Söz(cük)leri/ni ve tutumu/nu değiştir... Dünya/n değişsin!

Bu nedir? | Nasıl kullanılır? | Nasıl okumalı/anlamalı? | Sıkça Sorulan Sorular | Yenilikler | İletişim

L'LERDE

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!

(SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!!)EN SON YAPILMIŞ OLAN EKLEMELER
[ 06 Mayıs - 22 Eylül 2023 arasında... ]

[22 Eylül 2023]
Bugün itibariyle yapılmış olan eklemeler aşağıdaki gibidir.
[ 06 Mayıs - 22 Eylül 2023 arasında... ]
( 4 yeni ekleme, 4 katkı(bilgi/açıklama) )

- LEVEL[İng.]/SEVİYE[Ar.] değil/yerine DÜZEY
[Eklenme Tarih ve Saati: 29 Ağustos | 14:36 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/66369(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LAMBADER[Fr. < LAMPADAIRE] değil/yerine AYAKLI LAMBA
[Eklenme Tarih ve Saati: 29 Ağustos | 14:29 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/66367(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Genellikle odanın köşelerine konulan. )

- LİNEER/LINEAR[İng.] değil/yerine/= DOĞRUSAL
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 Ağustos | 12:16 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/66349(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LİNÇLEMEK değil LİNÇ ETMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 10:14 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/66280(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

Bugün[ 22 Eylül 2023 ]
itibariyle 618 başlık/FaRk ile birlikte,
671 katkı[bilgi/açıklama] yer almaktadır.

(1/2)


- -LIK EKİ

( 2./ÜST SOYUTLAMA )


- !"LÂNETLEME" ile !"KARALAMA"

( Dinlerde. İLE İdeolojilerde. )


- ...LESS vs. ALTHOUGH


- "...-LARLA ..." ile/değil "...'YA GÖRE"


- "...LIK HİSSETMEK" ile "...LAŞMAK"


- "LAF ETMEK" ile "DİL UZATMAK"


- "LAHANACILAR" ile/ve "BAMYACILAR"

( )


- "LAMİNAT" değil LAMİNANT


- "LANSE"[Fr.] (ETMEK) değil/yerine/= ÖNE SÜRMEK


- "LEG" vs. "FOOT" [IN OBJECTS]


- "LÖNK" ile/değil LÖK


- "LÜTFEN" ile/ve "RİCA EDERİM"


- [Fars.] LÂLESAR ile LÂLE-ZÂR

( Sığırcık kuşu. | Lâlelik. İLE Lâlelik, lâle yetişen yer, lâle bahçesi. )


- [Fars.] LÂLESAR ile/ve LÂLESAR

( Lâle bahçesi. İLE/VE Sığırcık kuşu. )


- [Fars.] LÂY ile LÂY[< LÂYÎDEN]

( Çamur. | Tortu. | Kül. İLE Söyleyen/söyleyici. )


- [not] LACK OF MOTION vs./and CONSTANTNESS


- [not] LEARNED FREEDOM vs. FREEDOM


- [not] LEARNING vs./and CONDITIONING


- [not] LEVEL vs. FREQUENCY


- [not] LIE vs. MISTAKE


- [not] LIE vs. TO TAKE ON


- KERTE ÇİZGİSİ/LOKSODROM ile/ve/<> ORTODROM

( Dünya üzerindeki tüm meridyenleri, aynı açı ile kesen varsayımsal çizgi. Rotanın sürekli güncellenmesini gerektirmediğinden, -başta denizcilik olmak üzere- yolculuklarda yaygın olarak kullanılır. İLE/VE/<> Yerküresi üzerinde, iki nokta arasındaki uzaklığın tanımlanmasında kullanılan ve bu iki noktadan geçen büyük daire yayı parçası. )


- KESİM:
LAZER ile/ve/||/<> PLAZMA

( Kaynak, kazıma ve düzeltme gibi amaçlarla da kullanılabilir.[Plazma kesim makinelerinin böyle bir özelliği/artısı yoktur.] İLE/VE/||/<> Lazer kesimden daha kalın nesneleri [180 mm'ye kadar] işleyebilir.[Hem basit tasarımlarda, hem de büyük iş parçalarında iyi sonuç verir.] )

( Güçlendirilmiş lazer ışığı kullanılır.[Lazer kesim makineleri, bilgisayarla kontrol edilen lazer ışınlarını kullanır.] İLE/VE/||/<> İletken nesneleri plazma kullanarak keser.[Plazma kesim makineleri, nitrojen ve hidrojen gibi gazlar ile basınçlı bir hava kullanır.] )

( Radyasyon üretimi yapmaz.[İşçi sağlığı bakımından daha güvenlidir.] İLE/VE/||/<> Radyasyon kullanılır. [Dolayısıyla koruyucu gözlük takmak gerekir.] )


- l/L ile L ile La ile la[İt.]

( Türk abecesinin on beşinci yazacı/harfi. Sesbilim bakımından, dişeti ünsüzlerinin ötümlüsüdür. İLE Romen rakamları dizisinde, 50 rakamını gösterir. İLE [kimya] Lantan'ın simgesi. İLE [müzik] Gam (ll) dizisinde, "sol" ile "si" arasındaki ses. | Bu sesi gösteren nota imi. )


- LA COMPANIA KİLİSESİ

( Ekvador'un başkenti Quito'da bulunan bu kilise, özellikle tahta oymaları ile Güney Amerika'nın en muhteşem kilisesi olarak kabul edilmektedir.[Cizvitler'e ait olan barok tarzındaki kilisenin varaklarında 50 kg. altın kullanılmış ve yapımı 150 yıl sürmüştür.][Altın yaldızlı mihrabı, altın ve zümrüt süslü Meryem tablosu, Quito Arkeoloji Müzesi'nde görülebilir.] )


- LÂ EDRÎ ile ANONİM/YAZARI BİLİNMEYEN


- LÂ İLÂHE İLLALLÂH ile/ve HÛ

( TEHLÎL: İslâm'ın tevhid akidesini özetleyen "Lâ ilâhe illâllah" sözünü tekrarlama. )


- LÂ İLÂHE İLLALLÂH ile/ve MUHAMMEDÜN RESULLULLÂH

( Hz. Muhammed'in virdi. İLE Hz. ALLAH'ın virdi. [Kalp] )


- LÂ İLÂHE:
PARÇA değil BÜTÜN


- LÂ İLÂHE:
REDDETMEK değil YÜKSELT(GEN)ME


- LÂ İLÂHE ve İLLÂ ALLAH

( Tüm peygamberler. VE Hz. Muhammed. )

( Ayağını kaldır! VE Ayağını koy! )


- LÂ İLÂHE ile/ve LÂ MEVCÛDE ile/ve LÂ MAKSÛDÎ ile/ve LÂ FAİLE


- LA PAZ ve/<> MURILLO MEYDANI

( Bolivya'nın başkenti. VE/<> Kentin merkezinin/meydanının adı. )


- LÂ RUHBÂNİ FİD-DİN ve LÂ İKRÂHE FİD-DİN

( Dinde/İslâm'da, ruhban yoktur. VE Dinde, zorlama yoktur. )


- LÂ TAAYYÜN ile ...

( BAŞLANGIÇ )


- LÂ YAĞFİRU EN YUŞREKE BİHÎ ile LÂ YAĞFİRU'Ş-ŞİRKE BİHÎ

( Kendine şirk koşulmasını mağfiret etmez. İLE Kendine olan şirki mağfiret etmez. )


- LÂ-YETEZELZEL[Ar.] değil/yerine/= SARSILMAZ | GÜVENİLİR


- LÂ-YÜS'EL ile ...

( MES'UL OLMAZ, SORULMAZ )


- LÂ:
ZAMAN ve/<> MEKÂN ve/<> KAYIT

( Kaydı, kayıttan âzâde olanlar anlar. )


- LA'L[Ar.] ile LÂL[Fars.]

( Kırmızı, al. | Kırmızı ve değerli bir süs taşı. | Dudak. İLE Dilsiz. )


- LÂ'L ile ...

( KIRMIZI YAKUT )


- LÂ'N ile LÂN[Fars.]

( İlenç, lanetleme. İLE Vefâsızlık, hakikatsizlik. )


- LÂ ile İLLÂ ile MERECECELBAHREYN(MECMA-ÜL BAHREYN)


- LÂ ile MÂ


- LABIÉES = ŞEFEVÎYE


- LABIL/LABILE[İng.] değil/yerine/= OYNAK | DEĞİŞKEN


- LABİRENT[Fr. < Yun.]/YILANKAVİ ile DOLAMBAÇLI YOL

( Çıkış yeri, kolaylıkla bulunamayacak kadar karışık koridorları olan yapı. | [mecaz] İçinden çıkılması güç ya da olanaksız durum, sorun. İLE ... )

( MAZE vs. MEANDER )


- LABO(U)R vs. EFFORT


- LABORATUVAR/LABORATORY[İng.] değil/yerine/= DENEYLİK


- LABRADOR ile AKINTI

( Bir tür su akıntısı. )


- LÂC ile LÂC[Fars.]

( Dar şey. İLE Çıplak. )


- LACİVERT[Far.] değil/yerine/= KOVAK, KEVEK


- LACİVERT değil/yerine/= KOYUGÖK


- LACK vs. NOT


- LACKING vs. MISTAKE vs. INTENTION


- LADANG ile/ve MİLPA

( Bir tür tarım. İLE/VE Orta Amerika'da yapılan tarım. )


- LADEN[Fars.] ile LADİN

( Ladengillerden, beyaz, kırmızı, pembe çiçekli, reçinesi tıpta kullanılan bir ağaççık. | Bu ağaççıktan elde edilen sürme, rastık. İLE Çamgillerden, 50-60 m. kadar yüksekliği olan, düz gövdeli, kozalağı aşağıya doğru sarkık, kerestesi ve reçinesi çok beğenilen, çam türüne çok yakın bir orman ağacı. )

( CISTUS LADENIFOLIUS cum PICCA )


- Lâf ebeliği yapmadan KONUŞ!!!


- Lâf etmeden KONUŞ!!!


- Lâf etmiş olmamak için SUS!!!


- Lâf ettirmeyecek şekilde KONUŞ!!!


- LÂF GETİREN ile/ve/> LÂF GÖTÜREN


- Lâf taşımadan KONUŞ!!!


- LÂF YETİŞTİRMEK ile/değil/yerine/>< KENDİNİ YETİŞTİRMEK


- LAF-Ü GÜZAF değil LÂF Ü GÜZÂF[: Boş söz.]


- LÂF(Z) değil/yerine/= SÖZ


- LÂF ile/ve/değil/yerine ÖNERME


- LÂFIZ ile/ve KELİME

( Anlamsız. İLE/VE Anlamlı. )


- LÂFIZ ile LÂF ile SÖZCÜK/KELİME ile KAVL ile TERİM/ISTILAH ile KELÂM

( Anlam taşıyıp taşımadığı dikkate alınmaksızın ağızdan çıkan sesler. İLE Hiçbir anlam taşımıyorsa. İLE Bir anlam taşıyorsa. İLE Tamlamaları kapsıyorsa. İLE Belirli bir öbek/grup/kesim tarafından özel olarak kullanılan sözcükler. İLE Tümceyi/cümleyi kapsıyorsa. )(1/2)

FaRkLaR'ın devamı için burayı tıklayınız...
( Click here to see further differences!... )
Bu sayfa 01 Ocak 2023 itibariyle 205 kez incelenmiş/okunmuştur.