OSMANLI'DA
KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!! )


 Doğrudan, bu bölüm/sayfa içeriğinde
arama yapmak için...

( Klavyenizde "Ctrl + F" tuşlarıyla[önce "Ctrl" tuşu ve basılı tutarken "F" tuşuna basarak] ve/veya(^/v) fareyle[mouse] sol üst köşedeki "Düzenle/Edit" kısmında "Bul/Find"'ı tıklayarak aradığınız sözcüğü yazarak aramanızı yapabilirsiniz. )* ( Windows için geçerlidir. )
* ( Linux ve Macintosh kullanıcıları nasıl arama yapacaklarını biliyorlardır. )AÇIKLAMALAR/ÖNSÖZ
[Mutlaka okuyunuz!!!]

- Bazı sözcüklerin, hem sözlüklerdeki karşılığına yer verilmekte, bazılarına da özellikle yer vermeyip psikolojik, felsefi, bilimsel, sanatsal, göreceli, uygulayımsal, belirli bir sınırlılık ve yaklaşımlardan yararlanılarak parantezler açılmıştır.

- Bu çalışmada, başlıkların altlarındaki bilgilere/açıklamalara (parantezlere), kişilerin, kendilerinin düşünmelerine fırsat verebilme amacıyla ve özellikle pek fazla yer verilmemektedir. Zihinlerce/kişilerce uygun bulunmayabilecek bilgiler/parantezler, gözardı edilebilir.
[ Kavramların yanında bulunan ( ) parantezler, ek bilgi ya da açıklama olarak, [ ] köşeli parantezler ise ayrıntı/teknik bilgi vermek üzere kullanılmıştır. ]

- Çoğu sözcüğe, özellikle ve belirli bir yaklaşımla yer verilmemiştir. Hayır! / Evet!

- Bu çalışmada, çoğu sözcüğün/kavramın altında, bazılarında “açıklama/ları” bulunmakta, bazılarında da -özellikle ve çeşitli nedenlerden dolayı- bulunmamaktadır.

- Bazı başlıkların altına, veri/bilgi girmemizin çeşitli nedenlerinden biri ise ulaşım/erişim kolaylığı sağlamak üzere, hazır veri/bilgi karşılıklarını sunmak üzeredir! [Dolayısıyla sizin de FaRkLaR Kılavuzu'na destek olabilmek amacıyla üyeliğinizi şimdi başlatmanızı dileriz! Teşekkür ederiz!] )

- Bu çalışmanın, sadece sözlük olarak algılanmamasını ve kullanılmamasını da sağlamak amacıyla ve özellikle “:”[iki nokta üst üste] ya da “...dır!” şeklinde belirtilmemiştir!

- Bu çalışmada, başlıkların [kavram ya da olguların], ne olduklarından çok, ne olmadıklarına işaret etme çabası güdülmektedir. [ Bir DEĞİL’leme çalışması olarak değerlendirilmelidir! ]

- Bu çalışmada bulunan tüm karşılaştırmaların, tanımlan(a)mayan, sözcük olarak karşılığı/adı tam olarak oluşturul(a)mamış, fakat zihinlerimizde karşılığı bulunan/bulunabilen “3.” anlamları ve/veya ara anlamları düşünülebilir.

- Bu kılavuz/sözlük, dil(d)e/kavramlar(d)a/sözcükler(d)e ilginizin daha da artması ve sözlük/ahit kullanımını artırmayı amaçlamaktadır.

- İngilizce’ye ve öteki dillere yer verme nedenimiz, öteki dillerle karşılaştırmalı yaklaşımla belirli bir bilince sahip olmanıza, aracı olabilmektir.

- Çoğu sözcüğün, zaman içinde, kökenbilimsel(etimolojik) derinliklerine ve öteki dillerdeki karşılıklarına da yer verilecektir. (Bu konuda her türlü destek ^v(ve/veya) katkınızı görmekten mutluluk duyarız!)

- Bu kılavuzdaki bilgiler, SDP(Sinir Dili Programlası)(NLP) üzerine de kılavuzluk edebilir.

- Bu kılavuz, soru sorma/sorgulama, yoğun/derin düşünme aracı/vesilesi olarak kullanılabilir.

- Bu kılavuz/sözlük üzerine olan tüm katkı/destek/uyarı/yorum ve önerilerinizi görmek ve değerlendirmekten mutluluk duyarız! Ayrıca burayı tıklayarak, dille ve buradaki içerikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz kişilere tavsiye edebilirsiniz."... ile/ve/değil/yerine ..."
[bağlaçların kullanımı/okunuşu...]

- Kavramların aralarında kullanılan/bulunan
"... ile/ve/değil/yerine ..."
bağlaçları, ilgili satırı 2/3/4 kez ve ayrı ayrı şekilde okumanız ve satırları tekrarlamamak içindir.
( - UCLAR ile FARKLAR [karıştırılmamalı!]
- UCLAR ve FARKLAR [ayrı olmalarının yanısıra birlikte de düşünülebilir/kullanılabilir!]
- UCLAR değil FARKLAR [dır!]
- UCLAR yerine FARKLAR [düşünülmeli/kullanılmalıdır!] )... ile ...
[ÖNCESİ | SONRASI]

- Sözcükleri dizerken ya da "... ile" öncesiyle "ile ..." sonrası arasında bir öncelik/fark/özellik/tercih/vurgu yoktur. Her ikisini de kesinlikle birbirine karıştırmamak, her ikisinin de derinliğine/önemine ve ciddiyetine yer/destek verilmesi gerekmektedir.

- Belirlemelerin/karşılaştırmaların daha da oturması/derinleşmesi için, "ile"den sonraki sözcüğün yanına tekrar "ile"den önceki sözcüğü düşünerek/koyarak değerlendiriniz.
( "- BÜTÜN ile TÜM" ise "- BÜTÜN ile TÜM (ile BÜTÜN)" gibi. )( "- OSMANLI ARŞİVİ ile CUMHURİYET ARŞİVİ" ise "- OSMANLI ARŞİVİ ile (CUMHURİYET ARŞİVİ ile OSMANLI ARŞİVİ)" gibi. )

EN SON YAPILMIŞ OLAN EKLEMELER
[ 06 Mayıs - 05 Haziran 2020 arasında... ]

 

Bugün [05 Haziran 2020] itibariyle
Osmanlı bölümüne yapılmış olan eklemeler, aşağıdaki gibidir.
[ 06 Mayıs - 05 Haziran 2020 arasında... ]
( 1 yeni ekleme, 2 katkı )


- UYGARLIK/MEDENİYET:
TA'MÎR-İ BİLÂD
ve/||/<> TERFÎH-İ İBÂD
[Eklenme Tarih ve Saati: 26 May | 20:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55186 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kentler/beldeler oluşturmak/inşâ etmek. VE/||/<> Bireylerin her türlü gönencini/refâhını sağlamak. )

 

  

 


 

 

- OSMANLICA değil ESKİ TÜRKÇE

- "OSMANLI İMPARATORLUĞU/DEVLETİ" değil OSMANLI HANEDANI

( Avrupa'lıların sonradan yüklediği bir tanımdır. Osmanlı, hiçbir zaman "imparatorluk" olmamıştır! [insanı, hak ve hukuku hiçe saymak gibi bir tutumu yoktur] )

- 1299 değil 1302

- YÜRÜYEN BALİNA
: OSMANLI

- MECELLE: Osmanlılar'da medenî yasa.

- ENDERÛN ve HAREM

- OSMANLI ARŞİVİ ile/ve CUMHURİYET ARŞİVİ

( İstanbul'da. İLE/VE Ankara'da. )

-SULTAN TÜRBELERİ: BURSA'DA ile/ve ŞAM'DA ile/ve İSTANBUL'DA
( 6 ile/ve 1 ile/ve 29 )

- TARİHÇİ ile VAK'A-NÜVÎS[Ar., Fars.]
( ... İLE Tarihi olayları günü gününe kaydeden tarihçi. | Osmanlı'larda devletçe görevlendirilen tarih yazarı. )

- Müze Kart'ınızı Alınız!

- SANAL MÜZELER I, II

( Müzelerde geçen 1 saat, 1000 kitap okumuş kadardır. )

- Eski Türkçe(Osmanlıca) Lûgat - Ferit Devellioğlu

- Devlet-i Aliyye - Halil İnalcık

- Osmanlı Makaleleri - İhsan Fazlıoğlu

- YAZMALAR

 

- BAĞLANTILAR 

- İSTANBUL'UN ADLARI ve ŞANLARI

( BYZAS, BUZIS, BYSE, BYSANTE [İlk adlarından.] )
( BYZANTION [Byzas'ın kenti.][Roma dönemine kadar kullanılmıştır.] )
( ANTONEIA, ANTHUSA, DEUTERA ROME [Roma'lıların kullanımı.] )
( KONSTANTINOPOLIS [Uzun süre bu adla tanımlanmıştır.] )
( TSARIGRA [İmparator kenti.][Slav kaynaklarında.]
( MIKLEGARD [İmparator Mikhael’in kenti.][Vikingler'de.] )
( TEKFURİYE, ZAVEGOROD [Rus'ların kullanımı.] [TEKFUR: Bizans hudud valisi] )
( VİZENDOVAR [Macar'ların kullanımı.] )
( KANATORYA/KANATURİYE [Polonya'lıların kullanımı.] )
( AYLANA [Çek'lerin kullanımı.] )
( KONSTANTİNAPOL [Avusturya'lıların kullanımı.][Nemçe] )
( HERAKLİYAN [İsveç'lilerin kullanımı.] )
( İSTEFANYA, İSTEFANİYE [Hollanda'lıların kullanımı.] )
( AGRANDONE [Frank'ların kullanımı.] )
( YAĞFURİYE, POZANTİYAM, KONSTANTİNİYE [Frenk'lerin kullanımı.] )
( KOSTİYE, KOSTİN [Portekiz'lilerin kullanımı.] )
( MAKEDONYA [Latin'lerin kullanımı.] )
( KONSTANTİNİYYE-İ KÜBRA [Arap'ların kullanımı.] )
( KAYSER-İ ZEMİN[Yeryüzü imparatoru] [Fars'ların/Acem'lerin kullanımı.] )
( TAHT-I RUM [Hint'lerin kullanımı.] )
( ÇAKDURYAN, ÇAKDURKAN [Moğol'ların kullanımı.] )
( SAKALYA [Tatar'ların kullanımı.] )
( VİZENDOVİNA [Ermeni'lerin kullanımı.] )
( YANKOVİÇE, ALEKSANDRA [Süryani'lerin kullanımı.] )
( PÜZANT [Ermeni'lerin kullanımı.] )
( ÂSİTÂNE [Osmanlı'larda!] )
VE
( ÂSİTÂNE-İ SAADET[Sultan Sarayı] )
( DÂR-ÜL HİLÂFE[Halife'nin evi] )
( DÂRÜ'S SALTANA[Saltanat'ın evi] )
( DERGÂH-I SELÂTİN[Sultanlar kapısı] )
( DERSAADET, DERALİYE )
( [Yun.]: EIS TIN POLIN, ISTINPOLIN: Kentte, kent içinde, kent içi. )
( MAHRÛSE: Türklere göre, İstanbul'un Büyük Kent anlamına gelen bir adı. )
( MAHRÛSE-İ KONSTANTİNİYE: Konstantiniye Büyük Kenti. )
( İSTİMBOLİ [Verilen adlardan biri.] )
( KONSTANTİNİYYEBULİN [Verilen adlardan biri.] )
( POZANTİYAM [Verilen adlardan biri.] )
( SÜDDE-İ SALTANAT Saltanatın Eşiği. [Verilen adlardan biri.] )
( İstanbul, en çok adı olan şehirdir. )

- 7 TEPE: İSTANBUL ile/ve ROMA
( İSTANBUL'da:
* Akropolis [Topkapı Sarayı ve Sultanahmet Camii'nin yer aldığı yükseklik]
* Çemberlitaş [Konstantin Sütunu'nun bulunduğu bölge ve çevresi]
* Beyazıt ve Süleymaniye alanı
* Fatih
* Fenerin üst kısımları [Yavuz Selim Camii’nin bulunduğu bölge]
* Cerrahpaşa sırtları
* Edirnekapı [Mihrimah Sultan Camii’nin yer aldığı tepe]
( Yediye yükseltmek için uydurulmuştu ) İLE/VE
ROMA'da:
* Palatine
* Capitoline
* Quirinal
* Caelian
* Aventine
* Esquiline
* Viminal )
( Antik Roma kentinin yedi tepe üzerine kurulmasının, İmparator Büyük Konstantinos'u (Constantinus) çok etkilediği, İstanbul'u da Roma'ya benzetmek amacıyla, yedi rakamına yönlendirdiği anlatılır. İmparator, bu yedi sayısını uğurlu ve kutsal sayıyordu. Sarayının ana salonu, "Hepta Likhnos" yani "Yedi Kandilli" adını almıştı. İmparatoru korumakla görevli, "yedi kıtadan oluşmuş bir muhafız alayı vardı. Konstantinos, kendisini, çevresinde "yedi gezegen"in dönüp durduğu güneş yerine koymuştu. Çemberlitaş üzerindeki heykeli de bu durumu betimlemekteydi. )

- İSTANBUL ve/yerine EDİRNE
( ... VE/YERİNE Padişahların tercihi. )

- BİLÂD-I RÛM: Osmanlı Devleti içinde bulunan kentler. Anadolu.

- BİLÂD-I AŞERE ile BİLÂD-I ERBAA ile BİLÂDI-I İSNÂ AŞER
( 10 şehir. [İzmir, Eyüp, Kandiye, Halep, Selânik, Sofya, Trabzon, Galata, Kudüs, Lârisa] İLE 4 şehir. [Edirne, Bursa, Şam, Kahire] İLE 12 şehir. [Adana, Erzurum, Bağdat, Beyrut, Diyarbakır, Rusçuk, Bosnasaray, Sivas, Maraş, Trablusgarp, Antep, Çankırı] )

- VİLÂYÂT-I SELÂSE ile VİLÂYÂT-I SİTTE
( 3 ŞEHİR ile 6 ŞEHİR )
( Selânik, Manastır, Kosova'ya verilen ortak ad. İLE Erzurum, Van, Harput[Mâmûretülazîz], Sivas, Bitlis ve Diyarbakır'a verilen ortak ad. )

- İLK OSMANLI SARAYI: BEY SARAYI
( BURSA )

- İLK OSMANLI MEZARLIĞI: ANADOLU HİSARI'nda

 

 

- TOPKAPI SARAYI FOTOĞRAFLARI / 360 DERECE TOPKAPI SARAYI

- YENİ SARAY / SARAY-I HÜMÂYÛN / CEDİDE-İ ÂMİRE ile/ve ESKİ SARAY / SARAY-I ATİK

( Topkapı Sarayı. İLE/VE İlk saray. )
( Şu anda müze olarak ziyaret edilebilen, Gülhane Parkı üstündedir. [700 dönümlük bir alanda kurulmuştur.][Yeni Saray adını Fatih Sultan Mehmet vermiştir.] İLE/VE
Bayezıd'ta, İstanbul Üniversitesi'nin bulunduğu yerde, Fatih Sultan Mehmet'in, 1457'de İstanbul'u fethinden sonra yaptırdığı saray. )

- HİLÂFET-İ KÂMİLE ile HİLÂFET-İ NÂKISA

- MÜTEFERRİKA ile İBRAHİM MÜTEFERRİKA

- FERİT PAŞA ile DAMAT FERİT PAŞA

- ÖKSÜZ MEHMET PAŞA değil ÖKÜZ MEHMET PAŞA

- BEYAZIT değil BAYEZİD-İ VELÎ

( ... DEĞİL Sultanlar arasında VELÎ adı verilmiş tek sultan. )

- KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN'IN CENAZE NAMAZI: BELGRAD ve İSTANBUL

- MATBU ile/ve TAŞ BASKI

 

 

- MİMAR SİNAN ve KANUNÎ SULTAN SÜLEYMAN

- MİMAR SİNAN'IN ESERLERİ

( 84 CAMİ, 53 MESCİD, 57 MEDRESE[İLK VE ORTA ÖĞRETİM], 7 DARÜLKURRA, 22 TÜRBE, 17 İMARET, 3 DARÜŞŞİFA(HASTAHANE), 6 SUYOLU KEMERİ, 8 KÖPRÜ, 20 KERVANSARAY, 35 SARAY, 8 MAHZEN, 41 HAMAM )

- SÜLEYMANİYE CAMİSİ ile/ve SELİMİYE CAMİSİ
( İstanbul. İLE/VE Edirne. )
( Teknik eser.(Hendesetü'l-İslâm). İLE/VE Sosyal eser.(Camiatü'l-İslâm). )
( Kanuni Sultan Süleyman zamanında 1550-1557 yılları arasında inşa edilmiştir. İLE/VE
Selimiye Camii, yanlış bilindiği üzere Yavuz Sultan Selim (I. Selim) zamanında değil; onun torunu olan Sultan II. Selim zamanında ve Süleymaniye'den sonra; 1568-1575 yılları arasında inşa edilmiştir.
( Kubbe çapı Ø26.50 metredir. İLE/VE Kubbe çapı Ø31.30 metredir. )
( Kubbe içinden 4 fil ayak üzerine oturur. İLE/VE Kubbe çevresinden 8 fil ayak üzerine oturur. )
( Son derece teknik ve gelişmiş is odası bulunur. İLE/VE Çift pencereli sistem uygulanmıştır. )
( Süleymaniye'deki "teknik merkez" Selimiye'de yoktur. Süleymaniye'de uygulanan iki teknik merkez; taç kapı ve şadırvan Selimiye'de tekrar etmemiştir. )
( Başkent Külliyesi'dir. İLE/VE Serhad Külliyesi'dir. )
( Kalfalık-Ustalık eseri diye ayırmamak ve her iki eserin de ayrı boyutlarda hakkını teslim etmek gerekir. )

 

- OCAK: HANEDAN

- SULTANLARIN/PADİŞAHLARIN SIFATLARI:

( * Yönetilenlerin hakkını gözetir, onlardan hak talep etmez; bu fazilettir(fadl) ve en yüksek(ulyâ) derecedir.
* Ya da haklarını gözetir ve karşılığında hak talep eder, bu adâlettir(adl) ve orta(vustâ) derecedir.
* Ya da hak talep eder haklarını gözetmez; bu da aşağı(süflî) derecedir. )

- VEZİRLERİN SIFATLARI:
( * Zeki (vâfiru'l-akl)
* Düzgün tabiatlı (selimu't-tab)
* Edebli (edibu'n-nefs)
* Mutedil mizaçlı (mutedilu'l-ahlâk)
* Doğru iş yapan (munâsibu'l-efâl)
* Çabuk karar veren (serîatu'l-bedîha)
* İyi görünüşlü (makbûlu's-sûre)
* Açık görüşlü (cezlu'r-rey)
* Fikri isabetli (saibu'l-fikre)
* Sır vermeyen (kalilu's-sirre)
* Yerinde tedbir sahibi (hasenu't-tedbîr) )
( VEZÂRET[Ar.]: Vezirlik, paşalık. [Osmanlı'da en büyük rütbe.] )

- VEZÎR-İ A'ZAM ile VEZÎR-İ MAÂL-İ SEMÎR
( Başvekil, en büyük vezir, sadrâzam. İLE Yüksek niteliği/vasfı olan vezir. )

- VÂLİDE SULTAN: Osmanlı'larda Sultan'ın annesi. [Protokolda Sultan'dan sonra gelir.]

- PAŞA KAPISI: Sadrâzamlık makamı.

- SADÂRET[< SADR]: Başta bulunma, öne geçme. | Sadrâzamlık, sadrâzamın işi ve makamı. | Rumeli ve Anadolu Kazaskerliği.

- LALA: Padişahların sadrazamlara verdikleri unvan.

- SURNÂME ve SURİYYE

- FERMAN ile/değil MENŞÛR

( ... İLE/DEĞİL Vezirlik ya da mareşallik rütbesi için çıkarılan ferman. )

- PADİŞAHLAR'IN: SAĞINA ile/ve SOLUNA ile/ve KARŞISINA (OTURANLAR)
( KÂTİP [Söylediklerini hemen, doğru ve net bir şekilde kayda geçmesi için.] İLE/VE
MUHAFIZ [Kalbini koruması için.] İLE/VE
ULEMÂ [Derin bilgi ve irfanlarından yararlanabilmek ve ayna olabilmeleri için.] )

- MUSÂHİB[< SOHBET]: Sohbette bulunan, konuşan. | Padişahı sözü ve sohbetiyle eğlendiren. | Padişahın özel işlerinde bulunanlardan her biri.

- REİS'ÜL KÜTTAP: XVII. yüzyıla kadar Osmanlı'larda padişah divanı yazmanlarının başı. | Dışişleri Bakanı.[Tanzimat'tan önce]

- ÇELEBİ ile/> ŞEHZÂDE

- DEVLETLÜ ile/ve ŞEVKETLÜ ile/ve ASÂLETLÜ ile/ve İSMETLÜ

( Sultanlara hitapta kullanılan unvan. | Refâh, saâdet ve nîmet sahibi, vezir ve müşir gibi büyük rütbe sahiplerine verilen unvan. İLE/VE Azamet ve heybet sahibi sultanlar için kullanılırdı. İLE/VE Yabancı elçilere verilen unvan. İLE/VE Derece bakımından yüksek kimselere, sultan ve şehzâdelerin hanımlarıyla kızlarına verilen bir unvan. )

- FEHÂMETLÜ DEVLETLÜ ile ÜBBEHETLÜ DEVLETLÜ
( Sadrazamlara hitapta kullanılan unvan. İLE Sadrazamlık etmişlere hitapta kullanılan unvan. )

- DEVLETLÜ ile DEVLETLÜ İNÂYETLÜ ile DEVLETLÜ NECÂBETLÜ ile DEVLETLÜ RE'FETLÜ ile DEVLETLÜ SEMÂHATLİ ile DEVLETLÜ SİYÂDETLÜ ile DEVLETLÜ UTÛFETLÜ
( Sultanlara hitapta kullanılan unvan. | Refâh, saâdet ve nîmet sahibi, vezir ve müşir gibi büyük rütbe sahiplerine verilen unvan. İLE Sarayın kızlarağasına verilen unvan. İLE Şehzâdeler hakkında kullanılan unvan. İLE Seraskerelere verilen unvan. İLE Şeyhülislâmlar hakkında kullanılan unvan. İLE Mekke şerîfine hitapta kullanılan unvan. İLE Vezirlere, müşirlere, sultan damatlarına verilen unvan. )

- DEVLETLÜ RE'FETLÜ ile RİF'ATLÜ ile SAÂDETLÜ
( Seraskerelere verilen unvan. İLE Askerlikte binbaşılarla, mülkiyede üçüncü rütbe sahiplerinin unvanı.[SÂLİSE] İLE Askerlikte albay/miralay ile korgeneral[birinci ferik], sivilde vezir ile mîrülümerâlık rütbeleri arasındaki kişilerin resmî unvanı. )

- MEKRÜMETLÜ/MEKREMETLÜ ile FAZÎLETLÜ ile SEMÂHATLÜ ile FÜTÜVVETLÜ
( İlmiyede sadreyn pâyesinin resmi unvanı. İLE İlmiye sınıfına ait olanlardan, İstanbul ve Harameyn unvanını alanlara hitapta kullanılan unvan. İLE Din âlimleri arasında kazaskerlik pâyesinde bulunanlara özel resmî takma ad. İLE Askerlikte mülâzım[teğmenler] ile kol ağası ve yüzbaşılara mülkiyede, rabia ve hâmise rütbeleri taşıyan kimselere verilen unvan. )

- RİÂYETLÜ ile RÜTBETLÜ
( Saygılı anlamına bir Müslüman'ın bir Hristiyan'a yazdığı mektupta kullanılırdı. İLE Hristiyanlara, ruhani önderlere ve patriklere verilen unvan. )

- ŞEFKATLÜ: Babalar hakkında kullanılan unvan.

- ZEHÂDETLÜ: Şeyhlere ve din adamlarına hitâben kullanılan unvan.

- ELKAB-I RESMİYYE: Resmî unvanlar.

- ŞEYHÜLİSLÂM (OLABİLMEK):[HİZMET-İ/MAKAM-I/MANSIB-I/MESNED-İ İFTÂ']
( En az 35 yıl hizmet ve ilmî çalışma gerektirir. )
( Medreseyi tamamladıktan sonra...
Kasabada/Şehirde Kadı Yardımcılığı > Küçük Şehir Kadılığı > Büyük Şehir Kadılığı > Üsküdar Kadılığı > Eyüp Sultan Kadılığı > Galata Kadılığı > İstanbul Kadılığı görevlerinden sonra Rumeli Kazaskeri olunur ve en son Anadolu Kazaskeri olduktan sonra ancak Şeyhülislâm olunurdu. )
( En uzun süre Şeyhülislâm'lık görevi yürütenler: Ebû Suud [29 yıl], Molla Fenârî [24 yıl], Zembilli Ali Efendi [23 yıl], Yahya Efendi [18,5 yıl]. )
( 131 Şeyhülislâm'ın 21'i şairdi. Ancak beşinin Divân'ı elimizdedir. )

- MEŞÎHAT: Şeyhülislâmlık makamı. | Şeyhlik.

 

 

- BEYAZIT değil BAYEZİD[BAYEZİD-İ VELÎ]
( ... DEĞİL Sultanlar arasında velî adı verilmiş tek sultan, II. BAYEZİD'dir. )

- SULTAN ABDÜLMECİD ile HALİFE ABDÜLMECİD
( 1839 - 1861 ile 1922 - 1924 )

- SULTAN AHMED
( 14. Sultan/Padişah. | 14 yaşında tahta geçti. | 14 + 14 yıl yaşadı. )

- MÜSAHİB SAİT ve II. MAHMUT

- ÂRİF HİKMET EFENDİ ile/ve ÂRİF HİKMET

( Şeyhülislâm. İLE/VE Medine'li. )

- FATİH SULTAN MEHMET ve AKŞEMSETTİN

- YAVUZ SULTAN SELİM ve ZEMBİLLİ ALİ (HASANÎ) EFENDİ

- ADLÎ
: II. Sultan Bayezid'in şiirdeki mahlâsı.

- MUHİBBÎ: Kanunî Sultan Süleyman'ın şiirdeki mahlâsı.

- TUĞRALAR'DA:
( Tuğra )

 

- YAVUZ SELİM CAMİSİ ve YAVUZ SELİM TÜRBESİ

( Fatih'te, Yavuz Sultan Selim semtindedirler. [Türbesi, caminin arka bahçesindedir.] )
( Yavuz Sultan Selim'in başlatmıştır, oğlu Kanuni Sultan Süleyman tamamlamıştır. [1522] [Mimar Acem Ali] VE 1583'te inşa edilmiştir. )

- BİZANS YAPILARI'NDAN: CAMİYE DÖNÜŞTÜRÜLENLER ile/ve CAMİYE DÖNÜŞTÜRÜLMEYENLER
( * Acem Ağa Mescidi
[Khalkopreteia Kilisesi'nden] [Sadece apsis bölümü kalmıştır.]
* Ahmed Paşa Mescidi[Trullo Manastır Kilisesi'nden]
* Arap Camisi[San Paolo ve Domenico Kilisesi'nden]
* Atik Mustafa Paşa Camisi[Hagia Thekla Kilisesi'nden]
* Ayasofya[Hagia Sofia Kilisesi'nden]
* Bodrum Camisi[Myrelaion Manastır Kilisesi'nden]
* Ese(İsa) Kapısı Mescidi[Cerrahpaşa Hastahanesi sınırları içinde harap bir durumdadır.]
* Eski İmâret Camisi[Pantepoptes Manastır Kilisesi'nden]
* Fenari İsa Camisi[Lips Manastır Kilisesi'nden]
* Fethiye Camisi[Pammakaristos Manastır Kilisesi'nden] [Bir bölümü cami olarak kullanılmaktadır.]
* Gül Camisi[Euphemia ve Theodosia Kilisesi'nden]
* İmrahor İlyas Bey Camisi[Studios Manastır Kilisesi'nden]
* Kalenderhane Camisi[Akataleptos Manastır Kilisesi'nden]
* Kariye Camisi[Khora Manastır Kilisesi'nden]
* Kasım Ağa Mescidi
* Kefeli Mescidi
* Koca Mustafa Paşa Camisi[Hagios Andreas Manastır Kilisesi'nden]
* Küçük Ayasofya Camisi[Sergios ve Bakkhos Kilisesi'nden]
* Manastır Mescidi[Kyra Martha Manastır Kilisesi'nden]
* Vefa Kilise Camisi[Hagios Theodoros Kilisesi'nden]
* Sancaktar Hayrettin Mescidi
* Şeyh Süleyman Mescidi
* Yeraltı Camisi[Galata'da bir burcun alt bölümü ait yapı cami olarak kullanılmaktadır.]
* Zeyrek Kilise Camisi[Pantokrator Manastır Kilisesi'nden] [Güney bölümü cami olarak kullanılmaktadır.]
ile/ve
Camiye Dönüştürülmeyenler:
* Aya İrini
[Hagia Eirene Kilisesi]
* Boğdan Sarayı[Bizans Devri Şapeli] [Boğdan Voyvodoları'nın ibadet yeri olarak kullanılmıştır.] [Günümüzde harabe halindedir.]
* Hagios Georgios Kyparesso Kilisesi[Ortodoks cemaatine bağlı bir kilisedir.]
* Panaghiotissa/Moukhliotissa Kilisesi[Son Bizans dönemi yapısıdır. Kilise olarak kullanılmaya devam etmektedir.]
* Surp Kevork ve Sulu Manastır[Peribleptos Manastırı Kilisesi] [Sekiz destekli plan tipinin tek örneği olan bir kilisedir.] [1643'te Ermeni cemaatine vakfedilmiştir.]
* Hagios Menas Kilisesi
* Panaghia Kilisesi[Heybeliada'da eski Rum Yetimhanesi avlusundadır.] [Deniz Kuvvetleri'ne bağlıdır.] )
( Camiye dönüştürülen fakat günümüze ulaşmayanlar:
* Arabacı Bayezıd Camisi
* Balaban Ağa Mescidi
* Baruthane Mescidi
* Etyemez Tekkesi
* Haydarhane Mescidi
* Hoca Hayreddin Mescidi
* Odalar Camisi
* Purkuyu(Parmakkapı) Mescidi
* Sekbanbaşı Ferhat Ağa Mescidi
* Sekbanbaşı İbrahim Ağa Mescidi
* Sivasi Tekkesi Mescidi
* Şeyh Murat Mescidi
* Toklu İbrahim Dede Mescidi
* Şüheda Mescidi
* Yıldız Dede Tekkesi
* Manastır Mescidi [Galata'da]
* Sinan Paşa Mescidi(Kızıl Mescid)
* Hamza Paşa Mescidi (Peykhane ya da Tahta Minare) )

 

 

- BAYEZİD YANGIN KULESİ değil OSMANLI TOPU('nun dikilmiş hali)
( Mimar Krikor Amira Balyan [1828] )
( İstanbul Üniversitesi bahçesindedir. )
( 85 m. yüksekliktedir. Gözcülerin bulunduğu bölüm 68 m.'dedir. [180 basamaklıdır] )
( Dış çevresi 43.70 m., iç çevresi 11.20 m.'dir. )

- KÖŞKLÜ ile/ve "İKİ KEÇELİ"
( Osmanlı'da yangın habercileri. )
( ... İLE/VE Üst kıdemli. )

- IRKÎ ŞUUBİYE ile/değil LİSÂNÎ ŞUUBİYE

- ENDERÛN ile/ve MÂBEYN ile/ve BİRÛN

( Saray mensubu. İLE/VE Arada olanlar. İLE/VE Taşra. )

- BOZOKLAR ile/ve ÜÇOKLAR

- KINIK BOYU ile/ve KAYI BOYU ile/ve BAYAT BOYU

( Selçuklu. İLE/VE Osmanlı. İLE/VE ... )

- BOSTÂNCIYÂN/BOSTÂNİYÂN: Saray teşkilâtında, padişah saraylarının korunması ile görevli olanlar, bostancılar.

- ULAH: Osmanlı döneminde Eflâk kesimindeki yerli halk.

- LEVENT: Deniz erlerine verilen ad. | Boylu-boslu, güçlü delikanlı.

- NEDÎM: Yeniçeri ocağına yeni yazılan.

- RÜÛS[< RE'S]: İlmiye, âlimler/ulemâ derecelerinden biri.[Medrese öğrenimini tamamlayıp mülâzim olanlar, yedi yıllık mülâzemet süresini de tamamladıktan sonra Şeyhülislâm'ın bulunduğu yeterlik/rüûs sınavına girerken, kazananlar müderris tayin olunurdu.]

- SUPARA: Osmanlılar'da okul kitabı.

- SALNÂME: YILLIK/ALMANAK

- FÂSILA-YI SALTANAT
: Yıldırım Beyazıt'ın esir düşmesinden sonra Çelebi Mehmet'in sultan olmasına kadar geçen süre.

 

 

  

Bugün [05 Haziran 2020] itibariyle
Osmanlı bölümüne yapılmış olan eklemeler, aşağıdaki gibidir.
[ 06 Mart 2012 - 05 Haziran 2020 arasında... ]
( 462 yeni ekleme, 594 katkı )


- !BÖLÜCÜLÜK ile/ve/||/<> !ÖTEKİLEŞTİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44512 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- !MEYHÂNE ile/ve/||/<> !BOZAHÂNE[Fars. < BÛZEHÂNE(BİRAHÂNE)] ile/ve/||/<> !KAHVEHÂNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53554 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- !SAVAŞ ile/ve/değil/yerine SAVAŞIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28754 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- !ZULM ile/ve/değil/yerine/<>/< CEBR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- !ZULÜM ile/ve/değil/||/<> İHMALKÂRLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44561 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "GEÇMİŞİN, BİZİ BIRAKMAMASI" değil/yerine/> BİZİM, GEÇMİŞİ BIRAKMAMIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45020 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KENDİNİ SAKLAMAK" >< KIZMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41983 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kimse, kızdığında, kendini/özünü saklayamaz. )

- "LAHANACILAR" ile/ve "BAMYACILAR"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30102 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- "O DÖNEMDE, ..." ile/değil "O DÖNEM DE, ..."
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32429 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dahi anlamındaki "de" ayrı yazılır! Lütfen! Sadece biraz (daha) özen! )
( Konfüçyüs: "Eğer konuşulan dil doğru değilse, o zaman söylenilen şey, söylenilmek istenen şey olmaz. O zaman, yapılması gereken yapılmaz ve eğer işler yapılmadan kalırsa, maneviyat ve sanat bozulur. O zaman, adâlet, sahtekârlıkla yürür. Eğer bu olursa, kişiler kendilerini umutsuz bir karmaşanın içinde bulurlar. Bu nedenle, söylenilen şey, her şeyden önemlidir ve bu konuda dikkatsizlik yapılmamalıdır." )

- "OSMANLI İMPARATORLUĞU/DEVLETİ" değil OSMANLI HANEDANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14580 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Avrupa'lıların sonradan yüklediği bir tanımdır. Osmanlı, hiçbir zaman "imparatorluk" olmamıştır! [insanı, hak ve hukuku hiçe saymak gibi bir tutumu yoktur] )

- "OSMANLICA" değil OSMANLI TÜRKÇESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8524 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "PAZU GÖSTERMEK" ile/değil/yerine/||/<>/></< GÖNLÜNÜN GENİŞLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44567 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "SAHİPLENME" ile/değil/yerine/< AİDİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46606 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kentte. İLE/DEĞİL/YERİNE/< Köyde, doğada. )

- "SOĞUT(UL)MA" ile/ve/<> "SOYUTLANDIR(IL)MA"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44483 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "SÜREKLİ KAZANMAK" ile/ve/||/<> "HİÇ KAYBETMEMEK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41987 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İkisi de olanaklı değildir! )

- "TEHDİT" ile/değil/yerine TESPİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45193 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ÜSTÜN" ile/değil ÜSTTE DURAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ÜSTÜNDE DURMAMA" ile GEÇİŞTİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29188 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "YANLIŞ DÜŞÜNMEK" ile/değil FARKLI DÜŞÜNMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28080 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "YURTSEVERLİK" "SÖYLEMİ" ile/değil/yerine YURTTAŞLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41974 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "YÜRÜYEN BALİNA" = OSMANLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44307 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (")BARIŞ("):
ÇOK KUTUPLU, SIRADÜZENLİ[HİYERARŞİK] DENGE "DÜZENİ"
ile ÇİFT KUTUPLU "DÜZEN" ile TEK BİR DEVLETİN "DÜZENİ"[PAX ROMANA]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45236 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (TANZİMAT) FERMAN(I) ile/değil HATT-I HÜMÂYÜN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53551 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Ar.] MEDDAH ile MEDDAH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46047 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Taklitler yaparak, hoş öyküler anlatarak halkı eğlendiren sanatçı. İLE Öven, aşırı övgüde bulunan kişi. )

- [Fars.] NEVEND[< NÜVEB] ile LEVEND[LEVENDÂN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18190 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hızlı giden at. | Postacı, atlı postacı. İLE Yeniçeri devrinde deniz erlerine verilen bir ad. | Zamanında, Venedik'lilerin, doğu bölgelerinden, maaşla topladıkları deniz askeri. | Tembel. | Ayyaş, içkici. | Zampara. | Kabadayı. | Hizmetçi, gündelikçi, çırak. | Namussuz kadın. | İbne. [Türkçe'de kullanılan anlamlar, Farsça'da yoktur!] )

- [Fars.] PERVÂZ ile -PERVÂZ ile PERVÂZE ile PERVÂZÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52979 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uçma, uçuş. | Saçak. | Göze/hücre. | Ayna. | Dolap. | Aynalı, ince ve uzun tahta. İLE "Uçan, uçucu" anlamlarıyla birleşik sözcük yapar.[BÂLÂ-PERVÂZ: Yüksekten uçan. | BÜLEND-PERVÂZ: İddialı, inatçı.] İLE Kır, gezinti için hazırlanan yemek. | Gece eğlencesi ışığı. | Altın ve gümüş yaprakların kırıntısı. İLE Divân-ı Hümâyün ve Defter-i Hâkânî kalemlerine devam ve hizmet etmeden ve de hâcegândan olmadan, yolunu bularak bu kalemlerden birinde ketebeden olduğuna dair kayıtlarına şerh verilen kişi. )

- [Fars.] SİPÂHÎ ile SÜVÂRİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30101 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Fr. < Cerm.] MARŞ ile MARŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45983 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Askerlikte, yürüyüşe geçmek için verilen komut. | Ritmi, yürüyen birinin ya da topluluğun adımlarını anımsatan müzik parçası. | Bir topluluğu simgelemek için düzenlenmiş müzik parçası. İLE Otomobil, kamyon gibi motorlu araçlarda, motoru işletme düzeneği. )

- [ne yazık ki]
!"BİRBİRİNE DÜŞMEK"
değil/yerine/>< BİRBİRİNİ DÜŞÜNMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5728 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
!"IRKÇILIK"
ile MİLLİYETÇİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14417 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
!ELİT/İST
değil/yerine/= SEÇKİN/Cİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12087 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
!İFTİRA
ile !İFK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46598 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birine, aslı olmayan bir suç yükleme. İLE Bir suçu, birine yükleme. )

- [ne yazık ki]
!İSTİSHÂR
değil/yerine/= !ALAY ETME, EĞLENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41751 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
!İTHAM
ile !TEKFÎR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7553 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çoğunlukla/bazen itham, küfürden daha ağırdır. )
( Suçlama. İLE Kâfir sayma. )

- [ne yazık ki]
!MÜFSİT[Ar.]/MÜZEVİR[Ar.]
değil/yerine/= ARABOZUCU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
!ÖTEKİLEŞTİRME
ile/ve/||/<>/> !DÜŞMANLAŞTIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45234 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
!SALDIRI
ile/ve/||/<>/>/< !ŞİDDET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45833 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
!SAVAŞ
ile/ve/değil/||/<> !İÇ SAVAŞ/AYAKLANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
!SAVAŞ
ve/||/<>/>/< !YILDIRMA/TERÖR[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45832 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
!SAVAŞ
ile ASKERİCİLİK/MİLİTARİZM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45225 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
!SAVAŞLAR:
ESKİ
ile/ve/<>/> YENİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45230 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( XVII. yy. İLE/VE/<>/> XX. yy. ve sonrası. )

- [ne yazık ki]
!SAVAŞLAR:
RASYONEL
ile/ve/<> KİTLELERİN SEFERBER EDİLDİĞİ ile/ve/<> ASİMETRİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45229 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
"SONUÇ ODAKLILIK"
ve/||/<>/>/< HİLEKÂRLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46829 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
İÇTEN PAZARLIKLI
ile ÇIKARCI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44552 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
KÖTÜLERİN, "BASKISI"
ile/değil/||/<> İYİLERİN, KAYITSIZLIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46706 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
ORANTISIZ GÜÇ
ve/||/<>/< KÖR ŞİDDET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47628 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
SAHTE[Fars.]
değil/yerine/= YAPAY/YAPMA, DÜZMECE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28543 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sahte olan, zaman ve uzay ile sınırlıdır ve koşulların ürettiğidir. )
( Bir an gerçek gibi görünmek, sahte olanın doğasıdır. )
( Sahte olanı yıkamazsınız, çünkü onu durmadan yaratıyorsunuz. )
( Sahtenin sahteliği anlaşıldığında, o, kendi kendine erir gider. )
( Sahte olanı sahte olarak görmek ve sahte olanı terk etmek, gerçeği getirecektir. )
( Sahte olduğunu gördüğünüz her ne ise o eriyip kaybolur. )
( Sahte olandan vazgeçin, doğru olan kendi yerini bulacaktır. )
( Sahte olanın zamana gereksinimi olduğunu ve zamana gereksinimi olanın sahte olduğunu bir kez anlarsanız, zaman ötesi ve hep şimdi'de olan Gerçek'e yakınlaşmış olursunuz. )
( Gerçeğin görülmesini o kadar zorlaştıran, sahte olana tutunup ondan kopamamaktır. )
( Gerçek, sahtenin reddi ve inkârı ile ifade edilebilir -eylemle. )
( Gerçek, herkes için birdir, ancak sahte olan kişiseldir. )
( Sahte olanı fark edip onu reddetmek, gerçeğe giden yolu açar. )
( Sahte olanlar gittiğinde, geride kalan, gerçek olandır. )
( Doğru kendini öne sürmez, o sahtenin sahte olarak görülmesi ve reddedilmesinde yatar. Zihin, sahte olan tarafından kör edilmişken, doğruyu aramak yararsızdır. Doğru olanın sezilebilmesi için önce sahtenin tamamen temizlenip yok edilmesi gerekir. )
( Sahte olanın keşfedilip terk edilmesi, gerçek olanın zihne girişini sağlar. )
( Sahte olanın yıkımı, şiddet değildir. )
( Sahte olanın reddi, özgürleştirici ve enerji vericidir. )
( Sahte olan "Ben-im" duygusu değil, fakat kendinizi ne sandığınızdır. )
( The false is limited in time and space and is produced by circumstances.
It is the nature of the false that it appears real for a moment.
You cannot destroy the false, for you are creating it all the time.
To see the false as false and abandon the false brings reality into being.
It is the discarding the false that opens the way to the true.
What you see as false, dissolves.
Once you understand that the false needs time and what needs time is false, you are nearer the Reality, which is timeless, ever in the now.
It is the clinging to the false that makes the true so difficult to see.
Reality is common to all. Only the false is personal.
The false dissolves when it is discovered.
The discovery and abandonment of the false remove what prevents the real entering the mind.
The destruction of the false is not violence.
Renunciation of the false is liberating and energizing.
It is not the "I am" that is false, but what you take yourself to be. )

- [ne yazık ki]
SAVAŞLARDA:
PARTİZAN
ile/<> GERİLLA ile/<> TERÖR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
SUÇLAMA
ile/ve/<> DIŞLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46446 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
YALAKA/LIK/DALKAVUK/LUK
ile/ve/<> YARDAKÇI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46635 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> Özellikle kötü işlerde birine yardım eden kişi. )

- Devlet-i Aliyye - Halil İnalcık
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14588 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- | DESPOT ile/<>/> SÜRÜ |
değil/yerine
YURTTAŞ

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( | Yönetmeyi bilen, yönetilmeyi bilmeyen. İLE Yönetilmeyi bilen, yönetmeyi bilmeyen. | DEĞİL/YERİNE Yönetmeyi ve yönetilmeyi bilen. )

- 1299 değil 1302
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14581 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- 7 TEPE:
İSTANBUL
ile/ve ROMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16366 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İSTANBUL'da:
* Akropolis [Topkapı Sarayı ve Sultanahmet Camii'nin yer aldığı yükseklik]
* Çemberlitaş [Konstantin Sütunu'nun bulunduğu bölge ve çevresi]
* Beyazıt ve Süleymaniye alanı
* Fatih
* Fenerin üst kısımları [Yavuz Selim Camii’nin bulunduğu bölge]
* Cerrahpaşa sırtları
* Edirnekapı [Mihrimah Sultan Camii’nin yer aldığı tepe]
[Yediye yükseltmek için uydurulmuştu] İLE/VE
ROMA'da:
* Palatine
* Capitoline
* Quirinal
* Caelian
* Aventine
* Esquiline
* Viminal )
( Antik Roma kentinin yedi tepe üzerine kurulmasının, İmparator Büyük Konstantinos'u (Constantinus) çok etkilediği, İstanbul'u da Roma'ya benzetmek amacıyla, yedi rakamına yönlendirdiği anlatılır. İmparator, bu yedi sayısını uğurlu ve kutsal sayıyordu. Sarayının ana salonu, "Hepta Likhnos" yani "Yedi Kandilli" adını almıştı. İmparatoru korumakla görevli, "yedi kıtadan oluşmuş bir muhafız alayı vardı. Konstantinos, kendini, çevresinde "yedi gezegen"in dönüp durduğu güneş yerine koymuştu. Çemberlitaş üzerindeki heykeli de bu durumu betimlemekteydi. )

- ADÂLET ve/||/<>/< HAKİKAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46906 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Toplumsal kurumların birincil erdemi. VE/||/<>/< Düşünce düzenlerinin birincil erdemi. )

- ADINI:
"BAHŞ ETMEK"
ile/ve/||/<> "BAĞIŞLAMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48890 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADLÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39853 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( II. Sultan Bayezid'in şiirdeki mahlâsı. )

- AGA ile AĞA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35250 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Babacan, mert, kalender kişi. İLE Kırsal kesimde, geniş toprakları olan, güçlü, sözü geçen, varlıklı kişi. | Halk arasında sayılan ve sözü geçen kişilere verilen san. | Büyük kardeş, ağabey. | Okur-yazar olmayan, yaşlıca kişilerin, adlarıyla birlikte kullanılan san. | Osmanlı döneminde, kimi örgütlerin başında bulunanlara verilen resmi san. )

- AİLE/AĞIL/AVUL ile/ve SÜLÂLE[< SÜR-AİLE]/AKRABA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5751 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ateşten esen rüzgâr aileyi simgeler. )
( ... ile/ve ÂL [Âl'i Sultan: Sultan çocukları. | Âl-i Osman: Osmanoğulları.] )
( OIKIA ile/ve ... )

- ALKIŞ ile/ve ALKIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16229 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Padişahlar ve vezirler hakkında, halk tarafından hep bir ağızdan söylenen dua sözleri. Tanzimat döneminde sonlanmaya başlamıştır. İLE/VE El çırpma âdeti, Tanzimat döneminde Avrupa'dan girmiştir. )

- ANAKİKLİK/PALİNDROM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39970 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tersinden okununca da aynı anlamı veren sözcük ya da tümce. )
( SANMA ŞAHIM | HERKESİ SEN | SÂDIKÂNE | YÂR OLUR
HERKESİ SEN | DOST MU SANDIN | BELKİ O | AĞYÂR OLUR
SÂDIKÂNE | BELKİ O | ÂLEMDE BİR | DİLDÂR OLUR
YÂR OLUR | AĞYÂR OLUR | DİLDÂR OLUR | SERDÂR OLUR

YAVUZ SULTAN SELÎM )

- ANLATMAK ile/değil ANIMSATMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45202 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARAPÇA ile/ve/||/<> FARSÇA ile/ve/||/<> TÜRKÇE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8706 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Felsefe/bilim dili. İLE/VE/||/<> Sanat dili. İLE/VE/||/<> Eylem dili. )
( Fasîh. İLE/VE/||/<> Lâtif. İLE/VE/||/<> Zarif. )

- ÂRİF HİKMET EFENDİ ile/ve ÂRİF HİKMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7591 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şeyhülislâm. İLE/VE Medine'li. )

- ARMAĞAN ile SÜRRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47447 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Osmanlı sultanlarının, her yıl, Mekke ve Medine'ye gönderdikleri para ve armağanlar. )

- ARŞIN/ENDÂZE ile BİTEMİ/PİTHAMİ[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54307 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Arşın ve endâze tarzında, bez ölçmek için kullanılan ölçü birimi. | Bez ölçmede kullanılan, 48 cm.lik bir ölçü. | Osmanlı döneminde, keten ölçmek için kullanılan, 34.29 cm. uzunluğunda ölçü birimi.[20 bitemi=1 asma | 1 asma=10 arşın] | Karış uzunluğu. )
( "Bitemi" sözcüğü üzerine - Fethi Gedikli )

- ARŞIN ile ÇARŞI ARŞINI ile MİMAR/BİNA ARŞINI(ZİRA-I MİMARİ)/PARMAK ile YENİ ARŞIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38038 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( El parmaklarının ucundan, omuza kadar olan, 0,75855 m.'ye eşit, eski bir uzunluk ölçüsü. [Önceleri, 60 parçaya bölünen arşın, 994 Hicri yılından sonra 24'e bölünmüştür.] İLE Eskiden, kumaş ölçmekte kullanılan, 8 urup ve 16 kerrap'a bölünen, 0,6858 m.'ye eşit arşın. İLE Eskiden, Türk mimarlarının kullandıkları, 75,774 cm.lik arşın. İLE Osmanlılar'da, 1869'da, metre karşılığı olarak kabul edilen arşın. )

- ASKER/POLİS ile ZAPTİYE[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45491 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ASKER ile KAPIKULU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54385 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Osmanlı'larda, devletten ödenek alan, sürekli görev yapan atlı ve yaya askerlerden oluşan teşkilat. )

- ASKER ile KARAKULLUKÇU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54566 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Yeniçeri Ocağı bölüklerinde odaları ve odaya gelen konukların ayakkabılarını temizleme, yemek kaplarını yıkama vb. işlerle görevli er. )

- ASKER ile PENCİK[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44692 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Asker yetiştirilmek üzere, savaş tutsaklarından, beşte bir oranında ayrılan acemioğlan adaylarına verilen ad. )

- ASKER ile SEKBAN[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46834 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Osmanlılar'da, sınır boylarında görev yapan bir sınıf asker. | Eyalet paşaları ve sancak beylerine bağlı olarak görev yapan bir sınıf asker. )

- AŞÛRE ile SARAY AŞÛRESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36494 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ATEŞ İSTİDASI ile/ve/=/||/<> BAŞA HASIR YAKMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48870 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYASOFYA MİNARELERİ'NDE:
MİMAR SİNAN DÖNEMİ
ile FATİH DÖNEMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16379 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [müze girişi itibariyle] Sol taraftakiler. İLE Sağ taraftakiler. )

- AZ(DIR)MAK ile AYAKLAN(DIR)MAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7442 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂKİ'NİN:
25 YAŞ ÖNCESİ ŞİİRLERİ
ile/ve 25 YAŞ SONRASI ŞİİRLERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14744 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- bâkî[< BEKÂ çoğ. BEVÂKİ] ile bâkî[< BÜKÂ] ile BÂKÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17062 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tanrı. | Sürekli/daimi, kalıcı. | Alt taraf. | Artık, artan, fazla, geri kalan, bundan başka. İLE Ağlayan. [Fars. GİRYÂN] İLE Divan şairi ve uzun adıyla Abdülbâki Mahmut. Kanûnî Sultan Süleyman tarafından korunmuş ve Meliküşşuarâ, Sultânüşşuarâ gibi unvanlar kazanmıştır. [1527 - 1599] [Tüm Osmanlı tarihinde cenazesine en çok katılım olan kişidir.] )

- BALYOS ile BALYOZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35337 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Osmanlı döneminde, Frenk ve özellikle Venedik elçilerine verilen ad. İLE Büyük taşları kırmak, kazık çakmak gibi işlerde kullanılan, çok iri ve ağır çekiç. )

- BAN ile BAN[Hırvatça]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35339 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Osmanlı döneminde, Macaristan ve Slovenya dolaylarında, sancak beylerine ve küçük prenslere verilen san. )

- BAŞLIK ile BARATA[< İt.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35345 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Osmanlı sarayında, genel olarak bostancıların, baltacı ve kapıcıların giydikleri, kırmızı çuhadan yapılmış başlık. )

- BAYEZİD YANGIN KULESİ değil OSMANLI TOPU('nun dikilmiş hali)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14631 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mimar Krikor Amira Balyan [1828] )
( İstanbul Üniversitesi bahçesindedir. )
( 85 m. yüksekliktedir. Gözcülerin bulunduğu bölüm 68 m.'dedir. [180 basamaklıdır] )
( Dış çevresi 43.70 m., iç çevresi 11.20 m.'dir. )

- BAYRAK ile/ve/||/<>/< SANCAK/LİVA[Ar. çoğ. ELVİYE]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14377 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir ulusun, belirli bir topluluğun ya da bir örgütün simgesi olarak kullanılan, renk ve biçimle özelleştirilmiş, genellikle dikdörtgen biçiminde kumaş. | Öncü. | Simge. İLE/VE/||/<>/< Bayrak. | Çoğunlukla askeri birliklere verilen, yazı işlemeli, kenarları saçaklı ve gönderli bayrak. | Osmanlı yönetim örgütünde, illerle ilçeler arasında yer alan yönetim bölümü, mutasarrıflık. | Gemilerin sağ yanı. )
( Vatanı simgeler. İLE/VE/||/<>/< Dili(mizi) simgeler. )
( Simgelerin işlevi, anlamı ve değeri çok büyüktür. Bayrak ve Sancak gibi.

Bayrağımız, toprağımızı, vatanımızı simgeler! Sancağımız ise o topraklardaki varlığımızın/birliğimizin göstergesi olan dilimizi!

Bayrak düşerse vatan kaybedilmiş sayılmaz ama Sancak düşmüşse herşey kaybedilmiş demektir! )

- BEÇ[Macarca < BÉCS] TAVUĞU ile DAĞ TAVUĞU ile ORMAN TAVUĞU ile SUDAN TAVUĞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ile ... ile ... ile ... )
( Anavatanı, Afrika'dır. Boyları, 40 – 71 cm. ve ağırlıkları 700 - 1600 gram arasında değişir. İLE ... İLE ... İLE ... )
( Osmanlılar döneminde, Viyana'dan getirildiğinden dolayı Viyana tavuğu anlamına gelen "Beç Tavuğu" denilmiştir. "Beç", Osmanlı Türkçesi'nde, Viyana'nın adı olup Türkçe'ye, Macarca Bécs adından geçmiştir. İLE ... İLE ... İLE ... )

- BEKÇİ ile ASES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35284 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Gece bekçisi. | Osmanlı döneminde, Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından önceki güvenlik görevlisi. )

- BELÂ ile BELÂ-Yİ MÜBREM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40240 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kaçınılmaz belâ. )

- BELGE ile/ve KAYIT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14429 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BERÂT-I CİBÂYET ile BERÂT GECESİ ile BERÂT-I HÜMÂYÛN ile BERÂT-I TERHÂNÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38178 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vergi, resim ve icâre gibi, hazineye ya da vakfa ait paraları toplama yetkisini veren belge/vesîka. İLE Hz. Muhammed'e, peygamberliğinin bildirildiği, Şaban ayının beşinci gecesi. İLE Sultanlara özel ferman. İLE Gördüğü büyük bir hizmet karşılğı olarak vergiden muaf tutulması hakkında sultan tarafından verilen ferman. )

- BEYAZIT değil BAYEZİD[BAYEZİD-İ VELÎ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14622 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... DEĞİL Sultanlar arasında velî adı verilmiş tek sultan, II. BAYEZİD'dir. )

- Bİ-NİŞAN değil/yerine/= NİŞANSIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40339 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİAT ile/ve/||/<> İTAAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49427 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLÂD-I AŞERE ile BİLÂD-I ERBAA ile BİLÂDI-I İSNÂ AŞER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14595 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 10 şehir. [İzmir, Eyüp, Kandiye, Halep, Selânik, Sofya, Trabzon, Galata, Kudüs, Lârisa] İLE 4 şehir. [Edirne, Bursa, Şam, Kahire] İLE 12 şehir. [Adana, Erzurum, Bağdat, Beyrut, Diyarbakır, Rusçuk, Bosnasaray, Sivas, Maraş, Trablusgarp, Antep, Çankırı] )

- BİLECİK:
DÖRT COĞRAFÎ BÖLGEYE SINIRI OLAN TEK KENT

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50729 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hem Marmara, hem Ege, hem İç Anadolu, hem de Karadeniz'de toprağı bulunan tek kent, Osmanlı'nın kurulduğu kent olan Bilecik'tir. )

- BİLECİK < BELEKOMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54958 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLECİK ile BİRECİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54950 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İl. İLE İlçe.[Urfa] )
( ... İLE Kelaynak kuşlarının koruma altına alındığı bölge. )

- BİLGELİK ile/ve/||/<>/>/< KALITIMSAL BİLGELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44505 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİMSEL/LİK YANINDA/KARŞISINDA:
[ne] SALTANAT
ne de SANAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33648 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİZANS YAPILARI'NDAN:
CAMİYE DÖNÜŞTÜRÜLENLER
ile/ve CAMİYE DÖNÜŞTÜRÜLMEYENLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14630 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( * Acem Ağa Mescidi[Khalkopreteia Kilisesi'nden] [Sadece apsis bölümü kalmıştır.]
* Ahmed Paşa Mescidi[Trullo Manastır Kilisesi'nden]
* Arap Camisi[San Paolo ve Domenico Kilisesi'nden]
* Atik Mustafa Paşa Camisi[Hagia Thekla Kilisesi'nden]
* Ayasofya[Hagia Sofia Kilisesi'nden]
* Bodrum Camisi[Myrelaion Manastır Kilisesi'nden]
* Ese(İsa) Kapısı Mescidi[Cerrahpaşa Hastahanesi sınırları içinde harap bir durumdadır.]
* Eski İmâret Camisi[Pantepoptes Manastır Kilisesi'nden]
* Fenari İsa Camisi[Lips Manastır Kilisesi'nden]
* Fethiye Camisi[Pammakaristos Manastır Kilisesi'nden] [Bir bölümü cami olarak kullanılmaktadır.]
* Gül Camisi[Euphemia ve Theodosia Kilisesi'nden]
* İmrahor İlyas Bey Camisi[Studios Manastır Kilisesi'nden]
* Kalenderhane Camisi[Akataleptos Manastır Kilisesi'nden]
* Kariye Camisi[Khora Manastır Kilisesi'nden]
* Kasım Ağa Mescidi
* Kefeli Mescidi
* Koca Mustafa Paşa Camisi[Hagios Andreas Manastır Kilisesi'nden]
* Küçük Ayasofya Camisi[Sergios ve Bakkhos Kilisesi'nden]
* Manastır Mescidi[Kyra Martha Manastır Kilisesi'nden]
* Vefa Kilise Camisi[Hagios Theodoros Kilisesi'nden]
* Sancaktar Hayrettin Mescidi
* Şeyh Süleyman Mescidi
* Yeraltı Camisi[Galata'da bir burcun alt bölümü ait yapı cami olarak kullanılmaktadır.]
* Zeyrek Kilise Camisi[Pantokrator Manastır Kilisesi'nden] [Güney bölümü cami olarak kullanılmaktadır.]

ile/ve

Camiye Dönüştürülmeyenler:
* Aya İrini[Hagia Eirene Kilisesi]
* Boğdan Sarayı[Bizans Devri Şapeli] [Boğdan Voyvodoları'nın ibadet yeri olarak kullanılmıştır.] [Günümüzde harabe halindedir.]
* Hagios Georgios Kyparesso Kilisesi[Ortodoks cemaatine bağlı bir kilisedir.]
* Panaghiotissa/Moukhliotissa Kilisesi[Son Bizans dönemi yapısıdır. Kilise olarak kullanılmaya devam etmektedir.]
* Surp Kevork ve Sulu Manastır[Peribleptos Manastırı Kilisesi] [Sekiz destekli plan tipinin tek örneği olan bir kilisedir.] [1643'te Ermeni cemaatine vakfedilmiştir.]
* Hagios Menas Kilisesi
* Panaghia Kilisesi[Heybeliada'da eski Rum Yetimhanesi avlusundadır.] [Deniz Kuvvetleri'ne bağlıdır.] )
( Camiye dönüştürülen fakat günümüze ulaşmayanlar:
* Arabacı Bayezıd Camisi
* Balaban Ağa Mescidi
* Baruthane Mescidi
* Etyemez Tekkesi
* Haydarhane Mescidi
* Hoca Hayreddin Mescidi
* Odalar Camisi
* Purkuyu(Parmakkapı) Mescidi
* Sekbanbaşı Ferhat Ağa Mescidi
* Sekbanbaşı İbrahim Ağa Mescidi
* Sivasi Tekkesi Mescidi
* Şeyh Murat Mescidi
* Toklu İbrahim Dede Mescidi
* Şüheda Mescidi
* Yıldız Dede Tekkesi
* Manastır Mescidi [Galata'da]
* Sinan Paşa Mescidi(Kızıl Mescid)
* Hamza Paşa Mescidi (Peykhane ya da Tahta Minare) )

- BOZDOĞAN[< BOZULGAN] ile BOZDOĞAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35491 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bozdoğan/Valens Su Kemeri. İLE Bir doğan türü. | Yeniçeriler tarafından kullanılan ve atların eyerlerinde asılı duran altı toplu gürz. )

- BOZOKLAR ile/ve ÜÇOKLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6409 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÜYÜK ÇÖKÜŞ/LER ile/ve/<> !SAVAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31167 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÜYÜK DEVLET ile/ve/değil/yerine KÜÇÜK DEVLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14413 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CELEP değil/yerine/= İÇOĞLANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37656 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Saraylarda, çeşitli devlet hizmeti için aday olarak yetiştirilen gençlere verilen ad. )

- CEZAYİR'Lİ HASAN PAŞA ile CEZAYİR'Lİ HASAN PAŞA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6425 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sadrazam ve Kaptan-ı Derya. İLE ... )

- CİHANGÎRLER:
CENGİZ HAN
ve (BÜYÜK) İSKENDER ve YAVUZ SULTAN SELİM ve NAPOLYON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31251 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CİZYE ile MAKTÛ' CİZYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33902 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Müslüman olmayan teb'adan alınan vergi. İLE Fetih sırasında, ahâlîsi Müslüman olmayan yerlerin halkından sulh yoluyla tâyin olunan maktû bedel, vergi. )

- CUMHURİYET ile/ve ELERKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14415 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇEKMECE KÖPRÜSÜ ile MİMAR SİNAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40507 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mimar Sinan'ın, tek, imzasının bulunduğu yapıtıdır. )

- ÇELEBİ ile Çelebi
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47611 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bektaşî ve Mevlevî pirlerinin en büyüklerine verilen unvanç | Hristiyan tüccar. | Görgülü, terbiyeli, olgun kişi. İLE Kırıkkale iline bağlı ilçelerden biri. )

- ÇELEBİ ile/> ŞEHZÂDE[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7590 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Görgülü, terbiyeli ve olgun. | Bay. | Bektâşî ve Mevlevî Pîr'lerinin, en büyüklerine verilen san. İLE Sultanların ve oğullarının erkek çocuklarına verilen san. )

- ÇEŞME ile MUSLUK/BURMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13925 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- ÇEVİRMEN / KAPIOĞLANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54389 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kapı çuhadarı yamağı. | Elçiliklerde, çevirmen yardımcısı. )

- DADI/TAYA[Fars. < DÂYE] ile/ve DÂDÛ/LÂLÂ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6037 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bayan çocuk bakıcısı. | Süt annesi. İLE/VE Bay çocuk bakıcısı. | Şehzâdelerin özel eğitmenleri. | Sultanların, vezirlerine seslenirken kullandıkları bir söz. )

- DAĞ ile TEPE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12740 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ŞİMRÂH: Dağ tepesi. )
( BÎSÜTÛN: Âşık Ferhad'ın, sevgilisi Şîrîn'in emriyle Kermanşah civarında deldiği dağ. | Gökyüzü. )
( Sevgili Ersin Alok'un çektiği dağ fotoğraflarını görmek için burayı tıklayınız... )
( )
( )

- DARÜŞŞİFA:
FATİH
ile/ve/||/<> HASEKİ ile/ve/||/<> SÜLEYMANİYE ile/ve/||/<> ATİK VÂLİDE SULTAN ile/ve/||/<> SULTAN AHMED ile/ve/||/<> TOPKAPI SARAYI ENDERUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49065 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEREBEYLİK ile/değil/yerine/<>/> DEVLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45959 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEVLET-İ OSMÂNİYE ile/ve/||/<> KAVÂİD-İ OSMÂNİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52034 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Osmanlı Devleti. İLE/VE/||/<> Osmanlı Türkçesi dilbilgisi. )

- DEVLET ve ÖMÜR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14412 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEVLETLÜ RE'FETLÜ ile RİF'ATLÜ ile SAÂDETLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14618 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Seraskerelere verilen unvan. İLE Askerlikte binbaşılarla, mülkiyede üçüncü rütbe sahiplerinin unvanı.[SÂLİSE] İLE Askerlikte albay/miralay ile korgeneral[birinci ferik], sivilde vezir ile mîrülümerâlık rütbeleri arasındaki kişilerin resmî unvanı. )

- DEVLETLÜ ile DEVLETLÜ İNÂYETLÜ ile DEVLETLÜ NECÂBETLÜ ile DEVLETLÜ RE'FETLÜ ile DEVLETLÜ SEMÂHATLİ ile DEVLETLÜ SİYÂDETLÜ ile DEVLETLÜ UTÛFETLÜ[< UTÛF: Şefkat göstermek.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14617 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sultanlara hitapta kullanılan unvan. | Refâh, saâdet ve nîmet sahibi, vezir ve müşir gibi büyük rütbe sahiplerine verilen unvan. İLE Sarayın kızlarağasına verilen unvan. İLE Şehzâdeler hakkında kullanılan unvan. İLE Seraskerelere verilen unvan. İLE Şeyhülislâmlar hakkında kullanılan unvan. İLE Mekke şerîfine, Hz. Muhammed'e intisâb şerefinde bulunan kişilere hitapta kullanılan unvan. İLE Vezirlere, müşirlere, sultan damatlarına verilen unvan. )

- DEVLETLÜ ile/ve ŞEVKETLÜ ile/ve ASÂLETLÜ ile/ve İSMETLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14615 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sultanlara hitapta kullanılan unvan. | Refâh, saâdet ve nîmet sahibi, vezir ve müşir gibi büyük rütbe sahiplerine verilen unvan. İLE/VE Azamet ve heybet sahibi sultanlar için kullanılırdı. İLE/VE Yabancı elçilere verilen unvan. İLE/VE Derece bakımından yüksek kimselere, sultan ve şehzâdelerin hanımlarıyla kızlarına verilen bir unvan. )

- DEVRİM ve/ne yazık ki/||/<>/> !KIYIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45212 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEVŞİRMEK ile/ve DENŞİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6435 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Biraraya getirmek, derlemek, toparlamak. | Katlamak, düzgün duruma getirmek. | Asker olarak yetiştirilmek üzere Yeniçeri Ocağı'na alınacak çocukları seçip, toplama. İLE/VE Bir şeyin doğasını ya da niteliğini bozmak. )

- DİL-ÂZÂD ile SER-ÂZÂD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40697 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( GÖNLÜ BİR ŞEYLE İLGİLİ OLMAYAN, GÖNLÜ RAHAT | ÖZGÜRLÜĞE KAVUŞMUŞ ile SERBEST, HÜR, BAŞI BOŞ | RAHAT, DERTSİZ )

- DİN DERSİ ile/ve/||/<> DÜN DERSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38891 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİVAN DÜZYAZILARINDA:
TEZKİRE
ile/ve TARİH ile/ve SEFARETNAME ile/ve SEYAHATNAME ile/ve SİYASETNAME ile/ve MÜNAZARA ile/ve MÜNŞEAT ile/ve EVLİYÂ TEZKİRESİ ile/ve KISAS-I ENBİYÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14739 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİVÂN EDEBİYATI DÖNEMLERİ'NDE:
KURULUŞ
ile/ve/> GEÇİŞ ile/ve/> KLASİK ile/ve/> SEBK-İ HİNDÎ ile/ve/> YERLİLEŞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38837 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Yaklaşık olarak] 1250 - 1451 ile/ve/> 1451 - 1512 ile/ve/> 1512 - 1603 ile/ve/> I. Ahmed - IV. Mehmet [dönemi] ile/ve/> III. Ahmet - Tanzimat )

- DİVAN-I MEZÂLİM ile/> DİVAN-I HÜMÂYÛN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48869 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Osmanlı öncesi. İLE/> Osmanlı'da. )

- DİVAN ile/ve/||/<> TAŞRA DİVANLARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48871 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOLAYLI ELERKİ(DEMOKRASİ) ile/değil/yerine DOLAYSIZ/TEMSİLSİZ ELERKİ(DEMOKRASİ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14414 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÖNME ile "DÖNME"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6084 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÖNME ile MÜHTEDÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6085 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÖNÜŞTÜRME ile DEVŞİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/484 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞMAN:
KARŞINDAKİ
ile/ve/değil/||/<> "YANINDAKİ" ile/ve/değil/||/<> "İÇİNDEKİ"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44641 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Elindeki kılıçla. İLE/VE/DEĞİL/||/<> Arkasına sakladığı hançerle. )

- EKSİK/LİK ile/değil/yerine FARKLI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35356 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- el-KÂTİP ile el-KÂTİP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49416 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ELERKİ ile/ve/yerine MERİTOKRASİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14416 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EN KİTAP DÜŞKÜNÜ SULTANLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40918 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( * FATİH SULTAN MEHMET )
( * I. MAHMUD
* III. MURAT )

- ENDERÛN[Fars.] ile/ve MÂBEYN[Ar.] ile/ve BİRÛN[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6408 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Saray mensubu. İLE/VE Arada olanlar. İLE/VE Taşra. )
( Demokrasi, yürütücü tetikçilerin gürültüsü [BİRÛN]; yönetici elitlerin derin sessizliğidir.[ENDERÛN] )
( Saraylarda, harem ve hazine dairelerinin bulunduğu yer. | Büyük sarayların iç bölümü. | Devlet görevlilerini yetiştiren okul. İLE/VE Ara. | Eski konaklarda, Harem ile Selâmlık arasındaki daire. | Sultan sarayında, mabeyncilerin bulunduğu daire. | Sultan sarayı. | İki kişi arasındaki soğukluk. İLE/VE Dışarı. | Dış, harici. | Fazla, dışarıda, hariçte. )

- ENDERÛN ile/ve/||/<> DEHTERÛN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31638 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENDERÛN ve HAREM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14582 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FÂSILA-YI SALTANAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41070 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yıldırım Beyazıt'ın esir düşmesinden sonra Çelebi Mehmet'in sultan olmasına kadar geçen süre. )

- FATİH SULTAN MEHMET ve AKŞEMSETTİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14627 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FATMA ile/ve/||/<> FATMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52912 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Osmanlı döneminde] [Müslümanlar için "TI" ile yazılan.] İLE/VE/||/<> Müslüman olmayanlar için "TE" ile yazılan. )

- FEHÂMETLÜ DEVLETLÜ ile ÜBBEHETLÜ DEVLETLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14616 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sadrazamlara, Mısır hidivi ve yabancı prenslere, eyalet beylerine hitapta kullanılan unvan. İLE Sadrazamlık etmişlere hitapta kullanılan unvan. )

- FELSEFE-BİLİM TARİHİ ile/ve/||/<> ANADOLU'DA FELSEFE-BİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53245 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- FERİT PAŞA ile DAMAT FERİT PAŞA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14600 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FERMAN[Fars.] ile/ve/||/<> TEVKİ[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53454 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<> Sultan fermanlarına çekilen tuğra. | Bu tuğrayı taşıyan ferman. )

- FERMAN[Fars.] değil/yerine/= YARLIK/BUYRUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45649 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FERMAN ile/değil MENŞÛR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14611 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL Vezirlik ya da mareşallik rütbesi için çıkarılan ferman. )

- FES ÇEŞİTLERİ ile/ve KAVUK ÇEŞİTLERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13970 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( * AZİZİYE * HAMİDİYE * MECİDİYE ile/ve ... )

- FESLERDE:
MAHMUDÎ
ile/ve/<> MECÎDÎ ile/ve/<> AZİZÎ ile/ve/<> HAMİDÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47746 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FETVÂ ile KAZA-İ KARAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47269 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FEVT ile/ve/||/<> "HELÂK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52910 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Osmanlı mahkeme kayıtlarında] Vefât etmiş müslümanlar için kullanılan. İLE/VE/||/<> Vefât etmiş müslüman olmayanlar için kullanılan. )

- GALİBİYET[Ar.] değil/yerine/= YENGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45695 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yenmek, utku, zafer. )

- GEDİZ ile/değil GÖRDES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48550 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GELENEKTE:
SÜREKLİLİK
ile/ve/||/<> ELEŞTİRELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37697 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GİRİŞİM/KALKIŞMA ve/<>/> BOZGUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44551 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GİYSİ ile YAPIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45620 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Belleme. | Yeniçeriler'in giydikleri üstlük. )

- GİZ/SIR[Ar.] ile SIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46996 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Varlığı ya da bazı yönleri açığa vurulmak istenmeyen, gizli kalan, gizli tutulan şey. | İnsan usunun, yeterince açıklık getiremediği şey. | Bir işin, bir şeyin, dikkat, yetenek, deneyim ve sezgi yardımıyla kavranabilen, en zor, en ince yanı. | Bir amaca ulaşmak için kullanılan, başvurulan, özel ve gizli yazılar yazdırılan kişi. İLE Bazı nesnelere parlaklık vermek, dış etkilerden korumak, sızmalarını önlemek gibi amaçlarla sürülen, saydam ya da donuk vernik. | Aynaların arkasına ve kaplam metal eşyanın yüzüne sürülen, ince, metal tabaka. )

- GİZEM = SIR = MYSTERY[İng.] = MYSTÈRE[Fr.] = MYSTERIUM, GEHEIMNIS[Alm.] = MYSTERION[Yun.] = MISTERIO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39355 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖNDER ile SEREN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41221 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bayrak direği. İLE Yelkenli gemilerde üzerine dört köşe yelken açmak ve işaret kaldırmak için direğe yatay olarak bağlanan gönder. | Konut kapılarında, menteşe ve kilidin takıldığı düşey konumdaki kalın parça. )

- GÜL BABA ile/ve GÜL BABA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6424 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Galatasaray'da. İLE/VE Budapeşte - Macaristan'da.[Budin tepesinde, (Macarca) Gül Baba Sok.] )
( II. Bayezid döneminde/n. İLE/VE Kanuni Sultan Süleyman döneminde/n. )
( "Galatasaray Lisesi" olarak geçen okulu, Gül Baba'nın kendi için bir şey istemeyip adına bir okul yapılmasını istemesiyle Sultan II. BAYEZİD tarafından, MEKTEB-İ SULTÂNÎ olarak/adıyla yaptırılmıştır. )
( Galatasaray takımı, renklerini, Gül Baba'nın bahçesinde yetiştirdiği sarı ve kırmızı güllerinden almıştır. )

- GÜVENİLMEZLER:
KIŞ GÜNEŞİNE
ile/ve SULTANLARIN GÜLMESİNE ile/ve BAZI HANIMLARIN ZÂHİDLİĞİNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20594 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ŞEMS-İ ŞİTÂ ile/ve DAHK-I HÜMÂ ile/ve ZÜHD Ü NÎSÂ )

- HAKAN ile HAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49426 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAKKINDA KİTAP YAZILAN İLK SULTAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41317 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( I. AHMED )

- HAL ile HAL ile HAL[Fr. < Cerm.] ile HAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37075 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların ya da taşıdığı niteliklerin tümü, durum. | Davranış. | Şimdiki zaman, içinde yaşanılan zaman. | Güç, kuvvet, takat. | Kötü durum, sıkıntı, dert. İLE Genellikle üstü kapalı pazaryeri. İLE Çözme, çözülme eritme, karışık bir sorunun içinden çıkma, sonuca varma. İLE Tahttan indirme. )

- HALI FABRİKASI ile/değil HALI İPİ FABRİKASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48549 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAMAL/LIK ile/ve/||/<> HAİN/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44565 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( (")Düşmanından("), bir şey almayanların durumu. İLE/VE/||/<> (")Düşmanından("), yanlış şeyler alanların durumu. )

- HAMLE[Ar.] değil/yerine/= ATILIM/ATAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6959 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İleri atılma, atılım. | Saldırış, savlet. | Satrançta ve damada, taş sürme eylemi. | Atak. )

- HARABE değil/yerine/= ÖREN/YIKI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39011 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eski yapı ya da kent kalıntısı. )

- HARBİ ile HARBİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37114 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ateşli silahların içini temizlemekte kullanılan çubuk, harbe. | Doğru, hilesiz, temiz, mert. İLE Savaşla ilgili. Osmanlı Devleti'yle henüz barış durumunda bulunmayan, bir antlaşma yapmamış devletler ve bu devletlerin uyrukları. | Osmanlı ülkelerinde ticaretle uğraşan yabancı uyruklulara verilen ad. )

- HAREM ile HAREM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17591 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Herkesin girmesine izin verilmeyen, saygıdeğer ve kutsal yer. | Hac zamanında ihrâma girilen yerden itibaren Kâbe'ye doğru olan bölüm. | Önceleri, saraylarda ve büyük konaklarda bulunan hanımlar dairesi. | Nikâhlı hanım, zevce. İLE "mefâilün"den "me"yi atarak "fâilün" sözcüğünü "mef'ûlün"e çevirme. )

- HAREM ile MAKSÛRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45892 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Herkesin girmesine izin verilmeyen, saygıdeğer ve kutsal yer. | Hac zamanında ihrâma girilen yerden itibaren Kâbe'ye doğru olan bölüm. | Önceleri, saraylarda ve büyük konaklarda bulunan hanımlar dairesi. | Nikâhlı hanım, zevce. İLE Camilerde, parmaklıklarla çevrilmiş yer. | Bir evin, yabancıların girmesine izin verilmeyen bölümü. )

- HAREMLİK-SELÂMLIK değil HAREM-SELÂMLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11530 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( SELÂMLIK: Saray, köşk ya da konkalarda, erkeklerin bulunduğu ve erkek konukların alındığı bölüm. | Osmanlı sultanlarının, Cuma namazını kılmaları için camiye giderken yapılan tören. )

- HÂTEM ile Hâtem
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17626 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mühür, üstü mühürlü yüzük. İLE Arap kabîleleri arasında tanınmış "Tayyi" kabîlesine mensup ve cömertliğiyle ünlü olan "İbnü Abd-illâh Bin Sa'd"ın takma adı. | Çok cömert. )

- HÂTEM ile HÂTEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41374 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( MÜHÜR, ÜSTÜ MÜHÜRLÜ YÜZÜK | EN SON, NİHAYETE ERDİREN ile HITAM )

- HÂTEMÎ ile HÂTEMÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17627 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hâtem'e mensup. İLE Mühürle ilgili. | Mühür yapan. )

- HİLÂFET-İ KÂMİLE ile HİLÂFET-İ NÂKISA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14598 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİZMETLİ ile MÜTEFERRİKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46571 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Küçük giderler için ayrılan para. | Güvenlik örgütünde, kuşkulu kişilerin ilgili yerlere gönderilmek üzere geçici olarak barındırıldıkları bölüm. | Sultan, vezir ve daha başka devlet büyüklerinin yanında, türlü hizmetlerde bulunan. )

- HOŞGÖRÜ = MÜSAMAHA, TESAMUH = TOLERANCE[İng.] = TOLÉRANCE[Fr.] = TOLERANZ[Alm.] = TALERANTIA < TOLERARE[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39397 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÜKÜMDAR[Ar. + Fars.] ile HAKAN[< KAĞAN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37066 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Padişah, kral, hakan gibi taht sahibi devlet başkanı. İLE Türk, Moğol ve Tatar hanları için "hükümdarlar hükümdarı" anlamında kullanılan bir san. | Osmanlı sultanlarına verilen san. )

- HÜKÜMDAR ile/değil/yerine/=/<> İLHAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37776 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL/YERİNE/=/<> Bir ilhanlığın başında bulunan hükümdar/imparator. | İran Moğollarında hükümdarın sanı. )

- HÜKÜMDAR ile/ve/<>/> VELİAHT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45395 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<>/> Bir hükümdarın ölümünden ya da tahttan çekilmesinden sonra tahta geçmeye aday olan kişi. )

- HÜKÜMET ile HANEDAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÜSEYİN BEY ile/ve/||/<> HÜSEYİN EFENDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52037 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<> İlk Şehr emini. )
( Hüseyin Efendi'nin oğlu. İLE Hüseyin Bey'in babası. )

- III. AHMET ve/||/<> YİRMİSEKİZ ÇELEBİ MEHMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50888 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... VE/||/<> Avrupa'ya[Fransa] ilk kez gönderilen Osmanlı elçisi. )

- III. MUSTAFA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41582 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İstanbul'un ikinci "mimarı"! )

- IRKÎ ŞUUBİYE ile/değil LİSÂNÎ ŞUUBİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6407 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İADE[< AVD] >< MÜSÂDERE[< SUDÛR | çoğ. MÜSÂDERÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45177 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Geri gönderme/çevirme. | Eski/önceki durumuna getirme. | Karşılık yapma. | Birinci dizenin son sözcüğünü, ikinci dizenin başında tekrarlayarak yazılan şiir. >< Tanzimat'tan önce, herhangi suçlu birinin malının, hükümetçe, sultan adına alıkonulması. | Yasak bir şeyin, yasaya uygun olarak alıkonulması/zabtı, zoralım. )

- İBADULLAH ile İBADUSULTAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7594 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KURB-İ SULTÂN, ATEŞ-İ SÛZÂN )

- İBKA' ile/ve/||/<>/> LAĞV
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52144 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İCÂZET ile HİLÂFET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6241 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İÇTEN PAZARLIKLI ile İKİYÜZLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44553 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDAM değil/yerine ADÂLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44508 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İĞTİNAM[Ar.] değil/yerine/= YAĞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37682 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İKRÂM[< KEREM | çoğ. İKRÂMÂT] ve/||/<>/>/< İNÂM[< NİMET | çoğ. İNÂMÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39097 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Saygı gösterme, hürmet. | Ağırlama. | Bir şeyi, armağan olarak verme. | Hesap dışı yapılan indirim. VE/||/<>/>/< İyilik etme, nimet verme. | Yeniçerilerin aylıklarına yapılan zam. )

- İLK HAYVAN HASTAHANESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49766 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dünyanın ilk Hayvan Hastahanesi olan Gurabahane-i Laklakan(Düşkün Leylekler Evi), XIX. yy'da, Osmanlı tarafından Bursa'da kurulmuştur. Sonbaharda geri dönemeyecek leyleklere yardım amaçlı kurulan bu hastahane, ayrıca sokak hayvanlarına ve çeşitli hayvanlara da yardım amaçlı kurulmuştur. )

- İLK OSMANLI MEZARLIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41612 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ANADOLU HİSARI'nda )

- İLK OSMANLI SARAYI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41613 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BEY SARAYI )

- İLM-İ MEDENİYE(T) ile/ve/||/<> İLM-İ SİYÂSE(T)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46867 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLTİMAS ile İLTİZAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37781 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Haksız yere, yasa ve kurallara uymaksızın kayırma, arka çıkma. | Birine, herhangi bir konuda öncelik ve ayrıcalık tanıma. İLE Kayırma, bir tarafı tutma. | Gerekli bulma. | Kesenek. )

- İNHA[Ar.] ile YÖNERGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37824 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Resmi bir göreve atama ya da bir üst aşama için yazılan yazı. İLE ... )

- İNKÂR ile CAHT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7448 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bile bile inkâr etme. )

- İSLÂMÎ HÜKÜMDARLIKTA:
OSMANLI
ile/ve/||/<> SELÇUKLU ile/ve/||/<> ABBASİ ile/ve/||/<> EMEVİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49422 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTANBUL'UN ADLARI ve ŞANLARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16365 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BYZAS, BUZIS, BYSE, BYSANTE [İlk adlarından.] )
( BYZANTION [Byzas'ın kenti.][Roma dönemine kadar kullanılmıştır.] )
( ANTONEIA, ANTHUSA, DEUTERA ROME [Roma'lıların kullanımı.] )
( KONSTANTINOPOLIS [Uzun süre bu adla tanımlanmıştır.] )
( TSARIGRA [İmparator kenti.][Slav kaynaklarında.] ( MIKLEGARD [İmparator Mikhael?in kenti.][Vikingler'de.] )
( TEKFURİYE, ZAVEGOROD [Rus'ların kullanımı.] [TEKFUR: Bizans hudud valisi] )
( VİZENDOVAR [Macar'ların kullanımı.] )
( KANATORYA/KANATURİYE [Polonya'lıların kullanımı.] )
( AYLANA [Çek'lerin kullanımı.] )
( KONSTANTİNAPOL [Avusturya'lıların kullanımı.][Nemçe] )
( HERAKLİYAN [İsveç'lilerin kullanımı.] )
( İSTEFANYA, İSTEFANİYE [Hollanda'lıların kullanımı.] )
( AGRANDONE [Frank'ların kullanımı.] )
( YAĞFURİYE, POZANTİYAM, KONSTANTİNİYE [Frenk'lerin kullanımı.] )
( KOSTİYE, KOSTİN [Portekiz'lilerin kullanımı.] )
( MAKEDONYA [Latin'lerin kullanımı.] )
( KONSTANTİNİYYE-İ KÜBRA [Arap'ların kullanımı.] )
( KAYSER-İ ZEMİN[Yeryüzü imparatoru] [Fars'ların/Acem'lerin kullanımı.] )
( TAHT-I RUM [Hint'lerin kullanımı.] )
( ÇAKDURYAN, ÇAKDURKAN [Moğol'ların kullanımı.] )
( SAKALYA [Tatar'ların kullanımı.] )
( VİZENDOVİNA [Ermeni'lerin kullanımı.] )
( YANKOVİÇE, ALEKSANDRA [Süryani'lerin kullanımı.] )
( PÜZANT [Ermeni'lerin kullanımı.] )
( ÂSİTÂNE [Osmanlı'larda!] )
( ÂSİTÂNE-İ SAADET[Sultan Sarayı] )
( DÂR-ÜL HİLÂFE[Halife'nin evi] )
( DÂRÜ'S SALTANA[Saltanat'ın evi] )
( DERGÂH-I SELÂTİN[Sultanlar kapısı] )
( DERSAADET, DERALİYE )
( MAHRÛSE: Türklere göre, İstanbul'un Büyük Kent anlamına gelen bir adı. )
( MAHRÛSE-İ KONSTANTİNİYE: Konstantiniye Büyük Kenti. )
( İSTİMBOLİ [Verilen adlardan biri.] )
( KONSTANTİNİYYEBULİN [Verilen adlardan biri.] )
( POZANTİYAM [Verilen adlardan biri.] )
( SÜDDE-İ SALTANAT Saltanatın Eşiği. [Verilen adlardan biri.] )
( İstanbul, en çok adı olan şehirdir. )
( UÇ-OĞ-BOLUĞ: İstanbul'un kadîm dönemlerinde, "Cennet Şehir" anlamına gelen, ön-Türkçe adı. )
( GULGULE-İ RÛM
TANTANA-İ RÛM
VEVELE-İ RÛM
DEBDEBE-İ RÛM
GALEBE-İ RÛM )

- İSTANBUL'UN FETHİNDEKİ BAYRAKLAR:
KIRMIZI
ile/ve/<> YEŞİL ile/ve/<> BEYAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32572 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Orduyu simgeler. İLE/VE/<> Dini simgeler. İLE/VE/<> Devleti simgeler. )

- İSTANBUL ve/yerine EDİRNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14594 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... VE/YERİNE Padişahların tercihi. )

- İSTİHÂB değil/yerine/= SAKLAMA, GİZLEME | DOSTLUK KURMA | KONUŞMA, MUSÂHEB ETME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41733 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İTİBÂR/LI değil/yerine/= SAYGIN/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12237 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İYİ BİR YÖNETİCİ OLMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< İYİ BİR KİŞİ OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49418 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( AKIL ve/<> ADÂLET ve/<> SİYASET ve/<> DOĞRULUK ve/<> AHLAK BİLGİ

İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/<

ADÂLET DAİRESİ
)

- İZ'ÂN değil/yerine/= ANLAYIŞ, KAVRAYIŞ, AKIL | SÖZ DİNLEME | TERBİYE, EDEP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41766 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İZLENİM = İNTİBA = IMPRESSION[İng., Fr.] = EINDRUCK[Alm.] = IMPRESSIO[Lat.] = IMPRESIÓN[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39445 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAÇAN ile/değil/yerine/>< KAZANAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44495 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kazanamaz. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Kaçmaz. )

- KAÇMAK ile/ve/değil/yerine (GERİ) ÇEKİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÂDI/LIK ile/değil NAİB/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7592 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÂDI ile MÜÇTEHİT[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46455 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tanzimata kadar her türlü davaya, Tanzimat ile Medeni Kanun arasındaki dönemde ise yalnız evlenme, boşanma, nafaka, miras davalarına bakan mahkemelerin başkanları. İLE Ayet ve hadislere dayanarak yargıya varan, karar veren din düşünürü. )

- KADIRGA ile BAŞTARDE/BASTARDA[İt.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35410 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Osmanlı donanmasında kullanılan, kadırga türünden bir savaş gemisi. )

- KAFTAN ile HİL'AT[çoğ. HİLA']
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41433 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAFTAN ile/ve/değil/||/<> HİLAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37284 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/DEĞİL/||/<> Sultanların, gönül almak, ödüllendirmek için birine giydirdikleri değerli kumaştan yapılmış kaftan. )

- KANAL ile LAĞIM[Yun.]/GERİZ/KERİZ/KEHRİZ/KARIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38069 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bir yerleşim merkezinde, kirli suların akıp gitmesi için yeraltında açılmış ark. | Düşmanın kale duvarlarını yıkmak ya da düşmesi ordugâhına zarar vermek amacıyla, düşman siperlerine doğru yer altından açılan yol. )
( TURFAN KARIZLARI: Yeraltı su kanalları.
Lağım ya da yer altından giden su kanalı anlamındadır. Burada kullanılan lağım sözcüğü ilk anda bugün büyük şehirlerde kullanılan atık su yollarını çağrıştırsa da asıl anlamı yer altına açılan tünel, kanaldır. Osmanlı ordusunda, fethedilmek istenen kalelerin etrafı sarıldığında, yer altından tüneller açarak kale duvarı altına ve girişine patlayıcı yerleştirip, kale duvarlarının ya da kapısının yıkılmasını sağlayan asker grubuna "lağımcı" denirdi. "Karız" sözcüğü; kehriz, lağım ve yeraltı su yolu demektir. Suyun aktığı yeraltı kanalı anlamına gelen "teşme" olarak da geçmektedir. )
( [argo] KARIZ/KEHRİZ: Bugün Anadolu'da "keriz" olarak kullanılan bu sözcük, sebil, herkesin kullanımına açık çeşme anlamındadır. Malını mülkünü herkesin kullanmasında sakınca görmeyen, malını sebil gibi dağıtan kişiler için kullanılmaktadır. )
( KARİZÇİ: Kuyu kazan kişi. )

- KANDIRMAK ile/<> "ATLATMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45403 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÂNÎ ile Kânî ile KANİ'[< KANÂAT | çoğ. KANİÛN, KANİÎN]["ka" uzun okunur]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18026 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN'IN CENAZE NAMAZI:
BELGRAD
ve İSTANBUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14603 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARAKULAK ile KARAKULAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54565 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kedigillerden, çakala benzer vahşi bir hayvan. İLE Osmanlı Devleti'nde emir çavuşu, haberci. )

- KARAVAŞ ile YARDIMCI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41880 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Cariye, yardımcı kız. )

- KAVUK ile KALLÂVÎ[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54103 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Pamuktan yapılmış, üzerine sarık sarılan erkek başlığı. | İçi boş şey. | İdrar torbası. İLE Vezir ve sadrazamların giydikleri bir tür kavuk. | Çok iri, kocaman. )

- KAYIBOYU ile KARAKEÇELİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51028 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEÇECİ-ZÂDE İZZET MOLLA ve/||/<>/> KEÇECİ-ZÂDE FUAD PAŞA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53757 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Babası. VE/||/<>/> Oğlu. )
( 1786 - Ağustos 1829 VE/||/<>/> 1814 - 12 Şubat 1869 )

- KENDİMİZİ:
"YÜCELTMEK"
değil/yerine DÜZELTMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46789 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KINIK BOYU ile/ve KAYI BOYU ile/ve BAYAT BOYU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6410 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Selçuklu. İLE/VE Osmanlı. İLE/VE ... )

- KISKANÇLIK:
HALK ARASINDA
ile SINIRLI/BELİRLİ BİR ÇEVREDE (/[eskiden] SARAYDA)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7473 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İğne ucu gibidir. İLE Hançer ucu gibidir. )

- KİBİR:
HALKTAN "UZAK DURMAK"
değil HAK VE HAKİKATTEN UZAK DURMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41970 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİRVE/LİK ile/ve/<> MÜSAHİP/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31630 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> Sohbet, arkadaşlık eden kişi. | Tatlı konuşmaları ile büyüklerin, özellikle de sultanların hoş zaman geçirmelerini sağlamakla görevli kişilere verilen san. )

- KİŞİNİN İDÂRESİ ile/ve/<> TOPLUMUN İDÂRESİ ile/ve/<> DEVLETİN İDÂRESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4147 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİTAP ile SUPARA[Fars. SÎ+PÂRE]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Osmanlı Devleti'nde, okul kitaplarının genel adı. )

- KLASİK ile/ve/> BAROK ile/ve/> ROKOKO[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14759 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/> ... İLE/VE/> XVIII. yüzyılın başında, Fransa'da çok geçerli olan, kavisli çizgileri bol, gösterişli bir bezeme biçemi. | Bu biçimde olan eşya/mobilya, tasarım. )

- KLASİK ile/ve/değil/yerine/<> GELENEKSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3463 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOMUTAN ile MALKOÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45900 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Osmanlı'da, Akıncılar Ocağı'nın komutanı. )

- KOMUTAN ile MİR[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46230 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Baş, kumandan, amir. | Bey. )

- KORKU + BİLGİSİZLİK = NEFRET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA ile/ve/||/<>/> FAZIL AHMET PAŞA ve MUSTAFA PAŞA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53967 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Baba. İLE/VE/||/<>/> Oğulları. )

- KÖŞKLÜ ile/ve "İKİ KEÇELİ"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6035 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Osmanlı'da yangın habercileri. )
( ... İLE/VE Üst kıdemli. )

- KÖTÜLÜĞE, EN İYİ KARŞILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( UNUTMAK )

- KÖTÜLÜK ETME! ve/<> KUYU KAZMA!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44500 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kötü düşersin. VE/<> Kendin düşersin. )

- KURB-U SULTÂN ve/||/<>/> ATEŞ-İ SÛZÂN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48149 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURUMSAL DEVLET ile KİŞİ DEVLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14411 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUŞKU ile/ve KAYGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1068 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LAF-Ü GÜZAF değil LÂF Ü GÜZÂF[: Boş söz.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11863 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LATA[Alm.] ile LATA[İt.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38098 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dar ve kalınca tahta. İLE Osmanlı'larda, ilmiyenin giydiği bir tür üstlük. )

- LİYÂKAT ile HAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42213 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Lâyık oluş. İLE ... )
( İktidar, beceri, erdem. İLE ... )

- MAKAM ile/ve TAHT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18845 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MANGA ile/ve/<>/> TAKIM ile/ve/<>/> BÖLÜK ile/ve/<>/> TABUR ile/ve/<>/> ALAY ile/ve/<>/> TUGAY/LİVA ile/ve/<>/> TÜMEN/FIRKA ile/ve/<>/> KOLORDU ile/ve/<>/> ORDU ile/ve/<>/> KUVVETLER ile/ve/<>/> GENEL KURMAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38137 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Onbaşı/çavuş/asteğmen/teğmen yönetiminde. İLE/VE/<>/> Üstteğmen yönetiminde. İLE/VE/<>/> Yüzbaşı yönetiminde. İLE/VE/<>/> Binbaşı/yarbay yönetiminde. İLE/VE/<>/> Albay yönetiminde. İLE/VE/<>/> Tuğgeneral yönetiminde. İLE/VE/<>/> Tümgeneral yönetiminde. İLE/VE/<>/> Korgeneral yönetiminde. İLE/VE/<>/> Orgeneral yönetiminde. İLE/VE/<>/> Orgeneraller yönetiminde. İLE/VE/<>/> Genel Kurmay Başkanı yönetiminde. )
( 10 er. İLE/VE/<>/> Birkaç[4/5] manga. İLE/VE/<>/> Birkaç takım. İLE/VE/<>/> Birkaç[dört] bölük. | Küme, yığın, grup. İLE/VE/<>/> Birkaç tabur. İLE/VE/<>/> Birkaç alay. İLE/VE/<>/> Birkaç tugay. İLE/VE/<>/> Birkaç tümen. İLE/VE/<>/> Birkaç kolordu. İLE/VE/<>/> Birkaç ordu. İLE/VE/<>/> Birkaç kuvvet. )
( [OSMANLI'da] Mülâzım-ı Sânî yönetiminde. İLE/VE/<>/> Mülâzım-ı Evvel yönetiminde. İLE/VE/<>/> Yüzbaşı yönetiminde. İLE/VE/<>/> Kolağası yönetiminde. İLE/VE/<>/> Binbaşı yönetiminde. İLE/VE/<>/> Kaymakam yönetiminde. İLE/VE/<>/> Miralay yönetiminde. İLE/VE/<>/> Mirliva yönetiminde. İLE/VE/<>/> Mirliva/Ferik yönetiminde. İLE/VE/<>/> Ferik yönetiminde. İLE/VE/<>/> yönetiminde. İLE/VE/<>/> Birinci Ferik yönetiminde. İLE/VE/<>/> Birinci Ferikler yönetiminde. İLE/VE/<>/> Genel Kurmay Başkanı yönetiminde. )
( SECOND LIEUTENANT vs./and/<>/> (FIRST) LIEUTENANT vs./and/<>/> CAPTAIN vs./and/<>/> MAJOR/COMMANDANT vs./and/<>/> LIEUTENANT COLONEL vs./and/<>/> COLONEL vs./and/<>/> BRIGADIER GENERAL vs./and/<>/> MAJOR GENERAL vs./and/<>/> LIEUTENANT GENERAL vs./and/<>/> GENERAL vs./and/<>/> GENERALS vs./and/<>/> HEAD OFFICER )
( II. Dünya Savaşı "WEHRMACHT", Kara Kuvvetleri (HEER), Deniz Kuvvetleri (KRIEGSMARINE), Hava Kuvvetleri (LUFTWAFFE) ve Özel "SS" Birlikler'inden oluşuyordu. )
( RİYALA[İt.]: Osmanlı donanmasında, Tümgeneral'e eş bir rütbe. )

- MASLAHAT[< SULH] >< MEFSEDET[< FESÂD]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42251 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İş, emir, husus, madde, keyfiyet. | Önemli iş. | Barış, dirlik, düzen. >< Bozgunculuk, fesatlık, münâfıklık. )

- MATBÛ ile/ve TAŞ BASKI/TAŞ BASMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14604 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÂVERÂÜNNEHR:
SEYHUN/SİRİDERYA
ile/ve/||/<> CEYHUN/AMUDERYA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38077 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MECÎDİYE ile MECÎDİYE ALTINI ile MECÎDİYE ÇEYREĞİ ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42295 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sultan Abdülmecit'in tahta çıkışının altıncı yılında [1844] onun adına kesilmiş olan altın ve gümüş sikkeler.[daha çok 20 kuruşluk gümüş sikkelere verilen bir addır] İLE Sultan Abdülmecit zamanında çıkarılmış altın Lira. İLE Beş kuruşluk gümüş para. )

- MEDÂR-I İFTİHÂR değil/yerine/= ÖVÜNME NEDENİ/ARACI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47436 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEDRESE ile/ve/değil KÜLLİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19040 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İlk medrese: NİZÂMİYE MEDRESESİ [1066] )
( OSMANLI MEDRESELERİ - CAHİT BALTACI kitabını okumanızı salık veririz. )

- MEDRESE ile/ve MİDRAŞ ile/ve VİHARA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19051 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İslâm'da. İLE/VE Yahudilik'te. İLE/VE Budizm'de. )
( Medreselerin kurulmasında ve Selçuklular zamanında Vihara'ların etkisi olmuştur. )
( ANADOLU MEDRESELERİ (2 CİLT) - METİN SÖZEN'in kitabından yararlanabilirsiniz. )

- MEKÂN ile/ve/||/<>/> MAHFİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51362 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEKKÂRE ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42314 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Osmanlı ordusundaki at vb. )

- MEKRÜMETLÜ/MEKREMETLÜ ile FAZÎLETLÜ ile SEMÂHATLÜ ile FÜTÜVVETLÜ ile MEVEDDETLÜ ile ZEHÂDETLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14619 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İlmiyede sadreyn pâyesinin resmi unvanı. İLE İlmiye sınıfına ait olanlardan, İstanbul ve Harameyn unvanını alanlara hitapta kullanılan unvan. İLE Din âlimleri arasında kazaskerlik pâyesinde bulunanlara özel resmî takma ad. İLE Askerlikte mülâzım[teğmenler] ile kol ağası ve yüzbaşılara mülkiyede, rabia ve hâmise rütbeleri taşıyan kimselere verilen unvan. İLE Rütbesi olmayan kadılara verilen unvan. İLE Şeyhlere ve din adamlarına hitâben kullanılan unvan. )

- MERHUM ile/ve/||/<> "MAHRUM"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52909 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Osmanlı mahkeme kayıtlarında] Vefât etmiş müslümanlar için kullanılan. İLE/VE/||/<> Vefât etmiş müslüman olmayanlar için kullanılan. )

- MEŞRÛİYET ile MEŞRÛTİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9417 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yasanın, kamu vicdanının ve dinin doğru bulduğu. İLE Hükümdarla yönetilen bir ülkede, hükümdarın başkanlığı altında parlamento yönetimine dayanan hükümet biçimi. | Osmanlı döneminde, 1876 anayasasıyla başlayan ve 1918 Mondros Antlaşması'na kadar süren ve I. ve II. Meşrutiyet dönemi adlarıyla anılan süre. )

- MİHRİMAH SULTAN ile MİHRİMAH SULTAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36633 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı. İLE II. Mahmut'un kızı. )

- MİMAR SİNAN ve KANUNÎ SULTAN SÜLEYMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14605 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİMAR SİNAN'IN YAPITLARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14606 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİMAR SİNAN(SİNAN-I CEDİD) ile/ve SİNAN-I ATİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6029 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Fatih Camii'nin mimarı. [Fatih'in yaptırdığı ilk yapıttır.] )
( Kanunî Sultan Süleyman ve II. Selim döneminde yaşayan. İLE/VE Fatih Sultan Mehmet döneminde yaşayan. )

- MİRİ KÂTİBİ değil/yerine/= YARGIÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Osmanlı Devleti'nde, maliye ile halk arasındaki davalara bakan yargıç. )

- MUAHEDE[< AHD | çoğ. MUÂHEDÂT] ile MUÂHEZE[< AHZ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42488 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karşılıklı and içme. | Antlaşma. İLE Azarlama, paylama, çıkışma, darılma. | Tenkîd. )

- MUALLİM-İ EVVEL ile/ve/<> MUALLİM-İ SÂNÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34070 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aristoteles. İLE/VE/<> Fârâbî. )

- MUALLİMHANE-İ NÜVVÂB ile/=/<>/> MEKTEB-İ NÜVVÂB ile/=/<>/> MEKTEB-İ KUZÂT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50771 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kadı yetiştirmek amacıyla açılan okullardı. )
( 1853 ile/=/<>/> 1884 ile/=/<>/> 1911 )

- MUAMMER[Ar. < ÖMR] değil/yerine/= YAŞAYAN, YAŞAMIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42495 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUARIZ[Ar.] değil/yerine/= KARŞI KOYAN/ÇIKAN/ÇIKABİLEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46320 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUÂSIR[< ASR] ile MUHÂSIR[< HASR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9418 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çağdaş. İLE Kuşatan, saran. )

- MUDİL[çoğ. MUDİLÂT] ile MUDİLL[< DALÂLET]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46331 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Güç, zor, çetin. İLE Doğru yoldan çıkarıp eğri yola saptıran, dalâlete düşüren. )

- MUHÂFIZ[Ar.] değil/yerine/= KORUYAN/KOLLAYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46347 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birini ya da bir şeyi koruyan, kollayan. | Bir kalenin ya da bir kentin önemli yerlerini korumak, düzeni ve güvenliği sağlamakla görevli komutan. )

- MUHAT[Ar.] değil/yerine/= KUŞATILMIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46354 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUHTASAR ile TELHİS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14958 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Elemeli. İLE Elemesiz. )
( ... İLE Özet, özetleme, kısaltma. | Sadrazamın bir sorunu kendi düşünceleriyle birlikte özet olarak yazıp padişaha sunduğu kâğıt. )

- MUHTESİP[Ar.](İHTİSAP AĞASI) ile/ve/||/<> KETHÜDÂ/KAHYÂ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34745 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İslâm şehirlerinde çarşı ve pazar esnafını din kurallarına göre denetleyen görevli, belediye memuru. İLE/VE/||/<> Yiğitbaşılar aracılığıyla esnaf ve devlet ilişkisini yürüten. | Konak, çiftlik vb. yerlerde türlü işleri yapmakla görevli kişi. | Değnekçi. | Gerekmediği hâlde başkasının işine karışan kişi. | Esnaf kuruluşlarında lonca başkanı. )

- MUSA ile/ve/||/<> MUSA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52911 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Osmanlı döneminde] [Müslümanlar için "SİN" ile yazılan.] İLE/VE/||/<> Müslüman olmayanlar için "SAD" ile yazılan. )

- MUSTAFA KEMAL/ATATÜRK ile/ve/||/<>//< KÂZIM KARABEKİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48470 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜCAZAT[Ar.] değil/yerine/= CEZA VERME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46439 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İşlenen bir suçtan dolayı ceza verme. )

- MÜCBİR[< CEBR] değil/yerine/= ZORLAYICI/ZORLAYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46440 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜCERREP[Ar.] değil/yerine/= DENENMİŞ, SINANMIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46449 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜHÜRDAR[Ar., Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46480 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Devlet büyüklerinin mühürlerini taşımak ve gereken kâğıtları mühürlemekle yükümlü görevli. )

- MÜLÂZIM[Ar.]/MÜLÂZIM-I SÂNÎ[Osm.] değil/yerine/= TEĞMEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46488 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir işe girmek için bir süre parasız olarak o işe devam eden. | Teğmen. )

- MÜSAHİB SAİT ve II. MAHMUT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14625 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜTEBAHHİR[Ar.] değil/yerine/= GENİŞ/DERİN BİLGİSİ OLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46563 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜTEFERRİKA ile İBRAHİM MÜTEFERRİKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14599 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜTESELLİ[< SÜLVÂN] ile MÜTESELLİH[çoğ. MÜTESELLİHÎN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35134 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Avunan, acıyı/kederi unutur gibi olan, teselli bulan. İLE Silahlanan, silah kuşanan. )

- MÜZÂYEDE[Ar. < ZİYÂDE] ile/ve/||/<> MÜNÂKAŞA ile/ve/||/<> EMÂNETEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52044 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Açık artırma. İLE/VE/||/<> Açık eksiltme. İLE/VE/||/<> Kim uygun görülürse. )

- NÂFIA MECLİSİ ile/ve/||/<> EBLİYE MECLİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52045 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bayındırlık işleri. İLE/VE/||/<> Denetlemeler. )

- NAÎB ile NÂİB[< NEVB| çoğ. NÜVAB]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18119 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karga ve çirkin sesli kuşların ötüşü. İLE Birinin yerine geçen, vekil. | Kadı vekili. | Kadı, şeriat hükümlerine göre hüküm veren hâkim. | Nöbet bekleyen, nöbetle gelen. )

- NEF'Î[< NEF] ile Nef'î
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18166 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çıkar ile ilgili, yararcı. İLE Divan Edebiyatı'nın en yüksek kasidecisi. [öl. 1634][IV. Murat döneminde, Bayram Paşa tarafından, bir hicvinden dolayı boğdurularak öldürtülmüştür.] )

- NEFSİ:
"TEMİZE ÇIKARMA KAYGISI"
ile/değil/yerine/>< TEZKİYE ETME ÇABASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44510 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NİŞÂN ile NÎSÂN[Süryanice]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42860 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İz, belirti. | İşaret. İLE Nisan ayı. )

- NİZÂ'[< NEZ] ile/değil/yerine/>< NİZÂM[NAZAME]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42870 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilgi, güce tâbi olursa/tutulursa. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Güç, bilgiye tâbi olursa/tutulursa. )
( Çekişme, kavga. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< İncileri, ipe dizmek. )

- OLGUNLUĞUN EN ÖNEMLİ GÖSTERGELERİ:
DEDİKODUYA DAYANMA/TAHAMMÜL
ve/<>
İFTİRAYA DAYANMA/TAHAMMÜL

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44563 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dedikodu ve iftiraya karşılığın da üç aşaması vardır.
1- Dedikodu ve iftiraya susarak[sükûnetle] karşılık vermek.
2- Dedikodu ve iftiradan "memnun olmak".
3- Dedikodu ve iftiradan "memnun olup", "dedikoducu/iftiracı" için üzülmek. )

- ORDUNUN DİLİ ile/ve SARAY'IN DİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8718 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ORTA CAMİ ile ORTAKÖY CAMİSİ / MECİDİYE CAMİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16550 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fatih'te, Sofular semtinde, Et Meydanı'ndadır. İLE Ortaköy'de, iskele yanındadır. )
( 1527'de, Maktûl İbrahim Paşa tarafından. [Ahmediye Camisi, Et Meydanı Camisi adlarıyla da bilinir.] İLE 1854'te, Sultan Abdülmecid tarafından, Mimar Karabet Balyan'a Barok üslûbunda yaptırılmıştır. )

- OSMANELİ(BİLECİK) < LEFKE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54959 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OSMANLI PARALARI'NDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14473 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Osmanlı Makaleleri - İhsan Fazlıoğlu
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14589 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Osmanlı Türkçesi Lûgat - Ferit Devellioğlu
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14587 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OSMANLI ARŞİVİ ile/ve CUMHURİYET ARŞİVİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14583 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İstanbul'da. İLE/VE Ankara'da. )

- OSMANLI İMPARATORLUĞU değil OSMANLI DEVLETİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16310 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Avrupa'lıların sonradan yüklediği bir tanımdır. Osmanlı, hiçbir zaman "imparatorluk" olmamıştır! [insanı, hak ve hukuku hiçe saymak gibi bir tutumu yoktur] )

- OSMANLI SULTANI VE EŞİ değil
FRANSA KRALI VE KRALİÇESİ

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6423 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fransa'da yapılan şark gecelerinde Kral ve Kraliçe'nin giydikleri Osmanlı giysileriyle yapılmış resimdir. )
( Paris'te, Versay Sarayı'ndadır. )

- OSMANLI TÜRKÇESİ, TAPU TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36275 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Osmanlı Türkçesi, Tapu Terimleri Sözlüğü için burayı tıklayınız... )

- OSMANLI'DA:
UZUNLUK ÖLÇÜLERİ
ile/ve ALAN ÖLÇÜLERİ ile/ve AĞIRLIK ÖLÇÜLERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14462 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Parmak, hat, nokta, kulaç, zirai mimari(zirai, mimari arşını), fersah, kara mili, berid (menzil), merhale, çarşı arşını, rubu (urup), kirah, endaze. İLE/VE Arşın kare(zirai kare), yeni dönüm, büyük dönüm, atik dönüm, atik evlek, yeni evlek, cerip, ayak kare, parmak kare, hat kare, çarşı arşın kare (çarşı arşını kare), urup kare, kirah kare, endaze kare. İLE/VE Okka(kıyye), batman, kantar, ludre, çeki, tonilato, dirhem, dünük, kırat, bakray, fitil, nekir, kıtmir, zerre. )
( Bazı XIV. yüzyıl kaynakları, İran-İlhanlı ağırlık birimi olarak kullanılan Lodra, Kantar, Okka ve Batman'ın[menn], hububat ölçüsü olarak kullanılan Kile ve Müdd'ün, Osmanlı öncesi Anadolu'da ölçü sisteminin temelini oluşturduğunu belirtmektedir. )

- OSMANLI ile AVRUPA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53881 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Toplumsal ve siyasal açıdan, Osmanlı ile Avrupa arasındaki FaRkLaR" yazısını okumak için burayı tıklayınız... )

- OSMANLI < GERMİYANOĞULLARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29753 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Siyasi oluşum. < İlmî geçmiş. )

- ÖKSÜZ MEHMET PAŞA değil ÖKÜZ MEHMET PAŞA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14601 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PARA:
AKÇE
ile/ve/||/<> SULTANÎ ile/ve/||/<> DUCAT ile/ve/||/<> FLORINS ile/ve/||/<> GURUS ile/ve/||/<> ŞÂHÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53836 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Osmanlı'da. İLE/VE/||/<> Osmanlı'da. İLE/VE/||/<> İLE/VE/||/<> Venedik'te. İLE/VE/||/<> Macaristan'da. İLE/VE/||/<> Avrupa'da. İLE/VE/||/<> İran'da. )

- PARA ile MAHMUDİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45864 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bugün süs altını gibi kullanılan, Sultan II. Mahmut zamanında basılmış, ince altın sikke. )

- PARANLA "VEZİR", AKLINLA REZİL OLMAK
ile/değil/yerine/><
PARANLA "REZİL", AKLINLA "VEZİR" OLMAK

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44462 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PAZVANT/PÂSBÂN/PÂSDÂR/PÂSVÂN[Fars.] değil/yerine/= BEKÇİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44669 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Osmanlı döneminde, Rumeli'de, gece bekçilerine verilen ad. )

- PIR PIR ile PIRPIRI/PİRPİRİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Genellikle kuş kanadının çıkardığı sesi andırır sesleri anlatmak için kullanılır. İLE Yeniçeri salma erlerinin giydikleri, kırmızı çuhadan yapılmış cüppe. | Bir tür Bizans altını. | Uçarı, hovarda. )

- PİDE/FODLA ile SOMUN/ERMENİ EKMEĞİ ile FRANCALA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37511 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Arpa unu karıştırılırdı. İLE Buğday, arpa, çavdar, mısır unundan. İLE Beyaz undan yapılırdı. )
( Sarayda pişirilen ekmeklerin unu, Bursa'dan, özel olarak getirtilirdi. [330 ton/ay] )

- PİŞKİN/LİK ile/ve/||/<> YÜZSÜZ/LÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44558 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REDİF[Ar.] ile REDİF[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44910 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Son dönem Osmanlı ordusunda, askerlik görevini bitirdikten sonra yedeğe ayrılan er. İLE Koşuklarda, uyaktan sonra yinelenen, aynı anlamdaki sözcük ya da ek. )

- REFT ile REFT[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18268 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyi ufalama, kırıntı durumuna getirme. İLE Gitme, gidiş. | Yeniçeri ocağıyla sonraları askerlik dairelerinde kişiler için tutulan künye defterlerinde "ayrıldı" anlamına kullanılan bir sözcük. )

- REHÂVET değil/yerine/>< CESÂRET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37579 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REHBER-İ HÜRRİYET ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43177 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( II. Meşrutiyet'ten önce II. Abdülhamit yönetimine karşı ayaklanarak arkadaşlarıyla beraber Makedonya'da dağa çıkan kolağası Resne'li Niyazi'nin yanında gezdirdiği geyik. )

- REİS'ÜL KÜTTAP ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43179 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( XVII. yüzyıla kadar Osmanlı'larda padişah divanı yazmanlarının başı. | Dışişleri Bakanı.[Tanzimat'tan önce] )

- RİÂYETLÜ ile RÜTBETLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14620 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Saygılı anlamına bir Müslüman'ın bir Hristiyan'a yazdığı mektupta kullanılırdı. İLE Hristiyanlara, ruhani önderlere ve patriklere verilen unvan. )

- ROMANYA'LI = ULAH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45282 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Romanya'nın yerli halkına, Osmanlılar'ın verdiği ad. )

- RUZNAME[Fars.] değil/yerine/= GÜNLÜK/GÜNCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44961 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Günlük olayların yazıldığı defter. | Gündem. | Olayların zaman sırasına göre yazılmış bulunduğu defter. )

- RÜÛS[< RE'S] ile RÜZZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18296 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Başlar. | Sadrazam'ın verebileceği küçük rütbeler için verilen resmî yazı. | İlmiye, âlimler/ulemâ derecelerinden biri.[Medrese öğrenimini tamamlayıp mülâzim olanlar, yedi yıllık mülâzemet süresini de tamamladıktan sonra Şeyhülislâm'ın bulunduğu yeterlik/rüûs sınavına girerken, kazananlar müderris tayin olunurdu.] İLE Pirinç.[ERZ] )

- SA'KA ile SÂKA/SAKKÂ[Ar. < SEVK | çoğ. SÂİK] ile SAKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18334 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bayılma, baygınlık, kendinden geçme durumlarına yol açan bir hastalık. İLE Ardçılar, ordunun gerisinde bulunan askerler. | Evlere, çeşmeden su taşımayı iş edinmiş olan. | Kırsal bölgelerde sulama işlerini düzenleyen ve denetleyen kimse. İLE Kuş. )

- SADÂRET[Ar. < SADR] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43265 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Başta bulunma, öne geçme. | Sadrâzamlık, sadrâzamın işi ve makamı. | Rumeli ve Anadolu Kazaskerliği. )

- SADIR ile SÂDIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11223 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Göğüs/sine. | Yürek/kalp. | Kazaskerlere verilen san. | Sadrazam sözcüğünün, kısa söylenişi. İLE Çıkan, görünen. )

- SADRAZAM ile SERASKER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46874 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Sadrazamlık göreviyle yükümlü olmayan ve Osmanlı ordusunun komutanlığını yapan vezirin sanı. )

- SÂL-NÂME[Fars.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43304 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yıllık. [Belirli konulara dair yıldan yıla çıkarılan dergi/kitap] | Cep takvimi. )

- SALÂHİYET[Ar.] değil/yerine/= YETKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43305 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( YETKİ, BİR İŞE KARIŞMAYA YA DA GÖREV GEREĞİ BİR İŞ YAPMAYA, BİR HAREKETTE BULUNMAYA HAKLI OLMA | BİR DÂVÂYA BAKABİLME )

- SALÂTÎN CAMİLERİ ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43308 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( SULTAN CAMİLERİ )

- SALÂTÎN(SULTAN) CAMİLERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20841 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAMİMİYET >< ERKÂN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45942 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Samimiyet oluşunca, erkân kalkar. )

- SAMSUN[Yun.] ile SAMSUNHANE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43330 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Savaşta kullanılan köpeklere verilen ad. İLE Ayaspaşa'da, XVI. yüzyılda padişahın köpeklerinin yetiştirilip beslendiği yer. )

- SANAL MÜZELER I, II
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14884 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SARAYLARDA:
BİRÛN
ile/ve/<> ENDERÛN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31636 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SARIK ile/değil ÜSKÜF[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43352 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SATİR[Fr.] değil/yerine/= YERGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46750 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SATVET[Ar.] değil/yerine/= (ZORLU/SİNDİRİCİ) GÜÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46752 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAVAŞI KAYBETMEK:
ÖLÜNCE
değil DÜŞMANA BENZEYİNCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44511 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAVLET/HAMLE[Ar.] değil/yerine/= ATILIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46757 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEFİR/SEFÂRET değil/yerine/= ELÇİ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12489 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SERDETMEK[Ar.] değil/yerine/= İLERİ SÜRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46877 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SERKEŞ[Fars.] değil/yerine/= KAFA TUTAN, BAŞKALDIRAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46911 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEYAHATNÂME ile/ve SEFÂRETNÂME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14424 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SIĞINIK ile SIĞINTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46986 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Başka bir ülkeye ya da yere sığınmış olan kişi. İLE Bulunduğu yerde kalması istenmeyen, varoluşu gereksiz görülen kişi. )

- SIMAK ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43525 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kırmak, bozmak, bozguna uğratmak. )

- SINIK ile SINIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46995 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kırık, çıkık. İLE Yenilmiş, bozguna uğramış. )

- SİMETRİK MEDRESE/LER ile ASİMETRİK MEDRESE/LER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19043 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİYASETNAME ile/ve/değil/||/<> GENELGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49420 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİYASETNÂME ile ISLAHATNÂME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14425 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİYÂSETNAME ile/ve/değil/||/<>/< NASİHATNAME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49411 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİYASETNAMELERDE:
NAS
ile/ve/değil/||/<>/< MASLAHAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49412 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİYASETNAMELERDE:
SULTAN OLMAK
ile/ve/||/<>/< İYİ BİR KİŞİ OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49413 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİYASETTE:
YOLDAŞ
ile/değil YOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41981 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [siyasette] "Yoldaş, yolu belirler." DEĞİL Yol, yoldaşı belirler. [Yol değiştikçe, yoldaşlar da değişir.] )

- SOFRA ile ŞİLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43519 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Padişah sofrası. )

- SÖĞÜT(BİLECİK) < SEBASİYON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54960 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÖZ SÖYLEMENİN KURALLARINDA:
ÖNÜNÜ ARDINI GÖZETMEK
ve/||/<> SÖYLEMEDEN ÖNCE TEKRAR TEKRAR DÜŞÜNMEK ve/||/<> ON KERE DÜŞÜNÜP BİRİNİ SÖYLEMEK ve/||/<> "HER AĞZIMIZA GELENİ" SÖYLEMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54294 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Önün ardın gözet fikr-i dakîk et onda bir söyle
Öğütme ağzına her ne gelirse âsiyâb-âsâ

Osman Nevres[ö. 1762] )
( )

- SUBAŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43613 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Osmanlılar'da, belediye görevlisi. | Kentlerin, güvenlik işlerine bakan görevlilerin başı. | Acemi ocaklarında, küçük aşamalı subay. | Osmanlı'larda, kapıkulu süvarileri arasından, savaş zamanı güvenlik işlerine bakmak, barış zamanı da vergi toplama işleri için ayrılan kişi. | Rumeli'de, çiftlik kâhyası. )

- SUBAY ile HASEKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37129 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Osmanlı Devleti'nde, bir görevde uzunca kalmış olanlara verilen san. | Bostancı ocağının küçük aşamalı subayları. | Osmanlı sarayında, karavaşlar arasından seçilen sultan gözdesi. )

- SÛFİLER ve ŞİİR ve/||/<> ORDU ve/||/<> BÜROKRASİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45835 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Türkçe'mizin yaygınlaşmasında öncelikli ve ağırlıklı etkisi olanlar... )

- SULH[Ar.] değil/yerine/= BARIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47366 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Barış, barışma, barışıklık. | Rahatlık. | Uyuşma, uzlaşma. )

- SULTAN ABDÜLMECİD ile HALİFE ABDÜLMECİD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6395 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 1839-1861 ile 1922-1924 )

- SULTAN AHMED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14624 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SULTAN TÜRBELERİ:
BURSA'DA
ile/ve ŞAM'DA ile/ve İSTANBUL'DA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31843 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 6 ile/ve 1 ile/ve 29 )

- SULTAN'LARIN:
SAĞINA
ile/ve SOLUNA ile/ve KARŞISINA (OTURANLAR)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7589 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KÂTİP [Söylediklerini hemen, doğru ve net bir şekilde kayda geçmesi için.]
ile/ve
MUHAFIZ [Kalbini koruması için.]
ile/ve
ULEMÂ [Derin bilgi ve irfanlarından yararlanabilmek ve ayna olabilmeleri için.] )

- SULTAN[Ar.] ile SULTAN ile "SULTAN"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47370 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Müslüman, özellikle Sünni hükümdarların kullandıkları unvan, padişah. | Padişahların erkek ve kız çocukları ile anne ve eşlerine verilen unvan. İLE Bektaşi azizi. İLE Belirli bir alanda en üst düzeyde olanlar için kullanılan bir söz. )

- SULTÂN ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43645 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( PÂDİŞAH, HÜKÜMDAR | HÜKÜMDAR AİLESİNDEN OLAN (ANNE, KIZ KARDEŞ, KIZ ÇOCUK GİBİ) KADINLARDAN HER BİRİ | BÂZI BEKTÂŞÎ BÜYÜKLERİNE VERİLEN AD )

- SULTAN ile İDDİASI OLAN SULTAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6399 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Astronomiye önem veren, rasathane kurduran. )

- SULTAN ile MAJESTE[Fr. < Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45886 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Hükümdarlara verilen san. | Devlet başkanları için kullanılan san. )

- SULTAN ile/ve/||/<> NAİP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38182 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<> Tahtta, sultan olmadığı zaman ya da sultanın çocukluğu sırasında devleti yöneten. )

- SULTANIN:
GEREKLİLİĞİ
ile/ve/||/<> ÜSTÜNLÜĞÜ ile/ve/||/<> TEKLİĞİ ile/ve/||/<> KUTSALLIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49421 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SULTANLARIN BİLDİĞİ DİL SAYISI:
8
|| 7 || 6 || 5
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49742 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fatih Sultan Mehmet || Kanunî Sultan Süleyman || Yavuz Sultan Selim || I. Murad, II. Bayezid, II. Selim, IIII. Mustafa, III. Selim, I. Abdülaziz, II. Abdülhamid )

- SULTANLARIN/PADİŞAHLARIN SIFATLARI ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43646 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( * Yönetilenlerin hakkını gözetir, onlardan hak talep etmez; bu fazilettir(fadl) ve en yüksek(ulyâ) derecedir.
( * Ya da haklarını gözetir ve karşılığında hak talep eder, bu adâlettir(adl) ve orta(vustâ) derecedir.
( * Ya da hak talep eder haklarını gözetmez; bu da aşağı(süflî) derecedir. )

- SUPARA ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43658 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Osmanlılar'da okul kitabı. )

- SURNÂME ve SURİYYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14610 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜLEYMANİYE CAMİSİ ile/ve SELİMİYE CAMİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16513 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İstanbul. İLE/VE Edirne. )
( Teknik eser.[Hendesetü'l-İslâm]. İLE/VE Sosyal eser.[Camiatü'l-İslâm]. )
( Kanuni Sultan Süleyman zamanında 1550-1557 yılları arasında inşa edilmiştir. İLE/VE Selimiye Camii, yanlış bilindiği üzere Yavuz Sultan Selim[I. Selim] zamanında değil; onun torunu olan Sultan II. Selim zamanında ve Süleymaniye'den sonra; 1568-1575 yılları arasında inşa edilmiştir. )
( Kubbe çapı Ø26.50 metredir. İLE/VE Kubbe çapı Ø31.30 metredir. )
( Kubbe içinden 4 fil ayak üzerine oturur. İLE/VE Kubbe çevresinden 8 fil ayak üzerine oturur. )
( Süleymaniye'deki "teknik merkez" Selimiye'de yoktur. Süleymaniye'de uygulanan iki teknik merkez; taç kapı ve şadırvan Selimiye'de tekrar etmemiştir. )
( Başkent Külliyesi'dir. İLE/VE Serhad Külliyesi'dir. )
( Süleymaniye Camii'nde, 470 kubbe bulunmaktadır. )
( Çekmece Köprüsü, tek, imzasının bulunduğu yapıtıdır. )
( Kalfalık-Ustalık yapıtı diye ayırmamak ve iki yapıtın da ayrı boyutlarda hakkını teslim etmek gerekir. )

- SÜMBÜL EFENDİ CAMİİ ve/< KIZLAR MANASTIRI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37456 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞÂDÎ[< ŞEDÂ] ile ŞÂDÎ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18445 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mahkeme hademesi, mübaşir. | Zamanında, sultan sarayına odun götüren yeniçeri, odun ambarı memuru. | Nağme ile şiir okuyan. | İlimden, edebiyattan payı olan. | Torba oğlanı, Acemi Ocağı neferi. İLE Memnuniyet, sevinçlilik, gönül ferahlığı. )

- ŞAH değil/yerine/></< AH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38056 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mazlumun "AH"ı; indirir, "ŞAH"ı. )

- ŞÂHÂNE ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43285 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Padişah'ın kullandığı herşey bu adla birlikte kullanılırdı. [Padişah'ın "Minder-i Şâhânesi" gibi.] )

- ŞÂTIR[< ŞETÂRET | çoğ. ŞUTTÂR] ile ŞÂTR[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18455 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Neşeli, keyifli, şen. | Büyük bir kişinin atı yanında gitmekle görevli ağa. | Tören ve alaylarda, padişahın, vezirin yanında yürüyen görevliler. İLE Yarı, yarım. | Bölüm, parça, kısım. | Mısra. )

- ŞEFKATLÜ ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43415 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Babalar hakkında kullanılan unvan. )

- ŞEHREMİNİ ile ŞEHREMÂNETİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Belediye başkanı. İLE Belediye, yerel yönetim. | Belediyeciliğin, ilk biçimi. )

- ŞERİFE HANİFE HANIM ile/ve/||/<> ÇOCUĞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54506 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Osmanlı devrindeki nadir mezar taşlarından biri, Şerife Hanife Hanım ile çocuğuna aittir.

1735'te, doğum sırasında bu hanımefendi ile birlikte karnındaki oğlu da vefât etmiş ve ikisi için bu manidar mezar taşı işlenmiştir. )
( )

- ŞEVK-I DİL ile/<> ŞEVK Ü TARAB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47288 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gönül şevki, neşesi, sevinci. | Türk müziğinde, bir bileşik makam olup en az, iki yüzyıllıktır. [Abdullah Ağa tarafından oluşturulmuş olabilir.][Rast ile suzinâk makamlarından oluşup her iki dizinin ortak seslerinden yararlanılmıştır.] İLE/<> Neşe, sevinç, coşkunluk. | Türk müziğinde, bir bileşik makamdır. [III. Selim tarafından oluşturulmuştur.][Sabâ ve acem aşîran ile hüseynî aşîranda (mi) kürdî dörtlüsünden oluşmaktadır.] )

- ŞEYHÎ ile ŞEYHÎ ile ŞEYHÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18471 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Divanından başka "Hüsrev ve Şîrîn", "Harnâme" adında ve mesnevi tarzında iki kitabı vardır. Divanı, TDK tarafından 1942'de bastırılmıştır.[Sinan][ö. 1422 - Kütahya] İLE En çok tanıtan kitabı Nev'îzâde Atâî'nin "Şakayik-i Nu'mâniyye Zeyli"ne zeyil olarak yazdığı "Vekayi-ül-fuzalâ" adındaki tezkiresidir.[Hicrî 1044-1143 yılları arasında yetişmiş âlim, şâir ve devlet adamlarının hal tercümelerini yazmaktadır.][1667 - 1732] İLE İlmî, tarih bilgisi ve şairliği ile tanınmıştır.[Abdülhamîd][ö. 1639] )

- ŞEYHÜLİSLÂM (OLABİLMEK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25621 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [HİZMET-İ/MAKAM-I/MANSIB-I/MESNED-İ İFTÂ'] )
( 131 Şeyhülislâm'ın 21'i şairdi. Ancak beşinin Divân'ı elimizdedir. )
( Bu makam, Kanuni Sultan Süleyman zamanında, saltanattan sonra gelen yer olarak sayılmıştır. )
( En uzun süre Şeyhülislâm'lık görevi yürütenler: Ebû Suud [29 yıl], Molla Fenârî [24 yıl], Zembilli Ali Efendi [23 yıl], Yahya Efendi [18,5 yıl]. )
( İlk Şeyhülislâm, Celâlzade Hızır Bey'dir. [Fatih Sultan Mehmet döneminde] )
( Medreseyi tamamladıktan sonra...
Kasabada/Şehirde Kadı Yardımcılığı > Küçük Şehir Kadılığı > Büyük Şehir Kadılığı > Üsküdar Kadılığı > Eyüp Sultan Kadılığı > Galata Kadılığı > İstanbul Kadılığı görevlerinden sonra Rumeli Kazaskeri olunur ve en son Anadolu Kazaskeri olduktan sonra ancak Şeyhülislâm olunurdu. )
( En az 35 yıl hizmet ve ilmî çalışma gerektirir. )

- ŞIKK-I:
EVVEL
ile/ve/||/<>/> SÂNÎ ile/ve/||/<>/> SÂLİS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52618 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Mâliye teşkilâtının ayrıldığı, ...] birinci mâlî bölge. İLE/VE/||/<> İkinci mâlî bölge. İLE/VE/||/<> Üçüncü mâlî bölge. )

- ŞİNÂSİ ile/ve/||/<>/< BURSA'LI ŞEYH ZAİK EFENDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53555 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞURTA ile SAHİBÜ'Ş-ŞURTA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46957 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Önde gidip düşmanla savaşan asker. | Yelkene uygun rüzgâr. İLE Başkent ve öteki büyük merkezlerde, asayiş, şurta teşkilâtı tarafından sağlanırdı. Başlangıçta kadılık makamına bağlı olarak çalışan ve kadıların verdiği cezaları uygulayan bu teşkilât, bir süre sonra müstakil hale getirilmiştir. Görevi, suçluları takip ederek yakalamak olan şurta teşkilâtının başında, merkezde, genellikle nüfûzlu ailelerden seçilen bir görevli bulunurdu. Kentlerde, valilerin emrinde çalışan şurtanın görevi de asayişi korumak ve suçluların yakalanmasını sağlamaktı. )

- TAHRİR DEFTER(LER)İ ile/ve/<> TEMETTUAT DEFTER(LER)İ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30585 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAKLİT ile/ve/<> İTAAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45091 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAMİR ile KALAFAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53957 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Geminin kaplama tahtaları arasını üstüpü ile doldurup ziftleyerek su geçirmez duruma getirme işi. | Aşağısı dar, yukarısı geniş bir tür yeniçeri başlığı. | Osmanlı Devleti'nde, vezir ya da yüksek mevkide devlet adamlarının giydikleri bir başlık. | Onarma, tamir etme. )

- TANZİMAT FERMANI ile/ve/||/<>/> ISLÂHAT FERMANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54664 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 03 Kasım 1839 İLE/VE/||/<>/> 18 Şubat 1856 )

- TANZİMAT ile TANZİMAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50412 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İdari işlerin düzeltilmesi için alınan önlemlerin ve uygulamaların tamamı. İLE Sultan Abdülmecit döneminde, 1839'da, Gülhane Hat-ı Hümâyunu adıyla anılan bir buyrukla duyurulan, yönetimi iyileştirme tasarısı ve bu iyileştirmenin yapıldığı dönem. )

- TARİH ÜSTÜ ile EVRENSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1000 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Her olayda, evrenin tamamı yansır. )
( Kişisel olanla evrensel olan birbirinden ayrılamaz. )
( Gövde ile evren arasında bir ayrım yapılamaz. )
( Evren, bir Armonik-Bütün'dür. )
( In every event the entire universe is reflected.
The particular and the universal are inseparable.
No distinction between the body and the universe. )
( Universale neque ante rem nec post rem, sed in re: Evrensel, ne nesneden önce ne de sonradır. Evrensel ya da tümel, tikel nesnelerde var olur, nesnenin kendindedir. )

- TARİH:
"GEÇMİŞ"
değil YARIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35800 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tarih, geçmiş değil yarındır! )

- TARİH ile MÜCEVHER TARİH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46452 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Divan Edebiyatı'nda, ebced hesabına göre, yalnız noktalı harfleri sayıldığında, söz konusu olayın tarihini gösteren dize ya da söz. )

- TARİH ile ŞEHNÂME[Fars. ŞEH+NÂME]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47609 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Hükümdarların niteliklerini, üstün başarılarını anlatan, mesnevi biçiminde yazılmış manzume. | Manzum olarak yazılmış tarih. )

- TARİHÇİ ile VAK'A-NÜVÎS[Ar., Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/970 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Tarihi olayları günü gününe kaydeden tarihçi. | Osmanlı'larda devletçe görevlendirilen tarih yazarı. )

- TAŞ ile BAKIRKÖYTAŞI/KÜFEKİ/KEFEKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38054 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Yapıda kullanılan, açık renkli, işlenmesi kolay bir taş çeşidi. [Kum, çakıl ve midye kabuklarının, zamanla, bağlayıcı maddelerle birbirlerin yapışmasından oluşur.Ocaktan çıkarıldığı zaman, oldukça yumuşak olan küfeki, zamanla sertleşir. Bu taş, Osmanlı dönemi yapılarında çok kullanılmıştır.] )

- TAZMİNAT ile TANZİMAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51281 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TE'SÎR[< İSR | çoğ. TE'SÎRÂT] ile/ve TES'ÎR[< SA'R] ile/ve TESHÎR[< SİHRİYY] ile/ve TESHÎR[< SİHR/SEHHAR | çoğ. TESHÎRÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9449 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Alâmet, nişan bırakma. | İşleme, dokunma, içe işleme. | Kederlendirme. İLE/VE Değer/kıymet/narh koyma. | Ateşi yakıp alevlendirme. İLE/VE Zapt ve istila etme, ele geçirme, elde etme. İLE/VE Büyü yapma, büyüleme, aldatma/aldatılma, kendini bağlama. )

- TEBÂ[Ar.] ile/ve REÂYÂ[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6445 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Bir hükümdarın yönetimi altındaki halk. | Tanzimat'tan önce, Osmanlı'nın Müslüman olmayan uyrukları. | Hristiyan. )

- TEBAA ile/değil/yerine VATANDAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53569 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TECRİT ile/ve/değil/yerine TEHCİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9445 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TELHÎSEN ile TELHÎSÎ/TELHİSÇİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18658 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Özet olarak, kısaltılarak.[HÜLÂSETEN] İLE Bâbıâlî'den, padişaha yazılacak şeylerin özetini çıkaran görevli. )

- TELMÎH ile/ve TENÂSÜB ile/ve SEBK-İ HİNDÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30417 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE ... İLE XVII. yüzyılda, Divan şiirinde başlayan, karmaşık mazmunlara, imge oyunlarına, güç anlaşılır, alışılmadık benzetmelere dayanan, süslü bir anlatım biçimi. )

- TEMBEL ile HAYLAZ/HAYTA/HAYMANA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37173 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Hoşa gitmeyen davranışlarda bulunan kişi. | Çalışma gücü varken çalışmayan, aylaklık eden. )
( HAYTA: Osmanlılar'ın ilk dönemlerinde, eyalet askerlerinin uc boylarında görevli sınıflarından biri. | Serseri, külhanbeyi, kabadayı. )

- TEREKE DEFTERLERİ ile/ve/değil MUHÂLEFÂT DEFTERLERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13772 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TERSANELİ[İt.] değil/yerine/= DENİZ SUBAYI / ERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53414 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEVKİCİ[Ar.] değil/yerine/= NİŞANCI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53455 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TIMAR ile TIMAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53476 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hayvanlarının kıllarını, derisini temizleme. | Ağaç bakımı. | Yara bakımı. İLE Anadolu Selçukluları ve Osmanlı'larda, belirli görev ve hizmet karşılığında kişilere verilen, yıllık geliri 3.000 - 20.000 akçe olan toprak. )

- TİMÂR:
TEZKERELİ
ile TEZKERESİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51357 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOP ile TOMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53524 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Ağaçtan yapılmış top. | Ağaçtan yapılmış gürz. | Bir tür kalın ve ağır çizme. )

- TOPKAPI SARAYI'NDA:
BÂB-I HÜMÂYÜN
ile/ve/<> BÂB-I SELÂM ile/ve/<> BÂB-I SAADE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31635 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TUĞLA[Rumca] ile TUĞRA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53650 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Balçığın kalıplara dökülüp güneşte kurutulduktan sonra özel ocaklarda pişirilmesiyle yapılan ve duvar örmekte kullanılan yapı malzemesi. İLE Osmanlı sultanlarının imza yerine kullandıkları, özel bir biçimi olan simgeleşmiş im. | Tura. )

- TURA ile TURA ile TUĞRA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53651 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Metal paranın resimli yüzü. | Halat gibi örülmüş iplik çilesi. | Kıvrılarak sıkıştırılmış iplik çilesi. | Bazı oyunlarda, vurmak için kullanılan düğümlenmiş mendil. | Ucu düğümlenmiş bir mendil aracılığıyla yanan ya da yanılanların ebe tarafından cezalandırıldığı bir tür çocuk oyunu. İLE Ev duvarlarını dış etkenlerden korumak için üzerlerine çakılan tahta perde. | Bahçe kapısını korumak için beşik örtüsü biçiminde tahtadan yapılan örtü. | Kadınların başlarına taktıkları küçük altın dizisi. | Çatı. | Çatı arası. | Odalardan başka evdeki öteki bölümler. | Sergen. | Düğünlerde oynanan bir çeşit oyun. | Karşı. | Topuz. İLE Osmanlı sultanlarının imza yerine kullandıkları, özel bir biçimi olan simgeleşmiş im. )

- TUTARSIZLIĞINDAN UTANMAMAK ile/ve/||/<>/< ÖLÇÜYÜ SEVMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45409 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TÜRK BAYRAĞI'NDA:
8 KÖŞELİ YILDIZ
ile/değil/yerine/<>/> 5 KÖŞELİ YILDIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ULEMÂ ile/ve VÜKELÂ ile/ve VÜZERÂ ile/ve FUKARÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7587 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilimkişileri. İLE/VE Bakanlar, vekiller. İLE/VE Vezirler. İLE/VE Dervişler. )

- ULÛFECİYÂN-I YEMÎN ile/ve/<> ULÛFECİYÂN-I YESÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45285 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kapıkulu süvârîsini oluşturan atlı bölüğün, ilkinin adı. İLE/VE/<> Kapıkulu süvârîsini oluşturan atlı bölüğün, ikincisinin adı. )

- UMERÂ ile/ve/||/<> ULEMÂ ile/ve/||/<> SUFERÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53553 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Askerler/memurlar. İLE/VE/||/<> Bilginler/âlimler. İLE/VE/||/<> Elçiler/sefirler. )

- UŞAK ile MEHTER[Fars. < MİH-TER | çoğ. MİHTERÂN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46069 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Mehterhane takımında görevli kişi. | Osmanlılar'da, çalardıra bakan uşak. )

- UŞAK ile/ve/<> ODABAŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38904 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> Hanlarda çalışan uşakların başı. | Yeniçeri örgütünde, görevi, alaylarda selam törenlerini düzenlemek ve yönetmek olan subay. )

- UYGARLIK/MEDENİYET:
TA'MÎR-İ BİLÂD
ve/||/<> TERFÎH-İ İBÂD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55186 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kentler/beldeler oluşturmak/inşâ etmek. VE/||/<> Bireylerin her türlü gönencini/refâhını sağlamak. )

- ÜCRET ile ULÛFE[Ar. ALEF | çoğ. ALÂİF, ULÛF]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45284 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Hayvan yemi. | Osmanlılar'da, kapıkulu askerlerine, saray ve devlet örgütlerindeki bazı görevlilere, üç ayda bir verilen ücret. )

- VAK'A-NÜVİS[Ar., Fars.]/KRONOGRAF değil/yerine/= SÜREYAZAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47438 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAKFİYE DİLİ:
XIII. yy.'a KADAR
ile/ve/||/<>/> XIII. yy.dan SONRA ile/ve/||/<>/> XVI. yy.dan SONRA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54801 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Arapça. İLE/VE/||/<>/> Moğolca, Arapça, Farsça, Osmanlı Türkçe'si. İLE/VE/||/<>/> Osmanlı Türkçe'si ve İran'da, Farsça] )

- VALİ ile TEKFUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53320 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bizans döneminde vali düzeyinde olan yöneticilerle Anadolu ve Rumeli'deki Hristiyan beylerine verilen ad. )

- VÂLİDE SULTAN ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44161 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Osmanlı'larda Sultan'ın annesi. [Protokolda Sultan'dan sonra gelir.] )

- VERGİ ile ŞEREFİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43464 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Belediyenin, yol yapmak/genişletmek gibi hizmetleri nedeniyle değeri artan mülk sahibinden, artan değerin üçte biri miktarı üzerinden alınan vergi. )

- VEZÎR-İ A'ZAM ile VEZÎR-İ MAÂL-İ SEMÎR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14608 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Başvekil, en büyük vezir, sadrâzam. İLE Yüksek niteliği/vasfı olan vezir. )

- VEZİRLERİN SIFATLARI ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44204 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( * Zeki (vâfiru'l-akl)
* Düzgün tabiatlı (selimu't-tab)
* Edebli (edibu'n-nefs)
* Mutedil mizaçlı (mutedilu'l-ahlâk)
* Doğru iş yapan (munâsibu'l-efâl)
* Çabuk karar veren (serîatu'l-bedîha)
* İyi görünüşlü (makbûlu's-sûre)
* Açık görüşlü (cezlu'r-rey)
* Fikri isabetli (saibu'l-fikre)
* Sır vermeyen (kalilu's-sirre)
* Yerinde tedbir sahibi (hasenu't-tedbîr) )

- VİLÂYÂT-I SELÂSE ile VİLÂYÂT-I SİTTE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18743 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 3 ŞEHİR ile 6 ŞEHİR )
( Selânik, Manastır, Kosova'ya verilen ortak ad. İLE Erzurum, Van, Harput[Mâmûretülazîz], Sivas, Bitlis ve Diyarbakır'a verilen ortak ad. )

- VİRAN KÖYDEN ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44214 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( HARAÇ DA, ÖŞR DE ALINMAZ/DI )

- VOYVODA[Slavca] ile VOYVODALIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45444 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Osmanlılar'ın, Eflak ve Buğdan Beylerine verdikleri san. İLE Voyvoda egemenliği. | Voyvoda egemenliği altındaki ülke. )

- YAMAK = ELULAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36465 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir işte, yardımcı olarak çalışan erkek. | Yeniçeri ocağında, topçu ve humbaracı gibi askeri kuruluşlarda, aday olarak bulunan kişi. | Birinin etkisinde kalarak, onun sözünden hiç çıkmayan kişi. )

- YARGITAY =/<>/< MAHKEME-İ TEMYÎZ =/<>/< DÎVÂN-I AHKÂM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53217 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 1923'te/n itibaren. =/<>/< 1879'da/n itibaren. =/<>/< 1868'de/n itibaren. )

- YAVER[Fars.] değil/yerine/= YARDIMCI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45663 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yardımcı. | Devlet ve hükümet başkanlarıyla komutanların yanında bulunan ve onların komutlarını yazmakla, gereğinde yerine ulaştırmakla görevli subay, emir subayı. )

- YAVUZ SELİM CAMİSİ ve YAVUZ SELİM TÜRBESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14629 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fatih'te, Yavuz Sultan Selim semtindelerdir. [Türbesi, caminin arka bahçesindedir.] )
( Yavuz Sultan Selim'in başlatmıştır, oğlu Kanuni Sultan Süleyman tamamlamıştır. [1522] [Mimar Acem Ali] VE 1583'te inşa edilmiştir. )

- YAVUZ SULTAN SELÎM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25379 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAVUZ SULTAN SELİM ve ZEMBİLLİ ALİ (HASANÎ) EFENDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14628 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YENİ SARAY / SARAY-I HÜMÂYÛN / CEDİDE-İ ÂMİRE ile/ve ESKİ SARAY / SARAY-I ATİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14597 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Topkapı Sarayı. İLE/VE İlk saray. )
( Şu anda müze olarak ziyaret edilebilen, Gülhane Parkı üstündedir. [700 dönümlük bir alanda kurulmuştur.][Yeni Saray adını Fatih Sultan Mehmet vermiştir.] İLE/VE Bayezıd'ta, İstanbul Üniversitesi'nin bulunduğu yerde, Fatih Sultan Mehmet'in, 1457'de İstanbul'u fethinden sonra yaptırdığı saray. )

- YENİK ile YENİK/MAĞLUP[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45699 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yenmiş, aşınmış. | Bir hayvanın ya da böceğin, bir şeyi yiyerek onda bıraktığı iz. İLE Savaş ya da yarışmada yenilmiş. | Güçsüz, çaresiz. )

- YENİLİK ile/ve/||/<> DEVRİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37513 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YIKIM ile/ve/||/<> ÇÜRÜME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45837 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YÖRÜK/YÜRÜK ile Yörük/Yürük
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45764 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Göçebe Türkmen boyu. İLE Çok ve çabuk yürüyen, iyi yol alan, hızlı giden. | Osmanlı döneminde, otuzar kişilik ocaklar olarak Rumeli'ye yerleştirilen ve savaş zamanlarında geri hizmetlerde çalıştırılan tımarlı asker. )

- YÜZÜK ile HÂTEM[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14306 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Halka şeklinde parmağa geçirilen. İLE Mühür, üstü mühürlü yüzük. )

- YÜZÜSTÜ ile YÜZÜSTÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45820 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yüzü yere gelecek biçimde. İLE Başlanmış fakat tamamlanmamış bir durumda. )

- YÜZYILLARA GÖRE ile/ve/değil/yerine/||/<>/< DÖNEMLERE GÖRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49415 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAFER ile/ve/değil/yerine/||/<> SEFER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33246 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sonuç. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Süreç. )

- ZEÂMET[Ar.] ile/ve/||/<> TİMÂR[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51356 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sipâhilere verilen, en büyük timâr. İLE/VE/||/<> Yara bakımı. | Ağaç bakımı. | Hayvan temizleme. | Beslediği sipâhilerle savaşa giden beylere -öşür vergisini almak üzere- ayrılan arâzî. )

- ZEYREK[Fars.] ile ZEYREK[Fars.] ile ZEYREK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45509 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Anlayışlı, uyanık, zeki. İLE Ketentohumu. İLE Fatih Sultan Mehmet'in, fetih sonrasında, "benim" diye belirlediği yerler. )

- ZÜLF ile/ve/<> ZÜLFE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39098 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yüzün iki yanından sarkan saç lülesi. | Sevgilinin saçı. İLE/VE/<> Küçük saçak, püskül. | Eski sülüs yazısı Elif'lerinin ucundaki çengel. )

 

 


Sayın İhsan FAZLIOĞLU'na, İlber ORTAYLI'ya, Ali BİRİNCİ'ye, Mehmet GENÇ'e, Mustafa ARMAĞAN'a, İskender PALA'ya...
Mustafa KARA'ya, İsmail KARA'ya...
Dursun GÜRLEK'e, Süleyman Zeki BAĞLAN'a...
Halil İNALCIK'a, Turgut CANSEVER'e, Osman TURAN'a...
Ferit DEVELLİOĞLU'na...
sözlük ve yayınlarından yararlandığımız yazarlara, paylaşımları/katkıları için çok teşekkür ederiz.
SULTANLAR

Sultan Osman Gazi
( 1258 - 1324 )
( Yönetimde Kaldığı Dönem: 1284 - 1326 )

Sultan Orhan Gazi
( 1281 - 1360 )
( Yönetimde Kaldığı Dönem: 1324 - 1360 )

Sultan I. Murad Han
( 1326 - 1389 )
( Yönetimde Kaldığı Dönem: 1360 - 1389 )

Sultan Yıldırım Bayezid Han
( 1360 - 1403 (08 Mart) )
( Yönetimde Kaldığı Dönem: 1389 - 1403 )

Sultan Mehmed Çelebi Han
( 1387 - 1421 )
( Yönetimde Kaldığı Dönem: 1413 - 1421 )

Sultan II. Murad Han
( 1402 - 1451 (03 Şubat) )
( Yönetimde Kaldığı Dönem: 1421 - 1451 )

Fatih Sultan Mehmed Han
( 1432 [30 Mart] - 1481 [03 Mayıs] )
( Yönetimde Kaldığı Dönem: 1451 - 1481 )

Sultan II. Bayezid Han
( 1452 - 1512 [26 Mayıs] )
( Yönetimde Kaldığı Dönem: 1481 - 1512 )

Yavuz Sultan Selim Han
( 1470 - 1520 [21 Eylül] )
( Yönetimde Kaldığı Dönem: 1512 - 1520 )

Kanuni Sultan Süleyman Han
( 1495 - 1566 [6/7 Eylül] )
( Yönetimde Kaldığı Dönem: 1520 - 1566 )

Sultan II. Selim Han
( 1524 - 1574 [21 Aralık] )
( Yönetimde Kaldığı Dönem: 1566 - 1574 )

Sultan III. Murad Han
( 1546 - 1595 [16 Ocak] )
( Yönetimde Kaldığı Dönem: 1574 - 1595 )

Sultan III. Mehmed
( 1566 [26 Mayıs] - 1603 [22 Aralık] )
( Yönetimde Kaldığı Dönem: 1595 - 1603 )

Sultan I. Ahmed
( 1590 [18 Nisan] - 1617 [22 Kasım] )
( Yönetimde Kaldığı Dönem: 1603 - 1617 )

Sultan I. Mustafa
( 1592 - 1639 )
( Yönetimde Kaldığı Dönem: 1617 - 1618 )

Sultan II. Osman
( 1604 - 1622 )
( Yönetimde Kaldığı Dönem: 1618 - 1622 )

Sultan IV. Murad
( 1612 - 1640 )
( Yönetimde Kaldığı Dönem: 1623 - 1640 )

Sultan İbrahim
( 1615 - 1648 )
( Yönetimde Kaldığı Dönem: 1640 - 1648 )

Sultan IV. Mehmed
( 1642 - 1693 )
( Yönetimde Kaldığı Dönem: 1648 - 1687 )

Sultan II. Süleyman
( 1642 - 1691 )
( Yönetimde Kaldığı Dönem: 1687 - 1691 )

Sultan II. Ahmed
( 1643 - 1695 )
( Yönetimde Kaldığı Dönem: 1691 - 1695 )

Sultan II. Mustafa
( 1664 - 1704 )
( Yönetimde Kaldığı Dönem: 1695 - 1703 )

Sultan III. Ahmed
( 1673 - 1736 )
( Yönetimde Kaldığı Dönem: 1703 - 1730 )

Sultan I. Mahmud
( 1696 - 1754 )
( Yönetimde Kaldığı Dönem: 1730 - 1754 )

Sultan III. Osman
( 1699 - 1757 )
( Yönetimde Kaldığı Dönem: 1754 - 1757 )

Sultan III. Mustafa
( 1717 - 1774 )
( Yönetimde Kaldığı Dönem: 1757 - 1774 )

Sultan I. Abdülhamid
( 1725 - 1789 )
( Yönetimde Kaldığı Dönem: 1774 - 1789 )

Sultan III. Selim
( 1761 - 1808 )
( Yönetimde Kaldığı Dönem: 1789 - 1807 )

Sultan IV. Mustafa
( 1779 - 1808 )
( Yönetimde Kaldığı Dönem: 1807 - 1808 )

Sultan II. Mahmud
( 1785 - 1839 )
( Yönetimde Kaldığı Dönem: 1808 - 1839 )

Sultan Abdülmecid
( 1823 - 1861 )
( Yönetimde Kaldığı Dönem: 1839 - 1861 )

Sultan Abdülaziz
( 1830 - 1876 )
( Yönetimde Kaldığı Dönem: 1861 - 1876 )

Sultan V. Murad
( 1840 - 1904 )
( Yönetimde Kaldığı Dönem: 1876(30 Mayıs) - 1876(31 Ağustos) )

Sultan II. Abdülhamid
( 1842 - 1918 )
( Yönetimde Kaldığı Dönem: 1876 - 1909 )

Sultan V. Mehmed Reşad
( 1844 - 1918 )
( Yönetimde Kaldığı Dönem: 1909 - 1918 )

Sultan VI. Mehmed Vahdettin
( 1861 - 1926 )
( Yönetimde Kaldığı Dönem: 1918 - 1922 ) 
GAZEL

 

SÜZME ÇEŞMÜN GELMESÜN MÜJGÂN MÜJGÂN ÜSTİNE
URMA ZAHM-I SÎNEME PEYKÂN PEYKÂN ÜSTİNE

RÎZE-İ ELMÂS EKER HER AÇTIĞI ZAHME O ŞÛH
LÜTFU VAR OLSUN İDER İHSÂN İHSÂN ÜSTİNE

DİLDE GAM VAR ŞİMDİLİK LÛTFEYLE GELME EY SÜRÛR
OLAMAZ BİR HÂNEDE MİHMÂN MİHMÂN ÜSTİNE

YÂRDAN MEHCÛR İKEN DÜŞDÜK DİYÂR-I GURBETE
DEHR GÖSTERDİ YİNE HİCRÂN HİCRÂN ÜSTİNE

HEM MEY İÇMEZ HEM GÜZEL SEVMEZ DİMÜŞLER HAKKINA
EYLEMİŞLER RÂSİH'E BÜHTÂN BÜHTÂN ÜSTİNE

RÂSİH

 

------------
Ey sevgili! Gözlerini süzme ki, kirpik kirpik üstüne gelmesin; böylece bağrımda (gönlümde) açtığın yaraya ok üstüne ok atmış olma (üst üste kirpikler; üst üste ok demektir).

Sevgili, açtığı her yaraya elmas tozu ekiyor. Lutfu var olsun; (aşıkına) ihsan üstüne ihsanda bulunuyor (Sevgilinin birinci ihsanı aşıkının bağrında açtığı yara, ikinci ihsanı da o yaranın kapanmasını engelleyen elmas tozudur).

Ey sevinç; gönlümde gam var, şimdilik lutfeyle sen gelme. Çünkü bir evde misafir üstüne misafir uygun düşmez (gam gibi değerli bir misafir var iken sevinci ağırlamak mümkün değildir ki!).

Sevgiliden ayrı kalmıştık, bir de gurbetlere düştük. Felek bize hicran üstüne hicran gösterdi vesselam (birinci hicran sevgilinin ayrılık azabı, ikincisi de gurbet elemidir).

Râsih için "Hem içki içmez, hem güzel sevmez!" demişler. Zavallıya iftira üstüne iftira atmışlar (İçki de içer, güzel de sever).

İSKENDER PALA

 

 

 

BÂKÎ'den...

 

MÜHEYYÂ OLDU MECLİS SÂKİYÂ PEYMÂNELER DÖNSÜN
BU BEZM-İ RÛH BAHŞUN ŞEVKINA MESTÂNELER DÖNSÜN

DİLÂ CÂM-I ŞARÂB-I AŞK-I YÂRI ŞÖYLE NÛŞ İT KİM
FELEKLER GÜM GÜM ÖTSÜN BAŞINA HUMHÂNELER DÖNSÜN

HAYAL-İ ŞEM'-İ RUHSARIN KO YANSIN HANE-İ DİLDE
PERİN OL ŞEM'A YAKIP ŞEVK İLE PERVÂNELER DÖNSÜN

SEN AĞYÂR İLE DEVR ETDİR ŞEHÂ PEYMÂNEYİ DÂİM
SER-İ KÛYUN DOLAŞIP ÂŞIK-I BÎÇÂRELER DÖNSÜN

BU BEZM-İ DİLKÜŞÂYA MAHREM OLMAZ BÂKİYÂ HERKES
Dİ GELSİN EHL-İ DİLLER GELMESİN BİGÂNELER DÖNSÜN

 

 

 

MUHİBBÎ'den...

 

HALK İÇİNDE MU'TEBER BİR NESNE YOK DEVLET GİBİ
OLMAYA DEVLET CİHÂNDA BİR NEFES SIHHAT GİBİ

SALTANAT DİDÜKLERİ ANCAK CİHÂN GAVGÂSIDIR
OLMAYA BAH U SAÂDET DÜNYADA VAHDET GİBİ

KO BU AYŞ U İŞRETİ ÇÜNKİM FENÂDIR ÂKIBET
YÂR-I BÂKÎ İSTER İSEN OLMAYA TÂAT GİBİ

OLSA KUMLAR SAGIŞINCA ÖMRÜNE HADD Ü ADED
GELMEYE BU ŞÎŞE-İ ÇARLI İÇRE BİR SÂAT GİBİ

GER HUZÛR İTMEK DİLERSEN EY MUHİBBÎ FÂRİĞ OL
OLMAYA VAHDET CİHÂNDA KÛŞE-İ UZLET GİBİ

MUHİBBÎ
(KANUNÎ SULTAN SÜLEYMAN)

 

 

 

 

 

   
 

 

Bu sayfa 01 Ocak 2020 itibariyle 440 kez incelenmiş/okunmuştur. 


FaRkLaR Kılavuzu Facebook Grubu             FaRkLaR Kılavuzu Twitter Sayfası
grubumuza da katılabilirsiniz...             'dan da takip edebilirsiniz...
6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com       FaRkLaR Kılavuzu       GösterGe Bilişim ve İnternet Hizmetleri

Yenilikler ve Duyurular | Desteğiniz Lüt(û)fen!!!