Söz(cük)leri/ni ve tutumu/nu değiştir... Dünya/n değişsin!

Bu nedir? | Nasıl kullanılır? | Nasıl okumalı/anlamalı? | Sıkça Sorulan Sorular | Yenilikler | İletişim

DİNLE!!!Dinle Kendin'den!
Dinle NEY'den! BİŞNEV!
Başı ve sonu için BİŞNEV!
Neyden dinlersen dinle ama DİNLE!!!
Ne dinlersen dinle fakat DİNLE!!!
Söz/ü DİNLE!!!

Kendini DİNLE!!!
Kendine DİNLE!!!
Kendinde DİNLE!!!
Kendinden DİNLE!!!
Kendiliğinden DİNLE!!!

Evrenin sesini DİNLE!!!
Sessizliğin sesini DİNLE!!!

Uyumu(Armoni'yi) DİNLE!!!
Ritmi DİNLE!!!
Derinliği DİNLE!!!
Dinginliği DİNLE!!!

Sadâyı DİNLE!!!
Sesi DİNLE!!!
Suyu DİNLE!!!

Önce bir DİNLE!!!
Anlamak için DİNLE!!!
Anlatmak için DİNLE!!!

SUS! ve DİNLE!!!
Susamadığın için DİNLE!!!
Susabilmek için DİNLE!!!
Susabilmen için DİNLE!!!
Susabilmesi için DİNLE!!!
Susabilmemiz için DİNLE!!!
Susabilmeniz için DİNLE!!!
Susabilmeleri için DİNLE!!!
Susuşabilmek için DİNLE!!!
Sustukça DİNLE!!!

Dinlediğin için DİNLE!!!
Dinleyebilmek için DİNLE!!!
Dinleyebilmen için DİNLE!!!
Dinleyebilmesi için DİNLE!!!
Dinleyebilmemiz için DİNLE!!!
Dinleyebilmeniz için DİNLE!!!
Dinleyebilmeleri için DİNLE!!!

Dinledikçe DİNLE!!!
Dinlemediğin zaman DİNLE!!!

Lütfen! DİNLE!!!
Lütûfen! DİNLE!!!
Canım! DİNLE!!!
Zorlanarak DİNLE!!!
Direniyorsan DİNLE!!!
Seve Seve DİNLE!!!
"SS" DİNLE!!!

Yeter ki, DİNLE!!!
Sadece DİNLE!!!
Önünde DİNLE!!!
Sonunda DİNLE!!!

Her zaman DİNLE!!!
Zaman zaman DİNLE!!!
Arada sırada DİNLE!!!
Her fırsatta DİNLE!!!
İyi DİNLE!!!

Düşün ve DİNLE!!!
Kabut et! ve DİNLE!!!
Tercihen/yeğleyerek DİNLE!!!

"Böyle!" de DİNLE!!!
"Bu da var!" de DİNLE!!!
"Olabilir!" de DİNLE!!!
"Neyse ki!" de DİNLE!!!
"Gibi!" de DİNLE!!!
"Değil!" de DİNLE!!!

Dinlediğini anımsa ve DİNLE!!!
Dinleyebildiğini aklında tut ve DİNLE!!!

Tekrar etmemek için DİNLE!!!
"Ama/fakat" demeden DİNLE!!!
"... da" demeden DİNLE!!!
Düzeltmeye çalışmadan DİNLE!!!
Bölmeden DİNLE!!!
Kesmeden DİNLE!!!
Önyargısız DİNLE!!!

Dışarıda kalmamak için DİNLE!!!
Eşikte kalabilmek için DİNLE!!!
Dervişlik için DİNLE!!!
Dervişlikte DİNLE!!!

Kâl için DİNLE!!!
Yâl için DİNLE!!!
Hâl için DİNLE!!!

Çile'deyken DİNLE!!!
Sabır için DİNLE!!!

Varoluş için DİNLE!!!
Düzen/Sistem DİNLE!!!
Süreklilik için DİNLE!!!
Yaşam için DİNLE!!!
Özgürlük için DİNLE!!!
Denge için DİNLE!!!
Bütünlük için DİNLE!!!
İletişim için DİNLE!!!
Paylaşım için DİNLE!!!
Vermek için DİNLE!!!

Çocuğu DİNLE!!!
Kadını DİNLE!!!
Eşini/sevgilini iyi DİNLE!!!
Adamı DİNLE!!!
Yaşlıyı DİNLE!!!
Tecrübeliyi DİNLE!!!
Bileni DİNLE!!!
Öğretmeni DİNLE!!!
Hocayı DİNLE!!!
Atalar'ını DİNLE!!!
Ârif'i DİNLE!!!
İnsanı DİNLE!!!
Hor görme! DİNLE!!!
Sözcükleri kullanmayan bir ses var. Onu iyi DİNLE!!!

Yolu DİNLE!!!
Yolcuyu DİNLE!!!

Keyifsizi DİNLE!!!
Ümitsizi DİNLE!!!
Çaresizi DİNLE!!!

Konuşanı DİNLE!!!
Konuşturanı DİNLE!!!
Söz sahibi olmak için DİNLE!!!
Büyük konuşmamak için DİNLE!!!

Anlatanı DİNLE!!!
Paylaşanı DİNLE!!!
Sırrını paylaşanı DİNLE!!!
Yardım edebilmek için DİNLE!!!

Saygı duymak için DİNLE!!!
Saygı duyulmak için DİNLE!!!
Sevmek için DİNLE!!!
Sevilmek için DİNLE!!!

İlim için DİNLE!!!
Bilmediğin için DİNLE!!!
Bilmiyorsan DİNLE!!!
Bilenin yanında DİNLE!!!
"Bildiği bir şey vardır!" de DİNLE!!!
Bilmek için DİNLE!!!
Bil ki, DİNLE!!!
Bildirmek için DİNLE!!!
Bildirişim için DİNLE!!!
Bilinç için DİNLE!!!
Bilinçlenmek için DİNLE!!!
Nitelikli soru sorabilmek için DİNLE!!!
Yanıt bulmak için DİNLE!!!
Cahilliğin yüzünden DİNLE!!!
Cahil kalmamak için DİNLE!!!
Taklit etmemek için DİNLE!!!

Yunusları DİNLE!!!
Kuşları DİNLE!!!
Kedi ve köpekleri DİNLE!!!
Uzaklarda öten horozu DİNLE!!!

Hayvanları DİNLE!!!
Bitkileri/Ağaçları DİNLE!!!
Doğayı DİNLE!!!
Evreni DİNLE!!!

Rüzgârı DİNLE!!!
Yağmuru DİNLE!!!
Fırtınayı DİNLE!!!

Yanılmamak için DİNLE!!!
Yanıltmamak için DİNLE!!!
Keşke dememek için DİNLE!!!
Pişman olmamak için DİNLE!!!

Ezmek için DİNLE!!!
Ezilmemek için DİNLE!!!
Ezdirmemek için DİNLE!!!
Güç kazanmak için DİNLE!!!

Aldatmak için DİNLE!!!
Aldatmamak için DİNLE!!!
Aldanmamak için DİNLE!!!
Avutmak için DİNLE!!!

Kestirme yolu aramak yerine DİNLE!!!
Üçkâğıt yerine DİNLE!!!
Sömürmek yerine DİNLE!!!

Çıkar için DİNLE!!!
Yenmek için DİNLE!!!
Yenilmemek için DİNLE!!!
Düşmanın olsa bile DİNLE!!!

Çıkmazda DİNLE!!!
Tıkandığında DİNLE!!!
Kaçmak için DİNLE!!!
Kaçırmamak için DİNLE!!!

Anlamadan DİNLE!!!
Nedensiz DİNLE!!!
"Niye?" diye soruyorsan DİNLE!!!
"Niye?" diye sormuyorsan DİNLE!!!
"Ne diye dinleyeyim?" diyorsan DİNLE!!!

Dinlemediysen DİNLE!!!
Dinlemiyorsan DİNLE!!!
Dinliyorsan DİNLE!!!

Zevk için DİNLE!!!
Keyif için DİNLE!!!

Sessizlik için DİNLE!!!
Sükûn/et için DİNLE!!!
Sükût için DİNLE!!!
Sekîne/t için DİNLE!!!
VAV için DİNLE!!!

Huzur için DİNLE!!!
Huzurda DİNLE!!!
Huzursuzsan DİNLE!!!

Unutmak için DİNLE!!!
Unutmamak için DİNLE!!!
Pekiştirmek için DİNLE!!!

Zihnin için DİNLE!!!
Kalbin için DİNLE!!!

Aşkını DİNLE!!!
Âşık'ını DİNLE!!!

Yeniyi DİNLE!!!
Farklıyı DİNLE!!!
İsyanı DİNLE!!!
Feryâdı DİNLE!!!

Bağırtma! DİNLE!!!
Bağırtmamak için DİNLE!!!
Çileden çıkarmamak için DİNLE!!!

Tedbiri DİNLE!!!
Önlemleri DİNLE!!!
Önerileri DİNLE!!!
Çözüm için DİNLE!!!
Yük almadan DİNLE!!!

Başka sözlere kulak kabartmadan DİNLE!!!
Tam DİNLE!!!
İyi DİNLE!!!
Kaydetmeden DİNLE!!!
Unutarak DİNLE!!!
Unutmadan DİNLE!!!

Açmak için DİNLE!!!
Açılmak için DİNLE!!!
Şerefe! de, DİNLE!!!
Çilingir sofrasında DİNLE!!!

Bir mecliste bulun DİNLE!!!
O ortamda uyuyacak olsan da git ve DİNLE!!!

Kitabı okuyamıyorsan (en azından) DİNLE!!!
Öykü DİNLE!!!
DİNLE! ve dinlet!

Kulaklıkla DİNLE!!!
Gürültü yapmayacak şekilde DİNLE!!!
Rahatsız etmeyecek şekilde DİNLE!!!

Kendin için DİNLE!!!
Özgürlüğün için DİNLE!!!
Değişimin için DİNLE!!!
Güvenliğin için DİNLE!!!
Dinginliğin için DİNLE!!!
Düşüncelerini dizginlemek için DİNLE!!!
Zihnini dizginlemek için DİNLE!!!
Kişisel Gelişim'in için DİNLE!!!
Kişisel Yönetim'in için DİNLE!!!
Özgüvenin için DİNLE!!!

Dinlediğinde DİNLE!!!
Dinlediğinde tamamen DİNLE!!!

Geleceğin için DİNLE!!!
Geçmişin için DİNLE!!!
Şu AN için DİNLE!!!

Hoşgörü için DİNLE!!!
Alçakgönüllülük için DİNLE!!!

Kızdığında DİNLE!!!
Sinirli olduğunda DİNLE!!!
Çileden çıktığında DİNLE!!!

(Bazen/bazı durumlarda) Adam sansınlar diye DİNLE!!!
Adam yerine konulmak için DİNLE!!!

Hayır! DİNLE!!!
Evet! DİNLE!!!
Körü körüne DİNLE!!!
Tırnak içinde "DİNLE"!!!

Olumlu anlamda DİNLE!!!
Tabii ki, yeri geldiğinde DİNLEME! fakat sen yine de DİNLE!!!
Hayırlıysa DİNLE!!!

Dinlemen gerekiyorsa DİNLE!!!
Dinlemen gerektiği için DİNLE!!!
Belki dinleyemiyorsundur fakat DİNLE!!!
Dinlemen gerektiğinde dinlemen gerektiği için DİNLE!!!

Gönülsüz DİNLE!!!
Gönüllü DİNLE!!!

Teslimiyet için DİNLE!!!
Tevekkül için DİNLE!!!

"Öyle"yi "Böyle" yapmak için DİNLE!!!
Oradaki'ni burada kılmak için DİNLE!!!
Gerçekleştirmeden önce DİNLE!!!

Müzik DİNLE!!!
Şarkı DİNLE!!!
Sanatçı DİNLE!!!
Şairi DİNLE!!!
Ozanı DİNLE!!!
Müzisyen DİNLE!!!
Virtüöz DİNLE!!!
Çocuk şarkılarını DİNLE!!!

Konser salonlarına git ve DİNLE!!!
Dede Efendi Evi'nde DİNLE!!!

Sanatı DİNLE!!!
Resmi gör ve DİNLE!!!

Tarihi DİNLE!!!
Tarihini DİNLE!!!

Geri kalmamak için DİNLE!!!
Bilmek için DİNLE!!!
Güvenmek için DİNLE!!!
İlişki için DİNLE!!!
Süreklilik için DİNLE!!!
Sürekli DİNLE!!!

Gözlük/lens takmış olsa da DİNLE!!!
Görmesen de DİNLE!!!

Ayağını DİNLE!!!
Ağrılarını DİNLE!!!
Kaslarını DİNLE!!!
Kemiklerini DİNLE!!!
Örgenlerini DİNLE!!!
Kokularını DİNLE!!!
Zihnini DİNLE!!!
Düşüncelerini DİNLE!!!

Haber DİNLE!!!
Yorum DİNLE!!!

Yalanı DİNLE!!!
Yanlışı DİNLE!!!
Doğruyu DİNLE!!!
Doğruysa DİNLE!!!

Söylenileni DİNLE!!!
Anlatılanı DİNLE!!!
Vazgeçme! DİNLE!!!

Konuşandır dinleyen! DİNLE!!!
Dinleyendir konuşan! DİNLE!!!

"Ne söylesen az!" olduğu için DİNLE!!!
"Ne söylesen çok!" olduğu için DİNLE!!!

Engelli'yi DİNLE!!!
Engelsizi DİNLE!!!
Dilsizi DİNLE!!!
Dinleyemeyenleri DİNLE!!!
Duyamayanları anlamak için DİNLE!!!
Dinlemek için DİNLE!!!
Dinleyebilmek için DİNLE!!!
Dinleyemeyenleri düşün ve DİNLE!!!
Dinlerken DİNLE!!!
İşitebilmek için DİNLE!!!
Duymak için DİNLE!!!
Duyurmak için DİNLE!!!
Duymuyorsan DİNLE!!!
Duyamıyorsan DİNLE!!!
Duyuyorsan DİNLE!!!
Hissediyorsan DİNLE!!!
Öğretmek için DİNLE!!!
Öğrenmek için DİNLE!!!
Katılabilmek için DİNLE!!!

Duyabildiğini DİNLE!!!
Duyabileceğini DİNLE!!!

Düşünmek için DİNLE!!!
Tefekkür için DİNLE!!!
Teemmül için DİNLE!!!

Yoga için DİNLE!!!
Meditasyon için DİNLE!!!
TM için DİNLE!!!
Kontemplasyon için DİNLE!!!

Öğrencileri DİNLE!!!
Çalışanları DİNLE!!!
Üretenleri DİNLE!!!
Geliştirenleri DİNLE!!!
İlerleyenleri DİNLE!!!
Çiftçileri DİNLE!!!
Erleri DİNLE!!!
Halkı DİNLE!!!
B'yi DİNLE!!!

Atatürk'ü DİNLE!!!
Atatürk gibi DİNLE!!!

Hakkını teslim etmek için DİNLE!!!
Hakkaniyet için DİNLE!!!
Adâlet için DİNLE!!!

Dinlemezsen DİNLE!!!
Dinlemesen de DİNLE!!!
Dinlemiyorsan DİNLE!!!
Dinler gibi görünsen de DİNLE!!!

DİNLE! ki, dinlesin/ler!
DİNLE! ki, dinlen/sin/ler!
DİNLE! ki, dinlensin/ler!
DİNLE! ki, güvensin/ler!
DİNLE! ki, inansın/lar!
Dinleyen dinlenir!

Kısaca DİNLE!!!
(Kısaca olmadı fakat) Kısaca olmasa da DİNLE!!!
Her zaman DİNLE!!!
Bu sayfa 01 Ocak 2024 itibariyle 222 kez incelenmiş/okunmuştur.