SON HARFİ ...L'LERDE

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!! )


 Doğrudan, bu bölüm/sayfa içeriğinde
arama yapmak için...

( Klavyenizde "Ctrl + F" tuşlarıyla[önce "Ctrl" tuşu ve basılı tutarken "F" tuşuna basarak] ve/veya(^/v) fareyle[mouse] sol üst köşedeki "Düzenle/Edit" kısmında "Bul/Find"'ı tıklayarak aradığınız sözcüğü yazarak aramanızı yapabilirsiniz. )* ( Windows için geçerlidir. )
* ( Linux ve Macintosh kullanıcıları nasıl arama yapacaklarını biliyorlardır. )AÇIKLAMALAR/ÖNSÖZ
[Mutlaka okuyunuz!!!]

- Bazı sözcüklerin, hem sözlüklerdeki karşılığına yer verilmekte, bazılarına da özellikle yer vermeyip psikolojik, felsefi, bilimsel, sanatsal, göreceli, uygulayımsal, belirli bir sınırlılık ve yaklaşımlardan yararlanılarak parantezler açılmıştır.

- Bu çalışmada, başlıkların altlarındaki bilgilere/açıklamalara (parantezlere), kişilerin, kendilerinin düşünmelerine fırsat verebilme amacıyla ve özellikle pek fazla yer verilmemektedir. Zihinlerce/kişilerce uygun bulunmayabilecek bilgiler/parantezler, gözardı edilebilir.
[ Kavramların yanında bulunan ( ) parantezler, ek bilgi ya da açıklama olarak, [ ] köşeli parantezler ise ayrıntı/teknik bilgi vermek üzere kullanılmıştır. ]

- Çoğu sözcüğe, özellikle ve belirli bir yaklaşımla yer verilmemiştir. Hayır! / Evet!

- Bu çalışmada, çoğu sözcüğün/kavramın altında, bazılarında “açıklama/ları” bulunmakta, bazılarında da -özellikle ve çeşitli nedenlerden dolayı- bulunmamaktadır.

- Bazı başlıkların altına, veri/bilgi girmemizin çeşitli nedenlerinden biri ise ulaşım/erişim kolaylığı sağlamak üzere, hazır veri/bilgi karşılıklarını sunmak üzeredir! [Dolayısıyla sizin de FaRkLaR Kılavuzu'na destek olabilmek amacıyla üyeliğinizi şimdi başlatmanızı dileriz! Teşekkür ederiz!] )

- Bu çalışmanın, sadece sözlük olarak algılanmamasını ve kullanılmamasını da sağlamak amacıyla ve özellikle “:”[iki nokta üst üste] ya da “...dır!” şeklinde belirtilmemiştir!

- Bu çalışmada, başlıkların [kavram ya da olguların], ne olduklarından çok, ne olmadıklarına işaret etme çabası güdülmektedir. [ Bir DEĞİL’leme çalışması olarak değerlendirilmelidir! ]

- Bu çalışmada bulunan tüm karşılaştırmaların, tanımlan(a)mayan, sözcük olarak karşılığı/adı tam olarak oluşturul(a)mamış, fakat zihinlerimizde karşılığı bulunan/bulunabilen “3.” anlamları ve/veya ara anlamları düşünülebilir.

- Bu kılavuz/sözlük, dil(d)e/kavramlar(d)a/sözcükler(d)e ilginizin daha da artması ve sözlük/ahit kullanımını artırmayı amaçlamaktadır.

- İngilizce’ye ve öteki dillere yer verme nedenimiz, öteki dillerle karşılaştırmalı yaklaşımla belirli bir bilince sahip olmanıza, aracı olabilmektir.

- Çoğu sözcüğün, zaman içinde, kökenbilimsel(etimolojik) derinliklerine ve öteki dillerdeki karşılıklarına da yer verilecektir. (Bu konuda her türlü destek ^v(ve/veya) katkınızı görmekten mutluluk duyarız!)

- Bu kılavuzdaki bilgiler, SDP(Sinir Dili Programlası)(NLP) üzerine de kılavuzluk edebilir.

- Bu kılavuz, soru sorma/sorgulama, yoğun/derin düşünme aracı/vesilesi olarak kullanılabilir.

- Bu kılavuz/sözlük üzerine olan tüm katkı/destek/uyarı/yorum ve önerilerinizi görmek ve değerlendirmekten mutluluk duyarız! Ayrıca burayı tıklayarak, dille ve buradaki içerikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz kişilere tavsiye edebilirsiniz."... ile/ve/değil/yerine ..."
[bağlaçların kullanımı/okunuşu...]

- Kavramların aralarında kullanılan/bulunan
"... ile/ve/değil/yerine ..."
bağlaçları, ilgili satırı 2/3/4 kez ve ayrı ayrı şekilde okumanız ve satırları tekrarlamamak içindir.
( - UCLAR ile FARKLAR [karıştırılmamalı!]
- UCLAR ve FARKLAR [ayrı olmalarının yanısıra birlikte de düşünülebilir/kullanılabilir!]
- UCLAR değil FARKLAR [dır!]
- UCLAR yerine FARKLAR [düşünülmeli/kullanılmalıdır!] )... ile ...
[ÖNCESİ | SONRASI]

- Sözcükleri dizerken ya da "... ile" öncesiyle "ile ..." sonrası arasında bir öncelik/fark/özellik/tercih/vurgu yoktur. Her ikisini de kesinlikle birbirine karıştırmamak, her ikisinin de derinliğine/önemine ve ciddiyetine yer/destek verilmesi gerekmektedir.

- Belirlemelerin/karşılaştırmaların daha da oturması/derinleşmesi için, "ile"den sonraki sözcüğün yanına tekrar "ile"den önceki sözcüğü düşünerek/koyarak değerlendiriniz.
( "- BÜTÜN ile TÜM" ise "- BÜTÜN ile TÜM (ile BÜTÜN)" gibi. )( "- ARADA ile AKIŞTA" ise "- ARADA ile AKIŞTA [ile ARADA]" gibi. )

EN SON YAPILMIŞ OLAN EKLEMELER
[ 06 Mart - 20 Nisan 2024 arasında... ]

 

Bugün [20 Nisan 2024] itibariyle
Son harfi ...L'ler bölümüne yapılmış olan eklemeler, aşağıdaki gibidir.
[ 06 Mart - 20 Nisan 2024 arasında... ]
( 4 yeni ekleme, 5 katkı )-HİS (ETMEK) ile/değil KABUL-KÂN(OLUŞ) ||/>
MEKÂN ile/ve/||/<>/> DUYU ile/ve/||/<>/> DUYGU ile/ve/||/<>/> HAL ile/ve/||/<>/> MAHAL ile/ve/||/<>/> MAKAM
||/> AKIL/KAVRAM-AYRIM (NOKTASI):
KAVŞAK ile/ya da/||/<> MAKAS ile/ya da/||/<> ÇATAL-TÜY ile/ve/değil/||/<> KIL

( Kuşlardaki "kalın/ince" ve/ya da "sert/yumuşak" olan deri uzantısı. İLE/VE/DEĞİL/||/<> Tüm kara ve deniz canlılarındaki "kalın/ince" ve/ya da "sert/yumuşak" olan deri uzantısı. )


-TÜY ile/ve/değil/||/<> KIL

( )

 

  

 


 

 

( Bugün [20 Nisan 2024] itibariyle
Son harfi ...L'lerde,
3059 yeni ekleme, 3605 katkı
)-!MAKTUL ile/ve/değil/||/<> MÂDUM-...MIŞ GİBİ ile/ve/değil BİLE DEĞİL-...YA DAİR ile/ve/||/<> ...YA DAHİL-"ACIKLI" ile/ve/değil/yerine DUYGUSAL-"AKIL" ile/ve/değil/yerine KULLANILAN/UYGULANAN AKIL-"AKLIN" KULLANDIĞI KAVRAMLAR/DİL ve/||/<> KAVRAMLARIN/DİLİN KULLANDIĞI "AKIL"/ZİHİN/KİŞİ-"AYAK" değil/yerine HAL-"BİRFİİL" değil BİLFİİL-"DENGESİZ" ile/değil DENGİ(/N/M) DEĞİL-"DOĞAL" ile/değil TARİHSEL-"DOKUNAKLI" ile/ve/||/<>/< DÜŞÜNDÜRÜCÜ/DUYGUSAL-"ERKEK" değil/yerine ERİL-"GÜZEL DEĞİL" değil BAKILIŞI (YETERİNCE) GÜZEL DEĞİL-"HÜMANİZM/HÜMANİST" değil/yerine/= İNSANCIL

( Bilgelik/hikmet/irfan ile hak arayışı. )


-"KÖRLÜK":
ZİHİNSEL ile/ve/||/<> İŞLETME ile/ve/||/<> BENCİL

( Kendi eksiklerini "görememe". İLE/VE/||/<> Şirketinde tekrarlayan yanlışlara karşı oluşan "görememe". İLE/VE/||/<> Dost eleştirisine, "niyet okuyarak", inanmamak. )


-"KUL" ile/ve/||/<> KÜL

( Neye "inanıyorsak". İLE/VE/||/<> Neye "yanıyorsak". )


-"KURNAZLIK" ile/değil/yerine AKIL-"MORALMAN" değil MORAL-"MÜSTEKİL" değil MÜSTAKİL-"ÖNEMLİ DEĞİL" değil FAZLA ÖNEMLİ DEĞİL-"SAÇI KEL" değil KAFASI KEL-"SİZ" KULLANIMINDA:
SAYGI ile MESAFE ile ÇOĞUL-"ŞİZOİD" ile/değil DUYUSAL-"SOY" değil/yerine YOL-"SÖZCÜKLER ÖNEMLİ DEĞİL" değil "SÖZCÜKLER, BURADA[BU KONUDA/ALANDA] ÖNEMLİ DEĞİL-"TAM DOĞRU DEĞİL" değil PEK DOĞRU DEĞİL-"TANRISAL GÖRÜ" ile/ve/değil ORTAK AKIL-"TEDBİR" ile/ve/değil/yerine/>/< AKIL

( Dışarıda. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/>/< İçeride. )


-"TEDBİR" ile/ve/değil/yerine/>/< AKIL

( Bilgisizde. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/>/< Düşünende. )


-"TEDBİR" ile/ve/değil/yerine/>/< AKIL

( "Gelecekte." İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/>/< Şu anda ve burada. )


-"TEDBİR" ile/ve/değil/yerine/>/< AKIL

( Nesne. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/>/< Kavram. )


-"TÜRKÇE KUR'AN" değil TÜRKÇE MEAL-"VALEYBOL" değil VOLEYBOL-"VAROL-UŞSAL" değil VAR OLUŞSAL-"VARSAYISAL" değil SAYISAL-"VARSAYISAL" değil VARSAYIMSAL-"YÜZEYEL" değil YÜZEYSEL-"ZAYIF" ile/ve/||/<>/< İLKEL-"ZEHİR" ile/ve/||/<> ENGEL-"ZOR" değil/yerine/< KOLAY DEĞİL-(")ÇIKARLAR(").
GENEL ile/ve/||/<>/< ÖZEL-(")KÜLTÜREL(") ile/ve/değil/yerine/||/<> DÖNEMSEL-(")KURAL(") ile/ve/değil/yerine/||/<>/< KURUL-(İKİ) AYAK > (İKİ) EL ile/ve/||/<>/> İFFET[Ar. < ŞEHVET] ile/ve/||/<>/> ŞECAAT[Ar. < ÖFKE]

( ... İLE/VE/<>/> Kendini (")savunur/korur("). İLE/VE/<>/> Haksızlığa gösterilen öfke. [Hakk'ı savunur/korur.] )


-(İKİ) AYAK > (İKİ) EL ile/ve/||/<>/> İFFET[Ar. < ŞEHVET] ile/ve/||/<>/> ŞECAAT[Ar. < ÖFKE]

( ... İLE/VE/<>/> Temizlik. | Namus. İLE/VE/<>/> Yiğitlik, yüreklilik, koçaklık. )


-(INTERNET) SAYFA(SI) ile SİTE(Sİ) ile PORTAL

( Internet üzerindeki tek adres, tek tıklama ile ulaşılan bilgi, görüntü. İLE Birçok internet sayfasını birarada bulunduran yapı. İLE Çok yoğun bilgi ve çok sayıda siteyi birarada bulunduran yapı. )


-(TARİHSEL) SÜREÇ ile/ve (TARİHSEL) KOŞUL-(UZUN SÜRELİ) BELLEKTE:
ANISAL ile/ve/||/<> ANLAMSAL ile/ve/||/<> İŞLEMSEL-(ya da) "Gel! OL ve git!" öyle KONUŞ!!!-[Ar.] AKD ve HALL

( Düzyazıdaki bir sözü vezne döküp şiirleştirmek. VE Şiirdeki bir sözü düzyazıya çevirmek. )


-[Ar.] BETÎL ile BETÎLE

( ... İLE Ayrılmış hurma fidanı. )


-[Ar.] İHLÎL ile MEBÂL

( Penisin deliği, sidik yolu. İLE Sidiğin çıktığı yer. )


-[Ar.] MEMUR ile MEMUL

( Devlet hizmetinde aylıkla çalışan kişi, görevli. | Bir işle görevlendirilmiş olan, yükümlü. İLE Umulan, düşünülen. )


-[eskiden] İSTANBUL ile/ve/<> ANADOLU

( Yangını. İLE/VE/<> Salgını. )


-[Fr., İng.] OTEL ile MOTEL

( ... İLE Motorlu taşıtlarla yolculuk edenlerin barınmalarını, arabalarını park etmelerini ve başka gereksinimlerini karşılamak için işlek karayolları üzerinde yapılmış otel. )


-[Fr.] MATMAZEL ile/> MADAM

( Evlenmemiş kızlar için kullanılan san. İLE/> Evli kadınlara verilen san. )


-[Fr.] MATMAZEL ile/> MADAM

( [Türkçe'de], "Bayan" sözcüğü yerine kullanılırdı. İLE/> Müslüman olmayan evli kadınlar için kullanılırdı. )


-[Fr.] PALMİTAT ile PALMİTİK ile PALMİTİL ile PALMİTİN

( Palmitik asidin tuzu ya da esteri. İLE Doymuş bir yağ asidi CH3-(CH2)14-CO2H ve bu asitten türeyen bileşikler için kullanılır. İLE Palmitik asitten türeyen C13H31-CO formülündeki tek değerli kök. İLE Gliserinin, palmitik esteri. )


-[hem, ne] ENGEL ile/ve/değil/yerine/hem de/ne de/||/<>/> KAYNAK

( [hem, ne] Kendimizden başka yoktur. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/HEM DE/NE DE/||/<>/> Kendimizden başka yoktur. )


-[MEDLÛLERİ BAKIMINDAN HAFÎ] SÖZ/LÂFIZ:
HAFÎ ile/ve/||/<> MÜŞKİL ile/ve/||/<> MÜCMEL ile/ve/||/<> MÜTEŞEBBİH-[ne yazık ki]
!SAVAŞLAR:
RASYONEL ile/ve/<> KİTLELERİN SEFERBER EDİLDİĞİ ile/ve/<> ASİMETRİK-[ne yazık ki]
"ÇIKAR" ile/değil/yerine/>< AKIL-[ne yazık ki]
"OHAL" > BU HAL-[ne yazık ki]
"ÖZGÜVENLİ" CAHİL ile/ve/||/<> GÖRGÜSÜZ VARSIL ile/ve/||/<> SIMARTILMIŞ APTAL ile/ve/||/<> ÇOCUK DAVRANIŞLI "YETİŞKİN"-[ne yazık ki]
(FAZLA) BASKI ve/||/<>/>/< İHMAL-[ne yazık ki]
DIŞLA(N)MA:
TOPLUMSAL ile BİREYSEL-[ne yazık ki]
GENELLEME ile/ve/||/<>/< GELİŞİGÜZEL-[ne yazık ki]
HARAM ile/ve/değil/yerine/>< HELÂL

( Helâl damlar, haram akar. )


-[ne yazık ki]
HARAM ile/ve/değil/yerine/>< HELÂL

( ... İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/>< Dinin hükümleri bakımından kullanılabilen. | Haram olmayan. )


-[ne yazık ki]
İHLÂL ile/ve/||/<> JUS COGENS İHLÂLLERİ-[ne yazık ki]
İHMAL ile/ve/<> İŞGÜZARLIK-[ne yazık ki]
İLİMSİZ HAL ile/ve/||/<> HALSİZ İLİM

( Meczûbiyet. İLE Şeytaniyet. )


-[ne yazık ki]
İLİMSİZ HAL ile/ve/||/<> HALSİZ İLİM

( Evvela hal gerek, neylesin ilim. )


-[ne yazık ki]
İŞ KAZASI ile/ve/değil BÜYÜK İHMAL-[ne yazık ki]
İŞGAL ile/ve/||/<>/> ÇÖLLEŞTİRME-[ne yazık ki]
İSTİSMÂR:
DUYGUSAL ile/ve/ya da/||/<> FİZİKSEL ile/ve/ya da/||/<> EŞEYSEL-[ne yazık ki]
TEDBİRSİZ TEVEKKÜL ile/ve/||/<> İCRAATSIZ DUA ile/ve/||/<> SÜFLÎ İNZİVÂ-[not] TO TALK FRANKLY vs./and EXPRESS IN DETAIL-[ya]
İSTİKLÂL ya da ÖLÜM

( )


-[ya/hem] KÜL ile/değil/yerine/hem de/ya da/||/<>/>< GÜL

( [ya/hem] Bir "bakış/algı/yorum". İLE/DEĞİL/YERİNE/HEM DE/YA DA/||/<>/>< Başka bir "bakış/algı/yorum". )


-| "REZİL" ve/ya da "SEFİL" |
değil/yerine/><
ASİL

( [ayrılıktan hemen sonra ...]
| Başkasının kollarına bırakana "denilen". VE/YA DA Alkole bırakana "denilen". |
DEĞİL/YERİNE/><
Zamana bırakana denilen. )


-| AHMAK ile/ve APTAL | ile/değil/yerine/>< ABDAL

( | Tehlike gelse de görmeyenler. İLE/VE Tehlike geldiğinde görenler. | İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Tehlike gelmeden görenler. )


-| AHMAK ile/ve APTAL | ile/değil/yerine/>< ABDAL

( Yapabilecekken yap(a)mayan. İLE/VE Yapmayabilecekken yapan.[dallama/dalyarak] İLE/DEĞİL/YERİNE/>< ... )


-1 MİL ile/ve/<> GOMİNA

( 1852 m. İLE/VE/<> 1 deniz milinin, onda birine verilen ad. )


-1 YIL ile 1 TUN-1. MONLÂ CELÂL-2. EL-21 MART ve 23 EYLÜL

( Bu tarihlerde, Ekvator çizgisi üzerinde bulunan herhangi bir nesnenin/kişinin gölgesi oluşmaz. )


-5 PARMAKLI EL ile 6 PARMAKLI EL-5 ya da 4 YILDIZLI OTEL ile/ve/değil/yerine BUTİK OTEL-7 TEPE:
İSTANBUL ile/ve ROMA

( İSTANBUL'da:
* Akropolis [Topkapı Sarayı ve Sultanahmet Camii'nin yer aldığı yükseklik]
* Çemberlitaş [Konstantin Sütunu'nun bulunduğu bölge ve çevresi]
* Beyazıt ve Süleymaniye alanı
* Fatih
* Fenerin üst kısımları [Yavuz Selim Camii’nin bulunduğu bölge]
* Cerrahpaşa sırtları
* Edirnekapı [Mihrimah Sultan Camii’nin yer aldığı tepe]
[Yediye yükseltmek için uydurulmuştu] İLE/VE
ROMA'da:
* Palatine
* Capitoline
* Quirinal
* Caelian
* Aventine
* Esquiline
* Viminal )


-7 TEPE:
İSTANBUL ile/ve ROMA

( Antik Roma kentinin yedi tepe üzerine kurulmasının, İmparator Büyük Konstantinos'u (Constantinus) çok etkilediği, İstanbul'u da Roma'ya benzetmek amacıyla, yedi rakamına yönlendirdiği anlatılır. İmparator, bu yedi sayısını uğurlu ve kutsal sayıyordu. Sarayının ana salonu, "Hepta Likhnos" yani "Yedi Kandilli" adını almıştı. İmparatoru korumakla görevli, "yedi kıtadan oluşmuş bir muhafız alayı vardı. Konstantinos, kendini, çevresinde "yedi gezegen"in dönüp durduğu güneş yerine koymuştu. Çemberlitaş üzerindeki heykeli de bu durumu betimlemekteydi. )


-ABD ile KUL

( KUL )


-ABDAL ile Abdal

( Eskiden, bazı gezgin dervişlere verilen ad. İLE Safeviler döneminde, İran'da yaşayan önemli Türk oymaklarından biri. | Anadolu'da yaşayan, bu addaki bir oymak. [Geygel Abdalları] )


-ABECESEL DİL ile İMGESEL/RESİMSEL DİL-ABECESEL DİL ile İMGESEL/RESİMSEL DİL-ABYSS vs. HELL-ACİL ile/ve/değil/yerine ÖNCELİKLİ-ÂCİZ ile/ve/<> ÂTIL-AÇMAZ/PARADOKS:
["GÖRÜNÜŞTE"]
KABUL EDİLEBİLİR ÖNCÜL ile/ve/+/||/<>/> KABUL EDİLEBİLİR AKIL YÜRÜTME ile/ve/+/||/<>/> KABUL EDİLEMEZ SONUÇ-ACUL

( Tez canlı, içi tez, ivecen. )


-ADA ile/ve ARAL

( Dört tarafı denizle kaplı kara parçası. İLE/VE Takımada. )


-ADÂLET:
KİŞİ/KUL ve/||/<> İLÂH'IN BİRLİĞİ-ADÂLET:
ÖZNEL değil/>< NESNEL-ADCIL

( NOMINAL )


-ÂDET/AYBAŞI/REGL ile YAŞDÖNÜMÜ/MENAPOZ

( 28 günde bir, 3 ilâ 7 gün arasındadır. Normal koşullarda bir çay bardağının 2/3'ü kadar kan kaybı oluşur. İLE ... )


-ÂDET/AYBAŞI/REGL ile YAŞDÖNÜMÜ/MENAPOZ

( TUHR: İki âdet arasında geçen zaman. [En az 15 gündür] )


-ÂDET/AYBAŞI/REGL ile YAŞDÖNÜMÜ/MENAPOZ

( SİNN-İ BUHRÂN/YE'S: Adetten kesilme yaşları. )


-ÂDET/AYBAŞI/REGL ile YAŞDÖNÜMÜ/MENAPOZ

( )


-ÂDET/AYBAŞI/REGL ile YAŞDÖNÜMÜ/MENAPOZ

( "kanıyorum" sözcüğü, kişi üzerinden düşünmeye neden olduğundan, bu kullanım tamamen yanlıştır!

Bu, bir durum ve kavram olduğundan ve de dirimsellikle(biyoloji) ile ilgili olduğundan, "kanıyor" ya da "kanama var" olarak tanımlamak, kullanmak gerekir. "Ter kokuyor/sun" demek yerine "ter kokusu var" demek gerektiği gibi. Yani bu genel geçer bir "özellik/sıfat", "kimlik" ve "o kişiye özgü" olmaktan çıkarılmalıdır. Bu tür düşük kişi temelli/odaklı düşünce ve tanımlardan tamamen uzak durulmalı/tutulmalıdır.

"Ben/sen" ve "benim/senin" sözcüklerinin kullanımında başkalarının da bulunması söz konusudur. Yani ancak başkalarının da bulunduğu yerde, "ben"/"benim" sözcükleri kullanılabilir. Tek başınayken ya da banyoda/tuvalette, "örtülü/giyinik olma ya da çıplaklık" diye bir düşünce/durum olmadığından, hiçbir organın tanımı olmadığı gibi her bir acıyan ya da kaşınan noktamızla, bir bütün olarak kendimizizdir. Hiçbir tanım ya da ayrımımız olmaksızın, gövdemizle/aracımızla, kendimizi algılayan ve deneyimleyenizdir sadece.

"Kanım/ağrım" ya da "başım/bacağım/kolum/dişim" desek de bunlar, işimizi gören, bulunması zorunlu ya da gerekli parçalarımızdır. "Terim/idrarım/dışkım/bokum" sözcüklerini duymaz ya da söylemeyiz. Çünkü onlar, "işi bitmiş, tüketilmiş, çıkan, atılması gerekenler" olarak bilinenler ve sabit olmayanlar olduğundan, her ne kadar bizden çıkmış olsalar da kendimizden ayrı görür ve ayrıymış gibi dillendiririz. Aradaki kopukluğu, karşıtlığı ve tutarsızlığı, bisiklete binmeyi tüm yaşamımız boyunca ancak bir kere öğrenebilmek gibi bu tür ayrıntıları da bir kere düşünerek ve anlayarak, dilimizi/sözcüklerimizi doğru, yerinde kullanarak çözmek ve aşmak durumundayız.

Bunlar gibi günlük dilde "ben/sen" sözcüklerini ya da sözcüklerdeki "m/n" harfinin kullanımında da bilinçli ve doğru kullanım ve doğru tutumda olmak durumundayız. Kendimizi, gövdemiz/in olsa da organlarımız ya da etkileşimde olduğumuz, kullandığımız nesnelerle özdeşleş(tir)memek, kişileri, parçalara indirgememeyi önemseyerek bu ayrımlara olabildiğince özen göstermeyi yeğlemeliyiz.

Ayrıntılar ve daha fazlası için...

FaRkLaR.net/sozluk/fark/53117 | FaRkLaR.net/sozluk/fark/44494

FaRkLaR.net/dirimbilim | FaRkLaR.net/TIP | FaRkLaR.net/Doga | FaRkLaR.net/Dil )


-ÂDET/AYBAŞI/REGL ile YAŞDÖNÜMÜ/MENAPOZ

( )


-ADIL DÜŞMELİ DİL

( PRO DROP LANGUAGE )


-ÂDİL ile/ve/<> ÂCİL

( Ancak, korkusuzluğa gelenler âdil olur. )


-ÂDİL ile/ve/||/<>/> AYDIN

( Dışımız. İLE/VE/||/<>/> İçimiz. )


-ADÎMET-ÜL-ERCÜL

( AYAKSIZLAR, APODES[Fr.] )


-AĞAÇ ve/||/<>/> 9 DAL-AĞAÇ ile FERYAL

( ... İLE Güzel, iyi görünümlü, olgunlaşmamış ağaç. | Işık saçan kadın. )


-AGGLOMERATİF/AGGLOMERATIVE[İng.] değil/yerine/= YIĞINSAL-AĞIL/ARKAÇ ile AĞIL

( Üstü açık, çit ya da duvarla çevrili yer. İLE Hale. )


-AĞIL ile KÜM

( ... İLE Küme, yığın. | Küçük ağıl. )


-AĞIZ ile/ve DİL-AGZEL

( En şiddetli sıtma. )


-AHLÂK/Î değil/yerine/= KILINÇ/KILINCIL-AHLÂK = AKIL-AHLÂK ile/ve/<> KURAL-AHLÂKÎ ile/ve İNSANÎ/BİREYSEL-AHŞAP EV/HIMIŞ ile TOL

( ... İLE Yayla/bahçe kulübesi. | Taş kemerle yapılmış ev/oda. | Küçük köy. )


-AHVÂL değil/yerine/= DURUMLAR-AİLE/AĞIL/AVUL ile/ve SÜLÂLE[< SÜR-AİLE]/AKRABA

( Ateşten esen yel, aileyi simgeler. )


-AİLE/AĞIL/AVUL ile/ve SÜLÂLE[< SÜR-AİLE]/AKRABA

( ... ile/ve ÂL [Âl'i Sultan: Sultan çocukları. | Âl-i Osman: Osmanoğulları.] )


-AİLE/AĞIL/AVUL ile/ve SÜLÂLE[< SÜR-AİLE]/AKRABA

( OIKIA ile/ve ... )


-AİLE ile/ve/||/<>/> OKUL

( Sayın Şerif Mardin'in çalışmalarını, çeşitli yerli ve yabancı kaynakları (da) okumanızı salık veririz... )


-AİLEVİ değil/yerine/= OĞUŞSAL-AKAN SU ile/ve IĞIL

( ... İLE/VE Çok yavaş akan su. )


-AKIL ve EL ve/||/<>/> DÜŞÜNCE ve EYLEM-AKIL:
BÜTÜNSEL ile/ve/değil/||/<>/< BÜTÜNLEYİCİ-AKIL ve/||/<> AHLÂK ve/||/<> ADÂLET ve/||/<> ÂDÂB ve/||/<> AŞK-ÂKIL <> AK(I)L <> MAKÛL-ÂKİL ile AKIL-AKIL ile/ve/> ÂKİL

( Us. İLE/VE/> Yiyen. | Aklı başında. )


-AKIL ile/ve/> ÂKİL

( ... İLE/VE/> Kendi "aklını", evrenin aklıyla birleştirmiş/bütünleştirmiş kişi. )


-AKIL ve/için/||/<>/< AKLIN SERÜVENİNİN İZLENMESİ-AKIL ve/||/<>/< AMAÇ-ÂKİL ile/ve ÂŞIK-AKIL ve BEDEN

( İnsan hem kafasını [Hüvelbâtın]ını, hem de bedenini [hüvezzahir]ini kullanabilmelidir. )


-AKIL ile/ve/değil/||/<>/>/< BİLGİ

( "Monolog". İLE/VE/DEĞİL/||/<>/>/< Diyalog. )


-AKIL ile/ve/||/<> BİLGİ ile/ve/||/<> HİKMET

( Akıl kavramsal olup akla; Bilgi simgesel olup sezgiye; Hikmet mistik olup iç görüye ve iç deneyime hitap eder. )


-AKIL ile/ve/||/<> BİLGİ ile/ve/||/<> HİKMET

( Aklın bilgiye ve hikmete kavuşması, neredeyse tüm uygarlıklarda ortak olarak Güneş, Işık, Nur simgeleri ile belirtilmektedir. )


-AKIL ile/ve/||/<> BİLGİ ile/ve/||/<> HİKMET

( Genç ve kuvvetli iken uyanmayan ve uyandığı zaman çaba göstermeyen, böylelikle tembelliğe ve karar yoksunluğuna düşen kişi, hiçbir zaman hikmet yolunu bulamaz. )


-AKIL ile/ve/||/<> BİLGİ ile/ve/||/<> HİKMET

( Gölgesinin, bir kişiyi izlemesi gibi, saf olan akılla konuşan ve davranan kişiyi de sevinç izler. )


-AKIL ile/ve/||/<> BİLGİ ile/ve/||/<> HİKMET

( Uyanmak için bir şoku beklemeyen, akıllıdır. [ki bu çok sert olabilir] )


-AKIL ile/ve/||/<> BİLGİ ile/ve/||/<> HİKMET

( Herşeyin akılla kavranamayacağını akıl edemeyen, akılsızdır. )


-AKIL ile/ve/||/<> BİLGİ ile/ve/||/<> HİKMET

( Hikmetin dili, simge ve sükûttur. )


-AKIL ile/ve/||/<> BİLGİ ile/ve/||/<> HİKMET

( HİKMET: Cehaleti kaldıran herşey! )


-AKIL ile/ve/||/<> BİLGİ ile/ve/||/<> HİKMET

( HİKMET: Kuramsal aklın erdemi. )


-AKIL ile/ve/||/<> BİLGİ ile/ve/||/<> HİKMET

( Wise is he who does not wait for a shock, which can be quite rude. )


-AKIL ile/ve/<> BİLİNÇ(ŞUUR)

( Akıl, bilincin, birincil aracıdır. )


-AKIL ile/ve/<> BİLİNÇ(ŞUUR)

( Yıkılmaya uygun/lâyık bir "akla" sahip ol! )


-AKIL ile CEHÂLET

( Akıllı olduğu için şeytanı ahmağa tercih ederim ama şeytana uymam. )


-AKIL ile CEHÂLET

( Akılsız dostun olacağına, akıllı düşmanın olsun. )


-AKIL ile CEHÂLET

( Eğer akıl resmedilebilseydi güneş karanlığa gömülürdü; cehalet resmedilebilseydi gece onun yanında aydınlık kalırdı. )


-AKIL ile/ve DAYANÇ/SABIR-AKIL ve/<> DİL ve/<> BEN

( Aklın dili sözcükler, gönlün dili muhabbettir. )


-AKIL ve/<> DİL ve/<> BEN

( Akıl, hiçbir zaman gövdede durmaz. Neyi, nereyi seviyorsa orada gezer durur. )


-AKIL ile/ve/<> DOĞA

( Doğa, kolayı değil en kolayı tercih eder. )


-AKIL ile/ve/<> DÜZEN/TERTİP

( AKIL: Bağ, Bağlamak. Uygun olanı, uygun olana bağlamak. )


-AKIL ile/ve/<> DÜZEN/TERTİP

( AKIL: Bilinen(ler)den hareket edip bilinmeyen(ler)i tespit etmek. )


-AKIL ile/ve/<> DÜZEN/TERTİP

( Akıl, eşik(te)dir/berzah(ta)dır. )


-AKIL ile/ve/<> DÜZEN/TERTİP

( Akıl yorulmazsa gövde zor yorulur. )


-AKIL ile/ve/<>/= EYLEM

( Kişi, eylem varolanıdır. )


-AKIL ile/ve/<>/= EYLEM

( AKIL: Eylemler(imiz)e düzen verme/katma. )


-AKIL ile/ve/değil FAAL AKIL-AKIL ile/ve/||/<> FİKİR

( Varolanları[mevcudu] bilmek. İLE/VE/||/<> Varlığı[vucudu] bilmek. )


-AKIL ve/<> GAYRET-AKIL ve/||/<> GÖRME ve/||/<> DUYMA ve/||/<> KONUŞMA

( CAMİ: CEBRAİL ve/||/<> AZRAİL ve/||/<> MİKAİL ve/||/<> İSRAFİL )


-AKIL ve/<> GÜVEN-AKIL ile/ve/<> HAKİKAT

( Akıl çırpınıp âciz kalacak ki, hakikat, bu aczin sonunda meydana çıksın. )


-AKIL ve/<>/>/< HAYAL

( Akıl ile düzenlenir. VE/<>/>/< Hayal ile yapılır. )


-AKIL ve/<>/>/< HAYAL

( Olanlar. VE/<>/>/< [sen / kendi/n] Yarat!(tıkların). )


-AKIL ve/<>/>/< HAYAL

( Düzenler. VE/<>/>/< Yaratır. )


-AKIL ve HİKMET-AKIL ile/ve/||/<>/< İHTİYÂR-AKIL ve İLİM/BİLİM ve İBÂDET

( Bu 3 alanda tatil[< ÂTIL] olmaz. )


-AKIL ile/ve/değil/<> İMAN SAHİBİ

( Tartışır. İLE/VE/DEĞİL/<> Tartışmaz. )


-AKIL ile/ve İSTİDLÂL

( a) Felsefe, b) Kelâm )


-AKIL ile/ve/<> KALP

( Su. İLE/VE/<> Toprak. )


-AKIL ile/ve/<> KALP

( Kalbi ayrı olanların, aklı bir olmaz. )


-AKIL ile/ve/<> KALP

( Water. VS./AND/<> Land/Soil. )


-AKIL ile/ve/<> KALP-AKIL ile/ve/||/<> KANIT-AKIL ve/< MAKULÂT ve/< MEKULÂT ve/< MAHSUSÂT[ZAHİRÎ VE BÂTINÎ]-AKIL ve/değil/<> MERHAMET

( Tüm dünya, sana hizmet etse doymazsın. VE/DEĞİL/<> Kişi[sen], dünyaya rahmet ederse(n), tüm dünya doyar. )


-AKIL ve METAFİZİK-AKIL ve/<> MUHAYYİLE ve/<> İMAN

( Zihnin yetilerine doymadıkça, muhayyile alanına (pek) geçilemez. )


-AKIL ile/ve/> NAKİL

( Önce. İLE/VE/> Sonra. )


-AKIL ile/ve/> NAKİL

( Evvel. İLE/VE/> Müevvel[< te'vil][yoruma açık]. )


-AKIL ile/ve NAZAR

( el-NAZAR: Düşünmek aklın bilinmeyenden bilinmeyene doğru yaptığı harekettir. )


-AKIL ile/ve NAZAR

( LOCKE[YANSI/REFLEKSİYON] ile DESCARTES )


-AKIL ile/ve NAZAR

( Bkz. H. ZİYÂ ÜLKEN - İSLÂM DÜŞÜNCESİ - ÜLKEN YAY. )


-AKIL ve/||/<>/>/< OLANAK

( Yaşam, akıl ettiğin ve olanakların kadardır. [geliştirip değiştirebilme gücü/olanakları sende olmak üzere] )


-AKIL ile/ve/<> ORTAK AKIL

( Aklınızı kullanma cesâretini gösteriniz! )


-AKIL ile/ve RIZÂ-AKIL ile/ve/<> SEZGİ

( Dışı kavrar. İLE/VE/<> İçi kavrar. )


-AKIL ile/ve/<> SEZGİ

( Varolana düzen verir. İLE/VE/<> ... )


-AKIL ile/ve/<> SEZGİ

( Açıklayıcı, düzenleyici. İLE/VE/<> Yaratıcı. )


-AKIL ile/ve STRATEJİ-AKIL ve/<> TARİHSEL/LİK-AKIL ile/ve VAHİY

( Mum ile güneş aranmaz, akılla da vahiy tartılmaz. )


-AKIL ile/ve YANSIZLAŞTIRMA-AKIL ile/ve/<> ZİHİN

( Bireşimsel/tevhîdî olan. İLE/VE/<> Ayrımsal olan. )


-AKIL ile/ve/<> ZİHİN

( Bütünleştirir. İLE/VE/<> Parçalar. )


-AKIL ile/ve/<> ZİHİN

( Tümel/rahman. İLE/VE/<> Tikel/rahim. )


-AKIL ve/||/<> ZORUNLULUĞUN GETİRDİĞİ-AKIM ile/ve/||/<> EKOL-AKL-I KÜLL ile/ve/<> NEFS-İ KÜLL-AKL(IN)A" GÖRE "AKIL" ile/değil/yerine AKIL-AKLIN İLKESİ ile/ve AKIL-AKRABA değil/yerine/= OĞUŞGİL-AKROLİT[Fr.] değil/yerine/= UCLARI TAŞ YA DA MERMER, TAHTA HEYKEL-AKS-ÜL-AMEL değil/yerine/= TEPKİ-AKS[Fr. < AXE] değil/yerine/= DİNGİL-AKSİYEL/AXIAL[İng.] değil/yerine/= EKSENSEL-AKÜ:
JEL ile/ve/||/<> KURU-AKUSTİK/ACOUSTIC[İng.] değil/yerine/= SESSEL-AL ile AL ile Al.

( Aldatma, dek, dolap, hile. İLE Kırmızı, kızıl, kanın rengi. | Kırmızı renkte olan. | Dorunun açığı, kızıla çalan. | Yüze sürülen pembe düzgün, allık. İLE Alüminyum'un simgesi. )


-AL ile/ve/değil/yerine /||/<>/< AS

( )


-AL ile/ve/değil/yerine /||/<>/< AS

( [gereksinimin] Varsa. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Yoksa. )


-ALDEHİT ile FORMALDEHİT ile FORMOL

( Alkolleri, oksitlendirme ya da asitleri indirgeme yolu ile elde edilen uçucu bir sıvı. İLE Doymuş aldehitlerin ilk üyesi olan H-CHO formülündeki aldehit. İLE Formaldehidin %40'lık değişik sulu çözeltisine verilen ad. )


-ALELUSUL değil/yerine/= GELİŞİGÜZEL/BAŞTAN SAVMA-ALELUSUL değil/yerine/= YORDAMLICA-ÂLEMŞÜMÛL[Ar.] değil/yerine/= EVRENSEL-ALENÎ ile/||/<> ÂŞİKÂR ile/||/<> ÂYÂN ile/||/<> BÂRİZ ile/||/<> BEDÎHÎ ile/||/<> DEFİSİTER ile/||/<> MÜSTEHCEN ile/||/<> MUBÎN ile/||/<> MÜNHAL ile/||/<> SARÎH ile/||/<> VÂZIH

( Açık. )


-ALEYH değil/yerine/= KARŞIL-ALFRED PRUFROCK'UN AŞK TÜRKÜSÜ[T S ELIOT] ŞİİRİNİN ÇEVİRİSİNDE:
CAN YÜCEL ile SUPHİ AYTEMUR ile NURDAN SÜMER-ALGI ile KABUL-ALGI ile KABUL-ALİ BEY ve/||/<>/> HASAN ALİ YÜCEL

( Ertuğrul Fırkateyni'nin kaptanı. VE/||/<>/> Torunu.[Milli Eğitim Bakanı, Köy Enstitüleri'ni kuran, çok sayıda önemli kitabın çevirisini yaptıran ve Türk ansiklopedisini oluşturtan kişi] )


-ALİ BEY ve/||/<>/> HASAN ALİ YÜCEL

( )


-ALİDAT[İt.] değil/yerine/= BİR UCU HAREKETLİ DÖNER CETVEL-ÂLİM ve/> ÂMİL

( Bilen. VE/> Hem bilip, hem eyleyen/uygulayan/kullanan/işleyen. )


-ÂLİM ile/ve ÂRİF ile/ve KÂMİL

( Bildiğini bilen, nesnesini bilen. İLE/VE Bilmediğini bilen, kendini bilen. İLE/VE Eksiğini bilen. )


-ÂLİM ile/ve ÂRİF ile/ve KÂMİL

( Âlimin ölümü, âlemin ölümü gibidir. )


-ÂLİM ile/ve ÂRİF ile/ve KÂMİL

( Âlimin yanında dilini, ârifin yanında kalbini tut! )


-ÂLİM ile/ve ÂRİF ile/ve KÂMİL

( Ârif'e, târif gerekmez! )


-ÂLİM ile/ve ÂRİF ile/ve KÂMİL

( Dünyanın anasını Kâmil ağlatır, Kâmil'in anasını da cahil. )


-ÂLİM ile/>< CÂHİL

( Allah'ın rızasına/râzı olduğu doğru hisse sahip olan. İLE/>< Allahîn rızasından/râzı olduğu doğru histen mahrum olan. )


-ÂLİM ile/>< CÂHİL

( Âlim ile konuşursan alırsın mertebe, cahil ile konuşursan dönersin merkebe. )


-ÂLİM ile/>< CÂHİL

( Öğrenmeyi sever. İLE/>< "Ders vermeyi" seçer. )


-ÂLİM ile/>< CÂHİL

( Bin bilir, bir söyler. İLE/>< Bir bilir, bin söyler. )


-ÂLİM ile/>< CÂHİL

( Bazı şeyleri (")bilir("). İLE/>< "Herşeyi bilir." )


-ÂLİM ile/ve/değil NÂKİL-ALKOL ile STEROL[Fr.]

( ... İLE Hayvanlarda, bitkilerde ve D vitamininde bulunan, genellikle karbon atomlarından oluşan, alkol niteliğinde organik bir madde. )


-ALLAH ve GÖNÜL

( Gözünü açan eşyayı, gönlünü açan Allah'ı görür. )


-ALOTRANSPLANTASYON/ALLOTRANSPLANTATION[İng.] değil/yerine/= TÜRDEŞ NAKİL-AMAÇ ile/ve/||/<>/> OLGUNLAŞMA/KEMÂL-AMATÖR ile/ve/= PES ETMEMİŞ AMATÖR/PROFESYONEL-AMEL

( NİYETİN TEZAHÜR ETMİŞ HALİ )


-AMEL ile/ve EMEK

( Dünyalık için. İLE/VE Ahiret için. )


-AMEL ile FİİL

( Sıfatla birlikte kullanılır. İLE Hareketin dışına çıkmak. )


-AMEL ile FİİL

( İnsan amel eder. İLE Allah'ın fiili vardır. )


-AMEL ve/<> İMAN-AMEL ile/ve/> KİBİR-AMEL ile UYGULAMA(TATBİK)-AMELE ile FAİL-AMEZİT[Yun.] değil/yerine/= YAPRAKLI BİR MİNERAL-AMİRAL ile VİSAMİRAL[Fr.]

( ... İLE Amiralden bir rütbe aşağıdaki deniz subayı. )


-AMPİRİK/EMPIRICAL[İng.] değil/yerine/= GÖRGÜL, DENEYSEL-ÂN-I DAİM ile/ve/değil/<>/< ÂN-I MUHAYYEL-ANACIL ile ANAÇ

( Annesine düşkün. İLE Şefkatli, anne gibi davranan. | Yavru yetiştirecek duruma gelmiş olan hayvan. | Yemiş verecek durumdaki ağaç. | İri, kart. | Kurnaz. | Deneyimli, bilgili. | Başına buyruk. )


-ANAHTARLAR:
SOL ile/ve/<> DO ile/ve/<> FA

( )


-ANAHTARLAR:
SOL ile/ve/<> DO ile/ve/<> FA

( Dizenin ikinci çizgisi üzerine konulan ve çizgiye adını veren ve ince sesleri göstermeye yarayan bir anahtardır. İLE/VE/<> Portenin üzerine çizilen ve o çizgideki notaya adını veren anahtar. İLE/VE/<> Portedeki notaların, "Fa" yüksekliğinde olacağını gösteren im. )


-ANALİTİK/TAHLİLİ değil/yerine/= ÇÖZÜMLEMELİ/ÇÖZÜMSEL/ÇÖZGÜLÜ/ÇÖZGÜSEL-ANALOG ile DİJİTAL-ANANE/Vİ[Ar.] değil/yerine/= GELENEK/SEL-ANATOMİK/BEDENSEL değil/yerine/= YİNSEL/YİNBİLİMSEL/ETYİNSEL-ANESTEZİ[Fr. < ANESTHESIE]:
EPİDURAL ile SPİNAL

( )


-ANESTEZİ[Fr. < ANESTHESIE]:
EPİDURAL ile SPİNAL

( Canlı gövdesinin tümünde ya da bir bölgesinde ağrı, ısı, ışık ve dokunma gibi tüm duyuların ortadan kaldırılması, duyu yitimi. | Belirli bir sinirin hasarına bağlı olarak gövdedeki ilgili bölgesinde ortaya çıkan duyu olmaması. )


-ANI ile/ve/||/<> DÜŞ/HAYAL

( Geçmişe taşıyan. İLE/VE/||/<> Geleceğe taşıyan. )


-ANLAM SANATLARI'NDA:
İLHAM ile/ve/<> TEVRİYE[< VERÂ] ile/ve/<> İSTİHDAM ile/ve/<> MUGALATA-İ MANEVİYE ile/ve/<> TENÂSÜB[< NİSBET] ile/ve/<> LEFF Ü NEŞR ile/ve/<> TECÂHÜL-İ ÂRİF[/ÂNE/ÎN] ile/ve/<> HÜSN-İ TA'LÎL[< İLLET] ile/ve/<> SİHR-İ HELÂL ile/ve/<> İRSÂD ile/ve/<> MÜBALAĞA ile/ve/<> TEZAD ile/ve/<> İSTİĞRÂK[< GARK][GULÜVV] ile/ve/<> TEKRÎR[< KERR] ile/ve/<> RÜCÛ ile/ve/<> TEFRÎK[< FARK] ile/ve/<> KAT' ile/ve/<> TERDÎD[< REDD] ile/ve/<> İLTİFÂT ile/ve/<> TELMİH ile/ve/<> İRSÂL-İ MESEL

( İki ya da ikiden fazla anlamı olan bir sözcüğü, bir mısra ya da beyitte tüm anlamlarıyla kullanma sanatı. İLE/VE
Bir mısra ya da beyitte, birden fazla anlamı olan bir sözcüğü, anlamlarından sadece yakın anlamını söyleyip uzak anlamını kastetme sanatı. İLE/VE
Bir mısra ya da beyitte, bir sözcüğü hem gerçek, hem mecaz anlamlarını kastederek kullanma sanatı. İLE/VE
Anlamı birden fazla olan sözcük ve deyimleri beyitin anlamını değişik biçimlerde açıklanabilecek biçimde kullanma sanatı. İLE/VE
Bir konuyla ilgili birden fazla sözcüğü bir mısra ya da beyitte sıralama amacı gütmeden kullanmak. İLE/VE
Bir beyitte yer alan, birbirleriyle ilgili sözcüklerin sıralanmasıyla yapılan edebî sanat. İLE/VE
Bir anlam inceliği yaratmak ya da bir lâtife yapmak amacıyla, bilinmiyormuş ya da başka türlü biliniyormuş gibi gösterme sanatı. İLE/VE
Nedeni bilinen bir olayı, düşsel ya da gerçekdışı ve güzel bir olaya bağlama yoluyla yapılan edebî sanat. İLE/VE
Bir sözcüğü ya da söz öbeğini hem kendinden önceki sözcüklerin sonunda, hem sözcüklerin başında anlamlı olacak biçimde kullanma. İLE/VE
Bir mısranın secî ya da uyağını bir iki sözcükle ima etme sanatı. İLE/VE
Bir sözün etkisini güçlendirmek için bir şeyi abartılı biçimde az ya da çok göstererek ve lâtifeli bir biçimde anlatma. İLE/VE
İki duygu/düşünce/hayal arasındaki birbirlerine karşıt özellikleri birarada söyleme. İLE/VE
Över gibi görünerek yermek, yerer gibi görünerek övme sanatı. İLE/VE
Söyleyişi güçlendirmek için belirli bir anlamdaki sözcüğü ya da söz öbeğini yineleme sanatı. İLE/VE
Bir sözün anlamını, bir kavramın gücünü pekiştirmek için, o sözden/kavramdan cayar gibi görünüp cayılmış görünen sözü/kavramı daha güçlü biçimde belirtmek. İLE/VE
İki şey arasındaki farkı belirtmek. İLE/VE
Söyleyişin gücünü artırmak için, sözü [mısrayı, satırı] yarıda kesmek. İLE/VE
Sözü, beklenmedik, çarpıcı bir sonuca bağlama sanatı. İLE/VE
Şiirde bir duygulanma ya da duygu değişikliğiyle şiirdeki konuyu değiştirmeden seslenilen kişiyi ya da varolanı değiştirmek. İLE/VE
Bilinen bir olay, kişi ya da nükte, fıkra, atasözünü dolaylı biçimde anlatma, ima etme sanatı. İLE/VE
Bir düşünceyi pekiştirmek amacıyla bir atasözü ya da o değerde bir söz öbeğini alıntılamak/kullanmak. )


-ANLAM/KAVRAM:
NİCELİK EVRENSEL ve/||/<> TİKEL ve/||/<> TEKİL-ANLAM ve/<> TARİH ve/<> DİL-ANLIK/ZİHİN > US/AKIL ve/||/<>/> BETİMLEME > KAVRAM ve/||/<>/> OLASILIK > ZORUNLULUK (BİLİNCİ)-ANORMAL değil/yerine/= DÜZGÜSÜZ-ANORMAL ile İLGİNÇ-APOSTERİORİ değil/yerine/= SONSAL-APRİORİ değil/yerine/= İLKSEL-APRİORİ değil/yerine/= ÖNSEL-APTAL ile/değil/yerine/>< ABDAL

( Hakikat, Ben'im! İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Ben, hakikatim. )


-APTAL ile/değil/yerine/>< ABDAL

( "Kafası çalışmama", "gaflette/acziyette bulunma" ve birçok ayrıntılı anlamları taşıyan aşağılayıcı/küçük düşürücü durum/hitap. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Kul. Kulluk. Abdiyet (makamı). )


-APTAL ile/değil/yerine/>< ABDAL

( Değişmeyen. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Değişen. )


-APTAL ile/değil/yerine/>< ABDAL

( Devrilir. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Evrilir. )


-APTAL ile/değil/yerine/>< ABDAL

( Abdal olan, aptal olanı affedebilir. )


-APTAL ile/değil/yerine/>< ABDAL

( Yanıtları, anlamsız bulur. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Soruyu, anlamsız bulur. )


-APTAL ile/değil/yerine/>< ABDAL

( Hep, haklı olmayı, beceri zanneder. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Hep ya da hiç, haklı olmayacağını/olmayabileceğini bilir. )


-APTAL ile/değil/yerine/>< ABDAL

( [bir oylamanın, sonucunun] "Oy çokluğu" ile alınmasına sevinir. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< "Oy birliği" ile alınmasını bekler/ister. )


-APTAL ile/değil/yerine/>< ABDAL

( Abdal'a, aptal gibi davranır. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Aptal'a, abdal gibi davranır. )


-APTAL ile/değil/yerine/>< ABDAL

( Uyur, düşünemez. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Düşünür, uyuyamaz. )


-APTAL ile/değil/yerine/>< ABDAL

( "De ki, ..." derler. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< "... Peki!" derler. )


-APTAL ile/değil/yerine/>< ABDAL

( [bir düşüncenin] Taraftarı olur. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Tarafı olur. )


-APTAL ile/değil/yerine/>< ABDAL

( Savrulur. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Savunur. )


-APTAL ile/değil/yerine/>< ABDAL

( Lâf eder. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Söz eder.
[ bkz. www.FaRkLaR.net/Dil ] )


-APTAL ile/değil/yerine/>< ABDAL

( Dolu taneleri gibidir. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Kar taneleri gibidir. )


-APTAL ile/değil/yerine/>< ABDAL

( Öfkeyle konuşur. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Sükûnetle konuşur. )


-APTAL ile/değil/yerine/>< ABDAL

( [için öncelikli olan] "Başarmak"tır. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Denemektir. )


-APTAL ile/değil/yerine/>< ABDAL

( Hiçbir esinti bile duymaz. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Mâlûm olur. )


-APTAL ile/değil/yerine/>< ABDAL

( [ "Batı"ya / "Doğu"ya ] Hayranlık duyar ya da nefret eder. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Ne hayranlık duyar, ne de nefret eder. [Sadece, anlamaya çalışır.] )


-APTAL ile/değil/yerine/>< ABDAL

( [Söz'ün] Kandırıcılığına kapılır. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Hakikatini arar. )


-APTAL ile/değil/yerine/>< ABDAL

( Yakını görür, uzağı söyler. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Uzağı görür, yakını söyler. )


-APTAL ile/değil/yerine/>< ABDAL

( Zikrine kanma! İLE/DEĞİL/YERİNE/>< "Bikr"ine["ilk olması"na] kapılma[zannetme]! )


-APTAL ile/değil/yerine/>< ABDAL

( [zihnine/"aklına"] "Güzel" deyince, kadın gelir. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< "Kadın" deyince, güzel/lik gelir. )


-APTAL ile/değil/yerine/>< ABDAL

( Yaptığından pişmanlık duyar ve yere çöker. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Tövbe eder ve ayağa kalkar. )


-APTAL ile/değil/yerine/>< ABDAL

( "Gözü açık"lardır. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< "Kör"lerdir. [gözleri, geçici/"değerli" olanlara kapalıdır] )


-APTAL ile/değil/yerine/>< ABDAL

( Mey ile hoş olur. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Aşk ile mest olur. )


-APTAL ile/değil/yerine/>< ABDAL

( Düşünür ve durur. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Durur ve düşünür.
[Duran, susmak bilmez; düşünen, hemen susar.] )


-APTAL ile/değil/yerine/>< ABDAL

( Alacaklı gibi sevdiğinden dolayı, en küçük antlaşmazlıkta, hacze gelir. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Borçlu gibi sever, bedel ödemekten çekinmez. )


-APTAL ile/değil/yerine/>< ABDAL

( Ortadır[vasat] ama ortada[vasatta] durmayı bilmez. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Orta değildir ve ortada[vasatta] (dengede/itidalde) durmayı bilir. )


-APTAL ile/değil/yerine/>< ABDAL

( [sevindiğinde] Sırıtır. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Gülümser. )


-APTAL ile/değil/yerine/>< ABDAL

( Zırlar. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Ağlar. )


-APTAL ile/değil/yerine/>< ABDAL

( [ "düş"te iken, uya(ndı)rılınca ] Ne uyanır, ne de utanır.[ve sayıklar] İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Uyanır ve utanır. )


-APTAL ile/değil/yerine/>< ABDAL

( Dünyayı kurtarmaya çalışır. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Dünyadan kurtulmaya çalışır.
[En sonunda da, abdal, kendine kavuşur; aptal, dünyaya.] )


-APTAL ile/değil/yerine/>< ABDAL

( Yararının/çıkarının peşinden koşar. [ve de zarar eder] İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Yararı ve güzel(lik)i arar. [ıstırap duyar] )


-APTAL ile/değil/yerine/>< ABDAL

( Anlaşılmak ister. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Anlamak ister.
[Oysa ki, [hakikatte] Anlaması gerekir. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Anlaşılması gerekir.] )


-APTAL ile/değil/yerine/>< ABDAL

( Aptalı bulunca, aptal aptal konuşur.[abdalın yanına düşse de, yine aptal aptal konuşmaya devam eder] İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Abdalı bulunca, susar.[aptalın yanına düşse de susar] )


-APTAL ile/değil/yerine/>< ABDAL

( Tüm bunları ve ayrıntıları, aptalca/saçma(lık) olarak "görür"/"düşünür". İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Ayrımları/ayrıntıları görür ve susar.
www.FaRkLaR.net/SUS )


-APTAL ile/değil/yerine/>< ABDAL

( Herkesin beğendiğini beğenir. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Beğendiğinin, başkalarınca da beğenilmesini ister. )


-APTAL ile/değil/yerine/>< ABDAL

( Rakamlara itibar eder. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Sözcüklere itibar eder. )


-APTAL ile/değil/yerine/>< ABDAL

( Küfreder. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Şükreder. )


-APTAL ile/değil/yerine/>< ABDAL

( [kendini] Alacaklı zanneder. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Borçlu kabul eder. )


-APTAL ile/değil/yerine/>< ABDAL

( [Kendine gelmek için] Yerin sarsılmasına gereksinim duyar. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Yüreğin sarsılmasına gereksinim duyar. )


-APTAL ile/değil/yerine/>< ABDAL

( Anlamaz ve sürekli konuşur. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Anlar ve susar. )


-APTAL ile/değil/yerine/>< ABDAL

( Aptala, değerli bir şeyini yitirdiğinden dolayı değil yitirdiği şeylerin değerini anlayamadığından dolayı aptal denilir. )


-APTAL ile/değil/yerine/>< ABDAL

( "Aptallık Kuramı"(Dietrich Bonhoeffer) [okumak için burayı tıklayınız...] )


-APTAL ile/değil/yerine/>< ABDAL

( Yapabileceğini yapmayan. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Yapmayabileceğini yapan.[dallama/dalyarak] )


-APTAL ile/değil/||/<> ARİYERE[Fr.]

( ... İLE/DEĞİL/||/<> Zekâ nedeniyle eğitim ve öğretim bakımından gelişmemiş kişi. )


-APTAL ile/değil EFTAL-APTAL ile GEBEŞ[argo]

( ... İLE Aptal, sersem. | Bodur ve şişman. | Karnı şiş olan. )


-APTAL ile ŞAPŞAL/ŞAPŞİK

( ... İLE Aptalca davranışlarda bulunan, alık kişi. | Üstüne başına önem vermeyen, özen göstermeyen. | Bol, dökük ve biçimsiz (giyecek). )


-ARA İNANIŞLARDA:
TUTUM ile/ve/||/<> KURAL ile/ve/||/<> SAYILTI-ARAZİ ile ÇAL

( .. İLE Taşlık yer. )


-ARGUE vs. BICKER vs. DEBATE vs. DISCUSS vs. DISPUTE vs. QUARREL-ARI KAVRAM ve/<> AKIL-ÂRİF-İ MÜKEMMEL ile/ve/değil ÂRİF-İ MÜKEMMÎL-ARK/KANAL değil/yerine/= SU YOLU-ARKADAŞLIK ve/> YOL

( Önce arkadaş, sonra yol. )


-ARKADAŞLIK ve/> YOL

( Evvel refîk, sümme tarîk. )


-ARKAİK değil/yerine/= ESKİCİL-ARKAİK ile/ve/<> GELENEKSEL-ARKEOLOJİ/K değil/yerine/= ESKİLBİLİM/SEL-ARŞ ile/ve EL

( El ayası, Arş-u Rahman'dan büyüktür. )


-ARŞİV ile/ve/değil/yerine BELLEK/HAFIZA/GÖNÜL

( Batı geleneğinde. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Doğu geleneğinde. )


-ARSIZ ile/değil/yerine/>< ÂDİL

( Bilgisizler güçlendiğinde. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Bilgeler güçlendiğinde. )


-ARTAL

( Benzerlerinden daha büyük olan. )


-ARTİFİŞIL[İng. < ARTIFICIAL] değil/yerine/= KURGUSAL-ARÛZ:
DİL değil MÜZİK [<>ARÛZ]-ARÛZ:
DİL değil SADÂ-ÂSÂL ile ÂSÂL[Fars.] ile ÂSÂL[Ar. < ASÎL]

( Ahlâk. İLE Temel, kök. İLE İkindi ile akşam ya da yatsı arasındaki zamanlar. [Bİ-L-GUDÜV-Vİ VE-L-ÂSÂL: Sabah-akşam.] )


-ASALI MUKABELEİHİLMİSİL değil/yerine/= KARŞILIKLILIK-ASAYİŞ BERKEMAL değil/yerine/= GÜVENDÜZEN YERİNDE-ASETAL ile ASTEALDEHİT ile ASETAMİT ile ASETANİLİT-ASHÂB-I İNTİKAL değil/yerine/= GEÇİNÇ İYELERİ-ASHÂB-I NAKL ile/ve ERBÂB-I AKL

( Önce inanıp sonra akıl eden. İLE/VE Önce akıl edip sonra inanan. )


-ASİ ile ASİL-ÂŞIK VEYSEL ve/<> SELMAN EFENDİ-ÂŞIK/ÂNE değil/yerine/= SEVGEN/CE / SEVGENCİL-ÂŞIK ile KUL-ASIL ile/ve/<> FASIL-ASIL ile MAYA-ASIL ile/ve/değil MERKEZ('DE)-ASIL ile/değil ÖNCELİKLE-ASIL değil/yerine/= ÖZDE/GERÇEKTE-ASIL ile/ve UNSUR-ASIR[Ar.] değil/yerine/= YÜZYIL-ASIR[Ar.] değil/yerine/= YÜZYIL-ASIRLARCA değil/yerine/= YÜZYILLARCA/YÜZLERCE YIL-ASİT/ASİDİTE ile NÖTRAL ile ALKALİ/BAZİKLİK/ANTİ ASİT

( 1-2-3-4-5-6 ile 7 ile 8-9-10-11-12-13-14 )


-ASİT/ASİDİTE ile NÖTRAL ile ALKALİ/BAZİKLİK/ANTİ ASİT

( 2[Mide sıvısı, limon suyu], 3[Sirke, bira, şarap, kola], 4[Domates suyu], 5[Sade kahve, yağmur suyu], 6[Sidik] İLE 7[Saf su, insan kanı] İLE 8-9[Deniz suyu], 10-11[Magnezyum hidroksit sıvısı], 11-12[Amonyaklı temizlik sıvısı], 12-13[Çamaşır suyu], 13-14[Yağ çözücü temizlik maddesi] )


-ASİT/ASİDİTE ile NÖTRAL ile ALKALİ/BAZİKLİK/ANTİ ASİT

( [H+] > [OH-] ile [H+] = [OH-] ile [H+] < [OH-] )


-ASİT/ASİDİTE ile NÖTRAL ile ALKALİ/BAZİKLİK/ANTİ ASİT

( )


-AŞK ve/||/<>/>< AKIL

( Aklınızı kullandığınız kadar aşkınızı kullanmazsanız, denge/yi tutturamazsınız. )


-AŞK ve/||/<>/>< AKIL

( Sen, sen olduğun sürece o değilsin; o geldiğinde de sen olmazsın. )


-AŞK ve/<> KEMÂL

( AŞK: Kendi olgunluğuna/kemâline olan/yönelik tutku/şevk. )


-ASKER ile/ve/||/<>/>< SİVİL

( Kep ile postal arasında sıkışıp kalma(!) İLE/VE/||/<>/>< Cüzdan ile vicdan arasında sıkışıp kalma(!) )


-ASKERÎ değil/yerine/= SÜEL-AŞKIN/LIK = MÜTEAL = TRANSCENDENT, BEYOND[İng.] = TRANSCENDANT, AU DELÀ DE[Fr.] = TRANSZENDENT, JENSEITS/DAS JENSEITIGE[Alm.] = OLTRE[İt.] = MAS ALLA DE[İsp.] = TRANS, TRANSCENDENS, ULTRA[Lat.] = PERA(N)[Yun.] = MÂVERA/Î[Ar.] = MÂFEVK[Fars.] = BOVENGAAND[Felm.]-AŞKIN/SAL = MÜTEALİ = TRANSCENDENTAL[İng., Fr.] = TRANSZENDENTAL[Alm.] = TRANSCENDERE[Lat.]-AŞKINSAL ile AŞKIN

( Deneyimde kendi olarak ortaya çıkmamakla birlikte, deneyimi olanaklı kılan. İLE Görüde temsil olanağı bulunmayan ve bu itibarla aşkınsal unsurlarca kuşatılamayan. )


-AŞKINSAL = TRANSCENDENTAL[İng., Fr.] = TRANSZENDENTALE[Alm.] = TRANSCENDENTALIS[Lat.]-ASLÎ FAİL değil/yerine/= İLKİL EDİMCİ-ASLÎ ile ASİL-ASLÎ değil/yerine/= İLKİL/BİRİNCİL-AŞR-I ÂHİR ile AŞR-I EVSAT ile AŞR-I EVVEL

( Ayın on günlük son bölümü. İLE Ayın ikinci on günlük bölümü. İLE Ayın ilk on günü. )


-ASTRONOMİK değil/yerine/= GÖKBİLİMSEL-ATAR DAMAR ile ATAR KANAL

( ... İLE Yumurtalardaki spermaları, sidik yoluna salan iki kanal. )


-ATIF ile TEŞMİL-ÂTIL ile/değil METRUK-ÂTIL değil/yerine/= SÜREDURAN-ATKI ile/ve ETOL

( ... İLE/VE Uzun omuz atkısı. )


-ATOMAL/ATOMİK değil/yerine/= ATOMSAL-AVAL ile AVAL

( Bir ticaret senedinde, üçüncü bir kişinin ödemeden sorumlu olanlar yararına, alacaklılara karşı senet bedelini ödeyeceğine ilişkin verdiği güvence. İLE Saflığı, sersemlik derecesine varan kişi. )


-AYÂL = AİLE-ÂYÂT-I İLMÎYE/KAVL ile/ve ÂYÂT-I KEVNÎYE

( Peygamberlere Cebrail aracılığıyla indirilmiş ayetler. İLE/VE Tüm âlem. Kainattaki herşey Allah'ın tüm ayetleridir. [Okuyabilene aşk olsun!] )


-AYIBA KARŞI TEKEFFÜL değil/yerine/= EKSİKLİĞE KARŞI YÜKÜMLENME-AYIRICI AKIL ile/ve UYGULAMALI AKIL ile/ve KURAMSAL AKIL

( Yararlı-Zararlı. İLE/VE İyi-Kötü. İLE/VE Doğru-Yanlış. )


-AYIRICI PERDE = HİCÂB-I FÂSIL = CLOISON-AYNALAMA:
BİRİNCİL ile/ve/||/<>/> İKİNCİL

( Bakım veren[anne vb.]. İLE Baba. )


-AYNALANMA:
BİRİNCİL ile/ve/||/<>/> İKİNCİL ile/ve/||/<>/> ÜÇÜNCÜL

( Annenin, çocuğuna, biricikliğini duyumsatmasıyla. İLE/VE/||/<>/> Baba ile olan. İLE/VE/||/<>/> Yaştaş/akran ile. )


-AYNI YÖNDE ile/ve/||/<> PARALEL-AYRI ile/ve ÖZEL-AYRILMIŞ ile DUL-AYRIM (NOKTASI):
KAVŞAK ile/ya da/||/<> MAKAS ile/ya da/||/<> ÇATAL-AYRINCA(Ar. İSTİSNÂ) ile/ve/||/<> ÖZEL-AYRINCA ile/değil/yerine ÖNCÜL-AYRINTI ile/ve ÖZEL-AZÂZİL ile MİKAİL

( Baş melek. İLE Baş melek. )


-AZÂZİL ile MİKAİL

( Ahâdiyet'te. İLE Ulûhiyet'te. )


-AZİL değil/yerine/= YETKİKES-BABA ve/||/<> OĞUL ve/||/<> KUTSAL RUH

( Yasama. VE/||/<> Yürütme. VE/||/<> Yargı. )


-BÂBİL

( Bağdat'ın aşağı tarafında bulunan~büyücülüğünden dolayı, eski edebiyatımızda "çeh-i Bâbil" olarak yer alan ve birçok dilin meydana gelmesi bakımından da masalda adı geçen "Bâbil Kulesi"nin bulunduğu, ilk çağdan kalma şehir. )


-BÂC-I AĞNAM ile/ve/<> BÂC-I TAMGA ile/ve/<> BÂC-I BÜZÜRK ile/ve/<> BÂC-I KIRTIL ile/ve/<> BÂC-I NİYÂBET

( BÂC[Fars.]: Vergi/harç. | Gümrük vergisi. )


-BAEP/BRAINSTEM AUDİTORY EVOKED POTENTIAL değil/yerine/= BEYİN SAPI İŞİTSEL UYARILMIŞ/EVOK GİZİL GÜÇ/POTANSİYEL-BAĞA ile ZEBL

( Kaplumbağa kabuğu. İLE Deniz kaplumbağasının kabuğu. )


-BAĞFİİL değil/yerine/= ULAÇ-BAĞIL ile/ve/||/<> BAĞILLIK/İZÂFİYET/RÖLATİVİTE

( Görece. | Kendine özgü bir kımıldanışı olduğu hâlde başka bir nesneye uyarak sürüklenen nesnenin görünürdeki kımıldanışının niteliği. İLE/VE/||/<> Görece olma durumu. )


-BAĞIMSIZLAŞMA ile/ve/||/<> WILLIAM/WILHELM TELL-BAHRİ değil/yerine/= DENİZCİL-BAKKAL-ÇAKKAL-BAKTERİ/YAL ile VİRÜS/VİRAL

( Virüsten farklı, yaklaşık 0,4-1,5 μm boyutunda, sert bir hücre duvarı ile hücre zarı ve sitoplazmaya sahip, çekirdek zarları olmadığından dolayı, DNA ve RNA'ları sitoplazma içinde bulunan, Enterobacteria sınıfından bir mikroorganizma. İLE Bakteri öldürücü madde. İLE Canlı hücrelerde yaşayan, metabolizmaları bulunmayan, oksijen kullanılmayan, makromoleküller oluşturmayan, büyümeyen ya da ölmeyen fakat sadece canlı hücrelerde üreyen, biçimleri bakterilerininkilere benzeyen, çoğu hastalığa yol açan, ancak elektron mikroskobunda belirlenebilecek kadar küçük olan, protein ve nükleik asitlerden oluşan, enfeksiyon yapan nesne. )


-BAKTERİ/YAL ile VİRÜS/VİRAL

( Bazı FaRkLaR'ını daha okumak için burayı tıklayınız... )


-BAKTERİ/YAL ile VİRÜS/VİRAL

( Canlıdır. İLE Canlı değildir[ölü de değildir].["Uygun koşullarda canlanabilen" bir varolandır.]

Bakteri, "fare" ise. İLE Virüs, "yumurta" gibidir.

Fare canlıdır. Yumurta canlı değildir. Ama döllenmişse, uygun sıcaklıkta, uygun sürede bekletilirse civcive dönüşür, yani bir canlı olur.

Yine fareye, yani bakteriye dönelim:
Fare, fare zehri ile öldürülebilir. İşte bu "antibiyotik"tir.

Fareye, fare zehiri verirsek ölür. Ama yumurtanın üstüne istediğimiz kadar fare zehiri dökelim, yumurtaya hiçbir şey olmaz; sadece çevreye zehir saçmış oluruz. Yani antibiyotikler, virüslere etki etmez; sadece bize yardım eden, bağışıklık sistemimizi güçlendiren yararlı bakterilerimizi öldürmüş oluruz.

Fareyi bir kutuya kapatıp aç-susuz bırakırsak ölür. İLE Yumurtayı bir kutuya kapatsak haftalarca bozulmadan durabilir.

Yani eğer bağışıklık sistemimiz güçlüyse belirli bir süre sonra bakteriler kendiliğinden ölecektir. Ama virüsler, her şeyin içinde ya da üzerinde, çok uzun süre bozulmadan yumurta gibi bekleyebilir ve gövdemize girdiği andan itibaren 4-14 gün içinde canlanır.

Bir diş macunu reklamını anımsayalım:
İki kap sirke içine iki yumurta koyuyorlardı, birini şu marka macunla fırçalıyorlardı, öteki yumurta eriyordu ama öteki macunla fırçalanan yumurta sağlamdı.

İşte o deneydeki sirke, yumurtanın kabuğundaki kalsiyumu çözündürüyordu. Elimizdeki virüsün kabuğunu çözündürebilen şey sirke değil "sabun"dur. Sabun, virüsün kabuğunu eritir. Kabuğu eriyen virüs, ölür. Sabunun, kabuğu eritebilmesi için en az bir dakika, kabukla temas etmesi gerekiyor. Süreyi anlamak için elimizi sabunlarken, iki kere "Dandini dandini dasdana" şarkısını söyleyelim. Süre bu kadar. Sıvı sabunlarda süre uzuyor. Daha iyisi, katı sabun.

Alkol de virüsün kabuğunu çözündürüyor ama sabundan farklı olarak; o boş kabuktan kurtulamıyoruz, elimize yapışık durumda kalır. Evet, artık zararsız ama yine de elimizde virüs kabuklarıyla dolaşmak istemeyiz. Örneğin, dışarıda alkolle elimizdeki virüsü öldürdük, ilk fırsatta yine sabunlamalıyız ki, su, kabukları da alıp götürsün. )


-BAKTERİ/YAL ile VİRÜS/VİRAL

( )


-BAKTERİ ile BASİL

( ... İLE Bakterilerin, çomak biçiminde, ince ve uzun olan türü. )


-BAKTERİYEL değil/yerine/= ÇÖPÜKSEL-BAL ile AĞAÇ BALI/KEDİ BALI

( Arıların, kendi beslenmeleri için [insan için değildir!] çiçeklerden topladığı ve peteklere doldurdukları sıvı. İLE Erik, kayısı vb. ağaçlardan sızan zamk. )


-BAL ile/ve/değil EĞİR

( ... İLE/VE/DEĞİL Arıların çıkardığı bir tür salgı. )


-BALIKÇIL ile BALABANKUŞU

( ... İLE Bataklıklarda yaşayan, balıkçıla benzer, ağır ve iri bir kuş. )


-BALIKÇIL ile GRİ BALIKÇIL-BALIKÇIL ile KARA BALIKÇIL

( )


-BALIKÇIL ile KARA BALIKÇIL

( ... İLE Afrika'da, Sahra Çölü'nün güneyinde yaşarlar. Boyu 42,5 - 66 cm. arasındadır. Ayakları ve bacakları sarıdır. )


-BALIKÇIL ile KARA BALIKÇIL

( )


-BALIKÇIL ile KIZILCA BALIKÇIL-BALIKÇIL ile SIĞIR BALIKÇILI-BAMBU AĞACININ YETİŞTİRİLMESİNDE:
ALTI HAFTA ile/ve/değil/||/<>/< BEŞ YIL

( )


-BAMBU ile BAMBUL

( ... İLE Kurtçuk evresinde, ekinlerin kökünü, ergin evrede başakları kemiren, kahverengi, kınkanatlı böcek. )


-BARİKAT[Fr. < BARRICADE] değil/yerine/= ENGEL

( Bir yolu ya da geçidi kapamak için her türlü araçtan yararlanılarak yapılan engel. )


-BARİYER[< İng. BARRIER] değil/yerine/= ÖNLEÇ/ENGEL-BARİYER[İng., Fr. < BARRIER] değil/yerine/= ENGEL-BARİYER değil/yerine/= ENGEL-BAŞ MELEK ile/ve CEBRAİL

( ... İLE/VE Meleklerin birliği. )


-BAŞ MELEK ile/ve CEBRAİL

( ... İLE/VE Cebrail, anlayış ve ilimdir. )


-BAŞARILI OLMAK İÇİN...:
YUMUŞAK ile/ve/||/<>/> MÂKUL ile/ve/||/<>/> DERİN ile/ve/||/<>/> ile/ve/||/<>/> YETERİNCE ile/ve/||/<>/> ŞIK ile/ve/||/<>/> KORKUSUZ ile/ve/||/<>/> SABIRLA ile/ve/||/<>/> FARKLI ile/ve/||/<>/> HOŞGÖRÜLÜ ile/ve/||/<>/> DÜRÜST ile/ve/||/<>/> DÜZENLİ ile/ve/||/<>/> AKILLI

( Konuş. İLE/VE/||/<>/> Ye. İLE/VE/||/<>/> Soluk al. İLE/VE/||/<>/> Uyu. İLE/VE/||/<>/> Giyin. İLE/VE/||/<>/> Hareket et. İLE/VE/||/<>/> Çalış. İLE/VE/||/<>/> Düşün. İLE/VE/||/<>/> Davran. İLE/VE/||/<>/> Kazan. İLE/VE/||/<>/> Biriktir. İLE/VE/||/<>/> Tüket. )


-BASE[D] vs. FUNDAMENTAL-BASİT ile/ve GENEL-BASKETBOL değil/yerine/= SEPETTOPU-BASKETBOL ile/ve/değil/yerine/||/<>/> SİLEMBOL-BÂSÛR[Ar. çoğ. BEVÂSÎR] değil/yerine/= MAYASIL

( Kalınbağırsakta ve makadın etrafındaki siyah kan damarlarının şişmesinden ve bazen iltihaplanmasından dolayı, makadın içinde ve dışında oluşan memeler yüzünden makattan kan ya da irin gelmesi. )


-BATAKLIK ve/||/<> BATAKÇIL

( ... VE/||/<> Bataklıkları seven, bataklıklarda yaşayan bitki ya da hayvan. )


-BATERİ[Fr. < BATTERIE] değil/yerine/= DAVUL

( Orkestrada vurmalı çalgı takımı, davul. )


-BATERİ[İng. < BATTERY] değil/yerine/= PİL-BÂTIL ile HURÂFE/SANAKA

( Vak'a'ya mutabık olmayan/olmama. İLE ... )


-BÂTIL ile/ve YANLIŞ-BÂTIL ile ZULÜM

( Kendi dışında haklılık kabul etmeyen. İLE Sonuçları. )


-BATKI, DÜŞ KIRIKLIĞI/HÜSRAN[Ar.] ile SUKÛT-U HAYAL-BAZAL/BASAL değil/yerine/= TABAN | TEMEL-BAZI "YEL"LERİN, ...:
KAVURMADIĞI GÜL ile/ve/||/<> SAVURMADIĞI KÜL
BIRAKMAMASI-BEAD vs. PEARL-BEBEK/ÇOCUK GELİŞİMİNDE İLİŞKİLER:
İKİLİ ile/ve/||/<>/> ÜÇLÜ ile/ve/||/<>/> TOPLUMSAL-BEDDÂL[Ar.] değil/yerine/= BAKKAL-BEDEL ile EDER(/FİYAT)-BEDEL ile KARŞILIK

( Olumsuz(lar)da. Ödenir. İLE Olumlu(lar)da. Sağlanır/Bulunur. )


-BEDEL değil/yerine/= ÖDEŞ-BEDEL ile ZEKÂT-BEDELMİSİL değil/yerine/= DENK ÖDEŞ-BEDR-İ BÜLEND ile BEDR-İ KÂMİL ile BEDR-İ MÜNÎR

( Ayın ondördü. İLE Ayın öndördüncü gecesi. İLE Parlak dolunay. )


-BEDR-İ BÜLEND ile BEDR-İ KÂMİL ile BEDR-İ MÜNÎR

( BEDR: Dolunay, ayın ondördüncü gecesi. )


-BEĞEN ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< SARIL

( Facebook'ta. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>/< www.Good4Trust.org 'da. )


-BEHDEL = JİNEKOMASTİ

( Erilin memelerinin büyük olması. )


-BEHİYE[< BEHÂ]:
GÜZEL-BEING EMBEDED vs. BEING TRUE/REAL-BEKLENTİ ile/ve/<>/< EZBER / KALIP / KABUL-BEKLENTİ ile/ve/yerine/değil HAYAL-BEL ile/ve/<> BASEN ile/ve/<> KALÇA

( Göğüs ile karın arasında daralmış bölüm. İLE/VE/<> Omurganın, bel ile kalça arasındaki bölümü. İLE/VE/<> Bacakla böğür arasındaki, iki yana doğru çıkıntılı bölümü. )


-BEL ile BEL ile BEL ile BEL

( İm, işaret. İLE İnsan gövdesinde, göğüs ile karın arasında, daralmış bölüm. | Bu bölümün, sırtın altına denk gelen bölgesi. | Hayvanlarda, omuz başı ile sağrı arası. | Dağ sırtlarında, geçit veren çukur yer. | Atmık, meni. | Geminin orta bölümü. İLE Toprağı kazmaya ya da kirizma yapmaya yarayan, uzun saplı, ayakla basılacak yeri tahta, ucu sivri kürek ya da çatal biçiminde bir tarım aracı. İLE Ses şiddetiyle ilgili birim.[< Graham Bell] | İletişim teknolojisinde iki farklı güç ya da şiddet değerini ya da bir gücün, bir referans güce oranını karşılaştırmak için kullanılan bir logaritmik birim. İki güç değeri P1 ve P2 ise aralarındaki fark, N = log10[p2 / p1] kadardır. Simgesi: B, b )


-BELİRLENİM ile/ve KABUL-BELLEK:
İLETİŞİMSEL ile/ve/||/<> KÜLTÜREL-BELLEK:
TOPLUMSAL ve/||/<> TOPLANMIŞ

( Ortak. VE/||/<> Bireysel. )


-BELLEK ve/||/<> DİL-BELLEK ile/ve/yerine/||/<> US/AKIL

( Katıksız aklın, belleğe gereksinimi yoktur. )


-BELLEK ile/ve/yerine/||/<> US/AKIL

( Sahip olunan etkin/aktif ya da pasif bilgilerin, şimdiki zamanda, uygulanabilir/pratik bilgi olarak, hızla ortaya çıkartılabilmesi Us'a[akla/akıllı olmaya] işaret etmez. Beynin çalışma yapıları özerklik gösterdiğinden, içinde bulunulan topludurum[konjonktür] gereği beynin nasıl çalışabileceği önceden bilinebilir/tespit edilebilir değildir. )


-BELLEK ile/ve/yerine/||/<> US/AKIL

( Bellek, süreklilik, yanılsama verir, tekrarlanış ise nedensellik düşüncesini oluşturur. )


-BELLEK ile/ve/yerine/||/<> US/AKIL

( Bellek ve beklenti olmadıkça zaman da yoktur. )


-BELLEK ile/ve/yerine/||/<> US/AKIL

( Bellek, iyi bir hizmetkârdır fakat kötü bir efendidir. )


-BELLEK ile/ve/yerine/||/<> US/AKIL

( Memory gives the illusion of continuity and repetitiveness creates the idea of causality.
Memory is a good servant, but a bad master. )


-BELSUYU/ATMIK(MENİ) ile/ve/> DÖL-BENEK ile/değil ÇİL-BENIGN değil/yerine/= İYİCİL-BENLİK:
EMİR ALTINDA ile/ve/> SORGULAYAN ile/ve/> SEZGİSEL ile/ve/> BEKLENTİSİZ ile/ve/>
RIZÂ SAHİBİ ile/ve/> RÂZI OLUNAN ile/ve/> SAFLAŞMIŞ-BENLİK:
GERÇEK ile/ve/||/<>/> İMGESEL ile/ve/||/<>/> SİMGESEL-BENZER ile AKIL-BENZİN ile BENZOL

( ... İLE Benzin ve tolüen karışımı bir akaryakıt. )


-BERİL ile BERİLYUM[Be]

( Doğada, altıgen billurlar durumunda bulunan, saydam, çoğu yeşil renkli berilyum ve alüminyum silikat. iLE Atom sayısı 4, yoğunluğu 1.73 olan, zümrüt gibi kimi taşların bileşiminde bulunan, havanın etkisine karşı ince bir oksit tabakasıyla kaplı öğe/element. )


-BERİT/MENZİL ile/ve MERHALE

( 4 Fersah. İLE/VE 2 Berit.[8 Fersah] )


-BERRÎ[Ar.] değil/yerine/= KARASAL-BESİNLER:
KIRMIZI ve/||/<> SARI ve/||/<> YEŞİL ve/||/<> MOR

( Sağlıklı bir kalp için. VE/||/<> Eklemler için. VE/||/<> Saflaşmak ve arınmak için. VE/||/<> Daha uzun yaşam için. )


-BESİNLER:
KIRMIZI ve/||/<> SARI ve/||/<> YEŞİL ve/||/<> MOR

( For healthy heart. AND/||/<> For joints. AND/||/<> To purify and detox. AND/||/<> For a longer life. )


-BESLENME:
BÜTÜNSEL ve/||/<> BİTKİSEL-BESLENMEDE, ...:
YEŞİL ve/||/<> SARI ve/||/<> TURUNCU ve/||/<> KIRMIZI ve/||/<> MOR

( Zehir atıcı. VE/||/<> Güzellik. VE/||/<> Kanserden koruyucu. VE/||/<> Kemik sağlığı. VE/||/<> Uzun yaşam. )


-BESLENMEDE, ...:
YEŞİL ve/||/<> SARI ve/||/<> TURUNCU ve/||/<> KIRMIZI ve/||/<> MOR

( )


-BETÎL/BETÛL

( HZ. MERYEM'İN VE FÂTIMAT-ÜZ-ZEHRÂ'NIN TAKMA ADI )


-BETÜL ile/değil BETÛL

( ... İLE/DEĞİL Erkeklerden çekinen, nâmuslu kadın. | Ayrı kök salan fidan. )


-BEVL/TEBEVVÜL ile TEŞÂŞÜR

( İşemek. [BEVLE )


-BEYÂN:
TAKRİR ve/||/<> TEFSİR ve/||/<> TAĞYİR ve/||/<> ZARURET ve/||/<> TEBDİL

( Doğrudan doğruya beyân. VE/||/<> Tefsir yoluyla beyân. VE/||/<> Tağyir yoluyla beyân. VE/||/<> Mantık sonucu beyân. VE/||/<> Başka bir sözü yerine koyarak beyân. )


-BEYÂNİ AKIL ile/ve BURHANİ AKIL ile/ve İRFÂNİ AKIL-BEYAZ BAŞLI KARTAL ile BALIK KARTALI

( ... İLE Özellikle hurma yerler. )


-BEYAZ NİL ile/ve/<> MAVİ NİL

( Uganda'da bulunan, bölgesindeki ırmaklar, yeraltı suları, kaynaklar ve yağmurlarından beslenen Victoria Gölü, Beyaz Nil adını alan bölümün başlangıcıdır. İLE/VE/<> Etiyopya'nın Tana Gölü'nden doğan Mavi Nil[Abey], Sudan'ın başkenti Hartum'da Beyaz Nil ile buluşup, Mısır'a hayat verdikten sonra Akdeniz'e dökülmektedir.[Dünyada, güneyden, kuzeye doğru akan tek ırmaktır.] )


-BEYAZ NİL ile/ve/<> MAVİ NİL-BEYİN ile/ve/||/<> AKIL

( Donanım/ekran. İLE/VE/||/<> Yazılım[işletim sistemi, program]. )


-BEYİNDE/ZİHİNDE:
BİLİŞSEL ve/||/<>/< DUYGUSAL ve/||/<>/< DUYUSAL ve/||/<>/< MOTOR-BEYİT ile/ve ŞAH BEYİT/BEYTÜ'L GAZEL

( ... İLE/VE Gazelin, en güzel beyiti. )


-BEYZİ/OVAL değil/yerine/= SÖBE-BEYZİK[İng. < BASIC] değil/yerine/= TEMEL-BEZ ile KETAL

( ... İLE Çirişli bir tür parlak bez. )


-BEZL değil/yerine/= SAÇMAK, DAĞITMAK-BHEL = ŞİŞME, KABARMA-BICIL

( Aşık kemiği altındaki küçük kemik. )


-BİÇİMBİRİM ile BİÇİMBİRİMSEL-BİFOKAL/BİFOCAL değil/yerine/= İKİ ODAKLI-BİL ile/ve/değil/||/<>/> BEN/O OL DA BİL-BİLEN ile/ve/||/<> NÂKİL-BİLET ile AKBİL-BİLGE KRAL ile/ve/||/<>/> TİMOKRASİ ile/ve/||/<>/> OLİGARŞİ ile/ve/||/<>/> DEMOKRASİ ile/ve/||/<>/> TİRAN-BİLGE/ÂRİF ile BİLİM İNSANI/ÂLİM ile AYDINLANMIŞ ile CAHİL ile AHMAK

( İzler/seyreder. İLE Söz söyler, konuşur. İLE Susar. İLE İnat eder. İLE Laklak eder. )


-BİLGE/ÂRİF ile BİLİM İNSANI/ÂLİM ile AYDINLANMIŞ ile CAHİL ile AHMAK

( Âlimler, mesafe/menzil alır; cahiller, yolun başında birinin gelip kendini götürmesini bekler. )


-BİLGE/ÂRİF ile BİLİM İNSANI/ÂLİM ile AYDINLANMIŞ ile CAHİL ile AHMAK

( Cahilin kalbi, dudağında; âlimin/ârifin ağzı/dili, kalbindedir. )


-BİLGE/ÂRİF ile BİLİM İNSANI/ÂLİM ile AYDINLANMIŞ ile CAHİL ile AHMAK

( Âlimin sözü incidir; cahilin sözü, günde, bin can incitir. )


-BİLGE/ÂRİF ile BİLİM İNSANI/ÂLİM ile AYDINLANMIŞ ile CAHİL ile AHMAK

( Asıl güneş, âşıkların, âriflerin kalplerinden, gözlerinden doğan güneştir. )


-BİLGE/ÂRİF ile BİLİM İNSANI/ÂLİM ile AYDINLANMIŞ ile CAHİL ile AHMAK

( Bilen/bilge kişi konuşur, çünkü söyleyebileceği bir şeyleri vardır. Cahil kişi konuşur, çünkü "bir şeyler söylemek zorundadır". )


-BİLGE/ÂRİF ile BİLİM İNSANI/ÂLİM ile AYDINLANMIŞ ile CAHİL ile AHMAK

( Wise people talk, because they have something to say; fools talks, because they "have to say something". )


-BİLGE/ÂRİF ile BİLİM İNSANI/ÂLİM ile AYDINLANMIŞ ile CAHİL ile AHMAK

( [hatasını gösterdiğimizde] Teşekkür eder. İLE Anlayışla kabul eder ve gülümser. İLE Yararlanır. İLE Küfür/hakaret eder. İLE ... bile görmez. )


-BİLGE/ÂRİF ile BİLİM İNSANI/ÂLİM ile AYDINLANMIŞ ile CAHİL ile AHMAK

( Akıllı, şakadan bile öğüt alır; ahmak, her öğüdü, şaka sanar. )


-BİLGE/ÂRİF ile BİLİM İNSANI/ÂLİM ile AYDINLANMIŞ ile CAHİL ile AHMAK

( Ancak yaşadıklarına/deneyimleyebildiklerine hükm eder. İLE Yaşamadıklarına da hükm eder ya da etmeye çabalar. İLE ... İLE ... İLE ... )


-BİLGE/ÂRİF ile BİLİM İNSANI/ÂLİM ile AYDINLANMIŞ ile CAHİL ile AHMAK

( Bilenle ya da bilmeyenle tartışılabilir. Fakat bildiğini sananla tartışmak, ahmaklıktır. )


-BİLGİ'DE:
KANIT/DELİL ile/ve KEŞİF-BİLGİ ile/ve HAL

( Paraya ve bilgiye mahkum olma! )


-BİLGİSAYAR:
TEKNOLOJİ + DİL-BİLGİSİZ/CÂHİL ile/ve/değil/||/<>/< KAYITSIZ-BİLGİSİZ/CAHİL ile/değil/yerine/>< USLU/AKILLI

( Çaban bile boş. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Dursa da hoş. )


-BİLGİSİZLİK/CEHALET ve/> İHMAL-BİLİM/SEL ile/ve KAVRAM/SAL-BİLİM ile/ve BİLİMSEL

( Bilimsel çalışma sözlüksüz, haritasız ve tarihsiz yapılmaz! )


-BİLİM ile/ve BİLİMSEL

( Bilim/ilim hayretle başlar. )


-BİLİM ile/ve BİLİMSEL

( Bilim, yalnızca cehaletimizin sınırlarını geriye iter. )


-BİLİM ile/ve BİLİMSEL

( Bilim/ilim olasılıklara dayanmaz. )


-BİLİM ile/ve BİLİMSEL

( Bilim hakikatlerle uğraşmaz, tümel ilişkilerle uğraşır. )


-BİLİM ile/ve BİLİMSEL

( Bilimi destekleyen de, engelleyen de bilim olabilir/olur. )


-BİLİM ile/ve BİLİMSEL

( Amelsiz ilim, kitap yüklü eşeğe benzer. )


-BİLİM ile/ve BİLİMSEL

( Edep olmadan ilim olmaz. )


-BİLİM ile/ve BİLİMSEL

( İlim, bir ağacın meyvesini yetiştirmek gibidir. O meyveyi yemedikten sonra, ha yetiştirmişsin, ha yetiştirmemişsin. )


-BİLİM ile/ve BİLİMSEL

( İlmî birikimde katkısı olanlar, sevinmek ve övünmek hakkına sahiptir. )


-BİLİM ile/ve BİLİMSEL

( İlmin en yükseği, aczini ve özrünü bilmektir. )


-BİLİM ile/ve BİLİMSEL

( İlmin kral yolu yoktur. )


-BİLİM ile/ve BİLİMSEL

( İlim hâle inkılâp edince ses çıkmaz. )


-BİLİM ile/ve BİLİMSEL

( İlimler, konularının birbirinden ayrılmasıyla sağlanır. )


-BİLİM ile/ve BİLİMSEL

( Takdir edilmeyen ilim, göç eder. )


-BİLİM ile/ve BİLİMSEL

( Dış[zahir] ve iç[bâtın] tüm ilimler, ahlâkın arkasındadır. )


-BİLİM ile/ve TEEMMÜL-BİLİMSEL ile/ve/değil ÇIKARIMSAL-BİLİMSEL ile/ve/||/<> EVRENİN BİLİMSELLİĞİ-BİLİMSEL ile/ve FELSEFÎ

( Chronos. İLE/VE Cairos. )


-BİLİMSEL ile/ve/<> GELENEKSEL-BİLİMSEL ile/ve/<>/değil/yerine OLANAKLI-BİLİNÇ:
TÜMEL ile/ve/<> TİKEL-BİLKUVVE ile/ve BİLFİİL

( DUNAMEIS ile/ve ENERGEIAI )


-BİLLUR/KRİSTAL değil/yerine/= ÖRÜT/KIRILCA-BİLMEK(İLİM):
DİL ile/ve/||/<> KALP ile/ve/||/<> GÖVDE

( Zikreden. İLE/VE/||/<> Şükreden. İLE/VE/||/<> Sabreden. )


-BİLMELEKE AKIL ile BİLFİİL AKIL ile MÜSTEFÂD AKIL ile FAAL AKIL

( İBN-İ SİNÂ )


-BİLMELEKE AKIL ile BİLFİİL AKIL ile MÜSTEFÂD AKIL ile FAAL AKIL

( İBN-İ SİNÂ BU KONULARDA ÖZELLİKLE YAZMAMIŞTIR: * HİKMET-İ AMELİYE (Çünkü fıkıh'da var olarak kabul eder.) * AHLÂK-TOPLUM-SİYÂSET )


-BIMANUAL değil/yerine/= İKİ ELLE-BIMODAL değil/yerine/= İKİ DURUMLU-BİR/1 ile/ve DİL-BİREŞİM/TEVHİD:
AKIL ve/||/<> BEN ve/||/<> GÖNÜL-BİREYSEL ile/değil ÖZNEL-BİRİNCİ KEMÂL ile/ve İKİNCİ KEMÂL-BİRİNCİ ile ÖNCÜL-BİSİKLET ve/<> HAYAL-BİSİKLET ve/||/<> MUSTAFA KEMAL

( )


-BİYOLOJİ/K değil/yerine/= DİRİMBİLİM/SEL-BİYOLOJİK değil/yerine/= DİRİMSEL-BÖCEK ile KIMIL

( ... İLE Yarım kanatlılardan, sap, çiçek, yaprak ve başakları emerek ya da yiyerek ekin hastalığına yol açan, gövdesi kalkana benzeyen zararlı bir böcek. )


-BÖCEK ile SUBÖCEĞİ/HİDROFİL

( Kınkanatlılardan, küçük su birikintilerinde yaşayan, 18 milimetre uzunluğunda, kahverengi bir böcek. )


-BOĞA ile/ve/||/<> EŞEK ile/ve/||/<> YILAN ile/ve/||/<> BİLGİSİZ/CAHİL

( [...'ya yaklaşma!]
Ön tarafından. İLE/VE/||/<> Arka tarafından. İLE/VE/||/<> Yanından. İLE/VE/||/<> Hiçbir tarafından. )


-BOL BOL ile/ve ÇOK ÇOK

( Besmele. İLE/VE Fatiha Sûresi. )


-BOSBOL-BOŞLAMA/İHMAL ile VURDUMDUYMAZLIK-BOŞLUK ile KOFUL

( ... İLE Bitki gözeleri yaşlandıkça, plazmalarında oluşan ve içi göze suyu ile dolu olan boşluk. )


-BOŞLUK ile/ve NÂL-BÖYLE ve/||/<>/> BU DA VAR
ve/||/<>/>
GİBİ ve/||/<>/> OLABİLİR ve/||/<>/> DEĞİL ve/||/<>/> BİLE DEĞİL

( VARLIK - YOKLUK
[ l - O ]


Herhangi bir şeyden bahsedebilmemizin olanaklılığı ve/ya da tüm koşulları, ancak, varoluşla ve varolanların bilgisi ile başlar/başlatılabilir. Herhangi bir verinin de bir değer ya da nitelikli bilgi olabilmesi için varoluş kaynağına ve ilkesine yönelmiş olma zorunluluğu söz konusudur. Varoluştan bağımsız bir bilgi de söz konusu değildir.

Varolan/bilimi[ontoloji] olmadan, bilgi/bilim[epistemoloji] olmaz!

Varolanların değerinin bilinmesi ve anımsanması ise ancak o durumun, olanağın, nesnenin ya da kişinin kaybında ve/ya da yokluğunda söz konusudur. Fakat yaşamımızdaki, gövdemizdeki ve zihnimizdeki varolanların değerini bilmek içinse sahip olduklarımızın ya da ötelediğimiz ilişkilerin kaybını beklememiz gerekmemektedir.
"El duası olmadan, dil duası olmayacağını" anlayarak ve anımsayarak, bir şeylerin yaşanmasında ya da sahip olunmasında, kaygı duymanın anlamsızlığını da fark etmemizi, zamanında, araç ve olanaklarımız yerindeyken harekete geçmemiz sağlar.
İnsanın, kendini tanıma, gelişme ve gerçekleştirme sürecinde, aile, çevre, okul aracılığıyla edindiği eğitim ve öğrenim aşamaları bulunmaktadır. Bu süreçteki tüm bilgi, kayıt ve deneyimlerimizi, ekmek/sandöviç arası malzemesine benzetip, tüm bu süreç boyunca, bu malzemenin, yani bilgi ve deneyimlerimizin etrafında olmazsa olmazlarımız bulunmaktadır.
Bu olmazsa olmazlarımızın, kullanılagelenleri olarak en değerli ve öncelikli olanı, Sağlık ve Özgürlük'tür. İkinci sırada, Zaman ve Enerji'mizdir. Üçüncü sırada da, Bilgi ve Farkındalık'tır.
Uygulanagelenleri olarak, en değerli ve öncelikli olanı, Doğa ve Doğallık, ikinci sırada, Uyum ve Bütünlük'tür. Üçüncü sırada da, Gelişim ve Değişim'dir.

Bunların hepsinin temelinde, kaynağında, kökeninde ise
KOŞULSUZ SAYGI ve SEVGİ
bulunmaktadır.

Büyük çoğunluk için yaşamın tamamı, bu dönemle sınırlı kalmış, bilgi ve (b)ilim süreci olarak, az ya da çok bilgi, kayıt, yorum ve deneyimle tamamlanmış ya da tamamlanacak olmasının yanı sıra, bu süreci aşmak isteyenler için bir sonraki ve üst aşaması/dönemi olan, (d)olgun insan olma ve kendini gerçekleştirmek üzere, bilgelik(irfan/hikmet) ile sürdürme bilincine ve dönemine girilir.

Bilgi ve bilim bilinci ve dönemi, dört şeyi bilme süreci içinde devam eder. Bir şeyin, içini ve dışını, öncesini ve sonrasını [zâhir, bâtın, evvel, âhir] bilmekle tanımlanır. Bilgelik dönemi ise bu dörde ek olarak, iki şeyi daha bilmekle, bilinen her bir şeyin, zaman ve zeminini bilmekle ve İlm-i Siyâset ile gerçekleşir.
[ İlim ile İrfan arasındaki FaRkLaR için...
www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7688 ]


Bu, dönemsel deneyimlerin ve donanımların temelinde, içinde ve/ya da dışında, paralelinde, ötesinde düşünülmeye ve yaşanmaya çalışıldığında ise ortada, ancak tek bir bilgi ve bilinç söz konusudur. VAR(OLAN) Bilinci ve Deneyimi.

Varolan[mevcud] bilinci, iki ve dört kavramdan oluşan düşünce, bakış, algılama, yorumlama, değerlendirme sürecinde bulunarak, bilinç ve yoğunlaşma isteğine göre değişmek üzere belirlenen ilk iki [Böyle ve Bu da var] ve sonraki dört sözcük/kavram [... gibi. | ... olabilir. | ... değil. | ... bile değil.] aracılığıyla, yaklaşık 3 ilâ 6'şar aylık sürede ve süreçte gerçekleşebileşecek işler kadar, ayrı ayrı çalışılarak gerçekleşebilir.

Zihnin, bu bilince alışması ve yeniden yapılandırılması için 3 ilâ 6 boyunca, gördüğümüz tüm nesnelere ve kişilere, tüm olaylara; duyduğumuz, bildiğimiz ve düşündüğümüz tüm olgu ve kavramlara, sadece, "Böyle" gözlüğü takılarak, Böyle'nin yanına, önüne, ardına, başka hiçbir düşünce, bilgi, sözcük yanaştırılmadan düşünülmesi ve çalışılması gerekmektedir. Çalışılan "Böyle" sözcüğü ve döneminden sonra, yine herşeye, sadece, "Bu da var" gözlüğü takılarak bakılması, düşünülmesi ve çalışılması gerekmektedir.

Bu çalışmalar sonrasında ise dört kavrama daha geçilebilecektir. Öncelikle, gördüğümüz, duyduğumuz, bildiğimiz ve düşündüğümüz her bir şey, kişi, durum, süreç, imge, simge, kavram ya da ad/etiketin yanına, sadece, "... gibi." gözlüğü takılarak çalışılması gerekecektir. Sonrasında ise yine aynı koşullar ve süreyle, "... olabilir." gözlüğü takılarak çalışılması gerekecektir. Bu iki sözcükten sonra yine aynı koşullar ve süreyle fakat daha farklı bir zihin oluşturabilecek olan değilleme sürecinde, herşeyin yanına/sonuna "... değil." gözlüğü takılarak bakılacaktır. Bu sürecin dengelenmesi içinse dördüncü kavram olan "... bile değil." gözlüğü takılarak çalışılacaktır.

Varoluş bilincinin kapsayıcılığının yanı sıra, yetersizliği ya da sınırlılığı da söz konusudur. İşleyişi, "ya, ya da" "0 l" "mantığı/algısı" ya da "Newton Fiziği" ile düşünülebilen varoluş bilinci, doğa, fizik, matematik ve laboratuvarda geçerlidir.

OLuş bilincinde ise bir şeyin, ne ve ne kadar olduğundan çok ve ötesinde, şu/bu/o koşulda/biçimde olabilmesinin yanı sıra, hem belirli bir koşul, zaman ve zeminde olmakla birlikte, hem de belirli bir koşul, zaman ve zeminde olmayarak, ne belirli, ne de belirsiz bir koşul, zaman ve zeminde de bulunmadığı bilgisi ile "hem, hem de | ne, ne de" "mantığı/algısı" ya da "Kuvantum Mekaniği" ile tanımlanmaktadır. Bu bilinçte, sadece, "OLmak, OLan ya da OLuş" söz konusudur.

Tüm varoluşun, insanın, bilincin, süreçlerin ve sonuçların, herşeyin karşısında, Yokluk [O] alanı ve durumu söz konusudur. Dolayısıyla, herşeyin başında ve sonunda, yokluğu düşünmek, yok olmayı, bulun(a)mamayı, göz önünde tutmak durumundayızdır. Fakat bu bilgi ve bilinçle de bunu bilmenin ötesine geçmek zorunda olduğumuzdan dolayı, yokluğu da hem bilip, hem gözardı edebilecek kadarıyla "yok etmek", ne tek bilgi, ne de tüm bilgi ya da gerçeklik olarak kabul etmek isabetli olmayacağından dolayı, yok'un, yokluk ile ilişkisini, kendiyle sağlayamayacağımızdan dolayı da burada, elimizde kalan ve kullanılabilecek tek bilgi, "bile değil" kavramı ve sözcüğüdür. "Bile değil" bile olsa, onu kullanıyor olmak da bir varoluş alanı ve durumu oluşturacağından dolayı, "bile değil"i de "bile değil" ile devam ettirmek, bunları da yine ancak tekrar "bile değil" ile devam ettirmek ve sonsuza kadar, azalarak ve küçülerek, yok olarak gidebilecek tek kavram olan "bile değil", devam ettirilerek ve doğada, durabilerek; insanda ise susabilerek, tüm "süreç ve sonuç", "algı", "yorum", "kavramsallık", "ilkesellik", "evrensellik", "birlik" ve "bütünlük" deneyimlenir.
[Durmayabilmek ve susmayabilmek ise hâlâ insana özgülüğüyle ve ayrıcalığıyla, düşündüğünü düşünebilen, kuvantumsal ve sabit olmayan bir bilinç olmasından dolayı, insanın, zihninde, dilinde ve elinde olmaya, kısır döngü ya da nereye doğru ilerlediği bilinemeyecek eliptik bir döngü şeklinde devam eder durur.]


YOK(LUK)
[ xOx ] [ bile değil ]>[ bile değil ]>[ bile değil ] >[ bile değil ] >[ bile değil ]>[ bile değil ] ~ ]
^
|
|
OL(UŞ)[ hem O[yok] l[var] , hem de l[var] O[yok] ve ne O[yok] , ne de l[var] "mantığı/algısı" ]
( Şu/bu/o, şöyle/böyle/öyle, şu/bu/o kadar, şu/bu/o zamanda, zeminde, koşulda/biçimde, sınırlan(dır)madan ve çerçevelen(dir)meden,
herhangi bir şey(le) olmadan ve olmayan!
Sadece OLMAK, OLAN ya da OLUŞ! )
^
|
|
VAR(OLAN)
[ ya O ya da l "mantığı/algısı"]
[- BÖYLE | BU DA VAR ]
||/>
[ ... GİBİ >
... OLABİLİR >
... DEĞİL >
... BİLE DEĞİL ]

------------------------------------------------
(D)OLGUN/KÂMİL İNSAN
S~ KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME ~S
[OLGUNLUK/KEMÂL]

--------------------------------------
^
|
|

İNSAN
| KENDİNİ TANIMA SÜRECİ |
(GELİŞİM)


-------------------------------------
[OLMAZSA OLMAZLAR]

[Kullanılagelenler]

1.) SAĞLIKÖZGÜRLÜK

2.) ZAMAN ve ENERJİ

3.) BİLGİ ve FARKINDALIK

----------------------------------
| TÜM BİLGİ ve DENEYİMLER |
----------------------------------
[Uygulanagelenler]

1.) DOĞA ve DOĞALLIK

2.) UYUM ve BÜTÜNLÜK

3.) GELİŞİM ve DEĞİŞİM
-------------------------------------------------
|KOŞULSUZ SAYGI ve SEVGİ|
-------------------------------------------------
)


-BÖYLE ve/||/<>/> BU DA VAR
ve/||/<>/>
GİBİ ve/||/<>/> OLABİLİR ve/||/<>/> DEĞİL ve/||/<>/> BİLE DEĞİL

( Sigorta Sözcükler/Kavramlar İLE/VE/||/<>/> Varoluşsal Sözcükler/Kavramlar )


-BRACHISTOCHRONE EĞRİSİNDE:
EN KISA YOL ile/ve/değil/||/<>/< EN KISA ZAMAN-BRANŞ/BRANCH[Fr.] değil/yerine/= DAL, KOL-BRANŞ/ŞUBE değil/yerine/= DAL/KOL/DALKOL-BRANŞ değil/yerine/= DAL/KOL-BRANŞ değil/yerine/= KOL-BRUEGEL ile BOSCH

( [resimde] Normal işlerle uğraşan çok fazla kişi varsa. İLE Yine çok fazla kişi varsa fakat kişiler, çılgınca şeyler yapıyorsa. )


-BULAŞICI ile/ve/değil/||/<>/< KALITSAL-BÜLBÜL ile BAYIRKUŞU

( ... İLE Çalıbülbülü. )


-BÜLBÜL ile LİR-BÜLBÜL ile ŞEB-HÂN[Fars.]

( ... İLE Gece öten bir cins bülbül. )


-BÜLBÜL ile SÖĞÜT BÜLBÜLÜ-BULUT ve/<> FRAKTAL-BUNAMADA:
VASKÜLER ile/ve/||/<> LEWY CİSİMCİKLİ ile/ve/||/<> FRONTOTEMPORAL ile/ve/||/<> PARKINSON ile/ve/||/<> HUNTINGTON-BURAK ve/> CEBRAİL ve/> REFREF/REF Ü REF(KALDIR VE KALDIR)

( Gövdenin bineği. VE/> Akıl bineği. VE/> Aşk. )


-BURAK ile/ve DÜLDÜL

( BURAK: İnsanı, imana yaklaştıran amellere sevk eden. )


-BÜROKRATİK değil/yerine/= KAMUYÖNETSEL-BÜTÜN ile/ve/<> BÜTÜNSEL-BÜTÜNCÜL ile/ve/||/<> ORGANİK-BÜTÜNCÜL ile TÜMEL-BÜTÜNLÜK ile/değil TÜMEL-BÜTÜNSEL ile BÜTÜNLÜKLÜ-BÜYÜK ile BATTAL

( ... İLE İşe yaramaz, kullanılmaz. | Alışılmış olandan büyük. )


-BÜYÜK ile/ve/değil TÜMEL-CADDE değil/yerine/= ANAYOL-ÇAĞDAŞLIK:
TARİHSEL ile/değil DÜŞÜNSEL-CAHİL ile/ve/||/<> "PİSLİK"-CAHİL ile/ve AKL-I EVVEL

( ... İLE/VE Kendini, en akıllı sanan. )


-CÂHİL ile/değil/yerine ÂLİM ve ÂRİF

( Kişiyi, hedef yapar. İLE/DEĞİL/YERİNE Kişiye hitap eder. )


-CÂHİL ile/değil/yerine ÂLİM ve ÂRİF

( Bilmeyenle/câhille oturup pekmez yiyeceğine, bilenle oturup kuru ekmek ye. )


-CÂHİL ile/değil/yerine ÂLİM ve ÂRİF

( "Keser atar." İLE/DEĞİL/YERİNE Temkinli/ihtiyatlı konuşur. )


-CÂHİL ile/değil/yerine ÂLİM ve ÂRİF

( [Her sözünde] Kendini aklar. İLE/DEĞİL/YERİNE Kendini yoklar. )


-CÂHİL ile/değil/yerine ÂLİM ve ÂRİF

( "Cahil" dediğimizde, mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir.

Yoksa, okumuş olanlardan, en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okuma bilmeyenlerden de hakikati gören, gerçek âlimler çıkabilir. )


-CÂHİL ile/değil/yerine ÂLİM ve ÂRİF

( [Hatasını gösterdiğinde ...] Küfür ve hakaret eder. İLE/DEĞİL/YERİNE Teşekkür eder. )


-CÂHİL ile/değil/yerine ÂLİM ve ÂRİF

( (Kendi) "Sonuçlar"/ı ile hareket eder. İLE/DEĞİL/YERİNE Süreçleri bilir ve takip eder. VE Hem süreç, hem sonuç birliği ve bütünlüğüyle hareket eder. )


-CÂHİL ile CESUR

( Davranışlarını kontrol edemeyen. İLE Davranışın/ın sonunu hesap edememe. )


-CAHİL ile/ve/değil/yerine DÜŞÜNEMEYEN

( Herkes düşünür fakat herkes düşünmeyi düşünemez! )


-CAHİL ile/ve EÇHEL

( ... İLE/VE Çok/en cahil. )


-CAHİL ile/ve EÇHEL

( MÜTECÂHİL: Cahil gibi görünen, bilmemezlikten gelen, bilmez görünen, tecâhül eden. )


-CÂHİL ile/ve/ne yazık ki/||/<>/< GÂFİL

( Sen'i bilmeyen. İLE/VE/NE YAZIK Kİ/||/<>/< Ben'i bilmeyen. )


-CÂHİL ile/ve/ne yazık ki/||/<>/< GÂFİL

( Bilmediğini bilir. Bilmediğini kabul eder. Bu kabul, öğrenmeye yatkın kılabilir, en azından bilene saygı göstermeyi sağlayabilir. İLE/VE/NE YAZIK Kİ/||/<>/< Bilmediğini asla kabul etmez. Asla öğrenmeye yatkın değildir ve bilene saygı göstermez. )


-CÂHİL ile/ve/ne yazık ki/||/<>/< GÂFİL

( Şaşırabilme becerisini henüz yitirmeyen. Merak edebilir, soru sorabilir, eğitilebilme olanağı taşıyabilir. İLE/VE/NE YAZIK Kİ/||/<>/< Şaşırmaz, düşüncelerini sorgulamaz, hatalı olabileceğini kabul etmez, eğitime gereksinim duymaz. )


-CÂHİL ile/ve/ne yazık ki/||/<>/< GÂFİL

( Bilenlerin yanında eziktir, bilenin konumunu/yetkisini kabul eder ve genellikle bu konuma/yetkiliye pek de sorgulamadan bakar. İLE/VE/NE YAZIK Kİ/||/<>/< Kendi, tek başına yetkidir. Başkalarının yetkisinden, özellikle de bilenlerin yetki ve konumundan nefret eder. )


-CÂHİL ile/ve/ne yazık ki/||/<>/< GÂFİL

( Henüz gerçeklikten kopuk değildir. Gerçeği bilmese de sezgisel olarak gerçeğe yakındır. Gerçekle arasında köprü kurabilme becerisini yitirmemiştir. İLE/VE/NE YAZIK Kİ/||/<>/< Gerçeklikten tamamen kopmuştur. Kendi hayal dünyasında, safsata ile örülmüş yüksek duvarların ardında yaşar. Gerçeğe ulaşmak için gerekli tüm bağları reddeder. )


-CÂHİL ile/ve/ne yazık ki/||/<>/< GÂFİL

( Uyanabilir, uyandırılabilir. İLE/VE/NE YAZIK Kİ/||/<>/< Uyandırılamaz. )


-CÂHİL ile/ve/değil/||/<> GENÇ

( ... İLE/VE/DEĞİL/||/<> Cahil, [daha çok] bilmeyen değil, davranış ve tutumuna sahip olamayan demektir. Gençlerin/gençliğin de sorunu, bilgili ya da bilgisizlikleri değil davranışlarında aşırıya kaçabilmeleridir. )


-CAHİL ile/ve KABA

( Kişiyi/cahili, bilgili ya da bilgisizliğinden değil yaklaşımından tanırsınız/anlarsınız! )


-CAHİL ile/ve KABA

( Erkeğin okumuşu Kâdı, kadının okumuşu cadı olurmuş. )


-CÂHİL ile KÂMİL

( Uzak ol/dur! İLE Yakın ol/dur! )


-CAHİL ile NÂDÂN[Fars.]-CAHİL ile ÜMMÎ

( ... İLE Okumamış, öğrenim görmemiş kişi. )


-CÂHİL ile/ve/<> ZÂLİM

( Sorgulamayan. İLE/VE/<> Sorgulatmayan. )


-CÂHİL ile/ve/<> ZÂLİM

( Hiçbir şey, eyleme geçen cahillik kadar korkunç olamaz. )


-ÇAKIL ile KAYDIRAK

( Çakıl taşı. İLE Yassı, kaygan çakıl taş. | Çocukların, kaydırılan bir taşı ayakla kaydırarak oynadıkları oyun. | Çocuk bahçelerinde, çocukların oturup kayarak eğlendikleri oyun aracı. | Tomrukların kolay taşınması için dağdan kaydırıldığı yer. )


-CAMBUL/CUMBUL CUMBUL ile (")CIVIK(")

( Çok sulu yemek için kullanılan söz. İLE Fazla suyla karıştığından dolayı, biçimini korumayacak kadar sulanmış olan. | Soğuk ve can sıkıcı şakalar yapan. )


-CAMİ:
CEBRAİL ve/||/<> AZRAİL ve/||/<> MİKAİL ve/||/<> İSRAFİL

( Akıl. VE/||/<> Görme. VE/||/<> Duyma. VE/||/<> Konuşma. )


-ÇAN ile/ve ZİL ile/ve GONG-ÇANGIL ÇUNGUL-ÇANGIL ÇUNGUL ile ÇANGIR ÇUNGUR

( Kaba ve zevksiz ses çıkaran. İLE Kaba ve zevksiz ses çıkararak. )


-ÇAPA ile ÇEKEL

( ... İLE Küçük çapa. | Üvendirenin alt ucunda bulunan pulluğa yapışan toprağı ayırmaya yarayan demir bölüm. )


-ÇAPA ile ÇEPİN/TİRPİDİN/TİRPİT/TİRPİTİL

( ... İLE Bahçelerde kullanılan, küçük çapa. )


-CAPITAL vs. CAPITOL-caps.[Lat. < CAPSULA] değil/yerine/= KAPSÜL-ÇATAL ile/ve/||/<> AYRIM-ÇATAL ile/ve/değil EŞİK-ÇATAL ile/ve/||/<> MAKAS-ÇATAL ile/ve/||/<> YARIK-ÇAYIROTU/FLEOL ile KOKULU ÇAYIROTU

( Çayır oluşturan çeşitli bitkilerin genel adı. | Buğdaygillerden, kuru ve kireçli yerlerde yetişen küçük bir ot. İLE Buğdaygillerden, çayırlarda yetişen, hayvanlar için iyi bir yem olan güzel kokulu bitki. )


-CCMM/CONTİNUITY OF CARE MATURITY MODEL değil/yerine/= BAKIM OLGUNLUĞUNUN SÜREKLİLİĞİ MODELİ-CEDEL ile/değil/yerine/<> BURHAN

( Bir bilginin, yanlışları göstermesi. İLE/DEĞİL/YERİNE/<> Savını temellendirmek. )


-CEDVEL/HARK[Ar.] ile CETVEL

( Su yolu, su akacak yarık. İLE Ölçüm aracı/tablosu. )


-CEHÂLET/CÂHİL ile/ve ZULÜM/ZÂLİM

( Cahil kişi, kendinin bile düşmanı iken, başkasına dost olması nasıl beklenir? )


-CEHÂLET/CÂHİL ile/ve ZULÜM/ZÂLİM

( Zulümle âbâd olanın, sonu, berbâd olur. )


-CEHL ile/||/<>/< CEHL-İ BASİT ile/||/<>/< CEHL-İ MÜREKKEB ile/||/<>/< CEHL-İ MİK'AB[KÜP] ile/||/<>/< CEHL-İ MURABBÂ, TAKLİT

( Bir şeyi mutlak olarak bilmemek.
İLE/||/<>/<
Bilmemek. Bilmediğini bilmek.
İLE/||/<>/<
Bilmemek. Bilmediğini bilmemek. [Olgu ve olaya uygun olmayan kesin inanç.]
İLE/||/<>/<
Bilmemek. Bilmediğini bilmemek fakat bildiğini iddia etmek. ["Bildiğinin" ya da bildiğini varsaydığının, yanlışının, en doğru/kesin olduğunu iddia etmek.]
İLE/||/<>/<
Ötekinin iddiasını/sözünü delilsiz/kanıtsız kabul etmek. )


-CEHL ile/||/<>/< CEHL-İ BASİT ile/||/<>/< CEHL-İ MÜREKKEB ile/||/<>/< CEHL-İ MİK'AB[KÜP] ile/||/<>/< CEHL-İ MURABBÂ, TAKLİT

( ... İLE/VE Tek boyutlu. İLE/VE İki boyutlu. İLE/VE Üç boyutlu. İLE/VE Dört boyutlu. )


-CEHL ile/||/<>/< CEHL-İ BASİT ile/||/<>/< CEHL-İ MÜREKKEB ile/||/<>/< CEHL-İ MİK'AB[KÜP] ile/||/<>/< CEHL-İ MURABBÂ, TAKLİT

( [Felsefe'de] BEBGAİYYE[Ar.]/PSITTACISME[Fr.]: Papağanlık. )


-CEHL ile/||/<>/< CEHL-İ BASİT ile/||/<>/< CEHL-İ MÜREKKEB ile/||/<>/< CEHL-İ MİK'AB[KÜP] ile/||/<>/< CEHL-İ MURABBÂ, TAKLİT

( Sadece bir iyi vardır, bilgi; sadece bir kötü vardır, cehalet. )


-CEHL ile/||/<>/< CEHL-İ BASİT ile/||/<>/< CEHL-İ MÜREKKEB ile/||/<>/< CEHL-İ MİK'AB[KÜP] ile/||/<>/< CEHL-İ MURABBÂ, TAKLİT

( TÂC MÂRİFET TÂCIDIR, SANMA GAYRI TÂC OLA
TAKLİT İLE TOK OLAN, HAKİKATTE AC OLA )


-CEHL ile/||/<>/< CEHL-İ BASİT ile/||/<>/< CEHL-İ MÜREKKEB ile/||/<>/< CEHL-İ MİK'AB[KÜP] ile/||/<>/< CEHL-İ MURABBÂ, TAKLİT

( )


-CEHL ile/||/<>/< CEHL-İ BASİT ile/||/<>/< CEHL-İ MÜREKKEB ile/||/<>/< CEHL-İ MİK'AB[KÜP] ile/||/<>/< CEHL-İ MURABBÂ, TAKLİT

( Anlayanlar(those who get it) <> Anlayıp da anlamamış gibi yapanlar(those who get it do not get it) <> Anlamayanlar(those who do not get it)
-----------------------------------------------------

Anlayanlar(those who get it) <> Anlayıp, anlaşılacak hiçbir şey olmadığı gerçeğini görenler(those who get it but realise there is nothing to get) <> Anlaşılacak bir şey olmadığı gerçeğini görenler(those who realise there is nothing to get)
----------------------------------------------------

Anlamayanlar(those who get it) <> Anlamayıp, anlaşılacak hiçbir şey olmadığı gerçeğini görenler(those who do not get it and realise there is nothing to get) <> Anlaşılacak bir şey olmadığı gerçeğini görenler(those who realise there is nothing to get)
-----------------------------------------------------

Karmakarışık durumda olanlar/hiçbir nasibi ol(a)mayanlar(those who are very confused) )


-CEHL ile/||/<>/< CEHL-İ BASİT ile/||/<>/< CEHL-İ MÜREKKEB ile/||/<>/< CEHL-İ MİK'AB[KÜP] ile/||/<>/< CEHL-İ MURABBÂ, TAKLİT

( O ki, bilmiyor ama biliyor bilmediğini;
çocuktur, onu eğitin/yetiştirin.

O ki, bilmiyor ama bilmiyor bilmediğini;
cahildir, ondan uzakça durun.

O ki, biliyor ama bilmiyor bildiğini;
(belki) uykudadır, onu uyandırın.

O ki, biliyor ama biliyor bildiğini;
bilge kişidir, onu izleyin. )


-CEHL >< HİLM-ÇEKÜL/ŞAKUL

( Ucuna bir ağırlık bağlanmış iple oluşturulan, yerçekiminin doğrultusunu belirtmek için sarkıtılarak kullanılan bir araç. )


-CELÂL ile/ve/<> CEMÂL

( Kişinin yüzünde hem Celâl, hem Cemâl gizli. Suratı astın mı Celâl, güldün mü Cemâl... )


-CELÂL ile/ve/<> CEMÂL

( İçte[bâtın]. İLE/VE/<> Dışta/n[zâhir]. )


-CELÂL ile/ve/<> CEMÂL

( ... İLE/VE/<> İkram edilen. )


-CELÂL ile/ve/<> CEMÂL

( Batırır. İLE/VE/< Çıkarır. )


-CELÂL ile GADAP-CELESTIAL değil/yerine/= GÖK,GÖKÇE, GÖK İLE İLGİLİ-CEM ile İCMAL-CEMÂL ile/ve/değil CEMÂL'İNİN NÛRU-CEMÂL ve/||/<> KEMÂL

( Seyr eylenir. VE/||/<> Tahsil edilir. )


-CENİN değil/yerine/= DÖLÜT/DÖL-ÇEŞME ile/ve SEBİL-CETVEL değil/yerine/= ÇİZELGE-CETVEL değil/yerine/= ÇİZGİLİK/ÇİZGEÇ-CEVVAL

( SÜREKLİ HAREKET HALİNDE OLAN )


-CEVVAL ile CAZGIR

( Davranışları, çabuk ve keskin olan. İLE Güreşecek olan pehlivanları, yüksek sesle, izleyicilere tanıtan ve dualarını okuyarak onları alana süren kişi. | Fitneci. )


-CEZA ile BEDEL-CEZAÎ ŞART değil/yerine/= KIZITSAL KOŞUL-CHECK vs. CONTROL-CI/CARDIAC INDEX | CONFIDENCE INTERVAL değil/yerine/= KALP İNDEKSİ | GÜVEN ARALIĞI-ÇİFT KIRILMA / ÇİFT KIRICILIK / ÇİFT KIRICI KRİSTAL ile/||/<> ÇİFT KIRICI LEVHA ile/||/<> ÇİFT KIRILMA SÜZGECİ-ÇİFT ile PARALEL-ÇİFTLİK ile/değil ESTANCIAL

( ... İLE/DEĞİL Patagonya'da, çok büyük alanı kaplayan çiftlikler. )


-ÇIKARIM = İSTİDLÅL = INFERENCE, ILLATION[İng.] = INFÉRENCE[Fr.] = SCHLUSS[Alm.] = ILLATION, CONCLUSIO[Lat.]-ÇİL ile ÇİL

( Ormantavuğügillerden, ormanlarda yaşayan bir kuş, dağtavuğu. İLE Çoğunlukla yüzde oluşan, kahverengi, küçük benekler. | Aynada oluşan leke. | Köklerdeki kıl gibi ince uzantılar. | Tüyünde, küçük benekler bulunan hayvan. | Yeni ve parlak. )


-CİNS + FASL =/> NEV/TÜR

( HAYVAN + DÜŞÜNEBİLEN/NÂTIK =/> İNSAN )


-CİNS ile/ve/||/<>/> NEV/TÜR ile/ve/||/<>/> FASL ile/ve/||/<>/> HASSA ile/ve/||/<>/> ARAZ-CİNSİ/CİNSEL[Ar.]/SEKSÜEL[İng.] değil/yerine/= EŞEYSEL-ÇIPLAK ile KEL-ÇİRKİN ile/değil YETERİNCE GÜZEL DEĞİL-CİSMANİ değil/yerine/= EYİNSEL-CIVA ile/||/<> CIVA BUHARLI DOĞRULTUCU ile/||/<> CIVA BUHARLI LAMBA ile/||/<> CIVA HAZNELİ KATOT ile/||/<> CIVA LAMBASI ile/||/<> CIVALI ALAŞIM ile/||/<> CIVALI ARK ile/||/<> CIVALI BAROMETRE ile/||/<> CIVALI DOĞRULTUCU ile/||/<> CIVA BUHARLI DOĞRULTUCU ile/||/<> CIVALI MANOMETRE ile/||/<> CIVALI PİL ile/||/<> CIVALI SICAKLIKÖLÇER ile/||/<> CIVALI TERMOMETRE-ÇİVİ ile NODUL

( ... İLE Üvendirenin ucuna çakılmış, sivri, demir çivi. )


-CIVIL CIVIL

( Canlı, hareketli bir his yansıtmada. )


-ÇİZGİSEL ile/değil/yerine DOĞRUSAL-CLASSIC vs. CLASSICAL-CNC/COMPUTER NUMERICAL CONTROL değil/yerine/= BİLGİSAYAR SAYISAL DENETIMİ-COAP/CONSTRAINED APPLICATION PROTOCOL değil/yerine/= SINIRLI UYGULAMA PROTOKOLÜ-ÇOCUĞU "ÖVÜNCE":
KİBİRLİ ile HIRSLI ile ÇABALI ile BENCİL ile AHLÂKLI

( "Zekâ" ve "kişiliğini" "översek". İLE (")Başarısını(") "översek". İLE Çabasını översek. İLE "Tipini" "översek". İLE İyi davranışlarını översek. )


-ÇOCUKLUK VE GENÇLİK ile/ve/||/<> RÜŞT VE KEMÂL-ÇOĞA-ZANBİL değil DUR-UNTAŞ/DURAN-TAŞ

( ELAM, M.Ö. 1250 )


-ÇOĞUL ile/ve/değil 1'DEN FAZLA-ÇOĞUL = CEMİ = PLURAL[İng., Fr., Alm., İsp.] = PLURALIS[Lat.]-ÇOĞUL ile/ve/||/<> ÇOKLU-ÇOĞUL ile TEKİL-ÇOĞUL ile TEKİL-ÇOĞUNLUK ile ÇOĞUL-ÇOK SÖZ ile/ve/<> ÇOK MAL

( Yalansız olmaz. İLE/VE/<> Haramsız olmaz. )


-ÇOK ile BOL

( ... ile VÜS'AT[: Genişlik, bolluk. | Para durumu. | Boş meydan, fırsat. | Genlik.] )


-ÇOK ile BOL BOL-ÇOK ile/ve/değil ÇOĞUL-ÇÖKELGE ile ÇÖNGÜL

( Bataklık, su kenarı, balçık. İLE Ufak bataklık, çamurlu küçük göl. )


-ÇÖL ile BÂDİYET-ÜŞ-ŞÂM[Ar.]

( Fırat ile Dicle'nin birleşip denize döküldüğü noktadan itibaren Batı'ya doğru uzanan çöl. )


-ÇÖL ile/değil PATAGONYA ÇÖLÜ

( ... İLE/DEĞİL Kum ya da çakıldan değil, ezildiğinde hoş bir koku çıkaran, gri yapraklı, kısa, sık çalılıklardan oluşur. )


-COLLATERAL and LIEN and LIENS IN GOODS and ENFORCEMENT OF LIEN

( Maddî teminat. VE Rehin hakkı. VE Mallar üzerinde rehin, hapis hakkı. VE Haciz konulması. )


-ÇOLPA/TOPAL ile ÇOLAK

( Ayağında/bacağında sakatlık/aksaklık bulunanlara verilen ad. İLE Elinde/kolunda sakatlık/aksaklık bulunanlara verilen ad. )


-COMIC vs. COMICAL-COMMON vs. MUTUAL-CONTINUOUS vs. CONTINUAL-CONTROL vs. COST CONTROL-ÇÖPLEME:
KARA ile YEŞİL ile SARI

( Düğünçiçeğigillerden, kökleri içi sürdürücü olarak kullanılan, türleri olan bir bitki, marulcuk. )


-COUNCIL vs. COUNSEL-ÇÖZÜM ile İDEAL-ÇÖZÜMSEL ile/ve/değil/||/<> ÇÖZÜMLEYİCİ-ÇUBUK/DAL ile YÜRÜYEN ÇUBUK

( Bitki. İLE Hayvan. )


-ÇUVAL ile/değil GIRAR/GIRÂRE/GARÂR/GARÂRE[Ar. çoğ. GARÂYİR]

( ... İLE/DEĞİL Büyük, kıl çuval. )


-ÇUVAL Çoğu kıldan dokunmuş, büyük çuval. HARAR-ÇUVAL ile TELİS[Ar. < TİLLİS]

( ... İLE Bitkisel tellerden yapılmış, kaba örgülü büyük çuval. )


-ÇUVAL ile/ve TELİS/JÜT

( ... İLE/VE Bitkisel tellerden yapılmış, kaba örgülü büyük çuval. )


-ÇUVAL ile/ve TELİS/JÜT

( JÜT[Bengal dilinden], [Lat. CORCHORUS CAPSULARIS]: Ihlamurgillerden, Hindistan ve Bangladeş'te yetişen, ip ve çuval yapımında kullanılan, liflerinden yararlanılan bir bitki. | Bu bitkinin liflerinden yapılan dokuma. )


-CVP/CENTRAL VENOUS PRESSURE SANTRAL değil/yerine/= MERKEZÎ TOPLARDAMAR BASINCI-DAHA DEĞİL değil HENÜZ DEĞİL-DAHA GÜZEL değil/yerine BAŞKA/AYRI BİR GÜZEL-DAHA UYGUN ile/ve/||/<> SONRAKİ ile/ve/||/<> ÖZEL-DAHİL değil/yerine/= İÇİNDE/İLE BİRLİKTE-DÂHİLÎ değil/yerine/= İÇSEL-DAİREVİ değil/yerine/= DAİRESEL

( ... DEĞİL/YERİNE/= Daire ile ilgili. | Daire biçiminde olan. )


-DAKİK DİL ve/||/<>/> SAHİH TASAVVUR-DAKİK değil/yerine/= ÖYCÜL-DAL

( BRANCH )


-DAL/BUDAK/ÇANGAL ile BURÇ

( ... İLE Ağacın taze dalı, filizi. )


-DAL ile/ve/||/<> DAĞ-DAL ile DAL ile DAL ile DAL

( Ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri. | Kol, bölüm. | Canlıların bölümlenmesinde, sınıfların biraraya gelmesiyle oluşan birlik, şube. İLE Arka, sırt. | Kol. | Boyun, ense. İLE Çıplak, yalın. İLE Zaman belirten sözcüklerin karşısına getirildiğinde sözcüğün anlamını güçlendirir. )


-DÂL ile/ve/> DELÂLET-DAL ile FIŞKIN

( ... İLE Bir ağacın dibinden süren, ince dal. | Asma kütüğünde, hereğin üst yanında biten dal. )


-DAL ve/||/<> İNSAN

( )


-DALGALAR:
DÜZLEMSEL ile/ve/||/<> AKIŞKAN ile/ve/||/<> RAYLEIGH YÜZEY ile/ve/||/<> ENİNE

( )


-DALGI/GAFLET ile/ve/<>/değil/yerine İHMAL-DAMLA/NİKRİS[Ar.]/GUT[Fr.] ile/ve/<> KURUL

( Organizmadaki ürik asidin atılmayarak gövdenin bazı yerlerinde, özellikle ayak başparmağında, topuk ve ekleme yerlerinde birikmesinden kaynaklanan, ağrı ve şişlerle ortaya çıkan sayrılık. İLE/VE/<> İnsan eti yemekten kaynaklanan bir hastalık.[En son, 1979'da, Papua Yeni Gine'de rastlanmıştır.] )


-DARB ile/ve MUTTASIL

( İki harfi birbirine katmak. İLE/VE ... )


-DÂVÂ ile/ve DELİL ile/ve İSPAT

( BEYYİNE: Bir olayın doğruluğunu ortaya koyabilen yöntem. | Duruşma sırasında bir savı gerçekleştirmek için başvurulan belge, tanıt, tutamak, delil. )


-DAVAR ile MAL

( Koyun, keçi. İLE Öküz, inek. )


-DAVUL ile CEMBE

( ... İLE Mali'de kullanılan bir davul. )


-DAVUL ile DÜNBEK

( ... İLE Bekçi davulu. | Dümbelek. )


-DAVUL ile DÜNBEK

( TABBÂL: Davulcu. )


-DAVUL ile/ve/değil/<> KHAMU-AT

( ... İLE/VE/DEĞİL/<> Soyotlar, şamanlarının davullarına verdikleri addır. "Şaman atı" anlamına gelmektedir. )


-DAVUL ile/ve SÜRTMELİ DAVUL-DAVUL ile TİMBAL[Fr.]

( ... İLE Bakırdan yapılan, küre biçiminde bir davul türü. )


-DAVUL ve/||/<> TOKMAK

( Davul, ayrı kişide; tokmak, ayrı kişide olmaz! )


-DAYANÇ/SABIR ile/ve/||/<> TEVEKKÜL-DEAL WITH vs. NOT TO DEAL-DEĞİL ile "YOK"-DEĞİL ile BİLE DEĞİL-DEĞİL ile BİLE DEĞİL-DEĞİL ile/ve HAYIR!-DEĞİL ile OLMAMA-DEĞİL ile OLMAYAN-DEĞİL ile/ve/değil/yerine YERİNE-DEĞİŞİM:
KİMYASAL ile/ve/||/<> FİZİKSEL

( * Nesnenin molekül yapısı değişir.
* Nesnenin görünür yapısı değişir.
* Hem moleküler yapısı, hem de görünür yapısı itibariyle yeni bir nesne oluşur. [kâğıdın yanması]
* Ortaya çıkan yeni nesne, eski durumuna kesinlikle geri dönemez. [Yanan nesneden [kağıttan vs.] arta kalan küllerle yeni bir nesne [kağıt vs.] oluşturulamaz.]
[Örnekler: Yanıcı nesne olan hidrojen ve oksijen moleküllerinin tepkimeye girerek; yanıcı olmayan suyun ortaya çıkması. | Kâğıdın yakılması. | Un helvası yapımı. | Mumun yanması. | Demirin paslanması. | Odunun yanması. | Sebzelerin çürümesi.

İLE/VE/||/<>

Nesnenin molekül yapısında değişme oluşmaz.
Nesnenin sadece biçimi, görüntüsü değişir.
Sadece görünür yapısı değişen, moleküler yapısı değişim göstermemiş yeni bir nesne ortaya çıkar [Suyun buharlaşması]
Ortaya çıkan bu madde, eski durumuna dönebilir.[Buharlaşan suyun, tekrar suya dönüşebilmesi. Bulut ve yağmur]
[Örnekler: Eriyen mumun tekrar donarak tekrar kullanılması. | Kâğıdın yırtılması. | Çaydanlıkta bulunan suyun kaynaması ve ortaya çıkan buharın tekrar yoğunlaşarak suya dönüşmesi.] )


-DEĞNEK ile CIRDAVAL

( ... İLE Ucu demirli, uzun, cirit değneği. )


-DEKAT/DECADE[İng.] değil/yerine/= ON YIL-DELİL ile/ve DAYANAK-DELİL ile/ve GEREKÇE-DELİL ile/ve İSPAT/İSBAT

( Önermeleri, kıyası sağlayacak biçimde düzenlemek. İLE/VE ... )


-DELİL ile/ve/||/<> MÜLHAK DELİL

( … İLE/VE/||/<> 16 delil çeşidi bulunmaktadır. bkz. İslâm Hukuku Nazariyatı - Sava Paşa] )


-DELİL ile/ve SONUÇ

( Her delilden, her sonuç çıkarılamaz! )


-DELİL değil/yerine/= TUTAMAK-DEMİR ile METAL-DEMOGRAFİK/DEMOGRAPHİC[İng.] değil/yerine/= NÜFUS BİLİMSEL-DEMOGRAFİK değil/yerine/= ÇOĞABİLİMSEL/ÇOĞASAL-DEMOKRASİ:
DOĞRUDAN ile TEMSİLİ ile LİBERAL ile SOSYALİST ile SOSYAL-DENETİM/KONTROL ile/ve DENEME

( En önemli sözcük "Denemek"tir. )


-DENETİM/KONTROL ile/ve DENEME

( Başarıncaya kadar denemeye devam edin! )


-DENEYİMLER:
NİTELİKSEL ile/ve/||/<> YÖNELİMSEL-DENEYSEL ile/ve/değil DENEYİMSEL-DENEYSEL ile/ve/<>/değil/yerine RASTLANTISAL-DEONTOLOJİ/K değil/yerine/= ÖDEVBİLİM/SEL / ÖDEVSEL-DERE ile/ve/<> IĞIL

( ... İLE/VE/<> Belirli olmayacak kadar yavaş akan su. )


-DERECE[Ar.]/DEGREE[İng.] değil/yerine/= DİZİL-DERİ ile/ve/değil PUL

( ... ile/ve/değil SEFAT )


-DERİN DÜŞÜNME ve/<> TAHAMMÜL-DESTAN:
YAPAY ile DOĞAL-DEVİMSEL = DYNAMISCH[Alm.] = DYNAMIS TEN[Yun.]-DEVLET:
ÖZGÜRLÜK ve/||/<> TUTKU ve/||/<> GENEL ve/||/<> ÖZEL ve/||/<> NESNEL ve/||/<> ÖZNEL

( Devlet, özgürlükle tutkunun, genelle özelin, nesnelle öznelin bireşimini[/tevhîdini] sağlar. [Devlet, sadece, bürokratik ve politik bir örgüt değildir!] )


-DEVRİK ANTİKLİNAL ile DEVRİK KANAT ile DEVRİK KATMAN ile DEVRİK KIVRIM ile DEVRİK SENKLİNAL ile DEVRİK (STRATİGRAFİK) İSTİF

( Kanatlarından birinin eğim açısının 90 dereceyi aşarak bu kanattaki katmanların devrik konum kazandığı antiklinal. İLE Kıvrımlanma sürecinde, eğim açısı 90 dereceyi aşarak devrik konum kazanan bir istif ya da katmanlardan oluşan, öteki kanat ve kıvrım eksen düzlemi ile aynı yönde eğimli olan kıvrım kanadı. İLE Çökel kayaçlarda istiflenme kuramına uymayan, daha yaşlı olan alt yüzeyi üstte, daha genç olan üst yüzeyinin altta olacak biçimde ters yüz olmuş katman. İLE Kıvrımlanma sürecinde, kanatlarından biri, eğim açısının 90 dereceyi aşmasıyla devrik konum kazanan ve dolayısıyla iki kanadı ve eksen düzlemi aynı yönde eğimli olan jeolojik kıvrım. İLE Kanatlarından birinin eğim açısının 90 dereceyi aşarak bu kanattaki katmanların devrik konum kazandığı senklinal. İLE Üst üstelik ilkesine göre yatay olarak çökelmiş ancak sonraki jeolojik süreçlerde aynı yönde artarak 90 dereceyi aşan bir eğim açısı kazanmış, yaşlı üstte, genç altta olacak biçimde ters yüz olmuş istif. )


-DEVRİYE değil/yerine/= GEZENKOL-DEYİMSEL ile/ve/</değil DENEYİMSEL-DİJİTAL değil/yerine/= SAYISAL-DİKİŞ ile TEYEL

( ... İLE Seyrek ve eğreti dikiş. )


-DİKOTOMİ/[İng. DICHOTOMY] değil/yerine/= İKİLİK | İKİLEM/Lİ / İKİLEMSEL-DİL

( SÖZLÜ DÜŞÜNME | KAVRAM | ÖNERME | ÇIKARIM | GÖNÜL, YÜREK, KALP | MEKÂN )


-DİL[Fars.] ve/= GÖNÜL-DİL/TÜRKÇE ile GÜNLÜK DİL-DİL ile "Dİ:L"[< DEĞİL]-DİL ile/ve İLETİŞİM-DİL ile/ve/||/<> VARLIK

( Dilin düzeni varlığın düzenidir, varlığın düzeni dilin düzenidir. )


-DİL ile/ve/||/<> VARLIK

( Ülkesinin yüksek istiklâlini korumasını bilen Türk ulusu, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır. )


-DİL ve SANAT-DİL ile/ve/||/<>/= AKIL-DİL ile/ve/<> AKIL

( Lâl. İLE/VE/<> Mat. )


-DİL ile/ve/<>/değil ARAÇ-DİL ile/ve AYNA-DİL ve/||/<> BELLEK ve/||/<> YAŞAM-DİL ile/ve BİÇİM-DİL ile/ve BİLDİRİŞİM-DİL ve/<> BİLİNÇ-DİL ile/ve/<> BİLİNÇLENME-DİL ve/<> BİRLİK-DİL ile/ve/<> DİL ile/ve/<> DİL[Fars.]

( Ağızdaki, tad alma örgeni/aracı. İLE/VE/<> Konuşma(sesli aktarım/paylaşım) aracı. İLE/VE/<> Gönül/kalp. )


-DİL ile DİLCİK

( ... İLE Buğdaygillerde, yaprak ayası ile yaprak kınının birbirinden ayrıldığı yerde bulunan, sivri uclu, küçük, saydam çıkıntı. | Böceklerin ağzında, küçük dilin önünde bulunan bölüm. | Üflemeli çalgılarda ya da org borularında, kamış, tahta ya da metalden, yassı parça. )


-DİL ile/ve DİN

( Dilini kaybeden, dinini de kaybeder. )


-DİL ile/ve DİN

( Who loose the language, loose the religion, either. )


-DİL ve DİN ve MUSİKÎ-DİL ve/||/<> DİŞ

( DİL VE DİŞ

“Dişler, tüm organların aynasıdır” sözünü anımsayarak, “Dil neyin aynasıdır?” sorusuna bir yanıt arasak, hepimizin buluşma noktası “ÖZ” olacaktır.

“Dil, özümüzün aynasıdır”

“ÖZ <–> GÖZ <–> SÖZ” bağlantısı, nereden hareket edecek olursak olalım, üzerinde en çok durulması gereken ilişkidir. “Öz”ün üzerine fazla eğilmeye gerek kalmaksızın bizleri nereye ulaştırdığını biliyoruz. “Göz” üzerine de aynı ortak duygu ve düşüncelere sahip olarak, özümüzün kapısı olduğu noktasına ulaşıyoruz. “Söz” ise geçmiş, şimdi ve geleceğin; usumuzun, bilimin, felsefenin ve sanatın; iş ve özel yaşamın ve günlük yaşamdaki tüm sürecin en büyük aracıdır. Simge diliyle “Söz”, yazı diliyle “Söz”, sözün diliyle “Söz”, günlük yaşamımızın, düşünce ve duygularımızın ve tüm ilişkilerimizin aracı “Söz”.

Sevgili Yunus Emre’nin güzel sözü ile...

Keleci[sözü] bilen kişinün yüzünü ağ[ak] ede bir söz,
Sözü pişirip diyenin işini sağ ede bir söz.

Söz ola kese savaşı, söz ola kese başı,
Söz ola ağılı[zehirli] aşı bal ile yağ ede bir söz.
Psikoloji, 3D/6D temelli, "Düşünce, Duygu ve Davranışlar"ımızı anlamaya, incelemeye ve altında yatan nedenleri bulmaya çalışan bir bilim dalıdır. Hiçbiri birbirinden bağımsız olmadığı gibi ayrı ayrı düşünmek de pek olanaklı değildir. Bu doğrultuda, son zamanlarda çok yoğun ilgi gören Sinir Dili Programlaması(SDP ya da NLP), çalışmalarının da en büyük aracı olan söz -ve her bir sözcük- ile, tüm hücrelerimizin ve beynimizin programlanabilmesi yoluyla yaşamımıza katacağı gelişmişliği, derinliği, kolaylığı ve rahatlığı sağlatan bir disiplin. SDP tüm eylemlerimiz ile ağzımızdan çıkan her sözün nasıl ve ne kadar bağlantısının olabileceğini anlatır. Ayağını sürüyerek yürüyen bir kişinin, sözlerinin de ağzından uzata uzata, yayılarak çıktığını görebilirsiniz (ya da tam tersi). Yüzü asık birinin, her ne kadar hoş sözler kullansa bile sesinden psikolojik durumunu anlayabilirsiniz. Aynı bağlantılar dilimiz ve dişimize verdiğimiz önem için de geçerlidir. Diş fırçalama alışkanlığımız ile kullanacağımız sözcüklerin de bağlantısı vardır ve de dile, sözlerimize gösterdiğimiz özen ile diş fırçalama alışkanlığımızın. Dişimizin ne kadar önemli olduğunu biliriz fakat maalesef yeteri kadar özeni göstermeyiz.

Dile ve sözlerimize verdiğimiz önem ve duyarlılığımız nedir? Dilimizin de durumu aynı mı acaba? Aynı mı olmalı? Olmamalı mı? Peki nasıl? Bu durumu ne, kim, nasıl değiştirebilir? Tüm bu sorular ve benzerleri gibi daha birçok soruya verebileceğimiz yanıt aynıdır! KENDİMİZ!

Yaşamımızda pek dikkat edilmeyen, çok fazla karıştırılan fakat hiçbir zaman karıştırılmaması gereken bazı noktalar vardır. Bunların en çok yaşandığı altı hassas nokta ve şu oniki kavramın da ayrıntılarına sahip olmalı ve önemine çok dikkat etmeliyiz.

- GENEL ile ÖZEL;

- BİRİNCİL OLAN(/Olma[ma]sı Gereken) ile
İKİNCİL OLAN (/Olma[ma]sı Gereken);

- AMAÇ ile ARAÇ;

- SÜREÇ ile SONUÇ (Merkezlilik);

- KURAM(TEORİ) ile UYGULAMA(PRATİK);

- KORGU ile KAYGI


Konuşmalarımız, değerlerimiz ve tutumlarımız bazen Genel'den hareket ederek Özel'e, bazen de Özel'den hareket ederek Genel'e giderek devam eder. Fakat farkında olunması gereken bu ikisinin arasındaki geçiştir. Geçişteki dikkatsizlikler çok büyük sorunlara dönüşebilirler. Konu ve kavramları ele alışımızdaki sıralamada neyin öncelikli olduğu ve olmadığı bilinci, durumun ya da konunun bir Araç mı, Amaç mı? olduğu sorusunun her an farkındalığımızda olması en dikkat edilmesi gereken noktalardandır. Süreç ve Sonuç’un birbirinden ayrı olmadığı, dengeli bir durumda olması, herhangi birinin üzerinde yoğunlaşmama gerekliliği de üzerinde titizlikle durulması gereken noktalardır. Kuram ile uygulamanın arasındaki farkların ve derecelerinin atlanmaması gerekir. Korku ve Kaygı arasındaki farkların (Belirginlik, Şiddet ve Süre) da bilincinde olarak korku ve kaygı yönetiminin elde tutulması, geleceğin olumsuzu “YA … [olursa]” üzerine değil, olumlu gelecek “… [’nın olmasını] İSTİYORUM” üzerinde durulması gerekmektedir.

Doğru, yerinde ve zamanında kullanım için yeğlenebilecek her sözcüğün değeri çok yüksektir. Kişisel ve toplumsal birliğimiz olan sözlükleri daha çok kullanmak, kitap okumak, düşünmek, araştırmak; sözcüklerin, terimlerin günlük hayatımızda, dilimizde yer almasını sağlamak en önemli sorumluluklarımızdandır. Toplumların en büyük serveti dilleri olduğu gibi, kişinin de en büyük değeri ve serveti dilidir.

Dil ile, söz ile başlayan serüvenin çeşitli dönüşümler ile yaşamımızın en büyük parçası ve kaderimize bile dönüşebileceğini vurgulayan şu sözleri sürekli anımsamak gerekir!

Söylediklerinize dikkat edin,
düşüncelere dönüşür...

Düşüncelerinize dikkat edin,
duygularınıza dönüşür...

Duygularınıza dikkat edin,
davranışlarınıza dönüşür...

Davranışlarınıza dikkat edin,
alışkanlıklarınıza dönüşür...

Alışkanlıklarınıza dikkat edin,
değerlerinize dönüşür...

Değerlerinize dikkat edin,
karakterinize dönüşür...

Karakterinize dikkat edin,
Kaderinize dönüşür...
)


-DİL ile/ve DOĞA

( Yorumlanmış varolan. VE Verili varolan. )


-DİL ile/ve DOĞA

( Akıl, dil ve doğadır. )


-DİL ile/ve DOĞANIN DİLİ

( Doğada varolan hiçbir şey yoktur ki, dışsal olarak içsel biçimini göstermesin. )


-DİL ve/<>/= DÜŞÜNCE

( Düşünceyi sınırlandırarak gelişir ve kişiyi geliştirir. VE/<>/= Dili geliştirerek gelişir ve kişiyi geliştirir. )


-DİL ve/<>/= DÜŞÜNCE

( Birlikte tutmak/birleştirmek gerekiyor. )


-DİL ve/<>/= DÜŞÜNCE

( Zihin - Dil, Beyin - El ilişkisi! )


-DİL ve/<>/= DÜŞÜNCE

( Dilin tıkandığı yerde düşünce, dili, düşüncenin tıkandığı yerde dil, düşünceyi geliştirir. )


-DİL ve/<>/= DÜŞÜNCE

( Dil, düşünceyi, geliştirir de, ketler de. )


-DİL ve/<> DÜŞÜNCE ve/<> KÜLTÜR

( Birbirinden ayrılamaz bir bütündür. )


-DİL ile/ve/<>/= DÜŞÜNME-DİL ve/=/||/<>/>/< EDEB-DİL ve/<> EGEMENLİK-DİL ile/ve/<> FELSEFE

( Aklın dilbilgisi. İLE/VE/<> Dilin dilbilgisi. )


-DİL ile/ve/<> FELSEFE

( STOACILIK/REVÂKİYE )


-DİL ile/ve GÖSTERGE-DİL ile/ve GÜNLÜK/KONUŞULAN DİL

( Papua Yeni Gine'de, dünyanın başka herhangi bir yerinde olduğundan daha fazla dil vardır. )


-DİL ile/ve GÜNLÜK/KONUŞULAN DİL

( Dil, dile değmeden, dil öğrenilmez! )


-DİL ve/||/<>/= GÜVENİLİRLİK-DİL ile/ve/değil/<> HAL

( Sözcüklerle. İLE/VE/DEĞİL/<> Kendi. )


-DİL ve/<> İLİM ve/<> TEFEKKÜR ve/<> TAKVÂ-DİL ile KASTANYOLA[İt. < CASTAGNOLA]

( ... İLE Bir çarkın dişlerine takılıp geriye doğru dönmesini önleyen dil. | Akan gemi zincirini sıkarak durdurmak için kullanılan, güverte locasının altına konmuş, hareketli demir kol. )


-DİL ile KAYIŞ DİLİ

( ... İLE Kaba ve çirkin sözler kullanılarak konuşulan dil. )


-DİL ile/ve KÜÇÜK DİL

( Çin'li doktorlar, binlerce yıl öncesinden beri, hastalıkları saptamak için dil inceleme yöntemini kullanıyor. Günümüzde de doktorlar, teşhis için hastanın önce dilini muayene etmek istiyor. Dil, çok hızlı bir biçimde yeni hücreler üretir. Eğer gövdenin herhangi bir bölgesinde bir sorun varsa, dili inceleyen doktor bunu anlayabilir.

Çin'li doktorlar, dilin renginde ve görünüşündeki bazı değişikliklerin, bazı hastalıkların habercisi oldukları kanısında.

Örneğin, dilin ucundaki değişiklik, bir kalp sorununun habercisidir.

Dilin sağ kenarı, safra kesesiyle ilgili değişiklikleri simgeler.

Sol kenarı ise karaciğerdeki sorunların habercisidir.

Arka kısmı, böbrekler ve bağırsaklarla ilgili sorunları haber verir.

Aynanın karşısına geçin ve dilinizi alıcı gözüyle inceleyin. Size yardımcı olmak için bazı ipuçları verelim:
Dilinizin rengi soluksa, bu, kansızlık[anemi] işaretidir.

Dilin rengi koyu pembe olmuşsa, kan dolaşımında sorun var demektir.

Dilin ucu kırmızıysa kalp yangısı(iltihabı) var demektir.

Dilin kenarları kırmızıysa, alkolik olduğunuz anlaşılır.

Dilin üzerinde beyaz lekeler varsa, soğuk algınlığına işarettir.

Dilin kuruması, menapoz başlangıcını belirtir.

)


-DİL = LANGUAGE[İng.] = LANGUE[Fr.] = SPRACHE[Alm.] = LINGUA[İt.] = LENGUA[İsp.]-DİL ve/<> MANEVİYAT-DİL ve/+ MANTIK ve/+ GEOMETRİ-DİL ve/||/<> MANTIK ve/||/<> MATEMATİK

( ... VE/||/<> ... VE/||/<> Kavramı, kavramla göstermek. )


-DİL ile/ve META DİL-DİL ve NİYET-DİL ve ÖZNE-DİL ve/||/<> SANAT ve/||/<> AHLÂK

( Kişilerin, düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek üzere, işaret ya da sözcüklerle yaşadıkları anlaşma. VE/||/<> Kişinin, hem kendine, hem de hemcinslerine yönelik 'iyilik' ülküsüne yaklaşma çabası ile hak-ödev bağlantısı çerçevesinde kurduğu ilişkiler manzumesini ve bunları belirleyen kurallar düzeni. VE/||/<> Yarar kaygısından git gide uzaklaşıp 'güzellik' değerlendirişine, elden geldiğince uygun ürün ortaya koymanın anlamını dışavurmanın yolu yordamıdır. )


-DİL ve/||/<> SANAT ve/||/<> AHLÂK

( Dilde, mucize olmaz. )


-DİL ve/<> SEYİR-DİL ve/<> SEYRÂN-DİL ile/ve/<>/= SİMGE-DİL ve/||/<> SÖYLEM

( Toplumsal. VE/||/<> Bireysel. )


-DİL ile/ve/<> SÖZ-DİL ve SÖZ/SÖZCÜK:
Ölçü eşikleri.-DİL ile/ve/||/<> SÖZCÜK/KELİME

( Sözcükler, anlamları taşıyan at gibidir. )


-DİL ile/ve/||/<> SÖZCÜK/KELİME

( Küçücük bir sözü/kelâmı bile küçümsemeyeceksin! )


-DİL ile/ve/||/<> SÖZCÜK/KELİME

( Sözün/Kelâmın değerini bilmek, duymakla olur. )


-DİL ile/ve/||/<> SÖZCÜK/KELİME

( Sözcükler, işaret eder ama açıklayamaz. )


-DİL ile/ve/||/<> SÖZCÜK/KELİME

( Words indicate, but do not explain. )


-DİL ile/ve TARİH

( Herşeye yayılmış olan en genel temsil. İLE/VE ... )


-DİL ile/ve TARİH

( Dil, zihin tarafından, zihin için meydana getirilmiştir. )


-DİL ile/ve TARİH

( Dil, varlığın evidir. )


-DİL ile/ve TARİH

( Zihin, dili şekillendirir ve dil de zihne şekil verir. )


-DİL ile/ve TARİH

( Konfüçyüs: "Eğer konuşulan dil doğru değilse o zaman söylenilen söz, söylenilmek istenen şey olmaz. O zaman, yapılması gereken yapılmaz ve eğer işler yapılmadan kalırsa, maneviyat ve sanat bozulur. O zaman, adâlet, sahtekârlıkla yürür. Eğer bu olursa, kişiler, kendilerini umutsuz bir karmaşanın içinde bulur. Bu nedenle, söylenilen şey her şeyden önemlidir ve bu konuda dikkatsizlik yapılmamalıdır." )


-DİL ile/ve TARİH

( Language is an instrument of the mind. It is made by the mind, for the mind. )


-DİL = TONGUE[İng.]-DİL ve/< TÜM ÖRGENLER

( Tüm örgenler dilin peşinden gider. )


-DİL ile/ve TUTARLILIK-DİL ve ÜRETİM

( Toplumları ayakta tutacak ve devam ettirebilecek en önemli iki değer. )


-DİL ve ÜRETİM

( 21 Aralık, Üretim Günü'dür! [Tabii sadece 21 Aralık değil her gün, her an!] )


-DİL ve ÜRETİM

( 10 Aralık, Tarımsal Üretim Günü'dür! )


-DİL ve/< US/AKIL ve/< DENEYİM/TECRÜBE

( Dil, akıl ve deneyimde temellenir. )


-DİL ile/ve/<>/değil/yerine ÜSLÛB

( Üslûb-u beyân/lisân, aynıyla insan. )


-DİL ile/ve YANSIMA-DİLBİLGİSEL ile DİLBİLGİSEL BİÇİMBİRİM ile DİLBİLGİSEL CİNS ile DİLBİLGİSEL DURUM ile DİLBİLGİSEL GÖRÜNÜŞ ile DİLBİLGİSEL KOŞULLAMA-DİLBİLİM ve/>/ve/> DİL ve/>/ve/> TÜMELLER ve/>/ve/> TANIM ve/>/ve/>
ÖNERME ve/>/ve/> YARGI ve/>/ve/> ÇIKARIM ve/>/ve/> TASIM/KIYAS-DİN:
ÖZNEL ile/ve/||/<> NESNEL-DİN +/+/+ MAL +/+/+ SU +/+/+ GÜÇ-DİNAMİK değil/yerine/= DEVİMLİ/DEVİNGEN/DİRİMLİ/ETKİN/DEVİMSEL-DİNDAR/DİNDAŞ ile ASHÂB-I NAKL

( ... İLE Vahyi esas alarak düşünen herkes. )


-DİNGİL ile/değil/yerine/>< DİNGİN-DİNÎ/RELIGIOUS değil/yerine/= KÖNEL-DİNSEL ile/ve/değil/yerine DİLSEL

( Sınırlayıcı olabilir. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Birleştirici, buluşturucu, uzlaştırıcı[dır]. )


-DİREK ile HATIL

( Duvarı sağlamlaştırmak için konulan direkler. )


-DİRİL ile DİRİL[Alm. < DRILL]

( DİRİKSEL. Diri/canlı ile ilgili, diriler üzerinde olan. İLE Şilte yüzü ya da gömlek yapmaya yarayan, pamuklu bir kumaş. )


-DİŞİL ile/değil/yerine ANAÇ-DİSİPLİN ile KONTROL-DIŞSAL ile/ve/<> TARİHSEL-DIŞSAL ile/değil TİNSEL-DISTINCT vs. SPECIAL-DİYAGNOSTİK/DİAGNOSTIC[İng.] değil/yerine/= TANISAL-DİZİSEL ile DİZİMSEL

( PARADIGMA ile SYNTAGMA )


-DOĞA:
SOMUT ile/ve/||/<> ÖZSEL-DOĞA:
VAROLUŞSAL ile/ve GÖRÜNGÜ-DOĞA ile/ve POTANSİYEL-DOĞAL VE ZORUNLU ile DOĞAL AMA ZORUNLU DEĞİL ile NE DOĞAL, NE DE ZORUNLU

( Doğal Hal'de, "Ben şuyum, ben oyum" yoktur. )


-DOĞAL VE ZORUNLU ile DOĞAL AMA ZORUNLU DEĞİL ile NE DOĞAL, NE DE ZORUNLU

( There is no 'I am this', 'I am that', in the natural state. )


-DOĞAL/TABİÎ SİSTEM = KAİDE-İ TABÎÎYE = SYSTÈME NATUREL-DOĞAL ile ALIŞILMIŞ

( Doğanıza yabancı olan her şeyin terk edilmesi ve reddedilmesi yeterlidir. )


-DOĞAL ile ALIŞILMIŞ

( Alışılmış olana tutunduğunuz sürece keşif gerçekleşemez. )


-DOĞAL ile ALIŞILMIŞ

( Doğanıza yabancı olan her şeyin terk edilmesi ve reddedilmesi yeterlidir. )


-DOĞAL ile ALIŞILMIŞ

( Alışılmış olana tutunduğunuz sürece keşif gerçekleşemez. )


-DOĞAL ile/ve/değil DOĞADAN

( Doğal olanda, kişinin tedbirinin ve iradesinin etkisi olamaz. )


-DOĞAL ile/ve/değil/yerine/||/<>/< DOĞAYA UYUMLU-DOĞAL ile MEŞRÛ-DOĞAL ile/ve/değil OLAĞAN-DOĞAL ile/ve/<>/değil ZORUNLU-DOĞAN/ATMACA ile MUYMUL

( ... İLE Atmaca ve doğana benzeyen bir tür yırtıcı kuş. )


-DOĞANIN/NESNELERİN OKUNMASINDA:
DİL ile/ve/<> MATEMATİK ile/ve/<> İLİŞKİSEL ile/ve/<> DİL-MATEMATİK KESİŞİMİNDEN-DOĞRU YOL ile/ve/= KOLAY YOL-DOĞRU ile/ve/<> TÜMEL-DOĞRUSAL ile ÇEVRİMSEL-DOĞRUSAL ile DAİRESEL-DOKTRİNEL ile/<> DİDAKTİK-DOKTRİNEL ile/ve OTORİTER-DOLAYLAMA ile MECÂZ-I MÜRSEL-DÖNEN ile/ve/değil DAİRESEL

( ... İLE/VE/DEĞİL Konumsal/vaz'î. )


-DÖNGÜSEL ile/>< APERİYODİK[Fr.]

( ... İLE/>< Kendine özgü bir salınım döngüsü olmayan. )


-DOSE vs. LEVEL-DOSTA VİSÂL ve MUTMAİN-DOYGU/RIZK:
BOL ile/ve/<>/değil/yerine BEREKETLİ-DRAFT vs. BILL

( Tasarı, poliçe, çek. İLE Yasa tasarısı. )


-DUAL değil/yerine/= İKİL-DUAL değil/yerine/= İKİL-DUDAK, DUDAKSI PETAL = ŞEFE = LÈVRE-DÜDÜK ile/ve/değil KAVAL-DÜĞÜM/NOD değil/yerine/= DÜĞÜMCÜK/NODÜL-düldül ile Düldül

( ... İLE Hz. Ali'nin atı. )


-DÜNYA KADAR MAL ile/ve/değil/yerine/>< FINDIK KADAR .M-DÜNYA ve/ TÜRKİYE ve/ İSTANBUL ve/ FATİH

( Gövde. VE Yüz. VE Göz. VE Gönül. )


-DURAĞAN ile HANTAL-DURUM/HAL ve/<>/|| GENİŞ/GELECEK ZAMAN-DÜŞ/RÜYÂ ile DÜŞ/HAYAL

( Rüya görmekte olduğunuzu gerçekten anlamadınız. Tutsaklığın özü de budur - gerçek ile gerçek olmayanı birbirine karıştırmak. )


-DÜŞ/RÜYÂ ile DÜŞ/HAYAL

( Rüya gördüğünüzü anladığınız anda, uyanacaksınız. Fakat anlamazsınız çünkü rüyanın devam etmesini istersiniz. )


-DÜŞ/RÜYÂ ile DÜŞ/HAYAL

( Sorununuz rüya değil, rüyanın bir kısmından hoşlanıp bir kısmından hoşlanmamaktır. )


-DÜŞ/RÜYÂ ile DÜŞ/HAYAL

( Bir gün gelecek, rüyanın sona ermesini tüm aklınız ve gönlünüzle özleyeceksiniz ve bunun bedeli her ne olursa ödemeye istekli olacaksınız. )


-DÜŞ/RÜYÂ ile DÜŞ/HAYAL

( Rüya, gündüz yaşadığının gece hapşırmasıdır. )


-DÜŞ/RÜYÂ ile DÜŞ/HAYAL

( Bir kişi, yılda 1.500 kadar rüya görür. )


-DÜŞ/RÜYÂ ile DÜŞ/HAYAL

( )


-DÜŞ/RÜYÂ ile DÜŞ/HAYAL

( It is because you have not really understood that you are dreaming. This is the essence of bondage - the mixing of the real vs. unreal.
Once you have seen that you are dreaming, you shall wake up. But you do not see, because you want the dream to continue.
Your problem is that you like one part of your dream and not another.
A day will come when you will long for the ending of the dream, vs. all your heart and mind, and be willing to pay any price. )


-DÜŞLEM = HAYAL = FANTASY[İng.] = FANTAISIE[Fr.] = EINBILDUNG, PHANTASIE[Alm.] = PHANTASIA[Lat., Yun.] = FANTASÍA[İsp.]-DÜSTÛR[Ar.] değil/yerine/= KURAL/ÖKKURAL

( KANUN, KAİDE, KURAL )


-DÜŞÜNCE DÖNEMLERİNDE:
"BÜYÜSEL" ile/ve/değil/yerine/||/<>/> (")DİNSEL(") ile/ve/değil/yerine/||/<>/> BİLİMSEL

( Onbinlerce yıldır. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/> Sekizbin yıldır. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/> Birkaç yüzyıldır. )


-DÜŞÜNCE/İNANÇ/İDEAL ile/ve/<> KİŞİ

( Bazen ancak bir düşünce/inanç/ideal için herkesten vazgeçebilirsin, bazen de ancak bir kişi için tüm düşünce/inanç/ideallerinden! )


-DÜŞÜNCE ile/ve/||/<> DUYGU ile/ve/||/<> DAVRANIŞ/TUTUM ile/ve/||/<> DENEYİM ile/ve/||/<> DEĞER ile/ve/||/<> DİL

( Akıl[doğru bağ/lar] ve ilim ile yapılandırılır. İLE/VE/||/<> Çeşitli fizyolojik ve psikolojik isteklerle ve eğlencelerle doyurulur. İLE/VE/||/<> Çalışarak, iş yaparak, kazanarak ve kazandırarak dengelenir. İLE/VE/||/<> ... İLE/VE/||/<> ... İLE/VE/||/<> ... )


-DÜŞÜNCE ile/ve/||/<> DUYGU ile/ve/||/<> DAVRANIŞ/TUTUM ile/ve/||/<> DENEYİM ile/ve/||/<> DEĞER ile/ve/||/<> DİL

( Düşünceler, duygulardan önce gelir. )


-DÜŞÜNCE ile/ve/||/<> DUYGU ile/ve/||/<> DAVRANIŞ/TUTUM ile/ve/||/<> DENEYİM ile/ve/||/<> DEĞER ile/ve/||/<> DİL

( %80 İLE/VE/||/<> %20 İLE/VE/||/<> ... İLE/VE/||/<> ... İLE/VE/||/<> ... İLE/VE/||/<> ... )


-DÜŞÜNCE ile/ve/||/<> DUYGU ile/ve/||/<> DAVRANIŞ/TUTUM ile/ve/||/<> DENEYİM ile/ve/||/<> DEĞER ile/ve/||/<> DİL

( Duygu yok fakat [çeşitli oranlarda/yoğunluklarda] etkisi olabilir. İLE/VE/||/<> Düşünce var. İLE/VE/||/<> Düşünce ve duygu var. İLE/VE/||/<> Öncenin, kendimizin ve başkalarının düşünceleri var. İLE/VE/||/<> Tümü var. )


-DÜŞÜNCE ile/ve/||/<> DUYGU ile/ve/||/<> DAVRANIŞ/TUTUM ile/ve/||/<> DENEYİM ile/ve/||/<> DEĞER ile/ve/||/<> DİL

( Saniyelerde. İLE/VE/||/<> Milisaniyelerde. İLE/VE/||/<> ... İLE/VE/||/<> ... İLE/VE/||/<> ... )


-DÜŞÜNCE ile/ve/||/<> DUYGU ile/ve/||/<> DAVRANIŞ/TUTUM ile/ve/||/<> DENEYİM ile/ve/||/<> DEĞER ile/ve/||/<> DİL

( Zihnimizin konuşma dili. İLE/VE/||/<> Gövdemizin konuşma dili. İLE/VE/||/<> ... İLE/VE/||/<> ... İLE/VE/||/<> ... İLE/VE/||/<> ... )


-DÜŞÜNCE = FİKİR, MİSAL = IDEA[İng.] = IDÉE[Fr.] = IDEE[Alm.] = IDEA < IDEIN[Yun.]-DÜŞÜNME:
SİMGESEL ile/değil YAPISAL-DÜŞÜNME ile/ve/<> DİL

( Düşünme, sözcüklerle gerçekleşmez. İLE/VE/<> Düşünme, sözcükleri kullanır! )


-DÜŞÜNME ile/ve/<> DİL

( Beyin-el ilişkisi ve zihin-dil ilişkisi sürekli akılda tutulmalı! )


-DÜŞÜNME ile/ve/<> DİL

( Bir şey ki, söylemesen de olur! SÖYLEME! )


-DÜŞÜNME ile/ve/<> DİL

( Düşünme/düşünce, dil kullanımıdır. )


-DÜŞÜNME ile/ve/<> DİL

( Kişi, dilinin ardında gizlidir. )


-DÜŞÜNME ile/ve/<> DİL

( İNTÂK[< NUTK]: Dile getirme, söyletme. | Akledilen şeyleri idrak etmek. )


-DÜŞÜNME ile/ve/<> DİL

( Türk dilinin kökenlerini araştırmanın birinci koşulu sağlıklı bir dil felsefesi bilgisi edinmek, bu felsefenin ışığında yürümeyi bilmek, araştırılan sorunlara bu felsefenin yöntemiyle yaklaşmaktır.

Bir topluluğun dilinde, o topluluğun yaşama anlayışını, yaşama biçimini, olaylara, doğaya bakışını yansıtmayan sözcüklerin hepsi yabancı kökenlidir.

Kavramlarının üretirken somuttan soyuta yönelmeyi başaramayan bir toplumun dilinde soyut var olanları içeren sözcüklerin bulunması bir olasılıktan öteye geçemez.

Bir toplumun düşünce ortamında bulunmayan şeyin kavramı da yoktur.

Kavramlar düşünsel içeriklerin taşıyıcısıdır.

Dilcinin bilge olması kaçınılmazdır.

Dilin gerçeğini ancak bilge dilci kavrayabilir.

Bir aydın başka dillerden aldığı kavramlarla düşünemez, üretemez, ancak aktarır, bellekten belleğe gönderir.

Doğal yapısı ağacın yetişmesine elverişli olmayan bir ülkede orman ürünleriyle ilgili kavramlar üretilebilir mi? Kişi bilmediği bir nesneye bildiği bir adı verebilir mi?

Düşünsel alanda yeri olmayan bir kavram içeriğinin sözcüğe girmesi sözkonusu değildir.

Soyut var olanlar üretemeyen bir topluluğun dilinde soyutu yansıtan kavramın yeri yoktur.

Anlamsal içerik, o sözcüğü konuşan topluluğun düşünsel çevresiyle bağlantılıdır.

Bir dille konuşup yazmak o dili bilmek değildir, önemli olan o dille düşünmek, üretmek, düşünsel bir alan yaratmaktır.

Dilin yüzeysel özellklerine bakarak kökenine inmeye çalışmak yanıltıcıdır, saptırıcıdır. Kökte bulunmayan anlamı sözcükte aramak da dil bilincinden yoksunluk demektir.

Dilin ayakta durmasını, yaşamasını, yayılmasını sağlayan yazıdır.

Dil insanla, insan dille vardır.

Dili yaşatan, geçmişten geleceğe taşıyan yazıdır. )


-DÜŞÜNMEK/TAHAYYÜL ile/ve DÜŞÜNEMEMEK/TAHAYYÜL (BİLE) EDEMEMEK

( Bazı şeyler hayal edilebilir fakat bazı şeyleri ne düşünmek, ne hayal edebilmek bile söz konusu değildir. )


-DÜŞÜNSEL ile/ve/<> MANTIKSAL-DÜŞÜNSEL ile/ve MANTIKSAL-DÜŞÜNSEL ile/ve/||/<>/> SEZGİSEL-DÜŞÜNSEL ile/ve/||/<> UZAMSAL-DÜŞÜNÜLMEMİŞ KABUL yerine DÜŞÜNÜLMÜŞ BEN-DUYGU:
İÇSEL ile/ve/||/<>/> YOL GÖSTERİCİ-DUYGU:
İŞLEVSİZ ile/değil/yerine/>< İŞLEVSEL

( Atmalı. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Bütünleşmeli. )


-DUYGULAR:
BİRİNCİL ile/ve/||/<> İKİNCİL ile/ve/||/<> ARACI/YARDIMCI-DUYGULARA BAŞVURMA SAÇMA(LIK)LARI/SAFSATALARI:
TEHDİT ile/ve/||/<> DUYGU ile/ve/||/<> ÖNYARGILI DİL ile/ve/||/<> MAZERET-DUYGUSAL = HİSSÎ = SENTIMENTAL[İng., Fr.] = SENTIMENTAL, EMPFINDSAM[Alm.]-DUYGUSAL ile/ve/||/<>/> SEZGİSEL-DUYU ve/+ AKIL ve/+ HADS ve/+ MATEMATİK-DUYU ve/||/<> DUYGU ve/||/<> AKIL

( Akıl eleştiri kaldırır, duygu/vicdan kaldırmaz. )


-DUYU ve/||/<> DUYGU ve/||/<> AKIL

( Duygular bilgilerle ters orantılıdır. Ne kadar az biliş varsa o kadar savunuş vardır. )


-DUYU ve/||/<> DUYGU ve/||/<> AKIL

( ZİHİN: İç duyuların toplam adı. )


-DUYU ve/||/<> DUYGU ve/||/<> AKIL

( DUYU: (DIŞ DUYULAR) İNTİBÂ/İZLENİM/MÜŞAHEDÂT ve DUYGU: (İÇ DUYULAR) ANLAM-DEĞER, MANEVİYAT/VİCDÂNİYAT, (AHLÂK, DİN, ESTETİK) [ ZİHİN/İHSAS/MAHSUSAT ] ve AKIL: AKLİYÂT/MÜDRİKÂT, TÜMELLER-FORMLAR, BİLGİ(TANIM + YARGI + TASAVVUR + TASDİK) [ İDRAK ] )


-DUYU ve/||/<> DUYGU ve/||/<> AKIL

( Sadece duyulara verilen yanıtlar/karşılıklar, kişiyi sakatlar. VE/||/<> Sadece duygulara verilen yanıtlar/karşılıklar, kişiyi köreltir. VE/||/<> Sadece akla verilen yanıtlar/karşılıklar, kişiyi ketler. )


-DUYU ve/||/<> DUYGU ve/||/<> AKIL

( Sadece duyulara verilen yanıtlar/karşılıklar, kişiyi hayvanileştirir. VE/||/<> Sadece duygulara verilen yanıtlar/karşılıklar, kişiyi mistikleştirir. VE/||/<> Sadece akla verilen yanıtlar/karşılıklar, kişiyi vahşileştirir. )


-DUYU ve/||/<> DUYGU ve/||/<> AKIL

( ... VE/||/<> Karanlık. VE/||/<> Aydınlık. )


-DUYU ile HAYAL ile AKIL

( Biriyle uğraşan zihin/kişi, öteki ikisiyle uğraşamaz. [Çivi çakmak. İLE Sevgiliyi düşünmek. İLE Matematik yapmak.] )


-DUYU ile HAYAL ile AKIL

( Kişileri birleştiren, [ortak] hayalleridir. [aklın olabildiğince devrede olanları/tutulanları ile tabii!] )


-DUYU ile/ve/||/<>/> ZİHİN ile/ve/||/<>/> AKIL

( "Çırak". İLE/VE/||/<>/> "Kalfa". İLE/VE/||/<>/> "Usta". )


-DUYULAR'DA:
MEKANİK ile/ve/<> KİMYASAL ile/ve/<> TERMAL ile/ve/<> ELEKTROMANYETİK-DUYUSAL = HİSSÎ = SENSITIVE[İng.] = SENSITIF[Fr.] = SENSITIV, EMPFINDLICH[Alm.] = SENSITIVO[İsp.]-DUYUSAL ile/ve/<> USSAL

( Geçici. İLE/VE/<> Kalıcı. )


-E-CEL değil ECEL-E-MAIL yerine E-POSTA-EACH/EVERY vs. ALL-EASY vs. PRACTICAL-EBREŞ[ABRÂŞ ya da EBRAS değil!]/BARAS/BERAS[Ar.] ile/ya da ŞELEL

( Gövdedeki beyaz lekeler, sam lekeleri. İLE Gövdedeki renkli lekeler. | İskorbüt.[< Fr. < Lat. < Rus. C vitamini eksikliği nedeniyle dermansızlık, zayıflık ve dişetlerinin yangısı gibi belirtilerle kendini gösteren hastalık.] )


-ECEL ile/ve/||/<>/> AMEL ile/ve/||/<>/> EMEL-ECEL değil/yerine/= ÖLÜNÇ-ECEL ve RIZK

( Ecel, iki türlüdür:
* Ecel-i Kazâ
* Ecel-i Müsemmâ (Zamanı belirlenmiş ölüm) )


-ECEL ve RIZK

( Kişiler, ana rahmine, çoğunlukla gece düşerler. Düştükleri saatte doğar, o saatte de ölürler. Bu, Ecel-i müsemmâ'dır. )


-ECONOMIC vs. ECONOMICAL-ECR-İ MİSİL değil/yerine/= DENK ÖDENÇ-EDEB-İ HAKİKAT ile/ve/||/<>/> EDEB-İ CEMÂL-EDEB ve/<>/= DİL-EDEB ve/<>/> İMAN ve/<>/> İLİM ve/<>/> AMEL ve/<>/> İHLÂS-EDEB ile/ve USÛL-EDEP ve/||/<>/< AKIL

( Kişinin, aklı kadar edebi; edebi kadar da ederi vardır. )


-EDİLGİN = MÜNFAİL = PASSIVE[İng.] = PASSIF[Fr.] = PASSIV[Alm.] = PASSIVUS[Lat.] = PASIVO[İsp.]-EDİM = FİİL, AMEL = ACT[İng.] = ACTE[Fr.] = AKT[Alm.] = ACTUS[Lat.] = ENERGEIA[Yun.] = ACTO[İsp.]-EDİMSEL/LİK = BİLFİİL = ACTUAL/ITY[İng.] = ACTUEL/ITÉ[Fr.] = AKTUELL, WIRKLICHKEIT[Alm.] = ACTUALITAS[Lat.] = EFECTIVO[İsp.]-EF'ÂL ve/<> AHVÂL

( Eylemler/fiiller. VE/<> Haller. )


-EF'AL ile/ve AMEL-EF'AL ile AMEL-EF'Î-İ MÜCELCEL ile EF'Î-İ MÜNAKKAŞ

( Çıngıraklı yılan. İLE Alaca derili engerek yılanı. )


-EFDAL ile/ve EKMEL-EFDAL ile HAYIR/LI

( ... İLE Bu varken buna bakılmaz anlamında kullanılır. )


-EFEMİNE ile METROSEKSÜEL-EFSANE ile MASAL

( Türkiye/Türkçe Masal Haritası'nı görmek için burayı tıklayınız... )


-EGEMENLİK:
İÇ ile/ve/||/<> DIŞ ile/ve/||/<> EVRENSEL-EĞİLİM = TEMAYÜL = INCLINATION[İng., Fr.] = NEIGUNG, ZUNEIGUNG[Alm.] = PROPENSIO, INCLINATIO[Lat.] = INCLINACIÓN[İsp.]-EGZAMA[Yun.] değil/yerine/= MAYASIL

( Birdenbire ortaya çıkarak gelişen kızartı, kaşınma, sulanma, kabuk bağlama gibi doku bozukluklarıyla belirginleşen bir deri sayrılığı. )


-EGZOTİK[Fr.] değil/yerine/= YABANCIL

( Uzak, yabancı ülkelerle ilgili, bu ülkelerden getirilmiş. )


-EHL

( SÂHİP, MÂLİK, MUTASARRIF OLAN | USTA, BECERİKLİ | EŞLERDEN HER BİRİ )


-EHL-İ DİL

( Gönül ehli. [Sözcük/leri kullanmadan durumunu/halini yansıtan.] )


-EHL-İ DİL ile/ve/>/değil/yerine GÖNÜL EHLİ-EHLİYETE, KISMÎ/TAM ENGEL OLABİLECEKLER:
CİNNET ile/ve/||/<> SAĞIRLIK ile/ve/||/<> UNUTMA(NİSYAN) ile/ve/||/<> UYKU ile/ve/||/<> SARA ile/ve/||/<> HASTALIK(MARAZ) ile/ve/||/<> SAKATLIK(MALÛLİYET) ile/ve/||/<> BUNAMA(ATEH) ile/ve/||/<> CEHİL ile/ve/||/<> SARHOŞLUK(SEKİR) ile/ve/||/<> HAFİFLİK(HEZEL) ile/ve/||/<> İSRAF ile/ve/||/<> ESÂRET ile/ve/||/<> ENGEL(ZECİR) ile/ve/||/<> YOLCULUK(SEYAHAT)-EHVEN ile EFDAL-EK ile/ve/değil İKİNCİL-EKİZDE(FOTOĞRAFTA):
ANALOG ile/ve/||/<>/> DİJİTAL

( Analog ve Dijital Bilgi ve Deneyimleri - Ersin Alok

Anadolu'da, Tanrıların Doğuşu - Ersin Alok )


-EKMEL ve EŞREF-EKOLOJİK POTENZ/POTANSİYEL değil/yerine/= ÇEVRESEL KOŞULLUK-EKOLOJİK değil/yerine/= ÇEVREBİLİMSEL/ÇEVRESEL-EKONOMİDE:
DOĞRUSAL ile/değil/yerine/> GERİDÖNÜŞÜMLÜ ile/değil/yerine/> DÖNGÜSEL

( )


-EKONOMİDE:
DOĞRUSAL ile/değil/yerine/> GERİDÖNÜŞÜMLÜ ile/değil/yerine/> DÖNGÜSEL

( Al > Yap > Kullan > Çöpe at

İLE/DEĞİL/YERİNE/>

Al > Yap > Kullan > Geri dönüştür > Çöpe at

İLE/DEĞİL/YERİNE/>

Al > Yap > Kullan > Tamir et / Tekrar kullan > Geri dönüştür/döndür > Yap > Kullan > Tamir et / Tekrar kullan )


-EKONOMİK/İKTİSADİ değil/yerine/= GEÇİMSEL-EKSİBE[Ar.] değil/yerine/= KUMUL-EKSPERİMENTAL/EXPERİMENTAL[İng.] değil/yerine/= DENEYSEL-EKSTRENSEK/EXTRINSİC[İng.] değil/yerine/= DIŞSAL-EL ve SOFRA ve KAPI ile/ve/<> DİL ve GÖZ ve BEL

( Açık tut! İLE/VE/<> Kapalı tut! )


-EL ve SOFRA ve KAPI ile/ve/<> DİL ve GÖZ ve BEL

( BAŞIN SELÂMETE ERER
BAŞIN, ELİN BİR DURDUR! )


-EL-BURHÂN ile CEDEL ile HATÂBE(T) ile ŞİİR ile MUĞÂLATA/SAFSATA

( İspat. Kesin sonuç olmak amacıyla kesinlik taşıyan öncüllerden oluşturulan kıyas. İLE Diyalektik. Yaygın olarak bilinen önermelerden oluşan kıyas. İLE Retorik. Güvene bağlı olarak kabullenilen(makbûlât) önermelerden oluşan kıyas. İLE Poetik. İnsan ruhunu mutluluğa ya da mutsuzluğa yöneltici etkisi olan önermelerden oluşan kıyas. İLE Sofistik. Gerçeğe benzer ya da yaygınlık kazanmış yalan ya da kuruntudan oluşan önermelerden oluşan kıyas. )


-EL-BURHÂN ile CEDEL ile HATÂBE(T) ile ŞİİR ile MUĞÂLATA/SAFSATA

( Safsata Türleri )


-EL ile/ve/< BAŞ PARMAK

( Parmakları ve eli, el yapan, başparmaktır, başparmağın işlevselliğidir. )


-EL ve/<>/||/hem de BEYİN

( Gövdenin tüm kısımlarınınkine nispetle el derisi en dengeli olanıdır, el derisinde, en dengeli olan avuçiçi derisidir. Sonra, sırasıyla parmakların derisi ve onlardan da işaret parmağının derisi ve son olarak en dengeli olan işaret parmağının uc kemiğinin derisidir. Bundan dolayıdır ki, işaret parmağının ve öteki parmakların ucları duyu idraki için en iyi örgenlerdir. )


-EL ve/<>/||/hem de BEYİN

( Eller, beynin uzantısıdır. )


-EL ve/<>/||/hem de BEYİN

( Ne edersen elinle, o da gider seninle. )


-EL ve/<>/||/hem de BEYİN

( MAN-: El ile [MANUSCRIPT, MANİVELA] )


-EL ve/<>/||/hem de BEYİN

( Zihninizde ne varsa, elinize o vurur. )


-EL ve/<>/||/hem de BEYİN

( )


-EL ve/<>/||/hem de BEYİN

( AMBIDEXTRUS: İki elini de kullanabilme. )


-EL ile/ve DİL ile/ve GÖZ

( 3 "KALEM" )


-EL ile/ve DİL ile/ve KALP-EL ve/||/<> DUDAKLAR

( Eller, zihnin/beynin uzantısıdır. VE/||/<> Kişi/kişi, iki dudağında saklıdır.[1- Ne girmeyeceğini[Beslenme!]; 2- Ne çıkmayacağını[dilini/sözünü!] bilmelidir!] )


-EL ile EL

( Parmakların bulunduğu örgen. İLE Yabancı. )


-EL ile/ve/değil EŞİK-EL ile/değil/yerine/>< EV

( Yaralar. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Sarmalar. )


-EL ve GÖZ

( COVID-19 relief for businesses Message: Hi, Due to the current economic crisis, we're on a mission to help businesses. If you could benefit from having more visitors on your website, we can help you immediately: https://keywordtraffic.top/up/?=farklar.net Because of COVID-19, we're offering a completely free trial, with the option to receive an additional 5,000-30,000 targeted visitors per month if you decide to keep going. Katie Dematto Targeted Visitor Specialist Keyword Traffic Club 410 E Santa Clara Street Unit #814 San Jose, CA 95113 If you are unintersted in this type of marketing: https://keywordtraffic.top/unsubscribe.php/?site=farklar.net )


-EL = KİŞİ-EL ve/<> TÜM ÖRGENLER-ELBİSE/LİBAS ile/değil HÜLLE/HAL

( LİBAS/ELBİSE/İBLİS )


-ELBİSE/LİBAS ile/değil HÜLLE/HAL

( Hem saklar/perdeler, hem de gösterir. )


-ELBİSE/LİBAS ile/değil HÜLLE/HAL

( TEBLİS: Yanıltıcı. )


-ELDIVEN:
VİNİL ile/ve/||/<>/> LATEKS ile/ve/||/<>/> NİTRİL

( Tek kullanımlık eldivenler içinde, nitril eldivenler vinil ve lateks eldivenlerle karşılaştırılabilir. Nitril eldiven ile lateks eldivenler karıştırılsa da aralarında birçok fark mevcut. Lateks eldivenler farklı iş alanlarında genel olarak rahat bir kullanım sunar, buna ek olarak kullanım kolaylığı ve konfor da sunmaktadır. Pudralı olabilen lateks eldivenlerin nitril eldivene göre içerdiği dezavantaj ise alerjik reaksiyona neden olabilmesidir. Latekse alerjisi olanların kullanamadığı eldivenler, sektörel olarak geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Lateks eldivenler, sağlık merkezleri başta olmak üzere temizlik işlerinde, otomotiv ve birçok endüstride yeğlenir. Elastik ve biyobozunur bir ürün olması lateksin avantajı iken, nitril eldivene göre delinme ve kimyasallara göre daha düşük bir dirence sahiptir. Bu nedenle nitril eldivenler, lateks eldivenlere göre hem alerjen olmaması hem de yüksek dirence sahip olması ile ön plana çıkmaktadır. Nitril eldivenler, lateks içermeyen bir yapıdadır. Pudralı ve pudrasız olarak tercih edilebilen nitril eldivenler uzun süre kullanıma izin vermektedir. Lateks ve nitril eldivenlerle birlikte anılan vinil eldiven ise petrol bazlı bir filmden üretilen eldivenlerdir. Vinil eldivenler, nitril ve latekse göre daha az koruyucudur. )


-ELDIVEN:
VİNİL ile/ve/||/<>/> LATEKS ile/ve/||/<>/> NİTRİL

( Nitril eldivenlerin kullanıldığı alanlar:

Farklı sektörlerde, çalışanların güvenliği için yeğlenen nitril eldivenler, muayene eldiveni olarak da bilinmektedir. Nitril eldivenin kullanım amacı değişken olabilir. Kimyasal nesnelerle doğrudan değilen iş alanlarında nitril eldiven yeğlenir. Laboratuvarlar da nitril eldivenlerin kullanıldığı alanlardandır. Buna ek olarak inşaatlarda ya da alkol bazlı ürünlerin yer aldığı işletmelerde de nitril eldiven, çalışanların ellerini tehlikeli nesnelere karşı koruması ile ön plana çıkmaktadır. Nitril eldivenin içinde genellikle pamuktan üretilmiş bir astar yer alır. Nitril kaplaması ise temel görevi gerçekleştirir ve tehlikeli nesnelere karşı koruma sağlar.

Nitril eldivenin temel özellikleri:

- Kimyasal nesnelere karşı direnç gücü yüksektir, delinmeye karşı dirençlidir. - Sızdırmaz yapıya sahip olması ile güvenlidir. - Gerilmelere karşı dayanıklıdır. - Farklı sektörlerde, farklı amaçla kullanılabilir ve uzun bir raf süresine sahiptir.

Nitril eldivenler, özel isteklere göre kabartmalı, pudrasız ya da %100 nitril gibi seçeneklere de sahiptir. Sanayinin çeşitli alanlarında, tamir merkezlerinde, üretim merkezlerinde, laboratuvarlarda ve inşaatlarda kullanılabilen nitril eldivenler, vinil ve lateks ile farklar içerir. )


-ELECTRIC vs. ELECTRICAL-ELEM ile/>< EMEL

( Kişi, ya elem ya da emel içinde sürdürür yaşamı/nı. )


-ELEM ile/ve EMEL-ELİF:
GÖVDE değil AKIL-ELLIPTICAL değil/yerine/= SÖBÜCÜL-EMEL ile TÛLE EMEL-EMERJENSİ/EMERCENSİ[İng. < EMERGENCY] değil/yerine/= ACİL-EMİR ile/değil KOŞUL-EMİR ile/ve/değil/<> ENGEL-EMPATİ:
BİLİŞSEL ile/ve/||/<>/> DUYGUSAL-EMSAL ile/ve/||/<> HABERCİ-EMSAL değil/yerine/= KATSAYI-EMSÂL ile NUMUNE

( BENZER ile ÖRNEK )


-EN ...:
DERİN GÖL ile BÜYÜK GÖL/DENİZ

( BAYKAL GÖLÜ [1645 m.] [400 metrede oksijen bulunmaktadır.] ile HAZAR GÖLÜ/DENİZİ[Alan: 371.000 km² | Ortalama derinlik: 187 m. / En derin noktası: 1025 m | Oylum: 78.200 km³] )


-EN CAHİL

( BİLDİĞİNİ EN DOĞRU KABUL EDEN )


-EN CAHİL

( CEHL-İ MİK'AB )


-EN ÇEVRECİ OTEL:
KANDALAMA HOTEL

( Sri Lanka'nın Dambulla kasabasında bulunan otel, Sri Lanka'lı mimar Jeffrey Baova'nın, doğayı bozmamak üzere büyük özen göster(il)mesiyle, otelin yapımı sırasında, inşaata dozer sokulmadan ve hiç ağaç kesilmeden tamamlanmıştır. İnşaat, doğanın izin verdiği ölçüde ve yönde ilerlemiş. Bu yüzden, otelin görünümü, düzgün bir geometriye sahip değildir. Koridorlar, doğanın çizgisinde, zikzaklı bir biçimde sürmektedir.

Otelin atık suları, arıtıldıktan sonra, kapalı devre kullanılmaktadır. Yemek artıkları ise her gün civardaki çiftliklere gönderilmektedir.[Otel, bu uygulamayla, iki yıl üst üste çevre ödülü de almıştır.][Tebrikler ve teşekkürler!!!] )


-ENDEMİK/ENDEMIC[İng.] değil/yerine/= YÖRESEL

( Belirli bir bölgeye özgü, belirli bir bölgede yetişen. )


-ENDOKRİNOLOJİ/K değil/yerine/= İÇSALGIBİLİM/SEL-ENDÜSTRİYEL/SINAİ değil/yerine/= URANSAL/İŞLEYİMSEL-ENFÜSÎ/SÜBJEKTİF değil/yerine/= ÖZNEL-ENGEL-ENGEL ile BESLENME-ENGEL ile/ve ÇENGEL-ENGEL değil/yerine/>< DEVRİM

( Boş konuşan kişiler arasında, dilsizlik(susmak), engel değil devrimdir. )


-ENGEL ile/ve KESİNTİ-ENGEL ile/ve MÜHÜR-ENGEL ile/ve PEKENT

( ... İLE/VE Geçit vermeyen doğal engel. )


-ENGEL ile PEKENT

( ... İLE Kolayca geçit vermeyen, aşılması çok güç doğal engel. )


-ENGEL ile PERDE

( Engeller yaratmayabilirsiniz. )


-ENGEL ile PERDE

( Engeller aşılabilir. )


-ENGEL ile PERDE

( Engellerin en yıldırıcısı kişinin kendidir. )


-ENGEL ile PERDE

( Engeller bir ölçüde kalktığında, O, bir anda içinize doğar. )


-ENGEL ile PERDE

( Onu tümüyle alın! Buradadır, istemeniz yeter. Fakat istemezsiniz. İsteseniz bile almazsınız. Almanızı engelleyen nedir, onu bulun. )


-ENGEL ile PERDE

( Obstacles can be overcome. )


-ENGEL ile PERDE

( You can avoid creating obstacles.
It will dawn on you suddenly, when the obstacles are removed to some extent.
Take the whole of it! It is here for the asking. But you do not ask. Even when you ask, you do not take. Find out what prevents you from taking. )


-ENGEL ile SANSÜR-ENGEL ile/ve TUZAK-ENGEL ile/ve ZAHMET-ENGELLİLER:
GÖVDESEL ile/ve/ne yazık ki/||/<> DUYUSAL ile/ve/ne yazık ki/||/<> İŞİTME ile/ve/ne yazık ki/||/<> KONUŞMA ile/ve/ne yazık ki/||/<>
ZİHİNSEL ile/ve/ne yazık ki/||/<> GEÇİCİ ile/ve/ne yazık ki/||/<> YAŞLILAR-ENSTRÜMANTAL değil/yerine/= ÇALGISAL-ENTEL ile ENTELEKTÜEL-ENTELEKHEIA = KEMÂL-İ EVVEL = ENTELECHY[İng.] = ENTÉLÉCHIE[Fr.] = ENTELECHIE[Alm.] = ENTELEKHEIA[Yun.]-ENTELEKTÜEL ile/ve/değil/yerine AYDIN

( [Bilgiyi/düşünceyi] Tüketen. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Üreten. )


-ENTENTION vs. AIM/PURPOSE/GOAL-ENTERNASYONAL değil/yerine/= ULUSLARARASI-ENTRENSEK/İNTRENSEK/İNTRINSİC[İng.] değil/yerine/= İÇSEL-ENVİRONMENTAL[İng.] değil/yerine/= ÇEVRESEL-EPHEMERAL vs. PERISHABLE vs. PROVISIONAL vs. TOPICAL vs. TRANSIENT vs. TRANSITIONAL-EQUIPOTENTIAL değil/yerine/= EŞGİZİLGÜÇ-ERDEM:
EĞİTİMLE ile/ve/||/<>/< ALIŞKANLIKLARLA ile/ve/||/<>/< DOĞAL-ERGON/OMİK değil/yerine/= İŞLEV/SEL-ERİL

( MASCULINE )


-ERİL ile/ve DİŞİL

( Yaprağı daha küçük olur. Meyve vermez. İLE/VE Yaprağı erile göre daha büyük olur. Meyve verir. )


-EŞ GÖNDERİM ile EŞ GÖNDERİMSEL

( CO-REFERENCE vs. CO-REFERENTIAL )


-GAL ile EŞL-EŞ ile/ve/<> EHİL

( İyi eş, ötekini, "çantada keklik" görmez. Başkalarıyla birlikteyken, kendine özenen ama eşiyle baş başayken yeterince özenmeyen eş, "ötekini çantada keklik" "görmeye" başlamış demektir. Ötekine karşı (bakımına, görünüşüne, duruşuna) özen göstermemek, ötekini etkilemeye ve ara sıra -yani sık sık- yeniden elde etmeye çalışmamak, ilişkinin zeminini dinamitlemekle birdir. İlişki, sürekli yenilik ve tazelikle beslenmesi gereken canlı bir varlıktır. Onu, kendi haline ya da ötekinin insafına bırakmak, güçsüz düşüp ölmesini seyretmekle birdir.

İyi eş, ilişkisini, yaşamın öteki parçalarından önde tutar. Herkesin işi, gücü, kariyeri, evi, anası, babası, tamir edilecek eşyası, ödenecek faturası var. Bunlar, kimseyi ayrıcalıklı kılmaz. Hayat memat konularını, ilişkisine dayanarak ya da sürekli sırasını kaydırarak halletmeye çalışan eş, ilişkiyi öldürür. İyi eş, yaşam konularından, ilişkisini beslemeye çalışan ve ilişkisinden güç alan eştir.

İyi eş, ötekinin gereksinimlerini anlamaya ve karşılamaya isteklidir. Kediler, çiçekler ve çocuklar gereksinimlerini önceden ifade edemezler. İfade edebildiklerinde, iş işten çoktan geçmiş olur. Bu yüzden, varolanların gereksinimleri, önceden sezilmeli ve zamanında ilgilenilmelidir. Yoksa ölürler. İyi eş; ilgi, özen, şefkat gereksinimlerini önceden sezmeye istekli ve bunların söylenmesine gerek bırakmadan karşılamaya hevesli eştir.

İyi eş, ne zaman hareket etmek, ne zaman durmak gerektiğini bilir. Bazen yaşamda ve ilişkide, bize bırakılsa asla öyle yapmayacağımız işleri yapmakla, bazen de bizim için yapılmasında hiç de sakınca olmayan ama deneyim kabımızda olmayan durumlarla karşı karşıya kalırız. Esneklik gösterip yeni koşullara uyum sağlamayla, olduğu gibi durup etrafı kendine göre şekillendirme arasındaki çizgiyi koruyabilen eş, iyi eştir.

İyi eş, kendine değer verir. Yokluk üzerinden aşk, kendi eksiğini, ötekinin "tamlığından", tamamlamaya çalışmak demektir. Varlık üzerinden aşk ise "olmuş" bir benliği, ötekiyle birlikte daha da zenginleştirmektir. Kendilik değerini, öteki üzerinden tamamlamaya çalışan eş, bunun sonucunda, hayal kırıklığına uğrayacaktır. İlişkideki kişilerin birbirini geliştirip büyütmesi ne kadar zenginleştiriciyse, birinin, öteki üzerinden tamamlanması o kadar fakirleştiricidir. Yokluk üzerinden âşık olandan, iyi eş çıkmaz.

İyi eş, zihnindeki bir ideali değil, olduğu haliyle ötekini sever. Kusursuz âşık arayan, aşksız kalacaktır. Bir süre idare etse bile her türlü idealleştirme, günün birinde hayal kırıklığı olarak dönecektir. Gerçek kişi, kusurlu, mantıksız ve fevri olabilir. Aklıyla değil, duygularıyla karar verebilir. İnatçıdır ve sözünden dönmeyi beceremeyecek kadar boş gururludur. Tıpkı, sizin ve benim gibi.

İyi eş, değiştiremeyeceği şeyleri sevmeyi (ya da vazgeçmeyi) bilir. Pek çok öğretiye göre en büyük bilgelik, kişinin neyi değiştirip neyi değiştiremeyeceğini bilmesidir. Eğer eşinizin boyundan, bazı huyundan, bazı alışkanlıklarından pek de memnun değilseniz, ya bunlarla beraber olmayı öğreneceksiniz ya da bu ilişkiyi sürdürmeyeceksiniz. Buradaki öğrenme, kesinlikle tahammül etmeyle karıştırılmamalı. Tahammül, er ya da geç patlayacak bir bombadır. Eğer farklı bir şeyi sevebilme beceriniz varsa, bu becerinizden bu "değişmeyecek" özellikleri sevmeyi öğrenmekte yararların. Yok eğer bunlara tahammül etmekte olduğunuzu hissederseniz, derhal yolunuzu değiştirin. Ne dikene dokunun, ne de gülü incitin.

İyi eş, ötekine açıktır. Nasıl ki, öteki, "ideal" değil "gerçek" bir insansa, ilişkideki kişi olarak biz de ideal değiliz. Hedef bu olabilir. Çıtayı düşürmek gerekmez. Ama çıtanın bulunduğu yerle olduğumuz yer arasındaki mesafeyi iyi belirlemek ve bunu açıkça ortaya koymak, ilişkinin sürmesi için olmazsa olmaz koşuldur. Yoksa, yaşamımız "-mış gibi" oyunuyla geçer. Bu da çok enerji ve çok tahammül gerektirir. Yani er ya da geç patlar. Açıklık, pek çok stres kaynağının ve iletişim kopukluğunun kökünü kurutan, sağlam bir ilâçtır.

İyi eş, zamanı iyi geçirmek için uğraşır ve kötü zamanlara birlikte direnmeyi bilir. İyi eş, iyi zaman geçirmek ve zamanı iyi geçirmek için fırsatların, ayağına gelmesini beklemez. Fırsat yaratır. Kötü zamanlar ise, iyi eş için, birlikte öğrenme, büyüme ve güçlenme zamanlarıdır. Dahası, yaşamı ve birbirini daha iyi tanıma ve yakınlaşma fırsatlarıdır.

İyi eş, ötekinin, kendine nasıl davranmasını istiyorsa, ona, öyle davranır. Almanın, vermekten çok daha kolay olduğu bir dünyada, ötekine denk ve eşit davranmak, gerçekten ciddi çaba ister. Ama ötekinin yerine kendini koyabilmek, empati yapabilmek, önden sezebilmek; bunları isteyebilmenin, bunları elde edebilmenin -koşulu değil ama- karşılığı. İyi eş, koşul sürmeyen ama karşılığın ne olduğunu bilen eştir. )


-ESARETİN BEDELİ(SHAWSHANK REDEMPTION) ile/ve/||/<>/> LA CASA DE PAPEL

( ile/ve/||/<>/> )


-ESARETİN BEDELİ(SHAWSHANK REDEMPTION) ile/ve/||/<>/> LA CASA DE PAPEL

( TUTUKEVİ(HAPİSHANE)

ESARETİN BEDELİ (SHAWSHANK REDEMPTION) (1994)

THE OZ (dizi)

PRISON BREAK (dizi)

PAPILLON (1973)

ESCAPE FROM PRETORIA (2020)

TUTUKLULAR (PRISONERS) (2013)

SON KALE (THE LAST CASTLE) (2001)

ALCATRAZ

ZİNDAN ADASI (SHUTTER ISLAND) (2010)

SUÇ ÇIKMAZI (FELON) (2008)

UN PROPHÈTE (2009)

CELDA 211 (2009)

HUNGER (2008)

PRZESLUCHANIE (1989)

BIRDMAN OF ALCATRAZ (1962)

IN THE NAME OF THE FATHER (1993)

LE TROU (1960)

LA CASA DE PAPALLE (dizi) (2017-2020)BİR TÜR/BÖLÜM TUTUKLULUK/TUTSAKLIK

YEŞİL YOL (GREEN MILE) (1999)

YEDİ (SEVEN) (1995)

12 YILLIK TUTSAKLIK (12 YEARS A SLAVE) (2013)

TİBET'TE YEDİ YIL (SEVEN YEARS IN TIBET) (1997)

YENİ YAŞAM (CAST AWAY) (2000)

TRUMAN SHOW (1998)

HÜCRE NO:7 MUCİZESİ (MIRACLE IN CELL NO:7) (2013)

KÜP (CUBE) I, II, III (1997, 2002, 2004)

DENEY (THE EXPERIMENT) (2010)

OYUN (THE GAME) (1997)

BUGÜN, DÜNDÜ (GROUNDHOG DAY) (1993) :)

SOFİ'NİN SEÇİMİ (SOPHIE'S CHOICE) (1982)

ÇİZGİLİ PİJAMALI ÇOCUK (THE BOY IN THE STRIPED PAJAMAS) (2008)

SCHINDLER'İN DİZİNİ (SCHINDLER'S LIST)(1993)

PİYANİST (2002)

THELMA VE LOUISE (1991)

GİZLİ SAYILAR (HIDDEN FIGURES) (2016)

BİRKAÇ İYİ ADAM (A FEW GOOD MEN) (1992)

TERMINAL (2004)

BİZ MELEK DEĞİLİZ (WE ARE NOT ANGELS) (1989)

ÇAŞIT OYUNU (SPY GAME) (2001)

SÜREKLİ GENÇ (FOREVER YOUNG) (1992)

KIRILMA NOKTASI (POINT BREAK) (1991)

TANGO VE CASH (1989)

DÖVÜŞ KULÜBÜ (FIGHT CLUB) (1999)

127 SAAT (127 HOURS) (2010)

GELECEĞE DÖNÜŞ (BACK TO THE FUTURE) I, II, III (1985)

YAŞLI DELİKANLI (OLDBOY) (2003)

JUMANJİ (1995) )


-ESAS/ASIL ile/ve/||/<> DAYANAK-ESAS değil/yerine/= ÖZÜL-EŞDEĞERLİ = MUADİL = EQUIVALENT[İng.] = ÉQUIVALENT[Fr.] = ÄQUÏVALENT[Alm.] = AEQUIVALENS[Lat.] = EQUIVALENTE[İsp.]-EŞGEÇERLİ = MUADİL = EQUIPOLLENT[İng.] = ÉQUIPOLLENT[Fr.] = ÄQUIPOLLENT[Alm.] = AEQUIPOLLENS[Lat.]-ESKİ DİL ile TEMEL DİL-ESTETİK değil/yerine/= GÖRKEYSEL-EŞYA ile MAL-ETİYOLOJİK/ETIOLOGICAL[İng.] değil/yerine/= NEDENSEL-ETKEN/ETMEN = ÂMİL = FACTOR[İng., İsp.] = FACTEUR[Fr.] = FAKTOR[Alm.]-ETKİ ile/ve BEDEL-ETKİ ile/ve/<> KONTROL-ETKİN = FAAL = ACTIVE[İng.] = ACTIF[Fr.] = AKTIV[Alm.] = ACTIVO[İsp.]-ETKİNLİK/FİİL ile/ve DAVRANIŞ ile/ve EYLEM

( İş üretir. Durumu değiştirmektir. İLE/VE Psişik durumların dışavurumu. İLE/VE Bilinçli, amaçlı etkinlik. )


-ETMEN = ÅMİL = AGENT[İng., Fr.] = AGENS, DAS WIRKENDE[Alm.] = AGENS[Lat.] = AGENTE[İsp.]-ETNİK/ETHNIC[İng.] değil/yerine/= BUDUNSAL-EVCİL ile/ve/değil/<> İNSANCIL-EVRENSEL AKIL ile/ve/<> BİREYSEL AKIL-EVRENSEL ile KÜRESEL-EVRENSEL ile KÜRESEL/KÜREVİ-EVRENSEL ile/ve ORTAK-EVRENSEL ile ORTAK-EVRENSEL ile/ve/değil/yerine PAYLAŞILAN-EVRENSEL ile/ve/değil/yerine PAYLAŞILAN-EVRENSEL ile/değil TÜMEL-EVRENSEL = UNIVERSAL[İng., Alm.] = GÉNÉRALE[Fr.] = UNIVERSALIS[Lat.]-EVRİM:
DİRİMSEL ile/değil TARİHSEL-EVRİM/SEL ile/ve/||/<> GELİŞİM/SEL

( )


-EVRİM = TEKÂMÜL = EVOLUTION[İng.] = ÉVOLUTION[Fr.] = ENTWICKLUNG, EVOLUTION[Alm.] = EVOLUTIO[Lat.] = EVOLUCIÓN[İsp.]-EVVEL ile/ve ÂHİR

( Bâtın. İLE/VE Zâhir. )


-EXTERIOR vs. EXTERNAL-EYLEM/FİİL ile/ve ETKİNLİK/FAALİYET

( Tek. İLE/VE Çok. )


-EYLEM/FİİL ile/ve ETKİNLİK/FAALİYET

( Somut. İLE/VE Soyut. )


-EYLEM/FİİL ile/ve ETKİNLİK/FAALİYET

( Fizikteki simgesi: S )


-EYLEM/FİİL ve/> KEMÂL-EYLEM = FİİL = ACTION, ACTIVITY[İng.] = ACTION[Fr.] = AKTION, HANDLUNG[Alm.] = ACTION[Lat.] = ACCIÓN[İsp.]-EYTİŞİM/DİYALEKTİK:
DOĞAL ile/ve/||/<> TARİHSEL-EYTİŞİM = FENN-İ MÜNAZARA, İLMİ- CEDEL, İLM-İ HİLAF Ü CEDEL = DIALECTIC[İng.] = DIALECTIQUE[Fr.] = DIALEKTIK[Alm.] = DIALEKTIKE[Yun.] = DIALECTO[İsp.]-EYTİŞİMSEL/DİYALEKTİK ile/değil KURGUL-EZEL ile KADÎM-EZEL değil/yerine/= ÖNCESİZLİK-EZOTERİK RİTÜEL ile/ve/<> DİNSEL RİTÜEL

( İçselliği geliştirici. İLE/VE/<> Dışsallaştırıcı. )


-FAAL FİİL ve AYNEL FİİL ve LÂ'MEL FİİL

( SAĞDAN SOLA!: Birinci/baştaki harf. VE İkinci/ortadaki harf. VE Üçüncü/sondaki harf. )


-FAAL FİİL ve AYNEL FİİL ve LÂ'MEL FİİL

( VEZİN - MEVZUN )


-FABL değil/yerine/= ÖYKÜNCE-FADL

( DÜNYADA RIZK, ÂHİRETTE CENNET )


-FAHRÎ[Ar.] değil/yerine/= SAYGIL-FAHRî değil/yerine/= ONURSAL-FAİL ile ÂMİL-FAİL değil/yerine/= EDİMCİ-FÂİL ile FÂİL

( İŞLEYEN, YAPAN, EDEN ile ETKİLİ/TE'SİRLİ )


-FAİL ve KÂBİL-FAİL ile MEF'UL

( Etken, müessir. İLE Edilgen, müteessir. )


-FAİLİ MEÇHUL değil/yerine/= EDİMCİSİ BELİRSİZ/EDİMCİSİ BİLİNMEYEN-FAKİR[Ar.] değil/yerine/= YOKSUL-FALAFEL

( Kızarmış soğanlı nohut ezmesi. [Lübnan mutfağı mezelerinden] )


-FARE ile/ve GERBİL-FARK-I EVVEL ile FARK-I SÂNÎ-FARKLI ile/ve ÖZEL-FARMAKOLOJİK değil/yerine/= EMBİLİMSEL/EMSEL-FARZ-I MAHAL değil FARZIMUHAL(OLMAYACAK ŞEY YA!)-FASİD ile BÂTIL-FASL-VASL ile/ve HAŞR-NEŞR-FATAL değil/yerine/= ÖLDÜRÜCÜ-FEHM ile/ve AKIL ile/ve İLLET ile/ve HİKMET

( Kavram. İLE/VE Bağlam. İLE/VE Neden/içsel. İLE/VE Dışsal. )


-FELSEFE:
ELEŞTİREL ile/ve/<> YARATICI ile/ve/<> ETKİN-FELSEFE/KAVRAM ANSİKLOPEDİSİNDE:
ARİSTOTELES ile/ve HEGEL-FELSEFE ile/ve/<> DİL

( Dilin dilbilgisi. İLE/VE/<> Aklın dilbilgisi. )


-FELSEFE ile/ve KURAMSAL/TEORİK AKIL-FELSEFÎ ile/ve BİLİMSEL

( An. Cairos. İLE/VE Zaman. Chronos. )


-FELSEFÎ ile/ve/değil/yerine/||/<>/< KAVRAMSAL-FELSEFÎ ile/değil/yerine YORUMSAL-FELSEFİ yerine YORUMSAL-FELSEFİ değil YORUMSAL-FENAFİŞŞEYH ile FENAFİRRESUL ile FENAFİLLÂH-FENOTİP/İK/PHENOTYP/IC[İng.] değil/yerine/= DIŞ GÖRÜNÜM/SEL-FEODAL < VIEH[Alm.][:
Mal = Davar]-FERDÎ değil/yerine/= BİREYSEL/KİŞİSEL-FES ve PÜSKÜL

( Dönüşümü, kalbi(tekallübü) simgeler. Kırmızıdır. VE Saçağı tek değildir, çok saçaklıdır. Tek kişiye değil, herkese yönelik olduğunu ifade eder. )


-FESİH[Ar.] değil/yerine/= DAĞIL-FESTİVAL ile/değil TURNUVA-FETİH:
İŞGAL değil AÇMA-FİBRİL değil/yerine/= İPLİKÇİK-FİİL-İ TAACCÜB EVVEL-FİİL/FAİL ile AMEL/ÂMİL-FİİL ile/ve AMEL-FİİL ile/ve DAVRANIŞ ile/ve EYLEM

( İş üretir. Durumu değiştirmektir. İLE/VE Psişik durumların dışavurumu. İLE/VE Bilinçli, amaçlı etkinlik. )


-FİİL değil/yerine/= EDİM-FİİL ile ESMÂ

( Rubûbiyet. İLE Ulûhiyet. )


-FİİL ile EYLEM-FİİL değil/yerine/= EYLEM/EDİM; YÜKLEM-FİİL ve/> HAL

( Hal oluşturur. VE/> Anlam oluşturur. )


-FİİL ile/ve İNFİAL-FİİLEN/BİLFİİL değil/yerine/= EYLEMLİ OLARAK/EDİMLİCE-FİİLÎ/AKTÜEL değil/yerine/= EDİMSEL-FİKR-İ ÂNÎ ile SÜRAT-İ İNTİKAL

( Tefekkür. İLE İlham. [Gayret+Yetenek] )


-FİKRÎ değil/yerine/= DÜŞÜNSEL-FİKRÎ değil/yerine/= DÜŞÜNSEL-FİL ile KİNCER[Fars.]

( ... İLE Büyük fil. )


-FİL ile KİNCER[Fars.]

( EFYÂL/FÜYÛL[Ar. < FÎL]: Filler. [bilinen büyük hayvanlar] )


-FİL ile/<> SUİKASTÇI BÖCEK-FİLMDE:
BELGESEL ile/ve/||/<>/> KURGU-FİLOLOJİK değil/yerine/= DİLBİLİMSEL-FIRSATÇI/ÇIKARCI ile/değil KÂMİL-FİSSÜR ile/ve/||/<> FİSTÜL-FISTÜL/FISTULA[İng.] değil/yerine/= AKARCA | OLAĞAN DIŞI KANAL-FİTİL ile ŞAMA[Ar. ŞEMA]

( ... İLE Bal mumuna ya da parafine batırılmış fitil. )


-FİZYOLOJİK ile FİZİKSEL-FİZYOLOJİK değil/yerine/= İŞLEVSEL/YİNİŞLEVSEL-FOKAL/FOCAL[İng.] değil/yerine/= ODAKSAL-FOLİKÜL = SİMÂR-I CERÂBÎYE = FOLLICULE-FOLKLORİK değil/yerine/= TUYBİLİMSEL-FONETİK:
DİLBİLİMSEL ile/ve/||/<> GENEL-FONETİK[Fr. < Yun.] değil/yerine/= SESBİLGİSİ | SESÇİL-FONETİK değil/yerine/= SESÇİL-FONKSİYONEL/FUNCTIONAL[İng.] değil/yerine/= İŞLEVSEL-FOOD THAT SHOULD BE / SHOULDN'T BE EATEN AT A MEAL-FORMAL vs. OFFICIAL-FORMEL değil/yerine/= BİÇİMSEL-FOTOĞRAF ile TEMSİL-FOTONLAR:
SERBEST ile/ve/<> BAĞIL-FOTOSENTEZDE ETMENLER:
BİTKİSEL ile/ve/||/<> ÇEVRESEL

( )


-FOTOSENTEZDE ETMENLER:
BİTKİSEL ile/ve/||/<> ÇEVRESEL

( )


-FRAGMAN/TAL yerine PARÇA GÖRÜNTÜ/LER-FRANZ ANTON MESMER ve/||/<> JOSEF BREUER ve/||/<> PHILIP PINEL ve/||/<> JEAN MARTIN CHARCOT-FULL değil/yerine/= DOLU-FURŞET/FOURCHETTE[İng.] değil/yerine/= ÇATAL-FUTBOL ile KRİKET[Fr. < CRICKET]

( ... İLE On birer kişilik iki takım arasında, küçük ve ağır bir topu, ucu kıvrılmış sopalarla vurarak karşı kaleye sokmak amacıyla oynanan bir oyun. )


-GAL ile/ve GAS-GASP değil/yerine/= KAPAL-GASTROENTEROLOJİ/K değil/yerine/= SİNDİRİMBİLİM/SEL-GAVS-I URÛC ile/ve/<> GAVS-I NÜZÛL

( ORTADA: HATT-I İSTİVÂ )


-GAY vs. TRANSVESTITE vs. TRANSEXUAL-GAYR değil/yerine AKIL-GAYRET ile/ve TAHSİL

( Kişiden. İLE/VE Allah'tan. )


-GAYRET ve/<> TEVEKKÜL-GAYRETKÂR değil/yerine/= ÇABACIL-GAYRİMENKUL değil/yerine/= TAŞINMAZ-GDM/GENERALIZED LINEAR MODEL[İng.] değil/yerine/= GENELLEŞTİRİLMİŞ DOĞRUSAL MODEL-GECELERİ BİSİKLETTE:
SİYAH ile MAVİ ile KIRMIZI ile SARI ile BEYAZ ile YEŞİL

( Görünmez. İLE 17 m.'ye kadar. İLE 24 m.'ye kadar. İLE 37 m.'ye kadar. İLE 55 m.'ye kadar. İLE 130 m.'ye kadar. )


-GEÇİCİ TESCİL değil/yerine/= GEÇİCİ KÜTÜK-GEÇİCİ ile/ve/değil ÖZEL-GEÇİRİMLİ / BİRLEŞİMSEL ile/>< GEÇİRİMSİZ-GEL-GİT ile/ve/||/<> GİT-GEL-GELENEKSEL ENTELEKTÜEL ile/ve/<> ORGANİK ENTELEKTÜEL

( Öğretmenler, yöneticiler vb. İLE/VE/<> Kurum, sınıf, küme vb. )


-GELENEKSEL ile/ve/değil/yerine/||/<> KAVRAMSAL-GELİŞİGÜZEL ile/ve/değil/yerine/||/<>/>< KENDİNCE-GENEL <> ÖZEL ile/ve/değil/yerine BİÇİM <> ÖZ-GENEL ile/ve/değil/yerine/||/<> "AĞIRLIKLI"-GENEL ile BASMAKALIP-GENEL ile/ve/yerine/değil ÇEŞİTLİ-GENEL ile DÜZENLİ/SÜREKLİ GENEL-GENEL ile/ve EVRENSEL

( ... İLE/VE Somutta çeşitlilik. )


-GENEL ile/ve EVRENSEL-GENEL ile GELENEKSEL-GENEL ile GENELDE-GENEL ile/ve GENİŞ-GENEL ile GERÇEK-GENEL ile/ve/değil/<> KABUL-GENEL ile/ve KAPSAYICI-GENEL ile/ve/değil MİLLÎ-GENEL ile/ve/değil OLAĞAN-GENEL ile/ve ORTAKLAŞA-GENEL ile ÖZEL-GENEL ile/ve/<> ÖZEL

( Beyan. İLE/VE/<> Örnek. )


-GENEL ile/ve/<> ÖZEL

( Zıtlar vardır fakat zıtlık yoktur. )


-GENEL ile/ve/<> ÖZEL

( Hastalık "yoktur", hasta vardır. )


-GENEL ile/ve/<> ÖZEL

( Bazen ve/ya da bazı durumlarda/koşullarda, bir ilke için "herkesten", bazen de bir kişi/insan için tüm ilkeler("imiz")den vazgeçebilmeliyizdir/vazgeçmeliyizdir! )


-GENEL ile/ve TEMEL

( Uzlaşım. İLE/VE Zorunluluk. )


-GENEL ile TÜM-GENEL ile/ve TÜMEL

( Vahdet. İLE/VE Ahad. )


-GENEL ile/ve TÜMEL

( Zorunluluk yoktur/olmaz! İLE/VE Zorunluluk vardır, aranır ve/ya da bulunmak zorundadır. )


-GENEL = UMUMÎ = GENERAL[İng., İsp.] = GÉNÉRAL[Fr.] = ALLGEMEIN[Alm.] = GENERALIS[Lat.]-GENELLEME ile/ve/<>/|| KABUL-GENERAL vs. IN GENERAL-GENERAL vs. REAL-GENERAL vs. REGULAR/CONTINUAL GENERAL-GENERAL vs. UNIVERSAL-GENERAL değil/yerine/= ORDUHAN-GENETİK ile/değil GELENEKSEL-GENZEL ve/||/<> GENZEK

( Genizle ilgili. | Genizden çıkarılan (selen), genizsi. VE/||/<> Genizden konuşan, hımhım. )


-GERÇEK ile HAYAL-GEREKEN ile BEDEL-GEREKSİNİM/LER:
DİRİMSEL ile/ve/||/<>/> ZİHİNSEL

( Sınırlı. İLE/VE/||/<>/> Sınırsız. )


-GEREKSİNİMLER ve İLİŞKİLER SIRADÜZENİ:
DİRİMSEL ve/||/<>/> BİLİŞSEL ve/||/<>/> DAVRANIŞSAL-GEVŞEK ile BOL-GEYİK ile/ve ÇİTAL

( ... İLE/VE Benekli geyik. )


-GEYİK ile/ve KANÇİL-GİDİMLİ AKIL ile VİCDÂNİ AKIL

( TAAKKUL ile .. )


-GİLGAL

( REENKARNASYON [Geleneksel Kabala'da] )


-GIYABÎ değil/yerine/= IRAKÇIL-GİYECEK ile ÇUL

( ... İLE Genellikle kıldan yapılma, kaba dokuma. )


-GİZLİ ile/ve/değil/yerine KİŞİYE ÖZEL-GÖDEL ile/ve/||/<> MAXWELL-GÖKADALAR/GALAKSİLER'DE:
SIRIUS ile/ve/< POLLUX ile/ve/< ARCTURUS ile/ve/< RIGEL ile/ve/< ALDEBARAN ile/ve/< BETELGEUSE ile/ve/< ANTARES-GÖKÇÜL ile GÖKÇÜL/GÖKSEL

( Maviye çalan renk, mavimsi. İLE Gökle ilgili. )


-GÖKSEL ile/ve/||/<> UZAYSAL-GOL-GÖL ile ARJANTİN GÖLÜ

( 1560 km² alanı ve 27 km. uzunluğu ile Güney Amerika'nın en büyük 3. gölü. )


-GÖL ile BATAKLIK/ÇÖKEK-GÖL ile BÜĞET/BÜRKE/BİRKE[Ar.]

( ... İLE Ufak göl, gölcük, su birikintisi. )


-GÖL ile/ve DENİZKULAĞI/LAGÜN[Fr.]

( ... İLE/VE Denizden bir resifle ayrılmış göl. )


-GÖL ile GÖLET-GÖL ile/ve/değil/<> İRKİNTİ

( ... İLE/VE/DEĞİL/<> Su birikintisi. )


-GÖL ile KOROLEV GÖLÜ

( Dünyada. İLE Mars'ta. )


-GÖL ile KOROLEV GÖLÜ

( ... İLE 82 km. genişliğindeki dev kraterin, 4 milyar yıl önce, suyun bol olduğu zamanlarda oluştuğu öngörülüyor. )


-GÖL ile ZİFT GÖLÜ

( ... İLE Trinidad Tobago'da bulunan bu gölden, ham petrol ve bitum fay hattından sızarak neredeyse sonsuz bir asfalt havuzu ve kendine özgü bir ekosistem oluşmuştur. )


-GÖMÜT[Alm.] = GÖNÜL-GONDOL ile/değil PEREME[Yun.]

( ... İLE/DEĞİL Gondola benzeyen bir kayık. )


-GÖNÜL

( İLÂHİ GÖRÜNÜŞÜN MEKÂNI(TECELLİGÂH'I İLÂHİ) | KALP GÖZÜ | FUAD )


-GÖNÜL:
İNSAN-I KÂMİL ve/||/<>/> SIR-I HAKK-GÖNÜL ve/=/<> HAKİKAT-GÖRELİ ile/ve/||/<> İLİŞKİSEL-GÖREV ile/ve ROL-GORİL ile ORANGUTAN[< (Malayca), ORANG: İnsan. UTAN: Orman.]

( Ekvator bölgesinde ormanlarda yaşar. Maymunların en iri ve en güçlü olanıdır. İLE Sumatra ve Borneo'da yaşar. İnsana benzer. )


-GORİL ile ORANGUTAN[< (Malayca), ORANG: İnsan. UTAN: Orman.]

( Dişilleri ve genç olanları ağaçlarda, eriller ve gümüşsırt(silverback) denilenleri yerde uyumayı tercih eder. )


-GORİL ile ORANGUTAN[< (Malayca), ORANG: İnsan. UTAN: Orman.]

( Goriller, yüzemez. )


-GORİL ile ORANGUTAN[< (Malayca), ORANG: İnsan. UTAN: Orman.]

( ... İLE Yavrularının annesini/bölgesini terk etmesi belirli donanımları edinmesiyle ya da edinmeleri için en az 9 yıl gerektirir. [200 çeşit meyveyi/otu ayırd edebilmelilerdir] )


-GORİL ile ORANGUTAN[< (Malayca), ORANG: İnsan. UTAN: Orman.]

( ... İLE 50 yıl kadar yaşayabilirler. )


-GORİL ile ORANGUTAN[< (Malayca), ORANG: İnsan. UTAN: Orman.]

( 48 kromozomları vardır. [İnsandan 2 fazla] )


-GORİL ile ORANGUTAN[< (Malayca), ORANG: İnsan. UTAN: Orman.]

( Goril ile Orangutan )


-GORİL ile ORANGUTAN[< (Malayca), ORANG: İnsan. UTAN: Orman.]

( ... İLE Erilleri, dişillerine oranla, 2 kat daha iridir. )


-GÖRÜ:
BÜTÜNSEL ile/ve/=/||/<> TANRISAL-GÖRÜNTÜ ile GÖRSEL-GÖSTERİMSEL

( DEICTIC )


-GÖVDESEL ile GÖVDE BAĞIMLI-GÖZ ve/||/<>/>/< AKIL

( Göz, odur ki; dağın arkasını göre! VE/||/<>/>/< Akıl, odur ki; başına geleni/geleceği bile! )


-GÖZ ile/ve/=/<> KİŞİLİK/AKIL-GÖZLÜK ve/||/<> GAZEL

( Körler çarşısında satma! VE/||/<> Sağırlar çarşısında satma! )


-GÜÇ/KUVVET | BÜYÜKLÜKLER:
SKALER ile/ve/||/<> VEKTÖREL-GÜDÜ:
ZİHİNSEL ile/ve/||/<> FİZYOLOJİK ile/ve/||/<> TOPLUMSAL-GÜDÜSEL ile DUYGUSAL-GÜL ile GÜL | ile GÜL

( | Çiçeklere verilen genel ad. İLE En güzel çiçeğe[çiçek olan güle] verilen ad. | İLE Gülmenin buyruk kipi. )


-GÜL ile GÜL | ile GÜL

( Cins ad. İLE Özel ad. İLE ... )


-GÜL ile GÜL | ile GÜL

( Genel. İLE Özel. İLE ... )


-GÜL ile "KIRIK GÜL"

( ... İLE Mezar taşlarında kırık bir gül varsa o mezar, genç yaşta ölmüş bir kıza ait olduğunu gösterir. )


-GÜL ile "KIRIK GÜL"

( )


-GÜL ve/||/<> BÜLBÜL-GÜL ile ÇİN GÜLÜ-GÜL ile KIZILYAPRAK/KOYUN OTU/FITIK OTU/KUZU PITRAĞI

( ... İLE Gülgillerden, 20-120 santimetre yüksekliğinde, yol kenarlarında biten, sarı çiçek açan, çok yıllık, otsu bir bitki. )


-GÜL ile/<> NİLÜFER(LOTUS)

( Dikenlikte. İLE/<> Bataklıkta. )


-GÜL ile YEŞİL GÜL

( ... İLE 7-8 hafta yeşil kalan ve Halfeti-Şanlıurfa'da yetiştirilen bir gül. )


-GÜL ile YEŞİL GÜL

( )


-GÜN-AY-YIL ile AY-GÜN-YIL-GÜNBERİ/PERİHEL >< GÜNÖTE/AFELİ[Fr.]

( Yer'in, Güneş'e en yakın bulunduğu nokta. >< Yer yörüngesinin, Güneş'e en uzak bulunduğu nokta. )


-GÜNBERİ/PERİHEL >< GÜNÖTE/AFELİ[Fr.]

( 147.300.00 km. >< 152.100.000 km. )


-GÜNBERİ/PERİHEL >< GÜNÖTE/AFELİ[Fr.]

( 03 - 04 Ocak >< 04 - 06 Temmuz )


-GÜNCEL ile ÇAĞDAŞ-GÜNCEL = FİİLİ = ACTUAL[İng.] = ACTUEL[Fr.] = AKTUELL[Alm.] = REAL[İsp.]-GÜNDEM ile/ve/<> GÜNCEL-GÜNEY KORE ve/<> SEUL

( ... VE/<> Güney Kore'nin başkenti. )


-GÜNEY KORE ve/<> SEUL

( Türk Şehitliği, Birleşmiş Milletler bölgesinde, güneydeki liman kenti Pusan'dadır. )


-GÜNEY KORE ve/<> SEUL

( ... VE/<> Han Irmağı, kenti, ikiye bölmektedir. )


-GÜNEY KORE ve/<> SEUL

( Budist tapınaklarında, her sabah saat 06:00'da, 10:00'da ve 18:00'de, 4 ayrı davul çalınır. Bunlardan ilk 3'ü, sırası ile hava, su ve karadaki canlılar içindir ve sonuncu vuruş ise tüm evren içindir. )


-GÜNEY KORE ve/<> SEUL

( Tekvando'nun anavatanıdır. )


-GÜNLÜK DİL ile HUKUK DİLİ-GÜPGÜZEL-GÜREŞ'TE:
ŞAHİN ile/ve/<> FİL ile/ve/<> ASLAN

( [güreşçiye verilen unvan] 5 rakibini yenen. İLE/VE/<> 7 rakibini yenen. İLE/VE/<> Tüm rakiplerini yenen.
[Moğolistan'da, 1921'den beri, Temmuz ayında kutlanan ve "Naadam" olarak adlandırılan ulusal bayramın üç ana etkinliğinden biri de güreştir.] )


-GÜREŞ ve/||/<> KAFAKOL

( ... VE/||/<> Güreşte bir oyun türü. )


-GUSÛL ile/ve/||/<>/< USÛL

( Usûlsüz, gusûl olmaz. )


-GÜVENİLİR ...:
YOL ile/ve/||/<> BAĞ/İP-GÜZEL ile/ve/değil "HAVALI"-GÜZEL ile/ve/değil AHSEN

( ... İLE/VE/DEĞİL Güzellerin güzeli. | Kaybedilemeyecek derecede güzellik. )


-GÜZEL ile/ve/değil DİKKAT ÇEKİCİ

( Güzel ol, âşık bol! )


-GÜZEL ile/ve/değil ETKİLEYİCİ

( Tümüyle güzellik yoktur! Her zaman, 1 [ya da 2 yanı] baskındır/etkiler ve ona göre ilgi görür. )


-GÜZEL ile/ve/değil/||/<>/< FARKLI-GÜZEL = GÖZ-EL = BEAUTIFUL[İng.] = BEAU[Fr.] = SCHÖN[Alm.] = KALOS[Yun.] = HERMESO/SA, BELLO[İsp.]-GÜZEL ile HOŞ-GÜZEL ile/ve/değil/||/<> IŞILTILI-GÜZELLİK ile/ve/hem de AKIL

( Güzellik ondur, dokuzu don-dur. )


-GÜZELLİK ile/ve/hem de AKIL

( Güzele kırk günde doyulur, iyi huyluya kırk yılda doyulmaz. )


-GÜZELLİK ile/ve/hem de AKIL

( Güzel bürünür, çirkin görünür. )


-GÜZERGÂH/[Fars.]/ROTA[İt.]/DESTİNASYON[İng. < DESTINATION] değil/yerine GEÇEKYOL, İZLENİLEN YOL-HABER/MAHMUL değil/yerine/= YÜKLEM-HABİS/MALIGNANT[İng.] değil/yerine/= KÖTÜCÜL-HACI ile BEDEL

( ... İLE Başkasının adına ve masrafıyla hacca giden. )


-HACÎL

( UTANMIŞ, UTANCINDAN YÜZÜ KIZARMIŞ )


-HADÎS-İ KUTSÎ ile/ve HADÎS-İ MÜRSEL

( Ma'nâ Allah'ın, söz Hz. Muhammed'in. İLE Hz. Muhammed'den duyulduğu söylenilen söz. )


-HADÎS-İ MÜRSEL ile/ve HADÎS-İ SAHİH

( Hz. Muhammed'den duyulduğu söylenilen söz. İLE Râvîsi sağlam olan hadisler. )


-HÂHUT ile/ve İNSAN-I KÂMİL-HAİL[Ar.] değil/yerine ENGEL-HAKİKATE YOL ile/ve/<> HAKİKATTE YOL

( Vardır. İLE/VE/<> Yoktur. )


-HAKK-I MESİL değil/yerine/= SU YOLU ÜLEVİ-HAKLARIMIZIN ANIMSATILMASINDA:
"SARKITMA" değil/>< ANINDA/DERHAL-HAL ile/ve AN-HAL ile/ve AN-HAL ve/< ÂSÂN[Fars.]

( Durum. VE/< Kolaylık. )


-HAL ile/ve/< DİL

( Her dille karışıktır hal dili. )


-HAL ile/ve/< DİL

( Herkes kendi halini iyi bilir ve kendi halini söyler. )


-HAL ile/ve/< DİL

( Tasavvuf ve hâl, kelâmın bittiği yerde başlar. )


-HAL ile/ve/< DİL

( Tasavvuf âlemi, ilme değil, hâle sığar. )


-HAL ile/ve/< DİL

( Yerini beğenen hapı yutmuştur. Sürekli düşer. )


-HAL ile/ve/< DİL

( Dilden sonra hâl başlar. )


-HAL değil/yerine/= DURUM-HAL ile/ve HAKK

( Peygamber ve büyük kişilerin halleri, ardından gelenlere yardımda bulunabilmelidir. )


-HÂL ile HAL

( Durum. İLE Sebze-Meyve toptan satış yeri. )


-HAL ile HAL/GÖVEÇLİK ile HAL[Fr. < Cerm.] ile HAL

( Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların ya da taşıdığı niteliklerin tümü, durum. | Davranış. | Şimdiki zaman, içinde yaşanılan zaman. | Güç, kuvvet, takat. | Kötü durum, sıkıntı, dert. İLE Genellikle üstü kapalı pazaryeri. İLE Çözme, çözülme eritme, karışık bir sorunun içinden çıkma, sonuca varma. İLE Tahttan indirme. )


-HAL ve/<>/< HALÎM-HAL ile/ve HAVA-HAL ile/ve HAVA-HAL <> HULÛL <> MAHAL-HAL ve/> MAHAL ve/> TAHALLÜL-HAL ile MAKAM-HÂL ile MAKAM

( Geçici. İLE Kalıcı. )


-HÂL ile MAKAM

( Her bireye bakma, kişilerin hallerine bak. Hangisinin hâli kâmilse ona bak. )


-HÂL ile MAKAM

( Seni kaldır, beni kaldır! O hali yakalayalım! )


-HÂL ile MAKAM

( Bizim için ne din, ne mezhep, ne millet var, yekpâre bir hâl. )


-HAL ile MECAL-HAL ile/ve MELEKE

( Geçici. İLE/VE Kalıcı. )


-HAL ile/ve/||/<> TAKAT-HÂL ve/> TEMKİN ve/> SÜKÛN-HALEF değil/yerine/= ARDIL-HALEL ile/değil/yerine/>< HELÂL-HALİFE ile/ve KUL-HALÎL-HALİL ve DUHÛL-HALİL < TAHALLÜL-HÂMİL değil/yerine/= TAŞIYAN-HAMILTON ve/||/<>/> MAXWELL-HAPTİK/HAPTIC[İng.] değil/yerine/= DOKUNSAL-HARDAL ile AKHARDAL

( Turpgillerden, deriyi yakıcı nitelikte olan ve tohumu, tıpta kullanılan, tadı acı bir bitki. | Bu tohumun toz durumuna getirilmiş ya da sirke ile karıştırarak yapılmış macunu. İLE Hekimlikte, iç sürdürücü olarak kullanılan hardal türlerinden biri. )


-HAREKET:
DOĞAL ile/ve/||/<> ZORLAMALI-HAREKET:
GÖRELİ ile/ve/<> BAĞIL-HAREKET:
SABİT HIZLA DÜZ ÇİZGİDE ile DAİRESEL-HAREKET ile/ve FİİL-HAREKET ile İNTİKAL-HARIL HARIL ile HALDIR HALDIR-HARİM[Ar.] değil/yerine KUTSAL

( Girilmesi, yabancıya yasak olan, kutsal tutulan, korunulan yer. )


-HASBÜN-ALLAH VE Nİ-MEL-VEKÎL

( BİZE ALLAH YETER, O HER İŞİMİZİ GÜZEL YAPAR )


-HASEN[Ar.] değil/yerine/= GÜZEL-HAŞIL

( Dokumacılıkta kullanılan, unlu ya da çirişli sıvı. [ÇİRİŞ: Çirişotunun kökünün öğütülmesiyle yapılan ve su ile karıştırılarak tutkal gibi kullanılan, esmer, sarı bir toz.] )


-HASIL ile HÂSIL[Ar.]

( Yeni başak tutmaya başlamış ekin. İLE Olan, ortaya çıkan, görünen. )


-HASRET ile/ve HAYAL

( "Öldürür." İLE/VE "Diriltir." )


-HASTAHANE ve OKUL-HASTALIK ile/ve/değil/yerine HAL-HAT ile/ve/> SATH ile/ve/> ŞEKİL

( Tek boyut. İLE/VE/> İki boyutlu. İLE/VE/> Üç boyutlu. )


-HATA ile/ve/değil/||/<>/> (YÜKSEK) BEDEL-HATA ile/ve/||/<>/> İHLÂL ile/ve/||/<>/> İKRAR-HATA ile/ve/değil İHMAL-HAVL = TÂKAT-HAVUZ ile/ve SERSEBİL-HAYAL ve "HESAP"-HAYAL ile/ve/değil/||/<>/< ARAYIŞ-HAYÂL değil/yerine/= DÜŞ(LEM)/SAYIK-HAYAL ile GERÇEKLİK

( Kusursuzdur. İLE "Kusurludur." )


-HAYAL ile GERÇEKLİK

( "Paris". İLE Bitlis. )


-HAYAL ile/ve/||/<>/>/< HAYAT-HAYAL ve HEYECAN-HAYAL değil/yerine/= İMGE-HAYAL ile/ve/değil/yerine/<> MÂNÂ-HAYAL ile/ve/||/<>/> OLANAKLI ile/ve/||/<>/> GERÇEK

( Konuşuyorsak. İLE/VE/||/<>/> Öngörüyorsak. İLE/VE/||/<>/> Planlıyorsak. )


-HAYAL ile/ve/değil TAHMİN-HAYAL ile VEHİM-HAYAL ile VEHİM/FACULTE ESTIMATIVE[Fr.]-HAYALÎ/FANTASTİK değil/yerine/= DÜŞLEMSEL-HAYALÎ yerine İMGESEL-HAYATÎ[Ar.]/SURVIVAL[İng.]/VITAL[İng.] değil/yerine YAŞAMSAL-HAYIR ile/ve DEĞİL ile/ve YOK ile/ve HİÇ

( Hiç, yoktan iyidir. )


-HAYSÜ:
TALİL ile TAKYİD ile ITLAK-HAYY b. YAKZAN(AYIK) = İNSAN - İBN TUFEYL-HAZİNE ile/ve/<> SUAL

( Sandık. İLE/VE/<> Anahtar. )


-HAZİNE ile/ve/<> SUAL

( Dışarıda. İLE/VE/<> Sende. )


-HEALTHY vs. HEALTHFUL-HEGEL ile/ve/||/<> FEUERBACH ile/ve/||/<> MARX

( Kant'ın takipçisi ve geliştiricisi. İLE/VE/||/<>/> Hegel'in öğrencisi ve Marx'ın öncüsü/hocası. İLE/VE/||/<>/> Hegel'in takipçi ve geliştiricisi. Feuerbach'ın öğrencisi. )


-HEGEL ve HZ. MUHMAMMED

( Bireşimi(tevhidi), felsefede bulan, en yetkin filozof. VE Tevhidi bilen ve sunan peygamber. )


-HEGEL ile/ve/=/||/<>/< PLATON GİBİ DAVRANAN ARİSTOTELES-HELÂL ile CAİZ-HELÂL ile/ve HELÂL-HELÂL ve/= RIZÂ-HELÂL ile TAYYİP-HELİKS/HELIX[İng.] değil/yerine/= SARMAL-HEM-DİL

( DÜŞÜNCELERİ, YÜREKLERİ BİR OLAN, GÖNÜLDEŞ )


-HER BABAYİĞİDİN HARCI DEĞİL ile HER BABAYİĞİDİN KÂRI DEĞİL-HEREDİTER/HEREDITARY[İng.] değil/yerine/= KALITIMSAL-HERKES, "HER ŞEYİN FARKINDA"
ile/değil/||/<>/<
"HİÇKİMSE, HİÇBİR ŞEYİN FARKINDA DEĞİL" DEĞİL-HEVES ile/değil/yerine İDEAL

( Yetersiz zihinlerde. İLE/DEĞİL/YERİNE Yetkin zihinlerde. )


-HEYET[Ar.]/COUNCIL[İng.]/KONSEY[Fr. < CONSEIL] değil/yerine/= KURUL-HEYET[Ar.]/ENCÜMEN/KOMİTE[Fr. < COMITE]/KOMİSYON değil/yerine/= YARKURUL/ALT KURUL

( Meclis ya da herhangi bir kurultayda, bazı konuları inceleyerek, varılan sonuçları tartışılmak için genel kurula getirmekle görevli, üyeler arasından oluşturulan altkurul. )


-HEYKEL ile KOLOSAL

( ... İLE Büyük boyutlu ve masif mimari ögeleri ve heykelleri niteler. )


-HEYKEL ile/ve/değil MOZOLE[Fr. < Yun.]-HEYKEL ile PIETA

( ... İLE Kucağında, ölü İsa Mesih'i tutan Meryem Ana heykeli. )


-HEYKEL ile/ve TORS

( ... İLE/VE Gövde heykeli. )


-HEYÛLA ve/<> SÛRET ve/<> ŞEKİL ve/<> NİTELİK-HİDROFİL/HİDROFİLİK değil/yerine/= SUCUL-HİDROFİL ile HİDROFİL

( Sucul. İLE Suböceği. )


-HİDROFİL değil/yerine/= SU BÖCEĞİ-HİDROGRAFİ/K değil/yerine/= SUBİLGİSİ/SUBİLGİSEL-HİDROKSİL ile/ve/<> HİDROKSİT

( Bir madenle birleştiği zaman hidroksit yapan atom grubu. İLE/VE/<> Bir maden üzerine suyun etkisiyle, yani bir hidroksil grubu ile bir madenin kaynaşmasından oluşan bileşik. )


-HİDROLOJİ/K değil/yerine/= SUBİLİM/SEL-HİDROSEL ile/ve/||/<> VARİKOSEL-HİJYEN ile/ve/||/<> STERİL

( Sağlıklı, temiz. İLE/VE/||/<> Mikropsuz, fazlalıktan arın(dırıl)mış. )


-HİKMET ve/||/<> DENGE/İTİDAL-HİLÂL değil/yerine/= YENİAY/AYÇA

( Hilâl. | Bayrak ve sancak direklerinin tepesindeki pirinçten yapılmış ay yıldızlı süs, alem. )


-HİLM >< CEHL-HİPNOZ UYGULAMALARINDA:
GELENEKSEL ile/ve/||/<>/> MODERN ile/ve/||/<>/> M. H. ERICKSON-HİPNOZ:
BİREYSEL ile/ve/||/<> ÖBEK(GRUP) ile/ve/||/<> KENDİ KENDİNE(AUTO) ile/ve/||/<> BAŞKASI ARACILIĞIYLA ile/ve/||/<> YOL ile/ve/||/<> TOPLUMSAL ile/ve/||/<> SİYASAL REKLÂM AMACIYLA-HİPNOZDA, KİŞİNİN ...:
TELKİN ALIP ALMAMASI ile/ve/||/<>/> NARKOZ ile/ve/||/<>/> KATELEPSİ ile/ve/||/<>/> LATERJİ ile/ve/||/<>/> SOMNAMBUL-HİS (ETMEK) ile/değil KABUL-HİSSÎ değil/yerine/= DUYGUSAL-HİSTOLOJİK değil/yerine/= DOKUBİLİMSEL/DOKUSAL-HISTORIC vs. HISTORICAL-HIZIR/KLOROFİL değil/yerine/= YEŞERMİK, YEŞİLİZ-HÖL ile HÖLLÜK

( Yaşlık, nem. İLE Bazı yerlerde, bebeklerin altına, bez yerine konulan toprak. )


-HONA ile/ve BURÇİN/MARAL

( Eril geyik. İLE/VE Dişil geyik. )


-HOŞÇAKAL ile/ve/||/<>/> KOŞÇAKAL-HOŞGÖRÜ ile/ve TAHAMMÜL-HOTEL ile APART HOTEL/OTEL-HOTEL ile HOSTEL-HOTEL ile PANSİYON-HOWL

( Ulumak. )


-HÜBEL ile/ve/||/<> LÂT ile/ve/||/<> MENAT ile/ve/||/<> UZZA-HÜCCET ile DELİL-HÜCRE/VÎ değil/yerine/= GÖZE/CİL-HULÛL ile DUHÛL-HULÛL ile/ve İTTİHÂD-HULÛL ile/değil TAHALLÜL

( Haramdır. İLE/DEĞİL Helâldir. )


-HULÛL ile/değil TAHALLÜL

( Hz. İbrahim, tahallül ve halildir. )


-HÜMORAL/HUMORAL[İng.] değil/yerine/= SALGISAL-HÜSNÜ ERTUĞRUL ve/||/<>/> MUHSİN ERTUĞRUL

( )


-HÜSUL ile/ve KUBUH-HUSUSİ/MAHSUS/MÜNHASIR değil/yerine/= ÖZEL-HUY ile/ve HAL

( Hay âlemine, huy âleminden geçilir. )


-HZ. MUHAMMED'İN GÖÇMESİ:
HAC YILI değil HACCINI YAPTIĞI YIL-I. ŞEKİL ile II. ŞEKİL ile III. ŞEKİL ile IV. ŞEKİL

( Orta terim(Hadd-i Evsat), suğrâda yüklem, kübrâda konu, § suğrâ olumlu, kübrâ tümel olursa sonuç verir. )


-I. ŞEKİL ile II. ŞEKİL ile III. ŞEKİL ile IV. ŞEKİL

( Orta terim, suğrâda yüklem, kübrâda yüklem, § suğrâ olumlu, öncüllerden biri olumlu biri olumsuz ise sonuç verir. )


-I. ŞEKİL ile II. ŞEKİL ile III. ŞEKİL ile IV. ŞEKİL

( Orta terim, suğrâda konu, kübrâda konu )


-I. ŞEKİL ile II. ŞEKİL ile III. ŞEKİL ile IV. ŞEKİL

( Orta terim, suğrâda konu, kübrâda yüklem, § insan tabiatına aykırıdır. )


-I ile l/L-İBÂDET ile/ve RİTÜEL

( İkisi de seyirlik değildir, doğrudan katılımı gerektirir. )


-İBÂDET ile/ve RİTÜEL

( )


-İBN ARABÎ ile HEGEL

( Teşbihte tenzih. İLE Tenzihte teşbih. )


-İBZA ile İBZÂL-İCÂB-I HÂL değil/yerine/= DURUM GEREĞİ/DURUM İSTERİ-İCÂD ile İMÂL-İÇGÖRÜ:
"DUYGUSAL" ile/ve/değil/yerine/||/<> DÜŞÜNSEL/ZİHİNSEL-İÇKİN ile/ve İÇSEL-İCRÂÎ KURUL ile/ve/||/<>/< İSTİŞÂRÎ KURUL-İÇSEL" ve/||/<> DÜŞÜNSEL-İÇSEL ile İÇKİN-İCTİHÂD ile EMSAL-İCTİHAD ile İSTİDLÂL-İCTİMÂÎ/YYE[Ar.] değil/yerine/= TOPLUMSAL-İDARİ değil/yerine/= YÖNETSEL-İDDİA ile/değil/yerine SALİH AMEL-İDEA:
RASYONEL ile/ve/||/<> ESTETİK-İDEA ile/ve/<>/> İDEAL

( Soyut tümel. İLE/VE/<>/> Somut tümel. )


-İDEAL değil/yerine/= DÜŞÜNSEL-İDEAL ile/ve MİSYON-İDEAL yerine ÜLKÜ-İDEAL ile/değil/yerine ÜLKÜ-İDEOLOJİ KAYIRMACILIĞINDA:
SİYASAL ile/ve/||/<> SIRADÜZENSEL(HİYEROKRATİK)-İDEOLOJİK değil/yerine/= DÜŞÜNGÜSEL-İDİL ile/= VOLGA

( Tatarlar'ın dilinde. İLE/= Ruslar'ın dilinde. )


-İDİL ile/= VOLGA

( Avrupa'nın en uzun ırmağıdır. )


-İDLÂL değil/yerine/= NAZ ETME, NAZLANMA | AŞIRI DERECEDE NAZLANMA-İDOL ile/ve/||/<>/> İLÂH-İFRÂD >< TEFRÎT değil/yerine İTİDAL

( Tek olarak söyleme, müfred. | Ayırma. | Tek başına hacca gitme. | Aşırı gitme, aşırılık. >< Tersine aşırılık, ortalamanın çok altında kalma.

DEĞİL/YERİNE

Denge, ölçülülük. | Aşırı olmama durumu, ılımlılık. | İnce oranlarda karışım. )


-İĞFÂL ile/değil/yerine/>< İFÂ

( Bir kadını aldatma, baştan çıkarma. | Bir ya da kadının ırzına geçme; tecavüz etme. | Aldatma, ayartma, kandırma, baştan çıkarma. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Bir işi yapma, yerine getirme. | Ödeme. )


-İHLÂL ve/> ÇILDIRI/PSİKOZ-İHMAL ile GÖZARDI-İHMÂL ve/||/<>/> İHTİMÂL/OLASILIK (ARTIŞI)-İHMAL ile/ve/> İKİLEM-İHMAL ile/ve/değil/yerine İMHAL

( Boşlama, önemsememe, bırakma. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Mühlet verme. )


-İHMAL ile/ve/değil/yerine İMHAL

( ["]Allah, ihmal etmez, imhal eder.["] [Mühlet verir.] )


-İHMAL ile/ve/değil/>/< OLASI KAST-İHMAL değil/yerine/= SAVSAKLAMA/SAVSAMA-İHMAL ile TERK-İHSAS ile/ve AKIL

( MAHSUSAT ve MAKULÂT )


-İHTİLÂL değil/yerine/= DEVİRİ/DEVRİM-İHTİLÂL ile/değil/yerine İNKILÂP-İHTİMÂL değil/yerine/= OLASILIK-İHTİYÂRÎ/TAHYİRÎ HÜKÜMLER:
CEVAZ ile/ve/||/<> İBÂHE/MUBAH ile/ve/||/<> NEDB ile/ve/||/<> İSTİHSAN ile/ve/||/<> TABİÎYET ile/ve/||/<> HELÂL-İHTİYAT/Î[Ar.] değil/yerine/= SAKINTI/L-İKAL ile/ve/||/<> AKIL

( İçten. İLE/VE/||/<> Dıştan. )


-İKİ YIL ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ALTMIŞ YIL

( Konuşabilmek için gerekli zaman. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Susabilmek ve susabilmeyi anlayabilmek için geçen [ya da bu kadar uzun sürmeyebilecek] zaman. )


-İKİ ile/ve ÇOĞUL-İKİNCİ EL ile ÇALINTI-İKTİBÂS ile/değil/yerine TAHSİL-İKTİYÂL

( Ölçü ile, ölçek ile ölçme. )


-İL

( ORDA'YA TABİ OLAN, GETİRDİKLERİNİ KABUL EDENLER ] BARIŞ İÇİNDE YAŞAYAN KABİLELER )


-İLÂHİ:
ARAPÇA ile/ve/<> ŞUUL

( Güfte ve bestesi Arapça olan ilâhiler. İLE/VE/<> Bestesi Arapça, güftesi[sözleri] Türkçe olan ilâhiler. )


-İLETEÇ/KABLO[Fr. CABLEAU] ile TEL

( Elektrik akımı iletiminde kullanılan ve yalıtkan bir nesne ile sarılı bulunan metal tel. İLE Türlü metallerden yapılmış, kopmaya karşı bir direnç gösteren ince uzun nesne. | Bu nesneden yapılmış ya da bu nesne biçiminde olan. | Tencere, çaydanlık vb.ni ovarak temizlemek için kullanılan nesne. | İnsan saçını oluşturan ipçik. | Bazı organizmaların demet durumundaki oluşumunu meydana getiren ipçiklerin her biri, lif. )


-İLETEÇ/KABLO[Fr. CABLEAU] ile TEL

( )


-İLGİNÇ ile ÖZEL-İLHAMÎ değil/yerine/= ESİNSEL/BERGÜSEL-İLİM ile/ve/=/||/<>/> AMEL

( Kim ilmiyle amel ederse, Allah da onu bilmediği ilimlere varis kılar. )


-İLİM ile/ve/=/||/<>/> AMEL

( [Nedenini] Temellendirerek ve gerekçelendirerek ortaya koyuş. İLE/VE/=/||/<>/> [Nedenlerini] Göstermeden anlatmak. )


-İLİM ile/ve/=/||/<>/> AMEL

( Hakikati verir. İLE/VE/=/||/<>/> Hayrı verir. )


-İLİM ile/ve/||/<>/< DURUM/HÂL

( Önce durum/hâl gerek... Neylesin, ilim. )


-İLİM ve/> HAL

( İlim, hale inkılâp etmezse, hiçbir değer ifade etmez. )


-İLİM ile/ve/<> KEMÂL-ILIMAN İKLİM ile/ve/> BOREAL ile/ve/> TUNDRA ile/ve/> KUTUP-İLİNEK/SEL ile/ve/değil/yerine TÖZ/SEL-İLİŞKİ:
MESAFELİ ile/ya da/||/<> YÜZEYSEL-İLİŞKİ ile/ve POTANSİYEL-İLK DİL ile/ve EVRENSEL DİL

( Tüm dillerde ortak dilbilgisel ilkeler arayabiliriz ancak bu, zorunlu olarak bir ilk dile dönmemizi gerektirmez. )


-İLK KEMÂL ile/ve İKİNCİ KEMÂL

( [Kişi ...] Ancak, insan olma olanaklarıyla doğar. İLE/VE Ancak, kendine emek verdikçe, özendikçe insanlaşır. )


-İLK KEMÂL ile/ve İKİNCİ KEMÂL

( Hiçbir bitki, bitkileşmez; hiçbir hayvan, hayvanlaşmaz fakat kişi, insanlaşır. Ancak kişi, kendi seviyesine ait yeti ve yetenekleri gerçekleştirdikçe, geliştirdikçe insan olur. )


-İLK KOL ve RAHİM NAKLİ

( Akdeniz Üniversitesi'nde. )


-İLK OKUL-İLK TÜY/KIL-İLK ile/değil İLKSEL-İLKE ile/ve/<> ÖNKABUL-İLKEL ile/ve/değil/||/<> BİRİNCİL-İLKEL ve/<> İLK EL-İLKEL ile/değil İLKSEL-İLKEL = İPTİDAİ = PRIMITIVE[İng.] = PRIMITIF[Fr.] = PRIMITIV[Alm.] = PRIMITIVUS < PRIMUS[Lat.] = PRIMITIVO[İsp.]-İLKELER:
AMAÇSAL ile/ve/||/<> SÜREÇSEL ile/ve/||/<> SONUÇSAL-İLKOKUL değil İLKÖĞRETİM (OKULU)-İLKÖRNEK = ENMUZEC-İ EVVEL = ARCHETYP[İng.] = ARCHÉTYPE[Fr.] = ARCHETYP[Alm.] = ARKHÉTYPOS[Yun.]-İLKSEL ile/ve BİRİNCİL-İLKSEL ile SONSAL

( İlksel, Biçimi verir. [İnsandaki olanaklar ilkseldir(deneye dayanmayandır)]. İLE Sonsal, Malzemeyi verir. )


-İLLEGAL değil/yerine/= YASADIŞI-İLLET ile/ve/<> MALÛL

( Sebep. İLE/VE/<> Sonuç. )


-ILLIMANI ve/<> CORDILLERA REAL

( Bolivya'nın başkenti La Paz'ın 6462 m. yüksekliğinde bulunan bu iki karlı tepe, kentin en görülmeye değer yerlerindendir. )


-İLM-İ ÂLÂ/EVVEL ile/ve İLM-İ EVSAD ile/ve İLM-İ EDNÂ

( İLM-İ İLÂHÎ ile/ve İLM-İ RİYÂZÎ ile/ve İLM-İ TABİİ )


-İLM-İ ÂLÂ/EVVEL ile/ve İLM-İ EVSAD ile/ve İLM-İ EDNÂ

( Metafizik. İLE/VE Matematik. İLE/VE Fizik. )


-İLM-İ CEFR(/CİFR) ile İLM-İ REML ile İLM-İ VEFK-İLM-İ KELÂM ve İLM-İ FIKIH ve İLM-İ HÂL

( İman ve itikadı anlatan geniş ve derin ilim.[Bu ilmi anlatan kitaplara AKÂİD de denilir.] VE Gövde ile yapılacak ahkâm-ı islâmiye'yi bildiren ilim ve kitapları. VE Halk için, tahsili olmayanlar için yazılmış olan ve herkesin bilmesi, inanması ve yapması gereken kelâm, ahlâk ve fıkıh bilgilerini kısaca ve açıkça anlatan ilim ve kitapları. )


-İLM-İ TEDBİR-İ MÜLK ile/ve/||/<> İLM-İ TEDBİR-İ MENZİL-İLMİHAL =/< İLM-İ HÂL-IMAGE vs. SYMBOL-ÎMÂLE[< MEYL] ile MEYL

( Bir tarafa eğme, yatırma, meyl ettirme. | Ölçüye/vezne uydurmak için kısa heceyi, gereğinden fazla uzun okuma. İLE/< Gönül akışı, sevme. | Hareketin başlangıcı.[Eğilim değil!] )


-İMAN ile/ve/<> AKIL

( Bir elinden, bir eline. İLE/VE/<> ... )


-İMAN ve/||/<> EF'AL ve/||/<> İTMİNÂN-İMAN ve/||/=/<> SALİH AMEL

( Salih ameli olmayan, iman edemez. )


-İMAN ile/ve/<> SALİH AMEL ile/ve/<> HAKKI TAVSİYE ile/ve/<> SABRI TAVSİYE-İMGE = HAYAL = IMAGE[İng., Fr.] = BILD, VORSTELLUNG[Alm.] = IMAGEN[İsp.]-İMGESEL ile/ve/değil/yerine/||/<>/< KAVRAMSAL

( Bireysel. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Toplumsal. )


-İMGESEL ile/ve/||/<>/> SEZGİSEL ile/ve/||/<>/> KAVRAMSAL-İMPULSİF/IMPULSIVE[İng.] değil/yerine/= DÜRTÜSEL-İNAL

( Kendine inanılan kimse, mutemet. )


-İNANÇ ile/ve/<>/değil KABUL-İNCİL ile/değil KİTAB-I MUKADDES-İNCİL ile/değil/yerine YENİ AHİT-İNDİRGEME ile/ve/> İHMAL-İNDİRGEME ile/ve İHMAL-INERT[İng.] değil/yerine/= ASAL-İNFÂK ile/ve/||/<> İBZÂL

( ... İLE/VE/||/<> Esirgemeden, bol bol verme, kullanma, yapma ya da söyleme. )


-İNFİAL değil/yerine/= EDİLGİ-İNFİAL değil/yerine/= ETKİLENME-İNFİAL değil/yerine/= KIZGINLIK/ÖFKE-İNFİSAL ile İNKİSAM ile İNFİKAK-İNHİDAM ile İZMİHLAL

( Çökme, yıkılma. )


-İNHİSÂR[Ar. < HASR]/MONOPOL[Fr.] değil/yerine/= TEKEL

( Bir malın yapımının yalnızca bir kuruluşun elinde bulunduğu durum. | Devletin herhangi bir üretim alanını elinde tutması, satışı tek elden yönetmesi ve fiyata hâkim olması durumu. | Bir kişi ya da kuruluşun herhangi bir alanda kazandığı büyük güç. )


-İNHİSAR/MONOPOL değil/yerine/= TEKEL-INNER CORRUPTION/SPOIL vs. OUTER CORRUPTION/SPOIL-İNORGANİK[İng.]/ANORGANİK[Fr.] ile/||/<>/> KİMYASAL ile/||/<>/> ORGANİK

( )


-İNŞÂÎ ile/ve/||/<> KURUMSAL-İNSAN-I KÂMİL ile/ve ALLAH VELÎSİ

( Kendine varlık vermeyen. İLE/VE ... )


-İNSAN-I KÂMİL ile/ve ALLAH VELÎSİ

( Hiçbir mahlûkatın kendinden zarar görmediği zât. İLE/VE ... )


-İNSAN-I KÂMİL ile/ve ALLAH VELÎSİ

( Teşekkür bile istemezler. )


-İNSAN-I KÂMİL ile/ve ALLAH VELÎSİ

( Dünyanın anasını Kâmil ağlatır, Kâmil'in anasını da cahil. )


-İNSAN-I KÂMİL ile/ve ALLAH VELÎSİ

( Onlar nizamı bozmazlar, herşeyi hoş görürler. )


-İNSAN-I KÂMİL ile/ve ALLAH VELÎSİ

( Onlar için nahoş diye bir şey yoktur. )


-İNSAN-I KÂMİL ile/ve ALLAH VELÎSİ

( Onlar, balarısı gibi her çiçeğe konar, kendilerine gerekli olanı alır, hatta pisliğe bile konar ama onu bal yapar. )


-İNSAN-I KÂMİL ile/ve İNSAN-I KÂMİL-İ KÜLLÎ

( İNSAN-I KÂMİL: Dünyanın merkezi. )


-İNSAN-I KÂMİL ile/ve İNSAN-I KÂMİL-İ KÜLLÎ

( KEMÂLE ERMİŞ İNSAN | VARLIK )


-İNSAN:
NEDENBİLİMSEL değil EREKBİLİMSEL-İNSANÎ değil/yerine/= KİŞİCİL-İNSANIN VE KİŞİNİN BİRİCİKLİĞİ:
"SEÇKİNLİK" değil VAROLUŞSAL-İNSPİRATIONAL değil/yerine/= ESİN VERİCİ-INTEGRAL vs. UNIVERSAL-INTEGRATED vs. EQUAL-INTELLECTUAL vs./and LOGICAL-INTERESTING vs. SPECIAL-İNTİHÂL ile/ve/||/<>/> İNTİHÂR

( Alıntı. İLE/VE/||/<>/> Kendini öldürmek. )


-İNTİHÂL ile TEVÂRÜD

( Çalma. Edebiyatta birinin yazı ya da şiirini kendinin gibi göstermesi. İLE İki şairin birbirlerinden habersiz olarak aynı mısra ya da beyti söylemeleri. )


-İNTİHÂL ile TEVÂRÜD

( Kasıt vardır. İLE Kasıt yoktur. )


-İNTİHAR değil İRTİHAL-İNTİHARÎ[Ar.]/SUİSİDAL değil/yerine/= ÖZKIYIMSAL-İNTİKAL değil/yerine/= GEÇİNÇ-İNTİKAL değil/yerine/= GEÇİŞ-İNTİKAL değil/yerine/= GEÇİŞSİZ-İNTİKAL ile/ve SEVK-İNTİSÂB ile/ve İMTİSAL

( İntisâb/inisiyasyon, içsel mâbedin oluşturulmasını başlatır/sağlar. )


-İNZÂL ile/ve/<> İRSÂL

( Nübüvvet. İLE/VE/<> Risâlet. )


-İNZAL ile MÜTEAL

( İçkin. İLE Dışta. )


-İPİL-İPİL

( Parlak-parlak. )


-İPTİDAİ[Ar.]/PRİMİTİF[Fr./İng.] değil/yerine/= İLK(S)EL-IRMAK ile/ve GÖL ile/ve DENİZ ile/ve ANADENİZ/OKYANUS

( OKYANUS: BAHR-İ MUHİT/LEBLÂYE[KARA VE YEŞİL DENİZ] )


-IRMAK ile/ve GÖL ile/ve DENİZ ile/ve ANADENİZ/OKYANUS

( ÂB-I REVÂN: Akarsu, ırmak. )


-IRMAK ile/ve GÖL ile/ve DENİZ ile/ve ANADENİZ/OKYANUS

( KOKYTOS ve STYKS, yeraltı ırmaklarıdır. )


-IRMAK ile/ve GÖL ile/ve DENİZ ile/ve ANADENİZ/OKYANUS

( En uzun ırmaklar:
Nil (Afrika) - 6,690
Amazon (Güney/South Amerika) - 6,570
Mississippi (Missouri) (ABD/US) - 6,212
Yangtze (Çin/China) - 5,520
Irtysh (Rusya/Russia) - 5,410
Hwang Ho (Çin/China) - 4,672
Congo (Afrika) - 4,667
Amur (Asya/Asia) - 4,509
Lena (Rusya/Russia) - 4,296
Mackenzie (Kanada/Canada) - 4,241 )


-IRON vs. STEEL-IRSİ/YET[Ar.] değil/yerine/= KALITIM/SAL-IRSÎ değil/yerine/= KALITSAL-İRTİCAL değil/yerine/= DOĞAÇ/DOĞUNÇ-İRTİHÂL ile/değil İNTİHÂL

( Ölüm. İLE/DEĞİL Alıntı. )


-İŞ, GÖREV = Fİ'L = FONCTION-İŞARET ile DELİL-İŞGAL ile/ve/<> DEĞERSİZLEŞTİRME-İŞGAL ile/değil/yerine ETKİLEME-İŞGAL ile/değil FETİH

( ... İLE/DEĞİL "Ele geçirdiği" yere ve yaşayanlarına teklif sunuyorsa. )


-İŞGAL ile/ve/||/<>/>/< SAVAŞ-İŞGAL ile/değil YAYILMA-İSHAL ile/değil ISHAL-ISHAL ile/ve/<> ISLAH-ISHAL ile İZHÂR-İSİM ve FİİL ve HARF/EDAT

( Anlamı/mânâsı olan, zamana bitişmeyen. VE Anlamı/mânâsı olan fakat bir zamana bitişmiş. VE Tek başına anlam/mânâ ifade etmeyen isim. )


-İSİM ile/ve/||/<> SIFAT ile/ve/||/<> FİİL

( İşaret. İLE/VE/||/<> Nitelik. İLE/VE/||/<> Gerçekleşme. )


-İŞKAL değil/yerine/= GÜÇLEŞTİRME-İŞLEVSEL/FONKSİYONEL ile İŞLETSEL/İŞLEYSEL/MEKANİK-İSM-İ FAİL ile/ve İSM-İ MEF'UL

( MENÂSÎRU | MENASİRU )


-İSPAT/İSBAT ile/ve HÜCCET ile/ve BURHAN ile/ve DELİL

( BELGİT: Bir kişinin, yapmaya ya da ödemeye borçlu olduğu şeyi göstermek üzere imzaladığı resmi kâğıt, senet. | Bir önermeyi tanıtlamak için gösterilen ve daha önce doğru olarak kabul edilen başka önerme. )


-İSPAT ile DELİL ile BURHAN

( ... İLE ... İLE Kendine uygun ilkeleri olan, ne'liği ve neden'liği belirli olan. )


-İSRAF ile SUİSTİMAL-İSTANBUL

( 8000 YILLIK TEK ŞEHİR! )


-İSTANBUL:
ÜSKÜDAR-EYÜP-GALATA ile İSTANBUL-İSTANBUL'UN FETHİNDEKİ BAYRAKLAR:
KIRMIZI ile/ve/<> YEŞİL ile/ve/<> BEYAZ

( Orduyu simgeler. İLE/VE/<> Dini simgeler. İLE/VE/<> Devleti simgeler. )


-İSTANBUL ile/ve/||/<> (ÜSKÜDAR/LI) HOCA ALİ RIZA EFENDİ

( )


-İSTANBUL ve/<> DİVAN EDEBİYATI-İSTANBUL ve/yerine EDİRNE

( ... VE/YERİNE Padişahların tercihi. )


-İSTANBUL ve/yerine EDİRNE

( ... VE/YERİNE Padişahların tercihi. )


-İSTANBUL ile/ve NEFS-İ İSTANBUL

( BÎLÂD-I SELÂSE İLE/VE Suriçi İstanbul. [Asıl İstanbul] )


-İSTANBUL ve ROMA ve PRAG

( Boğaz, ikiye böler. VE Tiber Irmağı, ikiye böler. VE Vltava Irmağı, ikiye böler. )


-İSTANBUL ve/<>/> TEBRİZ

( Türkçe'nin en çok konuşulduğu kent. VE/<>/> Türkçe'nin en çok konuşulduğu ikinci kent. )


-İSTEK ile/ve/<> AKIL-İSTEK ve/<>/|| YOL-İSTEMEK ile/ve/<> TENEZZÜL-İSTİ'DÂD ile HAL

( Küpün içinde ne varsa, dışarı da o sızar. )


-İSTİDLÂL değil/yerine/= ÇIKARIM-İSTİHRAÇ ile İSTİHSAL ile İSTİNTAÇ

( Anlam, sonuç çıkarma/çıkarsama. İLE Çıkarma, elde etme. | Üretim, üretme. İLE Sonuç çıkarma. | Bir büyük önermeden küçüğe ve sonurguya, yasalardan olaylara, nedenden sonuca giderek sonuç çıkarma. )


-İSTİKBAL değil/yerine/= GELECEK-İTİBAR ile/ve/||/<> TAHAMMÜL-İTİBÂRÎ ile/ve/değil/yerine UZLAŞIMSAL-ÎTİDAL ve/<> FAZÎLET-İTİDAL ve/<> HAYIR

( Hayır olan itidal olan, itidal olan hayır olandır. )


-İTİDAL ve/> KEMÂL

( İnce oranlarda karışım. VE Hareket eden maddedeki olanakların dışa çıkması. )


-İTİRAZ ile/ve/<> İTİZAL-ITNÂB-I MAKBÛL ile ITNÂB-I MUHİLL ile ITNÂB-I MÜMİLL

( Konuyu iyice açıklamak/anlatmak gibi bir yarar düşünülerek yapılan. İLE Fazlalıklar yüzünden istenilen anlamı vermeyen söz. İLE Bıktıracak, usanç verecek kadar sözü uzatma. )


-İTTİSAL ile/ve VUSLAT-IVAN PAVLOV ve/||/<> BIANCHI ve/||/<> SANTIAGO RAMON Y CAJAL ve/||/<> ALOIS ALZHEIMER ve/||/<> HANS BERGER-İVAZ/AVAZ değil/yerine/= KARŞILIK, BEDEL-İVECEN/İVEĞEN/EVECEN/ACUL ile İVEDÎ/MÜSTACEL ile İVİNTİ ile İVME

( Çabuk davranma alışkanlığında olan. İLE Çabuk davranma zorunluluğu. | Çabuk yapılan, acil. İLE Çabukluk, hız/sürat. İLE Devinen bir nesnenin, küçük bir zaman içinde, hızında oluşan değişmenin, bu zamana oranı. )


-İVEDİ/MÜSTACEL değil/yerine EVGİN

( Öncelikle yapılması gereken. )


-İYİ ile/ve DOĞRU ile/ve GÜZEL

( Duyu ve duygu. İLE/VE Düşünce. İLE/VE Duyu ve duygu ve düşünce. )


-İYİ ile/ve DOĞRU ile/ve GÜZEL

( Davranış. İLE/VE Düşünce. İLE/VE Bütünlük. )


-İYİ ile/ve/<> GÜZEL

( Ayrıntıdır/ayrıntılardadır. İLE/VE/<> Bütündür/bütünlüktedir. | İyilerin biraradalığı/toplamıdır. )


-İYİLİK:
NESNEL ile/ve/||/<> ÖZNEL-İYONİZAL ile İYONİZAL OLMAYAN-İZLEM/STRATEJİ ile/ve AKIL

( Üst kuram, kuram kurma kuramı. İLE/VE ... )


-İZLEM/STRATEJİ ile/ve AKIL

( Strateji sakatsa takviye yetmez. )


-JANDARMA değil/yerine/= SÜERKOL-JEREMY BENTHAM ile/ve/||/<>/> JAMES MILL ile/ve/||/<>/> JOHN STUART MILL

( 15 Şubat 1748 - 06 Haziran 1832 İLE 06 Nisan 1773 - 23 Haziran 1836 İLE 20 Mayıs 1806 - 08 Mayıs 1873 )


-JOHN BELL ile/ve/||/<>/< DAVID BOHM ile/ve/||/<>/< EPR

( 1963 ile/ve/||/<>/< 1950 ile/ve/||/<>/< 1935 )


-JUL[Fizik bilgini Joule'ün adından] ile/ve/<>/> KİLOJUL

( Bir cisim üzerine uygulanan bir nevtonluk kuvvetin uygulama noktasını, kendi doğrultusunda bir metre değiştiren iş birimi. [ 1J = .239 cal | 1cal = 4.184 ] İLE/VE/<>/> Bin jul değerinde iş birimi. )


-JUL[Fizik bilgini Joule'ün adından] ile/ve/<>/> KİLOJUL

( 1 JOULE = ENERJİ )


-JUL[Fizik bilgini Joule'ün adından] ile/ve/<>/> KİLOJUL

( JOUL: Nesnenin, yerkeçimi karşısındaki 1 m. aşağı inişiyle oluşan 1 derecelik enerji. )


-JUL[Fizik bilgini Joule'ün adından] ile/ve/<>/> KİLOJUL

( J sembolü ile gösterilen joule; Uluslararası Birim Sistemi'nde enerji, iş ya da ısı miktarından türetilmiş bir birimdir. Bir metre üzerinden, bir newton'luk kuvvet uygulanarak harcanan enerjiye ya da bir saniye içinde bir ohm'luk bir direnç üzerinden geçen bir amperlik elektrik akımına eşittir. )


-JUL[Fizik bilgini Joule'ün adından] ile/ve/<>/> KİLOJUL

( ENERJİNİN KORUNUMU - JOULE )


-JÜL ile JÜLÎDE

( Büklüm, kıvrım. İLE Karmakarışık, dağınık saç. )


-JÜPİTER'DE:
1 GÜN ve/||/<> 1 YIL

( 9 saat 50 dakika. VE/||/<> 4332 dünya günü. )


-JÜRİ[Fr. < İng.] değil/yerine/= KURUL/SEÇİCİ KURUL

( Seçiciler kurulu, seçici kurul. | Yargıcılar kurulu. )


-KÂBİL ile/ve/<> FAİL-KÂBİL ve KABUL-KABUKLULAR:
İSTİRİDYE(SELCE[Ar.], SADEF[Fars.], OYSTER[İng.], OSTREA EDULIS[Lat.]) ile MİDYE/BELEHU'L-BAHR[Ar.]/MUSSEL[İng.] ile SHELL ile KTENIA ile LANGUST(İN)[Lat. PALINURUS VULGARIS] ile KARAVİDES(/KEREVİT) ile KRILL ile PAVURYA ile KARİDES[Yun.](SHRIMP) ile KREOPEK

( MISRÂ': İstiridye gibi deniz kabuklularından kabuklarının her biri. )


-KABUKLULAR:
İSTİRİDYE(SELCE[Ar.], SADEF[Fars.], OYSTER[İng.], OSTREA EDULIS[Lat.]) ile MİDYE/BELEHU'L-BAHR[Ar.]/MUSSEL[İng.] ile SHELL ile KTENIA ile LANGUST(İN)[Lat. PALINURUS VULGARIS] ile KARAVİDES(/KEREVİT) ile KRILL ile PAVURYA ile KARİDES[Yun.](SHRIMP) ile KREOPEK

( İstiridyeler, doğal ortamlarında 80 yıla kadar yaşayabilirler. )


-KABUKLULAR:
İSTİRİDYE(SELCE[Ar.], SADEF[Fars.], OYSTER[İng.], OSTREA EDULIS[Lat.]) ile MİDYE/BELEHU'L-BAHR[Ar.]/MUSSEL[İng.] ile SHELL ile KTENIA ile LANGUST(İN)[Lat. PALINURUS VULGARIS] ile KARAVİDES(/KEREVİT) ile KRILL ile PAVURYA ile KARİDES[Yun.](SHRIMP) ile KREOPEK

( İstiridyelerin bir inciyi tamamlamaları 15 - 20 yıllarını alır. [1 ton istiridyeden ancak 3 inci çıkar. Mükemmel küre şeklinde olma olasılıkları ise milyonda birdir.] )


-KABUKLULAR:
İSTİRİDYE(SELCE[Ar.], SADEF[Fars.], OYSTER[İng.], OSTREA EDULIS[Lat.]) ile MİDYE/BELEHU'L-BAHR[Ar.]/MUSSEL[İng.] ile SHELL ile KTENIA ile LANGUST(İN)[Lat. PALINURUS VULGARIS] ile KARAVİDES(/KEREVİT) ile KRILL ile PAVURYA ile KARİDES[Yun.](SHRIMP) ile KREOPEK

( İstiridye )


-KABUL ile/ve/<> DESTEK-KABUL ile/ve EZBER

( Dönüştürücü. [Kalb/tekallüb] İLE/VE Kalbe yazmak. )


-KABUL ile/ve/değil/<> İÇSELLEŞTİRME-KABUL ile/ve İNANCA-KABUL ile/ve/||/<>/>/< İTİBAR

( ... İLE/VE/||/<>/>/< Saygı gösterme. | Önem verme. | Onur/şeref, haysiyet. | Bir şeyin, gerçek değil kararlaştırılan değeri. | İbret alma. | [ticaret] Söz ya da imzanın değeri. [İng./Fr. CREDIT] | Değer. )


-KABUL ile İTİRAF-KABUL ile/ve/<> KALIB-KABUL ile/ve/||/<>/< MAKBUL-KABUL ile/ve MERHAMET-KABUL ile/ve/değil OYUN-KABUL ile/ve/<> SIRADÜZEN/HİYERARŞİ-KABUL ile SÖYLEM-KABUL ile SÖYLEM-KABUL ve/< TAHSÎN-KABUL ve TAHSİN-KABUL ile TAYİN-KABUL ve/<> UYGUN DAVRANIŞ-KABUL ile/ve YADSIMA-KADÎM BİLGELİK:
TOPLUMSAL değil BİREYSEL-KADÎM değil/yerine/= ESKİL-KADÎM ve/<> KABUL-KADIN değil/yerine DİŞİ/L

( Erkek, dişi sorulmaz, muhabbetin dilinde,
Hakkın yarattığı her şey yerli yerinde.
Nazarımızda kadın, erkek farkı yok.
Noksanlıkla senin görüşlerinde. )


-KÂFİR ile GAFİL-KÂHİN ile REMMAL

( ... İLE Çakıl taşları atarak geleceğe ait olaylardan bahseden. )


-KAİDE[Ar.] değil/yerine/= KURAL-KAİDE değil/yerine/= KURAL-KÂL

( SÖZ, LÂF )


-KÂL ile HÂL-KÂL ve/> HÂL ve/> SÜKÛT-KAL ile KÂL[Ar.]

( Bir alaşımdaki madenlerin erime derecesi farkından yararlanarak bunları birbirinden ayırma işlemi. İLE Söz. )


-KALITATİF/QUALITATIVE[İng.] değil/yerine/= NİTEL-KALITIM/SOYAÇEKİM ile DOĞAL-KALKER TAŞI ile/ve/||/<> KİL ile/ve/||/<> DEMİR CEVHERİ

( Çimento yapımında kullanılırlar. )


-KALP ile/ve GÖNÜL-KALP ve/<> KABUL

( Kalp/b, kabul edendir. )


-KALP ve/<> KABUL

( Kalbi değiştiren eylemdir. )


-KALP ve/<> KABUL

( Mumyalamada kalp gövdenin içinde bırakılır. [Bok Böceği de, döngünün simgesi olarak kalbin üzerine konulur.] )


-KALP ve/<> KABUL

( BULUN, BUT-AĞI, OG, ALTIN KAZIK )


-KALP ve/<> KABUL

( Bir kişinin kalbi, günde yaklaşık 100 bin kez atar. )


-KALP ve/<> KABUL

( Kalp/b, kabul edendir. )


-KALP ve/<> KABUL

( Herşeyi terk edip, bomboş, gidenleri kabul. )


-KÂMİL ile HATEM-KAMU ile/ve/||/<>/> ÖZEL ile/ve/||/<>/> VAKIF-KÂN(OLUŞ) ||/>
MEKÂN ile/ve/||/<>/> DUYU ile/ve/||/<>/> DUYGU ile/ve/||/<>/> HAL ile/ve/||/<>/> MAHAL ile/ve/||/<>/> MAKAM
||/> AKIL/KAVRAM-KANAL değil/yerine/= ARK/HARK

( İçinden su akıtmak için toprağı kazarak yapılan açık oluk. )


-KANAL ile KANALCIK

( Bazı bölgeleri sulamak, kurutmak amacıyla ya da gemilerin işlemesine elverişli, insan eliyle açılmış su yolu. | Telefon, telgraf, radyo, televizyon vb. araçlarla iletişimi sağlayan yol, hat. | Tahtanın liflerine dik yönde açılan kırlangıç kuyruğu biçimli girinti. | İçinden damar, sinir ya da bir sıvı geçen yol. | İki kıyı arasındaki dar ve derin deniz. İLE Küçük kanal. | Bir organizmadaki küçük kanal. )


-KANAL ile LAĞIM[Yun.]/GERİZ/KERİZ/KEHRİZ/KARIZ[Fars.]

( ... İLE Bir yerleşim merkezinde, kirli suların akıp gitmesi için yeraltında açılmış ark. | Düşmanın kale duvarlarını yıkmak ya da düşmesi ordugâhına zarar vermek amacıyla, düşman siperlerine doğru yer altından açılan yol. )


-KANAL ile LAĞIM[Yun.]/GERİZ/KERİZ/KEHRİZ/KARIZ[Fars.]

( TURFAN KARIZLARI: Yeraltı su kanalları.
Lağım ya da yer altından giden su kanalı anlamındadır. Burada kullanılan lağım sözcüğü ilk anda bugün büyük şehirlerde kullanılan atık su yollarını çağrıştırsa da asıl anlamı yer altına açılan tünel, kanaldır. Osmanlı ordusunda, fethedilmek istenen kalelerin etrafı sarıldığında, yer altından tüneller açarak kale duvarı altına ve girişine patlayıcı yerleştirip, kale duvarlarının ya da kapısının yıkılmasını sağlayan asker grubuna "lağımcı" denirdi. "Karız" sözcüğü; kehriz, lağım ve yeraltı su yolu demektir. Suyun aktığı yeraltı kanalı anlamına gelen "teşme" olarak da geçmektedir. )


-KANAL ile LAĞIM[Yun.]/GERİZ/KERİZ/KEHRİZ/KARIZ[Fars.]

( [argo] KARIZ/KEHRİZ: Bugün Anadolu'da "keriz" olarak kullanılan bu sözcük, sebil, herkesin kullanımına açık çeşme anlamındadır. Malını mülkünü herkesin kullanmasında sakınca görmeyen, malını sebil gibi dağıtan kişiler için kullanılmaktadır. )


-KANAL ile LAĞIM[Yun.]/GERİZ/KERİZ/KEHRİZ/KARIZ[Fars.]

( KARİZÇİ: Kuyu kazan kişi. )


-KANAL ile MİDİ KANALI

( Akdeniz ve Atlantik Okyanusu'nu birbirine bağlayan, bugün dünya miras dizininde bulunan Midi Kanalı'nın inşasını 1667'de Paul Riquet adlı bir iş adamı başlattı. Kral XIV. Luis'in desteklediği, su, para ve insan gücünün uyumlu bir karışımı olan 240 km.lik bu proje ancak 1680'de tamamlanabildi. )


-KANAL ile SU KANALI

( Doğal su yolu. İLE İnsan eliyle açılmış su kanalı. )


-KANAL ile/ve TÜNEL-KANAL ile/ve YOL-KANCA ile/ve/değil ÇENGEL-KANDİL ile KANDİL ile KANDİL

( İçinde sıvı bir yağ ve fitil bulunan kaptan oluşmuş aydınlatma aracı. İLE Kandil gecesi. İLE Çok sarhoş. )


-KANDİL ve MÂHYA

( ... VE Ramazan ayında birden çok minaresi olan camilerin minareleri arasına gerilen iplere kandil ya da ampullerle yazılan yazılar, resimler. )


-KANGAL[Yun.] ile KANGAL ile Kangal

( Tel, kurşun boru gibi uzun ve bükülebilir şeylerin halka biçiminde sarılmasıyla yapılan bağ. | Bu biçimde bükülmüş şeylerin her bir halkası. İLE Deve dikeni. | Kangal ilçesine özgü bir köpek. İLE Sivas iline bağlı ilçelerden biri. )


-KANIKSAMA ile TAHAMMÜL-KANIT/DELİL ile/ve İTİRAZ

( Hem filozofların, hem kelâmcıların birbirlerine yönelik yaptığı. )


-KANIT/DELİL ile/ve İTİRAZ

( DELİL: Burhanın zihinde olması. (İNNE/İNNİ) )


-KANIT/DELİL ile/ve İTİRAZ

( Kendiyle başka bir şeye işaret eden. İLE/>< ... )


-KANIT = DELİL = ARGUMENT[İng., Fr., Alm.] = ARGUMENTUM, ARGUERE[Lat.] = ARGUMENTO[İsp.] = APODEIXIS[Yun.]-KANT ile/ve/||/<>/> SCHILLER ile/ve/||/<>/> FICHTE ile/ve/||/<>/> SCHLEIERMACHER ile/ve/||/<>/> SCHLEGEL ile/ve/||/<>/> HEGEL ile/ve/||/<>/> SCHELLING ile/ve/||/<>/> SCHOPENHAUER ile/ve/||/<>/> FUERBACH ile/ve/||/<>/> DARWIN ile/ve/||/<>/> SPENCER

( [Doğum Tarihi] 1724 ile/ve/||/<>/> 1759 ile/ve/||/<>/> 1762 ile/ve/||/<>/> 1768 ile/ve/||/<>/> 1770 ile/ve/||/<>/> 1772 ile/ve/||/<>/> 1772 ile/ve/||/<>/> 1775 ile/ve/||/<>/> 1788 ile/ve/||/<>/> 1804 ile/ve/||/<>/> 1809 ile/ve/||/<>/> 1820 )


-KANT ile/ve/||/<>/> SCHILLER ile/ve/||/<>/> FICHTE ile/ve/||/<>/> SCHLEIERMACHER ile/ve/||/<>/> SCHLEGEL ile/ve/||/<>/> HEGEL ile/ve/||/<>/> SCHELLING ile/ve/||/<>/> SCHOPENHAUER ile/ve/||/<>/> FUERBACH ile/ve/||/<>/> DARWIN ile/ve/||/<>/> SPENCER

( Wilhelm Schlegel, 22 Ocak 1798'de Jena'dan, Berlin'de kardeşi Friedrich Schlegel ile küçük bir evi paylaşan Schleiermacher'a, kardeşinin yarattığı skandallardan dolayı sitem dolu bir mektup yazar ve yakın zamanda taşınmış olduğu Berlin'den Jena'ya, kendinin yanına dönmesi için Friedrich'i ikna etmesini ister; zira kardeşi, Schiller ile girdiği tartışma sonrasında yayımladığı son metniyle tümden tozu dumana katmıştır. Öyle ki, aynı soyadını taşımasıyla Wilhelm dahi gözden çıkarılmanın eşiğine gelmiştir. Sonunda, Goethe, tartışmaya dahil olur ve Friedrich ile babacan bir konuşma yaparak, ondan kibarca, bundan sonra başka bir alan üzerine, başka bir yerde çalışmasını ister. Oysa Friedrich, bu tavsiye üzerine gittiği Berlin’de, çoktan kendi çevresini kurarak yeni bir edebi akımın öncülüğü görevini üstlenmiştir. Henüz 25 yaşındaki bir genç tarafından yazılıp böylesi büyük bir etki yaratan, yepyeni ve tümüyle özgün bir düşünsel hareketin öncüsü olan bu metin, Eleştirel Fragmanlar'dı ve yalnızca 37 sayfalık 127 aforizmadan oluşuyordu. Aradan geçen neredeyse iki yüz yıl boyunca Eleştirel Fragmanlar üzerine yüzlerce kitap yazılacaktı. Schlegel kimilerine göre yaygaracı, kimilerine göre dâhi olarak adlandırılacak ama her halükârda Romantik hareketin düşünsel temellendiricisi olarak tarih sahnesindeki yerini alacaktı... )


-KANTITATİF/QUANTITATIVE[İng.] değil/yerine/= NICEL-KÂNUN-I EVVEL ile/ve KÂNUN-I SÂNÎ-KÂNUN ile KURAL-KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN'IN CENAZE NAMAZI:
BELGRAD ve İSTANBUL-KAPASİTE ile POTANSİYEL

( SIĞA/YETENEK ile İÇKİN )


-KAPLUMBAĞA'LARDA:
ERİL ile/ve DİŞİL

( Alt yan kabukları içe dönükse. İLE/VE Alt yan kabukları dışa dönükse. )


-KAPLUMBAĞA ve/||/<> GORİL ve/||/<> FİL

( [karadaki] En yaşlı. VE/||/<> En güçlü. VE/||/<> En büyük. )


-KAPSAM = ŞÜMUL = EXTENTION[İng., Fr.] = UMFANG, EXTENTION[Alm.] = EXTENTIO[Lat.] = EXTENSIÓN[İsp.]-KAPTANPAŞA/KAPTAN-I DERYA = ORAMİRAL

( Deniz kuvvetlerinde, kara kuvvetlerindeki orgeneralin dengi olan en yüksek rütbeli amiral. )


-KARA ÇÖL ile/ve/<> KIZIL ÇÖL-KARAGÖZ OYUNUNDA:
MUHÂVERE ile/ve/<> FASIL-KARAKOL yerine POLİS MERKEZİ-KARAKTERİSTİK değil/yerine/= IRASAL-KARAKUL ile KARAKUL

( Bir tür kuş. İLE Asıl yurdu Buhara'da Karakul bölgesi olan ve yurdumuzda da yetiştirilen, tüyleri uzun ve kıvırcık bir cins koyun. )


-KARALAMA ile/değil/yerine ELEŞTİREL-KARANFİL ile KASTAMONU KARANFİLİ-KARATE KUŞAKLARINDA:
BEYAZ ile/ve/||/<>/> SARI ile/ve/||/<>/> TURUNCU ile/ve/||/<>/> YEŞİL ile/ve/||/<>/> MAVİ ile/ve/||/<>/> KAHVERENGİ(3. KYU) ile/ve/||/<>/> KAHVERENGİ(2. KYU) ile/ve/||/<>/> KAHVERENGİ(1. KYU) ile/ve/||/<>/> SİYAH (1. DAN) ile/ve/||/<>/> SİYAH (2. - 10. DAN)-KARAYEL ile KARAYER

( Kuzeybatı'dan esen, genellikle soğuk, bazen fırtına niteliğinde yel[>< keşişleme]. | Kuzeybatı 315°'lik yön. İLE Mezar, sin, gömüt. )


-KARE değil/yerine/= DÖRDÜL-KARE değil PARABOL-KARGA değil/yerine/>< BÜLBÜL

( Çöplüğe götürür. DEĞİL/YERİNE/>< Güle götürür. )


-KARGA ile/ve/değil/yerine/||/<> KARTAL

( image )


-KARGA ile/ve/değil/yerine/||/<> KARTAL

( Bir kartalı gagalamaya cüret eden tek kuş, kargadır.

Kartalın üstüne çıkar ve boynunu gagalar. Ancak kartal, yanıt vermez, karga ile savaşmaz. Zaman ya da enerji tüketmez. Sadece kanatlarını açar ve yükselmeye başlar.

Uçuş, ne kadar yüksekse, karganın soluk alması o kadar zorlaşır ve karga, oksijen eksikliğinden düşer.

Yaşamımızdaki böylesi "durum" ve "kargalarla" zaman kaybetmemeyi yeğleyelim.

Biz de onları sadece felsefe, bilim, sanat, tüze(hukuk), matematik, spor gibi alanlara; anlayış, şefkat, merhamet, zarâfet, hizmet, koşulsuz saygı ve koşulsuz sevgi gibi yükseklikler(imiz)e çıkarıp yolumuza devam edelim... )


-KARGODA:
HASARLI MAL ile EKSİK MAL-KARİNE-İ HÂL değil/yerine/= DURUMUN BELİRTİSİ-KARÎNE ile DELİL-KARŞILIKLI = MÜTEKABİL = RECIPROCAL[İng.] = RÉCIPROQUE[Fr.] = REZIPROK[Alm.]-KARTAL ile (SİYAH) KESTANE KARTALI-KARTAL ile AFRİKA DENİZ KARTALI-KARTAL ile AK BAŞLI KARTAL-KARTAL ile AK SIRTLI KARTAL-KARTAL ile AKBABA

( ... İLE Kanat açıklıkları 3 metreyi bulabilir. )


-KARTAL ile AKBABA

( ... İLE Şili'nin de simgesidir. )


-KARTAL ile AKKUYRUKLU KARTAL

( ... İLE İskoçya'da yaşarlar. )


-KARTAL ile ALTIN/KAYA KARTAL

( ... ile )


-KARTAL ile ALTIN/KAYA KARTALI-KARTAL ile BEYAZ BAŞLI BALIK KARTALI

( ... İLE Botswana'nın Chobe Ulusal Parkı'nda görülebilmektedir. )


-KARTAL ile BEYAZ GÖĞÜSLÜ/AK KARINLI DENİZ KARTALI-KARTAL ile BOZKIR KARTALI-KARTAL ile BÜYÜK ORMAN KARTALI-KARTAL ile FİLİPİN KARTALI

( ... ile image | image )


-KARTAL ile FİLİPİN KARTALI

( )


-KARTAL ile HARPIA KARTALI-KARTAL ile KAMA KUYRUKLU KARTAL-KARTAL ile Kartal

( Kartalgillerden, genellikle kızıl siyah tüylü, çok güçlü, yuvasını yüksek kayalıklar üzerinde kuran, iri, yırtıcı bir tür kuş. İLE İstanbul iline bağlı ilçelerden biri. )


-KARTAL ile KAYA KARTALI

( ... İLE 2 metre genişliğinde kanatları bulunur. [Yaklaşık 4 kg. ağırlığındalardır.] )


-KARTAL ile KAYA KARTALI

( ... İLE Özellikle geyik yavrularını avlarlar. )


-KARTAL ile KEL KARTAL-KARTAL ile KEL/DAZLAK KARTAL

( ... İLE Tüyleri, kemiklerinden 2 kat daha ağırdır. )


-KARTAL ve/||/<> KÖPEK ve/||/<> AKILLI GELİN

( Sinek avlamaz. VE/||/<> Kuşa hırlamaz. VE/||/<> Kaynanaya hırlamaz. )


-KARTAL ile KORSAN KARTAL-KARTAL ile KÜÇÜK KARTAL-KARTAL ile KÜÇÜK ORMAN KARTALI

( ... İLE Tüyleri, kemiklerinden 2 kat daha ağırdır. )


-KARTAL ile MOĞOL KARTALI-KARTAL ile ÖTLEĞİ

( ... İLE Bir tür kartal. )


-KARTAL ile ÖTÜCÜ KARTAL-KARTAL ile ŞAH KARTAL

( image )


-KARTAL ile ŞAH KARTAL

( Şah kartalın nesli küresel ölçekte tehlike altında. Türkiye’de tahminen 100 çift yaşıyor. Trakya genelinde yaptığımız çalışmada 44 yuva bulduk. İyi haber, 27 tanesinde kartallar yaşıyor ve bu yıl[2015] 26 kartal civcivi oldu. Şah kartallar dere boyundaki en uzun söğüt ağaçlarına yuvalarını kuruyor ve gelengi, kirpi ve hatta martıyla besleniyor.

Yuva ağaçlarının kesilmesi, beslenme alanlarının yok edilmesi, izole edilmemiş elektrik telleri ve rüzgar enerjisi için kurulan santrallerin pervaneleri kartalların önündeki en büyük tehditler. Bu, şah kartal için öyle bir durum ki, Türkiye’de sadece 200 insan kaldığını düşünün ve sadece 26 bebeği bulabildik. Şah kartal için araştırmaya, öğrenmeye ve onları kurtarmak için yapabileceklerimizi keşfetmeye devam edeceğiz. )


-KARTAL ile ŞAHİN ile DOĞAN

( Ne olmadıkları üzerinden tanımlanırlar. ["Çaylakların, akbabaların, atmacaların, şahinlerin ve doğanların dışında kalan, gündüz avlanan, büyük bir yırtıcı kuş."] İLE ... İLE ... )


-KARTAL ile ŞAHİN ile DOĞAN

( Dişilleri, erillerinden daha iridir. [Türün yırtıcılık düzeyi arttıkça, dişil ile erili arasındaki fark belirginleşir.] İLE ... İLE ... )


-KARTAL ile ŞAHİN ile DOĞAN

( Gözleri, gövdelerine oranla, insandakinden 20 kat daha büyüktür. [Görme keskinlikleri, kişininkinden 8 kat fazladır.][Bir tavşanı 3 km. öteden fark edebilirler.][Avlarının üzerine çullandığında, göz kasları mercek bombesini sürekli olarak ayarlayarak saldırı boyunca odak keskinliğini ve derinlik algısını korur.] İLE ... İLE ... )


-KARTAL ile ŞAHİN ile DOĞAN

( Yüksekte uçan türlerin, havanın ısınarak hafiflemesini beklemeleri gerekir. İLE ... İLE ... )


-KARTAL ile ŞAHİN ile DOĞAN

( Ne kadar ağırlarsa, av o kadar geç başlar. [Pike yapan bir kartalın hızı saatte 300 km. hıza çıkabilir fakat bu girişimlerin ancak 1/4'ü hedefe ulaşır.] İLE ... İLE ... )


-KARTAL ile ŞAHİN ile DOĞAN

( Ölü ya da diri herşeyi yerler. İLE ... İLE ... )


-KARTAL ile ŞAHİN ile DOĞAN

( İkişerli kümeler halinde yumurtlarlar. [Yumurtadan ilk çıkan yavru kartal kardeşini öldürür.] İLE ... İLE ... )


-KARTAL ile ŞAHİN ile DOĞAN

( Güneşi simgeler. İLE ... İLE ... )


-KARTAL ile ŞAHİN ile DOĞAN

( Bizans İmparatorluğu'nun simgesiydi. [Başlardan biri Eski Roma, öteki ise Yeni Roma(Konstantinopolis)] İLE ... İLE ... )


-KARTAL ile ŞAHİN ile DOĞAN

( Kartal ile Şahin Kartal ile

Kartal Şahin Doğan )


-KARTAL ile ŞAHİN ile DOĞAN

( Kartalların fotoğrafı neden yandan çekilir?

İşte nedeni!...

image )


-KARTAL ile SAVAŞÇI KARTAL

( ... İLE Babunları avlarlar. )


-KARTAL ile SAVAŞÇI KARTAL

( ... İLE Mandril maymunlarını avlarlar. [Kendinin 4 katı büyüklükteki bir antilobu bile öldürebilirler.] )


-KARTAL ile SAVAŞÇI KARTAL

( İkisi de yılanları avlarlar. )


-KARTAL ile SAVAŞÇI KARTAL

( Pencelerinde sallanan yılanla havalanırlar. İLE Yılanı kafalarından başlamak üzere yemeye başlarlar. )


-KARTAL ile SAVAŞÇI KARTAL

( ... İLE Afrika'da yaşar. )


-KARTAL ile SEKRETER KUŞU

( ... İLE Avlarını, güçlü pençeleriyle ezerek öldüren tek yırtıcı kuş. )


-KARTAL ile SEKRETER KUŞU

( ... İLE Yiyecek kusabilmelerinin yanısıra su da kusabilirler. )


-KARTAL ile SEKRETER KUŞU

( ... İLE Boyları, 120 cm. civarındadır. )


-KARTAL ile TEPELİ ATMACA KARTALI

( ... İLE Mandril maymunlarını avlarlar. [Kendinin 4 katı büyüklükteki bir antilobu bile öldürebilirler.] )


-KAT'I MÜKAFTİ/PARABOL değil/yerine/= ...-KATEDRAL değil/yerine/= BAŞKİLİSE-KATILAR'DA:
KRİSTAL ile/ve AMORF/AMORPHE[Fr.]/BÎ-ŞEKL[Fars.]

( Cam, amorf bir katıdır. )


-KAVAL'DA:
DİLSİZ, HORLATMALI[Diatonik] ile/ve DİLSİZ[Kromatik] ile/ve DİLLİ[Diatonik] ile/ve DİLLİ[Kromatik] ile/ve DÜDÜK KAVAL-KAVAL ile NÂREKE

( ... İLE Karagöz oyununda kullanılan, kamıştan yapılmış, kavala benzer bir müzik aleti. )


-KAVL ile/ve LAFZ-KAVRAM ve/||/<>/> FORMÜL-KAVRAM ile/ve TÜMEL-KAVS-I URÛC KAVS-I NÜZÛL-KAYAÇLARDA:
MAGMA ile/ve/||/<> TORTUL ile/ve/||/<> BAŞKALAŞIM

( Başlangıçta erimiş durumdayken, daha sonra soğuyup kristalleşmiş nesnelerden oluşur. İLE/VE/||/<> Başka kayaçlardan, aşınma yoluyla kopmuş nesnelerin, rüzgâr ya da suyla taşınarak toprak üstünde ya da su altında birikmesiyle oluşur. İLE/VE/||/<> Magma ya da tortul kayaçların, kimyasal ya da yapısal değişikliğe uğrayacak ölçüde yüksek basınç ve sıcaklığa uğramasıyla oluşur. )


-KAYAÇLARDA:
MAGMA ile/ve/||/<> TORTUL ile/ve/||/<> BAŞKALAŞIM

( Dünya üzerinde şimdiye kadar keşfedilen en eski kayaçlar, yaklaşık 3 milyar 800 milyon yıl öncesine tarihlenmektedir.[İlk 800 milyon yılı hakkında doğrudan bir kayıt bulunmamaktadır.] )


-KAYAÇLARDA:
MAGMA ile/ve/||/<> TORTUL ile/ve/||/<> BAŞKALAŞIM

( Tüm kayaçlar, mineral karışımlarıdır. )


-KAYGUSUZ ABDAL ve/< ABDAL MUSA EFENDİ < HÂCE BEKTAŞ-I VELÎ-KAYIK ile GONDOL

( ... İLE Venedik'te, kanal içinde, kişileri taşıyan, uzun, süslü, romantizmin simgelerinden biri olmuş kayık. )


-KAYNAK ile/ve YOL-KAYNAK ve/<> YOL ve/<> SONUÇ

( TİNSELLİK/İNSAN: Kaynağı, yolu ve sonucu kendinde olan. )


-KEÇİ ile/ve GORAL

( ... İLE/VE Keçiye benzer bir memeli. )


-KEDİ ile DAĞ KEDİSİ/MANUL-KEDİLERDE:
CEZA ile/değil/yerine ÖDÜL

( Kediler, cezaları algılayamazlar. İLE/DEĞİL/YERİNE Ödüllere tepki verebilirler. )


-KEFAL ile İNCİ KEFALİ

( ... İLE Sadece Van Gölü'nde yaşar/bulunur. )


-KEFAL ile İNCİ KEFALİ

( )


-KEFAL ile PAÇOZ/PAÇUZ

( ... İLE Kefal türünden bir balık. | [argo] Fahişe. )


-KEFAL ile UÇARKEFAL

( ... İLE Turnabalğıgillerden, kefala benzer, uzun kanatlı bir balık. )


-KEFİL ile/ve/değil ARACI

( ... ile/ve/değil VESÂTET[Ar.]: Aracılık. )


-KEFİL ile REFERANS

( Azamî muhabbetin, teminât-ı tâmmesi, işbu vesileyle mutazammındır. )


-KEFİL ile/ve/<> VEKİL-KEFİL değil/yerine/= YÜKÜMCÜ-KEL KARTAL ile AK KUYRUKLU KARTAL-KEL ile FODUL-KEL ile/ve/değil/||/<> KÖSE-KEMÂL'İ TAHSİL ve GÜZEL'İ MÜŞÂHEDE

( Kemâlât, geçtiğimiz yolu unutmayıp, oraya kişileri götürmek üzere geri dönmektir. )


-KEMÂL ile/ve BEKÂ-KEMÂL ile BEKÂ-KEMÂL ve/||/<>/< GÜZELLİK-KEMAL ile/ve/||/<>/> İHSAN-KEMÂL ve/||/<>/< KELÂM

( Olgunluğumuz/olgunlaşmamız(kemâlimiz], sözlerimizin altındadır/ardındadır.
[Kemâlimiz, kelâmımızın altındadır.] )


-KEMÂL ve/||/<>/< KELÂM-KEMÂL ve SÛRET

( Hareket eden maddedeki olanakların dışa çıkması. VE Her kemâl bir sûretin açığa çıkmasıdır. | Mâhiyetin maddeyle bitişmiş halidir. )


-KEMAL ile/ve/<> TÜMEL-KEMÂL ve/> ZEVÂL-KEMAN'DA:
YAY ile/ve/değil TEL

( Eldeki. İLE/VE/DEĞİL Kemanın üzerindekiler. )


-KEMAN'DA:
YAY ile/ve/değil TEL

( At kuyruğundan. İLE/VE/DEĞİL Bağırsak, naylon ve çelik karışımından. )


-KEMAN'DA:
YAY ile/ve/değil TEL

( STRADIVARIUS: Meşhur keman yapımcısı tarafından yapılmış keman. [1643-1737] )


-KENDİ BAŞINA DİL ile İNSAN DİLİ-KENDİLİK'TE:
MİNİMAL ile ÖYKÜSEL ile HEM MİNİMAL, HEM DE ÖYKÜSEL

( Deneyimlerin, "anlık" ve "aracısız" öznesi olan kendilik. İLE Zamana yayılmış, geçmiş ve geleceğe sahip kendilik. İLE ... )


-KENTAL ile ...

( Bir kütle ölçüsü birimi. )


-KESİN ile MÜKEMMEL

( Siz, zâten mükemmelsiniz. )


-KESİN ile MÜKEMMEL

( Mükemmelsiniz, yalnızca bunu bilmiyorsunuz. )


-KESİN ile MÜKEMMEL

( Mükemmel olan, tüm mükemmelliklerin kaynağına geri döner. )


-KESİN ile MÜKEMMEL

( Şeyler, kendi mükemmelliklerinden ötürü yıkılır. )


-KESİN ile MÜKEMMEL

( Mutlak mükemmellik, Şimdi ve Burada'dır. )


-KEŞKÛL ile ...

( HİNDİSTAN CEVİZİ KABUĞU | GEZGİN DERVİŞLERİN KULLANDIĞI ARAÇ )


-KEŞKÜL ile/ve CİLBENT ile/ve SOFRA

( Gezgin dervişlerin âletleridir. )


-KEŞKÜL ile/ve CİLBENT ile/ve SOFRA

( Bknz. Tarikat Kıyafetlerinde Sembolizm - Ocak Yay. )


-KEYFÎ değil/yerine/= İSTEĞİL-KEYFÎ ile/değil MUTLAK DEĞİL-KIBLE ve/<> KABUL ve/<> KABİLE-KİL ile ARIKİL/KAOLİN[< Çince]

( ... İLE Porselen yapmakta kullanılan, bir çeşit ak ve gevrek kil. )


-KIL ile YÜLÜK

( ... İLE Ustura ile kesilmiş kıl. )


-KİMLİĞİN ALGILANIŞ BİÇİMİ ve/<> DİL-KİMLİK ile/ve/<> KABUL-KİNETİK değil/yerine/= DEVİNGİL-KİR ile ÇEPEL

( Kir, bulaşık, çamur, pislik. | Ürüne karışmış yabancı madde. )


-KIRANTA[İt. < QUARANTA] değil/yerine/= KIRÇIL

( Saçları ağarmaya başlamış eril kişi. | İlerlemiş yaşına karşın bakımlı, özenli eril kişi. | Kırlaşmış saç, sakal. )


-KİREÇÇİL >< KİREÇYEREN

( Kireçli topraktan hoşlanan, kireçli toprakta yetişen bitki. >< Kireçli topraktan hoşlanmayan, kireçli toprakta yetişmeyen. )


-KIRILMAMALI:
DAL ile/ve/||/<> SEVGİ

( Ağaçtan, meyve bekliyorsak. VE Kişilerden, sevgi bekliyorsak. )


-KIRK MENZİL-KIRKAYAK ile TIRTIL

( Taşların altında yaşar. | Kasıkbiti. İLE Kelebek kurtçuğunun yumurtadan çıktıktan sonra krizalit oluncaya kadarki durumu. )


-KIRKAYAK ile TIRTIL

( Tek sayılı ayak çiftine sahiptir. Ayak sayıları 15 - 191 çift arasında değişir. İLE ... )


-KIRKAYAK ile TIRTIL

( DIPLOPODA: Kırkayakları [binayakları] içeren hayvan sınıfı. )


-KIRKAYAK ile TIRTIL

( UNIRAMIA: Kırkayakların, çiyanların ve böceklerin yer aldığı şube. )


-KIRMIZI[Ar.] değil/yerine/= AL-KIRMIZI[Ar.] değil/yerine/= AL / KIZIL

( Parlak kırmızı renk. | Bu renkte olan. | Aşırı derecede olan. | Komünist. | Genellikle küçük yaşlarda görülen, bulaşıcı, yüksek ateşli, kırmızı renkte geniş lekeler döktüren, kuluçka dönemi üç dört gün süren tehlikeli hastalık. | Altın. )


-KIRMIZI ile YEŞİL-KIRSIÇANIMSISI:
AĞAÇ ile ÇALI ile UÇURUM/ÇÖL-KISA ROL ile KÜÇÜK ROL-KISA/KÜÇÜK USÛL ile/ve UZUN/BÜYÜK USÛL-KISAS ile MİSL-KISAYOL ile BAĞLANTI-KİŞİ:
MEKÂN değil MAHAL-KİŞİ:
CAN ve/||/<>/> GÜÇ ve/||/<>/> /< İKRAR ve/||/<>/> /< ADÂLET ve/||/<>/> KEMÂL

( Kişi, doğar ve can kazanır. VE/||/<> />/< Canında güç kazanır/bulur. VE/||/<> />/< Gücünü, kararlarında/ikrarında bulur. VE/||/<> /< Kararında adâletli ise, erdemli olur. VE/||/<> />Adâletinde olgunluğu/kemâli bulursa, olgun/kâmil olur. )


-KİŞİ/İNSAN:
HAL ve/<> HAL-KİŞİ/İNSAN ve/= AKIL

( Akılla her şey bilinir de insan bilinmez. )


-KİŞİ ve/= GÖNÜL

( GÖNÜL BİRDİR!
["Benim gönlüm"/"Senin gönlün"ü olmaz!] )


-KİŞİNİN:
ANLAYACAĞI DİL ile/ve/değil/yerine/||/<>/> "KENDİ DİLİ"

( Aklına ulaşı(lı)r. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/> "Kalbine" ulaşı(lı)r. )


-KİŞİSEL ile/ve/||/<> KİTLESEL-KİŞİSEL = ŞAHSİ = PERSONAL[İng.] = PERSONNEL[Fr.] = PERSÖNLICH, PERSONAL[Alm.]-KİŞİYE ÖZEL ile/ve/değil TEKRAR EDİLEMEZLİK-KİŞİYE ÖZGÜ ile/ve/değil/||/<>/< KİŞİYE ÖZEL-KIVIL KIVIL

( Topluca hareket edip kaynaşarak. )


-KIYÂM ve/||/<> SÜKÛNET ve/||/<> KAVL ve/||/<> HAYAT

( Hizmet ile olsun! VE/||/<> Hürmet ile olsun! VE/||/<> Hikmet ile olsun! VE/||/<> Edep ile olsun! )


-KIYI/SAHİL[Ar.] ile/ve/değil KUMSAL-KIYL Ü KÂL/KİL Ü KAL ile ...

( Dedikodu, kuru lâf. [GÜFT Ü GÛ] )


-KIZAMIK ile KIZIL ile SUÇİÇEĞİ ile KABAKULAK/KABAŞİŞ/YAZMA ile KUDUZ-KIZIL ŞAHİN ile ŞAH KARTAL

( ile )


-KIZIL ile FİRFİRİ[Ar.]

( ... İLE Parlak kızıl renk. | Bu renkte olan. )


-KIZIL ile KIZILTI

( ... İLE Bir yerden yansıyan hafif kızıl renk, solgun kızıl. | Bu renkte olan. )


-KLASİK ile/ve/değil/yerine/<> GELENEKSEL-KLASİK ile GELENEKSEL-KLEPTOKRATİK değil/yerine/= HIRSIZERKİL-KLOROFİL ile/ve HEMOGLOBİN[Fr. < Yun: HAIMA: Kan. | BUS: Yuvarlak.]

( Bitkilere rengini veren. İLE/VE Kana rengini veren. | Soluk alma aygıtıyla organizmanın gözeleri arasında oksijen ve karbon gazını iletmeyi sağlayan, bileşiminde, demir, azot, oksijen, hidrojen, kömür ve kükürt bulunan alyuvarların en önemli maddesi. )


-KMML ile/||/<> JMML

( KMML'nin ayrıntıları için burayı tıklayınız... İLE/||/<> JMML'nin ayrıntıları için burayı tıklayınız... )


-KOBALT ile/> NİKEL ile/> KADMİYUM ile/> KURŞUN

( Atom numarası 27, atomik kütlesi 58.933, yoğunluğu 8.9 g/cm³, ergime sıcaklığı 1495 ºC, kaynama sıcaklığı 2870 ºC, kütle numaraları 54-62 arasında izotopları bulunan, ancak sadece 59 kütle numaralı izotopu [27Co59, %100] kararlı olan, 60 kütle numaralı radyoizotopu [Co60], 5.3 yıl yarılanma süresi ve 1.17 MeV ve 1.33 MeV enerjili iki gama fotonuyla tıpta ışın tedavisinde ve endüstride kullanılan, demir ve nikele benzeyen beyaz metal. Simgesi: Co
İLE/>
Atom numarası 28, atomik kütlesi 58.71, ergime sıcaklığı 1453 ºC, kaynama sıcaklığı 2732 ºC ve yoğunluğu 8.9 g/cm³ olan, 360 ºC'den sonra ferromanyetik özelliğini kaybeden, kütle numaraları 57-66 arasında izotopları bulunan, nikel pillerin ışına maruz kalmasıyla oluşan 63 kütle numaralı radyoizotopu [Ni63] radyoaktif izleyici olarak kullanılan, geçiş metalleri öbeğinden, manyetik özellikli alaşımlarda, trafolarda, elektrik iletkenliği düşük olduğundan, direnç malzemelerinde, elektrik ve elektronik devrelerde, seramik kaplama sanayiinde kullanılan, parlak beyaz metal öğe. Simgesi: Ni
İLE/>
Atom numarası 48, atomik ağırlığı 112.40, ergime sıcaklığı 320.9 ºC, kaynama sıcaklığı 765 ºC ve yoğunluğu 8.6 g/cm³ olan, 0.6 eV'un üstündeki nötronlar için saçılma etki kesitleri yüksek fakat soğurma etki kesitleri küçük, ısıl [0.0253 eV enerjili ya da 2200 m/s hızlı] nötronlar için soğurma etki kesiti çok yüksek [2450 b], saçılma etki kesiti çok düşük [5.6 b] olduğundan, reaktörlerin denetim çubuklarında ve ayrıca ölçüm aygıtlarında nötronlara karşı ekranlama işlevi için kullanılan, çinkoya benzeyen, genellikle çinko yataklarında, onunla birlikte bulunan beyaz metal öğe. Simgesi: Cd
İLE/>
Atom numarası 82, atomik kütlesi 207.2, ergime sıcaklığı 327.5 ºC, kaynama derecesi 1740 ºC ve yoğunluğu 11.35 g/cm³ olan, kütle numarası 190-218 arasında izotopları olan, maliyet/yoğunluk oranı düşük olmasından dolayı ve fiziksel ve mekanik özellikleri, ışından dolayı önemli bir değişikliğe uğramadığından dolayı, gama ışınlarına karşı etkin zırh malzemesi olarak ve özellikle nükleer reaktörlerde nötron+gamalara karşı zırhlamada, sanayide akü yapımında, elektrik iletiminde kullanılan kabloların kaplanmasında, silah sanayiinde mermi yapımında, inşaat sanayiinde bina çatılarının kaplanması ve ses yalıtımında, otomotiv ve gemi endüstirilerinde dengeleme ağırlığı, petrol sanayiinde oktan artırıcı olarak yakıt maddelerinde ve matbaacılıkta harflerin dökümünde kullanılan, kararlı izotopları Pb206[%25.1], Pb207[%21.7] ve Pb208[%52.3]'un sırasıyla uranyum[92U238], aktinyum[92U235, AcU] ve toryum[90Th232] radyoaktif serilerinin son halkalarını oluşturduğu mavimsi gri renkte çok ağır metal. Simgesi: Pb )


-KOGNİTİF[İng. < COGNITIVE] değil/yerine/= BİLİŞSEL-KOINSIDENTAL/COINCIDENTAL[İng.] değil/yerine/= EŞ RASTLANTISAL-KÖK HÜCRE KAYNAKLARINDA:
EMBRİYONİK ile/ve/||/<> FETAL ile/ve/||/<> ERİŞKİN-KOL ile KOL ile KOL

( İnsan gövdesinde, omuz başından parmak uçlarına kadar uzanan bölüm. İLE Giyside gövdenin bu bölümünü saran parça. | Makinelerde tutup çevirmeye, çekmeye yarayan ağaç ya da metal parça. | Ağaçlarda gövdeden ayrılan kalın dal. | Bazı çalgıların elle tutulan sap bölümü. | Koltuk, divan vb.nin yan tarafında bulunan dayanmaya yarayan parça. | Bir halat oluşturan bükülmüş lif demetlerinden her biri. İLE Bir şeyin ayrıldığı bölümlerden her biri, dal, kısım, şube, branş. | İş takımı. | Kanat. | Dizi, düzen. )


-KOL ile/ve/<> ÖNKOL

( ... İLE/VE/<> Kolun, dirsekle bilek arasındaki bölümü. )


-KOL ile/ve SAP-KOL ile YEKE

( ... İLE Kayıkta, dümeni kullanmak için dümenin baş tarafına takılan kol. )


-KOLAY DEĞİL fakat (DAHA FAZLA) ZORLAŞTIRMA(YABİLİRİZ)!-KOLAY DEĞİL fakat (DAHA FAZLA) ZORLAŞTIRMA(YABİLİRSİN)!-KOLAY ile KOLAY DEĞİL-KOLESTEROL'DE:
İDEAL ile KABUL EDİLEBİLİR ile SINIRDA YÜKSEK ile YÜKSEK

( 180 altı. İLE 180 - 199 İLE 200 - 219 İLE 220 üstü. )


-KOLLOİDAL değil/yerine/= TUTKALSI-KOMİTE/HEYET[Ar.] değil/yerine/= KURUL-KOMİTE değil/yerine/= KURUL-KONDİSYON[Fr./ing. < CONDITION]/ŞART[Ar.] değil/yerine/= KOŞUL-KONDISYON/CONDİTION[İng.] değil/yerine/= DURUM | KOŞUL-KONDÜVİT/CONDUİT[İng.] değil/yerine/= YAPAY-BİYOLOJİK YOL-KONJENİTAL ile ...

( Doğuştan olan hastalıklar. )


-KONSTİTÜSYONEL/CONSTİTUTIONAL[İng.] değil/yerine/= YAPISAL, BÜNYESEL-KONTROL ile DENETLEME-KONTROL ile/ve DENETLEME

( Bir kez kendimi ve neyi temsil ettiğimi bilince artık durmadan kendimi denetleme gerekesiniminde olmam. )


-KONTROL ile/ve/<> HAKİMİYET-KONTROL ile HÂKİMİYET-KONTROL ile MALİYET KONTROLÜ-KONTROL ile/ve ÖLÇÜM-KONULMUŞ ile/ve/değil/yerine ÇIKARIMSAL-KONUŞMA/SÖZ ile/ve DİL

( * Her konuşmanın öznesi vardır. - Dil'in yoktur.
* Her konuşmanın muhatabı vardır. - Dil'in yoktur.
* Her konuşmanın şimdisi vardır. - Dil'in zamanı yoktur.
* Her konuşma, bir şeye dairdir. - Dil, herşey hakkındadır. )


-KONUŞMA/SÖZ ile/ve DİL

( Dil, konuşur; kişi, dile uyduğu kadar konuşur. )


-KONUŞMA/SÖZ ile/ve DİL

( Hareket halindekilere konuşulmaz, duranlara/duranlarla konuşulur. )


-KÖR-TOPAL ile DERME-ÇATMA-KORKU ile/ve/||/<> AKIL

( İşin içine korku girdiği oranda, "akıl" da etkinleşir. Bir kişi, ne kadar korkusuz ise "aklını" o kadar az kullanır. )


-KORNA/ZİL değil/yerine FREN / BEKLEMEK!

( Motorlu araç sürücülerinin, özellikle sokak aralarında ve tüm yollarda, yayalara/bisikletlilere/motosikletlilere korna çalmasının; bisikletlilerin de yayalara, özellikle de yayaların arasındayken zil çalmasının bir anlamı/farkı olmadığını/olmayacağını sürekli anımsaması gerekmektedir.

Herhangi bir araç kullananların, yayalara ve büyük araçların, kendinden daha küçük araca öncelik verme zorunluluğunu anlaması/anımsaması gerekmektedir. )


-KORNA değil/yerine IŞIK/SELEKTÖR/SİNYAL

( Yayalara korna çalınmaz! [araç sahipleri, rahat/sıcak arabalarının içinde, fren ve gaz ayaklarının altında, her türlü olanağa sahip olarak beklemeyi bilmeli/uygulamalılardır!] )


-KORNA değil/yerine IŞIK/SELEKTÖR/SİNYAL

( İster bisiklet/motosiklet olsun, ister herhangi bir araç olsun, sokak aralarında ve kişilere hiçbir zaman ve koşulda korna çalınmaz!!! [özellikle görme engellilere ve yaşlılara!] )


-KORNA değil/yerine IŞIK/SELEKTÖR/SİNYAL

( Kırmızı ışıkta ya da en ufak bir duraksamada çalınan kornaların gereksizliğini anlamış ve sürekli anımsıyor olmamız gerekir! [Çalınan kornanın da hiçbir şeyi değiştirmeyeceği, hızlandırmayacağını da!] )


-KORNA değil/yerine IŞIK/SELEKTÖR/SİNYAL

( Kornalar otoyollarda, hızın ve gürültünün yüksek olduğu yerlerde, araçlar arasında kullanılmak üzere bir olanaktır. Ki otoyolda dahi, ışık/sinyal/selektör varken korna çalmak gereksiz/işlevsiz/anlamsızdır! )


-KORPOREL/CORPOREAL[İng.] değil/yerine/= GÖVDESEL-KORTİZOL ile KORTİZON[Fr. < CORTISONE]

( Yaralanmanın, korkunun ya da soğuğun yol açtığı stresler sonucu gövdede şeker yapımını hızlandıran böbrek üstü bezi kabuğunun salgıladığı, şeker, protein ve yağ metabolizmasına etki eden hormon. [Doğal, organik.] İLE Yapay, sentetik. [İlâç.] )


-KORUMA/SAKLAMA(MUHAFAZA) ile/değil/yerine HAYAL-KÖSNÜK ile KÖSNÜL

( Eş isteme dönemi gelmiş hayvan. İLE Eşeysel istekli/lik, şehvetli/lik. )


-KOŞUK = KOŞMA = GAZEL

( İslâm'dan önce. = Halk yazınında. = Divan yazınında. )


-KOŞUL ile/ve/değil/||/<> ETMEN-KOŞUL ile/ve/||/<> NEDENSELLİK-KOŞUL ile/ve/değil/yerine/||/<>/> ÖNCELİK-KOŞUL = ŞART = CONDITION[İng., Fr.] = BEDINGUNG[Alm.] = CONDITIO[Lat.] = CONDICIONAR[İsp.]-KOŞULLAR:
İÇ ile/ve/||/<> DIŞ ile/ve/||/<> GENEL ile/ve/||/<> ÖZEL ile/ve/||/<> KİŞİSEL ile/ve/||/<> FİZİKSEL ile/ve/||/<> ZİHİNSEL ile/ve/||/<> ZORUNLU ile/ve/||/<> İTİBARİ ile/ve/||/<> YAKIN ile/ve/||/<> UZAK-KÖTÜ TEMEL ve/ne yazık ki/> KÖTÜ İSTEK-KÖTÜ ile/ve REZÂLET/REZİL-KOVA ile SİTİL

( ... İLE Büyük bakraç.[: Çoğunlukla, bakırdan yapılan, küçük kova. | Bir bakracın alabildiği miktar.] )


-KÖY ile AUL-KÖY ile AVUL

( ... İLE Orta Asya'da, Türk köyüne verilen ad. )


-KÖY ile/ve/||/<> KIRSAL-KÖY ile KRAAL

( ... İLE Etrafı çitlerle çevrilmiş birkaç evden oluşan köy.[Zambiya'da] )


-KÖY ile/ve TOL

( ... İLE/VE Küçük köy. )


-KOYUN ile İSPANYOL-KOYUN ile/ve KARAGÜL-KOYUN ile KARAGÜL/KARAKUL

( ... İLE Asıl yurdu Buhara'da Karakul bölgesi olan ve yurdumuzda da yetiştirilen, tüyleri uzun ve kıvırcık bir cins koyun. )


-KOZMİK değil/yerine/= EVRENSEL-KOZMİK değil/yerine/= EVRENSEL-KOZMOGONİK değil/yerine/= EVRENDOĞUMSAL-KOZMOLOJİK değil/yerine/= EVRENBİLİMSEL-KRAL =/<> ÇAR

( ... =/<> Bulgarlar'ın ve Ruslar'ın, kral için kullanmış olduğu sözcük.
[Bulgaristan, 913-1018, 1185-1422 ve 1908-1946 arası.
Sırbistan, 1346-1371 arası.
Rusya, 1480'dan (/1547) 1721'ye kadar. 1721'den sonra 1917'ye kadar ve resmi olarak sadece Rus imparatorlarının Polonya, Gürcistan gibi bazı bağımsız ülkeler üzerindeki yetki gücü için kullanılmıştır.] )


-KRAL ile RACA[Hintçe]

( ... İLE Kral ve imparatorlara, büyük toprak sahibi prenslere, Hindistan'da verilen san. )


-KROZOL ve AŞK MEYVESİ

( Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bulunan ve tatmanız önerilen iki tropikal meyve. )


-KÜÇÜK AK BALIKÇIL ile BÜYÜK BALIKÇIL

( İki kat büyüktür. )


-KÜÇÜK CEDEL ile/ve BÜYÜK CEDEL-KÜÇÜK KEDİLERDE:
SİNGAPUR ile MUNCHKIN ile CORNISH REX ile DEVON REX ile AMERİKAN KIVIRCIĞI/AMERICAN CURL-KUL ile ...

( Sürekli değişim içinde olan kişi. | Abd. )


-KÜL ile KÜL(L)[Ar.]

( Yanan şeylerden artakalan toz nesne. İLE Bütün, tüm. )


-KÜL ve/<> KURŞUN ve/<> SİRKE

( Herhangi bir nesnenin, bir sonraki aşaması bulunmayan, fiziksel ve/ya da kimyasal sonları/eşikleri. )


-KUL ile/ve/<>/|| SABIR EHLİ-KÜLL ile/ve/||/<> KÜNH

( Bütün, tüm. İLE/VE/||/<> Bir şeyin aslı, hakikati, temeli. | Kök, dip. | Esas, öz. )


-KULLANILMIŞ ile/ve İKİNCİ(2.) EL-KÜLLÎ ile KÜLL

( Zihnî. İLE Vücudî. )


-KÜLTÜR:
İNANÇ ile/ve/> DEĞER ile/ve/> KURAL ile/ve/> YASA

( ... İLE/VE/> ... İLE/VE/> ... İLE/VE/> Yaptırımı. )


-KÜLTÜREL[İng. < CULTURAL] değil/yerine/= EKİNSEL-KUMAŞ/DANTEL ile FİSTO[Fr.]

( ... İLE Elde ya da makinede işlenmiş, süslü şerit. | Dantele benzer süsleri olan bir tür kumaş. | Bu kumaştan yapılmış olan gömlek/bluz. )


-KUMCUL ile KURAKÇIL

( Kumlu toprakta yetişen, kumlu toprağı seven bitki. İLE Kurak yerde yetişen, kurak yerden hoşlanan bitki. )


-KUMSAL ile/||/<> KUMLA

( Kumu olan yer. | Denize, göle vb. yerlere girilebilen genellikle kumluk alan. İLE/||/<> Kumluk yer, geniş kumsal. )


-KUNDUZ/SUİTİ/KASTOR[< Fr. < CASTOR] ile DUCKBILL

( Yorkshire'da bulunan Beverly kasabası [< Beaver], adını kunduzlardan almıştır. [Bazı biliminsanları Pennine ormanlarının yok olarak yerini Fens ormanlarına bırakmasını, XIII. yüzyılın başına kadar İngiltere'de yaşayan kunduzların varoluşuna bağlar.] )


-KURAL ile AMAÇ-KURAL ile/ve İZLENCE-KURAL = KAİDE = RULE[İng.] = RÈGLE[Fr.] = REGEL[Alm.] = REGULA < REGERE[Lat.] = MANDO, REGLA[İsp.]-KURAL ile KAPRİS

( Kuraldan çok kuralcılığın, kraldan çok kralcılığın anlamı yoktur. )


-KURAL ile/ve/değil KARAR-KURAL ile/ve/değil KURAM-KURAL ile/ve OLURLUK-KURAL ile/ve/> YASA

( İnsanda/yaşamda. İLE/VE/> Doğada. )


-KURAL ile/ve/> YASA

( Tüzel/hukukî kabullere/kararlara her ne kadar "yasa" denilmişse de "kural"lardır. )


-KURAL ile/ve/> YASA

( SOLON [M.Ö. 640 - 559/8] )


-KURAL ile/ve/> YASA

( [Uyulmadığında ...] Cezası yoktur. İLE/VE/> Cezası vardır. )


-KURAM ile KURAN ile KURAL-KURAMSAL = NAZARÎ = THEORETIC[İng.] = THÉORIQUE, THÉORETIQUE[Fr.] = THEORETISCH[Alm.] = THEORIKOS, THEORETIKOS[Yun.]-KURB-U FERAİZ ile/ve KURB-U NEVÂFİL

( Özün aşkı. İLE/VE Kabuğun aşkı. )


-KURB-U FERAİZ ile/ve KURB-U NEVÂFİL

( Farz olan yakınlık. İLE/VE Nafile olan yakınlık. )


-KURB-U FERAİZ ile/ve KURB-U NEVÂFİL

( Düşünce ve kararların emir olarak organlara ulaştırılması. İLE/VE Sinirler aracılığıyla dış uyarıların beyne iletilmesi. )


-KURB-U FERAİZ ile/ve KURB-U NEVÂFİL

( Kabuk öze, öz de kabuğa âşıktır. )


-KÜRESEL ile/ve/değil/||/<>/< BASKIN YEREL-KÜRESEL ile/ve/değil DAİRESEL-KURGU/SAL ile/ve/değil/yerine/||/<>/< KURAM/SAL-KURGU ile KABUL-KURGUL ile/ve/değil/yerine SİMGESEL-KURTÇUK ve/||/<>/> KURTÇUL

( Bazı hayvanların, özellikle böceklerin yumurtadan çıktıktan sonra, krizalit ya da ergin karakterlerini kazanmadan önceki evresi. VE/||/<>/> Kurtçuklarla beslenen hayvan. )


-KURUL ile/ve/||/<> KOL-KURUL ile/ve/yerine/değil KOORDİNASYON-KURULU ile KURGUL-KURUM ile/ve/değil/yerine/< KURUL-KUŞAK = NESİL = GENERATION[İng., Alm.] = GÉNÉRATION[Fr.] = GENERATIO < GENERARE:DOĞURMAK[Lat.] = GENERACIÓN[İsp.]-KUŞKONMAZDA:
YEŞİL ve/||/<> MOR ve/||/<> "BEYAZ"

( ... VE/||/<> ... VE/||/<> Yeşil ve morun, herhangi birinin ışık görmemiş toprakaltı sürgünlerinin hasat edilmesiyle, “beyaz kuşkonmaz” elde edilir. )


-KUSURSUZ DİL ile/ve EVRENSEL DİL

( Nesnelerin doğasını yansıtabilecek bir dil aramak. İLE/VE Herkesin konuşabildiği ve konuşmak zorunda olduğu bir dil aramak. )


-KUSURSUZ DİL ile/ve EVRENSEL DİL

( Kusursuz bir dili az sayıda kişinin kullanmaması ve evrensel olarak kullanılan bir dilin kusurlu olmaması için hiçbir neden yoktur. )


-KUTSAL ile/ve/<>/değil DEĞERLİ-KUTSAL ile KUTSAL OLMAYAN

( Ölümsüz. İLE Ölümlü. )


-KUTSAL = KUTSİ, MUKADDES = SAINT, HOLY[İng.] = SAINT[Fr.] = HEILIG[Alm.] = SANCTUS[Lat.] = SANTO/TA[İsp.]-KUTSAL ile/ve/<> MUKADDES

( Kişi, inanırsa. İLE/VE/<> Kişiler/toplum, kişiye inanırsa. )


-KUTUP IŞIKLARINDA:
KIRMIZI VE YEŞİL ile/ve MAVİ

( Oksijenden. İLE/VE Azottan. )


-KUTUP ile KUTUP ENGEL

( ... İLE Bir pilde elektromotor kuvveti düşüren polarma olayına karşı gelmek ve elektrik akımının durmasını önlemek için kullanılan kimyasal nesnelerden her biri. )


-KUVANTUMDA:
JOHN STEWART BELL ve/||/<> BELL EŞİTSİZLİKLERİ-KUVVE ile/ve/||/<> FİİL-KUVVET ile/ve CEMÂL-KUVVETLE MUHTEMEL değil/yerine/= YÜKSEK OLASILIKLA-KUYRUK UCU BEYAZ ÇAKAL ile/||/<> ALTIN RENGİ ÇAKAL ile/||/<> MAVİ TÜYLÜ ÇAKAL ile/||/<> KARA SIRTLI ÇAKAL ile/||/<> ÇİZGİLİ ÇAKAL

( Orta Afrika'da yaşar. İLE/||/<> Kuzey Afrika'da, Hindistan'da ve çeşitli kıtalarda görülürler. İLE/||/<> Afrika'da yaşar. İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... )


-KUYRUK UCU BEYAZ ÇAKAL ile/||/<> ALTIN RENGİ ÇAKAL ile/||/<> MAVİ TÜYLÜ ÇAKAL ile/||/<> KARA SIRTLI ÇAKAL ile/||/<> ÇİZGİLİ ÇAKAL

( Herbiri kendine ait 30 km.lik bir bölgede avlanırlar. )


-KUYRUK UCU BEYAZ ÇAKAL ile/||/<> ALTIN RENGİ ÇAKAL ile/||/<> MAVİ TÜYLÜ ÇAKAL ile/||/<> KARA SIRTLI ÇAKAL ile/||/<> ÇİZGİLİ ÇAKAL

( Görme ve işitme kapasiteleri çok yüksek olduğundan avın kokusunu 1 km. öteden alabilirler. )


-KUYRUK UCU BEYAZ ÇAKAL ile/||/<> ALTIN RENGİ ÇAKAL ile/||/<> MAVİ TÜYLÜ ÇAKAL ile/||/<> KARA SIRTLI ÇAKAL ile/||/<> ÇİZGİLİ ÇAKAL

( Yılda 500-1500 kadar kemirgen avlarlar. )


-KUYRUK UCU BEYAZ ÇAKAL ile/||/<> ALTIN RENGİ ÇAKAL ile/||/<> MAVİ TÜYLÜ ÇAKAL ile/||/<> KARA SIRTLI ÇAKAL ile/||/<> ÇİZGİLİ ÇAKAL

( Avlanmanın yanısıra çöplerden de yararlanırlar. )


-KUYRUK UCU BEYAZ ÇAKAL ile/||/<> ALTIN RENGİ ÇAKAL ile/||/<> MAVİ TÜYLÜ ÇAKAL ile/||/<> KARA SIRTLI ÇAKAL ile/||/<> ÇİZGİLİ ÇAKAL

( Genellikle aile olarak yaşar ve avlanırlar. )


-KUYRUK UCU BEYAZ ÇAKAL ile/||/<> ALTIN RENGİ ÇAKAL ile/||/<> MAVİ TÜYLÜ ÇAKAL ile/||/<> KARA SIRTLI ÇAKAL ile/||/<> ÇİZGİLİ ÇAKAL

( Avlarının %35'i leştir. )


-KUYRUK UCU BEYAZ ÇAKAL ile/||/<> ALTIN RENGİ ÇAKAL ile/||/<> MAVİ TÜYLÜ ÇAKAL ile/||/<> KARA SIRTLI ÇAKAL ile/||/<> ÇİZGİLİ ÇAKAL

( 6 yıldan uzun yaşayanı pek yoktur. )


-KUYRUK UCU BEYAZ ÇAKAL ile/||/<> ALTIN RENGİ ÇAKAL ile/||/<> MAVİ TÜYLÜ ÇAKAL ile/||/<> KARA SIRTLI ÇAKAL ile/||/<> ÇİZGİLİ ÇAKAL

( Haklarında çok fazla efsane yazılmıştır. )


-l/L ile L ile La ile la[İt.]

( Türk abecesinin on beşinci yazacı/harfi. Sesbilim bakımından, dişeti ünsüzlerinin ötümlüsüdür. İLE Romen rakamları dizisinde, 50 rakamını gösterir. İLE [kimya] Lantan'ın simgesi. İLE [müzik] Gam (ll) dizisinde, "sol" ile "si" arasındaki ses. | Bu sesi gösteren nota imi. )


-LÂ-YÜS'EL ile ...

( MES'UL OLMAZ, SORULMAZ )


-LÂ'L ile ...

( KIRMIZI YAKUT )


-LABİRENT[Fr. < Yun.]/YILANKAVİ ile DOLAMBAÇLI YOL

( Çıkış yeri, kolaylıkla bulunamayacak kadar karışık koridorları olan yapı. | [mecaz] İçinden çıkılması güç ya da olanaksız durum, sorun. İLE ... )


-LÂFIZ ile LÂF ile SÖZCÜK/KELİME ile KAVL ile TERİM/ISTILAH ile KELÂM

( Anlam taşıyıp taşımadığı dikkate alınmaksızın ağızdan çıkan sesler. İLE Hiçbir anlam taşımıyorsa. İLE Bir anlam taşıyorsa. İLE Tamlamaları kapsıyorsa. İLE Belirli bir öbek/grup/kesim tarafından özel olarak kullanılan sözcükler. İLE Tümceyi/cümleyi kapsıyorsa. )


-LAFZ-I DÂLL ile LAFZ-I GAYR-I DÂLL

( Sözcük(kelime). İLE Lafız(Ağızdan çıkan ses). )


-LAFZ-I MÜSTA'MEL ile LAFZ-I MÜHMEL-LÂLE-SÜMBÜL ile/ve MENEKŞE-GÜL-LÂLE ve/<> ALLAH ve/<> HİLÂL

( Yerde. VE/<> Kalpte. VE/<> Gökte. )


-LÂLE ve/<> ALLAH ve/<> HİLÂL

( [ebced] 66 VE/<> 66 VE/<> 66 )


-LDL ile/ve HDL ile/ve VLDL

( Kötü kolestrol. İLE/VE İyi kolestrol. İLE/VE ... )


-LEGAL değil/yerine/= YASAL-LEHİM ile BRONZ/TUNÇ ile FAKFON ile KUPRONİKEL ile PERMALLOY

( Kalay ve kurşun alaşımı. İLE Bakır ve kalay alaşımı. İLE Bakır, çinko ve nikel alaşımı. İLE Bakır ve nikel alaşımı. İLE Demir ve nikel alaşımı. )


-LEVH-İ DİL ile ...

( MÜ'MİNİN GÖNLÜ )


-LEYL ile LEYL-İ SECÂ

( Gece. İLE Tam kararmış gece. )


-LEYLEK ile/değil GRİ BALIKÇIL-LEYLEK ile İNSAN-I KÂMİL

( İNSAN-I KÂMİL )


-LİBERAL[İng.] değil/yerine/= ERKİNSEL-LİBERALİST/LİBERAL değil/yerine/= ERKİNCİ-LİNEER/LINEAR[İng.] değil/yerine/= DOĞRUSAL-LİNK ile LINK[İng.]/URL

( Atın eşkin yürüyüşü. İLE İlişim, ilişik, bağlantı.[site bağlantısı, url] )


-LİSÂN[Ar.] değil/yerine/= DİL-LİTRE ile RATL

( ... İLE Litreye yakın bir sıvı ölçeği. )


-LOKAL değil/yerine/= DERNEKEVİ-LOKAL değil/yerine/= YEREL-M/MOLAR[İng.] değil/yerine/= MOL-MADDE ile/ve/||/<>/> SÛRET ile/ve/||/<>/> CİSİM ile/ve/||/<>/> NEFS ile/ve/||/<>/> AKIL-MADDÎ değil/yerine/= EYCİL-MADERŞAHİ[Fars.]/MATRİARKAL[Fr. < Yun.] değil/yerine/= ANAERKİL-MAĞARUL = AVAR

( )


-MAĞDURİYET:
TARİHSEL ile/değil EKİNSEL/KÜLTÜREL-MAGIC vs. MAGICAL-MAHALLİ[Ar.] değil/yerine/= YÖRESEL/YEREL-MAHMUL değil/yerine/= YÜKLETİLMİŞ/YÜKLÜ/DOLU-MAHMUZ BİÇİMİNDE PETAL = MİHMÂZ = PÉTALE CALCARIFORME-MAHMUZ BİÇİMİNDE PETAL = VARAK-İ TÜVEYC-Î MİHMÂZÎ = PÉTALE CALCARIFORME-MAHSUS ile/ve/değil/yerine MÂKUL

( Elimizle/gözümüzle, duyularımızla. İLE/VE/DEĞİL Beyin, akıl ile. )


-MAHÛLE[Ar.] değil/yerine/= DUL

( Kocası ölmüş kadın. İLE Eşi ölmüş ya da eşinden boşanmış kadın ya da erkek. )


-MAJORITY vs. PLURAL-MAKABLE TEŞMİL değil/yerine/= GERİ YÜRÜTÜM-MAKAM ile/ve HAL-MAKBUL ile/ve MERGUB-MAKSÛRE ile MAHFİL

( Camilerde etrafı parmaklıklı yüksek yer. İLE Biraz daha yüksek ise mahfil denilir. )


-MAKUL ve/||/<>/> MAKBUL

( Akılcı, akla uygun. VE/||/<>/> Kabul edilir/edilebilir. )


-MÂKUL ile/ve MEŞRÛ

( Usa/akla uygun olan. | Akıllıca iş gören, mantıklı. | Aşırı olmayan, uygun, elverişli. İLE/VE/+/||/<> Yasanın, kamu vicdanının ve dinin doğru bulduğu. )


-MAL ile/ve/||/<> DEĞER/TUTAR/SEMEN[Ar. çoğ. ESMÂN]-MAL ile/ve/||/<> EMTİA

( Birinin, tüzel kişinin sahip olduğu, taşınır ya da taşınmaz varolanların tümü. İLE/VE/||/<> Alınıp satılabilen, her türlü tecim nesnesi. )


-MAL ile/ne yazık ki/>< KAPAROZ

( ... İLE/NE YAZIK Kİ/>< Yolsuzca ya da zorla elde edilen mal. )


-MAL ile MARDA[Yun.]

( ... İLE Değerini kaybetmiş[ıskarta(İt.)] mal. )


-MALİGN/MALİGNANT[İng.] değil/yerine/= KÖTÜCÜL-MÂLİYET ile/ve/değil BEDEL-MALUL değil/yerine/= SÖKEL-MÂLUM ile/ve MEÇHUL

( Etken. İLE/VE Edilgen. )


-MÂLUM ile/ve MEÇHUL

( Parmak/el açık. İLE/VE Parmak bükülü.[başparmakla birleştirerek!] )


-MALÛMÂT ile/ve/değil HAL

( Hâlsiz ilim, ihyâ edeyim derken imhâ eder. )


-MALÛMAT ile/ve/değil HAL-MALZEME ile/ve/||/<> MAL

( Ara ürün ve kullanım. İLE/VE/||/<> Sonsal ürün ve kullanım. )


-MALZEME ile/ve POTANSİYEL-MAMÜL değil MAMUL-MÂNÂ ile/ve/> MAHMUL ile/ve/> HADD ile/ve/> RÂBITA ile/ve/> İLLET-MANDALİNA ile PORTAKAL

( Kabuğu soyulduktan sonra meyvenin etrafındaki/üstündeki ince kabuk "kalıntılarını"(/beyaz lifleri) soymadan, birlikte yemekte yarar vardır! )


-MANDALİNA ile PORTAKAL

( [kökeni/etimolojisi] MANDARİN PORTAKALI: Mandarin denen ülkede yetişen yemişli ağaç. İLE ... )


-MANDALİNADA:
SATSUMA ile AKDENİZ ile KRAL ile NORMAL

( 10 ay boyunca bakım gerektirir. İnce kabuklu, sulu ve çekirdeksizdir. Kuytu bölgelerde yetişir. Edremit'te 240.000 ağacı bulunur. Ülkemizde Satsuma mandalina, adıyla bilinen Owari çeşidi ilk kezJaponya'dan, Batum yolu ile Doğu Karadeniz bölgesine gelmiş ve buradan Ege Bölgesi ve öteki bölgere yayılmıştır. Meyve kabuğu, hasat döneminde açık sarı portakal renginde ve hafif pürüzlüdür. Kabuğun meyve etine bağlılığı gevşektir. Depolamaya, taşımaya elverişli bir çeşittir. Olgunlaştıktan sonra kabuğun meyve etinden ayrılması yani putlaşmaya eğilimi oldukça fazladır. Orta büyüklükte, basık biçimlidir. Meyve eti, koyu portakal rengindedir. Meyveler, aromalı, yüksek nitelikli ve çekirdeksizdir. Bu gibi özelliklerinden dolayı mandalina çeşitleri arasında en çok yeğlenendir. İLE ... İLE ... İLE ... )


-MANDALİNADA:
SATSUMA ile AKDENİZ ile KRAL ile NORMAL

( Mandalina[mandarin], Rutaceae ailesinin, Aurantioideae alt ailesinde, Citrus cinsi içinde yer alan bir türdür. )


-MANEVİ değil/yerine/= ÖZCÜL-MÂNİ[Ar.] değil/yerine/= ENGEL-MÂNİ değil/yerine/= ÖNLEYİCİ/ENGEL-MANTIK/SAL ile/ve/<> KAVRAM/SAL-MANTIK ve USÛL-MANTIKÎ/MANTIKSAL değil/yerine/= ESTEMLİ-MANTIKLI ile ANLAMSIZ DEĞİL-MANTIKLI ile MANTIKSAL

( Mantığa uygun, usa/akla uygun. | Mantığa uygun davranan. İLE Mantıkla ilgili olan. )


-MARCOS:
MARGARITAS ve/||/<> ALTAMIRANO ve/||/<> RANCHONUEVO ve/||/<> COMITAN ve/||/<> OCOSINGO ve/||/<> SAN CRISTOBAL

( Zapatist Ulusal Kurtuluş Örgütü'nün, altı kentin başharflerinden oluşan Meksika yerlilerinin önderi. )


-MAREŞAL ile FELDMAREŞAL

( ... İLE Almanya, Avusturya, İngiltere, Rusya ve İsveç askeri sıradüzeninin en yüksek rütbesi. )


-MARJİNAL değil/yerine/= AYKIRI/SIRADIŞI-MARUL[Yun.] ile ACIMARUL

( ... İLE Bileşikgillerden, tadı acı, dişli yapraklı, sürgününden çıkan sütü, uyuşturucu ve yatıştırıcı olarak kullanılan iki yıllık bir bitki. )


-MARUL ile EŞEKMARULU

( ... İLE Bir marul türü. )


-MARUL ile/<> KIVIRCIK ile/<> GÖBEK ile/<> LOLOROSSO ile/<> ÇİN MARULU-MARUL ile/ve/<> YABANİ MARUL-MASAL ile DESTAN-MASAL ile/ve/<> MESEL ile/ve/<> MİSAL ile/ve/<> HAKİKAT

( Tevrat'ta/Mesnevî'de. İLE/VE/<> İncil'de. İLE/VE/<> Kur'an'da. İLE/VE/<> Hikmet'te. )


-MASAL ile TANDIRNÂME

( ... İLE Tandır başında oturulurken söylenen ya da okunan masal. | Bilgisiz kişilerin inandığı saçma düşünceler ve bu düşüncelerin yazıldığı sanılan kitap. )


-MAŞERÎ[Ar.] değil/yerine/= ORTAK US/AKIL

( Topluluğun olan, ortaklaşa. )


-MAŞERÎ[Ar.] değil/yerine/= ORTAK US/AKIL

( Hiçkimse, birlikte olduğumuz kadar akıllı değildir/olamaz. )


-MATEMATİK/SEL/LİK:
DEĞERLİ ile/ve/fakat/||/<>/> YETERLİ DEĞİL-MATEMATİK ile/ve/||/<> SİMGESELLİK ile/ve/||/<> DİL

( MATEMATİK: Simgeselliğe dayalı, evrensel dil. )


-MATEMATİKSEL ile/ve/değil VEKTÖREL-MATERIAL vs. MORAL-MATLUB ile/ve/<>/= MEÇHUL-MAVAL[Ar.] ile MAVEL

( Koyun çobanının (koyunlar/ı için) kaval çalması. | Yalan, uydurma söz. İLE/< Deve çobanının (develer/i için) söyledği/okuduğu. )


-MEAL ile MÂNÂ-MEAL ile MEAL-İ MÜNÎF

( Yüksek, ulu, büyük meal. )


-MECÂZ-I MÜRSEL değil/yerine/= DÜZÖZGEÇ/AD AKTARMASI-MECCAL ile İMÂN-MEÇHUL ile/ve MALÛM-MECZUB ile/>< GÂFİL

( Gereğinden fazla içe yönelirsek. İLE/>< Gereğinden fazla dışa dönüklük ve çenesi düşüklük. )


-MECZUB ile/>< GÂFİL

( İlimsiz hâl. İLE/>< Hâlsiz ilim. )


-MEDIEVAL ile ...

( Ortaçağ, ortaçağa ait. )


-MEDRESE TALEBELERİ:
DÂHİL ve/> ÂLİM ve/> FÂZIL ve/> KÂMİL-MEFKÛREVİ[Ar.]/IDEAL[İng., Alm., İsp.]/IDÉAL[Fr.] değil/yerine/= ÜLKÜSEL-MEHİL değil/yerine/= ÖNEL-MEHL/MEHİL[Ar.] değil/yerine/= ÖNEL

( Bir işin tamamlanması için tanınan ek süre. | İş sözleşmesine göre, işçinin, işten çıkarılması durumunda tanınan süre. )


-MEKÂN ile/ve/değil MAHAL

( ... İLE/VE/DEĞİL Söz ve halin buluşmasında bulunan/oluşan. )


-MEKÂN ile/ve/||/<>/> MAHFİL-MEKANİK ile DENEYSEL-MEKANİK değil/yerine/= İŞLETSEL-MEKTEP[Ar.] değil/yerine/= OKUL-MEKYÛL ile ...

( Kile ve benzeri gibi ölçekle ölçülmüş. )


-MELÂL ile ...

( Sıkıntı, gam. )


-MELODİK değil/yerine/= EZGİLİ/EZGİSEL-MEMNUNİYET ile KABUL-MENDİL/ULATU ile/ve/değil DESTMÂL

( ... İLE/VE/DEĞİL Nakışlı, süslemeli mendil. )


-MENKUL değil/yerine/= TAŞINIR-MENLEH ile KESTEL

( Kale. İLE Küçük kale, hisarcık. )


-MENLEH ile KESTEL

( Kale. İLE Küçük kale, hisarcık. )


-MENTAL[İng.] değil/yerine/= ZİHINSEL-MERAK ve HAYAL-MERATİB'ÜL FUHUM ile/ve MERATİB'ÜL UKUL-MERCİMEK ile DHAL

( ... İLE Sulu mercimek yemeği.[Nepal'de] )


-MERKEZCİL ile MERKEZÎ

( Merkeze doğru yaklaşan. İLE Merkezde olan, merkezi oluşturan. )


-MERMİ ile ŞARAPNEL

( ... İLE Patladığında etrafa küçük parçalar saçan bir tür top mermisi. )


-MEŞGUL ile BİŞKÛL

( ... İLE Becerikli, çevik, işe düşkün. | Akıllı. | Güçlü. | Uyanık, tedbirli, ihtiyatlı. | Rastık. )


-MEŞİYET ile/ve/||/<> TEVEKKÜL

( MEŞİYET: Sürekli istenç/irâde. | Belirleyicilik. )


-MEŞK ile/ve/<> FASIL-MEŞKUL değil/< MEŞGUL[< ŞUGL]["gu" uzun okunur]

( MEŞKÛL[Ar.]: Bileklerine kadar üç ayağı beyaz olan at. DEĞİL Bir işle uğraşan. )


-MESLEK ile/ve HAL-MESLEK ile İŞTİGAL

( ... İLE Uğraşma, ilgilenme, meşgul olma. )


-MESLEKÎ değil/yerine/= İŞGESEL-MEŞRÛ ve/||/+/<>/> MAKUL ve/||/+/<>/> MASUM

( Tütün[sigara vb.], çevremizdeki en çok maruz kaldığımız ve en sorunlu dayatmalardandır ne yazık ki. Tabii, bizim izin/fırsat vermememiz dışında! )


-MESÛL ve/||/<>/> MESÛD-METAFİZİK:
İÇKİN ile/ve/||/<>/> AŞKIN ile/ve/||/<>/> İLİŞKİSEL-METAL[Fr. < Yun.] ile AMETAL[Fr.] ile YARI METAL ile SOYGAZ/ASALGAZ

( Yüksek ısı ve elektrik iletkenliği olan, ağır, sert, parlak, haddeden çekilebilir, [biçim değiştirmeye yatkın] ve katyon oluşturma eğilimi gösteren öğeler. Oksijenli bileşimiyle çoğunlukla bazik oksitler veren madde, maden. | Dizgi makinelerinde, satırları oluşturmak için ergitilen antimon ve kurşun alaşımına verilen ad. İLE Metal olmayan öğeler.[klor, fosfor, oksiyen] İLE ... İLE ... )


-METAL[Fr. < Yun.] ile AMETAL[Fr.] ile YARI METAL ile SOYGAZ/ASALGAZ

( * Tel ve levha durumuna getirilebilir.
* Isı ve elektriği iyi iletir.
* Parlaktır.
* Oda koşullarında, katıdır.[Cıva dışında]
* Atomik yapıdadır.
* Kendi aralarında bileşik yapmazlar, alaşım oluşturur.
* Ametallerle iyonik bağ yapar.
* Bileşik yaparken, elektron vererek, + yüklü [katyon] oluşturur.
* Son yörüngelerindeki elektron sayısı [değerlik elektron sayısı] 1, 2 ya da 3'tür.

İLE

* Tel ve levha durumuna getirilemez.
* Isı ve elektriği iyi iletmez.
* Mattır.
* Oda koşullarında, katı, sıvı ve gaz durumdadır.
* Molekül yapıdadır.
* Kendi aralarında kovalent bağlı bileşik yaparlar.
* Metallerle iyonik bağ oluşturur.
* Elektron alarak, - yüklü [anyon] oluşturur.
* Son yörüngelerinde, elektron sayısı [değerlik elektron sayısı] 5, 6 ya da 7'dir.
* Periyodik cetvelin sağında bulunur.

İLE

YARI METAL
...

İLE

* Oda koşullarında, hepsi gaz durumundadır.
* Kararlı yapıya sahiptir, kimyasal etkileşime girmez.
* Bileşik oluşturmaz.
* Tek atomludur.
* Erime ve kaynama noktaları çok düşüktür.
* Son yörüngelerinde, 8 elektron bulundurur.[Helyum dışında]
* Işığı geçirir.[Saydamdır]
* Isı ve elektriği iletmez.
* Periyodik cetvelin 8A öbeğinde bulunur.
)


-METAL ile ALAŞIM

( Yüksek ısı ve elektrik iletkenliği olan, ağır, sert, parlak, haddeden çekilebilir, [biçim değiştirmeye yatkın] ve katyon oluşturma eğilimi gösteren öğeler. İLE En az bir bileşeni metal olan iki ya da daha fazla öğenin birlikte eritilmesi sonucunda oluşan, metalik özellikleri saf bir metalden farklı olan katı karışım. )


-METAL ile/ve/<> MISKALA[Ar.]

( ... İLE/VE/<> Metal parlatmaya yarar aygıt. | Bambu mızıka benzeri eski bir müzik aracı. )


-METAL ile SİDERİSMUS

( ... İLE Taşların/nesnelerin, insan/lar üzerindeki (olası) etkileri/etkileşimleri. [İng.][A name given by the believers in animal magnetism to the effects produced by bringing metals and other inorganic bodies into a magnetic connection with the human body.] | Bazı sinirsel hastalıklarda deri üzerinden madeni levya uygulanması esasına dayanan iyileştirme yöntemi, metal tedavisi. )


-METALİK/METALOİT[Fr.] değil/yerine/= MADENSEL-METAPSİŞİK/PARAPSİŞİK değil/yerine/= ÖTEYİNCİLİK/ÖTEYİNSEL-METEOROLOJİK değil/yerine/= KALIKBİLİMSEL/KALIKSAL-METİN:
YAZINSAL/EDEBÎ ile/ve/||/<> BİLİMSEL-METODOLOJİ/K değil/yerine/= YÖNTEMBİLİM/SEL-METODOLOJİK/METHODOLOGICAL[İng.] değil/yerine/= YÖNTEM BİLİMSEL-METRÛK ile BATTAL

( Terk edilmiş, bırakılmış, kullanılmasından vazgeçilmiş. İLE İşe yaramaz, kullanılmaz. | Alışılmış olandan büyük. )


-MEVZÛ' ile/ve/+ MAHMÛL

( Konu. İLE/VE/+ Yüklem )


-MEYDAN OKUNAMAZLAR:
YEL ve/||/<> SÖZLÜK ve/||/<> MASUM/SEVGİ-MEYİL değil/yerine/= EĞİM/EĞİKLİK/AKINTI-MEYL/TEMÂYÜL ile/ve/> HAREKET

( Hareketten önceki ilk durum, hareketin başlangıcı. İLE/VE/> ... )


-MEYL ile MEYL-İ ZÂTÎ

( ... İLE Anlamın, nesne olarak ortaya çıkmak istemesi. )


-MEYL ve/> MUHABBET ve/> AŞK ve/> BULMAK VE OLMAK

( MÜEBBED MUHABBET )


-MEYL ve MUHABBET ve EHİL-MİĞFER BİÇİMİNDE PETAL = VARAK-İ TÜVEYC-Î MİĞFERÎ = PÉTALE GALÉIFORME, PÉTALE CUCULLIFORME-MİKROSKOBİK değil/yerine/= KÜÇÜGÖRCÜL-MİKROTÜBÜL değil/yerine/= İLETGEN BORULAR, KÜÇÜKBORUL, BORULCUK-MİL ile/ve FERSAH

( 100 kulaç. 2500 mimari arşın. İLE/VE 3 mil.[yaklaşık 5 km.] 7500 mimari arşın.[Bir kişinin normal bir yürüyüşle yaklaşık bir saatte aldığı mesafe olarak kabul edilmiştir.] )


-MİL ile MİL[Ar.] ile MİL[Lat.]

( Balçık. İLE Türlü işlerde kullanılmak üzere yapılan, ince ve uzun metal çubuk. | Göze sürme çekmeye yarayan, kemik ya da fildişinden yapılmış ince ve uzun araç. İLE Yer yer, uzunluğu değişen bir uzaklık ölçü birimi. )


-MİL ile MUYLU[Ar.]

( Türlü işlerde kullanılmak üzere yapılan, ince ve uzun metal çubuk. | Göze sürme çekmeye yarayan, kemik ya da fildişinden yapılmış ince ve uzun araç. İLE Başka bir parça için dönme ekseni görevini yapan, silindir biçiminde parça. | Bir milin, yatağında dönmesini sağlayan bölüm. | Bir top namlusunun, iki yanına tutturulan millere verilen ad. )


-MİLÂDÎ değil/yerine/= DOĞUL-MİLLÎ[Ar.] değil/yerine/= ULUSAL-MİNAREL değil MİNERAL-MİNERAL ile/ve/||/<>/> KAYA

( İlgili konuşmayı izlemek için burayı tıklayınız... )


-MİNHÂC ile AÇIK, GENİŞ YOL

( AÇIK, GENİŞ YOL )


-MİSKAL[Ar. çoğ. MESÂKÎL] ile MISKAL

( Yirmidört kıratlık bir ağırlık ölçüsü. [yüz arpa ağırlığındadır][ondört kırat, bir şer'î dirhemin karşılığıdır] | 1.43 dirhemlik ağırlık ölçüsü. İLE Parlatan, cilâlayan âlet. | İnce, zarif bir hatip. )


-MİSL ile ...

( Benzer, kat. | Mikdar. | Ön, yan, huzur. | Tekrarlanan bir sayının toplamı. )


-MISTAKE vs. SHAMEFUL-MİT ile/ve/||/<> MASAL

( Evrenseldir. İLE/VE/||/<> Toplumsal öğeler egemendir. )


-MİT ile/ve/||/<> MASAL

( Belirli ya da belirsiz bir zaman söz konusudur. İLE/VE/||/<> Zaman önemli değildir. )


-MİT ile/ve/||/<> MASAL

( Olaylar, kısmen de olsa gerçeğe dayanır. İLE/VE/||/<> Olaylar düş ürünüdür. )


-MİT ile/ve/||/<> MASAL

( Yer öğesi bazen gerçek, bazen de düşseldir. İLE/VE/||/<> Olaylar, düş ürünü yerlerde geçer. Ülkenin birinde geçmiş olması yeterlidir. )


-MİT ile/ve/||/<> MASAL

( Bilgi vermeyi amaç edinmiştir. İLE/VE/||/<> Aktöre/ahlâk değerlerini öne çıkarır. Arkadaşlık, sadakat, vefâ gibi duygular, kavramlar öne çıkarılır. )


-MİZAÇ ve/<>/>/< İTİDAL-MODA ile STİL-MODEL ile/ve ALGI DÜZENEĞİ-MODEL ile/ve İDOL-MODEL yerine MANKEN-MODEL ile ÖRNEK-MODEMDE:
ADSL ile VDSL ile FIBER

( )


-MODERN[Fr./İng.] değil/yerine/= ÇAĞDAŞ/ÇAĞCIL-MOL ile ...

( Bir maddenin kendi moleküler ağırlığına dalton cinsinde eşit olan gram miktarı. [Avogadro sayısı kadar molekül içerir.] )


-MOLEKÜL ile/ve/||/<>/< ELEKTRON ile/ve/||/<>/< ATOM ile/ve/||/<>/< ÇEKİRDEK ile/ve/||/<>/< PROTON - NÖTRON ile/ve/||/<>/< QUARK ile/ve/||/<>/< PLANCK ile/ve/||/<>/< [HIGGS BOZONU?]

( 10üzeri-9 m. İLE/VE/||/<>/< 10üzeri-18 m. İLE/VE/||/<>/< 10üzeri-10 m. İLE/VE/||/<>/< 10üzeri-15 / 10üzeri-14 m. İLE/VE/||/<>/< 10üzeri-15 m. İLE/VE/||/<>/< 10üzeri-19 m. İLE/VE/||/<>/< 10üzeri-43 m. İLE/VE/||/<>/< ??? )


-MOLEKÜL değil/yerine/= ÖZDECİK-MONARŞİ:
MUTLAK ile ANAYASAL-MORAL değil/yerine/= ÖZCÜL GÜÇ-MORFOLOJİK/MORPHOLOGIC[İng.] değil/yerine/= BİÇİMSEL-MOTHER OF PEARL vs. PEARL-MOTION FOR DISMISSAL and MOTION FOR NEW TRIAL

( Davanın reddi dilekçesi. VE Davaya yeniden bakılması için dilekçe. )


-MUADİL değil/yerine/= DENK/EŞİT/EŞDEĞER/Lİ-MUADİL ile İKÂME

( Denk, eşit, eşdeğer/li. İLE Yerine koyma, yerine kullanma. )


-MUALLİM-İ EVVEL ile/ve/<> MUALLİM-İ SÂNÎ

( Aristoteles. İLE/VE/<> Fârâbî. )


-MÜBALAĞA İSM-İ FAİL ile/ve İSM-İ TAFTİL

( NASSARÛNE | NASSARÂNÎ | NASSÂRUN [MÜZEKKER] NASSÂRÂTÜN | NASSÂRATÂNÎ | NASSÂRATUN [MÜENNES] ile/ve ENSARÛNE/ENASİRÛ | ENSARÂNÎ | ENSARU [MÜZEKKER] NUSRAYÂTÛN/NUSARU | NUSRAYÂNÎ | NUSRÂ [MÜENNES] )


-MÜCERRET ile/ve MÜSTAKİL-MÜCMEL değil/yerine/= ÖZETLİ-MÜCMEL ile/ve/değil/yerine/<> TAFSİL

( Kısa ve öz sözle anlatılmış. İLE/VE/<> Etraflıca, uzun uzun anlatma/açıklama. )


-MÜDÂHİL ile/ve/<> NÜFÛZ-MÜDDET-İ İDDET:
BOŞANMIŞ ile DUL ile GEBE

( 3 ay[üç âdet dönemi] İLE 4 ay, 10 gün. İLE Doğum ile kayıtlıdır. )


-MÜDDET-İ İDDET:
BOŞANMIŞ ile DUL ile GEBE

( Boşanmış bir kadının tekrar evlenebilmesi için beklemek zorunda olduğu süre. )


-MÜDEBBİR ile MUFASSIL-MÜENNES[Ar.] değil/yerine/= DİŞİL-MÜESSİR FİİL değil/yerine/= DOKUNÇLU EYLEM-MÜFEKKİRE ile/ve AKIL

( Düşünme yetisi/gücü. İLE ... )


-MÜFRET[Ar.] değil/yerine/= TEKİL-MUĞLAK ile MÜPHEM ile MECHUL ile MUAMMA

( Anlaşılması güç, anlaşılmaz, karışık, çapraşık. İLE Belirsiz. | Açık ve seçik olmadan. İLE Bilinmeyen. İLE Şiir sanatında harflerle yapılan bilmece/ler. )


-MUHABBETİN/AŞKIN DERECELERİ'NDE:
MEYL ile/||/<>/> ARZU ile/||/<>/> SAHÂBET ile/||/<>/> GARÂM ile/||/<>/> VEDÂD ile/||/<>/> ŞEGAF ile/||/<>/> TEFÎN ile/||/<>/> TEABBÜD ile/||/<>/> HULLET ile/||/<>/> IŞK

( Öteki dillerde bizim "muhabbet" gibi çok anlamlı bir sözcük var mıdır bilmem. Ama şu kadarını söyleyeyim... Bizi bilmek demek, biraz da bu sözcüğü tüm anlamlarıyla bilmek demek...

Muhabbeti; sevgi, aşk, sevdâ, dostluk, bağlılık, sohbet, yârenlik etmek anlamlarında kullanıyoruz. Birini sevdiğimizde ona muhabbet besleriz. Sevdiğimizle oturup konuştuğumuzda muhabbet etmiş oluruz. Bir erkek ile bir kadının birbirini tanımasına ve sevmesine vesile olanlara "muhabbet tellâlı" deriz. Ama konu tasavvuf olunca sözcük farklı anlamlar kazanmaya başlar.

Eskiler, muhabbeti, şiddetine göre on dereceye ayırmış. Öncesi ilgi duymak, sonrası muhabbetin şiddetiyle yok olmak olan muhabbet olmaz ise yolculuk da olmaz. Sırayla açıklayalım...

1. MEYL: Sözlükte bir yöne doğru yönelmek, eğilmek, eğik duruma gelmek anlamı verilmiş. Biz ise birine ya da bir şeye yönelmek, sevgi, ilgi göstermek, istek ve arzu duymak anlamlarında kullanıyoruz. Tasavvufta yolun en başındakilere muhib deriz. Muhib, ilgi duyan kişidir. Yolun başı ise ilgi duymaktır. O yüzden;

Âşık oldur kim kılar cânın fedâ cânânına
Meyl-i cânân itmesin her kim ki kıymaz cânına


(Fuzûlî)

İlgi duymaya başladığımız anda yolculuğumuz başlar. Çünkü meyl ile başlayan yolculuğun sonu bu uğurda canını vermektir.

2. ARZU: Meyl, irâdeye yükselirse arzu adını alır. İrâdeye yükselmesi ise yâri istemek ile olur. Ama bunun da bir bedeli vardır.

Cân la’lin eyler arzû yâr içmek ister kanımı
Yârâb ne vâdîdir bu kim cân teşne cânân teşnedir


(Bâkî)

3. SAHÂBET: Benimseyip koruma, kayırma suretiyle sâhiplenme, sâhip çıkma anlamlarında kullandığımız sözcük, Arapça olmasına karşın anlamını Türkçe'de kazanmış. Kişinin arzu ettiği kişiye karşı, gönlünden bir akış, bir eğilim peyda olması sonucunda da korumaya, sahiplenmeye başlar.

4. GARÂM: Olağanüstü sevgi, şiddetli arzu ve iştiyâk, büyük aşk anlamına gelen garâm, sevginin gönle âdeta yapışmasıdır.

Cenap Şehabeddin;

Uyan ey bister-i sînemde yatan tıfl-ı garâm

derken âşık olmaya başladığını ya da âşık olmak arzusunu dile getiriyordu.

5. VEDÂD: Sevgi, dostluk, muhabbet anlamlarına gelen vedâd, muhabbetin saf ve katıksız durumu. Gönülden öteki eşya ve kişilere olan ilginin atılması durumu. Aynı sözcükten türeyen vedûd ise “Kullarını çok seven, onları lûtfa, ihsâna gark eden; sevilmeye lâyık ve müstahak yalnız kendi olan” anlamında Allah’ın adlarındandır.

6. ŞEGAF: Sevginin kalbi istilâ etmesi, aşırı sevgi, mecnûnca, çılgınca sevme. Kalp, sevilen şey dışındakilerden temizlenince bu sefer sevgi coşmaya başlar, kalbin tamamını fetheder, istilâ eder.

7. TEFÎN: Örümcek ağı demek olan tefîn, aşkın bir üst derecesi. Kalbin her yanını istilâ eden sevgi, kalpten taşmaya başlar. Kalpten taşmaya başlaması ise kontrolün aşk sahibinin elinden çıkıp aşkın eline geçmeye başlamasıdır. Öyle ki aşk, örümceğin ördüğü ağ gibi kişinin her tarafını kapsar, örer, onu âdeta sıkı sıkı bağlar.

8. TEABBÜD: Kul köle olmak, tapınmak anlamındaki teabbüd, kişinin artık aşkın elinde oyuncak olduğu haldir. Bu durumdaki âşığı, Hayretî şöyle anlatır:

Gam yeriz kan yutarız kûşe-i mihnette müdâm
Sanma biz kevser-i cennât-ı naîmin kuluyuz


9. HULLET: Gerçek dostluk anlamındaki hullet, sevgiliden başka kimsenin kalmadığı durumu açıklamak için kullanılır. Hullette iki özellik bulunur. Biri sadâkât yani doğruluk, öteki de samimiyet. Aşkın sondan bir önceki durumudur. Artık aşkın gerçek olduğundan, heves ya da yanılsama olmadığından emin olunmuştur.

10. IŞK: Muhabbetin en son hali ve en aşırı derecesidir. Halkanın tamamlandığı son zincir. Zât, sıfata meylettiğinde, kalpte ortaya çıkarak tüm damarlarda akıp tüm organlara yayılan aşırı muhabbet. Hallâc’ın her tarafı kesildiğinde, kanının yerlere Allah Allah diyerek akmasının nedeni de Züleyha’nın kanının Yusuf diye diye akmasının nedeni de budur. Işk öyle bir durumdur ki kişinin nazarında, sevdiğinden başka bir şey olmaz ve tüm ilgisini sevdiğine gösterir. Sadece gözleriyle ve gönlüyle değil baştan ayağa tüm âzâsıyla sevdiğini müşâhede eyler.

Tasavvuf, meyl ile başlayıp ışk ile biten bir yolculuktur. O yüzden,

Muhabbet bir kef-i Dâvud’dur pûlâdı mûm eyler
(Suzî-i Prizrenî)

ve

Muhabbet öyle bir sırdır ki bin setr et nihân olmaz
(Îzzet Molla)

Işk sahipleri nerede olursa olsun hemen bilinir.

Son sözü de Fuzûlî söylesin:

Aşk imiş her ne vâr âlemde
Muhabbetiniz daim, aşkınız bâkî ve dâim olsun.İsmail Güleç (Prof.Dr.) | www.ismailgulec.net )


-MUHABBETİN/AŞKIN DERECELERİ'NDE:
MEYL ile/||/<>/> ARZU ile/||/<>/> SAHÂBET ile/||/<>/> GARÂM ile/||/<>/> VEDÂD ile/||/<>/> ŞEGAF ile/||/<>/> TEFÎN ile/||/<>/> TEABBÜD ile/||/<>/> HULLET ile/||/<>/> IŞK

( Aşk Merdiveni [Diotima]

6. Basamak: Aşkın kendine duyulan aşktır. Kişi, güzelliği kendi biçiminde görür ve aşkın güzelliğini olduğu gibi sever. Her özel ve güzel olan, bu biçimle bağlantısı nedeniyle güzeldir.

5. Basamak: Genel olarak bilgiye duyulan aşktır.

4. Basamak: Yasalara ve kurumlara duyulan aşktır.

3. Basamak: Nefs sevgisidir. Bu, fiziksel özelliklerin bir kenara bırakıldığı, manevi ve ahlâkî güzelliğin sevgiyi tetiklediği aşamadır. Bu adımda, kişi, nitelikli zihinlere âşık olacaktır.

2. Basamak: Tüm güzel gövdelerin sevgisidir. Kişi, tüm gövdesindeki güzelliği görür ve farklılıkları sevmeyi öğrenir.

1. Basamak: Tek bir gövdenin sevgisidir. Bu aşk, belirli bir gövdeye duyulur. Fiziksel özelliklere duyulan bir istektir. )


-MUHACCEL ile ...

( Ayağı sekili, beyazlı at. )


-MUHAFAZAKÂR ile/ve/değil/<>/>< RADİKAL

( Gelecek kaygılı. İLE/VE/DEĞİL/<>/>< Gelecekten ümitli. )


-MUHALEFET ile/değil/yerine İTİZAL-MUHDES ve/||/<> MANZUM ve/||/<> MALÛL ve/||/<> MAKÛL ve/||/<> MAHDUT ve/||/<> MÜSPET-MUHSİN ERTUĞRUL ve/||/<> MUAMMER KARACA

( )


-MUKABİL değil/yerine/=-MUKABİL değil/yerine/= KARŞI-MUKABİL değil/yerine/= KARŞILIK/LI-MUKADDEM değil/yerine/= ÖNCÜL-MUKADDES/KUTSAL ile/ve/değil MÜBÂREK/İDUK

( Kutsallık, herşeye verilmez. )


-MÜKÂFÂT[Ar.] değil/yerine/= ÖDÜL-MÜKEMMEL değil/yerine/= EKSİKSİZ/YETKİN-MÜKEMMEL ile KUSURSUZ-MÜKEMMEL ile/ve MÜKEMMİL-MÜKEMMELLİK/KEMÂL ile/ve ÖLÜM

( Ölmeden önce ölün! - MÛTÛ KABLE EN TE-MÛT )


-MÜKEMMELLİK/KEMÂL ile/ve ÖLÜM

( Ölüm, ölüler için! Diriler için ölüm yok. )


-MÜKEMMELLİK/KEMÂL ile/ve ÖLÜM

( ÂŞIKLAR ÖLMEZ YERDE ÇÜRÜMEZ ÖLEN, HAYVAN İMİŞ )


-MULTİ FONKSİYONEL değil/yerine/= ÇOK İŞLEVLİ-MÜMESSİL değil/yerine/= ÖZDEYİCİ-MÜMESSİL ile VEKİL-MÜNÂDÎ ile DELLÂL-MÜNHAL değil/yerine/= ERİR/ÇÖZÜLÜR-MÜPHEM ile MEÇHUL-MÜSECCEL değil/yerine/= KÜTÜKLÜ-MÜSTAKBEL değil/yerine/= GELECEKTEKİ-MUSTATÎL değil/yerine/= DİKDÖRTGEN-MÜŞTEMİL ile ...

( KAPSAYAN, İÇEREN, ŞÂMİL OLAN )


-MÜSVEDDE ile/ve SEVAD ile/ve RİSÂLE ile/ve FEVAİD ile/ve ŞUKKA ile/ve TAİRE ile/ve KÜLLİYET ile/ve MECMUA ile/ve SEFİNE ile/ve KEŞKÜL ile/ve CÖNK ile/ve DİVÂN ile/ve MURAKKA-MÜTECÂHİL ile ...

( Cahil gibi görünen, bilmemezlikten gelen, bilmez görünen, tecâhül eden. )


-MÜTEDEYYİN[Ar.]/RELIGIOUS[İng.] değil/yerine/= DİNDAR/KÖNECİL

( ILIMLI (İNSAN) | DİNDAR. | DİN İLE GÖREVLİ. | BORÇLU OLAN )


-MUTEDİL RÜZGÂR değil/yerine/= ILIMLI YEL-MÜTEETTİL ile ...

( Allah'a yönelen, tebettül eden. )


-MÜTEŞABİH ile/ve/değil/||/<> MESEL-MÜTEŞELŞİL ile AKIŞ

( Şarıl şarıl akıp çağlayan, teşelşül eden. )


-MÜTEVASSIL değil/yerine/= VÂSIL OLAN, KAVUŞAN | MÜNÂSEBET VE YAKINLIK KURAN-MÜVEKKİL değil/yerine/= YETKİVEREN-MÜZİK ile/ve/<> DİL-MUZMAHİLL ile ...

( ÇÖKMÜŞ, ÇÖKÜNTÜYE UĞRAMIŞ, DARMADAĞIN OLMUŞ, YOK OLMUŞ )


-NÂİB[< NEVB]:
VEKİL-NAKİL ile NÂKİL

( Taşıma. İLE Taşıyan. )


-NAKZ ile/ve/||/<> TAHSİS ile/ve/||/<> TAMİM ile/ve/||/<> İCMÂL ile/ve/||/<> TEFSİR-NAMIK KEMAL ve/||/<>/< ABDÜLLÂTİF SUPHİ PAŞA-NARSİSİZM:
BİRİNCİL ile/ve/||/<>/> İKİNCİL-NAVİGASYON değil/yerine/= YOLBUL-NAVİGATÖR değil/yerine/= YOLBİL-NAZAL değil/yerine/= GENİZCİL-NAZAR ile/ve AMEL-NAZAR ve/<> AMEL-NAZAR ile/ve İSTİDLÂL-NAZARÎ değil/yerine/= KURAMSAL

( TEORİK )


-NAZIM BİÇİMLERİNDE:
TERKİB-İ BENT ile/<> TERCİ-İ BENT ile/<> TERBİ ile/<> TAHMİS ile/<> TAŞTIR ile/<> TESDİS ile/<> MUHAMMES ile/<> TARDİYE ile/<> MÜSEDDES ile/<> NAZİRE ile/<> TEHZİL

( 7-10 beyit. İLE 7-10 beyit. İLE Gazel + 2 beyit. | Dördün. | Dörtleme. İLE Gazel + 3 beyit. İLE Gazel + 3 beyit. İLE Gazel + 4 beyit. İLE 5 dizelik. İLE 5 dizelik.[Muhammes'in, özel bir biçimi.] İLE 6 dizelik.İLE Beğendiğine benzer. İLE Alay etmek üzere yazılan nazire. )


-NAZIM BİÇİMLERİNDE:
TERKİB-İ BENT ile/<> TERCİ-İ BENT ile/<> TERBİ ile/<> TAHMİS ile/<> TAŞTIR ile/<> TESDİS ile/<> MUHAMMES ile/<> TARDİYE ile/<> MÜSEDDES ile/<> NAZİRE ile/<> TEHZİL

( )


-NAZİRE ile TEHZİL

( Karşılık olarak, benzetilerek yapılan davranış, söz. | Başka bir manzume örnek alınarak aynı ölçü ve aynı uyakla yazılan şiir. İLE Alaya alma. | Ciddi bir yapıtı alay tarzında nazire yazma, şakalı bir anlatıma çevirme. )


-NECÎB ve/> HALÎL

( ... İLE Samimi arkadaş. )


-NEDEN-SONUÇ ile İLLET-MÂLÛL-NEFS/KAN ve/> GÖNÜL

( ... VE/> Nefsin imana gelmiş hali. )


-NEGLECT/NEGLECT[İng.] değil/yerine/= İHMAL-NEM ile ÖL/HÖL

( ... İLE Toprağın nemi, yaşlık. )


-NESEB değil/yerine EDEB ve/||/<> MAL değil/yerine AMEL ve/||/<> CEMÎ-İ DÜNYA değil/yerine İLİM

( Edeb, yeğdir nesebden; amel, yeğdir maldan; ilim, yeğdir cemî'-i dünyadan. )


-NESİL değil/yerine/= KUŞAK-NESNE ile/ve/> KÜL

( [katı nesnenin] Kullanım, süreç, çeşitlilik ve değerleri. İLE/VE/> Daha sonrası olmayan, sonrasında başka hiçbir biçime/noktaya evrilemez olan son nokta/eşik. )


-NESNEL = AFAKİ, ŞEY'Î = OBJECTIVE[İng.] = OBJECTIF[Fr.] = OBJEKTIV[Alm.]-NESNEL ile/ve/||/<> TENSEL-NEŞVE ile/ve TEMÂYÜL-NET ile SONSAL-NİCELİKLİ ile NİCELİKSEL-NIELS HENRIK ABEL ve/||/<> EVARISTE GALOIS ve/||/<> ŞÂNİZÂDE ATÂULLAH EFENDİ

( 05 Ağustos 1802 - 06 Nisan 1829 VE/||/<> 25 Ekim 1811 - 31 Mayıs 1832 VE/||/<> 1771 - ? )


-NIELS HENRIK ABEL ve/||/<> EVARISTE GALOIS ve/||/<> ŞÂNİZÂDE ATÂULLAH EFENDİ

( GALOIS KURAMI: Gauss'un kullandığı bazı teknikleri genelleştirerek, derecesi dörtten büyük olan her polinom için çalışacak bir kök bulma yöntemi oluşturmanın neden olanaksız olduğunu açıklar. İçinde kökleri aradağımız sayı dizgeleri "nesneler" ile kökleri kendi arasında döndüren permütasyon "öbekleri" arasında daha önce gözlemlenmemiş ilişkiler bulur. Bu ilişkiler yumağına, bugün genel olarak verilen addır. )


-NİHÂÎ değil/yerine/= SONSAL-NİL ve/<> VICTORIA

( Dünyanın en uzun ırmağı.[6400 km.] VE/<> Dünyanın en büyük ikinci gölüdür.[Marmara Denizi'nden 5 kat daha büyüktür.] )


-NİTELİKLİ ile NİTELİKSEL-NİYET ile/ve AMEL

( Niyet, kalbin ubudiyeti. İLE Amel, azaların/uzuvların ubudiyeti. )


-NİYET ile/ve AMEL

( Önce Niyet, sonra Amel. )


-NİYET ile/ve AMEL

( Niyet hayır, akıbet hayır. )


-NİYET ile/ve AMEL

( Niyet bâtın, amel zâhirdir. )


-NİYET ile/ve AMEL

( Müminin niyeti amelinden üstündür. )


-NİYET ile/ve AMEL

( NİYET: Âdet ile ibâdeti ayıran şey. )


-NİYET ve/||/<>/< MECÂL-NİYET ile/ve/<> YÖNELİM/EĞİLİM//MEYL-NİZÂMÎ değil/yerine/= DÜZENCİL/KURALCIL-NODÜL ile KİST

( İçi dolu kitle. İLE İçi boş kitle. )


-NODÜL ile KİST

( ŞÂMİHA: Beyinde, kemikte ve gövdenin çeşitli yerlerinde doğal olarak görülen çıkıntılar. )


-NOKTA ve/||/<>/> DÜZLEM ve/||/<>/> ALAN ve/||/<>/> BİÇİM/ŞEKİL-NOMİNAL[İng.] değil/yerine/= ADSAL-NÖRAL/NEURAL[İng.] değil/yerine/= SİNİRSEL-NORM/AL değil/yerine/= DÜZGÜ/L-NORMAL ile ALIŞILMIŞ

( Alışılmış olana tutunduğunuz sürece keşif gerçekleşemez. )


-NORMAL ile DOĞAL-NORMAL ile/ve/değil OLAĞAN-NORMAL ile ORTALAMA-NORMAL ile STANDART

( Bilge bir kişi, günün havasına göre değil, kendi standartlarına göre davranmalıdır. )


-NORMAL ile YAYGIN-NORMATİF değil/yerine/= DÜZGÜSEL

( Bir kural değerini, gücünü taşıyan. )


-NORMATİF değil/yerine/= DÜZGÜSEL-NÖROLOJİK değil/yerine/= SİNİRSEL-NÖRONAL/NEURONAL[İng.] değil/yerine/= SİNİR GÖZESEL-NTSC ile PAL-NÜKLEER değil/yerine ÇEKİRDEKSEL-NÜKUL değil/yerine/= CAYIM-NUMENAL FENOMENAL-NUMUNE/EMSAL değil/yerine/= ÖRNEK-NUSRAT["NUSRET" değil!] ve/||/<>/>/< ERTUĞRUL

( Çanakkale'deki mayın gemimizin adı. VE/||/<>/>/< Japonya'ya gidip de dönemeyen gemimizin adı. | Tayyareci İsmail Efendi'nin, Kahire'ye gitmek üzere havalanan fakat Kaz Dağı'na düşen uçağının, Çanakkale Zaferi sırasında onarılarak mayınların gözlenmesini sağlayan Yüzbaşı Cemal'in uçtuğu uçağa verilen ad. )


-NUSRAT["NUSRET" değil!] ve/||/<>/>/< ERTUĞRUL

( ve/||/<>/>/< )


-NÜZÛL ile ...

( AŞAĞI İNME )


-NÜZÛL ile İNME-NÜZÛL ile/ve URÛC

( Hazretler ile. İLE/VE/<> Melekler ile. )


-NÜZÛL ile/ve URÛC

( Fiziksel/dışsal. İLE/VE/<> İçsel. )


-NÜZÛL ile/ve URÛC

( Kabalaşmış. İLE/VE/<> İncelmiş/incelerek. )


-NÜZÛL ile/ve URÛC

( Anneyle. İLE/VE/<> Aşkla. )


-NÜZÛL ile/ve URÛC

( Tamamı: ULÛHİYET )


-NÜZÛL ile/ve URÛC

( LÂHUT > NÂSUT ile/ve/<> NÂSUT > LÂHUT )


-NÜZÛL ile/ve URÛC

( KAVS-I NÜZÛL ile/ve/<> KAVS-İ URÛC )


-OBJEKTİF değil/yerine/= NESNEL-ODAK ile TEMEL-ÖDİPAL ile/ve/||/<>/< PRE-ÖDİPAL

( 3 - 5 yaş arasında. İLE/VE/||/<>/< 0 - 2 yaş arasında. )


-ODYOVİZÜEL değil/yerine/= GÖRSELİŞİTSEL-OFTALMOLOJİ/K değil/yerine/= GÖZBİLİM/SEL-ÖĞRENME:
DENEYSEL ile/ve/||/<> ZİHİNSEL-ÖĞRENME'DE:
KLASİK ile/ve EDİMSEL ile/ve PEKİŞTİRME ile/ve BİLİŞSEL ile/ve BİLGİSAYAR YARDIMIYLA-ÖĞRETİLEN DİL ile YAŞAYAN DİL

( Aralarında, -kimi zaman- birkaç on/yüz yıllık fark bulunabilir. )


-OĞUL-OĞUL ile/<> SÜTOĞUL

( ... İLE/<> Bir kadının, kendi çocuğu değilken emzirdiği ve kocasının da evlat olarak benimsediği erkek çocuk. )


-OHAL'DE, (")ÖNLEMLER("):
ANAYASAL ve YASAL ve/ne yazık ki YASADIŞI-OKUL = BOŞ ZAMAN ([Yun.] SCHOLé = [eski İng.] SCOL = OKUL = ...-OKUL ile KONSERVATUVAR[Fr. < CONSERVATOIRE]

( ... İLE Müzik, tiyatro ve bale öğretiminin yapıldığı okul. )


-OKUL ile/ve TAPINAK-OKUL ile/ve/||/<>/>< YAŞAM

( Önce ders verir, sonra dener, sınav yapar. İLE/VE/||/<>/>< Önce sınav yapar, sonra [dene(yimle)terek] ders aldırır. )


-OKUR-YAZAR OLMAYAN ile/değil CAHİL-OLAĞANÜSTÜ DURUM/HAL ile/ve/<> SIKIYÖNETİM-OLASILIK ile/ve POTANSİYEL-ÖLÇÜ ile/ve DENETİM/KONTROL-OLD vs. CLASSICAL-OLGUNLUĞUN EN ÖNEMLİ GÖSTERGELERİ:
DEDİKODUYA DAYANMA/TAHAMMÜL ve/<>
İFTİRAYA DAYANMA/TAHAMMÜL

( Dedikodu ve iftiraya karşılığın da üç aşaması vardır.
1- Dedikodu ve iftiraya susarak[sükûnetle] karşılık vermek.
2- Dedikodu ve iftiradan "memnun olmak".
3- Dedikodu ve iftiradan "memnun olup", "dedikoducu/iftiracı" için üzülmek. )


-ÖLÜBAŞ GÜVESİ:
YEŞİL ile/||/<> SARI ile/||/<> KAHVERENGİ-ÖLÜMCÜL HASTALIKLARIN ÖĞRENİLMESİNDE:
REDDETME ile/ve/<>/> ÖFKE ile/ve/<>/> PAZARLIK ile/ve/<>/> DEPRESYON ile/ve/<>/> KABUL-ÖLÜMCÜL ile ÖLDÜRÜCÜ-OLUMSAL = MÜMKÜN = CONTINGENT[İng., Fr.] = KONTINGENT, ZUFÄLLIG[Alm.] = CONTINGENS[Lat.] = CONTINGENTE[İsp.]-OLUMSUZ("ME/MA"LI) FİİL ile OLUMSUZ("ME/MA"LI) İSTEMEK-OLUMSUZLAMA ile/ve/değil DEĞİL-OLUŞUM = TEŞEKKÜL = FORMATION[İng., Fr.] = BILDUNG[Alm.] = FORMACIÓN[İsp.]-OMURGALILAR:
SUCUL ile/ve/<> KARACIL ile/ve/<> İKİ-YAŞAYIŞLI-OMUZ:
SAĞ ile/ve/<> SOL

( Kişinin, %80'inin sağ omuzu, sol omuzundan düşüktür. İLE/VE/<> Kişinin, %20'sinin de sol omuzu, sağ omuzundan düşüktür. )


-ONBUL ile ...

( Papua Yeni Gine'nin Avi Köyü'nde bulunan, yuvarlak gözlü, kahverengi, ilginç bir hayvan. )


-ÖNCEL >< ARDIL-ÖNCEL ile/ve/||/<>/> İLİNEKSEL-ÖNCEL = MUKADDEM = ANTECEDENT[İng.] = ANTÉCÉDENT[Fr.] = ANTECEDENT[Alm.] = ANTECEDENS[Lat.]-ÖNCEL ile ÖNCÜL-ÖNCELİK:
BİLİŞSEL/MANTIKSAL ile/ve/değil/||/<>/< VAROLUŞSAL-ÖNCELİKLİ/LER ile/ve GENEL

( For human. VS./AND On nature. )


-ÖNCELİKLİ/LER ile/ve GENEL

( İnsanda. İLE/VE Doğada. )


-ÖNCÜ ile/ve/||/<> ÖNCÜL-ONDALIK SAYILARDA:
NOKTA ile/ve/||/<> VİRGÜL

( "Ondalık Sayılarda Nokta mı, Virgül mü?" yazısı için burayı tıklayınız... )


-ÖNEMLİ ile/ve ÖZEL-ÖNEMSİZ ile/ve/değil İKİNCİL-ÖNERME ile/ve ÖNCÜL-ÖNKABUL ile ÖNYARGI

( Çoğu kişi, zihinlerindeki önyargıları başka bir biçimde düzenlerken düşündüklerini zannetmektedir. )


-ÖNKABUL ile ÖNYARGI

( Önyargıları yok etmek, atom çekirdeğini parçalamaktan daha zordur. )


-ÖNKABUL ile ÜST KABUL-ÖNLEME:
GENEL ile/ve/||/<> ÖZEL

( Topluma yönelik.[Koruma amacıyla.] İLE/VE/||/<> Kişiye yönelik.[Engel olabilmek üzere.] )


-ÖNLEME:
GENEL ile/ve/||/<> ÖZEL

( Olumlu ya da olumsuz durumlar için. )


-ÖNSEL = KABLÎ = A PRIORI[İng., Fr., Alm., Lat.]-ÖNSEL ile ÖNCÜL-ÖNYARGI = PEŞİN HÜKÜM, FİKR-İ BATIL, İTİKAT-I BATIL = PREJUDICE[İng.] = PRÉJUGÉ[Fr.] = VORURTEIL[Alm.] = PRAEJUDICIUM[Lat.] = PERJUICIO[İsp.]-OPAL[Sans. < UPALA] ile OPAL

( Silis grubundan, değerli bir mineral. [Silisin, hidratlı ve jelatinli tüm türlerini kapsar.] İLE İnce, düzgün dokunmuş pamuklu kumaş. )


-OPOSSUM değil/yerine/= KESELİ SIÇANGİL

( Keseli, memeli bir hayvan. Avustralya dışında olan ve Amerika'da yaşayan tek keseli hayvan. )


-OPPORTUNITY vs./and AMBIENCE IN POTENTIAL-OPTİK ile DİJİTAL-ORAL değil/yerine SÖZEL-ORBİT/ORBİTAL ile/ve/değil/yerine/= YÖRÜNGE

( Bir elektronun yerini belirleme olasılığı en yüksek olan belirsiz bir alanı. İLE/VE/||/<> Uzaydaki bir nesnenin kütle çekimi nedeniyle başka bir nesnenin etrafından geçtiği eğrili yol. | Bir gök cisminin hareketi süresince izlediği yol. | Hareketli bir noktanın izlediği veya çizdiği yol. )


-ORG ile/ve ARMONYUM/HARMONYUM[Fr.]/REGAL

( Erganun. İLE/VE Kamışlı org. | Dış görünüşü piyanoya benzeyen, körüğü ayakla işletilen küçük org. )


-ORGANEL ile/ve/> ORGAN ile/ve/> ORGANİZMA-ORGANİK ile/ve/= MEKANİK DEĞİL-ORGANİK değil/yerine/= ÖRGENCİL-ORGANOLOJİK değil/yerine/= ÇALGIBİLİMSEL-ORİJİNAL/ASIL değil/yerine/= ÖZGÜN-ORİJİNAL değil/yerine/= ÖZGÜN-ORKİT[Fr. < Yun.] ile HİDROSEL

( [erbezlerinin] Yangılanarak şişmesi. İLE Su toplayarak şişmesi. )


-ORŞİT ile HİDROSEL-ORTAK AKIL ile/ve/||/<> ORTAK İSTENÇ-ORTAK, GENEL = COMMON[İng.] = COMMUN[Fr.] = COMMUNISGEWÖHNLICH[Alm.]-ORUÇ ile/ve SAVM-I VİSÂL-ÖRÜNTÜ KURMA DÜRTÜSÜ ve/||/<> KEŞİF ve/||/<> DUYUSAL/EŞEYSEL ve/||/<>
BAĞLANMA ve/||/<> BAKICILIK ve/||/<> YAKINLIK ve/||/<> GERİ ÇEKİLME/KAÇINMA/ÖFKE/ZITLIK

( Kişinin ve bebeğin, ilk harekete geç(iril)en, yönelim, donanım ve gereksinimleri... )


-ORYANTİRİNG değil/yerine/= YÖNBUL-OŞİNOGRAFİK değil/yerine/= DENİZBİLİMSEL-OŞİNOGRAFİK değil/yerine/= DENİZSEL-ÖSTROJEN:
ÖSTRADİOL ile/ve/||/<> ÖSTRİOL ile/ve/||/<> ÖSTRON-OT ile/değil/yerine GÜL

( Bir ayda yetişir. İLE/DEĞİL/YERİNE Bir yılda yetişir. )


-OTOBAN yerine OTOYOL-OVER HISTORY vs. UNIVERSAL-OY ÇEŞİTLERİ'NDE:
BEYAZ ile YEŞİL ile KIRMIZI

( Kabul. İLE Çekimser. İLE Red. )


-ÖYKÜSEL KENDİLİK'TE:
KURGUSAL ile TÖZSEL

( [ÖYKÜSEL KENDİLİK: Zamana yayılmış, geçmiş ve geleceğe sahip kendilik.]

Öznenin ve ötekilerin özne hakkında anlattığı öykülerden oluşan "soyut" kendilik. İLE/VE/||/<> Öznenin ve ötekilerin özne hakkında anlattığı öykülerin toplamından oluşan "gerçek" kendilik. )


-ÖYKÜSEL KENDİLİK'TE:
KURGUSAL ile TÖZSEL

( DAVID HUME: "Kendilik, anlık izlenimler demetidir. Fakat bu izlenimler demetinin bir gerçekliği yoktur."

DANIEL DENNETT: "Kendimiz hakkında anlattığımı öyküler, bizi inşâ eder. Kendilik, bu öykülerin soyut bir kesişim noktasıdır. Fakat öykülerimizin inşâ ettiği kendilik, boş bir soyutlamadır."

ile/ve/||/<>

RICOEUR: "Öznenin, kendi hakkında anlattığı öykülerin toplamıdır. Bu öyküler, kendi aralarında çelişki, kararsızlık ve kendini aldatmayı içerse de bütünlüklü ve gerçek bir yaşamı oluşturur." )


-ÖYLE, ÖYLE, ÖYLE, ... ile ÖYLE (DE) DEĞİL-ÖYLE, ÖYLE, ÖYLE, ... ile ÖYLE (DE) DEĞİL-OYUN VE OYUNCAKTA:
TAKIL ve/||/<> KATIL ve/||/<> ATIL-ÖZ ile TEMEL-ÖZEKSEL ile ÖZDEKSEL

( Doğrudan. İLE Maddesel. )


-ÖZEL ile/ve/değil/yerine/||/<> AYRINTI-ÖZEL ile GİZLİ-ÖZEL ile/ve/<>/hem de GÖZEL-ÖZEL = HUSUSİ = SPECIAL[İng.] = SPÉCIAL[Fr.] = BESONDERE[Alm.] = ESPECIAL[İsp.]-ÖZEL ile KENDİ-ÖZEL ile/ve/<> KİŞİSEL-ÖZEL ile/ve/değil/yerine KİŞİSEL-ÖZEL ile/ve/değil/yerine/||/<> ÖZELLİĞİ OLAN-ÖZEL ile ÖZGÜ

( Durumun özel koşulları kavranıp, büyük başarı beklenmemeli. )


-ÖZEL ile ÖZGÜ-ÖZEL ile/ve/değil ÖZGÜN-ÖZEL ile/ve/değil/yerine SIRADIŞI-ÖZELLİK ile GİZİL

( Gizil olan, düşünme yoluyla uygulayımsal/fiilî duruma gelir. )


-ÖZELLİK ile ÖZSEL-ÖZERKLİK:
BİREYSEL ve/||/<> BİLİSEL(ENFORMASYONEL)-ÖZGÜL ile ÖZNEL-ÖZGÜN ile/ve/<> ÖZEL-ÖZLÜ ile/ve/||/<> ÖZSEL-ÖZNEL = ENFÜSİ = SUBJECTIVE[İng.] = SUBJECTIF[Fr.] = SUBJEKTIV[Alm.] = SUBJECTIVUS[Lat.]-PALEOGRAFİK değil/yerine/= ESKİYAZISAL-PANORAMİK değil/yerine/= GENGÖRÜNÜL-PARA:
DİJİTAL ile/ve/||/<> KRİPTO ile/ve/||/<> SANAL-PARABOL ile/ve HİPERBOL

( İki bilinmeyenli denklemlerle ölçülür. İLE/VE Üç ve üzeri bilinmeyenli denklemlerle ölçülür. )


-PARABOL ile/ve HİPERBOL

( Bir düzlemin, odak denilen sabit bir noktadan ve doğrultman denilen sabit bir doğrudan, eşit uzaklıktaki noktalarının geometrik yeri. İLE Bir düzlemin, odak denilen durağan iki noktaya uzaklıkları değişmeyen noktaların geometrik yeri olan eğri. )


-PARALEL değil/yerine/= ENLEM/ENLEMLİ-PARALEL ile EŞZAMANLI-PARALEL ile/ve/değil/yerine/||/<> KATMANLILIK-PARALEL ile/ve VE-PARANOYA/K[Fr. < Yun.] değil/yerine/= ÖTEKUŞKU/CU / ÖTEKUŞKUSAL-PARAPSİKOLOJİK değil/yerine/= ÖTEUSBİLİMSEL-PARÇACIL ile ...

( PARTITIVE )


-PARMAK İZİ ÖBEKLERİ(GRUPLARI):
ARCH ile/ve TENTARCH ile/ve LOOP ile/ve DOUBLE LOOP ile/ve POCKED LOOP ile/ve WHORL ile/ve MIXED

( DAKTİLOSKOPİ[< Yun. DAKTYLOS: Parmak. | SKOPEIN: Gözlemlemek.]: Parmak izine dayanarak kimlik belirleme yöntemi. )


-PARMAK İZİ ÖBEKLERİ(GRUPLARI):
ARCH ile/ve TENTARCH ile/ve LOOP ile/ve DOUBLE LOOP ile/ve POCKED LOOP ile/ve WHORL ile/ve MIXED

( 8'er alt grupları daha vardır. )


-PARMAK İZİ ÖBEKLERİ(GRUPLARI):
ARCH ile/ve TENTARCH ile/ve LOOP ile/ve DOUBLE LOOP ile/ve POCKED LOOP ile/ve WHORL ile/ve MIXED

( Parmak iziyle kimlik tespitinde binde 2.5 ilâ 3'lük bir hata payı olabilmektedir. )


-PARMAK İZİ ÖBEKLERİ(GRUPLARI):
ARCH ile/ve TENTARCH ile/ve LOOP ile/ve DOUBLE LOOP ile/ve POCKED LOOP ile/ve WHORL ile/ve MIXED

( İlgili ayrıntıları okumak için burayı tıklayınız... )


-PARSAL = PARTAL

( Çok kullanılmaktan dolayı yıpranmış, eskimiş. )


-PARSEL ile İFRAZ[Ar.]

( ... İLE Bir arazinin bölünmesi, parsellere ayrılması. | Salgı. )


-PARTICULAR vs. SPECIAL-PASAKLI/LIK, ÇAPAÇUL ile/ve/değil DAĞINIK/LIK-PASKAL[Fr.] ile (BLAISE) PASCAL

( Bireyleri, güldürüp eğlendiren kişi. İLE Matematikçi, fizikçi ve düşünür. [19 Haziran 1623 – 19 Ağustos 1662] )


-PASPAL ile SALAŞ-PASTORAL[Fr.] değil/yerine/= ÇOBANLAMA/KIRSAL-PATENT ile YARARLI/FAYDALI MODEL ile TASARIM

( )


-PAZVAL ile/değil/yerine KAYIŞ

( Kunduracıların, çalışırken, kundurayı, dizleri üzerinde tutmak için kullandıkları kayış. )


-PEDAGOJİ/K değil/yerine/= EĞİTİMBİLİM/SEL-PEDAL değil/yerine/= AYAKÇA-PEDERŞAHİ[Fars.] değil/yerine/= ATAERKİL-PEKİN = EMİNL = CERTAIN[İng., Fr.] = GEWIß[Alm.] = CERTUS[Lat.]-PEPTİK/PEPTIC[İng.] değil/yerine/= SINDIRİMSEL-PERDE ile TÛL

( ... İLE Uzunluk. [Tûl perde] | Zaman çokluğu, uzun süre. | Boylam. [TÛL DAİRESİ] )


-PERGEL değil/yerine/= YAYÇİZER-PERİFERİK/PERIPHERAL[İng.] değil/yerine/= ÇEVRESEL-PERİYODİK değil/yerine/= DÖNEMSEL-PERSONAL vs. PERSONNEL-PERSONEL yerine ÇALIŞAN-PERSONEL ile MÜRETTEBAT-PEŞTEMÂL ile ÂB-ÇÎN[Ar.]

( ... İLE Ölü yıkayıcıya ait ve ölü kurulamaya yarayan peştemal, bez. )


-PESTİL değil/yerine/= BASTIK-PESTİL ile KÖFTER[Fars. < KOFTER]

( İnce yufka biçiminde kurutulmuş meyve ezmesi, bastık. | Çok yorgun, güçsüz. | Hasta. | Tavan ile kömür damarı arasında yer alan ince, yumuşak killi tabaka. İLE Üzüm şırasıyla nişasta karışımının kaynatılıp dökülerek kesildikten sonra kurutulmasıyla hazırlanan bir tür pestil. )


-PETROL ile AĞIR PETROL

( Kendiliğinden.[yüzeye nisptene yakın derinlikten] İLE 300 ºC buhar basıncıyla.[en az 1000 - 2000 metreden] )


-PETROL ile AĞIR PETROL

( Yoğunluğu 0.8'den 0.95'e kadar değişebilen, hidrokarbürlerden oluşmuş, kendine özgü kokusu olan, koyu renkli, arıtılmamış, doğal yanıcı mineral yağ. İLE ... )


-PHYSIC vs. PHYSICS vs. PHYSICAL-PİÇ ile GÖBEL

( ... İLE Babası belirli olmayan çocuk. | Kimsesiz, başıboş çocuk. | Çocuk. | Sınırları ayırmak için tarla kenarlarında yapılan toprak tepecikler. )


-PİDE değil/yerine/= PÜŞKEL-PİKTOGRAFİK değil/yerine/= ÇİZİYAZIMSAL-PİL

( Volta, 1799 )


-PİLOT:
ASKERİ ile SİVİL-PİRAMİTLER:
[BOSNA ile GİZA ile TİKAL ile MAURITIUS ile KOHKER ile GUIMAK ile ENDONEZYA ile JİLİN ile BEYAZ ile KUKULKAN ile SUDAN ile SUALTI ile KÜBA ile YONAGUNİ ile BALİ ile MAYA ile JAVA ile KAMBOÇYA ile AVUSTRALYA ile GUATEMALA] ile
MODERN PİRAMİTLER
[MOSKOVA ile KANADA ile CEITUS ile MEMPHIS ile LAS VEGAS]

( [Bosna'da. İLE Mısır'da. İLE Guatemala'da. İLE Mauritius'ta. İLE Kamboçya'da. İLE Kanarya Adaları'nda. İLE Endonezya'da. İLE Kuzeydoğu Çin'de. İLE Çin'de. İLE Meksika'da. İLE Sudan'da. İLE Portekiz açıklarında. İLE Küba açıklarında. İLE Japonya'da. İLE Bali adalarında. İLE Güney Amerika'da. İLE Java adalarında. İLE Kamboçya'da. İLE Avustralya'da. İLE Guatemala'da.]
İLE
Modern:
[Rusya'da. İLE Kanada'da. İLE Roma(İtalya)'da. İLE Amerika'da. İLE Amerika'da.] )


-PİRAMİTLER:
[BOSNA ile GİZA ile TİKAL ile MAURITIUS ile KOHKER ile GUIMAK ile ENDONEZYA ile JİLİN ile BEYAZ ile KUKULKAN ile SUDAN ile SUALTI ile KÜBA ile YONAGUNİ ile BALİ ile MAYA ile JAVA ile KAMBOÇYA ile AVUSTRALYA ile GUATEMALA] ile
MODERN PİRAMİTLER
[MOSKOVA ile KANADA ile CEITUS ile MEMPHIS ile LAS VEGAS]

( En çok piramitin bulunduğu ülke, Mısır değil Sudan'dır[220 piramit bulunmaktadır.] )


-PLENTY vs. PLENTIFUL-PLUMB değil/yerine/= ÇEKÜL-POETİK[İng./Yun.] değil/yerine/= ŞİİRSEL-PORTAKAL ile GREYFURT/ALTINTOP/KIZMEMESİ-PORTAKAL ile MAYMUN PORTAKALI

( ... İLE Zambiya'da yetişen, sert kabuğunun kırılarak çıkarıldığı büyük çekirdekli bir meyve. )


-PORTAKAL ile YAFA[< YAFA kenti] PORTAKALI

( ... İLE Kalın kabuklu, çekirdekli bir portakal türü. )


-PORTAL yerine EŞİK-PORTAL değil/yerine EŞİK-PORTATİF[Fr.] ile MOBİL

( Kolay taşınabilen, katlanarak taşınabilir duruma getirilebilen. İLE ... )


-POTAMOGAL ile ...

( Afrika'ya özgü, memeli ve yırtıcı bir hayvan. )


-POTANSİYEL ile/ve ENERJİ-POTANSİYEL ile/ve/değil OLANAKLILIK-POTANSİYEL ile/ve/değil OLASILIK-POUR vs. SPILL-PRAGMATİK değil/yerine/= EDİMBİLİM/EDİMBİLİMSEL-PRE-İKONOGRAFİ'DE:
OLGUSAL ile İFADESEL

( Konu. İLE Çözümleme. )


-PRE-İKONOGRAFİ'DE:
OLGUSAL ile İFADESEL

( ... İLE Uzlaşımsal. - Muvazaa )


-PREHİSTORİK değil/yerine/= ÖNESKİNCİL-PREKÜRSÖR/PRECURSOR[İng.] değil/yerine/= ÖNCÜL-PRIME[İng.] değil/yerine/= ÖNCEL-PRIMER/PRIMARY[İng.] değil/yerine/= BİRINCİL-PRIMİTİF/PRIMİTIVE[İng.] değil/yerine/= İLKEL-PRIMORDİYAL/PRIMORDIAL[İng.] değil/yerine/= İLKEL | TEMEL-PRINCIPLE vs. PRINCIPAL-PRIVATE vs. PERSONAL-PROFESYONEL ile ÇOK ANLAYAN-PROFESYONEL değil/yerine/= İŞGEDENUZMAN-PROFESYONEL değil/yerine/= UZMAN/CA-PROJE ile FORMÜL

( VADE-MECUM: Cepte taşınabilecek boyda formül kitabı. )


-PROJE ile MODEL-PROP/PROBE[İng.] değil/yerine/= BAŞLIK, MIL-PROTOKOL ile FORMALİTE-PROTOKOL değil/yerine SÖZLEŞME/ANTLAŞMA, SÖZ BELGE/TUTANAK | SEÇKİN, SEÇKİNLER-PSİKANALİZ:
KLASİK ile/ve/||/<> İLİŞKİSEL-PSİKANALİZDE:
DAVID RAPAPORT ile/ve/||/<> MERTON GILL-PSİKODİNAMİK ile/ve/||/<> BİLİŞSEL-PSİKOLOJİ:
BİLİMSEL ve/||/<> SANATSAL

( Gövde. VE/||/<> Zihin. )


-PSİKOPAT ile/ve/değil/< CAHİL-PSİŞE/PSYCHE[İng.] değil/yerine/= DÜŞÜNCE, DUYGU, DAVRANIŞ, DEĞER, DENEYİM VE DİL-PUL ile/değil İNCE VİDA-PUL ile/ve/ne yazık ki/||/<>/> KUL

( Varsa pulun, cümle âlemdir kulun. )


-PUL ile PAYET[Fr.]

( ... İLE Giysi vb. işlemek için kullanılan küçük, pırıltılı pul. )


-PUŞKİN ve/||/<> GOGOL ve/||/<> GONÇAROV ve/||/<> DOSTOYEVSKİ ve/||/<> TURGENYEV ve/||/<> TOLSTOY ve/||/<> ÇEHOV ve/||/<> GORKİ ve/||/<> ZAMYATİN ve/||/<> BULGAKOV ve/||/<> PASTERNAK

( 1799 - 1837 ve/||/<> 1809 - 1852 ve/||/<> 1812 - 1891 ve/||/<> 1821 - 1881 ve/||/<> 1818 - 1883 ve/||/<> 1828 - 1910 ve/||/<> 1860 - 1904 ve/||/<> 1868 - 1936 ve/||/<> 1884 - 1937 ve/||/<> 1891 - 1940 ve/||/<> 1890 - 1960 )


-PUŞKİN ve/||/<> GOGOL ve/||/<> GONÇAROV ve/||/<> DOSTOYEVSKİ ve/||/<> TURGENYEV ve/||/<> TOLSTOY ve/||/<> ÇEHOV ve/||/<> GORKİ ve/||/<> ZAMYATİN ve/||/<> BULGAKOV ve/||/<> PASTERNAK

( )


-PUSVAL ile ...

( Yemenicilerin kullandığı ölçü. )


-Q.N.S./QUANTUM NON SATIS, QUANTITY NOT SUFFICIENT[İng.] değil/yerine/= YETERLİ MİKTARDA DEĞİL-QUITO ve/<> GUAYAQUIL

( Ekvador'un başkenti. VE/<> Ekvador'un en önemli liman kenti ve ticaret merkezi. )


-RADİKAL değil/yerine/= KÖKTENCİ-RADİKAL ile MARJİNAL-RADYOLOJİ/K değil/yerine/= IŞINBİLİM/SEL-RAĞMEN/MUKABİL değil/yerine/= KARŞIN-RAKAMSAL ile/yerine İSTATİSTİKSEL-RAKİT[Ar.] değil/yerine/= GÖL

( Durgun su. )


-RAL ile ...

( Akciğerleri dinlerken doktorun duyduğu patolojik ses. )


-RAMEL ile ...

( Aruz ölçüsü. )


-RANDOMİZE/RANDOMIZED[İng.] değil/yerine/= RASTLANTISAL-RASTGELE/LALETTAYİN değil/yerine/= GELİŞİGÜZEL-RASTGELE ve TEVEKKÜL-RASYONEL[İng. < RATIONAL] değil/yerine/= AKILCI, USSAL-RASYONEL ile İRRASYONEL-RASYONEL ile PRAGMATİK-RAZMOL ile/ve PASPAL

( İri kepekli un. İLE/VE Çok kepekli un. )


-REAKSİYONER/REACTIONARY[İng.] değil/yerine/= TEPKİSEL-REGL değil/yerine/= AYBAŞI-REGRETTABLE vs. REGRETFUL-REJECT vs. REFUSE/TURN DOWN vs. REVERSE vs. REVOKE vs. RESCIND vs. REPEAL vs. ANNUL vs. VOID vs. RECONSIDER

( Reddetmek.[konuşma dilinde] İLE Reddetmek. İLE Kararı feshetmek, iptal etmek. İLE Geri almak.[özel hukukta kullanılır][REVOCABLE >< IRREVOCABLE] İLE Yürürlükten kaldırma, iptal etmek, feshetmek. İLE Yürürlükten kaldırma.[Anayasa ve İdare Hukuku'nda] İLE Bozmak, iptal etmek, feshetmek. İLE Geçersiz. İLE Tekrar gözden geçirme, tekrar düşünme. )


-REJYONAL/REGIONAL[İng.] değil/yerine/= BÖLGESEL-RELATED vs. IDENTICAL-REN ile/ve/||/<> MOSEL ile/ve/||/<> KOBLENZ(ALMANYA)-RESPIRATUVAR/RESPIRATORY[İng.] değil/yerine/= SOLUNUMSAL-RESÛL ve MESÛL

( Resul ile mesul birdir. Resul olan mesuldür. Mesul olan resuldür. )


-RETRANSPLANTASYON/RETRANSPLANTATION[İng.] değil/yerine/= YENIDEN NAKİL-REZİL değil/yerine/>< ZEVİL-RİBÂ ile RİBÂ-YI FAZL

( Bir şeyin artması/çoğalması. | Tefecilikle alınan fâhiş faiz. İLE Tartısı ve ölçüsü olan bir malı, aynı cinsten daha fazla olan bir mal ile bir karşılığı olmaksızın, peşin olarak ya da veresiye değiştirmek. )


-RİSK ile/ve/<>/değil POTANSİYEL-RİŞTE, TAR, TEL ile FLOŞ

( İplik. İLE Cerrahide kullanılan iplik. )


-RİTÜEL değil/yerine/= AYİNLE İLGİLİ-RİTÜEL ile PROTOKOL[Fr. < Yun.]

( ... İLE Bir toplantı, oturum, soruşturma sonunda imzalanan belge. | Diplomatlar arasında yapılan antlaşma tutanağı. | Diplomatlıkta, devletler arasındaki ilişkilerde geçen yazışmalarda, resmi törenlerde, devlet başkanları ile onları temsilcileri arasındaki görüşmelerde uyulan kurallar. )


-RİTÜEL ile/ve/||/<> RUTİN-RİTÜEL ile/ve/<> TİYATRO

( Seyirlik değildir, doğrudan katılımı gerektirir. İLE/VE/<> En azından, izleyici olarak katılımı gerektirir. )


-RİYAL ile RİYAL

( İspanya madeni paralarındandı. Peseta'nın dörtte biri değerinde İspanyol parası. İLE Saudi Arabistan para birimi. )


-ROL ile/ve MASKE

( Bir maske taktığını fark ettiğin anda, o maske, düşmeye başlamıştır. )


-ROL ile NORMAL YAŞAM-ROL ile TASLAMAK-ROMANTİZM:
AKIM değil ÖNCÜL-RUBAİ[Ar.]/DÖRDÜL ile/<> TUYUĞ

( Divan Edebiyatı'nda, dört dizeden oluşan koşuk. İLE/<> Halk edebiyatındaki mani türüne benzeyen bir nazım birimi. [sadece Türk edebiyatında görülür] )


-RÜCÛA KEFİL değil/yerine/= DÖNÜŞE YÜKÜMCÜ-RÛŞEN-DİL ile ...

( GÖNLÜ AYDIN )


-RÜYÂ ile HAYAL

( Rüya görmekte olduğunuzu gerçekten anlamadınız. Tutsaklığın özü de budur - gerçek ile gerçek olmayanı birbirine karıştırmak. )


-RÜYÂ ile HAYAL

( Rüya gördüğünüzü anladığınız anda, uyanacaksınız. Fakat anlamazsınız çünkü rüyanın devam etmesini istersiniz. )


-RÜYÂ ile HAYAL

( Sorununuz rüya değil, rüyanın bir kısmından hoşlanıp bir kısmından hoşlanmamaktır. )


-RÜYÂ ile HAYAL

( Bir gün gelecek, rüyanın sona ermesini tüm aklınız ve gönlünüzle özleyeceksiniz ve bunun bedeli her ne olursa ödemeye istekli olacaksınız. )


-RÜZGÂR YÖNLERİNDE:
POYRAZ ile AKYEL/AKÇAYEL/KEŞİŞLEME ile KABAYEL/BOZYEL/KUMKARASI/LODOS ile KARAYEL

( Kuzeydoğu. İLE Güneydoğu. | 135°'lik yön. İLE Güneybatı. İLE Kuzeybatı. )


-RÜZGÂR YÖNLERİNDE:
POYRAZ ile AKYEL/AKÇAYEL/KEŞİŞLEME ile KABAYEL/BOZYEL/KUMKARASI/LODOS ile KARAYEL

( Kışın, kar ve soğuk getirir. İLE Uludağ'ın eski adı olan Keşiş Dağı'nın yönüne göre adlandırılmıştır. İLE Güneybatı yönlerden esen sıcak rüzgar. İLE 2-3 gün boyunca devamlı olarak kuzeybatıdan esen rüzgar. )


-RÜZGÂR YÖNLERİNDE:
POYRAZ ile AKYEL/AKÇAYEL/KEŞİŞLEME ile KABAYEL/BOZYEL/KUMKARASI/LODOS ile KARAYEL

( |

)


-RÜZGÂR/YEL ile/ve/<> ATEŞ-RÜZGÂR ile MİSTRAL

( ... İLE Bir tür rüzgâr. )


-RÜZGÂR değil/yerine/= YEL-RÜZGÂRLAR SARAYI = HAWA MAHAL

( 1799 yılında, Jaipur'un merkezindeki Şehir Sarayı'nın, kadınlara ait bölümünün bir parçası olarak Maharaja Sawai Pratap Singh için inşâ edilmiştir. )


-RÜZGÂRLAR SARAYI = HAWA MAHAL

( image )


-SABIR ile/ve TEVEKKÜL-SABİT ile ÖZSEL-SABUN ve KİL-SAÇ ile/ve KIL

( Kafa derisinde bulunan deri uzantısı/artığı. İLE/VE Gövdede bulunan deri uzantısı/artığı. )


-SAÇ ile/ve KIL

( MÜCA'AD[< CA'D]: Kıvırcık, kıvrılmış, lülelenmiş saç. )


-SAÇ ile/ve KIL

( GİSÛY-İ MÜFETTEL: Örülmüş saç. )


-SAÇ ile/ve KIL

( ÇEVGÂN-I SÜNBÜL: Sevgilinin saçı. )


-SADÂKAT VE BAĞLILIK ve/||/<> FARKINDALIK VE ADÂLET ve/||/<> EDEB VE HAYÂ ve/||/<> FETA VE GÖNÜL

( HZ. EBÛ-BEKİR SIDDÎK ve/||/<> HZ. ÖMER el-FÂRUK/HATTÂB ve/||/<> HZ. OSMAN ZİNNUREYN ve/||/<> HZ. İMÂM-I ALİ )


-SADÂKAT VE BAĞLILIK ve/||/<> FARKINDALIK VE ADÂLET ve/||/<> EDEB VE HAYÂ ve/||/<> FETA VE GÖNÜL

( Çocukluk. VE/||/<> Gençlik. VE/||/<> Yetişkinlik. VE/||/<> Olgunluk. )


-SADED[Ar.] değil/yerine/= ASIL

( Asıl konu. | Yakınlık, civar. | Düşünce, niyet, kasıt; girişim/teşebbüs. )


-SADEFE[Ar.]/SCALE[İng.]/ÉCAILLE[Fr.] ile PUL

( Balık pulu. )


-SÂDIR ile HUSÛL-SAF/LAŞTIRILMIŞ AKIL ile/ve/= NİYET ile/ve/= KALP-SAĞ-SOL-SAĞ ile/ve SOL

( Kalbin olduğu taraf soldur. )


-SAĞALTIM:
DAVRANIŞÇI ve/ya da BİLİŞSEL ile/ve/||/<> DİNAMİK ile/ve/||/<> VAROLUŞÇU-SAĞALTIM/TERAPİ ÜCRETİNDE İNDİRİM:
DİNAMİK/ANALİTİK ile/değil BİLİŞSEL/DAVRANIŞSAL

( Olmaz! İLE (belki/bazen) Olabilir. )


-SAĞALTIM/TERAPİ ÜCRETİNDE İNDİRİM:
DİNAMİK/ANALİTİK ile/değil BİLİŞSEL/DAVRANIŞSAL

( Bütçesi uygun olmayanlar, indirim istemez fakat ve ne yazık ki özellikle bütçesi/gelir seviyesi uygun/yüksek olanlar, indirim isterler. )


-SAĞALTIMDA/TERAPİDE:
TIBBÎ ile/ve/||/<> DAVRANIŞSAL ile/ve/||/<> BİLİŞSEL ile/ve/||/<> DUYGUSAL-SAĞRAK/KADEH:
TOPRAK ile/ve METAL ile/ve CÂM-ŞAH ile/ve VEZİR ile/ve FİL ile/ve AT ile/ve KALE/ROK ile/ve PİYON[Fr. < Lat.]

( ... ile/ve FERZ/FERZÎN/FERZÂNE/FERZEND[Fars.] ile/ve PÎL ile/ve ... ile/ve RUH ile/ve PİYÂDE, BEYDÂK[Ar.] )


-SAHİL ile/ve/değil EŞİK-SAHİL değil/yerine/= KIYI/YAKA/YALI-SAHİP OLMADIĞIN ŞEY/DEĞER/OLANAK/KOŞUL ve BULUNMADIĞIN YER

( Vazgeçemeyiz. VE Terk edemeyiz. )


-SAHRA ÇÖLÜ ile ÇÖL

( Yılda sadece 25 mm. yağış alır. İLE Yılda 254 mm.'den az yağış alan yer. )


-SAHRA ÇÖLÜ ile ÇÖL

( Dünya yüzeyinin 3'te 1'i, çöllerden oluşmaktadır. )


-SAHRA ÇÖLÜ ile ÇÖL

( Sahra Çölü, en büyük çöldür. [Amerika Birleşik Devletleri'nin yüzölçümü kadardır.] İLE ... )


-SAHRA[Ar.] değil/yerine/= KIR | ÇÖL-SAHRA değil/yerine/= ÇÖL-ŞAHSÎ değil/yerine/= KİŞİSEL-SAİL ile MUTERİZ

( Yargıya ve kavrama/delillerine itiraz eden. İLE Sadece yargıya itiraz eden. )


-SAKAL ile/ve/<> FAVORİ

( Ben Affleck


Bradley Cooper


David Beckham


Denzel Washington


George Clooney


Hugh Jackman


Jake Gyllenhaal


Kit Harington


Leonardo DiCaprio


Mel Gibson


Pierce Brosnan


Robert Pattinson


Shia LaBeouf


Tom Hardy


Viggo Mortensen
)


-SAKAL ile HATT

( ... İLE Gençlerde yeni terleyen bıyık ya da sakal. )


-SAKAL ile KABA SAKAL

( ... İLE Gür ve geniş sakal/lı. )


-SAKAT/ALÎL[Ar.] ile TOPAL

( ... İLE Yürürken, sağa sola bükülüp yuvarlanır gibi devinme nedeniyle verilen ad. )


-SAKAT değil/yerine/= ÇOLAK/SÖKEL-ŞÂKÜL[Ar.] değil/yerine/= ÇEKÜL

( Ucuna, küçük bir ağırlık bağlanmış iple oluşturulan, yer çekiminin doğrultusunu belirtmek için sarkıtılarak kullanılan bir araç. )


-ŞAL ile LAHURİ[Ar. Batı Pakistan'da, Lahor kentinin adından]

( ... İLE Lahor'da yapılan, bir tür şal, Lahor şalı. )


-SALDIRI SAÇMA(LIK)LARI/SAFSATALARI:
KARALAMA ile/ve/||/<> NİTELİKSEL ile/ve/||/<> "SEN / SEN DE ..." ile/ve/||/<> DOLDURUŞA GETİRME-SALKIM ile CINGIL/CİNGİL/ŞINGIL

( ... İLE Küçük, üzüm salkımı. | Boncuk, gümüş ya da altın para ile yapılmış, başlığa ya da giysiye takılan süs, )


-ŞÂMİL[< ŞEML ve/< ŞÜMÛL]:
İÇİNE ALAN, KAPLAYAN, ÇEVRELEYEN-SANAL ile/ve KURGU/SAL-SANAL ile SOYUT-SANAL ile UYDURMA-SANAT BİÇİMİNDE:
SİMGESEL ile/ve/||/<>/> KLASİK ile/ve/||/<>/> ROMANTİK-SANAT DÖNEMLERİ/NDE:
SİMGESEL ile/ve/<>/> KLASİK ile/ve/<>/> ROMANTİK ile/ve/<>/> MODERN

( Mimarlık sanatı. İLE/VE/<>/> Heykel sanatı. İLE/VE/<>/> Resim, müzik ve şiir sanatı. İLE/VE/<>/> Sürekli değişim/dönüşüm. )


-SANAT DÖNEMLERİ/NDE:
SİMGESEL ile/ve/<>/> KLASİK ile/ve/<>/> ROMANTİK ile/ve/<>/> MODERN

( ... =/> ETİK )


-SANAT DÖNEMLERİ/NDE:
SİMGESEL ile/ve/<>/> KLASİK ile/ve/<>/> ROMANTİK ile/ve/<>/> MODERN

( Sümer, Mısır, Çin, Hint. İLE/VE/<>/> Eski Yunan. İLE/VE/<>/> Avrupa.[XIX. yüzyıl] İLE/VE/<>/> Çağımız. )


-SANAT:
TASARIMSAL ile/ve/||/<> UYGULAYIMSAL-SANAT/SAL ve/||/<>/= TİN/SEL

( SANAT: Saltık tin alanı. )


-SANATSAL değil/yerine/= ESİNCİL-SANATSAL ile/ve/fakat/<>/> SANATI AŞAN-SANDAL ile BARKA

( ... İLE Büyük sandal. )


-SANDAL ile/ve DAK

( ... İLE/VE Ganj Nehri'nde kullanılan sandal. )


-SANDAL ile/<> PİROG

( ... İLE/<> Mali'de, Nijer ırmağında kullanılan bir sandal. )


-SANDAL ile TAHLİSİYE

( ... İLE Kurtarma, can kurtarma. | Kazaya uğrayan gemilerin, yolcularını ve gemi adamlarını kurtarma işi. | Kaza sırasında, kurtarma için kullanılan sandal. )


-SANSASYONEL değil/yerine/= ÇARPICI/SES GETİREN-SANTRIPEDAL/CENTRIPETAL[İng.] değil/yerine/= MERKEZCİL-SAPROFİT[Fr. < Yun. SAPROS: Çürük. | PHYTON: Bitki.]/SAPROTROF değil/yerine/= ÇÜRÜKÇÜL

( Doğal olarak hayvan ve bitki kalıntılarının üzerinde yaşayan ve onların çürümesine yol açan bitki ve organizmalar. )


-SARAY ile/ve/<> KRAL-SARHOŞ ile KÖR KANDİL/GÖK KANDİL

( ... İLE Aşırı derecede sarhoş. )


-SARKAÇ ile SARKIK ile SARKIL ile SARKINTI ile SARKIŞ ile SARKIT

( Durağan bir nokta çevresinde, ağırlığının etkisiyle salınım yapan, devingen katı nesne. İLE Aşağı doğru uzanmış, sölpük, salpa, gevşek. İLE Sarkaçla ilgili, devinimi, sarkaç devinimine benzeyen. İLE Aşağı doğru uzanan, sarkan şey. İLE Sarkma eylemi ya da biçimi. İLE Mağaraların tavanında oluşan, genel olarak koni biçiminde, kalker birikintisi, damlataş, istalaktit. )


-ŞARKI ile/değil BARKAROL

( ... İLE/DEĞİL Venedik gondolcularının, söz ve müziği önceden yazılmadan, içlerinden geldiği gibi söyledikleri şarkı. | Ritmi, üç zamanlı, müzik yapıtı. )


-SARMAL ile/değil DÖNGÜSEL-SARMAŞIK ile/değil SARMAL-ŞART-I A'ZAM ile/ve ŞART-I BÂTIL ile/ve ŞART-I CÂİZ ile/ve ŞART-I LAĞV ile/ve ŞART-I MÜFSİD ile/ve ŞART-I MÜTEAHHİR ile/ve ŞART-I MÜTEÂRIZ ile/ve ŞART-I MÜTEKADDİM/EVVEL ile/ve ŞART-I NÂSİH ile/ve ŞART-I SÂNİ ile/ve ŞART-I SARÎH ile/ve ŞART-I TAKYÎDÎ ile/ve ŞART-I VÂKIF-ŞAŞKIN BAKKAL ile ...

( Göztepe'dedir. )


-SATIH/SATHİ[Ar.] değil/yerine/= YÜZEY/SEL-SATRANÇ OYUN AÇILIŞINDA:
İSPANYOL ile/ve/||/<> İTALYAN

( [beyaz için] Bb5[< e4, e5 > Nf3, Nc6] İLE/VE/||/<> Bc4[e4, e5 > Nc3, Nc6] )


-SAVAŞ:
VEKİL ile/ve/||/<>/> MELEZ-SAY vs. TELL-SAYGI ile/ve/<> KABUL-SEBEB:
HAFİF ile/ve/<> SAKÎL

( Kapalı hece. İLE/VE/<> Açık hece. )


-SEBEB:
HAFİF ile/ve/<> SAKÎL

( Harfin 1.'si harekeli, 2.'si sakîl ise. İLE/VE/<> 2 harekeli harf. )


-SEBİL ile/değil ŞADIRVAN-SEBİL ile/ve SERSEBİL

( ... İLE/VE Sadece su akıtılır. [Sadece suyun sesini dinlemek ve konuşulanların duyulmamasını sağlamak için] )


-SEBİL ile/ve SERSEBİL

( Kutsal günlerde, karşılık beklemeden, hayır için dağıtılan içme suyu. | Genellikle camilere bitişik, özel bir biçimde yapılmış, karşılık beklemeden, hayır için içme suyu dağıtılan taş yapı. | Meyankökü şerbetini, bir hayır için dağıtma. | Büyük cadde. İLE Tatlı ve hafif su. | Cennette, bir çeşmenin adı. )


-SEBİL ve SIBYAN MEKTEBİ-SEBİL ile/ve TARÎK ile/ve SIRAT-SEFİL ile SEFÎH-SEFİL ile SEFİR-ŞEFKÂT ve/||/<>/>< CELÂL

( Beslemek/bakmak fakat yaptıklarını anlamasını beklememek. VE/||/<>/>< (bazı şeyleri) Anlamasını sağlamak fakat beslenip beslenmemesine bakmayarak. )


-ŞEFKÂT ve/> KEMÂL

( Şefkatimiz tüm âlemi kaplamadıkça olgunluğa/kemâle eremeyiz. )


-ŞEHİR ile/ve/<> ÇÖL

( Hz. İshak. İLE/VE/<> Hz. İsmail. )


-ŞEHİR değil/yerine/= İL-ŞEHİR ile/ve/<> İNSAN-I KÂMİL-ŞEHRİYE:
ARPA ile/ve/||/<> TEL ile/ve/||/<> ÇİÇEK-ŞEKEL ile/ve MANA

( 1 gümüş birimi. [60 tabanlı] İLE/VE 60 Şekel. )


-SEKİ ile SEKİ/L

( Oturmak için evlerin önüne taş ve çamurdan yapılan yükseklik. | Oturulacak sedir biçiminde taş ya da yükseklik. | Toprak üstündeki yükseklik; taraça. | Akarsuların iki yakasındaki yamaçlarda, bazı deniz ve göl kıyılarında görülen basamak biçiminde yeryüzü biçimi; taraça, teras, set. İLE At, eşek ve sığırların ayağında bileğe ya da dize kadar çıkan beyazlık. )


-ŞEKİL-ŞEKİL değil/yerine/= BİÇİM-ŞEKİL ile/ve/değil/<> DESEN-ŞEKİL ve/<> KANIT-ŞEKİL ile/> KAVRAM/MEFHUM ile/> BURHAN

( Gözün ikna olmasını sağlar. İLE Zihnin ikna olmasını sağlar. > İkisinin birlikteliğiyle burhan oluşur. )


-ŞEKİL ile/değil SEKL-ŞEKİL ve/< SEVGİ-ŞEKİL ile/ve SÛRET-İ NEVİYE ile/ve SÛRET-İ CİSMİYE ile/ve HEYÛLÂ-ŞEKİLLER = EŞKÂL = FORMES-ŞEKK ile ZANN ile TAHYİL

( %50 %50; ne o - ne o. İLE [Zıttı İlim.] İLE Câzim değil, sabit değil, vakıaya mutabık değil.[Tasavvur][Tasdikatten değil!] )


-SEKUNDUM/SECUNDUM[İng.] değil/yerine/= İKINCİL-SELEF değil/yerine/= ÖNCEL-SELEF değil/yerine/= ÖNCEL-ŞELEL ile ...

( Gözdeki ağ tabakanın en duyarlı noktası. Sarı benek. | Gövdedeki renkli lekeler. | İskorbüt. )


-ŞELL ile ...

( Çolaklık, elin/kolun eğri oluşu. )


-SELPAK değil/yerine/= KAĞIT MENDİL-SELÜLER/CELLULAR[İng.] değil/yerine/= GÖZESEL-SEMANTİK[Fr., < SEMANTIQUE / İng. < SEMANTICS] değil/yerine/= ANLAMBİLİM/ANLAMSAL-ŞEMATİK değil/yerine/= ÇİZEMSEL-SEMÂVÎ[Ar.] değil/yerine GÖKÇÜL/GÖKSEL-SEMÂVÎ değil/yerine/= GÖKSEL-SEMBOL/İK[Fr., İng. SYMBOL < Yun.] değil/yerine/= SİMGESEL-SEMEN-İ HÂL ile/ve/||/<> SEMEN-İ MİSL ile/ve/||/<> SEMEN-İ MÜSEMMÂ ile/ve/||/<> SEMEN-İ RÂİYE

( Peşin olan değer. İLE/VE/||/<> Bilirkişi tarafından, gerçek değerini belirleme. İLE/VE/||/<> İki tarafın isteğiyle verilen değer. İLE/VE/||/<> Geçer değer, sürümü olan değer. )


-SEMIKANTITATİF/SEMIQUANTITATIVE[İng.] değil/yerine/= YARI NICEL-SEMPATİK ile/değil/yerine/<> YAKIŞIKLI/GÜZEL-SENE[Ar.] değil/yerine/= YIL-SENSORİYEL/SENSORIAL[İng.] değil/yerine/= DUYUMSAL-SENTAKTİK[İng.] değil/yerine/= SÖZDİZİMSEL-SENTIMENTAL[İng.] değil/yerine/= DUYGUSAL-SENTRİOL değil/yerine/= ÇEKİLGEN-ŞERGİL değil/yerine/= ASKINTI, BAŞ BELÂSI-SERİ KATİL değil/yerine/= ÖLDÜRGEN-SERMAYE[Fars.]/KAPİTAL[Fr./İng.] değil/yerine/= ANAMAL-SEUL ile ...

( BAŞKENT [Kore dilinde] )


-SEVAP ile/ve GÜNAH/VEBÂL

( Hayıra uygun olan. İLE/VE Benliğine öncelik vermek. )


-SEVAP ile/ve GÜNAH/VEBÂL

( Sevabın anlamı, anlayıp öğrenmektir. )


-SEVAP ile/ve GÜNAH/VEBÂL

( En güzel sevap, anlamaktır. )


-SEVAP ile/ve GÜNAH/VEBÂL

( Günahlarımız aklımıza yazılı, vicdanımıza kazılıdır. )


-SEVAP ile/ve GÜNAH/VEBÂL

( SA'BE: İsabet. )


-SEVAP ile/ve GÜNAH/VEBÂL

( Kişinin en kolay işlediği günah, en büyük günahıdır. )


-SEVAP ile/ve GÜNAH/VEBÂL

( Sevap sözcüğüyle, elbise anlamına gelen "Sevb" sözcüğü aynı köktendir. Sevap, "manevi elbise" demektir. )


-SEVAP ile/ve GÜNAH/VEBÂL

( Sevabın amacı, bilgi, ilim ve aşktır. )


-SEVAP ile/ve GÜNAH/VEBÂL

( Sevap, yapılan şeyin anlamını anlamak, bir işi bilerek yapmaktır. )


-SEVAP ile/ve GÜNAH/VEBÂL

( En güzel sevap, anlamaktır. )


-SEVAP ile/ve GÜNAH/VEBÂL

( Ateşe dayanabileceğin kadar günah işle. )


-SEVGİ > İTİDAL ve/||/<>/< ADÂLET

( Kişide/Kişiye. VE/||/<>/< Toplumda. )


-SEVGİ ve/<> DİL

( Kişi, ancak bu iki kanatla uçar. )


-SEVGİ ile/ve HAL-SEVGİ ile/ve HAL

( Sevgi, kesretin, ikiliğin bittiği yerdir. )


-SEVGİ ile/ve HAL

( Sevgi zuhur ettikten sonra, ne sen var, ne ben! )


-SEVGİ ile/ve HAL

( Sevmek, ihtiyarî değildir! )


-SEVGİ ile/ve HAL

( Mal, hal ehlinin, bilenin, sevenin, yararlananındır. )


-SEVGİ ile/ve/<> KUT/SAL-SEWER vs. CESSPOOL-SEZGİSEL/ÇAĞRIŞIMSAL değil/yerine/>< KAVRAMLARLA-SEZGİSEL ile/değil/yerine/||/<>/< ÇAĞRIŞIMSAL-SEZGİSEL ile/ve/<> İMGESEL-SİCİL değil/yerine/= KÜTÜK-SİCİL ile SİLSİLE-SİCİLE KAYIT/TESCİL değil/yerine/= KÜTÜĞE YAZIM/KÜTÜKLEM-SİDİK RENKLERİNDE:
MAVİ/YEŞİL ile KOYU SARI ile TURUNCU ile KAHVERENGİ ile SİYAH ile ŞEFFAF

( Kolera ya da tifüse yakalanılmıştır.[İkisi de ölümcüldür.] İLE Çok fazla protein alınmıştır. İLE Ateşlenilmiş ve terleyerek çok fazla su kaybediliyorsa. İLE Kötü bir tropikal hastalığa yakalanılmışsa. İLE Bir hayvandan kan nakli yapılmışsa. İLE Çok fazla sıvı alınmışsa. )


-ŞİFAİ değil/yerine SÖZEL-SIFAT-I NOKSAN ile/değil/yerine/||/<>/>< SIFAT-I KEMÂL

( Bilgisizlik/cehalet. İLE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>< Bilgililik/bilgelik. )


-SIFAT-I NOKSAN ile/değil/yerine/||/<>/>< SIFAT-I KEMÂL

( Cehl. İLE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>< İlim. )


-SIĞIRCIK/ÇEKİRGEKUŞU/ÇOĞURCUK ile KARABAKAL

( Serçegillerden, siyah renkli, uzun gagalı, serçeden iri, ötücü bir kuş. İLE ... )


-SIHHÎ değil/yerine/= SAĞIL-SİHR-İ HELÂL ile ...

( Sihir haramdır fakat dilde, şiirlerde yapılan çok anlamlılık çabalarına verilen ve helâl kabul edilen "sihir". )


-ŞİİR ile/ve/<> GELİŞ(TİRİL)MİŞ DİL-ŞIKK-I:
EVVEL ile/ve/||/<>/> SÂNÎ ile/ve/||/<>/> SÂLİS

( [Mâliye teşkilâtının ayrıldığı, ...] birinci mâlî bölge. İLE/VE/||/<> İkinci mâlî bölge. İLE/VE/||/<> Üçüncü mâlî bölge. )


-SİKLİK/CYCLIC[İng.] değil/yerine/= DÖNGÜSEL-SİL değil/yerine/= KİRPİK TELSİ-SİM ile/ve/değil/||/<> PUL-SİMGESEL DİL ile/ve/<> BİÇİMSEL DİL-SİMGESEL ile/ve/<> BİÇİMSEL-SİMGESEL ile/ve/<> SOYUT-SIMPLE vs. USUAL-SIN vs. SHAMEFUL-SİNDİRİM:
MEKANİK ile/ve/||/<>/> KİMYASAL-SİNDİRİM ile/ve/||/<> SIĞAMSAL

( ... İLE/VE/||/<> Besin maddelerinin, sindirim kanalı içinde ilerlemesini sağlayan devinim. )


-SİNEKÇİL ile/<> SİNEKKAPAN ile/<> SİNEKKUŞU

( Serçegillerden, sinekle beslenen, Amerika'nın sıcak bölgelerinde yaşayan bir kuş. İLE Droseragillerden, Kuzey Karolina bataklıklarında yetişen, yapraklarına konan sinekleri, böcekleri sıkıp emen bir bitki. | Böcekleri, özellikle sinekleri yakalayarak beslenen, küçük, ötücü kuşlara verilen ad. İLE Serçegillerden, küçük, güzel bir kuş türü. )


-SİNEKÇİL ile/<> SİNEKKAPAN ile/<> SİNEKKUŞU

( ... İLE/<> ... İLE/<> 50 türü bulunmaktadır. )


-SİNEKÇİL ile/<> SİNEKKAPAN ile/<> SİNEKKUŞU

( ... İLE/<> ... İLE/<> Kalpleri, dakikada 1000 kez atar. | Dakikada, 70 kez kanat çırparlar. )


-SİNEKÇİL ile/<> SİNEKKAPAN ile/<> SİNEKKUŞU

( ... İLE/<> ... İLE/<> Dünyada geri geri uçabilen tek kuş türüdür. )


-SINIF ile/değil/yerine DAL-SINIR ile/ve/||/<>/> İHLÂL ile/ve/||/<>/> İZ-SİNYAL ile İPUCU-SIRÂT[Ar.] değil/yerine/= YOL-SIRÂT/TÂRİK[Ar.] değil/yerine/= YOL-SIRIK DOMATES ile YER DOMATESİ ile YEŞİL DOMATES ile KAVATA ile OVAL ile ELİKA ile SALKİTO

( Salatalık. İLE Yemeklik. İLE Turşuluk. İLE Dolmalık. [Kızarmayan domates] )


-SİRKADİYEN ile SİRKALUNAR ile SİRKASEPTAN ile SİRKANUAL

( )


-SİRKÜMFERANSİYEL/CIRCUMFERENTIAL[İng.] değil/yerine/= ÇEMBERSEL-SİSMİK[Fr. < SEISMIC] değil/yerine/= SARSIM/DEPREMSEL-SİSMOLOJİK değil/yerine/= DEPREMBİLİMSEL-SİSTEMATİK değil/yerine/= DİZGELİ/DİZGESEL-SİSTOL ile/ve DİASTOL-SITMA ile AGZEL

( ... İLE En şiddetli sıtma. )


-SITOLOJİK/CYTOLOGIC[İng.] değil/yerine/= GÖZE BİLİMSEL-SİYASET ile SİYASAL

( Politika gerçekleri yadsıyıp, yalan söylemek değil, gerçeklerin istediğiniz yanını göstermesidir. )


-SİYASETTE:
YOLDAŞ ile/değil YOL

( [siyasette] "Yoldaş, yolu belirler." DEĞİL Yol, yoldaşı belirler. [Yol değiştikçe, yoldaşlar da değişir.] )


-SİYASİ PARTİ değil/yerine/= YÖNETKİL BİREL-SİYASİ/SİYASAL/POLİTİK değil/yerine/= YÖNETKİL-SİZ:
ÇOĞUL ile/değil NEZÂKET-SOĞAN = BASAL = BULBE-SOĞAN ile/ve/||/<> PORTAKAL

( Katmanları itibariyle. İLE/VE/||/<> Dilimleri itibariyle. )


-SOĞUK YEREL RÜZGÂRLAR:
BORA ile İMBAT ile MİSTRAL ile POYRAZ ile ETEZYEN ile KRİVETZ-SOHBETTEN SOHBETE NAKİL ile YAZILMIŞ/KİTABA GİRMİŞ-SOL ile SOL

( Yüreğin bulunduğu tarafta olan. İLE Gam dizisinde, fa ile la arasındaki ses. | Bu sesi gösteren, nota imi. )


-SOLO değil/yerine/= BİREYSEL-SOMATİK/BEDENSEL/SOMATIC[İng.] değil/yerine/= GÖVDESEL-SÖMESTR[Fr.] değil/yerine/= YARIYIL-SÖMÜRÜ ile SUİSTİMAL ile MANİPÜLÂSYON-SOMUT DİL ile/ve/<> BİREYSEL DİL-SON KONTROL-SORGU SUAL değil/yerine/= SORGULAMA-SORU ile/ve/> SORUN ile/ve/> SORUNSAL

( Sorun olmadan/yoksa soru da olmaz/oluşmaz. )


-SORUN ve/||/<>/> HEDEF ve/||/<>/> ENGEL ve/||/<>/> GÜÇ KAYNAĞI-SORUNSAL = İHTİMALİ = PROBLEMATIC[İng.] = PRBOLÉMATIQUE[Fr.] = PROBLEMATISCH[Alm.] = PROBLEMATIKOS[Yun.]-SORUNSAL ile/ve/değil KURAMSAL SORUNSAL-SOSYAL[İng. < SOCIAL < SOCIETY] değil/yerine/= TOPLUMSAL-SOYUT DİL ile/ve/<> TOPLUMSAL DİL-SOYUT TÜMEL ile/ve/<>/> SOMUT TÜMEL

( İdea. İLE/VE/<>/> İdeal. )


-SOYUT ile/ve EVRENSEL-SOYUT ile/ve EVRENSEL-SOYUT ile/ve/> EYTİŞİM ile/ve/> KURGUL

( Fizik/sel. İLE/VE/> Kimya/sal. İLE/VE/> Organik. )


-SOYUT ile/ve TÜMEL-SOYUT ile/değil YÜZEYSEL-SÖZ ve/||/<>/< HÂL ve/||/<>/< NÛR-SÖZEL ile/ve/değil ŞİFAİ-SÖZLÜ ile SÖZEL-SÖZLÜK ile SÖZLÜK KÜTÜĞÜ ile SÖZLÜKBİRİM ile SÖZLÜKÇE ile SÖZLÜKSEL ile SÖZLÜKSEL BİÇİMBİLİM ile SÖZLÜKSEL KÜTÜK ile SÖZLÜKSEL BİÇİMBİRİM-sp.[Lat. < SPIRITUS] değil/yerine/= ALKOL-SPASYAL/SPATIAL[İng.] değil/yerine/= UZAMSAL | MEKANSAL-SPECIAL vs./and/also BEAUTIFUL-SPEKTRAL/SPECTRAL[İng.] değil/yerine/= GÖRÜNTÜSEL-SPEKÜLATİF/SPECULATIVE[İng.] değil/yerine/= SAPTIRICI | KURGUSAL-SPERMA ile/ve OVÜL

( En küçük hücre. İLE/VE En büyük hücre. )


-SPESİFİK[İng. < SPECIFIC] değil/yerine/= ÖZGÜL-SPESIFIK/SPECİFIC[İng.] değil/yerine/= ÖZGÜL-SPIRAL[İng.] değil/yerine/= SARMAL-SPİRAL ve/||/<> HELİS ve/||/<> ELİPS

( Arşimed'in, zevk için çalıştığı geometrik biçimlerden biri. VE/||/<> Sarmaşığın, ağaca tırmanırken çizdiği eğri. VE/||/<> Apollonius'un, zevk için çalıştığı geometrik biçimlerden biri.[Gezegenler, bu eğrileri çizerek dolaşır.] )


-SPOR ile/değil FUTBOL

( Futbol, "spor yanı"nın olmasının ötesinde, daha çok, toplumları gütme aracı kullanıldığından, spor olmaktan çok fazla uzaklaşmıştır. )


-SQL'DE:
DML ile/ve/||/<>/> DDL ile/ve/||/<>/> DCL ile/ve/||/<>/> TCL

( )


-SQL ile/yerine MYSQL-ST. PAUL ile ST. PAUL-STAN LAUREL ve/||/<> OLIVER HARDY-STANDART MODEL ve/||/<> ATOM ALTI PARÇACIKLAR

( image )


-STANDART MODEL ve/||/<> ATOM ALTI PARÇACIKLAR

( İlgili yazı ve ayrıntıları için burayı tıklayınız... )


-STANDART MODEL ile/ve/||/<>/> HERŞEYİN KURAMI

(

İLE/VE/||/<>/>

)


-STANDART MODEL ile/ve/||/<>/> HERŞEYİN KURAMI

( )


-STANDART MODEL ile/ve/||/<>/> HERŞEYİN KURAMI

( )


-STANDART MODEL ile/ve/||/<>/> OPAK EVREN

( 10[üzeri]-2'ye kadar. İLE/VE/||/<>/> 10[üzeri]-2'nin altı. )


-stat.[Lat. < STATIM] değil/yerine/= HEMEN, DERHAL-STATÜ[Fr. < STATUT] değil/yerine/= KONUM/DURUM/KOŞUL-STENDHAL(MARIE-HENRI BEYLE) ile STEINTHAL

( 23 Ocak 1783 - 23 Mart 1842 ile 16 Mayıs 1823 - 14 Mart 1899 )


-STERİL değil/yerine/= KISIR-STİL ile SİTİL

( ... İLE Su kovası. )


-STİL ile TİP-STOKASTİK[İng.] değil/yerine/= REGRESÖR MODEL-STRATEJİ/K değil/yerine/= YOLİZLEM/LİK / YOLİZLEMSEL-STRÜKTÜREL[Fr.] değil/yerine/= YAPISAL-SU KULLANIM/AYAK İZİNDE:
MAVİ ile/ve/||/<>/> YEŞİL ile/ve/||/<>/> GRİ

( Bir ürünü üretmek için gereksinim duyulan yüzey ve yeraltı tatlı su kaynakları ölçüsü/oranı. İLE/VE/||/<>/> Bir ürünü üretmek için kullanılan toplam yağmur suyu ölçüsü/oranı. İLE/VE/||/<>/> Kirlilik yükünün ortadan kaldırılması ya da azaltılması için kullanılan tatlı su oranı. )


-SU TOPLAMASI KABARCIĞINDA:
VEZİKÜL ile/||/<>/> BÜL(BÜLLÖZ LEZYON)

( [5 mm.den] Küçükse. İLE/||/<>/> Büyükse. )


-SUAL ile/ve SUAL

( Sormak. İLE/VE İstemek. )


-SUÇ ile/ve İHLÂL-SUCCESSIVE vs. SUCCESSFUL-SUDUR ile TAHAVVÜL-ŞUGL ile ...

( İŞ, GAİLE )


-SUİSTİMAL ile SÖMÜRÜ-SÜKÛN:
HUSÛL ile/ve/||/<> ZEVÂL ile/ve/||/<> ZUBUT-SULHPERVER/SULHÇU[Ar., Fars.] değil/yerine/= BARIŞSEVER/BARIŞÇIL-SÜMBÜL ile MOR SÜMBÜL-SÜMBÜL ile MUĞLA SÜMBÜLÜ

( ... İLE Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki Sandras Dağı'nda yeşermektedir. )


-SÜMBÜL ile MUĞLA SÜMBÜLÜ

( image )


-ŞUMUL ile TAZAMMUN

( Kaplam. İLE İçlem. )


-SÜNBÜL ile ...

( SÜMBÜL | GÜZELLERİN SAÇI )


-SÜNBÜL ile ÂLE[Fars.]/HİNT SÜNBÜLÜ

( ... İLE İlâç için kullanılan bir çiçek. )


-SÛR-U İSRÂFİL ile/ve RÂDİFE

( "Başlangıç"ta. İLE/VE "Başlangıç"ta[kıyâmette]. )


-SÛR-U İSRÂFİL ile/ve RÂDİFE

( Sadâ. İLE İsfehan makamında olacak/mış.[Yassı namazının kameti de, İsfehan makamında okunur.] )


-SÜREÇ ile/ve/<> YOL-SÜREKLİ/LİK ile/ve GELENEK/SEL-SÛRETLERİ KAVRAMADA:
ZİHİN/AKIL değil HAYAL-SÛRÎ/ŞEKLÎ[Ar.]/FORMEL[İng.] değil/yerine BİÇİMSEL-SÜRREALİTE/SÜRREAL değil/yerine/= GERÇEKÜSTÜ-TA ile Ta ile Th ile Ti ile Tl ile Tm/Tu ile TU/TÜ/TÜH

( Dek, değin, kadar ya da beri gibi ilgeçlerle birlikte kullanılarak, bir eylemin, bir hareketin, bir yerin, bir şeyin başladığı ya da sona erdiği noktayı, zaman ve uzaklık bakımından abartmalı bir biçimde anlatır. İLE Tantal'ın simgesi. İLE Toryum'un simgesi. İLE Bir tören sırasında, askerleri biraraya toplamak, törenin başladığını bildirmek vb. amaçlarla çalınan borazanın çıkardığı ses. İLE Talyum'un simgesi. İLE Tulyum'un simgesi. İLE "Yazıklar olsun" anlamında kullanılır. )


-TAABBÜD ile/ve TEFEKKÜR ile/ve TEVEKKÜL-TAAYYÜN ve/> TEŞEKKÜL-TABİB ile/ve/değil KEHAL

( Hekim. İLE/VE/DEĞİL Göz hekimi. )


-TABİÎ[Ar.]/NATÜREL[İng. < NATURAL] değil/yerine/= DOĞAL-TABİÎ ile/ve MANTIKSAL ile/ve AKLÎ-TÂBİR ile/ve TEVİL-TÂCİL ile TÂCİR

( Hızlandırma, çabuklaştırma, tezleştirme. İLE Ticaretle uğraşan kişi. )


-TAFSİL ile/ve İCMÂL-TAFSİL ile TASNİF-TAHALLÜL ile/ve/> TAHAKKUK-TAHAMMÜL ile/ve/değil/yerine/||/<> DİRENÇ/İHTİYÂR-TAHAMMÜL ile TÂVİZ-TAHAMMÜL ile/ve/<> TESLİMİYET-TAHAVVÜL ile/ve TAHVÎL[< HAVL]

( Değişim. | Niteliksel hareket. İLE/VE Değiştirme, değiştirilme, çevirme, döndürme. | Borç senedi, aksiyon. )


-TAHAYYÜL ile TEŞEKKÜL

( Ortadan kalkmaz. İLE Ortadan/görünümden kalkabilir. )


-TAHIL ile ALAZA

( .... İLE Dökülen tohumlarla ertesi yıl çıkan tahıl. )


-TAHIL ile/ve ALAZA

( ... İLE/VE Dökülen tohumlarla ertesi yıl çıkan tahıl. )


-TAHIL ile BAKLAGİLLER-TAHIL ile FİRİK

( .... İLE Olgunlaşmak üzere olan tahıl. | Çerez olarak yenilen tahıl kavurgası. )


-TAHIL ile FİRİK

( ... İLE Olgunlaşmak üzere olan tahıl. | Çerez olarak yenilen tahıl kavurgası. )


-TAHIL ile/ve/<> GLÜTEN[Lat.]

( ... İLE/VE/<> Katı cisimlerin parçalarını birbirine yapıştıran madde. | Tahıl unlarından, nişasta çıkarıldıktan sonra geri kalan, albüminli madde. )


-TAHIL ile MALAMA

( .... İLE Samanla karışık tahıl. )


-TAHIL ile TÂHIL

( Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, pirinç vb. hasat edilen ürünler ile tohumlarının genel adı, hububat. İLE Bayat su, bekleyerek bozulmuş su. )


-TAHIL ile YARMA

( .... İLE İri, gelişigüzel kırılmış tahıl. )


-TAHIL ile/ve YARMA

( ... İLE/VE İri, gelişigüzel kırılmış tahıl. )


-TAHLÎL ile ŞERH-TAHLİL ile TÂ'LİL

( Kavramların, tanımı/tahlili yapılır. İLE Olguların, tâlili(tümdengelimi) yapılır, nedenleri gösterilir. )


-TAHLİL ile/ve TERKİB-TAHLİL ile TESPİT-TAHLİL ile YORUM-TAHMİNİ değil/yerine/= ÖNDEYİSEL-TAHRÎC[< HURÛC] ile TA'LÎL

( Çıkarma. | Diploma verme. | Hz. Peygamber'in sözünü ilk rivâyet edeni ortaya çıkarma. İLE Tümdengelim. | Neden, bahane gösterme/gösterilme. )


-TAHSİL ve MEŞK

( Bu ilim, tahsil olunmakla tahsil edilir. )


-TAHSİL ve MEŞK

( Zâhiri tahsil, kişiyi, övünce götürür. Övünç de gurura düşürür. )


-TAHSİL ve MEŞK

( Asıl tahsil, düşmekten kurtulmaktır. )


-TAHSİL ve MEŞK

( Kişi, öyle bir şey tahsil etmeli ki, onu tebdîle, kimsenin gücü yetmesin. )


-TAHTA ile BUL

( ... İLE Sadece iki yüzeyi testere ile düzeltilmiş tahta. )


-TAHVİL değil/yerine/= ÇEVRİL-TAHYİL ile YAKÎN

( Câzim değil, sabit değil, vakıaya mutabık değil. İLE Câzim, sâbit, vakıaya mutabık. )


-TALENT vs. SKILL-TALEP ile/ve SUAL-TÂLİ değil/yerine/= İKİNCİL-TÂLÎ değil/yerine/= İKİNCİL-TAM-LIK ile KEMÂL

( Ayrılmaz olanı, ayırmamalısınız. )


-TAM-LIK ile KEMÂL

( KEMÂL: Eril ve dişilliğin aşılmasındaki birlik. )


-TAM-LIK ile KEMÂL

( GÜZELLİK/KEMÂL:
* TENASÜB-Ü ÂZÂ(ÖRGENLERİN UYUMU)
* AKIL
* AHLÂK
* ÇÖZÜM ÜRETEBİLMEK )


-