FaRkLaR KILAVUZU/"SOZLUGU"!!! - SON HARFİ - ...D


SON HARFİ ...D'LERDE

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!! )

 Doğrudan, bu bölüm/sayfa içeriğinde
arama yapmak için...

( Klavyenizde "Ctrl + F" tuşlarıyla[önce "Ctrl" tuşu ve basılı tutarken "F" tuşuna basarak] ve/veya(^/v) fareyle[mouse] sol üst köşedeki "Düzenle/Edit" kısmında "Bul/Find"'ı tıklayarak aradığınız sözcüğü yazarak aramanızı yapabilirsiniz. )* ( Windows için geçerlidir. )
* ( Linux ve Macintosh kullanıcıları nasıl arama yapacaklarını biliyorlardır. )AÇIKLAMALAR/ÖNSÖZ
[Mutlaka okuyunuz!!!]

- Bazı sözcüklerin, hem sözlüklerdeki karşılığına yer verilmekte, bazılarına da özellikle yer vermeyip psikolojik, felsefi, bilimsel, sanatsal, göreceli, uygulayımsal, belirli bir sınırlılık ve yaklaşımlardan yararlanılarak parantezler açılmıştır.

- Bu çalışmada, başlıkların altlarındaki bilgilere/açıklamalara (parantezlere), kişilerin, kendilerinin düşünmelerine fırsat verebilme amacıyla ve özellikle pek fazla yer verilmemektedir. Zihinlerce/kişilerce uygun bulunmayabilecek bilgiler/parantezler, gözardı edilebilir.
[ Kavramların yanında bulunan ( ) parantezler, ek bilgi ya da açıklama olarak, [ ] köşeli parantezler ise ayrıntı/teknik bilgi vermek üzere kullanılmıştır. ]

- Çoğu sözcüğe, özellikle ve belirli bir yaklaşımla yer verilmemiştir. Hayır! / Evet!

- Bu çalışmada, çoğu sözcüğün/kavramın altında, bazılarında “açıklama/ları” bulunmakta, bazılarında da -özellikle ve çeşitli nedenlerden dolayı- bulunmamaktadır.

- Bazı başlıkların altına, veri/bilgi girmemizin çeşitli nedenlerinden biri ise ulaşım/erişim kolaylığı sağlamak üzere, hazır veri/bilgi karşılıklarını sunmak üzeredir! [Dolayısıyla sizin de FaRkLaR Kılavuzu'na destek olabilmek amacıyla üyeliğinizi şimdi başlatmanızı dileriz! Teşekkür ederiz!] )

- Bu çalışmanın, sadece sözlük olarak algılanmamasını ve kullanılmamasını da sağlamak amacıyla ve özellikle “:”[iki nokta üst üste] ya da “...dır!” şeklinde belirtilmemiştir!

- Bu çalışmada, başlıkların [kavram ya da olguların], ne olduklarından çok, ne olmadıklarına işaret etme çabası güdülmektedir. [ Bir DEĞİL’leme çalışması olarak değerlendirilmelidir! ]

- Bu çalışmada bulunan tüm karşılaştırmaların, tanımlan(a)mayan, sözcük olarak karşılığı/adı tam olarak oluşturul(a)mamış, fakat zihinlerimizde karşılığı bulunan/bulunabilen “3.” anlamları ve/veya ara anlamları düşünülebilir.

- Bu kılavuz/sözlük, dil(d)e/kavramlar(d)a/sözcükler(d)e ilginizin daha da artması ve sözlük/ahit kullanımını artırmayı amaçlamaktadır.

- İngilizce’ye ve öteki dillere yer verme nedenimiz, öteki dillerle karşılaştırmalı yaklaşımla belirli bir bilince sahip olmanıza, aracı olabilmektir.

- Çoğu sözcüğün, zaman içinde, kökenbilimsel(etimolojik) derinliklerine ve öteki dillerdeki karşılıklarına da yer verilecektir. (Bu konuda her türlü destek ^v(ve/veya) katkınızı görmekten mutluluk duyarız!)

- Bu kılavuzdaki bilgiler, SDP(Sinir Dili Programlası)(NLP) üzerine de kılavuzluk edebilir.

- Bu kılavuz, soru sorma/sorgulama, yoğun/derin düşünme aracı/vesilesi olarak kullanılabilir.

- Bu kılavuz/sözlük üzerine olan tüm katkı/destek/uyarı/yorum ve önerilerinizi görmek ve değerlendirmekten mutluluk duyarız! Ayrıca burayı tıklayarak, dille ve buradaki içerikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz kişilere tavsiye edebilirsiniz."... ile/ve/değil/yerine ..."
[bağlaçların kullanımı/okunuşu...]

- Kavramların aralarında kullanılan/bulunan
"... ile/ve/değil/yerine ..."
bağlaçları, ilgili satırı 2/3/4 kez ve ayrı ayrı şekilde okumanız ve satırları tekrarlamamak içindir.
( - UCLAR ile FARKLAR [karıştırılmamalı!]
- UCLAR ve FARKLAR [ayrı olmalarının yanısıra birlikte de düşünülebilir/kullanılabilir!]
- UCLAR değil FARKLAR [dır!]
- UCLAR yerine FARKLAR [düşünülmeli/kullanılmalıdır!] )... ile ...
[ÖNCESİ | SONRASI]

- Sözcükleri dizerken ya da "... ile" öncesiyle "ile ..." sonrası arasında bir öncelik/fark/özellik/tercih/vurgu yoktur. Her ikisini de kesinlikle birbirine karıştırmamak, her ikisinin de derinliğine/önemine ve ciddiyetine yer/destek verilmesi gerekmektedir.

- Belirlemelerin/karşılaştırmaların daha da oturması/derinleşmesi için, "ile"den sonraki sözcüğün yanına tekrar "ile"den önceki sözcüğü düşünerek/koyarak değerlendiriniz.
( "- BÜTÜN ile TÜM" ise "- BÜTÜN ile TÜM (ile BÜTÜN)" gibi. )( "- ARADA ile AKIŞTA" ise "- ARADA ile AKIŞTA [ile ARADA]" gibi. )

EN SON YAPILMIŞ OLAN EKLEMELER
[ 06 Mayıs 2020 - 30 Mayıs 2020 arasında... ]


 

Bugün [30 Mayıs 2020] itibariyle
Son harfi ...D'ler bölümüne yapılmış olan eklemeler, aşağıdaki gibidir.
[ 06 Mayıs 2020 - 30 Mayıs 2020 arasında... ]
( 2 yeni ekleme, 2 katkı )


- TEVHİD ve/=/||/<> YOGA ve/=/||/<> SYMBOLON
[ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs | 17:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55190 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- UYGARLIK/MEDENİYET:
TA'MÎR-İ BİLÂD
ve/||/<> TERFÎH-İ İBÂD
[ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mayıs | 20:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55186 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kentler/beldeler oluşturmak/inşâ etmek. VE/||/<> Bireylerin her türlü gönencini/refâhını sağlamak. )
  


 

 

( Bugün [30 Mayıs 2020] itibariyle
Son harfi ...D'lerde,
697 yeni ekleme, 825 katkı
)


- !DEDİKODU/GIYBET ile/değil/yerine ELEŞTİRİ/TENKİD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54073 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- !TAHKİR ile/değil/yerine TENKİT/TENKİD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1209 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir kaçıştır.[kendinden, utancından, küçüklüğünden] İLE/DEĞİL/YERİNE Bilmeyi zorunlu kılar. )

- "GENELLEME" ile/değil/yerine/>< İCTİHÂD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49830 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "TAT" değil TAD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11583 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (ABLE) TO ACCEPT vs. (NOT ABLE) TO WITHSTAND
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24398 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (B)İLİM İÇİN GEREKENLER:
GURBET
ve/||/<> SABIR ve/||/<> KILAVUZ/ÜSTAD ve/||/<> FAKR-U ZARÛRET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50679 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (not OLD FASHION) OLD-FASHIONED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25055 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Ar.] AKD ve HALL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14731 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Düzyazıdaki bir sözü vezne döküp şiirleştirmek. VE Şiirdeki bir sözü düzyazıya çevirmek. )

- [Ar.] KEBÂD ile KEBBÂD/KÜBBÂD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8280 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İri limon. İLE Ağaç kavununa benzer bir çeşit büyük ve yumuşak bir limon.[dilim dilim kesilerek tatlısı yapılır] )

- [Ar.] MÜCERRED ile TAAZZÜB[< AZEB] ile TE'EBBÜD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5012 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tek, yalnız. İLE Evlenmeyip bekâr kalma. İLE Ürküp çekinme. | Evlenmeme. )

- [Fars.] BÂD ile BÂD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17034 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Olsun, ola, olaydı. İLE Yel, rüzgâr. | Soluk, nefes. | Ah sesi, ah çekme. | [tas.] Allah'ın yardımı. | Övme, söz. | Büyüklük taslama, kibir. | Şarap. )

- [Fars.] GERD ile -GERD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17500 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Toz, toprak. | Tasa, gam, keder. İLE Sözcüklere eklenerek "dönen", "dolaşan" anlamını verir.[TÎZ-GERD: Çabuk dönen.] )

- [Fars.] MEH-ŞÎD ile MEH-TÂB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33992 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ay. | Ayışığı. İLE Ayışığı. )

- [Fars.] NİHÂVEND ile NİHÂVEND
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18200 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İran'ın batısında bulunan ünlü bir şehir. İLE Türk müziğinde bir makam. )

- [Fars.] PESEND ile/ve/||/<> -PESEND
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52977 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Beğenme, seçme. | Bir çeşit iğne işi. | Esmerleşmiş/mat altın. | Mushaflarla yazmaların ilk sayfalarıyla sure ya da bahis başlarında boya ile perdâh edilerek altınla karışık yapılmış olan biçimler. İLE Beğenen, beğenmiş.[MÜŞKÜL-PESEND: Güç beğenir. | HOD-PESEND: Kendini beğenmiş.] )

- [not] SINGLE SIDED vs. MAINLY SINGLE SIDED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24428 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AD ile/ve TAKMA AD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4855 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- 1 CİSİM <> 1001 İSİM/AD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30001 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- 1. VACİB-ÜL VUCUD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19707 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- A'DÂD[< ADED] ile A'DÂD[< ADAD, ADUD] ile A'DAD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16912 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sayılar. İLE Sâidler, bâzular, kollar. | Havuz kenarındaki büyük ve düş taşlar, duvarlar. İLE Kolu ince, kısa kollu kişi. )

- ABAD ile/ve/<> AİHM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48061 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Avrupa Birliği Adâlet Divânı İLE/VE/<> Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi )

- ABD ile KUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39815 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KUL )

- ÂBİD ile ABÎD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19563 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İbâdet eden. İLE Kulluk[ubûdiyyet]. )

- ABSTAINER vs. TIMID
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23461 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ABSTRACT vs. ISOLATED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24246 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ABSÜRD yerine SAÇMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11445 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ACCEDE vs. EXCEED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23659 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AD ile AD TÜMCECİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39836 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AD ile BAŞLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31977 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AD ile İSİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11252 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AD ile/ve ÖNAD/SIFAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2287 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ayırd edici. İLE/VE Nitelendirici. )
( Sıfatı, ad yapabiliriz fakat adı, sıfat yapmamalı ya da titiz davranılmalıdır. )

- AD ile/ve/<>/< ÖZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45457 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AD ile/ve TERİM ile/ve KAVRAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8650 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tek başına anlaşılır olan ve zaman bildirmeksizin bir anlamı gösteren lafız addır. İLE/VE ... İLE/VE ... )

- AD ile/ve/||/<> TÖZ(CEVHER)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52302 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... ile/ve/||/<> TÖZ: Çadırın direği. | Adın, adlandırdığı. )

- ADMONISH vs. CASTIGATE vs. CHASTISE vs. CHIDE vs. REBUKE vs. REPRIMAND vs. SCOLD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24781 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADUD ile ADÛD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16915 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kol, pazı. | Yardımcı, arka. İLE Isırımlı, bir lokma. | Acıklı, ıstırap verici. | Zâlim. )

- AESTHETIC vs. AESTHETISED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23582 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AGE vs./and PERIOD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24469 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AHAD ile ÂHÂD[< AHAD] ile AHADD[< HADD]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16921 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir. [sayı] | Kişi, kimse. İLE Birler, birden dokuza kadar olan sayılar. İLE [daha/çok/pek] Keskin. )

- AHED ve/<> AHMED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19929 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mim, eti/gövdeyi simgeler. )

- AHLÂK ile/ve/<> HADD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1956 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ahlâk, haddini bilmektir. )
( Başkasından nefret edeceğimize, kendi ahlâkımızdan nefret edelim. )

- AHMED ve/> MUHAMMED ve/> MAHMUD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29768 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Düşünce/de. VE/> Gerçekleştiğinde. VE/> Sonucunda[olumlu/olumsuz] )

- AHMED ve/+ MUHAMMED ve/+ MAHMUD ve/+ MUSTAFA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19190 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AIM vs. METHOD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKD ile ŞİBH AKD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52621 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sözleşme (yapmak.) İLE Sözleşme benzeri.[Fr. QUASI-CONTRAT] )

- AKIL:
USTA
ve/<> MÜRŞİD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35827 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Öncelikle, kendi [donanımlı/yetkin] aklın ve kendine! )

- ALBERT EINSTEIN ve/||/<> KARL SCHWARZSCHILD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53859 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALİ ŞİR NEVÂÎ ve BİHZAD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20899 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AMAN ile/ve MEDED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31343 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hz. Muhammed. İLE/VE Hz. Ali. )

- AMİNO ASİT ile PEPTİD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5301 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Proteinlerin yapı taşları niteliğindeki organik asit. İLE İki ya da daha çok amino asitten oluşan protein bileşiği. )

- ANDROID ile IOS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47115 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- ANGLE vs./and SPEED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24541 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂNİD ile ANÎD[< İNÂD]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16958 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnat eden, inatçı. İLE Çok inatçı. )

- ANLAM SANATLARI'NDA:
İLHAM
ile/ve/<> TEVRİYE[< VERÂ] ile/ve/<> İSTİHDAM ile/ve/<> MUGALATA-İ MANEVİYE ile/ve/<> TENÂSÜB[< NİSBET] ile/ve/<> LEFF Ü NEŞR ile/ve/<> TECÂHÜL-İ ÂRİF[/ÂNE/ÎN] ile/ve/<> HÜSN-İ TA'LÎL[< İLLET] ile/ve/<> SİHR-İ HELÂL ile/ve/<> İRSÂD ile/ve/<> MÜBALAĞA ile/ve/<> TEZAD ile/ve/<> İSTİĞRÂK[< GARK][GULÜVV] ile/ve/<> TEKRÎR[< KERR] ile/ve/<> RÜCÛ ile/ve/<> TEFRÎK[< FARK] ile/ve/<> KAT' ile/ve/<> TERDÎD[< REDD] ile/ve/<> İLTİFÂT ile/ve/<> TELMİH ile/ve/<> İRSÂL-İ MESEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38835 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İki ya da ikiden fazla anlamı olan bir sözcüğü, bir mısra ya da beyitte tüm anlamlarıyla kullanma sanatı. İLE/VE
Bir mısra ya da beyitte, birden fazla anlamı olan bir sözcüğü, anlamlarından sadece yakın anlamını söyleyip uzak anlamını kastetme sanatı. İLE/VE
Bir mısra ya da beyitte, bir sözcüğü hem gerçek, hem mecaz anlamlarını kastederek kullanma sanatı. İLE/VE
Anlamı birden fazla olan sözcük ve deyimleri beyitin anlamını değişik biçimlerde açıklanabilecek biçimde kullanma sanatı. İLE/VE
Bir konuyla ilgili birden fazla sözcüğü bir mısra ya da beyitte sıralama amacı gütmeden kullanmak. İLE/VE
Bir beyitte yer alan, birbirleriyle ilgili sözcüklerin sıralanmasıyla yapılan edebî sanat. İLE/VE
Bir anlam inceliği yaratmak ya da bir lâtife yapmak amacıyla, bilinmiyormuş ya da başka türlü biliniyormuş gibi gösterme sanatı. İLE/VE
Nedeni bilinen bir olayı, düşsel ya da gerçekdışı ve güzel bir olaya bağlama yoluyla yapılan edebî sanat. İLE/VE
Bir sözcüğü ya da söz öbeğini hem kendinden önceki sözcüklerin sonunda, hem sözcüklerin başında anlamlı olacak biçimde kullanma. İLE/VE
Bir mısranın secî ya da uyağını bir iki sözcükle ima etme sanatı. İLE/VE
Bir sözün etkisini güçlendirmek için bir şeyi abartılı biçimde az ya da çok göstererek ve lâtifeli bir şekilde anlatma. İLE/VE
İki duygu/düşünce/hayal arasındaki birbirlerine karşıt özellikleri birarada söyleme. İLE/VE
Över gibi görünerek yermek, yerer gibi görünerek övme sanatı. İLE/VE
Söyleyişi güçlendirmek için belirli bir anlamdaki sözcüğü ya da söz öbeğini yineleme sanatı. İLE/VE
Bir sözün anlamını, bir kavramın gücünü pekiştirmek için, o sözden/kavramdan cayar gibi görünüp cayılmış görünen sözü/kavramı daha güçlü biçimde belirtmek. İLE/VE
İki şey arasındaki farkı belirtmek. İLE/VE
Söyleyişin gücünü artırmak için, sözü [mısrayı, satırı] yarıda kesmek. İLE/VE
Sözü, beklenmedik, çarpıcı bir sonuca bağlama sanatı. İLE/VE
Şiirde bir duygulanma ya da duygu değişikliğiyle şiirdeki konuyu değiştirmeden seslenilen kişiyi ya da varolanı değiştirmek. İLE/VE
Bilinen bir olay, kişi ya da nükte, fıkra, atasözünü dolaylı biçimde anlatma, ima etme sanatı. İLE/VE
Bir düşünceyi pekiştirmek amacıyla bir atasözü ya da o değerde bir söz öbeğini alıntılamak/kullanmak. )

- ANLAM ile/ve/<> TAD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/815 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyin anlamı olmazsa, tadı/lezzeti de olmaz. )

- ARAKNOİD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40017 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Beynin üzerini örten ince zar. )

- ASHAB ile MÜCTEHİD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20193 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AT ile/ve/<> AD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30058 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ATEŞBALIĞI/SARDALYA/SARDALYE[İt.][Lat. CLUPEA PILCHARDUS] ile VONOZ[Yun.] ile SARDUNYA(SARDINE) ile SAZAN(CARP)[Lat. CYPRINUS CARPIO] ile KOLYOS ile HAMSİ(ANCHOVY) ile BAKALYARO[Lat. MERLANGUIS MERLANGUS] ile ÇİNGENE PALAMUDU ile MALTAPALAMUDU[Lat. NAUCRATES DUCTOR] ile TORİK(BONITO) ile ALTIPARMAK ile LÜFER/KUNBER[Ar.] ile ÇİNAKOP/TEMNODON SALTATOR[Lat.] ile ÇİPURA/AURATA AURATA[Lat.] ile HANİ/SERRANUS CARILLA[Lat.] ile HARHARYAS/CARCHARHINUSLAMIA[Lat.] ile İSTRONGİLOS[Lat. SMARIS VULGARIS] ile İŞKİNE[Lat. SCIAENA UMBRA ] ile İZMARİT[Lat. MAENA VULGARIS] ile KOFANA ile TEKİR[MUGIL SURMULLETUS] ile BARBUNYA/BERBUNİ[Ar.]/MULLUS BARBATUS[Lat.] ile KÂĞITBALIĞI ile KALKAN ile KILIÇ ile LAHOS/LAGOS/KAYAHANİSİ[Yun.] ile LİPSOS[Yun.][Lat. SCORPAENA PORCUS] ile MAZAK[Lat. TRIGIA LINEATA] ile MELANURYA[Lat. SPARUS MELANURYA] ile MORİNA[Lat. GADUS MORRHUA] ile MERLİN BALIĞI ile PİSİ ile PLATİKA[Lat. ACERINA CERNUA] ile RİNA/TIRPANA[Lat. RAJA BATIS] ile SARIAĞIZ[Lat. SCIAENA AQUILLA] ile SARIBALIK[Lat. IDUS JESSES] ile SARIGÖZ[Lat. SARGUS SALVIERI] ile SARIHANİ[Lat. EPINEPHELES GIGAS] ile SARPA[Yun.][Lat. BOOPS SALPA] ile SİNAGUD ile SİVRİ ile KARAGÖZ ile MARANGOZBALIĞI/TESTEREBALIĞI[Lat. PRISTIS PRISTIS] ile MERCAN ile USKUMRU(MACKEREL)[Lat. SCOMBER SCOMBRUS] ile ÇİTARİ/BOX SALPA[Lat.] ile ÇOPRABALIĞI/COBITIS[Lat.] ile ÇOPURİNA ile ÇOTİRA/BALISTES CAPRISCUS[Lat.] ile ÇURÇUR/CRENILABRUS[Lat.] ile DAĞALASI/SALMA ALPINUS[Lat.] ile YAYINBALIĞI[Lat. SILURUS GLANIS] ile YAZILIHANİ[Lat. SERRANUS SCRIBA]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22494 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ATOM MODELLERİNDE:
DEMOCRITOS
ile/ve/||/<>/> DALTON ile/ve/||/<>/> THOMSON ile/ve/||/<>/> RUTHERFORD ile/ve/||/<>/> BOHR ile/ve/||/<>/> MODERN ATOM KURAMI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51194 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- ATOM ile MONAD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16759 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AWARD and/||/<> AWARD OF AN ARBITRATION BOARD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50338 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karar, tahkim kararı, hakem. VE/||/<> Tahkim kurulu kararı. )

- AYDINLANMA ile/ve MİLÂD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15767 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYIP ile/ve < TEZAD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25324 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BABY vs. CHILD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23417 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BACKGROUND vs. GROUND
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23634 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂD-ÂVERD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40138 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğu müziğinde bir ses. )

- BAĞDAD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40146 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( DARÜ'S-SELÂM )

- BARKOD değil/yerine/= TANITKI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12024 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASE vs. METHOD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23345 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAYRAKÇIK, VEKSİLLUM, PAPILIONACEAE FAMİLYASINDA ÇİÇEĞİN ÜST PETALİ = BAYRAK = PAVILLON, ÉTENDARD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13280 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEAUTINESS vs. WELL CARED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23540 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEDR-İ BÜLEND ile BEDR-İ KÂMİL ile BEDR-İ MÜNÎR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27965 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ayın ondördü. İLE Ayın öndördüncü gecesi. İLE Parlak dolunay. )
( BEDR: Dolunay, ayın ondördüncü gecesi. )

- BEKÂR ile/değil MÜCERRED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5011 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELDE[çoğ. BİLÂD, BÜLDÂN] ile BELED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17090 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şehir, kasaba, memleket. İLE Şehir, memleket. )

- BEND değil/yerine/= YASA ALTMADDESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38267 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BERR-İ ATÎK ile/ve BERR-İ CEDÎD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18873 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eski karalar/topraklar. [Asya, Avrupa, Afrika] İLE/VE Yeni karalar/topraklar. [Amerika, Avustralya] )

- BİCÂD ile BİCÂD/E[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17132 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yol yol, çizgili olarak dokunulmuş kilim, halı, aba. | Hz. Abdullah'ın takma adı. İLE Kehribar gibi saman çöpünü kendine çeken, yâkuttan daha az değerli kırmızı bir taş. | Kırmızı dudak. )

- BÎD ile BİD ile BÎD[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17133 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yok olma. İLE Arapça'daki bi edatının d,t ile başlayan sözcüklere katıldığı zamanki şeklidir. [Sözcüğü zarf yapar. (Bİ-D-DA'VÂ: Dâvâ ederek.)] İLE Söğüt ağacı. )

- BİDA' ile BİD'AT[< BİDA'] ile BİDÂD ile BÎ-DÂD/GÜRDÂS[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17134 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sonradan meydana çıkan şeyler. İLE Sonradan meydana çıkan şey. | Peygamber zamanından sonra dinde meydana çıkarılan şey. İLE Hisse, bedel verme. | Arkadaşlar arasında nöbetle satın alma. İLE Zulüm, işkence. | Zâlim.[Ar. GAŞÛM] )

- BİLEŞİM ile BİREŞİM(/KURGUL)/TEVHİD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15586 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kimyasal. İLE Kavramsal. )

- BİLGİ:
MEŞHÛD
ile/ve/||/<> MERSÛD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34510 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Görünebilir. İLE/VE/||/<> Gözlemlenebilir. )

- BİREŞİM/TEVHİD ile/ve/||/<> CÖMERTLİK/SELEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37801 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİREŞİM/TEVHÎD ve/<> HİZMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32483 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hüvviyete/Allah'a bağlamak. VE Herkese ve her şeye. )

- BİREŞİM/TEVHİD ve İLKE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4025 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİREŞİM/TEVHİD ve/||/<>/>/< KENDİNDEN RÂZI OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37803 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİREŞİM/TEVHİD ve/||/<>/> NEŞE-İ ÛLÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37805 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİREŞİM/TEVHİD ve/||/<>/> SEVDİĞİNİ ÖZLEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37802 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİRLEŞME/VAHDANİYET ile BİLEŞME/SENTEZ ile BİREŞME/TEVHİD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40369 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mekanik. İLE Kimyasal. İLE Organik. )

- BODYGUARD değil/yerine/= KORUMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38341 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BOLD değil/yerine/= KOYU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38342 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BORROW vs. LEND
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24813 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BREED vs. FEED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24815 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BROKEN OFF vs. SEPARATED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23296 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BU'D ile BÛD[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17164 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uzaklık. | Aralık. | Boyut. İLE Varlık. )

- BULUT ile GERD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41182 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Toz bulutu. )

- BÜKÂ-YI ŞEDÎD ile/değil/yerine BÜKÂ-YI SÜRÛR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40432 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hüngür hüngür ağlama. İLE/DEĞİL/YERİNE Sevinçten doğan gözyaşı. )

- BÜNYÂD değil/yerine/= TEMEL | BİNÂ, İNŞAA, YAPI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40438 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÜRD ile BÜRD[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17177 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir çeşit çubuklu kumaş, aba. İLE Bilmece, bulmaca, muammâ. )

- BÜYÛD ile BÜYÛT[< BEYT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17181 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yok olma. İLE Mesken, hane, ev, oda, oba. )

- CA'D ile CÂDD/E
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İLE )

- CAHD ile CÂHİD[< CAHD] ile CÂHİD[< CEHD]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17186 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İLE )

- CAMİ ile/ve/<> MÂBED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31213 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Müminleri toplar, biraraya getirir. İLE/VE/<> Şehri toplar, biraraya getirir. )

- CD ile DVD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13489 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CED/CEDD ile CED'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17205 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dede, büyükbaba. Annenin/babanın babası. İLE ... )

- CEDÎD ile BİD'AT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3450 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yeni. İLE Sonradan ortaya çıkan. )

- CEHÂLET ve/> RED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6207 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Cahilin reddi/inkârı, ne kadar hızlı ve uzunsa o kadar cahildir. )

- CEHD değil/yerine/= ÇALIŞMA, ÇABALAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40504 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CELB-İ MENÂFİ değil/yerine/>< DEF-İ MEFÂSID
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50540 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yanlışları önlemek ve işlememek; çıkarları, iyilikleri getirmek ve işlemekten öncelik kazanır. )
( Def-i mefâsıd, celb-i menâfiden evlâdır. )

- CELÎD ile CELÎD[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17210 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fazla celâdetli[yiğit/kahraman] olan. İLE Kırağı, çiy, şebnem. )

- CEM ile/ve/değil TEVHİD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19990 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CEMÂAT[< CEM] ile CEMÂÂT[çoğ. CEMÂAT] ile CEMÂD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17212 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnsan topluluğu. | İmamın arkasında namaz kılanlar. İLE İnsan toplulukları. | İmamın arkasında namaz kılanlar. | Bir mezhepten olan topluca halk. | Yeniçeri teşkilâtında birkaç odadan oluşan bölüm. İLE Taş gibi cansız olan şey. )

- CERED ile CERED[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17217 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çıplak bir duruma getirme. İLE Yaralı. )

- CESET/CESED ile/ve/değil/||/<>/> CENÂZE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54855 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hayvanlarda ve insanda. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/> İnsan için. )

- CEZÂ:
HAD
ve/||/<> KISAS ve/||/<> ERŞ ve/||/<> TÂZİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50443 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Beş amaç/makâsıd-ı hamse. VE/||/<> ... VE/||/<> ... VE/||/<> İctihad yoluyladır.[Had ve kefâret cezası konulmamışlar için] )

- CİSİM ile/ve/||/<>/> CİRİM ile/ve/||/<>/> CESED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9433 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yeryüzünde. İLE/VE/||/<>/> Gökte/uzayda. İLE/VE/||/<>/> Ölmüş olan. )

- CİSİM ile/ve MEVCUD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8017 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- COMPLETE vs. CONNECTED/RELATED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23107 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- COMPREHEND vs. UNDERSTAND
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23697 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- COPY vs. RECORD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24147 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CÛD ile/ve/||/<> CÛŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35090 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Taşma. İLE/VE/||/<> Coşma. )

- CÛD ile/ve/> VÜCÛD ile/ve/> MEVCÛD ile/ve/> VİCDAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1843 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Taşma, coşma. İLE/VE/> Varlık, varoluş. İLE/VE/> Varolan. İLE/VE/> Bulunç, bulma/buluş. )
( VİCDAN: Görünmez/semâvî mâbed. )

- CÜLMÛD ile CÜLMÜD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17238 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kaya. İLE Sesi güçlü olan kişi. )

- CYCLE vs. PERIOD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23169 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇAD ile/ve UGANDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31810 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İkisinin de ulusal simgesi, ibikli, endemik bir kuştur. )

- ÇAP ile/ve HAD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4744 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇİNHİNDİ ÜLKELERİ:
TAYLAND
ile/ve/||/<> MALEZYA ile/ve/||/<> KAMBOÇYA ile/ve/||/<> VIETNAM ile/ve/||/<> BALİ ile/ve/||/<> LAOS ile/ve/||/<> MYANMAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54199 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAD ile DÂD[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17247 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Osmanlı abecesinin onyedinci harfidir.[ebced değeri 800'dür.] İLE Adâlet, doğruluk. | İhsan, vergi. | Veriş, satış. | Sızlanma, yanıp yakılma. | Feryâd, figan. | Kısmet, nasip. | Tuzlu balgam denilen bir cilt hastalığı. )

- DAMIZLIK HİNDİLERDE:
NORFOLK BLACK
ile/ve WHITE HOLLAND
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23024 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İngiliz damızlığı olan cinslerdir. )
( ABD'deki hindilerin çoğu bu cinslerdendir. )

- DARÜŞŞİFA:
FATİH
ile/ve/||/<> HASEKİ ile/ve/||/<> SÜLEYMANİYE ile/ve/||/<> ATİK VÂLİDE SULTAN ile/ve/||/<> SULTAN AHMED ile/ve/||/<> TOPKAPI SARAYI ENDERUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49065 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAVID = MAHBUB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32277 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DETERMINING vs. DETERMINED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23633 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DIFFERENT vs. SEPERATED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23850 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DISINTERESTED vs. UNINTERESTED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24854 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİL-ÂZÂD ile SER-ÂZÂD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40697 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( GÖNLÜ BİR ŞEYLE İLGİLİ OLMAYAN, GÖNLÜ RAHAT | ÖZGÜRLÜĞE KAVUŞMUŞ ile SERBEST, HÜR, BAŞI BOŞ | RAHAT, DERTSİZ )

- DİRHEM-İ CEYYİD ile DİRHEM-İ HÂLİS ile DİRHEM-İ MAĞŞÛŞ ile DİRHEM-İ ÖRFÎ ile DİRHEM-İ RÂYİC ile DİRHEM-İ ŞER'Î ile DİRHEM-İ ZÜYÛF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14469 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bozuk, karışık olmayan. İLE Saf gümüşten olup başka bir maden ile karışık olmayan. İLE Başka madenlerden oluşan. İLE Onaltı kırattan ibaret olan. İLE Gerek ceyyid, gerek züyûf olsun, halk arasında alınıp verilen. İLE Ondört kırattan ibaret olan.[Zekâtta, mehirde, diyette, nisâb-ı sirkatte geçerli olan.] İLE Bakır ya da başka madenlerle karıştırılmış gümüş sikke. )

- DİVAN ŞİİRİ TÜRLERİ [DİNSEL]:
TEVHÎD
ile/ve/<> MÜNÂCÂT[< NECV] ile/ve/<> NAAT ile/ve/<> MİRÂCİYE ile/ve/<> MAKTEL-İ HÜSEYİN ile/ve/<> HİLYE ile/ve/<> MEVLİD ile/ve/<> KIRK HADİS ile/ve/<> MENÂKIBNÂME ile/ve/<> KISSA ile/ve/<> SİYER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38839 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tanrı'nın birliğini ve ululuğunu anlatan şiir/ler. İLE/VE/<>
Allah'a dua etme, yalvarma. | Allah'a dua konulu şiirler/manzûme. İLE/VE/<>
Hz. Muhammed'i övmek, ona yakarma, şefaat dileme amacıyla yazılmış şiir/ler. İLE/VE/<>
Hz. Muhammed'in mirâcını anlatan şiirler. İLE/VE/<>
Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilişini konu alan ve acıklı bir üslûpta yazılan yapıtlar. İLE/VE/<>
Hz. Muhammed'in fiziksel ve kişisel özelliklerini, örnek davranışlarını konu alan yapıtlar. İLE/VE/<>
Hz. Muhammed'in doğumunu ve kısaca yaşamını övgüyle anlatan yapıtlar. İLE/VE/<>
Hz. Muhammed'in kırk sözünden oluşan yapıtlar. İLE/VE/<>
Din büyüklerinin, tarikat kurucularının, ermişlerin olağanüstü yaşamlarını anlatan yapıtlardır. İLE/VE/<>
Öğüt verici ve öğretici öykü, fıkra, masal, menkıbe türü yapıtlar. İLE/VE/<>
Hz. Muhammed'in yaşamını anlatan yapıtlar. )

- DSM ile ICD 10 ile CCMD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49765 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( APA'nın. İLE DSÖ'nün. İLE Çin'in. )

- DÜRD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40760 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( TORTU )

- DÜŞMANLIK değil/yerine/>< BİREŞİM/TEVHİD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31883 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EBAD ile/ve/<> CİSİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13769 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EBCED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40773 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ESKİ SÂMİ ABECE SIRASINA GÖRE DÜZENLENMİŞ, ARAPÇA'YA AİT SESLERİ GÖSTEREN İMLEÇ(HARF)LER EKLENMİŞ VE BU SIRAYA GÖRE İMLEÇLERE, BİRDEN ONA SIRA İLE, ONDAN YÜZE ONAR ONAR, YÜZDEN BİNE YÜZER YÜZER OLMAK ÜZERE BİRER SAYI DEĞERİ VERİLMİŞ OLAN ARAP İMLEÇLERİNİN DİZİLİŞ SIRASI VE BÜTÜNÜ. BU HARFLER SEKİZ GRUBA AYRILDIKTAN SONRA, ARALARINA SESLER KONULARAK ANLAMI OLMAYAN, FAKAT ARAP İMLEÇLERİNE KONU OLAN ŞU SEKİZ SÖZCÜK MEYDANA GETİRİLMİŞTİR. EBCED, HEVVEZ, HUTTÎ, KELEMEN, SA'FES, KARAŞET, SEHHAZ, DAZIG+LEN. )

- EBCED HESÂBI ile/değil EBCED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20260 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EBED ile/değil SONRA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35017 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EDEB ve/=/<> TEVHİD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20441 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EHAD ile EHADD[< HADD]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17330 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tek, bir, ilk sayı. İLE Daha keskin. )

- EKİZDE(FOTOĞRAFTA):
TAFK
ile/ve/||/<>/> İFSAK ile/ve/||/<>/> TAFK ile/ve/||/<>/> AFSAD ile/ve/||/<>/> AFAD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54358 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [kuruluş yılı] 1950 ile/ve/||/<>/> 1959 ile/ve/||/<>/> 1959 ile/ve/||/<>/> 1977 ile/ve/||/<>/> 1979 )

- EKRAN KARTLARINDA:
ONBOARD
ile PAYLAŞIMSIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54058 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EKRANDA:
LCD
ile LED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53990 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Floresan lambalarla aydınlatılan sıvı kristal ekranlardır. İLE LED'ler ile aydınlatılan sıvı kristal ekranlardır. )

- ELEŞTİRİ/TENKİD ile/ve/||/<> MİHENK/MİHENGE/ÖLÇÜYE (BAŞ)VURMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54098 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ELLIPSOID değil/yerine/= SÖBÜR, SÖBÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38610 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EMALANGANİ ile/ve/<> RAND
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31655 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Swaziland'ın para birimi. İLE/VE/<> Güney Afrika para birimi. )

- EMED ile EMEDD[< MEDD]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17344 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Son, nihâyet. İLE Daha/pek uzun, sürekli. )

- EVİÇ ile HADİD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20887 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVREN/KAİNAT:
OLUŞ/KEVN
ve/||/<> BOZULUŞ/FESAD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49154 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EXTERNALIZED POWER vs./and THE POWERS WHICH EXTERNALIZED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24501 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- F. NIETZSCHE ve/||/<> S. FREUD ve/||/<> K. MARX
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48485 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FAKAT ile FAKD ile FAKÎD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17438 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yalnız, ancak, lâkin, ama, şu da var ki. İLE Yokluk, bulunmama. İLE Nadir bulunan.[nesne] )

- FAKİH ile MÜCTEHİD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20315 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FARK ile/ve/<> CEM/TEVHİD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19933 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Süreli. İLE/VE Süresiz. )
( Denize girip çıkar gibi sürekli denizde kal(a)madan kıyıda/farkta yaşarsın. [Yüzmeyi de bilmek gerek.] )

- FASİD ile BÂTIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FEAR vs. AVOID
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23459 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FETVÂ ile/ve/||/<>/< İCTİHÂD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49832 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<> Müçtehitler tarafından kabul[ittihaz] edilen ictihâdın ifade biçimi. | İctihâd ile ortaya çıkan sonuçların, ifade edilmesinde bir araç. )

- FIRSÂD[Ar., Fars.] ile FIRSAT/FURSAT[çoğ. FIRAK] ile FISÂD/FASD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17475 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karadut. İLE Uygun zaman, elverişli durum, yararlanma sırası, elden kaçırılmayacak yararlı zaman, hal ve ilişki. | Nöbet. İLE Kan alma, damardan kan çıkarma. )

- FLOOR vs. GROUND
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24883 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FOND
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41119 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 103 litreye eşit bir ölçü. )

- FOR GOOD vs. TO THE GOOD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24894 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FOREWORD vs. FORWARD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23722 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FREUD ile/ve/||/<> İZZETTİN ŞADAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52036 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FREUD ile/ve NIETSZCHE ile/ve MARX
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15911 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilinçdışı. İLE/VE İçgüdü. İLE/VE Yabancılaşma. )

- FRIBORD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41127 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Geminin su üstündeki bölümü. )

- FRIED vs. FRIEND
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23768 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FUÂD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41129 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KALP, YÜREK, GÖNÜL, KALPTEKİ YAŞAM NOKTASI (NOKTA-YI SÜVEYDA, NAZARGÂH-I İLÂHİ) )

- FUAD ile/ve/||/<> EPİFİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36108 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FUAD ile/ve/<> KALB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32114 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Öze yönelik (ise). İLE/VE/<> Duyulara yönelik (ise). )

- FURTHER vs. BEYOND
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23774 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GARK ve/> VECD ve/> MEVT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19244 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GAYRET ile/ve/> TEVHİD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20428 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GAZÂ ile/||/<> CİHAD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54290 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Gd ile Ge
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36861 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gadolinyum'un simgesi. İLE Germanyum'un simgesi. )

- GEOİD değil/yerine/= YERGİN, YERİMSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38608 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GİBİ OL(URSUN):
HZ. ÎSÂ
ile HZ. MUHAMMED ile ALLAH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32490 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendini kurtarmak istersen. İLE Başkasını kurtarmak istersen. İLE Hiç bir işe karışma! )

- GİRD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41197 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( TOPLANMAK, TOPARLANMAK, BİRİKMEK )

- GOOD vs. BAD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23854 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖVDE ve/<> MÂBED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5185 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mâbedine[gövdesine] bakmayan, mâbâdına[kıçına] bakmak zorunda kalır. )
( Akılsız başın cezasını, ayaklar çeker. )

- HACC:
İFRÂD
ile/ve/<> TEMETTÛ ile/ve/<> KIRÂN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31337 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HACER-İ ESVED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41295 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( GÖZBEBEĞİ )
( TÜM GÖZBEBEKLERİNİN ORTAK SİMGESİ )

- HAD ile HADD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4738 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sınır. İLE Küllî varlığın müşâhedesine erdiren bir yol. )
( Sınır. İLE Küllî varlığın müşâhedesine erdiren bir yol. )

- HAD ile/ve HARAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4737 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Akılda. İLE/VE Dinde. )

- HAD ile/ve/<>/< MATLA'[< TULÛ | çoğ. MATÂLİ']
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4739 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAD ile/ve/<> ÖLÇÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4736 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilgelik, aklın; Cesaret, kalbin; Ölçülülük, duyguların kontrolüdür. )
( Wisdom is reason's;
Courage is heart's;
Moderation is control of feelings. )

- HAD ile/ve/<> TERK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4743 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÂDD ile HADD[çoğ. HUDÛD] ile HADD ile HADD ile HÂD[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17527 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Keskin. | Sivri. | Dar. | Sert, etkili, tesirli. | Ekşi. | Azgın ve iltihaplı çıban/yara/hastalık. | Gergin. İLE Sınır, iki devlet toprağının birleştiği yer, kenar. | Derece. | Gerçek değer. | Şeriatçe verilen ceza. | Bir önermede konu ile yüklemden her biri, terim. | Cebirde oran/tenasüp ya da denklem/muadeleyi oluşturan bölümlerden her biri. | Bir şeyin sonu. İLE Denizden gelen gürültülü ses. | Gürültü ile yıkılan. | Gürültülü bir sesle çağıran. İLE Yanak. | Yeri yarma, yeri kazma. İLE Çaylak. )

- HAK ile/ve HAD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/706 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAKİKAT-İ MUHAMMED ve/=/<> ÖVÜLEN AHLÂK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31541 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAKK ve/<> HADD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19272 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAKK ile/ve/<> VUCUD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31512 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Varlık.[verili olarak] | SAMED İLE/VE/<> Varlık.[kazanılmış olarak] )
( Görünmüyor. İLE/VE/<> Görünüyor. )
( İlk doğuş. İLE/VE/<> Hakk'tan oluşan. )

- HALUK ile/ve/değil/yerine/||/<>/= MEVCUD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48296 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAMD:
HAMÎD
ile/ve/||/<>/> AHMED ile/ve/||/<>/> MUHAMMED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37541 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tevrat. İLE/VE/||/<>/> İncil. İLE/VE/||/<>/> Kur'ân-ı Kerîm. )

- HAMD/MEDED ile/ve ŞÜKÜR ile/ve MEDİH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19253 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Genel. İLE/VE Özel. İLE/VE ... )
( Gövdemin her zerresi gelse de dile şükrünün binde birini yapamaz bile )

- HAMD ve/<>/>/< AHAD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37544 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAMD İLE AMD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52615 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yüceltme. İLE Niyet, kast, karar. )

- HAMD ve/<> MEDH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20999 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAMD ile/ve/<> ŞÜKÜR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19252 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Allah'a. İLE/VE/<> Nimete. )
( Bil(e)mediğin tüm (olası) nimetler/olanaklar için. İLE/VE/<> Bildiğin/gördüğün nimetler/olanaklar için. )
( Kendi varoluşunun değerini bilmek/bilen. İLE/VE/<> Varolanların değerini bilmek. )
( Yüceltme. İLE/VE/<> ... )
( Allah'ı, cemâl ve celâl sıfatlarına uyar şekilde övmek. | İyi ki varım. )

- HAMD ile/ve ŞÜKÜR ile/ve ŞÜKÜR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19254 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÂMİD ile HÂMİD[< HAMD | çoğ. HÂMİDÎN, HÂMİDÛN, HUMMÂD] ile HAMÎD[< HAMD]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17575 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Koru sönmediği halde alevi sönen ateş. İLE Hamdeden, şükreden. İLE Allah'ın adlarından. | Övülmeye değer. )

- HAMÎD ve MECÎD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37542 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAPPY vs. PLEASED/GLAD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24128 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HARAM ve HADD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20515 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Haram nedir? Kendi nefsine revâ görmediğini başkasına yapmaktır. )
( Bir kiloluk demirden havayı çekseler, bir tondan ağır gelir. )

- HÂRİD ile HARÎD ile HARÎD[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17597 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Öfkeli, hiddetli, kızgın. İLE Tek, ayrı. İLE Satın alma. )

- HAT ile HAD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4735 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HATTAT HÂMİD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20900 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAVEN'T THOUGHT ABOUT vs./not INSUFFICIENCY/WEAKNESS/BACKWARD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23198 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYR ile/ve/||/<> TEVHÎD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45207 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYSÜ:
TALİL
ile TAKYİD ile ITLAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16881 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAZ ile/ve/<>/< HAD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33196 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HEGEL ve HZ. MUHMAMMED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31364 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bireşimi(tevhidi), felsefede bulan, en yetkin filozof. VE Tevhidi bilen ve sunan peygamber. )

- HESAP ile/ve/değil/||/<>/< AKD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50599 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/DEĞİL/||/<>/< Parmak hesabı. )

- HİCRÎ ile/ve İSKENDERÎ ile/ve MİLÂDÎ ile/ve TÜRKÎ ile/ve FARSÎ/YEZDİGER ile/ve RAKAMLA ile/ve EBCED ile/ve LUĞAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14950 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİKMET ve VECD ve İSTİĞRAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19236 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tasavvufun başı kalbî sezgi, sonu herşeyi kaplayan ilâhi irfan ve sevgidir. )
( Hikmet, boş midelere iner. )

- HİLYE ile HZ. MUHAMMED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41440 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hz. Muhammed'in vasıflarını öven yapıt. )

- HİND ile HİNT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41446 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yabancı kişi. )

- HİSÂB-I ZİHNÎ ile HİSÂB-I SİTTİNÎ ile HİSÂB-I HİND
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7863 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bâbil'den gelen. İLE Hint'ten gelen.[bugünkü] )

- HOD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41459 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendi, esasen, bizzat. )

- HUKUK ile/ve/||/<>/>/< HUDÛD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52052 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HULÛL ile/ve İTTİHÂD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9510 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÜRMET ve HADD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20484 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HZ. ÂDEM ve/<> HZ. MUHAMMED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32475 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çekirdek. VE/<> Meyve. )

- HZ. MUHAMMED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27435 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HZ. MUHAMMED ile/ve HAKİKAT-İ MUHAMMEDİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19189 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( MUHAMMED: ÖVGÜYE LAYIK [HİÇKİMSEYİ/ŞEYİ DIŞARIDA BIRAKMAYAN ÖVGÜ] )
( ALİ KAPISINDAN GİRMEDEN, HAYÂ KAPISINA UĞRAMADAN, ADÂLETİ BİLMEDEN, SIDDIKİYET SÜTUNUNA MÜRACAAT ETMEDEN KUBBE-İ MUHAMMEDİYE OLMAZ )

- HZ. MUHAMMED ile/ve/<> HZ. ALİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32464 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kaşlarının arası. İLE/VE/<> Gözlerinin karası.
[ Yaktı beni, yaktı beni | Kaşlarının arası, gözlerinin karası | Yaktı beni ] )
( Aman. İLE/VE Meded. )

- IKEA:
INGVAR KAMPRAD
ve/+/||/<> ELMTARYD ve AGUNNARYD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37641 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( IKEA adı, Ingvar Kamprad'ın baş harfleriyle birlikte, doğduğu ve yaşadığı yerler olan ELMTARYD ve AGUNNARYD'ın baş harflerinin birleşiminden oluşturulmuş. )

- INFINITE vs. UNLIMITED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23452 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- INFORMATION vs./"instead" METHOD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24007 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- INNOCENT vs. PROTECTED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23615 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- INTEREST FIELD vs./and EFFECT FIELD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24107 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- INTERESTED vs. CONNECTED/RELATED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24226 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- INTERIM AWARD and INTERIM MEASURES and PROVISIONAL MEASURES and CONSERVATORY MEASURES and REMEDIES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50349 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ara karar. VE Geçici tedbirler. VE İhtiyâtî tedbirler. VE Koruma tedbirleri. VE Hukukî çözümler/çareler. )

- İ < D ile İ > D ile İ < D ile/değil/yerine/<>/> İ <> D
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12627 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğa, insanı/kişiyi belirler. İLE Kişi, doğayı bilir/belirler. İLE ... İLE/DEĞİL/YERİNE İkisi de birbirini belirler. )

- İ'TİDÂD[< ADD] ile İ'TİDÂD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sayma, iddet çekme. | Nazlanma. | Gururlanma. İLE Bir şeyi kol üzerine alma. | Yardım isteme. )

- İBÂD[< ABD] ile İBÂD ile İB'ÂD[< BU'D]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17709 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kullar, abidler. | İbâdet edenler. | Çok bol, bereketli. | Müslümanlığın başlangıcından önce Irak'ta Hira devletine oturmuş bulunan Hristiyanlar. İLE Bacaklarda, diz ekleminin iç tarafındaki büyük damar. İLE Uzaklaştırma, uzaklaştırılma. | Kovma, tard etme. )

- İBÂDET ve/||/<>/>/< SADED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47353 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İBÂDET ve/<> TEVHİD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30110 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hizmet. VE/<> Birlik. )

- İCÂD ile ÎCÂD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17731 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Pencere ve kapı üstlerinde bulunan kemer. İLE Meydana getirme/getirilme. | Yeniden bir şey çıkarma. | Yeni bir fikri, yeni bir konuyu zihinde bulma. )

- İCÂD ile İMÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9499 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İCAT/ÎCÂD değil/yerine/= BULGU; BULUŞ/YARATMA; TÜRETİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12182 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İCTİHÂD ile EMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49829 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İCTİHAD ile FIKIH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20308 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dil + Anlam. Büyük din âlimlerinin Kur'ân-ı Kerim ve Hadis-i Nebeviyye'ye dayanarak vazettikleri karar. İLE -Fetva, -Mezhep, -Kanun, -Yargı )

- İCTİHAD ile İSTİDLÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İCTİHAD >< TAHKÎK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31696 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İÇTİHAT, İÇTİHÂD değil/yerine/= GÖRÜŞ; ANLAYIŞ/KAVRAYIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37664 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Görüş, özel görüş, anlayış, kavrayış. | Yasada ya da örf ve âdet tüzesinde uygulanacak kuralın açıkça ve ikirciksiz olarak bulunmadığı konularda, yargıcın ya da tüzecinin düşüncelerinden doğan sonuç. )

- İD ile/ve/||/<> EGO ile/ve/||/<> SÜPER EGO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7958 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDÂD ile İDÂD/İDED ile İDÂD[< ADD]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17738 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sayı, hesap. İLE Zor, kuvvet; zafer, üstünlük. İLE Hazırlama/hazırlanılma, geliştirme/geliştirilme. )

- ÎKAD["ka" uzun okunur] ile ÎKÂD ile İK'ÂD[< KUÛD]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17787 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yama, yakılma. İLE Sağlam kalma. İLE Oturtma. | Bir hükümdarı tahta çıkarma/oturtma. )

- İKİLİK değil/yerine/>< BİREŞİM/TEVHİD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31001 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İKTİSÂD[Ar. < KASD] ile İHTİSÂD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53186 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aşırı gitmeme/davranmama. | Tutum, tutma. | Biriktirme, artırma. | Ekonomi. İLE Biçme, biçilme. )

- İKTİSAR ile İKTİSAD ile İSTİKSA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9431 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Başlangıç. İLE Orta. İLE İleri. )

- İKTİYÂD ile İKTİYÂD[Ar., Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17805 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tutup götürme/götürülme. İLE Hile, dalavere yapma. )

- İLGİNÇ ile TEZAD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25328 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLHÂD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41605 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( GERÇEK İNANÇTAN DÖNME | ALLAH'IN VARLIĞINA BİRLİĞİNE İNANMAMA | TANRI TANIMAZLIK, ATEİZM [bkz. ŞİRK, İŞRÂK] )

- İLK "ORKESTRA"YI KURAN:
HZ. DAVUD

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32507 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Neyzen. [Davudî ney]
Teşbih geleneğindendir. )

- İLM-İ ÂLÂ/EVVEL ile/ve İLM-İ EVSAD ile/ve İLM-İ EDNÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7693 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İLM-İ İLÂHÎ ile/ve İLM-İ RİYÂZÎ ile/ve İLM-İ TABİİ )
( Metafizik. İLE/VE Matematik. İLE/VE Fizik. )

- İLM-İ VÜCÛD ile/ve İLM-İ MEVCÛD ile/ve İLM-İ MADDÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7774 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Varlık bilimi. İLE/VE Varolan bilimi. İLE/VE Maddelerin/şeylerin bilimi. )

- İLMÎ TEVHÎD ile/ve/değil/yerine HÂL TEVHÎDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32110 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ham. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Olgun. )
( Tevhidi anlayan, mağaradan çıkar. )
( Evvelâ hâl gerek, neylesin ilim. )

- İMÂD ile İ'MÂD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17821 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Direk, sütun. İLE Direk dikme. )

- İMAN ile/ve BÂTIL İNANÇ/İ'TİKAD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28100 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BÂTIL[Ar. < BUTLÂN]: Boş, beyhude, yalan; çürük. )

- İMAN ile/ve/<> HİCRET ile/ve/<> CEHD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMGELERDEN ARINMA ve/> SAF BİLİNÇ > MÂBED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32456 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNSAN GELİŞİMİ KURAMCILARINDA:
MARGARET MAHLER
ile/ve/||/<> JOHN BOWLBY ile/ve/||/<> SIGMUND FREUD ile/ve/||/<> ERIK ERIKSON ile/ve/||/<> JEAN PIAGET ile/ve/||/<> DANIEL STERN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48820 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNŞAD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41657 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şiir okuma. )

- İNTİHÂL ile TEVÂRÜD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14745 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çalma. Edebiyatta birinin yazı ya da şiirini kendinin gibi göstermesi. İLE İki şairin birbirlerinden habersiz olarak aynı mısra ya da beyti söylemeleri. )
( Kasıt vardır. İLE Kasıt yoktur. )

- İRFÂD ile İRFÂD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17871 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yardım etme, bir şey verme. İLE Herhangi bir çocuk. )

- İRŞÂD ile/ve/<> AYDINLANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3439 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendi özüne uzanmaya yönelik hareket edilmesi/edilmişliği. İLE/VE/<> ... )

- İRŞÂD ve/=/<> İHLÂS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32756 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İRŞÂD ile/ve İNSAF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19576 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Anlaşılabilmek için çekile(bile)n zahmet. İLE/VE ... )

- İRŞÂD ile VELÂYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3440 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vefatla sonlanır. İLE Vefatla bile sonlanmaz. )

- İSİM değil/yerine/= AD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12226 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTİ'DÂD ile HAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19776 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Küpün içinde ne varsa, dışarı da o sızar. )

- İSTİ'DÂD ile/ve KÂBİLİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20026 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTİ'DÂD ve YÖNELİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19537 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTİ'NÂD[< İNÂD] ile İSTİNÂD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17946 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnat etme, direnme. İLE Dayanma. | Güvenme. | Senet, delil, hüccet sayma. )

- İSTİB'ÂD[< BU'D] ile İSTİ'BÂD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17914 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uzaksama, uzak görme, olasılık vermeme. İLE ... )

- İSTİBDÂ' ile İSTİBDÂ' ile İSTİBDÂD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İşedikten sonra akıntıyı tam arıtma. | Nikâhlanılan bir dulun gebe olmadığına sonucunu elde etmek üzere bir adet dönemi görene kadar ona yaklaşmamak. İLE Nadide sayma, bedi'. İLE Keyfî yönetme düzeni. | Yönetimde baskı/tazyık. )

- İSTİDÂD-I SÂİD ile İSTİDÂD-I YED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bileğin alışması. İLE Elin alışması. )

- İSTİDÂD ile İSTİ'DÂD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17921 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğrulma. | Alışma. İLE Bir şeyin kabulüne, kazanılmasına olan doğal eğilim, beceri. | Akıllılık. | Anlayışlılık. | Becerisi olan kişi. )

- İSTİŞHÂD ile İSTİŞHÂD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45998 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tanık getirme, tanık gösterme. | Şehit olma. İLE Edebî bir düşüncenin sağlamlığını kanıtlamak için, değerli yapıtlardan örnek gösterme. )

- İSVEÇ/ŞİVED ile İSVİÇRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18990 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSYAN ile/ve/değil/yerine FERYAD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30534 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İŞRAK ile/ve/<> İRŞÂD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19115 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÎTÂD ile İTÂD[< ATÂ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17979 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kazık çakma. İLE Süt sağarken ineğin ayağına geçirilen ip. )

- İTHAM ile İSNAD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7552 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÂD ile KADD ile KÂD[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18011 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mahzûn olma. İLE Boy. İLE Hırs. )

- KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN'IN CENAZE NAMAZI:
BELGRAD
ve İSTANBUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14603 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KASİD[< KASD | çoğ. KASİDÂN]["ka" uzun okunur] ile KÂSİD[< KESÂD] ile KASÎD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18034 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kasdeden, tasarlayan, kıyan. | Postacı, haberci, tatar, ulak. İLE Sürümsüz, geçmez, aranmaz. İLE Kasîde. )

- KASÎDE ile BEYT-ÜL-KASÎD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14703 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kasîdenin en iyi beyti. )

- KELÂM ile/ve/||/<> AKÂİD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20220 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gövdemizi nasıl gıda büyütüyorsa, aklımızı da sevgi ve kelâm büyütür. )
( Kelâmı anladıktan sonra harfler canlanır. )
( Kelâm, söyleyenin değil, dinleyenindir! )

- KEBÂD ile KEBBÂD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18043 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İri limon. İLE Ağaç kavununa benzer bir çeşit büyük ve yumuşak bir limon.[dilim dilim kesilerek tatlısı yapılır] )

- KEBED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41932 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( DİK DURMAK )
( MEŞEKKÂT )

- KEDİ ile SCOTISH FOLD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48572 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KELÂM ile/ve VAHDET-İ VÜCÛD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16624 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KELİME-İ TEVHÎD ve/||/<> KUR'ÂN-I MECÎD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39786 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEMER-BEND ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41995 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( DERVİŞ )

- KEŞF ile İCÂD ile İNŞÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7815 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEVN ve/>< FESAD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3503 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İSTİHÂLE[< HAVL | çoğ. İSTİHÂLÂT]: Olanaklı/mümkün olmayış, olanaksızlık/imkânsızlık, olamazlık. | Bir durumdan/halden başka bir duruma/hâle geçiş. | Başkalaşma. [İng. METAMORPHOSE, METAMORPHOSIS | Fr. MÉTAMORPHOSE] )

- KINAMA ile TENKİD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29821 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KISRAK ile BAYKAL/YUND
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22105 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dişil at. İLE Yabani kısrak. )
( Gebelik süreleri 330-335 gündür. İLE ... )

- KIZIL MESCİD ile KIZIL MESCİD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16535 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eyüp, Kalenderhane Sokağı'ndadır. İLE Fatih-Draman'da, Tercüman Yunus Sokağı'ndadır. )
( 1581'de, Kiremitçi Süleyman Çelebi tarafından. [Kiremitçi Süleyman Çelebi adıyla da bilinir.] İLE Hüseyin Ağa tarafından. [Hüseyin Ağa Mescidi adıyla da bilinir.] )

- KNOWLEDGE OF PERSON vs. KNOWLEDGE OF OUT WORLD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24193 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOD ile/ve/değil EŞİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25216 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOD ile SİMGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16236 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOYUN ile/ve GUSFEND
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23003 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖŞEBEND = SALVEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50673 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( XV. yy.'a kadar yoktur. )

- KREMDE:
BB
ile CC ile DD ile RENKLİ NEMLENDİRİCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47146 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... ile ... ile BB ve CC kremlerin birleşimi. )
( )

- KUMAŞ ile BÂKEND
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40165 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Renkli ipeklerle dokunmuş kumaş. )

- KUR'AN-I KERÎM:
TEVHİD
ile/ve/<> HAŞR/ÂHİRET ile/ve/<> NÜBÜVVET ile/ve/<> İBÂDET ve ADÂLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30373 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURAM = NAZARİYE = FUAD = THEORY[İng.] = THEÉORIE[Fr.] = THEORIE[Alm.] = THEORIA, THEOREIN[Yun.] = TEORIA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39492 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURD ile BİDRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22901 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Ağaç kurdu. )

- KURD ile İPLİCİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37838 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Sığırların soluk borularına yerleşen ve arakonakçısız bulaşan, en çok 8 cm. uzunluğunda, akciğer kılkurdu. )

- KURD ile TENYA(SOLİTER SOLUCAN)/TENYA[Fr.]/DÎDÂN-I EM'A[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22900 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bağırsak kurdu. )

- KURD yerine YIRTICI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20975 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUTB-I İRŞÂD ile/ve/<> KUTB-I MEDÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30805 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Manevi alanda/kilerin. İLE/VE/<> Dünyada/kilerin. [İkisinin de tâbi oldukları imama GAVS denilir.] )

- KUTB-ÜL İRŞÂD ile KUTB-ÜL TASARRUF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20098 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KUTB: Aramayı kesen. )

- KUVVET/KUDRET ile/ve İSTÎDÂD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4575 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İki uca da açık olan. İLE/VE Birinde kararlılık. )

- KÜBÂD ile KÜBBÂD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18070 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karaciğer yangısı/iltihabı. İLE Ağaç kavununu andıran, iri ve yumuşak bir limon. )

- KÜSÛD ile KÜSÛD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18071 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kesad. İLE Çekilme, amaca ulaşmadan geri dönme. [RİC'AT] )

- KÜŞÂD ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42138 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Açılış. )

- LEBRON JAMES ile/||/<>/>< KAWHI LEONARD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54146 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LED:
EDGE-LIT
ile FULL-ARRAY ile RGB ile OLED ile QLED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53964 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LEJAND değil/yerine/= ALTYAZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12336 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LIMITLESS/UNLIMITED/BOUNDLESS vs. NOT POSSIBLE TO LIMIT/BOUND
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24490 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LİD ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42199 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Batı mûsikîsinde şarkı. )

- LOGIC vs. METHOD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24080 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LORENTZ ve/||/<> FITZGERALD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50696 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LOVE vs. GREED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24582 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LSD ile DMT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51456 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÂ-BA'D ile/ve MAK'AD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5582 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MA'KAD ile/değil MAK'AD[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5581 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Akd edilecek, sözleşilecek yer. İLE/DEĞİL Oturulacak yer, minder. | Oturak yeri, geri, kıç. )

- MÂBED ile/ve BELDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20853 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÂBED ile/ve/değil EŞİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25195 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mâbed, zamanın aşkınlaştırıldığı "ebedî şimdi"dir. )

- MÂBED ile MESCİD-İ DIRAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46597 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Hz. Muhammed zamanında, münâfıkların, fitne ve fesat yuvası ve de silah deposu olarak kullandıkları, Kuba denilen yerde yaptırdıkları mâbed. )

- MÂBED ile/ve/değil/<> MİTOLOJİK MÂBED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20852 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fiziksel ve mekânsal. İLE/VE/DEĞİL/<> Zihinsel ve içsel merkezli. )
( İntisâb/inisiyasyon, içsel mâbedin oluşturulmasını başlatır/sağlar. )
( Mâbed, ferâgat ahlâkıyla kurulur. )

- MADDE > MEVCUD > VUCUD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8018 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MADDÎ ile/ve/değil/>< MÜCERRED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29927 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/DEĞİL/>< Maddî olmayan. )

- MAHLUT ve MÜCERRED ve MUTLAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15588 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bİ-ŞARTIN ŞEY ve Bİ-ŞARTIN LÂ ve LÂ Bİ-ŞARTIN ŞEY )

- MAHMÛD[< HAMD] ile Mahmûd ile Mahmûd (Kaşgarlı)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33885 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Övülmeye değer, hamdolunmuş, senâ edilmiş. | Hz. Peygamber'in adlarından biri. İLE Ebrehe'nin Kâbe'yi yıkmak üzere getirdiği filin adı. İLE Türk bilgini, sözlük yazarı ve edibi. | Dîvân-ü Lügat-it Türk'ün yazarı. )

- MAHSÛD[< HASED] ile MAHSÛD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33890 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kıskanılan, hased olunan/edilen. İLE Ekini biçilmiş, hasad edilmiş. | Biçilmiş ekin. )

- MALAWI(MORI-BUANCI) =/< NYASALİND
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31662 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ülkenin bugünkü adı. =/< Önceki adı. )

- MÂNÂ[< A'NÎ] ve/< KASD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1546 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÂNÂ ile/ve/> MAHMUL ile/ve/> HADD ile/ve/> RÂBITA ile/ve/> İLLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15450 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MARX ve FREUD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15912 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Toplumsallık üzerine. VE Birey üzerine. )

- MASÂD ile MAS'AD[çoğ. MASÂİD]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33919 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dağ yamacının yüksek bir bölümü. | Yüksek ve sarp kıyı. İLE Yukarı çıkacak yer. | Merdiven. | Aşama, rütbe. )

- MATLUB ile/ve/<> MAKSUD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3356 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEAD ile MEÂDİB[Ar. < ME'DEBE]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42282 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dönüp gidilecek yer, âhiret, amaç, ulaşılacak yer. İLE Ziyâfetler. )

- MEANLESS vs. ABSURD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24017 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEANLESS vs. UNFOUNDED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24529 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEBDE ile MEAD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42285 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Başlangıç, ilke, ilk unsur, ilmin bir bölümü. | Bir sâlik'in, Allah'ın gerçeğine erişmek için hareket ettiği başlangıç noktası. İLE Dönüp gidilecek yer, âhiret, amaç, ulaşılacak yer. )

- MED ve/||/<>/> CEZİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46131 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [suların] Kabarması. [Uzatma, çekme, yayma, döşeme.] VE/||/<>/> Çekilmesi. )

- MEDED ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42299 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yardım, imdat. | Aman, eyvah! [bkz. NUSRET] )

- MEDIATICAL MIND vs. ACADEMICAL MIND vs. SYSTEMATICAL MIND vs. WISE MIND
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23953 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEFRAT ile MEFRED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33975 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Pek/çok büyük. İLE Kocaman, iri, büyük. )

- MEKÂRİMEL AHLÂK ve/<> EFENDİMİZ/HZ. MUHAMMED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20335 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( MEKÂRİM: Kerâmetin bulunduğu birçok yer. | İstemeden verilenlerin[merhamet, kanaat, hilmiyet, af, cömertlik] makamı. )

- MENEND/MÂNEND değil/yerine/= GİBİ, EŞSİZ, ÖRNEKSİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42334 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MERD ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42355 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ÖZÜ, SÖZÜ DOĞRU, YİĞİT )

- MESCİD ile/ve MEKREM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19056 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MESCÛD ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42372 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( SECDE EDİLEN | ALLAH )

- MESÛD ile SÜRÛRÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6528 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MESÛL ve/||/<>/> MESÛD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49818 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- METEOR/İT ile ASTEROID
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12667 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Geceleri gökyüzünde ateş küresi ya da akan yıldız şeklinde görülen madde. [Yeryüzüne çarpanlarına göktaşı/meteoroit denir] İLE ... )

- METHOD vs. THE METHOD WITHOUT METHOD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23901 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEVCÛD ve/||/<>/> İCÂD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38249 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Varolanlar olmadan, türetme[/icâd] olmaz. )
( İnsan. VE/||/<>/> Ürettikleri/üretilenler. )

- MEVCUD ile/ve/değil MÜTEAYYİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1026 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Varolan. İLE/VE/DEĞİL Meydanda olan, meydana çıkan, belirli. Göze konu olan. )

- MEVCUD ile/ve/değil MÜTEHAYYİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1025 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Varolan. İLE/VE/DEĞİL Yer kaplayan. )

- MEVCUD ile/ve/<>/= ŞEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1027 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEVLİD ile MİRÂCİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20819 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( VESİLETÜN NECÂD ile ... )

- MEVT-İ EBYED ile/ve MEVT-İ AHMER ile/ve MEVT-İ AHTER ile/ve MEVT-İ ESVED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19291 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BEYAZ ÖLÜM ile/ve KIRMIZI ÖLÜM ile/ve YEŞİL ÖLÜM ile/ve SİYAH ÖLÜM )
( Yeme-içmeyi tutmak/kesmek. İLE/VE Şehveti tutmak/kesmek. İLE/VE Dış görünüşe önem vermemek. [hem başkalarının, hem de kendinin] İLE/VE Halkın arasına karışmak. [TERK-İ TERK] )

- MEZARLIK/TÜRBE ve/<> MÂBED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19024 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İşlerinizden sıkıldığınızda kabirleri/mezarlıkları, türbeleri ziyaret edebilirsiniz. )

- MEZARLIK/TÜRBE ve/<> MÂBED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19301 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Mİ'ZÂD/Mİ'ZED ile MÎZÂD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34187 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ağaç budama bıçağı. | Kolçak, pazvant. İLE Sevinç, neşe/sürûr. )

- MİAD ile MÎÂD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34157 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mîdeler, kursaklar. İLE Belirtilen [yıpranma süresi] zaman ya da yer. | Bir şeyin yapılması için tanınan süre. )

- MİHSAD ile MİNCEL[< MENÂCİL] ile MİŞVEL[< ŞEVLET: Yuvarlak kuyruk.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34176 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ekin orağı. İLE Ekin orağı. İLE Küçük orak, orakcık. )

- MİLÂD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27434 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİLÂD ile/ve 0 (SIFIR)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27960 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİLÂD ile KIRILMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31411 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİLÂD ile/ve/> MİHENK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29870 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

 

Bu sayfanın devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to continue on this page!... )

Kullanıcı Adı / Username


Şifre / Password
 • Yeni Üyeliğinizi/Katılımınızı başlatmak için burayı tıklayınız...
  ( Click here to start your membership/participation... )
 •  

   

  Bu sayfa 01 Ocak 2020 itibariyle 0 kez incelenmiş/okunmuştur. 


  FaRkLaR Kılavuzu Facebook Grubu             FaRkLaR Kılavuzu Twitter Sayfası
  grubumuza da katılabilirsiniz...             'dan da takip edebilirsiniz...
  6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com       FaRkLaR Kılavuzu       GösterGe Bilişim ve İnternet Hizmetleri

  Yenilikler ve Duyurular | Desteğiniz Lüt(û)fen!!!