-MA/ME OLUMSUZLUK EKLERİNDE

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!! )


 Doğrudan, bu bölüm/sayfa içeriğinde
arama yapmak için...

( Klavyenizde "Ctrl + F" tuşlarıyla[önce "Ctrl" tuşu ve basılı tutarken "F" tuşuna basarak] ve/veya(^/v) fareyle[mouse] sol üst köşedeki "Düzenle/Edit" kısmında "Bul/Find"'ı tıklayarak aradığınız sözcüğü yazarak aramanızı yapabilirsiniz. )* ( Windows için geçerlidir. )
* ( Linux ve Macintosh kullanıcıları nasıl arama yapacaklarını biliyorlardır. )AÇIKLAMALAR/ÖNSÖZ
[Mutlaka okuyunuz!!!]

- Bazı sözcüklerin, hem sözlüklerdeki karşılığına yer verilmekte, bazılarına da özellikle yer vermeyip psikolojik, felsefi, bilimsel, sanatsal, göreceli, uygulayımsal, belirli bir sınırlılık ve yaklaşımlardan yararlanılarak parantezler açılmıştır.

- Bu çalışmada, başlıkların altlarındaki bilgilere/açıklamalara (parantezlere), kişilerin, kendilerinin düşünmelerine fırsat verebilme amacıyla ve özellikle pek fazla yer verilmemektedir. Zihinlerce/kişilerce uygun bulunmayabilecek bilgiler/parantezler, gözardı edilebilir.
[ Kavramların yanında bulunan ( ) parantezler, ek bilgi ya da açıklama olarak, [ ] köşeli parantezler ise ayrıntı/teknik bilgi vermek üzere kullanılmıştır. ]

- Çoğu sözcüğe, özellikle ve belirli bir yaklaşımla yer verilmemiştir. Hayır! / Evet!

- Bu çalışmada, çoğu sözcüğün/kavramın altında, bazılarında “açıklama/ları” bulunmakta, bazılarında da -özellikle ve çeşitli nedenlerden dolayı- bulunmamaktadır.

- Bazı başlıkların altına, veri/bilgi girmemizin çeşitli nedenlerinden biri ise ulaşım/erişim kolaylığı sağlamak üzere, hazır veri/bilgi karşılıklarını sunmak üzeredir! [Dolayısıyla sizin de FaRkLaR Kılavuzu'na destek olabilmek amacıyla üyeliğinizi şimdi başlatmanızı dileriz! Teşekkür ederiz!] )

- Bu çalışmanın, sadece sözlük olarak algılanmamasını ve kullanılmamasını da sağlamak amacıyla ve özellikle “:”[iki nokta üst üste] ya da “...dır!” şeklinde belirtilmemiştir!

- Bu çalışmada, başlıkların [kavram ya da olguların], ne olduklarından çok, ne olmadıklarına işaret etme çabası güdülmektedir. [ Bir DEĞİL’leme çalışması olarak değerlendirilmelidir! ]

- Bu çalışmada bulunan tüm karşılaştırmaların, tanımlan(a)mayan, sözcük olarak karşılığı/adı tam olarak oluşturul(a)mamış, fakat zihinlerimizde karşılığı bulunan/bulunabilen “3.” anlamları ve/veya ara anlamları düşünülebilir.

- Bu kılavuz/sözlük, dil(d)e/kavramlar(d)a/sözcükler(d)e ilginizin daha da artması ve sözlük/ahit kullanımını artırmayı amaçlamaktadır.

- İngilizce’ye ve öteki dillere yer verme nedenimiz, öteki dillerle karşılaştırmalı yaklaşımla belirli bir bilince sahip olmanıza, aracı olabilmektir.

- Çoğu sözcüğün, zaman içinde, kökenbilimsel(etimolojik) derinliklerine ve öteki dillerdeki karşılıklarına da yer verilecektir. (Bu konuda her türlü destek ^v(ve/veya) katkınızı görmekten mutluluk duyarız!)

- Bu kılavuzdaki bilgiler, SDP(Sinir Dili Programlası)(NLP) üzerine de kılavuzluk edebilir.

- Bu kılavuz, soru sorma/sorgulama, yoğun/derin düşünme aracı/vesilesi olarak kullanılabilir.

- Bu kılavuz/sözlük üzerine olan tüm katkı/destek/uyarı/yorum ve önerilerinizi görmek ve değerlendirmekten mutluluk duyarız! Ayrıca burayı tıklayarak, dille ve buradaki içerikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz kişilere tavsiye edebilirsiniz."... ile/ve/değil/yerine ..."
[bağlaçların kullanımı/okunuşu...]

- Kavramların aralarında kullanılan/bulunan
"... ile/ve/değil/yerine ..."
bağlaçları, ilgili satırı 2/3/4 kez ve ayrı ayrı şekilde okumanız ve satırları tekrarlamamak içindir.
( - UCLAR ile FARKLAR [karıştırılmamalı!]
- UCLAR ve FARKLAR [ayrı olmalarının yanısıra birlikte de düşünülebilir/kullanılabilir!]
- UCLAR değil FARKLAR [dır!]
- UCLAR yerine FARKLAR [düşünülmeli/kullanılmalıdır!] )... ile ...
[ÖNCESİ | SONRASI]

- Sözcükleri dizerken ya da "... ile" öncesiyle "ile ..." sonrası arasında bir öncelik/fark/özellik/tercih/vurgu yoktur. Her ikisini de kesinlikle birbirine karıştırmamak, her ikisinin de derinliğine/önemine ve ciddiyetine yer/destek verilmesi gerekmektedir.

- Belirlemelerin/karşılaştırmaların daha da oturması/derinleşmesi için, "ile"den sonraki sözcüğün yanına tekrar "ile"den önceki sözcüğü düşünerek/koyarak değerlendiriniz.
( "- BÜTÜN ile TÜM" ise "- BÜTÜN ile TÜM (ile BÜTÜN)" gibi. )( "- ANLA(YA)MAMAK ise "- KABULLEN(E)MEMEK ile ANLA(YA)MAMAK [ile KABULLEN(E)MEMEK]" gibi. )

EN SON YAPILMIŞ OLAN EKLEMELER
[ 06 Mayıs 2020 - 07 Haziran 2020 arasında... ]


 

Bugün [07 Haziran 2020] itibariyle
-MA/ME Olumsuzluk Ekleri bölümüne yapılmış olan eklemeler, aşağıdaki gibidir.
[ 06 Mayıs 2020 - 07 Haziran 2020 arasında... ]
( 0 yeni ekleme )

 

  

 


 

 

( Bugün [07 Haziran 2020] itibariyle
-MA/ME Olumsuzluk Eklerinde,
679 FaRk )


-MA Olumsuzluk Eklerinde,
424 FaRk
)


- [ne yazık ki]
"ANLAMAMAZLIKTAN GELMEK"
ile/ve/||/<> "İŞİNE GELMEMESİ"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49581 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
"AZ İLE YETİNME(ME)K"
ve/||/<>/> ÇOK'U BUL(AMA)MAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48452 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
DOĞRU OLDUĞUNU BİLDİĞİN HALDE, YAPMAMAK
ile/ve/<> YANLIŞ/HATALI/EKSİK OLANI, BİLMENE KARŞIN, YAPMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35874 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
FARKINDA OLMAMA
ile/ve/<> KABUL ETMEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30016 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
İLİŞKİLERİN/EVLİLİKLERİN BİTİŞİ:
AŞKIN BİTMESİNDEN
ile/ve/||/<>/< ARKADAŞLIĞIN OLMAMASINDAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44473 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
KÖTÜMSERLİK:
ÇÖZÜM ARAMAMAK
ve/||/<>/< ÇÖZÜMÜN BİR PARÇASI OLMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50803 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
"KÜÇÜK ŞEYLERİ KONUŞMAMAK"
ve/||/<>/>/ne yazık ki BÜYÜK ŞEYLERİ KONUŞAMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48564 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "... OLARAK KALMAMASI KOŞULUYLA" ile "... OLMAMAK/KALMAMAK ÜZERE"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9020 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "... OLMAMALI" ile/değil "... OLMASA GEREK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30436 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
SORUNU ÇÖZMEYE:
NİYETİNİN OLMAMASI
ile/ve/değil/||/<> KARARLILIK GÖSTERMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
SÖZCÜĞÜ/TERİMİ: ANLAMAMAK
ile/ve/değil/||/<>/> BAŞKA ANLAM/LAR "YÜKLEMEK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48950 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
SÖZDE, ÖLÇÜ BİLMEMEK/BİLMEYEN
ve/||/<> EDEPSİZLİKTE SINIR TANIMAMAK/TANIMAYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49795 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
SUSKUNLUĞU/NU ANLAMAMAK
ve/||/<>/> SÖZLERİ/Nİ DE ANLAMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45869 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
"TRENİ/OTOBÜSÜ KAÇIRMAK"
ile/ve/değil/||/<>/< DOĞRU DURAKTA VE ZAMANINDA BULUNMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48726 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
YANLIŞ OLANDAN, DOĞRUYU AYIRAMAMAK/AYIRAMAYAN
ile/ve/<>
DOĞRU OLANDAN, YANLIŞI AYIRAMAMAK/AYIRAMAYAN

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48459 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ...'YI SORMAMAK ile/ve/||/<>/> ...'YA BAKMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49319 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ...('YI/YA) YAPMAMA/UYGULAMAMA/UYMAMA:
"ÖZGÜRLÜĞÜ"
ile/ve/değil/yerine OLANAĞI/OLANAKLILIĞI/İHTİYÂRI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4539 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- 7 yıl cezası almamak için SUS!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26890 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ABANMAMALI!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27538 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ABARTMAMALI!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27537 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ACIMA ve/ne yazık ki/||/<>/> CİDDİYE ALMAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46864 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ACIMA(MA) ile/ve/||/<> AFFETME(ME)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35866 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ADAMDAN SAY(MA)MAK" ile/değil MUHATAB ALMA(MA)K
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47733 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADANMAMALI!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27534 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADI-SANI (BULUNMAMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10555 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "AĞLAMAMAK" değil/yerine AĞLATMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48122 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "AHLAKSIZLIK" ile/değil AHLAK ÖLÇÜTLERİNİN BULUNMAMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48051 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AHLÂKSIZLIK ile/ve TANIMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20334 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKIL-FİKİR SAHİBİ OLMA(MA)K ile İFLÂH OLMA(MA)K
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7528 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKILLI-USLU (DİNLEME(ME)K, KONUŞMA(MA)K)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10569 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKLI-HAVSALASI (ALMAMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10571 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKLIN HAYALİN (DURMASI/ALMAMASI)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10572 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKLINA GELMEME(Sİ) ile/ve UYGULAMAYA/KULLANMAYA UYGUN BULMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4345 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "AKLIN"/ODAĞIN:
ya/ne DUDAKLARINDA
ya da/ne de DUDAKLARDA OLMASIN/OLMAMALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29863 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Aldanmamak için DİNLE!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26542 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ALDATMAK" ile/değil ANLATAMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7479 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Aldatmamak için DİNLE!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26541 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALDIRMAMAK ile/ve/<> AFFETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35406 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALEV ALMAMAK ile/ve YANMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14260 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALGI BOZUKLUĞU ile/ve GERÇEK İLE HAYALİN AYRILAMAMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5275 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALIŞKINLIK ile/ve/> DUYUMSAMAMAK/HİSSETMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANIMSAMAMAK / ANIMSANMAMASI GEREKENLER
ile/ve/değil/yerine/||/<>/>
ANIMSAMAK / ANIMSAMAMIZ GEREKENLER

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49907 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ANLAMAK" ile/ve YANLIŞ ANLAMA(MA)K
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2635 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAMAK/ANLAMAMAK ile/ve/değil/yerine (EN AZINDAN) BİRAZ BİLGİ SAHİBİ OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/692 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAMAK/ANLA(YA)MAMAK ile/ve/değil ALGILAMAK/ALGILA(YA)MAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/691 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAMAMAK ile/değil ANLAYAMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/695 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAMA(MA)K ile/ve İDRAK ETME(ME)K
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4413 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ANLAMAMAK" ile İLGİLENMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9053 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAMAMAK ile/ve/değil "KABUL EDEMEMEK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/697 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAMA(MA)K ile/değil KABUL ETME(ME)K
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2845 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAMAMAK ile/ve/<>/değil TEMBELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5152 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAMLANDIRAMAMAK ile/ve/||/<>/> TAKILI KALMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50882 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAŞILMAMA ile/değil KABUL EDİLMEME/GÖRMEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2634 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAŞILMAMAK ile/ve/<>/değil/yerine/en azından YANLIŞ ANLAŞILMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/677 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAŞILMAMAK/ANLAŞILAMAMAK ile/ve/> YANLIŞ ANLAŞILMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2638 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLATAMAMAK ile/ve İNANDIRAMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3994 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAYAMAMA ile/ve/||/<> YORUMLAYAMAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52656 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAYAMAMAK ile/ve/<> AÇIKLAYAMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/696 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAYAMAMAK ile/ve/<> ANLAM VEREMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32975 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [hem] ANLA(YA)MAMAK ile/ve/<>/değil/hem de KABUL ETMEMEK/EDEMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30313 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLA(YA)MAMAK ile/ve/değil KABULLEN(E)MEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2640 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANTLAŞAMAMAK ile/ve/en azından/||/<>/< ANTLAŞAMADIĞIMIZDA ANTLAŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48839 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARAMADIĞIMIZI BULAMAMAK ile/ve/||/<> DOLDURMADIĞIMIZI BOŞALTAMAMAK ile/ve/||/<> SAHİP OLMADIĞIMIZDAN VAZGEÇEMEMEK ile/ve/||/<> BULUNMADIĞIMIZ YERİ TERK EDEMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48559 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARAYAN KİMSENİN OLMAMASI ile/ve ARANABİLECEK KİMSENİN OLMAMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4994 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ASLI-FASLI (BULUNMAMA)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10603 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ASLI-ASTARI (BULUNMAMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10601 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ASLI-ESASI (BULUNMAMAK/OLMAMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10602 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "AŞAĞI TÜKÜRSEN, SAKAL; YUKARI TÜKÜRSEN, BIYIK" ile/ve/||/<> "NE, İSA'YA; NE DE MUSA'YA YARANAMAMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51834 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞILMAMASI GEREKEN BEL ÇEVRESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40061 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "AŞK HASTALIĞI" değil ÂŞIK OLMAMA(NIN YARATTIĞI) SORUN/LARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6756 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞKIN OLMAMA ile/değil ZORUNLU OLMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53579 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ATLAMAK" ile/değil ALIŞIK OLMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33865 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (")AYAKTA DURACAK DURUMUNUN OLMAMASI(") ile/ve/||/<>/< YAŞAMDA DURACAK NEDENLERİNİN OLMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39043 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYKIRI/LIK ile/ve/değil UYMAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2686 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYLAKLIK ile ÇALIŞMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5131 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYRI-GAYRI (OLMAMA)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10612 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYRI-GAYRI ile/ve GÂFİL OLMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31462 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AZ-BUZ (UĞRAŞMAMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10215 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Bağırtmamak için DİNLE!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26585 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞINA GELEN ile/ve/||/<>/< OLMAMASI GEREKEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49300 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Başını ağrıtmamak için SUS!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27042 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞKA (OLABİLİR/OLMAMALI):
"İÇİMİZDEKİ SAZLAR"
ile/ve/||/<>/>< AĞZIMIZDAN ÇIKAN SÖZLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51717 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞLAMAK İÇİN ile/ve/ne yazık ki/||/<>/> BAŞLAMAMAK/YAPMAMAK İÇİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49575 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (BAZEN/BAZI ŞEYLERİ) ALMAMALI, KABUL ETMEMELİ!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27529 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAZI DURUMLARDAKİ YENİLGİNİN KESİNLİĞİNDE:
ÖYLE "YENİL(MEK)" Kİ
ile/ve/değil/||/<>/> DÜŞMANIN KAZAN(A)MAMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48510 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAZI KİŞİLER(E/DEN):
UZAK DUR(!)MAK
ile/ve/değil/yerine/||/<> (FAZLA) YAKIN OLMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32427 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAZI ŞEYLERİ:
UNUTMAYA ÇALIŞMAK
ile/değil/yerine/>
HİÇ YAŞAMAMAK/YAŞAMAMAYA ÇALIŞMAK

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48511 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEDENDE (OLMAK) ile/ve/değil BEDENDEN (OLMAMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31375 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEĞENMEMEK ile GÖZÜ TUTMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6560 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEKLENTİDE OLMA(MA)K ile/ve/değil/yerine/>< "RAHATLIK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30906 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEN OLDUM DELİSİ OLMAK ile/yerine NE OLDUM DELİSİ OLMAK ile/yerine BEN/NE OLDUM DELİSİ OLMAMAK(/BU DURUMA DÜŞMEMEK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5904 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYAZ/RAFİNE ŞEKER, TUZ VE UNU KULLANMAMALI!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27482 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİL(E)MEMEK ile/ve DOĞRU/TAM TANIMLA(YA)MAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4313 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGELİK ve BAŞKALARINI KARALAMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5887 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİNMEMESİ ile/ve/değil BURADA YER ALMAMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3723 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİNMEME/Sİ ile/ve/değil DUYULMAMIŞLIĞI/YAYGINLAŞMAMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3721 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİP DE:
SUSMAK
ile KONUŞMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31405 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLME YETİSİ ile/ve ARZULAMA YETİSİ ile/ve HOŞLANMA/MA YETİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4347 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLMEK ile/ve/değil/||/<> BİLDİRİL(ME)MİŞ OLMA(MA)SI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49015 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLMEMEK ile/ve/ne yazık ki/<>/> BİLMEYE/DÜŞÜNMEYE YANAŞMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48444 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BİR BALTAYA SAP OLAMAMAK" ile/ve "DİKİLİ BİR AĞACININ OLMAMASI"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9792 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİR KONUNUN:
ANLAŞILAMAMASI
ile/ve/değil ANLATILAMAMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2633 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİR ŞEYİN(DÜŞÜNCENİN/EYLEMİN):
EGEMEN OLMA(MA)SI
ile/ve/değil/<> ÖNÜMÜZE GEÇME(ME)Sİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30133 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİR YERE ULAŞMAK ile/değil/yerine BULUNDUĞUN YERDE KALMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31919 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİRBİRİMİZİ:
[ya] TAMAMLAYAMAMAK
ile/ve/ya da/<>/< TAM ANLAYAMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36627 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİRİNİ:
TANIMAK
ile GÖZÜNÜ AYIR(A)MAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6624 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİSİKLETİ, METROBÜSTE KİLİTLEMEK:
ÇALINMAMASI İÇİN
ile/ve/değil/||/<> DÜŞMEMESİ İÇİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46633 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BOŞ KONUŞMA(MA)K ile BOŞUNA/BEYHÛDE[Fars.] KONUŞMA(MA)K
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3858 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BOŞ OTURMAMALI!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27524 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BOŞ SÖZ:
SÖYLEMEMEK
ile/ve/değil SÖYLEME LÜKSÜ BULUNMAMA/OLMAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29835 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BU DÜNYADA OLMAK ile/ve/değil/yerine BU DÜNYADAN OLMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29786 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BURNUNU SOKMAMALI"!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27490 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BUZDOLABINDA SAKLANMASI GEREKEN SEBZELER ile/değil/yerine BUZDOLABINDA SAKLANMAMASI GEREKENLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8077 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Büyük konuşmamak için DİNLE!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26496 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Cahil kalmamak için DİNLE!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26519 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Cahil kalmamak için SUS!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26935 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CAN-TEN (DAYANDIRAMAMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10651 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CESÂRET:
KORKUNUN YOKLUĞU
ile/ve/değil/+/||/<>/< BENCİLLİĞİN BULUNMAMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47742 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CİDDİYE ALMA(MA) ile MUHATAP ALMA(MA)/SAYMA(MA)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4618 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CİMRİLİK ile/ve/değil PARA HARCAYAMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6124 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ÇAKTIRMA(MA)K ile/ve "RENK VERMEMEK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9798 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇALIŞMAMAK değil/yerine/>< (B)AĞ KURMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37757 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ÇANAK TUTMA(MA)" ile/ve/değil/yerine "MEYDAN VERME(ME)K"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9793 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇARENİN BULUNMASI/BULUN(A)MAMASI ile BAŞARI/BAŞARISIZLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28874 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ÇARESİZLİK" ile/ve/||/<>/>/< HİÇBİR ŞEY YAPAMAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49303 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ÇIKARLARIMIZI", BİRİLERİNDEN/ÖTEKİLERDEN ...:
!"ÖNDE/ÜSTTE TUTMA(MA)K"
ile/değil/yerine AYRI TUTMA(MA)K
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48400 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Çileden çıkarmamak için DİNLE!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26586 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇOCUKLARA/GENÇLERE CEP TELEFONU KULLANDIRTMAMALI!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27531 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (ÇOĞUNLUKLA) KORKMAMALI!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27523 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (ÇOK KONUŞMAK ile/ve BOŞ KONUŞMAK) ile/ve/yerine ÇOK/BOŞ KONUŞMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3843 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇÖZÜMÜNÜN BASİT/KOLAY OLMASI/OLMAMASI ile/ve/değil/yerine BİR ÇÖZÜMÜNÜN (VAR) OLMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4658 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DALGA GEÇMEK ile/ve/değil CİDDİYE ALMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5048 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DALINI KIRMAMAK ve/||/<> GÜVENİNİ KIRMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49797 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİL ile OLMAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/851 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Dışarıda kalmamak için DİNLE!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26456 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Dışarıda kalmamak için SUS!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26891 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DIŞLAMA(MA) ile/ve/<> HOR GÖRME(ME)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37210 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DIŞLAMA(MA)K ile/ve/||/<> KÜÇÜMSE(ME)MEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35218 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİKKAT ETMEMEK/ETMEMİŞ OLMAK ile/ve/değil/yerine ANIMSA(YA)MAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2326 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİKKATE ALMA(MA)K ile/ve/yerine CİDDİYE ALMA(MA)K
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33040 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİLİ KULLANMA(MIZ) ile/ve/<>/değil DİLİ KULLANAMAMA(MIZ) / DİLİN BİZİ KULLANMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8473 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİNLEYENİN OLMAMASI ile/değil ANLAYANIN OLMAMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48125 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİZGEYE SIĞMAMA ile/ve/||/<> DENKLEME GELMEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51133 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DOĞRU BİLDİĞİNİ" "YAPMAK" ile/değil "CANININ İSTEDİĞİNİ" "YAPMAK" [değil/yerine/daha iyisi YAPMAMAK]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36282 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOLANDIRMAMALI!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27502 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DOYAMAMAK" ile/ve "DAYANAMAMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6841 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DURUMDAN/HALDEN ANLAMAK ve/||/<> GÖNÜL KIRMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48506 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYMA(MA)K ile/ve DİNLEME(ME)K
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4937 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNCELERİN/HAYALLERİN:
"KAÇMAK"
ile/değil/yerine PEŞİNDEN KOŞMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50246 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNMEK ve/<>/>/< BOŞ KONUŞMAMAYI BECERMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1450 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EKSİLEREK BULAMAMAK/ULAŞAMAMAK ile/ve/değil/yerine ARTARAK BULAMAMAK/ULAŞAMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19802 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ELE-AVUCA (SIĞMAMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10738 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EN BÜYÜK SORUNLAR:
KENDİNDEN MEMNUN OL(A)MAMA
ile/ve/||/<> TATMİN OL(A)MAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48656 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENGELLERE TAKILMAMALI!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27506 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞİ-BENZERİ (BULUNMAMAK/OLMAMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10749 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞİ-MENENDİ/MÂNENDİ (BULUNMAMA/OLMAMA)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30643 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞİT OLAMAMA ile/ve/||/<> TAYİN EDİLEMEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51140 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞİT OLMA ile/ve/||/<> EŞİT OLMAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52481 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ETKİNİN:
BULAŞMAMASI
ile/ve/||/<> BOZULMAMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51442 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVLİLİKLERİN SONLANMASI:
"AŞKIN BİTMESİ"
değil/ne yazık ki/< ARKADAŞLIĞIN OLMAMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51605 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (FAZLA) KIZMAMALI!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27509 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GECESİ-GÜNDÜZÜ (BELLİ OLMAMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10771 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEÇ KALMAMALI!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27498 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEÇ ile/ve GÜÇ
[BİR ŞEYİN:
GEÇ OLMASI
ile/ve GÜÇ OLMASI/OLMAMASI]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3948 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEÇMİŞE SAPLANMAMAK ve/||/<> GELECEĞE ODAKLANMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48046 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "GEÇMİŞİN, BİZİ BIRAKMAMASI" değil/yerine/> BİZİM, GEÇMİŞİ BIRAKMAMIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45020 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GELİŞİM ve/||/<> ARINMA ve/||/<> YOZLAŞMAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44535 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GERÇEKLEŞTİREBİLECEKLERİMİZ/ÖĞÜTLEYEBİLECEKLERİMİZ:
BAŞARILI "OLUP/OLMAMAK"
ile/ve/değil/yerine/||/<>/< MUTLU OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51062 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Geri kalmamak için DİNLE!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26664 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GİZLEMEK ile/ve/değil PAYLAŞMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4104 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖNÜL KOYMAMALI!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27513 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜÇ KULLANMAMA İLKESİ ile/ve/||/<> KARIŞMAMA İLKESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53205 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜRÜLTÜ YAPMAMALI!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27487 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜVEN KAZANMA ile/ve/<>/||/değil/yerine GÜVENİ/Nİ SARSMAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30392 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜVENLİ BAĞLANMA ile GÜVENSİZ BAĞLANMA ile BAĞLANTI NESNESİNİN OLMAMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51642 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "HABERİNİN OLMAMASI" ile/ve/||/<>/ne yazık ki HABERİNİN OLMAMASINDAN, HABERİNİN OLMAMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48259 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HABERSİZ AYRILMADA/UZAKLAŞMADA:
VAROLUP OLMAMANI UMURSAMAMAK
ile/ve/<>/< VAROLUŞUNUN, ÖNEMİ/ANLAMI/DEĞERİ/FARKI YOK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36596 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAKLI OLANI, GÜÇLÜ KILAMAMAK ve/ne yazık ki/> GÜÇLÜ OLANI, "HAKLI KILMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49123 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HALVET'E GİRMEK ile/ve/yerine YAPILMAYACAKLARIN YAPILMAMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21029 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HATA ve/<> CİDDİYE ALINMAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30197 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HER İŞE KARIŞMAK =/<> HİÇBİR İŞ YAPMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32558 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (HERŞEYİ) ELLEMEMELİ/DOKUNMAMALI!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27489 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (HERŞEYİ) KOKLAMAMALI!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27483 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HIZ YAPMAMALI!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27527 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HIZLI YUTMAMALI!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27485 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİÇ BİLMEMEK ile ANIMSA(YA)MAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28253 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİÇ Mİ HİÇ (DÜŞÜNMEMEK, UĞRAŞMAMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10828 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİÇ VAROLMAMAK değil/yerine "TELEF OLMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35900 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİÇBİR ŞEY HAKKINDA KONUŞMAMAK ile/ve/= HERŞEY HAKKINDA KONUŞUYOR OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15800 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİÇKİMSEYİ:
ÖVMEMEK
ve/||/<> KÜSMEMEK ve/||/<> YAKINMAMAK ve/||/<> SUÇLAMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45019 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİPNOZDA, KİŞİNİN ...:
TELKİN ALIP ALMAMASI
ile/ve/||/<>/> NARKOZ ile/ve/||/<>/> KATELEPSİ ile/ve/||/<>/> LATERJİ ile/ve/||/<>/> SOMNAMBUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49629 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "HOŞLANIP HOŞLANMAMA" ile/ve/değil/||/<>/< GÜDÜLENİP GÜDÜLENMEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51403 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HUYU-SUYU (ANLAŞILMAMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10833 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İÇİNDEN SÖYLENİLMESİ GEREKEN ile AĞIZDAN DIŞARIYA ÇIKMASI/ÇIKMAMASI GEREKEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16223 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İFADEDE:
KARIŞMA(MA)K
ile AÇMA(MA)K ile
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32203 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İHTİMÂM ile İHTİMÂM ile İHTİMÂM[< HEMM | çoğ. İHTİMÂMÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17775 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İKNA OLMA(MA) ile "AKLINA YATMA(MA)"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31470 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLK DIŞARI ÇIKAMAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25575 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLKELERİN:
VAROLMA SORUNSALI
ile/ve İŞLEVSELLİĞİ ile/ve DEĞİŞİMİ ile/ve OLMAMASI ile/ve BİRLİĞİ ile/ve İNKÂRI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4055 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMAM('ın yap(ma)tığı) ile CEMAAT('in yapma(ma)sı gerekenler)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20211 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNANMAK/İNANMAMAK ve/<> SEVMEK/SEVMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3311 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNANMAMAK ile/ve/<> REDDETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3312 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNKÂR ile/ve/değil İSPATLANAMAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30361 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNSİ-CİNSİ (BELİRLİ OLMAMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10846 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "İRÂDEYE HÂKİM OL(A)MAMAK" değil İHTİYÂRI/NI DEVREDE TUTMAK/TUT(A)(MA)MAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32854 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSABETSİZ/LİK ile/ve/değil/yerine HEDEFİ TUTTURAMAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31580 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSMİ-CİSMİ (BELİRLİ OLMAMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10850 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTEDİĞİN KADAR ARAMA(MA)K ile/ve/değil/hem de İSTEDİĞİN ZAMAN ARAMA(MA)K
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16259 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İŞE/ÇALIŞMAYA BAŞLAYAMAMAK ile/ve/<>/değil İŞİN/ÇALIŞMANIN BÖLÜNMESİ/KESİLMESİ KAYGISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30270 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İZ-TUZ (BIRAKMAMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10863 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABUL ETME(ME)K ile KATILMA(MA)K
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2840 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABUL ETME(ME)K ile ÖN PLANDA TUTMA(MA)K
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2844 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABULLEN(E)MEMEK ile DAYAN(A)MAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2843 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAÇAR/I TUTAR/I (OLMAMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10865 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Kaçırmamak için DİNLE!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26554 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Kaçırmamak için SUS!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26985 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KAFANI/KIÇINI KAŞIYAMAMAK" ile "SIRTINDAN/KIÇINDAN TER AKMASI"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9969 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KALINKAFALI/LIK" ile/ve/değil/ne yazık ki/||/<>/< HAYAL GÜCÜNÜN OLMAMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44556 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANDIRMAMALI!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27500 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANMAMALI!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27501 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARARI-DUVARI (OLMAMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10872 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARIŞAN/IN-GÖRÜŞEN/İN (OLMAMASI)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30462 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARIŞMA(MA)K ile/ve KAVUŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARIŞMAMALI!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27491 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARIŞTIRILMAMASI GEREKEN/LER ile/ve KARIŞTIRILMAMASI GEREKEN/LER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARIŞTIRMAK ile/ve KARIŞTIRMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARIŞTIRMAMAK ile/ve "KAÇIRMAMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARŞILIĞININ OLMAMASI ile "DENK DÜŞMEMESİ"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28400 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAŞI-GÖZÜ (SEÇİLME(ME)K, ANLAŞILMAMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10883 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KATILMAK ile/ve KARŞI DURMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28985 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAVUN ile ŞAMAMA[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8352 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAVUŞMAK/VUSLAT ile/ve KARIŞMA(MA)K
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYBETMEK:
ÇOK DEĞER VERMEK
ile/ve/||/<> KIZAMAMAK ile/ve/||/<> "KIYAMAMAK" ile/ve/||/<> ÜZEMEMEK ile/ve/||/<> "ALTTAN ALMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44628 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYGIDA:
İNCELEME
ile/ve/||/<>/> AŞILAMAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51538 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYGILANMAMALI!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27522 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYIPLA:
"BAŞA ÇIKAMAMAK"
ile/değil/yerine/>< BAŞA ÇIKMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51224 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYNAKLARDAN YARARLANMAMAK ile/ve/değil/yerine/<> ADLARINA YER VERMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34734 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAZANAMAMAK ile KAYBETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KENDİNE YET(E)MEMEK" ile/ve/değil/yerine "KABUĞUNA SIĞ(A)MAMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KESİNLİK ile/ve/||/<> ELE AVUCA SIĞMAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54143 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIPIR KIPIR (KIPIRDAMAK, YERİNDE DURAMAMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10367 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KIRILMAMA NOKTASINDAKİ" KİŞİ İÇİN SÖYLENİLECEK OLAN:
[ya] "KALPSİZ"
ile/ya da "GÜÇLÜ"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47704 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KIRMAMAK" ve/||/<> "KIRILMAMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50809 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIYASLAMAMALI!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27477 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIYISINDAN-KÖŞESİNDEN (BULAŞMAMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10893 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİMİ-KİMSESİ (OLMAMAK, BULUNMAMAK, KALMAMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KİMSE DİKKAT ETMİYOR" yerine/değil BEN NE YAPMAMALIYIM/YAPABİLİRİM?
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16041 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİMSENİN DİNİNE VE DİLİNE, DİL UZATMAMALI!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27518 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİMSEYİ:
(ÇOK/FAZLA) ÖVMEMELİ
ve/||/<> KÜSMEMELİ ve/||/<> YAKINMAMALI ve/||/<> SUÇLAMAMALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49389 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- !KİN:
"TUTMAK"
ile/değil/yerine/>< TUTMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34944 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİLERCE, BEĞENİLMEMEK ile/ve/değil/||/<>/< KİŞİLERE, YARANAMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36382 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİLERE:
"ACIMAM!"
değil/yerine KENDİMİ, ACIMAMAM GEREKTİĞİNE İKNÂ EDERSEM, ACIMAM/ACIMAYABİLİRİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32631 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİLERLE İLİŞKİDE:
ÇOK UZAKLAŞMAMAK
ve/||/<> ÇOK YAKLAŞMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46288 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİSEL DÜŞÜNCEM ile/ve/değil/yerine OLMASI/OLMAMASI GEREKEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3056 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOLAYLAŞTIRMAK ile/ve/<> ZORLAŞTIRMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9161 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KONDURAMAMAK" ile/ve/||/<> YAKIŞTIRAMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52699 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Konuşmama hakkını korumak için SUS!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26794 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Konuşmamak için SUS!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26791 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Konuşmamak yerine KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONUŞMAMAK ile/değil/yerine YERİNDE/KARARINCA/UYGUN KONUŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3857 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONUŞMAMAK ile/değil/yerine YERİNDE/KARARINCA/UYGUN KONUŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16215 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONUŞMAMAK değil/yerine YERİNDE/KARARINCA/UYGUN KONUŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25862 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONUŞMA(MA)NIN:
"ANLAMSIZLIĞI"
ile/ve/değil/yerine/<> "GEREKSİZLİĞİ"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32625 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONUŞMAMAYI, KONUŞMAYA YEĞLEYEN (OLMAK) ile/ve/değil/yerine KONUŞMAYI, KONUŞMAMAYA YEĞLEYEN (OLMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3845 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONUŞMAYA DEĞER KİŞİLERLE KONUŞMAMAK ile/ve/<> KONUŞMAYA DEĞMEZ KİŞİLERLE KONUŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36618 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Konuşurken duraksamamak için SUS!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26795 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KORKMAK ile/ve ALINMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7085 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KORUMA/SAKLAMA(MUHAFAZA) ile/değil/yerine HAYAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32337 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOŞULLANMAMALI!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27505 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KULLANMAMA ile YADSIMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4310 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUSMAK ile/ve KUSAR GİBİ OLUP KUSAMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5586 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUSURA BAKMA(MA)K ile/ve GÖNÜL KOYMA(MA)K
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19430 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUŞATAMAMADA:
NEDENSEL/LİK
ile/ve/||/<> YASALI/LIK ile/ve/||/<> GERÇEK/LİK ile/ve/||/<> RASTGELE/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52473 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜSMEK ile/değil/yerine KONUŞMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4888 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜSTAHLIK YAPMAMALI!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27517 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Lâf etmiş olmamak için SUS!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26819 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MERHAMET:
ACIMAK
değil/yerine/< ACITMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49005 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "MEYDAN VERMEMEK" ile/ve "MEYDAN BIRAKMAMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9794 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUHABBET VE SAYGILI OLMAMAK/HÜRMETSİZLİK ile/yerine MUHABBET VE SAYGI/HÜRMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20485 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLABİLMEMELERİ değil OLAMAMALARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11843 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLAMAZ/OLMAMALI!:
ZEKÂSIZ SEVGİ
ile SEZGİSİZ ZEKÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51846 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLANLA(RLA) / OLDUĞU KADARIYLA:
TATMİN/MUTMAİN OLMA(MA)K
ile/ve/değil/yerine/||/<> YETİNME(ME)K
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36500 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLGUNLAŞMA ve/||/<>/> ŞAŞIRMAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46167 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLGUNLAŞMA ve/||/<> "YARA ALMAMA" ve/||/<> KAZANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47583 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLMALI/OLMAMALI ile/değil/yerine OLABİLİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3625 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLUYORMUŞ GİBİ OLMASI ile/ve/değil/yerine/||/<>/> OLMAMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49949 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ONAYLAMAMA (RAFD)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ONAYLAMA(MA) ile/ve/||/<>/> AYNALAMA(MA)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49852 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ONAY/LAMA(MA) ile/ve/değil/yerine/<> DESTEK/LEME(ME)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34492 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Ortalık yerde karıştırılmamalı!]
BURUN DELİKLERİ
ve/||/<> KULAK DELİKLERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5594 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OTURMAK ile/ve/değil AYAKTA DURAMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16066 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (OTURURKEN) SALLANMAMALI!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27525 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖTEKİLEŞTİRME ile/değil TANIYAMAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31163 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZGÜRLÜK:
"(HER) İSTEDİĞİNİ YAPMAK"
değil İSTEMEDİĞİNİ YAPMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3037 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZGÜRLÜK:
KİŞİNİN, ...
"CANININ İSTEDİĞİ GİBİ DAVRANMASI"
ile/değil İSTEMEDİĞİ HİÇBİR ŞEYİ YAPMAK ZORUNDA OLMAMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3036 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "PABUÇ BIRAKMAMAK" ile "PABUCUNU DAMA ATMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30161 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PARANIN:
CEPTE OLMAMASI
ile/ve/değil/yerine/>< CEPTE OLMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28364 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PEK KONUŞMAMAK ile/değil/yerine/>/< (DAHA) AZ KONUŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50278 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "PEŞİNDE KOŞMAMAK" ile/ve/değil/yerine/||/<> VAZGEÇMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36837 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PEŞİNDEN KOŞMAMALI!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27504 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (")PİS OLMAK(") ile/ve/<>/değil/yerine (YETERİNCE) TEMİZ OLMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30765 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Pişman olmamak için DİNLE!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26535 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Pişman olmamak için SUS!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26987 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PROSOPAGNOSIA değil/yerine/= YÜZLERİ TANIYAMAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43104 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (")PUT/LARI/NI KIRMAMAK(") ve/||/<>/> KENDİNİ, PUT KILMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49523 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PUTLAŞTIRMAMAK ve/||/<> DONDURMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48630 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "RAHATLIK" ile "KAFANIN BASMAMASI"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5145 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAHMİN, DOĞUŞTAN OLMAMASI [ROKITANSKY KUSTER HAUSER MAYER BOZUKLUĞU (RKM)] ile/<>
ERİL DUYARLILIK BOZUKLUĞU (TESTİKÜLER FEMİNİZASYON)

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38007 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RASTGELELİK:
TANIMLAMADA
ile TANIMLAMAMADA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52472 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REKLÂMLARA KAPILMAMALI!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27488 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "Sabır törpüsü" olmamak için SUS!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26901 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SABIR ile/ve AZMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20395 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "SAHİP ÇIKMAK" ile/ve/değil PAYLAŞAMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30851 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAKLAMAK ile/ve/değil PAYLAŞMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4107 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAKLAMA(MA)K ile/ve/<> ESİRGEME(ME)K
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37108 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SATRANÇTA:
AÇILIŞ
ve/||/<> YAPILMAMASI GEREKENLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49764 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAVAŞMAMA ile/ve/||/<> MESAFE ALMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51514 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEBZELER:
BUZDOLABI POŞETİNDE SAKLANMAMALI!
ve/ya da POŞETLER, DELİNMELİ!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8075 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SECDE/YÜKÜNÇ:
KULLUK İÇİN
ile/ve KULLUKTAN MAHRUM KALMAMAK İÇİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20786 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "SEN DİLİ" KULLANMAMA GEREĞİ:
TANIMADIĞIN KİŞİ
değil (YETERİNCE) SAMİMİ/YAKIN OLMADIĞIN(/DAN DOLAYI)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32585 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "SENİN, İÇİN FESAT" değil/yerine "ÖKÜZ ALTINDA, BUZAĞI ARAMAMAK GEREK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48205 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SES-SOLUK (ÇIKARMAMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10996 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİDE:
KOŞULSUZLUK
ve/||/<> HESAPSIZLIK ve/||/<>
SÜREKLİLİK
ve/||/<> VEREREK BAŞLAMAK(< ALMA DÜŞÜNCESİNİN/BEKLENTİSİNİN OLMAMASI)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48464 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİ/MUHABBET VE SAYGILI OLMAMAK/SAYGISIZLIK/HÜRMETSİZLİK ile/yerine MUHABBET VE SAYGI/HÜRMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3216 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVMEMEK ve/<>/|| TANIMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30003 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "SIDKIN SIYRILMASI" ile HOŞLANMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6603 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ...SIZ ile OLMAMA/...NIN OLMAMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3671 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİDİK(ÇİŞ) TUTMAMALI!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27526 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİGARA (TÜTÜN MAMULLERİ) İÇMEMELİ/KULLANMAMALI!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27481 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "SİNDİREMEMEK/HAZMEDEMEMEK" ile/ve/<> TESLİM OLAMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36089 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SOHBET:
KENDİNİ UNUTMAK
ile/ve/<> KATMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32583 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SORMAK ile/ve UTANMA(MA)K
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1074 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (SORUN:
) "İNANMAK/İNANMAMAK"
değil KAYITSIZLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35950 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SORUN:
"YAP(A)MAMA"
ile/ve/değil/||/<>/< BAŞLAYAMAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48752 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SORUN ile/ve/ne yazık ki/||/<>/< SORUNUN OLMAMASI SORUNU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52267 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SORUNLARI(N):
ÖNEMSEMEMEK
ile/ve/değil/yerine ÜSTÜNDE DURMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34491 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "SORUN/SIKINTI":
"FARKLI OLMAK/TA"
ile/ve/||/<>/ne yazık ki FARKINDA OLMAMAK/TA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48853 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SUSMA HAKKI ve/||/<>/< ALEYHİNE KULLANMAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49370 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SUSmamayı Mecnun'dan, SUSmayı Leylâ'dan öğren! ve sen de SUS!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26876 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SUS-PUS (OLMAK[SESSİZLEŞMEK/KONUŞAMAMAK])
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11015 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SUYA-SABUNA (DOKUNMA(MA)K)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11016 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEKİL-ŞEMÂL/ŞEKLİ-ŞEMÂLİ (ARAMAK/İSTEMEK | OLMAMASI)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11027 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞÜPHELENDİRMEMEK ile/ve/<>/değil/yerine KARIŞMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30494 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TADI-TUZU (OLMAMA/KALMAMA)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11034 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAHAMMÜL EDEMEMEK ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< ALIŞAMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36694 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAKMAMALI!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27507 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TANIMADAN/ANLAMADAN YARGILAMAMALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27512 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TANIMAZLIK ile TANIMAMAZLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1277 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAPMAMALI!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27535 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "TAVİZ VER(ME)MEK" ile "GERİ ADIM ATMA(MA)K
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9712 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEGAFÜL[Ar.] değil/yerine/= ANLAMAMAZLIKTAN GELME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53302 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEMBELLİK YAPMAMAK ile/ve TEMBELLİK YAPAMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5124 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEMBELLİK ile/ve/<> ÇALIŞMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5115 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEPKİSİZLİK ile/ve/<> HAZIR-YANITLI OLAMAMA KAYGISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TERK ile/ve OLMAMALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TESLİMİYET ile/ve/değil TUTMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1911 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "TEŞBİHTE HATA ARANMAZ" değil TEŞBİHTE, HATA OLMAZ/OLMAMALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33100 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "TEŞBİHTE HATA OLMAZ" değil TEŞBİHTE, HATA OLMAZ/OLMASIN/OLMAMALI!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8732 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "TEŞBİHTE, HATA OLMAZ/OLMAMALI!" değil/yerine "TEŞBİHİN, AYAĞI TOPALDIR"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8733 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOPLUMSALLAŞAMAMADA/DİSASASİYASYONDA:
GERÇEKLİK ALGISINI YİTİRME/DEREALİZASYON
ve/||/<> KİŞİLİK ALGISINI YİTİRME/DEPERSONALİZASYON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49460 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOPLUMUN:
"ANLAMAMASI"
değil İTİBAR ETMEMESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49398 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TRİP ATMAMALI/YAPMAMALI!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27510 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TUTARSIZLIĞINDAN UTANMAMAK ile/ve/||/<>/< ÖLÇÜYÜ SEVMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45409 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "TUTMAMAK" ile/ve/değil KISKANMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TUTUMLULUK ile/ve/değil PARA HARCAYAMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6125 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TUTUNMA(MA) ile DEMİR ATMA(MA)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51528 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TÜTÜN(/SİGARA/NARGİLE VS.) SORUNUNDA:

"YASAK" değil SINIRLAMA
ve/||/<>
DUMAN değil GAZ
ve/||/<>
"BIRAKMA" değil BAŞLAMAMA
ve/||/<>
İRÂDE
["Evet!"
diyebilme olanağı/gücü/isteği]
değil
İHTİYÂR
["Hayır!"
diyebilme olanağı/gücü/isteği]

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52271 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UĞRAŞILMASI GEREKEN ile/ve/değil/yerine/<>/< UĞRAŞILMAMASI GEREKEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/834 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UKALALIK YAPMAMALI!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27516 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNUTMAK ile/ve/değil/yerine ANIMSAMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33325 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "UNUTMAK" ile/ve/değil/yerine ÜZERİNE KONUŞMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/662 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "UNUTMAK" ile/ve/değil/yerine ÜZERİNE KONUŞMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16217 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "UNUTMAK" ÜZERİNE KONUŞMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25863 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Unutmamak için DİNLE!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26574 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Unutmamak için SUS!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26973 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNUTMAMALI!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27499 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UTANMA ile/ve/||/<> KENDİNE YAKIŞTIR(A)MAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46590 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYGARLAŞMA ile/ve/<> UYGARLAŞAMAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30960 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "UYGUN OLMA/MA" ile/ve/değil YETERİNCE UYGUN OLMA/MA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32910 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYGUN OLMAMAK ile YETERİ KADAR UYGUN OLMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3924 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "UYGUN OLMAMAK" ile "YETERİ KADAR UYGUN OLMAMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9030 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYMAMAK ile AYKIRI OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2687 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYUYUP, UYANAMAMAK ve/||/<> UYANIP, BULAMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47768 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZAK DURMAMAK/DURMAK ile/ve/=/||/<> RIZÂ GÖSTERMEK/GÖSTERMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52341 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "UZATMAMALI"!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27495 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜÇÜ-BEŞİ (ARAMAK/ARAMAMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11075 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ÜSTÜNDE DURMAMA" ile GEÇİŞTİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29188 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ÜSTÜNDE DURMA(MA)K" ile "CİDDİYE ALMA(MA)K
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9886 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAZGEÇMEK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< PEŞİNDE KOŞMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52135 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YALAN ile/ve İLGİLENMEME/UĞRAŞMAMA (İSTEĞİ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2660 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Yanılmamak için DİNLE!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26532 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Yanıltmamak için DİNLE!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26533 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YANLIŞ ANLATIM ile/değil KARŞILIK BULMAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47495 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "YANLIŞ BULMAK" ile KATILMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2590 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAPAMAM ile YAPMAMALIYIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9131 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "YAPAMAMA/GERÇEKLEŞTİREMEME":
"YOĞUNLUK"TAN DOLAYI
ile/ve/değil/<> ÖNCELİKLER(İN)DEN DOLAYI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31646 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "YAPAMAZSIN" ile/değil/yerine "YAPMAMALISIN"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8940 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (YAPILMAMASI GEREKENİ) YAPMAMALI!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27478 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAPILMASI İSTENİLEN ile/ve/< YAPILMAMASI İSTENİLEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3066 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAPMACIK OLMAMALI!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27539 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAPMAMAK ile YAPAMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6923 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAR'LA BİR OL(A)MAMAK ||/=/<> YERLE BİR OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36606 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAŞAM(AY)I ÖĞRENMEK ile/ve/değil/=/||/<>/< SAÇMALAMAMAYI ÖĞRENMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49491 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAŞAMDA/BİSİKLETTE:
KİŞİLERE ÇARPMAMA
ve/||/<> ARAÇLARA VE KİŞİLERE ÇARPILMAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49456 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "YAŞAMDAN KAÇMAK" değil/yerine/>< YAŞAMI KAÇIRMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50779 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAŞAYAMAMAK ile/ve/değil YAŞADIĞINI, GÖNLÜNCE YAŞAYAMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4968 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "YAŞLANDIĞIMIZDAN DOLAYI OYUN OYNAMAKTAN VAZGEÇMEK"
değil/ne yazık ki
VAZGEÇTİĞİMİZDEN DOLAYI OYUN OYNAMAMAK

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50256 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YEMEK ISINIRKEN TELEFON ETMEMEK/DALMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16239 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YENİLİR-YUTULUR (BİR SÖZ ETMEMEK/OLMAMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11107 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YERE-GÖĞE (SIĞMAMAK/SIĞDIRAMAMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11109 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (YETERİNCE) SU İÇMEYİ:
UNUTMAMAK
ve/||/<> ATLAMAMAK ve/||/<> ERTELEMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52702 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YIKICI OLMAMALI!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27515 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Yıpranmamak için SUS!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27044 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Yıpratmamak için SUS!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27045 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YOK OLMA ile/ve RÜZGÂRLIĞI KALMAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3675 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YOK ile/değil ANLAMIN(IN) OLMAMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3732 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YOK ile/ve/değil ZORUNLULUĞUNUN OLMAMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3733 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YOLA ÇIKMAK:
"YAŞAMDAN KAÇMAK İÇİN"
ile/değil/yerine/>< YAŞAMI KAÇIRMAMAK ÜZERE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50286 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YORMAMALI!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27496 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YORUM:
"DOĞRU ANLAMA" UĞRAŞI
ile/ve/değil/<> YANLIŞ ANLAMAMA ÇABASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32892 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YOZLAŞTIRMAMALI!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27520 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORLANMAK ve/fakat/||/<>/>/< KAÇMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51697 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZUHURUNUN ŞİDDETİNDEN ALGILANAMAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19267 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZULÜM/ZÂLİM ile ADÂLETTEN UZAKLAŞMAK/UZAKLAŞAN | BİR ŞEYİN YERİNDE OLMAMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44443 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

 

  

-ME Olumsuzluk Eklerinde,
( 327 FaRk
)


- [ne yazık ki]
"ANLAMAMAZLIKTAN GELMEK"
ile/ve/||/<> "İŞİNE GELMEMESİ"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49581 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
ASIKYÜZLÜLÜK
ile GÜLÜMSEMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5050 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
"AZ İLE YETİNME(ME)K"
ve/||/<>/> ÇOK'U BUL(AMA)MAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48452 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
BÜYÜK SORUN/YANILSAMA:
"ACI ÇEKMEMEK"
ve/||/<>/>/< "KENDİMİZİ KANDIRMAK" / KANDIRDIĞIMIZI/KANDIRABİLECEĞİMİZİ ZANNETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50042 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
FARKINDA OLMAMA
ile/ve/<> KABUL ETMEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30016 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
HAYRANLIK DUYANI
ve/||/<> GÖRMEMEZLİKTEN GELENE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49791 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- | KISKANÇLIK ile/ve ÇEKEMEMEZLİK | ile/değil/yerine İMRENMEK ile/ve KEREM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31329 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
ÖĞRENMEME
ve/||/<>/> ÖĞRENİLEN YANLIŞLARDAN VAZGEÇMEME ve/||/<>/> YENİDEN ÖĞRENMEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49127 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki!]
ÖZÜR DİLEYEMEMEK/DİLEYEMEYEN
ile/ve/<> TEŞEKKÜR EDEMEMEK/EDEMEYEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46958 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
SORUNU ÇÖZMEYE:
NİYETİNİN OLMAMASI
ile/ve/değil/||/<> KARARLILIK GÖSTERMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
SÖZDE, ÖLÇÜ BİLMEMEK/BİLMEYEN
ve/||/<> EDEPSİZLİKTE SINIR TANIMAMAK/TANIMAYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49795 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
"SÖZÜ/SORUYU, TARTMADAN SÖYLEMEK"
ve/||/<>/> ALACAĞIN YANITTAN İNCİNMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48925 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
"TEPKİ"
ile/değil/></< YANIT VEREMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47191 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
ZORA GELEMEMEK
ile/ve/değil/||/<>/< "KONFOR"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52166 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYNI ÖĞÜNDE YENMEMESİ GEREKENLER [PAYLAŞILAMIYOR/PAYLAŞILMIYOR]
[
www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29400 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ABARTMAK ile/ve/değil/<> DURMAYI BİL(E)MEMEK/BECEREMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32104 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ACELE ETMEMELİ!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27528 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ACIMA(MA) ile/ve/||/<> AFFETME(ME)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35866 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "AÇIK SÖYLEMEK" ile YALAN SÖYLEMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31776 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AH-VAH ETMEMELİ!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27536 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKCİĞER ZARI YANGISI(SATLICAN/ZATÜLCENP[Ar.]) ile/ve KARACİĞER YANGISI ile/ve BRONŞİYOL YANGISI ile/ve LENF BOĞUMLARI YANGISI ile/ve MEME YANGISI(MASTİT)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5516 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "AKIL ALMAYI" İSTEMEMEK değil/yerine/> "AKLINI BAŞINA TOPLAMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30900 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKIL-FİKİR (ERDİREMEMEK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10566 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKILLI-USLU (DİNLEME(ME)K, KONUŞMA(MA)K)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10569 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKIL-SIR (ERDİREMEMEK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10568 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKLINA GELMEME(Sİ) ile/ve UYGULAMAYA/KULLANMAYA UYGUN BULMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4345 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALGISAL BİL(İN)EMEME/AGNOZİ ile BİL(İN)EMEME/AGNOZİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5279 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALIŞKINLIK ile/ve/> DUYUMSAMAMAK/HİSSETMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAMA(MA)K ile/ve İDRAK ETME(ME)K
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4413 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ANLAMAMAK" ile İLGİLENMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9053 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAMAMAK ile/ve/değil "KABUL EDEMEMEK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/697 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAMA(MA)K ile/değil KABUL ETME(ME)K
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2845 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ANLAŞIL(A)MAZLIK" ile/değil BİLMEMEK, BİLMEK İSTEMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/676 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAŞILMAMA ile/değil KABUL EDİLMEME/GÖRMEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2634 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAYAMAMAK ile/ve/<> ANLAM VEREMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32975 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [hem] ANLA(YA)MAMAK ile/ve/<>/değil/hem de KABUL ETMEMEK/EDEMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30313 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLA(YA)MAMAK ile/ve/değil KABULLEN(E)MEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2640 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARAMADIĞIMIZI BULAMAMAK ile/ve/||/<> DOLDURMADIĞIMIZI BOŞALTAMAMAK ile/ve/||/<> SAHİP OLMADIĞIMIZDAN VAZGEÇEMEMEK ile/ve/||/<> BULUNMADIĞIMIZ YERİ TERK EDEMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48559 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARDI ARKASI (GELMEMEK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10599 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂSÂR'IN TERETTÜB ETMESİ ile/ve ÂSÂR'IN TERETTÜB ETMEMESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/173 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYNI ÖĞÜNDE YENİLMEMELİ!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27532 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (AYNI/FARKLI) HATALAR İÇİN:
"KİMSEYE GÜVENMEMEK"
ile/değil/yerine İKİ KEZ GÜVENMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38082 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AZ YEMEK ile/ve/<>/değil/yerine ÇOK YEMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30774 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (BAZEN/BAZI ŞEYLERİ) ALMAMALI, KABUL ETMEMELİ!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27529 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (BAZI/BELİRLİ YERLERE) GİTMEMELİ!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27497 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEĞENİ ile ÇEKEMEMEZLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6565 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BEĞENİP BEĞENMEMEK" değil/yerine BECERİP BECERMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34646 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (")BEĞENMEME("):
(")HER KOŞULDA(")
ile (")HİÇBİR KOŞULDA(")
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52760 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEĞENMEMEK ile GÖZÜ TUTMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6560 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEN OLDUM DELİSİ OLMAK ile/yerine NE OLDUM DELİSİ OLMAK ile/yerine BEN/NE OLDUM DELİSİ OLMAMAK(/BU DURUMA DÜŞMEMEK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5904 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BENLİKTEN/EGODAN" "VAZGEÇMEMEK" ve/ne yazık ki/> KENDİNDEN VAZGEÇMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48793 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİL(E)MEMEK ile/ve DOĞRU/TAM TANIMLA(YA)MAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4313 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİL(E)MEMEK ile/ve EMİN OLMADIĞINDAN (DOLAYI) BİL(E)MEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4314 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİSİZLİK:
BİLMEMEK
ile/ve/değil/ne yazık ki/+/||/<>/< ANLAMAYA DİRENMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47729 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİNMEMESİ ile/ve/değil BURADA YER ALMAMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3723 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİNMEME/Sİ ile/ve/değil DUYULMAMIŞLIĞI/YAYGINLAŞMAMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3721 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLMEK VE SUSABİLMEK ile BİLMEMEK VE "SUSMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4526 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLMEK VE SUSMAK ile BİLMEMEK VE SUSMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLMEK ile BAHSETME(ME)K
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4406 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLMEME BİLGİSİ = DOCTA IGNORANTIA[Lat.] (SCIO ME NIHIL SCIRE = EN İYİ BİLDİĞİM ŞEY, HİÇBİR ŞEY BİLMEDİĞİM)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39213 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLME(ME)K ile/ve ALÇAKGÖNÜLLÜ/LÜK(/TEVÂZÛ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4407 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLMEMEK ile/ve/> BELİRSİZLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4246 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLMEMEK ile/ve/ne yazık ki/<>/> BİLMEYE/DÜŞÜNMEYE YANAŞMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48444 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLMEMEK ile/değil DAHA/EN DOĞRU(YA YAKIN) OLAN TANIMI/BİLGİYİ DÜŞÜNMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4248 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLMEMEK ile/ve/değil EDEB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4335 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BİLMEMEK" ile/ve/değil/yerine İLGİLENMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32049 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLMEMEK ile/ve/değil/<> KABUL ETMEMEK/"EDEMEMEK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36501 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLMEMEK ile KÖTÜ (OLARAK) BİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4336 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLMEMEK ile/ve/değil TERBİYESİZ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5143 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLMEMEK ile/ve/||/<>/> UZAK DÜŞMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33471 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLMEMEK ile/ve/değil YENİ ÖĞRENMİŞ OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4333 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİR ŞEYİN(DÜŞÜNCENİN/EYLEMİN):
EGEMEN OLMA(MA)SI
ile/ve/değil/<> ÖNÜMÜZE GEÇME(ME)Sİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30133 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİRBİRİNE DÖNÜŞEMEME/DÖNÜŞEMEYEN ile İLİŞKİSİZ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/199 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİSİKLETİ, METROBÜSTE KİLİTLEMEK:
ÇALINMAMASI İÇİN
ile/ve/değil/||/<> DÜŞMEMESİ İÇİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46633 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BOĞAZINA DİZİLMEK" ile "BOĞAZINDAN GEÇMEMESİ"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9811 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BORCUNU ÖDE(YE)MEMEYE:
"BAHANE"
değil/yerine/>< ÇARE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45242 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BORCUNU/"VERGİNİ":
"ÖDEMEME"
ile/değil/yerine ÖDEYEMEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36602 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BOŞ SÖZ:
SÖYLEMEMEK
ile/ve/değil SÖYLEME LÜKSÜ BULUNMAMA/OLMAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29835 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÖCEKLER ile/ve/||/<> KUŞLAR ile/ve/||/<> MEMELİLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53148 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÖLMEMELİ!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27493 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BÜYÜK BURUN/LULUK" ve/||/<>/> BURNUNUN DİBİNDEKİ FIRSATLARI/GERÇEKLERİ GÖREMEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36207 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CAHİL:
BİLMEYEN
değil/ne yazık ki BİLMEK İSTEMEYEN, BİLMEMEKTEN "MUTLU OLAN"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44484 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CEZA:
SUÇ İŞLEDİĞİNDEN DOLAYI
ile/ve/değil/yerine/||/<>/< SUÇ İŞLENMEMESİ İÇİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52632 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CEZA değil ERİŞEMEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28739 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Çile çekmemek için SUS!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27046 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ÇAKTIRMA(MA)K ile/ve "RENK VERMEMEK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9798 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ÇANAK TUTMA(MA)" ile/ve/değil/yerine "MEYDAN VERME(ME)K"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9793 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ÇIKARIMIZI GÖZETMEK" ile/ve/değil/yerine/<> ZARAR GÖRMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37463 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇOĞU ŞEYİ BİLMEMEK/BİLMİYOR OLMAK ile/değil/yerine BAZI ŞEYLERİ BİLMEMEK/BİLMİYOR OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28252 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇOĞUNLUĞUN:
İSTEDİĞİNİ İSTEMEMEK
ile/ve/<> İSTEMEDİĞİNİ İSTEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31909 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- !DALGA GEÇMEK ile/ve/değil/||/<>/< BİLMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39062 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DAYAK YEMEKTEN":
KORKMAK
ile/ve/değil/<> KENDİNE YEDİREMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31622 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİŞEBİLİRLER ile/ve DEĞİŞMEMESİ GEREKENLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/480 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİŞMEK ile DEĞİŞTİRİL(E)ME(ME)K
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/479 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERİN/YOĞUN/GENİŞ DÜŞÜN(E)MEMEK ile/değil/<> BİLGİSİZLİK/DÜŞÜNCESİZLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1440 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DIŞLAMAK ile GÖRMEMEZLİKTEN GELMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28215 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DIŞLAMA(MA) ile/ve/<> HOR GÖRME(ME)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37210 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DIŞLAMA(MA)K ile/ve/||/<> KÜÇÜMSE(ME)MEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35218 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİKKAT ETMEMEK/ETMEMİŞ OLMAK ile/ve/değil/yerine ANIMSA(YA)MAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2326 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİNLEMEMEK ile/ve/||/<> BASTIRMAYA ÇALIŞMAK ile/ve/||/<> ORTAMDA DEĞİLMİŞ GİBİ DAVRANMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49492 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİNLEMEMEK ile/ve/değil/ne yazık ki/||/<>/>/< NANKÖRLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39782 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİZGEYE SIĞMAMA ile/ve/||/<> DENKLEME GELMEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51133 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DOĞRUYU SÖYLEMEK, HER ZAMAN DOĞRU DEĞİLDİR" değil HER DOĞRUYU, HER ZAMAN VE HER YERDE SÖYLEMEMEK GEREK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36177 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOST KAZANMAK ile/ve/değil/yerine DOSTU/DOSTLARI KAYBETMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5717 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUR-DURAK (BİLMEMEK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10714 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ["DURUMU"] KABUL ETME(ME)K ile KABULLENME(ME)K
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23650 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYMA(MA)K ile/ve DİNLEME(ME)K
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4937 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DÜŞMEMEK" değil/yerine KALKABİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47026 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNCESİZLİK ile DÜŞÜNEMEMEK/DÜŞÜNEMEMİŞ OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1430 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNEMEMEK ile/ve/<> AYIRD EDEMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1402 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (")DÜŞÜNEMEMEK(") ile/ve/değil/||/<>/>/< DÜŞÜNMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53215 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜN(E)MEMEK değil/ne yazık ki/< "DÜŞÜNMEYİ İSTEMEMEK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50651 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNMEK/TAHAYYÜL ile/ve DÜŞÜNEMEMEK/TAHAYYÜL (BİLE) EDEMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1404 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNMEMEK ile DÜŞÜNMEMİŞ OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1438 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNMEMENİN BEDELİ(/YÜKÜ/AĞIRLIĞI) ile/değil/yerine DÜŞÜNMENİN "BEDELİ"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33059 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNMEYİ BECEREMEMEK ve/||/<>/>/< DÜŞÜNMEYİ SEV(E)MEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45465 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNMEYİ BİLMEMEK ile/ve/<>/= KONUŞMAYI BİLMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1400 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EMİNLİK ile/ve ŞÜPHE ETMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3278 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EN BÜYÜK/UZUN PENİSLİ MEMELİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40861 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EN ESKİ MEMELİLER (HALEN YAŞAYAN) EKİDNE VE ORNİTORENG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25092 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENGELLEMEMELİ!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27521 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞİT OLAMAMA ile/ve/||/<> TAYİN EDİLEMEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51140 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Ezdirmemek için DİNLE!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26538 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Ezdirmemek için SUS!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26978 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Ezilmemek için DİNLE!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26537 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Ezilmemek için SUS!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26977 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FARKINDALIK ile/ve/< BİLMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (FAZLA) İÇMEMELİ!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27484 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (FAZLA) YALAN SÖYLEMEMELİ!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27503 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEÇ KALMAK ile/değil YETİŞEMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16178 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEÇMİŞİNİ ÖNEMSEMEMEK ile/ve/>/değil GEÇMİŞİNDEN GERİDE KALMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/991 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEREK GÖRMEMEK ile/ve/<> YEĞLEMEMEK/TERCİH ETMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30629 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (GEREKSİZ/FAZLA) TÜKETMEMELİ!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27480 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GERİ ÇEKİLMEME ve/||/<> AÇIKLAMA GETİRMEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47086 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GİZLEMEK ile/ve/değil (AÇMAYA/PAYLAŞMAYA) GEREK GÖRMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4105 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GİZLEMEK ile GÖSTERMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4103 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖR(E)MEMEK ile DİKKAT ETMEMEK/EDEMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2335 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖRMEMEK ile GÖRÜNENİ GÖRENİ GÖRMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4931 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖRMEMEK ile/ve/değil "KATLANMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2382 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖRMEMEZLİKTEN GELMEK ile/ve/<> KAÇMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30463 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖRMEMEZLİKTEN GELMEK ile/ve YUTTURMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28214 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖRMEZLİKTEN GELMEK ile/değil GÖRMEMEZLİKTEN GELMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28212 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Gürültü etmemek üzere SUS!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27040 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HADDİNİ BİLMEMEK HADDİNİ BİLDİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25815 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HADDİNİ-HESABINI (BİLMEMEK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10808 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAFİFE ALMAK ile (YETERİNCE) ÖNEMSEMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7337 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAİNLİK ile/değil/ne yazık ki BİLMEMEZLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39783 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (HERŞEYİ) ELLEMEMELİ/DOKUNMAMALI!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27489 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİÇ BİLMEMEK ile ANIMSA(YA)MAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28253 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİÇ Mİ HİÇ (DÜŞÜNMEMEK, UĞRAŞMAMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10828 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİÇKİMSEYİ:
ÖVMEMEK
ve/||/<> KÜSMEMEK ve/||/<> YAKINMAMAK ve/||/<> SUÇLAMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45019 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİZMET ETMEK ve/<> ÖTEKİLERİ İHMAL ETMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47182 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİZMETİN:
[ne yazık ki]
KÖTÜ İŞLEMESİ
ile/ve/||/<>/< GEÇ İŞLEMESİ ile/ve/||/<>/< İŞLEMEMESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48874 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "HOŞLANIP HOŞLANMAMA" ile/ve/değil/||/<>/< GÜDÜLENİP GÜDÜLENMEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51403 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İKİNCİ/L EL(LER)DEN ÖĞRENMEK ve/||/=/<>/> ÖĞRENMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31239 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLGİLENME(ME)K ile İTİBAR GÖSTERME(ME)K
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29735 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLGİLENME(ME)K ile YAKINLIK/YABANCILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3362 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLK ÖNEMSENMEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25527 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLK TELEVİZYON İZLEYEMEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25576 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLK YARDIMDA [SIRASIYLA]:
HASTAYI HAREKET ETTİRMEMEK
ve/||/<>/>
YİYECEK-İÇECEK VERMEMEK
ve/||/<>/>
ÜSTÜNÜ ÖRTMEK
ve/||/<>/>
TIBBÎ YARDIM ÇAĞIRMA[112]
ve/||/<>/>
2-3 DAKİKADA BİR SOLUNUMU KONTROL ETMEK

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52805 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNANMAK ile/değil/yerine KABUL ETME(ME)K
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34519 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNANMAK/İNANMAMAK ve/<> SEVMEK/SEVMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3311 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNAT ETMEK ile/ve/||/<> PES ETMEMEK ile/ve/||/<> VAZGEÇMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48453 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNAT ETMEK ile/ve/yerine VAZGEÇMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21040 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNCİNMEMEK ve/||/<>/< AFFETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52216 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNCİTMEMELİ!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27514 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNDİRGEMEMELİ!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27476 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNKÂR ile KABUL ETMEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33291 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSRAF ETMEMELİ!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27530 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTEMEMEK ile/ve/<>/değil/yerine GEREK GÖRMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30628 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTEMEMEK ile/ve/<>/değil/yerine YEĞLEMEMEK/TERCİH ETMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30630 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSYAN ile KABUL EDEMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4558 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İŞ GÖREMEMEZLİK ile/ve/değil/yerine ENGELLİLİK ORANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7016 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "İŞİNE GELMEMESİ" ile/ve/<> "UĞRAŞMAK" İSTEMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35783 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İYİLİK YAPAR GİBİ GÖRÜNMEK ile/değil/>< İYİLİK YAPIP GÖRÜNMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37338 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İZİN VERMEMEK ile/ve ENGEL OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7596 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İZİN VERME(ME)K ile "SAYGI" GÖSTERME(ME)K
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3258 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KABUL EDEMEMEK" ile/ve/değil DİRENMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2815 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABUL ETMEMEK ile/ve/değil DAHA ÇOK YAKLAŞMASINI SAĞLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6524 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABUL ETMEMEK ile/değil/yerine/< FARKINDA OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48339 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABUL ETME(ME)K ile KATILMA(MA)K
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2840 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABUL ETME(ME)K ile ÖN PLANDA TUTMA(MA)K
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2844 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABULLEN(E)MEMEK ile DAYAN(A)MAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2843 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KAÇMAK" ile/ve/değil ANLAMSIZ/DEĞERSİZ BULMAK, DEĞER VERMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7235 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KAÇMAK" ile/ve/değil/yerine ÜSTLENMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30725 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KADİR-KIYMET (BİLME(ME)K)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10866 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KALDIRMAK" ile/değil/yerine YAY(IL)ARAK GÖSTERMEME/GÖRÜNMEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31972 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KALIN KAFALI/LIK" ile/ve ANLAMAK İSTEMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6189 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KÂR ETMEYE ÇALIŞMAK" ile/değil/yerine/< ZARAR ETMEMEYE ÇALIŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50259 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARA MEMELİLERİ ile/ve DENİZ MEMELİLERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21970 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARI-KOCA (ARASINA GİRMEMEK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10875 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARIŞTIRMAK ile/ve/değil/||/<>/< BİLMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49212 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (KARŞILAŞMALARDA/BULUŞMALARDA/KÜLTÜRLERDE) HİÇ ÖPÜŞMEMEK ile 2 KEZ ile 3 KEZ ile 4 KEZ YANAKTAN ÖPÜŞMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6829 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARŞILIĞININ OLMAMASI ile "DENK DÜŞMEMESİ"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28400 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAŞI-GÖZÜ (SEÇİLME(ME)K, ANLAŞILMAMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10883 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYBETMEK:
ÇOK DEĞER VERMEK
ile/ve/||/<> KIZAMAMAK ile/ve/||/<> "KIYAMAMAK" ile/ve/||/<> ÜZEMEMEK ile/ve/||/<> "ALTTAN ALMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44628 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYGIDA:
MEME
ve/||/<> DIŞKI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52856 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYITSIZLIK ile/ve/değil/yerine İLGİLENMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4961 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYITSIZLIK ile/ve/||/<> KARŞILIK VERMEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52538 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYNAKLARDAN YARARLANMAMAK ile/ve/değil/yerine/<> ADLARINA YER VERMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34734 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KENDİMİ/Zİ TATMİN ETMEK/EDEMEMEK" değil "KENDİMİ/Zİ TATMİN ETMEK/EDEMEMEK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11737 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KENDİNE YET(E)MEMEK" ile/ve/değil/yerine "KABUĞUNA SIĞ(A)MAMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİNİ BİLMEMEK ile/ve/değil DENSİZLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/260 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KESELİ MEMELİLER ile/ve PLASENTALI MEMELİLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21969 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KESMEMELİ!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27494 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Keşke dememek için DİNLE!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26534 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "Keşke!" dememek için SUS!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26880 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KISKANÇLIK ile/ve BEĞENMEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7470 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KISKANÇLIK ile ÇEKEMEMEZLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7471 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİM OLDUĞUNU BELİRTMEMEK ile/ve/||/<>/> KİM OLDUĞUNU ANLATMA GEREKLİLİĞİ/ZORUNLULUĞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49272 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİMSEYİ:
(ÇOK/FAZLA) ÖVMEMELİ
ve/||/<> KÜSMEMELİ ve/||/<> YAKINMAMALI ve/||/<> SUÇLAMAMALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49389 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KİRLENMEMEK" ile/değil/yerine/||/<>/< ARINMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47550 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİLERCE, BEĞENİLMEMEK ile/ve/değil/||/<>/< KİŞİLERE, YARANAMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36382 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KORKMAK" ile/değil/yerine ONUN SEVİYESİNE İNMEMEK/DÜŞMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46193 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KULAK KEPÇESİ ile/ve KULAK MEMESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5557 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURDA KUŞA (YEM ETMEMEK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10924 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEME:
BEBEĞİ/ÇOCUĞU BESLEYEN
ve/||/<> KENDİNİ/DİŞİLİ/ANNEYİ BESLEYEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48815 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEME KANSERİ ve/<>/< ALKOL VE SİGARA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32823 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEME KANSERİNDE:
GENETİK
ile/ve/değil/||/<>/< ÇEVRESEL/DIŞ KOŞULLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49659 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEME KANSERİNDE:
İLERİ EVRE / ÖLÜM
değil/yerine TARAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32824 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEME ile KULAK MEMESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5555 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEMELİ DERİLERİNDEKİ BEZLER:
SEBASÖZ
ile/ve/||/<> APOKRİN ile/ve/||/<> EKRİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53048 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEMELİ TAKIMLARI:
MONOTREMATA
ve//ve//ve/ MARSUPIALIA ve//ve//ve/ PROBOSCIDAE ve//ve//ve/ SIRENIA ve//ve//ve/ EDENTATA ve//ve//ve/ RODENTIA ve//ve//ve/ LAGOMORPHA ve//ve//ve/ PRIMATA ve//ve//ve/ CARNIVORA ve//ve//ve/ CETARTIODACTYLA [ARTIODACTYLA | CETACEA] ve//ve//ve/ PERISSODACYLA ve//ve//ve/ CHIROPTERA ve//ve//ve/ INSECTIVORA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21968 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEMELİ/LER ile TEKDELİKLİ/LER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53310 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEMELİ/LER ile YUMURTLAYAN/LAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21966 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MERKEZLEŞTİRMEMELİ!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27519 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "MEYDAN VERMEMEK" ile/ve "MEYDAN BIRAKMAMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9794 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUTLU OLMAK:
"HERŞEYİN YOLUNDA OLMASIYLA"
değil SORUNLARI, GÖRMEMEZLİKTEN GELEREK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47726 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NE ARAYACAĞIMIZI BİLMEDEN ile/ve/||/<>/> NE BULACAĞIMIZI BİLMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52541 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NEZÂKET:
BAŞKASINI RAHATSIZ ETMEMEK
değil BAŞKASI İÇİN RAHATSIZLIK DUYMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53731 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLABİLMEMELERİ değil OLAMAMALARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11843 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLANAKSIZLIK ile/değil İZİN VERMEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3623 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLANI/ELDEKİNİ:
BEĞENMEMEK
ile/ve/<>/değil/yerine DAHA İYİSİNİ İSTEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30897 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLANLA(RLA) / OLDUĞU KADARIYLA:
TATMİN/MUTMAİN OLMA(MA)K
ile/ve/değil/yerine/||/<> YETİNME(ME)K
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36500 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ONAY/LAMA(MA) ile/ve/değil/yerine/<> DESTEK/LEME(ME)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34492 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OT YİYEN MEMELİLER ile ET YİYEN MEMELİLER ile ÇOKLU (HEM OT, HEM ET İLE) BESLENENLER (HEPÇİL)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21967 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖDE(YE)MEMEK ile/ve ZORUNLU BORÇ ALMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28347 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖĞRENME:
ZAMANINDA
ile/ve/||/<> OTORİTEDEN ile/ve/||/<> DENEYEREK ile/ve/||/<> HAYATTAN ile/ve/||/<> HAYATTAN BİLE (ÖĞRENEMEME)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37499 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖĞRENMEK/ÖĞRENMEMEK ile/ve/ya da "ÇİLESİNİ ÇEKMEK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3999 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ÖNEM/DEĞER VERMEMEK" ile/ve "ÖNEMSİZ/DEĞERSİZ GÖRMEK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1751 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖRDEK ile GAGALIMEMELİ/ORNİTORENK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22695 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖRNEKLEMEK ile ÖRNEKLEMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32450 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖRTÜK TASIM = KIYAS-I MATVİ = ENTHYMEME[İng.] = ENTHYMÈME[Fr.] = ENTHYMEM[Alm.] = ENTHYMEMA[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39558 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ÖYLE" "GÖRMEK" ile "ÖYLE" "GÖRMEMEK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6984 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖYLE OLDUĞU ANLAMINA GELMEK ile ÖYLE OLDUĞU ANLAMINA GELMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28604 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PANİKLEMEMELİ!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27479 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PAYLAŞMAK ile/ve "YÜKLENME(ME)K"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16037 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PİSLİKTEN ile/değil TEMİZ OLMAYI (YETERİNCE/FAZLA) ÖNEMSEMEMEKTEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30766 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PSİKOLOJİK VE TOPLUMSAL SORUNLARIN KÖKENİNDE:
[ya] COŞKUNUN
ile/ve/ya da/||/<> ÖFKENİN ile/ve/ya da/||/<> KORKUNUN DÜZENLENEMEMESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49137 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAHAT-HUZUR (VERMEMEK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10973 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAHATINA GELME(ME)K ile/ve/değil İŞİNE GELME(ME)K
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6980 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAHATSIZ ETMEMELİ!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27486 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAHİMDEN AYRILIŞ ile/ve/+/||/<>/> MEMEDEN AYRILIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47593 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REDDETMEK ile/ve BEĞENMEMEK/İRDEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REDDETMEK ile/değil BOYUN EĞMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1237 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (")REDDETMEK(") ile/ve/değil/ne yazık ki/+/||/<>/> ÜZERİNDE/HAKKINDA DÜŞÜN(E)MEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "RENK VERME(ME)K" ile/ve/<> "KOZ VERME(ME)K"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30792 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SABIR ile İSYAN ETMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20393 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SADAKAYI:
SAKAT DİLENCİYE VERMEK
ile/ve/değil/||/<>/< YOKSUL FİLOZOFA VER(E)MEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33229 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAHİP OLMAK ile/ve/fakat/||/<>/< SAHİP OLDUĞUMUZLA VE/YA DA SAHİP OLMAKLA PERDELENMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50023 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAKLAMA(MA)K ile/ve/<> ESİRGEME(ME)K
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37108 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "SENİ SEVİYORUM" (DEMEK/DİYEMEMEK) ile/ve/değil/yerine SEVDİĞİNİ GÖSTERMEK/YANSITMAK/YAŞATMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6780 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "SENİ SEVİYORUM" (DEMEK/DİYEMEMEK) ile/ve/değil/yerine SEVDİĞİNİ GÖSTERMEK/YANSITMAK/YAŞATMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16089 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVMEMEK ile/değil/yerine/>< SEVMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44533 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVMEMEK ve/<>/|| TANIMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30003 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİGARA (TÜTÜN MAMULLERİ) İÇMEMELİ/KULLANMAMALI!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27481 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "SİNDİREMEMEK/HAZMEDEMEMEK" ile/ve/<> TESLİM OLAMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36089 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SORUNLARI(N):
ÖNEMSEMEMEK
ile/ve/değil/yerine ÜSTÜNDE DURMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34491 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SORUNU:
GÖRMEMEK
ile/ve/||/<> ÇARPITMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51748 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÖYLEMEK ile SÖYLEMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3890 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Söylememek için SUS!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26866 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "SÜREKLİ KAZANMAK" ile/ve/||/<> "HİÇ KAYBETMEMEK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41987 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞARAP[Ar. < ŞERÂB]/MÜDÂME/MEY[Fars.] ile/değil HAMR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8420 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞÜPHELENDİRMEMEK ile/ve/<>/değil/yerine KARIŞMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30494 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAHAMMÜL EDEMEMEK ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< ALIŞAMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36694 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAKDİR ETMEK ile/ve/<> SEVME(ME)K
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3211 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Taklit etmemek için DİNLE!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26520 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Taklit etmemek için SUS!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26936 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TANIMADAN/ANLAMADAN ETİKETLEMEMELİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27511 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TARİHİN:
ŞİMDİYE ETKİ ETMESİ
ile/>< ETMEMESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48930 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAVIR ALMAK ile/ve/<> HAKSIZLIK ETMEMEK/ETMEDEN!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32046 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "TAVİZ VER(ME)MEK" ile "GERİ ADIM ATMA(MA)K
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9712 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Tekrar etmemek için DİNLE!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26449 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Tekrar etmemek için SUS!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26877 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEMBELLİK ile/ve/<>/değil İŞ BEĞENMEMEZLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5116 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TENEZZÜL ETME(ME)K ile/ve/değil/yerine/||/<>/< İTİBAR ETME(ME)K
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50280 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEPKİSELLİK ile/ve/değil/yerine İNANDIKLARINDAN VAZGEÇMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1297 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TERSLEMEMELİ!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27508 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOPLUMUN:
"ANLAMAMASI"
değil İTİBAR ETMEMESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49398 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOPRAKTA:
KÜÇÜK MEMELİ
ve/||/<> TEK HÜCRELİ CANLILAR(PROTOZOA) ve/||/<> SOLUCAN ve/||/<> EKLEM BACAKLI ve/||/<> YOSUN ve/||/<> BOZGAN/BAKTERİ ve/||/<> MANTAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44504 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TUTARSIZLIĞINDAN UTANMAMAK ile/ve/||/<>/< ÖLÇÜYÜ SEVMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45409 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TÜZE'NİN TEMEL İLKELERİ - ULPIAN[M.S. 170 - 223]:
ONURLU YAŞAMAK
ve/||/<> BAŞKASINI İNCİTMEMEK ve/||/<> HERKESE, HAKKINI TESLİM ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46675 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TÜZEL/HUKUKÎ ERDEMLER'DE:
GENELLİK
ve/||/<> İLÂN ETME ve/||/<> GERİYE YÜRÜ(TÜLE)MEME ve/||/<> AÇIKLIK ve/||/<> ÇELİŞKİSİZLİK ve/||/<> UYMA OLANAĞI ve/||/<> KALICILIK ve/||/<> İLÂN EDİLEN KURAL İLE RESMÎ EYLEM ARASINDAKİ UYGUNLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50297 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UCU-BUCAĞI (GÖRÜNMEMEK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNUTMA ile/ve AKLINA GELMEME(Sİ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4329 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNUTMAK ile BİLMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4331 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNUTMAK ile DEŞMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32643 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZAK DURMAMAK/DURMAK ile/ve/=/||/<> RIZÂ GÖSTERMEK/GÖSTERMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52341 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜMİT ETMEMEK ile/ve ALAY ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19909 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ÜZERİNDE DURMAK" ile/ve GÖZARDI ETMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9813 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜZÜLME(MELİ)!:
[ne] YALNIZLIK('A)
ne de YALAN('A)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35925 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK-YOKLUK ile/değil VERİP-VERMEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51692 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERDİĞİN ŞEYLERİ "GÖRMEMEK" ve/||/<>/>/< VEREBİLECEĞİN ŞEYLERİ ARTIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39959 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YADIRGAMA ile/değil/yerine/<> BENİMSE(YE)MEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31712 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YADSIMA ile/ve/<> ÖNEMSEMEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36096 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YALAN SÖYLEMEK ile/ve/değil DOĞRUYU SÖYLEYEMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28962 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YALAN SÖYLEMEMEYİ ÖĞRENMEK/BİLMEK ile/ve/<> YALAN SÖYLEYEMEMEYİ ÖĞRENMEK/BİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2662 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YALAN ile/değil BİRŞEY SÖYLEMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2656 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YALAN ile/ve İLGİLENMEME/UĞRAŞMAMA (İSTEĞİ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2660 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YANLIŞA GİTMEMEK ve DOĞRUYA YÖNELMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16298 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "YAPAMAMA/GERÇEKLEŞTİREMEME":
"YOĞUNLUK"TAN DOLAYI
ile/ve/değil/<> ÖNCELİKLER(İN)DEN DOLAYI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31646 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAPIŞIK KULAK MEMESİ ile AYRIK KULAK MEMESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5556 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAPMACIK OLUP "SEVİLMEK" ile/değil/yerine/>< KENDİN OLUP BEĞENİLMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44450 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAPMACIK OLUP SEVİLMEK değil/yerine/>< KENDİN OLUP SEVİLMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49839 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YEMEK ISINIRKEN TELEFON ETMEMEK/DALMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16239 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (YEMEKTE) SU/SIVI TÜKETMEMELİ!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27533 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YEMEME ile ORUÇ/RİYÂZAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8104 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YENİLİR-YUTULUR (BİR SÖZ ETMEMEK/OLMAMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11107 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Yenilmemek için DİNLE!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26549 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Yenilmemek için SUS!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27013 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YER VERMEMEK ile TUTARSIZLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3926 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YETERİNCE SU: İÇMEMEK ile/değil/yerine/>< İÇMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45933 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (YETERİNCE) SU İÇMEYİ:
UNUTMAMAK
ve/||/<> ATLAMAMAK ve/||/<> ERTELEMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52702 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "YOK" DEMEK ile/değil/yerine GÖRMEMEZLİKTEN GELMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50702 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YOL-İZ (BİLMEMEK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11117 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAMANIN:
"GEÇMEMESİ"
ile "YETMEMESİ"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48939 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEYTİNLER'DE:
ÇOLUR
ile/ve HAL ile/ve KALİ ile/ve KALAMATA ile/ve KALEMBEZİ ile/ve MEMECİK ile/ve MEMİLİK ile/ve SARIULAK ile/ve SELE ile/ve USLU ile/ve YOĞULIĞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8276 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

 

  
SÖZLER

 

 

 

 

  

 

YAZILAR......

--------------------

 

  

 


 

   

 

 

Bu sayfa 01 Ocak 2020 itibariyle 225 kez incelenmiş/okunmuştur. 


FaRkLaR Kılavuzu Facebook Grubu             FaRkLaR Kılavuzu Twitter Sayfası
grubumuza da katılabilirsiniz...             'dan da takip edebilirsiniz...
6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com       FaRkLaR Kılavuzu       GösterGe Bilişim ve İnternet Hizmetleri

Yenilikler ve Duyurular | Desteğiniz Lüt(û)fen!!!