-AŞ/EŞ/IŞ/İŞ/UŞ/ÜŞ

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!! )


 Doğrudan, bu bölüm/sayfa içeriğinde
arama yapmak için...

( Klavyenizde "Ctrl + F" tuşlarıyla[önce "Ctrl" tuşu ve basılı tutarken "F" tuşuna basarak] ve/veya(^/v) fareyle[mouse] sol üst köşedeki "Düzenle/Edit" kısmında "Bul/Find"'ı tıklayarak aradığınız sözcüğü yazarak aramanızı yapabilirsiniz. )* ( Windows için geçerlidir. )
* ( Linux ve Macintosh kullanıcıları nasıl arama yapacaklarını biliyorlardır. )AÇIKLAMALAR/ÖNSÖZ
[Mutlaka okuyunuz!!!]

- Bazı sözcüklerin, hem sözlüklerdeki karşılığına yer verilmekte, bazılarına da özellikle yer vermeyip psikolojik, felsefi, bilimsel, sanatsal, göreceli, uygulayımsal, belirli bir sınırlılık ve yaklaşımlardan yararlanılarak parantezler açılmıştır.

- Bu çalışmada, başlıkların altlarındaki bilgilere/açıklamalara (parantezlere), kişilerin, kendilerinin düşünmelerine fırsat verebilme amacıyla ve özellikle pek fazla yer verilmemektedir. Zihinlerce/kişilerce uygun bulunmayabilecek bilgiler/parantezler, gözardı edilebilir.
[ Kavramların yanında bulunan ( ) parantezler, ek bilgi ya da açıklama olarak, [ ] köşeli parantezler ise ayrıntı/teknik bilgi vermek üzere kullanılmıştır. ]

- Çoğu sözcüğe, özellikle ve belirli bir yaklaşımla yer verilmemiştir. Hayır! / Evet!

- Bu çalışmada, çoğu sözcüğün/kavramın altında, bazılarında “açıklama/ları” bulunmakta, bazılarında da -özellikle ve çeşitli nedenlerden dolayı- bulunmamaktadır.

- Bazı başlıkların altına, veri/bilgi girmemizin çeşitli nedenlerinden biri ise ulaşım/erişim kolaylığı sağlamak üzere, hazır veri/bilgi karşılıklarını sunmak üzeredir! [Dolayısıyla sizin de FaRkLaR Kılavuzu'na destek olabilmek amacıyla üyeliğinizi şimdi başlatmanızı dileriz! Teşekkür ederiz!] )

- Bu çalışmanın, sadece sözlük olarak algılanmamasını ve kullanılmamasını da sağlamak amacıyla ve özellikle “:”[iki nokta üst üste] ya da “...dır!” şeklinde belirtilmemiştir!

- Bu çalışmada, başlıkların [kavram ya da olguların], ne olduklarından çok, ne olmadıklarına işaret etme çabası güdülmektedir. [ Bir DEĞİL’leme çalışması olarak değerlendirilmelidir! ]

- Bu çalışmada bulunan tüm karşılaştırmaların, tanımlan(a)mayan, sözcük olarak karşılığı/adı tam olarak oluşturul(a)mamış, fakat zihinlerimizde karşılığı bulunan/bulunabilen “3.” anlamları ve/veya ara anlamları düşünülebilir.

- Bu kılavuz/sözlük, dil(d)e/kavramlar(d)a/sözcükler(d)e ilginizin daha da artması ve sözlük/ahit kullanımını artırmayı amaçlamaktadır.

- İngilizce’ye ve öteki dillere yer verme nedenimiz, öteki dillerle karşılaştırmalı yaklaşımla belirli bir bilince sahip olmanıza, aracı olabilmektir.

- Çoğu sözcüğün, zaman içinde, kökenbilimsel(etimolojik) derinliklerine ve öteki dillerdeki karşılıklarına da yer verilecektir. (Bu konuda her türlü destek ^v(ve/veya) katkınızı görmekten mutluluk duyarız!)

- Bu kılavuzdaki bilgiler, SDP(Sinir Dili Programlası)(NLP) üzerine de kılavuzluk edebilir.

- Bu kılavuz, soru sorma/sorgulama, yoğun/derin düşünme aracı/vesilesi olarak kullanılabilir.

- Bu kılavuz/sözlük üzerine olan tüm katkı/destek/uyarı/yorum ve önerilerinizi görmek ve değerlendirmekten mutluluk duyarız! Ayrıca burayı tıklayarak, dille ve buradaki içerikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz kişilere tavsiye edebilirsiniz."... ile/ve/değil/yerine ..."
[bağlaçların kullanımı/okunuşu...]

- Kavramların aralarında kullanılan/bulunan
"... ile/ve/değil/yerine ..."
bağlaçları, ilgili satırı 2/3/4 kez ve ayrı ayrı şekilde okumanız ve satırları tekrarlamamak içindir.
( - UCLAR ile FARKLAR [karıştırılmamalı!]
- UCLAR ve FARKLAR [ayrı olmalarının yanısıra birlikte de düşünülebilir/kullanılabilir!]
- UCLAR değil FARKLAR [dır!]
- UCLAR yerine FARKLAR [düşünülmeli/kullanılmalıdır!] )... ile ...
[ÖNCESİ | SONRASI]

- Sözcükleri dizerken ya da "... ile" öncesiyle "ile ..." sonrası arasında bir öncelik/fark/özellik/tercih/vurgu yoktur. Her ikisini de kesinlikle birbirine karıştırmamak, her ikisinin de derinliğine/önemine ve ciddiyetine yer/destek verilmesi gerekmektedir.

- Belirlemelerin/karşılaştırmaların daha da oturması/derinleşmesi için, "ile"den sonraki sözcüğün yanına tekrar "ile"den önceki sözcüğü düşünerek/koyarak değerlendiriniz.
( "- BÜTÜN ile TÜM" ise "- BÜTÜN ile TÜM (ile BÜTÜN)" gibi. )( "- OLUŞ ile VAROLUŞ ise "- OLUŞ ile VAROLUŞ [ile OLUŞ]" gibi. )

EN SON YAPILMIŞ OLAN EKLEMELER
[ 06 Mayıs 2020 - 03 Haziran 2020 arasında... ]


 

Bugün [03 Haziran 2020] itibariyle
-AŞ/EŞ/IŞ/İŞ/UŞ/ÜŞ bölümüne yapılmış olan eklemeler, aşağıdaki gibidir.
[ 06 Mayıs 2020 - 03 Haziran 2020 arasında... ]
( 0 yeni ekleme )

 

  

 


 

 

( Bugün [03 Haziran 2020] itibariyle
-AŞ/EŞ/IŞ/İŞ/UŞ/ÜŞ ekinde,
515 FaRk )


-AŞ ekinde,
51 FaRk
)


- [ne yazık ki]
!SAVAŞ
ile ASKERİCİLİK/MİLİTARİZM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45225 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
!SAVAŞ
ile/ve/değil/||/<> !İÇ SAVAŞ/AYAKLANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
!SAVAŞ
ve/||/<>/>/< !YILDIRMA/TERÖR[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45832 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ODAKLAŞMAK" değil ODAKLANMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53975 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- 3 KİŞİ/ARKADAŞ ile/yerine/ve 2, 4, 5, 6 [< üzeri] KİŞİ/ARKADAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6707 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARKADAŞ ile "ARKADAŞ"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5712 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARKADAŞ ile/ve/<> DOST ile/ve/<> KARDEŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36201 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARKADAŞ ile/ve REFÂKATÇİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5732 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARKADAŞ ve/||/<> SAĞLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44532 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARKADAŞ ile/ve/değil TANIDIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5867 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂDÂŞ[Fars.] ile BAĞDAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17036 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇAĞDAŞ ve/||/<>/< AĞDAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53893 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇAĞLAR:
İLK
ile/ve/<>/> ESKİ ile/ve/<>/> ORTA ile/ve/<>/> YENİ ile/ve/<>/> ÇAĞDAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35770 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇIKARDAŞ ile/değil/yerine/>< ANLAMDAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36076 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEVLET ile/ve/||/<> VATANDAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36909 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİNDAR/DİNDAŞ ile ASHÂB-I NAKL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20109 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOST ile/ve/değil/yerine ARKADAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5714 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNSEL UĞRAŞ ile/ve/<>/değil/yerine VAROLUŞSAL UĞRAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/835 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HEMFİKİR değil/yerine/= OYDAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38981 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİSSEDAR değil/yerine/= PAYDAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44656 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNANÇ ile/ve UĞRAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNSAN:
YURTTAŞ
ve/||/<> YURTTAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53277 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İŞ ile/ve/+/||/<> ARKADAŞ ile/ve/+/||/<> UYKU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37373 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- !KAPİTALİZM ile/ve !SAVAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14544 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARDEŞ ile/değil/yerine ARKADAŞ ile/değil/yerine İHVAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20137 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARDEŞ ile/ve/değil KARINDAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5836 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- !KAVGA ile !SAVAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4911 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- !MİSİLLEME ile/ve/ne yazık ki/> !SAVAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37184 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MODERN ile/ve/değil/yerine ÇAĞDAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28652 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne] KARDAŞ, [ne de] ARKADAŞ ile/değil/sadece HALDAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36549 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- QARDAŞ[Azr.] = ERKEK KARDEŞ, AĞABEY[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51956 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAVAŞ değil/yerine/>< BARIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33691 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAVAŞ ile/değil FETİH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28755 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAVAŞ yerine MÜCADELE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11397 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAVAŞ ile/ve/değil/yerine/< SALDIRI/Ş
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28753 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- !SAVAŞ değil/yerine/>< SANAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45878 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- !SAVAŞ ile/ve/değil/yerine SAVAŞIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28754 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEMPATİZAN[Fr.] değil/yerine/= DUYGUDAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46856 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİYASETTE:
YOLDAŞ
ile/değil YOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41981 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TARAF/TAR ile/ve YANDAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6019 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TARAFTÂR değil/yerine/= YANDAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12545 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEBAA ile/değil/yerine VATANDAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53569 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UĞRAŞ ile ÇABA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11267 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UĞRAŞ ile/ve/||/<>/> ETKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VATANDAŞ ile/ve/<> BİREY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35980 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VATANDAŞ ile/ve HALK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6439 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VATANDAŞ ile SEÇMEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35979 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VATANDAŞ değil/ile/ve/yerine/<>/= YURTTAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12591 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YANDAŞ ile YOLDAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6020 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YASTIK/OYUNCAK AYI VS. ile/ve/yerine ARKADAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6708 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YOLDAŞ ile/ve TARİKAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19481 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

 

  

-EŞ ekinde,
( 12 FaRk
)


- EŞ ile/ve/>/değil KARDEŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30818 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARDEŞ ile/değil/yerine ARKADAŞ ile/değil/yerine İHVAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20137 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARDEŞ ile EMİŞ/RADÎ'[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5835 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARDEŞ/KARDAŞ ile İKİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5832 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARDEŞ ile/ve/değil KARINDAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5836 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARDEŞ ile/ve/değil/||/<> MUSAHİB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37736 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARDEŞ ile/<> SÜTKARDEŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47458 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARDEŞ ile/ve ÜVEY KARDEŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5834 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZDEŞ = AYNÎ = IDENTICAL[İng.] = IDENTIQUE[Fr.] = IDENTISCH[Alm.] = IDENTICUS[Lat.] = IDÉNTICO/CA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39565 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZDEŞ ile/ve/<>/değil/yerine DENK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30440 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜNDEŞ ile/ve/<> YALIN ÜNDEŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38003 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YALIN ÜNDEŞ ile/ve/<> YAPIŞIK ÜNDEŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38004 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

 

  

-IŞ ekinde,
( 226 FaRk
)


- [ne yazık ki]
!KİN
ile/<> !GILLÜGİŞ/GILLIGIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36928 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
ORTAK ALANDA:
"KİŞİSEL DAVRANIŞ"
ve/||/<>/< "KEYFÎ TUTUM"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48785 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
(")UYARI("):
(")AŞIRI(")
ile/ve/||/<> (")YETERSİZ(") ile/ve/||/<> (")YERSİZ(") ile/ve/||/<> (")YANLIŞ(")
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49498 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AÇILIŞ ile/değil AÇIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AHLÂK ve/< HİLKÂT/YARATILIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1935 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AHLÂK ile/ve/<> KAVRAYIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1949 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKIM ile/ve/değil/yerine/||/<> UYANIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKIŞ ile/ve/<> KENDİLİĞİNDENLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31927 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALGI ile/ve/<> ANLAYIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4486 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALGI ile/ve/<> KAVRAYIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4485 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALGILAYIŞ ile/ve/<> DENEYİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46890 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALICI BAKIŞ ile/ve/değil ŞAŞKIN BAKIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6571 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALIŞ ile/ve/değil/yerine VERİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4108 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALIŞ-VERİŞ ile/ve/değil/yerine VERİŞ-ALIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4109 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALKIŞ ile/ve ALKIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16229 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALKIŞ ile/ve/yerine BİLARDO ALKIŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16230 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALKIŞ ile/ve/||/<> TEZAHÜRAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6113 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAM BÜTÜNLÜĞÜ ile/ve PARÇA PARÇA ELE ALIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2104 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAM-ANLAYIŞ ile/ve/<> KAVRAM-KAVRAYIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1568 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAYIŞ ile/ve DEĞİŞİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4454 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAYIŞ ile/ve HOŞGÖRÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAYIŞ ile/ve OLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4452 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAYIŞ ile/ve/<> TANIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33049 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAYIŞ ile/ve/değil/yerine YAKINLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31920 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAYIŞ ile/ve/||/<> YAKLAŞIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47928 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAYIŞ ile/ve/değil/yerine/<> YOL GÖSTERMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32083 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAYIŞ ile/ve ZEVK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4453 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARAYIŞ ile/ve BEKLENTİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3784 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARAYIŞ ile/ve SORGULAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3783 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞK:
ARAYIŞ
ile/değil/yerine/>/< ADAYIŞ/ADANIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48556 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ATIŞ" değil ATIF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53583 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞIŞ ile/ve BORÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16154 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞIŞ ile/<> İHSÂN ile/<> LÜTÛF ile/<> HİMMET ile/<> KEREM ile/<>
İNÂYET
ile/<> İLTİFAT ile/<> ATÂ ile/<> ATIFET ile/<> HÎBE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4121 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞIŞ ve RAHMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAKIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27417 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAKIŞ ile/ve AÇI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1308 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BAKIŞ" ile/ve "BAKIŞ AÇISI"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAKIŞ ile/ve/> UFUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1317 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAKIŞ ile/ve YÖNELİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1316 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BARIŞ ile/ve/||/<>/>/< ERİNÇ/HUZUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51668 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BARIŞ ve/<> KURTULUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/639 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BARIŞ = SULH = PEACE[İng.] = LA PAIX[Fr.] = DER FRIEDEN[Alm.] = LA PACE[İt.] = LA PAZ[İsp.] = PAX[Lat.] = HE EIRENE[Yun.] = SELÂM, SULH[Ar.] = ÂŞTÎ[Fars.] = VREDE[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39191 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂTIL ile/ve YANLIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28101 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEKLENTİ ile/yerine ARAYIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27990 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEKLENTİ değil KENDİNDEN KAÇIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32324 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİSİZLİK/CEHALET >< BİLİMSEL TUTUM ve BAĞNAZLIK >< FELSEFİ ANLAYIŞ ve GÜÇ/ŞİDDET >< SANATSAL DUYARLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32320 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (B)İLİM'DE 3 KARIŞ:
1. KARIŞ
ve/||/<>/>/< 2. KARIŞ ve/||/<>/>/< 3. KARIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49768 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİMSEL TUTUM/DURUŞ ve/||/<> FELSEFÎ ANLAYIŞ ve/||/<> SANATSAL/ESTETİK DUYARLILIK ve/||/<> HAREKETLİ(SPORCUL) YAŞAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7601 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİNÇ ile/ve ANLAYIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4528 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİSİKLET ve/<> VERİŞ-ALIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38774 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BOŞ DÜŞÜNCE ile/ve/<> KÖR TUTUM/DAVRANIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31154 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BULAŞMA ile AKIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/77 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CEMİYETÇİ BAKIŞ/ANLAYIŞ ile/ve/<> STRATEJİK BAKIŞ/ANLAYIŞ ile/ve/<> FARKLI BAKIŞ/ANLAYIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37767 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇIKIŞ ile/ve/değil/<> BUHARLAŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34690 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇIKIŞ ile ÇIKIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32646 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ÇIKIŞ" ile/>< "ÇÖKÜŞ"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37723 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ÇİRKİN" ile/ve/değil/yerine/<> YANLIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30193 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇOKLUK ve ANLAYIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/587 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DALGIN BAKIŞ ile BAYGIN BAKIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6626 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAVRANIŞ = BEHAVIOUR[İng.] = COMPORTEMENT[Fr.] = VERHALTEN[Alm.] = COMPORTARSE[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39248 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAVRANIŞ ile/ve/değil EŞİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25179 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAVRANIŞ ile/ve İSTİKRARLI DAVRANIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4594 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAVRANIŞ ve/<> İYİ NİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16032 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAVRANIŞ ile/ve/<> KURTARICI DAVRANIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30385 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAVRANIŞ ile/ve/||/<> ÖRÜNTÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51740 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAVRANIŞ ile/ve TUTUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4592 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAVRANIŞ ve TUTUMLAR'DA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4593 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEPAR[Fr.] değil/yerine ÇIKIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36291 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DIŞ BARIŞ ve/<>/< İÇ BARIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31764 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DIŞ ile/ve/değil GERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2706 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DIŞA BAKIŞ ile/ve/||/<>/> İÇE BAKIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52344 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DIŞAVURUM ile HAYKIRIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29005 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİKİŞ-NAKIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10701 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİLBİLGİSİ/VERİ/BİLGİ/INPUT ile/ve/||/<>/> MANTIK/ANLAYIŞ/İŞLEM ile/ve/||/<>/> SÖZ SÖYLEME SANATI/BİLGELİK/ÇIKIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51446 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞRU ile YANLIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2564 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞRU ile/ve YANLIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2602 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞRUCA (ÜZERİNE) BAKIŞ ile/yerine SÜREGİDEN BAKIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1318 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DOĞRUSUN!/YANLIŞSIN!" değil DOĞRU!/YANLIŞ!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11764 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DOĞRU/YANLIŞ! SÖYLÜYORSUN!" değil DOĞRU!/YANLIŞ!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11765 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞRU-YANLIŞ ile DOĞRU-YALAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2655 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞRU/YANLIŞ ile/ve/değil/yerine EN AZ YANLIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30545 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞRU/YANLIŞ ile/ve/değil GEÇERLİ/GEÇERSİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2583 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞRU/YANLIŞ ile/ve/değil İDEOLOJİK TUTUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2567 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞRU/YANLIŞ ile İYİ/KÖTÜ ile GÜZEL/ÇİRKİN/YÜCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3472 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞRU/YANLIŞ ile İYİ/KÖTÜ ile GÜZEL/ÇİRKİN/YÜCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15352 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞRU/YETKİN DAVRANIŞ/EYLEM(SÂLİH AMEL):
BARIŞ
ve/<> KURTULUŞ[KURTARICI EYLEM]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32713 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (")DOĞUŞ(") ile ORTAYA ÇIKIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DURGUN BAKIŞ ile/ve DARGIN BAKIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6572 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [DURUM > DUYGU > DÜŞÜNCE > DAVRANIŞ >= ... ]
ile
[DURUM > DÜŞÜNCE > DAVRANIŞ > DUYGU >= ... ]
ile
[DUYGU > DURUM > DAVRANIŞ >= ... ]
ile
[DÜŞÜNCE > DAVRANIŞ > DURUM > DUYGU >= ... ]

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33176 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DURUŞ" ile/ve/||/<> "BAKIŞ"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48133 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- | DÜZ/"DONUK" BAKIŞ ile/ve DİK BAKIŞ | ile/değil/yerine/>< YANSIZ/NÖTR BAKIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48394 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EGEMENLİK:
İÇ
ile/ve/||/<> DIŞ ile/ve/||/<> EVRENSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EĞİTİM > ÖZGÜVEN ve/||/<>/> ÖZGÜVEN > ÜMİT ve/||/<>/> ÜMİT > BARIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45089 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EMPATİK:
ANLAYIŞ
ile/ve/||/<> DOĞRULAMA ile/ve/||/<> İRDELEME ile/ve/||/<> KATILIM ile/ve/||/<> YORUMLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51721 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EN İYİ DAVRANIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40909 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ETKİNLİK/FİİL ile/ve DAVRANIŞ ile/ve EYLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4627 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FIŞ FIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10232 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİİL ile/ve DAVRANIŞ ile/ve EYLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16033 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİİLLERİN ile/ve/değil/yerine/<> YAKARIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31721 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GİRİŞ ile ÇIKIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28476 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖÇMENLİKTE:
[TÜRKİYE]
GÖÇ ALAN/VARIŞ
ile/ve/||/<> GÖÇ VEREN/KAYNAK ile/ve/||/<> GEÇİŞ/TRANSİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51497 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜÇ:
SIÇRAYIŞ
ile/ve/değil/yerine/||/<>/< SARSILMAZ DURUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "GÜNDELİK DENEYİM/YAŞAYIŞ" ile/değil/yerine ÖZGÜN DENEYİM/YAŞAYIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52455 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜZELLİK ile/ve/||/<> BÜTÜNSEL KAVRAYIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46608 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAKİKATTE:
YALAN
ile/ve/||/<> YANLIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52448 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "HAKLISIN!/YANLIŞSIN!" değil DOĞRU!/YANLIŞ!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAREKET ile/ve DAVRANIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3555 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HATÂ değil/yerine/= YANLIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12160 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYRAN BAKIŞ ile AYRAN BAKIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6570 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYRET ile/ve UYANIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6579 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYRET ile/ve UYANIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19462 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİBE değil/yerine/= BAĞIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47497 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİLKAT değil/yerine/= YARATILIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41438 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HUSÛL değil/yerine/= ÜREME, TÜREME, MEYDANA ÇIKIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41501 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HUZUR ve/||/<> BARIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33593 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İÇ > DIŞ ile/ve/||/<> DIŞ > İÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49012 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İÇTİHAT, İÇTİHÂD değil/yerine/= GÖRÜŞ; ANLAYIŞ/KAVRAYIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37664 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İHÂTA değil/yerine/= KAVRAYIŞ/ANLAYIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12193 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İKRAM ile/ve BAĞIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4122 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLERLEME ile/ve/değil YOL ALIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47101 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLİM ile/ve/değil/yerine ANLAYIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4458 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLK BAKIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25513 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLK SATIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25555 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLKBAHAR ile/ve YAZ ile/ve SONBAHAR/GÜZ ile/ve KIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27951 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "İNANÇ" ile/ve/değil/||/<> DAVRANIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44489 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNİŞ >< ÇIKIŞ ile AZLIK >< ÇOKLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30603 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNİŞ >< ÇIKIŞ ile/ve/||/<> GİDİŞ >< GELİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50303 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNİŞ-ÇIKIŞ ile ÇATIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28842 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İP ile/ve/değil/<> ÇÖZGÜ/ARIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36051 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İPE-SAPA (GELMEZ İŞ/SÖZ/HAREKET/DAVRANIŞ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10847 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İTİŞ-KAKIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10857 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABUL ve/<> UYGUN DAVRANIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2813 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KALDIRAÇ/MANİVELA[İt. < MANOVELLA] ile KALDIRAN ile KALDIRICI ile KALDIRIM ile KALDIRIŞ ile KALDIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53991 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KALKMA ile KALKINIŞ ile KALKINMA ile KALKIŞMA ile KALKIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54054 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANAMALAR:
DIŞ
ile/ve/||/<> İÇ ile/ve/||/<> DELİKLERDEN[doğal] ile/ve/||/<> ATAR DAMAR ile/ve/||/<> TOPLAR DAMAR ile/ve/||/<> KILCAL DAMAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52804 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANIT ARAMAK ile/değil/yerine KAVRAYIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36120 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAPIŞ KAPIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10355 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARIŞ ile/ve KULAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14498 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAVRAYIŞ = FİKR-İ İPTİDAİ, TASAVVUR-I SAZEC = APPREHENSION[İng., Alm.] = APPRÉHENSION[Fr.] = APPREHENSIO[Lat.] = APRENSIÓN[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39462 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYIŞ ile PALASKA[Macarca]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39079 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEMER değil/yerine/= KAYIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12263 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIŞ KIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10240 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIŞ KIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10361 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOCAMAN ALKIŞ değil/yerine/= BÜYÜK ALKIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38399 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOLAYCILIK ile/ve/||/<> KAÇIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35746 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONUŞ ve/||/<>/> EĞLEN ve/||/<>/> TARTIŞ ve/||/<>/> KORU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47558 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOTA ile/ve BARIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28556 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖTÜ BAKIŞ(NAZAR) ile/değil/yerine GÖZLEMLEYİCİ BAKIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4921 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUMAR BAĞIMLILIĞI DÖNEMLERİ/NDE:
BALAYI
ve/||/<>/> DURAKLAMA ve/||/<>/> ÇÖKÜŞ ve/||/<>/> YIKILIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50295 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURAM ile/ve/değil ANLAYIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33485 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURULUŞ ile/ve YIKILIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7951 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUÂMELE[Ar.] değil/yerine/= İŞLEM; DAVRANIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12393 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NÂKIS/A[< NAKS] ile NAKIŞ ile NÂKIZ[< NAKZ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18129 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NAKIŞ ile CİVANKAŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35599 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NAKIŞ ile SAVAT[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46755 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NAKIŞ ile SÜZENİ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47472 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NİGÂH[Fars.] ile BAKIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42845 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLUMSUZ(NEGATİF) BAKIŞ ile AŞAĞILAYICI BAKIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6627 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLUŞ ve/||/<> AKIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52221 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLUŞ ile/ve YAŞAYIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3507 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLUŞ ile YAŞAYIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15369 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OYUN VE OYUNCAKTA:
TON[RENK]
ile/ve/||/<> TINI ile/ve/||/<> TANIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49521 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZGÜRLÜK ile/ve ÖZGÜRLÜKTEN KAÇIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/306 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PARA VAKFI(NUKUD) ile VEFÂEN SATIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49552 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PAZARLAMA ile/ve/yerine SATIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28823 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PAZVAL ile/değil/yerine KAYIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44668 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PLONJON[Fr.] değil/yerine/= DALIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44811 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "RAHATLIK" ile/ve/değil ANLAYIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5147 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAHİMDEN AYRILIŞ ile/ve/+/||/<>/> MEMEDEN AYRILIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47593 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SABIR ile/ve ANLAYIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24332 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SADÂKAT ile/değil/yerine SAF BAKIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35796 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAKÎM[Ar. < SAKAMET] değil/yerine/= HASTA, HASTALIKLI | YANLIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43299 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "SALDIRI" ile/değil/yerine "ÇIKIŞ"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35785 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SARKAÇ ile SARKIK ile SARKIL ile SARKINTI ile SARKIŞ ile SARKIT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46731 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SATRANÇTA:
AÇILIŞ
ve/||/<> YAPILMAMASI GEREKENLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49764 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAVAŞ değil/yerine/>< BARIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33691 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAVAŞ ile/ve/değil/yerine/< SALDIRI/Ş
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28753 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAYIM/TÂDÂT[Ar.] ile SAYIMLAMA/SAYIMBİLİM/İSTATİSTİK ile SAYIŞ ile SAYIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46768 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİ ile/ve/<> ANLAYIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3175 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİ ile ARAYIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3177 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SIKINTI ile/ve ARAYIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1598 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SINAMA ile SINAYIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46993 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SON BAKIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25450 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SULH[Ar.] değil/yerine/= BARIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47366 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜREÇ ile/ve AKIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/138 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAKLİT:
(SADECE/BİR) DAVRANIŞ
ile/ve/değil/||/<>/< KİMLİĞİNİ BULMA (ÇABASI)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49138 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- !TELİN[Ar.] değil/yerine/= !KARGIMA, KARGIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53346 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEŞEKKÜR[Ar.]/MERSİ[Fr.] değil/yerine/= SAĞ OL! / ALKIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9057 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TÖVBE ile/ve/<> BAĞIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37936 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- USTALIK ile/ve ANLAYIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4457 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAĞMUR ile/ve/değil/||/<>/< YAĞIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51211 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAKARIŞ ile/ve/<> HAYKIRIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31331 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAKARIŞ ve/||/<>/> TÖVBE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51584 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YALAN ile/ve/değil/||/<> YANLIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2658 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YALAN-YANLIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11086 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YALNIŞ değil YANLIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11547 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "YANIŞ" değil/yerine UYANIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49702 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YANLIŞ ile/ve/değil ANLAMSIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2584 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "YANLIŞ" ile/değil BAĞLAMINDAN KOPUK OLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51277 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YANLIŞ ile/değil/yerine BEYHÛDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2630 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YANLIŞ ile/ve/değil "ÇARPIK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2587 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YANLIŞ ve DOĞRU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25253 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YANLIŞ ile/ve/değil/yerine EKSİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2623 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "YANLIŞ" ile/değil FARKLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44617 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "YANLIŞ" ile/değil/yerine/||/<>/< GEREKSİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49087 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YANLIŞ ile/ve HATA PAYI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2619 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YANLIŞ = HATALI = WRONG[İng.] = FAUX[Fr.] = FALSCH[Alm.] = FALSUS[Lat.] = INJURIA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39716 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YANLIŞ ile/değil/ne yazık ki KARAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44478 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YANLIŞ ile KÖTÜ ile ÇİRKİN ile GÜNAH/YAZUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2617 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YANLIŞ ile KUSUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2585 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YANLIŞ ile "TERS"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2680 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YANLIŞ ile/ve/değil/||/<> TERS TEPEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51526 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YANLIŞ ile "YAMUK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2618 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YANLIŞ ile YANILGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2678 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YANLIŞ ile/ve/<>/< YANLI İŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34332 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAPIŞ YAPIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10432 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "YARARLI-ZARARLI" ile/ve/<>/> DOĞRU-YANLIŞ ile/ve/<>/> İYİ-KÖTÜ ile/ve/<>/> GÜZEL-ÇİRKİN ile/ve/<>/> SEVAP-GÜNAH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2554 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YARATIŞ ile YENİ YARATIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19731 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YARATMA ile YARATIM ile YARATIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45632 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YARIŞ ile REKABET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14343 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YALN değil YANL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11793 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YANL ve/< YALNIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11137 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "YIKILIŞ" ile/değil/yerine KALKIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53241 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YORUM:
[ne yazık ki]
YANLIŞ
ile ÇILGINCA ile ZORLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51110 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YORUM ile "BAKIŞ"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1307 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORUNLU DOĞRU ile/ve ZORUNLU YANLIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16696 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

 

  

-İŞ ekinde,
( 88 FaRk
)


- AKIL YÜRÜTME ile/ve/||/<> NEDENDEN, NEDENE GEÇİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51405 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALIŞ ile/ve/değil/yerine VERİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4108 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALIŞ-VERİŞ ile/ve/değil/yerine VERİŞ-ALIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4109 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AZÎMET değil/yerine/= GİTME, GİDİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40121 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAKIŞ ile/ve YÖNELİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1316 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİYE GİDİŞ ve/||/<> KAYNAĞA DÖNÜŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51487 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİŞ ile/ve/||/<>/>/< ÜST BİLİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51544 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÜYÜK ile GENİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13803 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇEKİLİŞ ile/değil ÇEKİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30232 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇIKAR ile/ve/değil/yerine ALIŞVERİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2974 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİM/LİYÂKAT ile HAK EDİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2716 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEYİ ile DEYİM ile DEYİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36298 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEYİŞ ile/ve DEYİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9700 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEYİŞ ile/ve/değil/<> DOĞUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9701 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİKİŞ ile SIÇANDİŞİ/ANTİKA/AJUR[: Fr. Gözenek.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİKİŞ ile TEYEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14006 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİRENÇ ile DİRENİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32934 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİRENİŞ ile/ve/||/<> BAŞKALDIRI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52972 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİRENİŞ değil/yerine DİRİLİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31957 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİVÂN EDEBİYATI DÖNEMLERİ'NDE:
KURULUŞ
ile/ve/> GEÇİŞ ile/ve/> KLASİK ile/ve/> SEBK-İ HİNDÎ ile/ve/> YERLİLEŞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38837 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞUŞ ile/ve/<> BİÇİMLENİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/471 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÖRT İSTEK:
AÇGÖZLÜLÜK
ile/ve/||/<>/> ÇEKİŞME ile/ve/||/<>/> GÖSTERİŞ ile/ve/||/<>/> GÜÇ TUTKUSU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46862 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EPİLOG değil/yerine/= SONDEYİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12096 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ESNEK ile/ve GENİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8920 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ETKİLEYİŞ ile/değil ETKİLEŞİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29808 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEÇİŞ ile AYRIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15574 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEÇİŞ ile/ve/değil EŞİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25198 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEÇİŞ ile/ve/||/<> SÜREKLİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49200 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEÇİŞLER/KAPILAR:
DAR
değil/yerine GENİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35859 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEÇİT ile GEÇİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29816 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEÇMİŞE ODAKLILIK ile ÜST BİLİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51524 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GENÇ GÖVDE, GÖVDECİK = RÎŞ = TIGELLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13367 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GENEL ile/ve GENİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/503 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "GENİŞ" ile/ve/||/<>/< KUŞATICI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50928 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GENİŞ ile YAYVAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45672 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "GENİŞ" ile "YUVARLAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27869 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GERİ GİDİŞ ile/değil/yerine AŞKINLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15702 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GİDİŞ ile/ve KURTULUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/751 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GİRİŞ ile/ve/||/<> ALTYAPI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52755 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GİRİŞ ile ÇIKIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28476 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GİRİŞ ile/ve/||/<>/> GELİŞME ile/ve/||/<>/> SONUÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48740 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GİRİŞ ile/ve KAPI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28477 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GİRİZGÂH değil/yerine/= GİRİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52546 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖSTERİM ile GÖSTERİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4096 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖSTERİM ile GÖSTERİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36985 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAK EDİŞ ile/ve/değil/> HAKKINDAN VAZGEÇEBİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31103 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAK EDİŞ ile/ve UYGUNLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAREKETSİZ DİRENİŞ ile/ve/||/<> SESSİZ ÇIĞLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34613 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLİŞKİ ile/ve GEÇİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLİŞKİ ile/ve/<> "GEÇİŞ"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45071 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNİŞ >< ÇIKIŞ ile/ve/||/<> GİDİŞ >< GELİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50303 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNİŞ ile/ve/değil/<> YOĞUNLAŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34689 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İŞLEYİŞ ile İŞLEV
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32745 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İŞLEYİŞ ile/ve ÖNGÖRÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2767 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KALIN ile/ve GENİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13912 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAZANIM ile/ve ELDE EDİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURUMSALLAŞMA YÖNETİMİNDE/ÖNDERLİĞİNDE, ÖNDER VE ÇALIŞANLAR:
BAŞLANGIÇTA
ve/||/<>/> GEÇİŞTE ve/||/<>/> DENEYİMLİ ve/||/<>/> YETİŞMİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48530 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAKAMDA YÜKSELİŞ ile/ve/değil/yerine HİZMETTE YÜKSELİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19876 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MANTIK ile/ve İŞLEYİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16613 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- METAKOGNİTİF değil/yerine/= ÜST BİLİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51510 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MOD:
NESNE
ile/ve/||/<> ÜST BİLİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51511 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NİYET ile/ve YÖNELİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4601 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZET ile/ve/||/<> GİRİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52371 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PRESTİJ ile GÖSTERİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6617 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PROLOG[Fr.] değil/yerine/= ÖNDEYİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44860 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SALTIK/LIK ile/ve/||/<>/< ETKİLENMEYİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48857 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİ ile/ve/<> ÖZDEYİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32038 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEYR-Ü-SEFER[Ar.]/TRAFİK[Fr., İng.] değil/yerine/= GİDİŞ-GELİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46968 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SON BEKLEYİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25472 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÖYLENİŞ/SÖYLEYİŞ ile SESLENDİRİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8561 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÖYLEYİŞ ile/ve/<> DEĞİNİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37430 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÖYLEYİŞ ile SÖYLENİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÖYLEYİŞ ve VURGU YANLIŞLARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11243 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜRFİLE[Fr.] değil/yerine/= (SEYREK VE ÇAPRAZ) DİKİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47439 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞİİR:
"GENİŞ"
ve/<> "KIRMIZI"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37518 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TELÂFFUZ[Ar.] değil/yerine/= SÖYLEN(/Y)İŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12557 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEPE ile GERİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12742 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TERTİBAT[Ar.] değil/yerine/= DÜZEN/DÜZENLENİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47479 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZAK:
GÖSTERİŞ
ile ŞİRK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37564 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜSTGEÇİŞ = YÜCELİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45329 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK >< YOKLUK ile/ve/<> BAŞLANGIÇ >< BİTİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30609 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VECİZE/KELÂM-I KİBAR/AFORİZMA değil/yerine/= ÖZDEYİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12595 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YARALANMA/TRAVMA SAĞALTIMI/TERAPİSİ BASAMAKLARI/NDA:
İŞLEYİŞ
ile/ve/||/<> KAPSAMA ile/ve/||/<> GÜÇLENDİRME ile/ve/||/<> BİLİŞSEL VE DAVRANIŞSAL DEĞİŞİM ile/ve/||/<> İÇGÖRÜSEL VE DİNAMİK DEĞİŞİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51677 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAYGIN ile GENİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30025 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YOL/YÖNTEM ile/ve İŞ ile/ve BİLGELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4220 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YÖNTEM/USÛL ile/ve/||/<>/> İŞLEYİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53968 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YÜKSELİM ile YÜKSELİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45804 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YÜKSELİŞ ile/ve KAYNAĞA DÖNÜŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

 

  

-UŞ ekinde,
( 124 FaRk
)


- 2./3./4.:
"MAHKEME"
değil DURUŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37223 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAYIŞ ile/ve OLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4452 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞDAŞ KURMAK ile LOTUS OTURUŞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20437 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BALE'DE:
5 AYAK DURUŞU
ile/ve/||/<> PLIE ile/ve/||/<> ÇARPMA ADIMI(BEATEN STEP) ile/ve/||/<> KEÇİ SIÇRAYIŞI(CAPRIOLLES/CAPRIOLA[İt.])
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49072 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BARIŞ ve/<> KURTULUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/639 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİMSEL TUTUM/DURUŞ ve/||/<> FELSEFÎ ANLAYIŞ ve/||/<> SANATSAL/ESTETİK DUYARLILIK ve/||/<> HAREKETLİ(SPORCUL) YAŞAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7601 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİNÇLENME ve VAROLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4266 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİR ŞEY OLUŞ ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< OLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3505 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BULUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27344 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BULUŞ ile YAKALAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27989 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CELSE[Ar.] değil/yerine/= DURUŞMA/OTURUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46171 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÂVÂ ile/ve/||/<>/> DURUŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45083 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİŞİMDE/METABOLE [ARISTOTELES'TE]:
| OLUŞ ile/ve/||/>< BOZULUŞ |
ve/||/<>
| NİCELİK ile/ve/||/<> NİTELİK ile/ve/||/<> YER DEĞİŞTİRME |

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52305 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİVÂN EDEBİYATI DÖNEMLERİ'NDE:
KURULUŞ
ile/ve/> GEÇİŞ ile/ve/> KLASİK ile/ve/> SEBK-İ HİNDÎ ile/ve/> YERLİLEŞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38837 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞRU TUTUŞ ile/ve/<>/>/< DOĞRU DURUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32957 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞUŞ ile/ve/<> BİÇİMLENİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/471 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (")DOĞUŞ(") ile ORTAYA ÇIKIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOKUNUM ile DOKUNUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36391 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DURUM - KARŞILAŞMA ile/ve/||/<>/> DURUŞ - KARŞILAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53887 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DURUM ile/ve/<> DURUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31197 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DURUŞ SAHİBİ OLMALI!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27651 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DURUŞ" ile/ve/||/<> "BAKIŞ"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48133 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DURUŞ ile/ve/||/<>/>/< OTURUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35986 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DURUŞ ve/<> SAYGI ve/<> SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31744 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DURUŞ ile/ve TUTUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4616 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DURUŞMA ile/ve/||/<> TENSİB DURUŞMASI/İSTİNÂBE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37864 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYARLILIK ve/> ÖZ | OLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4139 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "EL ELE TUTUNMUŞ" değil EL ELE TUTUŞMUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8786 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ERŞ[çoğ. URÛŞ] ile ERS[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17374 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVLİLİK:
AİLE KARARI(GÖRÜCÜ)
ile/ve/<> BEŞİK KERTMESİ ile/ve/<> DEĞİŞ-TOKUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32250 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FELSEFE ile/ve DURUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15020 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FELSEFÎ ANLAYIŞ VE BİLİMSEL TUTUM/DURUŞ VE SANATSAL DUYARLILIK ve/< BEREKET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15040 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GİDİŞ ile/ve KURTULUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/751 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜÇ:
SIÇRAYIŞ
ile/ve/değil/yerine/||/<>/< SARSILMAZ DURUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAREKET ve OLUŞ ve YOKOLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3567 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İÇTEN BOZULUŞ ile/ve DIŞTAN BOZULUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3523 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLK BULUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25506 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLK DOKUNUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25564 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNSANLIK:
"KURUŞ" İLE
ile/değil/yerine DURUŞ İLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35818 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARIŞIK-KURUŞUK (İŞLER YAPMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10877 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEŞİF değil/yerine/= BULUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12268 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONUŞ ve/||/<>/> EĞLEN ve/||/<>/> TARTIŞ ve/||/<>/> KORU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47558 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖKEN ve/||/<> DOĞUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47331 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURTULUŞ ve/< ÖZEN/İMTİNÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33503 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURTULUŞ ve/> PAKLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31048 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURULUŞ ile/ve YIKILIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7951 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUŞ ile BURUŞUK BOYNUZ GAGA KUŞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50135 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MURAFAA[Ar.] değil/yerine/= DURUŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46401 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜBÂDELE[Ar. < BEDEL | çoğ. MÜBÂDELÂT] değil/yerine/= DEĞİŞ-TOKUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46434 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜESSESE[Ar.] değil/yerine/= KURULUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46464 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NİSYÂN değil/yerine/= UNUTUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12423 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLGU ile/ve OLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3500 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLGU/OLUŞ ile TESADÜF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3514 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLGU/OLUŞ ile TESADÜF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15370 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLMAK ile/ve/||/<>/> OLAN ile/ve/||/<>/> OLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3498 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLUŞ ve/||/<> AKIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52221 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLUŞ ile/ve BOZULUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3522 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLUŞ ve/<> NÛR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3502 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLUŞ ve NÛR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19694 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLUŞ ile/ve/||/<>/< ORUÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53083 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLUŞ = SAYRURET, TEKEVVÜN = BECOMING, GENESIS[İng.] = DEVENIR, GENÉSE[Fr.] = WERDEN, GENESIS[Alm.] = FIERI < IN FIERE: OLUŞ HALİNDE[Lat.] = GENESIS[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39531 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLUŞ ve/||/<>/>/< SONSUZLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46611 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLUŞ ile/ve/<>/değil SÜREÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30123 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLUŞ ile/ve/değil SÜREKLİ OLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3501 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLUŞ ile SÜREKLİ OLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15368 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLUŞ ile/ve SÜREKLİ OLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19693 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLUŞ ile/ve VAROLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3497 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLUŞ ile VAROLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15365 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLUŞ ile/ve VAROLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19690 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLUŞ ile/ve YAŞAYIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3507 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLUŞ ile YAŞAYIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15369 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLUŞAN ile/ve/<> OLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3510 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLUŞUM ile/ve/<> OLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3511 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OMURGALI ile/ve BİR DURUŞU OLAN/OLABİLEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29797 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ONTOGENEZ değil/yerine/= BİREYOLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38937 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OROJENİ[Fr. < Yun. OROS: Dağ. | GNOS: Doğuş.] ile/ve ALPİNİZM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12747 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OTURUM ile OTURUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38978 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RİTİM[Fr. < Yun.] değil/yerine/= DİZEM | DÜMTEK, VURUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38310 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RİTİM TUTMAK değil/yerine/= VURUŞ TUTMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38476 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SALDIRI SAÇMA(LIK)LARI/SAFSATALARI:
KARALAMA
ile/ve/||/<> NİTELİKSEL ile/ve/||/<> "SEN / SEN DE ..." ile/ve/||/<> DOLDURUŞA GETİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34764 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEKENÂT[< SEKNE]:
DURMA/LAR, DURUŞ/LAR

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21723 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEMÂ'DA:
DÖNÜŞ ve/<> DUYUŞ
ve/<> HİTAB ve/<> OLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30826 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİYANOJEN[Fr. < Yun. KYANOS: Mavi. | GENOS: Doğuş.] ile SİYANÜR[Fr. < Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47074 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SOHBET:
VAROLUŞ
ve/<> İNSAN ÜZERİNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32710 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÖZCÜKLERDE/TERİMLERDE:
KAYNAK
ve/||/<>/> OLUŞ ve/||/<>/> SINIRLAMA ve/||/<>/> YAYILMA ve/||/<>/> YERLEŞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35638 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SUNUŞ ile/ve ANLATMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4000 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SUS! ve/>/< DİNLE! ve/>/< KONUŞ! ve/>/< YAZ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25880 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TATAVLA ile KURTULUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43788 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEHLİKE ve/> KURTULUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1590 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEKEVVÜN[< KEVN]:
VAR OLMA, MEYDANA GELME, OLUŞ

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21841 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEMSİL ETMEK ile/ve/değil VAROLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3983 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- URÛS ile URÛŞ[< ARŞ] ile URÛZ[< ARZ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18697 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜFÛL değil/yerine/= BATMA, KAYBOLMA, GÖRÜNMEZ OLMA | YOK OLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44095 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAKIF[Ar. < VAKF: Duruş, durma.]/TESİS ile DERNEK/CEMİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14410 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile/ve TAHSİL EDİLEN VAROLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1840 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile VAROLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3707 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile VAROLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15378 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile/ve VAROLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19704 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ve/<> VAROLUŞ ve/<> İNSAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1897 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ve VAROLUŞ ve İNSAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15530 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK/VAROLUŞ ve/||/<> HAK ve/||/<> HAREKET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33172 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN ile VAROLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15375 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN ile/ve VAROLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19702 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN/VAROLUŞ ile/ve GEÇİCİ VAROLAN/VAROLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3704 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25349 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLUŞ ile/ve/<> DEĞİŞTİRİLEMEZLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLUŞ ile/ve/||/<> DİL ile/ve/||/<> MANTIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52301 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLUŞ ve/<> DİRENÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31593 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLUŞ ve/<> DUYARLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35899 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLUŞ ile/ve/<> EGEMENLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1900 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLUŞ ile/ve/değil EŞİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25105 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLUŞ ve/||/<> EŞİTLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37441 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLUŞ ile/ve/<> ETKİNLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1899 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLUŞ ile/ve/<> İDRÂK EDİLMİŞLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32653 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLUŞ ve/||/<> KARAR ALABİLME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLUŞ ve/= KENDİNİ AŞKINLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1907 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLUŞ ile/ve/yerine/= NEFS MERTEBELERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLUŞ ile/ve/||/<> TARİH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52494 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLUŞ ile/ve/değil/<> VAROLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3689 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLUŞ = VÜCUT, MEVCUDİYET = EXISTENCE[İng., Fr.] = DASEIN, EXISTENZ[Alm.] = EXISTENTIA[Lat.] = EXISTENCIA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39707 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YOK ETMEK ile/değil/yerine YOK OLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29824 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YORUM ve VAROLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1107 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YÖNLER ile/ve/değil İNSANIN DURUŞU/DURUŞLARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27883 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ZİHNİN BURUŞMASI" ile/değil/>< TENİN BURUŞMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48498 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

 

  

-ÜŞ ekinde,
( 41 FaRk
)


- AHLÂK ile/ve/<> DÜŞÜNÜŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1947 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AVDET (ETMEK)[Ar.] değil/yerine/= GERİ GELME, DÖNME, DÖNÜŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİYE GİDİŞ ve/||/<> KAYNAĞA DÖNÜŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51487 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ÇIKIŞ" ile/>< "ÇÖKÜŞ"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37723 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİLBİLGİSEL ile DİLBİLGİSEL BİÇİMBİRİM ile DİLBİLGİSEL CİNS ile DİLBİLGİSEL DURUM ile DİLBİLGİSEL GÖRÜNÜŞ ile DİLBİLGİSEL KOŞULLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40700 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÖNÜŞ ile/değil DÖNÜŞTÜRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/401 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÖVÜŞ ile/değil GÜÇLÜ GENİN AKTARILMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48115 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNÜŞ ile SORGULAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5060 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GERÇEKLİK ile/ve/<>/değil/yerine GÖRÜNÜŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/201 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖRÜNÜŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41229 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖRÜNÜŞ ile/ve ANLAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖRÜNÜŞ ile/ve DUYARLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/205 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZ ile/ve/||/<>/> GÖRÜNÜŞ ile/ve/||/<>/> EDİMSELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46952 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖRÜNÜŞ ile FENOMEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15918 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖRÜNÜŞ ile GÖRÜNTÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/207 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖRÜŞ ile/ve/değil/yerine KAVRAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2770 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖTÜRÜ ile GÖTÜRÜM ile GÖTÜRÜŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36986 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDDİA ile/ve/değil/yerine GÖRÜŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1481 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLERLEMELİ GÖRÜNÜŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41602 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLK GÖRÜŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25514 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNANÇ ile/ve/değil/yerine "BAKIŞ/GÖRÜŞ"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31769 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İŞLENMİŞ ile/ve/değil/yerine DÖNÜŞMÜŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4308 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İŞLEV ile/ve GÖRÜNÜŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2737 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "İZİNSİZ GÖSTERİ/YÜRÜYÜŞ" değil/yerine GÜVENLİK İÇİN HABER VERME GEREKLİLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33522 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- !KAVGA-DÖVÜŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10885 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUMAR BAĞIMLILIĞI DÖNEMLERİ/NDE:
BALAYI
ve/||/<>/> DURAKLAMA ve/||/<>/> ÇÖKÜŞ ve/||/<>/> YIKILIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50295 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜÇÜK ile/ve/<> KÜÇÜLTÜLMÜŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37612 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLGU ile/ve/değil/<> GÖRÜNÜŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35020 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNGÖRÜ ile UZAK GÖRÜŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2769 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PORNOGRAFİK:
APAÇIK
ile/ve/<> ÖZSÜZ GÖRÜNÜŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32748 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SALATA ile SÖĞÜŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47211 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEMÂ:
DÖNÜŞ
değil DÖNÜŞÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46959 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SON GÜLÜŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25451 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜRTME ile/<> SÜRTÜNME ile/<> SÜRTÜNÜŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47449 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜRTÜŞ SÜRTÜŞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47450 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEMAİL[Ar.] değil/yerine/= DIŞ GÖRÜNÜŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47620 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAHMİN ile/ve/değil/yerine GÖRÜŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2761 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TREKKING yerine YÜRÜYÜŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11421 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN ile/ve/değil GÖRÜNÜŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3691 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YÜKSELİŞ ile/ve KAYNAĞA DÖNÜŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YÜRÜYÜŞ ile HERVELE YÜRÜYÜŞÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49464 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

 

  
SÖZLER

 

 

 

 

  

 

...

 

  


...

 

 

 

 

 


 

   

 

Bu sayfa 01 Ocak 2020 itibariyle 178 kez incelenmiş/okunmuştur. 


FaRkLaR Kılavuzu Facebook Grubu             FaRkLaR Kılavuzu Twitter Sayfası
grubumuza da katılabilirsiniz...             'dan da takip edebilirsiniz...
6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com       FaRkLaR Kılavuzu       GösterGe Bilişim ve İnternet Hizmetleri

Yenilikler ve Duyurular | Desteğiniz Lüt(û)fen!!!