PANENTEİZM - PANTEİZM

 

PANENTEİZM(HEPTANRIDACILIK): Herşeyin Tanrı'da olduğunu öne süren öğretidir. Gerçeklik üç öğeden, ruhtan, doğadan, insandan oluşur ancak bu üç öğenin temelinde yüce varlık olan Tanrı vardır. Dünya Tanrı'yla ve Tanrı'dadır, Tanrı'nın yanında değil ondadır, onun bağımlılığı altındadır, insanlık bu dünya ve yeryüzüyle sınırlı değildir, insanlık Tanrı'dadır, dolayısıyla ölümsüzdür ve tüm evrene yayılmıştır.

 

PANTEİZM(HEPTANRICILIK): Tanrı'yı etkin yaratıcı güç olarak belirlemekle birlikte Tanrı'yla dünyayı özdeşleştiren öğretidir. Heptanrıcılıkta tek gerçek varlık Tanrı'dır, dünya onun yansısıdır ya da türevidir. Buna göre dünya Tanrı'dan ayrı bir töz değildir.