KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!! )
( WHAT NEEDS TO BE IN YOUR AWARENESS;
WHAT NEEDS TO BE DISTINGUISHED! )- GENEL ile ÖZEL
( GENERAL with SPECIFIC )
( Zıtlar vardır fakat zıtlık yoktur. )

 

- BİRİNCİL OLAN ile İKİNCİL OLAN
( PRIMARY with SECONDARY )(PRIORITY)
"( Hayatımızda, zihnimizde, dilimizde ve pratikte yerini almış kullanımların, uygulamaların ve bilgilerin uygun zamanda, yerinde kullanımı, iletişim ve paylaşımlarımızın en temel gerekenlerindendir. Seçtiğimiz konu/kavram ve soruların, önemi ve uygunluğu üzerinde sorumluluk sahibiyiz ya da olmamız gerekmektedir. Dolayısıyla, bir konunun ve/veya soru-nun önceliğini de göz önünde bulundurmak gerekir. Kavramların nitelikleri ve duruma uygunluğunu gözlemleyip, ona göre yerinde ve sırasında kullanmamız gereken sorular/konular olabilir. Bu noktada, neyin, hangi konuda/ortamda uygun olup-olmadığı üzerine, öncelikli olup-olmadığı üzerine önceden bir düşünüş ve çalışma yapma/yapmış olma gerekliliği vardır. )"

 

- AMAÇ ile/ve/değil/yerine ARAÇ
( MEANS & ENDS/PURPOSE )
"( Araç, amaca/sonuca yönelik çabanın içinde kullanılanların/ uygulananların her bir ayrı işlev parçası ve/veya bütünü. İLE Amaç, aracın/araçların devrede oluş süreçlerinin tamamlanmış olduğu sonuç. )"

 

- SÜREÇ ile/<> SONUÇ
( PROCESS with/<> OUTCOME )
( Hiçbir nesne/kavram/olgu, taşıdığı/yansıttığı ada/olguya, kendisine daha uygun bir ad/tanım bulunmasını olanaksızlaştıracak derecede bağlı değildir. )

                   

- KURAM/TEORİ ile UYGULAMA/PRATİK
( THEORY with PRACTICE )

 

- KORKU ile KAYGI(ENDİŞE/ANKSİYETE)
( FEAR & ANXIETY )
( Kaygı/"korku" önce kişiliği, sonra kişiyi öldürür. )

 

 

 

 

 

Keleci[sözü] bilen kişinün yüzünü
ağ ede bir söz,
Sözü pişirip diyenin işini sağ ede
bir söz.


Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı,
Söz ola ağılı aşı bal ile yağ ede
bir söz.

 

 


 

Erkek, dişi sorulmaz,
muhabbetin dilinde,
Hakkın yarattığı her şey yerli yerinde.
Nazarımızda kadın, erkek farkı yok.
Noksanlıkla senin görüşlerinde.

 


 

Söylediklerinize dikkat edin,
düşüncelere dönüşür...
Düşüncelerinize dikkat edin,
duygularınıza dönüşür...
Duygularınıza dikkat edin,
davranışlarınıza dönüşür...
Davranışlarınıza dikkat edin,
alışkanlıklarınıza dönüşür...
Alışkanlıklarınıza dikkat edin,
değerlerinize dönüşür...
Değerlerinize dikkat edin,
karakterinize dönüşür...
Karakterinize dikkat edin,
kaderinize dönüşür...

 

 


 

KULLANIM KILAVUZU

 AÇIKLAMALAR/ÖNSÖZ
[Mutlaka okuyunuz!!!]

- Bazı sözcüklerin, hem sözlüklerdeki karşılığına yer verilmekte, bazılarına da özellikle yer vermeyip psikolojik, felsefi, bilimsel, sanatsal, göreceli, uygulayımsal, belirli bir sınırlılık ve yaklaşımlardan yararlanılarak parantezler açılmıştır.

- Bu çalışmada, başlıkların altlarındaki bilgilere/açıklamalara (parantezlere), kişilerin, kendilerinin düşünmelerine fırsat verebilme amacıyla ve özellikle pek fazla yer verilmemektedir. Zihinlerce/kişilerce uygun bulunmayabilecek bilgiler/parantezler, gözardı edilebilir.
[ Kavramların yanında bulunan ( ) parantezler, ek bilgi ya da açıklama olarak, [ ] köşeli parantezler ise ayrıntı/teknik bilgi vermek üzere kullanılmıştır. ]

- Çoğu sözcüğe, özellikle ve belirli bir yaklaşımla yer verilmemiştir. Hayır! / Evet!

- Bu çalışmada, çoğu sözcüğün/kavramın altında, bazılarında “açıklama/ları” bulunmakta, bazılarında da -özellikle ve çeşitli nedenlerden dolayı- bulunmamaktadır.

- Bazı başlıkların altına, veri/bilgi girmemizin çeşitli nedenlerinden biri ise ulaşım/erişim kolaylığı sağlamak üzere, hazır veri/bilgi karşılıklarını sunmak üzeredir! [Dolayısıyla sizin de FaRkLaR Kılavuzu'na destek olabilmek amacıyla üyeliğinizi şimdi başlatmanızı dileriz! Teşekkür ederiz!] )

- Bu çalışmanın, sadece sözlük olarak algılanmamasını ve kullanılmamasını da sağlamak amacıyla ve özellikle “:”[iki nokta üst üste] ya da “...dır!” şeklinde belirtilmemiştir!

- Bu çalışmada, başlıkların [kavram ya da olguların], ne olduklarından çok, ne olmadıklarına işaret etme çabası güdülmektedir. [ Bir DEĞİL’leme çalışması olarak değerlendirilmelidir! ]

- Bu çalışmada bulunan tüm karşılaştırmaların, tanımlan(a)mayan, sözcük olarak karşılığı/adı tam olarak oluşturul(a)mamış, fakat zihinlerimizde karşılığı bulunan/bulunabilen “3.” anlamları ve/veya ara anlamları düşünülebilir.

- Bu kılavuz/sözlük, dil(d)e/kavramlar(d)a/sözcükler(d)e ilginizin daha da artması ve sözlük/ahit kullanımını artırmayı amaçlamaktadır.

- İngilizce’ye ve öteki dillere yer verme nedenimiz, öteki dillerle karşılaştırmalı yaklaşımla belirli bir bilince sahip olmanıza, aracı olabilmektir.

- Çoğu sözcüğün, zaman içinde, kökenbilimsel(etimolojik) derinliklerine ve öteki dillerdeki karşılıklarına da yer verilecektir. (Bu konuda her türlü destek ^v(ve/veya) katkınızı görmekten mutluluk duyarız!)

- Bu kılavuzdaki bilgiler, SDP(Sinir Dili Programlası)(NLP) üzerine de kılavuzluk edebilir.

- Bu kılavuz, soru sorma/sorgulama, yoğun/derin düşünme aracı/vesilesi olarak kullanılabilir.

- Bu kılavuz/sözlük üzerine olan tüm katkı/destek/uyarı/yorum ve önerilerinizi görmek ve değerlendirmekten mutluluk duyarız! Ayrıca burayı tıklayarak, dille ve buradaki içerikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz kişilere tavsiye edebilirsiniz.

- Belirlemelerin/karşılaştırmaların daha da oturması/derinleşmesi için, "ile"den sonraki sözcüğün yanına tekrar "ile"den önceki sözcüğü düşünerek/koyarak değerlendiriniz.
( "- BÜTÜN ile TÜM" ise "- BÜTÜN ile TÜM (ile BÜTÜN)" gibi. )

- Yan sütundaki başlıklar dizininden ya da üst taraftaki sabit dizini kullanarak, tüm siteyi ilgi ve gereksinim alanlarınıza göre inceleyebilirsiniz.

 

 

Başlıklar
1
Karıştırılmaması Gerekenler
2
Öncelikliler / Genel'de
3

Davranış ve Tutumlar'da / Olmalı!

4

Olmazsa Olmazlar / Paylaşım

5
Dil'de / Diller'de
6
İnsan'da / İnsan Gövdesi'nde
7
8
9
10
11
12
13
İlk'ler / Tek'ler / Son'lar / En'ler / Uc'lar
 
14
15
16
17
18
19
20
Mantık ve Kelâm'da
21
Tasavvuf'ta/Kelâm'da/İslâm'da
22
Yunus Emre Şiirleri'nde
23
Yazmalar'da
24
Tarih'te / Osmanlı'da
 
25
Doğa'da
26
Hayvanlar'da
27
Mekânlar'da
28
İstanbul'da
29
Nesneler'de
30
Satranç'ta
31
Bilgisayar'da
32
Farklı Kökler'de
33
Deyimler'de
34
Adaş'lar
35
Anlamdaş'lar
36
Birlikte Kullanılması Gerekenler
37
Seslendirme Sorunları
38
Pekiştirme Sesleri ve Sözcükleri
39
Oxymoron'lar
40
Dilin, Sözcüklerin ve Kavramların Kullanımında...
41
Kök Farklılıkları
42
Yazım/Kullanım Yanlışları
43
... yerine ...
44
... değil ...
45
Değil!
46
Yanlış!
47
Söyleyiş Yanlışları
48
Aynı öğünde yenmesi gerekenler
49
Aynı öğünde yenmemesi gerekenler
50
SUS!!!
51
DİNLE!!!
52
KONUŞ!!!
 
Yazım(İmlâ) Kılavuzu
 
1
Yazım Kılavuzu 2
2
Doğru Yaz, Doğru Konuş
3
Yabancı Sözcükler Yerine...
4
Türkçe Bilgileri
5
Sözcük Öyküleri
6
Otomotiv Terimlerinde
 
  - - - Sözlükler - - -
 
1
Türkçe - İngilizce
2
Uygulayımsal Terimler
3
Yabancı Terimler
4
Spinoza
5
Felsefe Ansiklopedisi
6
Philosophical Terms
7
Kaynaklar/Kitaplar
8
ODTÜ
9
Sözlükler
 
1
İletişim
2
Dil Bilgisi
3
Söyleyiş ve Vurgu Hataları
4
Ses
5
İngilizce İş Yazışmaları
 
1
Sözler
2
Kitaplar
3
Yazın(Edebiyat)
4
Etimoloji
5
Abece
6
Mors Abecesi
7
Roma Rakamları
8
Mitoloji
9
Tekerlemeler
10
Bulmacalar
11
Paradokslar
12
Çeviri
13
Oktay Sinanoğlu
 
1
Yazılar
2
Öykünce(Fabl)
3
Fıkralar
4
Öyküler
5
Masallar
 
1
KENDİNİ TANI!
2
Misyonunuz Ne?
3
Kendimize Soralım!
4
Soluk
5
Eğitim
6
Bilgi
7
Düşünme
8
Zaman
9
Bilim
10
Sanat
11
Felsefe