FaRkLaR KILAVUZU/"SOZLUGU"!!! - SON HARFİ - ...BSON HARFİ ...B'LERDE

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!! )


 Doğrudan, bu bölüm/sayfa içeriğinde
arama yapmak için...

( Klavyenizde "Ctrl + F" tuşlarıyla[önce "Ctrl" tuşu ve basılı tutarken "F" tuşuna basarak] ve/veya(^/v) fareyle[mouse] sol üst köşedeki "Düzenle/Edit" kısmında "Bul/Find"'ı tıklayarak aradığınız sözcüğü yazarak aramanızı yapabilirsiniz. )* ( Windows için geçerlidir. )
* ( Linux ve Macintosh kullanıcıları nasıl arama yapacaklarını biliyorlardır. )AÇIKLAMALAR/ÖNSÖZ
[Mutlaka okuyunuz!!!]

- Bazı sözcüklerin, hem sözlüklerdeki karşılığına yer verilmekte, bazılarına da özellikle yer vermeyip psikolojik, felsefi, bilimsel, sanatsal, göreceli, uygulayımsal, belirli bir sınırlılık ve yaklaşımlardan yararlanılarak parantezler açılmıştır.

- Bu çalışmada, başlıkların altlarındaki bilgilere/açıklamalara (parantezlere), kişilerin, kendilerinin düşünmelerine fırsat verebilme amacıyla ve özellikle pek fazla yer verilmemektedir. Zihinlerce/kişilerce uygun bulunmayabilecek bilgiler/parantezler, gözardı edilebilir.
[ Kavramların yanında bulunan ( ) parantezler, ek bilgi ya da açıklama olarak, [ ] köşeli parantezler ise ayrıntı/teknik bilgi vermek üzere kullanılmıştır. ]

- Çoğu sözcüğe, özellikle ve belirli bir yaklaşımla yer verilmemiştir. Hayır! / Evet!

- Bu çalışmada, çoğu sözcüğün/kavramın altında, bazılarında “açıklama/ları” bulunmakta, bazılarında da -özellikle ve çeşitli nedenlerden dolayı- bulunmamaktadır.

- Bazı başlıkların altına, veri/bilgi girmemizin çeşitli nedenlerinden biri ise ulaşım/erişim kolaylığı sağlamak üzere, hazır veri/bilgi karşılıklarını sunmak üzeredir! [Dolayısıyla sizin de FaRkLaR Kılavuzu'na destek olabilmek amacıyla üyeliğinizi şimdi başlatmanızı dileriz! Teşekkür ederiz!] )

- Bu çalışmanın, sadece sözlük olarak algılanmamasını ve kullanılmamasını da sağlamak amacıyla ve özellikle “:”[iki nokta üst üste] ya da “...dır!” şeklinde belirtilmemiştir!

- Bu çalışmada, başlıkların [kavram ya da olguların], ne olduklarından çok, ne olmadıklarına işaret etme çabası güdülmektedir. [ Bir DEĞİL’leme çalışması olarak değerlendirilmelidir! ]

- Bu çalışmada bulunan tüm karşılaştırmaların, tanımlan(a)mayan, sözcük olarak karşılığı/adı tam olarak oluşturul(a)mamış, fakat zihinlerimizde karşılığı bulunan/bulunabilen “3.” anlamları ve/veya ara anlamları düşünülebilir.

- Bu kılavuz/sözlük, dil(d)e/kavramlar(d)a/sözcükler(d)e ilginizin daha da artması ve sözlük/ahit kullanımını artırmayı amaçlamaktadır.

- İngilizce’ye ve öteki dillere yer verme nedenimiz, öteki dillerle karşılaştırmalı yaklaşımla belirli bir bilince sahip olmanıza, aracı olabilmektir.

- Çoğu sözcüğün, zaman içinde, kökenbilimsel(etimolojik) derinliklerine ve öteki dillerdeki karşılıklarına da yer verilecektir. (Bu konuda her türlü destek ^v(ve/veya) katkınızı görmekten mutluluk duyarız!)

- Bu kılavuzdaki bilgiler, SDP(Sinir Dili Programlası)(NLP) üzerine de kılavuzluk edebilir.

- Bu kılavuz, soru sorma/sorgulama, yoğun/derin düşünme aracı/vesilesi olarak kullanılabilir.

- Bu kılavuz/sözlük üzerine olan tüm katkı/destek/uyarı/yorum ve önerilerinizi görmek ve değerlendirmekten mutluluk duyarız! Ayrıca burayı tıklayarak, dille ve buradaki içerikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz kişilere tavsiye edebilirsiniz."... ile/ve/değil/yerine ..."
[bağlaçların kullanımı/okunuşu...]

- Kavramların aralarında kullanılan/bulunan
"... ile/ve/değil/yerine ..."
bağlaçları, ilgili satırı 2/3/4 kez ve ayrı ayrı şekilde okumanız ve satırları tekrarlamamak içindir.
( - UCLAR ile FARKLAR [karıştırılmamalı!]
- UCLAR ve FARKLAR [ayrı olmalarının yanısıra birlikte de düşünülebilir/kullanılabilir!]
- UCLAR değil FARKLAR [dır!]
- UCLAR yerine FARKLAR [düşünülmeli/kullanılmalıdır!] )... ile ...
[ÖNCESİ | SONRASI]

- Sözcükleri dizerken ya da "... ile" öncesiyle "ile ..." sonrası arasında bir öncelik/fark/özellik/tercih/vurgu yoktur. Her ikisini de kesinlikle birbirine karıştırmamak, her ikisinin de derinliğine/önemine ve ciddiyetine yer/destek verilmesi gerekmektedir.

- Belirlemelerin/karşılaştırmaların daha da oturması/derinleşmesi için, "ile"den sonraki sözcüğün yanına tekrar "ile"den önceki sözcüğü düşünerek/koyarak değerlendiriniz.
( "- BÜTÜN ile TÜM" ise "- BÜTÜN ile TÜM (ile BÜTÜN)" gibi. )( "- ARADA ile AKIŞTA" ise "- ARADA ile AKIŞTA [ile ARADA]" gibi. )

EN SON YAPILMIŞ OLAN EKLEMELER
[ 06 Mayıs 2020 - 30 Mayıs 2020 arasında... ]


 

Bugün [30 Mayıs 2020] itibariyle
Son harfi ...B'ler bölümüne yapılmış olan eklemeler, aşağıdaki gibidir.
[ 06 Mayıs 2020 - 30 Mayıs 2020 arasında... ]
( 0 yeni ekleme, 0 katkı )

 

  

 


 

 

( Bugün [30 Mayıs 2020] itibariyle
Son harfi ...B'lerde,
411 yeni ekleme, 467 katkı
)


- "MEMUR" ile/değil/yerine AHBAB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51988 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Ar.] ATYEB-İ ME'KÛLÂT ile A'ZEB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8089 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yiyeceklerin en güzeli. İLE En lezzetli ve tatlı. )

- [Ar.] AYŞ Ü İŞRET ile/ve AYŞ Ü NÛŞ ile/ve AYŞ Ü TARAB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8082 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yeme içme, çalgı çengi, eğlence. )
( AYŞ: Yaşama. )

- [Ar.] ŞEVK Ü TARÂB ile ŞEVK Ü TARÂB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13577 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Makam. İLE Neşe, sevinç ve coşkunluk. )

- [Fars.] GÜZÂRİŞ ile GÛRÂB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17508 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Düş yorma, rüya tâbir etme. İLE Geçme, geçiş. )

- [Fars.] MEH-ŞÎD ile MEH-TÂB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33992 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ay. | Ayışığı. İLE Ayışığı. )

- [Fars.] PERVERÎ / PERVERİŞ / PERVERÎŞ-ÂMÛZ / PERVERÎŞ-YÂB / PERVERİŞ-YÂFTE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52980 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Besleyicilik, büyütücülük, terbiye. | Seçme. | Sevme. İLE Besleyiş, besleme, beslenme. | İlerleme, terakkî. İLE Mânen yetiştiren, filozof. İLE Beslenen. | Yetiştirilen, terbiye gören, terbiye edilen. İLE Büyütülmüş, bakımlı, terbiyeli, terbiye edilmiş. )

- [Fars.] SER-TÂB ile SERTÂB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18392 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnatçı. İLE Cildin tamamlayıcısı olarak yapılan ve kitabın üst bölümünü örten miklab'ın açıkta duran üst bölümü. )

- [Fars.] ZER-İ DEH-PENCÎ ile ZER-İ KAMER-TÂB ile ZER-İ KÂMİL ile ZER-İ MAHBÛB ile ZER-İ MAKLÛB ile ZER-İ SÂV/SÂVE ile ZER-İ ŞEŞ-SERÎ/VÎJE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44373 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yarısı bakır olan altın.[onda beşi] İLE Üzerinde ay simgesi bulunan bir altın para. İLE Tam, hâlis, ayarı tamam altın. İLE Yirmibeş kuruş değerinde bir altın para.[1787'de 3,5 kuruş değer konulmuş ve II. Mustafa devrinde çıkarılmıştı.] İLE Kalıp altın. İLE Ayarı tam altın ya da kırıntısı. İLE Hâlis altın. )

- [ne yazık ki]
!İRTİKÂB
ile/değil/yerine/= !YİYİCİLİK, RÜŞVET[Ar. < RİŞVET] YEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41688 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bekleme, gözleme. | Kötü bir iş işleme. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/= Yaptırılmak istenilen bir işte yasa dışı kolaylık ve çabukluk sağlanması için birine mal ya da para olarak sağlanan çıkar. )
( MÜRTEKİP[Ar.]: Kötü, uygunsuz işler çeviren. | Rüşvet yiyen/yiyici. )

- [ne yazık ki]
HIRS
ile/ve/||/<>/>/< TEERRÜB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53369 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sonu gelmeyen istek, aşırı tutku. | Öfke, kızgınlık. İLE/VE/||/<>/>/< Kendini zeki göstermeye çalışma. )

- [ne yazık ki]
İRTİKÂB
ile/ve/||/<> RÜŞVET ile/ve/||/<> ZİMMET ile/ve/||/<> GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54144 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [TCK md.] 250 ile/ve/||/<> 252 ile/ve/||/<> 247 İLE/VE/||/<> 257 )
( Kamu görevlisinin (memur, bilirkişi vb.), icra ettiği kamu görevinin kendine sağladığı nüfûzu kötüye kullanarak, muhatap olduğu kişilerden yarar sağlamaya ya da bu kişileri yarar sağlama yönünde vaatte bulunmaya yönlendirmesi ile oluşur. Kamu görevlisinin tek taraflı olarak mağdurun irâdesini etkilemesi sonucunda işlenen bir suçtur. Seçimlik hareketli bir suç olup kamu yönetiminin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar arasındadır. [ “Özgü suç” olarak kabul edilen suçlardandır.][İrtikap suçunun edimcisi, kamu görevlisidir. Kamu görevlisi dışındaki kişilerin irtikap suçu işlemesi olanaklı değildir. Kamu görevlisi olmayan kişiler, suça katıldıklarında, irtikap suçuna yardım etme ya da azmettirme gibi katılım vargıları gereği yargılanabilirler.]

İLE/VE/||/<>

Görevinin gereği olan bir işi yapması ya da yapmaması için doğrudan ya da aracılarla bir kamu görevlisine ya da başka bir kişiye çıkar sağlanması.[Dört yıldan on iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaktadır.]

İLE/VE/||/<>

Üstünde olan şey. | Kurum ve kuruluşlarda çalışanlara ya da para işleri ile uğraşan görevliye imza karşılığı teslim edilen para ya da eşya. | Birinin, yasal olmayan yollardan üzerine geçirip ödemeye zorunlu olduğu para. | Bir ticaret kuruluşunun borçlarının tümü.

İLE/VE/||/<>

Kamu görevlisinin görevlerinin gereklerine aykırı hareket etmesiyle oluşan genel bir suçtur. )

- 20 BAB ve 35 BAB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14983 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- A = B ile/ve/||/<> A > B ile/ve/||/<> A < B
OLMAZSA, MATEMATİĞİN OLANAKSIZLIĞI

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52478 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40004 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Su. )

- ABT ile KİZB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16905 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yalan. | Şüphe uyandırıcı hareket. İLE Yalan. )

- ACEB ile A'CEB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16907 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Acabâ, hayret, gariplik, şaşırılacak şey. İLE [daha/çok/pek] Acâyip, tuhaf, garip olan. )

- AĞAÇ ile/ve BAOBAB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13059 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Afrika'ya özgü bir ağaç. [MORONDAWA-MADAGASKAR] )

- AHDEB ile AHDEB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16925 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kambur. İLE Kimsenin oy ve düşüncesini beğenmeyen. Uzun boylu ahmak. )

- AHLÂK ile/ve/değil/<> ÂDÂB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1931 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Değişmez. İLE/VE/<>/DEĞİL Değişir. )
( Bireysel. İLE/VE/<>/DEĞİL Kurumsal. )
( !Ahbaplık arttıkça, âdâb kalkar. [fazla yüz-göz olmamaya dikkat etmek gerek!] )
( Yükselmiş davranış ve tutumlar. İLE/VE/<>/DEĞİL Olağan davranış ve tutumlar. )

- AKARİB < AKREB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39885 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zehirli ve tehlikeli hayvancıklar. )

- AKIL ve/ AHLÂK ve/ ADÂLET ve/ ÂDÂB ve/ AŞK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4505 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKÎB[< AKEB] ile ÂKİB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16938 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir diğerinin arkasından gelen. İLE Önce. )

- ANKA-YI LÂ MEKÂN ile ANKA-YI MAĞRİB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Allah. İLE Zümrüd-ü Anka kuşunun bir adı. )

- ANNE ile/ve/> MÜREBBÎ ile/ve/> RAB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34082 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [bebeği/çocuğu] 1 yaşına kadar. İLE/VE/> 18 yaşına kadar. İLE/VE/> Ömrünün sonuna kadar. )

- ARAB ile ÂRÂB[< İREB, İRBE] ile A'RÂB[< ARAB]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16962 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Irak, Şam, Hicaz, Yemen, Mısır'da ve Afrika'nın kuzeyinde bulunan semitik kavmin genel adı. İLE Akıllar, zekâlar. | Hâcetler. | Hîleler, dekler, oyunlar. İLE Çöl Arapları. )

- ÂSÂB[< ESEB] ile ÂSÂB ile A'SÂB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gövdenin alt kısmında çıkan kıllar, kasık kılları. İLE Sinir, damar. İLE Sinirler. )

- ASÂLAR:
KAŞAĞ
ile MU'ÎN/İTTİKÂ ile DESTECÛB ile ŞEŞBER ile MÜTTEKÂ ile ZERDESTE ile CEVGÂN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20874 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ASHAB ile/ve ÂLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20106 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ASHAB ile MÜCTEHİD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20193 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ASHAB ile/ve/> TABİÎN ile/ve/> TEB-İ TABİÎN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20105 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞİB ile AŞÎB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17007 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çok otlu. İLE Bol otlu. )

- AŞK >< TAASSUB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30966 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYRAÇ ile/ve MİKLEB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13868 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Eski ciltli kitapların kapaklarında sabit bulunan ayraç. )

- AZAB:
TECELLÎDE İNAT
ve TAASSUB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32305 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AZAB ile/ve/<> HAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31772 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AZÂB ile/ve/> LEZZET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32465 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- B ve/||/<>/> İSİM ve/||/<>/> ALLAH ve/||/<>/> RAHMAN ve/||/<>/> RAHİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50944 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İle VE/||/<>/> Adı VE/||/<>/> Allah'ın VE/||/<>/> Doğa VE/||/<>/> Tasavvur
[Allah'ın, doğa ve tasavvur adı ile...] )

- B ile P
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8606 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( B: Bel'in simgesi. [B, b] | Bor'un simgesi. [B] | Elektrik alınganlığın simgesi. [B] | Manyetik akı yoğunluğunun(indüklemenin) simgesi. [B] | Temel tanecik fiziğinde, Baryon sayısının simgesi. [B] | Basınç birimi Bar'ın simgesi. [b] | Optik gerilme katsayısı brevster'ın simgesi. [b] | Yüzeyce genleşme katsayısının simgesi. [b]

İLE

P: Basıncın simgesi. [P, p] | Dinamik ağdalılık birimi poiz'in simgesi. [P] | Ettingshausen katsayısının simgesi. [P] | Fosforun simgesi. [P] | Gücün simgesi. [P] | Paritenin simgesi. [P] | Poynting vektörünün simgesi. [P] | Atomda, yörüngesel kuvantum sayısı l = 1 'e karşılık gelen elektron tabakalarının simgesi. [p] | Momentumun simgesi. [p] | Piko [10¯¹2;] 'nun simgesi. [p] | Plank'ın simgesi. [p] | Protaktinyum'un simgesi. [Pa] | Protonun simgesi. [p, ¦p, 1p¹] | Yarı iletken tipinin [p tipi] simgesi. [p]

)

- B ve R
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33545 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- B2B ile/ve/||/<>/> B2C
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45128 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Toptan/cılık İLE/VE/||/<>/> Perakende/cilik. )
( Business To Business. VS./AND/||/<>/> Business To Customer/Consumer. )

- BÂB[çoğ. EBVÂB] ile BÂB[Fars.] ile BÂB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17032 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kapı. | Geçit, boğaz. | Bölüm. | İş, şekil, mesele, yol, konu/mevzû. | Tövbe.[tas.] İLE Uygun, lâyık. Elverişli. Hayır, uğur. İLE Baba, ata. | Mânevî önder, şeyh. )

- BASİT ile MÜREKKEB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16757 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂTIN ve/<> EDEB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20454 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEHRE-YÂB ile HİSSE VE NASÎBİ OLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40235 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYİN ile/ve/<> GÖZ ile/ve/<> GÖĞÜS ile/ve/<> KALB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32678 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( En iyi/güzel kıvam. [AHSEN-İ TAKVİM] )

- BEZM-ÂRÂ ile BEZM-İ TARAB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38858 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Meclisi süsleyen. | Adı Nasır Abdülbaki'nin Tedkik~Tahkik'inde terkipler arasında geçen makam. İLE Yeni terkib edilmiş ve rağbet görmemiş bir mürekkep makamdır. )

- BİLGİLİ ile/ve/<>/değil EDİB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30085 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLMEMEK ile/ve/değil EDEB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4335 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( TECÂHÜL-İ ÂRİFÂNE: Çok iyi bildiği halde bilmiyormuş/cahilmiş gibi görünmek. | [edediyat] Bilinen bir şeyi, edebî bir nükte ile bilinmiyormuş ya da başka türlü biliniyormuş gibi gösterme sanatı. )

- BİREYSELLİK ve/<>/>/< EDEB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33560 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yalnız kalmayı da göze alabilmek. VE/<>/>/< Yapmamayı öncelleyebilmek ve tercih edebilmek. )

- BİYOGRAFİ ile/yerine MENÂKIB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21189 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [>< KADH/ZEMM] )
( Allah'ın dini birdir. )

- CAZİB ile/ve/<> MUZİB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37705 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CEBR ile/ve/değil/yerine/<>/< CEZB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37573 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dışsal. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< İçsel. )

- CEHL-İ BASİT ile CEHL-İ MÜREKKEB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6209 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilmediğini bilen. İLE Bilmediğini bilmeyen. )
( Şekk. İLE Eş-şekk. )
( O ki, bilmiyor ama biliyor bilmediğini; çocuktur, onu eğitin/yetiştirin. O ki, bilmiyor ama bilmiyor bilmediğini; cahildir, ondan uzakça durun. O ki, biliyor ama bilmiyor bildiğini; (belki) uykudadır, onu uyandırın. O ki, biliyor ama biliyor bildiğini; bilge kişidir, onu izleyin. )

- CEHL-İ MÜREKKEB ile/ve ECHEL-Ü CÜHELÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6211 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilmediğini bilmemek. İLE/VE Bilmediği halde bildiğini doğru kabul etmek ve iddia etmek. )
( TECHÎL (ETMEK): Cahile cahilliğini söylemek. )

- CEHL ile/||/<>/< CEHL-İ BASİT ile/||/<>/< CEHL-İ MÜREKKEB ile/||/<>/< CEHL-İ MİK'AB[KÜP] ile/||/<>/< CEHL-İ MURABBÂ, TAKLİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6210 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyi mutlak olarak bilmemek.
İLE/||/<>/<
Bilmemek. Bilmediğini bilmek.
İLE/||/<>/<
Bilmemek. Bilmediğini bilmemek fakat bildiğini iddia etmek. Olgu ve olaya uygun olmayan kesin inanç.
İLE/||/<>/<
Bilmemek. Bilmediğini bilmemek fakat bildiğini iddia etmek. Bildiğinin en doğru/kesin olduğunu iddia etmek.
İLE/||/<>/<
Ötekinin iddiasını/sözünü delilsiz/kanıtsız kabul etmek. )
( ... İLE/VE Tek boyutlu. İLE/VE İki boyutlu. İLE/VE Üç boyutlu. İLE/VE Dört boyutlu. )
( [Felsefe'de] BEBGAİYYE[Ar.]/PSITTACISME[Fr.]: Papağanlık. )
( Sadece bir iyi vardır, bilgi; sadece bir kötü vardır, cehalet. )
( TÂC MÂRİFET TÂCIDIR, SANMA GAYRI TÂC OLA
TAKLİT İLE TOK OLAN, HAKİKATTE AC OLA )
( )
( Anlayanlar(those who get it) <> Anlayıp da anlamamış gibi yapanlar(those who get it do not get it) <> Anlamayanlar(those who do not get it)
-----------------------------------------------------

Anlayanlar(those who get it) <> Anlayıp, anlaşılacak hiçbir şey olmadığı gerçeğini görenler(those who get it but realise there is nothing to get) <> Anlaşılacak bir şey olmadığı gerçeğini görenler(those who realise there is nothing to get)
----------------------------------------------------

Anlamayanlar(those who get it) <> Anlamayıp, anlaşılacak hiçbir şey olmadığı gerçeğini görenler(those who do not get it and realise there is nothing to get) <> Anlaşılacak bir şey olmadığı gerçeğini görenler(those who realise there is nothing to get)
-----------------------------------------------------

Karmakarışık durumda olanlar/hiçbir nasibi ol(a)mayanlar(those who are very confused) )

- CELEB ile CELEB[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17209 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... | İstanbul sarayında ilk işe başlamış acemi. İLE Orospu, fahişe. | Çan. )

- CEM ve/<> TERTİB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19936 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CERÎB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40530 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eskiden Arap ülkelerinde kullanılan [aşağı-yukarı] 216 litrelik bir hacim ölçüsü. | Tarla ve arazi ölçüsü. | Dönüm. )

- CERİB ile CERÎB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17219 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uyuz hastalığına tutulan, uyuz. İLE Eskiden Arap ülkelerinde kullanılan [aşağı-yukarı] 216 litrelik bir hacim ölçüsü. | Tarla ve arazi ölçüsü. | Dönüm. )

- CİNÂS-I TAMM ile/ve CİNÂS-I NÂKIS ile/ve CİNÂS-I MÜREKKEB ile/ve CİNÂS-I MEFRÛK ile/ve CİNÂS-I DARBÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14726 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Söyleniş ve yazılışı aynı [eksik ya da fazlalık bulunmayan], anlamı ayrı iki sözcüğün birlikte kullanılışı. İLE/VE Cinaslı sözcüklerin birinde, bir ya da birkaç harfin fazla olması şeklinde yapılan cinas. [dem > âdem gibi] Cinaslı sözlerden biri, iki ayrı sözcük olan cinas türü. İLE/VE Cinaslı sözcüklerden biri, bağımsız iki sözcükten oluşan cinas türü. İLE/VE Pekiştirme sıfatıyla yapılan cinas türü. )

- CİNÂS/TECNİS ile/ve KALB ile/ve İŞTİKAK[< ŞAKK] ile/ve AKİS ile/ve İADE ile/ve TARSÎ'/TERSÎ'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14725 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Söylenişleri ve yazılışları aynı, anlamları farklı iki sözcüğü birarada kullanmaya bağlı bir sanat. İLE/VE Bir sözcükte harflerin yerleri değiştirilerek yapılan cinas. [anlamlı olma koşuluyla] İLE/VE Aynı kökten türemiş sözcükleri aynı mısra ya da beyitin içinde kullanma sanatı. [teslîm, selâmet, selâm] İLE/VE Bir mısranın söz sırasını anlamlı bir biçimde değiştirerek yineleme sanatı. İLE/VE Bir şiirde her beyitin son sözcüğünü (ya da sözcük öbeğini), ondan sonraki beyitin ilk sözcüğü olarak kullanmak. [her beyitin ilk sözcüğü aynı beyitin son sözcüğü olarak yinelenirse ve şiirin uyağını oluşturursa mukaddem ü muahhar[< te'hîr] adını alır.] İLE/VE Bir şiirin mısralarındaki sözcükleri sayı, uyak ve ölçü bakımından birbirine denkleştirme sanatı. [bu sanatın kullanıldığı şiirlere murassa' denilir] )

- CLUB yerine KULÜP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- COLOMB ile COULOMB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51143 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇAĞRI ile CELB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28076 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DABB ile DÂB[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17246 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kertenkele. İLE Şan ve şeref. )

- DALLI KÖK = CEZR-İ MÜTEŞA'İB = RACINE RAMEUSE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13190 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAR'ÜL-HARB ile/değil/yerine/>< DAR'ÜL-İSLÂM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31101 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Savaş. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Barış. )

- DARB ile/ve MUTTASIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19366 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İki harfi birbirine katmak. İLE/VE ... )

- DARB ile/ve PEKİŞTİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19365 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAVID = MAHBUB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32277 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEBDÂB ile DEBDÂB[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17261 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Davul. İLE Şöhret, azamet. )

- DEĞİLLEME = NEFİY, İNKÂR, SELB = NEGATION[İng., Fr., Alm.] = NEGATIO[Lat.] = APOPHASIS[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39254 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEHÂ =/||/<> RAB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49707 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DELİ ile/değil MECZUB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6151 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Deliyim!" demek, bir şey değil. Marifet, zırva bulabilmekte! )
( Delileri, zihinlerini yorarak sınarlardı. Zihin yorulunca kendini bırakır, delilik hali varsa böylece meydana çıkardı. )
( Delilerin sınavı, posteki saymaktı. )
( Akl-ı maaş'tan kayan. İLE Akl-ı maad'dan kayan. )
( Maddî ve siyasi iradedeki boşluk artırır. İLE Manevî alandaki boşluk artırır. )

- DERB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40645 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sur kapısı. )

- DİL ve/=/||/<>/>/< EDEB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8453 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİL ile/ve/<>/değil/yerine ÜSLÛB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30612 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Üslûb-u beyân/lisân, aynıyla insan. )

- DİSİPLİN ve EDEB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28701 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNCE ve/||/<>/< MANTIK
ve/||/<>
EYLEM ve/||/<>/< EDEB

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50142 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Düşüncenin edebi, mantıktır. VE/||/<> Eylemin mantığı, edebdir. )

- EDB ve/||/<>/> İAE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52232 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Elinde, diline ve beline sahip olmak. VE/||/<>/> İşine, aşına ve eşine sahip çıkmak. )

- EDEB ile/ve ÂDAB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20439 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Elif, Dal, Be. Edebli olmak, eline, diline, beline sahip olmak anlamını taşır. İLE/VE Edeb'in çoğulu. )
( Âdap eksikliği, öze dair bilginin eksikliğindendir. )
( EDEB YÂ HÛ )

- EDEB ve ADÂLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20443 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yerli-yerince hareket etmek. VE Yerli-yerinde olmak. )

- EDEB ile/ve/||/<> AHLÂK ile/ve/||/<> MATEMATİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35223 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnsanlığın gelişimindeki/tarihindeki üç önemli eşik. )

- EDEB ve/<>/= DİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3238 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EDEB ve EDEBİYAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20448 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Söylemesini bilmeyen, eylemesini bilemez. )

- EDEB ile/ve EMNİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20445 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EDEB ile/ve ERKÂN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20447 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Muktezâ-yı hal üzere söylemek ve eylemek. İLE/VE ... )

- EDEB ile/ve/<> HAYÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9243 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( : ZİNNÛREYN )

- EDEB ve/> İLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29934 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Edep, ilimden önce gelir. )

- EDEB ve/<>/> İMAN ve/<>/> İLİM ve/<>/> AMEL ve/<>/> İHLÂS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33435 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EDEB ve/=/<> İRFAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20442 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EDEB ile/ve KORKU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20446 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EDEB ile/ve/<> SAMİMİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6681 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ne kadar samimi olunsa da edebten uzaklaşmamak gerekir! )

- EDEB ve/=/<> TEVHİD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20441 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EDEB ile/ve USÛL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9399 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EDEB ile/ve/<> ZARÂFET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6684 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EDİB ile MUHARRİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6063 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EDİB ve/||/<> NAZİK ve/||/<> HAZİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53151 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sözümüzde. VE/||/<> Davranışımızda. VE/||/<> İşimizde[ustalığımızda]. )

- EDİLGEN ile GAİB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6053 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EMİR ile/ve EDEB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7457 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Emir, edebten üstündür. )
( Emir edebten üstündür. )

- ENSÂB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40990 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Logaritma cetvellerinin sayıları. [CEYB(SINUS), TECEYB(COSINUS), MÜMÂS(TANGENT), TAMAM MÜMÂS(COTANGENT), KATI'(SÉQUENCE), TAMAM KATI'(COSÉQUENCE) )

- ERBAB ile UZMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6086 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ERDEB/İRDEB ile ERDEB[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17368 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Arap şehirlerinde kullanılan ve İstanbul kilesiyle 9 kileyi karşılayan bir ölçek. İLE Savaş. )

- EŞHEB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41018 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KIR AT | SOĞUK (GÜN) | GÜÇ İŞ | ARSLAN )

- EV ile/ve/değil RAB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49180 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/DEĞİL Mısır'da. )

- EVVÂB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41046 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ALLAH'A RÜCÛ EDEN FENÂFİLLAH MAKAMI )

- FARZ ile VÂCİB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20273 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FEYZ ve EDEB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20127 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FUAD ile/ve/<> KALB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32114 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Öze yönelik (ise). İLE/VE/<> Duyulara yönelik (ise). )

- GADAB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41138 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ÖFKE, HİDDET, KIZGINLIK )

- GARÎB ve/<> KARÎB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32561 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Garib olan, karîb olur. )

- GAYB/GAİB ile/ve/değil EŞİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25149 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GAYB ile HARİÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15971 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GAYB ile HAZIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19490 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GAYB ile YOK/VAROLMAYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15972 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GAZAB değil/yerine/= ÖFKE, HİDDET, KIZGINLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41167 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GURÂB ile GÛRÂB[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17507 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karga. İLE Ilgım, serap/serâb.[İng., Fr. MIRAGE] )

- GURÛB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41274 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BİR GÖK CİSMİNİN BATIDA GÖRÜNMEZ OLMASI, BATMASI )

- GÜNAH ile ZENB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44370 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Cezayı gerektirecek günah. )

- GÜZELLİK ile/ve/<> EDEB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/214 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Güzeli güzel yapan edeptir, edep ise güzeli sevmeye sebeptir. )

- GÜZELLİK ile/ve/<> EDEB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16028 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÂB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41281 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( UYKU, RÜ'YÂ )

- HABB ile HABB[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17511 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aldatıcı, hilekâr, kurnaz. İLE Denizin dalgalanması, kabarması. )

- HAKİM ile/ve/<> MUHTESİB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46945 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HALB ile HALB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17554 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Süt sağma. İLE Pençeleme, parçalama. | Birinin aklını başından alma. )

- HÂLİB ile HÂLİB[çoğ. HALEBE/HÂLİBE(dişil)] ile HALÎB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17558 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sütçü. | Sidik borusu, üretra. İLE Aldatıcı, hilekâr. İLE Süt, taze süt. )

- HÂLİC ile HÂLİB ile HALÎC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17559 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Pamuk eğiren. İLE Yerinden oynatma, sarsma, hareket ettirme. İLE Denizin büyük ırmak şeklinde, iki kara arasında uzayıp gitmiş olan bölümü. Doğal liman, boğaz, kanal.[HALÎC-İ İSTANBUL/DERSAADET: İstanbul Halici. | HALÎC-İ BAHR-İ SİYAH: Boğaziçi.] )

- HÂRİB ile HARÎB ile HÂRİB[< HARÂB]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17595 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kaçan, firar eden. İLE Yağma olunmuş, soyulmuş, talan edilmiş. İLE Yıkan, harâb eden. | Haydut, yol kesen. )

- HASÎB ile HASÎB ile HÂSİB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17612 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ucuzluk, bolluk yer. | Hayır sahibi, eli açık, cömert. İLE Değerli, itibarlı, saygın/muhterem, yetenek sahibi. | Sayman, muhasebeci. | Allah'ın sıfatlarından. İLE Hesap eden/edici. )

- HATA-SEVAP değil HATA-SAVAB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11673 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÂTİB ile HATÎB[çoğ. HUTEBÂ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17629 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hitâbeden, söz söyleyen. İLE Camide hutbe okuyan. | Düzgün konuşan. )

- HATT:
TERKİB
ve/||/<> SEYYALLİK ve/||/<> İBDÂ ve/||/<> MEVZUN(ÖLÇÜLÜLÜK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50667 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HD 80606 B ile/ve/||/<>/< URSA MAJOR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53875 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bizden yaklaşık olarak 190 ışık yılı uzaklıkta bulunan "HD 80606 B" adlı gezegen, Ursa Major takımyıldızında bulunmaktadır. Jüpiter'den 4 kat daha büyük, gaz devi bir gezegendir. Bu ötegezegende rüzgârların hızı, saatte 17.380 km. hıza kadar ulaşabilmektedir. Dünyada kaydedilmiş en şiddetli rüzgârın hızı, saatte 408 km.'dir. Rüzgârların bu kadar şiddetli olma nedeni ise gezegenin yıldızı etrafındaki yumurta biçimindeki yörüngesidir. Bu yumurta biçimindeki yörüngede, yıldızına yaklaştığı noktalarda atmosfer hızla ısınıyor, bu ısı da atmosferde büyük bir kasırgaya yol açıyor. )

- HİBB ile HİBB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17662 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sevgi, sevgili. | Yol arkadaşı.[çoğ. AHBÂB] İLE Hilekâr, aldatıcı, kurnaz. )

- HİDÂB[< HADEB] ile HİDÂB/HİZÂB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17668 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kanburluklar, yumruluklar. İLE Boya. | Kına. )

- HİTAB ile/ve MUHATTAB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20163 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİZÂB ile HÎZAB[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17673 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Boya. | Kına. İLE Dalga. )

- HİZB değil/yerine/= CEMAAT, TÂİFE, TARAFTAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41455 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİZB değil/yerine/= KISIM, BÖLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41454 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİZMET ve EDEB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20488 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HUB ile/ve/<> ANAHTAR ile/ve/<> YÖNLENDİRİCİ ile/ve/<> ERİŞİM NOKTASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37337 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ayrıntıları için burayı tıklayınız... )

- HUB ile/ve/||/<>/>/< AŞK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45208 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<>~>~< Kendi olgunluğuna olan tutku. )

- HUB ile/yerine SWITCH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13481 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HUBB ile/değil/yerine/>< HUBB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35107 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aldatıcı, kurnaz, hilekâr. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Sevgi. )

- HÛDÂHUB ile/ve YEK BİR ALLAH YEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20352 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kervanların nöbet/nevbet tutarken etrafa [dosta/düşmana] seslendirdikleri sözler. )

- I ve/<> B
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8586 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İçeriden çıkmaya başlayan ilk harf. VE İçeriden en son çıkan/çıkacak harf. )
( İçeriden çıkmaya başlayan ilk harf. VE/<> İçeriden en son çıkan/çıkacak harf. )

- ISTIRAP/B ile AZAB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7420 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... ile İKAB["ka" uzun okunur] )

- İCAB ile/ve İMTİNÂ ile/ve İMKÂN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3624 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İCAP/îCÂB değil/yerine/= GEREK/GEREKLİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12181 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İCTİNÂB ile İMTİNÂ[< MEN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37666 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sakınma, çekinme, uzaklaşma. İLE Çekinme, geri durma. | Olanaksızlık, olamayış. )

- İHLÂS ile/ve/= RABB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29770 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İHRÂB ile İHRÂB ile İHRÂB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17761 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Harâb etme/edilme. İLE Azmetme. | Kaçmaya zorunlu kılma. İLE Kavgayı kızıştırma. )

- İHSAN ve/<> EDEB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19952 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İHTİLÂB ile İHTİLÂB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17773 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aldatma, aldatılma. İLE Süt sağma. )

- İHTİYÂRÎ/TAHYİRÎ HÜKÜMLER:
CEVAZ
ile/ve/||/<> İBÂHE/MÜBAH ile/ve/||/<> NEDB ile/ve/||/<> İSTİHSAN ile/ve/||/<> TABİÎYET ile/ve/||/<> HELÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49891 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İHVÂN[< ÂH] ile/ve/<> TÂLİB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31531 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sâdık, samimi, candan dostlar. | Tarîkat yoldaşları/arkadaşları. İLE/VE/<> İsteyen, istekli. )
( Amaçta bir olmak. İLE/VE/<> Aynı amacı arıyor/istiyor olmak. )

- İKTİRÂB ile İKTİRÂB[< KURB]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17799 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Korkulu, gamlı, kederli buluşma. İLE Yaklaşma, yanaşma. )

- İLÂN ve/||/<>/> İSTİLÂB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46811 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Açığa çıkarma. VE/||/<>/> Kapma, kaparak alma, alınma. )

- İLK I ve <> B
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25617 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İçeriden çıkmaya başlayan ilk harf. VE İçeriden en son çıkan/çıkacak harf. )

- İNÂBE/T ile İNTİSÂB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41642 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( GÜNAHLARA TÖVBE EDİP HAKK YOLUNA DÖNME | BİR MÜRŞİDE BAŞVURUP, TARÎKATA GİRME )

- İNKİLÂB değil İNKILÂB/P
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33258 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNSAN YÜZÜ ve/<> MİHRÂB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31521 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNSAN:
HÜVE'L GAYB
ve/<> HÜVE'L ÂŞİKÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19149 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNSAN ve/||/<>/> MECZUB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50004 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ne kadar insan olunabilirse, toplumun dilinde, o kadar "meczub" olunur. )

- İNSAN ve/<> MERBÛB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32568 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNTİSÂB ile "KAPILANMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31537 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( HİÇ KENDİ KENDİNE KAYNAR MI KAZAN
ÇEVRE YANIN ATEŞ EYLEMEYİNCE )

- İNTİSÂB ile/ve İMTİSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20121 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İntisâb/inisiyasyon, içsel mâbedin oluşturulmasını başlatır/sağlar. )

- İRHÂB ile İRHÂB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17873 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bol olma, bollanma, genişleme. İLE Korkutma/korkutulma, kaçırma. )

- İSTİ'SÂB ile İSTİS'ÂB[< SA'B]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17955 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İğrenme. İLE Güç sayma, bir şeyin zor gelmesi. )

- İSTÎCÂB ile İSTİ'CÂB[< ACEB]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17918 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Haklı sayma, vacib görme. İLE Hayrette kalma, şaşma, taaccübetme. )

- İSTİHÂB değil/yerine/= SAKLAMA, GİZLEME | DOSTLUK KURMA | KONUŞMA, MUSÂHEB ETME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41733 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTİHLÂB ile İSTİHLÂB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17930 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şerbet kıvamına getirme. | Yemeğin, bağırsaklarda sindirilmek üzere yoğun sıvı kıvamına geçmesi. | Süt sağma/sağılma. İLE Tırmalama. )

- İT'ÂB[< TAAB] ile İTÂB ile İTÂB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9563 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yorma, yorulma, zahmet verme. İLE Azarlama, tersleme, paylama. | Darılma. İLE Kolsuz, yakasız kadın gömleği, dekolte gömlek. )

- ÎTÂB ile İTÂB ile İT'ÂB[< TAAB]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17978 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kolsuz, yakasız bayan gömleği, dekolte gömlek. İLE Azarlama, tersleme, paylama, darılma. İLE Yorma/yorulma, zahmet verme. )

- KAB ile KÂ'B
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18006 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uzaklık, mesafe. İLE Topuk kemiği, aşık kemiği. | Tavla zarı. | Sekiz köşeli, sekiz yüzlü cisim. | Küp. )

- KABUL ile/ve/<> KALIB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2816 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KALB ile KALB ile KALB[çoğ. KULÛB]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41829 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KALB ve/<> LÂTİF/E
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4186 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARDEŞ ile/ve/değil/||/<> MUSAHİB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37736 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARŞIT ile/değil MUHATTAB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31373 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARYE ile/ve YESRİB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33075 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYIP ile/ve/değil GÂİB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28004 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KESB ile/ve HALK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20128 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişinin istemesi. İLE/VE Onun istemesi. )

- KEŞF-İ KUBÛR ile/ve KEŞF-İ KULÛB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20086 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KETTÂB ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42016 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yazı yazan sanatkâr. Yakut el-Musta'simî'den sonra hattât. )

- KEVKEB ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42017 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( SÜREKLİ YANAN GEZEGEN, YILDIZ )

- KİB[İ]R/UCB ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42027 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BÜYÜKLÜK, ULULUK | KENDİNİ BÜYÜK GÖRME, BÜYÜKLÜK TASLAMA )

- KİSVE ile LİBÂS ile ESVÂB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42056 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( bkz. KİSVET | GİYSİ | ÖZEL GİYSİ | KİSBET, YAĞLI GÜREŞ YAPAN PEHLİVANLARIN GİYDİKLERİ DAR PAÇALI MEŞİN PANTALON | BİR KİMSENİN YA DA BİR ŞEYİN DIŞ GÖRÜNÜŞÜ )

- KREMDE:
BB
ile CC ile DD ile RENKLİ NEMLENDİRİCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47146 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... ile ... ile BB ve CC kremlerin birleşimi. )
( )

- KUDRET ile/ve EDEB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20368 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUR'ÂN-I KERÎM:
HİTAB
ve/<> MUHATTAB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32479 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hitâb: Muhattabı olursan. )

- KUR'ÂN-I KERÎM:
KİTAB
ile/ve/||/<>/< HİTAB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45266 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUTB ile/ve KUTB-U ÂLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20100 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUTUB ile/ve/< EBRÂR[< BERR ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20739 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Hayır sahipleri, iyiler, dindarlar. | Kutub'dan sonra veliler arasında 300 ahyâr, 40 abdal, 7 ebrâr, 4 nakîb vardır. )
( Bu dönen dünyanın üzerinde dönmeden durmak. )

- LÂKÂB ile SIFAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19867 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LÂTÎF ile/ve/<> EDÎB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6685 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnce/zarif. İLE/VE Sınırını bilen. )

- LED:
EDGE-LIT
ile FULL-ARRAY ile RGB ile OLED ile QLED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53964 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LEZZET-ŞİNÂS ile LEZZET-YÂB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tat alan, tadına varan. İLE Lezzet alan, tat duyan. )

- LOB ile/değil (YARIM)YUVAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5246 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LOB değil/yerine/= BÖLÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50948 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LÜBB ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42217 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İÇ, ÖZ | NÛR-I İLÂHÎ )

- MAGRİB[< GARB | çoğ. MAGARİB] ile Magrib
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33848 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Batı. | Akşam. İLE Batı tarafında olan ülkeler. | [Afrika için] Mısır ötesindeki kuzey bölümü.[İspanya, Portekiz] )

- MAHLEB ile MAHLEB[çoğ. MAHÂLİB]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33881 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gülgillerden, 6-10 m. yüksekliğinde bir ağaç. Kokulu kiraz, İdris ağacı. | Bu ağacın, baharat olarak kullanılan, nohut büyüklüğündeki yemişi. | Bal. İLE Aslan, kedi, doğan gibi hayvanların çengelli pençesi. )

- MAHSUB[< HİSÂB | çoğ. MAHÂSİB] ile MAHSÛB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33889 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hesaba katılmış, hesap edilmiş. | Büyük bir zâta mensup kişi. İLE Kızamık çıkarma. )

- MAKAMLAR('I)/DARB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13564 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAKBUL ile/ve MERGUB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9528 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MATLUB ile/ve/<> MAKSUD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3356 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MATLUB ile/ve/<>/= MEÇHUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16875 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MECZÛB ve/||/<>/> DİLEKÇESİ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50266 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 1965 yılında vefât eden, Elazığ Tımarhanesi'ndeki bir meczubun (ortadaki) Allah'a yazdığı mektubu...

“Ben, dünya Kürresi, Türkiye karyesi ve Urfa Köyü'nden, (El-Aziz --Elazığ) Tımarhanesi (Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesi) sakinlerinden; ismi önemsiz, cismi değersiz, çaresiz ve kimsesiz bir abdi acizin, ahir deminde misafiri Azrail’i beklerken, Başhekimlik üzerinden, Hâkimler Hakimi'nin dergâh-ı Ulûhiyetine son arzuhâlimdir:

Ben, gam(dertlilik) deryasında, fakirlik vatanında, horluk ve rezillik kaftanında, PADİŞAH yapılmışım.

Meyvelerden, dağdağana; çalgılardan, ney-kemana kapılmışım… Benim yatağım, akasya dikeninden; yorganım, kirpi derisinden farksızdır. Kalbim, Ayizman’ın(Hitlerin işkenceci Nazi Komutanı) fırını ve Sahrâ'nın çöl fırtınasıdır.

Ruhum, âşık-ı Hüdâ Mahbûb peresttir, lâkin aklım, kaderin cilvesi ve talihin sillesiyle gûresttir(gel-gittir).

Bana gelen, derd ü gamın kilosu beleştir. Nerede bir güzel varsa, bana karşı keleştir(yüz vermez, cesâretlidir), tüm yiğitler de bana hep ters ve terestir.

Aylar geçti, tek temizliğim, gözyaşıyla ve kara toprakla aldığım teyemmüm abdesttir. Yani, içtiğimiz, kezzap suyu; mezemiz ise ateştir.

Ol Resûl-i zişân ve Sultân-ı dü-cihân: “Cenâb-ı Allah’ın, insanları, dünya; dünyayı ise insan için yarattığını; Ruhları, vucud için, vucudları ise ruhlar için yarattığını; erkekleri, kadınlar; kadınları, erkekler için yarattığını; Cennet'i, mü’min kullar, mü’min kulları da Cennet için yarattığını; cehennemi, inkârcılar ve münâfıklar, inkârcıları ve münâfıkları da cehennem için yarattığını” hadisleriyle haber vermiştir.

Peki, acaba, benim gibi meczub divâneleri ne maksatla halk etmiştir? Bilen babayiğit, meydana çıkıp söylesin...

Allah, sana iman verdi, sen, tuğyan edersin; O in’am etti, sen, küfran(nankörlük) edersin; O, ikram etti, sen, inkâr edersin; O, ihsân etti, sen, isyân edersin; bir de kalkıp bana deli divâne diye bühtân edersin!...

Bu söylediklerimin hepsi, ruhumun içinde cenk etmektedir. Eğer, dilekçemin yanıtı gelirse bu manevralar sona erecektir.

Şimdi, adresimi arz ediyorum: Kur’ân’ı geldiği yere, yine Kur’ân’ı getiren, geri taşısın. Madem ki, ahkâmı ve ahlâkı kalmadı, Kur’ân’ın kâğıdı ve yazısı neye yarasın?! Tâ ki, Hz. Muhammed Mehdi (A.S) gelince, yeniden okunup yaşansın!

Ey, zerrelerden kürrelere, yerlerden göklere, tüm âlemlerin Rabbi!...

Ey, cemâdî, nebâtî, hayvanî, insanî, ruhanî ve nuranî, her şeyin ve herkesin yegâne sahibi!...

Ey, iman ve şuur ehl-i kalplerin, en yüce habîbi!...

Ey, dertli bedenlerin, kederli gönüllerin ve yaralı yüreklerin tabîbi!...

Ben, bi-çâre kulun ki; garipler garîbi, hüzünlerin esîri, zulümlerin mustarîbi, öksüz, yetim ve sahipsiz bir tımarhane delisi...

Ama kutsî muhabbet ve hasretinin divânesi!...

Herkesi ve her şeyimi elimden aldın ama sana sığındım, aşkına sarıldım, yegâne Sen kaldın!... Yurdumdan, yuvamdan, evimden, barkımdan ayırdın, gurbete ve hasrete saldın. Ama onları ararken, Sana ulaştım, sevdâna daldım! Böylece, fânî ve hayalî görüntülerden kurtarıp hakîkî tecellîne mazhar kıldın.

Yüceler yücesi Rabbim, Efendim!

Hakk'tan saparak ve haddimi aşarak, hâşâ, Sen'den, Burak bineği, Cebrail seyisi, Sidret'ül Münteha menzili, cümle mahlûkâtın en şereflisi, Rahmân'ın en mükemmel tecelli ve temsilcisi… Kâinâtın fahrî ebedîsi, Âhir zaman Nebî'si ve Mehdî'si, Levh-i Mahfûz'un tercümanı ve tebliğcisi, Efendiler efendisi, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem’in) Mahbubiyeti'ni mi istedim?...

Hanif Din'in üstadı ve nice Nebîlerin atası, Hz. İbrahim’in, halîliyetini; Hz. Süleyman’ın, saltanat ve servetini; Hz. Musa’nın, Celâdet ve cesâretini; Hz. İsa’nın ruhanîyetini mi istedim?...

Hz. Ebû Bekir Sıddık’ın, yüksek fazîlet ve kurbiyyetini; Hz. Ömer'ül Faruk’un, dirâyet ve teslimiyetini; Hz. Osman-ı Zinnureyn'in, asâlet ve sehâvetini; Hz. Aliy'ül Murtaza’nın, ilim ve velâyetini mi istedim?...

Senden, mülk-ü-hâkimiyet, şan-ü-şöhret, mal-ü-servet mi talep ettim? Senden, vucuduma sıhhat ve âfiyet; aklıma ziyâ ve selâmet; hayatıma, huzur ve istikâmet dilendiysem, bunlar için de bin kere tevbe ettim!

Çünkü, Şeriât'ın iptal, Tarikât'ın ihmal, Hakîkât'ın ihlâl ve mü’minlerin iğfâl edildiği bir zillet ve rezâlet döneminde, bana, akıl ve mükellefiyet verseydin, bu, sadece benim mesûliyet ve mahzûniyetimi ziyâdeleştirecekti!

Sultan'ım Efendi'm!

Ben, Senden, sadece, seni istedim; pahası, elbet böyle yüksektir ve tüm sevdiklerimi ve sahiplendiklerimi uğruna fedâ etmektir.

Rabbim, elbet vardır hikmeti ki, bu kuluna, böyle zillet ve zahmet çektirirsin. Ben, hâşâ, itiraz değil naz ederim ama umarım, Sen, niyâz kabul edersin.

Aile efrâdımı, akl-ı izânımı alıp beni hicrâna saldın. Ama yine de şükür; ya akıllı kalıp ama hâin ve hilekâr olaydım...

Ya varlıklı kalıp ama zâlim ve sahtekâr olaydım...

Ya âlim ve saygın kalıp ama gâfil ve riyâkâr olaydım...

Ya arkalı etraflı kalıp ama azgın ve zulümkâr olaydım...

Ya sağlıklı sefâlı kalıp ama sapıtmış, ahlâksız ve vicdansız olaydım!...

Derd-ü-belâ ki, sabredenlerin vesile-i mirâcıdır. Mü'minler, kalbimin tâcı; mücrimler, rahmetin muhtâcı; münkirler, hikmetin icabı; Sâdık ve âşık, ehl-i cehd adâletin ilâcıdır. Velâkin, bu münâfık, hain ve zâlimler ise çıban başıdır, akrep gibi sancıdır; şerefli insana, helâli dışında tüm kadınlar, kızlar, ana-bacıdır.

Ey Rabbim, Efendi'm!

Malûm-u âlîniz ve yüce takdirinizdir ki; ne özenli-bezekli elbiselerle gezdiğim bayramlarım oldu… Ne onurlu ve huzurlu seyahatlerim ve seyranlarım oldu… Ne etrafımda hizmet ve rağbet gösteren dostlarım ve hayranlarım oldu!...

Lezzet ne imiş, izzet ne imiş ve fazilet ne imiş tatmadım; ama şikâyet şekâvettir; tüm bu fânî ve fenâ nimetlerin asıl sahibi olan Padişahlar Padişahı'nı buldum...

Beni, yoktan var ettin, iman ve hidâyet buyurup varlığından haberdar ettin, ama aklımı alıp kulunu, bi-karar ettin. Sana, sonsuz şükürler olsun!...

Şimdi, son dileğim, beni yanına al ve bir daha huzurundan ve sonsuz nûrundan ayırma, ne olursun!

Umarım, bu dilekçeyi yazdım diye bana darılmazsın; çünkü, Zâtından gayrıya yalvarıp yakarmanın, ŞİRK olduğunu buyurdun!

Selâm ve dua ile... )

- MECZUB ile/değil MECZUB MEŞREP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20181 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MECZUB ile MELENG[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6149 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Yalınayak, başıkabak bir halde dünya ile ilişkisini kesmiş olan. | Hakikî aşk ile sarhoş olmuş kişi. )

- MEDİNE ile/ve/< YESRİB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20843 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( TAYBE ile/ve/< ... )

- MENÂKIB ile SÎRET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19894 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MERÂTİB ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42349 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Manevî yolculuk. )

- MERHÛB ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42362 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ARSLAN | KORKUNÇ ŞEY )

- MERKÜR ile TrES-2b
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53169 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Evrendeki en karanlık gezegendir. Yüzeyine ulaşan ışığın %1'ini bile yansıtmadığından, kömürden bile karadır. Kendi yıldızına olan uzaklığı, Merkür'ün, Güneş'e olan uzaklığı kadar olmasına karşın Merkür, %10'luk ışık yansıtması yaparken, TrES-2b, %1'den bile az yansıtmaktadır. Biliminsanları, hâlâ bu gizemli durumu çözebilmiş değildir. )

- MEŞREB ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42384 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İÇECEK YER | YARADILIŞ, DOĞA, MİZÂÇ | HUY, AHLÂK | İLÂHİ SUYU TUTACAK KAP | ÇEŞME )

- MEŞREB ile MEZHEB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20735 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yaradılış, huy. | Davranış biçimi. İLE Bir dinin görüş ve anlayış ayrılıkları nedeniyle ortaya çıkan kollarından her biri. | Öğreti. | [mecaz] Anlayış, görüş. )

- METABOLİK CERRAHİDE:
AGB
ile RYBG ile VSG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53305 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Metabolik Cerrahi, Kalp Krizi, Felç ve Ölümleri Önlüyor )
( )

- METÂİB ile METÂİB[< MET'ABE] ile METÂLİB[< MATLAB]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34122 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Seçilmiş, güzel şeyler. İLE Uğraşlar, meşakkatler, yorgunluklar. İLE İstenilen, talep edilen şeyler. )

- METÂLİB ile/ve/+/||/<>/> MEZÂHİB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51282 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İstenilen şeyler. İLE/VE/+/||/<>/> Tutulan yollar. )

- MEVEDDET ile/ve/||/<> HUB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35106 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişiye özgü sevgi. İLE/VE/||/<> Sevgi. )

- MEZHEB ile TARİKAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20736 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİHRÂB ile MİNBER[çoğ. MENÂBİR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34167 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Camilerde/mescidlerde, yönelinen (kıble) taraftaki duvarda bulunan ve imamlık edene ayrılmış olan oyuk, girintili yer. | Ümit bağlanılan yer. | Sevgilinin kaşları. | Halının sınır çerçevesi içinde, yalnız bir tarafında bulunan, kemer görünüşlü desen. | Sunak.[Fr. AUTEL] İLE Camilerde, hatîbin çıkıp hutbe okuduğu, merdivenli kürsü. | 1919'da, İstanbul'da yayımlanmış olan günlük siyâsî ve ticarî gazete.[Rasim Ferit tarafından yayımlanan bu gazete, ancak 50 sayılık yayıma ulaşabilmiştir.] )

- MİKLEB ile MİKREB[çoğ. MEKÂRİB]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34170 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eski ciltli kitapların sol tarafındaki, okuma ya da ara verilen yeri belirlemeye yarayan fazla parçanın adı. İLE Çift sürülen saban. )

- MİLLET ile/ve ÜMMET ile/ve MEZHEB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20734 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir dine bağlı/tâbi olmak. İLE/VE Bir peygambere bağlı/tâbi olmak. İLE/VE Bir imama bağlı/tâbi olmak. | Bir müctehidin çıkardığı hükümlerin tümü. )

- MİNYATÜR ile/ve/<> TEZHİB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30837 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİZÂC ile/ve/<> MEŞREB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31530 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 12 çeşit. İLE/VE/<> 36 çeşit. )

- MONOFİZİT/LERB ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42480 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hristiyanlık'ta, Hz. İsa'nın kimliği ve tabiatı hakkında bir görüş ve bu görüşe sahip olan kişi ya da bu görüşü savunan kiliseler. [Günümüzde, Asuri (Nasturi) ve Keldani Kiliseleri dışındaki öteki kiliseler Monofizit görüşe sahiptirler.] )

- MU'TAZIB ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42484 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BİRBİRİNE YARDIM EDEN )

- MUALLİMHANE-İ NÜVVÂB ile/=/<>/> MEKTEB-İ NÜVVÂB ile/=/<>/> MEKTEB-İ KUZÂT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50771 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kadı yetiştirmek amacıyla açılan okullardı. )
( 1853 ile/=/<>/> 1884 ile/=/<>/> 1911 )

- MÛCİB ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42518 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İcâdı, icâb üzere olan. )

- MUHAFAZAKÂR ile MUTAASSIB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6304 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUHASSAR ile/ve MUHATTAB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30372 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUHDİS ile CÜNUB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20754 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Abdesti olmayan. İLE Gusl abdesti olmayan. )

- MUHRİB ile MUHRİB[< HARÂB | çoğ. MUHRİBÎN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34261 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Torpidoları avlamaya yarayan ve çok hızlı giden bir çeşit küçük savaş gemisi. İLE Yıkan, harâb eden. )

- MURÂKIB ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42621 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ALLAH'A BAĞLANMIŞ )

- MÛSİKÎŞİNAS ile/ve MUTRİB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14651 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Müzikle uğraşan. )

- MUTATABBİB değil/yerine TABİB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46413 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hekimlik taslayan. DEĞİL/YERİNE Hekim. )

- MUTRİB ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42724 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Müzikle uğraşan. | Bir müzik aleti çalan. )

- MÜNTESİB ile MUHİBBÂN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20114 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜREBBEB ile MÜREBBİB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34779 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ergenlik çağına kadar beslenmiş. | Hoş kokulu şeylerle hoş olmuş. İLE Çocuğu, ergenliğine kadar besleyen. )

- MÜREKKEB ile MÜELLEF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16654 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ayrım olmaz. İLE Ayrım olur/olabilir. )

- MÜREKKEB ile SÜLH MÜREKKEB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43644 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kırmızı mürekkeb. )

- MÜSÂHİB ile/ve/||/<> MERCE-İ TAKLİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51414 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<> İran'da. )

- MÜSÂHİB ile/ve/değil/yerine REFÎK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33436 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜSEBBEB[< SEBEB] ile MÜSEBBİB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34795 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sebep olunarak oluşturulan. İLE Sebep olan. | İcâd eden. )

- MÜTEEHHİB ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42696 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendi kendini yetiştirmiş kişi. Otodidakt. )

- MÜTEFEKKİRE ve/<> TERTİB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1284 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜTENASİB ile MÜTENAFİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9515 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çeken. İLE İten. )

- MÜTESÂİB ile MÜTESA'İB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35129 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Esneyen, tesâüb eden. İLE Güç olan, güçleşen. )

- MÜTESEYYİB ile MÜTESEYYİB[< TESEYYÜB | çoğ. MÜTESEYYİBÎN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35137 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dul kalan kadın, teseyyüb eden. İLE Kayıtsız davranan, aldırış etmeyen, teseyyüb eden. )

- NÂB[çoğ. ENYÂB] ile NA'B ile NÂB[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18101 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Azı dişi. | Yaşlı deve. İLE Karga ya da horoz gibi ötmek. İLE Arı, saf, hâlis. | Katıksız. | Berrak. | Oluk. )

- NÂCİ ile/ve NECÎB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33431 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NAHB ile NAHB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18108 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ölüm, ecel. | Yüksek sesle ağlama. İLE Çekip çıkarma. | Şerefe içilen kadeh. | En iyi şeyi seçme, tercih etme. )

- NÂHİB[< NEHB] ile NAHÎB[çoğ. NAHB] ile NAHÎB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18111 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yağmalayıcı/yağma eden, talanlayan/talanlayıcı, çapulcu. İLE Korkak. İLE Avaz avaz ağlama. )

- NAÎB ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karga ve çirkin sesli kuşların ötüşü. )

- NAÎB ile NÂİB[< NEVB| çoğ. NÜVAB]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18119 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karga ve çirkin sesli kuşların ötüşü. İLE Birinin yerine geçen, vekil. | Kadı vekili. | Kadı, şeriat hükümlerine göre hüküm veren hâkim. | Nöbet bekleyen, nöbetle gelen. )

- NAÎB ile NAÎK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18120 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karga ve çirkin sesli kuşların ötüşü. İLE Karga ötüşü. | Horoz sesi. )

- NASB ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42784 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( DİKME, SAPLAMA )

- NASÎB ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42785 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( PAY, HİSSE | RIZIK )

- NASÎB ile NASB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9426 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Pay, kısmet. | Birinin elde edebildiği şey. İLE Bir memurluğa tâyin. | Dikmek, saplamak. )

- NECÎB ve/> HALÎL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3397 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Samimi arkadaş. )

- NECM ile KEVKEB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20908 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sönüp-yanan yıldız. İLE Sürekli yanan gezegen. )

- NEDEN/SEBEP/MÜSEBBİB ile VESİLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28197 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NESEB ile MEZHEB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42825 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Soy, nesil. İLE Bir dinin görüş, yorum ve anlayış ayrılıkları nedeniyle ortaya çıkan kollarından her biri. | Anlayış, görüş. | Öğreti. )

- NESİB ile/ve RAMAZANİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30688 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ramazan konulu şiirler, genellikle kasidelerin nesib bölümünde işlenmiştir. VE Dîvânlarda, Ramazaniye başlığıyla müstakil şiirler de kaleme alınmıştır. )

- NEZÂKET ile/ve/<> EDEB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6686 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NİKAB ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42849 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( PEÇE, YÜZ ÖRTÜSÜ )

- NİYET ile/ve ÜSLÛB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4611 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ODUN = HAŞEB = BOIS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13195 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OKB ile/<> OKKB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49674 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Obsesif-Kompulsif Bozukluk İLE Obsesif-Kompulsif Kişilik Bozukluğu )
( Kaygı bozukluğu biçimi. İLE/<> Kişilik bozukluğu biçimi. )
( Belirtilerin şiddeti, zamanla değişir. İLE/<> Belirtiler, aynı kalmaya eğilimlidir. )
( Kolaylıkla tespit edilebilir. İLE/<> Kolaylıkla tanımlanamaz. )

- OKB ile/ve/değil/||/<>/< YAYGIN KAYGI BOZUKLUĞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49591 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖRTÜ/PERDE[Fars.]/HİCAB[Ar.]:
BURKU
ile NİKAB ile LİFAM ile LİSAM ile HIMAR ile NASİF ile MİKNE'A ile CİLBAB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Pb ile Pd
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44670 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kurşunun simgesi. İLE Palladyum'un simgesi. )

- PLUMB değil/yerine/= ÇEKÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38612 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- POSTNİŞİN ile/ve SERTARÎK ile/ve SERTABBÂH ile/ve SERZÂKİR ile/ve İMÂM ile/ve MEYDANCI ile/ve TÜRBEDÂR ile/ve ÂSÂDÂR ile/ve NAKÎB ile/ve PAZARCI ile/ve ÇERÂĞÎ ile/ve SÂKÎ ile/ve FERRÂŞ ile/ve KAPUCU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20320 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PÜR KUSÛR ve/||/<> el-FAKİR TAHT-Ü-TÜRÂB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50613 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAB' ile RABB ile Rabb ile RÂBB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18236 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Avlulu ev. İLE Efendi, sahip. İLE Allah. İLE Sütbaba, üveybaba. )

- RAB ile/değil ALLAH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31513 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eril/lik. İLE/DEĞİL Dişil/lik. )

- RAB ile/ve/||/<>/> MÜREBBİ ile/ve/||/<>/> ALLAH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19637 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bebek için. İLE/VE/||/<>/> Çocuk için. İLE/VE/||/<>/> Aşkta.[meveddet] )

- rab ile rabb ile Rabb
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43124 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( AVLULU EV ile EFENDİ, SAHİP | SÜTBABA, ÜVEY BABA ile TERBİYE EDEN ALLAH, MÜREBBİ | KENDİNİ, GEREKSİNİMİ DUYULAN ŞEYİ, KENDİ ARACILIĞI İLE ELDE EDİLEN ÖZEL BİR SIFATLA KAYITLANDIRILMIŞ ZÂT )

- RAB ile/ve/<>/< RÂBITA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35828 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAB ile/ve/<> TURAB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37423 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RABB ile/ve/<> ABD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29771 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RÂHİB ve/<> KÂTİB ve/<> HÂSİB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36613 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RÂİB[< RU'B] ile RAÎB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18252 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Büyücü, göz bağlayıcı. İLE Korkmuş. )

- RAKÎB ile RÂKİB[< RÜKÛB | çoğ. RÜKBÂN] ile RAKÎB[< REKÂBET | çoğ. RAKÎBÂN, RUKABÂ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18254 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( PÂYENDE[Fars. çoğ. PÂYENDEGÂN]: Duran, sürekli. | Payanda, destek, dayanak. || RABÎTA: Eski yazma kitaplarda sayfa numarası yerine gelmek üzere soldaki sayfanın, sağdaki sayfanın altına yazılan ilk sözcüğü. İLE Binici/binen, binmiş. | Bir ulaşım/nakil aracına binmiş olan. İLE Herhangi bir işte birbirinden üstün olmaya çalışanlardan her biri. | Bekçi. | Görüp, gözeten.[Allah'ın adlarındandır.] )

- RATÎB/RATB ile RÂTİB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18257 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Taze, yeşil, yaş.[yemiş] | Yumuşak, mülâyim. İLE Sıraya koyan, tertip eden. )

- RCB ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43164 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Rahmet. Cemal. Bereket. )

- RGB ile/ve/değil/yerine/||/<>/> CMYK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RIZK ile/ve/||/<> NASİB ile/ve/||/<> KISMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36939 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RİCÂL-ÜL-GAYB ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43202 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "NÜKEBÂ ÜÇYÜZ KİŞİ, NÜCEBÂ YETMİŞ KİŞİ, ABDAL KIRK KİŞİ, AHYAR YEDİ KİŞİ, AMED DÖRT KİŞİ, GAVS BİR KİŞİDİR" | CENÂB-I HAKK'IN MA'NEN VAZİFELİ KILDIĞI VELÎ KULLARI )

- RİKÂB ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43212 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Türk müziğinde kullanılmış usullerden biri.[Zamanımıza kalmış bir örneği bulunmamaktadır.] )

- RİYÂ ile UCB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20694 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RU'B ile RUB' ile RUBB ile RÛB[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18290 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Korku. İLE Dörtte bir, çeyrek, bir şeyin dört bölümünden biri. İLE Meyve suyu. İLE Süpürme, süpürge. )

- RUB-UL MÜCEYYEB ile RUB-UL MUKANTAR ile USTURLAB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7748 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sinüs'ün dörtte biri. İLE ... İLE ... )
( ... İLE ... İLE İlk kez M.Ö. II. yy.'da Hipark tarafından bulunumuş ve Batlamyus tarafından kullanılmıştır. Bu alet ile yıldızların Arz'dan uzaklıkları ölçülürdü. Üstüne gökyüzü haritası çizilmiş hilâlî daire şeklinde bir tahtadan ibarettir. Akrep ya da ankebût denilen bir ibresi vardır. Bu ibre, ucuna fındık büyüklüğünde taş bağlanmış bir ipten ibarettir. Yıldızların seyri bu ip ile gösterilir, ölçümler bunun üzerinden ortaya çıkar. Kenarlarda da açılar, milyem ve grat hesapları yazılıdır. Halen astronomlar ve denizciler geliştirilmiş usturlap kullanırlar. )

- SADR ile/ve KALB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19439 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAHÂBE/ASHAB ile/ve/> TÂBİİN ile/ve/> TEBE-İ TÂBİÎN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hz. Muhammed'in döneminde yaşamış ve onu görmüş olanlar. İLE/VE/> Hz. Muhammed'i görmüş olanları görenler. İLE/VE/> Hz. Muhammed'i görmüş olanları görenleri görenler. )

- SAHB ile SAHB[< SÂHİB]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18316 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gürültü, patırtı etme. İLE Yakın dostlar, sahipler. )

- SAHİB[< SAHB] ile SAİB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43288 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sahip[mâlik]. | Bir vasfı olan[hâiz]. | Koruyan[hâmî]. | Bir iş yapmış olan. | Sürekli sohbette bulunan. | Hak yolunu göstermek isteyen mürşid. )

- SÂİB ile SÂİB[< SEVÂB] ile SÂİB[< SE'B] ile SAİB ile SAHİB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18327 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir yerle, bir şeyle ilişiği olmayan. İLE Yanlışsız, doğru, yanlışlık yapmayan. | Amaca, hedefe uygun. | Hedefe doğru ulaşan. İLE Yağmur getiren bora[İt. < Yun.][: genellikle arkasından yağmur getiren sert ve geçici rüzgâr/yel.]. İLE Çarmıha germek. İLE Sahip[mâlik]. | Bir vasfı olan[hâiz]. | Koruyan[hâmî]. | Bir iş yapmış olan. | Sürekli sohbette bulunan. | Hak yolunu göstermek isteyen mürşid. )

- SÂKA[Ar. < SEVK/SAİK]/BEYYÂB ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43297 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Su taşıyan, sucu. )

- SAKA[Ar. < SEVK/SAİK]/BEYYÂB ile SAKA ile SAKA (TÜRKLERİ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46623 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Evlere, çeşmeden su taşımayı iş edinmiş olan kişi. İLE Serçegillerden, başında ve boynunda, kırmızı, sarı tüyler bulunan ve hoş öten bir kuş. İLE ... )

- SÂKİ-Yİ ŞEB ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43298 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mehtap, ayışığı. )

- SÂLİK-İ MECZUB ile/||/<> MECZUB-U SÂLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54904 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Allah'ın ahlâkıyla ahlâklanan kişi. İLE/||/<> Allah'ın, varoluşunu, aklını, "benliğini" hak makamına çektiği kişi. )

- SÂLİK-MECZUB ile MECZUB-SÂLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20180 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÂLİK ile MECZUB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20179 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SATÜRN ile BJ1407b
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53168 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Satürn'ünkine benzer halkaları olan ilk öte gezegendir. Bizden yaklaşık olarak 420 ışık yılı uzakta olan bu gezegenin halkaları, Satürn'e göre o kadar çok ve uzundur ki, neredeyse Güneş'ten, Venüs'e kadar olan alanı kaplamaktadır. Jüpiter'den 20-30 kat daha büyük olan bu gezegen, Satürn'ün yerinde olsaydı, halkaları, Dünya'nın gökyüzüne kadar gelir ve dolunaydan çok daha büyük görünürdü. )

- SAVÂB ile SEVÂB ile SEVVÂB ile SAVB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18356 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğruluk, dürüstlük. Doğru hareket/davranış/düşünce. | Doğru, dürüst. İLE Ödüllendirilen hareket/davranış/tutum. | Hayırlı hareket, hayır işleme. İLE Elbiseci. İLE Yön/cihet, taraf. )

- SAYGI ile/ve/<> EDEB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3237 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... ile/ve/<> HUMANITAS )

- Sb ile Sc ile Se
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46782 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Antimon'un simgesi. İLE Skandiyum'un simgesi. İLE Selenyum'un simgesi. )

- SEÂBÎB ile SEÂBÎB[< SU'BÛB]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18359 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Salya. İLE Saf su akan yerler. )

- SEB/SEBB ile SEB'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18360 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sövme, sövüp sayma. İLE Yedi/7. )

- SEBEB ile/ve/<> MÜSEBBİB-ÜL ESBÂB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30317 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEBEB ile/ve/<> VETED ile/ve/<> FÂSILA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37528 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İp. İLE/VE/<> Kazık. İLE/VE/<> İp ile kazıkların arası.
[Çadır terimlerinden.] )
( 2 harf. İLE/VE/<> 3 harf. İLE/VE/<> 4 harf ve fazlası. )

- SEVAP ile/değil SAVAB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20643 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEZÂB/SEDÂB ile SEZÂB[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18398 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sedefotu. İLE Su teresi. )

- SGK'DA:
4A
ile 4B ile 4C
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54057 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SIDK >< KİZB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25337 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİN[Türkçe]/KABİR/KABR[Ar.], MEZAR/GÛR[Fars.] ile TÜRBE/TOMB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19298 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [kökeni/etimolojisi] MEZAR[< ZİYARET[Ar.]): Anadolu Türkçesi'ne anlam değiştirerek, ölünün gömüldüğü yer olarak geçmiştir. İLE Topraklanmış, toprak örtülmüş. )
( İşlerinizden sıkıldığınızda kabirleri/mezarlıkları, türbeleri ziyaret ediniz. )

- SÖZ/SAB ile/ve TATLI SÖZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3860 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Güftâr. İLE/VE Güftâr-ı şirin. )
( "Bir sözü(sırrı) söylediğimde o bana malik olur, ben ona malik olamam". )
( "Sözünde doğru, işinde dakik olmalısın. Sözünde doğru olan kimsenin değeri artar, işinde dakik olan kimsenin de işi neticeye bağlanır". )
( Söz taşıyanların(su'ât) getirdiklerini kabul etmek büyük bir zulümdür. )
( Sözlerin öfkesini gözleyin, ağızdan çıkan sözleri kulaklarınız duysun. Sözlerle hiç kimseye zarar vermeyin. )
( En kolay olmayan şey: Söz Söylemek ve Söz Anlamak. )
( Balcının var bal tası, oduncunun var baltası. )
( Tatlı dil, yılanı bile deliğinden çıkarır. )
( Taşa geçer, kendime geçmez sözüm. )
( Huzur veren tek bir söz, yararı olmayan binlerce sözden daha yeğdir. )
( Bu sözler/şiirler, "Onlar benim!" diyenindir. )
( Sözden suret doğup ölür, dalga kendini tekrar denize götürür. )
( DEKLAMASYON: Sözü güzel söyleme, süslü sözlerle söyleme. )
( Âb-ı Hayat, kulakla içilir. )
( Âb-ı Hayat, su değil, Kâmil'in sözleridir. )

- SÜLÛK ile HİCAB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19806 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Sülûka engel olan her nesne.
* Kişilerin,
* Dünyanın,
* Nefsin perde olması. )

- SÜNNET ile/ve/=/değil/yerine ÂDÂB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20286 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜREK:
NEŞE
ve/<> MİZAC ve/<> MEŞREB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31682 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEBB ile ŞEB[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18456 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şap. İLE Gece. )

- ŞEKK ile ŞÜPHE ile RAYB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16864 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEVK-I DİL ile/<> ŞEVK Ü TARAB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47288 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gönül şevki, neşesi, sevinci. | Türk müziğinde, bir bileşik makam olup en az, iki yüzyıllıktır. [Abdullah Ağa tarafından oluşturulmuş olabilir.][Rast ile suzinâk makamlarından oluşup her iki dizinin ortak seslerinden yararlanılmıştır.] İLE/<> Neşe, sevinç, coşkunluk. | Türk müziğinde, bir bileşik makamdır. [III. Selim tarafından oluşturulmuştur.][Sabâ ve acem aşîran ile hüseynî aşîranda (mi) kürdî dörtlüsünden oluşmaktadır.] )

- ŞÜPHE[< TEŞBİH] ile/ve REYB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1121 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- T ile Tb ile Tc ile TC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50387 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Trityum'un simgesi. İLE Terbiyum'un simgesi. İLE Teknetyum'un simgesi. İLE Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması. )

- TAAB ile TAB' ile TÂB[Fars.] ile -TÂB[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18489 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yorgunluk. | Sıkıntı, zahmet, eziyet, meşakkat. | Sinirlerin zayıflığından dolayı kaslarda ve çeşitli yerlerde duyulan şiddetli sancı. | Tabiat, huy. | Damga, mühür basma. | Kitap basma. İLE Güç, kuvvet, tâkat. | Işık, parlaklık. | Harâret. | Tazelik. | Kıvrım, büklüm. | Sıkıntı, eziyet. | Öfke. | Kılıcın keskinliği. İLE "parlayan, parlatan, aydınlatan" anlamlarına gelerek birleşik sözcükler yapar. [ÂLEM-TÂB: Dünyayı aydınlatan.] )

- TAASSUB ile AKIL TUTULMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30995 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAASSUB ile/ve/değil BİLGİ/DENEYİM EKSİKLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34684 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAASSUB ile/değil/yerine GELENEKSEL DEĞER/LER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31974 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAASSUB ile/değil/yerine ÖNCELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52539 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAASSUB ile TASALLUT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30454 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Taassub, tasalluta dönüşmemelidir! )

- TAASSUB değil/yerine/>/>< TASAVVUF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33280 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( TASAVVUF: Taassubu yok eden neyse, o! )

- TAASSUB ile TUTUCULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30137 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TABİB ile/ve/<>/< ÂLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32812 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Âlim olmadan, tabib olamazsınız(olunmaz/dı da).
[Osmanlı dönemindeki öğrenim ve eğitimde geçerliydi. Bugün de, Osmanlı bilgi ve deneyimini önemseyen, derinlikli/kapsamlı tutumunu devam ettiren Amerika'da, tıp ve hukuk bölümünden önce, üniversitede bir bölüm tamamlamış olma gerekliliği/zorunluluğu bulunmaktadır.]
[Umarız, bir gün, bizim öğrenim/eğitim düzenimiz/bilincimiz de aynı çizgiye yüksel(til)ecektir!] )
( İster tabip/hekim, ister hakim/avukat ya da herhangi bir alanda ilerlemek/yürümek ve derinleşmek için, önce, düşünme nedir?, nasıl düşünülür?, kavramlar nasıl tanımlanır, nasıl birbirine eklemlenir? önermeler nasıl kurulur? gibi temel, mantık ve usûl ile ilgili altyapı ve bilgi/ler oluşturulmalıdır ki, daha sonra, esasa ve ayrıntılara geçilebilsin. )

- TABİB ile/ve/değil ALYENİST
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5926 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hekim. İLE/VE/DEĞİL Deliler hekimi. )

- TABİB ve HABİB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5927 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TABİB ile/ve/değil KEHAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5925 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hekim. İLE/VE/DEĞİL Göz hekimi. )

- TAHAŞŞU'[< HUŞÛ] ile TAHAŞŞUB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18513 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Alçakgönüllülük. İLE Odunlaşma. )

- TÂHİR ile/ve/değil/yerine/||/<>/ TAYYİB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33695 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Temiz. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/ İyi, güzel, hoş. )

- TAHİR ve/ TAYYİB ve/ KUDDÜS ve/ SUBBUH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20520 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kirlerden. VE Ayıplardan. VE Kalpten. VE Nefsten. )
( SUBBUH: Yüzmek. )

- TAHKİK[< HAKK] ile/ve/<>/> TAHRİR ile/ve/<>/> TAKRİR ile/ve/<>/> TAKRİB ile/ve/<>/> TÂLİM ile/ve/<>/> TEDKİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45371 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğru olup olmadığını araştırma. | Kanıt ile bilmek. [Mantıksal ve felsefi alan.] İLE/VE/<>/> İlgisi olmayanları bilmek. İLE/VE/<>/> Kanıtların iç tutarlılığı araştırma. İLE/VE/<>/> Kanıt ile sonuç arasındaki tutarlılığı araştırma. İLE/VE/<>/> Öğrenme. İLE/VE/<>/> Kanıtlamayı bilmek. )

- TAHLİL ile/ve TERKİB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9436 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TALEB ile TALÂB[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18553 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İsteme/istenme, dileme. | İstek. İLE Göl, büyük havuz. )

- TÂLİB ile/ve ŞÂRİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7765 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Bir ilme başlayan. )
( Mantık ilmini tasavvur etmezsen, mutlak belirsizin(mechûlün) tâlibi olursun! )
( ... İLE/VE Bir ilme başlayan. )

- TÂLİB ile/ve/||/<>/>/< TÂBİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36499 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAM MÜREKKEB ile/ve TAM OLMAYAN MÜREKKEB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16655 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Haber | İnşa İLE/VE ... )
( Doğru ve yanlışa olasılığı olanlar.[tam haber tümceleridir!] İLE/VE ... )

- TARZ ile ÜSLÛB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4638 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TASFİYE-İ DERÛN ile TASFİYE-İ KALB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43780 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Özü saflaştırma. İLE Yüreğini temizleme. )

- TASVİR ile/ve/<> TEZHİB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30838 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAYYİB ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43807 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İYİ, GÜZEL, HOŞ, TERTEMİZ )

- TECRİD ile/ve/||/<> TEHZÎB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37374 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İlimde. İLE/VE/||/<> Amelde. )

- TEFSİR ile/ve MUHTASAR ile/ve TELHİS ile/ve TAHRİR ile/ve TEHZİB, TECRİD, TENKİH, MUNTAHAB ile/ve ZEYL ile/ve TERCÜME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14948 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEGALÜB ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43858 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [bkz. MUGALEBE] )

- TEHÂBB ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43859 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( SEVİŞME, DOSTLUK PEYDÂ ETME )

- TEHZÎB ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43866 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( TERBİYE, ISLÂH ETME, DÜZELTME | TEMİZLEME | ÇOCUĞU "ADAM ETME" )

- TEKARÜB ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43871 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İKİ ŞEYİN BİRBİRİNE YAKIN OLMA HALİ )
( İKİ ŞEYİN BİRBİRİNE YAKIN OLMA HALİ )
( YAKINSAMA )


 

Bu sayfanın devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to continue on this page!... )

Kullanıcı Adı / Username


Şifre / Password
 • Yeni Üyeliğinizi/Katılımınızı başlatmak için burayı tıklayınız...
  ( Click here to start your membership/participation... )
 •  

   

  Bu sayfa 01 Ocak 2020 itibariyle 148 kez incelenmiş/okunmuştur. 


  FaRkLaR Kılavuzu Facebook Grubu             FaRkLaR Kılavuzu Twitter Sayfası
  grubumuza da katılabilirsiniz...             'dan da takip edebilirsiniz...
  6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com       FaRkLaR Kılavuzu       GösterGe Bilişim ve İnternet Hizmetleri

  Yenilikler ve Duyurular | Desteğiniz Lüt(û)fen!!!