Söz(cük)leri/ni ve tutumu/nu değiştir... Dünya/n değişsin!

Bu nedir? | Nasıl kullanılır? | Nasıl okumalı/anlamalı? | Sıkça Sorulan Sorular | Yenilikler | İletişim

S-Ş'LERDE

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!

(SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!!)EN SON YAPILMIŞ OLAN EKLEMELER
[ 06 Temmuz - 20 Temmuz 2024 arasında... ]

[20 Temmuz 2024]
Bugün itibariyle yapılmış olan eklemeler aşağıdaki gibidir.
[ 06 Temmuz - 20 Temmuz 2024 arasında... ]
( 101 yeni ekleme, 108 katkı(bilgi/açıklama) )

- SPOR BİLİMİ ile SPOR FİZYOLOJİSİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 Temmuz | 00:14 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/68101(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Egzersiz ve sporun insan gövde üzerindeki etkilerini inceleyen bir bilim dalı. İLE Egzersiz sırasında gövdede oluşan fizyolojik değişimleri inceleyen bir alt dal. Bu iki dalın kesiştiği noktada, sporcuların performansı optimize edilmesi ve spor yaralanmalarının önlenmesi için çalışmalar yapılmaktadır. )

- SOSYOBİYOLOJİ ile ETOLOJİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 Temmuz | 00:14 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/68094(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sosyal davranışların evrimsel kökenlerini inceleyen bir bilim dalı. İLE Hayvan davranışlarını inceleyen bir bilim dalı. Bu iki dalın kesiştiği noktada, hayvanların sosyal davranışları ve evrimsel adaptasyonları araştırılmaktadır. )

- BİYOMÜHENDİSLİK ile SENTETİK BİYOLOJİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 Temmuz | 00:14 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/68087(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Canlı düzenleri ve biyolojik molekülleri mühendislik ilkelerini kullanarak tasarlama ve modifiye etme bilimi. İLE Yeni biyolojik düzenler ve işlevler yaratmak için doğal ve yapay bileşenleri birleştiren bir alt dal. )

- SOLUNUM DÜZENİNİN YAPISI ile SOLUNUM DÜZENİNİN İŞLEVLERİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 Temmuz | 00:14 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/68072(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Burun, boğaz, göğüs kafesi, akciğerler ve bronşlar gibi çeşitli organlardan oluşur. İLE Oksijeni akciğerlere almak ve karbondioksiti dışarı atmaktır. )

- SİNDİRİM DÜZENİNİN YAPISI ile SİNDİRİM DÜZENİNİN İŞLEVLERİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 Temmuz | 00:14 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/68070(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ağız, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve rektum gibi çeşitli organlardan oluşur. İLE Besinlerin sindirilmesi, besin nesnelerinin emilmesi ve atık nesnelerin gövdeden atılması. )

- NÖROTRANSMİTERLER ile SİNAPTİK İLETİM
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 Temmuz | 00:14 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/68063(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sinir gözeleri arasında bilgi iletimini sağlayan kimyasal haberciler. İLE Sinir gözeleri arasında sinyallerin nasıl iletildiğini gösteren süreç. )

- SİNİR DÜZENİNİN YAPISI ile SİNİR DÜZENİNİN İŞLEVLERİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 Temmuz | 00:14 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/68061(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sinir gözeleri (nöronlar), sinir lifleri ve sinapslar gibi çeşitli bileşenlerden oluşur. İLE Bir organizmanın yaşamda kalması ve gelişmesi için gerekli olan çok çeşitli bilişsel, davranışsal ve fizyolojik süreçleri içerir. )

- KİRLİLİK ile SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 Temmuz | 00:14 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/68050(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çevrenin zararlı nesnelerle kirletilmesi. İLE Bugünkü gereksinimleri karşılamak için doğal kaynakları gelecek kuşaklar için de koruyarak kalkınmaktır. )

- BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ile SOYU TÜKENMEKTE OLAN TÜRLER
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 Temmuz | 00:14 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/68032(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dünyadaki tüm canlı türlerinin çeşitliliği. İLE Doğada doğal yaşam alanlarında var oluşunu sürdürebilecek kadar az sayıda kalan ve yakın gelecekte yok olma riski altında olan türleri tanımlar. )

- SİNİR GÖZESİ ile SİNAPS
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 Temmuz | 00:14 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/68026(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sinir düzeninin temel birimidir ve sinyalleri iletir. İLE İki sinir gözesi arasındaki bağlantı. )

- HORMONAL DÜZEN ile SİNİR DÜZENİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 Temmuz | 00:14 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/68018(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hormonlar aracılığıyla gövde işlevlerini denetleyen düzen. İLE Sinir gözeleri aracılığıyla bilgi iletimini ve gövde işlevlerinin denetimini sağlayan düzen. )

- STOMA ile LENTİSEL
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 Temmuz | 00:14 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/68011(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yapraklarda gaz alışverişini sağlayan açıklıklar. İLE Bitki gövdesinde gaz alışverişini sağlayan açıklıklar. )

- PARAZİT ile SAPROFİT
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 Temmuz | 00:14 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/68007(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Canlı konakçıdan beslenen organizma. İLE Ölü organik nesnelerden beslenen organizma. )

- PERİSTALTİK ile SEGMENTATİON
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 Temmuz | 00:14 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67988(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Peristaltik, sindirim kanalındaki kasların ritmik kasılmalarıyla ilerleyen devimi. İLE Segmentation, sindirim kanalındaki kasların bölgesel kasılmalarıyla karışma devimi. )

- SİTOLOJİ ile HİSTOLOJİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 Temmuz | 00:14 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67981(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gözelerin yapısını ve işlevlerini inceleyen bilim dalı. İLE Dokuların yapısını ve işlevlerini inceleyen bilim dalı. )

- SİMYACI ile DİRİMBİLİMCİ/BİYOLOG
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 Temmuz | 00:14 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67964(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Eski zamanlarda kimya ve felsefeyi birleştirerek ölümsüzlük ve altın yapma peşinde koşanlar. İLE Canlıların yapılarını, işlevlerini, gelişimlerini ve ilişkilerini inceleyen bilim insanı. )

- KLİMAKS ile SÜKSESYON
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 Temmuz | 00:14 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67954(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir ekodüzenin, son ve dengeli durumu. İLE Bir ekodüzenin değişim ve gelişim süreci. )

- SUBSTRAT ile/ve/||/<>/> ETKİN BÖLGE
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 Temmuz | 00:14 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67953(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Enzimlerin etkileşimde bulunduğu molekül. İLE/VE/||/<>/> Enzimin substrat ile etkileşime girdiği bölge. )

- SAPROFİTİK ile MİKORİZAL
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 Temmuz | 00:14 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67951(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ölü organik nesneyi parçalayan organizmalar. İLE Bitki kökleriyle yaşam ortaklığı ilişkisi kuran mantarlar. )

- ENZİMATİK ETKİNLİK ile SUBSTRAT
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 Temmuz | 00:14 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67932(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Enzimlerin katalizleme yeteneği. İLE Enzimlerin etkileşimde bulunduğu molekül. )

- KOLONİ ile SİMBİYOZ
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 Temmuz | 00:14 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67931(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir arada yaşayan ve iş birliği yapan organizmalar topluluğu. İLE İki organizma arasında karşılıklı yarar sağlayan ilişki türü. )

- SİTOKİNEZ ile KARYOKİNEZ
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 Temmuz | 00:14 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67917(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Göze bölünmesi sırasında sitoplazmanın bölünmesi. İLE Göze bölünmesi sırasında çekirdeğin bölünmesi. )

- MEZOFİL ile STOMATA
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 Temmuz | 00:14 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67893(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yaprağın fotosentez yapan dokusu. İLE Gaz alışverişinin gerçekleştiği yaprak yüzeyindeki açıklıklar. )

- DÜŞMANCA ile/ve/değil/||/<>/< SAYGISIZCA
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 Temmuz | 11:52 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67887(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SULANDIRICI ile/ve/değil/||/<>/< İNCELTİCİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 Temmuz | 11:50 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67886(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YÜKSELTMEK:
SESİNİ
ile/ve/değil/yerine/||/<>/< SÖZÜNÜ
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 Temmuz | 15:58 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67882(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELKİ ile/ve/değil/yerine/||/<>/< SANIRIM
[Eklenme Tarih ve Saati: 13 Temmuz | 21:35 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67876(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAYGINLIK/İTİBAR ve/||/<>/>/< KÖPRÜ KURMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 13 Temmuz | 11:47 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67874(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÖZCELEME ile/||/<> SÖZ UZATIMI ile/||/<> EĞRETİLEME ile/||/<> TOPLULUK ADI
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 Temmuz | 23:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67869(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İki susku arasında yer alan söz zinciri parçasını -yani sözceyi- belirli bir bağlam ve durum içinde gerçekleştirme. İLE/||/<> Değişik gösterenler aracılığıyla aynı gösterileni aynı sözcede yineleme. İLE/||/<> Düz değişmeceye karşıt olarak, dizisel bağıntılar düzleminde ortak anlambirimcikler kapsadığından aralarında eşdeğerlik ilişkisi kurulan anlamlı öğelerden birini öbürü yerine ve karşılaştırma yapılmasının sağlayan sözcükleri kaldırarak kullanma sonucu oluşan değişmece. İLE/||/<> Birçok öğeden oluşmakla birlikte bütünlük gösteren, birlik sunan bir topluluğa verilen tekil ad. )

- DAMAKSILLAŞTIRMA/İMÂLE ile/||/<> ART DAMAKSALLAŞTIRMA ile/||/<> EKLEMLEME NOKTASI/ÇIKAK ile/||/<> GENİZSİL/GUNNE ile/||/<> SALÂBET
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 Temmuz | 23:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67868(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İki ses arasından, asıl seslere katılmayacak bir ses çıkarma. | Bir sesin eklemlenme bölgesini art damaktan ön damağa kaydırma. [iki ses arasından, asıl seslere katılamayacak bir ses çıkarma]. İLE/||/<> Yumuşak damak bölgesinde, sert damağın art uç noktasıyla küçük dil arasında oluşturulan ses. İLE/||/<> Sesler oluşturulurken eklemleyicilerin birbirine yaklaşması ya da değmesi sonucu ses yolunun daraldığı ya da tıkandığı yer. İLE/||/<> Geniz yoluyla[nazal] çıkarılan ses. İLE/||/<> Sertlik. )

- SÖYLEYİŞ ile/||/<> YANSIMA ile/||/<> ULAM ile/||/<> KAPLAM ile/||/<> GÖÇÜŞME ile/||/<> YALINLAŞTIRMA/SADELEŞTİRME/HAFİFLETME/TAHFİF ile/||/<> KATMERLENME/MUZÂAF ile/||/<> AKIŞMA ile/||/<> BENZEŞİM ile/||/<> ÖTÜMLÜ/TİTREŞİMLİ/SEDÂLI ile/||/<> ÖTÜMSÜZ/TİTREŞİMSİZ/SEDÂSIZ
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 Temmuz | 23:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67867(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sesleme edimi sırasında seslerle bürünsel öğeleri söyleme, gerçekleştirme biçimi. İLE/||/<> Dış gerçeklik düzleminde var olan ses ya da gürültüleri, işitimsel izlenimi yansıtacak biçimde aktaran, adlandırılan gerçeği ses öykünmesi yoluyla belirten dilsel öğe. İLE/||/<> Dilbilgisel ya da anlamsal sınıflandırma birimi. Çeşitli ortak dilbilgisel ve anlamsal ölçütlere göre dil öğelerinin yerleştirildiği ya da oluşturduğu sınıf. İLE/||/<> Bir kavramın kapsamına giren, o kavramın tanımladığı öğelerin tümü. İLE/||/<> Bir sözcük içinde birbirini izleyen iki ses biriminin yer değiştirmesi. İLE/||/<> Kolaylık sağlama amacıyla sözcükten bazı yazaçların düşürülmesi. İLE/||/<> Bir sözcükte ortadaki yazaç ile son yazacın aynı yazaçla tekrarlanması. İLE/||/<> Kulağa hoş gelen seslerin birbirini izlemesi. İLE/||/<> Bir sesin söz zincirinde kendisinden önce ya da sonra gelen bir başka sesle birlikte bulunmasından doğan ve birinden öbürüne özellik aktanmı yoluyla gerçekleşen değişim. İLE/||/<> Ses tellerinin titreşimiyle nitelenen sesler için kullanılır. İLE/||/<> Ses telleri titreşmeden oluşan sesler için kullanılır (p, ç, q, k). )

- MİSÂL ile/>< SÂLİM
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 Temmuz | 23:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67862(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İlk yazacı illet yazaçlarından biri olan sözcük. İLE/>< İçinde illet yazaçlarından [elif, vav, y e] biri bulunmayan sözcük. )

- NORMAL GÜÇ ile/ve/||/<> SÜRTÜNME GÜCÜ
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 Temmuz | 00:41 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67857(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir yüzeyin, nesneye uyguladığı dik güç. İLE/VE/||/<> İki yüzey arasında harekete karşı oluşan güç. )

- BİR ile/ve/||/<>/> BİN ile/ve/||/<>/> MİLYON ile/ve/||/<>/> MİLYAR ile/ve/||/<>/> TRİLYON ile/ve/||/<>/> KATRİLYON ile/ve/||/<>/> KENTİLYON ile/ve/||/<>/> SEKSTİLYON ile/ve/||/<>/> SEPTİLYON ile/ve/||/<>/> OKTİLYON ile/ve/||/<>/> NONTİLYON
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 22:59 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67849(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... ile~> 3 ile~> 6 ile~> 9 ile~> 12 ile~> 15 ile~> 18 ile~> 21 ile~> 24 ile~> 27 ile~> 30 [0/Sıfır] )

- KOLLOİD KİMYA ile/||/<> SÜSPANSİYON KİMYASI
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 22:44 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67841(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kolloid sistemlerin kimyasını inceleyen bilim dalı. İLE/||/<> Süspansiyonların kimyasını inceleyen bilim dalı. )

- ANALİTİK KİMYA ile/||/<> SPEKTROSKOPİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 22:44 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67830(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Nesnelerin bileşimini ve yapısını analiz eden bilim dalı. İLE/||/<> Işık ve nesne etkileşimlerini inceleyen bilim dalı. )

- KARBON KİMYASI ile/||/<> SİLİSYUM KİMYASI
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 22:44 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67815(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Karbon bileşiklerinin kimyasını inceleyen bilim dalı. İLE/||/<> Silisyum bileşiklerinin kimyasını inceleyen bilim dalı. )

- ANALİTİK KİMYA ile/||/<> SENTETİK KİMYA
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 22:44 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67808(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Nesnelerin bileşimini ve yapısını analiz eden bilim dalı. İLE/||/<> Yeni bileşiklerin sentezini yapan bilim dalı. )

- MOLEKÜLER DİNAMİK ile/||/<> STATİK KİMYA
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 22:44 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67800(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Moleküllerin hareketlerini ve dinamik davranışlarını inceleyen bilim dalı. İLE/||/<> Moleküllerin statik yapısını ve özelliklerini inceleyen bilim dalı. )

- ELEKTROANALİTİK KİMYA ile/||/<> SPEKTROANALİTİK KİMYA
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 22:44 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67798(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Elektriksel özellikleri kullanarak nesnelerin analizini yapan bilim dalı. İLE/||/<> Işık spektrumunu kullanarak nesnelerin analizini yapan bilim dalı. )

- SUPRAMOLEKÜLER KİMYA ile/||/<> KOORDİNASYON KİMYASI
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 22:44 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67797(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Moleküller arası zayıf etkileşimleri inceleyen bilim dalı. İLE/||/<> Metal atomları ve ligandlar arasındaki koordinasyon bağlarını inceleyen bilim dalı. )

- BİYOMİMETİK KİMYA ile/||/<> SENTETİK KİMYA
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 22:44 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67794(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Doğadaki biyolojik süreçleri taklit eden kimyasal süreçleri inceleyen bilim dalı. İLE/||/<> Laboratuvar ortamında yapay olarak oluşturulan kimyasal süreçleri inceleyen bilim dalı. )

- ZN-FE2+ (İNDİRGEME POTANSİYELİ) ile STANDART ELEKTROT POTANSİYELİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 22:44 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67776(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çinko ve Demir(II) iyonları arasındaki redoks potansiyel farkı. İLE Bir standart hidrojen elektrotla karşılaştırıldığında yarı hücre potansiyeli. )

- SÜPERASİT ile/>< SÜPERBAZ
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 22:44 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67770(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Asidik gücü çok yüksek asit. İLE/>< Bazik gücü çok yüksek baz. )

- SÜBSTİTÜSYON TEPKİMESİ/REAKSİYONU ile ELİMİNASYON TEPKİMESİ/REAKSİYONU
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 22:44 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67767(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir atom ya da öbeğin başka bir atom ya da öbekle yer değiştirdiği tepkime. İLE Bir molekülden atom ya da öbeğin ayrıldığı tepkime. )

- SÜPERKRİTİK AKIŞKAN ile PLAZMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 22:44 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67752(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hem sıvı, hem de gaz özellikleri gösteren nesne. İLE Yüksek enerjili iyonize gaz. )

- SERT SU ile/||/<>/>< YUMUŞAK SU
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 22:44 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67745(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yüksek miktarda mineral içeren su. İLE/||/<>/>< Düşük miktarda mineral içeren su. )

- SİGMA BAĞI ile/||/<>/> Pİ BAĞI
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 22:44 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67742(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Birinci oluşan kovalent bağ. İLE/||/<>/> İkinci ve üçüncü oluşan kovalent bağ. )

( İki atom arasında eksenel bakışıma sahip bağ. İLE İki atom arasında eksen dışı bakışıma sahip bağ. )

- ÇÖZELTİ ile/>< SÜSPANSİYON
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 22:44 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67734(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Homojen karışımlar. İLE/>< Heterojen karışımlar. )

- STÖKİYOMETRİ ile TERMOKİMYA
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 22:44 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67731(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kimyasal tepkimelerde nesne miktarlarını inceleyen alan. İLE Kimyasal tepkimelerde enerji değişimlerini inceleyen alan. )

- DOĞAL POLİMER ile SENTETİK POLİMER
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 22:44 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67724(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Doğal olarak oluşan polimerler. İLE İnsan yapımı polimerler. )

- SULU ÇÖZELTİ ile TANITLI/SABİT ÇÖZELTİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 22:44 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67719(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çözücüsü su olan çözelti. İLE Çözeltide tanıtlı evrenin/fazın bulunduğu çözelti. )

- TRANS ile SİS
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 22:44 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67718(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İkili bağ etrafında atomların karşılıklı olduğu izomer. İLE İkili bağ etrafında atomların aynı tarafta olduğu izomer. )

- SÜLFAT ile SÜLFİT
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 22:44 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67713(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( SO4²? iyonu içeren bileşikler. İLE SO³²? iyonu içeren bileşikler. )

- KOLLOİD ile SÜSPANSİYON
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 22:44 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67710(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çok küçük parçacıkların sıvıda dağılmış olduğu karışımlar. İLE Büyük parçacıkların sıvıda asılı kaldığı karışımlar. )

- SÜSPANSİYON ile EMÜLSİYON
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 22:44 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67702(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Katı partiküllerin sıvı içinde askıda kaldığı karışım. İLE İki sıvının birbiri içinde dağılmasıyla oluşan karışım. )

- KROMATOGRAFİ ile SPEKTROSKOPİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 22:44 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67699(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Nesnelerin bileşenlerine ayrılması yöntemi. İLE Nesnelerin ışıkla etkileşimini inceleyen yöntem. )

- SÜPERKRİTİK AKIŞKAN ile SIVI
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 22:44 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67698(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kritik sıcaklık ve basınç üzerinde bulunan nesne durumu. İLE Belirli bir oylumu ve biçimi olan nesne durumu. )

- STATİK SÜRTÜNME ile/ve/||/<> KİNETİK SÜRTÜNME
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 00:03 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67649(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Devim/hareket öncesi nesneler arasındaki direnç. İLE/VE/||/<> Devim durumundaki nesneler arasındaki direnç. )

- SERİ BAĞLANTI ile/ve/||/<> PARALEL BAĞLANTI
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 00:03 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67637(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Devre ögelerinin ardışık olarak bağlanması. İLE/VE/||/<> Devre ögelerinin yan yana bağlanması. )

- HIZ ile/ve/||/<> SÜRAT
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 00:03 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67635(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir nesnenin birim zamanda aldığı yolun yönlü büyüklüğü. İLE/VE/||/<> Bir nesnenin birim zamanda aldığı yolun büyüklüğü. )

- SES ile/ve/||/<> IŞIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 00:03 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67634(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Havadaki titreşimlerle yayılan enerji. İLE/VE/||/<> Elektromanyetik dalgalarla yayılan enerji. )

- ELEKTROMANYETİK DALGA ile/ve/||/<> SES DALGA
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 00:03 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67622(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Elektrik ve manyetik alanların birbirine dik olarak yayılmasıyla oluşan dalgalar. İLE/VE/||/<> Bir ortamın parçacıklarının titreşimiyle yayılan dalgalar. )

- SÜPER İLETKEN ile/<> YALITKAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 00:03 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67620(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Elektrik direnci sıfır olan nesneler. İLE/<> Elektrik akımını iletmeyen nesneler. )

- ETKİN/AKTİF METAL ile/||/<>/>< SOY METAL
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 Temmuz | 18:01 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67600(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kolay tepkimeye girer. İLE/VE/||/>< Zor tepkimeye girer. )

- SAYGI ve/||/<>/> ONURLANDIRMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 09 Temmuz | 12:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67561(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYNA/LA(N)MAK ile/ve/değil/||/<>/< SAHİPLENMEK/MUSAHİPLİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 09 Temmuz | 11:39 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67559(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜSTÜNÜZE ALMAYIN ile/ve/değil/||/<>/< SİZE YÖNELİK DEĞİL
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 Temmuz | 17:09 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67556(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- APTAL CESARETİ ile/değil/yerine/>< STRATEJİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 Temmuz | 17:07 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67555(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HER ŞEYİN KONUŞULABİLİRLİĞİ ile/ve/||/<>/>/< SÖYLEDİKLERİNİ TAMAMLAMASINI BEKLEMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 Temmuz | 16:57 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67551(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEYH-ÜL İSLÂM ile/||/<>/> DİYÂNET İŞLERİ BAŞKANI
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 Temmuz | 00:03 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67535(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Osmanlı Devleti'nde kabinede din işlerine bakmakla birlikte, dünya işlerini de din bakımından yürüten üye. İLE/||/<>/> ... )

- ŞATIR ile/||/<> RİKABDAR
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 Temmuz | 00:03 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67534(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tören ve alaylarda Sultan'ın, Vezir'in yanında yürüyen görevliler. İLE/||/<> Sultan'ın ata binerken üzengisini tutan görevli. )

- SUBAŞI ile/||/<> SİLAHDAR/SİLAHTAR
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 Temmuz | 00:03 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67533(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kent güvenlik yöneticisi. | Osmanlı'da kentlerin güvenlik işlerinden sorumlu kişi. İLE/||/<> Osmanlı'da Sultan, Sadrazam, Vezir gibi devlet büyüklerinin silahlarına bakan ve koruyan kişi. [Enderun'un en güçlü/nüfûzlu yüzü ve yöneticisi.]
[Saray gelenek ve düzenine göre Has Oda ağalarının en kıdemlisi olan Sultan silahtarı olurdu fakat yüzyıllar boyunca sürekli Sultanlar, silahtarlarını Has Odalılar arasından, sevdiği ve güvendiği bir yüz olarak kendi seçmişti. Silahtar yapmak istedikleri zülüflü ağayı, aşağı koğuşlardan birinde de olsa önce bir fermanla has odaya aldırtmış ve sonra da silahtar tayin etmişlerdir. Silahtar ağa olmak, bir Enderûn'lu için en büyük amaçtı. Silahtar ağa, Sultan, sabah namazı vaktinde Harem'den çıkıp Enderûn'a geldiği andan, bazen yatsı namazından sonra Harem'e döneceği ana kadar sürekli hükümdarın yanında bulunurdu. Sultan ile devleti bilfiil yöneten sadrazam arasında haberleşme aracısı silahtar ağaydı. Bir sadrazam için silahtar ağa ile bağdaşmamak, en ufak bir bahane ile sadrazamın azline neden olurdu. Bir silahtarın düşmanlığına uğramak ise çoğunlukla vezirin idam edilmesine kadar giderdi. Saraydaki tüm silahlardan ve sultanın silahlarından sorumlu olurlardı. Altı bölük halkı da denen Kapıkulu Süvarileri'nden silahtar bölüğünün başında bulunur ve savaşta merkezde Sultan'ın yanında yer alırlardı. Silahtar ağalar saraydan bir devlet göreviyle çıkacağı zaman, yanına en az Beylerbeyi rütbesiyle Paşalık verilirdi. Son derece nüfuz sahibi gözde silahtarlar da vezir ya da Kaptan-ı Derya gibi önemli konuma getirilirlerdi. Pek azı daha sonra sadrazamlığa getirilirdi ve çoğunlukla da sultanın ya kızını ya da kız kardeşini alarak hanedana damat olurdu.] )

- SİPER ile/değil/||/<> ÇARKIFELEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 Temmuz | 00:03 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67532(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/DEĞİL/||/<> Kale kuşatmalarında kullanılan bir tür siper. )

- SERDAR ile/||/<> SERDAR-I EKREM
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 Temmuz | 00:03 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67531(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Başkomutan, başbuğ. İLE/||/<> Osmanlı'da, Sadrazam'ın sefer sırasında kendi yetkilerinin yanında Sultan'a ait olan yetkileri de kullanmasından dolayı aldığı san. )

- SERBEST FIRKA ile/||/<> SENED-İ İTTİFAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 Temmuz | 00:03 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67530(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 1930'da kurulan Türkiye'nin ilk partilerinden biri. İLE/||/<> 1808'de Osmanlı hükümeti ile büyük toprak sahipleri arasında imzalanan antlaşma. )

- SERAMİK ile/||/<> LAKABİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 Temmuz | 00:03 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67529(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... On ikinci yüzyılda Selçuklular döneminde İran'ın Kaşan kentinde üretilen bir tür seramik. )

- SENYÖR ile/||/<> SÜZEREN
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 Temmuz | 00:03 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67528(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ortaçağ Avrupa'sında toprağı olan derebeyi İLE/VE/||/<> Toplumun, koruması altına girdiği kişilere verilen ad. )

- SEFER ile/||/<> IRAKEYN
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 Temmuz | 00:03 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67527(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/||/<> İki koldan sefere çıkma. )

- SADÂRET ile/||/<> SADRAZAM
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 Temmuz | 00:03 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67526(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Başbakanlık. İLE/VE/||/<> Başbakan. )

- PAZAR ile/||/<> SATAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 Temmuz | 00:03 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67523(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/||/<> Çarşı, pazar yerleri. )

- MÜHR-Ü HÜMÂYÛN ile/||/<> TUĞRA ile/||/<> SERİR
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 Temmuz | 00:03 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67514(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Padişah mührü. İLE/||/<> Osmanlı padişahlarının imza yerine kullandıkları, özel bir biçime sahip simgeselleşmiş işaret. İLE/||/<> Padişahlarının makam koltuğuna verilen ad. )

- MÂBEYAN ile/||/<> MÂBEYİN ile/||/<> SELÂMLIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 Temmuz | 00:03 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67508(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Konaklarda, harem ile selâmlık arasındaki daire. İLE/||/<> Sultan sarayında harem dairesi ile dış daireleri arasındaki bölüm. İLE/||/<> Saray, köşk ve konaklarda erkeğin bulunduğu ve erkek konukların alındığı bölüm. )

- ESEDÎ ile/||/<> EŞREFÎ ile/||/<> FLORİ ile/||/<> MECİDİYE ile/||/<> LARİN ile/||/<> SULTANÎ ile/||/<> DUKA ALTINI ile/||/<> MANGIR ile/||/<> GANİMET
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 Temmuz | 00:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67474(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Üzerinde aslan görseli bulunan Osmanlı parası. İLE/||/<> XVI. yy.dan sonra çıkartılan para. İLE/||/<> Osmanlı devletinde de kullanılmış Floransa parası. : İLE/||/<> 1840 yılında basılmış 20 kuruş değerinde gümüş sikke. İLE/||/<> Basra'da kullanılan bir gümüş para. İLE/||/<> Mısır Trablus ve Cezayir darphanelerinde basılan Osmanlı altını. İLE/||/<> Venedik altını. İLE/||/<> Bakırdan yapılmış iki buçuk para değerinde sikke. İLE/||/<> Savaşta düşmandan ele geçirilen mal. )

- DÎVÂN ile/||/<>/> AYAK DÎVÂNI ile/||/<>/> DÎVÂN-I HÜMÂYÛN ile/||/<>/> DÎVÂN-I HARP ile/||/<>/> ÂYÂN MECLİSİ ile/||/<>/> ŞÛRÂ
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Temmuz | 23:55 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67469(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yüksek düzeyli devlet adamlarının kurduğu büyük kurul. İLE/||/<>/> Sultanın huzurunda kurulan dîvân. İLE/||/<>/> Eskiden İslâm devletlerinde, devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı kurul. [Başlangıçta bir devlet dairesi olan divân, İran devlet geleneğinin de etkisiyle sonradan kurul biçimine dönüştü.] İLE/||/<>/> Askerî mahkeme. İLE/||/<>/> Meşrûtiyet döneminde kurulan ve üyeleri Sultan tarafından, yaşam boyu seçilen kurul. İLE/||/<>/> Kurul, danışma kurulu. )

( DİVANYOLU: İstanbul'da, Sultanahmet ile Çarşıkapı arasında uzanan caddenin adı. )

( KUBBEALTI: Topkapı Sarayı'nda, Sadrazam başkanlığındaki Divân-ı Hümayun'un toplandığı özel oda. )

( HARBİYE NAZIRI: Osmanlı Savaş Bakanı. )

- BELEDİYE ile/||/<> İHTİSAB ile/||/<> ŞEHR EMİNİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Temmuz | 23:52 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67454(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/||/<> Osmanlı döneminde belediyenin işlevini yerine getiren yönetim birimi. İLE/||/<> Belediye başkanı. )

- AYASULUK =/< SELÇUK
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Temmuz | 23:38 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67447(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... =/< Selçuk'un eski adı. )

- ASMA KAT ile/||/<>/> ŞİRVÂNÎ
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Temmuz | 23:38 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67444(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/||/<> Çatı arasında ya da dükkanların üstünde yer alan alçak tavanlı asma kat. )

- SİNİR KILIFI/MİYELİN/MYELIN[İng.] ile/ve/||/<> SİNİR GÖZESİ/NÖRON
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 Temmuz | 15:00 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/63890(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sinir gözelerinin aksonlarını saran yalıtıcı tabaka. İLE/VE/||/<> Sinir gözesi. )

- SALTANAT değil/yerine/= YETKELİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Temmuz | 11:07 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/60979(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Osmanlı Saltanatı ya da Padişahlık, Osmanlı döneminde kullanılan yönetim biçimine verilen addır. Yönetim biçimi Osmanlı Hanedanı üyesi sultanın görünüşte mutlak egemen olmasına dayalıdır. Saltanat sözcüğü, gösteriş ve zenginlik anlamında da kullanılır. Saltanat'ın bazı dönemlerinde, sultanın yetkin olmamasından dolayı, Haseki Sultan'lar ya da Valide Sultan'lar [hatta Mihrimah Sultan örneğinde görüldüğü gibi, sultan kızı] devlet yönetimine katılmış, hatta zaman zaman devleti yönetmiştir. Bu dönem, "Kadınlar Saltanatı" olarak bilinir. Dönem, büyük ölçüde Osmanlı'nın duraklama dönemine denk gelir. Kanuni Sultan Süleyman'ın yaşlılık döneminde [1550 civarı] başlamış, 1656 yılında Köprülü Mehmet Paşa'nın sadrazam oluşuna kadar devam etmiştir. Saltanat, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 01 Kasım 1922'de kabul ettiği "Osmanlı'nın münkariz olduğuna dair" 308 numaralı kararname ile kaldırılmıştır. Kararname, ilga yargısını geriye yürüterek "İstanbul'daki biçimi hükümetin 1920'de[16 Mart 1336] tarihe intikal ettiğini" bildirmiştir. Saltanatın kaldırılmasıyla Türk Tarihi'nin en uzun ömürlü devleti Osmanlı Devleti'nin 623 yıllık süreci resmen sona ermiştir. )

- İSTİHKAM SINIFI[Ar.] değil/yerine/= (SÜEL) SAVUNAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 14:36 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/59313(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Savunma oluşturma. )

- VAK'A-NÜVİS[Ar., Fars.]/KRONOGRAF[Fr. < choronographe] değil/yerine/= SÜREYAZAR
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Temmuz | 12:08 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47438(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zamanın/dönemin olaylarını saptamakla görevli kişi. | Osmanlı Devleti'nde zamanın olaylarını tespit etmek ve yazmakla görevli devlet tarihçisi. )

- SİPÂHÎ[Fars.] ile SÜVÂRİ[Fars.]
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Temmuz | 11:19 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30101(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Osmanlı'da tımar sahibi atlı öbek. İLE "Sü Eri", atlı asker. [Geçmişte daha çok ani baskınlarda ve vurucu saldırılarda kullanılırdı. Ateşli silahların gelişmesinden önce hedefe büyük bir hızla ulaşan süvari birliklerinin savaşa katılması çoğu kez savaşın akışını değiştirirdi.][Bugün süvarilerin yerini tankların kullanıldığı zırhlı birlikler almıştır.] )

- PROTOKOL değil/yerine/= SÖZLEŞME/ANTLAŞMA, SÖZ BELGE/TUTANAK | SEÇKİN, SEÇKİNLER
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Temmuz | 10:44 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28354(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir toplantı sonunda imzalanan belge. | Diplomaside uyulması gereken kurallar. )

- SOFU[Ar. < Yun.] ile/ve/değil/yerine/||/<>/< MOLLA[Ar.]
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 19:25 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20071(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAPITLAR/KÜLLİYELER:
SELÂTİN[< SULTAN]
ile/ve/||/<>/> SADRAZAM ile/ve/||/<>/> TEKKE
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Temmuz | 16:48 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19041(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sultanların adına yaptırılan ve birden çok minaresi bulunan büyük camilere ve yapıtlara verilen ad. İLE/VE/||/<>/> ... İLE/VE/||/<>/> ... )

- SÜLÂSİ(ÜÇLÜ/K) ile/ve/||/<>/> RUBAİ(DÖRTLÜ/K)
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 Temmuz | 14:48 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14984(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ZEVÂTÜS-SELÂSE: Üç yazaca sahip olan [ortası illetli] sözcükler.
ZEVÂTÜL-ERBAA: Dört yazaca sahip olan [sonu illetli] sözcükler. )

- KATI ile/>< SIVI
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 Temmuz | 17:15 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13782(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Belirli biçim ve oyluma sahip nesne. İLE/>< Belirli biçimi olmayan, akışkan nesne. )

( SOLIDS vs./>< LIQUIDS )

- SICAKLIK ile ISI
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 Temmuz | 18:52 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9230(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SIKLIK/FREKANS ile/ve DALGA BOYU
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 Temmuz | 22:30 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7893(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Birim zamanda oluşan dalga sayısı. İLE Bir dalganın iki ardışık tepe noktası arasındaki mesafe. )

- SUJE[Fr.]/KOBAY[Fr. < COBAYE] değil/yerine/= KONU | ÖZNE | DENEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 Temmuz | 00:52 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6075(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kobaygillerden, bilimsel araştırmalarda kullanılan bir deney hayvanı. Hint domuzu[Lat. CAVIA PORCELLUS] | Deney konusu. )

Bugün[ 20 Temmuz 2024 ]
itibariyle 9764 başlık/FaRk ile birlikte,
11161 katkı[bilgi/açıklama] yer almaktadır.

(1/10)


- ...YA YOL AÇAR ile/ve/değil ... SAĞLAR


- -SİTÂN[Fars.] ile -SİTÂN[Fars.]

( Yer adı yapmaya yarayan ek. [GÜL-SİTÂN: Gül bahçesi, güllük. | SENG-SİTÂN: Taşlı yer, taşlık.] İLE "Alan/alıcı" anlamlarıyla birleşik sözcükler yapar. [DİL-SİTÂN: Gönül alan.] )


- !FAŞİZM ile/ve !SOYKIRIM


- !GENELLEME(!) ile/ve/<> !İNDİRGEME(!) ile/ve/<> !SİLME(!) ile/ve/<> !ÇARPITMA(!)


- !KAPİTALİZM ile/ve !SAVAŞ


- !KAVGA ile !SAVAŞ


- !KÖLE/LİK ile/ve ŞAŞKIN/LIK


- !KÖLE ile !SERF[Lat.]

( ... İLE Derebeylik toplum düzeninde, toprakla birlikte alınıp satılan köle. )


- !MİSİLLEME ile/ve/ne yazık ki/> !SAVAŞ


- !ÖFKE ile/ve/ne yazık ki/> !SALDIRI


- !ŞAKA ile/ve/||/<>/> !İNTİKAM


- !SAVAŞ değil/yerine/>< SANAT


- !SAVAŞ ile/ve/değil/yerine SAVAŞIM


- !SİGARA İÇEN ile/ve/değil/<> İÇİREN/İÇTİREN/İÇTİRTEN

( ... İLE/VE/DEĞİL/<> Etkin/Edilgin/Ettirgen. )

( [ne yazık ki] İçmeyenler. İLE/VE/DEĞİL/<> İçenler ve içmeyenler. )


- !SİNDİRME ile SİNDİRME


- !ŞİRK ile/ve/||/<> !KİBİR

( Tanrı'ya, başka bir şeyi/birini ortak koşmak. İLE/VE/||/<> Tanrı'ya, kendini ortak koşmak. )


- !TOKAT = !ŞAMAR

( Açık elle yüze vurulan tokat. )


- ... "FARZ" OLDU ile/değil/yerine ... ŞART OLDU


- ... BOYUNCA ile ... SÜRESİNCE


- ... NEDENİYLE ile ... SONUCUNDA


- ... OLARAK ile/yerine/değil ... SIFATIYLA


- ... OLDUĞUNU:
"DÜŞÜNEMEYİZ" değil SÖYLEYEMEYİZ/İDDİA EDEMEYİZ


- ... ÖYKÜ/SÜ değil ... SÜRECİ


- ... SAĞLAMAK ile ... SUNMAK


- ... SEVİYESİ İNDİRGENMİŞ değil ... SEVİYESİ İNDİRİLMİŞ/DÜŞÜRÜLMÜŞ


- ... ÜZERİNDEN ile/ve/değil/yerine ... SAYESİNDE


- ...'LARI:
SAYMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< SIRALAMAK


- ...'NIN ...:
"BİTECEĞİ" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< SÜRMEYEBİLECEĞİ


- ...'NIN SANATI ile ... SANATI

( "ART OF ..." vs. "... ART" )


- ...'NIN:
"SUÇLUSU" ile/ve/değil/yerine/<>/< SORUMLUSU


- ...'YI:
"UZATMAK" ile/değil/yerine SÜRDÜRMEK


- ...
SALMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/> SAÇMAK


- ... değil SEMİZOTU


- ... değil SİNEKKAYDI


- ...DAN DOLAYI ile ... SAYESİNDE


- ...SAL ile/değil OLUŞTURULMUŞ


- ...SIZ ile ...'YA KARŞIN/RAĞMEN

( ...LESS vs. ALTHOUGH )


- ...SIZ ile OLMAMA/...NIN OLMAMASI


- ...SIZ ile YOK

( ...LESS vs. THERE IS/ARE NOT )


- 'ILLET[Ar.] ile SEBEB[Ar.]


- 'ILM/İLM[Ar.] ile ŞEHÂDET[Ar.]


- 'ILM/İLM[Ar.] ile ŞU'ÛR[Ar.]


- 'İZZ[Ar.] ile ŞEREF[Ar.]


- (......-SIZ) (....-LI)

( (......-LESS)
(WITH ...) )


- (...) ÖNCE/Sİ ile/ve (...) SONRA/SI

( BEFORE [...] vs./and AFTER [...] )


- (AYAĞIM, ELİM/KOLUM VB.) SORUNLU ile RAHATSIZ ile SAKAT


- (B)İLİM İÇİN GEREKENLER:
GURBET ve/||/<> SABIR ve/||/<> KILAVUZ/ÜSTAD ve/||/<> FAKR-U ZARÛRET


- (Bazı durumları) Tecrübe ederek anlamak yerine SUS!!!


- (BÜYÜK) "HİKAYE" değil SÜREÇ


- (İKİ) AYAK > (İKİ) EL ile/ve/||/<>/> İFFET[Ar. < ŞEHVET] ile/ve/||/<>/> ŞECAAT[Ar. < ÖFKE]

( ... İLE/VE/<>/> Kendini (")savunur/korur("). İLE/VE/<>/> Haksızlığa gösterilen öfke. [Hakk'ı savunur/korur.] )

( ... İLE/VE/<>/> Temizlik. | Namus. İLE/VE/<>/> Yiğitlik, yüreklilik, koçaklık. )


- (INTERNET) SAYFA(SI) ile SİTE(Sİ) ile PORTAL

( Internet üzerindeki tek adres, tek tıklama ile ulaşılan bilgi, görüntü. İLE Birçok internet sayfasını birarada bulunduran yapı. İLE Çok yoğun bilgi ve çok sayıda siteyi birarada bulunduran yapı. )


- (not SATISFIED FROM) SATISFIED WITH


- (not SEE/SAW A DREAM) HAVE A DREAM


- (not SIMILAR WITH) SIMILAR TO


- (ONUN İÇİN:)
[ne] ŞER ile/ve/değil/yerine/ne de/||/<>/< ŞEN


- (SABAHTAN/DEMİNDEN ...):
"... BELLİ" değil ... BERİ


- (SADECE GEREKTİĞİ KADAR) YEMELİ!


- (Sadece) kişi/kul hakkı için SUSMA!


- (ŞER'Î) ADLÎ DELİL:
MADDENİN VUCUDA GETİRDİĞİ ile/ve/||/<> KANUN TESİS ETMİŞ BULUNAN ile/ve/||/<> ŞAHADET ile/ve/||/<> KARİNE ile/ve/||/<> YEMİN

( PREUVES JUDICIAIRES )


- (SEVDİĞİN)(BİR ŞEYİ)TOK KARNINA YEMEK ile/yerine AÇKEN (KARARINCA) YEMEK


- (SİGARA) "YASAĞI" değil SINIRLAMASI/KISITLAMA/SI

( Yürürlüğe giren yasa, bir "YASAK" koyma değildir! Toplum yaşamında ve kişiler arasında düzenin sağlanması, hakların korunması için ortak kullanım alanı kuralları uygulanmak zorundadır. Sigarayla ilgili düzenleme, kişilerin bulunmak zorunda/durumunda olduğu -kapalı ya da açık- ortamlarda sigara kullanıcılarının keyfî uygulamalarına izin vermemek üzerinedir. Bu durumdan rahatsız olan/olabilecek kişilerin haklarının korunması üzerine de bu tür kısıtlamalar getirilmesi gerekmiştir. "YASAK" olarak ifade edilen durum, "sigara içme yasağı" değil belirli ortak kullanım alanlarında keyfî tutumda bulunulmasına engel olabilmek üzere ve çevrenin rahatsız edilmemesine yöneliktir. Doğrudan, genel bir "içmeme yasağı" getirilmemiştir. "YASAK"[< YASA][yasaya/kanuna bağlı olan] sözcüğü ve kullanımının da, kişiler [içen-içmeyen, rahatsız olan/lar] arasında anlaşamamazlık/ihtilâf [ya da olası çatışma durumunda] toplum ve devlet tarafından kabul ve onay görmüş, uyumlu bir düzen sağlanabilmesi üzerine, gereken koşulların, yazılı ve tüzel(hukukî) bir karşılığının bulunması üzerinedir. Birlik ve bütünlüğü, sürdürülebilirliği sağlayabilmenin göstergesi ve dayanakçası olarak, "YASA" ve yasal gereklilik, işlevini yerine getirmek üzere uygulanmaktadır. Kişi, kendi evinde istediği gibi [çırılçıplak] dolaşabileceği halde dışarıda/sokakta, ortak alanlarda dolaşamayacağı gibi. Bu durumu anlayan ve kabul edebilen tütün kullanıcıları, tütün ürünleri kısıtlamasının da bir uzlaşım ve çözüm gerektirdiğini rahatlıkla anlayacak ve kabul ediyor olacaklardır. )


- (SİYAH) AKREP ile SARI AKREP

( ... İLE Siyah akreplerden çok daha zehirlilerdir. [Dişilleri, erillerden daha zehirlidir.] )

( ... İLE Tek bir iğne darbesinde daha az zehir salgılar fakat Sarı Kobra yılanının zehrinden 3 kat daha güçlüdür. )

( ... İLE Sahra Çölü'nde yaşamaktalardır. )

( Dünyada 1200'den fazla akrep türü vardır. )

( 400 milyon yıldır varolmaktalardır. [100'den fazlası sadece Afrika'da yaşar.] )

( İnsanda, geliştirilen tedaviler ile akrep sokmalarının sadece %3'ü ölümle sonuçlanmaktadır. [Çoğunlukla çocuklarda görülmektedir. Gövde küçüldükçe zehrin etkisi artar.] )

( [Ege bölgesinde] KUYRUKLU: Akrep. )

( SCORPION[İng.]/SCORPIO[Lat.] )


- (SİZİ):
"ODAKLADIK" değil ODAKLANDIRDIK


- (SİZİN/ONUN) İÇİN ... ile/değil (SİZİN/ONUN) AÇINIZDAN/AÇISINDAN ...


- (SONSAL) SINIFLAMA/KATEGORİZASYON ile/ve DIŞSALLIK, DIŞLAŞTIRMA

( CLASSIFICATION/CATEGORIZE vs./and TO EXCLUDE )


- (SORUN:
) "İNANMAK/İNANMAMAK" değil KAYITSIZLIK


- (SÖZ/SORU)
"YÖNLENDİRME" ile YÖNELTME


- (SÖZÜ, İŞİ) YERİNE GETİRMELİ!


- (UZUN/KISA) SÜRELİ/LİK (/ SOLUKLU/LUK) ile SÜREKLİ/LİK

( LONG PERIOD vs. CONTINUAL )(1/10)

FaRkLaR'ın devamı için burayı tıklayınız...
( Click here to see further differences!... )
Bu sayfa 01 Ocak 2024 itibariyle 31 kez incelenmiş/okunmuştur.