-LI/LAR'DA

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!! )


 Doğrudan, bu bölüm/sayfa içeriğinde
arama yapmak için...

( Klavyenizde "Ctrl + F" tuşlarıyla[önce "Ctrl" tuşu ve basılı tutarken "F" tuşuna basarak] ve/veya(^/v) fareyle[mouse] sol üst köşedeki "Düzenle/Edit" kısmında "Bul/Find"'ı tıklayarak aradığınız sözcüğü yazarak aramanızı yapabilirsiniz. )* ( Windows için geçerlidir. )
* ( Linux ve Macintosh kullanıcıları nasıl arama yapacaklarını biliyorlardır. )AÇIKLAMALAR/ÖNSÖZ
[Mutlaka okuyunuz!!!]

- Bazı sözcüklerin, hem sözlüklerdeki karşılığına yer verilmekte, bazılarına da özellikle yer vermeyip psikolojik, felsefi, bilimsel, sanatsal, göreceli, uygulayımsal, belirli bir sınırlılık ve yaklaşımlardan yararlanılarak parantezler açılmıştır.

- Bu çalışmada, başlıkların altlarındaki bilgilere/açıklamalara (parantezlere), kişilerin, kendilerinin düşünmelerine fırsat verebilme amacıyla ve özellikle pek fazla yer verilmemektedir. Zihinlerce/kişilerce uygun bulunmayabilecek bilgiler/parantezler, gözardı edilebilir.
[ Kavramların yanında bulunan ( ) parantezler, ek bilgi ya da açıklama olarak, [ ] köşeli parantezler ise ayrıntı/teknik bilgi vermek üzere kullanılmıştır. ]

- Çoğu sözcüğe, özellikle ve belirli bir yaklaşımla yer verilmemiştir. Hayır! / Evet!

- Bu çalışmada, çoğu sözcüğün/kavramın altında, bazılarında “açıklama/ları” bulunmakta, bazılarında da -özellikle ve çeşitli nedenlerden dolayı- bulunmamaktadır.

- Bazı başlıkların altına, veri/bilgi girmemizin çeşitli nedenlerinden biri ise ulaşım/erişim kolaylığı sağlamak üzere, hazır veri/bilgi karşılıklarını sunmak üzeredir! [Dolayısıyla sizin de FaRkLaR Kılavuzu'na destek olabilmek amacıyla üyeliğinizi şimdi başlatmanızı dileriz! Teşekkür ederiz!] )

- Bu çalışmanın, sadece sözlük olarak algılanmamasını ve kullanılmamasını da sağlamak amacıyla ve özellikle “:”[iki nokta üst üste] ya da “...dır!” şeklinde belirtilmemiştir!

- Bu çalışmada, başlıkların [kavram ya da olguların], ne olduklarından çok, ne olmadıklarına işaret etme çabası güdülmektedir. [ Bir DEĞİL’leme çalışması olarak değerlendirilmelidir! ]

- Bu çalışmada bulunan tüm karşılaştırmaların, tanımlan(a)mayan, sözcük olarak karşılığı/adı tam olarak oluşturul(a)mamış, fakat zihinlerimizde karşılığı bulunan/bulunabilen “3.” anlamları ve/veya ara anlamları düşünülebilir.

- Bu kılavuz/sözlük, dil(d)e/kavramlar(d)a/sözcükler(d)e ilginizin daha da artması ve sözlük/ahit kullanımını artırmayı amaçlamaktadır.

- İngilizce’ye ve öteki dillere yer verme nedenimiz, öteki dillerle karşılaştırmalı yaklaşımla belirli bir bilince sahip olmanıza, aracı olabilmektir.

- Çoğu sözcüğün, zaman içinde, kökenbilimsel(etimolojik) derinliklerine ve öteki dillerdeki karşılıklarına da yer verilecektir. (Bu konuda her türlü destek ^v(ve/veya) katkınızı görmekten mutluluk duyarız!)

- Bu kılavuzdaki bilgiler, SDP(Sinir Dili Programlası)(NLP) üzerine de kılavuzluk edebilir.

- Bu kılavuz, soru sorma/sorgulama, yoğun/derin düşünme aracı/vesilesi olarak kullanılabilir.

- Bu kılavuz/sözlük üzerine olan tüm katkı/destek/uyarı/yorum ve önerilerinizi görmek ve değerlendirmekten mutluluk duyarız! Ayrıca burayı tıklayarak, dille ve buradaki içerikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz kişilere tavsiye edebilirsiniz."... ile/ve/değil/yerine ..."
[bağlaçların kullanımı/okunuşu...]

- Kavramların aralarında kullanılan/bulunan
"... ile/ve/değil/yerine ..."
bağlaçları, ilgili satırı 2/3/4 kez ve ayrı ayrı şekilde okumanız ve satırları tekrarlamamak içindir.
( - UCLAR ile FARKLAR [karıştırılmamalı!]
- UCLAR ve FARKLAR [ayrı olmalarının yanısıra birlikte de düşünülebilir/kullanılabilir!]
- UCLAR değil FARKLAR [dır!]
- UCLAR yerine FARKLAR [düşünülmeli/kullanılmalıdır!] )... ile ...
[ÖNCESİ | SONRASI]

- Sözcükleri dizerken ya da "... ile" öncesiyle "ile ..." sonrası arasında bir öncelik/fark/özellik/tercih/vurgu yoktur. Her ikisini de kesinlikle birbirine karıştırmamak, her ikisinin de derinliğine/önemine ve ciddiyetine yer/destek verilmesi gerekmektedir.

- Belirlemelerin/karşılaştırmaların daha da oturması/derinleşmesi için, "ile"den sonraki sözcüğün yanına tekrar "ile"den önceki sözcüğü düşünerek/koyarak değerlendiriniz.
( "- BÜTÜN ile TÜM" ise "- BÜTÜN ile TÜM (ile BÜTÜN)" gibi. )( "- ANLAMLI ile ÇAĞRIŞIMLI ise "- ANLAMLI ile ÇAĞRIŞIMLI [ile ANLAMLI]" gibi. )

EN SON YAPILMIŞ OLAN EKLEMELER
[ 06 Mayıs 2020 - 04 Haziran 2020 arasında... ]


 

Bugün [04 Haziran 2020] itibariyle
-lı/lar bölümüne yapılmış olan eklemeler, aşağıdaki gibidir.
[ 06 Mayıs 2020 - 04 Haziran 2020 arasında... ]
( 1 yeni ekleme, 1 katkı )


- KARABATAK ile TEPELİ KARABATAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55124 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

 

  

 


 

 

( Bugün [04 Haziran 2020] itibariyle
-lı/lar bölümünde,
645 FaRk
)


- [ne yazık ki]
BAĞIMLI
ile/değil TUTKUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33862 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ... ÇOK GELİŞİYOR ile ... HIZLI GELİŞİYOR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29138 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
ISRARLI
ile/ve/||/<> TAKINTILI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49641 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
!MÜPTELA[Ar. < BELÂ]
değil/yerine/= BAĞIMLI | DÜŞKÜN, TUTULMUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46514 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "... TASI, ODUNCUNUN VAR BALTASI" ile/ve "TATLI SÖZ YILANI DELİĞİNDEN ÇIKARIR"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9766 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ... TEMEL/Lİ ile ... DAYANAK/LI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4478 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- | YALIN VE DOLAYSIZ ve/||/<> AYRIM VE DOLAYLI BİRLİK |
ve/||/<>
BUNLARIN BİRLİKTELİĞİ

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49784 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ...'NIN:
TANIMI
ile/ve/değil/yerine/||/<>/< BAĞLI OLDUĞU/OLABİLECEĞİ YER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51481 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
BAĞIMLILIKTAKİ EN YAYGIN SAVUNMA MEKANİZMALARI:
İNKÂR ETME
ile BAHANE BULMA ile YANSITMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54736 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- 1 BAĞIMLI > 4 BAĞIMLI YAKINI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32139 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- 40'LI YAŞLAR ile/ve/||/<>/> 50'Lİ YAŞLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50690 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- 5 PARMAKLI EL ile 6 PARMAKLI EL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5449 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- 5 ya da 4 YILDIZLI OTEL ile/ve/değil/yerine BUTİK OTEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18900 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- 60 TABANLI SAYIDA:
DEĞER
ve/= ŞEKİL/LER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30395 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUŞLAR DÎVÂNI [ÖMÜR CEYLAN - KAPI YAY.] adlı kitabı okumanızı salık veririz.
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22798 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MANTIKU'T TAYR [FERİDÜDDİN ATTAR - KAKNÜS YAY. adlı kitabı okumanızı salık veririz.
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22799 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ABDÜLLEZİZ[Ar. < HABBÜLLEZİZ: Tatlı tane.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33340 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ACELE ETMEK" ile/değil/yerine HIZLI HAREKET ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6901 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AÇIK E ile KAPALI E
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49259 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AÇIK KIYAS ile/ve KAPALI KIYAS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16706 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "AÇIK" KONUŞMAK ile/ve/değil/yerine AYRINTILI İFADE ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16261 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "AÇIK" KONUŞMAK AYRINTILI İFADE ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25861 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AÇIK MEDRESE/LER ile/ve KAPALI MEDRESE/LER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19042 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AÇIK SİCİM ile/ve/||/<> KAPALI SİCİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50918 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AÇILI IŞIKÖLÇER ile/ve/||/<> AÇILI IŞINIMÖLÇER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADÂLET:
"GÖRELİ"
değil DAYANIŞMALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53970 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ADÂLETSİZLİK" ile/değil KARŞILIKLI HİZMET (İÇİN)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36521 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADALI FİYATI ile/ve/<>/değil/yerine ADADA FİYATI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30905 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AĞAÇKAKAN ile AKSIRTLI AĞAÇKAKAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22745 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AĞAÇKAKAN ile KIRMIZI ŞAPKALI/KOKARTLI AĞAÇKAKAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22747 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AĞAÇKAKAN ile ÜÇ PARMAKLI AĞAÇKAKAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22750 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AĞIRLIK/LI ile ÖNCELİK/Lİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1745 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AĞLI ODUN BORULARI = EV'İYE-İ ŞEBEKÎYE = VAISSEAUX RÉTICULAIRES, VAISSEAUX RÉTICULÉS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13180 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AĞRIYA DUYARLI OLMAYAN ÖRGENLER(ORGANLAR) ile AĞRIYA DUYARLI OLAN ÖRGENLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5465 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AHLÂKLI OLMALI!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27612 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AHLÂKLI değil AHLÂK KİŞİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6374 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AHMAK KİŞİNİN ARADIĞI değil/yerine/>< AKILLI KİŞİNİN ARADIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45475 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKBABA ile AKSIRTLI AKBABA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48324 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKBABA ile KIRMIZI BAŞLI AKBABA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22657 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKBABA ile SAKALLI AKBABA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22660 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKBABA ile SARKIK YANAKLI AKBABA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22661 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKBİL'İ:
YAVAŞ BASMAK
değil/>< BASILI TUTMAK/BEKLEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27831 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKILLI ÇALIŞKANLAR ile/ve AKILLI TEMBELLER ile/ve
AKILSIZ ÇALIŞKANLAR
ile/ve AKILSIZ TEMBELLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5114 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "AKILLI OLMAK" ile/ve/değil/yerine YETERİNCE AKILLI OLMAK/DAVRANMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5097 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKIL/LI ile/ve ERDEM/Lİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7051 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKILLI ile/ve "GÖZÜNDEN AKILLI"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5095 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "AKSİNE" yerine FARKLI OLARAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33028 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKTAVŞAN/ARABİSTAN TAVŞANI ile UZUN KULAKLI ARAP TAVŞANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23026 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALBATROS ile KARA AYAKLI ALBATROS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50366 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALÇI:
ADİ/STÜK
ile ANHİDRİT ile DÖŞEME ile GÖZENEKLİ ile İNCE İNŞAAT ile KABA İNŞAAT ile KALIP ile KATKILI ile MERMER ile PARİS ile PİYASA ile SIVA ile ŞAPLI ile YÜKSEK DİRENÇLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37961 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALICI ile ALACAKLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5765 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALIMLI ile ÇEKİCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6672 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALTIN ZEHİRLİ OK KURBAĞASI ile KARA AYAKLI OK KURBAĞASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22307 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALTLI ÜSTLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10583 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AMELİYATIN BAŞARILI GEÇMESİ ile/ve (fakat) HASTANIN ÖLMESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41965 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANALI-KIZLI (DOLAŞMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10587 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANATOMİ KARŞILAŞTIRMALI ANATOMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5709 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ANAYASALI DEVLET" ile/değil/yerine ANAYASA DEVLETİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52350 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAMLANDIRAMAMAK ile/ve/||/<>/> TAKILI KALMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50882 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ANLAMLANDIRMAK" ile/değil "ANLAMLI KILMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3958 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAMLI BAKMAK ile ALICI GÖZÜYLE BAKMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4927 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Anlamlı KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26014 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAM/LI ile/ve ÇAĞRIŞIM/LI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/823 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Anlayışlı ol ve KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26017 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAYIŞLI ile/ve/değil FEDÂKÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29965 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANTİLOP ile MAVİ/BEYAZ SAKALLI ANTİLOP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55024 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANTİLOP ile (ÖKÜZ BAŞLI) AFRİKA ANTİLOPU/GNU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48338 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANTLAŞMALI ile DANIŞIKLI-DÖNÜŞÜKLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3904 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- APTAL "DOST" ile/değil/yerine AKILLI "DÜŞMAN"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47597 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Aralıklı KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARP ile/ve AÇILI ARP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13665 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARSIZ ile/değil/yerine/>< HAKLI ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48513 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Artılı KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26326 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ASSI değil/yerine/= YARARLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40071 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞAMALI ile/ve/||/<> DALGA DALGA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54139 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞIRI/ABARTILI KEYFİYET ve/||/<>/> GECİKEN/GECİKMİŞ ADÂLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34236 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AT ile ALACALI AT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22102 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ATLAR:
GÜÇLÜ
ile/ve DAYANIKLI ile/ve HIZLI/SÜRATLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30067 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ATLI KARINCA ile AT ile KARACA[Erkek çocuklar atlara, kız çocukları Karaca'ya bindirmekten!]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14368 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ATLI KARINCA ile/ve SİYAH KARINCA ile/ve HUBUBAT YİYEN KARINCA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22867 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AUGUST COMTE ve/||/<>/> GEORGE SARTON ve/||/<>/> AYDIN SAYILI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55023 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYIRICI AKIL ile/ve UYGULAMALI AKIL ile/ve KURAMSAL AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15863 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYNI ŞEYE, FARKLI ADLAR KOYMAK ya da FARKLI ŞEYLERE, AYNI ADI KOYMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34234 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "AYRI AYRI" ile/ve "BAŞLI BAŞINA"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9912 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYRIMLI BİRLİK ile/değil AYRIMLI, AŞILMIŞ BİRLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33144 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYRIMLI BİRLİK ile/ve AYRIMLI BİR ile/ve AYRIMSIZ TEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/563 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYRIMLI ÖZDEŞLİK ile/ve/<> BİREŞİM(TEVHİD)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45784 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYRINTILI ile/ve/<> KAPSAMLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞIMLI BİÇİMBİRİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40149 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN ile/ve BAĞIMLI DEĞİŞKEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7839 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Bağlamlı KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26221 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞLANMA ile/ve KARŞILIKLI RIZÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4367 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Bağlantılı KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞLI ile/değil BAĞIMLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25777 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAHARATLI ile/ve/değil ACI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8393 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BALIK ile MAVİ HALKALI ÇAMUR BALIKLARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48017 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BALİNA ile GAGALI BALİNALAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44518 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASKIN/HAKİM GEN ile/ve/<> SAKLI GEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5188 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂSÛR[Ar. çoğ. BEVÂSÎR] ile KANLI BÂSÛR/DİZANTERİ[Fr. < Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Başarılı sonuç için süreçte KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26086 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞLI BAŞINA (ELE ALMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10623 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BAŞLI BAŞINA" ile/ve "AYRI AYRI"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9322 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BAŞLI BAŞINA" ile "TAMAMEN"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9989 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAYEZİD YANGIN KULESİ değil OSMANLI TOPU('nun dikilmiş hali)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14631 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAYKUŞ ile KISA KULAKLI BAYKUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22670 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAYKUŞ ile KULAKLI ORMAN BAYKUŞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22664 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENEKLİ KURBAĞA ile YILDIZLI CÜCE KURBAĞA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53011 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENZETME:
AYRINTILI
ile KISALTILMIŞ ile PEKİŞTİRİLMİŞ ile GÜZEL(BELİĞ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47154 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYAZ BAŞLI KARTAL ile BALIK KARTALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22610 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYAZ KAFALI KAPUÇİN ile KAHVERENGİ KAPUÇİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22225 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEZLİ MİDE ile/ve TAŞLI MİDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22775 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BIYIKLI VUNDU BALIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40378 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİN (OLMAK) ile/ve/değil/||/<>/> AKILLI (OLMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50985 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİM DEĞERLERİNDE:
GÖZLEM/VERİ/OLGU ÖBEĞİNDE DESTEKLENME
ve/||/<>/> DENEYE DUYARLILIK ve/||/<>/> KURAMA DUYARLILIK ve/||/<>/> MATEMATİKSELLİK ve/||/<>/> YARARLILIK-İŞLEVSELLİK ve/||/<>/> GERÇEKLİĞİ BETİMLEYEBİLME ve/||/<>/>
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53096 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİM:
EKLEMLİ
ile/ve/değil/<> SIÇRAMALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35086 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİNÇ/Lİ ile KASIT/LI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4588 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİNÇLİ ile/ve/değil PLANLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4271 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİRLİK ile/ve AYRIMLI BİRLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/581 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİSİKLET YARIŞLARINDA:
SARI MAYO
ile/ve YEŞİL MAYO ile/ve BEYAZ MAYO ile/ve KIRMIZI PUANLI MAYO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38803 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİSİKLETİ:
HIZLI KULLANIM
değil/yerine SAKİN/YAVAŞ KULLANIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38750 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİSİKLETTE:
ELDİVEN
ve/değil/yerine KESİK PARMAKLI ELDİVEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38801 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİTKİLER ile TALLI BİTKİLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48441 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BOŞANMA İSTEĞİ ile/ve/<> KARŞILIKLI BOŞANMA İSTEĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39050 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BUNA BAĞLI OLARAK ile DOLAYISIYLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30024 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CAMİ ile DEFTERDAR CAMİİ[1541]
(NAZLI MAHMUT EFENDİ)

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CANLI AŞILAR ile/ve CANSIZ AŞILAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5653 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Canlı KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25906 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CANLI OLAN = ÂLÎ[Fars.] = 'UZVİYYE[Ar.] = ORGANIC[İng.] = ORGANIQUE[Fr.] = ANIMALIS[Lat.] = BELEBT, ORGANISCH[Alm.] = ORGANA EKHÕN, EMPSÜKHOS[Yun.] = ORGANICO[İt., İsp.] = ORGANISCH[Fel.] = ORGANISK[Dan.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39223 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CANLI ORMAN ÖRTÜSÜ ile/ve CANSIZ ORMAN ÖRTÜSÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13046 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CANLI ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< BİLİNÇLİ ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< BİLİNCİNİN BİLİNCİNDE OLAN/OLABİLEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44471 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CANLI ile/ve/<> CAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46165 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CANLI ile CANSIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40478 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CANLI ile/ve/<> GERÇEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3414 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CANLI ile/ve HAREKETLİ/HAREKET EDEBİLEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3410 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CANLI ile/ve ORGANİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3409 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CANLI ile ORGANİZMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7961 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CANLI = TİRİG = ZENDE, CÂNAVAR(CÂNOMANDÂN: CANLILAR)[Fars.] = HAYY[Ar.] = LIVING THING[İng.] = ÊTRE VIVANT[Fr.] = VIVO, ANIMAL[Lat.] = DAS BESEELTE, DAS LEBEWSESEN, DAS LEBENDIGE, DAS BELEBTE[Alm.] = TO ZÕN[Yun.] = VIVENTE[İt.] = LO VIVO[İsp.] = LEVEND WEZEN[Fel.] = LEVENDE VÆSEN[Dan.] = JIVAYO SUŞŞESTVO[Rus.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CANLI ile/ve/yerine VAROLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3413 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CANLI ile/ve YOĞUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3415 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CANSIZ ile/ve CANLI OLMAYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3407 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CEMİYETÇİ BAKIŞ/ANLAYIŞ ile/ve/<> STRATEJİK BAKIŞ/ANLAYIŞ ile/ve/<> FARKLI BAKIŞ/ANLAYIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37767 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CİLBAN ile ÇALI FASULYESİ ile MÂŞ FASULYESİ[Fars., Sans.] ile MEKSİKA FASULYESİ ile SIRIK FASULYESİ ile SOYA[Mançuca] FASULYESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8248 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇALI BEBEĞİ ile AY AY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22221 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇALI DİKENİ ile DEMİR DİKENİ ile DEVE DİKENİ ile EŞEK DİKENİ ile GEYİK DİKENİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13107 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇARŞILAR:
ÜSTÜ AÇIK
ile/ve/||/<> KAPALI ile/ve/||/<> BEDESTEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34739 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇELİŞKİLİ ile/ve/değil FARKLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1085 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇETREFİLLİ/LİK ile/ve/||/<> ÇATALLI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54785 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇEVİRİ AMAÇLI METİNDE:
ÇÖZÜMLEME
ile/ve/||/<> YORUMLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51108 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇINGIRAKLI YILAN ile DOĞU ELMAS SIRTLI ÇINGIRAKLI YILAN ile BATI ELMAS SIRTLI ÇINGIRAKLI YILAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31287 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇITALI UÇURTMA ile/ve ŞEYTAN UÇURTMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14362 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇİFT TARAFLI İÇBÜKEY ile BİR TARAFI İÇBÜKEY, ÖBÜR TARAFI DIŞBÜKEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7912 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇOCUĞU "ÖVÜNCE":
KİBİRLİ
ile HIRSLI ile ÇABALI ile BENCİL ile AHLÂKLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51044 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇOK ANLAMLILIK ile/ve/değil ÇOKLU ANLAMLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/828 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇOK ANLAMLILIK ile/ve ORTAK ANLAMLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/827 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇOK KATLI PAZARLAMANIN YAPISI VE İŞLEYİŞİ ile PİRAMİT ŞEMA ORGANİZASYONLARININ YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34575 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇOK SAZLI ve/değil/<> ÇOK SESLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31774 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAİRE ile/değil/=/||/<>/< SONSUZ/ÇOK KÖŞELİ/LİK / SONSUZ KENARLI ÇOKGEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50699 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DALLI KÖK = CEZR-İ MÜTEŞA'İB = RACINE RAMEUSE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13190 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAMARSIZ BİTKİLER ile/ve DAMARLI BİTKİLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30742 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAVACI ile/>< DAVALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45078 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAVRANIŞ ile/ve İSTİKRARLI DAVRANIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4594 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAVUL ile/ve SÜRTMELİ DAVUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13739 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Dayanakçalı KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26237 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANIKLI TÜKETİM ARACI ile/ve/||/<> DAYANIKSIZ TÜKETİM ARACI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52729 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (")DELİ(") ile/değil/yerine/<>/>< (")AKILLI(")
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35547 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DELİ ile/değil/yerine "AKLI DALGALI"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36497 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DELİ" ile/değil DONANIMLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32656 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DELİKLİ KURUŞ ile/ve/||/<> KIRTILLI KURUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENİZ YENGECİ ile TATLI SU YENGECİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22550 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Dermanlı KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26021 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEVAMLI değil/yerine/= SÜREKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DIŞ DÜNYADAKİ VAROLAN ile ZİHİNDEKİ VAROLAN ile DİLDEKİ VAROLAN ile YAZILI VAROLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1992 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİLİN, FARKINDALIKLI KULLANIMI ile/ve FELSEFÎ BİLİNÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8501 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİN ile TEK TANRILI DİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20560 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİRİMSEL/CANLI ile/ve/<> DEVİNGEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31063 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞAN ile BIYIKLI DOĞAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22640 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞRUDAN KAYIP ile DOLAYLI KAYIP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28003 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞRUDAN SEN ile/ve/<> DOLAYLI SEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31707 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞRUDAN YARDIM ile/değil/yerine DOLAYLI YARDIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3664 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOLAYIMLI BİLGİ ile/ve/<> DOĞRUDAN BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4160 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOLAYIM(LI/SIZ) ile DÜŞÜNÜLMÜŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49447 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOLAYLI ELERKİ(DEMOKRASİ) ile/değil/yerine DOLAYSIZ/TEMSİLSİZ ELERKİ(DEMOKRASİ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14414 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOLAYLI OLARAK ile ÜZERİNDEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28030 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOMUZ ile SAKALLI DOMUZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48018 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DONANIMLI OLMAK ile/ve HAZIRLIKLI OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4694 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DONANIMLI OLMAK ile HAZIRLIKLI OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16161 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DOST, ACI SÖYLER" değil/yerine DOST, ACIYI, TATLI SÖYLEYEBİLİR/SÖYLEYEBİLENDİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8737 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOST:
ACI SÖYLEYEN
değil ACIYI, TATLI SÖYLEYEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33026 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUDAKLI KOROLLA = TÜVEYC-İ ŞEFEVÎ = COROLLE LABIÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13287 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUVARDA:
KİREÇ HARÇLI
ile/ve HORASAN HARÇLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13908 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYGU ODAKLI TERAPİDE:
DUYGU ŞEMALARI
ile/ve/||/<> DUYGU DEĞERLENDİRME ile/ve/||/<> DUYGU DEĞİŞİM İLKELERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51749 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYGULARA BAŞVURMA SAÇMA(LIK)LARI/SAFSATALARI:
TEHDİT
ile/ve/||/<> DUYGU ile/ve/||/<> ÖNYARGILI DİL ile/ve/||/<> MAZERET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34770 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNCEDEN DAHA ZARARLI OLAN:
"USTA SALDIRICI"
ile/ve/değil/||/<> ACEMİ SAVUNUCU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36067 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNME ile/ve/<> YANSIMALI DÜŞÜNME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1387 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜZENLİ GÖÇ ile/ve/||/<> DÜZENSİZ GÖÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜZENLİ ile/ve SIÇRAMALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3607 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DYOGEN ile/ve KIBRIS'LI DYOGEN ile/ve ROMEN DYOGEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6413 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EĞRİ-BÜĞRÜ(İVİCAÇLI)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10725 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EKİDNE ile KISA GAGALI EKİDNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22878 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EKİDNE ile UZUN GAGALI EKİDNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EKLEMLİ/MAFSALLI GÖVDE = SÂK-I MAFSALÎ = TIGE ARTICULÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13204 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EKMEK:
TAM TAHILLI
ile/ve/değil/<> EKŞİ MAYALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31333 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EKMEK UNU ile/<> KEK UNU ile/<> PASTA UNU ile/<> ÇOK AMAÇLI UN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48644 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EN ANLAMLI YEMİN ile EN BÜYÜK İNTİKAM ile EN ADİ SÖZ ile EN GÜZEL YANIT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36085 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EN DAYANIKLILAR ile EN DAYANAKSIZLAR, EN KOLAY/HIZLI ÇÜRÜYENLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8220 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EN HIZLI, İNSANLI UÇUŞ:
X-15A uçağı ile 31.200 yükseklikte, saatte 6389 km. [1967]

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25097 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EN HIZLI OLAN:
| SES HIZI ve IŞIK HIZI |
ile/ve/değil/||/<>/>/< DÜŞÜNCE HIZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49061 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EN HIZLI UÇABİLEN KUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40896 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EN HIZLI UZAYAN TIRNAK ile EN YAVAŞ UZAYAN TIRNAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40969 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EN HIZLI YIRTICI KUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EN YAŞLI AĞAÇLAR...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33129 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENGEREK YILANI ile MIZRAKBAŞLI ENGEREK YILANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45186 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞ ANLAMLI ile EŞ KÖK ANLAMLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8639 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞ ANLAMLI ile/ve/değil YAKIN ANLAMLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8635 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞ ANLAMLI/LIK ile/ve ÇOK ANLAMLI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8637 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞADLI = HOMONYM[İng., Alm.] = HOMONYMIE[Fr.] = HOMONYMIA[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39318 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EV/MAĞAZA:
TEK KAPILI
değil ÜÇ KAPILI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32408 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FARE ile BÜYÜK KAFALI KÖSTEBEK FARESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47782 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FARE ile/değil UZUN KULAKLI ARAP TAVŞANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50364 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FaRkLaR KILAVUZU'NDA ÖNCELİKLER:
YARARLI
ve/> ÖNCELİKLİ ve/> İNCELİKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4158 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FARKLI AÇILARDAN ve/||/<> BÜTÜNCÜL BAKMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48947 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI ile/ve/değil/||/<> FARKLI BİR TANIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48948 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "FARKLI DÜŞÜNMEK" ile/ve "GENİŞ DÜŞÜNMEK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9765 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FARKLI FARKLI ile ÇEŞİT ÇEŞİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8957 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FARKLI OLMAK(/OLMAYA ÇALIŞMAK) ile/ve/değil/yerine FARK YARATMAK(/YARATMAYA ÇALIŞMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2238 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FARKLI OLMAK(/OLMAYA ÇALIŞMAK) ile/ve/değil/yerine ADAM OLMAK(/OLMAYA ÇALIŞMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2237 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FARKLI ile AYRI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2232 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FARKLI ile BAMBAŞKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35947 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FARKLI ile/ve DEĞİŞİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2235 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FARKLI ile/ve İDDİALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FARKLI ile İKİLİ(/ÇİFT)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28845 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FARKLI ile/ve ÖZEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2234 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FARKLI ile/ve SIRADIŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2236 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FARKLI ile "UÇUK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2239 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FERÂSET[Ar. < FERES[Çok hızlı giden at.]] değil/yerine/= SEZGİ/SEZİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41083 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FISTIKLI BAKLAVA yerine CEVİZLİ BAKLAVA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8295 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FOKLARDA/DENİZKÖPEĞİGİLLER[PHOCIDAE]:
AKDENİZFOKU
ile ÇİZGİLİFOK ile EDDELLFOKU ile HALKALI FOK[Kuzey kutbunda] ile HAWAII FOKU[MONACHUS SCHAUINSLANDI] ile PARS FOKU ile ROSS FOKU ile SAKALLI FOK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22528 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FOLYA ile KULAKLI FOLYA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48239 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FRAGMAN/TAL yerine PARÇA GÖRÜNTÜ/LER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11402 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GAYÛR[< GAYRET] değil/yerine/= GAYRETLİ, ÇOK ÇALIŞKAN | DAYANIKLI [GAYYÛR değil!]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41165 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEÇERLİ ile MANTIKLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7853 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GELENEK:
UYGULAMALI
ile/ve/||/<>/< METİN TABANLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49170 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GELİŞİM ODAKLI ile/ve/değil/yerine/||/<>/< GELİŞİME YÖNELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54775 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GENİŞ ile/ve/değil/yerine/||/<>/< KAPSAMLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54148 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GERİZEKÂLI değil/yerine/>< GEZİ ZEKÂLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33717 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GİZLİ-KAPAKLI (İŞLER ÇEVİRMEK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10788 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GİZLİ-SAKLI (İŞLER ÇEVİRMEK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10787 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖRELİLİK ile/ve YASALI GÖRELİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8009 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖZ TANSİYONUNDA:
AÇIK AÇILI
ile KAPALI AÇILI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5333 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖZDEKİ AĞ TABAKANIN EN DUYARLI NOKTASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41236 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖZYAŞI ile/ve/değil/<> KANLI GÖZYAŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32815 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "GÜÇLÜ OLAN" ile/değil/yerine (")HAKLI(") OLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜÇLÜ ile DONANIMLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28787 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜÇLÜ ile/değil/yerine FARKLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2240 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (")GÜÇLÜ(") ile/ve/||/<> (")ZENGİN(") ile/ve/||/<> (")AKILLI(")
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37716 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜFTÂR-I ŞİRİN[Fars.] değil/yerine/= "TATLI" SÖZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41251 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜMÜŞ SIRTLI GORİL/ENGAGİ[yerel dilde] ile DUMAN SIRTLI DAĞ GORİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32923 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜZEL/LİK ile İDDİALI GÜZEL/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6665 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "HAKLI BULMAK" ile/ve/değil/yerine SAVUNMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2799 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "HAKLI ÇIKMAK" ile/değil/yerine/>< HAKLI OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48714 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "HAKLI" OLAN ile/değil/yerine AKLI OLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31160 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "HAKLI OLAN" ile/ve/değil/yerine/||/<> HAKÇA OLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41964 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAKLI OLMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< AKLI OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54887 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAKLI ile HAKİKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50902 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HALI FABRİKASI ile/değil HALI İPİ FABRİKASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48549 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HALK MÜZİĞİ'NDE:
YAYLI SAZLAR
ile/ve NEFESLİ SAZLAR ile/ve VURMALI SAZLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13713 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HALKALI ODUN BORULARI = EV'İYE-İ HALKAVÎYE = VAISSEAUX ANNULAIRES, VAISSEAUX ANNELÉS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13179 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAMAM[Ar.] ile/ve KAPLICA[< KAPALI ILICA]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18968 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "HASTALIKLI BAĞIMLILIK" ile/değil/yerine/||/<>/< SAĞLIKLI BAĞIMLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51878 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAVALI ile/ve/<>/değil/yerine GÖSTERİŞLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30040 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYAL ile/ve/||/<>/> OLANAKLI ile/ve/||/<>/> GERÇEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51852 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "HAYIRLI İŞLER!" ile "KOLAY GELSİN"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7577 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- - "..., HAYIRLI OLSUN" ile/ve/değil/||/<>/>/< "..., (... İÇİN) (DE) HAYIRLARA VESİLE OLSUN"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52279 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYIRLI ile/ve/<>/değil/yerine VERİMLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30013 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYRÂT[< HAYR]: HAYIRLI İŞLER | HAYIR İÇİN KURULAN MÜESSESELER [ÇEŞME, HASTAHANE, AŞHÂNE]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21308 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYVAN YILI TAKVİMİ:
ÇİN
ve/değil/< ÖZBEKİSTAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32149 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAZIR OLMAK ile/ve/<>/değil/yerine HAZIRLIKLI OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30882 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HEREKE ile/ve KAYSERİ ile/ve BÜNYAN ile/ve YAHYALI ile/ve TAŞPINAR ile/ve SİVAS ile/ve KARS ile/ve BERGAMA ile/ve LADİK ile/ve MİLAS ile/ve ISPARTA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14553 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HIZLI ALIŞMA ile/ve YAVAŞ ALIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7011 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HIZLI DEĞİŞİM (-İN FARKINDALIĞI) ile YAVAŞ DEĞİŞİM (-İN FARKINDALIĞI)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/422 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HIZLI DÜŞÜNMEK ile/ve/değil HAYAL (ETMEK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/894 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HIZLI GİTMESİNE NEDEN OLMAK ile/değil/yerine YAVAŞ GİTMESİNİ SAĞLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8929 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HIZLI GİTMESİNİ SAĞLAMAK ile YAVAŞ GİTMESİNE NEDEN OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8928 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HIZLI KONUŞMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< AKICI KONUŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54395 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HIZLI KULLANIM değil/yerine SAKİN KULLANIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38686 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "HIZLI OKUMA" ile/değil ANLAYARAK HIZLI OKUMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49163 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HIZLI ÖRGÜTLEN(EBİL)ME ile/ve/değil/<> NİTELİKLİ ÖRGÜTLENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HIZLI ile/ve/<> ENGELSİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30988 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HIZLI ile/ve/değil/yerine HAREKETLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6902 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HIZLI ile KISA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29144 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HOROZ ile GUYANA'LI KAYA HOROZU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48591 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ILIMLI ile/ve DENGELİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6049 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- IRAKGÖRÜR/UZAKGÖRÜR/TELESKOP[Fr.]:
AYNALI
ile/ve/||/<> MERCEKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50823 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- IŞINIMA(RADYASYON) EN DAYANIKLI CANLI(HAYVAN):
KARAFATMA
değil DEINOCOCCUS RADIODURANS BAKTERİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53252 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İÇE YANSITMA ile/ve/||/<> YANSITMALI ÖZDEŞİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49588 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İÇLİ-DIŞLI (OLMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10839 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
İÇTEN PAZARLIKLI
ile ÇIKARCI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44552 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "İDDİALI DEĞİL" değil İDDİA ETMİYOR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29954 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDDİALI OLMAK ile/yerine/değil ÇABA(SINI) GÖSTERMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1498 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDDİALI ile/ve YETERLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1497 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDDİALI ile/ve YETKİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6048 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İGUANA ile YAKALI İGUANA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22439 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İhsanlı KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26261 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İki canlı KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26262 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İKİ PARMAKLI TEMBEL HAYVAN ile ÜÇ PARMAKLI TEMBEL HAYVAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22259 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ... İLE SINIRLI OLDUĞUNU:
DİLE GETİRMEK
ile/ve/||/<> ANIMSATMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49428 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLERLEME:
HIZLI
ile/ve/değil/yerine UZAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33318 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLGİLİ ile/ve BAĞLANTILI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4729 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLK OSMANLI MEZARLIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41612 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLK OSMANLI SARAYI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41613 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLMEKLERDEN YAPILMIŞ DOKU = SIRÇALI NESC = TISSU DE MAILLES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13175 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMTİYÂZ değil/yerine/= AYRICALIK | FARKLI OLMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41638 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNSAN KAYNAKLI YARALANMA/TRAVMALARDA:
KAZAYLA OLANLAR
ile/ve/ne yazık ki/||/<> KASITLI/AMAÇLI OLANLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51676 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNSAN ile İKİ AYAKLI HAYVAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5194 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İP ile/<> LİKRALI İP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48081 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İŞE YARARLILIK ile/ve DEĞİM/LİYÂKAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6073 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İŞLEVSELLİK ile/ve YARARLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2730 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İTİBÂR/LI değil/yerine/= SAYGIN/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12237 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Kâbil[aslı KÂBÜL] ile Kabîl["ka" uzun okunur] ile KABÎL[< KABL] ile KABİL[< KABUL]["ka" uzun okunur]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18008 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAÇMAK ile/değil HIZLI YÜRÜMEK/KOŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7237 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KADÎM BİLGELİK:
DOLAYLI
değil DOĞRUDAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33252 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAFATASI/OMURGA YARALANMALARINDA:
SAÇLI DERİDE
ile/ve/||/<> KAFATASI/BEYİN ile/ve/||/<> YÜZ ile/ve/||/<> OMURGA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52823 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANATLI MEYVE, SAMARA = SİMÂR-I MÜCENNEHA = SAMARE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13350 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANLI ÇEŞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41859 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAPAKLI KAPSULA = SİMÂR-I SAVNÎYE = PYXIDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13351 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAPALI ÇARŞI GİRİŞİNDEKİ İSTİF!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAPALI KÜME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41864 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAPILARI:
AÇIK BIRAKMAK
değil/yerine KAPALI TUTMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16193 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAPİTALİZM:
BUGÜN TEMELLİ
değil GELECEĞE ODAKLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54744 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAPİTALİZM:
NESNE/ÜRÜN TEMELLİ
değil "SÖZE/VAADE" DAYALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54745 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAPİTALİZM:
ÜRÜN TEMELLİ
değil "İMGE ODAKLI"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54743 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARBON ALAŞIMLI ile/ve/değil/yerine TAMAMI KARBON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38789 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARGODA:
HASARLI MAL
ile EKSİK MAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14220 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARINDAN BACAKLILAR = KARINDAN AYAKLILAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54621 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARLI ile/değil KÂRLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54642 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KARŞILIKLI AŞK" ile "KARŞILIKSIZ AŞK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3128 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Karşılıklı SUS!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27126 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARŞILIKLI ile AYNI ANDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28401 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARŞILIKLI = MÜTEKABİL = RECIPROCAL[İng.] = RÉCIPROQUE[Fr.] = REZIPROK[Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39457 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARŞILIKLI ile YANSIMALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41893 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARTAL ile AK BAŞLI KARTAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22604 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARTAL ile AK SIRTLI KARTAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22606 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARTAL ile BEYAZ BAŞLI BALIK KARTALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32925 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARTAL ve/||/<> KÖPEK ve/||/<> AKILLI GELİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KAS(KALAS)" "KAFALI" OLMAK yerine KASK KAFALI OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34651 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KATMAN/LI ile KAT/LI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14397 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYITLI ile/ve/değil/||/<>/< KANITLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50114 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAZ ile AK YANAKLI KAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50360 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAZANMAK ile/ve/değil/yerine KAZANÇLI ÇIKMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAZLIÇEŞME ile/ve KAZLI ÇEŞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16456 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEKLİK ile KINALI KEKLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50122 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENARI OYMALI YAPRAK = VARAK-I MUZARRASÎ = FEUILLE CRÉNELÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KENDİNE SAKLAMAK" / "KENDİNDE SAKLI TUTMAK" ile/ve/değil/yerine İÇİNDE TUTMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9803 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİNİ HAKLI ÇIKARAN >< DÜRÜST
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30834 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KERTENKELE ile DEMİR ZIRHLI DİKENLİ KERTENKELE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49082 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KESELİ MEMELİLER ile/ve PLASENTALI MEMELİLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21969 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KESİN İFADELER ile GENİŞ ZAMANLI İFADELER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9259 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KESİNLİK ile/ve/değil/yerine/|| OLASILIKLI KESİNLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2489 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KILGILI = AMELÎ = PRACTICAL[İng.] = PRATIQUE[Fr.] = PRAKTISCH[Alm.] = PRAKTIKOS < PRAKTEIN[Yun.] = PRÂCTICO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39471 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KILLI (GÖVDE/YÜZ/YANAK/ÇENE/BURUN/KULAK/SIRT/GÖĞÜS/PENİS/TESTİS/VAJİNA/PUBIC/LABIA MAJOR/KIÇ/BACAK) ile/yerine KILSIZ (GÖVDE/YÜZ/YANAK/ÇENE/BURUN/KULAK/SIRT/GÖĞÜS/PENİS/TESTİS/VAJİNA/PUBIC/LABIA MAJOR/KIÇ/BACAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIRIKLARDA:
KAPALI
ile/ve/||/<> AÇIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52826 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIRLI ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42048 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIRMIZI ÖRÜMCEK ile KIRMIZI SIRTLI ÖRÜMCEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KISIKLI ile ÇAĞLAYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42052 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIZIL GERDANLI DALGIÇKUŞU ile KARA GERDANLI DALGIÇKUŞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48286 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİRPİ ile UZUN KULAKLI KİRPİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47788 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİLER:
(")AKILLI(")
ile/ve/||/<> (")DUYARLI(") ile/ve/||/<> (")ETKİLİ(")
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36522 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİYİ/İNSANI:
DOĞRUDAN ANLAMAK
ile/ve/değil/yerine DOLAYLI OLARAK ANLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4795 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Kitaplı KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONKASÖR ile/ve/||/<> ÇEKİÇ KIRICI ile/ve/||/<> BİLYALI DEĞİRMEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51842 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONUŞMA SIRASINDA:
KAYITLI BAŞLIKLARA UYABİLMEK
ile/ve/||/<> SÖZLERİN/BAŞLIKLARIN, DİNLEYİCİYE NE KADAR UYUP UYMAYACAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49405 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KORKARAK SÖYLEMEK" değil/yerine İDDİALI SÖYLEMİŞ OLMAYAYIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53078 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KORKU ile/ve/||/<> DENETİM ODAKLI KORKU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47977 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KORKUYA DAYALI "SAYGI" ile/değil/yerine SAYGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47500 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖK BOYALI ile/ve DOĞAL BOYALI ile/ve KİMYASAL BOYALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14550 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖPEKBALIĞI ile FIRFIRLI KÖPEKBALIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45184 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURBAĞA ile (KIÇI) KILLI KURBAĞA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22304 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LEYLEK ile AYAKKABI GAGALI LEYLEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUŞ ile GÜMÜŞ YANAKLI BOYNUZ GAGALI KUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22594 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUŞ ve/||/<> KARİNALILAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54626 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUŞ ile KIRMIZI GAGALI BUFALO DOKUMACI KUŞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48323 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUŞ ile PALA BIYIKLI KUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48590 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUŞ ile SAKSONYA KRALI CENNET KUŞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48592 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜLTÜR MANTARI ile ZEHİRLİ/ŞAPKALI MANTAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜLTÜR ile/ve/||/<> GELİŞİM ODAKLI DEĞERLER KÜLTÜRÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47978 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LABİRENT[Fr. < Yun.]/YILANKAVİ ile DOLAMBAÇLI YOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12919 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LEMUR ile TAÇLI LEMUR [PROSIMIAE]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22254 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LEMUR ile YAKALI LEMUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48165 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LEYLEK ile AÇIK GAGALI LEYLEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22722 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LEYLEK ile SARI GAGALI LEYLEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47772 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LİNÇ:
ÖRGÜTLÜ VE PLANLI KİTLELER
ile ÖRGÜTSÜZ AMA PLANLI KİTLELER ile ÖRGÜTSÜZ VE PLANSIZ KİTLELER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54515 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LİPOPROTEİNLER değil/yerine/= YAĞLI ÖNBESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38567 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAKET HELİKOPTERDE:
4 KANALLI
ile/ve/<>/> 6 KANALLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47114 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAKUL KUŞKU ile YETERLİ KUŞKU ile AĞIRLIKLI KUŞKU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1123 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAKYAJLI ile/yerine MAKYAJSIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6645 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MALI SEVME ile/değil/yerine KENDİNİ SEVME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3191 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MANDRIL/KÖPEKBAŞLI ile KAPUŞİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MANTIKLI DÜŞÜNMEK ile/ve MANTIK BİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16584 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MANTIKLI ile ANLAMSIZ DEĞİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9112 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MANTIKLI ile MANTIKSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45965 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "MANTIKLI" ile/ve/değil/<> UYGUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32275 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MARTI ile İNCE GAGALI MARTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22711 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MARTI ile KARA AYAKLI MARTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48130 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MASTÜRBASYON/ONANİZM/ATTIRMA[argo]/İSTİMNÂ[Ar.] ile/ve KARŞILIKLI MASTÜRBASYON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6870 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAVİ AYAKLI SUMSUK KUŞU ve KIRMIZI FRİGATE KUŞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32798 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "MAYMUN İŞTAHLI" ile "GEL-GİT GÖNÜLLÜ"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6138 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAYMUN ile/ve BAŞLIKLI MAYMUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22213 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAYMUN ile BEYAZ YANAKLI MANGABEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22215 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAZRÛF[< ZARF] değil/yerine/= ZARFLANMIŞ, ZARFA KONMUŞ | KALIPLI, KILIFLI | ZARFLI KÂĞIT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42273 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEHDÎ[Ar. < HEDY] değil/yerine/= DOĞRU YOLU TUTAN, HİDÂYETE EREN/ERDİREN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42312 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEKÎN[< MEKÂN] değil/yerine/= OTURAN, YERLEŞEN | VAKARLI, TEMKİNLİ | SAĞLAM OTURAKLI KARARGÂH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42313 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MERAKLI ile/ve/değil/yerine İLGİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5871 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- METİN OKUMALI KONUŞMADA:
"AŞAĞIDA"
değil BİRAZ/AZ SONRA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35647 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MIZRAPLI ile/ve ŞELPE[ŞERPE değil!]/GUKKUK BOĞAZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13724 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİMARLIKTA:
DAYANIKLILIK ve SAĞLAMLIK
ve/||/<>/> KULLANIŞLILIK ve UYGUNLUK ve/||/<>/> GÜZELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54787 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİNİMAL KENDİLİK'TE:
GÖVDE BAĞIMLI
ile GÖVDE BAĞIMSIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52522 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MODLAR:
| ÇOCUK ve İÇ EBEVEYN ve BAŞ ETME |
ile/ve/değil/yerine/||/<>/>
SAĞLIKLI YETİŞKİN

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50163 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUALLÂK ile/ve "ASILI TUTMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9175 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUHABBET VE SAYGILI OLMAMAK/HÜRMETSİZLİK ile/yerine MUHABBET VE SAYGI/HÜRMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20485 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUHABBET ve KARŞILIKLI RIZÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19423 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUHÂTARA/LI[< HATAR] ile NETÂME/Lİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31347 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUKASSİ[Ar.] değil/yerine/= SIKINTILI, BUNALTICI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46372 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUKAYYET[Ar.] değil/yerine/= BAĞLI OLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUTTASIF[Ar.]/VASIFLI değil/yerine/= NİTELENMİŞ/NİCELİKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46422 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜBÂGAME değil/yerine/= TATLI DİLLİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42501 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜFİT[Ar.] değil/yerine/= YARARLI | ANLATAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46467 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜKERRER[< KERR | çoğ. MÜKERRERÂT] değil/yerine/= TEKRARLI / YİNELEMELİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46481 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜLTECİ ile ŞARTLI MÜLTECİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51500 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "MÜMKÜN MÜ?/OLANAKLI MI?" ile/değil "OLASI MI?"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11599 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "MÜMKÜN MÜ?/OLANAKLI MI?" ile/değil "OLASI/OLASILIKLI MI?"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8876 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜREKKEPBALIĞI ile BÜYÜK KANCALI MÜREKKEPBALIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54834 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NALLI MESCİD ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42772 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NAMLI ile NAMLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42776 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "NASIL YARARLANIRIM?" değil/yerine/>< NASIL YARARLI OLABİLİRİM?
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49788 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NİTELİKLİ/KAPSAMLI YANIT ve/||/<>/>/< NİTELİKLİ SORU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37990 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NUMUNE BAĞLARI ile/ve KAZIKLI BAĞLARI ile/ve CEVİZLİBAĞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16340 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLAMAZ/OLMAMALI!:
ZEKÂSIZ SEVGİ
ile SEZGİSİZ ZEKÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51846 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLAN ile/ve/<> OLANAKLI OLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30697 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLAN ile/ve YAYILIMLI (OLAN)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3084 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLANAKLI İLKECE BİLİNÇLİ:
BİLİNÇ ÖNCESİ
ile/ve/||/<> DİNAMİK BİLİNÇDIŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52759 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLGUSAL/LIK ile KARŞILIKLI OLGUSAL/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/204 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLMALI ile/ve/değil/yerine/<> OLABİLİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3620 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLMALI ile OLSA DA/OLMASA DA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3619 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLMALI/OLMAMALI ile/değil/yerine OLABİLİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3625 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Omurgalı KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26220 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OMURGALI ile/ve BİR DURUŞU OLAN/OLABİLEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29797 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ONDÜLE[Fr.] değil/yerine/= DALGALI / KIVRIMLI / KIVRILMIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38933 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Oranlı KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26361 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Orantılı KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26362 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ORANTI/LI ile/değil BAĞLANTI/LI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30951 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ORGANİK ile/ve/değil/yerine/||/<> SERTİFİKALI ORGANİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31645 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OSMANLI PARALARI'NDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14473 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OSMANLI ARŞİVİ ile/ve CUMHURİYET ARŞİVİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14583 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OSMANLI < GERMİYANOĞULLARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29753 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "OSMANLICA" değil OSMANLI TÜRKÇESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8524 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OTOBÜSLERDE:
SESSİZE ALMAK
değil KAPATMAK/TAMAMEN KAPALI TUTMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16203 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖFKE ile/ve/değil/yerine/||/<>/< SAĞLIKLI ÖFKE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51792 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖKÜZKAKAN:
KIZIL GAGALI
ile/||/<>/< SARI GAGALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54507 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNCELİK/Lİ ile/ve/değil/yerine AYRICALIK/LI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1748 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ÖNCESİ-SONRASI"LI ile/değil/yerine KARŞILIKLILIK/EYTİŞİM(DİYALEKTİK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31050 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖRDEK ile (ARJANTİN) MAVİ GAGALI ÖRDEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54833 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖRDEK ile GAGALIMEMELİ/ORNİTORENK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22695 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖRGEN NAKLİNDE, ÖRGENİN CANLI OLDUĞU SÜRE ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42956 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖRTÜLÜ ile KAPLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54399 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖRÜMCEK MAYMUN ile/ve (BIYIKLI) İPEK MAYMUNU ile/ve SİNCAP MAYMUNU ile/ve BAŞLIKLI MAYMUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22224 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZDEŞİM ile/ve/||/<> YANSITMALI ÖZDEŞİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49270 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZEL/LİKLİ ile/ve AYRICALIKLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1321 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZNE-ODAKLI ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42978 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PAPAĞAN ile KIRMIZI GAGALI TUKAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48586 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "PARALI SEKS" ile "PARAYLA SEKS"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6877 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PARALI ile/ve/<>/> PAHALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44579 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PARALI ile ZENGİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5992 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PARÇALI YAPRAK = VARAK-I MÜNKASİM = FEUILLE DIVISÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13237 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PARÇALI YAPRAK = VARAK-I MÜREKKEBE = FEUILLE COMPOSÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13235 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PARLAK/CİLÂLI = YALDIRAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45598 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PARMAKSI PARÇALI YAPRAK = VARAK-I ISBI'Î = FEUILLE DIGITÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13236 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PATATES ile TATLI PATATES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8244 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PATENT ile YARARLI/FAYDALI MODEL ile TASARIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47139 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PEÇELİ BAYKUŞ ile KIR BAYKUŞLARI ile KULAKLI ORMAN BAYKUŞU ile ALACA BAYKUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22669 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PENGUEN ile SAKALLI PENGUEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22435 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Pİ:
SINIRLI
ve SONSUZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33133 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PİRÎ PAŞA MEDRESESİ MESCİDİ / SOĞUKKUYU MESCİDİ / KANLI MEDRESE MESCİDİ ile PİRÎ PAŞA MESCİDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16552 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PİŞMAN/LIK değil/yerine/>< DAYANÇ/LI / SABIR/LI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47317 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PORSUK ile BOZ ALABAŞLI BOZ PİS PORSUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22060 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- POSTER değil/yerine/= ASKILI SUNUM, ASKILI TANITIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38456 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- QARI[Azr.] = YAŞLI KADIN [Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51949 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RİTİM ENSTRÜMAN değil/yerine/= VURMALI ÇALGILAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ROMANYA'LI = ULAH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45282 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAÇMA(LIK)LAR/SAFSATALAR:
BİÇİMSİZ
ile/ve/||/<> BELİRSİZLİK ile/ve/||/<> SALDIRI ile/ve/||/<> KONUNUN ÖZÜNÜ KAÇIRMA ile/ve/||/<> TARTIŞMALI NEDEN ile/ve/||/<> İSTATİSTİKSEL HATA ile/ve/||/<> ŞAŞIRTMA ile/ve/||/<> YETKEYE BAŞVURMA ile/ve/||/<> DUYGULARA BAŞVURMA ile/ve/||/<> KIYASLAMA HATALARI ile/ve/||/<> SINIFLANDIRMA HATALARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34761 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SADECE ile/ve/değil BAŞLI BAŞINA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9283 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAKALLI HABEŞ/İPEK TAVUK ile SAKALSIZ HABEŞ/İPEK TAVUĞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54988 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAKÎM[Ar. < SAKAMET] değil/yerine/= HASTA, HASTALIKLI | YANLIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43299 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAKLI GİZLİ (İŞLER YAPMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10985 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAKLI ile/ve/değil GİZLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1772 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SALI PAZARI ile SALI PAZARI ile SALI PAZARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16322 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SARILI ile SARILI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46726 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SATRANÇ ile ÂRİFLERİN SATRANCI/YILANLI DAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29244 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAYGI DUYMAK ile/ve/değil/<> SAYGILI OLMAK, SAYGI GÖSTERMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3221 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Saygılı KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25944 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAYGILI ile SAYGIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4824 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAYI DÜZENLERİNDE:
10 TABANLI
ile/ve 12 TABANLI ile/ve 60 TABANLI ile/ve 150 TABANLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7901 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAZAN ile AYNALI SAZAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45943 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SCHRODINGER DENKLEMLERİ ile/ve/||/<> PAULI DIŞLAMA İLKESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50909 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEBZELERDE:
EN DAYANIKLILAR
ile EN DAYANIKSIZLAR, EN KOLAY/HIZLI ÇÜRÜYENLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25081 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEMÂ'DA (KARŞILIKLI SELÂMLAŞMADA):
SOL TARAF
ile/ve/<> SAĞ TARAF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19246 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEMEN[< aslı SEMN, SİMEN] ile SEMEN[çoğ. ESMÂN] ile SEMEN[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18380 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SENDEN FARKLI DÜŞÜNEN(E TAHAMMÜL) ile SENDEN FARKLI İNANAN(A TAHAMMÜL)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5905 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SENFONİ[Fr., İng. SYMPHONIE] ile/= KÂR[Osmanlı Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50895 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SIKI-FIKI (OLMAK) ile/ve İÇLİ-DIŞLI (OLMAK) ile/ve YÜZ-GÖZ (OLMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8991 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Sıkıntılı olanları dinle ve çaresiyle KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26068 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SIKINTILI ile ÜZGÜN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6177 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SINIRLI EVREN TASAVVURU ile/değil/yerine SINIRSIZ EVREN TASAVVURU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15143 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SINIRLI TUTMAK ile/ve/değil/||/<>/< YETİNMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50801 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SINIRLI YORUM ile/ve/||/<> DAR YORUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53207 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SINIRLI ile/ve KAYNAĞI SINIRSIZDA OLAN SINIRLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28563 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SINIRLI ile/ve KISITLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28558 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SINIRLI ile SEÇMELİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28559 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SINIRLI ile/ve/||/<> SINIRLAYICI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50158 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SIRALI ile SÖKÜN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47213 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SIRÇALI KÖŞK değil SIRÇA KÖŞK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11738 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİFAKA ile TAÇLI SİFAKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48161 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİNİRKANATLILAR ile SİNİROTU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47055 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİNİR/Lİ ile/ve/değil TELAŞ/LI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7126 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SOĞANLI = BASALÎ = BULBEUX
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13193 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SONSUZ ile/ve SINIRLI SONSUZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28570 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "SORUN/SIKINTI":
"FARKLI OLMAK/TA"
ile/ve/||/<>/ne yazık ki FARKINDA OLMAMAK/TA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48853 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SORUŞTURMADA:
GİZLİLİK
ile/ve/||/<> KISITLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54929 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÖYLENİŞ VE YAZILIŞLARI AYNI, ANLAMLARI FARKLI SÖZCÜKLERİ(ADAŞ)(HOMONYME)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10160 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÖZ/SAB ile/ve TATLI SÖZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3860 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SU YILANI ile DAMALI SU YILANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51951 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SU(KEVSER):
ACI/TATLI
değil İÇİMLİ/İÇİMSİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33073 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SUMRU ile AK KANATLI SUMRU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54557 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜREÇ ile/ve/<> AŞAMALI BİRLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36195 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞAHİN ile PAÇALI ŞAHİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22637 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞAİR ve/||/<> SARAYBOSNA'LI ŞAİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49953 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞARTLI TAHLİYE/SALIVERME ile/ve/<> DENETİMLİ SERBESTLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32122 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEFKAT ile/ve/<> KARŞILIKLI (KOŞULSUZ) SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32449 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEFTALİ ile/ve DURAKLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8343 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞİİR/YAZI ile/ve/||/<>/> MÜKÂLEMELİ/KONUŞTURMALI ŞİİR/YAZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53559 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞİNÂSİ ile/ve/||/<>/< BURSA'LI ŞEYH ZAİK EFENDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53555 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞİRKETLER, HİZMETLERİNDE:
UCUZ İSE
ile/ya da/<> HIZLI İSE ile/ya da/<> NİTELİKLİ İSE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38952 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞU ANDA VE BURADA, ...:
NE OLUYOR?
ve/||/<>/> DUYULARIM NELER? ve/||/<>/> NASIL DAVRANIYORUM/DAVRANABİLİRİM? ve/||/<>/> YARARLI/YARARIMA OLAN NEDİR? ve/||/<>/> NE/LER YAPABİLİRİM?
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49680 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TA'RÎZ'DE:
ALAY[İSTİHZÂ]
ile ALAYLI EĞLENME[TEHEKKÜM]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45265 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TABAN/LI ile TEMEL/Lİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4479 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAKAYYÜT[Ar.] değil/yerine/= BAĞLI OLMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47963 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAKILI ile ÇAKILI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47334 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "TAKINTI" ile/değil/yerine TUTARLI OLMA (ÇABASI)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6936 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "TAKMA KAFANA!" ile/değil/yerine "HIZLI GEÇ!"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35092 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAMBUR[Ar. TANBÛR]/PANTUR[Sümerce] ile/ve YAYLI TAMBUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13691 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TARİH ANLATIRKEN:
...DI'LI ANLATIM
ile/yerine/değil ...MIŞ'LI ANLATIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9221 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TARTIŞMALI KİTAPLARIN KULLANILMASI ile ÖĞRETİCİ/DİDAKTİK KİTAPLARIN KULLANILMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15847 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TARTIŞMALI NEDEN SAÇMA(LIK)LARI/SAFSATALARI:
YANLIŞ NEDEN
ile/ve/||/<> ÖNCESİNDE ile/ve/||/<> ORTAK ETKİ ile/ve/||/<> GÖZDEN KAÇIRILABİLİR NEDEN ile/ve/||/<> YANLIŞ YÖN ile/ve/||/<> KARMAŞIK NEDENLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34766 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TATLI MADDE, BALÖZÜ, NEKTAR = MADDE-İ HULVÎYE = NECTAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13298 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TATLI PATATES ve/<> YUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31818 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TATLI ile EKŞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8118 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TATLI ve TUZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30443 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEK ANLAMLI = VAHİD-ÜL-MÂNÂ = UNIVOCAL[İng.] = UNIVOQUE[Fr.] = EINDEUTIG[Alm.] = UNIVOCUS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39653 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "TEK BAŞINA" ile/ve "BAŞLI BAŞINA"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8915 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEK TANRILI DİN/LER ile/ve TEK TANRILI VAHİY DİN(LER)İ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15056 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEK TARAFLI ile/değil TEK TARAF AĞIRLIKLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2511 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TELLİ SAZLAR ile/ve NEFESLİ SAZLAR ile/ve VURMALI SAZLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13712 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEMEYYÜZ[Ar.] değil/yerine/= KENDİNİ GÖSTERME, SİVRİLME, BENZERLERİNDEN FARKLI OLMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43905 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEPKİSİZLİK ile/ve/<> HAZIR-YANITLI OLAMAMA KAYGISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TETANOS[Fr.] değil/yerine/= KAZIKLI HUMMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53441 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TIRTIL ile SEMER SIRTLI TIRTIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54499 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TIRTIL ile YILAN BAŞLI TIRTIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOGA:
Bol ve kıvrımlı Roma giysisi.

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14056 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOPLAMA BİSİKLET ile/ve/<>/değil/yerine MARKALI BİSİKLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38791 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TRAVMA:
DOĞA KAYNAKLI
ile/ve/ne yazık ki/||/<> İNSAN KAYNAKLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50883 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TREN ile HIZLI TREN ile TRAMVAY ile HIZLI TRAMVAY ile METRO ile FÜNİKÜLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14187 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TURNA ile TAÇLI TURNA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Tutarlı KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26294 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TUTARLI OLMAK ile/ve/değil/<> TUTARLI DAVRANMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16051 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TUTARLI OLMAK TUTARLI DAVRANMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25826 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TUTARLI = İNSİCAMLI = CONSEQUENT[İng.] = CONSÉQUENT[Fr.] = KONSEQUENT[Alm.] = CONSEQUENS[Lat.] = CONSECUTIVO/VA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39672 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TUTUMLARI BELİRLEMEK ile/ve TUTUMLARDA TUTARLI OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16050 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNUTMAK ile/ve/değil/yerine HIZLI GEÇMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4342 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYDU TELEFONU ile/ve/||/<> "AKILLI TELEFON"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53959 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYKU:
TEK FAZLI(MONOFAZİK)
ile/ve/||/<> ÇOK FAZLI(POLİFAZİK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54895 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZAMLI ŞEY = EXTENDED THING[İng.] = CHOSE ÉTENDUE[Fr.] = AUSGEDEHNTE DING[Alm.] = RES EXTENSA[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39696 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜÇ MİHRAPLI CAMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44088 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN BİLİMİ ile/ve/||/<> UYGULAMALI VAROLAN BİLİMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52765 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN ile/ve/<> OLANAKLI ile/ve/<> OLASILIKLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37768 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VİRGÜL(",")[Fr.] ile NOKTALI VİRGÜL(";")
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8634 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VİTRİN[Fr.] değil/yerine/= CAMLI DOLAP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45434 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAĞLI BALLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11080 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAĞLI CİLT ile/ve/<> SİVİLCELİ CİLT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32423 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAKIŞIKLI ile GÜZEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6637 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (")YAN SANAYİ(") ile/ve/||/<> DOLAYLI NEDENLER/SONUÇLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51532 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "YANLIŞ DÜŞÜNMEK" ile/değil FARKLI DÜŞÜNMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28080 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YANLIŞ = HATALI = WRONG[İng.] = FAUX[Fr.] = FALSCH[Alm.] = FALSUS[Lat.] = INJURIA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39716 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YANLIŞ ile/ve/<>/< YANLI İŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34332 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YANLIŞ/KÖTÜ/AŞIRI/ABARTILI KULLANILANLAR:
"SIKINTI YOK!"
ve/<> "AYNEN" ve/<> "KESİNLİKLE" ve/<>
"HAYIRLISI"
ve/<> "KISMET" ve/<> "TABİİ Kİ DE" ve/<>
"YAPILACAK BİR ŞEY YOK"
ve/<> "BENCE DE"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38078 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAPRAK ile OYMALI YAPRAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38985 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YARALANMA/TRAVMA ÇEŞİTLERİNDE:
DOĞA KAYNAKLI
ile/ve/ne yazık ki/||/<> "İNSAN KAYNAKLI"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51675 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YARALAR:
KESİK
ile/ve/||/<> DELİCİ ile/ve/||/<> EZİKLİ ile/ve/||/<> PARÇALI ile/ve/||/<> KİRLİ(ENFEKTE)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52821 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YARALI KİMLİK ile/ve/||/<> YAŞAMDA KALAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51794 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YARALI/HASTA TAŞIMADA:
OMUZ DESTEĞİ
ile/ve/||/<> KUCAKTA ile/ve/||/<> SIRTTA ile/ve/||/<> OMUZDA(İTFAİYECİ YÖNTEMİ) ile/ve/||/<> ELLERİN ÜZERİNDE[ALTIN BEŞİK] ile/ve/||/<> KOL VE BACAKLARDAN TUTARAK ile/ve/||/<> SANDALYE İLE ile/ve/||/<> BATTANİYEDEN SEDYE YAPARAK ile/ve/||/<> KAŞIK ile/ve/||/<> KÖPRÜ ile/ve/||/<> KARŞILIKLI DURARAK ile/ve/||/<> RENTEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52816 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YARAR ile/yerine/değil KARŞILIKLI YARAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28414 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YARARLI BİTKİLER = NEBÂTÂT-I NÂFİ'A = PLANTES UTILES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13137 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Yararlı KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26350 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YARARLI ile DOĞRU ile İYİ ile GÜZEL ile SEVAP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16295 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YARARLI ile/ve YARARCI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YARARLI ile YARARLI('YI)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2714 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YARARLI ile YARARSIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2713 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YARARLILAR [PAYLAŞILIR/PAYLAŞILABİLİR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29268 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YARARLI/LIK ile/ve/<> ANLAMLI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2717 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YARARLILIK ile/ve/<>/< HESAPLANABİLİRLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32973 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YARARLI/LIK ile/ve/||/<> İŞ GÖRME/GÖREN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52586 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YARARLI/ZARARLI yerine UYUMLU/UYUMSUZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11345 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YARDIMCILARIN:
ÇOKLUĞU
ile/yerine/değil YARARLILIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6072 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Yardımlı KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26288 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YARGI:
TRANSANDANTAL
ile/ve/||/<> GEREKİRCİLİK ve YANSIMALI ile/ve/||/<> ALGI ve DENEYİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52661 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAŞLI ile AKVES[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5018 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAŞLI ile ÇOK YAŞLI/MÜSİNN[Ar. < SİNN], A'MER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5017 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAŞLI ile YAŞLICA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45654 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YATILI ile YATALAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45657 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAYINLARDA:
CANLI
ile/ve/değil/yerine NAKLEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3412 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAZILI KURALLAR ile/ve YAZILI OLMAYAN KURALLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28665 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAZILI OL(A)MAYAN KURALLAR ile/ve/değil KONUŞUL(A)MAYAN KURALLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2462 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAZILI (OLAN/OLABİLİR/OLMALI) ile/ve/||/<> KAZILI (OLAN/OLABİLİR/OLMALI)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49165 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YELKENLİ ile GAGALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41141 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YENGEÇ ile/ve KAMUFLAJLI YENGEÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22544 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YENGEÇ ile UZUN VE İNCE BACAKLI YENGEÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22548 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YILAN ile/ve BOĞMAKLI YILAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22958 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YILAN ile ÇINGIRAKLI YILAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22930 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YILAN ile HALKALI MERCAN YILANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22939 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YILAN ile ISLIKLI YILAN/HAFET[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41307 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YILDIZLI ile/ve/||/<> YALDIZLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48601 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YORUM:
TİKELE DAYALI
değil TÜMELE DAYALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32636 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YUMUŞAKBAŞLI ile YUFKAYÜREKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5985 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YUNUS ile TATLI SU YUNUSU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22003 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YÜKSEK MALİYET/Lİ ile PAHALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28440 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAMANINDA YA DA ZAMANSIZ SÖYLENMİŞ SÖZLER ile/ve GERÇEK YA DA YANLIŞ SÖZLER ile/ve HOŞ YA DA ACI SÖZLER ile/ve YARARLI YA DA YARARSIZ SÖZLER ile/ve NAZİK VE GÜCENDİRİCİ SÖZLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4712 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ZAMLI SÛRE" değil ZAMM-I SÛRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21141 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZANLI ile SANIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6321 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ZARARLI OLMAK" ile/ve "ZARARDA OLMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9347 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZARARLI SABİT GELENEĞE SAPLANMA değil/yerine/>< YARARLI SABİTİN TAKLİDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36724 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZARARLI ile ZARARLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2726 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZARARLI ile ZARARSIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2725 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZARARSIZ OLMAK ile/ve/||/<>/> YARARLI OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39960 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZARÎF değil/yerine/= GÜZEL, ŞIK, ZARÂFETLİ | NÂZİK, İNCE, YAKIŞIKLI | İNCE NÜKTELİ, İNCE NÜKTELERLE KONUŞAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44327 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ZAYIFLIK" ile/değil KİŞİLİKLİ/OMURGALI KALMAYI YEĞLEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48121 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEYTİN-EKMEĞİ BİRLİKTE YEMEK ile ZEYTİN, ÜSTTE VE KÜRDAN SAPLI YEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35952 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEYTİNYAĞLI ile/ve/||/<> MEZE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52418 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ZİYARETİN, KISASI MAKBULDÜR" ile/ve/değil/||/<>/< "ZİYARETİN, KISAS'I[KARŞILIKLI OLANI] MAKBULDÜR"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49743 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

 

  

-li/ler bölümünde,
( 433 FaRk
)


- (... AÇISINDAN) ÖNEMLİ ile (... İTİBARİYLE) YERİNDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31147 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "... BAZLI"[< İng. BASE] değil/yerine/= TEMELLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53076 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
EDEPSİZ
ile/değil/yerine/>< EDEPLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46271 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ... TEMEL/Lİ ile ... DAYANAK/LI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4478 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "...'YA GEREK YOK" ile/değil/yerine "... YETERLİ"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50237 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ÜSTÜN/LÜK" ile/değil/yerine ÖZGÜVEN/Lİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54831 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- 40'LI YAŞLAR ile/ve/||/<>/> 50'Lİ YAŞLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50690 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- 850'Lİ NUMARALAR ile 444'LÜ NUMARALAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47480 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ACİL ile/ve/değil/yerine ÖNCELİKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1740 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AÇLIK ile ŞİDDETLİ AÇLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4905 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADAM:
ER KİŞİ
ile/ve/değil İNSANİYETLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6353 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AĞIRLIK/LI ile ÖNCELİK/Lİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1745 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKIL/LI ile/ve ERDEM/Lİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7051 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKİT'TE, DEĞİŞMEZLİK(İSTİMRAR):
SÜREKLİ
ile/<> GEÇİCİ ile/<> GÖRÜNMEZ BİR BOZULMA NEDENİ İÇEREN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49923 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALÇI:
ADİ/STÜK
ile ANHİDRİT ile DÖŞEME ile GÖZENEKLİ ile İNCE İNŞAAT ile KABA İNŞAAT ile KALIP ile KATKILI ile MERMER ile PARİS ile PİYASA ile SIVA ile ŞAPLI ile YÜKSEK DİRENÇLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37961 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALENGİRLİ değil/yerine/= GÖSTERİŞLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45223 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALLEGRO[< İt. Mutlu, sevinçli.] ile ALLEGRETTO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13650 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANADOLU MERKEZLİ DÜNYA TARİHİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14889 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARMADİLLO ile ÜÇ KEMERLİ ARMADİLLO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22422 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ASIL/ESAS ile/ve/<>/|| ÖNCELİK/Lİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29931 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ATLAR:
GÜÇLÜ
ile/ve DAYANIKLI ile/ve HIZLI/SÜRATLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30067 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AVRUPA ISTAKOZU[Lat. HOMARUS GAMMARUS] ile AMERİKAN ISTAKOZU[Lat. HOMARUS AMERICANUS] ile ÇEKİRGE ISTAKOZU ile KADİFE YÜZGEÇLİ ISTAKOZ ile KÜRKLÜ ISTAKOZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22541 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYNÎ ile İNFÂKÎ ile EKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53808 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AZ ile/ve/<>/değil GİZLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2968 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASTIRILMIŞ ile/ve GİZLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1769 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BAŞARILI" ile/değil/yerine DEĞERLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36505 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAZI ile BELİRLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8908 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEBEK/ÇOCUK GELİŞİMİNDE İLİŞKİLER:
İKİLİ
ile/ve/||/<>/> ÜÇLÜ ile/ve/||/<>/> TOPLUMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49147 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELGİT/SENET ÇEŞİTLERİ'NDE:
ADİ
ile RESMİ ile RE'SEN DÜZENLENMİŞ/TANZİM EDİLMİŞ ile TASDİKLİ ile HATIR ile KIYMETLİ ile TİCÂRÎ ile EMTİA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28357 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRLEYİCİ ile/ve/||/<> ÖNCELİKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51317 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRLİ ile BAŞAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34724 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRLİ ile BELİRGİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8886 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRSİZ BELİRLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25751 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BELLİ" değil/< BELİRLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47937 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENEKLİ KURBAĞA ile YILDIZLI CÜCE KURBAĞA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53011 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BESBELLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10442 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİLİ ile/ve/<>/değil EDİB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30085 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİLİ ile/ve/<>/>/< İLGİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5870 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİM:
EKLEMLİ
ile/ve/değil/<> SIÇRAMALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35086 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİNÇLİ ile/değil BİLEREK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31196 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİNÇLİ ile/değil/yerine BİLİNÇLENMİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36242 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİNÇ/Lİ ile KASIT/LI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4588 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİNÇLİ ile/ve/değil KASTEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30883 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİNÇ/Lİ ile/ve/değil/<>/|| ÖLÇÜ/LÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30011 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİNÇLİ ile/ve/değil PLANLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4271 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BİLİNÇLİ" ile/değil TEK BİLİNEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49584 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİRÇENETLİ ile BİREVCİKLİ ile BİRGÖZELİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35466 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİSİKLET:
TEK TEKERLEKLİ
ile/ve 2 TEKERLEKLİ ile/ve 3 TEKERLEKLİ ile/ve 4 TEKERLEKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38783 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİSİKLET TEKER TELLERİ:
OLAĞAN DİZİLİŞLİ
ile/değil/yerine TUR DİZİLİŞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29756 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİSİKLET TEKER TELLERİ: OLAĞAN DİZİLİŞLİ ile/değil/yerine TUR DİZİLİŞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38796 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİSİKLETÇİ ile/ve/değil BİSİKLETLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38690 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİT ile ÇENELİ BİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22818 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİTEVİYE/MÜTEMADİYEN[Ar.] değil/yerine/= ARALIKSIZ, SÜREKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46577 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÜYÜK ile/ve/değil/yerine/||/<> OYLUMLU/HACİMLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33457 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CAN ve/=/||/<>/>/< VAR OLUŞUN SÜREKLİLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54527 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CANLI ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< BİLİNÇLİ ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< BİLİNCİNİN BİLİNCİNDE OLAN/OLABİLEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44471 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CANLI ile/ve HAREKETLİ/HAREKET EDEBİLEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3410 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CESÂRET/CESUR ve/<> AZİM/Lİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31465 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CİCİLİ-BİCİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10658 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇELİK YAPI ile (DEMİRLİ) BETON YAPI(KARKAS[Fr. < CARCASSE]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54640 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇELİŞKİLİ ile/ve/<> ÇEKİCİ/CÂZİBELİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35904 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇELİŞKİLİ ile/ve/değil FARKLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1085 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇELİŞKİLİ ile/ve/değil/<> ÖZENSİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48057 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇETREFİLLİ/LİK ile/ve/||/<> ÇATALLI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54785 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇETREFİLLİ ile NETAMELİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30985 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇİFT ile/ve/değil İKİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6706 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇİZGİLİ SIRTLAN(ANDIK) ile/ve KAHVERENGİ SIRTLAN ile/ve BENEKLİ SIRTLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22138 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇOCUĞU "ÖVÜNCE":
KİBİRLİ
ile HIRSLI ile ÇABALI ile BENCİL ile AHLÂKLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51044 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇOK ÇEŞİTLİ/FARKLI ŞEYLERİ BİLMEK ile/ve/<> BİLDİĞİ(N) KONUDA ÇOK ÇEŞİTLİ/DERİN ŞEYLERİ BİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4303 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇOK SAZLI ve/değil/<> ÇOK SESLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31774 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇOK TERBİYESİZ ile ÇOK TERBİYELİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29935 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇOK ile SÜREKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29139 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇURUNGA = ÜFLEMELİ MÜZİK ARACI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54522 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DADLI[Azr.] = NEFİS, LEZZETLİ[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52213 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DAHA FAZLA" ile "DAHA ŞİDDETLİ"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8932 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAİMA yerine SÜREKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11410 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİN ile DENLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9125 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DELİKLİ KURUŞ ile/ve/||/<> KIRTILLI KURUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENGELİ ile/ve/||/<> BÜTÜNLÜKLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENGELİ ile/ve/||/<> İYİLEŞTİRİCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48803 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENİZ KAPLUMBAĞALARI ALT SINIFLARINDA:
SİNİ
ile D.KAPLUMBAĞASIGİLLER ile ZEYTİN RENKLİ ile ARCHELON ile PROTOSTEGA ile TOXOCHELYIDAE ile THALASSEMYDIDAE ile PROTOSTEGIDAE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50378 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENİZLİ ile/ve VAN ile/ve MALATYA ile/ve NİĞDE ile/ve UŞAK ile/ve ISPARTA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14555 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERTLİ ile/ve/<> EDİP ile/ve/<> ÂŞIK ile/ve/<> ÂRİF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37939 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEVAMLI değil/yerine/= SÜREKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEVLETLÜ ile DEVLETLÜ İNÂYETLÜ ile DEVLETLÜ NECÂBETLÜ ile DEVLETLÜ RE'FETLÜ ile DEVLETLÜ SEMÂHATLİ ile DEVLETLÜ SİYÂDETLÜ ile DEVLETLÜ UTÛFETLÜ[< UTÛF: Şefkat göstermek.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14617 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİKKAT/Lİ ile/ve ÖZEN/Lİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2342 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİŞLİ ile/ve/||/<> ÇARK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46605 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞRU ile GEÇERLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15356 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOYGU/RIZK:
BOL
ile/ve/<>/değil/yerine BEREKETLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29788 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNSEL İZLENİMLER:
DİNGİN
ile/ve/||/<> ŞİDDETLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51579 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYULAR:
DİRENÇSİZ/"İSTEMEDEN"(GAYR-I İHTİYÂRÎ)
ile/ve/||/<>/> HEM DİRENÇLİ(İHTİYÂRÎ), HEM DE DİRENÇSİZ; NE DİRENÇLİ, NE DE DİRENÇSİZ ile/ve/||/<>/> DİRENÇLİ(İHTİYÂRÎ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54849 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNCE:
GİZEMLİ
değil GİZLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48609 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜZENLİ ile/ve DİSİPLİNLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2437 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜZENLİ ile/ve SIÇRAMALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3607 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜZGÜN ile/ve/||/<> DÜZENLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48828 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EDÂLI-İŞVELİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30909 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EĞİLİMLİ ile/değil EĞİMLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46239 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EKLEMLİ ile/ve/değil YANINDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29066 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EKLEMLİ/MAFSALLI GÖVDE = SÂK-I MAFSALÎ = TIGE ARTICULÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13204 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (")EKSİK(") ile/değil/yerine EKSİKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2625 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ELVERİŞLİ ile VERİMLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28926 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EMİN değil/yerine/= GÜVENLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12089 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EN BÜYÜK/UZUN PENİSLİ MEMELİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40861 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EN ESKİ MEMELİLER (HALEN YAŞAYAN) EKİDNE VE ORNİTORENG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25092 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EN NİTELİKLİ TÜYLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40931 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "EN ÖNEMLİ" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< BİRİNCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48835 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EN ÜNLÜ VE GÖRKEMLİ HASTAHANE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40951 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ERGONOMİK değil/yerine/= KULLANIŞLI, ELVERİŞLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38352 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ESAS ile ÖNCELİKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3096 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞDEĞERLİ ile EŞDEĞERLİLİK ile EŞDEĞERLİLİK İLKESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41013 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞDEĞERLİ = MUADİL = EQUIVALENT[İng.] = ÉQUIVALENT[Fr.] = ÄQUÏVALENT[Alm.] = AEQUIVALENS[Lat.] = EQUIVALENTE[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39319 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞGEÇERLİ = MUADİL = EQUIPOLLENT[İng.] = ÉQUIPOLLENT[Fr.] = ÄQUIPOLLENT[Alm.] = AEQUIPOLLENS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39322 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞSESLİ = EQUIVOCAL[İng.] = ÉQUIVOQUE[Fr.] = ÄQUIVOK[Alm.] = AEQUIVOCUS < AEQUUS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39324 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ETKİLEŞİMLİ ve/||/<> DEVİNGEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50605 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ETKİLİ ile/ve ETKİLEYİCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2604 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ETKİN ile/ve/<> ETKİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33931 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EYTİŞİM(DİYALEKTİK) ve/||/<> GÖRELİLİK ve/||/<> HOLOGRAFİK EVREN ve/||/<> SİBERNETİK ve/||/<> KUVANTUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53055 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FaRkLaR KILAVUZU'NDA ÖNCELİKLER:
YARARLI
ve/> ÖNCELİKLİ ve/> İNCELİKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4158 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FARKLI ile İKİLİ(/ÇİFT)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28845 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FAZLA ile/ve ÇEŞİTLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29123 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FISTIKLI BAKLAVA yerine CEVİZLİ BAKLAVA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8295 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİLM:
SESSİZ
ile/ve/||/<>/> SESLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50817 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİLM/FOTOĞRAF:
SİYAH-BEYAZ-RENKLİ

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50818 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FOKLARDA/DENİZKÖPEĞİGİLLER[PHOCIDAE]:
AKDENİZFOKU
ile ÇİZGİLİFOK ile EDDELLFOKU ile HALKALI FOK[Kuzey kutbunda] ile HAWAII FOKU[MONACHUS SCHAUINSLANDI] ile PARS FOKU ile ROSS FOKU ile SAKALLI FOK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22528 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FUZÛLÎ:
BOŞUNA
değil/değil/= ERDEMLİ/FAZİLETLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12134 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GAYÛR[< GAYRET] değil/yerine/= GAYRETLİ, ÇOK ÇALIŞKAN | DAYANIKLI [GAYYÛR değil!]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41165 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEÇERLİ ile GERÇEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15357 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEÇERLİ ile/ve/||/<> İŞLEYEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50586 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEÇERLİ ile MANTIKLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7853 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEÇİŞLİ ile/>< GEÇİŞSİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41171 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GENEL ile/ve/yerine/değil ÇEŞİTLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/507 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GENEL ile/ve/değil MİLLÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/504 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEREKLİ ile/ve/<> YETERLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1503 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GİZEMLİ ile/ve/değil/yerine BELİRSİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1765 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GİZLİ ile/ve/değil AÇIĞA ÇIKMAMIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1768 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GİZLİ ile/ve/değil AYRI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1764 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GİZLİ ile/ve/değil/yerine/||/<> BELİRSİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46433 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GİZLİ ile/ve/değil/||/<> GİZEMLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53203 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GİZLİ ile/ve/değil GİZLİCE/UĞRUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33672 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GİZLİ ile/değil İÇTE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32204 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GİZLİ ile/ve/değil/yerine KİŞİYE ÖZEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1767 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GİZLİ ile/ve/değil ÖRTÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GİZLİ = SECRET[İng.] = SECRET[Fr.] = GEHEIM[Alm.] = SEGRETO[İt.] = SECRETO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39358 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GİZLİ-KAPAKLI (İŞLER ÇEVİRMEK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10788 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GİZLİ-SAKLI (İŞLER ÇEVİRMEK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10787 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖRELİ ile/ve/||/<> DURUMA GÖRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51781 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖRELİ ile/ve/||/<> İLİŞKİSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51051 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖRELİ ile İTİBARÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9593 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖRELİ = İZAFÎ = RELATIVE[İng.] = RELATIF[Fr.] = RELATIV[Alm.] = RELATIVUS[Lat.] = RELATIVO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39362 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖRELİLİK ile/ve YASALI GÖRELİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8009 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖRELİLİK(İZÂFİYET) ile KUVANTUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8007 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖREVLİ ile MANDARİN[Portekizce < Sans.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜVENLİ ile/ve TEKİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4651 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAFİF BAYGINLIK ile ŞİDDETLİ BAYGINLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4976 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HALK MÜZİĞİ'NDE:
YAYLI SAZLAR
ile/ve NEFESLİ SAZLAR ile/ve VURMALI SAZLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13713 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAVALI ile/ve/<>/değil/yerine GÖSTERİŞLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30040 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYIRLI ile/ve/<>/değil/yerine VERİMLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30013 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYVAN ile TEK GÖZELİ/HÜCRELİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21950 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAZIR ile/ve VERİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3918 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HER AN ile/ve/||/<>/> SÜREKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45204 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HERHANGİ BİRİ OLMAK ile/değil/yerine BELİRLİ BİR KİŞİ OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5769 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HEVESLİ ile/ve HAZIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30205 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HIPOPE:
İKİ KÜRELİ
ile/ve/<> DÖRT KÜRELİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46903 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HIZLI ÖRGÜTLEN(EBİL)ME ile/ve/değil/<> NİTELİKLİ ÖRGÜTLENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HIZLI ile/ve/değil/yerine HAREKETLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6902 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİDROJEN ile/ve/||/<>/> HİDROJEN PEROKSİT[OKSİJENLİ SU]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51457 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİPERAKTİF ile/değil HAREKETLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5794 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİZMETÇİ ile/değil/yerine HİZMETLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6046 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİZMETLİ ile MÜTEFERRİKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46571 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ILIMLI ile/ve DENGELİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6049 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- IRAKGÖRÜR/UZAKGÖRÜR/TELESKOP[Fr.]:
AYNALI
ile/ve/||/<> MERCEKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50823 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ISTIRAP:
SAĞLIKSIZ/KİRLİ
ile/değil/yerine/>< SAĞLIKLI/TEMİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51517 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İÇLİ-DIŞLI (OLMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10839 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "İDDİALI" ile ÖNEMLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9293 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDDİALI ile/ve YETERLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1497 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İKİÇENEKLİ/LER ile İKİÇENETLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37732 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İKİDEN FAZLA DEMET HALİNDE BİRLEŞİK, ÇOK DEMETLİ = KESÎRÜ'L-IHVE = POLYADELPHE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13312 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İKİEŞEYLİ ile İKİEVCİKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37733 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İKİLEMLİ ile/değil İKİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29699 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İKİLİ ile ÇOKLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/560 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İKİLİ ile/ve UC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLGİLİ ile/ve BAĞLANTILI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4729 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLGİLİ ile/ve İLİŞKİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4730 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLGİLİ ile/ve/<> İSTEKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5873 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLİŞKİLİ ile/ve/<> BÜTÜNLÜKTE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLİŞKİ/Lİ ile İLİNTİ/Lİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/170 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLİŞKİLİ ile ÖZDEŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28523 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLK ile ÖNCELİKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2008 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLKECE BİLİNÇLİ ile/ve/||/<> İLKECE BİLİNÇSİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52757 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNSAN:
"EN ŞEREFLİ" VAROLAN
değil TEK ŞEREFLİ VAROLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54548 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNTERAKTİF yerine ETKİLEŞİMLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11449 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İPOTEKLİ ve/<> ÇOCUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32361 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İYİ NİYETLİ ile/ve/< YUFKAYÜREKLİ/RAKÎK[Ar. < RİKKAT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5984 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İYİ NİYETLİ/LİK ile ENAYİ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5987 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İYİ ile/ve ETKİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2603 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İYİLİĞİN KOŞULLARI:
HIZLI(EN KISA SÜREDE) OLMALI
ile/ve/||/<>/> GİZLİ OLMALI ile/ve/||/<>/> GÖZDE BÜYÜTÜLMEMELİ ile/ve/||/<>/> SÜREKLİ OLMALI ile/ve/||/<>/> YERİNİ BULMALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54255 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İZÂFÎ yerine GÖRELİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11396 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- JİGOLO ile/değil GENÇ SEVGİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6504 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAÇAK ile GİZLİ ile YERALTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1777 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KADROLU ile SÖZLEŞMELİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5958 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÂFİ değil/yerine/= YETERLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12246 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KALIN HACİMLİ değil GENİŞ HACİMLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11484 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANDİLLİ ile KANDİLLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54189 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAPILAR:
İKİ MENTEŞELİ
değil/yerine (EN AZ) ÜÇ MENTEŞELİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29780 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAPİTALİZM:
BUGÜN TEMELLİ
değil GELECEĞE ODAKLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54744 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAPİTALİZM:
NESNE/ÜRÜN TEMELLİ
değil "SÖZE/VAADE" DAYALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54745 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAPİTALİZM:
ÜRÜN TEMELLİ
değil "İMGE ODAKLI"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54743 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARABATAK ile TEPELİ KARABATAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55124 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARACIL OMURGALILAR:
SÜRÜNGENLER
ile/ve/<> KUŞLAR ile/ve/<> MEMELİLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54467 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARMAŞIK ile/ve/değil ÇEŞİTLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29076 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAŞIK'TA:
ÇİFTLİ
ile/ve ÜÇLÜ ile/ve DÖRTLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13722 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAVAL'DA:
DİLSİZ, HORLATMALI[Diatonik]
ile/ve DİLSİZ[Kromatik] ile/ve DİLLİ[Diatonik] ile/ve DİLLİ[Kromatik] ile/ve DÜDÜK KAVAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13714 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYYUM/KAYYIM ile MÜTEVELLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46584 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KELLİ FELLİ" değil KERLİ FERLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11571 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KERTENKELE ile DEMİR ZIRHLI DİKENLİ KERTENKELE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49082 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KESELİ MEMELİLER ile/ve PLASENTALI MEMELİLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21969 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KESELİ SIÇANLARDA:
KESELİ
ile BASİT KESELİ ile BEYAZ KULAKLI ile BÜYÜK KULAKLI ile ANDEAN BEYAZ KULAKLI ile GUIAN BEYAZ KULAKLI ile KUZEY AMERİKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46674 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KESİK/Lİ ile EKSİK/Lİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33260 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNSÜLİN:
KISA SÜRE ETKİLİ
ile/ve UZUN SÜRE ETKİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5618 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KISA SÜRELİ ile/ve/<> GEÇİCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44614 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KISKANÇLIK:
İSTEMLİ
ile/ve/||/<> RASTLANTISAL/TESADÜFÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIYMET(Lİ) değil/yerine/= DEĞER(Lİ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12276 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KIZILDERİLİ" değil/yerine AMERİKA(N) YERLİSİ/ESKİ HİNTLİLER/OLD INDIANS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KİBİRLİ" ile "KASINTI"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7389 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİRLİ ile/ve/değil/<> TOZLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32199 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİLER:
(")AKILLI(")
ile/ve/||/<> (")DUYARLI(") ile/ve/||/<> (")ETKİLİ(")
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36522 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOKARCA(AMERİKA/KIR SANSARI) ile ÇİZGİLİ/ŞERİTLİ KOKARCA ile DOMUZ BURUNLU KOKARCA ile KOKAN PORSUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22379 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOMPLEKSLİ değil/yerine/= ALINGAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38405 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONTROLÜ SONDA YAPMAK ile/yerine KONTROLÜ BAŞTA VE SÜREKLİ YAPMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOŞULLU ile/ve/yerine/değil İSTEKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4355 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOTRA değil/yerine/= YELKENLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12307 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖŞKLÜ ile/ve "İKİ KEÇELİ"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6035 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖYLÜ ile/ve/değil/yerine/||/<>/< KÖY KÖKENLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53567 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUELA ile KIRMIZI GAGALI KUELA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54487 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURUMSALLAŞMA YÖNETİMİNDE/ÖNDERLİĞİNDE, ÖNDER VE ÇALIŞANLAR:
BAŞLANGIÇTA
ve/||/<>/> GEÇİŞTE ve/||/<>/> DENEYİMLİ ve/||/<>/> YETİŞMİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48530 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUTSAL ile/ve/<>/değil DEĞERLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29811 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜLTÜR MANTARI ile ZEHİRLİ/ŞAPKALI MANTAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜTÜPHANE ile/ve/değil/||/<> EŞEKLİ KÜTÜPHANE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54949 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LÂZIM/LÜZÛM(LU) değil/yerine/= GEREK(Lİ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12334 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MA'LÛM[< İLM (çoğ. MA'LÛMAT)]:
BİLİNEN, BELİRLİ

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21454 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAHİR[Ar.] değil/yerine/= USTA/BECERİKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45859 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAHREM değil/yerine/= İÇREK, GİZLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12346 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAJÖR[Fr.] değil/yerine/= BÜYÜK/ÖNEMLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45887 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAKUL KUŞKU ile YETERLİ KUŞKU ile AĞIRLIKLI KUŞKU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1123 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MARTI ile MAKAS GAGALI MARTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54488 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MATEMATİK/SEL/LİK:
DEĞERLİ
ile/ve/fakat/||/<>/> YETERLİ DEĞİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEDYUN[Ar. < DEYN] değil/yerine/= BORÇLU/VERECEKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46053 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MERAKLI ile/ve/değil/yerine İLGİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5871 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MERİ[Ar.] ile YÜRÜRLÜKTE, GEÇERLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- METODİK değil/yerine/= YÖNTEMLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12375 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEVCUT ile/değil GEÇERLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3713 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEVKUT[Ar.]/PERİYODİK[Fr., İng.] değil/yerine/= DÖNEMSEL/SÜRELİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12446 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEYYÂL[Ar. < MEYL] ile EĞİLİMLİ/EĞİMLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42413 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ...MIŞ GİBİ ile/ve GİZLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31029 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİMAR İÇİN FELSEFENİN SAĞLADIĞI:
İLKELİLİK
ile/ve/||/<> ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK/TEVÂZU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54777 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİSTİK değil/yerine/= GİZEMLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİZAÇ:
DENGESİZ
ile/ve DENGELİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4680 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MORKİNOS:
MAVİ YÜZGEÇLİ
ile/<> SARI YÜZGEÇLİ ile/<> ÇİZGİLİ YÜZGEÇLİ ile/<> KOCAGÖZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48375 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUAYYEN[Ar.] değil/yerine/= BELİRLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12394 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUHÂTARA/LI[< HATAR] ile NETÂME/Lİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31347 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUHTEŞEM[Ar.] değil/yerine/= GÖRKEMLİ/GÖSTERİŞLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46367 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUKÂVİM[Ar.] değil/yerine/= DİRENÇLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUKTEDİR[Ar. < KUDRET] değil/yerine/= ERKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42584 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUKTEZA/MUKTEZİ[Ar.] değil/yerine/= GEREKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUNTAZAM[Ar.] değil/yerine/= DÜZGÜN/DÜZENLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12398 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUTENA[Ar.]/GÜZİDE[Fars.]/ELİT[Fr.] değil/yerine/= ÖZENİLMİŞ | SEÇKİN/ÖNEMLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46417 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "MUTLAK DEĞERLİ" ile/değil/yerine DEĞERLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49321 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUTTASIF[Ar.]/VASIFLI değil/yerine/= NİTELENMİŞ/NİCELİKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46422 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUVAZZAF[Ar.] değil/yerine/= GÖREVLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46427 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜBÂGAME değil/yerine/= TATLI DİLLİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42501 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜHİM[Ar.] değil/yerine/= ÖNEMLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12405 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜKERRER[< KERR | çoğ. MÜKERRERÂT] değil/yerine/= TEKRARLI / YİNELEMELİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46481 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜNBİT[Ar. < NEBÂT] değil/yerine/= VERİMLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46497 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜSTAHDEM/HADEME[Ar.] değil/yerine/= HİZMETLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46531 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜSTAİT[Ar.] değil/yerine/= DOĞUŞTAN YETENEKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46532 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜŞEKKEL[Ar.] değil/yerine/= BİÇİM VERİLMİŞ | İRİ, GÖSTERİŞLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46551 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜŞTEHİ[Ar.] değil/yerine/= İSTEKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46556 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜTEDELLÎ ile MÜTEDENNÎ[< DENÂET] ile MÜTEDERRİ'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34905 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜTEESSİR[< ESR < ESÂRET] değil/yerine/= HÜZÜNLÜ, KEDERLİ, ÜZÜNTÜLÜ | BİRİNİN ACISIYLA ACILANAN | DUYGULANMIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42697 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜTEKAİT[Ar.]/ÇERAĞ[Fars.] değil/yerine/= EMEKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46574 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜTENEVVİ[Ar.] değil/yerine/= TÜRLÜ, ÇEŞİTLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46578 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜTEREDDİT[Ar.] değil/yerine/= İKİRCİKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46580 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NEFSÂNÎ ile/ve/||/<>/< ŞEHVÂNÎ/ŞEHVETLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19904 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NEMLİ ile ISLAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13928 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NİCELİKLİ ile NİCELİKSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2275 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NİTELİKLİ ile NİTELİKSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2274 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NİTELİKLİ ile/ve/<>/değil SEÇKİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2282 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NİTELİKLİ/KAPSAMLI YANIT ve/||/<>/>/< NİTELİKLİ SORU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37990 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLANAKLI İLKECE BİLİNÇLİ:
BİLİNÇ ÖNCESİ
ile/ve/||/<> DİNAMİK BİLİNÇDIŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52759 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLUMLU ile/ve/||/<>/> OYLUMLU/HACİMLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49429 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OMURGALILAR:
SUCUL
ile/ve/<> KARACIL ile/ve/<> İKİ-YAŞAYIŞLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54465 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ORNİTORENG ve DİKENLİ KARINCAYİYEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48283 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ORUÇLU yerine NİYETLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20937 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OTİSTİK değil OTİZMLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6349 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OTODİDAKT değil/yerine/= ÖZÖĞRENİMLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39031 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OY ŞEKİLLERİ'NDE:
İŞARİ
ile AÇIK ile KAPALI/GİZLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/541 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OYUNCU:
İSTEKLİ
ile YETENEKLİ ile HEM İSTEKLİ, HEM DE YETENEKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31685 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖKARYOT değil/yerine/= GERÇEK ÇEKİRDEKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38548 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖLÇÜDE:
7'Lİ
ile/ve/<> 8'Lİ ile/ve/<> 11'Lİ ile/ve/<> 14'LÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47162 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNCELİK/Lİ ile/ve/değil/yerine AYRICALIK/LI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1748 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNCELİKLİ ile/ve/değil ÖNCELİKLERLE ÖRTÜŞEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33302 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNCELİKLİ ile/değil ÖNE ALINAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1729 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNEM/Lİ ile/ve/değil/yerine BELİRLEYİCİ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1756 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNEMLİ ile/ve/<> CİDDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1755 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNEMLİ ile/ve İLGİNÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1754 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNEMLİ ile/ve ÖZEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1752 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNEMLİ ile/ve/<> ÜZERİNDE DURULMASI GEREKEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48060 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ÖNEMLİ(ÖNCELİKLİ)" ile/ve/değil/yerine/<>/>< DEĞERLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1753 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖRDEK ile GAGALIMEMELİ/ORNİTORENK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22695 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖRTÜLÜ/PERDELİ ile AÇIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27979 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZEGEÇİŞLİ ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42973 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZEL ile GİZLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1759 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZEL/LİKLİ ile/ve AYRICALIKLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1321 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZENTİ ile/değil/yerine ÖZENLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30037 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZGÜR ile/ve/değil ÖZGÜVENLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30816 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZÜRLÜ değil/yerine/= ENGELLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11340 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PEÇELİ BAYKUŞ ile KIR BAYKUŞLARI ile KULAKLI ORMAN BAYKUŞU ile ALACA BAYKUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22669 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "PORTAKAL GAZI" değil RENKLİ VE GAZLI SİS BOMBASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32069 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PRENSİPLİ değil/yerine İLKELİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PROKARYOT değil/yerine/= İLKEL ÇEKİRDEKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38547 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RENKLİ GÖZ/LÜ ile GÜZELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6666 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RENKLİ ile TEK RENKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53331 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RESİF KÖPEKBALIKLARINDA:
BEYAZ YÜZGEÇLİ
ile SİYAH YÜZGEÇLİ ile GRİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48196 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SABİT ile/ve/<>/değil/yerine BELİRLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30262 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SABİT ile SÜREKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33618 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAÇ:
JÖLELİ
ile/ve/değil/yerine ISLAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6727 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAKLI GİZLİ (İŞLER YAPMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10985 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAKLI ile/ve/değil GİZLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1772 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SALATALIK/HIYARDA:
BADEM
ile SİLOR ile DİKENLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8359 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAZ ile İKİTELLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37735 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SESLİ ile TEK SESLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53332 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİLİ ile/ve ÂŞIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6743 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİLİ ve/değil GÖLGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32365 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİLİ ile METRES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6716 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİLİ ile/ve SEVDİĞİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6714 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVİMLİ ile/ve GÖSTERİŞLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30039 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SIKI-FIKI (OLMAK) ile/ve İÇLİ-DIŞLI (OLMAK) ile/ve YÜZ-GÖZ (OLMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8991 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SINIRLI ile SEÇMELİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28559 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SIR:
GİZLİ
ile/değil DİLE GEL(E)MEYEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SIRTLAN/YELELİKURT/ANDIK/ANDUK ile YABAN KÖPEĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22135 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SIRTLAN ile BENEKLİ DİŞİ SIRTLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22139 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (......-SIZ) (....-LI)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25750 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİNİR/Lİ ile/ve/değil TELAŞ/LI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7126 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİSLİ ile DUMANLI/PUSLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12977 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİSTEMATİK değil/yerine/= DİZGELİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12503 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SOĞANLI = BASALÎ = BULBEUX
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13193 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SORMASINDAN BELİRLİ ile SORUŞ BİÇİMİNDEN BELİRLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9224 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SORUN/LU ile RİSK/Lİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1588 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SORUŞTURMADA:
GİZLİLİK
ile/ve/||/<> KISITLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54929 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- STRESLİ değil/yerine/= GERGİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38506 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SUCUL OMURGALILAR:
YUVARLAK AĞIZLILAR
ile/ve/||/<> KIKIRDAKLI BALIKLAR ile/ve/||/<> KEMİKLİ BALIKLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54466 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SU(KEVSER):
ACI/TATLI
değil İÇİMLİ/İÇİMSİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33073 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SULTANGAZİ ile SULTANBEYLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16466 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SUN'İ/SENTETİK değil/yerine/= YAPAY/YAPMACIK, BİREŞİMLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12514 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SUNTURLU = YAMAN/ADAMAKILLI | GÖSTERİŞLİ/GÖRKEMLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47377 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜREKLİ ile/ve/değil/yerine ARALIKSIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2484 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜREKLİ ile/ve/değil ARKA ARKAYA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9302 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜREKLİ ile/ve ÇOK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3616 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜREKLİ ile/ve GELENEKSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2485 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜREKLİ ile/ve KESİKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31341 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜREKLİ = MÜTEMADİ = CONTINUOUS[İng.] = CONTINU[Fr.] = KONTINUIERLICH[Alm.] = CONTINUUM[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39630 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜREKLİ ile/ve/değil/yerine/||/<>/< SIK SIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50552 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜREKLİ ile SÜREKSİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3614 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜREKLİ ile SÜREKSİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16817 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜREKLİ ile/ve/değil/||/<> ÜST ÜSTE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47929 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜREKLİLİK ile/ve/değil/||/<> İLERLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54541 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜREKSİZ ile/değil KESİKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3615 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞÂD[Fars.] değil/yerine/= NEŞELİ, SEVİNÇLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47481 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞAHANE değil/yerine/= ÇOK GÜZEL, EŞSİZ, GÖRKEMLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12519 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞAN/LI-ŞEREF/Lİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11023 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞARTLI TAHLİYE/SALIVERME ile/ve/<> DENETİMLİ SERBESTLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32122 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEMMALARDA:
BEYAZ
ile/ve/> (ORTASI) RENKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32948 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞİİR/YAZI ile/ve/||/<>/> MÜKÂLEMELİ/KONUŞTURMALI ŞİİR/YAZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53559 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞİRİN değil/yerine/= SEVİMLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12530 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞİRKETLER, HİZMETLERİNDE:
UCUZ İSE
ile/ya da/<> HIZLI İSE ile/ya da/<> NİTELİKLİ İSE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38952 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞÜPHELİ ile SANIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6322 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TABAN/LI ile TEMEL/Lİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4479 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAMARİN ile PAMUK BAŞLI TAMARİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54484 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAMBURA ile ONİKİTELLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38934 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "TATLI" ile/ve/değil LEZZETLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8116 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TATLISU KAPLUMBAĞALARINDA:
BENEKLİ
ile FIRAT ile NİL ile ... ile YILAN BOYUNLU TATLISU KAPLUMBAĞASI ile KIRMIZI YANAK(ROTWANGEN) ile ÇİN KAPLUMBAĞASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50374 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAZE ve/<> DENGELİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35911 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEDARİK/Lİ ile TEDBİR/Lİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9446 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEFE ile TEFELİ ile TEFECİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53298 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEHLİKE/Lİ ile/ve RİSK/Lİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1589 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEHLİKE/Lİ ile RİSK/Lİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28757 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEK GÖZELİ/HÜCRELİ ile/ve/||/<> TERLİKSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53405 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEK TOYNAKLILAR ile/ve/||/<> ÇİFT TOYNAKLILAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54480 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TELLİ SAZLAR ile/ve NEFESLİ SAZLAR ile/ve VURMALI SAZLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13712 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEMBEL ile/değil/yerine/>< DERTLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35856 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEMELLİ ... ile/ve/değil/||/<> KALICI OLARAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TENKÎD:
TEKLİFSİZ
değil/yerine/>< TEKLİFLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36689 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TERELELLİ = HAFİF VE HOPPA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53399 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "TERS" ile/değil/yerine İLKELİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6134 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TERSANELİ[İt.] değil/yerine/= DENİZ SUBAYI / ERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53414 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TESPİHLİ ile TESPİHLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53433 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TİMÂR:
TEZKERELİ
ile TEZKERESİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51357 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TİRENDAZ[Fars.] değil/yerine/= OK ATAN | BECERİKLİ | ÖZENLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53501 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TİTREŞİMLİ ile TİTREŞİMLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53516 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOHUM ile/ve EVİNLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13086 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOKSİK[İng.] değil/yerine/= ZEHİRLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47876 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOPRAK TİPLERİNDE:
"KUMLU"
ile "KİLLİ" ile "BEREKETLİ"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6366 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TUMTURAK/LI[Fars.] ile/ve/değil/yerine (BİRAZCIK) UZUN / GÖSTERİŞ/Lİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29701 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UN:
GLÜTENLİ
ile/değil/yerine/>< GLÜTENSİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48645 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNLARDA:
BUĞDAY
ile/||/<> TAM BUĞDAY ile/||/<> KARABUĞDAY/GREÇKA ile/||/<> KIRMIZI BUĞDAY ile/||/<> KEPEKLİ ile/||/<> SİYEZ ile/||/<> KAVILCA ile/||/<> KUNDUR ile/||/<> YULAF ile/||/<> ÇAVDAR ile/||/<> ARPA ile/||/<> MISIR ile/||/<> KİNOA ile/||/<> TEFF ile/||/<> AMARANT ile/||/<> NOHUT ile/||/<> KESTANE ile/||/<> KEÇİBOYNUZU ile/||/<> BADEM ile/||/<> CEVİZ ile/||/<> FINDIK ile/||/<> ANTEPFISTIĞI ile/||/<> ARAROT ile/||/<> DİNKEL[Alm.]/FARRO[İt.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48643 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜÇLÜ ile/ve DÖRTLÜ ile/ve BEŞLİ ile/ve ALTILI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8697 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜST ile/ve NİTELİKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2283 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAR ile/ve GÜÇLÜ/ETKİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1877 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLUŞUMUZ:
ANLAMLI!
ve/||/<> YETERLİ!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33394 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERİLİ ile ÇEVRİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33321 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERİLİ ile/ve/||/<>/> VAROLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49230 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAĞLI CİLT ile/ve/<> SİVİLCELİ CİLT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32423 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YARALAR:
KESİK
ile/ve/||/<> DELİCİ ile/ve/||/<> EZİKLİ ile/ve/||/<> PARÇALI ile/ve/||/<> KİRLİ(ENFEKTE)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52821 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YELKENLİ ile GAGALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41141 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YELKENLİ ile/ve/<> ISKUNA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37460 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YERLİ ile/değil ONO(PATAGONYA) YERLİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32166 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YERLİ ile/ve YEREL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16311 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YERLİ ile YERSİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28027 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YETERLİ = ADEQUATE[İng.] = ADÉQUATE[Fr.] = ADEQUATUS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39730 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YETERLİ ile/ve/değil/yerine/<>/< TATMİN EDİCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48209 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YETKİLİ ile/değil/< YETKİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28190 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YIKICI ile/ve/<> TEHLİKELİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1591 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YUFKAYÜREKLİ/LİK ile/ve/değil MERHAMET/Lİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YUMUŞAKBAŞLI ile YUFKAYÜREKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5985 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YUMUŞAKÇA ile EŞİTÇENETLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36566 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YÜKSEK MALİYET/Lİ ile PAHALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28440 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ZAHMET"/Lİ ile/ve/değil/||/<>/> RAHMET/Lİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZARÎF değil/yerine/= GÜZEL, ŞIK, ZARÂFETLİ | NÂZİK, İNCE, YAKIŞIKLI | İNCE NÜKTELİ, İNCE NÜKTELERLE KONUŞAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44327 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ZAYIFLIK" ile/değil KİŞİLİKLİ/OMURGALI KALMAYI YEĞLEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48121 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZENCİ/FELLAH[Ar.] değil/yerine/= SİYAH/KARA TENLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47073 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİKIYMET[Ar.] değil/yerine/= DEĞERLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45523 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİL'DE:
PARMAK ZİLİ
ile/ve ZİLLİ MAŞA (ARAP)[Çankırı sohbet toplantılarında elden ele özel ezgisi ve gezdirme uygulamalarından.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13723 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORLAYICI ve/<> EĞLENCELİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30295 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

 

  

-lu/lar bölümünde,
( 123 FaRk
)


- [ne yazık ki]
GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR [GDO]
ile HORMONLU ile İLÂÇLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8137 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GRAMOFONLARDA:
BORULU
ile SALON ile ÇANTA ile ÇOCUK ile UFAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13744 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALLI-PULLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10581 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (AYAĞIM, ELİM/KOLUM VB.) SORUNLU ile RAHATSIZ ile SAKAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6088 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞLU değil/yerine/= YARALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40201 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYAZ BASTON/LU ile/ve/||/<> KIRMIZI - BEYAZ BASTON/LU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53199 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYAZ BURUNLU KOATİ ile HALKA KUYRUKLU KOATİ ile GÜNEY AMERİKA/BATI DAĞ/CÜCE KOATİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54992 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYAZ YALAN ile KUYRUKLU YALAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28973 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BOZUK ile SORUNLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14359 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BULUTLU LEOPAR ile FORMOZA BULUTLU LEOPAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53472 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇOĞUL ile/ve/||/<> ÇOKLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52369 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇOK ANLAMLILIK ile/ve/değil ÇOKLU ANLAMLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/828 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇORBA:
SULU
= DURU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47273 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DELİ ile SUÇLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6146 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENİZÇAKISI ile DENİZDANTELİ ile DENİZGERGEDANI ile DENİZHIYARI[HOLOTÜRİT (Yun.)] ile DENİZISIRGANLARI ile DENİZİĞNESİ ile DENİZİNEĞİ/MANATİ[MANATEE] ile DENİZKADAYIFI ile DENİZKAZI ile DENİZKEDİSİ/DENİZMAYMUNU ile DENİZKESTANESİ ile DENİZKIRLANGICI ile DENİZKOZALAĞI ile DENİZKÖPÜĞÜ ile DENİZKULAĞI ile DENİZMARULU ile DENİZMENEKŞESİ ile DENİZÖRDEĞİ ile DENİZÖRÜMCEĞİ ile DENİZPALAMUDU ile DENİZREZENESİ ile DENİZŞAKAYIĞI ile DENİZTARAĞI ile DENİZTAVŞANCILI/BALIKKARTALI ile DENİZTAVŞANI ile DENİZYILANI ile DENİZYILDIZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36213 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERLİ-TOPLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10195 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEVLETİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ V GÖREVLERİNDE:
OLUMSUZ
ile/ve/||/<> OLUMLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49929 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞAL VE ZORUNLU ile DOĞAL AMA ZORUNLU DEĞİL ile NE DOĞAL, NE ZORUNLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2398 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞAL ile/ve/değil/yerine/||/<>/< DOĞAYA UYUMLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51436 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞAL ile/ve/<>/değil ZORUNLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2396 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EJDER(DRAGON) ile BOYNUZLU DAĞ EJDERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54818 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EL SALVADOR'DA EĞİTİM:
ZORUNLU
değil/yerine ÜCRETSİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31861 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ELEŞTİRİ/TENKİD:
OLUMSUZ/MENFÎ
ile/değil/yerine/>< OLUMLU/MÜSPET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54097 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EN CESUR ve/||/<> EN GÜÇLÜ ve/||/<> EN MUTLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48333 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVREN:
"SONLU"
değil SINIRSIZ-SONLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50554 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FELDİSPAT[Alm.]:
POTASYUMLU | SODYUMLU | KALSİYUMLU
ile DİYABAZ[Fr. < Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36331 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GELİŞİM VE DEĞİŞİM İÇİN:
ZORUNLULUK
ile/ve/||/<> YOKLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54134 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GİRİŞİMCİ ile/ve/değil/||/< "SUÇLU"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49587 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖZYAŞI:
[ACI ile/ve TUZLU]
ile/ve/değil/yerine/>< TATLI (ise)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33365 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAFİF UNLU ile/ve ORTA DERECE UNLU ile/ve ÇOK UNLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8200 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HECE:
VURGULU
ile/ve/||/<> VURGUSUZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53561 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İKİ TUZLU ve BİR TATLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8151 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İKİLİ ile ÇOKLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/560 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNSAN/KİŞİ:
OLGUN
ile/ve/değil/<> ONURLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47348 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSLÂMÎ HÜKÜMDARLIKTA:
OSMANLI
ile/ve/||/<> SELÇUKLU ile/ve/||/<> ABBASİ ile/ve/||/<> EMEVİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49422 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İYİ ile/ve/değil/yerine OLUMLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31069 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABUK ile/ve/||/<>/> KABUKLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53927 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KADROLU ile SÖZLEŞMELİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5958 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANGURU ile KISA KUYRUKLU KANGURU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53181 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAPLUMBAĞA ile YASSI BAŞLI VE YUMUŞAK KABUKLU KAPLUMBAĞA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50515 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAPŞONLU ile/değil TOGA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14035 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAVUKLU ile PİŞEKÂR[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44796 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEYFÎ ile/değil ÇOKLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35402 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KISA KOLLU ile KISA, KISA KOLLU ile OMUZ ALTI ile KOLSUZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13992 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIVRIMLI ile/ve/değil BOĞUMLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30126 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİRLİ ile/ve/değil/<> TOZLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32199 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİ:
ÖLÜ ve ÖLÜMLÜ
ile/ve/değil/yerine/||/<>/< DOLU ve OLUMLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49070 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOKARCA(AMERİKA/KIR SANSARI) ile ÇİZGİLİ/ŞERİTLİ KOKARCA ile DOMUZ BURUNLU KOKARCA ile KOKAN PORSUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22379 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOŞULLU ile BİTİŞİK KOŞULLU ile AYRIK KOŞULLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16807 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOŞULLU ile/ve/yerine/değil İSTEKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4355 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOTON değil/yerine/= PAMUK(LU)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12308 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖTÜMSER ile/değil SORUNLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7154 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURGULU değil KURULU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11483 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURULU ile KURGUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28791 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUSURLU ile/değil/yerine/>< HUZURLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50728 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LAİKLER:
!"SOYLU"
ile/ve ASKER ile/ve RENÇBER ile/ve YAHUDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35779 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LÂZIM/LÜZÛM(LU) değil/yerine/= GEREK(Lİ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12334 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAĞRUR[Ar.] değil/yerine/= GURURLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45849 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAKAK ile ASLAN KUYRUKLU MAKAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50508 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAYMUN ile YUNNAN (ÇİMDİK BURUNLU) MAYMUNU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50130 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MELTEM BOZOFLU ile MELTEM BOZOKLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49278 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MESUT/MESUD[Ar.] değil/yerine/= MUTLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46130 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUKTESİT[Ar.] değil/yerine/= TUTUMLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46385 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUTLU ile/ve/<> MEMNUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6522 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUTTALİ'[< TULÛ] değil/yerine/= ÖĞRENMİŞ, HABER ALMIŞ, BİLGİLİ, HABERDAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42726 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜBÂREK[< BEREKET] değil/yerine/= VERİMLİ/KUTLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42503 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜCRİM[Ar.] değil/yerine/= SUÇLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46454 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜLÂYİM[Ar.] değil/yerine/= UYGUN | YUMUŞAK HUYLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46487 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜSTAKÎM[Ar. < KIYÂM] değil/yerine/= DOĞRU, DÜZ, DİK | TEMİZ, NAMUSLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42664 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜTÂLAA[< TULÛ] ile MÜŞÂHEDE[< ŞUHÛD]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9423 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "NE ŞEKER" ile/ve "NE TUZLU"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9790 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NİTELİK:
OLUMLU
ve/||/<> OLUMSUZ ve/||/<> SONSUZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49698 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLUMLU ile EKSİKSİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2940 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLUMLU = MÜSPET, VÜCUBİ = POSITIVE[İng.] = POSITIF[Fr.] = POSITIV[Alm.] = POSITIVO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39526 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLUMLU ile/ve/||/<>/> OYLUMLU/HACİMLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49429 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLUMSUZ ile/ve/değil/yerine/>< OLUMLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2939 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ORUÇLU yerine NİYETLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20937 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖLÜM:
ZORUNLU/IZDIRARÎ
ile/ve/değil/yerine/||/<>/< İHTİYÂRÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54891 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖRÜMCEK ile DARWIN KABUKLU ÖRÜMCEĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55118 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZGÜR ile TUTUKLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20184 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAĞLI-SOLLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44992 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "SELVİ BOYLU" değil SERVİ BOYLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11598 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SINIRLI ile SONLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28557 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİSLİ ile DUMANLI/PUSLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12977 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SONLU = FINITE[İng.] = FINI[Fr.] = ENDLICH[Alm.] = FINITA[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39609 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SORUN/LU ile RİSK/Lİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1588 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "SORUNLU" ile/değil/yerine/>< SORUMLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48563 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SOY ile "SOYLU"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3396 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "SOYLU" ve/||/=/<> İNSAFA GELEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31394 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SUNTURLU = YAMAN/ADAMAKILLI | GÖSTERİŞLİ/GÖRKEMLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47377 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜMÜKLÜBÖCEK ile KABUKLU SÜMÜKLÜBÖCEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞARDON/LU değil/yerine/= TÜYLENDİRME/TÜYLENDİRİLMİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48355 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞAŞIRTMA SAÇMA(LIK)LARI/SAFSATALARI:
DEVEDE KULAK
ile/ve/||/<> YA SİYAH, YA BEYAZ ile/ve/||/<> KANITLAMA ZORUNLULUĞU ile/ve/||/<> FELÂKET ÇIĞIRTKANLIĞI ile/ve/||/<> İMÂLI SORU ile/ve/||/<> ÇOK SORULU ile/ve/||/<> SINIRLI SEÇENEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34768 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEMALAR:
KOŞULLU
ile/ve/||/<> KOŞULSUZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50161 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞERH'LERDE:
KÂLE-EKÛLU
ile/ve Bİ-KAVLİHÎ ile/ve MEMZUC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14964 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAL'Î ile/>< TÂLİ'[< TULÛ] ile/>< TÂLÎ[< TÜLÜVV] ile/>< TÂLİH[< SÂLİH]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18554 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOPLU ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44028 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOPLU DAĞINIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25771 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "TOPLU" ile/ve "GRUP"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9248 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "TOPLU" ile ŞİŞMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6342 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOPRAK TİPLERİNDE:
"KUMLU"
ile "KİLLİ" ile "BEREKETLİ"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6366 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TÜMEL OLUMLU ==> TİKEL OLUMLU ile TÜMEL OLUMSUZ ==> TÜMEL OLUMSUZ ile TİKEL OLUMLU ==> TİKEL OLUMLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16697 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TÜMEL OLUMLU x TİKEL OLUMSUZ ile TÜMEL OLUMSUZ x TİKEL OLUMLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16695 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TÜRKÜLERDE:
OYUN HAVALARI
ile/ve LİRİK ile/ve DOĞA(PASTORAL) ile/ve YERGİ(SATİRİK) KONULU ile/ve SİMGELİ/TEMSİLÎ ile/ve KAHRAMANLIK VE SERHAT HAVALARI ile/ve TÖRENSEL VE GİZEM İÇERİKLİ ile/ve SOSYAL İÇERİKLİ ile/ve GURBET VE HASRET ile/ve MİZAHÎ VE ALAN OYUN ile/ve ÂŞIKLAMALAR ile/ve AĞIT VE KIRAN DESTANLARI ile/ve KARŞILIKLI DEYİŞLEME VE ATIŞMALAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13634 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYSAL ve/||/<> UYUMLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48143 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZUN KOLLU ile UZUN KOLLU ile/değil/yerine UZUN KOLLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31162 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜÇ AKIL:
MUTLU
ve/||/<> YARDIMSEVER ve/||/<> EVRENSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50250 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜÇ BOYUTLU ile/ve/değil/||/<>/> YEDİ BOYUTLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50274 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "VURDULU KIRDILI" (FİLM/LER)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48995 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YARASA ile BORU BURUNLU YARASA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48189 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YUMUŞAK KABUKLU KAPLUMBAĞA ile YANGTZE DEV YUMUŞAK KABUKLU KAPLUMBAĞASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52578 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YUMUŞAK/SULU ile VICIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45422 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZARUNLU:
ZARURÎ
ile/ve/değil ZORUNLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11509 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEYTİNLER'DE:
ÇOLUR
ile/ve HAL ile/ve KALİ ile/ve KALAMATA ile/ve KALEMBEZİ ile/ve MEMECİK ile/ve MEMİLİK ile/ve SARIULAK ile/ve SELE ile/ve USLU ile/ve YOĞULIĞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8276 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZOR ile/ve/değil/yerine SORUNLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28806 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORLU ile/ve/değil ZORUNLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8855 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORUNLU ile BAŞKA TÜRLÜ OLAMAZ OLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2399 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORUNLU ile/değil/yerine/>< GÖNÜLLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2409 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORUNLU ile KASITLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6986 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORUNLU = NECESSARY[İng.] = NÉCESSAIRE[Fr.] = NOTWENDIG[Alm.] = NECESSARIA[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39752 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORUNLU ile/ve/<> SORUNLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2401 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORUNLU ile ZORLAYARAK/ZORLANARAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2400 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORUNLU ile/ve/değil ZORLAYICI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8856 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

 

  

-lü/ler bölümünde,
( 158 FaRk
)


- [ne yazık ki]
"ALIŞKANLIK":
ÖNCE HAFİF
ve/||/<>/> SONRA GÜÇLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53079 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
(B)İLİMLE (B)İLGİLENENLERE:
"OKUMUYOR"
ile/ve/||/<> "ÇALIŞMIYOR" ile/ve/||/<> "AÇGÖZLÜ" ile/ve/||/<> "İDEALSİZ"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48028 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- 850'Lİ NUMARALAR ile 444'LÜ NUMARALAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47480 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "AÇIK SÖZLÜ" ile/değil AHMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5890 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "AÇIK SÖZLÜ" ile/değil PATAVATSIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5889 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AĞAÇ KURBAĞASI ile KIRMIZI GÖZLÜ AĞAÇ KURBAĞASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22316 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALTLI ÜSTLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10583 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANTLAŞMALI ile DANIŞIKLI-DÖNÜŞÜKLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3904 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARDIÇ OTU ile AYRIK OTU ile BEŞPARMAK OTU ile BOĞAN OTU ile CANAVAR OTU ile ÇOREK OTU ile DALAK OTU ile DELİCE OTU(RYE GRASS) ile EĞRELTİ OTU[Lat. NEPHRODIUM FILIX MAS] ile ENGEREK OTU ile GEYİK OTU ile GÜZELAVRATOTU[Lat. ATROPA BELLADONNA] ile İDRİS OTU ile KANARYA OTU ile KELEBEK OTU ile KENE OTU ile KÜSTÜM OTU ile MELEK OTU ile MERCAN OTU ile NEVRUZ OTU ile ÖKSE OTU ile PİSİPİSİ OTU ile TAŞKIRAN OTU ile YÜKSÜK OTU[Lat. DIGITALIS PURPUREA] ile ACI OT ile SÜTLÜ OT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13106 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AT:
GÜÇLÜ
ile/ve/değil DAYANIKSIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30068 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ATLAR:
GÜÇLÜ
ile/ve DAYANIKLI ile/ve HIZLI/SÜRATLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30067 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AVRUPA ISTAKOZU[Lat. HOMARUS GAMMARUS] ile AMERİKAN ISTAKOZU[Lat. HOMARUS AMERICANUS] ile ÇEKİRGE ISTAKOZU ile KADİFE YÜZGEÇLİ ISTAKOZ ile KÜRKLÜ ISTAKOZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22541 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BALIK ile 4 GÖZLÜ BALIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22495 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEBEK/ÇOCUK GELİŞİMİNDE İLİŞKİLER:
İKİLİ
ile/ve/||/<>/> ÜÇLÜ ile/ve/||/<>/> TOPLUMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49147 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYAZ TÜYLÜ LEMUR ile/ve KOYU/SİYAH TÜYLÜ LEMUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22253 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGE ve/||/<> ALÇAKGÖNÜLLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50169 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİNÇ/Lİ ile/ve/değil/<>/|| ÖLÇÜ/LÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30011 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİYOR OLMAK ile/ve/<>/değil BELLEĞİN GÜÇLÜ OLMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/800 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Bütünlüklü KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26091 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÜTÜNSEL ile BÜTÜNLÜKLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BÜYÜK" ile "GÜÇLÜ"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31246 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇİFTÇİ ile/ve/değil KÖYLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5967 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENGELİ ile/ve/||/<> BÜTÜNLÜKLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEVLETLÜ RE'FETLÜ ile RİF'ATLÜ ile SAÂDETLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14618 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEVLETLÜ ile DEVLETLÜ İNÂYETLÜ ile DEVLETLÜ NECÂBETLÜ ile DEVLETLÜ RE'FETLÜ ile DEVLETLÜ SEMÂHATLİ ile DEVLETLÜ SİYÂDETLÜ ile DEVLETLÜ UTÛFETLÜ[< UTÛF: Şefkat göstermek.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14617 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEVLETLÜ ile/ve ŞEVKETLÜ ile/ve ASÂLETLÜ ile/ve İSMETLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14615 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİNOZOR ile/ve/||/<> TÜYLÜ DİNOZOR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53147 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİZGE ile/ve/<> BÜTÜNLÜKLÜ DİZGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4073 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞAN ile DOĞAN GÖRÜNÜMLÜ ŞAHİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14225 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÖNÜŞLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40739 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÖVÜŞ ile/değil GÜÇLÜ GENİN AKTARILMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48115 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜZ ÇİZME ile/ve/yerine KÖRÜKLÜ ÇİZME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13981 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜZYAZILARDA:
YALIN
ile/ve SÜSLÜ ile/ve ORTA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14738 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EKONOMİDE:
DOĞRUSAL
ile/değil/yerine/> GERİDÖNÜŞÜMLÜ ile/değil/yerine/> DÖNGÜSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53240 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EN CESUR ve/||/<> EN GÜÇLÜ ve/||/<> EN MUTLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48333 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EN NİTELİKLİ TÜYLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40931 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EN ÜNLÜ VE GÖRKEMLİ HASTAHANE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40951 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "EZİK" ile/değil ALÇAKGÖNÜLLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7167 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FEHÂMETLÜ DEVLETLÜ ile ÜBBEHETLÜ DEVLETLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14616 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİDAN:
AÇIK KÖKLÜ
ile TÜPLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47150 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEBE, YÜKLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41169 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GERGEDAN ile TÜYLÜ GERGEDAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52999 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Gönüllü DİNLE!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26644 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Gönüllü SUS!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26996 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖNÜLLÜ ile/ve/||/<> GÖNÜLVEREN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37603 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖNÜLLÜ ile/ve/değil/<> KATILIMCI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31476 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖRKLÜ = GÜZEL, MÜBÂREK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜÇLÜ ÇEKİRDEK ETKİLEŞİMİ ile/ve/+/||/<> ZAYIF ÇEKİRDEK ETKİLEŞİMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49249 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜÇLÜ ELEŞTİRİ (NAKD)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "GÜÇLÜ OLAN" ile/ve/||/<>/< "DAHA GÜÇLÜ OLAN"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50081 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "GÜÇLÜ OLAN" ile/değil/yerine (")HAKLI(") OLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜÇLÜ ve/||/<>/> DAHA GÜÇLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜÇLÜ ile DONANIMLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28787 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜÇLÜ ile/değil/yerine FARKLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2240 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜÇLÜ ile/ve/değil/||/<>/< UYUMLANAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51973 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜÇLÜ ile/ve/değil/yerine/||/<> YEĞİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52928 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜÇLÜ ile YERLEŞİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28786 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (")GÜÇLÜ(") ile/ve/||/<> (")ZENGİN(") ile/ve/||/<> (")AKILLI(")
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37716 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜLLÜ AGOP (VARTOVYAN) =/> GÜLLÜ YAKUP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52095 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜNEY AFRİKA KÜRKLÜ FOKU ile YENİ ZELANDA KÜRKLÜ FOKU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50362 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜNLÜK KONUŞMALARIN SIRADANLIĞINDA/YALINLIĞIYLA:
AMAÇLI
ile/ve/||/<> BİLEREK ile/ve/||/<> BİLMEDEN ile/ve/||/<> BÜTÜNLÜKLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37706 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAKARET ile/ve SÖZLÜ SALDIRI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6103 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAKLI OLANI, GÜÇLÜ KILAMAMAK ve/ne yazık ki/> GÜÇLÜ OLANI, "HAKLI KILMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49123 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAMİLE/GEBE yerine YÜKLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11434 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAVUÇ/PÜRÇÜKLÜ ve/<>/|| ŞALGAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30331 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAVUÇ/PÜRÇÜKLÜ ile YABANHAVUCU/KARAKAVZA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8204 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HEDİYE ile ÖRTÜLÜ RÜŞVET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38897 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİSS[Ar. çoğ. AHSÂS] değil/yerine/= GÜÇLÜ DUYGU, DUYMA GÜCÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41451 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÜCRE:
ÖRGÜTLÜ
ile/ve/||/<>/> ÖZGÜR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37701 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÜKÜMLÜ ile YÜKÜMLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6057 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İÇİNDE OLMAK ile/ve GÖMÜLÜ OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4719 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İÇTEN PAZARLIKLI ile İKİYÜZLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44553 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İHTİZÂZ değil/yerine/= KENDİNİ ALÇAK TUTMA, ALÇALMA [bkz. TEZELLÜL] | TİTREME | SIÇRAYIP OYNAMA | SALLANMA | HAZZETME, GÖNLÜ FERAHLAMA )
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41579 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İŞLEM SIRASINDA:
ÜSLÜ
ile/ve/<>/> PARANTEZ ile/ve/<>/> ÇARPMA-BÖLME ile/ve/<>/> TOPLAMA-ÇIKARMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45189 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABALIK ve/||/<>/< GÜÇLÜ TAKLİDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37858 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAPALI ile/değil/yerine ÖRTÜLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9061 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARNI AÇ (OLAN) ile AÇGÖZLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8105 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARŞILIKSIZ HİZMET ile/ve/<> GÖNÜLLÜ HİZMETÇİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32689 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARTAL ile BEYAZ GÖĞÜSLÜ/AK KARINLI DENİZ KARTALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47902 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAŞIK'TA:
ÇİFTLİ
ile/ve ÜÇLÜ ile/ve DÖRTLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13722 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KIRILMAMA NOKTASINDAKİ" KİŞİ İÇİN SÖYLENİLECEK OLAN:
[ya] "KALPSİZ"
ile/ya da "GÜÇLÜ"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47704 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIZILGERDAN = | NAR BÜLBÜLÜ = KINALI = GÖĞSÜ KINALI |[yerel]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51092 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİLİM ile TÜYLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53721 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİ:
ÖLÜ ve ÖLÜMLÜ
ile/ve/değil/yerine/||/<>/< DOLU ve OLUMLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49070 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİYİ:
FARKLI KILAN
ve/||/<> GÜÇLÜ KILAN ve/||/<> KENDİ KILAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49878 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONTROLLÜ NEVROZ ile KONTROLSÜZ NEVROZ ile PSİKOZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30975 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖK ile ÇİFT KÖKLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12995 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖKLÜ SEBZELER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8079 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖLE ile/değil/yerine GÖNÜLLÜ "KÖLE"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33748 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖŞKLÜ ile/ve "İKİ KEÇELİ"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6035 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖYLÜ ile/ve/değil/yerine/||/<>/< KÖY KÖKENLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53567 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖYLÜ ile/ve KULAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5969 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖYLÜ ile MUJİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42568 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖYLÜ ile TAŞRALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53568 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURAL GÜDÜMLÜ YAPI İLKESİ ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42127 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUŞKU:
GÜÇLÜ
ile ZAYIF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50439 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUTSAL/LIK ile/ve/değil BÜTÜNSEL/LİK / BÜTÜNLÜKLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUYRUK UCU BEYAZ ÇAKAL ile/ve ALTIN RENGİ ÇAKAL ile/ve MAVİ TÜYLÜ ÇAKAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22151 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜSTAHLIK değil "GÜÇLÜ OLMA(/GÖRÜNME)" TAKLİDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31277 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜTLE ÇEKİMİ
ile/ve/+/||/<>
ELEKROMANYETİK ETKİLEŞİM
ile/ve/+/||/<>
GÜÇLÜ ÇEKİRDEK ETKİLEŞİMİ
ile/ve/+/||/<>
ZAYIF ÇEKİRDEK ETKİLEŞİMİ

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52939 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LİNÇ:
ÖRGÜTLÜ VE PLANLI KİTLELER
ile ÖRGÜTSÜZ AMA PLANLI KİTLELER ile ÖRGÜTSÜZ VE PLANSIZ KİTLELER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54515 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "MAYMUN İŞTAHLI" ile "GEL-GİT GÖNÜLLÜ"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6138 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEKRÜMETLÜ/MEKREMETLÜ ile FAZÎLETLÜ ile SEMÂHATLÜ ile FÜTÜVVETLÜ ile MEVEDDETLÜ ile ZEHÂDETLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14619 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİNERALLERDE:
DÖRT YÜZLÜ
ile/ve/||/<> ZİNCİR ile/ve/||/<> YAPRAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55008 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUTMAİN[< TAM'AN]:
GÖNLÜ KANMIŞ, İÇİ RAHAT, ŞÜPHESİ OLMAYAN KİŞİ

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21574 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜCMEL[Ar.] değil/yerine/= KISA VE ÖZLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46453 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜLEVVEN[< LEVN]:
RENGARENK, TÜRLÜ TÜRLÜ, HERCAİ | BOYALI, BOYANMIŞ

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21612 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜLTEFİT[Ar.] değil/yerine/= GÜLERYÜZLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46494 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜTEESSİR[< ESR < ESÂRET] değil/yerine/= HÜZÜNLÜ, KEDERLİ, ÜZÜNTÜLÜ | BİRİNİN ACISIYLA ACILANAN | DUYGULANMIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42697 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜTEHAMMİL[Ar.] değil/yerine/= DAYANIKLI, GÖTÜRÜMLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46572 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜTEVÂZI değil/yerine/= ALÇAKGÖNÜLLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12413 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NAMDAR[Fars.] değil/yerine/= ÜNLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38185 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OSMANLI TÜRKÇESİ, TAPU TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36275 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖLÇÜDE:
7'Lİ
ile/ve/<> 8'Lİ ile/ve/<> 11'Lİ ile/ve/<> 14'LÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47162 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Öngörülü KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25994 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖRTÜLÜ ile KAPLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54399 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖRTÜLÜ/PERDELİ ile AÇIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27979 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖTLEĞEN ile PEMBE GÖĞÜSLÜ ÖTLEĞEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55108 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZLÜ ile/ve/||/<> ÖZSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49713 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZÜRLÜ değil/yerine/= ENGELLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11340 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PAMUK/KUTUN ile/ve KÜTLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12852 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PÜRÜZ/LÜ ile TIRTIK/LI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47835 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RENKLİ GÖZ/LÜ ile GÜZELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6666 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RİÂYETLÜ ile RÜTBETLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14620 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RİYA(KÂR) değil/yerine/= İKİYÜZLÜLÜK/(İKİYÜZLÜ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12477 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEÇMİŞ ODAKLILIK[RUMİNASYON]:
TAKINTILI
ile BUNALIMLI/ÇÖKÜNTÜLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51543 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RUSTAİ[Fars.] değil/yerine/= KÖYLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44958 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİNÜZİT[Fr.] <> REFLÜ[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30644 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SOYUTLAMA ile/ve BÜTÜNLÜKLÜ SOYUTLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2316 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÖNÜM / SÖNÜMLEMEK ile SÖNÜMLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47220 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÖZLÜ İLETİŞİM/BİLDİRİŞİM ile/ve SÖZSÜZ İLETİŞİM/BİLDİRİŞİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8475 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Sözlü KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25953 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÖZ/LÜ ile NİŞAN/LI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6906 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÖZLÜ ile SÖZEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8780 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Sözlüklü KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26310 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜMÜKLÜBÖCEK ile/ve DENİZ SÖMÜKLÜBÖCEĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22899 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜMÜKLÜBÖCEK ile KABUKLU SÜMÜKLÜBÖCEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜMÜKLÜBÖCEK ile MUZ SÜMÜKLÜBÖCEĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53904 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEFKATLÜ ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43415 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEBAİYET[Ar.] değil/yerine/= YASAYA/BUYRUĞA UYMA | DEVLETE/GÜÇLÜ KİŞİYE BAĞLANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51331 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEK HÖRGÜÇLÜ DEVE ile/ve ÇİFT HÖRGÜÇLÜ DEVE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22289 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEK YÖNLÜ SEVGİ ile/ve KOŞULSUZ SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3145 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TRİO/TRİYO[İt.] değil/yerine/= ÜÇLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53639 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TÜRK = ER, GÜÇLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44072 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜÇLÜ YAPRAK, TERNAT YAPRAK = VARAK-I RÎŞÎ-İ MÜSELLES = FEUILLE TERNÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13239 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜÇLÜ ile/ve DÖRTLÜ ile/ve BEŞLİ ile/ve ALTILI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8697 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜNLÜ DEĞİŞİMİ ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44118 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜNLÜ HARF/LER ile ÜNSÜZ HARF/LER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8582 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜNLÜ OLMAK İÇİN SOYUNMAK ile/ve/<> SANAT İÇİN SOYUNMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6620 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ÜSTÜN" ile/ve/değil ÜNLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6619 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜZÜNTÜLÜ BİRİNE:
ACIMAK
değil/yerine KIZMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33747 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAZGEÇMEK:
"ZAYIFLIK"
değil/yerine/>< BIRAKABİLECEK KADAR GÜÇLÜ OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49749 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YANGIN ile/ve/değil/||/<> KONTROLLÜ YANGIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54272 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "YÜKLÜ PROGRAM" ile "YOĞUN PROGRAM"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YÜKLÜ ile/ve/<>/> AĞIRAYAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35252 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAYIF "YAPAY ZEKÂ" YAKLAŞIMI
ile/değil
GÜÇLÜ "YAPAY ZEKÂ" YAKLAŞIMI

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50201 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ZAYIF" ya da "GÜÇLÜ" ile/değil/yerine ZEKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35744 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORUNLU ile/değil/yerine/>< GÖNÜLLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2409 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

 

  
SÖZLER

 

 

 

 

  

 

YAZILAR......

--------------------

 

  

 


 

   

 

Bu sayfa 01 Ocak 2020 itibariyle 422 kez incelenmiş/okunmuştur. 


FaRkLaR Kılavuzu Facebook Grubu             FaRkLaR Kılavuzu Twitter Sayfası
grubumuza da katılabilirsiniz...             'dan da takip edebilirsiniz...
6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com       FaRkLaR Kılavuzu       GösterGe Bilişim ve İnternet Hizmetleri

Yenilikler ve Duyurular | Desteğiniz Lüt(û)fen!!!