ARAPÇA'DA
KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER !!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER !!! )

 

( Kılavuz/Sözlük içi arama için: Klavyenizde "Ctrl + F" tuşlarıyla(önce "Ctrl" tuşu ve basılı tutarken "F" tuşuna basarak) ve/veya(^/v) fareyle(mouse) sol üst köşedeki "Düzenle/Edit" kısmında "Bul/Find"'ı tıklayarak aradığınız sözcüğü yazarak aramanızı yapabilirsiniz. )
* ( Windows için geçerlidir. )
* ( Linux ve Macintosh kullanıcıları nasıl arama yapacaklarını biliyorlardır. )
* ( Öncekiler üzerinde yapılan eklemeleri "-@@" simgesi ile, yenilikleri/eklemeleri ise "-@" simgesi ile takip edebilirsiniz. )
* ( Son değişiklik/yenilik tarihi: 16 Haziran 2008 )
* ( Bir önceki değişiklik/yenilik tarihi: 22 Mart 2008 )
* ( Başlangıç tarihi: 22 Mart 2008 )AÇIKLAMALAR/ÖNSÖZ
[Mutlaka okuyunuz!!!]

- Bazı sözcüklerin, hem sözlüklerdeki karşılığına yer verilmekte, bazılarına da özellikle yer vermeyip psikolojik, felsefi, bilimsel, sanatsal, göreceli, uygulayımsal, belirli bir sınırlılık ve yaklaşımlardan yararlanılarak parantezler açılmıştır.

- Bu çalışmada, başlıkların altlarındaki bilgilere/açıklamalara (parantezlere), kişilerin, kendilerinin düşünmelerine fırsat verebilme amacıyla ve özellikle pek fazla yer verilmemektedir. Zihinlerce/kişilerce uygun bulunmayabilecek bilgiler/parantezler, gözardı edilebilir.
[ Kavramların yanında bulunan ( ) parantezler, ek bilgi ya da açıklama olarak, [ ] köşeli parantezler ise ayrıntı/teknik bilgi vermek üzere kullanılmıştır. ]

- Çoğu sözcüğe, özellikle ve belirli bir yaklaşımla yer verilmemiştir. Hayır! / Evet!

- Bu çalışmada, çoğu sözcüğün/kavramın altında, bazılarında “açıklama/ları” bulunmakta, bazılarında da -özellikle ve çeşitli nedenlerden dolayı- bulunmamaktadır.

- Bazı başlıkların altına, veri/bilgi girmemizin çeşitli nedenlerinden biri ise ulaşım/erişim kolaylığı sağlamak üzere, hazır veri/bilgi karşılıklarını sunmak üzeredir! [Dolayısıyla sizin de FaRkLaR Kılavuzu'na destek olabilmek amacıyla üyeliğinizi şimdi başlatmanızı dileriz! Teşekkür ederiz!] )

- Bu çalışmanın, sadece sözlük olarak algılanmamasını ve kullanılmamasını da sağlamak amacıyla ve özellikle “:”[iki nokta üst üste] ya da “...dır!” şeklinde belirtilmemiştir!

- Bu çalışmada, başlıkların [kavram ya da olguların], ne olduklarından çok, ne olmadıklarına işaret etme çabası güdülmektedir. [ Bir DEĞİL’leme çalışması olarak değerlendirilmelidir! ]

- Bu çalışmada bulunan tüm karşılaştırmaların, tanımlan(a)mayan, sözcük olarak karşılığı/adı tam olarak oluşturul(a)mamış, fakat zihinlerimizde karşılığı bulunan/bulunabilen “3.” anlamları ve/veya ara anlamları düşünülebilir.

- Bu kılavuz/sözlük, dil(d)e/kavramlar(d)a/sözcükler(d)e ilginizin daha da artması ve sözlük/ahit kullanımını artırmayı amaçlamaktadır.

- İngilizce’ye ve öteki dillere yer verme nedenimiz, öteki dillerle karşılaştırmalı yaklaşımla belirli bir bilince sahip olmanıza, aracı olabilmektir.

- Çoğu sözcüğün, zaman içinde, kökenbilimsel(etimolojik) derinliklerine ve öteki dillerdeki karşılıklarına da yer verilecektir. (Bu konuda her türlü destek ^v(ve/veya) katkınızı görmekten mutluluk duyarız!)

- Bu kılavuzdaki bilgiler, SDP(Sinir Dili Programlası)(NLP) üzerine de kılavuzluk edebilir.

- Bu kılavuz, soru sorma/sorgulama, yoğun/derin düşünme aracı/vesilesi olarak kullanılabilir.

- Bu kılavuz/sözlük üzerine olan tüm katkı/destek/uyarı/yorum ve önerilerinizi görmek ve değerlendirmekten mutluluk duyarız! Ayrıca burayı tıklayarak, dille ve buradaki içerikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz kişilere tavsiye edebilirsiniz.

- Belirlemelerin/karşılaştırmaların daha da oturması/derinleşmesi için, "ile"den sonraki sözcüğün yanına tekrar "ile"den önceki sözcüğü düşünerek/koyarak değerlendiriniz.
( "- SÜLÂSİ ile RUBAİ" ise "- SÜLÂSİ ile/ve RUBAİ (ile SÜLÂSİ)" gibi. )

 


 

 

- İSİM ve FİİL ve HARF/EDAT
( Anlamı/mânâsı olan, zamana bitişmeyen. VE Anlamı/mânâsı olan fakat bir zamana bitişmiş. VE Tek başına anlam/mânâ ifade etmeyen isim. )

- İSİM CÜMLESİ ile/ve FİİL CÜMLESİ
( İsim + İsim'den ya da İsim + Fiil'den oluşur. İLE/VE Fiil + İsim'den oluşur. )
( Örnek: Hasan kaim. İLE/VE Nasara Hasan. )
( CÜMLE: Yargı bildiren sözcükler/kelimeler bütünü. )

- FAAL FİİL ve AYNEL FİİL ve LÂ'MEL FİİL
( SAĞDAN SOLA!: Birinci/baştaki harf. VE İkinci/ortadaki harf. VE Üçüncü/sondaki harf. )
( VEZİN - MEVZUN )

BİNÂ'DA:
- 20 BAB ve 35 BAB

- SÜLÂSİ ile/ve RUBAİ

( Üçlü. İLE/VE Dörtlü. )

- SÜLÂSİ MÜCERRED ile/ve SÜLÂSİ MEZİD
( 6 BAB ile/ve 3 BAB[1 harf] | 5 BAB[2 harf] | 4 BAB[3 harf] )

- RUBAİ MÜCERRED ile/ve RUBAİ MEZİD
( 1 BAB ile/ve 1 BAB [2, 15, 50, 70] )

( FETHÜ ZAMMİN, FETHİ KESRİN,
FETHÂTEN, KESRU FETHİN,
ZAMMU ZAMMİN, KESRATEN )
( EZBERLEYİNİZ!!! )EMSİLE'DE:
- MÜFRED ile/ve TESNİYE ile/ve CEM'İ

( Tekil. İLE/VE İkili. İLE/VE Çoğul. )

- MÜTEKELLİM ile/ve MUHATAP ile/ve GAİP
( Ben. İLE/VE Sen. İLE/VE O. )

- VÂHİDE ile/ve MEAL GAYR
( Ben. İLE/VE Biz. )

- MÜENNES ile/ve MÜZEKKER
( Dişil. İLE/VE Eril. )- GAİP | GAİBE ve MUHATAP | MUHATABA ve MÜTEKELLİM
( Serçe Parmak | Yüzük Parmağı VE Orta Parmak | İşaret Parmağı VE Baş Parmak )
( Müzekker | Müennes VE Müzekker | Müennes VE Ben. )

( Sağ elin avuç içine bakar şekilde )
(müzekker)
(müennes)
(müzekker)
(müennes)
-
NASARÛ
NASARNE
NASARTÜM
NASARTÜNNE
(cemi)
 
NASARNÂ

(meal gayr)
(Biz)

NASARÂ
NASARATA
NASARTÜMÂ
NASARTÜMÂ
(tesniye)
 
NASARA
NASARAT
NASARTE
NASARTİ
(müfred)
 
NASARTÜ

(vahide)
(Ben)

(gaip)
(gaibe)
(muhatab)
(muhataba)
(mütekellim)
(serçe parmak)
(yüzük parmağı)
(orta parmak)
(işaret parmağı)
(başparmak)
 

- NASARA ile/ve NÂSİRUN
( Yardım etmek. İLE/VE Yardım edici. )

- NÂSİRÛN ile/ve MENSURUN
( Yardım eden. İLE/VE Yardım edilen. )

- MÂLUM ile/ve MEÇHUL
( Etken. İLE/VE Edilgen. )
( Parmak/el açık. İLE/VE Parmak bükülü.[başparmakla birleştirerek!] )

- FİİL-İ MÂZÎ ile/ve FİİL-İ MUZÂRİ
( Geçmiş zaman. İLE/VE Şimdi, geniş ve gelecek zaman. )
FİİL-İ MÂZÎ (MÂLUM):
NASARÛ
NASARNE
NASARTÜM
NASARTÜNNE
   
NASARNÂ
NASARÂ
NASARATA
NASARTÜMÂ
NASARTÜMÂ
   
NASARA
NASARAT
NASARTE
NASARTİ
 
NASARTÜ

FİİL-İ MÂZÎ (MEÇHUL):
NUSİRÛ
NUSİRNE
NUSİRTUM
NUSİRTUNE
   
NUSİRÂ
NUSİRÂ
NUSİRATÂ
NUSİRTUMÂ
NUSİRTUMÂ
   
NUSURA
NUSİRAT
NUSİRTE
NUSİRTİ
 
NUSİRTU
 

ile/ve

FİİL-İ MUZÂRİ (MÂLUM):
YENSURÛNE
YENSURNE
TENSURÛNE
TENSURNE
   
NENSURU
YENSURÂNİ
TENSURÂNÎ
TENSURÂNÎ
TENSURÂNÎ
   
YENSURU
TENSURÛ
TENSURU
TENSURÎNE
 
ENSURU
 

FİİL-İ MUZÂRİ (MEÇHUL):
YUNSARÛNE
YUNSARNE
TUNSARÛNE
TUNSARNE
   
NUNSARU
YUNSARÂNİ
TUNSARÂNÎ
TUNSARÂNÎ
TUNSARÂNÎ
   
YUNSARU
TUNSARÛ
TUNSARU
TUNSARÎNE
 
UNSARU

- SIGA/SAGA:
Kalıba dökmek.

- İSM-İ FAİL ile/ve İSM-İ MEF'UL
İSM-İ FAİL:
NÂSİRÛNE
(NUSSÂRUN)
(NUSSARUN,
NASARATÜN)
NASİRÂTÜN
(NEVÂSİRU)
-
-
   
-
NÂSİRÂNİ
NASİRATÂNİ
-
-
   
NÂSİRUN
NASİRATÜN
-
-
 
-
* 4 CEMİ MÜZEKKER ile/ve 2 CEMİ MÜENNES
( NÂSİRÛNE | NUSSÂRUN | NUSSARUN | NASARATÜN ile/ve
NASİRÂTÜN | NEVÂSİRU )

ile/ve

İSM-İ MEF'UL:
MENSURÛNE
(MENÂSİRU)
(MENASİRU)
MENSÛRÂTÜN
-
-
   
-
MENSÛRÂNÎ
MENSÛRATÂNÎ
-
-
   
MENSÛRUN
MENSÛRATÜN
-
-
 
-
* 2 CEM'İ MÜENNES
( MENÂSÎRU | MENASİRU )

- LEM ile/ve LEMMÂ

( Olasılık. İLE/VE Hiç! )
( Fiil-i muzârinin başına gelerek nunsuz sıgaların sonunu sessiz kılar. )
( Fiil-i muzârinin başına gelerek nunlu sıgaların nunlarını düşürür. )(Cemi müennes dışında!)

- LEMYENSUR ile LEMMAYENSUR
( Yardım etmedi. İLE Hiç yardım etmedi. )

FİİL-İ MUZÂRİ CAHDİ MUTLAK (MÂLUM):
LEM YENSURÛ
LEM YENSURNE
LEM TENSURÛ
LEM TENSURNE
   
LEM NENSUR
LEM YENSURÂ
LEM TENSURÂ
LEM TENSURÂ
LEM TENSURÂ
   
LEM YENSUR
LEM TENSUR
LEM TENSUR
LEM TENSURÎ
 
LEM ENSUR

(MEÇHUL):
LEM YUNSARÛ
LEM YUNSARNE
LEM TUNSARÛ
LEM TUNSARNE
   
LEM NUNSAR
LEM YUNSARÛ
LEM TUNSARÂ
LEM TUNSARÂ
LEM TUNSARÂ
   
LEM YUNSAR
LEM TUNSAR
LEM TUNSAR
LEM TUNSARÎ
 
LEM UNSAR

FİİL-İ MUZÂRİ CAHDİ MÜSTEĞRAK (MÂLUM) :
LEMMÂ YENSURÛ
LEMMÂ YENSURNE
LEMMÂ TENSURÛ
LEMMÂ TENSURNE
   
LEMMÂ NENSUR
LEMMA YENSURÂ
LEMMÂ TENSURÂ
LEMMÂ TENSURÂ
LEMMÂ TENSURÂ
   
LEMMÂ YENSUR
LEMMÂ TENSUR
LEMMÂ TENSUR
LEMMÂ TENSURÎ
 
LEMMÂ ENSUR

(MEÇHUL):
LEMMÂ YUNSARÛ
LEMMÂ YUNSARNE
LEMMÂ TUNSARÛ
LEMMÂ TUNSARNE
   
LEMMÂ NUNSAR
LEMMÂ YUNSARÛ
LEMMÂ TUNSARÂ
LEMMÂ TUNSARÂ
LEMMÂ TUNSARÂ
   
LEMMÂ YUNSAR
LEMMÂ TUNSAR
LEMMÂ TUNSAR
LEMMÂ TUNSARÎ
 
LEMMÂ UNSAR

 

FİİL-İ MUZÂRİ NEFYİ HAL (MÂLUM) :
MÂ YENSURÛNE
MÂ YENSURNE
MÂ TENSURÛNE
MÂ TENSURNE
   
MÂ NENSURU
MÂ YENSURÂNÎ
MÂ TENSURÂNÎ
MÂ TENSURÂNÎ
MÂ TENSURÂNÎ
   

YENSURU

TENSURU

TENSURU

TENSURÎNE
 

ENSURU

(MEÇHUL):
MÂ YUNSARÛNE
MÂ YUNSARNE
MÂ TUNSARÛNE
MÂ TUNSARNE
   
MÂ NUNSARU
MÂ YUNSARÂNÎ
MÂ TUNSARÂNÎ
MÂ TUNSARÂNÎ
MÂ TUNSARÂNÎ
   

YUNSARU

TUNSARU

TUNSARU

TUNSARÎNE
 

UNSARU

FİİL-İ MUZÂRİ NEFYİ İSTİKBAL (MÂLUM) :
LÂ YENSURÛNE
LÂ YENSURNE
LÂ TENSURÛNE
LÂ TENSURNE
   

NENSURU
LÂ YENSURÂNÎ
LÂ TENSURÂNÎ
LÂ TENSURÂNÎ
LÂ TENSURÂNÎ
   

YENSURU

TENSURU

TENSURU
LÂ TENSURÎNE
 

ENSURU

(MEÇHUL):
LÂ YUNSARÛNE
LÂ YUNSARNE
LÂ TUNSARÛNE
LÂ TUNSARNE
   
LÂ NUNSARU
LÂ YUNSARÂNÎ
LÂ TUNSARÂNÎ
LÂ TUNSARÂNÎ
LÂ TUNSARÂNÎ
   

YUNSARU

TUNSARU

TUNSARU

TUNSARÎNE
 

UNSARU- LEN
( Gelecek zamanın başına gelerek nunsuz sıgaları fetha yapar. )
( Gelecek zamanın başına gelerek nunsuz sıgalardan nunu düşürür. )

FİİL-İ MUZAARİ TEKİDİ NEFYİ İSTİKBAL (MÂLUM):
LEN YENSURÛ
LEN YENSURNE
LEN ENSURÛ
LEN TENSURNE
   
LEN NENSURA
LEN YENSURÂ
LEN TENSURÂ
LEN TENSURÂ
LEN TENSURÂ
   
LEN YENSURA
LEN TENSURA
LEN TENSURA
LEN TENSURÎ
 
LEN ENSURA

(MEÇHUL):
LEN YUNSARÛ
LEN YUNSARNE
LEN TUNSARÛ
LEN TUNSARNE
   
LEN NUNSARA
LEN YUNSARÂ
LEN TUNSARÂ
LEN TUNSARÂ
LEN TUNSARÂ
   
LEN YUNSARA
LEN TUNSARA
LEN TUNSARA
LEN TUNSARÎ
 
LEN UNSARA

- EMİR ile/ve NEHY
( Lİ ile/ve LÂ )

- EMR-İ GAİP ile/ve EMR-İ HAZIR/MUHATAB
EMR-İ GAİP (MÂLUM):
LİYENSURÛ
LİYENSURNE
-
-
   
LİNENSUR
LİYENSURÂ
LİTENSURÂ
-
-
   
LİYENSUR
LİTENSUR
-
-
 
LİENSUR

(MEÇHUL)
:
LİYUNSARÛ
LİYUNSARNE
-
-
   
LİUNSAR
LİYUNSARÂ
LİTUNSARÂ
-
-
   
LİYUNSAR
LİTUNSAR
-
-
 
LİNUNSAR


EMR-İ HAZIR (MÂLUM):
-
-
ÜNSURÛ
ÜNSÜRNE
   
-
-
-
ÜNSÛRÂ
ÜNSURÂ
   
-
-
ÜNSUR
ÜNSURÎ
 
-


EMR-İ HAZIR (MEÇHUL):
-
-
LİTUNSARÛ
LİTUNSARNE
   
-
-
-
LİTUNSARÂ
LİTUNSARÂ
   
-
-
LİTUNSAR
LİTUNSARÎ
 
-

ile/ve

NEHY (MÂLUM):
-
-
LÂ TENSURÛ
LÂ TENSURNE
   
-
-
-
LÂ TENSURÂ
LÂ TENSURÂ
   
-
-
LÂ TENSUR
LÂ TENSURÎ
 
-


NEHY (MEÇHUL):
-
-
LÂ YUNSURÛ
LA TUNSARNE
   
-
-
-
LÂ YUNSURÂ
LA TUNSARÂ
   
-
-
LÂ YUNSAR
LA TUNSARÎ
 
-


 - FETHA ile/ve KESRE

- SİYAK ve SİBAK

( Sonrası. VE Öncesi. )

- MASTAR MİMİ ile/ve İSM-İ ÂLET
( SAĞDAN SOLA! )
( MENASİRU | MENSARÂNÎ | MENSARUN ile/ve
MENASİRU | MİNSARÂNÎ | MİNSARUN )

- MASTAR BİNAYI MERRE(KERE) ile/ve NEVÎ
( SAĞDAN SOLA! )
( NASARÂTÜN | NASRETÂNİ | NASRETEN ile/ve
NİSRÂTÜN | NİSRATÂNÎ | NİSRATEN )

- İSM-İ TASGİR ile/ve İSM-İ MENSUB(MÜZEKKER)
( SAĞDAN SOLA! )
( NUSAYRÛNE | NUSAYRÂNÎ | NUSAYRUN ile/ve
NASRİYÛNE | NASRİYÂNÎ | NASRİYÜN [MÜZEKKER]
NASRİYÂTÜN | NASRİYETÂNÎ | NASRİYETÜN [MÜENNES] )

- MÜBALAĞA İSM-İ FAİL ile/ve İSM-İ TAFTİL
( NASSARÛNE | NASSARÂNÎ | NASSÂRUN [MÜZEKKER]
NASSÂRÂTÜN | NASSÂRATÂNÎ | NASSÂRATUN [MÜENNES] ile/ve
ENSARÛNE/ENASİRÛ | ENSARÂNÎ | ENSARU [MÜZEKKER]
NUSRAYÂTÛN/NUSARU | NUSRAYÂNÎ | NUSRÂ [MÜENNES] )

- FİİL-İ TAACCÜB EVVEL
MÂENSARAHUM
MÂENSARAHÜNNE
MÂENSARAKÜM
MÂENSARAKÜNNE
   
MÂENSARÂNÂ
MÂENSARAHUMÂ
MÂENSARAHUMÂ
MÂENSARAKÜMÂ
MÂENSARAKÜMÂ
   
MÂENSARAHU
MÂENSARAHÂ
MÂENSARAKE
MÂENSARAKİ
 
MÂENSARÂNÎ


FİİL-İ TAACCÜB SÂNİ:
ENSIRBİHİM
ENSIRBİHİNNE
ENSIRBİKÜM
ENSIRBİKÜME
   
ENSIRBİNÂ
ENSIRBİHİMÂ
ENSIRBİHİMÂ
ENSIRBİKÛMÂ
ENSIRBİKÛMÂ
   
ENSIRBİHİ
ENSIRBİHÂ
ENSIRBİKE
ENSIRBİKİ
 
ENSIRBİNÎ

 

 

 

- BU BÖLÜMÜ İYİCE ÇALIŞIP BELLEĞİNİZE KAYDETMENİZ, EZBERLEMENİZ GEREKMEKTEDİR!!!
( EZBER: Kalbe yazmak! )


E-posta adresiniz

 

(varsa) Soru/İstek/Öneriniz?

1502
( Teknik açıdan, numarayı yanındaki boşluğa girmeniz gerekmektedir. )
 

 


 

Sayın İhsan FAZLIOĞLU'na, Fatih ÇITLAK'a, Metin BOBAROĞLU'na,
Hasan YAŞAR'a
paylaşımları için çok teşekkür ederiz.


   
 

 

Bu sayfa 01 Ocak 2020 itibariyle 276 kez incelenmiş/okunmuştur.

 

 

 

FaRkLaR Kılavuzu Facebook Grubu             FaRkLaR Kılavuzu Twitter Sayfası
grubumuza da katılabilirsiniz...             'dan da takip edebilirsiniz...
 

6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com       FaRkLaR Kılavuzu       GösterGe Bilişim ve İnternet Hizmetleri

Yenilikler ve Duyurular | Desteğiniz Lüt(û)fen!!!