Söz(cük)leri/ni ve tutumu/nu değiştir... Dünya/n değişsin!

Bu nedir? | Nasıl kullanılır? | Nasıl okumalı/anlamalı? | Sıkça Sorulan Sorular | Yenilikler | İletişim

-EM
ile biten sözcüklerde

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!

(SÜREKLİ AYIRDINDA OLUNMASI GEREKENLER!!!)EN SON YAPILMIŞ OLAN EKLEMELER
[ 06 Mart - 20 Nisan 2024 arasında... ]

[20 Nisan 2024]
Bugün itibariyle yapılmış olan eklemeler aşağıdaki gibidir.
[ 06 Mart - 20 Nisan 2024 arasında... ]
( 0 yeni ekleme, 0 katkı(bilgi/açıklama) )


- "DAYANAK" ile "DÜZLEM"


- "GEL DENİLEN YERE GİTMEYE AR EYLEME; GELME DENİLEN YERE GİDİP YERİNİ DAR EYLEME" ile "MİSAFİR UMDUĞUNU DEĞİL, BULDUĞUNU YER"


- "İMEYL/E-MAIL NUMARASI" değil/yerine/= E-POSTA BULUNAĞI


- "İSYANDA":
BAŞ EDEMEME ile/ve/değil/||/<>/< ALT EDEMEME


- "KADER" ve/değil/yerine/||/<>/>/< EYLEM


- "ÖZLEM" ve/ne yazık ki/||/<> SIKILMA ve/ne yazık ki/||/<> "TUTULMA"


- "RİSK ALMAK" ile/değil/yerine/>< ÖNLEM ALMAK


- "SALDIRI" ile/ve/değil/yerine/<> EYLEMSİZLİK/KAYITSIZLIK


- | "DÜŞÜNMEK" ve "İNANMAK" ve "SEVMEK" |
ile/ve/ne yazık ki/||/<>/>
EYLEMEK


- AD TÜMCESİ ile EYLEM/YÜKLEM(FİİL) TÜMCESİ


- AD/İSİM ile/ve/<>/||/değil/yerine EYLEM/İCRAAT


- AĞIR YUVAR ile DÜZLEM YUVAR ile HAVA YUVARI ile IŞIK YUVARI ile RENK YUVARI ile SU YUVARI ile TAŞ YUVARI ile YARI YUVAR ile YARIM YUVAR


- AHLÂK/ERDEM ve/||/<> EYLEM/SELLİK


- AHLÂK ve/<> EYLEM

( MORALS and/<> ACTION )


- AKIL ve EL ve/||/<>/> DÜŞÜNCE ve EYLEM


- AKIL ile/ve/<>/= EYLEM

( REASON vs./and/<>/= ACTION )


- AKLIN:
DÜZEN VERİCİLİĞİ ile/ve/||/<> İŞLEM GÖRÜCÜLÜĞÜ


- ÂLEM(/KAPLAM) ile EVREN(/İÇLEM)

( NOUS + KÂİNAT(VAROLANLARIN TÜMÜ) = ÂLEM )


- ANDIRIM ile/ve/||/<> İMGELEM


- ANI ile/değil GÖZLEM


- ANLAM ile/ve İÇLEM


- ANLAM ile/ve/<> İMLEM

( MEANING vs./and/<> TO SYMBOLIZE )


- ANLAMAK ile/ve EYLEM

( TO UNDERSTAND vs./and ACTION )

( VERSTEHEN mit/und AKTION/HANDLUNG )


- ARAŞTIRMA ile/ve GÖZLEM


- ATÂLET[Ar.] değil/yerine/= EYLEMSİZLİK/SÜREDURUM


- BAĞLAMLARDA DÜŞÜNCE ve/||/<>/> BİLME-İNANMA ve/||/<>/> EYLEME-YAŞAMA


- BAKMAK ile/ve GÖZLEM

( NAZAR ile/ve RASAD )


- BAŞLANGIÇ:
EYLEM ile/ve/değil/||/<>/< ÖRTÜK EYLEM


- BEKLENTİ değil/yerine/>< EYLEM


- BELLEĞE YÖNELİK BİLGİ (YÖNETİMİ/KULLANIMI) ile/yerine EYLEME YÖNELİK BİLGİ (YÖNETİMİ/KULLANIMI)

( [TO MANAGE/USE] KNOWLEDGE IN THE AIMED AT MEMORY vs. [TO MANAGE/USE] KNOWLEDGE IN THE AIMED AT ACTION
[TO MANAGE/USE] KNOWLEDGE IN THE AIMED AT ACTION instead of [TO MANAGE/USE] KNOWLEDGE IN THE AIMED AT MEMORY )


- BİLGİ ve/<> EMEK/EYLEM


- BİLGİ ve İLGİ ve EYLEM/TEPKİ

( KNOWLEDGE and INTEREST and ACTION )


- BİLGİYE ERİŞİM:
GÖZLEM ve/+/||/<>/>/< SEZGİ ve/+/||/<>/>/< FARKINDALIK


- BİLİNÇ ve/<> AMAÇ ve/<> EYLEM/ETKİNLİK

( CONSCIOUSNESS and/<> AIM/PURPOSE and/<> ACTION )


- BİLİNÇ ve/=/||/<> EDİM/EYLEM ve/=/||/<> OLANAK/LI/LIK


- BİLME ile/= EYLEME ile/= SEYİR(TEMÂŞÂ)


- BİR ŞEYİN(DÜŞÜNCENİN/EYLEMİN):
EGEMEN OLMA(MA)SI ile/ve/değil/<> ÖNÜMÜZE GEÇME(ME)Sİ


- BİREŞİM/TEVHİD:
AMAÇTA ile/ve/||/<> KİMLİKTE ile/ve/||/<> EYLEMDE


- BOŞU BOŞUNA (YAPMAK, EYLEMEK)


- BRİFİNG değil/yerine/= ÖZETLEM


- CİDDİ/BÜYÜK HATA ile PİŞMANLIK DUYULACAK EYLEM/HATA/OLGU

( SERIOUS/BIG MISTAKE vs. MISTAKE/HAPPEN/BEHAVE IN REGRET )


- ÇÖZÜM ile YÖNEYLEM


- DENEY VE GÖZLEM ve/||/<> ÖLÇÜ VE YÖNTEM


- DENEY ile/ve GÖZLEM

( EXPERIMENT vs. OBSERVATION )


- DENKLEM DERECELERİ/TİPLERİ


- DENKLEM ile/ve ÇOK BİLİNMEYENLİ DENKLEM/LER

( EQUATION vs./and POLYNOMIAL EQUATION/S )


- DİLBİLGİSİ/VERİ/BİLGİ/INPUT ile/ve/||/<>/> MANTIK/ANLAYIŞ/İŞLEM ile/ve/||/<>/> SÖZ SÖYLEME SANATI/BİLGELİK/ÇIKIŞ

( GRAMMAR/DATA/KNOWLEDGE/INPUT vs./and/||/<>/> LOGIC/COMPREHENSION/PROCESS vs./and/||/<>/> RHETORIC/WISDOM/OUTPUT )


- DİNÎ SÖYLEM ile TEOLOJİK SÖYLEM


- DİRENME ile/ve/değil/||/<>/< EN AZ EYLEM


- DİSKUR değil/yerine/= SÖYLEM


- DOĞA VAROLANI ile/ve/değil/yerine EYLEM VAROLANI (OLMAK)


- DOĞA ile/ve/||/<>/> EYLEM


- DOĞRU/YETKİN DAVRANIŞ/EYLEM(SÂLİH AMEL):
BARIŞ ve/<> KURTULUŞ[KURTARICI EYLEM]


- DURUM ile/ve/||/<> SÜREDURUM/EYLEMSİZLİK


- DÜŞLEM = HAYAL = FANTASY[İng.] = FANTAISIE[Fr.] = EINBILDUNG, PHANTASIE[Alm.] = PHANTASIA[Lat., Yun.] = FANTASÍA[İsp.]


- DÜŞÜNCE ve/||/<>/< MANTIK
ve/||/<>
EYLEM ve/||/<>/< EDEB


- DÜŞÜNCE/DÜŞÜNME ve/<> İMGELEM YETİSİ

( IDEA/TO THINK and/<> THE FACULTY OF IMAGINATION )


- DÜŞÜNME ile/ve/||/<>/> EYLEM


- DUYARLILIK ile/ve İMGELEM

( SENSITIVITY vs./and IMAGINATION )


- DUYGU:
İLİŞKİSEL EYLEM EĞİLİMİ ile/ve/||/<> ANLAM İNŞÂ SÜRECİ ile/ve/||/<> BİRİNCİL UYARIM DÜZENİ/DÜZENEĞİ


- DUYGU ile/ve/||/<>/>/< EYLEM EĞİLİMİ


- EDİM ile/ve EYLEM

( ACT vs./and ACTION )


- EĞİLİM ile/ve/||/<>/> EYLEM


- EĞLENCE ile/ve/değil/yerine EYLEMCE


- EKLEM ile DÖNER EKLEM

( JOINT vs. TROCHOID )


- EKLEM ile PARMAĞIN OYNAK YERİ

( MAFSAL[çoğ. MEFÂSIL] ile ... )

( JOINT vs. KNUCKLE )


- EMEK ile/ve EYLEM

( SA'Y ile/ve ... )

( LABOUR vs./and ACTION )


- ENLEM ile/ve BOYLAM/TUL[Ar.]

( LATITUDE vs./and LONGITUDE )


- ETKİNLİK/FİİL ile/ve DAVRANIŞ ile/ve EYLEM


- EVRENDE:
İKİLEM değil/yerine BÜTÜNLÜK


- EYLEM:
KARINCA[< KARIŞTIRARAK] ve/||/<> KARARINCA/KARARINDA


- EYLEM:
[hem/ne] SONLULUK ile/ve/||/<>/hem de/ne de SONSUZLUK


- EYLEM:
ÖZEN ve/||/<> DİSİPLİN


- EYLEM/FİİL ile/ve ETKİNLİK/FAALİYET

( ACTION vs./and ACTIVITY )


- EYLEM/FİİL ve/> KEMÂL


- EYLEM/HAREKET ve/||/<>/>/< SAĞALTIM/TEDAVİ/ŞİFÂ


- EYLEM ve/||/<>/> ANDA OLMAK ve/||/<>/> KENDİLİĞİNDENLİK ve/||/<>/> YARATICILIK


- EYLEM ve BİRLİK

( ACTION and UNITY )


- EYLEM ile/ve/değil/yerine BÜTÜNLÜK İÇİNDE EYLEM

( [not] ACTION vs./and/but ACTION IN THE INTEGRITY
ACTION IN THE INTEGRITY instead of ACTION )


- EYLEM ile/ve/değil/||/=/<>/< DİRENME


- EYLEM ve/<>/>< DÜŞÜNME


- EYLEM ile/ve/||/<>/> ETKİ


- EYLEM ile/değil EYLEME(K)


- EYLEM ile/ve/değil/||/<>/< EYLEMİN DEĞERİ


- EYLEM = FİİL = ACTION, ACTIVITY[İng.] = ACTION[Fr.] = AKTION, HANDLUNG[Alm.] = ACTION[Lat.] = ACCIÓN[İsp.]


- EYLEM ile/ve/değil/||/<> İŞLEM


- EYLEM ile/ve ÖZGÜRLEŞTİRİCİ EYLEM

( It will take you to the river, but the crossing is your own. )

( ... ile/ve SATSANG )


- EYLEM ile ÖZGÜRLEŞTİRİCİ EYLEM(SATSANG)


- EYLEM ile/ve UYGULAMA

( ACTION vs./and TO APPLY
Union of righteousness and action!
Unselfish and desireless action! )


- EYLEM ve/||/<>/> YOL GÖSTERİCİ/LİK


- EYLEMCİL ÇEKİM

( VERBAL INFLECTION )


- EYLEME = ACT, OPERATE[İng.] = AGIR[Fr.] = HANDELN[Alm.] = AGERE[Lat.] = OBRAR[İsp.]


- Eylemle KONUŞ!!!


- Eylemli KONUŞ!!!


- EYLEMSİ

( GERUND, PARTICIPLE )


- EYLEMSİZ "ÖNGÖRÜ" ile/ve/<> ÖNGÖRÜSÜZ "EYLEM"


- EYLEMSİZ DÜŞÜNME/DÜŞÜNCE ile/değil/yerine EYLEMLİ DÜŞÜNME/DÜŞÜNCE

( [not] THOUGHT/TO THINK WITHOUT ACTION vs./but THOUGHT/TO THINK IN ACTION
THOUGHT/TO THINK IN ACTION instead of THOUGHT/TO THINK WITHOUT ACTION
By doing you succeed, not by arguing.
A change of heart is action.
When all is done, the mind remains quiet. )


- EYLEMSİZ HAREKET ile/ve/||/<> KÜTLE ÇEKİMİ ALTINDAKİ NESNENİN HAREKETİ


- FANTEZİ değil/yerine/= DÜŞLEM


- FERDİYET-İ SELÂSE:
ZÂT ve/||/<>/> İHTİYÂR/İRÂDE ve/||/<>/> SÖZ/EYLEM


- FİİL ile/ve DAVRANIŞ ile/ve EYLEM


- FİİL ile EYLEM


- FİİL değil/yerine/= EYLEM/EDİM; YÜKLEM


- GERÇEKLİK ve/||/<> EYLEM


- GEREKSİNİM ve/> EYLEM

( NEED and/> ACTION )


- GERİLİM ile/ve/değil/||/<> İKİLEM


- GÖRÜŞME/EYLEME:
"UYGUN OLDUĞUN(UZ)DA ..."
ile/ve/değil/yerine/<>/>
"UYGUN OLURSAN(IZ) ..."


- GÖVDENİN EYLEMİ ile/ve/<> NEFSİN EYLEMİ ile/ve/<> ÖZÜN EYLEMİ


- GÖZLEM MANZARASI ve/<>/değil/yerine ALGI MANZARASI


- GÖZLEM ve/||/<>/> DENEY ve/||/<>/> ÖLÇÜM


- GÖZLEM ile HESAP


- GÖZLEM ile/ve/> İÇ KONUŞMA


- GÖZLEM ile/ve/yerine KATILIM

( OBSERVATION vs./and PARTICIPATION
PARTICIPATION instead of OBSERVATION )


- GÖZLEM = MÜŞAHEDE = OBSERVATION[İng., Fr.] = BEOBACHTUNG[Alm.] = OBSERVAR, MIRAR[İsp.]


- GÜZEL SÖZ ile/ve GÜZEL EYLEM


- HAREKET ile EYLEM

( MOVEMENT vs. ACTION )


- HAREKET ile EYLEM

( MOVEMENT vs. ACTION )


- HAREKET ve/> EYLEM ve/> YAŞAM ve/> BİLİNÇ

( MOVEMENT and/> ACTION and/> LIFE and/> CONSCIOUSNESS )


- HARF ile/ve/<>/> SESLEM/HECE

( HARF ile/ve el-MAKTA )


- HAYÂL değil/yerine/= DÜŞ(LEM)/SAYIK


- HECE[Ar.] yerine SESLEM


- HESAP ile/ve GÖZLEM

( TO THINK vs./and OBSERVATION )


- HOŞ SÖZ ile/ve/<> HOŞ EYLEM

( NICE WORD vs./and/<> NICE ACTION )


- İÇ GÖZLEM ile/ve/||/<> İÇE DİKKAT ile/ve/||/<> ÖZ DÜŞÜNÜM

( INTROSPECTION vs./and/||/<> SELF-ATTENDING vs./and/||/<> SELF-REFLECTION )


- İÇLEM = TAZAMMUN = COMPREHENSION[İng.] = COMPRÉHENSION[Fr.] = INHALT[Alm.] = COMPREHENSIO[Lat.]


- İHLÂS ve/<> EYLEM


- İHMAL ile/ve/> İKİLEM

( NEGLIGENCE vs./and/> DILEMMA )


- İKİLEM ile/ve/||/<> ÇATIŞMA


- İKİLEM ile/ve/||/<> İKİRCİK

( DILEMMA vs. HESITATION )


- İKİLEM ile/değil İLİŞKİ


- İKİLEM = KIYAS-I MUKASSİM = DILEMMA[İng., Alm., Yun.] = DILEMME[Fr.] = DILEMA[İsp.]


- İKTİDAR:
"EYLEMSEL" değil/yerine/></< HUKUKÎ


- İLGİ ve/> İSTEK ve/> YÖNTEM ve/> EYLEM

( INTEREST and/> REQUEST and/> METHOD and/> ACTION )


- İLİŞKİ ile/ve/<> HİZMET/EYLEM


- İLK YARDIMDA ARAÇ ÖNLEM ARALIĞI:
KENT İÇİNDE ile/ve/||/<> TEM'DE


- İMGELEM ile/ve/= HAYAL GÜCÜ


- İMGELEM = MUHAYYİLE = IMAGINATION[İng., Fr.] = EINBILDUNGSKRAFT[Alm.] = IMAGINATIO[Lat.] = PHANTASIA[Yun.] = IMAGINACIÓN[İsp.]


- İŞ ile/ve/<> İŞLEM


- İŞLEM SIRASINDA:
ÜSLÜ ile/ve/<>/> PARANTEZ ile/ve/<>/> ÇARPMA-BÖLME ile/ve/<>/> TOPLAMA-ÇIKARMA


- İŞLEM:
BİLİNÇTE ile/ve/||/<>/< BİLİNÇALTINDA


- İŞLEV ile/ve/değil/yerine/<> EYLEM

( [not] FUNCTION vs./and/but ACTION
ACTION instead of FUNCTION )


- İŞLEVSEL/LİK ile/ve EYLEMSEL/LİK


- İŞTİYÂK[< ŞEVK] değil/yerine/= ÖZLEM, HASRET | YOĞUN İSTEK/ARZU


- İZLEMEK ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< EYLEMEK


- KABUL ile SÖYLEM

( ACCEPTANCE vs. DISCOURSE, DISSERTATION )


- KABUL ile SÖYLEM


- KEMİK YANGISI ile/ve KIKIRDAK DOKUSU YANGISI ile/ve EKLEM YANGISI ile/ve EKLEM SIVISI İÇEREN KESELERİN YANGISI


- KİŞİ/İNSAN ve/<> EYLEM


- KOLEKSİYON[Fr./İng.] değil/yerine/= DERLEM


- KONU ile/ve YÜKLEM ile/ve KESİNLİK/BURHAN


- KONUŞMAK ve EYLEM

( TO TALK and ACTION )


- KOPYA değil/yerine EŞLEM


- KURAM ile/ve/< GÖZLEM

( THEORY vs./and/< OBSERVATION )


- MAFSAL[Ar.] değil/yerine/= EKLEM


- MAKYAJ[Fr.] değil/yerine SÜSLEM / YÜZ BOYAMA


- MENTEŞE ile EKLEM

( REZE ile ... )

( HINGE vs. JOINT )


- MUÂMELE[Ar.] değil/yerine/= İŞLEM; DAVRANIŞ


- MÜŞÂHEDE[Ar. < ŞUHÛD] değil/yerine/= GÖRME | GÖZLEM


- MÜSTEVÎ[Ar.] değil/yerine/= DÜZ | DÜZLEM


- NAMAZ:
DÜŞÜNCE ve EYLEM BİRLİĞİ/BULUŞMASI


- NEDEN-ETKİ ile/ve/değil EYLEM-AMAÇ

( [not] CAUSE-EFFECT vs./and/but ACTION-PURPOSE )


- NİYET ile/ve/<>/>/< EYLEM

( INTENTION vs./and/<>/>/< ACTION )


- NİYET ile/ve EYLEM

( INTENTION vs./and ACTION )


- NİYET EYLEM


- NOKTA ve/||/<>/> DÜZLEM ve/||/<>/> ALAN ve/||/<>/> BİÇİM/ŞEKİL


- NOKTA ve/||/<> DÜZLEM ve/||/<> NESNE/ŞEY


- ONAYLAYICI SÖZCÜKLER ve/||/<>/> HİZMET EYLEMLERİ ve/||/<>/> FİZİKSEL TEMAS


- ÖNERME ile DENKLEM


- ÖNLEM ile/ve UYARI

( PRECAUTION vs./and CAUTION )


- OYNAMAZ EKLEM ile/ve AZ OYNAR EKLEM ile/ve OYNAR EKLEM

( SYNARTHROSIS JOINT vs./and SYMPHYSE JOINT vs./and SYNOVIAL JOINT )


- ÖZGÜRLÜK ile/ve/<> ÖZGÜRLEŞTİRİCİ EYLEM

( FREEDOM vs./and/<> THE ACT WHICH BRINGS TO FREEDOM )


- ÖZLEM ve/<>/< AYRILIK


- ÖZLEM ve/||/<>/> GÖZLEM ve/||/<>/> SÖZLEM ve/||/<>/> EYLEM ve/||/<>/> İŞLEM ve/||/<>/> İZLEM


- ÖZLEM = LONGING, REGRET[İng.] = SOUHAIT, FRUSTRÉ[Fr.] = SEHNSUCHT[Alm.] = DESIDERIUM[Lat.]


- ÖZLEM ve/<> ZEVK


- ÖZNE DURUMUNDAKİ KAVRAM ile/ve/||/<> YÜKLEM DURUMUNDAKİ KAVRAM


- PAYLAŞIM ile/ve/||/<> İŞLEM ile/ve/||/<> ARŞİV


- PEKİŞTİRME ile/ve/||/<> VURGU/ÜNLEM


- PRANA = KALEM NURLARI


- PROBLEM vs. DEFICIENCY


- PROBLEM vs. RISKY


- RASAT[Ar.] değil/yerine/= GÖZLEM


- SANATSAL DUYARLILIK İÇİN SANAT(IN):
EYLEMİ ve/ya da İLGİSİ


- ŞİF ile BEYLEM[Ar.]


- ŞİKÂYET ETMEK/SÖYLENMEK değil/yerine NE YAPABİLECEĞİNİ VE NASIL YAPABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMEK VE EYLEME GEÇMEK


- SOMUT ve/=/||/<> EYLEM


- SON EYLEM


- SORUN = MESELE = PROBLEM[İng., Alm.] = PROBLEME[Fr.] = PROBLEMA < PRO:ÖNE. BALLEIN:ATMAK[Yun.] = PROBLEMA[İsp.]


- SÖYLEM ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< EYLEM


- SÖYLEM ile SÖYLEV


- SOYUT ile/ve/||/<> EYLEM


- SÖZ/EYLEM ile/ve/<> DOĞRU YER

( WORD/ACTION vs./and/<> RIGHT PLACE )


- SÖZ/EYLEM ile/ve/<> DOĞRU ZAMAN

( WORD/ACTION vs./and/<> RIGHT TIME )


- SÖZ ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< EYLEM ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< NİYET


- ŞÜKÜR:
DİL İLE ile/ve KALP İLE ile/ve EYLEM İLE


- TAHASSÜR[< HASRET] değil/yerine/= ÖZLEM


- TAKİP değil/yerine/= İZLEM


- TARİH:
EYLEM ve/||/<> GEREKSİNİM


- TAZAMMUN[Ar.] (ETMEK) değil/yerine/= İÇERMEK | İÇLEM


- TECELLİ ile/ve EYLEM


- TEDBİR[Ar.] değil/yerine/= ÖNLEM


- TEDBİRSİZLİK ile/ve/<> EYLEMSİZLİK


- TEVHİD:
EYLEMDE ve ÖLÜMDE


- THE THING, IF HAPPENS, WOULD NOT BE A PROBLEM vs. THE THING, WHICH WOULD BE BETTER IF NOT HAPPENS


- TOPRAKTA:
KÜÇÜK MEMELİ ve/||/<> TEK HÜCRELİ CANLILAR(PROTOZOA) ve/||/<> SOLUCAN ve/||/<> EKLEM BACAKLI ve/||/<> YOSUN ve/||/<> BOZGAN/BAKTERİ ve/||/<> MANTAR


- TÖREN ile/ve/yerine EYLEM


- TÜZEL/HUKUKÎ ERDEMLER'DE:
GENELLİK ve/||/<> İLÂN ETME ve/||/<> GERİYE YÜRÜ(TÜLE)MEME ve/||/<> AÇIKLIK ve/||/<> ÇELİŞKİSİZLİK ve/||/<> UYMA OLANAĞI ve/||/<> KALICILIK ve/||/<> İLÂN EDİLEN KURAL İLE RESMÎ EYLEM ARASINDAKİ UYGUNLUK


- US <>/||/> İMGELEM <>/||/> DUYUM


- ÜTOPYA:
ÜMİT ve/||/<>/> EYLEM


- UYKU ve/<> UYKUDA EYLEME VURMA


- UYUM ile/ve EYLEME GEÇMİŞ UYUM

( HARMONY vs./and HARMONY IN ACT
Religions show their true face in action, in silent action. )


- UZUN UZUN DÜŞÜNMEK/BOŞ BOŞ OTURMAK ile/ve/değil/yerine AZ AZ (DA OLSA) EYLEMEK/BİR ŞEYLER YAPMAK


- VARLIK ile/ve İKİLEM

( EXISTENCE vs./and DILEMMA )


- VAZGEÇİRMEDE/CAYDIRICILIKTA:
GENEL ÖNLEM ile/ve/||/<> ÖZEL ÖNLEM


- YARALANMA/TRAVMA ile/ve/||/<>/> EYLEME VURMA


- YARATICI İMGELEM ile/ve/<> KAVRAMSALLIK/GÖRÜNÜRLÜK

( MUHAYYİLE ile/ve/<> NAZARİYE )


- YAŞAMAK ile/ve EYLEMİNDE BULUNMAK

( TO LIVE vs./and TO ACT )


- YETKİ(Lİ)NİN KAYNAĞI ile YETKİ(Lİ)NİN EYLEMİ


- YETKİ(Lİ)NİN KAYNAĞI ile YETKİ(Lİ)NİN EYLEMİ

( THE SOURCE OF AUTHORITY vs. THE ACTION OF AUTHORITY )


- YOGİ ile GNANİ ile EYLEM İNSANI


- YÖNETİMSEL:
İŞLEM ile/ve/||/<> EYLEM


- YÖNETİMSEL/İDARÎ İŞLEM ile/ve/||/<> YÖNETİMSEL/İDARÎ EYLEM


- YÜKLEM = ATTRIBUTE[İng.] = ATTRIBUT[Fr., Alm.] = ATTRIBUTUM[Lat.]


- YÜKLEM = MAHMUL = PREDICATE[İng.] = PRÉDICAT[Fr.] = PRÄDIKAT[Alm.] = PRAEDICATUM[Lat.] = KATEGOREMA[Yun.]


- YÜKLEM ve/||/<>/= YETİ


- YÜZEY ile/ve DÜZLEM

( SURFACE vs./and PLANE )


- YÜZEY ile/ve DÜZLEM

( SURFACE vs./and PLANE )


- ZEKÂ ve/<>/>< EYLEM
Bu sayfa 01 Ocak 2024 itibariyle 19 kez incelenmiş/okunmuştur.