FaRkLaR KILAVUZU/"SOZLUGU"!!! - U-ÜU-Ü'LERDE

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!! )


 Doğrudan, bu bölüm/sayfa içeriğinde
arama yapmak için...

( Klavyenizde "Ctrl + F" tuşlarıyla[önce "Ctrl" tuşu ve basılı tutarken "F" tuşuna basarak] ve/veya(^/v) fareyle[mouse] sol üst köşedeki "Düzenle/Edit" kısmında "Bul/Find"'ı tıklayarak aradığınız sözcüğü yazarak aramanızı yapabilirsiniz. )* ( Windows için geçerlidir. )
* ( Linux ve Macintosh kullanıcıları nasıl arama yapacaklarını biliyorlardır. )AÇIKLAMALAR/ÖNSÖZ
[Mutlaka okuyunuz!!!]

- Bazı sözcüklerin, hem sözlüklerdeki karşılığına yer verilmekte, bazılarına da özellikle yer vermeyip psikolojik, felsefi, bilimsel, sanatsal, göreceli, uygulayımsal, belirli bir sınırlılık ve yaklaşımlardan yararlanılarak parantezler açılmıştır.

- Bu çalışmada, başlıkların altlarındaki bilgilere/açıklamalara (parantezlere), kişilerin, kendilerinin düşünmelerine fırsat verebilme amacıyla ve özellikle pek fazla yer verilmemektedir. Zihinlerce/kişilerce uygun bulunmayabilecek bilgiler/parantezler, gözardı edilebilir.
[ Kavramların yanında bulunan ( ) parantezler, ek bilgi ya da açıklama olarak, [ ] köşeli parantezler ise ayrıntı/teknik bilgi vermek üzere kullanılmıştır. ]

- Çoğu sözcüğe, özellikle ve belirli bir yaklaşımla yer verilmemiştir. Hayır! / Evet!

- Bu çalışmada, çoğu sözcüğün/kavramın altında, bazılarında “açıklama/ları” bulunmakta, bazılarında da -özellikle ve çeşitli nedenlerden dolayı- bulunmamaktadır.

- Bazı başlıkların altına, veri/bilgi girmemizin çeşitli nedenlerinden biri ise ulaşım/erişim kolaylığı sağlamak üzere, hazır veri/bilgi karşılıklarını sunmak üzeredir! [Dolayısıyla sizin de FaRkLaR Kılavuzu'na destek olabilmek amacıyla üyeliğinizi şimdi başlatmanızı dileriz! Teşekkür ederiz!] )

- Bu çalışmanın, sadece sözlük olarak algılanmamasını ve kullanılmamasını da sağlamak amacıyla ve özellikle “:”[iki nokta üst üste] ya da “...dır!” şeklinde belirtilmemiştir!

- Bu çalışmada, başlıkların [kavram ya da olguların], ne olduklarından çok, ne olmadıklarına işaret etme çabası güdülmektedir. [ Bir DEĞİL’leme çalışması olarak değerlendirilmelidir! ]

- Bu çalışmada bulunan tüm karşılaştırmaların, tanımlan(a)mayan, sözcük olarak karşılığı/adı tam olarak oluşturul(a)mamış, fakat zihinlerimizde karşılığı bulunan/bulunabilen “3.” anlamları ve/veya ara anlamları düşünülebilir.

- Bu kılavuz/sözlük, dil(d)e/kavramlar(d)a/sözcükler(d)e ilginizin daha da artması ve sözlük/ahit kullanımını artırmayı amaçlamaktadır.

- İngilizce’ye ve öteki dillere yer verme nedenimiz, öteki dillerle karşılaştırmalı yaklaşımla belirli bir bilince sahip olmanıza, aracı olabilmektir.

- Çoğu sözcüğün, zaman içinde, kökenbilimsel(etimolojik) derinliklerine ve öteki dillerdeki karşılıklarına da yer verilecektir. (Bu konuda her türlü destek ^v(ve/veya) katkınızı görmekten mutluluk duyarız!)

- Bu kılavuzdaki bilgiler, SDP(Sinir Dili Programlası)(NLP) üzerine de kılavuzluk edebilir.

- Bu kılavuz, soru sorma/sorgulama, yoğun/derin düşünme aracı/vesilesi olarak kullanılabilir.

- Bu kılavuz/sözlük üzerine olan tüm katkı/destek/uyarı/yorum ve önerilerinizi görmek ve değerlendirmekten mutluluk duyarız! Ayrıca burayı tıklayarak, dille ve buradaki içerikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz kişilere tavsiye edebilirsiniz."... ile/ve/değil/yerine ..."
[bağlaçların kullanımı/okunuşu...]

- Kavramların aralarında kullanılan/bulunan
"... ile/ve/değil/yerine ..."
bağlaçları, ilgili satırı 2/3/4 kez ve ayrı ayrı şekilde okumanız ve satırları tekrarlamamak içindir.
( - UCLAR ile FARKLAR [karıştırılmamalı!]
- UCLAR ve FARKLAR [ayrı olmalarının yanısıra birlikte de düşünülebilir/kullanılabilir!]
- UCLAR değil FARKLAR [dır!]
- UCLAR yerine FARKLAR [düşünülmeli/kullanılmalıdır!] )... ile ...
[ÖNCESİ | SONRASI]

- Sözcükleri dizerken ya da "... ile" öncesiyle "ile ..." sonrası arasında bir öncelik/fark/özellik/tercih/vurgu yoktur. Her ikisini de kesinlikle birbirine karıştırmamak, her ikisinin de derinliğine/önemine ve ciddiyetine yer/destek verilmesi gerekmektedir.

- Belirlemelerin/karşılaştırmaların daha da oturması/derinleşmesi için, "ile"den sonraki sözcüğün yanına tekrar "ile"den önceki sözcüğü düşünerek/koyarak değerlendiriniz.
( "- BÜTÜN ile TÜM" ise "- BÜTÜN ile TÜM (ile BÜTÜN)" gibi. )( "- ARADA ile AKIŞTA" ise "- ARADA ile AKIŞTA [ile ARADA]" gibi. )

EN SON YAPILMIŞ OLAN EKLEMELER
[ 06 Mayıs 2020 - 31 Mayıs 2020 arasında... ]


 

Bugün [31 Mayıs 2020] itibariyle
U-Ü'ler bölümüne yapılmış olan eklemeler, aşağıdaki gibidir.
[ 06 Mayıs 2020 - 31 Mayıs 2020 arasında... ]
( 3 yeni ekleme, 3 katkı )


- UYGARLIK/MEDENİYET:
TA'MÎR-İ BİLÂD
ve/||/<> TERFÎH-İ İBÂD
[Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mayıs | 20:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55186 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kentler/beldeler oluşturmak/inşâ etmek. VE/||/<> Bireylerin her türlü gönencini/refâhını sağlamak. )

- KURTULUŞ SAVAŞI'MIZDA:
KAĞNI
ve/||/<>/> UÇAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mayıs | 19:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55182 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

- ALIŞMA ile/ve/değil/||/<>/< UYUMLANMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 Mayıs | 03:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55179 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

 

  

 


 

 

( Bugün [31 Mayıs 2020] itibariyle
U-Ü'lerde,
1679 yeni ekleme, 1940 katkı
)


- ^ İNCELTME İMİ(olarak kullanım) ile UZATMA İMİ(olarak kullanım)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8609 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "AD/IM/IZ ile/ve UNVAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4849 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ANAHTAR" ile/ve ÜST BAŞLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8670 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "APLİKASYON" değil/yerine/= UYGULAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53191 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "AYIP" OLMAZ/ARANILMAZ!:
TIPTA
ile/ve/||/<> HUKUKTA ile/ve/||/<> SÖZLÜKTE ile/ve/||/<>
FELSEFEDE
ile/ve/||/<> BİLİMDE ile/ve/||/<> SANATTA ile/ve/||/<> SPORDA ile/ve/||/<>
DOĞADA
ile/ve/||/<> HAYVANLARDA ile/ve/||/<> BİTKİLERDE ile/ve/||/<>
NESNELERDE
ile/ve/||/<> DİRİMBİLİMDE ile/ve/||/<>
ANLIKTA(ZİHİNDE)
ile/ve/||/<> USTA(AKILDA) ile/ve/||/<> TARİHTE ile/ve/||/<>
RIZÂDA
ile/ve/||/<> GÜVENLİKTE ile/ve/||/<> İKİ KİŞİ ARASINDA ile/ve/||/<>
EŞEYSELLİKTE
ile/ve/||/<> DÖRT DUVAR ARASINDA ile/ve/||/<> BATTANİYENİN ALTINDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54196 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BOZMAK" ile ÜZMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6952 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "EZİK" ile/değil UTANGAÇ/SİNGİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36261 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "GİTMEK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< UNUTMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49320 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eylem. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Devrim. )

- "GURUR VEREN" İBÂDET değil/yerine ÜZÜNTÜ VEREN GÜNAH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39058 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "HADİ BAY" değil/yerine/= UĞURLAR OLSUN, HOŞÇAKAL, SAĞLICAKLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38389 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "HAK YEME" ile/değil ÜZERİNE GİTME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54737 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "HESAP SORMAK" ile/değil/yerine UYARMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36272 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "İDEAL OLAN" değil/yerine UYGUN/LUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28880 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "İDEALİST" ile ÜTOPYACI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6041 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "İYİ YAŞAMAK" değil/yerine UYGUN OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51667 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KAÇMAK" ile/ve/değil/yerine ÜSTLENMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30725 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KARIŞMAK" ile UĞRAŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KIRILMA" ve/> DEĞİŞİM ve/> GÜÇLENME ve/> UMURSAMAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38175 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KIRILMA" ile/> UMURSAMAZLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34601 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kırıldıkça değişir, değiştikçe güçlenir, güçlendikçe de umursamazsın. )

- "KORKMAK" ile/ve/değil UZAK KALMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8994 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "MANTIK" ile/değil/yerine UYGULAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50526 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "MANTIKLI" ile/ve/değil/<> UYGUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32275 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "MANYAK/LIK" ile/ve/değil ÜMİT/UMUT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6173 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "MEŞGUL" ile/değil/yerine/>< ÜRETKEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46285 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "MODERN" (OLMAK) değil/yerine UYGAR OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35945 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "TAKILMAK" ile UNUTMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4344 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "TAKILMAK" ile/değil/yerine ÜSTÜNDE DURMAK/ÖNEMSEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7336 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "TUHAF OLAN" ile/ve/değil/||/<>/< ÜZÜCÜ OLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49431 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "UNUT!" değil/yerine UMUT/ÜMİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34579 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "UNUTMAK" ile/ve/değil/yerine ÜZERİNE KONUŞMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/662 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "UNUTMAK" ile/ve/değil/yerine ÜZERİNE KONUŞMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16217 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "UNUTMUTTUM" değil UNUTMUŞUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11520 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "URBAYI(GİYSİYİ) BEZDEN YAPARLAR" değil UÇKURU BEZDEN YAPARLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "UYANDIRMA" ile UYARMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2795 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "UYUMLAŞMA" değil UYUMLULAŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35074 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "UZAMAK" ile/değil UZAKLAŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35851 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Argoda ve/veya günlük düşük dilde. İLE/DEĞİL ... )

- "UZATMAYAYIM" değil UZATMIŞ OLMAYAYIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33607 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ÜSTÜN" ile/ve/değil ÜNLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6619 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sakınan ve ümit edenlerin dışında kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur. )

- "ÜSTÜN" ile/değil ÜSTTE DURAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ÜSTÜNE ALINMA" değil ÜSTÜNE ALMA ya da ALINMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53075 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ÜSTÜNE ÜSTELİK" değil ÜSTÜNE ÜSTLÜK ya da [sadece] ÜSTELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30307 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ÜZERİNE ALINMA" değil ÜZERİNE ALMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "YAKIŞAN/YAKIŞMAYAN" ile/ve/değil/||/<>/< UYGUN DÜŞEN/DÜŞMEYEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49432 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "YANIŞ" değil/yerine UYANIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49702 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "YANIYORUM" değil/yerine/>< UYANIYORUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47617 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "YANLIŞ ANLAMIŞ OLMAK" ile/değil ÜMİT ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2637 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Beni yanlış anlamışsın!" sözünün/durumlarının nedenleri daha çok ümit etmekten kaynaklanmaktadır! )

- "YATAK ODASI" değil/yerine UYKU/UYUMA ODASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18893 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "YEMEK":
ACIKINCA
ile/ne yazık ki ÜZÜLÜNCE ile/ne yazık ki KIZINCA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47712 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sofradakileri. İLE/NE YAZIK Kİ Kendimizi. İLE/NE YAZIK Kİ Birbirimizi. )

- (")REDDETMEK(") ile/ve/değil/ne yazık ki/+/||/<>/> ÜZERİNDE/HAKKINDA DÜŞÜN(E)MEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (")YAKIN(") ile/ve/değil/<>/> UZAK DURULAN/TUTULAN "YAKIN"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35782 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Fars.] ÜŞKÛFE ile ÜŞKÜFTE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18704 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çiçek. İLE Açılmış çiçek. )

- [ne yazık ki]
(BAZI) KİŞİLER:
"KABA"
değil ÜZGÜN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47751 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
HASAN FEHMİ
ile/ve/||/<> ABDİ İPEKÇİ ile/ve/||/<> ÇETİN EMEÇ ile/ve/||/<> UĞUR MUMCU ile/ve/||/<> ÖTEKİLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 06 Nisan 1909 tarihinde, Serbesti gazetesinin yazarı Hasan Fehmi, Galata Köprüsü'nde öldürülür... Hasan Fehmi, düşüncelerinden dolayı katledilen ilk gazetecidir. Bu nedenle, 06 Nisan, "Öldürülen Gazeteciler Günü" olarak anılır... )
( Öldürülen Gazeteciler... )

- [ne yazık ki]
YOKUŞA SÜRMEK
ile/yerine ÜMİTSİZLENDİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6602 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [önce] UMUT" sonra UNUT!"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48201 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GRAMOFONLARDA:
BORULU
ile SALON ile ÇANTA ile ÇOCUK ile UFAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13744 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- | AFRODİT = VENÜS | ile/ve/||/<>/> URANYA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14771 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( | Yunan'ların (en) güzele verdikleri ad. İLE/= Roma'lıların (en) güzele verdikleri ad. | İLE/VE/||/<>/> ... )
( | [Aşkın simgesi.] Yunan'da. İLE/= Latin'de. | İLE/VE/||/<>/> ... )
( | Sevgi ve güzellik. | İLE/VE/||/<>/> Bilim ve gerçekliği simgelediğinde aldığı ad. )

- | KAPİTALİZM ve BİREY | ile ULUS/MİLLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54752 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [ne yazık ki] | Birbirimizden uzaklaş(tır)arak. | DEĞİL/YERİNE/>< Birbirimize yaklaşarak. )

- | KARMAŞIKLIKTA ve/||/<> UYUŞMAZLIKTA ve/||/<> ZORLUKTA | ve/||/<>
SÜREKLİLİKTE

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49750 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yalınlığı bulmak. VE/||/<> Uyumu bulmak. VE/||/<> Çözümü bulmak. VE/||/<> Kendini bulmak/tanımak! )

- | KORKU ile/ve/||/<> KIZMA ÖFKE ile/ve/||/<> ÜZÜNTÜ/ÜZÜLME ile/ve/||/<> UTANMA/UTANÇ[>< AÇGÖZLÜLÜK] ile/ve/||/<> İĞRENME/TİKSİNTİ | ile/ve/||/<> SEVİNÇ(NEŞE)/COŞKU ile/ve/||/<> ŞAŞIRMA/ŞAŞKINLIK/HAYRET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48885 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Farklı coğrafyalarda yaşayıp farklı dilleri konuşsa da, yeryüzünde yaşayan tüm bireyler, şu 6 duygu-durum için aynı yüz ifadesi ve mimikleri kullanıyor. )
( )

- 18 YAŞ:
ALTI
ile/ve/||/<>/> ÜSTÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51045 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İstenç[irâde] sahibi. İLE/VE/||/<>/> Direnç[ihtiyâr] sahibi. )
( Ne "yapacağını/yapabileceğini" "bilen". İLE/VE/||/<>/> [öncelikle] Ne yapmayacağını/yapmayabileceğini ve ne "yapacağını/yapabileceğini" bilen. )

- ABECELERDE:
GÖKTÜRK
ve/||/<>/> UYGUR ve/||/<>/> ARAP ve/||/<>/> LATİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50562 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ACI = PAIN[İng.] = TRISTESE[Fr.] = UNLUST[Alm.] = TRISTITIA[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39145 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AÇIK/LIK ile/ve UYGUN/LUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2505 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AÇMAK yerine UYANDIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20980 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AÇMAK yerine UYANDIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21179 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADA BALIĞI ile ALABALIK(TROUT) ile ATLANTİK KERTENKELE BALIĞI ile ATEŞ BALIĞI ile AY BALIĞI[Lat. MOLA MOLA] ile BENİ BALIĞI[Lat. CYPRINION MACROSTOMUS] ile ÇAÇA BALIĞI ile ÇUPRA BALIĞI ile DİL BALIĞI(SOLEFISH, [Lat. SOLEA VULGARIS]) ile DÜLGER BALIĞI[Lat. ZEUS FABER] ile FENERBALIĞI[LOPHIUS PISCATORIUS] ile FULYA BALIĞI[Lat. MYLIOBATIS AQUILA] ile GÜNBALIĞI[Lat. JULIS TURCICA] ile İSTAVRİT[Yun.][Lat. TRACHURUS TRACHURUS] ile KEDİ BALIĞI(CATFISH) ile KILIÇ BALIĞI(CEMEL-İL-BAHR / CEMEL-ÜL-MÂ'[Ar.], SWORDFISH[İng.]) ile KIRLANGIÇ BALIĞI ile KÖPEK BALIĞI(SHARK) ile KÜÇÜK AĞIZLI LOTAK[Lat. CYPRINION KAIS] ile MERCAN BALIĞI ile OK BALIĞI ile ORKİNOS[Yun.]/TON[Lat. THUNNUS] ile ÖRDEK BALIĞI[Lat. LABRUS MIXTUS] ile PAPAZBALIĞI[Lat. CHROMIS CHROMIS] ile PEMBE, KURBAĞA AĞIZ BALIĞI ile RİNGA BALIĞI(HERRING)[Lat. CLUPEA HARENGUS] ile SANDIK BALIĞI[Lat. LACTOPHRYS TRIQUETER] ile TON BALIĞI(TUNAFISH) ile TARANGA ile TORPİLBALIĞI ile YILAN BALIĞI(İNKİLÎS[Ar.], EEL[İng.]) ile ACI BALIK ile BIYIKLI BALIK ile DİKENLİ BALIK[Lat. G. ACULEATUS] ile DUBAR[Lat. MUGIL CEPHALUS] ile ÜZGÜNBALIĞI[Lat. CALLIONYMUS LYRA]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22493 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dünyanın en büyük omurgasızı/yumuşakçası, mürekkep balığıdır. [Eril mürekkep balıklarının boyu 19 metreye kadar ulaşabilir.] )
( )

- ADALAR ve/> ÜSKÜDAR ve/> BEYOĞLU ve/> SURİÇİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16346 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADÂLET VE EŞİTLİK ve/||/<>/> UYUM VE DOSTLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36725 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADÂLET:
ORTAYA ÇIKAN
değil ÜRETİLEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54554 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADAPTASYON değil/yerine UYARLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36510 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADAPTÖR değil/yerine UYARLAYICI/UYARLAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36509 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AFFETMEK ile UNUTMAK ile BARIŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/658 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AĞAÇKAKAN ile ÜÇ PARMAKLI AĞAÇKAKAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22750 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AĞUSTOS BÖCEĞİ/ORAKBÖCEĞİ | ZÎZÜ[Ar.] | CICADA[İng.] | CICADIS/LANIUS[Lat.] ile/ve ATEŞBÖCEĞİ/YILDIZBÖCEĞİ[Lat. LAMPYRIS NOCTILUCA][1 cm.den daha küçüktürler.] ile/ve YERÂA[Ar. | çoğ. YERÂ'], KİRM-İ AHTER, KİRM-İ ŞEB-EFRÛZ, KİRM-İ ŞEB-TÂB, ÂTEŞÎZE[Fars.]) ile/ve BOK BÖCEĞİ(HUNFESÂ'[Ar. | çoğ. HANÂFİS], KÜSTEL[Fars.], GEOTRUPES STERCORARIUS[Lat.], SCARABE/KHEBER) ile/ve GELİN BÖCEĞİ ile/ve HANIM BÖCEĞİ ile/ve İPEK BÖCEĞİ[Ar. DÛD-İ HARÎR, DÛD-ÜL-KAZZ | Fars. DÎVE, KİRM-İ EBRİŞÎM/PÎLE | Lat. BOMBYX MORI] ile/ve KIZ BÖCEĞİ ile/ve UĞUR BÖCEĞİ/UÇUÇBÖCEĞİ/HANIMBÖCEĞİ[Lat. COCCINELLA SEPTEMPUNCTATA] ile/ve AĞILI BÖCEK ile/ve ÇALGICI BÖCEK ile/ve MAKASLI BÖCEK ile/ve MAYIS BÖCEĞİ(COCKCHAFER)[Lat. MELOLONTHA VULGARIS] ile/ve TAM GELİŞMEMİŞ BÖCEK(NYMPH) ile/ve UYUZBÖCEĞİ[Lat. SARCOPTES SCABIEI]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22808 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AHÂDİYET ile/ve/<> UHÛDİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31935 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karanlık. İLE/VE/<> Aydınlık. )

- AHÂDİYET ile/ve/||/<> ULÛHİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52204 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AHENK(ARMONİ) değil/yerine/= UYUŞUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11995 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AHİRET ile/ve/= ÜMİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19908 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendini bütünleyip aşmak. İLE/VE/= Gerçekleşmesini sağlamak. )
( LÂTAKNATÛ: ÜMİDİNİZİ KESMEYİNİZ! )

- AKBABA ile UŞAKKAPAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45298 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bebekleri kaldırdığı söylenilen, bir tür akbaba. )

- AKHILLEUS İLE KAPLUMBAĞA AÇMAZI ile/ve/||/<>/> TRUVA SİNEĞİ AÇMAZI ile/ve/||/<>/> KOŞU YOLU AÇMAZI ile/ve/||/<>/> NUMARALI TOPLAR AÇMAZI ile/ve/||/<>/> OK AÇMAZI ile/ve/||/<>/> TANRILAR AÇMAZI ile/ve/||/<>/> TRISTRAM SHANGDY AÇMAZI ile/ve/||/<>/> UZAY GEMİSİ AÇMAZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51089 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKIM ile/ve/değil/yerine/||/<> UYANIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKLINA GELMEME(Sİ) ile/ve UYGULAMAYA/KULLANMAYA UYGUN BULMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4345 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKTARIM ile/ve/değil/> ÜRETİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49574 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKTARMA ile/ve/> UYARLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31170 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKTAVŞAN/ARABİSTAN TAVŞANI ile UZUN KULAKLI ARAP TAVŞANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23026 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Moğolistan'da, Gobi Çölü'nde yaşarlar. [İlk 6 haftalarını, yerin altında, ailesinin korumasında geçirerek büyür ve yaşarlar.] )
( ... İLE NTV - Yaşam Öyküsü 1. Bölüm (İlk Adımlar)[41:00 - 44:20 arası] )

- ALARM değil/yerine/= UYARI/AYTAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48401 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALIŞMA ile/ve/değil/||/<>/< UYUMLANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55179 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂLİ ile ULVÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9366 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALT ÇENE DİŞLERİ ile/ve ÜST ÇENE DİŞLERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5369 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Kökleri daha uzundur. [Yerçekimine karşı koymak üzere böyle olduğu şeklinde yorumlanmaktadır.] )

- ALT ÇENE ve ÜST ÇENE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5360 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( CÂM-I SÎM[gümüş kadeh][mecaz]: Sevgilinin çenesi. )
( )

- ALT ÇENE ve ÜST ÇENE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22784 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALT DEĞİŞKE ile/ve ÜST DEĞİŞKE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8599 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALTERNATİF ile/ve/değil UZANIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3659 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALTYAPI ile/değil ÜSTYAPI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33572 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Üstyapıyı şekillendirir. İLE/DEĞİL Altyapıyı değiştirir. )

- AMEL ile UYGULAMA(TATBİK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20032 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AN ile/ve/||/<> ANLAK ile/ve/||/<> ANLIK ile/ve/||/<> US
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15873 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( RUH ile/ve/||/<> ZEKÂ ile/ve/||/<> ZİHİN ile/ve/||/<> AKIL )
( Akıl;
* Sınır tayin eder;
* Kendine rakip kabul etmez;
* Buyurucudur )
( Akıl yönetimindeki zihin, düşünceyi verir. )
( Ayna güneşi çekmek için hiçbir şey yapamaz. O sadece parlaklığını koruyabilir. Zihin de hazır olur olmaz güneş onun içinde parlar. )
( Karmaşanız(teşevvüş), yalnızca zihninizdedir. )
( Berrak bir zihin ve temiz bir kalp için çaba gösterin. )
( Duygu ve düşünceyi olağan şartlarda ayırd edemezsin, ancak akıl bunu sağlar. )
( Zekâ, özgürlüğe açılan kapıdır ve uyanık dikkat, zekânın anasıdır. )
( Zekâ, bilme gücünün, zihindeki yansımasıdır. )
( Zekâ, doğruluk, Hürmüz'ün; cehalet, yalan ise Ehrimen'in sıfatlarıdır. )
( Your confusion is only in your mind.
Seek a clear mind and a clean heart. )
( ... İLE/VE/||/<> ... İLE/VE/||/<> Türevsel bir meleke olarak müdrike. İLE/VE/||/<> Çıkarım melekesi olarak akıl.[bkz. KANT] )

- ANLAM ile/ve/<> USTALIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/807 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAMA = FEHM, İDRAK = UNDERSTANDING, COMPREHENSION[İng.] = COMPRENDRE[Fr.] = DAS VERSTEHEN, HET VERSTAAN[Alm.] = ENTENDER, COMPRENDER[İsp.] = COMPREHENSIO[Lat.] = HE DIANOIA[Yun.] = MEFHUM[Ar.] = DARK[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39167 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAMAK ve/> ULAŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/684 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Anlayan yapar! Anlayan yaşar! )

- ANLAMAK ve/||/<> UYGULAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35531 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAYAN ile/ve UYGULAYAN ile/ve ÖNEMSEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5896 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANNE/BABA ile ÜVEY ANNE/BABA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5846 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANTEN ile/ve UYDU ANTENİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13961 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANTLAŞMA/AHİT/MİSAK ve UYUŞMA/AHENK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/113 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANTLAŞMA ile/ve UZLAŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3905 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARABULUCU ile/değil UZLAŞTIRMACI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46944 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME[AR-GE] ile/ve/||/<>/> ÜRÜN GELİŞTİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48754 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARAŞTIRMACI ile/ve/||/<>/> UYGULAYICI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49601 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARINMA ve/> AKTARMA ve/> ULAŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30502 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KATARSIS ve/> PARODESIS ve/> EPOPTEIA )

- ARKADAŞ:
BAŞARIDA
ile/ve/||/<> ÜZÜNTÜDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51739 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sayısını öğreniriz. İLE/VE/||/<> Niteliğini öğreniriz. )

- ARMADİLLO ile ÜÇ KEMERLİ ARMADİLLO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22422 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Top gibi yuvarlanabilen tek türdür. )

- ARSIZ ile/ve/<> UMARSIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30147 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARŞIN ile URUP[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44129 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Arşının sekizde bir uzunluğundaki ölçü. )

- ASALAK ile/değil ÜSTBİTKEN/EPİFİT[Fr. < Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45324 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL Başka bir bitkinin üzerinde biten fakat asalak olmayan bitki. )

- ASCII ile/değil/yerine/> ANSI ile/değil/yerine/> ISO-8859-1 ile/değil/yerine/> Unicode UTF-8
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49117 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Başlangıçta. İLE/DEĞİL/YERİNE/> Windows'ta. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/> HTML4'te. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/> HTML5'te. )

- ASIL ile/ve UNSUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1350 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ASTRONOMİ değil/yerine/= UZAYBİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12019 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞAĞILAMA ile/ve/<> UZAKLAŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6106 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞIRI/LIK ile UC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25296 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞMAK ve/> ULAŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48491 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AT SİNEĞİ ile CIZ SİNEĞİ ile ÇEÇE SİNEĞİ ile ET SİNEĞİ ile EV SİNEĞİ/KARASİNEK[Lat. STOMOXYS CALCITRANS] ile MEYVE SİNEĞİ ile SIĞIR SİNEĞİ ile SİRKE SİNEĞİ[Lat. DROSOPHILA] ile SU SİNEĞİ ile UYUZ SİNEĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22845 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çiftkanatlılardan, uzunluğu 8 mm. kadar olan, kanatları büyük ve küt, at, sığır, domuzların bacak, kuyruk aralarında yaşayan, eklembacaklı bir sinek türü. İLE Kişiye, uyku aşılayan sinek. İLE ... İLE ... İLE Uzaya çıkmış ilk hayvan. İLE ... İLE ... İLE ... İLE ... )

- ATEŞBALIĞI/SARDALYA/SARDALYE[İt.][Lat. CLUPEA PILCHARDUS] ile VONOZ[Yun.] ile SARDUNYA(SARDINE) ile SAZAN(CARP)[Lat. CYPRINUS CARPIO] ile KOLYOS ile HAMSİ(ANCHOVY) ile BAKALYARO[Lat. MERLANGUIS MERLANGUS] ile ÇİNGENE PALAMUDU ile MALTAPALAMUDU[Lat. NAUCRATES DUCTOR] ile TORİK(BONITO) ile ALTIPARMAK ile LÜFER/KUNBER[Ar.] ile ÇİNAKOP/TEMNODON SALTATOR[Lat.] ile ÇİPURA/AURATA AURATA[Lat.] ile HANİ/SERRANUS CARILLA[Lat.] ile HARHARYAS/CARCHARHINUSLAMIA[Lat.] ile İSTRONGİLOS[Lat. SMARIS VULGARIS] ile İŞKİNE[Lat. SCIAENA UMBRA ] ile İZMARİT[Lat. MAENA VULGARIS] ile KOFANA ile TEKİR[MUGIL SURMULLETUS] ile BARBUNYA/BERBUNİ[Ar.]/MULLUS BARBATUS[Lat.] ile KÂĞITBALIĞI ile KALKAN ile KILIÇ ile LAHOS/LAGOS/KAYAHANİSİ[Yun.] ile LİPSOS[Yun.][Lat. SCORPAENA PORCUS] ile MAZAK[Lat. TRIGIA LINEATA] ile MELANURYA[Lat. SPARUS MELANURYA] ile MORİNA[Lat. GADUS MORRHUA] ile MERLİN BALIĞI ile PİSİ ile PLATİKA[Lat. ACERINA CERNUA] ile RİNA/TIRPANA[Lat. RAJA BATIS] ile SARIAĞIZ[Lat. SCIAENA AQUILLA] ile SARIBALIK[Lat. IDUS JESSES] ile SARIGÖZ[Lat. SARGUS SALVIERI] ile SARIHANİ[Lat. EPINEPHELES GIGAS] ile SARPA[Yun.][Lat. BOOPS SALPA] ile SİNAGUD ile SİVRİ ile KARAGÖZ ile MARANGOZBALIĞI/TESTEREBALIĞI[Lat. PRISTIS PRISTIS] ile MERCAN ile USKUMRU(MACKEREL)[Lat. SCOMBER SCOMBRUS] ile ÇİTARİ/BOX SALPA[Lat.] ile ÇOPRABALIĞI/COBITIS[Lat.] ile ÇOPURİNA ile ÇOTİRA/BALISTES CAPRISCUS[Lat.] ile ÇURÇUR/CRENILABRUS[Lat.] ile DAĞALASI/SALMA ALPINUS[Lat.] ile YAYINBALIĞI[Lat. SILURUS GLANIS] ile YAZILIHANİ[Lat. SERRANUS SCRIBA]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22494 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ATILGAN = INTREPID[İng.] = INTRÉPIDE[Fr.] = UNERSCHROCKEN[Alm.] = INTREPIDUS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39178 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AVÂM ile ULEMÂ ile UREFÂ ile ÜMERÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34949 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tedbir peşindedir. İLE Kanıt peşindedir. İLE Tanık peşindedir. İLE Akıl peşindedir. )
( İhtiyât peşindedir. İLE İstidlâl peşindedir. İLE İstişhâd peşindedir. İLE İstişâre peşindedir. )

- AVUKAT/EUATHLOS AÇMAZI ile/ve/||/<> KÖPRÜ AÇMAZI ile/ve/||/<> İKİ ZARF AÇMAZI ile/ve/||/<> UYUYAN GÜZEL AÇMAZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51084 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hukuk fakültesini bitiren genç, ülkenin en ünlü avukatının yanında staj yapmak için başvuruda bulunur.

Avukat, gence, tek koşul ileri sürer:

"İlk davandan elde ettiğin tüm parayı bana vereceksin".

Antlaşma imzalanır ve iki yıl beraber çalışırlar. Tam staj bittiğinde, genç, antlaşmayı haksız bulduğunu, ilk davadan kazandığı parayı ona vermeyeceğini açıklar. Avukat, tazminat talebi ile mahkemeye başvurur.

Hakimin kararı ne olmalıdır?

İki davalı, duruşmada, hakimin karşısına geçtiğinde, avukat, şunu söyler:

"Sayın Yargıç. Bu davayı uzatmaya gerek yok. Çünkü, eğer ben kazanırsam, parayı alacağım; eğer kaybedersem yine alacağım. Çünkü, antlaşmamıza göre, o, ilk davasından kazandığı parayı bana verecek."

Hakim, tam avukatı haklı bulacakken, bu kez, genç avukat söz alır ve şöyle der:

"Sayın Yargıç. Evet. Avukat haklı. Bu duruşma, gerçekten gereksiz ama benim lehime. Eğer, ben bu davayı kazanırsam, ona bir şey ödemeyeceğim. Eğer, kaybedersem, antlaşmamıza göre, ilk davayı kaybettiğimden dolayı ona yine bir şey ödemeyeceğim.”

İLE/VE/||/<>

Sokrates, güçlü bir efendinin, -Platon'un- bekçiliğini yaptığı bir köprüye gelir ve geçmesine izin vermesini rica eder. Platon, şu yanıtı verir...

"Yemin ederim, ağzından çıkacak bir sonraki söz doğru olursa geçmene izin veririm, yanlış olursa seni suya atarım.

Sokrates'in yanıtı:

"Sen, beni, suya atacaksın." olur.

[Platon, Sokrates'i suya atmasa, Sokrates, yalan söylemiş olacak ve suya atılması gerekecek; suya atsa, Sokrates doğru söylemiş olacak ve suya atılmaması gerekecektir.]

İLE/VE/||/<>

...

İLE/VE/||/<>

... )

- AYAĞA KALKMA/KIYAM ve/||/<>/> UYANMA/UYANIKLIK/YAKAZA ve/||/<>/> YÜRÜYÜŞ/SEYR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38033 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYASOFYA'DA:
BİRİNCİ
ile/ve İKİNCİ ile/ve ÜÇÜNCÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16378 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( M.S.: 360 ile/ve 415 ile/ve 537 )

- AYDINLANMIŞ/LIK ve/<> UYANDIRILMIŞ/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32265 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYIK ile UYANIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6219 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYIRDINDALIK ile UYANIKLIK/YAKAZA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29204 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYIRICI AKIL ile/ve UYGULAMALI AKIL ile/ve KURAMSAL AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15863 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yararlı-Zararlı. İLE/VE İyi-Kötü. İLE/VE Doğru-Yanlış. )

- AYKIRI/LIK ile/ve/değil UYMAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2686 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYKIRI ile UÇARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6171 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYNALANMA:
BİRİNCİL
ile/ve/||/<>/> İKİNCİL ile/ve/||/<>/> ÜÇÜNCÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51872 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Annenin, çocuğuna, biricikliğini duyumsatmasıyla. İLE/VE/||/<>/> Baba ile olan. İLE/VE/||/<>/> Yaştaş/akran ile. )

- AYNI ZAMANDA ile/ve/değil/yerine ÜSTELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYRI ile/ve/değil/yerine UZAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32004 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYRILMAK ile/ve UZAKLAŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28595 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AZARLAMAK/İTAP/TEKDÎR/TEVBÎH[Ar.] ile/ve/değil/yerine UYARMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16234 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( NUSH İLE USLANMAYANI ETMELİ TEKDÎR
TEKDÎR İLE USLANMAYANIN HAKKI KÖTEKTİR )
( Dostun azarı, olgunluğa(kemâle) götürür. )
( Kendini "azarla", kimse, seni azarlayamaz. )

- AZMAN (OLMAK) ile/değil/yerine/>< UZMAN (OLMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞLAMA SAPINDA:
KISA
ile UZUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47133 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- BAKIM ve KÜLTÜR ve UYGARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33209 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAKIŞ:
TAMAMLAYICI
ile/ve/||/<> UYUMLANICI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51799 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAKIŞ ile/ve/> UFUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1317 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bakış/nazar derinleştikçe ufuk açılır. )

- BAKIŞIM/SİMETRİ ile/ve UYUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3003 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BALIK ÖLÇÜSÜ[ARCHIMEDES]:
YÜKSEKLİK
ve/||/<> UZUNLUK ORANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49843 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir çemberin merkezinin, ötekinin çevresine değmesiyle oluşan balık biçimi. )
( 153.265: 3'ün kareköküne ve eşkenar üçgenin orantısına yakın tam sayı. )

- BALİNA ile UZUN BALİNA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37143 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hatay'da karaya vuran balina haberi için burayı tıklayınız... )

- BANA/DÜŞÜNCEME/İNANCIMA:
"TERS"
ile/değil/yerine UZAK / AYKIRI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9292 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BARIŞMAK ile/ve UNUTMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/655 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞ ile UC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25290 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞLANGIÇ MİT/LERİ ile/ve KURULUŞ MİT/LERİ ile/ve KURTULUŞ MİT/LERİ ile/ve KURTARICI MİT/LER ile/ve SON/KIYÂMET MİT/LERİ ile/ve YENİDEN DİRİLİŞ MİT/LERİ ile/ve GELECEK/ESKATOLOJİ MİT/LERİ ile/ve ÜTOPYA/CENNET MİT/LERİ ile/ve BAŞLANGIÇ/KOZMOGONİ MİT/LERİ ile/ve NEDENSELLİK/ETYOLOJİ MİT/LERİ ile/ve AHLÂK MİT/LERİ ile/ve PSİŞİK MİT/LER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15626 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAYKUŞ ile URAL BAYKUŞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47803 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAYRAK ile UÇUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44093 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bayrağın gönder/uçkurluk karşısındaki kenarı. )

- BEBEK/ÇOCUK GELİŞİMİNDE İLİŞKİLER:
İKİLİ
ile/ve/||/<>/> ÜÇLÜ ile/ve/||/<>/> TOPLUMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49147 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEDAVA[Fars.] değil/yerine/= ÜCRETSİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11355 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEĞENİ ile UMURSAMAZLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6566 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( UMÛR[Ar.< EMR]: İşler, hususlar, maddeler, şeyler. | Önem verme, aldırma, üzerinde durma, iş sayma/edinme. )

- BEKLENTİ ile/değil/yerine ÜMİT/UMUT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3292 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ümidiniz, zihninizde sessiz ve gönlünüzde sakin kalmakta yatar. )
( Düşük tut! İLE/DEĞİL/YERİNE Yüksek tut! )

- BELEDİYE[Ar.] değil/yerine/= URAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49455 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRSİZLİK ile/ve/değil/yerine/<> ÜMİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33000 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRSİZLİK ile/ve/||/<> ÜMİTSİZLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44454 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dışarıda, bazı/çoğu şeyde olabilir. İLE/VE (FAKAT)/||/<> İçeride ve hiçbir "şey/durum" için olmamalıdır! )

- BELİRTİ ile/değil UZANTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31950 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELLEK ile/ve US
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28062 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sahip olunan etkin/aktif ya da pasif bilgilerin, şimdiki zamanda, uygulanabilir/pratik bilgi olarak, hızla ortaya çıkartılabilmesi Us'a[akla/akıllı olmaya] işaret etmez. Beynin çalışma yapıları özerklik gösterdiğinden, içinde bulunulan topludurum[konjonktür] gereği beynin nasıl çalışabileceği önceden bilinebilir/tespit edilebilir değildir. )
( Bellek, süreklilik, yanılsama verir, tekrarlanış ise nedensellik fikrini yaratır. )
( Bellek ve beklenti olmadıkça zaman da yoktur. )
( Bellek, iyi bir hizmetkârdır fakat kötü bir efendidir. )

- BENZETMEK ile UZLAŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/737 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEZGİN/LİK ile/ve/||/<>/>/< ÜMİTSİZ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46423 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BIRAKMAK ile/ve/değil UNUTMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30319 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BIRAKMAK ile/ve/yerine/değil UZAKLAŞTIRMAK / TERCİH DEĞİŞTİRMEK [Özellikle sigara ve çeşitli bağımlılık yapıcılarda!]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3346 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mutlu olmak için herhangi bir şeye bağımlı olmak, çaresizliğin son aşamasıdır. )
( Herhangi bir şeye karşı artık bağımlı olmadığınızda, payınıza düşeni yapmışsınız demektir. )
( Zihninizi, içiyle dışıyla bilmedikçe, bağımlılıklar sizi terk etmeyeceklerdir. )
( Bağımlılıklarınızdan vazgeçin. Vazgeçmeniz gereken başka hiçbir şey yoktur. )
( Bilincine varmadığınız bir şeyi, terk edemezsiniz. )
( Alışkanlık ve ihtiras, kör eder ve yanlışa götürür. )
( Alışkanlık! Gereklilik değil! )
( SİGARAYI: "BIRAKTIM!" değil/yerine "İÇMİYORUM" ya da "İÇMEMEYİ YEĞLİYORUM/TERCİH EDİYORUM!" )
( Mücadelemiz içenlerle değil maddeyle!
Koruyup kolladığımız, kişiler; kovduğumuz, o sinsi madde!...
Davetimiz, sağlıklı olmak; kabul etmediğimiz, sararmak...
Çözümlerimiz, herkes için; çaresi "Hayır!"da...
Herkes için hayırlı olan, hayırsızı yakmamakta... )
( Not necessary! It's habit/addiction. )
( FEEL FREE TO SAY NO! )
( Dependence on anything for happiness is utter misery.
When you are no longer attached to anything, you have done your share.
Attachments are in the mind and will not leave you until you know your mind in and out.
Give up your addictions. There is nothing else to give up.
You cannot leave if you don't aware of it.
Habit/addiction and passion makes blind and takes to the false.
"I PREFER, NOT TO SMOKE" instead of "QUIT SMOKING/CIGARETTE" )

- BİBERDE:
ÇARLİSTON
ile ACI ÇARLİSTON ile İNCE SİVRİ ile KALIN SİVRİ ile KIL SİVRİ ile KILÇIK SİVRİ ile DOLMA ile KAPYA ile ÜÇBURUN ile KIRMIZI ŞİLİ ile YEŞİL ŞİLİ ile MACAR ÇARLİ ile MACAR DOLMA ile JELAPENO ile KAMPARİ ile SARI KALİFORNİYA ile KIRMIZI KALİFORNİYA ile CİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47758 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİÇİMDE/YAMUKTA:
ALT ALAN
ile/ve/<> ÜST ALAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51238 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİÇİMİNİ KORUMAK ve ÜREMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7439 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( HIFZ-I TERKİB )

- BİLDİRMEK ile/ve/değil/yerine/<> UYANDIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33498 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİMTEY = MEDRESE = UNIVERSITY[İng.] = UNIVERSITÉ[Fr.] = UNIVERSITÄT[Alm.] = UNIVERSITÀ[İt.] = UNIVERSIDAD[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39702 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİNÇ ve/=/||/<>/< UYARAN[/AĞRI/ACI]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52761 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİNÇDIŞI:
ANLAMAZ
ve/||/<>/> UYGULAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49675 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİNMEYEN ile/ve UYGUN BİLİNMEYEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4236 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİŞ ile/ve/||/<>/>/< ÜST BİLİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51544 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLMEMEK ile/ve/||/<>/> UZAK DÜŞMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33471 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİNMEK ile ÜSTÜNE ÇIKMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28697 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİR KİTAP OKUYAN ile/ve/<> İKİ KİTAP OKUYAN ile/ve/<> ÜÇ KİTAP OKUYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45843 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Herşeyi bildiğini sanar. İLE/VE/<> Kuşkuya düşer. İLE/VE/<> Hiçbir şey bilmediğini anlar. )

- BİR ÖNCESİ ile/ve ÜSTÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8973 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİR ile/ve/<> UYUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2002 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİR = ÜÇ[1 = 3]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51015 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİRİG[Fars.] değil/yerine/= ÜZÜM SALKIMI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40367 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİRLİK ile/ve UYUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/577 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uyum, her zaman güçlüdür ve arıdır. )
( Uyum, her yanı kaplar ve onun huzuru asla bozulmaz; bu sükûn ve sessizlik gövdendir. )
( Her şeyden çok iç huzuruna gereksiniminiz var - ki bu iç ve dış arasındaki uyumu gerektirir. )
( Sevgi ve bilgelikle yarattığınız ve yarattıklarınıza bağımlı olmadığınız zaman, sonuç, barış ve uyumdur. )

- BİRLİK = VAHDET = UNITY[İng.] = UNITÉ[Fr.] = EINHEIT[Alm.] = UNITAS< UNUS[Lat.] = UNIDAD[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39214 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİSİKLET ve/<> UÇMA DUYGUSU/DÜŞÜNCESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38667 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİSİKLET ve/<> UYARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38683 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİSİKLET ve/<> UYGARLIK(MEDENİYET)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38651 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİSİKLET ve/<> UYUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38702 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİSİKLET ve/<> ÜNLÜLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38668 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BOZOKLAR ile/ve ÜÇOKLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6409 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BULAŞMAK ile/ve ULAŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/78 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BULMAK ile/ve/<> UYANMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/793 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BULMAK ile/ve UYANMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19801 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BULUŞMA ile/ve UZLAŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/111 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BULUŞMAK ile/ve UYUŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/110 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÜYÜK >< KÜÇÜK ile/ve/<> UZAK >< YAKIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30604 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÜYÜK OKYANUS [KUZEY]:
DOĞU ÇİN DENİZİ
ile/ve/||/<> KORE BOĞAZI ile/ve/||/<> SARI DENİZ ile/ve/||/<> KORE KÖRFEZİ ile/ve/||/<> JAPON DENİZİ ile/ve/||/<> LA PEROUSE BOĞAZI ile/ve/||/<> TERPENİYA BOĞAZI ile/ve/||/<> OHOTSK DENİZİ ile/ve/||/<> TTATAR BOĞAZI ile/ve/||/<> UDSKAYA KOYU ile/ve/||/<> ŞELİHOV KÖRFEZİ ile/ve/||/<> PENJUNA KOYU ile/ve/||/<> KURİLSKİYE BOĞAZI ile/ve/||/<> BERING DENİZİ ile/ve/||/<> BERING BOĞAZI ile/ve/||/<> ANADIR KÖRFEZİ ile/ve/||/<> NORTON KOYU ile/ve/||/<> KOTZEBUE KOYU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53062 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CAHİL ile ÜMMÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6195 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Okumamış, öğrenim görmemiş kişi. )

- CÂİZ[Ar. < CEVAZ] değil/yerine/= UYGUN / OLABİLİR, OLUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40465 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CANİK ATI ile/ve "DOĞU"/"BATI" TRAKYA ATI ile/ve AYVACIK(EDREMİT) MİDİLLİSİ ile/ve UZUNYAYLA(KAYSERİ) ATI ile/ve TOROS(ADANA)[YARIMKAN] ATI ile/ve KÜRT ATI ile/ve MALAKAN(KAFKAS) ATI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30077 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Muzaffer Paşa komisyonundan. [1900] )

- CEHÂLET ile UZAK OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2779 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CEP TELEFONU:
"YAKINLAŞTIRICI"
ile/ve/||/<>/>< UZAKLAŞTIRICI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38062 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uzaktakileri, size. İLE/VE/||/<>/>< Sizi, yanınızdakilerden. )

- CIS! ile EE! ile UF!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5778 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nesnelere dokundurmamak üzere. İLE Pis nesneler için. İLE Can acımasında. )
( Nesnelere dokundurmamak üzere. İLE Pis nesneler için. İLE Can acımasında. )

- CİSİM ile/ve/<>/< MEKÂN ile/ve/<>/< HEY'ET ile/ve/<>/< SÛRET-İ VEHMİYE(CİSM-İ MEVHUM) ile/ve/<>/< TEŞEKKÜL/TAHAYYÜL/TAŞAHHUS ile/ve/<>/< SÛRET-İ NEV'İYE(İSTİDAD/TAAYYÜN İSTİDADI) ile/ve/<>/< SÛRET-İ CİSMİYE ile/ve/<>/< UNSUR(TAHAYYÜL) ile/ve/<>/< HEYULA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15543 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇAD ile/ve UGANDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31810 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İkisinin de ulusal simgesi, ibikli, endemik bir kuştur. )

- ÇALIŞMA ile/ve UĞRAŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28928 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uğraşmak gerçek doğanızdır. )
( Sonuç beklemeden uğraşın, hırstan yoksun bir çaba gösterin. )

- ÇALIŞMA ile/ve ÜRETİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28901 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Siz çalışmayı sürdürün, tüm evren sizinle birlikte çalışacaktır. )
( İyi olanı isteyin, o zaman tüm evren sizinle birlikte çalışacaktır. )
( Çalışma ve bilgi elele yürümelidir. )
( Kişinin tek kazancı, çalıştığıdır. )
( Çalışan kişinin kimseye zararı dokunmadığı gibi, ondan hem milleti, hem de insanlık yararlanır. )
( Ya dünyayı bir oyun gibi görün ya da onun üzerinde var gücünüzle çalışın. Ya da ikisini de yapın. )
( Çalışmak zordur, gereksiz çalışmalardan kaçınmak ise daha da zordur. )
( Neye gereksiniminiz olduğunu en iyi siz bilirsiniz. )
( LABORARE ESTORARE: ÇALIŞMAK İBADETTİR! )

- ÇARE değil/yerine/= UMAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45286 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇARESİZ KALMAK ile/ve/değil/yerine/<> ÜMİTLİ OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34343 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇATIŞKI ile/ve/||/<> UYUŞMAZLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52364 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇATIŞMA değil/yerine/>< UZLAŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37692 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇATIŞMA ile/ve/değil/yerine/||/<>/> UZLAŞMA BECERİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49604 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇEKİMSER/LİK ile/ve/değil/||/<>/< UYUMLU/LUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51609 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇEKİŞME değil/yerine/>< UYUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48548 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇENE:
ALTI
ile/ve/<> ÜSTÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32694 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ya dişil, ya eril. İLE/VE/<> Hem dişil, hem eril; ne dişil, ne eril. )
( Gövde[beden/vücut]. İLE/VE/<> Baş. )

- ÇERÇEVE ile/ve/değil/||/<> ÜST SINIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44548 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇEŞİTLİLİK ile/ve/<> UYUMLULUK ile/ve/<>
EVRİM
ile/ve/<> BİYOÇEŞİTLİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35991 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Açıklamalar için burayı tıklayınız... )
( )

- ÇEVİRİ ile/ve/değil/||/<> UYARLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52770 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇIKARSAMA ile/ve/<> USLAMLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34704 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇIPLAKTOHUMLULAR, AÇIKTOHUMLULAR = URYÂNÜ'L-BÜZÛR = GYMNOSPERMES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13369 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇÖMLEK ile/ve ÜZLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14102 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Topraktan, kulpsuz, küçük çömlek. )

- ÇURUNGA = ÜFLEMELİ MÜZİK ARACI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54522 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAĞILMA/SI ile/ve/<> UZAKLAŞMA/SI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31258 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAİRE ile/ve ÜÇGEN ile/ve KARE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30607 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hareketli. İLE/VE Etkin. İLE/VE Durağan. )

- DAYANÇ/SABIR ile/ve/<> UYUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2375 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Olgun kişi, zayıf ve kendinden aşağı unsurlara karşı sabır gösterir ve onlara önem verir. )
( Uyumsuzluğu, zayıf iradeli kişi yaratır. )

- DAYANTI = UKNUM = HYPOSTASIS[İng.] = HYPOSTASE[Fr.] = HYPOSTASE[Alm.] = HYPOSTASIS[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39251 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞER ile/ve/<>/< KULLANIM DEĞERİ ile/ve/<>/< PAYLAŞIM DEĞERİ ile/ve/<>/< DEĞİŞİM/SOYUT DEĞERİ ile/ve/<>/< ÜRETİM DEĞERİ ile/ve/<>/< ARTI DEĞERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35749 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞERSİZ/"KÜÇÜK" GÖRMEK ile/değil UZAK(LAŞMIŞ) OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2777 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİŞİM = ALTERATION/VARIATION[İng.] = VARIATION[Fr.] = UNTERSCHIED[Alm.] = VARIAZIONE[İt.] = VARIACIÓN[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39255 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİŞİMİN:
KURBANI OLMAK
değil/yerine/>< USTASI OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45000 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİŞKEN/LİK ile/ve/||/<> NEDENSEL/LİK ile/ve/||/<> UZAKLIK/MESAFE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53835 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEYİM ile/değil/yerine/> ÜMİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47646 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ümit, her zaman, deneyimi yener. )

- DENİZLİ ile/ve VAN ile/ve MALATYA ile/ve NİĞDE ile/ve UŞAK ile/ve ISPARTA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14555 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DER-UHDE[Fars.] değil/yerine/= ÜSTÜNE ALMA, YÜKLENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40644 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERİN DÜŞÜNMEK(TEFEKKÜR) ile/ve UYUMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1423 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uykunun karanlığı bile tazeleyici ve gençleştiricidir. )
( Uyanıkken bilinçlisiniz; uyurken sadece canlısınız. )
( FİKR-İ AMÎK[Ar. < UMK]: DERİN DÜŞÜNCE )

- DERİN/LİK ile/ve UZAK/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2353 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERİNLEŞMEK ile/ve UZAKLAŞMAK/YAKINLAŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2347 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERT ile/değil/yerine UĞRAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9315 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERVİŞ ile UPASAKA[Hint]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40664 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sûfî, mutasavvıf, mürid. | Aranıldığı yerde, aranıldığında bulunan. İLE Bazı belirli kurallara göre yaşayan, sıradan bir insan. [Bir tür Derviş, Fakir] )

- DIŞADÖNÜKLÜK ile/ve/||/<> AÇIKLIK ile/ve/||/<> UZLAŞMACILIK ile/ve/||/<> VİCDANLILIK ile/ve/||/<> SİNİRLİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51453 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DIŞAVURUM ile/ve/||/<> UZANTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45131 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DIŞLAMA ile/değil/yerine UYANDIRMA (ÇABASI/VESİLESİ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32210 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DIŞLAMAK ile/değil/yerine UZAKLAŞTIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2350 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DIŞTAKİ ile/ve UZAKTAKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1703 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİDİNMEK ile/ve UĞRAŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6950 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uğraşlarınız arttıkça kaygılarınız azalır. [Hobileriniz arttıkça fobileriniz azalır.] )

- DİL FELSEFESİ'NDE:
MANTIK
ile/ve BELÂGAT ile/ve USUL-Ü FIKIH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16878 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİL FELSEFESİ'NDE:
NAHİV
ve/<> MANTIK ve/<> BELÂGAT ve/<> USUL-Ü FIKIH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8461 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİL ve ÜRETİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8454 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Toplumları ayakta tutacak ve devam ettirebilecek en önemli iki değer. )
( 21 Aralık, Üretim Günü'dür! [Tabii sadece 21 Aralık değil her gün, her an!] )
( 10 Aralık, Tarımsal Üretim Günü'dür! )

- DİL ile/ve/<>/değil/yerine ÜSLÛB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30612 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Üslûb-u beyân/lisân, aynıyla insan. )

- DİN:
İMAN
ve/<> ÜMİT ve/<> AŞK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİN ile/ve/=/<> ÜMİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15058 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİN < ÜMİT < ÜLKÜSEL(İDEAL)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31964 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİP ile UC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25288 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİP ile UC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28202 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞAN ile ULU DOĞAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22653 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Açık ve seyrek ağaçlı arazilerde, yüksek plato, bozkır, ova ve yarı çöllerde yaşarlar. )

- DOĞAÜSTÜ = FEVK-AT-TABİA = SUPERNATURAL[İng.] = SURNATUREL[Fr.] = ÜBERNATÜRLICH[Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39273 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞRU/LUK ile/ve/> UYGULANABİLİR/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1522 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞRU/LUK ile/ve/değil/yerine UYGUN/LUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1521 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞRU/LUK ile/ve UYGUN/LUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2654 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞRU ile UYGUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2601 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Ar..] SÂDIK ile MÜNÂSİB[< NİSBET] )

- DOĞRU ile UYGUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15354 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞRULUK:
TUTARLILIK
ile/ve/değil/||/<>/< UYGUNLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51562 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOLAYLI OLARAK ile ÜZERİNDEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28030 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DORUK/ZİRVE/EVC[Ar.] ile UC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25286 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DORUK ile UC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DORUK ile/ve/değil UC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12762 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÖNGEL/BEŞBIYIK/MUŞMULA[Yun.] ile ÜVEZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8348 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gülgillerden, küçük bir ağaç. | Bu ağacın, olgunlaşıp çürüdükten sonra yenilebilen, yuvarlak, mayhoş, buruk ve beş çekirdekli meyvesi. İLE Gülgillerden bir ağaç. | Bu ağacın, muşmulaya benzeyen yemişi/meyvesi. )

- DÖNÜŞTÜRME ile/ve/değil/yerine/||/<> UYARLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48907 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÖNÜŞTÜRÜCÜ ile/ve/değil/yerine UZLAŞTIRICI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30931 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUT ile URMU DUTU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45002 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( .. İLE Kahramanmaraş'ın, yüksek yaylalarında yetişir. )

- DUYARLILIK ile/ve/||/<> İRKİLME ile/ve/||/<> ÜREME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52360 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYURU ile/ve ÜSTLENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4209 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYUSAL ile/ve/<> USSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35903 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Geçici. İLE/VE/<> Kalıcı. )

- DÜNYA KEDİ GÜNÜ ile/ve/||/<> ULUSLARARASI KEDİ GÜNÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51701 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 17 Şubat İLE/VE/||/<> 08 Ağustos )
( Uluslararası Kediler Günü, 08 Ağustos'ta kutlanıyor. Ayrıca, 17 Şubat'ta, Dünya Kedi Günü kutlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde(ABD), 29 Ekim'de; Rusya'da, 01 Mart'ta; Avrupa'daki çoğu ülkede ise 17 Şubat'ta kutlanıyor. Dünya Kedi Günü ile karıştırılan Uluslararası Kedi Günü, 2002 yılında Uluslararası Hayvan Refahı Fonu tarafından oluşturuldu. )
( www.6Dtr.com/OZELGUNLER

Özel/Önemli Günler Takvimi'ni, şu html kodunu kopyalayıp istediğiniz sayfada yayınlayabilirsiniz...

< iframe src="https://www.google.com/calendar/embed?src=bnu9bqjgmq24m6ciq9cr2q5ne0%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Istanbul" style="border: 0" width="600" height="600" frameborder="0" scrolling="no" > )

- DÜNYA ile/ve UKBÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19906 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Beklenti. )

- DÜNYADA EŞEYSELLİK/SEKS ile/ve UZAYDA/BOŞLUKTA/YERÇEKİMSİZ ALANDA EŞEYSELLİK/SEKS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6868 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜRTMEK ile/değil/yerine UYARMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36519 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜRTÜ ile/ve/değil/||/<>/> UYARAN ile/ve/değil/||/<>/> UYARILMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50018 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞ KURMA ve/||/<>/> UYANIŞ YAŞAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49209 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dışa bakınca. VE/||/<>/> İçe bakarak. )

- DÜŞÜNCEYİ:
SÖZDE/YAZIDA BIRAKMAK
ile/değil/yerine UYGULAMAYA SOKMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30048 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir düşüncene(/düşünceye/ilkeye/mirasa), ancak, sen sahip çıkarsan (uygular ve devam ettirirsen), bir anlam/değer kazanır/sın ve/veya kazandırır/sın. )

- DÜŞÜNSEL ile/ve/||/<> UZAMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51921 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜZEN ile/ve DENGE ile/ve UYUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28708 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Düzenli bir hayat yaşayın ama onu kendi içinde bir amaç haline getirmeyin. )

- DÜZEN ve/<> GÜZELLİK ve/<> UYUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2451 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜZEN ile/ve UYGUNLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28713 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜZEN ile/ve UYUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28714 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Düzen ve uyumu içinizde aramalısınız. )

- DÜZEN ile UYUMSAL ORAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28715 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EBAD-I SELÂSE değil/yerine/= ÜÇ BOYUT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40651 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EDEB ile/ve USÛL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9399 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EĞİM ile UC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25299 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EĞİTİM > ÖZGÜVEN ve/||/<>/> ÖZGÜVEN > ÜMİT ve/||/<>/> ÜMİT > BARIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45089 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EHLİYETE, KISMÎ/TAM ENGEL OLABİLECEKLER:
CİNNET
ile/ve/||/<> SAĞIRLIK ile/ve/||/<> UNUTMA(NİSYAN) ile/ve/||/<> UYKU ile/ve/||/<> SARA ile/ve/||/<> HASTALIK(MARAZ) ile/ve/||/<> SAKATLIK(MALÛLİYET) ile/ve/||/<> BUNAMA(ATEH) ile/ve/||/<> CEHİL ile/ve/||/<> SARHOŞLUK(SEKİR) ile/ve/||/<> HAFİFLİK(HEZEL) ile/ve/||/<> İSRAF ile/ve/||/<> ESÂRET ile/ve/||/<> ENGEL(ZECİR) ile/ve/||/<> YOLCULUK(SEYAHAT)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49926 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EKİDNE ile UZUN GAGALI EKİDNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Yeni Gine'de yaşarlar. )
( ... İLE Gövdesinin ve burunlarının büyüklüğü akrabalarının iki katıdır. )
( ... İLE Dillerindeki özel dikenleri saplayarak öldürdükleri yersolucanlarıyla beslenirler. [Geceleri avlanırlar.] )
( ... İLE 50 yıl yaşayabilirler. )

- EKİN/KÜLTÜR ve/<> ÜMİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1160 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EKMEĞİN:
"KÖŞESİ"
değil UCU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11606 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EKSTREM değil/yerine/= UC/AŞIRI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8966 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EL SALVADOR'DA EĞİTİM:
ZORUNLU
değil/yerine ÜCRETSİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31861 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( El Salvador'da, öğrenim/eğitim, ücretsizdir ve zorunlu değildir. Eğitim düzeyi de çok yüksektir. )

- ELÇİ/HABERCİ değil/yerine/= ULAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45283 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ELLERİ YIKAMADA:
YEMEKTEN ÖNCE
ve UYUMADAN ÖNCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16164 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... VE Uyku/rüya sırasında -düşük de olsa- parmağınızı gözünüze değdirme olasılığından dolayı gözün mikrop kapmaması için uyumadan önce elleri temiz tutmakta yarar vardır! )

- ELMABAŞ PATKA ile/ve/|| ÜVEYİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49457 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Soyu, dünya ölçeğinde tehlikede olan, çok sayıda ülkede avı yasaklanan ve koruma çalışmaları başlatılan üveyik ve elmabaş patkanın "avı", ülkemizde ne yazık ki hâlâ yasal. Çoğu avcı, bu iki türün gerçekten yok olmanın eşiğinde olduğuna inanmak istemiyor. 11 Mayıs'ta toplanacak olan Merkez Av Komisyonu'nun bilimsel verilerle karar alması, üveyik ve elmabaş patkanın avının yasaklanması gerekiyor. )

- EN UC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25074 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EN ile UC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25291 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENERJİ ile/ve/<> UYUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3185 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Celâl. İLE/VE/<> Cemâl. )

- ENTERNASYONAL değil/yerine/= ULUSLARARASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ERBAB ile UZMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6086 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ERİK ile/ve/||/<>/> ÜZÜM ile/ve/||/<>/> CEVİZ/KOZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Yenilebilen] Dışı. İLE/VE/||/<>/> Hem dışı, hem de içi. İLE/VE/||/<>/> İçi. )
( Ekşi/tatlı. İLE/VE/||/<>/> Tatlı. İLE/VE/||/<>/> [ince zarı/kabuğu soyulmazsa] hem acı, hem de tatlı | Ne acı[ince zarı/kabuğu soyulursa], ne de tatlı. )
( Şeriat. İLE/VE/||/<>/> Tarikat. İLE/VE/||/<>/> Hakikat. )
( Çıktım erik dalına
Anda yedim üzümü
Bostan ıssı kakıyıp
Der ne yersin kozumu

Yunus Emre )
( Niyâzî Mısrî'nin şerhini (de) okumanızı salık veririz. )

- ERİNME ile UTANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8848 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ERKEK ÖRGEN, STAMEN = UZV-I TEZKÎR = ÉTAMINE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13303 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ESAS ile/ve/< USÛL/YÖNTEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Temel, öz. İLE/VE/||/< Yöntem, yol, uygulayım, metot. )
( Usûl olmadan vusûl olmaz.[Yöntem olmazsa kavuşulmaz/ulaşılmaz.] )
( Anayasa ve bazı/çoğu önemli davalar, önce usûlden sonra esastan ele alınırlar. )
( Kızgın tencere, bir kulpundan tutulmaz. )
( [öncelik ve simge/benzetme olarak]
Dere. İLE/VE/||/< Okyanus.
"Okyanus". İLE/VE/||/< "Dere".

[örnek ve deyim olarak]
Okyanus[u geçmek]. İLE/VE/||/FAKAT/NE YAZIK Kİ Dere[de boğulmak][usûlün öncelikli tutulması ve/ya da bulunmaması durumunda]. )

- ESER ÖĞELER(ELEMENTLER) ile/ve ULTRA ESER ÖĞELER(ELEMENTLER)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8194 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gövdenin günlük gereksiniminin 100 miligramdan az olduğu elementler. İLE/VE Eser elementlerin binde biri kadar yani günde 100 mikrogram gerekli olan elementler. )
( Kritik önemi olan [esansiyel] elementler [Canlılığın devamı için mutlaka alınması gereken olmazsa olmaz elementlerdir.]: Magnezyum, demir, çinko, bakır, mangan, molibden, krom, selenyum, kobalt, flor, iyot, boron, nikel, vanadyum ve silikon. )

- EŞİT/LİK ile/ve/<> UYUMLU/LUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35988 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ETKİ UYGUN/GEREKLİ/YUMUŞAK TEPKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25819 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ETKİNLİK ile/ve/değil/yerine/> ÜRETİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4626 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ETKİNLİK ile/ve ÜRETKENLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/327 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ETRAF[< TARAF] ile UC/LAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41032 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EUNICH ile/değil UNIQUE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48622 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hadım.[YU:NİK | U'yu uzatarak] ile/değil Tek.[YUNİ:K | İ'yi uzatarak] )

- EV/MAĞAZA:
TEK KAPILI
değil ÜÇ KAPILI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32408 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sibirya'da, her evin/mağazanın, üç kapısı bulunmaktadır. [Dışarıdan bir mekâna girdiklerinde, her kapı boşluğunda 10'ar saniye beklerler. -42 °C'den, +20 °C'ye girerken yaşanılan ısı farkının, gövde ve cilt üzerinde oluşturacağı olumsuz etkileri önlemek için alınan bir tedbirdir.] )

- EVRENSEL = UNIVERSAL[İng., Alm.] = GÉNÉRALE[Fr.] = UNIVERSALIS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39338 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EYLEM ile/ve UYGULAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28245 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğruluk ve eylemin birliği! )
( Bencil olmayan ve arzudan arınmış eylem! )

- EYTİŞİM ve UZAKDOĞU KÜLTÜRÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15791 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FABRİKA değil/yerine/= ÜRETİMLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45319 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FAİZ değil/yerine/= ÜREM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12105 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FAİZ değil/yerine/= ÜREM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38369 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FAKÜLTE ile/ve/||/<>/> ÜNİVERSİTE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48434 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilim dalları. ile/ve/||/<>/> Felsefe. )

- FARE ile/değil UZUN KULAKLI ARAP TAVŞANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50364 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Moğolistan'da, Gobi Çölü'nde yaşarlar. [İlk 6 haftalarını, yerin altında, ailesinin korumasında geçirerek büyür ve yaşarlar.] )
( NTV - Yaşam Öyküsü 1. Bölüm (İlk Adımlar)[41:00 - 44:20 arası] )

- FARK ile/ve/<>/>/< UZAKLAŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47338 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FARKINDALIK ve/<> ÜMİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33031 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Paylaş! VE/<> Aşıla! )
( Yeni yılda da, sağlıklı ve mutlu AN'lar yaşamak üzere, Farkındalık'larımızı paylaşıyor ve birbirimize, -en azından gülümseyerek :)- Ümit aşılamaya devam ediyoruz... :) )

- FEDERASYON değil/yerine/= ÜSTBİRLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12116 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FEHÂMETLÜ DEVLETLÜ ile ÜBBEHETLÜ DEVLETLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14616 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sadrazamlara, Mısır hidivi ve yabancı prenslere, eyalet beylerine hitapta kullanılan unvan. İLE Sadrazamlık etmişlere hitapta kullanılan unvan. )

- FERİŞTAH değil/yerine/= UZMAN / EN YETKİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46772 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FEVK[Ar.] değil/yerine/= ÜST / YUKARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46774 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FIKIH ile USUL-İ FIKIH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20311 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( -Fetva, -Mezhep, -Kanun, -Yargı İLE * Deliller/Kaynaklar - Naklî(-Kitap, -Sünnet) - Aklî(-Kıyas, -İstihsan, -Mesalih-i Mürsele, -İstishab, -Örf, -Sedd-i Zerayi) - Mülhak Olanlar * Hükümler * İstinbat(hüküm elde etmek üzerine uğraş) * İctihad )

- FIRTINA ile URAĞAN[Karayip dili]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45289 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Beraberinde yağmur getirmeyen, güçlü fırtına. )

- FİYAT ile/ve ÜCRET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13822 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir malın ya da ürünün, para olarak karşılığı. İLE/VE Emek ya da hizmet karşılığı ödenen para. )
( ... İLE Emeğin satış bedelidir. İşgücünün gelir dağılımındaki payıdır. )

- FREEDOM OF CONTRACT vs. BREACH OF CONTRACT vs. UNJUST ENRICHMENT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50321 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sözleşme serbestisi. İLE Sözleşmeye aykırılık. İLE Nedensiz zenginleşme. )

- GAFLET ile/ve UYUŞUKLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20689 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GAİLE[Ar.] değil/yerine/= UĞRAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41143 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( DERT, SIKINTI, KEDER | FELÂKET, MUSÎBET | UĞRAŞTIRICI VE SIKINTILI İŞ | SAVAŞ, MUHÂREBE )

- GASTRİT[Fr.] ile ÜLSER[Fr.]/KARHA[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35985 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ansiklomedi'deki açıklamaları okumak için burayı tıklayınız... )
( Mide mukozası yangısı. İLE Sindirim örgenlerinde ve özellikle mide ile onikiparmak bağırsağında görülen yara. )

- GEBELİKTE:
İLK 3 AY
ile/ve/<> İKİNCİ 3 AY ile/ve/<> ÜÇÜNCÜ 3 AY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31502 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( http://www.DilaraKocak.com.tr/gebelik )

- GEÇİCİ = TRANSITIENT, TRANSITIVE[İng.] = TRANSITIF[Fr.] = ÜBERGEHEND[Alm.] = TRANSIENS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39348 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEÇİŞ KARTINI:
YAVAŞ BASMAK
ile/değil/yerine ÜZERİNDE TUTMAK/BEKLEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16191 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEÇMİŞE ODAKLILIK ile ÜST BİLİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51524 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GELECEK ile/ve/<> UZAK GELECEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33241 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- GELİŞİM ile/ve/||/<>/> UYGARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51421 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GELİŞİM ve/||/<>/>/< UYGULAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51475 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GENEL = UMUMÎ = GENERAL[İng., İsp.] = GÉNÉRAL[Fr.] = ALLGEMEIN[Alm.] = GENERALIS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39350 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEOMETRİ değil/yerine/= UZAMBİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12140 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GERÇEK/LİK ile/ve/||/<> USSAL/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51471 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GERÇEKLİK ile/ve ÜMİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/226 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ÜMİT: Kahırdan kurtulma dürtüsü. )

- GEREKLİLİK ile/ve/değil UYGUNLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1509 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEREKSİNİM ile/ve/> UYGARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1513 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gereksinim, uygarlığın dinamosudur. )

- GERGİNLİĞİN BÖLGELERİNDE:
BOYUN
ile/ve/||/<> OMUZ ile/ve/||/<> ÜST SIRT ile/ve/||/<> ORTA SIRT ile/ve/||/<> ALT SIRT ile/ve/||/<> MİDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53200 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [psikolojik nedenleri] "Kendini tanımlamada korku ve bastırılmışlık." İLE/VE/||/<> "Zorunluluk ve sorumluluk." İLE/VE/||/<> "Üzüntü, keder." İLE/VE/||/<> "Güvensizlik ve güçsüzlük." İLE/VE/||/<> "Utanç, suçluluk, değersizlik." İLE/VE/||/<> "Duyguları yönetmede yetersizlik." )

- GERİDE BIRAKTIKLARIMIZ ile/ve/||/<> ELİMİZİN ALTINDAKİLER ile/ve/||/<> ULAŞAMADIKLARIMIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47825 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Özlüyoruz. İLE/VE/||/<> Sıkılıyoruz. İLE/VE/||/<> Tutuluyoruz. )

- GERUNDIUM[Lat.] değil/yerine ULAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36890 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Belirteç olarak kullanılan, eylem kökenli sözcükler. [Koşa koşa / güle güle vb...] )

- GEZEGENLER ile/ve/||/<> UYDULAR ile/ve/||/<> ASTEROİDLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52725 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- GINÂ değil/yerine/= USANÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38824 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( GINA: Zenginlik, bolluk. | Usanç, bıkkınlık. | Şarkı, türkü, nağme, ezgi, ırlama. )

- GİRDİLER DÖRTLÜSÜ ile/ve/<> YAŞAM DÖRTLÜSÜ ile/ve/<> UYUM DÖRTLÜSÜ ile/ve/<> DEĞERLER DÖRTLÜSÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4168 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sayın Gökçen ADAR'ın, "Yaşamla Flört" adlı kitabını okumanızı salık veririz. )
( Olumlu/Pozitif | Olumsuz/Negatif | Nötr | X [Belirsiz, merak uyandıran]. İLE/VE/<>
İş | Sosyal | Aile | Özel. İLE/VE/<>
Beklenti | Ortam | Olanak | Zaman. İLE/VE/<>
Vizyon | Misyon | Nosyon | Gusto[Zevk ve heyecan niteliği, estetik değerler]. )

- GİTAR ile/değil UKULELE/UKE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54303 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GİTME/Sİ ile/değil/yerine UZAKLAŞMA/SI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9199 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖBEK DELİĞİNİN:
ALTI
ile/ve/değil/<> ÜSTÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32288 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ya eril, ya da dişil. İLE/VE/<>/DEĞİL Hem eril, hem de dişil. )

- GÖK ile/ve/değil/<> UZAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12677 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖKSEL ile/ve/||/<> UZAYSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48606 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖNDERME ile/yerine UĞURLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9139 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖRGÜ ile/ve/> UFUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5085 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Görgülü kuşlar, gördüğünü işler. )

- GÖSTERGE ile/ve/değil UZANTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4100 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GUSÛL ile/ve/||/<>/< USÛL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54903 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Usûlsüz, gusûl olmaz. )

- GÜÇLÜ ile/ve/değil/||/<>/< UYUMLANAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51973 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜVEN ile/>< ÜMİTSİZLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31486 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜZELDE/GÜZELLİKTE ARANANLAR:
BAKIŞIM/LI(SİMETRİ/K)
ve ORANTI/LI(EURYTMIE) ve UYUM/LU(HARMONİ/K)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/216 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( DÜZGÜN ve DÜZENLİ ve DİZGELİ ve AÇIK/LIK/PARLAK/LIK(CLARITAS/MUŞÂ'ŞÂA) )

- HACC ile/ve UMRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20348 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAİLE[Ar.] ile/değil/yerine ÜZÜCÜ/AĞLATICI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çok acıklı olay. | Koşuk biçiminde yazılmış ağlatı. İLE ... )

- HAK EDİŞ ile/ve UYGUNLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAKİKAT ile/<> UPUYGUNLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45378 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAKİMİYET ile/yerine UYUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15585 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HALK YÖNETİMİ ile/ve/||/<> ÜNİVERSİTE ile/ve/||/<> TİYATRO ile/ve/||/<> SPOR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35225 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İyonya'lıların, insanlığın gelişimindeki önemli katkı eşikleri. )

- HAMLÂC[Ar.] değil/yerine/= ÜFLEÇ/KAMIŞÇIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54151 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kuyumcuların, bir ucunu aleve yakın tutup öbür ucunu üfleyerek alevi, altın ve gümüşün yumuşatmak istedikleri noktasına yönelttikleri eğri boru. )

- HAMLAÇ[Ar.] değil/yerine ÜFLEÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kaynak yapımında, metalleri kesme ve eritme işlemlerinde kullanılan, alev püskürten araç. | Laboratuvarlarda, yüksek ısı elde edilen araç. | Kirli havayı dışarı atan ya da temiz hava veren aygıt, aspiratör, vantilatör. )

- HAMMADDE ile ÜRÜN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13775 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAREKET ve/<> BİÇİM ve/<> UZAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3537 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAREKET ile/ve/||/<> UYUMLULAŞTIRILMIŞ HAREKET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAREKET ve/> ÜMİT/UMUT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3564 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HARMANİ/YE, PELERİN değil/yerine ÜST GİYSİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37124 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gövdeyi saran, kolsuz ve bazen kukuletalı bir çeşit üst giysisi. )

- HAVF ile/ve/|| ÜMİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20533 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYÂ değil/yerine/= UTANMA, SIKILMA | NÂMUS, EDEP | GÜNAHTAN ÇEKİNMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41389 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYÂ değil/yerine/= UTANMA/UTANÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12162 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYRANLIK ile/ve ÜRKME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6582 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYRET ile/ve UYANIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6579 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hayret ve merak, bilgeliğin şafağıdır. )
( Ancak, hayrette olduğunuz zaman, gerçeği bilebilirsiniz. )
( Wonder is the dawn of wisdom.
You can know reality only when you are astonished. )

- HAYRET ile/ve UYANIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19462 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HD 80606 B ile/ve/||/<>/< URSA MAJOR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53875 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bizden yaklaşık olarak 190 ışık yılı uzaklıkta bulunan "HD 80606 B" adlı gezegen, Ursa Major takımyıldızında bulunmaktadır. Jüpiter'den 4 kat daha büyük, gaz devi bir gezegendir. Bu ötegezegende rüzgârların hızı, saatte 17.380 km. hıza kadar ulaşabilmektedir. Dünyada kaydedilmiş en şiddetli rüzgârın hızı, saatte 408 km.'dir. Rüzgârların bu kadar şiddetli olma nedeni ise gezegenin yıldızı etrafındaki yumurta biçimindeki yörüngesidir. Bu yumurta biçimindeki yörüngede, yıldızına yaklaştığı noktalarda atmosfer hızla ısınıyor, bu ısı da atmosferde büyük bir kasırgaya yol açıyor. )

- HECE:
KAPALI/UZUN
ile/ve/<> AÇIK/KISA ile/ve/<> UZATILMIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37537 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 1 harekeli, 1 sakin harf. İLE/VE/<> Harekeli harf. + 1 harf. )
( Son sadâ/hece, kısa kalamaz. )
( Sakin bitmeyen hiçbir hece, uzun hece olamaz! )
( LATİN'DE (KAPALI)
[ İz. İLE Biz. İLE Bâ. ]
[ Sesli > sessiz. İLE Sessiz > sesli > sessiz. İLE Sessiz > uzun sesli. ]
[ 1 harekeli, 1 sakin ] )
( Bir kere bakıp gülse, ölürüm, konuşamam.
[ Hafif-sakîl-veted-i mecmû ] gülse, ölürüm, konuşamam. )
( DAİRE [1]
[ 1 açık/kısa, 3 uzun heceden oluşan. ]
[ Veted-i mecmû, 2 sebeb-i hafiften oluşan. ] )

- HEDEF ile UC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25315 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HENDEK ile/ve AZMAK ile/ve UR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12782 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Su birikmiş hendek. İLE/VE Bir tür hendek. )

- HEYBET >< ÜNS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28765 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HIRLAMA ile ULUMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21998 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİNT OKYANUSUNDA:
ANDAMAN DENİZİ
ile/ve/||/<> MALAKKA BOĞAZI ile/ve/||/<> MARTABAN KÖRFEZİ ile/ve/||/<> BENGAL KÖRFEZİ ile/ve/||/<> KANBAY KÖRFEZİ ile/ve/||/<> KUÇ KÖRFEZİ ile/ve/||/<> UMMAN DENİZİ ile/ve/||/<> UMMAN KÖRFEZİ ile/ve/||/<> BASRA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> YEMEN DENİZİ ile/ve/||/<> ADEN KÖRFEZİ ile/ve/||/<> KIZILDENİZ ile/ve/||/<> MOZAMBİK KANALI ile/ve/||/<> SOFALA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> DELAGOA KÖRFEZİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİZMET:
MİNNETSİZ
ve/<> KÜLFETSİZ ve/<> ÜCRETSİZ ve/<> TEŞEKKÜRSÜZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31550 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HOLDİNG değil/yerine/= ÜSTORTAKLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12172 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HOLOGRAM ile ÜÇ BOYUTLU RESİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51437 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HORLAMA <> ÜMİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29936 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Komadaki ya da ölüm döşeğindeki bir yakınınızla, bilinci açık olarak göz göze gelmenin, son bir kez konuşmanın -hele de onu affettiğinizi söylemenin/affedildiğinizi duymanın- ümidindeyseniz bakın nasıl da ninni gibi gelir o "horlamalar". )

- HUSÛL değil/yerine/= ÜREME, TÜREME, MEYDANA ÇIKIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41501 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HUZURSUZLUK >< UYGARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37738 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÜZÜN VE ÜZÜNTÜ ile/ve ÜMİT VE KAYGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1795 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Geçmişte. İLE/VE Gelecekte. )
( AHZEN: Çok hüzünlü, kederli. )
( In the past. vs./AND In the future. )

- HÜZÜN ile ÜZÜNTÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7090 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Geleceğe yansıması, ümittir. İLE Geleceğe yansıması, kaygıdır/endişedir. )

- HZ. YÛŞA TÜRBESİ ile UZUN EVLİYA TÜRBESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16564 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- IRAK ile/yerine UZAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33271 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- IRK ile/değil/yerine ULUS/MİLLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1834 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- IŞIK HIZININ:
ALTI
ile/ve/<> ÜSTÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8025 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Madde. İLE/VE/<> Anti madde. )
( Fizik. İLE/VE/<> Metafizik. )
( V < C ile/ve/<> V > C )

- İÇ DERİ ALTI ile/ve ÜST DERİ ALTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5534 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İÇ KONUŞMA ile/ve DIŞ KONUŞMA ile/ve ÜÇÜNCÜ KONUŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3848 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İÇ ve/<> ÜÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18862 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İÇİN ile ÜZERİNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9145 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDEAL yerine ÜLKÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11457 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDEAL ile/değil/yerine ÜLKÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15340 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İFFET = UT = CHASTITY[İng.] = CHASTETÉ[Fr.] = KEUSCHHEIT[Alm.] = CASTITAS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39412 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İHTÂR değil/yerine/= UYARI/UYARMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12194 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÎKÂZ[Ar.] değil/yerine/= UYARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12203 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İKİ PARMAKLI TEMBEL HAYVAN ile ÜÇ PARMAKLI TEMBEL HAYVAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22259 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vahşidir. İLE Evcil olabilirler. )
( Boyunlarında altı kemik/omur vardır. [Dolayısıyla da kafasını çevirmekte zorlanırlar.] İLE Boyunlarında dokuz kemik vardır. )
( Tedirgin olduklarında tıslarlar. İLE Burun delikleriyle acı ve tiz sesler çıkarırlar. )
( İki parmaklılar üç parmaklılardan biraz daha hızlıdır. )
( Aynı ailelerden değillerdir. )
( AFROTHERIA: Tembel hayvanları, karınca yiyenleri ve kemerli hayvanları içine alan memeli hayvanların bir dalı. )

- İKİLİ ile/ve UC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İKİLİLİK ile/ve/değil/yerine/||/<>/> ÜÇLÜLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50966 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLÂHİ ile USUL-İ İLÂHİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20825 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Devran öncesi okunan ilâhi. )

- İLE ile/ve/yerine ÜZERİNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2938 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLERLEME:
HIZLI
ile/ve/değil/yerine UZAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33318 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yalnız. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Birlikte/beraber. )
( Hızlı ilerlemek/gitmek istiyorsan, yalnız git; uzağa gitmek istiyorsan, beraber! )

- İLİM ile ULUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16811 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tekil.(Taksim edilir.) İLE Çoğul.(Tasnif edilir.) )

- İLK KORKU[PRIMAL FEAR] ile/ve/||/<>/> UNBREAKABLE ile/ve/||/<>/> SPLIT ile/ve/||/<>/> GLASS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52582 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dört filmi de sırasıyla izlemenizi salık veririz... )
( | )

- İLK:
ÖZÜR DİLEYEN
ve/<>/|| AFFEDEN ve/<>/|| UNUTAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30422 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( En cesurdur. VE/<>/|| En güçlüdür. VE/<>/|| En mutludur. )

- İLKE ve/||/<>/= ÜST SOYUTLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49132 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLKELLİK ile/ve/değil/yerine/||/=/<>/> UYGARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLKESELLİK ile/ve/<> USSALLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4057 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMAN ve/||/<> ÜMİT ve/||/<> ŞEFKAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53979 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMPULS değil/yerine/= UYARIM/UYARAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12215 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMTİDÂD[< MEDD] değil/yerine/= UZAMA, UZANMA; UZUN SÜRME | UZAY | MADDE (RES EXTENSA)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41634 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMZAYI:
ADIN ALTINA ATMAK
ile/ve/değil/yerine ÜSTÜNE ATMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNANÇ ile/ve UĞRAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNANÇ ile/ve/<> ÜMİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3304 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İkisi de geleceğe yöneliktir. )

- İNANMAK ve/<> ÜMİT ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4319 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNAT ile/ve ÜSTÜNE GİTMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6130 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNCE ile/ve ÜST
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3444 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNSAN ve/||/<>/< ÜNS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37817 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... VE/||/<>/< Özsel yakınlık. )

- İNSÜLİN:
KISA SÜRE ETKİLİ
ile/ve UZUN SÜRE ETKİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5618 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNZİVÂ ile UZLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19522 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( MÜNZEVÎ[Ar.] / BERÇÎDE-DÂMEN[Fars.] )
( "Kendinde/n". İLE Halkta/n. )

- İRKİLME ile/ve ÜRPERME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7198 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gövdede. İLE/VE Zihinde. )
( Gövdeyi korur. İLE/VE Zihni korur. )

- İRMİK HELVASI ile/ve UN HELVASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8119 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İRŞÂD:
İLİM ÖĞRETMEK
değil UYKUDAN UYANDIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32666 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSKETE ile UZUNKUYRUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45306 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTEMEK ile/ve/<> UYGUNLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3373 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İŞ ile/ve/+/||/<> ARKADAŞ ile/ve/+/||/<> UYKU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37373 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- İŞÇİ ile/ve/||/<>/> USTA ile/ve/||/<>/> SANATKÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46860 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Elleriyle çalışan. İLE/VE/||/<>/> Elleri ve aklıyla çalışan. İLE/VE/||/<>/> Elleri, aklı ve gönlüyle çalışan. )

- İŞLEV ile UYGUNLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29173 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İŞRÂKÎ ile/ve/||/<> ÜVEYSÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51736 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İTİBÂRÎ ile/ve/değil/yerine UZLAŞIMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33368 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İTTİSAF[Ar. < VASF] ve/< URÛZ[Ar. < ARZ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16880 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nitelenme. VE ... )

- İYİ HEKİM ile/ve/||/<>/> USTA HEKİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54247 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hastalığı iyileştirir. İLE/VE/||/<>/> Hastayı iyileştirir. )

- İYİLİK:
EMPATİ
ve/||/<> PİŞMANLIK ve/||/<> UTANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50243 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İZDÜŞÜM ile/ve/<> UZANTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İZİN VERİRSE/NİZ ile/değil/yerine UYGUN GÖRÜRSENİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8818 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İZİN VERMEK(/"VERİRSENİZ) ile/değil/yerine UYGUN GÖRMEK(/"GÖRÜRSENİZ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3259 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- JENERATÖR[Fr.] değil/yerine/= ÜRETEÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45318 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABUL EDERSE/NİZ ile/ve/değil/yerine UYGUNSA/NIZ, UYGUN GÖRÜRSENİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8817 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABUL ve/<> UYGUN DAVRANIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2813 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABURGALAR ile/ve UCLARI SERBEST OLAN 11. 12. KABURGALAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5405 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAÇMAK ile/ve/değil/yerine UZAK DURMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7234 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( UZAK DUR!
* Karnı tokken sızlanandan
* Zevk sürerken sıkılandan
* El içinde ağlayandan
* Dost sözünden gocunandan
* Kuşkusuyla buz tutandan
* Düşmanına dost durandan
* Suretiyle kandırandan
* Aynalardan kovulandan
* Şeytanıyla yarışandan
* Sevabını anlatandan
* Günahına kulp takandan

Mete Özgencil )

- KAÇMAK ile/değil/yerine UZAK DURMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36541 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÂFİYE değil/yerine/= UYAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12248 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KALICI/LIK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< UZUN SÜRELİ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54328 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KALIN A ile İNCE A ile UZUN A
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49258 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Adam, akıl, ak, sakın, taka.
İLE
Lâla, lâstik, hâl, hâlbuki, lâf, lâkırdı, lâle, lâl, kâse, lânet, lâzım, kâzım, dükkân, kâtip, Hakkâri, zekâ, helâl, hattâ, sıhhât.
[Lâla, Lâtif lâleli lâmbasını, lâcivert lâke lâvabodan, nâzik ve nâdide Şefkâte verdi.]
İLE
Nâne, nâdir, nâme, câhil, câhit, sâdık, sâbit, kâtil, nâzik, târih, mâvi, hatâ, nâmus, mütevâzı, nâmert, âfet, gâye.
[Kısa okunacak sözcükler: Bakiye, yarın, hayır demokrasi, laik, hakem, sait, rakip, fakir, tarikat] )
( ALIŞTIRMA: "Aptallar, abdalın ibadethanesinde, aptallıklarını, abdallardan ayrımlaştırırlarken, adlarının anlamsızlaştırılmasını anlamlandıramadılar." )
( - Hâkim hakem, yarın, rakiplerimizle demokrasi ve laiklik dersine devam edecek.
- Nalan, nahoş namesiyle hakemlere, nane verdi.
- Cahit'in kâsesine, Nadir’in kâtibi, kağıt koyuyordu.
- Halit, Sait’e, "Hayır!" diyemedi. )

- KALİKS TÜBÜ = ÜNBÛBE-İ KE'S = TUBE DU CALICE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13269 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KALKIN(DIR)MA ile UYGARLAŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47179 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANAMALARDA, BASI/TURNİKE UYGULAMA NOKTALARI:
BOYUN
ile/ve/||/<> KÖPRÜCÜK KEMİĞİ ile/ve/||/<> KOLTUK ALTI ile/ve/||/<> PAZU ile/ve/||/<> KASIK ile/ve/||/<> UYLUK[BACAĞIN ÜST YARISI]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52806 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Turnike uygulamasında dikkat edilecekler...]
- Turnike uygulamasında kullanılacak malzemelerin genişliği en az 8 – 10 cm. olmalıdır.
- Turnike uygulamasında ip, tel gibi kesici malzemeler kullanılmamalıdır.
- Turnikeyi sıkmak için tahta parçası, kalem gibi malzemeler kullanılabilir.
- Turnike kanama duruncaya kadar sıkılır, kanama durduktan sonra daha fazla sıkılmaz.
- Turnike uygulanan bölgenin üzerine hiçbir şey örtülmez.
- Turnike uygulamasının yapıldığı saat bir kağıda yazılmalı ve yaralının üzerine asılmalıdır.
- Uzun süreli kanamalardaki turnike uygulamalarında, kanayan bölgeye göre 15-20 dakikada bir turnike gevşetilmelidir.
- Turnike uzvun koptuğu bölgeye en yakın olan ve deri bütünlüğünün bozulmamış olduğu bölgeye uygulanır.
- Turnike, kol ve uyluk gibi tek kemikli bölgelere uygulanır, ancak ön kol ve bacağa el ve ayağın beslenmesini bozabileceği için uygulanmaz. Uzuv kopması durumlarında, ön kol ve bacağa da turnike uygulanabilir. )
( [Boğucu Sargı (Turnike) Uygulama Tekniği]
- İlk yardımcı, eline, geniş, güçlü ve esnemeyen bir sargı alır.
- Şerit yarı uzunluğunda katlanır, uzuv, etrafına sarılır.
- Bir ucu halkadan geçirip çekilir ve iki ucu biraraya getirilir.
- Kanamayı tamamen durduracak yeterlikte sıkı bir bağ atılır.
- Sargının içinden sert nesne[kalem gibi] geçirilir ve uzva paralel konuma getirilir.
- Kanama durana kadar sert nesne döndürülür.
- Sert nesne, uzva dik konuma getirilerek sargı çözülmeyecek biçimde sabitlenir.
- Hastanın/yaralının giysisinin üzerine, adı ve turnikenin uygulandığı zaman[saat ve dakika] yazılı bir kart iğnelenir.
- Çok sayıda yaralı olduğunda, yaralının alnına rujla ya da sabit kalemle "turnike" ya da "T" harfi yazılır.
- Hasta/yaralı, pansuman ve turnikesi görülecek biçimde battaniye ile sarılır.
- Turnike, 15-20 dakika aralıklarla gevşetilir, sonra tekrar sıkılır.
)
( [Uzuv Kopması Varsa]
- Kopan parça, temiz, su geçirmez, ağzı kapalı bir plastik torbaya yerleştirilir.
- Kopan parçanın konduğu torba, buz içeren ikinci bir torbanın içine konulur.
- Kopmuş uzuv parçasının konduğu plastik torba, ağzı kapatıldıktan sonra içinde 1 ölçek suya 2 ölçek buz konulmuş ikinci bir torbaya ya da kovaya konulur. Bu biçimde, kopmuş uzuv parçasının buz ile doğrudan teması önlenmiş ve soğuk bir ortamda taşınması sağlanmış olur.
- Torba, hasta/yaralı ile aynı araca konulur, üzerine hastanın adı ve soyadı yazılır, en geç 6 saat içinde sağlık kuruluşuna gönderilir.
- Tıbbi birimler haberdar edilir[112].
)

- KAPSAM = ŞÜMUL = EXTENTION[İng., Fr.] = UMFANG, EXTENTION[Alm.] = EXTENTIO[Lat.] = EXTENSIÓN[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39452 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARARLILIK ve ULAŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3033 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARDEŞ ile/ve ÜVEY KARDEŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5834 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Anne-baba bir olan/lar. İLE/VE Ayrı anne ya da babadan olan/lar. )
( AH Lİ-ÜMM: Baba ayrı, anne bir kardeş. )

- KARINCA ile UÇAN KARINCA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22872 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARIŞIK = CONFUSED[İng.] = CONFUS[Fr.] = UNKLAR[Alm.] = CONFUSUS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39455 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARŞILAMA ile/ve/||/<> UĞURLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34720 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Giydiğinle. İLE/VE/||/<> Sohbetinle.
Kişiler, giydiğiyle karşılanır, sohbetiyle uğurlanır. )
( Dress, how you want to be addressed. )

- KASET[Fr. < CASSETTE]/CD[İng. < COMPACT DISC] / ALBÜM[Fr.] yerine UZUNÇALAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11369 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İçinde, görüntü ve seslerin kaydedildiği, gerektiğinde yeniden kullanılmasını sağlayan bir manyetik şeridin bulunduğu küçük kutu. / Fotoğraf, pul vb.ni dizip saklamaya yarayan bir defter türü. | Herhangi bir konu ile ilgili kısa açıklamalar verilerek resimler basılmış olan kitap. | Uzunçalar. YERİNE ... )

- KASLAR:
KISALAN
ile/ve/||/<> UZAYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37492 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- KAŞIK'TA:
ÇİFTLİ
ile/ve ÜÇLÜ ile/ve DÖRTLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13722 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KATEGORİ[Fr. < CATÉGORIE | İng. CATEGORY < Yun.] değil/yerine/= ULAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44105 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi ya da benzerlik bulunanların tamamı. )

- KATI ile ÜSSÜ ile BİR O KADAR DAHA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4764 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KATILIM ve/||/<> ÜSTLENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50580 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KATKIYA ...:
AÇIK/LIK
ile/ve/||/<>/> UYGUN/LUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51671 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAVRAM ve/<> KURUM ve/<> UYGARLIK ve/<> VİCDAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33669 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYBETMEK:
ÇOK DEĞER VERMEK
ile/ve/||/<> KIZAMAMAK ile/ve/||/<> "KIYAMAMAK" ile/ve/||/<> ÜZEMEMEK ile/ve/||/<> "ALTTAN ALMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44628 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYGI/ENDİŞE ve/||/<>/> ÜZÜNTÜ/KEDER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50102 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYGI ile/ve/<> ÜRPERTİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36513 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYGI ile/ve/||/<>/>/< ÜST KAYGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51545 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYGIYLA "BAŞA ÇIKMADA":
"SUÇLAYICI/LIK"
ile/ve/||/<> "YATIŞTIRICI/LIK / KAÇINMA" ile/ve/||/<> İLGİSİZ/LİK || PATAVATSIZLIK ile/ve/||/<> "AŞIRI MANTIKLI/LIK" ile/ve/||/<> UYUMLU/LUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51602 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYITLILIK:
YAKINLIKTA
ile/>< UZAKLIKTA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34948 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Azalır. İLE/>< Çoğalır. )

- KAZANÇ'TA:
TİCARET
ile/ve/yerine ÜRETİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28330 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEFAL ile UÇARKEFAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45005 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Turnabalğıgillerden, kefala benzer, uzun kanatlı bir balık. )

- KENDİLİĞİNDENLİK ile/ve/||/<> YARATICILIK ile/ve/||/<> ÜRETİCİLİK ile/ve/||/<> KENDİNİ ÜRETİM(POLİTERASYON)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49285 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİNİ GELİŞTİRMEK ile/ve/<> UNUTMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/666 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİR ile ÜSTÜPÜ[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45334 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Gemi kalafatında, işliklerde, buharlı makinelerde, temizlik işlerinde kullanılan, didilmiş kendir. )

- KERTENKELE ile/değil UÇAN KERTENKELE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49739 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL Güneydoğu Asya'ya özgü bir kertenkele türüdür. Draco cinsinin öteki üyeleri gibi bu tür de "patagia" adı verilen cildin kanat gibi yan uzantılarını kullanarak kayma yeteneğine sahiptir.

Kuyruk da katılarak 22 cm.'e kadar uzayan bu tür, koyu ten üzerine, koyu renk beneklere sahiptir. Erilin patagium'u, koyu renkli çizgiler ile açık turuncu renktedir. Dişilin patagium'u ise çizgiler yerine düzensiz işaretlere sahiptir. Draco volans türlerinin kanatları, kanatlarının iskeletini oluşturan kaburgalarıyla desteklenir. Fakat uzun kaburga kemikleri, kanatları oluşturmaya yardımcı olmasına karşın solunum yardımcı olmaz.

Tür, gündüzleri etkindir ve genel olarak ağaçlarda yaşarlar. )
( ... İLE/DEĞİL )
( ... İLE/DEĞİL )

- KERTENKELE ile UYKULU KERTENKELE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48278 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEŞKE ile/değil UMARIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33219 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KETLEMEK/ENGELLEMEK değil/yerine ÜRETİM/DÖNÜŞÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31004 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEYİF ile/ve/||/<>/> UYKU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52165 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIRILGANLIĞIN GÜCÜ ve/||/<> UTANCI DİNLEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51785 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BRENE BROWN )
( İlgili konuşmayı, burayı tıklayarak izleyebilirsiniz... ve/||/<> İlgili konuşmayı, burayı tıklayarak izleyebilirsiniz... )

- KISA İ ile UZUN İ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49260 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İzci, işaret, iletişim, isim, ikiz, iplik.
İLE
İcat, bitap, bitaraf, veli. )

- KISA SÜRELİ BELLEK ile/ve/<> UZUN SÜRELİ BELLEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5294 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Biyofizik bir süreçtir. İLE/VE/<> Biyokimyasal bir süreçtir. )
( Sessel kod önemlidir. İLE/VE/<> Anlamsal kod önemlidir. )
( 7 +/- 2 kapasitesi vardır. İLE/VE/<> Kapasitesi sınırsızdır. )
( Ara-bul-geriye getir hemen hemen hatasızdır. İLE/VE/<> Hata yapmaya son derece eğilimlidir. )
( Yeni öğrenilen davranış ya da bilgi, kısa süreli bellekte 30 saniye kadar kalır ve sonra uzun süreli belleğe aktarılır. )
( Hipokampüs, kısa süreli bellekle ilgili bir beyin bölgesidir. )
( Bir bilginin uzun süreli belleğe girmesi protein sentezi ile gerçekleşir. )
( Otuz saniye geçtikten sonra anımsanan her bilgi ya da olay uzun süreli bellekten çağrılır. )
( KÜMELEME: Uzun süreli bellekteki bilgileriniz aracılığıyla size verilen yeni birimleri anlamlı bir biçimde gruplama sürecine kümeleme(clustering) adı verilir. )

- KISA/KÜÇÜK USÛL ile/ve UZUN/BÜYÜK USÛL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19247 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIŞ ile/ve/||/<>/< UĞULDAYAN KIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54319 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 21 Aralık - 21 Mart arası. İLE/VE/||/<>/< 21 Aralık - 31 Ocak arası. )

- KITA ile/ve ÜLKE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18872 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIVILCIM/ŞERÂRE[Ar.] ile/değil UÇKUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35629 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Ateşten fırlayan kıvılcım. )

- KIVRAK/LIK ile USTA/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6089 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIYI ile UC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25298 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIZGIN/LIK ile/ve/değil/<> ÜZÜNTÜ/ÜZGÜN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6817 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Üzüntü bir zihinsel acıdır ve acı, mutlaka dikkat ister. Ona dikkatinizi verdiğinizde, çağrı durur ve cehalet sorunu da kaybolur. )
( Üzüntüleriniz hakkında üzülmenize gerek yok. )
( Üzüntü, sen ve ben olduğu sürece devam eder. )

- KIZMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ÜZÜLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30950 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİRPİ ile UZUN KULAKLI KİRPİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47788 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİST ile UR(TÜMÖR) ile YAĞ BEZESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5502 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İçi, sıvı dolu kesecik. [Her kistten korkmamak ve bilgili/bilinçli olmak gerekir.] İLE Gövdenin bir yerindeki kistin olağandışı büyümüşlüğüne işaret eder. İLE Yağ ve/veya bağ dokusunun [lipom] katı ya da sıvı oluşuna göre birikinti, beze, kist şeklinde olabilir.[Yangılı(iltihaplı) olanlarına apse/li denilmektedir.] )
( ... İLE ... İLE/ Bir yağ hücresinin içinde depoladığı yağ miktarını sınırlayamaması ve aşırı yağ depolaması ile oluşur. (Yağlı yiyecek ya da (ne az, ne de çok) yağlı yemekten kaynaklanmamaktadır.] )

- KİŞİ/İNSAN:
UYKU
ve/||/<> UYANIKLIK ve/||/<> BEN'İN DENEYİMİ/FARKINDALIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50856 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİLERİ, ZİHNİMİZDEN/YAŞAMIMIZDAN ÇIKARMA:
HATA YAPTIKLARINDAN DOLAYI
değil ÜMİDİMİZ KESİLİRSE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54256 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİTAP OKUMAK:
"UYUMAK İÇİN"
değil UYANIK KALMAK/OLMAK ÜZERE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41986 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOLAY OLMAYAN:
UYUYANI UYANDIRMAK
değil UYUMA TAKLİDİ YAPANI UYANDIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52990 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOLAY ile/ve UYGULAMA/PRATİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28796 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ÂSÂN ile/ve ... )

- KOMPETAN değil/yerine/= UZMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12287 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONSENSUS değil/yerine/= UZLAŞIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12295 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KORKMAK ile ÜRKMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7145 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KORKU ile/ve/ya da/<> UKALALIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31926 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KORKU ile/ve UTANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7087 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KORKU ile/ve/değil/yerine/||/<>/>< ÜMİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31485 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mahkum eder. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>< Özgür bırakır. )

- KORKU ile/ve/> ÜRKÜ/PANİK[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7074 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KORKUTMA ile/ve/değil/yerine UYARMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7079 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KORUK ile ÜZÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8282 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖK ile UC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25289 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖKEN DİLLER ile/ve/<> UZLAŞIMSAL DİLLER ile/ve/<> DAVRANIŞSAL DİLLER ile/ve/<> İMGESEL DİLLER ile/ve/<> KURMACA DİLLER ile/ve/<> BİÇİMSEL DİLLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30403 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖŞESİ ile/ve/değil UCU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25310 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖTÜ ile/ve/değil/<> ÜSTÜNKÖRÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32976 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖTÜMSER ile ÜMİTSİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( TRAGEDYA: Ümidin tümüyle tükenmesi. )

- KREBS DÖNGÜSÜ değil/yerine/= ÜRETİM DÖNGÜSÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38572 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KULLANILABİLİR/LİK ile/ve/değil UYGUN/LUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KULLANIM DEĞERİ ile/ve/<> UYGULANIM DEĞERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1015 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KULLANMAK ile/ve/değil/yerine UYGULAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8997 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUMRU ile ÜSKÜDAR KUMRULARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22587 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURAM/TEORİ ile/ve/<> UYGULAMA/PRATİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31017 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURAMDAN KOPUK UYGULAMA ile/ve/<> UYGULAMADAN KOPUK KURAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45456 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kördür. İLE/VE/<> Topaldır. )

- KURAMIN:
DOĞRULUĞU
ile/ve/değil/yerine/||/<>/< UYGUNLUĞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35201 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURAMSAL(NAZARÎ) TASAVVUF ile/ve UYGULAYIMSAL/KILGISAL/AMELÎ TASAVVUF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19129 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURAMSAL(TEORİK) FELSEFE ile UYGULAYIMSAL(PRATİK) FELSEFE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15136 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURAMSAL/TEORİK AHLÂK(MORAL) ile/ve UYGULAYIMSAL/KILGISAL/PRATİK AHLÂK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1978 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURTULUŞ SAVAŞI'MIZDA:
KAĞNI
ve/||/<>/> UÇAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55182 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- KURUMSAL BİR KARARI(/A):
BENİMSEMEK
ile/ve/değil/yerine/||/<> UYMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35209 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUSURSUZLUK ile/ve/<>/||/>< UYUMSUZLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30649 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yaşam, kusursuzluk ile/ve uyumsuzluk arasında bir yerlerde akıp gider. )

- KUŞ ile UÇAR KUS KUS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48281 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUŞ ile UZUN KUYRUKLU DUL KUŞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48589 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Güney Afrika'da yaşarlar. )

- KUTBİYET ile/ve UHUDİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19265 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUTUP değil/yerine/= UC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12325 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUZEY DENİZİNDE:
KOTZEBUE KOYU
ile/ve/||/<> ÇUKÇİ DENİZİ ile/ve/||/<> DE LONG BOĞAZI ile/ve/||/<> DOĞU SİBİRYA DENİZİ ile/ve/||/<> LAPTEV BOĞAZI ile/ve/||/<> BOURHAYA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> LAPTEV DENİZİ ile/ve/||/<> OLENEKSKİY KÖFREZİ ile/ve/||/<> KATANSKİY KÖRFEZİ ile/ve/||/<> VİLKİTSİ BOĞAZI ile/ve/||/<> YENİSEY KÖRFEZİ ile/ve/||/<> KARA DENİZİ ile/ve/||/<> BAYDARATSKAYA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> KARA BOĞAZI ile/ve/||/<> ÇEYŞSKAYA KOYU ile/ve/||/<> BEYAZ DENİZİ ile/ve/||/<> ONEGA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> KANDELAŞKA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> DİVİNA KOYU ile/ve/||/<> BARENTS DENİZİ ile/ve/||/<> GRÖNLAND DENİZİ ile/ve/||/<> NORVEÇ DENİZİ ile/ve/||/<> KUZEY DENİZİ ile/ve/||/<> DANZİNG KÖRFEZİ ile/ve/||/<> RİGA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> FİNLANDİYA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> BOTNİ KÖRFEZİ ile/ve/||/<> DANİMARKA BOĞAZI ile/ve/||/<> DAVIS BOĞAZI ile/ve/||/<> BALTIK DENİZİ ile/ve/||/<> LABRADOR DENİZİ ile/ve/||/<> BAFFIN DENİZİ ile/ve/||/<> BAFFIN KÖRFEZİ ile/ve/||/<> SMITH KÖRFEZİ ile/ve/||/<> NARES BOĞAZI ile/ve/||/<> LANCASTER BOĞAZI ile/ve/||/<> ARKTİK KOYU ile/ve/||/<> PR. REGENT BOĞAZI ile/ve/||/<> BOOTHIA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> FOXE ÇANAĞI ile/ve/||/<> FOXE KANALI ile/ve/||/<> REPULSE KOYU ile/ve/||/<> CORAL LİMANI ile/ve/||/<> JAMES KOYU ile/ve/||/<> HUDSON BOĞAZI ile/ve/||/<> UNGAVA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> FROBISHER KOYU ile/ve/||/<> CUMBERLAND KÖRFEZİ ile/ve/||/<> HOME KÖRFEZİ ile/ve/||/<> JONES BOĞAZI ile/ve/||/<> PEARY KANALI ile/ve/||/<> BARROW BOĞAZI ile/ve/||/<> FRANKLIN BOĞAZI ile/ve/||/<> VISCOUT MELVILLE BOĞAZI ile/ve/||/<> Mc CLURE BOĞAZI ile/ve/||/<> McCLINTOK KANALI ile/ve/||/<> KRALİÇE MAUD KÖRFEZİ ile/ve/||/<> CORONATION KÖRFEZİ ile/ve/||/<> PR. ALBERT KOYU ile/ve/||/<> AMUNDSEN BOĞAZI ile/ve/||/<> GALLER PRENSİ BOĞAZI ile/ve/||/<> BEAUFORT DENİZİ ile/ve/||/<> PRODHOE KOYU ile/ve/||/<> KOTZEBUE KOYU ile/ve/||/<> NORTON KOYU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53063 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜÇÜMSEME = DISDAIN, CONTEMPT[İng.] = MÉSESTIME[Fr.] = UNTERSCHÄTZUNG[Alm.] = DESPECTUS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39499 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜLFET[Ar.] ile/ve/değil/yerine/||/<>/> ÜLFET[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6840 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zahmet, sıkıntı, zorluk, yorgunluk, zorlu iş. | Tören, merasim. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/> Alışma, kaynaşma. | Görüşme, konuşma. | Dostluk, ahbaplık. | Huy etme. )
( Külfetsiz ülfet olmaz. )

- KÜLTÜRLERARASI/LIK ile/ve/<> UYGARLIKLARARASI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31172 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜTLE ile/ve/||/<> UZAY-ZAMAN ile/ve/||/<> EĞİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53755 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LEVREK ile UZUNLEVREK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45307 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kemiri balıklar takımından, 50-100 cm. boyunda, Avrupa tatlı sularında yaşayan, etçil ve yırtıcı bir balık. )

- LOZAN ANTLAŞMASI ile/değil UŞİ ANTLAŞMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54198 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LÜKS ile UC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25295 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MADDE İKİLİĞİ ile UZAY İKİLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8033 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAHCUBİYET[Ar.] değil/yerine/= UTANGAÇLIK/SIKILGANLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45853 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAHİR[Ar.] değil/yerine/= USTA/BECERİKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45859 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( MÂHİRÂNE[Ar., Fars.]: Becerikli bir biçimde, becerikli olarak, ustaca. )

- MAHKEME ile/ve/||/<>/> UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48868 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAHSUL[Ar.] değil/yerine/= ÜRÜN/VERİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45880 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAJORITY and ABSOLUTE MAJORITY and QUALIFIED MAJORITY and QUORUM and UNANIMITY and UNANIMOUSLY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50355 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çoğunluk. VE Salt çoğunluk. VE Nitelikli çoğunluk. VE Karar yeter sayısı, nisap. VE Oybirliği. VE Oybirliğiyle. )

- MANTAR ile UCKURUTAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45276 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Turunçgillerde, özellikle limonlarda gelişerek, dal uclarının kurumasına neden olan ve birkaç yıl içinde ağacın ölmesine neden olan bir tür mantar. )

- MANTIK ve USÛL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29791 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MANTIKSIZ ile USDIŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15608 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MASTER değil/yerine/= UNGAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38214 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MATBAADA:
ÇİN
ile/ve/||/<>/> UYGURLAR ile/ve/||/<>/> MOĞOLLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54934 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<>/> ... İLE/VE/||/<>/> Altınorda üzerinden, Batı'ya doğru. )

- MATEMATİK:
İLKOKULDA
ile/ve/||/<>/> ORTAOKULDA ile/ve/||/<>/> LİSEDE ile/ve/||/<>/> ÜNİVERSİTEDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53664 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- MAYMUN ile UVAKARİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22249 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAYSTRO/MAESTRO değil/yerine/= UNGAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38422 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Besteci. | Orkestra şefi. )

- ME'YÛS[< YE'S]/NEVMÎD[Fars. < NÂ-ÜMÎD] değil/yerine/= ÜMİTSİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21511 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEDENÎ(YET) değil/yerine/= UYGAR/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEFKÛRE[Ar.]/IDEAL[İng., Alm., İsp.]/IDÉAL[Fr.] değil/yerine/= ÜLKÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39700 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEFKÛREVİ[Ar.]/IDEAL[İng., Alm., İsp.]/IDÉAL[Fr.] değil/yerine/= ÜLKÜSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39701 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEHÂBET[Ar. < HEYBET] ile ULULUK, KORKUNÇLUK, AZÂMET; BÜYÜK GÖRÜNME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42311 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MELHÛZ[Ar.] değil/yerine/= UMULAN/BEKLENEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46081 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Düşünülebilen, olabilen, hatıra gelen, mülâhaza edilen. )

- MEMNUN OLMA ile/ve/değil UYGUN OLMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32587 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEMURLUKTA, DİSİPLİN CEZALARI:
UYARMA
ile KINAMA ile KISA SÜRELİ DURDURMA ile UZUN SÜRELİ DURDURMA ile GEÇİCİ OLARAK GÖREVDEN ÇIKARMA ile MEMURLUKTAN ÇIKARMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28702 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MENSUP[Ar.] değil/yerine/= ÜYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46102 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MERHABA değil/yerine/= UĞUROLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38426 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MERKÜR = UTARİT[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45301 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Güneşe en yakın olan gezegen. )
( Bilinen hiçbir uydusu bulunmamaktadır. Merkür gezegeninin düşük yerçekimi nedeniyle yeterli atmosferi olmadığından, 450 °C'ye kadar çıkan ısı, geceleri -175 °C'ye kadar düşebilmektedir. )

- MEŞGALE değil/yerine/= UĞRAŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İŞ, İŞ GÜÇ, UĞRAŞILAN İŞ )

- META:
ÖTE
ile/ve/değil ÜST
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1848 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- METAKOGNİTİF değil/yerine/= ÜST BİLİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51510 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- METROBÜSLERDE:
BULAŞIM
değil/yerine ULAŞIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34323 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEYVE/Sİ ile/ve/değil ÜRÜN/Ü
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33142 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİLLET değil/yerine/= ULUS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12383 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİLLET ile/ve ÜMMET ile/ve MEZHEB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20734 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir dine bağlı/tâbi olmak. İLE/VE Bir peygambere bağlı/tâbi olmak. İLE/VE Bir imama bağlı/tâbi olmak. | Bir müctehidin çıkardığı hükümlerin tümü. )

- MİLLÎ[Ar.] değil/yerine/= ULUSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46220 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİNİK[Azr.] = ULAŞIM ARACI,YOLCU[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52038 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİNİK ile UFAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13800 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİNYATÜRDE:
MİRAN ÜSLÛBU
ile/ve UYGUR ÜSLÛBU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30841 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİT ve/||/<>/> ÜMİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49578 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİTOKONDRİ değil/yerine/= ÜRETGEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38553 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİZAN ile/ve USÛL/YÖNTEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2459 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MOD:
NESNE
ile/ve/||/<> ÜST BİLİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51511 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MODERNLİKTE:
KÂĞIT PARA
ile/ve/||/<> ULUS ile/ve/||/<> ROMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51373 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MOLEKÜL OLUŞUMUNDA:
İKİ ATOM
değil ÜÇ ATOM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54532 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MONAKO'DA:
ORDU ÇALIŞANI
ile/değil ULUSAL ORKESTRA GÖREVLİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53250 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Monako Prensliği'nin ulusal orkestrasındaki görevli sayısı, ordusundaki çalışan sayısından daha fazladır. )

- MUHÂKEMÂT'I:
VAROLUŞ/A
değil/yerine UYGULAMA/LARA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2750 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUKADDİME[İBN HALDUN] NÜSHALARINDA:
TUNUS
ile/ve/<> MISIR ile/ve/<> ÜÇÜNCÜSÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38251 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUKAFFA/KAFİYELİ[Ar.] değil/yerine/= UYAKLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46370 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUTLAK ile/değil/yerine UZLAŞILMIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1362 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUTLU İKEN ile ÜZÜNTÜLÜ İKEN ile ÖFKELİ İKEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6520 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Söz verme! İLE Yanıt verme! İLE Karar verme. )

- MUVAHHİD ile ÜMMET-İ MUHAMMED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20135 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜEDDEP[Ar.] değil/yerine/= USLU, TERBİYELİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46460 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜESSİF[Ar.] değil/yerine/= ÜZÜCÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46465 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜJDE ile/ve/<> ÜMİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33584 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜLAYEMET[Ar.] değil/yerine/= UYSALLIK | BAĞIRSAK YUMUŞAKLIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46486 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜLÂYİM[Ar.] değil/yerine/= UYGUN | YUMUŞAK HUYLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46487 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜNÂKALÂT[Ar. < NAKİL] değil/yerine/= ULAŞTIRMA / TAŞIMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46500 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜNÂKALE[Ar. < NAKL] değil/yerine/= ULAŞIM | AKTARMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46501 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜNASİP değil/yerine/= UYGUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12408 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜNEBBİH[Ar.] değil/yerine/= UYARICI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46503 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜNEVVER ile ULEMÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜRŞİT ile/ve USTA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19635 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "ETİ SENİN, KEMİĞİ BENİM!" değil ONU, ETİNDEN VE KEMİĞİNDEN (SAPLANTISINDAN) AYIR! )

- MÜSAİT yerine UYGUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11417 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜTEAHHİT değil/yerine/= ÜSTENCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45327 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜTEESSİF[Ar.] değil/yerine/= ÜZÜLEN, ACIYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46568 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜTEHASSIS/LIK[Ar.] değil/yerine/= UZMAN/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12412 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜZİK ile UYKU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13527 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NAFTA ile USMCA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53989 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kuzey Amerika Ticaret Antlaşması. İLE Yeni Serbest Ticaret Antlaşması. )

- NAKLÎ İLİMLER(ULÛM-U NAKLİYE):
ULÛM-U ŞER'İYE
ve/||/<> ULÛM-U LİSÂNİYE VE ÂLİYE[< ÂLET]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49915 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NAMDAR[Fars.] değil/yerine/= ÜNLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38185 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NARBÜLBÜLÜ/ARDIÇKUŞU(TURDUS PILARIS[Lat.], ROBIN[İng.], Avrupa ve Asya ormanlarında yaşar.) ile/ve BAYIR KUŞU ile/ve ÇALI KUŞU ile/ve ÇAMURCUN ile/ve DALGIÇ KUŞU ile/ve DEVEKUŞU ile/ve FIRTINA KUŞU ile/ve GELİNKUŞU[Lat. OTOCORIS PENCILLATUS] ile/ve İNCİRKUŞU[Lat. ANTHUS TRIVIALIS] ile/ve İSHAK KUŞU/BATAKLIKBAYKUŞU[Fars. ŞEB-ÂVÎZ][ayağından asılarak başaşağı sarkar ve öter] ile/ve KARDİNALKUŞU ile/ve KARİYAMA(Güney Amerika'da) ile/ve KAŞIK GAGA ile/ve KAŞIKCI KUŞU ile/ve KEDİKUŞU ile/ve KELAYNAK[Sadece bu üç yerde: BİRECİK-URFA, FAS, PALMİRA ÇÖLLERİ-SURİYE][Lat. GERONTICUS EREMITA]17 Şubat, Birecik'te, Kelaynak Günü'dür! ile/ve KUYRUKKAKAN[Afrika ile/ve Asya'da] ile/ve MALURUS[Avustralya'da] ile/ve MAMO[Hawaii'de] ile/ve MANAKİN[Amerika'da] ile/ve MİNO[Asya'da] ile/ve MOA ile/ve MOHO ile/ve MUHABBET KUŞU ile/ve ÖRÜMCEK KUŞU[Lat. LANIUS] ile/ve TARLA KUŞU ile/ve YAĞMUR KUŞU ile/ve ALICI KUŞ ile/ve BOĞMAKLI KUŞ ile/ve MAKARALI KUŞ ile/ve SAKSAĞAN(AK'AK[Ar.], PÎSE[Fars.], PICA PICA[Lat.]) ile/ve SAKARMEKE ile/ve SIĞIRCIK(MÜRG-İ ZÎREK/ZÎREK-SÂR, LÂLESAR[Fars.], STURNUS VULGARIS[Lat.]) ile/ve İBİBİK, ÇAVUŞ KUŞU, HÜDHÜD[çoğ. HEDÂHİD][HÛC-I HÜDHÜD:
İbibik ibiği.](EBÜRREBÎ', UPUPA EPOPS[Lat.])
ile/ve ÖZKUŞU ile/ve PAPUÇGAGA[Afrika'da] ile/ve POTU(Güney Amerika'da) ile/ve POYRAZKUŞU ile/ve SUBAKALI ile/ve TORGU ile/ve TURAKO/MUZCUL(Afrika'da yaşar.) ile/ve UZUNBACAK ile/ve ÜVEYİK(STREPTOPELIA TURTUR[Lat.]) ile/ve YEŞİLBAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22736 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kolombiya'da, dünyadaki tüm ülkelerdeki kuş türlerinden daha fazla kuş türü bulunur. )

- NATARE ile ÜMMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6379 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NEDEN = İLLET, SEBEP = CAUSE, REASON[İng.] = CAUSE, RAISON[Fr.] = URSACHE, GRUND[Alm.] = CAUSA, RATIO[Lat.] = CAUSA, RAZON[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39514 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NİSYÂN değil/yerine/= UNUTUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12423 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NİYAZİ MISRÎ ve/<> ÜMMÎ SİNAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20095 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NİYET ve/||/<>/> KARAR ve/||/<>/> UYGULAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45016 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NİYET ile/ve ÜSLÛB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4611 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NOKTA ile/ve/||/<>/> ÇİZGİ ile/ve/||/<>/> ÜÇGEN ile/ve/||/<>/> PİRAMİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50601 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tek nokta. İLE/VE/||/<>/> İki nokta. İLE/VE/||/<>/> Üç nokta. İLE/VE/||/<>/> Dört nokta. )

- NOKTA ile UC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25294 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NÜTASYON/NUTATION değil/yerine/= ÜĞRÜM, DÖNDERGEÇ, BAŞ SALLAMALARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38888 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yer'in dönme ekseninin, yaptığı koni devinimi boyunca dalgalanması. )

- NÜZÛL ile/ve URÛC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19504 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hazretler ile. İLE/VE/<> Melekler ile. )
( Fiziksel/dışsal. İLE/VE/<> İçsel. )
( Kabalaşmış. İLE/VE/<> İncelmiş/incelerek. )
( Anneyle. İLE/VE/<> Aşkla. )
( Tamamı: ULÛHİYET )
( LÂHUT > NÂSUT ile/ve/<> NÂSUT > LÂHUT )
( KAVS-I NÜZÛL ile/ve/<> KAVS-İ URÛC )

- OK AÇMAZI ile/ve/||/<> KOŞU YOLU AÇMAZI ile/ve/||/<> UZAY GEMİSİ AÇMAZI ile/ve/||/<> TANRILAR AÇMAZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51081 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLANAK ve/||/<>/> ÜMİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51530 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLANAKLILIK ile/ve UYGUNLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3633 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLUMSUZ ile/ve/değil/||/<> UYUMSUZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37226 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLUMSUZLAMA ile/ve/değil/yerine/||/<>/> ÜRETKEN OLUMSUZLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50643 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLUMSUZLUK ile/ve/değil/<> ÜMİTSİZLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36351 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ONAYLA(MA)MAK ile/ve UYGUN BUL(MA)MAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3272 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OPERA SALONU değil/yerine/= ÜNGÜTEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38447 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OPERA SANATÇISI değil/yerine/= ÜNGÜCÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38449 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OYUNCU:
"TEŞHİRCİ"
değil/yerine UTANMAYABİLEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46962 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖDEV AHLÂKI ile/ve FERÂGAT AHLÂKI ile/ve USTA AHLÂKI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1973 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖFKE ile/ve/||/<> KEDER ile/ve/||/<> ÜZÜNTÜ ile/ve/||/<> STRES ile/ve/||/<> KORKU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54018 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karaciğeri yorar ve hasta eder. İLE/VE/||/<> Akciğeri yorar ve hasta eder. İLE/VE/||/<> Mideyi yorar ve hasta eder. İLE/VE/||/<> Kalbi ve beyni yorar ve hasta eder. İLE/VE/||/<> Böbrekleri yorar ve hasta eder. )

- ÖFKE ile/ve/> UTANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7539 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Öfke gelir, göz kararır; öfke gider, yüz kızarır. )

- ÖĞE = UNSUR = ELEMENT[İng., Alm.] = ÉLÉMENT[Fr.] = ELEMENTUM[Lat.] = ELEMENTO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39542 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖĞRETEN ile/ve/||/<>/> ÜRETEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37841 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖK ile/yerine US
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15874 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Akıl. İLE/YERİNE İtaat eden. )

- ÖLÜM ile/ve/||/<> UYKU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5683 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uyku, ölümün kardeşidir. )
( ZIBARMAK: Ölmek, gebermek. | Uyumak, sızmak. )
( Hafif ölüm. İLE/VE/||/<> Ağır uyku. )

- ÖN ile UC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25292 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNEMLİ ile/ve/<> ÜZERİNDE DURULMASI GEREKEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48060 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNGÖRÜ ile UZAK GÖRÜŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2769 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNGÖRÜ ile ÜÇÜNCÜ GÖZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2758 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNKABUL ile ÜST KABUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2739 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNLEM ile/ve UYARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4422 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNÜMÜZÜ AÇAN ile/ve/<> UFKUMUZU GENİŞLETEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48050 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖRS (KEMİĞİ) ile/ve ÇEKİÇ (KEMİĞİ) ile/ve ÜZENGİ (KEMİĞİ) ile/ve ORTA KULAK KEMİKLERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5387 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( AZM-İ SENEDÂNÎ ile/ve AZM-İ MITRAKA ile/ve AZM-İ RİKÂBÎ ile/ve ... )

- ÖRTÜŞME ile/ve/<> UYUMLULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45349 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖTME ile/değil ÜVEYME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38131 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL Göğsünden ötmek. [güvercin, kumru gibi kuşlarda] )

- ÖZ ile/ve/değil UZAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1716 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Özde, hareket aranmaz/"bulunmaz". )

- ÖZDEŞLİK ile/ve ÜYELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/572 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PARÇA ile/ve/değil UZANTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2061 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PARÇASI OLMAK ile/yerine/değil UZANTISI OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2065 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PEGASUS ile/ve UNICORN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15846 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kanatlı at. İLE/VE Boynuzlu at. )
( ASLAN - KEÇİ - YILAN )
( bkz. KİMERİZM/CHIMERISM )

- PEKMEZ'LERDE:
HURMA
ile/ve KAYISI ile/ve DUT ile/ve ÜZÜM ile/ve KEÇİBOYNUZU/HARNUP ile/ve ANDIZ ile/ve KIZILCIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8268 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PES ile/ve/||/<>/> TİZ ile/ve/||/<>/> UYUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13550 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hafif, yavaş sesle söylenen. | Yenilgiyi kabul ettiğini belirtmek için ya da birinin şaşkınlık veren davranışlarına karşılık olarak kullanılır. İLE/VE/||/<>/> İnce, keskin selen/sadâ. İLE/VE/||/<>/> ... )

- PEŞREV ile UVERTÜR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13609 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Alaturka müsikîde bestelerden önce ve taksimden sonra çalınan nağme. İLE Batı müziğinde ana parçadan önce çalınan giriş/açış müziği. )

- PEYGAMBER ve ÜMMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19326 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PIERRE LOTI değil/yerine/ya da ÜÇ ŞEHİTLER değil/yerine/ya da İDRİS-İ BİTLİSÎ TEPESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16371 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PİŞMAN/LIK ile/ve/> ÜZGÜN/LÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5058 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PİŞMANLIK ile/ve/<> UTANÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5056 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PİŞMANLIK değil/yerine ÜMİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29742 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PİŞMANLIK ile/ve/> ÜZÜLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5057 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Son pişmanlık işe yaramaz. )

- PLANCK:
SABİTİ
ile/ve/||/<> ZAMANI ile/ve/||/<> UZUNLUĞU ile/ve/||/<> SICAKLIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53864 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 10[üzeri]-43 İLE/VE/||/<> 1.38 x 10[üzeri]-43 İLE/VE/||/<> 4.13 x 10[üzeri]-35 İLE/VE/||/<> 10[üzeri]32 °C )
( Evren, sıfır saniyeden başlamaz. )

- POLARİZASYON/POLARISATION değil/yerine/= UCLAŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38626 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- POLE değil/yerine/= UÇ, UCAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38618 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- POLEN TÜPLERİ = ECZA-İ TALÎ'A = UTRICULES POLLINIQUES, TUBES POLLINIQUES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13308 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- POZİTİF/LİK ile/ve UYUMLU/LUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2976 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PRATİK/TATBİK/AT ile UYGULAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28831 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PROFESYONEL değil/yerine/= UZMAN/CA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38459 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RADIUS ile/ve ULNA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5415 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dirsekle bilek arasında, başparmak tarafındaki kemik. İLE/VE Küçük parmak tarafındaki kemik. )
( Ön kolu avuçiçini aşağıya doğru gelecek şekilde çevirme [pronasyon] ve yukarı doğru çevirme [supinasyon] olanağı sağlar. İLE/VE Bileği gevşetme [fleksiyon] ve kasma [kontraksiyon] olanağı sunar. )
( Her iki kemiğin de orta bölümleri incedir, böylece önkolun, çok ağır olmaması sağlanır. )

- RAMAZAN AYININ:
İLK 10 GÜNÜ
ile/ve/<> İKİNCİ 10 GÜNÜ ile/ve/<> ÜÇÜNCÜ 10 GÜNÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33639 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Rahmet günleri. İLE/VE/<> Mağfiret günleri. İLE/VE/<> Cehennem'den azad günleri. )

- REDİF ile/ve UYAK/KÂFİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30532 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RİSÂLET ile/ve ÜVEYSÎLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20143 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eğitim. İLE/VE Deha. )

- RİTM ile EZGİ ile UYUM/ARMONİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13541 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RİYÂ ile UCB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20694 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ROMANYA'LI = ULAH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45282 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Romanya'nın yerli halkına, Osmanlılar'ın verdiği ad. )

- RUB-UL MÜCEYYEB ile RUB-UL MUKANTAR ile USTURLAB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7748 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sinüs'ün dörtte biri. İLE ... İLE ... )
( ... İLE ... İLE İlk kez M.Ö. II. yy.'da Hipark tarafından bulunumuş ve Batlamyus tarafından kullanılmıştır. Bu alet ile yıldızların Arz'dan uzaklıkları ölçülürdü. Üstüne gökyüzü haritası çizilmiş hilâlî daire şeklinde bir tahtadan ibarettir. Akrep ya da ankebût denilen bir ibresi vardır. Bu ibre, ucuna fındık büyüklüğünde taş bağlanmış bir ipten ibarettir. Yıldızların seyri bu ip ile gösterilir, ölçümler bunun üzerinden ortaya çıkar. Kenarlarda da açılar, milyem ve grat hesapları yazılıdır. Halen astronomlar ve denizciler geliştirilmiş usturlap kullanırlar. )

- RÜYA ile UYKU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31940 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ahiretten bir örnektir. İLE Ölümden bir örnektir. )
( Uykuda eyleme vurma - Ahmet Çorak )

- SAAT değil/yerine/= UÇUR, ATLAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38477 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SABRETMEK ile/değil/yerine UZAKLAŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47499 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAÇ BOYAMADA:
9
ve/> ÜSTÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30645 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Saç boyama sayısı, 1 yılda, 9 ve üzeri sayıda ise kanser riski büyük oranda artmaktadır. )

- SAĞLAMA ile/ve/||/<> UYGULAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52354 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÂİRFİLMENÂM[Ar.]/SOMNAMBULE[Fr.] değil UYURGEZER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11985 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAKO[İt. < Yun.] değil/yerine/= ÜSTLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46636 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Paltoya benzer bir tür üstlük. )

- SANAL ile UYDURMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28550 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SANAT:
TASARIMSAL
ile/ve/||/<> UYGULAYIMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49717 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SANAT ile/ve/||/<>/> ÜRETKEN SEZGİ GÜCÜ ile/ve/||/<>/> ESTETİK SEZGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52361 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SANATÇI değil/yerine/= ÜNERMEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38482 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SARIK ile/değil ÜSKÜF[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43352 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SATÜRN URANÜS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33447 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> Bulunuşu/adlandırılışı, 1781'dedir. )
( Güneşe uzaklık sırasında yedinci olan ve güneş çevresindeki dolanımını 84 yılda tamamlayan gezegen. )
( Uranüs'ün, mavi-yeşil renkte olmasının, atmosferinde bulunan metan gazından kaynaklandığı düşünülüyor. Uranüs'ün Satürn gibi halkalarının olduğu tespit edilmiştir. Ancak bu halkalar, Satürn'den daha az ve incedir. Ortalama sıcaklığı -197 °C olup Satürn'den sonra en sert rüzgarlara sahip ikinci gezegendir. )

- SAYILAR/DA:
YAKLAŞAN
ile/ve/||/<> UZAKLAŞAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50277 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAYININ:
KATI
ile/değil KARESİ/KÜPÜ ile/değil ÜSTÜ(/ÜSSÜ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47278 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 2x2 İLE/DEĞİL 2²/³ İLE/DEĞİL 24/5/6/...~ )

- SAZ/GİTAR VB. ÇALMADA:
ALTTAN ÇIRPMA
ile/ve/değil/||/<> ÜSTTEN ÇIRPMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54944 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEFÎH[Ar.] değil/yerine/= UÇARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43413 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zevk ve eğlenceye düşkün, parasını israf eden. | Ele, avuca sığmaz. | İrâdesine hâkim olamayan, ihtiyârını devrede tutamayan. )

- SELÂMLAMAK ile/ve/<> UĞURLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5021 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişilerin karşılaşmalarında ya da buluşmalarda birbirleri için iyi niyet/tutum ve sözleri. İLE/VE Ayrılana gösterilen iyi niyet/tutum ve sözler. )
( Kişiler giysileriyle [dış görünüşleriyle] karşılanır, sohbetleriyle [bilgilerine/konuşmalarına göre] uğurlanırlar. )

- SESİN:
YERİ
ile/ve/<> UZAKLIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/923 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişiler, 0.00003 saniye gibi çok kısa bir zaman farkını algılayabilir. Ses dalgası, önce sesin kaynağı yönünde olan kulağa ve kısa bir zaman sonra da öbür kulağa ulaşır. Aradaki zaman farkı, sesin kaynağının hangi yönde algılanacağını belirler. )

- SESLİ-SESSİZ değil/yerine/= ÜNLÜ-ÜNSÜZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38005 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVİNÇ >< ÜZÜNTÜ/KEDER/ACI/ISTIRAP >< İSTEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30314 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dostunla paylaşırsan artar. >< Dostunla paylaşırsan azalır. )

- SEVİNÇTEN/MUTLULUKTAN AĞLAMAK ile ÜZÜNTÜDEN AĞLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5041 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEZA[Fars.] değil/yerine/= UYGUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46975 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SIKINTILI ile ÜZGÜN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6177 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SINIR ile UC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25297 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİNCAP ile UÇAN SİNCAP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22197 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİNEK ile UYUZSİNEĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45303 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kınkanatlılardan, tarıma zararı dokunan böceklerle beslenen bir sinek. )

- SİNİRLENMEK ile ÜZÜLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7262 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİVRİSİNEK ile ÜVEZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22859 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SOHBET ve/<> ÜLFET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30595 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SOLUCAN ile/ve UZUN SAKALLI SOLUCAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22905 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SON ile UC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25293 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SONSUZ = NAMÜTENAHİ = INFINITE[İng.] = INFINI[Fr.] = UNENDLICH[Alm.] = INFINITUS, INFINITA[Lat.] = INFINITO/TA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39610 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SONUÇ ile/ve/değil/<> UZANTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45940 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SONUÇ ile/ve/değil/||/<>/> ÜRÜN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45198 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SORMAK ile/ve UTANMA(MA)K
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1074 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SORUMLULUK ile/ve ÜSTLENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2539 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sorumluluklarımızdan kaçınırsak, sorumluluklardan kaçınmamızın olumsuz/ağır sonuçlarından kaçınamayız. )

- SORUMLULUKLARIN AZALDIĞI DURUMLAR:
CİNNET
ile/ve/||/<> SAĞIRLIK YA DA ÖTEKİ DUYU YİTİMLERİ ile/ve/||/<> BELLEK ZAYIFLIĞI ile/ve/||/<> UYKU ile/ve/||/<> SARA ile/ve/||/<> HASTALIK ile/ve/||/<> HATA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49910 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SORUNLARI(N):
ÖNEMSEMEMEK
ile/ve/değil/yerine ÜSTÜNDE DURMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34491 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SORUNUN:
"ÜSTÜNÜ ÖRTMEK"
değil/yerine/>< ÜSTESİNDEN GELMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50878 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SOSYOMETRİ değil/yerine/= UYUMÖLÇÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12510 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÖYLEMEK ile UYARMAK/İKÂZ ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4875 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÖYLENCE = ÜSTURE = MYTHE[İng., Fr.] = MYTHOS[Alm., Yun.] = MITO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39620 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÖZ ve/||/<>/>/< ÜMİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37640 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sözün eşiği, ümidin eşiğidir. Bir yerde, söylenilecek söz var ise orada, ümit var demektir.
Sözümüz, ümidimizdir... )

- SÖZÜ:
YAYMAK
ile UZATMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8663 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( SÖZCÜKLERİ/YAZAÇLARI(HARFLERİ)! )

- SÖZÜ/KONUŞMAYI:
"UZATMA!"
değil UZAMASIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8483 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SPEYS/SPACE değil/yerine/= UZAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38591 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SUÇ ile UFAK SUÇ(ZELLE[Ar.])
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39110 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Sürçüp kayma. | Yanılma, yanlış. | Ufak suç. )

- SULTANIN:
GEREKLİLİĞİ
ile/ve/||/<> ÜSTÜNLÜĞÜ ile/ve/||/<> TEKLİĞİ ile/ve/||/<> KUTSALLIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49421 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SUS!!!:
HAKARET
değil UYARI/DESTEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3895 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SUSAM/SİMSİM/KÜNCÜ ile/değil ÜZERLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45337 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL Sedefotugillerden, yaprakları almaşık, çiçekleri beyaz renkte, susama benzeyen tohumları acı olan bir bitki. )

- SÜKÛN ve/<> UYUM, BÜTÜNLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/931 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( UYUM: Hareketin dinginliği. )

- SÜKÛT ile UZLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20434 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜPER EGO ile/değil ÜST BEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32565 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜREKLİ ile/ve/değil/||/<> ÜST ÜSTE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47929 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜREKLİLİK ve UYGUNLUK/UYUŞMA/MUTABAKAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3584 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜREYYA[Ar.]/PERVÎN[Fars.]/PLESIADES değil/yerine/= ÜLKER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44109 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Boğa burcunda, yedi yıldızdan oluşan takım. | Kuzey yarımkürede, Boğa[Sevr] burcunun en parlak yıldızı olan Eddeberân'ın ilerisinde ve Feres-i A'zam yönünde görünen güzel bir yıldız kümesi. )

- SÜRPRİZ ile/ve ÜMİT/UMUT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/446 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞAN değil/yerine/= ÜNLEME, SES ÇIKARMA EĞİTİMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38511 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞANS değil/yerine/= UĞUR/YOM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12525 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞANS ile/ve ÜMİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3650 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞÂYÂN[Fars.] değil/yerine/= UYGUN, YAKIŞIR, YARAŞIR, DEĞER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43374 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEF[Fr. CHEF] değil/yerine/= UNGAN/ÖNDER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38513 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEY ile/ve/değil/yerine/||/<> ÜRÜN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48608 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEYLERİN DOĞASI = UNIVERSE, NATURE[İng.] = NATURE[Fr.] = NATURDER DINGE[Alm.] = RERUM RATURA[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39637 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞÖHRET değil/yerine/= ÜN/SAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12533 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAAHHÜT değil/yerine/= ÜSTENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45328 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TÂCİZ değil/yerine/= USANDIRI, USANÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38517 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAKINTILI TUTKU ile/değil/yerine UYUMLU TUTKU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30023 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAKSA[Lat.] değil/yerine/= ÜCRET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48041 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Pulu yapıştırılmadan ya da eksik yapıştırılarak gönderilen mektup için alıcının cezalı olarak ödediği posta ücreti. )

- TANI! ve/<> UYUMLU OL! ve/<> MUTLU YAŞA!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4289 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TANIKLIK ile/ve UZLAŞIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3912 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TANIM ile/ve/=/||/<>/< ÜÇLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51012 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TARİH ile/ve/||/<>/< UNUTULMUŞ TARİH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52985 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( | )

- TARİH ile/ve/<> UZAK GEÇMİŞ TARİHİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/969 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TARİH ile/ve UZAK GEÇMİŞ TARİHİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14861 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TARZ ile ÜSLÛB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4638 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TARZ ile ÜSLÛP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6964 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TASARI ile/ve/||/<> USLAMLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51578 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TASIMIN/KIYASIN OLANAKLILIĞI:
İKİLİLERDE
ile/ve/değil/||/<>/>/< ÜÇLÜLERDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51003 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TATBÎK(AT) değil/yerine/= UYGULAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12547 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAYYÂRE[Ar.] değil/yerine/= UÇAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50789 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEBAA[Ar.] değil/yerine/= UYRUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51330 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEBCÎL[Ar. < BECL/BÜCÜL] değil/yerine/= ULULAMA, AĞARLAMA | ÖVME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43817 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEBERRÂ[< BERÂ] ile UZAKLAŞMA, UZAK DURMA, ÇEKİLME | SEVMEYİP YÜZ ÇEVİRME | KÖTÜ AHLÂK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43822 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEBERRÜKEN ile ÜVEYSÎLİKLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20144 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEBHÂL/E[Ar.] | COLD SORE, HERPES[İng.] değil/yerine/= UÇUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44091 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TECİM/SEL / TİCARET/TİCARİ ile/ve ÜRETİM/SEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28912 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Üretim Geliştirme Aşamaları: Araştırma Gözlem Çözümleme Geliştirme Deneme Tecimleştirme/Ticarileştirme )

- TEDİP[Ar.] değil/yerine/= USLANDIRMA, YOLA GETİRME, TERBİYE ETME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53289 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEEDDÜP[Ar.] değil/yerine/= UTANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53294 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEFEVVUK[Ar.] değil/yerine/= ÜSTÜNLÜK, ÜSTÜN GELME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53300 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEFVÎZ[Ar.]/İHÂLE değil/yerine/= UYGUN KOŞULLARLA VERME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43857 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sipariş etme. | Allah'tan bekleme. | Dağıtım. | Bir Taşınmaz malı, bilinen değeri karşılığı birine verme. )

- TEHDİT ile/değil/yerine ULTİMATOM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2216 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL/YERİNE Kesin ve dönülmez söz. Son söz. | Bir devletin öteki devlete karşı zora başvuracağını bildirmesi. )

- TEHDİT ile/ve/değil/yerine UYARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2215 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEK ANLAMLI = VAHİD-ÜL-MÂNÂ = UNIVOCAL[İng.] = UNIVOQUE[Fr.] = EINDEUTIG[Alm.] = UNIVOCUS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39653 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEK İPLİK ile İKİ İPLİK ile ÜÇ İPLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48340 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEK = UNIQUE[İng., Fr.] = EINZIGARTIG[Alm.] = UNICO[İt.] = ÚNICO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39652 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEKNOLOJİ[İng., Fr. < TECHNOLOGY < Yun. TEKHNE] değil/yerine/= UYGULAYIMBİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49048 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEKRARLAMA ile UYGULAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEKRARLAYICI (OLMAK) ile/ve/değil/yerine UYGULAYICI (OLMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5899 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TELÂŞ/TELÂŞE[Ar.] ile ÜRKÜ/PANİK[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7114 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TELEFON değil/yerine/= ÜNDEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38524 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TELEKOMÜNİKASYON değil/yerine/= UZİLETİŞİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45304 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TELEPATİ değil/yerine/= UZADUYUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12560 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEMBEL/SALPA/SALPAK değil/yerine/= UYUŞUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38525 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEMDÎT[Ar. TEMDÎD < MEDD] değil/yerine/= UZATMA, SÜRDÜRME | BİR HARFİ UZUN OKUMA | SULANDIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53359 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEMEDDÜN[Ar. < MEDENİYET] değil/yerine/= UYGARLAŞMA | KENTLEŞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEMEL BÜYÜKLÜKLER:
KÜTLE
ile/ve/||/<> IŞIK ile/ve/||/<> SICAKLIK ile/ve/||/<> AKIM ile/ve/||/<>
MOL
ile/ve/||/<> UZUNLUK ile/ve/||/<> ZAMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51314 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TENÂSÜL-İ BİKRÎ[Ar.], PARTENOJENEZ/PARTHÉNOGÉNÈSHE[Fr.] ile URANISME ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43912 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eşeysel ilişki olmaksızın gerçekleşen doğum. İLE Eşeysel ilişkiye varmayacak biçimde eril ile erilin sevişmesi. )

- TENHA ile ÜCRA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45308 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Çok ucta, kenarda ya da uzakta bulunan. )

- TENSİP[Ar.] değil/yerine/= UYGUN BULMA, YARAŞTIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53383 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEORİ ile/ve ÜTOPYA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3960 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Hayalini şekillendirmek/eğitmek. )

- TERS / TERSİ değil UC / UCU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25285 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TESLİS/TRIAL/TRIVIUM/ değil/yerine/= ÜÇÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44092 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TETÂBUK[Ar. < TIBK] değil/yerine/= UYMA, UYGUN GELME, UYGUN DÜŞME, KARŞILIK GELMESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43965 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEVAHHUŞ[Ar.] değil/yerine/= ÜRKME, ÜRKÜNTÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53443 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEVFİKAN[Ar.] değil/yerine/= UYARAK, UYGUN OLARAK, ...'E GÖRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53453 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- THALES KURAMI ve/||/<> ÜÇGENLER KURAMI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53067 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Piramidin yüksekliğini bulmak için yere dikilen bir çubuğun gölgesinin uzunluğunun, çubuğun uzunluğuna eşit olmasını beklemek ve o anda piramidin gölgesinin uzunluğunu ölçerek piramidin yüksekliğinin ölçülmesi. VE/||/<> ... )

- TİCARETTE:
PARA ARTIRMAK
değil/yerine ÜRÜN ARTIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32369 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TİRAT[Fr. < TİRADE] değil/yerine/= UZUN KONUŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44015 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir tiyatro oyununda, oyunculardan birinin uzun uzun konuşması, bir defada söylediği parça. | Yazı ya da konuşmada bir düşüncenin kesintisiz gelişimi. | Uzun ve tumturaklı konuşma. )

- TOPLUM ve/=/||/<>/>/< UZLAŞIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51055 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOPLUM ile/<> ÜLKE ile/<> EGEMENLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51095 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOPTANCI(TOTALİTER) GÖZETİM >< VATANDAŞIN GÜÇLENDİRİLMESİ ile ULUSAL AYRIŞMA >< KÜRESEL DAYANIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54851 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOZ ile ÜLGER/HÂV[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12972 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TRİO/TRİYO[İt.] değil/yerine/= ÜÇLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53639 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TRİPANOZOMA ile UYUŞUKLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5352 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TRİPORTÖR[Fr.] değil/yerine/= ÜÇTEKER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53636 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TULÂNÎ[Ar.] değil/yerine/= UZUNLAMASINA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53655 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TÛLÂNÎ değil/yerine/= UZUNLUĞUNA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44054 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TUTARLI/LIK ile/ve/<> UYUMLU/LUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1888 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TUTKU ile/ve/||/<> US
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51580 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TÜKETENLER ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ÜRETENLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4818 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eşek arısı. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/< Bal arısı. )
( Fare(mouse) kullanıcısı. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/< Klavye kullanıcısı. )

- TÜKETİCİ ile/ve/<>/değil/yerine UYGULAYICI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30477 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TÜKÜRMEK ile ÜFÜRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7214 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TÜMEL = KÜLLİ = UNIVERSAL[İng., Alm., İsp.] = UNIVERSEL[Fr.] = UNIVERSALIS[Lat.] =
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39677 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TÜMÖR[Fr. < TUMEUR] değil/yerine/= UR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12580 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TÜZE ve/||/<>/>/< USSALLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46603 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TÜZEL/HUKUKÎ ERDEMLER'DE:
GENELLİK
ve/||/<> İLÂN ETME ve/||/<> GERİYE YÜRÜ(TÜLE)MEME ve/||/<> AÇIKLIK ve/||/<> ÇELİŞKİSİZLİK ve/||/<> UYMA OLANAĞI ve/||/<> KALICILIK ve/||/<> İLÂN EDİLEN KURAL İLE RESMÎ EYLEM ARASINDAKİ UYGUNLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50297 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- U KUARK ile/ve/||/<> D KUARK ile/ve/||/<> ELEKTRON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53122 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- U ile/ve/<> U
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45003 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Türk abecesinin yirmibeşinci harfi. Sesbilim bakımından, kalın, dar, yuvarlak ünlüyü gösterir. İLE/VE/<> Uranyum'un simgesi. )

- UBÛDET = AŞK VE ŞEVL[çoğ. EŞVÂL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44086 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ŞEVL: Vazodaki su kalıntısı. | Geniş, ıssız, tenha toprak. )

- UBÛDİYET ile İBÂDET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44087 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KULLUK | AŞIRI BAĞLILIK (BİRİNE) )

- UBÛDİYET ile UBÛDET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kulluk. İLE Aşk ve şevk. )

- UC BİRİM ile UZANTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28200 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UC(U)B değil/yerine/= KİBİR, KENDİNİ BEĞENME VE GÜVENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44089 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UC ile/değil AGLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45040 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL Ayakkabı bağcıklarının ucunda bulunan bant. )

- UC ile BURUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25305 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UC ile/değil DORUK-ETEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25287 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UC ile/ve GÜÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2518 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UC ile İBİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37488 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Horoz, hindi vb.'nin tepesinde bulunan, kırmızı deri uzantısı. | Kimi kemiklerde bulunan ve kaslara tutunmasına yarayan, çizgi durumunda, pürtüklü çıkıntı. | Emzik. | Köşe, kenar, uc. )

- UC ile/değil KARŞILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25302 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UC ile KUTUP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25304 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UC ile MERKEZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25306 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UC ile ÖTESİ OLMAYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25307 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UC ile TARAF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2517 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uclar, güdülenmeyi engeller! )
( TARAFEYN: Uclar. )

- UC ile TARAF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25300 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UC ile
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10209 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kutup. İLE Emir kipinde "Uçmak". )

- UC ile UZANTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25303 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UCBE ile U'CÛBE[çoğ. EÂCÎB]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18689 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şaşılacak şey. İLE Pek acayip şey, garip, şaşılacak şey. )

- UCLAR ile/ve/değil/yerine FARKLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UCLARDA OLMAK(DURMAK/BULUNMAK)
ile/değil/yerine
ORTAK NOKTALARDA/ALANLARDA BULUN(/Ş)MAK

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32741 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UCLARDA OLMAK ile/ve/değil BİR UCDAN, ÖTEKİ UCA GEÇMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33010 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Süreç/te. İLE/VE/DEĞİL Sonuç/ta (kalmak). )

- UCSUZ-BUCAKSIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10197 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UCSUZ-BUCAKSIZ (DİYARLAR, TOPRAKLAR)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11065 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UCU UCUNA (YETİŞTİRMEK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11066 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UCU-BUCAĞI (GÖRÜNMEMEK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UCÛBE[Ar. | çoğ. EÂCÎB] ile/ve/||/<> ÜFKÛHE[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53786 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Pek acayip şey, garip, şaşılacak şey. İLE/VE/||/<> Şaşılacak, şaşıp kalınacak şey. )

- UCUN UCUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45004 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uc uca, ucu ucuna, azar azar. | Yan yan. )

- UCUZ "MUTLULUK" değil/yerine YÜCELTEN "ISTIRAP"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36677 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UCUZ BİSİKLET ile/ve/değil/yerine "PAHALI" BİSİKLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38790 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UCUZ İŞ ile/değil/yerine/>< İYİ İŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46736 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İyi değildir. İLE/>< Ucuz değildir. )

- UCUZ ile/değil "UYGUN"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UCUZLAMA ile YAYILMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28492 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UÇ değil UC!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25280 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UÇAK ile PLANÖR[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44804 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Hava akımlarından yararlanarak uçan, motorsuz hava aracı. )

- UÇANLAR ile/ve UÇAMAYANLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22570 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UÇAR AYAKTA DURUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25810 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UÇKUN ile UÇKUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35628 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ateşten fırlayan kıvılcım. İLE Dağlardan toplanan özel bir bitki. )
( ... İLE )

- UÇMAK ile SÜZÜLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22572 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- UÇMAK ile/ve/<> UÇMAĞA VARMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44090 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Cennet. İLE/VE/<> Cennete gitmek. )

- UÇMAK ile UÇMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45277 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Cennet. )

- UÇUCU NESNELER ile/ve/||/>< YANMAZ NESNELER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55007 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Görece düşük sıcaklıklar altında buharlaşanlar. İLE/VE/||/>< Görece yüksek sıcaklıklarda buharlaşan bileşikler. )
( Yerin atmosferini oluşturan gazlar, bunlara örnektir.[Karbondioksit, 195 K'da, oksijen 90 K'da ve azot 77 K'da buharlaşır.][Azot, hem oksijen, hem de karbondioksitten daha uçucu bir gazdır.] İLE/VE/||/>< Fırınları kaplamak için kullanılan seramik nesneler, bunlara örnektir.[Metalik demir(Fe) ve korindon(alüminyum oksit), perovskit(kalsiyum titanat) ve gehlenit(kalsiyum alüminyum silikat) mineralleri, katı durumda kalmış olmaları, çok olanaklı bileşiklerdir.][Enerjiyi elektromanyetik ışınım biçiminde yayar. Elektrik ampulü, buna örnektir.] )
( İç gezegenler, yanmaz ve uçucu nesneleri oluşturduğu katı nesne karışımının, gezegenlere göre değişen oranlarda eklenerek gelişmesiyle oluşmuştur. )

- UÇUCU ile/ve/<> KAPATICI ile/ve/<> AKICI ile/ve/<> YAKICI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34692 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hava. İLE/VE/<> Toprak. İLE/VE/<> Su. İLE/VE/<> Ateş. )

- UÇUK-KAÇIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11067 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UÇUK/LUK ile/ve/değil/||/<>/< İLGİNÇ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52210 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UÇUK ile GECEYANIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36864 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Uçuk gibi, birdenbire oluşan, kabarcıklı deri döküntülerine verilen ad. )

- UÇUK ile UÇUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45278 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Soluk. | Açık renk. | Hafif, belirsiz. İLE Genellikle ateşli sayrılıklar, bunalımlar sonucu, deride fiskeler durumunda beliren kabarcık. )

- UÇURTMALARIN UÇMASI:
YEL GÜCÜ
ile/ve/değil/||/<>/>/< YELE KARŞI KOYARAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48436 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UÇURUM ile/ve/değil EŞİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25202 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UÇURUM ile ŞARAMPOL[Macarca < SOROMPO] ile
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47566 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kara yollarının kenarında, yol düzeyinden aşağıda kalan bölüm. )

- UÇURUM ile/ve YALIYAR/FALEZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12748 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UÇUŞMA ile ÜŞÜŞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54847 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UD ile ŞEHRUD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13690 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( AVVÂD[Ar. < UD]: Ud çalan. )

- UDE ile/ve SELENGA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31493 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Buryat ülkesine ve başkenti Ulan-Ude'ye akan iki önemli ırmak. Selenga, Baykal Gölü'ne dökülür.[200 km2'lik geniş bir delta oluşturur.][Aynı zamanda, önemli bir kuş cennetidir.] )

- UFAK-TEFEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10200 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UFAK-TEFEK (İŞLER PEŞİNDE KOŞMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11068 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UFAK ile UFAKÇA ile UFACIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45279 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Boyutları, olağandan küçük olan. | Yaşça daha küçük olan. | Önemsiz, çok az. | Orun, aşama bakımından geri olan. İLE Oldukça ufak. İLE Çok ufak, küçücük. )

- UFUK AÇILMASI ile AYDINLANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15769 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UFUK[Ar.] değil/yerine/= ÇEVREN/GÖZERİMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35721 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UFUK ve/<> AN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36258 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UFUK ile/ve/<> EŞİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33465 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UFÛNET[Ar.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44096 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çürüyüp kokma, kötü koku. | Yangı, iltihap. )

- UGANDA BAYRAĞINDA:
SİYAH
ile/ve SARI ile/ve KIRMIZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32917 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Siyah olan halkı simgeler. İLE/VE Ekvator güneşini simgeler. İLE/VE Tüm dünya ile olan "kan kardeşliği"ni simgeler. )

- UGARİT/LER ve/> FENİKE/LİLER ve/> YUNAN/LAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8579 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UGİYA ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44097 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Moritanya'nın para birimi.[Paranın üzerinde, geleneksel motifler bulunur.] )

- UĞRAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< DURAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35821 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UĞRAK ile/ve/değil/||/<>/< SÜREÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50750 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UĞRAŞ:
KİŞİYLE
ile/değil/yerine İŞİYLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33003 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Boş kişinin uğraşı. İLE/DEĞİL/YERİNE Hoş (nitelikli) kişinin uğraşı.
[ Hoş (nitelikli) kişi, işiyle uğraşır; boş kişi, kişiyle uğraşır. ] )
( Ayinesi iştir kişinin, lâfına bakılmaz! )

- UĞRAŞ/MEŞGALE[Ar.] ile MEŞAKKAT[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9379 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UĞRAŞ ile ÇABA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11267 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UĞRAŞ ile/ve/||/<>/> ETKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UĞRAŞI ve/<> DİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8471 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UĞRAŞILMASI GEREKEN ile/ve/değil/yerine/<>/< UĞRAŞILMAMASI GEREKEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/834 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gerekeni yapmak, ciddiyetin ve içtenliğin kanıtıdır. )
( The doing is the proof of earnestness. )

- UĞRAŞMAK ile İLGİLENMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28929 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UĞULTU ile VIZILTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12814 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UĞUR ile UĞUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45281 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bazı olaylarda görülen ve insana iyilik getirdiğine inanılan belirti ya da bazı nesnelerde var olduğuna inanılan iyilik kaynağı. | Bu nitelikte olduğuna inanılan şey. | Meymenet, kadem. İLE Erek, yol.[yönelme ya da kalma durumunda] )

- UĞURBÖCEĞİ'NDE:
(KIN) KANAT
ile/ve/||/<>/> ALT KANAT[ELYTRA]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50497 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UĞURUN UĞURUN (BAKMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11069 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bakmıyormuş gibi yapıp kaş altından bakmak. )

- UHDE[< AHD] ile/değil UKDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9522 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Söz verme, bir işi üzerine alma. | Görev, birinin üzerinde bulunan iş. | Yapma, becerme. | Sorumluluk. İLE/DEĞİL Düğüm. | Zor, karışık iş. | İstenip de ulaşılamadığından dolayı içe dert olan şey. )

- UHREVÎ BELDE = EYÜP SULTAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44098 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UHREVÎ[< UHRÂ] = SONRAYA/ÂHİRETE AİT, SONRAYLA/ÂHİRETLE İLGİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44099 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UHURU ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44100 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Klimanjaro Dağı'nın yerli dilindeki adı. )

- UHUVVET ile ADÂLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44101 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KARDEŞLİK | DOSTLUK, BAĞLILIK )

- UKAB[çoğ. AKABE, IKBÂN]["ka" uzun okunur] ile UKÂB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18690 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karakuş, kartal, tavşancıl kuşu. | Hz. Muhammed'in alemlerinden birinin adı. | Nesir burcu, Kartal takımyıldızı. İLE Toz, duman. )

- UKALÂ/LIK ile MEGALOMAN/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6099 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UKALÂ/LIK ile/ve SAYGISIZ/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6100 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UKALÂ ile KÜSTAH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6115 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UKALALIK YAPMAMALI!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27516 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UKALÂLIK ile "AHKÂM KESMEK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6108 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UKALÂLIK ile/değil "ÖNEMSEME"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6101 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UKALÂLIK ile/ve/ne yazık ki/||/<>/> HAKARET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6102 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UKBÂ ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44102 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ÂHİRET | CEZA )

- UKE/UKULELEDE:
SOPRANO
ile/ve/||/<>/> KONÇERTO ile/ve/||/<>/> TENOR ile/ve/||/<>/> BARİTON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54304 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÛLÂ ile ULÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18691 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birinci, ilk. İLE Şan ve şeref sahibi. )

- ULAH ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44104 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Osmanlı döneminde Eflâk kesimindeki yerli halk. )

- ULAMA ile/ve/||/<> YUMUŞATMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49216 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ULAŞIL(A)MAMIŞ OLAN ile/ve ULAŞILACAK OLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3034 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ULAŞIL(A)MAYANLAR [PAYLAŞILAMIYOR/PAYLAŞILMIYOR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29374 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ULAŞIL(A)MAYANLAR [PAYLAŞILAMIYOR/PAYLAŞILMIYOR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29594 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ULAŞIM ARAÇLARINDA:
KORİDORU YEĞLEYEN
ile/ve
PENCERE KENARINDA OTURAN

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6367 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ULAŞIM ve/= BİSİKLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38739 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ULAŞIM ile/ve/değil/<>/ne yazık ki BULAŞIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48659 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ULAŞMA ile/ve/değil ERİŞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6836 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ULAŞMAK ile/ve BULUŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6835 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ULAŞMAK ile/ve KAVUŞMAK/VUSLAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6837 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ULAŞMAK ve/||/=/<>/< ÜLEŞMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36220 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ULEMÂ-İ RÜSÛN ile ULEMÂ-İ MUHAKKİKİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20057 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ULEMÂ ile ULEMÂ-Yİ ÂMİLÎN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44106 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilginler. | Ülkeleri aydınlatan kandiller. İLE İlim, bilgisi gereğince hareket eden, bilgili kişiler. )

- ULEMÂ ile/ve VÜKELÂ ile/ve VÜZERÂ ile/ve FUKARÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7587 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilimkişileri. İLE/VE Bakanlar, vekiller. İLE/VE Vezirler. İLE/VE Dervişler. )

- ULTRA değil/yerine/= AŞIRI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12582 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ULTRASON ile DOPPLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5678 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ULTRAVİYOLE[Fr.]/MÂVERÂ-İ BENEFŞEVÎ[Ar.] değil/yerine/= MORÖTESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12583 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dalga boyu, mor renkli ışığınkinden daha kısa olan, gözle görülemeyen, mor ışının ötesinde yer alan, yapay olarak da elde edilip tıpta kullanılan bir ışınım.[4000 - 200 A° arasında] )

- ULÛFECİYÂN-I YEMÎN ile/ve/<> ULÛFECİYÂN-I YESÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45285 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kapıkulu süvârîsini oluşturan atlı bölüğün, ilkinin adı. İLE/VE/<> Kapıkulu süvârîsini oluşturan atlı bölüğün, ikincisinin adı. )

- ULÛHİYET ||/<>/< İLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48633 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ULÛHİYET >< RAHMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19896 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Batın. >< Zahir. )
( Itlak. >< Mutlak.[< TALAK] )

- ULÛHİYET < UBÛDİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32117 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ubûdiyet olmadan, ulûhiyet olmaz! )

- ULÛLELBAB ile ULÛNNÜHA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20185 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ULÛM-U HUKUKİYE:
USÛL-Ü FIKIH/NAZARİYAT-I HUKUKİYE
ile/ve/||/<> FÜRU-U FIKIH/TATBİKAT-I HUKUKİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49918 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ULÛM-U MÜSTENBATA:
ULÛM-U HUKUKİYE
ve/||/<> ULÛM-U İTİKADİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49917 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ULÛM-U ŞER'İYE:
ULÛM-U MÜSTENBATA
ve/||/<> ULÛM-U ASLİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ULUM'ÜL DEHAİL ile ULUM'ÜL EVAİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ULUMA ile PAVKIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44652 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Tilki ya da çakalın uluması. | Ateşin, alev alev yanması, bir yere doğru yönelmesi. | Çok öfkelenmek. )

- ULURU ile/ve NAZCA ile/ve TRAXIEN ile/ve VALCOMANICA ile/ve GOZO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19027 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Avustralya'da. İLE/VE Peru'da. İLE/VE Malta'da. İLE/VE İtalya'da. İLE/VE Malta'da. )

- ULUS DEVLET ile/ve/değil/||/<>/> ULUS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51048 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ULUS[Moğolca] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44111 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( PAY, BUDUN(HANEDAN'IN PAYINA DÜŞEN BÖLGE) )

- ULUS/ULUSAL ile/ve/<> TOPLUM/TOPLUMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36374 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ULUSAL BİRLİK ile/ve/<> KABİLE BİRLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31819 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Toplumların/ulusların birliğini sağlayan, en önemli ve öncelikli olgu, dilidir. İLE/VE/<> "Tek ağız" anlamına gelen Vantok Kültürü, Papua Yeni Gine'de bulunan bir kabilenin, üyelerinin aynı dili kullanmalarıyla, birbirlerini her yönden korudukları bir kültür de, buna en iyi örneklerdendir. )

- ULUSAL STANDARTLAR ile/ve ULUSLARARASI STANDARTLAR ile/ve AVRUPA STANDARTLARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13960 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( British Standards | Published Documents İLE/VE ISO Standartları | IEC Standartları | Kamuya Açık Özellikler - Publicly Available Specification (ISO/PAS, IEC/PAS) Teknik Spesifikasyonlar - Technical Specification (ISO/TS, IEC/TS) Teknik Raporlar - Technical Report (ISO/TR, IEC/TR) İLE/VE CEN | CENELEC | ETSI | ECISS | AECMA )

- ULUSÇULUK ile/değil/yerine/>/< VATANSEVERLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48715 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ULUSLAR ARASI değil ULUSLARARASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11806 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ULUSLARARASI ANTLAŞMA ve/||/<> MARPOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50494 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... VE/||/<> Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesine yönelik uluslararası antlaşma. )

- ULUSLARARASI ANTLAŞMALAR ve/||/<>/> ANAYASA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49805 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ULUSLARARASI HUKUK ile/ve/değil/ne yazık ki KARŞILIKLI "KABUL"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48053 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ULUSLARARASI ŞİRKET/LER ile/değil/ne yazık ki "ULUS AŞIRI" ŞİRKET/LER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33693 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL/NE YAZIK Kİ Hedef ülkeleri/kitleleri ve dünyayı, çıkarları doğrultusunda yönetme/yönlendirme çabası/"başarısı" peşinde koşan şirketler. )

- ULUSLARARASI TÜZEDE:
BENTHAM
ile KELSEN ile AUSTIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44541 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ULUSLARARASI ile/değil DEVLETLERARASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28265 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ULÜF[< ULÛFE] ile ULÛF[< ELF]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18692 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yemler, ulûfeler. | Sipahi, yeniçeri maaşları. İLE Binler. )

- ULVÎ değil/yerine/= YÜCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12584 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ULVİYET[Ar.] değil/yerine/= YÜCELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45798 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ULYÂ ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44112 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( PEK (DAHA, EN, ÇOK) YÜCE )

- UMERÂ ile/ve/||/<> ULEMÂ ile/ve/||/<> SUFERÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53553 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Askerler/memurlar. İLE/VE/||/<> Bilginler/âlimler. İLE/VE/||/<> Elçiler/sefirler. )

- UMKAN ile UMKÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18693 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Derinliğine. İLE Derinlikle ilgili. )

- UMMAK ile TAHMİN ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2775 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UMMAN ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44115 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Deniz. )

- UMMÂN ile Ummân
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18694 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Derinliğine. İLE Arap Yarımadası'nın güneydoğu köşesi olan geniş kıta ve bu kıtanın kıyısından Hind kıyılarına ve güneye doğru uzanan açık deniz. )

- UMUM(Î) değil/yerine/= GENEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12585 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UMÛMÎ ile ALENÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1818 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UMÛR[< EMR] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44116 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İŞLER, MADDELER, ŞEYLER | ÖNEM VERME, ALDIRMA, ÜZERİNDE DURMA, İŞ SAYMA, İŞ EDİNME | (MÜSHİL-ÜL-UMÛR ile ABCDEF ( İŞLERİ KOLAYLAŞTIRAN | ALLAH )

- UMUR ve/||/<>/> UMUT ve/||/<>/> ONUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50850 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UMUT/ÜMİT[Türkçe, Fars.] = RECÂ[Ar.] = HOPE[İng.] = ESPOIR[Fr.] = HOFFNUNG[Alm.] = SPES[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39684 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UN-UFAK (ETMEK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30043 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UN, NİŞASTA = DAKÎK = FÉCULE AMYLACÉE, AMIDON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UN:
GLÜTENLİ
ile/değil/yerine/>< GLÜTENSİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48645 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UN ile ARAROT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35277 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Sıcak iklimlerde yetişen, maranta adlı kamıştan ve başka bitkilerin kökünden çıkarılan, çocuk maması yapmaya yarayan un. )

- UN ile/ve/||/<>/> NİŞASTA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48642 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<>/> Bitkilerde, granür durumunda bulunan beyaz nesne, önce öğütülüp un durumuna getirilir. Elde edilen bu un, suyla karıştırılır ve dinlenmeye bırakılır. Belirli bir süre sonunda dibe çöken çözelti, fırınlanarak kurutulur ve böylece nişasta elde edilir. Yapısı ve kullanım biçimleriyle undan farklıdır. )

- UN ile/ve/<> PAÇAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39036 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> Ekmek yapmak için çeşitli tahılların, yasaca gerekli karışım oranı. | Türlü şeylerin karışımı. )

- UN ile TEFF UNU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47606 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UN ile/ve/||/<>/> UĞRA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45280 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<>/> Hamur açılırken, yapışmaması için serpilen un. )

- UNDERESTIMATE vs. DESPISE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23645 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNDERSTANDING vs. PACT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23398 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNDERWATER vs. ATMOSPHERE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24054 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNESCO ile/ve/<> MINOM ile/ve/<> IMTAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32984 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( www.UNESCO.org.tr İLE/VE/<> www.MINOM-icom.net İLE/VE/<> www.IMTAL.org )

- UNFOUNDED vs. WORTHLESS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24530 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNICORN ile PEGASUS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15976 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Boynuzlu at. İLE/VE Kanatlı at. )

- UNIMPORTANT vs. SECONDARY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23929 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNIQUE vs. HARMONY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24091 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNIQUE vs. ONLY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24373 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNISEKS SEKS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25755 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNITY vs. DISCRIMINATED UNITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24480 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNITY vs. IDENTITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23109 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNITY vs. INTEGRITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23108 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNITY vs. UNITY FOR PROFIT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24521 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNIVERSAL vs. PLURAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23104 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNIVERSAL vs. TOTAL/OVERALL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24636 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNIVERSALIS ANTE REM ile/ve UNIVERSALIS INREBUS ile/ve UNIVERSALIS POST REM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15144 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Platon. İLE/VE/||/<> Aristoteles. İLE/VE/||/<> St. Thomas. | Hegel. )
( Şeyden önce. İLE/VE/||/<> Şeyde. İLE/VE/||/<> Şeyden sonra. )

- UNIVERSALIZATION vs./and TO GET INFINITE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24670 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNIX ile LINUX
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13497 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNLARDA:
BUĞDAY
ile/||/<> TAM BUĞDAY ile/||/<> KARABUĞDAY/GREÇKA ile/||/<> KIRMIZI BUĞDAY ile/||/<> KEPEKLİ ile/||/<> SİYEZ ile/||/<> KAVILCA ile/||/<> KUNDUR ile/||/<> YULAF ile/||/<> ÇAVDAR ile/||/<> ARPA ile/||/<> MISIR ile/||/<> KİNOA ile/||/<> TEFF ile/||/<> AMARANT ile/||/<> NOHUT ile/||/<> KESTANE ile/||/<> KEÇİBOYNUZU ile/||/<> BADEM ile/||/<> CEVİZ ile/||/<> FINDIK ile/||/<> ANTEPFISTIĞI ile/||/<> ARAROT ile/||/<> DİNKEL[Alm.]/FARRO[İt.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48643 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kabuğundan ve kepeğinden ayrılarak kullanılan, işlenmiş buğday unundan [beyaz ekmek] yapılır. İLE/||/<> Buğday tanesinin kabuğuyla birlikte öğütülerek elde edilir. Besin değerleri, öteki rafine unlara göre daha yüksektir.[Glüten içerir.] İLE/||/<> ... İLE/||/<> Anadolu'nun, en eski çeşitlerindendir.[Genetiği bozulmamış, nitelikli bir undur.] Ekmek yapımına çok uygundur.[Kepeği ile öğütülmüş olanını yeğlenmelidir.][Glüteni düşüktür.] İLE/||/<> Kepeğinden ayrılmamış undur. İLE/||/<> Kastamonu bölgesinin unudur. Tüm unlarla karıştırılabilir. Aroması "keskin" gelebilir.[Genetiği bozulmamış, nitelikli bir undur.][Glüteni çok düşüktür. Çok sağlıklıdır.] İLE/||/<> Kars'ta yetişen bir buğdaydır. Kökeni, Kastamonu'dur. [Genetiği bozulmamış, nitelikli bir undur.][Her türlü iklime dayanıklı, güçlü bir yapısı olduğundan, kabuk bölümü kalındır. Kabuk bölümünün kalınlığı, tanelerinin ufak kalmasına ve glüten içeriğinin, öteki buğday türlerine göre daha olmasını sağlamıştır ve bu nedenle de glisemik indeksi düşüktür.] İLE/||/<> Güneydoğu Anadolu bölgesi buğdayıdır. İLE/||/<> Glüten alerjisi olanlar için iyi bir seçenektir. [Deri ve bağırsak sorunu olanların, yulaf ununu yeğleyebilir.][Yüksek besin değerine sahip ve glisemik indeksi düşüktür.] İLE/||/<> Bol proteinlidir.[Yüksek glüten içerir.][Soğuk iklime dayanıklıdır.] İLE/||/<> Çok eski bir buğday türüdür. İLE/||/<> ... İLE/||/<> Güney Amerika'da, And Dağları'nda, doğal olarak yetişen, otumsu bir bitkinin, kurutulmuş tohumudur.[Unu da, tohumları gibi yüksek demir ve besin değerlerine sahiptir ve çok lezzetlidir.][Tek başına ya da tüm unlarla karıştırılabilir.] İLE/||/<> ... İLE/||/<> Amarant[horozibiği] bitkisinin tohumlarından elde edilir.[Tüm unlar içinde, en yüksek proteine sahiptir.][Glüten içermez ve glisemik indeksi düşüktür.][Tadı, ekşi ve keskin olduğundan, lezzeti görecelidir.] İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> Sıcak iklimlerde yetişen maranta adlı kamıştan ve başka bitkilerin kökünden çıkarılan un. [Çocuk maması yapılan un.] İLE/||/<> Siyez ile benzerlik taşır.[İçeriğindeki protein yapısı daha kırılgan ve çözünebilir olduğundan, tüm tahıl unları içinde, siyez kadar düşük glütene sahiptir.][Genetiği değişmemiş bir çeşittir.][Her türlü hamur işinde kullanılabilir.] )
( ... İLE/||/<> Glüten içerir. İLE/||/<> ... İLE/||/<> Glüteni düşüktür. İLE/||/<> ... İLE/||/<> Glüteni çok düşüktür. İLE/||/<> Glüteni düşüktür. İLE/||/<> ... İLE/||/<> Glüten alerjisi olanlar için iyi bir seçenektir. İLE/||/<> Yüksek glüten içerir. İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> Glüten içermez. İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> Düşük glütene sahiptir. )

- UNMEASURABILITY vs. MEASURABILITY OF TRANSMISSING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24234 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNNECESSARY/LACK OF NEED/WASTE vs. EXTRA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24167 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNREASONABLE vs. IRRATIONAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25007 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNSUL ile UNSUR[çoğ. ANÂSIR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18695 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Adasoğanı.[şurubu, kalp hastalıklarına, kan bozukluğuna ve akciğer zarı yangısına/iltihabına karşı kullanılır] İLE Birleşik/bütüncül nesneleri oluşturan basit/tekil nesnelerin her biri. | Bir bütünden ayrılıpı bir parça oluşturan bölüm. | Kök, esas, madde. )

- UNSUR[Ar.] değil/yerine/= ÖĞE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12586 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNSURLARIN TRANSANDANTAL DOKTRİNİ ile/ve/||/<> YÖNTEMİN TRANSANDANTAL DOKTRİNİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52670 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNUFAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10506 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNUT(TUR)MA ile/ve/değil/yerine/<>/>< GÜVEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37466 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNUTABİLMEK ile/değil BİLGELEŞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45783 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNUTABİLMEK ve/=/||/<>/> İYİLEŞMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47084 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNUTALIM! ile/ve/||/<>/> UNUTMAYALIM!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53744 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Yaptığımız" "iyiliği" ve "gördüğümüz" "kötülüğü". İLE/VE/||/<>/> Ölümü. )

- Unutarak DİNLE!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26596 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNUTKANLIK(TAN) ile/ve/değil BEZMİŞLİK(TEN)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4343 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNUTMA HAKKI ve/||/<> UNUTULMA HAKKI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Unutulma Hakkı" nedir? için burayı tıklayınız... )

- UNUTMA(K) değil UNUTABİLME(K)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48823 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kavram. DEĞİL Kişinin/kişinin olanağı, becerisi, bilgisi, bilgeliği(irfanı), istenci(irâdesi) ve direnci(ihtiyârı). )

- UNUTMA ile/ve AKLINA GELMEME(Sİ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4329 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNUTMA ile İHMAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4337 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNUTMABENİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45288 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İkiçeneklilerden, küçük mavi çiçekler açan bir bitki. )

- Unutmadan DİNLE!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26597 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Unutmak için DİNLE!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26573 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Unutmak için SUS!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26972 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNUTMAK(UNUTKANLIK) ile/değil ZİHNİN(AKLIN/"KAFANIN") YOĞUN/BİR YER(LER)DE OLMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28226 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNUTMAK/UNUTABİLMEK ile/ve/<> BIRAKMAK/BIRAKABİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/665 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Unutmamak, bir anlamda putperestliktir. )
( LETE: Unutma yudumu. )
( Ledün ilmi, bilineni unutma ilmidir. )
( Olursak olacağız. Evvelinin evveli, ahirinin ahiri yok. Bu kadar yaş yaşadık, ne anladık? İstikbal dersen, bir saniye ilerisinden haberimiz yok, hepsi rüya. İyisi mi, hepsini unut! )
( Huzur, rahatlıktadır. Rahatlık ise unutmakla olur. )

- UNUTMAK ile "ATLAMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4330 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNUTMAK ile/değil "BASTIRMAK" ile/değil GÖZ ARDI ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29865 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNUTMAK ile "BİLİYORUM" SANMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4332 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNUTMAK ile/ve/değil/yerine/<> AFFETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/657 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir hatayı, hem unutmak, hem affetmek aptallıktır. Ne unutmak, ne affetmek, hainliktir. Hatayı unutmayıp sahibini affetmek, işte bu erdemdir. )
( Söylenilmeyebilecek, yanlış/yersiz/zamansız bir söz, ancak affedilir fakat unutulmaz! )
( Aldığın dersi kaybettirir. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/<> Bakış açını değiştirir. )
( Mutlu eder. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/<> Güçlü kılar. )

- UNUTMAK ile/ve/değil/yerine ANIMSAMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33325 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Unutmak, belki olanaklı değildir fakat anımsamamak, olanaklıdır/olasılıklıdır. )

- UNUTMAK ile/değil/yerine ASKIYA ALMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29720 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNUTMAK ile BİLMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4331 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNUTMAK ile DEŞMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32643 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNUTMAK ile/ve/değil/yerine HIZLI GEÇMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4342 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNUTMAK ile KUTLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37144 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [durum/haber] Kötüyse. İLE İyiyse. )

- UNUTMAK ile/ve YENİLEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Unutmamak için DİNLE!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26574 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Unutmamak için SUS!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26973 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNUTMAMALI!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27499 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNUTTUM yerine ANIMSAYAMADIM(/HATIRLAYAMADIM)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11359 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNUTTUM yerine UNUTTURULDU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20958 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNUTULANI ANIMSAMAK ile/ve/değil/||/<> UNUTTUĞUNU ANIMSAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53577 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNUTULMA HAKKI'NDA:
ANALOG
ile/ve/<> ÇEVRİMİÇİ ile/ve/<> SİLDİRME ile/ve/<> DİZİNDEN ÇIKARMA(DELISTING)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49475 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Basılı. İLE/VE/<> Dijital. İLE/VE/<> Kişisel veriler. İLE/VE/<> ... )

- UNUTULMA HAKKI'NDA:
BİLGİ
ile/ve/||/<> ZAMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49468 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( DOĞRU BİLGİ ile/ve/||/<> HUKUKA UYGUN, YAYILMIŞ BİLGİ

ile~ve~||~<>

BİLGİNİN: TOPLUMSAL ÖNEMİMİ YİTİRMESİ ile/ve/||/<> GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMESİ )

- UNUTULMA HAKKI'NDA:
LEBACH KARARI
ve/||/<> MELVIN V. REID KARARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49471 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNUTULMA HAKKI'NDA:
RIGHT TO OBLIVION
ile/ve/||/<> RIGHT TO BE FORGOTTEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNUTULMA HAKKI ile/ve/||/<> AF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49472 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNUTULMUŞ ile/ve/değil/yerine UNUTULMAYA YÜZ TUTAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30057 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNUTUR(UZ) ile ANIMSAR(IZ) ile ÖĞRENİR(İZ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44573 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Anlatılırsa/k. İLE Eğitilirse/k. İLE Deneyimletilirse/k. )

- UNVANLARI:
ADLARIN BAŞINA YAZMAK
değil/yerine SONUNA YA DA ALTINA (PARANTEZ İÇİNDE) YAZMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5935 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Prof./Dr. ... ..." DEĞİL/YERİNE "... ... (Dr./Prof.)" gibi. )
( Kişinin ve adının önüne gelebilecek -unvanı/sıfatı ne kadar önemli/değerli olursa olsun- hiçbir unvan/sıfat konulamaz/konulmamalıdır! )
( Belki algıda/tanımada kolaylık ve hız kazandıracağından hareketle bu şekilde uygulanıyorsa da bu tutumdan vazgeç(il)melidir! [Saygısızlık ya da hakaret olarak yorumlanmamalıdır!] )
( Türkçe'si varken...
* PROFESÖR yerine BİLMEN
* DOÇENT yerine BİLGEN
* YARDIMCI DOÇENT yerine BİLGER
* ASİSTAN yerine KÖMEK
* REKTÖR yerine BİLİMBEY
* DEKAN yerine YETİLBEY
* DOKTOR yerine ÖKE
* MASTER yerine UNGAN
* ÜNİVERSİTE yerine BİLİMTEY
* AKADEMİSYEN yerine BİLİMCİ
* BİLİM İNSANI yerine BİLİMCİ )

- UPANİŞAD ile/ve BHAGAVAD GITA ile/ve DHAMMAPADA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16001 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aydınlanma yolu. İLE/VE Sevgi yolu. İLE/VE Gerçeğe giden yol, aydınlanma yolu, yaşam yolu. )

- UPANİŞADLAR ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44120 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sözel olarak bir grup öğrencinin, öğretmenlerinin dizinin dibine oturmalarını ifade eder. Hindu felsefesinin kaynaklarından sayılan Sanskritçe yazılarından oluşur. Klasik sayılan onüç yazı, M.Ö. 800-400 tarihleri arasında yazılmışlardır. )

- UPANİŞADLAR ile/ve BRAHMANİZM(VAYSYA)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16000 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Upanişadlar'ın Brahmanizm'den farkı, inanç ve mistik pratikler yerine, Düşünce'yi önermesidir. )
( Upanişadlar(M.Ö. VII. yy.)(Kutsal Vahiy) kurumlaşmış Brahmanizm'e yeni yaklaşımlar getiren yorumları içermektedir. Brahmanlar bir inanç değil, bir akıl ilkesi olarak ele alınmıştır. )

- UPARATI ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44121 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dinlenme, sakin kalma, hoşgörü ve tüm mezhepsel kuralları red ve terk etme. Vedanta\'da ulaşılması öngörülen altı nitelikten biri;Sama(sükûnet, iç huzuru),
Dama(ego kontrolü, kendini dizginleme),
Uparati(hoşgörü),
Titiksha(tahammül),
Sraddha(inanç),
Samadhana(denge hali). )

- UPAYA[Sansk.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44123 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uyanıp aydınlanmayı sağlayan, bu yoldaki engelleri aşmakta yardımcı olan uygun yöntemler, ustaca teknikler. )

- UPPERCASE vs. LOWERCASE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23780 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UPUCUZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10508 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UPUYGUN = MUTABIK = ADEQUAT[İng.] = ADÉQUAT[Fr.] = ADÄQUAT[Alm.] = ADEQUATUS[Lat.] = ADECUADO/DA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39686 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UPUZUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10507 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UR[Tr.]/TÜMÖR[Fr. < TUMEUR] ile TÜMÜR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53709 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gözelerin aşırı çoğalmasıyla insan, hayvan ya da bitki dokularında oluşan ve büyüme eğilimi gösteren yumru, bağa, tümör, neoplazma, çingene ahtapotu, vejetasyon. İLE Bağırsakların iç yüzeylerinde bulunan pürtüklerin adı. )

- UR ile MİYOM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5503 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE İyi huylu. )
( ... İLE 8-9 cm.'den küçük ve 3'ten az olması durumunda laparoskopi/histeroskopi uygulanabilmektedir. )

- UR ile ÛR[< A'VER, AVRÂ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18696 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gözelerin aşırı çoğalmasıyla dokularda oluşan ve büyüme eğilimi gösteren yumru, tümör. İLE Tek gözlüler. | Silahsız, mühimmatsız olanlar. )

- URANOS ve/<>/> KRONOS ve/<>/> ZEUS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48411 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- URANOS ile/ve PONTOS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15647 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gök. İLE/VE Deniz, Su. )

- URANYUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45291 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Atom numarası 92, atom ağırlığı 238,03 olan, 1800 °C'ye doğru ergiyen, 18,7 yoğunluğunda, demir görünüşünde bir öğe. [ Simgesi: U ] )

- URBAN ile URBANİZM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44124 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çöl arapları, bedevî. İLE Mimarlığın, şehir düzeniyle uğraşan kolu. [URBANİST] )

- URDUCA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45292 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Pakistan'da konuşulan resmi dil. )

- URGAN ile/ve HALAT ile/ve PALAMAR/YUNA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13943 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Keten, kenevir, pamuk, jüt gibi türlü dokuma nesnelerinden yapılan, ince halat. [Sicimlerin üç-beşinin biraraya getirilmesiyle.] İLE/VE Urganların biraraya getirilmesiyle. İLE/VE Halatların biraraya getirilmesiyle. )
( Matta, Markos ve Luka İncil'lerinin, "Zengin birinin cennete gitmesi, bir devenin iğne deliğinden geçmesinden daha zordur" şeklindeki ünlü sözleri büyük olasılıkla yanlış bir çeviridir. "Kalın halat" anlamına gelen Aramca "gamta" sözcüğü, "deve" anlamına gelen "gamla" sözcüğüyle karıştırılmıştır. )
( RESEN[Fars.]: İp, urgan, halat. )

- URODEL[Yun.] değil/yerine/= KUYRUKLULAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45293 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- URTICACÉES = ENCÜRÎYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13396 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- URUGUAY ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44127 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kuşları barındıran ırmak. )

- URUGUAY ve/<> MONTEVIDEO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32412 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( URUGUAY: Kuşları barındıran ırmak. VE/<> "Bir dağ gördüm[Macellan'ın gemisindeki denizcilerden birinin, sahile yaklaşırken bağırarak söylediği söz.][Uruguay'ın başkenti.] )

- URUGUAY ile PARAGUAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32410 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( URUGUAY: Kuşları barındıran ırmak. İLE ... )

- URUK ŞEHRİ ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44128 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İlk sur inşa edilen yer. )

- URUK ile/ve KİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16326 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İlk şehir. İlk kez sur inşa edilen şehir. İLE/VE İlk Sümer şehirlerinden biri. )

- URÛS ile URÛŞ[< ARŞ] ile URÛZ[< ARZ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18697 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ekin ya da meyve mahsullerinin zekâtı. İLE Gökler, arşlar, tavanlar. İLE Arzlar, keyfiyetler, bildirmeler. | Ârız olma, gelme. )

- URYAN/[Ar.] değil/yerine/= ÇIPLAK/YALINCAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12587 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- US(AKIL) ile/ve/<> ANLAK(ZEKÂ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28035 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Senin kuracağın. İLE/VE/<> Bahşedilmiş olan. )

- US/AKIL/LOGOS:
KİŞİDE
ve AİLEDE ve TOPLUMDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15936 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KINALIZÂDE - AHLÂK-I ALÂİ kitabını okumanızı salık veririz. )

- US/AKIL ile/ve/değil/||/<>/< BAĞLAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51586 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- US/AKIL ile/ve/||/<>/> BİLİM/İLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51587 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- US/SAL/LIK ile/ve/=/<> OLGU/SAL/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4165 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- US = AKIL = REASON[İng.] = RAISON[Fr.] = VERNUNFT[Alm.] = RATIO[Lat.] = RAZON[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39687 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- US ile/ve DENEYİM/TECRÜBE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28052 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- US <>/||/> İMGELEM <>/||/> DUYUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50969 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- US ve/||/<> SU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36634 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- US ile/ve/değil/||/<> USUN YAPILANDIRILMASI/İNŞÂSI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48685 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- US ile ZİHİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28051 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- USANÇ/GINA ile/ve/||/<>/< KANIKSAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37686 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İlişki(ler)de, "sahip olmakta", [kendinden ve/veya ötekinden] "eminlikte", en önemli eşik, kanıksama noktasıdır. [Kavuşmakta/vuslatta, gına/kanıksama vardır.]

Bu eşik, ancak, bunun bilgi ve bilinciyle, sürekli anımsanarak, ilişkiyi besleyecek/destekleyecek davranış ve tutumla, iletişim ve paylaşımla aşılabilir. )

- USB-A ile/<>/> USB-B ile/<>/> USB-C
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53834 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- USÇULUK = AKLİYE = RATIONALISM[İng.] = RATIONALISME[Fr.] = RATIONALISMUS[Alm.] = RATIO[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39688 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- USDIŞI = GAYR-İ AKLÎ = IRRATIONAL[İng., Alm.] = IRRATIONNEL[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39689 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- USHUAIA ile/değil PUERTO WILLIAMS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29963 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Arjantin'de. İLE/DEĞİL Şili'de. )
( Güney Amerika'nın en ucundaki(/güneyindeki) iki şehir. )

- USING vs. MANIPULATION
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24486 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- USKUMRU ile/<>/> LİPARİ[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38133 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/<>/> Çirozluktan sonra yağlanmaya başlayan uskumru. )

- USLAMLAMA = REASONING[İng.] = RAISONNEMENT[Fr.] = SCHLUßVERFAHREN[Alm.] = RATIOCINATIO[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39690 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- USLU USLU (OYNMAK, OTURMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10426 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- USSAL BİLGİ ile/ve/<> SEZGİSEL BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4164 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İkinci türden bilgi. )
( Gerçeği yanlıştan ayırdeden bilgi. )
( Zorunlu olarak gerçektir. )

- USSAL/LIK ile/ve/<> EVRENSEL/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35909 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- USSAL ile/ve/||/<> KAVRAMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- USTA/LIK ile/ve BİLGE/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5882 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- USTA ile KALFA ile ÇIRAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5959 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yaşadıklarımızın. İLE Yaşamakta olduklarımızın. İLE Yaşayacaklarımızın. )

- USTA ile/ve/<>/|| USTALIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30339 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- USTA ile ÜSTAD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5962 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Üstad, işi başından aşkın olduğunda dingin ve neşelidir. )
( Usta, kendini bilgiye verir, ilkelere bağlı kalır ve sınırı aşmaz. )
( RÂSİHÛN: Uzman.[kök salmış] )

- USTALAŞMA ve/||/<>/> YALINLAŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47735 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ustalaşanlar, yalınlaşır. Yalınlaşma da çekim yaratır. )

- USTALIK:
USTANI GEÇMEK
ve/||/<> SENİ GEÇECEK USTA YETİŞTİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50041 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- USTALIK ile/ve ANLAYIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4457 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- USTALIK ile/ve BECERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4385 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- USTALIK ile/ve İRFAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5883 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- USTALIKLA ile/ve/<> USÛLÜNCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30525 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- USTALIKTA/VİRTÜÖZLÜKTE:
NICCOLO PAGANINI
ve/||/<> FRANZ LIST
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52513 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- USTUNÇ[İt.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45295 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Taşınabilir, cerrah araçları takımı. )

- USÛL - ESAS ile/ve/||/<> KEM ÂLET - KEMALÂT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48987 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yöntem, içerikten önce gelir. İLE/VE/||/<> Yanlış ya da kötü araç/âlet ile iş çıkarılmaz, olgunluk sağlan(a)maz. )

- USUL USUL/YAVAŞ YAVAŞ (GİTMEK, YAKLAŞMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11070 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- USÛL-Ü FIKIH'TA:
KİTAP
ile/ve/||/<> SÜNNET ile/ve/||/<> İCMÂ ile/ve/||/<> KIYAS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53000 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- USÛL:
GENEL(UMÛMÎ)
ile/ve/||/<> ÖZEL(HUSÛSÎ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49851 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- USÛL:
İLKE
ve/||/<> YÖNTEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38243 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- USÛL[< ASL] ile USÛR[< ASR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18698 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Asıllar, kökler. | Bir ilmin ya da tekniğin asıl konusundan önce öğrenilmesi gereken esas, başlangıç, bilgi. | Başlangıç. | Yol, yöntem, tertip, metod, nizam, kaide, düzen. İLE Yüzyıllar. )

- USÛL ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44131 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( SABAH, AKŞAM VE YATSI USÛLÜ )

- USÛL ile/ve ARUZ ile/ve MAKAM ile/ve EDEB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13563 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- USÛL ile/ve ERKÂN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2460 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yöntemler. İLE/VE Esaslar, destekler. | Reisler. )

- USÛL ile/ve/<> FÜRÛG[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45150 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yöntem. İLE/VE/<> Işık/ziyâ/nur, parlaklık, parıldayış. )

- USÛL ile/ve/değil/yerine MENHEC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15607 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İlkelere teallük eder, eylemsel bir şey sunmaz. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Herhangi bir bilim dalına ait konunun/nesnenin bilgisini elde etme yolu. )

- USUL değil/yerine/= TARTIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38535 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- USÛL ile USÛL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45297 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kökler, asıllar. | Bir kişinin, anne, baba, dede ve nineleri. İLE Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, yöntem. )

- USÛLEYN:
USÛL-İ FIKIH
ile/ve/||/<> USÛL-İ DİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32012 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- USULSÜZ/LÜK ile HAKSIZ/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28695 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- USÜL ile/ve ÜSLÛB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1145 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UŞ ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44130 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İşte. )

- UŞAK ile AYVAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35305 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Büyük konaklarda, mutfak ve yemek hizmetlerinde çalıştırılan uşak. | Koca, erkek, eş. | Karşılık, bedel. )

- UŞAK ile MEHTER[Fars. < MİH-TER | çoğ. MİHTERÂN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46069 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Mehterhane takımında görevli kişi. | Osmanlılar'da, çalardıra bakan uşak. )

- UŞAK ile/ve/<> ODABAŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38904 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> Hanlarda çalışan uşakların başı. | Yeniçeri örgütünde, görevi, alaylarda selam törenlerini düzenlemek ve yönetmek olan subay. )

- UŞAK ile UŞAK ile UŞAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48772 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Özel, eril hizmetçi, hizmet eden. İLE Karadeniz bölgesinde, çocuğa verilen genel ad/sesleniş. İLE Türkiye'nin, Kütahya, Manisa, Afyon ve Denizli arasında bulunan bir Ege bölgesi ili. )

- UŞAQ[Azr.] = ÇOCUK[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51938 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UŞKUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45299 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karabuğdaygillerden, yaprakları yürek biçiminde, kökü dıştan sincabi ve içten sarı renkte olan bir ravent türü. )

- UT ile UD[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46931 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Utanma. İLE Türk müziği araçlarından, iri karınlı, kirişli, çalgıçla çalınan bir çalgı. )

- UTANÇ VERİCİ ile/ve/||/<> KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47077 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UTANÇ:
BENCİL OLMAK
ile/değil/ne yazık ki BENCİL GÖRÜNMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34952 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [ne yazık ki] Kişiler, bencil olmaktan değil "bencil görünmek"ten utanırlar. )

- UTANÇ ile/ve/||/<> ÖZERKLİĞE KARŞI UTANÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51756 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UTANÇ = SHAME[İng.] = HONTE[Fr.] = SHAM[Alm.] = PUDOR[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39691 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UTANMA:
BAŞKALARINDAN
ile/ve/<>/değil/yerine KENDİNDEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30492 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UTANMA/UTANGAÇ ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ALÇAKGÖNÜLLÜ/LÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50830 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UTANMA ile ÇEKİNME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28178 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UTANMA ve/||/<>/> DOĞRULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UTANMA ile EDEB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3242 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UTANMA ile GOCUNMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3241 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UTANMA ile/ve/||/<> KENDİNE YAKIŞTIR(A)MAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46590 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UTANMAK değil/yerine DOĞRUYU SÖYLEYİP "KAYBETMEK"/KAZANMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37306 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UTANMAK ile/ve/değil KAÇMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33679 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Utanmak, başkalarından olabilir fakat en çok da kendinden kaçmaktır. )

- UTANMAK ve/> UYANMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34235 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UTANMAZ-ARLANMAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11071 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UTANMAZ ile NARSİSİST
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50283 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Her utanmaz, narsisist değildir/olmayabilir fakat her narsisist, utanmazdır. )

- UTİLİTARİZM ile PRAGMATİZM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51122 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Utksepana ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44132 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yükselme, hurûç. )

- UTM/UTÜM ile UTUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18699 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yabani zeytin ağacı. İLE Köşk. | Taş duvar/yapı. )

- UYAK ÖRGÜSÜNDE:
DÜZ
ile/ve/<> ÇAPRAZ ile/ve/<> SARMAL ile/ve/<> ÖRÜŞÜK ile/ve/<> MÂNİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47160 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- UYAK(KAFİYE) ÇEŞİTLERİNDE:
YARIM
ile/ve/<> TAM ile/ve/<> ZENGİN ile/ve/<> TUNÇ ile/ve/<> CİNASLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47158 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- UYAK(KÂFİYE) ile/ve İKFÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14734 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Sesleri birbirine yakın olan harflerle uyak yapma. )

- UYAK(KAFİYE) ile SECİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47157 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şiirdeki uyum. İLE Düzyazıdaki uyum. )

- UYAK/KÂFİYE[Ar.] ve/> REDİF[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14735 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... VE/> Koşuklarda uyaktan sonra yinelenen aynı anlamdaki sözcük ya da ek. )
( Aynı anlam, aynı görev. İLE Farklı anlam, aynı görev. )
( Çeşidi vardır. İLE Çeşidi yoktur. )
( )
( )

- UYAK/KÂFİYE ile/ve AYAK SUNMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14733 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şiirde. İLE/VE Halk şiirinde uyak. )

- UYANIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44133 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "KUL, HAKK'I YÂD ETTİĞİ ZAMAN, HAKK'IN, KENDİNİ YÂD ETTİĞİNDEN HABERDAR OLUR" )

- UYANIK/LIK ile/ve AYIK/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7125 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYANIK/LIK ile GERGİN/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7124 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYANIK/LIK ile/ve YANIK/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19562 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYANIK/UYKUSUZ ile "UYANIK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6118 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYANIK ile AYIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29203 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYANIKLIK:
"ÖTEKİNİN AÇIĞINI GÖRMEK/ARAMAK"
değil/yerine/>< KENDİNİ DENETİMDE TUTMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50862 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYANIKLIK ile "UYANIKLIK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9095 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYANIŞLAR(AWAKENINGS) ve/||/<>/> LORENZO'NUN YAĞI(LORENSO'S OIL)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54739 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYANMA ile/ve/||/<> AYDINLANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33204 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYANMA ile/ve/değil EŞİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25175 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYANMAK ile KALKMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4972 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uyanmak sözcüğü, zihin, gözler ve/veya duyular açıldığında, baş/gövde yastıkta/yatakta olsa bile kullanılabilir. İLE Kalkmak sözcüğü ise, başın yastıktan ayrılması/kalkması, en az gövdenin yarısının doğrulması ya da tamamen yataktan uzaklaşmış olmanın karşılığıdır. )

- UYARAN ile UYARILAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2212 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYARI SİMGELERİNDE:
+16
değil 16+
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34652 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYARI/DÜZELTME ile/ve/değil SUBHANALLAH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19519 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYARI/İKAZ ile/ve/değil/yerine OLUMSUZ SONUÇLARA/SONUÇLARI İŞARET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2213 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYARI ile DERECESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13810 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYARI ile/değil DİKKAT ÇEKMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2796 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendileri ve/veya kişilerle sorunları olanlar, dikkat çekilmesi gereken ortak konuları kişisel algılayarak anlamsız/çocukça sorunlar yaratabilirler. )

- UYARI ile/ve/değil ESPRİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2218 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYARI ile/ve/değil/yerine/>< MÜJDE[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35108 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/>< Sevinç haberi, muştu. | Sevinçli, hayırlı bir haber getirene verilen bahşiş. )
( Olumsuz(luk)lara/yanlış(lık)lara/kötü(lük)lere. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/>< Olumlulara/doğru(luk)lara/iyi(lik)lere. )

- UYARI ile SAVUNMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2793 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYARI ile/ve/<> VURGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29892 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYARICI ile/ve/||/<> "AYAR VERME"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49526 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYARICI ile/ve/<>/> UYANDIRICI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36371 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYARICI ile/ve/değil/yerine/||/<>/< UYARAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYARLAMAK ile/değil UYGULAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30786 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYARMAK ile/ve/değil/yerine BİLGİLENDİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28703 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYDU TELEFONU ile/ve/||/<> "AKILLI TELEFON"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53959 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYDULAR ile/ve ACE UYDUSU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30694 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Güneşten gelen/gelebilecek etkilerin/zararların bilgisini dünyaya ileten, dünyaya en uzak mesafede bulunan tek uydu. )

- UYDUR/UK-KAYDIR/IK/KIYDIRIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11072 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Uydurmadan KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYDURMAK ile "KAFADAN ATMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7560 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYDURMAK ile/değil/yerine DUYURMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45251 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYDURMAK ile/değil/yerine UYARLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28551 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYDURMAK ile YAKIŞTIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2764 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYGAR/MEDENÎ ile MODERN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29717 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYGARLAŞMA ile/ve/||/<>/< GÖÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49725 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYGARLAŞMA ile/ve/<> UYGARLAŞAMAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30960 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nevroz doğurur.[Freud] İLE/VE/<> Yeterince uygarlaşamama, nevroz doğurur.[Adler] )

- UYGARLAŞMADA:
KILIÇ
fakat/değil/yerine/<>/> KALEM ve KİTAP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35936 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Başlattı. FAKAT/DEĞİL/YERİNE/<>/> Yaşattı VE Sürdürdü. )

- UYGARLIK BANKASI ile İLKEL KABİLE BANKASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14542 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYGARLIK(MEDENİYET)'TA:
SU
ve YOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYGARLIK/MEDENİYET:
TA'MÎR-İ BİLÂD
ve/||/<> TERFÎH-İ İBÂD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55186 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kentler/beldeler oluşturmak/inşâ etmek. VE/||/<> Bireylerin her türlü gönencini/refâhını sağlamak. )

- UYGARLIK/MEDENİYET:
TOPRAK
ve/+/||/<> DİL ve/+/||/<> DİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50521 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYGARLIK/MEDENİYET ile/ve KÜLTÜR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1154 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Evrensel. İLE/VE Yerel. )
( Kontrollü. İLE/VE Bilinçdışı. )
( Toprak, kişiye aittir. İLE/VE Kişi, toprağa aittir. )
( Uygarlık, olay ve olguları birbirinden büyük titizlikle ayırd edebilmektir. )
( Kültür, en geniş tanımıyla yaşam biçimini gösterir. )
( Kültür, insan-doğa ve kişi-kişi[toplum] ilişkilerinin toplamıdır. )
( Uygar kişi, dünyanın neresinde ve hangi kültürde üretilirse üretilsin, insanlık değerlerine sahip çıkan, onu benimseyen ve yaşamına katan kişidir. )
( Evrenseller kültürler içinde yer almış olmalıdır. )
( UYGARLIK/MEDENİYET = ZANAAT-FEN ve AHLÂK )
( MEDENİYET OLUŞTURABİLMEK İÇİN:
* TANRI/İLK İLKE,
* EVREN/DOĞA,
* İNSAN )
( Farkındalık ile. İLE/VE Farkında olmadan. )
( Yöntemli. İLE/VE Alışkanlıklar. )
( İnsan - İnsan ilişkisi (ile). İLE/VE Doğa - İnsan ilişkisi (ile). )
( Sanat. İLE/VE Zanaat. )
( Öğrenilir. İLE/VE Yaşanır. )
( Kimsin/iz? İLE/VE Kimlerdensin/iz? / Nerelisin/iz? )
( Uluslararası. İLE/VE Ulusal. )
( ZAMAN: Doğrusal. İLE/VE Döngüsel. )
( Us. İLE/VE Us dışı. )
( Yasa. İLE/VE Töre. )
( Medine. İLE/VE Yesrib. )
( Çatışmalar içinde. İLE Zahmetler içinde. )
( Kâmil kültür, kendinden sonra gelecek kültürün gübresidir. )
( Gerçek üstü. İLE/VE Gerçek. )
( Ancak, felsefenin getirebildiği/sağladığı/sunduğu. İLE/VE Sanat ve dinin getirdiği. )
( Bilim. İLE/VE Felsefe. )

- UYGARLIK ve/||/<>/< ADÂLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35967 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ayakta durabilmek için. VE/||/<>/< Sürdürülebilirlik için. )

- UYGARLIK ve/<> BİREYSEL FEDÂKÂRLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31054 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYGARLIK ve/> HUZURSUZLUĞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31052 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYGARLIK ve/||/=/<>/< İNSAN/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49033 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYGARLIK ve/<> KAVRAMSALLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1157 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYGARLIK = MEDENİYET = CIVILIZATION[İng.] = CIVILISATION[Fr.] = ZIVILISATION[Alm.] = CIVIS[Lat.] = CIVILIZACIÓN[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39692 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYGARLIK ve/<> SAYGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1156 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYGARLIK ve/||/<> ZEKÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49626 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYGARLIKLARARASI/LIK ile/ve/<> KÜLTÜRLERARASI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30871 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYGULAMA (RİYÂZET)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21218 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYGULAMALI!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27645 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYGULAMAYA YÖNELİK BİLGİ ile/ve SAF SOYUT BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2151 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYGULANMALI!:
[ne] YER
ne de GEÇİT VERMELİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50217 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Adâletsizliğe ve hukuksuzluğa...
Görüntü ve reklâm kirliliğine, "yerel yönetimlerin", "yöneticilerin" keyfiyetine ve adâletsizliğine...
Gürültü/uğultu kirliliğine ve korna/zil çalanlara...
Işık kirliliğine...
Sigara ve tüm ürünleriyle çevreyi ve toplumu rahatsız eden nesnelere ve içen davranış/tutum ve kişilere...
Dilde, yazım hatalarına ve yazım kurallarına uymayanlara...
Beslenmede, abur-cubura, "et" ve "hayvansal ürünlere"...
Her türlü saygısızlık ve keyfiyete...


Ne yer, ne de geçit vermemek üzere, haklarımızı sürekli bilmeli ve anımsamalı, hakkı/mızın biz almadıkça verilmeyeceğinin bilinciyle gereken her türlü eylem, tavır, tutum, duruş ve davranış içinde olmamız gerektiğini uygulayarak göstermek, paylaşmak, aktarmak, eğitmek, dayanışmak, işbölümü ve işbirliği içinde olmak durumunda ve zorundayızdır. )

- UYGULANMAYAN AHLÂK ile/değil/yerine/>< UYGULANAN AHLÂK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1960 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sözü edilir fakat kendi yoktur. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Sözü edilmez fakat uygulanır. )

- UYGULAYICI/PRATİSYEN HEKİM ile UZMAN HEKİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYGULAYICI ile/ve/<>/|| UYGULATICI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30575 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sanatçı, hem uygulayıcı, hem uygulatıcı olabilmelidir. )

- Uygun dille KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26232 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Uygun KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25977 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYGUN OLMAMAK ile YETERİ KADAR UYGUN OLMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3924 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYGUN/LUK ile/ve TUTARLI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3914 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYGUN ile/ve HAZIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3917 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hazır olmak, olgun olmaktır. )
( Hazıra, Hızır gerekmez. )
( Hazır, huzurdadır. )
( ÂMÂDE[Fars.]: Hazır, hazırlanmış. )

- UYGUN ile/ve İLİŞKİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2997 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYGUN ile/ve KULLANIŞLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3915 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYGUNLUK ile/ve/||/<> BECERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37438 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYGUNLUK ile/ve/<>/>< ENGEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39046 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYGUNLUK ile/ve GEÇERLİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29178 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYGUNLUK ile/ve/||/<> ÖRTÜŞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51563 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYGUNLUK ile UYGUNSUZLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2996 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYGUNLUK ile/ve YAKINLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3923 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYGUR HARFLERİYLE YAZILMIŞ ARAPÇA METİN ile/ve ARAP HARFLERİYLE YAZILMIŞ UYGURCA METİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8709 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYGURLAR ile/ve/||/<>/> KARAHANLILAR ile/ve/||/<>/> SELÇUKLULAR ile/ve/||/<>/> OSMANLILAR ile/ve/||/<>/> TÜRKİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50563 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 742 - 840 ile/ve/||/<>/> 840 - 1212 ile/ve/||/<>/> 1212 - 1299 ile/ve/||/<>/> 1299 - 1923 ile/ve/||/<>/> 1923 - ~ )

- UYKU AÇMADA:
"KAHVE"
değil/yerine/>< ELMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54473 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYKU:
TEK FAZLI(MONOFAZİK)
ile/ve/||/<> ÇOK FAZLI(POLİFAZİK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54895 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tek sefer yatağa gidip gün içinde tek bir uyku alma davranışıdır.["Saf monofazik uyku", "kuasi monofazik uyku" ve "yarı monofazik uyku" biçiminde alt başlıkları da bulunmaktadır.] İLE/VE/||/<> Gün içinde birden fazla kez, daha kısa süreler boyunca uyuma davranışıdır.["Saf", "kuasi" ve "yarı" biçimde üç alt başlığı bulunmaktadır.] [Saf polifazik uykuda, her dört saatte bir uyunurken, kuasi polifazik uykuda, 24 saatlik gün içinde eşit aralıklarla dağılmamış biçimde uyunur.][Polifazik uykunun genellikle çocuklarda görülen en yaygın örneği ise, günde iki ayrı kez uyuma düzeni olan bifazik uykudur.] )

- UYKU/UYUMA ile/ve ÖĞLE UYKUSU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5625 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uyku Eksikliği, Gövdenizde, Nelere Neden Oluyor? )

- UYKU ile/ve KIŞ UYKUSU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYKU ile/ve LETARJİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5694 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Çok uzun süren, derin uyku hali. | Uyuşukluk, atâlet. )
( Uykuya dalış süresi ortalama yedi dakikadır. )

- UYKU ile TEŞTİYE[< ŞİTÂ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43961 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kışın uyuyacak olan hayvanların uykusu. )

- UYKU ile UYKU HASTALIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32929 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Botswana'nın Okavanga vadisinde bulunan çeçe[tsetse] sineğinin bulaştırdığı bu hastalık, kurtuluşu olmayan ve ölümle sonuçlanan bir hastalıktır.[Bu hastalığa tutulan kişi, sürekli uyur, uyanınca acıkır, yemek yer ve tekrar uyur. Zaman içinde, aşırı şişmanlamadan dolayı da çatlarmış.] )

- UYKU ve/<> UYKUDA EYLEME VURMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38079 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Uykuda Eyleme Vurma" - Ahmet Çorak yazısı için burayı tıklayınız... )

- UYKUSUZLUK EŞİĞİ ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44134 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( En fazla 11 gün [olabilir]. [Çok uzun süre uykusuz olduğunu düşünen/söyleyenlerin durumu uykuyu algılayamama sorunudur.] )

- UYLUK/OYLUK ile/ve BALDIR/İNCİK/SÂK[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5411 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kalçadan dize kadar olan bölüm. İLE/VE Dizle ayak bileği arasındaki bölümün arkasındaki bölüm. )

- UYMA (RİÂYET)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21229 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYMAMAK ile AYKIRI OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2687 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYSAL ve/||/<> UYUMLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48143 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hayvanlarda. VE/||/<> İnsanda. )

- UYU-YOR ile UY-UYOR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47820 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYUKLAMA ile İÇ GEÇMESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5626 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYUKLAMA ile/ve/<> PİNEKLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5624 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Uyuklama, uyuklar gibi hareketsiz oturmak. | Bir yerde, hiçbir iş yapmadan oturmak. )

- UYUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27466 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYUM DAVALARI/SAVUNMALARI ile/>< KOPUŞ DAVALARI/SAVUNMALARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37748 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Savunma Saldırıyor - Jacques Verges - Metis Yay. )

- Uyum için SUS!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27058 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYUM/LU/LUK ile/ve/||/<> ESNEK/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55066 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYUM/LU/LUK ile/ve YALIN/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2999 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYUM = AHENK = HARMONY[İng.] = HARMANIE[Fr.] = HARMONIE[Alm.] = HARMONIA[Yun. Zarafet ve uyum tanrıçası.] = ARMONÍA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39693 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYUM ve/<> BOŞLUK/ARA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33112 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYUM ile/ve/||/<>/> ÇATIŞMA ile/ve/||/<>/> ÇÖZÜLME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52488 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYUM ile/ve ÇELİŞKİLİ UYUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2986 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYUM ile/ve/<> DENGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Her varolan, öteki bir varolan ile uyum içindedir. )
( Uyumun içinde, korkuya yer yoktur. )
( Şehvet gibi ateş, nefret gibi kötülük, uyumsuzluk gibi acı ve aydınlanma gibi de sevinç yoktur. )
( En büyük hastalık, doyumsuz istekler; en büyük acı da uyumsuzluktur. )
( Sarı, öğle güneşinin rengi yani orta noktanın ve dengenin simgesidir. )
( Gerçek, Sattva'dan ötededir. )
( İFRÂT[< FART] - İTİDAL - TEFRİT )
( Tamas donuklaştırır, rajas çarpıtır, sattva uyumlu kılar. )
( İnsan-altı olanlar, Tamas'ın ve Rajas'ın egemenliği altındalardır; kişiler ise Sattva'nın. )
( Berraklık ve yardımseverlik, zihni ve eylemi etkilemesinden dolayı Sattva'dır. )
( Sattva'nın olgunlaşmasıyla tüm arzu ve korkular son bulurlar. )
( Tamas obscures, rajas distorts, sattva harmonises. )
( Every being is compatible vs. every other being.
In harmony there is no place for fear.
The sub-human - the 'humanoids' - are dominated by tamas and rajas and the humans by sattva.
Clarity and charity is sattva as it affects mind and action.
With the maturing of the sattva all desires and fears come to an end.
The real is beyond sattva. )

- UYUM ile/ve EŞZAMANLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2988 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYUM ile/ve/||/<> EŞZAMANLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49613 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYUM ile/ve EYLEME GEÇMİŞ UYUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2989 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dinler, hakikatlerini, eylem içinde [sessiz eylem içinde] gösterirler. )

- UYUM ile/ve PARALELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2990 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYUM ile/ve/||/<> SENTEZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52359 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYUM ile/ve/<> TEVHİD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19785 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYUM ile/ve TINLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2987 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYUM ile/ve TUTARLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2992 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYUM ile/ve UYGUNLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2993 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYUM >< UYUMSUZLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31900 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Küçük şeyleri büyütür. >< Büyük şeylerin çürümesine neden olur. )

- UYUM ile/ve YAKINLAŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2991 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYUM ile/ve YETENEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7063 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYUMA ile/ve/değil EŞİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25174 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYUMA ile/ve UYUŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5621 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYUMAK/UYKU ile/ve UYUKLAMAK/PİNEKLEME/IMIZGANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5623 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Günde ortalama 7 saat uyku yeterlidir! [Kişiden kişiye, değişkenlere ve koşullara bağlı olmak üzere 4 - 10 saat arasında olabilir.] )
( SAAT ON[22:00], YATAĞA KON! )
( Uykuya dalma süresi, yaklaşık, 7 dakikadır. )
( Elma, birçok uyarandan daha etkili bir uyku açıcıdır. )
( ÂFTÂB-SÜVÂR[Fars.]: Sabahları erken kalkan, gün doğmadan uyanmak alışkanlığına sahip olan. )
( İHTİMÂM[Ar.]: Elemden/kederden dolayı uyuyamama. )
( Uyuklama durumunda, ereksiyon gerçekleşebilmesi, olağandır. )

- UYUMAK yerine MİHMAN OLMAK(SÜRMELENMEK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20952 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYUMAK ile ZIBARMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5628 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Ölmek, gebermek. | Sızmak. )

- UYUMALI!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27594 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYUMLANMA ile/ve/||/<>/> UYUMLANMA SINIRI/EŞİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51975 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYUMLU/LUK ile/ve GÜZEL/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3000 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYUMLU/LUK ile/ve UYGUN/LUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2995 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYUMLULUK ile/ve AKLİMATİZASYON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2994 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Çevresel etmendeki bir değişime, fizyolojik olarak kendini uyumlandırma. )

- UYUMSUZ ile/ve/değil/||/<> TUTUNAMAYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49079 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Uyumu(Armoni'yi) DİNLE!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26393 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYUŞMA ile/ve/||/<> ELEKTRİKLENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47619 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYUŞUK/LUK ile UYKULU/LUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53574 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYUŞUK/TEMBEL ile/ve/=/||/<> HIMBIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37331 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYUTMA ile UYUŞTURMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5622 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYUTMAK ile/ve/||/<> UYANDIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47999 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gövdeyi ameliyat etmek için gereklidir. İLE/VE/||/<> Zihni/ni "ameliyat etmek" için gereklidir. )

- UYUTUM = NEVM-İ SINAİ = HYPNOSIS[İng.] = HYPNOSE[Fr., Alm.] = HYNOS[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39694 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYUYAN ile/değil UYUMA NUMARASI YAPAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30428 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uyandırabilirsin. İLE/DEĞİL Uyandıramazsın. )

- UYUYUP, UYANAMAMAK ve/||/<> UYANIP, BULAMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47768 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sevdiklerimizin ve değeri bilinmesi gerekenlerin değerini bilelim!... )

- UYUZOTU = KUMOTU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45302 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tıpta, uyuza karşı kullanılan çiçekli bitki. )

- UZADEVİM(TELEKİNEZİ[Fr./İng.]) ile KALDIRMA(LEVİTASYON[Fr./İng.])
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7372 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Telekinezi ya da sadece kinezi, özdeğin(maddenin) iç dinamiklerine zihin/düşünce gücüyle etki ederek biçimini değiştirmek. İLE Levitasyon ise, özdeği bütün olarak yerinden hareket ettirmek/havalandırmak/havada dolaştırmak. )

- UZADUYUM GÖSTERGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25788 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZAGÖRÜ/ÖTEGÖRÜ/TELEPATİ ile/değil AYNI ŞEYİ DÜŞÜNMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15277 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZAK DURMALI!:
KÖRDEN değil NANKÖRDEN
<>
YÜZSÜZDEN değil İKİYÜZLÜDEN
<>
"TİPİ BOZUK"TAN değil "SÜTÜ BOZUKTAN"

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47040 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZAK DURMAMAK/DURMAK ile/ve/=/||/<> RIZÂ GÖSTERMEK/GÖSTERMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52341 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZAK DURULMASI GEREKEN KİŞİLER:
"HEP HAKLILAR"
ve/||/<> "HERŞEYE, SÜREKLİ İTİRAZ EDENLER" ve/||/<> "SADECE BEN" DİYENLER ve/||/<> BAŞKALARINI DEĞERSİZ GÖRENLER ve/||/<> ÇIKARCILAR ve/||/<> İSTEDİĞİ OLMADIĞINDA TUTUM DEĞİŞTİRENLER ve/||/<> ARAMADIĞIN SÜRECE ARAMAYANLAR ve/||/<> İŞİ DÜŞMEDİKÇE TANIMAYANLAR ve/||/<> İŞİ BİTTİĞİNDE, YANINDA DURMAYANLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49732 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZAK İLİŞKİLER ile/ve/||/<> YAKIN İLİŞKİLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48860 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZAK TUT/ALIM! ve/||/<> UZAK DUR/ALIM!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49796 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yüzü "çirkin olan"ı değil yüreği çirkin olanı. VE/||/<> Giysisi kirli olandan değil "zihni/düşüncesi" kirli olandan. )

- UZAK:
GÖSTERİŞ
ile ŞİRK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37564 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZAK/LIK ile/ve BAĞIMSIZ/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28583 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZAK ile BÜYÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28579 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZAK ile/ve GAİB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19461 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZAK ile GEREKSİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28582 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZAK ile İLERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28581 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZAK ile KÜÇÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28580 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZAKDOĞU TERİMLERİ/SÖZLÜĞÜ ile/ve TASAVVUF TERİMLERİ/SÖZLÜĞÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19106 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZAKDOĞU SİMGELERİ/KÜLTÜRÜ ile/ve ORTADOĞU SİMGELERİ/KÜLTÜRÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1153 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğa bilgeliği. İLE/VE Toplum bilgeliği. )

- Uzaklarda öten horozu DİNLE!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26524 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZAKLAŞMAK/YAKINLAŞMAK ile/ve ETRAFINDA DOLAŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2348 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZAKLAŞMAK ile/ve/değil UZAK DURMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2349 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZAKLAŞMAK ile/değil/yerine/>< UZLAŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZAKLAŞMAK ile YABANCILAŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28584 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZAKLIK/MESAFE ile UZAY UZAKLIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12669 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZAKTAN EN İYİ FARK EDİLEN RENK ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44136 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( TURUNCU )

- UZAKTAN ETKİ ile DOKUNMA/TEMAS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50632 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZAKTAN ETKİ ile/ve/||/<> YERELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54194 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Uzaktaysan SUS!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27083 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZAM/DÜZLEM/VÜSAT[Ar.] ile/ve/değil/<> UZAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2360 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Belirli noktalar toplamı. İLE/VE/DEĞİL/<> Tüm noktalar toplamı. )
( Tanımla(n)mayla. İLE/VE/DEĞİL/<> ... )
( Dışta. İLE/VE/DEĞİL/<> İçte. )
( İçte yok. İLE/VE/DEĞİL/<> Dışta yok. )

- UZAM ile/ve BİÇİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1607 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZAM = HAYYİZ = EXTENSION, EXTENT[İng.] = ÉTENDUE, EXTENSION[Fr.] = AUSDEHNUNG[Alm.] = EXTENSIO[Lat.] = EXTENSIÓN[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39695 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZAM ile/ve/||/<> YAYILIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52577 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZAMLI ŞEY = EXTENDED THING[İng.] = CHOSE ÉTENDUE[Fr.] = AUSGEDEHNTE DING[Alm.] = RES EXTENSA[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39696 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZANMAK (YATMAK) ile BANYODAN/DUŞTAN SONRA UZANMAK (YATMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7360 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZANMAK ile/ve/değil/yerine KAYKILMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4974 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZANMAK ile/ve KIVRILMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7361 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZANTI ile/ve/<> GÖSTERİM/TEMSİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36095 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Uzatmadan KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26099 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZAY DÜNYA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25757 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZAY/BRAVAIS ÖRGÜSÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37267 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir kristaldeki atom, iyon ve moleküllerin, uzayda, düzenli olarak tekrarlanan dizilişi. )

- UZAY ile EVREN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZAY ile EVREN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Varolanların tümü. İLE Varolan ve düşünülebilenlerin tümü. )

- UZAY ile FAZ UZAYI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51278 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Sonsuz boyutlu zaman ve nesne[nin yorumlanabilmesi]. )

- UZAY ile/ve MEKÂN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15360 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZAY = MEKÂN = SPACE[İng.] = ESPACE[Fr.] = RAUM[Alm.] = SPATIUM[Lat.] = ESPACIO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39697 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZAY ile/ve/+/||/<> SIKIŞTIRMA UZAYI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52933 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dört boyut. İLE/VE/+/||/<> 6 boyut. )

- UZAY <-> ZAMAN <-> ÖZDEK <-> DEVİM <-> İVME <-> KUVVET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15359 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZAYA ÇIKAN İLK HAYVAN:
MAYMUN
değil MEYVE SİNEĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44138 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ALBERT II [1949'da 134 km.]

değil

AMERİKAN V2 [Temmuz 1946]
[Bir miktar tahıl tohumuyla birlikte uzaya fırlatıldılar.][Yüksek irtifada patlamanın radyasyon üzerine etkisini test etmeye alışkınlardı.] )

- UZAYA ÇIKAN İLK KÖPEK ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44137 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( LAIKA [Sputnik II, 1957] )

- UZLAŞ(TIR)MA ile/değil ANLAŞ(TIR)MA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35374 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZLAŞIM/SAL ile UYLAŞIM/SAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3911 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZLAŞIM = İTİBAR = CONVENTION[İng., Fr.] = KONVENTION[Alm.] = CONVENTIO[Lat.] = CONVENCIÓN[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39698 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZLAŞIM ile/ve/<> TANIŞIKLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3908 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZLAŞIM ve UNUTMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31942 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZLAŞIM ile/ve/<> UYUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3906 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZLAŞIM ile/ve/değil/yerine UYUMLU BİRLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3907 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZLAŞIMSAL = İTİBARİ = CONVENTIONAL[İng.] = CONVENTIONNEL[Fr.] = KONVENTIONEL[Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39699 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZLAŞMA ile/değil ERDEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3909 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZLAŞMA ile/ve İMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZLET ve/<> HALVET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20362 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZLET ve İZZET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19523 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZLUK/EHLİYET/HAZAKAT ile/ve/<> DEĞİM/LİYÂKAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30939 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZMAN/LIK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< USTA/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5961 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZMAN/LIK ile/ve/||/<> UYGULAYICI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53237 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZMAN ile AZMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6087 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZMANLAŞMA ile "KÖK SALMA"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31572 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZMANLIK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< BİREŞİM/TEVHİD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51152 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZMANLIK ile/ve/<> DERİNLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46604 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZMANLIK ve/||/<>/>/< İŞBÖLÜMÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45348 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZMANLIK ile/ve ORGANİZASYON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28045 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZÛBET ile UZÛBET/UZBET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18700 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tatlılık, şirinlik, lâtiflik. İLE Bekârlık, ergenlik. )

- UZUN KOLLU ile UZUN KOLLU ile/değil/yerine UZUN KOLLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31162 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Giyecek. İLE Hırsız. İLE/DEĞİL/YERİNE Uzaktan erişen/erişir. )

- UZUN SÜRE ile/ve "ÇOĞUNLUKLA"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8776 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZUN SÜREÇ değil UZUN SÜRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36352 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZUN SÜRELİ/LİK / SOLUKLU/LUK ile SÜREKLİ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3608 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZUN SÜRME = SÜRERLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47437 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZUN UZADIYA (KONUŞMAK/ANLATMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11073 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZUN UZUN (KONUŞMA ANLATMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10428 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZUN UZUN BAKMAK ile GÖZ KIRPMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6623 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bir kişinin, ortalama göz kırpma hızı, 100 - 400 milisaniye arasında gerçekleşmektedir. )

- UZUN UZUN DÜŞÜNMEK/BOŞ BOŞ OTURMAK ile/ve/değil/yerine AZ AZ (DA OLSA) EYLEMEK/BİR ŞEYLER YAPMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16059 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Pek kolay olmasa da... )
( Kepçe tutan elim olsun, dış kapıda yerim olsun! )

- UZUN UZUN KONUŞMAK ile "UZATMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3859 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZUN YOLCULUKTA, BİSİKLET TEKER TELİ: 32 ile/değil/yerine 36
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38797 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZUN YOLCULUKTA, BİSİKLET TEKER TELİ:
32
ile/değil/yerine 36
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29755 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZUN ile/ve/yerine KISA ile/ve/yerine ORTA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2985 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uzun, ne tadın var, ne tuzun. İLE/VE Kısa, her gün tasa. YERİNE Orta, sevgisi arta. )

- UZUNLUK ile/ve YÜKSEKLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14532 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İki nokta arasında. İLE/VE Zeminden hareket ederek. )

- Ü ile Ü[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18701 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Osmanlı abecesinin "elif" ve "ayın" ile başlayan sözcüklerinden hafif zammelilerin sesini verir. İLE Çok kez "ü" gibi ve sesli biten sözcükten sonra "vü" olarak okunur.[KAZÂ VÜ KADER: Kaza ve kader.] )

- ÜCRET ile ULÛFE[Ar. ALEF | çoğ. ALÂİF, ULÛF]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45284 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Hayvan yemi. | Osmanlılar'da, kapıkulu askerlerine, saray ve devlet örgütlerindeki bazı görevlilere, üç ayda bir verilen ücret. )

- ÜCRETİ ile/ve/değil/yerine KATILIM PAYI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30550 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜCRETLİ İZİN ile/ve/||/<> ÜCRETSİZ İZİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜCRETLİ İZİNDE:
1-5 YIL ARASI
ile/ve/||/<>/> 5 - 15 YIL ARASI ile/ve/||/<>/> 15 YIL ÜSTÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52899 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [en az] 14 gün. İLE/VE/||/<>/> 20 gün. İLE/VE/||/<>/> 26 gün. )

- ÜCRETLİ İZİNDE:
18 YAŞ ALTI
ile/ve/||/<> 50 YAŞ ÜSTÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52900 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( En az 20 gündür. )

- ÜCÛM ile ÜCÛN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18702 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kale, palanka. İLE Suyun renginin ve tadının bozulması. )

- ÜÇ AĞLAMA BİÇİMİ/NEDENİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20815 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( * KORKU -
* MUHABBET - BÜKÂ'ALİLLLAH
* HAYRET VE AŞK - BÜKÂ'ALLAH )

- ÜÇ AKIL:
MUTLU
ve/||/<> YARDIMSEVER ve/||/<> EVRENSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50250 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜÇ AŞAĞI, BEŞ YUKARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11074 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜÇ AYLAR/ŞÜHÛR-İ SELÂSE:
RECEP
ve/> ŞABAN ve/> RAMAZAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27910 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜÇ BOYUTLU ile/ve/değil/||/<>/> YEDİ BOYUTLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50274 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜÇ BÜYÜK TEHLİKE:
DUYGUSUZLUK
ile/ve/<> ETKİSİZLİK ile/ve/<> AKILSIZLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44606 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Akıllı" kişilerde. İLE/VE/<> "Duygulu" kişilerde. İLE/VE/<> Etkili kişilerde. )

- ÜÇ HANELİLER

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25384 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜÇ İSTANBUL <> MİTHAT CEMAL KUNTAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51129 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( kitabını da okumanızı salık veririz. )

- ÜÇ KÜRE ve/||/<>/> YEDİ KÜRE ve/||/<>/> ONBİR KÜRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50553 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜÇ LOPLU YAPRAK = VARAK-I SÜLÂSÎYÜ'L-FÜSÛS = FEUILLE TRILOBÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13241 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜÇ MİHRAPLI CAMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44088 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( HOCA HAYRETTİN CAMİİ - EMİNÖNÜ )

- ÜÇ NESİL ile/ve/||/<> ÜÇ HAYAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Refik Halit Karay )

- ÜÇ NESNE SORUNU:
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51141 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 1- Nesneyi oluşturan, bölünemeyen en küçük yapı, temel parçacıklar nelerdir?

İLE/VE/||/<>

2- Temel parçacıkları birarada tutan, nesneleri oluşturan güç nedir?

İLE/VE/||/<>

3- Temel parçacıklara kütle kazandıran, yani nesnel evreni oluşturan fiziksel mekanizma nasıl bir şeydir? )

- ÜÇ TEHLİKE:
AKILLILARDA
ile/ve/||/<> DUYGUSALLARDA ile/ve/||/<>
"ETKİLİLERDE"

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38117 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [ne yazık ki] Duygusuzluk. İLE/VE/||/<> Etkisizlik. İLE/VE/||/<> Akılsızlık. )

- ÜÇGEN:
180°
ile/ve/||/<>/> 360° ile/ve/||/<>/> 540°
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53868 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜÇGEN:
İMGELEM'DE
ile/ve/||/<> US'TA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51165 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bölünebilir. İLE/VE/||/<> Bölünemez.[Töz'dür!] )

- ÜÇGEN ile/ve/=/||/<> DELTA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52065 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜÇGEN ile PENROSE ÜÇGENİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46108 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... ile )

- ÜÇGEN ile POLİTZER ÜÇGENİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54821 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜÇGEN ile/değil SİVRİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48603 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜÇGENİN İÇ AÇILARI ile/ve/değil/ne yazık ki/||/<>/< İNSANIN İÇ ACILARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55067 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilinir/bilinebilir. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/< [çoğunlukla/pek/yeterince] Bilinmez/bilinemez. )

- ÜÇGENLER ile/ve/<> ÖZEL ÜÇGENLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7917 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> )
( ... İLE/VE/<> )

- Üçkâğıt yerine DİNLE!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26545 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜÇKEN değil ÜÇGEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11939 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜÇLÜ YAPRAK, TERNAT YAPRAK = VARAK-I RÎŞÎ-İ MÜSELLES = FEUILLE TERNÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13239 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜÇLÜ/LÜK ile/ve/||/<>/> BÜTÜN/LÜK/BÜTÜNSEL/LİK | TÜMEL/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50990 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜÇLÜ ile/ve DÖRTLÜ ile/ve BEŞLİ ile/ve ALTILI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8697 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( SÜLÂSÎ ile/ve RUBÂÎ ile/ve HUMÂSÎ ile/ve SÜDÂSÎ )

- ÜÇLÜLÜK:
ANA BÖLÜMLERDE
ile/ve/||/<> ARA BÖLÜMLERDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51162 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜÇÜ-BEŞİ (ARAMAK/ARAMAMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11075 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜÇÜRDÜM[< Üçer tüm] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Masrafı çıktıktan sonra tememttünün sermaye ile tayfa arasında üçe bölünmesi. [Deniz ticaretinde kullanılan bir terimdir] )

- ÜFLEÇ/KAMIŞ/PİPET[Fr.] ile ŞALÜMO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14133 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sıvıları solukla içine çekmeye yarayan yapay boru/lar. İLE Sıvıları solukla içine çekmeye yarayan, saman ya da saz çöpünden kullanılan kamış. )

- ÜFÛL değil/yerine/= BATMA, KAYBOLMA, GÖRÜNMEZ OLMA | YOK OLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44095 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜKLE[< ÜKEL] ile ÜKRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18703 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Lokma. İLE Çukur. | Top, yuvarlak şey. )

- ÜLÂ ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44103 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( EVVEL, ÖNCE )

- ÜLFET ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44107 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KAYNAŞMA )

- ÜLFET ile/ve/||/<> MUKARENET[< KARN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53781 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Alışma, kaynaşma. | Görüşme, konuşma. | Dostluk, ahbaplık. | Huy etme. İLE/VE/||/<> Bitişiklik, yaklaşma, kavuşma, bitişme. | Uygunluk. )

- ÜLGER/HÂV[Ar.] ile/ve/||/<>/> HÂVI DÖKÜLME/TİRFİLLENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53502 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜLGER ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44108 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kadife üzerindeki ince tüyler. )

- ÜLKE ADI KULLANMAK ile/yerine ŞEHİR/EYALET/BÖLGE ADI KULLANMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16237 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜLKE ile/değil EYALET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18924 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜLKE ile/ve/||/<>/> UZAY ÜLKESİ(ASGARDIA)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<>/> Önümüzdeki 25 yıl içinde kurulması planlanan ilk uzay ülkesidir. 200.000 nüfuslu olacak bu uzay ülkesi, Dünya'nın yörüngesinde bulunacaktır. Bağımsız bir ülke olacak olan Asgardia'nın temel amacı, Uzay'da barış ve Dünya'nın çatışmalarının uzaya aktarılmasını engellemek. Asgardia'nın ana hedefinin başında Dünya'yı, uzay tehditlerinden korumak ve Dünya yörüngesinde yaşanılabilir ortamlar yaratmaya çalışmaktır. Asgardia'nın ideal hedefi ise vatandaşların, doğduğu ülkenin kişisel refahı ne olursa olsun, tüm insanlığa hizmet etmeyi amaçlaması. )

- ÜLKELER ile/ve/<> DİKDÖRTGENLİKLERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44497 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ülkeleri görmek için burayı tıklayınız... | Click here to see... )

- ÜLKÜSEL(İDEAL) > ÜMİT > DİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31963 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜLSERATİF KOLİT TÜRLERİNDE:
ÜLSERATİF PROKTİT
ile PROKTOSİGMOİDİT ile SOL TARAFLI KOLİT ile PANKOLİT ile AKUT ŞİDDETLİ ÜLSERATİF KOLİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54479 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ülseratif kolitin en hafif biçimidir. Enflamasyon, anüse(rektum) en yakın bölgeyle sınırlıdır ve rektal kanama ile kendini gösterir. İLE Yalnızca kalın bağırsağın son bölümü(rektum ve sigmoid kolon) tutuludur. Belirtiler arasında, kanlı ishal, karın krampları, ağrı ve tuvalete çıkma gereksinimi duyulmasına karşın yapamama sayılabilir. İLE İltihaplanma, kalın bağırsağın dalağa kadar olan sol kısmına doğru uzanır. Kanlı ishal, kilo kaybı, abdominal kramp ve sol tarafta ağrı ile kendini gösterir. İLE Sıklıkla tüm kalın bağırsağı etkiler ve şiddetli olabilen kanlı ishal, karın krampları ve ağrı, yorgunluk ve önemli kilo kaybına neden olur. İLE Bu nadir kolit biçimi, tüm kolonu etkiler ve şiddetli ağrı ve ishal, kanama, ateş ve yemek yiyememeye neden olur. )
( )
( Ülseratif kolit, sindirim sisteminde uzun süreli iltihaplanma ve ülserlere (yaralara) neden olan bir bağırsak hastalığıdır. Kalın bağırsak (kolon) ve rektumun iç yüzünü döşeyen mukozayı etkiler. Gövdeyi güçsüz düşüren hatta ölüme neden olan komplikasyonlara neden olabilir. Belirtiler genellikle zamanla gelişir ve hastalığın tutulum yeri ve şiddetine göre değişir. )
( )

- ÜMİT ETMEMEK ile/ve ALAY ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19909 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ümidi olmayanın ve alay edenin nasibi kesiktir. )

- ÜMİT YİTİMİ ile/ve/||/<>/>/< UTANÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44557 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ormana/adaya düşen ya da ağır doğa koşullarına maruz kalanların ölümü, koşulların zorluğundan değil o duruma nasıl düştüğünün utancından["düşüncesinden"] ve daha yeterli/yetkin düşünebilmek yerine gittikçe ümidini yitirmesinden kaynaklanırmış. )
( "Esaretin Bedeli"[Shawshank Redemption - 1993], "Yaşamak İçin[Alive - 1993]", "İhanet[The Edge - 1997]" [Anthony Hopkins - Alec Baldwin], "Yeni Yaşam[Cast Away - Tom Hanks], "127 Saat" filmlerini de özellikle izlemenizi salık veririz. )
( "Ümit Yitimi" değil/yerine Ümit... - B )

- ÜMİT/UMUT [HEM PAYLAŞILABİLİR, HEM DE PAYLAŞILMAZ; NE PAYLAŞILIR, NE DE PAYLAŞILMAZ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29432 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜMİT/UMUT [PAYLAŞILIR/PAYLAŞILABİLİR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29324 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜMİT/UMUT BURNU ile/ve/değil ANGULUS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19081 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Afrika'nın en uc noktası, Ümit Burnu değil Angulus'tur. Angulus'a ulaşım kolay olmadığından Ümit Burnu ün kazanmıştır. )

- ÜMİT/UMUT ile/ve/değil EŞİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25173 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜMİT ile/ve/<> CESÂRET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3025 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ümitsizliğe kapılmadan gerçeklerle yüzleşmek ve sahip olduklarımızda mutlu olmak gereklidir. )
( Cesaret, tehlike karşısında akıl ve zekânın kullanılmasıdır. )
( Doğru olanı gördüğü halde yapmamak, cesâretsizliktir. )
( Ümidimizi kesmeyiz, kesemeyiz! )
( Kişinin ümitsizlik hakkı yoktur. )
( Ümitsizlik, bir üçgende, dördüncü köşeden bahsetmek gibidir. )

- ÜMİT ile/ve DUA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20431 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ümidimizi kesmeyiz, kesemeyiz! )

- ÜMİT ile/ve/<> EMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3029 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ümit kalacağına emek kalsın. )

- ÜMİT ve/<> GÖNÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3026 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜMİT ile/ve/<> İMAN ile/ve/<> SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3030 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜMİT ile/ve/<>/|| MUTLULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30764 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜMİT ile/ve OLASILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3027 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Her koşulda ve sürekli olarak beslenmeli, vazgeçilmemelidir! İLE/VE Olabildiğince öngörülebilmelidir. )

- ÜMİT ile/ve/değil OLASILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3640 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜMİT ve/||/<>/>/< ONUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36253 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜMİTLİ/UMUTLU OLMAK ile/ve/<> MUTLU OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3299 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( UMUTLU/LUK ile/ve/<> MUTLU/LUK )

- ÜMİTSİZ/LİK ile/değil/yerine "ÇARESİZ/LİK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7156 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ne zaman ki, ümitsizsiniz, ne zaman ki, çaresizsiniz, ÜMİT SİZSİNİZ, ÇARE SİZSİNİZ! )

- ÜMİTSİZ/LİK ile/ve/> HASTA/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7157 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜMİTSİZ/LİK ile YILGIN/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27998 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Ümitsizi DİNLE!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26491 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜMİTSİZLİK/UMUTSUZLUK = DEPAIR[İng.] = DÉSESPOIR[Fr.] = VERZWEIFLUNG[Alm.] = DESPERATIO[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39685 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜMİTSİZLİK =/ve/||/<>/> | YENİLGİ ve ÖLÜM |
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51838 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜMM-İ SÜLBE[Ar.]/DURE-MÈRE[Fr.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44113 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Beyin zarlarından en kalını ve en dışta bulunanı. )

- ÜMM-ÜL-KİTÂB ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44114 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( AKL-I EVVEL | ARŞIN ÜSTÜNDEKİ KAZÂ VE KADER LEVHASI | FÂTİHA SÛRESİ | İNSAN-I KÂMİL'İN GÖNLÜ )

- ÜMMET-İ DÂVET ile/ve ÜMMET-İ İCÂBET ile/ve ÜMMET-İ HÂS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20136 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çağrılan. İLE/VE Çağrıya uyan. İLE/VE Ehl-i beyt. )
( Tüm bireyler. İLE/VE İman edenler. İLE/VE Ehl-i beyt. )

- ÜMMET ile/değil HALK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31723 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜMMÎ SİNAN HZ. ile SİNAN ÜMMÎ HZ.
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30624 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mezarı, Eyüp Sultan'dadır. İLE Mezarı, Elmalı-Antalya'dadır. )
( Halvetiye'nin, Sinanîye kolunun pîridir. İLE Niyazi Mısrî Hz.'nin mürşididir. )
( YUSUF-U SÜMBÜL SİNANİYE ile de karıştırmamak gerekir. [Halifesi ve Muslihiye kolunun pîri, Merkez Efendi'dir.] )

- ÜMMÎ ile/ve/değil ÜMMÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19328 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Cahil. İLE/VE/DEĞİL Anne. )

- ÜMMÎ ile ÜVEYSÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20142 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜMMÎYÛN ile/ve SAFÎYÛN ile/ve ZÂTÎYÛN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19616 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜMRAN[Ar.] değil/yerine/= BAYINDIRLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45315 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜN/ŞÂN[Ar.] ile ŞAN[Fr. CHANT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47543 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ün. | Gösteriş, gösterişlilik. İLE İnsan gırtlağından makamla çıkan ve perde ayrımlarıyla çeşitli duyumlar uyandıran ses dizisi. )

- ÜN/ŞÖHRET ile/ve/değil/yerine TANINMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6000 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tanımadıklarının seni tanıması. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Tanıdığın ya da tanıyabileceğin sayıda kişinin seni tanıması. )
( [yaklaşık olarak] 100.000 - 500.000 üzeri kişi tarafından tanınmak. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE 100.000 - 500.000 altında kişi tarafından tanınmak. )

- ÜN ile/ve/değil/||/<>/< ONAY(LANMA) İSTEĞİ/BEKLENTİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52854 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜNDEŞ ile/ve/<> YALIN ÜNDEŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38003 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... ile/ve/<> B - D - G - L )

- ÜNİTE[İng. < UNIT] değil/yerine/= BÖLÜM | BİRİM, ÖLÇÜ, VAHİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44117 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birim, vahit, ölçü. )

- ÜNİVERSİTE FAKÜLTE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25793 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜNİVERSİTE ile AKADEMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7754 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜNİVERSİTE değil/yerine/= BİLİMTEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38211 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜNİVERSİTE ile/ve/değil/||/<>/>/< UÇAN ÜNİVERSİTE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49119 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Uçan Üniversite" kitabının özetini okumak için burayı tıklayınız... )

- ÜNİVERSİTEDE ÖĞRETİM:
BİRİNCİ
ile/ve/<>/> İKİNCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54351 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<>/> Örgün eğitim dışında verilen eğitim.[17:00 - 23:00 arası] )
( ... İLE/VE/<>/> Harç ücreti daha yüksektir ve giriş puanları daha düşüktür. )
( Diploma ya da eşitlik farkları yoktur. Diplomada da "ikincil öğretim" ile ilgili bir belirteç yoktur. )
( İkinci öğretim öğrencileri de burs ve kredi alabilmektedir. )

- ÜNİVERSİTEDE:
BURS
ile/ve/<> KREDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37342 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( * Burs, başbakanlık tarafından verilir ve geri ödemesi yoktur fakat kredinin geri ödemesi vardır.

* Bursunuzun devamı için çeşitli koşulları sağlamanız gerekmektedir. [Disiplin ve not şartı.]

* Kredi alırsanız, geri ödemesi vardır ve beyaz eşyaya bağlı faiz oranlarına göre anaparaya faiz eklenerek sizden tahsil edilir.

* Kredi ödemesi ilk sigorta başlangıcında ya da öğrencilikten 2 yıl sonra başlar. Bu süreyi uzattırabilir, taksitlendirme yapabilir ve çeşitli yollar deneyebilirsiniz.

* Bursunuz, başarısızlık nedeniyle düşerse artık burs değil kredi almış olursunuz. Bursunuz, krediye dönüşür. )

- ÜNİVERSİTENİN:
EVRENSELLİĞİ
ile/ve/değil EVRENSELLEŞTİRİCİLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33125 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜNLÜ DEĞİŞİMİ ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44118 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜNLÜ HARF/LER ile ÜNSÜZ HARF/LER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8582 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kalın: A[düz ve geniş] | I[düz ve dar] | O[yuvarlak ve geniş] | U[yuvarlak ve dar]
İnce: E[düz ve geniş] | İ[düz ve dar] | Ö[yuvarlak ve geniş] | Ü[yuvarlak ve dar]
İLE/VE/||/<>
Dudak: F[sert ve sürekli] | P[sert ve süreksiz] || M, V[yumuşak ve sürekli] | B[yumuşak ve süreksiz]
(Yarı) Dudak-Diş: F[sert ve sürekli] || V[yumuşak ve sürekli]
Diş: S, Ş[sert ve sürekli] | Ç, T[sert ve süreksiz] || J, L, N, R, Z[yumuşak ve sürekli] | C, D[yumuşak ve süreksiz]
Damak: K[sert ve süreksiz] || Y[yumuşak ve sürekli] | C, G[yumuşak ve süreksiz]
Gırtlak: H[sert ve sürekli] || Ğ[yumuşak ve sürekli] )
(
İLE
)

- ÜNLÜ OLMAK İÇİN SOYUNMAK ile/ve/<> SANAT İÇİN SOYUNMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6620 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜNLÜ/ŞÖHRET ile/ve/değil/yerine TANINMIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6001 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şöhret, afettir. )

- ÜNSİYET ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44119 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( YAKINLIK, ARKADAŞLIK )

- ÜNSÜZ ile KAPANTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54374 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Patlayıcı ünsüzün oluşmasından önceki boğumlanma noktasının kapanması. )

- ÜRAT[Fr.] ile ÜRE[Fr. < Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45316 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sidik asidi tuzu. İLE Azotlu besinlerin, gövdede yanmasıyla oluşan, erimiş bir durumda, sidikle dışarı atılan azotlu madde. | Yapay reçine verniği ve tutkalı üretiminde kullanılan, temel gereçlerden, beyaz, billursu toz. )

- ÜRDÜN ile/ve/<> AMMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32905 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> Ürdün'ün başkenti. )
( ... İLE/VE/<> Tarihi, 5500 yıl önceye uzanan Amman [eski adıyla Rabbat Ammon], Filistin'de uzun süre yarı göçebe yaşayan bir Sami halkı olan Amman Oğulları'nın, M.Ö. XII. yy.'da, Maab'ın kuzeyinde, yedi tepe üstünde kurdukları krallığın da başkentiydi. Sonraları, Asur, Bâbil ve Pers egemenliği altına girmiştir. Ardından da İskender ve Roma devirlerini yaşamıştır. 2000 yıl önce, Philedelphia olarak da adlandırılmıştır. )

- ÜRE ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44125 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gövdede, azotlu maddelerden oluşan sidikle dışarı atılan madde. )

- ÜREME ÖRGENLERİ = ÂLÂT-I TENASÜLÎYE = ORGANES DE LA REPRODUCTION
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13299 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜREME ÖRGENLERİ = TENÂSÜL ÂLETLERİ = ORGANES DE REPRODUCTION
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13126 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜREME ile ÇOĞALMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7438 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜREME ile/ve DOĞURMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7440 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜREME ile DÖLLENMESİZ ÜREME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44487 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜREME ve/||/<>/> KORUMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47362 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜREME ile/ve/||/<>/> TEKRARLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53002 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜREME = TENASÜL, TENÂSÜL = REPRODUCTION
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13125 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜREMİ[Fr. < Yun. URON: Sidik. | HAİMA: Kan.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45317 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ürenin, sidikle çıkmayıp kanda birikmesi sonucu ortaya çıkan hastalık. )

- ÜREMİ ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44126 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ürenin dışarı atılmaması nedeniyle kanda birikmesi. )

- Üretebilmek için SUS!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26965 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Üretenleri DİNLE!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26723 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜRETER ile ÜRETRA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5549 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Böbrek ile mesane arasındaki iki kanal. İLE Mesaneden sidiği dışarıya taşıyan kanal. )

- ÜRETİCİ GÜÇLER ile/ve/||/<> ÜRETİCİ ARAÇLAR ile/ve/||/<> ÜRETME BİÇİMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52730 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜRETİCİLER ile/ve TÜKETİCİLER ile/ve AYRIŞTIRICILAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21977 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Otoburlar. İLE/VE Etoburlar. İLE/VE Küçük omurgasızlar/böcekler. )

- ÜRETİM ARTIŞI ile/ve NİTELİK ARAYIŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3782 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Rüzgâr ve gökgürültüsünün birbirini tamamlaması artışı simgeler. )

- ÜRETİM:
ENDÜSTRİYEL
ile/ve/<> ÖZEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37341 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Özel üretim yapan işletmelerde, ürünler sıfırdan tasarlanarak ya da siparişe özel olarak mühendislik çalışmaları sonucunda ortaya çıkar. Sipariş için gerçekleştirilen tasarım, ürünün sonucuna aktarılacağından dolayı ve hazırda bulunan pek çok tahmin nedeniyle, tüm üretim sürecinde esnek bir yapı olmasını gerektirmektedir. Varolan süreçlerin esnekliği dolayısıyla da, özel üretim yapan işletmeler, ERP sistemlerinden temel olarak esneklik ve çeviklik beklemektelerdir. Endüstriyel üretim yapan işletmeler tarafında ise ürünler, sipariş bazlı olarak ayarlanır. Müşteriler, stokta bulunan bir ürünü sipariş edebilecekleri gibi, önceden tasarlanmış ve katalogda yer alan bazı özellikler ve seçenekleri de satın alınacak ürüne katarak sipariş verebilirler ancak değişiklik istekleri, kataloglar ile sınırlıdır.

Özel üretim yapan firmalar, esneklik ve çevikliğe önem verirken, endüstriyel üretim yapan firmalar daha çok operasyonel verimliliğe odaklanmaktadır. Aynı zamanda, endüstriyel üretim yapan firmalar, üretim süreçlerinde, özel üretim sürecindeki her bir projenin değiştiği durumun aksine, tahmin edilebilirlik ve süreklilikten gelen avantajlara da sahip olurlar. Tahminler ve yansıtmalar sayesinde de, yöneticiler, sonuçları ölçebilirler ve gerektiğinde yönlerini değiştirebilirler. Bu değerler de bulunulan süreçlerin gelişmesini ve tüm zincirin bütünleşmesinin güçlenmesini sağlar. )

- ÜRETİM/İMALÂT ve/> DÖNÜŞÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜRETİM ile "DOĞUM"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28936 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜRETMEK/ÜRETİM ve/||/<> ÜLEŞMEK/ÜLEŞİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36191 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Namaz. VE/||/<> Zekât. )

- ÜRETMEK/ÜRETİM ile/ve YARATMAK/YARATIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3781 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Üretenler karanlıktan kurtulabilir. )
( Ancak zeki ve bilgili olanlar üretim yapabilirler. )
( Zaferin sırrı, Arınma ve Bilgi'ye ulaştıktan sonra çalışmaktır. Çalışmanın en iyisi ve yararlısı üretim yapanıdır. )

- ÜRETMEK/YAPMAK ile HAZIR ALMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜRETMEK ile/ve OLUŞTURMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3780 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜRETMEK ile YENİ BİR ŞEY ÜRETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28915 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜRETMELİ!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27584 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜRETTİĞİNİ TÜKETEN ile/ve/yerine/<> TÜKETTİĞİNDEN ÜRETEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4817 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜRİK ASİT[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45320 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Suda çok az eriyen, soda ve amonyakla birleşince, kısmen eriyebilen asit ve nötr tuzlar oluşturan asit. Karbon, oksijen, nitrojen ve hidrojen'den oluşan, organik bir bileşiktir. Ksantin oksidazın oksipürünleri oksitlemesi ile oluşur. İnsan ve gelişmiş primatlarda pürin metablozmasının son ürünüdür. [C5H4N4O3] )

- ÜRKEK ile ÖDLEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7146 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜRKME ile TIRSMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7195 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜRPERME ile KORKU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7196 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şecaat'ten gelir. İLE Öfke'den gelir. )

- ÜRPERME ile TİTREME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7197 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜRPERTİ ile/ve/> TUTKU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7199 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜRTİKER[Fr. < Lat.] değil/yerine/= KURDEŞEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45321 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ciltte, çeşitli nedenlerle oluşan, kaşıntılı döküntüler. )

- ÜRÜN [HEM PAYLAŞILABİLİR, HEM DE PAYLAŞILMAZ; NE PAYLAŞILIR, NE DE PAYLAŞILMAZ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29449 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜRÜN [PAYLAŞILIR/PAYLAŞILABİLİR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29345 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜRÜN [PAYLAŞILIR/PAYLAŞILABİLİR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29565 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜRÜN ile/ve/> DİZGESELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13779 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜRÜN ile/değil EDİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32998 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜRÜN ile/ve/<> YAPIT ile/ve/<> MEYVE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45779 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜS- ile ÜS ile ÜS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45322 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Üst sıfatının kısaltılmışı. Eklendiği sözcüğün, daha yukarı derecelisini anlatan, yeni sözcükler oluşturmaya yarayan ön ek. [Üsteğmen, üssubay vb.] İLE Bir kuvvete yükseltilmiş bir sayının üzerine yazılan ve kaçıncı kuvvete yükseltildiğini gösteren sayı. İLE Kök, asıl, temel, esas. | Bazı görevleri yürütebilmek amacıyla kurulan, özel yapıları, donatımları, işlikleri, onarım yerleri, servis alanları olan, sürekli ya da geçici olarak konaklanılan yer. | Harekatın yürütülebilmesi için gerekli birliklerin, her türlü gereçlerin tamamlandığı, donatıların toplandığı, dağıtıldığı bölge. )

- ÜS ile ÜSTEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45325 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Üsü, 1 olan. )

- ÜSLÛB ile/ve EKOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1144 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜSLUB ile/ve USLÛB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13607 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜSLÛP'TA:
BİREYSELLİĞİN YÜCELİĞİ
ve GÜZELLİK SEVGİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6970 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜSLÛP değil/yerine/= SÖYLEYİŞ/BİÇEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12588 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜSLÛP ile TAVIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6966 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [ne yazık ki] Doğruyu dile getirmenin üslûbundan dem vuranlar, yanlışı en kaba biçimde ifade etmekten kaçınmıyorlar... )

- ÜSLÛP ile TUTUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6965 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜSSÜ:
KARE/Sİ(2)
ile/ve KÜP/Ü(3)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7838 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Çoğaltmak kopyalamak. KÖP ETMEK[Eski Türkçe] )
( Ayrıca "Copy"[İng.] sözcüğünün de köp ile bağlantılı olduğu düşünülmektedir. )

- ÜST BACAK KEMİĞİ ile KAVAL KEMİĞİ/BACAK KALEMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5409 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Baldırda olan iki kemikten kalını. )

- ÜST DUDAK = ŞEFE-İ ULYÂ = LÈVRE SUPÉRIEURE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13290 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜST-BAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11076 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜST-DİL = METALANGUAGE[İng.] = MÉTALANGUE[Fr.] = METASPRACHE[Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39703 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜST ile/ve AYRI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2284 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜST ile/ve NİTELİKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2283 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜSTGEÇİŞ = YÜCELİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45329 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir yıldızın, ufuk üzerinde en yüksek noktaya geçiş durumu. )

- ÜSTLENME ile/ve/||/<> KABULLENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36699 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜSTÜBEÇ ile/ve/<> ÜSTÜBEÇ MACUNU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45330 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Boyacılıkta kullanılan, zehirli, bazik kurşun karbonat. İLE/VE/<> Üstübeç ya da tutkaldan, dövülmüş tebeşir tozu ile hazırlanan onarma macunu. )

- ÜSTÜN KAVRAMLAŞMIŞ DİL(LER) ile YETERİNCE KAVRAMLAŞAMAMIŞ DİL(LER)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8520 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜSTÜN/LÜK ile/değil FARKLI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29179 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜSTÜN ile/ve/değil ÖTE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29129 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜSTÜN ile ÜSTÜN[Ar.]/FETHA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45331 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan. | Birine ya da bir şeye göre, nitelik bakımından daha yüksek, daha elverişli olan.[FAİK] İLE Arap yazısında, bir ünsüzün, geniş, kısa ve düz [a, e] okunacağını gösteren im. )

- ÜSTÜNE ÜSTLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11077 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜSTÜNE ile ÜZERİNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9144 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜSTÜNLÜK ile AYRICALIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54312 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜSTÜNLÜK ile/yerine ÇEŞİTLİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29180 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜSTÜNLÜK ile/değil/yerine ÖNCELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29130 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜSTÜSTE ile PEŞPEŞE[Fars. PEŞT Â PEŞT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9280 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜŞENGEÇ/LİK ile/ve/değil/yerine/||/<> İHMALKÂR/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31495 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜŞENGEÇ/LİK ile/ve/değil/||/<>/>/< MUTSUZ/LUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44934 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mutsuz kişiler, yorgun olur ve hiçbir şey yapmak istemezler. )

- ÜŞENME ile/ve/||/<> "GÖZÜNDE BÜYÜLTME"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48356 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜŞENMEK ile YÜKSÜNMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45807 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bir şeyi, kendine yük saymak, bir şeyi kendine yük olarak kabul etmek. | Üşenmek, tembellik etmek. )

- ÜŞNİYE[Ar.] değil/yerine/= SUYOSUNLARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45335 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜŞÜMEK ile/ve/> TİTREMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7200 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜŞÜMEK ile/ve/değil/<> ÜŞÜTMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33240 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜŞÜTME ve ÜZÜNTÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29234 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜTMEK ile ÜTMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45336 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ateşten ya da yüksek bir ısıdan geçirmek. | Bir şeyi, tüylerini yakmak için alevden geçirmek. | Taze buğday ya da mısırı, ateşe tutup pişirmek. İLE Oyunda, kumarda kazanmak, yenmek. )

- ÜTOPYA:
ÜMİT
ve/||/<>/> EYLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49614 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜTOPYA >< DİSTOPYA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36504 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bin/bir, Olmayan, Güzel Yer: "Ütopya" - B [yazısını okumak için burayı tıklayınız...] )

- ÜTÜLÜ ile/ve KATLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜVERTÜR değil UVERTÜR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11938 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜVEY ile/ve/<> TAYGELDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50787 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> İkinci kez evlenen kadının, beraberinde getirdiği çocuk/lar. )

- ÜVEYE EDERSEK ve/||/<> GELİNE EDERSEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48382 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [kendi] Çocuğumuzda buluruz! VE/||/<> Kızımızda buluruz. )

- ÜVEYİK ile KUSKUĞUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22588 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yabani güvercin. İLE Eril yabani güvercin. )

- ÜVEZ ile ÜVEZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38130 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gülgillerden bir ağaç. | Bu ağacın, muşmulaya benzeyen yemişi/meyvesi. İLE Sivrisineğe benzer bir böcek. )

- ÜYE/LİK ile/ve ABONE/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6141 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜZEN:
YALAN SÖYLEMESİ
ile/ve/değil/> ONA, DAHA SONRASINDA İNANAMAYACAK OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50880 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜZERİNE ALMA ile/ve/değil/yerine ÜSTLENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9226 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜZERİNE BİRŞEYLER SÖYLEMEK ile BELİRLEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2937 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şey ki söylemesen de olur, söyleme! Bir şey ki yapmasan da olur, yapma! )

- ÜZERİNE KONUŞULAMAZ/LAR ile/ve/değil İFADE EDİLEMEZ/LER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜZGÜN/LÜK ve/||/<>/> DÜZGÜN/LÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49901 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜZME TAHTASI ile/ve SNOWBOARD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14840 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Meşe köyü - İkizdere - Rize'de. İLE/VE Dağlarda. )
( Çimende. İLE/VE Karda. )

- ÜZMƏK[Azr.] = YÜZMEK[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51966 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜZÜCÜ ile KIRICI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6821 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜZÜLME(MELİ)!:
[ne] YALNIZLIK('A)
ne de YALAN('A)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35925 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜZÜLME ile/ve/değil/||/<>/< ŞAŞIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54838 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜZÜLMEK ile ACIMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7263 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜZÜLMEK ile DÜŞÜNMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7341 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜZÜLMEK ile/ve HESAP SORMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7342 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜZÜLMEK ile/ve/||/<>/> SÜZÜLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48985 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜZÜM SUYU ile/> ŞIRA/ŞÎRE[Fars.] ile/> ŞARAP ile/> SİRKE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8285 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( CEM ŞÎT: Şarabı bulan. )
( ... İLE Henüz mayalanmamış üzüm suyu. | Bazı meyve ve sebzelerin özü. İLE ... İLE ... )

- ÜZÜM/ÇALI ile FRENKÜZÜMÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36799 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Taşkırangillerden bir çalı. | Bu bitkinin, daha çok, şurubu yapılan, uzun salkım biçiminde, taneleri ufak, kırmızı ve mayhoş yemişi. )

- ÜZÜM ile AYIÜZÜMÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40109 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Fundagillerden, küçük taneli yemişler veren, tüylü bir bitki. [Lat. ARBUTUS UVA-URSI] )

- ÜZÜM ile/değil BEKTÂŞÎ ÜZÜMÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35427 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL Taşkırangillerden bir çalı. | Bu çalının, mayhoş, nohut büyüklüğünde, ak ya da kara yemişi. )

- ÜZÜM ile GELİNPARMAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36878 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Uzun taneli bir üzüm türü. )

- ÜZÜM ile HAFIZALİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37053 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Seyrek taneli, kalın kabuklu, etli ve parlak altın sarısı renginde büyük taneli bir üzüm. )

- ÜZÜM ile HOŞKURAN/TİLKİKUYRUĞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53493 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Çiçekleri, dalları ıspanak gibi pişirilen bir yıllık otsu bir bitki. [Lat. AMARANTHUS LIVIDUS] | Uzun salkımlı bir çeşit üzüm. | Yağlı güreşte oturak kündesine geçen üstteki güreşçiye, alttakinin elini geri uzatarak çenesinden ya da gırtlağından çekmesi. )

- ÜZÜM ve/<> KAVUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32098 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Özbekistan'da] 50 çeşit. VE/<> 30 çeşit. )

- ÜZÜM ile LANGSAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32861 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Uzakdoğu'da ve özellikle Malezya'da bulunan, üzüme benzeyen sarı bir tropikal meyve. )

- ÜZÜM ile MALAGA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8283 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE İri taneli misket üzümü. )
( Hi, Has your business lost customers due to COVID-19? We might be able to help. https://primewebtraffic.club/up?=farklar.net We're throwing a lifeline to businesses by sending targeted visitors to their websites. If you're interested, click above for information about starting a free trial. There's no obligation or strings attached. Be safe and stay healthy. Alison Prime Web Traffic 2764 Pleasant RD Bld APMB9 #34 Fort Mill SC 29708 If you do not want to recieve this marketing material: https:///primewebtraffic.club/unsubscribe.php/?site=farklar.net )

- ÜZÜM ile MÜŞKÜLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46554 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bağbozumuna yakın bir zamanda yetişen, kalınca kabuklu, iri ve uzun taneli bir üzüm. )

- ÜZÜM ile RAZAKI[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44905 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kalınca kabuklu, iri ve uzunca taneli, şekeri çok, bir tür üzüm. )

- ÜZÜM ile ŞEKERCİBOYASI/AMERİKAN ÜZÜMÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47612 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Şekerciboyasıgillerden, kökü iç sürdürücü olarak kullanılan, 2-3 metre yüksekliğinde, üzümsü meyvesinden şarapları boyamak için kırmızı boya çıkarılan çok yıllık bir bitki, Amerikan üzümü (Phytolacca americana) )

- ÜZÜM ile/ve/||/<> TEVEK/ÇOTUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<> Asma, kavun, karpuz gibi bitkilerin sürgünü ya da dalı. | Üzüm kütüğü, çotuk. )

- ÜZÜNTÜ ile/ve/||/<>/> (")ÇARESİZLİK(")
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51744 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜZÜNTÜ ile/ve HÜZÜN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1794 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Geçmişin olumsuz(luk)larının anımsanması (ile/durumunda). İLE Geçmişin olumlu(luk)larının anımsanması (ile/durumunda). )

- ÜZÜNTÜ ile KAYGI ile İNANÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51851 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Geçmişe bakar/baktırır. İLE Çevreye bakar/baktırır. İLE İleriye bakar/baktırır. )

- ÜZÜNTÜ = KEDER = PAIN[İng.] = DOULEUR[Fr.] = SCHMERZ[Alm.] = DOLOR[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39464 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜZÜNTÜ ile/ve/<> RAHATSIZLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47095 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜZÜNTÜ ve SIKINTI ve ENDİŞE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7089 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Geçmişe ait. VE Şimdide. VE Gelecek için. )

- ÜZÜNTÜ ile/ve/||/<>/> YAS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51745 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜZÜNTÜLÜ BİRİNE:
ACIMAK
değil/yerine KIZMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33747 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜZÜNTÜNÜN PAYLAŞIMI ve/||/<> SEVİNCİN PAYLAŞIMI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48005 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Üzüntüyü azaltır. VE/||/<> Sevinci çoğaltır. )

- VAHŞÎ ile/<>/> BARBAR ile/<>/> UYGAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54006 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [İnsan/lık tarihinin] %66'sı. İLE/<>/> %33'ü. İLE/<>/> %1'i. )

- VAROLAN BİLİMİ ile/ve/||/<> UYGULAMALI VAROLAN BİLİMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52765 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN BİLİMİNDE:
ALAN
ile/ve/||/<> ÜST SEVİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52773 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAŞAK ile/ve UŞEK/ÜŞEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22036 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Küçük vaşak. )

- VERİMLİLİK ve/||/<> BEREKET ve/||/<> ÜRETKENLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49647 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VEZİN ile/ve UYAK/KÂFİYE, AYAK SUNMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14732 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eskiden bazı meclislerde, bazı zamanlarda söylenecek sözün şiirle söyleme gerekliliği ve zorunluluğu bulunurmuş. )

- VİDA[İt.] ile UZUNDİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45305 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Döndürerek bir yere sokulan burmalı çivi. İLE Boruları döndürmeden eklemeyi sağlayan ve bir ek bileziğiyle bir ters somunu alacak uzunlukta açılmış vida. )

- VİGİZM(WHIGGISM) ile ÜTOPYA[< Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50255 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bugünün kavramlarını/olgularını, geçmişe taşımak. | Zamanın, gelenek ve ahlâk anlayışına uymayan tutum. | Olay tarihinde yanılma. İLE "Kurgusal/aşırı hayalci geleceği" "kabul ederek", bugüne ya da yakın geleceğe çekme (boş) "çabası". )

- VUSLAT ile ÜLFET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6838 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeye ulaşma, yetişme. | [Sevgiliye] Kavuşma. İLE Alışma, kaynaşma. | Görüşme, konuşma. | Dostluk, ahbaplık. | Huy etme. )
( Vuslat, yâre, âşinâlıkla varmaktır. )
( MUVÂCEHE[Ar. < VECH]: Yüz yüze gelme. | Karşı, ön. )

- VUSLAT ile/ve ÜLFET ile/ve HİDÂYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19506 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VUSÛL ve/||/<>/< USÛL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49976 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yöntem olmadan, kavuşma olmaz. / Usûlsüz, vusûl olmaz. )

- YAKAZA[Ar.] değil/yerine/= UYANIKLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44240 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAKIN HEDEF ile/ve UZAK HEDEF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28600 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAKIN NEDEN ile UZAK NEDEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2175 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kuyudaki bir kurbağa, gökteki kuşlar hakkında hiçbir şey bilmez. )

- YAKIN NEDEN ile UZAK NEDEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15809 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAKIN ile/ve UZAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28578 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAKINLAŞMA ile/ve/||/<>/> UZAKLAŞMA GEREKSİNİMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49286 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAKINLIK:
FİZİKSEL
ile/ve/||/<> UYGULAYIMSAL ile/ve/||/<> DUYGUSAL ile/ve/||/<> EŞEYSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49291 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YALAN ile/değil ÜSTLENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28967 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YANMA ile/ve/||/<> UYUŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47618 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YANSIMA ile/değil UZANTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29217 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAPAY/BOŞ "GÜZELLİKLER":
HAZ
ve/||/<> ZENGİNLİK ve/||/<> ÜN/ŞÖHRET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50533 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YARARLI/ZARARLI yerine UYUMLU/UYUMSUZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11345 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YARGI = HÜKÜM = JUDGEMENT[İng.] = JUGEMENT[Fr.] = URTEIL[Alm.] = IUDICIUM[Lat.] = APOPHASIS[Yun.] = JUICIO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39721 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YARISINI ve/||/<> İKİ KATI ve/||/<> ÜÇ KATI ve/||/<> SINIRSIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48494 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ye! VE/||/<> Yürü! VE/||/<> Gül! VE/||/<> Sev! )

- YASA/HUKUK:
KARMAŞIKSIZ
ile/ve/||/<> UYULABİLEN ile/ve/||/<> ETKİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53969 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YASA ile/ve UYUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28675 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YASTIK ile USTURMAÇA[İt.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45296 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Her tür deniz aracının, rıhtım, iskele gibi yerlere yanaşmaları sırasında olabilecek çarpışmaları önleyici nitelikte halat, ağaç, lastik gibi esnek nesnelerden yapılmış, sabit ya da taşınabilir yastık. )

- YAŞAM/HAYAT ve/=/<> ÜMİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3076 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hayat, teselli olmaktır. )
( Erip, eriyip, biten. VE/=/<> Hiç bitmeyen, bitmemesi gereken. )

- YAŞAMAK:
BİRBİRİMİZİ İDARE EDEREK
ile/ve/değil/yerine/<> UZLAŞARAK (ORTAK NOKTALARDA/ALANLARDA BULUŞARAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32803 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAŞAMDA:
GÖZESEL(HÜCRESEL) ORGANİZASYON
ve/||/<> ÜREME ve/||/<> METABOLİZMA ve/||/<> HOMEOSTAZ ve/||/<> KALITIM ve/||/<> UYARANLARA TEPKİ ve/||/<> BÜYÜME VE GELİŞME ve/||/<> EVRİLEREK UYUMLANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51454 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YATMAK ile/ve/değil UZANMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4973 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uykulu. İLE/VE/DEĞİL Uyumadan. )

- YAZAR ile/ve/||/<> ÜDEBÂ[Ar. < EDÎB]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53782 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<> Yazarlar, edîbler. )

- YEL ile ÜSTALİZE/ÜSALİZE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45323 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Alizelere karşıt olarak, her iki yarıkürede, ekvator bölgelerinden, kutuplara doğru, 3-10 km. yükseklerde esen yel. )

- YEME-İÇME ve/||/<> SOLUK ve/||/<> YÜRÜME ve/||/<> HAREKET ve/||/<> UYKU ve/||/<> DÜŞÜNCE ve/||/<> CESÂRET ve/||/<> GÜNEŞLENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49819 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hayvanlar gibi olsun... VE/||/<> Kaplumbağalar gibi olsun... VE/||/<> Güvercinler gibi olsun... VE/||/<> Maymunlar gibi olsun... VE/||/<> Köpekler gibi olsun... VE/||/<> Fil gibi olsun... VE/||/<> Dişi Aslan gibi olsun... VE/||/<> Ayı gibi olsun... )

- YENGEÇ ile UZUN VE İNCE BACAKLI YENGEÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22548 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YERLEŞİM ile/ve ÜRETİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2357 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YEŞİLBAŞ ile/ve/||/<> GRİ BALIKÇIL ile/ve/||/<> UZUNBACAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54195 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Büyüklükleri, 50-65 cm. civarında, kanat açıklıkları 81-98 cm. genişliğindedir. Bitki ağırlıklı diyetinden ötürü yaklaşık 5 cm. civarında geniş gagaları bulunur. Ağırlığı 1 kg. civarında olduğundan, öteki birçok yaygın ördek türünden ağırlardır. İki cinsiyette de kanatlarının spekulum adı verilen bölgesinde, beyaz köşeli mavi renkte tüylere sahiplerdir. İLE/VE/||/<> ... İLE/VE/||/<> ... )

- YILAN ile UZUN İNCE YILAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22933 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YILAN ile UZUN KUYRUKLU DENİZYILANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22929 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Endonezya resiflerinde yaşarlar. )

- YILLIK BİTKİ ile UZUN SÜRELİ BİTKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12846 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YİV ile USKURU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45294 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir yüzeyin üzerindeki ince çizgi. | Bir dişli çarkta ya da bir vidada iki diş arasında kalan çukur bölüm. | Bir sütun gövdesinin ya da bir vazo karnının çevresine eşit aralıklarla koşut ya da sarmal olarak uzunlamasına açılan oyuk. | Ek çizgisi. | Saçı ayırma yeri. İLE Cıvata ve somunlardaki yiv. )

- YOKSUN ile/değil UZAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33549 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YOL ÜSTÜNDE TAŞ GÖRSEK, ...:
"YOLDAN VAZGEÇMEK"
ile/değil/yerine/>< ÜSTÜNDEN GEÇMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49986 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YOL ile UZAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52457 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YOLLAMAK ile/yerine/değil UĞURLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9214 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YONCA ile ÜÇGÜL/YABANYONCASI/TİRFİL[Rumca]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44295 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YÖNETİCİ/LER ile/ve/||/<> KORUYUCU/LAR ile/ve/||/<> ÜRETİCİ/LER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53849 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YÖNTEM ile/ve USÛL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15606 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YÖNTEM = USUL = METHOD[İng.] = MÉTHODE[Fr.] = METHODE[Alm.] = METHODUS[Lat.] = METHODOS[Yun.] = METODO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39743 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YÖNTEM ile/ve ÜSLÛB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4217 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YÖNTEMBİLİM = USULİYAT = METHODOLOGY[İng.] = MÉTHODOLOGIE[Fr.] = METHODOLOGIE, METHODENLEHRE[Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39744 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YÜCE = ULVİ = SUBLIME[İng., Fr., İsp.] = ERHABEN[Alm.] = SUBLIMIS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39745 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YÜKLENME ile/değil/yerine ÜSTLENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33203 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YÜZMEK ve UÇMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34947 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İkisinde de her yönde yapılabilecek hareketler çok geniştir. )

- YÜZSÜZLÜK = IMPUDENCE[İng., Fr.] = UNVERSCHÄMTHEIT[Alm.] = IMPUDENTIA[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39749 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZÂHİR-ÜZ-ZENEB[Ar.] =/ile URODÈLES[Fr.] =/ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44312 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kuyruklular. )

- ZAMAN:
UNUTTURMAYABİLİR
ve/fakat UYUŞTURABİLİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47697 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAMAN:
BEKLEYİNCE
ile/ve/||/<> GECİKİNCE ile/ve/||/<> ÜZÜLÜNCE ile/ve/||/<> MUTLU OLUNCA ile/ve/||/<> ACI ÇEKİNCE ile/ve/||/<> SIKILINCA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54258 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Yavaşlar". İLE/VE/||/<> "Hızlanır". İLE/VE/||/<> "Can yakar". İLE/VE/||/<> "Kısallır". İLE/VE/||/<> "Bitmek bilmez". İLE/VE/||/<> "Uzar". )

- ZAMAN ve/<> UZAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1023 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zaman ve uzayın kökeni, her bir neden-sonuç zincirinin ilk nedeni olarak deneyimlenebilir. )
( Bir kez zaman ve uzayı gerçek olarak kabul etmişseniz, kendinizi de ufacık, önemsiz ve kısa ömürlü sayacaksınız. )
( Zaman ve uzayın içinde değilsiniz, zaman ve uzay sizin içinizdedir. )
( Tüm uzay ve zaman, zihindedir. )
( Siz, uzay ve zaman ötesisiniz! )
( Zaman ve uzay zihinde, zihne ait olduklarından, siz zaman ve uzayın ötesindesiniz, ebedi ve her yerde hazır olan. )
( The origin and the end of all manifestation, the root of time and space, the prime cause in every chain of causation.
Once you accept time and space as real, you will consider yourself minute and short-lived.
Space and time are in you and not you in space and time.
All space and time are in the mind.
You are beyond space and time.
Time and space are in the mind, you are beyond time and space, eternal and omnipresent. )
( Sonsal Sınıflama[Kategori] değildir![bkz. KANT] )

- ZAMANIN:
ALTI
ile/değil/yerine/>< ÜSTÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35811 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Helâk. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Vakit. )

- ZAN ETMEK ile/ve/||/<> ÜMİT ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54859 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEYBEK'TE:
"ALTTAN ÇIRPMA"
değil ÜSTTEN ÇIRPMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54943 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEYTİNLER'DE:
ÇOLUR
ile/ve HAL ile/ve KALİ ile/ve KALAMATA ile/ve KALEMBEZİ ile/ve MEMECİK ile/ve MEMİLİK ile/ve SARIULAK ile/ve SELE ile/ve USLU ile/ve YOĞULIĞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8276 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZIT/LAR değil/yerine UC/LAR!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25281 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Zıt" ve "zıtlık" kavramları, iki uc arasındaki ilişkiyi/süreci ifade eder.["lık" ekiyle üst bir soyutlama oluşur/oluşturulur]. İki ucta olanların varoluş biçimleri ve olgusallıkları sabittir.[Yorum/değerlendirme kabul etmez.] Aralarındaki ilişkiye zihnin katılımıyla bir anlam ve soyutlama yüklenir. Bu yükleme sonrasında elde ettiğimiz sonuç ise bir süre sonra -büyük bir yanılsamayla- zihnimizdeki haline indirgenerek ve tek tanım halini alarak kullanıma katılır. Daha sonra da kendi keşfimizmiş gibi ve hareket/düşünce bu sondan başlatılarak aktarıma/mirasa sokulur. [Buradaki ilişki ve geçişler gözlenmedikçe, sorgulanmadıkça da doğanın değişmez bir parçasıymışcasına zihnimizdeki başlangıç olarak yanlış kullanıma devam edilmektedir.] )
( Zıt'ı anlamak için Tezad ve Tenâkuz'u çok iyi anlamak ve aralarındaki ilişkiyi oturtmuş olmak gerekir! )
( Zıtlar vardır fakat zıtlık yoktur! )

- ZİHNİN: "KÖLESİ OLMAK" değil/yerine/>< USTASI OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39044 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİKİR ile/ve USÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19544 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZÜHD ile UZLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19454 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

 

  

 

 

Bu sayfa 01 Ocak 2020 itibariyle 158 kez incelenmiş/okunmuştur. 


FaRkLaR Kılavuzu Facebook Grubu             FaRkLaR Kılavuzu Twitter Sayfası
grubumuza da katılabilirsiniz...             'dan da takip edebilirsiniz...
6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com       FaRkLaR Kılavuzu       GösterGe Bilişim ve İnternet Hizmetleri

Yenilikler ve Duyurular | Desteğiniz Lüt(û)fen!!!