FaRkLaR KILAVUZU/"SOZLUGU"!!! - SON HARFİ - ...CSON HARFİ ...C'LERDE

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!! )


 Doğrudan, bu bölüm/sayfa içeriğinde
arama yapmak için...

( Klavyenizde "Ctrl + F" tuşlarıyla[önce "Ctrl" tuşu ve basılı tutarken "F" tuşuna basarak] ve/veya(^/v) fareyle[mouse] sol üst köşedeki "Düzenle/Edit" kısmında "Bul/Find"'ı tıklayarak aradığınız sözcüğü yazarak aramanızı yapabilirsiniz. )* ( Windows için geçerlidir. )
* ( Linux ve Macintosh kullanıcıları nasıl arama yapacaklarını biliyorlardır. )AÇIKLAMALAR/ÖNSÖZ
[Mutlaka okuyunuz!!!]

- Bazı sözcüklerin, hem sözlüklerdeki karşılığına yer verilmekte, bazılarına da özellikle yer vermeyip psikolojik, felsefi, bilimsel, sanatsal, göreceli, uygulayımsal, belirli bir sınırlılık ve yaklaşımlardan yararlanılarak parantezler açılmıştır.

- Bu çalışmada, başlıkların altlarındaki bilgilere/açıklamalara (parantezlere), kişilerin, kendilerinin düşünmelerine fırsat verebilme amacıyla ve özellikle pek fazla yer verilmemektedir. Zihinlerce/kişilerce uygun bulunmayabilecek bilgiler/parantezler, gözardı edilebilir.
[ Kavramların yanında bulunan ( ) parantezler, ek bilgi ya da açıklama olarak, [ ] köşeli parantezler ise ayrıntı/teknik bilgi vermek üzere kullanılmıştır. ]

- Çoğu sözcüğe, özellikle ve belirli bir yaklaşımla yer verilmemiştir. Hayır! / Evet!

- Bu çalışmada, çoğu sözcüğün/kavramın altında, bazılarında “açıklama/ları” bulunmakta, bazılarında da -özellikle ve çeşitli nedenlerden dolayı- bulunmamaktadır.

- Bazı başlıkların altına, veri/bilgi girmemizin çeşitli nedenlerinden biri ise ulaşım/erişim kolaylığı sağlamak üzere, hazır veri/bilgi karşılıklarını sunmak üzeredir! [Dolayısıyla sizin de FaRkLaR Kılavuzu'na destek olabilmek amacıyla üyeliğinizi şimdi başlatmanızı dileriz! Teşekkür ederiz!] )

- Bu çalışmanın, sadece sözlük olarak algılanmamasını ve kullanılmamasını da sağlamak amacıyla ve özellikle “:”[iki nokta üst üste] ya da “...dır!” şeklinde belirtilmemiştir!

- Bu çalışmada, başlıkların [kavram ya da olguların], ne olduklarından çok, ne olmadıklarına işaret etme çabası güdülmektedir. [ Bir DEĞİL’leme çalışması olarak değerlendirilmelidir! ]

- Bu çalışmada bulunan tüm karşılaştırmaların, tanımlan(a)mayan, sözcük olarak karşılığı/adı tam olarak oluşturul(a)mamış, fakat zihinlerimizde karşılığı bulunan/bulunabilen “3.” anlamları ve/veya ara anlamları düşünülebilir.

- Bu kılavuz/sözlük, dil(d)e/kavramlar(d)a/sözcükler(d)e ilginizin daha da artması ve sözlük/ahit kullanımını artırmayı amaçlamaktadır.

- İngilizce’ye ve öteki dillere yer verme nedenimiz, öteki dillerle karşılaştırmalı yaklaşımla belirli bir bilince sahip olmanıza, aracı olabilmektir.

- Çoğu sözcüğün, zaman içinde, kökenbilimsel(etimolojik) derinliklerine ve öteki dillerdeki karşılıklarına da yer verilecektir. (Bu konuda her türlü destek ^v(ve/veya) katkınızı görmekten mutluluk duyarız!)

- Bu kılavuzdaki bilgiler, SDP(Sinir Dili Programlası)(NLP) üzerine de kılavuzluk edebilir.

- Bu kılavuz, soru sorma/sorgulama, yoğun/derin düşünme aracı/vesilesi olarak kullanılabilir.

- Bu kılavuz/sözlük üzerine olan tüm katkı/destek/uyarı/yorum ve önerilerinizi görmek ve değerlendirmekten mutluluk duyarız! Ayrıca burayı tıklayarak, dille ve buradaki içerikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz kişilere tavsiye edebilirsiniz."... ile/ve/değil/yerine ..."
[bağlaçların kullanımı/okunuşu...]

- Kavramların aralarında kullanılan/bulunan
"... ile/ve/değil/yerine ..."
bağlaçları, ilgili satırı 2/3/4 kez ve ayrı ayrı şekilde okumanız ve satırları tekrarlamamak içindir.
( - UCLAR ile FARKLAR [karıştırılmamalı!]
- UCLAR ve FARKLAR [ayrı olmalarının yanısıra birlikte de düşünülebilir/kullanılabilir!]
- UCLAR değil FARKLAR [dır!]
- UCLAR yerine FARKLAR [düşünülmeli/kullanılmalıdır!] )... ile ...
[ÖNCESİ | SONRASI]

- Sözcükleri dizerken ya da "... ile" öncesiyle "ile ..." sonrası arasında bir öncelik/fark/özellik/tercih/vurgu yoktur. Her ikisini de kesinlikle birbirine karıştırmamak, her ikisinin de derinliğine/önemine ve ciddiyetine yer/destek verilmesi gerekmektedir.

- Belirlemelerin/karşılaştırmaların daha da oturması/derinleşmesi için, "ile"den sonraki sözcüğün yanına tekrar "ile"den önceki sözcüğü düşünerek/koyarak değerlendiriniz.
( "- BÜTÜN ile TÜM" ise "- BÜTÜN ile TÜM (ile BÜTÜN)" gibi. )( "- ARADA ile AKIŞTA" ise "- ARADA ile AKIŞTA [ile ARADA]" gibi. )

EN SON YAPILMIŞ OLAN EKLEMELER
[ 06 Mayıs 2020 - 04 Haziran 2020 arasında... ]


 

Bugün [04 Haziran 2020] itibariyle
Son harfi ...C'ler bölümüne yapılmış olan eklemeler, aşağıdaki gibidir.
[ 06 Mayıs 2020 - 04 Haziran 2020 arasında... ]
( 0 yeni ekleme, 0 katkı )

 

  

 


 

 

( Bugün [04 Haziran 2020] itibariyle
Son harfi ...C'lerde,
158 yeni ekleme, 169 katkı
)


- [Ar.] VİDÂC ile VİDÂCÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5313 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Boyun damarlarından biri. İLE Boyun damarlarından biri ile ilgili. | Boyun kara damarı. )

- 10 °C ve 30 °C
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12725 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Altı üşütür. VE Üstü terletir. )

- 10 °C ve 30 °C
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27966 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Altı üşütür. VE Üstü terletir. )

- 10 °C ve 30 °C:
Altı üşütür. VE Üstü terletir.

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25263 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- 2.5 ilâ 3.5 °C
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8073 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ACC ile ÂCC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16906 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bağırma, na're. İLE Kalabalık. )

- AĞAÇ ile/ve SAC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13065 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Hindistan'a özgü bir ağaç. )

- AĞI AĞACI ile/ve AVİZE AĞACI ile/ve BAN AĞACI ile/ve ÇUBUK AĞACI ile/ve DANTEL AĞACI ile/ve IĞ AĞACI ile/ve KÂĞIT AĞACI ile/ve LÂLE AĞACI ile/ve LÂSTİK AĞACI ile/ve MANTAR AĞACI ile/ve MERCAN AĞACI ile/ve ÖD AĞACI ile/ve PELESENK AĞACI[Lat. GUAIACUM OFFICINALE] ile/ve PORSUK AĞACI ile/ve SAKIZ AĞACI ile/ve SÜT AĞACI ile/ve TESPİH AĞACI/ÇALISI, ÇİN LEYLAĞI[Lat. MELIA AZEDARACH] ile/ve KÖR AĞAC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13090 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARCTIC değil/yerine/= KUZEY YERUCU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38602 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂREC[Fars.] ile AREC ile A'REC[Ar.] / LENG[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16970 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dirsek. İLE Topallık. İLE Topal, aksak. )

- ASDIC ile SONAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13512 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞIRI/LIK ile UC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25296 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- B2B ile/ve/||/<>/> B2C
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45128 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Toptan/cılık İLE/VE/||/<>/> Perakende/cilik. )
( Business To Business. VS./AND/||/<>/> Business To Customer/Consumer. )

- BAŞ ile UC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25290 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEHREC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40236 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eksik ya da ayarı bozuk para. )

- BENHUR ve TITANIC ve YÜZÜKLERİN EFENDİSİ(YÜZÜK KARDEŞLİĞİ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48604 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bugüne kadar sadece bu üç film, onbir dalda Oscar ödülü kazanmıştır. )

- BEVC ile BEVC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17113 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yorulma. | Şimşek. | Haykırma. İLE Ziynet, süs, debdebe. | Büyüklük, gösteriş. )

- BITCOIN()BTC ile BITCOIN CASH(BCH)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54993 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BCH, BTC’ye göre daha yeni ve daha günceldir. BCH’nin daha yeni ve güncel olması yatırımcıların odak noktası haline gelmesini sağlıyor.

BTC’de işlem yapabileceğimiz blok sınırı 1 MB’dır. Fakat BCH kripto para biriminde işlem yapabileceğimiz blok sınırı 8 MB’dır. Yani BTC ağında saniyede en fazla 7 işlem yapılabilir. Ancak BCH ağında bundan onlarca kat daha fazla işlem yapılabilir.

BCH, SegWit protokolünü kullanmazken; BTC'de, SegWit protokolü kullanılır. BCH, bu protokolü kullanmadığından, yapılan işlemler hiçbir biçimde yavaşlatılmaz. Bu sayede, işlemlerimiz hem daha hızlı gerçekleşir, hem de daha az maliyetle işlem yapılır.

BCH, BTC’ye göre hem daha hızlı, hem de daha ucuzdur. BCH üzerine yapacağımız yatırımlarımızda BTC’ye göre çok daha fazla kazanç elde edebiliriz. Bu yatırımlar sayesinde sürpriz kazançlar da elde edebiliriz. )

- C ile/ve C++
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13501 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- C ile/>< A
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47281 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Lat.] CONDEIMO[: Suçlu.] İLE/>< APSOLBO[: Suçsuz.] )

- C ile C
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35529 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Türk abecesinin üçüncü harfi. | Sınıflama ve sıralamalarda, maddelerin sırası harfle gösterildiğinde, üçüncü maddenin başına getirilen. | Nota imlerini harflerle gösterme yönteminde, "do" sesini gösterir. | Romen rakamlarında, 100 sayısını gösterir. İLE Karbon'un simgesi. | Elektrik sığasının simgesi. )

- C ile Ca ile C.G.S.[İng.][cm. | Gram | Second]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46806 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Abecenin üçüncü harfi.[Sesbilim bakımından, dişeti damak ünsüzlerinin, ötümlüsüdür.] | Sınıflama ve sıralamalarda, maddelerin sırası, harfle gösterildiğinde, üçüncü maddenin başına getirilir. | Nota imlerini, harflerle gösterme yönteminde, "do" sesini gösterir. | Karbon öğesinin simgesi. | Celsius sıcaklık derecesinin simgesi [°C]. | Isınma ısısının simgesi. | Kapasitör ve kapasitesi simgesi. | Elektrik sığasının simgesi. | Elektrik yükü birimi, Kulomb'un simgesi. | Isıl sığanın simgesi. | %1 anlamındaki santi[10¯²] simgesi. | Kritik durum ve kristal duruma işaret etmek için alt indis olarak kullanılan simge. | Işık hızını belirtmek için kullanılan simge. | Romen rakamlarında, 100 sayısını gösterir. İLE Kalsiyum'un simgesi. İLE Santimetre, gram, saniye sözcüklerinin baş harfleri ile gösterilen birim düzeni. )

- CİRÂC(NÜZÛL) ve/||/<> MİRÂC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37737 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Erdemle. VE/||/<> Bilimle. )

- CONCEPTS vs. SUBJECT/TOPIC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23214 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- COPERNIC ile/ve/değil İBN ŞÂTIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7753 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DIALECTIC vs./and DYNAMIC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24475 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DIŞTAKİ UC ile/ve İÇTEKİ UC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25308 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİP ile UC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25288 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİP ile UC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28202 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİRHEM-İ CEYYİD ile DİRHEM-İ HÂLİS ile DİRHEM-İ MAĞŞÛŞ ile DİRHEM-İ ÖRFÎ ile DİRHEM-İ RÂYİC ile DİRHEM-İ ŞER'Î ile DİRHEM-İ ZÜYÛF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14469 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bozuk, karışık olmayan. İLE Saf gümüşten olup başka bir maden ile karışık olmayan. İLE Başka madenlerden oluşan. İLE Onaltı kırattan ibaret olan. İLE Gerek ceyyid, gerek züyûf olsun, halk arasında alınıp verilen. İLE Ondört kırattan ibaret olan.[Zekâtta, mehirde, diyette, nisâb-ı sirkatte geçerli olan.] İLE Bakır ya da başka madenlerle karıştırılmış gümüş sikke. )

- DİYALEKTİK ile/ve/<> LOGIC ile/ve/<> RETORIC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15793 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Varlığın düzeni. İLE/VE/<> Aklın düzeni. İLE/VE/<> Dilin düzeni. )

- DOKU = NESİÇ, NESC = TISSU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13172 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DORUK/ZİRVE/EVC[Ar.] ile UC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25286 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DORUK ile UC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DORUK ile/ve/değil UC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12762 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DRAMATIC vs. TRAGIC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24858 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUALLY vs. DIALECTIC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23570 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EBLEC ile EBREC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Açık kaşlı. | Nurlu, parlak, vuzuhlu. İLE Gözünün akı çok fakat güzel gözlü kişi. )

- ECLIPTIC değil/yerine/= TUTULUM DÜZLEMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38596 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EĞİM ile UC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25299 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EN UC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25074 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EN ile UC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25291 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ERISTIC ile PARALOGISTIC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52585 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EROTIC vs. PORNOGRAPHIC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23548 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EZECC ile EZEBB[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17427 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnce ve uzun kaşlı, kalem kaşlı. İLE Kaşlarının kılı çok ve saçı uzun olan. )

- FERC[çoğ. FÜRÛC] ile FEREC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17460 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aralık, yarık, çatlak. | Dişilik örgeni, avret, utyeri, edep yeri. İLE Gam, tasa ve sıkıntıdan kurtulma. Kederden, darlıktan sonra gelen sevinç, teselli. | Zafer. )

- G-SYNC ile G-SYNC COMPATIBLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53852 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GARC-GURC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10533 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gıcırdamada. )

- GAVS-I URÛC ile/ve/<> GAVS-I NÜZÛL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19248 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ORTADA: HATT-I İSTİVÂ )

- GENC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41178 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( HAZİNE )

- GENERAL vs. SPECIFIC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23033 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HACC ile HÂCC[çoğ. HÜCCÂC]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17520 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İslâm'ın beş koşulundan biri olan ve belirli zamanda Mekke'deki Kâbe-i Şerîfe'yi ziyaret etmek üzere yola çıkma farîzası. İLE Hacca giden, Kâbe'yi ziyaret eden, hacı. )

- HACC ile/ve UMRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20348 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÂLİC ile HÂLİB ile HALÎC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17559 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Pamuk eğiren. İLE Yerinden oynatma, sarsma, hareket ettirme. İLE Denizin büyük ırmak şeklinde, iki kara arasında uzayıp gitmiş olan bölümü. Doğal liman, boğaz, kanal.[HALÎC-İ İSTANBUL/DERSAADET: İstanbul Halici. | HALÎC-İ BAHR-İ SİYAH: Boğaziçi.] )

- HARC ile/ve/> MECZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30708 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HARC ile SARF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28391 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÂRİC ile HÂRİC ile HARÎC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17596 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dış, dışarı. | Dışarı çıkan, dışarıda, dışta. | Hiç ilgisi olmayan kişi. İLE Suçlu, günah işlemiş. İLE Dar, ensiz. | Kuşatılmış. )

- HEDEF ile UC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25315 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HERC Ü MERC değil/yerine/= ALTÜST, KARMAKARIŞIK, ALLAK BULLAK, DARMADAĞINIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41415 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİCÂC ile HİCÂC[< HÜCCET]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17665 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gözün ikinci tabakası. İLE Deliller, hüccetler, vesikalar, senetler. )

- INTERIOR DYNAMIC vs. EXTERNAL DYNAMIC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23083 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İBTİHÂC ile İBTİHÂC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17719 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Herşeyde bolluk. İLE Sevinç, sevinme, gönlü açılma. )

- İKİLİ ile/ve UC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÎLÂC ile İLÂC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17807 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Girdirme, içeri sokma. İLE İlâç, derde devâ olan şey. | Çare, tedbir. )

- İLK HACC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25603 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLMEKLERDEN YAPILMIŞ DOKU = SIRÇALI NESC = TISSU DE MAILLES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13175 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNTİYÂH ile İNTİZÂC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17863 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ağlama, gözyaşı dökme. İLE Çıbanın olgun duruma gelmesi. | Çok gözyaşı dökme. )

- İNZÂC ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41677 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İyice pişirip kıvamını buldurma. )

- İSBÎDÂC ile İSFÎDÂC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17903 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Üstübeç. )

- KAVRAYIŞ = FİKR-İ İPTİDAİ, TASAVVUR-I SAZEC = APPREHENSION[İng., Alm.] = APPRÉHENSION[Fr.] = APPREHENSIO[Lat.] = APRENSIÓN[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39462 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAVS-I URÛC KAVS-I NÜZÛL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20101 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAVUK ile/ve/<> TÂC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31600 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> Büyük kavuk. )

- KIYI ile UC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25298 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONİK/CONIC değil/yerine/= SÜĞÜRÜ,
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38616 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖK ile UC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25289 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KREMDE:
BB
ile CC ile DD ile RENKLİ NEMLENDİRİCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47146 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... ile ... ile BB ve CC kremlerin birleşimi. )
( )

- KUTUP değil/yerine/= UC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12325 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUZEY YERUCU/ANTARTIC değil/yerine/= GÜNEY YERUCU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38603 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LÂC ile LÂC[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18074 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dar şey. İLE Çıplak. )

- LEC[Fars.] ile LECC ile LEÇ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18085 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tepme. İLE Dar şey. | İnad etme, ayak direme. İLE Yanak. | Yüz. )

- LECÂC/LECÂCET ile LECCÂC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18086 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ayak direme, çekişme. İLE İnatçı. | İnatçılık. )

- LECLÂC ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42174 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ustası Dahir. Sısa'nın icad ettiği bu oyunu İran'a getirip yaymıştır. İran'da geliştiği için mûcidi Leclâc sanılır. )

- LOGIC vs./and SHAPED LOGIC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24688 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LÜKS ile UC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25295 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAKLÛB-İ MUAVVEC ile/ve/<> MAKLÛB-İ MÜCENNAH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44453 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir sözcükteki harflerin, düzensizce yer değiştirmesiyle ortaya başka bir sözcüğün çıkması. İLE Söylenişleri aynı iki sözcükten birini, beytin başında, öbürünü sonunda getirme sanatı.
[Gül ruhun hecriyle lâl olmuş gönül ey gonca-fem
Gel bana ben ağlayayım bülbül gibi sen bak da gül.] )

- MELODY vs. MUSIC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23591 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Mİ'RÂC ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42423 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( MERDİVEN | GÖĞE ÇIKMA | HZ. MUHAMMED'İN ALLAH TEÂLÂ İLE GÖRÜŞMESİ )

- MİNHÂC ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42447 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( AÇIK, GENİŞ YOL )

- MİRÂC = FATİHA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52024 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİRÂC ile/ve/<> İSRÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30598 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> Mescid-i Haram'dan, Mescid-i Aksa'ya gitmek üzere [gece] yürüyüşü. )
( Recep ayının 27. gecesidir. )

- MİRÂC ile/ve MİRÂT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19518 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mîrâc mîrât ile oluşur. )

- MİRÂC ve/=/||/<> TÂLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35804 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİZÂC ile/ve/<>/> BÜNYE ile/ve/<>/> DİMAĞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37590 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİZÂC ile/ve/<> MEŞREB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31530 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 12 çeşit. İLE/VE/<> 36 çeşit. )

- MNC ile TNC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28270 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUCİZE ile KERÂMET ile MAÛNET(Allah'ın yardımı/inâyeti.) ile İSTİDRÂC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20607 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Peygamberlerde. İLE Velilerde. İLE Mü'minlerde. İLE Kâfirlerde. )

- MÜDMEC ile MÜDMİC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34431 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İçine sokulmuş, idmâç edilmiş. İLE İçine sokturan, sızdıran, idmâc eden. )

- MYSTIC vs. GNOSTIC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23573 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NOKTA ile UC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25294 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NTSC ile PAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54049 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NÜZÛL ile/ve URÛC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19504 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hazretler ile. İLE/VE/<> Melekler ile. )
( Fiziksel/dışsal. İLE/VE/<> İçsel. )
( Kabalaşmış. İLE/VE/<> İncelmiş/incelerek. )
( Anneyle. İLE/VE/<> Aşkla. )
( Tamamı: ULÛHİYET )
( LÂHUT > NÂSUT ile/ve/<> NÂSUT > LÂHUT )
( KAVS-I NÜZÛL ile/ve/<> KAVS-İ URÛC )

- OBJECT-TOPIC vs./and TOPIC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24655 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖÇ değil ÖC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11731 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kötü bir davranış ya da sözü cezalandırmak için kötülükle karşılık verme isteği ve eylemi, intikam. )

- ÖN ile UC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25292 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PC ile PALM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13486 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PC ile MACINTOSH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13484 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PC ile NOTEBOOK(DİZÜSTÜ/LAPTOP)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13485 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REAL vs. ORGANIC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24735 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REC ile REC' ile RECC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18262 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sarsma, sallama. | Sallanma, sarsılma. İLE Geri döndürme. İLE Sallayıp sarsma, sallanıp sarsılma. )

- SAÇ ile A'SAC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39812 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Saçı, alnı üzerine dökülmüş. )

- SAÇ ile/değil SAC ile/değil SAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11653 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Baş derisini kaplayan kıllar. İLE Yassı demir çelik ürünü. | Bu nesneden yapılmış dışbükey pişirme aracı. | Sactan yapılmış olan. İLE Kuyrukluyıldız çekirdeğini saran, ışıklı gazyuvarı. )

- Sb ile Sc ile Se
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46782 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Antimon'un simgesi. İLE Skandiyum'un simgesi. İLE Selenyum'un simgesi. )

- SCHOLARLY vs. SCIENTIFIC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24979 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SCIENCE vs. SCIENTIFIC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23364 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SECDE ve/<> MİRAC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20787 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnsan olmak, miractadır! )
( NÜZÛL/İNZAL ve/<> URÛC )

- SER-TÂC ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43459 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BAŞ TÂCI OLAN, ÇOK SEVİLEN, SAYILAN )

- SGK'DA:
4A
ile 4B ile 4C
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54057 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SINIR ile UC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25297 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SON ile UC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25293 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SONG vs. MUSIC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23590 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜLÜN ile/ve RALİC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22758 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Borneo dağlarında yaşar. )

- SÜREK:
NEŞE
ve/<> MİZAC ve/<> MEŞREB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31682 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEC ile ŞECC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47478 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Geminin, denizi yararak yol alması. )

- ŞERH'LERDE:
KÂLE-EKÛLU
ile/ve Bİ-KAVLİHÎ ile/ve MEMZUC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14964 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- T ile Tb ile Tc ile TC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50387 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Trityum'un simgesi. İLE Terbiyum'un simgesi. İLE Teknetyum'un simgesi. İLE Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması. )

- TÂC ile/ve HIRKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20865 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TÂC ile/değil İSTEFAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31597 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TÂC ile/ve KERREMNÂ TÂCI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20864 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TÂC ile TÂC-I ŞERÎF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43701 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Meşâyihin giydikleri. Kavuk. İLE TERK-İ DÜNYA > TERK-İ UKBÂ > TERK-İ HESTÎ > TERK-İ TERK )

- TAÇ, KOROLLA = TÜVEYC = COROLLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13273 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEFERRÜC ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43851 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Açılma, ferahlama. | Gezinti. | Gezintiye çıkıp gam dağıtma. )

- TEMEZZÜC ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43906 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( UYUM )

- TITANIC ve/||/<>/> HALOMONAS TITANICAE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53471 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Titanic, Atlas Okyanusu'nun 3657 m. derinliğine kadar battıktan sonra pasla beslenen Halomonas Titanicae adı verilen bir tür bakterinin, geminin yapımında kullanılan 50 bin ton demiri yavaş yavaş tükettiği ortaya çıkmıştır. )

- TİCARETLE İLGİLİ İLK KİTABI YAZAN:
BENKO KOTRULCIC

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32184 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dünyada, ticaretle ilgili ilk kitabı 1345'te yayımlayan kişi, Dubrovnik'li Benko Kotrulcic'dir. )

- TÎN ve/||/+/<> MÂRİC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46268 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Toprak ve su. VE/||/+/<> Ateş ve hava. )

- TYMPANIC ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44084 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kulak zarı. )

- UC ile/değil AGLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45040 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL Ayakkabı bağcıklarının ucunda bulunan bant. )

- UC ile BURUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25305 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UC ile/değil DORUK-ETEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25287 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UC ile/ve GÜÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2518 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UC ile İBİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37488 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Horoz, hindi vb.'nin tepesinde bulunan, kırmızı deri uzantısı. | Kimi kemiklerde bulunan ve kaslara tutunmasına yarayan, çizgi durumunda, pürtüklü çıkıntı. | Emzik. | Köşe, kenar, uc. )

- UC ile/değil KARŞILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25302 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UC ile KUTUP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25304 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UC ile MERKEZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25306 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UC ile ÖTESİ OLMAYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25307 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UC ile TARAF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2517 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uclar, güdülenmeyi engeller! )
( TARAFEYN: Uclar. )

- UC ile TARAF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25300 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UC ile
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10209 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kutup. İLE Emir kipinde "Uçmak". )

- UC ile UZANTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25303 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- USB-A ile/<>/> USB-B ile/<>/> USB-C
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53834 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- USÛL ile/ve/değil/yerine MENHEC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15607 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İlkelere teallük eder, eylemsel bir şey sunmaz. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Herhangi bir bilim dalına ait konunun/nesnenin bilgisini elde etme yolu. )

- VİDÂC ile VİDÂCÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18741 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Boyun damarlarından biri. İLE Boyun damarlarından biri ile ilgili. | Boyun kara damarı. )

- WORD:
.doc
ile .docx
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53824 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAŞAM ARALIĞI:
+50 ºC
ile -50 ºC arasındadır.
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12726 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YETENEK ile/ve/> MİRAC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32283 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yetenek varolabilir fakat mirac da etmelidir. )

- ZEVC ile İMRÂ[< MER']
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5740 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZIT ile/yerine/değil ÖBÜR UC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25283 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZIT ile/yerine/değil ÖBÜR/ÖTEKİ UC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


 

Bu sayfanın devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to continue on this page!... )

Kullanıcı Adı / Username


Şifre / Password
 • Yeni Üyeliğinizi/Katılımınızı başlatmak için burayı tıklayınız...
  ( Click here to start your membership/participation... )
 •  

   

  Bu sayfa 01 Ocak 2020 itibariyle 0 kez incelenmiş/okunmuştur. 


  FaRkLaR Kılavuzu Facebook Grubu             FaRkLaR Kılavuzu Twitter Sayfası
  grubumuza da katılabilirsiniz...             'dan da takip edebilirsiniz...
  6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com       FaRkLaR Kılavuzu       GösterGe Bilişim ve İnternet Hizmetleri

  Yenilikler ve Duyurular | Desteğiniz Lüt(û)fen!!!