AYNI ÇİFT HARFLİ SÖZCÜKLERDE

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!! )
| ...AA... |

( 432 FaRk )


- "AÇIK" ile/ve/değil/<> ZAAF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34499 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ALLAH ALLAH" ile "ALLAH ALLAH ALLAH" ile "YA ALLAH" ile "ALİMALLAH" ile "İNŞAALLAH" ile "BİSMİLLAH" ile "EVVELALLAH" ile "MAAŞALLAH" ile "EYVALLAH" ile "FESUBHANALLAH" ile "HAY ALLAH"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9754 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şaşırırsak. İLE İşe coşku ve heyecanla sarılınca. İLE İşin sonuna kadar gitmek istersek. İLE Azmedersek. İLE İşe başlamadan önce. İLE İşe başlarken. İLE Kendimize güvenirsek. İLE İşi başarıyla bitirince. İLE İşten vazgeçersek. İLE Canımızı sıkarlarsa. İLE Eğer işi başaramazsak. )

- "ERKEN/DEN ..." ile/değil/yerine "ZAMANINDA/SAATİNDE ..."
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36701 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "İDDİA" ile KANAAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7507 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "İNŞAALLAH" ile/ve/<> "MAAŞALLAH" ile/ve/<> "DUR BAKALIM"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36377 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Türk "felsefesi". )

- "KUTSALLAŞTIRMA" ile/ve/<> VAAZ (ETME)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35642 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "MESAA" değil MESELA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54713 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "NAPOLYON KİRAZ"[< ZİRAAT 0900] ile/ve/||/=/<> AKŞEHİR NAPOLYONU ile/ve/||/=/<> SALİHLİ | ALLAH DİYEN ile/ve/||/=/<> DALBASTI ile/ve/||/=/<> FISFIS ile/ve/||/=/<> SCHNEIDERS SPAETKNORPEL | ZEPPELIN | NORDWUNDER ile/ve/||/=/<> FERRORIVA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49220 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Genel ve ziraat terimi. İLE/VE/||/=/<> Afyon bölgesindeki adı/türü. İLE/VE/||/=/<> Manisa bölgesindeki adı/türü. İLE/VE/||/=/<> Malatya bölgesindeki adı/türü. İLE/VE/||/=/<> Çanakkale bölgesindeki adı/türü. İLE/VE/||/=/<> Almanya'daki adı/türü. İLE/VE/||/=/<> İtalya'daki adı/türü. )

- "NE YAZIK Kİ/MAALESEF ..." ile/değil/yerine/>< "ÇOK ŞÜKÜR (Kİ) ..."
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34671 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "SAATLER OLSUN" değil SIHHATLER OLSUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11837 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "UZAK BİR YER" ile/ve/<> "UZAAAK BİR YER"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37535 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dilde. İLE/VE/<> Belâgatta. )

- "ZAYIFLIK" ile ZAAF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6675 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (AĞIZDA) 30 SN. ile/yerine (MİDEDE) 2,5 SAAT'E ÖNEM/DEĞER/ÖNCELİK VERMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8140 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (KOŞULSUZ) SEVGİ:
(EN BÜYÜK) ZAAF
ve ERDEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31789 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (TEK/BAZI) ZANAATKÂRLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25425 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ANLAM BAKIMINDAN] SÖZ/LÂFIZ:
HAS
ile/ve/||/<> ÂAM ile/ve/||/<> MÜŞTEREK ile/ve/||/<> MÜNKER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Ar.] MÜCERRED ile TAAZZÜB[< AZEB] ile TE'EBBÜD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5012 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tek, yalnız. İLE Evlenmeyip bekâr kalma. İLE Ürküp çekinme. | Evlenmeme. )

- [Fıkıh'ta] AYN ile/ve MENFAAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20312 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Kelâm'da] CEVHER ile/ve ARAZ )

- [ne yazık ki]
ŞİKÂYET ile İSRAF ile SIRADÜZENSİZLİK[ANARŞİ] ile BASKI/İSTİBDÂD ile İFRÂD-TEFRÎT
değil/yerine/><
KANAAT ile İNFAK ile HUZUR/SELÂMET ile ADÂLET ile İSTİKÂMET

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49775 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [ne yazık ki]
Bilgisizlik + Yoksulluk >= Şikâyet İLE
Bilgisizlik + Varsıllık >= İsraf İLE
Bilgisizlik + Özgürlük >= Anarşi İLE
Bilgisizlik + Güç >= Baskı/İstibdâd İLE
Bilgisizlik + Din >= İfrâd - Tefrit İLE

DEĞİL/YERİNE/><

Bilgi/(b)ilim + Yoksulluk >= Kanaat İLE
Bilgi/(b)ilim + Varsıllık >= İnfâk İLE
Bilgi/(b)ilim + Özgürlük >= Huzur, Barış/Selâmet İLE
Bilgi/(b)ilim + Güç >= Adâlet İLE
Bilgi/(b)ilim + Din >= Yön/İstikâmet )

- [ne yazık ki]
TEDBİRSİZ TEVEKKÜL
ile/ve/||/<> İCRAATSIZ DUA ile/ve/||/<> SÜFLÎ İNZİVÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54826 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAAT FaRkLaR'ı
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FALİYET değil FAALİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11805 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- 1. TAAYYÜN ile/ve/> 2. TAAYYÜN ile/ve/> SEHER(/EZAN) ile/ve/> ZUHÛR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32752 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ruh. İLE/VE/> Beden. İLE/VE/> ... İLE/VE/> ... )
( [MUHAMMED] I. mim ile. İLE/VE/> II. mim ile. İLE/VE/> ... İLE/VE/> ... )

- 4 UNSUR(BASÂİD, ANÂSIR-I ERBAA, ÇÂR-I ANÂSIR)/ERKÂN[< RÜKN] ve/<> HILTLAR/SUYUK (İLK SIVILAR)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5198 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( TOPRAK, SU, HAVA, ATEŞ ve/<> ( KURULUK - ISLAKLIK - SOĞUKLUK - SICAKLIK )
( KALP - AKCİĞER - KARACİĞER - DALAK )
( DÖRT DÖRTLÜK ADAM OLMAK: Dört unsur ve dört hıltın en uyumlu ve dengeli bir şekilde biraradalığı. )

- 7 SAAT ile/ve/||/<>/>/< 17 SAAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54540 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uyu. İLE/VE/||/<>/>/< Ayakta ve yaşamda ol. )
( Düş (gör). İLE/VE/||/<>/>/< Düşün. )
( Yat. İLE/VE/||/<>/>/< Ayakta ol. )
( Arın. İLE/VE/||/<>/>/< Yalın. )

- AÇIK SEÇİK = CLEAR-CUT, CLEAR AND DISTINCT[İng.] = CLAIR(E) ET DISTINCT(E)[Fr.] = KLAR/DISTINCTEKLARE UND DEUTLICH(E)[Alm.] = CHIARO E DISTINTO[İt.] = CLARO Y DISTINTO[İsp.] = CLARUS/CLARE ET DISTINCTUS[Lat.] = SAF?S[Yun.] = VÂZIH VE MÜTEMÂYİZ[Ar., Fars.] = KLAAR EN DUIDELIJK[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39148 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AD/İSİM ile/ve/<>/||/değil/yerine EYLEM/İCRAAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29852 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADALAR VAPURUNUN:
ERKEN/GEÇ SAATLERİ VE KIŞ TARİFESİ
ile/ve GÜNDÜZ VE YAZ TARİFESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30828 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yaz seferlerinin sabah ve akşam seferlerinde pek (fazla) gecikme olmaz. Her zaman 5 dk. önce, iskelede bulunmakta yarar vardır. )

- ADÂLET ile/ve/<> SAADET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/636 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AĞAÇ ile AKÇAAĞAÇ/İSFENDAN[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36920 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Akçaağaçgillerden, süs ağacı olarak da dikilen, tahtası hafif ve sağlam bir ağaç. )

- AĞAÇ ile KARAAĞAÇ/NÂRVEN[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54424 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Karaağaçgillerin örnek bitkisi olan, kerestesi değerli bir ağaç. )

- AĞAÇ ile PAŞAAĞACI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44734 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kerestesi açık sarı, yeşilimsi renkte, iri gözenekli, genellikle kaplama olarak kullanılan değerli bir mobilya ağacı. )

- AĞUSTOS BÖCEĞİ/ORAKBÖCEĞİ | ZÎZÜ[Ar.] | CICADA[İng.] | CICADIS/LANIUS[Lat.] ile/ve ATEŞBÖCEĞİ/YILDIZBÖCEĞİ[Lat. LAMPYRIS NOCTILUCA][1 cm.den daha küçüktürler.] ile/ve YERÂA[Ar. | çoğ. YERÂ'], KİRM-İ AHTER, KİRM-İ ŞEB-EFRÛZ, KİRM-İ ŞEB-TÂB, ÂTEŞÎZE[Fars.]) ile/ve BOK BÖCEĞİ(HUNFESÂ'[Ar. | çoğ. HANÂFİS], KÜSTEL[Fars.], GEOTRUPES STERCORARIUS[Lat.], SCARABE/KHEBER) ile/ve GELİN BÖCEĞİ ile/ve HANIM BÖCEĞİ ile/ve İPEK BÖCEĞİ[Ar. DÛD-İ HARÎR, DÛD-ÜL-KAZZ | Fars. DÎVE, KİRM-İ EBRİŞÎM/PÎLE | Lat. BOMBYX MORI] ile/ve KIZ BÖCEĞİ ile/ve UĞUR BÖCEĞİ/UÇUÇBÖCEĞİ/HANIMBÖCEĞİ[Lat. COCCINELLA SEPTEMPUNCTATA] ile/ve AĞILI BÖCEK ile/ve ÇALGICI BÖCEK ile/ve MAKASLI BÖCEK ile/ve MAYIS BÖCEĞİ(COCKCHAFER)[Lat. MELOLONTHA VULGARIS] ile/ve TAM GELİŞMEMİŞ BÖCEK(NYMPH) ile/ve UYUZBÖCEĞİ[Lat. SARCOPTES SCABIEI]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22808 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKIL ile/ve/değil FAAL AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4042 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALÇI:
ADİ/STÜK
ile ANHİDRİT ile DÖŞEME ile GÖZENEKLİ ile İNCE İNŞAAT ile KABA İNŞAAT ile KALIP ile KATKILI ile MERMER ile PARİS ile PİYASA ile SIVA ile ŞAPLI ile YÜKSEK DİRENÇLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37961 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALGI = İDRAK = PERCEPTION[İng., Fr.] = WAHRNEHMUNG[Alm.] = PERCEPCION[İsp.] = PERCEPTIONIS[Lat.] = HE KATALEPSIS[Yun.] = el-İDRÂK el-HİSSÎ[Ar.] = İDRÂK-İ CUZ'Î[Fars.] = GEWAARWORDING, WAARNEMING[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39159 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALIŞKANLIK ile ZAAF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6999 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Alışkanlık, anahtarı kaybolmuş bir kelepçedir. )
( Alışkanlıklar, tutkuyu; tutku da karakteri etkiler. )

- ALLAAAH! ile/ve/<> EYVAAAH! ile/ve/<> AAAH!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30707 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Avamın zikri. İLE/VE/<> Salihlerin zikri. İLE/VE/<> Hakk âşıklarının zikri. )

- ALLAH, ÇALÂP ile/ve ALLAAAAAAAAHHH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19150 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fark mahreçte(çıkış yeri). Yani Satır ile Sadır(göğüs)'dan söyleme. Bir sözün ağızın ucundan çıkması, herhangi birşey ya da çok da önemli olmadığı yaklaşımıyla seslendirme. İLE/VE İçten, derinden, yoğun, hissederek, yaşayarak düşünmek, duymak ve seslendirmek. )
( Bir adım senden, benliğinden çık, ikinci adım Allah. )
( Allah kişinin ufkunda değil, derunundadır. )
( Görünecek olsa, ona bile tuzak kurarlar, kurdukları tuzağa da kendileri düşerler. )
( Üzerine konuşulamayan (sözlerin yetmediği) hikmet. )

- ÂMÂK[Ar. < MAAK/MAUK] ile A'MÂK[Ar. < UMK]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16949 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Göz pınarları. İLE Derinlikler. )
( A'MÂK-I HAYAL adlı kitabı okumanızı salık veririz... )

- AMERİKA KARAAYISI ile ASYA KARAAYISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAMA = FEHM, İDRAK = UNDERSTANDING, COMPREHENSION[İng.] = COMPRENDRE[Fr.] = DAS VERSTEHEN, HET VERSTAAN[Alm.] = ENTENDER, COMPRENDER[İsp.] = COMPREHENSIO[Lat.] = HE DIANOIA[Yun.] = MEFHUM[Ar.] = DARK[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39167 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANNE/BABA-ÇOCUK ve/<> İMAM-CEMAAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ebeveynlerle çocukların bazı durum ve ilişkilerinde, ebeveynlerin bazı yanlışları/hataları, "imam-cemaat" ilişkisindeki gibi dengesiz, abartılı ve uclarda olabilir. )

- ANTİLOP ile KARAANTİLOP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22167 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANTİLOP ile KAYAANTİLOPU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22170 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- APAÇIK/LIK = SELFEVIDENCE/SELFEVIDENT[İng.] = ÉVIDENCE/ÉVIDENT[Fr.] = OFFENKUNDIG/OFENKUNDIGKEIT[Alm.] = EVIDENZA[İt.] = EVIDENCIA[İsp.] = EVIDENTA, PERSPICUITAS[Lat.] = ANERGEIA[Yun.] = BEDEHA(T)/BEDİHÎ, BEYYİN[Ar.] = HODPEYDÂ[Fars.] = KLAARBLIJKELIJK/HEID[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39171 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARDIÇ ile KARAARDIÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54425 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Güney Avrupa'da yetişen bir tür ardıç. )

- AŞ yerine TAAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20968 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞK >< TAASSUB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30966 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞKIN/LIK = MÜTEAL = TRANSCENDENT, BEYOND[İng.] = TRANSCENDANT, AU DELÀ DE[Fr.] = TRANSZENDENT, JENSEITS/DAS JENSEITIGE[Alm.] = OLTRE[İt.] = MAS ALLA DE[İsp.] = TRANS, TRANSCENDENS, ULTRA[Lat.] = PERA(N)[Yun.] = MÂVERA/Î[Ar.] = MÂFEVK[Fars.] = BOVENGAAND[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39175 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYAK > EL ile/ve/||/<>/> İFFET[Ar. < ŞEHVET] ile/ve/||/<>/> ŞECAAT[Ar. < ÖFKE]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6798 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<>/> Kendini (")savunur/korur("). İLE/VE/<>/> Haksızlığa gösterilen öfke. [Hakk'ı savunur/korur.] )
( ... İLE/VE/<>/> Temizlik. | Namus. İLE/VE/<>/> Yiğitlik, yüreklilik, koçaklık. )

- AYI ile MALAYAAYISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22156 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AZAB:
TECELLÎDE İNAT
ve TAASSUB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32305 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAALBEK(HELIOPOLIS)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40127 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dünyanın en geniş akrapolu olan Roma kalıntısı.[Beyrut] | Güneş şehri. [Lübnan'dadır.] )

- BAAS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40128 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir görev için ayağa kalkmak. )

- BÂB-ÜS-SAÂDE ile/ve BÂB-ÜS-SELÂM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19082 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Topkapı Sarayı'nın üçüncü kapısı/dış kapısı. İLE/VE Topkapı Sarayı'nın ikinci kapısı. )

- BABAANNE ile/ve ANNEANNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5845 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BARIŞ ve TUTKU =/||/<>/> SAADET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50746 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂRÎ ile BÂRÎ[Fars.] ile BÂRİ'/BÂRİA[Ar. < BERÂAT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17067 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yaratan, yaratıcı. İLE Hiç olmazsa, bir kere, hâsılı. İLE Mükemmel, güzel, üstün. )

- BASIMEVİ/MATBAA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27380 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELÂGAT'TA:
BEYÂN[Ar.]
ve BEDÎ ve MAÂNİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birbirinden açık, değişik ifâde yollarını öğreten bölümü. VE Sözü sanatlarla güzelleştirmeyi öğreten bölümü. VE Dilin tümce yapısındaki incelikleri ve tümcenin konuya uygun kullanım yollarını öğreten bölümü. )

- BERÂAT ile BERÂET değil
BERÂT[çoğ. BEREVÂT] (KANDİLİ/GECESİ)

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20820 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Olgunluk, iyilik, güzellik, meziyet, erdem/fazîlet. İLE Bir dâvâ sonucunda, temiz ve ilişkisiz çıkma, aklık, arılık, aklanma. DEĞİL [eskiden] Rütbe, nişan ve ayrıcalık/imtiyaz verildiğini bildiren ferman. | Bir buluştan, bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge. )
( BERÂT GECESİ: Hz. Muhammed'e, peygamberliğinin bildirildiği, Şaban ayının beşinci gecesi. )

- BID'/BID'A ile BIDÂA/T
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17127 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Geceden bir bölüm. İLE Anapara, sermaya. | Bilgi. )

- BİAT ile/ve/||/<> İTAAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49427 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLÂD-I AŞERE ile BİLÂD-I ERBAA ile BİLÂDI-I İSNÂ AŞER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14595 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 10 şehir. [İzmir, Eyüp, Kandiye, Halep, Selânik, Sofya, Trabzon, Galata, Kudüs, Lârisa] İLE 4 şehir. [Edirne, Bursa, Şam, Kahire] İLE 12 şehir. [Adana, Erzurum, Bağdat, Beyrut, Diyarbakır, Rusçuk, Bosnasaray, Sivas, Maraş, Trablusgarp, Antep, Çankırı] )
( 10 şehir. [İzmir, Eyüp, Kandiye, Halep, Selânik, Sofya, Trabzon, Galata, Kudüs, Lârisa] İLE 4 şehir. [Edirne, Bursa, Şam, Kahire] İLE 12 şehir. [Adana, Erzurum, Bağdat, Beyrut, Diyarbakır, Rusçuk, Bosnasaray, Sivas, Maraş, Trablusgarp, Antep, Çankırı] )

- BİLGİ:
TAALLÜMÎ
ile/ve/<> NAZARÎ ile/ve/<> HADSÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30902 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dinleyerek, öğrenilerek. İLE/VE/<> Öğrendiğini, zihninde, öğrenilmiş bir dil içinde, yeniden üreterek, inşâ ederek. İLE/VE/<> Öğrenilmiş bir dil olmaksızın, soyut akılla kavranarak. )

- BİLMELEKE AKIL ile BİLFİİL AKIL ile MÜSTEFAD AKIL ile FAAL AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15858 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İBN-İ SİNÂ )
( İBN-İ SİNÂ BU KONULARDA ÖZELLİKLE YAZMAMIŞTIR: * HİKMET-İ AMELİYE (Çünkü fıkıh'da var olarak kabul eder.) * AHLÂK-TOPLUM-SİYÂSET )

- BİRKAÇ SAATLİĞİNE ile/değil BİRKAÇ SAAT İÇİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52991 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BOZAYI ile KARAAYI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22154 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Siyah renkte olabilirler. İLE Bozayı renginde olabilirler. )
( Burun buruna gelinirse ölü taklidi yapılarak kandırılabilirler. İLE Bir şekilde kaçmak gerekir. [Ölü taklidi yapılsa bile yemeğe kalkarlar.] )
( Ayıların gebelik süreleri 180-187 gündür. [Dişil ayılar uykularında doğurabilirler.] )
( Ayıların, uyuşukluk[kış uykusu] süreleri 7 aydır. [Bu süre içinde yemek yemez, su içmez, boşaltım işlemlerini gerçekleştirmezler.] [Gövdelerindeki üreyi proteine çevirir, kloaklarını, dışkı, kıl ve kuru ottan oluşan bir karışımla tıkarlar.] )
( Dişilleri 225 kg.'ya kadar, erilleri 500 kg.'ya kadar ulaşırlar. Dört ayak üstündeki boyları 1.5 metre iken iki ayak üstünde, 3 metreye kadar ulaşırlar. İLE ... )
( Eskiden daha geniş alanlarda yaygınlarken günümüzde[2012], ancak Alaska ve Kanada'da, 15.000 civarında kalmışlardır. İLE ... )
( Tırnakları 10 cm.dir. İLE ... )

- BULUT BİLİŞİM'DE(CLOUD COMPUTING):
IAAS
ile/ve/+/<>/> PAAS ile/ve/+/<>/> SAAS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32766 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Infrastructure as a service. İLE/VE/+/<>/> Platform as a service. İLE/VE/+/<>/> Software as a service. )

- BÜNYÂD değil/yerine/= TEMEL | BİNÂ, İNŞAA, YAPI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40438 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CAMAAT[Azr.] = AHÂLİ/TOPLULUK[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52555 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CEMÂAT[< CEM] ile CEMÂÂT[çoğ. CEMÂAT] ile CEMÂD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17212 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnsan topluluğu. | İmamın arkasında namaz kılanlar. İLE İnsan toplulukları. | İmamın arkasında namaz kılanlar. | Bir mezhepten olan topluca halk. | Yeniçeri teşkilâtında birkaç odadan oluşan bölüm. İLE Taş gibi cansız olan şey. )

- CEMAAT ile/ve CEMİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20146 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CEMAAT ile İHVÂN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20145 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CEMAAT ile TARİKAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44592 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sufi ile Zahit Öyküsü - İsmail Güleç )

- CERÎB-üt-TAÂM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40531 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dört kâfiz arpa ve buğday alan bir ölçek. )

- CEZÂDA AŞIRIYA DÜŞMEK değil/yerine/>< HATAYLA BERAAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50541 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CİSİM ile/ve/<>/< MEKÂN ile/ve/<>/< HEY'ET ile/ve/<>/< SÛRET-İ VEHMİYE(CİSM-İ MEVHUM) ile/ve/<>/< TEŞEKKÜL/TAHAYYÜL/TAŞAHHUS ile/ve/<>/< SÛRET-İ NEV'İYE(İSTİDAD/TAAYYÜN İSTİDADI) ile/ve/<>/< SÛRET-İ CİSMİYE ile/ve/<>/< UNSUR(TAHAYYÜL) ile/ve/<>/< HEYULA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15543 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CÜMBÜR-CEMAAT (GİTMEK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10660 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇALIŞMA SÜRESİ/SAATİ ile/ve/değil/yerine/||/<>/< EMEK YOĞUNLUĞU/NİTELİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48721 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇALIŞMA/MESAİ SAATLERİ:
20 ile 30 YAŞ ARASI
ile/ve/||/<>/> 30 ile 40 YAŞ ARASI ile/ve/||/<>/> 40 ile 50 YAŞ ARASI ile/ve/||/<>/> 50 ile 60 YAŞ ARASI ile/ve/||/<>/> 60 ile 70 YAŞ ARASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49071 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 8 saat. İLE/VE
7 saat. + 1 saat. İLE/VE
6 saat. + 2 saat. İLE/VE
5 saat. + 3 saat. İLE/VE
4 saat. + 4 saat. İLE/VE
2 saat. + 4 saat. )
( Zorunlu ve fiziksel. İLE/VE
Zorunlu ve fiziksel. + Gönüllü ve zihinsel/toplumsal.
İLE/VE
Zorunlu ve yönetimsel. + Gönüllü ve toplumsal/eğitsel.
İLE/VE
Zorunlu ve yönetimsel. + Gönüllü ve toplumsal/eğitsel.
İLE/VE
Zorunlu ve yönetimsel. + Gönüllü ve eğitsel. )

- ÇALIŞMA ile ETKİN-LİK/FAALİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28902 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çalışma, bütün tarafından bütün içindir. İLE Etkin-lik, ego tarafından ego içindir. )

- ÇIKAR(MENFAAT) ÇATIŞMASI ile/değil/yerine ÇIKAR İLİŞKİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36336 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇIKAR/MENFAAT ile/<> EĞİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29970 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nokta kadar çıkar/menfaat için virgül kadar eğilmeye değmez. )

- ÇINARALTI ile/ve KÜLLÜK KIRAATHANESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16339 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DANAAYAĞI ile DANABURNU ile DANAKIRANOTU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36151 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yılanyastığıgillerden, yaprakları lekeli bir bitki. İLE Toprak içinde yaşayıp bitkilere, köklerini keserek zarar veren bir böcek, kökkurdu. | Aslanağzı çiçeği. İLE Salepgillerden, bataklık yerlerde yetişen bir bitki. )

- DARRÂ ile MENFAAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53821 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mihnet, keder. Şiddet. Belâ. İLE Yarar, kâr, çıkar. )

- DÂRÜSSAÂDE ile/ve DÂRÜSSAÂDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16382 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İstanbul'un "Mutluluk Evi" anlamına gelen eski bir adı. İLE/VE Topkapı Sarayı'nda, Dârüssaâde ağalarının [Padişahların özel işlerine bakan] oturduğu daire. "Saadet Yeri ve Saray" anlamına gelmektedir. )

- DAYANÇ/SABIR ile/ve/<> KANAAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2377 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kanaat eden aziz olur, Kanaatsizlik eden zelil olur. [azza men kanea, zelle men tamea] )

- DERS ile/ve DERS-İ AAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19392 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERS ile/ve MÜTÂLAA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19393 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Camide. İLE/VE Medresede. )

- DERS ile/ve MÜTÂLAA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20783 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEVLETLÜ RE'FETLÜ ile RİF'ATLÜ ile SAÂDETLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14618 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Seraskerelere verilen unvan. İLE Askerlikte binbaşılarla, mülkiyede üçüncü rütbe sahiplerinin unvanı.[SÂLİSE] İLE Askerlikte albay/miralay ile korgeneral[birinci ferik], sivilde vezir ile mîrülümerâlık rütbeleri arasındaki kişilerin resmî unvanı. )

- DİVAN ŞİİRİ TÜRLERİ [DİNSEL]:
TEVHÎD
ile/ve/<> MÜNÂCÂT[< NECV] ile/ve/<> NAAT ile/ve/<> MİRÂCİYE ile/ve/<> MAKTEL-İ HÜSEYİN ile/ve/<> HİLYE ile/ve/<> MEVLİD ile/ve/<> KIRK HADİS ile/ve/<> MENÂKIBNÂME ile/ve/<> KISSA ile/ve/<> SİYER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38839 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tanrı'nın birliğini ve ululuğunu anlatan şiir/ler. İLE/VE/<>
Allah'a dua etme, yalvarma. | Allah'a dua konulu şiirler/manzûme. İLE/VE/<>
Hz. Muhammed'i övmek, ona yakarma, şefaat dileme amacıyla yazılmış şiir/ler. İLE/VE/<>
Hz. Muhammed'in mirâcını anlatan şiirler. İLE/VE/<>
Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilişini konu alan ve acıklı bir üslûpta yazılan yapıtlar. İLE/VE/<>
Hz. Muhammed'in fiziksel ve kişisel özelliklerini, örnek davranışlarını konu alan yapıtlar. İLE/VE/<>
Hz. Muhammed'in doğumunu ve kısaca yaşamını övgüyle anlatan yapıtlar. İLE/VE/<>
Hz. Muhammed'in kırk sözünden oluşan yapıtlar. İLE/VE/<>
Din büyüklerinin, tarikat kurucularının, ermişlerin olağanüstü yaşamlarını anlatan yapıtlardır. İLE/VE/<>
Öğüt verici ve öğretici öykü, fıkra, masal, menkıbe türü yapıtlar. İLE/VE/<>
Hz. Muhammed'in yaşamını anlatan yapıtlar. )

- DOMUZ ile/ve YERDOMUZU/AARDVARK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- DÖRT BÜYÜK KUTUB(AKTÂB-I ERBAA)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20738 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( * Hz. Pîr Sultân Abdülkâdir-i Geylânî - Bağdat
* Hz. Pîr Seyyid Ahmed er-Rifâî - Irak-Benû Şeybe
* Hz. Pîr Seyyid Ahmet el-Bedevî - Mısır-Tanta
* Hz. Pîr Seyyid İbrahim-i Düsûkî - Mısır-Düsuk )

- DÖRT DİREK/EVTÂD-I ERBAA:
HÂCE ŞABAN-I VELÎ
ve HÂCE BAYRAM-I VELÎ ve HÜNKÂR-I VELÎ ve MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN RUMÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÖRT İMAM/EİMME-İ ERBAA[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20216 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( * Ebû Hanîfe
* Ahmed bin İdrîs-es-Şâfiî
* Mâlik bin Enes
* Ahmed bin Hanbel )

- DÖRT MEZHEB(MEZÂHİB-İ ERBAA)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20737 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( * HANEFİYYE: Hz. İmâm-ı A'zâm Ebû Hanife (r.a.)
* ŞÂFİİYYE: Hz. İmâm-ı Şafiî (r.a.)
* HANBELİYYE: Hz. İmâm-ı Ahmed b. Hanbelî (r.a.)
* MÂLİKİYYE: Hz. İmam Muhammed Mâlikî (r.a.) )

- DÖRT UNSUR/ANASIR-I ERBAA[Ar.]/ÇÂR-RÜKN[Fars.]:
TOPRAK VE SU
ve HAVA VE ATEŞ ve BOŞLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12690 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hafiflerdir ve yukarı doğru hareket ederler. VE Ağırlardır ve aşağı doğru hareket ederler. )
( Ateşe bakanın ömrü az, suya bakanınsa uzun olur. )
( Ateş, Celâl; su, Cemâl'dir. )

- DÜNYA SAATLERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27932 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNCEMİZİ DEĞİŞTİREBİLMEK:
"ZAAFİYET"
değil MEZİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51185 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EHL-İ SÜNNET ile/değil/yerine EHL-İ SÜNNET VEL CEMAAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20085 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL/YERİNE İmâmetin dışarıda bırakılmasıyla. )

- EN HIZLI, İNSANLI UÇUŞ:
X-15A uçağı ile 31.200 yükseklikte, saatte 6389 km. [1967]

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25097 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ERBAA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40997 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( DÖRT )

- ERBAÂ' ile ERBAA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17365 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çarşamba günü. İLE Dört. )

- ETKİN = FAAL = ACTIVE[İng.] = ACTIF[Fr.] = AKTIV[Alm.] = ACTIVO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39331 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ETKİNLİK = FAALİYET, FAİLİYET = ACTIVITY[İng.] = ACTIVITÉ[Fr.] = AKTIVITÄT, TÄTIGKEIT[Alm.] = ACTIVIDAD[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39332 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVLİLİK:
GELECEĞİN TAAHHÜDÜ
değil İLİŞKİ SÜRESİNCE SÖZLEŞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33117 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birlikteliğin toplumsallığı, kurumsallığı ve kuramsallığı olan "evlilik", [dişil ya da eril fark etmeksizin] İNSAN için, koşullara/olanaklara bağlı, itibarî olan ve [doğal koşullarda olmayanlar için ve özellikle kentlerde yaşayanlarda] zorunlu olmayan bir süreç ya da kabul olarak değerlendirilmektedir.

Eşeysel birlikteliğin, kentlerde, eskisi gibi belirleyici/bağlayıcı olması ise pek fazla devrede olmayabilmektedir. )

- EYLEM/FİİL ile/ve ETKİNLİK/FAALİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4625 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tek. İLE/VE Çok. )
( Somut. İLE/VE Soyut. )
( Fizikteki simgesi: S )

- EZİCİ "GÖRÜŞ/KANAAT" ile/ve/değil/yerine/||/<>/> ORANTILI/ORANTISIZ "GÜÇ"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51684 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FAAL FİİL ve AYNEL FİİL ve LÂ'MEL FİİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( SAĞDAN SOLA!: Birinci/baştaki harf. VE İkinci/ortadaki harf. VE Üçüncü/sondaki harf. )
( VEZİN - MEVZUN )

- FAALİYET yerine ETKİNLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11411 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FAKİR ile/ve/değil/yerine KANAATKÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6312 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FAZÎLET ile/ve/||/<> MENFAAT ile/ve/||/<> MASLAHAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52720 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bireyde. İLE/VE/||/<> Toplulukta. İLE/VE/||/<> Toplumda. )

- FECAÂT ile VEHÂMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44547 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FELSEFE'DE:
SORUN ÇÖZMEK
ile/ve ETKİNLİK/FAALİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15027 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİİL-İ MUZÂRİ CAHDİ MÜSTEĞRAK (MALUM) ile FİİL-İ MUZÂRİ CAHDİ MUTLAK (MALUM) ile FİİL-İ MUZÂRİ NEFYİ HAL (MALUM) ile FİİL-İ MUZÂRİ NEFYİ İSTİKBAL (MALUM) ile FİİL-İ TAACCÜB SÂNİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41098 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİİL-İ TAACCÜB EVVEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15005 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖVDE = BEDEN = BODY[İng.] = CORPS[Fr.] = DAS LEIB, DER KÖRPER[Alm.] = IL CORPO[İt.] = EL CUERPO[İsp.] = CORPUS[Lat.] = TO SOMA, HO KHROS[Yun.] = CİSM, CESED, CURM[Ar.] = BEDEN[Fars.] = HET LICHAAM[Felm.] = DEHA[Sansk.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39371 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜN:
24 SAAT
değil 23.56 SAAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50684 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜNDE:
24 SAAT
ile/ve 12 SAAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27912 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜNEŞ SAATİ ile BASÎTE[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27929 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HABER ile İŞÂA/T[< ŞÜYÛ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41692 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir haberi herkese duyurma. )

- HAVALİMANI değil HAVAALANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11532 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HIRKA-İ SAADET ZİYARETİ ile/ve HIRKA-İ ŞERÎF ZİYARETİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27942 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ramazan'ın 14/15'inde, Sultan ve erkânının Topkapı Sarayı'ndaki Hırka-i Saadet'i ziyareti. İLE/VE Halkın, Fatih'teki Hırka-i Şerif'i ziyareti. )

- HIRS ve İSRAF değil/yerine/>< İKTİSAD ve KANAAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47059 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zararlı bir küfrân. VE Nimeti, çirkin ve zararlı bir küçümseme. DEĞİL/YERİNE/>< Nimete, güzel ve yararlı bir saygı. İLE Ticaretli bir şükran. )
( Yanıltır, zelîl eder. DEĞİL/YERİNE/>< Aziz eder. )

- HİMMET ile/ve ŞEFAAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20117 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİZB değil/yerine/= CEMAAT, TÂİFE, TARAFTAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41455 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HUMMA ile MALTAHUMMASI/KALAAZAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45901 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Akdeniz ülkelerinde görülen, en çok keçi sütü ile bulaşan, ateşli bir hastalık. )

- HURMA AĞACI ile/= MAYAAĞACI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46020 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/= Meyvelerinden yemek yağı çıkarılan bir tür hurma ağacı. )

- HURÛF-İ MUKATAA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41497 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( MÜSTAKİL HARFLER | KUR'ÂN'IN 29. SÛRESİNDEKİ ELİF, LÂM, MÎM, ELİF LÂM ELİF RÂ, KAF, SÂD, NÛN... GİBİ HARFLER) )

- ISAAC NEWTON ve/||/<>/> IMMANUEL KANT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51147 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [ö.] 31 Mart 1727 VE/||/<>/> 12 Şubat 1804 )

- ITÂM ile IT'ÂM/İT'ÂM[< TAAM]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17702 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İşeme tutulması/zorluğu. İLE Yemek yedirme/verme. )

- ITTILÂ' ile ITTILÂ[< TULÛ | çoğ. ITTILAÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17704 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kokulu şeyler sürünme. İLE Öğrenme, tanıma, bilme, haberli olma. )

- IZA ile IZÂA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17705 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Öğüt, vaız, nasîhat. İLE Kaybetme, mahvetme, edilme. )

- İ'ŞÂ' ile İŞ'Â' ile ÎŞÂ' ile İŞÂA/İŞÂAT[< ŞÜYÛ] ile İŞÂHA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17971 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Akşam yemeği verme. İLE Şuâlanma, güneş, ışığını dağıtma. İLE Ağacın çiçek açması. İLE Haber yayma, herkese duyurma. İLE Misvak kullanma.[İSTİYÂK] )

- İBÂDET ile/ve TAAT ile/ve İTAAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20740 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( SAAT-İ VAHİDEDİR ÖMÜR CİHÂN SAAT-İ TAATE SARF EYLE HEMÂN )

- İCRAAT değil/yerine/= İŞ YAPMA; UYGULAMALAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12184 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDDİA (ETMEK) ile TAAHHÜT (ETMEK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30371 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÎFÂ[< VEFÂ] ile/ve/<> İCRÂ[< CEREYÂN | çoğ. İCRÂÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37107 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ödeme, yerine getirme. | Bir işi yapma. | İş görme. İLE/VE/<> Akıtma, akıtılma. | Yapma, yerine getirme, bir işi yürütme. | Bir müzik parçasını çalarak gösterme. | Borçlunun, alacaklıya karşı ödemekle yükümlü bulunduğu bir şeyi, adlî bir oluşum aracılığıyla elde etme. )

- İLÂLLÂH ile/ve ALÂLLÂH ile/ve BİLLÂH ile/ve HÂNİLLÂH ile/ve FİLLÂH ile/ve MAÂLLAH ile/ve LİLLÂH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19268 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Allah'a. İLE/VE Allah üzerine. İLE/VE Allah ile. İLE/VE Allah'tan. İLE/VE Allah'ta. İLE/VE Allah'la. İLE/VE Allah için. )

- İLİŞKİ:
HAFTADA 3/4 GÜN
ve/||/<> 3'ER SAAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36630 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLK GÜNEŞ SAATİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41610 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( DİKİLİTAŞ )

- İLK MAAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25551 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLK SU SAATİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41614 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( M.Ö. 1397 )

- İLTİMÂ ile İLTİMÂ'[< LEM | çoğ. İLTİMÂÂT] ile İLTİMÂH[< LEMH]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17818 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Renk değiştirme. | Sararma, solma. İLE Parıldama, lem'alanma. İLE Bir şeye şaşkın şaşkın bakma. )

- İLTİMAS ile ŞEFAAT ile İSAR ile TAFDİL[< FADL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48139 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Haksız yere, yasa ve kurallara uymaksızın kayırma, arka çıkma. | Birine herhangi bir konuda öncelik ve ayrıcalık tanıma. İLE Birinin suçunun bağışlanması ya da dileğinin yerine getirilmesi için o kişiyle Tanrı arasında, peygamberin yaptığı aracılık. İLE İkram; bahşiş. | Cömertlikle verme. | Dökme, saçma, serpme. | Kişinin, kendi, gereksinim duymasına karşın bahşiş vermesi. | Seçme. İLE Birini, ötekilerden üstün tutma. | En üstünlük. )

- İM'ÂN[< MAAN] ile ÎMÂN[< EMN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9546 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir işte çok ileri varma, çok dikkatli olma; inceden inceye araştırma. İLE Emin olma. Düşünce ve inancın pekişmişliği. )
( Bir işte çok ileri varma, çok dikkatli olma. | İnceden inceye araştırma. İLE İnancın pekişmişliği, emin olma. | İslâm dinini kabul etme. )

- İM'ÂN[< MAAN] ile ÎMÂN[< EMN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41628 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMAM('ın yap(ma)tığı) ile CEMAAT('in yapma(ma)sı gerekenler)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20211 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( * İmam kunut okumazsa cemaat de okumaz. * İmam bayram namazlarındaki tekbirleri yapmazsa, cemaat de yapmaz. * İmam dört rekatlı namazın ikinci rekatinde oturmazsa cemaat de oturmaz. * İmam secde ayeti okuyup secde etmezse cemaat de etmez. * İmam secde-i sehiv etmezse cemaat de etmez. )

- İMAM ile/ve/||/<>/> CEMAAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45195 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Osurursa." İLE/VE/||/<>/> "Sıçar." )

- İNDİFÂ[< DEF (çoğ. İNDİFÂÂT)]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41647 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( MÜNDEFİ OLMA, ORTADAN KALKMA | YER YER BAŞGÖSTERME | PÜSKÜRME )

- İNŞAALLAH ile ALİMALLAH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9648 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNŞAAT:
"KABA"
ile/ve/değil/||/<>/< GÖRÜNEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54772 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNŞAAT ile İNŞAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37831 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yapı işleri. | Yapmak, yapım. İLE Koşuk okuma. | Bir koşuğu, bir yazın yapıtını, topluluk önünde, yüksek sesle ve gerektiği biçimde okuma. )

- İNTİFÂ' ile İNTİFÂ'[< NEF | çoğ. İNTİFÂAT] ile İNTİFÂH[< NEFH]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17852 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ortadan yok olma, aradan çıkma. İLE Yararlanma, menfaatlenme. İLE Kabarma, şişme. | Örgenlerden birinin şişmesi. )

- İSTEK/TAMAH ile/ve/değil/yerine/>< KANAAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36721 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zahmet. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/>< Rahatlık. )

- İSTİDÂ' ile İSTÎDÂ'[< VEDÂ] ile İSTİD'Â'[< DUA] ile İSTİDÂA/İSTİZÂA[< ZİYA]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17920 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( El uzatma. İLE Birinin yanına bırakma, bir şeyi saklamak üzere birine emanet etme. İLE Yalvararak isteme. | Dilekçe, istidâ. İLE Aydınlanma, ışıklanma, ziyalanma. )

- İSTİKÂMET ve/<> HÜRMET ve/<> KIRAAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30528 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTİMÂ' ile İSTİMÂ'[< SEM | çoğ. İSTİMÂÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17944 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birinin ziyaretine gitme. İLE Dinleme/dinlenilme, duymalar/işitme. | Dinleyip kabul etme. | Kulak verip dinleme. )

- İSTİŞFÂ'[< ŞİFÂ] ile İSTİŞFÂ'[< ŞEFÂAT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17962 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şifa talebetme, hastalığa ilâç arama, derdine derman arama. İLE Şefâat isteme, birinin aracılığını dileme. )

- İSTİZÂA[< ZİYÂ] ile İSTÎZÂH[< VUZUH | çoğ. İSTÎZÂHÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17968 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aydınlanma, ışıklanma, ziyâlanma. İLE Bir şeyin açık olarak bildirilmesini isteme, açıklama isteme. | Gensoru.[mecliste] )

- İŞ'ÂL[< ŞAAL] ile İŞ'ÂR[çoğ. İŞ'ÂRÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17973 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Alevlendirme, alevi parlatma, tutuşturma, şûlelendirme. | Şiddetlendirme. İLE Yazı ile bildirme, haber verme. )

- İŞÂAT/İŞÂA[< ŞÜYÛ] ile İŞÂÂT[< İŞÂA]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17972 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Haber yayma, herkese duyurma. İLE Duyurmalar, yaymalar. )

- İT'ÂB[< TAAB] ile İTÂB ile İTÂB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9563 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yorma, yorulma, zahmet verme. İLE Azarlama, tersleme, paylama. | Darılma. İLE Kolsuz, yakasız kadın gömleği, dekolte gömlek. )

- İTAAT ile/ve/değil/yerine/<> "TAPMAK" ile/ve/değil/yerine/<> TESLİMİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2456 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İTAAT ile/ve/değil/<> DÜZEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2455 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İTAAT ile/ve/değil/<> DÜZEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20741 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İTAAT ile/ve/değil/<> TESLİMİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20742 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İTAATKÂR/MUTÎ[Ar. < TÂAT] değil/yerine ESLEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36555 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Başkasının buyruk ya da dileklerini yerine getiren, yumuşak başlı. )

- ÎTÂB ile İTÂB ile İT'ÂB[< TAAB]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17978 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kolsuz, yakasız bayan gömleği, dekolte gömlek. İLE Azarlama, tersleme, paylama, darılma. İLE Yorma/yorulma, zahmet verme. )

- İTÂT ile İTÂAT[< TAV]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17981 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Düşmanlık, zıtlık. İLE Boyun eğme, dinleme, alınan emre göre davranma. )

- İZÂ' ile ÎZÂ' ile İZÂA/İZÂAT ile İZÂA/İZÂAT[< ZIYÂ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17994 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sıra, hizâ. İLE İyiliğe karşı iyilik etme. | Kedere, mihnete uğratma. | Korkma. İLE Açığa vurma. İLE Kaybetme, zâyi etme. )

- KAABE KAVSEYN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41793 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İki yay, iki kaş arası. )

- KADÎM'İN KIDEMİ ile/ve CEDÎD'İN VAADİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3459 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Geçmişte. İLE/VE Gelecekte. )
( Klasik geleneklerde esas olan. İLE/VE Modern zamanlarda ve arayışlarda. )
( Geçmiş dönemlerde, tarihin oluşması[tekâmülü], geçmiş üzerine/üzerindendi. )
( MA el-MÂHÛD )

- KÂİNAT ve/<> KANAAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32194 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KALAALLİTLER ile/ve İNUVİALUİTLER ile/ve İNUPİATLAR, YUPİGETLER, YUPLİTLER, ALUTİİTLER ile/ve YUPİKLER[:
Gerçek kişi]

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6479 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Grönland'daki eskimolar. İLE/VE Kanada'daki eskimolar. İLE/VE Alaska'daki eskimolar. İLE/VE Alaska'nın güneybatısında ve Sibirya'daki eskimolar.[İnuit sözünün ne olduğunu bilmezler.] )

- KANAAT ile/ve/değil/yerine KANIT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30935 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANAAT ile/ve/<>/değil/yerine YEĞLEME/TERCİH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7510 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANAATKÂR değil/yerine/= YETİNGEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41849 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kazandığı ile meşgul olup, başkasının kazandığı ile meşgul olmamak. )

- KANAT ile/değil KANAAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47938 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kuşlarda ve böceklerde uçmayı sağlayan örgen. | Balıklarda yüzgeç. | Bir uçağın havada durmasını sağlayan taşıyıcı aerodinamik güçlerin etkilediği yatay yüzey. | Kapı, pencere, dolap gibi dikine açılıp kapanan şeylerin kapağı. | Yan, taraf. | Meclis, parti vb. topluluklarda düşünce yönünden özellik gösteren taraflardan her biri. | Fırıldak biçiminde olan şeylerde kol. | Angıç. | Savaş düzenindeki ordunun iki yanından her biri, cenah. | Futbol, hentbol vb. takım oyunlarında hücum hattının sağ ve sol bölümü. İLE/DEĞİL Elindekinden hoşnut olma durumu, kanıklık, yeter bulma, yetinme, fazlasını istememe, doyum. | Kanma, inanma. | Kanış, kanı, inanç, düşünce. )

- KANIK = TOKGÖZLÜ/KANAATKÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54207 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÂNÎ ile Kânî ile KANİ'[< KANÂAT | çoğ. KANİÛN, KANİÎN]["ka" uzun okunur]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18026 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAPİTALİZM:
NESNE/ÜRÜN TEMELLİ
değil "SÖZE/VAADE" DAYALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54745 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARİ'[< KIRAAT | çoğ:
KURRÂ]["ka" uzun okunur]
ile KARİ["ka" uzun okunur]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18031 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Okuyan/okuyucu, kıraat eden. | Kur'an-ı Kerim'i usûlünce okuyan. İLE Köylü, kariyye ahalisinden. )

- KASÎDE ile/ve BAAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14719 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Bir tür kasîde. )

- KAVRAM ile/ve/||/<>/> KANAAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54357 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEBİKEÇ/DÜĞÜNÇİÇEĞİ[Fars.] = TURNAAYAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40752 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Düğünçiçeğigillerin örnek bitkisi. )

- KERÂMET ve/<> SAADET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30529 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İlmin ikramları. )

- KEŞKE ile İNŞAALLAH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3942 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KILÂ'[< KAL'A] ile KILÂA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18057 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kaleler, surlar. İLE Yelken. )

- KIRAAT ile/ve/||/<> TEFEKKÜR ile/ve/||/<> HAYAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47846 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dilin okuması. İLE/VE/||/<> Aklın okuması. İLE/VE/||/<> Kalbin okuması. )

- KIRAATHANELER ile/ve/||/<>/> MARMARA KIRAATHANESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50829 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIT KANAAT (GEÇİNMEK, YAŞAMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10909 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİLİSE =/<> CEMAAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6462 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİRAZ ile İDRİSAAĞACI/MAHLEP[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37671 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gülgillerden bir meyve ağacı. | Bu ağacın meyvesi. İLE Meyvesi hoş kokulu, hoş bir kiraz türü, kokulu kiraz. )

- KİŞİ/İNSAN ve/||/<>/< ZAAF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50077 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişi, "zaafları"nın toplamı kadardır. )

- KİŞİLERDE BAKILMASI GEREKEN/ÖNCELİKLİ OLAN:
"VAAD/LER"
değil SAMİMİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52062 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖY ile KRAAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32932 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Etrafı çitlerle çevrilmiş birkaç evden oluşan köy.[Zambiya'da] )

- LÂ TAAYYÜN ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42150 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BAŞLANGIÇ )

- LEYTE LAALLE ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42196 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "BAKALIM, BUGÜN, YARIN" GİBİ SÖZLERLE ZAMAN GEÇİRME, İŞİ SÜRÜNCEMEDE BIRAKMA, SAVSAKLAMA )

- MÂ'[çoğ. MİYÂH] ile MÂ- ile MA'/MAA ile MÂ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18100 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Su. İLE O şey ki, şu nesne, ...daki. | Olumsuzlama/nefi edatı. İLE İle, beraber, birlikte. İLE Biz. )

- MA'NÂ[çoğ. MAÂNÎ] ile MÂNÂ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33910 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Anlam. | İç, iç yüz. | Düş/rüya. | Akla yakın neden. İLE Eş, benzer. )

- MA'REC[çoğ. MAÂRİC] ile MAHREC[< HURÛC | çoğ. MAHÂR] / ÇIKAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33914 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çıkacak yer, merdiven. İLE Dışarı çıkılacak kapı. | Ağızdan harflerin çıktığı yer. Çıkak, boğumlama yeri.[Fr. POINT D'ARTICULATION] | İlmiyye rütbesinden, İstanbul tarîk-i mevleviyetlerinin ilk pâyesi. | [mat.] Payda. )

- MAA-MÂ-FÎH[Ar.] ile BİNÂEN ALEYH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9378 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bununla birlikte, (b)öyle iken, (b)öyle ise de. İLE Bunun üzerine, bundan dolayı. )

- MAÂBİD[< MA'BED] ile MAÂBÎD[< MA'BÛD]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33843 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İbâdet edilecek yerler, tapınaklar. İLE İbâdet edilecek yerler. )

- MAALESEF[Ar.]["MALESEF" değil!]/DERDÂ[Fars.] değil/yerine/= NE YAZIK Kİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45238 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAAN ile MAÂN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33844 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Beraber, birlikte. İLE Mekân. )

- MAASTRICHT SÜRÜNGENİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33446 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 1780 )

- MAAŞ/MAHİYE[Fars., Ar.] değil/yerine/= AYLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38417 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAÂZIR[< ME'ZER] ile MAÂZIR[< MA'ZERET] ile MAÂZÎR[< Mİ'ZÂR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33845 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sığınılacak yerler. İLE Mâzeretler. İLE Perdeler. )

- MAKTA'[< KIYÂS] ile MAKTAA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33900 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kesilen yer, bir şeyin kesildiği yer, eski kamış kalemlerin, yontulduktan sonra üzerine yatırılıp uclarının kesildiği, sert ağaçtan ya da kemikten yapılan alet. | [mat.] Kesit. | Bir gazel ya da kasîdenin son beyti. İLE Üzerinde kamış kalemin ucu kesilerek düzeltilen kemik, şimşir ya da madenden yapılmış alet. )

- MARAZ[çoğ. EMRÂZ] ile MA'RAZ/MA'RIZ[< ARZ | çoğ. MAÂRIZ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33915 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hastalık. | [mecaz] Dert, belâ, dayanılması güç durum. İLE Bir şeyin göründüğü, çıktığı yer. | Bir şeyin bildirildiği yer. | Sergi, meşher. )

- MASLAHAT ile/ve MENFAAT ile/ve MAKSAT ile/ve GARAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9483 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÂŞ[Fars.] ile MAAŞ[< AYŞ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33924 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Börülceye benzeyen fasulyenin iki türü. İLE Yaşayış, dirlik. | Geçinilecek şey. | Çalışanlara, memurlara, emeklilere, dul ve yetimlere verilen aylık. )

- MATÂBİ'[< MATBAA] ile MATÂBÎH[< TABH] ile MATÂBİH/METÂBİH[< MATBAH]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33926 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Basımevleri. İLE Pişirilmiş, tabh olunmuş şeyler. İLE Mutfaklar. )

- MATBAA[< TAB | çoğ. MATÂBI'] ile MATBAH[< TABH | çoğ. MATÂBİH]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33934 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Basımevleri. İLE Mutfak. )

- MATBAA[Ar.] değil/yerine/= BASIMEVİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46008 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MATBAADA:
ÇİN
ile/ve/||/<>/> UYGURLAR ile/ve/||/<>/> MOĞOLLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54934 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<>/> ... İLE/VE/||/<>/> Altınorda üzerinden, Batı'ya doğru. )

- MATMA'/MATMAA ile MATMAH[çoğ. MATÂMİH]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33935 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İstenilecek, tamah edilecek şey. İLE Göz dikilen şey, göz konulan yer. )

- MECMÂ'[çoğ. MECÂMÎ'] ile MECMAA/MECMÛA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33964 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Toplanılacak yer. | Kavuşulan yer, nokta. İLE Toplanılıp biriktirilmiş, düzenlenmiş şeyler. | Seçilmiş yazılardan oluşturulmuş yazma kitap. | Dergi. )

- MENÂFİ'[< MENFAAT] ile MENÂFÎH[< MİNFÂH]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34011 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yararlar, çıkarlar, menfaatler. İLE Körükler. )

- MENFAAT[Ar. < NEF] ile/ve/değil/yerine/> MASLÂHAT[Ar. < SULH]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4146 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yarar, kâr, çıkar. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/> İş, emir, husus, madde, keyfiyet. | Önemli iş. | Barış, dirlik-düzenlik. )
( Toplumun maslâhatı, bireyin menfaatı düşünülür. )
( Bir yığın olmaktan çıkıp ulus olmak, toplumsal maslahatı, kişisel menfaate yeğlemekle başlar. )

- MENFAAT ile/ve ZAAF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6677 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Köleliğe neden olurlar. )

- MEŞRÛ MÜDÂFAA:
BİRLİKTE/ORTAK
ile/ve/||/<> BİREYSEL/TEK BAŞINA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53209 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- METÂBİ'[< MATBAA] ile METÂBİH[< MATBAH]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34121 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Basımevleri, matbaalar. İLE Mutfaklar. )

- MEZÂRÎ'[< MEZRAA] ile MEZÂRÎ[< MEZRÛ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34152 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ziraat olunacak yerler, tarlalar. İLE Ziraat olunmuş, çifte sürülüp tohum atılmış yerler. )

- MEZBÛL[< MEZRAA] ile MEZBÛR/E[< MEZRÛ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34153 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zayıf, arık. İLE Adı geçen, yukarıda söylenilmiş olan. )

- MEZRAA[Ar.] ile/<> MEZRU[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46190 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ekenek. Ekilen yer. İLE/<> Ekilmiş, ekili. )

- Mİ'VEL[çoğ. MAÂVİL] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42424 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Taşları, kayaları parçalamaya yarayan sivri kazma, külünk. )

- MİMARLIK ile/ve/||/<>/> İNŞAAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54756 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİSMA'/MİSMAA[< SEM | çoğ. MESÂMİ'] ile MİSMÂR[çoğ. MESÂMÎR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34185 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kulak. | Hastanın, kalbini, göğsünü ve ciğerlerini dinlemeye yarayan âlet, siteteskop. | Kulaklık. İLE Çivi, mıh. | Kazık. )

- MU'TÎ/A[< TÂAT] ile MU'TÎ[< ATÂ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34368 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Boyun eğen, itaat eden. | Bağlı. | Rahat. İLE Veren, îta eden. )

- MUBAYAA[Ar. < BEY] değil/yerine/= SATIN ALMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46328 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUHÂDAA/T[< HAD] ile MUHÂDÂT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34209 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aldatma, oyun/hile etme. İLE Hediyeleşmek. )

- MUHAFAZAKÂR ile MUTAASSIB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6304 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUHÂLAA ile MUHÂLÂT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39051 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kadının, kocasına, biraz mal vererek, birbirlerinden resmen ayrılmaları. | Karşılıklı boşanma isteği, kararı ve rızâsı. İLE Olanaksız, olmaz, olmayacak şeyler. )

- MUHATTAP/MUHAATTAP değil MUHÂTAP[< MUHÂTAB < HUTBE]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53872 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUKABELE/MUÂARAZA/TASHİH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14967 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUKABELE ile/ve/||/<> KIRAAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50574 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( HOCA <> TALEBE <> HOCA )

- MUKABELE ile/ve MÜTÂLÂA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30808 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUKÂBERE ile/ve/||/<> MUÂNEDE ile/ve/||/<> MÜCÂDELE ile/ve/||/<> MÜNÂZARA ile/ve/||/<> MUÂKEDE ile/ve/||/<> MUŞÂABE ile/ve/||/<> MUGÂLATA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53840 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bildiği hâlde inkâr etmek. İLE/VE/||/<> Bilmediği halde iddia etmek. İLE/VE/||/<> Doğrunun tespiti için başkasıyla tartışmak. İLE/VE/||/<> Doğrunun tespiti için kendiyle ya da başkasıyla tartışmak. İLE/VE/||/<> Konuşmaksızın kendiyle tartışmak. İLE/VE/||/<> Bilimsel bir konuyu, yalnızca doğrunun tespiti için tartışmak. İLE/VE/||/<> Bilimsel bir konuyu, yalnızca râkibi alt etmek için tartışmak. )

- MUKATAA[< KAT | çoğ. MUKATAÂT]["ka" uzun okunur] ile MUKATTA/A[< KAT | çoğ. MUKATTAÂT] ile MUKATTAR[< KATR | çoğ. MUKATTARÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34284 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Arazinin kesime verilmesi, belirli bir kirâ karşılığında, birine bırakılması. | Bağ, bahçe, arsa durumuna getirilen ekim toprağı için verilen vergi. İLE Kesilmiş, kesik, ayrı, kat edilmiş. İLE Damıtılmış, imbikten çekilmiş, taktîr edilmiş. )

- MURÂBAA[< RAB] ile MURÂBAHA[< RİBH] ile MURABBA'[< RUB] ile MURABBÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34293 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yazlığa çıkmak üzere sözleşme yapmak. İLE Malı, kâr ile satma. | Tefecilik, yasaların üstünde, aşkın faiz alma. İLE Dörde çıkarılmış, terbi' olunmuş. | Dörtlü, dört şeyden olma. | Dört köşeli. | Kare. | Dört mısralık kıtalardan oluşan manzume. | Kenzî Hasan'ın edvarında geçen makam.[1700] İLE Terbiye edilmiş. | Kaynayıp kıvama geldikten sonra dondurulmuş meyve suyu tatlısı. )

- MURAFAA[Ar.] değil/yerine/= DURUŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46401 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Duruşma. | Yargıtay'da yapılan duruşma. )

- MURAKKA'[< RUK'A] ile MURAKKAA/T
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34294 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Terkî edilmiş, yamanmış, yama vurulmuş, yamalı. İLE Hattat meşknâmesi. Birbiri üstüne yapıştırılarak mukavva gibi olmuş bir kâğıt üzerine yazılan meşk, güzel yazı örneği. )

- MUSÂFAA ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42633 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BİRBİRİNİN BOYNUNA SARILMA | GÖZÜN, HER UZAKLIKTA BULUNAN EŞYAYI GÖREBİLME HASSASI )

- MUSÂFAA ile MUSÂFAHA[< SAFH] ile MUSAFFÂ[< SAFVET] ile MUSÂFÂ/T[< SAFVET] ile MUSAFFAF[< SAFF]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34301 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birbirinin boynuna sarılma. | Gözün, her uzaklıkta bulunan nesneyi görebilme özelliği. İLE İki el ile tokalaşma.[İç tarafta kalan elin işaret ve orta parmakları, ötekinin bileğinin iç tarafında, nabzını duyabilecek, kişinin/dostunun durumunu/zihnini en derinden anlayan, anlamaya çalışan şekildedir.] İLE Süzülmüş, yabancı maddelerden ayrılmış, tasfiye edilmiş. İLE Samimi ve saf/özlü/hâlis dostluk. İLE Sıra sıra, saf saf dizilmiş, tasfîf edilmiş. )

- MUSÂRAA[< SAR] ile MUSÂRÂHA[< SARÂHAT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34304 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Güreşme, pehlivanlık. İLE İşi, meydanda görme. )

- MUTAASSIP(/B)[Ar.] değil/yerine/= BAĞNAZ/AŞIRI TUTUCU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12399 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUTAATTIL[çoğ. ATELE] ile MUTAATTIR[< ITR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34311 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İşsiz kalan, taattul eden. İLE Hoş koku ile koklanan, taattur eden. | Hoş koku sürünen. )

- MUTÂVAAT[Ar. < TAV] değil/yerine/= BOYUN EĞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42685 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Baş/boyun eğme, itâat etme. | [dilb.] Dönüşlü. )

- MUTLULUK = SAADET = HAPPINESS[İng.] = BONHEUR, FELICITÉ[Fr.] = GLÜCK[Alm.] = FELICITAS[Lat.] = FELICIDAD[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39512 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUVÂZAA[< VAZ] ile MUVAZZA' ile MUVAZZAH[< VUZÛH]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34372 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir konuda bahse girişme. | Danışıklı dövüş. İLE Saygı gösterilmeyen kişi. İLE Açıklanmış, etraflıca anlatılmış, îzâh edilmiş, tavzîh edilmiş. )

- MUVAZAA[Ar.] değil/yerine/= DANIŞIK/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46424 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUZA'AF ile MUZÂAF[< ZIF] ile MUZÂF[< ZAYF | çoğ. MUZÂFÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34374 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir o kadar daha çoğaltılmış, bir kat daha artmış, taz'îf edilmiş. İLE İki kat, kat kat, katmerli. | Aynı "orta harfi" ile "son harfi", aynı harfin tekrarından oluşan sözcük.[musrir:musirr / müdrir:müdirr | hâdid:hadd] İLE Katılmış, bağlanmış, bağlı, izâfe edilmiş. | [ad takılarında] Belirtilen, başka bir ada katılmış ve onu tamamlamış olan. )

- MUZÂRAA ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42741 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Arşınla satma. )

- MÜBÂADE/T[< BU'D] >< MÜBÂALE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34382 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İki kişinin birbirinden uzaklaşması. | Birbirini sevmeyip soğuk ve uzak durma. İLE Cilveleşme, oynaşma. )

- MÜBDİ'[< BİD'AT] ile MÜBTÎ'[< BATÂET] ile MÜBZİ'[< BIZÂA/BIDÂA]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yeni şeyler bulan, söyleyen, îcâd eden, ibdâ eden. | Din işlerinde bid'at ehlinden olan. | Benzeri görülmemiş şiir söyleyen. İLE Ağır hareket eden, ağır davranıp geciken. İLE Kârı tamamen kendine kalmak üzere birine sermaye veren. )

- MÜBERKA ile MÜBERKAA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34387 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yüzü peçeyle örtülü, peçeli. İLE Başı beyaz olan kara, dişil koyun, marye. | Türk müziğinin en az altı yüzyıllık bir mürekkep makam. )

- MÜDÂFAA ile/ve MUHAFAZA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2792 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜMÂNAAT[< MEN] ile MÜMÂRÂT[< MEREY]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34543 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Engel olma, önleme, men etme. İLE Çekişme, mücâdele. )

- MÜNÂSAHA ile MÜNÂSAHA ile MÜNÂZAA[< NEZ | MÜNÂZAÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34556 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Öğütte bulunma, öğüt/nasîhat. İLE Bir vârisin, kendine kalan mirâsı alamadan ölmesi. | Birçok kişinin, birbirini ortadan kaldırarak birbirlerinin yerine geçmesi. İLE Ağız kavgası, çekişme. )

- MÜNÂZAA[< NEZ | MÜNÂZAÂT] ile MÜNÂZARA[< NAZAR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34557 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ağız kavgası, çekişme. İLE Kurallara uygun olarak karşılıklı konuşma. | Bilimsel tartışma. )

- MÜRÂCAA ile MÜRÂCAA(T)[< RÜCÛ | çoğ. MÜRÂCAÂT] ile MÜRÂCAHA[< RÜCHÂN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34778 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sorulu yanıtlı olarak, karşılıklı konuşma biçiminde yazılmış şiir. İLE Geri dönme. | Başvurma, danışma, yardım isteme. İLE İyilikte, üstün gelmek üzere yarışma. )

- MÜRÂCAÂT[< MÜRÂCAAT] ile MÜRÂCAAT[< RÜCÛ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42615 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( GERİ DÖNMELER, BAŞVURMALAR, DANIŞMALAR, YARDIM İSTEMELER ile GERİ DÖNME, BAŞVURMA, DANIŞMA, YARDIM İSTEME )

- MÜRACAAT[Ar.] değil/yerine/= DANIŞMA/BAŞVURU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12409 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜSÂADE[< SU'ÛD] ile MÜSÂMAHA[< SEMÂHAT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9422 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜSÂADE[Ar. < SU'ÛD] değil/yerine/= İZİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46527 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜSEBBA'[< SEB] ile MÜSEBBAA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34794 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yedili, yedi bölümden oluşan. | Yedigen.[Fr. HEPTAGONE] | Her beytine aynı ölçüde ve tek sayılı dizeyle aynı uyakta beş dize eklenen gazel, kâside. İLE Yedi kere okunması gereken dua. )

- MÜSTEŞFİ'[< ŞEFÂAT] ile MÜSTEŞFÎ[< ŞİFÂ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34871 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bağışlanmasını isteyen, şefâat dileyen. İLE İyilik isteyen, şifâ dileyen. | Kendine baktıran. )

- MÜŞÂ' ile MÜŞÂÂT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34880 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yayılmış, herkese duyurulmuş, şuyû bulmuş, işâa olunmuş. | Hissedarlar, ortaklar arasında birlikte kullanıldığı halde, hisselere ayrılmamış olan şey/yer. İLE Yarış etme. | İleri geçme. )

- MÜTÂLAA[< TULÛ] ile MÜŞÂHEDE[< ŞUHÛD]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9423 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Okuma. | Değerlendirme, tetkik. | Düşünce. İLE Bir şeyi gözle görme. | [tas.] Allah âlemini görme. )
( TULÛ ile ŞUHÛD )

- MÜTALÂA ve NAZAR KAYDI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14962 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kitabın ders dışında okunduğunu gösterir. Okuma esnasında nüsha üzerinde tashih yapılır. Eserden notlar alındığını gösterir. Hatimede ve hamişlerde[sayfanın etrafındaki/kenarındaki boşluk/lar] işaret edilebilir. Kitabın değerini[mevsûkiyetini] artırır. )

- MÜTEŞA'İR[< ŞAAR] ile MÜTEŞÂİR[< Şİ'R]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35139 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Saçlı, kıllı, kılı çok olan. İLE Şairlik taslayan. )

- MÜVESSİ'[< VESÜ ve SAAT] ile MÜVESSİH ile MÜVEZZİ'[< VEZ | çpğ. MÜVEZZİÎN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35165 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Genişleten, tevsi eden. İLE Kirleten, tevsîh eden. İLE Dağıtan, tevzi ve taksim eden. | Postacı, posta, mektup, telgraf gibi şeyleri, ev ev dağıtan kişi. | Gazeteci, evlere, gazete dağıtan kişi. )

- MÜZÂRAA ile MÜZÂRAA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35167 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zira ile satma. [ZİRA: 75-90 santimlik bir uzunluk ölçüsü.] İLE Ekincilik üzerine yapılan işler. | Toprağa, çalışmaya ve kazanca ortak olmak üzere kurulan şirket. )

- NEBÎ ve/||/<> PÎR ve/||/<> VELÎ
ve/||/<>
EDEB ve/||/<> AHLÂK ve/||/<> ZANAAT

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NİSEB-İ ERBAA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16743 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aks, nispetle ilgilidir.
1- Müsavat ( - Her insan, nâtıktır. - Her nâtık, insandır. )
2- Mübayenet ( - Hiçbir insan, taş değildir. - Hiçbir taş, insan değildir. )
3- Umum - Husus - Min-vech ( - Bazı kişiler, beyazdır. - Bazı beyazlar, insandır. )
4- Umum - Husus - Mutlak ( - Her hayvan, insandır.[Yanlış!] - Her insan, hayvandır.[Doğru!] ) [Hayvan[külli]: - İnsan(- Hayvan[cüz-i eamm], - Nâtık[cüz-i müsavî])(postulat); - At; - Eşek; - Köpek] )

- OOOH değil/yerine AAAH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21017 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ORTAKLAŞALIK = CEMAAT = COMMUNITY[İng.] = COMMUNAUTÉ[Fr.] = GEMEINSCHAFT[Alm.] = COMUNIDAD[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39537 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖFKE:
KUDRET
ile/ve/değil/yerine ŞECAAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32698 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖFKE ile/değil/yerine/>< ŞECÂAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31971 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Haksızlığa karşı olan öfke. | Yiğitlik, yüreklilik. )
( Öfkeyi, şecaate çeviren, merhamettir. )

- ÖRF-Ü ÂAM ile ÖRF-Ü HÂSS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16882 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sözlük anlamıyla. İLE Terim anlamıyla. )

- ÖVME ile/ve NAAT[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3249 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Bir şeyin, niteliklerini övme. )

- RÂDÎ'[< REDÂ | çoğ. RUZAA'] ile RÂDÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18240 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Süt emen çocuk. | Sütkardeş. İLE Rıza gösteren, kabul eden, boyun eğen. )

- RÂZÎ/RAZİYYE[< RIZÂ] ile RAZÎ/RADÎ[çoğ. RUZAÂ] ile Râzî
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18261 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kabul eden, boyun eğen, rıza gösteren. İLE Süt kardeş. | Süt emen çocuk. İLE Rey şehrine bağlı/mensup, bu şehirle ilgili olan. | İran'ın "Rey" şehrinden olan. | Sırra/râza bağlı/mensup. )

- REDÂAT ile REDÂET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18265 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Süt emme. İLE Kötülük, fenalık, bayağılık. [REZÂLET: Niceliksel. | REDÂET: Niteliksel.] | Hastalık ve yara azgınlığı. )

- REZÂ' ile REZÂAT[çoğ. ÂRÂ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18278 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Süt emme. İLE Süt emme. )

- RUFİYAA ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43234 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Maldiv para birimi. )

- RUSYA HAVAALANLARINDA:
SHEREMETYOVA I / DOMODEDOVA
ile/ve SHEREMETYOVA II / VNUKOVA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18882 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İç hatlarda. İLE/VE Dış hatlarda. )

- SÂ' ile SÂ' ile SAA/SİA[< VÜS'AT] ile -SÂ[Fars.] ile -SÂ/Y[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18297 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( S harfinin Arapça adı. İLE Bin dirhemlik bir hubûbat ölçeği. İLE Genişlik, bolluk. | Güç, takat. İLE Benzetme edatı olan "âsâ"nın hafifletilmişi.[ANBER-SÂ: Anber gibi. | GAYR-SÂ: Gayır gibi.] İLE "süren/sürücü" anlamlarıyla birleşik sözcükler yapar.[CEBHE-SÂ: Yüz süren. | CEBÎN-SÂ/Y: Alın süren.] )

- SAADET-İ UZMÂ ile MERTEBE-İ ULYÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20601 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Meşai gelenekte. İLE İrfânî gelenekte. )

- SAADET ve/<> SELÂMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/385 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAADET ile/ve/> SİYÂDET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAÂDET ile SÜREKLİ MUTLULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43254 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( SÜREKLİ MUTLULUK )

- SAADET >< ŞEKÂVET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/384 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAAT'TE:
GEÇİYOR, GEÇTİ
ile VAR, KALDI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8739 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Saat başından, 30 olana kadarki geçen tüm zaman, 5/10/15(ya da çeyrek)/20/25 "geçiyor, geçti" olarak tanımlanır. İLE 30'dan sonraki, saat sonuna/öteki saat başına kadarki zaman, 25/20/15(ya da çeyrek)/10/5 "var, kaldı" olarak tanımlanır. 30'dan sonrakiler için kesinlikle 35/40/45/50/55 geçiyor gibi bir tanım kullanılmaz, olmaz ! Ayıptır, küçük düşürür. Dikkatsiz, amatör, bilgisiz ve bilinçsiz imajı oluşturur etrafta. )
( Saat başından, 30 olana kadarki geçen tüm zaman, 5/10/15(ya da çeyrek)/20/25 "geçiyor, geçti" olarak tanımlanır. İLE 30'dan sonraki, saat sonuna/öteki saat başına kadarki zaman, 25/20/15(ya da çeyrek)/10/5 "var, kaldı" olarak tanımlanır. 30'dan sonrakiler için kesinlikle 35/40/45/50/55 geçiyor gibi bir tanım kullanılmaz, olmaz! Ayıptır, küçük düşürür. Dikkatsiz, amatör, bilgisiz ve bilinçsiz imajı oluşturur etrafta. )

- SÂAT[çoğ. SÂÂT] ile SÂÂT[< SÂAT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18299 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Saat. | Zaman, vakit. | Belirli/muayyen vakit. | Kıyâmet. İLE Saatler. )

- SÂAT ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43255 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( SAAT | VAKİT, ZAMAN | BELİRLİ ZAMAN | KIYÂMET )

- SAAT ile PİRYOL[Marka adından]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44789 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Üzerinde kümbet biçiminde bir kapağı bulunan, oldukça büyük bir tür cep saati. )

- SAAT ile/ve SIHHAT(SAĞLIK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9191 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "SAATLER OLSUN!" değil "SIHHATLER OLSUN!" )

- SAAT değil/yerine/= UÇUR, ATLAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38477 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAATİ SAATİNE (TAKİP ETMEK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10978 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SABIR ile/ve KANAAT ile/ve MÜRÜVVET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20388 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tamamıyla nefs mertebesinden geçmeyen, mürüvvet sahibi olamaz. )

- SABİTFİKİR ile/ve/> TAKINTI ile/ve/> TAASSUB/NEVROZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30974 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir "düşüncenin", yerinden oynatılamazlığı. İLE/VE/> Sabitfikre, duygunun da katılması (ile). İLE/VE/> Sinirlilik/asabileşme ve çeşitli türlerde tepkisellikler. )

- SAĞLIK ve/> SAADET/ONGUNLUK/MUT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/383 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sağlık olmazsa saadet olamaz. )
( ASKLEPIOS )

- SALEP ile SA'LEB[çoğ. SAÂLİB]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18340 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Salepgillerin örnek bitkisi, orkide. [Lat. ORCHIS] | Bu bitkinin yumru durumundaki köklerinden dövülerek hazırlanan beyaz toz. | Bu tozun, şekerli süt ya da su ile kaynatılmasıyla yapılan sıcak içecek. İLE Tilki. )

- SANI/ZAN/ZEHAB[Ar.] ile/ve/değil/yerine/||/<> KANI/KANAAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28122 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sahibi olunan düşüncenin/yorumun üzerine yargıda bulunum ve bu sürecin ilk durumu/sonucu. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Bir durum/olgu üzerine düşünce/yorum sahibi olmak. )
( Gerçeği bulmak istiyorsak, kanılarımıza asılmamalıyız. )
( To find truth, we must not cling to our convictions. )

- SELAHATTİN PINAR ile/ve/||/<> SAADETTİN KAYNAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Pınar'ım ama kuruyabilrim. İLE/VE/<> Kaynak'tır. Kurumaz! )

- SEMÂ/SİMÂ(İŞİTME) KAYDI'NDA:
40 AMBAR
ile/ve/||/<> MURAKAAT ile/ve/||/<> TELİF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50573 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVDİĞİNE "İTAAT" ile/ve/||/<> "İTAAT ETTİĞİNİ" SEVMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33080 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİLİYİ GÖRMEK İÇİN:
SAATTE
ile/ve/||/<> YOLDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54733 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gidişine/geçişine bakılır. İLE/VE/||/<> Gelişine bakılır. )

- SINAAT/ZANAAT ile/ve/değil/yerine/||/<>/> SANAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14670 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tasarım. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/> Yaratıcı imgelem. )
( ... İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/> İşlevinden/görünüşünden arındırılmış olan. )
( Aktarılabilir, tekrarlanabilir, devredilebilir. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/> Aktarılamaz, tekrarlanamaz, devredilemez. )

- SIR ISAAC NEWTON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27442 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 1687 - PRINCIPIA )

- SİMÂ(İŞİTME) KAYDI ile/ve KIRAAT(OKUMA) KAYDI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14960 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ders sırasında, müelliften dinleyerek okuma. Nüshanın tashih edildiğini ve tarihlerini gösterir. İLE/VE
Müellifin huzurunda ders esnasında okunduğunu gösterir. | Talebenin, önceden istinsah edilen bir nüshayı, hocaya giderek kendi nüshasıyla karşılaştırarak okunması.[Hoca ya da talebe okurdu.] )

- SİVİL TOPLUM < SİVİL İTAATSİZLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32140 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sivil itaatsizlik olmadan, sivil toplum ol(uş)maz. )

- SOHBET ile MÜTÂLAA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19418 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SOHBET ile/ve VAAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19397 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SU İÇME/GEREKSİNİMİ YEMEKTEN 1 SAAT ÖNCE YA DA 1 SAAT SONRA İÇMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25841 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SU SAATİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30396 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( M.Ö. 1397 )

- SU'LÛK[çoğ. SAÂLİK] ile SÜLÛK[< SİLK]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18425 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yoksul/fakir. | Serseri. | Dilenci. İLE Bir yola girme, bir yol tutma. | Özel bir sınıfa/öbeğe katılma. | Bir tarikata intisâb etme. )

- SUYU:
YEMEKTE İÇMEK
değil/yerine YEMEKTEN 1 SAAT ÖNCE YA DA 1 SAAT SONRA İÇMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16135 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Midenin sindirim işlemine ve salgılanan sindirim asitlerini kendi koşullarında sağlamak içindir. Mide ısısı(Agni) için de )
( Gerektiğinde boğazı ıslatacak kadar su -yaklaşık bardağın dörtte biri kadar-, soğuk olmayacak derecede (oda ısısında) içilebilir. )
( Yemek sırasında meşrubat ve çeşitli içecekleri de tüketmemek gerekir. )
( Lokantalarda garsonların özellikle içecek bir şey sormalarının ve sipariş etmenizi istemelerinin en önemli nedenlerinden biri de içeceklerdeki kâr marjıdır. )
( Yanlışı. >< Doğrusu. )

- SUYU:
YEMEKTE İÇMEK
değil/yerine YEMEKTEN 1 SAAT ÖNCE YA DA SONRA İÇMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8121 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜRÜ ile/değil TOPLULUK/CEMAAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20148 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞA'ŞAA ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43251 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Parlaklık, parlama. | Gösteriş, yaldız. )

- ŞÂFİ'[< ŞEFÂAT] ile ŞÂFÎ[< ŞİFÂ] ile ŞÂFİÎ ile ŞÂFİÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18446 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şefaat eden, hatalı kişinin affı için araya girip yalvaran. İLE Hastayı iyi eden, şifa veren. | Yeter görünen, kifâyet eden. İLE İmam-ı Şâfiî mezhebinden olan kişi. İLE Dört mezhepten birinin imamı olan kişi. [İdris][Hicrî: 150 - 204] )

- ŞAŞAA değil/yerine/= GÖRKEM | PARILTI, PARLAKLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47574 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞE'NÎ ile ŞENÎ'[< ŞENÂAT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18464 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gerçek. İLE Kötü, fena, ayıp, utanılacak. )

- ŞECÂAT ile ŞECCÂT[< ŞECCE]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32700 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Haksızlığa karşı olan öfke. | Yiğitlik, yüreklilik. İLE Başta ve yüzde oluşturulan yaralar. )

- ŞECÂAT değil/yerine/= YİĞİTLİK, YÜREKLİLİK, CESÂRET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43398 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEFÂAT[Ar.] değil/yerine/= BAĞIŞLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20119 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEHÂDET ile/ve ŞEFAAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20403 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞERİAT ve/<> İTAAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31300 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEY ve/||/<>/> İSTİMÂ[< SEM] ve/||/<>/> TÂAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50971 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... VE/||/<>/> Dinleme/dinlenilme, duymalar/işitme. | Dinleyip kabul etme. | Kulak verip dinleme. VE/||/<>/> Allah'ın emirlerini yerine getirme, ibâdet. )

- ŞİÂR[< ŞA'R] ile ŞİÂR[çoğ. ŞAÂYİR] ile -ŞİÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52625 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kıllar. İLE İşaret, iz, alâmet. | Ayırıcı işâret, ayırdedici âdet. | Hacı olmak için Mekke'de yapılann tören/ler. İLE "İyi, üstünlük veren işâret, âdet" anlamlarında gelerek birleşik sözcükler meydana getirir.[MERHAMET-ŞİÂR: Merhametli. | ŞÖHRET-ŞİÂR: Ünlü.] )

- TAAB ile TAB' ile TÂB[Fars.] ile -TÂB[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18489 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yorgunluk. | Sıkıntı, zahmet, eziyet, meşakkat. | Sinirlerin zayıflığından dolayı kaslarda ve çeşitli yerlerde duyulan şiddetli sancı. | Tabiat, huy. | Damga, mühür basma. | Kitap basma. İLE Güç, kuvvet, tâkat. | Işık, parlaklık. | Harâret. | Tazelik. | Kıvrım, büklüm. | Sıkıntı, eziyet. | Öfke. | Kılıcın keskinliği. İLE "parlayan, parlatan, aydınlatan" anlamlarına gelerek birleşik sözcükler yapar. [ÂLEM-TÂB: Dünyayı aydınlatan.] )

- TAABBÜD[< ABD] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43686 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İBÂDET ETME, KULLUK ETME; TAPMA, TAPINMA )

- TAABBÜD ile/ve TEFEKKÜR ile/ve TEVEKKÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29762 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAABBÜS ile TAABBÜS[çoğ. TAABBÜSÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18490 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sayıklama ya da havadaki bir şeyi tutmaya çalışır gibi ellerini sallayarak hareket ettirme. İLE Yüz ekşitme, surat asma. )

- TAACCÜB[Ar. < ACEB] değil/yerine/= ŞAŞMA/ŞAŞAKALMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43687 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [bkz. TAHAYYÜR] )

- TAADDÜD ile TAAHHÜD[< AHD | çoğ. TAAHHÜDÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18491 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birden çok olma, çoğalma, sayısı artma. İLE Üzerine alma, yapılması için söz verme. | Bir işin yapılması için resmî olarak sözleşme. | Postaya verilen bir şeyin yerine ulaşmasını sağlama. )

- TAADDÜT[Ar.] değil/yerine/= ÇOĞALMA, SAYININ ARTMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47878 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAAFFÜN[< UFÛNET]: ÇÜRÜYÜP KOKMA, KOKUŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21744 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAAHHÜT ile/ve/||/<>/> TEMÎNÂT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52728 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAAHHÜT değil/yerine/= ÜSTENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45328 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAALÎ/TEÂLÎ[< ULÜVV] ile TAALLÎ/TEÂLLÎ[< ULÜVV | çoğ. TEALLÜYÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18492 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yükselme, ululanma. İLE Yükselme, yüksek olma. )

- TAALLUK[< ALAK] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43688 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ASILI OLMA, ASILMA | İLİŞKİN, İLİŞİĞİ OLMA | SEVME | ÂİT OLMA | [tas.] DÜNYA İLGİSİ )

- TAALLÜM[< İLM] ile/ve/<> İLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43689 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Öğrenme, öğrenilme, okuyarak, ders alarak öğrenme, elde etme. İLE/VE/<> ... )
( Gerekli fakat yeterli değildir. İLE/VE/<> ... )

- TAÂM[< ET'İME] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43690 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( YEMEK, AŞ )

- TAAMMÜD[< AMD] ile TAANNÜD[< İNÂD | çoğ. TAANNÜDÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18493 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir işi bilerek ve isteyerek yapma. İLE İnad etme, direnme, ayak direme. )

- TAAMMÜDEN[Ar.] değil/yerine/= KASTEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAAMMÜM]Ar.} değil/yerine/= YAYILMA, GENELLEŞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47880 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAAMMÜT[Ar.] ile/<> TAAMMÜDEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47881 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir işi ya da suçu bile bile, tasarlayarak yapma. | İşlenecek bir suçun, daha önceden tasarlanması. İLE/<> Kasten. )

- TAANNÜT[Ar.] değil/yerine/= DİRENME, DİRENİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47882 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAARRUS/TAARRÜS[çoğ. TAARRUSÂT] ile TAARRUZ[çoğ. TAARRUZÂT] ile TAÂRUZ/TEÂRUZ[< ARAZ | çoğ. TEÂRUZÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18494 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kocanın, karısına sevgi göstermesi. İLE İlişme, sataşma, takılma. | Düşmana saldırma. İLE Birbirine zıt olma. )

- TAARRUZ ile/ve/<>/değil/yerine TEYAKKUZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30772 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAARÜF ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43691 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BİRBİRİNİ BİLMEK, TANIMAK )

- TAASSÎ[< İSYÂN] ile TAAŞŞÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18495 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ayaklanma, boyun eğmeme, isyân etme. İLE Akşam yemeği yeme. )

- TAASSUB ile AKIL TUTULMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30995 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAASSUB ile/ve/değil BİLGİ/DENEYİM EKSİKLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34684 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAASSUB ile/değil/yerine GELENEKSEL DEĞER/LER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31974 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAASSUB ile/değil/yerine ÖNCELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52539 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAASSUB ile TASALLUT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30454 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Taassub, tasalluta dönüşmemelidir! )

- TAASSUB değil/yerine/>/>< TASAVVUF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33280 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( TASAVVUF: Taassubu yok eden neyse, o! )

- TAASSUB ile TUTUCULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30137 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAASSUP[Ar.] değil/yerine/= BAĞNAZLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47883 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TÂAT ile TÂÂT[< TÂAT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18496 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Allah'ın emirlerini yerine getirme, ibâdet. İLE İbâdetler. )

- TAATTUL ile TAATTUR[< ITR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18497 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İşsiz kalma, işlemez olma. İLE Güzel kokular sürünme. )

- TAAYYÜN-Ü SÂNİ ile ANASIR-I ERBAA ile MEVALİD-İ SELÂSE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19740 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAAYYÜN[< AYN] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43692 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( MEYDANA ÇIKMA, ÂŞİKÂR OLMA | BELLİ OLMA | BELİRME | ŞEKİL | ÂYAN SIRASINA GİRME, ÎTİBARLANMA, BELLİ BAŞLI ADAM OLMA )

- TAAYYÜN ve/> TEŞEKKÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1407 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAAYYÜŞ[Ar.] değil/yerine/= YAŞAMA, GEÇİNME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47884 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAAZZUM[< AZÂMET] ile BÜYÜKLÜK SATMA, KİBİRLENME | KEMİKLEŞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43693 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAAZZÜL[< AZL] ile TAAZZÜR[< ÖZR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18498 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir tarafa çekilme. | İşten çekilme. | Ehl-i sünnet'ten Vâsıl b. Atâ'nın kurduğu mu'tezile mezhebi. | Takımdan ayrılma. İLE Özür bildirme. | Güçleşme, güç olma, olanak bulunmama. )

- TAHKİKTE:
VİCDANÎ KANAAT
değil YASAL KANIT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49375 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAHLİYE ile/ve/||/<> BERAAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48738 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAHMİN ile KANAAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31599 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAKINTI/OBSESYON ile/ve/> SİNİRCE/TAASSUB/NEVROZ ile/ve/> PSİKOZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6934 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAKİPSİZLİK ile/ve/||/<>/> BERAAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53776 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAKLİT ile/ve/<> İTAAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45091 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEBA' ile TEBAA[< TÂBİ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18594 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uyma, tâbi olma. İLE Uyruk, bir devletin hükmü altında bulunan kişi/ler. )

- TEBAA[Ar.] değil/yerine/= UYRUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51330 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEBAA ile/değil/yerine VATANDAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53569 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEFEKKÜR ile/ve/> TAAKKUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1424 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Her kişinin becerisidir. [kendince ve kabı kadar] İLE/VE/> Er kişinin becerisidir. )

- TEŞCÎ'[< ŞECÂAT | çoğ. TEŞCÎÂT] ile TEŞCÎR[< ŞECER]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33801 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Cesaret verme/verilme, gayrete getirme/getirilme. İLE Ağaçlandırma, ağaç dikme. )

- TEŞECCÜ'[< ŞECÂAT | çoğ. TEŞCÎÂT] ile TEŞECCÜR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33802 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sahte cesâret gösterme, şecî görünme. İLE Ağaçlaşma, ağaçlanma. | [kimya] Billur cisimlerin ağaç şeklinde birleşmesi. )

- TEVÂZÛ ile DAAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9615 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TIBÂ[< TAB] ile TIBÂA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33829 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yaradılışlar, âdetler. İLE Kılıç yapma zanaatı. | Kitap vs. basma işi. )

- TİLÂVET ile/ve/||/<>/> KIRAAT ile/ve/||/<>/> TERTİL ile/ve/||/<>/> MAKAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20301 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Kur'ân-ı Kerîm'i, ...] Dil ile okumak. İLE/VE/||/<>/> Akıl ile okumak. İLE/VE/||/<>/> Gönül ile okumak. İLE/VE/||/<>/> ... )

- TOPKAPI SARAYI'NDA:
BÂB-I HÜMÂYÜN
ile/ve/<> BÂB-I SELÂM ile/ve/<> BÂB-I SAADE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31635 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TUTKU ile/ve ZAAF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6737 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAAD/VÂDE ile/ve BORÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28456 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vâde, söz demektir. )
( Sakın para için evlenmeyin! Çok daha uygun koşullarda borç bulabilirsiniz. )

- VAAD ile TAAHHÜT/D
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9503 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAAZ ile/ve HUTBE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20800 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAKIF ile/ve CEMAAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20147 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARSIL ile/ve/değil/yerine/||/<> KANAAT SAHİBİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35401 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VEZÎR-İ A'ZAM ile VEZÎR-İ MAÂL-İ SEMÎR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14608 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Başvekil, en büyük vezir, sadrâzam. İLE Yüksek niteliği/vasfı olan vezir. )

- YAĞMUR ile/ve/= BUHARLAŞMA:
Saniyede 16 milyon ton. 8 km./saat hız ile.

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25264 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YARGI ile KANAAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33586 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAŞAM/HAYAT ve/> ETKİNLİK/FAALİYET ve/> BİLİNÇ/ŞUUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3078 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAZI ve/||/<>/> KÂĞIT ve/||/<>/> MATBAA ve/||/<>/> BİLGİSAYAR ve/||/<>/> İNTERNET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50561 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YERÂ'[< YERÂA] ile YERÂA[çoğ. YERA']
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18756 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kamışlar; yontulmamış kamış kalemler. | Ateşböcekleri. İLE Kamış; yontulmamış kamış kalem. | Ateşböceği. )

- YEREL/YÖRESEL/MAHALLİ SAAT ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44279 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Herhangi bir yerin yerel saati, o yerin meridyeninden[nısf-ün-nehâr] Güneş'in tam 12'de geçmesi esasına dayanılarak hesaplanan saat. )

- YETENEK ile/ve ETKİNLİK/FAALİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7060 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YORUMLAMA (TAABBUR)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21226 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YÜKSEK BAŞKENTLER:
LHASA
ve LA PAZ ve QUITO ve SANAA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32160 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tibet'te.[En yüksek] VE Bolivya'da.[2. sırada] VE Ekvator'da.[3. sırada.] VE Yemen'de.[2400 m.][4. sırada.][Burada yaşayanların, her yıl en az bir kez deniz seviyesine inmeleri gerekmektedir.] )

- ZAAF[Ar.] değil/yerine/= DÜŞKÜN/LÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45448 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAAF ile BEKLENTİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6678 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAAF ile/ve/değil/yerine/<> EĞİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32196 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAAF ile/ve/değil EKSİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6679 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAAF ve/||/<> SAVUNMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33634 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAAF ile/ve/değil/yerine SINIR(LAMA)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33105 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAMAN ALGISINDA:
24 SAAT
ile/ve/değil/yerine/<> (HER) AN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37356 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kesikli süreklilik. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/<> Kesiksiz süreklilik. )
( Güneşe ve güne göre. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/<> İnternette. )
( Doğal. İLE/VE/<> Yapay. )
( Dengeli. İLE/VE/<> Dengesiz. )
( Doğal sınırların güvenliği ve güvencesinde. İLE/VE/<> Şişirilmiş "sınırsızlığın" ve ucların uçurumunda. )

- ZÂMÂN-I/ASR-I SAADET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40067 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( HZ. MUHAMMED'İN YAŞADIĞI DÖNEM | ÖMRÜNÜ SAADETE KAVUŞTURAN KİŞİ )

- ZAN ile/ve/değil/yerine KANAAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1129 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZANAAT [PAYLAŞILIR/PAYLAŞILABİLİR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29351 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZANAAT OLARAK SİMYA ile FELSEFÎ SİMYA ile DİNÎ SİMYA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7945 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uygulamalar arasında nedensel ilişki kurmadan, herhangi bir teoriye dayanmadan nesneler üzerinde simyevi işlemler yapmak. Burada esas olan nesneleri kullanmaktır. İLE Belirli bir teoriye dayalı olarak ve nedensel ilişkiler kurarak nesneleri tespit ve tasvir etmek. Burada esas olan nesneler içinde kalmaktır. İLE Doğaüstü, mistik ve spritüel güçleri de dikkate alarak belirli ritüeller içinde nesneleri anlamaya çalışmak. Burada esas olan nesnelerin doğaüstü güçlerin işaretleri olduğunu anlamaktır. )
( Bolos (M.Ö. II. yy.) simyayı felsefi bir yöntem haline getiren. )
( Zosimus (M.S. III. sonu, IV yy. başı) simyayı bir din haline getiren. )
( İslâm dünyasında ise simya ilk önce felsefî açıdan dikkate alınmıştır. Cabir b. Hayyân sadece madenleri değil, bitkileri ve hayvanları da simyanın konusu kılmıştır. Civa ve kükürt teorisini geliştirerek tüm varolanları yekpare bir sistem içerisinde açıklamaya çalıştı. Bunun için bazı sayısal simgeleri kullandı. Aynı zamanda kurduğu laboratuvarlarla felsefi simyadan 'bilimsel simya'ya(kimya'ya) geçiş yaptı. )

- ZANAAT/ZANAATKÂR ve FELSEFE/FİLOZOF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14671 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZÂT-ÜL-HARÂŞİF-İL-MÜŞA'ŞAA[Ar.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44345 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Cildi, mineli ve kemikli olan balık sınıfı. )

- ZENAAT değil ZANAAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11565 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİRÂÂT[< ZİRÂ] ile ZİRÂÂT ile ZİRÂÂT[< ZİRÂAT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18815 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uzunluk ölçüleri. İLE Ekincilikler, çiftçiler, tarımlar. İLE Ekincilik, çiftçilik, tarım. )

- ZİRÂÂT[Ar. < ZİRÂ]:
Uzunluk ölçüleri.

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14529 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİRÂAT değil/yerine/= TARIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12616 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİRAAT ile/ve ZANAAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7065 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZÜHD ve KANAAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19455 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

| ...BB... |

( 198 FaRk )


- "ÇOK MUHABBET, TEZ AYRILIK GETİRİR" ile/ve/değil/yerine/||/<> "VUSLATTA, GINA VARDIR" ile/ve/değil/yerine/||/<> "GÖZDEN IRAK/UZAK OLAN, GÖNÜLDEN DE UZAK OLUR"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38823 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "MUHABBET SOKAK" değil İNCİLİ ÇAVUŞ SOKAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30677 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (BB) KREM ile FONDÖTEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54053 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Günün her saatinde sürülebilen, günlük ve sade makyajda kullanabilecek renkli bir nemlendiricidir. Hafif kızarıklık ya da donuk bir cilt varsa BB krem daha iyidir. Cilt tonunu eşitleyerek kusurları gizlemeye yardımcı olur. Günlük makyajda ilk yeğlenilecek olmalıdır. Cilde doğal bir görünüm vererek cilt rengini eşitler. Öte yandan, güneş koruyucu özelliğine de sahip olduğundan, cildi güneş ışınlarından korur. Ayrıca, cildin parlamasını ve yağ dengesini kontrol altında tutar.

İLE

Genellikle BB kremden daha fazla kapsama alanı sunar. Daha lekeli bir cilt yapısı ya da gizlenmek istenen bölgeler varsa yoğun kapatıcılığı nedeniyle yeğlenmelidir. Kusursuz makyajın en önemli özelliğidir. Bu nedenle, ten makyajında yoğun kapatıcılık, pürüzsüz ve iddialı bir görünüm aranıldığında kullanılır. Günlük olarak kullanılması pek tavsiye edilmez. Daha yoğun bir içeriğe sahip olduğundan, her gün fondöten kullanmak cildi yoracak, yaşlanma belirtilerine neden olacaktır. Öte yandan, fondöten ya da BB krem fark etmeksizin, cilde makyaj uygulandığında iyice temizlemeyi boşlamamalıdır. )

- [Ar.] KEBÂD ile KEBBÂD/KÜBBÂD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8280 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İri limon. İLE Ağaç kavununa benzer bir çeşit büyük ve yumuşak bir limon.[dilim dilim kesilerek tatlısı yapılır] )

- [Ar.] MÜCERRED ile TAAZZÜB[< AZEB] ile TE'EBBÜD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5012 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tek, yalnız. İLE Evlenmeyip bekâr kalma. İLE Ürküp çekinme. | Evlenmeme. )

- [Ar.] TEEBBÎ ile/ve TEEMMÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5848 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birini, baba edinme. | Birini, evlât edinme. İLE/VE Ana edinme. | Çocuğun, anne tarafından tanınması. )

- [MEDLÛLERİ BAKIMINDAN HAFÎ] SÖZ/LÂFIZ:
HAFÎ
ile/ve/||/<> MÜŞKİL ile/ve/||/<> MÜCMEL ile/ve/||/<> MÜTEŞEBBİH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49881 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
MOBBING'DE:
KASITLILIK
ile/ve/||/<> SÜREKLİLİK ile/ve/||/<> SİSTEMATİKLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50799 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUHABBET ile MAHABBET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11158 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- | KAFTAN ve CÜBBE | ile/ve/değil/yerine/||/<>/< HIRKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50086 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( | Sultan'da. VE Yargıç'ta. | İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Derviş'te. )

- | PELTE/PALUZE ile ELMÂSİYE/JÖLE | ile/yerine MURABBÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8272 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( | Meyvesularının nişastayla ve bir miktar şeker ile koyulaştırılması/kaynatılmasıyla elde edilen tatlı. | Bu kıvamda olan madde. | Koloidal bir katı içine bir sıvının işlemesinden sonra, ya bu sıvıya daldırılan koloidin, doğrudan doğruya şişmesiyle ya da sıcakta hazırlanan, oldukça derişik çözeltinin soğutularak kıvamlaşmasıyla oluşan esnek madde. İLE Meyvesularının jelatin ve şekerle koyulaştırılması/kaynatılmasıyla elde edilen tatlı. | İLE/YERİNE Meyvesularının katkısız olarak -kısık ateşte- uzun süre kaynatılıp koyulaştırılmasıyla elde edilen tatlı. [az miktarda şeker katılabilir][Jöle de denilir fakat içinde jelatin yoktur!] )
( Sayın Gökçen ADAR'ın, yemek kitaplarına ulaşmanızı salık veririz. )

- A.-G. ("MUHABBETİ")
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10516 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ABBE KIRILMA ÖLÇÜTÜ ve/||/<> ABBE KURAMI ve/||/<> ABBE ÖLÇÜTÜ ve/||/<> ABBE PRİZMASI ve/||/<> ABBE SAYISI ve/||/<> ABBE YOĞUNLAŞTIRICISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36490 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sıvıların kırılma indisini ölçmek için kullanılan kırılmaölçer. VE/||/<> Gerçek bir görüntü elde edilecek bir mercek, cismin tüm kırınım saçaklarını geçirecek kadar büyük olmalıdır. VE/||/<>Bir teleskobun çözme gücü için açısal ayrılma λ/d'den küçük olmamalıdır. Burada λ gelen ışığın dalga boyu, d; objektifin yarıçapıdır. VE/||/<> Dik görüntü elde etmek için kullanılan, iki çift dik açılı prizmadan oluşan ve dört yansıma yapan düzen. VE/||/<> Dağıtıcı gücün tersi. VE/||/<> İyi bir ışık toplama özelliğine sahip, sayısal açıklığı 1.25 olan ve mikroskopide yaygın olarak kullanılan, basit iki mercekten oluşan düzenek. )

- ABDÜLLEZİZ[Ar. < HABBÜLLEZİZ: Tatlı tane.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33340 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Akdeniz bölgesinde ve Afrika'da yetişen, çok yıllık bir bitki. | Bu bitkinin, yemiş gibi yenilen, tatlı ve yağlı ürünü. )

- ACRONYME vs. ABBREVIATION
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23733 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADI UNUTABİLMEK İÇİN:
ZİKİR YOLU
ile/ve MUHABBET YOLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32487 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Daha büyüğünü düşünerek.[zikr] İLE/VE Sevdiğini düşünerek. )

- AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET:
ADLÎ
ile SİYASÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKLÎ İLİM/LER ile/ve/<> MUHABBET İLİMLERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32523 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dönüştürmez. İLE/VE/<> Dönüştürür. )

- ALAY EDİLECEK TUTUM/DURUM ile/değil/yerine MUHABBET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39109 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANNE ile/ve/> MÜREBBÎ ile/ve/> RAB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34082 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [bebeği/çocuğu] 1 yaşına kadar. İLE/VE/> 18 yaşına kadar. İLE/VE/> Ömrünün sonuna kadar. )

- ARGUMENT vs. SQUABBLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23972 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞK ve MUHABBET ve CEZBE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3106 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Allah'a duyulan. VE İnsan'a duyulan. VE ... )

- AŞKLA ve/||/<> SEVGİYLE ve/||/<> MUHABBETLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36709 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğ(ur)mak. VE/||/<> Büyü(t)mek. VE/||/<> Geliş(tir)mek. )

- BÂM[Fars.]/SAKAF[Ar.] değil/yerine/= ÇATI, DAM, KUBBE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40179 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CEBÂN ile CEBBÂN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17200 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Korkak. İLE Peynirci. )

- CEHL ile/||/<>/< CEHL-İ BASİT ile/||/<>/< CEHL-İ MÜREKKEB ile/||/<>/< CEHL-İ MİK'AB[KÜP] ile/||/<>/< CEHL-İ MURABBÂ, TAKLİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6210 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyi mutlak olarak bilmemek.
İLE/||/<>/<
Bilmemek. Bilmediğini bilmek.
İLE/||/<>/<
Bilmemek. Bilmediğini bilmemek fakat bildiğini iddia etmek. Olgu ve olaya uygun olmayan kesin inanç.
İLE/||/<>/<
Bilmemek. Bilmediğini bilmemek fakat bildiğini iddia etmek. Bildiğinin en doğru/kesin olduğunu iddia etmek.
İLE/||/<>/<
Ötekinin iddiasını/sözünü delilsiz/kanıtsız kabul etmek. )
( ... İLE/VE Tek boyutlu. İLE/VE İki boyutlu. İLE/VE Üç boyutlu. İLE/VE Dört boyutlu. )
( [Felsefe'de] BEBGAİYYE[Ar.]/PSITTACISME[Fr.]: Papağanlık. )
( Sadece bir iyi vardır, bilgi; sadece bir kötü vardır, cehalet. )
( TÂC MÂRİFET TÂCIDIR, SANMA GAYRI TÂC OLA
TAKLİT İLE TOK OLAN, HAKİKATTE AC OLA )
( )
( Anlayanlar(those who get it) <> Anlayıp da anlamamış gibi yapanlar(those who get it do not get it) <> Anlamayanlar(those who do not get it)
-----------------------------------------------------

Anlayanlar(those who get it) <> Anlayıp, anlaşılacak hiçbir şey olmadığı gerçeğini görenler(those who get it but realise there is nothing to get) <> Anlaşılacak bir şey olmadığı gerçeğini görenler(those who realise there is nothing to get)
----------------------------------------------------

Anlamayanlar(those who get it) <> Anlamayıp, anlaşılacak hiçbir şey olmadığı gerçeğini görenler(those who do not get it and realise there is nothing to get) <> Anlaşılacak bir şey olmadığı gerçeğini görenler(those who realise there is nothing to get)
-----------------------------------------------------

Karmakarışık durumda olanlar/hiçbir nasibi ol(a)mayanlar(those who are very confused) )

- CÜBBE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40589 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nefs ile ilişkisizliği simgeler. Siyahtır. )

- ÇİN TIBBI ile YUNAN TIBBI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7769 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( LLOYD )

- DABB ile DÂB[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17246 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kertenkele. İLE Şan ve şeref. )

- DERT ile/ve MUHABBET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19778 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİKKATE ALMA (TEDEBBÜR)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUDU KUŞU/PAPAĞAN[İt. < Ar.] ile MUHABBET KUŞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22579 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Deli İbrahim'in, Papağan'dan bahsettiği öyküyü okumanızı salık veririz. )
( Ulviye Sultan'ın Papağan öyküsünü okumanızı salık veririz. )
( ... İLE Papağangillerden, asıl yurdu Avustralya olan bir kuş. )

- DÜZLÜK ÜZERİNE YAPILAN RESİM ile KUBBE ÜZERİNE YAPILAN RESİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14786 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ELİBBÂ[< LEBÎB] ile ELİFBÂ/ELİFBE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17338 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Akıllı, olgun, kâmil kişiler. İLE 33 harften oluşan Osmanlı abecesi. | Bir şeyin başlangıcı. | Bir örgü motifi. )

- ELMA değil HABBE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21091 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EMEVÎLER ile/ve ABBÂSÎLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29917 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hz. Muhammed'inn torunlarına zulmettiler. İLE/VE Âlimlere zulmettiler. )

- ERBÂB[< RABB] ile ERBÂB[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17366 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sahipler, mâlikler. | Becerikli, ehil, muktedir. İLE Ulu, başkan, reis. )

- EŞEYSEL USANDIRI/TÂCİZ ile MOBBING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6813 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EZECC ile EZEBB[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17427 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnce ve uzun kaşlı, kalem kaşlı. İLE Kaşlarının kılı çok ve saçı uzun olan. )

- FEHÂMETLÜ DEVLETLÜ ile ÜBBEHETLÜ DEVLETLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14616 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sadrazamlara, Mısır hidivi ve yabancı prenslere, eyalet beylerine hitapta kullanılan unvan. İLE Sadrazamlık etmişlere hitapta kullanılan unvan. )

- GÜĞÜM ile DEBBE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HABB/E
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41283 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( TÂNE/LER, TOHUM )

- HABB ile HABB[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17511 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aldatıcı, hilekâr, kurnaz. İLE Denizin dalgalanması, kabarması. )

- HABBE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41284 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( DERVİŞLERİN GİYDİĞİ HAYDÂRİYE'NİN YAKASINA TAKILAN İKİ YUVARLAK TAŞ. BU TAŞLAR NECEF YA DA AKİK OLUR. [HASENEYN'İN MUHABBETİNE NİŞÂNE] )

- HABBE[Ar.] değil/yerine/= EVİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37033 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tahıl tanesi. | Su kabarcığı. | Karagöz, Matiz, Külhanbeyi tiplerinin, "Yemek yemek" anlamında kullandığı söz. )

- HABÎB[< HUBB]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41285 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( SEVGİLİ, SEVEN, DOST )

- HASTALIK TIBBI ile/ve/||/<>/< SAĞLIK TIBBI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51408 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİBB ile HİBB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17662 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sevgi, sevgili. | Yol arkadaşı.[çoğ. AHBÂB] İLE Hilekâr, aldatıcı, kurnaz. )

- HİBBE[< HİBEB] ile HİBE[< HİBÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17663 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Paçavra, kesilmiş kumaş parçası. İLE Bağışlama, bağış. )

- HİSS-İ SELÎM/BON SENS[Fr.] değil/yerine/= SAĞDUYU, İLHÂMÂT-I RABBÂNÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41449 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HUBB ile/değil/yerine/>< HUBB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35107 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aldatıcı, kurnaz, hilekâr. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Sevgi. )

- HUBUB[< HUBÂB, HUBÂBE] ile HUBÛB[< HABB]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17676 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Su üzerindeki kabarcıklar. İLE Taneler, tohumlar. )

- HÜZÜN ile/ve/değil MUHABBET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1796 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İHLÂS ile/ve/= RABB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29770 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLİM ile/ve İRFAN ile/ve AŞK ile/ve MUHABBET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7689 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gurur verir. İLE/VE Anlayış verir. İLE/VE Yok/ifnâ eder. İLE/VE Yaşam verir. )

- İLK YARDIMDA [SIRASIYLA]:
HASTAYI HAREKET ETTİRMEMEK
ve/||/<>/>
YİYECEK-İÇECEK VERMEMEK
ve/||/<>/>
ÜSTÜNÜ ÖRTMEK
ve/||/<>/>
TIBBÎ YARDIM ÇAĞIRMA[112]
ve/||/<>/>
2-3 DAKİKADA BİR SOLUNUMU KONTROL ETMEK

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52805 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNSANBİÇİMCİLİK = MÜŞEBBİHE = ANTHROPOMORPHISM[İng.] = ANTHROPOMORPHISME[Fr.] = ANTHROPOMORPHISMUS[Alm.] = ANTHROPOS:İNSAN. MORPHE:BİÇİM[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39430 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSLÂM TASAVVUFU ile/ve KABBALAH(YAHUDİ TASAVVUFU) ile/ve GNOSTİZM(HRİSTİYAN TASAVVUFU)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19136 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSLÂMÎ HÜKÜMDARLIKTA:
OSMANLI
ile/ve/||/<> SELÇUKLU ile/ve/||/<> ABBASİ ile/ve/||/<> EMEVİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49422 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABALA = CABALA[İng.] = CABALE[Fr.] = KABBALA[Alm.] = KABBALAH:ALINMIŞ ŞEYLER, GELENEK[İbr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39446 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABBALAH:
KABIN İLMİ
ile/ve/<> KABUL İLMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19137 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARACA ile EBBÂZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22169 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Sıçrayıp atlayan karaca. )

- KAREEM ABDUL JABBAR ve/||/<>/> JOHN WOODEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54969 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- Kazan'ın 20 km. kadar dışında bulunan bir tapınak, her bir kubbesinde bir tanesi yer alan ay, haç, yıldız ve öteki birçok dinin simgeleri ile tüm dinleri biraraya toplamak iddiasındadır.
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19067 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEBÂD ile KEBBÂD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18043 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İri limon. İLE Ağaç kavununa benzer bir çeşit büyük ve yumuşak bir limon.[dilim dilim kesilerek tatlısı yapılır] )

- KENDİNİ TANI/BİL!:
HÜRMET
ve/||/<> MUHABBET ve/||/<> MERHAMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32699 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendini bilen, bilmeyenin kusuruna bakmaz. )

- KİŞİ, KİŞİNİN KURDUDUR[HOMO HOMINUS LUPUS]:
"THOMAS HOBBES'UN SÖZÜ"
değil PLAUTUS'UN SÖZÜ[ASINARIA'da]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51102 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİTAP ve/<> KİŞİ ve/<> MUHABBET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19400 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖRÜ KÖRÜNE TAKLİT ile/yerine MUHABBETLE TAKLİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KREMDE:
BB
ile CC ile DD ile RENKLİ NEMLENDİRİCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47146 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... ile ... ile BB ve CC kremlerin birleşimi. )
( )

- KUBBET-üs-SAHRA ve/<> MESCİD-İ AKSÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32072 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sekizgen olarak inşa edilmiştir. VE/<> ... )
( Caminin 52 penceresinin vitrayları da birbirinden farklıdır. VE/<> ... )

- KÜBÂD ile KÜBBÂD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18070 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karaciğer yangısı/iltihabı. İLE Ağaç kavununu andıran, iri ve yumuşak bir limon. )

- LEBÂN ile LEBBÂN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18084 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Göğüs. İLE Sütçü. )

- LÜBB ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42217 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İÇ, ÖZ | NÛR-I İLÂHÎ )

- MAHABBET ile ŞİRK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20702 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MALVACEAE = HUBBÂZÎYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13383 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MARIN MERSENNE ve/||/<> THOMAS HOBBES ve/||/<> PIERRE GASSENDI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49279 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 1588 - 1648 ile 1588 - 1679 ile 1592 - 1655 )

- MÂRİFET ve/<> MUHABBET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4390 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MECBURİYET/LE ile/ve/değil/yerine/||/></< MUHABBET/LE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2410 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEKTEB-İ TIBBİYE-İ MÜLKİYE ile MEKTEB-İ TIBBİYE-İ ŞAHÂNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33998 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tıp fakültesi. İLE Askerî tıp okulu. )

- MEYL ve/> MUHABBET ve/> AŞK ve/> BULMAK VE OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3369 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( MÜEBBED MUHABBET )

- MEYL ve MUHABBET ve EHİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19422 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİNYATÜR ÜSLÛB DÖNEMLERİNDE:
EMEVİLER ve ABBASİLER ve FATIMİLER
ve SİCİLYA ve İSPANYA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30842 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( III. yy. ile XIII. yy. arasında. )

- MUABBİR[< İBÂRET] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42487 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( RÜYÂ TÂBİR EDEN )

- MUHABBET SOHBET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25748 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUHABBET VE SAYGILI OLMAMAK/HÜRMETSİZLİK ile/yerine MUHABBET VE SAYGI/HÜRMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20485 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Önceki halden daha kötü duruma getirir. İLE/YERİNE Muhabbetsiz saygı bir yere ulaştırmaz fakat kişiyi bozmaz. )

- MUHABBET ve FEDÂKÂRLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19424 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUHABBET ve/||/<>/< HAKİKAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2861 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sözlerde. VE/<> Gözlerde. )

- MUHABBET ve HEYBET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19426 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUHABBET ve HİMMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19425 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUHABBET ile/ve/<> İLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19429 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUHABBET ve KARŞILIKLI RIZÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19423 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Her türlü muhabbet menfaatsiz olmalıdır. )

- MUHABBET ile MAHABBET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19427 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUHABBET ile/ve MERHAMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19428 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUHABBET ile/ve/<> MERHAMET ile/ve/<> ADÂLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2863 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUHABBET ve/<> MÜNÂSEBET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2862 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUHABBETÇİÇEĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46343 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Muhabbetçiçeğigillerden, çiçekleri yeşilimtırak beyaz, güzel kokulu bir süs bitkisi. )

- MUHAKKIK[< TAHKİK] ile MÜTETEBBİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46582 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Konuyu delilleriyle bilen, açıklayan. İLE Bir konuyu dikkatle araştıran, irdeleyen, araştırıcı. )

- MUHİBB[< HUBB] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42557 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( SEVEN, SEVGİ BESLEYEN, DOST )

- MUHİBBÂN[< MUHİBB] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42555 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BİR TARÎKATIN, TARÎKATTAN OLMADIKLARI HALDE TARAFLISI OLANLAR )

- MUHİBBÎ ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42556 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kanunî Sultan Süleyman'ın şiirdeki mahlâsı. )

- MUKABBİL[< KABL | çoğ. MUKABBİLÎN] ile MUKABİL[çoğ. KABİLE]["ka" uzun okunur]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34276 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Öpen, takbîl eden. İLE Karşı karşıya gelen, bir şeyin karşısında bulunan. | Bir şeye karşı/karşılık yapılan. | Karşılık. | Karşılığında. )

- MURÂBAA[< RAB] ile MURÂBAHA[< RİBH] ile MURABBA'[< RUB] ile MURABBÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34293 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yazlığa çıkmak üzere sözleşme yapmak. İLE Malı, kâr ile satma. | Tefecilik, yasaların üstünde, aşkın faiz alma. İLE Dörde çıkarılmış, terbi' olunmuş. | Dörtlü, dört şeyden olma. | Dört köşeli. | Kare. | Dört mısralık kıtalardan oluşan manzume. | Kenzî Hasan'ın edvarında geçen makam.[1700] İLE Terbiye edilmiş. | Kaynayıp kıvama geldikten sonra dondurulmuş meyve suyu tatlısı. )

- MURABBA'[< RUB] ile ŞARKI ile TERBİ'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14721 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dörtlü, dört şeyden olma. İLE Divan şiirinde bestelenmeye uygun vezin kalıplarıyla yazılan nazım biçimi. İLE Bir gazelin beyitlerine, bir başka şair tarafından aynı vezinle ikişer mısra eklenerek yazılan murabba türü. )

- MUTATABBİB değil/yerine TABİB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46413 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hekimlik taslayan. DEĞİL/YERİNE Hekim. )

- MUZDARİP/MUZTARİB[< DARB] ile MÜSTARİB[< ARAB] ile MÜSTAHLİB[< HALBB]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52959 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Istırap çeken. İLE Araplaşmış olan, aslen Arap olmadığı halde sonradan Araplaşmış olan. İLE Tırmalayan, istihlâb eden. )

- MÜCBER[< CEBR] ile MÜCBİR[< CEBR] ile MÜCEBBİR[< CEBR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34400 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Olunmuş, zorlanılmış, zorlanılan, icbâr olunan. İLE Zorlayan, zorlayıcı. İLE Çıkıkçı. )

- MÜDÂVİM ile/değil MUHİBBÂN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20115 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜDEBBER/E[< DÜBÛR] ile MÜDEBBİR[< DÜBÛR | çoğ. MÜDEBBİRÂN, MÜDEBBİRÎN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34423 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Düşünce ile hareket edilmiş, tedbîr alınmış. | Özgürlüğü, efendisinin ölümüne bağlı bulunan köle. İLE Tedbir alan, tedbirli, düşünce ile hareket eden, düşünceli. | [eskiden] Kölesinin özgürlüğünü, kendi ölümünden sonraya bırakmış olan. )

- MÜDEBBİR ile MUFASSIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33438 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜDEBBİR ile/ve MÜDRİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5910 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜEBBET[Ar.] değil/yerine/= SONU OLMAYAN, YAŞAM BOYUNCA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46459 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜEBBET ile AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53949 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hükümlünün yaşamı boyunca sürer, yasa ve Cumhurbaşkanı'nca çıkarılan yönetmelikte belirtilen sıkı güvenlik önlemlerine göre çektirilir. İLE Suçu işleyen yararına, cezayı hafifletecek takdirî nedenlerin var olması durumunda, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine, müebbet hapis; müebbet hapis cezası yerine de yirmibeş yıl hapis cezası verilir. Öteki cezaların, altıda birine kadarı indirilir.[Takdirî indirim nedeni olarak, failin geçmişi, toplumsal ilişkileri, eylemden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın, suç işleyenin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi konular göz önünde bulundurulabilir. Takdirî indirim nedenleri kararda gösterilir.] )

- MÜKELLEFİYET ile/ve/değil/yerine/<> MUHABBET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37311 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜNEBBİH[Ar.] değil/yerine/= UYARICI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46503 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜNTESİB ile MUHİBBÂN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20114 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜREBBEB ile MÜREBBİB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34779 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ergenlik çağına kadar beslenmiş. | Hoş kokulu şeylerle hoş olmuş. İLE Çocuğu, ergenliğine kadar besleyen. )

- MÜREBBÎ[< TERBİYE] değil/yerine/= EĞİTİCİ | BESLEYEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42624 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜRÜVVET ve/||/<>/>/< MUHABBET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37431 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜSEBBA'[< SEB] ile MÜSEBBAA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34794 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yedili, yedi bölümden oluşan. | Yedigen.[Fr. HEPTAGONE] | Her beytine aynı ölçüde ve tek sayılı dizeyle aynı uyakta beş dize eklenen gazel, kâside. İLE Yedi kere okunması gereken dua. )

- MÜSEBBEB[< SEBEB] ile MÜSEBBİB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34795 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sebep olunarak oluşturulan. İLE Sebep olan. | İcâd eden. )

- MÜSEKKİN/MÜNEVVİM[< NEVM] ile/>< MÜNEBBİH[< NEBEH]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50619 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sakinleştirici, uyutucu/uyutan. İLE/>< Uyarıcı. )

- MÜSTEHABB[< HUBB] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42668 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sevilen, beğenilen. | Farz ve vâcibden başka olarak sevap kazanılan iş. | Hz. Muhammed'in, bazen işleyip bazen terk ettiği güzel iş. )

- MÜSTEKBİR ile/değil MÜTEKEBBİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20177 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜŞABİH ile/ve/<> MÜŞEBBEH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46550 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aralarında benzerlik olan, benzer, benzeş. İLE/VE/<> Bir şeyle arasında benzerlik bulunan, benzetilen. )

- MÜŞBİ'[< ŞİB] ile MÜŞEBBA'[< ŞİB]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34883 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doyuran. İLE Doymuş, tok, işbâ' olunmuş. [Fr. SATURÉ] )

- MÜTENEBBÎ[< NEBE] ile MÜTENEBBİH[< NÜBH]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35118 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Peygamberlik iddiasında bulunan, peygamberlik taslayan, yalancı peygamber. İLE Uyanan, uyanık, intibâh eden. | Uslanan, aklını başına toplayan. )

- MÜTEŞÂBİH[< ŞEBEH ve ŞİBH | çoğ. MÜTEŞEBBİHÂT] ile MÜTEŞEBBİH[< ŞEBEH ve ŞİBH | çoğ. MÜTEŞEBBİHÎN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35138 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birbirine benzeyen. | Kur'ân-ı Kerîm'in mecâzî anlama elverişli âyeti. İLE Benzeyen, andıran, teşebbüh eden. )

- MÜTEŞEBBİH:
"BENZER"
ile/ve/değil/||/<>/< ŞÜPHE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49324 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜTEŞEBBİS[Ar.] değil/yerine/= GİRİŞKEN/GİRİŞİMCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46581 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜTETABBI[< TAB] ile MÜTETÂBİ/A[< TEBA]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35146 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğallaşan, tatabbu eden. İLE Birbiri ardınca gelen, peyderpey olan. )

- NARBÜLBÜLÜ/ARDIÇKUŞU(TURDUS PILARIS[Lat.], ROBIN[İng.], Avrupa ve Asya ormanlarında yaşar.) ile/ve BAYIR KUŞU ile/ve ÇALI KUŞU ile/ve ÇAMURCUN ile/ve DALGIÇ KUŞU ile/ve DEVEKUŞU ile/ve FIRTINA KUŞU ile/ve GELİNKUŞU[Lat. OTOCORIS PENCILLATUS] ile/ve İNCİRKUŞU[Lat. ANTHUS TRIVIALIS] ile/ve İSHAK KUŞU/BATAKLIKBAYKUŞU[Fars. ŞEB-ÂVÎZ][ayağından asılarak başaşağı sarkar ve öter] ile/ve KARDİNALKUŞU ile/ve KARİYAMA(Güney Amerika'da) ile/ve KAŞIK GAGA ile/ve KAŞIKCI KUŞU ile/ve KEDİKUŞU ile/ve KELAYNAK[Sadece bu üç yerde: BİRECİK-URFA, FAS, PALMİRA ÇÖLLERİ-SURİYE][Lat. GERONTICUS EREMITA]17 Şubat, Birecik'te, Kelaynak Günü'dür! ile/ve KUYRUKKAKAN[Afrika ile/ve Asya'da] ile/ve MALURUS[Avustralya'da] ile/ve MAMO[Hawaii'de] ile/ve MANAKİN[Amerika'da] ile/ve MİNO[Asya'da] ile/ve MOA ile/ve MOHO ile/ve MUHABBET KUŞU ile/ve ÖRÜMCEK KUŞU[Lat. LANIUS] ile/ve TARLA KUŞU ile/ve YAĞMUR KUŞU ile/ve ALICI KUŞ ile/ve BOĞMAKLI KUŞ ile/ve MAKARALI KUŞ ile/ve SAKSAĞAN(AK'AK[Ar.], PÎSE[Fars.], PICA PICA[Lat.]) ile/ve SAKARMEKE ile/ve SIĞIRCIK(MÜRG-İ ZÎREK/ZÎREK-SÂR, LÂLESAR[Fars.], STURNUS VULGARIS[Lat.]) ile/ve İBİBİK, ÇAVUŞ KUŞU, HÜDHÜD[çoğ. HEDÂHİD][HÛC-I HÜDHÜD:
İbibik ibiği.](EBÜRREBÎ', UPUPA EPOPS[Lat.])
ile/ve ÖZKUŞU ile/ve PAPUÇGAGA[Afrika'da] ile/ve POTU(Güney Amerika'da) ile/ve POYRAZKUŞU ile/ve SUBAKALI ile/ve TORGU ile/ve TURAKO/MUZCUL(Afrika'da yaşar.) ile/ve UZUNBACAK ile/ve ÜVEYİK(STREPTOPELIA TURTUR[Lat.]) ile/ve YEŞİLBAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22736 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kolombiya'da, dünyadaki tüm ülkelerdeki kuş türlerinden daha fazla kuş türü bulunur. )

- NASIL BİLİRDİNİZ?:
ALLAH'A OLAN MUHABBETİYLE
ve/<> İNSANA OLAN HİZMETİYLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32026 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NEDEN/SEBEP/MÜSEBBİB ile VESİLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28197 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NEFSİNDE, RABBİNİ ARAMAK/BULMAK ile/ve/değil/yerine RABBİNDE, NEFSİNİ ARAMAK/BULMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32893 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NEFSİNİ BİLEN, RABBİNİ BİLİR ile/ve RABBİNİ BİLEN, NEFSİNİ BİLİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19813 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Akılsal. İLE/VE Duygusal. )

- NIRVANA = NIBBANA[Palice]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16008 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NİMET ve MUHABBET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19402 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kalıba. VE Ruha. )

- NİRVANA[Sansk.](NİBBAHA[Pali])(SATORİ[ZEN, Jap.]) ile NİRVANE ile NİRVANİ ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42856 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aydınlanma. (ZEN'de, Satori) Yaşam ışığının nihai eriyişi ve sönüşü. Maddeden kurtuluş, En Yüce Ruh (Brahman) ve yeniden birleşme. Budist summum bonumilkesi. En son Gerçeklik. Saltık Hakikat. Aydınlandıkları zaman, yanıltıcı egolarının bilinciyle sınırlı olmayan bir duruma giren kişilerin son durumu. Bağımlılıklardan, tutkulardan, yanılsamalardan kurtulup, uyanıp aydınlanma sonucu ulaşılan iç suskunluk, iç barış. (Tasavvuf'ta ile ABCDEF ( İşrak) İLE Bağımsızlığa, iç özgürlüğe ulaşmış kişi. İLE Nirvana'yı arayan. )

- NİRVANA[Sansk.] = NİBBAHA[Palice] = SATORİ[Zen, Jap.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39772 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OBSTRUCTIVE vs. OBSTINATE vs. OBDURATE vs. DISOBEDIENT vs. MULISH vs. REALCITRANT vs. STUBBORN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24945 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖRGÜTLENME ile/değil/yerine SOHBET/MUHABBET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19478 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- POSTNİŞİN ile/ve SERTARÎK ile/ve SERTABBÂH ile/ve SERZÂKİR ile/ve İMÂM ile/ve MEYDANCI ile/ve TÜRBEDÂR ile/ve ÂSÂDÂR ile/ve NAKÎB ile/ve PAZARCI ile/ve ÇERÂĞÎ ile/ve SÂKÎ ile/ve FERRÂŞ ile/ve KAPUCU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20320 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAB' ile RABB ile Rabb ile RÂBB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18236 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Avlulu ev. İLE Efendi, sahip. İLE Allah. İLE Sütbaba, üveybaba. )

- RAB ile/ve/||/<>/> MÜREBBİ ile/ve/||/<>/> ALLAH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19637 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bebek için. İLE/VE/||/<>/> Çocuk için. İLE/VE/||/<>/> Aşkta.[meveddet] )

- rab ile rabb ile Rabb
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43124 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( AVLULU EV ile EFENDİ, SAHİP | SÜTBABA, ÜVEY BABA ile TERBİYE EDEN ALLAH, MÜREBBİ | KENDİNİ, GEREKSİNİMİ DUYULAN ŞEYİ, KENDİ ARACILIĞI İLE ELDE EDİLEN ÖZEL BİR SIFATLA KAYITLANDIRILMIŞ ZÂT )

- RABB KORKUSU ile/ve/<> ÖLÜM KORKUSU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32112 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hikmetin başlangıcıdır. İLE/VE/<> Varoluşun sürekliliğidir/sağlayıcısıdır. )
( Nitelikli varoluş. İLE/VE/<> Varoluş. )
( Yaşama bağlanma güdüsü. İLE/VE/<> Varolma dürtüsü. )
( Duyulmayan, anlam çığlığı. )
( İkisi de, O'nsuz kalma korkusudur. )

- RABB-İ HAS ile RABB-ÜL ÂLEMÜN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19214 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RABB ile/ve/<> ABD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29771 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RABBÂNİYYÛN ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43125 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KENDİLERİNİ ALLAH'A VERMİŞ OLANLAR )

- REKLÂM = ADVERTISEMENT[İng.] = RÉCLAME[Fr.] = ANZEIGE/REKLAME[Alm.] = PUBBLICITÀ[İt.] = ANUNCIO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39580 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RU'B ile RUB' ile RUBB ile RÛB[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18290 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Korku. İLE Dörtte bir, çeyrek, bir şeyin dört bölümünden biri. İLE Meyve suyu. İLE Süpürme, süpürge. )

- SABBÂR[< SABR] ile SABBÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18300 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Atlas çiçeği, kaktüs. | Mısır/Frenk inciri. İLE Çok sabırlı, sabrı çok olan. )

- SABIR (TASABBUR)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21225 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAĞALTIMDA/TERAPİDE:
TIBBÎ
ile/ve/||/<> DAVRANIŞSAL ile/ve/||/<> BİLİŞSEL ile/ve/||/<> DUYGUSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51773 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAYGI ile/ve/<> MUHABBET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3217 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEB'A ile Sebâ ile SEBBÂH[< SİBÂHAT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18361 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yedi/7. İLE Hz. Süleyman'ın eşi/zevcesi Belkîs'in, Yemen'de, hükmü altında bulundurduğu mâmur olan şehri. İLE Suda yüzen, yüzücü. | Yüzgeç. )

- SEB/SEBB ile SEB'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18360 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sövme, sövüp sayma. İLE Yedi/7. )

- SEBBÂHE ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43389 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yüzücü kuşlar sınıfı. )

- SEBEB ile/ve/<> MÜSEBBİB-ÜL ESBÂB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30317 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SER-TABBÂH ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43458 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( AŞÇI BAŞI )

- SEVGİ/MUHABBET VE SAYGILI OLMAMAK/SAYGISIZLIK/HÜRMETSİZLİK ile/yerine MUHABBET VE SAYGI/HÜRMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3216 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Önceki halden daha kötü duruma getirir. İLE/YERİNE Muhabbetsiz saygı, bir yere ulaştırmaz fakat kişiyi de bozmaz. )

- SISTER vs. NUN vs. ABBESS vs. MOTHER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23748 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SOHBET ile/ve/<> MUHABBET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aklın dili sözcükler, gönlün dili muhabbettir. )
( Kişiyi, tümel/küllî akıla götürecek tek şey, muhabbettir. )
( Ehl-i derdin sohbetine mahrem et! )
( Keşkül Dergisi'nden: Sohbet I, Sohbet II )
( İçinde sen/den olmayan. İLE/VE/<> ... )

- SUBBUH ile/ve TENZİH ile/ve KUDDÜS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19679 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜNNET ile/ve MUHABBETE BİNAEN YAPILAN SÜNNET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20283 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞA'B[çoğ. ŞUÛB] ile ŞÂB/ŞÂBB[< ŞEBÂB | çoğ. ŞÜBBÂN] ile ŞÂB[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18444 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Cemaat, taife, kabile. | Kızıldeniz'den çıkarılan dallı budaklı taşlar. | Bölünmüş, parçalanmış şey. | Kafatasındaki çatlaklık. İLE Genç, delikanlı; yiğit. İLE Şap. )

- ŞAP ile ŞAP[Ar. ŞABB] ile ŞAP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47560 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İstekle öperken çıkan ses. | Birden yere düşme ya da çarpma sırasında çıkan ses. İLE Alüminyum ve potasyum sülfatından ya da amonyum alüminyum sülfatından oluşan, sıcak suda eriyen, tadı buruk, antiseptik bir madde. İLE İnce kum ve çimentoyla yapılan düzgün döşeme sıvası. )

- ŞEBB ile ŞEB[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18456 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şap. İLE Gece. )

- ŞEBBOY/ŞEBBÛY[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47592 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Turpgillerden, güzel kokulu, dar yapraklı, değişik renkli çiçekleri olan, çok yıllık ve otsu bir süs bitkisi. )

- ŞEKLEN AĞLAMAK/GÜLMEK ile/değil/yerine MUHABBETEN AĞLAMAK/GÜLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20816 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAABBÜD[< ABD] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43686 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İBÂDET ETME, KULLUK ETME; TAPMA, TAPINMA )

- TAABBÜD ile/ve TEFEKKÜR ile/ve TEVEKKÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29762 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAABBÜS ile TAABBÜS[çoğ. TAABBÜSÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18490 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sayıklama ya da havadaki bir şeyi tutmaya çalışır gibi ellerini sallayarak hareket ettirme. İLE Yüz ekşitme, surat asma. )

- TAHİR ve/ TAYYİB ve/ KUDDÜS ve/ SUBBUH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20520 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kirlerden. VE Ayıplardan. VE Kalpten. VE Nefsten. )
( SUBBUH: Yüzmek. )

- TASAVVUF:
SOHBET
ve/<> MUHABBET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32316 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEABBÜD ve TEDEBBÜR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9444 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEHÂBB ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43859 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( SEVİŞME, DOSTLUK PEYDÂ ETME )

- TEKEBBÜR[A. < KİBR] değil/yerine/= BÜYÜKLENME, KİBİRLENME, ÇALIM, KURUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43875 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TELEBBÜN[Ar. LEBEN] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43889 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Memeden, sütün damla damla akması. )

- TENEBBÜ'[< NÜBÜVVET] ile TENEBBÜ'[< NEBEÂN] ile TENEBBÜH[< NEBÂHAT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18677 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TENEZZÜL ile/ve/değil/<> TEŞEBBÜS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31865 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TERAZİ ile KABBÂN[Ar.] (KEPAN[Fars.])
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13814 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Büyük terazi. )

- TEŞEBBÜH[Ar. < ŞİBH] değil/yerine/= BENZEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45964 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Benzeme, andırma, kendini benzetmeye özenme, zorlayarak benzemeye çalışma. )

- TEŞEBBÜS[Ar.] değil/yerine/= GİRİŞİM | GİRİŞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44984 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEŞEBBÜS ile/ve/||/<>/> TESADÜF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36934 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Teşebbüs etmezsen, tesadüf etmez. )

- TEŞEBBÜS ile/ve TEVESSÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30056 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TETABBU'[< TETABBUÂT] ile TETÂBU'[< TEBA | çoğ. TETÂBUÂT] ile TETEBBU'[< TEBA | çoğ. TETEBBUÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33813 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tabiatlanma. İLE Aralıksız, birbiri ardından gelme. İLE Bir şeyi etraflıca tetkik etme, mahiyetini anlamaya çalışma, kapsamlı inceleme, bir şey hakkında geniş bilgi edinme. )

- TEVÂZU'[< VAZ | çoğ. TEVÂZUÂT] ile TEVAZZU' ile TEVAZZUH/TAVAZZUH[< VUZÛH | çoğ. TETEBBUÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33817 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Alçakgönüllülük (gösterme). İLE Konulma, konuluş. İLE Açıklanma, açıklığa kavuşma, aydınlanma. )

- TEVHÎD ve/< ADÂLET ve/< MUHABBET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33736 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TIBBEN ile TIBBÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33830 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hekimliğe uygun olarak, hekimliğin gösterdiği yolda. İLE Hekimliğe özgü, hekimlikle ilgili. | Hekimce. )

- TO BE HABBITED vs./and NOT TO FEEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24518 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TROMP[Fr. < TROMPE] değil/yerine/= KÖŞE KUBBESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53640 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Binanın bir bölümünü tutmaya yarayan köşe kubbesi. )

- Tûbâ ile TÛBÂ ile TUBBA'[çoğ. TEBÂBİA] ile TUBA[Fr./İng.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33834 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Güzellik, iyilik, hoşluk. | Rahatlık. İLE Kökleri semâda, dalları zemine uzanmış, Cennet'te, Sidre'de bulunan ve dalları bütün Cennet'i gölgeleyen ilâhî ağaç. İLE Eski çağlarda, Yemen bölgesinde saltanat süren eski Arap hükümdarlarının unvanı. İLE Üzerinde pistonlar bulunan, bakırdan soluklu çalgı. )

- VASATÎ HATÂ ile VASATÎ MÜRABBAÎ HATÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18718 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YEĞLEME/TERCİH ve/> MUHABBET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3330 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YORUMLAMA (TAABBUR)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21226 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZÜLCENAHEYN:
İLİM
ve/ HİKMET ve/ AŞK ve/ MUHABBET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19965 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

| ...CC... |

( 132 FaRk )


- "TENEZZÜL" ETMEK ile/ve/değil/yerine/||/<> TEVECCÜH ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32588 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (ABLE) TO ACCEPT vs. (NOT ABLE) TO WITHSTAND
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24398 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (HÜCCETÜL İSLÂM / İMAM / EBÛ HAMİD) GAZZÂLÎ ile/ve AHMET GAZZÂLÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6387 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Kardeşi. )

- (not ACCORDING TO ME) TO ME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25052 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (not ACCUSE FOR) ACCUSE OF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25024 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [not] (NOT) TO UNDERSTAND vs. (NOT) TO ACCEPT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24429 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [not] ACCEPTANCE vs./and GAME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24648 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- á=Acute accent ile à=Grave accent ile â=Circumflex ile ä=Umlaut ile ã=Tilde ile å=Aring
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8616 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ACC ile ÂCC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16906 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bağırma, na're. İLE Kalabalık. )

- ACCEDE vs. EXCEED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23659 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ACCESS vs. EXCESS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23660 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ACCESSION >< RESERVATION
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50326 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Antlaşmaya katılım. >< Çekince. )

- ACCIDENT vs. DISASTER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23487 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ACCORDING TO ME vs. FOR ME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23212 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ACCORDING TO YOU vs. ACCORDING TO ME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23211 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ACCUSATION/TO BLAME vs. TO DETERMINE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24162 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ACCUSE vs. BLAME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24776 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AĞUSTOS BÖCEĞİ/ORAKBÖCEĞİ | ZÎZÜ[Ar.] | CICADA[İng.] | CICADIS/LANIUS[Lat.] ile/ve ATEŞBÖCEĞİ/YILDIZBÖCEĞİ[Lat. LAMPYRIS NOCTILUCA][1 cm.den daha küçüktürler.] ile/ve YERÂA[Ar. | çoğ. YERÂ'], KİRM-İ AHTER, KİRM-İ ŞEB-EFRÛZ, KİRM-İ ŞEB-TÂB, ÂTEŞÎZE[Fars.]) ile/ve BOK BÖCEĞİ(HUNFESÂ'[Ar. | çoğ. HANÂFİS], KÜSTEL[Fars.], GEOTRUPES STERCORARIUS[Lat.], SCARABE/KHEBER) ile/ve GELİN BÖCEĞİ ile/ve HANIM BÖCEĞİ ile/ve İPEK BÖCEĞİ[Ar. DÛD-İ HARÎR, DÛD-ÜL-KAZZ | Fars. DÎVE, KİRM-İ EBRİŞÎM/PÎLE | Lat. BOMBYX MORI] ile/ve KIZ BÖCEĞİ ile/ve UĞUR BÖCEĞİ/UÇUÇBÖCEĞİ/HANIMBÖCEĞİ[Lat. COCCINELLA SEPTEMPUNCTATA] ile/ve AĞILI BÖCEK ile/ve ÇALGICI BÖCEK ile/ve MAKASLI BÖCEK ile/ve MAYIS BÖCEĞİ(COCKCHAFER)[Lat. MELOLONTHA VULGARIS] ile/ve TAM GELİŞMEMİŞ BÖCEK(NYMPH) ile/ve UYUZBÖCEĞİ[Lat. SARCOPTES SCABIEI]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22808 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALTIN ORAN ve/<> FIBONACCI SAYILARI/DİZİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1187 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 1.6180339887 ve/<> 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987 ... [son iki sayının toplamı alınarak devam edilir] )
( Dizideki ardışık iki sayının oranı, sayılar büyüdükçe Altın Oran'a yaklaşır. )
( MİMARLIK ÜZERİNE ON KİTAP - VITRUVIUS[Marcus Vitruvius Pollio, M.Ö. 80 ile 15] )
( Altin_Oran.mp4 [1] | Altin_Oran2.mp4 [2] )
( )
( Wikipedia'da... http://tr.wikipedia.org/wiki/Altin_oran )
( Okuduğunuz Herşeye İnanmayın: Salyangoz Kabukları ve Fibonacci Sayıları

Kişiler, mucizelere inanmak isterler. Yaşamın tamamının mucizelerle dolu olmasını isterler. Her şeyin birbirine kusursuz bir şekilde oturmasını, olaylar, olgular ve sistemlerde hiçbir pürüz olmamasını isterler. Bu, insan türünün beyin yapısı ve çalışma prensipleri düşünüldüğünde anlaşılırdır. Fakat yine de tanıdığımız en karmaşık yapı olan beynimizin, bu kadar basit hatalara düşebildiği gerçeğini göz önünde bulundurarak, etrafımızı incelerken çok daha dikkatli ve gerçekçi olmamız gerekmektedir. Burada, yardımımıza bilimsel yöntem ve analiz metotları koşmaktadır. Çünkü kişiler, kendilerini kandırmaya açıklardır. Duygularına hemencecik yenik düşerler, bu bakımdan zaafları vardır. Söylediğimiz gibi, her şeyin büyüleyici, her şeyin sıradışı, her şeyin olağanüstü, her şeyin masalsı olmasını isteriz. Ancak doğa kusurludur. Bu kusurları görmezden gelerek bilim üretemeyiz. Çünkü kusurlara bakarak, hataları anlayarak, eksiklikleri fark ederek sistemlerin nasıl çalıştığını, nasıl çalışmaları gerektiğini, neden kusursuz olamayacaklarını anlarız. Hatta bu sayede onları geliştiririz, doğadakilerden daha başarılı sistemler üretebiliriz.

HP, Apple, Netscape Communications gibi birçok büyük teknoloji firmasında yazılım mühendisi olarak görev almış olan, aynı zamanda astronomi, biyoloji, matematik gibi alanlarda araştırmalar yürüten, teknoloji ve bilim yazarlığı yapan, bilimin yayılması için konuşmalara katılan Akkana Peck, deniz kabuklarının matematiği ile ilgili bir araştırma yazısı üzerinde çalışırken ilginç bir gerçekle karşılaşmış. Hikayeyi bilirsiniz: doğada kusursuz bir matematik olduğu, ayçiçeklerinden salyangoz kabuklarına, kol uzunluğumuzdan çeşitli kentlerin bulunduğu coğrafi lokasyonlara kadar her şeyin "özel bir matematik" dahilinde olduğu iddia edilir. Hatta kimi zaman üniversitelerin animasyon birimleri ve grafikerleri bile bunu öyle bir göstermektelerdir ki, sanki doğada hakikaten tüm canlıların uyduğu bir matematiksel/geometrik düzen varmış gibi bir algı yaratılır. Kolumuzun toplam uzunluğunun dirseğimizden parmak ucuna kadar olan uzunluğa oranının "altın oran"a uymak zorunda olduğunu sanarız. Deniz kabuklarının ve deniz minarelerinin gerçekten de Fibonacci sayılarına mükemmel şekilde uyduğunu sanar, ayçiçeği tohumlarının kusursuz bir matematiği takip ettiğine inanırız. Bunların hepsi koca bir hatadır. Akkana Peck bu gerçekle yüzleşmesini şöyle anlatıyor:

"Bir arkadaşımın üniversitedeki matematik dersine Fibonacci sayılarıyla ilgili bilgi vermek üzere davet edilmiştim. Daha lisedeyken Fibonacci sayıları üzerine araştırmalar yapmaya başlamıştım ve onların büyüyen bir şehrin güç istasyonlarını planlamada nasıl kullanıldığını incelemiştim. Tüm bunları o derste anlatacaktım, dolayısıyla araştırmalarımda bulduğum tüm görselleri bulmaya ihtiyacım vardı. Bilirsiniz, çam kozalaklarındaki, çiçeklerin yapraklarındaki, ağaçlardaki dallanmalardaki matematiksel oranları, Altın Oran'ı, Fibonacci/Altın Spiralini, vb. doğadaki matematiği gösteren görsellere ihtiyacım vardı. Örneğin bir Nautilus kabuğunun nasıl harika bir şekilde Fibonacci sayılarına uyduğunu göstermeyi istiyordum.

Çam kozalaklarını topladım, bazı fotoğraflar çektim, slaytlar hazırladım ve iş, altın orana uyan spiralleri göstermeye geldi. Ufak bir GIMP metni hazırlayarak bilgisayarımın otomatik olarak Fibonacci spiralini oluşturmasını sağladım. Sonrasında, bir odacıklı Nautilus fotoğrafı aramaya başladım. Amacım, bu spirale ne kadar kusursuz şekilde uyduğunu göstermekti. Sonunda Wikipedia'dan harika bir örnek buldum. GIMP içerisine yapıştırdım ve üzerine altın spirali çizdim. Sonrasında ise birbirine uydurmak üzere boyutlarla oynamaya başladım. İmkansızdı. Hiçbir şekilde spiral, kabuğun şekline uymuyordu!

Ne kadar çabalarsam çabalayayım, hiçbir şekilde kabuk ile spirali uyduramadım. Ben de Google Images'ı kullanarak daha fazla kabuk fotoğrafı bulmaya çalıştım. Bulduğum hiçbir kabuk spirale uymuyordu! Hatta Fibonacci sarmalına yaklaşamıyordum bile!"

Akkana Peck, bu konuda yalnız değildir. Başlangıçta sözünü ettiğimiz düşünceler, halk arasına o kadar yerleşmiştir ki, bizim matematiğimizden doğan bazı oranların doğada halikulade bir şekilde olması gerektiğini sanarız. Evet, bu oranlar kabaca doğadaki organizmaların yapılarında rastlanabilir. Aslında bunda şaşılacak bir şey yoktur. Örneğin Fibonacci sayıları dediğiniz sayılar, kademeli olarak bir önceki toplama eklenerek artan sayılardır. Bir deniz minaresi kabuğu da, bir önceki zaman diliminde üretilen kabuk miktarının üzerine konarak arttığı için, elbette, ister istemez Fibonacci sayıları dediğimiz sayıya uyacaktır. Bir ayçiçeğinin tohumları, merkezden başlayıp etrafa yayılır. Altın spiral de, belirli bir merkezden başlayıp etrafa yayılan çizgilerden elde edilir. Dolayısıyla ikisinin birbirine uyması kaçınılmazdır. Bizler bu oranları tanımlarız. Bu oranlar, gökten inmezler. Eğer doğada, bu oranları tanımladığımız temele uyan bazı sistemler varsa, o sistemlerin sonucunda yine bu oranları görmemiz son derece anlaşılırdır. Hatta bu, kaçınılmaz bir sonuçtur.

Daha açık bir örneği şöyle verebiliriz: tüm sayı sistemleri etrafımızda kendini tekrar eden objeleri kategorize ederek gelişmiştir. 1, 2, 3 gibi sayılar, aslında kategorizasyon amacı taşır. Tek olan bir olguya "1" deriz. Kendini tekrar ediyorsa, bu sayıyı arttırırız. Sayılar böyle oluşmuştur. Tüm matematik, bunun üzerine inşa edilmiştir. Dolayısıyla matematiği, doğadaki sistemleri tanımlamak için, doğadaki sistemlere bakarak geliştirdik. Örneğin matematikteki "türev" denen işlem, "değişim miktarını" verir. Dolayısıyla etrafımızda düzenli olarak değişen şeylere bakıp, türev hesabına uymalarına şaşıramayız. Ancak nedense bu matematiksel unsurların adı "altın oran" veya "Fibonacci sayıları" gibi daha havalı isimler olunca, sanki özel bir anlamları varmış zannedilir. Halbuki tıpkı türev, integral, vb. matematiksel hesaplamalar gibi, bu oranlar da doğaya bakarak inşa ettiğimiz sistemlerin ürünüdür. Doğadaki sistemlerde bu matematiksel izleri görmemizde şaşılacak bir taraf yoktur.

Ancak sorun bu da değildir. Sorun, doğada bu oranlara uyduğu iddia edilen birçok sistemin, daha fazla sayıda veriyle gözden geçirildiğinde, bu oranlara hiç de uymadığını görmemizdir. Örneğin spesifik bir kişinin omuz-kol uzunluğunu, dirsek-kol uzunluğuna böldüğünüzde 1.618'e çok yakın bir sayı elde edebilirsiniz belki, ki bu "altın oran" olarak bilinir. Ancak 100 kişinin kolunu ölçtüğünüzde, bu orandan ciddi anlamda sapma olduğunu görürsünüz. Belki ortalamaları gene altın orana yakın olacaktır; ki bu son derece anlaşılırdır, çünkü bu oranların doğa yasalarının tanımından kaynaklandığı düşünülmektedir. Örneğin kütleçekiminin bir cismin yerden yüksekliğine etkisinin, ağırlıkla sınırlandırılmış olmasından ötürü birçok uzunluğun altın orana uymak zorunda olduğu düşünülmektedir ve bu konuda araştırmalar sürmektedir. Altın oran, sonradan keşfedilen bir özellik değildir. Doğada var olan oranlardan çıkarılan bir özelliktir. Eğer ki etrafımızda altın orana uyan obje sayısı gerçekten çok fazlaysa, beynimizin de bu oranı daha hoş görecek şekilde evrimleşmesi kaçınılmaz bir sonuçtur.

Science News'de yayınlanan bir makalede deniz kabuklarının spiralleri ele alınmıştır. 1999 yılında emekli matematikçi Clement Falbo San Francisco'da bulunan Kaliforniya Bilim Akademisi'nde bir dizi Nautilus kabuğunun ölçümünü yaptı. Bulguları ilginçti: evet, kabuklar altın spiral gibi logaritmik bir seriyi takip ediyordu. Ancak kabukların oranı 1.24 ila 1.43 arasında değişiyordu. Ortalama oranları ise 1.33'e 1'di! Bu, 1.618 civarında olması beklenen altın orana yakın bile değildi!

Sonradan, 2002 yılında aynı sorunu John Sharp da fark etti. Ancak matematikçilerin bu bulgularına rağmen halk arasında halen bu oranların canlıların yapısını %100 yönettiği ve bu canlıların vücutlarının bu oranlara %100 uyduğu gibi saplantılı bir sanrı bulunmaktadır. Sharp şöyle söylüyor:

"Bu yanlış iddiayla ilgili en ilgi çekici olan şey, ne kadar yaygın olduğudur. Hatta bu konuları daha iyi bilmeleri gereken matematikçiler bile bu hataya düşmektelerdir. İşte bu, neden geometrinin daha geniş olarak ve sıradan olmayan bir şekilde öğretilmesi gerektiğini göstermektedir. Sadece geometri de değil, şekiller ve oranların görsel estetiği de düzgün öğretilmelidir."

Burada son olarak şu sorun doğmaktadır: bir sayı, bir diğerine ne kadar yakın olursa, tamamen uyduğu söylenilebilir? Yukarıdaki sayılar arasındaki fark matematiksel olarak barizdir. Dolayısıyla 1.33 sayısını gidip de "1.618'e çok yakın, dolayısıyla bu canlılar altın orana uyuyorlar." dememiz mümkün değildir. Daha önce de söylediğimiz gibi, spirallerin büyüme tipinden ötürü buna benzer bir orana uyması kaçınılmazdır. Eğer doğadaki bir sistemin, belirli bir orana uyduğunu iddia edeceksek, ondalık basamağından sonraki en az 2-3 adet değerin o orana birebir uymasını bekleriz. Örneğin pi sayısını kullanırken 3.14 olarak almak yeterlidir. Daha fazlası hesaba dikkate değer bir katkı sağlamaz (ancak dahasını eklerseniz hesabınızın isabetliliği artar). Daha azı ise kabul edilmez, çünkü çok yüksek hata payı demektir. Benzer şekilde, Dünya'nın yerçekim ivmesini 9.81 almak kabul edilebilirdir; ancak 10'a yuvarlamak ilkokul düzeyinde bir hesap yapılmıyorsa kabul edilemez. Benzer şekilde, bir sistemin altın orana uyduğu iddia ediliyorsa, o sistemden aldığınız oran en azından 1.62 civarında olmaldır ki genelde doğrudan 1.618'e uyması beklenir. Ancak 1.3 gibi bir sayının 1.618'e yakın olduğunu, dolayısıyla sistemin "altın orana kusursuz şekilde uyduğunu" söylemek akıl, bilim ve gerçek dışıdır. )
( ... VE/<> Fn = Fn-1 + Fn-2 )

- ARİYA SACCA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40037 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dört Soylu Hakikat.(Budizm'de)
( 1. Dukha [Tüm varoluş biçimleri.][Özellikle insan varoluşu, acı çekmeyle karakterize edilir.]
2. Samudaya [Acının nedeni arzular ve tutkulardır.]
3. Nirodha [Arzu ve tutkuların kaynaklarının kurutulmasıyla acı sona erdirilebilir.]
4. Magga [Arzu ve tutkuların kaynaklarını kurutacak olan, Sekiz Katlı Soylu Yol'un uygulanmasıdır.] )

- BACCAO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40137 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tüm yaşamlarını ve çözümlerini deniz üzerinde kuran/sürdüren, karaya çıkmayanlar. [Filipinler'de] )

- BAŞARI = SUCCESS[İng.] = SUCCÈS[Fr.] = ERFOLG[Alm.] = SUCCESSO[İt.] = ÉXITO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39195 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BATI/LI(coğrafya) = KEDİN, KURIYAKI = WEST/ERN[İng.] = OUEST, OCCIDENT/AL[Fr.] = DER WESTEN/WESTLICH[Alm.] = OCCIDENTE/OCCIDENTAL(E)[İt., İsp.] = OCCIDENS/OCCIDENTEM[Lat.] = HE DÜZIS/PROS HELION DÜZIN[Yun.] = el-ĞARB/ĞARBÎ[Ar.] = BÂKHTER/Î[Fars.] = HET WESTEN/WESTELIJK[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39196 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BATI/LI(uygarlık) = GARB/Î = OCCIDENT/AL[İng., Fr.] = DAS ABENDLAND/ABENDLÄNDISCH[Alm.] = OCCIDENTE/OCCIDENTAL(E)[İt., İsp.] = VESPER, OCCIDENS, TERRÆ OCCIDENTEM VERSUS SITÆ[Lat.] = HE PROS HELIOU DÜSMAS[Yun.] = el-MAĞRİB[Ar.] = GARBÎ[Fars.] = HET AVONDLAND/S[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39197 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEŞÛŞ/BEŞÎR[Ar.] ile/ve HECCÂM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5036 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Güleryüzlü, şen. İLE/VE Taşlama/hiciv yapan/sanatçısı. )

- BIÇAK ile KASATURA[İt. < CACCIATORA]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54700 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Süngü gibi tüfeğin namlusu ucuna takılan ya da bel kayışına asılı olarak taşınan bir bıçak türü. )

- BRACCIA:
1 m.
= 1.64 Braccia
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14505 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÜC[Fars.] ile BÜCC[Ar.] ile BÜÇ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17176 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Keçi. İLE Kuş yavrusu, palazı. İLE Ağzın iç tarafı, avurt. )

- CRIME vs. ACCIDENT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23486 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇERÇİ ile TÜCCAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32057 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mal takasıyla sınırlı. İLE Pazar yaratan. )
( Köy, pazar gibi yerlerde dolaşarak, ufak tefek tuhafiye eşyası satan, gezgin esnaf. İLE ... )

- DSM ile ICD 10 ile CCMD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49765 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( APA'nın. İLE DSÖ'nün. İLE Çin'in. )

- EXCEPT vs. ACCEPT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23715 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EXPERIENCE vs. ACCUMULATION
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23280 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EYLEM = FİİL = ACTION, ACTIVITY[İng.] = ACTION[Fr.] = AKTION, HANDLUNG[Alm.] = ACTION[Lat.] = ACCIÓN[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39342 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EZECC ile EZEBB[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17427 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnce ve uzun kaşlı, kalem kaşlı. İLE Kaşlarının kılı çok ve saçı uzun olan. )

- FÂCİ'[çoğ. FEVÂCİ] ile FÂCİR/E[< FÜCÛR | çoğ. FECERE/FÜCCÂR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17435 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişiyi dertli eden, keder veren, acıklı. İLE Kötü huylu. | Ayyaş, sefih. | Rezil, habîs, şerîr, şakî. | Yalancı. | Bayanlara düşkün bay, baylara düşkün bayan. )

- FİİL-İ MUZÂRİ CAHDİ MÜSTEĞRAK (MALUM) ile FİİL-İ MUZÂRİ CAHDİ MUTLAK (MALUM) ile FİİL-İ MUZÂRİ NEFYİ HAL (MALUM) ile FİİL-İ MUZÂRİ NEFYİ İSTİKBAL (MALUM) ile FİİL-İ TAACCÜB SÂNİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41098 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİİL-İ TAACCÜB EVVEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15005 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FLÜT ile/ve PICCOLO FLÜT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13675 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HACC ŞARTLARI ile/ve/değil YOL ŞARTLARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20350 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bayanların hacca yalnız gidememeleri ile ilgili çekince Hac'a gitmesi değil, eski zamanlardaki çeşitli ve uzun yol şartlarından dolayıdır. Dolayısıyla günümüzde yalnız gitmemesi yönünde bu tür bir engel bulunmamaktadır. )

- HACC:
İFRÂD
ile/ve/<> TEMETTÛ ile/ve/<> KIRÂN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31337 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HACC:
NİYET
ve/<> TERBİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31336 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HACC'A GİTMEK ile/ve HACC'TAN GİTMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20349 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HACC'TA:
ARARAT
ile/ve/||/<>/> MEŞAR ile/ve/||/<>/> MÜZDERİFE ile/ve/||/<>/> MİNA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52743 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HACC[Ar.] ile/ve/||/<>/< SILA[Ar. < VASL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50899 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Genellikle tek tanrılı dinlerde kutsal olarak tanınan yerlerin, o dinden olanlarca yılın belİRli aylarında ziyaret edilmesi. | İslâm'ın beş koşulundan biri olan, Müslümanlarca zilhicce ayında Mekke'de yapılan Kâbe'yi ziyaret ve tavaf ibadeti. İLE/VE/||/<>/< Bir süre ayrı kaldığı bir yere ya da yakınlarına kavuşma. Memleketine gitme, yakınlarına ulaşma. | Gurbetteki biri için doğup büyüdüğü ve özlediği yer. | Bahşiş, hediye. | Rabıt sigâsı.[ulaç, bağ-fiil][Fr. GERONDIF] )

- HACC ile HÂCC[çoğ. HÜCCÂC]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17520 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İslâm'ın beş koşulundan biri olan ve belirli zamanda Mekke'deki Kâbe-i Şerîfe'yi ziyaret etmek üzere yola çıkma farîzası. İLE Hacca giden, Kâbe'yi ziyaret eden, hacı. )

- HACC ile/ve UMRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20348 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÂCCE[çoğ. HÂCC] ile HÂCCE[çoğ. HAVÂCC]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17521 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir çeşit akdiken. İLE Hacca giden hanım. )

- HECCAV[Ar.] değil/yerine YERGİCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37178 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİCÂC ile HİCÂC[< HÜCCET]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17665 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gözün ikinci tabakası. İLE Deliller, hüccetler, vesikalar, senetler. )

- HİNDİ:
turkey
ile/||/<> PERU ile/||/<> ETİYOPYA KUŞU ile/||/<> BUKALEMUN ile/||/<> FRANSIZ KIZI/ĞALOPÛLÂ ile/||/<> TACCHINO[: Kuş.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54316 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Türkçe'de
İngilizce'de. İLE/VE/||/<> Portekizce'de. İLE/VE/||/<> Arapça'da. İLE/VE/||/<> Farsça'da. İLE/VE/||/<> Yunanca'da. İLE/VE/||/<> İtalyanca'da. )

- HÜCCET ile DELİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9542 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÜCCET ile HÜCCET-ÜL-İSLÂM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41470 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( SENET, VESİKA, DELİL | SEÇKİN ÂLİMLERE VERİLEN UNVAN ile İMÂM-I GAZÂLÎ )

- HZ. MUHAMMED'İN GÖÇMESİ:
HAC YILI
değil HACCINI YAPTIĞI YIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30115 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- IŞINIMA(RADYASYON) EN DAYANIKLI CANLI(HAYVAN):
KARAFATMA
değil DEINOCOCCUS RADIODURANS BAKTERİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53252 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... DEĞİL 1.5 milyon rad'a kadar dayanabilirler. Dondurulurlarsa bu sınır, iki katına çıkar. )

- İKİNCİL/ESAS OLMAYAN ÖRGENLER = A'ZÂ-İ REDÎFE = ORGANES ACCESSOIRES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13259 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLGİ ile/ve/<> TEVECCÜH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1477 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLİNEK = ARAZ = ACCIDENT[İng., Fr.] = AKZIDENZ[Alm.] = ACCIDENS[Lat.] = SYMBEBEKOS[Yun.] = ACCIDENTE[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLK HACC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25603 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNDİRGEME = İRCA = REDUCTION[İng.] = RÉDUCTION[Fr.] = REDUKTION[Alm.] = REDUCTIO[Lat.] = REDUCCION[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39427 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSPAT ile/ve HÜCCET ile/ve BURHAN ile/ve DELİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1330 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BELGİT: Bir kişinin, yapmaya ya da ödemeye borçlu olduğu şeyi göstermek üzere imzaladığı resmi kâğıt, senet. | Bir önermeyi tanıtlamak için gösterilen ve daha önce doğru olarak kabul edilen başka önerme. )

- KANAVA[İt. < CANOVACCIO] değil/yerine/= TASLAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54176 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kaneviçe. | Bir şekil, resim, plan veya eserin sonradan üzerinde işlenecek olan basit şekli, taslak. )

- KAPORTA[İt. < BOCCAPORTA] ile/ve/||/<> KAROSER[Fr. < CARROSSERIE] ile/ve/||/<> TAMPON[Fr. < TAMPON]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54409 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Otomobilde, kaput ya da ön kapak. | Motorlu taşıtları örten, genellikle sacdan yapılmış dış bölüm. | Gemi içinin aydınlanması ve hava alması amacıyla güvertede açılmış bulunan camekânlı yer. | Kişinin yüz, giysi, ayakkabı vb.nden oluşan dış görünümü. İLE/VE/||/<> Otomobilde, mekanizmayı oluşturan motor, makine, tekerlek, şasi vb. bölümlerin dışında kalan, görünen dış bölüm. İLE/VE/||/<> Bir deliği kapamaya yarayan, herhangi bir nesneden yapılmış büyük tıkaç. | Bir darbenin şiddetini azaltmaya yarayan, içi yumuşak nesneyle dolu şey. | Çarpışmaların etkisini azaltmak için vagonların, otomobillerin ön ve arkalarında bulunan donanım. | Kanı silmek, durdurmak için kullanılan gazlı bez yumağı ya da sterilize edilmiş pamuklu özel parça. | Bir darbenin, çatışmanın şiddetini azaltan etken. )

- KAŞKAVAL[İt. < CACIOCAVALLO] ile KAŞKAVAL[İt. < CACCIOCAVALLA]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54726 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [argo] Aptal, sersem. İLE Gabya ve babafingo çubuklarının topuk taraflarında açılan deliklerden geçirilerek ucları mavnalara dayanan, demir ya da ağaç takoz. )

- KREMDE:
BB
ile CC ile DD ile RENKLİ NEMLENDİRİCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47146 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... ile ... ile BB ve CC kremlerin birleşimi. )
( )

- KUZEY DENİZİNDE:
KOTZEBUE KOYU
ile/ve/||/<> ÇUKÇİ DENİZİ ile/ve/||/<> DE LONG BOĞAZI ile/ve/||/<> DOĞU SİBİRYA DENİZİ ile/ve/||/<> LAPTEV BOĞAZI ile/ve/||/<> BOURHAYA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> LAPTEV DENİZİ ile/ve/||/<> OLENEKSKİY KÖFREZİ ile/ve/||/<> KATANSKİY KÖRFEZİ ile/ve/||/<> VİLKİTSİ BOĞAZI ile/ve/||/<> YENİSEY KÖRFEZİ ile/ve/||/<> KARA DENİZİ ile/ve/||/<> BAYDARATSKAYA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> KARA BOĞAZI ile/ve/||/<> ÇEYŞSKAYA KOYU ile/ve/||/<> BEYAZ DENİZİ ile/ve/||/<> ONEGA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> KANDELAŞKA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> DİVİNA KOYU ile/ve/||/<> BARENTS DENİZİ ile/ve/||/<> GRÖNLAND DENİZİ ile/ve/||/<> NORVEÇ DENİZİ ile/ve/||/<> KUZEY DENİZİ ile/ve/||/<> DANZİNG KÖRFEZİ ile/ve/||/<> RİGA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> FİNLANDİYA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> BOTNİ KÖRFEZİ ile/ve/||/<> DANİMARKA BOĞAZI ile/ve/||/<> DAVIS BOĞAZI ile/ve/||/<> BALTIK DENİZİ ile/ve/||/<> LABRADOR DENİZİ ile/ve/||/<> BAFFIN DENİZİ ile/ve/||/<> BAFFIN KÖRFEZİ ile/ve/||/<> SMITH KÖRFEZİ ile/ve/||/<> NARES BOĞAZI ile/ve/||/<> LANCASTER BOĞAZI ile/ve/||/<> ARKTİK KOYU ile/ve/||/<> PR. REGENT BOĞAZI ile/ve/||/<> BOOTHIA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> FOXE ÇANAĞI ile/ve/||/<> FOXE KANALI ile/ve/||/<> REPULSE KOYU ile/ve/||/<> CORAL LİMANI ile/ve/||/<> JAMES KOYU ile/ve/||/<> HUDSON BOĞAZI ile/ve/||/<> UNGAVA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> FROBISHER KOYU ile/ve/||/<> CUMBERLAND KÖRFEZİ ile/ve/||/<> HOME KÖRFEZİ ile/ve/||/<> JONES BOĞAZI ile/ve/||/<> PEARY KANALI ile/ve/||/<> BARROW BOĞAZI ile/ve/||/<> FRANKLIN BOĞAZI ile/ve/||/<> VISCOUT MELVILLE BOĞAZI ile/ve/||/<> Mc CLURE BOĞAZI ile/ve/||/<> McCLINTOK KANALI ile/ve/||/<> KRALİÇE MAUD KÖRFEZİ ile/ve/||/<> CORONATION KÖRFEZİ ile/ve/||/<> PR. ALBERT KOYU ile/ve/||/<> AMUNDSEN BOĞAZI ile/ve/||/<> GALLER PRENSİ BOĞAZI ile/ve/||/<> BEAUFORT DENİZİ ile/ve/||/<> PRODHOE KOYU ile/ve/||/<> KOTZEBUE KOYU ile/ve/||/<> NORTON KOYU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53063 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LEC[Fars.] ile LECC ile LEÇ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18085 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tepme. İLE Dar şey. | İnad etme, ayak direme. İLE Yanak. | Yüz. )

- LECÂC/LECÂCET ile LECCÂC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18086 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ayak direme, çekişme. İLE İnatçı. | İnatçılık. )

- LECCE ile KOTOR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32082 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İtalya'da. İLE Karadağ'da. )

- MANİFEST OCCULT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25784 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MECCAL ile İMÂN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20550 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MECCÂNEN ile MECCÂNÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33961 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ücretsiz, parasız, bedava. İLE Parasız, bedava. | Bedavacı. )

- MECCÂNÎ, MECCÂN/EN ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42292 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BEDÂVA, PARASIZ, ÜCRETSİZ OLARAK )

- MEHR-İ MUACCEL ile MEHR-İ MÜECCEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33991 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nikâhta, kız tarafına verilen ağırlık, para, başlık, kalın. İLE Boşanma ya da ölüm durumunda, kız tarafına verilmesi, nikâhta kararlaştırılmış olan bedel. )

- MUHACCEL ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42541 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ayağı sekili, beyazlı at. )

- MUHACCİL[< HACLET] ile MUHÂCİR[< HİCRET]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34208 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Utandıran, tahcil eden. İLE Göçmen, göç eden. Bir ülkeden ayrılıp, başka bir ülkeye yerleşen. )

- MUHÂCEZE ile MUACCİZE[< ACZ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42542 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fısıldamak. İLE Sıkıntı verme, bıktırma, usandırma, tâciz etme. | Yapışkanlık, sırnaşıklık. )

- MUTAZACCI' ile MUTAZACCIR[< ZUCRET]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34364 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Üşengeç. İLE İçi sıkılan, sıkıntılı, tazaccur eden. )

- MÜECCEL[< ECEL] ile MÜECCİL[< ECEL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34432 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İleriye bırakılmış, peşin olmayan, ileride yapılmak üzere zamanı belirtilen, ertelenmiş, te'cîl edilmiş. İLE İleriye bırakan, erteleyen, te'cîl eden. )

- MÜRECCAH[< RÜCHÂN] ile YEĞLENEN, TERCİH EDİLEN, ÜSTÜN TUTULAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42625 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜRECCEH[Ar.] değil/yerine/= YEĞ / YEĞREK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46520 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜSECCEL[< SECL] ile MÜSECCİL[< SECL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34796 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Deftere/sicile geçirilmiş, tescil edilmiş. | Mahkeme defterine geçirilmiş. İLE Deftere/sicile geçiren. | Mahkeme defterine geçiren. )

- MÜTEFECCİ' ile MÜTEFECCİR[< FECR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34907 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Acıklanan, acınan, dertli olan. İLE Açılan, görünen, tefeccür eden. )

- MÜTEŞECCİR ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42716 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ağaçlanan kaba ot. )

- MÜTEVECCİ ile MÜTEVECCİH[< VECH | çoğ. MÜTEVECCİHÎN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35153 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ağrı duyan, veca'lanan. | Sıkıntılı, dertli. İLE Bir yöne/cihete, tarafa dönen, yönelen, teveccüh eden. | Birine yönelik sevgisi ve iyi düşünceleri olan. | Bir tarafa gitmeye kalkan. )

- MÜVECCEH[< VECH] ile MÜVECCİH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35162 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yüzü bir tarafa döndürülmüş, tevcîh edilmiş. | Herkesin teveccüh ettiği, makbul, uygun/münâsip. İLE [mat.] Doğrultman. )

- MÜVECCİBE değil/yerine/= TALKIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42735 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ana sapın bir çiçekle sonuçlandığı, büyümeyi yan sapların sürdürdüğü bir tür uzama biçimi. )

- MÜZİK ile KAPRİÇYO[İt. < CAPRICCIO]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54410 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Çalgı ya da ses için bestelenmiş, serbest biçimde parça. )

- NOT TO ACCEPT vs. NOT TO WITHSTAND
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24399 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ONE WITHIN THE OTHER vs. ONE AFTER THE OTHER/SUCCESSIVELY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24035 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PAYLAÇO değil PALYAÇO[İt. < PAGLIACCIO]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11652 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- POSTNİŞÎN ile/ve/değil SECCÂDENİŞÎN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30827 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sabûrî Çelebi'den sonra [1717] Hüdâyî Tekke'sinde irşad postuna oturan zâtlara, seccadeye oturuyor anlamina, "seccâdenişiîn" denilmiştlr. [Huzur Defteri, Fatih Çıtlak] )

- PRINCIPLE vs. PREACCEPTANCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24188 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RATIO vs. ACCORDING TO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24297 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REBELLION vs. NOT ABLE TO ACCEPT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24540 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REC ile REC' ile RECC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18262 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sarsma, sallama. | Sallanma, sarsılma. İLE Geri döndürme. İLE Sallayıp sarsma, sallanıp sarsılma. )

- SATRANÇ = CHESS[İng.] = ÉCHESS[Fr.] = SCHACH[Alm.] = SCACCHI[İt.] = AJEDREZ[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39591 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SECCÂDE/NAMAZLIK değil/yerine/= YAYGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46785 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİRKAT[Ar.] ile/ve/||/<> KATAKULLİ[Fr. < FAIT ACCOMPLI][argo]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54536 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çalma, hırsızlık. İLE/VE/||/<> Yalan dolan, oyun, tuzak, düzen. )

- SKILL/ABILITY vs. SUCCESS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24046 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÖZLÜK = LÛGAT/KAMUS = DICTIONARY[İng.] = DICTIONNAIRE[Fr.] = WÖRTERBUCH[Alm.] = DIZIONARIO[İt.] = DICCIONARIO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39625 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SUCCESS vs. SUCCESSION
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24993 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SUCCESSIVE vs. SUCCESSFUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24994 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SURMISE vs./and ACCEPTANCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24591 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SUSPECT vs. ACCUSED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23648 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜKSE[Fr.]/SUCCESS[İng.] değil/yerine/= BAŞARI | GÖSTERİŞ, İLGİ ÇEKECEK DURUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47411 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEC ile ŞECC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47478 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Geminin, denizi yararak yol alması. )

- ŞECÂAT ile ŞECCÂT[< ŞECCE]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32700 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Haksızlığa karşı olan öfke. | Yiğitlik, yüreklilik. İLE Başta ve yüzde oluşturulan yaralar. )

- ŞECERE-İ TÛBA/İLLİYÎN ile ŞECERE-İ ZAKKUM/SİCCÎN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20909 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEHRİYE[Ar. ŞARİYE] ile MAKARNA[İt. MACCHERONE | İng. PASTA]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47610 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çorba ve pilavda kullanılan, türlü biçimlerde kesilerek kurutulmuş buğday unu hamuru. İLE İrmik ya unla hazırlanmış türlü biçimlerdeki kuru hamur. | Bu hamurdan yapılan yemek. | İtalyan Lireti. )

- TAACCÜB[Ar. < ACEB] değil/yerine/= ŞAŞMA/ŞAŞAKALMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43687 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [bkz. TAHAYYÜR] )

- TÂCİR[< TCR] ile TÜCCAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43702 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( TAKÎ + CESUR + RAUF )

- TADACCU' ile TADACCU[< DUCRET]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18504 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Üşenme, gevşek davranma. İLE İç sıkılması, sıkıntı. )

- TARGET vs. SUCCESS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24502 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAZACCU' ile TAZACCUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18589 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Üşenme, gevşek davranma. İLE İç sıkılması, sıkıntı. )

- TEHECCÜD NAMAZI ile/ve/<>/değil VİTR NAMAZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30540 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İkinci 3/1'lik bölümde kılınır.[Her 2 rekâtta bir selam verilerek kılınır.] İLE/VE/<>/DEĞİL Gecenin, son 3/1'lik bölümünde kılınan/kılınacak namazdır.[Eğer geceleyin uyanamama olasılığı varsa ancak bu durumlarda yatsı namazının ardından kılınabilir.][Yine de, kalkılamamışsa, sabah namazından önce kılınır.] )

- TEHECCÜD[< HECD] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43863 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( GECE UYANIP NAMAZ KILMA | GECE KILINAN NAMAZ )

- TELECLÜC[Ar. < LÜCCET] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43890 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şaşkınlıktan dolayı sözü ağzında karıştırarak söyleme. )

- TERCİH ile/ve TERCİH-BİLÂ-MÜRACCAH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3331 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEŞECCÜ'[< ŞECÂAT | çoğ. TEŞCÎÂT] ile TEŞECCÜR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33802 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sahte cesâret gösterme, şecî görünme. İLE Ağaçlaşma, ağaçlanma. | [kimya] Billur cisimlerin ağaç şeklinde birleşmesi. )

- TEVECCÜD[< VECD]:
VECDE GELME, HALLENME, COŞMA

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21886 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEVECCÜH[< VECH] değil/yerine/= ÇEVRİLME, YÖNELME, DOĞRULMA | BİR YERE DOĞRU HAREKET ETME | GÜLERYÜZ GÖSTERME, YAKINLIK DUYMA | HOŞLANMA, SEVGİ | NASİP VE MÜYESSER OLMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43981 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TO CREATE vs./and TO ACCEPT AS PRESENT/EXIST
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24707 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TO DETERMINE/ACCEPTANCE THE PIECE vs. TO DETERMINE/ACCEPTANCE THE ENTIRE/WHOLENESS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23273 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TO MAKE ONE'S OWN vs. TO GET ACCUSTOMED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24510 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOKA ile TOKA[İt. < TOCCO]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53517 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kemer, kayış, ayakkabı vb.nin iki ucunu birbirine bağlamaya, bunları istenilen genişlikte tutmaya yarayan, türlü biçimlerde tutturmalık. | Saçları bir arada tutmaya yarayan, bazen de süs olarak kullanılan araç. İLE El sıkışma. | Kadeh tokuşturma. )

- TSUNAMI ile/değil RESACCAS DO MAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51417 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Asya'da. İLE/DEĞİL Güney Amerika'da. )

- TÜCCAR değil/yerine/= TECİMEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38324 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TÜCCARLAR ile/ve GEZGİNLER ile/ve DERVİŞLER/SÛFÎLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5767 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- USTALIKTA/VİRTÜÖZLÜKTE:
NICCOLO PAGANINI
ve/||/<> FRANZ LIST
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52513 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAPINTI = TASNİ = FICTION[İng., Fr.] = FIKTION[Alm.] = FICTIO[Lat.] = FICCIÓN[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39717 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YÖN = DIRECTION[İng., Fr.] = RICHTUNG[Alm.] = DIREZIONE[İt.] = DIRECCIÓN[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39740 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

| ...ÇÇ... |

( 12 FaRk )


- "HİÇÇİ/LİK" ile/ve/||/<>/> ALAYCI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49032 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AÇÇELERANDO[İt.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39824 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Parçanın, çalınırken, gittikçe hızlandırılacağını anlatır. )

- ANOMİ ile HİÇÇİLİK/NİHİLİZM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15399 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEÇÇE/BEÇE[Fars.] ile ENİK, ENCİK ile CERV[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21947 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnsan ya da hayvan yavrusuna verilen genel ad. İLE Kedi, köpek gibi çok memeli hayvanların yavrusu. | [Ar. ENÎK] Güzel, sevimli, şirin şey. İLE Yırtıcı hayvan yavrusu. )

- ÇİLEK ile BÖĞÜRTLEN/DİKENDUTU ile DUT ile AHUDUDU(AĞAÇÇİLEĞİ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8333 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BÜK, DİKENDUTU: Böğürtlen. )
( AGREGAT MEYVELER: Birkaç karpeli olan, tek bir çiçekten gelişen meyve. )

- ÇÖZÜNÜRLÜK ÇARPIMI ile ÇÖZÜNÜRLÜK ÇARPIMI SABİTİ[Kçç] ile ÇÖZÜNÜRLÜK EĞRİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46828 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 25 °C'ta suda az çözünen tuzların, doygun çözeltilerindeki denge sabiti.[CaF2]<>Ca²+(aq) + 2F(aq) dengesinde, çözünürlük çarpımı sabiti Kçç = [Ca²+][F¯]²'dir.] İLE Çok az çözünen bir tuzun, doygun bir çözeltisinde, denge durumunu tanımlayan, sayısal bir sabit. İLE Doymuş çözeltide, çözünmüş madde miktarının, sıcaklığa karşı çizilen grafiği. )

- HIRSIZ / KAPKAÇÇI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54394 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kapıp kaçmak yoluyla hırsızlık yapan kimse. | Üstünkörü, gereken önem verilmeyen, baştan savma, alelade. )

- HİÇÇİLİK = ADEMİYUM MEZHEBİ = NIHILISM[İng.] = NIHILISME[Fr.] = NIHILISMUS[Alm.] = NIHIL[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39395 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖRFEZ ile FİYORT[Norveççe]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36772 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Norveç, İskoçya ve Kuzey Amerika kıyılarında, buzulların oluşturdukları dik yamaçlı, derin ve eski buzul koyaklarının aşağı kesimlerinin deniz altında kalmasıyla oluşan körfez. )

- SALT SOYUTLAMA ile/ve/> HİÇÇİLİK(NİHİLİZM)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31145 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SORGUÇÇU HAN ile SORGUÇÇULAR ÇARŞISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16321 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bayezıd'ta, Kapalı Çarşı'nın güneyinde, Kalpakçılar Caddesi'ndedir. İLE Bayezıd'ta, Kapalı Çarşı'da, Bedesten yakınında bir çarşı. )

- TÜRKÇE ve/||/<> HALAÇÇA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37079 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... VE/||/<> İran'ın güneyinde, toplu olarak yaşayan bir Türk toplumun konuştuğu dil. )

| ...DD... |

( 500 FaRk )


- !CEHÂLET ve/<> !BAĞNAZLIK ve/<> !ÖFKE ve/<> !YEGİNLİK/ŞİDDET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2785 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ... OLDUĞUNU:
"DÜŞÜNEMEYİZ"
değil SÖYLEYEMEYİZ/İDDİA EDEMEYİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51300 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "... İDEASI" ile/değil ... İDDİASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35776 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "Kaba-saba" konuşacak kadar yalnız değilsin! Haddini bil de KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26175 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ADL ETMEK" değil ADDETMEK[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9742 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... DEĞİL Saymak. | Îtibâr etmek. )
( ADD: Sayma, sayılma. | Îtibâr etme, edilme. )

- "ÇELİŞİK" ile/değil ÇELİŞKİ OLDUĞUNU İDDİA EDENİN BİLGİSİZLİĞİ/YETERSİZLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1086 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ÇOK BİLMİŞLİK" ile/ve/değil/<> HADDİNİ/AMACINI AŞAN, ANLAMSIZ(GEREKSİZ/YERSİZ) SÖZ/KONUŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33526 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DAHA FAZLA" ile "DAHA ŞİDDETLİ"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8932 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DEĞERSİZLİK" ile/değil/sadece REDDEDİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52258 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ENGELLEMEK" ile/değil/yerine SINIRINI/HADDİNİ BİLDİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7597 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "HADDİNİ AŞMAK" ile ÇIĞRINDAN ÇIKMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7036 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "İDDİA ETMEK" değil "ÖNE SÜRMEK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1489 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "İDDİA" ile KANAAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7507 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "İDDİA" ile/değil OLGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52444 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "İDDİALI DEĞİL" değil İDDİA ETMİYOR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29954 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "İDDİALI" ile ÖNEMLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9293 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KORKARAK SÖYLEMEK" değil/yerine İDDİALI SÖYLEMİŞ OLMAYAYIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53078 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ÖLDÜĞÜNDE" değil/yerine "NEFSİN ÖLÜMÜ TADDIĞINDA"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21125 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "REDDEDİLDİ" ile/ve/||/<> "KABUL EDİLMEDİ"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45080 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "SAV/İDDİA"YA KARŞI, KANIT ORTAYA KOYMA SORUMLULUĞU:
GÜMRÜKTE
ve/||/<> KİŞİ(İNSAN) HAKLARINDA ve/||/<> KİŞİSEL VERİ İŞLEMEDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49058 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişiye aittir.[Bunların dışındakilerde, "sav/iddia" sahibinindir.] )

- "SELAHADDÎN CAMİLERİ" değil SALÂTÎN (SULTAN) CAMİLERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21142 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "SUÇLU ATFETMEK" değil SUÇLU ADDETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50445 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ŞİDDET" ></< "İKTİDAR"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45539 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "iktidarın bitmeye başladığı yerde, şiddet başlar." )

- "ŞİDDETLE" değil/yerine "HARARETLE"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9169 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ŞİDDETLİ" UYARI ile/ve GERÇEK/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2214 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "TEBEDDÜN" ile/değil TECESSÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50983 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Bedenlenme". İLE/DEĞİL Boyut kazanma, cisimlenme. | Görünmeye başlama, belirme. | Göz önüne gelme, canlanma. )

- "ÜSTÜNDE DURMA(MA)K" ile "CİDDİYE ALMA(MA)K
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9886 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (")AKLA BÜRÜME(") ile/ve/değil/||/<> SORUMLULUK ALMAYI REDDETME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52277 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (")İDDİA(") ile SUÇLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1483 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (")REDDETMEK(") ile/ve/değil/ne yazık ki/+/||/<>/> ÜZERİNDE/HAKKINDA DÜŞÜN(E)MEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (")ZORLAMA(") ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ÖNERİDE/TEKLİFTE CİDDİYETİ VURGULAMA/PEKİŞTİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51060 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (ŞER'Î) ADLÎ DELİL:
MADDENİN VUCUDA GETİRDİĞİ
ile/ve/||/<> KANUN TESİS ETMİŞ BULUNAN ile/ve/||/<> ŞAHADET ile/ve/||/<> KARİNE ile/ve/||/<> YEMİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49842 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Ar.] MEDDAH ile MEDDAH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46047 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Taklitler yaparak, hoş öyküler anlatarak halkı eğlendiren sanatçı. İLE Öven, aşırı övgüde bulunan kişi. )

- [ne yazık ki]
!"KARALAMAK"
ile/değil/yerine REDDETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7447 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
!SALDIRI
ile/ve/||/<>/>/< !ŞİDDET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45833 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
"İDDİAYA GİRMEK"
ile/ve/||/<> "İDDİA ETMEK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49607 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
GENELLEME
ile/ve/||/<>/< "İDDİA"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45146 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [ne yazık ki] Ne kadar çok "genelleme" yapı(lı)yorsa, o kadar çok iddia edilir/eder. )

- [ne yazık ki]
İDDİA
ile/ve/||/<>/< ÖFKE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49943 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
İNSANLIK SUÇLARI:
SOYKIRIM
ile/ve/||/<> İŞKENCE/ŞİDDET ile/ve/||/<> TERÖR ile/ve/||/<> NEFRET/DÜŞMANLIK ile/ve/||/<> IRKÇILIK ile/ve/||/<> KÖLELEŞTİRME ile/ve/||/<> İNSAN KAÇAKÇILIĞI ile/ve/||/<> ORGAN TİCARETİ ile/ve/||/<> BAĞIMLILAŞTIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44549 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bağımlılaştırma - İnsanlık Suçu İlişkisi - Muharrem Balcı )
( * Kasten öldürme
* Kasten yaralama
* İşkence, eziyet ya da köleleştirme
* Kişiyi, özgürlüğünden yoksun kılma
* Bilimsel deneylere tâbi kılma
* Eşeysel saldırıda bulunma, çocukların eşeysel istismarı
* Zorla gebe bırakma
* Zorla fuhşa sevketme )

- [ne yazık ki]
İSRAF
ile/ve/||/<> ŞİDDET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33054 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
KÖR ŞİDDET
ile NEDENSİZ ŞİDDET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47629 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
KURUCU ŞİDDET
ile/ve/||/<>/> KORUYUCU ŞİDDET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49354 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
ORANTISIZ GÜÇ
ve/||/<>/< KÖR ŞİDDET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47628 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
ŞİDDET
ve/||/<> TERBİYESİZLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31990 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
ŞİDDETİN MEŞRÛLAŞTIRILMASI
ile/ve/<> ÖTEKİLEŞTİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36663 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
ŞİDDETTE:
"YASA"
ile "SUÇ"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50524 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Devlet uygularsa". İLE Kişi işlerse. )

- [ne yazık ki]
ŞİDDETTEN DOLAYI ...
ile/ve/değil/ne yazık ki/<> "BİZİM/SEN"İN "SESSİZLİĞİNDEN/TEPKİSİZLİĞİNDEN DOLAYI ..."
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33955 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [not] "FAVOUR" vs./and CONTRIBUTION/ADDITION
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24649 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ACI/ISTIRAP:
KÖTÜLERİN ŞİDDETİNDEN
ile/ve/değil/||/<>/< İYİLERİN SESSİZLİĞİNDEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50434 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ACIMA ve/ne yazık ki/||/<>/> CİDDİYE ALMAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46864 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ACZİNİ BİLMEK ile/ve/<> HADDİNİ BİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4742 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Âlim bildiğini bilir, Ârif Kendini/Bileni Bilir, Kâmil Aczini/Haddini Bilir! )

- AÇIK KAYNAK KOD KÜTÜPHANESİ ve/||/<> KODDEMY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35195 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( http://libraries.io VE/||/<> www.koddemy.com )

- AÇLIK ile ŞİDDETLİ AÇLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4905 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aç kalan kişi, herşeye tenezzül eder. )
( Aç köpek, fırın yakar. )

- ADDETMEK[Ar.] değil/yerine/= SAYMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55113 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADDITION vs. EDITION
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23662 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADDITION vs. EXCESS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23629 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADDITIONAL vs. CONTRIBUTION
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24168 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADDITIONAL vs. ROOT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23657 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADDITIONAL vs. SUPPLEMENTARY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23663 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADRES[İng. ADDRESS] değil/yerine/= BULUNAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49060 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AHAD ile ÂHÂD[< AHAD] ile AHADD[< HADD]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16921 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir. [sayı] | Kişi, kimse. İLE Birler, birden dokuza kadar olan sayılar. İLE [daha/çok/pek] Keskin. )

- AHLÂK ile/ve/<> HADD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1956 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ahlâk, haddini bilmektir. )
( Başkasından nefret edeceğimize, kendi ahlâkımızdan nefret edelim. )

- ALGILAMA SÜRECİNDE:
BELİRGİNLİK
ile/ve/> KONUM ile/ve/> ŞİDDET ile/ve/> SÜRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5274 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALLAH'I BİLMEK ve/<> HADDİNİ BİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19273 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALTIN ve GÜMÜŞ/FIDDA/SÎM/NUKRA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14485 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Atom numarası 79, atomik kütlesi 196.97, ergime noktası 1064,76 ºC, kaynama noktası 2807 ºC, yoğunluğu 19.32 g/cm³, doğal olarak %100 bollukla 197 kütle numaralı [Au¹97;] kararlı izotopu biçiminde bulunan, 1.38MeV, ߯ ve 412keV gama ışınları yayınlayan, 2.7 gün yarılanma süreli 198 kütle numaralı radyoaktif izotopu [Au¹98;], tıpta, karaciğer sintigrafisinde kullanılan, havadan etkilenmeyen, sadece klor ve brom ile tepkimeye giren, dövülüp haddelenmesi kolay olduğundan dolayı kolay işlenebilen ve 10¯4 mm. kalınlığında yaprak haline getirilebilen, bazlarda ve hiçbir asitin tek başına etkileyemediği/çözündüremediği ancak hidroklorik ve nitrik asitlerin kral suyu denilen karışımında çözünen, yüksek değerli [1 ve 3 değerlikler alan], paslanmaz, parlak sarı renkli soy metal. [Au] VE Atom numarası 47, atomik kütlesi 107.88, yoğunluğu 10.5 g/cm³, ergime sıcaklığı 960ºC, kaynama sıcaklığı 1950ºC, kütle numarası 99-122 arasında yapay radyoaktif izotopları olan, ancak Ag¹07;[%51.35] ve Ag¹09;[%48.65] bolluk oranlarıyla doğal olarak bulunan, 107 ve 109 kütle numaralı kararlı izotopları, sırasıyla 30b ve 84b etki kesitleriyle nötron yakalayarak, kısa yarı ömürlü, ikisi de gama ve beta yayınlayarak bozunan Ag¹08; ve Ag¹10; radyoizotoplarına dönüştüğünden, nötron ölçümünde kullanılan fosfat camların etkinleştirilmesinde kullanılan, parlak, paslanmaz beyaz bir metal öğe. | En iyi iletkendir. )
( HACEREYN: İki taş. )

- ANAYOL(CADDE) ile SOKAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27855 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAM SANATLARI'NDA:
İLHAM
ile/ve/<> TEVRİYE[< VERÂ] ile/ve/<> İSTİHDAM ile/ve/<> MUGALATA-İ MANEVİYE ile/ve/<> TENÂSÜB[< NİSBET] ile/ve/<> LEFF Ü NEŞR ile/ve/<> TECÂHÜL-İ ÂRİF[/ÂNE/ÎN] ile/ve/<> HÜSN-İ TA'LÎL[< İLLET] ile/ve/<> SİHR-İ HELÂL ile/ve/<> İRSÂD ile/ve/<> MÜBALAĞA ile/ve/<> TEZAD ile/ve/<> İSTİĞRÂK[< GARK][GULÜVV] ile/ve/<> TEKRÎR[< KERR] ile/ve/<> RÜCÛ ile/ve/<> TEFRÎK[< FARK] ile/ve/<> KAT' ile/ve/<> TERDÎD[< REDD] ile/ve/<> İLTİFÂT ile/ve/<> TELMİH ile/ve/<> İRSÂL-İ MESEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38835 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İki ya da ikiden fazla anlamı olan bir sözcüğü, bir mısra ya da beyitte tüm anlamlarıyla kullanma sanatı. İLE/VE
Bir mısra ya da beyitte, birden fazla anlamı olan bir sözcüğü, anlamlarından sadece yakın anlamını söyleyip uzak anlamını kastetme sanatı. İLE/VE
Bir mısra ya da beyitte, bir sözcüğü hem gerçek, hem mecaz anlamlarını kastederek kullanma sanatı. İLE/VE
Anlamı birden fazla olan sözcük ve deyimleri beyitin anlamını değişik biçimlerde açıklanabilecek biçimde kullanma sanatı. İLE/VE
Bir konuyla ilgili birden fazla sözcüğü bir mısra ya da beyitte sıralama amacı gütmeden kullanmak. İLE/VE
Bir beyitte yer alan, birbirleriyle ilgili sözcüklerin sıralanmasıyla yapılan edebî sanat. İLE/VE
Bir anlam inceliği yaratmak ya da bir lâtife yapmak amacıyla, bilinmiyormuş ya da başka türlü biliniyormuş gibi gösterme sanatı. İLE/VE
Nedeni bilinen bir olayı, düşsel ya da gerçekdışı ve güzel bir olaya bağlama yoluyla yapılan edebî sanat. İLE/VE
Bir sözcüğü ya da söz öbeğini hem kendinden önceki sözcüklerin sonunda, hem sözcüklerin başında anlamlı olacak biçimde kullanma. İLE/VE
Bir mısranın secî ya da uyağını bir iki sözcükle ima etme sanatı. İLE/VE
Bir sözün etkisini güçlendirmek için bir şeyi abartılı biçimde az ya da çok göstererek ve lâtifeli bir şekilde anlatma. İLE/VE
İki duygu/düşünce/hayal arasındaki birbirlerine karşıt özellikleri birarada söyleme. İLE/VE
Över gibi görünerek yermek, yerer gibi görünerek övme sanatı. İLE/VE
Söyleyişi güçlendirmek için belirli bir anlamdaki sözcüğü ya da söz öbeğini yineleme sanatı. İLE/VE
Bir sözün anlamını, bir kavramın gücünü pekiştirmek için, o sözden/kavramdan cayar gibi görünüp cayılmış görünen sözü/kavramı daha güçlü biçimde belirtmek. İLE/VE
İki şey arasındaki farkı belirtmek. İLE/VE
Söyleyişin gücünü artırmak için, sözü [mısrayı, satırı] yarıda kesmek. İLE/VE
Sözü, beklenmedik, çarpıcı bir sonuca bağlama sanatı. İLE/VE
Şiirde bir duygulanma ya da duygu değişikliğiyle şiirdeki konuyu değiştirmeden seslenilen kişiyi ya da varolanı değiştirmek. İLE/VE
Bilinen bir olay, kişi ya da nükte, fıkra, atasözünü dolaylı biçimde anlatma, ima etme sanatı. İLE/VE
Bir düşünceyi pekiştirmek amacıyla bir atasözü ya da o değerde bir söz öbeğini alıntılamak/kullanmak. )

- ANTİLOP ile BEYAZ ANTİLOP(ADDAX)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33398 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Sahara Çölü'nde yaşarlar. )

- APOLLONIUS ve/||/<> HIPPARKUS ve/||/<> BATLAMYUS ve/||/<> İBN ŞATIR ve/||/<> NASREDDİN TUSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50603 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARAÇ = VASITA = MEANS, VEHICLE[İng.] = MOYEN[Fr.] = MITTEL[Alm.] = MEZZO[İt.] = MEDIO[İsp.] = VIA, RATIO[Lat.] = (HO) POROS[Yun.] = VESÎLE, VÂSİTA[Ar.] = VESÎLE[Fars.] = MIDDELEN[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39172 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARHAT ile/ve/||/=/<> TATHAGATHA ile/ve/||/=/<> SIDDHA ile/ve/||/=/<> MUKTA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54121 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Caynacılık'ta/Jainizm'de, sonsal aydınlanmaya ulaşan kişilere verilen adlar. )

- ATFETMEK ile ADDETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9364 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEDDÂL[Ar.] değil/yerine/= BAKKAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEND değil/yerine/= YASA ALTMADDESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38267 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BESLENME = TAGADDİ, TAĞDİYE, İGTİDÂ'[< GIDÂ] = NUTRITION
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13123 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BESLEYİCİ MADDELER, GIDA MADDELERİ = ECZA-İ GIZÂÎYE = PRINCIPES ALIMENTAIRES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13191 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYİN ile/ve/<> BOZMADDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35494 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> Sinir gözelerinden oluşan, beyinde dış, omurilikte iç tabaka. )

- BEYT ile BEYT-İ MUKADDES ile BEYT-İ ŞERİF/BEYT-ULLAH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40321 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( MESKEN, HANE, EV, ODA, OBA ile KUDÜS, MESCİD-İ AKSÂ, ALLAH SEVGİSİNDEN BAŞKA BİR ŞEYE BAĞLI OLMAYAN BİR GÖNÜL ile KÂBE, "ALLAH'IN EVİ", MÜ'MİN KÂMİLİN KALBİ )

- BİAT ile BÎ-ADD[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17131 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kabul ve onay uygulaması. İLE Sayısız. )

- BİLGİ:
FİİLÎ
ve İNFİALÎ[YENİLENEN, TECEDDÜD EDEN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1921 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilinenden önce meydana gelen varolan bilgidir. VE Bilinenden sonra meydana gelen bilgidir. )
( Bilgi, bilinenden öncedir. VE Bilgi, bilinenden sonradır. )
( Bilgi, bilineni yaratıyor. VE ... )

- BİLGİNİN:
NESNESİ/MADDESİ
ile/ve/||/<> BİÇİMİ/SÛRETİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52664 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİSİZLİK/CEHALET >< BİLİMSEL TUTUM ve BAĞNAZLIK >< FELSEFİ ANLAYIŞ ve GÜÇ/ŞİDDET >< SANATSAL DUYARLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32320 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİRLİK ile/ve/<> SINIR/HADD/DEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/548 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BODDHIDHARMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27441 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÖLÜŞTÜRME[TAKSİMAT] ile İKİRCİK(TEREDDÜT)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16846 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BUDDHA GAYA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40423 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sakyamuni Buda'nın kutsal Hintinciri Ağacı'nın altında aydınlanmaya ulaştığı yerin adı. )

- BUDDHAKAYA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40424 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mutlak, Budalık olarak görülen durum. )

- BUDDHİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40425 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sezgi, ilim. Zekâ, gerçeğin zihindeki yansıması. Buddhi, zihnin fenomenler dünyasında nesneleri algılamasını sağlayan yetidir. Buddhizihin aracılığıyla fonksiyon yaptığı sürece, saf bilinci bilmek olanaklı değildir. )

- BURHANEDDİN-İ MUHAKİK TIRMÎZÎ ve/<> HZ. MEVLÂNÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30596 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÜYÜK ile/ve CİDDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/595 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CA'D ile CÂDD/E
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İLE )

- CADDE değil/yerine/= ANAYOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12046 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CÂDDE ile CADDE[Ar.]/ŞÂH-RÂH[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17184 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İLE )

- CADDEBOSTAN < CADI BOSTANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51387 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CED/CEDD ile CED'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17205 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dede, büyükbaba. Annenin/babanın babası. İLE ... )

- CEDDE[Ar. < CEDDÂT] ile/ve/> CEDD[Ar. < ECDÂD]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5851 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Babaanne. İLE/VE Dede, büyük baba. )

- CEHÂLET ve/<> ŞİDDET ve/<> BAĞNAZLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32453 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CENTER/CENTRE vs. MIDDLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23690 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CEVÂD[< CÛD] ile CEVÂDD[< CADDE]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17223 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Cömert, eli açık. İLE Büyük, işlek yollar, caddeler. )

- CİDDİ ANLAMDA ile/ve/değil/||/<> CİDDİ ORANDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53103 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CİDDİ/BÜYÜK HATA ile PİŞMANLIK DUYULACAK EYLEM/HATA/OLGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2664 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tekrar edilmedikçe, hiçbir şey hata değildir. )
( Hatanızı keşfedin ve korkudan kurtulun. )
( Zarif bir gerileme, kişinin gururunu hiç zedelemezken, pişmanlığın yol açtığı gerileme hem çevresinde hem de ruhunda derin zararlarla sonuçlanır. )
( BATÂNET[Ar.]: Büyük karınlılık. | Çok yiyicilik, oburluk. )
( BEL'AM[Ar.]: Terbiyesiz, açgözlü, pisboğaz, obur. )
( 7 büyük hata/günah: Açgözlülük | Kıskançlık | Oburluk | Şehvet | Gurur | Tembellik | Öfke )
( İlkesiz Siyaset | Emeksiz Zenginlik | Vicdansız Haz | Niteliksiz Bilgi | Ahlâksız Ticaret | İnsaniyetsiz Bilim | Özverisiz İbâdet )

- CİDDİ/YET ile/ve/<> İSABET/Lİ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31328 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CİDDİYE ALMA(MA) ile MUHATAP ALMA(MA)/SAYMA(MA)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4618 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İTTİHAZ: Sayma, tutma. | Alma. )

- CİDDİYET:
SURATSIZLIKLA
ile/değil İLKELERLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38833 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CİDDİYET ile/>< ASIKYÜZLÜLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30731 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CİDDİYET ile/ve/<> DİKKATE ALINIRLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4617 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CİDDİYET ile/ve DİSİPLİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28706 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişinin ciddiyeti, disiplinidir. )

- CİDDİYET ve/> GÜVEN ve/> YAKINLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32445 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CİDDİYET ve/<> NEŞE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31781 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Riyasız neşe. VE/<> ... )

- CİDDİYET ve SÜREKLİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28707 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CİDDİYET ile/ve/değil/yerine TUTARLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7298 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KONSEKAN: Tutarlı, mantıklı davranan. Yargıları mantığa uygun olan. )

- CİSİMDEN SOYUT OLAN ile MADDEDEN SOYUT OLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15593 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇABALAMA (KEDD)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21210 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇOCUK:
SUÇA SÜRÜKLENEN
değil SUÇA SÜRÜKLENDİĞİ İDDİA EDİLEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54927 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇÖZME ile ÇÖZÜNME ile ÇÖZÜNÜRLÜK ile ÇÖZÜNME ENTALPİSİ ile ÇÖZÜNMEYEN MADDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46827 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir katının, çözeltiye geçirilmesi. İLE Katı, sıvı ya da gaz durumundaki maddelerin, molekül ya da atomlarını birarada tutan güçleri yenerek bir başka madde içinde tek faz oluşturacak şekilde dağılmaları olayı. İLE Bir maddenin çözünmesine eşlik eden entalpi değişimi. İLE Bir maddenin, belirli bir sıcaklıktaki doygun çözeltisindeki derişimi. İLE Belirli bir çözücüde çözünmeyen madde. [Aksi belirtilmemişse çözücünün su olduğu anlaşılır.] )

- DALGA GEÇMEK ile/ve/değil CİDDİYE ALMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5048 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ciddiye almayabilirsiniz fakat dalga geçmek gerekmiyor! )

- DEHA-BUDDHİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40625 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Öz Varlığı fiziksel gövdeyle özdeşleştiren akıl, düşünme yetisi. )

- DERECE ile KERTE/RADDE[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4761 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERİN KONU ile CİDDİ KONU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2368 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DIŞLAMAK ile REDDETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2207 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİKKATE ALMA(MA)K ile/ve/yerine CİDDİYE ALMA(MA)K
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33040 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞAL OLANLARIN:
REDDİ, YOK SAYILMASI
değil/yerine DENETİM ALTINDA TUTULMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2397 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOPİNG ile DOPİNG ile DOPİNG MADDESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36834 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir spor yarışması sırasında, gövdeye, üstün hareket ve enerji sağlamak için kullanılan, kural ve/veya yasadışı ilaç (kullanımı.)
İLE
İstenilen p ya da n tipi iletkenlikler elde etmek için yarı iletkene, safsızlıklar eklenmesi.
İLE
Kristal diyotlar ve transistörlerde kullanılan yarı iletken maddelere eklenen safsızlık öğesi. )

- DÖRT DİREK/EVTÂD-I ERBAA:
HÂCE ŞABAN-I VELÎ
ve HÂCE BAYRAM-I VELÎ ve HÜNKÂR-I VELÎ ve MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN RUMÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUDE vs. BUDDY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23818 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYGU:
BASTIRILMIŞ
ile/ve/||/<> REDDEDİLMİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49661 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNSEL İZLENİMLER:
DİNGİN
ile/ve/||/<> ŞİDDETLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51579 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eylemlerde, sanat yapıtlarında ve doğa nesnelerinde, güzellik, biçimsizlik. İLE/VE/||/<> Sevgi, nefret, sevinç, keder. )
( David Hume )

- EHAD ile EHADD[< HADD]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17330 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tek, bir, ilk sayı. İLE Daha keskin. )

- ELEŞTİRİ:
REDDETMEK
değil/yerine/>< GÖZDEN GEÇİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37749 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ELEŞTİRİ ile REDDETME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1204 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EMBEDDING PRINCIPLE değil/yerine/= İÇEYERLEŞTİRME İLKESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41541 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EMED ile EMEDD[< MEDD]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17344 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Son, nihâyet. İLE Daha/pek uzun, sürekli. )

- EN BÜYÜK YAPI/LAR:
* FRESH KILLS ÇÖPLÜĞÜ
[STATEN ISLAND - NEW YORK] [12 km2]
[Kullanımdayken Özgürlük Heykeli'nden 25 metre daha yüksekti.] |
* BÜYÜK PİRAMİT, ÇİN SEDDİ
ve MÜBAREK el-KEBİR KULESİ [KUVEYT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25088 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EN SERT MADDE:
ELMAS[Doğadaki]
ve ACNR[İnsan yapımı]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25093 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EN YAYGIN OLARAK BULUNAN MADDE: PEROVSKİT
[Magnezyum, silikon ve oksijenden oluşan bir mineraldir] [Dünyanın toplam kütlesinin yarısını oluşturur.]

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25096 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENDÂD[< NİDD] ile ENDÂD/ENZÂD[< NADAD/NAZAD] ile ENDÂHT[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17351 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Benzeyenler, eşler, misiller, nazîrler. İLE Onurlu ve düzenli kişiler. | Toprak tabakaları. İLE Atma, atış, atılma. | Silah atma, boşaltma. )

- ENERJİ MADDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ERŞ-MUKADDER ile ERŞ-İ GAYR-İ MUKADDER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17375 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ölüme neden olmayarak kesilen ya da kullanılamaz duruma getirilen örgenlere özgü, miktarı belirli olan diyet. İLE Ölüme neden olmayan ve miktarı belirli olmayan örgenler için bilirkişinin takdir ve tayinine bırakılan diyet. )
( ERŞ[Ar. çoğ. URÛŞ]: Sakatlanan bir örgen için neden olan kişiden alınan şerî diyet, kan pahası. | Satılık malın, kusuru dolayısıyla değerinden indirilen para. )

- FAHREDDİN RÂZİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27438 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FARKLI ile/ve İDDİALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FERİSİLER ile SADDUKİLER ile ESSENİLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15983 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ferisiler Tanrı'ya inanır, ruhları, melekleri ve peygamberleri kabul eder ve peygamberlerin gösterdiği yolda yaşamayı, şeriatı savunurlardı. Saddukiler Tanrı'ya inanır, ancak, melekleri kabul etmezler, peygamberlere ayrıcalık tanımazlar, ruhlara ve ölümden sonra yaşama inanmazlardı. Esseniler ezoterik olanlardı. Yerleşim bölgelerinin uzağında özel tapınaklarda mistik deneylerle uğraşırlardı. Bunlar daha çok Lut Gölü ve Mısır İskenderiyesi civarında örgütlenmişlerdi. İsa'nın Esseniler'den olduğu ileri sürülmektedir. )

- FEW vs. SECRET/HIDDEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24283 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FEYZ-İ AKDES ile/ve/<> FEYZ-İ MUKADDES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19494 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( AN'da. İLE/VE/<> Zamanda. )
( ZÂT ÂLEMİNDEN GELEN TECELLİYÂT | EN KUTSAL TECELLÎ, MÂNÂ ile/ve/<> SIFAT ÂLEMİNDEN GELEN TECELLİYÂT, MADDE )
( ŞEFKAT ile/ve/<> KARŞILIKLI (KOŞULSUZ) SEVGİ )

- FİİLLERDE:
HUKUKULLAH
ile/ve/||/<> HUKUK'UL-ABD ADDEDİLEN ile/ve/||/<> İKİSİ BİRDEN ile/ve/||/<> HUKUK'UL-ABD'İN GALİP BULUNDUĞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49899 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FOK ile WEDDLE FOKU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22531 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FOKLARDA/DENİZKÖPEĞİGİLLER[PHOCIDAE]:
AKDENİZFOKU
ile ÇİZGİLİFOK ile EDDELLFOKU ile HALKALI FOK[Kuzey kutbunda] ile HAWAII FOKU[MONACHUS SCHAUINSLANDI] ile PARS FOKU ile ROSS FOKU ile SAKALLI FOK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22528 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GADDAR ile CANİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49089 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GAZAB değil/yerine/= ÖFKE, HİDDET, KIZGINLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41167 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GAZÂLÎ ve FAHREDDİN RÂZİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16597 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GERÇEKÇİ ile CİDDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GERÇEKLİK ile/ve/değil/yerine DURUMUN CİDDİYETİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GİDERİLEMEZ/LİK ile/ve/<> VAROLUŞU REDDEDİLEMEZ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31055 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖRÜ = HADS, TEHADDÜS = INTUITION[İng., Fr.] = ANSCHAUUNG[Alm.] = INTUITIO, INTUITUS < INTUERI[Lat.] = INTUICIÓN[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39366 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GRİ MADDE ile/ve/<> BEYAZ MADDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5258 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nöronun hücre gövdesi. İLE/VE/<> Akson. )
( Yaşayan bir beynin yaklaşık %40'ı gri madde, %60'ı beyaz maddeden oluşur. )
( Gerçek bilgi işlemesinin yapıldığı hücreleri içerir. Beyinde kullanılan oksijenin yaklaşık %94'ünü kullanır. İLE/VE Akson ve aksonu saran yağlı bir protein olan myelin'dir. Hücrelerin dışına doğru uzayan dendrit ve aksonları sararak birbirinden ayırmaya yarar. Farklı gri maddeleri birbirine ve gri maddeyi gövdenin öteki taraflarına da bağlayarak beynin iletişim ağını oluşturur. )
( [Bilgisayar benzetmesiyle] İşlemci (CPU). İLE/VE Kablo bağlantısı.[Zekâ, hem birlikte, hem de hızlı çalışmayı gerektirir.] )

- GÜNEY OKYANUSUNDA:
AMUNDSEN DENİZİ
ve/||/<> BELLINGSHAUSEN DENİZİ ve/||/<> SCOTIA DENİZİ ve/||/<> WEDDELL DENİZİ ve/||/<> DAVIS DENİZİ ve/||/<> ROSS DENİZİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53060 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜZEL/LİK ile İDDİALI GÜZEL/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6665 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAD ile HADD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4738 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sınır. İLE Küllî varlığın müşâhedesine erdiren bir yol. )
( Sınır. İLE Küllî varlığın müşâhedesine erdiren bir yol. )

- HADD-İ TÂM(MÂHİYET) ile/ve HADD-İ NÂKIS ile/ve RESM-İ TÂM ile/ve RESM-İ NÂKIS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16665 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tam tanım.(yakın(karib) cins + yakın fasıl)(İnsan düşünen canlıdır). İLE/VE Eksik tanım.(uzak(baid) cins + yakın fasıl)(İnsan düşünen cisimdir). İLE/VE Tam tanıtım.(yakın(karib) cins + gerekli özellik)(İnsan gülen canlıdır). İLE/VE Eksik tanıtım.(uzak(baid) cins + gerekli özellik)(İki ayak üzeri yürüyen, tırnakları geniş, tüysüz/kılsız, dik yürüyen, tab'an gülen) )

- HÂDD ile HADD[çoğ. HUDÛD] ile HADD ile HADD ile HÂD[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17527 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Keskin. | Sivri. | Dar. | Sert, etkili, tesirli. | Ekşi. | Azgın ve iltihaplı çıban/yara/hastalık. | Gergin. İLE Sınır, iki devlet toprağının birleştiği yer, kenar. | Derece. | Gerçek değer. | Şeriatçe verilen ceza. | Bir önermede konu ile yüklemden her biri, terim. | Cebirde oran/tenasüp ya da denklem/muadeleyi oluşturan bölümlerden her biri. | Bir şeyin sonu. İLE Denizden gelen gürültülü ses. | Gürültü ile yıkılan. | Gürültülü bir sesle çağıran. İLE Yanak. | Yeri yarma, yeri kazma. İLE Çaylak. )

- HADDÂ'[< HUD'A] ile HADDÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17528 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aldatıcı, dalavereci. İLE Deve çobanı. )

- HADDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41300 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İMBİK, SÜZGEÇ )

- HADDİ'Nİ BİLDİRMEK ile HADDİNİ "BİLDİRMEK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8741 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyin/durumun. İLE Bir kişinin/tutumun. )
( Sınırların bilgisini belirtmek/anlatmak. İLE Haddini aşanı engellemek.[bedelini ödetmek üzere ya da öncelikli olmamalı!] )

- HADDİ/Nİ AŞMA ile/ve/||/<>/>/< "RAHATLIK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37743 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( HADDİ/Nİ AŞMA ile/ve/||/<>/>/< "RAHATLIK" )

- Haddini bildirmek için KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26040 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Haddini bildirmek için SUS!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26903 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Haddini bilmek için KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26039 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Haddini bilmek için SUS!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26902 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HADDİNİ BİLMEK ile/ve HAKKINI BİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4740 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Olgunlaşmayan meyveye, el uzanmaz. )

- HADDİNİ BİLMEK ve HESABINI BİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4741 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HADDİNİ BİLMEK ve/||/<> VAROLMA/VAROLABİLME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32579 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HADDİNİ BİLMEMEK HADDİNİ BİLDİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25815 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HADDİNİ-HESABINI (BİLMEMEK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10808 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAFİF BAYGINLIK ile ŞİDDETLİ BAYGINLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4976 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAKK ve/<> HADD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19272 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAMMADDE ile SERMAYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13776 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAMMADDE ile ÜRÜN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13775 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HARAM ve HADD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20515 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Haram nedir? Kendi nefsine revâ görmediğini başkasına yapmaktır. )
( Bir kiloluk demirden havayı çekseler, bir tondan ağır gelir. )

- HAREKET ve MADDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3548 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HATA ve/<> CİDDİYE ALINMAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30197 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYR(-I MUTLAK) ile/ve/<> SIDDIKİYET ile/ve/<> HÜSN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31933 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HEDEF ile/ve İDDİA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1490 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİDDET ile/ve ŞİDDET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29219 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİSS KABL-EL-VUKÛ'(HİSS-İ MUKADDEM) değil/yerine/= ÖNSEZİ, ÖNCEDEN HİSSETME [Fr. PRÉSSENTIMENT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41448 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HUDDÂM[< HÂDEM]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41475 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( HİZMET EDENLER, HİZMETÇİLER )

- HUDDÂM[< HÂDEM] ile HÜDÂM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17679 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hizmetçiler, hizmet edenler. İLE Deniz tutması. )

- HUDÛD[< HADD] ile HUDÛD[< HADD]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17680 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sınırlar, uclar, bucaklar. İLE Yanaklar. | Yer kazmalar, yeri yarmalar. )

- HÜKÜMETİ/HÜKÜMETLERİ CİDDİYE ALMAK yerine DEVLETİN/VATANIN BÜTÜNLÜĞÜ VE GELECEĞİ İÇİN ÇABA HARCAMAK/ÜRETİMDE BULUNMAYA DEVAM ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16273 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÜRMET ve HADD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20484 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ILLEGAL vs. SECRET/HIDDEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23251 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- IMMEDIATELY ALTERATION vs. SUDDEN ALTERATION
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23093 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ISRAR ile İDDİA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1491 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- IŞIK DALGASINDA:
ŞİDDET
ile/ve/||/<> RENK ve DOĞRULTU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52968 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dalga yüksekliği. İLE/VE/||/<> Dalga boyu uzunluğu. )
( Gümüşlü levha üzerine çekilen ve siyah-beyaz fotoğraflarda, ışıktaki şiddet değişiklikleri kaydedilirken, renkli fotoğraflarda, dalga boyu değişiklikleri de kaydedilir. Hologramda, ışığın şiddetiyle birlikte, ışık dalgalarının doğrultusu da kaydedilerek bir nesneyi üç boyutlu görmemiz sağlanır.[Bu, tek renk hologramlar için geçerli olsa da renkli hologramlar için ışığın üç özelliği de kaydedilir.] )

- IŞIK ile/ve/<> ANTİ MADDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8026 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> Işık hızından daha hızlıdır. )

- İ'TİDÂD[< ADD] ile İ'TİDÂD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sayma, iddet çekme. | Nazlanma. | Gururlanma. İLE Bir şeyi kol üzerine alma. | Yardım isteme. )

- İBN ARÂBÎ ile/ve ŞEYH BEDREDDİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19649 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İBN YUNUS ile KEMALEDDIN İBN YUNUS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41529 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mısır'da, Fatimî döneminde yaşayan, büyük astronom ve matematikçi. Halife için hazırladığı Zicü'l-Hakimî astronomi tarihindeki önemli ziclerden kabul edilir. Bu zicte, ayrıca, trigonometrik işlevlerin algoritmasında, ilerlemeler görülür. )

- İÇERİK ile/ve İDDİA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1492 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDÂD ile İDÂD/İDED ile İDÂD[< ADD]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17738 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sayı, hesap. İLE Zor, kuvvet; zafer, üstünlük. İLE Hazırlama/hazırlanılma, geliştirme/geliştirilme. )

- İDDİA (ETMEK) ile TAAHHÜT (ETMEK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30371 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDDİA ETMEK/EDİLEN ile/değil/yerine İLERİ SÜRMEK/SÜRÜLEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1499 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDDİA ETMEK ile/ve/değil/yerine/fakat/<> SÖYLEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32691 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Edilemez. İLE/VE/FAKAT/<>/DEĞİL/YERİNE Söylenilebilir. )

- İDDİA ile/ve BENCİLLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1496 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bencillik, parçanın adına ve bütünün zararına, açgözlülük etmek, ele geçirmek, biriktirmek demektir. )
( Tüm çatışmaların kökeninde "ben" ve "benim" fikirleri yatar. )
( Sadece kendi ötenize, egonuzdan öteye uzanmalısınız, o zaman onu bulacaksınız. )
( Bencillik, ıstırabın nedenidir. )
( Kendinin, gövde ve zihin olmadığını bilen bir kişi, bencil olamaz, çünkü bencillik nedeni olabilecek bir şeye sahip değildir. )
( Tek kötülük, budalalık ve bencilliktir. )
( Bencillik merkezi yok olduğu zaman, tüm haz arzusu ve ıstırap korkusu biter. )

- İDDİA ile/ve/<> CİDDİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1486 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDDİA ile/ve/değil ÇIKIŞ NOKTASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1482 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDDİA ile/değil/yerine DAVET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20139 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDDİA ile DAYANAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1484 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İddiaya itiraz edilmez! Ancak "delil"lerine edilebilir. )
( UMDE: Dayanılacak, güvenilecek şey/kişi/yer, destek. | İlke. | Herkesin güvendiği kişi. )

- İDDİA ile/değil/yerine DAYANAKÇA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7506 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDDİA ile/ve/||/<>/> GEREKÇE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1485 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDDİA ile/ve/değil/yerine GÖRÜŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1481 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDDİA ile/değil/yerine HAKİKAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31587 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDDİA ile HEVES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1480 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yüksek zihinlerin iddiası, düşük zihinlerin hevesi olur. )

- İDDİA ile/değil/yerine İBÂDET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31546 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDDİA ile İDDİADA İDDİA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1479 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kesin iddia, tutsaklık demektir. )
( Olmadığınız şey olduğunuzu iddia etmekte ve aslında olduğunuz şey olduğunuzu da inkâr etmektesiniz. )

- İDDİA ile/ve/değil İMÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1487 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDDİA ile/ve/değil/<> İNAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31325 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDDİA ve/> İSPAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20141 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İddia ettin mi, ispat isterler. )
( HALLAC-I MANSUR )

- İDDİA ile KESİNLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7504 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDDİA değil/yerine NEŞE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31128 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDDİA ile/ve/değil/yerine ÖNESÜRÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31127 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDDİA ile/değil/yerine/> ÖZGÜVEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55204 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Özgüven oluşunca/oluşursa, "iddia" sonlanır. )

- İDDİA ile/değil/yerine SALİH AMEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20140 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDDİÂ değil/yerine/= SAV
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12188 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDDİA ile VARSAYIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15317 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDDİA ile YÂDES/T[< Fars. YÂD DÂŞ][LÂDES değil!]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1488 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bellekte/hatırda tutulan şey. )

- İDDİALI OLMAK ile/yerine/değil ÇABA(SINI) GÖSTERMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1498 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Başarı, ancak yorulmaksızın doğru çabaları göstererek kazanılır. )
( İyi huyluluğun etkisi, alçakgönüllü ve sıralı çabalarla elde edilen kalıcı durumlarda görünür. )

- İDDİALI ile/ve YETERLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1497 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDDİALI ile/ve YETKİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6048 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDDİANÂME[Ar.] değil/yerine/= SAVCA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46756 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Savcılığın soruşturma sonunda elde ettiği kanıtları ve savlarını içinde toplamış olduğu, mahkemede okuduğu yazı. )

- İFADE ile/ve/değil İDDİA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3985 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İHTİLÂF ile İRTİDÂD[< REDD]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36598 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İKİRCİK(TEREDDÜT) ile/değil DÜŞÜNÜYOR OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31467 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İKİRCİK/TEREDDÜT[Ar. < REDD] ile TEMKÎN[Ar. < MEKÂNET]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43907 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kararsızlık. İLE Yerleşme, yer tutma, mekânlanma.| Ağırbaşlılık. | İhtiyat, tedbir. | Televvünden kurtulup huzur ve sükûna mazhar olmuş kişi, kendini yalnızca Hakk yoluna adamış olan kişi. )

- İLENÇ/BEDDUA ile/yerine DUA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19368 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Beddua edenlerin sözü dinlenmez. )
( Zayıf "kişi(lik)ler". İLE/YERİNE Sabırlı kişiler. )

- İLERİ SÜRME = İDDİA = ASSERTION[İng., Fr.] = BEHAUPTUNG[Alm.] = ASSERTIO < ASSERERE[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39416 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLERİ SÜRÜLEN ile/ve/<> İDDİA EDİLEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34349 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLK CADDESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25605 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLLET-İ MADDİYE ile/ve İLLET-İ SÛRİYE ile/ve İLLET-İ FAİLE ile/ve İLLET-İ GAİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15954 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ne'den/Hangi şeyden? İLE/VE Nasıl?/Ne surette? İLE/VE Kim? İLE/VE Ne için/Niçin? )

- İLM-EL-EDDÂN ile/ve/||/<> İLM-EL-LEDÜN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37205 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gövdenin/bedenin bilgisi. İLE/VE/||/<> Allah bilgisi. )

- İLM-İ VÜCÛD ile/ve İLM-İ MEVCÛD ile/ve İLM-İ MADDÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7774 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Varlık bilimi. İLE/VE Varolan bilimi. İLE/VE Maddelerin/şeylerin bilimi. )

- İMTİDÂD[< MEDD] değil/yerine/= UZAMA, UZANMA; UZUN SÜRME | UZAY | MADDE (RES EXTENSA)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41634 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNANMAMAK ile/ve/<> REDDETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3312 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNCİL ile/değil KİTAB-I MUKADDES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15738 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNDİRGEME ile/ve/||/<>/>/= HADDİNİ AŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2197 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İRTİBÂT[< RABT] ile/ve/<> İMTİDÂD[< MEDD]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37255 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bağlanış, rabtedilme. | İlgi, ilgili olma. | Bağlantı, belirtilerin birbirini tutması. İLE/VE/<> Uzama, uzun sürme. | Uzay. )

- İRTİDÂ'[< RİDÂ] ile İRTİDÂ'[< RIDÂ]/İRTİZÂ'[< RIZÂ] ile İRTİDÂ' ile İRTİDÂD[< REDD]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17886 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Örtünme, çarşaf gibi şeye bürünme. Beğenme, seçme. | Uygun bulma, râzı olma. İLE Süt emme. İLE Yasak olan şeyden geri durma, çekinme. İLE İslâm dinini bırakarak başka bir dini kabul etme. )

- İRTİDÂD[< REDD]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41686 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( DİNİNİ BIRAKARAK BAŞKA BİR DİNİ KABUL ETME )

- İTİRAZ:
KABUL EDİLDİ
>< REDDEDİLDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45082 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İYİDEN İYİYE (ŞIMARMAK, HADDİNİ AŞMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10860 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÂD ile KADD ile KÂD[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18011 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mahzûn olma. İLE Boy. İLE Hırs. )

- KARA ENERJİ ile/ve KARA MADDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12688 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARŞITLIK = TEZAT, ZIDDİYET = CONTRARIÉTÉ[Fr.] = GEGENSATZ[Alm.] = CONTRARIETAS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39459 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KASIRGA ile TAYFUN[İng. TYPHOON][ŞİDDETLİ KASIRGA]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12966 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Atlantik Okyanusu'nda ve dünyanın dönüş [saat] yönündedir. İLE Okyanuslarda, Çin Denizi ile Hint Denizi'nde görülen, dünyanın dönüş [saat] yönüne zıt olarak, Doğu'dan, Batı'ya doğru oluşan, güçlü kasırga. )

- KAYISI ile KAMAREDDİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37512 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [eskiden] [umarız günümüzde de vardır!] Antalya bölgesinde yetişen çok özel bir kayısıymış. [İbn Haldun'un eserlerinde geçer] )

- Kazan'ın 20 km. kadar dışında bulunan bir tapınak, her bir kubbesinde bir tanesi yer alan ay, haç, yıldız ve öteki birçok dinin simgeleri ile tüm dinleri biraraya toplamak iddiasındadır.
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19067 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KESKİN/LİK ile/ve/<> CİDDİ/YET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31327 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİMYANIN İNCELEDİĞİ:
MADDE
değil DEĞİŞİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48406 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİPLİK:
SORUN BELİRTEN ÖNERME
ve/||/<> İDDİA EDİLEN ve/||/<> İTİRAZ GÖTÜRMEZ OLAN/APAÇIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49700 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİTAP:
BELLEK
ve/||/<> İDDİA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35938 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Korutur. VE/||/<> Sağlatır. )

- KONUNUN ÖZÜNÜ KAÇIRMA SAÇMA(LIK)LARI/SAFSATALARI:
KISIR DÖNGÜ
ile/ve/||/<> İLGİSİZ AMAÇ ile/ve/||/<> İLGİSİZ SONUÇ ile/ve/||/<> İDDİAYI ZAYIFLATMA ile/ve/||/<> KONUYU SAPTIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34765 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KORKU ile/yerine CİDDİYE ALMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7134 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOZMOS:
MADDE
ile/ve/<>/> AKIL(LOGOS)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37593 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖPEK ile KANİŞ/RAKÎB/PODDLE[İng.< (Alm.: Suya atlamak. [ilk başta ördek avlamada kullanılmalarından dolayı])]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22068 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KREMDE:
BB
ile CC ile DD ile RENKLİ NEMLENDİRİCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47146 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... ile ... ile BB ve CC kremlerin birleşimi. )
( )

- KURTULMAK ile REDDETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1238 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kurtulmak, reddetmekle olanaklı değildir. )
( VARESTE[Fars.]: Kurtulmuş, halas olmuş. )

- KUTSAL = KUTSİ, MUKADDES = SAINT, HOLY[İng.] = SAINT[Fr.] = HEILIG[Alm.] = SANCTUS[Lat.] = SANTO/TA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39497 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUTSAL ile/ve/<> MUKADDES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32738 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişi, inanırsa. İLE/VE/<> Kişiler/toplum, kişiye inanırsa. )

- KÜFÜR ile/ve/<> İDDİA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31169 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Küfürlerin büyük çoğunluğu aynı zamanda birer iddialardır. )

- LÂ İLÂHE:
REDDETMEK
değil YÜKSELT(GEN)ME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33074 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MADDE - KARANLIK MADDE - ANTİ MADDE ile/ve/<> KARANLIK ENERJİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30349 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( %4 İLE/VE/<> %27 İLE/VE/<> %69 )
( )
( VERA RUBIN [23 Temmuz 1928 - 25 Aralık 2016]: Galaksilerin dönüş hızlarıyla ilgili çalışmaların öncüsü sayılan Amerika'lı astronom. [Galaksilerin dönüş eğrileri üzerine çalışarak, galaksilerin açısal hareketinin tahmin edilen biçimiyle gözlemlenen biçimi arasındaki tutarsızlığı ortaya çıkardı.] )
( Paul Dirac - Anti Madde[08 Ağustos 1902 - 20 Ekim 1984] )

- MADDE BAĞIMLI/LIĞI ile/ve/||/<> DAVRANIŞSAL BAĞIMLI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48032 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MADDE İKİLİĞİ ile HAREKET İKİLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8032 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MADDE İKİLİĞİ ile UZAY İKİLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8033 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MADDE VE HAREKET ile/ve MADDE YA DA HAREKET ile/ve MADDE İLE HAREKET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8019 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MADDE/(î) değil/yerine/= ÖZDEK/(SEL)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12342 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MADDE/MÂNÂ:
İŞLEV
ile/ve/<> AMAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32576 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MADDE ve/<> BİLİNÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1648 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yayılan/a. VE/<> Kavranılan/a. )

- MADDE ile/ve/||/<>/> CİSİM ile/ve/||/<>/> SÛRET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8011 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yayılan. İLE/VE/||/<>/> Maddenin biçim almış durumu. İLE/VE/||/<>/> ... )

- MADDE ile EVRENSEL ZİHİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1646 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "İdrak edilenlerin bütünlüğü/toplamı" denilen. İLE "İdrak edenlerin bütünlüğü" denilen. )
( MADDE: KÜTLE ve HACİM ve EYLEMSİZLİK )
( Her düzeyde berrak bir zihne gereksinim vardır. )
( Zihin ve dünya ayrı değildir! )
( Dünyanın ne olduğunu düşünüyorsanız, o, sizin kendi zihninizdir. )
( Tüm uzay ve zaman, zihindedir. )
( Gerçeğin zihinde yansıması için zihnin berraklığı ve sessizliği gereklidir. )
( Ortak etmeni bulmak için tüm ayrımları terk etmek zorundasınız. Ancak evrensel olan ortaktır. )

- MADDE ve/> FİKİR ve/> DEĞER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1649 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MADDE ve IŞIĞIN BÜKÜLMESİ/IŞIĞI BÜKTÜRMESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8028 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MADDE ile/ve KARANLIK MADDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8023 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MADDE ile/ve MADDETÜ'N-MUAYYENE MADDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8024 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MADDE ile/değil MADDÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15968 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Görünmez. İLE/DEĞİL Görünür. )

- MADDE ile/ve MÂNÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19673 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mânânın kesifleşmiş hali. İLE/VE Seni senden soyan. )
( Verdikçe "azalan". İLE/VE Verdikçe artan/artar. )
( Mânânın hakimiyeti madde sayesinde olur. )

- MADDE > MEVCUD > VUCUD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8018 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MADDE ile/ve SÛRET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16806 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Cins. İLE/VE Fasıl. )
( MADDE: Olma ve olmama olanağı. )

- MADDE > SÛRET > CİSİM > NEFS > AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8016 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MADDE ile/ve/<> YOĞUNLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MADDE ile/ve/<> ZİHİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1647 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Madde, şekildir; zihin, isimdir. )

- MADDECİLİK ile/ve ELEYİCİ MADDECİLİK ile/ve İNDİRGEYİCİ MADDECİLİK ile/ve SONSAL İNDİRGEMECİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15680 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Zihinsel olguları kabul etmezler. İLE/VE Zihinsel olguları kabul ederler. İLE/VE Kuvantum alanını göz önünde bulundururlar/tutarlar. )

- MADDECİLİK ile FİZİKSELCİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15683 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MADDELERE:
BAĞLILIK
değil BAĞIMLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31237 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MADDEN değil MADDETEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11757 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MADDENİN (T)ÖZÜ ve/||/<> İNSANIN (T)ÖZÜ ve/||/<> TİNİN (T)ÖZÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48008 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çekim, zorunluluk. VE/||/<> Özgürlük. VE/||/<> Eylem. )

- MADDENİN:
3 DURUMU
ile/ve/değil 15 DURUMU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8021 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MADDİ HAZ ile/ve MANEVİ HAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19411 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zamana bağlı olarak. İLE/VE AN'da. )

- MADDÎ İKRAM ile/ve/<>/|| MANEVÎ İKRAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29914 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Anımsayamayabilirsiniz. İLE/VE/<>/|| Unutmazsınız. )

- MADDÎ KEYİFLER/ZEVKLER ile/ve/değil/yerine MANEVÎ ZEVKLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6535 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Başta istek, sonrasında bıkkınlık verir. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Başta isteksizlik, sonrasında şevk verir. )

- MADDÎ RIZK ile/ve MANEVÎ RIZK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19944 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Anadan doğanlar zamanla büyüdükleri gibi, maneviyet âlemine doğanlar da zamanla büyürler. )
( Altına yok olmak yoktur, maneviyat gibidir. )
( Maneviyat da altın gibi herşeyde gizlidir ve mahvolmaz. )

- MADDÎ ZEKÂT ile/ve MÂNEVÎ ZEKÂT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20290 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Malı temizler. İLE/VE Nefsi temizler. İlim ve sevgiyle verilir. )
( Olgun bir meyve koparılmaz da sapının ya da çöpünün üstünde kalırsa, tevek onu sömürür, meyvenin içindeki gıda, geldiği yere geri gider. )

- MADDÎ ile/ve MÂNEVÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19889 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MADDÎ ile/ve MEKANİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1650 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MADDÎ ile/ve/değil/>< MÜCERRED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29927 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/DEĞİL/>< Maddî olmayan. )

- MÂNÂ ile/ve MADDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19886 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Seni senden soyan. İLE/VE ... )

- MÂNÂ ile/ve/> MAHMUL ile/ve/> HADD ile/ve/> RÂBITA ile/ve/> İLLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15450 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÂNEVÎ MADDÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25764 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MANTIKU'T TAYR [FERİDÜDDİN ATTAR - KAKNÜS YAY. adlı kitabı okumanızı salık veririz.
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22799 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MARRIAGE vs. WEDDING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24201 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEDDAH ile/ve/< KISSAHAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14656 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEDENİYET ve/<> TEMEDDÜN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32019 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Düşünülen ve konuşulanı içerir. VE/<> Aynı zamanda, yaşanılan ve yapılan süreci, sürekliliği içerir. )
( Olmuş, bitmiş örgü. VE/<> Sürekli örülmekte olan bir örüntü. )

- MEKRÜMETLÜ/MEKREMETLÜ ile FAZÎLETLÜ ile SEMÂHATLÜ ile FÜTÜVVETLÜ ile MEVEDDETLÜ ile ZEHÂDETLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14619 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İlmiyede sadreyn pâyesinin resmi unvanı. İLE İlmiye sınıfına ait olanlardan, İstanbul ve Harameyn unvanını alanlara hitapta kullanılan unvan. İLE Din âlimleri arasında kazaskerlik pâyesinde bulunanlara özel resmî takma ad. İLE Askerlikte mülâzım[teğmenler] ile kol ağası ve yüzbaşılara mülkiyede, rabia ve hâmise rütbeleri taşıyan kimselere verilen unvan. İLE Rütbesi olmayan kadılara verilen unvan. İLE Şeyhlere ve din adamlarına hitâben kullanılan unvan. )

- MERDÛD[< REDD] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42356 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( REDDEDİLMİŞ, KOVULMUŞ | GERİ DÖNDÜRÜLMÜŞ, ÇEVRİLMİŞ )

- MESDÛD[< SEDD]:
KAPANMIŞ, KAPALI, TIKANMIŞ, TIKALI

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21500 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- METAFİZİK:
DEVİNGEN OLMAYAN
ile/ve/<> MADDEYE BULAŞMAYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46902 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEVÂD-ÜL AKLÎSE değil/yerine/= TASIMIN/KIYASIN NESNELERİ[MADDET-ÜL KIYAS]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42398 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEVEDDET ile/ve/||/<> HUB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35106 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişiye özgü sevgi. İLE/VE/||/<> Sevgi. )

- MEVLÂNÂ ile HZ. MEVLÂNÂ (CELÂLEDDİN RÛMÎ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEVLÂNÂ ile HZ. MEVLÂNÂ (CELÂLEDDİN RÛMÎ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20190 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MIDDLE vs. MIDST
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24937 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİDDE ile Mİ'DE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34159 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İrin, cerahat. İLE Mide, kursak. )

- MİRAS:
MADDE[YAPI]
değil/yerine/>< İLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32530 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MONTEVIDEO ve/<> "18 TEMMUZ" CADDESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32415 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Bir dağ gördüm" VE/<> Uruguay'ın, bağımsızlığını kazandığı tarih.[18 Temmuz 1828] )

- MUÂD ile MUADD[< ADD]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34190 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Geri çevrilmiş, iade edilmiş. İLE Hazırlanmış, îdâd olunmuş. )

- MUÂDİL[< ADL] ile MUADDİL[< ADL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eşit, denk. | [fizik] Eşdeğer. İLE Eşit ve beraber kılan, düzelten, denkleştiren, tâdîl eden. )

- MUHADDAB[< HAD] ile MUHÂTAB[< HUTBE]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34210 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Boyanmış, tahdîb olunmuş. İLE Kendine söz söylenilen. | İkinci kişi. | Eskiden, Şeyhülislâm tarafından, medresede yetişmiş kişiler arasından seçilen ve huzur derslerine katılan, en çok dört kişiden biri. )

- MUHADDED ile MUHADDED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34211 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sınırı çizilmiş, sınırlanmış, tahdîd edilmiş. İLE Derisi buruşmuş olan. )

- MUHADDEP[Ar.]/KONVEKS[İng.] değil/yerine/= DIŞBÜKEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12302 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUHADDİR/E[< HADR] ile MUHADDİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34212 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uyuşturan, uyuşturucu, tahdîr eden. [Fr. NARCOTIQUE] İLE Kabartan, şişiren. )

- MUHARRER ile MUKADDER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45674 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yazılmış olan. İLE Alna yazılmış olduğuna inanılan. )

- MUHYİDDİN b. ARABÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27436 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUHYİDDİN değil/yerine/= DİNİ İHYÂ ETMEK/CANLANDIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42565 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUÎD[< AVD] ile MUİDD[< ADD]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34273 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnzibat teminine memur, muallim yardımcısı. İLE Hazırlayan, îdâd eden. )

- MUKADDEM ile/ve/+ TÂLÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16617 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mantık ilmini tasavvur etmezsen İLE/VE/+ mutlak mechûlün tâlibi olursun! )
( Tâlî olan bâtılsa, mukaddem de bâtıldır! )
( Öncül. İLE/VE/+ Sonuç. )

- MUKADDER[< KADER] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42573 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( TAKDÎR OLUNMUŞ, DEĞERİ BİÇİLMİŞ | KADRİ, DEĞERİ BİLİNMİŞ, BEĞENİLMİŞ | YAZILI, ALINDA YAZILI | KADER )

- MUKADDERÂT ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42572 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ALIN YAZISI )

- MUKADDES[< KUDS] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42574 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( TAKDÎS EDİLMİŞ, MÜBÂREK, KUTSAL, TEMİZ )

- MUKADDES/KUTSAL ile/ve/değil MÜBÂREK/İDUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20221 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kutsallık, herşeye verilmez. )

- MUKADDES ile MÜNEZZEH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33425 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUKADDİME[İBN HALDUN] NÜSHALARINDA:
TUNUS
ile/ve/<> MISIR ile/ve/<> ÜÇÜNCÜSÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38251 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUKADDİME ile/değil MUKADDEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16700 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Önsöz. İLE/DEĞİL Öncül. )

- MUSADDA'[< SAD] ile MUSADDAR[< SUDÛR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34300 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Başı ağrıtılmış, tasdî' edilmiş. İLE Çıkmış, sudûr etmiş. )

- MUTASADDI'[< SAD] ile MUTASADDIR[< SADR | çoğ. SADDIRÎN] ile MUTASADDÎ[< SADV]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34362 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dağılan. | Yarılıp çatlayan. İLE Baş sedire geçip oturan, baş köşeye kurulan. İLE Bir işe girişen, tasaddî eden. | Başkasına saldıran. )

- MÜCEDDED ile MÜCEDDİD[< CEDÎD]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34401 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yenilendirilmiş, yeni, yepyeni, tecdîd olunmuş. İLE Yenileyen, yenileyici, yeni bir şekil ve sûret veren, tecdîd eden. | Dine yeni bir açı katan kişi. )

- MÜCEDDİD[< CEDÎD] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42513 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( YENİLEYEN, YENİLEYİCİ, YENİ BİR ŞEKİL VE SÛRET VEREN | DÎNE YENİ BİR VECHE VEREN ZAT )

- MÜCİDD[< CİDD] ile MÛCİD[< VÜCÛD] ile MÜCÎZ[< İCÂZET] ile MÛCİZ[< VECZ, VÜCÛZ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34408 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çok çalışan. İLE Yeni bir şey oluşturan, icâd eden, vücut veren. | Düşünce ve anlam yaratan. İLE İzin veren, icâzet veren. İLE Kısaltan, îcâz eden. | Kısa, toplu. )

- MÜDD ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42526 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mut, kara mut, batman türünden bir ölçek. )

- MÜDDAHAR[DUHR] ile MÜDDAHİR[< DUHR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34420 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Biriktirilmiş, toplanıp saklanmış. İLE Biriktiren, toplayıp saklayan. )

- MÜDDEÂ[DA'VÂ] ile MÜDDEÎ[< DA'VÂ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34421 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İddia olunmuş, iddia edilen/olunan şey. | Dâvâ edilen şey. | Asılsız iddia edilen şey. | Sav, tez. İLE İddia eden, dâvâcı. | Bir yargıda ayak direyen. | İnatçı. )

- MÜDDEÎ-İ UMÛMÎ[Ar.] değil/yerine/= SAVCI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46456 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜDDEÎ[< DA'VÂ] ile MÜDDÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34422 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İddia eden, dâvâcı. | Bir yargıda ayak direyen. | İnatçı. İLE [felsefe] ... [Fr. PROTENSIF] )

- MÜDDET-İ İDDET:
BOŞANMIŞ
ile DUL ile GEBE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34472 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 3 ay[üç âdet dönemi] İLE 4 ay, 10 gün. İLE Doğum ile kayıtlıdır. )
( Boşanmış bir kadının tekrar evlenebilmesi için beklemek zorunda olduğu süre. )

- MÜDDET değil/yerine/= SÜRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12402 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜEDDEB[< EDEB] ile MÜEDDİB[< EDEB]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34433 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Terbiyeli, edepli, edeplendirilmiş, te'dîb edilmiş. | Okumuş, bilgili. İLE Bilgi ve terbiye veren, edeplendiren, te'dîb eden. )

- MÜEDDEP[Ar.] değil/yerine/= USLU, TERBİYELİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46460 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜHLET ile MÜDDET[< MEDD]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4691 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Başı ve sonu belirli bir gün/saat ile belirlenmiş olan. İLE Geniş ve tüm süreci yansıtan/düşündüren kavram. )
( Süre, varolmanın belirsizce sürmesidir. )
( Bir işin yapılması için verilen zaman. Bir işi, belirli bir zaman için geri bırakma. İLE Zaman, vakit. | Bir şeyin uzayıp sürdüğü zaman. | Belirli bir zaman/vakit. )

- MÜKADDİME ve 3 MAKALE ve SONUÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16884 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mahiyeti ve Amacı. VE Müfredât | Kaziyeler ve Hükümleri | Kıyas. VE Kıyasın maddeleri | Eczay-ı Ulûm )
( Mukaddime olmaksızın bir ilme başlanamaz. )
( Ebherî Metin-Çeviri-İnceleme: Hüseyin Sarıoğlu - İz Yayıncılık )
( Kindî(ö. 866), Ahmed ibn Tayyib es-Serahsî(ö. 896), Ebû Bekr Muhammed ibn Zekeriyyâ er-Râzî(ö. 925)'nin ihtisarları, Ebu'l-Ferec ibnü't-Tayyib(ö. 1020), Mettâ ibn Yûnus(ö. 940), İbnü'l-Hammâr(ö. 942), Fârâbî(ö. 950)'nin şerhleri; Fârâbî, İhvân-ı Safâ, İbn Sînâ(ö. 1037) ve Ebherî(ö. 1265). )
( MUHTASAR VE MÜFİT )
( KISA VE ANLAMLI )

- MÜKEDDER[< KEDER] ile MÜKEDDİR[< KEDER]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34525 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bulandırılmış, bulanık. | Azarlanmış, tekdîr edilmiş. | Kederli, üzüntülü, tasalı. İLE Bulandıran, keder veren. )

- MÜNFERİCE ile/ve HADDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16838 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜRŞİDDE BULUNAN HALLER ile/ve/<> MÜRİDDE BULUNAN HALLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19642 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜSEDDED[< SEDÂD] ile MÜSEDDİD[< SEDÂD]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34797 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uzunluğuna doğrultulmuş, tesdîd edilmiş. İLE Doğrultan, doğru yola sevk eden. | Tıkayan, sed ve büğet yapan. | Tıkanmış, sed ve büğet yapan. )

- MÜSEDDES[< SÜDS] ile MÜSELLES[< SELÂSE] ile MÜSEMMEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46529 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Altıgen. İLE Üçgen. İLE Sekiz bölümden oluşan, sekizli. | Sekizer dizeli bentlerden oluşan koşuk. )

- MÜSEDDES[< SÜDS] ile TESDÎS[< SÜDS] ile MÜSEMMEN[< SEMN] ile MUAŞŞER[< UŞR] ile TERKİB-İ BEND VE TERCİ-İ BEND
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14723 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aynı vezinde altışar mısralık bendlerden oluşan nazım biçimi. | Altıgen. İLE Bir gazelin her beyitine dört mısra daha ekleyerek gazeli altılı bendler haline getirme. [tahmis türünde olduğu gibi genellikle eksik gazellere uygulanır] İLE Bendlerin mısra sayısı sekiz olan nazım biçimi. İLE Aynı ölçüde onar mısralık bendlerden oluşan nazım biçimi. İLE Uyakları nazım biçiminde düzenlenmiş "hane" adı verilen 5-10 beyitlik şiir parçalarının [genellikle 5-12 hane] "vasıta" denilen bir beyitle birbirine bağlanmasından oluşan nazım biçimi. )

- MÜSTAİDD[< UDDET] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42660 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İSTÎDADLI, YETENEKLİ, BİR ŞEYE YETENEĞİ OLAN | AKILLI, ANLAYIŞLI )

- MÜSTEB'İD[< BU'D] ile MÜSTEBİDD[< İSTİBDÂD]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34832 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uzak gören, uzak sayan. İLE Hükmü altında bulunanlara, söz hakkı ve hareket rahatlığı vermeyen, istibdâdda bulunan, despot. )

- MÜSTEMEDD ile MÜSTEMEN[< EMN] ile MÜSTEMEND[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34859 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendine yardım edilen, edilmiş olan. İLE Kendine aman verilmiş olan. | Yabancı olan. İLE Üzüntülü, kederli, hüzünlü. | Çaresiz, zavallı. | Talihsiz, mutsuz. )

- MÜSVEDDE[Ar. < SEVED] değil/yerine/= YAZI TASLAĞI / KARALAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46548 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜSVEDDE ile/ve SEVAD ile/ve RİSÂLE ile/ve FEVAİD ile/ve ŞUKKA ile/ve TAİRE ile/ve KÜLLİYET ile/ve MECMUA ile/ve SEFİNE ile/ve KEŞKÜL ile/ve CÖNK ile/ve DİVÂN ile/ve MURAKKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14946 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜSVEDDE ile TEBYİZ(BEYAZA ÇEKME)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14945 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜTEADDÎ[< UDVÂN] ile MÜTEÂDÎ[< ADÛ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34886 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Saldıran, zulm eden, taaddî eden. | Geçişli fiil.[düşündürmek, anlatmak vb.] | Türk müziğinin en az altı yüzyıllık bir mürekkep makamı olup, zamanımıza kalmış bir örneği bulunmamaktadır. İLE Düşmanlık eden, teâdî eden. )

- MÜTEÂDDİD[< ADED] MÜTEÂDİD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34887 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çoğalan, çok, birkaç, türlü türlü, taaddüd eden. İLE Kol kola dokunan, taâdut eden. )

- MÜTEADDİT[Ar.] değil/yerine/= ÇOK, BİRÇOK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46560 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜTEHADDIR ile MÜTEHÂDI'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34915 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yeşillenen, yeşil renk bağlayan, tahaddur eden. İLE Aldanmamış iken aldanmış gibi görünen. )

- MÜTEHADDİ'[< HUD'A] ile MÜTEHADDÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilerek aldanan, tahaddu' eden. İLE Çekişen, tahaddî eden. )

- MÜTEHADDİR[< HADER] ile MÜTEHADDİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34917 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Örtünen, bürünen, tahaddür eden. İLE Yokuş aşağı giden, hızla aşağı doğru inen, yuvarlanan. )

- MÜTEHADDİS[< HUDÛS] ile MÜTEHADDİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34918 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Meydana gelen ya da çıkan, peydâ olan, tehaddüs eden. İLE Tırmalanan, ıstırap çeken, tahaddüş eden. )

- MÜTEKADDİMÎN ile/ve MÜTEAHHİRÎN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20196 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜTEREDDİT[Ar.] değil/yerine/= İKİRCİKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46580 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜTEŞADDIK ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42715 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Avurt çatlatarak konuşan. | Terimlerle/ıstılahlı konuşan. )

- MÜTEVÂDD ile MÜTEVÂDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35148 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birbirine sevgi gösteren. İLE Düşmanlığı bırakarak barışan, tevâdu eden. )

- NAZIM BİÇİMLERİNDE:
TERKİB-İ BENT
ile/<> TERCİ-İ BENT ile/<> TERBİ ile/<> TAHMİS ile/<> TAŞTIR ile/<> TESDİS ile/<> MUHAMMES ile/<> TARDİYE ile/<> MÜSEDDES ile/<> NAZİRE ile/<> TEHZİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47170 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 7-10 beyit. İLE 7-10 beyit. İLE Gazel + 2 beyit. | Dördün. | Dörtleme. İLE Gazel + 3 beyit. İLE Gazel + 3 beyit. İLE Gazel + 4 beyit. İLE 5 dizelik. İLE 5 dizelik.[Muhammes'in, özel bir biçimi.] İLE 6 dizelik.İLE Beğendiğine benzer. İLE Alay etmek üzere yazılan nazire. )
( )

- NESNENİN DURUMLARINDA:
KATI
ile/ve AMORF KATI ile/ve SIVI ile/ve GAZ ile/ve PLAZMA ile/ve SÜPER AKIŞKAN ile/ve SÜPER KATI ile/ve DEJENERE KATI ile/ve NÖTRONYUM ile/ve GÜÇLÜ SİMETRİK MADDE ile/ve ZAYIF SİMETRİK MADDE ile/ve KUARK-GLUON PLAZMA ile/ve FERMİYONİK YOĞUNLAŞTIRMA ile/ve BOSE-EINSTEIN YOĞUNLAŞTIRMASI ile/ve ACAYİP MADDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE ... İLE/VE ... İLE/VE ... İLE/VE Bir gaz boşalma tüpünde, elektron ve artı iyonları, yaklaşık olarak eşit sayıda içeren, iyonlaşmış gaz ortamı. | Güneşteki ısıl nükleer tepkimelerin oluştuğu, çok yüksek sıcaklıkta oldukça yüksek derecede iyonlanmış, maddenin dördüncü durumu olarak da tanımlanan akışkan ortam. İLE/VE ... İLE/VE ... İLE/VE ... İLE/VE ... İLE/VE ... İLE/VE ... İLE/VE ... İLE/VE ... İLE/VE ... İLE/VE ... İLE/VE ... )
( )

- NİYET'TE:
SAMİMİYET, İÇTENLİK, YAKINLIK
ve TUTUM'DA:
RESMİYET, MESAFE, CİDDİYET

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7295 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NİYET ile/ve CİDDİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4606 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ODD vs. EVEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23269 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ORANTISIZ ŞİDDET ve/<> ORANTISIZ GÜÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32068 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖLÜMCÜL HASTALIKLARIN ÖĞRENİLMESİNDE:
REDDETME
ile/ve/<>/> ÖFKE ile/ve/<>/> PAZARLIK ile/ve/<>/> DEPRESYON ile/ve/<>/> KABUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53779 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNCEL = MUKADDEM = ANTECEDENT[İng.] = ANTÉCÉDENT[Fr.] = ANTECEDENT[Alm.] = ANTECEDENS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39549 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNCÜLLER = MUKADDEMAT = PREMISS[İng.] = PRÉMISSES[Fr.] = PRÄMISSE[Alm.] = PRAEMISSA[Lat.] = ESTABLECIMIENTO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39552 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNEMLİ ile/ve/<> CİDDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1755 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNEMSEMEK ile CİDDİYE ALMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7335 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNERME ile İDDİA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15315 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNGÖRÜ ile/ve İDDİA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2771 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZDEK = MADDE = MATTER[İng.] = MATIÈRE[Fr.] = MATERIE[Alm.] = MATERIA, MATERIES[Lat.] = HYLE[Yun.] = MATERIA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39564 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZEN ve/||/<>/>/< ŞİDDETSİZLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33057 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PRECAUTION vs. FORBIDDEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23415 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PRINCIPLE vs. FORBIDDEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23484 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RA'D ile RÂD[Fars.] ile RÂDD ile RADH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18238 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gök gürlemesi. İLE Cömert ve eliaçık. | Erdemli/faziletli, üstün, değerli. İLE Reddeden, geri döndüren/çeviren/bırakan. İLE Az bir şey verme, az verilen şey. | [eskiden] Savaşa katılan kadınlara, çocuklara, kölelere, zimmîlere, ganîmetten verilen bir orandaki mal. )

- RÂDDE[< REDD] ile RA'DE/RA'ŞE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18239 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Derece, mertebe, kerte, sır. | Çizgi/hatt. | Aşağı yukarı tahmin edilen miktar ya da zaman. İLE Titreme/titreyiş. | [korku ya da soğuktan] Ürkme. )

- RADDE[Ar.]/KERTİ/KERTE[İt.] ile İŞARET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42009 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gemi pusulasında kadranın ayrılmış olduğu on bir derece ve on beş dakika ölçüsünde bir açıya eşit olan otuz iki bölümden her biri. | Derece, radde[Ar.]. | İşaret için yapılmış çentik ya da iz, kerti. İLE ... )

- RAMAK ile/ve/||/<>/> SEDD-İ RAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51035 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yaşam kalıntısı. [Ancak, soluk alabilecek kadar gövdede kalan yaşam.] | Pek az şey. İLE/VE/||/<>/> Ölmeyecek kadar ile geçinme/yaşama. )

- REDDÂDE ile/ve/||/<> ÇOBAN ile/ve/||/<> MÜŞHİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50671 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( VI. yy.'dan itibaren kullanılmaya başlanmıştır. )

- REDDEDİLME ile/ve/||/<> ISTIRAB/ACI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35364 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Reddedilmek, beyin tarafından, fiziksel bir acı olarak algılanıyor. )

- REDDETME ile/değil/yerine ERTELEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1226 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REDDETME ile/ve/<> KÜÇÜMSEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33153 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REDDETME ile/ve/değil/yerine/<>/> YADSIMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37041 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REDDETMEK ile/değil/yerine "AŞMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1223 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REDDETMEK ile "GERİ ÇEVİRMEK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1236 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REDDETMEK ile AŞAĞILAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REDDETMEK ile/ve/değil/yerine AYIRD ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REDDETMEK ile/ve BEĞENMEMEK/İRDEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REDDETMEK ile/değil BOYUN EĞMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1237 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REDDETMEK ile/değil/yerine DEĞİLLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1225 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REDDETMEK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< DIŞARIDA BIRAKMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50531 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REDDETMEK ile/ve/değil/yerine GÖZ ARDI ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1234 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REDDETMEK ile/değil KALDIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1232 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REDDETMEK ile ORTADAN KALDIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1224 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Rededebilirsiniz fakat ortadan kaldıramazsınız. )

- REDDETMEK ile SIRTINI DÖNMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1229 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REDDETMEK ile/ve/değil/yerine YÜZ ÇEVİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1235 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REDDİYE[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44909 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir düşünceyi, bir öğretiyi çürütmek için yazılan yazı. )

- RESMİYET ile CİDDİYET ile KİBARLIK ile MESAFE/Lİ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3004 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Olgun kişiler, başkalarıyla aralarına mesafe koyarken, bunu hiddetle değil asâletle yaparlar. )

- SÂD/SÂDD[< SEDD] ile SÂD ile SA'D ile SAD ile SAD[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18307 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kapayan, örten. | Aksu, göz perdesi. İLE Göz ağrısı/hastalığı. İLE Kutluluk. | Uğur. | Kutlu, uğurlu.[SA'D-ÜD-DÎN/SÂDETTİN: Dini uğurlu, kutlu kılan.] İLE Osmanlı ve Arap abecesinin onyedinci harfidir.[ebced hesabında 90 sayısının karşılığıdır] İLE Yüz/100. )

- SAKIZ AĞACI CAMİSİ = SAHAF MUSLİHİDDİN CAMİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16553 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kasımpaşa'da, Sakız Ağacı semtindedir. )

- SARIGÜZEL CADDESİ değil/< SARIGÖREZ CADDESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16373 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAV ile İLERİ SÜRÜŞ | DENETLENEBİLİR İDDİA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15750 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAV = MÜDDEA, TEZ = THESIS[İng.] = THÈSE[Fr.] = THESE, THESIS[Alm.] = THESIS[Yun.] = TESIS[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39592 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAYGI ve/||/<>/< CİDDİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46307 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAYIM (IDD)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21209 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SECRET/HIDDEN vs. COVERED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23250 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SES'TE/SELEN'DE:
YÜKSEKLİK/PERDE
ile/ve ŞİDDET ile/ve TON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5354 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVİYESİZ/KARŞILIKSIZ/TUTARSIZ İDDİA ile/yerine/değil SEVİYELİ İDDİA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1495 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEZGİ = HADS, TEHADDÜS = INTUITION[İng., Fr.] = ANSCHAUUNG[Alm.] = INTUITIO-INTUITUS < IN-TUERI:İÇİNİ GÖRME[Lat.] = NOESIS[Yun.] = INTUICIÓN[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39600 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SIDDIK ile/ve/<>/= VELÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30091 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SINIR/HADD ile/ve/değil/yerine EŞİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25146 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİDDHA ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43498 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gerçeğe varmış, mükemmelliğe ulaşmış kişi. )

- SİDDHİ ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43499 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğa üstü güç. )

- SORUNLU "YASALARI":
REDDEDELİM
değil/yerine DEĞİŞTİRELİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32048 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SPECIAL/PRIVATE/CONFIDENTIAL vs. SECRET/HIDDEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23249 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- STAIRS vs. LADDER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23726 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SUBBUH ile/ve TENZİH ile/ve KUDDÜS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19679 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SUÇSUZLUĞUNU İDDİA ETMEK ile/ve/||/<> SUÇU/NU İNKÂR ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49373 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SUĞRÂ ile KÜBRÂ ile MATLÛB/MÜDDEA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16704 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Küçük öncül. İLE Büyük öncül. İLE Sonuç. )
( HADD-İ ASĞAR(KONU/KÜÇÜK TERİM) ile HADD-İ EVSAT(YÜKLEM/ORTA TERİM) )
( HADD-İ EVSAT(KONU/ORTA TERİM) ile HADD-İ EKBER(YÜKLEM/BÜYÜK TERİM) )
( HADD-İ ASĞAR(KONU/KÜÇÜK TERİM) ile HADD-İ EKBER(YÜKLEM/BÜYÜK TERİM) )

- SULTAN ile İDDİASI OLAN SULTAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6399 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Astronomiye önem veren, rasathane kurduran. )

- SÜMBÜL EFENDİ ve MUSA MUSLİHİDDİN(MERKEZ) EFENDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20842 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Musa Muslihiddîn Efendi. İLE/VE Mustafa Muslihiddîn Efendi. )

- SÜRE = MÜDDET, SAYRURE = DURATION[İng.] = DURÉE[Fr.] = DAUER[Alm.] = DURATIO[Lat.] = DURACIÓN[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39628 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞART-I A'ZAM ile/ve ŞART-I BÂTIL ile/ve ŞART-I CÂİZ ile/ve ŞART-I LAĞV ile/ve ŞART-I MÜFSİD ile/ve ŞART-I MÜTEAHHİR ile/ve ŞART-I MÜTEÂRIZ ile/ve ŞART-I MÜTEKADDİM/EVVEL ile/ve ŞART-I NÂSİH ile/ve ŞART-I SÂNİ ile/ve ŞART-I SARÎH ile/ve ŞART-I TAKYÎDÎ ile/ve ŞART-I VÂKIF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28657 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEDD ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43405 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( SIKI BAĞLAMAK | BOYUN ATKISI, KUŞAK | TASVİR )

- ŞEDDADİ[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47603 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çok büyük ve sağlam yapı. )

- ŞEDDE[Ar.] ile İM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47604 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Arap yazısında, iki kez okunması gereken ünsüzün üstüne konulan im. )

- ŞEHÂBEDDİN SÜHREVERDÎ ile/ve ÖMER SÜHREVERDÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6417 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEHÂDET/ŞEHİT ile/ve SIDDIKİYET/SIDDIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19657 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kesbî. İLE/VE Vehbî. [Allah seçer.] )
( Bir an kendini/canını fedâ eden. İLE/VE Her an, nefis cihadında Allah'a kendini kul eden. )

- ŞEHVET ve ŞİDDET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33256 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEMSEDDİN SEMERKANDÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16598 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞERİF MUHİDDİN TARGAN ve/||/<> BİLEN IŞIKTAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52510 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kitabı için burayı tıklayınız... İLE/VE/||/<> Özgeçmişi için burayı tıklayınız... )
( )

- ŞERİF MUHİDDİN TARGAN ve/||/<> MEHMET ÂKİF ERSOY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52511 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞERİF MUHİDDİN TARGAN ve/||/<> SAFİYE AYLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52512 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞİDDET[Ar. < ŞEDD] değil/yerine/= YEĞİNLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45679 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yeğin olma durumu. | Bir etkinliğin ya da bir gücün derecesi. | Bir ses çıkarılırken algılanan ve titreşimlerin genliğinden kaynaklanan özellik. )

- ŞİDDET ve/||/<> KÜFÜR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35855 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [ne yazık ki] Kalbinde, muhabbet olmayanın (b)elinde. VE/||/<> Aklında, düşünce olmayanın dilinde. )

- ŞİDDET değil/yerine/>< ÖZEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33055 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞİDDET =/||/<>/>/< ÖZENSİZLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33056 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAADDÜD ile TAAHHÜD[< AHD | çoğ. TAAHHÜDÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18491 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birden çok olma, çoğalma, sayısı artma. İLE Üzerine alma, yapılması için söz verme. | Bir işin yapılması için resmî olarak sözleşme. | Postaya verilen bir şeyin yerine ulaşmasını sağlama. )

- TAADDÜT[Ar.] değil/yerine/= ÇOĞALMA, SAYININ ARTMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47878 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAHADDÜS[< HADS/HUDÛS] ile TAHADDÜŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18506 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sezgi. | Yok iken ortaya/meydana çıkma. İLE Tırmalanma. | Üzüntü duyma. )

- TAHÂDU'[< HUD'A] ile TAHADDU'/TAHAZZU'[< HUDÛ'/HUZÛ'] ile TAHADDUR[< HIDR/HIZR] ile TAHAZZUR[< HÂZIR] ile TAHADDÜR[< HADER] ile TAHADDÜR[< HADR] ile TAHAZZÜR[< HAZER] ile TAHATTUR[çoğ. TAHATTURÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7488 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aldanmış gibi görünme. İLE Alçakgönüllülük gösterme. İLE Yeşilleşme, yeşil renk bağlama. İLE Hazır olma/bulunma. İLE Örtünmek, tesettür. | Uyuşma, uyuşturulma. İLE Yokuş aşağı inme. | Yukarıdan aşağı akıp gitme. İLE Sakınma, korunma, çekinme. İLE Anımsama, hatıra getirme/getirilme, unutulduktan sonra anımsanan şey. )

- TAHDÎD[< HADD | çoğ. TAHDÎDÂT] ile TAHTÎT[< HATT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18534 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sınırlama, sınır çizme. İLE Çizme, çizilme, çizgi ile belirli kılma. | Çizgi. )

- TAHİR ve/ TAYYİB ve/ KUDDÜS ve/ SUBBUH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20520 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kirlerden. VE Ayıplardan. VE Kalpten. VE Nefsten. )
( SUBBUH: Yüzmek. )

- TAKADDÜM[Ar.] değil/yerine/= ÖNCELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47956 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TANBURÎ CEMİL BEY ile/ve/||/<> ŞERİF MUHİDDİN TARGAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52514 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TANIM(HADD) ile TANIMLANAN(MAHDÛD)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16668 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TANIM(HADD) ile TANITIM(RESM)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16666 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TANIM ile/ve/=/<> HADD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16667 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TARİK-İ AHYÂR ile TARİK-İ EBRÂR ile TARİK-İ ŞUDDÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19479 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TASARRUF ile/ve/< TASADDUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2413 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TATLI MADDE, BALÖZÜ, NEKTAR = MADDE-İ HULVÎYE = NECTAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13298 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEBEDDÜL[Ar.] değil/yerine/= BİR DURUMDAN, BAŞKA BİR DURUMA GEÇME, DEĞİŞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51333 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEEDDÜP[Ar.] değil/yerine/= UTANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53294 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEKADDÜM-Ü ZÂTÎ ile/ve TEKADDÜM-Ü ZAMANÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1739 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEMDÎT[Ar. TEMDÎD < MEDD] değil/yerine/= UZATMA, SÜRDÜRME | BİR HARFİ UZUN OKUMA | SULANDIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53359 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEMEDDÜH[< MEDH] değil/yerine/= BÖBÜRLENME, KENDİNİ ÖVME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43897 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEMEDDÜN[Ar. < MEDENİYET] değil/yerine/= UYGARLAŞMA | KENTLEŞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TENEDDÜB[< NEDBE] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yaranın kapanması. )

- TEREDDİ[Ar. < REDY] değil/yerine/= SOYSUZLAŞMA, YOZLAŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45759 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEREDDÜT/D[Ar. < REDD] ile ENDÎŞE[Fars. < DÂNİŞ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7162 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kararsızlık. İLE Bilgiden/bilimden uzak olma. (durumu/sonucu) [DÂNİŞ: Biliş, bilgi, ilim.] )

- TEREDDÜT/ŞÜPHE değil/yerine/= İKİRCİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12567 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TERSİNEMEZLİK ve/||/<> KARANLIK ENERJİ ve/||/<> KARANLIK MADDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51267 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TERSLEMEK ile/ve/değil/yerine REDDETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1230 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TO INTERFERE/MEDDLE vs. TO INTERVENE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23057 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TO INTERFERE/MEDDLE vs. TO NOSE INTO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23056 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOPRAK:
MİNERAL[Fr.]
ve/||/<> ORGANİK MADDE ve/||/<> SU ve/||/<> BOŞLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44502 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( %45 ve/||/<> %5 ve/||/<> %25 ve/||/<> %25 )
( "Toprak ve Ekoloji" yazısı için burayı tıklayınız... )
( Normal sıcaklıkta, doğada, katı durumda birtakım maddelerle karışık ya da bileşik olarak bulunan ya da kimyasal yollarla elde edilen, inorganik madde. | İçinde inorganik maddeler bulunan. VE/||/<> ... VE/||/<> ... VE/||/<> ... )

- TULPA(/YONTRA) ile HÜDDAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9695 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜLSERATİF KOLİT TÜRLERİNDE:
ÜLSERATİF PROKTİT
ile PROKTOSİGMOİDİT ile SOL TARAFLI KOLİT ile PANKOLİT ile AKUT ŞİDDETLİ ÜLSERATİF KOLİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54479 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ülseratif kolitin en hafif biçimidir. Enflamasyon, anüse(rektum) en yakın bölgeyle sınırlıdır ve rektal kanama ile kendini gösterir. İLE Yalnızca kalın bağırsağın son bölümü(rektum ve sigmoid kolon) tutuludur. Belirtiler arasında, kanlı ishal, karın krampları, ağrı ve tuvalete çıkma gereksinimi duyulmasına karşın yapamama sayılabilir. İLE İltihaplanma, kalın bağırsağın dalağa kadar olan sol kısmına doğru uzanır. Kanlı ishal, kilo kaybı, abdominal kramp ve sol tarafta ağrı ile kendini gösterir. İLE Sıklıkla tüm kalın bağırsağı etkiler ve şiddetli olabilen kanlı ishal, karın krampları ve ağrı, yorgunluk ve önemli kilo kaybına neden olur. İLE Bu nadir kolit biçimi, tüm kolonu etkiler ve şiddetli ağrı ve ishal, kanama, ateş ve yemek yiyememeye neden olur. )
( )
( Ülseratif kolit, sindirim sisteminde uzun süreli iltihaplanma ve ülserlere (yaralara) neden olan bir bağırsak hastalığıdır. Kalın bağırsak (kolon) ve rektumun iç yüzünü döşeyen mukozayı etkiler. Gövdeyi güçsüz düşüren hatta ölüme neden olan komplikasyonlara neden olabilir. Belirtiler genellikle zamanla gelişir ve hastalığın tutulum yeri ve şiddetine göre değişir. )
( )

- VAROLAN'IN DÖRT NEDENİ:
MADDÎ
ile SURÎ/BİÇİMSEL(FORMEL) ile FAİL/ETKER ile GÂÎ/SONSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16777 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VEKTÖR:
ŞİDDET
ve/||/<>/> YÖN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50931 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- WANT vs. BIDDING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23428 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YARATILIŞ:
ÖN MADDESİZ
ile MADDE'DEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31711 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YARGI ile İKİRCİK(TEREDDÜT)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16845 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAŞAMLAR:
YARI MADDÎ
ile/ve YARI MANEVÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28286 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İçinde manevî bir boşluk bulunan ve dışa sürekli neşe vuran kişi değersiz, boş zevklere kanacaktır. Mutlaka, giderek kendiyle olan bağını koparacaktır. )

- ZAN ile/ve/||/<>/> İDDİA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34658 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEKÂ ile/ve/<> KUVVET ile/ve/<> MADDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33262 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZUHURUNUN ŞİDDETİNDEN ALGILANAMAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19267 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

| ...EE... |

( 224 FaRk )


- "DE(EEEEEE)RMİŞİM" yerine "ATLIYORUM!"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11431 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DESEM" ile "DE(EEE)RMİŞİM"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10020 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "SELF-NESS" vs. TO KEEP ON SELF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24092 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "TO EXCEED" vs. "TO OVERCOME"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24617 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (not FEEL GUILTY FOR) FEEL GUILTY ABOUT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25045 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (not SEE/SAW A DREAM) HAVE A DREAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25038 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Alm.] GEIST ile GEMÜT ile SEELE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52716 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Ar.] TEEBBÎ ile/ve TEEMMÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5848 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birini, baba edinme. | Birini, evlât edinme. İLE/VE Ana edinme. | Çocuğun, anne tarafından tanınması. )

- [ne yazık ki]
HIRS
ile/ve/||/<>/>/< TEERRÜB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53369 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sonu gelmeyen istek, aşırı tutku. | Öfke, kızgınlık. İLE/VE/||/<>/>/< Kendini zeki göstermeye çalışma. )

- [not] COMMITTEE vs./and COORDINATION
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24406 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [not] FREE vs. TRANSCENDENT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24767 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [not] LEARNED FREEDOM vs. FREEDOM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24699 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [not] REACH/CLAIM TO THE FREEDOM - OBLIGATORY OF THE FREEDOM (AND CONSEQUENTLY TO GET RESPONSIBILITY OF THE FREEDOM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24654 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [not] SHARING vs./and TO LIVE/FEEL THE SHARING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24531 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [not] TO EXCEED vs./and TO GET USED TO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24618 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [not] TO SEE WORTHLESS/LITTLE vs. TO (HAD) BEEN FARAWAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24400 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [not] TO SEEK FOR NON-BEINGS vs. TO SEE(K)/FIND BEINGS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24537 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ACCEDE vs. EXCEED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23659 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADA BALIĞI ile ALABALIK(TROUT) ile ATLANTİK KERTENKELE BALIĞI ile ATEŞ BALIĞI ile AY BALIĞI[Lat. MOLA MOLA] ile BENİ BALIĞI[Lat. CYPRINION MACROSTOMUS] ile ÇAÇA BALIĞI ile ÇUPRA BALIĞI ile DİL BALIĞI(SOLEFISH, [Lat. SOLEA VULGARIS]) ile DÜLGER BALIĞI[Lat. ZEUS FABER] ile FENERBALIĞI[LOPHIUS PISCATORIUS] ile FULYA BALIĞI[Lat. MYLIOBATIS AQUILA] ile GÜNBALIĞI[Lat. JULIS TURCICA] ile İSTAVRİT[Yun.][Lat. TRACHURUS TRACHURUS] ile KEDİ BALIĞI(CATFISH) ile KILIÇ BALIĞI(CEMEL-İL-BAHR / CEMEL-ÜL-MÂ'[Ar.], SWORDFISH[İng.]) ile KIRLANGIÇ BALIĞI ile KÖPEK BALIĞI(SHARK) ile KÜÇÜK AĞIZLI LOTAK[Lat. CYPRINION KAIS] ile MERCAN BALIĞI ile OK BALIĞI ile ORKİNOS[Yun.]/TON[Lat. THUNNUS] ile ÖRDEK BALIĞI[Lat. LABRUS MIXTUS] ile PAPAZBALIĞI[Lat. CHROMIS CHROMIS] ile PEMBE, KURBAĞA AĞIZ BALIĞI ile RİNGA BALIĞI(HERRING)[Lat. CLUPEA HARENGUS] ile SANDIK BALIĞI[Lat. LACTOPHRYS TRIQUETER] ile TON BALIĞI(TUNAFISH) ile TARANGA ile TORPİLBALIĞI ile YILAN BALIĞI(İNKİLÎS[Ar.], EEL[İng.]) ile ACI BALIK ile BIYIKLI BALIK ile DİKENLİ BALIK[Lat. G. ACULEATUS] ile DUBAR[Lat. MUGIL CEPHALUS] ile ÜZGÜNBALIĞI[Lat. CALLIONYMUS LYRA]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22493 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dünyanın en büyük omurgasızı/yumuşakçası, mürekkep balığıdır. [Eril mürekkep balıklarının boyu 19 metreye kadar ulaşabilir.] )
( )

- AGGREEMENT vs./and HARMONY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24753 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AGREEMENT vs./and FAITH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24713 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AMONG vs. BETWEEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23673 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANATOMİ = ANATOMY[İng.] = ANATOMIE[Fr., Alm.] = ANATOMIA[İt., İsp., Lat., Yun.] = 'İLM el-TEŞRİH[Ar.] = KÂLBUDŞENÂSÎ[Fars.] = ONTLEEDKUNDE[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39163 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANGLE vs./and SPEED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24541 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- APOGEE değil/yerine/= YERÖTE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38594 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARAMAK = SEARCH/SEEK/LOOK FOR[İng.] = CHERCHER[Fr.] = SUCHEN[Alm.] = CERCARE[İt.] = BUSCAR[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39173 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARGUE ile DISAGREEMENT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23779 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂRİF ile/ve/> HAKÎM ile/ve/> MÜTEELLİH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20060 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... > Hem ârif, hem de hakîm olan. )
( Kâmiller/ârifler, Allah'ın nazarıyla bakarlar. )
( Ârif olan... İçi, dışı, dengede tutan. )

- ARKEEN[Fr. < Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40041 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kambriyumlardan önce oluşan, en eski yer katı. )

- ATLAS OKYANUSUNDA:
[KUZEY AMERİKA] LABRADOR DENİZİ
ile/ve/||/<> BELLE ADASI BOĞAZI ile/ve/||/<> FUNDY KÖRFEZİ ile/ve/||/<> CHESAPEAKE KOYU ile/ve/||/<> SARGASSO DENİZİ ile/ve/||/<> FLORİDA BOĞAZI ile/ve/||/<> APALACHEE KOYU ile/ve/||/<> CAMPECHE KOYU ile/ve/||/<> YUCATAN KANALI ile/ve/||/<> HONDURAS KÖRFEZİ ile/ve/||/<> PANAMA KANALI ile/ve/||/<> COLON KÖRFEZİ ile/ve/||/<> VENEZUELA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> MONA BOĞAZI ile/ve/||/<> ANEGADA BOĞAZI ile/ve/||/<> AMAZON AĞZI ile/ve/||/<> MARAJO KOYU ile/ve/||/<> MARCOS KOYU ile/ve/||/<> BLANCA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> S. MATIAS KÖRFEZİ ile/ve/||/<> S. JORGE KÖRFEZİ ile/ve/||/<> GRANDE KÖRFEZİ ile/ve/||/<> MACELLAN BOĞAZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53065 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYDIN = MÜNEVVER = INTELLECTUAL[İng.] = INTELLECTUEL[Fr.] = INTELLEKTUELL[Alm.] = INTELLETTUALE[İt.] = INTELECTUAL[İsp.] = PAIDEUMENOS[Yun.] = MUFEKKİR[Ar.] = RÛŞENFİKR[Fars.] = INTELLEKTUEEL[Felm.] = ZİYÂLİ[Azarbaycan = Özbek Tr.] = BİLİKTİ[Kazak Tr.] = BİLİMDÜ[Kırgız Tr.] = DIANOOUMENOS[Rumca] = PROSVEŞÇONNIY[Rusça]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39180 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEER YASASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37251 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Işının, madde tarafından soğurulması ile ilgili temel bir eşitlik. [A=abc; a=soğurganlık, b=hücre kalınlığı, c=derişim] )

- BILATERAL AGREEMENT and MULTILATERAL AGREEMENT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50325 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İki taraflı antlaşmalar. VE Çok taraflı antlaşmalar. )

- BİLEŞİK ŞEMSİYE/UMBELLA = EZHÂR-I SAYVÂNÎYE-İ MÜREKKEBE = OMBELLE COMPOSÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13335 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİM ile/ve TEEMMÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7627 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİZSİ YAPRAK = VARAK-I MIHSAFÎ = FEUILLE SUBULÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BOHR KURAMI ile (BOHR) BREIT WIGNER ile (BOHR) SOMMERFELD KURAMI/ATOM MODELİ ile BOHR VAN LEEUWEN KURAMI ile BOHR WHEELER KURAMI ile BOHR MANYETONU ile (BOHR) KARŞILIKLILIK/UYUMLULUK İLKESİ/KURAMI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37061 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir atomda, elektronların, çekirdek etrafında, belirli ve kesikli dairesel yörüngelerde hareket ettiğini ve elektromanyetik ışın soğurulması ve yayınlanmasının, ancak, elektronun izinli enerji düzeyleri arasındaki geçişe karşılık geldiğini ileri süren atom modeli kuramı.
İLE
Breit Wigner formülünden üretilen, çekirdek tepkimeleriyle ilgili kuram.
İLE
Elektronların, Rutherford ve Bohr atom modellerinde ileri sürdüğü gibi, dairesel yörüngelerde değil, eliptik yörüngelerde hareket ettiği varsayımına göre yer vektörü ¯r ve 0 açısına bağlı olarak, nr ve nθ radyal ve azimütal kuvantum sayıları olmak üzere [ƒpθ dθ = nθh → pθ = nθh ve ƒpr dr = nrh → pr = nrh] iki yeni kuvantlaştırma koşulu ileri süren model. [Burada, p: momentum; h: Dirac sabitidir.]
İLE
Manyetizmanın, bir kuvantum olayı olduğu ve klasik fizik sınırları içinde kalınarak anlaşılamayacağını ileri süren kuram.
İLE
Sıvı damlası modeline göre, yüzey geriliminden dolayı sıkıştırılamaz ve düzgün yüklü olduğunu varsayarak, çekirdeğin bölünmeye karşı kararlılığını hesaba katan kuram.
İLE
Elektronun manyetik momentinin, yörüngesel açısal momentumunun en yüksek değeri L = l.h ve l = 1 için μβ = e . h / 4Πm = 9.274 x 10¯24 A . m² ile verilen değeri. [Burada, h: Planck sabiti; e: elektron yükü ve m: kütlesidir.]
İLE
Mikroskobik sistemleri açıklayan kuvantum mekaniği ilkeleri, makroskobik sistemlere uygulandığında da zorunlu olarak aynı sonuçları verir. | Toplam değerleri Q1 ve Q2 olan yük dağılımlarının, uzayın herhangi bir noktasında oluşturdukları potansiyeller, sırasıyla, U1 ve U2 ise Q1 x U2 = Q2xU1 'dir. | Sınır yüzeyleriyle çevrili bir akışkan sisteminde, yüzeylere dik v1 ve v2 hız bileşenlerinden kaynaklanan basınçlar, sırasıyla P1, P2 ise tüm yüzeyler üzerinden Σv1x P2 - v2 x P1 = 0 'dır. )

- BRAGG (KLEEMAN):
KURALI
ile/ve/||/<> YASASI/DENKLEMİ ile/ve/||/<> KIRINIMI/YANSIMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36819 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir öğenin alfa tanecikleri için durdurma gücünün atom ağırlığının kareköküyle ters orantılı olduğunu ifade eden deneysel kural. İLE/VE/||/<> Bir kristal düzlemine çarptığında, farklı düzlemlerden yansıyan, yüksek şiddetli paralel X ışınları demetleri arasındaki yapısal girişim, yol uzunluğundaki fark dalga boyunun tam katlarına eşit olduğu zaman 2d.sin0 = n.λ [Bragg denklemi] ile oluşur. Burada, d; kristal düzlemleri arasındaki mesafe, 0, ışın demetinin gelme ve yansıma açısı [Bragg açısı], λ, X ışınlarının dalga boyu ve n; bir tam sayıdır. Bu, Bravais Yasası olarak da bilir.
[Ek: Bragg, ilk çalışmayı X ışınlarıyla yaptığından dolayı, tanımda sadece X ışınlarından bahsedilmesine karşın, tüm elektromanyetik ışın, yüklü tanecikler ve nötronlarla da aynı desenler oluşmaktadır.] İLE/VE/||/<> Bir kristal atomlarından tüm elektromanyetik ışınlar, yüklü tanecikler ve nötronların sadece Bragg açısında yapısal girişim oluşturduğu saçılma ya da kırınım. )

- BRAGG KLEEMAN KURALI/YASASI ile BRAGG PIERCE YASASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36820 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( bkz. 36819 İLE Bir öğenin X ışınları için atomik soğurma katsayısı, öğenin atom numarası ve X ışınlarının dalga boyuna bağlıdır. )

- BREED vs. FEED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24815 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BULUŞMA = APPOINTMENT/MEETING[İng.] = RENDEZ-VOUS[Fr.] = RENDEZVOUS/VERABREDUNG[Alm.] = APPUNTAMENTO[İt.] = CITA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39218 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BUREAUCRACY vs. "DEEP STATE"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24411 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CAJOLE vs. CANVASS vs. COAX vs. CONVINCE vs. PERSUADE vs. WHEEDLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24818 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CAMİA[Ar., Fars.] = COMMUNITY[İng.] = COMMUNAUTÉ[Fr.] = COMMUNITAS[Lat.] = GEMEINSCHAFT[Alm.] = HË METUZIA[Yun.] = COMUNITA[İt.] = COMUNIDAD[İsp.] = GEMEENSCHAP[Fel.] = FÆLLESSKAB[Dan.] = OBŞÇESTVO[Rus.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39219 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CANLI = TİRİG = ZENDE, CÂNAVAR(CÂNOMANDÂN: CANLILAR)[Fars.] = HAYY[Ar.] = LIVING THING[İng.] = ÊTRE VIVANT[Fr.] = VIVO, ANIMAL[Lat.] = DAS BESEELTE, DAS LEBEWSESEN, DAS LEBENDIGE, DAS BELEBTE[Alm.] = TO ZÕN[Yun.] = VIVENTE[İt.] = LO VIVO[İsp.] = LEVEND WEZEN[Fel.] = LEVENDE VÆSEN[Dan.] = JIVAYO SUŞŞESTVO[Rus.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CIS! ile EE! ile UF!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5778 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nesnelere dokundurmamak üzere. İLE Pis nesneler için. İLE Can acımasında. )
( Nesnelere dokundurmamak üzere. İLE Pis nesneler için. İLE Can acımasında. )

- COMFORT vs. FREEDOM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23384 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- COMMENT vs. FEEDBACK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23185 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CONTEMPLATION vs. TO SLEEP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23196 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇAN BİÇİMİNDE/ÇANSI KOROLLA = TÜVEYC-İ CERESÎ = COROLLE CAMPANULÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13276 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇINGIRAK BİÇİMİNDE/ÇINGIRAKSI KOROLLA = TÜVEYC-İ CÜLCÜLÎ = COROLLE URCÉOLÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13277 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEEP SUBJECT vs. SERIOUS SUBJECT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23947 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DELIVERANCE vs. TO BECOME FREE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23936 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENİZÇAKISI ile DENİZDANTELİ ile DENİZGERGEDANI ile DENİZHIYARI[HOLOTÜRİT (Yun.)] ile DENİZISIRGANLARI ile DENİZİĞNESİ ile DENİZİNEĞİ/MANATİ[MANATEE] ile DENİZKADAYIFI ile DENİZKAZI ile DENİZKEDİSİ/DENİZMAYMUNU ile DENİZKESTANESİ ile DENİZKIRLANGICI ile DENİZKOZALAĞI ile DENİZKÖPÜĞÜ ile DENİZKULAĞI ile DENİZMARULU ile DENİZMENEKŞESİ ile DENİZÖRDEĞİ ile DENİZÖRÜMCEĞİ ile DENİZPALAMUDU ile DENİZREZENESİ ile DENİZŞAKAYIĞI ile DENİZTARAĞI ile DENİZTAVŞANCILI/BALIKKARTALI ile DENİZTAVŞANI ile DENİZYILANI ile DENİZYILDIZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36213 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kuma, dikine gömülerek yaşayan, çakı diye de adlandırılan, 20 cm. boyunda, ikiçenetli yumuşakça. İLE Sıcak denizlere özgü, taşımsı bir tür polip birikintisi oluşturan deniz hayvanı. İLE Balinagillerden, 8-10 m. uzunluğunda, erilinin üst çenesinde iki uzun diş bulunan bir deniz memelisi. İLE Denizhıyarlarından, boyu 25 cm. kadar olabilen, yuvarlak ve yumuşak gövdeli derisidikenli. İLE Salgıladıkları sıvılarla insan derisinde, ısırgan etkisi uyandıran, iri medüzleri içine alan selentereler sınıfı. İLE Yuvarlak somaklı, gövdesi ince ve uzun bir deniz balığı. İLE Amerika ve Afrika'nın tropikal kıyı sularında yaşayan, 2-3 m. uzunluğunda deniz memelisi. İLE Esmer suyosunlarından bir deniz bitkisi. İLE Denizde yaşayan, ayakları yüzgeç biçimindeki tüm kaplumbağalara verilen genel ad. İLE Yazın, kutup bölgelerinde yaşayan, kışın, ılık kıyılara göçen, kısa ve ince gagalı, siyah bacaklı, yabani bir tür kuş, akbaş. İLE Tümbaşlılar takımından, gövdesi ince uzun, büyük başlı, derin ve büyük denizlerde yaşayan bir balık. İLE Hareket edebilen dikenlerle örtülü, yuvarlak kalker kabuklu, derisidikenlilerden bir yumuşakça. İLE Balıkçın. İLE Konik biçimli, kavkısında bir yarık bulunan karındanbacaklı yumuşakça. İLE Lületaşı. İLE Yassı kavkılı, içi sedefli, 10 cm. uzunluğunda bir deniz yumuşakçası. | Açık denizden bir kum setiyle ayrılmış ya da kıyı dilinin gelişmesiyle göl biçimini almış, sığ koy ya da körfez, lagün. İLE Sığ sularda bulunan, ince, levhaya benzeyen yaprakları olan yeşil suyosunu. İLE Çançiçeğinin bir türü. İLE Perdeayaklılardan, kıvrık gagalı, açık denizlerde yaşayan bir kuş, denizördeği, fırtınakuşu. İLE Kabuklu bir böcek türü. İLE Kıyı kayalarının üzerinde, yapışık olarak yaşayan, beyaz kalkerli plakalarla çevrili, koni biçiminde, küçük, kabuklu bir böcek. İLE Maydanozgillerden, deniz kumsallarında bol olarak yetişen, ıtırlı bir bitki. İLE Kayalıklara yapışık olarak yaşayan, dokunaçları çok ve uzun, güzel renkli bir polip türü. İLE İkiçenetli kabuklu bir yumuşakça türü. İLE Ağız dokunaçları geniş ve etli, uzun, çıplak gövdeli deniz yumuşakçası. İLE Yılanlar takımından, çok zehirli, kürek biçiminde, yassı kuyruklu, Hint ve Pasifik Okyanuslarında yaşayan bir hayvan. İLE Denizyıldızlarından, yıldız biçiminde, beş kolu olan, kayalıklar üzerinde yaşayan derisidikenli. )

- DESIRE / REQUEST / WANT vs. CHOOSING FREEDOM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23576 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİLSİ KOROLLA, DİL BİÇİMİNDE KOROLLA = TÜVEYC-İ LİSÂNÎ = COROLLE RUBANÉE, COROLLE LIGULÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13285 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUDAKLI KOROLLA = TÜVEYC-İ ŞEFEVÎ = COROLLE LABIÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13287 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYGU = HİS = FEELING, SENTIMENT, (EMOTION)[İng.] = SENTIMENT[Fr.] = GEFÜHL[Alm.] = SENTIMIENTO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39282 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYGULANIM = TEESSÜR = AFFECTION[İng., Fr.] = AFFEKT, AFFEKTION[Alm.] = CARIÑO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39284 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNCE = FİKİR, MİSAL = IDEA[İng.] = IDÉE[Fr.] = IDEE[Alm.] = IDEA < IDEIN[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39408 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNCE = FİKİR = THOUGHT[İng.] = PENSÉE[Fr.] = GEDANKE[Alm.] = PENSAMIENTO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39292 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNME = TEFEKKÜR = THINK[İng.] = PENSÉE[Fr.] = DENKEN[Alm.] = COGITARE, COGITATIO[Lat.] = NOEIN, DIANOIA[Yun.] = PENSAR[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39293 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNMEK/TEFEKKÜR ile/ve ÖLÇÜNMEK/TEEMMÜLL[< EMEL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1433 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Gerek bir olayın sebeplerini daha çok çözümleme ve daha doğru anlamak gerekse bir hareket tarzının sonuçlarını, özellikle de yarar ile sakıncalarını irdelemek amacıyla, oluşmuş/oluşturulmuş 'yargı'nın, eleştirilmek üzere, 'askı'ya alınmasıdır. Aklın benzer addettiği duyuları, dolayısıyla da 'olaylar'ı belirli bir 'kavram şemsiyesi' altında 'düşünmek'tir. O belirli 'kavram' altında düşünülen duyulardan, böylelikle de 'olaylar'dan biriyle karşılaşıldığında 'olay'a denk düşen 'kavram'ı 'akıl'da 'uyandırmak'tır. )
( Fikir yürütme, düşünme. İLE/VE Katlanmalı, iyice, etraflıca düşünme, idrak. )
( Kişi, herşeyin tohumudur. Neyi tefekkür ederse onun tohumudur. )
( Kişiyi kurtaracak ilâçlar, aşk ve düşünmektir. )

- EKG ile EEG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5677 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kalp gözlem aygıtı. İLE Beyin gözlem aygıtı. )
( Electrocardiogram. İLE Electroencephalogram. )

- EKLEMLİ/MAFSALLI GÖVDE = SÂK-I MAFSALÎ = TIGE ARTICULÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13204 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EMOTION vs. FEEL(ING)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23402 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENGINEER vs. ARCHITECT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23584 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EXCEEDINGLY vs. EXCESSIVELY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23714 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FARE ile MEEKAP/FİRAVUN FARESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22362 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Afrika'da, özellikle Mısır'da yaygın, kedi büyüklüğünde bir hayvan. )

- FEELING LIKE vs. BEING THAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24024 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FOREBODE vs. FORECAST vs. FORESEE vs. FORESHADOW W FORETELL vs. PREDICT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24886 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FREE(DOM) vs. UNTAMED(NESS)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24506 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FREE(DOM) vs./and FREE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24307 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FREE(DOM) vs./and ORIGINAL(ITY)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24481 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FREEDOM OF CONTRACT vs. BREACH OF CONTRACT vs. UNJUST ENRICHMENT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50321 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sözleşme serbestisi. İLE Sözleşmeye aykırılık. İLE Nedensiz zenginleşme. )

- FREEDOM OF PRESS vs./and FREEDOM OF JOURNALIST
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24375 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FREEDOM vs. BEHAVING IN HOWEVER YOU WANT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23385 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FREEDOM vs. DOING WHATEVER YOU WANT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FREEDOM vs. FREENESS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23388 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FREEDOM vs. INTERNAL FREEDOM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23081 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FREEDOM vs. STRAYNESS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23387 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FREEDOM vs./and HONOUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24651 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GERÇEK = HAKİKİ, VAKİ = REAL[İng., İsp.] = RÉEL[Fr.] = REAL, WIRKLICH[Alm.] = REALIS, VERUS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39352 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GİYSİ ile SALWAR KAMEEZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54840 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Güney Asya'ya özgü, geleneksel giysi. )

- GREED vs. APPETITE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23432 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GREED vs. INSATIABLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23431 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GREED vs. PASSION
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24581 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GREED vs. REQUEST
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23349 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GUARANTEE vs. GUARANTY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23465 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜLSÜ KOROLLA, GÜL ÇİÇEĞİNDEKİ GİBİ BİR KOROLLA = TÜVEYC-İ VERDÎ = COROLLE ROSACÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13291 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜNEŞ ve/||/<>/> NÜKLEER TEPKİMELERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55006 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Güneşteki enerji, protonların[hidrojen atomunun çekirdekleri], helyum çekirdekleri oluşturmak üzere nükleer olarak kaynaşmasıyla üretilir. Buradaki en önemli süreç, "proton-proton zinciri" adı verilen süreçtir. Sırasıyla üç tepkime gerçekleşir. İlk tepkimede, iki proton birleşerek bir döteryum[/ağır hidrojen] çekirdeği ile bir pozitron ve bir nötrino oluşturur. İkinci tepkimede, döteryum çekirdeğinin üçüncü bir protonla birleşmesi sonucunda helyum-3[helyumun hafif izotopu] çekirdeği ve gamma ışını adı verilen anlık bir elektromanyetik ışınım oluşur. Son olarak iki helyum-3 çekirdeği birleşir ve iki protonun serbest kalmasıyla bir helyum-4[bol bulunan izotop] çekirdeği oluşur. Bu tepkimeler zincirinin toplam etkisi, dört protonun, enerji üretimiyle birlikte bir helyum çekirdeği oluşturmasıdır. Güneşte daha az önem taşıyan alternatif tepkime ise bir proton ile bir karbon çekirdeği arasında başlar ve karbon çekirdeğinin bir helyum çekirdeği içinde birleşen dört proton bırakarak eski durumuna dönmesiyle son bulur.

Protonlar, pozitif yüklü parçacıklardır. Yani aralarında bir elektrostatik itme kuvveti bulunur. İki proton, çok yüksek bir bağıl hızla çarpışmadıkça, bu itme gücü, protonların birbirine nükleer bir tepkime başlatacak kadar yaklaşmalarını önler. Bir gazın içindeki parçacıkların birbirine göre hızları sıcaklığa bağlıdır. Protonların birbiriyle tepkimeye girmesinden önce 10 milyon Kelvin derecesine yaklaşan sıcaklıklar gerekmektedir. Böyle sıcaklıklar ise yalnızca yıldızların iç bölümlerinde bulunur. )

- HELEZONLU ODUN BORULARI = EV'İYE-İ HELEZONÎYE = VAISSEAUX SPIRAUX, VAISSEAUX SPIRALÉES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13178 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HOLD vs. KEEPING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23441 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HUNİ BİÇİMİNDE/HUNİMSİ KOROLLA = TÜVEYC-İ KAM'Î = COROLLE INFUNDIBULÉE, COROLLE INFUNDIBULIFORME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13283 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- INTENSIFY vs. DEEPEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23563 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- IRON vs. STEEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23627 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- IŞINSAL ÇİÇEKLER = KAPİTULUMDAKİ DİLSİ KENAR ÇİÇEKLER = EZHÂR-I ŞUÂ'ÎYE = RAYONS, FLEURS RAYONNÉES, RUBANÉES, FLEURS LIGULÉES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13262 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDE ile IDEEFIXE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15432 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNANÇ = İTİKAT = BELIEF[İng.] = CROYANCE[Fr.] = GLAUBE[Alm.] = FE, CREENCIA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39426 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTENÇ = İRADE-İ CÜZİYE = FREE WILL[İng.] = LIBRE ARBITRE[Fr.] = WILLENSFREIHEIT[Alm.] = LIBERUM ARBITRIUM[Lat.] = LIBRE VOLUNTAD[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39569 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARANFİLSİ KOROLLA, KARANFİL ÇİÇEĞİNDEKİ GİBİ BİR KOROLLA = TÜVEYC-İ KARANFİLÎ = COROLLE CARYOPHYLLÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13284 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAREEM ABDUL JABBAR ve/||/<>/> JOHN WOODEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54969 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- KATIR ile ZEEBRASSE/ZONKEY[İng.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22082 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Eşeklerle çiftleştirilen zebraların yavrularına verilen ad. [her 10.000 melezden sadece biri doğurgandır] )

- KEEPING vs. COLLECTING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23434 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KELEBEK BİÇİMİNDE/KELEBEKSİ KOROLLA = TÜVEYC-İ FERÂŞÎ = COROLLE PAPILIONACÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13279 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENARI DİŞLİ YAPRAK = VARAK-I MÜSENNİNÎ = FEUILLE DENTÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13234 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENARI FİSTOLU YAPRAK = VARAK-I MÜNFERİCÎ = FEUILLE FESTONNÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENARI OYMALI YAPRAK = VARAK-I MUZARRASÎ = FEUILLE CRÉNELÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENARI TESTERE DİŞLİ YAPRAK = VARAK-I MİNŞÂRÎ = FEUILLE SERRÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13232 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENARI YAYIK GİRİNTİLİ OLAN YAPRAK = VARAK-I CÜYÛBÎ = FEUILLE ÉCHANCRÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13229 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOYUN ile/ve TARGEE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23015 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURAM = NAZARİYE = FUAD = THEORY[İng.] = THEÉORIE[Fr.] = THEORIE[Alm.] = THEORIA, THEOREIN[Yun.] = TEORIA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39492 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUŞTÜYÜMSÜ YAPRAK, PİNNAT YAPRAK = VARAK-I RÎŞÎ = FEUILLE PENNÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13238 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LABIÉES = ŞEFEVÎYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LESLIE GREENBERG ile/ve/||/<> JUAN PASCUAL-LEONE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51766 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LIMOUSINE ile/değil HUMVEE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14189 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uzun, konforlu araç. İLE/DEĞİL Çok uzun, konforlu araç. )

- LOVE vs. GREED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24582 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LOVE vs. SEARCHING/SEEKING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24059 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAYDANOZ ile ÇAKIRDİKEN/DEVEELMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35657 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Maydanozgillerden, tıpta kullanılan bir bitki. )

- MEAT vs. MEET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23804 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEMNUN KALMAK ile MÜTEESSİR OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9526 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MERE/SHEER vs. PURE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24299 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MIZRAKSI YAPRAK = VARAK-I RUMHÎ = FEUILLE LANCÉOLÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13223 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİTOKONDRİYAL DNA ile/ve/<> NÜKLEER DNA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5191 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Anneden. İLE/VE/<> Babadan. )

- MOZALE/MOZOLE[MAUSOLÉE | Fr. < Yun.] değil/yerine/= ANITMEZAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37980 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUHÂYEE ile MUHÂYENE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34250 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bölüşme olanağı bulunmayan şeyi sıra ile kullanma. İLE Belirli bir zaman için kiralama. )

- MUSTARİP ile MÜTEESSİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33707 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Acı çeken. İLE Kederli, hüzünlü, üzüntülü. | Birinin acısıyla acılanan. | Etkilenen. )

- MÜBÂNE[< BEDEL] ile MÜBÂREE[< BER]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34385 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [eskiden] Talâk-ı bâinle boşanmış olan kadınlar. İLE Kadın ve erkeğin, birbirlerinden alacaklı ve verecekli olmamak üzere nikâhı bozmaları. )

- MÜESSİR ile MÜTEESSİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Etken. İLE Edilgen. )

- MÜTEEHHİB ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42696 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendi kendini yetiştirmiş kişi. Otodidakt. )

- MÜTEEMMİL[< EMEL] ile MÜTEEMMİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34906 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Derin düşünen, dalgın, teemmül eden. İLE Âmirlenen, âmirlik eden. )

- MÜTEESSİF[Ar.] değil/yerine/= ÜZÜLEN, ACIYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46568 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜTEESSİR[< ESR < ESÂRET] değil/yerine/= HÜZÜNLÜ, KEDERLİ, ÜZÜNTÜLÜ | BİRİNİN ACISIYLA ACILANAN | DUYGULANMIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42697 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜTEETTİL ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42698 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Allah'a yönelen, tebettül eden. )

- MÜTEHASSİS ile MÜTEESSİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11218 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Güzel bir duygunun etkisi altında kalmak.[Ayrıca; cansız maddelerden etkilenmede kullanılmaz!] İLE Üzüntü. )

- NECESSITY vs./and NEED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24572 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NEED vs. GREED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23430 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NEED vs. OBLIGATION
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23433 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NEŞE = MERRIMENT, CHEERFULNESS[İng.] = GAIETÉ[Fr.] = HEITERKEIT[Alm.] = HILARITAS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39518 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NÜKLEER PATLAMA ile ATMOSFERİK NÜKLEER PATLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47755 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NÜKLEER değil/yerine ÇEKİRDEKSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35702 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OFFEROR ile OFFEREE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50317 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İcapçı. İLE Kabulcü. )

- OKSU YAPRAK = VARAK-I SEHMÎ = FEUILLE SAGITTÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13224 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ONLY/MERE/SHEER vs. MORE/FURTHER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23202 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ORCHIDÉES = SALEBÎYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ORIGINAL/AUTHENTIC vs./ ve FREE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24263 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ÖZGÜN ile/ve ÖZGÜR )

- ÖZGÜRLÜK = HÜRRİYET = LIBERTY, FREEDOM[İng.] = LIBERTÉ[Fr.] = FREITHEIT[Alm.] = LIBERTAS[Lat.] = LIBERTAD[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39570 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PAPILIONACÉES = FERÂŞÎYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13389 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PARÇALI YAPRAK = VARAK-I MÜNKASİM = FEUILLE DIVISÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13237 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PARÇALI YAPRAK = VARAK-I MÜREKKEBE = FEUILLE COMPOSÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13235 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PARİDİYYE[Ar.]/PARIDÉES[Fr.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43017 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Baştankaragiller. )

- PARİPİNNAT YAPRAK = VARAK-I RÎŞÎ-İ TEV'EMÎ = FEUILLE CONJUGUÉE, FEUILLE PARIPENNÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13240 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PARMAKSI PARÇALI YAPRAK = VARAK-I ISBI'Î = FEUILLE DIGITÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13236 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PAUL EKMAN ve/||/<> LESLIE GREENBERG ve/||/<> RHONDA GOLDMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51724 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PERCEPTION vs. FEELING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23393 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PERIGEE değil/yerine/= YERBERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38593 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PHI PHI DON ile/ve/<> PHI PHI LEE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32737 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Büyük olan ve konaklama olanaklarının bulunduğu ada. İLE/VE/<> Maya Beach'in bulunduğu ada. [Leonardo DiCaprio'nun oynadığı The Beach filminin çekildiği yer.] )
( Tayland'ın ünlü iki adası. [Phuket ve Krabi'den turlarla da gidilebilmektedir.] )

- PHYSIOLOGICAL NEEDS vs./and PSYCHOLOGICAL NEEDS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24483 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PRECEDE vs. PROCEED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24961 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REACTION vs. FEEDBACK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23184 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REENKARNASYON:
ZENGİNLERİN
ve FAKİRLERİN DİNİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31107 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ROAD vs. STREET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24975 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RUNSİNAT YAPRAK = VARAK-I KÜLLÂBÎ = FEUILLE RONCINÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13230 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SALICINÉES = SAFSÂFÎYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13394 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SALUTATION/GREETING vs./and LOVE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24310 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAPLANTI = FİKR-İ SABİT = FIXED IDEA[İng.] = IDÉE FIXE[Fr.] = FIXE IDEE[Alm.] = FIXUS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39589 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEE vs. LOOK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23453 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEEK vs. LOOK FOR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23731 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SKOLASTİK ile SKOLASTİK FELSEEFE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15334 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Devrini tamamlamış düşünce düzeni. İLE İnanç ve bilgiyi kiliseyle, özellikle Aristoteles'in bilimsel sistemini uyumlu bir biçimde birleştirmeye çalışan, ortaçağ felsefesi. | Bu felsefeyle ilgili olan. | [mecaz] Ortaçağ yöntemlerine uygun, eski. )

- SOBA[Macarca SZOBA] ile ŞÖMİNE[Fr. CHEMINEE]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47676 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İçinde, kömür, odun ya da gaz yakılan, elektrikle de çalıştırılabilen ısınma aracı. İLE Odalarda, genellikle duvar kenarlarında tuğla ya da taştan yapılmış, bacası olan yer, ocak. )

- SPATÜLSÜ YAPRAK = VARAK-I MİSVATÎ = FEUILLE SPATULÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SPEEDER vs./and FACILITATER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24440 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SUPERFICIAL (/EFFECT) vs. DEEP (/EFFECT)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23303 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SUV[İng. < Sport Utility Vehicle] ile/||/<> JİP[İng. < JEEP]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54398 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜRE = MÜDDET, SAYRURE = DURATION[İng.] = DURÉE[Fr.] = DAUER[Alm.] = DURATIO[Lat.] = DURACIÓN[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39628 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞOSE[Fr. CHAUSSEE] ile ŞOSET[Fr. CHAUSETTE ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47674 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Genellikle taş kırıkları üzerine kum döşenip silindir geçirilerek yapılan yol. İLE Kısa çorap. )

- TECHNICAL (/TOPIC, THEME) vs. DEEP (/TOPIC, THEME)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23304 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEEDDÜP[Ar.] değil/yerine/= UTANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53294 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEEHHÜL[< EHL] ile TEEHHÜR[< TE'HÎR | çoğ. TEEHHÜRÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18619 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ehlileşme. | Evlenme. İLE Sonraya, geriye kalma. | Gecikme. )

- TEEKKÜL ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43840 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yaranın açılıp büyümesi, oyulup açılması. )

- TEELLÜH ve KEMÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19283 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Teemmül için DİNLE!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26716 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEEMMÜL ile/ve/<> TEFEKKUH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31629 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İyice, etraflıca düşünme. İLE/VE/<> Fıkıh öğrenme. | Fıkıhta çok bilgili olma. )

- TEENNÎ[< ENÂET] değil/yerine/= YAVAŞ GİTME, YAVAŞ HAREKET ETME, YAVAŞLIK; GECİKME | İLERİYİ DÜŞÜNEREK ACELESİZ, DİKKATLİ DAVRANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43842 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( YAVAŞ GİTME, YAVAŞ HAREKET ETME, YAVAŞLIK; GECİKME | İLERİYİ DÜŞÜNEREK ACELESİZ, DİKKATLİ DAVRANMA )

- TEENNÜS[< ÜNS] ile TEENNÜS[< ÜNS]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18620 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dişil/müennes olma. | Kadın gibi hareket etme, kadınlaşma. İLE Alışma, Ünsiyet peyda etme. )

- TEESSÜF[Ar.] değil/yerine/= YERİNME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45707 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Acınmak. | Pişman olmak. )

- TEESSÜM[< İSM] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43843 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( GÜNAHTAN KAÇINMA )

- TEESSÜR ile TEESSÜR[< ESR, ESÂRET | çoğ. TEESSÜRÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18621 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Oyalandırma, işten alıkoyma. İLE Kederli ve üzüntülü olarak duygulanma, içlenme. | Bir şeyin etkisini duyma. | Acı, keder duyma. )

- TEESSÜS[Ar.] değil/yerine/= KURULMA, ORTAYA ÇIKMA | YERLEŞME, TEMELLEŞME, KÖKLEŞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53295 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEEYYÜT[Ar.] değil/yerine/= DOĞRU ÇIKMA, GERÇEKLENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53296 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEMEL ve TEEMMÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8911 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TERMODİNAMİK ile/ve/||/<> TERMOELEKTRİK ile/ve/||/<> TERMOKİMYA ile/ve/||/<> TERMONÜKLEER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53410 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Isı enerjisi ile kinetik enerji arasındaki ilgileri ve bu konuyla ilgili olayları inceleyen fizik kolu. İLE/VE/||/<> Isı enerjisi ile kinetik enerji arasındaki ilgileri ve bu konuyla ilgili olayları inceleyen fizik kolu. İLE/VE/||/<> Tepkimelere eşlik eden termik olayları inceleyen kimya dalı. İLE/VE/||/<> Ancak çok yüksek sıcaklıklarda, hafif elementler arasında doğan (çekirdeksel tepkime). )

- THE FREEDOM vs./and CAPTIVITY OF THE FREEDOM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24559 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TO (CAN) NOT SEE vs. TO (CAN) NOT ATTEND
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23828 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TO BE HABBITED vs./and NOT TO FEEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24518 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TO BELIEVE vs. TO AGREE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23956 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TO CALL/TO SEEK/TO SEARCH vs./and TO SHARE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TO EXCEED vs. PROGRESS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24060 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TO EXCLUDE vs. TO PRETEND NOT TO SEE/TO TURN A BLIND EYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24084 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TO GET RELATION vs./and TO DEEPEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24738 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TO MAKE DEEPEN vs. TO FEED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23307 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TO MAKE DEEPEN vs. TO FIT WELL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23301 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TO MEET vs. TO HARMONIZE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24148 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TO NOT (ABLE TO) THINK DEEP/INTENSIVE/WIDE vs. IGNORANCE/THOUGHTLESSNESS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23199 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TO PERCEIVE vs. TO EXCEED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23985 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TO SAVE vs. TO REDEEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24547 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TO SEE vs./and TO PERCEIVE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24492 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TO WIDEN vs./and TO BECOME SPACIOUS, TO FEEL RELIEVED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24573 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOUCHING vs. FEELING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23403 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TRAKE[Fr. < TRACHEE] değil/yerine/= SOLUK BORUSU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53615 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Soluk borusu. | Eklembacaklılarda bulunan özel solunum kanalları. )

- TREATY vs. PREARRANGED-FEEDBACKED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24150 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TREATY =/<> CONTRACT =/<> AGREEMENT =/<> CONVENTION =/<> COVENANT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50323 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Antlaşma. )

- TÜP BİÇİMİNDE/TÜPSÜ KOROLLA = TÜVEYC-İ ÜNBÛBÎ = COROLLE TUBULÉE, COROLLE TUBULEUSE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13278 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TÜPSÜ ÇİÇEKLER, KAPİTULUMUN ORTASINDAKİ TÜPSÜ ÇİÇEKLER = EZHÂR-I ÜNBÛBÎYE = FLEURS TUBULÉES, FLEURS TUBULEUSES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13263 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UN, NİŞASTA = DAKÎK = FÉCULE AMYLACÉE, AMIDON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNNECESSARY/LACK OF NEED/WASTE vs. EXTRA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24167 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- URTICACÉES = ENCÜRÎYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13396 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜÇ LOPLU YAPRAK = VARAK-I SÜLÂSÎYÜ'L-FÜSÛS = FEUILLE TRILOBÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13241 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜÇLÜ YAPRAK, TERNAT YAPRAK = VARAK-I RÎŞÎ-İ MÜSELLES = FEUILLE TERNÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13239 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAN KEDİSİ ile KHAO MANEE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48568 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- WANT vs. NEED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23427 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YATIK GÖVDE = SÂK-I ZÂHİF = TIGE COUCHÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13201 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YEŞİL YOL(THE GREEN MILE) ile/ve/||/<> HÜCRE NO: 7 MUCİZESİ(MIRACLE IN CELL NO: 7)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49226 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Filmlerini izlemenizi salık veririz... )

| ...FF... |

( 192 FaRk )


- "ANORMAL" ile/değil/yerine AÇIK/ŞEFFAF//DÜRÜST
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44531 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ÇIPLAK/LIK" ile/ve/değil/||/<>/< "ŞEFFAF/LIK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51814 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "HISTORICALESSNESS" vs. INDIFFERENCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24078 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (")ÇIPLAK/LIK(") ile/ve (")ŞEFFAF/LIK(")
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6845 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (not DIFFERENT THAN) DIFFERENT FROM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25037 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [not] "TO SHOW OFF" vs. TO SHARE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24355 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [not] AFFRAID vs. TO GET IN DEFENSE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24426 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [not] ANTONYMS vs. DIFFERENCES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24030 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [not] EXCESS vs./and ADEQUATELY/SUFFICIENTLY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [not] POWERFUL/STRONG vs. DIFFERENT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24645 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [not] TO BE ASSERTIVE vs. TO MAKE AN EFFORT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24204 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ACIMA(MA) ile/ve/||/<> AFFETME(ME)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35866 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<> Acıma(ma) düşüncesi/duygusu barındırabilir de, barındırmayabilir de. )
( Tüm varolanlar için geçerli olabilir. İLE/VE/||/<> Sadece insan için geçerlidir. )
( Nesnesine ve/veya olgusuna, doğrudan ve/veya dolaylı etkisi olmayabilir/olmaz. İLE/VE/||/<> Kişisine ve/veya kendine, doğrudan ve/veya dolaylı etkisi/katkısı/artısı olabilir/olur. )

- ACTION AT A DISTANCE ile/ve/||/<>/> BUTTERFLY EFFECT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50925 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADVICE vs. ADVISE vs. OFFER vs. PROPOSE vs. RECOMMEND vs. SUGGEST
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24782 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂFET değil/yerine/>< İFFET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6799 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AFFECT vs. EFFECT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23666 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AFFEDEBİLMEK ile/ve/||/<> SABREDEBİLMEK ile/ve/||/<> VAZGEÇEBİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50268 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Kişiyi] Farklı kılar. İLE/VE/||/<> Güçlü kılar. İLE/VE/||/<> Kendi kılar. )

- AFFEDEBİLMEK ile/ve/değil/yerine/||/<> VAZGEÇEBİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36686 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AFFEDEBİLMEK ve/||/<> VEFÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51582 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AFFETMEK ile/ve/değil/yerine GÖZARDI ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/664 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AFFETMEK ile/ve/||/<>/< KABUL ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33622 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AFFETMEK ile UNUTMAK ile BARIŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/658 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AFFIRMATION vs./and AFFIRMATION THE NEGATIVES IN NEGATORY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AFFLUENCE vs. OPULENCE vs. WEALTH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24784 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AFÎF[< İFFET]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39856 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İFFETLİ, NÂMUSLU, TEMİZ )

- AĞI AĞACI ile/ve AVİZE AĞACI ile/ve BAN AĞACI ile/ve ÇUBUK AĞACI ile/ve DANTEL AĞACI ile/ve IĞ AĞACI ile/ve KÂĞIT AĞACI ile/ve LÂLE AĞACI ile/ve LÂSTİK AĞACI ile/ve MANTAR AĞACI ile/ve MERCAN AĞACI ile/ve ÖD AĞACI ile/ve PELESENK AĞACI[Lat. GUAIACUM OFFICINALE] ile/ve PORSUK AĞACI ile/ve SAKIZ AĞACI ile/ve SÜT AĞACI ile/ve TESPİH AĞACI/ÇALISI, ÇİN LEYLAĞI[Lat. MELIA AZEDARACH] ile/ve KÖR AĞAC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13090 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALÇAKGÖNÜLLÜ OLURSAK ... ve/||/<> ÇALIŞKAN OLURSAK ... ve/||/<> CÖMERT OLURSAK ... ve/||/<> NAZİK OLURSAK ... ve/||/<> MERAKLI OLURSAK ... ve/||/<> GÜVENİLİR OLURSAK ... ve/||/<> AFFEDİCİ OLURSAK ... ve/||/<> KENDİMİZ OLURSAK ... ve/||/<>
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53017 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Saygınlaşırız. VE/||/<> Nasipleniriz. VE/||/<> Rızıklanırız. VE/||/<> Anımsanırız. VE/||/<> Öğreniriz. VE/||/<> Değerleniriz. VE/||/<> Hafifleriz. VE/||/<> Mutlu oluruz. )

- ALDIRMAMAK ile/ve/<> AFFETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35406 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALGI YANILSAMALARI'NDA:
MÜLLER-LYLER
ve POGGENDORFF ve WUNDT ve ZOLLNER ve BOURDON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7955 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALZHEIMER ile KORSAKOFF SENDROMU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50049 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AMERİKA ELMASI ile DAĞ ELMASI/YABANİ ELMA ile DEVE ELMASI ile FİL ELMASI ile KİRAZ ELMASI ile PAMUK ELMASI ile LÜBNAN ELMASI[TUFFÂH-İ LÜBNÂN] ile YER ELMASI/BADAT/TUFFÂH-ÜL-ARZ[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8322 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAM SANATLARI'NDA:
İLHAM
ile/ve/<> TEVRİYE[< VERÂ] ile/ve/<> İSTİHDAM ile/ve/<> MUGALATA-İ MANEVİYE ile/ve/<> TENÂSÜB[< NİSBET] ile/ve/<> LEFF Ü NEŞR ile/ve/<> TECÂHÜL-İ ÂRİF[/ÂNE/ÎN] ile/ve/<> HÜSN-İ TA'LÎL[< İLLET] ile/ve/<> SİHR-İ HELÂL ile/ve/<> İRSÂD ile/ve/<> MÜBALAĞA ile/ve/<> TEZAD ile/ve/<> İSTİĞRÂK[< GARK][GULÜVV] ile/ve/<> TEKRÎR[< KERR] ile/ve/<> RÜCÛ ile/ve/<> TEFRÎK[< FARK] ile/ve/<> KAT' ile/ve/<> TERDÎD[< REDD] ile/ve/<> İLTİFÂT ile/ve/<> TELMİH ile/ve/<> İRSÂL-İ MESEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38835 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İki ya da ikiden fazla anlamı olan bir sözcüğü, bir mısra ya da beyitte tüm anlamlarıyla kullanma sanatı. İLE/VE
Bir mısra ya da beyitte, birden fazla anlamı olan bir sözcüğü, anlamlarından sadece yakın anlamını söyleyip uzak anlamını kastetme sanatı. İLE/VE
Bir mısra ya da beyitte, bir sözcüğü hem gerçek, hem mecaz anlamlarını kastederek kullanma sanatı. İLE/VE
Anlamı birden fazla olan sözcük ve deyimleri beyitin anlamını değişik biçimlerde açıklanabilecek biçimde kullanma sanatı. İLE/VE
Bir konuyla ilgili birden fazla sözcüğü bir mısra ya da beyitte sıralama amacı gütmeden kullanmak. İLE/VE
Bir beyitte yer alan, birbirleriyle ilgili sözcüklerin sıralanmasıyla yapılan edebî sanat. İLE/VE
Bir anlam inceliği yaratmak ya da bir lâtife yapmak amacıyla, bilinmiyormuş ya da başka türlü biliniyormuş gibi gösterme sanatı. İLE/VE
Nedeni bilinen bir olayı, düşsel ya da gerçekdışı ve güzel bir olaya bağlama yoluyla yapılan edebî sanat. İLE/VE
Bir sözcüğü ya da söz öbeğini hem kendinden önceki sözcüklerin sonunda, hem sözcüklerin başında anlamlı olacak biçimde kullanma. İLE/VE
Bir mısranın secî ya da uyağını bir iki sözcükle ima etme sanatı. İLE/VE
Bir sözün etkisini güçlendirmek için bir şeyi abartılı biçimde az ya da çok göstererek ve lâtifeli bir şekilde anlatma. İLE/VE
İki duygu/düşünce/hayal arasındaki birbirlerine karşıt özellikleri birarada söyleme. İLE/VE
Över gibi görünerek yermek, yerer gibi görünerek övme sanatı. İLE/VE
Söyleyişi güçlendirmek için belirli bir anlamdaki sözcüğü ya da söz öbeğini yineleme sanatı. İLE/VE
Bir sözün anlamını, bir kavramın gücünü pekiştirmek için, o sözden/kavramdan cayar gibi görünüp cayılmış görünen sözü/kavramı daha güçlü biçimde belirtmek. İLE/VE
İki şey arasındaki farkı belirtmek. İLE/VE
Söyleyişin gücünü artırmak için, sözü [mısrayı, satırı] yarıda kesmek. İLE/VE
Sözü, beklenmedik, çarpıcı bir sonuca bağlama sanatı. İLE/VE
Şiirde bir duygulanma ya da duygu değişikliğiyle şiirdeki konuyu değiştirmeden seslenilen kişiyi ya da varolanı değiştirmek. İLE/VE
Bilinen bir olay, kişi ya da nükte, fıkra, atasözünü dolaylı biçimde anlatma, ima etme sanatı. İLE/VE
Bir düşünceyi pekiştirmek amacıyla bir atasözü ya da o değerde bir söz öbeğini alıntılamak/kullanmak. )

- ANOTHER vs. DIFFERENT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23291 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- APAÇIK/LIK = SELFEVIDENCE/SELFEVIDENT[İng.] = ÉVIDENCE/ÉVIDENT[Fr.] = OFFENKUNDIG/OFENKUNDIGKEIT[Alm.] = EVIDENZA[İt.] = EVIDENCIA[İsp.] = EVIDENTA, PERSPICUITAS[Lat.] = ANERGEIA[Yun.] = BEDEHA(T)/BEDİHÎ, BEYYİN[Ar.] = HODPEYDÂ[Fars.] = KLAARBLIJKELIJK/HEID[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39171 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AR ile NAMUS/İFFET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7374 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hayatta namuslu yaşamanın en gerçek yolu, olduğun gibi görünmektir. )
( ... ile SİLİG: Namuslu. )

- AYAK > EL ile/ve/||/<>/> İFFET[Ar. < ŞEHVET] ile/ve/||/<>/> ŞECAAT[Ar. < ÖFKE]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6798 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<>/> Kendini (")savunur/korur("). İLE/VE/<>/> Haksızlığa gösterilen öfke. [Hakk'ı savunur/korur.] )
( ... İLE/VE/<>/> Temizlik. | Namus. İLE/VE/<>/> Yiğitlik, yüreklilik, koçaklık. )

- AYRIM/AYRILIK = FASL-I KARİP = DIFFERENCE[İng.] = DIFFÉRENCE/DIVERSITÉ[Fr.] = DIFFERENZ/VERSCHIEDENHEIT[Alm.] = DIFFERENTIA/DIVERSITAS[Lat.] = DIAPHORA[Yun.] = DIFERENCIA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AZOT = NITROGENE[İng.] = AZOTE[Fr.] = STICKSTOFF[Alm.] = AZOTO[İt.] = NITROGENO[İsp.] = NİRÛCÎN, AZÛT[Ar.] = NÎTRÛJEN, AZOT[Fars.] = STIKSTOF[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39184 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAKKA, KÜÇÜK ÇEKİRDEKLİ ETLİ MEYVE = SİMÂR-I TUFFÂHÎYE-İ MATMÛRETÜ'N-NEVÂT = MÉLONIDE À PÉPINS, BAIE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13356 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞKALARINI AFFETMEK ile/ve/||/<>/< KENDİNİ AFFETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/663 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Affetmek, bir mahkûmu serbest bırakmaktır ve o mahkûmun kendin olduğunu keşfetmektir. )
( AFFEDELİM!!!

Lise öğretmeni bir gün derste öğrencilerine bir teklifte bulunur:

"Bir yaşam deneyimine katılmak ister misiniz?"

Öğrenciler çok sevdikleri hocalarının bu teklifini tereddütsüz kabul ederler. "O zaman" der öğretmen. "Bundan sonra ne dersem yapacağınıza da söz verin"

Öğrenciler bunu da yaparlar. "Şimdi yarınki ödevinize hazır olun. Yarın hepiniz birer plastik torba ve beşer kilo patates getireceksiniz!"

Öğrenciler, bu işten pek birşey anlamamışlardır. Ama ertesi sabah hepsinin sıralarını üzerinde patatesler ve torbalar hazırdır. Kendine meraklı gözlerle bakan öğrencilerine şöyle der öğretmen:

"Şimdi, bugüne dek affetmeyi reddettiğiniz her kişi için bir patates alın,o kişinin adını o patatesin üzerine yazıp torbanın içine koyun."

Bazı öğrenciler torbalarına üçer-beşer tane patates koyarken, bazılarının torbası neredeyse ağzına kadar dolmuştur. Öğretmen, kendine "Peki şimdi ne olacak?" der gibi bakan öğrencilerine ikinci açıklamasını yapar:

"Bir hafta boyunca nereye giderseniz gidin, bu torbaları yanınızda taşıyacaksınız. Yattığınız yatakta, bindiğiniz otobüste, okuldayken sıranızın üstünde? Hep yanınızda olacaklar."

Aradan bir hafta geçmiştir. Hocaları sınıfa girer girmez, denileni yapmış olan öğrenciler şikâyete başlarlar:
"Hocam, bu kadar ağır torbayı her yere taşımak çok zor."
"Hocam, patatesler kokmaya başladı. Vallahi, kişiler, tuhaf bakıyorlar bana artık. Hem sıkıldık, Hem yorulduk!"

Öğretmen gülümseyerek öğrencilerine şu dersi verir:

"Görüyorsunuz ki, affetmeyerek asıl kendimizi cezalandırıyoruz. Kendimizi ruhumuzda ağır yükler taşımaya mahkum ediyoruz. Affetmeyi karşımızdaki kişiye bir ihsan olarak düşünüyoruz,

halbuki affetmek, en başta kendimize yaptığımız bir iyiliktir. )
( Kendini affetmeyen kişinin, tüm kusurları affedilebilir. )

- BITING vs. BREAKING OFF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23636 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİRİNDEN VAZGEÇMEK ile/ve/değil/yerine/>< BİRİNİ AFFETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54278 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hiçbir zaman affedemeyeceğimizi zannettiğimizde. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/>< Hiçbir zaman vazgeçemeyeceğimizi anladığımızda. )

- BROKEN OFF vs. SEPARATED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23296 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BUFFALO ile BİZON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22329 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir cins yaban sığırları. )
( Afrika ve Güney Amerika'da yaşarlar. İLE Kuzey Amerika büyük düzlüklerinde yaşarlar. )
( ... İLE Kuzey Amerika'nın en büyük memelisilerdir. [1 ton ağırlığında, 3 metre uzunluğundaki erişkin bir eril bizonun sırt yumrularının arasındaki mesafe, 2 metreyi bulabilmektedir.] )
( ... İLE Ağırlıklarının %40'ını sindirim yolları oluşturur. [Midelerinin dördüncü gözü 300 litrelik kapasiteye sahiptir.] [Bir ağız dolusu otu sindirmeleri 90 saatlerini alır.] )
( ... İLE İnekler gibi geviş getirirler fakat 1/3 oranında daha fazla besin elde ederler. )
( Hörgüçleri, kocaman başları için enerji tasarrufu sağlayan bir manivela işlevi görür. Böylece ağzın sürekli zemine yakın, yemeye hazır şekilde durmasını sağlar. )
( Bufalo ile Bizon )
( ... İLE XVII. yüzyılda 60 milyon iken, XIX. yüzyılın sonunda sadece birkaç yüze düşmüştür. Sürülerin uzunluğu 80 kilometreye, genişliği 30 kilometreye kadar çıkabiliyordu. [1890'da 635 bizon kalmıştı. Günümüzde ise otlaklarda dolaşan 50.000 bizon vardır.] )

- CHOKE vs. DROWN vs. STRANGLE vs. SUFFOCATE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24825 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇABA = EDEAVOUR[İng.] = EFFORT[Fr.] = BESTREBEN[Alm.] = CONATUS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39230 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DANDRUFF vs. BRAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24847 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEF' ile DEFF[Ar.]/DEF[Fars.]/
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17262 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Öteye itme, savma, savulma. | Verme, ortadan kaldırma. | Giderme. | Bir dâvâyı savunmak üzere açılan başka bir dâvâ. İLE Tef. Zilli ve pullu bir çembere gerilmiş deriden oluşturulan çalgı, daire. )

- DEFINITION vs. DIFFERENTATION
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23824 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DETAIL vs. DIFFERENTIATION
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23477 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DIFFERENCE vs. PARADOX
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24563 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DIFFERENCE vs. PECULIARITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24127 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DIFFERENCE vs. PROFIT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23449 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DIFFERENCE vs. THE OTHER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23508 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DIFFERENCES vs. DIFFERENCENESSES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24169 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DIFFERENCY vs. PRIVILEGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24497 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DIFFERENT vs. ASSERTIVE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23851 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DIFFERENT vs. INTERESTING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23292 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DIFFERENT vs. SEPERATED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23850 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DIFFERENT/DIFFERENCY vs. DIFFERENCE/Y OF QUALITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24468 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DIFFICULT vs. "HEAVY"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24220 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DIFFICULT vs. IMPOSSIBLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24308 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DRUPA, TEK ÇEKİRDEKLİ ETLİ MEYVE = SİMÂR-I TUFFÂHÎYE-İ MÜLTEZİKATÜ'N-NEVÂT = MÉLONIDE À NUCULES, DRUPE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13357 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYGULANIM = TEESSÜR = AFFECTION[İng., Fr.] = AFFEKT, AFFEKTION[Alm.] = CARIÑO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39284 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜNYANIN EN BÜYÜK ÇİÇEĞİ:
RAFFLESIA ARNOLDII

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32842 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> )
( Dünyanın en büyük çiçeği olarak kabul edilen, "Rafflesia Arnoldii"nin çapı 91 cm., kalınlığı 1.9 cm., ağırlığı ise 7 kg. )
( Kökü, sapı ve yaprağı olmayan bu çiçek, bölgenin simgesi sayılıyor. )
( Sinekler, leş kokulu ve asalak bir çiçek olan bu çiçekten, kokusu ve görüntüsü yüzünden, çürümüş et sanıyor.[Bu çiçeğin tek tohumunu, ancak ayılar, yerinden alıp başka bir yere taşıyabilirmiş.] )

- EFFAK ile EFFÂK[< İFK]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17318 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ticaret için tüm dünyayı gezen. İLE Fazla iftirâ eden. )

- EFFECT vs. CONTRIBUTION
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23404 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EFFECT vs./and ECHO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24673 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EFFECTIVE vs. IMPRESSIVE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24664 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EFFECTIVE vs. WHAT EVER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23268 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EN ŞEFFAF/LAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40940 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ETKER NEDEN = EFFICIENT CAUSE[İng.] = CAUSE EFFICIENTE[Fr.] = WIRKENDE URSACHE[Alm.] = CAUSA EFFICIENS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39328 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ETKİ = ESER, TESİR = EFFECT[İng.] = EFFET[Fr.] = WIRKUNG, EFFEKT[Alm.] = EFFECTUS[Lat.] = EFECTO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39329 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ETKİLENMEK = AFFECT[İng.] = AFFECTER[Fr.] = AFFIZIEREN[Alm.] = AFFICERE[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39330 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVETLEME, OLUMLAMA = İCAP, TASDİK = AFFIRMATION[İng., Fr.] = BEJAHUNG[Alm.] = AFFIRMATIO[Lat.] = AFIRMACIÓN[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39335 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FORMAL vs. OFFICIAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24889 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GOOD vs. EFFECTIVE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23967 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAFF ile HÂFF ile HAF[< İng.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17532 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ayakkabı. İLE Bir şeyin etrafını dolanan. İLE Oyun kurucu. )

- HAFÎF ile HAFÎF/HAFFÂF ile HAFÎF[< HİFFET]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17534 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( At koşarken, kuş uçarken, rüzgâr eserken oluşan ses. Hışırtı. İLE Ayakkabı, terlik, kavaf vs. yapan ve satan. İLE Ağır olmayan, yeğni. | Türk müziğinin büyük usullerindendir. )

- HAVEN'T THOUGHT ABOUT vs./not INSUFFICIENCY/WEAKNESS/BACKWARD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23198 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HIRSIZIN:
AFFI
değil "AMAN"I OLMAZ!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54868 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİKMET ile/ve/> İFFET ile/ve/> CESÂRET ile/ve/> ADÂLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/651 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aklın dengeliliği/îtidali. İLE/VE/> Şehvetin dengeliliği/îtidali. İLE/VE/> Öfkenin dengeliliği/îtidali. =/> HİLÂFET, HİDÂYET ve KEMÂLÂT'a eriştirir. )
( Hikmetin dili, simge ve sükûttur. )
( [ucları(tefrit-ifrat)] BİLGİSİZLİK/CEHÂLET >< BİLGİÇLİK/MALÛMATFURUŞLUK ile/ve/> İLGİSİZLİK/İSTEKSİZLİK >< AZGINLIK ile/ve/> KORKAKLIK/KABALIK >< KAHRAMANLIK )

- ICO[INITIAL COIN OFFERING] ile/>< IPO[INITIAL PUBLIC OFFERING]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48747 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- INFLUENCE/TO EFFECT vs. "TO INVOLVE"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24171 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- INTEREST FIELD vs./and EFFECT FIELD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24107 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İFFET = UT = CHASTITY[İng.] = CHASTETÉ[Fr.] = KEUSCHHEIT[Alm.] = CASTITAS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39412 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İFŞÂ ile DEŞİFRE[Fr. < DÉCHIFFRÉ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54781 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gizli bir şeyi açığa çıkarma, yayma. İLE Çözülmüş, açıklanmış. )

- İLK:
ÖZÜR DİLEYEN
ve/<>/|| AFFEDEN ve/<>/|| UNUTAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30422 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( En cesurdur. VE/<>/|| En güçlüdür. VE/<>/|| En mutludur. )

- İNCİNMEMEK ve/||/<>/< AFFETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52216 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNTİKAM değil/yerine/>< AFFETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33698 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( En etkili/büyük intikam, affetmektir. )

- İSMET ve/<> İFFET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33110 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTİHZA' yerine İSTİ'FÂF(<İFFET)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20686 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÂFFE/Sİ[Ar.] değil/yerine/= TÜMÜ, HEPSİ, TAMAMI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53943 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÂFİL[< KEFÂLET] ile KÂFİR[< KÜFR, KÜFRÂN(:
örten, setr eden) | çoğ. KÂFİRÛN, KEFERE, KÜFFÂR]
ile KAFR[çoğ. KUFÂR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18016 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Üstüne alan, kefâlet eden. | Ödeyen, kefil olan. İLE Hakk'ı tanımayan/bilmeyen. | Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayan. | Küfreden/küfredici. | İyilik bilmeyen, nankör. | [mecaz] Zeki, becerikli, kurnaz, yaman, cana yakın, sevimli. İLE Susuz, otsuz, ıssız çöl. )

- KALİKS'İN KENARI, KALİKS AĞZI = HÂFFE-İ KE'S = BORDURE DU CALICE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13271 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAVAF[Ar. < HAFFÂF] ile/değil/yerine/>< ESNAF[çoğ. Ar. < SINIF]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55055 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ucuz, özenmeden ve bayağı cins ayakkabı, kemer, cüzdan yapan ya da satan esnaf. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Küçük sermaye ve zanaat sahibi. | [mecaz] Başlıca düşüncesi, mesleğinin tüm inceliklerinden yararlanıp bunları karşısındakinin zararına kullanarak ve meslekte kötü örnek oluşturarak çok para kazanan kişi. )

- KAVRAM = MEFHUM[Ar. < FEHM] = CONCEPTION, NOTION[İng.] = CONCEPT, NOTION[Fr.] = NOTIO, BEGRIFF[Alm.] = CONCEPTUS, NOTIO[Lat.] = LOGOS, ÉNNOIA, HOROS, NOEMA[Yun.] = CONCEPCÍON[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39461 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEF[Fars.] ile KEF[Ar., Fars.] ile KEFF[çoğ. KÜFÛF]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18042 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Köpük. | Sünger taşı. İLE Eski Türkçe abecesinin yirmibeşinci harfidir.[ebced hesabında yirmi sayısının karşılığıdır] İLE Eliçi, aya, avuç. RÂHE[Ar.] | Ayağın altı, taban. | El çekme, vazgeçme. | [edebiyatta] Arûz'un yedinci sâkin harfini çıkarma. )

- KEFFÂRET ile KEFÂLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9534 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Örtücü ve imhâ edici. | Bir mecburiyet altında ya da yanlışlıkla işlenmiş günahı affettirmek ümidiyle şeriata uygun olarak verilen sadaka ya da tutulan oruç. | Günahtan arınma. İLE Kefillik, birine kefil olma. )

- KENAR, KIYI = HÂFFE = BORDURE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13272 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUZEY DENİZİNDE:
KOTZEBUE KOYU
ile/ve/||/<> ÇUKÇİ DENİZİ ile/ve/||/<> DE LONG BOĞAZI ile/ve/||/<> DOĞU SİBİRYA DENİZİ ile/ve/||/<> LAPTEV BOĞAZI ile/ve/||/<> BOURHAYA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> LAPTEV DENİZİ ile/ve/||/<> OLENEKSKİY KÖFREZİ ile/ve/||/<> KATANSKİY KÖRFEZİ ile/ve/||/<> VİLKİTSİ BOĞAZI ile/ve/||/<> YENİSEY KÖRFEZİ ile/ve/||/<> KARA DENİZİ ile/ve/||/<> BAYDARATSKAYA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> KARA BOĞAZI ile/ve/||/<> ÇEYŞSKAYA KOYU ile/ve/||/<> BEYAZ DENİZİ ile/ve/||/<> ONEGA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> KANDELAŞKA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> DİVİNA KOYU ile/ve/||/<> BARENTS DENİZİ ile/ve/||/<> GRÖNLAND DENİZİ ile/ve/||/<> NORVEÇ DENİZİ ile/ve/||/<> KUZEY DENİZİ ile/ve/||/<> DANZİNG KÖRFEZİ ile/ve/||/<> RİGA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> FİNLANDİYA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> BOTNİ KÖRFEZİ ile/ve/||/<> DANİMARKA BOĞAZI ile/ve/||/<> DAVIS BOĞAZI ile/ve/||/<> BALTIK DENİZİ ile/ve/||/<> LABRADOR DENİZİ ile/ve/||/<> BAFFIN DENİZİ ile/ve/||/<> BAFFIN KÖRFEZİ ile/ve/||/<> SMITH KÖRFEZİ ile/ve/||/<> NARES BOĞAZI ile/ve/||/<> LANCASTER BOĞAZI ile/ve/||/<> ARKTİK KOYU ile/ve/||/<> PR. REGENT BOĞAZI ile/ve/||/<> BOOTHIA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> FOXE ÇANAĞI ile/ve/||/<> FOXE KANALI ile/ve/||/<> REPULSE KOYU ile/ve/||/<> CORAL LİMANI ile/ve/||/<> JAMES KOYU ile/ve/||/<> HUDSON BOĞAZI ile/ve/||/<> UNGAVA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> FROBISHER KOYU ile/ve/||/<> CUMBERLAND KÖRFEZİ ile/ve/||/<> HOME KÖRFEZİ ile/ve/||/<> JONES BOĞAZI ile/ve/||/<> PEARY KANALI ile/ve/||/<> BARROW BOĞAZI ile/ve/||/<> FRANKLIN BOĞAZI ile/ve/||/<> VISCOUT MELVILLE BOĞAZI ile/ve/||/<> Mc CLURE BOĞAZI ile/ve/||/<> McCLINTOK KANALI ile/ve/||/<> KRALİÇE MAUD KÖRFEZİ ile/ve/||/<> CORONATION KÖRFEZİ ile/ve/||/<> PR. ALBERT KOYU ile/ve/||/<> AMUNDSEN BOĞAZI ile/ve/||/<> GALLER PRENSİ BOĞAZI ile/ve/||/<> BEAUFORT DENİZİ ile/ve/||/<> PRODHOE KOYU ile/ve/||/<> KOTZEBUE KOYU ile/ve/||/<> NORTON KOYU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53063 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LABO(U)R vs. EFFORT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23478 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LÂTİF ile ŞEFFAF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8918 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LEONARDO DA VINCI ile RAFFAELLO DI SANZIO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52609 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LOW vs. INSUFFICIENT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23845 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MALICE ile/ve/||/<> SIDE EFFECTS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54503 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Alec Baldwin, Nicole Kidman, Bill Pullman İLE/VE/||/<> Jude Law, Rooney Mara, Catherine Zeta-Jones )
( ile/ve/||/<> )

- MASAFF[çoğ. MASÂFF] ile MASÂFF[çoğ. MASAFF]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33920 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Saf, taburun toplandığı yer. İLE Savaş. )

- MÂŞÎ-ALEL-ESÂBİ' ile MÂŞÎ-ALEL-KEFF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33925 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Parmaklarının ucları üzerinde yürüyen ve etobur sınıfında bulunan hayvanlar.[köpek, sırtlan vb.] İLE Ayaklarının tabanına basan ve etobur sınıfında bulunan hayvanlar.[ayı vb.] )

- MÂŞÎ-ALEL-ESÂBİ[Ar.] ile MÂŞÎ-ALEL-KEFF[Ar.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42247 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Parmaklarının ucları üzerinde yürüyen ve et yiyen sınıfında bulunan hayvanlar.[köpek, sırtlan vb.] İLE Ayaklarının tabanına basan ve et yiyen sınıfında bulunan hayvanlar.[ayı vb.] )

- MUKAFFA/KAFİYELİ[Ar.] değil/yerine/= UYAKLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46370 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUSÂFAA ile MUSÂFAHA[< SAFH] ile MUSAFFÂ[< SAFVET] ile MUSÂFÂ/T[< SAFVET] ile MUSAFFAF[< SAFF]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34301 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birbirinin boynuna sarılma. | Gözün, her uzaklıkta bulunan nesneyi görebilme özelliği. İLE İki el ile tokalaşma.[İç tarafta kalan elin işaret ve orta parmakları, ötekinin bileğinin iç tarafında, nabzını duyabilecek, kişinin/dostunun durumunu/zihnini en derinden anlayan, anlamaya çalışan şekildedir.] İLE Süzülmüş, yabancı maddelerden ayrılmış, tasfiye edilmiş. İLE Samimi ve saf/özlü/hâlis dostluk. İLE Sıra sıra, saf saf dizilmiş, tasfîf edilmiş. )

- MUSAFFÎ[< SAFVET] ile MUSAFFİR[< SUFRET] ile MUSÂFİH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34302 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Süzen, sızdıran. İLE Islık çalan, seslenen, tasfîr eden. | Sarıya boyayan, sarartan, sarılaştıran. İLE El sıkışanlardan her biri, musâfaha eden. )

- MUVAFFAK ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42729 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ALLAH'IN YARDIMINA ULAŞMIŞ | BAŞARAN, BECEREN )

- MUVAFFAK ile/ve YAKÎN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20555 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUVAFFAKIYYET[< VEFK] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42730 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ALLAH'IN YARDIMIYLA BAŞARI GÖSTERME | ELE GEÇİRME, BAŞARMA )

- MUVAFFAKİYET ile/ve MUZAFFER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20556 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUVAFFIK[< VEFK] ile MUVÂFIK[< VEFK]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34369 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Başarı kazandıran, muvaffak eden. İLE Uygun, yerinde. | [müzik] Bir makam. )

- MUVAFFIK ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42731 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BAŞARI KAZANDIRAN ALLAH )

- MUZA'FER ile MUZAFFER[< ZAFER]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34375 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Safran renginde, sarı renkte. | Safranlı. [pilav vb.] İLE Üstün, üstünlük, zafer kazanmış. )

- MUZAFFER-ÂNE[Fars.] ile MUZAFFEREN ile MUZAFFERİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Muzaffer olana yakışır şekilde. İLE Üstünlük kazanarak, üstün gelerek, muzaffer olarak. İLE Üstünlük, düşmana üstün gelme. Bir işi, gerektiği gibi başarma. )

- MÜCEFFEF[< CEFF] ile MÜCEFFİF[< CEFF]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34402 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kurutulmuş, suyu çekilmiş, nemi kalmamış, kurumuş, tecfîf olunmuş. İLE Kurutucu, tecfîf edici. )

- MÜREFFEH[< RÜFÛH] ile MÜREFFİH[< RÜFÛH]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34780 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Rahata, refaha, bolluğa kavuşturulmuş, terfîh edilmiş. İLE Rahata, refaha, bolluğa kavuşan, terfîh eden. )

- MÜTEAFFİFÎN[< MÜTEAFFİF] ile MÜTEAFFİN[< UFÛNET]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34888 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İffetli, onurlu, namuslu kişiler. İLE Bozulup kötü kokan, kokmuş, çürük, taaffün eden. )

- MÜTENEFFİL ile MÜTENEFFİR[< NEFRET]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35119 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nâfile namaz kılan. İLE Nefret eden, iğrenen, tiksinen. )

- MÜTENEFFİS[< NEFES] ile MÜTENEFFİZ[< NÜFÛZ | çoğ. MÜTENEFFİZÂN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35120 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Soluk alan, soluyan, teneffüs eden. | Yorgunluk alan, dinlenen. İLE Sözü geçen, nüfuzlu. )

- MÜTEREFFİ[< REF] ile MÜTEREFFİH[< REFH] ile MÜTESÂİD[< SUÛD]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35128 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yukarı kalkan, yükselen, tereffu eden. | Ululuk gösteren. İLE Refah bulan, rahat ve bolluk içinde yaşayan. İLE Yukarı çıkan, yükselen, ağan, suûd eden. )

- MÜTEVEFFÂ[< VEFÂT] ile MÜTEVEFFÂT[< VEFÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35154 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ölmüş, ölen, ölü, vefât etmiş olan. İLE Ölmüş, vefât etmiş kadın. )

- MÜTEVEFFÂ ile/değil/yerine MERHUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9629 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NECESSARY/REQUIRED vs. SUFFICIENT/ENOUGH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NEFFÂ'[< NEF] ile NEFFÂH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18163 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çıkarı çok olan. İLE Hayırlı, hayır ve iyilik sahibi. | Kokusu çok. )

- NİTELİK = KEYFİYET = QUALITY[İng.] = QUALITÉ[Fr.] = QUALITÄT, BESCHAFFENHEIT[Alm.] = QUALITAS[Lat.] = POIOTES[Yun.] = CALIDAD[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39520 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NİYET ile/ve/<> BAŞARI/MUVAFFAKİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4607 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendinden/senden. İLE/VE/<> Oradan. )

- OFFEROR ile OFFEREE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50317 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İcapçı. İLE Kabulcü. )

- ORCA'LARDA:
RESIDENTS
ile/ve TRANSIENTS ile/ve OFFSHORES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22011 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 25 ya da daha kalabalık öbekler halinde yaşarlar. İLE/VE 3-5'inin birarada bulunduğu, geçici olarak oluşturukları öbekler halinde yaşarlar. İLE/VE ... )
( Başta Somon olmak üzere sadece balıklar ile beslenirler. İLE/VE Yunuslar ve foklar olmak üzere sadece memelilerle beslenirler. İLE/VE ... )
( Orca'lar denizlerdeki en hızlı memelidir. [Avlarına saldırırken 30 mil'e ulaşırlar.] )

- ORTAK KAVRAMLAR = COMMON NOTIONS[İng.] = NOTIONS COMMUNES[Fr.] = GEMEINBEGRIFFE[Alm.] = NOTIONES COMMUNES[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39536 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖDEV = VAZİFE = DUTY[İng.] = DEVOIR[Fr.] = PFLICHT[Alm.] = DEON, KATHETON[Yun.] = OFFICIUM[Lat.] = DEBER[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39540 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PAPAĞAN/PENGUEN ile/değil PUFFIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35993 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- POMACEAE = TUFFÂHÎYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13390 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAFAEL/RAPHAEL/RAFFAELLO ile GUIDO RENI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14770 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Rafael'in çalışmalarının/tablolarının taklitlerini yapmıştır. )
( 06 Nisan 1483 - 06 Nisan 1520 İLE 04 Kasım 1575 - 18 Ağustos 1642 )

- SÂF/SAFF[çoğ. SUFÛF] ile SÂF/SÂFÎ[< SAFÂ, SAFVET] ile SAFH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18310 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dizi, sıra, camide cemaatin sırası. İLE Temiz, katkısız, karışık olmayan, halis. | Bön, kolay aldanabilen, kurnazlığa aklı ermeyen. İLE Yüz çevirme. | Affetme, suç bağışlama.[AFV] )

- SAFF[Ar. çoğ. SUFÛF] ile SÂF[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10210 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dizi, sıra. İLE Sade, arı, katıksız. | Kurnazlığa aklı ermeyen, kolaylıkla aldatılabilen. )

- SÂFİR[< SEFER | çoğ. SÜFFÂR] ile SAFÎR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18312 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yola çıkmaya hazır, yolcu. | Yazıcı, kâtip. İLE Islık. | İnce, güzel ses. | Islığımsı ses. | Gök yakut. )

- SAHÂBE-İ KİRÂM ile/ve/||/<>/>/ ASHÂB-I SUFFÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20107 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendilerine, sohbet ikram edilenler. İLE/VE/||/<>/> Sohbet ikram edilenlerin sohbetine, özel ve kapalı olarak katılanlar. )
( Zâhirî. İLE/VE/||/<>/> Bâtınî. )
( 40 kişi. İLE/VE/||/<>/> 360 kişi. )
( İlim geleneği. İLE/VE/||/<>/> Mürşîd geleneği. )

- SAMİMİYET ile AÇIKLIK ile SAYDAMLIK/ŞEFFAFLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2503 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Açıklığı ve iyilikseverliği sayesinde hem çevresine, hem de sonuç olarak kendine yararlı olan biri simgelenir. )

- SAYDAM/TRANSPARAN ile YARI SAYDAM / ŞEFFAF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14312 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAYDAMLIK/ŞEFFAFLIK ile/ve/||/<> ÖZDENETİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54362 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SOLUK = NEFES = BREATH[İng.] = SOUFFLE[Fr.] = ATEM[Alm.] = RESPIRO[İt.] = ALIENTO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39607 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÖYLEYİŞ/TELÂFFUZ ile/ve/<> İTİRAF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2833 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- STAFF ile CREW
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23785 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SU:
ŞEFFAF
değil AÇIK MAVİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54317 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SUFFOLK ile COOPWORTH ile PORSET HORN ile HAMPSHIRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22484 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SUPERFICIAL (/EFFECT) vs. DEEP (/EFFECT)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23303 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜT RENGİ MENİ ile/> ŞEFFAF MENİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6893 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yetişkinlikte. İLE/> Boşaldıktan bir süre sonra. | Ergenliğin başladığı dönemden yetişkinliğe doğru ilk dönemlerdeki yapısı/rengi. [Birkaç yıla kadar sürebilir!] )
( Boşalmadaki rengi. İLE/> 10-15 dk. sonra su kıvamına ve rengine dönüşür. )

- SWING vs. SHAKE OFF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23635 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEFFAF[Ar.] ile SAYDAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11278 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEFFAFLIK ile REKLÂM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28303 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEHVET ve/> İFFET/UT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6797 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞERÎF[Ar.] ile ŞERİF[İng. SHERIFF]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47627 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kutsal, şerefli. | Temiz. | Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in soyundan olan kişi. İLE Büyük Britanya'da, kendi bölgesi içinde kralı temsil eden, yasalara saygı gösterilmesini sağlamakla görevli yönetici. | Amerika Birleşik Devletleri'nde, seçimle iş başına gelen, tüzel yetkisi sınırlı olan yönetici. )

- ŞİFONYER[Fr. CHIFFONNIER] değil/yerine/= DOLAP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47651 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çekmecelerine, çamaşır konulan dolap. )

- ŞİFRE[Fr. CHIFFRE] = KOD[Fr., İng. CODE]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47652 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gizli haberleşmeye yarayan işaretlerin tümü, kod. | Gizliliği olan kasa, kapı, çanta vb. şeylerin açılması için gereken rakam/harf. )

- ŞOFBEN[Fr. CHAUFFE-BAIN] ile TERMOSİFON[Fr. THERMOSIPHON]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47671 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gaz ya da elektrikle çalışarak, hızlıca sıcak su sağlayan araç. İLE Sıcak su elde edilen, bir kazan ve içindeki borulardan oluşmuş araç. )

- TAAFFÜN[< UFÛNET]: ÇÜRÜYÜP KOKMA, KOKUŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21744 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAHAFFUZ[Ar.] değil/yerine/= BARINMA, KORUNMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAHFÎF[< HİFFET] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43714 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( HAFİFLETİLME | YÜKÜNÜ AZALTMA )

- TALENT vs./and EFFECTIVENESS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24555 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEKÂFFÎ/İKTİDÂ'[< KIDVE] ile TEKÂFÎ/TEKÂFÜ'[< KÜF]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18638 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uyma, tâbî olma. İLE Birbirinin dengi olma. )

- TEKEFFÜL[Ar.] değil/yerine/= YÜKÜMLENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53311 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyin sorumluluğunu üzerine alma. | Kefil olma. )

- TEKSÎF[< KESÂFET] değil/yerine/= KOYU VE SIK YAPMA, BİR SIVIYI KOYULAŞTIRMA | DOKUMA VE SÂİREYİ SIKLAŞTIRMA | ŞEFFAFLIĞINI GİDERME | YIĞMA, TOPLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43883 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TELÂFFUZ[Ar.] değil/yerine/= SÖYLEN(/Y)İŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12557 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TENÂFÜS[çoğ. TENÂFÜSÂT] ile TENEFFÜS[< NEFES]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18669 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kıskanma, haset etme, çekememe. İLE Soluk/nefes alma. | Yorgunluğu gidermek üzere dinlenme. | Okulda ders araları verilen dinlenme. | Tan yerinin ağarması. | Deniz suyunun dalga ile sahile vurması. )

- TENEFFU'[< NEF | çoğ. TENEFFUÂT] ile TENEFFUH[< NEFH] ile TENEFFUH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18678 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yararlanma. İLE Şişme, kabarma. | Urlanma. İLE Boş laflarla gururlanma. )

- TENEFFÜL ile TENEFFÜR[< NEFRET]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18679 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nâfile namaz kılma ya da oruç tutma. İLE İğrenme, tiksinme. | [mecaz] Soğuma. )

- TENEFFÜS-İ CİLDÎ ile TENEFFÜS-İ KASABÎ ile TENEFFÜS-İ SAFÎRÎ ile TENEFFÜS-İ SINÂÎ ile TENEFFÜS Bİ-L-HEVÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5163 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Deri solunumu. İLE Trake solunumu. [biyolojide] İLE Havanın soluk borularına girdiği ya da çıktığı sırada doğal olmayan ses. (tıp'ta) İLE Boğazdan açılan yapay bir delik aracılığıyla sayrının soluk alması. (tıp'ta) İLE Hava ile solunum. )
( TENEFFÜS[< NEFES]: Nefes, soluk alma; Yorgunluk almak için dinlenme; Tan yeri ağarma; Deniz suyunun dalga ile sahile vurması. )

- TENEFFÜS[< NEFES] ile TENEFFÜZ[< NEFZ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18680 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Soluk/nefes alma. | Yorgunluğu gidermek üzere dinlenme. | Okulda ders araları verilen dinlenme. | Tan yerinin ağarması. | Deniz suyunun dalga ile sahile vurması. İLE Nüfuzlu, sözü geçer olma. )

- TESLİMİYET/KABUL EDİLME/AFFEDİLME:
TÖVBE
ve/||/<> DOĞRU/DÜZGÜN İŞ YAPMAK / SÂLİH AMEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49964 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEVAFFUK[< VEFK] ile TEVÂFUK[< VEFK | çoğ. TEVÂFUKÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33815 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Başarma, muvaffak olma. İLE Uyma, uygun gelme. )

- TO BE INSUFFICIENT vs. INCAPACITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23200 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TO LISTEN/PRETEND TO LISTEN vs. INDIFFERENCE/UNCONCERN/NEGLIGENCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24513 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TO MAKE DIFFICULTIES vs. TO GET HOPELESSNESS/DESPAIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24209 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TO SLOW DOWN vs. TO AVOID SHOWING OFF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23875 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TÖVBE ile/ve/||/<>/> AFFETME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49660 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TÖZ = CEVHER = SUBSTANCE[İng., Fr.] = das WESEN, WESENHEIT, STAMMBEGRIFF, SUBSTANZ[Alm.] = SUBSTANTIA[Lat.] = HË UZIA, HYPOSTASIS, HYPOKEIMENON[Yun.] = SOSTANZA[İt.] = SUBSTANCIA[İsp.] = SUBSTANTIE[Fel.] = SUBSTANS[Dan.] = SUBSTANTSIYA[Rus.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39669 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TRAFİK = TRAFFIC[İng.] = CIRCULATION[Fr.] = VERKEHR[Alm.] = TRAFFICO[İt.] = TRÁFICO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39670 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TRANSPARAN[İng.] yerine SAYDAM/ŞEFFAF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11414 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UMUT/ÜMİT[Türkçe, Fars.] = RECÂ[Ar.] = HOPE[İng.] = ESPOIR[Fr.] = HOFFNUNG[Alm.] = SPES[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39684 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UN ile TEFF UNU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47606 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNLARDA:
BUĞDAY
ile/||/<> TAM BUĞDAY ile/||/<> KARABUĞDAY/GREÇKA ile/||/<> KIRMIZI BUĞDAY ile/||/<> KEPEKLİ ile/||/<> SİYEZ ile/||/<> KAVILCA ile/||/<> KUNDUR ile/||/<> YULAF ile/||/<> ÇAVDAR ile/||/<> ARPA ile/||/<> MISIR ile/||/<> KİNOA ile/||/<> TEFF ile/||/<> AMARANT ile/||/<> NOHUT ile/||/<> KESTANE ile/||/<> KEÇİBOYNUZU ile/||/<> BADEM ile/||/<> CEVİZ ile/||/<> FINDIK ile/||/<> ANTEPFISTIĞI ile/||/<> ARAROT ile/||/<> DİNKEL[Alm.]/FARRO[İt.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48643 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kabuğundan ve kepeğinden ayrılarak kullanılan, işlenmiş buğday unundan [beyaz ekmek] yapılır. İLE/||/<> Buğday tanesinin kabuğuyla birlikte öğütülerek elde edilir. Besin değerleri, öteki rafine unlara göre daha yüksektir.[Glüten içerir.] İLE/||/<> ... İLE/||/<> Anadolu'nun, en eski çeşitlerindendir.[Genetiği bozulmamış, nitelikli bir undur.] Ekmek yapımına çok uygundur.[Kepeği ile öğütülmüş olanını yeğlenmelidir.][Glüteni düşüktür.] İLE/||/<> Kepeğinden ayrılmamış undur. İLE/||/<> Kastamonu bölgesinin unudur. Tüm unlarla karıştırılabilir. Aroması "keskin" gelebilir.[Genetiği bozulmamış, nitelikli bir undur.][Glüteni çok düşüktür. Çok sağlıklıdır.] İLE/||/<> Kars'ta yetişen bir buğdaydır. Kökeni, Kastamonu'dur. [Genetiği bozulmamış, nitelikli bir undur.][Her türlü iklime dayanıklı, güçlü bir yapısı olduğundan, kabuk bölümü kalındır. Kabuk bölümünün kalınlığı, tanelerinin ufak kalmasına ve glüten içeriğinin, öteki buğday türlerine göre daha olmasını sağlamıştır ve bu nedenle de glisemik indeksi düşüktür.] İLE/||/<> Güneydoğu Anadolu bölgesi buğdayıdır. İLE/||/<> Glüten alerjisi olanlar için iyi bir seçenektir. [Deri ve bağırsak sorunu olanların, yulaf ununu yeğleyebilir.][Yüksek besin değerine sahip ve glisemik indeksi düşüktür.] İLE/||/<> Bol proteinlidir.[Yüksek glüten içerir.][Soğuk iklime dayanıklıdır.] İLE/||/<> Çok eski bir buğday türüdür. İLE/||/<> ... İLE/||/<> Güney Amerika'da, And Dağları'nda, doğal olarak yetişen, otumsu bir bitkinin, kurutulmuş tohumudur.[Unu da, tohumları gibi yüksek demir ve besin değerlerine sahiptir ve çok lezzetlidir.][Tek başına ya da tüm unlarla karıştırılabilir.] İLE/||/<> ... İLE/||/<> Amarant[horozibiği] bitkisinin tohumlarından elde edilir.[Tüm unlar içinde, en yüksek proteine sahiptir.][Glüten içermez ve glisemik indeksi düşüktür.][Tadı, ekşi ve keskin olduğundan, lezzeti görecelidir.] İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> Sıcak iklimlerde yetişen maranta adlı kamıştan ve başka bitkilerin kökünden çıkarılan un. [Çocuk maması yapılan un.] İLE/||/<> Siyez ile benzerlik taşır.[İçeriğindeki protein yapısı daha kırılgan ve çözünebilir olduğundan, tüm tahıl unları içinde, siyez kadar düşük glütene sahiptir.][Genetiği değişmemiş bir çeşittir.][Her türlü hamur işinde kullanılabilir.] )
( ... İLE/||/<> Glüten içerir. İLE/||/<> ... İLE/||/<> Glüteni düşüktür. İLE/||/<> ... İLE/||/<> Glüteni çok düşüktür. İLE/||/<> Glüteni düşüktür. İLE/||/<> ... İLE/||/<> Glüten alerjisi olanlar için iyi bir seçenektir. İLE/||/<> Yüksek glüten içerir. İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> Glüten içermez. İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> Düşük glütene sahiptir. )

- UNUTMAK ile/ve/değil/yerine/<> AFFETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/657 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir hatayı, hem unutmak, hem affetmek aptallıktır. Ne unutmak, ne affetmek, hainliktir. Hatayı unutmayıp sahibini affetmek, işte bu erdemdir. )
( Söylenilmeyebilecek, yanlış/yersiz/zamansız bir söz, ancak affedilir fakat unutulmaz! )
( Aldığın dersi kaybettirir. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/<> Bakış açını değiştirir. )
( Mutlu eder. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/<> Güçlü kılar. )

- VARIOUS vs. DIFFERENT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24053 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YEMÎN ile KEFFÂRET-İ YEMÎN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44276 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( And, kasem. | Güç ve sağlamlık. | Sağ, sağ taraf. İLE Yerine getirilemeyen yemine karşı oruç tutmak, sadaka vermek. )

- ZÂT-ÜL-ERCÜL-İL-KEFFİYYE[Ar.] ile PALMIPÈDES[Fr.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44333 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Perdeayaklılar. )

- ZÜ-L- / ZÂT-ÜL-GALSAMET-İL-MUSAFFAHA[Ar.] = LAMELLIBRANCHES[Fr.] = ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44344 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yassısolungaçlılar. )

| ...GG... |

( 36 FaRk )


- "TBT" değil/yerine/= HGG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48516 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Throw Back Thursday" DEĞİL/YERİNE/= Hey Gidi Günler. )

- "X PARÇACIĞI" değil HIGGS PARÇACIĞI/BOZONU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7974 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADVICE vs. ADVISE vs. OFFER vs. PROPOSE vs. RECOMMEND vs. SUGGEST
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24782 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AGGREEMENT vs./and HARMONY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24753 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALGI YANILSAMALARI'NDA:
MÜLLER-LYLER
ve POGGENDORFF ve WUNDT ve ZOLLNER ve BOURDON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7955 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARİYA ATHANGİKA/MAGGA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40036 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sekiz Katlı Soylu Yol.
( 1. Samyag Drishti [Doğru ve tam görüş.]
2. Samyag Samkalpa [Doğru ve tam anlayış.]
3. Samyag Vak [Doğru ve tam konuşmak.]
4. Samyag Karmanta [Doğru ve tam etkinlik.]
5. Samyag Ajiva [Doğru ve tam yaşamını kazanma yolları.(İlkelerle iş yapmaktır.)]
6. Samyag Uyayama [Doğru ve tam çaba uygulamak.]
7. Samyag Smriti [Doğru ve tam farkındalık.]
8. Samyag Samadhi [Doğru ve tam uyanıklık.] )

- BELIEF vs./and STRUGGLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24515 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİDAYUH ile/ve/<> İBAN ile/ve/<> ORANG-ULU ile/ve/<> RUMAH TİNGGİ ile/ve/<> MALAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32866 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kara Dayak uzun evi. İLE/VE/<> Irmak Dayak uzun evi. İLE/VE/<> Melanav evi. İLE/VE/<> Malay evi. )
( Malezya'nın Borneo Adası'nda bulunan Sarawak eyaletindeki, Sarawak Kültür Köyü'nde hepsi birarada görülebilmektedir. )

- BOCA[İt. < POGGIA] ile BOCA (ETMEK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40380 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Geminin rüzgâr almayan yönü, rüzgâraltı, orsa ya da rüzgârüstü karşıtı. İLE Geminin başını rüzgâr almayan tarafa çevirmek. | Birden çevirip boşaltmak, dökmek. )

- BRAGG (KLEEMAN):
KURALI
ile/ve/||/<> YASASI/DENKLEMİ ile/ve/||/<> KIRINIMI/YANSIMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36819 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir öğenin alfa tanecikleri için durdurma gücünün atom ağırlığının kareköküyle ters orantılı olduğunu ifade eden deneysel kural. İLE/VE/||/<> Bir kristal düzlemine çarptığında, farklı düzlemlerden yansıyan, yüksek şiddetli paralel X ışınları demetleri arasındaki yapısal girişim, yol uzunluğundaki fark dalga boyunun tam katlarına eşit olduğu zaman 2d.sin0 = n.λ [Bragg denklemi] ile oluşur. Burada, d; kristal düzlemleri arasındaki mesafe, 0, ışın demetinin gelme ve yansıma açısı [Bragg açısı], λ, X ışınlarının dalga boyu ve n; bir tam sayıdır. Bu, Bravais Yasası olarak da bilir.
[Ek: Bragg, ilk çalışmayı X ışınlarıyla yaptığından dolayı, tanımda sadece X ışınlarından bahsedilmesine karşın, tüm elektromanyetik ışın, yüklü tanecikler ve nötronlarla da aynı desenler oluşmaktadır.] İLE/VE/||/<> Bir kristal atomlarından tüm elektromanyetik ışınlar, yüklü tanecikler ve nötronların sadece Bragg açısında yapısal girişim oluşturduğu saçılma ya da kırınım. )

- BRAGG KLEEMAN KURALI/YASASI ile BRAGG PIERCE YASASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36820 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( bkz. 36819 İLE Bir öğenin X ışınları için atomik soğurma katsayısı, öğenin atom numarası ve X ışınlarının dalga boyuna bağlıdır. )

- CUICUILCO ile/ve STONEHENGE ile/ve AVEBURY ile/ve CASTLERIGG ile/ve NEWGRANGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19026 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Meksika. İLE/VE İngiltere'de. İLE/VE İngiltere'de. İLE/VE İngiltere'de. İLE/VE İrlanda'da. )

- DOMİNO ile MAHJONGG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29238 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EDUCATION vs./and RIGGING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24527 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HIGGS BOZONU ile/ve/||/<> GRAVITON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52936 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Standart Model'deki fermiyonlara kütle kazandırmak için var olduğu öne sürülmüş, spini 0 olan parçacık. [H ya da h olarak kısaltılır.][Peter Higgs, Gerald Guralnik, Richard Hagen, Tom Kibble, François Englert ve Robert Brout tarafından 1960'larda öne sürülen ve 04 Temmuz 2012'de, CERN'deki araştırmalarda, özellikleri Higgs bozonuna benzeyen bir parçacığın gözlemlenmesiyle 2013 yılının Mart ayında kütlesi yaklaşık 125 GeV/c2 olan bir parçacık gözlemlediklerini ve ayrıntılı çözümlemelerin, bu parçacığın bir Higgs bozonu olduğunu gösterdiğini açıkladılar.] İLE/VE/||/<> Günümüze kadar varolduğu kanıtlanamamış, kütleçekim kuvvetini ilettiği varsayılan, sanal bir parçacık. [Genel Görelilik kuramının önemli bir parçasıdır. Graviton'un varoluşu, etkileri sayesinde bilinmektedir fakat onu ölçmek ya da gözlemlemek olanaksızdır.] )

- HIGGS PARÇACIĞI/BOZONU ile/ve/||/<>/> PENTAKUARK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ayrıntılar için burayı tıklayınız... )
( Sayın Haluk Berkmen'in yazısını okumak için burayı tıklayınız... )

- HIGGS / HICKS(-KALDOR)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- INAUGURATE vs. INITIATE vs. INSTIGATE vs. PROMPT vs. SPARK vs. TRIGGER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24917 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- JOHN LOCKE ile/ve/||/<>/> ALEXANDER VON HUMBOLDT ile/ve/||/<>/> MARTIN HEIDEGGER ile/ve/||/<>/> FERDINAND DE SAUSSURE ile/ve/||/<>/> LUDWIG WITTGENSTEIN ile/ve/||/<>/> JACQUES DERRIDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52923 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 29 Ağustos 1632 - 28 Ekim 1704 İLE/VE/||/<>/> 14 Eylül 1769 - 06 Mayıs 1859 İLE/VE/||/<>/> 26 Eylül 1889 - 26 Mayıs 1976 İLE/VE/||/<>/> 26 Kasım 1857 - 22 Şubat 1913 İLE/VE/||/<>/> 26 Nisan 1889 - 29 Nisan 1951 İLE/VE/||/<>/> 15 Temmuz 1930 - 09 Ekim 2004 )

- JUGGLING ile/ve/||/<>/> JOGGLING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54462 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUARKLAR ile/ve/||/<>/> LEPTONLAR ile/ve/||/<>/> BOZONLAR ile/ve/||/<>/> HIGGS BOZONU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50908 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MOLEKÜL ile/ve/||/<>/< ELEKTRON ile/ve/||/<>/< ATOM ile/ve/||/<>/< ÇEKİRDEK ile/ve/||/<>/< PROTON - NÖTRON ile/ve/||/<>/< QUARK ile/ve/||/<>/< PLANCK ile/ve/||/<>/< [HIGGS BOZONU?]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49113 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 10üzeri-9 m. İLE/VE/||/<>/< 10üzeri-18 m. İLE/VE/||/<>/< 10üzeri-10 m. İLE/VE/||/<>/< 10üzeri-15 / 10üzeri-14 m. İLE/VE/||/<>/< 10üzeri-15 m. İLE/VE/||/<>/< 10üzeri-19 m. İLE/VE/||/<>/< 10üzeri-43 m. İLE/VE/||/<>/< ??? )

- MORION ile/ve/||/<> HIGGS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50539 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PERFECT vs. "RIGGY"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24100 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PROPOSAL vs. SUGGESTION
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24517 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REASON vs. TRIGGER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24065 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAPINAKLARDA:
GÖBEKLİTEPE
ve/||/<> NEVALİ-ÇORİ ve/||/<> JERF EL AHMAR ve/||/<> ARKAİM ve/||/<> GİLGAL ve/||/<> MALTA ADASI ve/||/<> CUICUILCO ve/||/<> KURGANLAR ve/||/<> SOLOVETSY ADALARI ve/||/<> STONEHENGE ve/||/<> AVEBURRY ve/||/<> CASTLERIGG ve/||/<> NEWGRANGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49683 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Urfa'da. VE/||/<> Urfa'da. VE/||/<> Suriye'de. VE/||/<> Rusya'da[Kazakistan'ın kuzeyinde]. VE/||/<> Golan tepelerinde.[İsrail'in doğusu] VE/||/<> Malta'da. VE/||/<> Meksika'da. VE/||/<> Altay Dağları'nda. VE/||/<> Rusya'da. VE/||/<> İngiltere'de VE/||/<> İngiltere'de VE/||/<> İngiltere'de VE/||/<> İrlanda'da. )

- TO EXAGGERATE vs. TO DISTORT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24051 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TO EXAGGERATE vs./and TO GENERALIZE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24507 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TO KISS vs. SNOGGING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23778 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TO OVERDO vs. TO EXAGGERATE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23891 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TO PREPARE vs./and RIGGING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24702 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VİGİZM(WHIGGISM) ile/ve ANAKRONİZM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15501 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bugünün kavramlarını/olgularını, geçmişe taşımak. | Zamanın, gelenek ve ahlâk anlayışına uymayan tutum. | Olay tarihinde yanılma. İLE/VE Geçmişi, bugünün kavramlarını verecek biçimde düzenlemek. | Tarihî gelişimi, günümüzdeki herhangi bir kavramı ortaya çıkaracak şekilde örgütlemek. )

- VİGİZM(WHIGGISM) ile ÜTOPYA[< Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50255 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bugünün kavramlarını/olgularını, geçmişe taşımak. | Zamanın, gelenek ve ahlâk anlayışına uymayan tutum. | Olay tarihinde yanılma. İLE "Kurgusal/aşırı hayalci geleceği" "kabul ederek", bugüne ya da yakın geleceğe çekme (boş) "çabası". )

- WORKING vs. STRUGGLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23517 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEBRA ile QUAGGA ZEBRASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54015 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Ne yazık ki, soyu tükenmiştir. :( )

| ...HH... |

( 91 FaRk )


- "SAATLER OLSUN" değil SIHHATLER OLSUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11837 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKİTTE:
TASAVVUN SURETİYLE BEYİ
ile/ve/||/<> TEVLİYET ile/ve/||/<> TERÂBUH ile/ve/||/<> TEHASSÜR ile/ve/||/<> ŞİRKET ile/ve/||/<> İKÂLE ile/ve/||/<> MÜBÂDELE ile/ve/||/<> SARF ile/ve/||/<> TEVEHHÜP ile/ve/||/<> SULH ile/ve/||/<> BORÇ ile/ve/||/<> TEATİ ile/ve/||/<> HIYAR ile/ve/||/<> SELEM ile/ve/||/<> MEŞRÛİYET KEYFİYETİ ile/ve/||/<> RIZÂ VE MUVAFAKAT >< FUZÛLÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49897 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂLİM/MÜTEBAHHİR ile ALLÂME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5912 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir bilim dalında uzman. İLE Birçok bilim dalında derin bilgi sahibi olan. )
( ... İLE Hem aklî, hem naklî ilimleri bilen. )

- ALLAH, ÇALÂP ile/ve ALLAAAAAAAAHHH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19150 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fark mahreçte(çıkış yeri). Yani Satır ile Sadır(göğüs)'dan söyleme. Bir sözün ağızın ucundan çıkması, herhangi birşey ya da çok da önemli olmadığı yaklaşımıyla seslendirme. İLE/VE İçten, derinden, yoğun, hissederek, yaşayarak düşünmek, duymak ve seslendirmek. )
( Bir adım senden, benliğinden çık, ikinci adım Allah. )
( Allah kişinin ufkunda değil, derunundadır. )
( Görünecek olsa, ona bile tuzak kurarlar, kurdukları tuzağa da kendileri düşerler. )
( Üzerine konuşulamayan (sözlerin yetmediği) hikmet. )

- AVAM ile/ve HAVAS ile/ve HAS ile/ve HAS'ÜL-HAS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19615 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İctihadın parçası değil. İLE İctihadın parçası. İLE ... İLE ... )

- BAHÂR[Fars. çoğ. BAHÂRÂN] ile BAHÂR ile BAHHÂR[< BAHR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17047 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kışla yaz arasındaki mevsim. İlkyaz. [22 Mart - 21 Haziran arasıdır] İLE Güzellik. | Güzel. | Sığırgözü, papatya, sığır papatyası, sarı papatya. | Put, sanme, çelîpa. | Atılmış pamuk. | Ölçek. | Karanfil, tarçın, karabiber gibi kokulu şeyler. İLE Denizci, gemici. )

- BAKIŞIM = SYMMETRY[İng.] = SYMÉTRIE[Fr.] = EBENMAß, SPIEGELGLEICHHEIT, SYMMETRIE[Alm.] = SIMMETRIA[İt.] = SIMETRIA[İsp.] = CONVENIENTIA PARTIUM[Lat.] = SÜMMETRIA, EMMETRIA, EURÜTHMIA[Yun.] = el-TENÂSUK, el-TAMÂSUL, TAVÂZİ, MAVÂZÂT[Ar.] = TEKÂRON, SÂZOVÂRÎ[Fars.] = SYMMETRIE[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39190 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CİSİM ile/ve/<>/< MEKÂN ile/ve/<>/< HEY'ET ile/ve/<>/< SÛRET-İ VEHMİYE(CİSM-İ MEVHUM) ile/ve/<>/< TEŞEKKÜL/TAHAYYÜL/TAŞAHHUS ile/ve/<>/< SÛRET-İ NEV'İYE(İSTİDAD/TAAYYÜN İSTİDADI) ile/ve/<>/< SÛRET-İ CİSMİYE ile/ve/<>/< UNSUR(TAHAYYÜL) ile/ve/<>/< HEYULA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15543 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇİÇEKLENME DEVRESİ = MEVSİM-İ TEZEHHÜR = PÉRIODE DE FLORAISON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13132 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇİÇEKLENME = TEZEHHÜR = FLORAISON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13131 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇİÇEKLENME = TEZEHHÜR = FLORAISON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13252 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAHHÂK[< DIHK] ile Dahhâk[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17250 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çok gülen/gülücü. İLE Çemşîd'in yerini almış olan Îran'ın zâlim ve gaddar bir hükümdarıydı. )

- DIHK - > DÂHIK - > DAHHAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16768 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EF'AL:
SIHHAT
ile/ve/||/<> İNİKAT ile/ve/||/<> NİFAZ ile/ve/||/<> LÜZÛM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49888 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞİTLİK = MÜSÂVÂT = EQUALITY[İng.] = ÉGALITÉ[Fr.] = GLEICHHEIT[Alm.] = AEQUALITAS[Lat.] = IGUALDAD[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39323 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVLİLİK:
GELECEĞİN TAAHHÜDÜ
değil İLİŞKİ SÜRESİNCE SÖZLEŞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33117 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birlikteliğin toplumsallığı, kurumsallığı ve kuramsallığı olan "evlilik", [dişil ya da eril fark etmeksizin] İNSAN için, koşullara/olanaklara bağlı, itibarî olan ve [doğal koşullarda olmayanlar için ve özellikle kentlerde yaşayanlarda] zorunlu olmayan bir süreç ya da kabul olarak değerlendirilmektedir.

Eşeysel birlikteliğin, kentlerde, eskisi gibi belirleyici/bağlayıcı olması ise pek fazla devrede olmayabilmektedir. )

- FİKRİN SIHHATİ ile FİKRİN İSTİKAMETİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15166 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDDİA (ETMEK) ile TAAHHÜT (ETMEK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30371 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İFFET = UT = CHASTITY[İng.] = CHASTETÉ[Fr.] = KEUSCHHEIT[Alm.] = CASTITAS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39412 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMRENME ile/ve TELAHHUZ[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8108 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE İmrenerek ağzın sulanması. )

- İNSANLIK = BEŞERİYET, İNSANİYET = HUMANITY[İng.] = HUMANITÉ[Fr.] = HUMANITÄT, MENSCHHEIT[Alm.] = HUMANITAS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39435 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUAHHAR[Ar.] değil/yerine/= SONRAKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46314 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUBAHHAL ile MUBAHHAR[< BUHÂR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34200 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eli sıkı, cimri, pinti, bahîl. | Tebhîl olunmuş. İLE Buharlaşmış, buhar durumuna geçmiş. | Tütsülenmiş. )

- MUHAYYİLE ile/ve MÜVEHHİME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15856 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hayal yetisi. İLE/VE Vehim yetisi. )
( Yanyana koyar. İLE/VE Sıraya koyar. )

- MURAHHAS[Ar. < RUHSAT] değil/yerine/= RUHSATLI, İZİNLİ | DELEGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42618 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( RUHSATLI, İZİNLİ | DELEGE )

- MUSAHHİR[< SAHR] ile MUSÂHÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34303 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Boyun eğdiren, zapt eden, teshîr eden. | Elde eden. İLE Bir şeyin seçilmişi, hâlisi. )

- MUTAHHİR[< TAHÂRET] ile MUTAHHAR[< TAHÂRET] ile MUTÂHİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34313 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Temizleyen, tathîr eden. İLE Temizlenmiş, temiz. | Mübârek. İLE Temizleyici. )

- MUVÂHÂT[< UHUVVET] ile MUVAHHAD/E[< VAHDET]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34370 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kardeş etme, birbirini kardeşliğe kabul etme. İLE Bir ve tek duruma getirilmiş. | Tek noktalı harf. )

- MUVAHHİD[< VAHDET] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42732 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( TEVHİD EDEN, ALLAH'IN BİRLİĞİNİ İKRAR )

- MUVAHHİD ile ÜMMET-İ MUHAMMED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20135 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜCEHHEZ-İ MÂİYE ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42514 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kurbağazehirigiller. [Fr. HYDROCHARIDÉES] )

- MÜCEHHEZ[< CİHÂZ] ile MÜCEHHİZ[< CİHÂZ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34403 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Donanmış, donatılmış, hazırlanmış, techîz olunmuş. İLE Donatan, techîz eden. | Armadar. )

- MÜLAHHAM[Ar.] değil/yerine/= ŞİŞMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46484 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜSAHHAR[< SİHR, SEHHAR] ile MÜSAHHAR[< SİHRİYY] ile MÜSAHHİR[< SİHRİYY]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34790 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Büyülenmiş, büyülü, büyü ile aldanmış. İLE Teshîr olunmuş, elde edilmiş, ele geçirilmiş. | Tutkun, boyun eğmiş, itâat etmiş. İLE Ele geçiren, teshîr eden. )

- MÜSAHHİH[Ar.] ile DÜZELTİCİ/DÜZELTMEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11279 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜSLÜMAN ile/ve MÜVAHHİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20199 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜŞAHHAS[< ŞAHS] ile MÜŞAHHIS[< ŞAHS]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34881 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tanınmış, teşhîs edilmiş. | Kişi görünümüne girmiş, kişileşmiş. | Somut. İLE Taslağın adını koyan, teşhîs eden. )

- MÜTAYİT değil MÜTEAHHİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11925 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜTEAHHİT ile/ve/<> MÜHENDİS MÜTEAHHİT ile/ve/<> MİMAR MÜTEAHHİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31998 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜTEAHHİT değil/yerine/= ÜSTENCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45327 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜTEBÂHHİR[< BUHÂR] ile MÜTEBÂHHİR[< BAHR | çoğ. MÜTEBAHHİRÎN] ile MÜTEBÂHÎ[< BEHÂ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34896 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Buharlaşan, buğu haline gelen, dumanlanan, tütsülenen, tebahhur eden. İLE Bilgisi, deniz gibi engin olan. İLE Övünen. )

- MÜTEBAHHİR[Ar.] değil/yerine/= GENİŞ/DERİN BİLGİSİ OLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46563 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜTEEHHİB ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42696 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendi kendini yetiştirmiş kişi. Otodidakt. )

- MÜTEKADDİMÎN ile/ve MÜTEAHHİRÎN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20196 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜTELÂHHIZ ile MÜTELÂHIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34938 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ekşi bir şey yiyenin yanında ağzı sulanan, telâhhuz eden. İLE Gözucu ile birbirine bakan, telâhuz eden. )

- MÜTEMAHHIT ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42706 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sümküren, temahhut eden. )

- MÜTEMAHHIZ[< MÜTEMAHHIZÎN] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42707 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnanarak, can ve gönülden çalışan. )

- MÜTENAHHÎ ile MÜTENÂHÎ[< NİHÂYET]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35113 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Alarga duran, bir tarafa çekilen. İLE Sona eren, biten, nihâyet bulan. | Sonsuz. )

- MÜTENAHHİM ile MÜTENA'İM[< Nİ'MET | çoğ. MÜTENA'İMÎN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35114 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Balgam çıkaran. İLE Varlık içinde ve nazlı büyüyen. )

- MÜTERAHHİL/E ile MÜTERAHHİR ile MÜTERÂHİ[< RAHVET]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35127 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Göç eden, bir yerden bir yere göçen, terahhül eden. İLE Deniz gibi dolup taşan, dolup taşan. İLE Geri çekilen, ağır davranan, yavaş hareket eden. )

- MÜTESEHHİR[çoğ. MÜTESEHHİRÎN] ile MÜTESE'İL[< SU'AL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35133 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gece uyuyamayıp sabahlayan. İLE Dilenen, dilenci, tesâül eden. )

- MÜTEŞEHHİ ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42717 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İştahlanan, iştahlı. )

- MÜTEZAHHİR[< ZAHR] ile MÜTEZÂHİR[< ZUHÛR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35158 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karısına, nikâhı bozacak bir söz söyleyen. | Biri tarafından yardım edilen, taraflısı olan. İLE Görünen, çıkan, tezâhür eden. )

- MÜZEHHEB[< ZEHEB] ile MÜZEHHİB[< ZEHEB]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35168 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Altın suyuna batırılmış. | Yaldızlanmış. İLE Altın suyuna batıran, tezhipçi, tezhip eden. | Yaldıza batıran, yaldızcı. )

- NAHHÂT ile NAHHÂT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18109 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kereste kesicisi, doğramacı, marangoz, tahta/ağaç oymacısı. İLE Kibirli, gururlu. )

- ÖZ = MUH, LİFÂFE-İ MUHHÎYE = ÉTUI MÉDULLAIRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13214 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAAT ile/ve SIHHAT(SAĞLIK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9191 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "SAATLER OLSUN!" değil "SIHHATLER OLSUN!" )

- SAH/SAHÂ ile SAH/SAHH[< SIHHAT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18313 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Cömertlik, elaçıklığı. İLE "doğrudur, yanlışsızdır" anlamına, resmî yazılara konulan bir işaret. )

- SAHAF < SAHHAF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6062 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SARRÂF ile/ve/<>/değil/yerine SAHHÂF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6031 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SHELDON GLASHHOW ve/||/<> STEVEN WEINBERG ve/||/<> ABOUS SALAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54078 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 1979 yılı Nobel Ödülü sahipleri... )

- SIHHAT[Ar.] değil/yerine/= SAĞLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12499 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SOMUT = MÜŞAHHAS = CONCRETE[İng.] = CONCRET[Fr.] = KONKRET[Alm.] = CONCRETUS[Lat.] = CONCRETO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39608 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞART-I A'ZAM ile/ve ŞART-I BÂTIL ile/ve ŞART-I CÂİZ ile/ve ŞART-I LAĞV ile/ve ŞART-I MÜFSİD ile/ve ŞART-I MÜTEAHHİR ile/ve ŞART-I MÜTEÂRIZ ile/ve ŞART-I MÜTEKADDİM/EVVEL ile/ve ŞART-I NÂSİH ile/ve ŞART-I SÂNİ ile/ve ŞART-I SARÎH ile/ve ŞART-I TAKYÎDÎ ile/ve ŞART-I VÂKIF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28657 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞİŞMAN/MÜLAHHAM[Ar.] ile/değil/yerine TOPLUCA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53542 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Deri altında fazla yağ toplanması nedeniyle gövdenin her yanı şişkin görünen kişi. İLE/DEĞİL/YERİNE Gövdece biraz dolgun. | Toplu olarak, beraber. )

- TAADDÜD ile TAAHHÜD[< AHD | çoğ. TAAHHÜDÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18491 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birden çok olma, çoğalma, sayısı artma. İLE Üzerine alma, yapılması için söz verme. | Bir işin yapılması için resmî olarak sözleşme. | Postaya verilen bir şeyin yerine ulaşmasını sağlama. )

- TAAHHÜT ile/ve/||/<>/> TEMÎNÂT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52728 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAAHHÜT değil/yerine/= ÜSTENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45328 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TABSIRA ve/||/<> MÜNTEHA ve/||/<> MURAHHAS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45468 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kutbuddin Şirâzi, Sivas'ta Meraga çizgisini devam ettirerek, İslâm tarihinin bu üç en önemli yapıtını çalışmış ve çok önemli kitaplar yayımlamıştır. )

- TAHAYYÜL ile TEVEHHÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9537 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hayalde canlandırma. İLE Kuruntuya düşme. )
( "KAYGI değil/yerine SAYGI" yazısı için burayı tıklayınız... )

- TAMİR ile TELÂFİ ile TASHİH[< SIHHAT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9608 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TASHÎH[< SIHHAT] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43783 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( SAĞLIĞINI İADE ETME, İYİLETME | YANLIŞI DOĞRULTMA, DÜZELTME | YANLIŞ DÜZELTİLME )

- TASHİH[< SIHHAT] ile/ve/<> TÂDİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31959 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TASHİH[< SIHHAT] ile/ve/değil/yerine/+/> TEKMİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2695 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TE'SÎR[< İSR | çoğ. TE'SÎRÂT] ile/ve TES'ÎR[< SA'R] ile/ve TESHÎR[< SİHRİYY] ile/ve TESHÎR[< SİHR/SEHHAR | çoğ. TESHÎRÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9449 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Alâmet, nişan bırakma. | İşleme, dokunma, içe işleme. | Kederlendirme. İLE/VE Değer/kıymet/narh koyma. | Ateşi yakıp alevlendirme. İLE/VE Zapt ve istila etme, ele geçirme, elde etme. İLE/VE Büyü yapma, büyüleme, aldatma/aldatılma, kendini bağlama. )

- TEBAHHUR[< BAHR] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43815 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( DERYALANMA, DENİZLEŞME | BİR ŞEYİN İÇİNE DALMA VE PEK DERİNİNE VARMA | BİR İLİMDE DERİN İHTİSAS KAZANMA )

- TEBAHHUR[< BAHR] ile TEBAHHUR[< BUHÂR | çoğ. TEBAHHURÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18596 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Deryalanma, denizleşme. | Bir şeyin içine dalma ve pek derinine varma. | Bir ilimde derinleşme, uzmanlık kazanma. İLE Buğulanma, buğu haline girme. | Tütüslenme. )

- TEBAHHUR[< BUHÂR]:
BUĞULANMA, BUĞU HALİNE GİRME | TÜTSÜLENME

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21800 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEBEHHÜL ile TEBEHHÜR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18598 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Okumak/tahsil için sıkıntı çekme. İLE Kısa ve sık soluk alma. )

- TEEHHÜL[< EHL] ile TEEHHÜR[< TE'HÎR | çoğ. TEEHHÜRÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18619 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ehlileşme. | Evlenme. İLE Sonraya, geriye kalma. | Gecikme. )

- TEFAHHUS[< FAHS | çoğ. TEFAHHUSÂT] ile TEFAHHUŞ[< FUHŞ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18623 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnceden inceye araştırma. İLE Açık saçık, âdî sözcükler kullanma, müstehcen bir şekilde konuşma. )

- TEFEKKUH[< FIKH] ile/ve/<> TEFEHHÜM[< FEHM]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31628 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fıkıh öğrenme. | Fıkıhta çok bilgili olma. İLE/VE/<> Yavaş yavaş anlama, farkına varma. )

- TESEHHÜR[< SEHR] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43950 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( GECE UYUMAYIP, UYANIK KALMA )

- TEŞEHHÜD MİKDÂRI ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43948 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ettehiyâtü okuyacak kadar zaman; gayet kısa bir zmaan, az zaman. )

- TEŞEHHÜD[< ŞAHÂDET] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43949 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Namazda, oturarak, "ettehiyyâtü" duasını okuma. )

- TEŞRİHHANE[Ar. + Fars.] ile DERSLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53439 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Otopsi yapılan yer. | Tıp fakültelerinde anatomi dersi yapılan yer. )

- TETAHHUL ile TETAHHUR[< TEHÂRET, TUHR/TUHUR | çoğ. TETAHHURÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33814 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dalak şişmesi. İLE Temizlenme. )

- TEVAHHUŞ[Ar.] değil/yerine/= ÜRKME, ÜRKÜNTÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53443 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEZEHHUR ile TEZEHHÜR[< ZEHRE | çoğ. TEZEHHÜRÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33828 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Denizin köpürüp taşması. İLE Çiçeklenme. | [kimya] Çiçeksime, tuzlanma.[Fr. EFFLORESCENCE] | Üst derinin üstünde görülen ufak ufak kabarcıklar. )

- VAAD ile TAAHHÜT/D
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9503 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VEHHÂB[< VEHB] değil/yerine/= ÇOK HÎBE EDEN, FAZLA BAĞIŞLAYAN, KARŞILIKSIZ VEREN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44191 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

| ...İİ... |

( 193 FaRk )


- "BİR TANE DAHA RİCA EDEYİM" değil/yerine "ÇOK GÜZELMİŞ"["Bir tane daha alabilirsem memnun olurum tabii" anlamında]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21043 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BİRFİİL" değil BİLFİİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11527 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DESİNLER" DİYE YAPMAK değil/yerine İŞLET FİİLİN, DUYSUN KULAĞIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30859 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "İşlet fiilin, duysun kulağın!" sen sonra KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26321 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "MİSTİİZİM" değil MİSTİSİZM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51549 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "TABİÎ Kİ ..." ile/ve/<> "(...) HALİYLE (...)"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33929 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "TABİÎ Kİ DE" değil TABİÎ Kİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33606 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "TABİÎ Kİ" ile/ve/<> "KESİNLİKLE"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32907 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "TABİÎ Kİ" ile/ve "KUŞKUSUZ"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8921 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "TABİÎ Kİ" ile/ve/<> "MUTLAKA"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32906 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AD TÜMCESİ ile EYLEM/YÜKLEM(FİİL) TÜMCESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8649 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AD(İSİM) ile YÜKLEM(FİİL)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8644 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Hareket ve zaman ...] Yok. İLE Var. )

- ADLAR ile FİİLLER ARASINDA BAĞINTI SAĞLAYAN HARFLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8589 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Cüveynî, bir ifâdenin lafzı ve anlamında yol açtığı değişikliğe göre dört kısma ayırmıştır: ( 1. Lafzı ve okunuşunu değiştirmeyip anlamı değiştiren harfler; 2. Lafzı ve okunuşu değiştirmeyip anlamı değiştiren harfler; 3. Hem lafzı hem de anlamı değiştiren harfler; 4. Ne lafzı ne de anlamı değiştiren harfler. )

- AKBIYIK SULTAN CAMİİ (KIBLET'ÜL MESÂCİD CAMİİ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25348 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKIL İLE ...:
ŞİİR YAZILMAZ
ve/fakat ŞİİRE DÜZEN VERİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51591 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKŞEMSETTİN CAMİİ ile/ve AKBIYIK SULTAN CAMİİ (KIBLET'ÜL MESÂCİD CAMİİ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16520 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE En uctaki cami.[Sultanahmet'ten Cankurtaran'a giden tren altgeçidinin yanındaki cami. İsmail Dede Efendi Evi'nin yolu üzerinde.] )

- ALFRED PRUFROCK'UN AŞK TÜRKÜSÜ[T S ELIOT] ŞİİRİNİN ÇEVİRİSİNDE:
CAN YÜCEL
ile SUPHİ AYTEMUR ile NURDAN SÜMER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51113 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AMEL ile FİİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20034 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sıfatla birlikte kullanılır. İLE Hareketin dışına çıkmak. )
( İnsan amel eder. İLE Allah'ın fiili vardır. )

- ARAP CAMİİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40018 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Daha önce St. Dominiko Kilisesi] [Azapkapı - Perşembe Pazarı'ndadır.] )

- ARİTMETİK/ASTRONOMİ ile/ve GEOMETRİ ile/ve ŞİİR ile/ve MÜZİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7743 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zamanı hesap ettiğinizde Aritmetik, Astronomi; mekânı ölçmeye başladığınızda geometri; dili ölçmeye başladığınızda da şiir ortaya çıkar. Zaman ve dili beraber ölçtüğünüzde müzik ortaya çıkar. )

- ASHAB ile/ve/> TABİÎN ile/ve/> TEB-İ TABİÎN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20105 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞK ve/||/<>/> ŞAİR/ŞİİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46306 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aşkın dokunuşlarıyla herkes şair olur. )

- AŞK ile/ve/||/<>/> ŞİİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33326 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<>/> Birinin unuttuğunu, öbürüne unutturmayan söz. )
( Aşk (bile), şiirin bahanesidir. )

- BÂKİ'NİN:
25 YAŞ ÖNCESİ ŞİİRLERİ
ile/ve 25 YAŞ SONRASI ŞİİRLERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14744 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEDİÎ değil/yerine/= GÜZEL, GÜZELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40229 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEDÎİYYÂT/ESTETİK ile/ve/değil/yerine/=/||/<>/< SANAT FELSEFESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40230 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Bİ-Z-ZÂT / BİZZAT ile/değil Bİ-L-Fİ'L / BİLFİİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35026 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendi. İLE/DEĞİL Gerçekten. / İş olarak, eylemli, edimli. )

- BİLGİ:
FİİLÎ
ve İNFİALÎ[YENİLENEN, TECEDDÜD EDEN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1921 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilinenden önce meydana gelen varolan bilgidir. VE Bilinenden sonra meydana gelen bilgidir. )
( Bilgi, bilinenden öncedir. VE Bilgi, bilinenden sonradır. )
( Bilgi, bilineni yaratıyor. VE ... )

- BİLİM ve/||/<> ŞİİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35933 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aklın şiiri. VE/||/<> Kalbin bilimi. )

- BİLKUVVE ile/ve BİLFİİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28248 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( DUNAMEIS ile/ve ENERGEIAI )

- BİLMELEKE AKIL ile BİLFİİL AKIL ile MÜSTEFAD AKIL ile FAAL AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15858 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İBN-İ SİNÂ )
( İBN-İ SİNÂ BU KONULARDA ÖZELLİKLE YAZMAMIŞTIR: * HİKMET-İ AMELİYE (Çünkü fıkıh'da var olarak kabul eder.) * AHLÂK-TOPLUM-SİYÂSET )

- CAMİ ile DEFTERDAR CAMİİ[1541]
(NAZLI MAHMUT EFENDİ)

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- CAMİİ KEBİR ile/ve CAMİİ KEBİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16518 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eyüp Sultan Camisi. İLE/VE Kasımpaşa Camisi. )

- CEBR-ÜL es-SÂM:
MATEMATİKTE
ile/ve/<> MANTIKTA ile/ve/<> ŞİİRDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37586 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İrrasyonel [sonu olmayan, aşkın] sayı. İLE/VE/<> Açmaz/çıkmaz[paradoks]. İLE/VE/<> Aşk. )
( CEBR: Kök/köken. | SÂM: Duymak/işitmek. )

- CENNE CAMİİ ve/<> SYA CAMİİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32618 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mali'de. İLE Burkina Faso'nun en eski yerleşim yeri Sya'da. )
( Dünyanın en büyük kerpiç yapısı. VE/<> Dünyanın ikinci en büyük kerpiç yapısı. )

- CİSM-İ TABİÎ ile CİSM-İ TÂLÎMÎ ile CİSM-İ RİYÂZÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/891 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğal cisim. İLE Matematiksel cisim. İLE ... )
( Tüm nesneler/cisimler, ya devim ya da dinginliktedir. )
( Nesneler/cisimler, birbirlerinden, tözde değil fakat devim ve dinginlikte ayrılırlar. )
( Nesnelerin/cisimlerin etkileşimleri, doğalarına bağlıdır. )

- ÇİVİ ÇAKILMADAN YAPILAN CAMİİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40579 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( MUSTAFA CAMİİ )

- ÇOCUKLARDA:
VÜCUB EHLİYETİ > HAK EHLİYETİ
ve/||/<> EDÂ EHLİYETİ ve/||/<> FİİL EHLİYETİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50653 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DELÂLET:
AKLÎ/ZÂTÎ
ile/ve TABİÎ ile/ve VAZ'Î
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16749 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Lafzî. | Gayr-ı lafzî. İLE/VE Lafzî. | Gayr-ı lafzî. İLE/VE Lafzî. | Gayr-ı lafzî. )

- DEME, NEFES: Alevî ve Bektâşî şiiri.
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14741 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİN ile/ve/||/<> ŞİİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52437 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİVAN ŞİİRİ TÜRLERİ [DİNSEL OLMAYAN/LAR]:
BAHÂRİYE
ile/ve/<> CEMREVİYE ile/ve/<> FAHRİYE ile/ve/<> IYDİYE ile/ve/<> MEDHİYE ile/ve/<> MERSİYE ile/ve/<> HİCVİYE ile/ve/<> GAZAVATNÂME ile/ve/<> SAKİNÂME ile/ve/<> HAMAMNÂME ile/ve/<> SAHİLNÂME ile/ve/<> KIYÂFETNÂME ile/ve/<> SURNÂME ile/ve/<> LÛGAZ ile/ve/<> MUAMMÂ ile/ve/<> HEZLİYÂT ile/ve/<> TARİH DÜŞÜRME ile/ve/<> ŞEHR-ENGİZ ile/ve/<> DÂRİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38838 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( XIII. yy.'dan, XIX. yy.'a kadar, 3182 Dîvân Şairi vardır. )
( Bahar nitelemeleriyle başlanarak birini övmek için yazılan kasîde. | Baharın gelişiyle doğanın uyanışını, değişimini, güzelleşmesini konu edinen kasîdeler. İLE/VE/<>
Bayramlar, baharlar gibi cemre vesilesiyle, dönemlerindeki önemli kişiler için yazılan şiirler. İLE/VE/<>
Bir kişinin[devletli, bir başka şair ya da şairin kendinin] övüldüğü şiirler. İLE/VE/<>
Dönem büyüklerinden birini bayramın gelişi dolayısıyla öven kasîde türü. İLE/VE/<>
Bir kişiyi [devlet ya da tasavvuf ileri gelenlerini] övmek için yazılan manzum yapıtlar. İLE/VE/<>
Bir ölenin/vefâtın ardından duyulan acıyı anlatmak, öleni övmek için yazılan manzum yapıtlar. İLE/VE/<>
Bir kişiyi, kurumu, toplumsal olayı, geleneği yeren/taşlayan manzum türü. [Siham-ı Kaza - Nef'î] İLE/VE/<>
Savaşları, kahramanlıkları, zaferleri anlatan manzum ya da mensur yapıtlar. [İlk gazavatnameler XV. yy.'da yazılmaya başlanmıştır] İLE/VE/<>
İçki ve içki âlemlerinin övülerek anlatıldığı manzum yapıtlar. İLE/VE/<>
Hamamları, hamam eğlencelerini ve hamamdaki güzelleri betimlemek üzere yazılan manzum yapıtlar. [ilki: Deli Birader - Gazalî] İLE/VE/<>
İstanbul kıyıları ile buralardaki yerlerinin anlatıldığı şiirlerin genel adı. [Fennî] İLE/VE/<>
Kişilerin karakterlerini, fiziksel görünümlerini [göz rengi, boy uzunluğu/kısalığı vb.] temel alarak açıklamaya çalışan yapıtlar. İLE/VE/<>
Sarayın mutlu günlerini [evlenme, doğum şenlikleri vb.] anlatann manzum yapıtlar. İLE/VE/<>
Hece vezniyle yazılmış manzum bilmece. İLE/VE/<>
Belirli kurallara göre düzenlenip çözülebilen manzum bilmece. İLE/VE/<>
Alaylı bir dille yazılmış manzum türü. [zarif bir nükte ya da güzel bir mazmun kadar kaba şakalara, taşlamalara ve sövgülere de yer verilir] İLE/VE/<>
Önem verilen bir olayın ya da bir yapının kuruluş yılını bildiren bir tümce, bir mısra ya da beyit yazmak. İLE/VE/<>
[Fars.: "Şehir karıştıran"] Bir kenti, o kentin güzelliklerini, doğal ve sosyal özelliklerini anlatan manzum yapıtlar. İLE/VE/<>
Yeni yaptırılmış saray, köşk, yalı benzeri binalar için yazılmış kasîdeler. )

- DİVAN ŞİİRİ TÜRLERİ [DİNSEL]:
TEVHÎD
ile/ve/<> MÜNÂCÂT[< NECV] ile/ve/<> NAAT ile/ve/<> MİRÂCİYE ile/ve/<> MAKTEL-İ HÜSEYİN ile/ve/<> HİLYE ile/ve/<> MEVLİD ile/ve/<> KIRK HADİS ile/ve/<> MENÂKIBNÂME ile/ve/<> KISSA ile/ve/<> SİYER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38839 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tanrı'nın birliğini ve ululuğunu anlatan şiir/ler. İLE/VE/<>
Allah'a dua etme, yalvarma. | Allah'a dua konulu şiirler/manzûme. İLE/VE/<>
Hz. Muhammed'i övmek, ona yakarma, şefaat dileme amacıyla yazılmış şiir/ler. İLE/VE/<>
Hz. Muhammed'in mirâcını anlatan şiirler. İLE/VE/<>
Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilişini konu alan ve acıklı bir üslûpta yazılan yapıtlar. İLE/VE/<>
Hz. Muhammed'in fiziksel ve kişisel özelliklerini, örnek davranışlarını konu alan yapıtlar. İLE/VE/<>
Hz. Muhammed'in doğumunu ve kısaca yaşamını övgüyle anlatan yapıtlar. İLE/VE/<>
Hz. Muhammed'in kırk sözünden oluşan yapıtlar. İLE/VE/<>
Din büyüklerinin, tarikat kurucularının, ermişlerin olağanüstü yaşamlarını anlatan yapıtlardır. İLE/VE/<>
Öğüt verici ve öğretici öykü, fıkra, masal, menkıbe türü yapıtlar. İLE/VE/<>
Hz. Muhammed'in yaşamını anlatan yapıtlar. )

- DÎVÂN ŞİİRİ ile/ve HALK ŞİİRİ ile/ve TEKKE ŞİİRİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20826 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞAL/TABİÎ SİSTEM = KAİDE-İ TABÎÎYE = SYSTÈME NATUREL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13143 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞAL/TABİÎ YAŞAM/ÖMÜR ile ÖMR-Ü SÂNİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5812 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Yapıt bırakanların yaşamı. )

- DÜZYAZI ile/ve ŞİİR/Şİ'R[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14737 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Anlatım. İLE/VE Yaratım. )
( Başka dile çevrilebilir. İLE Çevrilemezler ve/fakat yeniden/tekrar kurulabilir. )
( NESİR/MENSÛR ile/ve NAZIM/MANZUM )
( ... İLE/VE Zengin simgelerle, ritmli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan, hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan edebî anlatım biçimi, manzume, nazım, koşuk. | Düş gücüne, hayale, imgeye, gönle seslenen, anı, duygu, coşku uyandıran, etkileyen şey. )

- EBUL FET CAMİİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40779 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yedikule surlarının olduğu yerdeki yıkılmış camii. [İstanbul'un ilk camii] )

- EDEBİYATTA/ŞİİRDE:
ÇİFT DİLLİLİK
ile ÇİFT DİLLİLİK ile ÇİFT DİLLİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14698 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sanatın kendi özgür yapısında. İLE Siyasi baskı altında. İLE Bilinçdışında. )
( Sanatın kendi olanakları açısından. İLE Siyasi baskılar altında oluşmuş, bilinçli anlamda kurulmuş olan. İLE Bilinçdışına atılmış simgelerin etkileşimli ve travmatik dışavurumları ile. )

- EDİM = FİİL, AMEL = ACT[İng.] = ACTE[Fr.] = AKT[Alm.] = ACTUS[Lat.] = ENERGEIA[Yun.] = ACTO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39298 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EDİMSEL/LİK = BİLFİİL = ACTUAL/ITY[İng.] = ACTUEL/ITÉ[Fr.] = AKTUELL, WIRKLICHKEIT[Alm.] = ACTUALITAS[Lat.] = EFECTIVO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39299 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EL-BURHÂN ile CEDEL ile HATÂBE(T) ile ŞİİR ile MUĞÂLATA/SAFSATA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16711 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İspat. Kesin sonuç olmak amacıyla kesinlik taşıyan öncüllerden oluşturulan kıyas. İLE Diyalektik. Yaygın olarak bilinen önermelerden oluşan kıyas. İLE Retorik. Güvene bağlı olarak kabullenilen(makbûlât) önermelerden oluşan kıyas. İLE Poetik. İnsan ruhunu mutluluğa ya da mutsuzluğa yöneltici etkisi olan önermelerden oluşan kıyas. İLE Sofistik. Gerçeğe benzer ya da yaygınlık kazanmış yalan ya da kuruntudan oluşan önermelerden oluşan kıyas. )
( Safsata Türleri )

- EN BÜYÜK KERPİÇ CAMİ:
CENNE CAMİİ

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32604 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mali'nin, Cenne(Djenne) kentinde, 1907 yılında inşa edilmiştir. 3 minaresi, 60 m. eni, içinde 102 sütunu ve 5 kapısı bulunmaktadır. [Bani ırmağından taşan sularının oluşturduğu özel çamurdan yapılan bu yapı, iki vardiya halinde, gönüllüler, 500 yıldır caminin sıvaları sürekli yenilenmektedir.][UNESCO dünya mirası dizinindedir.] )
( Hacc'a giden Mali imparatoru Kakan Moussa, Gao'da bulduğu bir Endülüs'lü mimara, 1323 yılında yaptırmıştır. [Cıngaray-ber[Büyük Cami] ile ikizdir.] )

- ENGELLERDE/MÂNİ:
ŞER'Î MÂNİ
ile/ve/||/<> TABİÎ'Î MÂNİ ile/ve/||/<> ÖRFE DAYANAN MANİÎ ŞER'Î
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49890 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ESTETİK = BEDİİYAT = AESTHETICS[İng.] = ESTHÉTIQUE[Fr.] = AESTHETIK[Alm.] = AISTHETIKÉ[Yun.] = ESTÉTICO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39317 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ETKİNLİK/FİİL ile/ve DAVRANIŞ ile/ve EYLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4627 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İş üretir. Durumu değiştirmektir. İLE/VE Psişik durumların dışavurumu. İLE/VE Bilinçli, amaçlı etkinlik. )

- EYLEM/FİİL ile/ve ETKİNLİK/FAALİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4625 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tek. İLE/VE Çok. )
( Somut. İLE/VE Soyut. )
( Fizikteki simgesi: S )

- EYLEM/FİİL ve/> KEMÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4628 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EYLEM = FİİL = ACTION, ACTIVITY[İng.] = ACTION[Fr.] = AKTION, HANDLUNG[Alm.] = ACTION[Lat.] = ACCIÓN[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39342 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FAAL FİİL ve AYNEL FİİL ve LÂ'MEL FİİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( SAĞDAN SOLA!: Birinci/baştaki harf. VE İkinci/ortadaki harf. VE Üçüncü/sondaki harf. )
( VEZİN - MEVZUN )

- FATİH CAMİİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16519 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FELSEFE ile/ve ŞİİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FELSEFÎ MİT ile/ve/<> ŞİİRSEL MİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46310 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİİL-İ MÂZÎ ile/ve FİİL-İ MUZÂRİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14995 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Geçmiş zaman. İLE/VE Şimdi, geniş ve gelecek zaman. )

- FİİL-İ MUZÂRİ CAHDİ MÜSTEĞRAK (MALUM) ile FİİL-İ MUZÂRİ CAHDİ MUTLAK (MALUM) ile FİİL-İ MUZÂRİ NEFYİ HAL (MALUM) ile FİİL-İ MUZÂRİ NEFYİ İSTİKBAL (MALUM) ile FİİL-İ TAACCÜB SÂNİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41098 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİİL-İ TAACCÜB EVVEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15005 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİİL/FAİL ile AMEL/ÂMİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28250 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİİL ile/ve AMEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4629 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİİL ile/ve DAVRANIŞ ile/ve EYLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16033 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İş üretir. Durumu değiştirmektir. İLE/VE Psişik durumların dışavurumu. İLE/VE Bilinçli, amaçlı etkinlik. )

- FİİL değil/yerine/= EDİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38278 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİİL ile ESMÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32755 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Rubûbiyet. İLE Ulûhiyet. )

- FİİL ile EYLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11253 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİİL değil/yerine/= EYLEM/EDİM; YÜKLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12122 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİİL ve/> HAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20039 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hal oluşturur. VE/> Anlam oluşturur. )

- FİİL ile/ve İNFİAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16694 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİİLLERDE:
HUKUKULLAH
ile/ve/||/<> HUKUK'UL-ABD ADDEDİLEN ile/ve/||/<> İKİSİ BİRDEN ile/ve/||/<> HUKUK'UL-ABD'İN GALİP BULUNDUĞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49899 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİİLLERDE:
MEMNÛ
ile/ve/||/<> TAVSİYEYE ŞÂYÂN / GAYR-I ŞÂYÂN ile/ve/||/<> MÜBAH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49900 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİİLLERİN ile/ve/değil/yerine/<> YAKARIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31721 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİZİKÖTESİ = MABAD-ET-TABİİYE = METAPHYSICS[İng.] = MÉTAPHYSIQUE[Fr.] = METAPHYSIK[Alm.] = META TA PHYSIKA[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39347 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GİİNGO ile GINKO(-BLOBA)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41193 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜFTE[Fars. < GOFTE] ile ŞİİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41252 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Söylenilmiş söz. | Şarkı sözü. İLE Sözün, en nitelikli/üst biçimi. )

- GÜNCEL = FİİLİ = ACTUAL[İng.] = ACTUEL[Fr.] = AKTUELL[Alm.] = REAL[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAREKET ile/ve FİİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15754 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİDÂYET CAMİİ ile/ve NUSRETİYE CAMİİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16524 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İkisi de, II. Mahmut tarafından inşa ettirilmiştir. )
( Caminin bulunduğu sokaktaki pisliklerden temizlenmesi ve bölgenin hidâyete ermesi üzerine. İLE Yeniçeriliğin kaldırılması vesilesi[başarısı ve şükranı] ile inşa ettirmiştir.[1826][NUSRET: İlâhî yardım.] )

- İÇGÜDÜ = SEVK-İ TABİÎ, GARİZE, İNSİYAK = INSTINCT[İng., Fr.] = INSTINKT[Alm.] = INSTINCTUS[Lat.] = INSTINTO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39404 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İHTİYÂRÎ/TAHYİRÎ HÜKÜMLER:
CEVAZ
ile/ve/||/<> İBÂHE/MÜBAH ile/ve/||/<> NEDB ile/ve/||/<> İSTİHSAN ile/ve/||/<> TABİÎYET ile/ve/||/<> HELÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49891 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSİM CÜMLESİ ile/ve FİİL CÜMLESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14981 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İsim + İsim'den ya da İsim + Fiil'den oluşur. İLE/VE Fiil + İsim'den oluşur. )
( Örnek: Hasan kaim. İLE/VE Nasara Hasan. )
( CÜMLE: Yargı bildiren sözcükler/kelimeler bütünü. )

- İSİM ve FİİL ve HARF/EDAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14980 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Anlamı/mânâsı olan, zamana bitişmeyen. VE Anlamı/mânâsı olan fakat bir zamana bitişmiş. VE Tek başına anlam/mânâ ifade etmeyen isim. )

- İSİM ile/ve/||/<> SIFAT ile/ve/||/<> FİİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50945 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İşaret. İLE/VE/||/<> Nitelik. İLE/VE/||/<> Gerçekleşme. )

- İŞLET FİİLİN, DUYSUN KULAĞIN ve/||/<> NE VERİRSEN ELİNLE, O DA GELİR SENİNLE ve/||/<> SADECE İŞİNİ YAP, BIRAK ULUSUNLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47085 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İYRENÇ/İRENÇ/İİRENÇ değil İĞRENÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11703 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KALAALLİTLER ile/ve İNUVİALUİTLER ile/ve İNUPİATLAR, YUPİGETLER, YUPLİTLER, ALUTİİTLER ile/ve YUPİKLER[:
Gerçek kişi]

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6479 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Grönland'daki eskimolar. İLE/VE Kanada'daki eskimolar. İLE/VE Alaska'daki eskimolar. İLE/VE Alaska'nın güneybatısında ve Sibirya'daki eskimolar.[İnuit sözünün ne olduğunu bilmezler.] )

- KÂNÎ ile Kânî ile KANİ'[< KANÂAT | çoğ. KANİÛN, KANİÎN]["ka" uzun okunur]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18026 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KELÂM ile "ŞİÎ KELÂMI"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37584 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Varolanbilimi[ontoloji] ve bilgibilimi[epistemoloji] farklı. )

- KIYAS:
MESAİL-İ ÜMMÜHATİYE
ile/ve/||/<> MESAİL-İ NEVÂZİİLİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49884 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖY ALEVİLİĞİ ile ŞİİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20112 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUŞKONMAZ CAMİİ ile KUŞKONMAZ MESCİDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16539 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Üsküdar iskelesi yakınındadır. İLE Haliç - Hasköy'dedir. )
( 1580'de, Beylerbeyi Ahmed Şemsi Paşa emriyle, Mimar Sinan yapıtı olarak inşâ edilmiştir. [1940'ta onarım görmüştür.] İLE Handan Ağa tarafından. )
( Boğaziçi'nden eser rüzgâr nedeniyle kuşların bu camiye konamamaları nedeniyle Kuşkonmaz Camisi ve kubbe alemindeki güneş[şems] şeklinden dolayı da Şems Camisi, Şemsi Paşa Camisi adıyla da bilinir. İLE Handan Ağa Mescidi adıyla da bilinir. )

- KUVÂ[çoğ. KUVVET]:
KUVÂ-YI TABİİYE
ile/ve KUVÂ-YI HAYVÂNİYE ile/ve KUVÂ-YI NEFSÂNİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4578 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUVVE ile/ve/||/<> FİİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52304 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜLLÎ-İ TABİÎ ile KÜLLÎ-İ MANTIKÎ ile KÜLLÎ-İ AKLÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16780 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MANTIKİYAT ile/ve/> TABİİYAT ile/ve/> RİYÂZİYAT ile/ve/> İLÂHİYAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MASÛNİYET-İ ŞAHSİYE ile MASÛNİYET-İ TEŞRÎİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7399 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişi dokunulmazlığı. İLE Yasama dokunulmazlığı. [Milletvekili dokunulmazlığı değil!] [Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının sadece meclisteki sözleri üzerine sınırlandırılmasını bekliyoruz en kısa sürede!] )
( MASÛNİYET: Eminlik, sağlamlık, mahfuzluk. | Korunma. | Dokunulmazlık. )

- MESCİD-İ AKSÂ ile/değil AKSÂ CAMİİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19058 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir bina değil bir yer/alandır. İLE/DEĞİL Kudüs'te, Mescid-i Aksâ'da bulunan camii. )

- MEVT-İ TABİÎ ile/ve MEVT-İ İRÂDÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5700 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Ölmeden önce "ölmek". )
( Biyolojik. İLE/VE Manevi. )

- MEVZİ'[< VAZ | çoğ. MEVÂZİ'] ile MEVZİÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34138 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şey konulacak yer. İLE Bir yere özgü, bir yerde olan, sınırı dar, yayılmamış, mahallî. )

- MEVZU - MAHMUL - ZAMAN - MEKÂN - İZÂFET - KUVVE - FİİL - CÜZ - KÜLL - ŞART
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16693 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİHRİMAH SULTAN CAMİSİ[adı "İSKELE CAMİİ" değildir!] ile MİHRİMAH SULTAN CAMİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16547 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Üsküdar'da. [İskele Meydanı'nda.] İLE Edirnekapı'da. )
( 1545 - 1547'de. [İskele Camisi adıyla da bilinir.] İLE 1555'te. [Edirnekapı Camisi adıyla da bilinir.] )

- MİSTİSİZM ve ŞİİR ve SANAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15785 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUAMMA'LARDA: Şiir sanatında harflerle yapılan bilmece/ler.
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48347 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( elif: ah, boy, burun, kişi, ok, samanyolu, yol.
cîm: kakül, zülf.
dâl: boy, zülf.
râ: boy, hançer, kaş, kılıç.
sîn: diş, tarak.
sad: göz.
'ayın: göz, nal.
lâm: boy, tuzak, zülf.
mîm: ağız, yüzük, zerre.
nûn: boy, devat, hilâl, kâse, kaş, tırnak izi, yay.
hâ: ağız, ay, göz, yanak.
nokta(.): ağız. )

- MUAZ BİN CEBEL CAMİİ ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42499 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hz. Muhammed hayattayken tamamlanan 4. cami. )

- MUTÂLİ'[< TULÛ | çoğ. MUTÂLİÎN] ile MUTÂLİÎN[< MUTÂLİ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34314 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kitap okuyan, mütâlâ eden. İLE Kitap okuyanlar, mütâlâa edenler. )

- MÜBTEDÎ[< BED | çoğ. MÜBTEDİÎN, MÜBTEDİYÂN] ile MÜBTEDİ'[< BED]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34396 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şey öğrenmeye yeni başlayan. Acemi. İLE Yeni bir şey ortaya çıkaran, bir yenilik ortaya koyan. )

- MÜELLEFÂT-I SEBÂ ve/||/<>/= ALTI ASKI[ŞİİR VE ŞAİR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50565 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜSTEMİİN[< SEM | < MÜSTEMİ] ile MÜSTE'MİN[< EMN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34861 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dinleyiciler. İLE Aman dileyen, istimân eden. | Zamanında, yabancılara verilen bir unvan. | Sığınan, canını kurtarmak koşuluyla teslim olan. )

- MÜŞTERÎ[< ŞİRÂ | çoğ. MÜŞTERÎÎN] ile Müşterî/SA'D-İ EKBER[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34885 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Satın alan, alıcı, iştirâ eden. | Alışverişte bulunan. | İstekli. İLE Sakıt / Erendiz / Jüpiter gezegeni. )
( ... İLE Sakıt, Erendiz, Jüpiter, Mars. )

- MÜTEŞEYYİ[< ŞÎÂ | çoğ. MÜTEŞEYYİÎN] ile MÜTEŞEYYİH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35145 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şîî mezhebine girmiş olan, Şîî, Şîîlik taslayan, teşeyyü eden. İLE Şeyh gibi görünen, şeyh tavrı takınan, saha şeyh ya da ihtiyâr. )

- MÜVESSİ'[< VESÜ ve SAAT] ile MÜVESSİH ile MÜVEZZİ'[< VEZ | çpğ. MÜVEZZİÎN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35165 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Genişleten, tevsi eden. İLE Kirleten, tevsîh eden. İLE Dağıtan, tevzi ve taksim eden. | Postacı, posta, mektup, telgraf gibi şeyleri, ev ev dağıtan kişi. | Gazeteci, evlere, gazete dağıtan kişi. )

- NAKÎİYE[Ar.]/INFLUSOIRES[Fr.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42768 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Haşlamlılar. )

- NARBÜLBÜLÜ/ARDIÇKUŞU(TURDUS PILARIS[Lat.], ROBIN[İng.], Avrupa ve Asya ormanlarında yaşar.) ile/ve BAYIR KUŞU ile/ve ÇALI KUŞU ile/ve ÇAMURCUN ile/ve DALGIÇ KUŞU ile/ve DEVEKUŞU ile/ve FIRTINA KUŞU ile/ve GELİNKUŞU[Lat. OTOCORIS PENCILLATUS] ile/ve İNCİRKUŞU[Lat. ANTHUS TRIVIALIS] ile/ve İSHAK KUŞU/BATAKLIKBAYKUŞU[Fars. ŞEB-ÂVÎZ][ayağından asılarak başaşağı sarkar ve öter] ile/ve KARDİNALKUŞU ile/ve KARİYAMA(Güney Amerika'da) ile/ve KAŞIK GAGA ile/ve KAŞIKCI KUŞU ile/ve KEDİKUŞU ile/ve KELAYNAK[Sadece bu üç yerde: BİRECİK-URFA, FAS, PALMİRA ÇÖLLERİ-SURİYE][Lat. GERONTICUS EREMITA]17 Şubat, Birecik'te, Kelaynak Günü'dür! ile/ve KUYRUKKAKAN[Afrika ile/ve Asya'da] ile/ve MALURUS[Avustralya'da] ile/ve MAMO[Hawaii'de] ile/ve MANAKİN[Amerika'da] ile/ve MİNO[Asya'da] ile/ve MOA ile/ve MOHO ile/ve MUHABBET KUŞU ile/ve ÖRÜMCEK KUŞU[Lat. LANIUS] ile/ve TARLA KUŞU ile/ve YAĞMUR KUŞU ile/ve ALICI KUŞ ile/ve BOĞMAKLI KUŞ ile/ve MAKARALI KUŞ ile/ve SAKSAĞAN(AK'AK[Ar.], PÎSE[Fars.], PICA PICA[Lat.]) ile/ve SAKARMEKE ile/ve SIĞIRCIK(MÜRG-İ ZÎREK/ZÎREK-SÂR, LÂLESAR[Fars.], STURNUS VULGARIS[Lat.]) ile/ve İBİBİK, ÇAVUŞ KUŞU, HÜDHÜD[çoğ. HEDÂHİD][HÛC-I HÜDHÜD:
İbibik ibiği.](EBÜRREBÎ', UPUPA EPOPS[Lat.])
ile/ve ÖZKUŞU ile/ve PAPUÇGAGA[Afrika'da] ile/ve POTU(Güney Amerika'da) ile/ve POYRAZKUŞU ile/ve SUBAKALI ile/ve TORGU ile/ve TURAKO/MUZCUL(Afrika'da yaşar.) ile/ve UZUNBACAK ile/ve ÜVEYİK(STREPTOPELIA TURTUR[Lat.]) ile/ve YEŞİLBAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22736 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kolombiya'da, dünyadaki tüm ülkelerdeki kuş türlerinden daha fazla kuş türü bulunur. )

- NEFS'TE:
TABİÎ
ile/ve NEFSÎ ile/ve AKLÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19811 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLUMSUZ("ME/MA"LI) FİİL ile OLUMSUZ("ME/MA"LI) İSTEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9130 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖYKÜ ile ŞİİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50235 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Her kişinin bir öyküsü vardır fakat şiiri yoktur. )

- POETİK değil/yerine/= ŞİİRSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8904 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAHÂBE/ASHAB ile/ve/> TÂBİİN ile/ve/> TEBE-İ TÂBİÎN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hz. Muhammed'in döneminde yaşamış ve onu görmüş olanlar. İLE/VE/> Hz. Muhammed'i görmüş olanları görenler. İLE/VE/> Hz. Muhammed'i görmüş olanları görenleri görenler. )

- SÂMÎ[< SÜMÜVV] ile SÂMÎ ile SÂMİ'[< SEM | çoğ. SÂMİÎN, SÂMİÛN] ile Sâmî ile Sâmî ile Sâmi ile SÂMİH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18346 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SIFAT-FİİL/PARTİSİP[Fr.] değil/yerine/= ORTAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38957 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tümleç alabilen, ad ve sıfat gibi kullanılan, eylem soylu sözcük. )

- SÛFİLER ve ŞİİR ve/||/<> ORDU ve/||/<> BÜROKRASİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45835 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Türkçe'mizin yaygınlaşmasında öncelikli ve ağırlıklı etkisi olanlar... )

- SÜKÛT:
ZORUNLU(ZARÛRÎ)
ile/ve/<> DOĞAL(TABİÎ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32762 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜLEYMANİYE CAMİİ ile/ve SELİMİYE CAMİİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19092 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İstanbul. İLE/VE Edirne. )
( Teknik yapıt.(Hendesetü'l-İslâm). İLE/VE Toplumsal yapıt.(Camiatü'l-İslâm). )
( Kanuni Sultan Süleyman zamanında 1550-1557 yılları arasında inşa edilmiştir. İLE/VE Selimiye Camii, yanlış bilindiği üzere Yavuz Sultan Selim (I. Selim) zamanında değil; onun torunu olan Sultan II. Selim zamanında ve Süleymaniye'den sonra; 1568-1575 yılları arasında inşa edilmiştir. ( Kubbe çapı Ø26.50 metredir. İLE/VE Kubbe çapı Ø31.30 metredir. )
( Kubbe içinden 4 fil ayak üzerine oturur. İLE/VE Kubbe çevresinden 8 fil ayak üzerine oturur. )
( Süleymaniye'deki "teknik merkez" Selimiye'de yoktur. Süleymaniye'de uygulanan iki teknik merkez; taç kapı ve şadırvan Selimiye'de tekrar etmemiştir. )
( Başkent Külliyesi'dir. İLE/VE Serhad Külliyesi'dir. )
( Kalfalık-Ustalık yapıtı diye ayırmamak ve iki yapıtın da ayrı boyutlarda hakkını teslim etmek gerekir. )
( İstanbul'da sayfamızdaki "MUCİZEVİ SANAT" açıklamasını da okuyunuz! )

- SÜLEYMANİYE CAMİİ/KÜLLİYESİ ve ST. PIER KATEDRALİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19034 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 7 yılda. VE 100 yıldan daha fazla. )
( [emir] Kanunî'den. VE Papa'dan. )
( [mimarı] Mimar Sinan. VE Michalengelo. )

- SÜMBÜL EFENDİ CAMİİ ve/< KIZLAR MANASTIRI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37456 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞÂFİ'[< ŞEFÂAT] ile ŞÂFÎ[< ŞİFÂ] ile ŞÂFİÎ ile ŞÂFİÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18446 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şefaat eden, hatalı kişinin affı için araya girip yalvaran. İLE Hastayı iyi eden, şifa veren. | Yeter görünen, kifâyet eden. İLE İmam-ı Şâfiî mezhebinden olan kişi. İLE Dört mezhepten birinin imamı olan kişi. [İdris][Hicrî: 150 - 204] )

- ŞAİRİN ŞİİRİ ile ŞİİRİN ŞİİRİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14743 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEHZÂDEBAŞI CAMİİ değil ŞEHZÂDE CAMİİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16557 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞER:
METAFİZİK
ile/ve/||/<> TABİÎ ile/ve/||/<> AHLÂKÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53040 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Olgunluğun[kemâlin] bulunmaması. İLE/VE/||/<> Elem. İLE/VE/||/<> Günah. )

- ŞİA = ŞİİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47647 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İslâmiyet'te, Hz. Ali'ye yandaş olan kişiler. )

- ŞİİR OKUMAK ile/ve/değil/yerine ŞİİR YAZMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14711 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞİİR-ŞİFA BULMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14694 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞİİR:
"BELA"
ile/ve/değil/<> "DEVA"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37496 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Başa. İLE/VE/DEĞİL/<> Kalbe. )

- ŞİİR:
"DUYGULANMAK" İÇİN
değil DUYUMSAMAK İÇİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37746 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞİİR:
"GENİŞ"
ve/<> "KIRMIZI"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37518 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞİİR:
HAKİKATTEN DEĞİLSE
ile/değil/yerine HAKİKATTEN İSE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50074 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Baykuşun sesi". İLE/DEĞİL/YERİNE "Bülbülün sesi". )

- ŞİİR:
SANATTA
ile/ve FELSEFEDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36906 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( En üstte. İLE/VE En altta. )

- ŞİİR:
ŞAİRİN
ile/ve/değil/||/<>/< HAKİKATİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50073 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞİİR:
YAZMAK
ile/ve/değil/||/<> İNŞÂ ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36117 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/DEĞİL/||/<> Akrostiş. )

- ŞİİR/LER ve/||/<>/>/< ŞAİR/LER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37630 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Az bilinen ["]çoklar["]. )

- ŞİİR/YAZI ile/ve/||/<>/> MÜKÂLEMELİ/KONUŞTURMALI ŞİİR/YAZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53559 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞİİR ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43512 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( (ERİL) ARSLAN )
( SÜT (HEMŞİRE) )

- ŞİİR ile AKROSTİŞ/İSTİHRÂC[< HURÛC]/MUVAŞŞAH[< VİŞÂH]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39897 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Mısra başlarındaki harflerden, şiirin ithaf edildiği kişinin adı okunan şiir biçimi. )
( YAŞAR akrostişlerini okumak için burayı tıklayınız... )

- ŞİİR ile/ve/<> BESTE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40302 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şarkının, makam ile uyumu. | Kapalı, bağlı, bitiştirilmiş, bağlanmış. | Donmuş. )

- ŞİİR ile/ve DEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14687 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Halk edebiyatında şiir. )

- ŞİİR ile/ve/değil DUYGU BOŞALIMI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14695 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞİİR ile/ve/||/<> GARAMİ[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36853 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<> Düşünceden çok, canlı duygulara ve aşka dayanan sanat yapıtı. )

- ŞİİR ile/ve/<> GELİŞ(TİRİL)MİŞ DİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30156 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞİİR ile/ve İCAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14686 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Az sözle çok şey anlatma. )

- ŞİİR ile/ve KOŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14689 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Sazla beraber okunan halk şiiri. )

- ŞİİR ile/ve/değil MÂNİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14690 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/DEĞİL Eğin'deki Mâni Yolu'nda yürümenizi salık veririz. )

- ŞİİR ile NA'T-I ŞERİF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42749 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( HZ. PEYGAMBER HAKKINDA YAZILAN ŞİİRLER )

- ŞİİR ile/ve/= NEFES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8845 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞİİR ile/ve/değil/<> NEŞÎDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32182 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/DEĞİL/<> Bir toplulukta, okunmaya değer şiir. | Atasözü derecesinde kullanılan ünlü beyit ya da mısra. | [müzik] Eski Arap müziğinde usullü olmak koşuluyla, kendiliğinden ya da hazırlanarak söylenilen güfteli müzik yapıtı. )

- ŞİİR ile/ve OD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14688 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Bir tür lirik şiir. )

- ŞİİR = POEM[İng.] = POÈME[Fr.] = GEDICHT[Alm.] = POEMA[İt., İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39638 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞİİR ile RETORİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14684 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞİİR ve/<> SES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29754 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞİİR ile/ve SONE[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14692 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE İki dörtlü ve iki üçlüden oluşan, ondört dizeli bir batı koşuk türü. )

- ŞİİR ile ŞİTAİYE[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47670 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Divan edebiyatında, kış mevsimini konu olarak işleyen şiir. | Bir kasidenin, kışı anlatan giriş bölümü. )

- ŞİİR ve/<> ŞUUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14693 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞİİRDE ÖLÇÜ:
İAMBİK
ile/ve/||/<>/> TROKHAİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51114 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şiirde, birincisi kısa ve ikincisi uzun olmak üzere iki heceli yapılar tarafından belirlenen ölçü/vezin. İLE Birincisi uzun ve ikinci kısa olduğunda. )

- ŞİİRDE, (")MANTIK("):
"YOK"
değil ARANMAZ!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36905 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞİİRSEL/LİK ile/ve/değil/yerine SİMGESEL/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1552 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞUUR ve/||/<>/< ŞİİR ve/||/<>/< EŞAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52744 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sızıntı. )

- TABİİ ile TA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11142 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TÂBİ'[< TEB | çoğ. TÂBİÎN, TÂBİÛN, TEBEA, TEVÂBİ'] ile TÂBİ'[< TAB] ile TABÎÎ ile TABHÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18502 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birinin ardı sıra giden, ona uyan. | Boyun eğen, bağlı kalan, birinin emri altında bulunan. | [Ar. dilb.] Kendinden önceki sözcüğe göre hareke alan sözcük. | Hz. Muhammed'i görmüş olanları(eshâbı) görüp kendinden hadîs dinlemiş olan. İLE Kitap basan/bastıran. | Matbaacı, düzenleyici(editör). İLE Doğayla/tabîatle ilgili. | Doğa gereği/îcâbı olan. | Olağan, alışılmış, her zamanki gibi. İLE Pişirmekle/pişirilmekle ilgili. )

- TÂBİ ile/değil TABİÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47939 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Tabiî ki, gerektiğinde SUSMA! fakat sen yine de SUS!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27124 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Tabiî ki, yeri geldiğinde DİNLEME! fakat sen yine de DİNLE!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26637 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TABİÎ Kİ ile/ve/değil/yerine/||/<> KENDİLİĞİNDEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11455 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TABİÎ NEFS ile/ve/<> NEBÂTÎ NEFS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5195 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Cismin parçalarını muhafaza edip, birbirinden ayrılmasından koruyan bir kuvvet. İLE/VE/<> Cismi, uzunluk, genişlik, derinlikte uzatıp, büyütüp, cismini büyüten kuvvet. )
( NEBATÎ NEFS'ler:
* CÂZİBE(ÇEKME)
* MÂSİKE(TUTMA)
* HÂZİME(SİNDİRME)
* MÜMEYYİZE(AYIRMA)
* DAFİA(DIŞARI ATMA)
* MÜLEDE(ÜREME)
* MUSAVVİRE(ŞEKİL VERİCİ)
* GÂDİYE
* NÂMİYE )

- TABÎÎ değil/yerine/= DOĞAL/OLAĞAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12536 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TABİÎ ile EVET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/911 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TABİÎ ile/ve MANTIKSAL ile/ve AKLÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15050 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TABİÎYYUN ile/ve TALİMÎYYUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aristotelesciler. İLE/VE Platoncular. )

- TASAVVUF ve ŞİİRSEL FELSEFE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19119 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEALİMİYYÛN ile/ve/||/<> TABİÎYYÛN ile/ve/||/<> İŞRAKİYYÛN ile/ve/||/<> MENAZİRÛN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48779 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Matematikçiler. İLE/VE/||/<> Fizikçiler. İLE/VE/||/<> Aydınlanmacılar. İLE/VE/||/<> İbn Heysem'ciler. )

- TEŞRÎH[< ŞERH | çoğ. TEŞRÎHÂT] ile TEŞRÎHÎ ile TEŞRÎÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33810 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Açma, yayma, etraflıca şerh etme/edilme. | Dilim dilim, parça parça kesme. | Bir ölü gövdesini kesip parçalara ayırma. Otopsi. | Anatomi. | İskelet. İLE Anatomiye özgü, anatomiyle ilgili. İLE Yasa ile, yasa ile ilgili. )

- TEVİL ile/ve ŞİİR ile/ve METAFİZİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15178 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEVKİ'[< VUKU] ile TEVKİÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33821 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Padişah buyruklarına çekilen nişan. | Padişahın nişanlı buyruğu. İLE Tevki'ci. Padişah buyruklarına nişan işaretini yapan memur, tuğrakeş. )

- TEVZÎ'[< VEZ |çoğ. TEVZÎÂT] ile TEVZÎÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33825 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dağıtma/dağıtılma. | Herkese payını dağıtma, üleştirme. İLE Dağıtma, üleştirme ile ilgili. )

- YALIN (ÖNERME) = VAKİİYE = ASSERTORIC[İng.] = ASSERTORIQUE[Fr.] = ASSERTORISCH[Alm.] = ASSERERE[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39712 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YANLIŞ/KÖTÜ/AŞIRI/ABARTILI KULLANILANLAR:
"SIKINTI YOK!"
ve/<> "AYNEN" ve/<> "KESİNLİKLE" ve/<>
"HAYIRLISI"
ve/<> "KISMET" ve/<> "TABİİ Kİ DE" ve/<>
"YAPILACAK BİR ŞEY YOK"
ve/<> "BENCE DE"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38078 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- YAŞAM/YAZIN/ŞİİR/MÜZİK/DANS:
KURT, ...
ve/||/<> KUŞ, ... ve/||/<> AT, ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49135 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ...'un, sürüsüyle gittiği gibi. VE/||/<> ...'un, havada uçtuğu gibi. VE/||/<> ..'ın, ovada koştuğu gibi. )

- YENİ CAMİ(HATİCE TURHAN SULTAN CAMİ) ile YENİ CAMİ(GÜNNÛŞ EMETULLAH VALİDE SULTAN CAMİİ) ile ESKİ-YENİ CAMİ / KASIM ÇAVUŞ CAMİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16562 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eminönü'ndedir. İLE Üsküdar'dadır. İLE Eyüp'tedir. )

| ...JJ... |

( 1 FaRk )


- BOJJHANGA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40389 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aydınlanmanın yedi unsuru:
1. Sati, smriti: Farkındalık
2. Dharma vicaya: Dharma'yı tefekkür etmek.
3. Viriya: Manevi enerji.
4. Piti: Sevinç.
5. Passadhi: Sakinleşmek.
6. Samadhi: Uyanıklık.
7. Upekha: Yaşamı tümüyle kabul etmek. )

| ...KK... |

( 534 FaRk )


- !FAİZ ile/ve !MÜREKKEP FAİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28352 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ... "ÖZGÜRLÜĞÜ" değil ... HAKKI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49933 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ... HAKKI ("VERMEK") ile/ve/değil/||/<>/< ... FIRSATI (TANIMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49438 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ...'YA RÂZI OLMA ile/ve/değil/||/<>/< ...'YI SAVUNMA HAKKI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53766 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ... değil SİNEKKAYDI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11983 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "... HAKKI İÇİN" değil HAKKI BÂKÎ OLSUN/KALSIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30379 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "... HAKKINDA" ile/ve/<> "... ÜZERİNE"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8814 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "..., BENİM (EN) DEMOKRATİK HAKKIM(DIR)!" değil HAKKIM(DIR)!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33177 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "...'YA DİKKAT ÇEKMEK" ile/ve/<> "...'YA ATIFTA BULUNMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45368 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ADAM ADAMDIR, OLMASA DA PULU; EŞEK EŞEKTİR, OLMASA DA (ATLASTAN OLSA) ÇULU"
ile/ve
"DEVE HACI OLMAZ, GİTMEKLE MEKKE'YE, EŞEK DERVİŞ OLMAZ, TAŞ TAŞIMAKLA TEKKE'YE"

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9757 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "AYAĞIMI/AYAKLARIMI (ÇIKARAYIM)" değil AYAKKABILARIMI (ÇIKARTAYIM)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11627 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BASİT/KÜÇÜK/ÖNEMSİZ" HATA ile/ve/değil/yerine/||/<> BENİM ÖZENSİZLİĞİM/DİKKATSİZLİĞİM!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33987 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ÇOK SESLİLİK" / "İFADE HAKKI" ile/değil DENSİZLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37354 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Sosyal medya"da. İLE/DEĞİL Günlük yaşamda. )
( Keyfiyette. İLE/DEĞİL Gerçeklikte. )
( "Kendi çıkarlarında." İLE/DEĞİL Ortak alanda, olanaklarda ve koşullarda. )

- "ÇORBA"YI İÇER:
TEKKEDE BEKLEYEN
değil TEKKEYİ BEKLEYEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37725 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DİKKAT EKSİKLİĞİ/AZLIĞI" ile/değil İLGİ EKSİKLİĞİ/AZLIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51025 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DİKKAT ETMEK" ile/ve "SORGULAMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2325 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DİKKATE DEĞMEZ/LİK" değil SADE/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DİKKATİNİ ÇEKMEK" ile "MERAK ETMEK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9850 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "EL, ELDEN ÜSTÜNDÜR" ile "DİNSİZİN HAKKINDAN İMANSIZ GELİR"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9762 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "HAKKINI VERMEK" değil HAKKINI TESLİM ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21006 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "HERKESE ...'YA DİKKAT ETMESİNİ TAVSİYE EDİYORUM" değil "HERKESİ ...'YA DİKKAT ETMESİ İÇİN UYARIYORUM"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11735 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "İLGİ UYANDIRMAK" ile/ve "DİKKATLERİ TOPLAMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9865 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KAÇTA DÖNEBİLECEĞİM HAKKINDA HİÇBİR BİLGİM YOK" değil KAÇTA DÖNEBİLECEĞİM HAKKINDA HİÇBİR FİKRİM YOK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30685 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KARIŞMAK" ile HAKKINDA/ÜZERİNE KONUŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Konuşmayı bilmeden, kişileri tanımak olanaksızdır. )

- "KİMSE DİKKAT ETMİYOR" yerine/değil BEN NE YAPMAMALIYIM/YAPABİLİRİM?
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16041 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "MEHENG, MEHEKK" değil MİHEKK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11573 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "MUHAKKAK Kİ ..." ile/değil/yerine "HERHALDE ..."
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9101 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "MÜREKKEP YALAMAK" ile "OKUMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42626 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Âharlanmış kağıt bezir işi mürekkebi emmediği için yanlış yazıldığında ıslatarak silmek mümkündür. Hattatlar ellerini tükürükleyerek veya yalayarak yanlışlarını düzelttiklerinden "mürekkeb yalamak" deyimi ortaya çıkmıştır. )

- "SAKLA BENİ, VARKEN; BULUNAYIM SANA, YOKKEN" ile/ve "SAKLA SAMANI, GELİR ZAMANI"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9768 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "SİNEKLİ BAKKAL" < "SOYTARININ KIZI"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51375 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "SÖZ DİNLEMEK" ile/ve/<> DİKKATE ALMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16027 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Söylenilen ya da yapılması istenilen/beklenilen şeyin size [o an için] uymaması, o sözü/düşünceyi ya da durumu dikkate almamanızı gerektirmez. Gençlik/cehâlet düşünce ve tavırları olarak tepki gösterme eğiliminde olabilirsiniz fakat durum, söylenilen söze uyum gösterip göstermemekten çok [kulakardı etmek yerine] yeterince dikkate alıyor olmayı gerektirir. "Sırtına bir şey al/giy!" sözüne, hiç düşünmeden/değerlendirmeden, hızlıca "bana bir şey olmaz!", "gerek yok!", "sen yaşlı olduğun için söylüyorsun/önemsiyorsun" şeklinde yanıt vermek yerine yeteri kadar dikkate almakta yarar vardır. )

- "TORPİL" ile/ve/değil/yerine HAKKINI TESLİM ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/712 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (")REDDETMEK(") ile/ve/değil/ne yazık ki/+/||/<>/> ÜZERİNDE/HAKKINDA DÜŞÜN(E)MEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (BAZI) TEKKE MÛSİKÎSİ ÇEŞİTLERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39800 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (Sadece) kişi/kul hakkı için SUSMA!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27125 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [hem] KİŞİNİN "HATIRI" ile/ve/değil/yerine/hem de/||/<>/< HAKKIN HATIRI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54100 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki!]
ÖZÜR DİLEYEMEMEK/DİLEYEMEYEN
ile/ve/<> TEŞEKKÜR EDEMEMEK/EDEMEYEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46958 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
TEDBİRSİZ TEVEKKÜL
ile/ve/||/<> İCRAATSIZ DUA ile/ve/||/<> SÜFLÎ İNZİVÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54826 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ya] YALAN BEYAN ile/değil/yerine/ya da SUSMA HAKKI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49394 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sanık, yalan söylese bile sözlerinde çelişkiye düşer ve onlardan ipuçları elde edilebilir. İLE/DEĞİL/YERİNE/YA DA Sanığı, doğru söylemeye zorlamak, insanın varoluşuna, onuruna ve kişi haklarına aykırı olur. [Kişinin, kendini, ceza tehdidi altına sokması olanaklı değildir.] )

- TEKKE GÜNLÜĞÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20827 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- A'RÂK ile A'RÂK[< IRK] ile ARAK ile ARAKK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16964 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ter. | Üzüm ve çeşitlerinden çekilip elde edilen ispirto, rakı. İLE Kökler, damarlar. İLE Rakı. İLE [daha/çok/pek] İnce. )

- ÂDÂK[Fars.] ile ADAKK[Ar.] ile ADAK/NEZİR[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ada. İLE [Daha/en/çok] Dakik, ince. İLE Bir dileğin gerçekleşmesi için sahip olunandan vazgeçmek ve/veya vazgeçilen şey. )

- ADÂLET ile/ve/<> HAKKANİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/631 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADEM
|------VEHM------|ŞEKK|------ZANN------|
ile/ve/değil//yerine/=/||/<>/>/<
YAKÎN

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1128 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 0
|------%50 altı.[1-49]------|%50-50|------%50 üzeri.[51-99]------|
ile/ve/değil/yerine/=/||/<>/>/<
%100 )
( Anımsadığınız şeylerle, onlar gerçekmişlercesine meşgul oluyorsunuz. )
( YOK(LUK)
|------ KURUNTU------|BELKİ|------KUŞKU------|
ile/ve/değil/yerine/=/||/<>/>/<
KESİN(LİK) )

- AKBABA ile UŞAKKAPAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45298 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bebekleri kaldırdığı söylenilen, bir tür akbaba. )

- AKIL ETMEK ile TEFEKKÜR ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4045 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKKÖY ÇİLEĞİ ile SULTANHİSAR ÇİLEĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49440 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALLAH ile HAKK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31140 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kimlik. İLE Varlık. )
( Allah'a güvenenin yolu, Hakk'tır. )

- ANİTYA[Sansk.](Anikka[Palice])
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39988 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Geçicilik, değişkenlik; Theravada Budizmi'nde varoluşun üç özelliğinden biri. )

- ANİTYA[Sansk.] = ANİKKA[Palice]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39758 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ASÂLET ve/=/||/<>/>/< HAKKÂNİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33379 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞK ve HAKK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19839 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nefisle karışık aşk zillete, Allah'la karışık aşk da devlete götürür. )
( İrfaniyetle ilmin, ilimle ibâdetin araları, birer asır kadar uzaktır. Fakat aşk, bu mesafeyi bir adımda aşar gider. Aşksız da olur ama beşer ömrü yetmez. )

- AVOKADO:
SERTKEN
değil YUMUŞAKKEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45749 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Avokadoyu, sertken değil yumuşadıktan sonra tüketmek gerekir. )

- AYAKKABI BAĞCIKLARINI:
BAĞLAMAK
ile/değil/yerine/> MIKNATIS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44968 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE )

- AYAKKABI/BAŞMAK ile AYAKAPI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Fener-Balat'taki kapı. )

- AYAKKABI ile BATİNKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40211 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Ayakkabı. [Tataristan'da.] )

- AYAKKABI yerine İZLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20991 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ayakkabı, dünyayı ve dünya malını simgeler. Eve ve camiye girerken dünya ve dünyaya ait herşey dışarıda bırakılır. )

- AYAKKABI / KALOŞ[Yun.]/GALOŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54085 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sağlık kurumları, müzeler vb. yerlerde özel bölümlere girerken ayakkabıya geçirilen ince ve şeffaf kılıf. | Tabanı tahtadan yapılmış deri ayakkabı. )

- AYAKKABI ile/ve/<> LORTA[İt.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38157 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> Ayakkabı kalıbının çapı. )

- AYAKKABI ile MASKARATA[İt.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42249 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Ayakkabının üst yüzünün ön tarafında dikişle ayrılan burun bölümü. )

- AYAKKABI ile POSTAL[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14153 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Konçlu ve kaba potin. | [mecaz] Düşkün, eski değer ve onurunu yitirmiş kadın. )

- AYAKKABI ile SAYA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46760 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Ayakkabının, yumuşak olan üst bölümü. )

- AYDIN = MÜNEVVER = INTELLECTUAL[İng.] = INTELLECTUEL[Fr.] = INTELLEKTUELL[Alm.] = INTELLETTUALE[İt.] = INTELECTUAL[İsp.] = PAIDEUMENOS[Yun.] = MUFEKKİR[Ar.] = RÛŞENFİKR[Fars.] = INTELLEKTUEEL[Felm.] = ZİYÂLİ[Azarbaycan = Özbek Tr.] = BİLİKTİ[Kazak Tr.] = BİLİMDÜ[Kırgız Tr.] = DIANOOUMENOS[Rumca] = PROSVEŞÇONNIY[Rusça]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39180 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Az kullanılması gerekenleri ve kullanırken çok dikkat edilecekleri bil de KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26128 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Demek ki"...
"Zaten", "herşey", "aslında" ve"sadece"
"sonuç" ile başlar/başlamış!


Az kullanılması gerekenleri ve kullanırken çok dikkat edilecekleri bil de KONUŞ!!!
"Zaten" diyerek, her "işine gelene/gelmeyene" bağlamadan KONUŞ!!!
"Aslında" "öyle/şöyle" (oldu/olacak) ise zamanında düşün de ona göre KONUŞ!!!
"Sadece/sırf" diyerek onca konuşulanı gözardı etmeden KONUŞ!!!

"Sonuçta" diyerek son sözü kendine ait kılmadan KONUŞ!!!
"Son tahlilde" deyince daha bir üst perdeden konuşmadığını bilerek KONUŞ!!!
"Temelde" olanın ne olduğuna iyi bak da ona göre sağlam KONUŞ!!!
"Allah'tan" ise senin yetersiz diline/sözüne/onayına kalmayacağını anımsa da ona göre KONUŞ!!!
"Demek ki" ile her inancına ve kişisel sonuçlarına bağlamadan KONUŞ!!!
"Nasılsa" diyerek çıkarlarını öncellemeden KONUŞ!!!

"Ona bakarsan" diyerek sözü düşürmeden KONUŞ!!!
"Belki de" olasılıklarını düşünebiliyorsan birine ayrıcalık yapmadan KONUŞ!!!
"İlle de" o ya da öyle değil koşulsuz KONUŞ!!!
"Diyelim ki" diyorsan doğru örnek seçerek KONUŞ!!!

"Ne var?" diyerek, ahmaklık etmeden KONUŞ!!!
"Ne var ki?" diyerek, "saf görünümlü" kurnaz olmadan KONUŞ!!!
"Ne peki?" diye anlaşılması çok basit olanı karmaşıklaştırmadan KONUŞ!!!
"Niye ki?" diyerek, hazırcı değil önce kendin düşün de ona göre KONUŞ!!!

"Elimde değil" diye kendini/başkalarını "kandır"(a)madığını bilerek KONUŞ!!!
"Ne bileyim" diyorsan düşünüp, öğrenip, bilebileceğini anımsa ve ona göre KONUŞ!!!

"Herkes"i katmadan KONUŞ!!!
"Hiç kimse" demeden KONUŞ!!!
"Hep"siz KONUŞ!!!
"Her zaman"a yaymadan KONUŞ!!!
"Hiçbir zaman" diye kestirip atmadan KONUŞ!!!

"Keşke ..." ile geçmişe dönmeye çalışmadan KONUŞ!!!
"Ya ..." ile belirsiz olanı belirlemeden KONUŞ!!!

"Böyle ... Böyle ..." demeden KONUŞ!!!
"Şey - şey - şey" demeden KONUŞ!!!
"Falan-filan" diye boşluğa bağlamadan KONUŞ!!!
"Bla-bla-bla" diye başka dilde kullanmadan KONUŞ!!!
"Dedi/Dedim" tekrarsız KONUŞ!!!

"Ben" diliyle kendini merkeze koymadan KONUŞ!!!
"Sen" diliyle kişileri katmadan, hedef almadan KONUŞ!!!
"Sen de" diyerek saldırmadan ve savunmadan KONUŞ!!!

www.FaRkLaR.net/KONUS )
( dikkat edilecekleri bil de KONUŞ!!! )
(

)

- BAĞIMLILIK = DEPENDENCE[İng.] = DÉPENDANCE[Fr.] = ANHÄNGIGKEIT, DEPENDENZ[Alm.] = DIPENDENZA[İt.] = DEPENDENCIA[İsp.] = CONIUNCTIO[Lat.] = TO KATANTES, SÜNDESMOS[Yun.] = TAVAKKUF[Ar.] = BASTEGÎ[Fars.] = AFHANKELIJKHEID[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39187 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAKKA, KÜÇÜK ÇEKİRDEKLİ ETLİ MEYVE = SİMÂR-I TUFFÂHÎYE-İ MATMÛRETÜ'N-NEVÂT = MÉLONIDE À PÉPINS, BAIE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13356 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAKKAL-ÇAKKAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10616 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASİT ile MÜREKKEB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16757 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BATAKLIKKETENİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40205 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Papirüs ailesinden, bataklıklarda yetişen bir bitki, pamukotu. [Lat. ERIOPHORUM] )

- BEDDÂL[Ar.] değil/yerine/= BAKKAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BHIKŞU[Sansk.] = BİKKU[Palice]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BHİKŞU[Sansk.](BİKKU[Palice]) ile BHIKKHU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40334 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Budist rahip/keşiş, edebi olarak dilenci. İLE Münzevî. )

- BIKKIN/LIK ile/ve SIKKIN/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7182 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLEŞİK ÇİÇEK DURUMU, KAPİTULUM = EZHÂR-I MÜREKKEBE = CALATHIDE, CAPITULE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13261 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLEŞİK ŞEMSİYE/UMBELLA = EZHÂR-I SAYVÂNÎYE-İ MÜREKKEBE = OMBELLE COMPOSÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13335 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ AHLÂKI ile/ve/<> TEFEKKÜR AHLÂKI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1967 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ EDİNME HAKKI ile/ve/||/<> DİLEKÇE HAKKI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36359 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİLİ/LİK ile/ve/||/<>/> SOĞUKKANLI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52786 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLMEK ile/ve/değil DİKKAT ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/671 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİR ALAN/KONU HAKKINDA ve/+/||/<>/> HERŞEY HAKKINDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47809 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Herşeyi bilmeye çalışmak. VE/+/||/<>/> Bir şey bilmeye çalışmak. )

- BİR ŞEYİN:
İLGİ ÇEKMESİ
ile/||/<> DİKKAT ÇEKMESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50197 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİR'DEN/BİRDEN DOĞMA ve ŞEKK'SİZ-ŞÜPHESİZLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32351 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİREŞİM/TEVHİD:
KAİNATTA
ile/ve/<> HAKK'TA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37799 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ruhun vahdetine, HAKK denilir. )

- BİRİNİ TANIMA:
BAŞKALARININ, ONUN HAKKINDA "SÖYLEDİKLERİ"
ile/değil/yerine ONUN, BAŞKALARI HAKKINDA SÖYLEDİKLERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46316 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİSİKLET ve/<> DİKKAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38682 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİT ile TAHTABİTİ/BAKKA[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22820 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİTTİ yerine BEREKETLENDİ(HAKK VERE)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20938 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nimetler ve güzellikler için bitti kullanılmaz! )

- BOZKURT ile/değil GÖKKURT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6442 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÖCEKKAPAN ile DROSERA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35498 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bazı örgenleri, böcek yakalamaya ve sindirmeye uygun olan bitkilerin ortak adı. İLE Bunlara örnek bir bitki. )

- BÜTÇE YÖNETİMİNDE:
NAKİT
ile/ve/<> TAHAKKUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28328 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CAN ve/<> HAKK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32676 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( CANDIR, HAKK'IN BEDELİ )

- CEHÂLET ile/ve TEVEKKÜLDEN UZAK OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2780 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CEHL-İ BASİT ile CEHL-İ MÜREKKEB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6209 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilmediğini bilen. İLE Bilmediğini bilmeyen. )
( Şekk. İLE Eş-şekk. )
( O ki, bilmiyor ama biliyor bilmediğini; çocuktur, onu eğitin/yetiştirin. O ki, bilmiyor ama bilmiyor bilmediğini; cahildir, ondan uzakça durun. O ki, biliyor ama bilmiyor bildiğini; (belki) uykudadır, onu uyandırın. O ki, biliyor ama biliyor bildiğini; bilge kişidir, onu izleyin. )

- CEHL-İ MÜREKKEB ile/ve ECHEL-Ü CÜHELÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6211 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilmediğini bilmemek. İLE/VE Bilmediği halde bildiğini doğru kabul etmek ve iddia etmek. )
( TECHÎL (ETMEK): Cahile cahilliğini söylemek. )

- CEHL ile/||/<>/< CEHL-İ BASİT ile/||/<>/< CEHL-İ MÜREKKEB ile/||/<>/< CEHL-İ MİK'AB[KÜP] ile/||/<>/< CEHL-İ MURABBÂ, TAKLİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6210 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyi mutlak olarak bilmemek.
İLE/||/<>/<
Bilmemek. Bilmediğini bilmek.
İLE/||/<>/<
Bilmemek. Bilmediğini bilmemek fakat bildiğini iddia etmek. Olgu ve olaya uygun olmayan kesin inanç.
İLE/||/<>/<
Bilmemek. Bilmediğini bilmemek fakat bildiğini iddia etmek. Bildiğinin en doğru/kesin olduğunu iddia etmek.
İLE/||/<>/<
Ötekinin iddiasını/sözünü delilsiz/kanıtsız kabul etmek. )
( ... İLE/VE Tek boyutlu. İLE/VE İki boyutlu. İLE/VE Üç boyutlu. İLE/VE Dört boyutlu. )
( [Felsefe'de] BEBGAİYYE[Ar.]/PSITTACISME[Fr.]: Papağanlık. )
( Sadece bir iyi vardır, bilgi; sadece bir kötü vardır, cehalet. )
( TÂC MÂRİFET TÂCIDIR, SANMA GAYRI TÂC OLA
TAKLİT İLE TOK OLAN, HAKİKATTE AC OLA )
( )
( Anlayanlar(those who get it) <> Anlayıp da anlamamış gibi yapanlar(those who get it do not get it) <> Anlamayanlar(those who do not get it)
-----------------------------------------------------

Anlayanlar(those who get it) <> Anlayıp, anlaşılacak hiçbir şey olmadığı gerçeğini görenler(those who get it but realise there is nothing to get) <> Anlaşılacak bir şey olmadığı gerçeğini görenler(those who realise there is nothing to get)
----------------------------------------------------

Anlamayanlar(those who get it) <> Anlamayıp, anlaşılacak hiçbir şey olmadığı gerçeğini görenler(those who do not get it and realise there is nothing to get) <> Anlaşılacak bir şey olmadığı gerçeğini görenler(those who realise there is nothing to get)
-----------------------------------------------------

Karmakarışık durumda olanlar/hiçbir nasibi ol(a)mayanlar(those who are very confused) )

- CENÂB-I HAKK ile ALLÂH-Ü TEÂLÂ (olarak tanımlamak)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CİDDİYET ile/ve/<> DİKKATE ALINIRLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4617 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CİNÂS-I TAMM ile/ve CİNÂS-I NÂKIS ile/ve CİNÂS-I MÜREKKEB ile/ve CİNÂS-I MEFRÛK ile/ve CİNÂS-I DARBÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14726 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Söyleniş ve yazılışı aynı [eksik ya da fazlalık bulunmayan], anlamı ayrı iki sözcüğün birlikte kullanılışı. İLE/VE Cinaslı sözcüklerin birinde, bir ya da birkaç harfin fazla olması şeklinde yapılan cinas. [dem > âdem gibi] Cinaslı sözlerden biri, iki ayrı sözcük olan cinas türü. İLE/VE Cinaslı sözcüklerden biri, bağımsız iki sözcükten oluşan cinas türü. İLE/VE Pekiştirme sıfatıyla yapılan cinas türü. )

- CİNÂS/TECNİS ile/ve KALB ile/ve İŞTİKAK[< ŞAKK] ile/ve AKİS ile/ve İADE ile/ve TARSÎ'/TERSÎ'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14725 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Söylenişleri ve yazılışları aynı, anlamları farklı iki sözcüğü birarada kullanmaya bağlı bir sanat. İLE/VE Bir sözcükte harflerin yerleri değiştirilerek yapılan cinas. [anlamlı olma koşuluyla] İLE/VE Aynı kökten türemiş sözcükleri aynı mısra ya da beyitin içinde kullanma sanatı. [teslîm, selâmet, selâm] İLE/VE Bir mısranın söz sırasını anlamlı bir biçimde değiştirerek yineleme sanatı. İLE/VE Bir şiirde her beyitin son sözcüğünü (ya da sözcük öbeğini), ondan sonraki beyitin ilk sözcüğü olarak kullanmak. [her beyitin ilk sözcüğü aynı beyitin son sözcüğü olarak yinelenirse ve şiirin uyağını oluşturursa mukaddem ü muahhar[< te'hîr] adını alır.] İLE/VE Bir şiirin mısralarındaki sözcükleri sayı, uyak ve ölçü bakımından birbirine denkleştirme sanatı. [bu sanatın kullanıldığı şiirlere murassa' denilir] )

- CİSİM ile/ve/<>/< MEKÂN ile/ve/<>/< HEY'ET ile/ve/<>/< SÛRET-İ VEHMİYE(CİSM-İ MEVHUM) ile/ve/<>/< TEŞEKKÜL/TAHAYYÜL/TAŞAHHUS ile/ve/<>/< SÛRET-İ NEV'İYE(İSTİDAD/TAAYYÜN İSTİDADI) ile/ve/<>/< SÛRET-İ CİSMİYE ile/ve/<>/< UNSUR(TAHAYYÜL) ile/ve/<>/< HEYULA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15543 (Bu başlığa,