-GA/GE/GI/Gİ/GU/GÜ

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!! )


 Doğrudan, bu bölüm/sayfa içeriğinde
arama yapmak için...

( Klavyenizde "Ctrl + F" tuşlarıyla[önce "Ctrl" tuşu ve basılı tutarken "F" tuşuna basarak] ve/veya(^/v) fareyle[mouse] sol üst köşedeki "Düzenle/Edit" kısmında "Bul/Find"'ı tıklayarak aradığınız sözcüğü yazarak aramanızı yapabilirsiniz. )* ( Windows için geçerlidir. )
* ( Linux ve Macintosh kullanıcıları nasıl arama yapacaklarını biliyorlardır. )AÇIKLAMALAR/ÖNSÖZ
[Mutlaka okuyunuz!!!]

- Bazı sözcüklerin, hem sözlüklerdeki karşılığına yer verilmekte, bazılarına da özellikle yer vermeyip psikolojik, felsefi, bilimsel, sanatsal, göreceli, uygulayımsal, belirli bir sınırlılık ve yaklaşımlardan yararlanılarak parantezler açılmıştır.

- Bu çalışmada, başlıkların altlarındaki bilgilere/açıklamalara (parantezlere), kişilerin, kendilerinin düşünmelerine fırsat verebilme amacıyla ve özellikle pek fazla yer verilmemektedir. Zihinlerce/kişilerce uygun bulunmayabilecek bilgiler/parantezler, gözardı edilebilir.
[ Kavramların yanında bulunan ( ) parantezler, ek bilgi ya da açıklama olarak, [ ] köşeli parantezler ise ayrıntı/teknik bilgi vermek üzere kullanılmıştır. ]

- Çoğu sözcüğe, özellikle ve belirli bir yaklaşımla yer verilmemiştir. Hayır! / Evet!

- Bu çalışmada, çoğu sözcüğün/kavramın altında, bazılarında “açıklama/ları” bulunmakta, bazılarında da -özellikle ve çeşitli nedenlerden dolayı- bulunmamaktadır.

- Bazı başlıkların altına, veri/bilgi girmemizin çeşitli nedenlerinden biri ise ulaşım/erişim kolaylığı sağlamak üzere, hazır veri/bilgi karşılıklarını sunmak üzeredir! [Dolayısıyla sizin de FaRkLaR Kılavuzu'na destek olabilmek amacıyla üyeliğinizi şimdi başlatmanızı dileriz! Teşekkür ederiz!] )

- Bu çalışmanın, sadece sözlük olarak algılanmamasını ve kullanılmamasını da sağlamak amacıyla ve özellikle “:”[iki nokta üst üste] ya da “...dır!” şeklinde belirtilmemiştir!

- Bu çalışmada, başlıkların [kavram ya da olguların], ne olduklarından çok, ne olmadıklarına işaret etme çabası güdülmektedir. [ Bir DEĞİL’leme çalışması olarak değerlendirilmelidir! ]

- Bu çalışmada bulunan tüm karşılaştırmaların, tanımlan(a)mayan, sözcük olarak karşılığı/adı tam olarak oluşturul(a)mamış, fakat zihinlerimizde karşılığı bulunan/bulunabilen “3.” anlamları ve/veya ara anlamları düşünülebilir.

- Bu kılavuz/sözlük, dil(d)e/kavramlar(d)a/sözcükler(d)e ilginizin daha da artması ve sözlük/ahit kullanımını artırmayı amaçlamaktadır.

- İngilizce’ye ve öteki dillere yer verme nedenimiz, öteki dillerle karşılaştırmalı yaklaşımla belirli bir bilince sahip olmanıza, aracı olabilmektir.

- Çoğu sözcüğün, zaman içinde, kökenbilimsel(etimolojik) derinliklerine ve öteki dillerdeki karşılıklarına da yer verilecektir. (Bu konuda her türlü destek ^v(ve/veya) katkınızı görmekten mutluluk duyarız!)

- Bu kılavuzdaki bilgiler, SDP(Sinir Dili Programlası)(NLP) üzerine de kılavuzluk edebilir.

- Bu kılavuz, soru sorma/sorgulama, yoğun/derin düşünme aracı/vesilesi olarak kullanılabilir.

- Bu kılavuz/sözlük üzerine olan tüm katkı/destek/uyarı/yorum ve önerilerinizi görmek ve değerlendirmekten mutluluk duyarız! Ayrıca burayı tıklayarak, dille ve buradaki içerikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz kişilere tavsiye edebilirsiniz."... ile/ve/değil/yerine ..."
[bağlaçların kullanımı/okunuşu...]

- Kavramların aralarında kullanılan/bulunan
"... ile/ve/değil/yerine ..."
bağlaçları, ilgili satırı 2/3/4 kez ve ayrı ayrı şekilde okumanız ve satırları tekrarlamamak içindir.
( - UCLAR ile FARKLAR [karıştırılmamalı!]
- UCLAR ve FARKLAR [ayrı olmalarının yanısıra birlikte de düşünülebilir/kullanılabilir!]
- UCLAR değil FARKLAR [dır!]
- UCLAR yerine FARKLAR [düşünülmeli/kullanılmalıdır!] )... ile ...
[ÖNCESİ | SONRASI]

- Sözcükleri dizerken ya da "... ile" öncesiyle "ile ..." sonrası arasında bir öncelik/fark/özellik/tercih/vurgu yoktur. Her ikisini de kesinlikle birbirine karıştırmamak, her ikisinin de derinliğine/önemine ve ciddiyetine yer/destek verilmesi gerekmektedir.

- Belirlemelerin/karşılaştırmaların daha da oturması/derinleşmesi için, "ile"den sonraki sözcüğün yanına tekrar "ile"den önceki sözcüğü düşünerek/koyarak değerlendiriniz.
( "- BÜTÜN ile TÜM" ise "- BÜTÜN ile TÜM (ile BÜTÜN)" gibi. )( "- OLUŞ ile VAROLUŞ ise "- OLUŞ ile VAROLUŞ [ile OLUŞ]" gibi. )

EN SON YAPILMIŞ OLAN EKLEMELER
[ 06 Mayıs 2020 - 31 Mayıs 2020 arasında... ]


 

Bugün [31 Mayıs 2020] itibariyle
-GA/GE/GI/Gİ/GU/GÜ bölümüne yapılmış olan eklemeler, aşağıdaki gibidir.
[ 06 Mayıs 2020 - 31 Mayıs 2020 arasında... ]
( 0 yeni ekleme )

 

  

 


 

 

( Bugün [31 Mayıs 2020] itibariyle
-GA/GE/GI/Gİ/GU/GÜ ekinde,
764 FaRk )

-GA ekinde,
28 FaRk
)- "ANA OMURGA" değil "OMURGA"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45462 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANTEN/DUYARGA ile KÜÇÜK ANTEN/KÜÇÜK DUYARGA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22882 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇİP[İng. CHIP] değil/yerine/= YONGA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48976 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ÇİZGİ" ile/ve/||/<> "OMURGA"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50668 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DALGA ile/değil AKINTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12885 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DALGA ile/ve/<>/hem de/ne de PARÇACIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29784 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DALGA ile TSUNAMI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12884 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAMGA ile/ve/değil MARKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45781 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAMGA ile/ve MÜHÜR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14383 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENİZ ve/||/<> DALGA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48631 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FIRTINA[İt. < FORTUNALE] ile KASIRGA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12965 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABURGA ile GEĞREK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36869 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KADIRGA ile/ve/<> KALYON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14201 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KASIRGA ile SİKLON KASIRGA[Fr. < Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12967 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KASIRGA ile TAYFUN[İng. TYPHOON][ŞİDDETLİ KASIRGA]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12966 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- !KAVGA ile !SAVAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4911 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- !KAVGA ile/yerine TARTIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4909 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAVGA ile/ve/değil/yerine TUTUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4910 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAVGA ile ZULÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20377 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜREK ile SIYIRGA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47013 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LEKENDE ile/ve OYULGA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14030 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜZİK değil/yerine/= KÜY, KÜĞ, ÇIĞGA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38440 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OMURGA ile HAYVAN OMURGASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5296 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PARÇACIK - DALGA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25273 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RADYODA:
TAŞIYICI DALGA
ile/ve MODÜLER DALGA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7895 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SULB/SULP[Ar.] değil/yerine/= OMURGA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47368 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YARALANMALARDA:
GÖGÜS
ile/ve/||/<> KARIN ile/ve/||/<> KAFATASI/OMURGA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52822 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YONGA/KAMGA ile YONTU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45751 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

 

  

-GE ekinde,
( 165 FaRk
)


- [ne yazık ki]
!MÜSTEMLEKE[Ar.]
değil/yerine/= SÖMÜRGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46539 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AD/İSİM ve/<> İMGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32347 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AMBLEM değil/yerine/= SİMGE, BELİR(TK)GE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12009 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAM:
ALGI/DÜZEN
ve/||/<> İMGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35838 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYDINLANMIŞ ile BİLGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5875 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂYET ve/||/<>/< SİMGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49325 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BALANS[Fr., İng.] değil/yerine/= DENGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12023 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BATİK ile ÇİTENGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32938 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELGE ile/ve/||/<> BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39787 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELGE ile/ve KAYIT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14429 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRTEÇ ile GÖSTERGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29946 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BERÂH[Ar.]:
Açık, işlenmemiş ve ağaçsız bölge.

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12795 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYÂNNAME değil/yerine/= BİLDİRİ/BİLDİRGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12030 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLDİRGE ile/ve/değil PAYLAŞIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4152 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGE ve/||/<> ALÇAKGÖNÜLLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50169 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGE ile/ve İLERİ GELEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİÇ ile BİLGİN ile BİLGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4521 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİN ile/ve/değil/<>/> BİLGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4522 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİNÇ'TE:
SÖZCÜK
ve/<> İMGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4259 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİREŞİM ile/ve/||/<> DENGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33434 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİSİKLET ve/<> DENGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38656 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİTEK ile BİTELGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35468 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÖLGE ile/ve/<> İÇBÖLGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37648 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CÂRÛ/CÂRUB[Fars.] değil/yerine/= SÜPÜRGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40486 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CƏDVƏL[Azr.] = ÇİZELGE[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51991 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇARE değil/yerine/= ÇÖZGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38269 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇEKİRGE ile BÜRKAN/BİRKAN[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22811 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇEKİRGE ile CADI ÇEKİRGESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47793 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇEKİRGE ile CIRCIR BÖCEĞİ / CIRLAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22810 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇEKİRGE ile KIR ÇEKİRGESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48306 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇERÇEVE ile/ve/<> YÖRÜNGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36704 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇERGE = ÇADIR HAMAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40527 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇÖKEK ile ÇÖKELGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36045 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇÖKELGE ile ÇÖNGÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36046 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAİRESEL YÖRÜNGE ile/ve ELİPTİK YÖRÜNGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30393 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞER ile/ve/<> SİMGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1578 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENGE ve ADÂLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28709 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENGE ile/ve/<> DİNGİNLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30845 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENGE ve/=/< DÖNGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1184 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENGE ile EŞİTLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2980 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENGE ve/<> HUZUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32764 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENGE ve/||/<>/> KONFOR[=> ÇÜRÜME] ve/||/<>/> SORUN ve/||/<>/> KARMAŞA ve/||/<>/> ÇÖZÜMLER/ÇARELER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50203 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENGE ve/||/<> SÜKÛNET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33590 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEVRİYE değil/yerine GEZGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36925 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİL ile/ve GÖSTERGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8491 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİL ile/ve/<>/= SİMGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8458 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİNGİNLİK ve DENGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3812 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİSİPLİN ile DİZGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28730 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİZGE ile/ve/<> BÜTÜNLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4072 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİZGE ile/ve/<> BÜTÜNLÜKLÜ DİZGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4073 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİZGE ile/ve ÇIKARSAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4071 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİZGE ile DİSİPLİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15198 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİZGE ile DİZİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2439 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİZGE ile/yerine/değil DÜZEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2443 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİZGE ile KURGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4067 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİZGE ile SIRA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4069 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİZGE = SİSTEM, MANZUME, MESLEK = SYSTEM[İng., Alm.] = SYSTÈME[Fr.] = SYSTEMA[Yun.] = SISTEMA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39270 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİZGE ile/ve SÜREÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4070 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİZGE ile SÜREKLİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29142 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİZGİ ile DİZGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4076 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİZİ ile/ve DİZGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4077 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİZİN ile DİZGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2438 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞA ve/<> DENGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12630 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞA ve/>/ve/<> İMGE ve/>/ve/<> SİMGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3980 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOKÜMAN["DÖKÜMAN" da değil!] değil/yerine/= BELGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12075 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÖNGÜ ile DÜZEN/DİZGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2432 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜZEN ile/ve DENGE ile/ve UYUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28708 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜZEN ile DİZGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15199 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ERGEN/YENİYETME ile/ve/<>/> YETİŞKİN ile/ve/<>/> BİLGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38955 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FELSEFE ve/||/<> BİLGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47847 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİLOZOF ile BİLGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5907 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GELENEK ile/ve DİZGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/988 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GENELGE ile/ve/||/<>/> YÖNERGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49803 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GERİLİM ile/ve/değil/yerine/||/<>/> DENGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53973 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖLGE ile EĞLEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36446 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖLGE ile İZDÜŞÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48120 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖLGE ile/ve KUZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12736 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖLGE ile TAM GÖLGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12735 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖLGE ile/değil YANSIMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12738 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖLGE ile YARIGÖLGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45640 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖNDERGE ile GÖSTEREN ile GÖSTERİLEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4095 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖSTERGE ile/ve BELİRTİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4098 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖSTERGE ile/ve GARANTİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4099 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖSTERGE = İŞARET = SIGN[İng.] = SIGNE[Fr.] = ZEICHEN[Alm.] = SIGNUM[Lat.] = SENAL[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39369 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖSTERGE ile/ve/||/<> PARAKETE[İt.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39127 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖSTERGE ile/ve/değil UZANTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4100 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖVDE ile/ve/değil/=/<> GÖLGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GRAFİK değil/yerine/= ÇİZGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÂDİSE ile/ve GÖSTERGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20264 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAKİKAT ve DİZGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2857 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLKE ve/<> SİMGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4013 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMGE = HAYAL = IMAGE[İng., Fr.] = BILD, VORSTELLUNG[Alm.] = IMAGEN[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39423 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMGE ile İÇGÖRÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4136 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMGE ile/>< İLKE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33170 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMGE ile/ve/<> İMGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3977 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMGE ile/ve/değil/<> SİMGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3976 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMGE ile/ve SİMGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15428 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNHA[Ar.] ile YÖNERGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37824 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNTİKAM ile/ve/değil/yerine/<> DENGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34639 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İPLİK ile/ve/<> ELEMGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40823 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANIT ile/ve GÖSTERGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARANLIK ile/değil GÖLGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35394 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARİDES ile ÇEKİRGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22559 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAVRAM ile/ve/<> İMGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4001 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAVRAM ile İMGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15433 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAVRAM ile/ve/<> SİMGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1548 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAVRAM ile/ve/<> SİMGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15434 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAVRAM ve/||/<> SİMGE ve/||/<> İÇ DENEYİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50529 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYGI BOZUKLUĞU ve/||/<> İMGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49666 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOD ile SİMGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16236 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- | (")KÜLTÜRLÜ(") ya da (")HOCA(") |
ile/değil/yerine/<>/>
BİLGE

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51326 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAHREK[Ar.] değil/yerine/= YÖRÜNGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45765 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MANTIK SİLSİLESİ ile/ve/<> DİZGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30323 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEKANİK DİZGE ile/ve ORGANİK DİZGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4074 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MINTIKA[Ar.] değil/yerine/= BÖLGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46194 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MISIR ile/değil SÜPÜRGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12856 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MOTİF[Fr.] değil/yerine/= ÖRGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39012 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MURAHHAS[Ar. < RUHSAT] değil/yerine/= RUHSATLI, İZİNLİ | DELEGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42618 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUVAZENE[Ar.] değil/yerine/= DENGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46426 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NESNE ile/ve/değil SİMGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13755 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NİTELİK ile/ve DENGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2280 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NOTA değil/yerine/= KÜYGE, KÜĞGE, YÜĞGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38445 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ORBİT değil/yerine/= YÖRÜNGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38589 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖLÇÜLÜLÜK ile/ve/<> DENGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4745 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNERGE ile/değil ÖNERME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30356 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZGE ile BAŞKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42974 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REGÜLASYON değil/yerine/= YÖNERGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38465 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REMZ değil/yerine/= SİMGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12471 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RÖFLE ile MEÇ ile GÖLGE ile BALYAJ ile BOYA ile DİP BOYA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6673 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAĞDUYU ve/<> DENGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32640 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SANAT ile/ve/||/<>/> DAHA/EN SANAT/SİMGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51903 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEMBOL[Fr., İng. SYMBOL < Yun.] yerine SİMGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11323 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİLİ ve/değil GÖLGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32365 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİLÜET[Fr. < SILHOUETTE] değil/yerine/= GÖLGE/KARALTI/KARARTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12737 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİMGE ile/ve DUYU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3979 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİMGE ile/ve/değil EŞİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25217 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİMGE ile/ve/<> İŞARET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4085 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİMGE ile/ve/<> KAVRAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4148 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİMGE ile KAVRAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15458 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİMGE ile/ve/||/<>/> MAZMUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49358 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİMGE = REMZ[çoğ. RÜMÛZ(ÂT)] = SYMBOL[İng., Alm.] = SYMBOLE[Fr.] = SYMBOLON[Yun.] = SIMBOLO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39603 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİMGE ile/ve SİMGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3978 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİMGE YAZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25791 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİYASETNAME ile/ve/değil/||/<> GENELGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49420 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SONUÇ ile/ve/değil GÖSTERGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2874 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SORU = QUESTION[İng.] = QUESTION[Fr.] = FRAGE[Alm.] = QUESTIONE[İt.] = CUESTIÓN[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39613 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÖMÜRGE ile/değil SÖMÜRÜLGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18941 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEMA değil/yerine/= ÇİZEM/DİZELGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12529 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TABLET[Fr. TABLETTE] değil/yerine/= BELGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47891 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TABLO[Fr. TABLEAU] değil/yerine/= DİZELGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38516 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAM GÖLGE ile/ve ALA GÖLGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12925 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAMİM[Ar.]/SİRKÜLER[Fr.] değil/yerine/= GENELGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47065 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TANIM ile/ve/||/<> GÖSTERGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35079 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEK SİMGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25393 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TİMSAL[Ar.] değil/yerine/= SİMGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53495 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYUM ile/ve/<> DENGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZADUYUM GÖSTERGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25788 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile GÖLGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15404 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN ve/<> GÖLGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31408 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YANSIMA ile/ve GÖSTERGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29214 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YASA ile YÖNERGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28671 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAŞANTI ve İMGE ve/||/<>/> TASARIM ve SİMGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49564 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAZAR ile/ve/değil/yerine/||/<> BİLGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35951 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YÖRÜNGE ile/ve/değil EŞİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEKİ ile/ve/değil/yerine/<>/< BİLGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33317 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

 

  

-GI ekinde,
( 149 FaRk
)


- [ne yazık ki]
BİLGİ YETERSİZLİĞİ
ve/||/<>/> ÖNYARGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51476 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
ÖNYARGI
ile/ve/||/<> KUŞKU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49572 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALGI ile/ve/<> ANLAYIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4486 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALGI ile/ve/> DEĞER ile/ve/> YARGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33587 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALGI ile/ve ESTETİK ALGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4488 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALGI = İDRAK = PERCEPTION[İng., Fr.] = WAHRNEHMUNG[Alm.] = PERCEPCION[İsp.] = PERCEPTIONIS[Lat.] = HE KATALEPSIS[Yun.] = el-İDRÂK el-HİSSÎ[Ar.] = İDRÂK-İ CUZ'Î[Fars.] = GEWAARWORDING, WAARNEMING[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39159 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALGI ile KABUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4484 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALGI ile KABUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15503 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALGI ile/ve/<> KAVRAYIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4485 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALGI ile/ve/||/<>/> OLAY ile/ve/||/<>/> OLGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49239 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALGI ile/ve/değil/<> OLGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4487 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANALİTİK YARGI ile/ve SENTETİK YARGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16729 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞK ile/ve/> SAYGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3113 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞLANMA:
SAKİNLİK
ve/||/<>/>< KAYGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49940 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAMBU[Malezya yerlilerinin dilinden] ile/ve/değil KARGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13018 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELLEK ile/ve/<> ALGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5271 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİRİNE EĞİLMEK:
İBÂDET
değil TÂZİM(SAYGI)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33722 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİSİKLET ve/<> SAYGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38650 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇEKİNCE ile/değil/yerine SAYGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7164 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇEKİRDEK DUYULAR ve/||/<> KAYGI ve/||/<> GÜVENLİK STRATEJİLERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49387 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİLBİLİM ve/>/ve/> DİL ve/>/ve/> TÜMELLER ve/>/ve/> TANIM ve/>/ve/>
ÖNERME
ve/>/ve/> YARGI ve/>/ve/> ÇIKARIM ve/>/ve/> TASIM/KIYAS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16589 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİNİ İNANÇ ile/ve/değil "DİNİ KAYGI"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3310 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOGMA ile VARGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOGMA ile YARGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29093 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DURUŞ ve/<> SAYGI ve/<> SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31744 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYU ve/||/<>/> ALGI ve/||/<>/> BETİMLEME ve/||/<>/> TASARIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48667 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYU/M ile/ve ALGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4499 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜRTÜLER ile/ve/||/<> KAYGI ile/ve/||/<> SAVUNMALAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49385 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜRÜSTLÜK ile/ve/<> SAYGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2509 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EĞİLMEDE:
"ÇIKAR" / "ÜSTÜNLÜK"
ile/değil/yerine SAYGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48897 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENDOKRİN değil/yerine/= İÇSALGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37660 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ESTETİK ALGI ile ESTETİK DEĞER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14793 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ESTETİK ALGI ile ESTETİK YARGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32031 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ESTETİK ÖNERME/YARGI ile/ve MANTIKSAL ÖNERME/YARGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15321 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ESTETİK ÖZNE ile/ve/> ESTETİK NESNE ile/ve/> ESTETİK TAVIR ile/ve/> ESTETİK HAZ ile/ve/> ESTETİK YARGI ile/ve/> DEĞER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14797 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞİKALTI ALGI ile/ve KOLAYLAŞTIRMA(PRIMING)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5276 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "FELSEFÎ KAYGI" ile/ve/değil FELSEFÎ YAKLAŞIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15108 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FETVÂ ile YARGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20628 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GAM ile/değil/yerine KAYGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51836 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜDÜLENMEDE:
ALGI
ve/||/<>/> SEÇME ve/||/<>/> ÖZERKLİK ve/||/<>/> ÖZYETKİNLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49500 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAZ ile/ve YARGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6515 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HORMON değil/yerine/= İÇSALGI, SALGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38578 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÜKÜM ile ÖNYARGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2748 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÜZÜN VE ÜZÜNTÜ ile/ve ÜMİT VE KAYGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1795 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İÇ SALGI ile DIŞ SALGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5495 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLTİHAP değil/yerine/= YANGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12210 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KADER ile/değil YAZGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53738 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYGI BOZUKLUĞU ve/||/<> İMGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49666 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYGI ile/ve/||/<> BASTIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52858 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYGI ile/ve/||/<>/> BAŞA ÇIKMA TUTUMU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51601 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYGI ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< ÇABA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51884 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYGI ile/ve/değil/||/<>/< DERT ETME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52237 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYGI ile/ve/değil/yerine DUYARLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7111 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYGI ve/||/<>/>/< DÜŞÜNCE GEVİŞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52238 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYGI ile/ve/||/<>/< GERÇEK YÜZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51600 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYGI ile/ve/||/<> GEREKSİNİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51665 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYGI ve/||/<>/> HUYSUZLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48217 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYGI ile/ve/||/<>/> HUZURSUZ/LUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51341 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYGI ile/ve/||/<>/> KAÇINMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYGI ile/değil/ne yazık ki/||/<>/> KAYGININ "YORUMU"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51521 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYGI ile KURUNTU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4663 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYGI ile/ve/||/<> PARÇALILIK KAYGISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51869 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYGI değil/yerine/>< SAYGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34711 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYGI ile/ve TEDİRGİNLİK/PERTÜRBASYON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7109 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYGI ile/ve TELAŞ/LANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7110 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYGI ile TUTUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7152 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYGI ile/ve/<> ÜRPERTİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36513 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYGI ile/ve/||/<>/>/< ÜST KAYGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51545 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYGI ile VESVESE/İŞKİLLENMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7106 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIVILCIM ile ÇINGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36003 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİBİR ile/değil/yerine ÖZSAYGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34229 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİ/İNSAN ile/ve/<> SAYGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4819 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KORGU ile KAYGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9359 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KORKU ile KAYGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7068 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KORKUYA DAYALI "SAYGI" ile/değil/yerine SAYGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47500 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUŞKU ile/ve KAYGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1068 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MELANKOLİ değil/yerine/= KARAKAYGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12365 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİNDER[Ar.] ile YAYGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46223 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLAYLAR VE KİŞİLER ve/||/<> YÜKLENEN ANLAM ve/||/<> ALGI ve/||/<> YORUM | BİLİŞSEL ÇARPITMALAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49671 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ÖFKE" ile/ve/||/<>/> "KAYGI"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49558 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖN KABUL ile ÖN YARGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15661 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNKABUL ile ÖNYARGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2738 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNYARGI ile/ve GENELLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2742 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNYARGI ile/ve/değil/yerine ÖN ANLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2741 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNYARGI ile/değil ÖNYARGIYA ÖNYARGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36365 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNYARGI = PEŞİN HÜKÜM, FİKR-İ BATIL, İTİKAT-I BATIL = PREJUDICE[İng.] = PRÉJUGÉ[Fr.] = VORURTEIL[Alm.] = PRAEJUDICIUM[Lat.] = PERJUICIO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39556 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNYARGI ile/ve SAPLANTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2743 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ÖNYARGI" ile/ve/değil/||/<>/> "SONUÇ ODAKLILIK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47518 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNYARGI ile TESPİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2740 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZEN ile/ve/||/<> SAYGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33644 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZGÜVEN ile/ve/<> ÖZSAYGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3319 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PANİK ATAK ile/ve/değil/||/<>/< KAYGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52067 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SALGI ile/ve YAYILMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5496 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SARGI ile BADERNA[< İt.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35319 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SARGI ile FASKA[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36645 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAVUNMA ve/||/<> GÜDÜLENME ve/||/<> KAYGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49145 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAYGI ile/ve/<>/< ASÂLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3254 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAYGI ile/ve/<> BAĞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34520 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAYGI ve/||/<>/< CİDDİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46307 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAYGI ile/ve/<> DEĞER VERMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAYGI ile/ve/||/> DÜRÜSTLÜK ile/ve/||/> GÜVEN ile/ve/||/> BAĞLILIK/SADÂKAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35188 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAYGI ile/ve/<> EDEB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3237 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAYGI ile/ve/<> EMPATİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3229 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAYGI ile EZİLİP-BÜZÜLME(/ME!)K
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3235 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAYGI ile/ve/değil HAYRANLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAYGI = HÜRMET = RESPECT[İng., Fr.] = ACHTUNG[Alm.] = RESPECTO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39594 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAYGI ile/ve/<> İMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3232 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAYGI ile/ve/<> KABUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3253 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAYGI ile/ve/> KRİTER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3234 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAYGI ile/ve/<> MESAFE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3236 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAYGI ile/ve/<> MUHABBET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3217 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAYGI ile/ve/< ÖZSAYGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31161 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAYGI ile/ve/<> SABIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3239 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAYGI ile/ve/> SELÂM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3218 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAYGI ve/||/<>/> SEVGİ ve/||/<>/> SELÂM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48541 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAYGI ile/ve/||/<>/> YÜKSEK SAYGI/TAZİMAT[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48809 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAZ değil/yerine/= SAZ, ÇALGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38487 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SECCÂDE/NAMAZLIK değil/yerine/= YAYGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46785 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİ ile/ve/<>/< SAYGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3212 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİ-SAYGI ile SAYGI-SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3213 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİ-SAYGI ile/ve/<> TESLİMİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3158 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEZGİ ile İÇSEL ALGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28133 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "SİZ" KULLANIMINDA:
SAYGI
ile MESAFE ile ÇOĞUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5024 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAM ALGI = İDRAK-İ DAKİK = APPERCEPTION[İng., Fr., Alm.] = PERCIPERE[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39642 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TARAFLILIK ile/ve YANILGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2512 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TARAFLILIK ile/ve YANILGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25313 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TASAVVUR(KAVRAM) ile TASDİK(YARGI)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16720 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEKNİK DİL/JARGON ile/ve ÖNYARGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2744 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYGARLIK ve/<> SAYGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1156 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜZÜNTÜ ile KAYGI ile İNANÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51851 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARGI = NETİCE = CONSEQUENCE[İng.] = CONSÉQUENCE[Fr.] = KONSEQUENZ, FOLGERUNG[Alm.] = COMSEQUENTIA[Lat.] = CONSECUENCIA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39704 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARGI ile YARGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7799 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YANILGI ile/ve/<> YANILTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45614 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YANLIŞ ile YANILGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2678 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAPISAL ALGI ile/ve/<> DOĞRUDAN ALGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5273 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YARAR ve/||/<>/> SAYGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50549 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "YARGI" ile/değil/yerine/>< BİLME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34505 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YARGI ile/ve/<> ÇIKARIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37717 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YARGI ile/ve/<> ÇÖZÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30878 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YARGI = HÜKÜM = JUDGEMENT[İng.] = JUGEMENT[Fr.] = URTEIL[Alm.] = IUDICIUM[Lat.] = APOPHASIS[Yun.] = JUICIO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39721 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YARGI ile İKİRCİK(TEREDDÜT)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16845 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YARGI ile KANAAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33586 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YARGI ile/ve/||/<>/< SAVUNMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48739 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YARGI ve/||/<>/> TERİM ve/||/<>/> KAVRAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50936 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YARGI ile/ve/||/<>/> YÜRÜTÜM(İNFAZ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36215 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YASAMA ve/||/<>/> YÜRÜTME ve/||/<>/> YARGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50313 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAYGI ile PALA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14144 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAYGI ile SUMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14143 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "YAZGI" ile/değil/yerine SALT, ÖZGÜR İSTENÇ/İRÂDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48999 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

 

  

-Gİ ekinde,
( 301 FaRk
)


- [ne yazık ki]
!DEDİKODU
ile/değil/yerine/>< BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37154 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
"TEDBİR"
ile/değil/yerine/>< SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46060 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- | VERİ ve/> BİLİ(ENFORMASYON) ve/> BİLGİ | ile/ve/+/<>/>/<
FARKINDALIK | BİLGELİK(İRFAN/HİKMET)
ile/ve/+/<>/>/< ZARİFLİK/ZARÂFET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8040 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ZAFER/YENİLGİ" değil/yerine SEFER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54800 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ACIMA ile/değil/yerine KORUYUCU SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33300 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADAK ile/ve VERGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28458 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADÂLET:
SEVGİ
ve/||/<> DÜŞÜNCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37815 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADÂLET ile/ve/+/<> KUDRET ile/ve/+/<> HİKMET ile/ve/+/<> SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35390 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADÂLET ve/<> SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/619 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKIL ile/ve/||/<> BİLGİ ile/ve/||/<> HİKMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4178 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKIL ile/ve/<> SEZGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKLÎ BİLGİ ile NAKLÎ BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8044 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKSİYOMATİK BİLGİ ile DİNÎ BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15241 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALAKA ile İLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11257 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALÂLÂDE ile HERHANGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29833 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALGIDA/KABULDE:
TEK TANIM
ile/yerine/değil PARANTEZ BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4492 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞIRI SEVGİ ile/yerine SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3167 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞK ile/ve/> SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3097 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELGE ile/ve/||/<> BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39787 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELGİ ile/ve/<> BELGİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35432 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRSİZ ile HERHANGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4244 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELLEK ile/ve/değil İLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5284 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGELİK ve/||/<> SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53815 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27404 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ile AHLÂK ile ESTETİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3469 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ile AHLÂK ile ESTETİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15351 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ile/ve/<> ANIMSAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1918 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ile/ve ANIMSAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15475 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ile/ve/||/<> BAĞDAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48971 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ile/ve BAĞLANTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2136 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ile/ve/değil/yerine/||/<>/> BİLGELİK/HİKMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2142 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ile/ve/<> BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ile BİLGİ OLMAYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52447 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ile/ve/<> BİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7617 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ile/ve/||/<> BİLİMLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33244 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ile/ve/<> BİLME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ile/ve BİRİKİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2132 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ve/<> BİTGİ/BİTKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1925 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ile/ve/<> DAVET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28077 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ve DEĞİŞİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2140 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ve/<>/= DENEYİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1917 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ile/ve/||/<>/> DENEYİM ile/ve/||/<>/> YARATICILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35207 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ve/= "DİL"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2134 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ile/ve/<> DUYURU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4208 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ile/ve DÜŞÜNCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2141 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ve EDİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2135 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ve/<> EMEK/EYLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1923 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ile/ve/= ERDEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2143 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ile/ve/<> GEREKÇELENDİRİLMİŞ BİLGİ(EPİSTEMOLOJİ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4159 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ile/ve HAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2133 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ile/ve ISTIRAP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4210 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ve İLGİ ve EYLEM/TEPKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2145 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ile/ve/<>/= İLİŞKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ve/||/<>/> İYİLİK ve/||/<>/> KARARLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50293 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ve/||/<> KİŞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32804 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ = KNOWLEDGE, COGNITION[İng.] = CONNAISSANCE[Fr.] = die ERKENNTNIS, die KENNTNIS[Alm.] = COGNITIO[Lat.] = HË GNÕSIS[Yun.] = CONOCIMIENTO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39209 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ile/ve MENSUBİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15476 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ =/||/<> NE YAPMAYACAĞININ BİLGİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47872 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ve/||/<>/>/< NEDEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38246 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ile/ve/<> OLGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4169 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ve/= ORTADAN KALKMIŞ/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1920 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ile/ve SEÇENEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2139 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ile/ve/> SEÇİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4207 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ve/<> SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30208 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ve/||/<> SEVGİ ve/||/<> ŞEFKAT ve/||/<> MERHAMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51881 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ve/> SEVGİ ve/> VERGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1926 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ve/<> TAMLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1927 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ile/ve/||/<>/> TAVTİA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51249 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ile/ve VARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ile/ve/yerine YÖNTEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4211 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ/VERİ ile/ve/değil/yerine YAKLAŞIK BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1919 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİYE ERİŞİM:
GÖZLEM
ve/+/||/<>/>/< SEZGİ ve/+/||/<>/>/< FARKINDALIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİM ile/değil/yerine BİLİMSEL BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7673 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİM ile/ve SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7658 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİMSEL BİLGİ ile/ve BİLİMSEL TUTUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7643 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİNÇ ile/ve/<> SEZGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4582 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİNSE DE, BİLİNMESE DE OLACAK BİLGİ ile/ve BİLİNMESİ GEREKEN BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4175 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLME ile/ve/||/<>/> ÖRTÜK BİLME/SEZGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51822 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLMEK ile/ve/<> SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/668 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLMEK/BİLGİ ile/ve/+/||/<> GÖRGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20053 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLMEYİ BİLMEK ve/||/<> BİLGİ ÜRETİMİ ve/||/<> GÜVENİLİR BİLGİ ve/||/<> BİLGİNİN UYGULANMASI/KULLANIMI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35240 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİR KAP YEMEK ve/||/<> BİR KALP SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36361 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİSİKLET ve/<> BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38698 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİSİKLET ve/<> KOŞULSUZ SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38706 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİSİKLET ve/<> SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38671 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BOYA/SI ile/ve/<> RENK/RENGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30777 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BULANIK DENEYİMDEN BİLGİ ile/ve İMLERDEN VE SÖZCÜKLERDEN BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4163 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÜTÜNSELLİK ile/ve/<> SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4052 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CANLILIK = TİRİGLİG = SERZENDEGÎ[Fars.] = el-HAYAVİYE/T[Ar.] = LIVELINESS[İng.] = VITALITÉ[Fr.] = VITALITAS[Lat.] = DIE BELEBUNG, DIE BELEBHEIT, DIE LEBENDIGKEIT, DAS LEBENDIGSEIN[Alm.] = HË EMPSÜKHË[Yun.] = VITALITA[İt.] = VIDALIDAD[İsp.] = LEVENDIGHEID[Fel.] = LIVLIGHED[Dan.] = JIVAYO SUŞŞESTVO[Rus.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39224 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇADIR ile/değil ÇERGE/ÇERGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35648 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇANÇİÇEĞİ/MERYEMANAELDİVENİ ile MERYEMPELESENGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40475 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇELME ile ÇELGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35708 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ÇİZGİ" ile "DAMAR"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9960 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ÇİZGİ" ile/ve/||/<> "OMURGA"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50668 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEYLENEBİLİR BİLGİ ile/ve/değil/<> DENEYİMLENEBİLİR BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48490 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERGİ ile/değil BELLETEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35438 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERGİ ile/ve DERGİ-KİTAP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7761 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERGİ ile/ve KİTAP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7760 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERGİ ile/ve KİTAP DERGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13875 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEVRİK TÜMCE(/CÜMLE) ile/değil PARANTEZ BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9071 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİL KULLANIMINDA:
BİLGİ
ile/ve/<> BECERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİNÎ BİLGİ ile/ve İLMÎ BİLGİ ile/ve İRFANÎ BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20024 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİZGİ ile DİZGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4076 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞA ve/<> BİLGİ ve/<> KILAVUZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31508 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞRU ile/ve ÇİZGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOLAYIMLI BİLGİ ile/ve/<> DOĞRUDAN BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4160 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DURUŞ ve/<> SAYGI ve/<> SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31744 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞKÜNLÜK ile/ve/değil/yerine SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33392 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNCE ve/||/<> BİLGİ ve/||/<> BELLEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50865 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNCE/FİKİR ile/ve/<>/< BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1383 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Ar.] EBED/Î, BENGİ ile/ve EZEL/Î[çoğ. AZAL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/948 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EĞİLİM ile/ve/<> İLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EKİN/KÜLTÜR ve/<> SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1158 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EKİN/KÜLTÜR ile/ve/<> SEZGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1159 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EZBER ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50275 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FARK ile İNCE ÇİZGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28850 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FARKINDALIK ile/ve/<> SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4276 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FAZLA BİLGİ ile FAZLADAN BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FELSEFE'DE SEZGİ ile NIETZSCHE'DE SEZGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15744 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FELSEFE ve SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15026 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FIKIH ile TARİHÎ BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20314 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FRENGİ/SİFİLİS[Lat.] ile FRENGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36795 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GALİBİYET[Ar.] değil/yerine/= YENGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45695 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEÇERLİ BİLGİ ile GEÇERSİZ BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4161 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖRMEK ile/ve/<> İLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4496 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖZLEMSEL BİLGİ ile/ve KATILIMSAL BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2147 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "GÜÇ" ile/değil/yerine/>< SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31680 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜVEN ve/||/<> DERİNLİK ve/||/<> SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48539 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HABER ile/ve/<>/hem de/değil/yerine BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3881 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAVA değil/yerine/= GÜNZEL, | EZGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38394 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAZIR BİLGİ ile/ve/değil/yerine YÖNLENDİRİCİ BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2137 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HEDİYE ile/ve/||/<> SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34595 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HER ile/ve HERHANGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/881 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HUDURÎ BİLGİ ile/ve KESBÎ BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15481 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- INFO yerine BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13507 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İHÂNET değil/yerine/>< SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31047 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27391 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLGİ ile/ve/<> BECERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1475 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLGİ ile/ve/<> BELİRLENİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1478 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLGİ ve/> BİLGİ ve/> ZEVK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1472 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLGİ ve/> (DÜZGÜN) UYGULAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31904 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLGİ ve/<> GEREKSİNİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1473 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLGİ ve/> İSTEK ve/> YÖNTEM ve/> EYLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1471 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLGİ ile/ve/<> SEMPATİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3360 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLGİ ile/ve/<> SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1476 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLGİ ile/ve TEPKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3361 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLGİ ile/ve/<> TEVECCÜH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1477 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLGİ ile/ve/<> ZEKÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3359 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLHAM ile SEZGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15742 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLHAM ile SEZGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28132 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLİŞKİ ile/ve BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/168 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLİŞKİ ile/ve/<> İLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/169 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMAN:
BİLGİ
ve/+ SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19589 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNANÇ ile/ve/<> SEVGİ ile/ve/<> BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İRFAN ile ENTELEKTÜEL SEZGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28137 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İYİLİKSEVER/LİK ile/ve SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5981 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İZİN ile/ve BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7595 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KARMAŞA" değil/yerine/>< SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53547 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KATILIM ve/||/<>/< İLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49942 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAVRAM ile/ve/<> TAM AYIRD EDİCİ (BİLGİ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1570 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KESİN BİLGİ" ile/ve/değil/yerine YETKİN BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2153 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KESİNLİK ile/ve/değil BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2490 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KORKU ||/ve/yerine/|| CEHALET ||/ve/yerine/|| BİLGİ ||/ve/yerine/|| CESÂRET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7088 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KORKU ile/değil/yerine SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3172 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOŞULSUZ SEVGİ ile/ve SEVİYORSAN/SEVGİ VARSA KOŞULSUZ SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3144 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURAMSAL BİLGİ ile/ve ESTETİK BİLGİ ile/ve DEĞER/AKSİYOLOJİK BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4162 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURAMSAL(TEORİK) BİLGİ ile/ve ESTETİK BİLGİ ile/ve DEĞER/AKSİYOLOJİK BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15473 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURAMSAL(TEORİK) BİLGİ ile TEKNİK BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15137 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUŞKU değil/yerine/>< BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33282 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUŞKULU SEVGİ yerine KOŞULSUZ SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3146 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUŞKULU SEVGİ yerine KOŞULSUZ SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16087 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUŞKUSUZ SEVGİ ile/ve/||/<>/>/< KOŞULSUZ SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3147 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MELODİ[Fr. < Lat. < Yun.] değil/yerine/= EZGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12366 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Fars.] MERG-A-MERGÎ ile MERG-İ-ŞÂDÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5689 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUHÂFAZA ile/ve için SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20414 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NAKLÎ BİLGİ ile/ve KEŞFÎ BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20016 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NEFRET ile/değil/yerine/>< SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3178 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NİMET değil/yerine/= ERGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38303 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NOKTA ve/> ÇİZGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13765 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NOKTA ile/ve/||/<>/> ÇİZGİ ile/ve/||/<>/> ÜÇGEN ile/ve/||/<>/> PİRAMİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50601 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLAMAZ/OLMAMALI!:
ZEKÂSIZ SEVGİ
ile SEZGİSİZ ZEKÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51846 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ORTAK (ALAN/PARA/BİLGİ vs.)" ile/ve/değil "TOPLAM (ALAN/PARA/BİLGİ vs.)"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/86 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNCELİK ile/ve/değil/<>/= İLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1730 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖVGÜ ve/||/<> İLGİ ve/||/<> SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47741 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖVGÜ/YERGİ değil/yerine/>< OLGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51435 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZVARLIK'TA:
BİLİNÇ
ve SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1996 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PARA ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2144 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PATALYA[İt.] ile DİNGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36318 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PERDE ile GERGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36888 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- QAYĞI[Azr.] = BAKIM, ÖZEN, İLGİ[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52015 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RİTM ile EZGİ ile UYUM/ARMONİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13541 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RUH ve/=/|| SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31528 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAHİPLENMEK ile/değil/yerine SEVMEK/SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3204 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SANAT ve/||/<> SEVGİ ve/||/<> FELSEFE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45410 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SANAT ile/ve/||/<>/> ÜRETKEN SEZGİ GÜCÜ ile/ve/||/<>/> ESTETİK SEZGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52361 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SATİR[Fr.] değil/yerine/= YERGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46750 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAYGI ve/||/<>/> SEVGİ ve/||/<>/> SELÂM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48541 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAYGI/SEVGİ ve/> VEFÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3136 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SELÂM ile/ve/<> SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3188 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SENİ SEVMEYENE GÖSTERME!:
SABIR
ve/||/<> FEDÂKÂRLIK ve/||/<> SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50181 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVDÂ ile SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3159 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİ ve/<> AHLÂK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32130 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİ ile/ve/<>/değil ALIŞKANLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3174 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİ ve/<> ANLAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3165 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİ ile/ve/<> ANLAYIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3175 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİ ile ARAYIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3177 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİ ile/ve BAĞIMLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3156 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİ ve/<> BENZETME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİ ve/<> BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3157 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİ ile/ve/değil/||/<> BİR BAŞKASINDA, KENDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37452 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİ ve/||/<>/> BİREŞİM(TEVHÎD)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50032 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİ ile/ve/değil/< ÇEKİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3149 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİ ile/ve/<> DAYANIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3154 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİ ile/ve DİKKAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3176 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİ ve/<> DİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31932 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİ ve/<> DÜZEN ve/<> İLERLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31903 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİ ile/ve/<> ENERJİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3181 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİ ile/ve/||/=/<>/>/< FEDÂKÂRLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3142 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİ ve/<> GÜLÜMSEME :) ve/<> ADAMLIK ve/<> MUTLULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35877 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİ ile/ve/<> GÜZELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3150 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİ ile/ve HAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3135 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİ ile/ve HAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19775 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİ ve/||/<> İLETİŞİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48817 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİ ile/ve/<> İLİŞKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3168 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİ ile/ve/<> İŞBİRLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3151 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİ ile/ve/||/<> KAYRA/LÜTÛF/İHSAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51734 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİ ve KEŞF ve SEZGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3138 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİ ile/ve/değil/yerine KOŞULSUZ SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3143 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİ KOŞULSUZ SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25832 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİ ile/ve/<> KUT/SAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3162 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİ ile/ve/değil MİNNET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29902 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİ ve/> NEŞE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3148 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİ ile/ve/<> ÖZDEYİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32038 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİ ve/||/<>/>/< ÖZÜNE YOLCULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37933 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİ ve/||/<>/< RIZÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32647 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİ ile/ve/<>/< SAYGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3212 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİ ve/<> SAYGI GÖSTERMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31562 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİ ile/ve/<> SEÇİM/SEÇİCİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3164 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİ ve/<> SEVİNÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31129 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİ ile/ve/<> SEVİ/ŞEFKÂT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3161 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİ ile/ve/||/<> SEZGİ ile/ve/||/<> COŞKU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3137 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİ ve/||/<> SIĞINMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35793 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİ ile/ve/<> SÖZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3152 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİ ve/||/<> SÜCÛD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37565 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİ ile/ve/değil/yerine ŞEVK/İŞTİYAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3170 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİ ile/ve/<> TAKDİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3163 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİ >< TAKLİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29911 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİ ile TUTKU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3166 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİ ile/ve/<> YAKINLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3160 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİ ve/||/=/<> YARAR/LILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32383 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİ ile/ve ZORUNLULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİ-SAYGI ile SAYGI-SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3213 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (")SEVME/SEVGİ(") ile/ve/değil/ne yazık ki/||/<>/< İŞİNE YARAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52753 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEZGİ ile/ve APAÇIK GÖRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4587 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEZGİ = HADS, TEHADDÜS = INTUITION[İng., Fr.] = ANSCHAUUNG[Alm.] = INTUITIO-INTUITUS < IN-TUERI:İÇİNİ GÖRME[Lat.] = NOESIS[Yun.] = INTUICIÓN[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39600 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEZGİ ile İÇGÜDÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28146 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEZGİ ile İÇSEL ALGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28133 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEZGİ ile/ve/değil SEZİNLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4584 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEZGİ ile TAHMİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24194 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEZGİ ile/ve TEVHİD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19784 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEZGİ ile VAHİY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37569 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEZGİ ile/ve YORUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4586 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEZGİ ile ZAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28134 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEZGİ ile/ve/<> ZEKÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4585 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİLECEK ile SİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47043 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİTEM ile/ve/< SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30601 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SONUÇ ile/ve BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2877 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEFKAT ile/ve/<> KARŞILIKLI (KOŞULSUZ) SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32449 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEKİL ve/< SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31766 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞERİT ile ÇİZGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14061 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAHRİL[Ar. < TAHRİR] değil/yerine/= ÇİZGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47945 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAKINTI ile/ve/değil/yerine BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6932 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TANIM ile/ve/||/<> BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51053 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TECELLİ ile SEZGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19752 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEK YÖNLÜ SEVGİ ile/ve KOŞULSUZ SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3145 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEVHİD ve SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19985 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TİCARET ile/ve BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28342 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNUTULMA HAKKI'NDA:
BİLGİ
ile/ve/||/<> ZAMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49468 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- USSAL BİLGİ ile/ve/<> SEZGİSEL BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4164 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYGULAMAYA YÖNELİK BİLGİ ile/ve SAF SOYUT BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2151 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜMİT ile/ve/<> İMAN ile/ve/<> SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3030 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (")ÜMİTSİZLİK(") değil/yerine/>< SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35963 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK-VAROLAN-ANLAM/BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1905 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK-VAROLAN-ANLAM/BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15532 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VASIFLANDIRMA/TAVSÎF[Ar. < VASF] değil/yerine/= NİTELENDİRME, NİTELİKLERİNİ SÖYLEME | İLİM, BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43801 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERGİ ile HARÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14440 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERGİ ile/ve KİRA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28459 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERGİ ile OKTRUVA[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERGİ ile ŞEREFİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43464 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERİ ile/ve/> BİLİ ile/ve/> BİLGİ ile/ve/> FARKINDALIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4154 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YALIN DÜŞÜNCE ve/||/<>/> SEZGİ ve/||/<>/> TASARIM ve/||/<>/> KAVRAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49329 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAŞAMIN "ZORLUKLARINI" KOLAYLAŞTIRMADA:
AŞK
ve/||/<> (KOŞULSUZ) SAYGI VE SEVGİ ve/||/<> SANAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50238 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAYGIN BİLGİ ile/ve/<> ÖZEL BİLGİ ile/ve/<> BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4226 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YEM ile YEYGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45727 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YEMEK PİŞİRMEK ve/<> SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8086 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YETKİN BİLGİ ile/değil/yerine KESİN(YAKÎN) BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2152 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAMAN ile/ve/<> SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/984 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAMAN ile/ve SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14890 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEKÂ ve/||/<> SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35626 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEKÂSIZ SEVGİ ile SEVGİSİZ ZEKÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31481 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİHİNSEL SEZGİ ile/ve/değil AKILSAL SEZGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4583 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

 

  

-GU ekinde,
( 70 FaRk
)


- AKSAN değil/yerine/= VURGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11999 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALGI ile/ve/||/<>/> OLAY ile/ve/||/<>/> OLGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49239 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALGI ile/ve/değil/<> OLGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4487 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARAZ[Ar.]/SEMPTOM[Fr. < Yun.] değil/yerine/= BULGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46857 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARMAĞAN ile SUNGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47375 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞIRMA ile VURGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7216 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ile/ve/<> OLGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4169 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİMKURGU ile ÖNGÖRÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7933 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİR ...:
SÖZCÜK
ve/||/<> DUYGU ve/||/<> KİŞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39133 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİYONİK değil/yerine DİRİMKURGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36323 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BULGU ile/ve/<> KANIT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47343 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BULUNTU ile/değil BULGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9225 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CİDDİ/BÜYÜK HATA ile PİŞMANLIK DUYULACAK EYLEM/HATA/OLGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2664 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİN:
(YAŞAMSAL BİR) OLGU
ve/<> (BİR) YANSIMA/TECELLİ ve/<> (YÜKSEK BİR) ANLAYIŞ/İDRAK ve/<> (YÜCE/ULVÎ BİR) KEŞİF ve/<> (YÜCE/ÂLÎ BİR) DENEYİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37051 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİZGE ile KURGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4067 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [DURUM > DUYGU > DÜŞÜNCE > DAVRANIŞ >= ... ]
ile
[DURUM > DÜŞÜNCE > DAVRANIŞ > DUYGU >= ... ]
ile
[DUYGU > DURUM > DAVRANIŞ >= ... ]
ile
[DÜŞÜNCE > DAVRANIŞ > DURUM > DUYGU >= ... ]

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33176 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DURUM ile/ve/<> OLGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1036 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYGU ile/ve SU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4507 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYGU ile/ve/||/<> BELLEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51787 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYGU ile/ve/||/<> "BİR DUYGUNUN, BAŞKA BİR DUYGUYLA KARŞILANMASI/KAPATILMAYA ÇALIŞILMASI"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48887 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYGU ile/ve/=/||/<> BULANIK DÜŞÜNCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51493 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYGU ile/ve/<> COŞKU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1814 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYGU ve/||/<>/= DEĞİŞKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51484 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYGU ile/ve DUYU/HİS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7393 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYGU ile/ve/||/<>/>/< EYLEM EĞİLİMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51741 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYGU = HİS = FEELING, SENTIMENT, (EMOTION)[İng.] = SENTIMENT[Fr.] = GEFÜHL[Alm.] = SENTIMIENTO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39282 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DUYGU" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< NİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49136 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYGU ile/ve TUTKU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7391 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYGULARA BAŞVURMA SAÇMA(LIK)LARI/SAFSATALARI:
TEHDİT
ile/ve/||/<> DUYGU ile/ve/||/<> ÖNYARGILI DİL ile/ve/||/<> MAZERET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34770 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYU ve/||/<> DUYGU ve/||/<> AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4500 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNCE ile/ve/<> DUYGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28069 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNCE ve/<> DUYGU ve/<> DAVRANIŞ/TUTUM ve/<> DENEYİM ve/<> DEĞER ve/<> DİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1375 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FELSEFE:
NİYET
ve/||/<>/+ OLGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49483 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİLMDE:
BELGESEL
ile/ve/||/<>/> KURGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51033 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GERÇEK ile/değil/>< KURGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33633 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAREKET ile/ve/||/<> DUYGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34721 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "İDDİA" ile/değil OLGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52444 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNŞÂ ile KURGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15511 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTİCVÂB[< CEVÂB] değil/yerine/= SORUP YANIT ALMA, YANIT ALMA AMACIYLA SÖYLETME | SORGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41724 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KALDIRIL(A)MAZ DUYGU ile/ve/||/<> DÖNÜŞTÜRÜLEMEZ DUYGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51803 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KORGU ile KAYGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9359 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KORKU ile/ve/değil/yerine OLGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7073 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURGU ile/ve/||/<> ANLATIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35560 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURGU ile/ve DİLE GETİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4511 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURGU ile/ve HAYAL GÜCÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4512 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURGU ile KURUNTU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4516 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURGU ile "MİMARİ"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35892 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİZANSEN[Ar.] değil/yerine/= KURGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9590 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MONTAJ[Fr.] değil/yerine/= KURGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11271 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NESNE/KAVRAM ile/ve/> OLAY ile/ve/> OLGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1547 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLAY ile/ve OLGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3487 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27473 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLGU ile DÜŞÜNCE/FİKİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3515 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLGU ile GERÇEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3488 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLGU ile/ve/değil/<> GÖRÜNÜŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35020 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLGU ile OLGU HAKKINDAKİ DÜŞÜNCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3516 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLGU ile/ve OLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3500 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLGU = VAKIA = FACT[İng.] = FAIT[Fr.] = FAKTUM[Alm.] = FACTUM[Lat.] = HECHO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39524 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖVGÜ/YERGİ değil/yerine/>< OLGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51435 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAHTE ile KURGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28546 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEKTE[Ar.] değil/yerine/= DURMA/DURGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46840 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SONURGU = COROLLARY[İng.] = COROLLAIRE[Fr.] = ZUSATZ[Alm.] = COROLLARIUM[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39612 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SONURGU ile SONURTU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47196 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SPEKÜLASYON[Fr., İng.] değil/yerine/= KURGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47226 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜREÇ ile/ve/||/<> DENEYİM ile/ve/||/<> DUYGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51769 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYARI ile/ve/<> VURGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29892 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VURGU ile/ve/değil "GÖNDERME"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30029 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAPAY ile/ve/değil/<> KURGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36681 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YASA ile/ve OLGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28676 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİHİNDE:
OLGU
değil [ya] NESNE [ya da] OLAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47329 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

 

  

-GÜ ekinde,
( 70 FaRk
)


- AÇMAZ/ÇIKMAZ/...(PARADOKS) ile/ve/değil DÖNGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30359 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYNA değil/yerine/= GÖZGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37994 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40243 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLMEK/BİLGİ ile/ve/+/||/<> GÖRGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20053 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÖLÜNGÜ ile BÖLÜNTÜ ile BÖLÜT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35500 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BURGAÇ/EĞRİM/GİRDAP"[Fars.] ile/ve/||/<> KISIR DÖNGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47762 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇERÇEVE ile DÖNGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1313 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇIKMAZ ile KISIR DÖNGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7276 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENGE ve/=/< DÖNGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1184 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞA:
VAROLUŞSAL
ile/ve GÖRÜNGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29702 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÖNGÜ ile ALIŞKANLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2418 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÖNGÜ ile/ve ANKH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2434 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÖNGÜ ile/ve BOKBÖCEĞİ/KHEBER[Mısır'da]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2435 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÖNGÜ ile/ve/||/<> DEVİNİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49573 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÖNGÜ ile DÜZEN/DİZGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2432 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÖNGÜ ile/ve/değil EŞİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25121 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÖNGÜ ile/ve/<> OLUŞUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30549 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÖNGÜ ile/ve/||/<> SALINIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51784 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÖNGÜ ile/ve/değil SÜREKLİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2433 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÖNÜŞÜM ile/ve/değil/||/<>/< DÖNGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48562 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜZGÜ = KAİDE, NUMUNE = NORME[İng., Fr.] = NORM[Alm.] = NORMA[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39295 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EĞİTİM ile/ve/||/<> GÖRGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36119 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ERDEM ile/ve/||/<> ÖVGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45107 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FASİT DAİRE değil/yerine/= KISIR DÖNGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12110 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FORMA değil/yerine/= KALIP, | ÜLGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖRENEK ile GÖRGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖRGÜ ile/ve/> UFUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5085 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖRÜNGÜ = HADİSE = PHENOMENON, APPEARANCE[İng.] = PHÉNOMÈNE[Fr.] = ERSCHEINUNG[Alm.] = PHAINOMENON[Yun.] = FENOMENO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39367 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖRÜNÜM ile/ve/değil GÖRÜNGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31059 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖZ ile/ve GÖRGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAS/MAHSUS[Ar.] değil/yerine/= ÖZE/ÖZGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39023 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KENDİNE ÖZEL" değil "KENDİNE ÖZGÜ"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11741 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KISIR DÖNGÜ = DEVR-İ BATIL, FASİT DAİRE = CERCLE VICIEUX[Fr.] = ZIRKELBEWEIS[Alm.] = CIRCULUS VITIOSUS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39473 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KISIR DÖNGÜ ile/değil YAYILMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29027 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIVRIM ile BÜZGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35528 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİYE ÖZGÜ ile/ve/değil/||/<>/< KİŞİYE ÖZEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51893 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONUNUN ÖZÜNÜ KAÇIRMA SAÇMA(LIK)LARI/SAFSATALARI:
KISIR DÖNGÜ
ile/ve/||/<> İLGİSİZ AMAÇ ile/ve/||/<> İLGİSİZ SONUÇ ile/ve/||/<> İDDİAYI ZAYIFLATMA ile/ve/||/<> KONUYU SAPTIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34765 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MALA[Fars.] değil/yerine/= SÜRGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45893 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAYA TAKVİMİ'NDE:
KATUN
ile/ve KISA DÖNGÜ ile/ve BAKTUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27899 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEDH/SENÂ[Ar.] değil/yerine/= ÖVGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20998 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- METH(İYE)/MEDİH[Ar.] değil/yerine/= ÖVGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜNHASIR[Ar.] değil/yerine/= ÖZGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46506 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NORM[Fr. < Lat.] değil/yerine/= DÜZGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38874 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖRGÜ ve/||/<>/> GÖRGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48679 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖRGÜ ile/ve/<> ÖRÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39017 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖRÜNTÜ ile/ve/||/<> DÖNGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52261 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ÖVGÜ" ile/değil/yerine ELEŞTİRİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖVGÜ ve/||/<> İLGİ ve/||/<> SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47741 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖVGÜ ile İLTİFAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6583 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖVGÜ = PRAISE[İng.] = LOUANGE[Fr.] = LOB[Alm.] = LAUS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39561 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖVGÜ ile/ve/||/<>/>< SÖVGÜ, ŞETİM/ŞETM[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34597 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖVGÜ ile/ve/<> SÜS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35948 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖYKÜ ile/ve/<> ÖVGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31190 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZEL ile ÖZGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1757 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZEL ile ÖZGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3929 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZGÜ ile/ve ÖVGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3928 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZGÜ ile ÖZGÜN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33569 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SANAT:
ŞAHSÎ/KİŞİSEL
ve/||/<> MUHTEREM/KİŞİYE ÖZGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53560 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEFÂ ile/ve/||/<>/></< CEFÂ/ÜZGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33273 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SIKIŞIKLIK ile KISIR DÖNGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7275 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİTAYİŞ[Fars.] değil/yerine/= ÖVME/ÖVGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47068 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SONSUZLUK ile/ve/<> KISIR DÖNGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33051 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜREÇ ile/ve/<>/değil DÖNGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/136 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜRGÜ/TIRKAZ ile SÜRGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47441 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜRGÜ ile TAPAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50414 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜZGÜ ile SÜZGEÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47473 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEKERLEME ile/ve/||/<> DÖNGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53315 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEKRAR ile/ve/değil/yerine DÖNGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3600 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ...YA AİT ile/ve/değil ...YA ÖZGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9066 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAYILMA ile ÖRGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30348 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

 

  
SÖZLER

 

 

 

 

  

 

...

 

  


...

 

 

 

 

 


 

   

 

Bu sayfa 01 Ocak 2020 itibariyle 163 kez incelenmiş/okunmuştur. 


FaRkLaR Kılavuzu Facebook Grubu             FaRkLaR Kılavuzu Twitter Sayfası
grubumuza da katılabilirsiniz...             'dan da takip edebilirsiniz...
6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com       FaRkLaR Kılavuzu       GösterGe Bilişim ve İnternet Hizmetleri

Yenilikler ve Duyurular | Desteğiniz Lüt(û)fen!!!