İLK VE SON HARFİ AYNI SÖZCÜKLERDE

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!! )
| A...A |

A ile başlayıp A ile biten AYNI HARFLİ'LER...
( 357 FaRk, 428 katkı )


- A, A'dır ile/= A ile/= A
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16640 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- a/A ile/<> a ile/<> A ile/<> A
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33333 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Türkçe abecesinin ilk yazacı(harfi). [sesbilim] Kalın ünlülerin, düz ve geniş olanını gösterir. İLE/<> Şaşma, anımsama, sevinme, acıma, üzülme, kızma gibi duyguları güçlendirir. Tümcenin, başında ya da sonunda, çoğu kez yinelenmiş olarak kullanılır. [A ne güzel! A sen burada mıydın?] | İkinci kişi çekimli eylemlerin sonuna gelir. [Alsana. Baksana.] İLE/<> Sınıflama ve sıralamalarda, maddelerin sıralaması yazaç ile gösterildiğinde, ilk maddenin başına gelir. İLE/<> [müzik] Nota imlerini, yazaçla gösterme yönteminde, "la" sesini bildirir. )

- A=A ile A, A'dır.
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7907 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- A ile/<> A ile/<> A ile/<> A ile/<> A/Å
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37190 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Amper. İLE/<> Anot. İLE/<> Argon. İLE/<> Angström.[10¯¹0][Santimetrenin yüz milyonda biridir. 0,1 nanometre ya da 100 pikometredir.][uzunluk birimi] )

- a = v² / r'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ABÂ ile ÂBÂ ile A'BÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16894 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yünden yapılmış kaba kumaş. | Bu kumaştan yapılmış bol, geniş giyecek. İLE Babalar. | Gök küreleri, gezegenler, seyyâreler. [ÂBÂ-İ KENÎSÂİYYE: Kilise ileri gelenleri.] İLE Yükler, ağırlıklar. | Sorumluluklar, mes'ûliyetler. | Çift denk ya da sandık. )

- ABARTMA ile AĞDALAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29052 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ABARTMA ile/ve/değil/||/<> FAZLA ÖNEMSEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35063 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ABARTMA ile/ve GAYRETKEŞLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2647 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ABARTMA ile/ve/||/<> GÜZELLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52449 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ABARTMA ile İDEALLEŞTİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2648 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ABARTMA ile KABARTMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2649 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zihinde[vehmin olumsuz kullanımıyla]/olaylarda/olgularda/kavramlarda. İLE Nesnelerde. )

- ABARTMA ile/ve/değil/yerine ÖNE ÇIKARMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2650 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ABLUKA değil/yerine/= KUŞATMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45163 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ABRAHAM ABULAFIA ve/<> İBN ARABİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35792 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ACI ÇEKTİĞİMİZDE ve/||/<> KORKTUĞUMUZDA ve/||/<> BAZI ŞEYLER, YOLUNDA GİTMEDİĞİNDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49348 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendimize kızmayalım. VE/||/<> Kendimizi aşağılamayalım. VE/||/<> Kendimizi suçlamayalım. )

- ACIKMA ile/ve/> DOYMA İSTEĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8106 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ACIMA ile ACIMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33347 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Acımak eylemi. | Başka bir kişinin ya da canlının mutsuzluğuna yönelik duyulan üzüntü, merhamet. İLE Tadı, acı duruma gelme, acılaşma. | Acılı, ağrılı olma. | Başkasının acısına ortak olmak ya da durumundan üzüntü duymak. | Başkasının uğradığı/uğrayacağı kötü bir duruma üzülmek, merhamet etmek. | Bir şeyi vermeye kıyamamak ya da verdiğine, elden çıkardığına üzülmek. )

- ACIMA ve/ne yazık ki/||/<>/> CİDDİYE ALMAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46864 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ACIMA ile DUYGUDAŞLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7264 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ACIMA ile/değil KENDİNE ACIMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47823 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişiyi, acımak değil kendine acımak bitirir. )

- ACIMA ile/değil/yerine KORUYUCU SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33300 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ACIMA = PITY/COMMISERATION[İng.] = COMMISÉRATION[Fr.] = MITLEID[Alm.] = COMMISERATIO[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39146 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AÇIK ARTIRMA ile/ve/<> AÇIK EKSİLTME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37945 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

 

  

( 309 FaRk, 362 katkı )


- "ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ" değil/yerine ANAYASA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46286 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Burayı tıklayarak okuyabilirsiniz... )

- "ASİL" ile/değil AĞA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5965 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "AYRIYET(T)EN" değil AYRICA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11722 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DOĞU" ile/ve/değil ASYA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29829 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "GÖNDERME" ile/ve/<> ANIMSATMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34725 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "HIZLI OKUMA" ile/değil ANLAYARAK HIZLI OKUMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49163 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KLASİK" ile/değil ANTİK/A
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14757 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KUTSAMA" ile/değil/yerine ANMA/ANLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35641 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "NAPOLYON KİRAZ"[< ZİRAAT 0900] ile/ve/||/=/<> AKŞEHİR NAPOLYONU ile/ve/||/=/<> SALİHLİ | ALLAH DİYEN ile/ve/||/=/<> DALBASTI ile/ve/||/=/<> FISFIS ile/ve/||/=/<> SCHNEIDERS SPAETKNORPEL | ZEPPELIN | NORDWUNDER ile/ve/||/=/<> FERRORIVA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49220 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Genel ve ziraat terimi. İLE/VE/||/=/<> Afyon bölgesindeki adı/türü. İLE/VE/||/=/<> Manisa bölgesindeki adı/türü. İLE/VE/||/=/<> Malatya bölgesindeki adı/türü. İLE/VE/||/=/<> Çanakkale bölgesindeki adı/türü. İLE/VE/||/=/<> Almanya'daki adı/türü. İLE/VE/||/=/<> İtalya'daki adı/türü. )

- "ÜZERİNE ALMA" ile ALINMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "YANIT" ile/ve/değil/yerine AÇIKLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1062 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "YARATMA" ile/ve/değil AÇIĞA ÇIKARMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3772 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "YAVAŞLA(T)MA" ile/ve/değil/||/<>/>/< AZAL(T)MA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (")TATMİN OL(MA)MA(") ile/ve/||/<>/< ANLA(MA)MA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51148 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [İt.] BORDA ile/ve PRUVA ile/ve ALABANDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14207 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Geminin yanı. İLE/VE Geminin önü. İLE/VE Teknenin iç tarafı. )

- [ne yazık ki]
PARASIZLIK
ile/ve/||/<> ALÇIDA OLMA/KALMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51204 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İkisi de zamanla çözülür. Zamanın değerini/önemini, en yakın/yoğun biçimde düşündürür/deneyimletir. )

- A, A'dır ile/= A ile/= A
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16640 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- A'SAM ile A'SÂM-ÜL YÜMNÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23021 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ön ayakları beyaz olan at, geyik ya da koyun. İLE Sağ ayağı beyaz olan at, geyik ya da koyun. )

- a/A ile/<> a ile/<> A ile/<> A
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33333 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Türkçe abecesinin ilk yazacı(harfi). [sesbilim] Kalın ünlülerin, düz ve geniş olanını gösterir. İLE/<> Şaşma, anımsama, sevinme, acıma, üzülme, kızma gibi duyguları güçlendirir. Tümcenin, başında ya da sonunda, çoğu kez yinelenmiş olarak kullanılır. [A ne güzel! A sen burada mıydın?] | İkinci kişi çekimli eylemlerin sonuna gelir. [Alsana. Baksana.] İLE/<> Sınıflama ve sıralamalarda, maddelerin sıralaması yazaç ile gösterildiğinde, ilk maddenin başına gelir. İLE/<> [müzik] Nota imlerini, yazaçla gösterme yönteminde, "la" sesini bildirir. )

- A ile/<> A ile/<> A ile/<> A ile/<> A/Å
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37190 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Amper. İLE/<> Anot. İLE/<> Argon. İLE/<> Angström.[10¯¹0][Santimetrenin yüz milyonda biridir. 0,1 nanometre ya da 100 pikometredir.][uzunluk birimi] )

- ABÂ ile ÂBÂ ile A'BÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16894 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yünden yapılmış kaba kumaş. | Bu kumaştan yapılmış bol, geniş giyecek. İLE Babalar. | Gök küreleri, gezegenler, seyyâreler. [ÂBÂ-İ KENÎSÂİYYE: Kilise ileri gelenleri.] İLE Yükler, ağırlıklar. | Sorumluluklar, mes'ûliyetler. | Çift denk ya da sandık. )

- ABAKUS ile ABAKULUS/TESSERA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37931 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sütun başlıklarının üstüne gelen, genişçe ve dışa taşkın tabla, başlık tablası, mahmel. Abakus, sütunla baştaban ya da kenar üzengisi arasında, yastık görevi yapar. İLE Döşeme ve duvar mozaiği yapımında kullanılan, küçük bir küp biçiminde cam, pişmiş toprak ya da taş parçası. )

- ABARTMA ile AĞDALAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29052 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AÇIKLAMA ile AÇIMLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33017 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AÇIKLAMA ile/ve/değil ANLAMLANDIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4426 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/DEĞİL İnsan durum ve tutumları açıklanamaz ve fakat (ancak) anlamlandırılırlar/anlamlandırılabilirler. )

- AÇIKLAMA ile/ve AYDINLATMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AÇIT ile/<> AÇMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37947 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Pencere ya da kapı boşluğu. İLE/<> Girilecek ya da çıkılacak yer. )

- ADA ile ADA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33357 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Her tarafı, su ile çevrili kara parçası. İLE Çevresi, yollarla belirlenmiş olan arsa ve böyle bir arsayı kaplayan yapılar topluluğu. )

- AGA ile AĞA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35250 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Babacan, mert, kalender kişi. İLE Kırsal kesimde, geniş toprakları olan, güçlü, sözü geçen, varlıklı kişi. | Halk arasında sayılan ve sözü geçen kişilere verilen san. | Büyük kardeş, ağabey. | Okur-yazar olmayan, yaşlıca kişilerin, adlarıyla birlikte kullanılan san. | Osmanlı döneminde, kimi örgütlerin başında bulunanlara verilen resmi san. )

- AHIMSA ile/ve SATYA ile/ve ASTEYA ile/ve BRAHMAÇARYA ile/ve
APARIGRAHA
ile/ve DAYA ile/ve KŞAMA ile/ve
DHRITI
ile/ve MITAHARA ile/ve ARCAVA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16006 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şiddet kontrolü. [Şiddetsizlik] Zararsızlık; başkalarını düşünce, söz ve hareketle incitmemek. İLE/VE Yalan kontrolü. [Dürüstlük] İLE/VE Benimseme kontrolü. [Çalmama] İLE/VE Eşeysel enerji kontrolü. İLE/VE Biriktirme kontrolü. [Biriktirmemek] İLE/VE Nefret kontrolü. [Merhamet] İLE/VE Kızgınlık kontrolü. [Affetme] İLE/VE Güçsüzlük kontrolü. [Dayanıklılık] İLE/VE Aşırılık kontrolü. [Ilımlılık] İLE/VE Yanlışlık kontrolü. [Doğruluk] )

- AKBABA ile AKSIRTLI AKBABA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48324 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKILTAPARLIK ile/yerine AYDINLANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7527 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKLI BOŞ ile/değil/yerine AKLI BAŞINDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49826 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [(")anllatıklarından(")] "öykü" dinleriz. İLE/DEĞİL/YERİNE Yaşam(ay)ı öğreniriz. )

- ÂLÂ ile ALA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39908 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İHSANLAR, BAHŞİŞLER | ÜSTÜN | KİRLETEN )

- ALA ile ALÂ ile ÂLÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10172 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karışık renkli. İLE Üstün. İLE İhsanlar, bahşişler. | Kirleten. | Pekiyi. )

- ALATURKA ile ALAFRANGA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51131 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALDANMA değil/yerine/>< AYDINLANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35968 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Soytarılara kanarak. DEĞİL/YERİNE/>< Aydınları dinleyerek. )

- ÂLEM-İ KÜBRÂ ile/ve ÂLEM-İ SUĞRÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19609 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kâinat. İLE İnsan. )

- ALENEN yerine AÇIKÇA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11384 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALINTI ile ARAŞTIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35246 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir kişinin çalışmasını(sözünü/yazısını) "kullanmak". İLE Birkaç kişinin çalışmasını(sözünü/yazısını) "kullanmak". )

- ALTIN ZEHİRLİ OK KURBAĞASI ile ALTIN KURBAĞA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52998 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( bkz. 22307 İLE 1966'da, biliminsanlarınca tanımlanmış bir kurbağadır. Soyu tükenmeden önce Kosta Rika'nın, Monteverdi ormanlarında sıklıkla bulunurlardı. Ne yazık ki, 1989'dan beri hiçbir yerde görülememiştir.[Yiyecek azlığı ve iklim değişikliklerinden dolayı yok oldukları düşünülüyor.] Bunlar da çok zehirli kurbağalardandı. )

- AMÂ ile A'MÂ ile AMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35540 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Körlük, görmezlik, manevi körlük, bilgisizlik. | Yağmur bulutları. | Altında ve üstünde hava bulun(may)an bulut. İLE Kör. | Bilgisiz/cahil. İLE Bağlaç, fakat. )

- AMASYA ile AMASRA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18956 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Orta Karadeniz'de. [Çorum - Merzifon - Amasya] İLE Batı Karadeniz'de. [Zonguldak - Bartın - Amasra] )

- ANÂ' ile ÂNÂ'[< ÂNÎ] ile A'NÂ'[< İNV] ile ANA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16952 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Güçlük, zahmet, meşakkat. İLE Gece yarısı vakitleri. İLE Taraflar, nâhiyeler. İLE "Anne" sözünün/hitabının kısaltılmışı. )

- ANAKARA ile ANKARA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53214 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANIMSA(T)MA ile/ve/||/<> ANIŞTIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51430 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANIMSAMA ile/ve/> ANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5293 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAM/A ile/ve/<> ANLAMLANDIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30243 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAMA ile/ve ANLAMLANDIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4416 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yaşamı farklılaştırır. )

- ANLAŞMA ile/ve/değil/<> ANTLAŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3899 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Anlama durumunun, kişilerin birbirlerinin dediklerini, konusu geçen noktayı ve içeriğini/kapsamını/ayrıntılarını duymuş, bilmiş, anlamış ve belirli bir yönde düşünce, duygu ve amaç bakımından birleşmiş olmayı belirtmektedir. İLE/VE/DEĞİL/<> Ahidleşme[toplulukta/toplumda] ve/veya muahede[iki kişinin], karşılıklı olarak bağlayıcılık özelliğiyle/koşullarıyla sözleşmesi, yeminleşmesi. )

- ANURA ile/ve APODA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22300 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dört üyeli, kuyruksuz amfibileri kapsayan su ve kara kurbağaları takımı. İLE/VE Bacaksız amfibileri kapsayan takım. )

- ARTTIRMA ile/değil ARTIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11795 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARAMA ile ARAŞTIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Arayan ve aranılan birdir ve önemli[öncelikli] olan, yalnızca arayıştır. )

- ARENA ile AGORA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18869 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARINMA/ARINDIRMA ile/ve/=/<> AYDINLANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3436 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Arınma, duyguların eğitilmesi ve duyarlılık-yetisinin geliştirilmesi için yöntem olarak kullanılmaktaydı. Sanat bu arınmanın yöntemi olarak benimsenmişti. )
( Büyüklüğü tanıyabilmek için olgunlaşmanız, kutsallık için gönlünüzü arındırmanız gerekir. )
( Zaferin sırrı, Arınma ve Bilgi'ye ulaştıktan sonra çalışmaktır. )
( Aydınlanma, kültürden uygarlığa geçiştir. )
( "Bir"deki "Birlik"i ya da "Birlik"in "Bir", "Tek" ve "Bütünsel" oluşunun farkındalığına ulaşmak "Aydınlanma"dır. )
( Aydınlanma, insan aklına güvenmek; onu tanımak ve akla dayalı bir yaşamı gerçekleştirmeyi amaçlar. )
( Aydınlanma, Varlığın Armonik Birliği'nin kavranmasını temel almış; buna bağlı olarak Toplum'un armonik birliğe ulaştırılması ve toplum içndeki kişilerin 'Tekil-Bütünlük'e gelerek 'Bireyleşmesi'ni amaç edinmiştir. )
( İngilizce'de "Enlightenment", Fransızca'da "Enlaitement", Almanca'da "Aufklærung", İtalyanca'da "Essere Illuminato", Osmanlıca'da "Tenevvür", Tasavvuf'ta "İşrak". )
( Tüm ezoterik okullarda Arınma, Aydınlanma ve Sevgi, Bilgeliğin Yöntemi, ortak bir tutum olarak benimsenmiştir. )
( Kavramlar dünyasına giren her insan evrensellikle bağ kurmuştur. Bunun ayırdında olmak, aydınlanmaya başlamak demektir. )
( Ancak anlayış aydınlatır. )
( Aydınlanmış kişi erdemli olmalıdır. )
( Ermişliğin özü, içinde bulunulan AN'ı(şimdiyi) tümüyle kabul etmek ve olmakta olanlarla uyumlanmaktır. )
( Only understanding enlighten. )

- ARKADA ile/ve/değil ARKANDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18853 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARKTİKA ile/ve ANTARTİKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19080 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kuzey kutbunda kutup noktasıyla birinci enlem içinde kalan kara ve deniz parçası. İLE/VE Güney kutbu. )
( KUTB-İ ŞİMÂLÎ: Kuzey kutbu. )

- ARSAMEIA ile/ve ARTAMEIA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18965 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kahta. İLE/VE Gönen. )

- ARŞ ile/ve/> ÂLÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19442 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARYA[< İt. ARIA] ile ARIETTA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13628 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Selen/sadâ[insan sesi] için beste. İLE Kısa ve küçük arya. )

- ASÂ ile ÂSÂ[Fars.] ile -ÂSÂ, ÂSÂY[Fars.] ile A'SÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16981 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Değnek, sopa. | Dervişlerin taşıdıkları sopa. İLE Esneme. | Ciddilik, vakar. | Süs, bezek. İLE ... gibi. İLE Değnekler, sopalar. )

- AŞÂ' ile A'ŞÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17004 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Geçimi/maişeti için çok çalışan. İLE Gözleri "dumanlı" kişi. | Çeşitli yüzyıllarda yaşamış birkaç Arap şairinin adı. )

- AŞAĞILIK KOMPLEKSİ değil/yerine/= ALTSANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38265 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞI ile AĞAÇ AŞILAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5672 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- ÂŞİKÂR ile/değil ÂŞİNÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45070 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞK ile/ve/değil/<> AHİD'E VEFÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33299 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ATİK ile ATİK/A
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35287 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çabuk davranan, çevik. İLE Eski, eski zamanla ilgili. )

- ATİNA ile ATİNA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19005 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yunanistan'ın başkenti. İLE Rize - Pazar ilçesinin eski adı. )

- AURORA ile/ve AURA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12716 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kuzey kutbu ışıkları. İLE/VE İnsan gövdesi etrafındaki ışıma/tireşim/enerji. )

- AVARA ile AVARA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35293 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir geminin, başka bir gemiden ya da kıyıdan açılması. | Kıyıya dayanılarak, sandalın açılması için kürekçilere verilen komut. İLE İşe yaramaz, kötü. | Üzerinde döndüğü ve kendini taşıyan milden bağımsız olarak çalışan düzenek. )

- AVRASYA:
ASYA[< ASIA, ASIE]
ile/ve AVRUPA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18875 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 40 milyon km². İLE/VE 10 milyon km² )

- AVUSTURYA ile AVUSTRALYA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18989 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( NEMÇE/NEMSE: Osmanlılar'da Avusturya'nın adı. )
( BEÇ: Viyana'nın, Macarca adı. )

- AYÂ ile ÂYÂ[Fars.], ACABA[Ar.] ile A'YÂ ile AYA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yeteneksiz/kabiliyetsiz, kudretsiz. | Tedavi edilemez, iyileştirilemez. İLE Şüphe ve tereddüt bildiren edat. İLE Daha ya da en kudretsiz, hiç iktidarı olmayan. İLE El/avuç içi, ayak tabanı. | Yaprakların düz ve parlak bölümü. )

- AYDINLANMA/HAK(K)'I BULMAK:
DERVİŞ OLMAKLA
ile/ve/||/<> ÂŞIK OLMAKLA ile/ve/||/<> İNSAN OLMAKLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51663 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYDINLANMA ile/ve/> AŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3441 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYDINLATMA ile/ve/değil AYDINLANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3442 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYIRMA ile/ve/||/<> YALINLAŞTIRMA ile/ve/||/<> ARA ÇÖZÜM/LER ARAMA/BULMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37578 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Düşüncenin, bilgilerin, nesnelerin, kavram, olay ve olgular üzerinde en temel uygulanması gerekenlerin başında, onları bütün olarak görebilmenin yanı sıra ve ötesinde, ayırma bilgisi, becerisi ve oranı bulunmaktadır.

Bilmek ya da bilinebilenler, ancak küçültme ya da ayırma bilgi ve becerisiyle elde edilebilirler. Bu işin ustalığı da, her ustalığın temelinde bulunan çıraklık sürecinde gerçekleşir ve kaynağını, gücünü çıraklık döneminden alır. Bu bilgi, deneyim ve dönem, kalfalıkta ve ustalıkta bile olunsa, tüm sürecin neredeyse tamamıdır.

Birleştirme bilgi ve becerisi olarak tanımlanan ustalık, yetkin çıraklıktır. Hatta ustalık diye bir şeyden bile söz edilemeyecek kadar tek bir bilinç ve beceridir. Kişinin, bisiklet kullanmayı bir kere öğrenmesinden sonra, yaşam boyunca bir daha bisiklet kullanmayı öğrenmeye gerek kalmaması, kendinin değil, suyun kaldırma gücündeki gibi, kendiliğindenliğiyle, doğasıyla sağlanır. Zihnin ya da bilincin devrede olması ile değil, beynin ya da öte bir bilincin devrede olmasıyla, bilinç merdiveninde görülen, bilinçsiz bilinçlilik ya da yeterlilik ile sağlanır.

Karmaşık olan ya da öyle "algılanan" süreçlerin çözümü de, onları, oldukları yapıda değil, küçülterek ya da çok haneli sayıdan oluşan bir bölmenin, tek haneli bir sayıya doğru yalınlaştırılması ile gerçekleşir.

Çözümsüz "görünen" durumların da çözümü, köklü/kökten çözüm arayışı değil ara çözüm üretebilmektir. Yaşamımızda, karşılaşılabilecek sonsuz olumlu ya da olumsuz olasılıktaki durum ve süreçler için bazen ya da çoğunlukla, bir düşünce ya da nesneden, ödün vermeden ya da bir parçasından vazgeçmeden, bir şey elde etmek ya da yetersiz/olumsuz sürecin devam etmesine göz yumarak, bir sonuç ya da çözüm oluşturmak olanaklı değildir.

Ne herhangi bir düşünce ya da bir durum için, ne de kaygının sona erdirilmesi, olumsuz ya da yetersiz koşulların tamamen ortadan kalkma "beklentisi" ya da "dileği" ile sağlanamayacağından dolayı, ayırmayı, yalınlaştırmayı ve ara çözümler üretmeyi bilmek, becermek gerekmektedir.


"Hiçbir sorun, onu yaratan 'bilinç seviyesi'yle çözülemez." )

- AYNÂ[Ar. < ÎYN] ile AYNA[Fars.] ile AYNA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17025 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İri ve güzel gözlü. İLE Işığı yansıtan, varolanların görüntüsünü veren, cilâlı ve sırlı cam. İLE Atların diz kapağı. )

- AYNI ZAMANDA ile/ve/değil AYRICA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34600 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYRILMA ile AYRIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28596 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYRIM ile/ve ANLAMLANDIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28646 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BACTERIA ve ARCHAEA ve EUKARYA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21924 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... VE ... VE Hayvanların bulunduğu alan. )

- BAOBAB AĞAÇLARI:
AFRİKA
ile/ve/<> BÜYÜK ile/ve/<> AVUSTRALYA ile/ve/<> MADAGASKAR ile/ve/<> PERRIER ile/ve/<> FONY ile/ve/<> SUAREZ ile/ve/<> ZA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32607 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- BENZEŞME ve AYRIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15821 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BESLENME:
"CANIN SIKILDIKÇA"
değil/yerine/>< ACIKTIKÇA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49936 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYAZ[Ar.] değil/yerine/= AK, AKÇA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49454 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEZELYE ile ARAKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8251 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Bazı kültürlerde] En dış kabuğuyla birlikte yenene verilen ad. İLE Bezelyenin tanelerine verilen ad. | İri taneli bezelye. )

- BİLGELİK ve ANLAMA, ANLAMLANDIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5888 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilgeliğin dudakları, anlamayanların kulaklarına kapalıdır. )

- BİLGELİK ile/ve/||/<> AYDINLANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Başkalarının bilgisi. İLE/VE/||/<> Kendini tanıma. )

- BİLGİ:
BETİMLEYEREK
ile/ve/||/<>/< AŞİNALIKLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54813 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ile/ve/<> ANIMSAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1918 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Anımsamayı bilgi sanıyorsunuz. Gerçek bilgi her zaman taze, yeni ve beklenmediktir. )

- BİLGİ ile/ve ANIMSAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15475 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİM ile/ve AÇIKLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7625 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLME ve/> ANLAMA ve/> YORUMLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/673 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yapabilmek. VE/> Varolmak. VE/> ... )
( ... VE/> Kişiye, tarihe, topluma, kültüre ait herşeye bakarak, kişiden hareketle kişiye/kişilere bakarak kavrama yöntemi. VE/> ... )
( Bilen kişi, varolanı savunur; cahil kişi, cesur olur. )

- BİRLEŞTİRME ve/||/<>/> AYDINLATMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33337 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİSİKLET ve/<> AKIL/ZEKÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38679 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BOĞULMALARDA:
DİL KÖKÜNÜN GERİYE KAYMASI[BAYILMA VE BİLİNÇ KAYBI SONUCU]
ile/ve/||/<> SOLUK BORUSUNA SIVI DOLMASI ile/ve/||/<> SOLUK BORUSUNA YABANCI NESNE KAÇMASI ile/ve/||/<> ASILMA ile/ve/||/<> AKCİĞERLERİN ZEDELENMESİ ile/ve/||/<> GAZLA ZEHİRLENME ile/ve/||/<> SUDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52820 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gövdedeki dokulara yeterli oksijen gitmemesi sonucu dokularda bozulma oluşmasıdır.
[Belirtileri]
- Soluk almada güçlük.
- Gürültülü, hızlı ve derin solunum.
- Ağızda balgam toplanması ve köpüklenme.
- Yüzde, dudaklarda ve tırnaklarda morarma.
- Genel sıkıntı hali, yanıtlarda isabetsizlik ve kararsızlık.
- Bayılma. )
( [İlk yardım.]
- Boğulma nedeni ortadan kaldırılır.
- Bilinç kontrolü yapılır.
- Hastanın yaşamsal bulguları değerlendirilir.
- Temel yaşam desteği sağlanır.
- Derhal tıbbî yardım istenir[112]
- Yaşam bulguları izlenir. )
( [Suda Boğulmalar]
- Suda boğulmalarda, soluk borusu girişi kasıldığından dolayı, çok az miktarda su, akciğerlere girer.
- Özellikle soğuk havalarda, 20-30 dakika geçse bile yapay solunum ve kalp masajına başlanmalıdır.
- Suya atlama sırasında, genel gövde yaralanması/omurga kırıkları olabileceği öngörülerek, başın, çok fazla geriye itilmemesi gerekmektedir.
- İlk yardımcı yalnız ise 112 aranırken temel yaşam desteğindeki sıralamaya uygun olarak aramalıdır. )

- BOŞLUK ile/ve/<> ABARA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37942 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> Köy evlerinin tavanlarında, iki direk arasında kalan boşluk. )

- BÖLÜNME ile/ve/<>/değil/yerine AYRIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2075 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Belirleyici olan, bölünme ya da birleşme değil ayrışmadır. )
( Hücreler, bölündükleri gibi, ayrılarak ve ayrışarak çoğalmaktalardır. Daha sonra biraraya gelen bütünlük görüntüsü ise ayrışmışların biraradalığıdır.[Sperm de yumurtaya ulaşarak önce birleşir ve daha sonra ikiye bölünerek ayrılan ve ayrılan her bir hücrenin de ikiye bölünerek ayrışmasıyla ve daha sonra yanyanalığıyla/biraradalığıyla "organ/hayvan/insan" dediğimiz bir bütün oluştururlar. Parmakların arasında da deri/et vardır fakat zamanı gelince hücreler bütünden ayrılarak, parmaklara parmak olma özelliklerini kazandırmış olurlar.] )

- BULUT ile ÂMÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39941 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Altında ve üstünde hava bulun(may)an bulut. )

- C ile/>< A
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47281 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Lat.] CONDEIMO[: Suçlu.] İLE/>< APSOLBO[: Suçsuz.] )

- CAM ile/ve/<>/> AYNA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32624 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sileriz, "ayna gibi" oldu deriz. İLE/VE/<> Sileriz, "cam gibi" oldu deriz. )
( ... İLE/VE/<>/> Camın sırlanmışı. )

- CANLILAR SINIFLANDIRMASI'NDA:
EUBACTERIA
ve ARCHAEBACTERIA ve ARCHAEZOA ve PROTISTA ve CHROMISTA ve FUNGI ve PLANTAE ve ANIMALIA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21925 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- COMMODORE ile AMIGA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13492 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇALIŞMA ile/ve/değil ARINMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37934 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇOK KİŞİYLE ile/ve/||/<> AZ KİŞİYLE ile/ve/||/<> TEK BAŞINA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37764 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Konuş. İLE/VE/||/<> Düşün. İLE/VE/||/<> Karar al. )

- ÇÖZÜM ile/ve AÇIKLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4654 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇUBUK ile ARDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38028 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE İşaret olarak yere dikilen çubuk. )

- DAĞILIM ile AYIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2080 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞERLENDİRME ile/ve/> ANLAMLANDIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1262 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİŞİM:
KIRILINCA
ile/ve/||/<> KANDIRILINCA ile/ve/||/<> ÇOK FAZLA ŞEY ÖĞRENİNCE ile/ve/||/<> ÂŞIK OLUNCA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44570 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞNEK yerine ÂSÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20988 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEMİR KİLİSE:
İSTANBUL'DA
ile/ve/<> ARJANTİN'DE ile/ve/<> AVUSTURYA'DA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49068 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEYİM ve ANIMSATMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2128 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Deneyimi aktaramazsınız fakat yol gösterebilir ve anımsatabilirsiniz. )

- DERLEYİP TOPARLAMA ile/ve/<> ANIMSATMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37808 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERT ile/ve ADANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7175 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DIŞLAŞMA ve/||/<>/> AÇIĞA ÇIKMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48626 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİL ile/ve AYNA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8527 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİSİPLİN:
GÖVDEDE
ve/||/<> AKILDA ve/||/<> DUYGUDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37811 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Spor. VE/||/<> Felsefe. VE/||/<> Sanat. )

- DOĞUŞTAN HUYLAR ile YAPAY/SUNÎ HUYLAR ile ALACA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4681 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( HULKUN MATBU'UN ile TAHALLUKUN MASNU'UN ile Kötü huy. )
( VİLÂDÎ[Ar.]/CONGÉNITAL[Fr.]: Doğuştan. )
( ŞÎME[Ar.]: Huy, tabiat. )

- DÜŞÜNME ve/||/<>/= AYIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51486 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EHL-İ BEYT ile/ve/<> ÂL-İ ÂBÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20134 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EROZYON/İTİKAL[Ar.] değil/yerine/= AŞINMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37889 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FAKAT ile/yerine/değil AYNI ZAMANDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8981 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FAKAT değil AYNI ZAMANDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11640 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FAKAT ile/yerine AYNI ZAMANDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21021 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FARKINDALIK ve/||/<>/< ÂN'A ODAKLANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54133 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FETİH:
İŞGAL
değil AÇMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30929 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİLİGRAN'DA:
BULGAR
ile/ve/||/<>/> AVRUPA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50660 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 1282 - En eski filigran. )

- GELİŞİM ve/||/<> ARINMA ve/||/<> YOZLAŞMAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44535 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GENELLEME ile/ve/değil ABARTMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/515 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GERÇEKLİK:
AKIL SAYESİNDE/ARACILIĞIYLA
ve/||/<> AKILDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49334 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GERÇEKLİK ile/ve AÇIMLANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GERİ ile ARKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28899 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜLMEK ile AYIPLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48968 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜZELLİK ve/=/< ARINMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3001 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAKARET ile AŞAĞILAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6105 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAPŞIRMA ile AKSIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5174 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( MÜTEATTIS: Aksıran. )

- HATÂ ile ATÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19625 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kuldan. İLE Allah'tan. )

- HAYALPERESTLİK ile ABARTMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2652 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYVAN/BİTKİ ile/değil ANTOZA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL Çiçek hayvan. )

- HEBÂ ile ÂMÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33426 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HESAPLAMA ile/ve/<> AÇIKLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35561 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HIRKA ile ABA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31182 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dervişlerin giydiği. İLE Gövdeyi korumak üzere giyilen. )

- HIZLANMA ile ARTMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8983 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İÇ İÇE ile ARKA ARKAYA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1699 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDMÂN değil/yerine/= ALIŞTIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12190 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDRAK değil/yerine/= ALIMLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38283 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLERİDE ile ARADA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8950 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMTİYÂZ değil/yerine/= AYRICALIK | FARKLI OLMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41638 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNCİ ile/ve AZRA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13956 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Delinmemiş inci. )

- İNDİRGEME ile/değil/yerine AZALTMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55180 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNSAN:
EŞREF-İ MAHLÛK
ve/||/<> AHSEN-İ TAKVİM ÜZERE ve/||/<> KEREMNÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35803 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İRONİ[Fr. IRONIE] değil/yerine/= ALAYSILAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38284 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İRŞÂD ile/ve/<> AYDINLANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3439 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendi özüne uzanmaya yönelik hareket edilmesi/edilmişliği. İLE/VE/<> ... )

- İRTİBAT ile ALÂKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34612 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTİSNA değil/yerine/= AYRINCA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38286 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İTHAM ile AŞAĞILAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7551 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Suçlama, suçlu görme. İLE Küçük görme. )

- İZÂH değil/yerine/= AÇIKLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12240 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- JOHN LOCKE ile/ve/||/<>/> ALEXANDER VON HUMBOLDT ile/ve/||/<>/> MARTIN HEIDEGGER ile/ve/||/<>/> FERDINAND DE SAUSSURE ile/ve/||/<>/> LUDWIG WITTGENSTEIN ile/ve/||/<>/> JACQUES DERRIDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52923 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 29 Ağustos 1632 - 28 Ekim 1704 İLE/VE/||/<>/> 14 Eylül 1769 - 06 Mayıs 1859 İLE/VE/||/<>/> 26 Eylül 1889 - 26 Mayıs 1976 İLE/VE/||/<>/> 26 Kasım 1857 - 22 Şubat 1913 İLE/VE/||/<>/> 26 Nisan 1889 - 29 Nisan 1951 İLE/VE/||/<>/> 15 Temmuz 1930 - 09 Ekim 2004 )

- KANUN-U ESÂSÎ değil/yerine/= ANAYASA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50831 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANUN-U ESASÎ değil/yerine/= ANAYASA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54232 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Anayasa, teşkîlât-ı esâsiye kānûnu. )

- KARGA ile ALAKARGA/ALAKABAK/KESTANEKARGASI ile KIZILCA KARGA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35263 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE İri gövdeli, ötücü, tüyleri alacalı bir kuş türü. İLE ... İLE ... )
( )

- KARIN KAZINMASI ile ACIKMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8138 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARINCA ile ATLIKARINCA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35290 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE İri bir karınca türü. | Yere dikilmiş bir eksen çevresinde döndürülen askılara takılı oyuncak atlar. )

- KARŞILIKLI ile AYNI ANDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28401 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARTAL ile AKBABA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22624 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kanat açıklıkları 3 metreyi bulabilir. )
( ... İLE Şili'nin de simgesidir. )

- KAYGIDA:
İNCELEME
ile/ve/||/<>/> AŞILAMAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51538 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEDİ ile ASHERA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48578 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KESELİ SIÇANLARDA:
KESELİ
ile BASİT KESELİ ile BEYAZ KULAKLI ile BÜYÜK KULAKLI ile ANDEAN BEYAZ KULAKLI ile GUIAN BEYAZ KULAKLI ile KUZEY AMERİKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46674 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
(
KESELİ SIÇAN

ile


BASİT KESELİ SIÇAN

ile


BEYAZ KULAKLIKESELİ SIÇAN

ile


BÜYÜK KULAKLI KESELİ SIÇAN

ile


ANDEAN BEYAZ KULAKLI KESELİ SIÇAN

ile

...
GUIANAN BEYAZ KULAKLI KESELİ SIÇAN )

- KITA ile/ve/değil ADA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31714 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIZGINLIK ile/değil AŞAĞILAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6820 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİ:
AYNI ACIYA
ile AYNI GÜLÜNÇ OLANA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47766 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [nedense ...] Defalarca ağlar. İLE Defalarca gülmez. )

- KOBRA ile/ve AKBABA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22921 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aşağı Mısır'ı simgeler. [Kuzey] İLE/VE Yukarı Mısır'ı simgeler. [Güney] )

- KOMŞU ile/ve/değil AKRABA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5753 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çoğu zaman ve durumda komşu akrabadan daha yakındır! )
( Komşu komşunun küll'üne[herşeyine] muhtaçtır. )
( Hayır dile komşuna, hayır gelsin başına. )

- KONUŞMAK:
"AĞIZLA"
ve/değil/||/<>/< AKILLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50305 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOYUN/LAMA ile ALPAKA/VİŞKAÇA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23017 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Güney Amerika'da, And Dağları'nda yaygın, uzun tüylü, koyuna benzer, evcilleştirilmiş bir deve türü. [Çift parmaklılar takımının, devegiller sınıfından.] )
( 6 Differences Between Llamas and Alpacas )
( )

- KUMAŞ ile ALPAKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32176 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUŞKU:
NİYETTE
ile/ve/||/<> AMAÇTA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33687 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yola çıkarmaz. İLE/VE/||/<> Yol aldırtmaz. )

- KUTLAMA ile/ve/değil/yerine/||/<> ANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31013 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUVVET ve/<> AYRIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4577 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uclar arasındaki enerjetik, çelişik yapı. VE/<> ... )

- MAMOGRAFİ ÇEKİMİ!:
YILDA BİR KEZ
ve/<> ÂDET SONRASINDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32822 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kanser durumunda/olasılığında, tedavi süresinin yeterli olabilmesi için 40 yaşından sonra her yıl çekilmesinde yarar vardır.[Kişisel/yetersiz yorum, "ağrı" ya da radyasyon nedeniyle çektirmeme tutumu yersizdir/isabetsizdir.] VE/<> Âdet öncesi ya da süresince çektirmek yerine âdet sonrasında, olası "ağrı/acı" daha azdır ve bu dönem daha uygundur. )

- MANATİ:
KARAYİP
ile AMAZON ile BATI HİNT ile BATI AFRİKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- MAZERET ile/ve/değil AÇIKLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28971 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEME KANSERİ ve/<>/< ALKOL VE SİGARA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32823 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MENTALİTE[Fr.]["MANTALİTE" değil!] değil/yerine/= ANLAYIŞ, BAKIŞ, ALGILAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11569 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MERCAN ile/<> ANTOZA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48230 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/<> Çiçek hayvan. )

- MERIT PTAH ve/||/<> ENHEDUANNA ve/||/<> AGANICE ve/||/<> TAPPUTI-BELATIKALLIM ve/||/<> SONDUK ve/||/<> THEANO ve/||/<> AGLAONIKE ve/||/<> ASPASIA ve/||/<> HIPPARCHIA ve/||/<> PAN CHAO ve/||/<> HYPATIA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53058 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Merit Ptah bilindiği kadarıyla, tarihte kayıtlı en eski kadın hekim ve bilim tarihinde adı geçen ilk kadındır. Krallar Vadisi'ndeki bir Mısır mezarına resmi çizilidir. Burada Merit Ptah, oğlu olan yüksek bir rahip tarafından "başhekim" olarak tasvir edilmiştir.

VE/||/<>

Astronom, matematikçi ve şair. Ay Tanrısı Nanna'nın Ur Kenti'ndeki ana tapınağının başrahibesi Enheduanna, yıldızlar ve ayın döngülerini kaydetmek için gözlemciler görevlendiren ilk rahibedir. Döneminde, gökcisimlerinin hareketlerini gösteren haritalar yapılmıştır. Enheduanna,ilk dinsel takvimlerden biri olan ay takviminin oluşturulmasına katkıda bulunur. Bu takvim, günümüzde hâlâ Paskalya Yortusu, Hamursuz Bayramı gibi dinsel uygulamaları tarihlendirmek için kullanılır. Çalışmalarının ve ilahilerinin yanında, Enheduenna'nın 42 epik şiiri de tabletler üzerinde günümüze ulaşmıştır. Kayıtlı edebiyat tarihinde birinci tekil şahıs kullanarak yazan ilk kişidir. Enheduanna'ya ait taştan bir disk ve iki mühür günümüze kadar ulaşmıştır. Disk üzerinde üç yardımcısıyla birlikte görülen Enheduenna'nın kabartması profildendir. Bu kabartmanın arkasında, Enheduanna, "Nanna'nın (Ay Tanrısı) karısı ve Sargon'un kızı" olarak tanımlanır.

VE/||/<>

Doğa filozofu. Aganice, gezegenlerin hareketlerini tahmin edebilmek için bir sistem geliştirmiştir.

VE/||/<>

Mezopotamyalı kimyager. Tapputi-Belatikallim, çeşitli kimyasallarla çalışmalar yaparak parfüm ve kozmetik malzemeler elde etmiştir. Tapputi Belatikallim'in adı, günümüze bir tablet üzerinde gelmiştir. Parfüm üretimi Mezopotamya'da çok önemliydi. Çünkü aromatik maddeler, kozmetik dışında ilaç ve dinsel amaçlarla da kullanılırdı. Parfümcülük araçları ve tarifleri, aşçılıkta kullanılanlara benzerdi. Parfüm üretiminde kullanabilmek için, bitkilerin özütlerini çıkaracak farklı kimyasal teknikler geliştirilmişti.

VE/||/<>

Silla Krallığı'nın kraliçesi ve astronom. Sonduk, Uzakdoğu'da bilinen ilk gözlemevini inşa ettirmiştir. Hanedanındaki tüm erkeklerin ölmüş olması nedeniyle MÖ 634'de tahta oturan Kraliçe Sonduk, MÖ 647'ye kadar Silla Krallığı'nı (bugünkü Kore) yönetir. Bu krallığa yöneticilik yapacak üç kadından ilkidir. Savaşlarla geçen hükümranlığı sırasında, krallığını bir arada tutabilmeyi başarır ve Çin'le ilişkilerini geliştirir. Sonduk'un yaptırdığı, ay ve yıldızların kulesi (Ch'omsong-dae) adıyla anılan gözlemevi, eski Silla Başşehri Kyongju'da, günümüze kadar ulaşmıştır.

VE/||/<>

Pisagorcu, Antik Ege'li filozof. Pisagor'un yandaşı ve karısı olan Theano, Pisagor'dan sonra Pisagorcu topluluğu yönetmiştir. Onun döneminde Pisagor öğretisi, Antik Ege'nin tümüne ve Mısır'a dek yayılır. Theano, yaşadığı zamanda hastalık sağaltıcı özelliğiyle de tanınmaktadır. Theano başlangıçta, Pisagor'un dinleyicisidir. Ciddi ve sert ahlaklı filozofu, erdemleri ve bilgiye susamışlığıyla etkiler, böylece evlenirler. Yerel yönetim üzerindeki etkileriyle tepki çeken Pisagor'cu topluluk, en sonunda düşmanlarının saldırısına uğrar. Pisagor'un bu saldırıdan sağ çıkıp çıkmadığı bilinmemektedir. Ama bu olaylardan sonra dağılan Pisagor'cu topluluğu tekrar toparlayan Theano olmuştur. Kızları Damo, Mya, Arignote birlikte topluluğu manevi olarak bir arada tutmaya çalışmıştır. Theano'dan bize anlamlı, kısa sözler ve ahlak öğütlerinden oluşan toplu anlatılar kalmıştır. Bir yandan kendi düşüncelerini, ama öbür yandan Pisagor'un düşüncelerini yazmıştır.

VE/||/<>

Antik Egeli, astronom. Aglaonike, ay tutulmalarının zaman ve konumunu tahmin etme konusunda uzmanlaşmıştır. Teselya'da yaşadı. Zamanın insanları Aglaonike'nin istediğinde ayı kaybedebildiğini sanmış; bu niteliğini cinsiyetinden ötürü, bilimsel birikiminden çok güçlü bir büyücü olmasına bağlamışlardır. Tarihin ilk kadın astronomlarından olan Aglaonike'nin adını Venüs gezegeninde bir krater yaşatıyor.

VE/||/<>

Antik Ege'de yaşamış, Milet'li filozof. Aspasia Antik Ege düşüncesinde, özellikle Sokrates üzerinde etkili olmuştur. Sokrates'in Aspasia ile felsefi konuşmalar yaptığı ve bu düşünce alışverişinden çok şeyler öğrendiği bilinir. Hatta Sokratik yöntem olarak bilinen yöntemin, gerçekte Aspasia'nın yöntemi olduğunu ve öğrencisi Sokrates'in bunu gençlik yıllarında ondan öğrendiği tahmin edilmektedir. Aspasia, 20'li yaşlarında Atina'ya gider ve kendisinden 30 yaş büyük devlet adamı Perikles'le evlenir. Aspaisa'nın Perikles'in politikaları üzerinde çok etkili olduğu bilinir. Hatta, Perikles'in bazı konuşmalarını Aspasia'nın yazdığına ilişkin kanıtlar vardır. Aspasia Atina'da Anaxagoras, Archimedes, Sophokles ve Sokrates gibi birçok filozofun müdavimleri arasında olduğu, devlet adamları, sanatçılar ve iyi eğitim almış kadınların geldiği, tartışmaların yapıldığı bir salon açar. Böylelikle bir kadın, Atina düşünce yaşamını derinden etkileyen bir oluşumu gerçekleştirmiş olur. Aspasia'nın salonu uzun yıllar açık kalır ve Aspasia "üst düzeyde diyalektik ve retorik hocası" olarak aranan bir kişi olmayı sürdürür. Bugün Aspasia'nın bir büstü, İzmir Arkeoloji Müzesi'nde de yer almaktadır.

VE/||/<>

Kinik okulundan, Antik Ege'li filozof. Hipparchia felsefesiyle, Sokrates'in öğrencisi Antisthenes'in kurduğu Kinik okulundan sayılır. Kadınların geleneksel rollerinden kurtulmaları için de mücadele etmiştir. Ailesi, soylu ve zengindir. Hipparchia erkek kardeşi aracılığıyla, Kinik filozoflardan Krates ile tanışır. Kinizm, gereksinimsizlik öğretisini temsil etmektedir. Bu öğreti, gereksinimlerin insanı toplumun kurallarına ve zorlamalarına bağladığını söylerdi. Hipparchia, Krates'in öğretisinden o kadar etkilenir ki ailesinin karşı çıkmasına rağmen onunla evlenir ve devamında onun yoksul, göçebe hayatına katılır.

VE/||/<>

Çin'li tarihçi ve yazar. Pan Chao, Çin İmparatorluğu'nun tarihini anlatan ve birkaç kuşak tarihçinin üzerinde çalıştığı Han'ın Kitabı'nı tamamlamıştır. Ayrıca 8 adet kronolojik tablo hazırlamış ve astronomi üzerine bir de tez yazmıştır. En ünlü yapıtı ise, Kadınlar İçin Dersler'dir (Nu Jie). Ahlaki öğütler içeren bu kitapta Chao, kadınların erkeklere "mutlak itaatini" önerir. Pan Chao, edebiyatçıların ürünleri üzerine yorumlar ve şiirler de yazmıştır.

VE/||/<>

İskenderiye'li filozof ve matematikçi. Hypatia, Antikçağ'ın son dönemlerinin en etkili ve önemli bilgini, Yeni Platoncu felsefenin temsilcisidir. Üniversitede felsefe, matematik ve astronomi dersleri vermiştir. Hypatia, İskenderiye Üniversitesi'nde matematik dersleri veren ve bu okulun yöneticiliğini de yapan babası Theon tarafından, "yetkin bir insan olması" amacıyla yetiştirilir. Hypatia daha genç yaşlarda, soru sormayı, araştırmayı ve kuşku duymayı öğrenir. Babası onun, el sanatları, şiir, felsefe, din, astronomi, astroloji ve matematik konularında eksiksiz bilgilenmesi için elinden geleni yapar. Hypatia hitabet sanatında da gelişir; güzel ve etkili konuşmasını öğrenir. Hypatia biraz büyüdüğünde, dünyayı dolaşmaya çıkar. Roma'ya ve Atina'ya gider. Yeni Platoncu düşünür Plutarkhos'dan dersler alır. Kimi kaynağa göre 1 yıl, kimine göre 10 yıl sonra İskenderiye'ye döner. Aranan ve sevilen bir öğretmen olur. Avrupa, Asya ve Afrika'nın çeşitli bölgelerinden gelen öğrenciler, sınıfını ve evini doldurur. Hypatia, güzelliği, bilgisi ve zekâsıyla, saygı ve hayran lık uyandırmaktadır. Hypatia matematik üzerine birçok yapıt yazmıştır. Ne yazık ki, çoğu ünlü İskenderiye yangınında zarar gören bu yapıtlardan günümüze parçalar ulaşmıştır. En önemli yapıtı, cebirin babası sayılan Diophantos'un Aritmetica'sına yaptığı 13 ciltlik yorumdur. Hypatia, Diophantos'un eşitliklerine alternatif çözümler üzerinde çalışmıştır. Bunlar sonradan, Diophantos'un yapıtları içine alınmıştır. Hypatia'nın Diophantos'un astronomi üzerine çalışmalarına katkıda bulunan bir yapıtı daha vardır. Yine, Pergeli Apollonius'un konikleri hakkında 8 ciltlik bir çalışma kaleme aldığı bilinmektedir. Bu yapıtında, Apollonius'un teorisini anlaşılır bir şekilde açıklamaya çalışmıştır. Bundan başka babasıyla birlikte, Öklit üzerine en az bir kitap yazdığı sanılmaktadır. MS 4. yüzyılda İskenderiye yeni yeni gelişen Hıristiyanlık ve pagan dinlerin çatışmasına sahne olmaya başlamıştır. İskenderiye Patrikhanesi'nin başına, Kiril adında sofu bir Hıristiyan atanır. Hypatia da pagan olduğu için, Kiril tarafından kışkırtılmış insanların saldırısına uğrar. Saldırganlar üniversitenin önünde, arabasında yakaladıkları Hypatia'yı, önce soyar; sonra bedenini parçalara ayırıp, yakarlar. Hypatia'nın ölümü, Roma'nın Hıristiyanlaştığını ve aynı zamanda antik bilimlerin gerilediğini de gösterir. Hypatia, bugün Antikçağ'ın en çok tanınan bilim kadınlarındandır. )
( M.Ö. 2700

VE/||/<>

M.Ö. 22354

VE/||/<>

M.Ö. 1878

VE/||/<>

M.Ö. 1200

VE/||/<>

M.Ö. 600'ler

VE/||/<>

M.Ö. 500'ler

VE/||/<>

M.Ö. 500'ler

VE/||/<>

M.Ö. 460-401

VE/||/<>

M.Ö. 360-280

VE/||/<>

M.Ö. 50-112

VE/||/<>

M.Ö. 370-415 )

- MEYDAN ile/ve/değil ALAN/SAHA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18868 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( FORUM: Büyük meydan. )

- MEZAT[Ar.] değil/yerine/= AÇIK ARTIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46187 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEZELLET[Ar.] değil/yerine/= ALÇALMA, BAYAĞILAŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46188 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MOLA[İt.] değil/yerine/= ARA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12390 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yorgunluğu gidermek için duraklama. | Koyverme. | Takımların, oyun arasında aldıkları birer dakikalık dinlenme süresi, ara. )

- MOMENT:
"AN/KIPI/UĞRAK"
ile/değil/yerine AŞAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51009 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUKTEZÎ ile/ve ŞART ile/ve ADEMÜ'L-MANİA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16808 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yeterlilik. İLE/VE Koşul. İLE/VE Engelin olmaması. )

- MUTLULUK:
KİŞİDE/MALDA/MAKAMDA
değil/yerine AMAÇTA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34489 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜDRİKE değil/yerine/= ALIMLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38300 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜRŞİD ile/ve/değil/||/<> AYNA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35177 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜTAREKE[Ar.] değil/yerine/= ATEŞKES / BIRAKIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46559 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜZÂYEDE[Ar. < ZİYÂDE] değil/yerine/= ARTIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46586 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NASIP[Ar.] değil/yerine/= ATAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38195 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NETLEŞTİRME ile/ve/değil/||/<>/< AYRIŞTIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49582 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NEY ile/ve ÂDEM VE HAVVA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13731 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 60 İLE/VE 45 + 15 )

- NUTFE ile/ve/<>/> ALAKA ile/ve/<>/> MUDĞA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41963 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NÜKLEER PATLAMA ile ATMOSFERİK NÜKLEER PATLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47755 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ODAKLANMA ile/ve ADANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2340 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLGUNLAŞMANIN SAĞLADIKLARI:
"KALPTE"
ile/ve/||/<>/> ANLIK'TA(ZİHİNDE) ile/ve/||/<>/> YAŞAMDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54282 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Duyarlılık kazandırır. VE/||/<>/> İşleklik ve işlevsellik sağlar. VE/||/<>/> Huzur sağlar/sunar. )

- ORGANİZMA ile/ve/değil/+/||/<>/> ALGORİTMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51232 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/DEĞİL/+/||/<>/> Her tür düzenli hesaplama işlemi.[< LEIBNIZ < HAREZMİ] )

- ORTASINDA ile ARASINDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8889 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bacaklarının ortasında ne vardır?: Diz/ler! [arasında değil!] ;) )

- OSMANLI ile AVRUPA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53881 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Toplumsal ve siyasal açıdan, Osmanlı ile Avrupa arasındaki FaRkLaR" yazısını okumak için burayı tıklayınız... )

- ÖĞRENME ile/ve/<>/yerine ANLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4351 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yapmak, onu bildiğini göstermektir. )
( Bir şeyi iyi anlayın, ulaşmışsınız demektir. )
( Öğrenmek, bildiğini fark etmektir. )
( Tekrarın etkili olabilmesi için anlamlı bir biçimde ve istekle yapılması gerekir. )
( Okuyarak ve/veya gözlemleyerek ve/veya deneyimleyerek. İLE/VE/<>/YERİNE Severek. )
( Understand one thing well, and you have arrived. )

- ÖLÜM:
ANIMSA(YA)MADIĞIMIZDA
değil ANIMSANMADIĞIMIZDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50834 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNEMİ/ETKİYİ:
ARTIRMA
ile/>< AZALTMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51547 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖRNEK ile/ve AÇIKLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28999 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZDEŞLİK ile/ve AYRIŞ(TIR)MA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/99 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZNE ile/ve/||/<> ANLAK/ZEKÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51464 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZÜNDE ile ARKASINDA ile ALTINDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1725 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PAKT[Fr.] değil/yerine/= ANTLAŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39072 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PALMİYE ile/ve AREKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13076 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Bir tür palmiye. )

- PAMUK ile AKALA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13024 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Amerikan pamuğu. )
( ÇİĞİT: Pamuk çekirdeği/tohumu. )

- PARÇALAMA ile/ve AÇIKLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4442 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PARÇALAMA ile/ve/değil/||/<> AYIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51827 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PÂYE[Fars.] değil/yerine/= AŞAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44658 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PEŞİNDE ile ARDINDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46277 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PİŞMANLIĞIN SONA ERMESİ ile/ve/değil/yerine/||/<>/> AYDINLANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36838 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PORTOLAN HARİTA ile AZİMUTAL HARİTA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30567 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PROVA[İt.] değil/yerine/= ALIŞTIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38464 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAHATLAMA ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ARINMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33359 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RETİNA[Lat.] değil/yerine/= AĞ TABAKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25411 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RIZÂ ile AÇIK RIZÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49055 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAFHA ile/değil/yerine AŞAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/149 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAFLAŞMA ile/ve/< ARINMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3431 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Durum. İLE/VE/< Yöntem. )
( Saflaşın, dikkatli ve uyanık olun, hazır bulunun. )

- SAHÂBE-İ KİRÂM ile/ve/||/<>/>/ ASHÂB-I SUFFÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20107 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendilerine, sohbet ikram edilenler. İLE/VE/||/<>/> Sohbet ikram edilenlerin sohbetine, özel ve kapalı olarak katılanlar. )
( Zâhirî. İLE/VE/||/<>/> Bâtınî. )
( 40 kişi. İLE/VE/||/<>/> 360 kişi. )
( İlim geleneği. İLE/VE/||/<>/> Mürşîd geleneği. )

- SAKİL[Ar.] değil/yerine/= AĞIR | KABA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46641 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ağır. | Sıkıntı veren, sıkıntılı. | Çirkin, kaba. | Türk müziğinde bir usûl. )

- SALKIM AĞACI = AKASYA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46657 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 46656 )

- SANIRIM ile/ve/||/<> ANLADIĞIM KADARIYLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51352 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SANKİ ile ÂDETÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52496 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SANSAR ile AÇAĞSANSARI/ZERDEVA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22057 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAPMA ile/ve AYRILMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28599 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Serbest bir mıktnatıslı iğnenin, denge konumunda iken gösterdiği doğrultudan geçen düşey düzlemle, bulunulan noktanın meridyen düzlemi arasındaki açı. | Bir ışının, saydam bir biçmeden geçtikten sonraki doğrultusu ile ilk doğrultusu arasında oluşan açı. | Bazı sözcüklerin, kurallara göre almaları gereken biçimlerden uzaklaşması durumu. İLE ... )

- SARAY ile ABADANA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37928 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Eski İran'da, hükümdarların taht salonlarına ve bu salonu içeren, önü sütunlu saraylarına verilen ad. )

- SATRANÇ ile ÂRİFLERİN SATRANCI/YILANLI DAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29244 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )
( ... İLE Mat yoktur. )
( )

- SAVUNMA ile/ve/değil/yerine ARKASINDA/ARDINDA DURMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2791 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SESSİZLEŞME/SUSKUNLAŞMA:
DİNLEYENİMİZ OLMADIĞINDA
ile/ve/ne yazık ki/||/<>/> ANLAYANIMIZ OLMADIĞINDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49999 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SIĞIN/MUS:
AVRUPA
ile DOĞU ile BATI ile ALASKA ile SHIRAS ile SİBİRYA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55202 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Finlandiya, İsveç ve Norveç'te. İLE Kanada'nın doğusunda ve ABD'nin kuzeydoğusunda. İLE Kanada'nın Batı'sında. İLE Alaska ve Yukon'da. İLE Wyoming ve Utah'ta[ABD]. İLE Sibirya ve Moğolistan'ın Doğu'sunda. )

- SINIFLANDIRMA ile/ve/değil/< ADLANDIRMA/KODLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2926 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SON ile ARKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28205 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SOPA ile ASA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14246 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( SOPA: ÂLET-İ TEDİB[: Edeplendirme aleti.] )

- SOYUTLAMA ile AYIKLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2315 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÖYLEME ile ANLATMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4874 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Düşüncenin/konunun/olgunun/durumun aktarımı/paylaşımı. )

- SÖZLEŞME ile/ve/değil ANTLAŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28353 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SPLITTING[İng.] değil/yerine/= AYIRMA/AYRIŞTIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51294 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SUSMA HAKKI ve/||/<>/< ALEYHİNE KULLANMAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49370 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Suç kuşkusu altında bulunan kişinin, hem soruşturma, hem de yargılama sırasında işlediği iddia edilen suçla ilgili olarak, kendine sorulan sorulara yanıt vermeye, bu yolda kanıt göstermeye zorlanamaması ve bu durumun, kişi aleyhine yorumlanamaması olarak ifade edilebilir. VE/||/<>/< ... )

- SÜREÇ ile/ve AŞAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/142 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜREKLİ ile/ve/değil ARKA ARKAYA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9302 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜRÜCÜ KARINCA ile/ve/||/<> ASKER SÜRÜCÜ KARINCA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48374 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<> Sürücü karıncaların, 3 katı büyüklüktelerdir. )

- ŞERH[Ar.] değil/yerine/= AÇMA, AYIRMA | AÇIKLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43467 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir kitabın ibâresini, sözcük sözcük açıp açıklayarak yazılan kitap. )

- ŞİRPENÇE[Fars.] değil/yerine/= ASLANÇIBANI/KIZILYARA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47662 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Deri altı hücre dokusunun ve yağ bezlerinin yangılanmasından oluşan, genişlediğinde çok tehlikeli olabilen, stafilokokların neden olduğu bir kan çıbanı. )

- TAFSÎLÂT[Ar. < TAFSÎL < FASL] ile/ve/< AÇIKLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4431 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Etraflıca, uzun uzun açıklamalar. )

- TAHIL ile ALAZA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( .... İLE Dökülen tohumlarla ertesi yıl çıkan tahıl. )
( ... İLE/VE Dökülen tohumlarla ertesi yıl çıkan tahıl. )

- TAKLİT ile/ve/değil/yerine/||/<>/> AYNALAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48832 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TANIMA ile/ve/<> ANIMSAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5292 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tanıma, size verilen bir uyarıcıyla daha önce karşılaşıp karşılaşmadığınıza karar vermenizi gerektirir. )
( Tanıma durumunda daha fazla sayıda ara-bul-geriye getir ipucu bulunduğundan, belleğiniz ipuclarının hepsini ya da birçoğunu kullanır ve sizi anımsama olayına götürür. )
( Ne kadar çok ara-bul-geriye getir ipucu varsa, anımsama da o derece iyi olur. )
( Anımsamayla ilgili araştırmalarda, ara-bul-geriye getir ipucları kaybolmasının, anımsayamama olayının en belli başlı nedenlerinden biri olduğunu gösterir. )
( Kodlama sırasında kullanılan örgütleme düzeni, ara-bul-geriye getir anında ipucu olarak kullanılır. )
( Örgütleme düzenini, büyüdüğünüz ve iyi bildiğiniz bir mahalleye benzetebiliriz. Kodlama sırasında bu mahallenin belirli sokaklarını ve bu sokaklarda daha önceden bildiğiniz evleri ziyaret eder ve size verilen, yeni bilgileri bu evlere bırakırsınız. Sizden bilgiler yeniden geri istendiğinde, başka bir deyişle anımsama sırasında, yerlerini çok iyi bildiğiniz evleri yeniden sırayla ziyaret eder ve bırakmış olduğunuz bilgilere ulaşırsınız. )
( Her olay bir bağlam içinde oluşur. Öğrenme anındaki bağlam, anımsama anındaki bağlama ne kadar benzerse, anımsama o kadar kolay olur. -örnek ise- Sınav ortamına benzer bir ortamda bilgi öğrenilirse, sınavda anımsanması daha kolay olur. Neşeliyken öğrendiğiniz bir şiiri, üzüntülü bir hal içindeyken anımsamanız zorlaşır. Hüzünlü bir ortamda öğrenilen bilgiler hüzünlü bir ortamda; sevinçli ve mutlu bir haldeyken öğrenilen bilgiler ya da meydana gelen olaylar sevinçli ve mutlu durumlarda daha kolay anımsanır. )
( Anımsanması istenen şeyleri örgütleyerek ara-bul-geriye getir ipucunun verimliliği artırılabilir. )

- TANIMA ile/<> AYRILMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36675 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişilerin birbirini tanıması için en iyi zaman, ayrılmalarına en yakın zamandır. )

- TAPINMA ile/ve/<>/> ADANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36285 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dinde. İLE/VE/<>/> Sanatta. )

- TARTIŞMA ile/ve/değil/yerine ATIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30546 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAŞ ile/ve ALAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12816 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... ile/ve Taş parçası. )

- TAVŞAN ile AMERİKA TAVŞANI/ŞİNŞİLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23027 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kemiricilerden, arka ayakları çok uzun, küçük bir memeli hayvan. )

- TAYİN[Ar.] değil/yerine/= ATAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44967 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TE'KHNÉ ile/ve ALÊTHEIA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14672 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zanaat, Sanat. İLE/VE Bir şeyin içinde olanın âşikâr olması. )

- TEBRİYE[Ar.] değil/yerine/= AKLAMA, TEMİZE ÇIKARMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51336 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEFCİR[Ar.]/DRENAJ[Fr.] değil/yerine/= AKAÇLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53297 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Toprakta bitkilerin yetişmesine zararlı olan fazla suların akıtılması. | Yarada biriken sıvıyı akaçla boşaltma. )

- TELKİH[Ar.] değil/yerine/= AŞILAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53348 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TENEZZÜH[< NÜZHET] ve/||/<>/> ARABA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50887 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eskiden, arabalara, tenezzüh denilirdi. Sadece hekimler kullanırdı. Hekim dışındakilerin araba kullanması ayıptı ve görgüsüzlüktü. )

- TESMİYE[Ar. < İSM] ile ADLANDIRMA, AD VERME/KOYMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43960 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( AD KOYMA, ADLANDIRMA, İSİM VERME | BESMELE ÇEKME )

- TOLTEK ile/ve AZTEK ile/ve İNKA ile/ve MAYA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6472 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TRANSFER[İng., Fr.] değil/yerine/= AKTARIM, AKTARMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49109 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TRAVMA/BLOKAJ ile/ve AYDINLANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7042 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TRİPİTAKA:
VİNAYA PİTAKA
ile SUTTA PİTAKA ile ABHİDHAMMA PİTAKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44042 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Üç sepet. Budist Metinlerin tümü. Budist öğretileri yazıldıkça, konularına göre farklı sepetlere konulduğu için bu adı almıştır. Bölümleri...
1. Vinaya pitaka: Ahlâkî İlkeler/Disiplin Kitabı.
2. Sutta pitaka: Öğreti Kitabı.(Dhammapada'yı içerir)
3. Abhidhamma pitaka: Felsefe ve Psikoloji Kitabı. )

- TURP ile ACIRGA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33348 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Yabanturpu. )

- TÜP BEBEK ile/değil/yerine/> AŞILAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47151 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- TÜR ile AŞAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29171 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UFUK AÇILMASI ile AYDINLANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15769 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ULUSLARARASI ANTLAŞMALAR ve/||/<>/> ANAYASA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49805 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- US/AKIL/LOGOS:
KİŞİDE
ve AİLEDE ve TOPLUMDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15936 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KINALIZÂDE - AHLÂK-I ALÂİ kitabını okumanızı salık veririz. )

- UYANMA ile/ve/||/<> AYDINLANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33204 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZLAŞ(TIR)MA ile/değil ANLAŞ(TIR)MA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35374 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VÂLİDE[Ar.] değil/yerine/= ANNE/ANA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45345 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VEDA'LARDA:
RIG
ile/ve SAMA ile/ve YACUR ile/ve ATHARVA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16003 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERITAS ile ALETHIA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7934 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Latince. İLE Yunanca. )
( Hakikat ve doğruluk. )

- VYAKTA ile VYAKTİ ile VYAKTİTVA ile AVYAKTA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40098 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tezahür halindeki madde, tekâmül etmiş doğa. İLE Kişi, dış benlik. İLE Kişilik, gövde ile özdeşleşmişlik. İLE Tezahür etmemiş, meknuz. )

- YAKINLIK ile/ve/<>/değil ACIMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30893 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YALAN ile/ve/değil/||/<>/> ALDATMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55029 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YALNIZLIK:
BİREYSELLİKTE
ile/ve/<> AŞKTA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33683 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bireysellik, yalnızlığı (da) yönetebilmektir. İLE/VE/<> Aşk, birlikte ve/veya ayrı ayrı olmak üzere yalnızlığı (da) kabul edebilmektir. )
( Tek kişilik yalnızlık. İLE/VE/<> İki kişilik yalnızlık. )

- YANIT ile/ve AÇIKLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28889 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YANSIMA ve/||/<> ANIMSAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35836 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAPRAK ve AYA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13097 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... VE Yaprakların düz ve parlak yanı. )

- YARGIÇ:
AVRUPA'DA
ile AMERİKA'DA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37520 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Konusunda, çok bilgilidir. İLE Uzlaştırıcı ve halkın sağduyusuna göre karar verirler. )

- YARILMA ile AYRILMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54418 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YASA ile/ve/||/<>/< ANAYASA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34967 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAŞAM:
ÇÖL İKLİMİNDE
ile MUSON İKLİMİNDE ile AMAZON'DA ile KUTUPLARDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54674 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAŞAMDA/BİSİKLETTE:
KİŞİLERE ÇARPMAMA
ve/||/<> ARAÇLARA VE KİŞİLERE ÇARPILMAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49456 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAZI BİÇİMİ'NDE/FONT'TA:
TIMES NEW ROMAN
yerine ARIAL/VERDANA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13471 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YERLERDE SÜRÜNME ile/ve/||/<> AYAKLAR ALTINA AL(IN)MA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50449 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YILAN ile ANAKONDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22934 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Yılanların en ağırı ve en uzunu. [Boyu 6.5 metre olabilir. Kalınlığı 1 metreyi aşar.] )
( ... İLE Genellikle timsah, geyik, jaguar ya da başka anakondalar ile beslenirler. )
( ... İLE Venezuella, Brezilya, Bolivya gibi bazı ülkelerde yaşarlar. )

- YOK OLMA ile AZALMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YORUM ile AÇIKLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1287 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YUKARI/DA ile/değil AŞAĞI/DA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18857 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yukarılarda fazla durma, yel alır; aşağılarda fazla durma, sel alır. )

- YUSUF HEMADANİ ve/<> ARSLAN BABA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46173 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAMAN:
BEKLEYİNCE
ile/ve/||/<> GECİKİNCE ile/ve/||/<> ÜZÜLÜNCE ile/ve/||/<> MUTLU OLUNCA ile/ve/||/<> ACI ÇEKİNCE ile/ve/||/<> SIKILINCA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54258 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Yavaşlar". İLE/VE/||/<> "Hızlanır". İLE/VE/||/<> "Can yakar". İLE/VE/||/<> "Kısallır". İLE/VE/||/<> "Bitmek bilmez". İLE/VE/||/<> "Uzar". )

- ZİYÂDE değil/yerine/= ARTMA, ÇOĞALMA | ARTAN, FAZLA KALAN | ÇOK BOL | AŞIRI, FAZLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44405 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

 

  

( 45 FaRk, 60 katkı )


- A, A'dır ile/= A ile/= A
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16640 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- a/A ile/<> a ile/<> A ile/<> A
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33333 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Türkçe abecesinin ilk yazacı(harfi). [sesbilim] Kalın ünlülerin, düz ve geniş olanını gösterir. İLE/<> Şaşma, anımsama, sevinme, acıma, üzülme, kızma gibi duyguları güçlendirir. Tümcenin, başında ya da sonunda, çoğu kez yinelenmiş olarak kullanılır. [A ne güzel! A sen burada mıydın?] | İkinci kişi çekimli eylemlerin sonuna gelir. [Alsana. Baksana.] İLE/<> Sınıflama ve sıralamalarda, maddelerin sıralaması yazaç ile gösterildiğinde, ilk maddenin başına gelir. İLE/<> [müzik] Nota imlerini, yazaçla gösterme yönteminde, "la" sesini bildirir. )

- A ile/<> A ile/<> A ile/<> A ile/<> A/Å
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37190 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Amper. İLE/<> Anot. İLE/<> Argon. İLE/<> Angström.[10¯¹0][Santimetrenin yüz milyonda biridir. 0,1 nanometre ya da 100 pikometredir.][uzunluk birimi] )

- ABÂ ile ÂBÂ ile A'BÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16894 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yünden yapılmış kaba kumaş. | Bu kumaştan yapılmış bol, geniş giyecek. İLE Babalar. | Gök küreleri, gezegenler, seyyâreler. [ÂBÂ-İ KENÎSÂİYYE: Kilise ileri gelenleri.] İLE Yükler, ağırlıklar. | Sorumluluklar, mes'ûliyetler. | Çift denk ya da sandık. )

- ABARTMA ile AĞDALAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29052 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AÇIKLAMA ile AÇIMLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33017 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AÇIKLAMA ile/ve/değil ANLAMLANDIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4426 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/DEĞİL İnsan durum ve tutumları açıklanamaz ve fakat (ancak) anlamlandırılırlar/anlamlandırılabilirler. )

- AÇIKLAMA ile/ve AYDINLATMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADA ile ADA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33357 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Her tarafı, su ile çevrili kara parçası. İLE Çevresi, yollarla belirlenmiş olan arsa ve böyle bir arsayı kaplayan yapılar topluluğu. )

- AGA ile AĞA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35250 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Babacan, mert, kalender kişi. İLE Kırsal kesimde, geniş toprakları olan, güçlü, sözü geçen, varlıklı kişi. | Halk arasında sayılan ve sözü geçen kişilere verilen san. | Büyük kardeş, ağabey. | Okur-yazar olmayan, yaşlıca kişilerin, adlarıyla birlikte kullanılan san. | Osmanlı döneminde, kimi örgütlerin başında bulunanlara verilen resmi san. )

- AHIMSA ile/ve SATYA ile/ve ASTEYA ile/ve BRAHMAÇARYA ile/ve
APARIGRAHA
ile/ve DAYA ile/ve KŞAMA ile/ve
DHRITI
ile/ve MITAHARA ile/ve ARCAVA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16006 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şiddet kontrolü. [Şiddetsizlik] Zararsızlık; başkalarını düşünce, söz ve hareketle incitmemek. İLE/VE Yalan kontrolü. [Dürüstlük] İLE/VE Benimseme kontrolü. [Çalmama] İLE/VE Eşeysel enerji kontrolü. İLE/VE Biriktirme kontrolü. [Biriktirmemek] İLE/VE Nefret kontrolü. [Merhamet] İLE/VE Kızgınlık kontrolü. [Affetme] İLE/VE Güçsüzlük kontrolü. [Dayanıklılık] İLE/VE Aşırılık kontrolü. [Ilımlılık] İLE/VE Yanlışlık kontrolü. [Doğruluk] )

- AKBABA ile AKSIRTLI AKBABA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48324 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂLÂ ile ALA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39908 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İHSANLAR, BAHŞİŞLER | ÜSTÜN | KİRLETEN )

- ALA ile ALÂ ile ÂLÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10172 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karışık renkli. İLE Üstün. İLE İhsanlar, bahşişler. | Kirleten. | Pekiyi. )

- ALATURKA ile ALAFRANGA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51131 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALDANMA değil/yerine/>< AYDINLANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35968 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Soytarılara kanarak. DEĞİL/YERİNE/>< Aydınları dinleyerek. )

- ÂLEM-İ KÜBRÂ ile/ve ÂLEM-İ SUĞRÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19609 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kâinat. İLE İnsan. )

- AMÂ ile A'MÂ ile AMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35540 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Körlük, görmezlik, manevi körlük, bilgisizlik. | Yağmur bulutları. | Altında ve üstünde hava bulun(may)an bulut. İLE Kör. | Bilgisiz/cahil. İLE Bağlaç, fakat. )

- AMASYA ile AMASRA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18956 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Orta Karadeniz'de. [Çorum - Merzifon - Amasya] İLE Batı Karadeniz'de. [Zonguldak - Bartın - Amasra] )

- ANAKARA ile ANKARA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53214 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANIMSA(T)MA ile/ve/||/<> ANIŞTIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51430 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANIMSAMA ile/ve/> ANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5293 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAM/A ile/ve/<> ANLAMLANDIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30243 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAMA ile/ve ANLAMLANDIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4416 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yaşamı farklılaştırır. )

- ANLAŞMA ile/ve/değil/<> ANTLAŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3899 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Anlama durumunun, kişilerin birbirlerinin dediklerini, konusu geçen noktayı ve içeriğini/kapsamını/ayrıntılarını duymuş, bilmiş, anlamış ve belirli bir yönde düşünce, duygu ve amaç bakımından birleşmiş olmayı belirtmektedir. İLE/VE/DEĞİL/<> Ahidleşme[toplulukta/toplumda] ve/veya muahede[iki kişinin], karşılıklı olarak bağlayıcılık özelliğiyle/koşullarıyla sözleşmesi, yeminleşmesi. )

- ANURA ile/ve APODA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22300 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dört üyeli, kuyruksuz amfibileri kapsayan su ve kara kurbağaları takımı. İLE/VE Bacaksız amfibileri kapsayan takım. )

- ARTTIRMA ile/değil ARTIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11795 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARAMA ile ARAŞTIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Arayan ve aranılan birdir ve önemli[öncelikli] olan, yalnızca arayıştır. )

- ARENA ile AGORA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18869 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARINMA/ARINDIRMA ile/ve/=/<> AYDINLANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3436 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Arınma, duyguların eğitilmesi ve duyarlılık-yetisinin geliştirilmesi için yöntem olarak kullanılmaktaydı. Sanat bu arınmanın yöntemi olarak benimsenmişti. )
( Büyüklüğü tanıyabilmek için olgunlaşmanız, kutsallık için gönlünüzü arındırmanız gerekir. )
( Zaferin sırrı, Arınma ve Bilgi'ye ulaştıktan sonra çalışmaktır. )
( Aydınlanma, kültürden uygarlığa geçiştir. )
( "Bir"deki "Birlik"i ya da "Birlik"in "Bir", "Tek" ve "Bütünsel" oluşunun farkındalığına ulaşmak "Aydınlanma"dır. )
( Aydınlanma, insan aklına güvenmek; onu tanımak ve akla dayalı bir yaşamı gerçekleştirmeyi amaçlar. )
( Aydınlanma, Varlığın Armonik Birliği'nin kavranmasını temel almış; buna bağlı olarak Toplum'un armonik birliğe ulaştırılması ve toplum içndeki kişilerin 'Tekil-Bütünlük'e gelerek 'Bireyleşmesi'ni amaç edinmiştir. )
( İngilizce'de "Enlightenment", Fransızca'da "Enlaitement", Almanca'da "Aufklærung", İtalyanca'da "Essere Illuminato", Osmanlıca'da "Tenevvür", Tasavvuf'ta "İşrak". )
( Tüm ezoterik okullarda Arınma, Aydınlanma ve Sevgi, Bilgeliğin Yöntemi, ortak bir tutum olarak benimsenmiştir. )
( Kavramlar dünyasına giren her insan evrensellikle bağ kurmuştur. Bunun ayırdında olmak, aydınlanmaya başlamak demektir. )
( Ancak anlayış aydınlatır. )
( Aydınlanmış kişi erdemli olmalıdır. )
( Ermişliğin özü, içinde bulunulan AN'ı(şimdiyi) tümüyle kabul etmek ve olmakta olanlarla uyumlanmaktır. )
( Only understanding enlighten. )

- ARKADA ile/ve/değil ARKANDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18853 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARKTİKA ile/ve ANTARTİKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19080 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kuzey kutbunda kutup noktasıyla birinci enlem içinde kalan kara ve deniz parçası. İLE/VE Güney kutbu. )
( KUTB-İ ŞİMÂLÎ: Kuzey kutbu. )

- ARSAMEIA ile/ve ARTAMEIA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18965 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kahta. İLE/VE Gönen. )

- ASÂ ile ÂSÂ[Fars.] ile -ÂSÂ, ÂSÂY[Fars.] ile A'SÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16981 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Değnek, sopa. | Dervişlerin taşıdıkları sopa. İLE Esneme. | Ciddilik, vakar. | Süs, bezek. İLE ... gibi. İLE Değnekler, sopalar. )

- ATİNA ile ATİNA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19005 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yunanistan'ın başkenti. İLE Rize - Pazar ilçesinin eski adı. )

- AURORA ile/ve AURA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12716 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kuzey kutbu ışıkları. İLE/VE İnsan gövdesi etrafındaki ışıma/tireşim/enerji. )

- AVARA ile AVARA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35293 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir geminin, başka bir gemiden ya da kıyıdan açılması. | Kıyıya dayanılarak, sandalın açılması için kürekçilere verilen komut. İLE İşe yaramaz, kötü. | Üzerinde döndüğü ve kendini taşıyan milden bağımsız olarak çalışan düzenek. )

- AVUSTURYA ile AVUSTRALYA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18989 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( NEMÇE/NEMSE: Osmanlılar'da Avusturya'nın adı. )
( BEÇ: Viyana'nın, Macarca adı. )

- AYÂ ile ÂYÂ[Fars.], ACABA[Ar.] ile A'YÂ ile AYA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yeteneksiz/kabiliyetsiz, kudretsiz. | Tedavi edilemez, iyileştirilemez. İLE Şüphe ve tereddüt bildiren edat. İLE Daha ya da en kudretsiz, hiç iktidarı olmayan. İLE El/avuç içi, ayak tabanı. | Yaprakların düz ve parlak bölümü. )

- AYDINLANMA/HAK(K)'I BULMAK:
DERVİŞ OLMAKLA
ile/ve/||/<> ÂŞIK OLMAKLA ile/ve/||/<> İNSAN OLMAKLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51663 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYDINLANMA ile/ve/> AŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3441 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYDINLATMA ile/ve/değil AYDINLANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3442 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYIRMA ile/ve/||/<> YALINLAŞTIRMA ile/ve/||/<> ARA ÇÖZÜM/LER ARAMA/BULMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37578 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Düşüncenin, bilgilerin, nesnelerin, kavram, olay ve olgular üzerinde en temel uygulanması gerekenlerin başında, onları bütün olarak görebilmenin yanı sıra ve ötesinde, ayırma bilgisi, becerisi ve oranı bulunmaktadır.

Bilmek ya da bilinebilenler, ancak küçültme ya da ayırma bilgi ve becerisiyle elde edilebilirler. Bu işin ustalığı da, her ustalığın temelinde bulunan çıraklık sürecinde gerçekleşir ve kaynağını, gücünü çıraklık döneminden alır. Bu bilgi, deneyim ve dönem, kalfalıkta ve ustalıkta bile olunsa, tüm sürecin neredeyse tamamıdır.

Birleştirme bilgi ve becerisi olarak tanımlanan ustalık, yetkin çıraklıktır. Hatta ustalık diye bir şeyden bile söz edilemeyecek kadar tek bir bilinç ve beceridir. Kişinin, bisiklet kullanmayı bir kere öğrenmesinden sonra, yaşam boyunca bir daha bisiklet kullanmayı öğrenmeye gerek kalmaması, kendinin değil, suyun kaldırma gücündeki gibi, kendiliğindenliğiyle, doğasıyla sağlanır. Zihnin ya da bilincin devrede olması ile değil, beynin ya da öte bir bilincin devrede olmasıyla, bilinç merdiveninde görülen, bilinçsiz bilinçlilik ya da yeterlilik ile sağlanır.

Karmaşık olan ya da öyle "algılanan" süreçlerin çözümü de, onları, oldukları yapıda değil, küçülterek ya da çok haneli sayıdan oluşan bir bölmenin, tek haneli bir sayıya doğru yalınlaştırılması ile gerçekleşir.

Çözümsüz "görünen" durumların da çözümü, köklü/kökten çözüm arayışı değil ara çözüm üretebilmektir. Yaşamımızda, karşılaşılabilecek sonsuz olumlu ya da olumsuz olasılıktaki durum ve süreçler için bazen ya da çoğunlukla, bir düşünce ya da nesneden, ödün vermeden ya da bir parçasından vazgeçmeden, bir şey elde etmek ya da yetersiz/olumsuz sürecin devam etmesine göz yumarak, bir sonuç ya da çözüm oluşturmak olanaklı değildir.

Ne herhangi bir düşünce ya da bir durum için, ne de kaygının sona erdirilmesi, olumsuz ya da yetersiz koşulların tamamen ortadan kalkma "beklentisi" ya da "dileği" ile sağlanamayacağından dolayı, ayırmayı, yalınlaştırmayı ve ara çözümler üretmeyi bilmek, becermek gerekmektedir.


"Hiçbir sorun, onu yaratan 'bilinç seviyesi'yle çözülemez." )

- AYNI ZAMANDA ile/ve/değil AYRICA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34600 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYRILMA ile AYRIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28596 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

| B...B |

B ile başlayıp B ile biten AYNI HARFLİ'LER...
( 5 FaRk, 6 katkı )


- B ve/||/<>/> İSİM ve/||/<>/> ALLAH ve/||/<>/> RAHMAN ve/||/<>/> RAHİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50944 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İle VE/||/<>/> Adı VE/||/<>/> Allah'ın VE/||/<>/> Doğa VE/||/<>/> Tasavvur
[Allah'ın, doğa ve tasavvur adı ile...] )

- B ile P
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8606 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( B: Bel'in simgesi. [B, b] | Bor'un simgesi. [B] | Elektrik alınganlığın simgesi. [B] | Manyetik akı yoğunluğunun(indüklemenin) simgesi. [B] | Temel tanecik fiziğinde, Baryon sayısının simgesi. [B] | Basınç birimi Bar'ın simgesi. [b] | Optik gerilme katsayısı brevster'ın simgesi. [b] | Yüzeyce genleşme katsayısının simgesi. [b]

İLE

P: Basıncın simgesi. [P, p] | Dinamik ağdalılık birimi poiz'in simgesi. [P] | Ettingshausen katsayısının simgesi. [P] | Fosforun simgesi. [P] | Gücün simgesi. [P] | Paritenin simgesi. [P] | Poynting vektörünün simgesi. [P] | Atomda, yörüngesel kuvantum sayısı l = 1 'e karşılık gelen elektron tabakalarının simgesi. [p] | Momentumun simgesi. [p] | Piko [10¯¹2;] 'nun simgesi. [p] | Plank'ın simgesi. [p] | Protaktinyum'un simgesi. [Pa] | Protonun simgesi. [p, ¦p, 1p¹] | Yarı iletken tipinin [p tipi] simgesi. [p]

)

- B ve R
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33545 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- B2B ile/ve/||/<>/> B2C
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45128 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Toptan/cılık İLE/VE/||/<>/> Perakende/cilik. )
( Business To Business. VS./AND/||/<>/> Business To Customer/Consumer. )

- BEHRE-YÂB ile HİSSE VE NASÎBİ OLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40235 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

 

  

( 6 FaRk, 6 katkı )


- AĞAÇ ile/ve BAOBAB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13059 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Afrika'ya özgü bir ağaç. [MORONDAWA-MADAGASKAR] )

- BÂB[çoğ. EBVÂB] ile BÂB[Fars.] ile BÂB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17032 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kapı. | Geçit, boğaz. | Bölüm. | İş, şekil, mesele, yol, konu/mevzû. | Tövbe.[tas.] İLE Uygun, lâyık. Elverişli. Hayır, uğur. İLE Baba, ata. | Mânevî önder, şeyh. )

- BEZM-ÂRÂ ile BEZM-İ TARAB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38858 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Meclisi süsleyen. | Adı Nasır Abdülbaki'nin Tedkik~Tahkik'inde terkipler arasında geçen makam. İLE Yeni terkib edilmiş ve rağbet görmemiş bir mürekkep makamdır. )

- I ve/<> B
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8586 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İçeriden çıkmaya başlayan ilk harf. VE İçeriden en son çıkan/çıkacak harf. )
( İçeriden çıkmaya başlayan ilk harf. VE/<> İçeriden en son çıkan/çıkacak harf. )

- SATÜRN ile BJ1407b
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53168 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Satürn'ünkine benzer halkaları olan ilk öte gezegendir. Bizden yaklaşık olarak 420 ışık yılı uzakta olan bu gezegenin halkaları, Satürn'e göre o kadar çok ve uzundur ki, neredeyse Güneş'ten, Venüs'e kadar olan alanı kaplamaktadır. Jüpiter'den 20-30 kat daha büyük olan bu gezegen, Satürn'ün yerinde olsaydı, halkaları, Dünya'nın gökyüzüne kadar gelir ve dolunaydan çok daha büyük görünürdü. )

 

  

( 0 FaRk, 0 katkı )

| C/Ç...C/Ç |

C/Ç ile başlayıp C/Ç ile biten AYNI HARFLİ'LER...
( 19 FaRk, 5 katkı )


- C ile/ve C++
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13501 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- C ile/>< A
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47281 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Lat.] CONDEIMO[: Suçlu.] İLE/>< APSOLBO[: Suçsuz.] )

- C ile C
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35529 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Türk abecesinin üçüncü harfi. | Sınıflama ve sıralamalarda, maddelerin sırası harfle gösterildiğinde, üçüncü maddenin başına getirilen. | Nota imlerini harflerle gösterme yönteminde, "do" sesini gösterir. | Romen rakamlarında, 100 sayısını gösterir. İLE Karbon'un simgesi. | Elektrik sığasının simgesi. )

- C ile Ca ile C.G.S.[İng.][cm. | Gram | Second]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46806 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Abecenin üçüncü harfi.[Sesbilim bakımından, dişeti damak ünsüzlerinin, ötümlüsüdür.] | Sınıflama ve sıralamalarda, maddelerin sırası, harfle gösterildiğinde, üçüncü maddenin başına getirilir. | Nota imlerini, harflerle gösterme yönteminde, "do" sesini gösterir. | Karbon öğesinin simgesi. | Celsius sıcaklık derecesinin simgesi [°C]. | Isınma ısısının simgesi. | Kapasitör ve kapasitesi simgesi. | Elektrik sığasının simgesi. | Elektrik yükü birimi, Kulomb'un simgesi. | Isıl sığanın simgesi. | %1 anlamındaki santi[10¯²] simgesi. | Kritik durum ve kristal duruma işaret etmek için alt indis olarak kullanılan simge. | Işık hızını belirtmek için kullanılan simge. | Romen rakamlarında, 100 sayısını gösterir. İLE Kalsiyum'un simgesi. İLE Santimetre, gram, saniye sözcüklerinin baş harfleri ile gösterilen birim düzeni. )

- COPERNIC ile/ve/değil İBN ŞÂTIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7753 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

 

  

( 1 FaRk, 1 katkı )


- C ile C
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35529 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Türk abecesinin üçüncü harfi. | Sınıflama ve sıralamalarda, maddelerin sırası harfle gösterildiğinde, üçüncü maddenin başına getirilen. | Nota imlerini harflerle gösterme yönteminde, "do" sesini gösterir. | Romen rakamlarında, 100 sayısını gösterir. İLE Karbon'un simgesi. | Elektrik sığasının simgesi. )

 

  

( 1 FaRk, 1 katkı )


- C ile C
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35529 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Türk abecesinin üçüncü harfi. | Sınıflama ve sıralamalarda, maddelerin sırası harfle gösterildiğinde, üçüncü maddenin başına getirilen. | Nota imlerini harflerle gösterme yönteminde, "do" sesini gösterir. | Romen rakamlarında, 100 sayısını gösterir. İLE Karbon'un simgesi. | Elektrik sığasının simgesi. )

| D...D |

D ile başlayıp D ile biten AYNI HARFLİ'LER...
( 6 FaRk, 6 katkı )


- DAD ile DÂD[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17247 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Osmanlı abecesinin onyedinci harfidir.[ebced değeri 800'dür.] İLE Adâlet, doğruluk. | İhsan, vergi. | Veriş, satış. | Sızlanma, yanıp yakılma. | Feryâd, figan. | Kısmet, nasip. | Tuzlu balgam denilen bir cilt hastalığı. )

- DARÜŞŞİFA:
FATİH
ile/ve/||/<> HASEKİ ile/ve/||/<> SÜLEYMANİYE ile/ve/||/<> ATİK VÂLİDE SULTAN ile/ve/||/<> SULTAN AHMED ile/ve/||/<> TOPKAPI SARAYI ENDERUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49065 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAVID = MAHBUB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32277 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİL-ÂZÂD ile SER-ÂZÂD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40697 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( GÖNLÜ BİR ŞEYLE İLGİLİ OLMAYAN, GÖNLÜ RAHAT | ÖZGÜRLÜĞE KAVUŞMUŞ ile SERBEST, HÜR, BAŞI BOŞ | RAHAT, DERTSİZ )

- DİRHEM-İ CEYYİD ile DİRHEM-İ HÂLİS ile DİRHEM-İ MAĞŞÛŞ ile DİRHEM-İ ÖRFÎ ile DİRHEM-İ RÂYİC ile DİRHEM-İ ŞER'Î ile DİRHEM-İ ZÜYÛF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14469 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bozuk, karışık olmayan. İLE Saf gümüşten olup başka bir maden ile karışık olmayan. İLE Başka madenlerden oluşan. İLE Onaltı kırattan ibaret olan. İLE Gerek ceyyid, gerek züyûf olsun, halk arasında alınıp verilen. İLE Ondört kırattan ibaret olan.[Zekâtta, mehirde, diyette, nisâb-ı sirkatte geçerli olan.] İLE Bakır ya da başka madenlerle karıştırılmış gümüş sikke. )

- DİVAN ŞİİRİ TÜRLERİ [DİNSEL]:
TEVHÎD
ile/ve/<> MÜNÂCÂT[< NECV] ile/ve/<> NAAT ile/ve/<> MİRÂCİYE ile/ve/<> MAKTEL-İ HÜSEYİN ile/ve/<> HİLYE ile/ve/<> MEVLİD ile/ve/<> KIRK HADİS ile/ve/<> MENÂKIBNÂME ile/ve/<> KISSA ile/ve/<> SİYER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38839 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tanrı'nın birliğini ve ululuğunu anlatan şiir/ler. İLE/VE/<>
Allah'a dua etme, yalvarma. | Allah'a dua konulu şiirler/manzûme. İLE/VE/<>
Hz. Muhammed'i övmek, ona yakarma, şefaat dileme amacıyla yazılmış şiir/ler. İLE/VE/<>
Hz. Muhammed'in mirâcını anlatan şiirler. İLE/VE/<>
Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilişini konu alan ve acıklı bir üslûpta yazılan yapıtlar. İLE/VE/<>
Hz. Muhammed'in fiziksel ve kişisel özelliklerini, örnek davranışlarını konu alan yapıtlar. İLE/VE/<>
Hz. Muhammed'in doğumunu ve kısaca yaşamını övgüyle anlatan yapıtlar. İLE/VE/<>
Hz. Muhammed'in kırk sözünden oluşan yapıtlar. İLE/VE/<>
Din büyüklerinin, tarikat kurucularının, ermişlerin olağanüstü yaşamlarını anlatan yapıtlardır. İLE/VE/<>
Öğüt verici ve öğretici öykü, fıkra, masal, menkıbe türü yapıtlar. İLE/VE/<>
Hz. Muhammed'in yaşamını anlatan yapıtlar. )

 

  

( 7 FaRk, 10 katkı )


- CD ile DVD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13489 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CELB-İ MENÂFİ değil/yerine/>< DEF-İ MEFÂSID
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50540 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yanlışları önlemek ve işlememek; çıkarları, iyilikleri getirmek ve işlemekten öncelik kazanır. )
( Def-i mefâsıd, celb-i menâfiden evlâdır. )

- MONİZM > DUALİTE > TESLİS > TEVHİD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32278 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PARMAK İZİ ÖBEKLERİ(GRUPLARI):
ARCH
ile/ve TENTARCH ile/ve LOOP ile/ve DOUBLE LOOP ile/ve POCKED LOOP ile/ve WHORL ile/ve MIXED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32599 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( DAKTİLOSKOPİ[< Yun. DAKTYLOS: Parmak. | SKOPEIN: Gözlemlemek.]: Parmak izine dayanarak kimlik belirleme yöntemi. )
( 8'er alt grupları daha vardır. )
( Parmak iziyle kimlik tespitinde binde 2.5 ilâ 3'lük bir hata payı olabilmektedir. )

- PORSUK ile DACHSHUND
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22061 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Sosis şeklinde gövdeleri olan köpekler. )

- S ile/ve/||/<> P ile/ve/||/<> D
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52148 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( I. orbit. İLE/VE/||/<> II. orbit. İLE/VE/||/<> III. orbit. )

- T ile D
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8605 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

 

  

( 0 FaRk, 0 katkı )

| E...E |

E ile başlayıp E ile biten AYNI HARFLİ'LER...
( 102 FaRk, 119 katkı )


- E ile -E
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17300 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Elif harfinin üstün ve ince okunan şekli. İLE Arapça sözcükleri dişil/müennes yapmaya yarar. )

- E = mc²
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7996 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Enerji = Kütle[m] - Işık hızı[c]'nın karesi [3 x 1010 cm s-1] )

- EBAD-I SELÂSE değil/yerine/= ÜÇ BOYUT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40651 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ECLIPTIC PLANE and TILT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50687 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( %23,5 and % 22 - 24,5 )

- ECZANE ile/değil APOTHEKE[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38024 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL Eski Yunan ve Roma evlerinde, yiyecek ambarı ve özellikle şarap mahzeni. )

- EDGE ile/ve/||/<> FRINGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33385 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eşik. İLE/VE/||/<> [Kuantum] Işık/parçacık yansımalarının arasındaki [0 | arasındaki] eşik. )

- EDİN(İL)ME ile/ve/<> ERİŞ(İL)ME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32847 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EDMUND HALLEY ile/ve/||/<> ROBERT HOOKE ile/ve/||/<> CRISTOPHER WREN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50822 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EFEMİNE ile METROSEKSÜEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6502 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EFRÂD-I ZİHNİYE ile EFRÂD-I HARİCİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15562 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EFSÂNE ile ESÂTİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15620 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Güzelliğin ileri derece etkileyici niteliği. İLE ... )

- EFSANE ile MASAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15921 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EFSANE değil/yerine/= SÖYLENCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12082 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EĞE ile EĞE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36443 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Göğüs kafesini oluşturan, arkadan omurgaya, önden de göğüs kemiğine eklenen, uzun, yassı ve eğri kemiklerden her biri, kaburga. İLE Madenleri, tahtayı vb. yontmak, düzeltmek, perdahlamak için kullanılan, sert, ensiz, çelik araç. )

- EĞİTİM = TERBİYE = EDUCATION[İng., Fr.] = ERZIEHUNG[Alm.] = EDUCAIÓN[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39301 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EĞLENCE ile/ve/değil/yerine EYLEMCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28935 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EĞLENCE ile/ve/<> HEYECAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31617 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EĞLENCE ile TOY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52100 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Yemekli eğlence. )

- EHLİLEŞTİRME ile EVCİLLEŞTİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21983 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Seçici çiftleştirme. İLE İnsanla birlikte hareket ettirebilme/yaşatma ve insana zarar vermeyecek şekilde eğitmek. )
( * REN GEYİĞİ: M.Ö. 12.000 [yaklaşık olarak] * KÖPEK [Avrasya ve Kuzey Amerika'da]: 12.000 [yaklaşık olarak] * KOYUN [Güneybatı Asya'da]: 8.000 [yaklaşık olarak] * AT [Türkistan'da]: M.Ö. 6000 - 8000 [yaklaşık olarak] * SIĞIR [Güneybatı Asya, Hindistan, Kuzey Afrika'da]: M.Ö. 6000 [yaklaşık olarak] )

- EK/İLÂVE ile/ve AÇILIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28481 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EKİDNE ile KISA GAGALI EKİDNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22878 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Avustralya'da en yaygın dağılım gösteren memelidir. )
( ... İLE Tüm memeliler arasında kan sıcaklığı en düşük olan hayvandır. [Gövde sıcaklıklarını 4°C'ye düşürerek ve sadece 3 dakikada bir soluk alıp vererek enerji tasarrufu yapabilirler.] )
( ... İLE 50 yıl yaşayabilirler. )

- EKİDNE ile UZUN GAGALI EKİDNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Yeni Gine'de yaşarlar. )
( ... İLE Gövdesinin ve burunlarının büyüklüğü akrabalarının iki katıdır. )
( ... İLE Dillerindeki özel dikenleri saplayarak öldürdükleri yersolucanlarıyla beslenirler. [Geceleri avlanırlar.] )
( ... İLE 50 yıl yaşayabilirler. )

- EKİZ ÇEKİMİNDE:
DİYAFRAM
ile/ve/||/<> ENSTANTANE ile/ve/||/<> ISO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39065 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- EKLEMLİ/MAFSALLI GÖVDE = SÂK-I MAFSALÎ = TIGE ARTICULÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13204 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EKONOMİDE:
ÜRETMEDEN, BÜYÜME
değil ŞİŞ(İR)ME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34582 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Üretimin ve sürekliliğin olmadığı hiçbir ekonomide, büyümeden bahsedilemez. Olsa olsa, ancak bir iğne ucu kadarlık bir etki ile patlayacak, şişmiş bir balon söz konusudur. )

- EKSİNTİ/FİRE ile/ve/<> PAÇAVRA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ELBETTE ile/ve/||/<> GÖRÜNDÜĞÜ/BİLİNDİĞİ GİBİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52772 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ELDEN-AYAKTAN DÜŞME ile ELİNİ-AYAĞINI ÇEKMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9733 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ELİF:
GÖVDE
değil AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46304 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ELİNE ile/ve DİLİNE ile/ve BELİNE SAHİP ÇIKMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4858 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ELLERİ YIKAMADA:
YEMEKTEN ÖNCE
ve UYUMADAN ÖNCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16164 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... VE Uyku/rüya sırasında -düşük de olsa- parmağınızı gözünüze değdirme olasılığından dolayı gözün mikrop kapmaması için uyumadan önce elleri temiz tutmakta yarar vardır! )

- EMÂRE ile ALÂMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9669 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EMÂRE ile EMMÂRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50019 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EMÂRE ile REMZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9670 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EMBEDDING PRINCIPLE değil/yerine/= İÇEYERLEŞTİRME İLKESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41541 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EMEKLEME ve/||/<>/>/< MEMEYE EMEKLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46334 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İlgili yazı için burayı tıklayınız... )
( )

- EMEL/GAYE değil/yerine/= İSTEK/ÜMİT/UMUT/ÜLKÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12088 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EMERGE SUBMERGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23710 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EMPATİK:
ANLAYIŞ
ile/ve/||/<> DOĞRULAMA ile/ve/||/<> İRDELEME ile/ve/||/<> KATILIM ile/ve/||/<> YORUMLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51721 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EMZİRME:
ERİLDE
ile/ve DİŞİLDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5480 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 24 aydır. İLE/VE 18 aydır. )
( NİFÂS[Ar.]: Lohusalık. )

- ENDİŞE ile/ve HAYRET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7072 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENDİŞE ile/ve/<> KARAMSARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENDİŞE ile/ve/> SIKINTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7071 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Geçmiş ıstırabın anısı ve onun yinelenmesi korkusu, kişiyi, gelecek hakkında kaygılandırır. )

- ENDİŞE ile SIKINTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15687 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENDİŞE ile/ve/<> TELÂŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31387 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENE ile/ve/değil/yerine/||/<>/> İNNÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51583 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENE ile/yerine NAHNÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19815 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ben. İLE/YERİNE Biz. )

- ENGELLEME ile/değil ÖTELEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31475 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENGELLİLER:
GÖVDESEL
ile/ve/ne yazık ki/||/<> DUYUSAL ile/ve/ne yazık ki/||/<> İŞİTME ile/ve/ne yazık ki/||/<> KONUŞMA ile/ve/ne yazık ki/||/<>
ZİHİNSEL
ile/ve/ne yazık ki/||/<> GEÇİCİ ile/ve/ne yazık ki/||/<> YAŞLILAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49950 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENÎSE ile ENÎSE[Fars.] ile ENÎŞE[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17354 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ateş, od. İLE Donmuş, pekişmiş nesne. İLE Hafiye. | Câsus. | Dalkavuk. )

- EPİKARP = HARİCEN KIŞR-I SEMERE = ÉPICARPE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13343 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EPİSTEME ile SOPHIA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15168 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ERDEM:
EĞİTİMLE
ile/ve/||/<>/< ALIŞKANLIKLARLA ile/ve/||/<>/< DOĞAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50754 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EREK = GAYE = PURPOSE, END[İng.] = FIN[Fr.] = ZWECK[Alm.] = FINIS[Lat.] = TELOS[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39310 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ERGEN/YENİYETME ile/ve/<>/> YETİŞKİN ile/ve/<>/> BİLGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38955 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yetişkinlerin, mükemmel olmadığını anladığımız gün. İLE/VE/<>/> Yetişkinleri affettiğimiz gün. İLE/VE/<>/> Kendini affettiğimiz gün. )

- ERİME ile ÇÖZÜNME ile YAYILMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13906 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ERİME ile/ve/değil/<> DAĞILMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48342 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ERİNME ile UTANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8848 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ERKE = KUDRET = ENERGY[İng.] = ÉNERGIE[Fr.] = ENERGIE[Alm.] = ACTUS[Lat.] = ENERGEIA[Yun.] = ENERGÍA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39314 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ERKEK ÖRGENLER, STAMENLER = ÂLÂT-I TEZKÎRÎYE = ÉTAMINES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13301 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ERKİNCİLİK = SERBESTİYE = LIBERALISM[İng.] = LIBÉRALISME[Fr.] = LIBERALISMUS[Alm.] = LIBERALIS[Lat.] = LIBERACIÓN[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39315 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ERMENİCE ile/ve/değil/<> KRAPAR ERMENİCESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34736 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/DEĞİL/<> Kilise mensuplarının ya da "Aristokrat"ların bildiği/kullandığı Ermenice. )

- ERTELEME ile/ve/||/<>/< ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49276 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ERTELEME ile BASKILAMA ile PLÂNLAMA ile İZLEM/STRATEJİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3946 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ERTELEME ile/ve GECİKTİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3945 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ERTELEME değil/yerine/>< ONUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37497 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ERTELEME ile/ve/değil ÖTELEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3944 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ERZE ile ERZE[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17377 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çam ağacı. İLE Samanlı sıva çamuru. | Çamdan çıkarılan zift. | Eski yönteme göre yeryüzünün bölündüğü yedi iklim.[yedi parçadan birinci iklim, ekvatora yakın olan bölge.] | Çam. )

- ESENTEPE ile ESENTEPE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16454 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mecidiyeköy - Zincirlikuyu arasında bir semt. İLE Silâhtar - Yıldız Tabya arasında bir semt. )

- ESÎNE ile ESİNNE[< SİNÂN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kirişin bir katı. | Yalın kat tasma. İLE Kılıçlar. | Süngüler. | Bileği taşları. )

- ESKİ TÜRKÇE ile/ve GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8722 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yakut/Saka Türkçe'si, eski ile günümüz Türkçe'si arasında bir köprüdür. )

- ESKİME ile YIPRANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44769 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ESKRİM'DE:
FLÖRE
ile/ve EPE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14835 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ESNEME ile/ve/||/<> ESNEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53156 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ağızla olan. İLE/VE/||/<> Gövdemizle olan. )

- ESRE ile ESRE ile ÖTRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17393 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Arap yazısında/harflerinde bir ünsüzün, dar, düz ve kısa okunacağını gösteren im. İLE Eski zamanlardan söylenilegelen bilgi ve haberlerin sonucu. İLE Arap yazısında, bir sesin yuvarlak, dar ve kalın[u], Türkçe'de de yuvarlak[o, ö, u, ü] okunacağını gösteren im. )

- ESRİME = VECİT[Ar.] = ECSTASY[İng.] = EXTASE[Fr.] = EKSTASE[Alm.] = EKSTASIS[Yun.] = ÉXTASIS[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39316 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ESTETİK NESNE ile/ve ESTETİK ÖZNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14794 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ESTETİK ÖZNE ile/ve/> ESTETİK NESNE ile/ve/> ESTETİK TAVIR ile/ve/> ESTETİK HAZ ile/ve/> ESTETİK YARGI ile/ve/> DEĞER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14797 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞE ve/<> NEŞE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30258 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞEYSEL ENGELLENME ile/ve/değil VAROLUŞSAL ENGELLENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6703 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞLEME ile/ve/||/<> EŞLEŞTİRME ile/ve/||/<> EŞİTLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49103 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞLEME ile/ve/||/<>/> ROL DEĞİŞTİRME ile/ve/||/<>/> AYNA ile/ve/||/<>/> YARDIMCI TEKNİKLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49102 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞLEŞTİRME ile/değil/yerine İLİŞKİLENDİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/186 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞLEŞTİRME ile/değil/yerine KIYASLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45180 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ET'İME-İ LEZÎZE ile/ve ET'İME-İ NEFÎSE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8083 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Lezzetli yemekler. İLE/VE Çok hoş yemekler. )

- ETKİ/LEME ile ENGEL/LEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3834 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Engeller bir ölçüde kalktığında, O, bir anda içinize doğar. )
( Sana engel olmaya çalışanlar, başaracağına, en çok inananlardır. )
( It will dawn on you suddenly, when the obstacles are removed to some extent. )

- ETKİLEŞME ile/ve KAYNAŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3823 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EULER ve LAGRANGE ve KANT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7943 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Klâsik mekaniğin matematiğini üretmiştir. VE Klâsik mekaniğe en mükemmel biçimini vermiştir. VE Klâsik mekaniğin felsefesini yapmıştır. )

- EUPNE ile APNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5165 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Solunumun normal hali. İLE Solunumun durması. )

- EVALUATE vs. ASSESS vs. APPRAISE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Değerlendirmek, takdir etmek. İLE Değerlendirmek, takdir etmek. İLE Değerlendirmek, değer biçmek. )

- EVCİLLEŞME ile/ve/||/<>/>< YABANİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37744 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVİRME = AKİS = CONVERSION[İng., Fr.] = KONVERSION[Alm.] = CONVERSIO[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39336 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVRENSEL FELSEFE ile EGEMEN FELSEFE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15139 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Evren simgelerden, simgeler de noktalardan oluşur. )
( Tanrısal görü evrensellerle olanak bulur. )

- EVRENSELLEŞTİRME ile/ve SONSUZLAŞTIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1007 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVRENSELLEŞTİRME ile/ve SONSUZLAŞTIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14903 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVRİLME ile/ve/değil ÇEVRİLME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28517 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EXPENDITURE and PUBLIC EXPENDITURE and TAX EXPENDITURE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50341 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gider, harcama, masraf. VE Kamu giderleri. VE Vergi gideri. )

- EXPORT PROMOTION and EXPORT RESTRICTIONS and EXPORT SUBSIDY and EXPORT VOLUME and TEMPORARY EXPORT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50342 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İhracatın teşviki. VE İhracat sınırlamaları. VE İhracat sübvansiyonu. VE İhracat hacmi. VE Geçici ihracat. )

- EYLEME = ACT, OPERATE[İng.] = AGIR[Fr.] = HANDELN[Alm.] = AGERE[Lat.] = OBRAR[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39343 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EYLEMSİZ DÜŞÜNME/DÜŞÜNCE ile/değil/yerine EYLEMLİ DÜŞÜNME/DÜŞÜNCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1435 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( El duası olmadan, dil duası olmaz. )
( Yaparak başarırsınız, tartışıp çekişerek değil. )
( Kalbi değiştiren eylemdir. )
( Herşey yapıldığında zihin sessiz kalır. )
( Sağlam bir anlayışa sahip bir kişi, eylemden sakınmaz. )
( İnandığınızı yapın ve yaptığınıza inanın. Başka her şey enerji ve zaman savurganlığıdır. )
( Evinizin eşiğini temizlemeden, komşunuzun damındaki kardan şikâyet etmeyiniz. )

- EYLENCE değil EĞLENCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11890 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EZELDE ve/||/<>/> GÜZELDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54931 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nokta. VE/||/<>/> Saklı. )

 

  

( 139 FaRk, 162 katkı )


- "AŞAĞI GÖRME" ya da "YUKARI GÖRME" | ile/ve/değil/yerine EŞ GÖRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7291 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "EVVELSİ" SENE değil EVVELKİ(ÖNCEKİ) YIL/SENE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31637 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Fars.] EFŞÜRDE ile EFŞÜRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17327 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sıkılmış, posası çıkarılmış şey. İLE Öz, uşâre. )

- [not] DISHONOR but/>< ENDORSE/INDORSE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50346 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çekin arkasını yaz(dır)mak. DEĞİL/YERİNE/>< Ciro etme. )

- AÇIKLAMA ile EĞRETİLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4475 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASİT BAŞAK/SPİKA = SÜNBÜLE-İ ÂDÎYE = ÉPI SIMPLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13326 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEBEK BESLENMESİNDE:
BİBERON
ile/değil/yerine EMZİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30593 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Annenin zanları ile. İLE/DEĞİL/YERİNE Bebeğin gereksinimi kadarı ile. )

- BELİRLE(N)ME ile/ve/||/<> ETKİLE(N)ME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52853 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BESİDOKU, ENDOSPERMA = SÜVEYDÂ = ENDOSPERME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13362 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLEŞİK ÇİÇEK DURUMU, KAPİTULUM = EZHÂR-I MÜREKKEBE = CALATHIDE, CAPITULE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13261 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLEŞİK ŞEMSİYE/UMBELLA = EZHÂR-I SAYVÂNÎYE-İ MÜREKKEBE = OMBELLE COMPOSÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13335 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİREŞİM/TEVHİD:
AMAÇTA
ile/ve/||/<> KİMLİKTE ile/ve/||/<> EYLEMDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35391 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sıfat. İLE/VE/||/<> Zât. İLE/VE/||/<> Ef'al. )

- BİSİKLET ve/<> EĞLENCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38769 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÜTÜNLÜK ile ESRİME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/600 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Esrime, duyulur olanlardan, bir başka deyişle tikel şeylerden başlayıp derece derece iç algıya ve iç algıdan da geçip bir an için bile olsa yokluğa dalmak, aslına kavuşmak demektir. )

- CEZA değil ERİŞEMEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28739 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇEŞİTLEME ve/<> EŞİTLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30862 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇEVREL ÇİÇEK DURUMU, VERTİSİLASTER = EZHÂR-I HALKAVÎYE = VERTICILLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13332 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇİÇEK DURUMU = EVZA'-İ EZHÂR = INFLORESCENCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13323 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇÖZÜMLEME ile ETKİLE(N)ME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28886 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAİRESEL YÖRÜNGE ile/ve ELİPTİK YÖRÜNGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30393 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DALGALAR:
DÜZLEMSEL
ile/ve/||/<> AKIŞKAN ile/ve/||/<> RAYLEIGH YÜZEY ile/ve/||/<> ENİNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51911 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- DAYATMA değil/yerine ESİNLENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28819 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERİNLİK ile/ve/değil EVRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33223 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEVE ile ENBÜRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22291 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Tüyü dökülmüş deve. )

- DEVRİLE DEVRİLE ile/değil/yerine/||/<>/> EVRİLE EVRİLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36706 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİN ile/ve EFSANE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15247 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİYAFRAM ile ENSTANTANE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14311 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EDİN(İL)ME ile/ve/<> ERİŞ(İL)ME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32847 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EFRÂD-I ZİHNİYE ile EFRÂD-I HARİCİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15562 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EĞE ile EĞE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36443 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Göğüs kafesini oluşturan, arkadan omurgaya, önden de göğüs kemiğine eklenen, uzun, yassı ve eğri kemiklerden her biri, kaburga. İLE Madenleri, tahtayı vb. yontmak, düzeltmek, perdahlamak için kullanılan, sert, ensiz, çelik araç. )

- EĞLENCE ile/ve/değil/yerine EYLEMCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28935 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EHLİLEŞTİRME ile EVCİLLEŞTİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21983 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Seçici çiftleştirme. İLE İnsanla birlikte hareket ettirebilme/yaşatma ve insana zarar vermeyecek şekilde eğitmek. )
( * REN GEYİĞİ: M.Ö. 12.000 [yaklaşık olarak] * KÖPEK [Avrasya ve Kuzey Amerika'da]: 12.000 [yaklaşık olarak] * KOYUN [Güneybatı Asya'da]: 8.000 [yaklaşık olarak] * AT [Türkistan'da]: M.Ö. 6000 - 8000 [yaklaşık olarak] * SIĞIR [Güneybatı Asya, Hindistan, Kuzey Afrika'da]: M.Ö. 6000 [yaklaşık olarak] )

- ELDE EDİL(E)MEZ < ELİNDEKİLERE ŞÜKRETMEDİKÇE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35930 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ELEŞTİRİ ile/ve ELEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1200 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ELİBBÂ[< LEBÎB] ile ELİFBÂ/ELİFBE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17338 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Akıllı, olgun, kâmil kişiler. İLE 33 harften oluşan Osmanlı abecesi. | Bir şeyin başlangıcı. | Bir örgü motifi. )

- EMÂRE ile EMMÂRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50019 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EN'LER:
DÜNYADA
ve/||/<>/>/< EVRENDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36249 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İçerik için burayı tıklayınız... )

- ENBERİ ile ENÖTE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36475 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çiftyıldızlarda, bileşenlerin kütle merkezine göre çizdikleri elips yörüngede, kütle merkezinin bulunduğu odağa en yakın nokta. İLE Çiftyıldızlarda, yoldaşın, başyıldıza göre çizdiği bağıl yörüngenin, başyıldıza en yakın noktası ya da her bir üyenin kendi yörüngelerinin kütle merkezine en yakın noktası. )

- ENDODERM ile/ve/<> EDEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5533 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İç deri. İLE/VE/<> Alt deri. )

- ENDOKARP = GILÂF-I DAHİLÎ-İ SEMERÎ = ENDOCARPE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13345 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EPİKARP = HARİCEN KIŞR-I SEMERE = ÉPICARPE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13343 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ERK ile ERKE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9236 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ERKEK ÖRGEN, STAMEN = UZV-I TEZKÎR = ÉTAMINE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13303 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ESENTEPE ile ESENTEPE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16454 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mecidiyeköy - Zincirlikuyu arasında bir semt. İLE Silâhtar - Yıldız Tabya arasında bir semt. )

- ESKEF[çoğ. ESÂKİF] ile ESKEFE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17389 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eskici, kunduracı, köşker. İLE Eşik, kapının basamağı. )

- ESKİ EŞYA ve/||/<< ESKİ DÜŞÜNCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36071 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( At! VE/||/<> At! )

- ESKRİM'DE:
FLÖRE
ile/ve EPE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14835 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ESNÂN-I HİLM ile ESNÂN-I KATIA ile ESNÂN-I NÂBİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47511 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Akıl dişi, yirmi yaş dişi. İLE Kesici dişler. İLE Küçük azıdişleri. )

- ESNEME ile/ve/||/<> ESNEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53156 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ağızla olan. İLE/VE/||/<> Gövdemizle olan. )

- ESRE ile ESRE ile ÖTRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17393 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Arap yazısında/harflerinde bir ünsüzün, dar, düz ve kısa okunacağını gösteren im. İLE Eski zamanlardan söylenilegelen bilgi ve haberlerin sonucu. İLE Arap yazısında, bir sesin yuvarlak, dar ve kalın[u], Türkçe'de de yuvarlak[o, ö, u, ü] okunacağını gösteren im. )

- ESTETİK NESNE ile/ve ESTETİK ÖZNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14794 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ESTETİK ile ESTETİZE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14788 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ESTETİK ile ESTETİZE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15596 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞLEME ile/ve/||/<> EŞLEŞTİRME ile/ve/||/<> EŞİTLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49103 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ET'İME-İ LEZÎZE ile/ve ET'İME-İ NEFÎSE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8083 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Lezzetli yemekler. İLE/VE Çok hoş yemekler. )

- ETİKET değil/yerine/= EDERCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38275 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ETKİ/LEME ile ENGEL/LEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3834 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Engeller bir ölçüde kalktığında, O, bir anda içinize doğar. )
( Sana engel olmaya çalışanlar, başaracağına, en çok inananlardır. )
( It will dawn on you suddenly, when the obstacles are removed to some extent. )

- EV ve/||/<>/> EVRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49642 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVRENSEL FELSEFE ile EGEMEN FELSEFE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15139 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Evren simgelerden, simgeler de noktalardan oluşur. )
( Tanrısal görü evrensellerle olanak bulur. )

- EVRİM ile/ve/<> ESKİME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30996 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EYLEMSİZ DÜŞÜNME/DÜŞÜNCE ile/değil/yerine EYLEMLİ DÜŞÜNME/DÜŞÜNCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1435 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( El duası olmadan, dil duası olmaz. )
( Yaparak başarırsınız, tartışıp çekişerek değil. )
( Kalbi değiştiren eylemdir. )
( Herşey yapıldığında zihin sessiz kalır. )
( Sağlam bir anlayışa sahip bir kişi, eylemden sakınmaz. )
( İnandığınızı yapın ve yaptığınıza inanın. Başka her şey enerji ve zaman savurganlığıdır. )
( Evinizin eşiğini temizlemeden, komşunuzun damındaki kardan şikâyet etmeyiniz. )

- EYLENCE değil EĞLENCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11890 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FAZ değil/yerine/= EVRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12113 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FELSEFE ile/ve/değil/<> EROSEFE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31278 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GERÇEKLEŞME ile/ve/||/<> EKSİKSİZLEŞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52322 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜZELLİK:
MANTIK'TA
ile ESTETİK'TE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14800 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğruluk. İLE Güzellik. )
( GÜZEL: Amacı olmayan amaçlılık. )

- HAYAL KIRIKLIĞI ile ENGELLENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6994 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDRAK:
DERK
ile/ve/<> EDREKE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33495 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kovayı, suya atıp su almak. İLE/VE/<> Koşarak ulaşıp elde etmek. )

- İHTİYÂR ve/||/<> EDEBİ KORUMA/MUHAFAZA, SÜRDÜRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37583 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLİŞKİLENDİRME ile/ve/<> ESİNLENDİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/184 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLKE ile/ve/||/<>/>/< ARKE ile/ve/||/<>/>/< ERKE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4026 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNÂBET ile/ve EVBE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19880 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İPLİK ile/ve/<> ELEMGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40823 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> Çile durumundaki ipliği yumak yapmak veya masuraya sarmak için kullanılan ve bir eksen üzerinde dönen araç. )

- İSTANBUL ve/yerine EDİRNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14594 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... VE/YERİNE Padişahların tercihi. )
( ... VE/YERİNE Padişahların tercihi. )

- İSTİARE değil/yerine EĞRETİLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İŞGAL ile/değil/yerine ETKİLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35088 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İZABE[Ar.] değil/yerine/= ERGİTME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37899 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Madenleri ergitme, sıvı duruma getirme. )

- İZABE değil/yerine/= ERİTME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41767 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İZDİVAÇ[Ar.] değil/yerine/= EVLENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37905 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABUK = KIŞR = ÉCORCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13208 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KALİKS DİŞLERİ = ESNÂN-I KE'S = DENTS DU CALICE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13270 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAM' değil/yerine/= EZME, KIRMA; ZAPTETME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41841 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAPİTULUM = EZHÂR-I KIMMÎYE = CAPITULE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13338 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARINCAYİYEN/KİRPİ/ORNİTORENG ile EKİDNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22877 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kuşlar gibi gagası, kirpiler gibi dikenleri, kertenkele gibi yumurtaları, keseli hayvanlarınki gibi torbası bulunan ve dört başlı bir penise sahip bir hayvandır. )
( ... İLE Avustralya ve çevresindeki adalarda yaşarlar. )
( ... İLE Dikenlerinden başka bir yanları görünmeyecek şekilde toprağı kazarak gizlenebilirler ya da top gibi bir görüntüye bürünerek kapanabilirler. )
( ... İLE Dişil ekidnenin meme başı olmadığından dolayı yavru, annesinin meme bezlerinden sızan sütü yalayarak beslenir. )
( ... İLE Boşaltım ve üremeleri aynı tek delikten(kloak) gerçekleşir. [MONOTREM: Tek delikli] )
( Karıncayiyenlerde olduğu gibi ekidnelerde de uzun yapışkan bir dil ve güçlü ön bacaklar bulunur. )
( Ornitorenglerle birlikte dört ekidne türünün 180 milyon yıl önce süperkıta Pangae'nin parçalanıp kuzeydeki muadillerinden ayrılan güney memelilerinden geriye kalan tek torunları olduğu düşünülmektedir. [Yaşayan en eski, memeli grubudur.] )
( Karıncayiyen ile Ekidne | Dişil Ekidne'nin alttan görünümü )
( Ornitorengler, su altında, 10 dk. kadar havasız kalabilirler. )

- KİRPİ ile EKİDNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22416 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİ ile/ve/<>/değil EVRENSEL İLKE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29801 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİTAP:
ÂFAK'TA
ile/ve/<> ENFÜS'TE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32478 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İspat, ayet, delil. İLE/VE/<> Nefs. )

- KOMBİNE ile/ve/||/<> ENTEGRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51828 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOPYA değil/yerine/= EŞLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12304 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖK HÜCRE:
FARKLILAŞMA ÖZELLİKLERİNE GÖRE
ile/ve/||/<> ELDE EDİLDİKLERİ YERE GÖRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53777 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- KÜRESELLEŞ(TİR)ME ile/ve/değil/yerine EVRENSELLEŞ(TİR)ME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34515 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- KÜTÜPHANE ile/ve/değil/||/<> EŞEKLİ KÜTÜPHANE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54949 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mustafa Güzelgöz - Videoyu izlemek için burayı tıklayınız... )

- MADEN ile/ve/<> ERGENE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36480 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> Maden yeri. )

- MAKARNA ile ERİŞTE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8237 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MANDA ile/ve EVERE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22334 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Dört yaşına kadar dişil manda. )

- MEKÛLÂT = ECNÂS-I ÂLİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9416 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİMARİ ARŞIN(/BİNA ARŞINI) ile/ve ÇARŞI ARŞINI ile/ve ENDAZE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14464 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE ... İLE/VE 65 cm. boyunda bir uzunluk ölçüsü. | Ölçü. )

- MUTLULUK:
"EN"/DAHA FAZLA
ile/ve/değil/yerine/||/<>/></< EN/DAHA AZDAN ZEVK ALMA/ALABİLME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46061 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUTLULUK ile AŞK ile EFSANE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6787 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İki kişi, birbirini sever ve birlikte olurlarsa MUTLULUK olur. İki kişiden, biri sever de öbürü kaçarsa AŞK olur. İki kişi, birbirini sever de kavuşamazlarsa EFSANE olur. )

- MUZ ile EBEKE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8357 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Filipinler'de yetişen bir muz. )
( Muz bitkisinin yaşamı 5 yıldır. )
( Muzgillerden, sıcak bölgelerde yetişen, birçenekli, çok yıllık bir bitki.[ağaç değildir!] | Bu bitkinin, kendine özgü, hoş kokulu, tatlı, besleyici, kalın kabuklu, uzun meyvesi. İLE ... )

- NESNE ile/ve ESTETİK NESNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14795 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NOESIS ile EPISTEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15941 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖFKE ile/ve/değil/||/<>/< ENGELLENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49586 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖĞÜT ile/ve/||/<>/> ESİNLENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50962 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNÜMÜZDE ile/ve/||/<> ELİMİZDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52323 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖYKÜNME ile/ve/değil/<> ETKİLENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36356 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZ = MUH, LİFÂFE-İ MUHHÎYE = ÉTUI MÉDULLAIRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13214 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZNE ile ESTETİK ÖZNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14798 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZNE ile/ve/değil/yerine ETKİN ÖZNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3484 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PİGME ile/ve EFE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6481 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Afrika yerlisi. İLE/VE Kongo'daki Pigme'ler. )

- PİNOSİTOZ değil/yerine/= ETME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38560 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REDDETME ile/değil/yerine ERTELEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1226 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REFÂKAT değil/yerine/= EŞLİK ETME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12465 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SANAT ile/ve EĞLENCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14674 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SOYUTLAMA ile/ve EVRENSELLEŞTİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2301 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SOYUTLAMA ile/ve EVRENSELLEŞTİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15284 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- STAR ile/ve/değil/yerine/||/<>/> EFSANE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37687 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hem işinde, hem de magazinde "iyi olan." İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/> İşinde iyi olan fakat magazinde "kötü olan." )
( ... İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/> Yaşar... | Şair Sanatçımız, Yaşar... | Radyo Programı - Nisan 2016 )

- ŞEMSİYE, UMBELLE = EZHÂR-I SAYVÂNÎYE = OMBELLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13334 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞÜKÜR:
DİL İLE
ile/ve KALP İLE ile/ve EYLEM İLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1257 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAHAMMUZ[Ar.] değil/yerine/= EKŞİME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47918 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TARİH ile EFSANE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/966 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TARİH ile EFSANE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14858 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TASA ile ENDİŞE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11282 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TASIMLAMA/KIYASLAMA ile/ve SÜREÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ ile/ve EREĞE GÖRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15336 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Enine zaman. İLE/VE Boyuna zaman. İLE/VE Felsefe. )
( ARISTO ile/ve DESCARTES ile/ve ... )

- TAŞRADA ve/||/<> EVDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46297 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Adâlet. VE/||/<> Muhabbet. )

- TATMİN ile/ve/değil/yerine ETKİLE(N)ME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6882 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TECİL[Ar.] değil/yerine/= ERTELEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12551 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- THOMAS PAINE ile/ve/||/<>/>< EDMUND BURKE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53767 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TIKANMA ile/ve/||/<> ENGELLENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51608 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TÜR, NEVİ = NEV' = ESPÈCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13152 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ULAŞMA ile/ve/değil ERİŞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6836 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- URTICACÉES = ENCÜRÎYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13396 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYUŞMA ile/ve/||/<> ELEKTRİKLENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47619 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜZÜNTÜ ve SIKINTI ve ENDİŞE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7089 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Geçmişe ait. VE Şimdide. VE Gelecek için. )

- V ve/||/<> P ve/||/<> T ve/||/<> E
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50587 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hız. VE/||/<> Basınç. VE/||/<> Zaman. VE/||/<> Enerji. )

- YALAN:
DÜNYADA
ve/||/<> SİYÂSETTE ve/||/<> TİCARETTE ve/||/<> FELSEFEDE ve/||/<> EDEBİYATTA ve/||/<> GAZETECİLİKTE ve/||/<> GENÇLİKTE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34648 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vefâ. VE/||/<> Vaad. VE/||/<> Reklam. VE/||/<> Safsata. VE/||/<> Mecaz. VE/||/<> Haber. VE/||/<> Aşk. )

- YALANCI ŞEMSİYE, KORİMBUS = EZHÂR-I HUZMÎYE = CORYMBE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13333 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEVEBAN[Ar.] değil/yerine/= ERGİME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45507 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

 

  

( 18 FaRk, 45 katkı )


- EDİN(İL)ME ile/ve/<> ERİŞ(İL)ME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32847 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EFRÂD-I ZİHNİYE ile EFRÂD-I HARİCİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15562 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EĞE ile EĞE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36443 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Göğüs kafesini oluşturan, arkadan omurgaya, önden de göğüs kemiğine eklenen, uzun, yassı ve eğri kemiklerden her biri, kaburga. İLE Madenleri, tahtayı vb. yontmak, düzeltmek, perdahlamak için kullanılan, sert, ensiz, çelik araç. )

- EĞLENCE ile/ve/değil/yerine EYLEMCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28935 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EHLİLEŞTİRME ile EVCİLLEŞTİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21983 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Seçici çiftleştirme. İLE İnsanla birlikte hareket ettirebilme/yaşatma ve insana zarar vermeyecek şekilde eğitmek. )
( * REN GEYİĞİ: M.Ö. 12.000 [yaklaşık olarak] * KÖPEK [Avrasya ve Kuzey Amerika'da]: 12.000 [yaklaşık olarak] * KOYUN [Güneybatı Asya'da]: 8.000 [yaklaşık olarak] * AT [Türkistan'da]: M.Ö. 6000 - 8000 [yaklaşık olarak] * SIĞIR [Güneybatı Asya, Hindistan, Kuzey Afrika'da]: M.Ö. 6000 [yaklaşık olarak] )

- EMÂRE ile EMMÂRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50019 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EPİKARP = HARİCEN KIŞR-I SEMERE = ÉPICARPE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13343 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ESENTEPE ile ESENTEPE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16454 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mecidiyeköy - Zincirlikuyu arasında bir semt. İLE Silâhtar - Yıldız Tabya arasında bir semt. )

- ESKRİM'DE:
FLÖRE
ile/ve EPE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14835 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ESNEME ile/ve/||/<> ESNEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53156 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ağızla olan. İLE/VE/||/<> Gövdemizle olan. )

- ESRE ile ESRE ile ÖTRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17393 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Arap yazısında/harflerinde bir ünsüzün, dar, düz ve kısa okunacağını gösteren im. İLE Eski zamanlardan söylenilegelen bilgi ve haberlerin sonucu. İLE Arap yazısında, bir sesin yuvarlak, dar ve kalın[u], Türkçe'de de yuvarlak[o, ö, u, ü] okunacağını gösteren im. )

- ESTETİK NESNE ile/ve ESTETİK ÖZNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14794 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞLEME ile/ve/||/<> EŞLEŞTİRME ile/ve/||/<> EŞİTLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49103 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ET'İME-İ LEZÎZE ile/ve ET'İME-İ NEFÎSE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8083 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Lezzetli yemekler. İLE/VE Çok hoş yemekler. )

- ETKİ/LEME ile ENGEL/LEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3834 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Engeller bir ölçüde kalktığında, O, bir anda içinize doğar. )
( Sana engel olmaya çalışanlar, başaracağına, en çok inananlardır. )
( It will dawn on you suddenly, when the obstacles are removed to some extent. )

- EVRENSEL FELSEFE ile EGEMEN FELSEFE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15139 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Evren simgelerden, simgeler de noktalardan oluşur. )
( Tanrısal görü evrensellerle olanak bulur. )

- EYLEMSİZ DÜŞÜNME/DÜŞÜNCE ile/değil/yerine EYLEMLİ DÜŞÜNME/DÜŞÜNCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1435 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( El duası olmadan, dil duası olmaz. )
( Yaparak başarırsınız, tartışıp çekişerek değil. )
( Kalbi değiştiren eylemdir. )
( Herşey yapıldığında zihin sessiz kalır. )
( Sağlam bir anlayışa sahip bir kişi, eylemden sakınmaz. )
( İnandığınızı yapın ve yaptığınıza inanın. Başka her şey enerji ve zaman savurganlığıdır. )
( Evinizin eşiğini temizlemeden, komşunuzun damındaki kardan şikâyet etmeyiniz. )

- EYLENCE değil EĞLENCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11890 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

| F...F |

F ile başlayıp F ile biten AYNI HARFLİ'LER...
( 17 FaRk, 17 katkı )


- f = d/dt (-----> mv)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50932 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- F ve FÂ'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17434 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Osmanlı abecesinin 23. harfidir. Ebced hesabında 80 sayısının karşılığıdır. )

- F = GM, M2 / r²
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50915 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- F = m a
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48981 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- F = ma
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50638 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Maxwell Denklemi )

- F ve/||/<> S ve/||/<> T ve/||/<> K ve/||/<> Ç ve/||/<> Ş ve/||/<> H ve/||/<> P
[FISTIKÇI ŞAHAP]

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49263 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bu harfler, ayrık de'lerin kullanımı dışında, ancak, buradaki öteki harflerle kullanılırlar.
Levent'te | Erdinç'te | Sınıfta | Geçitte, Geçişte | Sancak'ta | Sehpada | Edip'te | Sevinçte, Sevinç'te | Eletkrikçi )

- FİLOZOF ile BİLGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5907 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİLOZOF ile/ve/||/<>/> DERVİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33389 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bildikçe, ölür. İLE/VE/||/<>/> Öldükçe, bilir. )

- FİLOZOF ile/ve/||/<> DÜŞÜNÜR ile/ve/||/<> AYDIN ile/ve/||/<> YAZAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53576 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİLOZOF ile/ve/= KELDANÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48900 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİLOZOF ile/ve/||/<> SANATÇI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33097 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Soyutlayan. İLE/VE/||/<> Soyutlanan. )

- FİLOZOF ile/ve/değil/yerine SORU ERBABI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİLOZOF ve SORU/SORUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15207 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Filozof/lar doğrudan sorunla/rla uğraş(and)ırlar. )

- FİLOZOF ile SÛFÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31739 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yaptığına bakılmaz, söylediğine bakılır. İLE Söylediğine bakılmaz, yaptığına bakılır. )

- FOTOĞRAF değil/yerine/= EKİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38377 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FOTOĞRAF ile TEMSİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14749 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FOTOTROF ile/ve HELYOFİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13001 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Enerji kaynağı olarak güneş ışığını kullanan organizmalar. İLE/VE Gelişmelerini en iyi güneş ışığı altında yapan bitkiler. )

 

  

( 10 FaRk, 10 katkı )


- "GEREKSİZ (YERE)" HARCAMA/MASRAF ile/ve/<>/değil/yerine FAZLA HARCAMA/MASRAF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30783 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FELSEFE ile/ve/<> FİLOZOF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15010 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Felsefe, filozofla konuşmaktır. )

- FELSEFECİ ile/ve FİLOZOF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6040 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FOTOĞRAFÇI ile/ve/değil FOTOĞRAF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6005 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yalan söyleyebilir. İLE/VE/DEĞİL Yalan söyleyemez. )

- KEMİK ve/||/<> FREN ve/||/<> İNSAF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48472 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- P ile F
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8602 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SOFİST ile/ve FİLOZOF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15205 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BAHŞİ[Uygurca]: Filozof. / Kâtip. )

- ŞARLATAN değil/yerine/>< FİLOZOF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45174 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Filozofların aydınlatmadığı bir toplumu, şarlatanlar aldatır. )

- TASNİF'UL ULÛM:
KELÂM
ve/> FIKIH ve/> TASAVVUF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19131 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Tasnif'ul Ulûum" kitabında Tasavvuf: "İmanın meyvesi ve İslâm'ın neticesi."/"Hüve semeretül iman ve neticetü'l-İslâm" )

- ZANAAT/ZANAATKÂR ve FELSEFE/FİLOZOF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14671 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

 

  

( 0 FaRk, 0 katkı )

| G...G/Ğ |

G ile başlayıp G/Ğ ile biten AYNI HARFLİ'LER...
( 2 FaRk, 2 katkı )


- G ile/ve/||/<> V ile/ve/||/<> a ile/ve/||/<> (x,y,z ile/ve/||/<> t)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50636 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gama. İLE/VE/||/<> Hız. İLE/VE/||/<> İvme. İLE/VE/||/<> Mekân. İLE/VE/||/<> Zaman. )

- GIENSENG ile GINSENG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

 

  

( 5 FaRk, 5 katkı )


- BOĞAZ ÜNSÜZLERİ'NDE:
H
ile/ve/||/<> K ile/ve/||/<> G
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8585 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇAN ile/ve ZİL ile/ve GONG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30093 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GIENSENG ile GINSENG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- K ile G
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8604 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TANGA KÜLOT ile SLIP KÜLOT ile G STRING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14085 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

 

  

( 1 FaRk, 1 katkı )


- GIENSENG ile GINSENG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

| H...H |

H ile başlayıp H ile biten AYNI HARFLİ'LER...
( 7 FaRk, 8 katkı )


- HADÎS-İ SAHİH ile/ve HADÎS-İ MEVZÛ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20324 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Râvîsi sağlam olan hadisler. İLE Hz. Muhammed'e isnad olunan söz. )

- HAKİKATTE:
[ne] ŞAH
ne de PADİŞAH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50063 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAT ile/ve/> SATH ile/ve/> ŞEKİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18864 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tek boyut. İLE/VE/> İki boyutlu. İLE/VE/> Üç boyutlu. )

- HAYVÂNÎ RUH ile RÛHREVÂN ile İZÂFÎ RUH (CÂN-I CÂN-I CAN)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19996 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HEGEL ile/ve/||/<> FEUERBACH ile/ve/||/<> MARX
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51160 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kant'ın takipçisi ve geliştiricisi. İLE/VE/||/<>/> Hegel'in öğrencisi ve Marx'ın öncüsü/hocası. İLE/VE/||/<>/> Hegel'in takipçi ve geliştiricisi. Feuerbach'ın öğrencisi. )

- HENRY CAVENDISH ile/ve/<> ANTOINE LAVOISIER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35082 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Hidrojen] Kâşifi. [1766] İLE/VE/<> Adlandıran. [1783] )
( Hidrojen )

- HOŞGÖRÜ = MÜSAMAHA, TESAMUH = TOLERANCE[İng.] = TOLÉRANCE[Fr.] = TOLERANZ[Alm.] = TALERANTIA < TOLERARE[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39397 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

 

  

( 12 FaRk, 14 katkı )


- [TENZİH-TEŞBİH ile/ve/> TENZİHTE TEŞBİH, TEŞBİHTE TENZİH] ile/ve/değil/yerine/> HEM TENZİH, HEM TEŞBİH | NE TENZİH, NE TEŞBİH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33279 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARA/MAKAV/MACAW:
MAVİ SARI
ile/ve/||/<> SARI KIRMIZI ile/ve/||/<> MAVİ GÖĞÜSLÜ ile/ve/||/<> MAVİ BAŞLI ile/ve/||/<> YEŞİL KANATLI ile/ve/||/<> ASKER ile/ve/||/<> HAHN ile/ve/||/<> HYACINTH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55203 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂRİF ile/ve/> HAKÎM ile/ve/> MÜTEELLİH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20060 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... > Hem ârif, hem de hakîm olan. )
( Kâmiller/ârifler, Allah'ın nazarıyla bakarlar. )
( Ârif olan... İçi, dışı, dengede tutan. )

- BİR YANLIŞIN YAPILMASINDA VE YORUMLANMASINDA:
KAZÂ
ile/ve/ne yazık ki/<>/> HATA ile/ve/ne yazık ki/<>/> YEĞLEME/TERCİH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48426 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İlk kez olmuşsa. İLE/VE/<>/> İkincei kez olmuşsa. İLE/VE/<>/> Üçüncü kez oluyorsa. )

- DÜZELTME/HAVALE İŞARETLERİNDE:
S
ile/ve/||/<> H
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50611 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( MÜKERRER: Altı çizilerek gösterilir. )

- GİBİ OL(URSUN):
HZ. ÎSÂ
ile HZ. MUHAMMED ile ALLAH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32490 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendini kurtarmak istersen. İLE Başkasını kurtarmak istersen. İLE Hiç bir işe karışma! )

- HADÎS-İ MÜRSEL ile/ve HADÎS-İ SAHİH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20323 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hz. Muhammed'den duyulduğu söylenilen söz. İLE Râvîsi sağlam olan hadisler. )

- HARAM ile/ve HARAMA YAKIN MEKRUH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20516 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLÂLLÂH ile/ve ALÂLLÂH ile/ve BİLLÂH ile/ve HÂNİLLÂH ile/ve FİLLÂH ile/ve MAÂLLAH ile/ve LİLLÂH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19268 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Allah'a. İLE/VE Allah üzerine. İLE/VE Allah ile. İLE/VE Allah'tan. İLE/VE Allah'ta. İLE/VE Allah'la. İLE/VE Allah için. )

- KAZA ile HATA ile YEĞLEME/TERCİH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38169 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 1 KEZ ile 2. KEZ ile 3. KEZ )

- MEKRUH ile/ve HARAMA YAKIN MEKRUH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20517 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEVRİYE'DE:
YALIN[MÜCERRET]
ile/<> TERBİYE EDİLMİŞ[MÜREŞŞAH] ile/<> AÇIKLANMIŞ[MÜBEYYEN] ile/<> HAZIRLANMIŞ[MÜHEYYÎ] ile/<> ÎHÂM-I KABÎH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45264 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [beyitte] Sözcüğün, uzak anlamıyla kullanıldığını gösterir bir ipucu bulunmayan. İLE/<> Sözcüğün, yakın anlamıyla ilgili bir ipucu bulunan. İLE/<> Sözcüğün, uzak anlamıyla ilgili bir ipucu bulunan. İLE/<> Tevriyeye konu olan sözcüğün, başka sözler yardımıyla anlaşılması. İLE Sözcük, müstehcen bir anlam içeriyorsa. )

 

  

( 0 FaRk, 0 katkı )

| I/İ...I/İ |

I/İ ile başlayıp I/İ ile biten AYNI HARFLİ'LER...
( 21 FaRk, 33 katkı )


- I ve/<> B
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8586 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İçeriden çıkmaya başlayan ilk harf. VE İçeriden en son çıkan/çıkacak harf. )
( İçeriden çıkmaya başlayan ilk harf. VE/<> İçeriden en son çıkan/çıkacak harf. )

- ı ile i
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- I ile İ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13475 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Özellikle "i" harflerinde çok dikkatli olmak gerekiyor. Bilgisayarlarda Türkçe'ye uyumluluk açısından en çok sorun yaratan karakterlerdir. )

- I ile l/L
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8603 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- II. RAMSES'İN:
YAŞAM TAPINAĞI
ile/ve/||/<> ÖLÜM TAPINAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52949 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğu'da. İLE/VE/||/<> Batı'da. )

- ILIMLI ile/ve DENGELİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6049 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ILLIMANI ve/<> CORDILLERA REAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32770 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bolivya'nın başkenti La Paz'ın 6462 m. yüksekliğinde bulunan bu iki karlı tepe, kentin en görülmeye değer yerlerindendir. )

- IMAGO DEI ile/ve/||/<>/> IMAGO HUMANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53671 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- IRAKGÖRÜR/UZAKGÖRÜR/TELESKOP[Fr.]:
AYNALI
ile/ve/||/<> MERCEKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50823 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çok uzaktaki bir nesnenin gerçek görüntüsünü, içbükey bir aynadan yapılmış merceğin odak düzleminde veren ve gök bilimiyle ilgili gözlemlerde kullanılan optik aygıt, gözlemci. )

- IRK ADI ile MİLLET ADI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1833 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ISI YALITIMI ile/ve/değil/<> ISI YÖNETİMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31185 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ISI ile ÖZGÜL ISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42975 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE 1 gram maddenin sıcaklığını, 1 ºC değiştirmek için emilmesi ya da kaybedilmesi gereken su miktarı. )

- ISIRGAN ÇORBASI ile/ve ISIRGAN YAĞLAŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30581 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Mısırununu, muhallebi gibi pişirerek. [Kümbet Yaylası] )

- IŞIĞIN:
YANSIMASI
ile/ve/değil/||/<>/> KIRILMASI ile/ve/değil/||/<>/> SAÇILMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53006 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- IŞIK HIZI ile/değil/< DÜŞÜNCE HIZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41698 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Saniyede, 300.000 km. İLE/DEĞİL/< En hızlı olan. )

- IŞIK HIZI ile/ve/||/<>/< ELEKTRON DENEYİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53884 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Joseph John Thomson[18 Aralık 1856 - 30 Ağustos 1940] - 1897 )

- IŞIK HIZI ve KİLOPARSEK(KPC)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7740 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Saniyede 300.000 km. VE Uzaklık birimi. | 3260 Işık yılı. )

- IŞIK HIZININ:
ALTI
ile/ve/<> ÜSTÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8025 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Madde. İLE/VE/<> Anti madde. )
( Fizik. İLE/VE/<> Metafizik. )
( V < C ile/ve/<> V > C )

- IŞIK YILI ile/ve GAUSS YILI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12665 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Işığın bir yılda boşlukta aldığı mesafe. [Zaman birimi değildir!] İLE/VE 1 Astronomik Birimi[AU], kütlesi sıfır kabul edilen bir taneciğin 1 Gauss yılı[365,256.898.300 gün] sürede çizdiği düzgün dairesel yörüngenin yarıçapı olarak kabul edilmiştir. )
( 1 ışık yılı = 63.241 AU [ 1 AU = 149.597.870.691 ± 30 m. ] | [9.5 Trilyon km. / 9.460.718.940.369.531 m. ± 1.897.230 m.] )
( Astronomik Birim [AU], Dünya'nın Güneş çevresinde çizdiği eliptik yörüngenin büyük ekseninin yarısı kabul edilir. )
( Dünya ile Ay arasındaki en fazla mesafe 1.3 ışık saniyesidir. )
( Dünya ile Güneş arasındaki en fazla mesafe 499 ışık saniyesidir [8.3 ışık dakikası]. )
( Güneş Sistemi'nin çapı yaklaşık 150 ışık saatidir. )
( Oort Bulutu[güneşin etrafında dönen kuyrukluyıldızlar kümesi] yaklaşık 2 ışık yılı çapındadır. )
( Güneş'e en yakın yıldız sistemi olan Alfa Centauri yıldız sistemi, Güneş Sistemi'nden yaklaşık 25 astronomik birim, yani 3,75 milyar km. uzaklıktadır. )
( Samanyolu Galaksisi'nin çapı 100.000 ışık yılı kadardır. )
( Samanyolu'nun komşu galaksilerinden Andromeda, bize 2.4 - 2.7 milyon ışık yılı uzaklıktadır. )
( Güneş'ten sonra dünyaya en yakın yıldız olan Proxima Centauri, 4.2 ışık yılı uzaklıktadır. )

- IVAN PAVLOV ve/||/<> BIANCHI ve/||/<> SANTIAGO RAMON Y CAJAL ve/||/<> ALOIS ALZHEIMER ve/||/<> HANS BERGER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52179 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

 

  

( 24 FaRk, 24 katkı )


- ALT HAVA YUVARI ile GÖZ YUVARI ile HAVA YUVARI ile ISI/SICAK YUVARI(MAGMA KATMANI) ile IŞIK YUVARI ile İYON YUVARI ile RENK YUVARI ile SU YUVARI ile TAŞ YUVARI ile YER YUVARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7896 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE ... İLE ... İLE ... İLE ... İLE Yer gazyuvarındaki atom ve moleküllerin, güneş ışınlarıyla iyonlaştığı, 80-400 km. yükseklikler arasındaki katman. İLE ... İLE 12 km. İLE 150 km. İLE ... İLE 5000 km. )

- BASINÇ ile/ve/<> ISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30128 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BIÇAK ile IŞKI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37481 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kazımakta kullanılan, iki ucunda da sapı olan eğri bıçak. )

- BÜTÜNLÜK ve/<> IŞILTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37700 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİLENCİ ile ISKATÇI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37418 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Iskat verilen kişi. | Mezarlık dilencisi. )

- ELEKTRİK ve/||/<> ISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51257 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜZELLİK ile/ve/değil IŞILTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6648 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Güzel yüzün, süse/boyaya/makyaja gereksinimi yoktur/olmaz! [Fars. Hâcet-i meşşâta nîst rûy-ı dil-ârâmrâ - Hâfız-ı Şirâzî] )

- HAPŞIRMA ile IŞINSAL HAPŞIRMA YANSIMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54935 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- HARÂRET[Ar.] değil/yerine/= ISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37111 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- IMAGO DEI ile/ve/||/<>/> IMAGO HUMANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53671 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ISIRGAN ÇORBASI ile/ve ISIRGAN YAĞLAŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30581 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Mısırununu, muhallebi gibi pişirerek. [Kümbet Yaylası] )

- IŞIK ile/ve/||/<> IŞIĞIN YAYILIMI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35535 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fiziğin konusudur/alanıdır. İLE/VE/||/<> Matematiğin konusudur/alanıdır. )

- IŞIK ile IŞILTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37477 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Hafif ışık. | Bir şeyin, ışıldarken saçtığı ışık. )

- KARŞILIK ile/ve/değil/<> IŞILTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37315 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİLİK ile/ve IRA/ÖZYAPI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3385 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAGMA[Yun.] değil/yerine/= ISI/SICAK YUVARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45844 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yerin içinde, sıvı ya da hamur kıvamında, uçucu gazlarla doymuş olarak bulunan eriyik. )

- MOORE AÇMAZI ile/ve/||/<> BEKLENMEYEN SINAV AÇMAZI ile/ve/||/<> BELİRLENMİŞ ÖĞRENCİ AÇMAZI ile/ve/||/<> INDY AÇMAZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51076 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NİYET AÇMAZI ile/ve/||/<> CAYDIRICILIK AÇMAZI ile/ve/||/<> INDY AÇMAZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51079 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- QUINN AÇMAZI ile/ve/||/<> INDY AÇMAZI ile/ve/||/<> YIĞIN AÇMAZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51077 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REDDEDİLME ile/ve/||/<> ISTIRAB/ACI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35364 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Reddedilmek, beyin tarafından, fiziksel bir acı olarak algılanıyor. )

- RENK ile/ve/<>/değil IŞIK DALGALARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30788 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnsanda[zihinde]. İLE/VE/<>/DEĞİL Doğada. )

- SICAKLIK ile ISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9230 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir nesnenin, sıcaklığının artmasına yol açan fiziksel enerji. İLE Sıcak olan şeyin etkisi ya da niteliği. )

- SÜRTÜNME ve/||/<>/> ISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51258 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TANZİMAT FERMANI ile/ve/||/<>/> ISLÂHAT FERMANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54664 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 03 Kasım 1839 İLE/VE/||/<>/> 18 Şubat 1856 )

 

  

( 2 FaRk, 2 katkı )


- IMAGO DEI ile/ve/||/<>/> IMAGO HUMANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53671 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ISIRGAN ÇORBASI ile/ve ISIRGAN YAĞLAŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30581 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Mısırununu, muhallebi gibi pişirerek. [Kümbet Yaylası] )

| J...J |

J ile başlayıp J ile biten AYNI HARFLİ'LER...
( 0 FaRk, 0 katkı )

 

  

( 0 FaRk, 0 katkı )

 

  

( 0 FaRk, 0 katkı )

| K...K |

K ile başlayıp K ile biten AYNI HARFLİ'LER...
( 823 FaRk, 987 katkı )


- K ile G
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8604 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- K ile K ile KA/KE ile KU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53723 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Türk abecesinin on dördüncü harfi. İLE Potasyumun simgesi. İLE Türk abecesinin on dördüncü harfinin okunuşu. İLE Kurçatovyumun simgesi. )

- KABA/LIK ile/ve/ya da ÇIKARCI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6221 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABA/LIK ile/ve SAÇMA/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6223 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABA/LIK ile/ve/değil/<> SAF/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35731 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABAK ile BALKABAĞI/HELVACIKABAĞI/KESTANEKABAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8367 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kabakgillerden, sürüngen gövdeli, sarı çiçekli, birçok türü olan bir bitki. | Bu bitkinin türlerine göre yemeği ve tatlısı yapılan ürünü. | Kabak kemane.Ham, tatsız kavun, karpuz. | Tüysüz, dazlak. | Dişleri aşınarak yüzeyi düzleşmiş olan taşıt lastiği. | Bilgisiz, görgüsüz, kaba. | Kısa boynuzlu hayvan. İLE Kabakgillerden, tatlısı yapılan, dışı boz, içi sarı renkli, iri bir kabak türü. )

- KABAK ile İTHIYARI/ACIHIYAR/ACIELMA/EBUCEHİLKARPUZU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37888 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kabakgillerden, elma büyüklüğündeki meyvesi çok acı ve iç sürdürücü bir bitki. )

- KABAK ile JACKFRUIT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54842 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Tayland'da yetişen, iri kabağa benzeyen bir meyve.[Dünya üzerinde ağaçta yetişen en büyük meyvedir.] )

- KABAK ile SAKIZKABAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46630 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABAK ile SU KABAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47311 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kabakgillerden, sürüngen gövdeli, sarı çiçekli, birçok türü olan bir bitki. | Bu bitkinin türlerine göre yemeği ve tatlısı yapılan ürünü. | [müzik] Kabak kemane. | Ham, tatsız (kavun, karpuz). | Tüysüz, dazlak. | Dişleri aşınarak, yüzeyi düzleşmiş olan (taşıt lastiği). | Bilgisiz, görgüsüz, kaba. | Kısa boynuzlu hayvan. İLE Kabakgillerden, alt bölümü şişkin, birçok yerde kurutulup su kabı olarak kullanılan, bir tür asma kabağı, kantar kabağı. )

- KABAK ile VEZİRKÜLÂHI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8366 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kabak kızartılmamalıdır. [Tüm özellikleri nitelikleri kaybolur.] )

- KABAKLAMAK ile KABAKLAŞMAK ile KABAKLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53725 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ağaçların gençleşmesi için dallarını budamak. İLE Saçları dökülmek, dazlaklaşmak. | Taşıt lastiklerinin, dişleri aşınıp yüzeyi düz bir duruma gelmesi. İLE Karpuz ya da kavunun ham olma durumu. | Başın tüysüz ya da dazlak olma durumu. | Bilgisizlik, görgüsüzlük. )

- KABALAK ile KABALAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53727 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunda kullanılmış olan, şapkaya benzeyen bir başlık türü. İLE Kabak yaprakları biçiminde etli ve tüylü yaprakları olan, kırlarda ve su kenarlarında yetişen bir bitki. )

- KABALIK ve/||/<>/< GÜÇLÜ TAKLİDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37858 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kabalık, zayıf kişinin, güçlü taklididir. )

- KABARCIK ile İSİLİK/ISIRGIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5663 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABIZLIK ve/ne yazık ki/||/<>/> ANAL ÇATLAK/YIRTIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45047 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABIZLIKTA:
PRE-BİYOTİK
ile/ve/<> PRO-BİYOTİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31929 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( SEMBİYOTİK: İkisinin de biraradalığı. )

- KABUK ile/ve/<> BADIÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35317 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( .. İLE/VE/<> Bakla, fasulye, bezelye gibi taze sebzelerde, içinde tohumların sıralanmış bulunduğu kabuk. )

- KABUK ile BAĞA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35322 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Deniz kaplumbağasının kabuğu. | Kaplumbağa kabuğu. | Ur. )

- KABUK ile/ve/||/<>/> KABUKLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53927 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyin üstünü kaplayan ve onu dış etkilere karşı koruyan, kendiliğinden oluşmuş sertçe bölüm, kışır/kışr. | Ekmeğin, pişme sırasında içinden daha çok sertleşen dış bölümü. | Bir sıvı ya da gazı dıştan saran, sert katman. | Deri üzerinde bir yaranın ya da sivilcenin kurumasıyla oluşan sertçe bölüm. | Bir hayvanı dıştan örten kitinli, kalkerli, silisli, kemiksi ya da boynuzsu örtü, kavkı. İLE/VE/||/<>/> Kabuğu olan. )

- KABUK = KIŞR = ÉCORCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13208 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABUK ile KUKUÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42110 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Şeftali, kayısı gibi meyvelerin çekirdeklerinin sert kabuğu. )

- KABUK ile/ve ÖZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1727 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABUK ile ŞEYTANMİNARESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47633 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bazı deniz böceklerinin koni biçimindeki kavkısı. )

- KABUK ile TOPUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53545 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kestanenin dikenli olan dış kabuğu. | Fındığın dışındaki yeşil kabuk. )

- KABUK ile/<> YALAMUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45595 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/<> Çam ağacının reçineli kabuğu, soymuk. | Çam ağacının reçineli kabuğundan çıkan özsuyu. )

- KABUL EDİLMEK ve/> KAYBOLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6525 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABUL EDİLMESİ GEREKEN:
[ya] RASTGELELİK
ya da/>< BİLİN(E)MEYEN/GİZLİ DEĞİŞKENLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49115 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Θ - φ )

- KABUL ETME(ME)K ile KATILMA(MA)K
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2840 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABUL ETME(ME)K ile ÖN PLANDA TUTMA(MA)K
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2844 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABUL ETMEK ile "BOYUN EĞMEK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31177 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABUL ETMEK ile/ve/değil/yerine "GÖZE ALMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2814 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABUL ETMEK ile GÜZEL GÖRMEK(TAHSÎN[< HÜSN])
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2850 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABUL ETMEK ile/ve KATLANMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2839 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABUL ETMEK ile/ve/değil/yerine TANIMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31062 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABUL ETMEMEK ile/ve/değil DAHA ÇOK YAKLAŞMASINI SAĞLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6524 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABUL ETMEMEK ile/değil/yerine/< FARKINDA OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48339 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABULLEN(E)MEMEK ile DAYAN(A)MAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2843 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABULLEN(EBİL)MEK ile DAYANMAK/DAYANABİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2842 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Her ne gelirse, sarsılmadan dayanmanın soyluluğu ve erdemi vardır fakat anlamsız işkence ve aşağılanmayı reddetmenin onurluluğu[vakarı] da vardır. )

- KABULLEN(ME)MEK ile "KATLAN(MA)MAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2841 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABULLENMEK değil/yerine DÜŞÜNMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38235 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABULLENMEK ile/ve/<> KOŞULLANMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45045 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KACAK ile KAÇAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53929 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mutfak araçları, kap kacak. İLE Bir kapalı kaptan, bir borudan sızan gaz ya da sıvı. | Gizlice kaçırılmış olan mal ya da nesne. | Bağlı bulunduğu yerden ya da yasadan kaçan, uzaklaşan. | Yasaca yapılması yasak olan ya da yapılması için gerekli izin alınmayan. | Yasaca belirtilmiş gerekli gümrük ve vergileri ödenmeden bir yere sokulan ya da bir yerden çıkarılan. | Yasalara, kurallara uymayarak, gizlice. )

- KAÇAK ile GİZLİ ile YERALTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1777 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAÇAK ile KAÇIK ile KAÇINTI ile KAÇKIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53932 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir kapalı kaptan, bir borudan sızan gaz ya da sıvı. | Gizlice kaçırılmış olan mal ya da nesne. | Bağlı bulunduğu yerden ya da yasadan kaçan, uzaklaşan. | Yasaca yapılması yasak olan ya da yapılması için gerekli izin alınmayan. | Yasaca belirtilmiş gerekli gümrük ve vergileri ödenmeden bir yere sokulan ya da bir yerden çıkarılan. | Yasalara, kurallara uymayarak, gizlice. İLE İlmeği kaçmış (çorap vb.). | Bir yana kaçmış, kaymış. | Bazı davranışları dengesiz olan, zıvanasız. | Çorabın ilmeği kaçmış yeri. İLE Erken doğan kuzu. | Sızıntı, kaçak. İLE Bir yerden ya da bir işten kaçmış kişi. | Toplumdan uzak duran, toplum içine çıkmak istemeyen kişi. )

- KAÇAK ile KAÇKIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6278 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAÇAMAK ile KAÇAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53930 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hoş görülmeyen bir şeyi, ara sıra yapma. | Bir şeyi, belirli etmeden, gizlice yapmaya çalışma. | Bir şeyden kaçınma yolu. | Kaçılacak yer. | Başkalarına belirli etmeden, gizlice yapılan. İLE Mısır unundan yapılan yağlı bir yemek. )

- KAÇIRMAK ile KAYBETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28387 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAÇMAK ile "KAÇMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendi anlamı. İLE İzin istemek/izin isteyerek/bildirerek ayrılma.(Deyim/argo). )
( Hızla koşup bir yere saklanmak. | Kimseye bildirmeden bulunduğu yerden ayrılmak, firar etmek. | Kendini göstermemek, rastlaşmamaya çalışmak. | Kaçınmak. | Gaz, sıvı vb. şeylerin sızması. | İpinin kopması. | Girmek. | Bir yana doğru kaymak. | Görünmeden gitmek, savuşmak, sıvışmak. | Hızlı koşmak. | Yok olmak. | Benzemek, andırmak. | Kaçgöçe uymak. | Kadının, yasalara ve aile isteklerine karşı gelerek evlenmek için evinden ayrılması. | Rengi ağarmak, uçmak. | Yarışçının ötekilerden hızla ayrılıp arayı açması. | Futbol ve basketbolda, engelleyen adamdan kurtulmak ya da pas alabilmek için boş alana koşmak. İLE ... )

- KAÇMAK ile/ve/değil/yerine (GERİ) ÇEKİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAÇMAK ile/değil HIZLI YÜRÜMEK/KOŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7237 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAÇMAK ile/ve/değil/ne yazık ki KOLAYINA KAÇMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4084 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAÇMAK ile/ve SAKLANMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33746 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAÇMAK ile SIVIŞMAK/TÜYMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7232 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAÇMAK ile/ve/değil/yerine UZAK DURMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7234 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( UZAK DUR!
* Karnı tokken sızlanandan
* Zevk sürerken sıkılandan
* El içinde ağlayandan
* Dost sözünden gocunandan
* Kuşkusuyla buz tutandan
* Düşmanına dost durandan
* Suretiyle kandırandan
* Aynalardan kovulandan
* Şeytanıyla yarışandan
* Sevabını anlatandan
* Günahına kulp takandan

Mete Özgencil )

- KAÇMAK ile/değil/yerine UZAK DURMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36541 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAÇMAK ile/değil/yerine VAZGEÇMEYİ BİLMEK/BECERMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31899 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KADEH:
TOPRAK
ile/ve METAL ile/ve CÂM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14099 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KADERDEN KAÇMAK değil BİR KADERDEN, BAŞKA BİR KADERE GİTMEK/GEÇMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32463 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÂDI/LIK ile/değil NAİB/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7592 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KADÎM BİLGELİK ile/ve/<> KADÎM GELENEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33417 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> Kadîm Gelenek, hiçbir kültürün, milletin ve/veya egemenliği altında değildir! Evrenseldir ve bu geleneğe ulaşmak, hünerdir. )

- KAFAYI:
SAĞA SOLA SALLAMAK
ile AŞAĞI YUKARI SALLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7364 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAFKASYA'DA:
KISLOVODSK
ile/ve MINERALNIY VODO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18970 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sıcak su. İLE/VE Mineral su. )

- KAĞŞAK = ESKİMİŞ, GEVŞEMİŞ, DAĞILMAYA YÜZ TUTMUŞ (EŞYA, YAPI)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53946 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAK ile KAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53950 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Elma, armut vb. meyvelerin kurutulmuşu. İLE Zayıf ve kuru olan kişi. )

- KAKIMAK = ÖFKELENMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41822 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAKMAK ile/değil ÇAKMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55126 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KALABALIK ile/ve/değil DOLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4995 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KALAK ile KALAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41826 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gelin tâcı. İLE Tezek yığını. )

- KALDIRMAK/BİTİRMEK ile/ve/<>/değil/yerine DARALTMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30636 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KALDIRMAK ile/değil/yerine İYİLEŞTİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30994 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KALDIRMAK ile KAYDIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7357 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KALEM TÜKETMEK ile/ve/değil/daha çok/+/||/<>/></< SİLGİ TÜKETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46287 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KALICI/LIK ile/ve/||/<>/> SÜRDÜRÜLEBİLİR/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53737 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KALICI/LIK ile/ve/değil/yerine SÜREKLİ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1821 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KALICI/LIK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< UZUN SÜRELİ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54328 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KALICILIK = SUBSISTENCE[İng., Fr.] = SUBSISTENZ[Alm.] = SUBSSISTENTIA[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39448 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KALIN BAĞIRSAK ile/ve/>/> GÖDEN[< GÖD/GÖT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5486 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/> Kalınbağırsağın son bölümü. )
( MAYASIL/BÂSÛR[Ar.]/HEMAROİD/HÉMORROÏDES[Fr.]: Kalın bağırsakta ve makadın etrafındaki siyah kan damarlarının şişmesinden ve bazen yangılanmasından dolayı, makadın içinde ve dışında oluşan memeler yüzünden, makattan, kan ya da cerahat gelmesi. )

- KALKMAK ile/ve/||/<> KALGIMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54031 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Sıçramak, fırlamak, şaha kalkmak. | Öfkeyle kalkmak. | Çapkınlık, serserilik yapmak. )

- KALLEŞ/LİK ile/değil/yerine KARDEŞ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32795 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KALPAK ile/ve PAPAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13968 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Uzun, tüylü kalpak. )

- KALPAK ile/ve ŞUBARA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13969 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KALPSİ YAPRAK = VARAK-I KALBÎ = FEUILLE CORDIFORME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13221 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KALTAK ile KALTAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54093 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE İffetsiz, namussuz kadın. )

- KAMÇILAMAK değil/yerine TETİKLEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33497 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAMUFLE ETMEK değil/yerine/= ALALAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12252 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAMUSAL/LIK ile/ve/<> KURUMSAL/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37207 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANAMALARDA, BASI/TURNİKE UYGULAMA NOKTALARI:
BOYUN
ile/ve/||/<> KÖPRÜCÜK KEMİĞİ ile/ve/||/<> KOLTUK ALTI ile/ve/||/<> PAZU ile/ve/||/<> KASIK ile/ve/||/<> UYLUK[BACAĞIN ÜST YARISI]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52806 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Turnike uygulamasında dikkat edilecekler...]
- Turnike uygulamasında kullanılacak malzemelerin genişliği en az 8 – 10 cm. olmalıdır.
- Turnike uygulamasında ip, tel gibi kesici malzemeler kullanılmamalıdır.
- Turnikeyi sıkmak için tahta parçası, kalem gibi malzemeler kullanılabilir.
- Turnike kanama duruncaya kadar sıkılır, kanama durduktan sonra daha fazla sıkılmaz.
- Turnike uygulanan bölgenin üzerine hiçbir şey örtülmez.
- Turnike uygulamasının yapıldığı saat bir kağıda yazılmalı ve yaralının üzerine asılmalıdır.
- Uzun süreli kanamalardaki turnike uygulamalarında, kanayan bölgeye göre 15-20 dakikada bir turnike gevşetilmelidir.
- Turnike uzvun koptuğu bölgeye en yakın olan ve deri bütünlüğünün bozulmamış olduğu bölgeye uygulanır.
- Turnike, kol ve uyluk gibi tek kemikli bölgelere uygulanır, ancak ön kol ve bacağa el ve ayağın beslenmesini bozabileceği için uygulanmaz. Uzuv kopması durumlarında, ön kol ve bacağa da turnike uygulanabilir. )
( [Boğucu Sargı (Turnike) Uygulama Tekniği]
- İlk yardımcı, eline, geniş, güçlü ve esnemeyen bir sargı alır.
- Şerit yarı uzunluğunda katlanır, uzuv, etrafına sarılır.
- Bir ucu halkadan geçirip çekilir ve iki ucu biraraya getirilir.
- Kanamayı tamamen durduracak yeterlikte sıkı bir bağ atılır.
- Sargının içinden sert nesne[kalem gibi] geçirilir ve uzva paralel konuma getirilir.
- Kanama durana kadar sert nesne döndürülür.
- Sert nesne, uzva dik konuma getirilerek sargı çözülmeyecek biçimde sabitlenir.
- Hastanın/yaralının giysisinin üzerine, adı ve turnikenin uygulandığı zaman[saat ve dakika] yazılı bir kart iğnelenir.
- Çok sayıda yaralı olduğunda, yaralının alnına rujla ya da sabit kalemle "turnike" ya da "T" harfi yazılır.
- Hasta/yaralı, pansuman ve turnikesi görülecek biçimde battaniye ile sarılır.
- Turnike, 15-20 dakika aralıklarla gevşetilir, sonra tekrar sıkılır.
)
( [Uzuv Kopması Varsa]
- Kopan parça, temiz, su geçirmez, ağzı kapalı bir plastik torbaya yerleştirilir.
- Kopan parçanın konduğu torba, buz içeren ikinci bir torbanın içine konulur.
- Kopmuş uzuv parçasının konduğu plastik torba, ağzı kapatıldıktan sonra içinde 1 ölçek suya 2 ölçek buz konulmuş ikinci bir torbaya ya da kovaya konulur. Bu biçimde, kopmuş uzuv parçasının buz ile doğrudan teması önlenmiş ve soğuk bir ortamda taşınması sağlanmış olur.
- Torba, hasta/yaralı ile aynı araca konulur, üzerine hastanın adı ve soyadı yazılır, en geç 6 saat içinde sağlık kuruluşuna gönderilir.
- Tıbbi birimler haberdar edilir[112].
)

- KANDIR(IL)MAK ile/ve/değil/yerine İKNA ETMEK/EDİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5101 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANDIRMAK/ALDATMAK ile/ve/değil AVUTMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5102 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANDIRMAK ile/<> "ATLATMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45403 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANDIRMAK ile/ve/değil "BAŞTAN ÇIKARMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5104 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANDIRMAK ile/ve/değil "GÖZÜNÜ BOYAMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5103 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANDIRMAK ile ALDATMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7478 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANDIRMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ALGI OLUŞTURMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55144 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANDIRMAK ile/değil/yerine İSTEDİKLERİNİ/BEKLEDİKLERİNİ VERMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5106 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANDIRMAK ile SANDIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7481 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANGURULARDA:
KOŞMAK
değil/yerine SIÇRAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48276 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sıçramaları, koşmaktan daha az enerji tüketmelerini sağlamaktadır. )

- KANIK = TOKGÖZLÜ/KANAATKÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54207 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANIKSAMAK ile/ve BENİMSEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2423 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANIKSAMAK ile BENİMSEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7301 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANIRMAK ile KANIRTMA ile KANIRTMAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54208 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyi eğip zorlayarak yerinden çıkarmak ya da çıkarmaya çalışmak. İLE Kanırtma işi. İLE Bir şeyi kanırtmak için kullanılan değnek ya da araç, bir tür kaldıraç. )

- KANIT ARAMAK ile/değil/yerine KAVRAYIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36120 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANITLAMAK ile/ve/||/<>/> İKNÂ ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53262 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANITLAMAK ile İNANDIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4468 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANITLARI:
SAKLAMAK
ile/ve ÇARPITMAK ile/ve YOK ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1338 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANMAK/ALDANMAK ile/ve/değil KAPILMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7491 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAP KALAYLAMAK ile/ve/<>/değil/yerine KALP KALAYLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4185 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÂP PAYI:
AYARLAMAK
değil AYIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33617 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAPACIK / KAPAKÇIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54370 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Küçük kapak. | Yürekte ve damarlarda kanın veya başka sıvıların geri dönmesini önleyen supap durumunda küçük kapak. )

- KAPAK ile/ve/değil EŞİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25238 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAPAK ile/değil/yerine/||/<> TABAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47708 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAPALI/LIK ile ÖRTÜK/LÜK ile GİZLİ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33477 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAPAMAK ile KAPATMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54373 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir açıklığı örtmek için bir şeyi, açık yerin üzerine getirmek. | Hava bulutlarla kaplanmak, sıkıntılı bir hâl almak. | Bir şeyin görünmesine engel olmak. | Geçişi engellemek. | Tıkamak, içini doldurmak. | Su, elektrik gelişini kesmek. | Çalışamaz, görev ve iş yapamaz duruma getirmek. | Üzerinde durmamak, bir şey üzerinde konuşmayı bırakmak. | Bir yere sokup dışarı çıkmasına engel olmak, hapsetmek. | Ortalıktan alıp saklamak. | Karşılamak, denk gelmek. İLE Bir malı değerinden aşağı bir karşılıkla elde etmek. | Kapamak. | Bir kadınla nikâhsız yaşamak. | Yayımını yasak etmek, yayımına son vermek. | Herhangi bir yerin tüM tüketimlerini üstlenip başkalarını içeri almadan isteği doğrultusunda eğlenmek. | Bitirmek, unutturmak, söz edilmesini engellemek. )

- KAPAMAK ile/ve/değil KAPLANMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/753 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAPAMAK ile YUMMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45772 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAPATMAK yerine SIRLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20979 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAPATMAK yerine SIRLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21178 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAPILARI:
AÇIK BIRAKMAK
değil/yerine KAPALI TUTMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16193 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tuvalet kapısı gibi kapıların, içeridekiler tarafından kapatılması isteği, kendilerini saklamak üzere değil kapının önünden geçecek kişileri(/bayanları) içeriyi görmek zorunda bırakmamak içindir! [Lütfen özellikle bayanların rahatsızlığını dikkate alarak ve saygı göstererek tuvalet giriş kapılarını kapalı tutmaya özen gösterelim!...] )

- KAPISINDA BEKLEMEK ile/ve/<> OYALANDIRILMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48059 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAPIYI VURMADAN/ÇALMADAN AÇMAK/GİRMEK değil/>< KAPIYI VURARAK/ÇALARAK AÇMAK/GİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27820 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yanlışı. >< Doğrusu. )

- KAPIYI:
VURMADAN/ÇALMADAN AÇMAK/GİRMEK
ile/değil/yerine VURARAK/ÇALARAK AÇMAK/GİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16240 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAPİK ile KAPİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54390 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Köpek. İLE Rublenin yüzde biri değerinde para birimi. )

- KAPLANBÖCEK ile/ve/||/<>/< KAPLANBÖCEKLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54397 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Başka böceklerle beslenen, tarım için çok yararlı olan kaplan böcekler ailesinin örnek türü. İLE/VE/||/<>/< Zararlı böcekleri avlayarak bitki, hayvan ve insan sağlığına yardımcı olan, güzel renkli, kın kanatlı böcekler ailesi. )

- KAPSAYICI/LIK ile/ve/||/<> KUCAKLAYICI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36263 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAPSAYICI/LIK ile/ve/||/<> OKŞAYICI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51658 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAPSAYICILIK ile/ve/değil AŞKINLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1630 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÂR ETMEK ile ENAYİ YERİNE KOYMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28433 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARA DELİK ile/ve/değil EŞİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25242 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARA DELİK ile/ve/||/<> OLAY UFKU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52940 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARABATAK / KARABATAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54431 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARABATAK ile TEPELİ KARABATAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55124 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- KARAFATMA ile HAMAMBÖCEĞİ/KAKALAK ile HANIMBÖCEĞİ/GELİNBÖCEĞİ ile TAHTAKURUSU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22809 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kınkanatlılardan, böcek, kurt ve sümüklüböceklerle beslenen, tarıma yararlı, parlak siyah renkli bir böcek. İLE Hamamböceğigillerden, temiz tutulmayan yerlerde üreyen, zararlı bir böcek. İLE Kınkanatlılardan, kara benekli, kırmızı renkte, kurtçukları yemesinden dolayı yararlı sayılan bir böcek. İLE Yarımkanatlılardan, uzunluğu 3-5 milimetre, gövdesi oval ve yassı, kanatları körelmiş, oturulan, yatılan yerlerde üreyerek insan kanıyla beslenen, pis kokulu böcek. )

- KARAGÖZ SAHNESİNDE:
ÇIRAK
ile/ve/<> YARDAK ile/ve/<> DAYREZEN ile/ve/<> SANDIKKAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33727 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARAKULAK ile/<> AFRİKA ALTIN KEDİSİ ile/<> SERVAL KEDİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48565 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARAKULAK ile KARAKULAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54565 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kedigillerden, çakala benzer vahşi bir hayvan. İLE Osmanlı Devleti'nde emir çavuşu, haberci. )

- KARAMSAR/LIK ve/||/<>/>/< KORKAK/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44632 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARAMSAR/LIK ile/ve KÖTÜMSER/LİK ile/ve OLUMSUZ/LUK (NEGATİF/LİK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7153 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARAMSARLIK ile/değil/yerine/>< GERÇEKLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52056 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARAMSARLIK değil/yerine/>< KAVRAMSALLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34479 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARANLIK ile ALACAKARANLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12689 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARANLIK ile/değil GÖLGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35394 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL Göreli karanlık. )

- KARANLIK ile/değil/yerine/>< IŞIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34340 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Görmek istemeyenler için. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Görmek isteyenler için. )

- KARANLIK ile/ve/yerine KANDİL (-İN UYANDIRILMASI)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21034 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARANLIK ile/değil LOŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38159 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL Yeterince aydınlık olmayan, yarı karanlık, az ışık alan yer. | Az ışık veren. )

- KARANLIK ve SÖZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36063 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İçinde, ışık vardır. [görebilen için] VE İçinde, ümit vardır. [duyabilen/dinleyen için] )

- KARAR VERMEK ile/ve İZİN VERMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2890 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARARLI/LIK ile/ve/||/<> ALÇAKGÖNÜLLÜ/LÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37429 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARARLI/LIK ve/||/<>/< DAYANIKLI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47808 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARARLI/LIK ve/||/<> TUTARLI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49728 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARARLILIK ve ULAŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3033 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARARLILIK ile/ve/||/<> YARILANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52543 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARDEŞLENMEK ile KARDEŞLENMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54601 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ekin bir kökten birkaç sap birden üremek. İLE Kardeş sahibi olmak. )

- KARDEŞLİK ile/ve/<> BİRLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/562 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARDEŞLİK ve/||/<>/< ÖZGÜVEN (İLE)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54996 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARGACIK BURGACIK = ÇARPIK, DÜZENSİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54611 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARGILIK ile KARGILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54614 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fişeklik. İLE Kamış yetişen yer. )

- KARIK ile KARIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54617 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kar yağmış bir alana bakma sonucu ortaya çıkan göz kamaşması. | Karlı bir alana bakma sonucu kamaşmış (göz). İLE Ark. | Arklar arasında kalan toprak parçası. | Sabanla açılan çizi. )

- KARINCIK ile KARINCIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54619 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gövdenin çeşitli örgenleri içinde bulunan boşluk. İLE Kalbin alt bölümünde bulunan ve biri sağdaki akciğere kan pompalayan, öbürü soldaki akciğerden gövdeye pompalanacak kanı alıp gövdeye göndermeye yarayan iki boşluk. )

- KARIŞIK = CONFUSED[İng.] = CONFUS[Fr.] = UNKLAR[Alm.] = CONFUSUS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39455 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARIŞIK ile/ve/değil DAĞINIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29079 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARIŞIK ile/ve/değil KARMAŞIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29078 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARIŞIK ile KATIŞIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( TAGŞÎŞ[Ar. < GIŞ | çoğ. TAGŞÎŞÂT]: Karıştırma, saflığını giderme. | Değerli bir şeyi değersiz bir şeyle karıştırma. | İmrenme. )
( TAHALLUT[Ar.]: Karışma, eşyanın karışık olması. )
( TEDÂHÜL[Ar.]: Birbirinin içine girme. | Karışma. )

- KARIŞIKLIK = CONFUSION, DISORDER[İng.] = CONFUSION[Fr.] = WERWIRRUNG[Alm.] = CONFUSIO[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39456 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARIŞMA(MA)K ile/ve KAVUŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARIŞMAK ile "BURNUNU SOKMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6947 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARIŞMAK ile/ve İÇİNE GİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARIŞMAK ile MÜDAHALE ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6946 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARIŞTIRMAK ile/ve/değil/ve (en az) 2 (ve üzeri) İLİŞKİSİZİ/OLMAZI YANYANA GETİRMEK/KOYMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARIŞTIRMAK ile/ve BENZETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARIŞTIRMAK ile/ve/değil/||/<>/< BİLMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49212 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARIŞTIRMAK ile/ve BİRLEŞTİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARIŞTIRMAK ile/ve BULAŞTIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARIŞTIRMAK ile/ve ÇAĞRIŞTIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARIŞTIRMAK ile/ve ÇALKALAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARIŞTIRMAK ile/ve ÇALKALAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13788 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARIŞTIRMAK ile/ve/<>/değil/yerine EŞELEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30914 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARIŞTIRMAK ile İÇ İÇE GEÇİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47834 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARIŞTIRMAK ile/ve İLİŞ(TİR)MEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARIŞTIRMAK ile/ve İNCELEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARIŞTIRMAK ile/ve KARIŞTIRMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARIŞTIRMAK ile/ve KARŞILAŞTIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARIŞTIRMAK ile/ve KATIŞTIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARIŞTIRMAK ile/ve KATMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARIŞTIRMAK ile KURCALAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARIŞTIRMAK ile/ve ŞAŞIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARIŞTIRMAK ile/ve TOKUŞTURMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30285 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARIŞTIRMAMAK ile/ve "KAÇIRMAMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARMAŞIK SÖZCÜK ile KARMAŞIK TÜMCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41889 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARMAŞIK YAPININ DEĞERİNİ DÜŞÜRMEK ile/değil/yerine KARMAŞIK YAPIYI, BASİT/KOLAY ÇÖZÜMLE ÇÖZMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29083 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARMAŞIK/LIK ile ÇAPRAŞIK/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29075 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( TÂR Ü MÂR[Fars.]: Karmakarışık; dağınık, perişan. )

- KARMAŞIK ile/değil/yerine "SARMAŞIK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45012 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARMAŞIK ile/ve/değil ÇEŞİTLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29076 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARMAŞIK ile/ve/değil DOLAŞIKLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29077 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARŞI ÇIKMAK ile "KAFA TUTMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9251 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARŞI KARŞIYA GELMEK ile AYNI DÜZLEMDE OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28402 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARŞI KOYMAK ile/değil/yerine FARKINDALIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31151 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARŞI OLMAK ile GEÇİŞTİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1298 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARŞILA(YA)(MA)MAK ile "KALDIR(A)(MA)MAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29019 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARŞILAŞMAK ile GÖRÜŞMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARŞILIK ile/ve/değil/||/<> BAKIŞIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45235 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARŞILIK ile/ve/değil/<> IŞILTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37315 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARŞILIK ile/ve ŞÜKRAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28896 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARŞIT/LIK ile/ve BÜTÜN/LÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2031 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARŞIT/LIK ile/ve/||/<> TUTARSIZ/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53074 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARŞITLIK ile/değil/yerine/>< EYTİŞİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33159 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uzlaşmaz karşıtlıklara düşkünlük, zekânın zayıflığındandır. )

- KARŞITLIK = KARŞI GELİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54654 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARŞITLIK ile/değil/yerine KARŞILIKLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2032 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARŞITLIK = TEZAT, ZIDDİYET = CONTRARIÉTÉ[Fr.] = GEGENSATZ[Alm.] = CONTRARIETAS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39459 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARTAL ve/||/<> KÖPEK ve/||/<> AKILLI GELİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sinek avlamaz. VE/||/<> Kuşa hırlamaz. VE/||/<> Kaynanaya hırlamaz. )

- KASK ile BARET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KASMAK ile "KASMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54706 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kasları gergin duruma getirmek. | Kısaltmak. | Daraltmak. | Bölmek, ayırmak. İLE Baskısı altında tutmak. )

- KASNAK ile KASNAKLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54707 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Enli çember. | Kalbur, tel vb. şeylerin tahta çemberi. | Nakış işlemek için gergef gibi kullanılan, kumaşı germeye yarayan, tahtadan çember. | Bir sütunun gövdesini oluşturan silindir biçimindeki taşların her biri. | Kıyıları oluk biçiminde pervazlı, metal ve tahtadan yapılmış çember. | Pehlivanların giydikleri kispetin bele gelen bölümü. | Makinelerde, bir milden başka mile hareket geçiren kayışların takıldığı demir çember. İLE Kasnak içine almak, çemberlemek. | Kollarını dolayarak kavramak. | Yapılarda, betonun şişmesini önlemek ve direncini artırmak için sıkıştırılmış betonun çevresini metalden bir kasnak içine almak. )

- KASTETMEK ile/ve TEMELLENDİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7293 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAŞI(N)MAK ile DOKUNUYORMUŞ/SİLİYORMUŞ/KAŞIYORMUŞ/SADECE ELİNİ KOYMUŞ GİBİ YAPMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5592 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAŞI(N)MAK ile KARIŞTIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5591 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAŞIK yerine DİL ŞERHİ(MİL'AKA)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20990 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KATEGORİK/HARFÎ/DOKTRİNEL AHLÂK ile/yerine GNOSTİK/İRFAN/TEVHİD AHLÂKI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dış dinamikleriyle hareket. İLE/YERİNE İç dinamikleriyle hareket. )

- KATEGORİLERİ BİLMEK ile/değil KATEGORİLERLE BİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KATIK ile/ve/||/<> AZIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34636 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yiyecek/yemek. İLE/VE/||/<> Ekmek. )

- KATILIM SAĞLAMAK ile/değil/yerine/||/<>/< KATILMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54285 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KATILIM/CILIK ve SÜRPRİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6807 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eşeysellik/sevişme, katılım ve sürpriz gerektirir. )

- KATILMAK ile/ve/değil İMAN ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19600 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KATILMAK ile/ve KARŞI DURMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28985 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KATILMAK ile KATILMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55040 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Katma işi yapılmak. | Bir topluluğa girmek, iştirak etmek, iltihak etmek. | Ortak olmak, benimsemek. | Hak vermek. İLE Aşırı derecede gülme, ağlama, gıdıklanma, korkma vb. tepkiler sırasında, solunum kaslarının kasılmasından dolayı soluğun kesilmesi. )

- KATIŞMAZ/LIK ile/ve/<> BİTİŞMEZ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34696 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KATKIYA ...:
AÇIK/LIK
ile/ve/||/<>/> UYGUN/LUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51671 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KATLA(N)MAK ile BÜK(ÜL)MEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14164 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KATMAK ile/ve/||/<>/> KARMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54645 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyin içine, üstüne ya da yanına, niteliğini değiştirmek ya da niceliğini artırmak için başka bir şey eklemek, karıştırmak. | Bir araya getirmek. | Birlikte göndermek. | Döllenmeyi sağlamak için erkek hayvanı dişinin yanına salmak. İLE/VE/||/<>/> Karıştırmak, birbirine katmak. | Toz durumundaki bir şeyi sıvı ile karıştırarak çamur ya da hamur durumuna getirmek. )

- KATMAK ile/ve KAZANDIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28336 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KATOLİK/LİK ile/ve ORTODOKS/LUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15736 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aristo'cu. İLE/VE Platon'cu. )

- KAVAK ile ÇALIKKAVAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35664 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Dalları, sepetçilikte kullanılan bir kavak türü, sepetçi kavağı. )

- KAVAK ile/değil ÇINAR[Fars. < ÇENÂR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13081 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Anadolu Kavağı'ndakiler, çınardır. )
( Söğütgillerden, sulak bölgelerde yetişen, boyu bazı türlerinde 30-40 metreye değin çıkan, kerestesinden yararlanılan uzun boylu bir ağaç. İLE İki çeneklilerden, otuz metreye kadar uzayabilen, gövdesi kalın, uzun ömürlü, geniş yapraklı bir ağaç. )

- KAVAK / KARAKAVAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54461 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Yüksekliği 35 metre kadar olabilen, kabuğu koyu renkli bir tür kavak. )

- KAVRAM:
TANIMLAMAK
ile/ve/||/<> ZORUNLULUKLARINI GÖSTERMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48931 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAVRAM/AK ile/ve SINIR/LAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1629 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAVRAM ve/<> KURUM ve/<> UYGARLIK ve/<> VİCDAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33669 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAVRAMAK ve BELLEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1628 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAVRAMAK ve/||/<>/> HEYECAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAVRAMAK ile/ve İNANMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1627 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAVRAMI/MEFHUMU GÖRMEK ile/ve/değil/||/<>/< KAVRAM/MEFHUM İLE GÖRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50143 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )
( Mefhumu Görmek, Mefhum ile Görmek - İhsan Fazlıoğlu )

- KAVRAMSAL BİRLİK ile/ve/<> ZAMANSAL AYRIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/557 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAVRAMSAL/LIK ile/ve ARI KAVRAMSAL/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1614 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şey var. İLE/VE Şey yok. Anlamanın anlamı. Bir şeyi anlamaz ama bir şeyle anlaşılır. Bilmenin bilmesini bilmek. Toplanma[cem]. )

- KAVRAMSAL/LIK ile/ve/<> KURUMSAL/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30999 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Üst kavramlar, altındakileri örgütleyen kavramlardır. )

- KAVRAMSAL/LIK ile/ve/<> OLGUSAL/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1573 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tanımlanan her şey, kendine değil ona dairdir/yöneliktir. Tüm fizik ve metafizik, olgu ve kavramlar içindir. )

- KAVRAMSALLIK >< ÖZDEŞLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31000 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAVRAMSIZLIK ile/ve/<> CEHALET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1569 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAVŞAK ile/ve/değil/<> AYRIÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35301 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yol vb. uzayıp giden şeylerin kesiştikleri ya da birleştikleri yer. | Bir ırmağın denize ya da başka bir ırmağa döküldüğü, kavuştuğu yer, munsap. İLE/VE/DEĞİL/<> İki yolun ayrıldığı yer. )

- KAVUK ile HORASANİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37367 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Üst bölümü sarıktan taşacak biçimde yapılmış hoca kavuğu. )

- KAVUK ile KALLÂVÎ[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54103 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Pamuktan yapılmış, üzerine sarık sarılan erkek başlığı. | İçi boş şey. | İdrar torbası. İLE Vezir ve sadrazamların giydikleri bir tür kavuk. | Çok iri, kocaman. )

- KAVUK ile/ve/<> TÂC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31600 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> Büyük kavuk. )

- KAVUN ile/ve/||/<>/< KELEK ile/ve/||/<>/< DÜĞLEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8351 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Güneş gördükçe olgunlaşır. İLE/VE/||/<>/< Başlangıçta ve toprak üstünde kalan bölümüdür. İLE/VE/||/<>/< Yeni oluşmaya başladığı küçükkenki durumuna verilen addır. )
( Meyve olur. İLE/VE/||/<>/< Turşu olur. İLE/VE/||/<>/< ... )

- KAVUŞAMAYANLARIN YAŞADIĞI AŞK ile/ve/değil/<> KAVUŞANLARIN YAŞATTIĞI AŞK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32735 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYBETMEK:
ÇOK DEĞER VERMEK
ile/ve/||/<> KIZAMAMAK ile/ve/||/<> "KIYAMAMAK" ile/ve/||/<> ÜZEMEMEK ile/ve/||/<> "ALTTAN ALMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44628 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYBETMEK ile/ve YİTİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28389 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir kez ulaşıldığında artık yitirilmez. )
( ZİYÂ: Taşınmaz malı kaybetmek. | Işık, aydınlık. )
( Once arrived at, it cannot be lost. )

- KAYBETTİĞİNE ÜZÜLMEK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< KAZANDIĞINA/KAZANABİLECEĞİNE SEVİNMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54872 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYGAN/ZIYPAK ile KAYAĞAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45515 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Islak ya da düz olduğundan kaydırıcı özelliği bulunan ya da üzerinde kayılan. İLE Üzerinde kolaylıkla kayılan. )

- KAYGIYLA "BAŞA ÇIKMADA":
"SUÇLAYICI/LIK"
ile/ve/||/<> "YATIŞTIRICI/LIK / KAÇINMA" ile/ve/||/<> İLGİSİZ/LİK || PATAVATSIZLIK ile/ve/||/<> "AŞIRI MANTIKLI/LIK" ile/ve/||/<> UYUMLU/LUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51602 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYIK/KÜREK ve/||/<> HAMLA[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37093 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... VE/||/<> Küreklerin bir kez suya daldırılıp çıkarılması. | Bu biçimde sandalın aldığı yol. | Kıçtan, birinci oturak. )

- KAYIK ile/değil ÇIRNIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36007 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL Küçük boyda kayık. | Üç flok yelkeni bulunan, 200 tona kadar olabilen, tek ve yekpare direkli yelkenli. )

- KAYIK ile/ve DAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14213 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Ganj Nehri'nde kullanılan bir sandal. )

- KAYIK ile GONDOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14212 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Venedik'te, kanal içinde, kişileri taşıyan, uzun, süslü, romantizmin simgelerinden biri olmuş kayık. )

- KAYIK ile İMAMİIN "KAYIĞI"/TABUT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55005 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYIK ile/ve KAYAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14214 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Eskimoların kullandığı tek kişilik kayık. )

- KAYIK ile KAYIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55084 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kürek ya da yelkenle yürütülen ufak tekne. İLE Bir yana kaymış. )

- KAYIK ile/ve KUFA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14215 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Dicle'ye özgü bir kayık. )

- KAYIK ile MUKJENSO MOKORO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32927 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Mukjenso ağacından yapılan yerel kayık.[Chobe Irmağı - Botswana] )

- KAYIK ile PELEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44684 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Irmaklarda işleyen, altı düz kayık. )

- KAYIK ile/ve TOMBAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14216 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Irmaklarda işleyen, altı düz kayık. Üzerinde köprü kurulan, altı düz, kayık biçiminde duba. )

- KAYIKÇIK, KARİNA, ALT KAYIK = SÜFLÎ ZEVRAK = NACELLE, CARÈNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13282 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYIPTA:
KAÇAK
ile KAÇIRILMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53729 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYITSIZ/LIK ile/ve/||/<>/>/< ÂTIL/ATÂLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38173 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYITSIZ/LIK ile VURDUMDUYMAZ/LIK ile GAMSIZ/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4960 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişi ne yaparsa, kendi yapar, kendine yapar fakat bazı tutumlarla etrafındakilere de zarar verebilir! )

- KAYITSIZLIK değil/yerine/>< DERT EDİNME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37498 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYITSIZLIK ile/ve DIŞLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6607 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYITSIZLIK ile/ve/değil/yerine İLGİLENMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4961 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYITSIZLIK ile/değil İZLEME / SEYRETME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34759 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYITSIZLIK ile/ve/||/<> KARŞILIK VERMEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52538 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYNAĞA/KİTABA/SÖZE/SÖYLEYENE GÜVENMEK ile/ve/değil/yerine ANLAMA GÜVENMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3302 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYNAK ile/ve/değil/yerine ARAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2883 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYNAK ile BAŞVURU/REFERANS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28772 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYNAK ile ÇOKRAĞAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36038 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Gür kaynak. )

- KAYNAK ve DEĞER ve ÖLÇÜT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2885 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYNAK ile/ve MERKEZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3818 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kaynağı bilmek, kaynak olmak demektir. )
( Kaynağın başlangıcı bulunamaz. )
( Pencere, ışığı verendir fakat onun kaynağı değildir. )
( Su bulmak için oraya buraya küçük çukurlar kazmazsınız, fakat bir yeri derinlemesine delerek bir kuyu açarsınız. )
( Yalnız nimetleri kaynak sanmayın. Irmak değil kaynak olduğunuzu idrak edin. )
( Statünüzün, gücünüzün ya da güvendiklerinizin kaynağı yine kendinizsiniz. )

- KAYNAK ile/ve NEDEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2882 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYNAK ile/ve/<> ÖRNEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34607 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYNAK ile/ve YOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2884 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYNAK ve/<> YOL ve/<> SONUÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2881 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( TİNSELLİK/İNSAN: Kaynağı, yolu ve sonucu kendinde olan. )

- KAYNAKLARDAN YARARLANMAMAK ile/ve/değil/yerine/<> ADLARINA YER VERMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34734 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYNATMAK ile "KAYNATMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55100 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kaynamasını sağlamak. | Kaynak yaptırmak. İLE Unutturmak. | Belirli etmeden almak. | Konuşmak, sohbet etmek. )

- KAYPAK[mecaz]/DÖNEK ile/değil/=/||/<> KAYAĞAN/KAYGAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55074 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYPAK ile/ve/||/<> KAYTAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55104 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dönek. İLE/VE/||/<> Kuytu. | Sözünde durmayan. | Yağcı, dalkavuk, numaracı. )

- KAZAK ile KAZAK ile KAZAK[Fr. < CASAQUE]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55107 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kazakistan Cumhuriyeti'nde yaşayan Türk soylu halk ya da bu halktan olan kişi. | Güney Rusya'da yaşayan, Slavlaşmış bir topluluk ve bu topluluktan olan kişi. İLE Rusya'da ve İran'da ayrı bir sınıf oluşturan atlı asker. | Karısına söz geçirebilen, dediğini yaptırabilen erkek, kılıbık karşıtı. İLE Baştan geçirilerek giyilen, genellikle kollu, örme üst giysisi. )

- KAZANA/NA YANAŞIRSAK ve/||/<> KÖTÜYE YANAŞIRSAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48508 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karası bulaşır. VE/||/<> Belâsı bulaşır. )

- KAZANAMAMAK ile KAYBETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAZANÇTA:
DÜNYALIK
ile/ve AHİRET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19498 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Amel ile. İLE/VE Emek ile. )

- KAZANMAK ile/ve ELDE ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28379 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAZANMAK ile/ve/değil/yerine KAZANÇLI ÇIKMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hiçkimse, sürekli olarak ve herşeyi kazanamaz fakat görülmesi gerekeni görebilirse herşeyde ve sürekli kazançlı çıkabilir. )

- KAZANMAK ile YAKALAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28420 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAZANMAK ile/yerine YARIŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28380 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAZIK KÖK = CEZR-İ AMÛDÎ = RACINE PIVOTANTE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13188 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAZIK yerine ÇİVİ(ÇÖP)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20992 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAZMAK ile KAZIMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14294 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEDİLERDE:
ÖN AYAK
ile ARKA AYAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48584 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Beş parmak bulunur. İLE Dört parmak bulunur.[Genetik bozukluğu olanlarda, ek parmaklar görülebilir.] )
( Yürürken, aynı anda hareket ettirirler. Sol/sağ ayak öndeyse arka ayak da öne çıkar.[Kedi dışında, sadece deve ve zürafalar bu şekilde yürür.] )

- KEFEN KUMAŞINI:
MAKASLA KESMEK
değil ELLE YIRTMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEKEMELİK ile/ve/||/<> GEÇ KONUŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52177 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEKİK ile/ve/||/<> ANUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54687 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEKİK ile/ve TARHANA/EŞEK KEKİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13019 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Daha serttir. )

- KEKİK ile/ve/||/<> ZAHTER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54957 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEKLİK ile BAYAĞI KAR KEKLİĞİ/RİEKKO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51732 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEKLİK ile KINALI KEKLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50122 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KELEBEK(PAPILLON)[1973] ve/<>/> ESARETİN BEDELİ(SHAWSHANK REDEMPTION) ve/<>/> OZ ve/<>/> PRISON BREAK ve/<>/> KELEBEK(PAPILLON)[2018]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34642 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KELEBEK ile AKKELEBEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35260 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Hemen hemen tüm meyve ağaçlarında tomurcuk düşmanı sayılan, iri ak kanatları bulunan, kalın ve kara damarlı bir kelebek. )

- KELEBEK ile AMİRAL KELEBEĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44555 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KELEBEK ile BAYKUŞ KELEBEĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53833 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- KELEBEK ile FELFELEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36730 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Küçük bir kelebek türü. | Hurmagillerden, kestane büyüklüğündeki yemişi, şerit düşürücü nitelik taşıyan Asya bitkisi. )

- KELEBEK ile FERÂŞE/PERVÂNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22412 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Gece kelebeği. )

- KELEBEK ile KRAL KELEBEĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22409 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İspanya'dan Rusya'ya kadarlık coğrafyada 500 tür varken sadece Türkiye'de 400 tür kelebek bulunmaktadır. )
( TENÂSÜH: Bazı hayvanların kurttan kelebek haline dönüşmesi durumu. )
( "Türkiye'nin Kelebekleri" (Ahmet BAYTAŞ) kitabını incelemenizi salık veririz. )
( Kelebek ile ... )
( Kelebekler, arka ayakları ile koku alır ve duyargaları, dokunma ile etkinleşir. )

- KELEBEK ile/ve PERVÂNE / GECE KELEBEĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22410 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tad alma duyusu ayağında olan hayvan. İLE/VE Geceleri ışığın etrafında dönen küçük kelebek. )
( Işık pervaneleri çekmez, onlara yönlerini şaşırtır. )
( Pervaneler giysileri yemezler. Giysileri yiyen onların tırtıllarıdır. )

- KELEBEK ile/ve/değil SİVRİSİNEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31824 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/DEĞİL Papua Yeni Gine'nin, Sepik Irmak'ında bulunan çok çeşitli sivrisineklerinin arasında, kelebeğe benzeyenleri de bulunmaktadır. [Bu bölgedeki sivrisinekler, sabah, öğle ve akşam olmak üzere ayrı sivrisineklerdir.] )

- KELEBEK ile/ve/<> SÖĞÜT KELEBEĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32439 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KELİK ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41991 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eski ayakkabı. )

- KEMAL/OLGUNLUK ve/<> ÖZGÜR/LÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEMİK ve/||/<> FREN ve/||/<> İNSAF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48472 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEMİK ile/ve/<> İLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5417 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEMİK ile KABURGA/GÖĞÜS KEMİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5404 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( EĞE KEMİĞİ(AZM-İ DIL'Î): (HZ. ADEM'İN) SOL KABURGA(SI) )

- KEMİK ile KALBUR KEMİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53985 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Alın kemiğinin arkasında, kalbur gibi küçük delikleri olan, kafatasının alt ve ön bölümünü oluşturan kemik. )

- KEMİK ile OMACA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38929 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kesilen ağaç kökü, asma kütüğü. | İri kemik. )

- KEMİK ile PARMAK KEMİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5452 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEMİK ile SABANKEMİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44970 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Burun boşluklarını birbirinden ayıran çeperin arkasında bulunan, ince, uzun bir kemik. )

- KENARI DİŞLİ YAPRAK = VARAK-I MÜSENNİNÎ = FEUILLE DENTÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13234 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENARI FİSTOLU YAPRAK = VARAK-I MÜNFERİCÎ = FEUILLE FESTONNÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENARI OYMALI YAPRAK = VARAK-I MUZARRASÎ = FEUILLE CRÉNELÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENARI TESTERE DİŞLİ YAPRAK = VARAK-I MİNŞÂRÎ = FEUILLE SERRÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13232 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENARI YAYIK GİRİNTİLİ OLAN YAPRAK = VARAK-I CÜYÛBÎ = FEUILLE ÉCHANCRÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13229 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİ FİYATINI VERMEK ile KANDIRMAK/"KAZIKLAMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13824 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİ İÇİNDE BİRLİK ile DIŞ DÜNYA İÇİN AYRIŞMA (VE YÖNETİMİ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/252 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendinizi olduğunuz gibi görün, dünyayı da olduğu gibi göreceksiniz. )
( Ben gövdeyim fikrini yok edin, o zaman iç ve dış bir olacak. )
( Birlik özgürleştirir, özgürlük birleştirir. )
( Kendini şimdi ve burada ve bir olarak bilmek yeter. )
( Yaşamınızdaki en önemli şeye -kendinize- bölünmez dikkatinizi verin. )
( Kendinizden doğrudan haberdar olmadığınızdan, sadece ikinci elden, olağan söylentilere dayanan fikirleriniz vardır. )
( Sizin dünyanın içinde değil, dünyanın sizin içinizde olduğunu idrak etmekle işe başlayın. )
( Bir kez kendi içinizde bütünleşirseniz dıştaki bilgi size kendiliğinden akar. )
( Değeri olan hiçbir şey size dıştan gelmez; konuyla ilgili olan ve belirgin edici olan ancak sizin kendi duygu ve anlayışınızdır. )
( Aradığınız, içinizdedir. )
( Her zaman içinize dalın, derinleşin, içinizi arayın. )
( Ancak dünyadan kurtulmuş olduğunuz zaman dünyada mutlu olabilirsiniz. )
( Kendinize dikkatle ve devamlı bakın - bu yeter. )
( Sizinle olana ulaşmaya gereksiniminiz yoktur. )
( Unity liberates. Freedom unites. )

- KENDİ İÇİNDE BİRLİK ile DIŞ DÜNYA İÇİN AYRIŞMA (VE YÖNETİMİ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15220 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİ KENDİNE DÜŞÜNMEK ile KENDİ ÜZERİNE DÜŞÜNMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4894 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Düşünceleri denetleme/dayanakça gereksinimi duymadan. İLE Düzenli, uyumlu ve bütünlüklü. )
( Bırak çeşitli düşünce/duygu kuşları başının üzerinden uçsunlar. Sen ancak başının üzerinde yuva yapmamalarını sağla!/[sağlayabilirsin!] )

- KENDİ KENDİNE KONUŞMAK ile/değil "SESLİ DÜŞÜNMEK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4891 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Denetleyemeden. İLE/DEĞİL Farkındalıkla. )
( ... İLE/DEĞİL Kişi bazen farkında olmadan da düşündüklerini seslendirebilir. )
( Durumu iyice tartın ve düşünmekten sakın kaçınmayın. )

- KENDİ KENDİNE KONUŞMAK ile SAYIKLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4892 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zihinsel bozukluklarda. İLE Uykuda ya da hastalıkta. )

- KENDİ/LİK ile/ve/= BÜTÜN/LÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/272 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİ/LİK ile/ve/sonra/> ÖTEKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/271 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİLİĞİNDEN/LİK ile/ve/||/<> ALIR/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52663 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİLİĞİNDEN/LİK ile İSTER-İSTEMEZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30139 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİLİĞİNDENLİK ile DOĞAÇLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14820 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİLİĞİNDENLİK ile KADER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28151 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KENDİLİĞİNDEN/LİK: Özün, özgür etkinliği. )
( Bir kez, her şeyin kendi kendine olduğunu idrak ettiğiniz zaman [buna ister kader, ister Tanrı ya da rastlantı deyin] işte o zaman sadece bir tanık olarak kalırsınız. )
( O uğraşarak gerçekleştirilemez, kendi gerçek doğanızı idrak ettiğinizde o kendiliğinden olur. )
( Hayatı, geldiği gibi kabul edin. )
( Accept life as it comes. )

- KENDİLİĞİNDENLİK ve ÖKE/DEHÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28152 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİLİĞİNDENLİK ile/ve/||/<>/= RASTGELELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51286 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 1983 - Anton Zeilinger[20 Mayıs 1945] )

- KENDİLİĞİNDENLİK ile/ve/||/<> SUYUN KALDIRMA GÜCÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35073 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİLİĞİNDENLİK = TAVİYET = SPONTANEITY[İng.] = SPONTANÉITÉ[Fr.] = SPONTANEITÄT[Alm.] = SPONTANEUS[Lat.] = ESPONTANEIDAD[İsp.] = TZU-JAN[Çince]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39465 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİLİĞİNDENLİK ile/ve/||/<> YARATICILIK ile/ve/||/<> ÜRETİCİLİK ile/ve/||/<> KENDİNİ ÜRETİM(POLİTERASYON)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49285 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİLİK ile/ve/||/<> BİRİCİKLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52154 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİLİK ile/ve/||/<> DENEYİM ile/ve/||/<> DENEYİMLEYEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52518 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİLİK ile/ve/||/<>/> KENDİLİK EVRELERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49585 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİLİK ile/ve/||/<> KENDİLİK NESNESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51865 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİLİK ile/ve/||/<> KENDİLİK TASARIMLARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52347 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİLİK ile/ve KENDİNİ SÜRDÜRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/294 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİLİK ile/ve/||/<>/> KİMLİK ile/ve/||/<>/> KİŞİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mizaç, karakter, deneyim ve sınırsız algıdaki çeşitliliğin birlikteliğinin yansıması. İLE/VE/||/<>/> Düzenin ve/ya da çevrenin etkisi/katkısı ile oluşturulmuş olan. İLE/VE/||/<>/> Kişinin, takip ederek ve farkındalıkla oluşturduğu. )
( Kişi, davranışları ve kişiliğinin doğru kalması için zor ya da keyifsiz görevlerden kaçmamalıdır. Ayrıca elde ettiklerinin, hırsını öldürmemesine de özen göstermelidir. )
( Nasıl, bir gövde, ışığın yolunu kestiğinde gölge görünürse, öylece, saf "öz [kendini] farkındalık" hali de "ben-bedenim" fikriyle engellendiği zaman "kişi" ortaya çıkar. )
( Sizdeki kişi ile birlikte kalın ve size neler olduğunu gözlemleyin. )
( Bilinenin bileni'ni, yani gerçek kimliğinizi bulun. )
( Kişilik, dilde yansır. )
( SABIR GEREK EVVELÂ,
SONRA TAHAMMÜL,
SONRA TENEZZÜL,
SONRA İLİM, İRFAN GEREK,
SONRA AŞK, ŞEVK GEREK,
SONRA YOKLUK,
EN SONUNDA KİŞİLİK! [OLUŞUR] )
( Personality reflects on language. )
( Exactly as a shadow appears when light is intercepted by the body, so does the person arise when pure self-awareness is obstructed by the 'I-am-the-body' idea.
Stay with the person and watch what happens to you.
Find out who you are, the knower of the known. )

- KENDİLİK ile/ve/değil/yerine/||/<> TARİHSELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36341 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİN OLABİLMEK ve/||/<>/> KENDİN KALABİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49107 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİNDE KALMAK ile/ve KENDİNİ SÜRDÜRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/292 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİNDE VARLIK ile KENDİ İÇİN VARLIK ile KENDİNDE VE KENDİ İÇİN VARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1878 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİNDE, KENDİNİ BİLMEK ile/ve KENDİNE, HESABINI VERMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/259 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aşk. İLE/VE Tefekkür. )
( Kişi, ne yaparsa kendi yapar, kendine yapar. )
( Eden kendine eder; yapan bulur ve çeker. Sürekli anımsa! Kazanmak, koca bir yaşam ister. Kaybetmeye ise anlık gaflet yeter. )

- KENDİNDE/LİK ile/ve/||/<> KALICI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52289 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİNDE/LİK ile/ve/||/<> KENDİLİĞİNDEN/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52315 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİNDEN EMİN OLDUĞUN İÇİN İSTEMEK değil/yerine ALLAH'TAN EMİN OLARAK İSTEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19177 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİNDEN EMİN OLMAK ile/ve/değil KAYNAĞINDAN EMİN OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/276 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİNE MAL ETME/TEMELLÜK ile/ve/||/<>/< BENZEŞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52707 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Özdeşlik. İLE/VE/||/<>/< Farklılık. )
( Akılsallık. İLE/VE/||/<>/< Mimesis. )

- KENDİNE ODAKLANMAK ile/ve/<> HAKK'A YÖNELMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32760 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİNE YONTMAK değil/yerine KENDİNİ YONTMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİNİ ANIMSAMAK ile/ve/<> KENDİNİ BİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4294 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendini-anımsayış, zihindedir. Kendini-bilme ise zihnin ötesindedir. )
( Self­remembrance is in the mind, self-realisation is beyond the mind. )
( Kendini-anımsayış zihindedir. Kendini-bilme ise zihnin ötesindedir. )

- KENDİNİ ANLATMAK ile/ve/değil/yerine (DİNLEYENE/ANLAMAK İSTEYENE) YARDIMCI OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/275 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİNİ ARAMAK ile/ve/<> KALICILIĞINI YAKALAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36198 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİNİ AVUTMAK ile KENDİNİ KANDIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5100 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİNİ AZIMSAMAK değil/yerine/>< KENDİNİ ANIMSAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33311 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİNİ BEĞENMİŞ/LİK ile/ve/<>/değil "BURNU HAVADA/LIK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30907 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİNİ BİLMEK ile/ve/<> KENDİNİ TANIMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4292 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendimizi bilmek için kendimiz olmalıyız. )
( Kendimizi aşmak için kendimizi bilmek durumundayız. )
( Kendini-idrak, elde edilebilecek bir şey olmaktan çok, anlaşılacak bir durumdur. )
( Kendimizi bilirsek, öteki her şey onunla birlikte gelir. )
( Kendimizi bilmeyi engelleyen, yalnızca zihindir. )
( Kendini bilişteki amaç, ne olmadığımız hakkındaki tam bilgidir. )
( Kendimizi iyice/yeterince bilmezken, başkasını nasıl bilebiliriz? )
( Kendimi bilmek ile tam olarak, neyi bilmiş olurum? Olmadıklarımızın hepsini. )
( Kendimizi bilmeyi öğrenelim, harikalar keşfederiz. )
( Kendimizi ne kadar daha çok bilirsek, o kadar daha az korkarız. )
( Kendimizi düzeltmeye gereksiniminiz yoktur - sadece kendi hakkımızdaki "düşüncelerimizi" düzeltelim. )
( Ne olduğumuzu bilmek için önce, ne olmadığımızı araştırmak ve bilmek durumundayız. )
( İşe, kendimizden ve kendimizle başlamak zorundayız - bu, değişmez yasadır. )
( Kendimizi, hiç durmaksızın gözlemleyelim, böylece, bilinç-dışı, bizim tarafımızdan, herhangi bir çaba harcanmaksızın, kendiliğinden, bilincimize akacaktır. )
( Kişinin, kendini yeterince tanımaması, çevresindekilerle çatışmasına neden olur. )
( Mutlak gerçek, mutlak sevgi, bencil olmamak, kendini-idrak için tartışılmaz etmenlerdir. )
( Sakin bir zihin, doğru bir idrak için şarttır, ki bu da kendini-biliş için gereklidir. )
( Ancak, kendini-biliş, yardımcı olabilir. )
( SEN, SENİ BİL, SEN SENİ
SORARLAR, SENDEN SENİ
ARARLAR, SENDE SENİ
BULMAZLARSA, SENDE SENİ
PATLATIRLAR ENSENİ ENSENİ )
( To know yourself, be yourself.
To go beyond yourself, you must know yourself.
Self-realisation is not an acquisition. It is more of the nature of understanding.
It is only your mind that prevents self-knowledge.
By self-knowledge means, full knowledge of what you are not.
Unless you know yourself well, how can you know another?
By knowing myself what exactly do I come to know? All that you are not.
Learn to know yourself and you will discover wonders.
The more you know yourself the less you are afraid.
Watch yourself ceaselessly and the unconscious will flow into the conscious without any special effort on your part.
To know what you are you must first investigate and know what you are not.
You must begin in yourself, with yourself - this is the inexorable law.
Absolute truth, love selflessness are the decisive factors in self-realisation.
A quiet mind is essential for right perception, which again is required for self-realisation.
Only self-knowledge can help you. )
( "Kendini Tanı! Böylece, tanrıların tüm gizemini ve evreni tanıyabileceksin"
"Gnothi seafton! Kai gnou ruzon ola ta mistria ton theon kai tou simpantos"
ΓNΩΘI ΣAYTON KAI ΘEΛEIΣ ΓNΩPIZOYN OΛA TA MYΣTHPIA TΩN ΘEΩN KAI TOY ΣYMΠANTOΣ

DELPH'teki Apollon Tapınağı'nda[Atina - Yunanistan],
Mâbed'den, Dışarı Çıkarken Okunabilen, Kapının Üstünde Yazan Yazı
[Ancak, doğayı, fizik ve kimyayı, matematiği tanırsan/anlarsan, evreni, tüm gizemleri ve kendini tanıyabilirsin.] )

- KENDİNİ BİLMEK ile/ve BAŞKALARINI BİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/258 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendini bilmeyen, eli/başkasını nereden bilsin? )
( El arpa, biz saman
El yahşî, biz yaman )

- KENDİNİ BİLMEK ile/ve DOĞA AYNASINDA KENDİNİ BİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/257 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİNİ BİLMEK ve/> GÖZYAŞINI SİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/267 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişi, kendini bilmekte/bilmekle doyuma ulaşır. )

- KENDİNİ BİLMEK ve/= KENDİN OLMAK/OLABİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/256 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Başkası olma! Kendin ol! )

- KENDİNİ BİLMEK ile/ve/||/<> KENDİNDEKİNİ, KENDİNDE BİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/253 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİNİ BİLMEK ile/ve KENDİNİ, KENDİNDE BİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/254 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kaynağı kaynak olarak, görünüşü de görünüş olarak ve kendinizi yalnızca kaynak olarak görmek, kendini bilmektir. )
( Kendini-idrakin ön koşulu içtenliktir. )
( Kendini-idrakin ön koşulu mükemmellik değildir. )
( Erdemler ve güçler kendini-idrakle birlikte gelir, daha önce değil. )
( Kendi hakkınızda sağlam (geçerli) bir soru soramazsınız, çünkü kimin hakkında soru sorduğunuzu bilmiyorsunuz. )
( Kendinizi, olduğunuz halinizle bilin. )
( Kendi hakkınızda pek çok şey biliyorsunuz fakat bilen'i bilmiyorsunuz. )
( Bir şeyi, doğrudan ve sözsüz olarak bilmeden önce, bilen'i bilmeniz gerek. )
( Gövde ve zihin içinde olmadığınızı, fakat her birinin de farkında olduğunuzu bilmek, kendini-biliştir. )
( Ancak kendiniz olmakla kendinizi bilebilirsiniz. )
( Ne olduğunuzu bildiğiniz zaman aynı zamanda bildiğiniz olursunuz. )
( Kendi etkinliğinle, kendini inşâ edip, kendini olumlama. )

- KENDİNİ BİLMEK ile/ve/<> KENDİNİ, KENDİNDE BİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4293 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİNİ BİLMEMEK ile/ve/değil DENSİZLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/260 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/DEĞİL Yakışıksız ve saygısızca davranma. )

- KENDİNİ BİLMEYİŞ/BULMAYIŞ:
> DÜŞMAN BULMAK
ve/ya da/yoksa da DÜŞMAN YARATMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31891 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİNİ FEDÂ ETMEK ile/değil FEDÂKÂR OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54869 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİNİ GELİŞTİRMEK ve KABINI GENİŞLETMEK/DERİNLEŞTİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/263 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendini aşmak isteyenler, "derler" deresinden geçmelidir. )

- KENDİNİ GELİŞTİRMEK ile/ve/<>/> KENDİNİ YETKİNLEŞTİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/262 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( En güçlü zincirin gücü bile, zincirin en zayıf halkası kadardır. )
( MÜTEEHHİB: Kendi kendini yetiştirmiş kişi. Otodidakt. )

- KENDİNİ GELİŞTİRMEK ve/||/<>/> KUŞAĞINI YETİŞTİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37932 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bugün. VE/||/<>/> Yarın. )

- KENDİNİ GELİŞTİRMEK ile/ve/<> UNUTMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/666 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK ve/<>/>/< KENDİNİ GENÇLEŞTİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33023 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİNİ SAKINMAK ve/<> DAYANMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30489 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİNİ TANIMAK ve/<> HİZMET ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1656 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendini tanımak, başkalarıyla bir olduğunu anlayarak ve anımsayarak onlara hizmet etmeyi gerektirir. )

- KENDİNİ TANIMAK ile/ve/> KENDİNİ İNŞÂ ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1653 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİNİ TANIMAK ile/ve/> KENDİNİ KONUMLANDIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/265 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ne gezersin Şam, Buhara
Her ne ararsan Kendinde Ara! )

- KENDİNİ UNUTMAK ile/ve KENDİNİ ADAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/261 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Duyarlılığı artırır. İLE/VE Yaratıcılığı artırır. )
( Kişinin kendi parçalanıp dağılmadıkça, yani muhît olmadıkça, kendinden vazgeçmez. )
( Bir göz açıp kapayıncaya kadarki zaman içinde, kişi, kendinden geçebilse... )

- KENDİNİ, BAŞKALARINDAN KORUMAK ile/ve/değil/yerine BAŞKALARINI, KENDİNDEN KORUMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7078 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİNİ, BAŞKALARINDAN KORUMAK ile/ve/<>/değil BAŞKALARINI, KENDİNDEN KORUMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28616 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİNİ:
KEŞFETMEK
ve/||/<>/> GELİŞTİRMEK ve/||/<>/> YÖNETMEK ve/||/<>/> GERÇEKLEŞTİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44577 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİNİ/HALİNİ SIRLAMAK ile/ve/<> İLMİNİ SIRLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31918 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİNLE KALMAK ile KENDİNE KALMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hoştur. İLE Kolay değildir. )

- KENTTE YAŞAMAK ile/ve/değil/yerine KENTLİ OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16039 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KESİLECEK ŞEYİN ÜZERİNDE BIÇAĞI:
İTMEK/BASTIRMAK
değil/yerine ÇEVİRMEK/YUVARLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8131 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KESİLECEK ŞEYİN ÜZERİNDE, BIÇAĞI:
İTMEK/BASTIRMAK
değil/yerine ÇEVİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14127 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KESİLMİŞ VE BEKLETİLMİŞ KARPUZ/KAVUN'UN KESİK YÜZEYİNİ:
BIÇAKLA TARAMAK
ya da İNCECİK KESEREK SUNMAK!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8356 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KESİN/LİK ile "KATI/LIK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7796 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KESİN/LİK ile KATI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2530 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KESİN/LİK ile SABİT/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2499 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KESİNLİK ile/ve/değil BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2490 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KESİNLİK ile/ve DAKİKLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2488 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KESİNLİK ile/ve/||/<> ELE AVUCA SIĞMAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54143 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KESİNLİK ile/ve/değil/yerine MATEMATİKSELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2491 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KESİNLİK ile/ve/değil/yerine/|| OLASILIKLI KESİNLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2489 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KESİNLİK = YAKÎN, MEVSUKİYET = CERTAINTY, CERTITUDE[İng.] = CERTITUDE[Fr.] = GEWISSHEIT[Alm.] = CERTITUDO[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39469 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KESKİN/LİK ile/ve/<> CİDDİ/YET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31327 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KESMEK ile/değil BUDAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14332 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KESMEK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< DELMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49536 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KESMEK ile/değil KETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8782 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nesnelerde. İLE/DEĞİL Sözde/konuşmada. )

- KESMEK ile/ve KIRPMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14331 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KESMEK ile/ve/||/<> LASER İLE YAKMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49535 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEŞF ETMEK ile/ve AÇIKLAMAK ile/ve YARARLANMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4540 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Deney/İcat. İLE/VE Temsil, tasvir. İLE/VE ... )

- KEŞİŞ/LİK ile/ve/<>/değil/yerine DERVİŞ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31005 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KETLEMEK/ENGELLEMEK değil/yerine ÜRETİM/DÖNÜŞÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31004 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEYFÎ/LİK ile/ve/<> ÇOCUK/LUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32557 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEYFÎ/LİK ile/değil/yerine KENDİLİĞİNDEN/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31416 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEYFÎ/LİK ile OLASILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/482 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEYFÎ/LİK değil/yerine/= OLUMSAL/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35822 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEYFÎLİK ile/>< TUTARLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/341 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Keyfîlik, yaşam içermez. Yaşam, keyfî değildir. )

- KEYFÎLİK ile/ve ZORUNLULUKTAKİ KEYFÎLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/340 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEYFİNDE/LİK ile/değil/yerine KENDİNDE/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31310 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEYİFLİLİK ile NÖTR OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6542 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEYİFSİZLİK ile BEYNİN MEŞGULİYETİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6544 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( MEŞGULİYET: Bir şeyle uğraşırken, başka bir şeyle ilgilenememe. )

- KEYİFSİZLİK ile NÖTR OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6543 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIBLESİZLİK ile/ve CEHALET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20048 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIKIRDAK/KAKIRDAK ile/ve KEMİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5400 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( EŞVÂK[Ar. < ŞEVK]: Kemiklerin uzamaları. )
( Kemik kadar sert olmayan, dayanıklı, esnek, bükülgen, damarsız bağ dokusu. | Sığır ve danada, hayvanın göğüs boşluğunun arka tarafının alt bölümünde bulunan parça. İLE/VE İnsanın ve omurgalı hayvanların çatısını oluşturan türlü biçimdeki sert örgenlerin genel adı. | Kemikten yapılmış olan. )

- KILÇIK ile/ve GELMİÇ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22538 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE İri balıklarda, kılçık durumunda olan kemik. )

- KINAMAK ile YARGILAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2749 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birilerini, sadece, sizden daha farklı yanlış/hata yapıyor diye kınamayınız. )

- KIPÇAK ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42043 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KUMANİA )

- KIRGIN/LIK ile/değil KIRIK/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30106 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIRGIN/LIK ile/ve/||/<>/> KIZGIN/LIK ile/ve/||/<>/> KİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35204 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sessizdir. İLE/VE/||/<>/> Gürültülüdür. İLE/VE/||/<>/> Gereksizdir ve yanlıştır. )

- KIRGINLIK ile BURUKLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6818 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( DİLGİR[Fars.]: Kırgın, gönlü kırgın. )

- KIRGINLIK ve/||/<> MESAFE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36084 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kırıldığında, o kişiyle aranda mesafe oluşturmak ve birbirine zaman tanımak gerekir. Anlıyorsa/n yanına gelecektir/gideceksindir. Gelmiyorsa/gitmiyorsan, o kişiyle doğru mesafeyi buldun demektir. )

- KIRIK ile ÇATLAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5433 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIRILMA/KIRIK ile/ve/||/<>/< ÇIKMA/ÇIKIK ile/ve/||/<>/< BURKULMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52830 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kırık, kemik bütünlüğünün bozulmasıdır. Kırıklar, darbe sonucu ya da kendiliğinden oluşabilir. Yaşlılık ile birlikte kendiliğinden kırık oluşma riski de artar. İLE/VE/||/<>/< Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasıdır. Kendiliğinden normal konumuna dönemez.[Yoğun ağrı, şişlik ve kızarıklık, işlev kaybı ve eklem bozukluğu gibi belirtileri vardır.] İLE/VE/||/<>/< Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır. Zorlamalar sonucu oluşur.[Burkulan bölgede ağrı, kızarma, şişlik, işlev kaybı gibi belirtileri vardır.] )
( [Kırıklarda İlk Yardım]
- Yaşamı tehdit eden yaralanmalara öncelik verilir.
- Hasta/yaralı, hareket ettirilmez, sıcak tutulur.
- Kol etkilenmişse yüzük ve saat gibi nesneler çıkarılır. - Sabitleme ve sargı yapılırken, parmaklar görünecek biçimde açıkta bırakılır.
- Kırık kuşkusu bulunan bölge, ani hareketlerden kaçınılarak bir alt ve bir üst eklemleri de içine alacak biçimde sabitlenir.
- Açık kırıklarda, sabitlemeden önce yara temiz bir bezle kapatılmalıdır.
- Kırık bölgede sık aralıklarla nabız, derinin rengi ve ısısı gözlenir.
- Kol ve bacaklar yukarıda tutulur.
- Tıbbî yardım istenir[112].

İLE/VE/||/<>/<

[Çıkıkta İlk Yardım]
- Eklem aynen bulunduğu biçimde sabitlenir.
- Çıkık yerine oturtulmaya çalışılmaz.
- Hastaya/yaralıya, ağızdan hiçbir şey verilmez.
- Bölgede nabız, deri rengi ve ısısı kontrol edilir. - Tıbbi yardım alınır.

İLE/VE/||/<>/<

[Burkulmada İlk Yardım]
- Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklem sabitlenir.
- Şişliği azaltmak için bölge yukarı kaldırılır.
- Hareket ettirilmez.
- Tıbbî yardım alınır. )

- KIRIŞTIRMAK ile "KIRIŞTIRMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45032 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nesnelerde.[kâğıt, giysi vb.] İLE Biriyle. )

- KIRK BUDAK ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42046 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BEKTÂŞİYE'DE MEYDAN ŞAMDANI )

- KIRKAYAK ile TIRTIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22912 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Taşların altında yaşar. | Kasıkbiti. İLE Kelebek kurtçuğunun yumurtadan çıktıktan sonra krizalit oluncaya kadarki durumu. )
( Tek sayılı ayak çiftine sahiptirler. Ayak sayıları 15 - 191 çift arasında değişir. İLE ... )
( DIPLOPODA: Kırkayakları [binayakları] içeren hayvan sınıfı. )
( UNIRAMIA: Kırkayakların, çiyanların ve böceklerin yer aldığı şube. )

- KIRMIZI İLİK ile SARI İLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yassı kemik boşluklarını dolduran ilik. İLE Uzun kemiklerin orta kısımlarını 20 yaşından sonra dolduran kemik iliği. )

- KIRMIZI KONAK ile KIRMIZI KÖŞK ile KIRMIZI YALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16488 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bâb-ıâli'de Cumhuriyet Gazetesi bahçesinde harap halde duran, İttihat ve Terakki Cemiyeti(Partisi) binası. İLE Üsküdar'da, Salacak kıyısı üstünde, Sinan Paşa Camisi karşısında bulunan ahşap köşk. [Çürüksulu Ahmed Paşa Köşkü ya da Belkıs Hanım Köşkü olarak da bilinir.] İLE Kandilli'nin kuzeyindedir. [Polonya'lı Hukukçu Ostrorog tarafından yaptırılmıştır. Kont Ostrorog Yalısı olarak bilinir.] )

- KIRMIZI ÖRÜMCEK ile KIRMIZI SIRTLI ÖRÜMCEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )
( ... İLE Avustralya'nın, en zehirli örümceğidir. )

- KIRPMAK ile KESMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7230 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KISA SÜRELİ BELLEK ile/ve/<> UZUN SÜRELİ BELLEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5294 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Biyofizik bir süreçtir. İLE/VE/<> Biyokimyasal bir süreçtir. )
( Sessel kod önemlidir. İLE/VE/<> Anlamsal kod önemlidir. )
( 7 +/- 2 kapasitesi vardır. İLE/VE/<> Kapasitesi sınırsızdır. )
( Ara-bul-geriye getir hemen hemen hatasızdır. İLE/VE/<> Hata yapmaya son derece eğilimlidir. )
( Yeni öğrenilen davranış ya da bilgi, kısa süreli bellekte 30 saniye kadar kalır ve sonra uzun süreli belleğe aktarılır. )
( Hipokampüs, kısa süreli bellekle ilgili bir beyin bölgesidir. )
( Bir bilginin uzun süreli belleğe girmesi protein sentezi ile gerçekleşir. )
( Otuz saniye geçtikten sonra anımsanan her bilgi ya da olay uzun süreli bellekten çağrılır. )
( KÜMELEME: Uzun süreli bellekteki bilgileriniz aracılığıyla size verilen yeni birimleri anlamlı bir biçimde gruplama sürecine kümeleme(clustering) adı verilir. )

- KISA SÜRELİ BELLEK ile/ve/değil YANKISAL DEPO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5295 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 10 - 30 saniye. İLE/VE/DEĞİL 250 milisaniye - 4 saniye. )

- KISALIK ile/ve DARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14533 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İki nokta arasında. İLE/VE Alanlarda. )
( cm. ile tanımlanır. İLE/VE cm² ya da cm³ ile tanımlanır. )

- KISIRLIK ile/değil HİYÂL[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41453 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KISKANÇ/LIK ile/ve/değil HUYSUZ/LUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7472 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KISKANÇLIK ile/ve BEĞENMEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7470 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KISKANÇLIK ile ÇEKEMEMEZLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7471 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KISKANÇLIK ile/değil/yerine GIPTA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7466 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İlgili olanağın o kişinin elinden çıkmasını istemek. [ve gerçekleşmesi için anlamsız sorunlar çıkarmaya çabalamak.] İLE/DEĞİL/YERİNE Kendi elinde de bulunmasını istemek [ve gereklerini yerine getirmeye çabalamak.] )
( Kişi, başkalarını kıskanarak, pek çok şanssızlığı üzerine çeker. )

- KISKANÇLIK ile/ve/değil İĞRENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34719 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KISKANÇLIK = JEALOUSY[İng.] = JALOUSIE[Fr.] = EIFERSUCHT[Alm.] = ZELOTYPIA[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KISKANMAK ile/değil "KUDURMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7468 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KISMÎ UYGUNLUK ve YANILTICILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2998 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KISRAK ile BAYKAL/YUND
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22105 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dişil at. İLE Yabani kısrak. )
( Gebelik süreleri 330-335 gündür. İLE ... )

- KIŞKIRTMAK ile "KAMÇILAMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28174 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KITLIKTA:
AÇLIK
değil TOKLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32017 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kıtlık zamanlarında, kişileri, açlık değil alışmış oldukları tokluk öldürür. )

- KIVIRMAK ile KIRITMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6296 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIVRAK/LIK ile USTA/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6089 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIYAK ile/ve/değil/yerine KATKI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29117 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIYAS/LAMAK ile/ve/değil/<> KISKANÇLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31189 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIYASLAMAK ile/ve/> KARIŞTIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30268 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIYMAK ile/değil/yerine KILMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16275 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yanlışı. >< Doğrusu. )

- KIZAMIK ile KIZIL ile SUÇİÇEĞİ ile KABAKULAK/KABAŞİŞ/YAZMA ile KUDUZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5642 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIZGIN/LIK ile/ve TEPKİLİ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6133 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIZGIN/LIK ile/ve/değil/<> ÜZÜNTÜ/ÜZGÜN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6817 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Üzüntü bir zihinsel acıdır ve acı, mutlaka dikkat ister. Ona dikkatinizi verdiğinizde, çağrı durur ve cehalet sorunu da kaybolur. )
( Üzüntüleriniz hakkında üzülmenize gerek yok. )
( Üzüntü, sen ve ben olduğu sürece devam eder. )

- KIZGINLIK ile/değil AŞAĞILAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6820 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIZGINLIK ile İSYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6819 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIZILCIK ile ÇİĞDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8341 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kızılcığa benzer, kabuğu sert bir meyve. )

- KIZILCIK ile GERİMŞİK/GERMİŞİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8340 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Yabani kızılcık. )

- KIZILCIK ile VİŞNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8339 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIZMA/KIZGINLIK ile/ve/değil ŞAŞIRMA/ŞAŞKINLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7143 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIZMAK ile "BOZULMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7256 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIZMAK ile/ve/<> "TAPASI ATMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45214 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIZMAK ile/ve/||/<>/< BİLGİSİZLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7142 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ne kadar az bilirsen, o kadar kızarsın. )

- KIZMAK ile/değil DOĞRUDAN SÖYLEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7255 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIZMAK ile/ve/değil/yerine GÜCENMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29887 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIZMAK ile HOMURDANMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7254 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIZMAK ve ÖNEMSEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7258 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIZMAK ile RAHATSIZ OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7257 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIZMAK ile/ve/değil/yerine SİTEM[Fars.] (ETMEK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7259 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Birine, yaptığı bir hareketin ya da söylediği sözün, üzüntü, alınganlık, kırgınlık vb. duygular uyandırdığını, öfkelenmeden belirtme. )

- KIZMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ÜZÜLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30950 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİBAR/LIK ile NAZİK/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİLO VERMEK/ALMAK değil/yerine KİLOYU AŞAĞIYA/YUKARIYA KONTROL ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/840 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİM OLDUĞUNU BELİRTMEMEK ile/ve/||/<>/> KİM OLDUĞUNU ANLATMA GEREKLİLİĞİ/ZORUNLULUĞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49272 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bazen ve bazı durumlarda/koşullarda/ortamlarda, gereklilik ya da yeğleme/olumsallık[keyfiyet]. İLE/VE/||/<>/> Zorunluluk. )

- KİMLİK ile/ve/<> AİDİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31613 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİMLİK ile/ve/<> BENLİK ile/ve/<> BİREYSELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37718 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİMLİK ile/ve/<> KABUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3390 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİMLİK ile/ve/değil/yerine/||/<> KENDİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34047 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİMLİK ile/ve/||/<> KİŞİLİK ÖRGÜTLENMESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51614 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİMLİK ile/ve/<> SÜREKLİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3382 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİMYASAL BAĞLARDA:
İYONİK
ile/ve/||/<> KOVALENT ile/ve/||/<> METALİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51315 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİNEMATİK ile DİNAMİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50924 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [herhangi bir düzen/ek üzerinde, gerçekleşmekte olan değişimin nedeni] Tanımlanmıyorsa. İLE Kuvvetse. )

- KİPRİK değil KİRPİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11915 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİR/Lİ/LİK ile/ve/= PASAK/LI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6332 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİRLİ TOPRAK değil KİLLİ TOPRAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11664 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİRLİ/LİK ile/değil/yerine RENKLİ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36284 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİRVE/LİK ile/ve/<> MÜSAHİP/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31630 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> Sohbet, arkadaşlık eden kişi. | Tatlı konuşmaları ile büyüklerin, özellikle de sultanların hoş zaman geçirmelerini sağlamakla görevli kişilere verilen san. )

- KİŞİ KAYBETMEK ile/değil/yerine/<> PARA KAYBETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48522 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİ ODAKLILIK ile/değil/yerine/>< OLGU(/DURUM/KAVRAM/BAĞLAM) ODAKLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33200 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [GELECEK:] "Kim gelecek? O gelecek." şeklinde algılar/yorumlar. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Geçmiş ya da şimdi değil Şimdi'den sonrası olan zamansal durumu/kavramı düşünmek olarak algılar/yorumlar. )

- KİŞİ OLMAK ile/ve/değil KENDİ OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33562 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİ:
İYİLİK
ile/ve/||/<> MERHAMET ile/ve/||/<> KİŞİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54277 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [kadar ...] "Taşlanır." İLE/VE/||/<> "Dışlanır." İLE/VE/||/<> Sınanır. )

- KİŞİ/İNSAN:
UYKU
ve/||/<> UYANIKLIK ve/||/<> BEN'İN DENEYİMİ/FARKINDALIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50856 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİ/İNSAN ve DOĞA/TOPRAK ve PARA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4813 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Meta olarak görülmemesi gerekenler. )

- KİŞİDE:
VARLIK
ve/> SEVİNÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29719 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Oluşan/oluşmuş/oluşursa. VE/> Göstergesi. )

- KİŞİDE/İNSAN'DA:
OLUŞMAK
ve OLUŞTURMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4808 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİDEN KORKMAK ile/değil/yerine KİŞİNİN CEHALETİNDEN KORKMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6663 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİDEN/BİRİNDEN KORKMAK ile/değil/yerine KENDİNDEN KORKMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6664 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL/YERİNE Kendi yapabileceklerinden, deliliğinden, gözü karalığından. )

- KİŞİLERCE, BEĞENİLMEMEK ile/ve/değil/||/<>/< KİŞİLERE, YARANAMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36382 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİLERİ KULLANARAK/SÖMÜREREK ile/değil/yerine/>< KİŞİLER ARACILIĞIYLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48707 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİLERİ, YARI YOLDA BIRAKMAK değil/ne yazık ki KİŞİLERİN, ÇIKARLARININ BİTTİĞİ YERDE UZAKLAŞMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49738 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİLERİN/İKİ KİŞİNİN:
ÖNÜNDEN/ARASINDAN GEÇMEK
değil/yerine/>< ARKASINDAN GEÇMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53558 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİLERLE İLİŞKİDE:
ÇOK UZAKLAŞMAMAK
ve/||/<> ÇOK YAKLAŞMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46288 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Donmamak için. VE/||/<> Yanmamak için. )

- KİŞİLİK ile/ve/değil/> AD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3384 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir gazeteci, Borges'in yanına yaklaşır ve ...
- "Afedersiniz! Siz Borges misiniz?"
- Borges: "Bazen..." )
( ... İLE/VE/DEĞİL/> AD/IM/IZ üzerine... )

- KİŞİLİK ile/ve IRA/ÖZYAPI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3385 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİLİK ile/ve/değil/yerine/||/<>/> KENDİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48818 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Masterson'ın, Kendilik kuramı ve çalışmalarını okumanızı/incelemenizi salık veririz... )

- KİŞİLİK ile/ve/< MESLEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİLİK ve/||/<>/>/< ONUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37103 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİLİK ile/ve/<> ÖZGÜVEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3392 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİLİK ile SÜPER KİŞİLİK ile KİŞİLİK ÖTESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3393 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( VYAKTI: Tüm fiziksel ve yaşamsal süreçlerin toplamıdır. İLE VYAKTA: Ben'in bilince "Ben-im" olarak yansımasıdır. İLE AVYAKTA: Evrensel ve gerçek saf "Ben"dir. )
( VYAKTI ile VYAKTA ile AVYAKTA )

- KİŞİLİK = ŞAHSİYET = PERSONALITY[İng.] = PERSONALITÉ[Fr.] = PERSÖNLICHKEIT, PERSONALITÄT[Alm.] = PERSONALIDAD[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39478 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİLİK ile/değil TUTUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44623 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kim olduğunla ilgili. İLE/DEĞİL Onun, "kim olduğu" ile ilgili. )
( [not] Who I am. VS./BUT Who you are. )

- KİŞİNİN YAŞAMI:
VİTRİNLİK
ile/ve/değil/||/<>/< DERİNLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50052 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bildiğimiz. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/< Bilmediğimiz. )

- KİŞİNİN:
ZARAR GÖRMESİNİ ENGELLEMEK
ile/ve/||/<>/>/< VERMESİNİ ENGELLEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49495 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİSEL İSTEK ile/ve/değil/yerine İYİ İSTEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4545 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİSEL MÜLK ile/ve/değil/yerine VAKIF MÜLKÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİYİ/ÇOCUĞU ELEŞTİRMEK ile/değil/yerine/></< DAVRANIŞI ELEŞTİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50012 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Utancı artırır. İLE/DEĞİL/YERİNE/>
- KİŞİYİ/ÇOCUĞU ÖVMEK ile/değil/yerine/||/></< DAVRANIŞI ÖVMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50011 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kibri geliştirir. İLE/DEĞİL/YERİNE/>
- KİŞİYİ/İNSANI:
DOĞRUDAN ANLAMAK
ile/ve/değil/yerine DOLAYLI OLARAK ANLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4795 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişi/ler, dolaylı olarak, ancak, bir şeyler üzerinden anlaşılabilir. Doğrudan anlamak olanaklı değildir. Ve de kişi, ancak, kendinden bahsettiği oranda anlaşılabilir, bilinebilir/tanınabilir. )

- KİŞNEMEK ile/ve/<> OKRAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> Acıkmış ya da susamış atın, yiyecek ya da su gördüğü zaman kişnemesi. )

- KİTAP OKUMAK ile/||/<> DENİZ SUYU İÇMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49007 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Okumak, deniz suyu içmek gibidir. İçtikçe susanır, susadıkça içilir. )

- KİTAP:
BELLEK
ve/||/<> İDDİA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35938 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Korutur. VE/||/<> Sağlatır. )

- KİTAP/DEFTER VS. SAYFALARININ UCUNU BÜKEREK ÇEVİRMEK yerine/değil BÜKMEDEN (DIŞINDAN/YAPRAKLARINDAN)(ALTTAN/ÜSTTEN/YANDAN) ÇEVİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16021 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİTAPSIZLIK ile/değil/yerine "HESAPSIZLIK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3910 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİTAPTA:
YAPRAĞIN UCUNU/YARISINI KATLAMAK
değil/yerine AYRAÇ KULLANMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KLÂSİK MANTIK ile/ve MODERN MANTIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16574 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dile dayalı kavram, tanım, önerme ve çıkarımı esas alır. İLE/VE Simgelere dayalı önerme ve çıkarımı esas alır. )

- KLASİK ile/ve/>< BAROK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14758 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/>< Motif, hareket ve gerilim ağırlıklıdır. )

- KLASİK ile/ve/> BAROK ile/ve/> ROKOKO[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14759 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/> ... İLE/VE/> XVIII. yüzyılın başında, Fransa'da çok geçerli olan, kavisli çizgileri bol, gösterişli bir bezeme biçemi. | Bu biçimde olan eşya/mobilya, tasarım. )

- KLÂSİK ile ESKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28650 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KLASİK ile/ve/değil/yerine/<> GELENEKSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3463 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KLASİK ile GELENEKSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14755 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KLASİK ile/ve/değil/yerine KADÎM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3461 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Her dönem geçerli olan. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE ... )

- KLASİK ile/değil KLİŞE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30633 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KLASİK ile MODERN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14756 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Evrensel. İLE Bireyde. )

- KOÇ/LUK ile MENTOR/LUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5951 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOK(MA)MAK ile/ve KORK(MA)MAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6660 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOK ile/ve KUKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOKU KULLANMAK ile/değil/yerine ÖNCE TEMİZ OLMAK/TUTMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16169 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOKUŞMAK ile/değil KOKLAŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54731 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOLAY OLMAYAN:
UYUYANI UYANDIRMAK
değil UYUMA TAKLİDİ YAPANI UYANDIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52990 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOLAY/LIK ile BASİT/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28821 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOLAY/LIK ile/ve/<> YAKIN/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35015 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOLAYCILIK ile/ve/||/<> KAÇIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35746 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOLAYCILIK ile/ve/değil/<> TESLİMİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31215 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOLAYCILIK ile/değil/yerine/>< YARDIM GEREKSİNİM EŞİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35745 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOLAYLAŞTIRMAK ile/ve/<> ZORLAŞTIRMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9161 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOLESTEROL'DE:
İDEAL
ile KABUL EDİLEBİLİR ile SINIRDA YÜKSEK ile YÜKSEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5518 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 180 altı. İLE 180 - 199 İLE 200 - 219 İLE 220 üstü. )

- KOLLARI:
SIYIRMAK
ile/değil KIVIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30449 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOLTUK ile BERJER[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35447 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Arkası kabarık, oturulacak yeri geniş koltuk. )

- KOLTUK ile KOLTUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38402 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOLTUK ile MARKİZ[Fr. < Cerm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45976 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Marki'nin eşi. | İki kişilik, alçak, oldukça geniş koltuk. | Bir kapı ya da pencere önünü yağmurdan korumak için yapılan saçak. )

- KOLTUK ile/değil SANDALYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48423 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOMİK ile/ve/değil "İNANILMAZ"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9009 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOMİK ile GÜLÜNÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28953 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOMİK ile/ve/değil/ne yazık ki/||/<> VAHİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53003 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONAK ile/ve KÂŞÂNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16503 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONAK ile ŞATO[Fr. CHATEAU]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47586 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Avrupa'da, "soylu" kişilerin oturduğu, çevresi hendek, sur ve kulelerle çevrili konak. | Geniş toprağı olan, büyük konut. )

- KONSERVE KAPAĞININ AÇILMASINDA KAPAĞI:
KENDİNE DOĞRU ÇEKMEK
değil/yerine İLERİYE DOĞRU İTMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14130 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çok dikkat etmek gerek. Hiç farkında olmadan elinizi kesebilirsiniz! )
( Çok dikkat etmek gerek. Hiç farkında olmadan elinizi kesebilirsiniz! )

- KONSERVE KAPAĞININ AÇILMASINDA KAPAĞINI:
KENDİNE DOĞRU ÇEKMEK
değil/>< İLERİYE DOĞRU İTMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27830 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çok dikkat etmek gerek. Hiç farkında olmadan elinizi kesebilirsiniz! )

- KONTROLÜ SONDA YAPMAK ile/yerine KONTROLÜ BAŞTA VE SÜREKLİ YAPMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONU ve/> İDRAK ve/> MELEKE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7610 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONUSU OLMAK ile PARÇASI OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4721 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONUŞKAN/LIK ile/ve/<> CANDAN/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30020 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONUŞLAN(DIR)MAK ile/değil KONUMLAN(DIR)MAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36097 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONUŞMA SIRASINDA:
KAYITLI BAŞLIKLARA UYABİLMEK
ile/ve/||/<> SÖZLERİN/BAŞLIKLARIN, DİNLEYİCİYE NE KADAR UYUP UYMAYACAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49405 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONUŞMAK İÇİN SIRA BEKLEMEK değil/yerine DİNLEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46991 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONUŞMAK/YAZMAK ile/ve/yerine/değil/hem de YAPMAK/UYGULAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3851 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir kişinin bir şey yapıyor ya da yapmıyor gibi görünmesi çoğu zaman yanıltıcıdır. )

- KONUŞMAK ile/ve/değil/yerine/<> SUSMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3893 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sessizlikle Bilgelik, Davranışlarla Krallık. )
( Konuşmak gereksinim olabilir fakat susmak sanattır. )
( Kişiye/insana, konuşmayı öğrenebilmesi için iki yıl, dilini tutmasını öğrenebilmesi için altmış yıl gereklidir. )
( Yarışılamaz. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/<> Yarışılabilir. )
( Yaşam, konuşanların birbirleriyle dalaşı, susanların ise barışıyladır. )
( Dışarıdakileri(nesneleri/kişileri/olayları/olguları/durumları) değiştirmek/geliştirmek istiyorsan... İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/<> İçeriyi/içerdekileri/yaşamını(zihnindekileri) yani kendini değiştirmek/geliştirmek istiyorsan... )
( Konuşan, susabilenin hizmetkârıdır. )
( Wisdom by silence, royalty by behaviours. )

- KONUŞMAK ile/ve/değil/yerine AKTARMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16216 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONUŞMAK ile/ve ANIMSAMAK/ANIMSATMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3844 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONUŞMAK ile ANLATMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4863 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Herhangi bir şey üzerine. İLE Konuya ya da kişilere bağlı olarak. )

- KONUŞMAK ile/ve/<>/değil/yerine BİR ŞEYİ KONUŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30124 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONUŞMAK ve/||/<> ÇALIŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31988 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONUŞMAK ile/ve/yerine DEMLEN(DİR)MEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21037 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONUŞMAK ile/ve/değil DEMLEN(DİR)MEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21135 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONUŞMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/></< DİNLEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3840 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Konuşmak iki kişi/yi gerektirir.
1. Doğru/yu konuşan.
2. Doğru/yu dinleyen. )
( Konuşanı konuşturan, dinleyenin ihlâsıdır. )
( "Vermek". İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>( "Almak". İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>
- KONUŞMAK ile/ve/değil/< DİNLEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8685 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONUŞMAK ile/ve/değil/< DİNLEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16210 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONUŞMAK ve EYLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3854 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişi, konuşmadan önce eyleme geçer ve [ancak] daha sonra eylemine göre konuşur. )
( Düşünce goncadır, dil tomurcuk, eylem ise bunların ardındaki meyve. )

- KONUŞMAK ile/değil/yerine GEREKTİĞİ KADAR KONUŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3842 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Düşünmeden konuşmanın cezası, sonradan düşünmeye mahkûm olmaktır. )
( Lisanen konuşmak, halen anlaşmak! )
( Konuşmama gereksinimi/n kadar, konuşma gereksinimini anımsayarak KONUŞ!!!
Konuşma gereksinimi/n kadar, konuşmama gereksinimini anımsayarak KONUŞ!!!
Konuşmama gereği kadar, konuşma gereğini anımsayarak KONUŞ!!!
Konuşma gereği kadar, konuşmama gereğini anımsayarak KONUŞ!!! )
( İTNAP: Sözü boş yere uzatmak. )

- KONUŞMAK ile GEVEZELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3847 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONUŞMAK ile/ve İLETİŞİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3838 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONUŞMAK ile/ve/değil/yerine KANITLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16213 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yanlışı. >< Doğrusu. )

- KONUŞMAK ve/<>/|| PAYLAŞMAYA DEĞECEK BİR ŞEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30310 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Paylaşmaya değecek bir şey buluncaya kadar konuşma! )

- KONUŞMAK ile SÖYLEŞMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4880 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Konuşmamak yerine KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONUŞMAMAK ile/değil/yerine YERİNDE/KARARINCA/UYGUN KONUŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3857 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir insan ne kadar çok gürültü yaparsa, sözleri de o kadar çok sessizdir. )

- KONUŞMAMAK değil/yerine YERİNDE/KARARINCA/UYGUN KONUŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25862 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONUŞMAYA DEĞER KİŞİLERLE KONUŞMAMAK ile/ve/<> KONUŞMAYA DEĞMEZ KİŞİLERLE KONUŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36618 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişileri kaybettirir. İLE/VE/<> Söz(cük)leri kaybettirir. )

- KONUŞMAYI BİLMEK ve/= DÜŞÜNMEYİ BİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16257 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOPARILMIŞI YEMEK ile/ve/değil/yerine AĞAÇTAN KOPARARAK YEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8181 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOPARMAK ile SIYIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7207 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOPUK/LUK ile KAYITSIZ/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7530 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOPUK ile AYRI/K
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2260 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOPUK ile/ve/değil/<> BAĞLANTISIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35212 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOPYA ÇEKMEK ile/ve/değil "BAKMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5107 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOPYALAMAK ile İNDİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13469 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KORKAK/LIK ile/ve/değil/yerine AKIL/LI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5093 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyin, haklı olduğunu bildiğin halde, o şeyden yana çıkmazsan, korkaksın demektir. )

- KORKAK/LIK ile/ve/||/<>/> NUMARACI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50881 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KORKAK ile/ve/<> KAYPAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47108 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KORKMAK ile "GÖTÜN 3.5 ATMASI"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7148 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KORKMAK ile/ve ALINMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7085 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KORKMAK ile ÇEKİNMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7147 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KORKMAK ile/değil SAVUNMAYA GEÇMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7102 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KORKMAK ile/ve/değil ŞÜPHE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7081 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KORKMAK ile ÜRKMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7145 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KORKMAK değil/yerine/>< YÜRÜMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36092 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yürümeyi gerektiren nedenler, korkmaya neden olanlardan daha fazladır. )

- KORKU + BİLGİSİZLİK = NEFRET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KORKU/KORKMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< SAYGI/SAYMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3250 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Korkuyu yenmek, bilgeliğin başlangıcıdır. )
( Tanrı'yı düşünmeden önce, kendinizi kabul etmek zorundasınız. )
( Before you think God, you must accept yourself. )

- KORKU ve/> BERRAKLIK ve/> ERK(GÜÇ) ve/> YAŞLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7135 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BİLGİ KİŞİSİ

Görüşmelerimiz sırasında, ... tutarlı bir biçimde, "bilgi kişisi" sözcüklerini kullanıyor ya da bu kavrama göndermeler yapıyordu. Ama bununla ne demek istediğini hiç açıklamamıştı. Bunu, ona sordum.

"Bilgi kişisi, öğrenimin zorluklarına katlanmayı göze almış kişidir," diye yanıtladı. "Acele etmeden, bocalamadan, erk ve bilgi gizlerinin sökülmesi, çözülmesi yolunda, gidebileceği son aşamaya varmış olan bir kişidir."

"Her isteyen, bilgi kişisi olabilir mi?"

"Hayır, herkes olamaz."

"Bilgi kişisi olmak için insan ne yapmalıdır öyleyse?"

"Dört doğal düşmanına meydan okuyup onları yenmelidir."

"O dört düşmanını yenen bir kişi, bilgi kişisi olur mu?"

"Evet. Ancak, dört düşmanının her birini yenebilen kişiye, 'bilgi kişisi' denir."

"Bu düşmanları yenen herkes, 'bilgi kişisi' olur mu?"

"Hepsini yenen herkes, 'bilgi kişisi' olur."

"Bu düşmanlarla savaşıma geçmeden önce, yapılması gereken başka şeyler yok mudur?"

"Yoktur. Her isteyen, bilgi kişisi, olmayı deneyebilir ama çok azı gerçekten başarır bu işi -doğal bir şey bu-. Bilgi kişisi olma yolunda karşılaşılan düşmanlar, gerçekten korkunç şeylerdir; çoğu kişi, yenik düşer onlara."

"Nasıl düşmanlar bunlar, ... ?

Düşmanlar konusunda konuşmak istemedi. Bu konuyu anlamam için daha çok zaman olduğunu söyledi. Sözü değiştirmemek amacıyla benim bir bilgi kişisi olup olamayacağımı sordum. Bunu kimsenin kestiremeyeceğini bildirdi. Ama bir bilgi kişisi olup olamayacağımı gösteren herhangi bir ipucu bulunup bulunmadığını ısrarla sorunca, bunun, o dört düşmanla savaşımımın sonucuna bağlı olduğunu -onları yenebiliyor muyum yoksa onlara yeniliyor muyum- ama o savaşımın sonucunu şimdiden bilmesinin olanaksızlığını belirtti.

"Savaşımın sonucunu görebilmek için büyü yapmak ya da fala bakmak olanaklı mıdır?" diye sordum. Hiçkimsenin, ne araç kullanırsa kullansın, bu savaşımın sonucunu önceden bilemeyeceğini, kesin bir dille anlattı. Neden olarak da bilgi kişisi olmanın, geçici bir şey olduğunu gösterdi. Bu noktayı açıklamasını istediğimde, yanıtı şöyle oldu:

"Bilgi kişisi olmak sürekli değildir! Bir kişi, tam olarak bilgi insanı olamaz. Ancak, çok kısa bir an için olunuverir. Dört düşmanı yendikten sonra!"

"Söylesene, nasıl düşmanlar bunlar?"

Yanıt vermedi. Yine üsteledim ama konuyu değiştirdi ve başka şeyler anlatmaya başladı.

 

( Ertesi gün... )

 

Gitmeye hazırlanıyorken, birden, bilgi kişinin düşmanlarını yine sormak geldi içimden. Uzun süre uzakta kalacağımı, söyleyeceklerini yazarsam, bu konuları düşünme fırsatını bulabileceğimi anlatarak onu ikna etmeye çalıştım.

Bir süre, ikircikli, bekledi; sonra konuşmaya başladı:

"Bir kişi, öğrenmeye başlayınca, amaçlarının neler olduğunu kesin olarak bilmez. Başka bir niyeti vardır, amaçları belirgin değildir. Hiçbir zaman gerçekleşemeyecek ödüller ummaktadır. Çünkü, öğrenmenin "zorluklarını" bilmiyordur henüz."

"Yavaş yavaş öğrenmeye başlar -önceleri azar azar, sonra da büyük parçalar halinde-. Çok geçmeden, düşünceleri çatışır. Öğrendiği şey, umduğu, düşlediği gibi çıkmamıştır; bu durum, onu korkutur. Öğrenim, hiç de beklendiği gibi olmamıştır. Öğreniminin her adımı, yepyeni görevler yükler kişiye; kişinin korkuları, acımasızca birikir, baş kaldırır. Bir savaş alanına döner yaşamı.

"İşte, doğal düşmanların birincisiyle böyle karşılaşılır: Korkuyla! Yenmesi güç, hain, korkunç bir düşmandır korku. Tüm yol boyunca saklanır, ummadığın yerlerde, sinsi sinsi bekler seni. Eğer, onu karşında gördüğün zaman, kaçmaya başlarsan, unut artık bilgiye ulaşmayı."

"Korkup kaçan kişiye ne olur?"

"Bir şey olmaz. Ama öğrenemez bir daha. Korkusunu göğüslemesi, korkusuna karşın, öğrenme yolunda, bir adım daha ilerlemeyi göze alması gerekir. Bir adım daha, bir adım daha. Korkuyla dolmalı... Evet! Ama korksa da ilerlemeyi sürdürmeli, durmamalı! Bu işin yöntemi böyledir! Bu birinci düşmanın, pes edeceği bir an gelecektir. Kişiye, güven gelir. Niyeti daha da güçlenir. Öğrenmeyi, öyle korkutucu bir şey gibi görmez artık."

"Bu sevinçli an gelince, birinci doğal düşmanını yendiğini çok iyi bilir kişi."

"Hemen mi olur bu, yoksa, azar azar mı?

"Azar azar olur ama korkusunun kaybolması çabuk olur. Birdenbire olur."

"Ama yeni bir şeyler gelirse başına, yine korkmaz mı kişi?"

"Hayır. Korkusunu, bir kez yitirmeyegörsün. Kişi, artık yaşamında korku nedir bilmez. Korkunun yerini, zihin berraklığı alır -korkuyu silen bir zihin berraklığı-. Artık, o kişi, ne istediğini biliyordur; o isteklerini nasıl doyuracağını da biliyordur. Yeni öğrenimleri kazanmak için adımlarını nasıl atması gerektiğini sezer; her şey apaçık çıkmıştır ortaya. Artık, hiçbir şey saklı değildir bu kişiden."

"Bu da, ikinci düşmanın karşısına çıkarır onu: Berraklık! Ulaşılması, o denli zor olan zihin berraklığı, korkuyu kovar ama kör eder insanı aynı zamanda."

"Kişinin, kendinden kuşku duymasına yol açar, istediği şeyi yapabileceği inancını verir ona. Çünkü, o kişi, artık, herşeyi apaçık görebilmektedir. Berraklığın yüreklendirdiği kişi, bir türlü durmak bilmez. Ama büyük bir hata yapmaktadır. Bu işin, bir eksik yanı vardır. Kişi, kendini bu sözde erke bırakırsa, ikinci düşmanına boyun eğmiş sayılır. Ve öğrenme diye bir şey kalmaz. Sabırlı olması gereken yerde aceleci olacak ya da acele edilmesi gereken yerde sabırlı olmayı yeğleyecektir. Zaman gelecek, artık, yeni bir şey öğrenme yetisini yitirecektir."

"Bu tür bir yenilgiye uğrayan kişiye ne olur? Ölür mü?"

"Hayır, ölmez. İkinci düşmanı, bu kişinin, bir bilgi insanı olma çabasını kösteklemiştir; artık, bu kişi, bilgi insanı olmayı istemek yerine, devingen, kıvrak bir savaşçı olmayı yeğleyebilir. Ya da soytarı olmayı. Ne var ki, kendine pek pahalıya mal olan o berraklık, hiçbir zaman karanlığa ve korkuya dönüşmeyecektir. Yaşam boyunca, her şeyi açıkça görecektir ama yeni bir şey öğrenemeyecektir, öğrenme özlemi çekmeyecektir."

"Ama yenilmemek için yapabileceği bir şey yok mudur?"

"Korkuyu nasıl aşmışsa yine öyle yapmalıdır. Berraklığa, meydan okumalıdır. Elde ettiği berraklığı, önünü daha iyi görüp yeni adımlarını ona göre atmak için kullanmalıdır. En önemlisi de, berraklığının, bir yanlışlık sonucu ortaya çıktığını düşünmelidir. Ve öyle bir an gelecektir ki, bu berraklığın, gözleri önündeki bir noktadan başka bir şey olmadığını anlayacaktır. Böylece, ikinci düşmanını da yenmiş olacaktır. Artık, hiçbir şeyin, ona zarar veremeyeceği bir yere ulaşacaktır. Bu, bir hata olmayacaktır. Bu, gerçek bir erk(güç) olacaktır."

"Bu yere ulaşınca, ardından koştuğu erke, sonunda kavuştuğunu bilecektir. Ne isterse yapar artık bu erkle. Dostu, onun buyruğundadır artık. Ne isterse, yasa odur. Çevresinde ne varsa görmektedir. Ne var ki, üçüncü düşman dikiliverir karşısına: Erk!

"Düşmanların en güçlüsüdür erk. En doğal şey, ona boyun eğmektir. Öyle ya... O kişinin buyruğunda değil midir erk!? Buyurur; kimi sakıncaları göze ala ala, kendi yasalarını, kendi yapar. Çünkü, buyruk ondadır."

"Bu durumdaki biri, yaklaşmakta olan üçüncü düşmanın, pek farkına varmaz. Bir bakmışsın, birdenbire, haberi bile olmadan yitivermiş savaşımı. Düşmanı, onu, kıyıcı, tutarsız bir adam haline getirivermiş..."

"Erkini yitirir mi?"

"Hayır, berraklığını da erkini de hiçbir zaman yitirmez."

"Bilgi kişinindan farkı nedir, öyleyse?"

"Kendi erkine yenilen bir kişi, onu, doğru dürüst yönlendiremeden ölür gider. Yazgısının üstüne, yük gibi biner erki. Böyle biri, kendini yönetemez ve bilmez erkini, ne zaman ya da nasıl kullanması gerektiğini."

"Bu düşmanlardan birine yenilirsen, bu kesin bir yenilgi mi demektir?"

"Evet, kesin yenilgi olur bu. Bu düşmanlardan biri, insanı yenmeyegörsün, artık yapılabilecek bir şey kalmaz."

"Örneğin, erke yenilen bir kişi, yanlışını görerek, durumu düzeltebilir mi?"

"Düzeltemez. Bir kere yenilmeyegörsün, işi bitmiştir artık."

"Ya geçiciyse erke aldanması; ya erki teperse zamanında?"

"Savaşım sürüyor sayılır o durumda. Hâlâ 'bilgi insanı' olmaya çalışıyor demektir bu. Artık, hiç çabalamıyorsa, kendini koyuverirse yenilmiş olur bu kişi ancak."

"Ama bir insan yıllarca korkuya yenik düşebilir ve sonunda korkusunu yenebilir."

"Hayır, doğru değildir bu. Korkuya kapılırsan, korkuyu yenemezsin; çünkü, öğrenmekten ürküyorsundur, öğrenmek için çaba göstermiyorsundur. Ama korkusunun içinde yıllar boyunca sürdürürse öğrenme çabasını, ola ki, korkusunu yenebilir. Çünkü, kendini, korkuya tümüyle bırakmamıştır."

"Üçüncü düşmanı nasıl yeneriz?"

"Ona karşı çıkarak. Bile bile... Kendimizin olmadığını kavrayarak. Tüm öğrendiklerimizi, dikkatle ve inançla kullanarak, sürekli olarak sınırlarımızı zorlamayarak... Kendimizi denetleme durumunda, berraklığın ve erkin, hatalardan da kötü olduğunu görebilirsek, her şeyi denetimimiz altında bulundurduğumuz bir noktaya erişebiliriz. İşte, o noktada, erkimizi nasıl ve ne zaman kullanabileceğimizi biliriz. Üçüncü düşmanı böylece yenmiş oluruz."

"Bu da kişiyi, öğrenim yolculuğunun sonuna getirir. Bir de ne görürsün! Sonuncu düşman, karşına dikilmiş durmaktadır: Yaşlılık! Düşmanların en acımasızıdır bu. Hiçbir zaman, tümüyle yenemeyeceğimiz bir düşman... Sürekli olarak savaşıp uzak tutmaya çalışmaktan başka yapılacak bir şey yoktur."

"İşte, bu dönemde, kişi, hiçbir şeyden korkmaz; zihni berraktır, sabırsız değildir -tüm erkleri denetimi altındadır-. Ne var ki, bu dönem, aynı zamanda, boyun eğmeyen bir dinlenme isteğinin ortaya çıktığı bir dönemdir. Bir yere uzanmak, unutmak isteğine bırakırsa kendini; yorulur yorulmaz, sürdürdüğü çabayı bırakırsa, son olanağını kaybetmiş olur. Titrek, yaşlı bir yaratık durumuna sokuverir onu düşmanı. Çekilme arzusu, tüm berraklığını, erkini ve bilgisini bastırır."

"Ama kişi, silkinir de yorgunluğundan sıyrılır, yaşamının gereklerini sürdürürse, bu son yenilmez düşmanıyla savaşımda bir an bile olsa başarılı olursa, işte o zaman 'bilgi insanı' olmuş demektir. Berraklığın, erkin ve bilginin egemen olduğu bu an, yeterlidir onun için." )

- KORKULUK ile BOSTAN KORKULUĞU/ÜFÇE[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53784 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KORKUSUZ/LUK ile/değil/yerine CESÂRET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35845 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Cesaret, korkusuz olmak demek değildir. Cesaret, korkuyla dolu olmana karşın, kontrolü, korkunun eline vermemektir. )

- KORUK ile ÜZÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8282 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KORUMAK ile/ve/<> BÂKÎ KILMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30121 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KORUMAK ile/ve/<> DEVAM ETTİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30476 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KORUMAK ile/ve GÖZETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28618 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KORUMAK ile/ve/||/<> KOLLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28617 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KORUMAK ile KURTARMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28623 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KORUMAK ile ÖNEMSEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28614 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KORUMAK ile SAHİP ÇIKMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28621 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KORUMAK ile/ve SAKINMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28615 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KORUMAK ile/ve SÜRDÜRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28620 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOŞMAK ile/ve/<>/değil/yerine SEĞİRTMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30407 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<>/DEĞİL/YERİNE Hızlı adımlarla ya da sıçrayarak yakın bir yere doğru yürümek. )

- KOŞMAK ile/= YORTMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45757 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Koşmak, sürekli yol yürümek. | İşsiz güçsüz gezmek. )

- KOŞMAK ile YÜPÜRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45810 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Telâşla, öteye-beriye koşmak. )

- KOŞUK ile EGLOG[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36441 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kısa, kır koşuğu. )

- KOŞUK ile GÜZELLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37030 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Halk yazınında, konusu sevi olan, lirik bir koşuk türü. | Şen, sevinçli duyguları anlatan türkülerde özel bir ezgi. )

- KOŞUK ile HEZELAr.]/HEZLİYAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37329 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Şaka, alay, mizah. | Bir koşuğu ya da koşuk parçasını, şakalı bir anlatıma çevirme. / Hezel türünde yazılmış koşuklar. )

- KOŞUK = KOŞMA = GAZEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47165 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İslâm'dan önce. = Halk yazınında. = Divan yazınında. )

- KOŞUK ile NEŞİDE[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38841 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bir toplulukta okunmaya değer koşuk. | Atasözü gibi kullanılan beyit ya da dize. )

- KOŞUK ile ROMANS[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44937 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Sekiz hecelik dizelerden oluşmuş bir İspanyol koşuk türü. | Şarkı türünde ve piyano için hazırlanmış, genellikle kıtalar biçiminde beste. )

- KOŞUL BELİRTMEK / SORU SORMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49761 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOŞULLULUK ile/değil/yerine KARŞILIKLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28415 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yaparsa(n)/verirse(n) değil (o/sen) yaptıkça/verdikçe vermek/almak. )

- KOŞULSUZ/LUK ile/ve/değil/yerine/> HER KOŞULDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3801 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOŞULSUZ/LUK ile/ve/<> İLİŞKİSİZ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46946 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOŞULSUZ/LUK ile KUŞKUSUZ/LUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47356 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOŞUTLUK = MÜVAZAT = PARALLELISM[İng.] = PARALLELISME[Fr.] = PARALLELISMUS[Alm.] = PARALLELOS[Yun.] = PARALELO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39485 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOTARMAK ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42088 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Pişmiş yemeği başka kaplara boşaltmak. | Bir işi tamamlamak/bitirmek. )

- KOV(UL)MAK yerine ÇIKAR(IL)MAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11412 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOVMAK ile KOVALAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7239 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOYAK ile/ve KAPUZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12753 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Dar ve derin koyak. | Kanyon. | İçine girilmeyen sık orman. )

- KOYAK ile/ve KISIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12752 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vadi. | Karalarda akarsu aşındırmasıyla oluşmuş, bir yöne doğru eğimli, uzunluğuna çukurluk. | Dağlar ve kayalıklarda oluşmuş doğal çukur. İLE/VE Kanyon. )

- KOYAK ile/ve RİA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12754 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Denizin örttüğü vadi. )

- KOYMAK ile BIRAKMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/120 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOYMAK ile/ve/değil BIRAKMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8989 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOZALAK = MAHRÛTÎYÜ'L-ESMÂR = CÔNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13352 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOZMİK değil/yerine/= EVRENSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖÇEK ile/değil KOÇAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38001 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kadın kılığına girip çengi gibi oynayan erkeklere verilen ad. | Ağırbaşlı davranışları olmayan kişi. | Deve yavrusu, köşek. İLE Yürekli, yiğit. | Eliaçık, cömert. )

- KÖÇEK ile KÖŞEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38002 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kadın kılığına girip çengi gibi oynayan erkeklere verilen ad. | Ağırbaşlı davranışları olmayan kişi. İLE Deve yavrusu. )

- KÖK HÜCRE KAYNAKLARINDA:
EMBRİYONİK
ile/ve/||/<> FETAL ile/ve/||/<> ERİŞKİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53704 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖK ve/<> AÇILIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30325 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖK = CEZR = RACINE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13187 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖK ile/ve/<>/> ÇİÇEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47188 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Güçlüdür. İLE/VE/<>/> Güçsüzdür. )
( Çiçeğin gücü ve güzelliği, o kadar "güçlü" olmamasındandır. )

- KÖK ile ÇİFT KÖKLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12995 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖK ile ÇOTUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36043 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Dışarıda kalmış ağaç kökü. | Kesilen ağacın, topraktan yukarıda kalan bölümü. )

- KÖK ve/<> GÖK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30952 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖK ile/ve KAYNAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28204 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖK ile KÖK[Fars. < KÛK] ile TOHUM[Fars. < TUHM]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12788 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bitkileri toprağa bağlayan, topraktaki besi maddelerini emmesine yarayan klorofilsiz bölüm. | Kök sap, kök. | Bazı şeylerde dip bölüm. | Sapıyla çıkarılan bitkilerde tane. | Dip, temel, esas. | Kaynak, köken. | Birini bir yere bağlayan manevi temel güçlerin bütünü. | Sözcüğün her türlü ek çıkarıldıktan sonra kalan anlamlı bölümü. | Olağan koşullarda çevresinden yalıtılamayan ancak çok çeşitli tepkimeyi nitelik değiştirmeden kalabilen atom kümesi. | Denklemde bilinmeyenin yerine konulduğunda uygun düşen gerçek ya da birleşik değer.
İLE
Sazı kurmaya yarayan burgu. | Sap.
İLE
Bitkilerde döllenme sonunda yumurtacıktan oluşan ve yeni bir bitki oluşmasını sağlayan tane. | Soy sop, döl, nesil, sülale. | Ortaya bir sonuç çıkaran, bir sonucun oluşmasına sebep olan şey. | Spermatozoit. )

- KÖK ile KÖKEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8661 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖK ile SAÇAKKÖK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44976 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Buğdayda olduğu gibi asıl kökün çevresindeki ek köklerin gelişmesiyle oluşan kök topluluğu. )

- KÖK ile SONRAKİ KULLANIMI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8659 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖK ile TÜREMİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8660 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖK ile UC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25289 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖK ile YUMRU KÖK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12789 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖKÇÜK = CÜZEYR = RADICULE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13368 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖKTENCİLİK = CEZRİYE = RADICALISM[İng.] = RADICALISME[Fr.] = RADIKALISMUS[Alm.] = RADICALMENTE[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39487 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖLE OLMAK ile "ROBOTLAŞMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36175 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Geçmişin tehlikesiydi. İLE Geleceğin tehlikesi. )

- KÖPEK ile ALP MASTISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22067 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... ile ST. BERNARD[Alm. < BÄREN: Ayı.] )

- KÖPEK ile/ve/<> AYI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22073 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> Avrupa dillerinde AYI...

)

- KÖPEK ile ÇOMAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36040 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE İri köpek, çoban köpeği. )

- KÖPEK ile/ve/<> GÖBELEZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36952 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( .... İLE/VE/<> Köpek yavrusu. )

- KÖPEK / KANİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54212 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uzun, kıvırcık tüylü bir cins köpek. )

- KÖPEK ile KANİŞ/RAKÎB/PODDLE[İng.< (Alm.: Suya atlamak. [ilk başta ördek avlamada kullanılmalarından dolayı])]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22068 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖPEK ile KUTUP AYISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22074 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Başlı başına, yürüyen burun gibi bir canlı. Koku alma duyusu en gelişkin canlı. )
( ... İLE Solaklardır. )
( ... İLE Bir yavru kutup ayısı, doğduğunda, sadece 450 gram ağırlığındadır. Yetişkin olduklarında ise ağırlığıkları 750 kilogramı bulabilir.
)

- KÖPEK ile MASTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45996 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kulakları uzun ve düşük, bacakları kısa, bodur bir köpek cinsi. )

- KÖPEK ile YABAN KÖPEĞİ/KIRMIZI KÖPEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Büyük Sahra'nın güney ve doğu kesimlerinde yaşarlar. )
( 400'den fazla köpek türü vardır. )
( Tüm köpek türlerinin kökeni gri kurtlardan gelmektedir. )
( Dünyadaki hiçbir canlı şekil ve boyut olarak bu kadar çeşitlilik göstermez. )
( Köpeklerin burnunda 220 milyon koku alma hücresi bulunur. [İnsanda 5 milyon] )
( Köpeklerin burnu, insandaki parmakizi gibi her biri kendine özgüdür. )
( Köpeklerin burnuna hava tutulur -ya da bir şekilde üflenirse- kaçarlar. )
( Neşeli köpekler kuyruklarını, daha çok gövdelerinin sağ tarafına doğru sallarlar. [Üzgünlerse sola] )
( Köpekler, mavi ile sarıyı ayırabilirler fakat yeşille kırmızıyı ayıramazlar. )
( Herhangi bir tür köpek herhangi bir türle çiftleştirilebilir. )
( Bilinmeyen bir nedenle, köpekler melez bir tür meydana getirmek için çiftleştirildiklerinde, çiftleşen iki tür arasında ortalama bir sonuç almak yerine çoğu zaman hiç beklenmedik bir sonuçla karşılaşılır. Bu yeni tür yine başka türlerle çiftleşerek üreme yetisini sürdürür. )
( DÜĞÜMLENME: Köpekler arkadan birleşerek çiftleşirler fakat daha sonra bacaklarından birini eşlerinin üzerinden geçirerek arka arkaya gelmiş olurlar. Bu olunca eril köpeğin penis ucu[bulbus glandis] kan pompalanarak şişer ve bu da geri çekilmeyi olanaksızlaştırır. Bu durum sperm sızmasını engellemeye yarar. Boşalma olana kadar bir iteleme süreci yaşanır ve sonucunda penis küçülerek köpekler birbirinden ayrılabilir. )
( Parmakizi gibi, köpekler de burun izleriyle tanınabilirler. )
( Gebelik süreleri 63-70 gündür. İLE ... )
( Köpek, öfkeyi[gazabı] simgeler. )
( CANIS MAJOR: GECE GÖRÜNEN ile/ve GÜNDÜZ GÖRÜNEN )
( BASBASA: Köpeğin, kuyruğunu sallayarak sokulması. | Dalkavukların hali. )
( LÂHİS[Ar.]: Sıcaktan ya da susuzluktan dilini çıkararak soluyan köpek. )
( TAHALLÜB-İ RİEVÎ[Ar.]: Köpeğin, dilini çıkararak soluması. )
( TEHÂRÜŞ-İ KİLÂB[Ar.]: Köpeklerin hırıldaşarak dalaşması. )
( VÜLÛG[Ar.]: Köpeğin su içmesi. )
( PUPPY: Köpek ve köpekbalığı yavrusu. )
( Öteki dillerde HAV HAV[Türkçe'de] tanımları/seslendirmeleri:
* HEM HEM[Arnavutluk'ta]
* VENG VENG[Çin'de]
* GONG GONG[Endonezya'da]
* BAU BAU[İtalya'da]
* VOFF[İzlanda'da]
* BAP BAP[Katalan'da]
* HOV HOV[Slovenya'da]
* HAF HAF[Ukrayna'da]
* GAV GAV[Yunanistan'da] )
( Bazı köpek cinsleri:
Affenpinscher (Affenpinscher)
Afgan Tazısı (Afgan Hound)
Aidi (Aidi)
Airedale Teriyeri (Airedale Terrier)
Akbaş (Akbash Dog)
Akita (Akita Inu)
Alabay (Alabay)
Alaska Malamutu (Alaskan Malamute)
Alman Çoban Köpeği (German Shepherd Dog)
Alman Kısa Tüylü Puanteri (German Shorthaired Pointer)
Alman Pinscher
Alman Telsi Tüylü Puanteri (German Wirehaired Pointer)
Amerikan Cocker Spaniel (American Cocker Spaniel)
Amerikan Eskimo Köpeği (American Eskimo Dog)
Amerikan Fokshaundu (American Foxhound)
Amerikan Pit Bull Terrier (Pitbull)
Amerikan Staffordshire teryesi (American Staffordshire Terrier)
Amerikan Su Spanyeli (American Water Spaniel)
Australian Cattle Dog
Australian Shepherd
Australian Terrier
Bandog
Base (Basset Hound)
Basenji (Basenji)
Batı Highland beyaz teryesi (West Highland White Terrier)
Beagle (Beagle)
Bearded Collie
Bedlington Terrier
Belgian Malinois
Belçika Çoban Köpeği (Belgian Sheepdog)
Belgian Tervuren
Bernese Mountain Dog
Bichon Bolognese
Bichon Frise
Black and Tan Coonhound
Black Russian Terrier
Bloodhound (Bloodhound)
Border Collie
Border Terrier
Borzoy (Borzoi)
Boston Terrier
Bouvier des Flandres
Boxer
Bretagne Epanyölü (Brittany)
Brie Çoban Köpeği (Briard)
Brüksel Griffonu (Brussels Griffon)
Bull Terrier
Buldok (Bulldog) Boğa Köpeği
Bulmastif (Bullmastiff)
Cairn Terrier
Canaan Dog
Cardigan Welsh Corgi
Cavalier King Charles Spaniel (Cavalier King Charles Spaniel)
Chesapeake Bay Retriever
Chihuahua (Chihuahua)
Chinese Crested
Chow Chow (Chow Chow)
Clumber Spaniel
Cocker Spaniel
Collie (Collie)
Curly-Coated Retriever
Dakhund (Dachshund)
Dalmaçyalı (Dalmatian)
Dandie Dinmont Terrier
Danua (Great Dane)
Doberman (Doberman Pinscher)
Dogo (Argentine Dogo)
English Cocker Spaniel
English Foxhound English Springer Spaniel
English Toy Spaniel
Field Spaniel
Finnish Spitz
Fin Tazısı Flat-Coated Retriever
Foksterye (Fox Terrier)
Fransız Buldoğu (French Bulldog)
Gazel Tazısı (Saluki)
Giant Schnauzer
Glen of Imaal Terrier
Golden Retriever (Golden Retriever)
Gordon Seter (Gordon Setter)
Great Pyrenees
Greater Swiss Mountain Dog
Greyhound (Greyhound)
Harrier
Havanese
Ibizan Hound
İngiliz Buldoğu (Bulldog)
İngiliz Fokshaundu (English Foxhound)
İngiliz Seteri (English Setter)
İrlanda Seteri (Irish Setter)
İrlanda Teriyesi (Irish Terrier)
İrlanda Su Spanyölü (Irish Water Spaniel)
İrlanda Kurt Köpeği (Irish Wolfhound)
İskoç Teriyeri
Italian Greyhound
Japon Köpeği (Japanese Chin)
Kangal (Kangal Dog) Sivas Kangal
Keeshond
Kerry Blue Terrier
Komondor
Kuvasz
King Charles Spaniel
Labrador Retriever (Labrador Retriever)
Lakeland Terrier
Landseer (Landseer)
Lhasa Apso
Löwchen
Labradoodle
Macar Vizsla (Hungarian Vizsla)
Maltese
Manchester Terrier
Mastiff
Miniature Bull Terrier
Miniature Pinscher
Miniature Schnauzer
Neapolitan Mastiff
Newfoundland (Newfoundland)
Norfolk Terrier
Norwegian Elkhound
Norwich Terrier
Nova Scotia Duck Tolling Retriever
Old English Sheepdog
Otterhound
Pap Rusel (Papillon) Terriyer
Parson Russell Terrier
Pekinez (Pekingese)
Pembroke Welsh Corgi
Petit Basset Griffon Vendéen
Pharaoh Hound
Plott Pointer (Pointer)
Polish Lowland Sheepdog
Pomeranian
Poodle
Portekiz Su Köpeği (Portuguese Water Dog)
Pug (Pug)
Puli (Puli)
Papplion
Rhodesian Ridgeback
Rottweiler (Rottweiler)
Saint Bernard (Saint Bernard)
Samoyed
Saluki (Saluki)
Schipperke
Scottish Deerhound
Sealyham Terrier
Shar-Pei (Shar Pei)
Shetland Sheepdog
Shiba Inu
Shih Tzu
Sibirya Kurdu (Haski)
Silky Terrier
Skye Terrier
Smooth Fox Terrier
Soft Coated Wheaten Terrier
Spinone Italiano
Staffordshire Bull Terrier
Standard Schnauzer
Sussex Spaniel
Tibetli Mastiff
Tibetli Spaniel
Tibetli Terrier
Toy Fox Terrier
Vizsla (Vizsla)
Yorkshire Teriyeri (Yorkshire Terrier)
Weimaraner
Welsh Springer Spaniel
Welsh Terrier
Whippet (Whippet)
Wire Fox Terrier
Wirehaired Pointing Griffon )
( HOŞHOŞ: Çocuk dilinde. )
( Köpekler, ağızlarından hızlı hızlı soluk alıp vererek gövde sıcaklıklarını düzenlerler. Terlemeyi ayaklardan yaparlar. )

- KÖRLÜK ile "DAĞ KÖRLÜĞÜ"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35542 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖRLÜK ile TRAHOM[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53614 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Göz kapaklarının altında bazı kabarcıkların belirmesiyle başlayan, tedavi edilmediğinde kirpiklerin içeriye kıvrılması, saydam tabakada yaralar çıkması nedeniyle körlükle sonuçlanabilen bulaşıcı hastalık. )

- KÖRLÜK ile/<> YOKLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35534 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖRÜK ile/ve HAMLAÇ[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14272 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ateşi canlandırmak için kullanılan araç. İLE/VE Küçük körük. )

- KÖSTEBEK ile ALTIN KÖSTEBEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22348 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Çölde bulunurlar. )
( ... İLE Görünen herhangi bir gözleri bulunmamaktadır.[kumdaki ve havadaki titreşimlerle ilerlemektedir.] )
( ... İLE Ot öbeklerindeki termitleri avlarlar. )

- KÖSTEBEK ile DESMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47802 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖSTEBEK ile KESELİ KÖSTEBEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22346 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖSTEBEK ile YILDIZ BURUNLU KÖSTEBEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22347 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hayvanlar arasındaki en keskin koku alma yeteneğine sahip hayvanlardandır. )

- KÖSTEK değil/yerine/>< DESTEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44872 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖŞK ile BEYKEM[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19085 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Yazlık köşk. | Sofa ve salon. )

- KÖTÜ NESNE - KÖTÜ KENDİLİK ile/ve/değil/yerine/>< İYİ NESNE - İYİ KENDİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49562 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖTÜ/LÜK ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42089 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( VAROLANLAR ARASINDAKİ GÖRELİLİK )

- KÖTÜ/LÜK ile/ve/<> GEREKSİZ YERE/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31086 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖTÜ/LÜK ile/ve/değil KISKANÇ/LIK / HASUT[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1602 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Başkasına zarar vermek, kendini güvende hissetmeyen kişinin korkusundan kaynaklanır. )

- KÖTÜ/LÜK ile/ve/değil/<> KÖTÜLÜKLERE NEDEN/VESİLE OLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33046 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendinden çok, başkalarından az isteyen bir kişi, kendini, kötülüklerden uzak tutar. )

- KÖTÜYÜ, DOĞRUDAN GÖSTERMEK/ANLATMAK ile/ve/değil/yerine KÖTÜYÜ, DAHA KÖTÜSÜNÜ GÖSTEREREK GÖSTERMEK/ANLATMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31056 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KRİTİK değil/yerine/= ELEŞTİRİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12317 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KRONİK ile KALIP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28654 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUARK ile ACAYİP KUARK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36506 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Elektrik yükü -1/3, baryon sayısı 1/3 ve acayipliği -1 olan kuark. )

- KUARK ile/ve/||/<>/>< KARŞI KUARK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53008 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUARK ile/ve NÖTRİNO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28719 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUCAK ile DİZ ÜSTÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5025 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Göğüs bölgesi. İLE Oturma durumunda dizin üstü. )

- KUCAK ile KUCAKLAŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5026 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişinin, göğüs ile diz arasındaki alana verilen ad. İLE İki gövdenin, sevgi ve coşkuyla sarılması. )

- KUCAKLAMAK/KUCAĞA ALMAK ile KUCAĞINA OTURTMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5027 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir bebeği/çocuğu kollar aracılığıyla/yardımıyla göğüs bölgesinde tutmak. İLE Bir bebeği/çocuğu üst bacaklar üzerinde oturtmak. )

- KUÇMAK ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42103 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kucaklaşmak. )

- KUL OLMAK ile/ve/<> KÜL OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31921 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KULAK ile/ve/||/<> BURUN ile/ve/||/<> BOĞAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51024 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KULAK ile/ve/<> İÇKULAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37659 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> Kulağın işitme sinirlerinin bulunduğu bölümü. )

- KULAK ile/ve KALP KULAĞI/KULAKCIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19383 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KULAK ve/<> TÜM ÖRGENLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31445 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KULAK ve/= VAJİNA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5391 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Düşüncenin başlangıcı/girişi. VE/= Gövdelenmenin başlangıcı/girişi. )
( İkisi de varoluşun başlangıcıdır. )

- KULAK ve VAJİNA:
Var oluş/ediş eşikleri.

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25256 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KULLANILABİLİR/LİK ile/ve/değil UYGUN/LUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KULLANMAK ile/ve/değil/yerine UYGULAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8997 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KULLANMAK ve/<> YAŞA(T)MAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4305 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KULLANMAK ile/değil YAŞAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35798 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KULLUK ile ESÂRET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19564 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUNİK ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42126 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eskimoların burunlarını birbirlerine sürtmezler! Şefkatli koklaşmadır. [Eşeysel değildir!] )

- KUR'AN OKUMAK değil KUR'AN'I TİLÂVET ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19920 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUR'ÂN-I KERÎM'İ:
ARAPÇA'SINDAN OKUMAK
ile/ve/= YÜZÜNDEN OKUMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30631 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUR'AN-I NÂTIK ile KUR'AN-I SÂMİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19921 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Âşıklar Kur'an'ı, canlı Kur'an'dan okurlar. )

- KURAK/LIK ile/ve KIT/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12840 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURAL KOYUCU/LUK ile/ve/değil/yerine KURAL BULUCU/LUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28664 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURAL/LILIK ile/ve NEDEN/SELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28666 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURALA UY/MAK ile/ve/<>/|| KUR'AN'A UY/MAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30427 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURALSIZLIK ile/değil/yerine/>< KURALLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36678 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( En kötü "kurallılık", en iyi kuralsızlıktan iyidir. )

- KURAM ve/||/<> KİŞİ ve/||/<> HASTALIK ve/||/<> KİŞİLİK BOZUKLUĞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48821 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Davranışçı Terapi | Benedict | Paraonoid Bozukluk | Depresif Kişilik

Bilişsel Kuram | Beck | Obsesif Kompulsif Bozukluk | Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu

Bireysel Psi.(Adler) | Adler | Karşı Olma, Karşı Gelme Bozukluğu | Şizotipal

Ego state | Ecstein | Paylaşılmış Psikotik bozukluk | Pasif Agresif

Psikotoplumsal Gelişim | E.Erickson | Eşeysel İşlev Bozukluğu | Antisosyal

Kendilik Psikolojisi | Kohut | Uyku Bozukluğu | Mazoşistik

DDDT | Ellis | Özgül Fobiler | Çekingenlik

Evrimsel Psikiyatri | Maslow | Vajinismus | Paranoid

Roger'cı Sağaltım | Rogers | Yaygın Kaygı Bozukluğu | Histriyonik

Ego Psikolojisi | Anna Freud | Travma Sonrası Stres Bozukluğu[PTSB] | Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu

Varoluşçu Terapi | Yalom | Yaz Etkileşimi | Self-defeating

Bireysel Psikoloji(Adler) | Bandura | Somatizasyon Bozukluğu | Pasif Agresif

Ayrılma-Bireyleşme | Mahler | Panik Bozukluk | Çekingenlik

Masterson Kuramı | Masterson | Şizofreni | Narsisistik

Transpersonel Psi. | Jung | Depresyon | Şizoid

Fenomenolojik Kuram | Kernberg | Sosyal Fobi | Borderline

Dürtü-Savunma Kuramı | Fairbairn | Madde Bağımlılığı | Şizoid

Biyolojik Kuram | E. Fromm | Egodistonik | Eşeşeysellik | Antisosyal

T.A | Watkins | Tikler | Sadistik

Oyun ve Gerçeklik | Winnicott | Kimlik krizi | Paranoid

Dürtü-Savunma Kuramı | Freud | Fobiler | Antisosyal

Logoterapi | Frankl | Dürtü Kontrol Bozukluğu | Pasif agresif

Hümanistik Psi. | Otto Rank | Konversiyon Bozukluğu | Histriyonik

Nöropsikanaliz | Schore | Hiperaktivite | Karışık tip

Nesne ilişkileri | Sullivan | Yeme Bozukluğu | Depresif Kişilik

Varoluşçuluk | Rollo May | Bipolar Bozukluk | Bağımlı

T.A. | Jacobson | İntihar | Self-Defeating

Gestalt | Bowlby | Davranım Bozukluğu(Ergen) | Narsisistik

Toplumsal Travama | Vamık Volkan | Toplumsal Travmanın Çözümü | Onarıcı ve Yıkıcı Önder

Şema Terapi | Risley | Parafidiler | Borderline )

- KURAMSAL/TEORİK FİZİK ile MATEMATİKSEL FİZİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7882 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURAMSALLIK ile/ve/<> YARATICILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32537 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aklın mâbedi. İLE/VE/<> Kalbin mâbedi. )

- KURGU/LAMAK ile/ve/<> VURGU/LAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31602 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURMAK ile/ve/değil DİZGELEŞTİRMEK/SİSTEMLEŞTİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4518 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURMAK ile/ve/> GELİŞTİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURMAK ve/> KORUMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3065 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURMAK ile ÖNCÜLÜK ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4517 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURMAK ile/ve YAPILANDIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4519 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURNAZ/LIK ile BENCİL/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6090 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURNAZ/LIK ile/değil CERBEZE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35578 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL İyi konuşma. | Beceriklilik, girginlik. | Kurnazlık, hilekârlık. )

- KURNAZ/LIK ile SİNSİ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6098 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURNAZLIK ile/değil/yerine ZEKÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6097 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURTULMAK ile ÖZGÜRLEŞMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/750 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Özgürleşme, kişinin kendi kendine empoze etmiş olduğu yanlış fikirlerden kurtulmasıdır. )
( Bir canlı varolan, kurtuluşun onun ulaşabileceği bir yerde olduğunu bir kez işitir ve anlarsa, asla unutmayacaktır. )
( Liberation is of the self from its false and self-imposed ideas.
Once a living being has heard and understood that deliverance is within his reach, he will never forget, for it is the first message from within. )

- KURTULMAK ile REDDETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1238 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kurtulmak, reddetmekle olanaklı değildir. )
( VARESTE[Fars.]: Kurtulmuş, halas olmuş. )

- KURU ÇİÇEK ile BAŞAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14297 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURU KURU "ÜZÜLMEK" / "ÜZÜLÜYORUM" DEMEK ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< YAPABİLECEĞİN BİR ŞEY/LER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45013 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yok. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>/< Var. )

- KURU SARIMSAK ile/ve TAZE SARIMSAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8265 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Yedikten sonraki ağız kokusu daha fazla olabilir. )

- KURUCU BAĞLILIK ile NEDENSEL BAĞLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1524 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURUCU KLÂSİK ile BÜYÜK SENTEZ KLÂSİĞİ ile MEDENİYETLERİ YATAY/DİKEY(/HEM YATAY, HEM DİKEY) KESEN KLÂSİKLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28651 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURUCU/LUK ile/ve KALICI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6369 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURUCU/LUK ile/ve/||/<>/< KURGUCU/LUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53976 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURUMSAL BİR KARARI(/A):
BENİMSEMEK
ile/ve/değil/yerine/||/<> UYMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35209 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUSMAK ile/ve KUSAR GİBİ OLUP KUSAMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5586 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( TEHVÎ: Kusturma, kusturulma. )

- KUSMAK ile/ve SIÇMAK/YESTEHLEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5585 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fiziksel ve psikolojik hastalıklarda/uyumsuzluklarda. İLE/VE Doğal ve zorunlu. )

- KUSMUK ile KARA KUSMUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54429 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE İçinde bol miktarda kara kan bulunan kusmuk. )

- KUSURA BAKMA(MA)K ile/ve GÖNÜL KOYMA(MA)K
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19430 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUSURLARI/NI ÖRTMEK ve/||/<> EKSİKLERİ/Nİ TAMAMLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54099 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 54097, 54098 )

- KUSURLU SORUMLULUK(/HİZMET ve GÖREV) ile/ve/||/<> KUSURSUZ SORUMLULUK ile/ve/||/<> TOPLUMSAL OLASILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48873 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUSURLU SORUMLULUK ile/ve/||/<> KUSURSUZ SORUMLULUK ile/ve/||/<> TOPLUMSAL RİSH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52042 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUSURSUZLUK ile/ve/<>/||/>< UYUMSUZLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30649 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yaşam, kusursuzluk ile/ve uyumsuzluk arasında bir yerlerde akıp gider. )

- KUŞAK ile/ve NESİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9320 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUŞAK = NESİL = GENERATION[İng., Alm.] = GÉNÉRATION[Fr.] = GENERATIO < GENERARE:DOĞURMAK[Lat.] = GENERACIÓN[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39494 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUŞAK ile ZÜNNÂR[Ar. çoğ. ZENÂNÎR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39137 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Papazların, bellerine bağladıkları, ucları sarkık, ipten örme kuşak. )

- KUŞATAMAMADA:
NEDENSEL/LİK
ile/ve/||/<> YASALI/LIK ile/ve/||/<> GERÇEK/LİK ile/ve/||/<> RASTGELE/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52473 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUŞATILMIŞLIK ile/ve/||/<> ÇARESİZLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36703 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUŞATMAK ile/ve KİLİTLEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29101 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUŞKUCULUK = HİSBANİYE, REYBİYE = SCEPTICISM[İng.] = SCEPTICISME[Fr.] = SKEPTIZISMUS[Alm.] = SKEPTESTHAI[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39496 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUŞKULANMAK ile/değil/yerine/>< YAPMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47842 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- KUŞLUK ile/ve/> ÖĞLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27944 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUŞTÜYÜMSÜ YAPRAK, PİNNAT YAPRAK = VARAK-I RÎŞÎ = FEUILLE PENNÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13238 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUTSAL/LIK ile/ve/değil BÜTÜNSEL/LİK / BÜTÜNLÜKLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUTSAL/LIK ile/ve/||/<> GİZLİ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35021 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUTSALLIK ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42145 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnsan emeğinin katıldığı (her) şey. )

- KUTSAMAK ve/<> TEMİZLEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28908 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUTUPSUZ/LUK ile TEK KUTUPLU/LUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28201 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUYRUK ile/yerine SIRA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4066 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUZEY YERUCU/ARKTİK ile GÜNEY YERUCU/ANTARTİKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12711 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kuzey. İLE Güney. )
( ... İLE Hava, -93 °C'ye kadar düşebilir. )

- KÜÇÜK OLASILIK değil DÜŞÜK OLASILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11694 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜÇÜK ROK ile BÜYÜK ROK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29249 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜÇÜK ile GÜDÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13802 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜÇÜK ile/ve/<> KÜÇÜLTÜLMÜŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37612 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜÇÜLMEK ve RAHATLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/596 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜÇÜLTMEK ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42105 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜÇÜLTMEK ile/ve/||/<> BÖLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51205 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜÇÜMSEMEK ve/||/=/<> ABARTMAK/"BÜYÜLTMEK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36256 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜÇÜMSEMEK ile HOR GÖRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7287 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kimseyi küçümseme! Nokta da küçüktür fakat bitirir tümceyi. )
( "Karıncayı bile incitmem" deme! "Bile"den incinir karınca. Söz söylemek, İrfân ister; anlamak, İnsan! )

- KÜÇÜMSEMEK ile ÖNEMSEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36355 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Sahip olduklarını/olduklarında." İLE "Sahip olamadıklarını/olamadıklarında." )

- KÜÇÜMSEMEK ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< ÖTEKİLEŞTİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36248 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜFÜR ETMEK ile/değil/yerine "BU DA VAR(MIŞ)" DEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31468 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜLLÎ-İ MÜŞEKKEK ile KÜLLÎ-İ MÜTEVÂTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16781 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kavramın kendi cüzlerine eşit olarak dağılmaması. İLE Kavramın kendi cüzlerine eşit olarak dağılması. )

- KÜLTÜREL GELENEK ile/ve/<> FELSEFÎ GELENEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1019 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜLTÜREL GELENEK ile/ve FELSEFÎ GELENEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14914 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜLTÜRLERARASI/LIK ile/ve/<> UYGARLIKLARARASI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31172 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜREK ÇEKMEK ile/ve/değil/yerine/<>/>< LAVA[İt.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38102 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/<>/>< Herhangi bir yere yanaşmış filikanın, kürek çekmeden ilerlemesi için söylenilen söz/emir. )

- KÜREK ile ISIRAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37411 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Teknelerdeki hamuru kazımaya yarayan araç. | Fırında, ekmek, börek çörek çevirmeye yarayan, bir tür kürek. )

- KÜREK ile SIYIRGA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47013 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Harmanda, samanı, bir yere toplamaya ya da damlardan, karı küremeye yarayan araç. )

- KÜRESELLİK ile/ve/<> EVRENSELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47720 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜSKÜN/LÜK ile/ve/+/||/<>/> BIKKIN/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47713 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yaşama değil yanlış kişilere. İLE/VE/+/||/<>/> Yanlış/yetersiz "zihinliler"in, yüzlerine bakmak zorunda kalmaktan. )

- KÜSMEK ile/değil/yerine KONUŞMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4888 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Görüşmemek, birarada olmamak üzere". İLE/DEĞİL/YERİNE Görüşme, birarada olma durumu söz konusudur. )

- KÜSTAH/LIK ile FODUL/LUK[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36783 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Üstünlük taslayan, kibirlenen. )

- KÜSTAHLIK değil "GÜÇLÜ OLMA(/GÖRÜNME)" TAKLİDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31277 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Küstahlık, zayıf kişinin, güçlü olma çabasıdır/taklididir. )

- KÜSTAHLIK ile/ve/=/< HAREKETİN AŞIRISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6114 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

 

  

( 810 FaRk, 926 katkı )


- !"KENDİMİ TANIYORUM" YANILGISI değil/yerine KENDİNİ TANIMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4295 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- !"SANIKTAN, KANITA GİTMEK" değil KANITTAN, SANIĞA GİTMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32592 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ... değil KIRKAYAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11974 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ALDATMAK" ile KIRIŞTIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6816 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ALKIŞLAMAK" ile/değil/yerine KABUL ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47501 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ARKADAŞ KAYBETMEK" değil KİMİN, GERÇEK ARKADAŞ OLDUĞUNU ANLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47727 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BAŞA KAKMAK" ile/ve/<> KENDİN YAPTIN ZANNETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30418 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BAŞKALARINI ÇÖZMEYE ÇALIŞMAK" ve/||/<>/> KENDİNİ DÜĞÜMLEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49747 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BENLİKTEN/EGODAN" "VAZGEÇMEMEK" ve/ne yazık ki/> KENDİNDEN VAZGEÇMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48793 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BÖBÜRLENME" değil/yerine/>< KENDİNİN/KİŞİNİN/İNSAN(IN) DEĞERİ(Nİ) BİLMEK, ONUR/GURUR DUYMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38811 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DAYAK YEMEKTEN":
KORKMAK
ile/ve/değil/<> KENDİNE YEDİREMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31622 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DENEYİM" ile/değil KUŞKUCULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34599 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bazı kisiler, yavaş yavaş, inanmamayı, güvenmemeyi, sevmemeyi ve tamamen kuşkucu olmayı öğrenir. Bu süreç gerçekleştiğinde de artık çok geçtir. Ne yazık ki, (bazı) "zihinlerin", "deneyim" dediği şey budur. Aklıyla bağlantısını kaybetmiş bir kişi, "deneyimli" olarak tanımlar kendini. )

- "DEVRİMCİ/LİK" ile/ve/<>/> KORUMACI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38086 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( En radikal devrimciler bile devrimin ertesi günü, korumacı[muhafazakâr] olurlar. )

- "DİŞİLİK" ile/yerine KİŞİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6810 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Dişi-kişi" "olmak" değil, kişi-dişi olmaktır aslolan. )

- "DÜŞMEMEK" değil/yerine KALKABİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47026 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hiç. DEĞİL/YERİNE Her düştüğünde. )

- "EŞİĞİNİ YÜKSELTMEK" ile/yerine KENDİNİ GELİŞTİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28574 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "EŞLİK ETMEK" ile/ve KATILMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2121 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "FENÂLAŞMAK" değil/yerine/= KENDİNDEN GEÇMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45397 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "GARANTİCİ/LİK" ile/ve/değil/||/< KORKAK/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30787 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğru yolu görüp de gitmemek, korkaklıktır. )

- "GÖKDELEN":
"BÜYÜKLÜK"
değil KÜÇÜKLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34339 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "GÖRMEK" ile/ve KABUL ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4497 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "GÜÇLÜ/LÜK" ve/||/<>/> KIRILGAN/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46893 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "HERKESE YETİŞMEYE ÇALIŞMAK" ve/değil/ne yazık ki/||/<>/> KENDİNE GEÇ KALMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36208 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ISRAR/CI/LIK" ile/değil/yerine KARARLI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7333 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "İNSANOĞLU" yerine KİŞİ / İNSANLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11336 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KABUĞUNA ÇEKİLMEK" ile/değil/yerine/>< KABUĞUNU KIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52993 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KAÇMAK" ile/değil/yerine KAÇINMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45010 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tüm canlılarda. İLE/DEĞİL/YERİNE Hayvanlarda[kısmen] ve insanda. )

- "KAÇTA DÖNEBİLECEĞİM HAKKINDA HİÇBİR BİLGİM YOK" değil KAÇTA DÖNEBİLECEĞİM HAKKINDA HİÇBİR FİKRİM YOK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30685 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KAOTİK" değil/yerine/= KARMAŞIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45129 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KAPILANMAK" ve/<> KAPLANMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32202 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KAS(KALAS)" "KAFALI" OLMAK yerine KASK KAFALI OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34651 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bisiklet kullanırken kask takmanın farkının ve öneminin sürekli zihinde tutulması gerekliliğinin yanı sıra, takmakla takmamak arasındaki FaRkLaR, burada gösteremeyeceğimiz kadar kötü görüntülerdir. O istenmeyecek durumlara düşmemek için "Kask takmayı tercih ediyorum/z..." )
( )
( )

- "KAVALTILIK" değil KAHVALTILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11724 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KAVRAM ÜRETMEK" ile/ve/değil/||/<> KURAM ÜRETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53208 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KAYBETMEK" ile/değil KURTULMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47767 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KAZANMAK" ile/ve/değil/yerine/||/<> KATILMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36077 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KENDİ DÜNYANDA YAŞAMAK" ile/ve/değil/yerine KENDİ DÜNYANI YAŞAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/290 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sizi tutsak etmiş olan, kendi hakkınızda beslediğiniz fikirdir. )
( Sizi içeri kilitlemiş olan kapı aynı zamanda sizi dışarı bırakacak olan kapıdır. )
( The idea you have of yourself that keeps you in bondage.
The door that locks you in, is also the door that lets you out. )
( Bazıları. [Çoğunlukta olsa da herkes değil.] İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Herkes. )

- "KENDİ İŞLERİNE KAPTIRIP GİTMEK" değil KENDİ İŞLERİNE KAPILIP GİTMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48698 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KENDİNDEN KAÇMAK" ile/değil/yerine/||/<>/< KENDİNİ KOVALAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49510 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KENDİNE DÖNÜŞTÜRMEK" ile/değil/yerine KENDİNİ DÖNÜŞTÜRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/264 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KENDİNİ SAKLAMAK" >< KIZMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41983 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kimse, kızdığında, kendini/özünü saklayamaz. )

- "KENDİNİ, NESNE KILMAK" değil KENDİNİ KEŞFETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/251 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Alışılmış olana tutunduğunuz sürece keşif gerçekleşemez. )
( Yaşayan her şeyde kendinizi görün, o zaman, davranışlarınız, görüşünüzü ifade edecek. )
( Ne kadar çok keşfederseniz, o kadar daha keşfedilecek olan vardır. )
( Neyi keşfederim? Keşfedecek birşey bulunmadığını keşfedersiniz. )
( Kendini-keşifte ne şiddet vardır ne şiddetsizlik. )
( Özgürleşme, keşfetme özgürlüğü demektir. )
( Zihni sessiz tutun, keşfedeceksiniz! )
( Arzuları, ihtirasları terk edin, zihninizi sessiz tutun, keşfedeceksiniz. )
( Hatanızı keşfedin ve korkudan kurtulun. )
( Siz sadece kendinizsinizdir. )
( Ancak kendi farkındalığınız ve kendi çabanızla keşfettikleriniz sizin işinize her zaman yarayacak olanlardır. )
( Kendinizi düzeltmeye gereksiniminiz yoktur - sadece kendi hakkınızdaki fikirlerinizi düzeltin. )

- "KESMEK" ile/ve/değil/yerine KISMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28572 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KEYFİNE/ÇIKARINA GÖRE DAVRANMAK" ile/değil/yerine/>< KENDİN/KİŞİ/ADAM/İNSAN OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51733 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendin olmak, "keyfine/çıkarına göre davranmak/davranabilmek" değildir. )

- "KIRILMAK" ile/ve KIZMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7140 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KISACA GEÇİŞTİRMEK" değil KISACA GEÇMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46830 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KIZMAK" ile/ve KINAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7141 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KİŞİLERİ KONUŞMAK" ile/değil/yerine KİŞİLERLE KONUŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48955 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KONACAK" değil KOYULACAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48636 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KÖTÜMSERLİK" değil/yerine/>< KONUŞABİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46824 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Konuşabilirsek, "kötümserlik" oluşmaz. )

- "KRİZ YOK" değil/ne yazık ki KERİZ ÇOK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44995 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "MEYDAN/CANINA OKUMAK" değil/yerine/>< KİTAP OKUMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36438 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "OLUMSALLIK" ile/ve/ne yazık ki/||/<> KEYFÎLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45351 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ÖLÜMDEN KAÇMAK" değil/yerine KÖTÜLÜKTEN KAÇINMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53026 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ŞEYTANI/SÜTUNU TAŞLAMAK" değil KAFANI/KENDİNİ TAŞLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49619 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "TEDBİRLİLİK" ile/ve/değil/||/<>/< KARAMSARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35042 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "TUTMAMAK" ile/ve/değil KISKANMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ÜSTÜN/LÜK" ile/ve/değil/yerine KAPSAYICI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2914 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ÜSTÜNLÜK" ile/değil/yerine KARŞITLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52438 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "YANLIŞ BULMAK" ile KATILMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2590 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "YANMAK" ve/||/<>/> KURTULMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52965 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "YARGILAMAK" ile/değil/yerine KEŞFETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34230 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "YASAK GETİRMEK/KOYMAK" ile/değil/yerine KATKI/DESTEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16026 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sizi seven/düşünen yakınlarınızın yapmamanızı istedikleri/söyledikleri şeyler, size engel/yasak koymak değil yaşamınızı hızlıca nitelikli kılma niyetiyle/amacıyladır daha çok. [Size o anda uygun "görünmemesi" ile çatışmaya gitmek yerine biraz/bir kez daha düşünmeyi gerektirir sadece.] )

- "ZAYIFLIK" ile/değil KİŞİLİKLİ/OMURGALI KALMAYI YEĞLEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48121 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (")PUT/LARI/NI KIRMAMAK(") ve/||/<>/> KENDİNİ, PUT KILMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49523 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (")TESLİM OLMAK(") ile/değil/yerine/>< KAYBETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54320 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (EN FAZLA:
) KISKANÇLIK YAPMAK
ile/yerine KISKANÇLIK DUYMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7467 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (SORUN:
) "İNANMAK/İNANMAMAK"
değil KAYITSIZLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35950 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ["DURUMU"] KABUL ETME(ME)K ile KABULLENME(ME)K
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23650 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( TEK ELİNİ KALDIRMAK ile İKİ ELİNİ BİRDEN KALDIRMAK )

- [Fars.] SULTANÎ (YAPRAK/PUL) MERCİMEK ile YEŞİL(SIRA) MERCİMEK ile (KABUKLU) KIRMIZI MERCİMEK ile KIRMIZI İÇ MERCİMEK ile YEŞİLİMSİ/SARI İÇ MERCİMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8242 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( YASMIK )
( Kabuk renkleri, yeşil ya da sarımsı yeşildir. Pembemsi-sarı yeşil, grimsi-sarı yeşil, sarımsı-yeşil üzerinde koyu yeşil benekli olanları da vardır. Kotiledon renkleri, yeşilimsi sarı, taneleri yassı, yuvarlak ve çapı, 6 mm.'den büyüktür. İLE Genellikle yeşil ya da sarımsı olmakla birlikte sarımsı-pembe yeşil, grimsi-yeşil olanları da vardır. Taneler, yanlardan basık, yuvarlak ve tane çapı, 3 mm.'den büyüktür. İLE Kabuk rengi, genellikle grimsi-kırmızı olmakla birlikte, sarımsı pembe üzerine koyu mavi ya da grimsi üzerine koyu mavi ya da siyah benekli ve sarımsı yeşil renkli olanları da vardır. Kotiledon rengi, turuncu kırmızıdır. Tanelerin yanları basık, yuvarlak ve tane çapları, 3 mm.'den büyüktür. İLE Kotiledon renkleri, turuncu kırmızıdır. Kotiledonların iç yüzeyleri yuvarlaktır. İLE Kotiledon renkleri, yeşilimsi sarıdır. Kotiledonların iç yüzeyi düz, dış yüzeyi yuvarlaktır.[Türkiye'de, Kışlık Pul 11, Kışlık Yeşil 21, Kışlık Yeşil 31, Fırat 87, Sazak 91, Kışlık Yerli Kırmızı, Emre 20, Kayı 91, Erzurum 89, Malazgirt 89, Seyran 96, Ali Dayı, Meyveci 2000 adlarında tohumluk üretimi yapılan çeşitleri bulunmaktadır.] )

- [hem, ne] ENGEL ile/ve/değil/yerine/hem de/ne de/||/<>/> KAYNAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38635 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [hem, ne] Kendimizden başka yoktur. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/HEM DE/NE DE/||/<>/> Kendimizden başka yoktur. )

- [hem] ANLA(YA)MAMAK ile/ve/<>/değil/hem de KABUL ETMEMEK/EDEMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30313 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [KAMUSAL MAL'DA] KÖY ORTA MALLARI:
OTLAK
ile/ve/||/<> YAYLAK ile/ve/||/<> KIŞLAK ile/ve/||/<> BALTALIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50055 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
!"KÜÇÜMSEMEK"
ile/ve/||/<>/> KÜÇÜMSEDİĞİNE GEREKSİNİM DUYMAK/MUHTAÇ KALMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48501 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kapalı olan Antep fıstığını, bırakıp sonunda, o kapalı olanları açmaya çalışmak kadar komik, çaresiz ve vahim durumlara düşmemek için çoğu ufak/değersiz/yetersiz "görünen" şeyi ve kişiyi küçümsememek gerekir. )

- [ne yazık ki]
!SAVAŞLAR:
RASYONEL
ile/ve/<> KİTLELERİN SEFERBER EDİLDİĞİ ile/ve/<> ASİMETRİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45229 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
"KEYFİ/Nİ YAŞAMAK"
ile/ve/değil/||/<>/>/< KEYFİ/Nİ (VE KENDİNİ) DAYATMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50037 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
"KOKULU" ŞAMPUANLARLA:
"YIKANMAK"
değil KİRLENMEK/KÖTÜ/AĞIR KOKMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48420 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
(FAZLA) ŞIMARTILAN ÇOCUK
ve/||/<>/> KENDİNDEN NEFRET EDEN ÇOCUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49823 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
AŞIRI DOYUM
ve/||/<>/> KÜSTAHLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36250 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
CENDEREYE ALMAK SOKMAK
ile/ve/<> KISKACINA ALMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48413 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
DÜŞMAN/LIK
ile/ve/değil/yerine/||/<> KARŞIT/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6319 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
EZBERE YAŞAMAK
ve/||/<>/> KÖTÜLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45466 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
HALKIN PARASINI, KENDİ ÇOCUKLARINA AYIRMAK
değil/>< KENDİ PARANI, HALKIN ÇOCUKLARINA BIRAKMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44642 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
İKİ YANLIŞ!:
SUSULACAK YERDE, KONUŞMAK
ve/||/<> KONUŞULACAK YERDE, SUSMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50839 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
KARAMSAR/LIK
ve/||/<> KARARSIZ/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48076 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
KAYIP
ile KOPUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33554 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
KİŞİDE:
RASTLANTISAL/LIK
ile/ve/||/<> KEYFÎ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51021 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
MERKEZİYETÇİ/LİK
ile/ve/<> KEYFİYETÇİ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32740 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
SEVGİSİZLİK
ve/||/<>/> KAYITSIZLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48701 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
SORUNU ÇÖZMEYE:
NİYETİNİN OLMAMASI
ile/ve/değil/||/<> KARARLILIK GÖSTERMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
YALAN SÖYLEMEK
ile/ve/||/<>/> KENDİ YALANINA İNANMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47843 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne/hem] "HAKLI/LIK" ile/ve/ya da/ne de/hem de/<>/>< KIZGIN/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33032 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ne kadar (")haklı(") olduğumuzu zannetsek de, ne kadar kızgın olsak da,
bazı/çoğu durumu, sakinlikle ve akılla[/tüzeyle] çözerek -ve de en azından çözümleyerek- ilerlemek gerekir. )

- | SAVAŞMAK ve/||/<>/> KAÇMAK |
ve/||/<>/>
DONAKALMAK

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48912 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Olanaklar(ımız)/koşullar(ımız)]
| Yetiyorsa, uygunsa. VE/||/<>/> Yetmiyorsa, uygun değilse. |
VE/||/<>/>
İkisi arasında kalmış ya da hiçbir karar veremiyorsak. )
( | Sempatik. VE Sempatik. |
VE/||/<>/>
Parasempatik. )

- ACIMAK ile KAYGILANMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29905 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AÇIKLAMAK ile KANITLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4467 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AÇIKLAMAK ile/ve KURALLAŞTIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4427 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AÇIP-KAPATMAK ile/değil KAPATIP-AÇMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9109 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADÂLET:
[BİR ŞEYİ] "YERLİ YERİNE KOYMAK"
değil KENDİNE AİT YERE KOYMAK/BIRAKMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36601 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADÂLET:
VARLIĞI VE VAROLANI BİLMEK/TANIMAK
ve/||/<> HAK'I BİLMEK/TANIMAK ve/||/<> KENDİNİ BİLMEK/TANIMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50085 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADÂLET ve/<>/< KAYGISIZLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36259 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADÂLET ile KURTARICILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53190 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADCILIK/NOMİNALİZM ile GERÇEKÇİLİK/REALİZM ile KONSEPTUALİZM/KAVRAMCILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15877 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AFFETMEK ile/ve/||/<>/< KABUL ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33622 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AĞIZ ile/ve/değil/yerine/||/<>/< KULAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49223 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Daha az konuşmak üzere/için. İLE/VE/||/<>/< Daha çok dinlemek üzere/için. )
( Bir. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< İki. )

- AHLÂKSIZLIK ile/ve/değil KÖTÜ/OLUMSUZ AHLÂK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1983 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKILLA TARTMAK ile/değil/yerine KALPLE DİNLEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21099 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKIŞ ile/ve/<> KENDİLİĞİNDENLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31927 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKSİYOM'DA:
TAMLIK
ve KAPALILIK ve BASİTLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7801 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALIK ile KORKAK ile ALÇAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36274 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Hiçbir şeyin değişmeyeceğini" "düşünüyorsak..." İLE "Düşünmek istemiyorsak..." İLE "Hiçbir şeyin değişmemesinin, kendi çıkarımıza olacağını düşünüyorsak..." )

- ALIŞILABİLİRLİK ile/ve/||/<> KALDIRILABİLİRLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52919 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALIŞMAK ile/değil/ne yazık ki KOLAYINA GELMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2472 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALIŞMAK ile/ve/değil KOŞULLANMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7005 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALMAK ile/ve KABUL ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4134 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALNI ile/ve KALBİ ile/ve KAPISI AÇIK OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4857 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLA(YA)MAMAK ile/ve/değil KABULLEN(E)MEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2640 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLA(YAMA)MAK ile/ve KAVRA(YAMA)MAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4373 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul-zurna az! )
( "Karga'nın Bülbül'ü, Bülbül'ün Karga'yı anlaması fakat aradakilerin anlayamaması" )

- ANLAM/KAVRAM ve/||/<> NİTELİK ve/||/<> İLİŞKİ ve/||/<> KİPLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49696 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAMA(MA)K ile/değil KABUL ETME(ME)K
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2845 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAMAK ve/> KATLANMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/693 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAMAK ile/ve KAVRAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4415 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Anlamaya yardımcı olmak, gerçek yardımdır. )

- ANLAMLANDIRMAK ile/ve/<>/> KAVRAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48432 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAMSIZLIK ve KAVRAMSIZLIK ve İNSANSIZLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/241 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişi kendi çabalarına yön verecek ışığı hayal gücünün imgelerinden değil, açık seçik düşünülmüş kavramlardan almalıdır. )

- ANÜS ile/değil KLOAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22463 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnsanda. İLE/DEĞİL Hayvanlarda. )

- ARKADAŞINLA KARDEŞ (GİBİ) OLMAK/OLABİLMEK ile/ve KARDEŞİNLE KARDEŞ OLMAK/OLABİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5729 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞAĞILAMAK ile/ve KUTSAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6628 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AT:
GEYİK
ve KAYIK ve HÖYÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30061 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Önden bakınca. VE Yandan bakınca. VE Arkadan bakınca. )

- AT ile KAMIŞKULAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54152 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kulakları ince, düzgün ve dik at. )

- ATEŞ ve/<> KORUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31577 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂTIFET[Ar. çoğ. AVÂTIF] değil/yerine/= KARŞILIK BEKLEMEDEN GÖSTERİLEN SEVGİ, İYİLİKSEVERLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40081 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ATOM ile/ve/< ÇEKİRDEK ile/ve/< PROTON/NÖTRON(NÜKLEON[Fr. < Lat.]) ile/ve/< MEZON[Fr. < Yun.] ile/ve/< ELEKTRON ile/ve/< KUARK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7989 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 10¯8 cm. İLE/VE/< 10¯¹² cm. İLE/VE/< 10¯¹³ cm. | Elektrondan ağır, protondan hafif bir atom cisimciği. İLE/VE/< 10¯¹6 cm. İLE/VE/< 10¯¹6 cm. )

- AVUÇ/LAMAK ile/ve KOŞAM/LAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5455 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE İki elle avuç/lamak. )

- AYGIR ile KISRAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22104 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eril at. İLE Dişil at. )

- AYIRMAK ile KOPARMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2210 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYNI/LIK ile/ve/||/<> KALICI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52290 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYRIŞTIRICI ile/değil KOPUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34737 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYRIŞTIRMAK ile/değil/yerine KAYNAŞTIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31506 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AZIMSAMAK ile KÜÇÜMSEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7286 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞIMSIZLIK ile KEYFÎLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/337 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞINI KESMEK ile/ve KENDİNE YÖNELMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1422 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞIRSAK ile/ve KÖRBAĞIRSAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5490 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAKIM ve KÜLTÜR ve UYGARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33209 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BARIŞI:
KURMAK
ile/ve/||/<>/> KORUMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48694 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASİTLİK ve KUŞATICILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3422 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞKALARINA "EFENDİLİK" ile/değil/yerine/>< KENDİMİZE EFENDİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49116 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Güç" gerektirir. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Güçlü olmayı gerektirir. )

- BAŞKALARINI AFFETMEK ile/ve/||/<>/< KENDİNİ AFFETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/663 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Affetmek, bir mahkûmu serbest bırakmaktır ve o mahkûmun kendin olduğunu keşfetmektir. )
( AFFEDELİM!!!

Lise öğretmeni bir gün derste öğrencilerine bir teklifte bulunur:

"Bir yaşam deneyimine katılmak ister misiniz?"

Öğrenciler çok sevdikleri hocalarının bu teklifini tereddütsüz kabul ederler. "O zaman" der öğretmen. "Bundan sonra ne dersem yapacağınıza da söz verin"

Öğrenciler bunu da yaparlar. "Şimdi yarınki ödevinize hazır olun. Yarın hepiniz birer plastik torba ve beşer kilo patates getireceksiniz!"

Öğrenciler, bu işten pek birşey anlamamışlardır. Ama ertesi sabah hepsinin sıralarını üzerinde patatesler ve torbalar hazırdır. Kendine meraklı gözlerle bakan öğrencilerine şöyle der öğretmen:

"Şimdi, bugüne dek affetmeyi reddettiğiniz her kişi için bir patates alın,o kişinin adını o patatesin üzerine yazıp torbanın içine koyun."

Bazı öğrenciler torbalarına üçer-beşer tane patates koyarken, bazılarının torbası neredeyse ağzına kadar dolmuştur. Öğretmen, kendine "Peki şimdi ne olacak?" der gibi bakan öğrencilerine ikinci açıklamasını yapar:

"Bir hafta boyunca nereye giderseniz gidin, bu torbaları yanınızda taşıyacaksınız. Yattığınız yatakta, bindiğiniz otobüste, okuldayken sıranızın üstünde? Hep yanınızda olacaklar."

Aradan bir hafta geçmiştir. Hocaları sınıfa girer girmez, denileni yapmış olan öğrenciler şikâyete başlarlar:
"Hocam, bu kadar ağır torbayı her yere taşımak çok zor."
"Hocam, patatesler kokmaya başladı. Vallahi, kişiler, tuhaf bakıyorlar bana artık. Hem sıkıldık, Hem yorulduk!"

Öğretmen gülümseyerek öğrencilerine şu dersi verir:

"Görüyorsunuz ki, affetmeyerek asıl kendimizi cezalandırıyoruz. Kendimizi ruhumuzda ağır yükler taşımaya mahkum ediyoruz. Affetmeyi karşımızdaki kişiye bir ihsan olarak düşünüyoruz,

halbuki affetmek, en başta kendimize yaptığımız bir iyiliktir. )
( Kendini affetmeyen kişinin, tüm kusurları affedilebilir. )

- BAŞKASINI "KANDIRMAK" değil KENDİNİ YADSIMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33508 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEBEKLERDE:
GAZ
ile REFLÜ ile KOLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5777 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEDEL ile KARŞILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29012 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Olumsuz(lar)da. Ödenir. İLE Olumlu(lar)da. Sağlanır/Bulunur. )

- BEĞENİLMEK ve/||/<>/>/< KABUL EDİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49482 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRGİN/LİK ile KESİN/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2475 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRLEMEK ile/ve KARAR VERMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2900 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRLENMİŞLİK ile KOŞULLANMIŞLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2910 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRSİZ/LİK ile KEYFÎ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4245 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRSİZ ile KARIŞIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4243 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRSİZLİK ile/ve/||/<>/> KARARSIZLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55120 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRSİZLİK ile/ve/<> KARMAŞIKLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30249 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nesnesizlikten/kavramsızlıktan. İLE/VE/<> Yöntemsizlikten. )

- BEN/LİK ile/ve/<>/> KENDİ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36334 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEN ile/ve/<>/> BİZ ile/ve/<>/> KENDİ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36335 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENİMSEMEK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< KABUL ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49664 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEŞER DOĞMAK ile/ve/> KİŞİ/İNSAN OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4836 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BEŞER İKEN BÎ-ŞER OLMAKTIR İNSAN OLMAK )

- BEYAZ PİRİNÇ yerine/değil KABUKLU/KEPEKLİ PİRİNÇ, ÇELMİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BIKMAK ile KANIKSAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35910 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BILDIRCIN ile KEKLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22591 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( FERİK: Keklik, bıldırcın gibi kuşların yumurtadan yeni çıkmış yavruları. )

- BİÇİM DEĞİŞTİRMEK ile/değil KILIK DEĞİŞTİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1612 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGELİK ile/ve/||/<>/>/< KALITIMSAL BİLGELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44505 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ:
TÜMEL/LİK
ile/ve/||/<> ÖZSEL/LİK ile/ve/||/<> NEDENSEL/LİK ile/ve/||/<> KESİN/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ve/||/<>/> İYİLİK ve/||/<>/> KARARLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50293 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kuşkudan kurtarır. VE/||/<>/> Acı çekmekten kurtarır. VE/||/<>/> Kaygıdan kurtarır. )

- BİLGİDE:
TÜMELLİK
ile/ve/||/<> KESİNLİK ile/ve/||/<> ZORUNLULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15591 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİSİZ/LİK ile/değil KÜLTÜRSÜZ/LÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6215 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bazı verilere sahip olmamanın adı, bilgisizlik değil kültürsüzlüktür. )

- BİLİP DE:
SUSMAK
ile KONUŞMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31405 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLMEK ile/ve/> KAVRAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4285 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLMEK ile/ve/> KAYITLA(N)MAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/672 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLMEK ile/ve/<> KENDİNİ BİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4291 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLMEK ile KENDİNİ BİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16282 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLMEK ile/ve/<> KUDRET SAHİBİ OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32205 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLMEK ile/ve/<> KULLANMAYI/UYGULAMAYI BİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4304 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bildiklerinizi yaşa(r)sanız, bilmedikleriniz de öğretilir. )

- BİLMEMEK ile KÖTÜ (OLARAK) BİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4336 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİR ŞEYİ ELDE ETMEK İÇİN:
ÇABALAMAK
ile/ve/sonra/ne yazık ki/||/<>/> KENARA ATMAK ile/ve/sonra/ne yazık ki/||/<>/> ANLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49947 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİR ŞEYİN/BİRİNİN, DEĞERİNİ BİLMEK ile/ve/||/<>/< KENDİ DEĞERİNİ BİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48895 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendi değerimizi bilmezsek, başkası hiçbir zaman, zemin ve koşulda bilmez. )

- BİREŞİM(TEVHİD) ve/||/<>/>/< KUŞKUDAN KURTULMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37804 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİREŞİM/TEVHİD ve/||/<>/>/< KENDİNDEN RÂZI OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37803 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİRLİK ve DÜZEN ve KURALLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/550 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİRLİK ile/ve KAVRAMSALLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/578 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİRLİKTELİK ile/ve/||/<> KARŞILIKLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53890 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİSİKLET ve KASK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38798 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİTİRMEK ile KAPATMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/752 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BOLLUK >< KITLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31092 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BOLLUK-KITLIK )

- BOŞ DURMAK değil/yerine KOŞTURMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30784 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BOY ile/ve KARAKTERİSTİK UZUNLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14531 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( The NCD Risk Faktörü Birliği'nin 'Yetişkin İnsanda Boy Uzunluğu Trendlerinin 100 Yılı' adlı araştırması, bir ülkede, belirli bir zamanda, bireylerin boy ortalamalarının ne olduğunu ve 100 yıl içinde bu rakamların nasıl değiştiğini ortaya çıkarmayı hedefliyor. XX. yüzyılın sonunda, en uzun erkekler [ortalama 183 cm. boy uzunluğuyla] Hollanda'da doğdu. En kısa kadınlar ise [ortalama 140 cm. boy uzunluğuyla] Guatemala'da doğdu. 1896'da en kısa ve en uzun boylu memleketlerin arasındaki fark (hem kadın, hem erkekte) 20 cm. olarak kaydedildi. Bu, yeterli beslenme ve hastalıklara yatkınlık bakımlarından çok büyük farklar anlamına geliyordu. Son 100 yılda boy uzunluklarının nasıl değiştiği de ülkeden ülkeye farklılık gösterdi. 1996 yılında doğan İran'lı erkekler, 1896'da doğanlara göre 17 cm., Güney Kore'li kadınlar 20 cm. kadar uzundu. Güney Asya ve Afrika gibi ülkelerde, bireyler, 100 yıl önce olduklarından pek farklı bir boy uzunluğunda değiller ve hatta bazı ülkelerde, bireyler, 50 yıl önce olduklarından daha kısalar. Araştırma, boy uzunluğunun farklı ülkelerde farklı miktarlarda değişmesinin nedenini anlamayı ve bu bilgiyi beslenme ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için kullanmayı hedefliyor. Bunun yanı sıra, boy uzamasının daha iyi bir sağlık ve daha uzun ömür anlamına geldiği bilgisinin yaygınlaşması da amaçlanıyor. )
( )

- BOZMADAN ile/ve/değil/yerine/<> KORUYARAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37211 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BOZMAK ile/değil KORUMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28624 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÖLMEK ile KATLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14329 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BUNALIM ve/> KÖTÜLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7187 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÜTÜN/LÜK ile/ve KENDİ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/606 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÜTÜNSELLİK ile KUŞATICILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4053 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÜYÜĞÜN İÇİNDEKİ KÜÇÜK ile/ve/değil/yerine KÜÇÜĞÜN İÇİNDEKİ BÜYÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/594 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÜYÜK BEBEK ile/ve KÜÇÜK BEBEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16452 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÜYÜK HATA:
BİR ŞEYE/KİŞİYE, GEREĞİNDEN FAZLA DEĞER VERMEK
ile/ve/değil/<> KENDİNE, HAK ETTİĞİNDEN DAHA AZ DEĞER VERMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36543 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÜYÜLTMEK ile/ve/=/> KÜÇÜLTMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29209 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CEHÂLET:
BİLGİSİZLİK
değil KIBLESİZLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32454 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CEHÂLET ve/>/ve/< KABA GÜÇ ve/>/ve/< BAĞNAZLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CEMÂL GÖRMEK ve/||/<> KEMÂL BULMAK ve/||/<> RIZÂ DEVŞİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31350 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CEP TEL'DA:
KULAKLIKSIZ KULLANMAK
değil/yerine KULAKLIĞIYLA KULLANMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16201 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CEP TELEFONUNU:
KULAKLIKSIZ KULLANMAK
değil/>< KULAKLIĞIYLA KULLANMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27817 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yanlışı. >< Doğrusu. )

- CESÂRET ile/değil KABA/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6224 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CESÂRET ile/ve KARARLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3031 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CEZA ile/değil KARŞILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7430 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CİMRİ/PİNTİ/MIHSIÇTI[argo] değil/yerine/= KISMIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12054 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aşırı derecede tutumlu. )

- COŞMAK ile/ve/<> KOŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31634 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CÜRET ile/ve/<> KÜSTAHLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32437 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇAKIL ile KAYDIRAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55080 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çakıl taşı. İLE Yassı, kaygan çakıl taş. | Çocukların, kaydırılan bir taşı ayakla kaydırarak oynadıkları oyun. | Çocuk bahçelerinde, çocukların oturup kayarak eğlendikleri oyun aracı. | Tomrukların kolay taşınması için dağdan kaydırıldığı yer. )

- ÇALIŞMAK ile/ve/||/<>/< KAPILANMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<>/< Bir işe girmek ve o işte devam etmek. | Bir işe girmek. )

- ÇALIŞMAK ve/<> KAZANMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5090 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KÂSİB[< KESB]: Çalışıp kazanan. )

- ÇARESİZLİK ile/yerine KOŞULSUZLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28875 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇEKİMSER/LİK ile/ve/||/<> KAÇINGAN/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51610 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇERÇEVE ile KASNAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14136 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇIKIK ile KIRIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5431 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇİZMEK ile KESMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7580 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇOCUKLARI TERBİYE ETMEK ile/ve/değil/yerine KENDİMİZİ TERBİYE ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48048 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇORAK ile/ve KURAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12839 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAĞINIK/LIK ile KOPUK/LUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3044 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAL/YAPRAK ile/ve/||/<> KAVRAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55065 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Ateş yakmak için kullanılan kuru yaprak, ince dal. )

- DANIŞMAN/LIK ile KOÇ/LUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5952 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Danışan, dağları aşmış; danışmayan, düz yolda şaşmış. )
( MEŞVERET[Ar.] (ETMEK): Danışma. )

- DARGIN/LIK ile/ve KIRGIN/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31459 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYAMAK ile KARINLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54622 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Gemi yanını dayamak. )

- DAYANÇ/SABIR ve/<> KARARLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2380 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ ve/< KOLAYLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28398 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞER ile ANLAM ile KARŞILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29011 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞER ile KARŞILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28397 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİŞEBİLİR/LİK ile KEYFÎ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/481 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DELİK ile KESİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13924 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENETİMCİ/LİK ile/ve/<> KATILIMCI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32405 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEYİM ve/||/<>/> KENDİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49265 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENGİNİ ARAMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< KENDİNİ ARAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47444 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEPREMDE:
ÇÖKMEK
ile/ve/||/<> KAPANMAK ile/ve/||/<> TUTUNMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55032 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
()

- DEVİM/DİNAMİK ile/ve KİNETİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/369 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DIŞARIDA BIRAKMAK ile KENARA KOYMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1706 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DIŞLAMA(MA)K ile/ve/||/<> KÜÇÜMSE(ME)MEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35218 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DIŞSALLAYICI/LIK ile/değil/yerine/>< KAPSAYICI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31414 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİKKATSİZLİK ile/ve/değil/< KONTROLSÜZLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2328 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİL (BİLGİSİ) YAZIP KONUŞMAK ile/ve/değil KONUŞUP, DİL (BİLGİSİ) YAZMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8508 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( TASHÎF[Ar. < SAHF | çoğ. TASHÎFÂT]: Yazı yazarken sözcüğü yanlış yazma, yanılıp yanlış sözcük yazma. )

- DİLİN İŞLEVLERİ ve/||/<> KİMLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31611 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİN ANLATIMINDA:
BÖLÜNMÜŞLÜK
ile/değil/yerine KAPSAMLI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31143 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİP ile KÖK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28203 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eğer kökler sağlıklıysa ve iyi sulanıyorsa, meyveler elbette lezzetli olacaktır. )

- DİREK ile/ve/||/<>/> KABALLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53915 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<>/> Maden ocaklarında galerileri direklerle pekiştirmek. )

- DİRENGEN/LİK(İNATÇI/LIK) ile/değil/yerine KARARLI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6128 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilgisizlikte/cahillikte, donanımsızlıkta, beşerde. İLE/DEĞİL/YERİNE Bilgilide, bilgede, insanda, adam olmuşta. )

- DİSİPLİN ile KATILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28731 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİZMEK ile KURGULAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4068 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞAÇLAMA ile KENDİLİĞİNDENLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28154 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞAL/LIK ile/ve/değil/yerine/||/<> KENDİLİĞİNDEN/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34674 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞALLIK ile/ve/<> KENDİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/295 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞRU/LUK ile/ve KESİN/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3698 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞRULAMAK ile/ve/değil KANITLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2955 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞUŞTAN/LIK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< KENDİLİĞİNDEN/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52194 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOKTRİN değil KADİM BİLGELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15083 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOST ile KARDEŞLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54602 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kardeş olma durumu, karındaşlık, uhuvvet. | Kardeş kadar yakın sayılan kimse, yakın dost. | Birlik, beraberlik. | Adı bilinmeyen kişilere söylenilen bir seslenme sözü. )

- DURUMUNDA OLMAK ile/ve KONUMUNDA OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1043 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYARSIZ/LIK ile/ve/değil/yerine/||/<> KAYITSIZ/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33875 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYGUSALLIK ve/> KONTROLSÜZLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4996 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYULAR'DA:
MEKANİK
ile/ve/<> KİMYASAL ile/ve/<> TERMAL ile/ve/<> ELEKTROMANYETİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5328 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYUMSAMAK ile/ve/<> KABUL ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29974 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜRMEK ile KATLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14165 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞMEK ile KAPAKLANMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7215 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNMEK ve KENDİNİN BİLİNCİNDE OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1397 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNMEK ile/ve/||/<>/> KONUŞMAK ile/ve/||/<>/> YAPMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54740 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Konuşmadan önce "konuşmak". İLE/VE/||/<>/> Yapmadan önce "yapmak". İLE/VE/||/<>/> [olumlu/olumsuz] Kesinleşmeden önce "görmek/denemek". )

- DÜŞÜNMEYİ BİLMEMEK ile/ve/<>/= KONUŞMAYI BİLMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1400 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Düşünmeyi bilmeyen, [sürdürmeyen ve geliştirmeyen] konuşmayı da bilemez! )

- DÜZEN ile/ve/<> KURALLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2452 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜZENSİZLİK ile KEŞMEKEŞLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28744 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EĞİTİM:
"BOŞ KABI DOLDURMAK"
ile/ve/değil/yerine/||/<>/< KIVILCIMLA ATEŞ YAKMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50001 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EK ile KÖK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8682 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EKSİK/LİK ile/ve KÖTÜ/LÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1601 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ELDE ETMEK ile/ve KORUMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28424 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ELMA ile KAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8321 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENDİŞE ile/ve/<> KARAMSARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ESKİ ile KLASİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1140 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ESKİ ile KLÂSİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3462 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞELEMEK ile KAZMAK/KAZIMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14327 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞYALARI:
VİTRİNDE/SANDIKTA/... TUTMAK/SAKLAMAK
ile/yerine/değil KULLANMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16151 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Bir gün kullanılır", "Misafir için" vb. düşünceler/tutumlar yerine kullanalım onları! )

- ET ve/<> KEMİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ETMEK ile KILMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28923 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVLİLİK ile/ve/değil KUTSAL EVLİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31767 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir başkasıyla. İLE/VE/DEĞİL Kendinle. )
( Gövdeyle. İLE/VE/DEĞİL Zihninde. )
( MÜTEEHHİL[< EHL]: Evlenmiş, evli, teehhül etmiş. )

- EVRENSEL/LİK ile/ve/değil/yerine/||/<> KALICI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38180 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EYLEM ve/||/<>/> ANDA OLMAK ve/||/<>/> KENDİLİĞİNDENLİK ve/||/<>/> YARATICILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49100 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİŞFİKLEMEK ile KIŞKIRTMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7558 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİZİK ile KUVANTUM FİZİĞİ ile TERMO DİNAMİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7884 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GAZETE OKUMAK ile/ve/<>/||/değil/yerine KİTAP OKUMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29877 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GELİŞİGÜZELLİK ile/ve KEYFÎLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/339 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GERÇEK ile/ve/değil/yerine KESİN/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2867 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEREKLİLİK ve/> SÜREKLİLİK ve/> KESİNLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/236 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEVEZELİK ile/değil/yerine/>< KENDİNİ GELİŞTİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41966 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEYİK ile/ve KIZILGEYİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22189 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GINÂÎ[Ar.]/LİRİK[Fr.] değil/yerine/= KOŞUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38826 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( LİRİK: Coşkun, esinle dolu. | Eski Yunan yazısında, lir eşliğinde söylenilen. Koşuk. | Çok etkili, coşkun, genellikle kişisel duyguları dile getiren yazın. )

- GİDERMEK ile KARŞILAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29018 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GİRİŞİM/GİRİŞMEK ile KALKIŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28478 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GİYİNMEK ile/ve KUŞANMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8998 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖRMEMEZLİKTEN GELMEK ile/ve/<> KAÇMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30463 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖSTERMEK ile/ve KANITLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4090 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖZ ile/ve KULAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19447 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İbretin müşterisi. İLE/VE Sözün müşterisi. )
( Göz, dostu görendir. )

- GÜNEŞTE:
YANMAK
ile/ve/değil/yerine KARARMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16197 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 11:00 ile 16.00 arası güneş altında kalınmamalı! [yaz saati uygulamasına göre] )

- GÜREŞ ile KARAKUCAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54564 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kökeni Orta Asya'ya uzanan, serbest stilde, yağ sürülmeden yapılan en eski, geleneksel Türk güreşi. )

- HAK(K)'A TESLİM OLMAK ve/||/<>/>/< KENDİNLE BARIŞIK OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48619 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAKK'I, KİŞİYLE TANIMAK ile/ve/||/<> KİŞİ'Yİ, HAKK'LA TANIMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45015 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAKKIN, SENİN YANINDA OLDUĞUNA İNANMAK ile/ve/değil/yerine/<> KENDİNİN, HAKKIN YANINDA OLDUĞUNA İNANMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32180 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HALI ile/ve KİLİM ile/ve SUMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14551 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAMAYLI/HAMAİL[Ar.] değil/yerine KUŞAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37088 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Omuzdan, çapraz olarak bele inen bağ. | Muska. )

- HAREKET'TE:
YER DEĞİŞTİRMEK
değil KENDİ İÇİNDE DEĞİŞMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4861 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAREKET ile/ve/değil KESİNTİSİZLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3558 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HASTALIK ile KALITSAL/IRSÎ HASTALIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5674 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HATADAN:
ÇEKİNMEK
ile/değil KAÇINMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33323 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HENDEK ile KUYU/TUYNUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12781 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kuyu görüntüsü, bir kaynağı ya da bir kazanç kapısını simgeleyebilir. )

- HESAPLAŞMAYI:
KENDİNLE YAPMAK
ile/ve KENDİNE YAPMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1421 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİÇKİMSEYİ:
ÖVMEMEK
ve/||/<> KÜSMEMEK ve/||/<> YAKINMAMAK ve/||/<> SUÇLAMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45019 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Olgunluğun gereği ve göstergelerindendir. )

- HİZB değil/yerine/= KISIM, BÖLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41454 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HOR GÖRMEK ile KENDİNİ HOR GÖRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7288 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ZİLLET: Hakirlik, horluk, aşağılık, alçaklık. )

- HOŞLANMAK ile KAPILMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6567 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HUKUKSUZ/LUK ve/> KAYITSIZ/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35740 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- IRKÇI ULUSÇULUK ile ETNİK ULUSÇULUK ile KÜLTÜREL ULUSÇULUK ile VATAN ULUSÇULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29109 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ISIRARAK ile KOPARARAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ISTAKOZ ile KEREVİDES/KEREVİT/KARAVİDE[Yun.]/BÖCEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22555 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Denizde yaşayan. İLE Tatlı suda yaşayan. )

- İÇGÜDÜ ile/ve/||/<> KENDİLİĞİNDENLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49628 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İÇİÇE GEÇMİŞ/LİK ile/ve/||/<> KATMANLI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48848 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İÇSELLİK ile/ve KENDİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28911 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDDİA ile KESİNLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7504 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İĞNE ile KIYIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14019 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kalın yorgan iğnesi. )

- İHSAN FAZLIOĞLU BETİKLERİNDE:
KENDİLİK
ile/ve/||/<> KİMLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- İKİ KÖK ile/<> KARE KÖK ile/<> KÜP KÖK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46132 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İki kök. İLE/<> Kare kök. İLE/<> Küp kök. )

- İKİYÜZLÜ/LÜK ile/ve/değil/||/<>/>/< KORKAK/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38011 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLGİSİZLİK ile/ve/değil KAYITSIZLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2329 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLİK ile/ve/<> KEMİKTE BULUNAN BOŞLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5418 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLİM ve/<>/|| KİŞİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30333 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNANMAK ile/değil/yerine KABUL ETME(ME)K
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34519 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNANMAK ile/ve/değil KATILMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4321 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNANMAK ile/> KENDİNİ KAPTIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4322 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNANMAK ile KONDURMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4469 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNCE BAĞIRSAK ile/ve/> KALIN BAĞIRSAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5484 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( EM'Â-İ RAKÎKA ile/ve/> EM'Â-İ GALÎZA )
( MİÂ'[Ar.], RÛDE[Fars.]: Bağırsak. )
( EMA: Bağırsaklar. )
( MASARİKA[Yun.]: Bağırsakları tutan karın iç zarı, bağırsak askısı. )
( Bağırsağın her boğumunda bir hazım vardır. Gelen maddeden, her boğumda bir gıda alınır. )
( ANTENİT: İncebağırsak yangısı. )

- İNCELEMEK ile/ve KURCALAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNDİRGEMEK ile KATMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15331 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNORGANİK ile/||/<>/> KİMYASAL ile/||/<>/> ORGANİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45950 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- İNTİKAM ve/>/= KAYBETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30856 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSLÂM/MÜSLÜMANLIK ve/<> KAVRAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32111 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTEKSİZ/LİK ile/ve/değil KARARSIZ/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2526 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSYAN ile KABUL EDEMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4558 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İŞTEŞLİKTE:
SÜREKLİLİK
ile/ve/<> KARŞILIKLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30888 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İT:
KÖPEK
ile/ve/<> KANCIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35215 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eriline verilen ad. İLE/VE/<> Dişiline verilen ad. )

- İT(İL)MEK ile/ve KAK(IL)MAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7226 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İTİP ile/ve/||/<> KAKMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10202 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyi güç uygulayarak ileri götürmek. | Kapı, pencere vb.ni güç uygulayarak açmak ya da kapamak. | Bulunduğu yerden aşağı düşürmek. | Sürüklemek, sevk etmek. | Bir nesne ile belirli bir yakınlıktaki başka bir nesneyi kendinden uzaklaşmaya zorlamak, "çekme"nin karşıtı. İLE/VE/||/<> İtmek, vurmak. | Kakma yapmak. | Vurarak dar bir yere sokmak. )

- İTİRAF ETMEK ile/değil KABUL ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33515 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İTİRAZ ETMEK ile/ve/||/<> KARŞI ÇIKMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35563 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İYİLİĞE İYİLİK ile KÖTÜLÜĞE İYİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2612 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Her kişinin. İLE Er kişinin. )

- İYİLİK (YAPMAK):
"HERKESE ANLATILAN/ANLATIRSAK"
ile/değil/yerine/||/<>/< HİÇKİMSEYE SÖYLEMESEK DE KENDİMİZ ANIMSIYORSAK ile/değil/yerine/||/<>/< KENDİMİZ BİLE UNUTMUŞSAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54909 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ne vazgeçmek, ne de vazgeçmekten vazgeçmek. İLE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Vazgeçmek. İLE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Vazgeçmekten, vazgeçmek. )
( Kibir, kabalık. İLE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Alçakgönüllülük, tevâzu. İLE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Yokluk bilinci, mahviyet. )

- KABAKLAMAK ile KABAKLAŞMAK ile KABAKLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53725 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ağaçların gençleşmesi için dallarını budamak. İLE Saçları dökülmek, dazlaklaşmak. | Taşıt lastiklerinin, dişleri aşınıp yüzeyi düz bir duruma gelmesi. İLE Karpuz ya da kavunun ham olma durumu. | Başın tüysüz ya da dazlak olma durumu. | Bilgisizlik, görgüsüzlük. )

- KABALAK ile KABALAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53727 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunda kullanılmış olan, şapkaya benzeyen bir başlık türü. İLE Kabak yaprakları biçiminde etli ve tüylü yaprakları olan, kırlarda ve su kenarlarında yetişen bir bitki. )

- KABUKLULAR:
İSTİRİDYE(SELCE[Ar.], SADEF[Fars.], OYSTER[İng.], OSTREA EDULIS[Lat.])
ile MİDYE/BELEHU'L-BAHR[Ar.]/MUSSEL[İng.] ile SHELL ile KTENIA ile LANGUST(İN)[Lat. PALINURUS VULGARIS] ile KARAVİDES(/KEREVİT) ile KRILL ile PAVURYA ile KARİDES[Rumca](SHRIMP) ile KREOPEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22539 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( MISRÂ': İstiridye gibi deniz kabuklularından kabuklarının her biri. )
( İstiridyeler, doğal ortamlarında 80 yıla kadar yaşayabilirler. )
( İstiridyelerin bir inciyi tamamlamaları 15 - 20 yıllarını alır. [1 ton istiridyeden ancak 3 inci çıkar. Mükemmel küre şeklinde olma olasılıkları ise milyonda birdir.] )
( İstiridye )

- KABUL EDİLMEK ve/> KAYBOLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6525 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABUL ETME(ME)K ile KATILMA(MA)K
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2840 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABUL ETMEK ile/ve KATLANMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2839 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABULLENMEK ile/ve/<> KOŞULLANMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45045 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KACAK ile KAÇAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53929 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mutfak araçları, kap kacak. İLE Bir kapalı kaptan, bir borudan sızan gaz ya da sıvı. | Gizlice kaçırılmış olan mal ya da nesne. | Bağlı bulunduğu yerden ya da yasadan kaçan, uzaklaşan. | Yasaca yapılması yasak olan ya da yapılması için gerekli izin alınmayan. | Yasaca belirtilmiş gerekli gümrük ve vergileri ödenmeden bir yere sokulan ya da bir yerden çıkarılan. | Yasalara, kurallara uymayarak, gizlice. )

- KAÇAMAK ile KAÇAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53930 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hoş görülmeyen bir şeyi, ara sıra yapma. | Bir şeyi, belirli etmeden, gizlice yapmaya çalışma. | Bir şeyden kaçınma yolu. | Kaçılacak yer. | Başkalarına belirli etmeden, gizlice yapılan. İLE Mısır unundan yapılan yağlı bir yemek. )

- KAÇIRMAK ile KAYBETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28387 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAÇMAK ile/ve/değil/ne yazık ki KOLAYINA KAÇMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4084 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KADÎM BİLGELİK ile/ve/<> KADÎM GELENEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33417 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> Kadîm Gelenek, hiçbir kültürün, milletin ve/veya egemenliği altında değildir! Evrenseldir ve bu geleneğe ulaşmak, hünerdir. )

- KAK ile KAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53950 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Elma, armut vb. meyvelerin kurutulmuşu. İLE Zayıf ve kuru olan kişi. )

- KALAK ile KALAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41826 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gelin tâcı. İLE Tezek yığını. )

- KALDIRAÇ/MANİVELA[İt. < MANOVELLA] ile KALDIRAN ile KALDIRICI ile KALDIRIM ile KALDIRIŞ ile KALDIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53991 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Az bir kuvvet ile büyük bir yükü kaldırmaya yarayan, bir dayanma noktası üzerinde hareket edebilen, inip kalkabilen sert çubuk. İLE Bazı organları yukarıya doğru hareket ettiren kas. İLE Kriko. İLE Yaya kaldırımı. | Yollarda taşlarla yapılan döşeme. İLE Kaldırma işi. İLE Bulunduğu yerden almak. | Yukarı doğru hareket ettirmek. | Yükseltmek. | Ürün toplamak, taşımak. | Çekmek, taşımak. | Bir kuruluşun çalışmasına son vermek, feshetmek, lağvetmek. | Hastayı hastaneye götürmek. | Tören yaparak ölüyü gömmek. | Toplamak. | Alıp başka yere götürmek. | Uyandırmak. | Piyasadan çekmek. | Elin ulaşamayacağı yere koymak, saklamak. | Kaçırmak. | İyi etmek, iyileştirmek. | Bir şeyden çokça satın almak. | Tayin etmek, atamak. | Yok etmek, ortadan silmek. | Uygun gelmek, yakışmak. | Çalmak, aşırmak. )

- KALDIRMAK ile KAYDIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7357 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KALKMA ile KALKINIŞ ile KALKINMA ile KALKIŞMA ile KALKIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54054 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kalkma işi. İLE Kalkınma işi. İLE Kalkınma işi. | İyileşme, şifa bulma. İLE Kalkışmak işi. | İsyan, ayaklanma, kıyam. İLE Düzeyine göre yüksekte olan. | Kabararak yerinden ayrılmış. | Dik durumda, ucu yukarı doğru olan. )

- KALKMAK ile/ve/||/<> KALGIMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54031 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Sıçramak, fırlamak, şaha kalkmak. | Öfkeyle kalkmak. | Çapkınlık, serserilik yapmak. )

- KALLEŞ/LİK ile/değil/yerine KARDEŞ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32795 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KALTAK ile KALTAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54093 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE İffetsiz, namussuz kadın. )

- KAMUSAL/LIK ile/ve/<> KURUMSAL/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37207 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANAL ile KANALCIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54168 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bazı bölgeleri sulamak, kurutmak amacıyla veya gemilerin işlemesine elverişli, insan eliyle açılmış su yolu. | Telefon, telgraf, radyo, televizyon vb. araçlarla iletişimi sağlayan yol, hat. | Tahtanın liflerine dik yönde açılan kırlangıç kuyruğu biçimli girinti. | İçinden damar, sinir veya bir sıvı geçen yol. | İki kıyı arasındaki dar ve derin deniz. İLE Küçük kanal. | Bir organizmadaki küçük kanal. )

- KANCA[İt. < GANCIO] ile/ve KARMUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14262 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Büyük kanca. )

- KANCA ile KAPÇAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54379 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Uzun saplı büyük kanca. )

- KANIT ile/ve KAYNAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28638 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANIT ile/ve/<> KUŞKUSUZLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32531 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANMAK/ALDANMAK ile/ve/değil KAPILMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7491 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAP KALAYLAMAK ile/ve/<>/değil/yerine KALP KALAYLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4185 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAP ile KAPÇIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54380 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Küçük kap. | Boş mermi kovanı. | Tahıl tanelerinde kabuk. )

- KAPACIK / KAPAKÇIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54370 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Küçük kapak. | Yürekte ve damarlarda kanın veya başka sıvıların geri dönmesini önleyen supap durumunda küçük kapak. )

- KAPAMAK ile KAPATMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54373 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir açıklığı örtmek için bir şeyi, açık yerin üzerine getirmek. | Hava bulutlarla kaplanmak, sıkıntılı bir hâl almak. | Bir şeyin görünmesine engel olmak. | Geçişi engellemek. | Tıkamak, içini doldurmak. | Su, elektrik gelişini kesmek. | Çalışamaz, görev ve iş yapamaz duruma getirmek. | Üzerinde durmamak, bir şey üzerinde konuşmayı bırakmak. | Bir yere sokup dışarı çıkmasına engel olmak, hapsetmek. | Ortalıktan alıp saklamak. | Karşılamak, denk gelmek. İLE Bir malı değerinden aşağı bir karşılıkla elde etmek. | Kapamak. | Bir kadınla nikâhsız yaşamak. | Yayımını yasak etmek, yayımına son vermek. | Herhangi bir yerin tüM tüketimlerini üstlenip başkalarını içeri almadan isteği doğrultusunda eğlenmek. | Bitirmek, unutturmak, söz edilmesini engellemek. )

- KAPAMAK ile/ve/değil KAPLANMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/753 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAPI ile/değil KAPAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47962 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAPI ile KAPICIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54383 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Yumurtacığın tepesinde bulunan çiçek tozu borusunun geçtiği delik. )

- KAPILARI:
AÇIK BIRAKMAK
değil/yerine KAPALI TUTMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16193 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tuvalet kapısı gibi kapıların, içeridekiler tarafından kapatılması isteği, kendilerini saklamak üzere değil kapının önünden geçecek kişileri(/bayanları) içeriyi görmek zorunda bırakmamak içindir! [Lütfen özellikle bayanların rahatsızlığını dikkate alarak ve saygı göstererek tuvalet giriş kapılarını kapalı tutmaya özen gösterelim!...] )

- KAPIYI VURMADAN/ÇALMADAN AÇMAK/GİRMEK değil/>< KAPIYI VURARAK/ÇALARAK AÇMAK/GİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27820 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yanlışı. >< Doğrusu. )

- KAPİK ile KAPİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54390 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Köpek. İLE Rublenin yüzde biri değerinde para birimi. )

- KAPSAYICI/LIK ile/ve/||/<> KUCAKLAYICI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36263 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAR ile/ve/||/<>/> KARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54643 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Atmosferdeki su buharının yoğunlaşmasıyla oluşan ve yeryüzüne beyaz ve hafif billurlar biçiminde donarak düşen su buharı. İLE/VE/||/<>/> Kar kuyusu. | Dışı hasır örgüsüyle kaplı, içinde kar ya da buz koymak için bölmesi bulunan, soğutucu olarak kullanılan büyük şişe. )

- KARABATAK / KARABATAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54431 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARAKULAK ile KARAKULAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54565 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kedigillerden, çakala benzer vahşi bir hayvan. İLE Osmanlı Devleti'nde emir çavuşu, haberci. )

- KARAMSAR/LIK ve/||/<>/>/< KORKAK/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44632 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARAMSARLIK değil/yerine/>< KAVRAMSALLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34479 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARANFİL[Ar. < KARANFUL] ile KARAMUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54573 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karanfilgillerden, güzel renkli çiçekler açan bir süs bitkisi. | Mersingillerden, Molük Adaları'nda, Filipinler'de ve Hindistan'da yetişen ve yaprakları sürekli yeşil kalan bir ağaç.[Caryophyllus aromaticus] | Bu ağacın karanfil yağı elde edilen ve baharat olarak kullanılan, ağız kokusunu gideren, acımsı, koyu renkli, küçük çivi biçimindeki tomurcuğu. İLE Karanfilgillerden, ekin tarlalarında biten, yaprakları karşılıklı, çiçeği pembe mor renkte, zararlı bir bitki. | Gövdede, kara renkli kabarcıklara neden olan bir hastalık. | Koyunlarda görülen bir hastalık türü. )

- KARARTMA ile KARARTMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54576 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Savaş durumunda düşman uçaklarından korunma amacıyla ışıkları örtme ya da söndürme biçiminde alınan önlemlerin tümü. İLE Rengini karaya çevirmek, esmerleştirmek, siyahlaştırmak. | Karanlık duruma getirmek. | Işığı kısmak ya da örtmek. | Kötü bir duruma getirmek. )

- KARDEŞLENMEK ile KARDEŞLENMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54601 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ekin bir kökten birkaç sap birden üremek. İLE Kardeş sahibi olmak. )

- KARE ile/ve/||/<> KAREKÖK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54606 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kenarları ve açıları birbirine eşit olan dörtgen, dördül, murabba. | Bu biçimde olan. | İskambil oyunlarında aynı türden dört kâğıdın biraraya gelmesi. İLE Karesi verilen bir sayıya eşit olan sayı. )

- KARELEME ile KARELEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54607 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karelemek. | Bir resmin, büyülterek ya da küçülterek benzerini çıkarma yöntemi. | Herhangi bir çokgenle eş değerli bir kare çizme. | Eş değer bir kare ile hesaplama. İLE Karelere ayırmak. | Bir resmi büyültme ya da küçültme işleminden sonra asıl örneğin oranlarını kopyasında da elde etmek için bir resmi eşit sayıda karelere ayırmak. )

- KARGILIK ile KARGILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54614 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fişeklik. İLE Kamış yetişen yer. )

- KARIK ile KARIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54617 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kar yağmış bir alana bakma sonucu ortaya çıkan göz kamaşması. | Karlı bir alana bakma sonucu kamaşmış (göz). İLE Ark. | Arklar arasında kalan toprak parçası. | Sabanla açılan çizi. )

- KARINCIK ile KARINCIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54619 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gövdenin çeşitli örgenleri içinde bulunan boşluk. İLE Kalbin alt bölümünde bulunan ve biri sağdaki akciğere kan pompalayan, öbürü soldaki akciğerden gövdeye pompalanacak kanı alıp gövdeye göndermeye yarayan iki boşluk. )

- KARIŞIK ile/ve/değil KARMAŞIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29078 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARIŞIK ile KATIŞIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( TAGŞÎŞ[Ar. < GIŞ | çoğ. TAGŞÎŞÂT]: Karıştırma, saflığını giderme. | Değerli bir şeyi değersiz bir şeyle karıştırma. | İmrenme. )
( TAHALLUT[Ar.]: Karışma, eşyanın karışık olması. )
( TEDÂHÜL[Ar.]: Birbirinin içine girme. | Karışma. )

- KARIŞMA(MA)K ile/ve KAVUŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARIŞTIRMAK ile/ve KARIŞTIRMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARIŞTIRMAK ile/ve KARŞILAŞTIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARIŞTIRMAK ile/ve KATIŞTIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARIŞTIRMAK ile/ve KATMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARIŞTIRMAK ile KURCALAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARMAŞA ile/ve/||/<> KARARSIZLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51965 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARMAŞIK YAPININ DEĞERİNİ DÜŞÜRMEK ile/değil/yerine KARMAŞIK YAPIYI, BASİT/KOLAY ÇÖZÜMLE ÇÖZMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29083 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARŞI ile KARŞILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28895 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARŞILIKSIZ AŞK'TA:
ÜZÜNTÜ
ile KIZGINLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6815 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARŞIT ile KARŞI-LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28892 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARŞITLIK ile/değil/yerine KARŞILIKLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2032 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KASNAK ile KASNAKLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54707 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Enli çember. | Kalbur, tel vb. şeylerin tahta çemberi. | Nakış işlemek için gergef gibi kullanılan, kumaşı germeye yarayan, tahtadan çember. | Bir sütunun gövdesini oluşturan silindir biçimindeki taşların her biri. | Kıyıları oluk biçiminde pervazlı, metal ve tahtadan yapılmış çember. | Pehlivanların giydikleri kispetin bele gelen bölümü. | Makinelerde, bir milden başka mile hareket geçiren kayışların takıldığı demir çember. İLE Kasnak içine almak, çemberlemek. | Kollarını dolayarak kavramak. | Yapılarda, betonun şişmesini önlemek ve direncini artırmak için sıkıştırılmış betonun çevresini metalden bir kasnak içine almak. )

- KAŞ ile/ve KİRPİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Alın ile göz çukurunun arasında bulunan yoğun kıllar. İLE Göz kapaklarının ucunda bulunan seyrek kıllar. )
( Kaş ile göz, gerisi (kalanı, artanı, dahası) söz. )
( TAKATTUB[Ar.]: Buruşma. | Kaşların çatılması. )
( TAKTÎB[Ar.]: Kaş çatıp yüz ekşitme. )
( NEVK[Fars.]: Sivri uc. | Kuş gagası. | Kirpiğin ucu. )
( [Divân edebiyatında] Yay. İLE/VE Ok. )

- KAŞI(N)MAK ile KARIŞTIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5591 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAT'Î/YET[Ar.] değil/yerine/= KESİN/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55044 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KATEGORİLERİ BİLMEK ile/değil KATEGORİLERLE BİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KATILIM SAĞLAMAK ile/değil/yerine/||/<>/< KATILMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54285 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KATILMAK ile/ve KARŞI DURMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28985 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KATILMAK ile KATILMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55040 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Katma işi yapılmak. | Bir topluluğa girmek, iştirak etmek, iltihak etmek. | Ortak olmak, benimsemek. | Hak vermek. İLE Aşırı derecede gülme, ağlama, gıdıklanma, korkma vb. tepkiler sırasında, solunum kaslarının kasılmasından dolayı soluğun kesilmesi. )

- KATIM ile KATIMLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55041 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Katma durumu/eylemi. İLE Bir kezde katılacak miktarda olan. )

- KATMAK ile/ve/||/<>/> KARMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54645 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyin içine, üstüne ya da yanına, niteliğini değiştirmek ya da niceliğini artırmak için başka bir şey eklemek, karıştırmak. | Bir araya getirmek. | Birlikte göndermek. | Döllenmeyi sağlamak için erkek hayvanı dişinin yanına salmak. İLE/VE/||/<>/> Karıştırmak, birbirine katmak. | Toz durumundaki bir şeyi sıvı ile karıştırarak çamur ya da hamur durumuna getirmek. )

- KATMAK ile/ve KAZANDIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28336 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAVAK / KARAKAVAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54461 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Yüksekliği 35 metre kadar olabilen, kabuğu koyu renkli bir tür kavak. )

- KAVKI = KABUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41918 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Deniz hayvanlarının sert kabuğu. )

- KAVRAM ile/ve KURUM ile/ve KARŞILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31785 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zihinde. İLE/VE Toplumda. İLE/VE Gövdede. )

- KAVRAMI/MEFHUMU GÖRMEK ile/ve/değil/||/<>/< KAVRAM/MEFHUM İLE GÖRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50143 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )
( Mefhumu Görmek, Mefhum ile Görmek - İhsan Fazlıoğlu )

- KAVRAMSAL/LIK ile/ve/<> KURUMSAL/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30999 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Üst kavramlar, altındakileri örgütleyen kavramlardır. )

- KAVUN ile/ve/||/<>/< KELEK ile/ve/||/<>/< DÜĞLEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8351 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Güneş gördükçe olgunlaşır. İLE/VE/||/<>/< Başlangıçta ve toprak üstünde kalan bölümüdür. İLE/VE/||/<>/< Yeni oluşmaya başladığı küçükkenki durumuna verilen addır. )
( Meyve olur. İLE/VE/||/<>/< Turşu olur. İLE/VE/||/<>/< ... )

- KAVUŞAMAYANLARIN YAŞADIĞI AŞK ile/ve/değil/<> KAVUŞANLARIN YAŞATTIĞI AŞK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32735 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAVUŞMAK/VUSLAT ile/ve KARIŞMA(MA)K
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vuslatın tadı, hasretindedir. Vuslata doyulur, hasrete doyulmaz. )
( Vuslatta gına vardır. )

- KAVZAMAK[yerel] ile/=/<>/< KAVRAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55071 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sıkı tutmak, kavramak. | Korumak, muhafaza etmek. İLE/=/<>/< Elle sıkıca tutmak. | Bir nesne ya da düşünceyi her yönüyle anlamak. | Motorlu araçlarda debriyaj pedalı görev yapmak. | Motorlu araçlarda lastik yolu kavramak. )

- KAYA ile KARABALIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54428 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Tatlısu kayası. )

- KAYA ile KAVLAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55063 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kabuğu dökülmüş. | Güneşten derisi soyulan kişi. | Yer altı boşluklarının tavan ve yan duvarlarında bulunan gevşemiş ya da düşebilir kaya parçası. )

- KAYA ile/ve/||/<>/> KAYALIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55075 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Büyük ve sert taş kütlesi. | Kayaç. İLE/VE/||/<>/> Kayası çok olan yer. )

- KAYAR ile/ve/||/<>/> KAYARLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55077 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hayvanların eskiyen nallarının çivilerini değiştirme işlemi.| Pay. İLE Hayvanın eskiyen nallarını onarmak, eskiyen nalın çivilerini yenilemek. | Düven taşlarını yeniden koymak ya da onarmak. | Sövmek, küfretmek. )

- KAYBETTİĞİNE ÜZÜLMEK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< KAZANDIĞINA/KAZANABİLECEĞİNE SEVİNMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54872 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYIK ile/ve KAYAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14214 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Eskimoların kullandığı tek kişilik kayık. )

- KAYIK ile KAYIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55084 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kürek ya da yelkenle yürütülen ufak tekne. İLE Bir yana kaymış. )

- KAYPAK ile/ve/||/<> KAYTAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55104 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dönek. İLE/VE/||/<> Kuytu. | Sözünde durmayan. | Yağcı, dalkavuk, numaracı. )

- KAZANA/NA YANAŞIRSAK ve/||/<> KÖTÜYE YANAŞIRSAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48508 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karası bulaşır. VE/||/<> Belâsı bulaşır. )

- KAZANAMAMAK ile KAYBETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAZANMAK ile/ve/değil/yerine KAZANÇLI ÇIKMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hiçkimse, sürekli olarak ve herşeyi kazanamaz fakat görülmesi gerekeni görebilirse herşeyde ve sürekli kazançlı çıkabilir. )

- KAZMAK ile KAZIMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14294 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEKLİK ile KINALI KEKLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50122 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEMER ile KUŞAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13987 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİ KENDİNE DÜŞÜNMEK ile KENDİ ÜZERİNE DÜŞÜNMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4894 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Düşünceleri denetleme/dayanakça gereksinimi duymadan. İLE Düzenli, uyumlu ve bütünlüklü. )
( Bırak çeşitli düşünce/duygu kuşları başının üzerinden uçsunlar. Sen ancak başının üzerinde yuva yapmamalarını sağla!/[sağlayabilirsin!] )

- KENDİLİK ile/ve/||/<>/> KİMLİK ile/ve/||/<>/> KİŞİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mizaç, karakter, deneyim ve sınırsız algıdaki çeşitliliğin birlikteliğinin yansıması. İLE/VE/||/<>/> Düzenin ve/ya da çevrenin etkisi/katkısı ile oluşturulmuş olan. İLE/VE/||/<>/> Kişinin, takip ederek ve farkındalıkla oluşturduğu. )
( Kişi, davranışları ve kişiliğinin doğru kalması için zor ya da keyifsiz görevlerden kaçmamalıdır. Ayrıca elde ettiklerinin, hırsını öldürmemesine de özen göstermelidir. )
( Nasıl, bir gövde, ışığın yolunu kestiğinde gölge görünürse, öylece, saf "öz [kendini] farkındalık" hali de "ben-bedenim" fikriyle engellendiği zaman "kişi" ortaya çıkar. )
( Sizdeki kişi ile birlikte kalın ve size neler olduğunu gözlemleyin. )
( Bilinenin bileni'ni, yani gerçek kimliğinizi bulun. )
( Kişilik, dilde yansır. )
( SABIR GEREK EVVELÂ,
SONRA TAHAMMÜL,
SONRA TENEZZÜL,
SONRA İLİM, İRFAN GEREK,
SONRA AŞK, ŞEVK GEREK,
SONRA YOKLUK,
EN SONUNDA KİŞİLİK! [OLUŞUR] )
( Personality reflects on language. )
( Exactly as a shadow appears when light is intercepted by the body, so does the person arise when pure self-awareness is obstructed by the 'I-am-the-body' idea.
Stay with the person and watch what happens to you.
Find out who you are, the knower of the known. )

- KENDİN OLABİLMEK ve/||/<>/> KENDİN KALABİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49107 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİNDE KALMAK ile/ve KENDİNİ SÜRDÜRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/292 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİNDE VARLIK ile KENDİ İÇİN VARLIK ile KENDİNDE VE KENDİ İÇİN VARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1878 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİNDE, KENDİNİ BİLMEK ile/ve KENDİNE, HESABINI VERMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/259 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aşk. İLE/VE Tefekkür. )
( Kişi, ne yaparsa kendi yapar, kendine yapar. )
( Eden kendine eder; yapan bulur ve çeker. Sürekli anımsa! Kazanmak, koca bir yaşam ister. Kaybetmeye ise anlık gaflet yeter. )

- KENDİNDE/LİK ile/ve/||/<> KALICI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52289 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİNDE/LİK ile/ve/||/<> KENDİLİĞİNDEN/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52315 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİNDEN EMİN OLMAK ile/ve/değil KAYNAĞINDAN EMİN OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/276 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİNE YONTMAK değil/yerine KENDİNİ YONTMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİNİ "KASMAK" ile/değil KENDİNİ KISMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48258 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİNİ "UYUTMAK" ile/ve/<> KENDİNİ UNUTMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33024 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİNİ ARAMAK ile/ve/<> KALICILIĞINI YAKALAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36198 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİNİ AVUTMAK ile KENDİNİ KANDIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5100 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİNİ AZIMSAMAK değil/yerine/>< KENDİNİ ANIMSAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33311 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİNİ BEĞENME ile KENDİNE YETERLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( EGOISM/EGOIST vs. NARSISISM/NARSISIST )

- KENDİNİ BİLMEK ve/= KENDİN OLMAK/OLABİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/256 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Başkası olma! Kendin ol! )

- KENDİNİ BİLMEK ile/ve/||/<> KENDİNDEKİNİ, KENDİNDE BİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/253 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİNİ BİLMEK ile/ve KENDİNİ, KENDİNDE BİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/254 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kaynağı kaynak olarak, görünüşü de görünüş olarak ve kendinizi yalnızca kaynak olarak görmek, kendini bilmektir. )
( Kendini-idrakin ön koşulu içtenliktir. )
( Kendini-idrakin ön koşulu mükemmellik değildir. )
( Erdemler ve güçler kendini-idrakle birlikte gelir, daha önce değil. )
( Kendi hakkınızda sağlam (geçerli) bir soru soramazsınız, çünkü kimin hakkında soru sorduğunuzu bilmiyorsunuz. )
( Kendinizi, olduğunuz halinizle bilin. )
( Kendi hakkınızda pek çok şey biliyorsunuz fakat bilen'i bilmiyorsunuz. )
( Bir şeyi, doğrudan ve sözsüz olarak bilmeden önce, bilen'i bilmeniz gerek. )
( Gövde ve zihin içinde olmadığınızı, fakat her birinin de farkında olduğunuzu bilmek, kendini-biliştir. )
( Ancak kendiniz olmakla kendinizi bilebilirsiniz. )
( Ne olduğunuzu bildiğiniz zaman aynı zamanda bildiğiniz olursunuz. )
( Kendi etkinliğinle, kendini inşâ edip, kendini olumlama. )

- KENDİNİ BİLMEK ile/ve/<> KENDİNİ, KENDİNDE BİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4293 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİNİ GELİŞTİRMEK ve KABINI GENİŞLETMEK/DERİNLEŞTİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/263 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendini aşmak isteyenler, "derler" deresinden geçmelidir. )

- KENDİNİ GELİŞTİRMEK ile/ve/<>/> KENDİNİ YETKİNLEŞTİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/262 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( En güçlü zincirin gücü bile, zincirin en zayıf halkası kadardır. )
( MÜTEEHHİB: Kendi kendini yetiştirmiş kişi. Otodidakt. )

- KENDİNİ GELİŞTİRMEK ve/||/<>/> KUŞAĞINI YETİŞTİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37932 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bugün. VE/||/<>/> Yarın. )

- KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME ile/ve/||/<> KENDİNE YETERLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45353 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK ve/<>/>/< KENDİNİ GENÇLEŞTİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33023 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİNİ TANIMAK ile/ve/> KENDİNİ İNŞÂ ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1653 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİNİ TANIMAK ile/ve/> KENDİNİ KONUMLANDIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/265 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ne gezersin Şam, Buhara
Her ne ararsan Kendinde Ara! )

- KENDİNİ UNUTMAK ile/ve KENDİNİ ADAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/261 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Duyarlılığı artırır. İLE/VE Yaratıcılığı artırır. )
( Kişinin kendi parçalanıp dağılmadıkça, yani muhît olmadıkça, kendinden vazgeçmez. )
( Bir göz açıp kapayıncaya kadarki zaman içinde, kişi, kendinden geçebilse... )

- KENDİNLE KALMAK ile KENDİNE KALMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hoştur. İLE Kolay değildir. )

- KENTTE YAŞAMAK ile/ve/değil/yerine KENTLİ OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16039 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEPEK/DONRA ile KEPEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5229 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Saçlı derideki pulcuklar. İLE Elenen undan sonra kalan kabuk kırıntıları. )

- KESİN/LİK ile KATI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2530 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KESMEK ile/değil KETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8782 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nesnelerde. İLE/DEĞİL Sözde/konuşmada. )

- KESMEK ile/ve KIRPMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14331 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEYFÎ/LİK ile/değil/yerine KENDİLİĞİNDEN/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31416 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEYFİNDE/LİK ile/değil/yerine KENDİNDE/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31310 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIKIRDAK/KAKIRDAK ile/ve KEMİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5400 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( EŞVÂK[Ar. < ŞEVK]: Kemiklerin uzamaları. )
( Kemik kadar sert olmayan, dayanıklı, esnek, bükülgen, damarsız bağ dokusu. | Sığır ve danada, hayvanın göğüs boşluğunun arka tarafının alt bölümünde bulunan parça. İLE/VE İnsanın ve omurgalı hayvanların çatısını oluşturan türlü biçimdeki sert örgenlerin genel adı. | Kemikten yapılmış olan. )

- KIRGIN/LIK ile/değil KIRIK/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30106 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIRMIZI ÖRÜMCEK ile KIRMIZI SIRTLI ÖRÜMCEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )
( ... İLE Avustralya'nın, en zehirli örümceğidir. )

- KIRPMAK ile KESMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7230 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIVIRMAK ile KIRITMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6296 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIYAS/LAMAK ile/ve/değil/<> KISKANÇLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31189 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIYASLAMAK ile/ve/> KARIŞTIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30268 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIYMAK ile/değil/yerine KILMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16275 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yanlışı. >< Doğrusu. )

- KİBİR ile/değil/yerine KİBARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34091 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİLO VERMEK/ALMAK değil/yerine KİLOYU AŞAĞIYA/YUKARIYA KONTROL ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/840 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİMLİK ile/ve/değil/yerine/||/<> KENDİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34047 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİMYASAL BAĞLARDA:
İYONİK
ile/ve/||/<> KOVALENT ile/ve/||/<> METALİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51315 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİPRİK değil KİRPİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11915 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİRLİ TOPRAK değil KİLLİ TOPRAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11664 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİ OLMAK ile/ve/değil KENDİ OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33562 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİ:
İYİLİK
ile/ve/||/<> MERHAMET ile/ve/||/<> KİŞİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54277 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [kadar ...] "Taşlanır." İLE/VE/||/<> "Dışlanır." İLE/VE/||/<> Sınanır. )

- KİŞİDEN KORKMAK ile/değil/yerine KİŞİNİN CEHALETİNDEN KORKMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6663 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİDEN/BİRİNDEN KORKMAK ile/değil/yerine KENDİNDEN KORKMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6664 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL/YERİNE Kendi yapabileceklerinden, deliliğinden, gözü karalığından. )

- KİŞİLERCE, BEĞENİLMEMEK ile/ve/değil/||/<>/< KİŞİLERE, YARANAMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36382 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİLERİ:
[ne yazık ki]
!"DENEMEK/SINAMAK"
değil/yerine/>< KONUŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45874 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Denenilen" şeyin sonucunu "elde ettirir" belki fakat o kişiyi mutlaka ve sonsuza kadar kaybettirir. DEĞİL/YERİNE/>< Kişiyi kaybetmemek/kazanmak için özellikle de yakın olduğumuz kişileri denememek/sınamamak gerekir. Çeşitli oyunlar yaparak, tuzaklar kurarak elde edilen "bilgi/sonuç" geçersizdir. Aslolan ise her koşulda, en olumsuzu söylemek bile olsa konuşmayı yeğlemektir. )

- KİŞİLERİ:
"YENMEK"
ile/değil/yerine/>< KAZANMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35960 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİLERLE "AYNI OLMAK" ile/değil/yerine/>< KİŞİLERE AYNA OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52692 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİLİK ile/ve/değil/yerine/||/<>/> KENDİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48818 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Masterson'ın, Kendilik kuramı ve çalışmalarını okumanızı/incelemenizi salık veririz... )

- KOK(MA)MAK ile/ve KORK(MA)MAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6660 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOKARCA(AMERİKA/KIR SANSARI) ile ÇİZGİLİ/ŞERİTLİ KOKARCA ile DOMUZ BURUNLU KOKARCA ile KOKAN PORSUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22379 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 12 türünün çoğunluğu Amerika kıtasında yaşamaktadır. )
( Uzunlukları 12 – 51 cm. (+7 –41 cm. kuyruk) ve ağırlıkları 0,2 - 4,5 kg. olur. Renkleri siyah ya da kahverengi, üzerilerinde beyaz şeritleri ya da benekleri olur. Gövdeleri, zarif ve uzun, bacakları kısa ve kuyrukları çok püsküllü olur. Kazmak için kullandığı ön ayaklarının tırnakları çok uzun ve kıvrıktır. Çoğu türün burnu uzun, gözleri ve kulakları küçük olur. )
( En önemli özellikleri, çok iyi gelişmiş, kötü kokulu bir sıvı üreten anal bezeleridir. Bu kokulu sıvıyı, kendilerini korumak için alti metre bir mesafeye kadar sıçratabilirler. [Anlatılanlara göre bu iğrenç koku, sarımsak, kükürt ve yanık plastik karışımı gibi kokmaktadır.] )
( Hem Amerika'da, hem de Güneydoğu Asya'da yaşarlar. Amerika'daki yayılımları, Kanada'dan Patagonya'ya kadar uzanır. Güneydoğu Asya'da ise Sumatra, Borneo, Cava(Endonezya) adalarından, Filipinler'in güneyine ve Palavan'a kadar uzanır. Yaşam alanı olarak kır, yarı çöl ve çalılık alanlar gibi açık alanları yeğlerler. Fazla ağaçlı ormanları ve sulak alanları sevmezler. )
( Fazla yemek seçmeyen, her şey yiyicilerdir[omnivor]. Daha çok et ile beslenmeyi yeğlerler. Tavşan ve kemiriciler gibi küçük memelileri, kuş, kertenkele, yılan, kurbağa ve böcekleri avlarlar. Bitkisel beslenmeleri kök, meyve ve fındık türlerinden oluşur. )
( Dişi kokarca, 40 ila 65 gün arası süren bir gebelikten sonra genelde 4-5 [nadir olarak 16] yavru dünyaya getirir. Yavrular, ilk başta kör ve çıplaktır ama çok çabuk büyür. 35 gün sonra yürümeye başlarlar, iki ay sonra emzirilmeleri bırakılır ve yarım ya da bir yıl sonra yuvadan uzaklaşıp kendileri üreyebilecek bir olgunluğa ulaşır. Yaşamları, doğada 5-6 yıldır. )

- KOKUŞMAK ile/değil KOKLAŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54731 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOLESTEROL'DE:
İDEAL
ile KABUL EDİLEBİLİR ile SINIRDA YÜKSEK ile YÜKSEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5518 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 180 altı. İLE 180 - 199 İLE 200 - 219 İLE 220 üstü. )

- KOLLARI:
SIYIRMAK
ile/değil KIVIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30449 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOLTUK ile KOLTUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38402 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOMEDİ ile KOMİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6008 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sanatçının yaptığı. İLE Abartanın, dozu kaçıranın yaptığı. )

- KOMPLEKS ile KARMAŞA/KARMAŞIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29081 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOMPLİKE yerine KARMAŞIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11378 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONTROLÜ SONDA YAPMAK ile/yerine KONTROLÜ BAŞTA VE SÜREKLİ YAPMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONUŞLAN(DIR)MAK ile/değil KONUMLAN(DIR)MAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36097 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONUŞMA BOZUKLUĞU/SORUNLARI ile KEKELEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4889 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONUŞMAK ile/ve/değil/yerine KANITLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16213 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yanlışı. >< Doğrusu. )

- KONUŞMAYA DEĞER KİŞİLERLE KONUŞMAMAK ile/ve/<> KONUŞMAYA DEĞMEZ KİŞİLERLE KONUŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36618 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişileri kaybettirir. İLE/VE/<> Söz(cük)leri kaybettirir. )

- KOPUK/LUK ile KAYITSIZ/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7530 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KORKAK ile/ve/<> KAYPAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47108 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KORKU ile/ve/> KAÇMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7086 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KORO değil/yerine/= KÜMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38411 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KORUMA ile KALICILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28613 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KORUMAK ile/ve/||/<> KOLLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28617 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KORUMAK ile KURTARMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28623 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOŞULLULUK ile/değil/yerine KARŞILIKLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28415 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yaparsa(n)/verirse(n) değil (o/sen) yaptıkça/verdikçe vermek/almak. )

- KOŞULSUZ/LUK ile KUŞKUSUZ/LUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47356 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOVA ile KÜLEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13867 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Tahta kova. )

- KOVMAK ile KOVALAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7239 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOYAK ile/ve KISIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12752 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vadi. | Karalarda akarsu aşındırmasıyla oluşmuş, bir yöne doğru eğimli, uzunluğuna çukurluk. | Dağlar ve kayalıklarda oluşmuş doğal çukur. İLE/VE Kanyon. )

- KOZA ile/değil KOZALAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12855 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ÇAM KOZALAĞI: Üremeyi simgeler. )

- KÖÇEK ile/değil KOÇAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38001 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kadın kılığına girip çengi gibi oynayan erkeklere verilen ad. | Ağırbaşlı davranışları olmayan kişi. | Deve yavrusu, köşek. İLE Yürekli, yiğit. | Eliaçık, cömert. )

- KÖÇEK ile KÖŞEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38002 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kadın kılığına girip çengi gibi oynayan erkeklere verilen ad. | Ağırbaşlı davranışları olmayan kişi. İLE Deve yavrusu. )

- KÖK ile/ve KAYNAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28204 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖKEN ile/ve/değil/||/<>/< KAYNAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50116 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖSTEBEK ile KESELİ KÖSTEBEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22346 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖTÜ TEMEL ve/ne yazık ki/> KÖTÜ İSTEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48804 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖTÜYÜ, DOĞRUDAN GÖSTERMEK/ANLATMAK ile/ve/değil/yerine KÖTÜYÜ, DAHA KÖTÜSÜNÜ GÖSTEREREK GÖSTERMEK/ANLATMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31056 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖYLÜ ile/ve KULAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5969 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Varlıklı Rus köylüsü. )

- KRİZALİT ile KELEBEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22413 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Böceğin başkalaşma hali. İLE ... )

- KUARK ile/ve/||/<>/>< KARŞI KUARK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53008 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUCAK ile KUCAKLAŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5026 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişinin, göğüs ile diz arasındaki alana verilen ad. İLE İki gövdenin, sevgi ve coşkuyla sarılması. )

- KUCAKLAMAK/KUCAĞA ALMAK ile KUCAĞINA OTURTMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5027 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir bebeği/çocuğu kollar aracılığıyla/yardımıyla göğüs bölgesinde tutmak. İLE Bir bebeği/çocuğu üst bacaklar üzerinde oturtmak. )

- KUL OLMAK ile/ve/<> KÜL OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31921 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KULAK ile/ve KALP KULAĞI/KULAKCIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19383 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUMAŞ ÖRME BİÇİMLERİNDE:
SÜPREM
ile KAŞKORSE ile RİBANA ile İNTERLOK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48293 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUPA ile/ve/||/<>/> MAÇA ile/ve/||/<>/> KARO ile/ve/||/<>/> SİNEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54951 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [simgeledikleri] Asiller. İLE/VE/||/<>/> Ordu. İLE/VE/||/<>/> Orta sınıf. İLE/VE/||/<>/> (Yoksul) Halk. )
( İskambil kartları, tarım takvimi düzenlemesidir. Bir yılda 52 kart olduğundan, her kart, bir haftayı simgelemektedir.[Kart renkleri de dört mevsimi simgeler.]

Her rengin, onüç olması, bir mevsimde, onüç haftanın olmasına karşılık gelir.

Her rengin kartlarının değerini topladığımızda 91 eder. [1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10(Vale) + 11(Dam/kız) + 12(Rua/Papaz) + 13 = 91] (Bu da bir mevsimdeki gün sayılarını simgeler.) Yılda dört mevsim olduğundan, 91 x 4 = 364 gün olarak bir yıla karşılık gelir.

İki "Joker"den biri, yılı tamamlar.[364 + 1] İkinci "Joker" de dört yılda bir gelen "artık yıl"ın gün sayısını tamamlar.

Her mevsim, Rua/Papaz ile simgelenir. Mevsim değişikliğini de "As" sağlar. )

- KUR'AN OKUMAK değil KUR'AN'I TİLÂVET ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19920 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURAK/LIK ile/ve KIT/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12840 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURAL KOYUCU/LUK ile/ve/değil/yerine KURAL BULUCU/LUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28664 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURALA UY/MAK ile/ve/<>/|| KUR'AN'A UY/MAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30427 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURALLAR ile/ve/||/<>/> KURALLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52373 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURALSIZLIK ile/değil/yerine/>< KURALLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36678 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( En kötü "kurallılık", en iyi kuralsızlıktan iyidir. )

- KURMAK ve/> KORUMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3065 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURUCU/LUK ile/ve KALICI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6369 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURUCU/LUK ile/ve/||/<>/< KURGUCU/LUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53976 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUSMAK ile/ve KUSAR GİBİ OLUP KUSAMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5586 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( TEHVÎ: Kusturma, kusturulma. )

- KUSMUK ile KARA KUSMUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54429 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE İçinde bol miktarda kara kan bulunan kusmuk. )

- KUSURLU SORUMLULUK(/HİZMET ve GÖREV) ile/ve/||/<> KUSURSUZ SORUMLULUK ile/ve/||/<> TOPLUMSAL OLASILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48873 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUŞATMAK ile/ve KİLİTLEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29101 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUŞKU ve/||/=/<>/> KARANLIĞA KOŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49036 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUYU ile KAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12783 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Ağaç ve kaya kovuklarındaki su birikintisi. | Su birikmiş çukur. )

- KÜRESELLEŞME:
[ne yazık ki]
"ULUSLARARASILAŞMANIN GENİŞLEMESİ"
ile/ve/||/<> KURUMSAL ZORBALIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47718 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜSMEK ile/değil/yerine KONUŞMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4888 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Görüşmemek, birarada olmamak üzere". İLE/DEĞİL/YERİNE Görüşme, birarada olma durumu söz konusudur. )

- KÜŞNE = KARABURÇAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54440 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Baklagillerden, hayvan yemi ve gübre olarak kullanılan bir tür. )

- LACİVERT[Far.] değil/yerine/= KOVAK, KEVEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49451 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LÂF YETİŞTİRMEK ile/değil/yerine/>< KENDİNİ YETİŞTİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49972 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LEHİM[Ar.] ile/değil/yerine KAYNAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38109 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ergime noktaları düşük metalleri tutturma işlemlerinde kullanılan, kalay ve kurşun alaşımlarının genel adı. | Bu alaşımla yapılan işlem. İLE/DEĞİL/YERİNE İki metal ya da yapay parçayı, ısıl yolla birleştirme yöntemi, kaynaştırarak yapıştırma. )

- LEYLEK ile KARA LEYLEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22720 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 100 – 115 cm. uzunluğunda, 2.3 ile 4.5 kg. ağırlığındadır. Kanat açıklığı, 155 – 215 cm.'dir. [Kanatlarındaki uçuş tüyleri dışında tamamen beyaz renge sahiptir. Yavruların gagası siyah iken; erişkinlerde kırmızıdır.] )
( Uçarken balıkçılların aksine, boyunlarını gergin ve uzun tutarlar. Balıkçıl kuşlarda ise boyun "S" şeklinde kıvrılır. )
( Uzun göç kuşlarıdır. Göç mevsiminde Sahra Altı Afrika'ya kadar göç ederler. Ardından havalar ısınınca tekrar Avrupa'ya dönerler.[28 Şubat] [Göç ederken, Akdeniz üzerinden değil, Doğu'da Levant üzerinden, Batı'da da Cebelitarık Boğazı üzerinden geçerler.(Uçmak için gereksinim duydukları sıcak termal akımların deniz üzerinde oluşmamasından dolayı)] )
( Etçillerdir. Küçük memeliler, amfibiyenler, sürüngenler ve balıklar ile beslenirler. )
( )

- LİF değil/yerine/=/değil/yerine/= TELÇİK değil/yerine/=/değil/yerine/= KILCIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38568 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAĞŞUŞ[Ar.] değil/yerine/= KARIŞIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45850 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAHFAZA[Ar.] değil/yerine/= KORUNCAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45857 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MANTAR ile KARABACAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54426 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Pancar fidelerinde gelişerek fidenin ölümüne ya da cılız kalmasına yol açan ve yerleştiği bölgeleri kara beneklerle örten asklı mantar. | Bu mantarın neden olduğu hastalık. )

- MARTI ile KARABATAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33084 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Karabatakgillerden, balıkla beslenen, gagası uzun ve sivri, kara tüylü bir deniz kuşu. | Borcunu ödemeyen kişi. )

- MATEMATİK ile KURAMSAL/TEORİK FİZİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7850 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEKÂN SÜREKLİLİĞİ ve KÜLTÜREL BÜTÜNLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15949 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MELÂMET ile KALENDERÎLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20455 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yetro ekolü. İLE ... )

- MERAKSIZ/LIK ile/ve/değil KAYITSIZ/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4955 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEZARLIK/KABİR[Ar. < KABR] değil/yerine/= KABRİSTAN[Fars.] değil/yerine/= SİNLİK/GÖMÜT/LÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12380 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİMARLIKTA:
DAYANIKLILIK ve SAĞLAMLIK
ve/||/<>/> KULLANIŞLILIK ve UYGUNLUK ve/||/<>/> GÜZELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54787 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİNİK değil/yerine KÜÇÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8806 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİSAFİR[Ar.]/MİHMÂN[Fars.] ile KONUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42430 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KONUK, MİSÂFİR )

- MİSAFİR değil/yerine/= KONUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12384 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİT ile/ve/<> KUTSAL/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15618 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİZÂC-I VAKTE VÂKIF OLMAK ve/||/<> KEYFİYET-İ HÂLE ÂRİF OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53104 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MODERN GELENEK ile/ve KLÂSİK GELENEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15128 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hareket esastır. İLE/VE Sükûn esastır. )

- MUHTELİT[Ar.] değil/yerine/= KARMA / KARIŞIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUKÂBELE[Ar.] değil/yerine/= KARŞILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42569 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karşılık verme, karşılama, karşılık. | Karşılaştırma, karşılıklı yapılan okuma. | Karşı gelme, başkaldırma. | Camilerde Kur'an okunurken, hâfızların da karşılık olarak ezbere Kur'an okumaları. | Kur'an'ı, birinin okuması ve birinin/birilerinin dinlemesi. | Mevlevî ayinlerinde, tarikat mensuplarının, cezbe haliyle ayakta dönmesi. )

- MUTLAK/LIK / SALTIK/LIK ile KOŞULSUZ/LUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45249 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUTLAK/LIK ile/ve KESİN/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1365 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUVAZAT[Ar.]/PARALELLİK değil/yerine/= KOŞUTLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46425 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜLEVVES[< LEVS] değil/yerine/= KİRLİ, PİS | DÜZENSİZ, KARIŞIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42588 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( TELVÎS EDİLMİŞ, KİRLİ, PİS | İNTİZAMSIZ, KARIŞIK )

- MÜNKİR ile/ve/||/<>/> KÂFİR ile/ve/||/<>/> MÜNÂFIK ile/ve/||/<>/> MÜŞRİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55111 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hakikati bilmediğinden, inkâr eden. İLE/VE/||/<>/> Hakikati bilen ve bilinmesin diye örten. İLE/VE/||/<>/> Hakikati bilen ve örterek gizleyen.[kendini müminlerden göstererek kafirliğini saklayan ve nifak sokan. İLE/VE/||/<>/> Allah'a ortak koşan. )

- NANE ile/ve/<> KEKİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8390 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NE YAPABİLİRİM?:
OLAĞAN KOŞULLARDA
ve/||/<> OLUMSUZ KOŞULLARDA ve/||/<> OLUMLU KOŞULLARDA | ve/||/<> KİŞİYE YÖNELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/765 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [yalın haliyle] Ne yapabilirim?.[her koşulda!] VE/||/<> Tüm olumsuz koşullara karşın ne yapabilirim? VE/||/<> Bu olanaklarla daha ne/ler yapabilirim? | VE/||/<> Senin için ne yapabilirim?[üç koşulu da ayırabilen ve anlayabilenlerin erişebileceği noktadır!] )

- NEDEN ile KAYNAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28770 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NEFS'ÜL EMR:
İRFÂNÎ VE KELÂMÎ
ile/ve KOZMOLOJİK VE METAFİZİK ile/ve ONTOLOJİK VE MANTIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1988 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NESİL değil/yerine/= KUŞAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NESNELERİ, YERE ...:
ATMAK
ile/değil/yerine KOYMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48067 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NESNELLİKTE:
ÖLÇÜLEBİLİR/LİK
ile/ve/||/<> KESTİRİLEBİLİR/LİK ile/ve/||/<> GÖZLEMLENEBİLİR/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48850 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NET/LİK ile KESİN/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2528 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NİTELİK ile/ve/değil KENDİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2289 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sıfat. İLE/VE/DEĞİL Ad. )
( Siz, sadece kendinizsinizdir. )
( Adjective. VS./AND Name. )

- NİYET ile KASTETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7292 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NÖBET[Ar.] değil/yerine/= KEŞİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38878 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OCAK ile KUCAK ile TUZAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29195 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ODAKLANMAK ile/ve KOŞULLANMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2339 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OKUMAK ve/||/<> KONUŞMAK ve/||/<> YAZMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50383 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tamamlar. VE/||/<> Hazırlar. VE/||/<> Olgunlaştırır. )

- OLANAK/LILIK ile/ve/<> KOLAYLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3340 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLANAKLI/LIK ile/ve KENDİ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3634 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLANAKLILIK ile/ve KENDİNDELİK
[