SON HARFİ ...L'LERDE

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!! )


 Doğrudan, bu bölüm/sayfa içeriğinde
arama yapmak için...

( Klavyenizde "Ctrl + F" tuşlarıyla[önce "Ctrl" tuşu ve basılı tutarken "F" tuşuna basarak] ve/veya(^/v) fareyle[mouse] sol üst köşedeki "Düzenle/Edit" kısmında "Bul/Find"'ı tıklayarak aradığınız sözcüğü yazarak aramanızı yapabilirsiniz. )* ( Windows için geçerlidir. )
* ( Linux ve Macintosh kullanıcıları nasıl arama yapacaklarını biliyorlardır. )AÇIKLAMALAR/ÖNSÖZ
[Mutlaka okuyunuz!!!]

- Bazı sözcüklerin, hem sözlüklerdeki karşılığına yer verilmekte, bazılarına da özellikle yer vermeyip psikolojik, felsefi, bilimsel, sanatsal, göreceli, uygulayımsal, belirli bir sınırlılık ve yaklaşımlardan yararlanılarak parantezler açılmıştır.

- Bu çalışmada, başlıkların altlarındaki bilgilere/açıklamalara (parantezlere), kişilerin, kendilerinin düşünmelerine fırsat verebilme amacıyla ve özellikle pek fazla yer verilmemektedir. Zihinlerce/kişilerce uygun bulunmayabilecek bilgiler/parantezler, gözardı edilebilir.
[ Kavramların yanında bulunan ( ) parantezler, ek bilgi ya da açıklama olarak, [ ] köşeli parantezler ise ayrıntı/teknik bilgi vermek üzere kullanılmıştır. ]

- Çoğu sözcüğe, özellikle ve belirli bir yaklaşımla yer verilmemiştir. Hayır! / Evet!

- Bu çalışmada, çoğu sözcüğün/kavramın altında, bazılarında “açıklama/ları” bulunmakta, bazılarında da -özellikle ve çeşitli nedenlerden dolayı- bulunmamaktadır.

- Bazı başlıkların altına, veri/bilgi girmemizin çeşitli nedenlerinden biri ise ulaşım/erişim kolaylığı sağlamak üzere, hazır veri/bilgi karşılıklarını sunmak üzeredir! [Dolayısıyla sizin de FaRkLaR Kılavuzu'na destek olabilmek amacıyla üyeliğinizi şimdi başlatmanızı dileriz! Teşekkür ederiz!] )

- Bu çalışmanın, sadece sözlük olarak algılanmamasını ve kullanılmamasını da sağlamak amacıyla ve özellikle “:”[iki nokta üst üste] ya da “...dır!” şeklinde belirtilmemiştir!

- Bu çalışmada, başlıkların [kavram ya da olguların], ne olduklarından çok, ne olmadıklarına işaret etme çabası güdülmektedir. [ Bir DEĞİL’leme çalışması olarak değerlendirilmelidir! ]

- Bu çalışmada bulunan tüm karşılaştırmaların, tanımlan(a)mayan, sözcük olarak karşılığı/adı tam olarak oluşturul(a)mamış, fakat zihinlerimizde karşılığı bulunan/bulunabilen “3.” anlamları ve/veya ara anlamları düşünülebilir.

- Bu kılavuz/sözlük, dil(d)e/kavramlar(d)a/sözcükler(d)e ilginizin daha da artması ve sözlük/ahit kullanımını artırmayı amaçlamaktadır.

- İngilizce’ye ve öteki dillere yer verme nedenimiz, öteki dillerle karşılaştırmalı yaklaşımla belirli bir bilince sahip olmanıza, aracı olabilmektir.

- Çoğu sözcüğün, zaman içinde, kökenbilimsel(etimolojik) derinliklerine ve öteki dillerdeki karşılıklarına da yer verilecektir. (Bu konuda her türlü destek ^v(ve/veya) katkınızı görmekten mutluluk duyarız!)

- Bu kılavuzdaki bilgiler, SDP(Sinir Dili Programlası)(NLP) üzerine de kılavuzluk edebilir.

- Bu kılavuz, soru sorma/sorgulama, yoğun/derin düşünme aracı/vesilesi olarak kullanılabilir.

- Bu kılavuz/sözlük üzerine olan tüm katkı/destek/uyarı/yorum ve önerilerinizi görmek ve değerlendirmekten mutluluk duyarız! Ayrıca burayı tıklayarak, dille ve buradaki içerikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz kişilere tavsiye edebilirsiniz."... ile/ve/değil/yerine ..."
[bağlaçların kullanımı/okunuşu...]

- Kavramların aralarında kullanılan/bulunan
"... ile/ve/değil/yerine ..."
bağlaçları, ilgili satırı 2/3/4 kez ve ayrı ayrı şekilde okumanız ve satırları tekrarlamamak içindir.
( - UCLAR ile FARKLAR [karıştırılmamalı!]
- UCLAR ve FARKLAR [ayrı olmalarının yanısıra birlikte de düşünülebilir/kullanılabilir!]
- UCLAR değil FARKLAR [dır!]
- UCLAR yerine FARKLAR [düşünülmeli/kullanılmalıdır!] )... ile ...
[ÖNCESİ | SONRASI]

- Sözcükleri dizerken ya da "... ile" öncesiyle "ile ..." sonrası arasında bir öncelik/fark/özellik/tercih/vurgu yoktur. Her ikisini de kesinlikle birbirine karıştırmamak, her ikisinin de derinliğine/önemine ve ciddiyetine yer/destek verilmesi gerekmektedir.

- Belirlemelerin/karşılaştırmaların daha da oturması/derinleşmesi için, "ile"den sonraki sözcüğün yanına tekrar "ile"den önceki sözcüğü düşünerek/koyarak değerlendiriniz.
( "- BÜTÜN ile TÜM" ise "- BÜTÜN ile TÜM (ile BÜTÜN)" gibi. )( "- ARADA ile AKIŞTA" ise "- ARADA ile AKIŞTA [ile ARADA]" gibi. )

EN SON YAPILMIŞ OLAN EKLEMELER
[ 06 Mayıs 2020 - 03 Haziran 2020 arasında... ]


 

Bugün [03 Haziran 2020] itibariyle
Son harfi ...L'ler bölümüne yapılmış olan eklemeler, aşağıdaki gibidir.
[ 06 Mayıs 2020 - 03 Haziran 2020 arasında... ]
( 5 yeni ekleme, 6 katkı )


- TİMSAH:
HANTAL
ile/ve/değil/>< ÇEVİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55198 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karada. İLE/VE/DEĞİL/>< Suda. )

- BAL ile AĞAÇ BALI/KEDİ BALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55166 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Arıların, kendi beslenmeleri için [insan için değildir!] çiçeklerden topladığı ve peteklere doldurdukları sıvı. İLE Erik, kayısı vb. ağaçlardan sızan zamk. )

- ESARETİN BEDELİ(SHAWSHANK REDEMPTION) ile/ve/||/<>/> LA CASA DE PAPEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55138 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İLE/VE/||/<>/> )

- RÜZGÂRLAR SARAYI = HAWA MAHAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55129 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 1799 yılında, Jaipur'un merkezindeki Şehir Sarayı'nın, kadınlara ait bölümünün bir parçası olarak Maharaja Sawai Pratap Singh için inşâ edilmiştir. )
( )

- DİL ile KAYIŞ DİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55090 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kaba ve çirkin sözler kullanılarak konuşulan dil. )

 

  

 


 

 

( Bugün [03 Haziran 2020] itibariyle
Son harfi ...L'lerde,
2739 yeni ekleme, 3250 katkı
)


- !MAKTUL ile/ve/değil/||/<> MÂDUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51590 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ...MIŞ GİBİ ile/ve/değil BİLE DEĞİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46274 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ACIKLI" ile/ve/değil/yerine DUYGUSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33329 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "AKIL" ile/ve/değil/yerine KULLANILAN/UYGULANAN AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4038 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "AKL(IN)A" GÖRE "AKIL" ile/değil/yerine AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33751 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "AKLIN" KULLANDIĞI KAVRAMLAR/DİL ve/||/<> KAVRAMLARIN/DİLİN KULLANDIĞI "AKIL"/ZİHİN/KİŞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36956 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "AMPİRİK/EMPİRİK" değil/yerine/= DENEYSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12008 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "AYAK" değil/yerine HAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16270 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BİRFİİL" değil BİLFİİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11527 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DENGESİZ" ile/değil DENGİ(/N/M) DEĞİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50258 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DOĞAL" ile/değil TARİHSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35765 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DOKUNAKLI" ile/ve/||/<>/< DÜŞÜNDÜRÜCÜ/DUYGUSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49760 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ERKEK" değil/yerine ERİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11316 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "GÜZEL DEĞİL" değil BAKILIŞI (YETERİNCE) GÜZEL DEĞİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32346 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "HÜMANİZM/HÜMANİST" değil/yerine/= İNSANCIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41485 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilgelik/hikmet/irfan ile hak arayışı. )

- "İÇSEL" ve/||/<> DÜŞÜNSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49478 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KÖRLÜK":
ZİHİNSEL
ile/ve/||/<> İŞLETME ile/ve/||/<> BENCİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50218 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendi eksiklerini "görememe". İLE/VE/||/<> Şirketinde tekrarlayan yanlışlara karşı oluşan "görememe". İLE/VE/||/<> Dost eleştirisine, "niyet okuyarak", inanmamak. )

- "KUL" ile/ve/||/<> KÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48525 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Neye "inanıyorsak". İLE/VE/||/<> Neye "yanıyorsak". )

- "KURNAZLIK" ile/değil/yerine AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5092 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "MORALMAN" değil MORAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51688 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "MÜSTEKİL" değil MÜSTAKİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50044 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ÖNEMLİ DEĞİL" değil FAZLA ÖNEMLİ DEĞİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48784 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "SAÇI KEL" değil KAFASI KEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12482 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "SEMPATİK" ile/değil/yerine/<> YAKIŞIKLI/GÜZEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6642 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "SİZ" KULLANIMINDA:
SAYGI
ile MESAFE ile ÇOĞUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5024 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "SOY" değil/yerine YOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37453 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "SÖZCÜKLER ÖNEMLİ DEĞİL" değil "SÖZCÜKLER, BURADA[BU KONUDA/ALANDA] ÖNEMLİ DEĞİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50901 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ŞİZOİD" ile/değil DUYUSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49331 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "TAM DOĞRU DEĞİL" değil PEK DOĞRU DEĞİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52441 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "TANRISAL GÖRÜ" ile/ve/değil ORTAK AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15515 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "TEDBİR" ile/ve/değil/yerine/>/< AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44465 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dışarıda. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/>/< İçeride. )
( Bilgisizde. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/>/< Düşünende. )
( "Gelecekte." İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/>/< Şu anda ve burada. )
( Nesne. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/>/< Kavram. )

- "TÜRKÇE KUR'AN" değil TÜRKÇE MEAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30084 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "VALEYBOL" değil VOLEYBOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11596 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "VAROL-UŞSAL" değil VAR OLUŞSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11591 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "VARSAYISAL" değil SAYISAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11622 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "VARSAYISAL" değil VARSAYIMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11623 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "YÜZEYEL" değil YÜZEYSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11538 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ZAYIF" ile/ve/||/<>/< İLKEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50141 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ZEHİR" ile/ve/||/<> ENGEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52242 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ZOR" değil/yerine/< KOLAY DEĞİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28805 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (")ÇIKARLAR(").
GENEL
ile/ve/||/<>/< ÖZEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54694 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (")KURAL(") ile/ve/değil/yerine/||/<>/< KURUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52249 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (")KÜLTÜREL(") ile/ve/değil/yerine/||/<> DÖNEMSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34656 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (INTERNET) SAYFA(SI) ile SİTE(Sİ) ile PORTAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13462 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Internet üzerindeki tek adres, tek tıklama ile ulaşılan bilgi, görüntü. İLE Birçok internet sayfasını birarada bulunduran yapı. İLE Çok yoğun bilgi ve çok sayıda siteyi birarada bulunduran yapı. )

- (TARİHSEL) SÜREÇ ile/ve (TARİHSEL) KOŞUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/163 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (UZUN SÜRELİ) BELLEKTE:
ANISAL
ile/ve/||/<> ANLAMSAL ile/ve/||/<> İŞLEMSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50100 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (ya da) "Gel! OL ve git!" öyle KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26379 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Ar.] AKD ve HALL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14731 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Düzyazıdaki bir sözü vezne döküp şiirleştirmek. VE Şiirdeki bir sözü düzyazıya çevirmek. )

- [Ar.] BETÎL ile BETÎLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13050 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Ayrılmış hurma fidanı. )

- [Ar.] İHLÎL ile MEBÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5550 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Penisin deliği, sidik yolu. İLE Sidiğin çıktığı yer. )

- [Ar.] MEMUR ile MEMUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46089 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Devlet hizmetinde aylıkla çalışan kişi, görevli. | Bir işle görevlendirilmiş olan, yükümlü. İLE Umulan, düşünülen. )

- [eskiden] İSTANBUL ile/ve/<> ANADOLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30292 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yangını. İLE/VE/<> Salgını. )

- [Fars.] DİL ile DÎL ile | [Tr.] DİL ile DİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17284 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gönül, yürek/kalb. İLE Nokta. | Gönül, kalb. | Mandıra, ağıl. İLE | Ağız boşluğunda, tatmaya, yutkunmaya, sesleri boğumlamaya yarayan, etli, uzun, hareketli örgen. Tat alma örgeni. İLE Kişilerin, düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için sözcüklerle ya da işaretlerle yaptıkları anlaşma. Lisan. )

- [Fars.] DİL ve/= GÖNÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8498 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Fars.] EZ-BER ile EZ-DİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17426 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zihinde tutma, unutmamaya çalışma. [EZ: -den. | BER: Göğüs. EZ-BER: Göğüsten.(Kalpten/kalbe anlamına!)]["ezberden" değildir/yanlıştır!] İLE Gönülden. )

- [Fars.] KÂKÜL ile PERÇEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5212 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Alna düşen, kısa kesilmiş saç. İLE Başlarını traş edenlerin, tepede bıraktıkları saç tutamı. | Yele. | Kâkül. )

- [Fars.] KÂR-GİL ile KÂR-GÎR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18030 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kerpiç bina. İLE İş tutan/tutucu. | Taştan ya da tuğladan yapılmış bina. )

- [Fars.] NİGÂL ile NİGÂR ile Nigâr
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18198 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yeni. | Yeni, son zamanlarda çıkmış. | Taze, körpe. İLE Resim. | Resim gibi güzel sevgili. | Resmedilmiş, resmi yapılmış. | Put. | Türk müziğinin en az altı yüzyıllık bir mürekkep makam. İLE Ünlü hanım şairlerimizdendir. Aks-i sadâ, Efsûs, Nîran adlı kitapları vardır.[1856 - 1918] )

- [Fars.] NÎM-İ CEHL ile NÎM-İ CEHL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13574 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Usûl. İLE Yarım bakış. )

- [Fars.] RİÇÂL ile RİÇÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18284 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Reçel. İLE Reçel. )

- [Fars.] ZER-İ DEH-PENCÎ ile ZER-İ KAMER-TÂB ile ZER-İ KÂMİL ile ZER-İ MAHBÛB ile ZER-İ MAKLÛB ile ZER-İ SÂV/SÂVE ile ZER-İ ŞEŞ-SERÎ/VÎJE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44373 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yarısı bakır olan altın.[onda beşi] İLE Üzerinde ay simgesi bulunan bir altın para. İLE Tam, hâlis, ayarı tamam altın. İLE Yirmibeş kuruş değerinde bir altın para.[1787'de 3,5 kuruş değer konulmuş ve II. Mustafa devrinde çıkarılmıştı.] İLE Kalıp altın. İLE Ayarı tam altın ya da kırıntısı. İLE Hâlis altın. )

- [Fr., İng.] OTEL ile MOTEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Motorlu taşıtlarla yolculuk edenlerin barınmalarını, arabalarını park etmelerini ve başka gereksinimlerini karşılamak için işlek karayolları üzerinde yapılmış otel. )

- [Fr.] MATMAZEL ile/> MADAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46011 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Evlenmemiş kızlar için kullanılan san. İLE/> Evli kadınlara verilen san. )
( [Türkçe'de], "Bayan" sözcüğü yerine kullanılırdı. İLE/> Müslüman olmayan evli kadınlar için kullanılırdı. )

- [Fr.] PALMİTAT ile PALMİTİK ile PALMİTİL ile PALMİTİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39082 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Palmitik asidin tuzu ya da esteri. İLE Doymuş bir yağ asidi CH3-(CH2)14-CO2H ve bu asitten türeyen bileşikler için kullanılır. İLE Palmitik asitten türeyen C13H31-CO formülündeki tek değerli kök. İLE Gliserinin, palmitik esteri. )

- [hem, ne] ENGEL ile/ve/değil/yerine/hem de/ne de/||/<>/> KAYNAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38635 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [hem, ne] Kendimizden başka yoktur. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/HEM DE/NE DE/||/<>/> Kendimizden başka yoktur. )

- [MEDLÛLERİ BAKIMINDAN HAFÎ] SÖZ/LÂFIZ:
HAFÎ
ile/ve/||/<> MÜŞKİL ile/ve/||/<> MÜCMEL ile/ve/||/<> MÜTEŞEBBİH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49881 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
!SAVAŞLAR:
RASYONEL
ile/ve/<> KİTLELERİN SEFERBER EDİLDİĞİ ile/ve/<> ASİMETRİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45229 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
"ÇIKAR"
ile/değil/yerine/>< AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48652 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
"OHAL"
> BU HAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48766 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
(FAZLA) BASKI
ve/||/<>/>/< İHMAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49589 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
DIŞLA(N)MA:
TOPLUMSAL
ile BİREYSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47721 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
İHLÂL
ile/ve/||/<> JUS COGENS İHLÂLLERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50150 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
İHMAL
ile/ve/<> İŞGÜZARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
İSTİSMÂR:
DUYGUSAL
ile/ve/ya da/||/<> FİZİKSEL ile/ve/ya da/||/<> EŞEYSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51645 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
İŞ KAZASI
ile/ve/değil BÜYÜK İHMAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34354 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
İŞGAL
ile/ve/||/<>/> ÇÖLLEŞTİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52151 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
TEDBİRSİZ TEVEKKÜL
ile/ve/||/<> İCRAATSIZ DUA ile/ve/||/<> SÜFLÎ İNZİVÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54826 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [not] TO TALK FRANKLY vs./and EXPRESS IN DETAIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24455 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİL ile/ve/||/<> VARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8445 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dilin düzeni varlığın düzenidir, varlığın düzeni dilin düzenidir. )
( Ülkesinin yüksek istiklâlini korumasını bilen Türk ulusu, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır. )

- | "REZİL" ve/ya da "SEFİL" |
değil/yerine/><
ASİL

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50193 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [ayrılıktan hemen sonra ...]
| Başkasının kollarına bırakana "denilen". VE/YA DA Alkole bırakana "denilen". |
DEĞİL/YERİNE/><
Zamana bırakana denilen. )

- 1 MİL ile/ve/<> GOMİNA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50490 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 1852 m. İLE/VE/<> 1 deniz milinin, onda birine verilen ad. )

- 1 YIL ile 1 TUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27900 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- 1. KEMÂL ile/ve 2. KEMÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19284 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- 1. MONLÂ CELÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16891 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- 2. EL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13835 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- 2. EL ile ÇALINTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13837 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- 21 MART ve 23 EYLÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32919 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bu tarihlerde, Ekvator çizgisi üzerinde bulunan herhangi bir nesnenin/kişinin gölgesi oluşmaz. )

- 5 PARMAKLI EL ile 6 PARMAKLI EL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5449 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- 5 ya da 4 YILDIZLI OTEL ile/ve/değil/yerine BUTİK OTEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18900 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- 7 TEPE:
İSTANBUL
ile/ve ROMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16366 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İSTANBUL'da:
* Akropolis [Topkapı Sarayı ve Sultanahmet Camii'nin yer aldığı yükseklik]
* Çemberlitaş [Konstantin Sütunu'nun bulunduğu bölge ve çevresi]
* Beyazıt ve Süleymaniye alanı
* Fatih
* Fenerin üst kısımları [Yavuz Selim Camii’nin bulunduğu bölge]
* Cerrahpaşa sırtları
* Edirnekapı [Mihrimah Sultan Camii’nin yer aldığı tepe]
[Yediye yükseltmek için uydurulmuştu] İLE/VE
ROMA'da:
* Palatine
* Capitoline
* Quirinal
* Caelian
* Aventine
* Esquiline
* Viminal )
( Antik Roma kentinin yedi tepe üzerine kurulmasının, İmparator Büyük Konstantinos'u (Constantinus) çok etkilediği, İstanbul'u da Roma'ya benzetmek amacıyla, yedi rakamına yönlendirdiği anlatılır. İmparator, bu yedi sayısını uğurlu ve kutsal sayıyordu. Sarayının ana salonu, "Hepta Likhnos" yani "Yedi Kandilli" adını almıştı. İmparatoru korumakla görevli, "yedi kıtadan oluşmuş bir muhafız alayı vardı. Konstantinos, kendini, çevresinde "yedi gezegen"in dönüp durduğu güneş yerine koymuştu. Çemberlitaş üzerindeki heykeli de bu durumu betimlemekteydi. )

- ABD ile KUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39815 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KUL )

- ABDAL ile Abdal
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33339 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eskiden, bazı gezgin dervişlere verilen ad. İLE Safeviler döneminde, İran'da yaşayan önemli Türk oymaklarından biri. | Anadolu'da yaşayan, bu addaki bir oymak. [Geygel Abdalları] )

- ABECESEL DİL ile İMGESEL/RESİMSEL DİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8549 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ABECESEL DİL ile İMGESEL/RESİMSEL DİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15431 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ABYSS vs. HELL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23746 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ACİL ile/ve/değil/yerine ÖNCELİKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1740 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂCİZ ile/ve/<> ÂTIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31097 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ACUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39834 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tez canlı, içi tez, ivecen. )

- AÇMAZ/PARADOKS:
["GÖRÜNÜŞTE"]
KABUL EDİLEBİLİR ÖNCÜL
ile/ve/+/||/<>/> KABUL EDİLEBİLİR AKIL YÜRÜTME ile/ve/+/||/<>/> KABUL EDİLEMEZ SONUÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51091 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADA ile/ve ARAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18883 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dört tarafı denizle kaplı kara parçası. İLE/VE Takımada. )

- ADÂLET:
KİŞİ/KUL
ve/||/<> İLÂH'IN BİRLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49161 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADÂLET:
ÖZNEL
değil/>< NESNEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53971 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADCIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39838 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( NOMINAL )

- ÂDET/AYBAŞI/REGL ile YAŞDÖNÜMÜ/MENAPOZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5321 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 28 günde bir, 3 ilâ 7 gün arasındadır. Normal koşullarda bir çay bardağının 2/3'ü kadar kan kaybı oluşur. İLE ... )
( TUHR: İki âdet arasında geçen zaman. [En az 15 gündür] )
( SİNN-İ BUHRÂN/YE'S: Adetten kesilme yaşları. )

- ADIL DÜŞMELİ DİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39847 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( PRO DROP LANGUAGE )

- ÂDİL ile/ve/<> ÂCİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30651 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ancak, korkusuzluğa gelenler âdil olurlar. )

- ÂDİL ile/ve/||/<>/> AYDIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dışımız. İLE/VE/||/<>/> İçimiz. )

- ADÎMET-ÜL-ERCÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39849 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( AYAKSIZLAR, APODES[Fr.] )

- AGZEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39871 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( En şiddetli sıtma. )

- AĞAÇ ve/||/<>/> 9 DAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54637 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AĞIL ile/ve/<> AHIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31884 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Üstü açık. İLE/VE/<> Üstü kapalı. )

- AĞIZ ile/ve DİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5358 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AHBEL ile AHBEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16923 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Böğrülce danesi. İLE Divâne, deli, kaçık. )

- AHLÂK = AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1933 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AHLÂK ile/ve/<> KURAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1950 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AHLÂKÎ ile/ve İNSANÎ/BİREYSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1958 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AHŞAP EV ile TOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18915 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Yayla/bahçe kulübesi. | Taş kemerle yapılmış ev/oda. )

- AİLE/AĞIL/AVUL ile/ve SÜLÂLE[< SÜR-AİLE]/AKRABA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5751 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ateşten esen rüzgâr aileyi simgeler. )
( ... ile/ve ÂL [Âl'i Sultan: Sultan çocukları. | Âl-i Osman: Osmanoğulları.] )
( OIKIA ile/ve ... )

- AİLE ile/ve/||/<>/> OKUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49188 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sayın Şerif Mardin'in çalışmalarını, çeşitli yerli ve yabancı kaynakları (da) okumanızı salık veririz... )

- AKAN SU ile/ve IĞIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12892 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Çok yavaş akan su. )

- AKIL ve EL ve/||/<>/> DÜŞÜNCE ve EYLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52645 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKIL:
BÜTÜNSEL
ile/ve/değil/||/<>/< BÜTÜNLEYİCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45133 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKIL ve/ AHLÂK ve/ ADÂLET ve/ ÂDÂB ve/ AŞK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4505 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂKIL <> AK(I)L <> MAKÛL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16764 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKIL ile/ve/> ÂKİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29938 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Us. İLE/VE/> Yiyen. | Aklı başında. )
( ... İLE/VE/> Kendi "aklını", evrenin aklıyla birleştirmiş/bütünleştirmiş kişi. )

- AKIL ve/için/||/<>/< AKLIN SERÜVENİNİN İZLENMESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46938 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKIL ve/||/<>/< AMAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52319 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKIL ve BEDEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20010 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnsan hem kafasını [Hüvelbâtın]ını, hem de bedenini [hüvezzahir]ini kullanabilmelidir. )

- AKIL ile/ve BELLEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4036 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Katıksız aklın, belleğe gereksinimi yoktur. )

- AKIL ile/ve/değil/||/<>/>/< BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54339 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Monolog". İLE/VE/DEĞİL/||/<>/>/< Diyalog. )

- AKIL ile/ve/||/<> BİLGİ ile/ve/||/<> HİKMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4178 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Akıl kavramsal olup akla; Bilgi simgesel olup sezgiye; Hikmet mistik olup iç görüye ve iç deneyime hitap eder. )
( Aklın bilgiye ve hikmete kavuşması, neredeyse tüm uygarlıklarda ortak olarak Güneş, Işık, Nur simgeleri ile belirtilmektedir. )
( Genç ve kuvvetli iken uyanmayan ve uyandığı zaman çaba göstermeyen, böylelikle tembelliğe ve karar yoksunluğuna düşen kişi, hiçbir zaman hikmet yolunu bulamaz. )
( Gölgesinin, bir kişiyi izlemesi gibi, saf olan akılla konuşan ve davranan kişiyi de sevinç izler. )
( Uyanmak için bir şoku beklemeyen akıllıdır. [ki bu çok sert olabilir] )
( Herşeyin akılla kavranamayacağını akıl edemeyen, akılsızdır. )
( Hikmetin dili, simge ve sükûttur. )
( HİKMET: Cehaleti kaldıran herşey! )
( HİKMET: Kuramsal aklın, erdemi. )
( Wise is he who does not wait for a shock, which can be quite rude. )

- AKIL ile/ve/<> BİLİNÇ(ŞUUR)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28036 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Akıl, bilincin, birincil aracıdır. )
( Yıkılmaya uygun/lâyık bir "akla" sahip ol! )

- AKIL ile CEHÂLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20009 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Akıllı olduğu için şeytanı ahmağa tercih ederim ama şeytana uymam. )
( Akılsız dostun olacağına, akıllı düşmanın olsun. )
( Eğer akıl resmedilebilseydi güneş karanlığa gömülürdü; cehalet resmedilebilseydi gece onun yanında aydınlık kalırdı. )

- AKIL ile/ve DAYANÇ/SABIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28049 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKIL ve/<> DİL ve/<> BEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4033 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aklın dili sözcükler, gönlün dili muhabbettir. )
( Akıl, hiçbir zaman gövdede durmaz. Neyi, nereyi seviyorsa orada gezer durur. )

- AKIL ile/ve/<> DOĞA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4182 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğa, kolayı değil en kolayı tercih eder. )

- AKIL ile/ve/<> DÜZEN/TERTİP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4027 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( AKIL: Bağ, Bağlamak. Uygun olanı, uygun olana bağlamak. )
( AKIL: Bilinen(ler)den hareket edip bilinmeyen(ler)i tespit etmek. )
( Akıl, eşik(te)dir/berzah(ta)dır. )
( Akıl yorulmazsa gövde zor yorulur. )

- AKIL ile/ve/<>/= EYLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4029 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişi, eylem varolanıdır. )
( AKIL: Eylemler(imiz)e düzen verme/katma. )

- AKIL ile/ve/değil FAAL AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4042 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKIL ile/ve/||/<> FİKİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37319 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Varolanları[mevcudu] bilmek. İLE/VE/||/<> Varlığı[vucudu] bilmek. )

- AKIL ve/<> GAYRET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4030 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKIL ve/||/<> GÖRME ve/||/<> DUYMA ve/||/<> KONUŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47349 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( CAMİ: CEBRAİL ve/||/<> AZRAİL ve/||/<> MİKAİL ve/||/<> İSRAFİL )

- AKIL ve/<> GÜVEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4032 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKIL ile/ve/<> HAKİKAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4040 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Akıl çırpınıp âciz kalacak ki, hakikat, bu aczin sonunda meydana çıksın. )

- AKIL ve/<>/>/< HAYAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7612 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Akıl ile düzenlenir. VE/<>/>/< Hayal ile yapılır. )
( Olanlar. VE/<>/>/< [sen / kendi/n] Yarat!(tıkların). )
( Düzenler. VE/<>/>/< Yaratır. )

- AKIL ve HİKMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20020 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKIL ile/ve/||/<>/< İHTİYÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53115 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKIL ve İLİM/BİLİM ve İBÂDET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29760 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bu 3 alanda tatil[< ÂTIL] olmaz. )

- AKIL ile/ve/değil/<> İMAN SAHİBİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32506 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tartışır. İLE/VE/DEĞİL/<> Tartışmaz. )

- AKIL ile/ve İSTİDLÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15870 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( a) Felsefe, b) Kelâm )

- AKIL ile/ve/<> KALP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Su. İLE/VE/<> Toprak. )
( Kalbi ayrı olanların, aklı bir olmaz. )
( Water. VS./AND/<> Land/Soil. )

- AKIL ile/ve/<> KALP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20013 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKIL ile/ve/||/<> KANIT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37581 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKIL ve/< MAKULÂT ve/< MEKULÂT ve/< MAHSUSÂT[ZAHİRÎ VE BÂTINÎ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4043 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKIL ve/değil/<> MERHAMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32343 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tüm dünya, sana hizmet etse doymazsın. VE/DEĞİL/<> Kişi[sen], dünyaya rahmet ederse(n), tüm dünya doyar. )

- AKIL ve METAFİZİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4041 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKIL ve/<> MUHAYYİLE ve/<> İMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32533 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zihnin yetilerine doymadıkça, muhayyile alanına (pek) geçilemez. )

- AKIL ile/ve/> NAKİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20011 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Önce. İLE/VE/> Sonra. )
( Evvel. İLE/VE/> Müevvel[< te'vil][yoruma açık]. )

- AKIL ile/ve NAZAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15864 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( el-NAZAR: Düşünmek aklın bilinmeyenden bilinmeyene doğru yaptığı harekettir. )
( LOCKE[YANSI/REFLEKSİYON] ile DESCARTES )
( Bkz. H. ZİYÂ ÜLKEN - İSLÂM DÜŞÜNCESİ - ÜLKEN YAY. )

- AKIL ve/||/<>/>/< OLANAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3951 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yaşam, akıl ettiğin ve olanakların kadardır. [geliştirip değiştirebilme gücü/olanakları sende olmak üzere] )

- AKIL ile/ve/<> ORTAK AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4035 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aklınızı kullanma cesâretini gösteriniz! )

- AKIL ile/ve RIZÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20012 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKIL ile/ve/<> SEZGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dışı kavrar. İLE/VE/<> İçi kavrar. )
( Varolana düzen verir. İLE/VE/<> ... )
( Açıklayıcı, düzenleyici. İLE/VE/<> Yaratıcı. )

- AKIL ile/ve STRATEJİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28037 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKIL ve/<> TARİHSEL/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4034 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKIL ile/ve VAHİY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29968 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mum ile güneş aranmaz, akılla da vahiy tartılmaz. )

- AKIL ile/ve YANSIZLAŞTIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4031 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKIL ile/ve/<> ZİHİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4503 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bireşimsel/tevhîdî olan. İLE/VE/<> Ayrımsal olan. )
( Bütünleştirir. İLE/VE/<> Parçalar. )
( Tümel/rahman. İLE/VE/<> Tikel/rahim. )

- AKIM ile/ve/||/<> EKOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54695 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂKİL ile AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9432 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂKİL ile/ve ÂŞIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5908 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKL-I KÜLL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39890 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKL-I KÜLL ile/ve/<> NEFS-İ KÜLL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19819 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKLIN İLKESİ ile/ve AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4021 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKS-ÜL-AMEL değil/yerine/= TEPKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKS değil/yerine/= DİNGİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11998 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKTÜEL yerine GÜNCEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11447 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AL ile AL ile Al.
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35261 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aldatma, dek, dolap, hile. İLE Kırmızı, kızıl, kanın rengi. | Kırmızı renkte olan. | Dorunun açığı, kızıla çalan. | Yüze sürülen pembe düzgün, allık. İLE Alüminyum'un simgesi. )

- ÂL ile ÂL ile ÂL[< ULÜVV]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16944 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hîle, düzen, dek. İLE Aile. | Evlât. | Sülâle. İLE Yüce, yüksek. )

- AL ile/ve/değil/yerine /||/<>/< AS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37142 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )
( [gereksinimin] Varsa. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Yoksa. )

- AL ile KIRMIZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10187 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALDEHİT ile FORMALDEHİT ile FORMOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36786 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Alkolleri, oksitlendirme ya da asitleri indirgeme yolu ile elde edilen uçucu bir sıvı. İLE Doymuş aldehitlerin ilk üyesi olan H-CHO formülündeki aldehit. İLE Formaldehidin %40'lık değişik sulu çözeltisine verilen ad. )

- ALFRED PRUFROCK'UN AŞK TÜRKÜSÜ[T S ELIOT] ŞİİRİNİN ÇEVİRİSİNDE:
CAN YÜCEL
ile SUPHİ AYTEMUR ile NURDAN SÜMER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51113 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALGI ile KABUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4484 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALGI ile KABUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15503 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂLİM ve/> ÂMİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5900 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilen. VE/> Hem bilip, hem eyleyen/uygulayan/kullanan/işleyen. )

- ÂLİM ile/ve ÂRİF ile/ve KÂMİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5877 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bildiğini bilen, nesnesini bilen. İLE/VE Bilmediğini bilen, kendini bilen. İLE/VE Eksiğini bilen. )
( Âlimin ölümü, âlemin ölümü gibidir. )
( Âlimin yanında dilini, ârifin yanında kalbini tut! )
( Ârif'e, târif gerekmez! )
( Dünyanın anasını Kâmil ağlatır, Kâmil'in anasını da cahil. )

- ÂLİM ile/>< CÂHİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20721 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Allah'ın rızasına/râzı olduğu doğru hisse sahip olan. İLE/>< Allahîn rızasından/râzı olduğu doğru histen mahrum olan. )
( Âlim ile konuşursan alırsın mertebe, cahil ile konuşursan dönersin merkebe. )
( Öğrenmeyi sever. İLE/>< "Ders vermeyi" seçer. )
( Bin bilir, bir söyler. İLE/>< Bir bilir, bin söyler. )
( Bazı şeyleri (")bilir("). İLE/>< "Herşeyi bilir." )

- ÂLİM ile/ve/değil NÂKİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20069 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALKOL ile STEROL[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47258 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Hayvanlarda, bitkilerde ve D vitamininde bulunan, genellikle karbon atomlarından oluşan, alkol niteliğinde organik bir madde. )

- ALLAH ve GÖNÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19165 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gözünü açan eşyayı, gönlünü açan Allah'ı görür. )

- AMAÇ ile/ve/||/<>/> OLGUNLAŞMA/KEMÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51157 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AMATÖR ile/ve/= PES ETMEMİŞ AMATÖR/PROFESYONEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5977 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AMEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39949 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( NİYETİN TEZAHÜR ETMİŞ HALİ )

- AMEL ile/ve EMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20035 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dünyalık için. İLE/VE Ahiret için. )

- AMEL ile FİİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20034 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sıfatla birlikte kullanılır. İLE Hareketin dışına çıkmak. )
( İnsan amel eder. İLE Allah'ın fiili vardır. )

- AMEL ve/<> İMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20036 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AMEL ile/ve/> KİBİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20037 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AMEL ile UYGULAMA(TATBİK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20032 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AMELE ile FAİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5975 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AMİRAL ile VİSAMİRAL[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45431 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Amiralden bir rütbe aşağıdaki deniz subayı. )

- ÂN-I DAİM ile/ve/değil/<>/< ÂN-I MUHAYYEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32727 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANAHTARLAR:
SOL
ile/ve/<> DO ile/ve/<> FA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36389 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )
( Dizenin ikinci çizgisi üzerine konulan ve çizgiye adını veren ve ince sesleri göstermeye yarayan bir anahtardır. İLE/VE/<> Portenin üzerine çizilen ve o çizgideki notaya adını veren anahtar. İLE/VE/<> Portedeki notaların, "Fa" yüksekliğinde olacağını gösteren im. )

- ANALOG ile DİJİTAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAM SANATLARI'NDA:
İLHAM
ile/ve/<> TEVRİYE[< VERÂ] ile/ve/<> İSTİHDAM ile/ve/<> MUGALATA-İ MANEVİYE ile/ve/<> TENÂSÜB[< NİSBET] ile/ve/<> LEFF Ü NEŞR ile/ve/<> TECÂHÜL-İ ÂRİF[/ÂNE/ÎN] ile/ve/<> HÜSN-İ TA'LÎL[< İLLET] ile/ve/<> SİHR-İ HELÂL ile/ve/<> İRSÂD ile/ve/<> MÜBALAĞA ile/ve/<> TEZAD ile/ve/<> İSTİĞRÂK[< GARK][GULÜVV] ile/ve/<> TEKRÎR[< KERR] ile/ve/<> RÜCÛ ile/ve/<> TEFRÎK[< FARK] ile/ve/<> KAT' ile/ve/<> TERDÎD[< REDD] ile/ve/<> İLTİFÂT ile/ve/<> TELMİH ile/ve/<> İRSÂL-İ MESEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38835 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İki ya da ikiden fazla anlamı olan bir sözcüğü, bir mısra ya da beyitte tüm anlamlarıyla kullanma sanatı. İLE/VE
Bir mısra ya da beyitte, birden fazla anlamı olan bir sözcüğü, anlamlarından sadece yakın anlamını söyleyip uzak anlamını kastetme sanatı. İLE/VE
Bir mısra ya da beyitte, bir sözcüğü hem gerçek, hem mecaz anlamlarını kastederek kullanma sanatı. İLE/VE
Anlamı birden fazla olan sözcük ve deyimleri beyitin anlamını değişik biçimlerde açıklanabilecek biçimde kullanma sanatı. İLE/VE
Bir konuyla ilgili birden fazla sözcüğü bir mısra ya da beyitte sıralama amacı gütmeden kullanmak. İLE/VE
Bir beyitte yer alan, birbirleriyle ilgili sözcüklerin sıralanmasıyla yapılan edebî sanat. İLE/VE
Bir anlam inceliği yaratmak ya da bir lâtife yapmak amacıyla, bilinmiyormuş ya da başka türlü biliniyormuş gibi gösterme sanatı. İLE/VE
Nedeni bilinen bir olayı, düşsel ya da gerçekdışı ve güzel bir olaya bağlama yoluyla yapılan edebî sanat. İLE/VE
Bir sözcüğü ya da söz öbeğini hem kendinden önceki sözcüklerin sonunda, hem sözcüklerin başında anlamlı olacak biçimde kullanma. İLE/VE
Bir mısranın secî ya da uyağını bir iki sözcükle ima etme sanatı. İLE/VE
Bir sözün etkisini güçlendirmek için bir şeyi abartılı biçimde az ya da çok göstererek ve lâtifeli bir şekilde anlatma. İLE/VE
İki duygu/düşünce/hayal arasındaki birbirlerine karşıt özellikleri birarada söyleme. İLE/VE
Över gibi görünerek yermek, yerer gibi görünerek övme sanatı. İLE/VE
Söyleyişi güçlendirmek için belirli bir anlamdaki sözcüğü ya da söz öbeğini yineleme sanatı. İLE/VE
Bir sözün anlamını, bir kavramın gücünü pekiştirmek için, o sözden/kavramdan cayar gibi görünüp cayılmış görünen sözü/kavramı daha güçlü biçimde belirtmek. İLE/VE
İki şey arasındaki farkı belirtmek. İLE/VE
Söyleyişin gücünü artırmak için, sözü [mısrayı, satırı] yarıda kesmek. İLE/VE
Sözü, beklenmedik, çarpıcı bir sonuca bağlama sanatı. İLE/VE
Şiirde bir duygulanma ya da duygu değişikliğiyle şiirdeki konuyu değiştirmeden seslenilen kişiyi ya da varolanı değiştirmek. İLE/VE
Bilinen bir olay, kişi ya da nükte, fıkra, atasözünü dolaylı biçimde anlatma, ima etme sanatı. İLE/VE
Bir düşünceyi pekiştirmek amacıyla bir atasözü ya da o değerde bir söz öbeğini alıntılamak/kullanmak. )

- ANLAM/KAVRAM:
NİCELİK EVRENSEL
ve/||/<> TİKEL ve/||/<> TEKİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49697 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAM ve/<> TARİH ve/<> DİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4006 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANORMAL ile İLGİNÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9187 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- APOSTERİORİ değil/yerine/= SONSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12013 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- APRİORİ değil/yerine/= İLKSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12012 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- APTAL ile/değil/yerine/>< ABDAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hakikat, Ben'im! İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Ben, hakikatim. )
( "Kafası çalışmama", "gaflette/acziyette bulunma" ve birçok ayrıntılı anlamları taşıyan aşağılayıcı/küçük düşürücü durum/hitap. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Kul. Kulluk. Abdiyet (makamı). )
( Değişmeyen. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Değişen. )
( Devrilir. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Evrilir. )
( Abdal olan, aptal olanı affedebilir. )
( Yanıtları, anlamsız bulur. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Soruyu, anlamsız bulur. )
( Hep, haklı olmayı, beceri zanneder. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Hep ya da hiç, haklı olmayacağını/olmayabileceğini bilir. )
( [bir oylamanın, sonucunun] "Oy çokluğu" ile alınmasına sevinir. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< "Oy birliği" ile alınmasını bekler/ister. )
( Abdal'a, aptal gibi davranır. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Aptal'a, abdal gibi davranır. )
( Uyur, düşünemez. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Düşünür, uyuyamaz. )
( "De ki, ..." derler. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< "... Peki!" derler. )
( [bir düşüncenin] Taraftarı olur. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Tarafı olur. )
( Savrulur. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Savunur. )
( Lâf eder. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Söz eder.
[ bkz. www.FaRkLaR.net/Dil ] )
( Dolu taneleri gibidir. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Kar taneleri gibidir. )
( Öfkeyle konuşur. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Sükûnetle konuşur. )
( [için öncelikli olan] "Başarmak"tır. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Denemektir. )
( Hiç bir esinti bile duymaz. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Mâlûm olur. )
( [ "Batı"ya / "Doğu"ya ] Hayranlık duyar ya da nefret eder. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Ne hayranlık duyar, ne de nefret eder. [Sadece, anlamaya çalışır.] )
( [ Söz'ün ] Kandırıcılığına kapılır. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Hakikatini arar. )
( Yakını görür, uzağı söyler. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Uzağı görür, yakını söyler. )
( Zikrine kanma! İLE/DEĞİL/YERİNE/>< "Bikr"ine["ilk olması"na] kapılma[zannetme]! )
( [zihnine/"aklına"] "Güzel" deyince, kadın gelir. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< "Kadın" deyince, güzel/lik gelir. )
( Yaptığından pişmanlık duyar ve yere çöker. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Tövbe eder ve ayağa kalkar. )
( "Gözü açık"lardır. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< "Kör"lerdir. [gözleri, geçici/"değerli" olanlara kapalıdır] )
( Mey ile hoş olur. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Aşk ile mest olur. )
( Düşünür ve durur. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Durur ve düşünür.
[ Duran, susmak bilmez; düşünen, hemen susar. ] )
( Alacaklı gibi sevdiğinden dolayı, en küçük antlaşmazlıkta, hacze gelir. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Borçlu gibi sever, bedel ödemekten çekinmez. )
( Ortadır[vasat] ama ortada[vasatta] durmayı bilmez. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Orta değildir ve ortada[vasatta] (dengede/itidalde) durmayı bilir. )
( [sevindiğinde] Sırıtır. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Gülümser. )
( Zırlar. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Ağlar. )
( [ "düş"te iken, uya(ndı)rılınca ] Ne uyanır, ne de utanır.[ve sayıklar] İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Uyanır ve utanır. )
( Dünyayı kurtarmaya çalışır. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Dünyadan kurtulmaya çalışır.
[ En sonunda da, abdal, kendine kavuşur; aptal, dünyaya. ] )
( Yararının/çıkarının peşinden koşar. [ve de zarar eder] İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Yararı ve güzel(lik)i arar. [ıstırap duyar] )
( Anlaşılmak ister. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Anlamak ister.
[ Oysa ki, [hakikatte] Anlaması gerekir. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Anlaşılması gerekir. ] )
( Aptalı bulunca, aptal aptal konuşur.[abdalın yanına düşse de, yine aptal aptal konuşmaya devam eder] İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Abdalı bulunca, susar.[aptalın yanına düşse de susar] )
( Tüm bunları ve ayrıntıları, aptalca/saçma(lık) olarak "görür"/"düşünür". İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Ayrımları/ayrıntıları görür ve susar.
www.FaRkLaR.net/SUS )
( Herkesin beğendiğini beğenir. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Beğendiğinin, başkalarınca da beğenilmesini ister. )
( Rakamlara itibar eder. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Sözcüklere itibar eder. )
( Küfreder. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Şükreder. )
( [kendini] Alacaklı zanneder. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Borçlu hisseder. )
( [Kendine gelmek için] Yerin sarsılmasına gereksinim duyar. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Yüreğin sarsılmasına gereksinim duyar. )
( Anlamaz ve sürekli konuşur. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Anlar ve susar. )
( Aptala, değerli bir şeyini yitirdiğinden dolayı değil yitirdiği şeylerin değerini anlayamadığından dolayı aptal denilir. )

- APTAL ile/değil EFTAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9250 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- APTAL ile GEBEŞ[argo]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54854 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Aptal, sersem. | Bodur ve şişman. | Karnı şiş olan. )

- APTAL ile ŞAPŞAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47564 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Aptalca davranışlarda bulunan, alık kişi. | Üstüne başına önem vermeyen, özen göstermeyen. | Bol, dökük ve biçimsiz (giyecek). )

- ARA İNANIŞLARDA:
TUTUM
ile/ve/||/<> KURAL ile/ve/||/<> SAYILTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49667 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARAZİ ile ÇAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40150 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( .. İLE Taşlık yer. )

- ARGUE vs. BICKER vs. DEBATE vs. DISCUSS vs. DISPUTE vs. QUARREL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24801 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARI KAVRAM ve/<> AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32536 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂRİF-İ MÜKEMMEL ile/ve/değil ÂRİF-İ MÜKEMMÎL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20059 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARK/KANAL değil/yerine/= SU YOLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47402 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARKADAŞLIK ve/> YOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5722 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Önce arkadaş, sonra yol. )
( Evvel refîk, sümme tarîk. )

- ARKAİK ile/ve/<> GELENEKSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/989 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARSIZ ile/değil/yerine/>< ÂDİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31795 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilgisizler güçlendiğinde. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Bilgeler güçlendiğinde. )

- ARŞ ile/ve EL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19441 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( El ayası, Arş-u Rahman'dan büyüktür. )

- ARŞİV ile/ve/değil/yerine BELLEK/HAFIZA/GÖNÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13618 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Batı geleneğinde. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Doğu geleneğinde. )

- ARTAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40052 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Benzerlerinden daha büyük olan. )

- ARÛZ:
DİL
değil MÜZİK [<>ARÛZ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37533 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARÛZ:
DİL
değil SADÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37532 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂSÂL ile ÂSÂL[Fars.] ile ÂSÂL[Ar. < ASÎL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16983 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ahlâk. İLE Temel, kök. İLE İkindi ile akşam ya da yatsı arasındaki zamanlar. [Bİ-L-GUDÜV-Vİ VE-L-ÂSÂL: Sabah-akşam.] )

- ASEL ile A'SEL ile ASER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16987 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bal. | Cennetteki dört sudan biri.[AHLÂT: İnsandaki dört sıvı.] İLE Eğri olan katı şey. | Eğri dişli ya da bacaklı kişi. İLE Solaklık. )

- ASETAL ile ASTEALDEHİT ile ASETAMİT ile ASETANİLİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37216 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ASHÂB-I NAKL ile/ve ERBÂB-I AKL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20110 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Önce inanıp sonra akıl eden. İLE/VE Önce akıl edip sonra inanan. )

- ASIL ile/ve/<> FASIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1351 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ASIL ile/ve/<> FASIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30340 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ASIL ile MAYA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1352 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ASIL ile/ve/değil MERKEZ('DE)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32728 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ASIL ile/değil ÖNCELİKLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46178 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ASIL ile/>< TAKLİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1353 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyin en ileri zıddı, taklididir. )

- ASIL ile/ve UNSUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1350 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ASIR değil/yerine/= YÜZYIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12017 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ASÎL ile ASÎL[< ASL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16991 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Öğleden sonranın son bölümü, akşamüstü. | Ölüm. İLE Sağlam. | İyice kökleşmiş. | Kendi adına hareket eden. | Edepli, terbiyeli. )

- ASÎL ile ASÎLE[çoğ. ASÂİL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16992 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Öğleden sonranın son bölümü, akşamüstü. | Ölüm. İLE Öğleden sonranın son bölümü, akşamüstü. | Bir şeyin bütünü. | Ölüm. )

- ASİT/ASİDİTE ile NÖTRAL ile ALKALİ/BAZİKLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7939 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 1-2-3-4-5-6 ile 7 ile 8-9-10-11-12-13-14 )
( 2[Mide sıvısı, limon suyu], 3[Sirke, bira, şarap, kola], 4[Domates suyu], 5[Sade kahve, yağmur suyu], 6[Sidik] İLE 7[Saf su, insan kanı] İLE 8-9[Deniz suyu], 10-11[Magnezyum hidroksit sıvısı], 11-12[Amonyaklı temizlik sıvısı], 12-13[Çamaşır suyu], 13-14[Yağ çözücü temizlik maddesi] )
( [H+] > [OH-] ile [H+] = [OH-] ile [H+] < [OH-] )
( )

- ASKER ile/ve/||/<>/>< SİVİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52053 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kep ile postal arasında sıkışıp kalma(!) İLE/VE/||/<>/>< Cüzdan ile vicdan arasında sıkışıp kalma(!) )

- ASLÎ ile ASİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8896 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂŞIK VEYSEL ve/<> SELMAN EFENDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29996 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂŞIK ile KUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6744 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞK ve/||/<>/>< AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3098 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aklınızı kullandığınız kadar aşkınızı kullanmazsanız, denge/yi tutturamazsınız. )
( Sen, sen olduğun sürece o değilsin; o geldiğinde de sen olmazsın. )

- AŞK ve/<> KEMÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3109 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( AŞK: Kendi olgunluğuna/kemâline olan/yönelik tutku/şevk. )

- AŞKIN/LIK = MÜTEAL = TRANSCENDENT, BEYOND[İng.] = TRANSCENDANT, AU DELÀ DE[Fr.] = TRANSZENDENT, JENSEITS/DAS JENSEITIGE[Alm.] = OLTRE[İt.] = MAS ALLA DE[İsp.] = TRANS, TRANSCENDENS, ULTRA[Lat.] = PERA(N)[Yun.] = MÂVERA/Î[Ar.] = MÂFEVK[Fars.] = BOVENGAAND[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39175 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞKINSAL ile AŞKIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15701 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Deneyimde kendi olarak ortaya çıkmamakla birlikte, deneyimi olanaklı kılan. İLE Görüde temsil olanağı bulunmayan ve bu itibarla aşkınsal unsurlarca kuşatılamayan. )

- AŞKINSAL = TRANSCENDENTAL[İng., Fr.] = TRANSZENDENTALE[Alm.] = TRANSCENDENTALIS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39176 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞR-I ÂHİR ile AŞR-I EVSAT ile AŞR-I EVVEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27938 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ayın on günlük son bölümü. İLE Ayın ikinci on günlük bölümü. İLE Ayın ilk on günü. )

- ATIF ile TEŞMİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9456 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂTIL ile/değil METRUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18909 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ATKI ile/ve ETOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13975 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Uzun omuz atkısı. )

- AVAL ile AVAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35292 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir ticaret senedinde, üçüncü bir kişinin ödemeden sorumlu olanlar yararına, alacaklılara karşı senet bedelini ödeyeceğine ilişkin verdiği güvence. İLE Saflığı, sersemlik derecesine varan kişi. )

- AYAK > EL ile/ve/||/<>/> İFFET[Ar. < ŞEHVET] ile/ve/||/<>/> ŞECAAT[Ar. < ÖFKE]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6798 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<>/> Kendini (")savunur/korur("). İLE/VE/<>/> Haksızlığa gösterilen öfke. [Hakk'ı savunur/korur.] )
( ... İLE/VE/<>/> Temizlik. | Namus. İLE/VE/<>/> Yiğitlik, yüreklilik, koçaklık. )

- AYÂL = AİLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40102 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂYÂT-I İLMÎYE/KAVL ile/ve ÂYÂT-I KEVNÎYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20229 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Peygamberlere Cebrail aracılığıyla indirilmiş ayetler. İLE/VE Tüm âlem. Kainattaki herşey Allah'ın tüm ayetleridir. [Okuyabilene aşk olsun!] )

- AYIRICI AKIL ile/ve UYGULAMALI AKIL ile/ve KURAMSAL AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15863 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yararlı-Zararlı. İLE/VE İyi-Kötü. İLE/VE Doğru-Yanlış. )

- AYIRICI PERDE = HİCÂB-I FÂSIL = CLOISON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13181 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYNALAMA:
BİRİNCİL
ile/ve/||/<>/> İKİNCİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51629 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bakım veren[anne vb.]. İLE Baba. )

- AYNALANMA:
BİRİNCİL
ile/ve/||/<>/> İKİNCİL ile/ve/||/<>/> ÜÇÜNCÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51872 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Annenin, çocuğuna, biricikliğini duyumsatmasıyla. İLE/VE/||/<>/> Baba ile olan. İLE/VE/||/<>/> Yaştaş/akran ile. )

- AYNI YÖNDE ile/ve/||/<> PARALEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50442 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYRI ile/ve ÖZEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2250 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYRILMIŞ ile DUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5013 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYRINCA(Ar. İSTİSNÂ) ile/ve/||/<> ÖZEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53121 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYRINCA ile/değil/yerine ÖNCÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38820 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYRINTI ile/ve ÖZEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28630 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AZÂZİL ile MİKAİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20470 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Baş melek. İLE Baş melek. )
( Ahâdiyet'te. İLE Ulûhiyet'te. )

- BA'L ile BÂL[Fars.] ile BÂL ile BAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karı-koca'dan her biri. | Güneş tanrısı. [İslâm öncesi] İLE Kanat. | Kol. | Boypos. | Üst, yukarı. İLE Kalp, yürek, gönül, hatır. | Kızıldeniz'in Habeş sahillerinde bulunduğu söylencesiyle gayet büyük ve pullu bir balık. İLE Arıların, beslenmek için [insan için değildir!] çiçeklerden topladığı ve peteklere doldurdukları sıvı. )

- BABA ve/||/<> OĞUL ve/||/<> KUTSAL RUH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36197 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yasama. VE/||/<> Yürütme. VE/||/<> Yargı. )

- BÂBİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40136 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bağdat'ın aşağı tarafında bulunan~büyücülüğünden dolayı, eski edebiyatımızda "çeh-i Bâbil" olarak yer alan ve birçok dilin meydana gelmesi bakımından da masalda adı geçen "Bâbil Kulesi"nin bulunduğu, ilk çağdan kalma şehir. )

- BÂC-I AĞNAM ile/ve/<> BÂC-I TAMGA ile/ve/<> BÂC-I BÜZÜRK ile/ve/<> BÂC-I KIRTIL ile/ve/<> BÂC-I NİYÂBET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34744 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BÂC[Fars.]: Vergi/harç. | Gümrük vergisi. )

- BAĞA ile ZEBL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22269 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kaplumbağa kabuğu. İLE Deniz kaplumbağasının kabuğu. )

- BAĞIMSIZLAŞMA ile/ve/||/<> WILLIAM/WILHELM TELL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52465 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAHÎL[< BUHL çoğ. BUHALÂ] ile BÂHİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17050 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Cimri, hasîs, tamahkâr. İLE Serseri, başıboş. | Eli değneksiz çoban. | Yularsız deve. )

- BAKKAL-ÇAKKAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10616 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAKTERİ ile BASİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35383 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bakterilerin, çomak biçiminde, ince ve uzun olan türü. )

- BAL ile AĞAÇ BALI/KEDİ BALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55166 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Arıların, kendi beslenmeleri için [insan için değildir!] çiçeklerden topladığı ve peteklere doldurdukları sıvı. İLE Erik, kayısı vb. ağaçlardan sızan zamk. )

- BAL ile/ve/değil EĞİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22844 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/DEĞİL Arıların çıkardığı bir tür salgı. )

- BALIKÇIL ile BALABANKUŞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35330 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bataklıklarda yaşayan, balıkçıla benzer, ağır ve iri bir kuş. )

- BALIKÇIL ile GRİ BALIKÇIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50616 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BALIKÇIL ile KARA BALIKÇIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54486 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )
( ... İLE Afrika'da, Sahra Çölü'nün güneyinde yaşarlar. Boyu 42,5 - 66 cm. arasındadır. Ayakları ve bacakları sarıdır. )
( )

- BALIKÇIL ile KIZILCA BALIKÇIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47784 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAMBU AĞACININ YETİŞTİRİLMESİNDE:
ALTI HAFTA
ile/ve/değil/||/<>/< BEŞ YIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53243 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- BAMBU ile BAMBUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35338 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kurtçuk evresinde, ekinlerin kökünü, ergin evrede başakları kemiren, kahverengi, kınkanatlı böcek. )

- BARİYER[< İng. BARRIER] değil/yerine/= ÖNLEÇ/ENGEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12025 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASE[D] vs. FUNDAMENTAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23874 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASİT ile/ve GENEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3421 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASKETBOL değil/yerine/= SEPETTOPU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46870 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASKETBOL ile/ve/değil/yerine/||/<>/> SİLEMBOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35102 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂSÛR[Ar. çoğ. BEVÂSÎR] değil/yerine/= MAYASIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kalınbağırsakta ve makadın etrafındaki siyah kan damarlarının şişmesinden ve bazen iltihaplanmasından dolayı, makadın içinde ve dışında oluşan memeler yüzünden makattan kan ya da irin gelmesi. )

- BAŞ MELEK ile/ve CEBRAİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20468 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Meleklerin birliği. )
( ... İLE/VE Cebrail, anlayış ve ilimdir. )

- BÂTIL ile HURÂFE/SANAKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20727 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vak'a'ya mutabık olmayan/olmama. İLE ... )

- BÂTIL ile/ve YANLIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28101 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂTIL ile ZULÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20375 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendi dışında haklılık kabul etmeyen. İLE Sonuçları. )

- BATKI, DÜŞ KIRIKLIĞI/HÜSRAN[Ar.] ile SÜKÛT-U HAYAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51961 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BE-HEME-HÂL değil/yerine/= MUTLAKA, ELBETTE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40223 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( MUTLAKA, ELBETTE )

- BEAD vs. PEARL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23620 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEBEK/ÇOCUK GELİŞİMİNDE İLİŞKİLER:
İKİLİ
ile/ve/||/<>/> ÜÇLÜ ile/ve/||/<>/> TOPLUMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49147 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEDDÂL[Ar.] değil/yerine/= BAKKAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEDEL ile EDER(/FİYAT)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28323 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEDEL ile KARŞILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29012 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Olumsuz(lar)da. Ödenir. İLE Olumlu(lar)da. Sağlanır/Bulunur. )

- BEDEL ile ZEKÂT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20289 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEDR-İ BÜLEND ile BEDR-İ KÂMİL ile BEDR-İ MÜNÎR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27965 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ayın ondördü. İLE Ayın öndördüncü gecesi. İLE Parlak dolunay. )
( BEDR: Dolunay, ayın ondördüncü gecesi. )

- BEDR-İ KEMÂL ile BEDR-İ KÂMİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17080 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir yazı çeşidi/tarzı. İLE Ayın ondördüncü gecesi. )

- BEĞEN ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< SARIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44616 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Facebook'ta. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>/< www.Good4Trust.org 'da. )

- BEHDEL = JİNEKOMASTİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Erilin memelerinin büyük olması. )

- BEHİYE[< BEHÂ]:
GÜZEL

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21250 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEING EMBEDED vs. BEING TRUE/REAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24256 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEKLENTİ ile/ve/<>/< EZBER / KALIP / KABUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35085 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEKLENTİ ile/ve/yerine/değil HAYAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3293 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEL ile/ve/<> BASEN ile/ve/<> KALÇA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Göğüs ile karın arasında daralmış bölüm. İLE/VE/<> Omurganın, bel ile kalça arasındaki bölümü. İLE/VE/<> Bacakla böğür arasındaki, iki yana doğru çıkıntılı bölümü. )

- BEL ile BEL[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17086 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Belki. İLE Ökçe. )

- BEL ile BEL ile BEL ile BEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35428 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İm, işaret. İLE İnsan gövdesinde, göğüs ile karın arasında, daralmış bölüm. | Bu bölümün, sırtın altına denk gelen bölgesi. | Hayvanlarda, omuz başı ile sağrı arası. | Dağ sırtlarında, geçit veren çukur yer. | Atmık, meni. | Geminin orta bölümü. İLE Toprağı kazmaya ya da kirizma yapmaya yarayan, uzun saplı, ayakla basılacak yeri tahta, ucu sivri kürek ya da çatal biçiminde bir tarım aracı. İLE Ses şiddetiyle ilgili birim.[< Graham Bell] | İletişim teknolojisinde iki farklı güç ya da şiddet değerini ya da bir gücün, bir referans güce oranını karşılaştırmak için kullanılan bir logaritmik birim. İki güç değeri P1 ve P2 ise aralarındaki fark, N = log10[p2 / p1] kadardır. Simgesi: B, b )

- BELİRLENİM ile/ve KABUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2908 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELLEK ile/ve/<>/yerine AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28065 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELLEK ve/||/<> DİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48669 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELSUYU/ATMIK(MENİ) ile/ve/> DÖL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6897 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENEK ile/değil ÇİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5664 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENLİK:
EMİR ALTINDA
ile/ve/> SORGULAYAN ile/ve/> SEZGİSEL ile/ve/> BEKLENTİSİZ ile/ve/>
RIZÂ SAHİBİ
ile/ve/> RÂZI OLUNAN ile/ve/> SAFLAŞMIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29820 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENLİK:
GERÇEK
ile/ve/||/<>/> İMGESEL ile/ve/||/<>/> SİMGESEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50140 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENZER ile AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2018 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENZİN ile BENZOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35443 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Benzin ve tolüen karışımı bir akaryakıt. )

- BERİL ile BERİLYUM[Be]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35446 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğada, altıgen billurlar durumunda bulunan, saydam, çoğu yeşil renkli berilyum ve alüminyum silikat. iLE Atom sayısı 4, yoğunluğu 1.73 olan, zümrüt gibi kimi taşların bileşiminde bulunan, havanın etkisine karşı ince bir oksit tabakasıyla kaplı öğe/element. )

- BERİT/MENZİL ile/ve MERHALE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14500 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 4 Fersah. İLE/VE 2 Berit.[8 Fersah] )

- BERRÎ[Ar.] değil/yerine/= KARASAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54578 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BESİNLER:
KIRMIZI
ve/||/<> SARI ve/||/<> YEŞİL ve/||/<> MOR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44580 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sağlıklı bir kalp için. VE/||/<> Eklemler için. VE/||/<> Saflaşmak ve arınmak için. VE/||/<> Daha uzun yaşam için. )
( For healthy heart. AND/||/<> For joints. AND/||/<> To purify and detox. AND/||/<> For a longer life. )

- BESLENME:
BÜTÜNSEL
ve/||/<> BİTKİSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49463 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BESLENMEDE, ...:
YEŞİL
ve/||/<> SARI ve/||/<> TURUNCU ve/||/<> KIRMIZI ve/||/<> MOR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49350 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zehir atıcı. VE/||/<> Güzellik. VE/||/<> Kanserden koruyucu. VE/||/<> Kemik sağlığı. VE/||/<> Uzun yaşam. )
( )

- BETÎL/BETÛL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40307 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( HZ. MERYEM'İN VE FÂTIMAT-ÜZ-ZEHRÂ'NIN TAKMA ADI )

- BETÜL ile/değil BETÛL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11182 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL Erkeklerden çekinen, nâmuslu kadın. | Ayrı kök salan fidan. )

- BEVL/TEBEVVÜL ile TEŞÂŞÜR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İşemek. [BEVLE )

- BEYÂN:
TAKRİR
ve/||/<> TEFSİR ve/||/<> TAĞYİR ve/||/<> ZARURET ve/||/<> TEBDİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49840 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğrudan doğruya beyân. VE/||/<> Tefsir yoluyla beyân. VE/||/<> Tağyir yoluyla beyân. VE/||/<> Mantık sonucu beyân. VE/||/<> Başka bir sözü yerine koyarak beyân. )

- BEYÂNİ AKIL ile/ve BURHANİ AKIL ile/ve İRFÂNİ AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15860 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYAZ BAŞLI KARTAL ile BALIK KARTALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22610 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Özellikle hurma yerler. )

- BEYAZ NİL ile/ve/<> MAVİ NİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32921 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uganda'da bulunan, bölgesindeki ırmaklar, yeraltı suları, kaynaklar ve yağmurlarından beslenen Victoria Gölü, Beyaz Nil adını alan bölümün başlangıcıdır. İLE/VE/<> Etiyopya'nın Tana Gölü'nden doğan Mavi Nil[Abey], Sudan'ın başkenti Hartum'da Beyaz Nil ile buluşup, Mısır'a hayat verdikten sonra Akdeniz'e dökülmektedir.[Dünyada, güneyden, kuzeye doğru akan tek ırmaktır.] )

- BEYAZ NİL ile/ve/<> MAVİ NİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45790 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYİN ile/ve/||/<> AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36099 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Donanım/ekran. İLE/VE/||/<> Yazılım[işletim sistemi, program]. )

- BEYİNDE/ZİHİNDE:
BİLİŞSEL
ve/||/<>/< DUYGUSAL ve/||/<>/< DUYUSAL ve/||/<>/< MOTOR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48640 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYİT ile/ve ŞAH BEYİT/BEYTÜ'L GAZEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14728 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Gazelin, en güzel beyiti. )

- BEZL değil/yerine/= SAÇMAK, DAĞITMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40327 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BHEL = ŞİŞME, KABARMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54413 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BICIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40344 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aşık kemiği altındaki küçük kemik. )

- Bİ-L-Fİ'L ile Bİ-L-HÂSSA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17145 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gerçekten, hakîki olarak. İLE Özellikle, mahsus, hususî olarak, hele. )

- Bİ-L-İSTİ'CÂL ile Bİ-L-İSTÎCÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17147 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Acele ederek, aceleyle. İLE Kiraya vererek, kiralayarak. )

- Bİ-Z-ZÂT / BİZZAT ile/değil Bİ-L-Fİ'L / BİLFİİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35026 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendi. İLE/DEĞİL Gerçekten. / İş olarak, eylemli, edimli. )

- BİÇİMBİRİM ile BİÇİMBİRİMSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40349 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİDÂL ile BÎDÂR[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17135 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyi başka bir şeyle değişme. İLE Uyanık, uyumayan, uykusuz. )

- BİLEN ile/ve/||/<> NÂKİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20997 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLET ile AKBİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14178 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGE/ÂRİF ile BİLİM İNSANI/ÂLİM ile AYDINLANMIŞ ile CAHİL ile AHMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5876 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Seyreder. İLE Söz söyler, konuşur. İLE Susar. İLE İnat eder. İLE Laklak eder. )
( Âlimler, mesafe/menzil alırlar; cahiller, yolun başında birinin gelip kendini götürmesini bekler. )
( Cahilin kalbi, dudağında; âlimin/ârifin ağzı/dili, kalbindedir. )
( Âlimin sözü incidir; cahilin sözü, günde, bin can incitir. )
( Asıl güneş, âşıkların, âriflerin kalplerinden, gözlerinden doğan güneştir. )
( Bilen/bilge kişi konuşur, çünkü söyleyebileceği bir şeyleri vardır. Cahil kişi konuşur, çünkü "bir şeyler söylemek zorundadır". )
( Wise people talk, because they have something to say; fools talks, because they "have to say something". )
( [hatasını gösterdiğinde] Teşekkür eder. İLE ... İLE ... İLE Küfür/hakaret eder. İLE ... )
( Akıllı, şakadan bile öğüt alır; ahmak, her öğüdü, şaka sanar. )

- BİLGİ'DE:
KANIT/DELİL
ile/ve KEŞİF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1924 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ile/ve HAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2133 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Paraya ve bilgiye mahkum olma! )

- BİLGİSAYAR:
TEKNOLOJİ
+ DİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13458 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİSİZ/CÂHİL ile/ve/değil/||/<>/< KAYITSIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6191 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİSİZLİK/CEHALET ve/> İHMAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31071 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİM/SEL ile/ve KAVRAM/SAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7638 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİM ile/ve BİLİMSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7600 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilimsel çalışma sözlüksüz, haritasız ve tarihsiz yapılmaz! )
( Bilim/ilim hayretle başlar. )
( Bilim, yalnızca cehaletimizin sınırlarını geriye iter. )
( Bilim/ilim olasılıklara dayanmaz. )
( Bilim hakikatlerle uğraşmaz, tümel ilişkilerle uğraşır. )
( Bilimi destekleyen de, engelleyen de bilim olabilir/olur. )
( Amelsiz ilim, kitap yüklü eşeğe benzer. )
( Edep olmadan ilim olmaz. )
( İlim, bir ağacın meyvesini yetiştirmek gibidir. O meyveyi yemedikten sonra, ha yetiştirmişsin, ha yetiştirmemişsin. )
( İlmî birikimde katkısı olanlar, sevinmek ve övünmek hakkına sahiptirler. )
( İlmin en yükseği, aczini ve özrünü bilmektir. )
( İlmin kral yolu yoktur. )
( İlim hâle inkılâp edince ses çıkmaz. )
( İlimler, konularının birbirinden ayrılmasıyla sağlanır. )
( Takdir edilmeyen ilim, göç eder. )
( Dış[zahir] ve iç[bâtın] tüm ilimler, ahlâkın arkasındadır. )

- BİLİM ile/ve TEEMMÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7627 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİMSEL ile/ve/değil ÇIKARIMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7637 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİMSEL ile/ve/||/<> EVRENİN BİLİMSELLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52197 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİMSEL ile/ve FELSEFÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7636 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Chronos. İLE/VE Cairos. )

- BİLİMSEL ile/ve/<> GELENEKSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7606 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİMSEL ile/ve/<>/değil/yerine OLANAKLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7641 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİNÇ:
TÜMEL
ile/ve/<> TİKEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32056 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLKUVVE ile/ve BİLFİİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28248 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( DUNAMEIS ile/ve ENERGEIAI )

- BİLMEK(İLİM):
DİL
ile/ve/||/<> KALP ile/ve/||/<> GÖVDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36530 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zikreden. İLE/VE/||/<> Şükreden. İLE/VE/||/<> Sabreden. )

- BİLMELEKE AKIL ile BİLFİİL AKIL ile MÜSTEFAD AKIL ile FAAL AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15858 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İBN-İ SİNÂ )
( İBN-İ SİNÂ BU KONULARDA ÖZELLİKLE YAZMAMIŞTIR: * HİKMET-İ AMELİYE (Çünkü fıkıh'da var olarak kabul eder.) * AHLÂK-TOPLUM-SİYÂSET )

- BİR/1 ile/ve DİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8557 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİREŞİM/TEVHİD:
AKIL
ve/||/<> BEN ve/||/<> GÖNÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36893 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİREYSEL ile/değil ÖZNEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48489 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİRİNCİ ile ÖNCÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16853 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİRİNCİL ile/ve İKİNCİL DUYULAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5336 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Görme ve İşitme. İLE/VE Dokunma, Pozisyon, Koklama ve Tad. )

- BİSİKLET ve/<> HAYAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38666 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİYOLOJİK değil/yerine/= DİRİMSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12035 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BOL BOL ile/ve ÇOK ÇOK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30119 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Besmele. İLE/VE Fatiha Sûresi. )

- BOSBOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10447 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BOSCH ile BRUEGEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52605 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BOŞLUK ile/ve NÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27894 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÖCEK ile SUBÖCEĞİ/HİDROFİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47300 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kınkanatlılardan, küçük su birikintilerinde yaşayan, 18 milimetre uzunluğunda, kahverengi bir böcek. )

- BÖYLE ve/||/<>/> BU DA VAR
ve/||/<>/>
GİBİ
ve/||/<>/> OLABİLİR ve/||/<>/> DEĞİL ve/||/<>/> BİLE DEĞİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54365 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( VARLIK - YOKLUK
[ l - O ]


Herhangi bir şeyden bahsedebilmemizin olanaklılığı ve/veya tüm koşulları, ancak, varoluşla ve varolanların bilgisi ile başlar/başlatılabilir. Herhangi bir verinin de bir değer ya da nitelikli bilgi olabilmesi için varoluş kaynağına ve ilkesine yönelmiş olma zorunluluğu söz konusudur. Varoluştan bağımsız bir bilgi de söz konusu değildir.

Varolan/bilimi[ontoloji] olmadan, bilgi/bilim[epistemoloji] olmaz!

Varolanların değerinin bilinmesi ve anımsanması ise ancak o durumun, olanağın, nesnenin ya da kişinin kaybında ve/veya yokluğunda söz konusudur. Fakat yaşamımızdaki, gövdemizdeki ve zihnimizdeki varolanların değerini bilmek içinse sahip olduklarımızın ya da ötelediğimiz ilişkilerin kaybını beklememiz gerekmemektedir.
"El duası olmadan, dil duası olmayacağını" anlayarak ve anımsayarak, bir şeylerin yaşanmasında ya da sahip olunmasında, kaygı duymanın anlamsızlığını da fark etmemizi, zamanında, araç ve olanaklarımız yerindeyken harekete geçmemiz sağlar.
İnsanın, kendini tanıma, gelişme ve gerçekleştirme sürecinde, aile, çevre, okul aracılığıyla edindiği eğitim ve öğrenim aşamaları bulunmaktadır. Bu süreçteki tüm bilgi, kayıt ve deneyimlerimizi, ekmek/sandöviç arası malzemesine benzetip, tüm bu süreç boyunca, bu malzemenin, yani bilgi ve deneyimlerimizin etrafında olmazsa olmazlarımız bulunmaktadır.
Bu olmazsa olmazlarımızın, kullanılagelenleri olarak en değerli ve öncelikli olanı, Sağlık ve Özgürlük'tür. İkinci sırada, Zaman ve Enerji'mizdir. Üçüncü sırada da, Bilgi ve Farkındalık'tır.
Uygulanagelenleri olarak, en değerli ve öncelikli olanı, Doğa ve Doğallık, ikinci sırada, Uyum ve Bütünlük'tür. Üçüncü sırada da, Gelişim ve Değişim'dir.

Bunların hepsinin temelinde, kaynağında, kökeninde ise
KOŞULSUZ SAYGI ve SEVGİ
bulunmaktadır.

Büyük çoğunluk için yaşamın tamamı, bu dönemle sınırlı kalmış, bilgi ve (b)ilim süreci olarak, az ya da çok bilgi, kayıt, yorum ve deneyimle tamamlanmış ya da tamamlanacak olmasının yanı sıra, bu süreci aşmak isteyenler için bir sonraki ve üst aşaması/dönemi olan, (d)olgun insan olma ve kendini gerçekleştirmek üzere, bilgelik(irfan/hikmet) ile sürdürme bilincine ve dönemine girilir.

Bilgi ve bilim bilinci ve dönemi, dört şeyi bilme süreci içinde devam eder. Bir şeyin, içini ve dışını, öncesini ve sonrasını [zâhir, bâtın, evvel, âhir] bilmekle tanımlanır. Bilgelik dönemi ise bu dörde ek olarak, iki şeyi daha bilmekle, bilinen her bir şeyin, zaman ve zeminini bilmekle ve İlm-i Siyâset ile gerçekleşir.
[ İlim ile İrfan arasındaki FaRkLaR için...
www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7688 ]


Bu, dönemsel deneyimlerin ve donanımların temelinde, içinde ve/veya dışında, paralelinde, ötesinde düşünülmeye ve yaşanmaya çalışıldığında ise ortada, ancak tek bir bilgi ve bilinç söz konusudur. VAR(OLAN) Bilinci ve Deneyimi.

Varolan[mevcud] bilinci, iki ve dört kavramdan oluşan düşünce, bakış, algılama, yorumlama, değerlendirme sürecinde bulunarak, bilinç ve yoğunlaşma isteğine göre değişmek üzere belirlenen ilk iki [Böyle ve Bu da var] ve sonraki dört sözcük/kavram [... gibi. | ... olabilir. | ... değil. | ... bile değil.] aracılığıyla, yaklaşık 3 ilâ 6'şar aylık sürede ve süreçte gerçekleşebileşecek işler kadar, ayrı ayrı çalışılarak gerçekleşebilir.

Zihnin, bu bilince alışması ve yeniden yapılandırılması için 3 ilâ 6 boyunca, gördüğümüz tüm nesnelere ve kişilere, tüm olaylara; duyduğumuz, bildiğimiz ve düşündüğümüz tüm olgu ve kavramlara, sadece, "Böyle" gözlüğü takılarak, Böyle'nin yanına, önüne, ardına, başka hiçbir düşünce, bilgi, sözcük yanaştırılmadan düşünülmesi ve çalışılması gerekmektedir. Çalışılan "Böyle" sözcüğü ve döneminden sonra, yine herşeye, sadece, "Bu da var" gözlüğü takılarak bakılması, düşünülmesi ve çalışılması gerekmektedir.

Bu çalışmalar sonrasında ise dört kavrama daha geçilebilecektir. Öncelikle, gördüğümüz, duyduğumuz, bildiğimiz ve düşündüğümüz her bir şey, kişi, durum, süreç, imge, simge, kavram ya da ad/etiketin yanına, sadece, "... gibi." gözlüğü takılarak çalışılması gerekecektir. Sonrasında ise yine aynı koşullar ve süreyle, "... olabilir." gözlüğü takılarak çalışılması gerekecektir. Bu iki sözcükten sonra yine aynı koşullar ve süreyle fakat daha farklı bir zihin oluşturabilecek olan değilleme sürecinde, herşeyin yanına/sonuna "... değil." gözlüğü takılarak bakılacaktır. Bu sürecin dengelenmesi içinse dördüncü kavram olan "... bile değil." gözlüğü takılarak çalışılacaktır.

Varoluş bilincinin kapsayıcılığının yanı sıra, yetersizliği ya da sınırlılığı da söz konusudur. İşleyişi, "ya, ya da" "0 l" "mantığı/algısı" ya da "Newton Fiziği" ile düşünülebilen varoluş bilinci, doğa, fizik, matematik ve laboratuvarda geçerlidir.

OLuş bilincinde ise bir şeyin, ne ve ne kadar olduğundan çok ve ötesinde, şu/bu/o koşulda/biçimde olabilmesinin yanı sıra, hem belirli bir koşul, zaman ve zeminde olmakla birlikte, hem de belirli bir koşul, zaman ve zeminde olmayarak, ne belirli, ne de belirsiz bir koşul, zaman ve zeminde de bulunmadığı bilgisi ile "hem, hem de | ne, ne de" "mantığı/algısı" ya da "Kuvantum Mekaniği" ile tanımlanmaktadır. Bu bilinçte, sadece, "OLmak, OLan ya da OLuş" söz konusudur.

Tüm varoluşun, insanın, bilincin, süreçlerin ve sonuçların, herşeyin karşısında, Yokluk [O] alanı ve durumu söz konusudur. Dolayısıyla, herşeyin başında ve sonunda, yokluğu düşünmek, yok olmayı, bulun(a)mamayı, göz önünde tutmak durumundayızdır. Fakat bu bilgi ve bilinçle de bunu bilmenin ötesine geçmek zorunda olduğumuzdan dolayı, yokluğu da hem bilip, hem gözardı edebilecek kadarıyla "yok etmek", ne tek bilgi, ne de tüm bilgi ya da gerçeklik olarak kabul etmek isabetli olmayacağından dolayı, yok'un, yokluk ile ilişkisini, kendiyle sağlayamayacağımızdan dolayı da burada, elimizde kalan ve kullanılabilecek tek bilgi, "bile değil" kavramı ve sözcüğüdür. "Bile değil" bile olsa, onu kullanıyor olmak da bir varoluş alanı ve durumu oluşturacağından dolayı, "bile değil"i de "bile değil" ile devam ettirmek, bunları da yine ancak tekrar "bile değil" ile devam ettirmek ve sonsuza kadar, azalarak ve küçülerek, yok olarak gidebilecek tek kavram olan "bile değil", devam ettirilerek ve doğada, durabilerek; insanda ise susabilerek, tüm "süreç ve sonuç", "algı", "yorum", "kavramsallık", "ilkesellik", "evrensellik", "birlik" ve "bütünlük" deneyimlenir.
[Durmayabilmek ve susmayabilmek ise hâlâ insana özgülüğüyle ve ayrıcalığıyla, düşündüğünü düşünebilen, kuvantumsal ve sabit olmayan bir bilinç olmasından dolayı, insanın, zihninde, dilinde ve elinde olmaya, kısır döngü ya da nereye doğru ilerlediği bilinemeyecek eliptik bir döngü şeklinde devam eder durur.]


YOK(LUK)
[ xOx ] [ bile değil ]>[ bile değil ]>[ bile değil ] >[ bile değil ] >[ bile değil ]>[ bile değil ] ~ ]
^
|
|
OL(UŞ)[ hem O[yok] l[var] , hem de l[var] O[yok] ve ne O[yok] , ne de l[var] "mantığı/algısı" ]
( Şu/bu/o, şöyle/böyle/öyle, şu/bu/o kadar, şu/bu/o zamanda, zeminde, koşulda/biçimde, sınırlan(dır)madan ve çerçevelen(dir)meden,
herhangi bir şey(le) olmadan ve olmayan!
Sadece OLMAK, OLAN ya da OLUŞ! )
^
|
|
VAR(OLAN)
[ ya O ya da l "mantığı/algısı"]
[- BÖYLE | BU DA VAR ]
||/>
[ ... GİBİ >
... OLABİLİR >
... DEĞİL >
... BİLE DEĞİL ]

------------------------------------------------
(D)OLGUN/KÂMİL İNSAN
S~ KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME ~S
[OLGUNLUK/KEMÂL]

--------------------------------------
^
|
|

İNSAN
| KENDİNİ TANIMA SÜRECİ |
(GELİŞİM)


-------------------------------------
[OLMAZSA OLMAZLAR]

[Kullanılagelenler]

1.) SAĞLIKÖZGÜRLÜK

2.) ZAMAN ve ENERJİ

3.) BİLGİ ve FARKINDALIK

----------------------------------
| TÜM BİLGİ ve DENEYİMLER |
----------------------------------
[Uygulanagelenler]

1.) DOĞA ve DOĞALLIK

2.) UYUM ve BÜTÜNLÜK

3.) GELİŞİM ve DEĞİŞİM
-------------------------------------------------
|KOŞULSUZ SAYGI ve SEVGİ|
-------------------------------------------------
)
( Sigorta Sözcükler/Kavramlar İLE/VE/||/<>/> Varoluşsal Sözcükler/Kavramlar )

- BRACHISTOCHRONE EĞRİSİNDE:
EN KISA YOL
ile/ve/değil/||/<>/< EN KISA ZAMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50727 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BRANŞ değil/yerine/= DAL/KOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12039 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BRANŞ değil/yerine/= KOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38343 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BRUEGEL ile BOSCH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36217 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [resimde] Normal işlerle uğraşan çok fazla kişi varsa. İLE Yine çok fazla insan varsa fakat kişiler, çılgınca şeyler yapıyorlarsa. )

- BUHÛL ile BUHUR, BUHÛR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17167 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Cimrilik. İLE ... )

- BULUT ve/<> FRAKTAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8000 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BURAK ve/> CEBRAİL ve/> REFREF/REF Ü REF(KALDIR VE KALDIR)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19292 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gövdenin bineği. VE/> Akıl bineği. VE/> Aşk. )

- BURAK ile/ve DÜLDÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30080 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BURAK: İnsanı, imana yaklaştıran amellere sevk eden. )

- BÜLBÜL ile BAYIRKUŞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35420 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Çalıbülbülü. )

- BÜLBÜL ile LİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48280 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÜLBÜL ile ŞEB-HÂN[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22753 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Gece öten bir cins bülbül. )

- BÜTÜN ile/ve/<> BÜTÜNSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34695 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÜTÜNCÜL ile/ve/||/<> ORGANİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49281 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÜTÜNCÜL ile TÜMEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/716 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÜTÜNLÜK ile/değil TÜMEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31582 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÜTÜNSEL ile BÜTÜNLÜKLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÜYÜK ile BATTAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33973 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE İşe yaramaz, kullanılmaz. | Alışılmış olandan büyük. )

- BÜYÜK ile/ve/değil TÜMEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/593 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CA'L ile CÂL/CÂLÎ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17191 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yapma, meydana getirme. | Sabır, tahammül. | İşe başlama, alma. İLE Tuzak. | Misvak ağacı. )

- CADDE değil/yerine/= ANAYOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12046 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CAHİL ile/ve/||/<> "PİSLİK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36674 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CAHİL ile/ve AKL-I EVVEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6198 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Kendini, en akıllı sanan. )

- CÂHİL ile/değil/yerine ÂLİM ve ÂRİF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30409 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişiyi, hedef yapar. İLE/DEĞİL/YERİNE Kişiye hitap eder. )
( Bilmeyenle/câhille oturup pekmez yiyeceğine, bilenle oturup kuru ekmek ye. )
( "Keser atar." İLE/DEĞİL/YERİNE Temkinli/ihtiyatlı konuşur. )
( [Her sözünde] Kendini aklar. İLE/DEĞİL/YERİNE Kendini yoklar. )
( "Cahil" dediğimizde, mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir.

Yoksa, okumuş olanlardan, en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okuma bilmeyenlerden de hakikati gören, gerçek âlimler çıkabilir. )
( [Hatasını gösterdiğinde ...] Küfür ve hakaret eder. İLE/DEĞİL/YERİNE Teşekkür eder. )
( (Kendi) "Sonuçlar"/ı ile hareket eder. İLE/DEĞİL/YERİNE Süreçleri bilir ve takip eder. VE Hem süreç, hem sonuç birliği ve bütünlüğüyle hareket eder. )

- CAHİL ile CESUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16876 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Davranışlarını kontrol edemeyen. İLE Davranışın/ın sonunu hesap edememe. )

- CÂHİL ile CESUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20719 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Davranışlarını kontrol edemeyen. İLE Davranışının sonunu hesap edemeyen. )

- CAHİL ile/ve/değil/yerine DÜŞÜNEMEYEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6197 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Herkes düşünür fakat herkes düşünmeyi düşünemez! )

- CAHİL ile/ve EÇHEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6212 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Çok/en cahil. )
( MÜTECÂHİL: Cahil gibi görünen, bilmemezlikten gelen, bilmez görünen, tecâhül eden. )

- CÂHİL ile/ve/||/<>/< GÂFİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47595 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sen'i bilmeyen. İLE/VE/||/<>/< Ben'i bilmeyen. )

- CÂHİL ile/ve/değil/||/<> GENÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6196 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/DEĞİL/||/<> Cahil, [daha çok] bilmeyen değil, davranış ve tutumuna sahip olamayan demektir. Gençlerin/gençliğin de sorunu, bilgili ya da bilgisizlikleri değil davranışlarında aşırıya kaçabilmeleridir. )

- CAHİL ile/ve KABA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6214 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişiyi/cahili, bilgili ya da bilgisizliğinden değil yaklaşımından tanırsınız/anlarsınız! )
( Erkeğin okumuşu Kâdı, kadının okumuşu cadı olurmuş. )

- CÂHİL ile KÂMİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31431 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uzak ol/dur! İLE Yakın ol/dur! )

- CAHİL ile NÂDÂN[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6213 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CAHİL ile ÜMMÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6195 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Okumamış, öğrenim görmemiş kişi. )

- CÂHİL ile/ve/<> ZÂLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30271 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sorgulamayan. İLE/VE/<> Sorgulatmayan. )
( Hiçbir şey, eyleme geçen cahillik kadar korkunç olamaz. )

- CÂİL[< CEVELÂN] ile CÂİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17189 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dönüp dolaşan, cevelân eden. İLE İşleyen, yapan, eden, yaratan. )

- CÂİL ile CÂHİL[< CEHL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17190 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bilmeyen, bilgisiz. | Genç, tecrübesiz, toy. )

- CAMBUL/CUMBUL CUMBUL ile (")CIVIK(")
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35591 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çok sulu yemek için kullanılan söz. İLE Fazla suyla karıştığından dolayı, biçimini korumayacak kadar sulanmış olan. | Soğuk ve can sıkıcı şakalar yapan. )

- CAMİ:
CEBRAİL
ve/||/<> AZRAİL ve/||/<> MİKAİL ve/||/<> İSRAFİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47350 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Akıl. VE/||/<> Görme. VE/||/<> Duyma. VE/||/<> Konuşma. )

- CAPITAL vs. CAPITOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24820 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CEBL ile CEBR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17203 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yoktan yaratma. İLE Zor, zorlama. | Düzeltme, tamir etme. | Matematik, cebir. )

- CEBRÂİL ile/ve/<> MİKÂİL ile/ve/<> İSRÂFİL ile/ve/<> AZRÂİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20469 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Cebrail'in görevi, haber vermektir, yani ağız. İLE/VE/<> Mikail'in görevi, Doğu'dan Batı'ya, tüm sesleri işitmekmiş, Kulak. İLE/VE/<> İsrafil'in öttürdüğü surlardan biri, kişileri öldürecek, öbürüyse diriltecekmiş, değil mi? Burnumuzdan aldığımız solukla biz de diriliyoruz, kanımızdaki canlılar da. Kapa bakalım birisinin burnunu, ölüyor mu, ölmüyor mu? Burun da, her soluk alış-verişte iki sur öttürüyor. İLE/VE/<> Azrail gözdür. İnsan ölürken, önce gözleri solar. )
( ... İLE/VE/<> Sevgi. | Cazibe. | Vahdetin gölgesi. İLE/VE/<> ... İLE/VE/<> Amellerin toplamı. )
( TÂVUS-İ SİDRE: Cebrail aleyhisselâm. )
( KERRÛBİYYÛN: Dört büyük melek. )
( GREŞTA GABET: Dört büyük melek. )
( BÂNG-İ REVÂREV[Fars.]: İsrafil'in üfleyeceği sûrun ikinci derecesi. )
( ... İLE/VE/<> ... İLE/VE/<> ... İLE/VE/<> Alıp, saklayan. )
( Epistemelojik. İLE/VE/<> Ontolojik. İLE/VE/<> ... İLE/VE/<> ... )
( Ağız/a. İLE/VE/<> Kulak/a. İLE/VE/<> Dil/e. İLE/VE/<> Göz/e. )
( ... İLE/VE/<> Allah'ın adını taşıyan melek. İLE/VE/<> ... İLE/VE/<> ... )
( Azrail'e can vermeyen,
Hakk'a, Hakikat'e varamaz. )

- CEDEL ile/değil/yerine/<> BURHAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36079 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir bilginin, yanlışları göstermesi. İLE/DEĞİL/YERİNE/<> Savını temellendirmek. )

- CEDVEL/HARK[Ar.] ile CETVEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12894 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Su yolu, su akacak yarık. İLE Ölçüm aracı/tablosu. )

- CEHÂLET/CÂHİL ile/ve ZULÜM/ZÂLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6203 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Cahil kişi, kendinin bile düşmanı iken, başkasına dost olması nasıl beklenir? )
( Zulümle âbâd olanın, sonu, berbâd olur. )

- CEHL ile/||/<>/< CEHL-İ BASİT ile/||/<>/< CEHL-İ MÜREKKEB ile/||/<>/< CEHL-İ MİK'AB[KÜP] ile/||/<>/< CEHL-İ MURABBÂ, TAKLİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6210 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyi mutlak olarak bilmemek.
İLE/||/<>/<
Bilmemek. Bilmediğini bilmek.
İLE/||/<>/<
Bilmemek. Bilmediğini bilmemek fakat bildiğini iddia etmek. Olgu ve olaya uygun olmayan kesin inanç.
İLE/||/<>/<
Bilmemek. Bilmediğini bilmemek fakat bildiğini iddia etmek. Bildiğinin en doğru/kesin olduğunu iddia etmek.
İLE/||/<>/<
Ötekinin iddiasını/sözünü delilsiz/kanıtsız kabul etmek. )
( ... İLE/VE Tek boyutlu. İLE/VE İki boyutlu. İLE/VE Üç boyutlu. İLE/VE Dört boyutlu. )
( [Felsefe'de] BEBGAİYYE[Ar.]/PSITTACISME[Fr.]: Papağanlık. )
( Sadece bir iyi vardır, bilgi; sadece bir kötü vardır, cehalet. )
( TÂC MÂRİFET TÂCIDIR, SANMA GAYRI TÂC OLA
TAKLİT İLE TOK OLAN, HAKİKATTE AC OLA )
( )
( Anlayanlar(those who get it) <> Anlayıp da anlamamış gibi yapanlar(those who get it do not get it) <> Anlamayanlar(those who do not get it)
-----------------------------------------------------

Anlayanlar(those who get it) <> Anlayıp, anlaşılacak hiçbir şey olmadığı gerçeğini görenler(those who get it but realise there is nothing to get) <> Anlaşılacak bir şey olmadığı gerçeğini görenler(those who realise there is nothing to get)
----------------------------------------------------

Anlamayanlar(those who get it) <> Anlamayıp, anlaşılacak hiçbir şey olmadığı gerçeğini görenler(those who do not get it and realise there is nothing to get) <> Anlaşılacak bir şey olmadığı gerçeğini görenler(those who realise there is nothing to get)
-----------------------------------------------------

Karmakarışık durumda olanlar/hiçbir nasibi ol(a)mayanlar(those who are very confused) )

- CEHL ile CEHR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17208 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilmezlik, cehâlet. İLE Yüksek sesle söyleme. )
( CEHL: Köyde/çölde kaybolmuş deve yavrusu. )

- CEHL >< HİLM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6201 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CELÂL ile/ve/<> CEMÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20880 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişinin yüzünde hem Celâl, hem Cemâl gizli. Suratı astın mı Celâl, güldün mü Cemâl... )
( İçte[bâtın]. İLE/VE/<> Dışta/n[zâhir]. )
( ... İLE/VE/<> İkram edilen. )

- CELÂL ile GADAP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20380 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CELESTIAL değil/yerine/= GÖK,GÖKÇE, GÖK İLE İLGİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38590 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CEM ile İCMAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19989 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CEMÂL ile/ve/değil CEMÂL'İNİN NÛRU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21051 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CEMÂL ve/||/<> KEMÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20882 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Seyr eylenir. VE/||/<> Tahsil edilir. )

- CENİN değil/yerine/= DÖLÜT/DÖL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12050 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CEVVAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40542 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( SÜREKLİ HAREKET HALİNDE OLAN )

- CEVVAL ile CAZGIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35581 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Davranışları, çabuk ve keskin olan. İLE Güreşecek olan pehlivanları, yüksek sesle, izleyicilere tanıtan ve dualarını okuyarak onları alana süren kişi. | Fitneci. )

- CEZA ile BEDEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28738 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CEZEL ile CEZER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyi ikiye bölme. İLE Havuç. )

- CEZÎL ile CEZL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17229 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Peltek ve bozuk olmayan söz/sözcük. İLE Tomruk, kalın odun. | Çetrefil olmayıp, dürüst, doğru olan. [sözler/sözcükler için kullanılır] )

- CHECK vs. CONTROL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24196 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CIVIL CIVIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10303 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Canlı, hareketli bir his yansıtmada. )

- CİDÂL ile CİDÂR[çoğ. CÜDÜR/CÜDRÂN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karşılıklı kavga, savaş. | Zorlu, hararetli konuşma. İLE Duvar. | Zar. )

- CİMÂL ile CİMÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eril develer. İLE Toplu kabîle. | Süvâri alayı. )

- CİNS + FASL = NEV/TÜR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51001 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( HAYVAN + DÜŞÜNEBİLEN/NÂTIK = İNSAN )

- CİNSEL yerine EŞEYSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11334 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CLASSIC vs. CLASSICAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24828 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- COLLATERAL and LIEN and LIENS IN GOODS and ENFORCEMENT OF LIEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50344 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Maddî teminat. VE Rehin hakkı. VE Mallar üzerinde rehin, hapis hakkı. VE Haciz konulması. )

- COMIC vs. COMICAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24831 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- COMMON vs. MUTUAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23694 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CONTINUOUS vs. CONTINUAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24843 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CONTROL vs. COST CONTROL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23962 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- COUNCIL vs. COUNSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23700 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CU'L ile CÛL[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17237 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ücret, karşılık. | Ayak kirası. İLE Çaylak. )

- ÇAĞDAŞLIK:
TARİHSEL
ile/değil DÜŞÜNSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54550 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇAKIL ile KAYDIRAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55080 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çakıl taşı. İLE Yassı, kaygan çakıl taş. | Çocukların, kaydırılan bir taşı ayakla kaydırarak oynadıkları oyun. | Çocuk bahçelerinde, çocukların oturup kayarak eğlendikleri oyun aracı. | Tomrukların kolay taşınması için dağdan kaydırıldığı yer. )

- ÇAN ile/ve ZİL ile/ve GONG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30093 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇANGIL ÇUNGUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10306 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇANGIL ÇUNGUL ile ÇANGIR ÇUNGUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35672 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kaba ve zevksiz ses çıkaran. İLE Kaba ve zevksiz ses çıkararak. )

- ÇAPA ile ÇEKEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35698 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Küçük çapa. | Üvendirenin alt ucunda bulunan pulluğa yapışan toprağı ayırmaya yarayan demir bölüm. )

- ÇAPA ile ÇEPİN/TİRPİDİN/TİRPİT/TİRPİTİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35719 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bahçelerde kullanılan, küçük çapa. )

- ÇATAL ile/ve/||/<> AYRIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36842 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇATAL ile/ve/değil EŞİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25172 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇATAL ile/ve/||/<> YARIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36843 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇEKÜL/ŞAKUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40509 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ucuna bir ağırlık bağlanmış iple oluşturulan, yerçekiminin doğrultusunu belirtmek için sarkıtılarak kullanılan bir araç. )

- ÇEŞME ile/ve SEBİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16425 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇIKARIM = İSTİDLÅL = INFERENCE, ILLATION[İng.] = INFÉRENCE[Fr.] = SCHLUSS[Alm.] = ILLATION, CONCLUSIO[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39239 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇIPLAK ile KEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6844 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇİFT ile PARALEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2090 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇİFTLİK ile/değil ESTANCIAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32175 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL Patagonya'da, çok büyük alanı kaplayan çiftlikler. )

- ÇİL ile ÇİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36020 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ormantavuğügillerden, ormanlarda yaşayan bir kuş, dağtavuğu. İLE Çoğunlukla yüzde oluşan, kahverengi, küçük benekler. | Aynada oluşan leke. | Köklerdeki kıl gibi ince uzantılar. | Tüyünde, küçük benekler bulunan hayvan. | Yeni ve parlak. )

- ÇİRKİN ile/değil YETERİNCE GÜZEL DEĞİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33552 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇİVİ ile NODUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38872 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Üvendirenin ucuna çakılmış, sivri, demir çivi. )

- ÇİZGİSEL ile DOĞRUSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15671 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇİZGİSEL ile/değil/yerine DOĞRUSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28028 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇOCUĞU "ÖVÜNCE":
KİBİRLİ
ile HIRSLI ile ÇABALI ile BENCİL ile AHLÂKLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51044 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Zekâ" ve "kişiliğini" "översek". İLE (")Başarısını(") "översek". İLE Çabasını översek. İLE "Tipini" "översek". İLE İyi davranışlarını översek. )

- ÇOCUKLUK VE GENÇLİK ile/ve RÜŞT VE KEMÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5789 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇOĞA-ZANBİL değil DUR-UNTAŞ/DURAN-TAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19028 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ELAM, M.Ö. 1250 )

- ÇOĞUL ile/ve/değil 1'DEN FAZLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/534 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇOĞUL = CEMİ = PLURAL[İng., Fr., Alm., İsp.] = PLURALIS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39243 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇOĞUL ile/ve/||/<> ÇOKLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52369 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇOĞUL ile TEKİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/533 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇOĞUL ile TEKİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8652 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇOĞUNLUK ile ÇOĞUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/537 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇOK SÖZ ile/ve/<> ÇOK MAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44582 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yalansız olmaz. İLE/VE/<> Haramsız olmaz. )

- ÇOK ile BOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29134 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... ile VÜS'AT[: Genişlik, bolluk. | Para durumu. | Boş meydan, fırsat. | Genlik.] )

- ÇOK ile BOL BOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29135 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇOK ile/ve/değil ÇOĞUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3686 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇOLPA/TOPAL ile ÇOLAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5649 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ayağında/bacağında sakatlık/aksaklık bulunanlara verilen ad. İLE Elinde/kolunda sakatlık/aksaklık bulunanlara verilen ad. )

- ÇÖKELGE ile ÇÖNGÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36046 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bataklık, su kenarı, balçık. İLE Ufak bataklık, çamurlu küçük göl. )

- ÇÖL ile/değil PATAGONYA ÇÖLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32178 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL Kum ya da çakıldan değil, ezildiğinde hoş bir koku çıkaran, gri yapraklı, kısa, sık çalılıklardan oluşur. )

- ÇÖPLEME:
KARA
ile YEŞİL ile SARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36047 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Düğünçiçeğigillerden, kökleri içi sürdürücü olarak kullanılan, türleri olan bir bitki, marulcuk. )

- ÇÖZÜM ile İDEAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28878 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇÖZÜMSEL ile/ve/değil/||/<> ÇÖZÜMLEYİCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52867 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇUBUK/DAL ile YÜRÜYEN ÇUBUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22881 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bitki. İLE Hayvan. )

- ÇUVAL ile/değil GIRAR/GIRÂRE/GARÂR/GARÂRE[Ar. çoğ. GARÂYİR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38827 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL Büyük, kıl çuval. )

- ÇUVAL Çoğu kıldan dokunmuş, büyük çuval. HARAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37110 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇUVAL ile TELİS[Ar. < TİLLİS]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53347 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bitkisel tellerden yapılmış, kaba örgülü büyük çuval. )

- ÇUVAL ile/ve TELİS/JÜT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14015 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Bitkisel tellerden yapılmış, kaba örgülü büyük çuval. )
( JÜT[Bengal dilinden], [Lat. CORCHORUS CAPSULARIS]: Ihlamurgillerden, Hindistan ve Bangladeş'te yetişen, ip ve çuval yapımında kullanılan, liflerinden yararlanılan bir bitki. | Bu bitkinin liflerinden yapılan dokuma. )

- ÇÜRÜKÇÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40598 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğal olarak hayvan ve bitki kalıntılarının üzerinde yaşayan ve onların çürümesine yol açan bitki ve organizmalar. SAPROFİT )

- DAHA DEĞİL değil HENÜZ DEĞİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11535 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAHA GÜZEL değil/yerine BAŞKA/AYRI BİR GÜZEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9326 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAHA UYGUN ile/ve/||/<> SONRAKİ ile/ve/||/<> ÖZEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49467 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAHİL ile DÂHİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11187 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karışma. İLE İç, içeri. )

- DÂHİL ile DAHÎL[< DÜHÛL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17251 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İç, içeri, içeride, içeri girmiş. İLE Yabancı, sığıntı, sığınan, sığınmış. )

- DÂHİLÎ değil/yerine/= İÇSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37662 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAİREVİ değil/yerine/= DAİRESEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36135 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... DEĞİL/YERİNE/= Daire ile ilgili. | Daire biçiminde olan. )

- DAKİK DİL ve/||/<>/> SAHİH TASAVVUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46805 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40605 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BRANCH )

- DAL/BUDAK/ÇANGAL ile BURÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Ağacın taze dalı, filizi. )

- DAL ile DAL ile DAL ile DAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36136 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri. | Kol, bölüm. | Canlıların bölümlenmesinde, sınıfların biraraya gelmesiyle oluşan birlik, şube. İLE Arka, sırt. | Kol. | Boyun, ense. İLE Çıplak, yalın. İLE Zaman belirten sözcüklerin karşısına getirildiğinde sözcüğün anlamını güçlendirir. )

- DÂL ile/ve/> DELÂLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16750 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAL ile FIŞKIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36747 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bir ağacın dibinden süren, ince dal. | Asma kütüğünde, hereğin üst yanında biten dal. )

- DAL ve/||/<> İNSAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54502 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- DALGALAR:
DÜZLEMSEL
ile/ve/||/<> AKIŞKAN ile/ve/||/<> RAYLEIGH YÜZEY ile/ve/||/<> ENİNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51911 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- DALGI/GAFLET ile/ve/<>/değil/yerine İHMAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2800 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAMLA/NİKRİS[Ar.]/GUT[Fr.] ile/ve/<> KURUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31816 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Organizmadaki ürik asidin atılmayarak gövdenin bazı yerlerinde, özellikle ayak başparmağında, topuk ve ekleme yerlerinde birikmesinden kaynaklanan, ağrı ve şişlerle ortaya çıkan sayrılık. İLE/VE/<> İnsan eti yemekten kaynaklanan bir hastalık.[En son, 1979'da, Papua Yeni Gine'de rastlanmıştır.] )

- DARB ile/ve MUTTASIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19366 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İki harfi birbirine katmak. İLE/VE ... )

- DÂVÂ ile/ve DELİL ile/ve İSPAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29184 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BEYYİNE: Bir olayın doğruluğunu ortaya koyabilen yöntem. | Duruşma sırasında bir savı gerçekleştirmek için başvurulan belge, tanıt, tutamak, delil. )

- DAVAR ile MAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23019 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Koyun, keçi. İLE Öküz, inek. )

- DAVUL ile CEMBE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32602 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Mali'de kullanılan bir davul. )

- DAVUL ile DÜNBEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13719 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bekçi davulu. | Dümbelek. )
( TABBÂL: Davulcu. )

- DAVUL ile/ve/değil/<> KHAMU-AT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32234 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/DEĞİL/<> Soyotlar, şamanlarının davullarına verdikleri addır. "Şaman atı" anlamına gelmektedir. )

- DAVUL ile/ve SÜRTMELİ DAVUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13739 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAVUL ile TİMBAL[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13740 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bakırdan yapılan, küre biçiminde bir davul türü. )

- DAVUL ve/||/<> TOKMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50519 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Davul, ayrı kişide; tokmak, ayrı kişide olmaz! )

- DAYANÇ/SABIR ile/ve/||/<> TEVEKKÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1246 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEAL WITH vs. NOT TO DEAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23132 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİL ile "YOK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2962 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİL ile BİLE DEĞİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/850 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİL ile BİLE DEĞİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15424 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİL ile/ve HAYIR!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/854 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİL ile OLMAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/851 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİL ile OLMAYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/852 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİL ile/ve/değil/yerine YERİNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8766 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİŞİM:
KİMYASAL
ile/ve/<> FİZİKSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37336 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( * Maddenin molekül yapısı değişir.
* Maddenin görünür yapısı değişir.
* Hem moleküler yapısı, hem de görünür yapısı itibariyle yeni bir madde meydana gelir. [kâğıdın yanması]
* Ortaya çıkan yeni madde, eski durumuna kesinlikle geri dönemez. [Yanan nesneden [kağıttan vs.] arta kalan küllerle yeni bir nesne [kağıt vs.] meydana getirilemez.]
[Örnekler: Yanıcı madde olan hidrojen ve oksijen moleküllerinin tepkimeye girerek; yanıcı olmayan suyun ortaya çıkması. | Kâğıdın yakılması. | Un helvası yapımı. | Mumun yanması. | Demirin paslanması. | Odunun yanması. | Sebzelerin çürümesi.

İLE/VE/<>

Maddenin molekül yapısında değişme meydana gelmez.
Maddenin sadece şekli, görüntüsü değişir.
Sadece görünür yapısı değişen, moleküler yapısı değişim göstermemiş yeni bir madde ortaya çıkar [Suyun buharlaşması]
Ortaya çıkan bu madde, eski durumuna dönebilir.[Buharlaşan suyun, tekrar suya dönüşebilmesi. Bulut ve yağmur]
[Örnekler: Eriyen mumun tekrar donarak tekrar kullanılması. | Kağıdın yırtılması. | Çaydanlıkta bulunan suyun kaynaması ve ortaya çıkan buharın tekrar yoğunlaşarak suya dönüşmesi.] )

- DEĞNEK ile CIRDAVAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35587 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Ucu demirli, uzun, cirit değneği. )

- DEKOVİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40628 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Küçük demiryolu. )

- DELİL ile/ve DAYANAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29186 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DELİL ile/ve GEREKÇE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1336 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DELİL ile/ve İSPAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1335 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Önermeleri, kıyası sağlayacak şekilde düzenlemek. İLE/VE ... )

- DELİL ile/ve/||/<> MÜLHAK DELİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49858 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( … İLE/VE/||/<> 16 delil çeşidi bulunmaktadır. bkz. İslâm Hukuku Nazariyatı - Sava Paşa] )

- DELİL ile/ve SONUÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1337 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Her delilden, her sonuç çıkarılamaz! )

- DELİL değil/yerine/= TUTAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12060 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEMİR ile METAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12989 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEMOKRASİ:
DOĞRUDAN
ile TEMSİLİ ile LİBERAL ile SOSYALİST ile SOSYAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54693 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEYİMLER:
NİTELİKSEL
ile/ve/||/<> YÖNELİMSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52527 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEYSEL ile/ve/değil DENEYİMSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29695 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEYSEL ile/ve/<>/değil/yerine RASTLANTISAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERE ile/ve/<> IĞIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37398 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> Belirli olmayacak kadar yavaş akan su. )

- DERHAL ile HEMEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6905 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERİ ile/ve/değil PUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22462 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... ile/ve/değil SEFAT )

- DERİN DÜŞÜNME ve/<> TAHAMMÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1425 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DESTAN:
YAPAY
ile DOĞAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54667 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEVİMSEL = DYNAMISCH[Alm.] = DYNAMIS TEN[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39261 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEVİR ile TESELSÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1149 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dönme, dönüş. | Aktarılma. | Bir malın mülkiyetini ya da bir mal üzerindeki hakkı bir başkasına geçirme. | Bir görevin birinden bir başkasına geçmesi. | Sürekli ve düzenli değişme, çevrim. | Bir hareket, birbirinin aynı olan ve eşit zamanlarda yapılan başka hareketlerden oluştuğunda hareketlerin her biri ya da bunların yapılması için geçen her zaman aralığı, periyot. | Dolaşma. İLE Zincirleme. | Birbirine bağlı, birbiri ile ilgili şeylerin oluşturduğu dizi, sıra, silsile. | Birden fazla kimsenin bir borçtan dolayı sorumlu olması. )

- DEVLET:
ÖZGÜRLÜK ve/||/<> TUTKU
ve/||/<> GENEL ve/||/<> ÖZEL ve/||/<> NESNEL ve/||/<> ÖZNEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48011 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Devlet, özgürlükle tutkunun, genelle özelin, nesnelle öznelin bireşimini[/tevhîdini] sağlar. [Devlet, sadece, bürokratik ve politik bir örgüt değildir!] )

- DEYİMSEL ile/ve/</değil DENEYİMSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29696 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DISTINCT vs. SPECIAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23295 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DIŞSAL ile/ve/<> TARİHSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45252 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DIŞSAL ile/değil TİNSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49715 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİJİTAL değil/yerine/= SAYISAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38349 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİKİŞ ile TEYEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14006 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Seyrek ve eğreti dikiş. )

- DİKOTOMİ/[İng. DICHOTOMY] değil/yerine/= İKİLİK | İKİLEM/Lİ / İKİLEMSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39415 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40694 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( SÖZLÜ DÜŞÜNME | KAVRAM | ÖNERME | ÇIKARIM | GÖNÜL, YÜREK, KALP | MEKÂN )

- DİL/TÜRKÇE ile GÜNLÜK DİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8523 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİL ile "Dİ:L"[< DEĞİL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53582 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİL ile/ve İLETİŞİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8466 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİL ve SANAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8459 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİL ile/ve/||/<>/= AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8494 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Lâl. İLE/VE/<> Mat. )

- DİL ve/< AKIL ve/< DENEYİM/TECRÜBE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8448 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dil, akıl ve deneyimde temellenir. )

- DİL ile/ve/<>/değil ARAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8470 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİL ile/ve AYNA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8527 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİL ve/||/<> BELLEK ve/||/<> YAŞAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50968 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİL ile/ve BİÇİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8528 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİL ile/ve BİLDİRİŞİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8502 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİL ve/<> BİLİNÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8457 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİL ile/ve/<> BİLİNÇLENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8496 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİL ve/<> BİRLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8450 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİL ile/ve/<> DİL ile/ve/<> DİL[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8440 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ağızdaki, tad alma örgeni/aracı. İLE/VE/<> Konuşma(sesli aktarım/paylaşım) aracı. İLE/VE/<> Gönül/kalp. )

- DİL ile DİLCİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Buğdaygillerde, yaprak ayası ile yaprak kınının birbirinden ayrıldığı yerde bulunan, sivri uclu, küçük, saydam çıkıntı. | Böceklerin ağzında, küçük dilin önünde bulunan bölüm. | Üflemeli çalgılarda ya da org borularında, kamış, tahta ya da metalden, yassı parça. )

- DİL ile/ve DİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8464 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dilini kaybeden, dinini de kaybeder. )
( Who loose the language, loose the religion, either. )

- DİL ve DİN ve MUSİKÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8529 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİL ve/||/<> DİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54819 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( DİL VE DİŞ

“Dişler, tüm organların aynasıdır” sözünü anımsayarak, “Dil neyin aynasıdır?” sorusuna bir yanıt arasak, hepimizin buluşma noktası “ÖZ” olacaktır.

“Dil, özümüzün aynasıdır”

“ÖZ <–> GÖZ <–> SÖZ” bağlantısı, nereden hareket edecek olursak olalım, üzerinde en çok durulması gereken ilişkidir. “Öz”ün üzerine fazla eğilmeye gerek kalmaksızın bizleri nereye ulaştırdığını biliyoruz. “Göz” üzerine de aynı ortak duygu ve düşüncelere sahip olarak, özümüzün kapısı olduğu noktasına ulaşıyoruz. “Söz” ise geçmiş, şimdi ve geleceğin; usumuzun, bilimin, felsefenin ve sanatın; iş ve özel yaşamın ve günlük yaşamdaki tüm sürecin en büyük aracıdır. Simge diliyle “Söz”, yazı diliyle “Söz”, sözün diliyle “Söz”, günlük yaşamımızın, düşünce ve duygularımızın ve tüm ilişkilerimizin aracı “Söz”.

Sevgili Yunus Emre’nin güzel sözü ile...

Keleci[sözü] bilen kişinün yüzünü ağ[ak] ede bir söz,
Sözü pişirip diyenin işini sağ ede bir söz.

Söz ola kese savaşı, söz ola kese başı,
Söz ola ağılı[zehirli] aşı bal ile yağ ede bir söz.
Psikoloji, 3D temelli, “Düşünce, Duygu ve Davranışlar”ımızı anlamaya, incelemeye ve altında yatan nedenleri bulmaya çalışan bir bilim dalıdır. Hiçbiri birbirinden bağımsız olmadığı gibi ayrı ayrı düşünmek de pek olanaklı değildir. Bu doğrultuda, son zamanlarda çok yoğun ilgi gören Sinir Dili Programlaması(SDP ya da NLP), çalışmalarının da en büyük aracı olan söz -ve her bir sözcük- ile, tüm hücrelerimizin ve beynimizin programlanabilmesi yoluyla yaşamımıza katacağı gelişmişliği, derinliği, kolaylığı ve rahatlığı sağlatan bir disiplin. SDP tüm eylemlerimiz ile ağzımızdan çıkan her sözün nasıl ve ne kadar bağlantısının olabileceğini anlatır. Ayağını sürüyerek yürüyen bir kişinin, sözlerinin de ağzından uzata uzata, yayılarak çıktığını görebilirsiniz (ya da tam tersi). Yüzü asık birinin, her ne kadar hoş sözler kullansa bile sesinden psikolojik durumunu anlayabilirsiniz. Aynı bağlantılar dilimiz ve dişimize verdiğimiz önem için de geçerlidir. Diş fırçalama alışkanlığımız ile kullanacağımız sözcüklerin de bağlantısı vardır ve de dile, sözlerimize gösterdiğimiz özen ile diş fırçalama alışkanlığımızın. Dişimizin ne kadar önemli olduğunu biliriz fakat maalesef yeteri kadar özeni göstermeyiz.

Dile ve sözlerimize verdiğimiz önem ve duyarlılığımız nedir? Dilimizin de durumu aynı mı acaba? Aynı mı olmalı? Olmamalı mı? Peki nasıl? Bu durumu ne, kim, nasıl değiştirebilir? Tüm bu sorular ve benzerleri gibi daha birçok soruya verecebileceğimiz yanıt aynıdır! KENDİMİZ!

Yaşamımızda pek dikkat edilmeyen, çok fazla karıştırılan fakat hiçbir zaman karıştırılmaması gereken bazı noktalar vardır. Bunların en çok yaşandığı altı hassas nokta ve şu oniki kavramın da ayrıntılarına sahip olmalı ve önemine çok dikkat etmeliyiz.

- GENEL ile ÖZEL;

- BİRİNCİL OLAN(/Olma[ma]sı Gereken) ile
İKİNCİL OLAN (/Olma[ma]sı Gereken);

- AMAÇ ile ARAÇ;

- SÜREÇ ile SONUÇ (Merkezlilik);

- KURAM(TEORİ) ile UYGULAMA(PRATİK);

- KORGU ile KAYGI


Konuşmalarımız, değerlerimiz ve tutumlarımız bazen Genel’den hareket ederek Özel’e, bazen de Özel’den hareket ederek Genel’e giderek devam eder. Fakat farkında olunması gereken bu ikisinin arasındaki geçiştir. Geçişteki dikkatsizlikler çok büyük sorunlara dönüşebilirler. Konu ve kavramları ele alışımızdaki sıralamada neyin öncelikli olduğu ve olmadığı bilinci, durumun ya da konunun bir Araç mı, Amaç mı? olduğu sorusunun her an farkındalığımızda olması en dikkat edilmesi gereken noktalardandır. Süreç ve Sonuç’un birbirinden ayrı olmadığı, dengeli bir durumda olması, herhangi birinin üzerinde yoğunlaşmama gerekliliği de üzerinde titizlikle durulması gereken noktalardır. Kavram ile uygulamanın arasındaki farkların ve derecelerinin atlanmaması gerekir. Korku ve Kaygı arasındaki farkların (Belirginlik, Şiddet ve Süre) da bilincinde olarak korku ve kaygı yönetiminin elde tutulması, geleceğin olumsuzu “YA … [olursa]” üzerine değil, olumlu gelecek “… [’nın olmasını] İSTİYORUM” üzerinde durulması gerekmektedir.

Doğru, yerinde ve zamanında kullanım için tercih edilebilecek her sözcüğün değeri çok yüksektir. Kişisel ve toplumsal birliğimiz olan sözlükleri daha çok kullanmak, kitap okumak, düşünmek, araştırmak; sözcüklerin, terimlerin günlük hayatımızda, dilimizde yer almasını sağlamak en önemli sorumluluklarımızdandır. Toplumların en büyük serveti dilleri olduğu gibi, kişinin de en büyük değeri ve serveti dilidir.

Dil ile, söz ile başlayan serüvenin çeşitli dönüşümler ile yaşamımızın en büyük parçası ve kaderimize bile dönüşebileceğini vurgulayan şu sözleri sürekli anımsamak gerekir!

Söylediklerinize dikkat edin,
düşüncelere dönüşür...

Düşüncelerinize dikkat edin,
duygularınıza dönüşür...

Duygularınıza dikkat edin,
davranışlarınıza dönüşür...

Davranışlarınıza dikkat edin,
alışkanlıklarınıza dönüşür...

Alışkanlıklarınıza dikkat edin,
değerlerinize dönüşür...

Değerlerinize dikkat edin,
karakterinize dönüşür...

Karakterinize dikkat edin,
Kaderinize dönüşür...
)

- DİL ile/ve DOĞA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8456 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yorumlanmış varolan. VE Verili varolan. )
( Akıl, dil ve doğadır. )

- DİL ile/ve DOĞANIN DİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8541 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğada varolan hiçbir şey yoktur ki, dışsal olarak içsel biçimini göstermesin. )

- DİL ve/<>/= DÜŞÜNCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8447 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Düşünceyi sınırlandırarak gelişir ve kişiyi geliştirir. VE/<>/= Dili geliştirerek gelişir ve kişiyi geliştirir. )
( Birlikte tutmak/birleştirmek gerekiyor. )
( Zihin - Dil, Beyin - El ilişkisi! )
( Dilin tıkandığı yerde düşünce, dili, düşüncenin tıkandığı yerde dil, düşünceyi geliştirir. )
( Dil, düşünceyi, geliştirir de, ketler de. )

- DİL ve/<> DÜŞÜNCE ve/<> KÜLTÜR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8449 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birbirinden ayrılamaz bir bütündür. )

- DİL ile/ve/<>/= DÜŞÜNME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8446 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİL ve/=/||/<>/>/< EDEB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8453 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİL ve/<> EGEMENLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8467 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİL ile/ve/<> FELSEFE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8460 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aklın dilbilgisi. İLE/VE/<> Dilin dilbilgisi. )
( STOACILIK/REVÂKİYE )

- DİL ile/ve GÖSTERGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8491 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİL ile/ve GÜNLÜK/KONUŞULAN DİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8465 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Papua Yeni Gine'de, dünyanın başka herhangi bir yerinde olduğundan daha fazla dil vardır. )
( Dil, dile değmeden, dil öğrenilmez! )

- DİL ve/||/<>/= GÜVENİLİRLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52330 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİL ile/ve/değil/<> HAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30322 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sözcüklerle. İLE/VE/DEĞİL/<> Kendi. )

- DİL ve/<> İLİM ve/<> TEFEKKÜR ve/<> TAKVÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20588 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİL ile KASTANYOLA[İt. < CASTAGNOLA]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54711 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bir çarkın dişlerine takılıp geriye doğru dönmesini önleyen dil. | Akan gemi zincirini sıkarak durdurmak için kullanılan, güverte locasının altına konmuş, hareketli demir kol. )

- DİL ile KAYIŞ DİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55090 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kaba ve çirkin sözler kullanılarak konuşulan dil. )

- DİL ile/ve KÜÇÜK DİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çin'li doktorlar, binlerce yıl öncesinden beri, hastalıkları saptamak için dil inceleme yöntemini kullanıyorlar. Günümüzde de doktorlar, teşhis için hastanın önce dilini muayene etmek istiyor. Dil, çok hızlı bir şekilde yeni hücreler üretir. Eğer gövdenin herhangi bir bölgesinde bir sorun varsa, dili inceleyen doktor bunu anlayabilir.

Çin'li doktorlar, dilin renginde ve görünüşündeki bazı değişikliklerin, bazı hastalıkların habercisi oldukları kanısındalar.

Örneğin, dilin ucundaki değişiklik, bir kalp sorununun habercisidir.

Dilin sağ kenarı, safra kesesiyle ilgili değişiklikleri simgeler.

Sol kenarı ise karaciğerdeki sorunların habercisidir.

Arka kısmı, böbrekler ve bağırsaklarla ilgili sorunları haber verir.

Aynanın karşısına geçin ve dilinizi alıcı gözüyle inceleyin. Size yardımcı olmak için bazı ipuçları verelim:
Dilinizin rengi soluksa, bu, kansızlık[anemi] işaretidir.

Dilin rengi koyu pembe olmuşsa, kan dolaşımında sorun var demektir.

Dilin ucu kırmızıysa kalp yangısı(iltihabı) var demektir.

Dilin kenarları kırmızıysa, alkolik olduğunuz anlaşılır.

Dilin üzerinde beyaz lekeler varsa, soğuk algınlığına işarettir.

Dilin kuruması, menapoz başlangıcını belirtir.

)

- DİL = LANGUAGE[İng.] = LANGUE[Fr.] = SPRACHE[Alm.] = LINGUA[İt.] = LENGUA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39266 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİL ve/<> MANEVİYAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32126 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİL ve/+ MANTIK ve/+ GEOMETRİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48708 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİL ve/||/<> MANTIK ve/||/<> MATEMATİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8462 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... VE/||/<> ... VE/||/<> Kavramı, kavramla göstermek. )

- DİL ile/ve META DİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8463 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİL ve NİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8493 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİL ve ÖZNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8492 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİL ve/||/<> SANAT ve/||/<> AHLÂK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3471 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişilerin, düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek üzere, işaret ya da sözcüklerle yaşadıkları anlaşma. VE/||/<> Kişinin, hem kendine, hem de hemcinslerine yönelik 'iyilik' ülküsüne yaklaşma çabası ile hak-ödev bağlantısı çerçevesinde kurduğu ilişkiler manzumesini ve bunları belirleyen kurallar düzeni. VE/||/<> Yarar kaygısından git gide uzaklaşıp 'güzellik' değerlendirişine, elden geldiğince uygun ürün ortaya koymanın anlamını dışavurmanın yolu yordamıdır. )
( Dilde, mucize olmaz. )

- DİL ve/<> SEYİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8468 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİL ve/<> SEYRÂN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8469 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİL ile/ve/<>/= SİMGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8458 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİL ve/||/<> SÖYLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Toplumsal. VE/||/<> Bireysel. )

- DİL ile/ve/<> SÖZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8452 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİL ve SÖZ/SÖZCÜK:
Ölçü eşikleri.

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25258 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİL ile/ve/||/<> SÖZCÜK/KELİME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8451 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sözcükler, anlamları taşıyan at gibidir. )
( Küçücük bir sözü/kelâmı bile küçümsemeyeceksin! )
( Sözün/Kelâmın değerini bilmek, duymakla olur. )
( Sözcükler işaret eder ama açıklayamazlar. )

- DİL ile/ve TARİH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8455 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Herşeye yayılmış olan en genel temsil. İLE/VE ... )
( Dil, zihin tarafından, zihin için meydana getirilmiştir. )
( Dil, varlığın evidir. )
( Zihin, dili şekillendirir ve dil de zihne şekil verir. )
( Konfüçyüs: "Eğer konuşulan dil doğru değilse, o zaman söylenilen şey, söylenilmek istenen şey olmaz. O zaman, yapılması gereken yapılmaz ve eğer işler yapılmadan kalırsa, maneviyat ve sanat bozulur. O zaman, adâlet, sahtekârlıkla yürür. Eğer bu olursa, kişiler, kendilerini umutsuz bir karmaşanın içinde bulurlar. Bu nedenle, söylenilen şey her şeyden önemlidir ve bu konuda dikkatsizlik yapılmamalıdır." )
( Language is an instrument of the mind. It is made by the mind, for the mind. )

- DİL = TONGUE[İng.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39267 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİL ile/ve TUTARLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8525 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİL ve/< TÜM ÖRGENLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8441 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tüm örgenler dilin peşinden gider. )

- DİL ve ÜRETİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8454 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Toplumları ayakta tutacak ve devam ettirebilecek en önemli iki değer. )
( 21 Aralık, Üretim Günü'dür! [Tabii sadece 21 Aralık değil her gün, her an!] )
( 10 Aralık, Tarımsal Üretim Günü'dür! )

- DİL ile/ve/<>/değil/yerine ÜSLÛB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30612 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Üslûb-u beyân/lisân, aynıyla insan. )

- DİL ile/ve YANSIMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8526 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİL ve/||/<> ZİHİN ve/||/<> YAŞAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35630 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ne ki, dilinde, aynı zihninde; ne ki, zihninde, aynı dilinde! )
( Dil, ne kadar zengin; zihin, o kadar engin. )

- DİLBİLGİSEL ile DİLBİLGİSEL BİÇİMBİRİM ile DİLBİLGİSEL CİNS ile DİLBİLGİSEL DURUM ile DİLBİLGİSEL GÖRÜNÜŞ ile DİLBİLGİSEL KOŞULLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40700 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİLBİLİM ve/>/ve/> DİL ve/>/ve/> TÜMELLER ve/>/ve/> TANIM ve/>/ve/>
ÖNERME
ve/>/ve/> YARGI ve/>/ve/> ÇIKARIM ve/>/ve/> TASIM/KIYAS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16589 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİN:
ÖZNEL
ile/ve/||/<> NESNEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52098 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİN +/+/+ MAL +/+/+ SU +/+/+ GÜÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28108 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİNDAR/DİNDAŞ ile ASHÂB-I NAKL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20109 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Vahyi esas alarak düşünen herkes. )

- DİNSEL ile/ve/değil/yerine DİLSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31980 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sınırlayıcı olabilir. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Birleştirici, buluşturucu, uzlaştırıcı[dır]. )

- DİREK ile HATIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Duvarı sağlamlaştırmak için konulan direkler. )

- DİRİL ile DİRİL[Alm. < DRILL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36321 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( DİRİKSEL. Diri/canlı ile ilgili, diriler üzerinde olan. İLE Şilte yüzü ya da gömlek yapmaya yarayan, pamuklu bir kumaş. )

- DİSİPLİN ile KONTROL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28699 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİŞİ ÖRGEN, PİSTİL/UZV-İ TE'NÎS = PISTIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13314 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİŞİL ile/değil/yerine ANAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48965 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİYALEKTİK ile/değil KURGUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15794 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİZİSEL ile DİZİMSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( PARADIGMA ile SYNTAGMA )

- DOĞA:
SOMUT
ile/ve/||/<> ÖZSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50761 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞA:
VAROLUŞSAL
ile/ve GÖRÜNGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29702 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞA ile/ve POTANSİYEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12631 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞAL VE ZORUNLU ile DOĞAL AMA ZORUNLU DEĞİL ile NE DOĞAL, NE ZORUNLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2398 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğal Hal'de, "Ben şuyum, ben oyum" yoktur. )
( There is no 'I am this', 'I am that', in the natural state. )

- DOĞAL/TABİÎ SİSTEM = KAİDE-İ TABÎÎYE = SYSTÈME NATUREL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13143 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞAL ile ALIŞILMIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2392 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğanıza yabancı olan her şeyin terk edilmesi ve reddedilmesi yeterlidir. )
( Alışılmış olana tutunduğunuz sürece keşif gerçekleşemez. )
( Doğanıza yabancı olan her şeyin terk edilmesi ve reddedilmesi yeterlidir. )
( Alışılmış olana tutunduğunuz sürece keşif gerçekleşemez. )

- DOĞAL ile/ve/değil DOĞADAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2395 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğal olanda, kişinin tedbirinin ve iradesinin etkisi olamaz. )

- DOĞAL ile/ve/değil/yerine/||/<>/< DOĞAYA UYUMLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51436 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞAL ile MEŞRÛ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2394 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞAL ile/ve/değil OLAĞAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2393 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞAL ile/ve/değil OLAĞAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12644 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞAL ile/ve/<>/değil ZORUNLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2396 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞAN/ATMACA ile MUYMUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46429 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Atmaca ve doğana benzeyen bir tür yırtıcı kuş. )

- DOĞANIN/NESNELERİN OKUNMASINDA:
DİL
ile/ve/<> MATEMATİK ile/ve/<> İLİŞKİSEL ile/ve/<> DİL-MATEMATİK KESİŞİMİNDEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36517 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞRU YOL ile/ve/= KOLAY YOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4707 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞRU ile/ve/<> TÜMEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36914 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞRUSAL ile ÇEVRİMSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7915 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞRUSAL ile DAİRESEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7914 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOKTRİNEL ile/<> DİDAKTİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46159 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOKTRİNEL ile/ve OTORİTER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15082 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOLAYLAMA ile MECÂZ-I MÜRSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54659 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOSE vs. LEVEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24144 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOSTA VİSÂL ve MUTMAİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32702 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOYGU/RIZK:
BOL
ile/ve/<>/değil/yerine BEREKETLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29788 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÖNEN ile/ve/değil DAİRESEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/402 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/DEĞİL Konumsal/vaz'î. )

- DRAFT vs. BILL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50329 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tasarı, poliçe, çek. İLE Yasa tasarısı. )

- DUAL değil/yerine/= İKİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41586 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUDAK, DUDAKSI PETAL = ŞEFE = LÈVRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13288 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUHÛL ile DÜHÜL[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17297 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İçeri/içine girme. İLE Davul. )

- DURAĞAN ile HANTAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14342 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DURUM/HAL ve/<>/|| GENİŞ/GELECEK ZAMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30335 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYGU:
İÇSEL
ile/ve/||/<>/> YOL GÖSTERİCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51816 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYGU:
İŞLEVSİZ
ile/değil/yerine/>< İŞLEVSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51789 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Atmalı. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Bütünleşmeli. )

- DUYGULAR:
BİRİNCİL
ile/ve/||/<> İKİNCİL ile/ve/||/<> ARACI/YARDIMCI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51719 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYGULARA BAŞVURMA SAÇMA(LIK)LARI/SAFSATALARI:
TEHDİT
ile/ve/||/<> DUYGU ile/ve/||/<> ÖNYARGILI DİL ile/ve/||/<> MAZERET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34770 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYGUSAL = HİSSÎ = SENTIMENTAL[İng., Fr.] = SENTIMENTAL, EMPFINDSAM[Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39285 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYGUSAL ile/ve/||/<>/> SEZGİSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51820 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYU ve/+ AKIL ve/+ HADS ve/+ MATEMATİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4501 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYU ve/||/<> DUYGU ve/||/<> AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4500 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Akıl eleştiri kaldırır, duygu/vicdan kaldırmaz. )
( Duygular bilgilerle ters orantılıdır. Ne kadar az biliş varsa o kadar savunuş vardır. )
( ZİHİN: İç duyuların toplam adı. )
( DUYU: (DIŞ DUYULAR) İNTİBÂ/İZLENİM/MÜŞAHEDÂT ve DUYGU: (İÇ DUYULAR) ANLAM-DEĞER, MANEVİYAT/VİCDÂNİYAT, (AHLÂK, DİN, ESTETİK) [ ZİHİN/İHSAS/MAHSUSAT ] ve AKIL: AKLİYÂT/MÜDRİKÂT, TÜMELLER-FORMLAR, BİLGİ(TANIM + YARGI + TASAVVUR + TASDİK) [ İDRAK ] )
( Sadece duyulara verilen yanıtlar/karşılıklar, kişiyi sakatlar. VE/||/<> Sadece duygulara verilen yanıtlar/karşılıklar, kişiyi köreltir. VE/||/<> Sadece akla verilen yanıtlar/karşılıklar, kişiyi ketler. )
( Sadece duyulara verilen yanıtlar/karşılıklar, kişiyi hayvanileştirir. VE/||/<> Sadece duygulara verilen yanıtlar/karşılıklar, kişiyi mistikleştirir. VE/||/<> Sadece akla verilen yanıtlar/karşılıklar, kişiyi vahşileştirir. )
( ... VE/||/<> Karanlık. VE/||/<> Aydınlık. )

- DUYU ile HAYAL ile AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4502 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Biriyle uğraşan zihin/kişi, öteki ikisiyle uğraşamaz. [Çivi çakmak. İLE Sevgiliyi düşünmek. İLE Matematik yapmak.] )
( Kişileri birleştiren, [ortak] hayalleridir. [aklın olabildiğince devrede olanları/tutulanları ile tabii!] )

- DUYU ile/ve/||/<>/> ZİHİN ile/ve/||/<>/> AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49487 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Çırak". İLE/VE/||/<>/> "Kalfa". İLE/VE/||/<>/> "Usta". )

- DUYULAR'DA:
MEKANİK
ile/ve/<> KİMYASAL ile/ve/<> TERMAL ile/ve/<> ELEKTROMANYETİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5328 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYUSAL = HİSSÎ = SENSITIVE[İng.] = SENSITIF[Fr.] = SENSITIV, EMPFINDLICH[Alm.] = SENSITIVO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39288 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYUSAL ile/ve/<> USSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35903 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Geçici. İLE/VE/<> Kalıcı. )

- DÜDÜK ile/ve/değil KAVAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13679 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- düldül ile Düldül
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20923 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Hz. Ali'nin atı. )

- DÜNYA ve/ TÜRKİYE ve/ İSTANBUL ve/ FATİH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18874 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gövde. VE Yüz. VE Göz. VE Gönül. )

- DÜSTÛR değil/yerine/= KURAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40766 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KANUN, KAİDE, KURAL )

- DÜŞ/RÜYÂ ile HAYAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/895 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Rüya görmekte olduğunuzu gerçekten anlamadınız. Tutsaklığın özü de budur - gerçek ile gerçek olmayanı birbirine karıştırmak. )
( Rüya gördüğünüzü anladığınız anda, uyanacaksınız. Fakat anlamazsınız çünkü rüyanın devam etmesini istersiniz. )
( Sorununuz rüya değil, rüyanın bir kısmından hoşlanıp bir kısmından hoşlanmamaktır. )
( Bir gün gelecek, rüyanın sona ermesini tüm aklınız ve gönlünüzle özleyeceksiniz ve bunun bedeli her ne olursa ödemeye istekli olacaksınız. )
( Rüya, gündüz yaşadığının gece hapşırmasıdır. )
( Bir kişi, yılda 1.500 kadar rüya görür. )
( )

- DÜŞLEM = HAYAL = FANTASY[İng.] = FANTAISIE[Fr.] = EINBILDUNG, PHANTASIE[Alm.] = PHANTASIA[Lat., Yun.] = FANTASÍA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39291 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNCE DÖNEMLERİNDE:
"BÜYÜSEL"
ile/ve/değil/yerine/||/<>/> (")DİNSEL(") ile/ve/değil/yerine/||/<>/> BİLİMSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52927 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Onbinlerce yıldır. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/> Sekizbin yıldır. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/> Birkaç yüzyıldır. )

- DÜŞÜNCE/İNANÇ/İDEAL ile/ve/<> KİŞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4773 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bazen ancak bir düşünce/inanç/ideal için herkesten vazgeçebilirsin, bazen de ancak bir kişi için tüm düşünce/inanç/ideallerinden! )

- DÜŞÜNCE ve/<> DUYGU ve/<> DAVRANIŞ/TUTUM ve/<> DENEYİM ve/<> DEĞER ve/<> DİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1375 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Akıl[doğru bağ/lar] ve ilim ile yapılandırılır. İLE/VE/||/<> Çeşitli fizyolojik ve psikolojik isteklerle ve eğlencelerle doyurulur. İLE/VE/||/<> Çalışarak, iş yaparak, kazanarak ve kazandırarak dengelenir. İLE/VE/||/<> ... İLE/VE/||/<> ... )
( Düşünceler, duygulardan önce gelir. )
( %80 ile/ve/||/<> %20 ile/ve/||/<> ... ile/ve/||/<> ... ile/ve/||/<> ... )
( Duygu yok fakat [çeşitli oranlarda/yoğunluklarda] etkisi olabilir. İLE/VE/||/<> Düşünce var. İLE/VE/||/<> Düşünce ve duygu var. İLE/VE/||/<> Öncenin, kendimizin ve başkalarının düşünceleri var. İLE/VE/||/<> Tümü var. )
( Saniyelerde. İLE/VE/||/<> Milisaniyelerde. İLE/VE/||/<> ... İLE/VE/||/<> ... İLE/VE/||/<> ... )

- DÜŞÜNCE = FİKİR, MİSAL = IDEA[İng.] = IDÉE[Fr.] = IDEE[Alm.] = IDEA < IDEIN[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39408 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNME ile/ve/<> DİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Düşünme, sözcüklerle gerçekleşmez. İLE/VE/<> Düşünme, sözcükleri kullanır! )
( Beyin-el ilişkisi ve zihin-dil ilişkisi sürekli akılda tutulmalı! )
( Bir şey ki, söylemesen de olur! SÖYLEME! )
( Düşünme/düşünce, dil kullanımıdır. )
( Kişi, dilinin ardında gizlidir. )
( İNTÂK[< NUTK]: Dile getirme, söyletme. | Akledilen şeyleri idrak etmek. )
( Türk dilinin kökenlerini araştırmanın birinci koşulu sağlıklı bir dil felsefesi bilgisi edinmek, bu felsefenin ışığında yürümeyi bilmek, araştırılan sorunlara bu felsefenin yöntemiyle yaklaşmaktır.

Bir topluluğun dilinde, o topluluğun yaşama anlayışını, yaşama biçimini, olaylara, doğaya bakışını yansıtmayan sözcüklerin hepsi yabancı kökenlidir.

Kavramlarının üretirken somuttan soyuta yönelmeyi başaramayan bir toplumun dilinde soyut varlıkları içeren sözcüklerin bulunması bir olasılıktan öteye geçemez.

Bir toplumun düşünce ortamında bulunmayan şeyin kavramı da yoktur.

Kavramlar düşünsel içeriklerin taşıyıcısıdır.

Dilcinin bilge olması kaçınılmazdır.

Dilin gerçeğini ancak bilge dilci kavrayabilir.

Bir aydın başka dillerden aldığı kavramlarla düşünemez, üretemez, ancak aktarır, bellekten belleğe gönderir.

Doğal yapısı ağacın yetişmesine elverişli olmayan bir ülkede orman ürünleriyle ilgili kavramlar üretilebilir mi? Kişi bilmediği bir nesneye bildiği bir adı verebilir mi?

Düşünsel alanda yeri olmayan bir kavram içeriğinin sözcüğe girmesi sözkonusu değildir.

Soyut varlıklar üretemeyen bir topluluğun dilinde soyutu yansıtan kavramın yeri yoktur.

Anlamsal içerik, o sözcüğü konuşan topluluğun düşünsel çevresiyle bağlantılıdır.

Bir dille konuşup yazmak o dili bilmek değildir, önemli olan o dille düşünmek, üretmek, düşünsel bir alan yaratmaktır.

Dilin yüzeysel özellklerine bakarak kökenine inmeye çalışmak yanıltıcıdır, saptırıcıdır. Kökte bulunmayan anlamı sözcükte aramak da dil bilincinden yoksunluk demektir.

Dilin ayakta durmasını, yaşamasını, yayılmasını sağlayan yazıdır.

Dil insanla, insan dille vardır.

Dili yaşatan, geçmişten geleceğe taşıyan yazıdır. )

- DÜŞÜNMEK/TAHAYYÜL ile/ve DÜŞÜNEMEMEK/TAHAYYÜL (BİLE) EDEMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1404 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bazı şeyler hayal edilebilir fakat bazı şeyleri ne düşünmek, ne hayal edebilmek bile söz konusu değildir. )

- DÜŞÜNSEL ile/ve/<> MANTIKSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1426 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNSEL ile/ve MANTIKSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16611 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNSEL ile/ve/||/<>/> SEZGİSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51821 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNSEL ile/ve/||/<> UZAMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51921 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNÜLMEMİŞ KABUL yerine DÜŞÜNÜLMÜŞ BEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2825 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- E-CEL değil ECEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11787 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- E-MAIL yerine E-POSTA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11360 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EACH/EVERY vs. ALL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23145 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EASY vs. PRACTICAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23500 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EBCEL ile EBCER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17304 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İri yapılı adam. İLE Büyük ve çıkık karınlı adam. )

- EBREŞ[ABRÂŞ ya da EBRAS değil!]/BARAS/BERAS[Ar.] ile/ya da ŞELEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5535 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gövdedeki beyaz lekeler, sam lekeleri. İLE Gövdedeki renkli lekeler. | İskorbüt.[< Fr. < Lat. < Rus. C vitamini eksikliği nedeniyle dermansızlık, zayıflık ve dişetlerinin yangısı gibi belirtilerle kendini gösteren hastalık.] )

- ECEL ile/ve/||/<>/> AMEL ile/ve/||/<>/> EMEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50689 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ECEL ve RIZK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19943 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ecel, iki türlüdür:
* Ecel-i Kazâ
* Ecel-i Müsemmâ (Zamanı belirlenmiş ölüm) )
( Kişiler, ana rahmine, çoğunlukla gece düşerler. Düştükleri saatte doğar, o saatte de ölürler. Bu, Ecel-i müsemmâ'dır. )

- ECONOMIC vs. ECONOMICAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23708 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EDEB ve/<>/= DİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3238 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EDEB ve/<>/> İMAN ve/<>/> İLİM ve/<>/> AMEL ve/<>/> İHLÂS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33435 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EDEB ile/ve USÛL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9399 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EDEP ve/||/<>/< AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişinin, aklı kadar edebi; edebi kadar da ederi vardır. )

- EDİLGİN = MÜNFAİL = PASSIVE[İng.] = PASSIF[Fr.] = PASSIV[Alm.] = PASSIVUS[Lat.] = PASIVO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39296 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EDİM = FİİL, AMEL = ACT[İng.] = ACTE[Fr.] = AKT[Alm.] = ACTUS[Lat.] = ENERGEIA[Yun.] = ACTO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39298 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EDİMSEL/LİK = BİLFİİL = ACTUAL/ITY[İng.] = ACTUEL/ITÉ[Fr.] = AKTUELL, WIRKLICHKEIT[Alm.] = ACTUALITAS[Lat.] = EFECTIVO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39299 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EF'ÂL ve/<> AHVÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31962 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eylemler/fiiller. VE/<> Haller. )

- EF'AL ile/ve AMEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20033 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EF'AL ile AMEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28251 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EF'Î-İ MÜCELCEL ile EF'Î-İ MÜNAKKAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22937 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çıngıraklı yılan. İLE Alaca derili engerek yılanı. )

- EFDAL ile/ve EKMEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19981 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EFDAL ile HAYIR/LI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19980 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bu varken buna bakılmaz anlamında kullanılır. )

- EFEMİNE ile METROSEKSÜEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6502 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EFSANE ile MASAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15921 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EGEMENLİK:
İÇ
ile/ve/||/<> DIŞ ile/ve/||/<> EVRENSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EGOİST/HODBİN[Fars.] değil/yerine/= BENCİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12081 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EGZAMA[Yun.] değil/yerine/= MAYASIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36442 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birdenbire ortaya çıkarak gelişen kızartı, kaşınma, sulanma, kabuk bağlama gibi doku bozukluklarıyla belirginleşen bir deri sayrılığı. )

- EGZOTİK[Fr.] değil/yerine/= YABANCIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45546 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uzak, yabancı ülkelerle ilgili, bu ülkelerden getirilmiş. )

- EĞİLİM = TEMAYÜL = INCLINATION[İng., Fr.] = NEIGUNG, ZUNEIGUNG[Alm.] = PROPENSIO, INCLINATIO[Lat.] = INCLINACIÓN[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39300 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EHL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40803 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( SÂHİP, MÂLİK, MUTASARRIF OLAN | USTA, BECERİKLİ | EŞLERDEN HER BİRİ )

- EHL-İ DİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40805 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gönül ehli. [Sözcük/leri kullanmadan durumunu/halini yansıtan.] )

- EHL-İ DİL ile/ve/>/değil/yerine GÖNÜL EHLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6066 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EHLİYETE, KISMÎ/TAM ENGEL OLABİLECEKLER:
CİNNET
ile/ve/||/<> SAĞIRLIK ile/ve/||/<> UNUTMA(NİSYAN) ile/ve/||/<> UYKU ile/ve/||/<> SARA ile/ve/||/<> HASTALIK(MARAZ) ile/ve/||/<> SAKATLIK(MALÛLİYET) ile/ve/||/<> BUNAMA(ATEH) ile/ve/||/<> CEHİL ile/ve/||/<> SARHOŞLUK(SEKİR) ile/ve/||/<> HAFİFLİK(HEZEL) ile/ve/||/<> İSRAF ile/ve/||/<> ESÂRET ile/ve/||/<> ENGEL(ZECİR) ile/ve/||/<> YOLCULUK(SEYAHAT)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49926 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EHVEN ile EFDAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EK ile/ve/değil İKİNCİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34514 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EKİZDE(FOTOĞRAFTA):
ANALOG
ile/ve/||/<>/> DİJİTAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54531 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Analog ve Dijital Bilgi ve Deneyimleri - Ersin Alok

Anadolu'da, Tanrıların Doğuşu - Ersin Alok )

- EKMEL ve EŞREF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20605 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EKONOMİDE:
DOĞRUSAL
ile/değil/yerine/> GERİDÖNÜŞÜMLÜ ile/değil/yerine/> DÖNGÜSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53240 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )
( Al > Yap > Kullan > Çöpe at

İLE/DEĞİL/YERİNE/>

Al > Yap > Kullan > Geri dönüştür > Çöpe at

İLE/DEĞİL/YERİNE/>

Al > Yap > Kullan > Tamir et / Tekrar kullan > Geri dönüştür/döndür > Yap > Kullan > Tamir et / Tekrar kullan )

- EKSİBE[Ar.] değil/yerine/= KUMUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36455 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EL ve SOFRA ve KAPI ile/ve/<> DİL ve GÖZ ve BEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31632 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Açık tut! İLE/VE/<> Kapalı tut! )
( BAŞIN SELÂMETE ERER
BAŞIN, ELİN BİR DURDUR! )

- EL-BURHÂN ile CEDEL ile HATÂBE(T) ile ŞİİR ile MUĞÂLATA/SAFSATA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16711 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İspat. Kesin sonuç olmak amacıyla kesinlik taşıyan öncüllerden oluşturulan kıyas. İLE Diyalektik. Yaygın olarak bilinen önermelerden oluşan kıyas. İLE Retorik. Güvene bağlı olarak kabullenilen(makbûlât) önermelerden oluşan kıyas. İLE Poetik. İnsan ruhunu mutluluğa ya da mutsuzluğa yöneltici etkisi olan önermelerden oluşan kıyas. İLE Sofistik. Gerçeğe benzer ya da yaygınlık kazanmış yalan ya da kuruntudan oluşan önermelerden oluşan kıyas. )
( Safsata Türleri )

- EL ile/ve/< BAŞ PARMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5447 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Parmakları ve eli, el yapan, başparmaktır, başparmağın işlevselliğidir. )

- EL ve/<>/||/hem de BEYİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5268 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gövdenin tüm kısımlarınınkine nispetle el derisi en dengeli olanıdır, el derisinde, en dengeli olan avuçiçi derisidir. Sonra, sırasıyla parmakların derisi ve onlardan da işaret parmağının derisi ve son olarak en dengeli olan işaret parmağının uc kemiğinin derisidir. Bundan dolayıdır ki, işaret parmağının ve öteki parmakların ucları duyu idraki için en iyi örgenlerdir. )
( Eller, beynin uzantısıdır. )
( Ne edersen elinle, o da gider seninle. )
( MAN-: El ile [MANUSCRIPT, MANİVELA] )
( Zihninizde ne varsa, elinize o vurur. )
( )
( AMBIDEXTRUS: İki elini de kullanabilme. )

- EL ile/ve DİL ile/ve GÖZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5441 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 3 "KALEM" )

- EL ile/ve DİL ile/ve KALP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19378 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EL ve/||/<> DUDAKLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31794 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eller, zihnin/beynin uzantısıdır. VE/||/<> Kişi/kişi, iki dudağında saklıdır.[1- Ne girmeyeceğini[Beslenme!]; 2- Ne çıkmayacağını[dilini/sözünü!] bilmelidir!] )

- EL ile/ve/değil EŞİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25166 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EL ile/değil/yerine/>< EV
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45112 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yaralar. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Sarmalar. )

- EL ve GÖZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5440 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( COVID-19 relief for businesses Message: Hi, Due to the current economic crisis, we're on a mission to help businesses. If you could benefit from having more visitors on your website, we can help you immediately: https://keywordtraffic.top/up/?=farklar.net Because of COVID-19, we're offering a completely free trial, with the option to receive an additional 5,000-30,000 targeted visitors per month if you decide to keep going. Katie Dematto Targeted Visitor Specialist Keyword Traffic Club 410 E Santa Clara Street Unit #814 San Jose, CA 95113 If you are unintersted in this type of marketing: https://keywordtraffic.top/unsubscribe.php/?site=farklar.net )

- EL = KİŞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EL ve/<> TÜM ÖRGENLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31448 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ELBİSE/LİBAS ile/değil HÜLLE/HAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21100 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( LİBAS/ELBİSE/İBLİS )
( Hem saklar/perdeler, hem de gösterir. )
( TEBLİS: Yanıltıcı. )

- ELECTRIC vs. ELECTRICAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24868 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ELEM ile/>< EMEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1805 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişi, ya elem ya da emel içinde sürdürür yaşamı/nı. )

- ELEM ile/ve EMEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19789 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ELİF:
GÖVDE
değil AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46304 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ELLIPTICAL değil/yerine/= SÖBÜCÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38601 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EMEL ile TÛLE EMEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1807 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EMİR ile/ve/değil/<> ENGEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7460 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EMPATİ:
BİLİŞSEL
ile/ve/||/<>/> DUYGUSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51705 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EMSAL ile/ve/||/<> HABERCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54313 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EMSÂL ile NUMUNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9382 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BENZER ile ÖRNEK )

- EN CAHİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40866 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BİLDİĞİNİ EN DOĞRU KABUL EDEN )
( CEHL-İ MİK'AB )

- EN ÇEVRECİ OTEL:
KANDALAMA HOTEL

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32845 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sri Lanka'nın Dambulla kasabasında bulunan otel, Sri Lanka'lı mimar Jeffrey Baova'nın, doğayı bozmamak üzere büyük özen göster(il)mesiyle, otelin yapımı sırasında, inşaata dozer sokulmadan ve hiç ağaç kesilmeden tamamlanmıştır. İnşaat, doğanın izin verdiği ölçüde ve yönde ilerlemiş. Bu yüzden, otelin görünümü, düzgün bir geometriye sahip değildir. Koridorlar, doğanın çizgisinde, zikzaklı bir şekilde sürmektedir.

Otelin atık suları, arıtıldıktan sonra, kapalı devre kullanılmaktadır. Yemek artıkları ise her gün civardaki çiftliklere gönderilmektedir.[Otel, bu uygulamayla, iki yıl üst üste çevre ödülü de almıştır.][Tebrikler ve teşekkürler!!!] )

- EN DERİN GÖL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40835 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BAYKAL GÖLÜ [1645 m.] [400 metrede oksijen bulunmaktadır.] )

- ENCÜMEN/KOMİTE/KOMİSYON değil/yerine/= YARKURUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45648 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Meclis ya da herhangi bir kurultayda, bazı konuları inceleyerek, varılan sonuçları tartışılmak için genel kurula getirmekle görevli, üyeler arasından oluşturulan altkurul. )

- ENGEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27408 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENGEL ile BESLENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7017 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENGEL ile/ve ÇENGEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4675 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENGEL değil/yerine/>< DEVRİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36093 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Boş konuşan kişiler arasında, dilsizlik(susmak), engel değil devrimdir. )

- ENGEL ile/ve KESİNTİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4670 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENGEL ile/ve MÜHÜR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4673 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENGEL ile/ve PEKENT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12749 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Geçit vermeyen doğal engel. )
( ... İLE Kolayca geçit vermeyen, aşılması çok güç doğal engel. )

- ENGEL ile PERDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4674 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Engeller yaratmayabilirsiniz. )
( Engeller aşılabilir. )
( Engellerin en yıldırıcısı kişinin kendidir. )
( Engeller bir ölçüde kalktığında, O, bir anda içinize doğar. )
( Onu tümüyle alın! Buradadır, istemeniz yeter. Fakat istemezsiniz. İsteseniz bile almazsınız. Almanızı engelleyen nedir, onu bulun. )
( Obstacles can be overcome. )
( You can avoid creating obstacles.
It will dawn on you suddenly, when the obstacles are removed to some extent.
Take the whole of it! It is here for the asking. But you do not ask. Even when you ask, you do not take. Find out what prevents you from taking. )

- ENGEL ile SANSÜR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7018 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENGEL ile/ve TUZAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4672 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENGEL ile/ve ZAHMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4676 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENGELLİLER:
GÖVDESEL
ile/ve/ne yazık ki/||/<> DUYUSAL ile/ve/ne yazık ki/||/<> İŞİTME ile/ve/ne yazık ki/||/<> KONUŞMA ile/ve/ne yazık ki/||/<>
ZİHİNSEL
ile/ve/ne yazık ki/||/<> GEÇİCİ ile/ve/ne yazık ki/||/<> YAŞLILAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49950 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENTEL ile ENTELEKTÜEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENTELEKHEIA = KEMÂL-İ EVVEL = ENTELECHY[İng.] = ENTÉLÉCHIE[Fr.] = ENTELECHIE[Alm.] = ENTELEKHEIA[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39306 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENTELLEKTÜEL ile/ve/değil/yerine AYDIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30518 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Bilgiyi/düşünceyi] Tüketen. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Üreten. )

- ENTENTION vs. AIM/PURPOSE/GOAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24545 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENTERNASYONAL değil/yerine/= ULUSLARARASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EPHEMERAL vs. PERISHABLE vs. PROVISIONAL vs. TOPICAL vs. TRANSIENT vs. TRANSITIONAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24872 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EQUIPOTENTIAL değil/yerine/= EŞGİZİLGÜÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38619 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ERDEM:
EĞİTİMLE
ile/ve/||/<>/< ALIŞKANLIKLARLA ile/ve/||/<>/< DOĞAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50754 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ERGON/OMİK değil/yerine/= İŞLEV/SEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52303 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ERİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41003 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( MASCULINE )

- ERİL ile/ve DİŞİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13085 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yaprağı daha küçük olur. Meyve vermez. İLE/VE Yaprağı erile göre daha büyük olur. Meyve verir. )

- ESARETİN BEDELİ(SHAWSHANK REDEMPTION) ile/ve/||/<>/> LA CASA DE PAPEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55138 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İLE/VE/||/<>/> )

- ESÎL ile ESÎL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17385 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uzun, dolgun ve parlak yüz. | Doğru şey. İLE Şerefli ve otoriter kişi. )

- ESKİ DİL ile TEMEL DİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8714 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞ GÖNDERİM ile EŞ GÖNDERİMSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41010 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( CO-REFERENCE vs. CO-REFERENTIAL )

- EŞGAL ile L
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11146 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞ ile/ve/<> EHİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5884 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İyi eş, ötekini, "çantada keklik" görmez. Başkalarıyla birlikteyken, kendine özenen ama eşiyle baş başayken yeterince özenmeyen eş, "ötekini çantada keklik" "görmeye" başlamış demektir. Ötekine karşı (bakımına, görünüşüne, duruşuna) özen göstermemek, ötekini etkilemeye ve ara sıra -yani sık sık- yeniden elde etmeye çalışmamak, ilişkinin zeminini dinamitlemekle birdir. İlişki, sürekli yenilik ve tazelikle beslenmesi gereken canlı bir varlıktır. Onu, kendi haline ya da ötekinin insafına bırakmak, güçsüz düşüp ölmesini seyretmekle birdir.

İyi eş, ilişkisini, yaşamın öteki parçalarından önde tutar. Herkesin işi, gücü, kariyeri, evi, anası, babası, tamir edilecek eşyası, ödenecek faturası var. Bunlar, kimseyi ayrıcalıklı kılmaz. Hayat memat konularını, ilişkisine dayanarak ya da sürekli sırasını kaydırarak halletmeye çalışan eş, ilişkiyi öldürür. İyi eş, yaşam konularından, ilişkisini beslemeye çalışan ve ilişkisinden güç alan eştir.

İyi eş, ötekinin gereksinimlerini anlamaya ve karşılamaya isteklidir. Kediler, çiçekler ve çocuklar gereksinimlerini önceden ifade edemezler. İfade edebildiklerinde, iş işten çoktan geçmiş olur. Bu yüzden, varolanların gereksinimleri, önceden sezilmeli ve zamanında ilgilenilmelidir. Yoksa ölürler. İyi eş; ilgi, özen, şefkat gereksinimlerini önceden sezmeye istekli ve bunların söylenmesine gerek bırakmadan karşılamaya hevesli eştir.

İyi eş, ne zaman hareket etmek, ne zaman durmak gerektiğini bilir. Bazen yaşamda ve ilişkide, bize bırakılsa asla öyle yapmayacağımız işleri yapmakla, bazen de bizim için yapılmasında hiç de sakınca olmayan ama deneyim kabımızda olmayan durumlarla karşı karşıya kalırız. Esneklik gösterip yeni koşullara uyum sağlamayla, olduğu gibi durup etrafı kendine göre şekillendirme arasındaki çizgiyi koruyabilen eş, iyi eştir.

İyi eş, kendine değer verir. Yokluk üzerinden aşk, kendi eksiğini, ötekinin "tamlığından", tamamlamaya çalışmak demektir. Varlık üzerinden aşk ise "olmuş" bir benliği, ötekiyle birlikte daha da zenginleştirmektir. Kendilik değerini, öteki üzerinden tamamlamaya çalışan eş, bunun sonucunda, hayal kırıklığına uğrayacaktır. İlişkideki kişilerin birbirini geliştirip büyütmesi ne kadar zenginleştiriciyse, birinin, öteki üzerinden tamamlanması o kadar fakirleştiricidir. Yokluk üzerinden âşık olandan, iyi eş çıkmaz.

İyi eş, zihnindeki bir ideali değil, olduğu haliyle ötekini sever. Kusursuz âşık arayan, aşksız kalacaktır. Bir süre idare etse bile her türlü idealleştirme, günün birinde hayal kırıklığı olarak dönecektir. Gerçek kişi, kusurlu, mantıksız ve fevri olabilir. Aklıyla değil, duygularıyla karar verebilir. İnatçıdır ve sözünden dönmeyi beceremeyecek kadar boş gururludur. Tıpkı, sizin ve benim gibi.

İyi eş, değiştiremeyeceği şeyleri sevmeyi (ya da vazgeçmeyi) bilir. Pek çok öğretiye göre en büyük bilgelik, kişinin neyi değiştirip neyi değiştiremeyeceğini bilmesidir. Eğer eşinizin boyundan, bazı huyundan, bazı alışkanlıklarından pek de memnun değilseniz, ya bunlarla beraber olmayı öğreneceksiniz ya da bu ilişkiyi sürdürmeyeceksiniz. Buradaki öğrenme, kesinlikle tahammül etmeyle karıştırılmamalı. Tahammül, er ya da geç patlayacak bir bombadır. Eğer farklı bir şeyi sevebilme beceriniz varsa, bu becerinizden bu "değişmeyecek" özellikleri sevmeyi öğrenmekte yararların. Yok eğer bunlara tahammül etmekte olduğunuzu hissederseniz, derhal yolunuzu değiştirin. Ne dikene dokunun, ne de gülü incitin.

İyi eş, ötekine açıktır. Nasıl ki, öteki, "ideal" değil "gerçek" bir insansa, ilişkideki kişi olarak biz de ideal değiliz. Hedef bu olabilir. Çıtayı düşürmek gerekmez. Ama çıtanın bulunduğu yerle olduğumuz yer arasındaki mesafeyi iyi belirlemek ve bunu açıkça ortaya koymak, ilişkinin sürmesi için olmazsa olmaz koşuldur. Yoksa, yaşamımız "-mış gibi" oyunuyla geçer. Bu da çok enerji ve çok tahammül gerektirir. Yani er ya da geç patlar. Açıklık, pek çok stres kaynağının ve iletişim kopukluğunun kökünü kurutan, sağlam bir ilâçtır.

İyi eş, zamanı iyi geçirmek için uğraşır ve kötü zamanlara birlikte direnmeyi bilir. İyi eş, iyi zaman geçirmek ve zamanı iyi geçirmek için fırsatların, ayağına gelmesini beklemez. Fırsat yaratır. Kötü zamanlar ise, iyi eş için, birlikte öğrenme, büyüme ve güçlenme zamanlarıdır. Dahası, yaşamı ve birbirini daha iyi tanıma ve yakınlaşma fırsatlarıdır.

İyi eş, ötekinin, kendine nasıl davranmasını istiyorsa, ona, öyle davranır. Almanın, vermekten çok daha kolay olduğu bir dünyada, ötekine denk ve eşit davranmak, gerçekten ciddi çaba ister. Ama ötekinin yerine kendini koyabilmek, empati yapabilmek, önden sezebilmek; bunları isteyebilmenin, bunları elde edebilmenin -koşulu değil ama- karşılığı. İyi eş, koşul sürmeyen ama karşılığın ne olduğunu bilen eştir. )

- EŞDEĞERLİ = MUADİL = EQUIVALENT[İng.] = ÉQUIVALENT[Fr.] = ÄQUÏVALENT[Alm.] = AEQUIVALENS[Lat.] = EQUIVALENTE[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39319 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞGEÇERLİ = MUADİL = EQUIPOLLENT[İng.] = ÉQUIPOLLENT[Fr.] = ÄQUIPOLLENT[Alm.] = AEQUIPOLLENS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39322 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞHEL ile EŞHER[< ŞEHÎR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17402 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Koyun gözlü, elâ gözlü adam, kırmızı ile karışık koyu mavi, elâ.[dişili/müennes ŞEHLÂ] İLE En/pek ünlü, çok iyi tanınmış. )

- EŞYA ile MAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14317 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ETKEN = ÂMİL = FACTOR[İng., İsp.] = FACTEUR[Fr.] = FAKTOR[Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39327 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ETKİ ile/ve BEDEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2365 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ETKİ ile/ve/<> KONTROL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1468 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ETKİN = FAAL = ACTIVE[İng.] = ACTIF[Fr.] = AKTIV[Alm.] = ACTIVO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39331 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ETKİNLİK/FİİL ile/ve DAVRANIŞ ile/ve EYLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4627 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İş üretir. Durumu değiştirmektir. İLE/VE Psişik durumların dışavurumu. İLE/VE Bilinçli, amaçlı etkinlik. )

- ETMEN = ÅMİL = AGENT[İng., Fr.] = AGENS, DAS WIRKENDE[Alm.] = AGENS[Lat.] = AGENTE[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39333 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVCEL ile EVCER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17416 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çok korkak. İLE Çok çekingen. )

- EVCİL ile/ve/değil/<> İNSANCIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48264 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVRENSEL AKIL ile/ve/<> BİREYSEL AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29802 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVRENSEL ile KÜRESEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1004 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVRENSEL ile KÜRESEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14901 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVRENSEL ile/ve ORTAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1005 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVRENSEL ile ORTAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14902 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVRENSEL ile/ve/değil/yerine PAYLAŞILAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1008 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVRENSEL ile/ve/değil/yerine PAYLAŞILAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14904 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVRENSEL ile/değil TÜMEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54336 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVRENSEL = UNIVERSAL[İng., Alm.] = GÉNÉRALE[Fr.] = UNIVERSALIS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39338 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVRİM:
DİRİMSEL
ile/değil TARİHSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54552 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVRİM = TEKÂMÜL = EVOLUTION[İng.] = ÉVOLUTION[Fr.] = ENTWICKLUNG, EVOLUTION[Alm.] = EVOLUTIO[Lat.] = EVOLUCIÓN[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39341 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVVEL ile/ve ÂHİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bâtın. İLE/VE Zâhir. )

- EXTERIOR vs. EXTERNAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23718 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EYLEM/FİİL ile/ve ETKİNLİK/FAALİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4625 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tek. İLE/VE Çok. )
( Somut. İLE/VE Soyut. )
( Fizikteki simgesi: S )

- EYLEM/FİİL ve/> KEMÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4628 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EYLEM = FİİL = ACTION, ACTIVITY[İng.] = ACTION[Fr.] = AKTION, HANDLUNG[Alm.] = ACTION[Lat.] = ACCIÓN[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39342 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EYTİŞİM/DİYALEKTİK:
DOĞAL
ile/ve/||/<> TARİHSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51005 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EYTİŞİM = FENN-İ MÜNAZARA, İLMİ- CEDEL, İLM-İ HİLAF Ü CEDEL = DIALECTIC[İng.] = DIALECTIQUE[Fr.] = DIALEKTIK[Alm.] = DIALEKTIKE[Yun.] = DIALECTO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39344 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EYTİŞİMSEL ile/ve/değil/||/<> KURGUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52208 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EZEL ile EZELL[< ZELÎL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17428 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Başlangıcı olmayan geçmiş zaman, öncesizlik. İLE Daha/pek/çok aşağılık kişi. )

- EZEL ile KADÎM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20271 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EZHEL ile EZHER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17430 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Pek dalgın ve unutkan. Gaflette çok bulunan. İLE Pek beyaz, güzel ve parlak. )

- EZOTERİK RİTÜEL ile/ve/<> DİNSEL RİTÜEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33475 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İçselliği geliştirici. İLE/VE/<> Dışsallaştırıcı. )

- FAAL FİİL ve AYNEL FİİL ve LÂ'MEL FİİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( SAĞDAN SOLA!: Birinci/baştaki harf. VE İkinci/ortadaki harf. VE Üçüncü/sondaki harf. )
( VEZİN - MEVZUN )

- FABL değil/yerine/= ÖYKÜNCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12103 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FADL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41051 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( DÜNYADA RIZK, ÂHİRETTE CENNET )

- FAHRî değil/yerine/= ONURSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12104 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FAİL ile ÂMİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FÂİL ile FÂİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41055 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İŞLEYEN, YAPAN, EDEN ile ETKİLİ/TE'SİRLİ )

- FAİL ve KÂBİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2819 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FAİL ile MEF'UL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19829 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Etken, müessir. İLE Edilgen, müteessir. )

- FAKİR[Ar.] değil/yerine/= YOKSUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12106 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FALAFEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41059 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kızarmış soğanlı nohut ezmesi. [Lübnan mutfağı mezelerinden] )

- FARE ile/ve GERBİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22364 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FARK-I EVVEL ile FARK-I SÂNÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19931 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FARKLI ile/ve ÖZEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2234 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FARZ-I MAHAL değil FARZIMUHAL(OLMAYACAK ŞEY YA!)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11861 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FASİD ile BÂTIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FASL-VASL ile/ve HAŞR-NEŞR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9301 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FÂZIL değil/yerine/= ERDEMLİ KİŞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41075 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FEHM ile/ve AKIL ile/ve İLLET ile/ve HİKMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15955 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kavram. İLE/VE Bağlam. İLE/VE Neden/içsel. İLE/VE Dışsal. )

- FELSEFE:
ELEŞTİREL
ile/ve/<> YARATICI ile/ve/<> ETKİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37816 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FELSEFE/KAVRAM ANSİKLOPEDİSİNDE:
ARİSTOTELES
ile/ve HEGEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15019 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FELSEFE ile/ve/<> DİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15023 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dilin dilbilgisi. İLE/VE/<> Aklın dilbilgisi. )

- FELSEFE ile/ve KURAMSAL/TEORİK AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15032 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FELSEFÎ ile/ve BİLİMSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15135 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( An. Cairos. İLE/VE Zaman. Chronos. )

- FELSEFÎ ile/ve/değil/yerine/||/<>/< KAVRAMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15107 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FELSEFÎ ile/değil/yerine YORUMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9099 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FELSEFİ yerine YORUMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11439 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FELSEFİ değil YORUMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11633 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FENAFİŞŞEYH ile FENAFİRRESUL ile FENAFİLLÂH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19724 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FEODAL < VIEH[Alm.][:
Mal = Davar]

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35778 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FERDÎ değil/yerine/= BİREYSEL/KİŞİSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12118 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FES ve PÜSKÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20861 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dönüşümü, kalbi(tekallübü) simgeler. Kırmızıdır. VE Saçağı tek değildir, çok saçaklıdır. Tek kişiye değil, herkese yönelik olduğunu ifade eder. )

- FESTİVAL değil/değil/yerine/= ŞENLİK/ŞÖLEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12120 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FESTİVAL ile/değil TURNUVA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29872 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FETİH:
İŞGAL
değil AÇMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30929 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FIRSATÇI/ÇIKARCI ile/değil KÂMİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31684 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİBRİL değil/yerine/= İPLİKÇİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38575 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİİL-İ TAACCÜB EVVEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15005 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİİL/FAİL ile AMEL/ÂMİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28250 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİİL ile/ve AMEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4629 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİİL ile/ve DAVRANIŞ ile/ve EYLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16033 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İş üretir. Durumu değiştirmektir. İLE/VE Psişik durumların dışavurumu. İLE/VE Bilinçli, amaçlı etkinlik. )

- FİİL değil/yerine/= EDİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38278 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİİL ile ESMÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32755 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Rubûbiyet. İLE Ulûhiyet. )

- FİİL ile EYLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11253 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİİL değil/yerine/= EYLEM/EDİM; YÜKLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12122 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİİL ve/> HAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20039 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hal oluşturur. VE/> Anlam oluşturur. )

- FİİL ile/ve İNFİAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16694 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİKR-İ ÂNÎ ile SÜRAT-İ İNTİKAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20544 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tefekkür. İLE İlham. [Gayret+Yetenek] )

- FİKRÎ değil/yerine/= DÜŞÜNSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52068 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİL ile KİNCER[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22029 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Büyük fil. )
( EFYÂL/FÜYÛL[Ar. < FÎL]: Filler. [bilinen büyük hayvanlar] )

- FİL ile/<> SUİKASTÇI BÖCEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48372 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİLMDE:
BELGESEL
ile/ve/||/<>/> KURGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51033 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİNAL değil/yerine/= SON, BİTİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38374 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİNAL değil/yerine/= SON/LAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12126 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİSSÜR ile/ve/||/<> FİSTÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45125 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİTİL ile ŞAMA[Ar. ŞEMA]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47540 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bal mumuna ya da parafine batırılmış fitil. )

- FİZYOLOJİK ile FİZİKSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9683 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FOLİKÜL = SİMÂR-I CERÂBÎYE = FOLLICULE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13347 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FONETİK:
DİLBİLİMSEL
ile/ve/||/<> GENEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50905 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FONETİK[Fr. < Yun.] değil/yerine/= SESBİLGİSİ | SESÇİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FOOD THAT SHOULD BE / SHOULDN'T BE EATEN AT A MEAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23577 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FORMAL vs. OFFICIAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24889 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FORMEL değil/yerine SÛRÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9666 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FOTOĞRAF ile TEMSİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14749 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FOTONLAR:
SERBEST
ile/ve/<> BAĞIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32680 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FOTOSENTEZDE ETMENLER:
BİTKİSEL
ile/ve/||/<> ÇEVRESEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51958 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- FRAGMAN/TAL yerine PARÇA GÖRÜNTÜ/LER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11402 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FRANZ ANTON MESMER ve/||/<> JOSEF BREUER ve/||/<> PHILIP PINEL ve/||/<> JEAN MARTIN CHARCOT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51723 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FULL değil/yerine/= DOLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38382 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GAL ile/ve GAS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14955 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GAVS-I URÛC ile/ve/<> GAVS-I NÜZÛL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19248 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ORTADA: HATT-I İSTİVÂ )

- GAY vs. TRANSVESTITE vs. TRANSEXUAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23551 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GAYR değil/yerine AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52229 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GAYRET ile/ve TAHSİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20425 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişiden. İLE/VE Allah'tan. )

- GAYRET ve/<> TEVEKKÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20427 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GECELERİ BİSİKLETTE:
SİYAH
ile MAVİ ile KIRMIZI ile SARI ile BEYAZ ile YEŞİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51039 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Görünmez. İLE 17 m.'ye kadar. İLE 24 m.'ye kadar. İLE 37 m.'ye kadar. İLE 55 m.'ye kadar. İLE 130 m.'ye kadar. )

- GEÇİCİ ile/ve/değil ÖZEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34334 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEÇİRİMLİ / BİRLEŞİMSEL ile/>< GEÇİRİMSİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41170 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GELENEKSEL ENTELLEKTÜEL ile/ve/<> ORGANİK ENTELLEKTÜEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37234 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Öğretmenler, yöneticiler vb. İLE/VE/<> Kurum, sınıf, küme vb. )

- GELENEKSEL ile/ve/değil/yerine/||/<> KAVRAMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35403 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GELİŞİGÜZEL ile/ve/değil/yerine/||/<>/>< KENDİNCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51725 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GENEL <> ÖZEL ile/ve/değil/yerine BİÇİM <> ÖZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31986 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GENEL ile/ve/değil/yerine/||/<> "AĞIRLIKLI"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48598 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GENEL ile BASMAKALIP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/509 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GENEL ile/ve/yerine/değil ÇEŞİTLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/507 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GENEL ile DÜZENLİ/SÜREKLİ GENEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/502 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GENEL ile/ve EVRENSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/496 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Somutta çeşitlilik. )

- GENEL ile/ve EVRENSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15138 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GENEL ile GELENEKSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/505 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GENEL ile GENELDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/500 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GENEL ile/ve GENİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/503 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GENEL ile GERÇEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/493 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GENEL ile/ve/değil/<> KABUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31581 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GENEL ile/ve KAPSAYICI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/508 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GENEL ile/ve/değil MİLLÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/504 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GENEL ile/ve/değil OLAĞAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/499 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GENEL ile/ve ORTAKLAŞA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/506 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GENEL ile ÖZEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/492 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Beyan. İLE/VE/<> Örnek. )
( Zıtlar vardır fakat zıtlık yoktur. )
( Hastalık "yoktur", hasta vardır. )
( Bazen ve/ya da bazı durumlarda/koşullarda, bir ilke için "herkesten", bazen de bir kişi/insan için tüm ilkeler("imiz")den vazgeçebilmeliyizdir/vazgeçmeliyizdir! )

- GENEL ile/ve TEMEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/498 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uzlaşım. İLE/VE Zorunluluk. )

- GENEL ile TÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/494 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GENEL ile/ve TÜMEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/495 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vahdet. İLE/VE Ahad. )
( Zorunluluk yoktur/olmaz! İLE/VE Zorunluluk vardır, aranır ve/veya bulunmak zorundadır. )

- GENEL = UMUMÎ = GENERAL[İng., İsp.] = GÉNÉRAL[Fr.] = ALLGEMEIN[Alm.] = GENERALIS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39350 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GENELLEME ile/ve/<>/|| KABUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30370 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GENERAL vs. IN GENERAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24003 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GENERAL vs. REAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23099 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GENERAL vs. REGULAR/CONTINUAL GENERAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23102 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GENERAL vs. UNIVERSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23101 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GENETİK ile/değil GELENEKSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5082 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GENZEL ve/||/<> GENZEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36882 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Genizle ilgili. | Genizden çıkarılan (selen), genizsi. VE/||/<> Genizden konuşan, hımhım. )

- GERÇEK ile HAYAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2893 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEREKEN ile BEDEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28324 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEREKSİNİM/LER:
DİRİMSEL
ile/ve/||/<>/> ZİHİNSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sınırlı. İLE/VE/||/<>/> Sınırsız. )

- GEREKSİNİMLER ve İLİŞKİLER SIRADÜZENİ:
DİRİMSEL
ve/||/<>/> BİLİŞSEL ve/||/<>/> DAVRANIŞSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49149 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEVŞEK ile BOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29148 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEYİK ile/ve ÇİTAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22178 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Benekli geyik. )

- GEYİK ile/ve KANÇİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22186 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GİDİMLİ AKIL ile VİCDÂNİ AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15862 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( TAAKKUL ile .. )

- GİLGAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41194 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( REENKARNASYON [Geleneksel Kabala'da] )

- GİYECEK ile ÇUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36053 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Genellikle kıldan yapılma, kaba dokuma. )

- GİZLİ ile/ve/değil/yerine KİŞİYE ÖZEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1767 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25716 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GONDOL ile/değil PEREME[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44704 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL Gondola benzeyen bir kayık. )

- GORİL ile ORANGUTAN[< (Malayca), ORANG: İnsan. UTAN: Orman.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22208 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ekvator bölgesinde ormanlarda yaşar. Maymunların en iri ve en güçlü olanıdır. İLE Sumatra ve Borneo'da yaşar. İnsana benzer. )
( Dişilleri ve genç olanları ağaçlarda, eriller ve gümüşsırt(silverback) denilenleri yerde uyumayı tercih eder. )
( Goriller, yüzemez. )
( ... İLE Yavrularının annesini/bölgesini terk etmesi belirli donanımları edinmesiyle ya da edinmeleri için en az 9 yıl gerektirir. [200 çeşit meyveyi/otu ayırd edebilmelilerdir] )
( ... İLE 50 yıl kadar yaşayabilirler. )
( 48 kromozomları vardır. [İnsandan 2 fazla] )
( Goril ile Orangutan )
( ... İLE Erilleri, dişillerine oranla, 2 kat daha iridir. )

- GÖDEL ile/ve/||/<> MAXWELL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52070 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖKADALAR/GALAKSİLER'DE:
SIRIUS
ile/ve/< POLLUX ile/ve/< ARCTURUS ile/ve/< RIGEL ile/ve/< ALDEBARAN ile/ve/< BETELGEUSE ile/ve/< ANTARES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12674 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖKÇÜL ile GÖKÇÜL/GÖKSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36961 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Maviye çalan renk, mavimsi. İLE Gökle ilgili. )

- GÖKSEL ile/ve/||/<> UZAYSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48606 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖL ile BATAKLIK/ÇÖKEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12905 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖL ile BÜRKE/BİRKE[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12906 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Ufak göl. )

- GÖL ile/ve DENİZKULAĞI/LAGÜN[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12904 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Denizden bir resifle ayrılmış göl. )

- GÖL ile GÖLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12911 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖL ile/ve/değil/<> İRKİNTİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37843 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/DEĞİL/<> Su birikintisi. )

- GÖL ile KOROLEV GÖLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51202 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dünyada. İLE Mars'ta. )
( ... İLE 82 km. genişliğindeki dev kraterin, 4 milyar yıl önce, suyun bol olduğu zamanlarda oluştuğu öngörülüyor. )

- GÖL ile ZİFT GÖLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31667 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Trinidad Tobago'da bulunan bu gölden, ham petrol ve bitum fay hattından sızarak neredeyse sonsuz bir asfalt havuzu ve kendine özgü bir ekosistem oluşmuştur. )

- GÖMÜT[Alm.] = GÖNÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39361 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖNÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41224 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İLÂHİ GÖRÜNÜŞÜN MEKÂNI(TECELLİGÂH'I İLÂHİ) | KALP GÖZÜ | FUAD )

- GÖNÜL:
İNSAN-I KÂMİL
ve/||/<>/> SIR-I HAKK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54947 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖNÜL ve/=/<> HAKİKAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30162 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖRELİ ile/ve/||/<> İLİŞKİSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51051 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖREV ile/ve ROL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9311 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖRÜ:
BÜTÜNSEL
ile/ve/=/||/<> TANRISAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32535 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖRÜNTÜ ile GÖRSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52705 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖSTERİMSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41230 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( DEICTIC )

- GÖVDESEL ile GÖVDE BAĞIMLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52520 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖZ ve/||/<>/>/< AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36625 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Göz, odur ki; dağın arkasını göre! VE/||/<>/>/< Akıl, odur ki; başına geleni/geleceği bile! )

- GÖZ ile/ve/=/<> KİŞİLİK/AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36112 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÛL ile GÛL[Fars.] ile GULL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17505 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hortlak, şeytan, karakoncolos.[GÛL-İ BEYÂBÂNÎ: Gulyabani.] İLE Ahmak, bön, safdil. İLE Suçlunun boynuna ve bileklerine geçirilen demir halka, pranga. )

- GUSÛL ile/ve/||/<>/< USÛL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54903 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Usûlsüz, gusûl olmaz. )

- GÜÇ/KUVVET | BÜYÜKLÜKLER:
SKALER
ile/ve/||/<> VEKTÖREL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51343 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜDÜ:
ZİHİNSEL
ile/ve/||/<> FİZYOLOJİK ile/ve/||/<> TOPLUMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49502 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜDÜSEL ile DUYGUSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1250 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜL ile "KIRIK GÜL"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54128 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Mezar taşlarında kırık bir gül varsa o mezar, genç yaşta ölmüş bir kıza ait olduğunu gösterir. )
( )

- GÜL ile ÇİN GÜLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31836 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜL ile GÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11194 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çiçeklere verilen genel ad. İLE En güzel çiçeğe[çiçek olan güle] verilen ad. )
( Cins ad. İLE Özel ad. )
( Genel. İLE Özel. )

- GÜL ile/<> NİLÜFER(LOTUS)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36940 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dikenlikte. İLE/<> Bataklıkta. )

- GÜN-AY-YIL ile AY-GÜN-YIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27907 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜNCEL ile ÇAĞDAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51137 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜNCEL = FİİLİ = ACTUAL[İng.] = ACTUEL[Fr.] = AKTUELL[Alm.] = REAL[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜNDEM ile/ve/<> GÜNCEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28520 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜNEY KORE ve/<> SEUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32891 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... VE/<> Güney Kore'nin başkenti. )
( Türk Şehitliği, Birleşmiş Milletler bölgesinde, güneydeki liman kenti Pusan'dadır. )
( ... VE/<> Han Irmağı, kenti, ikiye bölmektedir. )
( Budist tapınaklarında, her sabah saat 06:00'da, 10:00'da ve 18:00'de, 4 ayrı davul çalınır. Bunlardan ilk 3'ü, sırası ile hava, su ve karadaki canlılar içindir ve sonuncu vuruş ise tüm evren içindir. )
( Tekvando'nun anavatanıdır. )

- GÜNLÜK DİL ile HUKUK DİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8532 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜPGÜZEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10470 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜREŞ'TE:
ŞAHİN
ile/ve/<> FİL ile/ve/<> ASLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [güreşçiye verilen unvan] 5 rakibini yenen. İLE/VE/<> 7 rakibini yenen. İLE/VE/<> Tüm rakiplerini yenen.
[Moğolistan'da, 1921'den beri, Temmuz ayında kutlanan ve "Naadam" olarak adlandırılan ulusal bayramın üç ana etkinliğinden biri de güreştir.] )

- GÜREŞ ve/||/<> KAFAKOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53942 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... VE/||/<> Güreşte bir oyun türü. )

- GÜVENİLİR ...:
YOL
ile/ve/||/<> BAĞ/İP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48482 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜZEL ile/ve/değil "HAVALI"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5821 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜZEL ile/ve/değil AHSEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6641 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/DEĞİL Güzellerin güzeli. | Kaybedilemeyecek derecede güzellik. )

- GÜZEL ile/ve/değil DİKKAT ÇEKİCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5823 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Güzel ol, âşık bol! )

- GÜZEL ile/ve/değil ETKİLEYİCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5825 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tümüyle güzellik yoktur! Her zaman, 1 [ya da 2 yanı] baskındır/etkiler ve ona göre ilgi görür. )

- GÜZEL = GÖZ-EL = BEAUTIFUL[İng.] = BEAU[Fr.] = SCHÖN[Alm.] = KALOS[Yun.] = HERMESO/SA, BELLO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39383 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜZEL ile HOŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6638 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜZELLİK ile/ve/hem de AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6652 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Güzellik ondur, dokuzu don-dur. )
( Güzele kırk günde doyulur, iyi huyluya kırk yılda doyulmaz. )
( Güzel bürünür, çirkin görünür. )

- HÂBİL ile HABÎL ile Hâbîl
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17514 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Büyücü, sihirbaz, efsuncu. İLE Tuzak. | Yiğit. İLE Hz. Âdem'in oğullarından birinin adı.[Kâbil'in kardeşi] )

- HACEL ile HACER[çoğ. AHCÂR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17523 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Utanma, utanıp şaşırma. İLE Taş. )

- HACI ile BEDEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20093 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Başkasının adına ve masrafıyla hacca giden. )

- HACÎL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41298 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( UTANMIŞ, UTANCINDAN YÜZÜ KIZARMIŞ )

- HACÎL ile HACÎL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17524 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Üç ayağı beyaz olan at. İLE Utanmış, utancından yüzü kızarmış. )

- HADÎS-İ KUTSÎ ile/ve HADÎS-İ MÜRSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20322 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ma'nâ Allah'ın, söz Hz. Muhammed'in. İLE Hz. Muhammed'den duyulduğu söylenilen söz. )

- HADÎS-İ MÜRSEL ile/ve HADÎS-İ SAHİH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20323 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hz. Muhammed'den duyulduğu söylenilen söz. İLE Râvîsi sağlam olan hadisler. )

- HÂHUT ile/ve İNSAN-I KÂMİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19629 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAİL[Ar.] değil/yerine ENGEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37063 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAKİKATE YOL ile/ve/<> HAKİKATTE YOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37798 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vardır. İLE/VE/<> Yoktur. )

- HAKLARIMIZIN ANIMSATILMASINDA:
"SARKITMA"
değil/>< ANINDA/DERHAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49379 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAL ile/ve AN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/950 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAL ile/ve AN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19769 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAL ve/< ÂSÂN[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9393 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Durum. VE/< Kolaylık. )

- HAL ile/ve/< DİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19768 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Her dille karışıktır hal dili. )
( Herkes kendi halini iyi bilir ve kendi halini söyler. )
( Tasavvuf ve hâl, kelâmın bittiği yerde başlar. )
( Tasavvuf âlemi, ilme değil, hâle sığar. )
( Yerini beğenen hapı yutmuştur. Sürekli düşer. )
( Dilden sonra hâl başlar. )

- HAL ile/ve HAKK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19774 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Peygamber ve büyük kişilerin halleri, ardından gelenlere yardımda bulunabilmelidir. )

- HÂL ile HAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10179 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Durum. İLE Sebze-Meyve toptan satış yeri. )

- HAL ile HÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11199 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Pazar yeri; Çözme. İLE Durum, vaziyet. )

- HAL ile HAL ile HAL[Fr. < Cerm.] ile HAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37075 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların ya da taşıdığı niteliklerin tümü, durum. | Davranış. | Şimdiki zaman, içinde yaşanılan zaman. | Güç, kuvvet, takat. | Kötü durum, sıkıntı, dert. İLE Genellikle üstü kapalı pazaryeri. İLE Çözme, çözülme eritme, karışık bir sorunun içinden çıkma, sonuca varma. İLE Tahttan indirme. )

- HAL ve/<>/< HALÎM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33430 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAL ile/ve HAVA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/952 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAL ile/ve HAVA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19772 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAL <> HULÛL <> MAHAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16767 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAL ve/> MAHAL ve/> TAHALLÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29752 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAL ile MAKAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/951 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÂL ile MAKAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19770 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Geçici. İLE Kalıcı. )
( Her bireye bakma, kişilerin hallerine bak. Hangisinin hâli kâmilse ona bak. )
( Seni kaldır, beni kaldır! O hali yakalayalım! )
( Bizim için ne din, ne mezhep, ne millet var, yekpâre bir hâl. )

- HAL ile MECAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1041 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAL ile/ve MELEKE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/953 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Geçici. İLE/VE Kalıcı. )

- HÂL ve/> TEMKİN ve/> SÜKÛN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4645 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HALEF değil/yerine/= ARDIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38279 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HALEL ile/değil/yerine/>< HELÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9541 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HALİFE ile/ve KUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20151 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HALÎL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41325 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HALİL ve DUHÛL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37555 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HALÎL ile HALÎL[çoğ. AHİLLÂ, HULLÂN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17563 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Koca, zevç. İLE Samimi.[dost] | Hz. İbrahim. )

- HALİL < TAHALLÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32279 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HALL ile HALL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17548 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çözme, çözülme, karışık bir sorunun içinden çıkma, karar verip sonuca varma. | Eritme. | Çözümleme/tahlil/analiz. İLE Sirke. )

- HALLÂL ile HALLÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17568 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çözen, çâre bulan, halleden. İLE Sirke yapan kişi. )

- HAMILTON ve/||/<>/> MAXWELL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50929 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HARDAL ile AKHARDAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Turpgillerden, deriyi yakıcı nitelikte olan ve tohumu, tıpta kullanılan, tadı acı bir bitki. | Bu tohumun toz durumuna getirilmiş ya da sirke ile karıştırarak yapılmış macunu. İLE Hekimlikte, iç sürdürücü olarak kullanılan hardal türlerinden biri. )

- HARDAL ile HARDALA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17590 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sofrada kullanılan. İLE Hardal tanesi. )

- HAREKET:
DOĞAL
ile/ve/||/<> ZORLAMALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50709 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAREKET:
GÖRELİ
ile/ve/<> BAĞIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33269 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAREKET:
SABİT HIZLA DÜZ ÇİZGİDE
ile DAİRESEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50633 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAREKET ile/ve FİİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15754 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAREKET ile İNTİKAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15752 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HARIL HARIL ile HALDIR HALDIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10213 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HARİM[Ar.] değil/yerine KUTSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37122 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Girilmesi, yabancıya yasak olan, kutsal tutulan, korunulan yer. )

- HASBÜN-ALLAH VE Nİ-MEL-VEKÎL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41358 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BİZE ALLAH YETER, O HER İŞİMİZİ GÜZEL YAPAR )

- HASEN[Ar.] değil/yerine/= GÜZEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41362 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HASIL ile HÂSIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11202 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ekin. İLE Olan, ortaya çıkan. )

- HASIL ile HÂSIL[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37130 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yeni başak tutmaya başlamış ekin. İLE Olan, ortaya çıkan, görünen. )

- HASRET ile/ve HAYAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6768 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Öldürür." İLE/VE "Diriltir." )

- HASTAHANE ve OKUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18884 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HASTALIK ile/ve/değil/yerine HAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5636 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAŞIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41365 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dokumacılıkta kullanılan, unlu ya da çirişli sıvı. [ÇİRİŞ ile ABCDEF ( Çirişotunun kökünün öğütülmesiyle yapılan ve su ile karıştırılarak tutkal gibi kullanılan, esmer, sarı bir toz.] )

- HAT ile/ve/> SATH ile/ve/> ŞEKİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18864 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tek boyut. İLE/VE/> İki boyutlu. İLE/VE/> Üç boyutlu. )

- HATA ile/ve/||/<>/> İHLÂL ile/ve/||/<>/> İKRAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49056 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HATA ile/ve/değil İHMAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2669 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAVL = TÂKAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAVUZ ile/ve SERSEBİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16427 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYAL ve "HESAP"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/907 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYÂL değil/yerine/= DÜŞ(LEM)/SAYIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12163 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYAL ile GERÇEKLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/909 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kusursuzdur. İLE "Kusurludur." )
( "Paris". İLE Bitlis. )

- HAYAL ile/ve/> HAYAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31787 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYAL ile/ve/değil/yerine HEDEF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29737 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Eylem. )

- HAYAL ve HEYECAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/908 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYAL ile/ve/değil/yerine/<> MÂNÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33433 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYAL ile/ve/||/<>/> OLANAKLI ile/ve/||/<>/> GERÇEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51852 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Konuşuyorsak. İLE/VE/||/<>/> Öngörüyorsak. İLE/VE/||/<>/> Planlıyorsak. )

- HAYAL ile/ve/değil TAHMİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/906 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYAL ile VEHİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9535 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYAL ile VEHİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20006 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYAL ile VEHİM/FACULTE ESTIMATIVE[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYALÎ yerine İMGESEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11350 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYATÎ/SURVIVAL[İng.] değil/yerine YAŞAMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31449 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYIR ile/ve DEĞİL ile/ve YOK ile/ve HİÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4724 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hiç, yoktan iyidir. )

- HAYSÜ:
TALİL
ile TAKYİD ile ITLAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16881 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYY b. YAKZAN(AYIK) = İNSAN - İBN TUFEYL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4833 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYYÂL ile HAYYÂL[< HAYL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17640 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hileci, dalavereci. İLE At yetiştiren, at terbiyecisi. )

- HAZİNE ile/ve/<> SUAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1060 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sandık. İLE/VE/<> Anahtar. )
( Dışarıda. İLE/VE/<> Sende. )

- HAZÛL ile HAZÛR[< HAZER]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17648 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kimsesiz, yardımsız kalarak herşeyden mahrum sürünme. İLE Çok çekingen/dikkatli. )

- HEALTHY vs. HEALTHFUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24901 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HEGEL ile/ve/||/<> FEUERBACH ile/ve/||/<> MARX
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51160 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kant'ın takipçisi ve geliştiricisi. İLE/VE/||/<>/> Hegel'in öğrencisi ve Marx'ın öncüsü/hocası. İLE/VE/||/<>/> Hegel'in takipçi ve geliştiricisi. Feuerbach'ın öğrencisi. )

- HEGEL ve HZ. MUHMAMMED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31364 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bireşimi(tevhidi), felsefede bulan, en yetkin filozof. VE Tevhidi bilen ve sunan peygamber. )

- HEGEL ile/ve/=/||/<>/< PLATON GİBİ DAVRANAN ARİSTOTELES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52495 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HELÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41408 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( DİNİN HÜKÜMLERİ BAKIMINDAN KULLANILABİLEN | HARAM OLMAYAN )

- HELÂL ile CAİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20511 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HELÂL ile/ve HARAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20507 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Helâl damlar, haram akar. )

- HELÂL ile/ve HELÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20508 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HELÂL ve/= RIZÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20510 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HELÂL ile TAYYİP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20509 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HEM-DİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41413 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( DÜŞÜNCELERİ, YÜREKLERİ BİR OLAN, GÖNÜLDEŞ )

- HER BABAYİĞİDİN HARCI DEĞİL ile HER BABAYİĞİDİN KÂRI DEĞİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29697 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HEVES ile/değil/yerine İDEAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45065 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yetersiz zihinlerde. İLE/DEĞİL/YERİNE Yetkin zihinlerde. )

- HEYET[Ar.] değil/yerine/= KURUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47239 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HEYKEL ile KOLOSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54354 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Büyük boyutlu ve masif mimari ögeleri ve heykelleri niteler. )

- HEYKEL ile/ve/değil MOZOLE[Fr. < Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32416 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HEYKEL ile PIETA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14753 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kucağında, ölü İsa Mesih'i tutan Meryem Ana heykeli. )

- HEYKEL ile/ve TORS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14774 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Gövde heykeli. )

- HEYÛLA ve/<> SÛRET ve/<> ŞEKİL ve/<> NİTELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29804 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HISTORIC vs. HISTORICAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24904 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİDROFİL ile HİDROFİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37351 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sucul. İLE Suböceği. )

- HİDROKSİL ile/ve/<> HİDROKSİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37283 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir madenle birleştiği zaman hidroksit yapan atom grubu. İLE/VE/<> Bir maden üzerine suyun etkisiyle, yani bir hidroksil grubu ile bir madenin kaynaşmasından oluşan bileşik. )

- HİDROSEL ile/ve/||/<> VARİKOSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39139 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİKMET ve/||/<> DENGE/İTİDAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37987 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİLÂL değil/yerine/= YENİAY/AYÇA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12170 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİLM >< CEHL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25335 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİPNOZ UYGULAMALARINDA:
GELENEKSEL
ile/ve/||/<>/> MODERN ile/ve/||/<>/> M. H. ERICKSON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51447 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİPNOZ:
BİREYSEL
ile/ve/||/<> ÖBEK(GRUP) ile/ve/||/<> KENDİ KENDİNE(AUTO) ile/ve/||/<> BAŞKASI ARACILIĞIYLA ile/ve/||/<> YOL ile/ve/||/<> TOPLUMSAL ile/ve/||/<> SİYASAL REKLÂM AMACIYLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49489 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİPNOZDA, KİŞİNİN ...:
TELKİN ALIP ALMAMASI
ile/ve/||/<>/> NARKOZ ile/ve/||/<>/> KATELEPSİ ile/ve/||/<>/> LATERJİ ile/ve/||/<>/> SOMNAMBUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49629 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HONA ile/ve BURÇİN/MARAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22180 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eril geyik. İLE/VE Dişil geyik. )

- HOŞGÖRÜ ile/ve TAHAMMÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3792 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HOTEL ile APART HOTEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14171 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HOTEL ile HOSTEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14169 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HOTEL ile PANSİYON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14170 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HOWL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41465 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ulumak. )

- HÖL ile HÖLLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37382 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yaşlık, nem. İLE Bazı yerlerde, bebeklerin altına, bez yerine konulan toprak. )

- HULÛL ile DUHÛL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9511 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HULÛL ile HULÛL[< HALL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17681 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gelip çatma. | Girme. | Yanaşma. | Geçme. İLE Sirkeler. | Sirkede bulunan kurtçuklar. )

- HULÛL ile/ve İTTİHÂD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9510 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HULÛL ile/değil TAHALLÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32303 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Haramdır. İLE/DEĞİL Helâldir. )
( Hz. İbrahim, tahallül ve halildir. )

- HUSÛL değil/yerine/= ÜREME, TÜREME, MEYDANA ÇIKIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41501 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HUY ile/ve HAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20331 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hay âlemine, huy âleminden geçilir. )

- HÜCCET ile DELİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9542 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÜSUL ile/ve KUBUH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20647 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÜTÛL ve HÜTÛN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17693 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sürekli yağmur yağma. İLE Sürekli yağmur yağma. )

- HZ. MUHAMMED'İN GÖÇMESİ:
HAC YILI
değil HACCINI YAPTIĞI YIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30115 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- I. ŞEKİL ile II. ŞEKİL ile III. ŞEKİL ile IV. ŞEKİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16707 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Orta terim(Hadd-i Evsat), suğrâda yüklem, kübrâda konu, § suğrâ olumlu, kübrâ tümel olursa sonuç verir. )
( Orta terim, suğrâda yüklem, kübrâda yüklem, § suğrâ olumlu, öncüllerden biri olumlu biri olumsuz ise sonuç verir. )
( Orta terim, suğrâda konu, kübrâda konu )
( Orta terim, suğrâda konu, kübrâda yüklem, § insan tabiatına aykırıdır. )

- I ile l/L
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8603 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ILIMAN İKLİM ile/ve/> BOREAL ile/ve/> TUNDRA ile/ve/> KUTUP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12727 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ILLIMANI ve/<> CORDILLERA REAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32770 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bolivya'nın başkenti La Paz'ın 6462 m. yüksekliğinde bulunan bu iki karlı tepe, kentin en görülmeye değer yerlerindendir. )

- IMAGE vs. SYMBOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23358 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- INNER CORRUPTION/SPOIL vs. OUTER CORRUPTION/SPOIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24644 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- INTEGRAL vs. UNIVERSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24484 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- INTEGRATED vs. EQUAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23267 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- INTELLECTUAL vs./and LOGICAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24755 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- INTERESTING vs. SPECIAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24115 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- IRMAK ile/ve GÖL ile/ve DENİZ ile/ve ANADENİZ/OKYANUS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( OKYANUS: BAHR-İ MUHİT/LEBLÂYE[KARA VE YEŞİL DENİZ] )
( ÂB-I REVÂN: Akarsu, ırmak. )
( KOKYTOS ve STYKS, yeraltı ırmaklarıdır. )
( En uzun ırmaklar:
Nil (Afrika) - 6,690
Amazon (Güney/South Amerika) - 6,570
Mississippi (Missouri) (ABD/US) - 6,212
Yangtze (Çin/China) - 5,520
Irtysh (Rusya/Russia) - 5,410
Hwang Ho (Çin/China) - 4,672
Congo (Afrika) - 4,667
Amur (Asya/Asia) - 4,509
Lena (Rusya/Russia) - 4,296
Mackenzie (Kanada/Canada) - 4,241 )

- IRON vs. STEEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23627 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- IRSİ/YET[Ar.] değil/yerine/= KALITIM/SAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47205 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ISHAL ile/ve/<> ISLAH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9551 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ISHAL ile İZHÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9553 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ITNÂB-I MAKBÛL ile ITNÂB-I MUHİLL ile ITNÂB-I MÜMİLL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8675 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Konuyu iyice açıklamak/anlatmak gibi bir yarar düşünülerek yapılan. İLE Fazlalıklar yüzünden istenilen anlamı vermeyen söz. İLE Bıktıracak, usanç verecek kadar sözü uzatma. )

- IVAN PAVLOV ve/||/<> BIANCHI ve/||/<> SANTIAGO RAMON Y CAJAL ve/||/<> ALOIS ALZHEIMER ve/||/<> HANS BERGER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52179 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- IZLÂL ile IZLÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17706 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gölgelendirme, gölgeli olma. İLE Dalâlete düşürme, doğru yoldan çıkarma, azdırma. )

- İ'TİKÂL-İ BAHRÎ ile İ'TİKÂL-İ SEVÂHİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17984 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dalga aşındırması. İLE Kıyıların aşınması. )

- İ'TİKAL["ka" uzun okunur] ile İ'TİKÂL ile İ'TİKÂL[< EKL | çoğ. İ'TİKÂLÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17983 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Devenin dizini büküp bağlama. | Güreşte sarmaya getirip yıkma. | Sağmak için koyunun ayaklarını iki bacağı arasına alma. İLE Zorlaşma, müşkilleşme. İLE Kemirerek yeme. | Yaranın gövdeyi sarması/yemesi. | Deniz dalgalarının, karaları döverek aşındırması/oyması.[EROZYON, İng. EROSION, Fr. ÉROSION] )

- İBÂDET ile/ve RİTÜEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20478 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İkisi de seyirlik değildir, doğrudan katılımı gerektirir. )
( )

- İBN ARABÎ ile HEGEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32310 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Teşbihte tenzih. İLE Tenzihte teşbih. )

- İBZA ile İBZÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28451 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İBZÂL ile İBZÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17728 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Esirgemeyip bol bol harcama ve kullanma. İLE İsraf. )

- İCÂD ile İMÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9499 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İCL ile İCL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17735 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Boyun tutukluğu, ağrısı. İLE Eril buzağı, dana. )

- İCRÂÎ KURUL ile/ve/||/<>/< İSTİŞÂRÎ KURUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34344 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İCTİHÂD ile EMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49829 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İCTİHAD ile İSTİDLÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İCTİMÂÎ/YYE[Ar.] değil/yerine/= TOPLUMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41545 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İÇGÖRÜ:
"DUYGUSAL"
ile/ve/değil/yerine/||/<> DÜŞÜNSEL/ZİHİNSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48833 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İÇKİN ile/ve İÇSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28910 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İÇSEL ile İÇKİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3479 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDDİA ile/değil/yerine SALİH AMEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20140 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDEA:
RASYONEL
ile/ve/||/<> ESTETİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52504 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDEA ile/ve/<>/> İDEAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35819 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Soyut tümel. İLE/VE/<>/> Somut tümel. )

- İDEAL değil/yerine/= DÜŞÜNSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12189 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDEAL ile/ve MİSYON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28881 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDEAL yerine ÜLKÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11457 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDEAL ile/değil/yerine ÜLKÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15340 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDEOLOJİ KAYIRMACILIĞINDA:
SİYASAL
ile/ve/||/<> SIRADÜZENSEL(HİYEROKRATİK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53586 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDİL ile/= VOLGA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32091 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tatarlar'ın dilinde. İLE/= Ruslar'ın dilinde. )
( Avrupa'nın en uzun ırmağıdır. )

- İDLÂL değil/yerine/= NAZ ETME, NAZLANMA | AŞIRI DERECEDE NAZLANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41549 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İFRÂD >< TEFRÎT değil/yerine İTİDAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41558 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tek olarak söyleme, müfred. | Ayırma. | Tek başına hacca gitme. | Aşırı gitme, aşırılık. >< Tersine aşırılık, ortalamanın çok altında kalma.

DEĞİL/YERİNE

Denge, ölçülülük. | Aşırı olmama durumu, ılımlılık. | İnce oranlarda karışım. )

- İFTİÂL ile İFTİÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17745 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İş edinme, iş yapma. | [Ar. dilbilgisinde] Beş harfli sözcüklerin birinci bâbı, iftiâl bâbı. İLE Fala bakma, fal tutma. )

- İFTİKÂL ile İFTİKAR["ka" uzun okunur]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17746 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fazla çalışma, bir işte çok emek harcama. İLE Fakirlik gösterme. | Büyük/çok gereksinimi olma. | Alçakgönüllülük. )

- İĞFÂ ile İĞFÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9554 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İĞTİLÂ ile İĞTİLÂL ile İHTİLÂL[< HALEL, çoğ. İHTİLÂLÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45100 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hızlı, çabuk yürüme. İLE İçme. | Giysiyi, üst üste giyme. | Hayvanın, çok susaması. İLE Bozukluk, bozulma, karışıklık, düzensizlik. )

- İHDÂL ile İHDÂR ile İHDÂR[< HADR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17755 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Islatma, ıslatılma. İLE İptal etme, hükümsüz bırakma. İLE Bir örgenin/uzvun hissini iptal etme, uyuşturma. [İng. ANESTHESIA | Fr. ANESTHÉSIE] | Genç kızı yaşmaklandırma, ferâce giydirme. )

- İHLÂL ve/> PSİKOZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51626 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İHMÂL[< HAML] ile İHMÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17760 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yükletme, yükletilme. İLE Önem vermeme, önemsememe, boşlama, terk etme. Olduğu gibi bırakma, savsaklama. )

- İHMAL ile GÖZARDI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4339 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İHMAL ile/ve/> İKİLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4338 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İHMAL ile/ve/değil İMHAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21076 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Allah ihmal etmez, imhal eder. [Mühlet verir.] )

- İHMAL ile/ve/değil/>/< OLASI KAST
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49813 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İHMAL değil/yerine/= SAVSAKLAMA/SAVSAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37684 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İHMAL ile TERK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4340 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İHMAL ile VURDUMDUYMAZLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52580 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İHSAS ile/ve AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15308 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( MAHSUSAT ve MAKULÂT )

- İHTİMÂL değil/yerine/= OLASILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12195 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İHTİYÂL ile İHTİYÂL[< HÎLE | çoğ. İHTİYÂLÂT] ile İHTİYÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17779 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kibirlenme, gururlanma, büyüklenme. İLE Hile yapma, düzen, oyun etme. İLE Korkma. )

- İHTİYÂRÎ/TAHYİRÎ HÜKÜMLER:
CEVAZ
ile/ve/||/<> İBÂHE/MÜBAH ile/ve/||/<> NEDB ile/ve/||/<> İSTİHSAN ile/ve/||/<> TABİÎYET ile/ve/||/<> HELÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49891 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İHZÂL ile İHZÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17784 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Islatma, ıslatılma. İLE Alay ve şaka ile çok uğraşma. )

- İKAL ile/ve/||/<> AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36232 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İçten. İLE/VE/||/<> Dıştan. )

- İKFÂL ile İKFÂL ile İKFÂR[< KÜFR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17791 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kilitleme/kilitlenme. İLE Kefil kılma, tekeffül ettirme. İLE Birine kâfir deme/denilme. )

- İKİ ile/ve ÇOĞUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/536 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İKTİBÂS ile/değil/yerine TAHSİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32030 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İKTİHÂL ile İKTİHÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17796 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Saçın/sakalın ağarması, kır düşme. | Yaşlanma, kocama. İLE Sürme çekme. )

- İKTİYÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41594 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ölçü ile, ölçek ile ölçme. )

- İL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41596 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ORDA'YA TABİ OLAN, GETİRDİKLERİNİ KABUL EDENLER ] BARIŞ İÇİNDE YAŞAYAN KABİLELER )

- İLÂHİ:
ARAPÇA
ile/ve/<> ŞUUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31704 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Güfte ve bestesi Arapça olan ilâhiler. İLE/VE/<> Bestesi Arapça, güftesi[sözleri] Türkçe olan ilâhiler. )

- İLGİNÇ ile ÖZEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28863 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLİM ve/<> AMEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19954 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kim ilmiyle amel ederse, Allah da onu bilmediği ilimlere varis kılar. )
( [Nedenini] Temellendirerek ve gerekçelendirerek ortaya koyuş. İLE [Nedenlerini] Göstermeden anlatmak. )

- İLİM ile/ve/||/<>/< DURUM/HÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48806 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Önce durum/hâl gerek... Neylesin, ilim. )

- İLİM ve/> HAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7661 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İlim, hale inkılâp etmezse, hiçbir değer ifade etmez. )

- İLİM ile/ve/<> KEMÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7660 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLİMSİZ HAL ile HALSİZ İLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32671 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Meczûbiyet. İLE Şeytaniyet. )
( Evvela hal gerek, neylesin ilim. )

- İLİNEK/SEL ile/ve/değil/yerine TÖZ/SEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15546 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLİŞKİ ile/ve POTANSİYEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/166 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLK DİL ile/ve EVRENSEL DİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8537 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tüm dillerde ortak dilbilgisel ilkeler arayabiliriz ancak bu, zorunlu olarak bir ilk dile dönmemizi gerektirmez. )

- İLK KEMÂL ile/ve İKİNCİ KEMÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/644 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Kişi ...] Ancak, insan olma olanaklarıyla doğar. İLE/VE Ancak, kendine emek verdikçe, özendikçe insanlaşır. )
( Hiçbir bitki, bitkileşmez; hiçbir hayvan, hayvanlaşmaz fakat kişi, insanlaşır. Ancak kişi, kendi seviyesine ait yeti ve yetenekleri gerçekleştirdikçe, geliştirdikçe insan olur. )

- İLK KOL ve RAHİM NAKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25597 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Akdeniz Üniversitesi'nde. )

- İLK OKUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25528 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLK TÜY/KIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25596 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLK ile/değil İLKSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35766 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLKE ile/ve/<> ÖNKABUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4062 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLKEL ile/ve/değil/||/<> BİRİNCİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51713 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLKEL ve/<> İLK EL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31118 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLKEL ile/değil İLKSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29815 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLKEL = İPTİDAİ() = PRIMITIVE[İng.] = PRIMITIF[Fr.] = PRIMITIV[Alm.] = PRIMITIVUS < PRIMUS[Lat.] = PRIMITIVO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39421 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLKELER:
AMAÇSAL
ile/ve/||/<> SÜREÇSEL ile/ve/||/<> SONUÇSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49423 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLKOKUL değil İLKÖĞRETİM (OKULU)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11494 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLKÖRNEK = ENMUZEC-İ EVVEL = ARCHETYP[İng.] = ARCHÉTYPE[Fr.] = ARCHETYP[Alm.] = ARKHÉTYPOS[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39422 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLKSEL ile/ve BİRİNCİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2010 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLKSEL ile SONSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15251 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İlksel, Biçimi verir. [İnsandaki olanaklar ilkseldir(deneye dayanmayandır)]. İLE Sonsal, Malzemeyi verir. )

- İLLEGAL değil/yerine/= YASADIŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12208 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLLET ile/ve/<> MALÛL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16831 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sebep. İLE/VE/<> Sonuç. )

- İLM-İ ÂLÂ/EVVEL ile/ve İLM-İ EVSAD ile/ve İLM-İ EDNÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7693 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İLM-İ İLÂHÎ ile/ve İLM-İ RİYÂZÎ ile/ve İLM-İ TABİİ )
( Metafizik. İLE/VE Matematik. İLE/VE Fizik. )

- İLM-İ CEFR(/CİFR) ile İLM-İ REML ile İLM-İ VEFK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20000 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLM-İ KELÂM ve İLM-İ FIKIH ve İLM-İ HÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19132 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İman ve itikadı anlatan geniş ve derin ilim.[Bu ilmi anlatan kitaplara AKÂİD de denilir.] VE Gövde ile yapılacak ahkâm-ı islâmiye'yi bildiren ilim ve kitapları. VE Halk için, tahsili olmayanlar için yazılmış olan ve herkesin bilmesi, inanması ve yapması gereken kelâm, ahlâk ve fıkıh bilgilerini kısaca ve açıkça anlatan ilim ve kitapları. )

- İLM-İ TEDBİR-İ MÜLK ile/ve/||/<> İLM-İ TEDBİR-İ MENZİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54742 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÎMÂLE[< MEYL] ile MEYL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41626 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir tarafa eğme, yatırma, meyl ettirme. | Ölçüye/vezne uydurmak için kısa heceyi, gereğinden fazla uzun okuma. İLE/< Gönül akışı, sevme. | Hareketin başlangıcı.[Eğilim değil!] )

- İMAN ile/ve/<> AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19587 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir elinden, bir eline. İLE/VE/<> ... )

- İMAN ve/||/<> EF'AL ve/||/<> İTMİNÂN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38812 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMAN ve SALİH AMEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31745 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMAN ve/||/=/<> SALİH AMEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31303 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMAN ile/ve/<> SALİH AMEL ile/ve/<> HAKKI TAVSİYE ile/ve/<> SABRI TAVSİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30375 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMGE = HAYAL = IMAGE[İng., Fr.] = BILD, VORSTELLUNG[Alm.] = IMAGEN[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39423 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMGESEL ile/ve/değil/yerine/||/<>/< KAVRAMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52255 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bireysel. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Toplumsal. )

- İMGESEL ile/ve/||/<>/> SEZGİSEL ile/ve/||/<>/> KAVRAMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50978 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMHAL ile İHMAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19527 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mühlet verme. İLE Boşlama, önemsememe, bırakma. )
( Allah ihmal etmez, imhal eder. [Mühlet verir.] )

- İMTİNA ile İMTİSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37785 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kaçınma, sakınma, çekinme. İLE Bir örneğe göre davranma, uyma, benzemeye çalışma. | Alınan buyruğa tümüyle uyma. )

- İNAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41643 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendine inanılan kimse, mutemet. )

- İNANÇ ile/ve/<>/değil KABUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3307 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNCİL ile/değil KİTAB-I MUKADDES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15738 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNCİL ile/değil/yerine YENİ AHİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30965 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNDİRGEME ile/ve/> İHMAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2198 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNDİRGEME ile/ve İHMAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29042 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNFÂK ile/ve/||/<> İBZÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37637 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<> Esirgemeden, bol bol verme, kullanma, yapma ya da söyleme. )

- İNFÂL ile İNFİÂL[< Fİ'L]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17838 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ganimetten mal ayırıp verme. İLE Gücenme, darılma. | Edilgi. )

- İNFİSAL ile İNKİSAM ile İNFİKAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16810 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNHİDAM ile İZMİHLAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37907 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çökme, yıkılma. )

- İNHİSÂR[< HASR] ile İNHİZÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30224 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyi/maddeyi/işi, -başkası yapmamak üzere- sadece bir kişiye/kuruma/oluşuma verme. | Tekel. [Fr. MONOPOLE] )

- İNHİSÂR[Ar. < HASR]/MONOPOL[Fr.] değil/yerine/= TEKEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53312 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir malın yapımının yalnızca bir kuruluşun elinde bulunduğu durum. | Devletin herhangi bir üretim alanını elinde tutması, satışı tek elden yönetmesi ve fiyata hâkim olması durumu. | Bir kişi ya da kuruluşun herhangi bir alanda kazandığı büyük güç. )

- İNORGANİK ile/||/<>/> KİMYASAL ile/||/<>/> ORGANİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45950 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- İNSAN-I KÂMİL ile/ve ALLAH VELÎSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19628 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendine varlık vermeyen. İLE/VE ... )
( Hiçbir mahlûkatın kendinden zarar görmediği zât. İLE/VE ... )
( Teşekkür bile istemezler. )
( Dünyanın anasını Kâmil ağlatır, Kâmil'in anasını da cahil. )
( Onlar nizamı bozmazlar, herşeyi hoş görürler. )
( Onlar için nahoş diye bir şey yoktur. )
( Onlar balarısı gibi her çiçeğe konar, kendilerine gerekli olanı alırlar, hatta pisliğe bile konarlar ama onu bal yaparlar. )

- İNSAN-I KÂMİL ile/ve İNSAN-I KÂMİL-İ KÜLLÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4792 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İNSAN-I KÂMİL: Dünyanın merkezi. )
( KEMÂLE ERMİŞ İNSAN | VARLIK )

- İNSİLÂL ile İNSİLÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17849 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gizlice savuşma, sıvışma. İLE Bir yere toplanma, üşüntü etme. )

- İNTİHÂL ile TEVÂRÜD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14745 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çalma. Edebiyatta birinin yazı ya da şiirini kendinin gibi göstermesi. İLE İki şairin birbirlerinden habersiz olarak aynı mısra ya da beyti söylemeleri. )
( Kasıt vardır. İLE Kasıt yoktur. )

- İNTİHAR değil İRTİHAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19302 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNTİKAL ile/ve/değil/<> İŞTİRAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47551 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNTİKAL ile/ve SEVK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9387 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNTİSÂB ile/ve İMTİSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20121 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İntisâb/inisiyasyon, içsel mâbedin oluşturulmasını başlatır/sağlar. )

- İNZÂL ile/ve/<> İRSÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46296 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nübüvvet. İLE/VE/<> Risâlet. )

- İNZAL ile MÜTEAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İçkin. İLE Dışta. )

- İPİL-İPİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37837 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Parlak-parlak. )

- İRTİCÂL ile İRTİCÂLEN/İRTİCÂLÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17884 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [şiir ve sözü] Birdenbire, düşünmeden içine doğduğu gibi söyleme/söyleyiş. İLE Düşünmeden, birdenbire, irtical suretiyle. )

- İSAF ile İSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37845 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir isteği, yerine getirme. İLE Ulaştırma. )

- İSHAL ile/değil ISHAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9552 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSİM ve FİİL ve HARF/EDAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14980 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Anlamı/mânâsı olan, zamana bitişmeyen. VE Anlamı/mânâsı olan fakat bir zamana bitişmiş. VE Tek başına anlam/mânâ ifade etmeyen isim. )

- İSİM ile/ve/||/<> SIFAT ile/ve/||/<> FİİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50945 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İşaret. İLE/VE/||/<> Nitelik. İLE/VE/||/<> Gerçekleşme. )

- İSM-İ FAİL ile/ve İSM-İ MEF'UL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14996 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( MENÂSÎRU | MENASİRU )

- İSPAT ile DELİL ile BURHAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15959 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( .. İLE .. İLE Kendine uygun ilkeleri olan, ne'liği ve niçin'liği belirli olan. )

- İSPAT ile/ve HÜCCET ile/ve BURHAN ile/ve DELİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1330 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BELGİT: Bir kişinin, yapmaya ya da ödemeye borçlu olduğu şeyi göstermek üzere imzaladığı resmi kâğıt, senet. | Bir önermeyi tanıtlamak için gösterilen ve daha önce doğru olarak kabul edilen başka önerme. )

- İSRAF ile SUİSTİMAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7522 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTANBUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41712 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 8000 YILLIK TEK ŞEHİR! )

- İSTANBUL:
ÜSKÜDAR-EYÜP-GALATA
ile İSTANBUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16444 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTANBUL'UN FETHİNDEKİ BAYRAKLAR:
KIRMIZI
ile/ve/<> YEŞİL ile/ve/<> BEYAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32572 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Orduyu simgeler. İLE/VE/<> Dini simgeler. İLE/VE/<> Devleti simgeler. )

- İSTANBUL ve/<> DİVAN EDEBİYATI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16307 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTANBUL ve/yerine EDİRNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14594 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... VE/YERİNE Padişahların tercihi. )
( ... VE/YERİNE Padişahların tercihi. )

- İSTANBUL ile/ve NEFS-İ İSTANBUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16367 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BÎLÂD-I SELÂSE İLE/VE Suriçi İstanbul. [Asıl İstanbul] )

- İSTANBUL ve ROMA ve PRAG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32088 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Boğaz, ikiye böler. VE Tiber Irmağı, ikiye böler. VE Vltava Irmağı, ikiye böler. )

- İSTANBUL ve/<>/> TEBRİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45458 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Türkçe'nin en çok konuşulduğu kent. VE/<>/> Türkçe'nin en çok konuşulduğu ikinci kent. )

- İSTEK ile/ve/<> AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3350 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTEK ve/<>/|| YOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30639 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTEMEK ile/ve/<> TENEZZÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30426 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTİ'DÂD ile HAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19776 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Küpün içinde ne varsa, dışarı da o sızar. )

- İSTÎCÂL ile İSTİ'CÂL[< ACEL] ile İSTÎCÂR[< ECR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17919 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sonraya bırakılmasını, te'cîl edilmesini isteme. İLE Acele etme, tez olmasını isteme, çabuklaştırma. İLE Kira ile tutma, kiralama. )

- İSTİDLÂL ile İSTİDLÂL[< DELÂLET | çoğ. İSTİDLÂLÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17923 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ayartmaya çalışma, dalâlette bulunmasını isteme. İLE Bir delile dayanarak bir şeyden sonuç çıkarma, delil ile anlama. )

- İSTİHRAÇ ile İSTİHSAL ile İSTİNTAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37859 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Anlam, sonuç çıkarma/çıkarsama. İLE Çıkarma, elde etme. | Üretim, üretme. İLE Sonuç çıkarma. | Bir büyük önermeden küçüğe ve sonurguya, yasalardan olaylara, nedenden sonuca giderek sonuç çıkarma. )

- İSTİHSAL ile İSTİHZAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37861 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çıkarma, elde etme. | Üretim, üretme. İLE Hazırlama. | Anımsama. )

- İSTİKFÂL ile İSTİKFÂL[< KEFÂLET]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17938 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çekmecede/kasada kilit altında bulundurma. İLE Kefil olma, kefilliği kabul etme. )

- İSTİKTÂL ile İSTİKTÂR[< KATR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17941 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ölümden korkmayarak kendini tehlikeye atma. İLE Damla damla akıtma, damıtma. )

- İSTİNBÂT ile/ve/||/<> İSTİDLÂL ile/ve/||/<> İSTİBSÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53728 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir söz ya da işten gizli bir anlam çıkarma. Açık olmayarak, dolayısıyla, zımnen anlama. İLE Bir delile dayanarak bir şeyden sonuç çıkarma, delil ile anlama. İLE Basiretli olmak. Düşünceli, hesaplı ve dikkatli iş yapmak ve hareket etmek. )

- İŞ, GÖREV = Fİ'L = FONCTION
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13121 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İŞARET ile DELİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29185 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İŞGAL ile/ve/<> DEĞERSİZLEŞTİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30510 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İŞGAL ile/değil/yerine ETKİLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35088 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İŞGAL ile/değil FETİH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28756 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL "Ele geçirdiği" yere ve yaşayanlarına teklif sunuyorsa. )

- İŞGAL ile/değil YAYILMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47341 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İTİBAR ile/ve/||/<> TAHAMMÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46397 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İTİBÂRÎ ile/ve/değil/yerine UZLAŞIMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33368 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÎTİDAL ve/<> FAZÎLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/652 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İTİDAL ve/<> HAYIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2984 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hayır olan itidal olan, itidal olan hayır olandır. )

- İTİDAL ve/> KEMÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2983 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnce oranlarda karışım. VE Hareket eden maddedeki olanakların dışa çıkması. )

- İTİRAZ ile/ve/<> İTİZAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36252 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İTTİSAL ile/ve VUSLAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9477 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İVAZ/AVAZ değil/yerine/= KARŞILIK, BEDEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41764 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İVECEN/İVEĞEN/EVECEN/ACUL ile İVEDÎ/MÜSTACEL ile İVİNTİ ile İVME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37895 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çabuk davranma alışkanlığında olan. İLE Çabuk davranma zorunluluğu. | Çabuk yapılan, acil. İLE Çabukluk, hız/sürat. İLE Devinen bir nesnenin, küçük bir zaman içinde, hızında oluşan değişmenin, bu zamana oranı. )

- İVEDİ/MÜSTACEL değil/yerine EVGİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36577 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Öncelikle yapılması gereken. )

- İYİ ile/ve DOĞRU ile/ve GÜZEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2555 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Duyu ve duygu. İLE/VE Düşünce. İLE/VE Duyu ve duygu ve düşünce. )
( Davranış. İLE/VE Düşünce. İLE/VE Bütünlük. )

- İYİ ile/ve/<> GÜZEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30574 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ayrıntıdır/ayrıntılardadır. İLE/VE/<> Bütündür/bütünlüktedir. | İyilerin biraradalığı/toplamıdır. )

- İYİLİK:
NESNEL
ile/ve/||/<> ÖZNEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54553 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İYONİZAL ile İYONİZAL OLMAYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12717 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İZLÂK/İZLÂL ile İZLÂL[< ZÜLL] ile İZLÂL[< ZILL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18003 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ayak kaydırma, sürçtürme. İLE Küçük/hakîr görme, alçaltma. İLE Gölge verme, gölgelendirme. )

- İZLEM/STRATEJİ ile/ve AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3950 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Üst kuram, kuram kurma kuramı. İLE/VE ... )
( Strateji sakatsa takviye yetmez. )

- JENERASYON değil/yerine/= NESİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12242 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- JEREMY BENTHAM ile/ve/||/<>/> JAMES MILL ile/ve/||/<>/> JOHN STUART MILL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 15 Şubat 1748 - 06 Haziran 1832 İLE 06 Nisan 1773 - 23 Haziran 1836 İLE 20 Mayıs 1806 - 08 Mayıs 1873 )

- JOHN BELL ile/ve/||/<>/< DAVID BOHM ile/ve/||/<>/< EPR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49114 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 1963 ile/ve/||/<>/< 1950 ile/ve/||/<>/< 1935 )

- JÜL ile JÜLÎDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41787 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Büklüm, kıvrım. İLE Karmakarışık, dağınık saç. )

- JÜPİTER'DE:
1 GÜN
ve/||/<> 1 YIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50776 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 9 saat 50 dakika. VE/||/<> 4332 dünya günü. )

- JÜRİ[Fr. < İng.] değil/yerine/= KURUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37924 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Seçiciler kurulu, seçici kurul. | Yargıcılar kurulu. )

- KÂBİL ile/ve/<> FAİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4816 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÂBİL ve KABUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2818 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÂBİR ile KABİR/KABR[çoğ. KUBÛR] ile KABL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18010 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Büyük, ulu. İLE Gömüt, sin, mezar/lık, kabristan[Fars.]. İLE Ön, önce, öndeki, evvel/evvelki. )

- KABLO[Fr. CABLEAU] ile TEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13941 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Elektrik akımı iletiminde kullanılan ve yalıtkan bir nesne ile sarılı bulunan metal tel. İLE Türlü metallerden yapılmış, kopmaya karşı bir direnç gösteren ince uzun nesne. | Bu nesneden yapılmış ya da bu nesne biçiminde olan. | Tencere, çaydanlık vb.ni ovarak temizlemek için kullanılan nesne. | İnsan saçını oluşturan ipçik. | Bazı organizmaların demet durumundaki oluşumunu meydana getiren ipçiklerin her biri, lif. )

- KABUKLULAR:
İSTİRİDYE(SELCE[Ar.], SADEF[Fars.], OYSTER[İng.], OSTREA EDULIS[Lat.])
ile MİDYE/BELEHU'L-BAHR[Ar.]/MUSSEL[İng.] ile SHELL ile KTENIA ile LANGUST(İN)[Lat. PALINURUS VULGARIS] ile KARAVİDES(/KEREVİT) ile KRILL ile PAVURYA ile KARİDES[Rumca](SHRIMP) ile KREOPEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22539 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( MISRÂ': İstiridye gibi deniz kabuklularından kabuklarının her biri. )
( İstiridyeler, doğal ortamlarında 80 yıla kadar yaşayabilirler. )
( İstiridyelerin bir inciyi tamamlamaları 15 - 20 yıllarını alır. [1 ton istiridyeden ancak 3 inci çıkar. Mükemmel küre şeklinde olma olasılıkları ise milyonda birdir.] )
( İstiridye )

- KABUL ile/ve/<> DESTEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29812 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABUL ile/ve EZBER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2824 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dönüştürücü. [Kalb/tekallüb] İLE/VE Kalbe yazmak. )

- KABUL ile/ve/değil/<> İÇSELLEŞTİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36668 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABUL ile/ve İNANCA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2835 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABUL ile/ve/||/<>/>/< İTİBAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36605 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<>/>/< Saygı gösterme. | Önem verme. | Onur/şeref, haysiyet. | Bir şeyin, gerçek değil kararlaştırılan değeri. | İbret alma. | [ticaret] Söz ya da imzanın değeri. [İng./Fr. CREDIT] | Değer. )

- KABUL ile İTİRAF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2834 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABUL ile/ve/<> KALIB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2816 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABUL ile/ve MERHAMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2836 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABUL ile/ve/değil OYUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2826 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABUL ile/ve/<> SIRADÜZEN/HİYERARŞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29789 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABUL ile SÖYLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2812 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABUL ile SÖYLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15457 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABUL ve/< TAHSÎN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2838 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABUL ve TAHSİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20557 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABUL ile TAYİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2817 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABUL ve/<> UYGUN DAVRANIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2813 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABUL ile/ve YADSIMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2837 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KADEH:
TOPRAK
ile/ve METAL ile/ve CÂM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14099 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KADIN değil/yerine DİŞİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11317 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Erkek, dişi sorulmaz, muhabbetin dilinde, Hakkın yarattığı her şey yerli yerinde. Nazarımızda kadın, erkek farkı yok. Noksanlıkla senin görüşlerinde. )

- KADÎM BİLGELİK:
TOPLUMSAL
değil BİREYSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33251 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KADÎM ve/<> KABUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33286 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÂFİR ile GAFİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20677 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÂHİN ile REMMAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6216 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Çakıl taşları atarak geleceğe ait olaylardan bahseden. )

- KAİDE[Ar.] değil/yerine/= KURAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46172 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41824 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( SÖZ, LÂF )

- KÂL ile HÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9147 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÂL ve/> HÂL ve/> SÜKÛT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20330 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAL ile KÂL[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53956 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir alaşımdaki madenlerin erime derecesi farkından yararlanarak bunları birbirinden ayırma işlemi. İLE Söz. )

- KALITIM/SOYAÇEKİM ile DOĞAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5673 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KALKER TAŞI ile/ve/||/<> KİL ile/ve/||/<> DEMİR CEVHERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51843 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çimento yapımında kullanılırlar. )

- KALP ile/ve GÖNÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19431 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KALP ve/<> KABUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5202 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kalp/b, kabul edendir. )
( Kalbi değiştiren eylemdir. )
( Mumyalamada kalp gövdenin içinde bırakılır. [Bok Böceği de, döngünün simgesi olarak kalbin üzerine konulur.] )
( BULUN, BUT-AĞI, OG, ALTIN KAZIK )
( Bir kişinin kalbi, günde yaklaşık 100 bin kez atar. )
( Kalp/b, kabul edendir. )
( Herşeyi terk edip, bomboş, gidenleri kabul. )

- KÂMİL ile HATEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31519 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANAL değil/yerine/= ARK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38564 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANAL değil/yerine/= ARK/HARK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37123 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İçinden su akıtmak için toprağı kazarak yapılan açık oluk. )

- KANAL ile KANALCIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54168 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bazı bölgeleri sulamak, kurutmak amacıyla veya gemilerin işlemesine elverişli, insan eliyle açılmış su yolu. | Telefon, telgraf, radyo, televizyon vb. araçlarla iletişimi sağlayan yol, hat. | Tahtanın liflerine dik yönde açılan kırlangıç kuyruğu biçimli girinti. | İçinden damar, sinir veya bir sıvı geçen yol. | İki kıyı arasındaki dar ve derin deniz. İLE Küçük kanal. | Bir organizmadaki küçük kanal. )

- KANAL ile LAĞIM[Yun.]/GERİZ/KERİZ/KEHRİZ/KARIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38069 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bir yerleşim merkezinde, kirli suların akıp gitmesi için yeraltında açılmış ark. | Düşmanın kale duvarlarını yıkmak ya da düşmesi ordugâhına zarar vermek amacıyla, düşman siperlerine doğru yer altından açılan yol. )
( TURFAN KARIZLARI: Yeraltı su kanalları.
Lağım ya da yer altından giden su kanalı anlamındadır. Burada kullanılan lağım sözcüğü ilk anda bugün büyük şehirlerde kullanılan atık su yollarını çağrıştırsa da asıl anlamı yer altına açılan tünel, kanaldır. Osmanlı ordusunda, fethedilmek istenen kalelerin etrafı sarıldığında, yer altından tüneller açarak kale duvarı altına ve girişine patlayıcı yerleştirip, kale duvarlarının ya da kapısının yıkılmasını sağlayan asker grubuna "lağımcı" denirdi. "Karız" sözcüğü; kehriz, lağım ve yeraltı su yolu demektir. Suyun aktığı yeraltı kanalı anlamına gelen "teşme" olarak da geçmektedir. )
( [argo] KARIZ/KEHRİZ: Bugün Anadolu'da "keriz" olarak kullanılan bu sözcük, sebil, herkesin kullanımına açık çeşme anlamındadır. Malını mülkünü herkesin kullanmasında sakınca görmeyen, malını sebil gibi dağıtan kişiler için kullanılmaktadır. )
( KARİZÇİ: Kuyu kazan kişi. )

- KANAL ile MİDİ KANALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42427 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Akdeniz ve Atlantik Okyanusu'nu birbirine bağlayan, bugün dünya miras dizininde bulunan Midi Kanalı'nın inşasını 1667'de Paul Riquet adlı bir iş adamı başlattı. Kral XIV. Luis'in desteklediği, su, para ve insan gücünün uyumlu bir karışımı olan 240 km.lik bu proje ancak 1680'de tamamlanabildi. )

- KANAL ile SU KANALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18972 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğal su yolu. İLE İnsan eliyle açılmış su kanalı. )

- KANAL ile/ve TÜNEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18971 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANAL ile/ve YOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18973 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANCA ile/ve/değil ÇENGEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14263 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANDİL ile KANDİL ile KANDİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54187 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İçinde sıvı bir yağ ve fitil bulunan kaptan oluşmuş aydınlatma aracı. İLE Kandil gecesi. İLE Çok sarhoş. )

- KANDİL ve MÂHYA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20821 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... VE Ramazan ayında birden çok minaresi olan camilerin minareleri arasına gerilen iplere kandil ya da ampullerle yazılan yazılar, resimler. )

- KANGAL[Rumca] ile KANGAL ile Kangal
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54205 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tel, kurşun boru gibi uzun ve bükülebilir şeylerin halka biçiminde sarılmasıyla yapılan bağ. | Bu biçimde bükülmüş şeylerin her bir halkası. İLE Deve dikeni. | Kangal ilçesine özgü bir köpek. İLE Sivas iline bağlı ilçelerden biri. )

- KANIKSAMA ile TAHAMMÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2424 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANIT/DELİL ile/ve İTİRAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16628 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hem filozofların, hem kelâmcıların birbirlerine yönelik yaptığı. )
( DELİL: Burhanın zihinde olması. (İNNE/İNNİ) )
( Kendiyle başka bir şeye işaret eden. İLE/>< ... )

- KANIT = DELİL = ARGUMENT[İng., Fr., Alm.] = ARGUMENTUM, ARGUERE[Lat.] = ARGUMENTO[İsp.] = APODEIXIS[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39449 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANT ile/ve/||/<>/> SCHILLER ile/ve/||/<>/> FICHTE ile/ve/||/<>/> SCHLEIERMACHER ile/ve/||/<>/> SCHLEGEL ile/ve/||/<>/> HEGEL ile/ve/||/<>/> SCHELLING ile/ve/||/<>/> SCHOPENHAUER ile/ve/||/<>/> FUERBACH ile/ve/||/<>/> DARWIN ile/ve/||/<>/> SPENCER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52366 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Doğum Tarihi] 1724 ile/ve/||/<>/> 1759 ile/ve/||/<>/> 1762 ile/ve/||/<>/> 1768 ile/ve/||/<>/> 1770 ile/ve/||/<>/> 1772 ile/ve/||/<>/> 1772 ile/ve/||/<>/> 1775 ile/ve/||/<>/> 1788 ile/ve/||/<>/> 1804 ile/ve/||/<>/> 1809 ile/ve/||/<>/> 1820 )
( Wilhelm Schlegel, 22 Ocak 1798'de Jena'dan, Berlin'de kardeşi Friedrich Schlegel ile küçük bir evi paylaşan Schleiermacher'a, kardeşinin yarattığı skandallardan dolayı sitem dolu bir mektup yazar ve yakın zamanda taşınmış olduğu Berlin'den Jena'ya, kendinin yanına dönmesi için Friedrich'i ikna etmesini ister; zira kardeşi, Schiller ile girdiği tartışma sonrasında yayımladığı son metniyle tümden tozu dumana katmıştır. Öyle ki, aynı soyadını taşımasıyla Wilhelm dahi gözden çıkarılmanın eşiğine gelmiştir. Sonunda, Goethe, tartışmaya dahil olur ve Friedrich ile babacan bir konuşma yaparak, ondan kibarca, bundan sonra başka bir alan üzerine, başka bir yerde çalışmasını ister. Oysa Friedrich, bu tavsiye üzerine gittiği Berlin’de, çoktan kendi çevresini kurarak yeni bir edebi akımın öncülüğü görevini üstlenmiştir. Henüz 25 yaşındaki bir genç tarafından yazılıp böylesi büyük bir etki yaratan, yepyeni ve tümüyle özgün bir düşünsel hareketin öncüsü olan bu metin, Eleştirel Fragmanlar'dı ve yalnızca 37 sayfalık 127 aforizmadan oluşuyordu. Aradan geçen neredeyse iki yüz yıl boyunca Eleştirel Fragmanlar üzerine yüzlerce kitap yazılacaktı. Schlegel kimilerine göre yaygaracı, kimilerine göre dâhi olarak adlandırılacak ama her halükârda Romantik hareketin düşünsel temellendiricisi olarak tarih sahnesindeki yerini alacaktı... )

- KÂNUN-I EVVEL ile/ve KÂNUN-I SÂNÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27964 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANUN-U EVVEL ile KANUN-U SANî
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aralık ayı. İLE Ocak ayı. )

- KÂNUN ile KURAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20627 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN'IN CENAZE NAMAZI:
BELGRAD
ve İSTANBUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14603 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAPASİTE ile POTANSİYEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9679 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( SIĞA/YETENEK ile İÇKİN )

- KAPLUMBAĞA'LARDA:
ERİL
ile/ve DİŞİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22268 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Alt yan kabukları içe dönükse. İLE/VE Alt yan kabukları dışa dönükse. )

- KAPLUMBAĞA ve/||/<> GORİL ve/||/<> FİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51027 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [karadaki] En yaşlı. VE/||/<> En güçlü. VE/||/<> En büyük. )

- KAPSAM = ŞÜMUL = EXTENTION[İng., Fr.] = UMFANG, EXTENTION[Alm.] = EXTENTIO[Lat.] = EXTENSIÓN[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39452 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAPTANPAŞA/KAPTAN-I DERYA = ORAMİRAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54416 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Deniz kuvvetlerinde, kara kuvvetlerindeki orgeneralin dengi olan en yüksek rütbeli amiral. )

- KARA ÇÖL ile/ve/<> KIZIL ÇÖL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33216 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARAGÖZ OYUNUNDA:
MUHÂVERE
ile/ve/<> FASIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30867 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARAKOL yerine POLİS MERKEZİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11407 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARAKUL ile KARAKUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41876 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir tür kuş. İLE Asıl yurdu Buhara'da Karakul bölgesi olan ve yurdumuzda da yetiştirilen, tüyleri uzun ve kıvırcık bir cins koyun. )

- KARALAMA ile/değil/yerine ELEŞTİREL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30925 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARANFİL ile KASTAMONU KARANFİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48727 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARAYEL ile KARAYER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54586 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kuzeybatı'dan esen, genellikle soğuk, bazen fırtına niteliğinde yel[>< keşişleme]. | Kuzeybatı 315°'lik yön. İLE Mezar, sin, gömüt. )

- KARE değil PARABOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50721 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARGA değil/yerine/>< BÜLBÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33405 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çöplüğe götürür. DEĞİL/YERİNE/>< Güle götürür. )

- KARGODA:
HASARLI MAL
ile EKSİK MAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14220 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARÎNE ile DELİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20616 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARŞILIKLI = MÜTEKABİL = RECIPROCAL[İng.] = RÉCIPROQUE[Fr.] = REZIPROK[Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39457 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARTAL ile (SİYAH) KESTANE KARTALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54961 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARTAL ile AFRİKA DENİZ KARTALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22603 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARTAL ile AK BAŞLI KARTAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22604 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARTAL ile AK KUYRUKLU KARTAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22605 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARTAL ile AK SIRTLI KARTAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22606 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARTAL ile AKBABA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22624 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kanat açıklıkları 3 metreyi bulabilir. )
( ... İLE Şili'nin de simgesidir. )

- KARTAL ile AKKUYRUKLU KARTAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48285 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE İskoçya'da yaşarlar. )

- KARTAL ile ALTIN/KAYA KARTAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47790 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... ile )

- KARTAL ile ALTIN/KAYA KARTALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22607 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARTAL ile BEYAZ BAŞLI BALIK KARTALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32925 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Botswana'nın Chobe Ulusal Parkı'nda görülebilmektedir. )

- KARTAL ile BEYAZ GÖĞÜSLÜ/AK KARINLI DENİZ KARTALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47902 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARTAL ile BOZKIR KARTALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22608 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARTAL ile BÜYÜK ORMAN KARTALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22611 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARTAL ile FİLİPİN KARTALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33397 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... ile | )
( )

- KARTAL ile HARPIA KARTALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47773 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARTAL ile KAMA KUYRUKLU KARTAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22622 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARTAL ile Kartal
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54119 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kartalgillerden, genellikle kızıl siyah tüylü, çok güçlü, yuvasını yüksek kayalıklar üzerinde kuran, iri, yırtıcı bir tür kuş. İLE İstanbul iline bağlı ilçelerden biri. )

- KARTAL ile KAYA KARTALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22613 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE 2 metre genişliğinde kanatları bulunur. [Yaklaşık 4 kg. ağırlığındalardır.] )
( ... İLE Özellikle geyik yavrularını avlarlar. )

- KARTAL ile KEL KARTAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48383 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARTAL ile KEL/DAZLAK KARTAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22612 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Tüyleri, kemiklerinden 2 kat daha ağırdır. )

- KARTAL ile KORSAN KARTAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22615 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARTAL ve/||/<> KÖPEK ve/||/<> AKILLI GELİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sinek avlamaz. VE/||/<> Kuşa hırlamaz. VE/||/<> Kaynanaya hırlamaz. )

- KARTAL ile KÜÇÜK KARTAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22602 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARTAL ile KÜÇÜK ORMAN KARTALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22614 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Tüyleri, kemiklerinden 2 kat daha ağırdır. )

- KARTAL ile MOĞOL KARTALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22616 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARTAL ile ÖTLEĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39019 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bir tür kartal. )

- KARTAL ile ÖTÜCÜ KARTAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22617 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARTAL ile SAVAŞÇI KARTAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22623 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Babunları avlarlar. )
( ... İLE Mandril maymunlarını avlarlar. [Kendinin 4 katı büyüklükteki bir antilobu bile öldürebilirler.] )
( İkisi de yılanları avlarlar. )
( Pencelerinde sallanan yılanla havalanırlar. İLE Yılanı kafalarından başlamak üzere yemeye başlarlar. )
( ... İLE Afrika'da yaşar. )

- KARTAL ile SEKRETER KUŞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47774 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Avlarını, güçlü pençeleriyle ezerek öldüren tek yırtıcı kuş. )
( ... İLE Yiyecek kusabilmelerinin yanısıra su da kusabilirler. )
( ... İLE Boyları, 120 cm. civarındadır. )

- KARTAL ile ŞAH KARTAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22619 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )
( Şah kartalın nesli küresel ölçekte tehlike altında. Türkiye’de tahminen 100 çift yaşıyor. Trakya genelinde yaptığımız çalışmada 44 yuva bulduk. İyi haber, 27 tanesinde kartallar yaşıyor ve bu yıl[2015] 26 kartal civcivi oldu. Şah kartallar dere boyundaki en uzun söğüt ağaçlarına yuvalarını kuruyor ve gelengi, kirpi ve hatta martıyla besleniyor.

Yuva ağaçlarının kesilmesi, beslenme alanlarının yok edilmesi, izole edilmemiş elektrik telleri ve rüzgar enerjisi için kurulan santrallerin pervaneleri kartalların önündeki en büyük tehditler. Bu, şah kartal için öyle bir durum ki, Türkiye’de sadece 200 insan kaldığını düşünün ve sadece 26 bebeği bulabildik. Şah kartal için araştırmaya, öğrenmeye ve onları kurtarmak için yapabileceklerimizi keşfetmeye devam edeceğiz. )

- KARTAL ile ŞAHİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22601 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ne olmadıkları üzerinden tanımlanırlar. ["Çaylakların, akbabaların, atmacaların, şahinlerin ve doğanların dışında kalan, gündüz avlanan, büyük bir yırtıcı kuş."] İLE ... )
( Dişilleri, erillerinden daha iridir. [Türün yırtıcılık düzeyi arttıkça, dişil ile erili arasındaki fark belirginleşir.] İLE ... )
( Gözleri, gövdelerine oranla, insandakinden 20 kat daha büyüktür. [Görme keskinlikleri, kişininkinden 8 kat fazladır.][Bir tavşanı 3 km. öteden fark edebilirler.][Avlarının üzerine çullandığında, göz kasları mercek bombesini sürekli olarak ayarlayarak saldırı boyunca odak keskinliğini ve derinlik algısını korur.] İLE ... )
( Yüksekte uçan türlerin, havanın ısınarak hafiflemesini beklemeleri gerekir. İLE ... )
( Ne kadar ağırlarsa, av o kadar geç başlar. [Pike yapan bir kartalın hızı saatte 300 km. hıza çıkabilir fakat bu girişimlerin ancak 1/4'ü hedefe ulaşır.] İLE ... )
( Ölü ya da diri herşeyi yerler. İLE ... )
( İkişerli kümeler halinde yumurtlarlar. [Yumurtadan ilk çıkan yavru kartal kardeşini öldürür.] İLE ... )
( Güneşi simgeler. İLE ... )
( Bizans İmparatorluğu'nun simgesiydi. [Başlardan biri Eski Roma, öteki ise Yeni Roma(Konstantinopolis)] İLE ... )

- KARTAL ile TEPELİ ATMACA KARTALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22620 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Mandril maymunlarını avlarlar. [Kendinin 4 katı büyüklükteki bir antilobu bile öldürebilirler.] )

- KASIR[< KASR]["ka" uzun okunur] ile KÂSİR[< KESÎR < KESRET] ile KÂSİR[< KESR] ile KASIR[< KUSÛR]["ka" uzun okunur]/KASÎR[< KASR] ile KASR[çoğ. KUSÛR] ile KASÎL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18033 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zorla işleten. İLE Çok olan. İLE Kıran, kesreden. İLE Kısa, boysuz. Kısa kesme, kısaltma, kısma. | Azaltma, kesme, eksiklik. | İbarenin çok kısaltılması. | Aruzda tef'ile'nin son harfinin düşürülmesi. İLE Köşk, kâşâne, saray. İLE Hayvanlara yedirmek üzere zamanından önce biçilen yeşil ot. )

- KASTÂL ile KASTAR ile KÂSTÂR[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18035 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şeker tozu. İLE Yalancı. İLE Pamuk ipliğini ya DA bezini bol ve soğuk su ile yıkayarak ağartma işi. )

- KATILAR'DA:
KRİSTAL
ile/ve AMORF/AMORPHE[Fr.]/BÎ-ŞEKL[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8015 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Cam, amorf bir katıdır. )

- KATLANMA/TAHAMMÜL ile/ve/değil/yerine/||/<>/< DAYANÇ/SABIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2378 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Katlanmak. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Direnmek. )
( Maddî olanlara. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Manevî olanlara. )

- KAVAL'DA:
DİLSİZ, HORLATMALI[Diatonik]
ile/ve DİLSİZ[Kromatik] ile/ve DİLLİ[Diatonik] ile/ve DİLLİ[Kromatik] ile/ve DÜDÜK KAVAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13714 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAVAL ile NÂREKE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33728 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Karagöz oyununda kullanılan, kamıştan yapılmış, kavala benzer bir müzik aleti. )

- KAVL ile/ve LAFZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16633 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAVRAM ile/ve TÜMEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15302 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAVS-I URÛC KAVS-I NÜZÛL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20101 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYAÇLARDA:
MAGMA
ile/ve/||/<> TORTUL ile/ve/||/<> BAŞKALAŞIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54860 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Başlangıçta erimiş durumdayken, daha sonra soğuyup kristalleşmiş nesnelerden oluşur. İLE/VE/||/<> Başka kayaçlardan, aşınma yoluyla kopmuş nesnelerin, rüzgâr ya da suyla taşınarak toprak üstünde ya da su altında birikmesiyle oluşur. İLE/VE/||/<> Magma ya da tortul kayaçların, kimyasal ya da yapısal değişikliğe uğrayacak ölçüde yüksek basınç ve sıcaklığa uğramasıyla oluşur. )
( Dünya üzerinde şimdiye kadar keşfedilen en eski kayaçlar, yaklaşık 3 milyar 800 milyon yıl öncesine tarihlenmektedir.[İlk 800 milyon yılı hakkında doğrudan bir kayıt bulunmamaktadır.] )
( Tüm kayaçlar, mineral karışımlarıdır. )

- KAYGUSUZ ABDAL ve/< ABDAL MUSA EFENDİ < HÂCE BEKTAŞ-I VELÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30000 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYIK ile GONDOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14212 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Venedik'te, kanal içinde, kişileri taşıyan, uzun, süslü, romantizmin simgelerinden biri olmuş kayık. )

- KAYNAK ile/ve YOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2884 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYNAK ve/<> YOL ve/<> SONUÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2881 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( TİNSELLİK/İNSAN: Kaynağı, yolu ve sonucu kendinde olan. )

- KEÇİ ile/ve GORAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22983 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Keçiye benzer bir memeli. )

- KEDİLERDE:
CEZA
ile/değil/yerine ÖDÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48583 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kediler, cezaları algılayamazlar. İLE/DEĞİL/YERİNE Ödüllere tepki verebilirler. )

- KEFAL ile İNCİ KEFALİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22491 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Sadece Van Gölü'nde yaşar/bulunur. )
( )

- KEFAL ile PAÇOZ/PAÇUZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39068 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kefal türünden bir balık. | [argo] Fahişe. )

- KEFAL ile UÇARKEFAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45005 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Turnabalğıgillerden, kefala benzer, uzun kanatlı bir balık. )

- KEFİL ile/ve/değil ARACI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6308 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... ile/ve/değil VESÂTET[Ar.]: Aracılık. )

- KEFİL ile REFERANS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6305 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Azamî muhabbetin, teminât-ı tâmmesi, işbu vesileyle mutazammındır. )

- KEFİL ile/ve/<> VEKİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6306 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEHL ile KEHL[çoğ. KİHÂL, KÜHÛL, KÜHLÂN] ile KEHL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18045 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Göze sürme çekme. İLE 30 - 50 yaş arasında bulunan kişi, olgun çağı. İLE Bit. )

- KEL ile/ve/değil/||/<> KÖSE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49131 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KELÂM ile/ve/||/<>/> KEMÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51887 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEMÂL'İ TAHSİL ve GÜZEL'İ MÜŞÂHEDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19374 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kemâlât, geçtiğimiz yolu unutmayıp, oraya kişileri götürmek üzere geri dönmektir. )

- KEMÂL ile/ve BEKÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/645 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEMÂL ile BEKÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19285 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEMÂL ve/||/<>/< GÜZELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32645 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEMÂL ve SÛRET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/723 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hareket eden maddedeki olanakların dışa çıkması. VE Her kemâl bir sûretin açığa çıkmasıdır. | Mahiyetin maddeyle bitişmiş halidir. )

- KEMAL ile/ve/<> TÜMEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46164 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEMÂL ve/> ZEVÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/646 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEMAN'DA:
YAY
ile/ve/değil TEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13705 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eldeki. İLE/VE/DEĞİL Kemanın üzerindekiler. )
( At kuyruğundan. İLE/VE/DEĞİL Bağırsak, naylon ve çelik karışımından. )
( STRADIVARIUS: Meşhur keman yapımcısı tarafından yapılmış keman. [1643-1737] )

- KENDİ BAŞINA DİL ile İNSAN DİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52451 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİLİK'TE:
MİNİMAL
ile ÖYKÜSEL ile HEM MİNİMAL, HEM DE ÖYKÜSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52523 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Deneyimlerin, "anlık" ve "aracısız" öznesi olan kendilik. İLE Zamana yayılmış, geçmiş ve geleceğe sahip kendilik. İLE ... )

- KENTAL ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42000 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir kütle ölçüsü birimi. )

- KESİN ile MÜKEMMEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2498 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Siz, zâten mükemmelsiniz. )
( Mükemmelsiniz, yalnızca bunu bilmiyorsunuz. )
( Mükemmel olan, tüm mükemmelliklerin kaynağına geri döner. )
( Şeyler, kendi mükemmelliklerinden ötürü yıkılırlar. )
( Mutlak mükemmellik, Şimdi ve Burada'dır. )

- KEŞKÛL ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42013 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( HİNDİSTAN CEVİZİ KABUĞU | GEZGİN DERVİŞLERİN KULLANDIĞI ARAÇ )

- KEŞKÜL ile/ve CİLBENT ile/ve SOFRA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20871 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Seyyah dervişlerin aletleridir. )
( Bknz. Tarikat Kıyafetlerinde Sembolizm - Ocak Yay. )

- KEVSEL ile KEVSER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18056 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Geminin kıç tarafı. İLE Maddi ve manevi çokluk, kalabalık nesil. )

- KEYFÎ ile/değil MUTLAK DEĞİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/343 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIBLE ve/<> KABUL ve/<> KABİLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2820 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIL ile TÜY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Kalın/sert" olan deri uzantısı. İLE "İnce/yumuşak" olan deri uzantısı. )

- KIL ile YÜLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45809 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Ustura ile kesilmiş kıl. )

- KIRK MENZİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19810 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIRKAYAK ile TIRTIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22912 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Taşların altında yaşar. | Kasıkbiti. İLE Kelebek kurtçuğunun yumurtadan çıktıktan sonra krizalit oluncaya kadarki durumu. )
( Tek sayılı ayak çiftine sahiptirler. Ayak sayıları 15 - 191 çift arasında değişir. İLE ... )
( DIPLOPODA: Kırkayakları [binayakları] içeren hayvan sınıfı. )
( UNIRAMIA: Kırkayakların, çiyanların ve böceklerin yer aldığı şube. )

- KIRMIZI[Ar.] değil/yerine/= AL / KIZIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49449 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KISA ROL ile KÜÇÜK ROL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14818 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KISA/KÜÇÜK USÛL ile/ve UZUN/BÜYÜK USÛL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19247 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KISAS ile MİSL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45247 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KISAYOL ile BAĞLANTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13468 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIYÂM ve/||/<> SÜKÛNET ve/||/<> KAVL ve/||/<> HAYAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48092 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hizmet ile olsun! VE/||/<> Hürmet ile olsun! VE/||/<> Hikmet ile olsun! VE/||/<> Edep ile olsun! )

- KIYI/SAHİL[Ar.] ile/ve/değil KUMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18920 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIYL Ü KÂL/KİL Ü KAL ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42061 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dedikodu, kuru lâf. [GÜFT Ü GÛ] )

- KIZAMIK ile KIZIL ile SUÇİÇEĞİ ile KABAKULAK/KABAŞİŞ/YAZMA ile KUDUZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5642 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIZIL ile FİRFİRİ[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36764 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Parlak kızıl renk. | Bu renkte olan. )

- KİL ile ARIKİL/KAOLİN[< Çince]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35280 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Porselen yapmakta kullanılan, bir çeşit ak ve gevrek kil. )

- KİMLİĞİN ALGILANIŞ BİÇİMİ ve/<> DİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31612 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİMLİK ile/ve/<> KABUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3390 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİR ile ÇEPEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35716 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kir, bulaşık, çamur, pislik. | Ürüne karışmış yabancı madde. )

- KİŞİ:
MEKÂN
değil MAHAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47346 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİ:
CAN
ve/||/<>/> GÜÇ ve/||/<>/> /< İKRAR ve/||/<>/> /< ADÂLET ve/||/<>/> KEMÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37052 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişi, doğar ve can kazanır. VE/||/<> />/< Canında güç kazanır/bulur. VE/||/<> />/< Gücünü, kararlarında/ikrarında bulur. VE/||/<> /< Kararında adâletli ise, erdemli olur. VE/||/<> />Adâletinde olgunluğu/kemâli bulursa, olgun/kâmil olur. )

- KİŞİ/İNSAN:
HAL
ve/<> HAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31768 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİ/İNSAN ve/= AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4783 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Akılla her şey bilinir de insan bilinmez. )

- KİŞİ ve/= GÖNÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4784 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( GÖNÜL BİRDİR!
["Benim gönlüm"/"Senin gönlün"ü olmaz!] )

- KİŞİSEL ile/ve/||/<> KİTLESEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52058 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİSEL = ŞAHSİ = PERSONAL[İng.] = PERSONNEL[Fr.] = PERSÖNLICH, PERSONAL[Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39479 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİYE ÖZEL ile/ve/değil TEKRAR EDİLEMEZLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1761 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİYE ÖZGÜ ile/ve/değil/||/<>/< KİŞİYE ÖZEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51893 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KLASİK ile/ve/değil/yerine/<> GELENEKSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3463 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KLASİK ile GELENEKSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14755 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KLOROFİL ile/ve HEMOGLOBİN[Fr. < Yun: HAIMA: Kan. | BUS: Yuvarlak.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30471 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bitkilere rengini veren. İLE/VE Kana rengini veren. | Soluk alma aygıtıyla organizmanın gözeleri arasında oksijen ve karbon gazını iletmeyi sağlayan, bileşiminde, demir, azot, oksijen, hidrojen, kömür ve kükürt bulunan alyuvarların en önemli maddesi. )

- KLOROFİL değil/yerine/= YEŞERMİK, YEŞİLİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38582 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KMML ile/||/<> JMML
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50195 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KMML'nin ayrıntıları için burayı tıklayınız... İLE/||/<> JMML'nin ayrıntıları için burayı tıklayınız... )

- KOBALT ile/> NİKEL ile/> KADMİYUM ile/> KURŞUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7940 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Atom numarası 27, atomik kütlesi 58.933, yoğunluğu 8.9 g/cm³, ergime sıcaklığı 1495 ºC, kaynama sıcaklığı 2870 ºC, kütle numaraları 54-62 arasında izotopları bulunan, ancak sadece 59 kütle numaralı izotopu [27Co59, %100] kararlı olan, 60 kütle numaralı radyoizotopu [Co60], 5.3 yıl yarılanma süresi ve 1.17 MeV ve 1.33 MeV enerjili iki gama fotonuyla tıpta ışın tedavisinde ve endüstride kullanılan, demir ve nikele benzeyen beyaz metal. Simgesi: Co
İLE/>
Atom numarası 28, atomik kütlesi 58.71, ergime sıcaklığı 1453 ºC, kaynama sıcaklığı 2732 ºC ve yoğunluğu 8.9 g/cm³ olan, 360 ºC'den sonra ferromanyetik özelliğini kaybeden, kütle numaraları 57-66 arasında izotopları bulunan, nikel pillerin ışına maruz kalmasıyla oluşan 63 kütle numaralı radyoizotopu [Ni63] radyoaktif izleyici olarak kullanılan, geçiş metalleri öbeğinden, manyetik özellikli alaşımlarda, trafolarda, elektrik iletkenliği düşük olduğundan, direnç malzemelerinde, elektrik ve elektronik devrelerde, seramik kaplama sanayiinde kullanılan, parlak beyaz metal öğe. Simgesi: Ni
İLE/>
Atom numarası 48, atomik ağırlığı 112.40, ergime sıcaklığı 320.9 ºC, kaynama sıcaklığı 765 ºC ve yoğunluğu 8.6 g/cm³ olan, 0.6 eV'un üstündeki nötronlar için saçılma etki kesitleri yüksek fakat soğurma etki kesitleri küçük, ısıl [0.0253 eV enerjili ya da 2200 m/s hızlı] nötronlar için soğurma etki kesiti çok yüksek [2450 b], saçılma etki kesiti çok düşük [5.6 b] olduğundan, reaktörlerin denetim çubuklarında ve ayrıca ölçüm aygıtlarında nötronlara karşı ekranlama işlevi için kullanılan, çinkoya benzeyen, genellikle çinko yataklarında, onunla birlikte bulunan beyaz metal öğe. Simgesi: Cd
İLE/>
Atom numarası 82, atomik kütlesi 207.2, ergime sıcaklığı 327.5 ºC, kaynama derecesi 1740 ºC ve yoğunluğu 11.35 g/cm³ olan, kütle numarası 190-218 arasında izotopları olan, maliyet/yoğunluk oranı düşük olmasından dolayı ve fiziksel ve mekanik özellikleri, ışından dolayı önemli bir değişikliğe uğramadığından dolayı, gama ışınlarına karşı etkin zırh malzemesi olarak ve özellikle nükleer reaktörlerde nötron+gamalara karşı zırhlamada, sanayide akü yapımında, elektrik iletiminde kullanılan kabloların kaplanmasında, silah sanayiinde mermi yapımında, inşaat sanayiinde bina çatılarının kaplanması ve ses yalıtımında, otomotiv ve gemi endüstirilerinde dengeleme ağırlığı, petrol sanayiinde oktan artırıcı olarak yakıt maddelerinde ve matbaacılıkta harflerin dökümünde kullanılan, kararlı izotopları Pb206[%25.1], Pb207[%21.7] ve Pb208[%52.3]'un sırasıyla uranyum[92U238], aktinyum[92U235, AcU] ve toryum[90Th232] radyoaktif serilerinin son halkalarını oluşturduğu mavimsi gri renkte çok ağır metal. Simgesi: Pb )

- KOCAKARI SOĞUKLARI
(EYYÂM-I HUSUM, BERD-İ ACÛZ):
SIN
ile/ve/||/<>/> SİNNABER ile/ve/||/<>/> VABIR ile/ve/||/<>/> AMİR ile/ve/||/<>/> MUTEMİR ile/ve/||/<>/> MUALLEL ile/ve/||/<>/> MATFİYÜLCEMER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27968 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Acüz", omurgamızdaki "kuyruk sokumu" dediğimiz son kemiğin adıdır. Yani soğuğun kuyruk sokumuna kadar duyumsanmasından dolayı böyle bir benzetme olmuş. Bu sözcük, Arapça'da kocakarı anlamına gelen "acüze" sözcüğü ile karıştırılınca, bir de üstüne bu soğuklarda çok fazla yaşlı kadının yaşamını yitirmesi söz konusu olunca, deyim, halkın ağzında "kocakarı soğukları" olarak kalmış. )
( Mart ayının ortalarında[11-17 Mart arasında] buz gibi bir soğuk getiren hava durumu. )

- KOGNİTİF[İng. < COGNITIVE] değil/yerine/= BİLİŞSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48837 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOKTEYL değil/yerine/= YİYİMLİK-İÇİMLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38400 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOL ile/ve/<> ÖNKOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39003 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> Kolun, dirsekle bilek arasındaki bölümü. )

- KOL ile/ve SAP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14135 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOL ile YEKE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45680 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kayıkta, dümeni kullanmak için dümenin baş tarafına takılan kol. )

- KOLAY DEĞİL fakat (DAHA FAZLA) ZORLAŞTIRMA(YABİLİRİZ)!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4709 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOLAY DEĞİL fakat (DAHA FAZLA) ZORLAŞTIRMA(YABİLİRSİN)!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16070 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOLAY ile KOLAY DEĞİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28803 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOLESTEROL'DE:
İDEAL
ile KABUL EDİLEBİLİR ile SINIRDA YÜKSEK ile YÜKSEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5518 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 180 altı. İLE 180 - 199 İLE 200 - 219 İLE 220 üstü. )

- KOLESTEROL ile/değil KOLESTEROLÜN ARTMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35799 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOLLOİDAL değil/yerine/= TUTKALSI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38586 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOMİTE değil/yerine/= KURUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38403 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONJENİTAL ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42078 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğuştan olan hastalıklar. )

- KONSÜL ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42081 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Görevini bir başka meslektaşıyla paylaşan yargıç. [Görev süresi 1 yıl olmak üzere][Eski Roma'da] )

- KONTROL ile/ve DENEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28501 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( En önemli sözcük "Denemek"tir. )
( Başarıncaya kadar denemeye devam edin! )

- KONTROL ile DENETLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15817 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir kez kendimi ve neyi temsil ettiğimi bilince artık durmadan kendimi denetleme gerekesiniminde olmam. )

- KONTROL ile/ve/<> HAKİMİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1470 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONTROL ile HÂKİMİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28506 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONTROL ile MALİYET KONTROLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28443 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONTROL ile/ve ÖLÇÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28500 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONULMUŞ ile/ve/değil/yerine ÇIKARIMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1896 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONUŞMA/SÖZ ile/ve DİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8683 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( * Her konuşmanın öznesi vardır. - Dil'in yoktur.
* Her konuşmanın muhatabı vardır. - Dil'in yoktur.
* Her konuşmanın şimdisi vardır. - Dil'in zamanı yoktur.
* Her konuşma, bir şeye dairdir. - Dil, herşey hakkındadır. )
( Dil, konuşur; kişi, dile uyduğu kadar konuşur. )
( Hareket halindekilere konuşulmaz, duranlara/duranlarla konuşulur. )

- KONVANSİYEL değil/yerine/= ALIŞILMIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12301 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KORKU ile/ve/||/<> AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34676 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İşin içine korku girdiği oranda, "akıl" da etkinleşir. Bir kişi, ne kadar korkusuz ise "aklını" o kadar az kullanır. )

- KORNA/ZİL değil/yerine FREN / BEKLEMEK!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35813 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Motorlu araç sürücülerinin, özellikle sokak aralarında ve tüm yollarda, yayalara/bisikletlilere/motosikletlilere korna çalmasının; bisikletlilerin de yayalara, özellikle de yayaların arasındayken zil çalmasının bir anlamı/farkı olmadığını/olmayacağını sürekli anımsaması gerekmektedir.

Herhangi bir araç kullananların, yayalara ve büyük araçların, kendinden daha küçük araca öncelik verme zorunluluğunu anlaması/anımsaması gerekmektedir. )

- KORNA değil/yerine IŞIK/SELEKTÖR/SİNYAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16186 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yayalara korna çalınmaz! [araç sahipleri, rahat/sıcak arabalarının içinde, fren ve gaz ayaklarının altında, her türlü olanağa sahip olarak beklemeyi bilmeli/uygulamalılardır!] )
( İster bisiklet/motosiklet olsun, ister herhangi bir araç olsun, sokak aralarında ve kişilere hiçbir zaman ve koşulda korna çalınmaz!!! [özellikle görme engellilere ve yaşlılara!] )
( Kırmızı ışıkta ya da en ufak bir duraksamada çalınan kornaların gereksizliğini anlamış ve sürekli anımsıyor olmamız gerekir! [Çalınan kornanın da hiçbir şeyi değiştirmeyeceği, hızlandırmayacağını da!] )
( Kornalar otoyollarda, hızın ve gürültünün yüksek olduğu yerlerde, araçlar arasında kullanılmak üzere bir olanaktır. Ki otoyolda dahi, ışık/sinyal/selektör varken korna çalmak gereksiz/işlevsiz/anlamsızdır! )

- KORTİZOL ile KORTİZON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5515 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğal, organik. [Böbrek üstü bezlerinde/n.] İLE Yapay, sentetik. [İlâç.] )

- KORUMA/SAKLAMA(MUHAFAZA) ile/değil/yerine HAYAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32337 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOŞUK = KOŞMA = GAZEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47165 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İslâm'dan önce. = Halk yazınında. = Divan yazınında. )

- KOŞUL ile/ve/değil/||/<> ETMEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44588 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOŞUL ile/ve/değil/yerine/||/<>/> ÖNCELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36267 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOŞUL = ŞART = CONDITION[İng., Fr.] = BEDINGUNG[Alm.] = CONDITIO[Lat.] = CONDICIONAR[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39483 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOVA ile SİTİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47070 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Büyük bakraç.[: Çoğunlukla, bakırdan yapılan, küçük kova. | Bir bakracın alabildiği miktar.] )

- KOYUN ile İSPANYOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23005 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOYUN ile/ve KARAGÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23006 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOYUN ile KARAGÜL/KARAKUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54450 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Asıl yurdu Buhara'da Karakul bölgesi olan ve yurdumuzda da yetiştirilen, tüyleri uzun ve kıvırcık bir cins koyun. )

- KOZMİK değil/yerine/= EVRENSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖK HÜCRE KAYNAKLARINDA:
EMBRİYONİK
ile/ve/||/<> FETAL ile/ve/||/<> ERİŞKİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53704 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖR-TOPAL ile DERME-ÇATMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9752 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖTÜ TEMEL ve/ne yazık ki/> KÖTÜ İSTEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48804 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖTÜ ile/ve REZÂLET/REZİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2710 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖY ile AUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18906 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖY ile AVUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38049 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Orta Asya'da, Türk köyüne verilen ad. )

- KÖY ile/ve/||/<> KIRSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54041 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖY ile KRAAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32932 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Etrafı çitlerle çevrilmiş birkaç evden oluşan köy.[Zambiya'da] )

- KÖY ile/ve TOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18905 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Küçük köy. )

- KRAL =/<> ÇAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31693 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... =/<> Bulgarlar'ın ve Ruslar'ın, kral için kullanmış olduğu sözcük.
[Bulgaristan, 913-1018, 1185-1422 ve 1908-1946 arası.
Sırbistan, 1346-1371 arası.
Rusya, 1480'dan (/1547) 1721'ye kadar. 1721'den sonra 1917'ye kadar ve resmi olarak sadece Rus imparatorlarının Polonya, Gürcistan gibi bazı bağımsız ülkeler üzerindeki yetki gücü için kullanılmıştır.] )

- KRAL ile RACA[Hintçe]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44868 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kral ve imparatorlara, büyük toprak sahibi prenslere, Hindistan'da verilen san. )

- KROZOL ve AŞK MEYVESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31648 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bulunan ve tatmanız önerilen iki tropikal meyve. )

- KUL ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42111 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sürekli değişim içinde olan kişi. | Abd. )

- KUL ile/ve/<>/|| SABIR EHLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30118 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KULLANILMIŞ ile/ve İKİNCİ(2.) EL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13836 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUMAŞ/DANTEL ile FİSTO[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36768 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Elde ya da makinede işlenmiş, süslü şerit. | Dantele benzer süsleri olan bir tür kumaş. | Bu kumaştan yapılmış olan gömlek/bluz. )

- KUNDUZ/SUİTİ/KASTOR[< Fr. < CASTOR] ile DUCKBILL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yorkshire'da bulunan Beverly kasabası [< Beaver], adını kunduzlardan almıştır. [Bazı biliminsanları Pennine ormanlarının yok olarak yerini Fens ormanlarına bırakmasını, XIII. yüzyılın başına kadar İngiltere'de yaşayan kunduzların varoluşuna bağlar.] )

- KURAL ile AMAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4614 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURAL ile/ve İZLENCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28661 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURAL = KAİDE = RULE[İng.] = RÈGLE[Fr.] = REGEL[Alm.] = REGULA < REGERE[Lat.] = MANDO, REGLA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39491 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURAL ile KAPRİS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28662 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kuraldan çok kuralcılığın, kraldan çok kralcılığın anlamı yoktur. )

- KURAL ile/ve/değil KARAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4615 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURAL ile/ve/değil KURAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28663 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURAL ile/ve OLURLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28660 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURAL ile/ve/> YASA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28659 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnsanda/yaşamda. İLE/VE/> Doğada. )
( Tüzel/hukukî kabullere/kararlara her ne kadar "yasa" denilmişse de "kural"lardır. )
( SOLON [M.Ö. 640 - 559/8] )
( [Uyulmadığında ...] Cezası yoktur. İLE/VE/> Cezası vardır. )

- KURAM ile KURAN ile KURAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51593 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURAMSAL = NAZARÎ = THEORETIC[İng.] = THÉORIQUE, THÉORETIQUE[Fr.] = THEORETISCH[Alm.] = THEORIKOS, THEORETIKOS[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39493 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURB-U FERAİZ ile/ve KURB-U NEVÂFİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19493 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Özün aşkı. İLE/VE Kabuğun aşkı. )
( Farz olan yakınlık. İLE/VE Nafile olan yakınlık. )
( Düşünce ve kararların emir olarak organlara ulaştırılması. İLE/VE Sinirler aracılığıyla dış uyarıların beyne iletilmesi. )
( Kabuk öze, öz de kabuğa âşıktır. )

- KURGU/SAL ile/ve/değil/yerine/||/<>/< KURAM/SAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54836 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURGUL ile/ve/değil/yerine SİMGESEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30090 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURUL ile/ve/yerine/değil KOORDİNASYON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3828 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURULU ile KURGUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28791 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURUM ile/ve/değil/yerine/< KURUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31983 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUSURSUZ DİL ile/ve EVRENSEL DİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8539 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nesnelerin doğasını yansıtabilecek bir dil aramak. İLE/VE Herkesin konuşabildiği ve konuşmak zorunda olduğu bir dil aramak. )
( Kusursuz bir dili az sayıda kişinin kullanmaması ve evrensel olarak kullanılan bir dilin kusurlu olmaması için hiçbir neden yoktur. )

- KUŞAK ile/ve NESİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9320 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUŞAK = NESİL = GENERATION[İng., Alm.] = GÉNÉRATION[Fr.] = GENERATIO < GENERARE:DOĞURMAK[Lat.] = GENERACIÓN[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39494 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUŞKONMAZDA:
YEŞİL
ve/||/<> MOR ve/||/<> "BEYAZ"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48639 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... VE/||/<> ... VE/||/<> Yeşil ve morun, herhangi birinin ışık görmemiş toprakaltı sürgünlerinin hasat edilmesiyle, “beyaz kuşkonmaz” elde edilir. )

- KUTSAL ile/ve/<>/değil DEĞERLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29811 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUTSAL ile KUTSAL OLMAYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28907 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ölümsüz. İLE Ölümlü. )

- KUTSAL = KUTSİ, MUKADDES = SAINT, HOLY[İng.] = SAINT[Fr.] = HEILIG[Alm.] = SANCTUS[Lat.] = SANTO/TA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39497 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUTSAL ile/ve/<> MUKADDES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32738 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişi, inanırsa. İLE/VE/<> Kişiler/toplum, kişiye inanırsa. )

- KUTUP IŞIKLARINDA:
KIRMIZI VE YEŞİL
ile/ve MAVİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30692 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Oksijenden. İLE/VE Azottan. )

- KUVANTUMDA:
JOHN STEWART BELL
ve/||/<> BELL EŞİTSİZLİKLERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52136 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUVVE ile/ve/||/<> FİİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52304 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUVVET ile/ve CEMÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9637 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUVVETLE MUHTEMEL değil/yerine/= BÜYÜK OLASILIKLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46631 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUYRUK UCU BEYAZ ÇAKAL ile/ve ALTIN RENGİ ÇAKAL ile/ve MAVİ TÜYLÜ ÇAKAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22151 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Orta Afrika'da yaşar. İLE/VE Kuzey Afrika'da, Hindistan'da ve çeşitli kıtalarda görülürler. İLE/VE Afrika'da yaşar. )
( Herbiri kendine ait 30 km.lik bir bölgede avlanırlar. )
( Görme ve işitme kapasiteleri çok yüksek olduğundan avın kokusunu 1 km. öteden alabilirler. )
( Yılda 500-1500 kadar kemirgen avlarlar. )
( Avlanmanın yanısıra çöplerden de yararlanırlar. )
( Genellikle aile olarak yaşar ve avlanırlar. )
( Avlarının %35'i leştir. )
( 6 yıldan uzun yaşayanı pek yoktur. )
( Haklarında çok fazla efsane yazılmıştır. )

- KÜÇÜK AK BALIKÇIL ile BÜYÜK BALIKÇIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22738 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İki kat büyüktür. )

- KÜÇÜK CEDEL ile/ve BÜYÜK CEDEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20648 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜÇÜK KEDİLERDE:
SİNGAPUR
ile MUNCHKIN ile CORNISH REX ile DEVON REX ile AMERİKAN KIVIRCIĞI/AMERICAN CURL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48582 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜL ve/<> KURŞUN ve/<> SİRKE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Herhangi bir nesnenin, bir sonraki aşaması bulunmayan, fiziksel ve/veya kimyasal sonları/eşikleri. )

- KÜLL ile/ve KÜNH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/719 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜLLÎ ile KÜLL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16685 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zihnî. İLE Vücudî. )

- KÜLTÜR:
İNANÇ
ile/ve/> DEĞER ile/ve/> KURAL ile/ve/> YASA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37607 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/> ... İLE/VE/> ... İLE/VE/> Yaptırımı. )

- KÜLTÜREL değil/yerine/= EKİNSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8795 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜRESEL ile/ve/değil/||/<>/< BASKIN YEREL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53669 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜRESEL ile/ve/değil DAİRESEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29807 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜSÛL ile KÜSÛR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18072 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tembel, üşenici. İLE Parçalar, artan parçalar, atıklar. | Kesirler. )

- l/L ile L ile La ile la[İt.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Türk abecesinin on beşinci yazacı/harfi. Sesbilim bakımından, dişeti ünsüzlerinin ötümlüsüdür. İLE Romen rakamları dizisinde, 50 rakamını gösterir. İLE [kimya] Lantan'ın simgesi. İLE [müzik] Gam (ll) dizisinde, "sol" ile "si" arasındaki ses. | Bu sesi gösteren nota imi. )

- LÂ-YÜS'EL ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42152 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( MES'UL OLMAZ, SORULMAZ )

- LÂ'L ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42151 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KIRMIZI YAKUT )

- LÂ'L ile LÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18078 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kırmızı, al. | Kırmızı ve değerli bir süs taşı. | Dudak. İLE Dilsiz. )

- LABİRENT[Fr. < Yun.]/YILANKAVİ ile DOLAMBAÇLI YOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12919 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çıkış yeri, kolaylıkla bulunamayacak kadar karışık koridorları olan yapı. | [mecaz] İçinden çıkılması güç ya da olanaksız durum, sorun. İLE ... )

- LÂFIZ ile LÂF ile SÖZCÜK/KELİME ile KAVL ile TERİM/ISTILAH ile KELÂM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8476 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Anlam taşıyıp taşımadığı dikkate alınmaksızın ağızdan çıkan sesler. İLE Hiçbir anlam taşımıyorsa. İLE Bir anlam taşıyorsa. İLE Tamlamaları kapsıyorsa. İLE Belirli bir öbek/grup/kesim tarafından özel olarak kullanılan sözcükler. İLE Tümceyi/cümleyi kapsıyorsa. )

- LAFZ-I DÂLL ile LAFZ-I GAYR-I DÂLL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16747 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sözcük(kelime). İLE Lafız(Ağızdan çıkan ses). )

- LAFZ-I MÜSTA'MEL ile LAFZ-I MÜHMEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8477 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LÂLE-SÜMBÜL ile/ve MENEKŞE-GÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30038 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LÂLE ve/<> ALLAH ve/<> HİLÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32291 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yerde. VE/<> Kalpte. VE/<> Gökte. )
( [ebced] 66 VE/<> 66 VE/<> 66 )

- LDL ile/ve HDL ile/ve VLDL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5517 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kötü kolestrol. İLE/VE İyi kolestrol. İLE/VE ... )

- LEGAL değil/yerine/= YASAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12335 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LEHİM ile BRONZ/TUNÇ ile FAKFON ile KUPRONİKEL ile PERMALLOY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14267 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kalay ve kurşun alaşımı. İLE Bakır ve kalay alaşımı. İLE Bakır, çinko ve nikel alaşımı. İLE Bakır ve nikel alaşımı. İLE Demir ve nikel alaşımı. )

- LEVH-İ DİL ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42186 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( MÜ'MİNİN GÖNLÜ )

- LEYL ile LEYL-İ SECÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42189 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gece. İLE Tam kararmış gece. )

- LEYLEK ile İNSAN-I KÂMİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42191 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İNSAN-I KÂMİL )

- LİSÂN değil/yerine/= DİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12339 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LİTRE ile RATL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14494 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Litreye yakın bir sıvı ölçeği. )

- LOKAL değil/yerine/= YEREL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51826 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MADDE > SÛRET > CİSİM > NEFS > AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8016 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAGIC vs. MAGICAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24933 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAĞDURİYET:
TARİHSEL
ile/değil EKİNSEL/KÜLTÜREL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54551 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAHALLİ[Ar.] değil/yerine/= YÖRESEL/YEREL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAHLÛL[< HALL] ile MAHLÛL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33883 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çözülmüş, dağılmış, hallolunmuş. | Erimiş, eritilmiş, eriyik. | Sahipsiz maaş ya da memurluk. | Mirasçısı bulunmayan ve hükümete kalan miras. İLE Delinmiş, öbür tarafına işlenmiş olan şey. )

- MAHMUZ BİÇİMİNDE PETAL = MİHMÂZ = PÉTALE CALCARIFORME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13296 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAHMUZ BİÇİMİNDE PETAL = VARAK-İ TÜVEYC-Î MİHMÂZÎ = PÉTALE CALCARIFORME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13294 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAHSUS ile/ve/değil/yerine MÂKUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29926 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Elimizle/gözümüzle, duyularımızla. İLE/VE/DEĞİL Beyin, akıl ile. )

- MAHÛLE[Ar.] değil/yerine/= DUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53020 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kocası ölmüş kadın. İLE Eşi ölmüş ya da eşinden boşanmış kadın ya da erkek. )

- MAJORITY vs. PLURAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23906 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAKAM ile/ve HAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19874 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAKBUL ile/ve MERGUB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9528 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAKSÛRE ile MAHFİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20845 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Camilerde etrafı parmaklıklı yüksek yer. İLE Biraz daha yüksek ise mahfil denilir. )

- MAKUL ve/||/<>/> MAKBUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47321 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Akılcı, akla uygun. VE/||/<>/> Kabul edilir/edilebilir. )

- MÂKUL ile/ve MEŞRÛ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9484 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Usa/akla uygun olan. | Akıllıca iş gören, mantıklı. | Aşırı olmayan, uygun, elverişli. İLE/VE/+/||/<> Yasanın, kamu vicdanının ve dinin doğru bulduğu. )

- MAL ile/ve/||/<> DEĞER/TUTAR/SEMEN[Ar. çoğ. ESMÂN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49545 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAL ile/ne yazık ki/>< KAPAROZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54377 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/NE YAZIK Kİ/>< Yolsuzca ya da zorla elde edilen mal. )

- MAL ile MARDA[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45972 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Değerini kaybetmiş[ıskarta(İt.)] mal. )

- MÂLİYET ile/ve/değil BEDEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33232 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÂLUM ile/ve MEÇHUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14994 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Etken. İLE/VE Edilgen. )
( Parmak/el açık. İLE/VE Parmak bükülü.[başparmakla birleştirerek!] )

- MALÛMÂT ile/ve/değil HAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20017 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hâlsiz ilim, ihyâ edeyim derken imhâ eder. )

- MALÛMAT ile/ve/değil HAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21120 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MALZEME ile/ve/||/<> MAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49466 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ara ürün ve kullanım. İLE/VE/||/<> Sonsal ürün ve kullanım. )

- MALZEME ile/ve POTANSİYEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3668 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAMÜL değil MAMUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53897 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÂNÂ ile/ve/> MAHMUL ile/ve/> HADD ile/ve/> RÂBITA ile/ve/> İLLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15450 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MANDALİNA ile PORTAKAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8349 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kabuğu soyulduktan sonra meyvenin etrafındaki/üstündeki ince kabuk "kalıntılarını"(/beyaz lifleri) soymadan, birlikte yemekte yarar vardır! )
( [kökeni/etimolojisi] MANDARİN PORTAKALI: Mandarin denen ülkede yetişen yemişli ağaç. İLE ... )

- MÂNİ yerine ENGEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11408 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÂNİ değil/yerine/= ENGEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12353 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MANTIK/SAL ile/ve/<> KAVRAM/SAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1427 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MANTIK ve USÛL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29791 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MANTIKLI ile ANLAMSIZ DEĞİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9112 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MANTIKLI ile MANTIKSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45965 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mantığa uygun, usa/akla uygun. | Mantığa uygun davranan. İLE Mantıkla ilgili olan. )

- MARCOS:
MARGARITAS
ve/||/<> ALTAMIRANO ve/||/<> RANCHONUEVO ve/||/<> COMITAN ve/||/<> OCOSINGO ve/||/<> SAN CRISTOBAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36635 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zapatist Ulusal Kurtuluş Örgütü'nün, altı kentin başharflerinden oluşan Meksika yerlilerinin önderi. )

- MAREŞAL ile FELDMAREŞAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36729 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Almanya, Avusturya, İngiltere, Rusya ve İsveç askeri sıradüzeninin en yüksek rütbesi. )

- MARJİNAL değil/yerine/= AYKIRI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12356 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MARUL[Yun.] ile ACIMARUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33346 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bileşikgillerden, tadı acı, dişli yapraklı, sürgününden çıkan sütü, uyuşturucu ve yatıştırıcı olarak kullanılan iki yıllık bir bitki. )

- MARUL ile EŞEKMARULU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36563 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bir marul türü. )

- MARUL ile/<> KIVIRCIK ile/<> GÖBEK ile/<> LOLOROSSO ile/<> ÇİN MARULU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36078 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MARUL ile/ve/<> YABANİ MARUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35860 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MASAL ile DESTAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54663 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MASAL ile/ve/<> MESEL ile/ve/<> MİSAL ile/ve/<> HAKİKAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48964 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tevrat'ta/Mesnevî'de. İLE/VE/<> İncil'de. İLE/VE/<> Kur'an'da. İLE/VE/<> Hikmet'te. )

- MASAL ile TANDIRNÂME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50400 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Tandır başında oturulurken söylenen ya da okunan masal. | Bilgisiz kişilerin inandığı saçma düşünceler ve bu düşüncelerin yazıldığı sanılan kitap. )

- MAŞERÎ[Ar.] değil/yerine/= ORTAK US/AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46002 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Topluluğun olan, ortaklaşa. )
( Hiçkimse, hepimiz kadar akıllı değildir/olamaz. )

- MATEMATİK/SEL/LİK:
DEĞERLİ
ile/ve/fakat/||/<>/> YETERLİ DEĞİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MATEMATİK ile/ve/||/<> SİMGESELLİK ile/ve/||/<> DİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51139 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( MATEMATİK: Simgeselliğe dayalı, evrensel dil. )

- MATEMATİKSEL ile/ve/değil VEKTÖREL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7834 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MATERIAL vs. MORAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23565 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MATERYAL değil/yerine/= GEREÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12360 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MATLUB ile/ve/<>/= MEÇHUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16875 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MATRİARKAL[Fr. < Yun.] değil/yerine/= ANAERKİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46014 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAVAL[AR.] ile MAVEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8490 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Koyun çobanının (koyunlar/ı için) kaval çalması. | Yalan, uydurma söz. İLE/< Deve çobanının (develer/i için) söyledği/okuduğu. )

- MEAL ile MÂNÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31605 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEBLÛ/A[< BEL] ile MEBLÛL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33950 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yutulmuş, bel olunmuş. İLE Islanmış, ıslak. Nemli, yaş. )

- MEC'ÛL ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42288 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( MEYDANA ÇIKARILMIŞ, YAPILMIŞ OLAN )

- MEC'ÛL ile ME'CÛR[< ECR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33967 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yapılmış, meydana çıkarılmış olan. İLE Ecr ve sevabı verilmiş olan. | Kiraya verilen şey. )

- MECÂZ-I MÜREKKEB / İSTİÂRE-İ MÜREKKEBE ile MECÂZ-I MÜRSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33958 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Benzetmenin temel öğelerinden olup yalnız biriyle arka arkaya birkaç benzerlik sıralayarak yapılan kullanım. İLE Bir sözcüğü, gerçek anlamından, mecâzî anlama geçirirken, aradaki ilgi ve ilişkinin benzeyişinden başka bir duruma dayandırılması. )

- MECCAL ile İMÂN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20550 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEÇHUL ile/ve MALÛM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20615 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEDIEVAL ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42301 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ortaçağ, ortaçağa ait. )

- MEDRESE TALEBELERİ:
DÂHİL
ve/> ÂLİM ve/> FÂZIL ve/> KÂMİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7764 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEFKÛREVİ[Ar.]/IDEAL[İng., Alm., İsp.]/IDÉAL[Fr.] değil/yerine/= ÜLKÜSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39701 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEFSÛL[< FASL] ile MEFZÛL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33978 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ayrılmış, ayrışık, fasl olunmuş. İLE Fazla gelmiş olan, üstün gelen. )

- MEHL/MEHİL[Ar.] değil/yerine/= ÖNEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39004 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir işin tamamlanması için tanınan ek süre. | İş sözleşmesine göre, işçinin, işten çıkarılması durumunda tanınan süre. )

- MEHL ile MEHÎL ile MEHÎR[Fars.] ile MEHÎN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33988 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vâde, zaman tanıma, vakit verme, bir işi belirli bir zamana kadar bırakma. İLE Korkunç yer. İLE [astr.] Ay. İLE Hor, hakir. Zaif[: Zayıf, güçsüz/kuvvetsiz, tâkatsız, kansız, arık. | Gevşek. | Tembel.] )

- MEHR-İ MUACCEL ile MEHR-İ MÜECCEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33991 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nikâhta, kız tarafına verilen ağırlık, para, başlık, kalın. İLE Boşanma ya da ölüm durumunda, kız tarafına verilmesi, nikâhta kararlaştırılmış olan bedel. )

- MEKÂN ile/ve/değil MAHAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18834 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/DEĞİL Söz ve halin buluşmasında bulunan/oluşan. )

- MEKÂN ile/ve/||/<>/> MAHFİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51362 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEKANİK ile DENEYSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7717 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEKTEP[Ar.] değil/yerine/= OKUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46075 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEKYÛL ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42318 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kile ve benzeri gibi ölçekle ölçülmüş. )

- MELÂL ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42320 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sıkıntı, gam. )

- MEMNUNİYET ile KABUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6523 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEMTÛL ile MEMTÛR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34005 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çekiçle döğülmüş, işlenmiş. İLE Üzerine yağmur yağmış. )

- MENDİL/ULATU ile/ve/değil DESTMÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14139 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/DEĞİL Nakışlı, süslemeli mendil. )

- MENKUL[< NAKL] ile ME'KÛL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32387 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nakledilmiş, bir yerden, bir yere taşınmış, taşınan. | Ağızdan ağıza geçmiş. [söz, haber, öykü] İLE Ekl olunmuş, yenilmiş şey, yiyecek. )

- MENLEH ile KESTEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16343 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kale. İLE Küçük kale, hisarcık. )
( Kale. İLE Küçük kale, hisarcık. )

- MERAK ve HAYAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/897 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MERATİB'ÜL FUHUM ile/ve MERATİB'ÜL UKUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19821 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MERCİMEK ile DHAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54120 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Sulu mercimek yemeği.[Nepal'de] )

- MERKEZCİL ile MERKEZÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46115 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Merkeze doğru yaklaşan. İLE Merkezde olan, merkezi oluşturan. )

- MERMİ ile ŞARAPNEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47567 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Patladığında etrafa küçük parçalar saçan bir tür top mermisi. )

- MES'ÛL-Bİ-L-MÂL ile MES'ÛL-Bİ-L-NEFS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34106 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Para ile sorumlu ve kefîl olan. İLE Şahsen sorumlu ve kefîl olan. )

- MESÎL ile MESÎL[< SEYELÂN] ile MESÎR/E[< SEYR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Benzer. İLE Suyun aktığı, geçtiği yer. İLE Seyir edilecek, gezilecek yer, gezinti yeri. )

- MESLEK ile/ve HAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3388 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MESLEK ile İŞTİGAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37881 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Uğraşma, ilgilenme, meşgul olma. )

- MESÛL ve/||/<>/> MESÛD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49818 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEŞGUL[< ŞUGL]["gu" uzun okunur] ile MEŞKÛL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34112 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir işle uğraşan, iş görmekte olan. | Doldurulmuş, tutulmuş, işgal edilmiş. | Tutuk, dalgın; dolgun. İLE Bileklerine kadar üç ayağı beyaz olan at. )

- MEŞGUL ile BİŞKÛL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6545 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Becerikli, çevik, işe düşkün. | Akıllı. | Güçlü. | Uyanık, tedbirli, ihtiyatlı. | Rastık. )

- MEŞİYET ile/ve/||/<> TEVEKKÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34090 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( MEŞİYET: Sürekli istenç/irâde. | Belirleyicilik. )

- MEŞK ile/ve/<> FASIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31477 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEŞKUL değil/< MEŞGUL[< ŞUGL]["gu" uzun okunur]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( MEŞKÛL[Ar.]: Bileklerine kadar üç ayağı beyaz olan at. DEĞİL Bir işle uğraşan. )

- MEŞKÛL ile MEŞKÛR[< ŞÜKR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34115 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bileklerine kadar üç ayağı beyaz olan at. İLE Şükre, teşekküre değer, beğenilmiş, övülmüş, makbul. )

- MEŞRÛ ve/||/+/<>/> MAKUL ve/||/+/<>/> MASUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47322 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tütün[sigara vb.], çevremizdeki en çok maruz kaldığımız ve en sorunlu dayatmalardandır ne yazık ki. Tabii, bizim izin/fırsat vermememiz dışında! )

- METAFİZİK:
İÇKİN
ile/ve/||/<>/> AŞKIN ile/ve/||/<>/> İLİŞKİSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53874 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- METAL[Fr. < Yun.] ile AMETAL[Fr.] ile YARI METAL ile SOYGAZ/ASALGAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7952 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yüksek ısı ve elektrik iletkenliği olan, ağır, sert, parlak, haddeden çekilebilir, [biçim değiştirmeye yatkın] ve katyon oluşturma eğilimi gösteren öğeler. Oksijenli bileşimiyle çoğunlukla bazik oksitler veren madde, maden. | Dizgi makinelerinde, satırları oluşturmak için ergitilen antimon ve kurşun alaşımına verilen ad. İLE Metal olmayan öğeler.[klor, fosfor, oksiyen] İLE ... İLE ... )
( * Tel ve levha durumuna getirilebilir.
* Isı ve elektriği iyi iletir.
* Parlaktır.
* Oda koşullarında, katıdır.[Cıva dışında]
* Atomik yapıdadır.
* Kendi aralarında bileşik yapmazlar, alaşım oluşturur.
* Ametallerle iyonik bağ yapar.
* Bileşik yaparken, elektron vererek, + yüklü [katyon] oluşturur.
* Son yörüngelerindeki elektron sayısı [değerlik elektron sayısı] 1, 2 ya da 3'tür.

İLE

* Tel ve levha durumuna getirilemez.
* Isı ve elektriği iyi iletmez.
* Mattır.
* Oda koşullarında, katı, sıvı ve gaz durumdadır.
* Molekül yapıdadır.
* Kendi aralarında kovalent bağlı bileşik yaparlar.
* Metallerle iyonik bağ oluşturur.
* Elektron alarak, - yüklü [anyon] oluşturur.
* Son yörüngelerinde, elektron sayısı [değerlik elektron sayısı] 5, 6 ya da 7'dir.
* Periyodik cetvelin sağında bulunur.

İLE

YARI METAL
...

İLE

* Oda koşullarında, hepsi gaz durumundadır.
* Kararlı yapıya sahiptir, kimyasal etkileşime girmez.
* Bileşik oluşturmaz.
* Tek atomludur.
* Erime ve kaynama noktaları çok düşüktür.
* Son yörüngelerinde, 8 elektron bulundurur.[Helyum dışında]
* Işığı geçirir.[Saydamdır]
* Isı ve elektriği iletmez.
* Periyodik cetvelin 8A öbeğinde bulunur.
)

- METAL ile ALAŞIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36512 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yüksek ısı ve elektrik iletkenliği olan, ağır, sert, parlak, haddeden çekilebilir, [biçim değiştirmeye yatkın] ve katyon oluşturma eğilimi gösteren öğeler. İLE En az bir bileşeni metal olan iki ya da daha fazla öğenin birlikte eritilmesi sonucunda oluşan, metalik özellikleri saf bir metalden farklı olan katı karışım. )

- METAL ile/ve/<> MISKALA[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46195 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> Metal parlatmaya yarar aygıt. | Bambu mızıka benzeri eski bir müzik aracı. )

- METAL ile SİDERİSMUS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43500 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Taşların/nesnelerin, insan/lar üzerindeki (olası) etkileri/etkileşimleri. [İng.][A name given by the believers in animal magnetism to the effects produced by bringing metals and other inorganic bodies into a magnetic connection with the human body.] | Bazı sinirsel hastalıklarda deri üzerinden madeni levya uygulanması esasına dayanan iyileştirme yöntemi, metal tedavisi. )

- METALİK/METALOİT[Fr.] değil/yerine/= MADENSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46134 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- METİN:
YAZINSAL/EDEBÎ
ile/ve/||/<> BİLİMSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54675 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- METRÛK ile BATTAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33972 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Terk edilmiş, bırakılmış, kullanılmasından vazgeçilmiş. İLE İşe yaramaz, kullanılmaz. | Alışılmış olandan büyük. )

- MEVSİM ile/ve/||/<> FASL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yılın dört bölümünden her biri. | Bir şeyin belirli zamanı. İLE/VE/||/<> Ayrıntı, ayırma, ayrılma. | Kesme, kesinti, bölüm. | Sonuçlandırma, halletme. | Aleyhte bulunma, birini çekiştirme. | Bir kitabın ya da tiyatro oyununun başlıca bölümlerinden her biri. | Sözcükler, düzenlemeler, tümceler arasında bağlantı edatı bulunmadan yazı yazma yöntemi. | Bir defada çalınan peşrev, şarkı vb. | Dört mevsimden biri. | Bir bestekârın, aynı makamdan bestelediği iki beste ile iki semai. | Türk müziğinde klasik bir konser programı. | İki yüzeyin birleşmesinden oluşan çizgi. | Eklem, gövdenin oynak yerleri. )

- MEVZÛ' ile/ve/+ MAHMÛL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16686 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Konu. İLE/VE/+ Yüklem )

- MEYL/TEMÂYÜL ile/ve/> HAREKET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3531 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hareketten önceki ilk durum, hareketin başlangıcı. İLE/VE/> ... )

- MEYL ile MEYL-İ ZÂTÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42411 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Anlamın, nesne olarak ortaya çıkmak istemesi. )

- MEYL ve/> MUHABBET ve/> AŞK ve/> BULMAK VE OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3369 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( MÜEBBED MUHABBET )

- MEYL ve MUHABBET ve EHİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19422 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MINTÎK ile MISKÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çok hatip, pek düzgün konuşan. İLE Parlatan, cilâlayan âlet. | İnce, zarif bir hatip. )

- MISTAKE vs. SHAMEFUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23489 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Mİ'SÂL ile MİSÂL[< EMSÎLE]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ucu uzun ağaç, gelberi. İLE Örnek. | Masal. | Düş/rüyâ. | Benzer, andırır. | Yalnızca ilk harfi[fâsı], harf-i illet olan sözcük.[VASL, VÂİZ, YÜMÜN, MEYSÛR vb.] )

- MİFZAL ile MİFZÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34162 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gündelik iş giysisi. İLE Onur ve erdem sahibi. )

- MİĞFER BİÇİMİNDE PETAL = VARAK-İ TÜVEYC-Î MİĞFERÎ = PÉTALE GALÉIFORME, PÉTALE CUCULLIFORME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13295 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİKROTÜBÜL değil/yerine/= İLETGEN BORULAR, KÜÇÜKBORUL, BORULCUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38576 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİKSÂR/MİKSÎR ile MİKVÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34171 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sözü uzatan, geveze, çok konuşan. | Çoğaltan, teksir eden. İLE Çok konuşan. )

- MİL ile/ve FERSAH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14499 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 100 kulaç. 2500 mimari arşın. İLE/VE 3 mil.[yaklaşık 5 km.] 7500 mimari arşın.[Bir kişinin normal bir yürüyüşle yaklaşık bir saatte aldığı mesafe olarak kabul edilmiştir.] )

- MİL ile MİL[Ar.] ile MİL[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46215 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Balçık. İLE Türlü işlerde kullanılmak üzere yapılan, ince ve uzun metal çubuk. | Göze sürme çekmeye yarayan, kemik ya da fildişinden yapılmış ince ve uzun araç. İLE Yer yer, uzunluğu değişen bir uzaklık ölçü birimi. )

- MİL ile MUYLU[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46428 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Türlü işlerde kullanılmak üzere yapılan, ince ve uzun metal çubuk. | Göze sürme çekmeye yarayan, kemik ya da fildişinden yapılmış ince ve uzun araç. İLE Başka bir parça için dönme ekseni görevini yapan, silindir biçiminde parça. | Bir milin, yatağında dönmesini sağlayan bölüm. | Bir top namlusunun, iki yanına tutturulan millere verilen ad. )

- MİLLÎ[Ar.] değil/yerine/= ULUSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46220 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİN-EL-EVVEL ile MİN-EL-EZEL ile MİN-EL-KADÎM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34178 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Önceden/öteden beri. İLE Ezelden[öncesiz önce] beri. İLE Eskiden beri, çok önceden. )

- MİNERAL ile/ve/||/<>/> KAYA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53120 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İlgili konuşmayı izlemek için burayı tıklayınız... )

- MİNVAL[Ar.] değil/yerine/= BİÇİM/YOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46229 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİSKAL[Ar. çoğ. MESÂKÎL] ile MISKAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42462 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yirmidört kıratlık bir ağırlık ölçüsü. [yüz arpa ağırlığındadır][ondört kırat, bir şer'î dirhemin karşılığıdır] | 1.43 dirhemlik ağırlık ölçüsü. İLE Parlatan, cilâlayan âlet. | İnce, zarif bir hatip. )

- MİSL ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42466 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Benzer, kat. | Mikdar. | Ön, yan, huzur. | Tekrarlanan bir sayının toplamı. )

- MİZAÇ ve/<>/>/< İTİDAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4679 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MODA ile STİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14349 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MODEL ile/ve ALGI DÜZENEĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4689 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MODEL ile/ve İDOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6071 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MODEL yerine MANKEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11339 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MODEL ile ÖRNEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28998 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MODEMDE:
ADSL
ile VDSL ile FIBER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54792 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- MODERN[Fr.] değil/yerine/= ÇAĞDAŞ/ÇAĞCIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12389 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MOL ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42475 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir maddenin kendi moleküler ağırlığına dalton cinsinde eşit olan gram miktarı. [Avogadro sayısı kadar molekül içerir.] )

- MOLEKÜL ile/ve/||/<>/< ELEKTRON ile/ve/||/<>/< ATOM ile/ve/||/<>/< ÇEKİRDEK ile/ve/||/<>/< PROTON - NÖTRON ile/ve/||/<>/< QUARK ile/ve/||/<>/< PLANCK ile/ve/||/<>/< [HIGGS BOZONU?]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49113 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 10üzeri-9 m. İLE/VE/||/<>/< 10üzeri-18 m. İLE/VE/||/<>/< 10üzeri-10 m. İLE/VE/||/<>/< 10üzeri-15 / 10üzeri-14 m. İLE/VE/||/<>/< 10üzeri-15 m. İLE/VE/||/<>/< 10üzeri-19 m. İLE/VE/||/<>/< 10üzeri-43 m. İLE/VE/||/<>/< ??? )

- MONARŞİ:
MUTLAK
ile ANAYASAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54691 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MOTHER OF PEARL vs. PEARL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23621 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MOTION FOR DISMISSAL and MOTION FOR NEW TRIAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50351 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Davanın reddi dilekçesi. VE Davaya yeniden bakılması için dilekçe. )

- MU'TEMİL ile MU'TEMİR[< UMRE]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34366 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zoru göze alarak tek başına iş gören. İLE Bir yeri ziyaret eden. | Kâbe'yi tavaf eden. )

- MUALLİM-İ EVVEL ile/ve/<> MUALLİM-İ SÂNÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34070 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aristoteles. İLE/VE/<> Fârâbî. )

- MUBAHHAL ile MUBAHHAR[< BUHÂR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34200 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eli sıkı, cimri, pinti, bahîl. | Tebhîl olunmuş. İLE Buharlaşmış, buhar durumuna geçmiş. | Tütsülenmiş. )

- MUĞLAK ile MÜPHEM ile MECHUL ile MUAMMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Anlaşılması güç, anlaşılmaz, karışık, çapraşık. İLE Belirsiz. | Açık ve seçik olmadan. İLE Bilinmeyen. İLE Şiir sanatında harflerle yapılan bilmece/ler. )

- MUHACCEL ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42541 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ayağı sekili, beyazlı at. )

- MUHAFAZAKÂR ile/ve/değil/<>/>< RADİKAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37045 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gelecek endişeli. İLE/VE/DEĞİL/<>/>< Gelecekten ümitli. )

- MUHÂL ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42545 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( OLANAKSIZ, OLMAZ, OLMAYACAK )

- MUHALEFET ile/değil/yerine İTİZAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35751 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUHÂLİF[Ar.] değil/yerine/= KARŞICIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38299 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUHAZZİL ile MUHAZZİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34257 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Alçaklık, bayağılık içinde bırakan, tahzîl eden. İLE Sakındıran, tahzîr eden. )

- MUHDES ve/||/<> MANZUM ve/||/<> MALÛL ve/||/<> MAKÛL ve/||/<> MAHDUT ve/||/<> MÜSPET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38242 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUHÎL ile MUHİLL[< HALEL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34258 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aktaran, havale eden, ihâle eden. | Borcunu, başkasının borcuna aktaran. İLE Dokunan, sakatlayan, bozan, ihlâl eden. )

- MUHTÂL[< HİLE] ile MUHTAL ile MUHTÂL[< HATL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34263 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hileci, dalavereci, dubârâcı. İLE Havaleyi alan kişi. İLE Kibirli, büyüklük taslayan. )

- MUÎL ile MUİLL ile MUÎR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34274 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çoluğu çocuğu ve yakınları çok olan kişi. İLE Hasta eden, alîl eden. İLE Ödünç veren, iare eden. )

- MUKADDES/KUTSAL ile/ve/değil MÜBÂREK/İDUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20221 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kutsallık, herşeye verilmez. )

- MÛKALKAL ile MUKALKALE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34278 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kararsız. | Şarap. İLE Surâhi. Şişe. )

- MUZMAHİLL ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42747 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ÇÖKMÜŞ, ÇÖKÜNTÜYE UĞRAMIŞ, DARMADAĞIN OLMUŞ, YOK OLMUŞ )

- MÜBALAĞA İSM-İ FAİL ile/ve İSM-İ TAFTİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15004 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( NASSARÛNE | NASSARÂNÎ | NASSÂRUN [MÜZEKKER] NASSÂRÂTÜN | NASSÂRATÂNÎ | NASSÂRATUN [MÜENNES] ile/ve ENSARÛNE/ENASİRÛ | ENSARÂNÎ | ENSARU [MÜZEKKER] NUSRAYÂTÛN/NUSARU | NUSRAYÂNÎ | NUSRÂ [MÜENNES] )

- MÜBTÎ'[< BATÂET] ile MÜBTİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34398 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ağır hareket eden, ağır davranıp geciken. İLE İptal eden, hükümsüz bırakan, bozan. )

- MÜCERRET ile/ve MÜSTAKİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9627 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜCMEL ile/ve/değil/yerine/<> TAFSİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31566 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kısa ve öz sözle anlatılmış. İLE/VE/<> Etraflıca, uzun uzun anlatma/açıklama. )

- MÜDAHİL ile/ve/<> NÜFÛZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45369 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜDDET-İ İDDET:
BOŞANMIŞ
ile DUL ile GEBE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34472 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 3 ay[üç âdet dönemi] İLE 4 ay, 10 gün. İLE Doğum ile kayıtlıdır. )
( Boşanmış bir kadının tekrar evlenebilmesi için beklemek zorunda olduğu süre. )

- MÜDEBBİR ile MUFASSIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33438 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜDHAL[< DAHL] ile MÜDHİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34429 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Girdirilmiş, sokulmuş, idhâl/dâhil edilmiş. İLE Hor, hakir görülmüş, idhâr olunmuş. )

- MÜENNES[Ar.] değil/yerine/= DİŞİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46462 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜFEKKİRE ile/ve AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15312 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Düşünme yetisi/gücü. İLE ... )

- MÜFRET[Ar.] değil/yerine/= TEKİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46471 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜHELHİL ile MÜHELLİL[< TEHLÎL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34457 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyi, nâzik ve lâtif yapan. | Nâzik ve lâtif söz söyleyen. İLE "Lâ ilâhe ill-Allah" diyen, tehlîl eden. )

- MÜKÂFÂT değil/yerine/= ÖDÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12406 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜKEMMEL ile KUSURSUZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2496 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜKEMMEL ile/ve MÜKEMMİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19287 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜKEMMELLİK/KEMÂL ile/ve ÖLÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19288 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ölmeden önce ölün! - MÛTÛ KABLE EN TE-MÛT )
( Ölüm, ölüler için! Diriler için ölüm yok. )
( ÂŞIKLAR ÖLMEZ YERDE ÇÜRÜMEZ ÖLEN, HAYVAN İMİŞ )

- MÜNÂDÎ ile DELLÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20535 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜPHEM ile MEÇHUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9420 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜRTECÎ[< RECÂ] ile MÜRTECİ'[< RÜCÛ] ile MÜRTECİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34785 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Umucu, uman, ümitli, irticâ eden. İLE Geri dönen, irticâ eden. | Gerilik, geriye dönme taraflısı. İLE Düşünmeden, irticâlen, hemen söz ya da şiir söyleyen, hazırcevap. )

- MÜSTAKÎL ile MÜSTAKİLL[< KILLET]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34817 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Pazarlığın bozulmasını isteyen. İLE Başlı başına, kendi başına, kendin kendine, ayrıca, bağımsız. )

- MÜSTE'SAL ile MÜSTE'SIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34868 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kökünden koparılmış, istisal olunmuş. İLE Kökünden koparan, istîsal eden. )

- MÜSÛL ile MÜSÜL[< MİSÂL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Saygıdan dolayı ayakta durma. İLE Örnekler. | Platon'un, "İdealar" olarak bahsettiği. )

- MÜSVEDDE ile/ve SEVAD ile/ve RİSÂLE ile/ve FEVAİD ile/ve ŞUKKA ile/ve TAİRE ile/ve KÜLLİYET ile/ve MECMUA ile/ve SEFİNE ile/ve KEŞKÜL ile/ve CÖNK ile/ve DİVÂN ile/ve MURAKKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14946 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜŞTEMİL ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42673 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KAPSAYAN, İÇEREN, ŞÂMİL OLAN )

- MÜTEBELLİL ile MÜTEBELLİR[< BİLLÛR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34899 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Islanan, nemlenen şey, tebellül eden. | Altını ıslatan. İLE Billurlaşan, tebellür eden. | Billurlaşmış. | Beliren, belirgin. )

- MÜTECÂHİL ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42691 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Cahil gibi görünen, bilmemezlikten gelen, bilmez görünen, tecâhül eden. )

- MÜTEETTİL ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42698 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Allah'a yönelen, tebettül eden. )

- MÜTEGAVVİL ile MÜTEGAVVİR[< VEFK]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34914 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uğraşan, tegavvül eden. | Bir şeyin rengine giren. İLE Derine dalan, tegavvür eden. )

- MÜTEHÂLLİL ile MÜTEHÂLLÎ[< HALL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bozulan, tahallül eden. | Araya giren, araya sokulan. İLE Hallolmuş, erimiş, çözülmüş, tahallül eden. )

- MÜTENEFFİL ile MÜTENEFFİR[< NEFRET]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35119 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nâfile namaz kılan. İLE Nefret eden, iğrenen, tiksinen. )

- MÜTENEMMİL ile MÜTENEMMİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35122 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karınca gibi kaynaşan. İLE Kaplanlaşan, kaplan huylu olan. | Sert bir dille korkutan. )

- MÜTEŞABİH ile/ve/değil/||/<> MESEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49326 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜTEŞELŞİL ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42718 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şarıl şarıl akıp çağlayan, teşelşül eden. )

- MÜTEŞEMMİL ile MÜTEŞEMMİR[< ŞEMER]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35143 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İhrâma bürünen, teşemmül eden. İLE İşe hazırlanan, kollarını sıvayan, teşemmür eden. )

- MÜTEVASSIL ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42721 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( VÂSIL OLAN, KAVUŞAN | MÜNÂSEBET VE YAKINLIK KURAN )

- MÜTEZÂVİL ile MÜTEZÂVİR[çoğ. MÜTEZÂVİRÎN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35160 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyi, bir şeye yaklaştıran, tezâvül eden. | Bir şey ortaya çıkarmaya çalışan. İLE Birbirini ziyaret eden, birbirini gidip gören. )

- MÜZİK ile/ve/<> DİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13533 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜZÎL[< ZEVÂL] ile MÜZİLL ile MÜZİLL[< ZELLE]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35173 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yok eden, gideren, izâle eden. İLE Zelil kılan, izlâl eden. İLE Ayak kaydırıcı. | Yanlış yaptıran, yanlış iş gördüren. )

- MÜZZEMMEL ile MÜZZEMMİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35175 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Giysi içine sarılmış, tezmîl edilmiş. İLE Giysi içine saran, tezmîl eden. )

- NA'L ile NÂL[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18136 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ayakkabı, pabuç. | Nal. | Oturacak yerlerin en aşağısı. İLE Kamış düdük. | Kamış. | Kamış kalemin içindeki saz. | Şeker kamışı. | İnleyen/inleyici. )

- NAHÎL[< NAHL] ile NÂHİL/E[< NAHL] ile NÂHİL[< NAHL] ile NÂHİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18113 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hurma ağacı. İLE İnce, zayıf, arık. İLE Kalburcu. İLE Susuz, suyu olmayan. )

- NÂHL[çoğ. NÜHÛL] ile NAHL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18117 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bal arısı. İLE Hurma ağacı. | Zamanında, âdet olan süs ağacı. | Gümüş ya da mumdan yapılarak gelinlerin önünde götürülmesi ve sonra gelin odasına konulması. | [yazında/edebiyatta] İnce, uzun, nârin gövdeli dilber. )

- NÂİB[< NEVB]:
VEKİL

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21687 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NAKİL ile NÂKİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11219 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Taşıma. İLE Taşıyan. )

- NÂKİL ile NAKÎR[< NAKR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18131 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dönen, nükûl eden. | Kaçınan, çekinen.[MUHTERİZ] İLE Hurma çekirdeğinin arkasındaki beyaz çukur. | Pek küçük, önemsiz şey. )

- NAKL ile NAKR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18133 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyi başka bir yere götürme. | Taşıma, aktarma, geçirme. | Aynısını başka bir şey üzerine alma. | Masal/öykü anlatma, söyleme. | Çeviri yapma, tercüme etme. | [coğrafya] Taşın.[Fr. TRANSPORT] İLE Vurma. | Kuşun yem toplaması. | Oyma, kazma, taş oyma, heykel yapma, taş oymacılığı. )

- NAKZ ile/ve/||/<> TAHSİS ile/ve/||/<> TAMİM ile/ve/||/<> İCMÂL ile/ve/||/<> TEFSİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49836 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NÂRCÎL ile NÂRÇÎL[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18140 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hindistan cevizi. İLE Hindistan cevizi. )

- NARSİSİZM:
BİRİNCİL
ile/ve/||/<>/> İKİNCİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50139 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NATÜREL değil/yerine/= DOĞAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12416 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NAZAR ile/ve AMEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15865 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NAZAR ve/<> AMEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19795 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NAZAR ile/ve İSTİDLÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7738 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NAZARÎ değil/yerine/= KURAMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42795 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( TEORİK )

- NAZIM BİÇİMLERİNDE:
TERKİB-İ BENT
ile/<> TERCİ-İ BENT ile/<> TERBİ ile/<> TAHMİS ile/<> TAŞTIR ile/<> TESDİS ile/<> MUHAMMES ile/<> TARDİYE ile/<> MÜSEDDES ile/<> NAZİRE ile/<> TEHZİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47170 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 7-10 beyit. İLE 7-10 beyit. İLE Gazel + 2 beyit. | Dördün. | Dörtleme. İLE Gazel + 3 beyit. İLE Gazel + 3 beyit. İLE Gazel + 4 beyit. İLE 5 dizelik. İLE 5 dizelik.[Muhammes'in, özel bir biçimi.] İLE 6 dizelik.İLE Beğendiğine benzer. İLE Alay etmek üzere yazılan nazire. )
( )

- NAZİRE ile TEHZİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47169 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karşılık olarak, benzetilerek yapılan davranış, söz. | Başka bir manzume örnek alınarak aynı ölçü ve aynı uyakla yazılan şiir. İLE Alaya alma. | Ciddi bir yapıtı alay tarzında nazire yazma, şakalı bir anlatıma çevirme. )

- NEBÎL ile NEBÎR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yüksek yetenek ve onur sahibi. | Akıllı, anlayışlı. | Bilgili ve erdemli. İLE Torun. )

- NEBL ile NEBR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18156 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ok. | Ok yapma. İLE Yükseğe çıkarma, kaldırma, yükseltme, sesi yükselme. | Korkup çığlık atma, haykırma. )

- NECÎB ve/> HALÎL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3397 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Samimi arkadaş. )

- NEDEN-SONUÇ ile İLLET-MÂLÛL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30033 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NEFEL ile NEFER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18162 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Düşmandan alınan mal. | Ülül-emrin iznini almadan düşmana karşı çıkan, sayısı az bir topluluk. İLE Bir adam, tek kişi. | Rütbesi olmayan asker, er. | İnsan sayısı bildiren sözler için kullanılır. )

- NEFL ile NEFR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18167 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fazladan, vacib olmayan ibadet. İLE Ürküp kaçma. | İğrenme, tiksinme. )

- NEFS/KAN ve/> GÖNÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5196 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... VE/> Nefsin imana gelmiş hali. )

- NEKL ile NEKR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18175 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Zeki, anlayışlı, akıllı. )

- NEM ile ÖL/HÖL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38999 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Toprağın nemi, yaşlık. )

- NESİL değil/yerine/= KUŞAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NESNE ile/ve/> KÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36652 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [katı nesnenin] Kullanım, süreç, çeşitlilik ve değerleri. İLE/VE/> Daha sonrası olmayan, sonrasında başka hiçbir biçime/noktaya evrilemez olan son nokta/eşik. )

- NESNEL = AFAKİ, ŞEY'Î = OBJECTIVE[İng.] = OBJECTIF[Fr.] = OBJEKTIV[Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39517 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NESNEL ile/ve/||/<> TENSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54299 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NEŞVE ile/ve TEMÂYÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9493 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NET ile SONSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2493 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NIELS HENRIK ABEL ve/||/<> EVARISTE GALOIS ve/||/<> ŞÂNİZÂDE ATÂULLAH EFENDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53012 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 05 Ağustos 1802 - 06 Nisan 1829 VE/||/<> 25 Ekim 1811 - 31 Mayıs 1832 VE/||/<> 1771 - ? )
( GALOIS KURAMI: Gauss'un kullandığı bazı teknikleri genelleştirerek, derecesi dörtten büyük olan her polinom için çalışacak bir kök bulma yöntemi oluşturmanın neden olanaksız olduğunu açıklar. İçinde kökleri aradağımız sayı dizgeleri "nesneler" ile kökleri kendi arasında döndüren permütasyon "öbekleri" arasında daha önce gözlemlenmemiş ilişkiler bulur. Bu ilişkiler yumağına, bugün genel olarak verilen addır. )

- NİCELİKLİ ile NİCELİKSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2275 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NİHÂÎ değil/yerine/= SONSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51402 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NİL ve/<> VICTORIA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32920 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dünyanın en uzun ırmağı.[6400 km.] VE/<> Dünyanın en büyük ikinci gölüdür.[Marmara Denizi'nden 5 kat daha büyüktür.] )

- NİTELİKLİ ile NİTELİKSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2274 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NİYET ile/ve AMEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20040 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Niyet, kalbin ubudiyeti. İLE Amel, azaların/uzuvların ubudiyeti. )
( Önce Niyet, sonra Amel. )
( Niyet hayır, akıbet hayır. )
( Niyet bâtın, amel zâhirdir. )
( Müminin niyeti amelinden üstündür. )
( NİYET: Âdet ile ibâdeti ayıran şey. )

- NİYET ve/||/<>/< MECÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47580 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NİYET ile/ve/<> YÖNELİM/EĞİLİM//MEYL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31609 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NODÜL ile KİST
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5504 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İçi dolu kitle. İLE İçi boş kitle. )
( ŞÂMİHA: Beyinde, kemikte ve gövdenin çeşitli yerlerinde doğal olarak görülen çıkıntılar. )

- NOKTA ve/||/<>/> DÜZLEM ve/||/<>/> ALAN ve/||/<>/> BİÇİM/ŞEKİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37752 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NORMAL ile ALIŞILMIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2387 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Alışılmış olana tutunduğunuz sürece keşif gerçekleşemez. )

- NORMAL ile/ve/değil OLAĞAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NORMAL ile ORTALAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32889 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NORMAL ile STANDART
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2388 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilge bir kişi, günün havasına göre değil, kendi standartlarına göre davranmalıdır. )

- NORMAL ile YAYGIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2385 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NORMATİF değil/yerine/= DÜZGÜSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38875 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir kural değerini, gücünü taşıyan. )

- NTSC ile PAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54049 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NUMENAL FENOMENAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25783 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NUSRAT["NUSRET" değil!] ve/||/<>/>/< ERTUĞRUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48974 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çanakkale'deki mayın gemimizin adı. VE/||/<>/>/< Japonya'ya gidip de dönemeyen gemimizin adı. | Tayyareci İsmail Efendi'nin, Kahire'ye gitmek üzere havalanan fakat Kaz Dağı'na düşen uçağının, Çanakkale Zaferi sırasında onarılarak mayınların gözlenmesini sağlayan Yüzbaşı Cemal'in uçtuğu uçağa verilen ad. )
( ve/||/<>/>/< )

- NÜKLEER değil/yerine ÇEKİRDEKSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35702 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NÜZL[çoğ. ENZÂL] ile NÜZÛL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18218 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Konak yeri. | Misafir için hazırlanan yemek. İLE Aşağı inme. | Konağa inme, konaklama. | İnme, felç. )

- NÜZÛL ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42896 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( AŞAĞI İNME )

- NÜZÛL ile İNME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11285 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NÜZÛL ile/ve URÛC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19504 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hazretler ile. İLE/VE/<> Melekler ile. )
( Fiziksel/dışsal. İLE/VE/<> İçsel. )
( Kabalaşmış. İLE/VE/<> İncelmiş/incelerek. )
( Anneyle. İLE/VE/<> Aşkla. )
( Tamamı: ULÛHİYET )
( LÂHUT > NÂSUT ile/ve/<> NÂSUT > LÂHUT )
( KAVS-I NÜZÛL ile/ve/<> KAVS-İ URÛC )

- OCAK ile PARSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12793 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ODAK ile TEMEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3815 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OĞUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25710 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OĞUL ile/<> SÜTOĞUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47465 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/<> Bir kadının, kendi çocuğu değilken emzirdiği ve kocasının da evlat olarak benimsediği erkek çocuk. )

- OHAL'DE, (")ÖNLEMLER("):
ANAYASAL ve YASAL
ve/ne yazık ki YASADIŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44543 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OKUL = BOŞ ZAMAN ([Yun.] SCHOLé = [eski İng.] SCOL = OKUL = ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42923 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OKUL ile/ve TAPINAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19074 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OKUL ile/ve/||/<>/>< YAŞAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44451 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Önce ders verir, sonra dener. İLE/VE/||/<>/>< Dene(yimle)terek ders aldırır. )

- OKUR-YAZAR OLMAYAN ile/değil CAHİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6193 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLAĞANÜSTÜ HAL ile/ve/||/<>/> SIKIYÖNETİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44475 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( OHAL NE KADAR SÜRE İLAN EDİLEBİLİR?

Yurdun bir ya da birden fazla bölgesinde ya da bütününde, altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilân edebilir.

Olağanüstü hal kararı, Resmi Gazete'de yayımlanır ve hemen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi, tatilde ise derhal toplantıya çağrılır. Meclis, olağanüstü hal süresini değiştirebilir. Bakanlar Kurulu'nun istemi üzerine, her defasında dört ayı geçmemek üzere, süreyi uzatabilir ya da olağanüstü hali kaldırabilir.

Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin, bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ilânından sonra; süreyi uzatmaya, kapsamını değiştirmeye ya da olağanüstü hali kaldırmaya ilişkin konularda da karar almadan önce Milli Güvenlik Kurulu'nun görüşünü alır.

Olağanüstü Hal Kararı'nın hangi nedenlerle alındığı, bölgesi ve süresi, Türkiye radyo ve televizyonuyla ve Bakanlar Kurulu'nca, gerekli görülen hallerde diğer araçlarla ilân edilir.

Olağanüstü Hal süresince, Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda Anayasanın 91. maddesindeki kısıtlamalara ve usûle bağlı olmaksızın, kanun hükmünde kararnameler çıkarabilir. Bu kararnameler, Resmi Gazete'de yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına sunulur.

ALINACAK OHAL TEDBİR VE YAPTIRIMLARI

Olağanüstü Hal ilânında; genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak, şiddet olaylarının yaygınlaşmasını önlemek amacıyla 9. maddede öngörülen tedbirlere ek olarak aşağıdaki tedbirler de alınabilir:

a) Sokağa çıkmayı sınırlamak ya da yasaklamak,
b) Belirli yerlerde ya da belirli saatlerde, kişilerin dolaşmalarını ve toplanmalarını, araçların seyirlerini yasaklamak,
c) Kişilerin; üstünü, araçlarını, eşyalarını aratmak ve bulunacak suç eşyası ve delil niteliğinde olanlarına el koymak,
d) Olağanüstü Hal ilân edilen bölge sakinleri ile bu bölgeye dışarıdan girecek kişiler için kimlik belirleyici belge taşıma zorunluluğu getirmek,
e) Gazete, dergi, broşür, kitap, el ve duvar ilânı ve benzerlerinin basılmasını, çoğaltılmasını, yayımlanmasını ve dağıtılmasını, bunlardan olağanüstü hal bölgesi dışında basılmış ya da çoğaltılmış olanların bölgeye sokulmasını ve dağıtılmasını yasaklamak ya da izne bağlamak; basılması ve dağıtımı yasaklanan kitap, dergi, gazete, broşür, afiş ve benzeri basılıları toplatmak,
f) Söz, yazı, resmi, film, plak, ses ve görüntü bantlarını ve sesle yapılan her türlü yayımı denetlemek, gerektiğinde kayıtlamak ya da yasaklamak,
g) Hassasiyet taşıyan kamuya ya da kişilere ait kuruluşlara ve bankalara, kendi iç güvenliklerini sağlamak için özel koruma tedbirleri aldırmak ya da bunların artırılmasını istemek,
h) Her tür sahne oyunlarını ve gösterilen filmleri denetlemek, gerektiğinde durdurmak ya da yasaklamak,
i) Ruhsatlı da olsa her tür silah ve mermilerin taşınmasını ya da aktarımını yasaklamak,
j) Her türlü cephaneler, bombalar, tahrip maddeleri, patlayıcı maddeler, radyoaktif maddeler ya da yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı eczalar ya da diğer her türlü zehirler ve boğucu gazlar ya da benzeri maddelerin bulundurulmasını, hazırlanmasını, yapılmasını ya da aktarımını izne bağlamak ya da yasaklamak ve bunlar ile bunların hazırlanmasına ya da yapılmasına yarayan eşya, alet veya araçların teslimini istemek ya da toplatmak,
k) Kamu düzeni ya da kamu güvenini bozabileceği kanısını uyandıran kişi ve toplulukların, bölgeye girişini yasaklamak, bölge dışına çıkarmak ya da bölge içinde belirli yerlere girmesini ya da yerleşmesini yasaklamak,
l) Bölge içinde, güvenliklerinin sağlanması gerekli görülen tesis ya da kuruluşların bulunduğu alanlara giriş ve çıkışı düzenlemek, kayıtlamak ya da yasaklamak,
m) Kapalı ve açık yerlerde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklamak, ertelemek, izne bağlamak ya da toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yer ve zamanı tayin, tespit ve tahsis etmek, izne bağladığı her türlü toplantıyı izletmek, gözetim altında tutmak ya da gerekiyorsa dağıtmak,
n) İşçinin isteği, ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, sağlık nedenleri, normal emeklilik ve belirli süresinin bitişi nedeniyle hizmet antlaşmasının sona ermesi ya da feshi dışında kalan hallerde, işçi çıkarmalarını, işverenin de durumunu dikkate alarak üç aylık bir süreyi aşmamak kaydıyla izne bağlamak ya da ertelemek,
o) Dernek faaliyetlerini; her dernek hakkında ayrı karar almak ve üç ayı geçmemek kaydıyla durdurmak,

SIKIYÖNETİM NE DEMEK?

Sıkıyönetim, olağanüstü halin ilânını gerektiren nedenlerden daha vahim nedenlerle ilân olunan, geçici olarak temel hak ve hürriyetlerin kısmen ya da tamamen durdurulmasına ya da Anayasa'da öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınmasına olanak tanıyan ve kolluk yetkilerinin askerî makamlara geçmesi sonucunu doğuran bir olağanüstü yönetim usûlüdür.

Sıkıyönetim de OHAL gibi Bakanlar Kurulu kararı ister.

Sıkıyönetim ilânı işlemi, olağanüstü hal ilânı işlemi gibi, hukukî biçim olarak bir "Bakanlar Kurulu Kararı" şeklinde ortaya çıkar. O nedenle, Sıkıyönetim İlânı Kararı da tüm Bakanlar Kurulu kararlarının tâbi olduğu usûle tâbidir. Bakanlar Kurulu kararları, bir kolektif işlemdir. Sıkıyönetim ilân kararı, Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın ve istisnasız tüm bakanların iradelerini aynı anda ve aynı yönde açıklamaları ile oluşur. Dolayısıyla, Olağanüstü Hal ilân kararında, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve tüm bakanların imzaları olmalıdır.

Sıkıyönetim İlân Kararı, Resmî Gazete'de yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 127'nci maddesine göre, Sıkıyönetim İlân Kararı, Başbakanlık tezkeresi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına sunulur. Görüşme sırasında siyasî parti grupları siyasî parti grupları ya da en az yirmi milletvekilinin imzası ile sıkıyönetim süresinin kısaltılması ya da uzatılması hakkında önerge verebilir. Oylamadan önce önerge sahibi beş dakikayı geçmemek üzere söz alabilir.

Sıkıyönetim gerektiren nedenler ise şu şekildedir;

a) Anayasanın tanıdığı özgür demokrasi düzenini ya da temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelen ve Olağanüstü Hal İlânı'nı gerektiren hallerden daha vahim şiddet hareketlerinin yaygınlaşması,

b) Savaş hali ya da savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi,

c) Ayaklanma olması,

d) Ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten ya da dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması.

e)Vatan ya da Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın yaşanması. )

- OLASILIK ile/ve POTANSİYEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3666 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLD vs. CLASSICAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24159 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLGUNLUĞUN EN ÖNEMLİ GÖSTERGELERİ:
DEDİKODUYA DAYANMA/TAHAMMÜL
ve/<>
İFTİRAYA DAYANMA/TAHAMMÜL

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44563 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dedikodu ve iftiraya karşılığın da üç aşaması vardır.
1- Dedikodu ve iftiraya susarak[sükûnetle] karşılık vermek.
2- Dedikodu ve iftiradan "memnun olmak".
3- Dedikodu ve iftiradan "memnun olup", "dedikoducu/iftiracı" için üzülmek. )

- OLGUSAL ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42928 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( FACTIVE )

- OLUMSAL = MÜMKÜN = CONTINGENT[İng., Fr.] = KONTINGENT, ZUFÄLLIG[Alm.] = CONTINGENS[Lat.] = CONTINGENTE[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39527 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLUMSUZ("ME/MA"LI) FİİL ile OLUMSUZ("ME/MA"LI) İSTEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9130 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLUMSUZLAMA ile/ve/değil DEĞİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2960 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLUŞUM/TEŞEKKÜL ve/<> TEŞEKKÜR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/442 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLUŞUM = TEŞEKKÜL = FORMATION[İng., Fr.] = BILDUNG[Alm.] = FORMACIÓN[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39532 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OMURGALILAR:
SUCUL
ile/ve/<> KARACIL ile/ve/<> İKİ-YAŞAYIŞLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54465 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OMUZ:
SAĞ
ile/ve/<> SOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48084 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişinin, %80'inin sağ omuzu, sol omuzundan düşüktür. İLE/VE/<> Kişinin, %20'sinin de sol omuzu, sağ omuzundan düşüktür. )

- ONBUL ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42937 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Papua Yeni Gine'nin Avi Köyü'nde bulunan, yuvarlak gözlü, kahverengi, ilginç bir hayvan. )

- OPAL[Sans. < UPALA] ile OPAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38940 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Silis grubundan, değerli bir mineral. [Silisin, hidratlı ve jelatinli tüm türlerini kapsar.] İLE İnce, düzgün dokunmuş pamuklu kumaş. )

- OPOSSUM değil/yerine/= KESELİ SIÇANGİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42947 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Keseli, memeli bir hayvan. Avustralya dışında olan ve Amerika'da yaşayan tek keseli hayvan. )

- OPPORTUNITY vs./and AMBIENCE IN POTENTIAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24119 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OPTİK ile DİJİTAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13511 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ORAL değil/yerine SÖZEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8894 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ORG ile/ve ARMONYUM/REGAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13668 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Erganun. İLE/VE Kamışlı org. )

- ORGANEL ile/ve/> ORGAN ile/ve/> ORGANİZMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3411 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ORGANİK ile/ve/= MEKANİK DEĞİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32318 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ORİJİNAL değil/yerine/= ÖZGÜN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12433 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ORKİT[Fr. < Yun.] ile HİDROSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38949 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [erbezlerinin] Yangılanarak şişmesi. İLE Su toplayarak şişmesi. )

- ORTAK AKIL ile/ve/||/<> ORTAK İSTENÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48488 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ORTAK, GENEL = COMMON[İng.] = COMMUN[Fr.] = COMMUNISGEWÖHNLICH[Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39534 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ORUÇ ile/ve SAVM-I VİSÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20808 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OT ile/değil/yerine GÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47837 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir ayda yetişir. İLE/DEĞİL/YERİNE Bir yılda yetişir. )

- OTOBAN yerine OTOYOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11413 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OVAL değil/yerine/= SÖBE/BEYZİ[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35457 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OVER HISTORY vs. UNIVERSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23963 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OY ÇEŞİTLERİ'NDE:
BEYAZ
ile YEŞİL ile KIRMIZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/540 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kabul. İLE Çekimser. İLE Red. )

- OYUN VE OYUNCAKTA:
TAKIL
ve/||/<> KATIL ve/||/<> ATIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49522 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖDİPAL ile/ve/||/<>/< PRE-ÖDİPAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51860 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 3 - 5 yaş arasında. İLE/VE/||/<>/< 0 - 2 yaş arasında. )

- ÖĞRENME:
DENEYSEL
ile/ve/||/<> ZİHİNSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖĞRENME'DE:
KLASİK
ile/ve EDİMSEL ile/ve PEKİŞTİRME ile/ve BİLİŞSEL ile/ve BİLGİSAYAR YARDIMIYLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4354 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖĞRETİLEN DİL ile YAŞAYAN DİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8534 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aralarında, -kimi zaman- birkaç on/yüz yıllık fark bulunabilir. )

- ÖLÇÜ ile/ve KONTROL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4748 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖLÜMCÜL HASTALIKLARIN ÖĞRENİLMESİNDE:
REDDETME
ile/ve/<>/> ÖFKE ile/ve/<>/> PAZARLIK ile/ve/<>/> DEPRESYON ile/ve/<>/> KABUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53779 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖLÜMCÜL ile ÖLDÜRÜCÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7346 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖN KABUL ile ÖN YARGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15661 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNCEL >< ARDIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39002 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNCEL ile/ve/||/<>/> İLİNEKSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52198 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNCEL = MUKADDEM = ANTECEDENT[İng.] = ANTÉCÉDENT[Fr.] = ANTECEDENT[Alm.] = ANTECEDENS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39549 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNCEL ile ÖNCÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33160 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNCELİKLİ/LER ile/ve GENEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1735 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( For human. VS./AND On nature. )
( İnsanda. İLE/VE Doğada. )

- ÖNCÜ ile/ve/||/<> ÖNCÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49360 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNEMLİ ile/ve ÖZEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1752 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNEMSİZ ile/ve/değil İKİNCİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1743 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNERME ile/ve ÖNCÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15292 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNKABUL ile ÖNYARGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2738 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çoğu kişi, zihinlerindeki önyargıları başka bir şekilde düzenlerken düşündüklerini zannetmektedir. )
( Önyargıları yok etmek, atom çekirdeğini parçalamaktan daha zordur. )

- ÖNKABUL ile ÜST KABUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2739 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNLEME:
GENEL
ile/ve/||/<> ÖZEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52633 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Topluma yönelik.[Koruma amacıyla.] İLE/VE/||/<> Kişiye yönelik.[Engel olabilmek üzere.] )
( Olumlu ya da olumsuz durumlar için. )

- ÖNSEL = KABLÎ = A PRIORI[İng., Fr., Alm., Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39554 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNSEL ile ÖNCÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29895 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNYARGI = PEŞİN HÜKÜM, FİKR-İ BATIL, İTİKAT-I BATIL = PREJUDICE[İng.] = PRÉJUGÉ[Fr.] = VORURTEIL[Alm.] = PRAEJUDICIUM[Lat.] = PERJUICIO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39556 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖRÜNTÜ KURMA DÜRTÜSÜ ve/||/<> KEŞİF ve/||/<> DUYUSAL/EŞEYSEL ve/||/<>
BAĞLANMA
ve/||/<> BAKICILIK ve/||/<> YAKINLIK ve/||/<> GERİ ÇEKİLME/KAÇINMA/ÖFKE/ZITLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49142 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişinin ve bebeğin, ilk harekete geç(iril)en, yönelim, donanım ve gereksinimleri... )

- ÖYKÜSEL KENDİLİK'TE:
KURGUSAL
ile TÖZSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52521 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [ÖYKÜSEL KENDİLİK: Zamana yayılmış, geçmiş ve geleceğe sahip kendilik.]

Öznenin ve ötekilerin özne hakkında anlattığı öykülerden oluşan "soyut" kendilik. İLE/VE/||/<> Öznenin ve ötekilerin özne hakkında anlattığı öykülerin toplamından oluşan "gerçek" kendilik. )
( DAVID HUME: "Kendilik, anlık izlenimler demetidir. Fakat bu izlenimler demetinin bir gerçekliği yoktur."

DANIEL DENNETT: "Kendimiz hakkında anlattığımı öyküler, bizi inşâ eder. Kendilik, bu öykülerin soyut bir kesişim noktasıdır. Fakat öykülerimizin inşâ ettiği kendilik, boş bir soyutlamadır."

ile/ve/||/<>

RICOEUR: "Öznenin, kendi hakkında anlattığı öykülerin toplamıdır. Bu öyküler, kendi aralarında çelişki, kararsızlık ve kendini aldatmayı içerse de bütünlüklü ve gerçek bir yaşamı oluştururlar." )

- ÖYLE, ÖYLE, ÖYLE, ... ile ÖYLE (DE) DEĞİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15445 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖYLE, ÖYLE, ÖYLE, ... ile ÖYLE (DE) DEĞİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28602 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZ ile TEMEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1717 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZEKSEL ile ÖZDEKSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52223 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğrudan. İLE Maddesel. )

- ÖZEL ile/ve/değil/yerine/||/<> AYRINTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28639 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZEL ile GİZLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1759 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZEL ile/ve/<>/hem de GÖZEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3930 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZEL = HUSUSİ = SPECIAL[İng.] = SPÉCIAL[Fr.] = BESONDERE[Alm.] = ESPECIAL[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39566 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZEL ile KENDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1762 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZEL ile/ve/<> KİŞİSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1760 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZEL ile/ve/değil/yerine KİŞİSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9170 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZEL ile/ve/değil/yerine/||/<> ÖZELLİĞİ OLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32138 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZEL ile ÖZGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1757 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Durumun özel koşulları kavranıp, büyük başarı beklenmemeli. )

- ÖZEL ile ÖZGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3929 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZEL ile/ve/değil ÖZGÜN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29832 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZEL ile/ve/||/<> ÖZNEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZEL ile/ve/değil/yerine SIRADIŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1758 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZELLİK ile GİZİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28864 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gizil olan, düşünme yoluyla uygulayımsal/fiilî duruma gelir. )

- ÖZELLİK ile ÖZSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZERKLİK:
BİREYSEL
ve/||/<> BİLİSEL(ENFORMASYONEL)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49473 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZGÜL ile ÖZGÜN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15552 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZGÜL ile ÖZNEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15551 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZGÜN ile/ve/<> ÖZEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZLÜ ile/ve/||/<> ÖZSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49713 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZNEL = ENFÜSİ = SUBJECTIVE[İng.] = SUBJECTIF[Fr.] = SUBJEKTIV[Alm.] = SUBJECTIVUS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39573 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PARABOL ile/ve HİPERBOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7871 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İki bilinmeyenli denklemlerle ölçülür. İLE/VE Üç ve üzeri bilinmeyenli denklemlerle ölçülür. )
( Bir düzlemin, odak denilen sabit bir noktadan ve doğrultman denilen sabit bir doğrudan, eşit uzaklıktaki noktalarının geometrik yeri. İLE Bir düzlemin, odak denilen durağan iki noktaya uzaklıkları değişmeyen noktaların geometrik yeri olan eğri. )

- PARALEL ile EŞZAMANLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2092 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PARALEL ile/ve/değil/yerine/||/<> KATMANLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35009 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PARALEL ile/ve VE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2093 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PARÇACIL ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43016 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( PARTITIVE )

- PARMAK İZİ ÖBEKLERİ(GRUPLARI):
ARCH
ile/ve TENTARCH ile/ve LOOP ile/ve DOUBLE LOOP ile/ve POCKED LOOP ile/ve WHORL ile/ve MIXED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32599 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( DAKTİLOSKOPİ[< Yun. DAKTYLOS: Parmak. | SKOPEIN: Gözlemlemek.]: Parmak izine dayanarak kimlik belirleme yöntemi. )
( 8'er alt grupları daha vardır. )
( Parmak iziyle kimlik tespitinde binde 2.5 ilâ 3'lük bir hata payı olabilmektedir. )

- PARSAL = PARTAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44485 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çok kullanılmaktan dolayı yıpranmış, eskimiş. )

- PARSEL ile İFRAZ[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37675 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bir arazinin bölünmesi, parsellere ayrılması. | Salgı. )

- PARTICULAR vs. SPECIAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24197 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PASAKLI/LIK, ÇAPAÇUL ile/ve/değil DAĞINIK/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6333 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PASKAL[Fr.] ile (BLAISE) PASCAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44492 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bireyleri, güldürüp eğlendiren kişi. İLE Matematikçi, fizikçi ve düşünür. [19 Haziran 1623 – 19 Ağustos 1662] )

- PASPAL ile SALAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6334 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PASTORAL[Fr.] değil/yerine/= ÇOBANLAMA/KIRSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44733 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PATENT ile YARARLI/FAYDALI MODEL ile TASARIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47139 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- PAZVAL ile/değil/yerine KAYIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44668 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kunduracıların, çalışırken, kundurayı, dizleri üzerinde tutmak için kullandıkları kayış. )

- PEDERŞAHİ[Fars.] değil/yerine/= ATAERKİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44674 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PERDE ile TÛL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44053 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Uzunluk. [Tûl perde] | Zaman çokluğu, uzun süre. | Boylam. [TÛL DAİRESİ] )

- PERSONAL vs. PERSONNEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24952 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PERSONEL yerine ÇALIŞAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11387 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PERSONEL ile MÜRETTEBAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6256 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PESTİL değil/yerine/= BASTIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35411 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PEŞTEMÂL ile ÂB-ÇÎN[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14067 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Ölü yıkayıcıya ait ve ölü kurulamaya yarayan peştemal, bez. )

- PETROL ile AĞIR PETROL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13952 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendiliğinden.[yüzeye nisptene yakın derinlikten] İLE 300 ºC buhar basıncıyla.[en az 1000 - 2000 metreden] )
( Yoğunluğu 0.8'den 0.95'e kadar değişebilen, hidrokarbürlerden oluşmuş, kendine özgü kokusu olan, koyu renkli, arıtılmamış, doğal yanıcı mineral yağ. İLE ... )

- PHYSIC vs. PHYSICS vs. PHYSICAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24953 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PİÇ ile GÖBEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36951 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Babası belirli olmayan çocuk. | Kimsesiz, başıboş çocuk. | Çocuk. | Sınırları ayırmak için tarla kenarlarında yapılan toprak tepecikler. )

- PİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30400 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Volta, 1799 )

- PİLOT:
ASKERİ
ile SİVİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37618 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PİRAMİTLER:
[BOSNA
ile GİZA ile TİKAL ile MAURITIUS ile KOHKER ile GUIMAK ile ENDONEZYA ile JİLİN ile BEYAZ ile KUKULKAN ile SUDAN ile SUALTI ile KÜBA ile YONAGUNİ ile BALİ ile MAYA ile JAVA ile KAMBOÇYA ile AVUSTRALYA ile GUATEMALA] ile
MODERN PİRAMİTLER
[MOSKOVA
ile KANADA ile CEITUS ile MEMPHIS ile LAS VEGAS]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50958 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Bosna'da. İLE Mısır'da. İLE Guatemala'da. İLE Mauritius'ta. İLE Kamboçya'da. İLE Kanarya Adaları'nda. İLE Endonezya'da. İLE Kuzeydoğu Çin'de. İLE Çin'de. İLE Meksika'da. İLE Sudan'da. İLE Portekiz açıklarında. İLE Küba açıklarında. İLE Japonya'da. İLE Bali adalarında. İLE Güney Amerika'da. İLE Java adalarında. İLE Kamboçya'da. İLE Avustralya'da. İLE Guatemala'da.]
İLE
Modern:
[Rusya'da. İLE Kanada'da. İLE Roma(İtalya)'da. İLE Amerika'da. İLE Amerika'da.] )
( En çok piramitin bulunduğu ülke, Mısır değil Sudan'dır[220 piramit bulunmaktadır.] )

- PLENTY vs. PLENTIFUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24955 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PLUMB değil/yerine/= ÇEKÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38612 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- POETİK değil/yerine/= ŞİİRSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8904 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PORTAKAL ile GREYFURT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8362 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PORTAKAL ile MAYMUN PORTAKALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32940 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Zambiya'da yetişen, sert kabuğunun kırılarak çıkarıldığı büyük çekirdekli bir meyve. )

- PORTAKAL ile YAFA[< YAFA kenti] PORTAKALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45571 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kalın kabuklu, çekirdekli bir portakal türü. )

- PORTAL yerine EŞİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11452 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PORTAL değil/yerine EŞİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25235 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PORTATİF[Fr.] ile MOBİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13930 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kolay taşınabilen, katlanarak taşınabilir duruma getirilebilen. İLE ... )

- POTAMOGAL ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43083 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Afrika'ya özgü, memeli ve yırtıcı bir hayvan. )

- POTANSİYEL[İng. < POTENTIAL] değil/yerine/= İÇKİN/GİZİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12450 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- POTANSİYEL ile/ve ENERJİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3667 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- POTANSİYEL ile/ve/değil OLANAKLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3630 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- POTANSİYEL ile/ve/değil OLASILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3629 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- POUR vs. SPILL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24958 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PRE-İKONOGRAFİ'DE:
OLGUSAL
ile İFADESEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14764 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Konu. İLE Çözümleme. )
( ... İLE Uzlaşımsal. - Muvazaa )

- PRINCIPLE vs. PRINCIPAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24965 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PRIVATE vs. PERSONAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23846 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PRİMİTİF değil/yerine/= İLK(S)EL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12454 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PROFESYONEL ile ÇOK ANLAYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5989 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PROFESYONEL değil/yerine/= UZMAN/CA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38459 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PROJE ile FORMÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7905 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( VADE-MECUM: Cepte taşınabilecek boyda formül kitabı. )

- PROJE ile MODEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7906 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PROTOKOL ile FORMALİTE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28530 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PROTOKOL değil/yerine/= SEÇKİN, SEÇKİNLER, | SÖZLEŞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38463 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PROTOKOL değil/yerine SÖZLEŞME/ANTLAŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28354 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PSİKANALİZ:
KLASİK
ile/ve/||/<> İLİŞKİSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51858 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PSİKANALİZDE:
DAVID RAPAPORT
ile/ve/||/<> MERTON GILL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51639 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PSİKODİNAMİK ile/ve/||/<> BİLİŞSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49590 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PSİKOLOJİ:
BİLİMSEL
ve/||/<> SANATSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48665 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gövde. VE/||/<> Zihin. )

- PSİKOPAT ile/ve/değil/< CAHİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6167 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PUL ile/değil İNCE VİDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48335 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PUL ile PAYET[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44659 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Giysi vb. işlemek için kullanılan küçük, pırıltılı pul. )

- PUSVAL ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43121 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yemenicilerin kullandığı ölçü. )

- PUŞKİN ve/||/<> GOGOL ve/||/<> GONÇAROV ve/||/<> DOSTOYEVSKİ ve/||/<> TURGENYEV ve/||/<> TOLSTOY ve/||/<> ÇEHOV ve/||/<> GORKİ ve/||/<> ZAMYATİN ve/||/<> BULGAKOV ve/||/<> PASTERNAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50045 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 1799 - 1837 ve/||/<> 1809 - 1852 ve/||/<> 1812 - 1891 ve/||/<> 1821 - 1881 ve/||/<> 1818 - 1883 ve/||/<> 1828 - 1910 ve/||/<> 1860 - 1904 ve/||/<> 1868 - 1936 ve/||/<> 1884 - 1937 ve/||/<> 1891 - 1940 ve/||/<> 1890 - 1960 )
( )

- QUITO ve/<> GUAYAQUIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32785 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ekvador'un başkenti. VE/<> Ekvador'un en önemli liman kenti ve ticaret merkezi. )

- RADİKAL değil/yerine/= KÖKTENCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38362 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RADİKAL ile MARJİNAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9667 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAHAL ile RAHAL[çoğ. RİHÂL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18244 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Menzil, konak. İLE Semer, palan. )

- RÂHİL[< RİHLET] ile RAHÎL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18248 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Göçen, göç eden. | Ölen. İLE Göçme, göç. )

- RAKAMSAL ile/yerine İSTATİKSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9186 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAKİT[Ar.] değil/yerine/= GÖL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44882 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Durgun su. )

- RAL ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43149 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Akciğerleri dinlerken doktorun duyduğu patolojik ses. )

- RAMEL ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43153 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aruz ölçüsü. )

- RASTGELE/LALETTAYİN değil/yerine/= GELİŞİGÜZEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28166 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RASTGELE ve TEVEKKÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19569 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RASYONEL ile İRRASYONEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7903 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RASYONEL ile PRAGMATİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15194 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAZMOL ile/ve PASPAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8158 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İri kepekli un. İLE/VE Çok kepekli un. )

- REGL değil/yerine/= AYBAŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12468 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REGRETTABLE vs. REGRETFUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24971 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REJECT vs. REFUSE/TURN DOWN vs. REVERSE vs. REVOKE vs. RESCIND vs. REPEAL vs. ANNUL vs. VOID vs. RECONSIDER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50310 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Reddetmek.[konuşma dilinde] İLE Reddetmek. İLE Kararı feshetmek, iptal etmek. İLE Geri almak.[özel hukukta kullanılır][REVOCABLE >< IRREVOCABLE] İLE Yürürlükten kaldırma, iptal etmek, feshetmek. İLE Yürürlükten kaldırma.[Anayasa ve İdare Hukuku'nda] İLE Bozmak, iptal etmek, feshetmek. İLE Geçersiz. İLE Tekrar gözden geçirme, tekrar düşünme. )

- RELATED vs. IDENTICAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24187 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REN ile/ve/||/<> MOSEL ile/ve/||/<> KOBLENZ(ALMANYA)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48934 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RESÛL ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43189 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ELÇİ | PEYGAMBER )

- RESÛL ve MESÛL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19549 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Resul ile mesul birdir. Resul olan mesuldür. Mesul olan resuldür. )

- RESÛL ile NEBÎ[Ar. < NEBE, çoğ. ENBİYÂ]/SAVACI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19325 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Elçi. İLE Haber veren. )
( İtikatta değil ama amelde ve hükümler bakımından yeni bir tebliğ, emirler zinciri sunan peygamber. İLE Daha önceki bir peygamberin tebliğini aynen yineleyen, tekrarlayan peygamber. | Kitap getirmemiş peygamber. )
( Ku'an-ı Kerim'de yazılı yirmibeş peygamber vardır. Sırasıyla: Hz. ÂDEM, İDRİS, NUH, HUD, SALİH, İBRAHİM, LUT, İSMAİL, İSHAK, YAKUP, YUSUF, EYÜP, ŞUAYIP, MUSA, HARUN, DAVUT, SÜLEYMAN, İLYAS, ELYASA, YUNUS, ZÜLKİFL, ZEKERİYA, YAHYA, İSA, MUHAMMED )
( Hz. ÜZEYİR, LOKMAN ve ZÜLKARNEYN, bazı bilginlere göre Nebî, bazılarına göre ise Velî'dir. )
( Şeriat getirir. İLE İrşâd eder. )

- REZİL değil/yerine/>< ZEVİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33212 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RİBÂ ile RİBÂ-YI FAZL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49550 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyin artması/çoğalması. | Tefecilikle alınan fâhiş faiz. İLE Tartısı ve ölçüsü olan bir malı, aynı cinsten daha fazla olan bir mal ile bir karşılığı olmaksızın, peşin olarak ya da veresiye değiştirmek. )

- RİSK ile/ve/<>/değil POTANSİYEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30018 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RİŞTE, TAR, TEL ile FLOŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14307 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İplik. İLE Cerrahide kullanılan iplik. )

- RİTÜEL ile PROTOKOL[Fr. < Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14420 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bir toplantı, oturum, soruşturma sonunda imzalanan belge. | Diplomatlar arasında yapılan antlaşma tutanağı. | Diplomatlıkta, devletler arasındaki ilişkilerde geçen yazışmalarda, resmi törenlerde, devlet başkanları ile onları temsilcileri arasındaki görüşmelerde uyulan kurallar. )

- RİTÜEL ile/ve/<> TİYATRO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30405 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Seyirlik değildir, doğrudan katılımı gerektirir. İLE/VE/<> En azından, izleyici olarak katılımı gerektirir. )

- RİYAL ile RİYAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14438 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İspanya madeni paralarındandı. Peseta'nın dörtte biri değerinde İspanyol parası. İLE Saudi Arabistan para birimi. )

- ROL ile/ve MASKE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7277 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir maske taktığını fark ettiğin anda, o maske, düşmeye başlamıştır. )

- ROL ile NORMAL HAYAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28295 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ROL ile TASLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7278 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ROMANTİZM:
AKIM
değil ÖNCÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52489 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ROTA[İt.]/GÜZERGÂH[Fars.] değil/yerine/= İZLENİLEN YOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44941 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RUBAİ[Ar.]/DÖRDÜL ile/<> TUYUĞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14720 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Divan Edebiyatı'nda, dört dizeden oluşan koşuk. İLE/<> Halk edebiyatındaki mani türüne benzeyen bir nazım birimi. [sadece Türk edebiyatında görülür] )

- RÛŞEN-DİL ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43243 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( GÖNLÜ AYDIN )

- RÜYÂ ile HAYAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20003 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Rüya görmekte olduğunuzu gerçekten anlamadınız. Tutsaklığın özü de budur - gerçek ile gerçek olmayanı birbirine karıştırmak. )
( Rüya gördüğünüzü anladığınız anda, uyanacaksınız. Fakat anlamazsınız çünkü rüyanın devam etmesini istersiniz. )
( Sorununuz rüya değil, rüyanın bir kısmından hoşlanıp bir kısmından hoşlanmamaktır. )
( Bir gün gelecek, rüyanın sona ermesini tüm aklınız ve gönlünüzle özleyeceksiniz ve bunun bedeli her ne olursa ödemeye istekli olacaksınız. )

- RÜZGÂR YÖNLERİNDE:
POYRAZ
ile AKYEL/AKÇAYEL/KEŞİŞLEME ile KABAYEL/BOZYEL/KUMKARASI/LODOS ile KARAYEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12957 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kuzeydoğu. İLE Güneydoğu. İLE Güneybatı. İLE Kuzeybatı. )
( Kışın, kar ve soğuk getirir. İLE Uludağ'ın eski adı olan Keşiş Dağı'nın yönüne göre adlandırılmıştır. İLE Güneybatı yönlerden esen sıcak rüzgar. İLE 2-3 gün boyunca devamlı olarak kuzeybatıdan esen rüzgar. )
( |

)

- RÜZGÂR/YEL ile/ve/<> ATEŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12962 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RÜZGÂR ile MİSTRAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12944 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bir tür rüzgâr. )

- RÜZGÂR değil/yerine/= YEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12481 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RÜZGÂRLAR SARAYI = HAWA MAHAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55129 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 1799 yılında, Jaipur'un merkezindeki Şehir Sarayı'nın, kadınlara ait bölümünün bir parçası olarak Maharaja Sawai Pratap Singh için inşâ edilmiştir. )
( )

- SABIR ile/ve TEVEKKÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20387 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SABİT ile ÖZSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36515 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SABUN ve KİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14078 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAÇ ile/ve KIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5209 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kafa derisinde bulunan deri uzantısı/artığı. İLE/VE Gövdede bulunan deri uzantısı/artığı. )
( MÜCA'AD[< CA'D]: Kıvırcık, kıvrılmış, lülelenmiş saç. )
( GİSÛY-İ MÜFETTEL: Örülmüş saç. )
( ÇEVGÂN-I SÜNBÜL: Sevgilinin saçı. )

- SADAKAT VE BAĞLILIK ve/||/<> FARKINDALIK VE ADÂLET ve/||/<> EDEB VE HAYÂ ve/||/<> FETA VE GÖNÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33423 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( HZ. EBÛ-BEKİR SIDDÎK ve/||/<> HZ. ÖMER el-FÂRUK/HATTÂB ve/||/<> HZ. OSMAN ZİNNUREYN ve/||/<> HZ. İMÂM-I ALİ )
( Çocukluk. VE/||/<> Gençlik. VE/||/<> Yetişkinlik. VE/||/<> Olgunluk. )

- SADED[Ar.] değil/yerine/= ASIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44980 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Asıl konu. | Yakınlık, civar. | Düşünce, niyet, kasıt; girişim/teşebbüs. )

- SADEFE[Ar.]/SCALE[İng.]/ÉCAILLE[Fr.] ile PUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43269 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Balık pulu. )

- SÂDIR ile HUSÛL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9543 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAF/LAŞTIRILMIŞ AKIL ile/ve/= NİYET ile/ve/= KALP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4632 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÂFİL ile SÂFİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18311 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aşağı, alçak. İLE Çökelek, tortu. )

- SAĞ-SOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10983 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAĞ ile/ve SOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27970 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kalbin olduğu taraf soldur. )

- SAĞALTIM:
DAVRANIŞÇI ve/ya da BİLİŞSEL
ile/ve/||/<> DİNAMİK ile/ve/||/<> VAROLUŞÇU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49098 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAĞALTIM/TERAPİ ÜCRETİNDE İNDİRİM:
DİNAMİK/ANALİTİK
ile/değil BİLİŞSEL/DAVRANIŞSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51649 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Olmaz! İLE (belki/bazen) Olabilir. )
( Bütçesi uygun olmayanlar, indirim istemez fakat ve ne yazık ki özellikle bütçesi/gelir seviyesi uygun/yüksek olanlar, indirim isterler. )

- SAĞALTIMDA/TERAPİDE:
TIBBÎ
ile/ve/||/<> DAVRANIŞSAL ile/ve/||/<> BİLİŞSEL ile/ve/||/<> DUYGUSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51773 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAHİL ile/ve/değil EŞİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25200 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÂHİL ile SAHÎL ile SÂHİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18319 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişneyici, kişneyen. İLE At kişnemesi. İLE Deniz/ırmak/göl kenarı, kıyı, yalı. )

- SAHİP OLMADIĞIN ŞEY/DEĞER/OLANAK/KOŞUL ve BULUNMADIĞIN YER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45213 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vazgeçemeyiz. VE Terk edemeyiz. )

- SAHRA ÇÖLÜ ile ÇÖL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12827 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yılda sadece 25 mm. yağış alır. İLE Yılda 254 mm.'den az yağış alan yer. )
( Dünya yüzeyinin 3'te 1'i, çöllerden oluşmaktadır. )
( Sahra Çölü, en büyük çöldür. [Amerika Birleşik Devletleri'nin yüzölçümü kadardır.] İLE ... )

- SAHRA[Ar.] değil/yerine/= KIR | ÇÖL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12485 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAİL ile MUTERİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16730 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yargıya ve kavrama/delillerine itiraz eden. İLE Sadece yargıya itiraz eden. )

- SAKAL ile/ve/<> FAVORİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5230 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ben Affleck


Bradley Cooper


David Beckham


Denzel Washington


George Clooney


Hugh Jackman


Jake Gyllenhaal


Kit Harington


Leonardo DiCaprio


Mel Gibson


Pierce Brosnan


Robert Pattinson


Shia LaBeouf


Tom Hardy


Viggo Mortensen
)

- SAKAL ile HATT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Gençlerde yeni terleyen bıyık ya da sakal. )

- SAKAL ile KABA SAKAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53921 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Gür ve geniş sakal/lı. )

- SAKAT ile TOPAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5648 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Yürürken, sağa sola bükülüp yuvarlanır gibi devinme nedeniyle verilen ad. )

- SALDIRI SAÇMA(LIK)LARI/SAFSATALARI:
KARALAMA
ile/ve/||/<> NİTELİKSEL ile/ve/||/<> "SEN / SEN DE ..." ile/ve/||/<> DOLDURUŞA GETİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34764 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SALİH AMEL ve/<> İMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32510 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Salih ameli olmayan, iman edemez. )

- SALKIM ile CINGIL/CİNGİL/ŞINGIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35585 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Küçük, üzüm salkımı. | Boncuk, gümüş ya da altın para ile yapılmış, başlığa ya da giysiye takılan süs, )

- SANAL ile/ve KURGU/SAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4510 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SANAL ile SOYUT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37305 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SANAL ile UYDURMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28550 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SANAT BİÇİMİNDE:
SİMGESEL
ile/ve/||/<>/> KLASİK ile/ve/||/<>/> ROMANTİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51905 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SANAT DÖNEMLERİ/NDE:
SİMGESEL
ile/ve/<>/> KLASİK ile/ve/<>/> ROMANTİK ile/ve/<>/> MODERN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33408 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mimarlık sanatı. İLE/VE/<>/> Heykel sanatı. İLE/VE/<>/> Resim, müzik ve şiir sanatı. İLE/VE/<>/> Sürekli değişim/dönüşüm. )
( ... =/> ETİK )
( Sümer, Mısır, Çin, Hint. İLE/VE/<>/> Eski Yunan. İLE/VE/<>/> Avrupa.[XIX. yüzyıl] İLE/VE/<>/> Çağımız. )

- SANAT:
ŞAHSÎ/KİŞİSEL
ve/||/<> MUHTEREM/KİŞİYE ÖZGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53560 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SANAT:
TASARIMSAL
ile/ve/||/<> UYGULAYIMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49717 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SANAT/SAL ve/||/<>/= TİN/SEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14665 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( SANAT: Saltık tin alanı. )

- SANATSAL ile/ve/fakat/<>/> SANATI AŞAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48664 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SANDAL ile BARKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35377 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Büyük sandal. )

- SANDAL ile/ve DAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14218 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Ganj Nehri'nde kullanılan sandal. )

- SANDAL ile/<> PİROG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32612 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/<> Mali'de, Nijer ırmağında kullanılan bir sandal. )

- SANDAL ile TAHLİSİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47942 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kurtarma, can kurtarma. | Kazaya uğrayan gemilerin, yolcularını ve gemi adamlarını kurtarma işi. | Kaza sırasında, kurtarma için kullanılan sandal. )

- SAPROFİT[Fr. < Yun. SAPROS: Çürük. | PHYTON: Bitki.] değil/yerine/= ÇÜRÜKÇÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46693 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SARAY ile/ve/<> KRAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32703 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SARKAÇ ile SARKIK ile SARKIL ile SARKINTI ile SARKIŞ ile SARKIT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46731 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Durağan bir nokta çevresinde, ağırlığının etkisiyle salınım yapan, devingen katı nesne. İLE Aşağı doğru uzanmış, sölpük, salpa, gevşek. İLE Sarkaçla ilgili, devinimi, sarkaç devinimine benzeyen. İLE Aşağı doğru uzanan, sarkan şey. İLE Sarkma eylemi ya da biçimi. İLE Mağaraların tavanında oluşan, genel olarak koni biçiminde, kalker birikintisi, damlataş, istalaktit. )

- SARMAL ile/değil DÖNGÜSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54138 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SARMAŞIK ile/değil SARMAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7818 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SATRANÇ OYUN AÇILIŞINDA:
İSPANYOL
ile/ve/||/<> İTALYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52696 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [beyaz için] Bb5[< e4, e5 > Nf3, Nc6] İLE/VE/||/<> Bc4[e4, e5 > Nc3, Nc6] )

- SAVAŞ:
VEKİL
ile/ve/||/<>/> MELEZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53788 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAY vs. TELL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24977 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAYGI ile/ve/<> KABUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3253 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEBEB:
HAFİF
ile/ve/<> SAKÎL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37529 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kapalı hece. İLE/VE/<> Açık hece. )
( Harfin 1.'si harekeli, 2.'si sakîl ise. İLE/VE/<> 2 harekeli harf. )

- SEBİL ile/ve SERSEBİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16426 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Sadece su akıtılır. [Sadece suyun sesini dinlemek ve konuşulanların duyulmamasını sağlamak için] )
( Kutsal günlerde, karşılık beklemeden, hayır için dağıtılan içme suyu. | Genellikle camilere bitişik, özel bir biçimde yapılmış, karşılık beklemeden, hayır için içme suyu dağıtılan taş yapı. | Meyankökü şerbetini, bir hayır için dağıtma. | Büyük cadde. İLE Tatlı ve hafif su. | Cennette, bir çeşmenin adı. )

- SEBİL ve SIBYAN MEKTEBİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16428 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEBİL ile/değil ŞADIRVAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16429 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEBİL ile/ve TARÎK ile/ve SIRAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19483 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEFİL ile SEFÎH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5947 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEFİL ile SEFİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5946 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SELEF değil/yerine/= ÖNCEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38313 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SELPAK değil/yerine/= KAĞIT MENDİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12491 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEMÂVÎ[Ar.] değil/yerine GÖKÇÜL/GÖKSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36962 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEMBOLİK[İng.] değil/yerine/= SİMGESEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11324 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEMEN-İ HÂL ile/ve/||/<> SEMEN-İ MİSL ile/ve/||/<> SEMEN-İ MÜSEMMÂ ile/ve/||/<> SEMEN-İ RÂİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49548 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Peşin olan değer. İLE/VE/||/<> Bilirkişi tarafından, gerçek değerini belirleme. İLE/VE/||/<> İki tarafın isteğiyle verilen değer. İLE/VE/||/<> Geçer değer, sürümü olan değer. )

- SENE değil/yerine/= YIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12493 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SENTRİOL değil/yerine/= ÇEKİLGEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38577 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SERMAYE[Fars.]/KAPİTAL[Fr./İng.] değil/yerine/= ANAMAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46912 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEUL ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43479 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BAŞKENT [Kore dilinde] )

- SEVAP ile/ve GÜNAH/VEBÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20642 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hayıra uygun olan. İLE/VE Benliğine öncelik vermek. )
( Sevabın anlamı, anlayıp öğrenmektir. )
( En güzel sevap, anlamaktır. )
( Günahlarımız aklımıza yazılı, vicdanımıza kazılıdır. )
( SA'BE: İsabet. )
( Kişinin en kolay işlediği günah, en büyük günahıdır. )
( Sevap sözcüğüyle, elbise anlamına gelen "Sevb" sözcüğü aynı köktendir. Sevap, "manevi elbise" demektir. )
( Sevabın amacı, bilgi, ilim ve aşktır. )
( Sevap, yapılan şeyin anlamını anlamak, bir işi bilerek yapmaktır. )
( En güzel sevap, anlamaktır. )
( Ateşe dayanabileceğin kadar günah işle. )

- SEVGİ > İTİDAL ve/||/<>/< ADÂLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33592 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişide/Kişiye. VE/||/<>/< Toplumda. )

- SEVGİ ve/<> DİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31932 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişi, ancak bu iki kanatla uçar. )

- SEVGİ ile/ve HAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3135 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sevgi, kesretin, ikiliğin bittiği yerdir. )
( Sevgi zuhur ettikten sonra, ne sen var, ne ben! )
( Sevmek, ihtiyarî değildir! )
( Mal, hal ehlinin, bilenin, sevenin, yararlananındır. )

- SEVGİ ile/ve/<> KUT/SAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3162 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEWER vs. CESSPOOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23744 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEZGİSEL ile/ve/<> İMGESEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35829 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SIFAT-I NOKSAN ile/değil/yerine/||/<>/>< SIFAT-I KEMÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37486 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilgisizlik/cehalet. İLE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>< Bilgililik/bilgelik. )
( Cehl. İLE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>< İlim. )

- SIĞIRCIK/ÇEKİRGEKUŞU/ÇOĞURCUK ile KARABAKAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22737 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Serçegillerden, siyah renkli, uzun gagalı, serçeden iri, ötücü bir kuş. İLE ... )

- SIMPLE vs. USUAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24766 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SIN vs. SHAMEFUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23490 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SINIF ile/değil/yerine DAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34746 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SINIR ile/ve/||/<>/> İHLÂL ile/ve/||/<>/> İZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52714 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SIRÂT[Ar.] değil/yerine/= YOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46999 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SIRÂT/TÂRİK[Ar.] değil/yerine/= YOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43543 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SIRIK DOMATES ile YER DOMATESİ ile YEŞİL DOMATES ile KAVATA ile OVAL ile ELİKA ile SALKİTO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8219 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Salatalık. İLE Yemeklik. İLE Turşuluk. İLE Dolmalık. [Kızarmayan domates] )

- SITMA ile AGZEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5655 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE En şiddetli sıtma. )

- SİCİL ile SİLSİLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7576 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİHR-İ HELÂL ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43510 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sihir haramdır fakat dilde, şiirlerde yapılan çok anlamlılık çabalarına verilen ve helâl kabul edilen "sihir". )

- SİL değil/yerine/= KİRPİK TELSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38558 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİM ile/ve PUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİMGESEL DİL ile/ve/<> BİÇİMSEL DİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30245 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİMGESEL ile/ve/<> BİÇİMSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30404 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİMGESEL ile/ve/<> SOYUT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34701 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİNDİRİM:
MEKANİK
ile/ve/||/<>/> KİMYASAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50953 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİNDİRİM ile/ve/||/<> SIĞAMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46985 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<> Besin maddelerinin, sindirim kanalı içinde ilerlemesini sağlayan devinim. )

- SİNEKÇİL ile/<> SİNEKKAPAN ile/<> SİNEKKUŞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47053 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Serçegillerden, sinekle beslenen, Amerika'nın sıcak bölgelerinde yaşayan bir kuş. İLE Droseragillerden, Kuzey Karolina bataklıklarında yetişen, yapraklarına konan sinekleri, böcekleri sıkıp emen bir bitki. | Böcekleri, özellikle sinekleri yakalayarak beslenen, küçük, ötücü kuşlara verilen ad. İLE Serçegillerden, küçük, güzel bir kuş türü. )
( ... İLE/<> ... İLE/<> 50 türü bulunmaktadır. )
( ... İLE/<> ... İLE/<> Kalpleri, dakikada 1000 kez atar. | Dakikada, 70 kez kanat çırparlar. )
( ... İLE/<> ... İLE/<> Dünyada geri geri uçabilen tek kuş türüdür. )

- SİNYAL ile İPUCU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28198 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİSMİK/SEISMIC[Fr.] değil/yerine/= SARSIM/DEPREMSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12502 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİSTOL ile/ve DİASTOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5324 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİYASET ile SİYASAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29099 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Politika gerçekleri yadsıyıp, yalan söylemek değil, gerçeklerin istediğiniz yanını göstermesidir. )

- SİYASETTE:
YOLDAŞ
ile/değil YOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41981 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [siyasette] "Yoldaş, yolu belirler." DEĞİL Yol, yoldaşı belirler. [Yol değiştikçe, yoldaşlar da değişir.] )

- SİZ:
ÇOĞUL
ile/değil NEZÂKET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32540 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SOĞAN = BASAL = BULBE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SOĞAN ile/ve/||/<> PORTAKAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51830 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Katmanları itibariyle. İLE/VE/||/<> Dilimleri itibariyle. )

- SOĞUK YEREL RÜZGÂRLAR:
BORA
ile İMBAT ile MİSTRAL ile POYRAZ ile ETEZYEN ile KRİVETZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50188 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SOHBETTEN SOHBETE NAKİL ile YAZILMIŞ/KİTABA GİRMİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19408 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SOL ile SOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yüreğin bulunduğu tarafta olan. İLE Gam dizisinde, fa ile la arasındaki ses. | Bu sesi gösteren, nota imi. )

- SOLO değil/yerine/= BİREYSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38497 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SOMUT DİL ile/ve/<> BİREYSEL DİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31200 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SON KONTROL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SORU ile/ve/> SORUN ile/ve/> SORUNSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1055 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SORUN ve/||/<>/> HEDEF ve/||/<>/> ENGEL ve/||/<>/> GÜÇ KAYNAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49346 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SORUNSAL = İHTİMALİ = PROBLEMATIC[İng.] = PRBOLÉMATIQUE[Fr.] = PROBLEMATISCH[Alm.] = PROBLEMATIKOS[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39617 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SORUNSAL ile/ve/değil KURAMSAL SORUNSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37604 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SOSYAL[İng. < SOCIAL < SOCIETY] değil/yerine/= TOPLUMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54382 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SOYUT DİL ile/ve/<> TOPLUMSAL DİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31199 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SOYUT TÜMEL ile/ve/<>/> SOMUT TÜMEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35820 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İdea. İLE/VE/<>/> İdeal. )

- SOYUT ile/ve EVRENSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2298 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SOYUT ile/ve EVRENSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15281 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SOYUT ile/ve/> EYTİŞİM ile/ve/> KURGUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15282 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fizik/sel. İLE/VE/> Kimya/sal. İLE/VE/> Organik. )

- SOYUT ile/ve TÜMEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15589 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÖMESTR[Fr.] değil/yerine/= YARIYIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12511 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÖMÜRÜ ile SUİSTİMAL ile MANİPÜLÂSYON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7523 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÖZ ve/||/<>/< HÂL ve/||/<>/< NÛR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48216 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÖZEL ile/ve/değil ŞİFAİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8842 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÖZLÜ ile SÖZEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8780 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÖZLÜK ile SÖZLÜK KÜTÜĞÜ ile SÖZLÜKBİRİM ile SÖZLÜKÇE ile SÖZLÜKSEL ile SÖZLÜKSEL BİÇİMBİLİM ile SÖZLÜKSEL KÜTÜK ile SÖZLÜKSEL BİÇİMBİRİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43594 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SPECIAL vs./and/also BEAUTIFUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24450 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SPERMA ile/ve OVÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12651 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( En küçük hücre. İLE/VE En büyük hücre. )

- SPİRAL ve/||/<> HELİS ve/||/<> ELİPS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53014 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Arşimed'in, zevk için çalıştığı geometrik biçimlerden biri. VE/||/<> Sarmaşığın, ağaca tırmanırken çizdiği eğri. VE/||/<> Apollonius'un, zevk için çalıştığı geometrik biçimlerden biri.[Gezegenler, bu eğrileri çizerek dolaşırlar.] )

- SPOR ile/değil FUTBOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14833 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Futbol, "spor yanı"nın olmasının ötesinde, daha çok, toplumları gütme aracı kullanıldığından, spor olmaktan çok fazla uzaklaşmıştır. )

- SQL ile/yerine MYSQL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13498 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ST. PAUL ile ST. PAUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52436 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- STANDART MODEL ile/ve/||/<>/> HERŞEYİN KURAMI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52941 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
(

İLE/VE/||/<>/>

)
( )

- STANDART MODEL ile/ve/||/<>/> OPAK EVREN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53865 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 10[üzeri]-2'ye kadar. İLE/VE/||/<>/> 10[üzeri]-2'nin altı. )

- STİL ile SİTİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11226 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Su kovası. )

- STİL ile TİP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29167 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- STRÜKTÜREL[Fr.] değil/yerine/= YAPISAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47293 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SUAL ile/ve SUAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16782 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sormak. İLE/VE İstemek. )

- SUÂL ile SUÂL ile ŞUAL[< ŞU'LE]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18418 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sorma/sorulma, soruşturma, soru. | Sorulan şey. | Dilenme, dilencilik. İLE Öksürük. İLE Alevler, ateş alevleri. )

- SUCCESSIVE vs. SUCCESSFUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24994 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SUÇ ile/ve İHLÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28746 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SUDUR ile TAHAVVÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19755 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SUİSTİMAL ile SÖMÜRÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9505 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SULHPERVER/SULHÇU[Ar., Fars.] değil/yerine/= BARIŞSEVER/BARIŞÇIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47367 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÛR-U İSRÂFİL ile/ve RÂDİFE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32717 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Başlangıç"ta. İLE/VE "Başlangıç"ta[kıyâmette]. )
( Sadâ. İLE İsfehan makamında olacak/mış.[Yassı namazının kameti de, İsfehan makamında okunur.] )

- SÛRETLERİ KAVRAMADA:
ZİHİN/AKIL
değil HAYAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32380 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜKÛN:
HUSÛL
ile/ve/||/<> ZEVÂL ile/ve/||/<> ZUBUT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜMBÜL ile MOR SÜMBÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55030 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜNBÜL ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43653 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( SÜMBÜL | GÜZELLERİN SAÇI )

- SÜNBÜL ile ÂLE[Fars.]/HİNT SÜNBÜLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13041 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE İlâç için kullanılan bir çiçek. )

- SÜREÇ ile/ve/<> YOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31858 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜREKLİ ile/ve GELENEKSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2485 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞAH ile/ve VEZİR ile/ve FİL ile/ve AT ile/ve KALE/ROK ile/ve PİYON[Fr. < Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29246 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... ile/ve FERZ/FERZÎN/FERZÂNE/FERZEND[Fars.] ile/ve PÎL ile/ve ... ile/ve RUH ile/ve PİYÂDE, BEYDÂK[Ar.] )

- ŞAHSÎ değil/yerine/= KİŞİSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12521 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞÂKÜL[Ar.] değil/yerine/= ÇEKÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47536 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ucuna, küçük bir ağırlık bağlanmış iple oluşturulan, yer çekiminin doğrultusunu belirtmek için sarkıtılarak kullanılan bir araç. )

- ŞAL ile LAHURİ[Ar. Batı Pakistan'da, Lahor kentinin adından]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38071 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Lahor'da yapılan, bir tür şal, Lahor şalı. )

- ŞÂMİL[< ŞEML ve/< ŞÜMÛL]:
İÇİNE ALAN, KAPLAYAN, ÇEVRELEYEN

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21739 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞARKI ile/değil BARKAROL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35378 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL Venedik gondolcularının, söz ve müziği önceden yazılmadan, içlerinden geldiği gibi söyledikleri şarkı. | Ritmi, üç zamanlı, müzik yapıtı. )

- ŞART-I A'ZAM ile/ve ŞART-I BÂTIL ile/ve ŞART-I CÂİZ ile/ve ŞART-I LAĞV ile/ve ŞART-I MÜFSİD ile/ve ŞART-I MÜTEAHHİR ile/ve ŞART-I MÜTEÂRIZ ile/ve ŞART-I MÜTEKADDİM/EVVEL ile/ve ŞART-I NÂSİH ile/ve ŞART-I SÂNİ ile/ve ŞART-I SARÎH ile/ve ŞART-I TAKYÎDÎ ile/ve ŞART-I VÂKIF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28657 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞAŞKIN BAKKAL ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43356 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Göztepe'dedir. )

- ŞEFKAT ve/||/<>/>< CELÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49485 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Beslemek/bakmak fakat yaptıklarını anlamasını beklememek. VE/||/<>/>< (bazı şeyleri) Anlamasını sağlamak fakat beslenip beslenmemesine bakmayarak. )

- ŞEFKAT ve/> KEMÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şefkatiniz tüm âlemi kaplamadıkça kemâle eremezsiniz. )

- ŞEHİR ile/ve/<> ÇÖL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37562 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hz. İshak. İLE/VE/<> Hz. İsmail. )

- ŞEHİR değil/yerine/= İL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12526 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEHİR ile/ve/<> İNSAN-I KÂMİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18843 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEHRİYE:
ARPA
ile/ve/||/<> TEL ile/ve/||/<> ÇİÇEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54268 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEKEL ile/ve MANA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30394 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 1 gümüş birimi. [60 tabanlı] İLE/VE 60 Şekel. )

- ŞEKİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27350 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEKİL değil/yerine/= BİÇİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12527 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEKİL ile/ve/değil/<> DESEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30151 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEKİL ve/<> KANIT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7926 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEKİL ile/> KAVRAM/MEFHUM ile/> BURHAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15451 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gözün ikna olmasını sağlar. İLE Zihnin ikna olmasını sağlar. > İkisinin birlikteliğiyle burhan oluşur. )

- ŞEKİL ile/değil SEKL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1611 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEKİL ve/< SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31766