Söz(cük)leri/ni ve tutumu/nu değiştir... Dünya/n değişsin!

Bu nedir? | Nasıl kullanılır? | Nasıl okumalı/anlamalı? | Sıkça Sorulan Sorular | Yenilikler | İletişim

-SIZ/SİZ
ile biten sözcüklerde

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!

(SÜREKLİ AYIRDINDA OLUNMASI GEREKENLER!!!)EN SON YAPILMIŞ OLAN EKLEMELER
[ 06 Ocak - 27 Şubat 2024 arasında... ]

[27 Şubat 2024]
Bugün itibariyle yapılmış olan eklemeler aşağıdaki gibidir.
[ 06 Ocak - 27 Şubat 2024 arasında... ]
( 0 yeni ekleme, 0 katkı(bilgi/açıklama) )


- !HIRSIZLIK ile !YAĞMA


- ...SIZ ile ...'YA KARŞIN/RAĞMEN

( ...LESS vs. ALTHOUGH )


- ...SIZ ile OLMAMA/...NIN OLMAMASI


- ...SIZ ile YOK

( ...LESS vs. THERE IS/ARE NOT )


- "... ZORUNDA MIYIM?" ve/||/<> "HAKSIZ MIYIM?"


- "ADSIZ NARKOTİKLER" değil ADSIZ NARKOTİK (ARKADAŞ BİRLİĞİ)


- "AHLÂK/AHLÂKSIZLIK" ile/değil/< ANATOMİ


- "AHLÂKSIZLIK" ile/değil AHLÂK ÖLÇÜTLERİNİN BULUNMAMASI


- "AKILSIZ" İLERLEMEK değil AKLI AŞARAK İLERLEMEK


- "ANLAMSIZ" ile "İLGİNÇ"


- "ANLAMSIZ" ile/değil/yerine "KOPUK"


- "AZ" / "ÇOK" değil/yerine ORANTISIZ/ORANTILI


- "BEDAVAYA GETİRMEYE ÇALIŞMAK" ile/değil PARASIZLIK(TAN)


- "BİR LOKMA, BİR HIRKA" ile/ve/||/<> "AZICIK AŞIM, AĞRISIZ BAŞIM"


- "BOŞ" ile/ve/<>/değil/yerine KARŞILIKSIZ


- "BOZUKLUK" ile/ve/değil/||/<>/< "RAHATSIZLIK"


- "ÇİRKİN/LİK" ile/değil/yerine BAKIMSIZ/LIK


- "ÇOCUK DÜŞÜNCESİ" ile/değil/yerine "ŞİZOİD DÜŞÜNCE" ile/değil/yerine BİRLİK DÜŞÜNCESİ


- "ERKEN" ile/ve/<>/değil/yerine ZAMANSIZ


- "GÖNÜL HIRSIZ(LIĞ)I" ile/ve/||/<> "AÇIK KAPI ARSIZ(LIĞ)I"


- "HAKLILIK/HAKSIZLIK":
MECAZ değil HUKUK


- "HAKSIZLIK" ile/değil BİLİNÇ FARKLILIKLARI


- "HASTA" değil PARASIZLIK


- "HERKES" ile ORTAK DİLDE "HERKES" ile AYRIMSIZ "HERKES"


- "HİÇ TARTIŞMASIZ/KATKISIZ/PEŞİNATSIZ ..." değil TARTIŞMASIZ/KATKISIZ/PEŞİNATSIZ ...


- "KARŞILIKLI AŞK" ile "KARŞILIKSIZ AŞK"

( "EQUIVALENT LOVE" vs. "WORTHLESS LOVE" )


- "KURALCILIKTA":
AKILSIZLAŞMA >< ROBOTLAŞMA


- "MÜMKÜN OLAMAZ" değil/yerine/= OLANAKSIZ


- "OLANAKSIZI İSTEMEK"


- "OMURGASIZ/LIK" ile/değil BİLGE/LİK / İRFAN


- "PARA" (SAPLANTISI) değil/yerine "KİŞİ"[KARDEŞ/ARKADAŞ/OLANAKSIZ/MAĞDUR]


- "SAĞLIKLI/SAĞLIKSIZ" ... değil/yerine ORANTILI/ORANTISIZ ...


- "SAYGISIZLIK" ile/değil/yerine (FAZLA/AŞIRI/AYKIRI) "RAHATLIK"


- "ŞİZOİD" ile/değil DUYUSAL


- "SURATSIZ" ile "YÜZSÜZ"


- "ÜMİTSİZ AŞK" ile/ve "KARŞILIKSIZ AŞK"

( "HOPELESS LOVE" vs./and "WORTHLESS LOVE" )


- "VİCDÂNÎ" DİN ve/+/||/<> AHLÂKSIZLIK


- (......-SIZ) (....-LI)

( (......-LESS)
(WITH ...) )


- (")HAKLILIK/HAKSIZLIK(") ile/ve/değil/||/<> İSABETLİLİK/İSABETSİZLİK


- (")KESİNLİK(") ile/ve/değil KESİNLİĞİN OLANAKSIZLIĞI

( [not] CERTAINTY vs./and/but IMPOSSIBILITY OF CERTAINTY )


- (")SADAKA DAĞITMAK(") ile/ve/||/değil/yerine/< HAKSIZLIKLARI ORTADAN KALDIRMAK


- (AYAĞIM, ELİM/KOLUM VB.) SORUNLU ile RAHATSIZ ile SAKAT


- (SORUN:
) "İNANMAK/İNANMAMAK" değil KAYITSIZLIK


- [ne yazık ki]
!"RAHAT"/LIK ve/||/<>/>/< !KAYITSIZ/LIK


- [ne yazık ki]
"ARSIZLIK" ile/değil ACIMASIZLIK


- [ne yazık ki]
"BİRİLERİNİN EKMEĞİNE YAĞ SÜRMEK" ile/ve/||/<> "HIRSIZA, YOL GÖSTERMEK" ile/ve/||/<> DEĞİRMENİNE SU TAŞIMAK


- [ne yazık ki]
"HIRSIZ/LIK" ile/ve/<> "YOLSUZ/LUK"


- [ne yazık ki]
AHLÂKSIZ ile İKİ KERE AHLÂKSIZ


- [ne yazık ki]
HAKSIZLIK ve/||/<>/>/< ÖFKE


- [ne yazık ki]
HUKUKSUZ/LUK ve/> ACIMASIZ/LIK


- [ne yazık ki]
İNAT ile/ve/||/<>/>< KAYITSIZLIK


- [ne yazık ki]
KARAMSAR/LIK ve/||/<> KARARSIZ/LIK


- [ne yazık ki]
KÖTÜLERİN, "BASKISI" ile/değil/||/<> İYİLERİN, KAYITSIZLIĞI


- [ne yazık ki]
ORANTISIZ GÜÇ ve/||/<>/< KÖR ŞİDDET


- [ne yazık ki]
ORANTISIZ YORUM ile AŞIRI YORUM


- [ne yazık ki]
PAYLAŞIMSIZ/LIK ile/değil/< "DOYUMSUZ/LUK"


- [ne yazık ki]
PSİKOPAT/LIK ile/ve/||/<> İNSAFSIZ/LIK


- [ne yazık ki]
SAÇMA ile/ve/değil/||/<> BAĞLANTISIZ


- [ne yazık ki]
SAVAŞTAN GERİYE KALANLAR:
ÖLÜLER "ORDUSU" ile/ve/||/<>/> YAS TUTANLAR "ORDUSU" ile/ve/||/<>/> HIRSIZLAR "ORDUSU"


- [ne yazık ki]
TEDBİRSİZ TEVEKKÜL ile/ve/||/<> İCRAATSIZ DUA ile/ve/||/<> SÜFLÎ İNZİVÂ


- CANLI AŞILAR ile/ve CANSIZ AŞILAR


- | DÜZ/"DONUK" BAKIŞ ile/ve DİK BAKIŞ | ile/değil/yerine/>< YANSIZ/NÖTR BAKIŞ


- | KARARSIZLIK ve/ya da KORKAKLIK |
ile/değil/yerine/><
CESÂRET


- | YALIN VE DOLAYSIZ ve/||/<> AYRIM VE DOLAYLI BİRLİK |
ve/||/<>
BUNLARIN BİRLİKTELİĞİ


- 1/0:
SONSUZ ile/değil TANIMSIZ


- ACELE ETMEK ile SABIRSIZLANMAK

( TO HASTEN vs. TO GROW IMPATIENT )


- AÇIK SÖZLÜ//DOBRA[Bulg.] ile/değil PATAVATSIZ


- ADÂLET ve/<>/< KAYGISIZLIK


- AGNOZİ değil/yerine/= TANISIZLIK, VAROLANLARI TANIYAMAMA, ALGI YİTİMİ


- AHLÂKSIZ ile/değil KÖTÜ AHLÂKLI


- AHLÂKSIZLIK ile APTALLIK


- AHLÂKSIZLIK ile/ve/değil KÖTÜ/OLUMSUZ AHLÂK

( [not] IMMORALITY vs./and/but BAD/NEGATIVE MORALS )


- AHLÂKSIZLIK ile/ve TANIMAMAK


- AKIL ile/ve YANSIZLAŞTIRMA

( REASON vs./and NEUTRALIZING )


- AKILLI ÇALIŞKANLAR ile/ve AKILLI TEMBELLER ile/ve
AKILSIZ ÇALIŞKANLAR ile/ve AKILSIZ TEMBELLER


- AKILSIZ "KİMLİK" ve/||/<> KEYFİYET


- AKILSIZ BAŞ ve/||/<>/> AYAK


- ALGISIZ KAVRAMLAR ile/ve/<> KAVRAMSIZ ALGILAR

( CONCEPTS WITHOUT PERCEPTION vs./and/<> PERCEPTIONS WITHOUT CONCEPT
Empty. WITH/AND/<> Blind. )


- Amansız KONUŞ!!!


- AMPİRİK/EMPİRİK değil/yerine/= DENEYSEL/DENEYİMSEL / DOLAYSIZCA


- ANLAMSIZ/LIK ile/ve "UZAK/LIK"

( MEANING/LESS/NESS | ABSURDITY vs./and "DIGRESS" )


- ANLAMSIZ ile SAÇMA

( VÂHİ[< VEHY]: Anlamsız, yararsız, önemsiz.
TÜRREHÂT: Saçmasapan sözler. )

( MEANLESS/NON-SENSE vs. ABSURD )


- ANLAMSIZLIK ve KAVRAMSIZLIK ve İNSANSIZLIK


- Anlamsız bulduğunda SUS!!!


- ANLAYIŞSIZ/LIK ile BİLİNÇLİ ANLAYIŞSIZ/LIK

( GABÂVET ile ... )

( INSENSITIVE/NESS vs. INSENSITIVE/NESS )


- Apansız KONUŞ!!!


- APTAL/LIK ile/ve/değil OLANAKSIZ/LIK


- ARSIZ/LIK ile YÜZSÜZ/LÜK


- ARSIZ ile/değil/yerine/>< ÂDİL


- ARSIZ ile/değil/yerine/>< HAKLI ...


- ARSIZ ile/ve/<> UMARSIZ


- Artıksız KONUŞ!!!


- ASEPTİK/ASEPTIC[İng.] değil/yerine/= BULAŞSIZ


- ASFİKSİ/ASPHYXIA[İng.] değil/yerine/= HAVASIZ KALMA


- ASILSIZ İDDİA değil/yerine/= GERÇEK DIŞI SAV


- AŞK >< KAYITSIZLIK [NEFRET değil!]


- AŞK ve/<> SAVUNMASIZLIK


- AŞKINLIK ve/||/<>/< ZAMANSIZLIK


- AT:
GÜÇLÜ ile/ve/değil DAYANIKSIZ


- ATÂLET ile/ve/değil/<>/< OLANAKSIZLIK


- AYRIMLI BİRLİK ile/ve AYRIMLI BİR ile/ve AYRIMSIZ TEK

( ALE-L-ITLAK: Genel olarak bir kayıtla bağlı olmayarak. | Ayırdetmeden, ayırmadan, salt olarak. )


- BACAKSIZLAR/SÜRÜNGENLER ile KARINDANBACAKLILAR(GASTROPODLAR) ile 2 BACAKLILAR ile 4 BACAKLILAR ile 6 BACAKLILAR ile 8 BACAKLILAR


- BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN ile/ve BAĞIMLI DEĞİŞKEN


- BAĞIMSIZ/LIK ile/ve/||/<> ÖZERK/LİK


- BAĞIMSIZ/LIK ile/ve/||/<> TAM/LIK ile/ve/||/<> TUTARLI/LIK

( INDEPENDENT vs./and/||/<> COMPLETE vs./and/||/<> CONSISTANT )


- BAĞIMSIZLIK ile/ve/yerine DAYANIŞMA

( INDEPENDENCE vs./and SOLIDARITY
SOLIDARITY instead of INDEPENDENCE )


- BAĞIMSIZLIK ile KEYFÎLİK

( INDEPENDENCE vs. ARBITRARINESS )


- BAĞIMSIZLIK ile/ve ÖZGÜRLÜK

( INDEPENDENCE vs./and FREEDOM
Realise your independence and remain happy. )


- BAĞIMSIZLIK ile/ve/||/<> TARAFSIZLIK

( INDEPENDENCE vs./and/||/<> IMPARTIALITY/NEUTRALITY )


- BAĞSIZ/LIK ile/ve/<> BAHTSIZ/LIK


- BAKIŞIMSIZLIK/ASİMETRİ ile TERS ORANTI


- BAŞARI (ÖYKÜSÜ) ile/ve/||/<> BAŞARISIZLIK (ÖYKÜSÜ)


- BAŞARISIZ OLMAK ile/değil BAŞARISIZ KALMAK


- BAŞARISIZ/LIK ile/değil OLANAKSIZ/LIK / PARASIZ/LIK


- BAŞARISIZLIK:
YÜKSEK HEDEFLER KOYUP ULAŞAMAMAKTAN DOLAYI değil/ne yazık ki DÜŞÜK HEDEFLER KOYUP ULAŞMAKTAN DOLAYI


- BAŞARISIZLIK ile/değil/yerine DÜŞMEK


- BAŞARISIZLIK ile/ve/değil ŞANSSIZLIK


- BAŞARISIZLIK ile/ve/değil/||/<>/< YETERSİZLİK


- BELEŞÇİ ile/ve/değil PARASIZ


- BELİRSİZ ile/ve/||/<>/> SONSUZ ile/ve/||/<>/> TEK


- BELİRSİZLİK ile/ve/||/<>/> KARARSIZLIK


- BERÂH[Ar.]:
Açık, işlenmemiş ve ağaçsız bölge.


- BERHAVA[Fars. + Ar.] değil/yerine/= YARARSIZ, BOŞ


- Bİ-NİŞAN[Fars.] değil/yerine/= NİŞANSIZ


- BİLGELİK ve/=/||/<> KARŞILIKSIZ HİZMET


- BİLGİSİZ/CÂHİL ile/ve/değil/||/<>/< KAYITSIZ


- BİTEVİYE/MÜTEMADİYEN[Ar.] değil/yerine/= ARALIKSIZ, SÜREKLİ


- BİTİŞİK/LİK ile ARASIZ/LIK


- BOŞ SÖZ ve/||/<>/>/< VAKİT HIRSIZLIĞI


- BUDİZM'DE/Kİ TARİKATLAR:
SARI ile/ve SİYAH ŞAPKALILAR ile/ve KIRMIZI GRUP ile/ve ŞAPKASIZLAR


- BUNALIM ile/ve DUYARSIZLIK


- BURUNDİ'DE:
FRANSIZCA ile/ve/değil/yerine KURUNDİ


- BÜYÜLTEÇ/AGRANDİSÖR[< Fr.] ile BÜYÜTEÇ/PERTAVSIZ[Fars.]


- ÇAD'DA:
ARAPÇA ve/<> FRANSIZCA


- ÇAĞIN MİTOSLARINDA:
TARAFSIZLIK ile/ve EVRENSELLİK ile/ve NESNELLİK


- CANLI ORMAN ÖRTÜSÜ ile/ve CANSIZ ORMAN ÖRTÜSÜ


- CANLI/CANSIZ ile/ve/değil/yerine VAROLAN


- CANLI/LIK ile/ve CANSIZ-LIK


- CANLI ile CANSIZ


- CANSIZ ile/ve/<> CANLI

( LIFELESS vs./and/<> ALIVE )

( CÂMİD ile HAYY, ÂİŞ )


- CANSIZ ile/ve CANLI OLMAYAN


- ÇARENİN BULUNMASI/BULUN(A)MAMASI ile BAŞARI/BAŞARISIZLIK

( LACK OF REMEDY vs. SUCCESS/UNSUCCESSFULNESS )


- CEHALET ile/ve/<>/değil OLANAKSIZLIK


- CEHÂLET ve/> SABIRSIZLIK

( IGNORANCE and/> IMPATIENCE )


- ÇELİŞKİ ile/ve/||/<> TUTARSIZLIK


- CEMÂDAT(CANSIZLAR) ve/</>/ve NEBÂDAT(BİTKİLER) ve/</>/ve HAYVANAT(CANLILAR)HAYVAN-I NÂTIK(BEŞER/İNSAN)


- CEP TEL'DA:
KULAKLIKSIZ KULLANMAK değil/yerine KULAKLIĞIYLA KULLANMAK

( [not] TO USE EARPHONELESS - TO USE WITH EARPHONE/WIRELESS :ON MOBILE PHONES) ( TO USE WITH EARPHONE/WIRELESS instead of TO USE EARPHONELESS :ON MOBILE PHONES )


- CEP TELEFONUNU:
KULAKLIKSIZ KULLANMAK değil/>< KULAKLIĞIYLA KULLANMAK


- CESÂRET ile/değil/ne yazık ki SAYGISIZLIK


- CİDDİYET:
SURATSIZLIKLA ile/değil İLKELERLE


- ÇIKARSIZ ve/||/<> RİYÂSIZ


- ÇOCUK/TA, "SAYGISIZ/LIK":
[ya] YILIŞIK/LIK ya da ŞIMARIK/LIK


- ÇOCUK ile HIRSIZ


- DAMARSIZ BİTKİLER ile/ve DAMARLI BİTKİLER


- DAYANIKLI TÜKETİM ARACI ile/ve/||/<> DAYANIKSIZ TÜKETİM ARACI


- DELİ ile AKILSIZ


- DİN:
SAMİMİYET ve/||/<> YALANSIZLIK


- DOĞADA/BİLİMDE:
KARARSIZ değil YARI KARARLI/LIK


- Dolansız KONUŞ!!!


- DOLAYIM(LI/SIZ) ile DÜŞÜNÜLMÜŞ


- DOYUMSUZ/LUK ile/ve/<>/|| DUYARSIZ/LIK


- DÜNYA VATANDAŞI ile/ve VATANSIZ/HAYMATLOS


- DÜŞÜNME/KONUŞMA:
"OLANAK(LI/SIZ)" ile/ve/değil/yerine VAROLAN


- DUYARSIZ/LIK ile/ve/değil/yerine/||/<> KAYITSIZ/LIK


- EKRAN KARTLARINDA:
ONBOARD ile PAYLAŞIMSIZ


- EKSİKLİ/LİK ile/ve TUTARSIZ/LIK

( DEFECTIVE/NES vs./and INCONSISTENCY )


- EN BÜYÜK ZAMAN HIRSIZI:
KARARSIZLIK


- ENAYİ/LİK ile/değil ŞANSSIZ/LIK


- ENERJİ BAĞIMSIZLIĞI:
YERDE/N ile/ve/değil/yerine GÖKTE/N


- EVREN:
"SONLU" değil SINIRSIZ-SONLU


- EZİCİ "GÖRÜŞ/KANAAT" ile/ve/değil/yerine/||/<>/> ORANTILI/ORANTISIZ "GÜÇ"


- Fakat "ıııııı"sız KONUŞ!!!


- FAKİR/LİK ile/değil PARASIZ/LIK


- FÂNİ[Ar.] değil/yerine/= ÖLÜMLÜ/GELİP GEÇİCİ/KALIMSIZ


- FAZLA FEDÂKÂR/LIK
ve/||/<>/>/ne yazık ki
(FAZLA) VEFÂSIZ/LIK


- FRANSIZ BAHÇESİ ile İNGİLİZ BAHÇESİ


- FURKANSIZ KUR'ÂN ile KUR'ÂN'SIZ FURKAN


- GERÇEK ile/ve/değil YALANSIZ

( [not] REALITY vs./and/but WITHOUT LIE )


- GÖRME >< ŞİZOFRENİ


- GÜÇSÜZLÜK/OLANAKSIZLIK ile/ve/> DAYANÇ/SABIR

( POWERLESSNESS/IMPOSSIBILITY vs./and/> PATIENCE )


- GÜÇSÜZLÜK ile/ve/<> OLANAKSIZLIK


- GÜVEN KAYBETMEK yerine PARA KAYBETMEK/PARASIZ KALMAK

( TO LOSE MONEY instead of TO LOSE TRUST )


- HAİN/LİK ile/değil/yerine VEFÂSIZ/LIK


- HAK-SIZ ile HAKK-SIZ


- HAKLI/HAKSIZ ÇIKARMAYA ÇALIŞMAK ile/değil/yerine ANLAMAYA ÇALIŞMAK


- HAKSIZLIĞA/YANLIŞ ANLAŞILMAYA:
MÂRUZ KALMAK ile/ve/+/değil/yerine/> MAĞDUR OLMAK ile/ve/+/değil/yerine/> MÜŞTEKÎ OLMAK


- HAKSIZLIK ve/||/<> İYİLİK


- HALİ[Ar.] değil/yerine BOŞ/ISSIZ


- HAZIMSIZLIK(DYSPEPSIA)


- HAZIRLIKSIZ ... ile/değil/yerine/>< HAZIRLIKLI ...


- HIRSIZ/LIK ile/ve/değil "UYANIK/LIK"

( SİRKAT ile/ve/değil ... )


- HIRSIZ değil/yerine/></< HIRSSIZ


- HIRSIZIN:
AFFI değil "AMAN"I OLMAZ!


- HIRSIZIN:
HIRSIZLIKTAN DOLAYI CEZALANDIRILMASI ile/ve/||/<> YAKALANMASINDAN DOLAYI CEZALANDIRILMASI


- HİZMET ile/ve/değil/yerine KARŞILIKSIZ HİZMET


- HUKUKSUZ/LUK ve/> KAYITSIZ/LIK


- HUZURSUZ/LUK ile RAHATSIZ/LIK


- İÇ DENETİM ile/ve/<> BAĞIMSIZ DENETİM


- İHTİBÂRSIZ İHTİYÂR ile/değil/yerine İHTİYÂR


- İLK PARASIZLIK


- İMECE ile FASON(/FERLAKS SİSTEMİ-FRANSIZ/PUTTING-OUT SİSTEMİ)


- İNANÇ/SIZLIK ile/ve/||/<> KUŞKU/ŞÜPHE

( DISBELIEF vs. DOUBT/SUSPICION )


- İNCİ: Cansız ve bitki eşiği.


- İNGİLİZ SERVİSİ ile FRANSIZ SERVİSİ ile RUS SERVİSİ ile AMERİKAN SERVİSİ


- İSPANYOL MERKANTİLİZMİ ile FRANSIZ MERKANTİLİZMİ(KOLBERTİZM) ile İNGİLİZ MERKANTİLİZMİ


- İŞTAHSIZLIK ile/> GIDASIZLIK

( ANOREXIA vs./<> MALNUTRATION )


- İSTİKLÂL[Ar.] değil/yerine/= BAĞIMSIZLIK


- İSTİKRARSIZLIK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< DALGALANMA


- İVAZSIZ-GARAZSIZ


- İZLENİLESİ:
SUÇ ile/ve/değil/||/<>/< YANILGI


- İZLENİLESİ:
YARGI ve/||/<>/< DAVÂ/DURUŞMA/İDDİA/SUÇLAMA/SAVUNMA/AVUKATLIK/MASUMİYET


- KARARSIZ ile YERİNDE DURAMAYAN


- KARARSIZLIK ile/değil/yerine/>< KARARLILIK


- KARŞILIKSIZ AŞK'TA:
ÜZÜNTÜ ile KIZGINLIK


- KARŞILIKSIZ HİZMET ile/ve/<> GÖNÜLLÜ HİZMETÇİLİK


- KARŞILIKSIZ ile/ve KOŞULSUZ

( COMPLIMENTARY/GRATIS vs./and UNCONDITIONAL )


- KAVRAMSIZLIK ile/ve/<> CEHALET


- KAYITLI(RESMî) ile KAYITSIZ(GAYRIRESMî)


- KAYITSIZ/LIK/TAN ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ANLAYIŞ/TAN


- KAYITSIZ/LIK ile/ve/||/<>/>/< ÂTIL/ATÂLET


- KAYITSIZ/LIK ile VURDUMDUYMAZ/LIK ile GAMSIZ/LIK


- KAYITSIZLIK değil/yerine/>< DERT EDİNME


- KAYITSIZLIK ile/ve DIŞLAMA


- KAYITSIZLIK ile/ve/değil/yerine İLGİLENMEMEK

( BÎ-GÂNE: Kayıtsız, ilgisiz. )


- KAYITSIZLIK ile/değil İZLEME / SEYRETME


- KAZA/SIZ BELÂ/SIZ (GİTMEK)


- KENDİLİĞİN BÖLÜNMESİ(ŞİZOFRENİ) ile ÇOKLU KİŞİLİK BOZUKLUĞU

( el-İNKİSÂM el-NEFSÎ ile ... )

( SCHIZOPHRENIE avec ... )


- KILLI (GÖVDE/YÜZ/YANAK/ÇENE/BURUN/KULAK/SIRT/GÖĞÜS/PENİS/TESTİS/VAJİNA/PUBIC/LABIA MAJOR/KIÇ/BACAK) ile/yerine KILSIZ (GÖVDE/YÜZ/YANAK/ÇENE/BURUN/KULAK/SIRT/GÖĞÜS/PENİS/TESTİS/VAJİNA/PUBIC/LABIA MAJOR/KIÇ/BACAK)


- KİMİN, "HAKLI/HAKSIZ" OLDUĞU değil/yerine NEYİN, DOĞRU OLDUĞU


- KISA KOLLU ile KISA, KISA KOLLU ile OMUZ ALTI ile KOLSUZ


- KİŞİ = MİRASSIZ


- KİŞİLİK ÖRGÜTLENMELERİ/BOZUKLUKLARI:
[PARANOİD ile ŞİZOİD ile ŞİZOTİPAL] ile [ANTİSOSYAL ile NARSİSİSTİK ile BORDERLINE ile HİSTRİONİK] ile [BAĞIMLI KİŞİLİK ile ÇEKİNGEN ile OBSESİF-KOMPULSİF] ile [PASİF AGRESİF ile KENDİNİ TEKRARLAYAN(SELF REPEATING)]


- KİTAP OKUYANLAR ile/>< HIRSIZLAR


- KİTAPSIZLIK ile/değil/yerine "HESAPSIZLIK"


- KIZMAK ile RAHATSIZ OLMAK


- KONU/DURUM/BAŞLIK DEĞERLENDİRMEDE:
KOŞULLAR ve/||/<>/> OLANAKLAR ve OLANAKSIZLIKLAR ve/||/<>/> OLASILIKLAR ve/||/<>/> (ARA) ÇÖZÜMLER


- KOPUK/LUK ile KAYITSIZ/LIK


- KOPUK ile/ve/değil/<> BAĞLANTISIZ


- KOŞULLARIN "AĞIRLIĞI" değil/ne yazık ki ("BAZI") "KİŞİLERİN" DUYARSIZLIĞI/KAYITSIZLIĞI


- KÖTÜ ile/değil/yerine KULLANIŞSIZ


- KÖTÜ ile YARARSIZ

( BAD vs. USELESS )


- KULAKSIZ ile ...


- KÜLÜSTÜR[Yun.] değil/yerine/= YIPRANMIŞ, ESKİ, BAKIMSIZ


- KURABİYE HIRSIZI


- KURALSIZLIK ile/değil/yerine/>< KURALLILIK


- LİNÇ:
ÖRGÜTLÜ VE PLANLI KİTLELER ile ÖRGÜTSÜZ AMA PLANLI KİTLELER ile ÖRGÜTSÜZ VE PLANSIZ KİTLELER


- MAKYAJLI ile/yerine MAKYAJSIZ


- MANTIKLI ile ANLAMSIZ DEĞİL


- MANTIKSIZ" ile/değil/yerine TUHAF


- MANTIKSIZ ile USDIŞI


- MERAKSIZ/LIK ile/ve/değil KAYITSIZ/LIK


- MÜLHİT[Ar.] değil/yerine/= TANRISIZ


- MÜSTAKİLL[Ar. < KILLET] değil/yerine/= BAĞIMSIZ


- MÜSTERÎH[Ar. < RAHAT] değil/yerine/= İÇİ RAHAT / KAYGISIZ


- MUTTASIL[< VASL]:
ULAŞAN, KAVUŞAN, BİTİŞEN, İTTİSÂL EDEN | ARALIKSIZ, HİÇ DURMADAN, BİTEVİYE


- Neden ve nasılsız SUSuyorum!


- NEDENİNİ GÖRÜP:
GÖZARDI EDEN / KAYITSIZ KALAN(LARDAN OLMAK) ile/değil/yerine GÖRDÜKLERİNDEN HOŞLANMAYANLARDAN OLMAK


- NEZÂKET:
BAŞKASINI RAHATSIZ ETMEMEK değil BAŞKASI İÇİN RAHATSIZLIK DUYMAK


- NİTELİKLİ YAŞAM İÇİN ...:
YARISI ile/ve/||/<> 2 KATI ile/ve/||/<> 3 KATI :) :) :) ile/ve/||/<> SINIRSIZ ve KOŞULSUZ


- NOKTASIZ ile/ve/<> NOKSANSIZ


- NÖTRAL[Fr./İng.] ile YANSIZ


- NÖTRALİZASYON[İng. < NEUTRALIZATION] değil/yerine/= ETKİSİZLEŞTİRME/YANSIZLAŞTIRMA


- OLAMAZ/OLMAMALI!:
ZEKÂSIZ VE AKILSIZ SEVGİ ile SEZGİSİZ ZEKÂ


- OLANAKSIZ(İMKÂNSIZ) ile/değil/yerine OLANAKSIZ(İMKÂNSIZ) GİBİ BİR ŞEY

( If you ask for the impossible, who can help you? )


- OLANAKSIZ/LIK / OLANAKLI/LIK ve/<> KARARLI/LIK


- OLANAKSIZ/LIK ile/değil/yerine OLANAKLI/LIK


- OLANAKSIZ ile/değil/yerine/>< OLANAKLI

( MUHAL ile/değil/yerine/>< MÜMKÜN )


- OLANAKSIZLAR değil OLANAKSIZLIKLAR


- OLANAKSIZLIK ile/değil İZİN VERMEME

( [not] IMPOSSIBILITY vs./but NOT TO ALLOW )


- OLMAYABİLİR ile OLANAKSIZ


- ÖLÜM:
"SIRALI" ile/ve/değil/||/<>/< SIRASIZ


- OMURGALILAR ile/ve OMURGASIZLAR

( VERTEBRATES vs. INVERTEBRATES )


- OMURGASIZ/LIK" ile/değil ÂŞIK/AŞK


- Önyargısız DİNLE!!!


- Önyargısız KONUŞ!!!


- ORANTISIZ GÜÇ ile/ve/||/<> ORANTISIZ HOŞGÖRÜ


- ORANTISIZ ŞİDDET ve/<> ORANTISIZ GÜÇ


- ÖZDEŞLİK ile/ve ÇELİŞMEZLİK ile/ve 3. OLASILIĞIN/ŞIKKIN OLANAKSIZLIĞI

( LAW OF IDENTITY vs./and LAW OF NONCONTRADICTION vs./and TERTIUM NONDATUR, EXCLUDED THIRD/MIDDLE )

( ... cum/et NONCONTRADICTIO cum/et PRINCIPIUM TERTII EXCLUSI/TERTIUM NONDATUR )


- ÖZENSİZ/LİK ile/ve/<> HAZIRLIKSIZ/LIK


- ÖZGÜVEN:
"HERKESTEN DAHA İYİ OLDUĞUMUZU DÜŞÜNMEK/SANMAK" değil KENDİMİZİ, BAŞKALARIYLA KIYASLAMANIN ANLAMSIZLIĞINI FARKETMEK


- PARASIZLIK ile "YOKLUK"

( MÜZÂYAKA[< ZÎK, ZAYK/DÎK, DAYK] )


- PERVÂSIZ/LIK[Fars.] ile PATAVATSIZ/LIK


- PSİKİYATRİ'DE:
FRANSIZ EKOLÜ ile/ve/||/<>/> ALMAN EKOLÜ


- RAHATSIZ EDİCİ ile İTİCİ

( DISTURBER vs. PUSHING )


- RAHATSIZ ETMEK ile/ve RENCİDE[Fars.] ETMEK


- RAHATSIZ ETMEMELİ!


- RAHATSIZ OLMAK ile GOCUNMAK

( TO BE DISTURBED vs. TO TAKE OFFENCE (AT) )


- RAHATSIZLIK ile ŞİKÂYET


- Rahatsız etmeyecek şekilde DİNLE!!!


- SADÂKAT ile YALANSIZLIK

( LOYALTY vs. LACK OF LIE )


- SAF/LIK ile KATIŞIKSIZ/LIK, KATIKSIZLIK

( PURE vs. UNADULTERATED )


- Safsatasız KONUŞ!!!


- SAKALLI HABEŞ/İPEK TAVUK ile SAKALSIZ HABEŞ/İPEK TAVUĞU


- SAKİN/LİK ile/değil KAYITSIZ/LIK


- SAKİNLİK:
MANTIKSIZLIĞI ANLAMA ile/ve/||/<> FARKINDALIĞI ARTIRMAK


- ŞANSIZ ile ŞANSSIZ


- ŞARTSIZ-ŞURTSUZ (KABUL ETMEK, ÖNE SÜRMEK)


- ŞAŞKIN/LIK ile/ve/<> KARARSIZ/LIK


- SEBZELERDE:
EN DAYANIKLILAR ile EN DAYANAKSIZLAR, EN KOLAY/HIZLI ÇÜRÜYENLER


- SEÇENEKLERDEKİ EŞİK VE OLANAKSIZ(LIK)LAR:
3. ve/=/||/<> 4. ve/=/||/<> 5.


- SELÂMSIZ ile ...


- SERSERİ ile HIRSIZ/UĞRU


- SESSİZ KALMAK ile/ve/||/<>/> ONSUZ KALMAK


- SEUL ile ...


- SEVGİDE:
KOŞULSUZLUK ve/||/<> HESAPSIZLIK ve/||/<>
SÜREKLİLİK ve/||/<> VEREREK BAŞLAMAK(< ALMA DÜŞÜNCESİNİN/BEKLENTİSİNİN OLMAMASI)


- SİFAKA ile HIRSIZ SİFAKA


- SİLAHSIZLANMALI!


- SINIR(LI/SIZ) ile SON(LU/SUZ)


- SINIRLI EVREN TASAVVURU ile/değil/yerine SINIRSIZ EVREN TASAVVURU


- SINIRLI ile/ve KAYNAĞI SINIRSIZDA OLAN SINIRLI


- SINIRSIZ >< SINIRLI

( APERION >< PERION )


- SINIRSIZ EVREN TASAVVURU

( )


- SINIRSIZ ile/ve KAYNAĞI SINIRSIZDA OLAN SINIRLI

( UNLIMITED vs./and THE LIMITED WHICH IN THE SOURCE OF UNLIMITED )


- SINIRSIZ ile SINIRLANAMAYAN

( LIMITLESS/UNLIMITED/BOUNDLESS vs. NOT POSSIBLE TO LIMIT/BOUND )


- SINIRSIZ ile SONSUZ

( UNLIMITED vs. INFINITE )

( INTERMINATUM vs. INFINATUM )


- ŞIPPADAK/ŞIPPADANAK/ŞIRAKKADAK/ŞAKKADAK/PATTADAK/PATTADAN/PATTADANAK ANSIZIN/ANİ[Ar.]


- SIRADÜZEN/SİLSİLE-İ MERÂTİB/HİYERARŞİ ile/ve/||/<> BAKIŞIMSIZLIK/ASİMETRİ


- SIZAN ile/ve/değil SÜZÜLEN


- SIZAN ile TAŞAN


- ŞİZOFREN/İ ile MÜNÂFIK/LIK[< NİFÂK]


- ŞİZOFRENİ ile ŞİZOİD/ŞİZOFRENİK


- Sınırsızlığı hissetmek için SUS!!!


- SÜREKLİ ile/ve/değil/yerine ARALIKSIZ

( [not] CONTINUOUS vs./and/but NONSTOP
NONSTOP instead of CONTINUOUS )


- SURİNAM(HOLLANDA GUYANASI) ile/ve/<> FRANSIZ GUYANASI ile/ve/<> İNGİLİZ GUYANASI


- SÜRÜNGEN/LER ile OMURGASIZLAR

( REPTILE/S vs. INVERTEBRATE/S )


- TAÇLI VİRÜS ile/ve/||/<>/< TAÇSIZ VİRÜS/LER


- TAM TARİFE/İSKONTOSUZ/TENZİLATSIZ değil/yerine/= İNDİRİMSİZ


- TARAFSIZ OLMAK ile/ve/||/<>/>/< DÜRÜST OLMAK

( TO BE HONEST vs./and/||/<>/>/< TO BE NEUTRAL )


- TARAFSIZ/LIK ile BAĞIMSIZ/LIK


- TARİH (YAZIMI), ...:
PLANSIZ ve/||/<> AMAÇSIZ (OLMALI!)


- TAVIR ALMAK ile/ve/<> HAKSIZLIK ETMEMEK/ETMEDEN!


- TEKİL/LİK ile TANIMSIZ/LIK


- TENÂKUZ ile TUTARSIZLIK


- TENHA[Fars.] değil/yerine/= ISSIZ/ÜCRA, KALABALIK OLMAYAN | YALNIZ, TEK


- TÜM ile AYRINCASIZ/İSTİSNASIZ[Ar.]


- TÜRK MİLİ ile/<> FRANSIZ MİLİ ile/<> ALMAN MİLİ ile/<> RUS MİLİ ile/<> YUNAN MİLİ ile/<> DENİZ MİLİ


- TUTARSIZLIĞINDAN UTANMAMAK ile/ve/||/<>/< ÖLÇÜYÜ SEVMEMEK


- UCSUZ-BUCAKSIZ


- UCSUZ-BUCAKSIZ (DİYARLAR, TOPRAKLAR)


- UKALÂ/LIK ile/ve SAYGISIZ/LIK


- USÛLSÜZ/LÜK ile HAKSIZ/LIK/GADR[Ar.]

( ILLEGAL vs. UNFAIR )


- UZAK/LIK ile/ve BAĞIMSIZ/LIK

( DISTANCE vs./and INDEPENDENCE )


- ÜZÜNTÜ ile/ve/<> RAHATSIZLIK


- VATANSIZ/LAR ile/ve/||/<> KÂĞITSIZ/LAR


- VEHLETEN[Ar.] değil/yerine/= ANSIZIN


- VİRA[İt.] değil/yerine/= DURMADAN/ARALIKSIZ


- YABANCILAŞMA ile/ve DUYARSIZLIK

( ALIENATION vs./and INSENSITIVITY )


- Yalansız KONUŞ!!!


- YALITIM ile/ve DUYARSIZLIK

( INSULATION vs./and INSENSITIVITY )


- YANLIŞ/LIK ile TUTARSIZLIK

( WRONG/FALSE vs. INCOHERENCY/INCONSISTENCY )


- YANLIŞ ile/ve/değil ANLAMSIZ

( [not] FALSE/WRONG vs./and/but SENSELESS | ABSURD )


- YARARLI ile YARARSIZ

( USEFUL vs. USELESS )


- YARARSIZ DOĞRU ile/ve/değil/yerine DOĞRU


- YARARSIZ ile YARARSIZ('I)

( USELESS vs. THE USELESS )


- Yardımsız KONUŞ!!!


- YARGISIZ "İNFAZ" ile/ve/değil/ne yazık ki/<>/> "YARGILI" İNFAZ


- YARISINI ve/||/<> İKİ KATI ve/||/<> ÜÇ KATI ve/||/<> SINIRSIZ


- YASAK ile/ve/değil/yerine/<> OLANAKSIZLIK

( [not] PROHIBITION vs./and/but/<> IMPOSSIBILITY
IMPOSSIBILITY instead of PROHIBITION )


- YASAL OLMAYAN ile KAYITSIZ

( ILLEGAL vs. INFORMAL )


- YAŞANMIŞLIK/YAŞANMAMIŞLIK ile/ve ANLAMLILIK/ANLAMSIZLIK


- YAZILI KURALLAR ile/ve YAZILI OLMAYAN KURALLAR

( WRITTEN RULES vs./and UNWRITTEN RULES )


- YEL/RÜZGÂR ile AKÎM[Ar.]


- YER VERMEMEK ile TUTARSIZLIK

( NOT TO GIVE PLACE TO vs. INCOHERENCY/INCONSISTENCY )


- YIKAR:
ASIK SURAT ve AŞIRI SÜRAT ve ARSIZ AVRAT ve HAYIRSIZ EVLAT


- YIL ile YAZSIZ YIL


- YOK/LUK ile/ve TANIMSIZ/LIK


- ZAMAN ile ARASIZLIK

( TIME vs. WITHOUT INTERRUPTION )


- ZAMANINDA YA DA ZAMANSIZ SÖYLENMİŞ SÖZLER ile/ve GERÇEK YA DA YANLIŞ SÖZLER ile/ve HOŞ YA DA ACI SÖZLER ile/ve YARARLI YA DA YARARSIZ SÖZLER ile/ve NAZİK VE GÜCENDİRİCİ SÖZLER

( WORDS AT THE RIGHT TIME OR UNTIMELY vs./and TRUE OR FALSE WORDS vs./and NICE/SWEET OR GRIEF WORDS vs./and BENEFICIAL OR USELESS WORDS vs./and POLITE AND OFFEND WORDS )


- ZARARLI ile ZARARSIZ

( HARMFUL vs. HARMLESS )


- ZARARSIZ OLMAK ile/ve/değil/yerine/<> HİZMET ETMEK


- ZARARSIZ OLMAK ile/ve/||/<>/> YARARLI OLMAK


- ZARARSIZ ile MASUM


- ZARARSIZ ile ZARARSIZ

( HARMLESS vs. HARMLESS )


- ZAYIF/GÜÇSÜZ OLANI:
"CEZALANDIRMAK" değil KAYITSIZLIK


- ZAYIF ile/ve/değil/||/<> SAVUNMASIZ


- ZENGİN ile/ve/değil/ne yazık ki/||/<>/< HESAPSIZ


- ZENGİNKEN, FAKİR DÜŞMEK ile/ve/||/<> ZÂLİMLER ARASINDA, ÂLİM OLMAK ile/ve/||/<> HATIRLIYKEN, İTİBARSIZLAŞMAK


- ZEVZEK/LİK ile PATAVATSIZ/LIK


- ZOR ile OLANAKSIZ

( DIFFICULT vs. IMPOSSIBLE )


- "Allah'tan" ise senin yetersiz diline/sözüne/onayına kalmayacağını anımsa da ona göre KONUŞ!!!


- "Hep"siz KONUŞ!!!


- "Ya ..." ile belirsiz olanı belirlemeden KONUŞ!!!


- "ADÂLETSİZLİK" ile/değil/yerine/>< KARŞILIKLI HİZMET (İÇİN)


- "BAŞARISIZLIK" ile/değil İSTEKSİZLİK


- "BASİT/KÜÇÜK/ÖNEMSİZ" HATA ile/ve/değil/yerine/||/<> BENİM ÖZENSİZLİĞİM/DİKKATSİZLİĞİM!


- "BENZERSİZ"LEŞTİRME ile/ve/<> "BİRİCİK"LEŞTİRME


- "BİR HABER" değil BÎ-HABER/HABERSİZ


- "BOŞ" ile/ve GEREKSİZ

( "FUTILE" vs./and UNNECESSARY )


- "ÇARESİZLİK" ile/ve/||/<>/>/< HİÇBİR ŞEY YAPAMAMA


- "ÇOK BİLMİŞLİK" ile/ve/değil/<> HADDİNİ/AMACINI AŞAN, ANLAMSIZ(GEREKSİZ/YERSİZ) SÖZ/KONUŞMA


- "ÇOK SESLİLİK" / "İFADE HAKKI" ile/değil DENSİZLİK


- "DEĞERLİ/LİK / DEĞERSİZ/LİK" ile/ve/değil/yerine/<> GEÇERLİ/LİK / GEÇERSİZ/LİK


- "DENGESİZ" ile/değil DENGİ(/N/M) DEĞİL


- "DENSİZ/LİK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< "HEVESLİ/LİK"


- "DİRENÇLİ DANIŞAN" ile/ve/değil/||/<>/< BİLGİSİZ/BECERİKSİZ SAĞALTIMCI[TERAPİST]


- "DÜŞÜK" ile YETERSİZ

( "LOW" vs. INSUFFICIENT )


- "GEÇİMSİZ/LİK" ile/ve/değil/ne yazık ki/||/<>/< SEVGİSİZ/LİK


- "GEREKLİLİK/GEREKSİZLİK" ile/ve/değil ÖNCELİK


- "GEREKSİZ (YERE)" HARCAMA/MASRAF ile/ve/<>/değil/yerine FAZLA HARCAMA/MASRAF


- "HALKIN İRFANI" ile/değil İLGİSİZLİK/KAYITSIZLIK


- "HAM" ile/ve/değil/||/<> BİÇİMSİZ


- "Hani"siz KONUŞ!!!


- "HER ŞEY, DEĞİŞİR" değil HER ŞEY, (BELİRLİ/BELİRSİZ) BİR ŞEYE GÖRE DEĞİŞİR


- "HİÇ ŞEKERSİZ/MAKYAJSIZ" değil ŞEKERSİZ/MAKYAJSIZ


- "İZİNSİZ GÖSTERİ/YÜRÜYÜŞ" değil/yerine GÜVENLİK İÇİN HABER VERME GEREKLİLİĞİ


- "KAÇMAK" ile/ve/değil ANLAMSIZ/DEĞERSİZ BULMAK, DEĞER VERMEMEK


- "KAPALI" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< BELİRSİZ


- "KAŞIKLA VERİP, KEPÇEYLE ALMAK" değil/yerine KOŞULSUZ VE BEKLENTİSİZ VERMEK/HİZMET


- "KIRILMAMA NOKTASINDAKİ" KİŞİ İÇİN SÖYLENİLECEK OLAN:
[ya] "KALPSİZ" ile/ya da "GÜÇLÜ"


- "KIZDIRMAK İÇİN" değil TERBİYESİZLİK/DENSİZLİK


- "KOPUK" ile/ve/değil/yerine/||/<> "İLGİSİZ"


- "KURALCI/LIK" ile/ve BİLGİSİZ/LİK


- "NEDENSİZ/SEBEPSİZ" ile/değil "BİR ANDA"

( [not] WITHOUT APPARENT REASON vs./but SUDDENLY )


- "ÖNEM/DEĞER VERMEMEK" ile/ve "ÖNEMSİZ/DEĞERSİZ GÖRMEK"

( "NOT TO GIVE IMPORTANCE/VALUE" vs./and "TO SEE AS UNIMPORTANT/WORTHLESS" )


- "ÖNEMLİ DEĞİL" ile/ve/değil/yerine ÖNEMSİZ


- "ORTADA BIRAKMA/KALMA" ile/ve/||/<>/>/< BELİRSİZLİK


- "RAHAT/LIK" ile/ve/değil TERBİYESİZ/LİK


- "SAÇMA" ile/ve/değil/yerine YETERSİZ/LİK


- "SALAK/LIK" ile/ve/<>/değil ÇARESİZ/LİK


- "SALDIRI" ile/ve/değil/yerine/<> EYLEMSİZLİK/KAYITSIZLIK


- "SAYGISIZ/LIK" ile/ve/değil/||/<>/< ÇEKİNCESİZ/LİK


- "SİZ (DE) HÂLÂ ÇOK GÜZELSİNİZ" değil SİZ (DE) HER ZAMAN ÇOK GÜZELSİNİZ


- "SİZ" KULLANIMINDA:
SAYGI ile MESAFE ile ÇOĞUL


- "ÜMİTSİZ AŞK" ile/ve "KARŞILIKSIZ AŞK"

( "HOPELESS LOVE" vs./and "WORTHLESS LOVE" )


- "ÜMİTSİZ AŞK" ile/ve "OLANAKSIZ AŞK" ile/ve "ÖLÜMSÜZ AŞK"

( "HOPELESS LOVE" vs./and "IMPOSSIBLE LOVE" vs./and "DEATHLESS LOVE" )


- "Yani"siz KONUŞ!!!


- "YANLIŞ" ile/değil/yerine/||/<>/< GEREKSİZ


- "YETERSİZ BAKİYE" değil/yerine/= YETERSİZ TUTAR


- (")HAKLILIK/HAKSIZLIK(") ile/ve/değil/||/<> İSABETLİLİK/İSABETSİZLİK


- (")MERCİMEĞİ(") ... :
"FIRINA VERMENİN" HAZZI ve/||/<>
EVSİZ(LER)E VERMENİN HUZURU


- (")ÜMİTSİZLİK(") değil/yerine/>< SEVGİ


- (")YETERSİZ/LİK(") ile/ve "SIĞ/LIK"


- (GEREKSİZ/FAZLA) TÜKETMEMELİ!


- [ne yazık ki]
SEVGİSİZ/LİK ile/ve/||/<> İLETİŞİMSİZ/LİK ile/ve/||/<> İLGİSİZ/LİK


- [ne yazık ki]
"SONUÇ ODAKLILIK/MERKEZLİLİK" ile/ve/||/<>/>/< TERBİYESİZLİK


- [ne yazık ki]
(")GECİKEN/GECİKMİŞ ADÂLET(") =/||/> ADÂLETSİZLİK


- [ne yazık ki]
(")UYARI("):
(")AŞIRI(") ile/ve/||/<> (")YETERSİZ(") ile/ve/||/<> (")YERSİZ(") ile/ve/||/<> (")YANLIŞ(")


- [ne yazık ki]
(B)İLİMLE (B)İLGİLENENLERE:
"OKUMUYOR" ile/ve/||/<> "ÇALIŞMIYOR" ile/ve/||/<> "AÇGÖZLÜ" ile/ve/||/<> "İDEALSİZ"


- [ne yazık ki]
ALÇAK/PESPAYE[Fars.] ile/ve/||/<> İLKESİZ


- [ne yazık ki]
BASİRETSİZLİK ve/||/<>/> İHÂNET


- [ne yazık ki]
BELLEK KAYBININ NEDENLERİ:
KAN ŞEKERİNİN OYNAMASI ve/||/<> VİTAMİNLERİN EKSİLMESİ ve/||/<> MİNERAL YOKSUNLUĞU ve/||/<> YAĞLARIN DENGESİZLİĞİ ve/||/<> HORMONLARIN AZLIĞI


- [ne yazık ki]
BİLGİSİZ/LİK / CEHÂLET ve/||/<> ACIMASIZ/LIK


- [ne yazık ki]
BİLGİSİZLİĞİN/BİLGİSİZLERİN:
KABALIĞI ile/ve/||/<> KALABALIĞI


- [ne yazık ki]
DEVİNİMSİZLİK ile/ve/değil DEĞİŞMEZLİK

( [not] LACK OF MOTION vs./and/but CONSTANTNESS )


- [ne yazık ki]
DİLSİZ ve/||/<>/< SESSİZ ve/||/<>/< BİLGİSİZ


- [ne yazık ki]
EDEPSİZ ile/değil/yerine/>< EDEPLİ


- [ne yazık ki]
EN BÜYÜK BİLGİSİZLİK/CEHÂLET:
YAKINLARIMIZIN VE SEVDİKLERİMİZİN DEĞERİNİ BİLMEME/ANIMSAMAMA/"AZIMSAMA" ile/ve/||/<>/> BİZİ SEVENLERİN DEĞERİNİ BİLMEME/ANIMSAMAMA/"AZIMSAMA"


- [ne yazık ki]
GELİR ADÂLETSİZLİĞİ ile/ve/||/<>/> "SERVET" ADÂLETSİZLİĞİ


- [ne yazık ki]
GENELLEME ve/||/<>/< BİLGİSİZLİK


- [ne yazık ki]
HERHANGİ BİR YERDEKİ ADÂLETSİZLİK ile/değil/yerine/></> HER YERDEKİ ADÂLET


- [ne yazık ki]
İLETİŞİMSİZLİK:
"ANLAMSIZ KIRGINLIKLAR" ve/||/<> "BEKLENTİ" ve/||/<> "ZAMAN KAYBI"


- [ne yazık ki]
İLİMSİZ HAL ile/ve/||/<> HALSİZ İLİM


- [ne yazık ki]
KANDIRMADA:
"APTAL/LIĞIMIZ" ile/ve/değil/||/<>/< "ONUN/ONLARIN" KARAKTERSİZ/LİĞİ


- [ne yazık ki]
KAPİTALİZM ve/> BİLGİSİZLEŞMEK ve/> YOKSULLAŞMAK

( CAPITALISM and/> IGNORANCE and/> TO GET POOR )


- [ne yazık ki]
KOPUK/LUK ve/< GÜVENSİZ/LİK


- [ne yazık ki]
KÖR ŞİDDET ile NEDENSİZ ŞİDDET


- [ne yazık ki]
KÜSTAH/LIK ile/ve/değil/||/<>/< ÖZENSİZ/LİK


- [ne yazık ki]
NİCELİK EGEMENLİĞİ ile/ve/<> DEĞERSİZLİK ile/ve/<> GÖRELİLİK


- [ne yazık ki]
ÖZENSİZ/LİK ile/ve/||/<> SAYGISIZ/LIK


- [ne yazık ki]
SEVGİSİZLİK ve/||/<>/> KAYITSIZLIK


- [ne yazık ki]
ŞİDDET ve/||/<> TERBİYESİZLİK


- [ne yazık ki]
ŞİDDETTEN DOLAYI ... ile/ve/değil/ne yazık ki/<> "BİZİM/SEN"İN "SESSİZLİĞİNDEN/TEPKİSİZLİĞİNDEN DOLAYI ..."


- [ne yazık ki]
ŞİKÂYET ile İSRAF ile SIRADÜZENSİZLİK[ANARŞİ] ile BASKI/İSTİBDÂD ile İFRÂD-TEFRÎT
değil/yerine/><
KANAAT ile İNFAK ile HUZUR/SELÂMET ile ADÂLET ile İSTİKÂMET


- [ne yazık ki]
SÖZDE, ÖLÇÜ BİLMEMEK/BİLMEYEN ve/||/<> EDEPSİZLİKTE SINIR TANIMAMAK/TANIMAYAN


- [ne yazık ki]
TEDBİRSİZ TEVEKKÜL ile/ve/||/<> İCRAATSIZ DUA ile/ve/||/<> SÜFLÎ İNZİVÂ


- [ne yazık ki]
TERBİYESİZ ile/değil/yerine DİK KAFALI


- [ne yazık ki]
TEZYÎF[Ar. < ZEYF] değil/yerine/= DEĞERSİZ GÖSTERME | ALAY ETME


- [ne yazık ki]
YOKUŞA SÜRMEK ile/yerine ÜMİTSİZLENDİRMEK

( TO MAKE DIFFICULTIES vs. TO GET HOPELESSNESS/DESPAIR
TO GET HOPELESSNESS/DESPAIR instead of TO MAKE DIFFICULTIES )


- | FAZLALIK ve GEREKSİZ | ile/değil/yerine CANIMIZ


- | SİSTEME AİDİYET ile SİSTEMSİZLİK | ile/yerine/değil SİSTEMLİ ÖZGÜRLÜK


- 0/SIFIR:
YUTAN ile ETKİSİZ


- ABARTI ile/ve/||/<>/< BİLGİSİZLİK


- ACI/ISTIRAP:
KÖTÜLERİN ŞİDDETİNDEN ile/ve/değil/||/<>/< İYİLERİN SESSİZLİĞİNDEN


- ADÂLET ile/ve/<> MEŞRÛ EŞİTSİZLİKLER


- ADÂLETSİZLİK DURUMLARINDA, "TARAFSIZ"(SESSİZ/ÂTIL) DURUYORSAK, KÖTÜLERİN/KÖTÜLÜĞÜN TARAFINI TUTMUŞUZDUR ile/ve/||/<> ÇÖZÜMÜN BİR PARÇASI DEĞİLSEK, SORUNUN BİR PARÇASIYIZDIR


- ADÂLETSİZLİK ve/||/<> ANLAMSIZLIK


- AGROMEGALİ/AKROMEGALİ[Fr.] değil/yerine/= GÖVDE ÖRGENLERİNİN DÜZENSİZ OLARAK BÜYÜMESİ/UZAMASI | ELLERDE, AYAKLARDA VE BAŞTA GÖRÜLEN AŞIRI BÜYÜME


- AKILSIZ"/"KAFASIZ" ile YETERSİZ(/DÜŞÜNCESİZ)


- AKRODİNİ[Fr.] değil/yerine/= NEDENİ BELİRSİZ ÇOCUK SAYRILIĞI


- AKROMİ[Fr.] değil/yerine/= DERİNİN RENKSİZLEŞMESİ SAYRILIĞI


- ANAEROBİK[Fr.] değil/yerine/= OKSİJENSİZ ORTAMDA/KOŞULLARDA YAŞAYABİLEN


- ANLAMSIZ ile/ve/||/<> GEREKSİZ ile/ve/||/<> OLANAKSIZ


- ANLAMSIZ ile YERSİZ

( MEANLESS vs. UNFOUNDED )


- ANLAYIŞLI/LIK ile BİLGİLİ/LİK / BİLGİSİZ/LİK


- ANOMAL[Fr.] ile ANORMAL[Fr./İng.]


- ANTİPATİ değil/yerine/= ANTİPATİK


- APTALLIK"/TAN ile/değil/ne yazık ki ÇARESİZLİK/TEN


- ARI ile İĞNESİZ ARI

( ... vs. MELIPONINI )


- ASELÜLER değil/yerine/= GÖZESİZ


- ASIKYÜZLÜ/LÜK ile MEYMENETSİZ[Ar.]


- ATÂLET[Ar.] değil/yerine/= EYLEMSİZLİK/SÜREDURUM


- AUM:
SOLUK ve/||/<> SESSİZLİK


- AZ/YETERSİZ KAZANÇ TUTUMLU OLMAK


- BACAK/EL SALLAMAK ile/ve/değil/yerine BEKLENTİSİZ VE SAKİN, O ANDA VE ORADA OLMAK


- BÂDELİ ÂŞIK ile BÂDESİZ ÂŞIK


- BÂDELİ ŞAİR ile/ve BÂDESİZ ŞAİR


- BAĞIRMAYA ZORLAYAN ACI/ISTIRAP ile/ve/değil/yerine/||/<>/< SESSİZ KALMAYA ZORLAYAN ACI/ISTIRAP


- BAŞ DÖNMESİ ile DENGESİZLİK


- BAŞIBOŞ:
İŞSİZLER ile/ve/değil/<> DAHA İYİSİNİ YAPABİLECEK OLANLAR


- BASİRET ile/<> BASİRETSİZLİK ile/<> AYMAZLIK


- BASİTLEŞTİRME ile DEĞERSİZLEŞTİRME

( TO SIMPLIFY vs. TO LOSE ITS VALUE )


- BAŞKALARININ (")TERBİYESİZLİĞİ(") ile/değil/yerine/>< KENDİ TERBİYEN


- BECERİKSİZ/LİK ile/değil TİTİZ/LİK

( [not] CLUMSINESS/INCOMPETENCE vs./but FASTIDIOUSNESS/FUSSINESS )


- BEDAVA[Fars.] değil/yerine/= ÜCRETSİZ/EDERSİZ/CABA

( MÜFT yerine ... )

( MECCÂNEN yerine BİLÂ-BEDEL )


- BELİRLENİMSİZ/LİK ile/ve OLANAKLI/LIK


- BELİRLİ (BİR) BELİRSİZ ile BELİRLİ-BELİRSİZ


- BELİRLİ GEÇMİŞ ile/ve/<> BELİRSİZ GEÇMİŞ


- BELİRLİ HATA ile BELİRSİZ HATA

( SYSTEMATIC ERROR vs. RANDOM ERROR )


- BELİRLİ-BELİRSİZ


- BELİRSİZ (OLAN) ÜMİT ile/ve/yerine BELİRLİ (OLAN) ÜMİT

( INDEFINITE HOPE vs./and DEFINITE HOPE
DEFINITE HOPE instead of INDEFINITE HOPE )


- BELİRSİZ BELİRLİ


- BELİRSİZ/LİK ile KEYFÎ/LİK

( INDEFINITE/NESS vs./and ARBITRARY/INESS )


- BELİRSİZ/LİK ile MUTLAK

( INDEFINITENESS vs. ABSOLUTE )


- BELİRSİZ/LİK ile/ve/||/<> OLUMSUZ/LUK


- BELİRSİZ ile BELİRLİ (BİR) BELİRSİZ


- BELİRSİZ ile/ve/||/<> ÇEKİNGEN


- BELİRSİZ ile HERHANGİ

( INDEFINITE vs. ANY )


- BELİRSİZ ile KARIŞIK

( INDEFINITE vs. COMPLICATED )


- BELİRSİZ ile/ve TANIMLANAMAZ OLAN

( INDEFINITE vs./and NOT POSSIBLE TO DEFINE )


- Belirsizliği giderecek kadar konuş, sonra SUS!!!


- BELİRSİZLİK SAÇMA(LIK)LARI/SAFSATALARI:
GÖNDERMELİ ile/ve/||/<> VURGULAMA ile/ve/||/<> ÇOK ANLAMLILIK

( FALLACY OF: EQUIVOCATION vs./and/||/<> ACCENT vs./and/||/<> AMPHIBOLY )


- BELİRSİZLİK ile/ve/<> (")BAŞEDİLEMEZLİK(")


- BELİRSİZLİK ile/ve/değil BULANIKLIK


- BELİRSİZLİK <>/>< BÜTÜNLÜK


- BELİRSİZLİK ile/ve/<> GİZEM


- BELİRSİZLİK ile/ve/||/<>/> KARARSIZLIK


- BELİRSİZLİK ile/ve/<> KARMAŞIKLIK


- BELİRSİZLİK ile/ve/<> KUŞKU


- BELİRSİZLİK ile/ve/||/<>/>/< OLANAKSIZLIK


- BELİRSİZLİK ile RASTGELELİK

( INDEFINITENESS vs. RANDOM )


- BELİRSİZLİK ile/ve/değil/yerine/<> ÜMİT


- BELİRSİZLİK ile/ve/||/<> ÜMİTSİZLİK


- BELLEK YİTİMİ ile DUYUM YİTİMİ ile ACI YİTİMİ ile SÖZ YİTİMİ ile HAREKETLERDEKİ DÜZENSİZLİK

( ZIYÂ-İ HÂFIZA ile ZIYÂ-İ HİSS ile ZIYÂ-İ ELEM ile ZIYÂ-İ KELÂM ile ZIYÂ-İ İNTİZÂM )

( AMNÉSIE avec ANESTHÉSIE avec ANALGÉSIE avec APHASIE avec ATAXIE )


- BENLİK:
EMİR ALTINDA ile/ve/> SORGULAYAN ile/ve/> SEZGİSEL ile/ve/> BEKLENTİSİZ ile/ve/>
RIZÂ SAHİBİ ile/ve/> RÂZI OLUNAN ile/ve/> SAFLAŞMIŞ


- BENZERSİZLEŞTİRME ile/ve/değil/yerine "FARKLILIK"/"ÖZGÜNLÜK" ATFETMEK


- BESLENME YETERSİZLİĞİ(DYSTROPHY)


- BETİMLEMELİ/TASAVVURLU DÜŞÜNME ile BETİMLEMESİZ/TASAVVURSUZ DÜŞÜNME


- BEZGİN/LİK ile/ve/||/<>/>/< ÜMİTSİZ/LİK

( MEFTÛR[< FÜTÛR] ile/ve/||/<>/>/< ME'YÛS[< YE'S] )


- BÎ-ÇÂRE değil/yerine/= ÇARESİZ, ZAVALLI


- BÎ-GÂNE değil/yerine/= KAYITSIZ, İLGİSİZ


- BİÇİMSİZ SAÇMA(LIK)LAR/SAFSATALAR ile/ve/||/<> SAÇMA(LIK)LAR/SAFSATALAR

( INFORMAL FALLACIES vs./and/||/<> FALLACIES )


- BİÇİMSİZ/LİK ile ÇİRKİN/LİK

( UNSHAPELINESS vs. UGLY/UGLINESS )


- BİLGİLİ/BİLGİSİZ ile/değil KIBLELİ/KIBLESİZ


- BİLGİSİZ/CÂHİL ile/ve/değil/||/<>/< KAYITSIZ


- BİLGİSİZ/LİK / CAHİL/LİK ile/ve/||/<>/>/< "DUYGUSAL/LIK"


- BİLGİSİZ/LİK ile/değil KÜLTÜRSÜZ/LÜK


- BİLGİSİZ ile/<>/>< ZEKİ


- BİLGİSİZLİK:
BİLMEMEK ile/ve/değil/ne yazık ki/+/||/<>/< ANLAMAYA DİRENMEK


- BİLGİSİZLİK/CEHALET >< BİLİMSEL TUTUM ve BAĞNAZLIK >< FELSEFİ ANLAYIŞ ve GÜÇ/ŞİDDET >< SANATSAL DUYARLILIK


- BİLGİSİZLİK/CEHÂLET ile/ve/değil EŞİK


- BİLGİSİZLİK/CEHALET ve/> İHMAL


- BİLGİSİZLİK ile/ve/||/<>/> BELİRSİZLİK


- BİLGİSİZLİK ile/değil CAHİLLİK/CEHÂLET

( [not] UNINFORMED vs./but IGNORANCE )


- BİLİNÇSİZ YETERSİZLİK ile/ve/||/<>/> BİLİNÇLİ YETERSİZLİK ile/ve/||/<>/> BİLİNÇLİ YETERLİLİK ile/ve/||/<>/> BİLİNÇSİZ YETERLİLİK


- BİLİNÇSİZ(CE) ile/ve/değil KONTROLDIŞI


- BİLİNÇSİZLİK ile/ve/değil BİLGİYE KAPALILIK

( [not] UNCONSCIOUSNESS vs./and/but CLOSENESS TO INFORMATION )


- BİLİNEMEZ ile/değil/yerine BELİRSİZ

( [not] NOT ABLE TO KNOW (/AGNOSTIC) vs./but UNKNOWN/INDEFINITE
UNKNOWN/INDEFINITE instead of NOT ABLE TO KNOW (/AGNOSTIC) )


- BİLİNMEZ/LİK ile/ve/<>/>/< BELİRSİZ/LİK


- BİLMEMEK ile/ve/> BELİRSİZLİK

( NOT TO KNOW/INFORM vs./and/> ARBITRARY/INESS )


- BİLMEMEK ile/ve/değil TERBİYESİZ/LİK


- BİR'DEN/BİRDEN DOĞMA ve ŞEKK'SİZ-ŞÜPHESİZLİK


- BİRBİRİNE DÖNÜŞEMEME/DÖNÜŞEMEYEN ile İLİŞKİSİZ/LİK


- BİSİKLET ve/<> ENGELSİZLİK


- BİTİMLİ/LİK ile/ve/<> BİTİMLİLİĞİNDE(Kİ) BİTİMSİZ/LİK


- BİZLER(E)/SİZLER(E) değil BİZ(E)/SİZ(E)


- BRÜT değil/yerine/= KESİNTİSİZ


- ÇAPSIZ/LIK ile/ve/||/<> (")KİFÂYETSİZ MUHTERİS(") (OLMA)


- ÇARESİZ KALMAK ile/ve/değil/yerine/<> ÜMİTLİ OLMAK


- ÇARESİZ/LİK ile/ve/||/<> ÂCİZ/LİK


- Çaresizi DİNLE!!!


- ÇARESİZLİK ile ACZİYET


- ÇARESİZLİK ile/yerine KOŞULSUZLUK

( HELPLESS vs. UNCONDITIONALNESS
UNCONDITIONALNESS instead of HELPLESS )


- ÇARESİZLİK ile/ve/değil/yerine/<> SABIR


- CEHÂLET:
BİLGİSİZLİK değil KIBLESİZLİK


- CEHÂLET/BİLGİSİZLİK ve/<> ÇOK VE BOŞ (GEREKSİZ) KONUŞMAK

( IGNORANCE and/<> TO TALK TOO MUCH AND WASTE )


- ÇELİŞİK" ile/değil ÇELİŞKİ OLDUĞUNU İDDİA EDENİN BİLGİSİZLİĞİ/YETERSİZLİĞİ


- ÇELİŞKİLİ ile/ve/değil/<> ÖZENSİZ


- ÇEN ÇEN (ÇENE ÇALMAK, GEREKSİZ/FAZLA KONUŞMAK)


- CİBİLİYET ile CİBİLİYETSİZ


- ÇİÇEKLİ BİTKİLER ile ÇİÇEKSİZ BİTKİLER

( FLOWERING PLANTS[PHANEROGAMS] vs. PLANTS WITHOUT FLOWERS[CRYPTOGAMS] )


- ÇİRKİN ile/değil/yerine ELVERİŞSİZ


- CLAUSİUS CLAPEYRON DENKLEMİ ile/||/<> CLAUSİUS DENKLEMLERİ ile/||/<> CLAUSİUS ERİMİ ile/||/<> CLAUSİUS EŞİTSİZLİĞİ / CLAUSİUS KURAMI ile/||/<> CLAUSİUS HÂL DENKLEMİ ile/||/<> CLAUSİUS MOSSOTTİ DENKLEMİ ile/||/<> CLAUSİUS MOSSOTTİ LORENTZ LORENZ DENKLEMİ ile/||/<> CLAUSİUS RANKİNE ÇEVRİMİ ile/||/<> RANKİNE ÇEVRİMİ ile/||/<> CLAUSİUS RANKİNE SICAKLIK ÖLÇEĞİ / RANKİNE SICAKLIK ÖLÇEĞİ ile/||/<> CLAUSİUS SAYISI ile/||/<> CLAUSİUS VİRİAL KURAMI ile/||/<> CLAUSİUS YASASI

( CLAUSiUS-CLAPEYRON-GLEiCHUNG MiT CLAUSiUSSCHE GLEiCHUNG MiT CLAUSiUS-ENTFERNUNG, CLAUSi-US-REiCHWEiTE MiT CLAUSiUSSCHES THEOREM MiT CLAUSiUSSCHE ZUSTANDGLEiCHUNG MiT CLAUSiUS-MOSSOTTiSCHE GLEiCHUNG MiT CLAUSiUS-MOSSOTTi-LORENTZ-LORENZSCHE GLEiCHUNG MiT ... MiT ... MiT CLAUSiUS-NUMMER / CLAUSiUS-ZAHL MiT CLAUSiUS-ViRiALTHEOREM MiT CLAUSiUSSCHES GESETZ )

( L'EçUALiON DE CLAUSiUS-CLAPEYRON AVEC LES EQUATiONS DE CLAUSiUS AVEC LE RANG DE CLAUSiUS AVEC CLAUSiUS RANGE AVEC LE THEORENıE DE CLAUSiUS AVEC L'EQUATiON D'ETAT DE CLAUSiUS AVEC L'EQUATiON DE CLAUSiUS-MOSSOTTi AVEC L'EQUATiON DE CLAUSiUS-MOSSOTTi-LORENTZ-LORENZ AVEC ... AVEC ... AVEC LE NOMBRE DE CLAUSiUS AVEC LE THEOREME ViRiAL DE CLAUSiUS AVEC LA LOi DE CLAUSiUS )

( CLAUSiUS-CLAPEYRON EQUATiON VS. CLAUSiUS EQUATiONS VS. CLAUSiUS THEOREM VS. CLAUSiUS EQUATiON OF STATE VS. CLAUSiUS-MOSSOTTi EQUATiON VS. CLAUSiUS-MOSSOTTi-LORENTZ-LORENZ EQUATiON VS. ... VS. ... VS. CLAUSiUS NUMBER VS. CLAUSiUS ViRiAL THEOREM VS. CLAUSiUS LAW )

( ... İLE ... İLE CLAUSIUS MENZiLi İLE ... İLE ... İLE ... İLE ... İLE ... İLE ... İLE ... İLE ... İLE ... İLE ... )


- ÇOK TERBİYESİZ ile ÇOK TERBİYELİ


- ÇÖP ile/ve/değil/||/<> İŞLEVSİZ


- ÇÖZÜMSÜZLÜK ile/ve/> ÇARESİZLİK


- CÜRET ile/ve/değil/||/<> BİLGİSİZLİK


- DAĞINIK/LIK ile BİÇİMSİZ/LİK

( MESSY/MESS vs. UNSHAPELINESS )


- DALGI/GAFLET ile/ve/||/<> HADSİZLİK


- DAYATMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ÇÖZÜMSÜZ/ÇARESİZ OLMAK/KALMAK


- DEĞERSİZ/"KÜÇÜK" GÖRMEK ile/değil UZAK(LAŞMIŞ) OLMAK

( [not] TO SEE WORTHLESS/LITTLE vs./but TO (HAD) BEEN FARAWAY )


- DEĞERSİZ ile YALIN/BASİT

( WORTHLESS vs. SIMPLE )


- DELİ/LİK ile/ve/değil/||/&gt;&lt;/ne yazık ki BİLGİSİZ/LİK / CAHİL/LİK


- DENETİMLİ SİNİRCE/NEVROZ ile DENETİMSİZ SİNİRCE/NEVROZ ile ÇILDIRI/PSİKOZ


- DENSİZ/LİK ile/ve/<> DANGALAK/LIK ile/ve/<> DALYARAK/LIK


- DENSİZ/LİK ile/ve/<> PATAVATSIZ/LIK


- DERİN/YOĞUN/GENİŞ DÜŞÜN(E)MEMEK ile/değil/<> BİLGİSİZLİK/DÜŞÜNCESİZLİK

( [not] TO NOT (ABLE TO) THINK DEEP/INTENSIVE/WIDE vs./but/<> IGNORANCE/THOUGHTLESSNESS
Ignorance and knowledge are in the mind, not in the real. )


- DERTSİZ KİŞİ ile/ve/<> AŞSIZ KİŞİ


- DİKKATSİZLİK ile/ve/değil/< İLGİSİZLİK


- DİKKATSİZLİK ile/ve/değil/< KONTROLSÜZLÜK


- Dilimsiz KONUŞ!!!


- DİLLE ZİKİR ile/ve KALPLE(SESSİZ) ZİKİR


- Dilsiz ve gönülsüz KONUŞ!!!


- Dilsizi DİNLE!!!


- Dilsizlerle KONUŞ!!!


- DİNGİNLİK ile HAREKETSİZLİK

( INERTIA vs. MOTIONLESS )


- DİNLEMEK/DİNLER GİBİ GÖRÜNMEK ile İLGİSİZLİK/KAYITSIZLIK

( TO LISTEN/PRETEND TO LISTEN vs. INDIFFERENCE/UNCONCERN/NEGLIGENCE )


- DİNSİZ/LİK ile/ve İLGİSİZ/LİK


- DİNSİZ ile/ve/değil/||/<>/< DENSİZ


- DİŞLİ BALİNALAR ile/ve DİŞSİZ/ÇUBUKLU BALİNALAR

( ODONTOCETI cum/et MISTICETI )


- DOĞRU/YANLIŞ ile/ve/değil GEÇERLİ/GEÇERSİZ

( [not] TRUE/FALSE vs./and/but VALID/INVALID )


- DOLAYLI ELERKİ(DEMOKRASİ) ile/değil/yerine DOLAYSIZ/TEMSİLSİZ ELERKİ(DEMOKRASİ)


- DÜNYADA EŞEYSELLİK/SEKS ile/ve UZAYDA/BOŞLUKTA/YERÇEKİMSİZ ALANDA EŞEYSELLİK/SEKS


- DÜRÜST/LÜK >< BİLGİSİZ/LİK(CEHÂLET)


- DÜŞÜNCESİZLİK ile DÜŞÜNEMEMEK/DÜŞÜNEMEMİŞ OLMAK

( THOUGHTLESSNESS vs. NOT ABLE TO THINK )


- DÜŞÜNMEMİŞ OLMAK ile/değil YETERSİZLİK/ZAYIFLIK/GERİLİK

( [not] HAVEN'T THOUGHT ABOUT vs./but INSUFFICIENCY/WEAKNESS/BACKWARD )


- DUYARSIZLIK ile/ve TEPKİSİZLİK

( INSENSITIVITY vs./and NON-REACTING )


- DÜZEN ile/ve "DÜZENSİZ" DÜZEN


- DÜZEN ile/>< DÜZENSİZLİK


- DÜZENLİ GÖÇ ile/ve/||/<> DÜZENSİZ GÖÇ


- DÜZENSİZLİK İÇİNDE/Kİ DÜZEN ile/ve DÜZEN İÇİNDE/Kİ DÜZENSİZLİK

( REGULARITY IN DISORDER vs./and DISORDER IN REGULARITY )


- DÜZENSİZLİK ile KEŞMEKEŞLİK

( LACK OF REGULARITY vs. DISORDER )


- EDEB(SİZ/LİK) ile/ve AHLÂK(SIZ/LIK)


- EDENLİ EDİLGEN ile EDENSİZ EDİLGEN


- EDEPSİZLERE SUSMAK değil EDEBEN SUSABİLMEK


- EDEPSİZLİK" ile/değil/yerine COŞKU


- EKSİK/LİK ile YETERSİZ/LİK

( DEFICIENCY vs. INSUFFICIENCY )


- EKSİKSİZLİK = PERFECTION[İng., Fr.] = VOLLKOMMENHEIT[Alm.] = PERFECTIO[Lat.]


- EL SALVADOR'DA EĞİTİM:
ZORUNLU değil/yerine ÜCRETSİZ


- EN AZ ENERJİ ile/ve/||/<> EN YÜKSEK DÜZENSİZLİK


- EN SESSİZ ODA


- EN SEVİMSİZ/LER, ÇİRKİN/LER


- ENAYİ/LİK ile BASİRETSİZ/LİK


- Engelsizi DİNLE!!!


- EŞİTSİZLİK ile/ve DENGESİZLİK


- ESNEME'DE[İng.]:
AÇLIKTAN ile CAN SIKINTISINDAN/MELAL[Ar.] ile SİNİR YORGUNLUĞUNDAN ile OKSİJENSİZLİKTEN


- EYLEMSİZ "ÖNGÖRÜ" ile/ve/<> ÖNGÖRÜSÜZ "EYLEM"


- EYLEMSİZ DÜŞÜNME/DÜŞÜNCE ile/değil/yerine EYLEMLİ DÜŞÜNME/DÜŞÜNCE

( [not] THOUGHT/TO THINK WITHOUT ACTION vs./but THOUGHT/TO THINK IN ACTION
THOUGHT/TO THINK IN ACTION instead of THOUGHT/TO THINK WITHOUT ACTION
By doing you succeed, not by arguing.
A change of heart is action.
When all is done, the mind remains quiet. )


- EYLEMSİZ HAREKET ile/ve/||/<> KÜTLE ÇEKİMİ ALTINDAKİ NESNENİN HAREKETİ


- EZELİ değil/yerine/= BİTİMSİZ


- FAŞTAK FIŞTAK ([ÖZENSİZ] YIKAMAK/YIKANMAK)


- FAZLA ile/ve/değil GEREKSİZ

( [not] EXCESS vs./and/but UNNECESSARY )


- FELSEFESİZ ...:
BİLİM ile SANAT ile HUKUK/DİN ile YAŞAM


- FELSEFESİZ SANAT ve FELSEFESİZ BİLİM ve FELSEFESİZ FELSEFE


- FİLM:
SESSİZ ile/ve/||/<>/> SESLİ


- FOTON'UN:
ZAMANSIZLIĞI ve/||/<> KÜTLESİZLİĞİ


- FUZÛLÎ[Ar.] değil/yerine/= ERDEMLİ | GEREKSİZ/YERSİZ/BOŞUNA


- GAMSIZ/LIK ile/ve/değil/||/<> "GEMSİZ/LİK"


- GAYRİSAFİ MİLLİ HÂSILA değil/yerine/= KESİNTİSİZ ULUSAL GELİR


- GEÇERLİ BİLGİ ile GEÇERSİZ BİLGİ

( VALID KNOWLEDGE/INFORMATION/DATA vs. INVALID KNOWLEDGE/INFORMATION/DATA )


- GEÇİRİMLİ / BİRLEŞİMSEL ile/>< GEÇİRİMSİZ

( TRANSPARENT / COMPOSITIONAL vs./>< OPAQUE )


- GEÇİŞLİ ile/>< GEÇİŞSİZ


- Gerekli gereksiz SUS!!!


- GEREKLİ/LİK, GEREKSİZ/LİK ile/ve ANLAMLI/LIK, ANLAMSIZ/LIK

( NECESSITY, UNNECESSARY/LACK vs./and MEANINGFUL/NESS, MEANINGLESS/NESS | ABSURDITY )


- GEREKSİZ [PAYLAŞILAMIYOR/PAYLAŞILMIYOR]


- GEREKSİZ [PAYLAŞILAMIYOR/PAYLAŞILMIYOR]


- GEREKSİZ ELEŞTİRİ ile/ve/değil/||/<>/< GİZLİ HAYRAN/LIK


- Gereksiz olmadığı için KONUŞ!!!


- GEREKSİZ TEKRAR(TOTOLOJİ) ile SAÇMALAMAK

( TAUTOLOGY vs. TO BULLSHIT )


- GEREKSİZ/LİK ile/değil/yerine YETERSİZ/LİK

( [not] UNNECESSARY/LACK vs./but INCAPACITY
INCAPACITY instead of UNNECESSARY/LACK )


- GEREKSİZ/YERSİZ/ANLAMSIZ "TEPKİ VERMEK" ile/ve/değil/yerine HAREKETE GEÇMEK


- GEREKSİZ ile FAZLA(DAN)


- GEREKSİZ ile/ve OLUMSUZ


- GİTAR ile/ve/<> PERDESİZ GİTAR


- GİZEMLİ ile/ve/değil/yerine BELİRSİZ

( [not] MYSTERIOUS vs./and/but UNKNOWN/INDEFINITE
UNKNOWN/INDEFINITE instead of MYSTERIOUS )


- GİZLİ EVSİZLER ile GEÇİCİ EVSİZLER ile SÜREKLİ EVSİZLER


- GİZLİ ile/ve/değil/yerine/||/<> BELİRSİZ


- GÖNÜLLÜLÜK:
ÜCRETSİZ YAPILAN İŞ/LER değil KARŞILIKSIZ GELİŞİM


- GÖRGÜSÜZ/LÜK ile/değil/yerine BİLGİSİZ/LİK


- GÖRME/TATMA/KOKLAMA/DOKUNMA ile/ve/değil/||/<>/< DUYMA


- GÜCÜN:
YETERLİLİĞİ(/YETERSİZLİĞİ) ile/ve/<>/değil/yerine DEVREDE OLMASI


- GÜNLÜK HAREKET/LER ile/ve DÜZENSİZ HAREKET/LER

( ... vs./and RETROGRADE )


- GÜRÜLTÜSÜZ/LÜK ile/ve/> SESSİZ/LİK

( SILENCE vs. QUIETNESS )


- GÜRÜLTÜSÜZLÜK ile SESSİZLİK/SAKİNLİK

( SILENCE vs. QUITENESS )


- GÜVEN!:
GÜLÜŞÜN ARDINDAKİ KEDERE ve/||/<> ÖFKENİN ARDINDAKİ SEVGİYE ve/||/<> SESSİZLİĞİN ARDINDAKİ NEDENE


- GÜVEN ile/>< ÜMİTSİZLİK


- GÜVENLİ BAĞLANMA ile GÜVENSİZ BAĞLANMA ile BAĞLANTI NESNESİNİN OLMAMASI


- GÜVENSİZ BAĞLANMADA:
KARARSIZ ile KAÇINGAN


- GÜVENSİZLİK ile/ve/değil BELİRSİZLİK

( [not] DISTRUSTFULNESS/LACK OF CONFIDENCE vs./and/but INDEFINITENESS )


- GÜVENSİZLİK ile/ve/değil EMİNSİZLİK

( [not] DISTRUSTFULNESS/LACK OF CONFIDENCE vs./and/but LACK OF SURE )


- HABERSİZ AYRILMADA/UZAKLAŞMADA:
VAROLUP OLMAMANI UMURSAMAMAK ile/ve/<>/< VAROLUŞUNUN, ÖNEMİ/ANLAMI/DEĞERİ/FARKI YOK


- HALSİZLİK ile REHÂVET


- HAREKET ile/ve BELİRSİZLİK

( MOVEMENT vs./and INDEFINITENESS )


- HAREKET ile/ve/değil KESİNTİSİZLİK


- HAREKETSİZ DİRENİŞ ile/ve/||/<> SESSİZ ÇIĞLIK


- HAREKETSİZLİK ve/||/<>/> ÇÜRÜME


- HATA ile/ve/<>/değil/yerine İSABETSİZLİK


- HATA ile/ve/değil/yerine/||/<> YETERSİZLİK


- HİÇ/LİK ile/ve/değil/<> DEĞERSİZ/LİK

( NOTHINGNESS vs./and WORTHLESS/NESS )


- HIYÂNET ile İSABETSİZLİK


- HIZLI ile/ve/<> ENGELSİZ


- HİZMET:
MİNNETSİZ ve/<> KÜLFETSİZ ve/<> ÜCRETSİZ ve/<> TEŞEKKÜRSÜZ


- İKİ SORUN:
ADÂLETSİZLİK ile/ve/||/<> ANLAMSIZLIK


- İKİRCİK ile/ve GÜVENSİZLİK

( HESITATION vs./and DISTRUSTFULNESS )


- İLGİSİZLİK ile/ve/değil KAYITSIZLIK


- İLKECE BİLİNÇLİ ile/ve/||/<> İLKECE BİLİNÇSİZ


- İLKESİZLİK ile/ve/= DÜŞÜNCESİZLİK

( LACK OF PRINCIPLE vs./and/= THOUGHTLESSNESS )


- İNANÇ ile/ve BELİRSİZLİK

( BELIEF vs./and INDEFINITENESS )


- İNSANSIZLAŞTIRMA ile/ve/<> DİLSİZLEŞTİRME


- İPSİZ SAPSIZ


- İSABETSİZ "HAKLILIK" ile/değil/yerine İSABETLİ "HAKLILIK"


- İSABETSİZ/LİK ile/ve/değil/yerine HEDEFİ TUTTURAMAMA


- İŞGAL ile/ve/<> DEĞERSİZLEŞTİRME


- İŞGÜZAR/LIK ile/ve/||/<>/< BİLGİSİZ/LİK


- IŞIK - PARÇACIK BELİRSİZLİĞİ ile/ve/<>/= YER - YÖN BELİRSİZLİĞİ


- İŞTAHSIZLIK ile İSTEKSİZLİK


- İSTATİSTİKSEL HATA SAÇMA(LIK)LARI/SAFSATALARI:
YETERSİZ ÖRNEK ile/ve/||/<> TEMSİL ETMEYEN ÖRNEK ile/ve/||/<> YANLIŞ BENZETME ile/ve/||/<> YOK SAYMA ile/ve/||/<> SÜMEN ALTI ile/ve/||/<> KUMARBAZ

( FALLACY OF INSUFFICIENT SAMPLE vs./and/||/<> UNREPRESENTATIVE SAMPLE vs./and/||/<> FALSE ANALOGY vs./and/||/<> SLOTHFUL INDUCTION vs./and/||/<> FALLACY OF SLANTING vs./and/||/<> GAMBLER'S FALLACY )


- İSTEKSİZ/LİK ile GÖNÜLSÜZ/LÜK


- İSTEKSİZ/LİK ile/ve/değil KARARSIZ/LIK


- İŞTEN ÇIKIŞTA/ÇIKARILMADA:
KIDEM TAZMİNATI ile/ve/<> İHBAR TAZMİNATI ile/ve/<> İŞSİZLİK ÖDENEĞİ


- İZSİZ, SÖZSÜZ, SESSİZ, SENSİZ, BENSİZ


- KABA ile/ve/||/<>/> KUBAT


- KAKAVAN = KENDİNİ BEĞENMİŞ, SEVİMSİZ, DÜŞÜNCESİZ, BİLGİSİZ, BUDALA


- KALMA!:
KÖR ve/||/<> SAĞIR ve/||/<> DİLSİZ


- KANIT ile/ve/<> KUŞKUSUZLUK


- KARGACIK BURGACIK = ÇARPIK, DÜZENSİZ


- KARIŞTIRMAK ile/ve/değil/ve (en az) 2 (ve üzeri) İLİŞKİSİZİ/OLMAZI YANYANA GETİRMEK/KOYMAK


- KATARSİZ/KATARSİS değil KATARZİS


- KATARSİZ ile/ve/||/<> ABREAKSİYON


- KAVAL'DA:
DİLSİZ, HORLATMALI[Diatonik] ile/ve DİLSİZ[Kromatik] ile/ve DİLLİ[Diatonik] ile/ve DİLLİ[Kromatik] ile/ve DÜDÜK KAVAL


- KENDİNİ BİLMEMEK ile/ve/değil DENSİZLİK


- Kendinsiz KONUŞ!!!


- KEPEKSİZ TAHİN ile/değil/yerine KEPEKLİ TAHİN


- Keyifsizi DİNLE!!!


- KEYİFSİZLİK ile BEYNİN MEŞGULİYETİ


- KEYİFSİZLİK ile NÖTR OLMAK


- KIBLESİZLİK ile/ve CEHALET


- KİFÂYETSİZ MUHTERİS ile/ve/<> HEBENNEKA[Ar.]


- KİFÂYETSİZ[Ar.] değil/yerine/= YETERSİZ


- KİMSESİZ/LİK (KALMAK) ile/değil/yerine YALNIZ/LIK (OLMAK)


- KİMSESİZ ile ANNESİZ-BABASIZ

( BÎ-KES ile ... )


- KİMSESİZLER [HEM PAYLAŞILABİLİR, HEM DE PAYLAŞILMAZ; NE PAYLAŞILIR, NE DE PAYLAŞILMAZ]


- Kinâyesiz KONUŞ!!!


- Kinsiz KONUŞ!!!


- KİŞİ/İNSAN:
BİLGİSİZLİĞİNİN ESİRİ
ile/ve/değil/yerine/||/<>/></>
BİLGELİĞİNİN ESERİ


- KİŞİNİN:
SESSİZLİĞİ ile SUSKUNLUĞU


- KİŞİYİ YIKAN:
DÜŞMAN(LAR)IN SÖZLERİ ile/değil/||/<>/< DOSTLARIN SESSİZLİĞİ


- KIT[Ar. < KAHT] ile AZ/YETERSİZ


- KİTAP BİLGİSİNİN EKSİKLİĞİ (VE BU DURUMUN GETİRDİĞİ BİLGİSİZLİK) ile KENDİ HAKKINDAKİ BİLGİSİZLİĞİ

( LACK OF KNOWLEDGE BY BOOK (AND THE IGNORANCE WHICH THIS SITUATION BRINGS) vs./and LACK OF KNOWLEDGE THE SELF (AND THE IGNORANCE OF IT) )


- KITİPİYOZ[Yun.] değil/yerine/= DEĞERSİZ, BAYAĞI, KÖTÜ


- KIYTIRIK[argo] değil/yerine/= DEĞERSİZ, BAYAĞI


- KIZMAK ile/ve/||/<>/< BİLGİSİZLİK


- KONUNUN ÖZÜNÜ KAÇIRMA SAÇMA(LIK)LARI/SAFSATALARI:
KISIR DÖNGÜ ile/ve/||/<> İLGİSİZ AMAÇ ile/ve/||/<> İLGİSİZ SONUÇ ile/ve/||/<> İDDİAYI ZAYIFLATMA ile/ve/||/<> KONUYU SAPTIRMA

( BEGGING THE QUESTION vs./and/||/<> FALLACY OF IRRELEVANT PURPOSE vs./and/||/<> IRRELEVANT CONCLUSION vs./and/||/<> FALLACY OF STRAW-MAN vs./and/||/<> FALLACY OF RED HERRING )


- KONUŞMA(MA)NIN:
"ANLAMSIZLIĞI" ile/ve/değil/yerine/<> "GEREKSİZLİĞİ"


- KORKU + BİLGİSİZLİK = NEFRET


- KORKU ile/ve/<>/değil ÇARESİZLİK


- KOŞULSUZ/LUK ile/ve/<> İLİŞKİSİZ/LİK


- KÖTÜ/LÜK ile/ve/<> GEREKSİZ YERE/LİK


- KÖTÜMSER ile ÜMİTSİZ


- KOVUŞTURMA değil/yerine/>< TAKİPSİZLİK


- KUŞATILMIŞLIK ile/ve/||/<> ÇARESİZLİK


- LANGUISHING[İng.] değil/yerine/= YAŞAMA KARŞI "İSTEKSİZLİK"


- LAVUK[argo] değil/yerine/= GEREKSİZ KONUŞAN


- MAKİNE ÖĞRENMESİ:
GÖZETİMSİZ ile/ve/değil/||/<>/< GÖZETİMLİ


- ME'YÛS[< YE'S]/NEVMÎD[Fars. < NÂ-ÜMÎD] değil/yerine/= ÜMİTSİZ


- MENEND/MÂNEND değil/yerine/= GİBİ, EŞSİZ, ÖRNEKSİZ


- MESNED/SİZ[Ar.] yerine DAYANAK/SIZ


- METELİKSİZ/ZÜĞÜRT/KOKOZ[argo] değil/yerine/= PARASIZ


- MİMARİDE:
YERELLİK ile/ve/||/<> YENİLİK ile/ve/||/<> YERSİZLİK


- MİTOZ/MİTOSIS[İng.] değil/yerine/= EŞEYSİZ BÖLÜNME


- MİZAÇ:
DENGESİZ ile/ve DENGELİ


- MUAMMA[Ar.] değil/yerine/= BELİRSİZ/LİK


- MÜBEZZİR değil/yerine/= TEBZÎR EDEN, GEREKSİZ, YERSİZ HARCAYAN, İSRÂF EDEN


- MUHABBET VE SAYGILI OLMAMAK/HÜRMETSİZLİK ile/yerine MUHABBET VE SAYGI/HÜRMET


- MÜLEVVES[< LEVS] değil/yerine/= KİRLİ, PİS | DÜZENSİZ, KARIŞIK


- MÜPHEMİYET[Ar.] değil/yerine/= BELİRSİZLİK


- MÜPTEZEL/MÜBTEZEL[Ar.] değil/yerine/= DEĞERSİZ


- MUTLULUK:
GERÇEKLİK ile/ve/değil/yerine/-/||/<> BEKLENTİSİZLİK


- MUVAKKAT[Ar. < VAKT] ile BELİRLİ BİR ZAMANA ÖZEL, SÜREKSİZ, GEÇİCİ | EĞRETİ


- MÜZİK ile/ve/<> SESSİZLİK


- MUZLİM[Ar.] değil/yerine/= KARANLIK | GİZLİ/BELİRSİZ


- NE'LİK(SİZ) ile/ve NİTELİK(SİZ)


- NEDEN/SİZ ile/ve/||/<> KOŞUL/SUZ


- Nedensiz DİNLE!!!


- Nedensiz SUS!!!


- NEOLİBERALİZMDE
ESNEKLİK VE SONUÇLARI:
GÜVENCESİZLİK ve/||/<> BELİRSİZLİK


- NESNEL/OBJEKTİF DUYGULAR ile/ve PAY ALMA/KATILMA DUYGULARI ile/ve DURUM (İÇERİKSİZ) DUYGULARI


- NESNESİZ ile/ve/||/<> DÜŞÜNCESİZ


- NEVMÎD[< NÂ-ÜMÎD] ile ...


- NİYETİN BEDELİ ile BİLGİSİZLİĞİN BEDELİ

( EQUIVALENT OF INTENTION vs. EQUIVALENT OF IGNORANCE )


- NİYETSİZ/LİK ile/ve TERBİYESİZ/LİK


- NİYETSİZLİK ile/değil/yerine AKSAKLIK


- NÖTRALİZASYON[İng. < NEUTRALIZATION] değil/yerine/= ETKİSİZLEŞTİRME/YANSIZLAŞTIRMA


- ÖFKE ile/ve/değil/||/<>/< ÇARESİZLİK


- ÖKSÜZ değil/yerine/= ANNESİZ


- OLAMAZ/OLMAMALI!:
ZEKÂSIZ VE AKILSIZ SEVGİ ile SEZGİSİZ ZEKÂ


- OLANAKLILIK/OLANAKSIZLIK ile/ve YETERLİLİK/YETERSİZLİK

( POSSIBILITY/IMPOSSIBILITY vs./and SUFFICIENCY/INSUFFICIENCY )


- ÖLÇÜSÜZ/LÜK ile/ve/değil/||/<> "GEMSİZ/LİK"


- ÖLÜ değil SESSİZ VAİZ


- OLUMLU ile EKSİKSİZ


- OLUMSUZLUK ile GÜVENSİZLİK

( NEGATIVENESS vs. DISTRUSTFULNESS/LACK OF CONFIDENCE )


- OLUMSUZLUK ile/ve/değil/<> ÜMİTSİZLİK


- ÖNCEKİ ile/ve/değil YETERSİZLİK


- ÖNCESİZLİK-SONRASIZLIK = EZELİYET-EBEDİYET = ETERNITY[İng.] = ÉTERNITÉ[Fr.] = EWIGKEIT[Alm.] = AETERNITAS[Lat.] = ETERNIDAD[İsp.]


- ÖNEMSİZ/LİK ile GÖZDEN DÜŞ(ÜR)ME


- ÖNEMSİZ ile/ve/değil İKİNCİL

( [not] UNIMPORTANT vs./and/but SECONDARY )


- ORAN/LI, (/ORANSIZ) ile/ve DENGE/Lİ, (/DENGESİZ)


- ÖRGENDE:
KÖRELMİŞ ile İŞLEVSİZ


- ÖZEN ve/||/<>/>/< ŞİDDETSİZLİK


- ÖZENSİZ/LİK ile/ve/<> HAZIRLIKSIZ/LIK


- ÖZENSİZLİK ile/ve/<> KANIKSAMA


- ÖZGÜNLÜK ile/ve/<> BENZERSİZLİK


- ÖZGÜRLÜK ile KRİTERSİZLİK

( FREEDOM vs. DISCRETERIONESS )


- PERDELİ AYAKLILAR ile/ve PERDESİZLER


- PEROKSİZOM değil/yerine/= AYIRGAN


- PİŞMAN/LIK ile/ve/> ÇARESİZ/LİK


- SABIR ile KAYITSIZLIK/İLGİSİZLİK


- SAÇMA(LIK)LAR/SAFSATALAR:
BİÇİMSİZ ile/ve/||/<> BELİRSİZLİK ile/ve/||/<> SALDIRI ile/ve/||/<> KONUNUN ÖZÜNÜ KAÇIRMA ile/ve/||/<> TARTIŞMALI NEDEN ile/ve/||/<> İSTATİSTİKSEL HATA ile/ve/||/<> ŞAŞIRTMA ile/ve/||/<> YETKEYE BAŞVURMA ile/ve/||/<> DUYGULARA BAŞVURMA ile/ve/||/<> KIYASLAMA HATALARI ile/ve/||/<> SINIFLANDIRMA HATALARI


- SAÇMALAMAK ile/ve DENSİZLİK


- SAF ile DEĞERSİZ

( PURE vs. WORTHLESS )


- SAĞIR/İŞİTMEZ ile/ve/ya da DİLSİZ ile/ve/ya da SAĞIR VE DİLSİZ

( ATREŞ ile/ve AHRAS )

( KÜND-GÜŞ: Sağır. [ KERİ: Sağırlık.] ile/ve ... )

( DEAF vs. DUMB or DEAF-MUTE )


- ŞAHANE değil/yerine/= ÇOK GÜZEL, EŞSİZ, GÖRKEMLİ


- ŞAHSİYET(Lİ/SİZ) değil/yerine/= KİŞİLİK(Lİ/SİZ)


- SAKİN/LİK ile/ve/<> SESSİZ/LİK, SÜKÛNET

( CALM/NESS vs./and/<> QUIET/NESS )


- SANATTA:
BİLİNÇSİZ SİMGESELLİK ile/ve/||/<>/> BİLİNÇLİ SİMGESELLİK


- ŞAŞKIN/LIK ile/ve/<> GÜVENSİZ/LİK


- SAYGISIZLIK ile/ve/değil/<> DİKKATSİZLİK

( [not] DISRESPECTFULNESS vs./and/but/<> CARELESSNESS )


- SAYGISIZLIK ile/ve/değil DÜŞÜNCESİZLİK

( [not] DISRESPECTFULNESS vs./and/but THOUGHTLESSNESS )


- SAYGISIZLIK ile/ve/değil EDEPSİZLİK

( [not] DISRESPECTFULNESS vs./and/but IMPERTINENCE )


- SAYGISIZLIK ile/ve/değil/<> İLGİSİZLİK

( [not] DISRESPECTFULNESS vs./and/but/<> INDIFFERENCE )


- SAYGISIZLIK ile/ve/<> SEVGİSİZLİK

( DISRESPECTFULNESS vs./and/<> LOVELESSNESS )


- ŞEFKÂT VE NEZÂKET:
GÜÇSÜZLÜK VE ÜMİTSİZLİK değil KUVVET VE METÂNET


- ŞEKK/SİZ-ŞÜPHE/SİZ


- SES ile SESSİZLİK

( SOUND vs. SILENCE/QUIETNESS )


- SES ile/ve/değil/yerine SESSİZLİK(SÜKÛNET)

( SAVT ile/ve/değil/yerine SAMT )

( [not] SOUND vs./and/but QUITENESS
QUITENESS instead of SOUND
Silence is the main factor.
Wisdom in Silence, Kingdom in Behaviour.
Silence and peace - this is the way beyond.
In peace and silence, you grow.
In peace and silence the skin of the 'I' dissolves and the inner and the outer become one.
What helps is silence.
No particular thought can be mind's natural state, only silence.
Your hope lies in keeping silent in your mind and quiet in your heart.
To go beyond, you must consent to silence.
ALL I/WE NEED IS SILENCE!
Look at yourself in total silence, do not describe yourself.
Keep quiet.
Realised people are very quiet.
There is peace only in the essential.
Once you are quiet, things will begin to happen spontaneously and quite naturally without any interference on your part.
All talk about silence is mere noise. )

( SABDA ile/ve/değil/yerine ... )


- SESLİ-SESSİZ değil/yerine/= ÜNLÜ-ÜNSÜZ


- SESSİZ ADÂLET ile/ve SESLİ ADÂLET

( QUIET JUSTICE vs./and VOICED JUSTICE
Money. WITH/AND Directors. )


- SESSİZ KALMAK ile/ve/||/<>/> ONSUZ KALMAK


- Sessiz KONUŞ!!!


- SESSİZ-SEDÂSIZ (GİTMEK)


- SESSİZLEŞME/SUSKUNLAŞMA:
DİNLEYENİMİZ OLMADIĞINDA ile/ve/ne yazık ki/||/<>/> ANLAYANIMIZ OLMADIĞINDA


- Sessizliğin sesini DİNLE!!!


- Sessizliğin sesini duymak için SUS!!!


- SESSİZLİK [PAYLAŞILIR/PAYLAŞILABİLİR]


- Sessizlik için DİNLE!!!


- Sessizlik için SUS!!!


- SESSİZLİK ile/ve DİNGİNLİK

( QUIETNESS vs./and INERTIA )


- SESSİZLİK ile/ve/<> SİZSİZLİK


- SESSİZLİK ile/ve YALNIZLIK


- SEVGİ:/=/<
"ANTLAŞMAK" değil/yerine NEDENSİZ DE


- SEVGİ/MUHABBET VE SAYGILI OLMAMAK/SAYGISIZLIK/HÜRMETSİZLİK ile/yerine MUHABBET VE SAYGI/HÜRMET


- SEVGİNİN:
"AŞIRISI" değil/olmaz BİLİNÇSİZİ


- SEVİNÇ ile/ve/değil/yerine NEDENSİZ SEVİNÇ


- SEVİNÇ ile/ve/değil/<> NEDENSİZ SEVİNÇ


- SEVİYESİZ/KARŞILIKSIZ/TUTARSIZ İDDİA ile/yerine/değil SEVİYELİ İDDİA

( [not] INCONSISTENT ASSERTION vs./but ASSERTION IN OUTSTANDING
ASSERTION IN OUTSTANDING instead of INCONSISTENT ASSERTION )


- ŞİDDET =/||/<>/>/< ÖZENSİZLİK


- SINIRLI/LIK ile YETERSİZ/LİK

( RESTRICTED/NESS vs. INFSUFFICIENCY )


- SİNSİ/LİK ile/ve/değil/<> BİLGİSİZ/LİK


- SİVİL TOPLUM < SİVİL İTAATSİZLİK


- SİYAH/BEYAZ ile/ve/değil/>/<>/< RENKSİZLİK


- SİZ:
ÇOĞUL ile/değil NEZÂKET


- SİZ ile -SİZ


- SİZ ile -SİZ


- SONSUZ ile/ve/değil/yerine/<> BİTİMSİZ


- SORGUSUZ ile/ve/||/<>/> SORUSUZ/SUALSİZ[Ar.]


- SORU KİPİNDE İNANÇSIZLIK/ÜMİTSİZLİK ile/değil/yerine SORMAK


- SORUMLULUKLARIN, KISMEN AZALDIĞI DURUMLAR:
BİLGİSİZLİK ile/ve/||/<> SARHOŞLUK(SEKİR) ile/ve/||/<> HAFİFLİK(HEZEL) ile/ve/||/<> SEFAHET ile/ve/||/<> SEFER


- SORUN:
BİLGİSİZ OLMAK değil KENDİMİZİ BİLGİN SANMAK


- SOYUT ile BELİRLENİMSİZLİK


- SOYUT ile/ve/değil/=/||/<> İLİŞKİSİZLİK (/"İLİŞKİ/LİLİK")


- SÖZ ile/ve/değil/yerine EKSİNTİSİZ/FİRESİZ SÖZ


- SU(KEVSER):
ACI/TATLI değil İÇİMLİ/İÇİMSİZ


- SURATSIZ ile "MEYMENETSİZ"


- SÜREKLİ EKSİK ile/ve/<>/> "GEREKSİZ"


- SÜREKLİ NİCELİK ile/ve SÜREKSİZ NİCELİK

( CONTINUAL QUANTITY vs./and DISCONTINUOUS/TRANSIENT QUANTITY )


- SÜREKLİ/LİK/LER ile/ve SÜREKSİZ/LİK/LER

( CONTINUITIES vs./and DISCONTINUITY )


- SÜREKLİ ile SÜREKSİZ

( CONTINUAL vs. DISCONTINUOUS )

( MUNFASIL ile MUTTASIL )


- SÜREKLİ ile SÜREKSİZ

( CONTINUAL vs. DISCONTINUOUS )


- SÜREKLİLİK ile/ve/değil SÜREKSİZLİK


- SÜREKSİZ ile/değil KESİKLİ

( [not] DISCONTINUOUS vs./but INTERMITTENT )


- SUS-PUS (OLMAK[SESSİZLEŞMEK/KONUŞAMAMAK])


- ŞUURSUZLUK değil/yerine/= BİLİNÇSİZLİK


- TABLDOT[Fr. TABLE D'HOTE] değil/yerine/= SEÇMESİZ YEMEK


- TAHAMMÜLÜN/ÜN:
"DÜŞÜKLÜĞÜ" ile/ve/<>/değil YETERSİZLİĞİ


- TAM ÇİÇEK, EKSİKSİZ ÇİÇEK = ZEHRE-İ KÂMİLE = FLEUR COMPLÈTE


- TAM TARİFE/İSKONTOSUZ/TENZİLATSIZ değil/yerine/= İNDİRİMSİZ


- TAPON[Fr.] değil/yerine/= NİTELİKSİZ, ESKİ, ELDE KALMIŞ


- TARİHSİZ/LİK ile/ve/||/<>/= TALİHSİZ/LİK

( LACK OF HISTORY vs./and/||/<>/= UNLUCKY/NESS )


- TARİHSİZLİK ile/ve/<> ALDIRMAZLIK

( "HISTORICALESSNESS" vs./and/<> INDIFFERENCE )


- TARTIŞMALI" ile/ve/<> GÜÇSÜZ/YETERSİZ


- TEDBİRSİZLİK ile/ve/değil DALGI/GAFLET


- TEDBİRSİZLİK ile/ve/<> EYLEMSİZLİK


- TEENNÎ[< ENÂET] değil/yerine/= YAVAŞ GİTME, YAVAŞ HAREKET ETME, YAVAŞLIK; GECİKME | İLERİYİ DÜŞÜNEREK ACELESİZ, DİKKATLİ DAVRANMA


- TEF'TE:
ZİLLİ ile/ve ZİLSİZ

( DÂİRE, DEFF[: Zilli ve pullu bir çembere gerilmiş deriden oluşturulan çalgı, daire.] )

( BÂTERE, DEF )


- TEK TEK ŞEYLERİ BİLMEK ile/ve İKİ ŞEYİ (NİSPETSİZ) BİLMEK ile/ve İKİ ŞEY ARASINDAKİ İLİŞKİYİ BİLMEK ile/ve "...DIR" TASDİĞİNİ BİLMEK


- TEK TEK ŞEYLERİ BİLMEK ile/ve İKİ ŞEYİ (NİSPETSİZ) BİLMEK ile/ve İKİ ŞEY ARASINDAKİ İLİŞKİYİ BİLMEK ile/ve "...DIR" TASDİĞİNİ BİLMEK


- TEK/İL/LİK ile/ve/<> EŞSİZ/LİK


- TEKİN ile/>< TEKİNSİZ


- TEKLİFSİZ BİRLİKTELİK ile/ve NEDENSİZ BİRLİKTELİK


- Telsiz KONUŞ!!!


- TELSİZ ile TELSİZ


- Telsizle konuşurken arada SUS!!!


- TEMBEL/LİK ve/<>/|| SEVGİSİZ/LİK


- TEMBEL/LİK ile/ve/||/<> YETERSİZ/LİK


- TENKÎD:
TEKLİFSİZ değil/yerine/>< TEKLİFLİ


- TEPKİSİZLİK ile/ve/<> HAZIR-YANITLI OLAMAMA KAYGISI


- TERBİYESİZ/LİK ile/ve "ŞEREFSİZ/LİK"


- TERBİYESİZ/LİK ile/ve SALAK/LIK, SALOZ[argo]


- TERBİYESİZ ile HERGELE[Fars. | çoğ. HERÂGİ]


- TERBİYESİZLİK ile/ve/değil/<> İNAT


- TERSİNEMEZLİK/ENTROPİ ile/ve/||/<> ÖZDEŞLİK, ZAMAN, DÜZENSİZLİK, KATSAYI


- TESLİMİYET ile/ve/||/<> ÇARESİZLİK


- TEVEKKELÎ[Ar.] değil/yerine/= NEDENSİZ, BOŞ YERE/BOŞUNA


- TİMÂR:
TEZKERELİ ile TEZKERESİZ


- TÜZEL/HUKUKÎ ERDEMLER'DE:
GENELLİK ve/||/<> İLÂN ETME ve/||/<> GERİYE YÜRÜ(TÜLE)MEME ve/||/<> AÇIKLIK ve/||/<> ÇELİŞKİSİZLİK ve/||/<> UYMA OLANAĞI ve/||/<> KALICILIK ve/||/<> İLÂN EDİLEN KURAL İLE RESMÎ EYLEM ARASINDAKİ UYGUNLUK


- ÜÇ BÜYÜK TEHLİKE:
DUYGUSUZLUK ile/ve/<> ETKİSİZLİK ile/ve/<> AKILSIZLIK


- ÜCRETLİ İZİN ile/ve/||/<> ÜCRETSİZ İZİN


- ÜMİTSİZ/LİK ile/değil/yerine "ÇARESİZ/LİK"

( KUNÛT, YEİS ile/değil/yerine ... )

( NEVMİDÎ ile/değil/yerine ... )

( DESPERATIO cum ... )


- ÜMİTSİZ/LİK ile/ve/> HASTA/LIK


- ÜMİTSİZ/LİK ile YILGIN/LIK


- Ümitsizi DİNLE!!!


- ÜMİTSİZLİK =/ve/||/<>/> | YENİLGİ ve ÖLÜM |


- UMUTSUZLUK = ÜMİTSİZLİK[Fars.] = DEPAIR[İng.] = DÉSESPOIR[Fr.] = VERZWEIFLUNG[Alm.] = DESPERATIO[Lat.]


- UN:
GLÜTENLİ ile/değil/yerine/>< GLÜTENSİZ


- ÜREME ile DÖLLENMESİZ ÜREME

( ... ile PARTENOGENESIS[< Yun. PARTHENOS: Erden. | GENESIS: Üreme. | Başlangıç.] )


- UZAK DURULMASI GEREKEN KİŞİLER:
"HEP HAKLILAR" ve/||/<> "HERŞEYE, SÜREKLİ İTİRAZ EDENLER" ve/||/<> "SADECE BEN" DİYENLER ve/||/<> BAŞKALARINI DEĞERSİZ GÖRENLER ve/||/<> ÇIKARCILAR ve/||/<> İSTEDİĞİ OLMADIĞINDA TUTUM DEĞİŞTİRENLER ve/||/<> ARAMADIĞIN SÜRECE ARAMAYANLAR ve/||/<> İŞİ DÜŞMEDİKÇE TANIMAYANLAR ve/||/<> İŞİ BİTTİĞİNDE, YANINDA DURMAYANLAR


- UZAK ile GEREKSİZ

( DISTANT vs. UNNECESSARY )


- ÜZÜNTÜ ile/ve/||/<>/> (")ÇARESİZLİK(")


- VÂRESTE[Fars.] değil/yerine/= KURTULMUŞ | SERBEST, RAHAT | İLİŞİKSİZ


- VİCDANSIZ FİKİR/FİKİRSİZ VİCDAN yerine AKIL

( REASON instead of IDEA WITHOUT CONSCIENCE/CONSCIENCE WITHOUT IDEA )


- YAKLAŞMA!:
BOĞAYA ile/ve/||/<> EŞEĞE ile/ve/||/<> BİLGİSİZE/CAHİLE


- YALNIZ/LIK ile/ve/<> ÇARESİZ/LİK


- YALNIZ/LIK ile/ve/> GÜVENSİZ/LİK


- YANILSAMA ile/ve GÜVENSİZLİK

( ILLUSION vs./and LACK OF TRUST/CONFIDENCE )


- YANLIŞ ANLATIM ile/değil YETERSİZ ANLATIM


- YANLIŞ/LIK ile/ve/değil/yerine YETERSİZ/LİK


- YANLIŞI SAVUNACAK KADAR BİLGİSİZ/LİK ile/ve/||/<> DOĞRUYU İNKÂR EDECEK KADAR NANKÖR/LÜK


- YARATILIŞ:
ÖN MADDESİZ ile MADDE'DEN


- Yerli yersiz SUS!!!


- YERLİ-YERSİZ


- YERLİ ile YERSİZ


- YERSİZ ile DEĞERSİZ

( UNFOUNDED vs. WORTHLESS )


- YETENEK ile/ve/değil ÇARESİZLİK

( [not] TALENT vs./and/but DESPERATION )


- YETERLİ NEDEN ile/ve YETERSİZ/BÖLÜMSEL NEDEN

( ADEQUATE CAUSE vs. INSUFFICIENT/PARTIAL CAUSE )

( ADAEQUATA CAUSA cum/et INADAEQUATA SEU PARTIALIS )


- YETERSİZ ÇÖMEZ ile/ve ORTA NİTELİKLİ ÇÖMEZ ile/ve İYİ ÇÖMEZ


- YETERSİZ OLMAK ile/ve/> YETERSİZ KALMAK

( TO BE INSUFFICIENT vs./and/> INCAPACITY )


- YETERSİZ" ile/değil/yerine/>< AKILLI


- YETERSİZ(LİĞ)İ "BAHÂNE ETMEK" ile/değil/yerine/>< İSABETLİ GEREKÇE/DAYANAKÇA GÖSTERMEK/ARAMAK


- YETERSİZ/LİK ile/ve/<>/> GEÇERSİZ/LİK


- YETERSİZ/LİK ile SEVİYESİZ/LİK


- YETERSİZ/LİK ile/ve/değil/yerine YETENEKSİZ/LİK


- YETERSİZ/LİK ile/ve/||/<> YETMEZ/LİK


- YETERSİZLİK ile/ve/<> YADSIMA


- YETERSİZLİK ile/ve/=/||/<> YETMEZLİK


- YETERSİZLİKLERİ/Nİ İNKÂR ETMEK ile/ve/||/<> KUSURLARI/NI İHMAL ETMEK


- YETİ ile/ve YETERSİZLİK

( FACULTY vs./and INSUFFICIENCY )


- YETKEYE BAŞVURMA SAÇMA(LIK)LARI/SAFSATALARI:
BİR BİLENE SORMA ile/ve/||/<> YETERSİZ KAYNAK ile/ve/||/<> İNANCA BAŞVURMA ile/ve/||/<> ORTAK TUTUMA BAŞVURMA ile/ve/||/<> ÖBEK BASKISI ile/ve/||/<> YARARCI ile/ve/||/<> BEĞENDİRME ile/ve/||/<> DAYATMA ile/ve/||/<> İÇİNDEKİ DEĞİL DIŞINDAKİ(ZARF-MAZRUF) ile/ve/||/<> "GENETİK"

( ARGUMENT TO AUTHORITY vs./and/||/<> FALLACY OF UNQUALIFIED SOURCE vs./and/||/<> APPEAL TO BELIEF vs./and/||/<> APPEAL TO COMMON PRACTICE vs./and/||/<> BANDWAGON, PEER PRESSURE vs./and/||/<> PRAGMATIC FALLACY vs./and/||/<> APPEAL TO PERSONAL INTERESTS vs./and/||/<> FALLACY OF "IS" TO "OUGHT" vs./and/||/<> STYLE OVER SUBSTANCE vs./and/||/<> "GENETIC" FALLACY )


- YETKİSİZLİK ile/ve/<> KABUL EDİLEMEZLİK


- YILAN ile DOMUZ BURUNLU YILAN(ZEHİRSİZ)


- YILGAR/SATKIN/HAİN[Ar.] ile/ve/değil BİLGİSİZ/CAHİL[Ar.]


- YOK/LUK ile/ve/<>/değil/yerine BELİRSİZ/LİK


- YOK/LUK ile/ve BİÇİMSİZ/LİK

( NONEXISTENCE vs./and UNSHAPELINESS )


- YOK/LUK ile/değil MERKEZSİZ/LİK


- YOK/LUK ile/değil/yerine YETERSİZ/LİK


- YÖNTEM ile YÖNTEMSİZ YÖNTEM

( METHOD vs. THE METHOD WITHOUT METHOD )


- ZEHİRLİ YILANLAR ile ZEHİRSİZ YILANLAR


- "KALP ..." değil OLUMLU/OLUMSUZ, BELLEK KAYITLARI


- "KAŞIKLA VERİP, KEPÇEYLE ALMAK" değil/yerine KOŞULSUZ VE BEKLENTİSİZ VERMEK/HİZMET


- "KUSURSUZLUK" ile/değil/yerine BÜTÜNLENME


- "MUTLAKA" ile/ve/değil/yerine/||/<> "KUŞKUSUZ"


- "MUTSUZLUK" değil/yerine/></> DEĞERİNİ AZALTMAK


- "OLUMSUZLUK" ile/ve/değil TARZ

( [not] NEGATIVENESS vs./and/but STYLE )


- "OLUMSUZLUK" ile/ve/değil TERCİH

( [not] NEGATIVENESS vs./and/but CHOICE )


- "SON" ile/değil SONSUZLUĞA AÇILAN KAPI


- "SONSUZA KADAR" değil/yerine ÖLENE KADAR


- "TABİÎ Kİ" ile/ve "KUŞKUSUZ"


- (KOŞULSUZ) SEVGİ:
(EN BÜYÜK) ZAAF ve ERDEM


- (KOŞULSUZ) SEVMELİ!


- (OLASI) BİR OLUMSUZLUĞU/KAYIBI:
"ESAS ALMAK" değil/yerine ...'YI DA ÖNGÖRMEK/DEĞERLENDİRMEK


- [ne yazık ki]
"HIRSIZ/LIK" ile/ve/<> "YOLSUZ/LUK"


- [ne yazık ki]
"MUTSUZ/LUK" ile/ve/||/<>/>/< "UMUTSUZ/LUK"


- [ne yazık ki]
BENCİL/LİK ile/ve/<>/değil SORUMSUZ/LUK


- [ne yazık ki]
GÜÇLÜNÜN "SAZINI ÇALMAK" ve/||/=/<> NAMUSSUZLUK


- [ne yazık ki]
HUKUKSUZ/LUK ve/> ACIMASIZ/LIK


- [ne yazık ki]
KALİFORNİYA SENDROMU:
HAZCILIK ile/ve/+/||/<>/> BEN MERKEZCİLİK ile/ve/+/||/<>/> YALNIZLIK ile/ve/+/||/<>/> MUTSUZLUK


- [ne yazık ki]
MUTSUZLUK:
"SAHİP OLAMADIKLARIMIZA ULAŞAMADIĞIMIZDAN DOLAYI" değil SAHİP OLDUKLARIMIZI UNUTMAKTAN DOLAYI


- [ne yazık ki]
PAYLAŞIMSIZ/LIK ile/değil/< "DOYUMSUZ/LUK"


- [ne yazık ki]
YOKSULLUK ve/değil/||/<> YOLSUZLUK


- [ne] KUSURSUZ KİŞİ ne de KİŞİDE/İNSANDA KUSUR


- 1/0:
SONSUZ ile/değil TANIMSIZ


- 99 ESMÂ ile/ve/değil SONSUZ ESMÂ


- ACIKMA/AÇLIK ve/<> SUSAMA/SUSUZLUK

( MECÂ', MECÂE/MECÂET ve/<> ATŞ, BEHAS
TELAKKUM: Lokma lokma yutma. | Karın gurultusu. )

( TO BE HUNGRY, HUNGER and/<> TO BE THIRSTY )


- ADÂLET HEYKELİNİN GÖZLERİNİN KAPALILIĞI:
"NAMUSSUZLARA GÖZ YUMMAK İÇİN" değil ÂDİL OLMAK İÇİN


- AHLÂKSIZLIK ile/ve/değil KÖTÜ/OLUMSUZ AHLÂK

( [not] IMMORALITY vs./and/but BAD/NEGATIVE MORALS )


- AİLE/OCAK ile KÖR OCAK


- BAŞARILI OLMAK İÇİN...:
YUMUŞAK ile/ve/||/<>/> MÂKUL ile/ve/||/<>/> DERİN ile/ve/||/<>/> ile/ve/||/<>/> YETERİNCE ile/ve/||/<>/> ŞIK ile/ve/||/<>/> KORKUSUZ ile/ve/||/<>/> SABIRLA ile/ve/||/<>/> FARKLI ile/ve/||/<>/> HOŞGÖRÜLÜ ile/ve/||/<>/> DÜRÜST ile/ve/||/<>/> DÜZENLİ ile/ve/||/<>/> AKILLI


- BED-BAHT değil/yerine/= MUTSUZ


- BEDBAHT[Fars.] değil/yerine/= MUTSUZ


- BELİRLEME, OLUMSUZLAMADIR ile/değil/yerine OLUMSUZLAYARAK BELİRLEME


- BELİRLEME ile/ve/>/<> SONSUZ DEĞİLLEME

( TO DETERMINE vs./and/>/<> INFINITE NEGATION )


- BELİRLENMİŞLİK ile/ve/||/<> SONSUZLUĞUN OLANAKSIZLIĞI


- BELİRSİZ/LİK ile/ve/||/<> OLUMSUZ/LUK


- BELİRSİZ ile/ve/||/<>/> SONSUZ ile/ve/||/<>/> TEK


- BENCİL/LİK ile/ve/> SORUMSUZ/LUK


- BETİMLEMELİ/TASAVVURLU DÜŞÜNME ile BETİMLEMESİZ/TASAVVURSUZ DÜŞÜNME


- BİSİKLET ve/<> KOŞULSUZ SEVGİ


- BÜROKRASİ ile/ve/ne yazık ki/<>/>< YOLSUZLUK


- ÇARESİZLİK ile/yerine KOŞULSUZLUK

( HELPLESS vs. UNCONDITIONALNESS
UNCONDITIONALNESS instead of HELPLESS )


- ÇİFT KUTUP/LU(DİPOL[Yun.]):
GEÇİCİ ile KALICI


- ÇİFT ile/ve/||/<>/> SONSUZLUK


- ÇULSUZ ile/ve/||/<> ÇAPULCU/PLAÇKACI


- ÇULSUZ ile FAKİR


- DAİRE[Ar.] ile/değil/=/||/<>/< SONSUZ/ÇOK KÖŞELİ/LİK / SONSUZ KENARLI ÇOKGEN


- DEPREM, ÖLDÜRMEZ ve/||/<> KUSURSUZ CİNAYET YOKTUR


- DEPRESYON ile MUTSUZ OLMA


- DEVLETİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ V GÖREVLERİNDE:
OLUMSUZ ile/ve/||/<> OLUMLU


- DIŞ DÜNYADAKİ KÜRE ile/ve KUSURSUZ KÜRE


- DOSTLUK:
"KUSURSUZ/LUK" değil/yerine SAMİMİYET


- DOYUMSUZ/LUK ile/ve/<>/|| DUYARSIZ/LIK


- DÜŞÜNCELERİN, ...:
KONTROL EDİLEMEYECEĞİ KUŞKUSU/ZANNI ile/ve/||/<>/> ZARAR VEREBİLECEĞİ KUŞKUSU/ZANNI


- DUYGUSALLIK ve/> MUTSUZLUK


- EBEDÎ/İLÂ NİHÂYE[Ar.] değil/yerine/= SONSUZ/UÇSUZ


- EDİMSELLİK ve/||/<>/> OLUMSUZLAMA


- EKSİ SONSUZ ile/ve/>< ARTI SONSUZ


- ELEŞTİRİ/TENKİD:
OLUMSUZ/MENFÎ ile/değil/yerine/>< OLUMLU/MÜSPET


- ELEŞTİRİ ile/ve/değil/yerine/||/<>/< OLUMLU/OLUMSUZ TESPİT


- ELEŞTİRİ ile/ve OLUMSUZLAMA

( CRITIQUE vs./and AFFIRMATION )


- ENGEL/EMİR değil (KAVRAMSAL) OLUMSUZLUK BELİRTİMİ


- EVRENSELLEŞTİRME ile/ve SONSUZLAŞTIRMA

( UNIVERSALIZATION vs./and TO GET INFINITE )


- EVRENSELLEŞTİRME ile/ve SONSUZLAŞTIRMA

( UNIVERSALIZATION vs./and TO GET INFINITE )


- EYLEM:
[hem/ne] SONLULUK ile/ve/||/<>/hem de/ne de SONSUZLUK


- FARK:
"ÜSTÜNLÜK"/"OLUMSUZLUK"/"YIKICI"
değil
AYRIM/ARTI/EK/ÖZELLİK/YAPICI


- GEREKSİZ ile/ve OLUMSUZ


- GERGİN/LİK ile/ve HUZURSUZ/LUK


- GÜZELLİK ve/||/<>/> SONSUZLUK


- HARÂRET değil/yerine/= SICAKLIK; ISI; SUSUZLUK


- HAREKET:
NESNENİN/DURANIN, KENDİNİ BULUNDUĞU DURUMDAN/NOKTADAN OLUMSUZLAMASI/DIŞARI ÇIKARMASI ile/ve/||/<>/> YENİDEN OLUMLAMASI/YAPILANMASI


- HAYAL KIRIKLIĞI ile/ve/||/<> MUTSUZLUK


- HECE:
VURGULU ile/ve/||/<> VURGUSUZ


- HİPNOZ ile OLUMSUZ OTOHİPNOZ


- HUKUKSUZ/LUK ve/> KAYITSIZ/LIK


- HUKUKSUZLUK ile/ve/||/<> AYIP


- HUYSUZLAŞMAK ile/değil HUYSUZLANMAK


- HUZURSUZ/LUK ile RAHATSIZ/LIK


- HUZURSUZLUK ile/ve/<> SIKINTI


- HUZURSUZLUK >< UYGARLIK


- Huzursuzsan DİNLE!!!


- İNKÂR ile/ve/değil/yerine OLUMSUZLAMA

( [not] TO DENY vs./and/but NEGATORY
NEGATORY instead of TO DENY )


- İSRAF değil/yerine/= SAYPAMA/TUTUMSUZLUK/SAVURGANLIK


- İYİLİK ve/||/<>/> SONSUZLUK ve/||/<>/> ÖZGÜRLÜK


- KALTABAN[Fars.] değil/yerine/= NAMUSSUZ | ŞARLATAN, YALANCI, HİLECİ


- KANIT ve/<> SONSUZLUK


- KARAMSAR/LIK ile/ve KÖTÜMSER/LİK ile/ve OLUMSUZ/LUK (NEGATİF/LİK)

( BEDBÎN )

( PESSIMISTE )

( PESSIMIST )


- KARANLIĞIN:
OLUMSUZLUĞU ile/ve/||/<> DOĞURTUCULUĞU


- KARŞILIKSIZ ile/ve KOŞULSUZ

( COMPLIMENTARY/GRATIS vs./and UNCONDITIONAL )


- KAVRAM ile/ve/||/<> OLUMSUZLAMA


- KAVRAMIN:
SONSUZLUĞU ile/ve/değil/<> SINIRLILIĞI


- KAYGI ve/||/<>/> HUYSUZLUK


- KAYGI ile/ve/||/<>/> HUZURSUZ/LUK


- KAYGUSUZ ABDAL ve/< ABDAL MUSA EFENDİ < HÂCE BEKTAŞ-I VELÎ


- KISA KOLLU ile KISA, KISA KOLLU ile OMUZ ALTI ile KOLSUZ


- KISKANÇ/LIK ile/ve/değil HUYSUZ/LUK


- KORKUSUZ/LUK ile/değil/yerine CESÂRET


- Koşulsuz KONUŞ!!!


- KOŞULSUZ SEVGİ ile/ve SEVİYORSAN/SEVGİ VARSA KOŞULSUZ SEVGİ

( UNCONDITIONAL LOVE vs./and UNCONDITIONAL LOVE IF YOU LOVE / IF THERE IS LOVE )


- KOŞULSUZ/LUK ile/ve/değil/yerine/> HER KOŞULDA


- KOŞULSUZ/LUK ile/ve/<> İLİŞKİSİZ/LİK


- KOŞULSUZ/LUK ile KUŞKUSUZ/LUK


- KOŞULSUZ/LUK ile ÖZGÜR/LÜK


- KOŞULSUZ = HAMLİ = CATEGORICAL[İng.] = COTÉGORIQUE[Fr.] = KATEGORISCH[Alm.] = KATEGORIKOS[Yun.]


- KÖTÜ ile/ve/değil/yerine OLUMSUZ


- KUĞU:
Güzelliğini sergilemekten, su içmeyi bile boşvererek/unutarak susuzluktan ölmüş.


- KUŞKULU SEVGİ yerine KOŞULSUZ SEVGİ

( UNCONDITIONAL LOVE instead of SUSPICIOUS LOVE )


- KUŞKULU SEVGİ yerine KOŞULSUZ SEVGİ

( UNCONDITIONAL LOVE instead of SUSPICIOUS LOVE )


- KUŞKUSUZ SEVGİ ile/ve/||/<>/>/< KOŞULSUZ SEVGİ

( UNSUSPECTING LOVE vs. UNCONDITIONAL LOVE )


- KUSURLU SORUMLULUK(/HİZMET ve GÖREV) ile/ve/||/<> KUSURSUZ SORUMLULUK ile/ve/||/<> TOPLUMSAL OLASILIK


- KUSURSUZ DİL ARAYIŞI ile TEK KÖKEN VARSAYIMI


- KUSURSUZ DİL ile/ve EVRENSEL DİL


- KUSURSUZ ile DÜZGÜN

( FLAWLESS vs. PROPER )


- KUSURSUZLUK ile/ve/<>/||/>< UYUMSUZLUK


- KUTUPSUZ/LUK ile TEK KUTUPLU/LUK


- MÜKEMMEL ile KUSURSUZ


- MÜSRİF değil/yerine/= SAYPAK/TUTUMSUZ/SAVURGAN


- MUTLAK/LIK / SALTIK/LIK ile KOŞULSUZ/LUK


- MUTSUZLUK MERKEZLERİ ile/ve/değil/yerine/>< MUTLULUK MERKEZLERİ


- MUTSUZLUK NEDENLERİ'NDE:
CEHÂLET ve DALGI/GAFLET


- MUTSUZLUK ya da KAYGILILIK ile/değil/yerine/>< HUZURLULUK


- MUTSUZLUK ile/ve/değil/ne yazık ki/||/<>/< ÇOCUKLUĞUNU KAYBETMİŞ OLMA


- MUTSUZLUK ile/ve/> HASTALIK

( ŞEKÂVET ile/ve/> ... )


- MUTSUZLUK ile/ve/değil/yerine/||/<>/> MUTLULUK


- NÂ-MÜTENÂHÎ[Fars., Ar.] değil/yerine/= SONSUZ


- NE YAPABİLİRİM?:
OLAĞAN KOŞULLARDA ve/||/<> OLUMSUZ KOŞULLARDA ve/||/<> OLUMLU KOŞULLARDA | ve/||/<> KİŞİYE YÖNELİK


- NEDEN/SİZ ile/ve/||/<> KOŞUL/SUZ


- NİTELİK:
OLUMLU ve/||/<> OLUMSUZ ve/||/<> SONSUZ


- NİTELİKLİ YAŞAM İÇİN ...:
YARISI ile/ve/||/<> 2 KATI ile/ve/||/<> 3 KATI :) :) :) ile/ve/||/<> SINIRSIZ ve KOŞULSUZ


- NOKTA ile/ve SONSUZ/LUK

( POINT vs./and ETERNITY )


- NOKTA ile/ve/<> SONSUZ/LUK

( POINT vs./and ETERNITY )


- O'nsuz KONUŞ!!!


- ÖĞRETİM'İN:
OLUMLU YANLARI ile/ve OLUMSUZ YANLARI


- OLANAKLI/LIK ile/ve/||/<> SONSUZ/LUK


- OLGUN/LUK ile/ve SONSUZ/LUK

( MATURITY vs./and ETERNITY )


- OLUMLAMA ile/ve OLUMSUZU OLUMSUZLAYARAK OLUMLAMA

( AFFIRMATION vs./and AFFIRMATION THE NEGATIVES IN NEGATORY )


- OLUMLU ÖZGÜRLÜK ile/ve OLUMSUZ ÖZGÜRLÜK

( POSITIVE FREEDOM vs./and NEGATIVE FREEDOM )


- OLUMLU-OLUMSUZ ALGISI ile/ve VARLIK-YOKLUK ALGISI

( PERCEPTION OF THE POSITIVE-NEGATIVE vs./and PERCEPTION OF THE EXISTENCE-NONEXISTENCE )


- OLUMLULARDA "MA"(OLUMSUZLUK) EKİ ile OLUMSUZLARDA "MA"(OLUMSUZLUK) EKİ


- OLUMSUZ BAKIŞ/BAKAN ile/değil/yerine/>< OLUMLU BAKIŞ/BAKAN


- OLUMSUZ KOŞULLAR:
GEÇİRİCİ ile/ve/değil/yerine/<> GEÇİCİ


- OLUMSUZ MANEVİYAT ile/değil/yerine OLUMLU MANEVİYAT


- OLUMSUZ OLASILIK ile/ve TEHDİT

( NEGATIVE PROBABILITY vs./and THREAT )


- OLUMSUZ ÖZGÜRLÜK ve/= GEREKSİNİM

( NEGATIVE FREEDOM vs./and/= NEED )


- OLUMSUZ("ME/MA"LI) FİİL ile OLUMSUZ("ME/MA"LI) İSTEMEK


- OLUMSUZ(NEGATİF) BAKIŞ ile AŞAĞILAYICI BAKIŞ

( NEGATIVE LOOKING vs. LOOK IN DESPISE )


- OLUMSUZ = MENFİ = NEGATIVE[İng.] = NÉGATIF[Fr.] = NEGATIV[Alm.] = NEGATIVO[İsp.]


- OLUMSUZ ile/ve/değil/yerine/>< OLUMLU

( [not] NEGATIVE vs./and/but/>< POSITIVE
POSITIVE instead of NEGATIVE )


- OLUMSUZ ile/ve/değil/||/<> UYUMSUZ


- OLUMSUZDAN "BESLENME" ile/değil/yerine OLUMLUDAN "BESLENME"

( [not] FEEDING BY NEGATIVE vs./but FEEDING BY POSITIVE
FEEDING BY POSITIVE instead of FEEDING BY NEGATIVE )


- OLUMSUZLAMA, DEĞİLLEME = NEGATION, DENIAL[İng.] = NÉGATION[Fr.] = NEGATION[Alm.] = NEGATIO[Lat.]


- OLUMSUZLAMA ile "ORTADAN KALDIRMA"


- OLUMSUZLAMA ve/> BELİRLEME


- OLUMSUZLAMA ile/ve/değil DEĞİL

( [not] NEGATORY vs./and/but NOT )


- OLUMSUZLAMA ile DEĞİLLEME

( NEGATORY vs. NEGATION )


- OLUMSUZLAMA ile/ve DÖNÜŞTÜRMEK

( NEGATORY vs./and TO TRANSFORM )


- OLUMSUZLAMA ile/değil/yerine/<> ELEŞTİRİ


- OLUMSUZLAMA ve ETKİN OLABİLMEK

( NEGATORY and TO BE ABLE TO AFFECTIVE )


- OLUMSUZLAMA ile ÖRTÜLERİ KALDIRMA

( NEGATORY vs. TO REMOVE THE COVERS )


- OLUMSUZLAMA ve/> ÖZNE

( AFFIRMATION and/> SUBJECT
Affirmation is subject. )


- OLUMSUZLAMA ile/ve ÖZNE


- OLUMSUZLAMA ile/ve/değil/yerine/||/<>/> ÜRETKEN OLUMSUZLAMA


- OLUMSUZLUĞU/SORUNU/ÇÖZÜMÜ:
HESABA KATMAMIŞ OLMAK ile/ve/değil/||/<>/>/< GÖZE ALMIŞ OLMAK


- OLUMSUZLUK BELİRTİMİ ile/değil/yerine DURUM BELİRTİMİ

( [not] TO STATE THE NEGATIVENESS vs./but TO STATE THE SITUATION
TO STATE THE SITUATION instead of TO STATE THE NEGATIVENESS
I don't like. WITH I feel no love. )


- OLUMSUZLUK değil/yerine/>< "ÖLÜMSÜZLÜK"


- OLUMSUZLUK ile GÜVENSİZLİK

( NEGATIVENESS vs. DISTRUSTFULNESS/LACK OF CONFIDENCE )


- OLUMSUZLUK ile/ve/değil/<> ÜMİTSİZLİK


- OLUMSUZLUKLARI/OLUMSUZLUKLARDAN:
"BESLE(N)ME" ile/ve/<> "BEZE(N)ME"


- OLUŞ ve/||/<>/>/< SONSUZLUK


- PARKİNSON İLÂCI ile/değil HUZURSUZ BACAK İLÂCI


- Pİ:
SINIRLI ve SONSUZ


- SALTIK/MUTLAK:
SONSUZ ile/ve/||/<> TÜKETİLEMEZ OLAN


- ŞARTSIZ-ŞURTSUZ (KABUL ETMEK, ÖNE SÜRMEK)


- SATRANÇ TAŞLARININ DEĞERLERİNDE:
1 ile/ve/||/<>/< 3 ile/ve/||/<>/< 5 ile/ve/||/<>/< 9 ile/ve/||/<>/< SONSUZ


- SAYILABİLİR SONSUZ/LUK ile/ve SAYILAMAZ SONSUZ/LUK


- SAYILABİLİR/SAYILAMAZ SONSUZLUK ile/ve/<> NOKTASAL SONSUZLUK


- ŞEFKÂT ile/ve/<> KARŞILIKLI (KOŞULSUZ) SEVGİ


- ŞEKVÂ değil/yerine/= ŞİKÂYET, HOŞNUTSUZLUK


- ŞEMALAR:
KOŞULLU ile/ve/||/<> KOŞULSUZ


- SESSİZ KALMAK ile/ve/||/<>/> ONSUZ KALMAK


- SEVGİ KOŞULSUZ SEVGİ


- SEVGİ ile/ve/değil/yerine KOŞULSUZ SEVGİ

( [not] LOVE vs./and/but UNCONDITIONAL LOVE
UNCONDITIONAL LOVE instead of UNCONDITIONAL LOVE )


- SEVGİDE:
KOŞULSUZLUK ve/||/<> HESAPSIZLIK ve/||/<>
SÜREKLİLİK ve/||/<> VEREREK BAŞLAMAK(< ALMA DÜŞÜNCESİNİN/BEKLENTİSİNİN OLMAMASI)


- SIFIR[0] ile/ve SONSUZ


- SIKINTI ile/ve/değil HOŞNUTSUZLUK


- SINIR(LI/SIZ) ile SON(LU/SUZ)


- SINIRSIZ ile SONSUZ

( UNLIMITED vs. INFINITE )

( INTERMINATUM vs. INFINATUM )


- ŞOM[Fars. ŞÛM] değil/yerine/= "UĞURSUZ"


- SONLU KÜMELERİN BİRARADALIĞINDA ile/ve/||/<> SONSUZLUĞUN OLANAKSIZLIĞI


- SONLULUK VE SONSUZLUK ile/ve/||/<> OLANAK VE ZORUNLULUK


- SONLULUK ile/ve/||/<>/> SONLULUĞUN SONSUZLUĞU


- Sonsuz KONUŞ!!!


- SONSUZ KÜÇÜKLER:
FİZİĞİN değil MATEMATİĞİN KONUSU/ALANI


- SONSUZ/LUK ile "ULAŞILAMAYAN"/"KÖTÜ" SONSUZ/LUK


- SONSUZ/LUK ile/ve/||/<> Pİ ile/ve/||/<> GOOGOLPLEX ile/ve/||/<> GRAHAM ile/ve/||/<> RAYO


- SONSUZ ile/ve BİR

( INFINITE vs./and ONE )


- SONSUZ ile/ve BİREBİR


- SONSUZ ile/ve/değil/yerine/<> BİTİMSİZ


- SONSUZ ile/ve/= HERŞEY x HERŞEY

( INFINITE vs./and/= EVERYTHING X EVERYTHING )


- SONSUZ = NAMÜTENAHİ = INFINITE[İng.] = INFINI[Fr.] = UNENDLICH[Alm.] = INFINITUS, INFINITA[Lat.] = INFINITO/TA[İsp.]


- SONSUZ ile/ve SINIRLI SONSUZ

( INFINITE vs./and LIMITED INFINITE )


- SONSUZ ile SONSUZ / SONSUZ


- Sonsuza kadar SUS!!!


- SONSUZA YÖNELİK OLMA ile/ve/<>/değil SÜREKLİLİK


- SONSUZCA BÖLÜNEBİLİRLİK ile/ve BELİRLİ BİR NOKTAYA KADAR BÖLÜNEBİLİRLİK


- Sonsuzluğu yaşamak için SUS!!!


- SONSUZLUĞUN:
"VAROLUŞU" ile/değil ADI/ETİKETİ


- SONSUZLUK:
NİCELİKTE ile/değil NİTELİKTE


- SONSUZLUK ile/ve/<> BÜTÜNLÜK


- SONSUZLUK ve/<>/>< GERÇEKLİK


- SONSUZLUK ile/ve/<> KISIR DÖNGÜ


- SORGUSUZ ile/ve/||/<>/> SORUSUZ/SUALSİZ[Ar.]


- SOYUT ile SONSUZLUK


- SUÇSUZLUĞUNU İDDİA ETMEK ile/ve/||/<> SUÇU/NU İNKÂR ETMEK


- SÜREKLİLİK ile SONSUZLUK

( CONTINUITY vs. ETERNITY )

( İSTİMRÂR ile ... )


- ŞUURSUZLUK değil/yerine/= BİLİNÇSİZLİK


- SÛZ[Ar.] ile -SÛZ[Ar.]


- TASARIMSAL SONSUZ ve/=/||/<> KÖTÜ SONSUZ


- TASAVVURLU DÜŞÜNME ile TASAVVURSUZ DÜŞÜNME


- TEK YÖNLÜ SEVGİ ile/ve KOŞULSUZ SEVGİ


- TEK-ÇOK PARADOKSU ile/ve SONLU-SONSUZ PARADOKSU


- TEK ile/ve/değil SONSUZCA TEK


- TEK ile/ve/değil SONSUZCA TEK


- TEMSİL ile/ve/||/<> OLUMSUZ TEMSİL


- TEREDDİ[Ar. < REDY] değil/yerine/= SOYSUZLAŞMA, YOZLAŞMA


- TEŞE'ÜM[< ŞEÂMET] değil/yerine/= "UĞURSUZ SAYMA"


- TOHUMLU BİTKİ/LER ile/ve TOHUMSUZ BİTKİ/LER


- TOPRAK ile AZOİK[Yun. A: Olumsuzlayan ön ek. | ZOE: Yaşam.]


- TÜMEL OLUMLU ==> TİKEL OLUMLU ile TÜMEL OLUMSUZ ==> TÜMEL OLUMSUZ ile TİKEL OLUMLU ==> TİKEL OLUMLU


- TÜMEL OLUMLU x TİKEL OLUMSUZ ile TÜMEL OLUMSUZ x TİKEL OLUMLU


- ÜÇ BÜYÜK TEHLİKE:
DUYGUSUZLUK ile/ve/<> ETKİSİZLİK ile/ve/<> AKILSIZLIK


- UCSUZ-BUCAKSIZ


- UCSUZ-BUCAKSIZ (DİYARLAR, TOPRAKLAR)


- UMUTSUZLUK = ÜMİTSİZLİK[Fars.] = DEPAIR[İng.] = DÉSESPOIR[Fr.] = VERZWEIFLUNG[Alm.] = DESPERATIO[Lat.]


- ÜŞENGEÇ/LİK ile/ve/değil/||/<>/>/< MUTSUZ/LUK


- UYANIK/UYKUSUZ ile "UYANIK"

( BÎDÂR ile ZEYREK )


- UYARI/İKAZ ile/ve/değil/yerine OLUMSUZ SONUÇLARA/SONUÇLARI İŞARET


- UYGARLIK ve/> HUZURSUZLUĞU


- UYGUNLUK ile UYGUNSUZLUK

( APPROPRIATENESS vs. IMPROPRIETY )

( EUSKHEMOSYNE ile ASKHEMOSYNE )


- UYKUSUZLUK EŞİĞİ ile ...


- UYUM >< UYUMSUZLUK


- UYUMSUZ ile/ve/değil/||/<> TUTUNAMAYAN


- VAROLAN ile/değil OLUMSUZLANMIŞ VAROLAN


- YAKLAŞIK OLARAK ile/ve/||/<>/> SONSUZ İŞ/GÖREV

( QUAM PROXIME > INFINITE TASK )


- YARARLI/ZARARLI yerine UYUMLU/UYUMSUZ


- YARASA ile MEKSİKA KUYRUKSUZ YARASA


- YAŞAM/HAYAT ve/= SONSUZLUK

( LIFE and/= ETERNITY )


- YASAMA SORUMSUZLUĞU ile/ve/<> YASAMA DOKUNULMAZLIĞI


- YAŞAMIN "ZORLUKLARINI" KOLAYLAŞTIRMADA:
AŞK ve/||/<> (KOŞULSUZ) SAYGI VE SEVGİ ve/||/<> SANAT


- YEL/RÜZGÂR ile AKÎM[Ar.]


- YOK(OLUMSUZ YANIT/HAYIR ANLAMINDA) ile HAYIR


- YOLSUZLUK ile YOLSUZLUK ile YOLSUZLUK


- YOLSUZLUK ve ORUNÇ/URUNÇ/RÜŞVET

( İRTİKÂB ve İRTİŞÂ'[< RİŞVET] )


- YÖNETİMİN, KUSURSUZ SORUMLULUĞU:
"İLKE" değil/>< İSTİSNA OLMALI


- Yorumsuz KONUŞ!!!


- ZEKÂ ve/<> SORUMSUZLUK


- ZIT/LIK ile OLUMSUZ/LUK

( CONTRARINESS vs. NEGATIVE/NESS )


- "DERT/LERİNİ ANLATMAK" ile/değil/yerine (NİTELİKLİ VE YÜKSÜZ) İLİŞKİ (KURMAK)


- "GERİDÖNÜŞÜMSÜZ" değil GERİ DÖNÜŞSÜZ


- "SURATSIZ" ile "YÜZSÜZ"


- "ÜMİTSİZ AŞK" ile/ve "OLANAKSIZ AŞK" ile/ve "ÖLÜMSÜZ AŞK"

( "HOPELESS LOVE" vs./and "IMPOSSIBLE LOVE" vs./and "DEATHLESS LOVE" )


- "ZAYIF/LIK" ile/ve/değil/yerine "GÜÇSÜZ/LÜK"

( [not] WEAK vs./and/but POWERLESS
POWERLESS instead of WEAK )


- (")ÖZGÜVEN(") ile GÖRGÜSÜZLÜK

( SELF CONFIDENCE vs. LACK OF MANNERS )


- [ne yazık ki]
"KENDİNDE":
!AYRICALIK/ÖNCELİK ("ARAMAK"/"BULMAK") ile !"ÖLÜMSÜZLÜK" ZANNETMEK ile !EGEMENLİK "KURMAK"


- [ne yazık ki]
YÜZSÜZ/LÜK ile/ve/||/<> SIRNAŞIK/LIK


- ADİNAMİ[Fr.]/ADYNAMIA[İng.] değil/yerine/= KAS ZAYIFLIĞI/GÜÇSÜZLÜK


- AĞLAMAK:
"GÜÇSÜZLÜK"TEN ile/değil/||/<>/< "GÜÇLÜLÜK"TEN


- ANORMAL değil/yerine/= DÜZGÜSÜZ


- ARSIZ/LIK ile YÜZSÜZ/LÜK


- BASİT değil/yerine/= KOLAY | KARMAŞIK OLMAYAN | /OLAĞAN, YÖNEKEY | GÖRGÜSÜZ


- BEKÂR[Azr.]/Bİ-KÂR[Fars.] = İŞSİZ GÜÇSÜZ[Tr.]


- BESLENEN = SÖNÜMSÜZ


- BİLGİSİZ/LİK ile/değil KÜLTÜRSÜZ/LÜK


- BOĞAZ ÜNSÜZLERİ'NDE:
H ile/ve/||/<> K ile/ve/||/<> G


- CESÂRET ile/değil YÜZSÜZ/LÜK


- ÇÖZÜMSÜZ ÇATIŞKI = TESAVİ-İ NAKİZEYN = ANTINOMY[İng.] = ANTINOMIE[Fr.] = ANTINOMIE[Alm.] = ANTI-NOMIA[Yun.]


- ÇÖZÜMSÜZLÜK ile/ve/> ÇARESİZLİK


- DAYATMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ÇÖZÜMSÜZ/ÇARESİZ OLMAK/KALMAK


- DELGİ(MATKAP[Ar. < MİSKAB]): DARBESİZ ile/değil/yerine/> DARBELİ


- DENETİMLİ SİNİRCE/NEVROZ ile DENETİMSİZ SİNİRCE/NEVROZ ile ÇILDIRI/PSİKOZ


- DİKKATSİZLİK ile/ve/değil/< KONTROLSÜZLÜK


- Dilsiz ve gönülsüz KONUŞ!!!


- DUYGUSALLIK ve/> DENETİMSİZLİK/KONTROLSÜZLÜK


- EYLEMSİZ "ÖNGÖRÜ" ile/ve/<> ÖNGÖRÜSÜZ "EYLEM"


- Gönülsüz DİNLE!!!


- Gönülsüz SUS!!!


- GÖRGÜSÜZ/LÜK ile/değil/yerine BİLGİSİZ/LİK


- GÜÇSÜZLÜK/OLANAKSIZLIK ile/ve/> DAYANÇ/SABIR

( POWERLESSNESS/IMPOSSIBILITY vs./and/> PATIENCE )


- GÜÇSÜZLÜK ile/ve/<> OLANAKSIZLIK


- Güdümsüz KONUŞ!!!


- GÜRÜLTÜSÜZ/LÜK ile/ve/> SESSİZ/LİK

( SILENCE vs. QUIETNESS )


- GÜRÜLTÜSÜZLÜK ile SESSİZLİK/SAKİNLİK

( SILENCE vs. QUITENESS )


- HATALARINLA:
[ya] YÜZSÜZLEŞMEK ya da/değil/yerine YÜZLEŞMEK


- HİZMET:
MİNNETSİZ ve/<> KÜLFETSİZ ve/<> ÜCRETSİZ ve/<> TEŞEKKÜRSÜZ


- İZSİZ, SÖZSÜZ, SESSİZ, SENSİZ, BENSİZ


- KARŞIT/LAR ile/ve ÇÖZÜMSÜZ KARŞIT/LAR


- KERHEN değil/yerine/= İSTEMEYEREK/GÖNÜLSÜZCE


- KÖK ile/ve/||/<> KÖKSÜ ile/ve/||/<> KÖKSÜZ


- LİNÇ:
ÖRGÜTLÜ VE PLANLI KİTLELER ile ÖRGÜTSÜZ AMA PLANLI KİTLELER ile ÖRGÜTSÜZ VE PLANSIZ KİTLELER


- MALÛL[Ar.] değil/yerine/= SÖKEL/SAKAT | GÜÇSÜZ


- MYANMAR:
SAGAING ve INNWA ile/ve/<> AMARAPURA[: Ölümsüz kent.]


- NEDEN:
400 değil 4YÜZSÜZ(/LÜK)


- ÖKSÜZ MEHMET PAŞA değil ÖKÜZ MEHMET PAŞA


- ÖKSÜZ değil/yerine/= ANNESİZ


- ÖLÇÜSÜZ/LÜK ile/ve/değil/||/<> "GEMSİZ/LİK"


- ÖLÜMSÜZ YAPITLAR:
ÇOCUK ve KİTAP ve HAYRAT


- OLUMSUZLUK değil/yerine/>< "ÖLÜMSÜZLÜK"


- ÖNGÖRÜSÜZLÜK ile/ve/< CEHALET

( FORESIGHTLESSNESS vs./and/< IGNORANCE
There is nothing like ignorance, only inattention.
Why should ignorance be painful? It is at the root of all desire and fear, which are painful states and the source of endless errors.
Ignorance causes sorrow. Happiness follows understanding.
Worry is mental pain and pain is invariably a call for attention. The moment you give attention, the call for it ceases and the question of ignorance dissolves. )


- Önkabulsüz KONUŞ!!!


- Önsüz KONUŞ!!!


- ÖZÜN ÖLÜMSÜZLÜĞÜ ile/ve/||/<> TANRI'NIN "VARLIĞI/YOKLUĞU"


- PİŞKİN/LİK ile/ve/||/<> YÜZSÜZ/LÜK


- PORNOGRAFİK:
APAÇIK ile/ve/<> ÖZSÜZ GÖRÜNÜŞ


- ŞEFKÂT VE NEZÂKET:
GÜÇSÜZLÜK VE ÜMİTSİZLİK değil KUVVET VE METÂNET


- SEKTER[Fr.] değil/yerine/= HOŞGÖRÜSÜZ


- SESLİ-SESSİZ değil/yerine/= ÜNLÜ-ÜNSÜZ


- Sövmeden, küfürsüz KONUŞ!!!


- SÖZLÜ İLETİŞİM/BİLDİRİŞİM ile/ve SÖZSÜZ İLETİŞİM/BİLDİRİŞİM


- Sözsüz KONUŞ!!!


- SÜREKLİLİK ile/ve/<> ÖLÜMSÜZLÜK


- TARTIŞMALI" ile/ve/<> GÜÇSÜZ/YETERSİZ


- TERMODİNAMİK'TE:
GERİDÖNÜŞÜMSÜZLÜK ile/değil TERSİNMEZLİK

( [not] ... vs./but IRREVERSIBILITY )


- ÜNLÜ HARF/LER ile ÜNSÜZ HARF/LER

( VOWEL SOUND vs. CONSONANT SOUND )


- ÜNSÜZ ile KAPANTI


- USÛLSÜZ/LÜK ile HAKSIZ/LIK/GADR[Ar.]

( ILLEGAL vs. UNFAIR )


- UZAK DURMALI!:
KÖRDEN değil NANKÖRDEN <>
YÜZSÜZDEN değil İKİYÜZLÜDEN <>
"TİPİ BOZUK"TAN değil "SÜTÜ BOZUKTAN"


- YEREL AĞIZ ile TAŞRA AĞZI ile KÖY AĞZI ile KÜLTÜRSÜZLER AĞZI ile ŞEHİR AĞZI


- YETİM ile/ve ÖKSÜZ

( ORPHAN vs./and MOTHERLESS )


- YETİMLERİ/ÖKSÜZLERİ KOLLAMALI!


- YOLCULUK:
[önce] SÖZSÜZ BIRAKIR sonra/> ÖYKÜ ANLATICISINA DÖNÜŞTÜRÜR


- YUMUŞAK ile/ve/değil PÜRÜZSÜZ


- YÜZSÜZLEŞMEK değil/yerine/>< YÜZLEŞMEK


- YÜZSÜZLÜK = IMPUDENCE[İng., Fr.] = UNVERSCHÄMTHEIT[Alm.] = IMPUDENTIA[Lat.]


- ZAMAN GEÇTİKÇE:
YÜZSÜZLEŞEN değil HATALARIYLA YÜZLEŞEN


- ZAYIF/GÜÇSÜZ OLANI:
"CEZALANDIRMAK" değil KAYITSIZLIK

Toplam 61227 FaRk/Sözcük

içinde...

A harfi bulunmayan...
12196 FaRk/sözcük

 harfi bulunmayan...
45542 FaRk/sözcük

B harfi bulunmayan...
40791 FaRk/sözcük

C harfi bulunmayan...
48992 FaRk/sözcük

Ç harfi bulunmayan...
48681 FaRk/sözcük

D harfi bulunmayan...
38156 FaRk/sözcük

E harfi bulunmayan...
17311 FaRk/sözcük

F harfi bulunmayan...
49132 FaRk/sözcük

G harfi bulunmayan...
44487 FaRk/sözcük

Ğ harfi bulunmayan...
48261 FaRk/sözcük

H harfi bulunmayan...
47093 FaRk/sözcük

I harfi bulunmayan...
60121 FaRk/sözcük

İ/Î harfi bulunmayan...
21785 FaRk/sözcük

J harfi bulunmayan...
59659 FaRk/sözcük

K harfi bulunmayan...
23754 FaRk/sözcük

L harfi bulunmayan...
22470 FaRk/sözcük

M harfi bulunmayan...
27536 FaRk/sözcük

N harfi bulunmayan...
24041 FaRk/sözcük

O harfi bulunmayan...
39910 FaRk/sözcük

Ö harfi bulunmayan...
50544 FaRk/sözcük

P harfi bulunmayan...
50029 FaRk/sözcük

R harfi bulunmayan...
18524 FaRk/sözcük

S harfi bulunmayan...
30634 FaRk/sözcük

Ş harfi bulunmayan...
39708 FaRk/sözcük

T harfi bulunmayan...
27400 FaRk/sözcük

U harfi bulunmayan...
40530 FaRk/sözcük

Ü harfi bulunmayan...
44787 FaRk/sözcük

Û harfi bulunmayan...
44787 FaRk/sözcük

V harfi bulunmayan...
49259 FaRk/sözcük

Y harfi bulunmayan...
38384 FaRk/sözcük

Z harfi bulunmayan...
45069 FaRk/sözcük

Bu sayfa 01 Ocak 2024 itibariyle 31 kez incelenmiş/okunmuştur.