Söz(cük)leri/ni ve tutumu/nu değiştir... Dünya/n değişsin!

Bu nedir? | Nasıl kullanılır? | Nasıl okumalı/anlamalı? | Sıkça Sorulan Sorular | Yenilikler | İletişim

-AŞ/EŞ/IŞ/İŞ/UŞ/ÜŞ
ile biten sözcüklerde

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!

(SÜREKLİ AYIRDINDA OLUNMASI GEREKENLER!!!)EN SON YAPILMIŞ OLAN EKLEMELER
[ 06 Eylül - 29 Kasım 2023 arasında... ]

[29 Kasım 2023]
Bugün itibariyle yapılmış olan eklemeler aşağıdaki gibidir.
[ 06 Eylül - 29 Kasım 2023 arasında... ]
( 0 yeni ekleme, 0 katkı(bilgi/açıklama) )


- !KAPİTALİZM ile/ve !SAVAŞ


- !KAVGA ile !SAVAŞ


- !MİSİLLEME ile/ve/ne yazık ki/> !SAVAŞ


- !SAVAŞ değil/yerine/>< SANAT


- !SAVAŞ ile/ve/değil/yerine SAVAŞIM


- [ne yazık ki]
!SAVAŞ ile/ve/değil/||/<> !İÇ SAVAŞ/AYAKLANMA

( POLEMOS ile STAZIS )


- [ne yazık ki]
!SAVAŞ ve/||/<>/>/< !YILDIRMA/TERÖR[Fr.]


- [ne yazık ki]
!SAVAŞ ile ASKERİCİLİK/MİLİTARİZM


- [ne] KARDAŞ, [ne de] ARKADAŞ ile/değil/sadece HALDAŞ


- 3 KİŞİ/ARKADAŞ ile/yerine/ve 2, 4, 5, 6 [< üzeri] KİŞİ/ARKADAŞ


- ARKADAŞ/LIK ile DOST/LUK ile KARDEŞ/LİK


- ARKADAŞ ile "ARKADAŞ"


- ARKADAŞ ile/ve/<> DOST ile/ve/<> KARDEŞ


- ARKADAŞ ile/ve REFÂKATÇİ


- ARKADAŞ ve/||/<> SAĞLIK


- ARKADAŞ ile/ve/değil TANIDIK

( [not] FRIEND vs./and/but ACQUAINTANCE )


- BÂDÂŞ[Fars.] ile BAĞDAŞ


- ÇAĞDAŞ ve/||/<>/< AĞDAŞ


- ÇAĞLAR:
İLK ile/ve/<>/> ESKİ ile/ve/<>/> ORTA ile/ve/<>/> YENİ ile/ve/<>/> ÇAĞDAŞ


- ÇIKARDAŞ ile/değil/yerine/>< ANLAMDAŞ


- DEVLET ile/ve/||/<> VATANDAŞ


- DİNDAR/DİNDAŞ ile ASHÂB-I NAKL


- DÜŞÜNSEL UĞRAŞ ile/ve/<>/değil/yerine VAROLUŞSAL UĞRAŞ

( [not] INTELLECTUAL PROFESSION vs./and/<>/but EXISTENTIAL PROFESSION
EXISTENTIAL PROFESSION instead of INTELLECTUAL PROFESSION )


- HEMFİKİR değil/yerine/= OYDAŞ


- HİSSEDAR değil/yerine/= PAYDAŞ


- İNANÇ ile/ve UĞRAŞ

( BELIEF vs./and STRUGGLE )


- İNSAN:
YURTTAŞ ve/||/<> YURTTAŞ


- İŞ ile/ve/+/||/<> ARKADAŞ ile/ve/+/||/<> UYKU


- KARDEŞ ile/değil/yerine ARKADAŞ ile/değil/yerine İHVAN


- KARDEŞ ile/ve/değil KARINDAŞ


- MODERN ile/ve/değil/yerine ÇAĞDAŞ

( [not] MODERN vs./and/but CONTEMPORARY
CONTEMPORARY instead of MODERN )


- ODAKLAŞMAK değil ODAKLANMAK


- QARDAŞ[Azr.] = ERKEK KARDEŞ, AĞABEY[Tr.]


- SAVAŞ değil/yerine/>< BARIŞ


- SAVAŞ ile/değil FETİH

( [not] WAR vs./but CONQUEST )


- SAVAŞ yerine MÜCADELE


- SAVAŞ ile/ve/değil/yerine/< SALDIRI/Ş


- SEMPATİZAN[Fr.] değil/yerine/= DUYGUDAŞ


- SİYASETTE:
YOLDAŞ ile/değil YOL


- TARAF/TAR ile/ve YANDAŞ


- TARAFTÂR değil/yerine/= YANDAŞ


- TEBAA ile/değil/yerine VATANDAŞ


- UĞRAŞ ile ÇABA


- UĞRAŞ ile/ve/||/<>/> ETKİ


- VATANDAŞ ile/ve/<> BİREY


- VATANDAŞ ile/ve HALK

( CITIZEN vs./and PUBLIC )

( GUOMIN )


- VATANDAŞ ile SEÇMEN


- VATANDAŞ değil/ile/ve/yerine/<>/= YURTTAŞ


- YANDAŞ ile YOLDAŞ/TOVARİŞ[Rusça]


- YASTIK/OYUNCAK AYI VS. ile/ve/yerine ARKADAŞ


- YOLDAŞ ile/ve TARİKAT


- !TELİN[Ar.] değil/yerine/= !KARGIMA, KARGIŞ


- "ATIŞ" değil ATIF


- "ÇIKIŞ" ile/>< "ÇÖKÜŞ"


- "ÇİRKİN" ile/ve/değil/yerine/<> YANLIŞ


- "DOĞRU/YANLIŞ! SÖYLÜYORSUN!" değil DOĞRU!/YANLIŞ!


- "DOĞRUSUN!/YANLIŞSIN!" değil DOĞRU!/YANLIŞ!


- "DURUŞ" ile/ve/||/<> "BAKIŞ"


- "GÜNDELİK DENEYİM/YAŞAYIŞ" ile/değil/yerine ÖZGÜN DENEYİM/YAŞAYIŞ

( ERLEBNIZ mit ERFAHRUNG )


- "HAKLISIN!/YANLIŞSIN!" değil DOĞRU!/YANLIŞ!


- "İNANÇ" ile/ve/değil/||/<> DAVRANIŞ


- "RAHATLIK" ile/ve/değil ANLAYIŞ


- "SALDIRI" ile/değil/yerine "ÇIKIŞ"


- "YANIŞ" değil/yerine UYANIŞ


- "YANLIŞ" ile/değil BAĞLAMINDAN KOPUK OLAN


- "YANLIŞ" ile/değil FARKLI


- "YANLIŞ" ile/değil/yerine/||/<>/< GEREKSİZ


- "YARARLI >< ZARARLI" ile/ve/<>/> İYİ >< KÖTÜ ile/ve/<>/> DOĞRU >< YANLIŞ ile/ve/<>/> GÜZEL >< ÇİRKİN ile/ve/<>/> SEVAP >< GÜNAH

( NÂFİ'[< NEFY] >< ZARAR/MAZARRAT ile/ve/<>/> HAYR >< ŞER ile/ve/<>/> SIDK >< KİZB ile/ve/<>/> HÜSN >< KABÎH ile/ve/<> SEVAB-GÜNAH )

( BENEFICIAL >< HARMFUL vs./and/<>/> GOOD >< BAD vs./and/<>/> RIGHT >< WRONG/TRUE >< FALSE vs./and/<>/> BEAUTIFUL >< UGLY vs./and/<> MERIT [IN RELIGION] )

( ... ile/ve/<>/> TO AGATHON[iyilik] ile/ve/<>/> ... ile/ve/<>/> TO KALLOS[güzellik]/KALON/TOKALON ile/ve/<>/> ... )

( ... ile/ve/<>/> SHIVAM ile/ve/<>/> SATYAM ile/ve/<>/> SUNDARAM ile/ve/<> ... )


- "YIKILIŞ" ile/değil/yerine KALKIŞ


- (")DOĞUŞ(") ile ORTAYA ÇIKIŞ


- (B)İLİM'DE 3 KARIŞ:
1. KARIŞ ve/||/<>/>/< 2. KARIŞ ve/||/<>/>/< 3. KARIŞ


- [DURUM > DUYGU > DÜŞÜNCE > DAVRANIŞ >= ... ]
ile
[DURUM > DÜŞÜNCE > DAVRANIŞ > DUYGU >= ... ]
ile
[DUYGU > DURUM > DAVRANIŞ >= ... ]
ile
[DÜŞÜNCE > DAVRANIŞ > DURUM > DUYGU >= ... ]


- [ne yazık ki]
!KİN ile/<> !GILLÜGİŞ/GILLIGIŞ


- [ne yazık ki]
(")UYARI("):
(")AŞIRI(") ile/ve/||/<> (")YETERSİZ(") ile/ve/||/<> (")YERSİZ(") ile/ve/||/<> (")YANLIŞ(")


- [ne yazık ki]
ORTAK ALANDA:
"KİŞİSEL DAVRANIŞ" ve/||/<>/< "KEYFÎ TUTUM"


- | DÜZ/"DONUK" BAKIŞ ile/ve DİK BAKIŞ | ile/değil/yerine/>< YANSIZ/NÖTR BAKIŞ


- AÇILIŞ ile/değil AÇIŞ

( [not] OPENING vs./but TO OPEN )

( PI ile/ve ... )


- AHLÂK ve/< HİLKÂT/YARATILIŞ


- AHLÂK ile/ve/<> KAVRAYIŞ

( MORALS vs./and/<> COMPREHENSION )


- AKIM ile/ve/değil/yerine/||/<> UYANIŞ


- AKIŞ ile/ve/<> KENDİLİĞİNDENLİK


- ALGI ile/ve/<> ANLAYIŞ

( PERCEPTION vs./and PARADIGM )


- ALGI ile/ve/<> KAVRAYIŞ

( PERCEPTION vs./and/<> COMPREHENSION )


- ALGILAYIŞ ile/ve/<> DENEYİM


- ALICI BAKIŞ ile/ve/değil ŞAŞKIN BAKIŞ


- ALIŞ-VERİŞ ile/ve/değil/yerine VERİŞ-ALIŞ

( The giver is always ready to give. )


- ALIŞ ile/ve/değil/yerine VERİŞ

( AHZ Ü İ'TÂ, AKSATA )

( DÂD Ü SİTED )

( [not] TAKING vs./and/but GIVING
GIVING instead of TAKING
Those who have, can give. )


- ALKIŞ ile/ve ALKIŞ


- ALKIŞ ile/ve/yerine BİLARDO ALKIŞI


- ALKIŞ ile/ve/||/<> TEZAHÜRAT


- ANLAM BÜTÜNLÜĞÜ ile/ve PARÇA PARÇA ELE ALIŞ

( MEANING INTEGRITY vs./and HANDLE IN PIECE BY PIECE )


- ANLAM-ANLAYIŞ ile/ve/<> KAVRAM-KAVRAYIŞ

( MEANING-PARADIGM vs./and/<> CONCEPT-COMPREHENSION )


- ANLAYIŞ ile/ve DEĞİŞİM

( PARADIGM vs./and ALTERATION )


- ANLAYIŞ ile/ve HOŞGÖRÜ

( COMPREHENSION/UNDERSTANDING vs./and TOLERANCE )

( ... ile/ve UPARATI )


- ANLAYIŞ ile/ve OLUŞ

( COMPREHENSION/UNDERSTANDING/PARADIGM vs./and BEING )


- ANLAYIŞ ile/ve/<> TANIM


- ANLAYIŞ ile/ve/değil/yerine YAKINLIK


- ANLAYIŞ ile/ve/||/<> YAKLAŞIM


- ANLAYIŞ ile/ve/değil/yerine/<> YOL GÖSTERMEK


- ANLAYIŞ ile/ve ZEVK

( COMPREHENSION/UNDERSTANDING/PARADIGM vs./and PLEASURE )


- ARAYIŞ ile/ve BEKLENTİ

( SEEKING vs./and EXPECTATION )


- ARAYIŞ ile/ve SORGULAMA

( SEEKING vs./and TO INTERROGATE )


- AŞK:
ARAYIŞ ile/değil/yerine/>/< ADAYIŞ/ADANIŞ


- BAĞIŞ ile/ve BORÇ


- BAĞIŞ ile/<> İHSÂN ile/<> LÜTÛF ile/<> HİMMET ile/<> KEREM ile/<>
İNÂYET ile/<> İLTİFAT ile/<> ATÂ ile/<> ATIFET ile/<> HÎBE


- BAĞIŞ ve RAHMET


- BAKIŞ


- BAKIŞ ile/ve "BAKIŞ AÇISI"


- BAKIŞ ile/ve AÇI

( "LOOK/GLANCE" vs./and ANGLE )


- BAKIŞ ile/ve/> UFUK


- BAKIŞ ile/ve YÖNELİŞ


- BARIŞ ve/<> KURTULUŞ


- BARIŞ = SULH = PEACE[İng.] = LA PAIX[Fr.] = DER FRIEDEN[Alm.] = LA PACE[İt.] = LA PAZ[İsp.] = PAX[Lat.] = HE EIRENE[Yun.] = SELÂM, SULH[Ar.] = ÂŞTÎ[Fars.] = VREDE[Felm.]


- BÂTIL ile/ve YANLIŞ


- BEKLENTİ ile/yerine ARAYIŞ

( EXPECTATION vs. SEEKING
SEEKING instead of EXPECTATION
Must not indulge in forecasts and plans, born of memory and anticipation. )


- BEKLENTİ değil KENDİNDEN KAÇIŞ


- BİLGİSİZLİK/CEHALET >< BİLİMSEL TUTUM ve BAĞNAZLIK >< FELSEFİ ANLAYIŞ ve GÜÇ/ŞİDDET >< SANATSAL DUYARLILIK


- BİLİMSEL TUTUM/DURUŞ ve/||/<> FELSEFÎ ANLAYIŞ ve/||/<> SANATSAL/ESTETİK DUYARLILIK ve/||/<> HAREKETLİ(SPORCUL) YAŞAM


- BİLİNÇ ile/ve ANLAYIŞ

( CONSIOUSNESS/AWARENESS vs./and PARADIGM )


- BİSİKLET ve/<> VERİŞ-ALIŞ


- BOŞ DÜŞÜNCE ile/ve/<> KÖR TUTUM/DAVRANIŞ


- BULAŞMA ile AKIŞ

( TO SMUDGE vs. FLOWING )


- CEMİYETÇİ BAKIŞ/ANLAYIŞ ile/ve/<> STRATEJİK BAKIŞ/ANLAYIŞ ile/ve/<> FARKLI BAKIŞ/ANLAYIŞ


- ÇIKIŞ ile/ve/değil/<> BUHARLAŞMA


- ÇIKIŞ ile ÇIKIŞ


- ÇOKLUK ve ANLAYIŞ


- DALGIN BAKIŞ ile BAYGIN BAKIŞ


- DAVRANIŞ ile/ve TUTUM

( BEHAVIOUR vs./and ATTITUDE )


- DAVRANIŞ = BEHAVIOUR[İng.] = COMPORTEMENT[Fr.] = VERHALTEN[Alm.] = COMPORTARSE[İsp.]


- DAVRANIŞ ile/ve/değil EŞİK


- DAVRANIŞ ile/ve İSTİKRARLI DAVRANIŞ

( BEHAVIOUR vs./and STABLE BEHAVIOUR )


- DAVRANIŞ ve/<> İYİ NİYET


- DAVRANIŞ ile/ve/<> KURTARICI DAVRANIŞ


- DAVRANIŞ ile/ve/||/<> ÖRÜNTÜ


- DAVRANIŞ ve TUTUMLAR'DA


- DEPAR[Fr.] değil/yerine ÇIKIŞ


- DİKİŞ-NAKIŞ


- DİLBİLGİSİ/VERİ/BİLGİ/INPUT ile/ve/||/<>/> MANTIK/ANLAYIŞ/İŞLEM ile/ve/||/<>/> SÖZ SÖYLEME SANATI/BİLGELİK/ÇIKIŞ

( GRAMMAR/DATA/KNOWLEDGE/INPUT vs./and/||/<>/> LOGIC/COMPREHENSION/PROCESS vs./and/||/<>/> RHETORIC/WISDOM/OUTPUT )


- DIŞ BARIŞ ve/<>/< İÇ BARIŞ


- DIŞ ile/ve/değil GERİ

( [not] OUT vs./and/but BACK )


- DIŞA BAKIŞ ile/ve/||/<>/> İÇE BAKIŞ


- DIŞAVURUM ile HAYKIRIŞ

( EXPRESSION vs. SHOUT )


- DOĞRU-YANLIŞ ile DOĞRU-YALAN

( RIGHT-WRONG vs. TRUE-FALSE )


- DOĞRU/YANLIŞ ile/ve/değil/yerine EN AZ YANLIŞ


- DOĞRU/YANLIŞ ile/ve/değil GEÇERLİ/GEÇERSİZ

( [not] TRUE/FALSE vs./and/but VALID/INVALID )


- DOĞRU/YANLIŞ ile/ve/değil İDEOLOJİK TUTUM

( [not] TRUE/FALSE vs./and/but IDEOLOGICAL ATTITUDE )


- DOĞRU/YANLIŞ ile İYİ/KÖTÜ ile GÜZEL/ÇİRKİN/YÜCE

( RIGHT/WORNG vs. GOOD/BAD vs. NICE[/BEAUTIFUL]/UGLY )


- DOĞRU/YANLIŞ ile İYİ/KÖTÜ ile GÜZEL/ÇİRKİN/YÜCE


- DOĞRU/YETKİN DAVRANIŞ/EYLEM(SÂLİH AMEL):
BARIŞ ve/<> KURTULUŞ[KURTARICI EYLEM]


- DOĞRU ile YANLIŞ


- DOĞRU ile/ve YANLIŞ

( RIGHT/TRUE vs./and WRONG/FALSE )


- DOĞRUCA (ÜZERİNE) BAKIŞ ile/yerine SÜREGİDEN BAKIŞ

( DIRECT LOOKING vs. LOOKING PERIODICAL
LOOKING PERIODICAL instead of DIRECT LOOKING )


- DURGUN BAKIŞ ile/ve DARGIN BAKIŞ


- EGEMENLİK:
İÇ ile/ve/||/<> DIŞ ile/ve/||/<> EVRENSEL


- EĞİTİM > ÖZGÜVEN ve/||/<>/> ÖZGÜVEN > ÜMİT ve/||/<>/> ÜMİT > BARIŞ


- EMPATİK:
ANLAYIŞ ile/ve/||/<> DOĞRULAMA ile/ve/||/<> İRDELEME ile/ve/||/<> KATILIM ile/ve/||/<> YORUMLAMA


- EN İYİ DAVRANIŞ


- ERİNÇ/HUZUR ve/||/<> BARIŞ


- ETKİNLİK/FİİL ile/ve DAVRANIŞ ile/ve EYLEM


- FİİL ile/ve DAVRANIŞ ile/ve EYLEM


- FİİLLERİN ile/ve/değil/yerine/<> YAKARIŞ


- FIŞ FIŞ


- GİRİŞ ile ÇIKIŞ

( ENTRANCE vs. EXIT )


- GÖÇMENLİKTE:
[TÜRKİYE]
GÖÇ ALAN/VARIŞ ile/ve/||/<> GÖÇ VEREN/KAYNAK ile/ve/||/<> GEÇİŞ/TRANSİT


- GÜÇ:
SIÇRAYIŞ ile/ve/değil/yerine/||/<>/< SARSILMAZ DURUŞ


- GÜZELLİK ile/ve/||/<> BÜTÜNSEL KAVRAYIŞ


- HAKİKATTE:
YALAN ile/ve/||/<> YANLIŞ


- HAREKET ile/ve DAVRANIŞ

( MOVEMENT vs./and BEHAVIOUR )


- HATÂ değil/yerine/= YANLIŞ


- HAYRAN BAKIŞ ile AYRAN BAKIŞ


- HAYRET ile/ve UYANIŞ

( ASTONISHMENT/AMAZEMENT vs./and AWAKENING )


- HAYRET ile/ve UYANIŞ


- HİBE değil/yerine/= BAĞIŞ


- HİLKAT değil/yerine/= YARATILIŞ


- HUSÛL[Ar.] değil/yerine/= ÜREME, TÜREME, ORTAYA/MEYDANA ÇIKIŞ


- İÇ > DIŞ ile/ve/||/<> DIŞ > İÇ


- İÇTİHAT, İÇTİHÂD değil/yerine/= GÖRÜŞ; ANLAYIŞ/KAVRAYIŞ


- İHÂTA değil/yerine/= KAVRAYIŞ/ANLAYIŞ


- İKRAM ile/ve BAĞIŞ


- İLERLEME ile/ve/değil YOL ALIŞ


- İLİM ile/ve/değil/yerine ANLAYIŞ

( [not] SCIENCE vs./and/but PARADIGM
PARADIGM instead of SCIENCE )


- İLK BAKIŞ


- İLK SATIŞ


- İLKBAHAR ile/ve YAZ ile/ve SONBAHAR/GÜZ ile/ve KIŞ


- İNİŞ >< ÇIKIŞ ile AZLIK >< ÇOKLUK


- İNİŞ >< ÇIKIŞ ile/ve/||/<> GİDİŞ >< GELİŞ


- İNİŞ-ÇIKIŞ ile ÇATIŞMA


- İP ile/ve/değil/<> ÇÖZGÜ/ARIŞ


- İPE-SAPA (GELMEZ İŞ/SÖZ/HAREKET/DAVRANIŞ)

( BÎ-SER Ü BÛN )


- İTİŞ-KAKIŞ


- KABUL ve/<> UYGUN DAVRANIŞ

( ACCEPTANCE and/<> APPROPRIATE BEHAVIOUR )


- KALDIRAÇ/MANİVELA[İt. < MANOVELLA] ile KALDIRAN ile KALDIRICI ile KALDIRIM ile KALDIRIŞ ile KALDIRMAK


- KALKMA ile KALKINIŞ ile KALKINMA ile KALKIŞMA ile KALKIK


- KANAMALAR:
DIŞ ile/ve/||/<> İÇ ile/ve/||/<> DELİKLERDEN[doğal] ile/ve/||/<> ATAR DAMAR ile/ve/||/<> TOPLAR DAMAR ile/ve/||/<> KILCAL DAMAR


- KANIT ARAMAK ile/değil/yerine KAVRAYIŞ


- KAPIŞ KAPIŞ


- KARIŞ ile/ve KULAÇ

( ŞİBR ile/ve BEV' )

( BİDİST, BEDEST ile/ve ... )


- KAVRAYIŞ = FİKR-İ İPTİDAİ, TASAVVUR-I SAZEC = APPREHENSION[İng., Alm.] = APPRÉHENSION[Fr.] = APPREHENSIO[Lat.] = APRENSIÓN[İsp.]


- KAYIŞ ile PALASKA[Macarca]


- KEMER değil/yerine/= KAYIŞ


- KIŞ KIŞ


- KIŞ KIŞ


- KOCAMAN ALKIŞ değil/yerine/= BÜYÜK ALKIŞ


- KOLAYCILIK ile/ve/||/<> KAÇIŞ


- KONUŞ ve/||/<>/> EĞLEN ve/||/<>/> TARTIŞ ve/||/<>/> KORU


- KOTA ile/ve BARIŞ

( QUOTA vs./and PEACE )


- KÖTÜ BAKIŞ(NAZAR) ile/değil/yerine GÖZLEMLEYİCİ BAKIŞ


- KUMAR BAĞIMLILIĞI DÖNEMLERİ/NDE:
BALAYI ve/||/<>/> DURAKLAMA ve/||/<>/> ÇÖKÜŞ ve/||/<>/> YIKILIŞ


- KURAM ile/ve/değil ANLAYIŞ


- KURULUŞ ile/ve YIKILIŞ


- MUÂMELE[Ar.] değil/yerine/= İŞLEM; DAVRANIŞ


- NÂKIS/A[< NAKS] ile NAKIŞ ile NÂKIZ[< NAKZ]


- NAKIŞ ile CİVANKAŞI


- NAKIŞ ile SAVAT[Ar.]


- NAKIŞ ile SÜZENİ[Fars.]


- NİGÂH[Fars.] ile BAKIŞ


- OLUMSUZ(NEGATİF) BAKIŞ ile AŞAĞILAYICI BAKIŞ

( NEGATIVE LOOKING vs. LOOK IN DESPISE )


- OLUŞ ve/||/<> AKIŞ


- OLUŞ ile/ve YAŞAYIŞ


- OLUŞ ile YAŞAYIŞ


- OYUN VE OYUNCAKTA:
TON[RENK] ile/ve/||/<> TINI ile/ve/||/<> TANIŞ


- ÖZGÜRLÜK ile/ve ÖZGÜRLÜKTEN KAÇIŞ

( FREEDOM vs./and ESCAPE FROM FREEDOM )


- PARA VAKFI(NUKUD) ile VEFÂEN SATIŞ


- PAZARLAMA ile/ve/yerine SATIŞ


- PAZVAL ile/değil/yerine KAYIŞ


- PLONJON[Fr.] değil/yerine/= DALIŞ


- RAHİMDEN AYRILIŞ ile/ve/+/||/<>/> MEMEDEN AYRILIŞ


- SABIR ile/ve ANLAYIŞ

( PATIENCE vs./and UNDERSTANDING )


- SADÂKAT ile/değil/yerine SAF BAKIŞ


- SARKAÇ ile SARKIK ile SARKIL ile SARKINTI ile SARKIŞ ile SARKIT


- SATRANÇTA:
AÇILIŞ ve/||/<> YAPILMAMASI GEREKENLER


- SAVAŞ değil/yerine/>< BARIŞ


- SAVAŞ ile/ve/değil/yerine/< SALDIRI/Ş


- SAYIM/TÂDÂT[Ar.] ile SAYIMLAMA/SAYIMBİLİM/İSTATİSTİK ile SAYIŞ ile SAYIŞMA


- SEVGİ ile/ve/<> ANLAYIŞ

( LOVE vs./and/<> PARADIGM )


- SEVGİ ile ARAYIŞ

( LOVE vs. SEARCHING/SEEKING )


- SIKINTI ile/ve ARAYIŞ

( DISTRESS vs./and SEARCHING | SEEKING )


- SINAMA ile SINAYIŞ


- SON BAKIŞ


- SULH[Ar.] değil/yerine/= BARIŞ


- SÜREÇ ile/ve AKIŞ

( PROCESS vs./and FLOW )


- TAKLİT:
(SADECE/BİR) DAVRANIŞ ile/ve/değil/||/<>/< KİMLİĞİNİ BULMA (ÇABASI)


- TEŞEKKÜR[Ar.]/MERSİ[Fr.] değil/yerine/= SAĞ OL! / ALKIŞ


- TÖVBE ile/ve/<> BAĞIŞ


- USTALIK ile/ve ANLAYIŞ

( PROFICIENCY vs./and PARADIGM )


- YALNIŞ değil YANL


- YANLIŞ ve/< YALNIZ


- YAĞMUR ile/ve/değil/||/<>/< YAĞIŞ


- YAKARIŞ ile/ve/<> HAYKIRIŞ


- YAKARIŞ ve/||/<>/> TÖVBE


- YALAN-YANLIŞ


- YALAN ile/ve/değil/||/<> YANLIŞ

( MEYN ile/ve GALAT
BECEL: Yalan, iftirâ. | Şaşma.
BEHÎTE: İftirâ, yalan söz. )

( LIE vs./and WRONG )

( MAVAL[: Uydurma söz.] ile/ve ... )


- YALNIŞ değil YANLIŞ


- YANLIŞ ile/ve/değil "ÇARPIK"


- YANLIŞ ile "TERS"

( MISTAKE vs. "REVERSE" )


- YANLIŞ ile "YAMUK"

( WRONG/MISTAKE vs. "CROOK" )


- YANLIŞ ile/ve/değil ANLAMSIZ

( [not] FALSE/WRONG vs./and/but SENSELESS | ABSURD )


- YANLIŞ ile/değil/yerine BEYHÛDE

( [not] WRONG vs./but VAIN/FUTILE
VAIN/FUTILE instead of WRONG )


- YANLIŞ ve DOĞRU


- YANLIŞ ile/ve/değil/yerine EKSİK

( [not] WRONG/FALSE vs./and/but INCOMPLETE/LESS/LACK/DEFICIENCY/DEFECT
INCOMPLETE/LESS/LACK/DEFICIENCY/DEFECT instead of WRONG/FALSE )


- YANLIŞ ile/ve HATA PAYI

( Everything might be wrong in this guide. )


- YANLIŞ = HATALI = WRONG[İng.] = FAUX[Fr.] = FALSCH[Alm.] = FALSUS[Lat.] = INJURIA[İsp.]


- YANLIŞ ile/değil/ne yazık ki KARAR


- YANLIŞ ile KÖTÜ ile ÇİRKİN ile GÜNAH/YAZUK

( WRONG/MISTAKE vs. BAD vs. UNPLEASANT vs. SIN )

( ... ile KAKON ile AISKHOS ile ... )


- YANLIŞ ile KUSUR


- YANLIŞ ile/ve/değil/||/<> TERS TEPEN


- YANLIŞ ile YANILGI

( MISTAKE vs. DEFICIT
It is your own imagination that misleads you. )


- YANLIŞ ile/ve/<>/< YANLI İŞ


- YAPIŞ YAPIŞ


- YARATIŞ ile YENİ YARATIŞ


- YARATMA ile YARATIM ile YARATIŞ


- YARIŞ ile REKABET

( CONTEST/RACE vs. COMPETITION )


- YORUM:
[ne yazık ki]
YANLIŞ ile ÇILGINCA ile ZORLAMA


- YORUM ile "BAKIŞ"

( INTERPRETATION/COMMENT vs. "LOOKING" )


- ZORUNLU DOĞRU ile/ve ZORUNLU YANLIŞ


- "GENİŞ" ile "YUVARLAK"


- "GENİŞ" ile/ve/||/<>/< KUŞATICI


- AKIL YÜRÜTME ile/ve/||/<> NEDENDEN, NEDENE GEÇİŞ


- ALIŞ-VERİŞ ile/ve/değil/yerine VERİŞ-ALIŞ

( The giver is always ready to give. )


- ALIŞ ile/ve/değil/yerine VERİŞ

( AHZ Ü İ'TÂ, AKSATA )

( DÂD Ü SİTED )

( [not] TAKING vs./and/but GIVING
GIVING instead of TAKING
Those who have, can give. )


- AZÎMET değil/yerine/= GİTME, GİDİŞ


- BAKIŞ ile/ve YÖNELİŞ


- BİLGİYE GİDİŞ ve/||/<> KAYNAĞA DÖNÜŞ


- BİLİŞ ile/ve/||/<>/>/< ÜST BİLİŞ

( COGNITION vs./and/||/<> META COGNITION )


- BÜYÜK ile GENİŞ


- ÇEKİLİŞ ile/değil ÇEKİM


- ÇIKAR ile/ve/değil/yerine ALIŞVERİŞ

( [not] PROFIT vs./and/but RELATIONS
RELATIONS instead of PROFIT )


- DEĞİM/LİYÂKAT ile HAK EDİŞ


- DEYİ ile DEYİM ile DEYİŞ

( KELÂM ile TÂBİR ile ÜSLÛP | İFÂDE )


- DEYİŞ ile/ve DEYİM


- DEYİŞ ile/ve/değil/<> DOĞUŞ


- DİKİŞ ile SIÇANDİŞİ/ANTİKA/AJUR[: Fr. Gözenek.]


- DİKİŞ ile TEYEL

( BAHYE [BAHYE-ZEN: Terzi.] )


- DİRENÇ ile DİRENİŞ


- DİRENİŞ ile/ve/||/<> BAŞKALDIRI


- DİRENİŞ değil/yerine DİRİLİŞ


- DİVÂN EDEBİYATI DÖNEMLERİ'NDE:
KURULUŞ ile/ve/> GEÇİŞ ile/ve/> KLASİK ile/ve/> SEBK-İ HİNDÎ ile/ve/> YERLİLEŞME


- DOĞUŞ ile/ve/<> BİÇİMLENİŞ

( BIRTH vs./and/<> TO SHAPE UP )


- DÖRT İSTEK:
AÇGÖZLÜLÜK ile/ve/||/<>/> ÇEKİŞME ile/ve/||/<>/> GÖSTERİŞ ile/ve/||/<>/> GÜÇ TUTKUSU


- EPİLOG değil/yerine/= SONDEYİŞ


- ESNEK ile/ve GENİŞ


- ETKİLEYİŞ ile/değil ETKİLEŞİM


- GEÇİŞ ile AYRIM


- GEÇİŞ ile/ve/değil/||/<>/< EŞİK


- GEÇİŞ ile/ve/||/<> SÜREKLİLİK


- GEÇİŞLER/KAPILAR:
DAR değil/yerine GENİŞ


- GEÇİT ile GEÇİŞ


- GEÇMİŞE ODAKLILIK ile ÜST BİLİŞ

( PAST FOCUSED/RUMINATION va. METACOGNITION )


- GENÇ GÖVDE, GÖVDECİK = RÎŞ = TIGELLE


- GENEL ile/ve GENİŞ

( GENERAL vs./and EXTENSIVE )


- GENİŞ ile YAYVAN


- GERİ GİDİŞ ile/değil/yerine AŞKINLIK


- GİDİŞ ile/ve KURTULUŞ

( TO GO vs./and SALVATION )


- GİRİŞ ile/ve/||/<> ALTYAPI


- GİRİŞ ile ÇIKIŞ

( ENTRANCE vs. EXIT )


- GİRİŞ ile/ve/||/<>/> GELİŞME ile/ve/||/<>/> SONUÇ


- GİRİŞ ile/ve KAPI

( ENTRANCE vs./and DOOR )


- GİRİZGÂH değil/yerine/= GİRİŞ


- GÖSTERİM ile GÖSTERİŞ

( PROJECTION vs. DEMONSTRATING )


- GÖSTERİM ile GÖSTERİŞ


- HAK EDİŞ ile/ve/değil/> HAKKINDAN VAZGEÇEBİLMEK


- HAK EDİŞ ile/ve UYGUNLUK

( TO DESERVE vs./and APPROPRIATENESS )


- HAREKETSİZ DİRENİŞ ile/ve/||/<> SESSİZ ÇIĞLIK


- İLİŞKİ ile/ve/<> "GEÇİŞ"


- İLİŞKİ ile/ve GEÇİŞ

( RELATION vs./and TRANSITION )


- İNİŞ >< ÇIKIŞ ile/ve/||/<> GİDİŞ >< GELİŞ


- İNİŞ ile/ve/değil/<> YOĞUNLAŞMA


- İŞLEYİŞ ile İŞLEV


- İŞLEYİŞ ile/ve ÖNGÖRÜ

( PROCESS vs./and TO GUESS )


- KALIN ile/ve GENİŞ


- KAZANIM ile/ve ELDE EDİŞ

( BENEFIT vs./and TO GET/OBTAIN )


- KURUMSALLAŞMA YÖNETİMİNDE/ÖNDERLİĞİNDE, ÖNDER VE ÇALIŞANLAR:
BAŞLANGIÇTA ve/||/<>/> GEÇİŞTE ve/||/<>/> DENEYİMLİ ve/||/<>/> YETİŞMİŞ


- MAKAMDA YÜKSELİŞ ile/ve/değil/yerine HİZMETTE YÜKSELİŞ


- MANTIK ile/ve İŞLEYİŞ


- METAKOGNİTİF değil/yerine/= ÜST BİLİŞ


- MOD:
NESNE ile/ve/||/<> ÜST BİLİŞ


- NİYET ile/ve YÖNELİŞ


- ÖZET ile/ve/||/<> GİRİŞ


- PROLOG[Fr.] değil/yerine/= ÖNDEYİŞ


- SALTIK/LIK ile/ve/||/<>/< ETKİLENMEYİŞ


- SAYGINLIK/PRESTİJ[Fr.,İng. < PRESTIGE] ile GÖSTERİŞ

( ... ile NÜMÂYİŞ )

( ... ile AFİLİ[Gösterişli, çalımlı.] )


- SEVGİ ile/ve/<> ÖZDEYİŞ


- SEYR-Ü-SEFER[Ar.]/TRAFİK[Fr., İng.] değil/yerine/= GİDİŞ-GELİŞ


- ŞİİR:
"GENİŞ" ve/<> "KIRMIZI"


- SON BEKLEYİŞ


- SÖYLENİŞ/SÖYLEYİŞ ile SESLENDİRİŞ

( TELÂFFUZ ile TASAVVUT[< SAVT] )

( PRONUNCIATION vs. PHONATE )

( ... avec PHONATION )


- SÖYLEYİŞ ile/ve/<> DEĞİNİ


- SÖYLEYİŞ ile SÖYLENİŞ


- SÖYLEYİŞ ve VURGU YANLIŞLARI


- SÜRFİLE[Fr.] değil/yerine/= (SEYREK VE ÇAPRAZ) DİKİŞ


- TELÂFFUZ[Ar.] değil/yerine/= SÖYLEN(/Y)İŞ


- TEPE ile GERİŞ


- TERTİBAT[Ar.] değil/yerine/= DÜZEN/DÜZENLENİŞ


- ÜSTGEÇİŞ = YÜCELİM


- UZAK:
GÖSTERİŞ ile ŞİRK


- VARLIK >< YOKLUK ile/ve/<> BAŞLANGIÇ >< BİTİŞ


- VECİZE/KELÂM-I KİBAR/AFORİZMA değil/yerine/= ÖZDEYİŞ


- YARALANMA/TRAVMA SAĞALTIMI/TERAPİSİ BASAMAKLARI/NDA:
İŞLEYİŞ ile/ve/||/<> KAPSAMA ile/ve/||/<> GÜÇLENDİRME ile/ve/||/<> BİLİŞSEL VE DAVRANIŞSAL DEĞİŞİM ile/ve/||/<> İÇGÖRÜSEL VE DİNAMİK DEĞİŞİM


- YAYGIN ile GENİŞ


- YOL/YÖNTEM ile/ve İŞ ile/ve BİLGELİK

( WAY/METHOD vs./and BUSINESS vs./and WISDOM )


- YÖNTEM/USÛL ile/ve/||/<>/> İŞLEYİŞ


- YÜKSELİM ile YÜKSELİŞ


- YÜKSELİŞ ile/ve KAYNAĞA DÖNÜŞ


- "DURUŞ" ile/ve/||/<> "BAKIŞ"


- "EL ELE TUTUNMUŞ" değil EL ELE TUTUŞMUŞ


- "ZİHNİN BURUŞMASI" ile/değil/>< TENİN BURUŞMASI


- (")DOĞUŞ(") ile ORTAYA ÇIKIŞ


- 2./3./4.:
"MAHKEME" değil DURUŞMA


- ANLAYIŞ ile/ve OLUŞ

( COMPREHENSION/UNDERSTANDING/PARADIGM vs./and BEING )


- BAĞDAŞ KURMAK ile LOTUS OTURUŞU


- BALE'DE:
5 AYAK DURUŞU ile/ve/||/<> PLIE ile/ve/||/<> ÇARPMA ADIMI(BEATEN STEP) ile/ve/||/<> KEÇİ SIÇRAYIŞI(CAPRIOLLES/CAPRIOLA[İt.])


- BARIŞ ve/<> KURTULUŞ


- BİLİMSEL TUTUM/DURUŞ ve/||/<> FELSEFÎ ANLAYIŞ ve/||/<> SANATSAL/ESTETİK DUYARLILIK ve/||/<> HAREKETLİ(SPORCUL) YAŞAM


- BİLİNÇLENME ve VAROLUŞ

( TO BECOME CONSCIOUS and EXISTENCE )


- BİR ŞEY OLUŞ ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< OLUŞ

( [not] BEING SOMETHING vs./and/but/||/<>/>/< BEING
BEING instead of BEING SOMETHING )


- BULUŞ

( INVENTION )


- BULUŞ ile YAKALAMA

( INVENTION vs. CATCH )


- CELSE[Ar.] değil/yerine/= DURUŞMA/OTURUM


- DAĞ OLUŞ/OROJENİ[Fr. < Yun. OROS: Dağ. | GNOS: Doğuş.] ile/ve DAĞCILIK/ALPİNİZM[Fr.]


- DÂVÂ ile/ve/||/<>/> DURUŞMA

( CASE vs./and/||/<>/> TRIAL )


- DEĞİŞİMDE/METABOLE [ARISTOTELES'TE]:
| OLUŞ ile/ve/||/>< BOZULUŞ |
ve/||/<>
| NİCELİK ile/ve/||/<> NİTELİK ile/ve/||/<> YER DEĞİŞTİRME |


- DİVÂN EDEBİYATI DÖNEMLERİ'NDE:
KURULUŞ ile/ve/> GEÇİŞ ile/ve/> KLASİK ile/ve/> SEBK-İ HİNDÎ ile/ve/> YERLİLEŞME


- DOĞRU TUTUŞ ile/ve/<>/>/< DOĞRU DURUŞ


- DOĞUŞ ile/ve/<> BİÇİMLENİŞ

( BIRTH vs./and/<> TO SHAPE UP )


- DOKUNUM ile DOKUNUŞ

( LAMİSE ile TEMAS )


- DURUM - KARŞILAŞMA ile/ve/||/<>/> DURUŞ - KARŞILAMA


- DURUM ile/ve/<> DURUŞ


- DURUŞ SAHİBİ OLMALI!!


- DURUŞ ile/ve/||/<>/>/< OTURUŞ


- DURUŞ ve/<> SAYGI ve/<> SEVGİ


- DURUŞ ile/ve TUTUM

( POSTURE/POSITION vs./and ATTITUDE )


- DURUŞMA ile/ve/||/<> TENSİB DURUŞMASI/İSTİNÂBE


- DUYARLILIK ve/> ÖZ | OLUŞ

( SENSITIVITY and/> ESSENCE | BEING
Sensitivity is the beginning of the new openning in your being. )


- ERŞ[çoğ. URÛŞ] ile ERS[Fars.]


- EVLİLİK:
AİLE KARARI(GÖRÜCÜ) ile/ve/<> BEŞİK KERTMESİ ile/ve/<> DEĞİŞ-TOKUŞ


- FELSEFE ile/ve DURUŞ


- FELSEFÎ ANLAYIŞ VE BİLİMSEL TUTUM/DURUŞ VE SANATSAL DUYARLILIK ve/< BEREKET


- GİDİŞ ile/ve KURTULUŞ

( TO GO vs./and SALVATION )


- GÜÇ:
SIÇRAYIŞ ile/ve/değil/yerine/||/<>/< SARSILMAZ DURUŞ


- HAREKET ve OLUŞ ve YOKOLUŞ


- İÇTEN BOZULUŞ ile/ve DIŞTAN BOZULUŞ

( INNER CORRUPTION/SPOIL vs./and OUTER CORRUPTION/SPOIL )


- İLK BULUŞ


- İLK DOKUNUŞ


- İNSANLIK:
"KURUŞ" İLE ile/değil/yerine DURUŞ İLE


- KARIŞIK-KURUŞUK (İŞLER YAPMAK)


- KEŞİF değil/yerine/= BULUŞ


- KÖKEN ve/||/<> DOĞUŞ


- KONUŞ ve/||/<>/> EĞLEN ve/||/<>/> TARTIŞ ve/||/<>/> KORU


- KURTULUŞ ve/< ÖZEN/İMTİNÂ


- KURTULUŞ ve/> PAKLIK


- KURULUŞ ile/ve YIKILIŞ


- KUŞ ile BURUŞUK BOYNUZ GAGA KUŞU


- MÜBÂDELE[Ar. < BEDEL | çoğ. MÜBÂDELÂT] değil/yerine/= DEĞİŞ-TOKUŞ


- MÜESSESE[Ar.] değil/yerine/= KURULUŞ


- MURAFAA[Ar.] değil/yerine/= DURUŞMA


- NİSYÂN değil/yerine/= UNUTUŞ


- OLGU/OLUŞ ile TESADÜF

( FACT/BEING vs. COINCIDENCE )


- OLGU/OLUŞ ile TESADÜF


- OLGU ile/ve OLUŞ


- OLMAK ile/ve/||/<>/> OLAN ile/ve/||/<>/> OLUŞ


- OLUŞ ve/||/<> AKIŞ


- OLUŞ ile/ve BOZULUŞ

( KEVN ile/ve/<>/>< FESAD )

( BEING vs./and CORRUPTION/SPOIL )

( KOZMOS ile/ve/<>/>< KAOS )


- OLUŞ ve/<> NÛR


- OLUŞ ve NÛR


- OLUŞ ile/ve/||/<>/< ORUÇ


- OLUŞ = SAYRURET, TEKEVVÜN = BECOMING, GENESIS[İng.] = DEVENIR, GENÉSE[Fr.] = WERDEN, GENESIS[Alm.] = FIERI < IN FIERE: OLUŞ HALİNDE[Lat.] = GENESIS[Yun.]


- OLUŞ ve/||/<>/>/< SONSUZLUK


- OLUŞ ile/ve/<>/değil SÜREÇ


- OLUŞ ile/ve/değil SÜREKLİ OLUŞ

( [not] BEING vs./and/but CONTINUAL BEING
Being itself is knowledge.
To be, is to be distinguishable, to be here and not there, to be now and not then, to be thus and not otherwise.
What you seek is to express in action what you are.
Realise the momentariness of being and non-being and be free from both. )


- OLUŞ ile SÜREKLİ OLUŞ


- OLUŞ ile/ve SÜREKLİ OLUŞ


- OLUŞ ile/ve VAROLUŞ

( BEING vs./and ENTITY )


- OLUŞ ile VAROLUŞ


- OLUŞ ile/ve VAROLUŞ


- OLUŞ ile/ve YAŞAYIŞ


- OLUŞ ile YAŞAYIŞ


- OLUŞAN ile/ve/<> OLUŞ


- OLUŞUM ile/ve/<> OLUŞ


- OMURGALI ile/ve BİR DURUŞU OLAN/OLABİLEN


- ONTOGENEZ değil/yerine/= BİREYOLUŞ


- OTURUM ile OTURUŞ


- RİTİM TUTMAK değil/yerine/= VURUŞ TUTMAK


- RİTİM[Fr. < Yun.]/RHYTHM[İng.] değil/yerine/= DİZEM / TARTIM | DÜMTEK, VURUŞ


- SALDIRI SAÇMA(LIK)LARI/SAFSATALARI:
KARALAMA ile/ve/||/<> NİTELİKSEL ile/ve/||/<> "SEN / SEN DE ..." ile/ve/||/<> DOLDURUŞA GETİRME

( ARGUMENT AGAINST THE MAN vs./and/||/<> CIRCUMSTANTIAL AD HOMINEM vs./and/||/<> FALLACY OF "YOU / YOU ALSO" vs./and/||/<> POISONING THE WELL )


- SEKENÂT[< SEKNE]:
DURMA/LAR, DURUŞ/LAR


- SEMÂ'DA:
DÖNÜŞ ve/<> DUYUŞ ve/<> HİTAB ve/<> OLUŞ


- SİYANOJEN[Fr. < Yun. KYANOS: Mavi. | GENOS: Doğuş.] ile SİYANÜR[Fr. < Yun.]


- SOHBET:
VAROLUŞ ve/<> İNSAN ÜZERİNE


- SÖZCÜKLERDE/TERİMLERDE:
KAYNAK ve/||/<>/> OLUŞ ve/||/<>/> SINIRLAMA ve/||/<>/> YAYILMA ve/||/<>/> YERLEŞME

( NEŞ'ET ve/||/<>/> TEKVÎN ve/||/<>/> TAHDÎD ve/||/<>/> İNTİŞÂR ve/||/<>/> İSTİKRÂR )


- SUNUŞ ile/ve ANLATMAK

( PRESENTATION vs./and TO TELL/TO EXPLAIN/TO DESCRIBE )


- SUS! ve/>/< DİNLE! ve/>/< KONUŞ! ve/>/< YAZ!!!


- TATAVLA ile KURTULUŞ


- TEHLİKE ve/> KURTULUŞ

( MUHÂTARA[< HATAR] ve/> NECÂT )

( DANGER and/> SALVATION )


- TEKEVVÜN[< KEVN]:
VAR OLMA, MEYDANA GELME, OLUŞ


- TEMSİL ETMEK ile/ve/değil VAROLUŞ

( [not] TO REPRESENT vs./and/but EXISTENCE )


- ÜFÛL değil/yerine/= BATMA, KAYBOLMA, GÖRÜNMEZ OLMA | YOK OLUŞ


- URÛS ile URÛŞ[< ARŞ] ile URÛZ[< ARZ]


- VAKIF[Ar. < VAKF: Duruş, durma.]/TESİS ile DERNEK/CEMİYET

( FOUNDATION vs./and ASSOCIATION )


- VARLIK/VAROLUŞ ve/||/<> HAK ve/||/<> HAREKET


- VARLIK ile/ve TAHSİL EDİLEN VAROLUŞ


- VARLIK ile VAROLUŞ


- VARLIK ile VAROLUŞ


- VARLIK ile/ve VAROLUŞ


- VARLIK ve/<> VAROLUŞ ve/<> İNSAN


- VARLIK ve VAROLUŞ ve İNSAN


- VAROLAN/VAROLUŞ ile/ve GEÇİCİ VAROLAN/VAROLUŞ

( EXISTENCE vs./and TEMPORARY EXISTENCE )


- VAROLAN ile VAROLUŞ


- VAROLAN ile/ve VAROLUŞ


- VAROLUŞ


- VAROLUŞ ile/ve/<> DEĞİŞTİRİLEMEZLİK


- VAROLUŞ ile/ve/||/<> DİL ile/ve/||/<> MANTIK


- VAROLUŞ ve/<> DİRENÇ


- VAROLUŞ ve/<> DUYARLILIK


- VAROLUŞ ile/ve/<> EGEMENLİK


- VAROLUŞ ile/ve/değil EŞİK


- VAROLUŞ ve/||/<> EŞİTLİK


- VAROLUŞ ile/ve/<> ETKİNLİK


- VAROLUŞ ile/ve/<> İDRÂK EDİLMİŞLİK

( MEVCÛDİYET ile/ve/<> MUDREK )


- VAROLUŞ ve/||/<> KARAR ALABİLME


- VAROLUŞ ve/= KENDİNİ AŞKINLIK


- VAROLUŞ ile/ve/yerine/= NEFS MERTEBELERİ


- VAROLUŞ ile/ve/||/<> TARİH


- VAROLUŞ ile/ve/değil/<> VAROLAN

( In pure being the very idea of the particular is absent. )


- VAROLUŞ = VÜCUT, MEVCUDİYET = EXISTENCE[İng., Fr.] = DASEIN, EXISTENZ[Alm.] = EXISTENTIA[Lat.] = EXISTENCIA[İsp.]


- YOK ETMEK ile/değil/yerine YOK OLUŞ


- YÖNLER ile/ve/değil İNSANIN DURUŞU/DURUŞLARI


- YORUM ve VAROLUŞ

( INTERPRETATION/COMMENT and EXISTENCE )


- !KAVGA-DÖVÜŞ


- "ÇIKIŞ" ile/>< "ÇÖKÜŞ"


- "İZİNSİZ GÖSTERİ/YÜRÜYÜŞ" değil/yerine GÜVENLİK İÇİN HABER VERME GEREKLİLİĞİ


- AHLÂK ile/ve/<> DÜŞÜNÜŞ

( MORALS vs./and/<> THINKING/PARADIGM )


- AVDET (ETMEK)[Ar.] değil/yerine/= GERİ GELME, DÖNME, DÖNÜŞ


- BİLGİYE GİDİŞ ve/||/<> KAYNAĞA DÖNÜŞ


- DİLBİLGİSEL ile DİLBİLGİSEL BİÇİMBİRİM ile DİLBİLGİSEL CİNS ile DİLBİLGİSEL DURUM ile DİLBİLGİSEL GÖRÜNÜŞ ile DİLBİLGİSEL KOŞULLAMA

( GRAMMATICAL vs. GRAMMATICAL MORPHEME vs. GRAMMATICAL GENDER vs. GRAMMATICAL CASE vs. GRAMMATICAL ASPECT vs. GRAMMATICAL CONDITIONING )


- DÖNÜŞ ile/değil DÖNÜŞTÜRME


- DÖVÜŞ ile/değil GÜÇLÜ GENİN AKTARILMASI


- DÜŞÜNÜŞ ile SORGULAMA


- GERÇEKLİK ile/ve/<>/değil/yerine GÖRÜNÜŞ

( ŞE'NİYYET[< ŞE'NÎ: Gerçek] ile/ve/<>/değil/yerine KİSVET[çoğ. KÜSÂ][KİSVE değil!]: Elbise. | Özel kıyafet. | Kisbet, yağlı güreş yapan pehlivanların giydikleri paçalı meşin pantolon. | Bir kimsenin/şeyin dış görünüşü. )

( [not] REALITY vs./and/<>/but PHENOMENON )

( RÉALITÉ avec/et/<> ASPECT )


- GÖRÜNÜŞ


- GÖRÜNÜŞ ile/ve ANLAM

( APPEARANCE vs./and MEANING )


- GÖRÜNÜŞ ile/ve DUYARLILIK

( APPEARANCE vs./and SENSITIVITY )


- GÖRÜNÜŞ ile FENOMEN

( APPEARANCE vs. PHENOMENON )


- GÖRÜNÜŞ ile GÖRÜNTÜ


- GÖRÜŞ ile/ve/değil/yerine KAVRAM

( [not] OPINION vs./and/but CONCEPT
CONCEPT instead of OPINION )


- GÖTÜRÜ ile GÖTÜRÜM ile GÖTÜRÜŞ

( ... ile TAHAMMÜL )


- İDDİA ile/ve/değil/yerine GÖRÜŞ

( [not] CLAIM vs./and/but OPINION
OPINION instead of CLAIM )


- İLERLEMELİ GÖRÜNÜŞ


- İLK GÖRÜŞ


- İNANÇ ile/ve/değil/yerine "BAKIŞ/GÖRÜŞ"


- İŞLENMİŞ ile/ve/değil/yerine DÖNÜŞMÜŞ


- İŞLEV ile/ve GÖRÜNÜŞ

( FUNCTION vs./and APPEARANCE )


- KÜÇÜK ile/ve/<> KÜÇÜLTÜLMÜŞ


- KUMAR BAĞIMLILIĞI DÖNEMLERİ/NDE:
BALAYI ve/||/<>/> DURAKLAMA ve/||/<>/> ÇÖKÜŞ ve/||/<>/> YIKILIŞ


- OLGU ile/ve/değil/<> GÖRÜNÜŞ


- ÖNGÖRÜ ile UZAK GÖRÜŞ

( TO GUESS vs. FAR SIGHT )


- ÖZ ile/ve/||/<>/> GÖRÜNÜŞ ile/ve/||/<>/> EDİMSELLİK


- PORNOGRAFİK:
APAÇIK ile/ve/<> ÖZSÜZ GÖRÜNÜŞ


- SALATA ile SÖĞÜŞ


- SEMÂ:
DÖNÜŞ değil DÖNÜŞÜM


- ŞEMAİL[Ar.] değil/yerine/= DIŞ GÖRÜNÜŞ


- SON GÜLÜŞ


- SÜRTME ile/<> SÜRTÜNME ile/<> SÜRTÜNÜŞ


- SÜRTÜŞ SÜRTÜŞME


- TAHMİN ile/ve/değil/yerine GÖRÜŞ

( [not] TO GUESS vs./and/but OPINION
OPINION instead of TO GUESS )


- TREKKING yerine YÜRÜYÜŞ/DAĞ YÜRÜYÜŞÜ


- VAROLAN ile/ve/değil GÖRÜNÜŞ

( [not] EXIST vs./and/but APPEARANCE )


- YÜKSELİŞ ile/ve KAYNAĞA DÖNÜŞ


- YÜRÜYÜŞ ile HERVELE YÜRÜYÜŞÜ
Bu sayfa 01 Ocak 2023 itibariyle 132 kez incelenmiş/okunmuştur.