FaRkLaR KILAVUZU/"SOZLUGU"!!! - SON HARFİ - ...GSON HARFİ ...G'LERDE

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!! )


 Doğrudan, bu bölüm/sayfa içeriğinde
arama yapmak için...

( Klavyenizde "Ctrl + F" tuşlarıyla[önce "Ctrl" tuşu ve basılı tutarken "F" tuşuna basarak] ve/veya(^/v) fareyle[mouse] sol üst köşedeki "Düzenle/Edit" kısmında "Bul/Find"'ı tıklayarak aradığınız sözcüğü yazarak aramanızı yapabilirsiniz. )* ( Windows için geçerlidir. )
* ( Linux ve Macintosh kullanıcıları nasıl arama yapacaklarını biliyorlardır. )AÇIKLAMALAR/ÖNSÖZ
[Mutlaka okuyunuz!!!]

- Bazı sözcüklerin, hem sözlüklerdeki karşılığına yer verilmekte, bazılarına da özellikle yer vermeyip psikolojik, felsefi, bilimsel, sanatsal, göreceli, uygulayımsal, belirli bir sınırlılık ve yaklaşımlardan yararlanılarak parantezler açılmıştır.

- Bu çalışmada, başlıkların altlarındaki bilgilere/açıklamalara (parantezlere), kişilerin, kendilerinin düşünmelerine fırsat verebilme amacıyla ve özellikle pek fazla yer verilmemektedir. Zihinlerce/kişilerce uygun bulunmayabilecek bilgiler/parantezler, gözardı edilebilir.
[ Kavramların yanında bulunan ( ) parantezler, ek bilgi ya da açıklama olarak, [ ] köşeli parantezler ise ayrıntı/teknik bilgi vermek üzere kullanılmıştır. ]

- Çoğu sözcüğe, özellikle ve belirli bir yaklaşımla yer verilmemiştir. Hayır! / Evet!

- Bu çalışmada, çoğu sözcüğün/kavramın altında, bazılarında “açıklama/ları” bulunmakta, bazılarında da -özellikle ve çeşitli nedenlerden dolayı- bulunmamaktadır.

- Bazı başlıkların altına, veri/bilgi girmemizin çeşitli nedenlerinden biri ise ulaşım/erişim kolaylığı sağlamak üzere, hazır veri/bilgi karşılıklarını sunmak üzeredir! [Dolayısıyla sizin de FaRkLaR Kılavuzu'na destek olabilmek amacıyla üyeliğinizi şimdi başlatmanızı dileriz! Teşekkür ederiz!] )

- Bu çalışmanın, sadece sözlük olarak algılanmamasını ve kullanılmamasını da sağlamak amacıyla ve özellikle “:”[iki nokta üst üste] ya da “...dır!” şeklinde belirtilmemiştir!

- Bu çalışmada, başlıkların [kavram ya da olguların], ne olduklarından çok, ne olmadıklarına işaret etme çabası güdülmektedir. [ Bir DEĞİL’leme çalışması olarak değerlendirilmelidir! ]

- Bu çalışmada bulunan tüm karşılaştırmaların, tanımlan(a)mayan, sözcük olarak karşılığı/adı tam olarak oluşturul(a)mamış, fakat zihinlerimizde karşılığı bulunan/bulunabilen “3.” anlamları ve/veya ara anlamları düşünülebilir.

- Bu kılavuz/sözlük, dil(d)e/kavramlar(d)a/sözcükler(d)e ilginizin daha da artması ve sözlük/ahit kullanımını artırmayı amaçlamaktadır.

- İngilizce’ye ve öteki dillere yer verme nedenimiz, öteki dillerle karşılaştırmalı yaklaşımla belirli bir bilince sahip olmanıza, aracı olabilmektir.

- Çoğu sözcüğün, zaman içinde, kökenbilimsel(etimolojik) derinliklerine ve öteki dillerdeki karşılıklarına da yer verilecektir. (Bu konuda her türlü destek ^v(ve/veya) katkınızı görmekten mutluluk duyarız!)

- Bu kılavuzdaki bilgiler, SDP(Sinir Dili Programlası)(NLP) üzerine de kılavuzluk edebilir.

- Bu kılavuz, soru sorma/sorgulama, yoğun/derin düşünme aracı/vesilesi olarak kullanılabilir.

- Bu kılavuz/sözlük üzerine olan tüm katkı/destek/uyarı/yorum ve önerilerinizi görmek ve değerlendirmekten mutluluk duyarız! Ayrıca burayı tıklayarak, dille ve buradaki içerikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz kişilere tavsiye edebilirsiniz."... ile/ve/değil/yerine ..."
[bağlaçların kullanımı/okunuşu...]

- Kavramların aralarında kullanılan/bulunan
"... ile/ve/değil/yerine ..."
bağlaçları, ilgili satırı 2/3/4 kez ve ayrı ayrı şekilde okumanız ve satırları tekrarlamamak içindir.
( - UCLAR ile FARKLAR [karıştırılmamalı!]
- UCLAR ve FARKLAR [ayrı olmalarının yanısıra birlikte de düşünülebilir/kullanılabilir!]
- UCLAR değil FARKLAR [dır!]
- UCLAR yerine FARKLAR [düşünülmeli/kullanılmalıdır!] )... ile ...
[ÖNCESİ | SONRASI]

- Sözcükleri dizerken ya da "... ile" öncesiyle "ile ..." sonrası arasında bir öncelik/fark/özellik/tercih/vurgu yoktur. Her ikisini de kesinlikle birbirine karıştırmamak, her ikisinin de derinliğine/önemine ve ciddiyetine yer/destek verilmesi gerekmektedir.

- Belirlemelerin/karşılaştırmaların daha da oturması/derinleşmesi için, "ile"den sonraki sözcüğün yanına tekrar "ile"den önceki sözcüğü düşünerek/koyarak değerlendiriniz.
( "- BÜTÜN ile TÜM" ise "- BÜTÜN ile TÜM (ile BÜTÜN)" gibi. )( "- ARADA ile AKIŞTA" ise "- ARADA ile AKIŞTA [ile ARADA]" gibi. )

EN SON YAPILMIŞ OLAN EKLEMELER
[ 06 Mayıs 2020 - 03 Haziran 2020 arasında... ]


 

Bugün [03 Haziran 2020] itibariyle
Son harfi ...G'ler bölümüne yapılmış olan eklemeler, aşağıdaki gibidir.
[ 06 Mayıs 2020 - 03 Haziran 2020 arasında... ]
( 0 yeni ekleme, 0 katkı )

 

  

 


 

 

( Bugün [03 Haziran 2020] itibariyle
Son harfi ...G'lerde,
185 yeni ekleme, 205 katkı
)


- "KATOLOG" değil KATALOG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11808 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "OKU, BABAN GİBİ EŞEK OLMA!"
ile/değil
OKU BABAN GİBİ, EŞEK OLMA!
ve/||/<>
A WOMAN, WITHOUT HER, MAN IS NOTHING
A WOMAN, WITHOUT HER MAN, IS NOTHING

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9703 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Virgülün/vurgunun/durağın nerede olduğu çok önemli! )
( )

- "TBT" değil/yerine/= HGG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48516 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Throw Back Thursday" DEĞİL/YERİNE/= Hey Gidi Günler. )

- [Alm.] ERINNERUNG ile/ve/+/||/<>/> ER-INNERUNG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Anımsama. İLE/VE/+/||/<>/> İçselleştirme. )

- [Çince] HSING, PEN HSING, TZU HSING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41467 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hakiki doğa, kendi doğası, öz doğa. )

- [Çince] WU-HSİN ile WU-HSING ile WU-NİEN ile WU-WEİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44235 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zihnin yokluğu (doktrini). Bu doktrine göre bilinçli zihnin olumsuz etkisi yok edildiği zaman zihin bütünleşmesi ve doğal çalışması sağlanmış olur. İLE Hakiki doğa, kendi doğası, öz doğa. Yin-Yang simgesinin başka bir adı. İLE Düşüncenin yokluğu. İLE Bir şey yapmamak, bir şey söylememek, böylece zihnin kendiliğinden doğal olarak çalışmasına olanak sağlamak. )

- [Fars.] BEN ile BENG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17093 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Harman, ekin. | Bağ. | Çitlenbik. İLE Küçük çitlenbik. )

- [Fars.] BERG ile BERG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17101 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bent, set. İLE Yaprak. )

- [Fars.] BİJEN ile BİJENG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17141 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İran söylencesinde(mitolojisinde] kahraman ünlü Rüstem'in kızkardeşinin oğlu. [Efrâsyab'ın kızı Münije'ye âşık olmasından dolayı Efrâsyab tarafından bir kuyuya hapsedilmişse de Münije'nin yardımıyla Rüstem tarafından kurtarılmıştır.] İLE Kapı anahtarı. )

- [Fars.] BÎREG ile BÎ-RENG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Damarsız, soysuz, arsız. İLE Renksiz. | Renksiz, taslak durumunda bulunan resim. | İlâhî cevher. )

- [Fars.] MERG ile MERG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34040 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çayır, çimen. | Sebze. İLE Ölüm. )

- [Fars.] MÜRG ile MÜRG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34784 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sümük. İLE Kuş. )
( MÜRG-ÂB: Su kuşu. | Ördek. | Kurbağa. )

- [Fars.] PÂSEK ile PÂ-SENG/PÂR-SENG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18224 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Esneme/esneyiş. İLE Teraziyi denkleştirmek için kefesine konulan şey. )

- [not] GOING TO MEANING (BASED) FROM WORD vs. GOING TO WORD (BASED) FROM MEANING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24240 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [not] INCONSISTENT ASSERTION vs. ASSERTION IN OUTSTANDING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [not] INFERENCE vs. (ONLY) THINKING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24516 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [not] LEARNING vs./and CONDITIONING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24593 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [not] SHARING vs./and TO LIVE/FEEL THE SHARING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24531 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [not] TO ENCOURAGE vs./and (ONLY) EXPLAINING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24494 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [not] TO GET READY vs./and PROGRAMMING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24631 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [not] TO UNDERSTAND WRONGLY vs. WRONG MEANING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24369 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- 5G ile/ve/||/<> WI-FI 6
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54197 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- á=Acute accent ile à=Grave accent ile â=Circumflex ile ä=Umlaut ile ã=Tilde ile å=Aring
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8616 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALG ile DİYATOME[Fr. < Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36385 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Silisli sert kabukları olan ve fosilleri, kalın yer katmanları oluşturan bir algler ailesi. )

- ALG değil/yerine/= SU YOSUNU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38550 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALONZO CHURCH ve/||/<> ALLEN TURING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53031 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANALOG ile DİJİTAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANYTHING vs. ANYTHING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23151 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARDIÇ ile/ve TAG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13093 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARP ile/< ÇENG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13666 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AT THE BEGINNING vs. IN THE BEGINNING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24811 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYSBERG değil/yerine/= BUZDAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂŞENG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40195 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Asma üzerinde bulunan üzüm salkımı. | Tohumluk olmak üzere alıkonulan sarı ve iri hıyar. )

- BEING vs. BEING SOMETHING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24586 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEING vs. MAKING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23907 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BESTE ile FÜG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36812 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Çoksesli müzikte bir beste. )

- BÎ-RENG değil/yerine/= İLÂHÎ CEVHER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40340 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BOĞAZ ÜNSÜZLERİ'NDE:
H
ile/ve/||/<> K ile/ve/||/<> G
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8585 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BRİFİNG değil/yerine/= ÖZETLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12040 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BULDOG ile BAKSIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22075 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BUMERANG ile/ve BURGAÇ/EĞRİM/GİRDAP[Fars.]/ANAFOR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12882 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Bir engelle karşılaşan su ya da hava akımının, dönerek ve çukurlaşarak yaptığı çevrinti, ters akıntıların oluşturduğu dönme, eğrim, çevri. )

- BUMERANG ile/ve FRİZBİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14836 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CANLI = TİRİG = ZENDE, CÂNAVAR(CÂNOMANDÂN: CANLILAR)[Fars.] = HAYY[Ar.] = LIVING THING[İng.] = ÊTRE VIVANT[Fr.] = VIVO, ANIMAL[Lat.] = DAS BESEELTE, DAS LEBEWSESEN, DAS LEBENDIGE, DAS BELEBTE[Alm.] = TO ZÕN[Yun.] = VIVENTE[İt.] = LO VIVO[İsp.] = LEVEND WEZEN[Fel.] = LEVENDE VÆSEN[Dan.] = JIVAYO SUŞŞESTVO[Rus.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CANLILIK = TİRİGLİG = SERZENDEGÎ[Fars.] = el-HAYAVİYE/T[Ar.] = LIVELINESS[İng.] = VITALITÉ[Fr.] = VITALITAS[Lat.] = DIE BELEBUNG, DIE BELEBHEIT, DIE LEBENDIGKEIT, DAS LEBENDIGSEIN[Alm.] = HË EMPSÜKHË[Yun.] = VITALITA[İt.] = VIDALIDAD[İsp.] = LEVENDIGHEID[Fel.] = LIVLIGHED[Dan.] = JIVAYO SUŞŞESTVO[Rus.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39224 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CHANG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40547 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çin'de eski bir uzunluk ölçüsü. )

- COMMENT vs. LOOKING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23186 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CONSPICUOUS vs. EMINENT vs. DISTINGUISHED vs. NOTICEABLE vs. OUTSTANDING vs. PROMINEN vs. REMARKABLE vs. SALIENT vs. STRIKING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24841 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CUICUILCO ile/ve STONEHENGE ile/ve AVEBURY ile/ve CASTLERIGG ile/ve NEWGRANGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19026 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Meksika. İLE/VE İngiltere'de. İLE/VE İngiltere'de. İLE/VE İngiltere'de. İLE/VE İrlanda'da. )

- CYBERING ile LURKING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30030 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇAN ile/ve ZİL ile/ve GONG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30093 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇENG ve FLÜT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13672 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇOCUK GELİŞİMİ KURAMLARINDA:
ABRAHAM MASLOW
ve/||/<> ERIK ERIKSON ve/||/<> JEAN PIAGET ve/||/<> LAWRENCE KOHLBERG ve/||/<> JOHN BOWLBY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49733 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gereksinimler sıradüzenine işaret etmiştir. VE/||/<> Bireylerin, sorunlarını çözme olanaklarının bulunduğuna işaret etmiştir. Gelişimin, sekiz aşaması olduğunu öne sürmüştür. Benlik güçlerinin, gelişimsel sorunların başarılı biçimde çözülmesiyle kazanıldığına işaret etmiştir. VE/||/<> Bilişsel gelişimin aşamalarını ortaya koymuş ve çocukların, belirli gelişimsel aşamalara özgü, beceri ve davranışlarının olduğunu, kavramlarla açıklamıştır. VE/||/<> Piaget'in önerdiği, bilişsel gelişim kavramları ile ahlâkî kavramların kazanımı arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. VE/||/<> Çocuğun, duygusal ve davranışsal gelişimi ile ilgisi olduğu düşünülen, anneye bağlanmaya vurgu yapmış ve bağlanma kuramını ortaya atmıştır. )

- DANS ile JIG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54844 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE İrlanda ve İskoçya'ya özgü, hareketli bir dans türü. )

- DAVUL/GONG ile TAMTAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50397 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Orkestrada yer alan bir tür Çin gongu. | Afrika yerlilerinin çaldığı davul. | Bazı olayları haber vermeye ya da açıklamaya yarayan, davulla yapılan ses. )

- DEFINITION vs. LIMITING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23926 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENİZİNEĞİ ile DUGONG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52407 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENSITY vs./and SHARING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24075 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DESIGNATION vs. LIMITING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24098 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DIFFERENT vs. INTERESTING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23292 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOMİNO ile MAHJONGG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29238 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOPİNG ile DOPİNG ile DOPİNG MADDESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36834 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir spor yarışması sırasında, gövdeye, üstün hareket ve enerji sağlamak için kullanılan, kural ve/veya yasadışı ilaç (kullanımı.)
İLE
İstenilen p ya da n tipi iletkenlikler elde etmek için yarı iletkene, safsızlıklar eklenmesi.
İLE
Kristal diyotlar ve transistörlerde kullanılan yarı iletken maddelere eklenen safsızlık öğesi. )

- EDUCATION vs./and RIGGING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24527 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EKG ile EEG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5677 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kalp gözlem aygıtı. İLE Beyin gözlem aygıtı. )
( Electrocardiogram. İLE Electroencephalogram. )

- EKİZDE(FOTOĞRAFTA):
ANALOG
ile/ve/||/<>/> DİJİTAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54531 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Analog ve Dijital Bilgi ve Deneyimleri - Ersin Alok

Anadolu'da, Tanrıların Doğuşu - Ersin Alok )

- EN ESKİ MEMELİLER (HALEN YAŞAYAN) EKİDNE VE ORNİTORENG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25092 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EPİLOG değil/yerine/= SONDEYİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12096 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞEYSEL USANDIRI/TÂCİZ ile MOBBING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6813 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVERY THING vs. EVERY THING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23150 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVERY THING vs. EVERYTHING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23147 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVERYTHING vs. EVERYTHING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23148 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EXCESS vs./and STATE OF BELONGING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24728 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EXPLAINING vs./and SHARING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24579 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FACEBOOK ile TWITTER ile YOUTUBE ile LINKEDIN ile INSTAGRAM ile PINTEREST ile BLOG ile FOUR SQUARE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33986 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kurabiye yemeyi seviyorum. İLE Kurabiye yiyorum. İLE Bakın nasıl da yiyorum kurabiyeyi. İLE Nasıl kurabiye canavarı oldum? İLE Buyurun, kurabiye yerkenki fotoğrafım. İLE Kurabiye tarifimi de paylaşayım. İLE Kurabiye yapma/yeme anılarım. İLE Şurada, kurabiye yiyorum. )
( I like eating cookie. VS. I'm eating cookie. VS. This is how I eat my cookie. VS. My skills include eating cookie. VS. Here's a photo of the cookie I eat. VS. Here's my recipe for the cookie. WITH Here's my cookie eating experience. VS. This is where I am eating the cookie. )

- FAR vs. BIG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24748 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FARE ile/ve LEMMİNG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22369 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FETCH vs. BRING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24878 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FROG vs. FOG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23766 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- G ile/ve/||/<> V ile/ve/||/<> a ile/ve/||/<> (x,y,z ile/ve/||/<> t)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50636 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gama. İLE/VE/||/<> Hız. İLE/VE/||/<> İvme. İLE/VE/||/<> Mekân. İLE/VE/||/<> Zaman. )

- GET VOICED vs. SAYING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23399 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GIENSENG ile GINSENG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖMÜT/MEZAR ile/ve/değil/||/<> MORG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46258 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/DEĞİL/||/<> Adliyece kovuşturmayı gerektiren olaylar sonucu ya da birdenbire ve kuşkulu ölümlerde, ölüm nedeninin ve ölünün kim olduğunun saptanması için ölülerin konulduğu ve inceleme yapılan yer ya da yapı. )

- GÜL-BÂNG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41254 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( TEKKELERDE, DERGÂHLARDA ÂYİN SIRASINDA YA DA DUÂDAN SONRA, SARAYLARDA KİMİ TÖRENLER SIRASINDA HEP BİR AĞIZDAN YÜKSEK SESLE OKUNAN İLÂHİ YA DA DUA )

- HOLD vs. KEEPING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23441 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HOLDİNG değil/yerine/= ÜSTORTAKLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12172 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HUMAN vs. ANYTHING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23040 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- INSENSITIVITY vs./and NON-REACTING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24285 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- INTERFERENCE vs./and LIMITING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24706 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- INTUITION vs. INSTINCT vs. INSIGHT vs. INKLING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24924 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İN/MAĞARA ile SON GOONG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39055 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Vietnam'da bulunan, dünyanın en büyük mağarası, başkent Hanoi'den 450 kilometre uzaklıkta, Phon Nhake Bang Doğal Yaşam Parkı'nın içinde yer alıyor. Mağaranın genişliği, yaklaşık olarak 146 kilometre. Son Goong, Vietnam dilinde, "Dağı ve ırmağı olan mağara" anlamına geliyor. )

- İNSİYÂG ile İNSİYÂK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17850 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kalıba dökülüp düzelme. İLE Bir gücün etkisiyle çekilip gitme. | Ardı sıra gitme. | İçgüdü. [İng., Fr. INSTINCT] )

- İSTANBUL ve ROMA ve PRAG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32088 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Boğaz, ikiye böler. VE Tiber Irmağı, ikiye böler. VE Vltava Irmağı, ikiye böler. )

- JUGGLING ile/ve/||/<>/> JOGGLING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54462 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- JUNG ile JUNG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49672 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- K ile G
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8604 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAMPİNG < CAMPING[Fr./İng.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54157 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kamp kurma yeri. )

- KANT ile/ve/||/<>/> SCHILLER ile/ve/||/<>/> FICHTE ile/ve/||/<>/> SCHLEIERMACHER ile/ve/||/<>/> SCHLEGEL ile/ve/||/<>/> HEGEL ile/ve/||/<>/> SCHELLING ile/ve/||/<>/> SCHOPENHAUER ile/ve/||/<>/> FUERBACH ile/ve/||/<>/> DARWIN ile/ve/||/<>/> SPENCER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52366 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Doğum Tarihi] 1724 ile/ve/||/<>/> 1759 ile/ve/||/<>/> 1762 ile/ve/||/<>/> 1768 ile/ve/||/<>/> 1770 ile/ve/||/<>/> 1772 ile/ve/||/<>/> 1772 ile/ve/||/<>/> 1775 ile/ve/||/<>/> 1788 ile/ve/||/<>/> 1804 ile/ve/||/<>/> 1809 ile/ve/||/<>/> 1820 )
( Wilhelm Schlegel, 22 Ocak 1798'de Jena'dan, Berlin'de kardeşi Friedrich Schlegel ile küçük bir evi paylaşan Schleiermacher'a, kardeşinin yarattığı skandallardan dolayı sitem dolu bir mektup yazar ve yakın zamanda taşınmış olduğu Berlin'den Jena'ya, kendinin yanına dönmesi için Friedrich'i ikna etmesini ister; zira kardeşi, Schiller ile girdiği tartışma sonrasında yayımladığı son metniyle tümden tozu dumana katmıştır. Öyle ki, aynı soyadını taşımasıyla Wilhelm dahi gözden çıkarılmanın eşiğine gelmiştir. Sonunda, Goethe, tartışmaya dahil olur ve Friedrich ile babacan bir konuşma yaparak, ondan kibarca, bundan sonra başka bir alan üzerine, başka bir yerde çalışmasını ister. Oysa Friedrich, bu tavsiye üzerine gittiği Berlin’de, çoktan kendi çevresini kurarak yeni bir edebi akımın öncülüğü görevini üstlenmiştir. Henüz 25 yaşındaki bir genç tarafından yazılıp böylesi büyük bir etki yaratan, yepyeni ve tümüyle özgün bir düşünsel hareketin öncüsü olan bu metin, Eleştirel Fragmanlar'dı ve yalnızca 37 sayfalık 127 aforizmadan oluşuyordu. Aradan geçen neredeyse iki yüz yıl boyunca Eleştirel Fragmanlar üzerine yüzlerce kitap yazılacaktı. Schlegel kimilerine göre yaygaracı, kimilerine göre dâhi olarak adlandırılacak ama her halükârda Romantik hareketin düşünsel temellendiricisi olarak tarih sahnesindeki yerini alacaktı... )

- KANUN ile ÇENG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13688 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARINCAYİYEN/KİRPİ/ORNİTORENG ile EKİDNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22877 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kuşlar gibi gagası, kirpiler gibi dikenleri, kertenkele gibi yumurtaları, keseli hayvanlarınki gibi torbası bulunan ve dört başlı bir penise sahip bir hayvandır. )
( ... İLE Avustralya ve çevresindeki adalarda yaşarlar. )
( ... İLE Dikenlerinden başka bir yanları görünmeyecek şekilde toprağı kazarak gizlenebilirler ya da top gibi bir görüntüye bürünerek kapanabilirler. )
( ... İLE Dişil ekidnenin meme başı olmadığından dolayı yavru, annesinin meme bezlerinden sızan sütü yalayarak beslenir. )
( ... İLE Boşaltım ve üremeleri aynı tek delikten(kloak) gerçekleşir. [MONOTREM: Tek delikli] )
( Karıncayiyenlerde olduğu gibi ekidnelerde de uzun yapışkan bir dil ve güçlü ön bacaklar bulunur. )
( Ornitorenglerle birlikte dört ekidne türünün 180 milyon yıl önce süperkıta Pangae'nin parçalanıp kuzeydeki muadillerinden ayrılan güney memelilerinden geriye kalan tek torunları olduğu düşünülmektedir. [Yaşayan en eski, memeli grubudur.] )
( Karıncayiyen ile Ekidne | Dişil Ekidne'nin alttan görünümü )
( Ornitorengler, su altında, 10 dk. kadar havasız kalabilirler. )

- KARMA[Sansk.](KAMMA[Palice]) ile KARMA/BLENDING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41890 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Etkinlik. Eylem, özellikle sorumluluğu olan iyi ve kötü eylem. Her hareketin bir öncekine bağlandığı nedensellik döngüsü, uygun nedenlerden oluşan sonuçlar zinciri.

Karma, üç türlüdür:
Sanchita(geçmiş enkarnasyonlardan birikmiş olanlar),
Pararabdha(karma'nın şimdiki yaşamda çözümlenmesi gereken bölümü),
Agami(gelecekte meyvesini verecek olan karma) )

- KEDİ ile BİNTURONG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22041 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bir fokun yüzüne ve bıyıklarına, bir ayının kalın kabarık kürküne ve yassı ayaklarına, bir maymunun kuyruğuna ve bir firavunfaresinin pençelerine sahiptir. )
( ... İLE 20 kg. ağırlığında ve 180 cm. uzunluğundalardır. )
( ... İLE Beş tırnaklı güçlü pençeleri bulunur. [Pençelerinin sürtünmeye karşı etli tabanları vardır.] )
( ... İLE Kendi etrafında dönebilen ayak bilekleri vardır. [Ağaca tırmanırken kuyruklarını da kullanırlar.] )
( ... İLE Erillerinden çok daha iri olan dişillerinin, -sırtlanlarınki kadar büyük olmasa da- penis benzeri klitorisleri vardır. )
( ... İLE Bir kısım memelide bulunan bakulumları[penis/klitoris kemikleri(os klitoris/os penis)] vardır. )

- KEEPING vs. COLLECTING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23434 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİM II SUNG ve/<> KİM JONG II
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32081 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kuzey Kore'nin, baba-oğul iki önderi.
[1994'te, 83 yaşında vefat etti. VE/<> ...] )

- KÜLÜNG ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42120 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( TAŞÇI KAZMASI )

- LADANG ile/ve MİLPA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12812 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir tür tarım. İLE/VE Orta Amerika'da yapılan tarım. )

- LAUGHING vs. SMILING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23534 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LESLIE GREENBERG ile/ve/||/<> JUAN PASCUAL-LEONE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51766 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LIFE vs. LIVING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23446 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LOVE vs. SEARCHING/SEEKING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24059 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LÜKSEMBURG ile/ve/<> LÜKSEMBURG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32868 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ülke. İLE/VE/<> Lüksemburg'un, -aynı adlı- başkenti. )

- MARKETİNG yerine PAZARLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11392 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MARRIAGE vs. WEDDING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24201 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- METABOLİK CERRAHİDE:
AGB
ile RYBG ile VSG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53305 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Metabolik Cerrahi, Kalp Krizi, Felç ve Ölümleri Önlüyor )
( )

- MONOLOG ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42481 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir kişi tarafından oynanan küçük komedi. | Yalnız başına konuşan bir kişinin sözleri. )

- MÜFERRİG ile MÜFERRİK[< FARK]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34446 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dolu kabı boşaltan. | Yemeği kurtaran. İLE Kısaltan, taksîr eden. )

- MÜTEFERRİG ile MÜTEFERRİK[< FARK]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34910 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vazgeçen, ferâgat eden. İLE Dağınık, ayrı ayrı, teferruk eden. )

- MÜZİKOLOJİ/MÜZİKOLOG değil/yerine/= MÜZİKBİLİM/Cİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46588 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NESNE İLİŞKİLERİNDE:
ANNA FREUD
ile/ve/||/<> MELANIE KLEIN ile/ve/||/<> ROLAND FAIRBAIRN ile/ve/||/<> OTTO F. KERNBERG ile/ve/||/<> HEINZ KOHUT ile/ve/||/<> JOHN BOWLBY ile/ve/||/<> MARGARET MAHLER ile/ve/||/<> DANIEL N. STERN ile/ve/||/<> JAMES F. MASTERSON ile/ve/||/<> VAMIK VOLKAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51637 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NOT vs. NON-BEING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23141 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NOTHING vs. NOTHING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23152 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NOTHINGNESS vs. NON-BEING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23357 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLD vs. BIG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24946 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ORG ile/ve ARMONYUM/REGAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13668 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Erganun. İLE/VE Kamışlı org. )

- ORG ile HARMONYUM[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37125 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Dış görünüşü piyanoya benzeyen, körüğü ayakla işletilen, küçük org. )

- ORG ile/ve HYDRAULIS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13669 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE İlk borulu org. )

- ORG ile/değil/<> LATERNA[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38101 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL/<> Kolu çevrilerek çalınan, sandık biçiminde bir tür org. )

- ORNİTORENG ve DİKENLİ KARINCAYİYEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48283 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yumurtlayan, sadece iki memelidir. )

- PAUL EKMAN ve/||/<> LESLIE GREENBERG ve/||/<> RHONDA GOLDMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51724 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PERCEPTION vs. FEELING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23393 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PERFECT vs. STRONG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24430 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PİYANO ile/ve ORG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13667 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PLANKTON ile ALG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22829 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PRAG < PRAHA[:
Eşik][Çek dili]

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32087 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Altın Şehir", "Yüz Kuleli Kent", "Şehirlerin Anası", "Kuzeyin Roma'sı" adlarıyla da anılır. )

- PSİKOLOG ile PSİKİYATRİST
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5930 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ROGER PENROSE ve/||/<> STEPHEN HAWKING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53869 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 08 Ağustos 1931 - ... ve/||/<> 08 Ocak 1942 - 14 Mart 2018 )

- SABG ile SÂBİG/A ile SÂBIK[< SEBK]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18301 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Boyama/boyanma. | Bazı bitki köklerine ispirto, eter gibi şeyler karıştırılarak yapılan ilâç. İLE Tam, uzun, ayrıntılı/tafsilâtlı. İLE Geçici, geçen, geçmiş. | Şimdikinden bir önce memurlukta bulunmuş olan. | İleride bulunan, zamanca/rütbece önde bulunan. )

- SACHER-MASOCH ile/ve/||/<>/> RICHARD FREIER von KRAFT-EBING ile/ve/||/<>/> SIGMUND FREUD ile/ve/||/<>/> THEODOR REIK ile/ve/||/<>/> JACQUES LACAN ile/ve/||/<>/> GILLES DELUZE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52717 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Mazoşizm Üzerine Kitaplar/ı...]
1870'te. İLE/VE/||/<>/> 1886[Eşeyselliğin Psikopatolojisi] İLE/VE/||/<>/> 1905[Eşeysellik Kuramı Üzerine Üç Deneme], 1920[Haz İlkesinin Ötesinde], 1924[Mazoşizmin Ekonomik Sorunu] İLE/VE/||/<>/> 1957[konuşması], 1973[Aşk ve Şehvet Üzerine] İLE/VE/||/<>/> 1964[XI. Seminer] İLE/VE/||/<>/> 1967[Sacher-Masoch'un Sunumu] )

- SANDAL ile/<> PİROG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32612 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/<> Mali'de, Nijer ırmağında kullanılan bir sandal. )

- SARAWAK ve/<> KUCHING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32863 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... VE/<> Malezya'nın bir eyaleti olan ve Borneo Adası'nda bulunan, Sarawak'ın başkenti. )

- SAT ile SAT-SANG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43358 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Etkin durumdaki Sonsal İlke'nin, aşkın[transandantal] yüzü. İLE Doğru ve bilge kişilerle beraberlik. )

- SATISFACTORY vs. SATISFYING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24976 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAYING vs. EXPLAINING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23400 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SHARING vs./and APPROACHING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24551 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SHELDON GLASHHOW ve/||/<> STEVEN WEINBERG ve/||/<> ABOUS SALAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54078 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 1979 yılı Nobel Ödülü sahipleri... )

- SIÇAN ile SARİG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22341 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Amerika'da yaşayan, keseli bir tür sıçan.[Yavrularını, sırtında taşır.] )

- SIGMUND FREUD ile/ve/||/<>/> CARL GUSTAV JUNG ile/ve/||/<>/> ALFRED ADLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51636 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SITMA/MALARYA[İt.] ile/ve DANG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5654 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sivrisineklerle bulaşan hastalıklar. )
( Anofel türü sivrisineğin kesmesiyle insandan insana bulaşan, titreme, ateş ve ter nöbetleriyle kendini gösteren bir hastalık. İLE ... )

- SİNGSİNG ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43531 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Papua Yeni Gine'de, geleneksel düğün, cenaze ya da başka bir kabileye saygı için düzenlenen törensel kutlamaların tamamı. )

- SKELEROG değil/yerine/= DOKU SERTLEŞMESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43562 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doku sertleşmesi. )

- SMOKİN ile FRAG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13964 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İkisi de siyah(çok nadir beyaz ve/veya tonları), papyon takmak gerekir. Kuyruğu olan Frag'dır. Çok özel davetlerde(resepsiyon)/kutlamalarda kullanılır. )

- SPIN vs. WHIRLING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24988 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- STING ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43603 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Arı, akrep iğnesi; yılanın zehir dişi. )

- STRAZBURG ile SALZBURG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31452 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fransa'da. İLE Avusturya'da. )

- SU YOSUNU/ALG ile SU ASKILARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47296 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yeryüzündeki oksijenin çoğunu üretendir. Fotosentezin atık maddesi olarak oksijen açığa çıkarırlar. Çıkardıkları net oksijen miktarı, tüm ağaçların ve kara bitkilerinin birlikte çıkardıklarından daha fazladır. İLE ... )

- SUMALOG ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43649 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir çeşit Özbek yemeği. )

- SURMISE vs./and CONDITIONING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24592 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- T'I ve/ile YUNG ve/ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43676 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Madde ve görev. T'I evrensel zihin, madde, şekilsiz, maddi olmayan, algılanamayan. YUNG ise onun görevi. )

- TANGA KÜLOT ile SLIP KÜLOT ile G STRING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14085 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAPINAKLARDA:
GÖBEKLİTEPE
ve/||/<> NEVALİ-ÇORİ ve/||/<> JERF EL AHMAR ve/||/<> ARKAİM ve/||/<> GİLGAL ve/||/<> MALTA ADASI ve/||/<> CUICUILCO ve/||/<> KURGANLAR ve/||/<> SOLOVETSY ADALARI ve/||/<> STONEHENGE ve/||/<> AVEBURRY ve/||/<> CASTLERIGG ve/||/<> NEWGRANGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49683 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Urfa'da. VE/||/<> Urfa'da. VE/||/<> Suriye'de. VE/||/<> Rusya'da[Kazakistan'ın kuzeyinde]. VE/||/<> Golan tepelerinde.[İsrail'in doğusu] VE/||/<> Malta'da. VE/||/<> Meksika'da. VE/||/<> Altay Dağları'nda. VE/||/<> Rusya'da. VE/||/<> İngiltere'de VE/||/<> İngiltere'de VE/||/<> İngiltere'de VE/||/<> İrlanda'da. )

- TAYMİNG/TIMING yerine ZAMANLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11453 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEKLİ KONUŞMA / SALT DİYALOG ile/değil/yerine ÇOKLU KONUŞMA/DİYALOG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1401 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İdeolojiye gider. İLE/DEĞİL/YERİNE Felsefeye gider. )

- THOMAS YOUNG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52138 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TIRESOME vs. TIRING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25002 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TO DEFINE vs. LIMITING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23178 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TO FINISH vs. CLOSING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23124 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TO GIVE/TO TAKE vs. SHARING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23528 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TO INCREASE vs./and SAVING/ECONOMIZING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24629 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TO KISS vs. SNOGGING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23778 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TO OPEN vs. OPENING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23644 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TO PREFER vs./and LIKING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24742 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TO PREPARE vs./and RIGGING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24702 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TO SHARE vs. DIVIDE UP AMONG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24512 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TO THINK and MANAGE TO NOT VAIN/WASTE TALKING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23201 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOUCHING vs. FEELING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23403 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TREKKING yerine YÜRÜYÜŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11421 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNMEASURABILITY vs. MEASURABILITY OF TRANSMISSING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24234 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNUTULMA HAKKI'NDA:
ANALOG
ile/ve/<> ÇEVRİMİÇİ ile/ve/<> SİLDİRME ile/ve/<> DİZİNDEN ÇIKARMA(DELISTING)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49475 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Basılı. İLE/VE/<> Dijital. İLE/VE/<> Kişisel veriler. İLE/VE/<> ... )

- VEDA'LARDA:
RIG
ile/ve SAMA ile/ve YACUR ile/ve ATHARVA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16003 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- WANT vs. BIDDING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23428 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- WELL-FOUNDING vs. JUSTIFING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24628 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YIN-YANG ile/ve KLEIN ŞİŞESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15420 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Yİ ve/||/<> ÇENG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54638 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YİN-YANG ile/ve ANKH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YİN-YANG ile/ve HUNAB-KU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15418 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YİN-YANG ile/ve MANDALA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15417 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEN vs. ANYTHING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23575 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

 

  

 

 

Bu sayfa 01 Ocak 2020 itibariyle 0 kez incelenmiş/okunmuştur. 


FaRkLaR Kılavuzu Facebook Grubu             FaRkLaR Kılavuzu Twitter Sayfası
grubumuza da katılabilirsiniz...             'dan da takip edebilirsiniz...
6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com       FaRkLaR Kılavuzu       GösterGe Bilişim ve İnternet Hizmetleri

Yenilikler ve Duyurular | Desteğiniz Lüt(û)fen!!!