FaRkLaR KILAVUZU'nda

YENİLİKLER / EN SON EKLENENLER!!!


 

 

Bugün [28 Şubat 2017] itibariyle FaRkLaR Kılavuzu'na yapılmış olan bazı eklemeler aşağıdaki gibidir.
[ 06 Ocak - 28 Şubat 2017 arası, 789 (x 2/3/4 ...) yeni alan, 466 katkı satırı/bilgisi. ]
( 96 bölümde/sözlükte, toplam 50716 karşılaştırmada, 100.000'in üzerinde Türkçe kavram/terim...
[İngilizce, Farsça, Arapça, Latince, Hintçe, Çince gibi çeşitli dillerdeki karşılıklarıyla!] )

---------------------------------------

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( Aşağıdaki her bir satırın sonuna, "KARIŞTIRILMAMALI!" getirilerek okunması gerekiyor! )
( "BİLGELİK ile AYDINLANMA"yı Karıştırmamak Gerekiyor(muş)! )

YAPI(MİMARLIK), BİTKİLER, YAZIN(EDEBİYAT) ve MATEMATİK bölümlerimiz de yayına girmiştir!

 

(Bazı) En Son Eklenenler [21:42 < 21:36
[bir önceki] | 26 Şubat 2017 ]
( 789[FaRk] yeni ekleme, 466 katkı )


-@ SARIÇALI = ÇOBANTUZLUĞU/KADINTUZLUĞU/AMBERBARİS
[Bölüm: TIP] [Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat | 21:42]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46703 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ayrı taçyapraklı ikiçeneklilerden, çiçekleri sarı, meyvesi ekşi ve kırmızı renkte, kabuğu ve kökü, solucan düşürücü ilaç olarak kullanılan bir bitki. )

-@ SARICA ile SARICA
[Bölüm: Hayvanlar] [Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat | 21:36]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46702 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yabanarısı. | Sarıyı andıran, sarıya yakın. İLE Eyalet valilerinin buyruğundaki başıbozuk asker. )

-@ GÖZBEBEĞİ ve/||/<> SARIBENEK
[Bölüm: TIP] [Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat | 21:33]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46701 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( .. VE/||/<> Gözde, ağ tabakanın ortasında bulunan ve simgenin en net olarak oluştuğu, sarı renkli duygun nokta. )

-@ KUŞ ile SARIASMA/SARICIK
[Bölüm: Hayvanlar] [Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat | 21:34]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46700 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE Ötücü kuşlar takımının, sarıasmagiller ailesinden, parlak sarı tüylü kara kuyruklu bir kuş. )

-@ SARF-I NAZAR[Ar.] değil/yerine/= SAYILMASA DA, VAZGEÇİLSE DE
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 20:08]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46699 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SARF[Ar.]/GRAMER değil/yerine/= DİLBİLGİSİ | TÜKETİM
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 20:07]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46698 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SARDUNYA ile SARDUNYA
[Bölüm: Bitkiler] [Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat | 20:05]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46697 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Çoğunlukla pembe çiçekler açan, sardunyagillerden bir bitki. İLE Bir balık türü. )

-@ HALAT ile SARDUN[Yun.]
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 20:02]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46696 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ DOĞAN ile SARDOĞAN
[Bölüm: Hayvanlar] [Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat | 20:02]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46695 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE Sarı renkli bir tür doğan. )

-@ KALBUR ile SARAT
[Bölüm: Nesneler] [Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat | 19:57]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46694 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Tahıl ve başka iri taneli maddeleri elemek için kullanılan, büyük delikli ya da seyrek telli elek. İLE Büyük delikli kalbur. )

-@ SAPROFİT[Fr. < Yun. SAPROS: Çürük. | PHYTON: Bitki.] değil/yerine/= ÇÜRÜKÇÜL
[Bölüm: Bitkiler] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 19:48]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46693 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SAPOTAĞACI ve/<> SAPOTGİLLER
[Bölüm: Bitkiler] [Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat | 19:45]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46692 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Sapotgillerin örnek bitkisi olan, lezzetli meyvesi ve çiklet yapımında kullanılan salgısı için sıcak ülkelerde yetiştirilen bir ağaç. VE/<> İkiçeneklilerden, örnek bitkisi sapotağacı olan, sıcak ülkelerde, genellikle Orta Amerika'da yetişen, bazı cinslerinden gütaperka çıkarılan bir bitki ailesi. )

-@ SAP ile SAPÇIK
[Bölüm: Bitkiler] [Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat | 19:21]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46691 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bitkinin, dal, yaprak, çiçek gibi bölümlerini taşıyan, ağaçlarda, odunlaşarak, gövde durumunu alan bölüm. | Çiçek ya da meyveyi dala bağlayan ince bölüm, sak. | Bir aracı tutmaya yarayan bölüm. | İplik, tire, ibrişim gibi şeylerde, iğneye geçirilen bir dikişlik iplik. | Demet durumundaki sap. İLE Küçük sap. | Bir örgeni, organizmanın öteki bölümlerine bağlayan, içinde damarlar, sinirler ve görevsel kanallar bulunan öğelerin tümü. | Ucunda çiçek bulunan dalcık. )

-@ SAPARNA[Amerika yerlilerinin dilinden]
[Bölüm: Bitkiler] [Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat | 19:17]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46690 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Eskiden, kökü tıpta kullanılmış olan, zambakgillerden, yeşilimsi çiçekli, tırmanıcı, çok yıllık bir bitki. )

-@ SAPA ile SAPAK
[Bölüm: Mekanlar] [Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat | 19:15]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46689 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Gidilen yol üzerinde olmayan, sapılarak varılan. İLE Bir anayoldan ayrılan yolun, başlangıç noktası. )

-@ SANTROZOM[Fr. < Yun. KENTRON: Merkez. | SOOMA: Gövde.]
[Bölüm: Doga] [Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat | 19:08]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46688 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Göze sitoplazması içinde, çekirdeğin yakınında bulunan, açık renkli ve genellikle benzer plazma kütlesi. )

-@ [İng.] SANTRFOR ile SANTRHAF
[Bölüm: Spor] [Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat | 18:37]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46687 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( [ayaktopunda] gol atmakla görevli, ortada oynayan oyuncu. İLE Üç kişilik haf düzleminin ortasında yer alan oyuncu. )

-@ SANTRA[İng. < Lat.] değil/yerine/= ORTA, MERKEZ
[Bölüm: YAPI] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 18:34]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46686 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ HASSAS/SANTİMANTAL[Fr.] değil/yerine/= DUYARLI
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 18:31]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46685 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [Fr.] SANTİAR ile/ve/<> SANTİGRAM ile/ve/<> SANTİGRAT ile/ve/<> SANTİLİTRE ile/ve/<> SANTİM ile/ve/<> SANTİMETRE
[Bölüm: matematik] [Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat | 18:29]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46684 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir ar'ın, yüzde biri, bir metrekare. İLE/VE/<> Bir gramın, yüzde biri, bir desigramın onda biri. İLE/VE/<> Suyun, buz olma noktasını sıfır, buharlaşma noktasını 100 sayarak, arası, derece olarak adlandırılan yüz eşit kısma bölme yoluyla bulunan ısı ölçeği. İLE/VE/<> Bir litrenin, yüzde biri. İLE/VE/<> Herhangi bir birimin, yüzde biri. İLE/VE/<> Bir metrenin, yüzde biri. )

-@ SANSUALİZM[Fr.]/SENSÜALİZM[İng.] değil/yerine/= DUYUMCULUK
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 18:09]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46683 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ FELDİSPAT ile SANİDİN[Fr. < Yun.]
[Bölüm: Doga] [Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat | 18:05]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46682 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE Volkanik kayaçlarda bulunan, ortoz feldispat türü. )

-@ MAZNÛN[Ar. < ZANN] değil/yerine/= SANIK
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 18:03]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46681 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SERSEMLEMEK, ŞAŞKINLAMAK = SANGILAMAK
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 18:02]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46680 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [Ar.] SANDIK ile SANDUKA
[Bölüm: Nesneler] [Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat | 17:57]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46679 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( İçine türlü şeyler konulan, tahtadan, dört köşe, kapaklı ev eşyası. | Bir kurumda, para alınıp verilen yer. | Banka. | Yapılarda, kum, çakıl gibi şeyleri ölçmek için kullanılan, üstü ve altı açık, dört köşeli tahtadan ölçü. | Mahalle tulumbacılarının, omuzda taşıdıkları, sandık biçimi tulumba. İLE Mezarın üzerine yerleştirilmiş, tabut büyüklüğünde tahta ya da mermer sandık. )

-@ SANDALGİLLER
[Bölüm: Bitkiler] [Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat | 17:51]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46678 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Tropikal ve ılıman bölgelerde yaşayan, ikiyüzden fazla türü olan, taçsız, ikiçenekli bitkiler ailesi. )

-@ SAPLAMAK, BATIRMAK = SANÇMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 17:43]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46677 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "AZAPHANE" (DERESİ) değil AZEPHANE DERESİ
[Bölüm: Tarih] [Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat | 14:53]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46676 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( İstanbul - Ankara yolunda. )

-@ TÜZE'NİN TEMEL İLKELERİ - ULPIAN[M.S. 170 - 223]:
ONURLU YAŞAMAK
ve/||/<> BAŞKASINI İNCİTMEMEK ve/||/<> HERKESE, HAKKINI TESLİM ETMEK
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 14:43]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46675 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KESELİ SIÇANLARDA:
KESELİ
ile BASİT KESELİ ile BEYAZ KULAKLI ile BÜYÜK KULAKLI ile ANDEAN BEYAZ KULAKLI ile GUIAN BEYAZ KULAKLI
[Bölüm: Hayvanlar] [Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat | 12:42]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46674 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

(
KESELİ SIÇAN

ile


BASİT KESELİ SIÇAN

ile


BEYAZ KULAKLIKESELİ SIÇAN

ile


BÜYÜK KULAKLI KESELİ SIÇAN

ile


ANDEAN BEYAZ KULAKLI KESELİ SIÇAN

ile

...
GUIANAN BEYAZ KULAKLI KESELİ SIÇAN )

-@ SIÇAN ile KESELİ SIÇAN
[Bölüm: Hayvanlar] [Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat | 12:12]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46673 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE Doğu ABD'de, Kuzey Amerika'da Rio Grande Nehri'nin kuzeyinde bulunur. Yavrusunu, karnındaki kesesinde taşır. Tek başına yaşayan ve bir kedi büyüklüğünde olan bir hayvandır; fırsatçılığıyla ünlüdür. Tehlike karşısında, ölü taklidi yaparlar.

Cinsindeki en büyük tür ve diğer keseli sıçanların en büyüğüdür. Genellikle, 38–51 cm. uzunluğunda, kuyruğu 33 cm.'dir. 4–6 kg. ağırlığındadır. Tüyleri, grimsi kahverengi; yüzleri, beyazdır. Uzun tüyleri ve sarılıcı kuyrukları vardır. Kuyruklarıyla küçük nesneleri taşıyabilirler. Kulakları tüysüzdür, uzun ve sivri bir burunları vardır. 50 tane dişleri bulunur. )
( ... ile | )

-@ KİBİR değil/yerine/>< ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat | 06:42]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46672 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Büyük görünme. / Küçüklüğün ölçüsü. DEĞİL/YERİNE/>< Küçük görünme. / Büyüklüğün ölçüsü. )

-@ TERBİYE ETMEK:
ÇOCUKLARIMIZI
ile/ve/değil/yerine/||/<>/< KENDİMİZİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 05:10]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46671 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "SÖRÇ(SEARCH) YAPMAK" değil/yerine/= ARAMA YAPMAK
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 04:05]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46670 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜTEMMİM CÜZ değil/yerine/= TAMAMLAYICI PARÇA
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 04:04]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46669 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TOPLUMSAL ile KİTLESEL
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Şubat | 21:13]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46668 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ S ile 5 <> Z ile 2
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Şubat | 21:10]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46667 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "GEÇMİŞ HAYATIMIZDA" ... değil GEÇMİŞİMİZDE ...
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Şubat | 21:07]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46666 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BAKLAVA ile SAMSA[Fars.]
[Bölüm: Beslenme] [Eklenme Tarih ve Saati: 25 Şubat | 19:48]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46665 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE Baklavaya benzeyen, bir tür hamur tatlısı. )

-@ SAMARYUM[Fr.]
[Bölüm: kimya] [Eklenme Tarih ve Saati: 25 Şubat | 19:47]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46664 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Atom sayısı 62, atom ağırlığı 150,4 ve yoğunluğu 7,75 olan, seyrek bulunur öğe. [Simgesi: Sm] )

-@ YEL ile SAM[Ar.] (YELİ)
[Bölüm: Doga] [Eklenme Tarih ve Saati: 25 Şubat | 19:36]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46663 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE Çölden esen sıcak yel. )

-@ SALT ile SALTIK
[Bölüm: Felsefe] [Eklenme Tarih ve Saati: 25 Şubat | 19:27]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46662 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yalnız, tek, sırf. | İçinde yabancı bir öğe bulunmayan. | İçinde, kendine yabancı hiçbir şey karışmamış, arı. İLE Kendi başına var olan, hiçbir şeye bağlı olmayan, bağımsız, koşulsuz. | Koşulsuz, bağımsız, göreli olmayan ve kendi başına, tam sayılan bir olgunun niteliği. )

-@ SALTA[İt.] ile SALTA[İt.] ile SALTA[İsp.]
[Bölüm: Nesneler] [Eklenme Tarih ve Saati: 25 Şubat | 18:05]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46661 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Köpeğin, arka ayakları üzerinde ayağa kalkması. İLE Yakasız, iliksiz, kolları bolca bir tür kısa ceket. İLE Gergin duran bir halatı, biraz koyuverme eylemi. )

-@ HALAT ile SALMASTRA[İt.]
[Bölüm: Nesneler] [Eklenme Tarih ve Saati: 25 Şubat | 17:29]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46660 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE Halat tellerinden, saç gibi örülmüş olan ip. | Özellikle makinelerde birbirine sıkıca değen iki yüzey arasına yerleştirilerek, bu yüzeyler arasına, su, buhar ya da yağların sızmasını önleyen urgan. )

-@ ATÂLET[Ar.] değil/yerine/= EYLEMSİZLİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Şubat | 16:38]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46659 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ PÖRSÜMEK = SALKIMAK
[Bölüm: Nesneler] [Eklenme Tarih ve Saati: 25 Şubat | 16:36]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46658 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Gevşeyip sarkmak, pörsümek. )

-@ SALKIM AĞACI = AKASYA
[Bölüm: Bitkiler] [Eklenme Tarih ve Saati: 25 Şubat | 16:33]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46657 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( 46656 )

-@ SALKIM ile SALKIM
[Bölüm: Bitkiler] [Eklenme Tarih ve Saati: 25 Şubat | 16:30]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46656 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Üzüm gibi, çoğu bir sap üzerinde, birarada bulunan yemiş. | Ana saptan çıkan yan çiçeklerin sapları, hep aynı uzunlukta olan çiçek durumu. | Baklagillerden, salkım durumunda mor çiçekler açan ve çoğu asma gibi çardağa sarılan ağaç türü ve çiçeği. İLE Topla atılan demir parçaları. )

-@ SALİSİLAT[Fr.] ile SALİSİLİK ASİT
[Bölüm: kimya] [Eklenme Tarih ve Saati: 25 Şubat | 16:17]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46655 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Salisilik asidin tuzu. | Salisilik asidin, türlü alkollerle ve fenollerle yaptığı ester. İLE Söğüt kabuğundan çıkarılan antiseptiklerle ilgili olan. [Aldehidin yükselgenmesiyle elde edilen, türlü uçucu yağlarda ester biçiminde bulunan, ekşi ya da tatlı olabilen, 155 °C'de ergiyen bir asit.] )

-@ SÂLİM[Ar.] değil/yerine/= ESEN, SAĞLAM
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Şubat | 16:15]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46654 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜSTEVLÎ[Ar. < VELY] değil/yerine/= SALGIN
[Bölüm: TIP] [Eklenme Tarih ve Saati: 25 Şubat | 16:10]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46653 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( İstilâ eden, ele geçiren, idaresi altına alan. | Yayılan, her tarafı kaplayan. | Salgın. )

-@ DOMATES/BİBER ile/<> SALÇA[İt.]
[Bölüm: Beslenme] [Eklenme Tarih ve Saati: 25 Şubat | 16:00]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46652 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE/<> Yemeklere konulmak için yapılan, domates ya da biber ezmesi. | Bazı yemeklerde tat vermek üzere kullanılan sos. )

-@ KUMAŞ ile BEZ
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Şubat | 15:57]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46651 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BEZ ile SALAŞPUR[Hindistan'daki Şalpur kentinin adından]
[Bölüm: Nesneler] [Eklenme Tarih ve Saati: 25 Şubat | 15:57]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46650 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE Seyrek dokunmuş, astarlık, ince bez. )

-@ BARAKA ile SALAŞ[Macarca]
[Bölüm: YAPI] [Eklenme Tarih ve Saati: 25 Şubat | 15:55]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46649 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE Sebze, meyve vb. satmak için kurulmuş, eğreti, derme çatma dükkan. | Tahtadan yapılmış baraka. )

-@ GEMİ ile SALAPURYA[İt.]
[Bölüm: Nesneler] [Eklenme Tarih ve Saati: 25 Şubat | 15:54]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46648 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE Ticaret eşyası taşımakta kullanılan, 10-15 tonluk, üçgen biçiminde yelkeni olan deniz taşıtı. )

-@ SALAMURA[İt.] değil/yerine/= TUZLU SUDA TUTULMUŞ
[Bölüm: Beslenme] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Şubat | 15:47]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46647 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SALAMANJE[Fr.] değil/yerine/= YEMEK ODASI
[Bölüm: YAPI] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Şubat | 15:46]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46646 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TENEŞİR[Ar.] değil/yerine/= SALACAK
[Bölüm: YAPI] [Eklenme Tarih ve Saati: 25 Şubat | 14:47]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46645 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Üstünde ölü yıkanılan mermer/kerevet. )

-@ SALÂBET[Ar. < SULB] değil/yerine/= KATILIK/SAĞLAMLIK
[Bölüm: Felsefe] [Eklenme Tarih ve Saati: 25 Şubat | 14:30]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46644 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Peklik, katılık, sağlamlık. | Manevi kuvvet, dayanma. )

-@ PORSELEN ile SAKSONYA[Saksonya yer adından]
[Bölüm: Nesneler] [Eklenme Tarih ve Saati: 25 Şubat | 14:27]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46643 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE Almanya'da, Saksonya bölgesinde yapılan, iyi nitelikli porselen tabak vb. türden kap. )

-@ SAKÎM[Ar. < SAKAMET] değil/yerine/= BOZUK/YANLIŞ/EKSİK
[Bölüm: Dil] [Eklenme Tarih ve Saati: 25 Şubat | 14:24]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46642 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Hasta, hastalıklı. | Yanlış. | Rivâyeti doğru, sağlam olmayan hadîs. )

-@ SAKİL[Ar.] değil/yerine/= AĞIR | KABA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [Eklenme Tarih ve Saati: 25 Şubat | 14:20]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46641 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ağır. | Sıkıntı veren, sıkıntılı. | Çirkin, kaba. | Türk müziğinde bir usûl. )

-@ BAŞAK ile BAŞAK
[Bölüm: Bitkiler] [Eklenme Tarih ve Saati: 25 Şubat | 14:17]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46640 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Arpa, buğday, yulaf gibi ekinlerin, taneleri taşıyan kılçıklı başı. | Tarlalarda, bağlarda, dökülmüş ya da tek tük kalmış olan ürün. İLE Zodyak üzerinde Aslan ile Terazi burçları arasında bulunan burcun adı. )

-@ AĞIRSIKLET değil/yerine/= BAŞAĞIRLIK
[Bölüm: Spor] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Şubat | 14:14]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46639 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BAŞAK ile SAKSIGÜZELİ
[Bölüm: Bitkiler] [Eklenme Tarih ve Saati: 25 Şubat | 14:07]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46638 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE Damkoruğugillerden, yaprakları etli, çiçekleri başak biçiminde bir süs bitkisi. )

-@ MİNNETTAR ile/ve/değil/||/<> MÜTEŞEKKİR
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Şubat | 14:05]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46637 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SAKO[İt. < Yun.] değil/yerine/= ÜSTLÜK
[Bölüm: Nesneler] [Eklenme Tarih ve Saati: 25 Şubat | 14:00]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46636 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Paltoya benzer bir tür üstlük. )
 

 

 

Son 24 saatte...
( 0 yeni ekleme, 0 katkı )
[A'dan Z'ye...]

 

 

 

Öncelikliler'de...
( 88 yeni ekleme, 53 katkı )


-@ "AŞKIN EKSİKLİĞİ" ile/değil/ne yazık ki/< ARKADAŞLIĞIN EKSİKLİĞİ
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [21 Ocak | 15:29]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46238 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "BİRBİRİNDEN AYIRDETMEK" değil BİRBİRİNDEN AYIRMAK ya da [sadece] AYIRDETMEK
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [30 Ocak | 03:38]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46336 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "BİRİKTİRDİĞİN" değil PAYLAŞTIĞIN
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 17:24]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46294 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "DENGİNİ" ARAYAN değil/yerine KENDİNİ ARAYAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Şubat | 01:34]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46595 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( "Küçük zihinliler". DEĞİL/YERİNE İleri zihinliler. )

-@ "MEŞGUL" ile/değil/yerine/>< ÜRETKEN
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Ocak | 23:30]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46285 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "PARA" (SAPLANTISI) değil/yerine İNSAN[KARDEŞ/ARKADAŞ/OLANAKSIZ/MAĞDUR]
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Ocak | 20:46]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46152 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "SENİ, SENDEN EDEN" ile/ve/||/<> SENİ, SEN EDEN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Ocak | 21:23]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46169 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Aşka düşüren düşünce/kişi/durum/koşul/olay. İLE/VE/||/<> Farkında olmanı sağlayan ve/veya yardımcı olan düşünce/kişi/durum/koşul/olay. )

-@ "YEMİNİNE BAKIP İNSANA İNANMAK" ile/değil/><
İNSANA BAKIP YEMİNİNE İNANMAK

[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Ocak | 20:59]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46103 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ...dır ile ...dır
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 16:10]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1458 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Tahmin "dır"ı. İLE Bilimsel "dır". )
( Bilimsel "dır". İLE Kendini ispat "dır"ı. )
( "is" as Guess. vs. "is" as Scientific.
"is" as Scientific. vs. "is" as To prove the self. )

-@ BİLİM ile/ve/||/<> FELSEFE ile/ve/||/<> SANAT
[Bölüm: Bilim] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 11:45]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4774 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( İnsan olmayan herşeyden bahseder. İLE/VE/||/<> İnsanı anlatır. İLE/VE/||/<> İnsanın varoluşunu anlatır. )
( Varolan. İLE/VE/||/<> Var olması gereken. İLE/VE/||/<> Hayal ettiğini/n gerçekleştir(il)me(si). )
( Herhangi bir işi: Bilimsellikle başlat, sanatsallıkla destekle, felsefeyle tamamla! )
( Sanatın özü, içsel bir deneyimi iletebilmek için dış formları kullanmaktır. )
( Sanatı olmayan millet, her zaman dilencidir. )
( Sanat: Mekânı/zamanı iyi kullanmak. | Görüp göstermek. )
( Birleştirmek/birlikte tutmak gerekiyor. )
( MİFTÂHÜ'S-SAÂDE ve MİSBÂHÜ'S-SİYÂDE )
( FELSEFE: Aklı kullanma sanatı. )
( The essence of art is to use the outer form to convey an inner experience. )
( Sanat, dekoltedir. )
( Sanatın yolu, sanattır. )
( SANAT: Ben'in, yaratıcı gücünü keşfetmek. )

-@ AKILSIZ "KİMLİK" ve/||/<> KEYFİYET
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 11:47]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46447 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ AKIL ile/ve/||/<> BİLGİ ile/ve/||/<> HİKMET
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 12:45]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4178 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Akıl kavramsal olup akla; Bilgi simgesel olup sezgiye; Hikmet mistik olup iç görüye ve iç deneyime hitap eder. )
( Aklın bilgiye ve hikmete kavuşması, neredeyse tüm uygarlıklarda ortak olarak Güneş, Işık, Nur simgeleri ile belirtilmektedir. )
( Genç ve kuvvetli iken uyanmayan ve uyandığı zaman çaba göstermeyen, böylelikle tembelliğe ve karar yoksunluğuna düşen kişi, hiçbir zaman hikmet yolunu bulamaz. )
( Gölgesinin bir insanı izlemesi gibi, saf olan akılla konuşan ve davranan kişiyi de sevinç izler. )
( Uyanmak için bir şoku beklemeyen akıllıdır. [ki bu çok sert olabilir] )
( Herşeyin akılla kavranamayacağını akıl edemeyen, akılsızdır. )
( Hikmetin dili, simge ve sükûttur. )
( HİKMET: Cehaleti kaldıran herşey! )
( HİKMET: Kuramsal aklın, erdemi. )
( Wise is he who does not wait for a shock, which can be quite rude. )

-@ ASIL ile/değil ÖNCELİKLE
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Ocak | 01:58]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46178 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ AŞK: ANLAMAYAN İÇİN ile/değil/yerine ANLAYAN İÇİN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Ocak | 14:14]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46157 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir günlük. İLE/DEĞİL/YERİNE Ömürlük. )

-@ AŞK ile/ve/||/<> ONUR
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [24 Ocak | 09:01]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46273 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ AŞK ve/||/<>/> ŞAİR
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 18:52]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46306 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Aşkın dokunuşlarıyla herkes şair olur. )

-@ BAŞLANGIÇ ve/||/<> EMEK
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Şubat | 15:56]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46600 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BENLİKTE ÖLMEK ve/||/<>/> HAKİKATTE DİRİLMEK
[Bölüm: Tasavvuf] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 18:48]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46305 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BİLGİYE ERİŞİM:
GÖZLEM
ve/+/||/<>/>/< SEZGİ ve/+/||/<>/>/< FARKINDALIK
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Ocak | 07:01]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BİLGİ ile/ve BİLGELİK/HİKMET
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Ocak | 14:27]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2142 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Geçmiş/mazi. İLE/VE Gelecek/istikbal. )
( Past. VS./AND Future. )

-@ BİLİRKEN SUSMAK ve/=/||/<> BİLMEZKEN KONUŞMAK/SÖYLEMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 21:14]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46591 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( İkisi de kötü ve yanlıştır. )

-@ BÜYÜMEK ile/ve/||/<>/>/< ÇOCUKLAŞABİLMEK
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [08 Ocak | 05:50]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46036 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Zamanın etkisi. İLE/VE/||/<>/>/< Kişinin becerisi. )
( İçindeki çocuğa sarıl! Sana, insanı anlatır... )
( )

-@ DAYATMA değil/yerine/>< DAYANIŞMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 20:46]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46311 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ DEĞER/İNİ BİLMEK:
SAHİP OLMADAN ÖNCE
ile SAHİP İKEN ile KAYBETTİKTEN SONRA
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Ocak | 04:04]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46059 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( )

-@ DOĞAL BİLİNÇ ve/||/<> ÖZ BİLİNÇ
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 11:44]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46445 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ DÜŞÜN! ve/||/<>/> OKU!
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Ocak | 13:24]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46054 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Konuşmadan önce. VE/||/<>/> Düşünmeden önce. )

-@ EDEPLİ:
FELSEFECİ
ve/||/<> MATEMATİKÇİ ve/||/<> HUKUKÇU
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [23 Ocak | 08:42]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46272 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ancak, felsefeci, matematikçi ve hukukçular edeplidir.[Ancak, dile hâkim olabildikleri ve sorgulayabildikleri oranda.] [Ne hareketi/sporu temel/öncelikli alan, ne bilimsel tutarlılığı olan, ne de sanatsal duyarlılığı ile sınırları/nı aşan.] )

-@ GÖZ ve/||/<> KALP
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Şubat | 22:22]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46612 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Gülmek için!... :) VE/||/<> Sevmek için!... )

-@ GÜL GİBİ ve/||/<> GÜN GİBİ
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Ocak | 01:50]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46174 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ GÜZELLİK ile/ve/||/<> BÜTÜNSEL KAVRAYIŞ
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Şubat | 16:09]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46608 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ HIRS değil/yerine GEREKSİNİM
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [01 Şubat | 01:03]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46340 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Dünya, herkesin gereksinimine yetecek kadarını sunar; fakat herkesin hırsına yetecek kadarını değil. )

-@ İLGİ ile/ve/<> ZEKÂ
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Şubat | 12:38]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3359 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Zekâ, özgürlüğe açılan kapıdır ve uyanık dikkat, zekânın anasıdır. )
( Intelligence is the door to freedom and alert attention is the mother of intelligence. )

-@ İNSANLARLA İLİŞKİDE:
ÇOK UZAKLAŞMAMAK
ve/||/<> ÇOK YAKLAŞMAMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 02:07]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46288 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Donmamak için. VE/||/<> Yanmamak için. )

-@ İRTİZÂK[RIZK] ile/ve/<> İRTİBAT[< RABT]
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [01 Şubat | 00:43]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46338 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Rızıklanma, rızk alma. İLE/VE/<> Bağlanış, bağlanma. | İlgi, ilgili olma. | Bağlantı. )

-@ KAİDE[Ar.] değil/yerine/= KURAL
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Ocak | 01:46]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46172 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KALEM TÜKETMEK ile/ve/değil/daha çok/+/||/<>/></< SİLGİ TÜKETMEK
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 01:26]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46287 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KEMAL ile/ve/<> TÜMEL
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Ocak | 23:36]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46164 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KİBİR değil/yerine/>< ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 06:42]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46672 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Büyük görünme. / Küçüklüğün ölçüsü. DEĞİL/YERİNE/>< Küçük görünme. / Büyüklüğün ölçüsü. )

-@ KİMİN, "HAKLI/HAKSIZ" OLDUĞU değil/yerine NEYİN, DOĞRU OLDUĞU
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Ocak | 22:18]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46071 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KİMLİK ile/ve/< KİŞİLİK
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 02:10]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Düzenin ve/veya çevrenin etkisi/katkısı ile oluşturulmuş olan. İLE/VE/< Mizaç, karakter, deneyim ve sınırsız algıdaki çeşitliliğin birlikteliğinin yansıması. )
( Kişi, davranışları ve kişiliğinin doğru kalması için zor ya da keyifsiz görevlerden kaçmamalıdır. Ayrıca elde ettiklerinin, hırsını öldürmemesine de özen göstermelidir. )
( Nasıl, bir gövde, ışığın yolunu kestiğinde gölge görünürse, öylece, saf "öz [kendini] farkındalık" hali de "ben-bedenim" fikriyle engellendiği zaman "kişi" ortaya çıkar. )
( Sizdeki kişi ile birlikte kalın ve size neler olduğunu gözlemleyin. )
( Bilinenin bileni'ni, yani gerçek kimliğinizi bulun. )
( Kişilik, dilde yansır. )
( SABIR GEREK EVVELÂ,
SONRA TAHAMMÜL,
SONRA TENEZZÜL,
SONRA İLİM, İRFAN GEREK,
SONRA AŞK, ŞEVK GEREK,
SONRA YOKLUK,
EN SONUNDA KİŞİLİK! [OLUŞUR] )
( Personality reflects on language. )
( Exactly as a shadow appears when light is intercepted by the body, so does the person arise when pure self-awareness is obstructed by the 'I-am-the-body' idea.
Stay with the person and watch what happens to you.
Find out who you are, the knower of the known. )

-@ KINAMAK ile YARGILAMAK
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 02:31]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2749 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Birilerini, sadece, sizden daha farklı yanlış/hata yapıyor diye kınamayınız. )

-@ KONU ile/ve AMAÇ
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 20:38]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1582 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Amaç, en üstün önemi taşır. )
( The motive, matters supremely. )

-@ MAŞERÎ[Ar.] değil/yerine/= ORTAK US/AKIL
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Ocak | 18:04]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46002 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Topluluğun olan, ortaklaşa. )

-@ MİHVER[Ar.] değil/yerine/= EKSEN
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Ocak | 02:41]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Eksen. | Konuşulan, tartışılan ya da düşünülen bir konunun en önemli noktası. )

-@ MÜBAHASE[Ar.] değil/yerine/= KONUŞMA
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Şubat | 13:14]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46435 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUFASSAL[Ar.] değil/yerine/= AYRINTILI
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [28 Ocak | 17:54]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46332 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜNTAHAP[Ar.] değil/yerine/= SEÇİLMİŞ, SEÇME
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 20:37]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46511 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜPHEMİYET[Ar.] değil/yerine/= BELİRSİZLİK
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 20:50]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46512 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜRECCEH[Ar.] değil/yerine/= YEĞ / YEĞREK
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 22:20]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46520 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜŞTEHİ[Ar.] değil/yerine/= İSTEKLİ
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 15:13]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46556 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir şey için çok istek gösteren, istekli. | İştahlı. )

-@ MÜTEBESSİM[< BESM] değil/yerine/= GÜLÜMSEYEN/GÜLEÇ
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 15:38]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46564 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUTLULUK ARAYIŞI değil/yerine MUTLULUK
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Ocak | 04:29]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3806 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Mutluluğa engel olan şey, mutluluk arayışıdır. )
( Mutluluk, kelebek gibidir. Siz yakalamaya çalıştıkça, o kaçar. Ne zaman ki, dikkatinizi başka şeylere verirsiniz, ancak o zaman gelip omzunuza konar. )

-@ MUTLULUK:
"EN"/DAHA FAZLA
ile/ve/değil/yerine/||/<>/></< EN/DAHA AZDAN ZEVK ALMA/ALABİLME
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Ocak | 04:19]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46061 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUTSUZLUK ya da KAYGILILIK ile/değil/yerine/>< HUZURLULUK
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Ocak | 04:26]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46062 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Geçmişte. YA DA Gelecekte. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Şu anda ve burada/kilerle. )

-@ MUT ile MUT
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Şubat | 11:30]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46410 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Tüm özlemlerin, eksiksiz ve sürekli olarak yerine gelmesinden duyulan kıvanç, kut. İLE Elli şilinlik tahıl ölçeği. )

-@ NE KADAR SEVDİĞİNİZ ve/+/||/<> NE KADAR NAZİK YAŞADIĞINIZ ve/+/||/<> NASIL, ZARAFETLE VAZGEÇEBİLDİĞİNİZ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 02:23]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46289 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ NEDEN/LER ile/ve/<> KOŞUL/LAR
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 18:09]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2165 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Zihinde. İLE/VE/<> Fizikte. )

-@ NEDENLİ DÜŞÜNMEK ve/=/||/<>/> DERİN DÜŞÜNMEK
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Ocak | 20:09]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46180 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ OKUMAK ile/ve/değil/||/<>/< OKUYABİLMEK
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 18:33]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46299 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ÖLÇÜT ile/ve/||/<> GEREKÇE
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Ocak | 22:52]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46181 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ OLGUNLAŞMA ve/||/<>/> ŞAŞIRMAMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Ocak | 21:11]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46167 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ OLUŞ ve/||/<>/>/< SONSUZLUK
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Şubat | 22:06]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46611 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( İkisinin de tek sözcüğü/aracı... "... bile değil!" )

-@ SABIR ile/ve/<>/> SELÂMET
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 02:20]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( SABIR GEREK EVVELÂ
SONRA TAHAMMÜL
SONRA TENEZZÜL
SONRA İLİM, İRFAN GEREK
SONRA AŞK, ŞEVK GEREK
SONRA YOKLUK
EN SONUNDA KİŞİLİK! [OLUŞUR] )
( Sabır, öyle bir iptir ki; sen kopacak/bitecek sanırsın, o, gittikçe güçlenir/çoğalır. )

-@ SAHİH[Ar.] değil/yerine/= DOĞRU
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [23 Şubat | 12:54]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46618 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SAKİNLEŞME:
AKILDA
ve/||/<> GÖNÜLDE
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 18:05]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35802 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bilgi ile. VE/||/<> Sevgi ile. )
( Elinde getiren, karnında götürür; aklında getiren, gönlünde götürür. )

-@ SAYGI ve/||/<>/< CİDDİYET
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 18:55]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46307 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ŞEFKAT >< ZULÜM
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Ocak | 01:54]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46175 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( İlimsiz şefkat, zulümdür. )

-@ SEVGİ:
YANLIŞLARI ÖRTMEK İÇİN
değil ZORLUKLARI AŞMAK İÇİN
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 02:25]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46290 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SIKINTI ile/ve/> ÇÖZÜMLER / ÇARE/LER
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 06:01]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7191 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( DERMAN ARAR İDİM, DERDİME
DERDİM, BANA DERMAN İMİŞ )
( "Çare/ler" yazısı için burayı tıklayınız... )

-@ SÖYLEDİKLERİMİZ ile/ve/<> SÖYLEYEMEDİKLERİMİZ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Ocak | 21:15]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46168 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE/VE/<> Söylediklerimizden daha çok pişmanlığa neden olur. )

-@ TAŞRADA ve/||/<> EVDE
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 17:59]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46297 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Adâlet. VE/||/<> Muhabbet. )

-@ TEK BİR KİŞİNİN:
ÜZÜNTÜSÜ
ve/||/<> MUTLULUĞU
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Ocak | 19:05]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46006 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Tüm insanları mutsuz edebilir. VE/||/<> Herkesin yüzünü güldürebilir. :) )

-@ TERBİYE ETMEK:
ÇOCUKLARIMIZI
ile/ve/değil/yerine/||/<>/< KENDİMİZİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 05:10]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46671 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TEŞEKKÜR ETMEK ve/||/<> ÖZÜR DİLEMEK
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 02:28]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46291 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bunları bilmeyenlere, kapıları/nı kapatmak gerekir. )

-@ TEVEKKÜL ve/||/<>/> RIZÂ ve/||/<>/> SABIR
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Şubat | 22:32]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46592 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ulaşamadığına gösterdiğin. VE/||/<>/> Ulaştığına gösterdiğin. VE/||/<>/> Kaybettiğine gösterdiğin. )

-@ TİN:
BÜTÜNSEL
ve/||/<> BAŞLANGIÇ
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 11:43]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46444 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TÜZE'NİN TEMEL İLKELERİ - ULPIAN[M.S. 170 - 223]:
ONURLU YAŞAMAK
ve/||/<> BAŞKASINI İNCİTMEMEK ve/||/<> HERKESE, HAKKINI TESLİM ETMEK
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 14:43]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46675 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ÜMİT YİTİMİ ile/ve/||/<>/>/< UTANÇ
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Şubat | 19:29]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44557 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ormana/adaya düşen ya da ağır doğa koşullarına maruz kalanların ölümü, koşulların zorluğundan değil o duruma nasıl düştüğünün utancından["düşüncesinden"] ve daha yeterli/yetkin düşünebilmek yerine gittikçe ümidini yitirmesinden kaynaklanırmış. )
( "Esaretin Bedeli"[Shawshank Redemption - 1993], "Yaşamak İçin[Alive - 1993]", "İhanet[The Edge - 1997]" [Anthony Hopkins - Alec Baldwin], "Yeni Hayat[Cast Away - Tom Hanks], "127 Saat" filmlerini de özellikle izlemenizi salık veririz. )
( "Ümit Yitimi" değil/yerine Ümit... - B )

-@ UYUM ile/ve/<> DENGE
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [23 Şubat | 00:47]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Her varolan, öteki bir varolan ile uyum içindedir. )
( Uyumun içinde, korkuya yer yoktur. )
( Şehvet gibi ateş, nefret gibi kötülük, uyumsuzluk gibi acı ve aydınlanma gibi de sevinç yoktur. )
( En büyük hastalık, doyumsuz istekler; en büyük acı da uyumsuzluktur. )
( Sarı, öğle güneşinin rengi yani orta noktanın ve dengenin simgesidir. )
( Gerçek, Sattva'dan ötededir. )
( İFRÂT[< FART] - İTİDAL - TEFRİT )
( Tamas donuklaştırır, rajas çarpıtır, sattva uyumlu kılar. )
( İnsan-altı olanlar, Tamas'ın ve Rajas'ın egemenliği altındadırlar; insanlar ise Sattva'nın. )
( Berraklık ve yardımseverlik, zihni ve eylemi etkilemesinden dolayı Sattva'dır. )
( Sattva'nın olgunlaşmasıyla tüm arzu ve korkular son bulurlar. )
( Tamas obscures, rajas distorts, sattva harmonises. )
( Every being is compatible vs. every other being.
In harmony there is no place for fear.
The sub-human - the 'humanoids' - are dominated by tamas and rajas and the humans by sattva.
Clarity and charity is sattva as it affects mind and action.
With the maturing of the sattva all desires and fears come to an end.
The real is beyond sattva. )

-@ VAR'DAN VAROLAN ile/ve/değil/||/<>/> YOK'TAN VAROLAN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 11:49]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46448 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Doğa. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/> İnsan. )

-@ VENUS URANIA ile/ve/||/<> VENUS PANDEMUS
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 19:04]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3131 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Saf Aşk. İLE/VE/||/<> Duygularla olan. )
( Gökte. İLE/VE/||/<> Yerde. )

-@ YOKSULLUĞU BİTİRMEK:
HAYIR İŞİ
ile/ve/değil/||/<> ADÂLET
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Ocak | 17:36]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46114 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [ne yazık ki] !MÜSKİRAT[Ar. < SEKR] değil/yerine/= SARHOŞ EDEN ŞEYLER
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 13:36]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46530 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [ne yazık ki] "SONUÇ ODAKLILIK/MERKEZLİLİK" ile/ve/||/<>/>/< TERBİYESİZLİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [21 Ocak | 13:26]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46237 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [ne yazık ki] "TEDBİR" ile/değil/yerine/>< SEVGİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Ocak | 04:12]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46060 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Her konuda tedbirli olabiliriz; ancak, "severken/sevdiğimize karşı tedbirli olmak", gerçek mutluluk için en zararlısıdır. )

-@ [ne yazık ki] (ÇOK) BENCİLLİK değil/yerine/>< (ÇOK) BİLGİ(LİLİK)
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Ocak | 22:22]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46284 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ne kadar bilgi, o kadar az bencillik; ne kadar az bilgi, o kadar çok bencillik. )

-@ [ne yazık ki] EDEPSİZ ile/değil/yerine/>< EDEPLİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [23 Ocak | 08:26]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46271 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bildiği sözcükler kadar. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Bilmediği sözcükler kadar. )

-@ [ne yazık ki] HAKSIZLIK ve/||/<>/>/< ÖFKE
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 17:55]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46295 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Haksızlık etme. öfkenle hareket etme! )

 

 

 

Genel'de...
( 90 yeni ekleme, 26 katkı )


-@ !MONARŞİ[Fr. < Lat. < Yun.] değil/yerine/= TEKERKLİK
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Ocak | 17:59]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46252 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Siyasal yetkenin, genellikle miras yolu ile bir kişinin üzerinde toplandığı devlet yönetimi. )

-@ "ÜSTÜN" ile/değil ÜSTTE DURAN
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 19:00]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BİTEVİYE/MÜTEMADİYEN[Ar.] değil/yerine/= ARALIKSIZ, SÜREKLİ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 16:02]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46577 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BÜTÜN >< MÜFREZ[Ar.]
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 15:21]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46472 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... >< Bir bütünden ayrılmış. )

-@ ÇEKİM ile/ve/<> GEREKSİNİM
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Ocak | 23:32]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46161 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ GEÇİCİLİK ile/ve/<> GEÇİŞLİLİK
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 18:58]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46308 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ GELİŞME ile/ve/<> DÖNÜŞME
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Ocak | 23:29]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46162 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ GİZLİ ile/ve/değil/yerine/||/<> BELİRSİZ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Şubat | 13:12]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46433 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ HİZMETLİ ile MÜTEFERRİKA
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 15:53]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46571 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE Küçük giderler için ayrılan para. | Güvenlik örgütünde, kuşkulu kişilerin ilgili yerlere gönderilmek üzere geçici olarak barındırıldıkları bölüm. | Sultan, vezir ve daha başka devlet büyüklerinin yanında, türlü hizmetlerde bulunan. )

-@ KAZÂ ile/ve/||/<>/> KADER
[Bölüm: Tasavvuf] Eklenme Tarih ve Saati: [21 Ocak | 12:08]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19604 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Gereksinim. İLE/VE/||/<>/> Ölçü. )
( Gerekeni/gereksinimi ölçülendirmek. )
( Tekil. İLE/VE/||/<>/> Çoğul. )
( Kaderin gerçekleşmesi/vukû bulması, bilinmesi, görülmesi. İLE/VE/||/<>/> Bilinmez. )
( Göz. İLE/VE/||/<>/> Bakış/bakma. )

-@ MATRAH[Ar.] değil/yerine/= TEMEL ALINAN DEĞER
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Ocak | 16:54]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46012 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir verginin miktarını belirtmek için temel olarak alınan değer. )

-@ MATÛF[Ar. < ATF] değil/yerine/= YÖNELTİLMİŞ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Ocak | 17:07]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46016 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir yöne eğilmiş. | Yöneltilmiş. )

-@ MEBZÛL[Ar. < BEZL] değil/yerine/= BOL/ÇOK
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Ocak | 00:58]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46039 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MEDÂR[Ar.< DEVR] değil/yerine/= DÖNENCE | DAYANAK
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Ocak | 01:48]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46046 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MEDYUN[Ar. < DEYN] değil/yerine/= BORÇLU/VERECEKLİ
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Ocak | 02:04]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46053 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MEFSÛH[Ar.] değil/yerine/= KALDIRILMIŞ/DAĞITILMIŞ/BOZULMUŞ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Ocak | 19:36]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46065 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MEKRUH[Ar.] değil/yerine/= İĞRENÇ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Ocak | 00:27]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46074 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( İğrenç, tiksindirici. | İslâm'da, dince yasaklanmadığı halde yapılmaması istenilen. )

-@ MENAFİ[Ar.] değil/yerine/= YARARLAR
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Ocak | 01:54]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46090 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MESKENET[Ar.] değil/yerine/= YOKSULLUK
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Ocak | 16:20]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46129 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Miskinlik, beceriksizlik. | Yoksulluk. )

-@ MEVZUAT[Ar.] /
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Ocak | 21:04]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46153 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir ülkede, yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb.'nin tümü. )

-@ MİLLÎ[Ar.] değil/yerine/= ULUSAL
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Ocak | 14:59]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46220 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MODİFİKASYON[Fr.] değil/yerine/= DEĞİŞKE
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Ocak | 04:51]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46247 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MORATORYUM[Fr. < Lat.] değil/yerine/= BORÇ ERTELEME
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Ocak | 18:23]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46257 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUAHHAR[Ar.] değil/yerine/= SONRAKİ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 22:27]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46314 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUASIR[Ar.] değil/yerine/= ÇAĞDAŞ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 23:31]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46321 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Aynı yüzyıl içinde olan. )

-@ MÜBÂDELE[Ar. < BEDEL | çoğ. MÜBÂDELÂT] değil/yerine/= DEĞİŞ-TOKUŞ
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Şubat | 13:13]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46434 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUBAYAA[Ar. < BEY] değil/yerine/= SATIN ALMA
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [28 Ocak | 16:10]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46328 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜCERREP[Ar.] değil/yerine/= DENENMİŞ, SINANMIŞ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 12:25]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46449 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜEMMEN[Ar.] değil/yerine/= SAĞLANMIŞ, GÜVENİLİR
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 14:57]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46461 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜESSESE[Ar.] değil/yerine/= KURULUŞ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 15:01]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46464 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜESSES[Ar.] değil/yerine/= KURULU
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 15:00]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46463 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜESSİF[Ar.] değil/yerine/= ÜZÜCÜ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 15:02]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46465 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜESSİS[Ar.] değil/yerine/= KURUCU
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 15:09]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46466 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜFİT[Ar.] değil/yerine/= YARARLI | ANLATAN
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 15:13]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46467 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜFREDAT[Ar.] değil/yerine/= ÖĞRETİM İZLENCESİ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 15:18]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46470 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUGAYİR[Ar.] değil/yerine/= AYKIRI / UYMAZ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 13:04]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46341 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUHARREM[Ar.] değil/yerine/= AŞÛRE AYI
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 14:01]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46350 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ay takviminin birinci ayı. )

-@ MÜHEYYA[Ar.] değil/yerine/= HAZIR
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 15:26]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46475 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜHLİK[Ar.] değil/yerine/= ÖLDÜRÜCÜ | TEHLİKELİ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 15:28]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46477 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUHTELİF[Ar.] değil/yerine/= TÜRLÜ, ÇEŞİT ÇEŞİT
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 21:44]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46361 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Zıt, birbirini tutmayan. | Türlü, çeşit çeşit, çeşitli. )

-@ MUHTELİT[Ar.] değil/yerine/= KARMA / KARIŞIK
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 21:48]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUHTEŞEM[Ar.] değil/yerine/= GÖRKEMLİ/GÖSTERİŞLİ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 22:11]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46367 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUHTIRA[Ar.]/MEMORANDUM[İng.] değil/yerine/= YÖNERGE/ANDAÇ/GÜNLÜK
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 22:15]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46088 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Herhangi bir şeyi anımsatma, uyarma amacıyla yazılan yazı. | Bir devletin, başka bir develete, siyasal sorunlarla ilgili olarak yolladığı uyarı yazısı, diplomatik nota. | Andaç. | Günlük. )

-@ MUKABİL[Ar.] değil/yerine/= KARŞILIĞINDA
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 22:46]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42570 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir şeye karşılık olarak yapılan bir şeyin karşılığı olan. | Bir şeyin karşısında bulunan. | Karşılık. | Karşılık olarak, karşılığında. )

-@ MUKASSEM[Ar.] değil/yerine/= AYRILMIŞ, BÖLÜNMÜŞ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 22:55]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46371 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUKASSİ[Ar.] değil/yerine/= SIKINTILI, BUNALTICI
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 22:56]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46372 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUKAVVİ[Ar.] değil/yerine/= GÜÇLENDİRİCİ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 23:14]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46379 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUKAYYET[Ar.] değil/yerine/= BAĞLI OLAN
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 23:38]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bağlı olan, bağlanmış. | Bir koşul ya da kayıtla bağlı olan. | Yazılmış, yazılı, kayıtlı. )

-@ MÜKERRER[< KERR | çoğ. MÜKERRERÂT] değil/yerine/= TEKRARLI / YİNELEMELİ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 15:39]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46481 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜKTESEBAT[Ar.] değil/yerine/= EDİNÇ / KAZANILAN
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 15:42]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46483 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUKTEZA/MUKTEZİ[Ar.] değil/yerine/= GEREKLİ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 23:49]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Gereken, gerekli olan. | Bir iş yapılırken, gerekli işlemlerin tümü. )

-@ MÜLKİYET[Ar.] değil/yerine/= İYELİK
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 18:32]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46492 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜMASİL[Ar.] değil/yerine/= BENZEYEN, ANDIRAN
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 18:51]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46496 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜMTAZ[Ar.] değil/yerine/= AYRI/ÜSTÜN | SEÇKİN
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 19:53]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46498 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜNÂKALÂT[Ar. < NAKİL] değil/yerine/= ULAŞTIRMA / TAŞIMA
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 20:06]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46500 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜNÂKALE[Ar. < NAKL] değil/yerine/= ULAŞIM | AKTARMA
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 20:08]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46501 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜNDERECÂT[Ar.] değil/yerine/= İÇİNDEKİLER
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 20:18]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46502 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUNFASIL[Ar.] değil/yerine/= AYRILMIŞ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Şubat | 00:20]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46392 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜNHASIR[Ar.] değil/yerine/= ÖZGÜ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 20:26]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46506 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUNZAM[Ar.] değil/yerine/= KATILMIŞ, EKLENMİŞ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Şubat | 10:25]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46399 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜPTEZEL[Ar.] değil/yerine/= DEĞERSİZ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 21:58]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46515 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Saygınlığını yitirmiş. | Çokluğundan dolayı değerini yitiren, değersiz. )

-@ MÜŞABEHET[Ar.] değil/yerine/= BENZERLİK/BENZEŞLİK
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 14:42]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46547 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜŞABİH ile/ve/<> MÜŞEBBEH
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 14:53]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46550 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Aralarında benzerlik olan, benzer, benzeş. İLE/VE/<> Bir şeyle arasında benzerlik bulunan, benzetilen. )

-@ MÜŞKÜL[Ar.] değil/yerine/= GÜÇ, ZOR, ÇETİN | ENGEL, GÜÇLÜK/ZORLUK
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 15:00]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46553 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜSTEBAD[Ar. < BU'D] değil/yerine/= OLACAĞI SANILMAYAN/UZAK GÖRÜLEN
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 13:55]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46535 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜSTEFİT[Ar.] değil/yerine/= YARARLANAN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 13:56]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46536 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜSTELZİM[Ar.] değil/yerine/= GEREKTİREN | GEREKEN/GEREKLİ OLAN
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 14:09]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46538 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜSTEZÂD[Ar. < ZİYÂDE] değil/yerine/= ARTMIŞ/ÇOĞALMIŞ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 14:41]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46546 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Çoğalması istenilen, artmış. | Her dizesine bir küçük dize eklenmiş, Divan Edebiyatı şiir türü. [Bahr-i hecez vezinlerinden "mef'ûlü mefâîlü mefâîlü faûlün" vezninde söylenmiş dizelere "mef'ûlü faûlün" parçalarına denk birer parça katarak oluşturulan şiir.] )

-@ MUTAT[Ar.] değil/yerine/= ALIŞILMIŞ/ALIŞILAN
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Şubat | 11:36]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46412 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜTA[Ar.] değil/yerine/= GEÇİCİ KAZANÇ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 15:24]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46558 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜTEADDİT[Ar.] değil/yerine/= ÇOK, BİRÇOK
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 15:29]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46560 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜTEALLİK[Ar.] değil/yerine/= İLİŞKİN, İLGİLİ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 15:33]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46562 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜTEDAVİL[Ar.] değil/yerine/= ÇEVRİMDE/Kİ, YÜRÜRLÜKTE
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 15:44]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46567 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜTENEVVİ[Ar.] değil/yerine/= TÜRLÜ, ÇEŞİTLİ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 16:13]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46578 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜTEŞEBBİS[Ar.] değil/yerine/= GİRİŞKEN/GİRİŞİMCİ
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 16:17]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46581 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜTEVALİ[Ar.] değil/yerine/= ARDIŞIK
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 16:21]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46583 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUTTARİT[Ar.] değil/yerine/= DÜZENLİ / TEKDÜZE
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Şubat | 14:27]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46421 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUTTASIF[Ar.]/VASIFLI değil/yerine/= NİTELENMİŞ/NİCELİKLİ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Şubat | 14:28]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46422 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUVAZAT[Ar.]/PARALELLİK değil/yerine/= KOŞUTLUK
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Şubat | 12:46]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46425 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUVAZENE[Ar.] değil/yerine/= DENGE
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Şubat | 12:48]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46426 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜZÂYEDE[Ar. < ZİYÂDE] değil/yerine/= ARTIRMA
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 16:39]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46586 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SAĞLAMA ile SAĞLAMA
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [23 Şubat | 12:43]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46614 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir işin olması için gerekli durumu, koşulları hazırlamak. | Elde etmek, sahip olmak. | [mat.] Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak. İLE Yolun sağ yanına geçmek. )

-@ SÂLİM[Ar.] değil/yerine/= ESEN, SAĞLAM
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Şubat | 16:15]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46654 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SAPMA ile/ve AYRILMA
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 19:41]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28599 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Serbest bir mıktnatıslı iğnenin, denge konumunda iken gösterdiği doğrultudan geçen düşey düzlemle, bulunulan noktanın meridyen düzlemi arasındaki açı. | Bir ışının, saydam bir biçmeden geçtikten sonraki doğrultusu ile ilk doğrultusu arasında oluşan açı. | Bazı sözcüklerin, kurallara göre almaları gereken biçimlerden uzaklaşması durumu. İLE ... )

-@ SOPA ile MATRAK[Ar.]
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Ocak | 16:54]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46013 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE Kalın sopa, değnek. | Eğlenceli, gülünç, hoş. )

-@ TAKDİM-TEHİR[Ar.]/METATEZ[Fr. < Yun.] değil/yerine/= GÖÇÜŞME
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Ocak | 18:12]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46136 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir sözcük ya da rakamlar içinde, birbirini izleyen iki sesbirimin/rakamın yer değiştirmesi. [Türkçe'de, daha çok, r ya da l ünsüzünün bulunduğu sözcüklerde, birinci hecenin başındaki ses, birbirinin yerine geçer. Kibrit > kirbit, çömlek > çölmek] )

-@ [ne yazık ki] !FAHİŞ ile/ve/||/<> !MURABAHA/TEFECİLİK
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Şubat | 10:28]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46400 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ölçüyü aşan, aşırı, çok fazla. | Ahlâka ve törelere uygun olmayan. İLE/VE/||/<> Bir malı, çok fazla kârla satma. | Yasanın izin verdiği sınırdan aşkın faiz alma. )

-@ [ne yazık ki] !MÜSTEMLEKE[Ar.] değil/yerine/= SÖMÜRGE
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 14:10]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46539 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [ne yazık ki] !SABOTAJ[Fr.] ile !KOMPLO[Fr.] ile !KUMPAS[Fr.] ile !MANİPLE[Fr.]
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Ocak | 14:57]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28760 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Baltalama. [Fransa'daki işçilerin, haklarını almak/savunmak üzere tepki olarak ayaklarındaki saboları[tahta ayakkabı], makinelerin içine atmasıyla] İLE Birine, bir kuruluşa karşı, toplu olarak alınan, gizli karar. | Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir tasar. İLE Dizicilerin, harfleri, satır durumuna getirirken, içine yerleştirdikleri ayarlanabilir demir yuva. | Gizli bir iş, düzen hazırlamak. İLE Telgraf imlerini göndermek için bir devredeki akımı kesmekte ya da yeniden vermekte kullanılan aygıt. | Roma ordusunda, 60 ya da 120 erden ibaret bölük. | Bazı papazların ayinlerde sol kolun bileğine yakın taktıkları süslü şerit. )

-@ [ne yazık ki] NİCELİK EGEMENLİĞİ ile/ve/<> DEĞERSİZLİK ile/ve/<> GÖRELİLİK
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Şubat | 16:11]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46610 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

 

 

 

İnsan'da...
( 249 yeni ekleme, 100 katkı )


-@ !MENFÛR[Ar. < NEFRET] değil/yerine/= İĞRENÇ
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Ocak | 15:52]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46099 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "AŞKIN EKSİKLİĞİ" ile/değil/ne yazık ki/< ARKADAŞLIĞIN EKSİKLİĞİ
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [21 Ocak | 15:29]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46238 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "DENGİNİ" ARAYAN değil/yerine KENDİNİ ARAYAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Şubat | 01:34]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46595 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( "Küçük zihinliler". DEĞİL/YERİNE İleri zihinliler. )

-@ "DÜŞÜNDÜĞÜNÜ", VAROLANA "GİYDİRMEK" ile/değil/yerine VAROLANI DÜŞÜNMEK
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 18:41]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46302 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "KÜÇÜK ZİHİN" ile/değil/yerine "ORTA ZİHİN" ile/değil/yerine "İLERİ ZİHİN"
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Şubat | 01:31]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28059 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( "Her sorunun" kendince bir yanıtı/açıklaması vardır. İLE/DEĞİL/YERİNE Deneyimlerinden öğrenir. İLE/DEĞİL/YERİNE Herşeyden ve herkesten öğrenir. )
( Kişilerle uğraşır. İLE/DEĞİL/YERİNE Olaylarla uğraşır. İLE/DEĞİL/YERİNE Düzenle/sistemle uğraşır. )
( "Dengini" arar. İLE ... İLE/DEĞİL/YERİNE Kendini arar. )

-@ "MEKANİZMA" ile/değil METABOLİZMA[Fr. < Yun. METABOLE: Değişme.]
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Ocak | 17:43]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5469 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE/DEĞİL Canlı organizmada ya da canlı gözelerde, hareketi, enerjiyi sağlamak için oluşan, dirimbilimsel ve kimyasal değişimlerin tümü. )

-@ "MEŞGUL" ile/değil/yerine/>< ÜRETKEN
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Ocak | 23:30]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46285 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "PARA" (SAPLANTISI) değil/yerine İNSAN[KARDEŞ/ARKADAŞ/OLANAKSIZ/MAĞDUR]
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Ocak | 20:46]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46152 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "SAHİPLENME" ile/değil/yerine/< AİDİYET
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Şubat | 16:06]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46606 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Kentte. İLE/DEĞİL/YERİNE/< Köyde, doğada. )

-@ "SENİ, SENDEN EDEN" ile/ve/||/<> SENİ, SEN EDEN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Ocak | 21:23]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46169 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Aşka düşüren düşünce/kişi/durum/koşul/olay. İLE/VE/||/<> Farkında olmanı sağlayan ve/veya yardımcı olan düşünce/kişi/durum/koşul/olay. )

-@ "ÜSTÜN" ile/değil ÜSTTE DURAN
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 19:00]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ (")YALPALAMA(") ile/<> (")TÖKEZLEME(")
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 18:43]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46303 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BİLİM ile/ve/||/<> FELSEFE ile/ve/||/<> SANAT
[Bölüm: Bilim] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 11:45]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4774 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( İnsan olmayan herşeyden bahseder. İLE/VE/||/<> İnsanı anlatır. İLE/VE/||/<> İnsanın varoluşunu anlatır. )
( Varolan. İLE/VE/||/<> Var olması gereken. İLE/VE/||/<> Hayal ettiğini/n gerçekleştir(il)me(si). )
( Herhangi bir işi: Bilimsellikle başlat, sanatsallıkla destekle, felsefeyle tamamla! )
( Sanatın özü, içsel bir deneyimi iletebilmek için dış formları kullanmaktır. )
( Sanatı olmayan millet, her zaman dilencidir. )
( Sanat: Mekânı/zamanı iyi kullanmak. | Görüp göstermek. )
( Birleştirmek/birlikte tutmak gerekiyor. )
( MİFTÂHÜ'S-SAÂDE ve MİSBÂHÜ'S-SİYÂDE )
( FELSEFE: Aklı kullanma sanatı. )
( The essence of art is to use the outer form to convey an inner experience. )
( Sanat, dekoltedir. )
( Sanatın yolu, sanattır. )
( SANAT: Ben'in, yaratıcı gücünü keşfetmek. )

-@ ABDÜLLÂTİF ile/değil/yerine ABDULLAH
[Bölüm: Tasavvuf] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Ocak | 01:56]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46177 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ACEM ile/ve/<>/= ARAP OLMAYAN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [24 Şubat | 00:17]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46634 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ AKILSIZ "KİMLİK" ve/||/<> KEYFİYET
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 11:47]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46447 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ AŞK: ANLAMAYAN İÇİN ile/değil/yerine ANLAYAN İÇİN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Ocak | 14:14]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46157 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir günlük. İLE/DEĞİL/YERİNE Ömürlük. )

-@ AŞK ile/ve/||/<> ONUR
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [24 Ocak | 09:01]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46273 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ AŞK ve/||/<>/> ŞAİR
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 18:52]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46306 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Aşkın dokunuşlarıyla herkes şair olur. )

-@ BEDBAHT[Fars.] değil/yerine/= MUTSUZ
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Şubat | 14:14]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BENLİKTE ÖLMEK ve/||/<>/> HAKİKATTE DİRİLMEK
[Bölüm: Tasavvuf] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 18:48]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46305 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BEZGİN/LİK ile/ve/||/<>/>/< ÜMİTSİZ/LİK
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Şubat | 20:50]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46423 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BİLGİSİZİN/APTALIN HATASINI DÜZELTMEK ile BİLGENİN HATASINI DÜZELTMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [23 Ocak | 08:18]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46270 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Sizden nefret eder. İLE Size teşekkür eder. )

-@ BİRİNİ TANIMA:
BAŞKALARININ, ONUN HAKKINDA "SÖYLEDİKLERİ"
ile/değil/yerine ONUN, BAŞKALARI HAKKINDA SÖYLEDİKLERİ
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 23:17]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46316 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BÜYÜMEK ile/ve/||/<>/>/< ÇOCUKLAŞABİLMEK
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [08 Ocak | 05:50]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46036 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Zamanın etkisi. İLE/VE/||/<>/>/< Kişinin becerisi. )
( İçindeki çocuğa sarıl! Sana, insanı anlatır... )
( )

-@ BUZULLAR İÇİN İLK TÜRK TEMSİLCİ: ONUR SABRİ DURAK
[Bölüm: ilk] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Ocak | 22:57]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46106 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( İTÜ Denizcilik Fakültesi öğretim görevlisi Onur Sabri Durak[Dr.], Antarktik Antlaşmalar Sekretaryası'nda Türkiye’yi temsil eden ilk biliminsanı olarak göreve başladı...[10 Ocak 2017] [devamı için burayı tıklayınız...] )

-@ CANINI YAKMA! ve/||/<>/>/< 'AH'INI ALMA!
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Ocak | 19:02]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46005 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Zayıf olanın! VE/||/<>/>/< Hiçkimsenin! )

-@ CANLI ile/ve/<> CAN
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Ocak | 23:40]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46165 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Görünür. İLE/VE/<> Görünmez. )

-@ ÇATI ile ÇATI
[Bölüm: Muzik] Eklenme Tarih ve Saati: [23 Şubat | 13:47]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40489 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( İnsan sesi. İLE Bir yapının/evin tepesini kuran parçaların tümü. )

-@ CESET ile MUMYA[Fars.]
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Şubat | 00:01]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46391 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE Bazı özel ilaçlar kullanılarak bozulmayacak duruma gelmiş olan ve bugün kazılarla ortaya çıkarılan ceset. | [mecaz] Çok zayıf kişi. )

-@ DOĞAL BİLİNÇ ve/||/<> ÖZ BİLİNÇ
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 11:44]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46445 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ EDEPLİ:
FELSEFECİ
ve/||/<> MATEMATİKÇİ ve/||/<> HUKUKÇU
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [23 Ocak | 08:42]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46272 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ancak, felsefeci, matematikçi ve hukukçular edeplidir.[Ancak, dile hâkim olabildikleri ve sorgulayabildikleri oranda.] [Ne hareketi/sporu temel/öncelikli alan, ne bilimsel tutarlılığı olan, ne de sanatsal duyarlılığı ile sınırları/nı aşan.] )

-@ EĞİLİMLİ ile/değil EĞİMLİ
[Bölüm: Mekanlar] Eklenme Tarih ve Saati: [21 Ocak | 15:56]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46239 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ EMEKLEME ve/||/<>/>/< MEMEYE EMEKLEME
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [28 Ocak | 19:05]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46334 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( İlgili yazı için burayı tıklayınız... )
( )

-@ GEÇİCİLİK ile/ve/<> GEÇİŞLİLİK
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 18:58]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46308 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ GEVŞEME ile/ve/<> MAYIŞMA
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Ocak | 19:23]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46024 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE/VE/<> Çok yemekten, sıcaktan ya da zevkten gevşemek. )

-@ GÖZ ve/||/<> KALP
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Şubat | 22:22]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46612 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Gülmek için!... :) VE/||/<> Sevmek için!... )

-@ HASSAS/SANTİMANTAL[Fr.] değil/yerine/= DUYARLI
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 18:31]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46685 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ HAYRET ile/ve UYANIŞ
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Şubat | 12:08]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6579 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Hayret ve merak, bilgeliğin şafağıdır. )
( Ancak, hayrette olduğunuz zaman, gerçeği bilebilirsiniz. )
( Wonder is the dawn of wisdom.
You can know reality only when you are astonished. )

-@ HEYKELTRAŞ ile/ve/||/<> MİMAR
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 21:54]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46364 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Her mimar, heykeltraş değildir fakat her heykeltraş, aynı zamanda da mimardır. )

-@ HİZMETLİ ile MÜTEFERRİKA
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 15:53]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46571 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE Küçük giderler için ayrılan para. | Güvenlik örgütünde, kuşkulu kişilerin ilgili yerlere gönderilmek üzere geçici olarak barındırıldıkları bölüm. | Sultan, vezir ve daha başka devlet büyüklerinin yanında, türlü hizmetlerde bulunan. )

-@ İHÂNET değil/yerine/>< SADÂKAT
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 02:46]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46292 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Sözler verilir, sözler unutulur; gün gelir, ihânet eden, sadâkat ister. )

-@ İNSANLARLA İLİŞKİDE:
ÇOK UZAKLAŞMAMAK
ve/||/<> ÇOK YAKLAŞMAMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 02:07]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46288 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Donmamak için. VE/||/<> Yanmamak için. )

-@ KAYBETME KORKUSU değil KAVUŞMA ÜMİDİ
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Şubat | 01:20]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46396 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yakınlıkta. DEĞİL Uzaklıkta.
Yakınlık, uzaklıktan daha sıkıntılıdır. )

-@ KAYYUM/KAYYIM ile MÜTEVELLİ
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 16:25]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46584 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Belirli bir malın yönetilmesi ya da belirli bir işin yapılması için görevlendirilen kişi. İLE Bir vakfın yönetimi, kendisine verilmiş kişi. )

-@ KENDİ YAPISI ile ÖZNİTELİK
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [24 Ocak | 09:28]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46279 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KİBİR değil/yerine/>< ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 06:42]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46672 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Büyük görünme. / Küçüklüğün ölçüsü. DEĞİL/YERİNE/>< Küçük görünme. / Büyüklüğün ölçüsü. )

-@ KİMİN, "HAKLI/HAKSIZ" OLDUĞU değil/yerine NEYİN, DOĞRU OLDUĞU
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Ocak | 22:18]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46071 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KİMLİK ile/ve/< KİŞİLİK
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 02:10]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Düzenin ve/veya çevrenin etkisi/katkısı ile oluşturulmuş olan. İLE/VE/< Mizaç, karakter, deneyim ve sınırsız algıdaki çeşitliliğin birlikteliğinin yansıması. )
( Kişi, davranışları ve kişiliğinin doğru kalması için zor ya da keyifsiz görevlerden kaçmamalıdır. Ayrıca elde ettiklerinin, hırsını öldürmemesine de özen göstermelidir. )
( Nasıl, bir gövde, ışığın yolunu kestiğinde gölge görünürse, öylece, saf "öz [kendini] farkındalık" hali de "ben-bedenim" fikriyle engellendiği zaman "kişi" ortaya çıkar. )
( Sizdeki kişi ile birlikte kalın ve size neler olduğunu gözlemleyin. )
( Bilinenin bileni'ni, yani gerçek kimliğinizi bulun. )
( Kişilik, dilde yansır. )
( SABIR GEREK EVVELÂ,
SONRA TAHAMMÜL,
SONRA TENEZZÜL,
SONRA İLİM, İRFAN GEREK,
SONRA AŞK, ŞEVK GEREK,
SONRA YOKLUK,
EN SONUNDA KİŞİLİK! [OLUŞUR] )
( Personality reflects on language. )
( Exactly as a shadow appears when light is intercepted by the body, so does the person arise when pure self-awareness is obstructed by the 'I-am-the-body' idea.
Stay with the person and watch what happens to you.
Find out who you are, the knower of the known. )

-@ KİRVE/LİK ile/ve/<> MÜSAHİP/LİK
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Şubat | 11:02]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31630 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE/VE/<> Sohbet, arkadaşlık eden kişi. | Tatlı konuşmaları ile büyüklerin, özellikle de sultanların hoş zaman geçirmelerini sağlamakla görevli kişilere verilen san. )

-@ KOMUTAN ile MİR[Fars.]
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Ocak | 17:33]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46230 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE Baş, kumandan, amir. | Bey. )

-@ MAHŞER[Ar.] ile MAŞER[Ar.]
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Ocak | 18:01]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46001 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Kıyâmet günü dirilenlerin toplanacaklarına inanılan yer. | Büyük kalabalık. İLE İnsan topluluğu, toplum. )

-@ MAŞERÎ[Ar.] değil/yerine/= ORTAK US/AKIL
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Ocak | 18:04]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46002 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Topluluğun olan, ortaklaşa. )

-@ MATRİARKAL[Fr. < Yun.] değil/yerine/= ANAERKİL
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Ocak | 17:00]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46014 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MATÛF[Ar. < ATF] değil/yerine/= YÖNELTİLMİŞ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Ocak | 17:07]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46016 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir yöne eğilmiş. | Yöneltilmiş. )

-@ ME'YÛS[< YE'S]/NEVMÎD[Fars. < NÂ-ÜMÎD] değil/yerine/= ÜMİTSİZ
[Bölüm: Tasavvuf] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Şubat | 20:41]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21511 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MEBÛS[Ar.] değil/yerine/= MİLLETVEKİLİ
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Ocak | 00:01]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46038 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MECBÛREN ile MECBÛRÎ
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Ocak | 01:22]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46041 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Kendi isteğinin dışında, zorla. İLE Kaçınılmaz, zorunlu. )

-@ MECÛSÎ[Ar.] = ZERDÜŞTÎ[Fars.]
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Ocak | 01:40]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46044 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Zerdüşt dininde olanlar. )

-@ MEDET[Ar.] değil/yerine/= YARDIM
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Ocak | 01:53]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46049 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MEDYUN[Ar. < DEYN] değil/yerine/= BORÇLU/VERECEKLİ
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Ocak | 02:04]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46053 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MELEZ[Ar.]/METİS[Fr.] değil/yerine/= KIRMA/AZMA
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Ocak | 18:46]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46143 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MELHÛZ[Ar.] değil/yerine/= UMULAN/BEKLENEN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Ocak | 01:18]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46081 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Düşünülebilen, olabilen, hatıra gelen, mülâhaza edilen. )

-@ MENSUP[Ar.] değil/yerine/= ÜYE
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Ocak | 16:15]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46102 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MERDANE[Ar.] ile MERDANE[Fars.]
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Ocak | 16:52]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8306 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Türlü işlerde kullanılan, silindir biçiminde araç. | Oklava. İLE Erkeğe yakışır biçimde, mertçe, yiğitçe. )

-@ MESKENET[Ar.] değil/yerine/= YOKSULLUK
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Ocak | 16:20]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46129 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Miskinlik, beceriksizlik. | Yoksulluk. )

-@ MESUT/MESUD[Ar.] değil/yerine/= MUTLU
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Ocak | 16:28]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46130 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ METELİKSİZ/ZÜĞÜRT değil/yerine/= PARASIZ
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Ocak | 18:17]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46138 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ METFUN[Ar.] değil/yerine/= GÖMÜLÜ
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Ocak | 18:29]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46140 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Gömülmüş olan. )

-@ MEYİL[Ar.] değil/yerine/= EĞİM
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Ocak | 23:07]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46182 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MİNİCİK ile MİNNACIK ile MİNNOŞ ile MİNÖR[Fr.] ile MİNYON[Fr.]
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Ocak | 16:42]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Çok küçük. İLE Çok küçük olan. İLE Küçük ve sevimli kişilere söylenilen seslenme sözü. İLE Daha küçük. | Bir makam, bir akort, bir gam, bir aralık özelliği olan. | Küçük önerme. İLE İnce, küçük, sevimli, zarif. )

-@ MİNNETTAR ile/ve/değil/||/<> MÜTEŞEKKİR
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Şubat | 14:05]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46637 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MIYMINTI ile MİSKİN[Ar.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Ocak | 22:42]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46196 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( İnsanın sabrını tüketecek derecede yavaş ve mızmızca iş gören. İLE Çok uyuşuk olan. | Hoş görülmeyecek durumlar karşısında tepki göstermeyen. | Âciz, zavallı. | Cüzzam hastalığına tutulmuş olan. )

-@ MIZIKÇI değil/yerine/= OYUNBOZAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Ocak | 22:46]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46197 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Çeşitli nedenlerle oyunu bozan, yenilgiyi kabul etmeyen, kolayca darılan kişi. )

-@ MODEL[Fr.]/MOSTRA[İt.] değil/yerine/= ÖRNEK/KÖZ
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [21 Ocak | 18:08]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12388 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Örnek. | Bir özelliği olan nesne ya da kişi. | Bir sanatçıya poz veren kişi. | Biçim. | Örnekleri içinde toplayan dergi. | Tip. | Benzer. | Örnek alınmaya değer kişi ya da şey. | Manken. )

-@ MODİSTRA[İt.] değil/yerine/= (KADIN) TERZİ
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Ocak | 04:52]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46248 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MONDEN[Fr.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Ocak | 18:04]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46253 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Toplum yaşamı ile ilgili. | Yüksek sosyete yaşamın seven. )

-@ MONİTÖR[Fr. < Lat.] değil/yerine/= EKRAN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Ocak | 18:08]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46254 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Her tür çalışmada, yetiştirici. | Ses dalgası iletiminde, iletimi bozmadan ve kesmeden, niteliğini denetleyen düzenek. | Televizyonda, görüntü ile sesin niteliğini eşleme, görüntü seçimini gerçekleştirme, görüntüyü yayınlama gibi işlerin denetlenmesinde kullanılan aygıt. )

-@ MOSKOF = RUS
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Ocak | 18:50]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46260 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Rus. | Acımasız, zâlim. )

-@ MUAF[Ar.] değil/yerine/= AYRI
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 21:27]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46313 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bağışlanmış, affedilmiş. | Ayrı tutulmuş, ayrıcalık tanınmış. | Özgür. )

-@ MUAREFE[Ar.] değil/yerine/= TANIŞMA, TANIŞIKLIK
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 23:29]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46319 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUARIZ[Ar.] değil/yerine/= KARŞI KOYAN/ÇIKAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 23:30]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46320 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUAVİN[Ar.] değil/yerine/= YARDIMCI
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [28 Ocak | 15:34]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46325 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUAYEDE[Ar.] değil/yerine/= BAYRAMLAŞMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [28 Ocak | 15:38]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46326 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUAZZEZ[Ar.] değil/yerine/= SAYILAN, SAYGI DUYULAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [28 Ocak | 15:52]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46327 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜBAHASE[Ar.] değil/yerine/= KONUŞMA
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Şubat | 13:14]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46435 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜCELLİT[Ar.] değil/yerine/= CİLTÇİ
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Şubat | 14:13]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46442 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUDİL[çoğ. MUDİLÂT] ile MUDİLL[< DALÂLET]
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [28 Ocak | 17:52]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46331 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Güç, zor, çetin. İLE Doğru yoldan çıkarıp eğri yola saptıran, dalâlete düşüren. )

-@ MUFASSAL[Ar.] değil/yerine/= AYRINTILI
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [28 Ocak | 17:54]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46332 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜFİT[Ar.] değil/yerine/= YARARLI | ANLATAN
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 15:13]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46467 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUĞBER[Ar.] değil/yerine/= GÜCENMİŞ/GÜCENİK, KÜSKÜN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 13:05]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46342 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUHÂFIZ[Ar.] değil/yerine/= KORUYAN/KOLLAYAN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 13:50]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46347 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Birini ya da bir şeyi koruyan, kollayan. | Bir kalenin ya da bir kentin önemli yerlerini korumak, düzeni ve güvenliği sağlamakla görevli komutan. )

-@ MUHATAP[Ar.] değil/yerine/= KONUŞULAN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 14:19]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46353 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUHBİR ile/değil MUHABİR
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 13:30]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46344 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Haber ulaştırıcı/veren. | Yasadışı olan bir durumu, yetkili oruna bildiren. İLE/DEĞİL Basın ve yayın kurumlarına haber toplayan, bildiren ya da yazan kişi. | Herhangi bir kuruluşun çalışmasıyla ilgili olarak, merkezle başka bir ülke arasında bağlantıyı sağlayan görevli. )

-@ MUHİP[Ar.] değil/yerine/= SEVEN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 14:35]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46357 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUHTERİZ[Ar.] değil/yerine/= ÇEKİNGEN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 22:09]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46366 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUHZIR[Ar.] ile MÜBÂŞİR[]Ar.]
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 22:20]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46368 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( İlgililerin, mahkemede bulunmalarını sağlayan görevli. İLE Mahkemede, duruşmaya girecekleri ve tanıkları çağıran, yargıcın buyruklarını bildiren, kâğıtları getirip götüren görevli. )

-@ MUİT[Ar.] değil/yerine/= YARDIMCI ÖĞRETMEN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 22:21]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46369 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUKAVİM[Ar.] değil/yerine/= DİRENÇLİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 23:11]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Dayanıklı, güçlü, dirençli. | Karşı koyan, başkaldıran. )

-@ MUKNİ[Ar.] değil/yerine/= İNANDIRAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 23:42]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46383 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜKRİM[Ar.] değil/yerine/= KONUKSEVER
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 15:41]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46482 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUKRİZ[Ar.] değil/yerine/= BORÇ VEREN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 23:44]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46384 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜLAHHAM[Ar.] değil/yerine/= ŞİŞMAN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 15:45]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46484 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜLÂYİM[Ar.] değil/yerine/= UYGUN | YUMUŞAK HUYLU
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 15:54]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46487 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜLÂZIM[Ar.] değil/yerine/= TEĞMEN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 15:56]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46488 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir işe girmek için bir süre parasız olarak o işe devam eden. | Teğmen. )

-@ MÜLTECİ[Ar.] değil/yerine/= SIĞINAN / SIĞINMACI / SIĞINIK
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 18:33]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46493 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜLTEFİT[Ar.] değil/yerine/= GÜLERYÜZLÜ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 18:34]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46494 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜMASİL[Ar.] değil/yerine/= BENZEYEN, ANDIRAN
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 18:51]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46496 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜNEBBİH[Ar.] değil/yerine/= UYARICI
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 20:19]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46503 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜNEKKİT[Ar.] değil/yerine/= ELEŞTİRMEN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 20:20]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46504 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜNHASIR[Ar.] değil/yerine/= ÖZGÜ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 20:26]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46506 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜNKESİR[Ar. < KESR] değil/yerine/= KIRILMIŞ, KIRIK | KIRGIN, GÜCENMİŞ
[Bölüm: matematik] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 20:31]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46509 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUNTAZIR[Ar.] değil/yerine/= BEKLEYEN, GÖZLEYEN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Şubat | 10:21]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46398 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜNZEVÎ[< ZUVVİYY / ZEYY] ile MÜCÂVİR[< CİVÂR]
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Şubat | 13:50]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46438 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Topluluktan uzak duran, yalnız kalmayı seven. | Köşesine çekilip kimse ile görüşmeyen. İLE Komşu. | Mabet ya da tekke yakınlarına çekilip oturan. | Yurdunu ve diyârını terk ederek, zamanını ibadetle geçiren. )

-@ MÜPTEDİ[Ar.] değil/yerine/= ÖĞRENMEYE YENİ BAŞLAYAN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 21:20]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46513 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜPTEZEL[Ar.] değil/yerine/= DEĞERSİZ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 21:58]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46515 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Saygınlığını yitirmiş. | Çokluğundan dolayı değerini yitiren, değersiz. )

-@ MÜRECCEH[Ar.] değil/yerine/= YEĞ / YEĞREK
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 22:20]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46520 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜSÂBIK[Ar. < SEBK] değil/yerine/= YARIŞMACI
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 13:20]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46528 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUSAHABE[Ar.] değil/yerine/= KONUŞMA, GÖRÜŞME
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Şubat | 10:45]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46405 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUSALLAT[Ar.] değil/yerine/= PEŞİNE DÜŞME/DÜŞEN
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Şubat | 11:08]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46407 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir kişi ya da şeyin üzerine, bıktıracak kadar düşmek/düşen. )

-@ MÜŞFİK[Ar.] değil/yerine/= SEVECEN
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 14:55]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46552 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜŞKÜLPESENT[Ar., Fars.] değil/yerine/= GÜÇ BEĞENEN, TİTİZ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 15:04]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46555 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜSTAHDEM/HADEME[Ar.] değil/yerine/= HİZMETLİ
[Bölüm: hizmet] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 13:40]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46531 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜSTAİT[Ar.] değil/yerine/= DOĞUŞTAN YETENEKLİ
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 13:41]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46532 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜSTANTİK[Ar.] değil/yerine/= SORGU YARGICI
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 13:52]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46534 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜSTEFİT[Ar.] değil/yerine/= YARARLANAN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 13:56]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46536 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜŞTEHİ[Ar.] değil/yerine/= İSTEKLİ
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 15:13]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46556 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir şey için çok istek gösteren, istekli. | İştahlı. )

-@ MÜSTENKİF[Ar.] değil/yerine/= ÇEKİMSER
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 14:11]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46540 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜSTENSİH[Ar. < NESH] değil/yerine/= ÇOĞALTAN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 14:15]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46541 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜSTERÎH[Ar. < RAHAT] değil/yerine/= İÇİ RAHAT / KAYGISIZ
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 14:19]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46542 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜSTEŞÂR[Ar. < MEŞVERET] değil/yerine/= DANIŞILAN/DANIŞMAN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 14:28]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46543 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜSTEŞRİK[Ar.]/ŞARKİYATÇI/ORYANTALİST[Fr., İng.] değil/yerine/= DOĞUBİLİMCİ
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 14:30]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46544 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUTALLAKA[Ar.] değil/yerine/= DUL (KADIN)
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Şubat | 11:34]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46411 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Boşanarak dul kalmış kadın. )

-@ MUTATABBİB değil/yerine TABİB
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Şubat | 11:38]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46413 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Hekimlik taslayan. DEĞİL/YERİNE Hekim. )

-@ MÜTEBAHHİR[Ar.] değil/yerine/= GENİŞ/DERİN BİLGİSİ OLAN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 15:37]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46563 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUTEBER ile MUTEMET
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Şubat | 11:47]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46414 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Saygın, itibarı olan, hatırı sayılır. | İnanılır, güvenilir, sözü geçer. | Yürürlükte olmak, geçerli olmak. İLE Kendine inanılıp güvenilen kişi. | Dairelerde, işyerlerinde, bazı para işlerine bakan görevli. )

-@ MÜTEBESSİM[< BESM] değil/yerine/= GÜLÜMSEYEN/GÜLEÇ
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 15:38]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46564 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜTECESSİS[Ar.] değil/yerine/= MERAKLI
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 15:43]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46566 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUTEDİL[Ar.] değil/yerine/= DENGELİ | ILIMAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Şubat | 11:49]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46415 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜTEESSİF[Ar.] değil/yerine/= ÜZÜLEN, ACIYAN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 15:47]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46568 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜTEFEKKİR[Ar.] değil/yerine/= DÜŞÜNÜR
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 15:50]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46569 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜTEHAMMİL[Ar.] değil/yerine/= DAYANIKLI, GÖTÜRÜMLÜ
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 15:54]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46572 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜTEHARRİK[Ar.] değil/yerine/= DEVİNGEN | İŞLEYEN/ÇALIŞAN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 15:56]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46573 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜTEKAİT[Ar.] değil/yerine/= EMEKLİ
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 15:59]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46574 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜTEKÂMİL[Ar.] değil/yerine/= OLGUNLAŞMIŞ
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 15:59]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46575 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜTERCİM[Ar.] değil/yerine/= ÇEVİRMEN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 16:15]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46579 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜTEREDDİT[Ar.] değil/yerine/= İKİRCİKLİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 16:16]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46580 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜTEŞEBBİS[Ar.] değil/yerine/= GİRİŞKEN/GİRİŞİMCİ
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 16:17]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46581 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUTLULUK:
"EN"/DAHA FAZLA
ile/ve/değil/yerine/||/<>/></< EN/DAHA AZDAN ZEVK ALMA/ALABİLME
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Ocak | 04:19]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46061 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUTTALİ[Ar.] değil/yerine/= ÖĞRENMİŞ
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Şubat | 14:26]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46420 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Öğrenmiş, haber almış, bilgi edinmiş. )

-@ MUVAZZAF[Ar.] değil/yerine/= GÖREVLİ
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Şubat | 12:51]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46427 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir görev ve hizmetle yükümlü olan kişi. | Silahlı Kuvvetler'de çalışan, meslekten subay ve astsubaylarla, askerlik hizmetini yapan erler. )

-@ MÜZİKÇİ/MÜZİSYEN[Fr.] ile MÜZİKSEVER
[Bölüm: Muzik] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 16:48]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46589 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Müzik yapan. İLE Müzik tutkusu olan, müziği seven kişi. )

-@ NE KADAR SEVDİĞİNİZ ve/+/||/<> NE KADAR NAZİK YAŞADIĞINIZ ve/+/||/<> NASIL, ZARAFETLE VAZGEÇEBİLDİĞİNİZ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 02:23]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46289 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ NÜMUNE[Fars.]/MOSTRALIK[İt.] değil/yerine/= GÖSTERMELİK
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Ocak | 19:01]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46263 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Göstermelik. | Kötü ya da yersiz davranışlarıyla göze batan kişi. )

-@ OLGUNLAŞMA ve/||/<>/> ŞAŞIRMAMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Ocak | 21:11]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46167 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ OLUŞ ve/||/<>/>/< SONSUZLUK
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Şubat | 22:06]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46611 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( İkisinin de tek sözcüğü/aracı... "... bile değil!" )

-@ PEŞİNDE ile ARDINDA
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [24 Ocak | 09:23]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46277 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ RACA/RAJA ile/> MİHRACE[Sansk.]
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Ocak | 02:36]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46205 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE/> Hindistan'da, Raca'dan daha büyük hükümdarlara verilen ad. )

-@ SAİR[Ar.] değil/yerine/= BAŞKA, ÖTEKİ
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [23 Şubat | 13:20]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46621 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SAKA[Ar. < SEVK/SAİK]/BEYYÂB ile SAKA ile SAKA (TÜRKLERİ)
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [23 Şubat | 13:40]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46623 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Evlere, çeşmeden su taşımayı iş edinmiş olan kişi. İLE Serçegillerden, başında ve boynunda, kırmızı, sarı tüyler bulunan ve hoş öten bir kuş. İLE ... )

-@ SAKİNLEŞME:
AKILDA
ve/||/<> GÖNÜLDE
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 18:05]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35802 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bilgi ile. VE/||/<> Sevgi ile. )
( Elinde getiren, karnında götürür; aklında getiren, gönlünde götürür. )

-@ SAK ile SAK[Ar.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [23 Şubat | 13:26]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46622 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Uyanık, gözü açık. | Uykusu hafif. İLE Sap. )

-@ SALT ile SALTIK
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Şubat | 19:27]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46662 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yalnız, tek, sırf. | İçinde yabancı bir öğe bulunmayan. | İçinde, kendine yabancı hiçbir şey karışmamış, arı. İLE Kendi başına var olan, hiçbir şeye bağlı olmayan, bağımsız, koşulsuz. | Koşulsuz, bağımsız, göreli olmayan ve kendi başına, tam sayılan bir olgunun niteliği. )

-@ SAYGI ve/||/<>/< CİDDİYET
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 18:55]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46307 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SERSEMLEMEK, ŞAŞKINLAMAK = SANGILAMAK
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 18:02]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46680 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SEVGİ:
YANLIŞLARI ÖRTMEK İÇİN
değil ZORLUKLARI AŞMAK İÇİN
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 02:25]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46290 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SIKINTI ile/ve/> ÇÖZÜMLER / ÇARE/LER
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 06:01]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7191 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( DERMAN ARAR İDİM, DERDİME
DERDİM, BANA DERMAN İMİŞ )
( "Çare/ler" yazısı için burayı tıklayınız... )

-@ SOKRATES ve/<>/> PLATON ve/<>/> ARİSTOTELES
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Ocak | 23:20]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46158 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TAYFA[Ar.] ile MİÇO/MUÇO[İt.]
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Ocak | 23:02]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46200 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir gemide bulunan, türlü işlerde çalıştırılan sefer işçileri. | Aynı işi yapan topluluk. | Birinin yanında bulunan yardakçılar, koşuntu. İLE Gemilerde, küçük yaşta tayfa yamağı. )

-@ TEK BİR KİŞİNİN:
ÜZÜNTÜSÜ
ve/||/<> MUTLULUĞU
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Ocak | 19:05]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46006 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Tüm insanları mutsuz edebilir. VE/||/<> Herkesin yüzünü güldürebilir. :) )

-@ TERBİYE ETMEK:
ÇOCUKLARIMIZI
ile/ve/değil/yerine/||/<>/< KENDİMİZİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 05:10]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46671 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TİN:
BÜTÜNSEL
ve/||/<> BAŞLANGIÇ
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 11:43]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46444 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TÎN ve/||/+/<> MÂRİC
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Ocak | 23:02]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46268 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Toprak ve su. VE/||/+/<> Ateş ve hava. )

-@ TOHUM ve/||/<> MEYVE ve/||/<> ÇEKIRDEK
[Bölüm: Bitkiler] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 18:37]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46301 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TOPLUMSAL ile KİTLESEL
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Şubat | 21:13]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46668 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ÜMİT YİTİMİ ile/ve/||/<>/>/< UTANÇ
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Şubat | 19:29]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44557 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ormana/adaya düşen ya da ağır doğa koşullarına maruz kalanların ölümü, koşulların zorluğundan değil o duruma nasıl düştüğünün utancından["düşüncesinden"] ve daha yeterli/yetkin düşünebilmek yerine gittikçe ümidini yitirmesinden kaynaklanırmış. )
( "Esaretin Bedeli"[Shawshank Redemption - 1993], "Yaşamak İçin[Alive - 1993]", "İhanet[The Edge - 1997]" [Anthony Hopkins - Alec Baldwin], "Yeni Hayat[Cast Away - Tom Hanks], "127 Saat" filmlerini de özellikle izlemenizi salık veririz. )
( "Ümit Yitimi" değil/yerine Ümit... - B )

-@ UŞAK ile MEHTER[Fars.]
[Bölüm: OSMANLI] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Ocak | 20:50]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46069 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE Mehterhane takımında görevli kişi. | Osmanlılar'da, çadırlara bakan uşak. )

-@ UTANMA ile/ve/||/<> KENDİNE YAKIŞTIR(A)MAMA
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 20:58]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46590 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ UYUM ile/ve/<> DENGE
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [23 Şubat | 00:47]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Her varolan, öteki bir varolan ile uyum içindedir. )
( Uyumun içinde, korkuya yer yoktur. )
( Şehvet gibi ateş, nefret gibi kötülük, uyumsuzluk gibi acı ve aydınlanma gibi de sevinç yoktur. )
( En büyük hastalık, doyumsuz istekler; en büyük acı da uyumsuzluktur. )
( Sarı, öğle güneşinin rengi yani orta noktanın ve dengenin simgesidir. )
( Gerçek, Sattva'dan ötededir. )
( İFRÂT[< FART] - İTİDAL - TEFRİT )
( Tamas donuklaştırır, rajas çarpıtır, sattva uyumlu kılar. )
( İnsan-altı olanlar, Tamas'ın ve Rajas'ın egemenliği altındadırlar; insanlar ise Sattva'nın. )
( Berraklık ve yardımseverlik, zihni ve eylemi etkilemesinden dolayı Sattva'dır. )
( Sattva'nın olgunlaşmasıyla tüm arzu ve korkular son bulurlar. )
( Tamas obscures, rajas distorts, sattva harmonises. )
( Every being is compatible vs. every other being.
In harmony there is no place for fear.
The sub-human - the 'humanoids' - are dominated by tamas and rajas and the humans by sattva.
Clarity and charity is sattva as it affects mind and action.
With the maturing of the sattva all desires and fears come to an end.
The real is beyond sattva. )

-@ VAR'DAN VAROLAN ile/ve/değil/||/<>/> YOK'TAN VAROLAN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 11:49]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46448 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Doğa. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/> İnsan. )

-@ VENUS URANIA ile/ve/||/<> VENUS PANDEMUS
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 19:04]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3131 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Saf Aşk. İLE/VE/||/<> Duygularla olan. )
( Gökte. İLE/VE/||/<> Yerde. )

-@ YALNIZ OLMAK ile/değil YALNIZ KALMAK
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 23:15]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46315 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ YARAR/MANTIK EVLİLİĞİ ile AŞK EVLİLİĞİ
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 23:22]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46317 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ YAŞLANMA ve/<> DAĞA TIRMANMA
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Ocak | 01:07]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46125 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( [çıktıkça] Soluğunuz daralır, yorgunluğunuz artar. VE/FAKAT/<> Görüş/bakış açınız genişler. )

-@ YAŞLAR('I)
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 22:43]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5014 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( 1. Temelde hiçbir yaş yok.
2. Çevrenin/öteki kişinin algıladığı/yorumladığı yaş.
3. Duyumsanan/hissedilen/düşünülen/istenilen yaş(lar).
[Zihin yaşı, enerji yaşı, coşku yaşı vs. gibi.]
4. Yoğunluk yaşı.[Deneyim ile, yaşamın getirdikleri ile gelinen yaş.]
5. Önkabul olarak bazı açılardan algıda/yorumda ilişkilendirilmeye yarayan kayıt/"doğum" yaşı.
6. Kemik yaşı ve damar yaşı.[İnsan, damarlarının sağlığı kadar yaşlıdır.] )

-@ YUSUF HEMADANİ ve/<> ARSLAN BABA
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Ocak | 01:48]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46173 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ZEKİ İNSANLARIN İŞE ALIM AMACI:
NE YAPACAKLARINI SÖYLEMEK
ile/değil/yerine NE/LER YAPACAĞIMIZI SÖYLEMELERİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Ocak | 20:10]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46151 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [Ar.] MEDDAH ile MEDDAH
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Ocak | 01:50]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46047 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Taklitler yaparak, hoş öyküler anlatarak halkı eğlendiren sanatçı. İLE Öven, aşırı övgüde bulunan kişi. )

-@ [Ar.] MEMUR ile MEMUL
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Ocak | 01:53]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46089 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Devlet hizmetinde aylıkla çalışan kişi, görevli. | Bir işle görevlendirilmiş olan, yükümlü. İLE Umulan, düşünülen. )

-@ [Fr. < Lat.] SENYÖR ile MONSENYÖR
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Ocak | 18:16]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46256 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ortaçağ Avrupa'da, toprağı olan derebeyi. | Fransa'da bir ayrıcalıklılık sanı. İLE Hristiyan prenslerine verilen san. | Yüksek aşamalı din adamlarına verilen san. )

-@ [Fr.] MATMAZEL ile/> MADAM
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Ocak | 16:50]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46011 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Evlenmemiş kızlar için kullanılan san. İLE/> Evli kadınlara verilen san. )
( [Türkçe'de], "Bayan" sözcüğü yerine kullanılırdı. İLE/> Müslüman olmayan evli kadınlar için kullanılırdı. )

-@ [Fr.] MİLİS ile MİLİTAN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Ocak | 14:57]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46219 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Savaş sırasında, orduya yardımcı olarak toplanan halk gücü. İLE Bazı ülkelerde, yardımcı güvenlik gücü. İLE Bir düşüncenin, bir görüşün başarı kazanması için savaşan, mücadele eden. | Bir örgütün etkin üyesi. )

-@ [İt.] LİRİK SOPRANO ile DRAMATİK SOPRANO ile KOLORATUR SOPRANO
[Bölüm: Muzik] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Ocak | 17:38]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Duygusal ve yumuşak renkteki selen. İLE Tok ve derin renkteki selen. İLE Parlak, tiz ve ajilitesi yüksek selen. )

-@ [İt.] SOPRANO ile/ve MEZZO SOPRANO ile/ve KONTRALTO SOPRANO/ALTO
[Bölüm: Muzik] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Ocak | 17:35]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13654 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Kadın ya da genç erkek çocuklarda en ince selen. | Bir çalgı topluluğunda, en ince sesleri veren müzik araçları. İLE Soprano ile kontralto arasında kadın seleni. İLE Kadın selenlerinin en kalını. )

-@ [ne yazık ki] !MÜFSİT[Ar.]/MÜZEVİR[Ar.] değil/yerine/= ARABOZUCU
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 15:25]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [ne yazık ki] !MUHTERİ ile MUCİT
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 22:07]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46365 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yeni bir şey yaratan, icat eden. | Yalanlar uydurarak birine iftirada bulunan. İLE Yeni bir buluş ortaya koyan. | Yaratıcı, yaratan. )

-@ [ne yazık ki] !MÜPTELA[Ar. < BELÂ] değil/yerine/= BAĞIMLI | DÜŞKÜN, TUTULMUŞ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 21:42]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46514 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [ne yazık ki] !MÜTECAVİZ[Ar.] değil/yerine/= SALDIRGAN/SALDIRICI
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 15:42]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46565 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [ne yazık ki] "TEDBİR" ile/değil/yerine/>< SEVGİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Ocak | 04:12]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46060 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Her konuda tedbirli olabiliriz; ancak, "severken/sevdiğimize karşı tedbirli olmak", gerçek mutluluk için en zararlısıdır. )

-@ [ne yazık ki] (ÇOK) BENCİLLİK değil/yerine/>< (ÇOK) BİLGİ(LİLİK)
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Ocak | 22:22]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46284 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ne kadar bilgi, o kadar az bencillik; ne kadar az bilgi, o kadar çok bencillik. )

-@ [ne yazık ki] EDEPSİZ ile/değil/yerine/>< EDEPLİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [23 Ocak | 08:26]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46271 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bildiği sözcükler kadar. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Bilmediği sözcükler kadar. )

-@ [ne yazık ki] HAKSIZLIK ve/||/<>/>/< ÖFKE
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 17:55]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46295 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Haksızlık etme. öfkenle hareket etme! )

-@ [ne yazık ki] KÜSTAHLIK ile/ve/||/<>/< "ÖZGÜVEN"
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Ocak | 14:33]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46063 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [ne yazık ki] NİCELİK EGEMENLİĞİ ile/ve/<> DEĞERSİZLİK ile/ve/<> GÖRELİLİK
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Şubat | 16:11]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46610 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

 

 

 

TIP'ta...
( 43 yeni ekleme, 34 katkı )


-@ "MEKANİZMA" ile/değil METABOLİZMA[Fr. < Yun. METABOLE: Değişme.]
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Ocak | 17:43]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5469 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE/DEĞİL Canlı organizmada ya da canlı gözelerde, hareketi, enerjiyi sağlamak için oluşan, dirimbilimsel ve kimyasal değişimlerin tümü. )

-@ BÂSÛR[Ar. çoğ. BEVÂSÎR] değil/yerine/= MAYASIL
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Ocak | 19:06]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Kalınbağırsakta ve makadın etrafındaki siyah kan damarlarının şişmesinden ve bazen iltihaplanmasından dolayı, makadın içinde ve dışında oluşan memeler yüzünden makattan kan ya da irin gelmesi. )

-@ CESET ile MUMYA[Fars.]
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Şubat | 00:01]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46391 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE Bazı özel ilaçlar kullanılarak bozulmayacak duruma gelmiş olan ve bugün kazılarla ortaya çıkarılan ceset. | [mecaz] Çok zayıf kişi. )

-@ ÇÖLYAK ile/değil TROPİKAL SPRUE
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [23 Şubat | 00:17]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46613 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE/DEĞİL Bu hastalık, çölyak hastalığını taklit ederek bazen doktorları yanıltsa da tropik bölgelerde yaşayan ya da geziye çıkan kişilerin kaptığı bir bulaşımdan kaynaklanır. Belirtiler arasında, şiddetli ishal, kuvvet kaybı, ateş, gece körlüğü ve besin emilimi yetersizliği görülür. Hastalığa neden olan bakteri, kesin olarak bilinmemekle beraber antibiyotik ve vitaminlerle tedavi edilebilmektedir. İyi haber şu ki, dünya çapında artan hijyen ve sağlık koşulları ile antibiyotik sağlanabilirliği sayesinde, bu hastalık giderek azalmakta. )

-@ DİL ile/ve KÜÇÜK DİL
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Şubat | 14:49]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Çin'li doktorlar, binlerce yıl öncesinden beri, hastalıkları saptamak için dil inceleme yöntemini kullanıyorlar. Günümüzde de doktorlar, teşhis için hastanın önce dilini muayene etmek istiyor. Dil, çok hızlı bir şekilde yeni hücreler üretir. Eğer gövdenin herhangi bir bölgesinde bir sorun varsa, dili inceleyen doktor bunu anlayabilir.

Çin'li doktorlar, dilin renginde ve görünüşündeki bazı değişikliklerin, bazı hastalıkların habercisi oldukları kanısındalar.

Örneğin, dilin ucundaki değişiklik, bir kalp sorununun habercisidir.

Dilin sağ kenarı, safra kesesiyle ilgili değişiklikleri simgeler.

Sol kenarı ise karaciğerdeki sorunların habercisidir.

Arka kısmı, böbrekler ve bağırsaklarla ilgili sorunları haber verir.

Aynanın karşısına geçin ve dilinizi alıcı gözüyle inceleyin. Size yardımcı olmak için bazı ipuçları verelim: Dilinizin rengi soluksa, bu, kansızlık[anemi] işaretidir.

Dilin rengi koyu pembe olmuşsa, kan dolaşımında sorun var demektir.

Dilin ucu kırmızıysa kalp yanması var demektir.

Dilin kenarları kırmızıysa, alkolik olduğunuz anlaşılır.

Dilin üzerinde beyaz lekeler varsa, soğuk algınlığına işarettir.

Dilin kuruması, menapoz başlangıcını belirtir.

)

-@ EGZAMA[Yun.] değil/yerine/= MAYASIL
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Ocak | 19:12]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36442 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Birdenbire ortaya çıkarak gelişen kızartı, kaşınma, sulanma, kabuk bağlama gibi doku bozukluklarıyla belirginleşen bir deri sayrılığı. )

-@ EMEKLEME ve/||/<>/>/< MEMEYE EMEKLEME
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [28 Ocak | 19:05]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46334 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( İlgili yazı için burayı tıklayınız... )
( )

-@ GÖMÜT/MEZAR ile/ve/değil/||/<> MORG
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Ocak | 18:31]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46258 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE/VE/DEĞİL/||/<> Adliyece kovuşturmayı gerektiren olaylar sonucu ya da birdenbire ve kuşkulu ölümlerde, ölüm nedeninin ve ölünün kim olduğunun saptanması için ölülerin konulduğu ve inceleme yapılan yer ya da yapı. )

-@ GÖZBEBEĞİ ve/||/<> SARIBENEK
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 21:33]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46701 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( .. VE/||/<> Gözde, ağ tabakanın ortasında bulunan ve simgenin en net olarak oluştuğu, sarı renkli duygun nokta. )

-@ KALP ile/<> MİTRAL[Fr.]
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [21 Ocak | 17:27]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46240 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE/<> Yürekte, sol kulakçık ile sol karıncık arasını kapayan. )

-@ KEYLÜS/KİLÜS[Ar. < Yun.] değil/yerine/= AKKAN
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [08 Ocak | 23:56]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46037 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bağırsaktan gelen, içinde yağ damlacıkları bulunan kan. )

-@ LENS[İng.] değil/yerine/= MERCEK
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Ocak | 16:40]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46109 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( İçinden geçen koşut ışınları, düzenli bir biçimde birbirine yaklaştıran ya da birbirinden uzaklaştıran, camdan ya da ışık kırıcı herhangi bir maddeden yapılmış, genellikle küresel yüzeylerle sınırlanmış saydam cisim. )

-@ MATÛH[Ar. < ATEH] değil/yerine/= BUNAMIŞ/BUNAK
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Ocak | 17:09]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46017 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MECRÛH[Ar. < CERH] değil/yerine/= YARALI/İNCİNMİŞ
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Ocak | 01:35]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46043 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yaralanmış. | İnandırıcı sözlerle çürütülmüş düşünce/dâvâ. )

-@ MEDİYASTİN[Fr.] değil/yerine/= GÖĞÜS
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Ocak | 01:59]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46051 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Göğsün, yanlardan akciğerle, önden göğüs kemiği, arkadan omurga ile sınırlanan orta bölgesi. )

-@ MEKANİK[Fr. < Yun.] ile MEKANİZE[Fr.] ile MEKANİZMA
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Ocak | 20:56]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46070 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Kuvvetlerin özdekler ve devinimler üzerine etkisini inceleyen fizik dalı. | Denge ve devinim kurallarıyla ilgili. | El ya da makine ile yapılan. | [mecaz] Düşünmeden yapılan. İLE Savaş ve taşıma gereçleriyle donatılmış kıta ya da birlik. İLE Belirli bir sonuca ulaşmak için karmaşık bir biçimde düzenlenmiş organ ya da parçalar bileşimi, düzenek. | Örgenlerin işleyiş biçimi. | Ateşli silahların işlemesini sağlayan mekanik bölüm. | [mecaz] Oluş, ortaya çıkış, işleyiş. )

-@ MESAME[Ar. çoğ. MESAMAT] değil/yerine/= GÖZENEK/LER
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Ocak | 18:49]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46123 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MESANE[Ar.] değil/yerine/= KAVUK/SİDİKTORBASI
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Ocak | 18:50]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46124 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MİKOZ[Fr.]
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Ocak | 02:52]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46209 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Mantar asalaklarından oluşan sayrılık. )

-@ MİYAZ[Fr. < Yun.]
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [21 Ocak | 17:33]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46241 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Sinek kurtçuklarının, insanda ve hayvanlarda ortaya çıkardığı bozukluk. )

-@ MIYMINTI ile MİSKİN[Ar.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Ocak | 22:42]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46196 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( İnsanın sabrını tüketecek derecede yavaş ve mızmızca iş gören. İLE Çok uyuşuk olan. | Hoş görülmeyecek durumlar karşısında tepki göstermeyen. | Âciz, zavallı. | Cüzzam hastalığına tutulmuş olan. )

-@ MİYOKART[Fr.] değil/yerine/= YÜREK KASI
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [21 Ocak | 17:34]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46242 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜHLİK[Ar.] değil/yerine/= ÖLDÜRÜCÜ | TEHLİKELİ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 15:28]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46477 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜLAYEMET[Ar.] değil/yerine/= UYSALLIK | BAĞIRSAK YUMUŞAKLIĞI
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 15:54]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46486 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜSTEVLÎ[Ar. < VELY] değil/yerine/= SALGIN
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Şubat | 16:10]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46653 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( İstilâ eden, ele geçiren, idaresi altına alan. | Yayılan, her tarafı kaplayan. | Salgın. )

-@ MUTATABBİB değil/yerine TABİB
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Şubat | 11:38]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46413 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Hekimlik taslayan. DEĞİL/YERİNE Hekim. )

-@ PÖRSÜMEK = SALKIMAK
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Şubat | 16:36]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46658 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Gevşeyip sarkmak, pörsümek. )

-@ SAKARİMETRE[Fr.] değil/yerine/= ŞEKERÖLÇER
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [23 Şubat | 13:57]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46625 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir sıvıda, çözelti durumunda bulunan şeker miktarını belirlemeye yarayan aygıt. )

-@ SAKARİN[Fr.] ile SAKAROZ[Fr. < Yun.]
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [23 Şubat | 14:09]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46626 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Genellikle şeker sayrılarının, şeker yerine kullandığı, madenkömürü katranından elde edilen, beyaz bir toz. İLE Şekerkamışı ya da şekerpancarından elde edilen bir tür şeker. [Simgesi: C12H22O11] )

-@ SALYA[Ar. < Yun.]/RÎK ile TÜKÜRÜK
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Şubat | 19:29]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5497 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ağızdan sızan tükürük. İLE Tükürük bezlerinin, ağza akan salgısı. )

-@ SANAT ile SAYRILIK
[Bölüm: Sanat] Eklenme Tarih ve Saati: [24 Ocak | 09:17]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46276 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SARIÇALI = ÇOBANTUZLUĞU/KADINTUZLUĞU/AMBERBARİS
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 21:42]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46703 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ayrı taçyapraklı ikiçeneklilerden, çiçekleri sarı, meyvesi ekşi ve kırmızı renkte, kabuğu ve kökü, solucan düşürücü ilaç olarak kullanılan bir bitki. )

-@ SERSEMLEMEK, ŞAŞKINLAMAK = SANGILAMAK
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 18:02]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46680 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SOLUCAN ile MEDİNEKURDU
[Bölüm: Hayvanlar] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Ocak | 01:56]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46050 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE İnsan ve birçok başka memelinin, derialtı katılgandokusunda yaşayan, sıcak ülkeler solucanı. )

-@ TİTREMEK ile SAKIRDAMAK/SAKIRTI
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [23 Şubat | 14:19]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46628 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE Korkudan ya da soğuktan titremek. )

-@ ULTRAVİYOLE[Fr.]/MÂVERÂ-İ BENEFŞEVÎ[Ar.] değil/yerine/= MORÖTESİ
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Ocak | 17:30]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12583 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Dalga boyu, mor renkli ışığınkinden daha kısa olan, gözle görülemeyen, mor ışının ötesinde yer alan, yapay olarak da elde edilip tıpta kullanılan bir ışınım.[4000 - 200 A° arasında] )

-@ YAŞLAR('I)
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 22:43]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5014 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( 1. Temelde hiçbir yaş yok.
2. Çevrenin/öteki kişinin algıladığı/yorumladığı yaş.
3. Duyumsanan/hissedilen/düşünülen/istenilen yaş(lar).
[Zihin yaşı, enerji yaşı, coşku yaşı vs. gibi.]
4. Yoğunluk yaşı.[Deneyim ile, yaşamın getirdikleri ile gelinen yaş.]
5. Önkabul olarak bazı açılardan algıda/yorumda ilişkilendirilmeye yarayan kayıt/"doğum" yaşı.
6. Kemik yaşı ve damar yaşı.[İnsan, damarlarının sağlığı kadar yaşlıdır.] )

-@ YIRTIK ile/<> KESİK
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Şubat | 10:20]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46593 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ZEYTİN ile MÜRVER
[Bölüm: Bitkiler] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 13:16]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46526 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE Hanımeligillerden, yaprakları karşılıklı, demet durumundaki çiçeklerinden tıpta yararlanılan, meyvesi zeytin benzer bir bitki. )

-@ [Fr. < Yun.] MENİSK ile MENİSK
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Ocak | 15:59]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46100 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir yüzü içbükey, öbür yüzü dışbükey olan mercek. İLE Bazı eklemlerde, kemik arasında bulunan kıkırdak bölüm. )

-@ [Fr. < Yun.] MİKROP ile MİKROKOK
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Ocak | 02:58]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46211 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE Nokta biçimindeki mikroplara verilen genel ad. )

-@ [ne yazık ki] !MÜSKİRAT[Ar. < SEKR] değil/yerine/= SARHOŞ EDEN ŞEYLER
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 13:36]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46530 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

 

 

 

Beslenme'de...
( 31 yeni ekleme, 21 katkı )


-@ BAKLAVA ile SAMSA[Fars.]
[Bölüm: Beslenme] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Şubat | 19:48]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46665 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE Baklavaya benzeyen, bir tür hamur tatlısı. )

-@ DOMATES/BİBER ile/<> SALÇA[İt.]
[Bölüm: Beslenme] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Şubat | 16:00]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46652 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE/<> Yemeklere konulmak için yapılan, domates ya da biber ezmesi. | Bazı yemeklerde tat vermek üzere kullanılan sos. )

-@ ERİK ile MÜRDÜMERİĞİ
[Bölüm: Bitkiler] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 22:16]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46518 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE Bir cins, küçük ve siyah erik. )

-@ GEVŞEME ile/ve/<> MAYIŞMA
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Ocak | 19:23]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46024 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE/VE/<> Çok yemekten, sıcaktan ya da zevkten gevşemek. )

-@ İRTİZÂK[RIZK] ile/ve/<> İRTİBAT[< RABT]
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [01 Şubat | 00:43]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46338 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Rızıklanma, rızk alma. İLE/VE/<> Bağlanış, bağlanma. | İlgi, ilgili olma. | Bağlantı. )

-@ KABAK ile SAKIZKABAĞI
[Bölüm: Bitkiler] Eklenme Tarih ve Saati: [23 Şubat | 14:34]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46630 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KAP ile MUFLA[Fr.]
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [28 Ocak | 17:56]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46333 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE Nesneleri, aleve değdirmeden, ateşin etkisine uğratmak için kullanılan büyük toprak kap. )

-@ MERDANE[Ar.] ile MERDANE[Fars.]
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Ocak | 16:52]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8306 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Türlü işlerde kullanılan, silindir biçiminde araç. | Oklava. İLE Erkeğe yakışır biçimde, mertçe, yiğitçe. )

-@ MEYVEHOŞ[Ar.] değil/yerine/= KURUYEMİŞ
[Bölüm: Beslenme] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Ocak | 23:12]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46184 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Kuruyemiş. | Yemiş çarşısı. )

-@ MİSKET[Fr. < İAr.] ile MİSKET[Fr. < İt.]
[Bölüm: Beslenme] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Ocak | 17:54]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46235 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Hoş kokulu meyveleri nitelemek için kullanılır. İLE Bomba ve şarapnellerin içinde bulunan kurşun ya da demir tanelerin adı. | Bilye. )

-@ MÜHLİK[Ar.] değil/yerine/= ÖLDÜRÜCÜ | TEHLİKELİ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 15:28]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46477 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUKATTAR[Ar. < KATR] değil/yerine/= DAMITILMIŞ/DAMITIK
[Bölüm: Beslenme] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 22:58]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46373 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Damıtılmış, imbikten çekilmiş, taktîr edilmiş. )

-@ MÜLAHHAM[Ar.] değil/yerine/= ŞİŞMAN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 15:45]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46484 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜLAYEMET[Ar.] değil/yerine/= UYSALLIK | BAĞIRSAK YUMUŞAKLIĞI
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 15:54]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46486 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜSTEFİT[Ar.] değil/yerine/= YARARLANAN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 13:56]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46536 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜŞTEHİ[Ar.] değil/yerine/= İSTEKLİ
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 15:13]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46556 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir şey için çok istek gösteren, istekli. | İştahlı. )

-@ MÜSTEZÂD[Ar. < ZİYÂDE] değil/yerine/= ARTMIŞ/ÇOĞALMIŞ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 14:41]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46546 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Çoğalması istenilen, artmış. | Her dizesine bir küçük dize eklenmiş, Divan Edebiyatı şiir türü. [Bahr-i hecez vezinlerinden "mef'ûlü mefâîlü mefâîlü faûlün" vezninde söylenmiş dizelere "mef'ûlü faûlün" parçalarına denk birer parça katarak oluşturulan şiir.] )

-@ MUZ ile/ve EBEKE
[Bölüm: Beslenme] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Şubat | 13:02]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8357 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE/VE Filipinler'de yetişen bir muz. )
( Muz ağacının ömrü 5 yıldır. )
( Muzgillerden, sıcak bölgelerde yetişen, birçenekli, çok yıllık bir bitki. | Bu bitkinin, kendine özgü, hoş kokulu, tatlı, besleyici, kalın kabuklu, uzun meyvesi. İLE ... )

-@ PATLICAN ile/ve/<> MUSAKKA
[Bölüm: Beslenme] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Şubat | 11:04]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46406 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE/VE/<> Ufak parçalar biçiminde doğranmış sebzelerin, soğanla pişirilmesiyle yapılan bir yemek. )

-@ SAKİNLEŞME:
AKILDA
ve/||/<> GÖNÜLDE
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 18:05]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35802 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bilgi ile. VE/||/<> Sevgi ile. )
( Elinde getiren, karnında götürür; aklında getiren, gönlünde götürür. )

-@ SALAMURA[İt.] değil/yerine/= TUZLU SUDA TUTULMUŞ
[Bölüm: Beslenme] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Şubat | 15:47]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46647 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ŞEKER ile MELAS[Fr. < İsp.]
[Bölüm: Beslenme] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Ocak | 01:01]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46078 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE Şeker üretiminde, billurlaşan şeker alındıktan sonra kalan şekerli posa. )

-@ TURŞUDA:
SİRKE
değil LİMON
[Bölüm: Beslenme] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Ocak | 22:34]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46170 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ÜZÜM ile MÜŞKÜLE
[Bölüm: Beslenme] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 15:02]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46554 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE Bağbozumuna yakın bir zamanda yetişen, kalınca kabuklu, iri ve uzun taneli bir üzüm. )

-@ YEMEK DÜZENİ ve ÇATAL-BIÇAK KULLANIMI!
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Ocak | 00:21]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16096 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yemek yenilebilmesi için hazırlanan, masanın üzerinde bulunan tüm araç ve gereçlere Kuver denir.
Ala Carte Kuver, Tabldot Kuver, Fiks Menü Kuveri, Kahvaltı Kuveri, Çay Kuveri olarak düzenlenir. )

( - Önce yenecek yemeğin takımı kuverin en dışına, en son yenecek yemeğin takımı en içe konulur.
- En dıştaki takımdan başlanır, içe doğru devam edilir.
- Çatal ve bıçaklar boyları itibariyle masanın kenarına, takımların saplarına göre hizalandırılır.(Büyüklüklerine göre sıralandırılmaz/hizalandırılmaz!)
- Bıçaklar, kesici tarafı tabağa bakacak biçimde, sağ tarafa konulur.
- Ekmek tabağı sol tarafınızda bulunur ve bıçağı da üzerinde, kesici tarafı sola/dışa bakacak şekilde bulundurulur.
- Bardaklar sağ tarafta ve bıçaklarınızın önünde bulundurulur.
- Tatlı takımında ise, çatal hemen tabağın üzerinde sağ tarafa dönük(sapı solda!), bıçak(keskin tarafı içe/aşağıya dönük) ve kaşık ise çatalın üstüne, sol tarafa dönük(sapı sağda!) konulmalıdır. Sadece dondurma kaşığı(ucu düz kaşık), çatalın alt tarafına(tabağın hemen üstüne), sola bakacak şekilde(sapı sağda!) konur. Tabağın önündeki tatlı takımı, tatlı gelene kadar kullanılmaz.(Yedi yaşın altındaki çocuklara verilebilir belki.)
- Çorba kaşığı sağda ve en dışta bulunur. (Sol taraftaki kaşık solunuzda oturan kişiye aittir!)
- Üzüm, kiraz gibi yiyecekler için takım bulunmaz.
- Hardal ve ketçap türevleri önceden masaya konulmaz.
- Sürahi ve şişeler için altlık kullanılmalıdır.
- Ekmek Tabağı 15 cm., Salata ve Tatlı Tabağı 17 cm., Zeytinyağlı Tabağı 19 cm., Çukur Çorba Tabağı 19 cm., Ordövr Tabağı 21 cm., Ana Yemek Tabağı ise 24 cm.dir.
- Yemek peçetesi (35 cm. X 50 cm.)dir.
( Çeşitli biçimlerde katlanmış bez peçeteler bir köşesi tabağın altına sıkıştırılarak kucağa doğru sarkıtılır. Gerektiğinde kullanılmalıdır! Kağıt peçete aranmamalıdır! Çok gereksinim duyulduğunda garsondan istenebilir ya da yanınızda bulundurulmalıdır! )
- Çatal ve bıçak, kalem tutar gibi tutulmaz! Sapları hiçbir zaman baş parmak ve işaret parmağının arasında kalmamalıdır.
- Sapı avuç içinde kalacak şekilde, işaret parmağıyla desteklenecek şekilde tutulur.
- İkide bir, el değiştirilerek kullanılmaya çalışılmaz!
- Bazı yiyecekler(pizza gibi), gerektiğinde ve/veya çevreye/çoğunluğa/ülkeye göre elle de yenilebilir.
- Salata için, ana yemek çatal ve bıçağı kullanılır.
- Çatal-bıçağı doğru tutmak için, birşeyler kesmeye alışmak için, önceden, kendi başınıza çalışma yapmanız yararlı olacaktır!
- Bıçağın üzerine birşeyler konmaz, bıçakla birşey alınmaz, bıçakla birşey yenilmez! Hiçbir zaman, hiçbir şekilde bıçak ağza götürülmez! Bıçak sadece yardımcı bir araçtır! Bıçağın işlevi, ekmekle ya da başka birşeyle karşılanmaya çalışılmaz!(Bazen, "çatalın kenarıyla bölünebilir" düşüncesinde bile, [olabildiğince] çatal yerine bıçak kullanmak gerekir.)
- Çatalı sağ elde tutmak için (sağ elle yemek için), yemek önceden lokmalara ayrılmaz, parça parça hale getirilmez!
- Tabaktan alınan parçaları çatalın alacağı kadar küçük/az tutmak gerekir. Çatalın ucu saplanarak alınan parçaları, çatalın içbükey tarafının aşağıya bakacak biçimde(sapının avuç içinde kalacak biçimde) ağza götürülmesi gerekir.
- Yere düşen çatal ve/veya bıçak, eğilip alınmaya çalışılmaz ya da herhangi bir telâfiye ya da çabaya girişilmez, utangaçlık duyulmaz, hata olarak yorumlanmamalı/algılanmamalıdır ve üstünde durmamak gerekir!(Garsondan yenisi istenir ve sağ tarafınızdan verilmesi üzerine beklemeniz gerekir.)
- Yemeğinizi bitirdiğinizde/doyduğunuzda çatal ve bıçak birleştirilerek, saat 4 ya da 5 yönünde, sapı dışta kalacak biçimde yanyana tabağın üzerine bırakılır(tamamen tabağın içine konulmaz![Garsonun tabakları üstüste koyması gerektiğinde ona yardımcı olmak açısından da.]). Eğer yemeğe devam ediliyorsa, çatal ve bıçağın ucları tabağa, sapları masaya dayanacak biçimde ya da çapraz olarak tabağın ve yemeğin üzerinde bırakılır.(Bu durumdayken tabağınızda yemek kalmasa bile garsonların tabağınızı alma girişiminde bulunmaması gerekir. [Gerekirse bunu garsona tekrar anımsatmanızda hiçbir sakınca yoktur.])
- Metaller üzerinde kesim yapılmaz!
- Servis tabağına/fayansına el değdirilmez!
- Tabaklar aşırı doldurulmamalıdır!
- Tek bir parça servis ediliyorsa, tabağın tam ortasına gelecek şekilde konulur.
- Lokmalar küçük tutulmalıdır. Çataldan düşürmemek ve dökmemek açısından da gereklidir. Ayrıca, dökmemek için tabağın üzerine fazla eğilmemek gerekir.
- Dirsekler ve kollar etrafınızdakileri rahatsız etmeyecek biçimde kontrol altında tutulmalıdır. Tabağınız ve masanın üzerinde büyük açılar oluşturacak şekilde açılmamalıdır.
- Etrafınızdakilerin sizi gözlemliyormuş düşüncesi ve duygusundan uzak kalmak gerekir.
- Gerekirse bazı ayrıntıları öğrenmek üzere bilgisinden emin olduğunuz kişilerin eylem ve tutumları gizlice gözlenebilir. Gördüklerinizi taklit etmek yerine neyin, nasıl olacağı üzerine emin olmak gerekir.
- 7-8 yaşından itibaren çatal-bıçak kullanımının özgürlüğü, fırsatı ve eğitimi verilmiş/alınmış olmalıdır! Bilgi ve kurallar yaşam boyunca her yerde, her koşulda tam olarak uygulanmalıdır!
- Afiyet olsun! :) )
( )

-@ ZEYTİN ile MÜRVER
[Bölüm: Bitkiler] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 13:16]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46526 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE Hanımeligillerden, yaprakları karşılıklı, demet durumundaki çiçeklerinden tıpta yararlanılan, meyvesi zeytin benzer bir bitki. )

-@ [ne yazık ki] !MÜSKİRAT[Ar. < SEKR] değil/yerine/= SARHOŞ EDEN ŞEYLER
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 13:36]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46530 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

 

 

 

Spor'da...
( 29 yeni ekleme, 7 katkı )


-@ "MEŞGUL" ile/değil/yerine/>< ÜRETKEN
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Ocak | 23:30]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46285 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ AĞIRSIKLET değil/yerine/= BAŞAĞIRLIK
[Bölüm: Spor] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Şubat | 14:14]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46639 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ GELİŞME ile/ve/<> DÖNÜŞME
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Ocak | 23:29]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46162 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KAİDE[Ar.] değil/yerine/= KURAL
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Ocak | 01:46]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46172 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MİNDER[Ar.] ile YAYGI
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Ocak | 15:22]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46223 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( İçi yumuşak bir madde ile doldurularak dikilen, oturmaya, yaslanmaya yarar şilte. | Güreş karşılaşmalarının üzerinde yapıldığı, en az 10 cm. çapında bir çember çizilmiş olan, çaprazlama köşeleri kırmızı ve mavi renklerle belirlenmiş yaygı. İLE ... )

-@ MONİTÖR[Fr. < Lat.] değil/yerine/= EKRAN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Ocak | 18:08]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46254 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Her tür çalışmada, yetiştirici. | Ses dalgası iletiminde, iletimi bozmadan ve kesmeden, niteliğini denetleyen düzenek. | Televizyonda, görüntü ile sesin niteliğini eşleme, görüntü seçimini gerçekleştirme, görüntüyü yayınlama gibi işlerin denetlenmesinde kullanılan aygıt. )

-@ MUAVİN[Ar.] değil/yerine/= YARDIMCI
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [28 Ocak | 15:34]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46325 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜHEYYİÇ[Ar.] değil/yerine/= COŞTURUCU
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 15:26]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46476 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜSÂBIK[Ar. < SEBK] değil/yerine/= YARIŞMACI
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 13:20]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46528 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜSTEFİT[Ar.] değil/yerine/= YARARLANAN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 13:56]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46536 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜŞTEHİ[Ar.] değil/yerine/= İSTEKLİ
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 15:13]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46556 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir şey için çok istek gösteren, istekli. | İştahlı. )

-@ MÜTEHARRİK[Ar.] değil/yerine/= DEVİNGEN | İŞLEYEN/ÇALIŞAN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 15:56]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46573 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ NE KADAR SEVDİĞİNİZ ve/+/||/<> NE KADAR NAZİK YAŞADIĞINIZ ve/+/||/<> NASIL, ZARAFETLE VAZGEÇEBİLDİĞİNİZ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 02:23]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46289 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SANTRA[İng. < Lat.] değil/yerine/= ORTA, MERKEZ
[Bölüm: YAPI] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 18:34]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46686 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ UYUM ile/ve/<> DENGE
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [23 Şubat | 00:47]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Her varolan, öteki bir varolan ile uyum içindedir. )
( Uyumun içinde, korkuya yer yoktur. )
( Şehvet gibi ateş, nefret gibi kötülük, uyumsuzluk gibi acı ve aydınlanma gibi de sevinç yoktur. )
( En büyük hastalık, doyumsuz istekler; en büyük acı da uyumsuzluktur. )
( Sarı, öğle güneşinin rengi yani orta noktanın ve dengenin simgesidir. )
( Gerçek, Sattva'dan ötededir. )
( İFRÂT[< FART] - İTİDAL - TEFRİT )
( Tamas donuklaştırır, rajas çarpıtır, sattva uyumlu kılar. )
( İnsan-altı olanlar, Tamas'ın ve Rajas'ın egemenliği altındadırlar; insanlar ise Sattva'nın. )
( Berraklık ve yardımseverlik, zihni ve eylemi etkilemesinden dolayı Sattva'dır. )
( Sattva'nın olgunlaşmasıyla tüm arzu ve korkular son bulurlar. )
( Tamas obscures, rajas distorts, sattva harmonises. )
( Every being is compatible vs. every other being.
In harmony there is no place for fear.
The sub-human - the 'humanoids' - are dominated by tamas and rajas and the humans by sattva.
Clarity and charity is sattva as it affects mind and action.
With the maturing of the sattva all desires and fears come to an end.
The real is beyond sattva. )

-@ [İng.] SANTRFOR ile SANTRHAF
[Bölüm: Spor] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 18:37]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46687 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( [ayaktopunda] gol atmakla görevli, ortada oynayan oyuncu. İLE Üç kişilik haf düzleminin ortasında yer alan oyuncu. )

-@ [ne yazık ki] (ÇOK) BENCİLLİK değil/yerine/>< (ÇOK) BİLGİ(LİLİK)
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Ocak | 22:22]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46284 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ne kadar bilgi, o kadar az bencillik; ne kadar az bilgi, o kadar çok bencillik. )

 

 

 

Davranış-Tutumlar'da...
( 166 yeni ekleme, 72 katkı )


-@ !MUŞTALAMAK değil MUŞTULAMAK
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Şubat | 11:28]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46409 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Muşta ile vurma. DEĞİL Sevinilecek bir işin, olayın vb. olduğunu, birine haber vermek, müjdelemek. )

-@ "... ZORUNDA MIYIM?" ve/||/<> "HAKSIZ MIYIM?"
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Ocak | 13:42]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( [ne yazık ki] İkisi de bilgisiz/bilinçsiz ve çıkarcı kişilerin kullandığı, sıradan sözlerdir. )

-@ "AŞKIN EKSİKLİĞİ" ile/değil/ne yazık ki/< ARKADAŞLIĞIN EKSİKLİĞİ
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [21 Ocak | 15:29]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46238 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "BİRİKTİRDİĞİN" değil PAYLAŞTIĞIN
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 17:24]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46294 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "DENGİNİ" ARAYAN değil/yerine KENDİNİ ARAYAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Şubat | 01:34]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46595 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( "Küçük zihinliler". DEĞİL/YERİNE İleri zihinliler. )

-@ "DÜŞÜNDÜĞÜNÜ", VAROLANA "GİYDİRMEK" ile/değil/yerine VAROLANI DÜŞÜNMEK
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 18:41]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46302 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "KÖPÜRTME" ile "PARLATMA"
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [24 Ocak | 09:24]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46278 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "KORKMAK" ile/değil/yerine ONUN SEVİYESİNE İNMEMEK/DÜŞMEMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Ocak | 18:04]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46193 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "KÜÇÜK ZİHİN" ile/değil/yerine "ORTA ZİHİN" ile/değil/yerine "İLERİ ZİHİN"
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Şubat | 01:31]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28059 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( "Her sorunun" kendince bir yanıtı/açıklaması vardır. İLE/DEĞİL/YERİNE Deneyimlerinden öğrenir. İLE/DEĞİL/YERİNE Herşeyden ve herkesten öğrenir. )
( Kişilerle uğraşır. İLE/DEĞİL/YERİNE Olaylarla uğraşır. İLE/DEĞİL/YERİNE Düzenle/sistemle uğraşır. )
( "Dengini" arar. İLE ... İLE/DEĞİL/YERİNE Kendini arar. )

-@ "MEŞGUL" ile/değil/yerine/>< ÜRETKEN
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Ocak | 23:30]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46285 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "PARA" (SAPLANTISI) değil/yerine İNSAN[KARDEŞ/ARKADAŞ/OLANAKSIZ/MAĞDUR]
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Ocak | 20:46]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46152 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "SAHİPLENME" ile/değil/yerine/< AİDİYET
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Şubat | 16:06]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46606 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Kentte. İLE/DEĞİL/YERİNE/< Köyde, doğada. )

-@ "SENİ, SENDEN EDEN" ile/ve/||/<> SENİ, SEN EDEN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Ocak | 21:23]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46169 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Aşka düşüren düşünce/kişi/durum/koşul/olay. İLE/VE/||/<> Farkında olmanı sağlayan ve/veya yardımcı olan düşünce/kişi/durum/koşul/olay. )

-@ "YEMİNİNE BAKIP İNSANA İNANMAK" ile/değil/><
İNSANA BAKIP YEMİNİNE İNANMAK

[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Ocak | 20:59]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46103 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ AKILSIZ "KİMLİK" ve/||/<> KEYFİYET
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 11:47]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46447 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ATÂLET[Ar.] değil/yerine/= EYLEMSİZLİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Şubat | 16:38]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46659 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BAHÂNE yerine ÇÖZÜM/ÇÂRE
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Ocak | 12:05]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34625 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( [bir işi] Yapmak istemeyenin "tutumu". YERİNE Yapmak isteyenin tutumu. )
( "Çareler" yazısı için burayı tıklayınız... )

-@ BAŞLANGIÇ ve/||/<> EMEK
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Şubat | 15:56]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46600 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BASTIRILMA ile/ve/<> DIŞLANMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Ocak | 23:24]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46160 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BENLİKTE ÖLMEK ve/||/<>/> HAKİKATTE DİRİLMEK
[Bölüm: Tasavvuf] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 18:48]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46305 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BEZGİN/LİK ile/ve/||/<>/>/< ÜMİTSİZ/LİK
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Şubat | 20:50]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46423 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BİLGİSİZİN/APTALIN HATASINI DÜZELTMEK ile BİLGENİN HATASINI DÜZELTMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [23 Ocak | 08:18]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46270 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Sizden nefret eder. İLE Size teşekkür eder. )

-@ BİLGİYE ERİŞİM:
GÖZLEM
ve/+/||/<>/>/< SEZGİ ve/+/||/<>/>/< FARKINDALIK
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Ocak | 07:01]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BİLGİ ile/ve BİLGELİK/HİKMET
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Ocak | 14:27]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2142 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Geçmiş/mazi. İLE/VE Gelecek/istikbal. )
( Past. VS./AND Future. )

-@ BİLİRKEN SUSMAK ve/=/||/<> BİLMEZKEN KONUŞMAK/SÖYLEMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 21:14]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46591 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( İkisi de kötü ve yanlıştır. )

-@ BÜYÜMEK ile/ve/||/<>/>/< ÇOCUKLAŞABİLMEK
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [08 Ocak | 05:50]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46036 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Zamanın etkisi. İLE/VE/||/<>/>/< Kişinin becerisi. )
( İçindeki çocuğa sarıl! Sana, insanı anlatır... )
( )

-@ CANINI YAKMA! ve/||/<>/>/< 'AH'INI ALMA!
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Ocak | 19:02]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46005 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Zayıf olanın! VE/||/<>/>/< Hiçkimsenin! )

-@ DAYATMA değil/yerine/>< DAYANIŞMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 20:46]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46311 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ DEĞER/İNİ BİLMEK:
SAHİP OLMADAN ÖNCE
ile SAHİP İKEN ile KAYBETTİKTEN SONRA
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Ocak | 04:04]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46059 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( )

-@ DENEME-YANILMA ile/ve/bazen/ne yazık ki DENEME-"YAMULMA"
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Ocak | 14:59]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46096 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ DOKTRİNEL ile/<> DİDAKTİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Ocak | 23:22]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46159 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ EDEPLİ:
FELSEFECİ
ve/||/<> MATEMATİKÇİ ve/||/<> HUKUKÇU
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [23 Ocak | 08:42]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46272 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ancak, felsefeci, matematikçi ve hukukçular edeplidir.[Ancak, dile hâkim olabildikleri ve sorgulayabildikleri oranda.] [Ne hareketi/sporu temel/öncelikli alan, ne bilimsel tutarlılığı olan, ne de sanatsal duyarlılığı ile sınırları/nı aşan.] )

-@ EĞİLİMLİ ile/değil EĞİMLİ
[Bölüm: Mekanlar] Eklenme Tarih ve Saati: [21 Ocak | 15:56]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46239 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ESKİYLE "SAVAŞMAK" ile/değil/yerine YENİSİNİ YARATMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [14 Ocak | 21:55]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46127 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ GÖZ ve/||/<> KALP
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Şubat | 22:22]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46612 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Gülmek için!... :) VE/||/<> Sevmek için!... )

-@ HASSAS/SANTİMANTAL[Fr.] değil/yerine/= DUYARLI
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 18:31]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46685 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ HIRS değil/yerine GEREKSİNİM
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [01 Şubat | 01:03]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46340 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Dünya, herkesin gereksinimine yetecek kadarını sunar; fakat herkesin hırsına yetecek kadarını değil. )

-@ İHÂNET değil/yerine/>< SADÂKAT
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 02:46]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46292 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Sözler verilir, sözler unutulur; gün gelir, ihânet eden, sadâkat ister. )

-@ İHTİYAT/LI[Ar.] değil/yerine/= SAKINMA/SAKINGAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [23 Şubat | 14:14]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46627 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Herhangi bir korku ya da düşünce ile bir şeyi yapmaktan uzak uzak durmak, içtinap etmek. | Olabileceği düşünülen kötülüklere karşı önlemler almak. | Korumak, esirgemek, gözetmek. )

-@ İNSANLARLA İLİŞKİDE:
ÇOK UZAKLAŞMAMAK
ve/||/<> ÇOK YAKLAŞMAMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 02:07]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46288 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Donmamak için. VE/||/<> Yanmamak için. )

-@ İTİBAR ile/ve/||/<> TAHAMMÜL
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Şubat | 09:54]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46397 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ İTİRAF ile/ve/değil/ne yazık ki TEHDİT
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Ocak | 21:28]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46283 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KİBİR değil/yerine/>< ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 06:42]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46672 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Büyük görünme. / Küçüklüğün ölçüsü. DEĞİL/YERİNE/>< Küçük görünme. / Büyüklüğün ölçüsü. )

-@ KİRVE/LİK ile/ve/<> MÜSAHİP/LİK
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Şubat | 11:02]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31630 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE/VE/<> Sohbet, arkadaşlık eden kişi. | Tatlı konuşmaları ile büyüklerin, özellikle de sultanların hoş zaman geçirmelerini sağlamakla görevli kişilere verilen san. )

-@ MAZOŞİST/MAZOŞİZM[Fr., İng.] değil/yerine/= ÖZEZER/LİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Ocak | 20:05]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46034 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ME'YÛS[< YE'S]/NEVMÎD[Fars. < NÂ-ÜMÎD] değil/yerine/= ÜMİTSİZ
[Bölüm: Tasavvuf] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Şubat | 20:41]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21511 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MEDET[Ar.] değil/yerine/= YARDIM
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Ocak | 01:53]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46049 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MEKANİK[Fr. < Yun.] ile MEKANİZE[Fr.] ile MEKANİZMA
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Ocak | 20:56]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46070 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Kuvvetlerin özdekler ve devinimler üzerine etkisini inceleyen fizik dalı. | Denge ve devinim kurallarıyla ilgili. | El ya da makine ile yapılan. | [mecaz] Düşünmeden yapılan. İLE Savaş ve taşıma gereçleriyle donatılmış kıta ya da birlik. İLE Belirli bir sonuca ulaşmak için karmaşık bir biçimde düzenlenmiş organ ya da parçalar bileşimi, düzenek. | Örgenlerin işleyiş biçimi. | Ateşli silahların işlemesini sağlayan mekanik bölüm. | [mecaz] Oluş, ortaya çıkış, işleyiş. )

-@ MERET[Ar.] ile ZIKKIM[Ar.]
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Ocak | 16:57]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46111 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Sıkıntı veren, hoşlanılmayan şeyler ya da kişiler için sövgü sözü olarak kullanılır. İLE Ağı, zehir. | İçki ve sigaranın, kötü ve zararlı etkisini belirtmek için kullanılır. )

-@ MEZELLET[Ar.] değil/yerine/= ALÇALMA, BAYAĞILAŞMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Ocak | 23:22]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46188 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MİHENK[Ar.] değil/yerine/= DENEKTAŞI
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Ocak | 02:29]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46204 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Denektaşı. | Birinin değerini, ahlâkını anlamaya yarayan ölçüt. )

-@ MIŞ GİBİ ile/ve/değil BİLE DEĞİL
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [24 Ocak | 09:07]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46274 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MIYMINTI ile MİSKİN[Ar.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Ocak | 22:42]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46196 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( İnsanın sabrını tüketecek derecede yavaş ve mızmızca iş gören. İLE Çok uyuşuk olan. | Hoş görülmeyecek durumlar karşısında tepki göstermeyen. | Âciz, zavallı. | Cüzzam hastalığına tutulmuş olan. )

-@ MIZIKÇI değil/yerine/= OYUNBOZAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Ocak | 22:46]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46197 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Çeşitli nedenlerle oyunu bozan, yenilgiyi kabul etmeyen, kolayca darılan kişi. )

-@ MONDEN[Fr.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Ocak | 18:04]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46253 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Toplum yaşamı ile ilgili. | Yüksek sosyete yaşamın seven. )

-@ MUARIZ[Ar.] değil/yerine/= KARŞI KOYAN/ÇIKAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 23:30]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46320 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUAYEDE[Ar.] değil/yerine/= BAYRAMLAŞMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [28 Ocak | 15:38]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46326 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUAZZEZ[Ar.] değil/yerine/= SAYILAN, SAYGI DUYULAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [28 Ocak | 15:52]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46327 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜBAHASE[Ar.] değil/yerine/= KONUŞMA
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Şubat | 13:14]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46435 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUBÂH[Ar. < İBÂHA] ile MÂKUL[Ar. < AKL]
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [28 Ocak | 16:07]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9277 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( İşlenmesinde, sevap ya da günah olmayan şey/iş. İLE Akıllıca, akla uygun, akıllıca iş gören, anlayışlı, mantıklı. )

-@ MÜBAŞERET[Ar.] değil/yerine/= GİRİŞİM
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Şubat | 13:38]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46437 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir işe başlama. )

-@ MÜCAZAT[Ar.] değil/yerine/= CEZA VERME
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Şubat | 13:53]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46439 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( İşlenen bir suçtan dolayı ceza verme. )

-@ MÜCBİR[< CEBR] değil/yerine/= ZORLAYICI/ZORLAYAN
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Şubat | 13:55]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46440 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜEDDEP[Ar.] değil/yerine/= USLU, TERBİYELİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 13:35]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46460 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜFRİT[Ar.] değil/yerine/= AŞIRI
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 15:21]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46473 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUHÂCİM[Ar. < HÜCUM] değil/yerine/= SALDIRAN/SALDIRICI
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 13:34]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46345 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUHAFAZAKÂR[Ar., Fars.] değil/yerine/= TUTUCU
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 13:47]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46346 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜHEYYİÇ[Ar.] değil/yerine/= COŞTURUCU
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 15:26]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46476 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUKÂBELE[Ar.] değil/yerine/= KARŞILIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 22:38]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42569 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Karşılık verme, karşılama, karşılık. | Karşılaştırma, karşılıklı yapılan okuma. | Karşı gelme, başkaldırma. | Camilerde Kur'an okunurken, hâfızların da karşılık olarak ezbere Kur'an okumaları. | Kur'an'ı, birinin okuması ve birinin/birilerinin dinlemesi. | Mevlevî ayinlerinde, tarikat mensuplarının, cezbe haliyle ayakta dönmesi. )

-@ MUKAVELE[Ar.] değil/yerine/= SÖZLEŞME
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 23:08]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46374 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUKAVEMET[Ar.] değil/yerine/= DİRENME
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 23:09]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46375 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Dayanma, karşı durma, karşı koyma, direnme, direniş. | Direnç. )

-@ MUKAVİM[Ar.] değil/yerine/= DİRENÇLİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 23:11]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Dayanıklı, güçlü, dirençli. | Karşı koyan, başkaldıran. )

-@ MUKİM ile SAKİN
[Bölüm: Mekanlar] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 23:41]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46382 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir evde oturan, ikamet eden. İLE Durgun, dingin. | Sessiz. | Kimseyi rahatsız etmeyen, kızgınlık göstermeyen. | Huysuzluğu, rahatsızlığı azalmış ya da geçmiş. | Bir yerde oturan. )

-@ MUKNİ[Ar.] değil/yerine/= İNANDIRAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 23:42]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46383 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜKRİM[Ar.] değil/yerine/= KONUKSEVER
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 15:41]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46482 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUKTESİT[Ar.] değil/yerine/= TUTUMLU
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 23:46]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46385 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜLAYEMET[Ar.] değil/yerine/= UYSALLIK | BAĞIRSAK YUMUŞAKLIĞI
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 15:54]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46486 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜLÂYİM[Ar.] değil/yerine/= UYGUN | YUMUŞAK HUYLU
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 15:54]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46487 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜLTEFİT[Ar.] değil/yerine/= GÜLERYÜZLÜ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 18:34]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46494 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜRECCEH[Ar.] değil/yerine/= YEĞ / YEĞREK
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 22:20]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46520 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜSÂADE[Ar. < SU'ÛD] değil/yerine/= İZİN
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 13:19]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46527 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜŞÂHEDE[Ar. < ŞUHÛD] değil/yerine/= GÖRME | GÖZLEM
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 14:49]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46549 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUSALLAT[Ar.] değil/yerine/= PEŞİNE DÜŞME/DÜŞEN
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Şubat | 11:08]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46407 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir kişi ya da şeyin üzerine, bıktıracak kadar düşmek/düşen. )

-@ MÜŞFİK[Ar.] değil/yerine/= SEVECEN
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 14:55]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46552 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜŞKÜLPESENT[Ar., Fars.] değil/yerine/= GÜÇ BEĞENEN, TİTİZ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 15:04]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46555 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜSTAHDEM/HADEME[Ar.] değil/yerine/= HİZMETLİ
[Bölüm: hizmet] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 13:40]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46531 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜSTEFİT[Ar.] değil/yerine/= YARARLANAN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 13:56]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46536 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜSTENKİF[Ar.] değil/yerine/= ÇEKİMSER
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 14:11]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46540 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜTAREKE[Ar.] değil/yerine/= ATEŞKES / BIRAKIŞMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 15:28]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46559 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUTATABBİB değil/yerine TABİB
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Şubat | 11:38]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46413 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Hekimlik taslayan. DEĞİL/YERİNE Hekim. )

-@ MUTEBER ile MUTEMET
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Şubat | 11:47]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46414 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Saygın, itibarı olan, hatırı sayılır. | İnanılır, güvenilir, sözü geçer. | Yürürlükte olmak, geçerli olmak. İLE Kendine inanılıp güvenilen kişi. | Dairelerde, işyerlerinde, bazı para işlerine bakan görevli. )

-@ MÜTEBESSİM[< BESM] değil/yerine/= GÜLÜMSEYEN/GÜLEÇ
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 15:38]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46564 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUTEDİL[Ar.] değil/yerine/= DENGELİ | ILIMAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Şubat | 11:49]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46415 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUTENA[Ar.] değil/yerine/= ÖZENİLMİŞ | SEÇKİN/ÖNEMLİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Şubat | 11:55]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46417 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜTEREDDİT[Ar.] değil/yerine/= İKİRCİKLİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 16:16]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46580 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUTSUZLUK ya da KAYGILILIK ile/değil/yerine/>< HUZURLULUK
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Ocak | 04:26]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46062 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Geçmişte. YA DA Gelecekte. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Şu anda ve burada/kilerle. )

-@ MUVAZAA[Ar.] değil/yerine/= DANIŞIK/LIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Şubat | 12:44]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46424 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUVAZENE[Ar.] değil/yerine/= DENGE
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Şubat | 12:48]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46426 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUZAHİR[Ar.] değil/yerine/= DESTEKLEYEN, YARDIM EDEN
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Şubat | 13:07]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46430 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUZIR[Ar. < ZARAR] ile MUZİP[Ar.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Şubat | 13:09]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46431 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Zararlı, zarar veren, zarara sokan. | Yaramaz, herşeyi bozan/karıştıran. İLE Şaka yapmaktan hoşlanan, takılgan. )

-@ NE KADAR SEVDİĞİNİZ ve/+/||/<> NE KADAR NAZİK YAŞADIĞINIZ ve/+/||/<> NASIL, ZARAFETLE VAZGEÇEBİLDİĞİNİZ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 02:23]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46289 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ NÜMUNE[Fars.]/MOSTRALIK[İt.] değil/yerine/= GÖSTERMELİK
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Ocak | 19:01]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46263 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Göstermelik. | Kötü ya da yersiz davranışlarıyla göze batan kişi. )

-@ OKUMAK ile/ve/değil/||/<>/< OKUYABİLMEK
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 18:33]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46299 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ OLGUNLAŞMA ve/||/<>/> ŞAŞIRMAMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Ocak | 21:11]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46167 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ PEŞİNDE ile ARDINDA
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [24 Ocak | 09:23]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46277 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SAKİL[Ar.] değil/yerine/= AĞIR | KABA
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Şubat | 14:20]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46641 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ağır. | Sıkıntı veren, sıkıntılı. | Çirkin, kaba. | Türk müziğinde bir usûl. )

-@ SAKİNLEŞME:
AKILDA
ve/||/<> GÖNÜLDE
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 18:05]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35802 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bilgi ile. VE/||/<> Sevgi ile. )
( Elinde getiren, karnında götürür; aklında getiren, gönlünde götürür. )

-@ SAK ile SAK[Ar.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [23 Şubat | 13:26]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46622 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Uyanık, gözü açık. | Uykusu hafif. İLE Sap. )

-@ SALLAPATİ (İŞ YAPMAK)
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Şubat | 16:42]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10987 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Düşünmeden ve saygısızca davranan. | Düşüncesizce, saygısızca ve patavatsız bir biçimde. )

-@ SALTA[İt.] ile SALTA[İt.] ile SALTA[İsp.]
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Şubat | 18:05]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46661 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Köpeğin, arka ayakları üzerinde ayağa kalkması. İLE Yakasız, iliksiz, kolları bolca bir tür kısa ceket. İLE Gergin duran bir halatı, biraz koyuverme eylemi. )

-@ SANSÜR[Fr.] değil/yerine/= DENETLEME
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 18:17]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32831 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Her türlü yayının, sinema ve tiyatro yapıtlarının, hükümetçe, önceden denetlenmesi. Yayın ve gösterilmesinin, izne bağlı olması, sıkıdenetim. | Denetleme işini yapan kurul. )

-@ SAPLAMAK, BATIRMAK = SANÇMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 17:43]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46677 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SAPLAMA ile/değil SAPTAMA
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 19:35]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11719 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Hızla batırmak. İLE/DEĞİL Bir şeyi belirgin kılma, tespit. | Yıkanmış gümüş bromürlü tabakanın, gümüş bromür kalıntılarını eritmek için filmin kimyasal bir eriyikten geçirilmesi. )

-@ SAYGI ve/||/<>/< CİDDİYET
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 18:55]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46307 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ŞEFKAT >< ZULÜM
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Ocak | 01:54]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46175 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( İlimsiz şefkat, zulümdür. )

-@ SEVGİ:
YANLIŞLARI ÖRTMEK İÇİN
değil ZORLUKLARI AŞMAK İÇİN
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 02:25]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46290 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ŞİKÂYETÇİ/MÜŞTEKÎ[Ar.] değil/yerine/= YAKINAN
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 15:14]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46557 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SIKINTI ile/ve/> ÇÖZÜMLER / ÇARE/LER
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 06:01]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7191 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( DERMAN ARAR İDİM, DERDİME
DERDİM, BANA DERMAN İMİŞ )
( "Çare/ler" yazısı için burayı tıklayınız... )

-@ ŞIMARMA ile ŞIRNAMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Ocak | 01:55]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46176 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SÖYLEDİKLERİMİZ ile/ve/<> SÖYLEYEMEDİKLERİMİZ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Ocak | 21:15]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46168 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE/VE/<> Söylediklerimizden daha çok pişmanlığa neden olur. )

-@ SÖYLENİLECEK SÖZÜ OLMAYANIN:
[ne yazık ki]
[ya] YÜKSEK SESİ
ve/ya da/||/<> "ÖFKESİ"
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [28 Ocak | 04:10]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46324 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TAŞRADA ve/||/<> EVDE
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 17:59]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46297 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Adâlet. VE/||/<> Muhabbet. )

-@ TERBİYE ETMEK:
ÇOCUKLARIMIZI
ile/ve/değil/yerine/||/<>/< KENDİMİZİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 05:10]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46671 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TEŞEKKÜR ETMEK ve/||/<> ÖZÜR DİLEMEK
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 02:28]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46291 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bunları bilmeyenlere, kapıları/nı kapatmak gerekir. )

-@ TEVEKKÜL ve/||/<>/> RIZÂ ve/||/<>/> SABIR
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Şubat | 22:32]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46592 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ulaşamadığına gösterdiğin. VE/||/<>/> Ulaştığına gösterdiğin. VE/||/<>/> Kaybettiğine gösterdiğin. )

-@ TİTREMEK ile SAKIRDAMAK/SAKIRTI
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [23 Şubat | 14:19]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46628 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE Korkudan ya da soğuktan titremek. )

-@ TOHUM ve/||/<> MEYVE ve/||/<> ÇEKIRDEK
[Bölüm: Bitkiler] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 18:37]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46301 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TRUMP ile/değil OBAMA / BUSH / CLINTON
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [28 Ocak | 22:30]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46335 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

(

İLE/DEĞİL

/

/

)

-@ TÜZE'NİN TEMEL İLKELERİ - ULPIAN[M.S. 170 - 223]:
ONURLU YAŞAMAK
ve/||/<> BAŞKASINI İNCİTMEMEK ve/||/<> HERKESE, HAKKINI TESLİM ETMEK
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 14:43]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46675 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ UTANMA ile/ve/||/<> KENDİNE YAKIŞTIR(A)MAMA
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 20:58]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46590 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ YEMEK DÜZENİ ve ÇATAL-BIÇAK KULLANIMI!
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Ocak | 00:21]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16096 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yemek yenilebilmesi için hazırlanan, masanın üzerinde bulunan tüm araç ve gereçlere Kuver denir.
Ala Carte Kuver, Tabldot Kuver, Fiks Menü Kuveri, Kahvaltı Kuveri, Çay Kuveri olarak düzenlenir. )

( - Önce yenecek yemeğin takımı kuverin en dışına, en son yenecek yemeğin takımı en içe konulur.
- En dıştaki takımdan başlanır, içe doğru devam edilir.
- Çatal ve bıçaklar boyları itibariyle masanın kenarına, takımların saplarına göre hizalandırılır.(Büyüklüklerine göre sıralandırılmaz/hizalandırılmaz!)
- Bıçaklar, kesici tarafı tabağa bakacak biçimde, sağ tarafa konulur.
- Ekmek tabağı sol tarafınızda bulunur ve bıçağı da üzerinde, kesici tarafı sola/dışa bakacak şekilde bulundurulur.
- Bardaklar sağ tarafta ve bıçaklarınızın önünde bulundurulur.
- Tatlı takımında ise, çatal hemen tabağın üzerinde sağ tarafa dönük(sapı solda!), bıçak(keskin tarafı içe/aşağıya dönük) ve kaşık ise çatalın üstüne, sol tarafa dönük(sapı sağda!) konulmalıdır. Sadece dondurma kaşığı(ucu düz kaşık), çatalın alt tarafına(tabağın hemen üstüne), sola bakacak şekilde(sapı sağda!) konur. Tabağın önündeki tatlı takımı, tatlı gelene kadar kullanılmaz.(Yedi yaşın altındaki çocuklara verilebilir belki.)
- Çorba kaşığı sağda ve en dışta bulunur. (Sol taraftaki kaşık solunuzda oturan kişiye aittir!)
- Üzüm, kiraz gibi yiyecekler için takım bulunmaz.
- Hardal ve ketçap türevleri önceden masaya konulmaz.
- Sürahi ve şişeler için altlık kullanılmalıdır.
- Ekmek Tabağı 15 cm., Salata ve Tatlı Tabağı 17 cm., Zeytinyağlı Tabağı 19 cm., Çukur Çorba Tabağı 19 cm., Ordövr Tabağı 21 cm., Ana Yemek Tabağı ise 24 cm.dir.
- Yemek peçetesi (35 cm. X 50 cm.)dir.
( Çeşitli biçimlerde katlanmış bez peçeteler bir köşesi tabağın altına sıkıştırılarak kucağa doğru sarkıtılır. Gerektiğinde kullanılmalıdır! Kağıt peçete aranmamalıdır! Çok gereksinim duyulduğunda garsondan istenebilir ya da yanınızda bulundurulmalıdır! )
- Çatal ve bıçak, kalem tutar gibi tutulmaz! Sapları hiçbir zaman baş parmak ve işaret parmağının arasında kalmamalıdır.
- Sapı avuç içinde kalacak şekilde, işaret parmağıyla desteklenecek şekilde tutulur.
- İkide bir, el değiştirilerek kullanılmaya çalışılmaz!
- Bazı yiyecekler(pizza gibi), gerektiğinde ve/veya çevreye/çoğunluğa/ülkeye göre elle de yenilebilir.
- Salata için, ana yemek çatal ve bıçağı kullanılır.
- Çatal-bıçağı doğru tutmak için, birşeyler kesmeye alışmak için, önceden, kendi başınıza çalışma yapmanız yararlı olacaktır!
- Bıçağın üzerine birşeyler konmaz, bıçakla birşey alınmaz, bıçakla birşey yenilmez! Hiçbir zaman, hiçbir şekilde bıçak ağza götürülmez! Bıçak sadece yardımcı bir araçtır! Bıçağın işlevi, ekmekle ya da başka birşeyle karşılanmaya çalışılmaz!(Bazen, "çatalın kenarıyla bölünebilir" düşüncesinde bile, [olabildiğince] çatal yerine bıçak kullanmak gerekir.)
- Çatalı sağ elde tutmak için (sağ elle yemek için), yemek önceden lokmalara ayrılmaz, parça parça hale getirilmez!
- Tabaktan alınan parçaları çatalın alacağı kadar küçük/az tutmak gerekir. Çatalın ucu saplanarak alınan parçaları, çatalın içbükey tarafının aşağıya bakacak biçimde(sapının avuç içinde kalacak biçimde) ağza götürülmesi gerekir.
- Yere düşen çatal ve/veya bıçak, eğilip alınmaya çalışılmaz ya da herhangi bir telâfiye ya da çabaya girişilmez, utangaçlık duyulmaz, hata olarak yorumlanmamalı/algılanmamalıdır ve üstünde durmamak gerekir!(Garsondan yenisi istenir ve sağ tarafınızdan verilmesi üzerine beklemeniz gerekir.)
- Yemeğinizi bitirdiğinizde/doyduğunuzda çatal ve bıçak birleştirilerek, saat 4 ya da 5 yönünde, sapı dışta kalacak biçimde yanyana tabağın üzerine bırakılır(tamamen tabağın içine konulmaz![Garsonun tabakları üstüste koyması gerektiğinde ona yardımcı olmak açısından da.]). Eğer yemeğe devam ediliyorsa, çatal ve bıçağın ucları tabağa, sapları masaya dayanacak biçimde ya da çapraz olarak tabağın ve yemeğin üzerinde bırakılır.(Bu durumdayken tabağınızda yemek kalmasa bile garsonların tabağınızı alma girişiminde bulunmaması gerekir. [Gerekirse bunu garsona tekrar anımsatmanızda hiçbir sakınca yoktur.])
- Metaller üzerinde kesim yapılmaz!
- Servis tabağına/fayansına el değdirilmez!
- Tabaklar aşırı doldurulmamalıdır!
- Tek bir parça servis ediliyorsa, tabağın tam ortasına gelecek şekilde konulur.
- Lokmalar küçük tutulmalıdır. Çataldan düşürmemek ve dökmemek açısından da gereklidir. Ayrıca, dökmemek için tabağın üzerine fazla eğilmemek gerekir.
- Dirsekler ve kollar etrafınızdakileri rahatsız etmeyecek biçimde kontrol altında tutulmalıdır. Tabağınız ve masanın üzerinde büyük açılar oluşturacak şekilde açılmamalıdır.
- Etrafınızdakilerin sizi gözlemliyormuş düşüncesi ve duygusundan uzak kalmak gerekir.
- Gerekirse bazı ayrıntıları öğrenmek üzere bilgisinden emin olduğunuz kişilerin eylem ve tutumları gizlice gözlenebilir. Gördüklerinizi taklit etmek yerine neyin, nasıl olacağı üzerine emin olmak gerekir.
- 7-8 yaşından itibaren çatal-bıçak kullanımının özgürlüğü, fırsatı ve eğitimi verilmiş/alınmış olmalıdır! Bilgi ve kurallar yaşam boyunca her yerde, her koşulda tam olarak uygulanmalıdır!
- Afiyet olsun! :) )
( )

-@ YOKSULLUĞU BİTİRMEK:
HAYIR İŞİ
ile/ve/değil/||/<> ADÂLET
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Ocak | 17:36]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46114 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ YÖNTEM ve/<> KOŞULLAR
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [24 Ocak | 09:31]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46280 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ZEKİ İNSANLARIN İŞE ALIM AMACI:
NE YAPACAKLARINI SÖYLEMEK
ile/değil/yerine NE/LER YAPACAĞIMIZI SÖYLEMELERİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Ocak | 20:10]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46151 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [Ar.] MEDDAH ile MEDDAH
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Ocak | 01:50]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46047 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Taklitler yaparak, hoş öyküler anlatarak halkı eğlendiren sanatçı. İLE Öven, aşırı övgüde bulunan kişi. )

-@ [ne yazık ki] !İFTİRA ile !İFK
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Şubat | 15:53]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46598 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Birine, aslı olmayan bir suç yükleme. İLE Bir suçu, birine yükleme. )

-@ [ne yazık ki] !İRTİKÂB değil/yerine/= !YİYİCİLİK, RÜŞVET YEME
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 22:31]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41688 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( MÜRTEKİP[Ar.]: Kötü, uygunsuz işler çeviren. | Rüşvet yiyen/yiyici. )

-@ [ne yazık ki] !MÜFSİT[Ar.]/MÜZEVİR[Ar.] değil/yerine/= ARABOZUCU
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 15:25]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [ne yazık ki] !MUHTERİ ile MUCİT
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 22:07]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46365 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yeni bir şey yaratan, icat eden. | Yalanlar uydurarak birine iftirada bulunan. İLE Yeni bir buluş ortaya koyan. | Yaratıcı, yaratan. )

-@ [ne yazık ki] !MÜPTELA[Ar. < BELÂ] değil/yerine/= BAĞIMLI | DÜŞKÜN, TUTULMUŞ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 21:42]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46514 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [ne yazık ki] !MÜSTEMLEKE[Ar.] değil/yerine/= SÖMÜRGE
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 14:10]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46539 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [ne yazık ki] !MÜTECAVİZ[Ar.] değil/yerine/= SALDIRGAN/SALDIRICI
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 15:42]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46565 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [ne yazık ki] !SABOTAJ[Fr.] ile !KOMPLO[Fr.] ile !KUMPAS[Fr.] ile !MANİPLE[Fr.]
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Ocak | 14:57]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28760 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Baltalama. [Fransa'daki işçilerin, haklarını almak/savunmak üzere tepki olarak ayaklarındaki saboları[tahta ayakkabı], makinelerin içine atmasıyla] İLE Birine, bir kuruluşa karşı, toplu olarak alınan, gizli karar. | Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir tasar. İLE Dizicilerin, harfleri, satır durumuna getirirken, içine yerleştirdikleri ayarlanabilir demir yuva. | Gizli bir iş, düzen hazırlamak. İLE Telgraf imlerini göndermek için bir devredeki akımı kesmekte ya da yeniden vermekte kullanılan aygıt. | Roma ordusunda, 60 ya da 120 erden ibaret bölük. | Bazı papazların ayinlerde sol kolun bileğine yakın taktıkları süslü şerit. )

-@ [ne yazık ki] !SUÇLAMA ile !KARALAMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Ocak | 02:50]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46055 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [ne yazık ki] !TEHDİT ile/ve/||/<> TEHLİKE
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Ocak | 03:16]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46058 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [ne yazık ki] !ZULM ile/ve/||/<> !DALKAVUKLUK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [28 Ocak | 02:12]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46323 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( [ne yazık ki] "Küçük gördüklerine." İLE/VE/||/<> "Büyük gördüklerine." )

-@ [ne yazık ki] "SONUÇ ODAKLILIK/MERKEZLİLİK" ile/ve/||/<>/>/< TERBİYESİZLİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [21 Ocak | 13:26]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46237 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [ne yazık ki] "TEDBİR" ile/değil/yerine/>< SEVGİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Ocak | 04:12]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46060 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Her konuda tedbirli olabiliriz; ancak, "severken/sevdiğimize karşı tedbirli olmak", gerçek mutluluk için en zararlısıdır. )

-@ [ne yazık ki] "YÖNLENDİRME" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< YORUM
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Şubat | 15:46]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46596 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [ne yazık ki] (ÇOK) BENCİLLİK değil/yerine/>< (ÇOK) BİLGİ(LİLİK)
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Ocak | 22:22]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46284 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ne kadar bilgi, o kadar az bencillik; ne kadar az bilgi, o kadar çok bencillik. )

-@ [ne yazık ki] ACELECİLİK ile/ve/||/<> DAYATMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Ocak | 02:57]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46056 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [ne yazık ki] EDEPSİZ ile/değil/yerine/>< EDEPLİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [23 Ocak | 08:26]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46271 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bildiği sözcükler kadar. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Bilmediği sözcükler kadar. )

-@ [ne yazık ki] HAKSIZLIK ve/||/<>/>/< ÖFKE
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 17:55]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46295 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Haksızlık etme. öfkenle hareket etme! )

-@ [ne yazık ki] KÜSTAHLIK ile/ve/||/<>/< "ÖZGÜVEN"
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Ocak | 14:33]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46063 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [ne yazık ki] MELANET[Ar. < LA'N] değil/yerine/= BÜYÜK KÖTÜLÜK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Ocak | 00:58]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46076 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [ne yazık ki] SUÇLAMA ile/ve/<> DIŞLAMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 11:46]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46446 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [ne yazık ki] YALAKALIK/DALKAVUKLUK ile/ve/<> YARDAKÇILIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Şubat | 13:29]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46635 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE/VE/<> Özellikle kötü işlerde birine yardım eden kişi. )

 

 

 

Hizmet'te...
( 62 yeni ekleme, 21 katkı )


-@ !MUŞTALAMAK değil MUŞTULAMAK
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Şubat | 11:28]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46409 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Muşta ile vurma. DEĞİL Sevinilecek bir işin, olayın vb. olduğunu, birine haber vermek, müjdelemek. )

-@ "DENGİNİ" ARAYAN değil/yerine KENDİNİ ARAYAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Şubat | 01:34]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46595 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( "Küçük zihinliler". DEĞİL/YERİNE İleri zihinliler. )

-@ "MEŞGUL" ile/değil/yerine/>< ÜRETKEN
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Ocak | 23:30]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46285 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "PARA" (SAPLANTISI) değil/yerine İNSAN[KARDEŞ/ARKADAŞ/OLANAKSIZ/MAĞDUR]
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Ocak | 20:46]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46152 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ATÂLET[Ar.] değil/yerine/= EYLEMSİZLİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Şubat | 16:38]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46659 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BAŞLANGIÇ ve/||/<> EMEK
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Şubat | 15:56]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46600 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ DAYATMA değil/yerine/>< DAYANIŞMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 20:46]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46311 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ESKİYLE "SAVAŞMAK" ile/değil/yerine YENİSİNİ YARATMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [14 Ocak | 21:55]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46127 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ GEÇİCİLİK ile/ve/<> GEÇİŞLİLİK
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 18:58]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46308 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ GÖZ ve/||/<> KALP
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Şubat | 22:22]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46612 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Gülmek için!... :) VE/||/<> Sevmek için!... )

-@ GÜZELLİK ile/ve/||/<> BÜTÜNSEL KAVRAYIŞ
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Şubat | 16:09]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46608 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ HİZMETLİ ile MÜTEFERRİKA
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 15:53]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46571 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE Küçük giderler için ayrılan para. | Güvenlik örgütünde, kuşkulu kişilerin ilgili yerlere gönderilmek üzere geçici olarak barındırıldıkları bölüm. | Sultan, vezir ve daha başka devlet büyüklerinin yanında, türlü hizmetlerde bulunan. )

-@ İHÂNET değil/yerine/>< SADÂKAT
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 02:46]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46292 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Sözler verilir, sözler unutulur; gün gelir, ihânet eden, sadâkat ister. )

-@ KALEM TÜKETMEK ile/ve/değil/daha çok/+/||/<>/></< SİLGİ TÜKETMEK
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 01:26]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46287 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KİBİR değil/yerine/>< ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 06:42]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46672 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Büyük görünme. / Küçüklüğün ölçüsü. DEĞİL/YERİNE/>< Küçük görünme. / Büyüklüğün ölçüsü. )

-@ KİMİN, "HAKLI/HAKSIZ" OLDUĞU değil/yerine NEYİN, DOĞRU OLDUĞU
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Ocak | 22:18]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46071 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MATÛF[Ar. < ATF] değil/yerine/= YÖNELTİLMİŞ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Ocak | 17:07]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46016 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir yöne eğilmiş. | Yöneltilmiş. )

-@ MEDET[Ar.] değil/yerine/= YARDIM
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Ocak | 01:53]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46049 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MODİSTRA[İt.] değil/yerine/= (KADIN) TERZİ
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Ocak | 04:52]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46248 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUAF[Ar.] değil/yerine/= AYRI
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 21:27]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46313 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bağışlanmış, affedilmiş. | Ayrı tutulmuş, ayrıcalık tanınmış. | Özgür. )

-@ MUAVİN[Ar.] değil/yerine/= YARDIMCI
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [28 Ocak | 15:34]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46325 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUBÂH[Ar. < İBÂHA] ile MÂKUL[Ar. < AKL]
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [28 Ocak | 16:07]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9277 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( İşlenmesinde, sevap ya da günah olmayan şey/iş. İLE Akıllıca, akla uygun, akıllıca iş gören, anlayışlı, mantıklı. )

-@ MUİT[Ar.] değil/yerine/= YARDIMCI ÖĞRETMEN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 22:21]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46369 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUKTEZA/MUKTEZİ[Ar.] değil/yerine/= GEREKLİ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 23:49]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Gereken, gerekli olan. | Bir iş yapılırken, gerekli işlemlerin tümü. )

-@ MÜŞKÜL[Ar.] değil/yerine/= GÜÇ, ZOR, ÇETİN | ENGEL, GÜÇLÜK/ZORLUK
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 15:00]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46553 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜSTAHDEM/HADEME[Ar.] değil/yerine/= HİZMETLİ
[Bölüm: hizmet] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 13:40]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46531 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜSTEFİT[Ar.] değil/yerine/= YARARLANAN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 13:56]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46536 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜSTENSİH[Ar. < NESH] değil/yerine/= ÇOĞALTAN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 14:15]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46541 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜSTEŞÂR[Ar. < MEŞVERET] değil/yerine/= DANIŞILAN/DANIŞMAN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 14:28]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46543 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUTEBER ile MUTEMET
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Şubat | 11:47]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46414 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Saygın, itibarı olan, hatırı sayılır. | İnanılır, güvenilir, sözü geçer. | Yürürlükte olmak, geçerli olmak. İLE Kendine inanılıp güvenilen kişi. | Dairelerde, işyerlerinde, bazı para işlerine bakan görevli. )

-@ MÜTEHARRİK[Ar.] değil/yerine/= DEVİNGEN | İŞLEYEN/ÇALIŞAN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 15:56]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46573 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜTEKAİT[Ar.] değil/yerine/= EMEKLİ
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 15:59]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46574 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜTERCİM[Ar.] değil/yerine/= ÇEVİRMEN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 16:15]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46579 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUTSUZLUK ya da KAYGILILIK ile/değil/yerine/>< HUZURLULUK
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Ocak | 04:26]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46062 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Geçmişte. YA DA Gelecekte. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Şu anda ve burada/kilerle. )

-@ MUZAHİR[Ar.] değil/yerine/= DESTEKLEYEN, YARDIM EDEN
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Şubat | 13:07]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46430 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ NE KADAR SEVDİĞİNİZ ve/+/||/<> NE KADAR NAZİK YAŞADIĞINIZ ve/+/||/<> NASIL, ZARAFETLE VAZGEÇEBİLDİĞİNİZ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 02:23]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46289 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SAKİNLEŞME:
AKILDA
ve/||/<> GÖNÜLDE
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 18:05]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35802 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bilgi ile. VE/||/<> Sevgi ile. )
( Elinde getiren, karnında götürür; aklında getiren, gönlünde götürür. )

-@ SAYGI ve/||/<>/< CİDDİYET
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 18:55]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46307 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SEVGİ:
YANLIŞLARI ÖRTMEK İÇİN
değil ZORLUKLARI AŞMAK İÇİN
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 02:25]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46290 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SIKINTI ile/ve/> ÇÖZÜMLER / ÇARE/LER
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 06:01]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7191 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( DERMAN ARAR İDİM, DERDİME
DERDİM, BANA DERMAN İMİŞ )
( "Çare/ler" yazısı için burayı tıklayınız... )

-@ TAYFA[Ar.] ile MİÇO/MUÇO[İt.]
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Ocak | 23:02]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46200 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir gemide bulunan, türlü işlerde çalıştırılan sefer işçileri. | Aynı işi yapan topluluk. | Birinin yanında bulunan yardakçılar, koşuntu. İLE Gemilerde, küçük yaşta tayfa yamağı. )

-@ TEŞEKKÜR ETMEK ve/||/<> ÖZÜR DİLEMEK
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 02:28]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46291 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bunları bilmeyenlere, kapıları/nı kapatmak gerekir. )

-@ UŞAK ile MEHTER[Fars.]
[Bölüm: OSMANLI] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Ocak | 20:50]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46069 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE Mehterhane takımında görevli kişi. | Osmanlılar'da, çadırlara bakan uşak. )

-@ UYUM ile/ve/<> DENGE
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [23 Şubat | 00:47]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Her varolan, öteki bir varolan ile uyum içindedir. )
( Uyumun içinde, korkuya yer yoktur. )
( Şehvet gibi ateş, nefret gibi kötülük, uyumsuzluk gibi acı ve aydınlanma gibi de sevinç yoktur. )
( En büyük hastalık, doyumsuz istekler; en büyük acı da uyumsuzluktur. )
( Sarı, öğle güneşinin rengi yani orta noktanın ve dengenin simgesidir. )
( Gerçek, Sattva'dan ötededir. )
( İFRÂT[< FART] - İTİDAL - TEFRİT )
( Tamas donuklaştırır, rajas çarpıtır, sattva uyumlu kılar. )
( İnsan-altı olanlar, Tamas'ın ve Rajas'ın egemenliği altındadırlar; insanlar ise Sattva'nın. )
( Berraklık ve yardımseverlik, zihni ve eylemi etkilemesinden dolayı Sattva'dır. )
( Sattva'nın olgunlaşmasıyla tüm arzu ve korkular son bulurlar. )
( Tamas obscures, rajas distorts, sattva harmonises. )
( Every being is compatible vs. every other being.
In harmony there is no place for fear.
The sub-human - the 'humanoids' - are dominated by tamas and rajas and the humans by sattva.
Clarity and charity is sattva as it affects mind and action.
With the maturing of the sattva all desires and fears come to an end.
The real is beyond sattva. )

-@ UZMANLIK ile/ve/<> DERİNLİK
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Şubat | 16:00]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46604 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [Ar.] MEMUR ile MEMUL
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Ocak | 01:53]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46089 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Devlet hizmetinde aylıkla çalışan kişi, görevli. | Bir işle görevlendirilmiş olan, yükümlü. İLE Umulan, düşünülen. )

-@ [ne yazık ki] "TEDBİR" ile/değil/yerine/>< SEVGİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Ocak | 04:12]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46060 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Her konuda tedbirli olabiliriz; ancak, "severken/sevdiğimize karşı tedbirli olmak", gerçek mutluluk için en zararlısıdır. )

-@ [ne yazık ki] (ÇOK) BENCİLLİK değil/yerine/>< (ÇOK) BİLGİ(LİLİK)
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Ocak | 22:22]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46284 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ne kadar bilgi, o kadar az bencillik; ne kadar az bilgi, o kadar çok bencillik. )

 

 

 

Dil'de...
( 149 yeni ekleme, 60 katkı )


-@ !MUŞTALAMAK değil MUŞTULAMAK
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Şubat | 11:28]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46409 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Muşta ile vurma. DEĞİL Sevinilecek bir işin, olayın vb. olduğunu, birine haber vermek, müjdelemek. )

-@ "... ZORUNDA MIYIM?" ve/||/<> "HAKSIZ MIYIM?"
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Ocak | 13:42]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( [ne yazık ki] İkisi de bilgisiz/bilinçsiz ve çıkarcı kişilerin kullandığı, sıradan sözlerdir. )

-@ "ASLINDA" ile/<> YANİ
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [23 Şubat | 20:15]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46632 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "BİRBİRİNDEN AYIRDETMEK" değil BİRBİRİNDEN AYIRMAK ya da [sadece] AYIRDETMEK
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [30 Ocak | 03:38]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46336 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "GEÇMİŞ HAYATIMIZDA" ... değil GEÇMİŞİMİZDE ...
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Şubat | 21:07]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46666 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "KÖPÜRTME" ile "PARLATMA"
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [24 Ocak | 09:24]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46278 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "MEŞGUL" ile/değil/yerine/>< ÜRETKEN
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Ocak | 23:30]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46285 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "MODERN TÜRKÇE'MİZ" değil TÜRKÇE'NİN, MODERN KULLANIMI
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Şubat | 16:09]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46609 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "SAHİPLENME" ile/değil/yerine/< AİDİYET
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Şubat | 16:06]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46606 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Kentte. İLE/DEĞİL/YERİNE/< Köyde, doğada. )

-@ "SAYIN APARTMAN YÖNETİCİLİĞİ" değil SAYIN APARTMAN YÖNETİCİSİ/YÖNETİMİ
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Şubat | 15:55]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46599 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "SÖRÇ(SEARCH) YAPMAK" değil/yerine/= ARAMA YAPMAK
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 04:05]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46670 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "ÜSTÜN" ile/değil ÜSTTE DURAN
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 19:00]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "YAP(IL)ABİLİTE" değil YAPILABİLİRLİK
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [24 Ocak | 09:14]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46275 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "YEMİNİNE BAKIP İNSANA İNANMAK" ile/değil/><
İNSANA BAKIP YEMİNİNE İNANMAK

[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Ocak | 20:59]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46103 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ (")YALPALAMA(") ile/<> (")TÖKEZLEME(")
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 18:43]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46303 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ -Dİ'Lİ GEÇMİŞ ile/<> -MİŞ'Lİ GEÇMİŞ
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [21 Ocak | 17:05]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36312 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Belirli geçmiş. İLE/<> Belirsiz geçmiş. )
( İstenç/irâde devrede olduğunda. İLE/<> Yapılabilecek/değiştirilebilecek herhangi bir durum olmadığında. )
( Farkındalıkla, sorumluluğu üstlenilmiş eylemlerde/tutumlarda. İLE/<> Farkında olunmadan/olunmayabilinenlerde. )

-@ BİLİM ile/ve/||/<> FELSEFE ile/ve/||/<> SANAT
[Bölüm: Bilim] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 11:45]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4774 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( İnsan olmayan herşeyden bahseder. İLE/VE/||/<> İnsanı anlatır. İLE/VE/||/<> İnsanın varoluşunu anlatır. )
( Varolan. İLE/VE/||/<> Var olması gereken. İLE/VE/||/<> Hayal ettiğini/n gerçekleştir(il)me(si). )
( Herhangi bir işi: Bilimsellikle başlat, sanatsallıkla destekle, felsefeyle tamamla! )
( Sanatın özü, içsel bir deneyimi iletebilmek için dış formları kullanmaktır. )
( Sanatı olmayan millet, her zaman dilencidir. )
( Sanat: Mekânı/zamanı iyi kullanmak. | Görüp göstermek. )
( Birleştirmek/birlikte tutmak gerekiyor. )
( MİFTÂHÜ'S-SAÂDE ve MİSBÂHÜ'S-SİYÂDE )
( FELSEFE: Aklı kullanma sanatı. )
( The essence of art is to use the outer form to convey an inner experience. )
( Sanat, dekoltedir. )
( Sanatın yolu, sanattır. )
( SANAT: Ben'in, yaratıcı gücünü keşfetmek. )

-@ ASIL ile/değil ÖNCELİKLE
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Ocak | 01:58]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46178 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ AŞK ve/||/<>/> ŞAİR
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 18:52]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46306 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Aşkın dokunuşlarıyla herkes şair olur. )

-@ AYRIM <>/> ÇATIŞKI <>/> BİREŞİM
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [24 Ocak | 09:45]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46282 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BÂRİ[Fars.] değil/yerine/= EN AZINDAN / HİÇ OLMAZSA
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [14 Ocak | 22:23]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46128 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BAYRAK ile/ve/||/<>/< SANCAK/LİVA[Ar. çoğ. ELVİYE]
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 07:11]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14377 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir ulusun, belirli bir topluluğun ya da bir örgütün simgesi olarak kullanılan, renk ve biçimle özelleştirilmiş, genellikle dikdörtgen biçiminde kumaş. | Öncü. | Simge. İLE/VE/||/<>/< Bayrak. | Çoğunlukla askeri birliklere verilen, yazı işlemeli, kenarları saçaklı ve gönderli bayrak. | Osmanlı yönetim örgütünde, illerle ilçeler arasında yer alan yönetim bölümü, mutasarrıflık. | Gemilerin sağ yanı. )
( Vatanı simgeler. İLE/VE/||/<>/< Dili(mizi) simgeler. )
( Simgelerin işlevi, anlamı ve değeri çok büyüktür. Bayrak ve Sancak gibi.

Bayrağımız, toprağımızı, vatanımızı simgeler! Sancağımız ise o topraklardaki varlığımızın/birliğimizin göstergesi olan dilimizi!

Bayrak düşerse vatan kaybedilmiş sayılmaz ama Sancak düşmüşse herşey kaybedilmiş demektir! )

-@ BİLİM ve/||/<> FELSEFE ve/||/<> SANAT
[Bölüm: Sanat] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 18:13]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14658 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ CANINI YAKMA! ve/||/<>/>/< 'AH'INI ALMA!
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Ocak | 19:02]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46005 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Zayıf olanın! VE/||/<>/>/< Hiçkimsenin! )

-@ DAYATMA değil/yerine/>< DAYANIŞMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 20:46]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46311 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ DEĞER/İNİ BİLMEK:
SAHİP OLMADAN ÖNCE
ile SAHİP İKEN ile KAYBETTİKTEN SONRA
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Ocak | 04:04]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46059 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( )

-@ ELİF:
GÖVDE
değil AKIL
[Bölüm: Tasavvuf] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 18:44]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46304 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ FARAZÎ ile AFÂKÎ
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 11:49]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46293 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ FONEM ile MORFEM
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Ocak | 18:26]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8569 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Sesbirim, harf. İLE Biçimbirim, hece. )

-@ GEÇİCİLİK ile/ve/<> GEÇİŞLİLİK
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 18:58]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46308 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ GÖZ ve/||/<> KALP
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Şubat | 22:22]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46612 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Gülmek için!... :) VE/||/<> Sevmek için!... )

-@ GÜL GİBİ ve/||/<> GÜN GİBİ
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Ocak | 01:50]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46174 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ GÜZELLİK ile/ve/||/<> BÜTÜNSEL KAVRAYIŞ
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Şubat | 16:09]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46608 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ HER HAFTA ile AYDA DÖRT KERE
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Ocak | 23:43]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46166 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KAİDE[Ar.] değil/yerine/= KURAL
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Ocak | 01:46]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46172 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KALEM TÜKETMEK ile/ve/değil/daha çok/+/||/<>/></< SİLGİ TÜKETMEK
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 01:26]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46287 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KENDİ YAPISI ile ÖZNİTELİK
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [24 Ocak | 09:28]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46279 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KİMLİK ile/ve/< KİŞİLİK
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 02:10]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Düzenin ve/veya çevrenin etkisi/katkısı ile oluşturulmuş olan. İLE/VE/< Mizaç, karakter, deneyim ve sınırsız algıdaki çeşitliliğin birlikteliğinin yansıması. )
( Kişi, davranışları ve kişiliğinin doğru kalması için zor ya da keyifsiz görevlerden kaçmamalıdır. Ayrıca elde ettiklerinin, hırsını öldürmemesine de özen göstermelidir. )
( Nasıl, bir gövde, ışığın yolunu kestiğinde gölge görünürse, öylece, saf "öz [kendini] farkındalık" hali de "ben-bedenim" fikriyle engellendiği zaman "kişi" ortaya çıkar. )
( Sizdeki kişi ile birlikte kalın ve size neler olduğunu gözlemleyin. )
( Bilinenin bileni'ni, yani gerçek kimliğinizi bulun. )
( Kişilik, dilde yansır. )
( SABIR GEREK EVVELÂ,
SONRA TAHAMMÜL,
SONRA TENEZZÜL,
SONRA İLİM, İRFAN GEREK,
SONRA AŞK, ŞEVK GEREK,
SONRA YOKLUK,
EN SONUNDA KİŞİLİK! [OLUŞUR] )
( Personality reflects on language. )
( Exactly as a shadow appears when light is intercepted by the body, so does the person arise when pure self-awareness is obstructed by the 'I-am-the-body' idea.
Stay with the person and watch what happens to you.
Find out who you are, the knower of the known. )

-@ KUVVETLE MUHTEMEL değil/yerine/= BÜYÜK OLASILIKLA
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [23 Şubat | 16:04]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46631 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÂKUL ile/ve MEŞRÛ
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Ocak | 17:04]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9484 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Usa/akla uygun olan. | Akıllıca iş gören, mantıklı. | Aşırı olmayan, uygun, elverişli. İLE/VE/+/||/<> Yasanın, kamu vicdanının ve dinin doğru bulduğu. )

-@ MATÛF[Ar. < ATF] değil/yerine/= YÖNELTİLMİŞ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Ocak | 17:07]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46016 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir yöne eğilmiş. | Yöneltilmiş. )

-@ MÂVERÂ[Ar.] değil/yerine/= ÖTE
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Ocak | 17:27]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46018 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ard, geri, bir şeyin ötesinde, arkasında bulunan. | Türk müziğinin eski bir mürekkep makamı.[Biri, devr-i kebir, öteki, fahte usûlünde, iki tane müellifi belirli olmayan peşrev ile bir tane, yine müellifi bilinmeyen saz semaisi, bu makama örnektir.] )

-@ MECÂZEN ile MECÂZÎ ile MECÂZLI
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Ocak | 01:07]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46040 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Mecaz yoluyla, mecaz olarak. İLE Mecazla ilgili, mecaz niteliğinde olan. İLE Gerçek anlamından saptırılarak benzetmeli olarak kullanılmış sözcük. )

-@ MECBÛREN ile MECBÛRÎ
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Ocak | 01:22]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46041 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Kendi isteğinin dışında, zorla. İLE Kaçınılmaz, zorunlu. )

-@ MECRÛH[Ar. < CERH] değil/yerine/= YARALI/İNCİNMİŞ
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Ocak | 01:35]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46043 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yaralanmış. | İnandırıcı sözlerle çürütülmüş düşünce/dâvâ. )

-@ MEDÂR[Ar.< DEVR] değil/yerine/= DÖNENCE | DAYANAK
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Ocak | 01:48]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46046 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MEDLÛL[Ar.] değil/yerine/= ANLAM
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Ocak | 02:01]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46052 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MEFÛL[Ar.] değil/yerine/= TÜMLEÇ
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Ocak | 19:47]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46066 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yapılmış, işlenmiş. | Bir eylemin etkisinde olan. | Tümleç. )

-@ MELHÛZ[Ar.] değil/yerine/= UMULAN/BEKLENEN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Ocak | 01:18]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46081 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Düşünülebilen, olabilen, hatıra gelen, mülâhaza edilen. )

-@ MERET[Ar.] ile ZIKKIM[Ar.]
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Ocak | 16:57]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46111 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Sıkıntı veren, hoşlanılmayan şeyler ya da kişiler için sövgü sözü olarak kullanılır. İLE Ağı, zehir. | İçki ve sigaranın, kötü ve zararlı etkisini belirtmek için kullanılır. )

-@ MESAJ değil/yerine/= İLETİ/BİLDİRİ
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Ocak | 18:47]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12372 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir devlet büyüğünün, bir sorumlunun, belirli bir nedenle ilgililere gönderdiği bildiri. | Yazı ya da sözle verilen, gönderilen bilgi. | Yazı ya da sözle anlatılması amaçlanan duygu ya da düşünce. )

-@ METAZORİ[Fr. < Yun.] değil/yerine/= ZORLA
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Ocak | 18:13]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46137 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MEVLÂ ile Mevlâ
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Ocak | 19:21]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11216 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( İye, sahip. İLE Tanrı. )

-@ MEVZUBAHİS[Ar.] değil/yerine/= SÖZ KONUSU
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Ocak | 21:05]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46154 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MİHVER[Ar.] değil/yerine/= EKSEN
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Ocak | 02:41]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Eksen. | Konuşulan, tartışılan ya da düşünülen bir konunun en önemli noktası. )

-@ MİM[Ar.] ile MİM[Lat. < Yun.]
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Ocak | 15:04]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46221 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Arap abecesinde, m harfinin adı. | Ebced hesabında, karşılığı 40 olan harf. | Bir bir yazının altına konulan im. İLE Eski Yunan ve Roma'da, yaşamı, töreleri taklit amacı güden komedi türü. | Bir oyuncunun, herhangi bir davranış ya da duyguyu, yüz ve gövde devinimleriyle anlattığı komedi türü. | Bu türü gerçekleştiren sanatçı. )

-@ MİNİCİK ile MİNNACIK ile MİNNOŞ ile MİNÖR[Fr.] ile MİNYON[Fr.]
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Ocak | 16:42]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Çok küçük. İLE Çok küçük olan. İLE Küçük ve sevimli kişilere söylenilen seslenme sözü. İLE Daha küçük. | Bir makam, bir akort, bir gam, bir aralık özelliği olan. | Küçük önerme. İLE İnce, küçük, sevimli, zarif. )

-@ MİNVAL[Ar.] değil/yerine/= BİÇİM/YOL
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Ocak | 17:01]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46229 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MIŞ GİBİ ile/ve/değil BİLE DEĞİL
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [24 Ocak | 09:07]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46274 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ Mİ ile Mİ[İt.]
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Ocak | 22:57]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46198 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Soru ek, ses uyumu kuralına uyarak, "mı, mu, mü" biçimlerine de girer. Sonuna getirildiği tümce ya da sözcüğe, söyleyiş biçimine, tonlamaya göre soru, şaşma, yadsıma anlamı katar. | Soru anlamıyla rica, emir tümceleri yapar. | Yinelenen iki sözcük arasında kullanılarak, sözcüğün anlamını pekiştirir. | Belirti geçmiş zamanlı bir tümce ile başka bir tümce arasında yer aldığında, birincisine koşul ya da neden, ikincisine de sonuç niteliği verir. İLE Gam dizisinde, re ile fa arasındaki ses ve bu sesi gösteren nota imi. )

-@ MODEL[Fr.]/MOSTRA[İt.] değil/yerine/= ÖRNEK/KÖZ
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [21 Ocak | 18:08]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12388 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Örnek. | Bir özelliği olan nesne ya da kişi. | Bir sanatçıya poz veren kişi. | Biçim. | Örnekleri içinde toplayan dergi. | Tip. | Benzer. | Örnek alınmaya değer kişi ya da şey. | Manken. )

-@ MODİFİKASYON[Fr.] değil/yerine/= DEĞİŞKE
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Ocak | 04:51]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46247 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUBÂH[Ar. < İBÂHA] ile MÂKUL[Ar. < AKL]
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [28 Ocak | 16:07]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9277 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( İşlenmesinde, sevap ya da günah olmayan şey/iş. İLE Akıllıca, akla uygun, akıllıca iş gören, anlayışlı, mantıklı. )

-@ MÜCELLA[Ar.] değil/yerine/= PARLATILMIŞ/PARLAK
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Şubat | 13:59]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46441 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜCESSEM[Ar.] değil/yerine/= BELİRMİŞ OLAN
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 12:30]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46450 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Cisim/madde durumunda olan. | Somut bir varolanda, tam olarak belirmiş olan. )

-@ MUDİL[Ar.] değil/yerine/= KARMAŞIK, GÜÇ, ÇETİN
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [28 Ocak | 17:49]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46330 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUDİL[çoğ. MUDİLÂT] ile MUDİLL[< DALÂLET]
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [28 Ocak | 17:52]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46331 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Güç, zor, çetin. İLE Doğru yoldan çıkarıp eğri yola saptıran, dalâlete düşüren. )

-@ MÜENNES[Ar.] değil/yerine/= DİŞİL
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 15:00]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46462 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUFASSAL[Ar.] değil/yerine/= AYRINTILI
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [28 Ocak | 17:54]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46332 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜFRET[Ar.] değil/yerine/= TEKİL
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 15:19]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46471 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUĞLAK ile MÜPHEM
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 13:09]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Anlaşılması güç, anlaşılmaz, karışık, çapraşık. İLE Belirsiz. | Açık ve seçik olmadan. )

-@ MUHKEM[Ar.] değil/yerine/= SAĞLAM/LAŞTRILMIŞ
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 14:46]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46358 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUHTASARAN[Ar.] değil/yerine/= KISACA
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 19:19]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46359 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUHTELİT[Ar.] değil/yerine/= KARMA / KARIŞIK
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 21:48]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUKAFFA/KAFİYELİ[Ar.] değil/yerine/= UYAKLI
[Bölüm: YAZIN] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 22:53]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46370 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUKAYESE[Ar.] değil/yerine/= KARŞILAŞTIRMA
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 23:18]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46380 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Akıl ve zariflikte, çokluk iddiasında bulunma. | Benzeterek ya da karşılaştırarak değerlendirme, kıyaslama. )

-@ MUKAYYET[Ar.] değil/yerine/= BAĞLI OLAN
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 23:38]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bağlı olan, bağlanmış. | Bir koşul ya da kayıtla bağlı olan. | Yazılmış, yazılı, kayıtlı. )

-@ MÜLÂKAT[Ar. < LİKA] değil/yerine/= SÖYLEŞİ
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 15:48]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46485 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUMAİLEYH[Ar.] değil/yerine/= ADI GEÇEN
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 23:58]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46390 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜMTAZ[Ar.] değil/yerine/= AYRI/ÜSTÜN | SEÇKİN
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 19:53]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46498 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUNFASIL[Ar.] değil/yerine/= AYRILMIŞ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Şubat | 00:20]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46392 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜNŞEAT[Ar. < NEŞ'ET] değil/yerine/= YAPIT
[Bölüm: YAZIN] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 20:35]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46510 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Sanatlı düzyazı ya da mektupların toplandığı dergi. | Kaleme alınmış, yazılmış şeyler. )

-@ MÜRÂDİF[Ar. < REDF] değil/yerine/= ANLAMDAŞ, EŞ ANLAMLI
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 22:11]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46516 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜREKKEP ile MÜREKKEP
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 22:24]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46521 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yazı yazmak, desen çizmek ya da basmak için kullanılan, türlü renklerde sıvı madde. İLE Bileşmiş, bileşik. | ...-dan oluşmuş/olma. )

-@ MÜŞABEHET[Ar.] değil/yerine/= BENZERLİK/BENZEŞLİK
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 14:42]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46547 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜSTEHCEN[< HÜCNET] değil/yerine/= AÇIK SAÇIK
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 14:00]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46537 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜSVEDDE[Ar. < SEVED] değil/yerine/= YAZI TASLAĞI / KARALAMA
[Bölüm: YAZIN] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 14:44]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46548 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜTEALLİK[Ar.] değil/yerine/= İLİŞKİN, İLGİLİ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 15:33]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46562 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜTEMMİM CÜZ değil/yerine/= TAMAMLAYICI PARÇA
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 04:04]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46669 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜTEMMİM[Ar.] değil/yerine/= TÜMLEÇ
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 16:06]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44059 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( COMPLEMENT )
( Tamamlayan, bütünleyen, bitiren. | [mat.] Bütünler. | Tümleç. )

-@ MÜTERCİM[Ar.] değil/yerine/= ÇEVİRMEN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 16:15]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46579 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUTTALİ[Ar.] değil/yerine/= ÖĞRENMİŞ
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Şubat | 14:26]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46420 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Öğrenmiş, haber almış, bilgi edinmiş. )

-@ NE KADAR SEVDİĞİNİZ ve/+/||/<> NE KADAR NAZİK YAŞADIĞINIZ ve/+/||/<> NASIL, ZARAFETLE VAZGEÇEBİLDİĞİNİZ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 02:23]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46289 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ NEDENLİ DÜŞÜNMEK ve/=/||/<>/> DERİN DÜŞÜNMEK
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Ocak | 20:09]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46180 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ÖLÇÜT ile/ve/||/<> GEREKÇE
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Ocak | 22:52]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46181 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ PEŞİNDE ile ARDINDA
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [24 Ocak | 09:23]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46277 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ S ile 5 <> Z ile 2
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Şubat | 21:10]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46667 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SAHİH[Ar.] değil/yerine/= DOĞRU
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [23 Şubat | 12:54]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46618 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SAİR[Ar.] değil/yerine/= BAŞKA, ÖTEKİ
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [23 Şubat | 13:20]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46621 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SAKÎM[Ar. < SAKAMET] değil/yerine/= BOZUK/YANLIŞ/EKSİK
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Şubat | 14:24]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46642 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Hasta, hastalıklı. | Yanlış. | Rivâyeti doğru, sağlam olmayan hadîs. )

-@ SAKİNLEŞME:
AKILDA
ve/||/<> GÖNÜLDE
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 18:05]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35802 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bilgi ile. VE/||/<> Sevgi ile. )
( Elinde getiren, karnında götürür; aklında getiren, gönlünde götürür. )

-@ SALÂBET[Ar. < SULB] değil/yerine/= KATILIK/SAĞLAMLIK
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Şubat | 14:30]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46644 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Peklik, katılık, sağlamlık. | Manevi kuvvet, dayanma. )

-@ SANSÜR[Fr.] değil/yerine/= DENETLEME
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 18:17]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32831 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Her türlü yayının, sinema ve tiyatro yapıtlarının, hükümetçe, önceden denetlenmesi. Yayın ve gösterilmesinin, izne bağlı olması, sıkıdenetim. | Denetleme işini yapan kurul. )

-@ SAPLAMA ile/değil SAPTAMA
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 19:35]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11719 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Hızla batırmak. İLE/DEĞİL Bir şeyi belirgin kılma, tespit. | Yıkanmış gümüş bromürlü tabakanın, gümüş bromür kalıntılarını eritmek için filmin kimyasal bir eriyikten geçirilmesi. )

-@ SAPMA ile/ve AYRILMA
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 19:41]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28599 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Serbest bir mıktnatıslı iğnenin, denge konumunda iken gösterdiği doğrultudan geçen düşey düzlemle, bulunulan noktanın meridyen düzlemi arasındaki açı. | Bir ışının, saydam bir biçmeden geçtikten sonraki doğrultusu ile ilk doğrultusu arasında oluşan açı. | Bazı sözcüklerin, kurallara göre almaları gereken biçimlerden uzaklaşması durumu. İLE ... )

-@ SARF-I NAZAR[Ar.] değil/yerine/= SAYILMASA DA, VAZGEÇİLSE DE
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 20:08]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46699 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SARF[Ar.]/GRAMER değil/yerine/= DİLBİLGİSİ | TÜKETİM
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 20:07]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46698 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SEVGİ:
YANLIŞLARI ÖRTMEK İÇİN
değil ZORLUKLARI AŞMAK İÇİN
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 02:25]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46290 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SÖYLEDİKLERİMİZ ile/ve/<> SÖYLEYEMEDİKLERİMİZ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Ocak | 21:15]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46168 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE/VE/<> Söylediklerimizden daha çok pişmanlığa neden olur. )

-@ TAKDİM-TEHİR[Ar.]/METATEZ[Fr. < Yun.] değil/yerine/= GÖÇÜŞME
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Ocak | 18:12]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46136 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir sözcük ya da rakamlar içinde, birbirini izleyen iki sesbirimin/rakamın yer değiştirmesi. [Türkçe'de, daha çok, r ya da l ünsüzünün bulunduğu sözcüklerde, birinci hecenin başındaki ses, birbirinin yerine geçer. Kibrit > kirbit, çömlek > çölmek] )

-@ TEŞEKKÜR ETMEK ve/||/<> ÖZÜR DİLEMEK
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 02:28]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46291 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bunları bilmeyenlere, kapıları/nı kapatmak gerekir. )

-@ TOHUM ve/||/<> MEYVE ve/||/<> ÇEKIRDEK
[Bölüm: Bitkiler] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 18:37]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46301 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ULTRAVİYOLE[Fr.]/MÂVERÂ-İ BENEFŞEVÎ[Ar.] değil/yerine/= MORÖTESİ
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Ocak | 17:30]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12583 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Dalga boyu, mor renkli ışığınkinden daha kısa olan, gözle görülemeyen, mor ışının ötesinde yer alan, yapay olarak da elde edilip tıpta kullanılan bir ışınım.[4000 - 200 A° arasında] )

-@ ÜMİT YİTİMİ ile/ve/||/<>/>/< UTANÇ
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Şubat | 19:29]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44557 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ormana/adaya düşen ya da ağır doğa koşullarına maruz kalanların ölümü, koşulların zorluğundan değil o duruma nasıl düştüğünün utancından["düşüncesinden"] ve daha yeterli/yetkin düşünebilmek yerine gittikçe ümidini yitirmesinden kaynaklanırmış. )
( "Esaretin Bedeli"[Shawshank Redemption - 1993], "Yaşamak İçin[Alive - 1993]", "İhanet[The Edge - 1997]" [Anthony Hopkins - Alec Baldwin], "Yeni Hayat[Cast Away - Tom Hanks], "127 Saat" filmlerini de özellikle izlemenizi salık veririz. )
( "Ümit Yitimi" değil/yerine Ümit... - B )

-@ UTANMA ile/ve/||/<> KENDİNE YAKIŞTIR(A)MAMA
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 20:58]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46590 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ YÖNTEM ve/<> KOŞULLAR
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [24 Ocak | 09:31]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46280 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ZIRVA ile/değil/yerine/>< ZİRVE/DORUK
[Bölüm: uc] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Ocak | 03:35]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46107 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Zirvelerin, zırvalar ile işi olmaz. )

-@ [Ar.] MEDDAH ile MEDDAH
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Ocak | 01:50]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46047 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Taklitler yaparak, hoş öyküler anlatarak halkı eğlendiren sanatçı. İLE Öven, aşırı övgüde bulunan kişi. )

-@ [ne yazık ki] "SONUÇ ODAKLILIK/MERKEZLİLİK" ile/ve/||/<>/>/< TERBİYESİZLİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [21 Ocak | 13:26]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46237 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [ne yazık ki] (ÇOK) BENCİLLİK değil/yerine/>< (ÇOK) BİLGİ(LİLİK)
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Ocak | 22:22]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46284 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ne kadar bilgi, o kadar az bencillik; ne kadar az bilgi, o kadar çok bencillik. )

-@ [ne yazık ki] EDEPSİZ ile/değil/yerine/>< EDEPLİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [23 Ocak | 08:26]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46271 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bildiği sözcükler kadar. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Bilmediği sözcükler kadar. )

 

 

 

Türkçe'si Varken...
( 330 yeni ekleme, 85 katkı )


-@ !MENFÛR[Ar. < NEFRET] değil/yerine/= İĞRENÇ
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Ocak | 15:52]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46099 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ !MONARŞİ[Fr. < Lat. < Yun.] değil/yerine/= TEKERKLİK
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Ocak | 17:59]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46252 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Siyasal yetkenin, genellikle miras yolu ile bir kişinin üzerinde toplandığı devlet yönetimi. )

-@ "SÖRÇ(SEARCH) YAPMAK" değil/yerine/= ARAMA YAPMAK
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 04:05]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46670 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ AĞIRSIKLET değil/yerine/= BAŞAĞIRLIK
[Bölüm: Spor] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Şubat | 14:14]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46639 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ATÂLET[Ar.] değil/yerine/= EYLEMSİZLİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Şubat | 16:38]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46659 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BÂRİ[Fars.] değil/yerine/= EN AZINDAN / HİÇ OLMAZSA
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [14 Ocak | 22:23]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46128 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BÂSÛR[Ar. çoğ. BEVÂSÎR] değil/yerine/= MAYASIL
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Ocak | 19:06]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Kalınbağırsakta ve makadın etrafındaki siyah kan damarlarının şişmesinden ve bazen iltihaplanmasından dolayı, makadın içinde ve dışında oluşan memeler yüzünden makattan kan ya da irin gelmesi. )

-@ BEDBAHT[Fars.] değil/yerine/= MUTSUZ
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Şubat | 14:14]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BİTEVİYE/MÜTEMADİYEN[Ar.] değil/yerine/= ARALIKSIZ, SÜREKLİ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 16:02]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46577 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ CELSE[Ar.] değil/yerine/= DURUŞMA/OTURUM
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Ocak | 01:44]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46171 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ DÜNYA[Ar.] değil/yerine/= YERYÜZÜ / ACUN / YERTİNÇ
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Ocak | 22:30]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46104 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ EGZAMA[Yun.] değil/yerine/= MAYASIL
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Ocak | 19:12]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36442 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Birdenbire ortaya çıkarak gelişen kızartı, kaşınma, sulanma, kabuk bağlama gibi doku bozukluklarıyla belirginleşen bir deri sayrılığı. )

-@ HARE[Ar.]/MENEVİŞ[Fars.] değil/yerine/= DALGIR
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Ocak | 15:47]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46097 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir yüzeyde, renk dalgalanması sonucu görülen parlaklık. | Terementi ağacının tohumu. )

-@ HASSAS/SANTİMANTAL[Fr.] değil/yerine/= DUYARLI
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 18:31]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46685 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KAİDE[Ar.] değil/yerine/= KURAL
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Ocak | 01:46]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46172 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KARYOLA[İt.] değil/yerine/= SEKİ/SEDİR
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Ocak | 22:49]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46105 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Üzerine yatak yapılıp yatılan tahta ya da metal sedir. | El arabası. )

-@ KUVVETLE MUHTEMEL değil/yerine/= BÜYÜK OLASILIKLA
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [23 Şubat | 16:04]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46631 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ LENS[İng.] değil/yerine/= MERCEK
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Ocak | 16:40]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46109 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( İçinden geçen koşut ışınları, düzenli bir biçimde birbirine yaklaştıran ya da birbirinden uzaklaştıran, camdan ya da ışık kırıcı herhangi bir maddeden yapılmış, genellikle küresel yüzeylerle sınırlanmış saydam cisim. )

-@ MATBAA[Ar.] değil/yerine/= BASIMEVİ
[Bölüm: YAPI] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Ocak | 01:54]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46008 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MATRAH[Ar.] değil/yerine/= TEMEL ALINAN DEĞER
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Ocak | 16:54]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46012 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir verginin miktarını belirtmek için temel olarak alınan değer. )

-@ MATRİARKAL[Fr. < Yun.] değil/yerine/= ANAERKİL
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Ocak | 17:00]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46014 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MATÛF[Ar. < ATF] değil/yerine/= YÖNELTİLMİŞ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Ocak | 17:07]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46016 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir yöne eğilmiş. | Yöneltilmiş. )

-@ MATÛH[Ar. < ATEH] değil/yerine/= BUNAMIŞ/BUNAK
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Ocak | 17:09]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46017 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÂVERÂ[Ar.] değil/yerine/= ÖTE
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Ocak | 17:27]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46018 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ard, geri, bir şeyin ötesinde, arkasında bulunan. | Türk müziğinin eski bir mürekkep makamı.[Biri, devr-i kebir, öteki, fahte usûlünde, iki tane müellifi belirli olmayan peşrev ile bir tane, yine müellifi bilinmeyen saz semaisi, bu makama örnektir.] )

-@ MAYTAP[Fars.] değil/yerine/= HAVAİ FİŞEK
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Ocak | 19:41]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46030 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yandığında renkli ve parlak ışıklar saçan, şenlik gecelerinde yakılan havai fişek. )

-@ MAZBATA[Ar.] değil/yerine/= TUTANAK
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Ocak | 19:44]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46031 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MAZNÛN[Ar. < ZANN] değil/yerine/= SANIK
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 18:03]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46681 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MAZOŞİST/MAZOŞİZM[Fr., İng.] değil/yerine/= ÖZEZER/LİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Ocak | 20:05]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46034 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ME'YÛS[< YE'S]/NEVMÎD[Fars. < NÂ-ÜMÎD] değil/yerine/= ÜMİTSİZ
[Bölüm: Tasavvuf] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Şubat | 20:41]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21511 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MEBZÛL[Ar. < BEZL] değil/yerine/= BOL/ÇOK
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Ocak | 00:58]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46039 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MECRÛH[Ar. < CERH] değil/yerine/= YARALI/İNCİNMİŞ
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Ocak | 01:35]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46043 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yaralanmış. | İnandırıcı sözlerle çürütülmüş düşünce/dâvâ. )

-@ MEDÂR[Ar.< DEVR] değil/yerine/= DÖNENCE | DAYANAK
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Ocak | 01:48]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46046 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MEDCEZİR[Ar.] değil/yerine/= GEL-GİT
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Ocak | 01:51]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46048 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MEDET[Ar.] değil/yerine/= YARDIM
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Ocak | 01:53]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46049 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MEDİYASTİN[Fr.] değil/yerine/= GÖĞÜS
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Ocak | 01:59]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46051 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Göğsün, yanlardan akciğerle, önden göğüs kemiği, arkadan omurga ile sınırlanan orta bölgesi. )

-@ MEDLÛL[Ar.] değil/yerine/= ANLAM
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Ocak | 02:01]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46052 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MEDYUN[Ar. < DEYN] değil/yerine/= BORÇLU/VERECEKLİ
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Ocak | 02:04]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46053 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MEFRUŞAT[Ar.] değil/yerine/= DÖŞEME
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Ocak | 19:13]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ev döşemek için gerekli eşya. )

-@ MEFSÛH[Ar.] değil/yerine/= KALDIRILMIŞ/DAĞITILMIŞ/BOZULMUŞ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Ocak | 19:36]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46065 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MEFÛL[Ar.] değil/yerine/= TÜMLEÇ
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Ocak | 19:47]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46066 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yapılmış, işlenmiş. | Bir eylemin etkisinde olan. | Tümleç. )

-@ MEHTAP[Fars.] değil/yerine/= AY IŞIĞI
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Ocak | 20:48]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46068 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MEKNUZ[Ar.] değil/yerine/= GÖMÜLÜ, SAKLI
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Ocak | 00:25]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46073 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MEKRUH[Ar.] değil/yerine/= İĞRENÇ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Ocak | 00:27]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46074 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( İğrenç, tiksindirici. | İslâm'da, dince yasaklanmadığı halde yapılmaması istenilen. )

-@ MEKTEP[Ar.] değil/yerine/= OKUL
[Bölüm: YAPI] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Ocak | 00:28]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46075 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MELEZ[Ar.]/METİS[Fr.] değil/yerine/= KIRMA/AZMA
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Ocak | 18:46]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46143 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MELHÛZ[Ar.] değil/yerine/= UMULAN/BEKLENEN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Ocak | 01:18]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46081 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Düşünülebilen, olabilen, hatıra gelen, mülâhaza edilen. )

-@ MELİSA[Yun.] değil/yerine/= OĞULOTU
[Bölüm: Bitkiler] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Ocak | 01:24]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46082 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MEMLEHA[Ar.] değil/yerine/= TUZLA
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Ocak | 01:44]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46086 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MENAFİ[Ar.] değil/yerine/= YARARLAR
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Ocak | 01:54]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46090 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MERİSTEM[Fr.] değil/yerine/= SÜRGENDOKU
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Ocak | 17:17]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46113 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MESAJ değil/yerine/= İLETİ/BİLDİRİ
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Ocak | 18:47]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12372 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir devlet büyüğünün, bir sorumlunun, belirli bir nedenle ilgililere gönderdiği bildiri. | Yazı ya da sözle verilen, gönderilen bilgi. | Yazı ya da sözle anlatılması amaçlanan duygu ya da düşünce. )

-@ MESAME[Ar. çoğ. MESAMAT] değil/yerine/= GÖZENEK/LER
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Ocak | 18:49]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46123 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MESANE[Ar.] değil/yerine/= KAVUK/SİDİKTORBASI
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Ocak | 18:50]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46124 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MESUT/MESUD[Ar.] değil/yerine/= MUTLU
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Ocak | 16:28]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46130 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ METALİK/METALOİT[Fr.] değil/yerine/= MADENSEL
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Ocak | 17:53]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46134 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ METALURJİ değil/yerine/= METALBİLİM
[Bölüm: Bilim] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Ocak | 17:51]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46133 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ METAN[Fr. < Yun.] değil/yerine/= BATAKLIK GAZI
[Bölüm: kimya] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Ocak | 17:57]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46135 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Çürümekte olan karbonlu maddelerden çıkan, havada sarı bir alevle yanan, renksiz bir gaz.[CH4] )

-@ METAZORİ[Fr. < Yun.] değil/yerine/= ZORLA
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Ocak | 18:13]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46137 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ METELİKSİZ/ZÜĞÜRT değil/yerine/= PARASIZ
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Ocak | 18:17]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46138 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ METEOR(İT) değil/yerine/= GÖKTAŞI
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Ocak | 18:23]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11405 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Havayuvarı içinde oluşan sıcaklık değişmeleri, yel, yıldırım, yağmur, dolu gibi olaylara verilen ad. | Akanyıldız. )

-@ METFUN[Ar.] değil/yerine/= GÖMÜLÜ
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Ocak | 18:29]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46140 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Gömülmüş olan. )

-@ METRUK[Ar.] değil/yerine/= TERK EDİLMİŞ
[Bölüm: YAPI] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Ocak | 19:12]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46147 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MEVDUAT[Ar.] değil/yerine/= YATIRIM
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Ocak | 19:16]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46149 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Belirli bir süre sonunda ya da istenildiğinde geri alınmak üzere, bankalara yatırılan para. )

-@ MEVZUBAHİS[Ar.] değil/yerine/= SÖZ KONUSU
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Ocak | 21:05]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46154 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MEYİL[Ar.] değil/yerine/= EĞİM
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Ocak | 23:07]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46182 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MEZAT[Ar.] değil/yerine/= AÇIK ARTIRMA
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Ocak | 23:21]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46187 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MEZELLET[Ar.] değil/yerine/= ALÇALMA, BAYAĞILAŞMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Ocak | 23:22]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46188 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MEZOZOİK[Fr. < Yun.] değil/yerine/= İKİNCİ ÇAĞ
[Bölüm: Tarih] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Ocak | 16:48]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46189 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MEZRAA[Ar.] ile/<> MEZRU[Ar.]
[Bölüm: Mekanlar] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Ocak | 17:07]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46190 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ekenek. Ekilen yer. İLE/<> Ekilmiş, ekili. )

-@ MİĞFER[Ar.]/KASK değil/yerine/= TOLGA/BAŞLIK
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Ocak | 23:39]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46203 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Başı, dış darbelerden koruyan, demir, çelik vb.'den yapılmış başlık. )

-@ MİGMATİT[Fr. < Yun.] değil/yerine/= KAYAÇ
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Ocak | 23:34]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46202 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Tortul katmanlar arasına magma girmesiyle oluşan değişim kayacı. )

-@ MİHENK[Ar.] değil/yerine/= DENEKTAŞI
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Ocak | 02:29]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46204 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Denektaşı. | Birinin değerini, ahlâkını anlamaya yarayan ölçüt. )

-@ MİHVER[Ar.] değil/yerine/= EKSEN
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Ocak | 02:41]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Eksen. | Konuşulan, tartışılan ya da düşünülen bir konunun en önemli noktası. )

-@ MİLLÎ[Ar.] değil/yerine/= ULUSAL
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Ocak | 14:59]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46220 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MİNKALE[Ar.] değil/yerine/= İLETKİ
[Bölüm: matematik] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Ocak | 15:42]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46226 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MİNTAN[Fars.] değil/yerine/= GÖMLEK
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Ocak | 16:59]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MINTIKA[Ar.] değil/yerine/= BÖLGE
[Bölüm: Mekanlar] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Ocak | 22:06]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46194 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MİNVAL[Ar.] değil/yerine/= BİÇİM/YOL
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Ocak | 17:01]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46229 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MİRİ KÂTİBİ değil/yerine/= YARGIÇ
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Ocak | 17:39]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Osmanlı Devleti'nde, maliye ile halk arasındaki davalara bakan yargıç. )

-@ MİSL/MİSİL[Ar.] değil/yerine/= KAT
[Bölüm: matematik] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Ocak | 17:47]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Eş, benzer. | Miktar. | Kat. )

-@ MİSVÂK[Ar.] değil/yerine/= DİŞ FIRÇASI
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Ocak | 20:42]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46236 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ucu dövülüp fırça durumuna getirilen ve diş temizliğinde kullanılması, Müslümanlıkça sünnet olan bir tür ağaç çubuğu. )

-@ MİTİNG[İng.] değil/yerine/= TOPLANTI
[Bölüm: Turkce] Eklenme Tarih ve Saati: [21 Ocak | 17:12]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38433 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Gösteri amacıyla ya da bir olaya dikkati çekmek için, genellikle açık yerlerde yapılan, herkesin katılabileceği toplantı. )

-@ MİYOKART[Fr.] değil/yerine/= YÜREK KASI
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [21 Ocak | 17:34]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46242 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MİZANA[İt.] değil/yerine/= ARKA DİREK
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [21 Ocak | 17:54]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46243 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Üç ya da daha çok direği bulunan yelkenli gemilerde, arka direk. )

-@ MIZIKÇI değil/yerine/= OYUNBOZAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Ocak | 22:46]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46197 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Çeşitli nedenlerle oyunu bozan, yenilgiyi kabul etmeyen, kolayca darılan kişi. )

-@ MODEL[Fr.]/MOSTRA[İt.] değil/yerine/= ÖRNEK/KÖZ
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [21 Ocak | 18:08]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12388 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Örnek. | Bir özelliği olan nesne ya da kişi. | Bir sanatçıya poz veren kişi. | Biçim. | Örnekleri içinde toplayan dergi. | Tip. | Benzer. | Örnek alınmaya değer kişi ya da şey. | Manken. )

-@ MODİFİKASYON[Fr.] değil/yerine/= DEĞİŞKE
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Ocak | 04:51]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46247 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MODİSTRA[İt.] değil/yerine/= (KADIN) TERZİ
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Ocak | 04:52]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46248 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MORATORYUM[Fr. < Lat.] değil/yerine/= BORÇ ERTELEME
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Ocak | 18:23]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46257 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MOTİF[Fr.] değil/yerine/= ÖRGE
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Ocak | 19:07]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39012 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yanyana gelerek bir bezeme işini oluşturan ve kendi başlarına birer birlik olan öğelerden her biri. )

-@ MUAF[Ar.] değil/yerine/= AYRI
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 21:27]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46313 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bağışlanmış, affedilmiş. | Ayrı tutulmuş, ayrıcalık tanınmış. | Özgür. )

-@ MUAHHAR[Ar.] değil/yerine/= SONRAKİ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 22:27]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46314 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUAREFE[Ar.] değil/yerine/= TANIŞMA, TANIŞIKLIK
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 23:29]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46319 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUARIZ[Ar.] değil/yerine/= KARŞI KOYAN/ÇIKAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 23:30]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46320 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUASIR[Ar.] değil/yerine/= ÇAĞDAŞ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 23:31]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46321 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Aynı yüzyıl içinde olan. )

-@ MUAVİN[Ar.] değil/yerine/= YARDIMCI
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [28 Ocak | 15:34]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46325 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUAYEDE[Ar.] değil/yerine/= BAYRAMLAŞMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [28 Ocak | 15:38]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46326 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUAZZEZ[Ar.] değil/yerine/= SAYILAN, SAYGI DUYULAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [28 Ocak | 15:52]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46327 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜBÂDELE[Ar. < BEDEL | çoğ. MÜBÂDELÂT] değil/yerine/= DEĞİŞ-TOKUŞ
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Şubat | 13:13]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46434 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜBAHASE[Ar.] değil/yerine/= KONUŞMA
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Şubat | 13:14]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46435 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜBAŞERET[Ar.] değil/yerine/= GİRİŞİM
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Şubat | 13:38]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46437 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir işe başlama. )

-@ MUBAYAA[Ar. < BEY] değil/yerine/= SATIN ALMA
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [28 Ocak | 16:10]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46328 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜCAZAT[Ar.] değil/yerine/= CEZA VERME
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Şubat | 13:53]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46439 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( İşlenen bir suçtan dolayı ceza verme. )

-@ MÜCBİR[< CEBR] değil/yerine/= ZORLAYICI/ZORLAYAN
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Şubat | 13:55]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46440 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜCELLA[Ar.] değil/yerine/= PARLATILMIŞ/PARLAK
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Şubat | 13:59]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46441 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜCELLİT[Ar.] değil/yerine/= CİLTÇİ
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Şubat | 14:13]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46442 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜCERREP[Ar.] değil/yerine/= DENENMİŞ, SINANMIŞ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 12:25]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46449 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜCESSEM[Ar.] değil/yerine/= BELİRMİŞ OLAN
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 12:30]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46450 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Cisim/madde durumunda olan. | Somut bir varolanda, tam olarak belirmiş olan. )

-@ MÜCEVHER[Ar.] değil/yerine/= DEĞERLİ NESNE
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 12:31]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46451 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜCRİM[Ar.] değil/yerine/= SUÇLU
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 12:48]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46454 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜDDEÎ-İ UMÛMÎ[Ar.] değil/yerine/= SAVCI
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 13:29]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46456 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜDELLEL[Ar.] değil/yerine/= KANITLANMIŞ/KANITLI
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 13:31]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46457 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜDEVVER[Ar.] değil/yerine/= YUVARLAK
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 13:32]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46458 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUDİL[Ar.] değil/yerine/= KARMAŞIK, GÜÇ, ÇETİN
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [28 Ocak | 17:49]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46330 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜEBBET[Ar.] değil/yerine/= SONU OLMAYAN, YAŞAM BOYUNCA
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 13:33]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46459 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜEDDEP[Ar.] değil/yerine/= USLU, TERBİYELİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 13:35]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46460 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜEMMEN[Ar.] değil/yerine/= SAĞLANMIŞ, GÜVENİLİR
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 14:57]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46461 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜENNES[Ar.] değil/yerine/= DİŞİL
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 15:00]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46462 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜESSESE[Ar.] değil/yerine/= KURULUŞ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 15:01]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46464 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜESSES[Ar.] değil/yerine/= KURULU
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 15:00]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46463 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜESSİF[Ar.] değil/yerine/= ÜZÜCÜ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 15:02]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46465 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜESSİS[Ar.] değil/yerine/= KURUCU
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 15:09]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46466 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUFASSAL[Ar.] değil/yerine/= AYRINTILI
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [28 Ocak | 17:54]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46332 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜFİT[Ar.] değil/yerine/= YARARLI | ANLATAN
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 15:13]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46467 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜFREDAT[Ar.] değil/yerine/= ÖĞRETİM İZLENCESİ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 15:18]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46470 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜFRET[Ar.] değil/yerine/= TEKİL
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 15:19]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46471 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜFRİT[Ar.] değil/yerine/= AŞIRI
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 15:21]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46473 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUGAYİR[Ar.] değil/yerine/= AYKIRI / UYMAZ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 13:04]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46341 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUĞBER[Ar.] değil/yerine/= GÜCENMİŞ/GÜCENİK, KÜSKÜN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 13:05]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46342 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUHÂCİM[Ar. < HÜCUM] değil/yerine/= SALDIRAN/SALDIRICI
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 13:34]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46345 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUHAFAZAKÂR[Ar., Fars.] değil/yerine/= TUTUCU
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 13:47]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46346 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUHASSALA[Ar.] değil/yerine/= BİLEŞKE
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 14:14]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46351 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Elde edilen sonuç. | Bileşke. )

-@ MUHASSAS[Ar.] değil/yerine/= AYRILMIŞ
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 14:16]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46352 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Birine ayrılmış, tahsis olunmuş. )

-@ MUHATAP[Ar.] değil/yerine/= KONUŞULAN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 14:19]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46353 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜHEYYA[Ar.] değil/yerine/= HAZIR
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 15:26]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46475 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜHEYYİÇ[Ar.] değil/yerine/= COŞTURUCU
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 15:26]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46476 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUHİP[Ar.] değil/yerine/= SEVEN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 14:35]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46357 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUHKEM[Ar.] değil/yerine/= SAĞLAM/LAŞTRILMIŞ
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 14:46]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46358 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜHLİK[Ar.] değil/yerine/= ÖLDÜRÜCÜ | TEHLİKELİ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 15:28]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46477 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUHTASARAN[Ar.] değil/yerine/= KISACA
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 19:19]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46359 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUHTEKİR[Ar.]/SPEKÜLATÖR[İng.] değil/yerine/= VURGUNCU
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 21:33]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46360 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yolsuz kazanç elde eden, vurguncu, istifçi, ihtikâr yapan. )

-@ MUHTELİF[Ar.] değil/yerine/= TÜRLÜ, ÇEŞİT ÇEŞİT
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 21:44]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46361 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Zıt, birbirini tutmayan. | Türlü, çeşit çeşit, çeşitli. )

-@ MUHTELİT[Ar.] değil/yerine/= KARMA / KARIŞIK
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 21:48]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUHTERİZ[Ar.] değil/yerine/= ÇEKİNGEN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 22:09]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46366 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUHTEŞEM[Ar.] değil/yerine/= GÖRKEMLİ/GÖSTERİŞLİ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 22:11]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46367 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUHTIRA[Ar.]/MEMORANDUM[İng.] değil/yerine/= YÖNERGE/ANDAÇ/GÜNLÜK
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 22:15]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46088 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Herhangi bir şeyi anımsatma, uyarma amacıyla yazılan yazı. | Bir devletin, başka bir develete, siyasal sorunlarla ilgili olarak yolladığı uyarı yazısı, diplomatik nota. | Andaç. | Günlük. )

-@ MUİT[Ar.] değil/yerine/= YARDIMCI ÖĞRETMEN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 22:21]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46369 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUKÂBELE[Ar.] değil/yerine/= KARŞILIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 22:38]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42569 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Karşılık verme, karşılama, karşılık. | Karşılaştırma, karşılıklı yapılan okuma. | Karşı gelme, başkaldırma. | Camilerde Kur'an okunurken, hâfızların da karşılık olarak ezbere Kur'an okumaları. | Kur'an'ı, birinin okuması ve birinin/birilerinin dinlemesi. | Mevlevî ayinlerinde, tarikat mensuplarının, cezbe haliyle ayakta dönmesi. )

-@ MUKABİL[Ar.] değil/yerine/= KARŞILIĞINDA
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 22:46]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42570 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir şeye karşılık olarak yapılan bir şeyin karşılığı olan. | Bir şeyin karşısında bulunan. | Karşılık. | Karşılık olarak, karşılığında. )

-@ MUKAFFA/KAFİYELİ[Ar.] değil/yerine/= UYAKLI
[Bölüm: YAZIN] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 22:53]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46370 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUKASSEM[Ar.] değil/yerine/= AYRILMIŞ, BÖLÜNMÜŞ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 22:55]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46371 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUKASSİ[Ar.] değil/yerine/= SIKINTILI, BUNALTICI
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 22:56]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46372 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUKATTAR[Ar. < KATR] değil/yerine/= DAMITILMIŞ/DAMITIK
[Bölüm: Beslenme] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 22:58]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46373 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Damıtılmış, imbikten çekilmiş, taktîr edilmiş. )

-@ MUKAVELE[Ar.] değil/yerine/= SÖZLEŞME
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 23:08]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46374 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUKAVEMET[Ar.] değil/yerine/= DİRENME
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 23:09]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46375 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Dayanma, karşı durma, karşı koyma, direnme, direniş. | Direnç. )

-@ MUKAVİM[Ar.] değil/yerine/= DİRENÇLİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 23:11]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Dayanıklı, güçlü, dirençli. | Karşı koyan, başkaldıran. )

-@ MUKAVVES[Ar.] değil/yerine/= EĞRİ
[Bölüm: YAPI] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 23:14]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46378 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUKAVVİ[Ar.] değil/yerine/= GÜÇLENDİRİCİ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 23:14]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46379 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUKAYESE[Ar.] değil/yerine/= KARŞILAŞTIRMA
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 23:18]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46380 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Akıl ve zariflikte, çokluk iddiasında bulunma. | Benzeterek ya da karşılaştırarak değerlendirme, kıyaslama. )

-@ MUKAYYET[Ar.] değil/yerine/= BAĞLI OLAN
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 23:38]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bağlı olan, bağlanmış. | Bir koşul ya da kayıtla bağlı olan. | Yazılmış, yazılı, kayıtlı. )

-@ MÜKERRER[< KERR | çoğ. MÜKERRERÂT] değil/yerine/= TEKRARLI / YİNELEMELİ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 15:39]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46481 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜKRİM[Ar.] değil/yerine/= KONUKSEVER
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 15:41]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46482 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUKRİZ[Ar.] değil/yerine/= BORÇ VEREN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 23:44]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46384 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUKTESİT[Ar.] değil/yerine/= TUTUMLU
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 23:46]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46385 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUKTEZA/MUKTEZİ[Ar.] değil/yerine/= GEREKLİ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 23:49]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Gereken, gerekli olan. | Bir iş yapılırken, gerekli işlemlerin tümü. )

-@ MÜLAHHAM[Ar.] değil/yerine/= ŞİŞMAN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 15:45]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46484 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MULAJ[Fr.] değil/yerine/= KALIP
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 23:50]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46387 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir şeyin balmumu, alçı gibi bir madde ile kalıbını çıkarmak için yapılan işlemlerin tümü. | Bu işlemler sonunda elde edilen kalıp. )

-@ MÜLÂKAT[Ar. < LİKA] değil/yerine/= SÖYLEŞİ
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 15:48]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46485 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜLAYEMET[Ar.] değil/yerine/= UYSALLIK | BAĞIRSAK YUMUŞAKLIĞI
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 15:54]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46486 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜLÂYİM[Ar.] değil/yerine/= UYGUN | YUMUŞAK HUYLU
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 15:54]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46487 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜLÂZIM[Ar.] değil/yerine/= TEĞMEN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 15:56]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46488 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir işe girmek için bir süre parasız olarak o işe devam eden. | Teğmen. )

-@ MÜLGA[Ar. < LAĞV] değil/yerine/= KAPATILAN
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 18:25]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46489 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜLHEM[Ar.] değil/yerine/= İÇE DOĞMUŞ, ESİNLENİLMİŞ
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 18:27]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46490 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜLKİYET[Ar.] değil/yerine/= İYELİK
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 18:32]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46492 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜLK[Ar.] değil/yerine/= YAPI | TAŞINMAZ
[Bölüm: YAPI] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 18:32]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46491 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ev, dükkân, arazi, gibi taşınmaz mal. | Devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, ülke. | Vakıf olmayıp doğrudan doğruya birinin malı olan yer ya da yapı. )

-@ MÜLTECİ[Ar.] değil/yerine/= SIĞINAN / SIĞINMACI / SIĞINIK
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 18:33]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46493 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜLTEFİT[Ar.] değil/yerine/= GÜLERYÜZLÜ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 18:34]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46494 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUMAİLEYH[Ar.] değil/yerine/= ADI GEÇEN
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 23:58]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46390 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜMASİL[Ar.] değil/yerine/= BENZEYEN, ANDIRAN
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 18:51]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46496 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜMTAZ[Ar.] değil/yerine/= AYRI/ÜSTÜN | SEÇKİN
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 19:53]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46498 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜNÂKALÂT[Ar. < NAKİL] değil/yerine/= ULAŞTIRMA / TAŞIMA
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 20:06]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46500 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜNÂKALE[Ar. < NAKL] değil/yerine/= ULAŞIM | AKTARMA
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 20:08]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46501 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜNBİT[Ar. < NEBÂT] değil/yerine/= VERİMLİ
[Bölüm: Bitkiler] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 18:53]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46497 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜNDERECÂT[Ar.] değil/yerine/= İÇİNDEKİLER
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 20:18]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46502 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜNEBBİH[Ar.] değil/yerine/= UYARICI
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 20:19]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46503 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜNEKKİT[Ar.] değil/yerine/= ELEŞTİRMEN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 20:20]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46504 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUNFASIL[Ar.] değil/yerine/= AYRILMIŞ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Şubat | 00:20]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46392 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜNHANİ[Ar.] değil/yerine/= EĞRİ
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 20:21]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46505 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜNHASIR[Ar.] değil/yerine/= ÖZGÜ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 20:26]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46506 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜNHATT[Ar.] değil/yerine/= AŞAĞI İNEN | ALÇAK | ÇUKUR
[Bölüm: Mekanlar] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 20:28]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46507 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜNKARİZ[Ar.] değil/yerine/= BATMIŞ, ÇÖKMÜŞ, TÜKENMİŞ
[Bölüm: YAPI] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 20:29]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46508 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜNKESİR[Ar. < KESR] değil/yerine/= KIRILMIŞ, KIRIK | KIRGIN, GÜCENMİŞ
[Bölüm: matematik] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 20:31]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46509 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUNSAP[Ar.] değil/yerine/= KAVUŞAN | [coğ.] AĞIZ
[Bölüm: Mekanlar] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Şubat | 00:25]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46393 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜNŞEAT[Ar. < NEŞ'ET] değil/yerine/= YAPIT
[Bölüm: YAZIN] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 20:35]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46510 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Sanatlı düzyazı ya da mektupların toplandığı dergi. | Kaleme alınmış, yazılmış şeyler. )

-@ MÜNTAHAP[Ar.] değil/yerine/= SEÇİLMİŞ, SEÇME
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 20:37]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46511 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUNTAZIR[Ar.] değil/yerine/= BEKLEYEN, GÖZLEYEN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Şubat | 10:21]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46398 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUNZAM[Ar.] değil/yerine/= KATILMIŞ, EKLENMİŞ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Şubat | 10:25]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46399 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜPHEMİYET[Ar.] değil/yerine/= BELİRSİZLİK
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 20:50]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46512 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜPTEDİ[Ar.] değil/yerine/= ÖĞRENMEYE YENİ BAŞLAYAN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 21:20]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46513 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜPTEZEL[Ar.] değil/yerine/= DEĞERSİZ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 21:58]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46515 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Saygınlığını yitirmiş. | Çokluğundan dolayı değerini yitiren, değersiz. )

-@ MÜRÂDİF[Ar. < REDF] değil/yerine/= ANLAMDAŞ, EŞ ANLAMLI
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 22:11]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46516 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MURAFAA[Ar.] değil/yerine/= DURUŞMA
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Şubat | 10:30]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46401 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Duruşma. | Yargıtay'da yapılan duruşma. )

-@ MÜRECCEH[Ar.] değil/yerine/= YEĞ / YEĞREK
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 22:20]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46520 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜSÂADE[Ar. < SU'ÛD] değil/yerine/= İZİN
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 13:19]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46527 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜŞABEHET[Ar.] değil/yerine/= BENZERLİK/BENZEŞLİK
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 14:42]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46547 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜSÂBIK[Ar. < SEBK] değil/yerine/= YARIŞMACI
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 13:20]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46528 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUSAHABE[Ar.] değil/yerine/= KONUŞMA, GÖRÜŞME
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Şubat | 10:45]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46405 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜŞÂHEDE[Ar. < ŞUHÛD] değil/yerine/= GÖRME | GÖZLEM
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 14:49]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46549 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUSALLAT[Ar.] değil/yerine/= PEŞİNE DÜŞME/DÜŞEN
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Şubat | 11:08]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46407 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir kişi ya da şeyin üzerine, bıktıracak kadar düşmek/düşen. )

-@ MÜŞEKKEL[Ar.] değil/yerine/= BİÇİM VERİLMİŞ | İRİ, GÖSTERİŞLİ
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 14:54]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46551 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜŞFİK[Ar.] değil/yerine/= SEVECEN
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 14:55]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46552 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜŞKÜLPESENT[Ar., Fars.] değil/yerine/= GÜÇ BEĞENEN, TİTİZ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 15:04]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46555 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜŞKÜL[Ar.] değil/yerine/= GÜÇ, ZOR, ÇETİN | ENGEL, GÜÇLÜK/ZORLUK
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 15:00]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46553 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜSTAHDEM/HADEME[Ar.] değil/yerine/= HİZMETLİ
[Bölüm: hizmet] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 13:40]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46531 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜSTAİT[Ar.] değil/yerine/= DOĞUŞTAN YETENEKLİ
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 13:41]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46532 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜSTAMEL[Ar. < AMEL] değil/yerine/= KULLANILMIŞ | ESKİ
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 13:51]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46533 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜSTANTİK[Ar.] değil/yerine/= SORGU YARGICI
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 13:52]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46534 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜSTEBAD[Ar. < BU'D] değil/yerine/= OLACAĞI SANILMAYAN/UZAK GÖRÜLEN
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 13:55]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46535 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜSTEFİT[Ar.] değil/yerine/= YARARLANAN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 13:56]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46536 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜSTEHCEN[< HÜCNET] değil/yerine/= AÇIK SAÇIK
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 14:00]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46537 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜŞTEHİ[Ar.] değil/yerine/= İSTEKLİ
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 15:13]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46556 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir şey için çok istek gösteren, istekli. | İştahlı. )

-@ MÜSTELZİM[Ar.] değil/yerine/= GEREKTİREN | GEREKEN/GEREKLİ OLAN
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 14:09]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46538 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜSTENKİF[Ar.] değil/yerine/= ÇEKİMSER
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 14:11]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46540 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜSTENSİH[Ar. < NESH] değil/yerine/= ÇOĞALTAN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 14:15]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46541 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜSTEŞÂR[Ar. < MEŞVERET] değil/yerine/= DANIŞILAN/DANIŞMAN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 14:28]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46543 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜSTEŞRİK[Ar.]/ŞARKİYATÇI/ORYANTALİST[Fr., İng.] değil/yerine/= DOĞUBİLİMCİ
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 14:30]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46544 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜSTEVÎ[Ar.] değil/yerine/= DÜZ | DÜZLEM
[Bölüm: YAPI] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 14:32]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46545 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜSTEVLÎ[Ar. < VELY] değil/yerine/= SALGIN
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Şubat | 16:10]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46653 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( İstilâ eden, ele geçiren, idaresi altına alan. | Yayılan, her tarafı kaplayan. | Salgın. )

-@ MÜSTEZÂD[Ar. < ZİYÂDE] değil/yerine/= ARTMIŞ/ÇOĞALMIŞ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 14:41]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46546 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Çoğalması istenilen, artmış. | Her dizesine bir küçük dize eklenmiş, Divan Edebiyatı şiir türü. [Bahr-i hecez vezinlerinden "mef'ûlü mefâîlü mefâîlü faûlün" vezninde söylenmiş dizelere "mef'ûlü faûlün" parçalarına denk birer parça katarak oluşturulan şiir.] )

-@ MÜSVEDDE[Ar. < SEVED] değil/yerine/= YAZI TASLAĞI / KARALAMA
[Bölüm: YAZIN] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 14:44]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46548 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUTALLAKA[Ar.] değil/yerine/= DUL (KADIN)
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Şubat | 11:34]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46411 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Boşanarak dul kalmış kadın. )

-@ MÜTAREKE[Ar.] değil/yerine/= ATEŞKES / BIRAKIŞMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 15:28]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46559 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUTAT[Ar.] değil/yerine/= ALIŞILMIŞ/ALIŞILAN
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Şubat | 11:36]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46412 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜTA[Ar.] değil/yerine/= GEÇİCİ KAZANÇ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 15:24]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46558 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜTEADDİT[Ar.] değil/yerine/= ÇOK, BİRÇOK
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 15:29]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46560 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜTEALİYE[Ar.]/TRANSANDANTALİZM[İng..] değil/yerine/= DENEYÜSTÜCÜLÜK
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 15:33]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46561 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜTEALLİK[Ar.] değil/yerine/= İLİŞKİN, İLGİLİ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 15:33]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46562 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜTEBAHHİR[Ar.] değil/yerine/= GENİŞ/DERİN BİLGİSİ OLAN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 15:37]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46563 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜTEBESSİM[< BESM] değil/yerine/= GÜLÜMSEYEN/GÜLEÇ
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 15:38]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46564 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜTECESSİS[Ar.] değil/yerine/= MERAKLI
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 15:43]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46566 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜTEDAVİL[Ar.] değil/yerine/= ÇEVRİMDE/Kİ, YÜRÜRLÜKTE
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 15:44]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46567 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUTEDİL[Ar.] değil/yerine/= DENGELİ | ILIMAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Şubat | 11:49]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46415 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜTEESSİF[Ar.] değil/yerine/= ÜZÜLEN, ACIYAN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 15:47]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46568 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜTEFEKKİR[Ar.] değil/yerine/= DÜŞÜNÜR
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 15:50]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46569 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜTEFERRİK[Ar.] değil/yerine/= AYRILMIŞ, DAĞINIK
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 15:51]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46570 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜTEHAMMİL[Ar.] değil/yerine/= DAYANIKLI, GÖTÜRÜMLÜ
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 15:54]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46572 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜTEHARRİK[Ar.] değil/yerine/= DEVİNGEN | İŞLEYEN/ÇALIŞAN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 15:56]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46573 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜTEKAİT[Ar.] değil/yerine/= EMEKLİ
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 15:59]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46574 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜTEKÂMİL[Ar.] değil/yerine/= OLGUNLAŞMIŞ
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 15:59]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46575 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜTEKÂSİF[Ar.] değil/yerine/= YOĞUNLAŞMIŞ, KOYULAŞMIŞ, DERİŞİK
[Bölüm: kimya] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 16:00]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46576 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜTEMMİM CÜZ değil/yerine/= TAMAMLAYICI PARÇA
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 04:04]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46669 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜTEMMİM[Ar.] değil/yerine/= TÜMLEÇ
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 16:06]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44059 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( COMPLEMENT )
( Tamamlayan, bütünleyen, bitiren. | [mat.] Bütünler. | Tümleç. )

-@ MUTENA[Ar.] değil/yerine/= ÖZENİLMİŞ | SEÇKİN/ÖNEMLİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Şubat | 11:55]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46417 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜTENEVVİ[Ar.] değil/yerine/= TÜRLÜ, ÇEŞİTLİ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 16:13]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46578 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜTERCİM[Ar.] değil/yerine/= ÇEVİRMEN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 16:15]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46579 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜTEREDDİT[Ar.] değil/yerine/= İKİRCİKLİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 16:16]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46580 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜTEŞEBBİS[Ar.] değil/yerine/= GİRİŞKEN/GİRİŞİMCİ
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 16:17]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46581 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜTEVALİ[Ar.] değil/yerine/= ARDIŞIK
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 16:21]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46583 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜTEZAYİT[Ar.] değil/yerine/= ARTAN/ÇOĞALAN
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 16:27]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46585 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUTTALİ[Ar.] değil/yerine/= ÖĞRENMİŞ
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Şubat | 14:26]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46420 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Öğrenmiş, haber almış, bilgi edinmiş. )

-@ MUTTARİT[Ar.] değil/yerine/= DÜZENLİ / TEKDÜZE
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Şubat | 14:27]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46421 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUTTASIF[Ar.]/VASIFLI değil/yerine/= NİTELENMİŞ/NİCELİKLİ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Şubat | 14:28]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46422 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUVAZAA[Ar.] değil/yerine/= DANIŞIK/LIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Şubat | 12:44]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46424 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUVAZAT[Ar.]/PARALELLİK değil/yerine/= KOŞUTLUK
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Şubat | 12:46]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46425 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUVAZENE[Ar.] değil/yerine/= DENGE
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Şubat | 12:48]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46426 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUVAZZAF[Ar.] değil/yerine/= GÖREVLİ
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Şubat | 12:51]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46427 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir görev ve hizmetle yükümlü olan kişi. | Silahlı Kuvvetler'de çalışan, meslekten subay ve astsubaylarla, askerlik hizmetini yapan erler. )

-@ MUZAHİR[Ar.] değil/yerine/= DESTEKLEYEN, YARDIM EDEN
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Şubat | 13:07]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46430 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜZÂYEDE[Ar. < ZİYÂDE] değil/yerine/= ARTIRMA
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 16:39]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46586 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜZİKOLOJİ/MÜZİKOLOG değil/yerine/= MÜZİKBİLİM/Cİ
[Bölüm: Muzik] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 16:47]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46588 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUZLİM[Ar.] değil/yerine/= KARANLIK | GİZLİ/BELİRSİZ
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Şubat | 13:11]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46432 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ NÜMUNE[Fars.]/MOSTRALIK[İt.] değil/yerine/= GÖSTERMELİK
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Ocak | 19:01]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46263 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Göstermelik. | Kötü ya da yersiz davranışlarıyla göze batan kişi. )

-@ SAHAN[Ar.] değil/yerine/= TENCERE
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [23 Şubat | 12:49]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46616 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SAHİH[Ar.] değil/yerine/= DOĞRU
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [23 Şubat | 12:54]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46618 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SAHİL[Ar.] değil/yerine/= KIYI
[Bölüm: Mekanlar] Eklenme Tarih ve Saati: [23 Şubat | 12:59]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46619 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SAİKA[Ar.] değil/yerine/= YILDIRIM | NEDEN
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [23 Şubat | 13:19]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46620 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SAİR[Ar.] değil/yerine/= BAŞKA, ÖTEKİ
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [23 Şubat | 13:20]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46621 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SAKARİMETRE[Fr.] değil/yerine/= ŞEKERÖLÇER
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [23 Şubat | 13:57]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46625 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir sıvıda, çözelti durumunda bulunan şeker miktarını belirlemeye yarayan aygıt. )

-@ SAKİL[Ar.] değil/yerine/= AĞIR | KABA
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Şubat | 14:20]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46641 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ağır. | Sıkıntı veren, sıkıntılı. | Çirkin, kaba. | Türk müziğinde bir usûl. )

-@ SAKÎM[Ar. < SAKAMET] değil/yerine/= BOZUK/YANLIŞ/EKSİK
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Şubat | 14:24]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46642 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Hasta, hastalıklı. | Yanlış. | Rivâyeti doğru, sağlam olmayan hadîs. )

-@ SAKO[İt. < Yun.] değil/yerine/= ÜSTLÜK
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Şubat | 14:00]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46636 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Paltoya benzer bir tür üstlük. )

-@ SALÂBET[Ar. < SULB] değil/yerine/= KATILIK/SAĞLAMLIK
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Şubat | 14:30]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46644 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Peklik, katılık, sağlamlık. | Manevi kuvvet, dayanma. )

-@ SALAMANJE[Fr.] değil/yerine/= YEMEK ODASI
[Bölüm: YAPI] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Şubat | 15:46]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46646 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SALAMURA[İt.] değil/yerine/= TUZLU SUDA TUTULMUŞ
[Bölüm: Beslenme] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Şubat | 15:47]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46647 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SÂLİM[Ar.] değil/yerine/= ESEN, SAĞLAM
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Şubat | 16:15]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46654 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SANSUALİZM[Fr.]/SENSÜALİZM[İng.] değil/yerine/= DUYUMCULUK
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 18:09]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46683 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SANSÜR[Fr.] değil/yerine/= DENETLEME
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 18:17]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32831 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Her türlü yayının, sinema ve tiyatro yapıtlarının, hükümetçe, önceden denetlenmesi. Yayın ve gösterilmesinin, izne bağlı olması, sıkıdenetim. | Denetleme işini yapan kurul. )

-@ SANTRA[İng. < Lat.] değil/yerine/= ORTA, MERKEZ
[Bölüm: YAPI] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 18:34]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46686 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SANTRİFÜJ[Fr. < Yun. KENTRON: Merkez. | SOOMA: Gövde.] değil/yerine/= MERKEZKAÇ
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Ocak | 17:46]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46116 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Merkezden uzaklaşan. )

-@ SAPROFİT[Fr. < Yun. SAPROS: Çürük. | PHYTON: Bitki.] değil/yerine/= ÇÜRÜKÇÜL
[Bölüm: Bitkiler] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 19:48]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46693 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SARF-I NAZAR[Ar.] değil/yerine/= SAYILMASA DA, VAZGEÇİLSE DE
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 20:08]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46699 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SARF[Ar.]/GRAMER değil/yerine/= DİLBİLGİSİ | TÜKETİM
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 20:07]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46698 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ŞEHİR[Ar.] değil/yerine/= KENT[< KAND]
[Bölüm: Mekanlar] Eklenme Tarih ve Saati: [24 Şubat | 00:26]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18929 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( İnsanın katıldığı, hayatı tüm yönleriyle yaşadığını hissedebildiği yer. | Konutların, araçların birarada bulunduğu yer. )
( YATUK )
( POLİS )
( BURG/BURJUVA )
( TEMEDDÜN: Kentleşme. )
( SEMERKAND: Semer'in kenti. )

-@ ŞİKÂYETÇİ/MÜŞTEKÎ[Ar.] değil/yerine/= YAKINAN
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 15:14]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46557 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TAKDİM-TEHİR[Ar.]/METATEZ[Fr. < Yun.] değil/yerine/= GÖÇÜŞME
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Ocak | 18:12]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46136 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir sözcük ya da rakamlar içinde, birbirini izleyen iki sesbirimin/rakamın yer değiştirmesi. [Türkçe'de, daha çok, r ya da l ünsüzünün bulunduğu sözcüklerde, birinci hecenin başındaki ses, birbirinin yerine geçer. Kibrit > kirbit, çömlek > çölmek] )

-@ TENEŞİR[Ar.] değil/yerine/= SALACAK
[Bölüm: YAPI] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Şubat | 14:47]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46645 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Üstünde ölü yıkanılan mermer/kerevet. )

-@ ULTRAVİYOLE[Fr.]/MÂVERÂ-İ BENEFŞEVÎ[Ar.] değil/yerine/= MORÖTESİ
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Ocak | 17:30]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12583 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Dalga boyu, mor renkli ışığınkinden daha kısa olan, gözle görülemeyen, mor ışının ötesinde yer alan, yapay olarak da elde edilip tıpta kullanılan bir ışınım.[4000 - 200 A° arasında] )

-@ [ne yazık ki] !FAHİŞ ile/ve/||/<> !MURABAHA/TEFECİLİK
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Şubat | 10:28]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46400 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ölçüyü aşan, aşırı, çok fazla. | Ahlâka ve törelere uygun olmayan. İLE/VE/||/<> Bir malı, çok fazla kârla satma. | Yasanın izin verdiği sınırdan aşkın faiz alma. )

-@ [ne yazık ki] !İRTİKÂB değil/yerine/= !YİYİCİLİK, RÜŞVET YEME
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 22:31]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41688 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( MÜRTEKİP[Ar.]: Kötü, uygunsuz işler çeviren. | Rüşvet yiyen/yiyici. )

-@ [ne yazık ki] !MÜFSİT[Ar.]/MÜZEVİR[Ar.] değil/yerine/= ARABOZUCU
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 15:25]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [ne yazık ki] !MUHTELİS[Ar.] değil/yerine/= ÇALAN
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 21:47]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46362 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Beylik mal ya da parayı zimmetine geçiren, çalan. )

-@ [ne yazık ki] !MÜPTELA[Ar. < BELÂ] değil/yerine/= BAĞIMLI | DÜŞKÜN, TUTULMUŞ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 21:42]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46514 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [ne yazık ki] !MÜSKİRAT[Ar. < SEKR] değil/yerine/= SARHOŞ EDEN ŞEYLER
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 13:36]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46530 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [ne yazık ki] !MÜSTEMLEKE[Ar.] değil/yerine/= SÖMÜRGE
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 14:10]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46539 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [ne yazık ki] !MÜTECAVİZ[Ar.] değil/yerine/= SALDIRGAN/SALDIRICI
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 15:42]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46565 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [ne yazık ki] MELANET[Ar. < LA'N] değil/yerine/= BÜYÜK KÖTÜLÜK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Ocak | 00:58]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46076 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [ne yazık ki] SAHTE[Fars.] değil/yerine/= YAPAY/YAPMA, DÜZMECE
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [23 Şubat | 13:09]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28543 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Sahte olan, zaman ve uzay ile sınırlıdır ve koşulların ürettiğidir. )
( Bir an gerçek gibi görünmek, sahte olanın doğasıdır. )
( Sahte olanı yıkamazsınız, çünkü onu durmadan yaratıyorsunuz. )
( Sahtenin sahteliği anlaşıldığında, o, kendi kendine erir gider. )
( Sahte olanı sahte olarak görmek ve sahte olanı terk etmek, gerçeği getirecektir. )
( Sahte olduğunu gördüğünüz her ne ise o eriyip kaybolur. )
( Sahte olandan vazgeçin, doğru olan kendi yerini bulacaktır. )
( Sahte olanın zamana gereksinimi olduğunu ve zamana gereksinimi olanın sahte olduğunu bir kez anlarsanız, zaman ötesi ve hep şimdi'de olan Gerçek'e yakınlaşmış olursunuz. )
( Gerçeğin görülmesini o kadar zorlaştıran, sahte olana tutunup ondan kopamamaktır. )
( Gerçek, sahtenin reddi ve inkârı ile ifade edilebilir -eylemle. )
( Gerçek, herkes için birdir, ancak sahte olan kişiseldir. )
( Sahte olanı fark edip onu reddetmek, gerçeğe giden yolu açar. )
( Sahte olanlar gittiğinde, geride kalan, gerçek olandır. )
( Doğru kendini öne sürmez, o sahtenin sahte olarak görülmesi ve reddedilmesinde yatar. Zihin, sahte olan tarafından kör edilmişken, doğruyu aramak yararsızdır. Doğru olanın sezilebilmesi için önce sahtenin tamamen temizlenip yok edilmesi gerekir. )
( Sahte olanın keşfedilip terk edilmesi, gerçek olanın zihne girişini sağlar. )
( Sahte olanın yıkımı, şiddet değildir. )
( Sahte olanın reddi, özgürleştirici ve enerji vericidir. )
( Sahte olan "Ben-im" duygusu değil, fakat kendinizi ne sandığınızdır. )
( The false is limited in time and space and is produced by circumstances.
It is the nature of the false that it appears real for a moment.
You cannot destroy the false, for you are creating it all the time.
To see the false as false and abandon the false brings reality into being.
It is the discarding the false that opens the way to the true.
What you see as false, dissolves.
Once you understand that the false needs time and what needs time is false, you are nearer the Reality, which is timeless, ever in the now.
It is the clinging to the false that makes the true so difficult to see.
Reality is common to all. Only the false is personal.
The false dissolves when it is discovered.
The discovery and abandonment of the false remove what prevents the real entering the mind.
The destruction of the false is not violence.
Renunciation of the false is liberating and energizing.
It is not the "I am" that is false, but what you take yourself to be. )

 

 

 

Tüze'de(Hukuk)...
( 210 yeni ekleme, 79 katkı )


-@ !MONARŞİ[Fr. < Lat. < Yun.] değil/yerine/= TEKERKLİK
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Ocak | 17:59]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46252 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Siyasal yetkenin, genellikle miras yolu ile bir kişinin üzerinde toplandığı devlet yönetimi. )

-@ "AZAPHANE" (DERESİ) değil AZEPHANE DERESİ
[Bölüm: Tarih] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 14:53]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46676 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( İstanbul - Ankara yolunda. )

-@ "BİRİKTİRDİĞİN" değil PAYLAŞTIĞIN
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 17:24]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46294 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "DÜŞÜNDÜĞÜNÜ", VAROLANA "GİYDİRMEK" ile/değil/yerine VAROLANI DÜŞÜNMEK
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 18:41]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46302 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "KORKMAK" ile/değil/yerine ONUN SEVİYESİNE İNMEMEK/DÜŞMEMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Ocak | 18:04]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46193 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "PARA" (SAPLANTISI) değil/yerine İNSAN[KARDEŞ/ARKADAŞ/OLANAKSIZ/MAĞDUR]
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Ocak | 20:46]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46152 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "YEMİNİNE BAKIP İNSANA İNANMAK" ile/değil/><
İNSANA BAKIP YEMİNİNE İNANMAK

[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Ocak | 20:59]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46103 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ (")YALPALAMA(") ile/<> (")TÖKEZLEME(")
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 18:43]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46303 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BİLİM ile/ve/||/<> FELSEFE ile/ve/||/<> SANAT
[Bölüm: Bilim] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 11:45]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4774 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( İnsan olmayan herşeyden bahseder. İLE/VE/||/<> İnsanı anlatır. İLE/VE/||/<> İnsanın varoluşunu anlatır. )
( Varolan. İLE/VE/||/<> Var olması gereken. İLE/VE/||/<> Hayal ettiğini/n gerçekleştir(il)me(si). )
( Herhangi bir işi: Bilimsellikle başlat, sanatsallıkla destekle, felsefeyle tamamla! )
( Sanatın özü, içsel bir deneyimi iletebilmek için dış formları kullanmaktır. )
( Sanatı olmayan millet, her zaman dilencidir. )
( Sanat: Mekânı/zamanı iyi kullanmak. | Görüp göstermek. )
( Birleştirmek/birlikte tutmak gerekiyor. )
( MİFTÂHÜ'S-SAÂDE ve MİSBÂHÜ'S-SİYÂDE )
( FELSEFE: Aklı kullanma sanatı. )
( The essence of art is to use the outer form to convey an inner experience. )
( Sanat, dekoltedir. )
( Sanatın yolu, sanattır. )
( SANAT: Ben'in, yaratıcı gücünü keşfetmek. )

-@ ASIL ile/değil ÖNCELİKLE
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Ocak | 01:58]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46178 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ATÂLET[Ar.] değil/yerine/= EYLEMSİZLİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Şubat | 16:38]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46659 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ AYRIM <>/> ÇATIŞKI <>/> BİREŞİM
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [24 Ocak | 09:45]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46282 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BİLGİYE ERİŞİM:
GÖZLEM
ve/+/||/<>/>/< SEZGİ ve/+/||/<>/>/< FARKINDALIK
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Ocak | 07:01]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BİLGİ ile/ve BİLGELİK/HİKMET
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Ocak | 14:27]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2142 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Geçmiş/mazi. İLE/VE Gelecek/istikbal. )
( Past. VS./AND Future. )

-@ BİLİRKEN SUSMAK ve/=/||/<> BİLMEZKEN KONUŞMAK/SÖYLEMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 21:14]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46591 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( İkisi de kötü ve yanlıştır. )

-@ CANINI YAKMA! ve/||/<>/>/< 'AH'INI ALMA!
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Ocak | 19:02]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46005 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Zayıf olanın! VE/||/<>/>/< Hiçkimsenin! )

-@ CELSE[Ar.] değil/yerine/= DURUŞMA/OTURUM
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Ocak | 01:44]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46171 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ DAYATMA değil/yerine/>< DAYANIŞMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 20:46]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46311 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ EDEPLİ:
FELSEFECİ
ve/||/<> MATEMATİKÇİ ve/||/<> HUKUKÇU
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [23 Ocak | 08:42]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46272 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ancak, felsefeci, matematikçi ve hukukçular edeplidir.[Ancak, dile hâkim olabildikleri ve sorgulayabildikleri oranda.] [Ne hareketi/sporu temel/öncelikli alan, ne bilimsel tutarlılığı olan, ne de sanatsal duyarlılığı ile sınırları/nı aşan.] )

-@ ESKİYLE "SAVAŞMAK" ile/değil/yerine YENİSİNİ YARATMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [14 Ocak | 21:55]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46127 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ GEÇİCİLİK ile/ve/<> GEÇİŞLİLİK
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 18:58]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46308 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ GİZLİ ile/ve/değil/yerine/||/<> BELİRSİZ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Şubat | 13:12]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46433 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ GÖMÜT/MEZAR ile/ve/değil/||/<> MORG
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Ocak | 18:31]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46258 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE/VE/DEĞİL/||/<> Adliyece kovuşturmayı gerektiren olaylar sonucu ya da birdenbire ve kuşkulu ölümlerde, ölüm nedeninin ve ölünün kim olduğunun saptanması için ölülerin konulduğu ve inceleme yapılan yer ya da yapı. )

-@ GÖZ ve/||/<> KALP
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Şubat | 22:22]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46612 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Gülmek için!... :) VE/||/<> Sevmek için!... )

-@ GÜZELLİK ile/ve/||/<> BÜTÜNSEL KAVRAYIŞ
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Şubat | 16:09]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46608 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ HASSAS/SANTİMANTAL[Fr.] değil/yerine/= DUYARLI
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 18:31]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46685 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ HIRS değil/yerine GEREKSİNİM
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [01 Şubat | 01:03]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46340 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Dünya, herkesin gereksinimine yetecek kadarını sunar; fakat herkesin hırsına yetecek kadarını değil. )

-@ İHÂNET değil/yerine/>< SADÂKAT
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 02:46]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46292 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Sözler verilir, sözler unutulur; gün gelir, ihânet eden, sadâkat ister. )

-@ İNSANLARLA İLİŞKİDE:
ÇOK UZAKLAŞMAMAK
ve/||/<> ÇOK YAKLAŞMAMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 02:07]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46288 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Donmamak için. VE/||/<> Yanmamak için. )

-@ İRTİZÂK[RIZK] ile/ve/<> İRTİBAT[< RABT]
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [01 Şubat | 00:43]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46338 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Rızıklanma, rızk alma. İLE/VE/<> Bağlanış, bağlanma. | İlgi, ilgili olma. | Bağlantı. )

-@ KADI ile MÜÇTEHİT[Ar.]
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 12:50]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46455 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE Ayet ve hadislere dayanarak yargıya varan, karar veren din düşünürü. )

-@ KAİDE[Ar.] değil/yerine/= KURAL
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Ocak | 01:46]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46172 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KALEM TÜKETMEK ile/ve/değil/daha çok/+/||/<>/></< SİLGİ TÜKETMEK
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 01:26]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46287 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KALIT/MİRAS[Ar.] ile/ve/||/<> METRUKÂT[Ar.]
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Ocak | 19:14]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46148 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ölen kişiden kalanlar. İLE/VE/||/<> Ölen birinin bıraktığı şeyler. )

-@ KAYYUM/KAYYIM ile MÜTEVELLİ
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 16:25]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46584 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Belirli bir malın yönetilmesi ya da belirli bir işin yapılması için görevlendirilen kişi. İLE Bir vakfın yönetimi, kendisine verilmiş kişi. )

-@ KİBİR değil/yerine/>< ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 06:42]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46672 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Büyük görünme. / Küçüklüğün ölçüsü. DEĞİL/YERİNE/>< Küçük görünme. / Büyüklüğün ölçüsü. )

-@ KİMİN, "HAKLI/HAKSIZ" OLDUĞU değil/yerine NEYİN, DOĞRU OLDUĞU
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Ocak | 22:18]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46071 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÂKUL ile/ve MEŞRÛ
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Ocak | 17:04]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9484 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Usa/akla uygun olan. | Akıllıca iş gören, mantıklı. | Aşırı olmayan, uygun, elverişli. İLE/VE/+/||/<> Yasanın, kamu vicdanının ve dinin doğru bulduğu. )

-@ MAŞERÎ[Ar.] değil/yerine/= ORTAK US/AKIL
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Ocak | 18:04]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46002 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Topluluğun olan, ortaklaşa. )

-@ MÂVERÂ[Ar.] değil/yerine/= ÖTE
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Ocak | 17:27]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46018 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ard, geri, bir şeyin ötesinde, arkasında bulunan. | Türk müziğinin eski bir mürekkep makamı.[Biri, devr-i kebir, öteki, fahte usûlünde, iki tane müellifi belirli olmayan peşrev ile bir tane, yine müellifi bilinmeyen saz semaisi, bu makama örnektir.] )

-@ MAZBATA[Ar.] değil/yerine/= TUTANAK
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Ocak | 19:44]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46031 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MAZNÛN[Ar. < ZANN] değil/yerine/= SANIK
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 18:03]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46681 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ME'YÛS[< YE'S]/NEVMÎD[Fars. < NÂ-ÜMÎD] değil/yerine/= ÜMİTSİZ
[Bölüm: Tasavvuf] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Şubat | 20:41]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21511 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MECÂZEN ile MECÂZÎ ile MECÂZLI
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Ocak | 01:07]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46040 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Mecaz yoluyla, mecaz olarak. İLE Mecazla ilgili, mecaz niteliğinde olan. İLE Gerçek anlamından saptırılarak benzetmeli olarak kullanılmış sözcük. )

-@ MECBÛREN ile MECBÛRÎ
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Ocak | 01:22]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46041 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Kendi isteğinin dışında, zorla. İLE Kaçınılmaz, zorunlu. )

-@ MECLİS ARAŞTIRMASI ile MECLİS SORUŞTURMASI
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Ocak | 03:12]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46057 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MECRÛH[Ar. < CERH] değil/yerine/= YARALI/İNCİNMİŞ
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Ocak | 01:35]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46043 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yaralanmış. | İnandırıcı sözlerle çürütülmüş düşünce/dâvâ. )

-@ MEDET[Ar.] değil/yerine/= YARDIM
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Ocak | 01:53]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46049 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MENSUP[Ar.] değil/yerine/= ÜYE
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Ocak | 16:15]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46102 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MEVZUAT[Ar.] /
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Ocak | 21:04]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46153 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir ülkede, yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb.'nin tümü. )

-@ MİHVER[Ar.] değil/yerine/= EKSEN
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Ocak | 02:41]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Eksen. | Konuşulan, tartışılan ya da düşünülen bir konunun en önemli noktası. )

-@ MİNVAL[Ar.] değil/yerine/= BİÇİM/YOL
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Ocak | 17:01]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46229 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MİRİ KÂTİBİ değil/yerine/= YARGIÇ
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Ocak | 17:39]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Osmanlı Devleti'nde, maliye ile halk arasındaki davalara bakan yargıç. )

-@ MİSL/MİSİL[Ar.] değil/yerine/= KAT
[Bölüm: matematik] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Ocak | 17:47]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Eş, benzer. | Miktar. | Kat. )

-@ MİTİNG[İng.] değil/yerine/= TOPLANTI
[Bölüm: Turkce] Eklenme Tarih ve Saati: [21 Ocak | 17:12]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38433 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Gösteri amacıyla ya da bir olaya dikkati çekmek için, genellikle açık yerlerde yapılan, herkesin katılabileceği toplantı. )

-@ MODİFİKASYON[Fr.] değil/yerine/= DEĞİŞKE
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Ocak | 04:51]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46247 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MONDEN[Fr.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Ocak | 18:04]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46253 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Toplum yaşamı ile ilgili. | Yüksek sosyete yaşamın seven. )

-@ MORATORYUM[Fr. < Lat.] değil/yerine/= BORÇ ERTELEME
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Ocak | 18:23]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46257 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUAF[Ar.] değil/yerine/= AYRI
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 21:27]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46313 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bağışlanmış, affedilmiş. | Ayrı tutulmuş, ayrıcalık tanınmış. | Özgür. )

-@ MUAHHAR[Ar.] değil/yerine/= SONRAKİ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 22:27]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46314 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUARIZ[Ar.] değil/yerine/= KARŞI KOYAN/ÇIKAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 23:30]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46320 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUAVİN[Ar.] değil/yerine/= YARDIMCI
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [28 Ocak | 15:34]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46325 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUAZZEZ[Ar.] değil/yerine/= SAYILAN, SAYGI DUYULAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [28 Ocak | 15:52]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46327 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜBAHASE[Ar.] değil/yerine/= KONUŞMA
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Şubat | 13:14]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46435 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUBÂH[Ar. < İBÂHA] ile MÂKUL[Ar. < AKL]
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [28 Ocak | 16:07]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9277 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( İşlenmesinde, sevap ya da günah olmayan şey/iş. İLE Akıllıca, akla uygun, akıllıca iş gören, anlayışlı, mantıklı. )

-@ MÜCAZAT[Ar.] değil/yerine/= CEZA VERME
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Şubat | 13:53]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46439 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( İşlenen bir suçtan dolayı ceza verme. )

-@ MÜCBİR[< CEBR] değil/yerine/= ZORLAYICI/ZORLAYAN
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Şubat | 13:55]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46440 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜCERREP[Ar.] değil/yerine/= DENENMİŞ, SINANMIŞ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 12:25]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46449 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜCMEL[Ar.] değil/yerine/= KISA VE ÖZLÜ
[Bölüm: YAZIN] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 12:35]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46453 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Özet olarak anlatılmış. )

-@ MÜCRİM[Ar.] değil/yerine/= SUÇLU
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 12:48]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46454 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜDDEÎ-İ UMÛMÎ[Ar.] değil/yerine/= SAVCI
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 13:29]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46456 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜDELLEL[Ar.] değil/yerine/= KANITLANMIŞ/KANITLI
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 13:31]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46457 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUDİL[Ar.] değil/yerine/= KARMAŞIK, GÜÇ, ÇETİN
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [28 Ocak | 17:49]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46330 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUDİL[çoğ. MUDİLÂT] ile MUDİLL[< DALÂLET]
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [28 Ocak | 17:52]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46331 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Güç, zor, çetin. İLE Doğru yoldan çıkarıp eğri yola saptıran, dalâlete düşüren. )

-@ MÜEBBET[Ar.] değil/yerine/= SONU OLMAYAN, YAŞAM BOYUNCA
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 13:33]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46459 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜEMMEN[Ar.] değil/yerine/= SAĞLANMIŞ, GÜVENİLİR
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 14:57]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46461 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜESSİS[Ar.] değil/yerine/= KURUCU
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 15:09]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46466 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUFASSAL[Ar.] değil/yerine/= AYRINTILI
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [28 Ocak | 17:54]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46332 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜFİT[Ar.] değil/yerine/= YARARLI | ANLATAN
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 15:13]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46467 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUHÂCİM[Ar. < HÜCUM] değil/yerine/= SALDIRAN/SALDIRICI
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 13:34]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46345 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUHÂFIZ[Ar.] değil/yerine/= KORUYAN/KOLLAYAN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 13:50]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46347 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Birini ya da bir şeyi koruyan, kollayan. | Bir kalenin ya da bir kentin önemli yerlerini korumak, düzeni ve güvenliği sağlamakla görevli komutan. )

-@ MUHAMMEN[Ar.] değil/yerine/= ORANLANAN
[Bölüm: matematik] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 13:56]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46348 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUHASSALA[Ar.] değil/yerine/= BİLEŞKE
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 14:14]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46351 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Elde edilen sonuç. | Bileşke. )

-@ MUHASSAS[Ar.] değil/yerine/= AYRILMIŞ
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 14:16]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46352 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Birine ayrılmış, tahsis olunmuş. )

-@ MUHATAP[Ar.] değil/yerine/= KONUŞULAN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 14:19]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46353 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUHBİR ile/değil MUHABİR
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 13:30]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46344 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Haber ulaştırıcı/veren. | Yasadışı olan bir durumu, yetkili oruna bildiren. İLE/DEĞİL Basın ve yayın kurumlarına haber toplayan, bildiren ya da yazan kişi. | Herhangi bir kuruluşun çalışmasıyla ilgili olarak, merkezle başka bir ülke arasında bağlantıyı sağlayan görevli. )

-@ MUHKEM[Ar.] değil/yerine/= SAĞLAM/LAŞTRILMIŞ
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 14:46]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46358 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUHTIRA[Ar.]/MEMORANDUM[İng.] değil/yerine/= YÖNERGE/ANDAÇ/GÜNLÜK
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 22:15]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46088 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Herhangi bir şeyi anımsatma, uyarma amacıyla yazılan yazı. | Bir devletin, başka bir develete, siyasal sorunlarla ilgili olarak yolladığı uyarı yazısı, diplomatik nota. | Andaç. | Günlük. )

-@ MÜHÜRDAR[Ar., Fars.]
[Bölüm: Tarih] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 15:37]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46480 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Devlet büyüklerinin mühürlerini taşımak ve gereken kâğıtları mühürlemekle yükümlü görevli. )

-@ MUHZIR[Ar.] ile MÜBÂŞİR[]Ar.]
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 22:20]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46368 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( İlgililerin, mahkemede bulunmalarını sağlayan görevli. İLE Mahkemede, duruşmaya girecekleri ve tanıkları çağıran, yargıcın buyruklarını bildiren, kâğıtları getirip götüren görevli. )

-@ MUKAVELE[Ar.] değil/yerine/= SÖZLEŞME
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 23:08]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46374 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUKAVEMET[Ar.] değil/yerine/= DİRENME
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 23:09]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46375 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Dayanma, karşı durma, karşı koyma, direnme, direniş. | Direnç. )

-@ MUKNİ[Ar.] değil/yerine/= İNANDIRAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 23:42]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46383 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUKTEZA/MUKTEZİ[Ar.] değil/yerine/= GEREKLİ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 23:49]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Gereken, gerekli olan. | Bir iş yapılırken, gerekli işlemlerin tümü. )

-@ MÜLGA[Ar. < LAĞV] değil/yerine/= KAPATILAN
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 18:25]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46489 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜLK[Ar.] değil/yerine/= YAPI | TAŞINMAZ
[Bölüm: YAPI] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 18:32]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46491 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ev, dükkân, arazi, gibi taşınmaz mal. | Devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, ülke. | Vakıf olmayıp doğrudan doğruya birinin malı olan yer ya da yapı. )

-@ MUMAİLEYH[Ar.] değil/yerine/= ADI GEÇEN
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 23:58]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46390 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜNÂZARA ile MÜZÂKERE/KENGEŞ
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 16:36]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9408 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Kurallara uygun olarak karşılıklı konuşma. | Bilimsel tartışma. İLE Bir konuyla ilgili görüşme, danışma. | Sözlü sınav. | Etüt, mütalaa. )

-@ MÜNEBBİH[Ar.] değil/yerine/= UYARICI
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 20:19]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46503 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜNHASIR[Ar.] değil/yerine/= ÖZGÜ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 20:26]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46506 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜNTAHAP[Ar.] değil/yerine/= SEÇİLMİŞ, SEÇME
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 20:37]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46511 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜPHEMİYET[Ar.] değil/yerine/= BELİRSİZLİK
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 20:50]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46512 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜPTEDİ[Ar.] değil/yerine/= ÖĞRENMEYE YENİ BAŞLAYAN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 21:20]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46513 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜPTEZEL[Ar.] değil/yerine/= DEĞERSİZ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 21:58]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46515 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Saygınlığını yitirmiş. | Çokluğundan dolayı değerini yitiren, değersiz. )

-@ MURAFAA[Ar.] değil/yerine/= DURUŞMA
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Şubat | 10:30]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46401 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Duruşma. | Yargıtay'da yapılan duruşma. )

-@ MÜRECCEH[Ar.] değil/yerine/= YEĞ / YEĞREK
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 22:20]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46520 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜSÂADE[Ar. < SU'ÛD] değil/yerine/= İZİN
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 13:19]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46527 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜŞÂHEDE[Ar. < ŞUHÛD] değil/yerine/= GÖRME | GÖZLEM
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 14:49]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46549 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUSALLAT[Ar.] değil/yerine/= PEŞİNE DÜŞME/DÜŞEN
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Şubat | 11:08]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46407 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir kişi ya da şeyin üzerine, bıktıracak kadar düşmek/düşen. )

-@ MÜSTANTİK[Ar.] değil/yerine/= SORGU YARGICI
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 13:52]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46534 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜSTEBAD[Ar. < BU'D] değil/yerine/= OLACAĞI SANILMAYAN/UZAK GÖRÜLEN
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 13:55]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46535 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜSTEFİT[Ar.] değil/yerine/= YARARLANAN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 13:56]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46536 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜŞTEMELÂT/MÜŞTEMİLAT ile/ve/değil MEŞRÛTA
[Bölüm: YAPI] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Ocak | 17:12]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18897 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Herhangi bir yapıya göre ayrı bir işlevi bulunan bölüm ya da yapı, eklentiler. İLE Belirli koşullarla vakfedilmiş ayrıcalıklar. İlk sahibi tarafından satılmama koşuluyla bırakılmış olan ev, tarla gibi gayrımenkul. | Hocaların, şeyhlerin, cami görevlilerinin yaşadığı/bulunduğu ev/yer. | İmâret, hastahane gibi kurumlarda çalışanların oturmaları için ayrılan lojman, odalar. )

-@ MUTALLAKA[Ar.] değil/yerine/= DUL (KADIN)
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Şubat | 11:34]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46411 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Boşanarak dul kalmış kadın. )

-@ MÜTEALLİK[Ar.] değil/yerine/= İLİŞKİN, İLGİLİ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 15:33]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46562 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜTEBAHHİR[Ar.] değil/yerine/= GENİŞ/DERİN BİLGİSİ OLAN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 15:37]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46563 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUTEBER ile MUTEMET
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Şubat | 11:47]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46414 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Saygın, itibarı olan, hatırı sayılır. | İnanılır, güvenilir, sözü geçer. | Yürürlükte olmak, geçerli olmak. İLE Kendine inanılıp güvenilen kişi. | Dairelerde, işyerlerinde, bazı para işlerine bakan görevli. )

-@ MÜTECESSİS[Ar.] değil/yerine/= MERAKLI
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 15:43]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46566 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜTEESSİF[Ar.] değil/yerine/= ÜZÜLEN, ACIYAN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 15:47]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46568 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUTSUZLUK ya da KAYGILILIK ile/değil/yerine/>< HUZURLULUK
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Ocak | 04:26]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46062 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Geçmişte. YA DA Gelecekte. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Şu anda ve burada/kilerle. )

-@ MUZAHİR[Ar.] değil/yerine/= DESTEKLEYEN, YARDIM EDEN
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Şubat | 13:07]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46430 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ NE KADAR SEVDİĞİNİZ ve/+/||/<> NE KADAR NAZİK YAŞADIĞINIZ ve/+/||/<> NASIL, ZARAFETLE VAZGEÇEBİLDİĞİNİZ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 02:23]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46289 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ NEDENLİ DÜŞÜNMEK ve/=/||/<>/> DERİN DÜŞÜNMEK
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Ocak | 20:09]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46180 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ OKUMAK ile/ve/değil/||/<>/< OKUYABİLMEK
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 18:33]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46299 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ÖLÇÜT ile/ve/||/<> GEREKÇE
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Ocak | 22:52]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46181 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SAHİH[Ar.] değil/yerine/= DOĞRU
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [23 Şubat | 12:54]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46618 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SAİKA[Ar.] değil/yerine/= YILDIRIM | NEDEN
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [23 Şubat | 13:19]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46620 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SAKÎM[Ar. < SAKAMET] değil/yerine/= BOZUK/YANLIŞ/EKSİK
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Şubat | 14:24]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46642 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Hasta, hastalıklı. | Yanlış. | Rivâyeti doğru, sağlam olmayan hadîs. )

-@ SAKİNLEŞME:
AKILDA
ve/||/<> GÖNÜLDE
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 18:05]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35802 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bilgi ile. VE/||/<> Sevgi ile. )
( Elinde getiren, karnında götürür; aklında getiren, gönlünde götürür. )

-@ SALT ile SALTIK
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Şubat | 19:27]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46662 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yalnız, tek, sırf. | İçinde yabancı bir öğe bulunmayan. | İçinde, kendine yabancı hiçbir şey karışmamış, arı. İLE Kendi başına var olan, hiçbir şeye bağlı olmayan, bağımsız, koşulsuz. | Koşulsuz, bağımsız, göreli olmayan ve kendi başına, tam sayılan bir olgunun niteliği. )

-@ SANSÜR[Fr.] değil/yerine/= DENETLEME
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 18:17]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32831 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Her türlü yayının, sinema ve tiyatro yapıtlarının, hükümetçe, önceden denetlenmesi. Yayın ve gösterilmesinin, izne bağlı olması, sıkıdenetim. | Denetleme işini yapan kurul. )

-@ SAPLAMA ile/değil SAPTAMA
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 19:35]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11719 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Hızla batırmak. İLE/DEĞİL Bir şeyi belirgin kılma, tespit. | Yıkanmış gümüş bromürlü tabakanın, gümüş bromür kalıntılarını eritmek için filmin kimyasal bir eriyikten geçirilmesi. )

-@ SAYGI ve/||/<>/< CİDDİYET
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 18:55]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46307 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SEVGİ:
YANLIŞLARI ÖRTMEK İÇİN
değil ZORLUKLARI AŞMAK İÇİN
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 02:25]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46290 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ŞİKÂYETÇİ/MÜŞTEKÎ[Ar.] değil/yerine/= YAKINAN
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 15:14]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46557 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SÖYLEDİKLERİMİZ ile/ve/<> SÖYLEYEMEDİKLERİMİZ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Ocak | 21:15]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46168 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE/VE/<> Söylediklerimizden daha çok pişmanlığa neden olur. )

-@ TEK BİR KİŞİNİN:
ÜZÜNTÜSÜ
ve/||/<> MUTLULUĞU
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Ocak | 19:05]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46006 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Tüm insanları mutsuz edebilir. VE/||/<> Herkesin yüzünü güldürebilir. :) )

-@ TERBİYE ETMEK:
ÇOCUKLARIMIZI
ile/ve/değil/yerine/||/<>/< KENDİMİZİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 05:10]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46671 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TEŞEKKÜR ETMEK ve/||/<> ÖZÜR DİLEMEK
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 02:28]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46291 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bunları bilmeyenlere, kapıları/nı kapatmak gerekir. )

-@ TÜZE'NİN TEMEL İLKELERİ - ULPIAN[M.S. 170 - 223]:
ONURLU YAŞAMAK
ve/||/<> BAŞKASINI İNCİTMEMEK ve/||/<> HERKESE, HAKKINI TESLİM ETMEK
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 14:43]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46675 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TÜZE ve/||/<>/>/< USSALLIK
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Şubat | 15:59]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46603 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ UTANMA ile/ve/||/<> KENDİNE YAKIŞTIR(A)MAMA
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 20:58]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46590 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ UYUM ile/ve/<> DENGE
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [23 Şubat | 00:47]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Her varolan, öteki bir varolan ile uyum içindedir. )
( Uyumun içinde, korkuya yer yoktur. )
( Şehvet gibi ateş, nefret gibi kötülük, uyumsuzluk gibi acı ve aydınlanma gibi de sevinç yoktur. )
( En büyük hastalık, doyumsuz istekler; en büyük acı da uyumsuzluktur. )
( Sarı, öğle güneşinin rengi yani orta noktanın ve dengenin simgesidir. )
( Gerçek, Sattva'dan ötededir. )
( İFRÂT[< FART] - İTİDAL - TEFRİT )
( Tamas donuklaştırır, rajas çarpıtır, sattva uyumlu kılar. )
( İnsan-altı olanlar, Tamas'ın ve Rajas'ın egemenliği altındadırlar; insanlar ise Sattva'nın. )
( Berraklık ve yardımseverlik, zihni ve eylemi etkilemesinden dolayı Sattva'dır. )
( Sattva'nın olgunlaşmasıyla tüm arzu ve korkular son bulurlar. )
( Tamas obscures, rajas distorts, sattva harmonises. )
( Every being is compatible vs. every other being.
In harmony there is no place for fear.
The sub-human - the 'humanoids' - are dominated by tamas and rajas and the humans by sattva.
Clarity and charity is sattva as it affects mind and action.
With the maturing of the sattva all desires and fears come to an end.
The real is beyond sattva. )

-@ YOKSULLUĞU BİTİRMEK:
HAYIR İŞİ
ile/ve/değil/||/<> ADÂLET
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Ocak | 17:36]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46114 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ YÖNTEM ve/<> KOŞULLAR
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [24 Ocak | 09:31]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46280 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [Ar.] MEMNUNİYET ile MEMNUİYET
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Ocak | 01:48]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46087 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Kıvanma, kıvanç. İLE Yasak olma, yasak edilme durumu. )

-@ [ne yazık ki] !FAHİŞ ile/ve/||/<> !MURABAHA/TEFECİLİK
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Şubat | 10:28]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46400 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ölçüyü aşan, aşırı, çok fazla. | Ahlâka ve törelere uygun olmayan. İLE/VE/||/<> Bir malı, çok fazla kârla satma. | Yasanın izin verdiği sınırdan aşkın faiz alma. )

-@ [ne yazık ki] !İFTİRA ile !İFK
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Şubat | 15:53]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46598 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Birine, aslı olmayan bir suç yükleme. İLE Bir suçu, birine yükleme. )

-@ [ne yazık ki] !İRTİKÂB değil/yerine/= !YİYİCİLİK, RÜŞVET YEME
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 22:31]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41688 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( MÜRTEKİP[Ar.]: Kötü, uygunsuz işler çeviren. | Rüşvet yiyen/yiyici. )

-@ [ne yazık ki] !MUHTELİS[Ar.] değil/yerine/= ÇALAN
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 21:47]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46362 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Beylik mal ya da parayı zimmetine geçiren, çalan. )

-@ [ne yazık ki] !MUHTERİ ile MUCİT
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 22:07]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46365 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yeni bir şey yaratan, icat eden. | Yalanlar uydurarak birine iftirada bulunan. İLE Yeni bir buluş ortaya koyan. | Yaratıcı, yaratan. )

-@ [ne yazık ki] !MÜPTELA[Ar. < BELÂ] değil/yerine/= BAĞIMLI | DÜŞKÜN, TUTULMUŞ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 21:42]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46514 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [ne yazık ki] !MÜTECAVİZ[Ar.] değil/yerine/= SALDIRGAN/SALDIRICI
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 15:42]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46565 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [ne yazık ki] !SABOTAJ[Fr.] ile !KOMPLO[Fr.] ile !KUMPAS[Fr.] ile !MANİPLE[Fr.]
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Ocak | 14:57]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28760 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Baltalama. [Fransa'daki işçilerin, haklarını almak/savunmak üzere tepki olarak ayaklarındaki saboları[tahta ayakkabı], makinelerin içine atmasıyla] İLE Birine, bir kuruluşa karşı, toplu olarak alınan, gizli karar. | Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir tasar. İLE Dizicilerin, harfleri, satır durumuna getirirken, içine yerleştirdikleri ayarlanabilir demir yuva. | Gizli bir iş, düzen hazırlamak. İLE Telgraf imlerini göndermek için bir devredeki akımı kesmekte ya da yeniden vermekte kullanılan aygıt. | Roma ordusunda, 60 ya da 120 erden ibaret bölük. | Bazı papazların ayinlerde sol kolun bileğine yakın taktıkları süslü şerit. )

-@ [ne yazık ki] !TEHDİT ile/ve/||/<> TEHLİKE
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Ocak | 03:16]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46058 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [ne yazık ki] "ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ" değil/yerine ANAYASA
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Ocak | 23:33]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46286 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Burayı tıklayarak okuyabilirsiniz... )

-@ [ne yazık ki] "SONUÇ ODAKLILIK/MERKEZLİLİK" ile/ve/||/<>/>/< TERBİYESİZLİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [21 Ocak | 13:26]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46237 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [ne yazık ki] "YÖNLENDİRME" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< YORUM
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Şubat | 15:46]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46596 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [ne yazık ki] (ÇOK) BENCİLLİK değil/yerine/>< (ÇOK) BİLGİ(LİLİK)
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Ocak | 22:22]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46284 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ne kadar bilgi, o kadar az bencillik; ne kadar az bilgi, o kadar çok bencillik. )

-@ [ne yazık ki] EDEPSİZ ile/değil/yerine/>< EDEPLİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [23 Ocak | 08:26]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46271 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bildiği sözcükler kadar. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Bilmediği sözcükler kadar. )

-@ [ne yazık ki] HAKSIZLIK ve/||/<>/>/< ÖFKE
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 17:55]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46295 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Haksızlık etme. öfkenle hareket etme! )

-@ [ne yazık ki] MELANET[Ar. < LA'N] değil/yerine/= BÜYÜK KÖTÜLÜK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Ocak | 00:58]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46076 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [ne yazık ki] NİCELİK EGEMENLİĞİ ile/ve/<> DEĞERSİZLİK ile/ve/<> GÖRELİLİK
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Şubat | 16:11]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46610 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [ne yazık ki] SAHTE[Fars.] değil/yerine/= YAPAY/YAPMA, DÜZMECE
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [23 Şubat | 13:09]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28543 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Sahte olan, zaman ve uzay ile sınırlıdır ve koşulların ürettiğidir. )
( Bir an gerçek gibi görünmek, sahte olanın doğasıdır. )
( Sahte olanı yıkamazsınız, çünkü onu durmadan yaratıyorsunuz. )
( Sahtenin sahteliği anlaşıldığında, o, kendi kendine erir gider. )
( Sahte olanı sahte olarak görmek ve sahte olanı terk etmek, gerçeği getirecektir. )
( Sahte olduğunu gördüğünüz her ne ise o eriyip kaybolur. )
( Sahte olandan vazgeçin, doğru olan kendi yerini bulacaktır. )
( Sahte olanın zamana gereksinimi olduğunu ve zamana gereksinimi olanın sahte olduğunu bir kez anlarsanız, zaman ötesi ve hep şimdi'de olan Gerçek'e yakınlaşmış olursunuz. )
( Gerçeğin görülmesini o kadar zorlaştıran, sahte olana tutunup ondan kopamamaktır. )
( Gerçek, sahtenin reddi ve inkârı ile ifade edilebilir -eylemle. )
( Gerçek, herkes için birdir, ancak sahte olan kişiseldir. )
( Sahte olanı fark edip onu reddetmek, gerçeğe giden yolu açar. )
( Sahte olanlar gittiğinde, geride kalan, gerçek olandır. )
( Doğru kendini öne sürmez, o sahtenin sahte olarak görülmesi ve reddedilmesinde yatar. Zihin, sahte olan tarafından kör edilmişken, doğruyu aramak yararsızdır. Doğru olanın sezilebilmesi için önce sahtenin tamamen temizlenip yok edilmesi gerekir. )
( Sahte olanın keşfedilip terk edilmesi, gerçek olanın zihne girişini sağlar. )
( Sahte olanın yıkımı, şiddet değildir. )
( Sahte olanın reddi, özgürleştirici ve enerji vericidir. )
( Sahte olan "Ben-im" duygusu değil, fakat kendinizi ne sandığınızdır. )
( The false is limited in time and space and is produced by circumstances.
It is the nature of the false that it appears real for a moment.
You cannot destroy the false, for you are creating it all the time.
To see the false as false and abandon the false brings reality into being.
It is the discarding the false that opens the way to the true.
What you see as false, dissolves.
Once you understand that the false needs time and what needs time is false, you are nearer the Reality, which is timeless, ever in the now.
It is the clinging to the false that makes the true so difficult to see.
Reality is common to all. Only the false is personal.
The false dissolves when it is discovered.
The discovery and abandonment of the false remove what prevents the real entering the mind.
The destruction of the false is not violence.
Renunciation of the false is liberating and energizing.
It is not the "I am" that is false, but what you take yourself to be. )

-@ [ne yazık ki] SUÇLAMA ile/ve/<> DIŞLAMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 11:46]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46446 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [ne yazık ki] YALAKALIK/DALKAVUKLUK ile/ve/<> YARDAKÇILIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Şubat | 13:29]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46635 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE/VE/<> Özellikle kötü işlerde birine yardım eden kişi. )

 

 

 

Matematik'te...
( 55 yeni ekleme, katkı )


-@ BİLİM ile/ve/||/<> FELSEFE ile/ve/||/<> SANAT
[Bölüm: Bilim] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 11:45]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4774 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( İnsan olmayan herşeyden bahseder. İLE/VE/||/<> İnsanı anlatır. İLE/VE/||/<> İnsanın varoluşunu anlatır. )
( Varolan. İLE/VE/||/<> Var olması gereken. İLE/VE/||/<> Hayal ettiğini/n gerçekleştir(il)me(si). )
( Herhangi bir işi: Bilimsellikle başlat, sanatsallıkla destekle, felsefeyle tamamla! )
( Sanatın özü, içsel bir deneyimi iletebilmek için dış formları kullanmaktır. )
( Sanatı olmayan millet, her zaman dilencidir. )
( Sanat: Mekânı/zamanı iyi kullanmak. | Görüp göstermek. )
( Birleştirmek/birlikte tutmak gerekiyor. )
( MİFTÂHÜ'S-SAÂDE ve MİSBÂHÜ'S-SİYÂDE )
( FELSEFE: Aklı kullanma sanatı. )
( The essence of art is to use the outer form to convey an inner experience. )
( Sanat, dekoltedir. )
( Sanatın yolu, sanattır. )
( SANAT: Ben'in, yaratıcı gücünü keşfetmek. )

-@ CEZR-İ MUZÂAF ile/<> CEZR-İ MURABBA ile/<> CEZR-İ MİK'ÂB
[Bölüm: matematik] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Ocak | 17:34]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46132 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( İki kök. İLE/<> Kare kök. İLE/<> Küp kök. )

-@ EDEPLİ:
FELSEFECİ
ve/||/<> MATEMATİKÇİ ve/||/<> HUKUKÇU
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [23 Ocak | 08:42]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46272 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ancak, felsefeci, matematikçi ve hukukçular edeplidir.[Ancak, dile hâkim olabildikleri ve sorgulayabildikleri oranda.] [Ne hareketi/sporu temel/öncelikli alan, ne bilimsel tutarlılığı olan, ne de sanatsal duyarlılığı ile sınırları/nı aşan.] )

-@ MATRİS[Fr.] ile MATRİS
[Bölüm: matematik] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Ocak | 17:05]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46015 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Hesap ve kumanda işlemlerini gerçekleştirmeye yarayan elektronik devre. | İstatistikte, bir elemanlar topluluğunun düzenlenmiş biçimi. | Gerçek ve karmaşık sayıların, dikdörtgen biçiminde tablosu. | Baskı yoluyla teksir için kullanılan, girintili çıkıntılı, metal ya da mukavva kalıp, baskı kalıbı. İLE ... )

-@ METRAJ[Fr.] ile METRİK[Fr. < Yun.]
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Ocak | 18:51]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46144 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir nesnenin, metre olarak uzunluğu. İLE Metre ya da metreyi temel alan ölçülerle ilgili. )

-@ MİKAB[Ar.] değil/yerine/= KÜP
[Bölüm: matematik] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Ocak | 02:49]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46207 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MİLİ-[Fr. < Lat.]
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Ocak | 14:43]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46217 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir ölçü biriminin önüne getirildiğinde, bu birimi, bine bölen önek. [Simgesi: m] )

-@ MİNKALE[Ar.] değil/yerine/= İLETKİ
[Bölüm: matematik] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Ocak | 15:42]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46226 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MİSL/MİSİL[Ar.] değil/yerine/= KAT
[Bölüm: matematik] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Ocak | 17:47]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Eş, benzer. | Miktar. | Kat. )

-@ MUBÂH[Ar. < İBÂHA] ile MÂKUL[Ar. < AKL]
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [28 Ocak | 16:07]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9277 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( İşlenmesinde, sevap ya da günah olmayan şey/iş. İLE Akıllıca, akla uygun, akıllıca iş gören, anlayışlı, mantıklı. )

-@ MÜDEVVER[Ar.] değil/yerine/= YUVARLAK
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 13:32]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46458 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUDİL[Ar.] değil/yerine/= KARMAŞIK, GÜÇ, ÇETİN
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [28 Ocak | 17:49]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46330 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUDİL[çoğ. MUDİLÂT] ile MUDİLL[< DALÂLET]
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [28 Ocak | 17:52]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46331 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Güç, zor, çetin. İLE Doğru yoldan çıkarıp eğri yola saptıran, dalâlete düşüren. )

-@ MUFASSAL[Ar.] değil/yerine/= AYRINTILI
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [28 Ocak | 17:54]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46332 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUHAMMEN[Ar.] değil/yerine/= ORANLANAN
[Bölüm: matematik] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 13:56]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46348 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUHAMMİN[Ar.] değil/yerine/= ORANLAYAN
[Bölüm: matematik] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 14:00]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46349 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUKAYESE[Ar.] değil/yerine/= KARŞILAŞTIRMA
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 23:18]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46380 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Akıl ve zariflikte, çokluk iddiasında bulunma. | Benzeterek ya da karşılaştırarak değerlendirme, kıyaslama. )

-@ MÜMAS[Ar.] değil/yerine/= DOKUNAN | TEĞET
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 18:40]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46495 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜNHANİ[Ar.] değil/yerine/= EĞRİ
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 20:21]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46505 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜNKESİR[Ar. < KESR] değil/yerine/= KIRILMIŞ, KIRIK | KIRGIN, GÜCENMİŞ
[Bölüm: matematik] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 20:31]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46509 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜPTEDİ[Ar.] değil/yerine/= ÖĞRENMEYE YENİ BAŞLAYAN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 21:20]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46513 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜSEDDES[< SÜDS] ile MÜSELLES[< SELÂSE] ile MÜSEMMEN
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 13:33]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46529 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Altıgen. İLE Üçgen. İLE Sekiz bölümden oluşan, sekizli. | Sekizer dizeli bentlerden oluşan koşuk. )

-@ MÜSTEVÎ[Ar.] değil/yerine/= DÜZ | DÜZLEM
[Bölüm: YAPI] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 14:32]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46545 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜTEMMİM CÜZ değil/yerine/= TAMAMLAYICI PARÇA
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 04:04]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46669 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜTEMMİM[Ar.] değil/yerine/= TÜMLEÇ
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 16:06]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44059 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( COMPLEMENT )
( Tamamlayan, bütünleyen, bitiren. | [mat.] Bütünler. | Tümleç. )

-@ MÜTEVALİ[Ar.] değil/yerine/= ARDIŞIK
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 16:21]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46583 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜTEZAYİT[Ar.] değil/yerine/= ARTAN/ÇOĞALAN
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 16:27]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46585 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUVAZAT[Ar.]/PARALELLİK değil/yerine/= KOŞUTLUK
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Şubat | 12:46]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46425 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ OKUMAK ile/ve/değil/||/<>/< OKUYABİLMEK
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 18:33]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46299 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ PASCAL ÜÇGENİ ve/||/<> BİNOM DAĞILIMI
[Bölüm: matematik] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Ocak | 07:13]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46156 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Sayın Haluk Berkmen'in yazısını okumak için burayı tıklayınız... )

-@ SAĞLAMA ile SAĞLAMA
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [23 Şubat | 12:43]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46614 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir işin olması için gerekli durumu, koşulları hazırlamak. | Elde etmek, sahip olmak. | [mat.] Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak. İLE Yolun sağ yanına geçmek. )

-@ SAPLAMA ile/değil SAPTAMA
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 19:35]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11719 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Hızla batırmak. İLE/DEĞİL Bir şeyi belirgin kılma, tespit. | Yıkanmış gümüş bromürlü tabakanın, gümüş bromür kalıntılarını eritmek için filmin kimyasal bir eriyikten geçirilmesi. )

-@ SAPMA ile/ve AYRILMA
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 19:41]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28599 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Serbest bir mıktnatıslı iğnenin, denge konumunda iken gösterdiği doğrultudan geçen düşey düzlemle, bulunulan noktanın meridyen düzlemi arasındaki açı. | Bir ışının, saydam bir biçmeden geçtikten sonraki doğrultusu ile ilk doğrultusu arasında oluşan açı. | Bazı sözcüklerin, kurallara göre almaları gereken biçimlerden uzaklaşması durumu. İLE ... )

-@ SIFIR ile/ve/değil MUTLAK SIFIR
[Bölüm: Bilim] Eklenme Tarih ve Saati: [27 Ocak | 04:37]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7742 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE/VE/DEĞİL -273 Kelvin )
( Mutlak Sıfır yazısı için burayı tıklayınız... )

-@ TAKDİM-TEHİR[Ar.]/METATEZ[Fr. < Yun.] değil/yerine/= GÖÇÜŞME
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Ocak | 18:12]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46136 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir sözcük ya da rakamlar içinde, birbirini izleyen iki sesbirimin/rakamın yer değiştirmesi. [Türkçe'de, daha çok, r ya da l ünsüzünün bulunduğu sözcüklerde, birinci hecenin başındaki ses, birbirinin yerine geçer. Kibrit > kirbit, çömlek > çölmek] )

-@ TÜZE ve/||/<>/>/< USSALLIK
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Şubat | 15:59]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46603 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ÜÇGEN ile PENROSE ÜÇGENİ
[Bölüm: matematik] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Ocak | 16:08]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46108 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... ile )

-@ YÖNTEM ve/<> KOŞULLAR
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [24 Ocak | 09:31]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46280 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [Fr. < Yun.] METRE ile/ve/<>/< MİKRON
[Bölüm: matematik] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Ocak | 03:05]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46214 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE/VE/<>/< Bir metrenin milyonda biri, milimetrenin binde biri. )

-@ [Fr.] SANTİAR ile/ve/<> SANTİGRAM ile/ve/<> SANTİGRAT ile/ve/<> SANTİLİTRE ile/ve/<> SANTİM ile/ve/<> SANTİMETRE
[Bölüm: matematik] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 18:29]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46684 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir ar'ın, yüzde biri, bir metrekare. İLE/VE/<> Bir gramın, yüzde biri, bir desigramın onda biri. İLE/VE/<> Suyun, buz olma noktasını sıfır, buharlaşma noktasını 100 sayarak, arası, derece olarak adlandırılan yüz eşit kısma bölme yoluyla bulunan ısı ölçeği. İLE/VE/<> Bir litrenin, yüzde biri. İLE/VE/<> Herhangi bir birimin, yüzde biri. İLE/VE/<> Bir metrenin, yüzde biri. )

-@ [Lat.] MINIMUM vs. MAXIMUM
[Bölüm: English] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Ocak | 15:40]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23297 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir şey için gerekli en küçük derece, nicelik. | Değişebilen bir niceliğin, varabileceği en küçük olan sınır. İLE Bir şey için gerekli, en büyük derece, nicelik. | Değişebilen bir niceliğin, varabileceği en yüksek olan sınır. )

 

 

 

Fizik'te...
( 69 yeni ekleme, 44 katkı )


-@ BİLİM ile/ve/||/<> FELSEFE ile/ve/||/<> SANAT
[Bölüm: Bilim] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 11:45]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4774 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( İnsan olmayan herşeyden bahseder. İLE/VE/||/<> İnsanı anlatır. İLE/VE/||/<> İnsanın varoluşunu anlatır. )
( Varolan. İLE/VE/||/<> Var olması gereken. İLE/VE/||/<> Hayal ettiğini/n gerçekleştir(il)me(si). )
( Herhangi bir işi: Bilimsellikle başlat, sanatsallıkla destekle, felsefeyle tamamla! )
( Sanatın özü, içsel bir deneyimi iletebilmek için dış formları kullanmaktır. )
( Sanatı olmayan millet, her zaman dilencidir. )
( Sanat: Mekânı/zamanı iyi kullanmak. | Görüp göstermek. )
( Birleştirmek/birlikte tutmak gerekiyor. )
( MİFTÂHÜ'S-SAÂDE ve MİSBÂHÜ'S-SİYÂDE )
( FELSEFE: Aklı kullanma sanatı. )
( The essence of art is to use the outer form to convey an inner experience. )
( Sanat, dekoltedir. )
( Sanatın yolu, sanattır. )
( SANAT: Ben'in, yaratıcı gücünü keşfetmek. )

-@ ADHEZYON ile/ve/||/<>/>/< KOHEZYON ile/ve/||/<>/>/< KAPİLER ETKİ
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Ocak | 06:44]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37164 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( )
( Sayın Haluk Berkmen'in yazısı için burayı tıklayınız... )

-@ AMPER ile MİKROAMPER
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Ocak | 02:53]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46210 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE Amperin, milyonda birine eşit akım şiddet birimi. )

-@ BAR ile MİLİBAR[Fr.]
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Ocak | 14:44]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46218 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE Bir barın, binde biri değerinde, atmosfer basıncı ölçü birimi. )

-@ BİLGİYE ERİŞİM:
GÖZLEM
ve/+/||/<>/>/< SEZGİ ve/+/||/<>/>/< FARKINDALIK
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Ocak | 07:01]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BİLLUR ile MİKROLİT[Fr. < Yun.]
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Ocak | 03:00]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46212 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE Bazı taşların yapısında bulunan, prizma biçiminde ve ancak mikroskopla görülebilen billurlar. )

-@ BUZ ile/ve/<> SU ile/ve/<> BUHAR
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Şubat | 16:07]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46607 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Sıfırın altında. İLE/VE/<> Sıfırın üstünde. İLE/VE/<> 100 °C'nin üstünde. )

-@ ÇELİK ile GRAFEN
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Ocak | 04:26]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46126 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( )

-@ EĞİLİMLİ ile/değil EĞİMLİ
[Bölüm: Mekanlar] Eklenme Tarih ve Saati: [21 Ocak | 15:56]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46239 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KİMİN, "HAKLI/HAKSIZ" OLDUĞU değil/yerine NEYİN, DOĞRU OLDUĞU
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Ocak | 22:18]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46071 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ LENS[İng.] değil/yerine/= MERCEK
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Ocak | 16:40]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46109 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( İçinden geçen koşut ışınları, düzenli bir biçimde birbirine yaklaştıran ya da birbirinden uzaklaştıran, camdan ya da ışık kırıcı herhangi bir maddeden yapılmış, genellikle küresel yüzeylerle sınırlanmış saydam cisim. )

-@ MADDE - KARANLIK MADDE ile/ve/<> KARANLIK ENERJİ
[Bölüm: Bilim] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Ocak | 14:25]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30349 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( %2 İLE/VE/<> %18 İLE/VE/<> %80 )

-@ MAYA >< MAYABOZAN
[Bölüm: kimya] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Ocak | 18:52]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46021 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... >< Bir mayanın etkisine karşı koyan, protein yapısında madde. )

-@ MAYİ[Ar.] değil/yerine/= SIVI
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Ocak | 19:24]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46025 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MEDCEZİR[Ar.] değil/yerine/= GEL-GİT
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Ocak | 01:51]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46048 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MEKANİK[Fr. < Yun.] ile MEKANİZE[Fr.] ile MEKANİZMA
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Ocak | 20:56]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46070 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Kuvvetlerin özdekler ve devinimler üzerine etkisini inceleyen fizik dalı. | Denge ve devinim kurallarıyla ilgili. | El ya da makine ile yapılan. | [mecaz] Düşünmeden yapılan. İLE Savaş ve taşıma gereçleriyle donatılmış kıta ya da birlik. İLE Belirli bir sonuca ulaşmak için karmaşık bir biçimde düzenlenmiş organ ya da parçalar bileşimi, düzenek. | Örgenlerin işleyiş biçimi. | Ateşli silahların işlemesini sağlayan mekanik bölüm. | [mecaz] Oluş, ortaya çıkış, işleyiş. )

-@ MERİDYEN[Fr.]
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Ocak | 17:17]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46112 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ekvatoru dik olarak kestiği ve iki kutup noktasından geçerek dünyayı çevrelediği varsayılan daire. )

-@ MERKEZCİL ile MERKEZÎ
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Ocak | 17:43]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46115 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Merkeze doğru yaklaşan. İLE Merkezde olan, merkezi oluşturan. )

-@ METEOROLOJİ[Fr. < Yun.] değil/yerine/= HAVABİLGİSİ
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Ocak | 18:25]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46139 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Havayuvarı içinde oluşan sıcaklık değişmelerini, yel, yıldırım, yağmur, dolu gibi olayları inceleyen fizik dalı. )

-@ MİHENK[Ar.] değil/yerine/= DENEKTAŞI
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Ocak | 02:29]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46204 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Denektaşı. | Birinin değerini, ahlâkını anlamaya yarayan ölçüt. )

-@ MİKROMETRE[Fr. < Yun.]
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Ocak | 03:03]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46213 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Büyük ölçüde büyütme gücü olan teleskop, mikroskop gibi optik aygıtlarla incelenen nesnelerin oylumlarını ölçmede kullanılan aygıt. | Çok küçük uzunlukları ölçmeye, incelemeye yarayan aygıt. | Mikron. )

-@ MİLİ-[Fr. < Lat.]
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Ocak | 14:43]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46217 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir ölçü biriminin önüne getirildiğinde, bu birimi, bine bölen önek. [Simgesi: m] )

-@ MOMENT[Lat.]
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Ocak | 17:56]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46251 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Kuvvetin, bir cismi, bir nokta ya da bir eksen yörüngesinde döndürme etkisini belirleyen vektör niceliği. )

-@ MONAD = MONADE[İng., Fr., Alm.] = MONAS:BİR OLAN[Yun.]
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Ocak | 18:03]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39510 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Eski Yunan felsefesinde, bölünmez birlik. | Leibniz'in felsefesinde, artık bölünemez bir birlik olan sonsuz sayıdaki sözlerin her biri. )

-@ MONİTÖR[Fr. < Lat.] değil/yerine/= EKRAN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Ocak | 18:08]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46254 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Her tür çalışmada, yetiştirici. | Ses dalgası iletiminde, iletimi bozmadan ve kesmeden, niteliğini denetleyen düzenek. | Televizyonda, görüntü ile sesin niteliğini eşleme, görüntü seçimini gerçekleştirme, görüntüyü yayınlama gibi işlerin denetlenmesinde kullanılan aygıt. )

-@ MÜDEVVER[Ar.] değil/yerine/= YUVARLAK
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 13:32]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46458 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUDİL[Ar.] değil/yerine/= KARMAŞIK, GÜÇ, ÇETİN
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [28 Ocak | 17:49]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46330 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUFASSAL[Ar.] değil/yerine/= AYRINTILI
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [28 Ocak | 17:54]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46332 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUHASSALA[Ar.] değil/yerine/= BİLEŞKE
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 14:14]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46351 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Elde edilen sonuç. | Bileşke. )

-@ MUKAVEMET[Ar.] değil/yerine/= DİRENME
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 23:09]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46375 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Dayanma, karşı durma, karşı koyma, direnme, direniş. | Direnç. )

-@ MUKAVİM[Ar.] değil/yerine/= DİRENÇLİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 23:11]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Dayanıklı, güçlü, dirençli. | Karşı koyan, başkaldıran. )

-@ MUKAVVİ[Ar.] değil/yerine/= GÜÇLENDİRİCİ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 23:14]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46379 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUKAYESE[Ar.] değil/yerine/= KARŞILAŞTIRMA
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 23:18]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46380 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Akıl ve zariflikte, çokluk iddiasında bulunma. | Benzeterek ya da karşılaştırarak değerlendirme, kıyaslama. )

-@ MUKAYYET[Ar.] değil/yerine/= BAĞLI OLAN
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 23:38]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bağlı olan, bağlanmış. | Bir koşul ya da kayıtla bağlı olan. | Yazılmış, yazılı, kayıtlı. )

-@ MÜMAS[Ar.] değil/yerine/= DOKUNAN | TEĞET
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 18:40]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46495 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ OKUMAK ile/ve/değil/||/<>/< OKUYABİLMEK
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 18:33]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46299 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ PONZO YANILSAMASI ile/ve/<> MÜLLER-LYER YANILSAMALARI
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 00:18]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46443 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Açıklamaları için burayı tıklayınız... )

-@ SANTRİFÜJ[Fr. < Yun. KENTRON: Merkez. | SOOMA: Gövde.] değil/yerine/= MERKEZKAÇ
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Ocak | 17:46]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46116 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Merkezden uzaklaşan. )

-@ SANTROZOM[Fr. < Yun. KENTRON: Merkez. | SOOMA: Gövde.]
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 19:08]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46688 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Göze sitoplazması içinde, çekirdeğin yakınında bulunan, açık renkli ve genellikle benzer plazma kütlesi. )

-@ SAPLAMA ile/değil SAPTAMA
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 19:35]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11719 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Hızla batırmak. İLE/DEĞİL Bir şeyi belirgin kılma, tespit. | Yıkanmış gümüş bromürlü tabakanın, gümüş bromür kalıntılarını eritmek için filmin kimyasal bir eriyikten geçirilmesi. )

-@ SAPMA ile/ve AYRILMA
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 19:41]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28599 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Serbest bir mıktnatıslı iğnenin, denge konumunda iken gösterdiği doğrultudan geçen düşey düzlemle, bulunulan noktanın meridyen düzlemi arasındaki açı. | Bir ışının, saydam bir biçmeden geçtikten sonraki doğrultusu ile ilk doğrultusu arasında oluşan açı. | Bazı sözcüklerin, kurallara göre almaları gereken biçimlerden uzaklaşması durumu. İLE ... )

-@ SIFIR ile/ve/değil MUTLAK SIFIR
[Bölüm: Bilim] Eklenme Tarih ve Saati: [27 Ocak | 04:37]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7742 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE/VE/DEĞİL -273 Kelvin )
( Mutlak Sıfır yazısı için burayı tıklayınız... )

-@ TÎN ve/||/+/<> MÂRİC
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Ocak | 23:02]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46268 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Toprak ve su. VE/||/+/<> Ateş ve hava. )

-@ TOPRAK:
MİNERAL[Fr.]
ve/||/<> ORGANİK MADDE ve/||/<> SU ve/||/<> BOŞLUK
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Ocak | 15:31]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44502 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( %45 ve/||/<> %5 ve/||/<> %25 ve/||/<> %25 )
( "Toprak ve Ekoloji" yazısı için burayı tıklayınız... )
( Normal sıcaklıkta, doğada, katı durumda birtakım maddelerle karışık ya da bileşik olarak bulunan ya da kimyasal yollarla elde edilen, inorganik madde. | İçinde inorganik maddeler bulunan. VE/||/<> ... VE/||/<> ... VE/||/<> ... )

-@ ÜÇGEN ile PENROSE ÜÇGENİ
[Bölüm: matematik] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Ocak | 16:08]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46108 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... ile )

-@ ULTRAVİYOLE[Fr.]/MÂVERÂ-İ BENEFŞEVÎ[Ar.] değil/yerine/= MORÖTESİ
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Ocak | 17:30]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12583 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Dalga boyu, mor renkli ışığınkinden daha kısa olan, gözle görülemeyen, mor ışının ötesinde yer alan, yapay olarak da elde edilip tıpta kullanılan bir ışınım.[4000 - 200 A° arasında] )

-@ UZMANLIK ile/ve/<> DERİNLİK
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Şubat | 16:00]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46604 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ YÖNTEM ve/<> KOŞULLAR
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [24 Ocak | 09:31]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46280 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [Fr. < Yun.] MENİSK ile MENİSK
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Ocak | 15:59]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46100 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir yüzü içbükey, öbür yüzü dışbükey olan mercek. İLE Bazı eklemlerde, kemik arasında bulunan kıkırdak bölüm. )

-@ [Fr. < Yun.] MAYOZ (BÖLÜNME) ile MİTOZ/KARYOKİNEZ (BÖLÜNME)
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [21 Ocak | 17:24]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7889 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE Çokgözeli canlılarda, gözenin, belirli evrelerden geçerek çoğalması. )

-@ [Fr.] MEGATON ile MEGAVAT
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Ocak | 20:28]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46067 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir milyon ton değerinde kütle birimi. [Simgesi: Mt] | Nükleer bir bombanın ya da merminin gücünü ölçmeye yarayan birim. İLE Bir milyon vat değerinde elektrik güç birimi. [Simgesi: MW] )

-@ [Fr.] MELANİT ile MELANİT[< Lat.]
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Ocak | 01:23]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46077 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Doğal demir ve kalsiyum silikat. İLE Aslı pikrik asit olan patlayıcı bir madde. )

-@ [Fr.] SANTİAR ile/ve/<> SANTİGRAM ile/ve/<> SANTİGRAT ile/ve/<> SANTİLİTRE ile/ve/<> SANTİM ile/ve/<> SANTİMETRE
[Bölüm: matematik] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 18:29]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46684 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir ar'ın, yüzde biri, bir metrekare. İLE/VE/<> Bir gramın, yüzde biri, bir desigramın onda biri. İLE/VE/<> Suyun, buz olma noktasını sıfır, buharlaşma noktasını 100 sayarak, arası, derece olarak adlandırılan yüz eşit kısma bölme yoluyla bulunan ısı ölçeği. İLE/VE/<> Bir litrenin, yüzde biri. İLE/VE/<> Herhangi bir birimin, yüzde biri. İLE/VE/<> Bir metrenin, yüzde biri. )

 

 

 

Kimya'da...
( 63 yeni ekleme, 40 katkı )


-@ "MEKANİZMA" ile/değil METABOLİZMA[Fr. < Yun. METABOLE: Değişme.]
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Ocak | 17:43]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5469 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE/DEĞİL Canlı organizmada ya da canlı gözelerde, hareketi, enerjiyi sağlamak için oluşan, dirimbilimsel ve kimyasal değişimlerin tümü. )

-@ BİLİM ile/ve/||/<> FELSEFE ile/ve/||/<> SANAT
[Bölüm: Bilim] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 11:45]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4774 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( İnsan olmayan herşeyden bahseder. İLE/VE/||/<> İnsanı anlatır. İLE/VE/||/<> İnsanın varoluşunu anlatır. )
( Varolan. İLE/VE/||/<> Var olması gereken. İLE/VE/||/<> Hayal ettiğini/n gerçekleştir(il)me(si). )
( Herhangi bir işi: Bilimsellikle başlat, sanatsallıkla destekle, felsefeyle tamamla! )
( Sanatın özü, içsel bir deneyimi iletebilmek için dış formları kullanmaktır. )
( Sanatı olmayan millet, her zaman dilencidir. )
( Sanat: Mekânı/zamanı iyi kullanmak. | Görüp göstermek. )
( Birleştirmek/birlikte tutmak gerekiyor. )
( MİFTÂHÜ'S-SAÂDE ve MİSBÂHÜ'S-SİYÂDE )
( FELSEFE: Aklı kullanma sanatı. )
( The essence of art is to use the outer form to convey an inner experience. )
( Sanat, dekoltedir. )
( Sanatın yolu, sanattır. )
( SANAT: Ben'in, yaratıcı gücünü keşfetmek. )

-@ ADHEZYON ile/ve/||/<>/>/< KOHEZYON ile/ve/||/<>/>/< KAPİLER ETKİ
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Ocak | 06:44]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37164 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( )
( Sayın Haluk Berkmen'in yazısı için burayı tıklayınız... )

-@ ALTIN ve GÜMÜŞ
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Ocak | 19:41]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14485 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Atom numarası 79, atomik kütlesi 196.97, ergime noktası 1064,76 ºC, kaynama noktası 2807 ºC, yoğunluğu 19.32 g/cm³, doğal olarak %100 bollukla 197 kütle numaralı [Au¹97;] kararlı izotopu biçiminde bulunan, 1.38MeV, ߯ ve 412keV gama ışınları yayınlayan, 2.7 gün yarılanma süreli 198 kütle numaralı radyoaktif izotopu [Au¹98;], tıpta, karaciğer sintigrafisinde kullanılan, havadan etkilenmeyen, sadece klor ve brom ile tepkimeye giren, dövülüp haddelenmesi kolay olduğundan dolayı kolay işlenebilen ve 10¯4 mm. kalınlığında yaprak haline getirilebilen, bazlarda ve hiçbir asitin tek başına etkileyemediği/çözündüremediği ancak hidroklorik ve nitrik asitlerin kral suyu denilen karışımında çözünen, yüksek değerli [1 ve 3 değerlikler alan], paslanmaz, parlak sarı renkli soy metal. [Au] VE Atom numarası 47, atomik kütlesi 107.88, yoğunluğu 10.5 g/cm³, ergime sıcaklığı 960ºC, kaynama sıcaklığı 1950ºC, kütle numarası 99-122 arasında yapay radyoaktif izotopları olan, ancak Ag¹07;[%51.35] ve Ag¹09;[%48.65] bolluk oranlarıyla doğal olarak bulunan, 107 ve 109 kütle numaralı kararlı izotopları, sırasıyla 30b ve 84b etki kesitleriyle nötron yakalayarak, kısa yarı ömürlü, her ikisi de gama ve beta yayınlayarak bozunan Ag¹08; ve Ag¹10; radyoizotoplarına dönüştüğünden, nötron ölçümünde kullanılan fosfat camların etkinleştirilmesinde kullanılan, parlak, paslanmaz beyaz bir metal öğe. | En iyi iletkendir. )
( HACEREYN: İki taş. )

-@ BİLGİYE ERİŞİM:
GÖZLEM
ve/+/||/<>/>/< SEZGİ ve/+/||/<>/>/< FARKINDALIK
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Ocak | 07:01]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BİLLUR ile MİKROLİT[Fr. < Yun.]
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Ocak | 03:00]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46212 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE Bazı taşların yapısında bulunan, prizma biçiminde ve ancak mikroskopla görülebilen billurlar. )

-@ FELDİSPAT ile SANİDİN[Fr. < Yun.]
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 18:05]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46682 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE Volkanik kayaçlarda bulunan, ortoz feldispat türü. )

-@ KUMAŞ ile MERSERİZE[Fr.][John Mercer'in adından]
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Ocak | 17:55]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46119 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE Kimyasal bir yöntemle parlaklık verilmiş pamuk ipliği. | Bu iplikten yapılmış olan. )

-@ MAYA >< MAYABOZAN
[Bölüm: kimya] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Ocak | 18:52]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46021 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... >< Bir mayanın etkisine karşı koyan, protein yapısında madde. )

-@ MAYİ[Ar.] değil/yerine/= SIVI
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Ocak | 19:24]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46025 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MENDELEVYUM[Fr. < Mendeleyev'in adından]
[Bölüm: kimya] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Ocak | 01:58]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46091 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Atom numarası 101, kütle numarası 256 olan, izotopu 1957'de yapay olarak elde edilmiş olan öğe. [Simgesi: Md] )

-@ METALURJİ değil/yerine/= METALBİLİM
[Bölüm: Bilim] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Ocak | 17:51]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46133 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ METAN[Fr. < Yun.] değil/yerine/= BATAKLIK GAZI
[Bölüm: kimya] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Ocak | 17:57]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46135 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Çürümekte olan karbonlu maddelerden çıkan, havada sarı bir alevle yanan, renksiz bir gaz.[CH4] )

-@ METRON ile METRONOM[Fr. < Yun. METRON: Ölçü. NOMOS: Yasa.]
[Bölüm: Muzik] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Ocak | 18:59]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46146 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ölçü. | Sıvı ölçer. İLE Bir müzik parçasının, hangi hızla çalınması gerektiğini gösteren aygıt. )

-@ MİKROMETRE[Fr. < Yun.]
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Ocak | 03:03]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46213 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Büyük ölçüde büyütme gücü olan teleskop, mikroskop gibi optik aygıtlarla incelenen nesnelerin oylumlarını ölçmede kullanılan aygıt. | Çok küçük uzunlukları ölçmeye, incelemeye yarayan aygıt. | Mikron. )

-@ MİLİ-[Fr. < Lat.]
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Ocak | 14:43]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46217 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir ölçü biriminin önüne getirildiğinde, bu birimi, bine bölen önek. [Simgesi: m] )

-@ MİSEL[Fr.]
[Bölüm: kimya] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Ocak | 17:46]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46232 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Koloit iyonlarında, molekül yığılmasından oluşan ve yalnız başına koloidin tüm niteliğini taşıdığı kabul edilen bölüm. )

-@ Mn ile Mo
[Bölüm: kimya] Eklenme Tarih ve Saati: [21 Ocak | 18:02]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46245 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Manganez'in simgesi. İLE Molibden'in simgesi. )

-@ MUDİL[Ar.] değil/yerine/= KARMAŞIK, GÜÇ, ÇETİN
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [28 Ocak | 17:49]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46330 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUFASSAL[Ar.] değil/yerine/= AYRINTILI
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [28 Ocak | 17:54]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46332 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUHASSALA[Ar.] değil/yerine/= BİLEŞKE
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 14:14]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46351 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Elde edilen sonuç. | Bileşke. )

-@ MUKATTAR[Ar. < KATR] değil/yerine/= DAMITILMIŞ/DAMITIK
[Bölüm: Beslenme] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 22:58]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46373 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Damıtılmış, imbikten çekilmiş, taktîr edilmiş. )

-@ MUKAVVİ[Ar.] değil/yerine/= GÜÇLENDİRİCİ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 23:14]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46379 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUKAYESE[Ar.] değil/yerine/= KARŞILAŞTIRMA
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 23:18]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46380 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Akıl ve zariflikte, çokluk iddiasında bulunma. | Benzeterek ya da karşılaştırarak değerlendirme, kıyaslama. )

-@ MUKAYYET[Ar.] değil/yerine/= BAĞLI OLAN
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 23:38]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bağlı olan, bağlanmış. | Bir koşul ya da kayıtla bağlı olan. | Yazılmış, yazılı, kayıtlı. )

-@ MUMBOYASI ile/<> MUMCİLÂSI
[Bölüm: kimya] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 23:57]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46389 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Mum, terebentin, su ve toprakboyalarla hazırlanan boya. İLE/<> Parafin ve balmumunun, terebentin ya da neftyağında çözüştürülmesi ile elde edilen, ağaç eşyaları cilâlamakta kullanılan madde. )

-@ MÜTEFERRİK[Ar.] değil/yerine/= AYRILMIŞ, DAĞINIK
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 15:51]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46570 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜTEKÂSİF[Ar.] değil/yerine/= YOĞUNLAŞMIŞ, KOYULAŞMIŞ, DERİŞİK
[Bölüm: kimya] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 16:00]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46576 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ OKSİT ile MÜRDESENK[Fars.]
[Bölüm: kimya] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 22:15]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46517 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE Doğal kurşun oksit. [Simgesi: PbO] )

-@ OKUMAK ile/ve/değil/||/<>/< OKUYABİLMEK
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 18:33]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46299 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SAKARİMETRE[Fr.] değil/yerine/= ŞEKERÖLÇER
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [23 Şubat | 13:57]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46625 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir sıvıda, çözelti durumunda bulunan şeker miktarını belirlemeye yarayan aygıt. )

-@ SAKARİN[Fr.] ile SAKAROZ[Fr. < Yun.]
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [23 Şubat | 14:09]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46626 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Genellikle şeker sayrılarının, şeker yerine kullandığı, madenkömürü katranından elde edilen, beyaz bir toz. İLE Şekerkamışı ya da şekerpancarından elde edilen bir tür şeker. [Simgesi: C12H22O11] )

-@ SALİSİLAT[Fr.] ile SALİSİLİK ASİT
[Bölüm: kimya] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Şubat | 16:17]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46655 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Salisilik asidin tuzu. | Salisilik asidin, türlü alkollerle ve fenollerle yaptığı ester. İLE Söğüt kabuğundan çıkarılan antiseptiklerle ilgili olan. [Aldehidin yükselgenmesiyle elde edilen, türlü uçucu yağlarda ester biçiminde bulunan, ekşi ya da tatlı olabilen, 155 °C'de ergiyen bir asit.] )

-@ SAMARYUM[Fr.]
[Bölüm: kimya] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Şubat | 19:47]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46664 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Atom sayısı 62, atom ağırlığı 150,4 ve yoğunluğu 7,75 olan, seyrek bulunur öğe. [Simgesi: Sm] )

-@ SAPLAMA ile/değil SAPTAMA
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 19:35]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11719 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Hızla batırmak. İLE/DEĞİL Bir şeyi belirgin kılma, tespit. | Yıkanmış gümüş bromürlü tabakanın, gümüş bromür kalıntılarını eritmek için filmin kimyasal bir eriyikten geçirilmesi. )

-@ SAPMA ile/ve AYRILMA
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 19:41]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28599 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Serbest bir mıktnatıslı iğnenin, denge konumunda iken gösterdiği doğrultudan geçen düşey düzlemle, bulunulan noktanın meridyen düzlemi arasındaki açı. | Bir ışının, saydam bir biçmeden geçtikten sonraki doğrultusu ile ilk doğrultusu arasında oluşan açı. | Bazı sözcüklerin, kurallara göre almaları gereken biçimlerden uzaklaşması durumu. İLE ... )

-@ SIFIR ile/ve/değil MUTLAK SIFIR
[Bölüm: Bilim] Eklenme Tarih ve Saati: [27 Ocak | 04:37]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7742 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE/VE/DEĞİL -273 Kelvin )
( Mutlak Sıfır yazısı için burayı tıklayınız... )

-@ SÜLFAT ile MECİDİT[Fr.]
[Bölüm: kimya] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Ocak | 01:30]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46042 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE Uranyum ve kalsiyumun, hidratlı doğal sülfatı. )

-@ TÎN ve/||/+/<> MÂRİC
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Ocak | 23:02]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46268 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Toprak ve su. VE/||/+/<> Ateş ve hava. )

-@ TOPRAK:
MİNERAL[Fr.]
ve/||/<> ORGANİK MADDE ve/||/<> SU ve/||/<> BOŞLUK
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Ocak | 15:31]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44502 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( %45 ve/||/<> %5 ve/||/<> %25 ve/||/<> %25 )
( "Toprak ve Ekoloji" yazısı için burayı tıklayınız... )
( Normal sıcaklıkta, doğada, katı durumda birtakım maddelerle karışık ya da bileşik olarak bulunan ya da kimyasal yollarla elde edilen, inorganik madde. | İçinde inorganik maddeler bulunan. VE/||/<> ... VE/||/<> ... VE/||/<> ... )

-@ UZMANLIK ile/ve/<> DERİNLİK
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Şubat | 16:00]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46604 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ YÖNTEM ve/<> KOŞULLAR
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [24 Ocak | 09:31]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46280 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [Fr. < Yun.] MOLİBDEN ile MOLİBDİN
[Bölüm: kimya] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Ocak | 05:06]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46250 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Atom numarası 42, atom ağırlığı 95, 94 olan ve 617 °'ye doğru ergiyen, gümüş beyazlığında, kırılgan, türlü çeliklerin alaşımına giren öğe. [Simgesi: Mo] İLE Doğada ancak biçimsiz durumda bulunan, doğal molibden oksit. )

-@ [Fr.] MELANİT ile MELANİT[< Lat.]
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Ocak | 01:23]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46077 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Doğal demir ve kalsiyum silikat. İLE Aslı pikrik asit olan patlayıcı bir madde. )

-@ [Fr.] METİL- ile METİLEN ile METİLİK
[Bölüm: kimya] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Ocak | 18:36]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46142 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yapısında metil kökü bulunan bileşikleri adlandırmakta kullanılan önek. İLE Metanın iki hidrojen atomunu yitirmesiyle türeyen bir kök. [CH2] İLE Metan bileşimlerinin sıfatı. )

-@ [Fr.] SANTİAR ile/ve/<> SANTİGRAM ile/ve/<> SANTİGRAT ile/ve/<> SANTİLİTRE ile/ve/<> SANTİM ile/ve/<> SANTİMETRE
[Bölüm: matematik] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 18:29]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46684 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir ar'ın, yüzde biri, bir metrekare. İLE/VE/<> Bir gramın, yüzde biri, bir desigramın onda biri. İLE/VE/<> Suyun, buz olma noktasını sıfır, buharlaşma noktasını 100 sayarak, arası, derece olarak adlandırılan yüz eşit kısma bölme yoluyla bulunan ısı ölçeği. İLE/VE/<> Bir litrenin, yüzde biri. İLE/VE/<> Herhangi bir birimin, yüzde biri. İLE/VE/<> Bir metrenin, yüzde biri. )

 

 

 

Doğa'da...
( 155 yeni ekleme, 72 katkı )


-@ "BİRİKTİRDİĞİN" değil PAYLAŞTIĞIN
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 17:24]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46294 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "DÜŞÜNDÜĞÜNÜ", VAROLANA "GİYDİRMEK" ile/değil/yerine VAROLANI DÜŞÜNMEK
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 18:41]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46302 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "MEŞGUL" ile/değil/yerine/>< ÜRETKEN
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Ocak | 23:30]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46285 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "PARA" (SAPLANTISI) değil/yerine İNSAN[KARDEŞ/ARKADAŞ/OLANAKSIZ/MAĞDUR]
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Ocak | 20:46]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46152 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BİLİM ile/ve/||/<> FELSEFE ile/ve/||/<> SANAT
[Bölüm: Bilim] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 11:45]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4774 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( İnsan olmayan herşeyden bahseder. İLE/VE/||/<> İnsanı anlatır. İLE/VE/||/<> İnsanın varoluşunu anlatır. )
( Varolan. İLE/VE/||/<> Var olması gereken. İLE/VE/||/<> Hayal ettiğini/n gerçekleştir(il)me(si). )
( Herhangi bir işi: Bilimsellikle başlat, sanatsallıkla destekle, felsefeyle tamamla! )
( Sanatın özü, içsel bir deneyimi iletebilmek için dış formları kullanmaktır. )
( Sanatı olmayan millet, her zaman dilencidir. )
( Sanat: Mekânı/zamanı iyi kullanmak. | Görüp göstermek. )
( Birleştirmek/birlikte tutmak gerekiyor. )
( MİFTÂHÜ'S-SAÂDE ve MİSBÂHÜ'S-SİYÂDE )
( FELSEFE: Aklı kullanma sanatı. )
( The essence of art is to use the outer form to convey an inner experience. )
( Sanat, dekoltedir. )
( Sanatın yolu, sanattır. )
( SANAT: Ben'in, yaratıcı gücünü keşfetmek. )

-@ ADA ile MERCANADA/ATOL[Maldiv Adaları yerlilerinin dilinden]
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Ocak | 18:32]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46122 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE Su yüzüne kadar çıkan mercan resiflerinden oluşmuş ada. | Mercanların biraraya toplanması ile oluşmuş, halka biçiminde adacık. )

-@ ADHEZYON ile/ve/||/<>/>/< KOHEZYON ile/ve/||/<>/>/< KAPİLER ETKİ
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Ocak | 06:44]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37164 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( )
( Sayın Haluk Berkmen'in yazısı için burayı tıklayınız... )

-@ AKARSU ile/ve/<> MENDERES[Yun.]
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Ocak | 02:04]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46092 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE/VE/<> Bir akarsu yatağının az eğimli koyak tabanlarında ve ova düzlüklerinde çizdiği "s" harfine benzeyen kıvrım. )

-@ ALTIN ve GÜMÜŞ
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Ocak | 19:41]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14485 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Atom numarası 79, atomik kütlesi 196.97, ergime noktası 1064,76 ºC, kaynama noktası 2807 ºC, yoğunluğu 19.32 g/cm³, doğal olarak %100 bollukla 197 kütle numaralı [Au¹97;] kararlı izotopu biçiminde bulunan, 1.38MeV, ߯ ve 412keV gama ışınları yayınlayan, 2.7 gün yarılanma süreli 198 kütle numaralı radyoaktif izotopu [Au¹98;], tıpta, karaciğer sintigrafisinde kullanılan, havadan etkilenmeyen, sadece klor ve brom ile tepkimeye giren, dövülüp haddelenmesi kolay olduğundan dolayı kolay işlenebilen ve 10¯4 mm. kalınlığında yaprak haline getirilebilen, bazlarda ve hiçbir asitin tek başına etkileyemediği/çözündüremediği ancak hidroklorik ve nitrik asitlerin kral suyu denilen karışımında çözünen, yüksek değerli [1 ve 3 değerlikler alan], paslanmaz, parlak sarı renkli soy metal. [Au] VE Atom numarası 47, atomik kütlesi 107.88, yoğunluğu 10.5 g/cm³, ergime sıcaklığı 960ºC, kaynama sıcaklığı 1950ºC, kütle numarası 99-122 arasında yapay radyoaktif izotopları olan, ancak Ag¹07;[%51.35] ve Ag¹09;[%48.65] bolluk oranlarıyla doğal olarak bulunan, 107 ve 109 kütle numaralı kararlı izotopları, sırasıyla 30b ve 84b etki kesitleriyle nötron yakalayarak, kısa yarı ömürlü, her ikisi de gama ve beta yayınlayarak bozunan Ag¹08; ve Ag¹10; radyoizotoplarına dönüştüğünden, nötron ölçümünde kullanılan fosfat camların etkinleştirilmesinde kullanılan, parlak, paslanmaz beyaz bir metal öğe. | En iyi iletkendir. )
( HACEREYN: İki taş. )

-@ ASIL ile/değil ÖNCELİKLE
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Ocak | 01:58]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46178 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ AŞK: ANLAMAYAN İÇİN ile/değil/yerine ANLAYAN İÇİN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Ocak | 14:14]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46157 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir günlük. İLE/DEĞİL/YERİNE Ömürlük. )

-@ AYRIM <>/> ÇATIŞKI <>/> BİREŞİM
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [24 Ocak | 09:45]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46282 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BAŞAK ile BAŞAK
[Bölüm: Bitkiler] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Şubat | 14:17]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46640 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Arpa, buğday, yulaf gibi ekinlerin, taneleri taşıyan kılçıklı başı. | Tarlalarda, bağlarda, dökülmüş ya da tek tük kalmış olan ürün. İLE Zodyak üzerinde Aslan ile Terazi burçları arasında bulunan burcun adı. )

-@ BİLGİYE ERİŞİM:
GÖZLEM
ve/+/||/<>/>/< SEZGİ ve/+/||/<>/>/< FARKINDALIK
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Ocak | 07:01]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BİLLUR ile MİKROLİT[Fr. < Yun.]
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Ocak | 03:00]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46212 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE Bazı taşların yapısında bulunan, prizma biçiminde ve ancak mikroskopla görülebilen billurlar. )

-@ BUZULLAR İÇİN İLK TÜRK TEMSİLCİ: ONUR SABRİ DURAK
[Bölüm: ilk] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Ocak | 22:57]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46106 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( İTÜ Denizcilik Fakültesi öğretim görevlisi Onur Sabri Durak[Dr.], Antarktik Antlaşmalar Sekretaryası'nda Türkiye’yi temsil eden ilk biliminsanı olarak göreve başladı...[10 Ocak 2017] [devamı için burayı tıklayınız...] )

-@ BUZ ile/ve/<> SU ile/ve/<> BUHAR
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Şubat | 16:07]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46607 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Sıfırın altında. İLE/VE/<> Sıfırın üstünde. İLE/VE/<> 100 °C'nin üstünde. )

-@ ÇAMUR ile SALSÂL[Ar.]
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Ocak | 23:04]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46269 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE Kumla karışık, ince çamur. | Lüleci çamuru. )

-@ CANLI ile/ve/<> CAN
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Ocak | 23:40]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46165 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Görünür. İLE/VE/<> Görünmez. )

-@ DEĞER/İNİ BİLMEK:
SAHİP OLMADAN ÖNCE
ile SAHİP İKEN ile KAYBETTİKTEN SONRA
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Ocak | 04:04]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46059 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( )

-@ DÜNYA[Ar.] değil/yerine/= YERYÜZÜ / ACUN / YERTİNÇ
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Ocak | 22:30]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46104 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ EĞİLİMLİ ile/değil EĞİMLİ
[Bölüm: Mekanlar] Eklenme Tarih ve Saati: [21 Ocak | 15:56]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46239 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ FELDİSPAT ile SANİDİN[Fr. < Yun.]
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 18:05]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46682 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE Volkanik kayaçlarda bulunan, ortoz feldispat türü. )

-@ GEÇİCİLİK ile/ve/<> GEÇİŞLİLİK
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 18:58]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46308 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ GÜL GİBİ ve/||/<> GÜN GİBİ
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Ocak | 01:50]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46174 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ GÜZELLİK ile/ve/||/<> BÜTÜNSEL KAVRAYIŞ
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Şubat | 16:09]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46608 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ HACEREYN ve/||/<> NESÎK
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Ocak | 19:44]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46179 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( İki taş.[Altın ve gümüş.] VE/||/<> Altın. | Gümüş. )

-@ HARE[Ar.]/MENEVİŞ[Fars.] değil/yerine/= DALGIR
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Ocak | 15:47]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46097 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir yüzeyde, renk dalgalanması sonucu görülen parlaklık. | Terementi ağacının tohumu. )

-@ HIRS değil/yerine GEREKSİNİM
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [01 Şubat | 01:03]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46340 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Dünya, herkesin gereksinimine yetecek kadarını sunar; fakat herkesin hırsına yetecek kadarını değil. )

-@ IRMAK ile/ve GÖL ile/ve DENİZ ile/ve ANADENİZ/OKYANUS
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Ocak | 23:16]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( OKYANUS: BAHR-İ MUHİT/LEBLÂYE[KARA VE YEŞİL DENİZ] )
( ÂB-I REVÂN: Akarsu, ırmak. )
( KOKYTOS ve STYKS, yeraltı ırmaklarıdır. )
( En uzun ırmaklar:
Nil (Afrika) - 6,690
Amazon (Güney/South Amerika) - 6,570
Mississippi (Missouri) (ABD/US) - 6,212
Yangtze (Çin/China) - 5,520
Irtysh (Rusya/Russia) - 5,410
Hwang Ho (Çin/China) - 4,672
Congo (Afrika) - 4,667
Amur (Asya/Asia) - 4,509
Lena (Rusya/Russia) - 4,296
Mackenzie (Kanada/Canada) - 4,241 )

-@ İRTİZÂK[RIZK] ile/ve/<> İRTİBAT[< RABT]
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [01 Şubat | 00:43]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46338 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Rızıklanma, rızk alma. İLE/VE/<> Bağlanış, bağlanma. | İlgi, ilgili olma. | Bağlantı. )

-@ KAİDE[Ar.] değil/yerine/= KURAL
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Ocak | 01:46]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46172 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KAYA ile MİKAŞİST[Fr.]
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Ocak | 02:51]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46208 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE Küçük kuvars billurlarıyla mikadan oluşmuş, yaprak biçiminde, başkalaşıma uğramış kaya. )

-@ KENDİ YAPISI ile ÖZNİTELİK
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [24 Ocak | 09:28]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46279 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KİMİN, "HAKLI/HAKSIZ" OLDUĞU değil/yerine NEYİN, DOĞRU OLDUĞU
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Ocak | 22:18]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46071 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÂVERÂ[Ar.] değil/yerine/= ÖTE
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Ocak | 17:27]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46018 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ard, geri, bir şeyin ötesinde, arkasında bulunan. | Türk müziğinin eski bir mürekkep makamı.[Biri, devr-i kebir, öteki, fahte usûlünde, iki tane müellifi belirli olmayan peşrev ile bir tane, yine müellifi bilinmeyen saz semaisi, bu makama örnektir.] )

-@ MAYA >< MAYABOZAN
[Bölüm: kimya] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Ocak | 18:52]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46021 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... >< Bir mayanın etkisine karşı koyan, protein yapısında madde. )

-@ MAYİ[Ar.] değil/yerine/= SIVI
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Ocak | 19:24]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46025 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ME'YÛS[< YE'S]/NEVMÎD[Fars. < NÂ-ÜMÎD] değil/yerine/= ÜMİTSİZ
[Bölüm: Tasavvuf] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Şubat | 20:41]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21511 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MECBÛREN ile MECBÛRÎ
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Ocak | 01:22]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46041 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Kendi isteğinin dışında, zorla. İLE Kaçınılmaz, zorunlu. )

-@ MECÛSÎ[Ar.] = ZERDÜŞTÎ[Fars.]
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Ocak | 01:40]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46044 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Zerdüşt dininde olanlar. )

-@ MEDCEZİR[Ar.] değil/yerine/= GEL-GİT
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Ocak | 01:51]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46048 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MED ve/||/<>/> CEZİR
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Ocak | 17:31]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46131 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( [suların] Kabarması. [Uzatma, çekme, yayma, döşeme.] VE/||/<>/> Çekilmesi. )

-@ MEHTAP[Fars.] değil/yerine/= AY IŞIĞI
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Ocak | 20:48]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46068 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MEMLEHA[Ar.] değil/yerine/= TUZLA
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Ocak | 01:44]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46086 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MERİDYEN[Fr.]
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Ocak | 17:17]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46112 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ekvatoru dik olarak kestiği ve iki kutup noktasından geçerek dünyayı çevrelediği varsayılan daire. )

-@ MERİSTEM[Fr.] değil/yerine/= SÜRGENDOKU
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Ocak | 17:17]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46113 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ METEOR(İT) değil/yerine/= GÖKTAŞI
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Ocak | 18:23]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11405 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Havayuvarı içinde oluşan sıcaklık değişmeleri, yel, yıldırım, yağmur, dolu gibi olaylara verilen ad. | Akanyıldız. )

-@ METEOROLOJİ[Fr. < Yun.] değil/yerine/= HAVABİLGİSİ
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Ocak | 18:25]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46139 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Havayuvarı içinde oluşan sıcaklık değişmelerini, yel, yıldırım, yağmur, dolu gibi olayları inceleyen fizik dalı. )

-@ MEYİL[Ar.] değil/yerine/= EĞİM
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Ocak | 23:07]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46182 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MİGMATİT[Fr. < Yun.] değil/yerine/= KAYAÇ
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Ocak | 23:34]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46202 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Tortul katmanlar arasına magma girmesiyle oluşan değişim kayacı. )

-@ MİHVER[Ar.] değil/yerine/= EKSEN
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Ocak | 02:41]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Eksen. | Konuşulan, tartışılan ya da düşünülen bir konunun en önemli noktası. )

-@ MİKOZ[Fr.]
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Ocak | 02:52]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46209 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Mantar asalaklarından oluşan sayrılık. )

-@ MİLDİYU[İng.]
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Ocak | 14:41]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46216 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( En çok, bağlarda görülen, peronospora cinsinden, emeçlerini bitkilerin yapraklarına salarak yaşayan asalak bir mantarın oluşturduğu hastalık. )

-@ MİL ile MİL[Ar.] ile MİL[Lat.]
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Ocak | 14:39]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46215 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Balçık. İLE Türlü işlerde kullanılmak üzere yapılan, ince ve uzun metal çubuk. | Göze sürme çekmeye yarayan, kemik ya da fildişinden yapılmış ince ve uzun araç. İLE Yer yer, uzunluğu değişen bir uzaklık ölçü birimi. )

-@ MİSVÂK[Ar.] değil/yerine/= DİŞ FIRÇASI
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Ocak | 20:42]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46236 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ucu dövülüp fırça durumuna getirilen ve diş temizliğinde kullanılması, Müslümanlıkça sünnet olan bir tür ağaç çubuğu. )

-@ MODİFİKASYON[Fr.] değil/yerine/= DEĞİŞKE
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Ocak | 04:51]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46247 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MOLAS[Fr.]
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Ocak | 05:03]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46249 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Karbonatlı kumtaşı. )

-@ MONAD = MONADE[İng., Fr., Alm.] = MONAS:BİR OLAN[Yun.]
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Ocak | 18:03]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39510 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Eski Yunan felsefesinde, bölünmez birlik. | Leibniz'in felsefesinde, artık bölünemez bir birlik olan sonsuz sayıdaki sözlerin her biri. )

-@ MUAVİN[Ar.] değil/yerine/= YARDIMCI
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [28 Ocak | 15:34]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46325 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUAZZEZ[Ar.] değil/yerine/= SAYILAN, SAYGI DUYULAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [28 Ocak | 15:52]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46327 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜCERREP[Ar.] değil/yerine/= DENENMİŞ, SINANMIŞ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 12:25]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46449 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜCESSEM[Ar.] değil/yerine/= BELİRMİŞ OLAN
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 12:30]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46450 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Cisim/madde durumunda olan. | Somut bir varolanda, tam olarak belirmiş olan. )

-@ MUDİL[Ar.] değil/yerine/= KARMAŞIK, GÜÇ, ÇETİN
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [28 Ocak | 17:49]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46330 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUDİL[çoğ. MUDİLÂT] ile MUDİLL[< DALÂLET]
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [28 Ocak | 17:52]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46331 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Güç, zor, çetin. İLE Doğru yoldan çıkarıp eğri yola saptıran, dalâlete düşüren. )

-@ MÜENNES[Ar.] değil/yerine/= DİŞİL
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 15:00]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46462 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUFASSAL[Ar.] değil/yerine/= AYRINTILI
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [28 Ocak | 17:54]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46332 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUHASSALA[Ar.] değil/yerine/= BİLEŞKE
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 14:14]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46351 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Elde edilen sonuç. | Bileşke. )

-@ MUHTELİF[Ar.] değil/yerine/= TÜRLÜ, ÇEŞİT ÇEŞİT
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 21:44]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46361 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Zıt, birbirini tutmayan. | Türlü, çeşit çeşit, çeşitli. )

-@ MUKAYESE[Ar.] değil/yerine/= KARŞILAŞTIRMA
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 23:18]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46380 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Akıl ve zariflikte, çokluk iddiasında bulunma. | Benzeterek ya da karşılaştırarak değerlendirme, kıyaslama. )

-@ MUKAYYET[Ar.] değil/yerine/= BAĞLI OLAN
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Şubat | 23:38]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bağlı olan, bağlanmış. | Bir koşul ya da kayıtla bağlı olan. | Yazılmış, yazılı, kayıtlı. )

-@ MÜMASİL[Ar.] değil/yerine/= BENZEYEN, ANDIRAN
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 18:51]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46496 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜMTAZ[Ar.] değil/yerine/= AYRI/ÜSTÜN | SEÇKİN
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 19:53]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46498 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜNHASIR[Ar.] değil/yerine/= ÖZGÜ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 20:26]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46506 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUNSAP[Ar.] değil/yerine/= KAVUŞAN | [coğ.] AĞIZ
[Bölüm: Mekanlar] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Şubat | 00:25]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46393 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜPHEMİYET[Ar.] değil/yerine/= BELİRSİZLİK
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 20:50]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46512 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜRECCEH[Ar.] değil/yerine/= YEĞ / YEĞREK
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 22:20]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46520 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜREKKEP ile MÜREKKEP
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 22:24]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46521 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yazı yazmak, desen çizmek ya da basmak için kullanılan, türlü renklerde sıvı madde. İLE Bileşmiş, bileşik. | ...-dan oluşmuş/olma. )

-@ MÜSÂADE[Ar. < SU'ÛD] değil/yerine/= İZİN
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 13:19]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46527 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜŞABEHET[Ar.] değil/yerine/= BENZERLİK/BENZEŞLİK
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 14:42]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46547 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜŞABİH ile/ve/<> MÜŞEBBEH
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 14:53]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46550 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Aralarında benzerlik olan, benzer, benzeş. İLE/VE/<> Bir şeyle arasında benzerlik bulunan, benzetilen. )

-@ MÜŞÂHEDE[Ar. < ŞUHÛD] değil/yerine/= GÖRME | GÖZLEM
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 14:49]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46549 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜŞEKKEL[Ar.] değil/yerine/= BİÇİM VERİLMİŞ | İRİ, GÖSTERİŞLİ
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 14:54]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46551 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜŞKÜL[Ar.] değil/yerine/= GÜÇ, ZOR, ÇETİN | ENGEL, GÜÇLÜK/ZORLUK
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 15:00]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46553 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜSTEHCEN[< HÜCNET] değil/yerine/= AÇIK SAÇIK
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 14:00]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46537 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜTEALLİK[Ar.] değil/yerine/= İLİŞKİN, İLGİLİ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 15:33]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46562 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜTECESSİS[Ar.] değil/yerine/= MERAKLI
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 15:43]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46566 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUTEDİL[Ar.] değil/yerine/= DENGELİ | ILIMAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Şubat | 11:49]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46415 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜTEFERRİK[Ar.] değil/yerine/= AYRILMIŞ, DAĞINIK
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 15:51]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46570 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜTEKÂMİL[Ar.] değil/yerine/= OLGUNLAŞMIŞ
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 15:59]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46575 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜTEMMİM CÜZ değil/yerine/= TAMAMLAYICI PARÇA
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 04:04]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46669 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜTENEVVİ[Ar.] değil/yerine/= TÜRLÜ, ÇEŞİTLİ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 16:13]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46578 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MÜTEZAYİT[Ar.] değil/yerine/= ARTAN/ÇOĞALAN
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Şubat | 16:27]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46585 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUTSUZLUK ya da KAYGILILIK ile/değil/yerine/>< HUZURLULUK
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Ocak | 04:26]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46062 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Geçmişte. YA DA Gelecekte. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Şu anda ve burada/kilerle. )

-@ MUZLİM[Ar.] değil/yerine/= KARANLIK | GİZLİ/BELİRSİZ
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Şubat | 13:11]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46432 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ OKUMAK ile/ve/değil/||/<>/< OKUYABİLMEK
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 18:33]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46299 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ OLUŞ ve/||/<>/>/< SONSUZLUK
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Şubat | 22:06]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46611 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( İkisinin de tek sözcüğü/aracı... "... bile değil!" )

-@ SAİKA[Ar.] değil/yerine/= YILDIRIM | NEDEN
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [23 Şubat | 13:19]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46620 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SAKIT[Ar.] ile Sakıt
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [23 Şubat | 14:23]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46629 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Düşen, düşmüş. | Hükmü kalmamış, eski önemini yitirmiş. | Düşük. İLE Merih, Mars. )

-@ SAK ile SAK[Ar.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [23 Şubat | 13:26]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46622 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Uyanık, gözü açık. | Uykusu hafif. İLE Sap. )

-@ SALT ile SALTIK
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Şubat | 19:27]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46662 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yalnız, tek, sırf. | İçinde yabancı bir öğe bulunmayan. | İçinde, kendine yabancı hiçbir şey karışmamış, arı. İLE Kendi başına var olan, hiçbir şeye bağlı olmayan, bağımsız, koşulsuz. | Koşulsuz, bağımsız, göreli olmayan ve kendi başına, tam sayılan bir olgunun niteliği. )

-@ SANTROZOM[Fr. < Yun. KENTRON: Merkez. | SOOMA: Gövde.]
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 19:08]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46688 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Göze sitoplazması içinde, çekirdeğin yakınında bulunan, açık renkli ve genellikle benzer plazma kütlesi. )

-@ SAPLAMA ile/değil SAPTAMA
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 19:35]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11719 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Hızla batırmak. İLE/DEĞİL Bir şeyi belirgin kılma, tespit. | Yıkanmış gümüş bromürlü tabakanın, gümüş bromür kalıntılarını eritmek için filmin kimyasal bir eriyikten geçirilmesi. )

-@ SAPMA ile/ve AYRILMA
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Şubat | 19:41]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28599 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Serbest bir mıktnatıslı iğnenin, denge konumunda iken gösterdiği doğrultudan geçen düşey düzlemle, bulunulan noktanın meridyen düzlemi arasındaki açı. | Bir ışının, saydam bir biçmeden geçtikten sonraki doğrultusu ile ilk doğrultusu arasında oluşan açı. | Bazı sözcüklerin, kurallara göre almaları gereken biçimlerden uzaklaşması durumu. İLE ... )

-@ SIFIR ile/ve/değil MUTLAK SIFIR
[Bölüm: Bilim] Eklenme Tarih ve Saati: [27 Ocak | 04:37]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7742 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE/VE/DEĞİL -273 Kelvin )
( Mutlak Sıfır yazısı için burayı tıklayınız... )

-@ TAŞRADA ve/||/<> EVDE
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Ocak | 17:59]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46297 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Adâlet. VE/||/<> Muhabbet. )

-@ TAŞ ile MOSKOFTOPRAĞI
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Ocak | 18:57]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46262 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE Maden parlatmak için kullanılan, sarı renkte bir tür gevrek taşı. )

-@ TÎN ve/||/+/<> MÂRİC
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Ocak | 23:02]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46268 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Toprak ve su. VE/||/+/<> Ateş ve hava. )

-@ TOPRAK:
MİNERAL[Fr.]
ve/||/<> ORGANİK MADDE ve/||/<> SU ve/||/<> BOŞLUK
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Ocak | 15:31]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44502 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( %45 ve/||/<> %5 ve/||/<> %25 ve/||/<> %25 )
( "Toprak ve Ekoloji" yazısı için burayı tıklayınız... )
( Normal sıcaklıkta, doğada, katı durumda birtakım maddelerle karışık ya da bileşik olarak bulunan ya da kimyasal yollarla elde edilen, inorganik madde. | İçinde inorganik maddeler bulunan. VE/||/<> ... VE/||/<> ... VE/||/<> ... )

-@ ÜMİT YİTİMİ ile/ve/||/<>/>/< UTANÇ
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Şubat | 19:29]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44557 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ormana/adaya düşen ya da ağır doğa koşullarına maruz kalanların ölümü, koşulların zorluğundan değil o duruma nasıl düştüğünün utancından["düşüncesinden"] ve daha yeterli/yetkin düşünebilmek yerine gittikçe ümidini yitirmesinden kaynaklanırmış. )
( "Esaretin Bedeli"[Shawshank Redemption - 1993], "Yaşamak İçin[Alive - 1993]", "İhanet[The Edge - 1997]" [Anthony Hopkins - Alec Baldwin], "Yeni Hayat[Cast Away - Tom Hanks], "127 Saat" filmlerini de özellikle izlemenizi salık veririz. )
( "Ümit Yitimi" değil/yerine Ümit... - B )

-@ UYUM ile/ve/<> DENGE
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [23 Şubat | 00:47]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Her varolan, öteki bir varolan ile uyum içindedir. )
( Uyumun içinde, korkuya yer yoktur. )
( Şehvet gibi ateş, nefret gibi kötülük, uyumsuzluk gibi acı ve aydınlanma gibi de sevinç yoktur. )
( En büyük hastalık, doyumsuz istekler; en büyük acı da uyumsuzluktur. )
( Sarı, öğle güneşinin rengi yani orta noktanın ve dengenin simgesidir. )
( Gerçek, Sattva'dan ötededir. )
( İFRÂT[< FART] - İTİDAL - TEFRİT )
( Tamas donuklaştırır, rajas çarpıtır, sattva uyumlu kılar. )
( İnsan-altı olanlar, Tamas'ın ve Rajas'ın egemenliği altındadırlar; insanlar ise Sattva'nın. )
( Berraklık ve yardımseverlik, zihni ve eylemi etkilemesinden dolayı Sattva'dır. )
( Sattva'nın olgunlaşmasıyla tüm arzu ve korkular son bulurlar. )
( Tamas obscures, rajas distorts, sattva harmonises. )
( Every being is compatible vs. every other being.
In harmony there is no place for fear.
The sub-human - the 'humanoids' - are dominated by tamas and rajas and the humans by sattva.
Clarity and charity is sattva as it affects mind and action.
With the maturing of the sattva all desires and fears come to an end.
The real is beyond sattva. )

-@ VAR'DAN VAROLAN ile/ve/değil/||/<>/> YOK'TAN VAROLAN
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Şubat | 11:49]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46448 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Doğa. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/> İnsan. )

-@ YAĞMUR ile MUSON[Fr. < Ar.]
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Şubat | 11:18]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12874 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE Güney Asya kıyılarıyla Hint Denizi'nde, yaz ve kış mevsimlerinde, birbirine ters yönlerden esen geniş alanlı rüzgâr.[Yaz musonu, nemlidir.] )

-@ YEL ile SAM[Ar.] (YELİ)
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Şubat | 19:36]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46663 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE Çölden esen sıcak yel. )

-@ YÖNTEM ve/<> KOŞ