SON HARFİ ...O'LARDA

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!! )


 Doğrudan, bu bölüm/sayfa içeriğinde
arama yapmak için...

( Klavyenizde "Ctrl + F" tuşlarıyla[önce "Ctrl" tuşu ve basılı tutarken "F" tuşuna basarak] ve/veya(^/v) fareyle[mouse] sol üst köşedeki "Düzenle/Edit" kısmında "Bul/Find"'ı tıklayarak aradığınız sözcüğü yazarak aramanızı yapabilirsiniz. )* ( Windows için geçerlidir. )
* ( Linux ve Macintosh kullanıcıları nasıl arama yapacaklarını biliyorlardır. )AÇIKLAMALAR/ÖNSÖZ
[Mutlaka okuyunuz!!!]

- Bazı sözcüklerin, hem sözlüklerdeki karşılığına yer verilmekte, bazılarına da özellikle yer vermeyip psikolojik, felsefi, bilimsel, sanatsal, göreceli, uygulayımsal, belirli bir sınırlılık ve yaklaşımlardan yararlanılarak parantezler açılmıştır.

- Bu çalışmada, başlıkların altlarındaki bilgilere/açıklamalara (parantezlere), kişilerin, kendilerinin düşünmelerine fırsat verebilme amacıyla ve özellikle pek fazla yer verilmemektedir. Zihinlerce/kişilerce uygun bulunmayabilecek bilgiler/parantezler, gözardı edilebilir.
[ Kavramların yanında bulunan ( ) parantezler, ek bilgi ya da açıklama olarak, [ ] köşeli parantezler ise ayrıntı/teknik bilgi vermek üzere kullanılmıştır. ]

- Çoğu sözcüğe, özellikle ve belirli bir yaklaşımla yer verilmemiştir. Hayır! / Evet!

- Bu çalışmada, çoğu sözcüğün/kavramın altında, bazılarında “açıklama/ları” bulunmakta, bazılarında da -özellikle ve çeşitli nedenlerden dolayı- bulunmamaktadır.

- Bazı başlıkların altına, veri/bilgi girmemizin çeşitli nedenlerinden biri ise ulaşım/erişim kolaylığı sağlamak üzere, hazır veri/bilgi karşılıklarını sunmak üzeredir! [Dolayısıyla sizin de FaRkLaR Kılavuzu'na destek olabilmek amacıyla üyeliğinizi şimdi başlatmanızı dileriz! Teşekkür ederiz!] )

- Bu çalışmanın, sadece sözlük olarak algılanmamasını ve kullanılmamasını da sağlamak amacıyla ve özellikle “:”[iki nokta üst üste] ya da “...dır!” şeklinde belirtilmemiştir!

- Bu çalışmada, başlıkların [kavram ya da olguların], ne olduklarından çok, ne olmadıklarına işaret etme çabası güdülmektedir. [ Bir DEĞİL’leme çalışması olarak değerlendirilmelidir! ]

- Bu çalışmada bulunan tüm karşılaştırmaların, tanımlan(a)mayan, sözcük olarak karşılığı/adı tam olarak oluşturul(a)mamış, fakat zihinlerimizde karşılığı bulunan/bulunabilen “3.” anlamları ve/veya ara anlamları düşünülebilir.

- Bu kılavuz/sözlük, dil(d)e/kavramlar(d)a/sözcükler(d)e ilginizin daha da artması ve sözlük/ahit kullanımını artırmayı amaçlamaktadır.

- İngilizce’ye ve öteki dillere yer verme nedenimiz, öteki dillerle karşılaştırmalı yaklaşımla belirli bir bilince sahip olmanıza, aracı olabilmektir.

- Çoğu sözcüğün, zaman içinde, kökenbilimsel(etimolojik) derinliklerine ve öteki dillerdeki karşılıklarına da yer verilecektir. (Bu konuda her türlü destek ^v(ve/veya) katkınızı görmekten mutluluk duyarız!)

- Bu kılavuzdaki bilgiler, SDP(Sinir Dili Programlası)(NLP) üzerine de kılavuzluk edebilir.

- Bu kılavuz, soru sorma/sorgulama, yoğun/derin düşünme aracı/vesilesi olarak kullanılabilir.

- Bu kılavuz/sözlük üzerine olan tüm katkı/destek/uyarı/yorum ve önerilerinizi görmek ve değerlendirmekten mutluluk duyarız! Ayrıca burayı tıklayarak, dille ve buradaki içerikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz kişilere tavsiye edebilirsiniz."... ile/ve/değil/yerine ..."
[bağlaçların kullanımı/okunuşu...]

- Kavramların aralarında kullanılan/bulunan
"... ile/ve/değil/yerine ..."
bağlaçları, ilgili satırı 2/3/4 kez ve ayrı ayrı şekilde okumanız ve satırları tekrarlamamak içindir.
( - UCLAR ile FARKLAR [karıştırılmamalı!]
- UCLAR ve FARKLAR [ayrı olmalarının yanısıra birlikte de düşünülebilir/kullanılabilir!]
- UCLAR değil FARKLAR [dır!]
- UCLAR yerine FARKLAR [düşünülmeli/kullanılmalıdır!] )... ile ...
[ÖNCESİ | SONRASI]

- Sözcükleri dizerken ya da "... ile" öncesiyle "ile ..." sonrası arasında bir öncelik/fark/özellik/tercih/vurgu yoktur. Her ikisini de kesinlikle birbirine karıştırmamak, her ikisinin de derinliğine/önemine ve ciddiyetine yer/destek verilmesi gerekmektedir.

- Belirlemelerin/karşılaştırmaların daha da oturması/derinleşmesi için, "ile"den sonraki sözcüğün yanına tekrar "ile"den önceki sözcüğü düşünerek/koyarak değerlendiriniz.
( "- BÜTÜN ile TÜM" ise "- BÜTÜN ile TÜM (ile BÜTÜN)" gibi. )( "- ARADA ile AKIŞTA" ise "- ARADA ile AKIŞTA [ile ARADA]" gibi. )

EN SON YAPILMIŞ OLAN EKLEMELER
[ 06 Mayıs 2020 - 03 Haziran 2020 arasında... ]


 

Bugün [03 Haziran 2020] itibariyle
Son harfi ...O'lar bölümüne yapılmış olan eklemeler, aşağıdaki gibidir.
[ 06 Mayıs 2020 - 03 Haziran 2020 arasında... ]
( 2 yeni ekleme, 2 katkı )


- TİYATRO ve/=/||/<> HALK SAĞLIĞI
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 May | 22:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55123 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- KYOTO ile/ve/||/<> TOKYO ile/ve/||/<> FUKUOKA ile/ve/||/<> HİROŞİMA ile/ve/||/<> İNOKAŞİRA ile/ve/||/<> GİNZA
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 May | 11:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55112 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [Japonca'daki anlamı/karşılıkları]
Başkent. İLE/VE/||/<> Doğu başkenti. İLE/VE/||/<> Mutlu tepe. İLE/VE/||/<> Büyük ada. İLE/VE/||/<> Kuyubaşı. İLE/VE/||/<> Darphane. )

 

  

 


 

 

( Bugün [03 Haziran 2020] itibariyle
Son harfi ...O'larda,
318 yeni ekleme, 405 katkı
)


- "MERKEZCİLİK":
TEO
ile/ve/<>/> HOMO ile/ve/<>/> ETNO ile/ve/<>/> GEO ile/ve/<>/> EGO ile/ve/<>/> ECO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47102 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (ALT) MANTO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39799 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yerkabuğunun altındaki 660. km.'de başlayan yarı erimiş devasa katman. [2002'de Science Dergisi'nde yayımlanan bir Japon deneyine göre, alt mantoda çözünmüş su, dünyanın yüzeyinden dolanan sudan 5 kat daha fazla olabilir.] )

- (KUSA'LI) NICOLAUS CUSANUS ile/ve/||/<>/> GIORDANO BRUNO ile/ve/||/<>/> HENRY MORE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51917 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 1401 - 11 Ağustos 1464 İLE/VE/||/<>/> Ocak 1548 - 17 Şubat 1600 İLE/VE/||/<>/> 12 Ekim 1614 - 01 Eylül 1687 )

- (not COME AT) COME TO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25033 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (not ENGAGED WITH) ENGAGED TO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25040 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (not HARMFUL FOR) HARMFUL TO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25047 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (not INFERIOR THAN) INFERIOR TO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25049 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (not MARRIED WITH) MARRIED TO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25051 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (not OPPOSITE FROM) OPPOSITE TO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25057 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (not RELATED WITH) RELATED TO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25059 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (not RESEMBLANCE) RESEMBLANCE TO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25061 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (not SIMILAR WITH) SIMILAR TO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25065 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [İt.] LİRİK SOPRANO ile DRAMATİK SOPRANO ile KOLORATUR SOPRANO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Duygusal ve yumuşak renkteki selen. İLE Tok ve derin renkteki selen. İLE Parlak, tiz ve ajilitesi yüksek selen. )

- [İt.] MODERATO ile ANDANTE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13651 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tek başına kullanıldığı zaman, orta hızda bir tempoyu belirtir. | Başka bir terimle birlikte kullanıldığında, gösterilen temponun biraz yavaşlatılması gerektiğini anlatır. İLE Yarı yavaş, adagio ile andantino arası. )

- [İt.] SOPRANO ile/ve MEZZO SOPRANO ile/ve KONTRALTO SOPRANO/ALTO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13654 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kadın ya da genç erkek çocuklarda en ince selen. | Bir çalgı topluluğunda, en ince sesleri veren müzik araçları. İLE Soprano ile kontralto arasında kadın seleni. İLE Kadın selenlerinin en kalını. )

- [Jap.] MONDO ile KOAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42479 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zen öğrencisini, Zen gerçeğine uyandırmak amacı güden Zen Ustası'yla öğrencisi arasında ya da iki Zen Ustası arasında soru-yanıt biçiminde bir söyleşi. İLE Zen'de, aydınlanmak üzere kullanılan bilmece/ler, soru/lar. Paradoksal soru. Çözmesi için bir öğrenciye verilen bir problem. Zen öğrencilerine derin anlamlarını iyice anlayarak bir çözüm bulmaları için verilen bulmaca benzeri tümceler. )

- [not] THE BEAUTIFUL vs. WHICH/WHAT I WOULD LIKE TO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24431 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [not] TO EXCEED vs./and TO GET USED TO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24618 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Yun.] POLİMNİA ile/<> MELPOMEN ile/<> KALYOPE ile/<> KİLYO ile/<> ÖTERP ile/<> TERPSİGOR ile/<> ERATO ile/<> TALİA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45538 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( DOKUZLUKLAR[Yun. ENNEADLAR]
[simgelerdi...]
Ruhların, metafizik ve kehanet bilimlerinin sanatını.
İLE/<>
Yüzünde taşıdığı trajik maske ile Yaşam ve Ölümü.
İLE/<>
Bilimin tekrar doğuş sürecini.
İLE/<>
Tıp bilimini.
İLE/<>
Maji bilimini.
İLE/<>
İnsan ve psikolojik yapısının bilimini.
İLE/<>
Taşlar bilimini.
İLE/<>
Bitkiler bilimini.
İLE/<>
Hayvanlar Bilimini. )
( )

- | KARATE[Jp.] ile/ve/||/<> TEKVANDO[Korece] ile/ve/||/<> JUDO[Fr. < JIUJITSU(Jp.)] ile/ve/||/<> KUNGFU |
ile/ve/değil/yerine/||/<>/<
AIKIDO

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53333 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ayak ve yumruk vuruşları üzerine kurulu, Japon kökenli bir dövüş yöntemi. İLE/VE/||/<> El ve kol vuruşlarından çok, ayak ve tekme tekniklerine önem veren, Uzak Doğu'ya özgü dövüş sanatı. İLE/VE/||/<> Jiujitsudan gelişmiş, tutmalara, fırlatmalara, hareketsiz bırakmalara dayanan, Japon kökenli silahsız yapılan dövüş sporu. İLE/VE/||/<> Kendini savunma temeline dayalı Çin kökenli spor.

İLE/VE/||/<>

Anatomi ve fizyoloji bilgisiyle saldırganın hareketini ve enerjisini kendine yansıtarak ve etkisiz duruma getirerek savunma bilgisi, felsefesi ve sporu.[AI-KI-DO: Evrensel enerjiyle uyumlanma yöntemi.] )

- ACYO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39835 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Herhangi bir paranın, gerçek değeriyle, sürüm değeri arasında ya da bir ticaret senedinin üzerinde, yazılı miktar ile indirimden sonraki tutarı arsında beliren fark. | Bir ticaret senedinin yenilenmesinde alınan komisyon. )

- AĞAÇ ile/ve TUPELO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13071 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bir tür ağaç. )

- ALBİNO değil/yerine AKŞIN/ÇAPAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35265 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... DEĞİL/YERİNE Kıllarında ve gözlerinde, kimi zaman da derisinde, doğuştan renklenme oluşmadığından dolayı her yeri ak/beyaz olan. )

- ALLEGRO[< İt. Mutlu, sevinçli.] ile ALLEGRETTO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13650 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hızlı, canlı çalmak/çalınan. İLE Allegro'dan daha yavaş tempoda çalmak/çalınan. )

- ALO ile/ve/||/<> HELLO[İng.] ile/ve/||/<> MOSHI MOSHI[Jap.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALPHORN ile DIDGERIDOO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44514 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALTIPLANO ile LA PAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32623 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bolivya'nın başkenti La Paz, Altiplano'dan 434 m. düşük rakımda kurulmuş olması nedeniyle, soğuk dağ rüzgârlarına karşı nispeten daha korunaklıdır. )
( ... İLE Güney Amerika'nın, güneşe en yakın kenti ve dünyanın en yüksek başkentidir. )
( ... İLE Yüksek rakım nedeniyle, La Paz'a giden turistler halsizlik çekmektelerdir.[La Paz'a gidip de, yükseltinin yarattığı hastalıktan dolayı ölen diplomatların gömüldüğü bir "Büyükelçi Mezarlığı" da varmış.] )
( ... İLE Deniz seviyesinden yükseklik, kentin bir bölümünde 4000 m.'ye yakın, öbür bölümünde ise 3200 m. kadar. Yani, aradaki fark yaklaşık 1 km. Bu yüzden, sıcaklık ve bitki örtüsünde olduğu kadar, ekonomik ve toplumsal etkinliklerde de büyük farklılıklar görülüyor. Düşük gelirli ailelerin yaşadığı mahalleler ve sanayi bölgesi, yüksek kesimlerde; orta halli ailelerin yerleşim bölgeleri ise daha alçak olan kesimde yer alıyor. Ama arada ters bir orantı var. Zenginlik arttıkça, "aşağılar" tercih ediliyor. La Paz'da, "yukarıdakiler"in sayısı, "aşağıdakiler"den çok fazla. Yani yoksulluk, "zirve"ye ulaşmış durumda. )

- ALTIPLANO ve/<> VALLES ve/<> ORIENTE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32621 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bolivya'nın, üç yerleşim bölgesi.[Dünyanın en yüksek yerleşim alanı.][3600 - 3800 m.] )

- AMBARGO ile SANSÜR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29201 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AMBLEM ile LOGO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14372 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çizgi ve resimle yapılan işaretler. İLE Bir ürünün, şirketin ya da hizmetin adının, harf ve resimsel öğeler kullanılarak simgeleştirilmesidir. )

- ANAHTARLAR:
SOL
ile/ve/<> DO ile/ve/<> FA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36389 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )
( Dizenin ikinci çizgisi üzerine konulan ve çizgiye adını veren ve ince sesleri göstermeye yarayan bir anahtardır. İLE/VE/<> Portenin üzerine çizilen ve o çizgideki notaya adını veren anahtar. İLE/VE/<> Portedeki notaların, "Fa" yüksekliğinde olacağını gösteren im. )

- AND vs. ALSO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24338 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANTREPO(ARDİYE[Ar.]) ile DEPO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13935 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vergileri ödenmemiş, gümrüğe ait malların korunması için kurulan depo. İLE ... )

- ANXIOUS ABOUT vs. ANXIOUS FOR vs. ANXIOUS TO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24797 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARGO ile ADİCE/BAYAĞI/ÂMİYÂNE[Ar., Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8567 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARGO ile KÜFÜR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29047 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARGO ile MÜSTEHCEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8566 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARGO ile YÜKSEK ARGO ile DÜŞÜK ARGO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8565 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Türkmen, Gagauz, Özbek, Uygur, Tatar, Başkurt, Kumuk, Karaçay-Malkar, Nogay, Kazak, Kırgız, Altay, Hakas, Tuva, Şor Türkçe'lerinde] ARGO )
( [Çekoslavakya'da] HANTYRKA )
( [Çin'de] HSIANG T'AN, HSIANG Ç'ANG )
( [Finlandiya'da] MONGERRUS )
( [Hindistan'da] SÂSÎ, DOM, NATÎ [Çingene dili asıllılardır], BALAÎBALAN )
( [Hollanda'da] BARGOENS )
( [İran'da] LÛTRÂ, ZEBÂN-I ZERGERÎ[kuyumcu dili], LOTİZEBÂNÎ, KURBATÎ/ESSÎM ARGOSU[Ar. İran'ın kuzeyinde] )
( [İspanya'da] CALO, [eskiden] GERMANIA )
( [İtalya'da] FURBESCO, ZERGA[Venedik'te], GERGO[Jargon anlamına] )
( [Macaristan'da] TOLVANJNYELV[hırsız dili] )
( [Mısır'da] HALEBÎ ARGOSU )
( [Norveç'te] FANTESPROG )
( [Portekiz'de] CALAO )
( [Romanya'da] ŞMECHEREASCA, LIMBA CARAITORILOR )
( [Rusça] ARGO [Kril abecesiyle APRO], VOROVSKIY YAZIK[hırsız dili] )
( [Yunanistan'da] MALLIARA GLOSA[bayağı dil anlamına] )

- ARISTO ile/ve/||/<>/> EINSTEIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50907 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARİSTO ve HAREZMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16596 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARMADİLLO ile BAĞIRTKAN, TÜYLÜ ARMADİLLO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22420 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Günün 17 saatini uyuyarak geçirirler. [uyku sırasında kaldırmaya çalışsanız da uyanmazlar] )

- ARMADİLLO ile DEV ARMADİLLO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22421 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE 60 kg. ağırlığındalardır. )
( ... İLE En fazla sayıda dişe sahip memelilerdir. )
( ... İLE Tırnakları 20 cm. civarındadır. )

- ARMADİLLO ile DOKUZ KEMERLİ ARMADİLLO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22418 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARMADİLLO ile PANGOLİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22423 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARMADİLLO ile PEMBE GÖĞÜSLÜ ARMADİLLO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARMADİLLO ile ÜÇ KEMERLİ ARMADİLLO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22422 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Top gibi yuvarlanabilen tek türdür. )

- ASSERTION vs. EGO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24433 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AVİZO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40096 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çeki düzenleyenin (keşidecinin), karşı tarafa (muhataba) çek düzenlediğini haber vermesi. )

- AVOKADO:
FUERTE
ile/||/<> HASS ile/||/<> ZUTANO ile/||/<> ETTINGER ile/||/<> BACON ile/||/<> PINKERTON ile/||/<> WURTZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53247 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Türkiye'de daha çok yeğlenen. İLE/||/<> Dünyada daha çok yeğlenen. İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... )
( Eylül, Haziran arası olan bu cinslerin hepsinin hasat zamanları farklıdır. )
( )

- AYDAKİ 3 ZİRVE:
ULUĞ BEY
ve/<> KOPERNIK ve/<> GALILEO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32101 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uluğ Bey, kurduğu sektans sistemi ile 1180 yıldızın konumunu ve bir yılın 365 gün olduğunu, Kopernik'ten 60, Galileo'dan 200 yıl önce, hemen hemen doğru olarak hesaplamıştır. )

- BACCAO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40137 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tüm yaşamlarını ve çözümlerini deniz üzerinde kuran/sürdüren, karaya çıkmayanlar. [Filipinler'de] )

- BANÇO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40180 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Telli bir çalgı. )

- BAŞ DÖNMESİ ile VERTİLİGO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5641 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEN-SEN-O ile/ve/||/<>/> BİZ-SİZ-ONLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51864 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tekil. İLE/VE/||/<>/> Çoğul. )

- BENLİK/EGO ile/ve/||/<> KENDİLİK(BENLİK KİMLİĞİ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48594 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİBERDE:
ÇARLİSTON
ile ACI ÇARLİSTON ile İNCE SİVRİ ile KALIN SİVRİ ile KIL SİVRİ ile KILÇIK SİVRİ ile DOLMA ile KAPYA ile ÜÇBURUN ile KIRMIZI ŞİLİ ile YEŞİL ŞİLİ ile MACAR ÇARLİ ile MACAR DOLMA ile JELAPENO ile KAMPARİ ile SARI KALİFORNİYA ile KIRMIZI KALİFORNİYA ile CİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47758 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİMSEL DEVRİM:
KOPERNİK
ve/<> BRAHE ve/<> KEPLER ve/<> GALILEO ve/<> NEWTON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46901 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KOPERNİK: "Modern astronominin ilk temsilcisi" DEĞİL Antik evren anlayışının son temsilcisi. )
( KEPLER YASALARI (EPITOME | 1618 - 1621) )

- BİSİKLET YARIŞLARINDA:
SARI MAYO
ile/ve YEŞİL MAYO ile/ve BEYAZ MAYO ile/ve KIRMIZI PUANLI MAYO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38803 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bisiklet sporundaki en büyük ödülün simgesidir. [En kısa zamanda turu bitirenin üzerinde olur.] İLE/VE En çok puan toplayanın giydiği. [Sarı mayodan farkı, bazı etaplardaki puanlamalar farklı olduğu için, sprint etaplarında başarılı olanlar daha fazla puan toplayabiliyor. Bu yüzden, sarı ve yeşil mayo, çoğu zaman farklı yarışçılara gider.] İLE/VE En başarılı genç bisikletçiye verilir. [Genç olmak, 26 yaşın altında olmak.] İLE/VE Tırmanış etaplarında toplanan puanlara göre verilir. )

- BİSİKLET ile/ve/değil/<> SİKLO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31871 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/DEĞİL/<> Vietnam'da, bisikletten yapılma çek-çekler. )

- BİSİKLETTE:
MAYO
ile/ve/değil/yerine TAYT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38802 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BM ile NATO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14431 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BOLERO ile BOLERO ile BOLERO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14677 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kısa ve kolsuz hanım ceketi. İLE Ağır ritimli bir İspanyol dansı. İLE Ağır ritimli İspanyol dansının müziği. )

- BORNEO ve/<> KİNABALU TEPESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32837 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Borneo Adası'nın en yüksek tepesi, 4101 m. yüksekliğiyle, Sabah eyalatinin başkenti olan Kota Kinabalu kentindedir. )

- BORNEO ile/ve/<> SABAH (EYALETİ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32840 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> Yerel dildeki "Sabah"ın sözcük anlamı, "rüzgârın altındaki kara" olarak çevrilmektedir. )
( ... İLE/VE/<> Arazinin dağlık ve ormanla kaplı olmasından dolayı, nüfusun %75'i [1.5 milyon], sahillerdeki ovalarda yaşamaktadır. )
( ... İLE/VE/<> Çin ile Sabah arasındaki ticaret ilişkileri, Song Hanedanı döneminde başlamış. XVII. yüzyılda, Sabah, Brunei Sultanlığı'nın bir parçasıymış ve günümüzde Filipinler'e ait olan doğu bölgesi, çıkan kargaşa sonunda, Sulu Sultanı'na verilmiş. 1877'de, İngiliz donanmasının, bölgedeki korsanlığa son vermesinden sonra, Borneo'nun kuzeyi, Brunei ve Sulu tarafından Avusturya'lı baron Johann Overbeck'e bırakılmış, o da burayı, [İngiliz] Dent kardeşlere satmış.
II. Dünya Savaşı sırasında, Japonlar tarafından işgal edilen Sabah [ya da o dönemdeki adıyla Kuzey Borneo], 16 Eylül 1963'te, [Londra'nın da etkisiyle] Malezya'ya katılmıştır. )

- BORSA:
KRİPTO
ile HİSSE SENEDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54350 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [süresi] 24 saat. İLE 8 saat. )
( Daha zor. İLE Daha kolay. )

- BRENTANO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40412 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( SEÇKİNLERİN OKUDUĞU FİLOZOF )

- BU/ŞU ile/ve O
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3083 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Halihazırda/anda Olan. [ŞOL] İLE/VE Olmuş/olan/olabilecek. )

- BU ile ŞU ile O
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/859 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BUFFALO ile BİZON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22329 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir cins yaban sığırları. )
( Afrika ve Güney Amerika'da yaşarlar. İLE Kuzey Amerika büyük düzlüklerinde yaşarlar. )
( ... İLE Kuzey Amerika'nın en büyük memelisilerdir. [1 ton ağırlığında, 3 metre uzunluğundaki erişkin bir eril bizonun sırt yumrularının arasındaki mesafe, 2 metreyi bulabilmektedir.] )
( ... İLE Ağırlıklarının %40'ını sindirim yolları oluşturur. [Midelerinin dördüncü gözü 300 litrelik kapasiteye sahiptir.] [Bir ağız dolusu otu sindirmeleri 90 saatlerini alır.] )
( ... İLE İnekler gibi geviş getirirler fakat 1/3 oranında daha fazla besin elde ederler. )
( Hörgüçleri, kocaman başları için enerji tasarrufu sağlayan bir manivela işlevi görür. Böylece ağzın sürekli zemine yakın, yemeye hazır şekilde durmasını sağlar. )
( Bufalo ile Bizon )
( ... İLE XVII. yüzyılda 60 milyon iken, XIX. yüzyılın sonunda sadece birkaç yüze düşmüştür. Sürülerin uzunluğu 80 kilometreye, genişliği 30 kilometreye kadar çıkabiliyordu. [1890'da 635 bizon kalmıştı. Günümüzde ise otlaklarda dolaşan 50.000 bizon vardır.] )

- BURKİNA FASO =/< YUKARI VOLTA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32617 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... =/< Önceki adı. )

- CİRO ile/değil BİLÂNÇO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28432 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CİRO ile KÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28431 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CREDO UT INTELLIGAM ile/ve/||/<> NOVETIM TE, NOVETIM ME ile/ve/||/<> TE INVOCO, DEUS VERITAS ile/ve/||/<> DEUS SAPIENTIA ile/ve/||/<> DEUS BEATITUDO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50897 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CUICUILCO ile/ve STONEHENGE ile/ve AVEBURY ile/ve CASTLERIGG ile/ve NEWGRANGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19026 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Meksika. İLE/VE İngiltere'de. İLE/VE İngiltere'de. İLE/VE İngiltere'de. İLE/VE İrlanda'da. )

- ÇOBAN ile GAUCHO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32167 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Patangonya'da yaşayan koyun çobanları. )

- ÇÖP ve/<> KİLO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32550 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ancak/sadece kişinin/insanın oluşturdukları. )

- DALI ile PICASSO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52604 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DANS ile KALİPSO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54048 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Jamaika'dan yayılmış iki zamanlı bir dans. | Bu dansın müziği. )

- DAVID RICARDO ile/ve/||/<>/> ADAM SMITH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52740 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 16 Haziran 1723 - 17 Temmuz 1790 İLE/VE/||/<> 18 Nisan 1772 - 11 Eylül 1823 )

- DAVULLAR'DA:
TRAMPET[İng. < DRUMBEAT]
ile/ve KÖS/GROSKES ile/ve NAKKARE[Ar.] ile/ve TIMPANO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13736 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İki değnek ile çalınan küçük davul. İLE/VE Büyük davul. İLE/VE Mehterhanede kullanılan davul. İLE/VE Orkestra'da kullanılan davul. )

- DE JURE ile DE FACTO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51100 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yöntem ve kurallara dayanır. İLE Ötekilerinin inancına dayanır. )

- DEPO ile/ve/||/<> ANTREPO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49306 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEPO ile HANGAR[Fr. < Cerm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37099 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Uçak, araba, tarım aracı, eşya gibi nesneleri barındırmaya yarayan, kapalı yer. )

- DEPO değil/yerine/= YIĞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38565 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEVE ile GUNAKO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32164 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Patagonya devesi. )

- DİNAMO ile LOKOMOTİF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/130 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOBITO ile/ve COGITO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15929 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOMİNO ile AZNİF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bir tür domino oyunu. )

- DOMİNO ile MAHJONGG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29238 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜET/DÜO ile DÜETTO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36416 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İki ses için ya da iki müzik aygıtı için düzenlenmiş müzik parçası. | İki kişi tarafından, birlikte söylenilen şarkı. İLE Küçük düet. )

- EFFECT vs./and ECHO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24673 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EIDOKSOS ve ARISTO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15915 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Akademi'nin kurulmasında! )

- EKİZ ÇEKİMİNDE:
DİYAFRAM
ile/ve/||/<> ENSTANTANE ile/ve/||/<> ISO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39065 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- EKVADOR ve/<> QUITO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32782 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Güney Amerika ülkesi. VE/<> Ekvador'un başkenti. )
( Yanardağlar Ülkesi. VE/<> Sönmüş bir yanardağın eteklerinde, deniz seviyesinden 2800 m. yükseklikte kurulmuş bir başkent. )
( ... VE/<> Ekvator çizgisine 22 km. mesafede bulunan başkentte, gece ve gündüzlerin uzunlukları yıl boyunca aynıdır. )
( ... VE/<> Dört mevsim değil iki mevsim yaşanmaktadır.[Kış aylarında, 10 °C'nin altına inmemektedir.][Yaz aylarında, gündüz sıcaktan pişerken, gece soğuktan donabiliyorsunuz.] )
( ... VE/<> Yüksekliğinden dolayı, birkaç gün, halsizlik, isteksizlik ve baş ağrısı çekilebilmektedir. )

- ELMAS'TA:
SIRÇA
ile/ve KARAVANA ile/ve PERO ile/ve ROZA ile/ve CULLINAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14449 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ham. İLE/VE Yassı ve ince. İLE/VE Armut şeklinde tek parça. İLE/VE Pembe. Hollanda taşı. İLE/VE Dünyanın en büyük elması. Afrika yıldızı. Yapuk. )

- EMBRİYO = RÜŞEYM = EMBRYON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13364 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EN KALABALIK KENT/LER:
MUMBAI
ile TOKYO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40914 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 12,8 milyonluk nüfusu ve 440 km²'lik yüzölçümüyle km² başına 29,042 kişi!

İLE

13,500 km² üzerinde yaşayan 35,2 milyon kişi.[eğer bütün anakent alanı dahil edilirse] )

- EROS ve/||/<> LİBİDO
ile/ve/||/<>/<
TANATOS ve/||/<> DESTRUDO

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15945 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eşeysel ve varoluş yönünde dürtü ve güdü. İLE/VE/||/<>/< Varoluşsal dürtü ve güdü. )
( SIGMUND FREUD ile/ve/||/<>/< EDOARDO WEISS )

- ESKİ QUITO ile/ve/<> YENİ QUITO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32787 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yaşayan hazine olarak tanımlanan eski Quito, 1978 yılında, Dünya Miras Dizini'ne giren, dünyadaki ilk kenttir.[İkinci sırada giren ise Polonya'nın Krakov kentidir.] İLE/VE/<> Ekvador'un başkenti. )

- ESKİMO ile/değil/yerine İNUİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6478 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kanada, Alaska ve Grönland'ın yüksek enlemlerindeki kutup bölgelerindeki yaşayanları ifade eder. İLE/DEĞİL/YERİNE Kanada'nın kuzeyinde ve Grönland'ın bazı bölgelerinde yaşayan halk. )
( [CREE ve ALGONKİN Kızılderililerinin verdiği bir addır.] Sözcük karşılığı "Başka bir dil konuşan" | "Başka ülkeden olan kişi" | "Çiğ et yiyen". İLE/DEĞİL/YERİNE Sözcük karşılığı "İnsan" | Halk. )
( Kanada'da Eskimo demek kabalıktır fakat Alaska'da Eskimolar bundan memnuniyet duyarlar. )
( Eskimo-Aleut dil ailesindeki diller, dünyadaki dillerin hiçbiriyle akraba olmayıp sadece birbirleriyle akrabadır. )
( Gelişmekte olan İnuitçe, Alaska'nın kuzeyinde, Kanada'da ve Grönland'da konuşulur. )
( Ortalama boyları 1,62'dir ve ortalama yaşam süreleri 39'dur. )
( Kendi aralarında da birbirlerini İnuit olarak tanımlarlar. )

- ESPERANTO ile/ve POLİGRAFİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8698 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 1887'de, Polonya'lı Zamenhof (Dr.) tarafından ortaya atılan ve dünyadaki tüm bireylerin anlaşabilmeleri için düzenlenmiş, 16 kurala dayanan, kolay bir yapma dil. İLE/VE ... )

- FADO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41052 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Portekiz ulusal müziği. )

- FAGOT ile/ve FAGOTTO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13711 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FASO FİSO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10761 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sıradan. Anlamsız. )

- FASO-FİSO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10204 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FELSEFE:
PHILO
ve SOPHIA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15015 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sevgi. VE Bilgelik. [Bilgelik Sevgisi] )
( BİLGE değil BİLGE/LİK SEVGİSİ )
( Etkin. VE Edilgin. )

- FLAMİNGO ile BATI HİNT FLAMİNGOLARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22739 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kuluçkalarını Karayipler'de kurarlar. )
( ... İLE Yavrularını, önceden sindirdikleri karides suyuyla 1 ay boyunca beslerler. [Daha sonra Güney Amerika'ya birlikte göçerler.] )
( Flamingoların, özellikle sudayken, tek ayakları üzerinde durmalarının nedeni, ayaklarını dinlendirme değil gövdelerini sıcak tutma çabasıdır. Bu şekilde, daha az ısı kaybederler. )

- FLAMİNGO ile ŞİLİ FLAMİNGOSU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54166 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FORTE ile FORTEPİYANO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36790 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Parçanın, güçlü çalınacağını gösterir. İLE F.P. harfleriyle gösterilen, parçanın, önce güçlü çalınıp söylenileceğini, hemen sonrasında, hafifletileceğini belirten terim. )

- FORTE ile FORTİSSİMO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36791 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Parçanın, güçlü çalınacağını gösterir. İLE Bir müzik yapıtında, bazı bölümlerin çok güçlü çalınması gerektiğini belirtir. )

- GALILEO ve/||/<>/< VINCENZO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50890 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GAUDI ve/<> ETSURO SOTO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48326 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEKO ile YAPRAK KUYRUKLU GEKO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48167 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GERARDO MATOS RODRIGUEZ ve EDUARDO GALEANO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "La Comparsita" tangosunun bestecisi. VE Latin Amerika'yı şiir tadındaki yazılarıyla anlatan yazar.["Aşkın ve Savaşın, Gündüz ve Geceleri" adlı kitabını okumanızı salık veririz.] )
( İkisi de, Uruguay'lıdır. )

- GİİNGO ile GINKO(-BLOBA)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41193 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GİTAR ile CAVAQUINHO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54305 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GİTAR ile CHARANGO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54306 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GOING TO DO vs. SHOULD DO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23131 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GPS ile GLONASS ile GALILEO ile BEIDOU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48445 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Amerika'nın. İLE Rusya'nın. İLE Avrupa'nın. İLE Çin'in. )

- GRAVE ile LARGO ile LARGETTO ile LENTO ile ADAGIO ile ALLEGRO ile ALLEGRETTO ile ANDANTE ile ANDANTINO ile ANIMATO ile APPASIONATO ile VIVACE ile PRESTO ile PRESTESSIMO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13649 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bir parçanın, ağır ve görkemli çalınacağını/söylenileceğini anlatır. | Bu ağırlıkta çalınan müzik parçası. İLE Bir parçanın, largodan çabuk ve hafif çalınacağını anlatır. | Bu biçimde çalınan müzik parçası. İLE Bir parçanın, ağır çalınacağını anlatır. | Bu tempoda çalınan parça. İLE Yavaş, ağır olarak. | Bu biçimde çalınan beste. İLE Bir parçanın, canlı, neşeli ve hızlı çalınacağını anlatır. İLE Bir parçanın, allegrodan biraz daha ağır çalınacağını anlatır. Yarı yavaş, adagio ile andantino arası. İLE Andanteden daha canlı, daha hızlı. İLE Bir parçanın, canlı çalınacağını anlatır. İLE Bir parçanın, coşkunca çalınacağını anlatır. İLE Canlı ve hızlı. İLE Çabuk, çok çabuk bir tempo ile. | Bu tempo ile çalınan müzik parçası. İLE Çok çabuk, aşırı hızlı. )

- GRİNGO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41239 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İspanya'da, anadilleri İngilizce olan yabancılar. )

- GULO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41261 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kuzey kutup bölgesinde yaşayan memeli ve yırtıcı bir hayvan. )

- GÜREŞ/JUDO ile KURAŞ/KURASH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54820 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Açıklamalar için burayı tıklayınız... | Ayrıca, www.kurash-ika.org adresinden de yararlanılabilir. )

- HALK YÖNETİMİ ile/ve/||/<> ÜNİVERSİTE ile/ve/||/<> TİYATRO ile/ve/||/<> SPOR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35225 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İyonya'lıların, insanlığın gelişimindeki önemli katkı eşikleri. )

- HAMAM ile SAUNA[Fince] ile FURO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18967 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Fin hamamı. İLE Japon hamamı. )

- HAREKET HALİNDEKİ TEK BUZUL:
PERITO MORENO

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32174 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dünyanın, hareket halindeki tek buzulu olan bu buzul, adını, Patagonya'da uzun süre bilimsel çalışmalar yapan, Şili-Arjantin sınırının da çizilmesine yardımcı olan, ancak bu buzulu hiç görememiş olan Francisio Moreno'dan almıştır. [Buzullar, genellikle yükseklerde (Tibet, Himalaya gibi) ya da Kutup'a çok yakın enlemlerde (Grönland, Alaska, Antartika gibi) oluşur. Bu durumda, her iki etmen de bulunmamaktadır. Bu buzulu, bol kar, rüzgâr ve nem ortaya çıkarmıştır.] )
( 257 km² yüzeye, 34 km. uzunluğa ve 4 km. genişliğe sahiptir. Gölle buluştuğu noktada yüksekliği 60 m.[su altında 100 m. daha | gölden 6 km. geride ise 400 m.] )
( Her gün 1-2 cm. ilerleyen buzulun hacminde pek bir azalma olmadığı belirtiliyor. )

- HERO ve/||/<> İLKBAHAR, YAZ, SONBAHAR, KIŞ... VE İLKBAHAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54504 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ve/||/<> )
( )

- HİNATERA ile HİNATERO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6505 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HOŞAF[Fars.]/SÖZ KESEN ile KİFÂYE/KOMPOSTO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8211 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kurudan yapılır. İLE Tazeden yapılır. )
( Sıvı yoğundur. İLE Ürün yoğundur. )
( Yemek sırasında/yanında içilir. İLE Yemek sonrasında içilir/yenir. )
( Şekerli de şekersiz de olabilir. İLE Şekerlidir. )

- HOTANTO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37379 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Güneybatı Afrika'da yaşayan ilkel bir boy. )

- IGO ile INGO ile PVO ile BINGO ile TGO ile HO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28269 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- INFO yerine BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13507 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- INTELLECTUS ile RATIO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33480 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Evrenselliği olanlar/da. İLE Tüm varolanlar/da. )

- İD ile/ve/||/<> EGO ile/ve/||/<> SÜPER EGO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7958 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İGLOO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41563 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İGLU, APUTİAK )

- İLK PORNO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25566 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLK TİYATRO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25556 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41622 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Erkeğin eşine yanaşmaması için yemin etmesi. )

- İMPETİGO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41632 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir tür deri hastalığı. )

- İNTERMEZZO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41669 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir bütün oluşturan parçalar. )

- İPEK ile/değil/yerine CUPRO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49311 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dünyanın ilk vegan kumaşı... Cupro )

- İSVİÇRE-BELLINZONA'DA, ÜÇ KALE:
CASTELGRANDE
ile/ve/||/<> MONTEBELLO ile/ve/||/<> SASSO CORBARO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47730 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- JARGON ile ARGO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8669 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- JİGOLO ile DREAMBOY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6503 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- JİGOLO ile/değil GENÇ SEVGİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6504 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAFKASYA'DA:
KISLOVODSK
ile/ve MINERALNIY VODO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18970 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sıcak su. İLE/VE Mineral su. )

- KAKAO ||/<> BAMYA ||/<> PAMUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51037 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KALIN O ile İNCE O
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49261 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ot, ova, ocak, ordu, orman, ortak, bando, solo, fono, foto, biblo. İLE Lokomotif, Lodos, Gol, Lokanta, Londra, Psikolog, Sosyolog, Alkol, Mentol, Meteoroloji. )
( Lobutları, loş locasında notalayan normal lort, losyoncusunun lokantasında, nohutları, lokumlarla karıştırdı. )
( - Londra yolundaki loş evlerde, nohut, noksan lokmadır.
- Alkolik lort, lokantanın locasında, lokumları, lokma lokma yuttu.
- Hollanda’da, psikolog olan lokomotifçi, orduda, bandocu oldu.
- Doğramacı oğlu, doğduğu zaman, doğru, yoğurtçuya koşmuş. )

- KARA ÇARŞAF ile BUNKO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32151 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Özbekçe'de. )

- KARAR ile KOMPLO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2888 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bir kişiye karşı toplu olarak alınan karar. )

- KAYIK ile MUKJENSO MOKORO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32927 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Mukjenso ağacından yapılan yerel kayık.[Chobe Irmağı - Botswana] )

- KEKLİK ile BAYAĞI KAR KEKLİĞİ/RİEKKO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51732 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KERTENKELE ile/ve GEKO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22395 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KISA SÜRELİ BELLEK ile/ve/değil YANKISAL DEPO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5295 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 10 - 30 saniye. İLE/VE/DEĞİL 250 milisaniye - 4 saniye. )

- KIZ/KADIN ile VİRAGO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6358 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Erkek gibi davranan ve giyinen kadın/kız. | Kavgacı/şirret kadın. )

- KİLER ile DEPO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13933 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİLO ile LİBRE[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38121 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Yarım kilogramlık bir ağırlık ölçü birimi. )

- KİMLİK (KARTI) ile PASO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3395 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİMONO ile/değil HANBOK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45074 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Geleneksel Japon giysisi. İLE/DEĞİL Geleneksel Kore giysisi. )

- KİRPİ ile ARMADİLLO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22417 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE 20 türü vardır. [30-40 milyon civarındalardır] [hepsi de Amerika'da yaşarlar] )
( ... İLE 60 milyon yıldır yeryüzündelerdir. )
( ... İLE Soluklarını 6 dakikaya kadar tutabilirler. [Uzun bir mesafe almaları gerektiğinde ciğerlerini havayla doldurup, midelerini can yeleği gibi şişirirler] )
( ... İLE Ürkütüldüklerinde ve bir savunma mekanizması olarak metrelerce havaya sıçrarlar. )
( ... İLE Teksas eyaletindeki her iki memeliden biri armadillodur. [Öteki ise, Teksas Uzunboynuz sığırıdır.("Teksas hız kesicisi" takma adıyla da anılırlar)] )
( Armadillo'lar, en büyük penise sahip memelidir. )
( [Azteklerde] ... ile AZOTOCHTLI[: Kaplumbağamsı tavşan.] )
( ... ile Armadillo | Armadillo )
( ... İLE Fareler [ve insanlar] dışında, cüzzamdan ciddi biçimde etkilenen tek hayvan türüdür. [Amerika'nın Louisiana eyaletindeki armadillolarının çoğu cüzzamlıdır] )
( Çözümler/Çareler...

Kendimizi, ayakta, dikey | durumda görerek değil O küre/yuvarlak biçimdeki bir bütün ve tüm bütünlüklerin önemli bir parçası olarak görüp birbirimizle, yaşamda, doğada ve doğayla uyumlu bir akış/yuvarlanış içinde olmamızda!... )

- KLARNET ile/ve/< ŞİLAMO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13680 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 1690'da oluşmuştur. İLE/VE/< Şilamo, klarnetin önceki/ilk halidir. )

- KOKAKO ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42072 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yeni Zelanda'ya özgü bir kuş. )

- KOLUGO ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42074 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Asya'ya özgü memeli bir hayvan. )

- KONÇERTO ile KONÇERTO GROSSO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13646 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tek. İLE Çoklu. )
( İlk Konçerto: Trompet ile yapılmıştır. [GASPARO TORELLI] )

- KONGO ile KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ(ZAİRE)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18994 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KORNA ile/değil KORNO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13708 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KORO değil/yerine/= KÜMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38411 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KORO ile/ve/<> ORATORYO[İt.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38943 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> Solo sesler, koro ve orkestra için yazılmış, oyun öğesi bulunmayan, kutsal nitelikte müzik yapıtı. )

- KOVBOY ile/ve GOŞO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6475 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Amerika'da. İLE/VE Güney Amerika'da. )

- KREŞANDO değil/yerine/= GİDEREK ARTAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KRİKO değil/yerine/= KALDIRICI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12315 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUARK ile/ve NÖTRİNO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28719 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUMAŞ ile KALİKO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41833 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bir tür pamuklu kumaş. )

- KUPA ile/ve/||/<>/> MAÇA ile/ve/||/<>/> KARO ile/ve/||/<>/> SİNEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54951 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [simgeledikleri] Asiller. İLE/VE/||/<>/> Ordu. İLE/VE/||/<>/> Orta sınıf. İLE/VE/||/<>/> (Yoksul) Halk. )
( İskambil kartları, tarım takvimi düzenlemesidir. Bir yılda 52 kart olduğundan, her kart, bir haftayı simgelemektedir.[Kart renkleri de dört mevsimi simgeler.]

Her rengin, onüç olması, bir mevsimde, onüç haftanın olmasına karşılık gelir.

Her rengin kartlarının değerini topladığımızda 91 eder. [1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10(Vale) + 11(Dam/kız) + 12(Rua/Papaz) + 13 = 91] (Bu da bir mevsimdeki gün sayılarını simgeler.) Yılda dört mevsim olduğundan, 91 x 4 = 364 gün olarak bir yıla karşılık gelir.

İki "Joker"den biri, yılı tamamlar.[364 + 1] İkinci "Joker" de dört yılda bir gelen "artık yıl"ın gün sayısını tamamlar.

Her mevsim, Rua/Papaz ile simgelenir. Mevsim değişikliğini de "As" sağlar. )

- KYOTO ile/ve/||/<> TOKYO ile/ve/||/<> FUKUOKA ile/ve/||/<> HİROŞİMA ile/ve/||/<> İNOKAŞİRA ile/ve/||/<> GİNZA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55112 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Japonca'daki anlamı/karşılıkları]
Başkent. İLE/VE/||/<> Doğu başkenti. İLE/VE/||/<> Mutlu tepe. İLE/VE/||/<> Büyük ada. İLE/VE/||/<> Kuyubaşı. İLE/VE/||/<> Darphane. )

- LAKTOZ İNTOLERANSI ile/ve/değil/||/<> SİBO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53216 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/DEĞİL/||/<> İnce bağırsaklarda aşırı miktarda bakteri üremesine bağlı olarak gelişen, yeni tanımlanmış bir hastalıktır. [Mide ağrısı, hazımsızlık, gaz, ishal ya da kabızlık başlıca belirtileridir. Zamanla beslenme bozukluğu gelişebilir. Hastalık, solukta hidrojen ve metan ölçümü ile teşhis edilir. Tedavide geniş spektrumlu antibiyotiklerden ve özel diyetten yararlanılır.] )
( )

- LAMA ile/ve/değil GUANAKO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22295 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/DEĞİL Yabani lama. Lamaların atası. Güney Amerika ve özellikle Patagonya'da bulunur. )
( Lama ile Guanako )

- LARGO ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42165 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ağır tempo. )

- LEGO ile PUZZLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14367 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LEMUR ile BARDRO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48181 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kuzey Madagaskar bataklıklarında yaşarlar. )

- LEONARDO DA VINCI ile RAFFAELLO DI SANZIO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52609 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LİTRE ile KİLO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11133 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LİVRE/LİBRETTO ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42211 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Operanın söz kısmı. Opera kitabı. )

- LONGYİ:
PASO
ile/<> HTA MEİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46798 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Myanmar'da] Erillerin giydiği etek. İLE/<> Dişillerin giydiği etek. )

- LOUIS COZOLINO ve/||/<> RENE SPITZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51862 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Toplumsal beyin ilkesi: insan beyni ve zihni, ancak başka bir zihin/kişi ile büyüyebilir. VE/||/<> ... )

- LUMBAGO ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42221 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bel ağrısı. )

- M'BORORO ile/ve/<> FULANİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31650 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Orta Afrika Cumhuriyeti nüfusunun %15'ini oluşturan müslüman kabileler. )

- MAGANDA ile MAÇO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6335 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAHZEN ile DEPO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13934 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAKE vs. DO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24935 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MALİ ve/<> BAMAKO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32611 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... VE/<> Mali'nin başkenti. [: Timsah havuzu.] )

- MALİ ve/<> BURKİNA FASO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32616 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İkisi de, Batı Afrika müziğinin çıkış noktasıdır.[Mali'nin adını dünyaya duyuran, SALIF KEITEN'in müziğini dinlemenizi salık veririz.] )

- MANDA ile/ve KORABO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22335 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Malezya'da yaşar. )

- MARCOS:
MARGARITAS
ve/||/<> ALTAMIRANO ve/||/<> RANCHONUEVO ve/||/<> COMITAN ve/||/<> OCOSINGO ve/||/<> SAN CRISTOBAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36635 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zapatist Ulusal Kurtuluş Örgütü'nün, altı kentin başharflerinden oluşan Meksika yerlilerinin önderi. )

- MARUL ile/<> KIVIRCIK ile/<> GÖBEK ile/<> LOLOROSSO ile/<> ÇİN MARULU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36078 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAYMUN ile MAGO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kızılsarı tüylü bir maymun. )

- MAYMUN ile POTTO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22230 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Afrika'da yaşar. )

- MAYSTRO/MAESTRO değil/yerine/= UNGAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38422 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Besteci. | Orkestra şefi. )

- MEDİNE ve TİLLO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20844 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aydınlar Şehri. VE Siirt'te bulunan bu ilçe için de "Aydınlar Şehri" tnaımı geçmektedir. )

- MELEZ[Ar.]/METİS[Fr.] ile MESTİZO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32788 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kızılderili-İspanyol melezi. )

- MERIT PTAH ve/||/<> ENHEDUANNA ve/||/<> AGANICE ve/||/<> TAPPUTI-BELATIKALLIM ve/||/<> SONDUK ve/||/<> THEANO ve/||/<> AGLAONIKE ve/||/<> ASPASIA ve/||/<> HIPPARCHIA ve/||/<> PAN CHAO ve/||/<> HYPATIA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53058 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Merit Ptah bilindiği kadarıyla, tarihte kayıtlı en eski kadın hekim ve bilim tarihinde adı geçen ilk kadındır. Krallar Vadisi'ndeki bir Mısır mezarına resmi çizilidir. Burada Merit Ptah, oğlu olan yüksek bir rahip tarafından "başhekim" olarak tasvir edilmiştir.

VE/||/<>

Astronom, matematikçi ve şair. Ay Tanrısı Nanna'nın Ur Kenti'ndeki ana tapınağının başrahibesi Enheduanna, yıldızlar ve ayın döngülerini kaydetmek için gözlemciler görevlendiren ilk rahibedir. Döneminde, gökcisimlerinin hareketlerini gösteren haritalar yapılmıştır. Enheduanna,ilk dinsel takvimlerden biri olan ay takviminin oluşturulmasına katkıda bulunur. Bu takvim, günümüzde hâlâ Paskalya Yortusu, Hamursuz Bayramı gibi dinsel uygulamaları tarihlendirmek için kullanılır. Çalışmalarının ve ilahilerinin yanında, Enheduenna'nın 42 epik şiiri de tabletler üzerinde günümüze ulaşmıştır. Kayıtlı edebiyat tarihinde birinci tekil şahıs kullanarak yazan ilk kişidir. Enheduanna'ya ait taştan bir disk ve iki mühür günümüze kadar ulaşmıştır. Disk üzerinde üç yardımcısıyla birlikte görülen Enheduenna'nın kabartması profildendir. Bu kabartmanın arkasında, Enheduanna, "Nanna'nın (Ay Tanrısı) karısı ve Sargon'un kızı" olarak tanımlanır.

VE/||/<>

Doğa filozofu. Aganice, gezegenlerin hareketlerini tahmin edebilmek için bir sistem geliştirmiştir.

VE/||/<>

Mezopotamyalı kimyager. Tapputi-Belatikallim, çeşitli kimyasallarla çalışmalar yaparak parfüm ve kozmetik malzemeler elde etmiştir. Tapputi Belatikallim'in adı, günümüze bir tablet üzerinde gelmiştir. Parfüm üretimi Mezopotamya'da çok önemliydi. Çünkü aromatik maddeler, kozmetik dışında ilaç ve dinsel amaçlarla da kullanılırdı. Parfümcülük araçları ve tarifleri, aşçılıkta kullanılanlara benzerdi. Parfüm üretiminde kullanabilmek için, bitkilerin özütlerini çıkaracak farklı kimyasal teknikler geliştirilmişti.

VE/||/<>

Silla Krallığı'nın kraliçesi ve astronom. Sonduk, Uzakdoğu'da bilinen ilk gözlemevini inşa ettirmiştir. Hanedanındaki tüm erkeklerin ölmüş olması nedeniyle MÖ 634'de tahta oturan Kraliçe Sonduk, MÖ 647'ye kadar Silla Krallığı'nı (bugünkü Kore) yönetir. Bu krallığa yöneticilik yapacak üç kadından ilkidir. Savaşlarla geçen hükümranlığı sırasında, krallığını bir arada tutabilmeyi başarır ve Çin'le ilişkilerini geliştirir. Sonduk'un yaptırdığı, ay ve yıldızların kulesi (Ch'omsong-dae) adıyla anılan gözlemevi, eski Silla Başşehri Kyongju'da, günümüze kadar ulaşmıştır.

VE/||/<>

Pisagorcu, Antik Ege'li filozof. Pisagor'un yandaşı ve karısı olan Theano, Pisagor'dan sonra Pisagorcu topluluğu yönetmiştir. Onun döneminde Pisagor öğretisi, Antik Ege'nin tümüne ve Mısır'a dek yayılır. Theano, yaşadığı zamanda hastalık sağaltıcı özelliğiyle de tanınmaktadır. Theano başlangıçta, Pisagor'un dinleyicisidir. Ciddi ve sert ahlaklı filozofu, erdemleri ve bilgiye susamışlığıyla etkiler, böylece evlenirler. Yerel yönetim üzerindeki etkileriyle tepki çeken Pisagor'cu topluluk, en sonunda düşmanlarının saldırısına uğrar. Pisagor'un bu saldırıdan sağ çıkıp çıkmadığı bilinmemektedir. Ama bu olaylardan sonra dağılan Pisagor'cu topluluğu tekrar toparlayan Theano olmuştur. Kızları Damo, Mya, Arignote birlikte topluluğu manevi olarak bir arada tutmaya çalışmıştır. Theano'dan bize anlamlı, kısa sözler ve ahlak öğütlerinden oluşan toplu anlatılar kalmıştır. Bir yandan kendi düşüncelerini, ama öbür yandan Pisagor'un düşüncelerini yazmıştır.

VE/||/<>

Antik Egeli, astronom. Aglaonike, ay tutulmalarının zaman ve konumunu tahmin etme konusunda uzmanlaşmıştır. Teselya'da yaşadı. Zamanın insanları Aglaonike'nin istediğinde ayı kaybedebildiğini sanmış; bu niteliğini cinsiyetinden ötürü, bilimsel birikiminden çok güçlü bir büyücü olmasına bağlamışlardır. Tarihin ilk kadın astronomlarından olan Aglaonike'nin adını Venüs gezegeninde bir krater yaşatıyor.

VE/||/<>

Antik Ege'de yaşamış, Milet'li filozof. Aspasia Antik Ege düşüncesinde, özellikle Sokrates üzerinde etkili olmuştur. Sokrates'in Aspasia ile felsefi konuşmalar yaptığı ve bu düşünce alışverişinden çok şeyler öğrendiği bilinir. Hatta Sokratik yöntem olarak bilinen yöntemin, gerçekte Aspasia'nın yöntemi olduğunu ve öğrencisi Sokrates'in bunu gençlik yıllarında ondan öğrendiği tahmin edilmektedir. Aspasia, 20'li yaşlarında Atina'ya gider ve kendisinden 30 yaş büyük devlet adamı Perikles'le evlenir. Aspaisa'nın Perikles'in politikaları üzerinde çok etkili olduğu bilinir. Hatta, Perikles'in bazı konuşmalarını Aspasia'nın yazdığına ilişkin kanıtlar vardır. Aspasia Atina'da Anaxagoras, Archimedes, Sophokles ve Sokrates gibi birçok filozofun müdavimleri arasında olduğu, devlet adamları, sanatçılar ve iyi eğitim almış kadınların geldiği, tartışmaların yapıldığı bir salon açar. Böylelikle bir kadın, Atina düşünce yaşamını derinden etkileyen bir oluşumu gerçekleştirmiş olur. Aspasia'nın salonu uzun yıllar açık kalır ve Aspasia "üst düzeyde diyalektik ve retorik hocası" olarak aranan bir kişi olmayı sürdürür. Bugün Aspasia'nın bir büstü, İzmir Arkeoloji Müzesi'nde de yer almaktadır.

VE/||/<>

Kinik okulundan, Antik Ege'li filozof. Hipparchia felsefesiyle, Sokrates'in öğrencisi Antisthenes'in kurduğu Kinik okulundan sayılır. Kadınların geleneksel rollerinden kurtulmaları için de mücadele etmiştir. Ailesi, soylu ve zengindir. Hipparchia erkek kardeşi aracılığıyla, Kinik filozoflardan Krates ile tanışır. Kinizm, gereksinimsizlik öğretisini temsil etmektedir. Bu öğreti, gereksinimlerin insanı toplumun kurallarına ve zorlamalarına bağladığını söylerdi. Hipparchia, Krates'in öğretisinden o kadar etkilenir ki ailesinin karşı çıkmasına rağmen onunla evlenir ve devamında onun yoksul, göçebe hayatına katılır.

VE/||/<>

Çin'li tarihçi ve yazar. Pan Chao, Çin İmparatorluğu'nun tarihini anlatan ve birkaç kuşak tarihçinin üzerinde çalıştığı Han'ın Kitabı'nı tamamlamıştır. Ayrıca 8 adet kronolojik tablo hazırlamış ve astronomi üzerine bir de tez yazmıştır. En ünlü yapıtı ise, Kadınlar İçin Dersler'dir (Nu Jie). Ahlaki öğütler içeren bu kitapta Chao, kadınların erkeklere "mutlak itaatini" önerir. Pan Chao, edebiyatçıların ürünleri üzerine yorumlar ve şiirler de yazmıştır.

VE/||/<>

İskenderiye'li filozof ve matematikçi. Hypatia, Antikçağ'ın son dönemlerinin en etkili ve önemli bilgini, Yeni Platoncu felsefenin temsilcisidir. Üniversitede felsefe, matematik ve astronomi dersleri vermiştir. Hypatia, İskenderiye Üniversitesi'nde matematik dersleri veren ve bu okulun yöneticiliğini de yapan babası Theon tarafından, "yetkin bir insan olması" amacıyla yetiştirilir. Hypatia daha genç yaşlarda, soru sormayı, araştırmayı ve kuşku duymayı öğrenir. Babası onun, el sanatları, şiir, felsefe, din, astronomi, astroloji ve matematik konularında eksiksiz bilgilenmesi için elinden geleni yapar. Hypatia hitabet sanatında da gelişir; güzel ve etkili konuşmasını öğrenir. Hypatia biraz büyüdüğünde, dünyayı dolaşmaya çıkar. Roma'ya ve Atina'ya gider. Yeni Platoncu düşünür Plutarkhos'dan dersler alır. Kimi kaynağa göre 1 yıl, kimine göre 10 yıl sonra İskenderiye'ye döner. Aranan ve sevilen bir öğretmen olur. Avrupa, Asya ve Afrika'nın çeşitli bölgelerinden gelen öğrenciler, sınıfını ve evini doldurur. Hypatia, güzelliği, bilgisi ve zekâsıyla, saygı ve hayran lık uyandırmaktadır. Hypatia matematik üzerine birçok yapıt yazmıştır. Ne yazık ki, çoğu ünlü İskenderiye yangınında zarar gören bu yapıtlardan günümüze parçalar ulaşmıştır. En önemli yapıtı, cebirin babası sayılan Diophantos'un Aritmetica'sına yaptığı 13 ciltlik yorumdur. Hypatia, Diophantos'un eşitliklerine alternatif çözümler üzerinde çalışmıştır. Bunlar sonradan, Diophantos'un yapıtları içine alınmıştır. Hypatia'nın Diophantos'un astronomi üzerine çalışmalarına katkıda bulunan bir yapıtı daha vardır. Yine, Pergeli Apollonius'un konikleri hakkında 8 ciltlik bir çalışma kaleme aldığı bilinmektedir. Bu yapıtında, Apollonius'un teorisini anlaşılır bir şekilde açıklamaya çalışmıştır. Bundan başka babasıyla birlikte, Öklit üzerine en az bir kitap yazdığı sanılmaktadır. MS 4. yüzyılda İskenderiye yeni yeni gelişen Hıristiyanlık ve pagan dinlerin çatışmasına sahne olmaya başlamıştır. İskenderiye Patrikhanesi'nin başına, Kiril adında sofu bir Hıristiyan atanır. Hypatia da pagan olduğu için, Kiril tarafından kışkırtılmış insanların saldırısına uğrar. Saldırganlar üniversitenin önünde, arabasında yakaladıkları Hypatia'yı, önce soyar; sonra bedenini parçalara ayırıp, yakarlar. Hypatia'nın ölümü, Roma'nın Hıristiyanlaştığını ve aynı zamanda antik bilimlerin gerilediğini de gösterir. Hypatia, bugün Antikçağ'ın en çok tanınan bilim kadınlarındandır. )
( M.Ö. 2700

VE/||/<>

M.Ö. 22354

VE/||/<>

M.Ö. 1878

VE/||/<>

M.Ö. 1200

VE/||/<>

M.Ö. 600'ler

VE/||/<>

M.Ö. 500'ler

VE/||/<>

M.Ö. 500'ler

VE/||/<>

M.Ö. 460-401

VE/||/<>

M.Ö. 360-280

VE/||/<>

M.Ö. 50-112

VE/||/<>

M.Ö. 370-415 )

- MİKRO ve/||/=/<> MAKRO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25259 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİSSİRUKOFO ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42467 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sikasso - Mali'de yaşayan yerel halk. )

- Mn ile Mo
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46245 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Manganez'in simgesi. İLE Molibden'in simgesi. )

- MOLTO ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42477 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ÖTEKİ YÖNDE )

- MONTEVIDEO ve/<> "18 TEMMUZ" CADDESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32415 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Bir dağ gördüm" VE/<> Uruguay'ın, bağımsızlığını kazandığı tarih.[18 Temmuz 1828] )

- MONTEVIDEO ve/<> "TÜRK SOKAĞI"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32414 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uruguay'ın başkenti Montevideo'da, kentin bir bölgesindeki sokaklara, ülke adları verilmiş. Bunlardan biri de, "Türk Sokağı"dır. )

- MONTEVIDEO ve/<> PUNTA DEL ESTE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32421 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... VE/<> Uruguay'ın başkenti Montevideo'ya, 139 km. uzaklıkta, dünya çapında üne sahip bir kumsal/plaj. )
( ... VE/<> Plata Irmağı'nın okyanus ile birleştiği uc. [Bir tarafında Atlantik Okyanusu, öteki tarafında ise Plata Irmağı'nın ağzı görülmektedir.] )
( ... VE/<> Irmağın debisi, saniyede 22.000 m³'tür. Okyanus ile buluşan ağzının genişliği 240 km.'dir. )

- MUSICIAN vs. VIRTUOSO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23881 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NARBÜLBÜLÜ/ARDIÇKUŞU(TURDUS PILARIS[Lat.], ROBIN[İng.], Avrupa ve Asya ormanlarında yaşar.) ile/ve BAYIR KUŞU ile/ve ÇALI KUŞU ile/ve ÇAMURCUN ile/ve DALGIÇ KUŞU ile/ve DEVEKUŞU ile/ve FIRTINA KUŞU ile/ve GELİNKUŞU[Lat. OTOCORIS PENCILLATUS] ile/ve İNCİRKUŞU[Lat. ANTHUS TRIVIALIS] ile/ve İSHAK KUŞU/BATAKLIKBAYKUŞU[Fars. ŞEB-ÂVÎZ][ayağından asılarak başaşağı sarkar ve öter] ile/ve KARDİNALKUŞU ile/ve KARİYAMA(Güney Amerika'da) ile/ve KAŞIK GAGA ile/ve KAŞIKCI KUŞU ile/ve KEDİKUŞU ile/ve KELAYNAK[Sadece bu üç yerde: BİRECİK-URFA, FAS, PALMİRA ÇÖLLERİ-SURİYE][Lat. GERONTICUS EREMITA]17 Şubat, Birecik'te, Kelaynak Günü'dür! ile/ve KUYRUKKAKAN[Afrika ile/ve Asya'da] ile/ve MALURUS[Avustralya'da] ile/ve MAMO[Hawaii'de] ile/ve MANAKİN[Amerika'da] ile/ve MİNO[Asya'da] ile/ve MOA ile/ve MOHO ile/ve MUHABBET KUŞU ile/ve ÖRÜMCEK KUŞU[Lat. LANIUS] ile/ve TARLA KUŞU ile/ve YAĞMUR KUŞU ile/ve ALICI KUŞ ile/ve BOĞMAKLI KUŞ ile/ve MAKARALI KUŞ ile/ve SAKSAĞAN(AK'AK[Ar.], PÎSE[Fars.], PICA PICA[Lat.]) ile/ve SAKARMEKE ile/ve SIĞIRCIK(MÜRG-İ ZÎREK/ZÎREK-SÂR, LÂLESAR[Fars.], STURNUS VULGARIS[Lat.]) ile/ve İBİBİK, ÇAVUŞ KUŞU, HÜDHÜD[çoğ. HEDÂHİD][HÛC-I HÜDHÜD:
İbibik ibiği.](EBÜRREBÎ', UPUPA EPOPS[Lat.])
ile/ve ÖZKUŞU ile/ve PAPUÇGAGA[Afrika'da] ile/ve POTU(Güney Amerika'da) ile/ve POYRAZKUŞU ile/ve SUBAKALI ile/ve TORGU ile/ve TURAKO/MUZCUL(Afrika'da yaşar.) ile/ve UZUNBACAK ile/ve ÜVEYİK(STREPTOPELIA TURTUR[Lat.]) ile/ve YEŞİLBAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22736 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kolombiya'da, dünyadaki tüm ülkelerdeki kuş türlerinden daha fazla kuş türü bulunur. )

- O
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27459 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- O ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42897 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ANA )

- O ile 0
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13478 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Harf. İLE Rakam. "0" Üzerinde kesme işaretiyle de yazıldığı görülebilir. )

- O ile/ve/<> BEN/BİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32569 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- O ve O
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/860 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- O ile o
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19212 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Senden sana giderken/geçerken bile BEN/O vardır. )

- ORMAN ile/ve IGAPO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Amazon'un sık ormanları. )

- ÖLÜMDE "ÖNCELİK":
[ya] SEN/O
ile/ve/ya da/||/<> BEN ile/ve/ya da/||/<> AYNI ANDA, İKİMİZ BİRDEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49762 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [değil/yerine/ya da]
Bu üç olasılıktan biri gerçekleşmeden, ikimiz/hepimiz[düşünebilen ve seven/sevebilen herkes], ölümle yüzleşip ölmeden önce "ölerek" ve sevdiklerimizle ölüm/ümüz konusunu da konuşabilme olanağıyla, bu üçünün de dışına çıkabilmek. )

- ÖRDEK ile DODO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22686 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE 1700'de soyu tamamen tükenmiştir. )
( ... İLE 1865'te, Alice Harikalar Diyarı'nda kitabında görülene kadar unutulmuştu. )

- PABLO PICASSO ile JOAN MIRO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31083 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PALTO ile REGLAN[LORD REGLAN'ın adından]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44915 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Pelerinli bir çeşit palto. | Omuzlardan geçerek, boyna kadar uzanan kol. )

- PAO ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42995 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çin'e özgü bir giysi. )

- PAPAĞAN ile KAKAPO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33399 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( www.parrotsinternational.org )
( ... İLE Yeni Zelanda'da yaşarlar. )
( ... İLE 80 yıl yaşarlar. )
( )

- PARANOYA ile KOMPLO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6996 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PAREO ile ETEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14044 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PARLAMENTO ile/ve/||/<> AMERİKA YENİ KUVVETLER AYRILIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52352 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PARLAMENTO ile DUMA[Rusça]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36414 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Çarlık zamanında, Rus meclisine verilen ad. )

- PASTEL[Fr.] ile/ve İNDİGO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31804 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Resim yapmakta kullanılan renkli boya kalemi. | Böyle kalemlerle yapılan resim. | Soluk renk. İLE ... )

- PAYLAÇO değil PALYAÇO[İt. < PAGLIACCIO]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11652 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PELERİN ile PANÇO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14043 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PELOURINHO ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43042 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eski şehir. [UNESCO dünya mirası arasındadır.] )

- PERO ve FAÇETA[İt.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14448 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Armut şeklinde tek parça elmas. VE Elmasın yontulmuş her bir yüzü. )

- PESETA ile/değil/yerine/> AVRO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44726 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eski İspanyol para birimi. )

- PHP'DE:
ECHO
ile PRINT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13500 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Echo, print'e göre işlemciyi daha verimli kullanır. )

- PİYANO ve/||/<> FORTEPİYANO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50706 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PİYANO ile/ve ORG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13667 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PİYES[Fr.] ile/ve TİYATRO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14807 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Tiyatro, sanatların mâbedidir. )

- POLO ile/ve/değil ÇEVGAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30103 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PROVA[İt.] ve REPETİSYO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13640 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyin amacına uygun, istenilen düzeyde olup olmadığını anlamak için yapılan deneme. | Bir giysiye son biçimini vermeden önce giysiyi giyecek kişinin üzerinde yapılan düzeltme. | Yazar ya da düzeltmence, üstünde düzeltmeler yapılan basılı metin. İLE Müzik ve tiyatroda prova. )

- PUSAN ve/<> SUVAN ve/<> ECO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32080 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kore Savaşı'nda, askerlerimizin gönderildiği, sıcak savaşın gerçekleştiği cepheler.
[27 Temmuz 1953'te, 2 yıl, 9 ay, 10 gün süren sıcak savaş bittiğinde, 6360 şehit, 229 tutsak, 5247 de gazimiz olmuştu.] )

- QUITO ve/<> GUAYAQUIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32785 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ekvador'un başkenti. VE/<> Ekvador'un en önemli liman kenti ve ticaret merkezi. )

- RAFAEL/RAPHAEL/RAFFAELLO ile GUIDO RENI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14770 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Rafael'in çalışmalarının/tablolarının taklitlerini yapmıştır. )
( 06 Nisan 1483 - 06 Nisan 1520 İLE 04 Kasım 1575 - 18 Ağustos 1642 )

- RATIO vs. ACCORDING TO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24297 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RATIO ile REASON ile INTELLECT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15337 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Oran, karşılaştırma. Mevcut olanların karşılaştırma bilgisi. İLE/VE Nedenleri el/dikkate almak. İlliyet. İLE/VE Erekbilimsel akıl tipi. Olmayanın/Olmamış olanın aklı/bilgisi. )

- REFLECTION vs. ECHO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24514 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REMBRANDT ile PICASSO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52608 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RIO DE JANERIO ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43215 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ocak Nehri. )

- RIO NEGRO ile RIO PLATA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18996 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RİTÜEL ile/ve/<> TİYATRO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30405 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Seyirlik değildir, doğrudan katılımı gerektirir. İLE/VE/<> En azından, izleyici olarak katılımı gerektirir. )

- RUMBA ile/ve/<> GUANGUANCO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32853 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> Rumba'nın bir türü. )

- RÜZGÂR ile ISKARSO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12940 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Yelkenleri dolduran rüzgâr. | Büyük Sahra'ya özgü bir rüzgâr. )

- RÜZGÂR ile PAMPERO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32162 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Patagonya'da, şiddetli, soğuk ve hiç dinmeyen rüzgâr. )

- SAHNE ile ŞANO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14823 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Tiyatro sahnesi. )

- SALSA ile BACHATA ile MAMBO ile MERENGUE ile SAMBA ile RUMBA ile CHA CHA CHA ile PASO DOBLE ile JIVE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46525 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dünyanın her yerinde bilinen Salsa, Avrupa'da, Karayipler'de, özellikle Küba ve Porto Riko'da, Orta Amerika'da, Panama, Guatemala ve New York'un Latin kolonilerinde çok gelişir. Elektrikli çalgıların da kullanıldığı Salsa danslarında, Afrika kökenli vurmalı çalgılar ve bakır üflemeli sazlar büyük rol oynar. Salsa'da, şarkılar her zaman İspanyolca olup şarkıların başlıca İşlevleri, dans figürlerine eşlik etmektir. Dünyanın belirli bölgelerinde, belirgin olarak ötekilerden ayrılan Salsa stilleri vardır. Birbirlerinden farklı figürlere sahip olan Salsa'nın tarzları, aynı dansın farklı yaklaşımları ve felsefeleri olarak kabul edilebilir.

İLE

1980'lerde, Dominik Cumhuriyeti'nde, turizmin gelişmesi ve ülkenin dünyaya açılması sonucu popülerliği artan Bachata, içinde aşk, tutku gibi duyguları yansıtan romantik şarkılarla yapılan bir dans türüdür. Bachata, ayrıca, ülkemizde Salsa'dan sonra en çok yeğlenen, yakın eşli bir danstır.

İLE

Küba'da ortaya çıkan Mambo, Kuzey Amerika'daki, Swing ve Rock gibi türlerden etkilenerek günümüzde yapılan biçimini alır. Erkek dansçının sol ayakla başladığı ve ağırlık merkezini ise kalça olarak belirlediği bu dans türü, en yaygın şekilde Küba'da karşımıza çıkar. 1950'li yıllarda, Avrupa tarafından da tanınan Mambo, kıtaları aşan bir dans olarak tüm dünyaya yayılır.

İLE

Dominik Cumhuriyeti'nin yerel dansı olan Merengue, özellikle küçük ve kalabalık dans salonlarına karşı oynanan bir dans türüdür. Oldukça hareketli figürler içeren Merengue, öğrenilmesi kolay, doğaçlamaya açık bir "eğlence" dansı olarak da bilinir. Çiftlerle değil, bir çember şeklinde uygulanan Merengue, hızlı ayak hareketleri, omuzların silkilmesi ve kıvrak kalça hareketleri, bu dansın ana yapısını oluşturur.

İLE

Samba, Brezilya'nın Rio kentinde düzenlenen karnavallarda, kutlama ve eğlenceyi temsil eden dans olarak bilinir. Brezilya müziğine ait kuvvetli bir davulun da yer aldığı, özgün bir müziğe sahip olan Samba, Rio Karnavalı'ndaki dansçıların, gösterişli giysileriyle gösteriye dönüşür. Karnavallarda yapılan bu tip Samba, daha gelişmiş bir biçim olan Uluslararası Samba'dan farklıdır. Samba, Rio Karnavalı'nda, kişisel olarak uygulansa da uluslararası gösterilerde eşli olarak uygulanır.

İLE

Yavaş tempolu, zor bir Latin Amerikan dansı olan Rumba, dans eden çiftler arasındaki tutkuyu hareketlere yansıtır. Aşkın dansı olarak da nitelendirilen rumbada, dansın tutkusunun ve etkisinin büyük bölümü, müzikteki ezgilerde yaşam bulur. Rumba'yı, kusursuz olarak uygulamak için müziğe ve teknik ayrıntılara bağlılık gerekir. Bu ayrıntılar da dansçılardaki güçlü bir denge ve bilek, diz ve kalça koordinasyonu sonucunda ortaya çıkar.

İLE

Amerika'da, 1950'li yıllarda, Mambo ve Rumba'nın birleşiminden doğarak ortaya çıkan Cha Cha Cha, neşeli ritmleri ve müzikleriyle zamanla tüm dünyaya yayılan bir dans türü olur ve Uluslararası Latin Amerikan Dansları'nın vazgeçilmezlerinden sayılır. Canlı, dinamik, hızlı hareketler içeren Cha Cha Cha; neşeli, sevinçli, yerinde duramayanların dansı olarak adlandırılır.

İLE

Kökleri İspanya'ya uzanan "Paso Doble", "iki adım" anlamına gelir. Temiz ve canlı hareketler gerektiren Paso Doble'nin ruhunu seyirciye aktarabilmek için yavaş ve sakin hareketlerden kaçınmak gerekir. Latin dansları arasında en son öğrenilen Paso Doble'de, doğaçlama figürler yoktur, önceden belirlenmiş bir koreografiyi gerektirir.

İLE

Temelinde akrobatik hareketler barındıran bu dans türü, İkinci Dünya Savaşı süresince, Amerika'dan İngiltere'ye yayılır ve ilk olarak 1944 yılında, Londra'lı bir dans öğretmeni olan Victor Silvester tarafından "Jive" olarak adlandırılır. Canlı ve enerjik olmanın yanısıra, zarif bir görünüm de gerektiren bir Latin Amerikan dansı olan Jive, oldukça hareketli figürler içerir. )

- SANGO ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43340 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Orta Afrika Cumhuriyeti'nde, en yaygın kullanılan yerel dil. )

- SARAY DANSLARINDA:
MENUETTO
ile/<> GIGUE ile/<> SARABANDE ile/<> ALLAMANDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38852 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SATRANÇ ve BİLARDO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29243 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEGA ile NINTENDO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13493 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEMPATİKO ile/ve/||/<> SEMPATİ ile/ve/||/<> EMPATİ ile/ve/||/<> CONPATİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SENARYO ile/değil BAĞLAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33777 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SICAK YEREL RÜZGÂRLARDA:
FÖHN
ile SİROKKO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12956 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bitkilere kurutucu etki yapan rüzgârlar. [Bir dağ yamacını aşarak başka bir yamaçtan aşağı doğru esen rüzgârın sıcaklığı artar, çevrede nem açığı oluşur.] [Türkiye'de Kuzey Anadolu dağları ile Toroslar'da etkilidir.] İLE Büyük Sahra'dan, İtalya'nın güneyine doğru esen sıcak ve kuru rüzgâr. [Akdeniz'den geçerken nem aldığından İtalya'nın güney kıyılarına yağış bırakır.] )

- SIRIK DOMATES ile YER DOMATESİ ile YEŞİL DOMATES ile KAVATA ile OVAL ile ELİKA ile SALKİTO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8219 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Salatalık. İLE Yemeklik. İLE Turşuluk. İLE Dolmalık. [Kızarmayan domates] )

- SİNEMA ile/ve TİYATRO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14813 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 2015 yılı Tiyatro ve Sinema İstatistikleri için burayı tıklayınız... )

- SİRMO ile İNCALİZ/INCALIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8259 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yabani soğan. İLE Turşusu yapılan yabani soğan. )

- SOGİ ile/ve GO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29242 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Japon satrancı. İLE/VE Çin satrancı. )

- SOĞAN ile SİRMO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8258 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Yabani soğan. )

- SOLO değil/yerine/= BİREYSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38497 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SON TANGO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25463 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SOVYET:
SO
ve/||/<> VYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49816 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birlikte, birarada. VE/||/<> Düşünme, konuşma. )

- SRİ LANKA'NIN BAŞKENTİ:
KOLOMBO
ile/ve/<> SRI JAYAWARDENAPURA KOTTE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32849 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Sri Lanka'nın] Ticari başkenti. İLE/VE/<> Başkenti. )

- STARE MESTO ile/ve/<> NOVE MESTO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32090 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Prag'ı, birbirinden ayıran, Vlatava Köprüsü ve birleştiren, Charles Köprüsü'dür.[Bu köprü, "Prag'ın en değerli mücevheri" olarak da anılır. Mücevher benzetmesi, köprünün iki yanında yer alan ve baş döndüren 30 heykelden kaynaklanıyor.] )
( Eski Prag. İLE/VE/<> Yeni Prag. )
( Eski Prag'ın merkezini, Staromestie Namesti oluşturur. Onbin m²'ye yakın alana sahip bu ünlü meydanın tam ortasında, XV. yüzyıldan kalma astronomik saat, bugün hâlâ çalışmaktadır.[Saatin üzerinde, hasat ve ekin zamanı, ay ve güneş düzeninin dünyaya göre konumu, mevsimler ve burçlar gösterilmektedir. Saatin en büyük özelliklerinden biri de, her saat başı, Hz. İsa ve 12 havarisini simgeleyen kuklaların, kulenin iki minik penceresi arasında gidip gelmeleridir. Daha sonra ise yeni bir 60 dakikanın başladığının işaretini, bir iskeletle gösteriyorlar.] )
( En az 650 yıllık olan Yeni Prag'ın tek farkı, Gotik üslûbun Barok 'a dönüşmesini en ince ayrıntısına kadar duyumsatmasıdır.[Ünlü Prag Baharı'nın baş kahramanlarından Wenceslas Meydanı'nda, Neo-Rönesans etkilerinin doruğa ulaştığını görebilirsiniz. Meydanın genişliği 60 m., uzunluğu ise 750 m.'dir.] )

- SÜPER EGO ile/değil ÜST BEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32565 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEHVET/LİBİDO değil/yerine/= KÖSNÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42087 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eşeysel enerji. )

- ŞİLİ ve/<> SANTİAGO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32257 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... VE/<> Şili'nin başkenti. [543 m. yükseklikte, çevresi dağlar ve tepelerle çevrili, büyük bir çanak şeklindeki düzlükte kurulmuş. Bu yüzden, ufuk çizgisi hiçbir zaman görülemiyor.][Kentin kurulduğu düzlüğün ortasında, 400 m. yüksekliğinde bulunan San Cristobal tepesi, kentin en yüksek noktasıdır.][Tepenin üstünde, Meryem Ana'nın ayakta duran, beyaz bir heykeli vardır. 36 m. yüksekliği olan bu heykelin dikiliş tarihi 1908'dir. Tepeye teleferikle çıkılıyor fakat burada yaşayanlar, tepeye bisikletleriyle çıkıyorlar.] )
( ... İLE/VE/<> Pedro de Valdivia adlı bir İspanyol tarafından, 12 Şubat 1541'de kurulmuştur. )

- ŞİŞKO >< SISKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47181 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TABLO ile ŞEMA[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7792 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAKIM, ORDO = FIRKA = ORDRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13146 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TANGO ile FOKSTROT ile QUICK STEP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46524 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 1880'lerde, Buenos Aires'in kenar mahallelerinde, hızlı tempolu, duyumsal ve kötü bir şöhrete sahip bir Arjantin dansı olan Milonga ile İspanyol Tangosu'nun kaynaşması sonucu ortaya çıkan Tango'nun, aynı zamanda, çok kıvrak bir Küba dansı olan "Habanera"dan da etkilendiği söylenir. Kökeninin, XV. yüzyıla kadar uzandığı düşünülen Tango'nun; Brezilya, Güney İspanya, Arjantin, Küba gibi coğrafyalarda, çeşitli biçimleri yaratılır. Bu dans türü, zamanla çeşitlendirilip çok karmaşık bir duruma getirilen adımlarla ileri yürüyüşler, dönüşler, çıkışlar, yön değiştirmeler, Habanera adımları[gövdenin hafifçe sallanması], gezintiler vb. birbirine karıştırılır.

İLE

XX. yüzyılın başlarında, Avrupa'da görülmeye başlanan ve asıl ününe I. Dünya Savaşı zamanlarında, Caz'ın gelişmesiyle ulaşmış olan Fokstrot, kısa hızlı ve uzun yavaş adımlar kullanılarak yapılan dört tempolu bir salon dansı olarak bilinir. Yıllar boyunca, Fokstrot'un değişik türlerinin ortaya çıkmasına karşın, aralarında en popüler olanları, Slow Fokstrot ve Quick Step'tir. Slow Fokstrot'ta, ani dönüşler ve hareketler olmadığından, dansçıların uzun çizgiler boyunca durmaksızın hareket durumunda olmalarını gerektiren güçlü bir denge gereklidir. Ayrıca, dansa ait her hareket için dansçıların sürekli kontrolü ellerinde bulundurmaları gerekir. Dolayısıyla, bu dans türü, öteki türlere kıyasla zor bir dans olarak kabul edilir.

İLE

1930'larda, İngiltere'de, hızlı ve popüler bir dans olan Fokstrot'un yerini alan Quick Step, dönüşler ve zıplamalar içeren, hareketli ve neşeli bir salon dansıdır. Üç farklı yaş grubuna sahip dansçılar için değişik tipleri geliştirilen bu dans türünde, genç dansçılar için oldukça neşeli ve hareketli, orta yaşlı dansçılar için biraz yavaşlatılmış, sakinleştirilmiş ve ileri yaş dansçılar için ise seçilmiş koreografilerden oluşan yavaş ve daha az hareketli koreografiler uygulanır. Ayrıca Quick Step'te, çok fazla hareket çeşidi olduğundan, standart danslar içinde, yaratıcılığa en açık olanı olarak kabul edilir. )

- TAO-KIAO ile JU-KIAO ile ŞE-KIAO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15999 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAPINAK ile/ve/değil DEPO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19075 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAPINAKLARDA:
GÖBEKLİTEPE
ve/||/<> NEVALİ-ÇORİ ve/||/<> JERF EL AHMAR ve/||/<> ARKAİM ve/||/<> GİLGAL ve/||/<> MALTA ADASI ve/||/<> CUICUILCO ve/||/<> KURGANLAR ve/||/<> SOLOVETSY ADALARI ve/||/<> STONEHENGE ve/||/<> AVEBURRY ve/||/<> CASTLERIGG ve/||/<> NEWGRANGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49683 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Urfa'da. VE/||/<> Urfa'da. VE/||/<> Suriye'de. VE/||/<> Rusya'da[Kazakistan'ın kuzeyinde]. VE/||/<> Golan tepelerinde.[İsrail'in doğusu] VE/||/<> Malta'da. VE/||/<> Meksika'da. VE/||/<> Altay Dağları'nda. VE/||/<> Rusya'da. VE/||/<> İngiltere'de VE/||/<> İngiltere'de VE/||/<> İngiltere'de VE/||/<> İrlanda'da. )

- TARİHYAZIMI:
GELENEKSEL
ile/ve/||/<>/> BÜTÜNSEL ile/ve/||/<>/> YENİ SİNEMA ile/ve/||/<>/> MİKRO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50815 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEMPO ile DİZEM/RİTİM[Fr. < Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13539 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ARSIS ve THESIS: Ritim tutulurken elin veya ayağın kalkıp inmesi. )

- THEORY vs. SCENARIO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24002 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- THIS vs. THIS EXIST TOO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23138 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TİYATRO ile/ve DİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20574 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TİYATRO ve/=/||/<> HALK SAĞLIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55123 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TİYO değil TÜYO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11551 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TO BE CONSOLED vs. TO BE INURED TO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24567 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TO BE/GET USED TO vs./and TO BE INURED TO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24566 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TO INTERFERE/MEDDLE vs. TO NOSE INTO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23056 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOKYO[Jp.] ile Tokyo
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53522 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Genellikle plastikten yapılmış bir terlik türü. İLE Japonya'nın başkenti. )

- TORBO/THEORBO ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44029 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Telli bir çalgı. )

- TREN ile HIZLI TREN ile TRAMVAY ile HIZLI TRAMVAY ile METRO ile FÜNİKÜLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14187 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TÜYO ile ÖNERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28121 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UKE/UKULELEDE:
SOPRANO
ile/ve/||/<>/> KONÇERTO ile/ve/||/<>/> TENOR ile/ve/||/<>/> BARİTON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54304 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ULURU ile/ve NAZCA ile/ve TRAXIEN ile/ve VALCOMANICA ile/ve GOZO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19027 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Avustralya'da. İLE/VE Peru'da. İLE/VE Malta'da. İLE/VE İtalya'da. İLE/VE Malta'da. )

- UNESCO ile/ve/<> MINOM ile/ve/<> IMTAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32984 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( www.UNESCO.org.tr İLE/VE/<> www.MINOM-icom.net İLE/VE/<> www.IMTAL.org )

- URUGUAY ve/<> MONTEVIDEO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32412 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( URUGUAY: Kuşları barındıran ırmak. VE/<> "Bir dağ gördüm[Macellan'ın gemisindeki denizcilerden birinin, sahile yaklaşırken bağırarak söylediği söz.][Uruguay'ın başkenti.] )

- ÜFLEÇ/KAMIŞ/PİPET[Fr.] ile ŞALÜMO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14133 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sıvıları solukla içine çekmeye yarayan yapay boru/lar. İLE Sıvıları solukla içine çekmeye yarayan, saman ya da saz çöpünden kullanılan kamış. )

- VERTIGO ve/||/<> HITCHCOCK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50819 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Alfred Hitchcock'un en çok sevilen filmi. )

- VERTİGO ve/<> TİP 1 DİYABET ve/<> HEMATOİD ARTRİT ve/<> LUPUS ve/<> MS ve/<> HAŞİMATO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51455 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERTİGO ile VİTİLİGO/ALA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45066 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kerevizde bulunan psoralenler, deride, melanin üretimini artırarak, vitiligodan[beyaz lekeler] kurtulmaya yardımcı olur. )

- VERY vs. SO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23794 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERY vs. TOO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25009 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VETO ile/değil/yerine/= İPTAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8883 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir yetkinin/yasanın/kararın yürürlüğe girmesine karşı çıkma hakkı. )

- VİDEO değil/yerine/= GÖREZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38539 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- WHO yerine DSÖ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11422 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( WORLD HEALTH ORGANIZATION yerine DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ )

- WINDOWS 10:
PRO
ile HOME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54556 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İlgili FaRkLaR'ı okumak için burayı tıklayınız... )

- XOCHIMILCO ve/||/<> TRAJINERA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49876 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Meksika'da, "Çiçeklerin yetiştiği yer" anlamına gelen su kanalı. VE/||/<> Geleneksel Meksika tekneleri. )
( )

- YABAN KÖPEĞİ ile AVUSTRALYA YABAN KÖPEĞİ/DİNGO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48279 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE 48 km. hızla koşabilirler. )

- YERİN İÇ YAPISINDA:
ÇEKİRDEK
ile/ve/||/<> MANTO ile/ve/||/<> KABUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55009 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 1.9 x 1027 g İLE/VE/||/<> 4.1 x 1027 g İLE/VE/||/<> 2.3 x 1025 g )
( [ortalama yarıçap] 0 İLE/VE/||/<> 3480 km. İLE/VE/||/<> 6350-6370 km. )

- YES vs. NO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23154 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YONUGİ ile/ve/<> KARENBİ ile/ve/<> GİNDO ile/ve/<> SEBU ile/ve/<> DEGOGO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32605 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [görevleri] Şef ailesi. İLE/VE/<> Halkla ilişkiler. İLE/VE/<> Sağlık ve tıp. İLE/VE/<> Tüze ve adâlet. İLE/VE/<> Ticaret ve dış ilişkiler. )
( Mali'nin, Dogon bölgesindeki, Songo köyünde yaşayan kabileler. )

- YOYO ile DİYABOLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14366 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YUMUŞAKÇA ile ERATO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22526 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YÜKSEK BAŞKENTLER:
LHASA
ve LA PAZ ve QUITO ve SANAA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32160 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tibet'te.[En yüksek] VE Bolivya'da.[2. sırada] VE Ekvator'da.[3. sırada.] VE Yemen'de.[2400 m.][4. sırada.][Burada yaşayanların, her yıl en az bir kez deniz seviyesine inmeleri gerekmektedir.] )

- ZİNCİR ile/ve/<> ÇİPO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36028 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> Gemiyi, istenilen yerde tutmak için bir zincirle denize atılan, iki ya da daha çok kolu bulunan gemi demiri. )

 

  

 

 

Bu sayfa 01 Ocak 2020 itibariyle 189 kez incelenmiş/okunmuştur. 


FaRkLaR Kılavuzu Facebook Grubu             FaRkLaR Kılavuzu Twitter Sayfası
grubumuza da katılabilirsiniz...             'dan da takip edebilirsiniz...
6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com       FaRkLaR Kılavuzu       GösterGe Bilişim ve İnternet Hizmetleri

Yenilikler ve Duyurular | Desteğiniz Lüt(û)fen!!!