FaRkLaR KILAVUZU'nda

YENİLİKLER / EN SON EKLENENLER!!!


 

 

Bugün [20 Temmuz 2019] itibariyle FaRkLaR Kılavuzu'na yapılmış olan bazı eklemeler aşağıdaki gibidir.
[ 06 Mayıs - 20 Temmuz 2019 arası, 310 (x 2/3/4 ...) yeni alan, 194 katkı satırı/bilgisi. ]
( 142 bölümde/sözlükte, toplam 56641 karşılaştırmada, 120.000'e yakın Türkçe kavram/terim...
[İngilizce, Farsça, Arapça, Latince, Hintçe, Çince gibi çeşitli dillerdeki karşılıklarıyla!] )

( Yıllara göre eklenmiş olan FaRkLaR... )
[1996'da, ilk 6 farkla başlayarak]
2001'den, 2013'e kadar...
26880 FaRk, 30083 katkı/açıklama/bilgi...


2013'te...
2028 FaRk, 2545 katkı/açıklama/bilgi...


2014'te...
1720 FaRk, 2094 katkı/açıklama/bilgi...


2015'te...
2602 FaRk, 3038 katkı/açıklama/bilgi...


2016'da...
8720 FaRk, 9590 katkı/açıklama/bilgi...


2017'de...
2885 FaRk, 3401 katkı/açıklama/bilgi...


2018'de...
2924 FaRk, 3839 katkı/açıklama/bilgi...


2019'da...
2095 FaRk, 2728 katkı/açıklama/bilgi...

---------------------------------------

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( Aşağıdaki her bir satırın sonuna, "KARIŞTIRILMAMALI!" getirilerek okunması gerekiyor! )
( "BİLGELİK ile AYDINLANMA"yı Karıştırmamak Gerekiyor(muş)! )

İlk Yardım
Azerbaycan Türkçesi
İlk iki harfe göre olanlar[AB... - ZU...]
Değişkenler
Aynılar
Yok/luk,
Hiç/lik,
-sız,
Deyimler
Üçgenler
Geometri
Uzay, Gökyüzü, Yeryüzü, Yeraltı, Deniz
bölümlerimiz de yayına girmiştir!

 

(Bazı) En Son Eklenenler [19:43 < 16:33
[bir önceki] | 19 Temmuz 2019 ]
( 310[FaRk] yeni ekleme, 194 katkı )


-@ İLGEÇ/BELİRTEÇ/EDAT ile/ve/<> BAĞLAÇ
[Bölüm: Dil] [Eklenme Tarih ve Saati: 19 Temmuz 2019 | 19:43]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53118 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yalnız, ancak, sadece, sade, tek, bir, için, diye, üzere, kadar, denli, gibi, ile, değil, -e dair, -e doğru, -e değin, -e dek, -e göre, -e kadar, -e karşın, -e rağmen, -den başka, -den beri, -den dolayı, -den ötürü, -den sonra, -den önce, -den evvel vb.

İLE/VE/<>

Ama, fakat, lakin, ancak, yalnız, oysa, oysaki, hâlbuki, ve, ile, ki, de, çünkü, zira, madem, mademki, veyahut, yahut, veya, ya da, şayet, eğer, ise, öyleyse, o hâlde, kısacası, demek ki, nitekim, yoksa, anlaşılan, ne (...) ne (de), ya (…) ya (da), gerek (...) gerek (se), ha (…) ha, ister (…) ister (se), kâh (...) kâh, de (…) de, hatta, üstelik, ayrıca, hem, hem de, yine, gene, meğer vb. )
( Edatlar, tümcenin bir öğesi durumuna gelirken, bağlaçlarda ise bir öğe özelliği yoktur. Edatlar, tümceden çıkarıldığında tümce/cümle anlamsızlaşabilir. Bağlaçlar ise tümceden çıkarıldığında, tümcede en fazla anlam daralabilir, tümce anlamsızlaşmaz.

Örneğin:
"Onun gibisi çıkmadı."

"Gibisi" çıkarıldığında, anlamda bir bozulma oluşur. Dolayısıyla, bu bir edattır.

"Sevdim ama sevilmedim."

"Ama" çıkarıldığında, anlamda daralma olsa da tümcenin yapısı değişmediğinden, bağlaç özelliği taşır.

"Ancak" ve "yalnız" yerine "sadece" sözcüğü getirilebilirse bu sözcükler edat, "ama" bağlacı getirilebilirse bu sözcükler bağlaçtır. "İle" yerine "ve" getirilemez ise buradaki "ile" edat, getirilebilir ise "ile" bağlaçtır. )

-@ CAN ve/||/<> KAŞINMA
[Bölüm: TIP] [Eklenme Tarih ve Saati: 19 Temmuz 2019 | 16:33]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53117 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Örgenlerimizin adı yoktur! Kendimiz için yoktur!

Başkaları için vardır. Başkalarının örgenleri ve adları olarak vardır.

Her yerimiz, canımızdır.
Can(ım) +
kulağım/sırtım/ayağım/parmağım/yanağım/kafam/kıçım, "oram/şuram/buram"...

Neremizden söz edecek olursak olalım, başkasının anlaması açısından bir addan ibarettir. Bizim içinse bir bütün olarak sadece canımızın acıdığı ya da kaşınan, dışarıdan ya da içeriden, sinir, kas ya da ten/doku olarak uyarılan noktamızdır. Neremize dokunursak dokunalım, neremizi düşünürsek düşünelim, her birimiz, canımızı düşünürüz ya da duyumsar ve algılarız. Başkası ise kaşınan ya da acıyan noktanın bölgesine verdiği adı düşünür ya da söyler, konuşur. Örgenlerimiz, tıbbın ve hukukun konusu olabilir fakat zihnin konusu değildir. Ötekinin, başkasının "konusu ya da düşüncesi" olabilir fakat bizim konumuz değildir. Her yerimiz, sadece ve tamamen tek bir parça olarak canımızdır.

Dolayısıyla bazı özel, duyarlı ve kapalı bölgemizin kendi ya da adı, ayrıcalıklı, iyi ya da kötü, çirkin, pis, iğrenç vb. de değildir ve olamaz! Gövdemizin her parçası kadar sinir taşıyor ve değerliyse kendimiz için "ayıp, kötü ya da günah" diyebileceğimiz yerimiz de yoktur. Ancak, üçüncü kişinin bulunduğu ya da bulunabileceği yerden itibaren bazı sınırlamalara gitmek durumundayızdır. Her zihnimizden geçen düşünceyi nasıl dillendir(e)miyorsak, bazı noktalarımızın adını ya da ayrıntılarını da dile getireceksek bazı koşullar aramak durumundayızdır. Bu özen ve duyarlılığımız, kendimiz için değil söz(cük)lerimizin başkalarına yük ya da dayatma olmaması amaçlı ve temellidir.

Ağzımızı silmek ile kıçımızı silmek arasında da kendimiz için ve tensel olarak hiçbir fark yoktur ve olmamalıdır. Her bir noktamızı ayrı ayrı düşünür ve duyumsarız fakat bütünlüğünü unutur ya da göz ardı edersek, olmadık "düşünce ve duygulara" da boş yere kapılırız. Bebeğimiz ve çocuğumuz için de aynı/özdeş görerek zihnimizin konusu görmeyiz. Sadece gereksinimimiz doğrultusunda gereken eylemi, temizliği/mizi yaparız.

Bağırsaklarımız da kötü ya da pis değildir. Suyla dışımızı yıkadığımız gibi yiyecekler de bizi beslediği gibi içimizi yıkar. İçerideki karmaşık yapıyı tarayarak fazlalıkları siler, süpürür. Son noktası, dışkının çıkış noktası da "pis" değildir! Yani dışarı atılması gerekenler vardır fakat "pis" olarak adlandırmamak, olumsuz "söz(cük), düşünce ve duygularla" körüklememeyi anımsamalı, kendimizi bu düşünce biçimine alıştırmak durumundayız. Bağırsağın son bölümü ve noktası, "göden" olarak tanımlanmıştır. Daha sonra da kısalarak ve "göt" olarak kullanılmaya devam edilmiştir. Kaba etimiz olarak üzerine oturduğumuz yerin adı da her ne kadar "arka" anlamında "kıç" sözcüğü olarak kullanılsa da "göt/kıç" değil bacaklarımızın sonu ya da başlangıcıdır. Birleşme, yan yana olma konumunu, bir bölge adı olarak adlandırmış durumdayız. Kadın ya da erkek farkı olmaksızın anatomik tanımları, belleğimizdeki olumsuz kayıtlarla, anlamsız, karşılıksız "düşünce ve duygularla" özdeşleştirmek ve olumsuzluğa indirgemek de ne yazık ki çok fazla karşılaşılan bir bilgisizlik ve bilinçsizlik durumudur.

Aynı biçimde, özel bölge olarak tanımladığımız örgenlerin Latince adları olan "penis" ve "vajina" için de geçerli olan deneyimlediğimiz ve duyumsadığımız ayrıntılar vardır. Bu bölgelerin de adı, başkası için bir anlam ifade eder. Bizim içinse hiçbir ayrımı ve utanç konusu olmaksızın, yoğun sinirlerle kaplı ve öteki bölgelerimize göre daha duyarlı olan, belirli bir noktamız ya da bölgemizdir. Aralarında, ne Latince, Türkçe ya da argo, küfür, benzetme adıyla, ne düşüncesiyle, ne gözümüzle görerek, ne de elimizle dokunarak herhangi bir fark duyumsamayız. Canımızın yandığı/yanabileceği, incinebileceğimiz, yüksek duyarlılıkta ya da her yerimizde olduğu gibi sadece kaşınan/kaşınabilen herhangi bir noktamızdır. Bir bütün olarak görüp hiçbir noktamızın herhangi bir ayrımı, düşünce konusu olmasa da dilimizin konusu olabilir fakat böyle olmamalıdır.

Kendimizi, dikey ya da yatay, üçgen, dörtgen, çokgen ya da kare gibi değil küre olarak, aynı anne karnında bulunduğumuz biçimde, sırtındaki yuvarlak kabuğunun/kalkanının içinde bulunan bir armadillonun açılıp kapanması gibi hiçbir yeri tamamen açık ya da kapalı olmaksızın, spor hareketlerimizdeki gibi gerektiğinde açılabilen, gerektiğinde kapanarak tek bir yuvarlak parça/gövde olarak yaşayan bir canlı olarak düşünmek ve görmek durumundayız.

Bildiğimiz her ayrıntı veri, gördüğümüz her bir noktamız/parçamız, bütünlüğümüzü bozmaya yetebilecek bir bilgi ve bakış olmamalıdır. Gereksiz ve bilinçsiz bir biçimde parçalar ve küçük hesaplarla uğraşırken, gördüğümüz, zihnimize, dilimize doladığımız her parça ayağımıza dolanır ve yürüyüşümüzü yani yaşamamızı, yakınlarımızı ve çevremizi bozar. Ya da bunu şu andan itibaren tam tersine çevirebiliriz.

Nesneleri ve olguları birbirinden ayırabilme, yalınlaştırabilme, ara çözümler üretebilme bilgi ve becerisiyle parçalar ve "küçük hesaplar" yerine daha bütünlüklü ve derinlikli algı, düşünce ve duygularla yaşamımızı sürdürmemiz dileğiyle... )

-@ İHTİYÂREN ile/ve/||/<> İHTİYÂRÎ
[Bölüm: lugat] [Eklenme Tarih ve Saati: 18 Temmuz 2019 | 11:38]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53116 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Olumsuzdan, yanlıştan, zararlıddan, kötüden uzak durarak, zihnini/dilini/gözünü/elini/belini çekerek. İLE/VE/||/<> Reddetmeyi ve "Hayır!" demeyi yeğleyerek.["Evet!" demekten, istenç/irâdeden(yapma isteğinden/bilgisinden) önce olarak.] )

-@ AKIL ile/ve/||/<>/< İHTİYÂR
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Temmuz 2019 | 10:46]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53115 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ AFRODİZYAKTA:
EŞEYSEL İSTEĞİ ARTIRAN
ile/ve/||/<> EŞEYSEL GÜCÜ ARTIRAN ile/ve/||/<> EŞEYSEL HAZZI ARTIRAN
[Bölüm: Beslenme] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Temmuz 2019 | 10:28]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53114 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ (")DUVAR(") ile/ve/değil/yerine/||/<>/> KAPI
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Temmuz 2019 | 02:15]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53113 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ GÜVEN/MEK ile/ve/fakat/||/<>/> DOĞRULA/MAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Temmuz 2019 | 02:13]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53112 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ WILHELM von HUMBOLDT ve/||/<>/> ALEXANDER von HUMBOLDT
[Bölüm: Bilim] [Eklenme Tarih ve Saati: 16 Temmuz 2019 | 12:28]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53111 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( 22 Haziran 1767 - 08 Nisan 1835 ve/||/<>/> 14 Eylül 1769 - 06 Mayıs 1859 )

-@ JOHANN GOTTLIEB FICHTE ve/||/<> WILHELM von HUMBOLDT
[Bölüm: Bilim] [Eklenme Tarih ve Saati: 16 Temmuz 2019 | 12:25]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53110 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( İlk üniversitenin kurulması için baskın, etkin ve üstün çaba gösterenler.[1809 - Berlin] )
( 19 Mayıs 1762 - 27 Ocak 1814 ve/||/<> 22 Haziran 1767 - 08 Nisan 1835 )

-@ KANT ve/||/<> SCHLEIERMACHER
[Bölüm: Bilim] [Eklenme Tarih ve Saati: 16 Temmuz 2019 | 12:13]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53109 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( bkz. Fakültelerin Çatışması - I. Kant )

-@ NEWTON ve/||/<> EINSTEIN ve/||/<> PLANCK
[Bölüm: Bilim] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Temmuz 2019 | 12:07]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53108 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ANTOINE LAVOISIER ve/||/<>/> DIMITRIY MENDELEYEV
[Bölüm: kimya] [Eklenme Tarih ve Saati: 16 Temmuz 2019 | 12:06]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53107 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( 26 Ağustos 1743 - 08 Mayıs 1794 ve/||/<>/> 08 Şubat 1834 - 02 Şubat 1907 )

-@ JEAN-BAPTISTE LAMARCK ve/||/<>/> CHARLES DARWIN
[Bölüm: Bilim] [Eklenme Tarih ve Saati: 16 Temmuz 2019 | 11:58]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53106 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( 01 Ağustos 1744 - 18 Aralık 1829 ve/||/<>/> 12 Şubat 1809 - 19 Nisan 1882 )

-@ İLETİŞİM TÜRLERİ:
KİTLE İLETİŞİMİ
ile/ve/değil/||/<>/< ÖRGÜTSEL DÜZEY ile/ve/değil/||/<>/< ÖBEKLERARASI DÜZEY ile/ve/değil/||/<>/< KİŞİLERARASI DÜZEY ile/ve/değil/||/<>/< KİŞİSEL DÜZEY
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Temmuz 2019 | 11:56]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53105 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MİZÂC-I VAKTE VÂKIF OLMAK ve/||/<> KEYFİYETİ HÂLE ÂRİF OLMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Temmuz 2019 | 11:53]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53104 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ CİDDİ ANLAMDA ile/ve/değil/||/<> CİDDİ ORANDA
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Temmuz 2019 | 11:48]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53103 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "KUVVETLER AYRILIĞI" değil/yerine KUVVETLER AYRILIĞI VE BİRLİĞİ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Temmuz 2019 | 15:05]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53102 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ GEVEZELİK ve/||/<> GAFLET
[Bölüm: Davranis-Tutum] [Eklenme Tarih ve Saati: 13 Temmuz 2019 | 13:44]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53101 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bilgelik/hikmet/irfan bulunmayan söz. VE/||/<> Düşünce ve bilgi bulunmayan susma/sükût. )

-@ "DÜŞÜNENDEN ÜSTÜN OLMAYA ÇALIŞMAK" değil DÜŞÜNCENİN ÜSTESİNDEN GELEBİLMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [Eklenme Tarih ve Saati: 13 Temmuz 2019 | 13:42]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53100 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( [ne yazık ki] Düşüncenin üstesinden gelemeyen ya da söylenilen söze yanıt veremeyecek olan, düşünenin, söz söyleyenin "üstesinden gelmeye çalışır". )

-@ "YAPAY ZEKÂ" değil/yerine YARDIMCI ZEKÂ
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Temmuz 2019 | 13:12]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53099 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MAYMUN ile MADAGASKAR MAYMUNU
[Bölüm: Hayvanlar] [Eklenme Tarih ve Saati: 13 Temmuz 2019 | 11:24]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53098 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( )

-@ BİLİM ile/ve/||/<> SÖZDE BİLİM ile/ve/||/<> BİLİM OLMAYAN
[Bölüm: Bilim] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:55]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53097 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BİLİM DEĞERLERİNDE:
GÖZLEM/VERİ/OLGU ÖBEĞİNDE DESTEKLENME
ve/||/<>/> DENEYE DUYARLILIK ve/||/<>/> KURAMA DUYARLILIK ve/||/<>/> MATEMATİKSELLİK ve/||/<>/> YARARLILIK-İŞLEVSELLİK ve/||/<>/> GERÇEKLİĞİ BETİMLEYEBİLME ve/||/<>/>
[Bölüm: Bilim] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:54]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53096 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ DUHEM ile/ve/||/<> QUINE (TEZİ)
[Bölüm: Bilim] [Eklenme Tarih ve Saati: 12 Temmuz 2019 | 13:52]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53095 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( 10 Haziran 1861 - 14 Eylül 1916 İLE/VE/||/<> 25 Haziran 1908 - 25 Aralık 2000 )

-@ MATEMATİK/SEL/LİK:
DEĞERLİ
ile/ve/fakat/||/<>/> YETERLİ DEĞİL
[Bölüm: Bilim] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:50]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ EVRENSEL BİLİM ile/ve/||/<> DÜNYA GÖRÜŞÜNÜN BİLİMİ
[Bölüm: Bilim] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:49]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53093 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BİRİCİK/LİK ile/ve/||/<> EVRENSEL/LİK
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:47]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53092 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ DEĞER ile/ve/||/<> AYAR
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:46]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53091 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ PROKOPE ile/ve/||/<>/> PROFECTUS ile/ve/||/<>/> PROGRESS
[Bölüm: Felsefe] [Eklenme Tarih ve Saati: 12 Temmuz 2019 | 13:44]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53090 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Antik çağda. İLE/VE/||/<>/> Orta çağda. İLE/VE/||/<>/> Modern çağda. )

-@ YAŞLILIK ve/||/<> HASTALIK ve/||/<> KITLIK ve/||/<> ÖLÜM
[Bölüm: Oncelikliler] [Eklenme Tarih ve Saati: 12 Temmuz 2019 | 13:42]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53089 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( "Mahşerin dört atlısı." )

-@ [...'NIN ...]
... DUYUMSANDIĞI/HİSSEDİLDİĞİ
ile/ve/değil/||/<>/< ... YANSIDIĞI
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:41]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53088 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [... BİÇİMİNDE ...]
... DÜŞÜNMEK/DÜŞÜNÜYORUM"
ile/ve/değil/||/<>/< ... VARSAYMAK/VARSAYIYORUM
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:39]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53087 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "TANIDIK MASA" ile/ve/||/<> "BİLİMSEL MASA"
[Bölüm: Felsefe] [Eklenme Tarih ve Saati: 12 Temmuz 2019 | 13:37]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53086 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Kalıcı, sürekli. İLE/VE/||/<> Boşluk. )
( bkz. EDDINGTON )

-@ "TERÖRİZE ETMEK" ile/değil/yerine/>< TEORİZE ETMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:36]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53085 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ HEYET ile/ve/||/<> HAZİRUN
[Bölüm: toplum] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:34]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53084 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ OLUŞ ile/ve/||/<>/< ORUÇ
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:33]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53083 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ NESNEL/LİK ile/ve/||/<> NEDENSEL/LİK
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:32]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53082 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SÜRÜNME ile SÜRTÜNME
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:30]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53081 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SÜRÜNME ile SÜRÜNME
[Bölüm: Nesneler] [Eklenme Tarih ve Saati: 12 Temmuz 2019 | 13:29]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53080 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yerde. İLE Koku. )

-@ [ne yazık ki]
"ALIŞKANLIK":
ÖNCE HAFİF
ve/||/<>/> SONRA GÜÇLÜ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz 2019 | 13:24]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53079 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Duyumsanılamayacak kadar. VE/||/<>/> Kırılamayacak kadar. )

-@ "KORKARAK SÖYLEMEK" değil/yerine İDDİALI SÖYLEMİŞ OLMAYAYIM
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Temmuz 2019 | 15:17]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53078 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ OLANI BİLMEK ve/||/<>/>/< ORANI BİLMEK
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Temmuz 2019 | 15:13]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53077 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "... BAZLI"[< İng. BASE] değil/yerine/= TEMELLİ
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Temmuz 2019 | 15:12]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53076 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "ÜSTÜNE ALINMA" değil ÜSTÜNE ALMA ya da ALINMA
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Temmuz 2019 | 15:10]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53075 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KARŞIT/LIK ile/ve/||/<> TUTARSIZ/LIK
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Temmuz 2019 | 15:06]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53074 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "KONSENSÜS" değil KONSENSUS
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Temmuz 2019 | 15:00]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53073 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "ANLATMAĞA ÇALIŞMAK/ÇALIŞAYIM" değil ANLATMAYA ÇALIŞMAK/ÇALIŞAYIM
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Temmuz 2019 | 14:59]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53072 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ DOLMALIK BİBERİN ALTINDAKİ ÇIKINTI:
3
ile/ve/||/<> 4
[Bölüm: Bitkiler] [Eklenme Tarih ve Saati: 10 Temmuz 2019 | 14:57]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53071 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Pişirilmeye uygundur.[eril] İLE/VE/||/<> Çiğ yemeye uygundur.[dişil] )

-@ TOPLAMA ve/||/<> ÇIKARMA ve/||/<> ÇARPMA ve/||/<> BÖLME
[Bölüm: matematik] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Temmuz 2019 | 20:17]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53070 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ İSİDOROS ve/||/<> ANTHEMIOS
[Bölüm: YAPI] [Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz 2019 | 18:18]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53069 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ayasofya'yı, 5 yılda inşâ ettiler. )

-@ THALES ve/||/<>/> ANAKSİMANDROS/ANAKSİMENDER
[Bölüm: Felsefe] [Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz 2019 | 18:14]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53068 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ...[M.Ö. 624 - 546] VE/||/<>/> Thales'in öğrencisi.[M.Ö. 610 - 546/545] )
( Anaksimandros, dünyanın tepsi gibi değil küre gibi olduğundan ilk kuşkulanmış olan kişidir.[Dünyanın eğimini bile ölçmüştür.] )

-@ THALES KURAMI ve/||/<> ÜÇGENLER KURAMI
[Bölüm: matematik] [Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz 2019 | 18:09]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53067 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Piramidin yüksekliğini bulmak için yere dikilen bir çubuğun gölgesinin uzunluğunun, çubuğun uzunluğuna eşit olmasını beklemek ve o anda piramidin gölgesinin uzunluğunu ölçerek piramidin yüksekliğinin ölçülmesi. VE/||/<> ... )

-@ PAMFİLYA ve/||/<>/> PERGE
[Bölüm: Mekanlar] [Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz 2019 | 17:51]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53066 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Perge, M.ö. 1200 yıllarında, Pamfilya'nın kültür merkeziydi. )

-@ ATLAS OKYANUSUNDA:
[KUZEY AMERİKA] LABRADOR DENİZİ
ile/ve/||/<> BELLE ADASI BOĞAZI ile/ve/||/<> FUNDY KÖRFEZİ ile/ve/||/<> CHESAPEAKE KOYU ile/ve/||/<> SARGASSO DENİZİ ile/ve/||/<> FLORİDA BOĞAZI ile/ve/||/<> APALACHEE KOYU ile/ve/||/<> CAMPECHE KOYU ile/ve/||/<> YUCATAN KANALI ile/ve/||/<> HONDURAS KÖRFEZİ ile/ve/||/<> PANAMA KANALI ile/ve/||/<> COLON KÖRFEZİ ile/ve/||/<> VENEZUELA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> MONA BOĞAZI ile/ve/||/<> ANEGADA BOĞAZI ile/ve/||/<> AMAZON AĞZI ile/ve/||/<> MARAJO KOYU ile/ve/||/<> MARCOS KOYU ile/ve/||/<> BLANCA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> S. MATIAS KÖRFEZİ ile/ve/||/<> S. JORGE KÖRFEZİ ile/ve/||/<> GRANDE KÖRFEZİ ile/ve/||/<> MACELLAN BOĞAZI
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Temmuz 2019 | 17:40]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53065 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ HİNT OKYANUSUNDA:
ANDAMAN DENİZİ
ile/ve/||/<> MALAKKA BOĞAZI ile/ve/||/<> MARTABAN KÖRFEZİ ile/ve/||/<> BENGAL KÖRFEZİ ile/ve/||/<> KANBAY KÖRFEZİ ile/ve/||/<> KUÇ KÖRFEZİ ile/ve/||/<> UMMAN DENİZİ ile/ve/||/<> UMMAN KÖRFEZİ ile/ve/||/<> BASRA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> YEMEN DENİZİ ile/ve/||/<> ADEN KÖRFEZİ ile/ve/||/<> KIZILDENİZ ile/ve/||/<> MOZAMBİK KANALI ile/ve/||/<> SOFALA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> DELAGOA KÖRFEZİ
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Temmuz 2019 | 16:05]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KUZEY DENİZİNDE:
KOTZEBUE KOYU
ile/ve/||/<> ÇUKÇİ DENİZİ ile/ve/||/<> DE LONG BOĞAZI ile/ve/||/<> DOĞU SİBİRYA DENİZİ ile/ve/||/<> LAPTEV BOĞAZI ile/ve/||/<> BOURHAYA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> LAPTEV DENİZİ ile/ve/||/<> OLENEKSKİY KÖFREZİ ile/ve/||/<> KATANSKİY KÖRFEZİ ile/ve/||/<> VİLKİTSİ BOĞAZI ile/ve/||/<> YENİSEY KÖRFEZİ ile/ve/||/<> KARA DENİZİ ile/ve/||/<> BAYDARATSKAYA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> KARA BOĞAZI ile/ve/||/<> ÇEYŞSKAYA KOYU ile/ve/||/<> BEYAZ DENİZİ ile/ve/||/<> ONEGA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> KANDELAŞKA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> DİVİNA KOYU ile/ve/||/<> BARENTS DENİZİ ile/ve/||/<> GRÖNLAND DENİZİ ile/ve/||/<> NORVEÇ DENİZİ ile/ve/||/<> KUZEY DENİZİ ile/ve/||/<> DANZİNG KÖRFEZİ ile/ve/||/<> RİGA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> FİNLANDİYA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> BOTNİ KÖRFEZİ ile/ve/||/<> DANİMARKA BOĞAZI ile/ve/||/<> DAVIS BOĞAZI ile/ve/||/<> BALTIK DENİZİ ile/ve/||/<> LABRADOR DENİZİ ile/ve/||/<> BAFFIN DENİZİ ile/ve/||/<> BAFFIN KÖRFEZİ ile/ve/||/<> SMITH KÖRFEZİ ile/ve/||/<> NARES BOĞAZI ile/ve/||/<> LANCASTER BOĞAZI ile/ve/||/<> ARKTİK KOYU ile/ve/||/<> PR. REGENT BOĞAZI ile/ve/||/<> BOOTHIA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> FOXE ÇANAĞI ile/ve/||/<> FOXE KANALI ile/ve/||/<> REPULSE KOYU ile/ve/||/<> CORAL LİMANI ile/ve/||/<> JAMES KOYU ile/ve/||/<> HUDSON BOĞAZI ile/ve/||/<> UNGAVA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> FROBISHER KOYU ile/ve/||/<> CUMBERLAND KÖRFEZİ ile/ve/||/<> HOME KÖRFEZİ ile/ve/||/<> JONES BOĞAZI ile/ve/||/<> PEARY KANALI ile/ve/||/<> BARROW BOĞAZI ile/ve/||/<> FRANKLIN BOĞAZI ile/ve/||/<> VISCOUT MELVILLE BOĞAZI ile/ve/||/<> Mc CLURE BOĞAZI ile/ve/||/<> McCLINTOK KANALI ile/ve/||/<> KRALİÇE MAUD KÖRFEZİ ile/ve/||/<> CORONATION KÖRFEZİ ile/ve/||/<> PR. ALBERT KOYU ile/ve/||/<> AMUNDSEN BOĞAZI ile/ve/||/<> GALLER PRENSİ BOĞAZI ile/ve/||/<> BEAUFORT DENİZİ ile/ve/||/<> PRODHOE KOYU ile/ve/||/<> KOTZEBUE KOYU ile/ve/||/<> NORTON KOYU
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Temmuz 2019 | 15:56]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53063 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BÜYÜK OKYANUS [KUZEY]:
DOĞU ÇİN DENİZİ
ile/ve/||/<> KORE BOĞAZI ile/ve/||/<> SARI DENİZ ile/ve/||/<> KORE KÖRFEZİ ile/ve/||/<> JAPON DENİZİ ile/ve/||/<> LA PEROUSE BOĞAZI ile/ve/||/<> TERPENİYA BOĞAZI ile/ve/||/<> OHOTSK DENİZİ ile/ve/||/<> TTATAR BOĞAZI ile/ve/||/<> UDSKAYA KOYU ile/ve/||/<> ŞELİHOV KÖRFEZİ ile/ve/||/<> PENJUNA KOYU ile/ve/||/<> KURİLSKİYE BOĞAZI ile/ve/||/<> BERING DENİZİ ile/ve/||/<> BERING BOĞAZI ile/ve/||/<> ANADIR KÖRFEZİ ile/ve/||/<> NORTON KOYU ile/ve/||/<> KOTZEBUE KOYU
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Temmuz 2019 | 15:45]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53062 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BÜYÜK OKYANUSTA:
[AVUSTRALYA] TAZMANYA DENİZİ
ile/ve/||/<> BASS BOĞAZI ile/ve/||/<> HALIFAX KÖRFEZİ ile/ve/||/<> PRENSEN CHARLOTTE KÖRFEZİ ile/ve/||/<> PAPUA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> CARPENTERIA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> MERCAN DENİZİ ile/ve/||/<> BISMARCK DENİZİ ile/ve/||/<> ARAFURA DENİZİ ile/ve/||/<> FLAMINGO KÖRFEZİ ile/ve/||/<> BANDA DENİZİ ile/ve/||/<> MOLUK BOĞAZI ile/ve/||/<> MAKASSAR BOĞAZI ile/ve/||/<> TİMOR DENİZİ ile/ve/||/<> JOSEPH BONAPART KÖRFEZİ ile/ve/||/<> CLARENCE BOĞAZI ile/ve/||/<> FLORES DENİZİ ile/ve/||/<> JAVA DENİZİ ile/ve/||/<> SELEBES DENİZİ ile/ve/||/<> SULU DENİZİ ile/ve/||/<> BALABAC BOĞAZI ile/ve/||/<> GÜNEY ÇİN DENİZİ ile/ve/||/<> TAYLAND KÖRFESİ ile/ve/||/<> VİETNAM KÖRFEZİ ile/ve/||/<> FİLİPİNLER DENİZİ ile/ve/||/<> LUZON BOĞAZI ile/ve/||/<> [G. AMERİKA] PENAS KÖRFEZİ ile/ve/||/<> CORCAVADO KÖRFEZİ ile/ve/||/<> GUAYAQUIL KÖRFEZİ ile/ve/||/<> PANAMA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> PANAMA KANALI ile/ve/||/<> TETUANTEPEC KOYU ile/ve/||/<> [K. AMERİKA]KALİFORNİYA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> KRALİÇE CHARLOTTE BOĞAZI ile/ve/||/<> HECATE BOĞAZI ile/ve/||/<> COOK KOYU ile/ve/||/<> SHELIKOF BOĞAZI ile/ve/||/<> BRISTOL KÖRFEZİ ile/ve/||/<> KUSKOKWIM KOYU ile/ve/||/<> NORTON KOYU ile/ve/||/<> BERING BOĞAZI
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Temmuz 2019 | 15:41]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53061 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ GÜNEY OKYANUSUNDA:
AMUNDSEN DENİZİ
ve/||/<> BELLINGSHAUSEN DENİZİ ve/||/<> SCOTIA DENİZİ ve/||/<> WEDDELL DENİZİ ve/||/<> DAVIS DENİZİ ve/||/<> ROSS DENİZİ
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Temmuz 2019 | 15:30]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53060 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ATLAS OKYANUSU ile/ve/||/<> BÜYÜK OKYANUS ile/ve/||/<> HİNT OKYANUSU ile/ve/||/<> GÜNEY OKYANUSU ile/ve/||/<> KUZEY BUZ DENİZİ
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Temmuz 2019 | 15:27]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53059 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MERIT PTAH ve/||/<> ENHEDUANNA ve/||/<> AGANICE ve/||/<> TAPPUTI-BELATIKALLIM ve/||/<> SONDUK ve/||/<> THEANO ve/||/<> AGLAONIKE ve/||/<> ASPASIA ve/||/<> HIPPARCHIA ve/||/<> PAN CHAO ve/||/<> HYPATIA
[Bölüm: Felsefe] [Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2019 | 16:00]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53058 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Merit Ptah bilindiği kadarıyla, tarihte kayıtlı en eski kadın hekim ve bilim tarihinde adı geçen ilk kadındır. Krallar Vadisi'ndeki bir Mısır mezarına resmi çizilidir. Burada Merit Ptah, oğlu olan yüksek bir rahip tarafından "başhekim" olarak tasvir edilmiştir.

VE/||/<>

Astronom, matematikçi ve şair. Ay Tanrısı Nanna'nın Ur Kenti'ndeki ana tapınağının başrahibesi Enheduanna, yıldızlar ve ayın döngülerini kaydetmek için gözlemciler görevlendiren ilk rahibedir. Döneminde, gökcisimlerinin hareketlerini gösteren haritalar yapılmıştır. Enheduanna,ilk dinsel takvimlerden biri olan ay takviminin oluşturulmasına katkıda bulunur. Bu takvim, günümüzde hâlâ Paskalya Yortusu, Hamursuz Bayramı gibi dinsel uygulamaları tarihlendirmek için kullanılır. Çalışmalarının ve ilahilerinin yanında, Enheduenna'nın 42 epik şiiri de tabletler üzerinde günümüze ulaşmıştır. Kayıtlı edebiyat tarihinde birinci tekil şahıs kullanarak yazan ilk kişidir. Enheduanna'ya ait taştan bir disk ve iki mühür günümüze kadar ulaşmıştır. Disk üzerinde üç yardımcısıyla birlikte görülen Enheduenna'nın kabartması profildendir. Bu kabartmanın arkasında, Enheduanna, "Nanna'nın (Ay Tanrısı) karısı ve Sargon'un kızı" olarak tanımlanır.

VE/||/<>

Doğa filozofu. Aganice, gezegenlerin hareketlerini tahmin edebilmek için bir sistem geliştirmiştir.

VE/||/<>

Mezopotamyalı kimyager. Tapputi-Belatikallim, çeşitli kimyasallarla çalışmalar yaparak parfüm ve kozmetik malzemeler elde etmiştir. Tapputi Belatikallim'in adı, günümüze bir tablet üzerinde gelmiştir. Parfüm üretimi Mezopotamya'da çok önemliydi. Çünkü aromatik maddeler, kozmetik dışında ilaç ve dinsel amaçlarla da kullanılırdı. Parfümcülük araçları ve tarifleri, aşçılıkta kullanılanlara benzerdi. Parfüm üretiminde kullanabilmek için, bitkilerin özütlerini çıkaracak farklı kimyasal teknikler geliştirilmişti.

VE/||/<>

Silla Krallığı'nın kraliçesi ve astronom. Sonduk, Uzakdoğu'da bilinen ilk gözlemevini inşa ettirmiştir. Hanedanındaki tüm erkeklerin ölmüş olması nedeniyle MÖ 634'de tahta oturan Kraliçe Sonduk, MÖ 647'ye kadar Silla Krallığı'nı (bugünkü Kore) yönetir. Bu krallığa yöneticilik yapacak üç kadından ilkidir. Savaşlarla geçen hükümranlığı sırasında, krallığını bir arada tutabilmeyi başarır ve Çin'le ilişkilerini geliştirir. Sonduk'un yaptırdığı, ay ve yıldızların kulesi (Ch'omsong-dae) adıyla anılan gözlemevi, eski Silla Başşehri Kyongju'da, günümüze kadar ulaşmıştır.

VE/||/<>

Pisagorcu, Antik Ege'li filozof. Pisagor'un yandaşı ve karısı olan Theano, Pisagor'dan sonra Pisagorcu topluluğu yönetmiştir. Onun döneminde Pisagor öğretisi, Antik Ege'nin tümüne ve Mısır'a dek yayılır. Theano, yaşadığı zamanda hastalık sağaltıcı özelliğiyle de tanınmaktadır. Theano başlangıçta, Pisagor'un dinleyicisidir. Ciddi ve sert ahlaklı filozofu, erdemleri ve bilgiye susamışlığıyla etkiler, böylece evlenirler. Yerel yönetim üzerindeki etkileriyle tepki çeken Pisagor'cu topluluk, en sonunda düşmanlarının saldırısına uğrar. Pisagor'un bu saldırıdan sağ çıkıp çıkmadığı bilinmemektedir. Ama bu olaylardan sonra dağılan Pisagor'cu topluluğu tekrar toparlayan Theano olmuştur. Kızları Damo, Mya, Arignote birlikte topluluğu manevi olarak bir arada tutmaya çalışmıştır. Theano'dan bize anlamlı, kısa sözler ve ahlak öğütlerinden oluşan toplu anlatılar kalmıştır. Bir yandan kendi düşüncelerini, ama öbür yandan Pisagor'un düşüncelerini yazmıştır.

VE/||/<>

Antik Egeli, astronom. Aglaonike, ay tutulmalarının zaman ve konumunu tahmin etme konusunda uzmanlaşmıştır. Teselya'da yaşadı. Zamanın insanları Aglaonike'nin istediğinde ayı kaybedebildiğini sanmış; bu niteliğini cinsiyetinden ötürü, bilimsel birikiminden çok güçlü bir büyücü olmasına bağlamışlardır. Tarihin ilk kadın astronomlarından olan Aglaonike'nin adını Venüs gezegeninde bir krater yaşatıyor.

VE/||/<>

Antik Ege'de yaşamış, Milet'li filozof. Aspasia Antik Ege düşüncesinde, özellikle Sokrates üzerinde etkili olmuştur. Sokrates'in Aspasia ile felsefi konuşmalar yaptığı ve bu düşünce alışverişinden çok şeyler öğrendiği bilinir. Hatta Sokratik yöntem olarak bilinen yöntemin, gerçekte Aspasia'nın yöntemi olduğunu ve öğrencisi Sokrates'in bunu gençlik yıllarında ondan öğrendiği tahmin edilmektedir. Aspasia, 20'li yaşlarında Atina'ya gider ve kendisinden 30 yaş büyük devlet adamı Perikles'le evlenir. Aspaisa'nın Perikles'in politikaları üzerinde çok etkili olduğu bilinir. Hatta, Perikles'in bazı konuşmalarını Aspasia'nın yazdığına ilişkin kanıtlar vardır. Aspasia Atina'da Anaxagoras, Archimedes, Sophokles ve Sokrates gibi birçok filozofun müdavimleri arasında olduğu, devlet adamları, sanatçılar ve iyi eğitim almış kadınların geldiği, tartışmaların yapıldığı bir salon açar. Böylelikle bir kadın, Atina düşünce yaşamını derinden etkileyen bir oluşumu gerçekleştirmiş olur. Aspasia'nın salonu uzun yıllar açık kalır ve Aspasia "üst düzeyde diyalektik ve retorik hocası" olarak aranan bir kişi olmayı sürdürür. Bugün Aspasia'nın bir büstü, İzmir Arkeoloji Müzesi'nde de yer almaktadır.

VE/||/<>

Kinik okulundan, Antik Ege'li filozof. Hipparchia felsefesiyle, Sokrates'in öğrencisi Antisthenes'in kurduğu Kinik okulundan sayılır. Kadınların geleneksel rollerinden kurtulmaları için de mücadele etmiştir. Ailesi, soylu ve zengindir. Hipparchia erkek kardeşi aracılığıyla, Kinik filozoflardan Krates ile tanışır. Kinizm, gereksinimsizlik öğretisini temsil etmektedir. Bu öğreti, gereksinimlerin insanı toplumun kurallarına ve zorlamalarına bağladığını söylerdi. Hipparchia, Krates'in öğretisinden o kadar etkilenir ki ailesinin karşı çıkmasına rağmen onunla evlenir ve devamında onun yoksul, göçebe hayatına katılır.

VE/||/<>

Çin'li tarihçi ve yazar. Pan Chao, Çin İmparatorluğu'nun tarihini anlatan ve birkaç kuşak tarihçinin üzerinde çalıştığı Han'ın Kitabı'nı tamamlamıştır. Ayrıca 8 adet kronolojik tablo hazırlamış ve astronomi üzerine bir de tez yazmıştır. En ünlü yapıtı ise, Kadınlar İçin Dersler'dir (Nu Jie). Ahlaki öğütler içeren bu kitapta Chao, kadınların erkeklere "mutlak itaatini" önerir. Pan Chao, edebiyatçıların ürünleri üzerine yorumlar ve şiirler de yazmıştır.

VE/||/<>

İskenderiye'li filozof ve matematikçi. Hypatia, Antikçağ'ın son dönemlerinin en etkili ve önemli bilgini, Yeni Platoncu felsefenin temsilcisidir. Üniversitede felsefe, matematik ve astronomi dersleri vermiştir. Hypatia, İskenderiye Üniversitesi'nde matematik dersleri veren ve bu okulun yöneticiliğini de yapan babası Theon tarafından, "yetkin bir insan olması" amacıyla yetiştirilir. Hypatia daha genç yaşlarda, soru sormayı, araştırmayı ve kuşku duymayı öğrenir. Babası onun, el sanatları, şiir, felsefe, din, astronomi, astroloji ve matematik konularında eksiksiz bilgilenmesi için elinden geleni yapar. Hypatia hitabet sanatında da gelişir; güzel ve etkili konuşmasını öğrenir. Hypatia biraz büyüdüğünde, dünyayı dolaşmaya çıkar. Roma'ya ve Atina'ya gider. Yeni Platoncu düşünür Plutarkhos'dan dersler alır. Kimi kaynağa göre 1 yıl, kimine göre 10 yıl sonra İskenderiye'ye döner. Aranan ve sevilen bir öğretmen olur. Avrupa, Asya ve Afrika'nın çeşitli bölgelerinden gelen öğrenciler, sınıfını ve evini doldurur. Hypatia, güzelliği, bilgisi ve zekâsıyla, saygı ve hayran lık uyandırmaktadır. Hypatia matematik üzerine birçok yapıt yazmıştır. Ne yazık ki, çoğu ünlü İskenderiye yangınında zarar gören bu yapıtlardan günümüze parçalar ulaşmıştır. En önemli yapıtı, cebirin babası sayılan Diophantos'un Aritmetica'sına yaptığı 13 ciltlik yorumdur. Hypatia, Diophantos'un eşitliklerine alternatif çözümler üzerinde çalışmıştır. Bunlar sonradan, Diophantos'un yapıtları içine alınmıştır. Hypatia'nın Diophantos'un astronomi üzerine çalışmalarına katkıda bulunan bir yapıtı daha vardır. Yine, Pergeli Apollonius'un konikleri hakkında 8 ciltlik bir çalışma kaleme aldığı bilinmektedir. Bu yapıtında, Apollonius'un teorisini anlaşılır bir şekilde açıklamaya çalışmıştır. Bundan başka babasıyla birlikte, Öklit üzerine en az bir kitap yazdığı sanılmaktadır. MS 4. yüzyılda İskenderiye yeni yeni gelişen Hıristiyanlık ve pagan dinlerin çatışmasına sahne olmaya başlamıştır. İskenderiye Patrikhanesi'nin başına, Kiril adında sofu bir Hıristiyan atanır. Hypatia da pagan olduğu için, Kiril tarafından kışkırtılmış insanların saldırısına uğrar. Saldırganlar üniversitenin önünde, arabasında yakaladıkları Hypatia'yı, önce soyar; sonra bedenini parçalara ayırıp, yakarlar. Hypatia'nın ölümü, Roma'nın Hıristiyanlaştığını ve aynı zamanda antik bilimlerin gerilediğini de gösterir. Hypatia, bugün Antikçağ'ın en çok tanınan bilim kadınlarındandır. )
( M.Ö. 2700

VE/||/<>

M.Ö. 22354

VE/||/<>

M.Ö. 1878

VE/||/<>

M.Ö. 1200

VE/||/<>

M.Ö. 600'ler

VE/||/<>

M.Ö. 500'ler

VE/||/<>

M.Ö. 500'ler

VE/||/<>

M.Ö. 460-401

VE/||/<>

M.Ö. 360-280

VE/||/<>

M.Ö. 50-112

VE/||/<>

M.Ö. 370-415 )

-@ SEREBRAL PALSİ ile FRIEDREICH ATAKSİ
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [04 Temmuz 2019 | 15:09]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53057 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ İZÂFETEN ile İZÂFÎ
[Bölüm: lugat] [Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2019 | 15:02]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53056 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir şeye ilişik/ait olarak. İLE Görelilikle/izâfetle ilgili. | Bağlı bulunduğu şey ile değişen. )

-@ EYTİŞİM(DİYALEKTİK) ve/||/<> GÖRELİLİK ve/||/<> HOLOGRAFİK EVREN ve/||/<> SİBERNETİK ve/||/<> KUVANTUM
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [04 Temmuz 2019 | 12:58]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53055 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

 

0 Sözcük/terim/kavram...

-@ A'ZÂ[< UZV]: ÖRGENLER, ÜYELER [TIP]

-@ ÖZKEDİBALIĞIGİLLER: Köpekbalıklarının, örtülü omurgalılara giren bir ailesi. [Hayvanlar]

-@ ÖKSÜRÜKOTU: Gövdesi pullarla kaplı, sarı çiçekli, ekin tarlaları için zararlı çok yıllık otsu bir bitki. [Lat. TUSSILAGO] [Doga]

-@ ÖDAĞACI: Dulaptalotugillerden, sıcak ülkelerde yetişen, tropik bölgelerde yetişen, odunu ve kabuğu hoş kokulu bir ağaç. [Lat. AQUILLARIA AGOLIOCHIA] [Doga]

-@ OSMİYUM[Fr. < Yun.]: Mavi renkte, 2700 °C'de ergiyen, platin filizlerinde bulunan, çok kırılgan bir öğe. [Simgesi: Os] [kimya]

-@ OKÜLER[Fr.]: Optik aygıtlarında, objektiften aldığı ışınları göze veren mercek dizgesi. [Nesneler]

-@ OKALİPTUS[Yun.]: Mersingillerden, birçok türü olan, boyu yüz metreyi aşabilen, toprağın suyunu çekerek yerin bataklık duruma gelmesini önleyen bir ağaç. [Lat. EUCALYPTUS] [Doga]

-@ OJİT[Fr. < Yun.]: Yanardağ kütlelerinde bulunan ve feldispatla birlikte bazaltların temelini kuran, piroksen cinsinden mineral madde. [Doga]

-@ OFRİS[Yun.]: Salepgillerden, çiçekleri sinek, örümcek gibi bazı böcekleri andıran, yumrulu, otsu bir bitki. [Lat. OPHRYS] [Doga]

-@ NÜHÜFT[Fars.]: Türk müziğinde, bir bileşik makam. [Muzik]

-@ PUSVAL: Yemenicilerin kullandığı ölçü. [Nesneler]

-@ PUFLA: Perdeayaklılardan, Kuzey Kutbu'na yakın yerlerde, İskandinavya kıyılarından yaşayan bir kuş. [Lat. SOMATERIA] [Hayvanlar]

-@ PORTONEMA[Yun.]: Yosun sporlarının çimlenmesinden oluşan, iplik biçimindeki organ. [Doga]

-@ NİŞABUREK[Fars.]: Türk müziğinde, rast makamı ve uşşak makamının, pûselik "si" perdesiyle oluşmuş bir makam. [Muzik]

-@ BAHTİYÂR[Fars.]: Güneydoğu Anadolu, Musul ve Bağdat'ta kullanılan bir makam. [Muzik]

-@ NEVRUZOTU: İkiçeneklilerden, çiçekleri, aslanağzına benzeyen, türlü renkte, taşıdığı glikozit nedeniyle iç söktürücü olarak kullanılan bir kır bitkisi. [Lat. LINARIA VULGARIS] [Doga]

-@ LOBELYA[Lat. LOBELIA]: Salkım durumunda, mavi çiçekleri bulunan, bir ya da çok yıllık, Kuzey Amerika bitkisi. [Doga]

-@ LİNİN[Fr.]: Göze çekirdeğinde bulunan ve kromatin tanelerini taşıyan, ağ biçimindeki ipliksi yapıya verilen ad. [Doga]

-@ LEYLAK[Ar.]: Zeytingillerden, yaprakları karşılıklı bir ağaççık. [Lat. SYRINGA VULGARIS] | Bu ağacın, koni durumunda toplanmış, beyaz, eflatun ya da pembe renkte, güzel kokulu çiçekleri. [Doga]

-@ LATİNÇİÇEĞİ: Latinçiçeklerinden, kalkan biçiminde yuvarlak yapraklı, sarı ve kırmızı çiçekli, otsu bir süs bitkisi. [Lat. TROPEOALUM] [Doga]

-@ LASTA[Hollanda dilinden]: Kuzey Avrupa'da kullanılan, 2000 kg.'a yakın gemi yüklerine ve büyük miktardaki ticaret mallarına değer biçmeye yarayan kütle ölçü birimi. [Nesneler]

-@ LEGATO[İt.]: Bir parçanın notalarının, ara vermeden birbirine bağlanarak söyleneceğini ya da çalınacağını anlatır. [Muzik]

-@ TAHTAKALE[Ar. < TAHT el-KALÂ]: Kalenin/surun altı. [Istanbul]

-@ ÂMÛT[Fars.]: Yalçın kayalarda ve yüksek yerlerde bulunan kuş yuvası. [Hayvanlar]

-@ Digambara: Çıplak, gökyüzünün yönleri ile giyinmiş. [Dil/UZAKDOGU]

-@ BAGET[Fr. < BAGUETTE]: Bateri çalmaya yarayan ince, kısa çubuk. | [Öteki anlamları/kullanımları için sözlüklere başvurunuz!] [Muzik]

-@ JURO[Juro özel adından]: İkinci çağın triasla kretase arasında kalan dönemi. [Doga]

-@ JAPONE: [Uzun kollu kadın giysisi için] Omuz kesimi olmayan, bol ve geniş. | [Kadın giysisi için] Kolsuz. [Nesneler]

-@ İTERBİYUM[< YTTERBY-İSVEÇ]: Atom numarası 70, atom ağırlığı 173,04 olan, değerli bir öğe. [Simgesi: Yb] [Doga]

-@ İSTİMATÖR[İt.]: Gümrüklerde, mallara değer biçen görevli. [Insan]

-@ İKTİYÂL: Ölçü ile, ölçek ile ölçme. [Nesneler]

-@ LENDUHA: Çok iri ve kaba şey. [Nesneler]

-@ İSPARİ: İzmaritgillerden, kurşun renginde bir balık. [Lat. SARGUS ANNULARIS] [Hayvanlar]

-@ İSKORÇİNA[İt.]: Bileşikgillerden, lezzetli kökleri sebze olarak kullanılan, Akdeniz bölgesinde çokça yetiştirilen bir bitki. [Lat. SCORZONERA] [Doga]

-@ İSKARPELA[Lat.]: Tahta, metal ya da taşı işlemeye yarayan, çelik araç. [Nesneler]

-@ ARPALAMA: Atların ayaklarında görülen ve rahat yürümelerini engelleyen bir hastalık. [Hayvanlar]

-@ ARKUCI: Erkek ve kız ailelerinin arasında/tanışmasında aracı olan. [Insan]

-@ KIZ[< KID/T]: Az bulunan. [Insan]

-@ HÜZZAM[Fars.]: Türk müziğinde, segâh perdesinde bir makam. [Muzik]

-@ HÜSEYNÎ: Türk müziğinde, dügâh perdesinde karar kılan bir makam. | Türk müziğinde "mi" notası. [Muzik]

-@ AŞÎRÂN: Hüseynî-aşîrân perdesinin ve makamının adının kısaltılmış şeklidir. [Muzik]

-@ CERÎB-üt-TAÂM: Dört kâfiz arpa ve buğday alan bir ölçek. [Nesneler]

 


 

Son 24 saatte...
( 2 yeni ekleme, 3 katkı )
[A'dan Z'ye...]


-@ CAN ve/||/<> KAŞINMA
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Temmuz 2019 | 16:33]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53117 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Örgenlerimizin adı yoktur! Kendimiz için yoktur!

Başkaları için vardır. Başkalarının örgenleri ve adları olarak vardır.

Her yerimiz, canımızdır.
Can(ım) +
kulağım/sırtım/ayağım/parmağım/yanağım/kafam/kıçım, "oram/şuram/buram"...

Neremizden söz edecek olursak olalım, başkasının anlaması açısından bir addan ibarettir. Bizim içinse bir bütün olarak sadece canımızın acıdığı ya da kaşınan, dışarıdan ya da içeriden, sinir, kas ya da ten/doku olarak uyarılan noktamızdır. Neremize dokunursak dokunalım, neremizi düşünürsek düşünelim, her birimiz, canımızı düşünürüz ya da duyumsar ve algılarız. Başkası ise kaşınan ya da acıyan noktanın bölgesine verdiği adı düşünür ya da söyler, konuşur. Örgenlerimiz, tıbbın ve hukukun konusu olabilir fakat zihnin konusu değildir. Ötekinin, başkasının "konusu ya da düşüncesi" olabilir fakat bizim konumuz değildir. Her yerimiz, sadece ve tamamen tek bir parça olarak canımızdır.

Dolayısıyla bazı özel, duyarlı ve kapalı bölgemizin kendi ya da adı, ayrıcalıklı, iyi ya da kötü, çirkin, pis, iğrenç vb. de değildir ve olamaz! Gövdemizin her parçası kadar sinir taşıyor ve değerliyse kendimiz için "ayıp, kötü ya da günah" diyebileceğimiz yerimiz de yoktur. Ancak, üçüncü kişinin bulunduğu ya da bulunabileceği yerden itibaren bazı sınırlamalara gitmek durumundayızdır. Her zihnimizden geçen düşünceyi nasıl dillendir(e)miyorsak, bazı noktalarımızın adını ya da ayrıntılarını da dile getireceksek bazı koşullar aramak durumundayızdır. Bu özen ve duyarlılığımız, kendimiz için değil söz(cük)lerimizin başkalarına yük ya da dayatma olmaması amaçlı ve temellidir.

Ağzımızı silmek ile kıçımızı silmek arasında da kendimiz için ve tensel olarak hiçbir fark yoktur ve olmamalıdır. Her bir noktamızı ayrı ayrı düşünür ve duyumsarız fakat bütünlüğünü unutur ya da göz ardı edersek, olmadık "düşünce ve duygulara" da boş yere kapılırız. Bebeğimiz ve çocuğumuz için de aynı/özdeş görerek zihnimizin konusu görmeyiz. Sadece gereksinimimiz doğrultusunda gereken eylemi, temizliği/mizi yaparız.

Bağırsaklarımız da kötü ya da pis değildir. Suyla dışımızı yıkadığımız gibi yiyecekler de bizi beslediği gibi içimizi yıkar. İçerideki karmaşık yapıyı tarayarak fazlalıkları siler, süpürür. Son noktası, dışkının çıkış noktası da "pis" değildir! Yani dışarı atılması gerekenler vardır fakat "pis" olarak adlandırmamak, olumsuz "söz(cük), düşünce ve duygularla" körüklememeyi anımsamalı, kendimizi bu düşünce biçimine alıştırmak durumundayız. Bağırsağın son bölümü ve noktası, "göden" olarak tanımlanmıştır. Daha sonra da kısalarak ve "göt" olarak kullanılmaya devam edilmiştir. Kaba etimiz olarak üzerine oturduğumuz yerin adı da her ne kadar "arka" anlamında "kıç" sözcüğü olarak kullanılsa da "göt/kıç" değil bacaklarımızın sonu ya da başlangıcıdır. Birleşme, yan yana olma konumunu, bir bölge adı olarak adlandırmış durumdayız. Kadın ya da erkek farkı olmaksızın anatomik tanımları, belleğimizdeki olumsuz kayıtlarla, anlamsız, karşılıksız "düşünce ve duygularla" özdeşleştirmek ve olumsuzluğa indirgemek de ne yazık ki çok fazla karşılaşılan bir bilgisizlik ve bilinçsizlik durumudur.

Aynı biçimde, özel bölge olarak tanımladığımız örgenlerin Latince adları olan "penis" ve "vajina" için de geçerli olan deneyimlediğimiz ve duyumsadığımız ayrıntılar vardır. Bu bölgelerin de adı, başkası için bir anlam ifade eder. Bizim içinse hiçbir ayrımı ve utanç konusu olmaksızın, yoğun sinirlerle kaplı ve öteki bölgelerimize göre daha duyarlı olan, belirli bir noktamız ya da bölgemizdir. Aralarında, ne Latince, Türkçe ya da argo, küfür, benzetme adıyla, ne düşüncesiyle, ne gözümüzle görerek, ne de elimizle dokunarak herhangi bir fark duyumsamayız. Canımızın yandığı/yanabileceği, incinebileceğimiz, yüksek duyarlılıkta ya da her yerimizde olduğu gibi sadece kaşınan/kaşınabilen herhangi bir noktamızdır. Bir bütün olarak görüp hiçbir noktamızın herhangi bir ayrımı, düşünce konusu olmasa da dilimizin konusu olabilir fakat böyle olmamalıdır.

Kendimizi, dikey ya da yatay, üçgen, dörtgen, çokgen ya da kare gibi değil küre olarak, aynı anne karnında bulunduğumuz biçimde, sırtındaki yuvarlak kabuğunun/kalkanının içinde bulunan bir armadillonun açılıp kapanması gibi hiçbir yeri tamamen açık ya da kapalı olmaksızın, spor hareketlerimizdeki gibi gerektiğinde açılabilen, gerektiğinde kapanarak tek bir yuvarlak parça/gövde olarak yaşayan bir canlı olarak düşünmek ve görmek durumundayız.

Bildiğimiz her ayrıntı veri, gördüğümüz her bir noktamız/parçamız, bütünlüğümüzü bozmaya yetebilecek bir bilgi ve bakış olmamalıdır. Gereksiz ve bilinçsiz bir biçimde parçalar ve küçük hesaplarla uğraşırken, gördüğümüz, zihnimize, dilimize doladığımız her parça ayağımıza dolanır ve yürüyüşümüzü yani yaşamamızı, yakınlarımızı ve çevremizi bozar. Ya da bunu şu andan itibaren tam tersine çevirebiliriz.

Nesneleri ve olguları birbirinden ayırabilme, yalınlaştırabilme, ara çözümler üretebilme bilgi ve becerisiyle parçalar ve "küçük hesaplar" yerine daha bütünlüklü ve derinlikli algı, düşünce ve duygularla yaşamımızı sürdürmemiz dileğiyle... )

-@ İLGEÇ/BELİRTEÇ/EDAT ile/ve/<> BAĞLAÇ
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Temmuz 2019 | 19:43]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53118 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yalnız, ancak, sadece, sade, tek, bir, için, diye, üzere, kadar, denli, gibi, ile, değil, -e dair, -e doğru, -e değin, -e dek, -e göre, -e kadar, -e karşın, -e rağmen, -den başka, -den beri, -den dolayı, -den ötürü, -den sonra, -den önce, -den evvel vb.

İLE/VE/<>

Ama, fakat, lakin, ancak, yalnız, oysa, oysaki, hâlbuki, ve, ile, ki, de, çünkü, zira, madem, mademki, veyahut, yahut, veya, ya da, şayet, eğer, ise, öyleyse, o hâlde, kısacası, demek ki, nitekim, yoksa, anlaşılan, ne (...) ne (de), ya (…) ya (da), gerek (...) gerek (se), ha (…) ha, ister (…) ister (se), kâh (...) kâh, de (…) de, hatta, üstelik, ayrıca, hem, hem de, yine, gene, meğer vb. )
( Edatlar, tümcenin bir öğesi durumuna gelirken, bağlaçlarda ise bir öğe özelliği yoktur. Edatlar, tümceden çıkarıldığında tümce/cümle anlamsızlaşabilir. Bağlaçlar ise tümceden çıkarıldığında, tümcede en fazla anlam daralabilir, tümce anlamsızlaşmaz.

Örneğin:
"Onun gibisi çıkmadı."

"Gibisi" çıkarıldığında, anlamda bir bozulma oluşur. Dolayısıyla, bu bir edattır.

"Sevdim ama sevilmedim."

"Ama" çıkarıldığında, anlamda daralma olsa da tümcenin yapısı değişmediğinden, bağlaç özelliği taşır.

"Ancak" ve "yalnız" yerine "sadece" sözcüğü getirilebilirse bu sözcükler edat, "ama" bağlacı getirilebilirse bu sözcükler bağlaçtır. "İle" yerine "ve" getirilemez ise buradaki "ile" edat, getirilebilir ise "ile" bağlaçtır. )
 

 


 

Öncelikliler'de...
( 44 yeni ekleme, 29 katkı )


-@ "DAR KAFALILIKTAN BIKTIM"
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [02 Temmuz 2019 | 14:04]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53051 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( "DAR KAFALILIKTAN BIKTIM"

1964 yılında, ABD'de bir öğretmen dergisinde, Alexander Cassandra imzalı bir yazı yayımlanır:

Bir fizik hocası ile öğrencisi, sınav sorusuna verilen yanıt hakkında antlaşmazlığa düşerler ve deneyimli öğretmen, Cassandra'nın hakemliğine başvururlar.

Soru şöyledir:

"Bir binanın yüksekliğini, bir barometrenin yardımı ile nasıl bulursunuz?"

Öğrenci de bu soruya yanıt olarak, "Barometreye bir ip bağlar, binanın çatısından aşağı sarkıtır ve barometrenin yere değdiği noktada ipi ölçerim" yazar.

Tabii ki, öğretmenin beklediği yanıt bu olmasa da binanın yüksekliğinin bu yöntemle ölçülebilirliği de ortadadır.

Cassandra, tartışmayı uzatmamak için öğrenciden hemen o anda bu soruyu başka bir yanıt ile yanıtlamasını ister.

Öğrenci, bu kez:

"Ama bir tek yanıt yok, pek çok yöntem var" diye yanıt verir.

Casandra, "Peki" der. "Düşünebildiğin kadar yanıt ver o zaman. Ama olanaklıysa yanıtların en az birinden fizik çalışmış olduğunu anlayalım."

Öğrencinin ilk yanıtı şöyle olur:

"Barometreyi çatıdan aşağı bırakırsınız ve bir kronometre ile kaç salisede yere çarptığını hesaplayıp x=1/2 x g x t2 formülü ile yüksekliği bulursunuz." Beklenilen yanıt bu olmasa da yanıt, fizik bilgisi içermektedir.

Öğrenci, yanıtlarını sıralamayı sürdürür: “Güneşli bir günde, barometreyi dik tutup gölgesini ölçersiniz ve sonra da binanın gölgesini ölçüp orantıyı barometrenin yüksekliği ile çarparsınız”

Bu yanıt da doğrudur.

Öğrencinin üçüncü yanıtı da şu olur: "Merdivenleri çıkarken, duvar boyunca barometrenin yüksekliğini defalarca işaretleyerek çıkar ve işaret sayısı ile barometrenin yüksekliğini çarparsınız"

Bu da doğrudur elbette ama dördüncü yanıt öğretmenlerin küçük dillerini yutmalarına neden olur; çünkü yanıttan öğrencinin fiziği çok iyi bildiği anlaşılmaktadır:

"Küçük bir ipe bağladığınız barometreyi önce yerde sonra da çatıda sallar ipin uzunluğu ve sallanma periyodları arasındaki farklarla Newton'un g katsayısını hesaplar, iki g katsayısı arasındaki farktan binanın yüksekliğini hesaplayabileceğiniz oranı bulursunuz"

Söylenilecek bir şey kalmamıştır, öğrencinin sınıfı geçtiği açıktır.

Öğrenci, yarattığı etki ile gülümser ve der ki: “Ama bence yapılacak daha doğru şey, kapıcıya gidip barometreyi hediye edip karşılığında binanın yüksekliğini söylemesini istemekten ibarettir.”

Hep beraber gülmeye başladılar.

Cassandra, hayranlıkla sorar öğrenciye:

"Peki, öğretmeninin senden beklediği yanıtı da biliyor musun?"

Öğrenci, alaylı bakışlarla yanıt verir:

"Evet, çatıda ve yerde hava basıncını ölçerek aradaki farktan hesaplamamız gerekiyor yazmamı bekliyordu"

Cassandra merakla şu soruyu sorar: "Peki madem istenilen yanıtı biliyordun, neden yazmadın?" Öğrenci, omuzlarını silkerek şöyle der:

"Çünkü dar kafalılıktan bıktım."

Yaşamı, tek bilinmeyenli bir denklem gibi ele almak, altı boş kulağa hoş sloganlarla konuşup zamana göre kendini geliştirmeyen, saplantı slogan hükümlere göre yaşamak ve mevzî alıp dayatmaya çalışmak kolaycılığı hiçkimseyi ve de toplumları bir yere götürmez.

Yaşamda, soruların pek çoğunun tek bir yanıtı yoktur.

Başarının, çalışmaktan önce geldiği tek yer sözlüktür. )

-@ "KABUĞUNA ÇEKİLMEK" ile/değil/yerine/>< KABUĞUNU KIRMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [01 Haziran 2019 | 19:15]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52993 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "SESİMİZİ YÜKSELTMEK" ile/değil/yerine/>< SÖZÜMÜZÜ YÜKSELTMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Haziran 2019 | 18:23]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53025 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "YA DOĞRUYSA" ile/ve/||/<> "YA ÖYLE DEĞİLSE"
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [01 Haziran 2019 | 19:16]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52994 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Tüzede(hukukta). İLE/VE/||/<> Bilimde. )

-@ [Fars.] PERVERÎ / PERVERİŞ / PERVERÎŞ-ÂMÛZ / PERVERÎŞ-YÂB / PERVERİŞ-YÂFTE
[Bölüm: hizmet] Eklenme Tarih ve Saati: [31 Mayıs 2019 | 19:18]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52980 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Besleyicilik, büyütücülük, terbiye. | Seçme. | Sevme. İLE Besleyiş, besleme, beslenme. | İlerleme, terakkî. İLE Mânen yetiştiren, filozof. İLE Beslenen. | Yetiştirilen, terbiye gören, terbiye edilen. İLE Büyütülmüş, bakımlı, terbiyeli, terbiye edilmiş. )

-@ [ne yazık ki]
MÜKÂLEBE[< KELB]
ile/değil/yerine/>< MÜKÂLEME[< KELÂM]
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 13:30]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52908 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Dalaşma. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Konuşma. | Antlaşma. )

-@ AKIL ile/ve/||/<>/< İHTİYÂR
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Temmuz 2019 | 10:46]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53115 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ALÇAKGÖNÜLLÜ OLURSAK ... ve/||/<> ÇALIŞKAN OLURSAK ... ve/||/<> CÖMERT OLURSAK ... ve/||/<> NAZİK OLURSAK ... ve/||/<> MERAKLI OLURSAK ... ve/||/<> GÜVENİLİR OLURSAK ... ve/||/<> AFFEDİCİ OLURSAK ... ve/||/<> KENDİMİZ OLURSAK ... ve/||/<>
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Haziran 2019 | 16:26]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53017 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Saygınlaşırız. VE/||/<> Nasipleniriz. VE/||/<> Rızıklanırız. VE/||/<> Anımsanırız. VE/||/<> Öğreniriz. VE/||/<> Değerleniriz. VE/||/<> Hafifleriz. VE/||/<> Mutlu oluruz. )

-@ ALIŞILABİLİRLİK ile/ve/||/<> KALDIRILABİLİRLİK
[Bölüm: psikoloji] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 15:57]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52919 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ALIŞMA ile/ve/||/<> KAPILMA
[Bölüm: psikoloji] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 15:59]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52920 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BİLİM:
BİLİNMEYENDEN, BİLİNEBİLECEK OLANA YAPILAN YOLCULUK
değil BİLİNENDEN, BİLİNMEYENE YAPILAN YOLCULUK
[Bölüm: Bilim] Eklenme Tarih ve Saati: [01 Haziran 2019 | 14:22]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52983 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BİLİMDE KEŞİF:
HAKİKAT
değil MÂRİFET
[Bölüm: Bilim] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 13:18]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52864 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BİRİCİK/LİK ile/ve/||/<> EVRENSEL/LİK
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:47]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53092 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BÜTÜN ile/değil/yerine TÜM
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [08 Temmuz 2019 | 18:12]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/714 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Parçası bulunur. İLE/DEĞİL/YERİNE Parçası bulunmaz. )
( Nitelikse. İLE/DEĞİL/YERİNE Nicelikse. )
( Tekse. İLE/DEĞİL/YERİNE Çoksa. )
( Bütün, ("Parçaların biraradalığı", "Bütünlük", "Entegrasyon/Integration/Integrity") anlamını taşıyan bir sözcüktür. Tüm ise, (ingilizce "Whole/All") ile karşılık bulur. Parça parça olsa da, çeşitli oranlarda eksiklikler de olsa istisnasız ve ayırımsız, tamamıyla/tümüyle kapsamadır.

Bütün elmalar, bütün insanlar, bütün arabalar, bütün kitaplar, olmaz! Parçalarının ayrı ayrı kullanılma durumu olmayanlar için gereksiz/yersiz/fazladan bir sözcüktür "bütün".

Bir saksıdaki çiçeğin tüm yaprakları söz konusuysa, "bütün yapraklar" denildiğinde, --her sözcüğün, kendi anlamını taşıdığı bilgisiyle--, ucu sararmış/kırılmış, bir parçası kopmuş yapraklar devredışı bırakılmış olur, ki biz tamamını, hepsini demek istiyoruzdur.

"Bütünden Gelim/Bütüne Varım" olamayacağı gibi! )

-@ ÇOCUKLARIN/BAŞKALARININ TAKİP ETTİĞİ/EDECEĞİ:
İŞARET PARMAĞIMIZ
değil AYAK İZİMİZ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [23 Mayıs 2019 | 10:20]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52944 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ DEĞER ile/ve/||/<> AYAR
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:46]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53091 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ DÜNYA TARİHİ ile/ve/||/<>/>/< DÜŞÜNCE TARİHİ ile/ve/||/<>/>/< FELSEFE-BİLİM TARİHİ
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Haziran 2019 | 11:21]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51422 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( )

-@ DÜŞÜNCE DÖNEMLERİNDE:
"BÜYÜSEL"
ile/ve/değil/yerine/||/<>/> (")DİNSEL(") ile/ve/değil/yerine/||/<>/> BİLİMSEL
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Mayıs 2019 | 13:23]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52927 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Onbinlerce yıldır. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/> Sekizbin yıldır. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/> Birkaç yüzyıldır. )

-@ DÜŞÜNÜLEBİLİR/LİK ile/ve/||/<> BİLİNEBİLİR/LİK
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Haziran 2019 | 16:25]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53029 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ EDEP ve/||/<>/< AKIL
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Haziran 2019 | 17:09]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Kişinin, aklı kadar edebi; edebi kadar da ederi vardır. )

-@ EV ile/ve/değil/||/<>/< KOMŞU
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [30 Mayıs 2019 | 02:01]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52962 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Alma. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/< Al. )

-@ EYTİŞİM(DİYALEKTİK) ve/||/<> GÖRELİLİK ve/||/<> HOLOGRAFİK EVREN ve/||/<> SİBERNETİK ve/||/<> KUVANTUM
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [04 Temmuz 2019 | 12:58]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53055 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ FELSEFE ve/||/<> SANAT ve/||/<> KEŞİF
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [04 Temmuz 2019 | 12:43]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53054 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Soyutlayarak[tenzih ederek]. VE/||/<> Benzeterek[teşbih ederek]. VE/||/<> Bireştirerek[tevhîd ederek]. )
( Akıl ile. VE/||/<> Hayal ile. VE/||/<> Kalp ile. )

-@ GÖNDERGE ile GÖSTEREN ile GÖSTERİLEN
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Mayıs 2019 | 12:25]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4095 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE Biçim. İLE Anlam. )
( Görüntü/simge. ile Harflerle. [E.V] ile Sözcük olarak[EV] )

-@ İHTİYÂR ile/ve/||/<> İSTİMSÂK
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 12:34]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52849 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( "Hayır!" deme bilgisi/becerisi, isteği. İLE/VE/||/<> Kendini/nefsini tutma. )

-@ İSTENÇ/İRÂDE
ile/ve/değil/yerine/||/+/<>
DİRENÇ/İHTİYÂR[< HAYIR]

[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Temmuz 2019 | 15:03]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4531 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yapma becerisi/isteği/coşkusu. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Yapmama becerisi/isteği/coşkusu. )
( Zihinde, nefiste. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Akılda. )
( Seçim. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Tercih. )
( Cins. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Fasl. )
( Varoluş/sal. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Varoluşunun sürekliliği için/yönünde. )
( Bir şeyi yapmanın, tek bir yolu yoktur. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Yolu, tektir! [Yapmamaktır!] )
( Başı, ortası/süreci ve sonucu, akıl iledir. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Özgüven iledir ve öz/güven sağlatır. )
( Parça. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Bütün. )
( Özgürlüğümüzü yitirdiğimizde, değerini bilmeye başladığımız, anladığımız ve anımsadığımız. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Özgürlüğümüzde, sürekli bilmemiz ve anımsamamız gereken. )

-@ İSTENÇ/İRÂDE ile/ve İSTEK
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Mayıs 2019 | 19:00]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4533 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Tümdengelimli doğada. İLE/VE Tümevarımlı doğada. )

-@ İŞ ile/ve/||/<> ZAMAN
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [01 Haziran 2019 | 19:02]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52992 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Çok. İLE/VE/||/<> Az.["Yok" değil!] )

-@ KIYAM ve/||/<> SÜKÛNET ve/||/<> KAVL(SÖZ) ve/||/<> HAYAT
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Mayıs 2019 | 12:23]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52904 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Hizmet ile. VE/||/<> Saygı ile. VE/||/<> Hikmet ile. VE/||/<> Edeb ile. )

-@ KOŞ ve/||/<> COŞ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 15:55]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52918 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MATEMATİK/SEL/LİK:
DEĞERLİ
ile/ve/fakat/||/<>/> YETERLİ DEĞİL
[Bölüm: Bilim] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:50]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MATEMATİK ve/=/||/<>/: BİLGELİK
[Bölüm: matematik] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Haziran 2019 | 11:44]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45205 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( "Matematiğin Aydınlık Dünyası" (- Sinan Sertöz - TÜBİTAK) adlı kitabı özellikle okumanızı salık veririz. )

-@ MİZÂC-I VAKTE VÂKIF OLMAK ve/||/<> KEYFİYETİ HÂLE ÂRİF OLMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Temmuz 2019 | 11:53]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53104 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ NE YAPACAĞINI BİLMEK
ile/ve/değil/yerine/<
NE YAPMAYACAĞINI! BİLMEK !!!

[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [08 Haziran 2019 | 18:49]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/761 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ne yapman gerektiğinden çok, önce ne yapmaman gerekiğini bil, yeter. Çoğu zaman ne yapman gerektiğini bilemeyebilirsin, fakat ne yapmaman gerektiğini her zaman çok iyi bilebilirsin. )
( İsabet ve kesinlik tutturulamayabilir. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/< İsabet ve kesinlik üzerinedir, kolaylıkla sağlanabilir, tamamen uzlaşımsal ortak bir hareket noktası sunabilir. )
( Kendini gerçekleştirmiş, saygın ve önemli birine sormuşlar:
Nasıl bu noktaya geldiniz?
Yakınlarında bulunan bir kişiyi göstererek, herşeyi ondan öğrendiğini söylemiş.

Çevresindekiler hayret içinde ve inanamayarak demişler ki:
Nasıl olur? O işaret ettiğiniz kişi, her türlü, düzenbazlığı, yalanı, rezilliği yapan biridir.

Yanıt: Heh işte!
O ne yaptıysa ben yapmadım! )
( Bir şey ki, yapmasan da olur, YAPMA!
Bir şey ki, söylemesen de olur, SÖYLEME! )
( Irmağın derinliği, iki ayakla birden ölçülmez! )
( Bilme sanatı, neyi gözardı edeceğini bilmektir. )
( )

-@ NEZÂKET:
SAĞIRIN DA DUYABİLDİĞİ
ile/ve/||/<> KÖRÜN DE GÖREBİLDİĞİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [01 Haziran 2019 | 15:18]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52986 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ OLANI BİLMEK ve/||/<>/>/< ORANI BİLMEK
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Temmuz 2019 | 15:13]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53077 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ OLUŞ ile/ve/||/<>/< ORUÇ
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:33]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53083 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ÖĞÜT ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ÖRNEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [08 Mayıs 2019 | 13:15]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52881 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yolu/süreci uzundur. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Yolu/süreci kısa ve etkilidir. )

-@ PSİKOLOJİ:
3D
ile/ve/değil/||/<>/> 6D
[Bölüm: psikoloji] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 12:51]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52851 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Düşünce, Duygu ve Davranış. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/> Değer, Deneyim ve Dil. )

-@ SEVGİ:
[KUSURLARI ...]
YOK EDEN
değil KABUL EDEN
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Mayıs 2019 | 18:24]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52942 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ŞERİAT ile/ve/||/<> HAKİKAT
[Bölüm: Tasavvuf] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 13:15]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52862 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Gündüz. İLE/VE/||/<> Gece. )

-@ TANITLAMA ile/ve/||/<> TEMELLENDİRME
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 12:54]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52852 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ YAŞLILIK ve/||/<> HASTALIK ve/||/<> KITLIK ve/||/<> ÖLÜM
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:42]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53089 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( "Mahşerin dört atlısı." )

-@ YİYECEK/İÇECEKLERİN, KİŞİYİ YAŞLANDIRMASI/ESKİTMESİ/BOZMASI
ile/değil/yerine/></<
KİŞİNİN, YİYECEK/İÇECEK/GİYSİLERİ ESKİTMESİ/TÜKETMESİ

[Bölüm: Beslenme] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 15:33]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52914 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

 

 


 

Genel'de...
( 5 yeni ekleme, 4 katkı )


-@ "KUVVETLER AYRILIĞI" değil/yerine KUVVETLER AYRILIĞI VE BİRLİĞİ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Temmuz 2019 | 15:05]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53102 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [Fars.] PÎŞ Ü PES ile PES Ü PÎŞ
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [31 Mayıs 2019 | 18:13]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52975 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ön ve arka. İLE Arka ve ön. )

-@ GECE ile/ve/<> GÜNDÜZ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 13:11]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27915 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Birlik/Vahdet. İLE/VE/<> Çokluk/Kesret. )
( Gece/karanlık önceliklidir. )
( [Fars., Ar.] ŞEB-TÂ-BE-SEHER: Geceden sabaha kadar. )
( ŞEB Ü RÛZ: Gece gündüz. | RÛZ Ü ŞEB: Gündüz gece. )
( MELEVÂN: Gece ile gündüz.[MÂ-DÂM-EL-MELEVÂN: Gece ve gündüz devam ettikçe. | MÂ-TEÂKAB-EL-MELEVÂN: Gece ile gündüz birbiri ardı sıra geldikçe.] YA'FUR[çoğ. YAÂFÎR]: Gecenin beşte/altıda bir gibi bölümü. )
( Hakikat. İLE/VE/<> Şeriat. )

-@ İŞ ile/ve/||/<> ZAMAN
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [01 Haziran 2019 | 19:02]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52992 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Çok. İLE/VE/||/<> Az.["Yok" değil!] )

-@ MEVSİM ile/ve/||/<> FASL
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 14:45]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yılın dört bölümünden her biri. | Bir şeyin belirli zamanı. İLE/VE/||/<> Ayrıntı, ayırma, ayrılma. | Kesme, kesinti, bölüm. | Sonuçlandırma, halletme. | Aleyhte bulunma, birini çekiştirme. | Bir kitabın ya da tiyatro oyununun başlıca bölümlerinden her biri. | Sözcükler, düzenlemeler, tümceler arasında bağlantı edatı bulunmadan yazı yazma yöntemi. | Bir defada çalınan peşrev, şarkı vb. | Dört mevsimden biri. | Bir bestekârın, aynı makamdan bestelediği iki beste ile iki semai. | Türk müziğinde klasik bir konser programı. | İki yüzeyin birleşmesinden oluşan çizgi. | Eklem, gövdenin oynak yerleri. )

 

 


 

İnsan'da...
( 7 yeni ekleme, 6 katkı )


-@ BEYİN:
AUSTRALOPİTEK
ile/ve/||/<>/> HOMO ERGASTER ile/ve/||/<>/> HOMO SAPİENS SAPİENS
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [02 Temmuz 2019 | 08:37]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53050 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( 400 cm³ İLE/VE/||/<>/> 800 cm³ İLE/VE/||/<>/> 1200 cm³ )

-@ BİRİCİK/LİK ile/ve/||/<> EVRENSEL/LİK
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:47]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53092 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ İNSAN ile/ve/||/<>/> GELECEK
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [31 Mayıs 2019 | 17:13]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52973 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( İnsan, geleceği geldirendir. )

-@ SONSUZ/LUK ile/ve/||/<> ile/ve/||/<> GOOGOLPLEX
[Bölüm: matematik] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Haziran 2019 | 15:07]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50270 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ∞ İLE İLE Googol, matematikteki büyük sayılardan biridir ve 10 üzeri 100'e eşittir. Başka bir deyişle 1 googol, 1 rakamına yüz sıfır ekleyerek yazılır. Bu terim, Amerika'lı matematikçi Edward Kasner'ın yeğeni Milton Sirotta[1929–1980] tarafından 1938 yılında kullanılmaya başlanmıştır.[Milton, bu sırada dokuz yaşındaydı.] )
( Bir trilyon, oniki sıfırla yazılır. Yüz tane sıfır kullanırsak, buna, bir "gogol" denilir. Bir gogol sıfır kullanılarak yazılan sayıya, "gogolplex" denilir. Evrendeki tüm moleküllerin sayısını yazmak için 79 sıfır yetiyor. Bir milyon gün, ancak 2739 yıl oluyor. İstanbul'un fethinden bu yana, sadece 17 milyar saniye geçmiş. Yazının bulunuşundan bugüne ise ancak 189 milyar saniye geçmiş.[Bu, trilyonun ancak beşte biridir.] Bir kişinin yaşamı, ortalama 2 milyar saniyedir. )

-@ YAŞLILIK ve/||/<> HASTALIK ve/||/<> KITLIK ve/||/<> ÖLÜM
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:42]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53089 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( "Mahşerin dört atlısı." )

-@ ZEKÂ:
SOYUT
ile/ve/||/<> MEKANİK ile/ve/||/<> TOPLUMSAL
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [24 Haziran 2019 | 20:41]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53028 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( )

 

 


 

TIP'ta...
( 27 yeni ekleme, 15 katkı )


-@ (")BULAŞMA(") ile/ve/değil/yerine/||/<> YANKILA(N)MA
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 16:20]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ (")KADIN/LIK(") ile/ve/||/<>/> (")ANNE/LİK(")
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 16:05]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52921 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bebek doğurabilme olanağı. | Kendini doğurabilme olanağı ve olasılığı. İLE/VE/||/<>/> Bebeği doğurup bakabilme, yetiştirebilme. | Bebeğinden ve kendinden doğabilme, kendini gerçekleştirme. )

-@ (")REÇETE(") ile/ve/||/<> (")FORMÜL(")
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 15:52]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ AFRODİZYAKTA:
EŞEYSEL İSTEĞİ ARTIRAN
ile/ve/||/<> EŞEYSEL GÜCÜ ARTIRAN ile/ve/||/<> EŞEYSEL HAZZI ARTIRAN
[Bölüm: Beslenme] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Temmuz 2019 | 10:28]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53114 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BEYİN ATLASI[İng.] ile/ve/<> BEYİN HARİTASI [İng.] ile/ve/<> BEYİN MÜZESİ[İng.]
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Haziran 2019 | 15:04]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5243 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( )

-@ BEYİN:
AUSTRALOPİTEK
ile/ve/||/<>/> HOMO ERGASTER ile/ve/||/<>/> HOMO SAPİENS SAPİENS
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [02 Temmuz 2019 | 08:37]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53050 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( 400 cm³ İLE/VE/||/<>/> 800 cm³ İLE/VE/||/<>/> 1200 cm³ )

-@ BEZLERDE:
EKRİN
ile/ve/||/<> HOLOKRİN ile/ve/||/<> APOKRİN ile/ve/||/<> SERÖMÜKÖZ ile/ve/||/<> MÜKÖZ ile/ve/||/<> SERÖZ
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [02 Temmuz 2019 | 08:01]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53047 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ CAN ve/||/<> KAŞINMA
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Temmuz 2019 | 16:33]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53117 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Örgenlerimizin adı yoktur! Kendimiz için yoktur!

Başkaları için vardır. Başkalarının örgenleri ve adları olarak vardır.

Her yerimiz, canımızdır.
Can(ım) +
kulağım/sırtım/ayağım/parmağım/yanağım/kafam/kıçım, "oram/şuram/buram"...

Neremizden söz edecek olursak olalım, başkasının anlaması açısından bir addan ibarettir. Bizim içinse bir bütün olarak sadece canımızın acıdığı ya da kaşınan, dışarıdan ya da içeriden, sinir, kas ya da ten/doku olarak uyarılan noktamızdır. Neremize dokunursak dokunalım, neremizi düşünürsek düşünelim, her birimiz, canımızı düşünürüz ya da duyumsar ve algılarız. Başkası ise kaşınan ya da acıyan noktanın bölgesine verdiği adı düşünür ya da söyler, konuşur. Örgenlerimiz, tıbbın ve hukukun konusu olabilir fakat zihnin konusu değildir. Ötekinin, başkasının "konusu ya da düşüncesi" olabilir fakat bizim konumuz değildir. Her yerimiz, sadece ve tamamen tek bir parça olarak canımızdır.

Dolayısıyla bazı özel, duyarlı ve kapalı bölgemizin kendi ya da adı, ayrıcalıklı, iyi ya da kötü, çirkin, pis, iğrenç vb. de değildir ve olamaz! Gövdemizin her parçası kadar sinir taşıyor ve değerliyse kendimiz için "ayıp, kötü ya da günah" diyebileceğimiz yerimiz de yoktur. Ancak, üçüncü kişinin bulunduğu ya da bulunabileceği yerden itibaren bazı sınırlamalara gitmek durumundayızdır. Her zihnimizden geçen düşünceyi nasıl dillendir(e)miyorsak, bazı noktalarımızın adını ya da ayrıntılarını da dile getireceksek bazı koşullar aramak durumundayızdır. Bu özen ve duyarlılığımız, kendimiz için değil söz(cük)lerimizin başkalarına yük ya da dayatma olmaması amaçlı ve temellidir.

Ağzımızı silmek ile kıçımızı silmek arasında da kendimiz için ve tensel olarak hiçbir fark yoktur ve olmamalıdır. Her bir noktamızı ayrı ayrı düşünür ve duyumsarız fakat bütünlüğünü unutur ya da göz ardı edersek, olmadık "düşünce ve duygulara" da boş yere kapılırız. Bebeğimiz ve çocuğumuz için de aynı/özdeş görerek zihnimizin konusu görmeyiz. Sadece gereksinimimiz doğrultusunda gereken eylemi, temizliği/mizi yaparız.

Bağırsaklarımız da kötü ya da pis değildir. Suyla dışımızı yıkadığımız gibi yiyecekler de bizi beslediği gibi içimizi yıkar. İçerideki karmaşık yapıyı tarayarak fazlalıkları siler, süpürür. Son noktası, dışkının çıkış noktası da "pis" değildir! Yani dışarı atılması gerekenler vardır fakat "pis" olarak adlandırmamak, olumsuz "söz(cük), düşünce ve duygularla" körüklememeyi anımsamalı, kendimizi bu düşünce biçimine alıştırmak durumundayız. Bağırsağın son bölümü ve noktası, "göden" olarak tanımlanmıştır. Daha sonra da kısalarak ve "göt" olarak kullanılmaya devam edilmiştir. Kaba etimiz olarak üzerine oturduğumuz yerin adı da her ne kadar "arka" anlamında "kıç" sözcüğü olarak kullanılsa da "göt/kıç" değil bacaklarımızın sonu ya da başlangıcıdır. Birleşme, yan yana olma konumunu, bir bölge adı olarak adlandırmış durumdayız. Kadın ya da erkek farkı olmaksızın anatomik tanımları, belleğimizdeki olumsuz kayıtlarla, anlamsız, karşılıksız "düşünce ve duygularla" özdeşleştirmek ve olumsuzluğa indirgemek de ne yazık ki çok fazla karşılaşılan bir bilgisizlik ve bilinçsizlik durumudur.

Aynı biçimde, özel bölge olarak tanımladığımız örgenlerin Latince adları olan "penis" ve "vajina" için de geçerli olan deneyimlediğimiz ve duyumsadığımız ayrıntılar vardır. Bu bölgelerin de adı, başkası için bir anlam ifade eder. Bizim içinse hiçbir ayrımı ve utanç konusu olmaksızın, yoğun sinirlerle kaplı ve öteki bölgelerimize göre daha duyarlı olan, belirli bir noktamız ya da bölgemizdir. Aralarında, ne Latince, Türkçe ya da argo, küfür, benzetme adıyla, ne düşüncesiyle, ne gözümüzle görerek, ne de elimizle dokunarak herhangi bir fark duyumsamayız. Canımızın yandığı/yanabileceği, incinebileceğimiz, yüksek duyarlılıkta ya da her yerimizde olduğu gibi sadece kaşınan/kaşınabilen herhangi bir noktamızdır. Bir bütün olarak görüp hiçbir noktamızın herhangi bir ayrımı, düşünce konusu olmasa da dilimizin konusu olabilir fakat böyle olmamalıdır.

Kendimizi, dikey ya da yatay, üçgen, dörtgen, çokgen ya da kare gibi değil küre olarak, aynı anne karnında bulunduğumuz biçimde, sırtındaki yuvarlak kabuğunun/kalkanının içinde bulunan bir armadillonun açılıp kapanması gibi hiçbir yeri tamamen açık ya da kapalı olmaksızın, spor hareketlerimizdeki gibi gerektiğinde açılabilen, gerektiğinde kapanarak tek bir yuvarlak parça/gövde olarak yaşayan bir canlı olarak düşünmek ve görmek durumundayız.

Bildiğimiz her ayrıntı veri, gördüğümüz her bir noktamız/parçamız, bütünlüğümüzü bozmaya yetebilecek bir bilgi ve bakış olmamalıdır. Gereksiz ve bilinçsiz bir biçimde parçalar ve küçük hesaplarla uğraşırken, gördüğümüz, zihnimize, dilimize doladığımız her parça ayağımıza dolanır ve yürüyüşümüzü yani yaşamamızı, yakınlarımızı ve çevremizi bozar. Ya da bunu şu andan itibaren tam tersine çevirebiliriz.

Nesneleri ve olguları birbirinden ayırabilme, yalınlaştırabilme, ara çözümler üretebilme bilgi ve becerisiyle parçalar ve "küçük hesaplar" yerine daha bütünlüklü ve derinlikli algı, düşünce ve duygularla yaşamımızı sürdürmemiz dileğiyle... )

-@ crRNA ile/ve/||/<> tracrRNA
[Bölüm: dirimbilim] Eklenme Tarih ve Saati: [29 Mayıs 2019 | 22:44]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52960 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ DAMAR ile SUREDÂN[Ar.]
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Mayıs 2019 | 10:09]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52885 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE Dil altında bulunan iki siyah damar. )

-@ GEN ile/ve/||/<> MC1R GEN
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [02 Temmuz 2019 | 08:24]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53049 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE/VE/||/<> Deri rengi[pigmentasyonu] üreten genlerden biri. )

-@ GÖREBİLDİĞİMİZ IŞIK:
KIRMIZI
ile/ve/<> MOR ARASI
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Haziran 2019 | 04:11]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53009 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( 400 nanometre. İLE/VE/<> 700 nanometre arası. )
( [Güneşten gelen beyaz ışığın, yansıma ve kırılmasıyla birlikte]
Az saçılmayla. İLE/VE/<> Çok saçılmayla. )

-@ IŞIĞIN:
YANSIMASI
ile/ve/değil/||/<>/> KIRILMASI ile/ve/değil/||/<>/> SAÇILMASI
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Haziran 2019 | 02:53]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53006 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KAYGIDA:
MEME
ve/||/<> DIŞKI
[Bölüm: psikoloji] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 12:59]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52856 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MEMELİ DERİLERİNDEKİ BEZLER:
SEBASÖZ
ile/ve/||/<> APOKRİN ile/ve/||/<> EKRİN
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [02 Temmuz 2019 | 08:15]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53048 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bu bezler, birlikte çalışarak ter üretirler. Birçok memeli türde, sebasöz ve apokrin bezleri, baskın ter bezleridir ve kıl köklerine yakın bir yerde bulunur. Bu bezlerin salgıları, kılları; yağlı, bazen köpüren bir karışım haline getirir. )
( Kürkü olmamasının yanı sıra, insan, olağanüstü sayıda ekrin bezi sahibidir. Bu sayı, 2 milyon ile 5 milyon arasında değişkenlik gösterir ve günde 12 litreye kadar ince, sulu ter üretilebilmesini sağlar.

Ekrin bezleri, kıl kökleri yakınında kümelenmez, bunun yerine deri yüzeyine görece yakın bir yerde bulunur ve küçük delikler[porlar] aracılığıyla ter boşaltımı yapar. Çıplak derinin ve sulu terin bu kombinasyonu, terin doğrudan kürkte birikmesinden çok doğrudan çıplak deride birikmesine neden olur ve insanın aşırı ısınmasını engeller. Bu soğutucu sistemimiz sayesinde, sıcak bir günde yapılacak bir maratonda, atlara üstünlük sağlayabiliriz. )

-@ MENEKŞE(< BENEFŞE[Fars.], BENEFSEC[Ar.]):
AFRİKA MENEKŞESİ
ile CEZAYİR MENEKŞESİ ile DENİZ MENEKŞESİ/ÇAN ÇİÇEĞİ ile HERCAİ MENEKŞE/ALACAMENEKŞE ile MISIR/FRENK MENEKŞESİ
[Bölüm: Bitkiler] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Temmuz 2019 | 14:04]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13038 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Cezayir Menekşesi'nde, kanser hücrelerinin çoğalmasını durduran alkaloitler bulunur. )
( [Menekşegillerden, bir ya da çok yıllık otsu bitki. | Bu bitkinin, mor renkli, güzel kokulu çiçeği.]: ... İLE Zakkumgillerden, bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen, kendine özgü, mavi, açık mor renkli çiçekleri ve ortası çukur taçyaprakları olan bir bitki. İLE ... İLE Menekşegillerden, mor, sarı, beyaz renkte, menekşeye benzer çiçekleri olan bir bitki. | Bu bitkinin çiçeği. İLE Turpgillerden, çiçekleri hoş kokulu bir süs bitkisi türü. )
( )

-@ MEVSİM ile/ve/||/<> FASL
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 14:45]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yılın dört bölümünden her biri. | Bir şeyin belirli zamanı. İLE/VE/||/<> Ayrıntı, ayırma, ayrılma. | Kesme, kesinti, bölüm. | Sonuçlandırma, halletme. | Aleyhte bulunma, birini çekiştirme. | Bir kitabın ya da tiyatro oyununun başlıca bölümlerinden her biri. | Sözcükler, düzenlemeler, tümceler arasında bağlantı edatı bulunmadan yazı yazma yöntemi. | Bir defada çalınan peşrev, şarkı vb. | Dört mevsimden biri. | Bir bestekârın, aynı makamdan bestelediği iki beste ile iki semai. | Türk müziğinde klasik bir konser programı. | İki yüzeyin birleşmesinden oluşan çizgi. | Eklem, gövdenin oynak yerleri. )

-@ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK(PDR) ile PSİKOLOJİ ile PSİKİYATRİ
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [29 Mayıs 2019 | 14:50]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7953 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( 1898 - Türkiye'de, Psikiyatri eğitiminin başlangıcı. )
( Üniversitelerin Eğitim fakültelerine bağlı olan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden mezun olurlar. İLE Üniversitelerin Fen-Edebiyat fakültelerine bağlı olan Psikoloji bölümünden mezun olurlar. İLE Tıp fakültesinden mezun olurlar ve Psikiyatri alanında uzmanlık yapmışlardır. )
( Okullarda ve eğitimle ilgili öteki alanlarda hizmet verirler. Eğitimini alırlarsa bazı testler uygulayabilirler fakat terapi yapamazlar. İLE Terapist olmak isterlerse yüksek öğrenim görüp gerekli eğitimleri tamamlarlar ve terapi yapabilirler. İLE İlâç yazma yetkisine sahiplerdir. Terapi eğitimlerini alırlarsa terapi de uygulayabilirler. )

-@ SEREBRAL PALSİ ile FRIEDREICH ATAKSİ
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [04 Temmuz 2019 | 15:09]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53057 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TECENNÜN[Ar.] değil/yerine/= ÇILDIRMA, DELİRME, AKLINI OYNATMA
[Bölüm: psikoloji] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Mayıs 2019 | 12:25]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52892 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ YAŞLILIK ve/||/<> HASTALIK ve/||/<> KITLIK ve/||/<> ÖLÜM
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:42]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53089 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( "Mahşerin dört atlısı." )

 

 


 

Beslenme'de...
( 22 yeni ekleme, 9 katkı )


-@ (")REÇETE(") ile/ve/||/<> (")FORMÜL(")
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 15:52]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ (")SÜS(") ile/ve/||/<> (")SOS(")
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Haziran 2019 | 17:25]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53019 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [Fars.] PERVÂZ ile -PERVÂZ ile PERVÂZE ile PERVÂZÎ
[Bölüm: YAPI] Eklenme Tarih ve Saati: [31 Mayıs 2019 | 18:58]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52979 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Uçma, uçuş. | Saçak. | Göze/hücre. | Ayna. | Dolap. | Aynalı, ince ve uzun tahta. İLE "Uçan, uçucu" anlamlarıyla birleşik sözcük yapar.[BÂLÂ-PERVÂZ: Yüksekten uçan. | BÜLEND-PERVÂZ: İddialı, inatçı.] İLE Kır, gezinti için hazırlanan yemek. | Gece eğlencesi ışığı. | Altın ve gümüş yaprakların kırıntısı. İLE Divân-ı Hümâyün ve Defter-i Hâkânî kalemlerine devam ve hizmet etmeden ve de hâcegândan olmadan, yolunu bularak bu kalemlerden birinde ketebeden olduğuna dair kayıtlarına şerh verilen kişi. )

-@ [Fars.] PERVERENDE ile/ve/||/<>/> PERVERDE[PELVERDE değil!] ile/ve/||/<>/> PERVERD/-PERVER[çoğ. PERVERÂN]
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [31 Mayıs 2019 | 18:52]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52978 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yetiştirici, terbiye edici. | Besleyici, büyütücü. İLE/VE/||/<>/> Beslenmiş, büyütülmüş, yetiştirilmiş. | Üzüm şırasından yapılan bir çeşit tatlı. İLE/VE/||/<>/> "Besleyen/besleyici, büyüten, yetiştiren/yetiştirici, koruyan, terbiye eden" anlamlarıyla birleşik sözcükler yapar.[DEHÂ-PERVER: Dâhî yetiştiren. | FUKARÂ-PERVER: Yoksul besleyen.] )

-@ AFRODİZYAKTA:
EŞEYSEL İSTEĞİ ARTIRAN
ile/ve/||/<> EŞEYSEL GÜCÜ ARTIRAN ile/ve/||/<> EŞEYSEL HAZZI ARTIRAN
[Bölüm: Beslenme] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Temmuz 2019 | 10:28]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53114 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ AKIL ile/ve/||/<>/< İHTİYÂR
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Temmuz 2019 | 10:46]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53115 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ CEVİZ ile CHANDLER CEVİZİ
[Bölüm: Bitkiler] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Haziran 2019 | 18:43]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53042 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ DOLMALIK BİBERİN ALTINDAKİ ÇIKINTI:
3
ile/ve/||/<> 4
[Bölüm: Bitkiler] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Temmuz 2019 | 14:57]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53071 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Pişirilmeye uygundur.[eril] İLE/VE/||/<> Çiğ yemeye uygundur.[dişil] )

-@ DUT ile ŞAH DUTU
[Bölüm: Bitkiler] Eklenme Tarih ve Saati: [08 Mayıs 2019 | 12:57]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52876 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ GÜNEŞ ile/ve/||/<> ATEŞ
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Mayıs 2019 | 13:13]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52926 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Isı, ışın/aydınlatma, besin. İLE/VE/||/<> Isı, aydınlatma, yakma ve yıkma. )

-@ İHTİYÂREN ile/ve/||/<> İHTİYÂRÎ
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Temmuz 2019 | 11:38]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53116 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Olumsuzdan, yanlıştan, zararlıddan, kötüden uzak durarak, zihnini/dilini/gözünü/elini/belini çekerek. İLE/VE/||/<> Reddetmeyi ve "Hayır!" demeyi yeğleyerek.["Evet!" demekten, istenç/irâdeden(yapma isteğinden/bilgisinden) önce olarak.] )

-@ KETÇAP değil/yerine DOMATES PÜRESİ
[Bölüm: Beslenme] Eklenme Tarih ve Saati: [04 Haziran 2019 | 20:11]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37991 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( 1 lt. ketçapta, 200-300 gr. şeker bulunur. [Çocuklar ve bilgisizler, ketçabı ve bu tür ürünleri, içindeki şeker ve ağızdaki hızlı uyarıcı etkisinden dolayı çok severler.] )
( )

-@ OLUŞ ile/ve/||/<>/< ORUÇ
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:33]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53083 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ PİŞİRMEK ile/değil/yerine BÖRTMEK
[Bölüm: Beslenme] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Mayıs 2019 | 11:19]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35502 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE/DEĞİL/YERİNE Az pişirmek, haşlamak. )
( [Fars.] PÛHTE: Pişmiş, pişkin, olgun. | NÂ-PÛHTE: Pişmemiş. )

-@ TAZE SOĞAN ile/ve/değil/<> ÇİRİŞ OTU
[Bölüm: Bitkiler] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Mayıs 2019 | 20:40]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52903 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TESVÎK[< SEVK] ile TESVÎK[< MİSVÂK]
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 12:38]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33796 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Sürme, ileri gitme. İLE Dişleri, misvâk ile temizleme. )
( İSTİNÂN: Dişleri, macunla ya da tozla temizleme. )

-@ YAŞLILIK ve/||/<> HASTALIK ve/||/<> KITLIK ve/||/<> ÖLÜM
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:42]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53089 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( "Mahşerin dört atlısı." )

-@ YEMEYİ (SEVMEK/İSTEMEK)
ile/ve/değil/||/<>
YEMEĞİ (SEVMEK/İSTEMEK)

[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Haziran 2019 | 18:26]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53041 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ YİYECEK/İÇECEKLERİN, KİŞİYİ YAŞLANDIRMASI/ESKİTMESİ/BOZMASI
ile/değil/yerine/></<
KİŞİNİN, YİYECEK/İÇECEK/GİYSİLERİ ESKİTMESİ/TÜKETMESİ

[Bölüm: Beslenme] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 15:33]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52914 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

 

 


 

Spor'da...
( 6 yeni ekleme, 2 katkı )


-@ AKIL ile/ve/||/<>/< İHTİYÂR
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Temmuz 2019 | 10:46]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53115 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ALIŞILABİLİRLİK ile/ve/||/<> KALDIRILABİLİRLİK
[Bölüm: psikoloji] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 15:57]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52919 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ALIŞMA ile/ve/||/<> KAPILMA
[Bölüm: psikoloji] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 15:59]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52920 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ İHTİYÂREN ile/ve/||/<> İHTİYÂRÎ
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Temmuz 2019 | 11:38]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53116 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Olumsuzdan, yanlıştan, zararlıddan, kötüden uzak durarak, zihnini/dilini/gözünü/elini/belini çekerek. İLE/VE/||/<> Reddetmeyi ve "Hayır!" demeyi yeğleyerek.["Evet!" demekten, istenç/irâdeden(yapma isteğinden/bilgisinden) önce olarak.] )

-@ KOŞ ve/||/<> COŞ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 15:55]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52918 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SÜRÜNME ile SÜRÜNME
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:29]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53080 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yerde. İLE Koku. )

 

 


 

Davranış-Tutumlar'da...
( 81 yeni ekleme, 32 katkı )


-@ "ARMUT, DİBİNE DÜŞER" ile/ve/||/<> "DEDESİ KORUK YEMİŞ, TORUNUN DİŞİ KAMAŞMIŞ"
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [30 Mayıs 2019 | 19:34]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52969 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "DÜŞÜNENDEN ÜSTÜN OLMAYA ÇALIŞMAK" değil DÜŞÜNCENİN ÜSTESİNDEN GELEBİLMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Temmuz 2019 | 13:42]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53100 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( [ne yazık ki] Düşüncenin üstesinden gelemeyen ya da söylenilen söze yanıt veremeyecek olan, düşünenin, söz söyleyenin "üstesinden gelmeye çalışır". )

-@ "İHTİYÂRLAR HEYETİ" değil İHTİYÂR HEYETİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Mayıs 2019 | 12:20]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52871 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( İhtiyâr, "yaşlı" demek değil "ne yapmayabileceğini bilen" demektir. )

-@ "KABUĞUNA ÇEKİLMEK" ile/değil/yerine/>< KABUĞUNU KIRMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [01 Haziran 2019 | 19:15]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52993 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "OLMAZ ÖYLE ŞEY" değil/yerine BENİM İÇİN UYGUN DEĞİL / BEN YAPAMAM
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Haziran 2019 | 17:53]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53038 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "ÖLÜMDEN KAÇMAK" değil/yerine KÖTÜLÜKTEN KAÇINMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Haziran 2019 | 12:43]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53026 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "SESİMİZİ YÜKSELTMEK" ile/değil/yerine/>< SÖZÜMÜZÜ YÜKSELTMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Haziran 2019 | 18:23]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53025 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "TERÖRİZE ETMEK" ile/değil/yerine/>< TEORİZE ETMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:36]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53085 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ (")AÇIK SÖZLÜ/LÜK(") ile/ve/değil/yerine/||/<>/< NEZÂKET
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Mayıs 2019 | 17:47]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52874 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ (")DUVAR(") ile/ve/değil/yerine/||/<>/> KAPI
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Temmuz 2019 | 02:15]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53113 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ (")KADIN/LIK(") ile/ve/||/<>/> (")ANNE/LİK(")
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 16:05]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52921 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bebek doğurabilme olanağı. | Kendini doğurabilme olanağı ve olasılığı. İLE/VE/||/<>/> Bebeği doğurup bakabilme, yetiştirebilme. | Bebeğinden ve kendinden doğabilme, kendini gerçekleştirme. )

-@ (")KÖTÜ (OLMAK)(") ile/ve/değil/||/<>/< YAŞAMDA KALACAK KADAR (")KÖTÜ OLABİLMEK(")
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Haziran 2019 | 17:20]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53018 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ (")SUÇLULUK(") ile/değil/yerine SUSLULUK
[Bölüm: SUSMA_HAKKI] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 13:25]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52868 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [Fars.] PERVERENDE ile/ve/||/<>/> PERVERDE[PELVERDE değil!] ile/ve/||/<>/> PERVERD/-PERVER[çoğ. PERVERÂN]
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [31 Mayıs 2019 | 18:52]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52978 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yetiştirici, terbiye edici. | Besleyici, büyütücü. İLE/VE/||/<>/> Beslenmiş, büyütülmüş, yetiştirilmiş. | Üzüm şırasından yapılan bir çeşit tatlı. İLE/VE/||/<>/> "Besleyen/besleyici, büyüten, yetiştiren/yetiştirici, koruyan, terbiye eden" anlamlarıyla birleşik sözcükler yapar.[DEHÂ-PERVER: Dâhî yetiştiren. | FUKARÂ-PERVER: Yoksul besleyen.] )

-@ [ne yazık ki]
"ALIŞKANLIK":
ÖNCE HAFİF
ve/||/<>/> SONRA GÜÇLÜ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Temmuz 2019 | 13:24]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53079 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Duyumsanılamayacak kadar. VE/||/<>/> Kırılamayacak kadar. )

-@ [ne yazık ki]
MÜKÂLEBE[< KELB]
ile/değil/yerine/>< MÜKÂLEME[< KELÂM]
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 13:30]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52908 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Dalaşma. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Konuşma. | Antlaşma. )

-@ [ne yazık ki]
YALAN SÖYLEMEK
ile/ve/||/<> GERÇEĞİ ÇARPITMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Mayıs 2019 | 07:44]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52956 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ALÇAKGÖNÜLLÜ OLURSAK ... ve/||/<> ÇALIŞKAN OLURSAK ... ve/||/<> CÖMERT OLURSAK ... ve/||/<> NAZİK OLURSAK ... ve/||/<> MERAKLI OLURSAK ... ve/||/<> GÜVENİLİR OLURSAK ... ve/||/<> AFFEDİCİ OLURSAK ... ve/||/<> KENDİMİZ OLURSAK ... ve/||/<>
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Haziran 2019 | 16:26]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53017 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Saygınlaşırız. VE/||/<> Nasipleniriz. VE/||/<> Rızıklanırız. VE/||/<> Anımsanırız. VE/||/<> Öğreniriz. VE/||/<> Değerleniriz. VE/||/<> Hafifleriz. VE/||/<> Mutlu oluruz. )

-@ ALIŞILABİLİRLİK ile/ve/||/<> KALDIRILABİLİRLİK
[Bölüm: psikoloji] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 15:57]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52919 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ALIŞMA ile/ve/||/<> KAPILMA
[Bölüm: psikoloji] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 15:59]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52920 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ATÂLET ile/değil/yerine/>< ADÂLET
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [01 Haziran 2019 | 19:13]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33653 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Eylemszizliğin(atâletin) olduğu yerde, adâlet olmaz. )

-@ ÇOCUKÇA/LIK ile/değil/yerine ÇOCUKSU/LUK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [04 Haziran 2019 | 20:48]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5793 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Belirli bir yaşa/"bilince" kadar ve kısmen kabul edilebilir. İLE/DEĞİL/YERİNE Her yaşta kabul edilir, hoş ve uygundur. )
( Bilgisiz ve bilinçsizcedir. İLE/DEĞİL/YERİNE Bilgecedir. )
( Hamakatle/ahmaklıkla. İLE/DEĞİL/YERİNE Neşeyle, sevinçle, coşkuyla. )
( İrâdeyle. İLE/DEĞİL/YERİNE İhtiyârla. )

-@ ÇOCUKLARIN/BAŞKALARININ TAKİP ETTİĞİ/EDECEĞİ:
İŞARET PARMAĞIMIZ
değil AYAK İZİMİZ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [23 Mayıs 2019 | 10:20]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52944 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ DEĞERSİZLEŞİR ile/ve/||/<> YOLDA KALIR ile/ve/||/<> YALNIZLAŞIR ile/ve/||/<> TÜKENİR ile/ve/||/<> BİLGİSİZ SAYILIR
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Mayıs 2019 | 14:52]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52902 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Her durumunu anlatan. İLE/VE/||/<> Herkese güvenen. İLE/VE/||/<> Her sırrını açığa vuran. İLE/VE/||/<> Her becerisini ortaya döken. İLE/VE/||/<> Her bildiğini söyleyen. )

-@ DİRENG[Fars.] ve/||/<> ÂRÂM[Fars.]
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Mayıs 2019 | 11:31]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52886 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Dayanç/sabır. | Bekleme, gecikme, tutma, dinlenme. VE/||/<> Rahat/yerinde durma. | Eğlenme, dinlenme. | Yerleşme, karar kılma. )
( BÎ-ÂRÂM: Rahat durmayan. | Sürekli dönen gezegenler. )

-@ DİRENİŞ ile/ve/||/<> BAŞKALDIRI
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [31 Mayıs 2019 | 17:11]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52972 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ EDEP ve/||/<>/< AKIL
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Haziran 2019 | 17:09]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Kişinin, aklı kadar edebi; edebi kadar da ederi vardır. )

-@ EV ile/ve/değil/||/<>/< KOMŞU
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [30 Mayıs 2019 | 02:01]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52962 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Alma. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/< Al. )

-@ GEVEZELİK ve/||/<> GAFLET
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Temmuz 2019 | 13:44]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53101 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bilgelik/hikmet/irfan bulunmayan söz. VE/||/<> Düşünce ve bilgi bulunmayan susma/sükût. )

-@ GÖREV ve/değil/||/<> İŞLEV
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Mayıs 2019 | 12:34]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52924 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ GÜÇ ile/ve/ne yazık ki/||/<>/> TEKELLEŞME
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [29 Mayıs 2019 | 23:02]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52961 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ GÜVEN/MEK ile/ve/fakat/||/<>/> DOĞRULA/MAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Temmuz 2019 | 02:13]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53112 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ HAYIR ile/ve/||/<> HIZIR ile/ve/||/<> KADİR
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [31 Mayıs 2019 | 23:51]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52981 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( [Bil!] Her olayı. İLE/VE/||/<> Her geleni. İLE/VE/||/<> Her geceyi. )

-@ İHTİYÂR ile/ve/||/<> İSTİMSÂK
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 12:34]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52849 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( "Hayır!" deme bilgisi/becerisi, isteği. İLE/VE/||/<> Kendini/nefsini tutma. )

-@ İLETİŞİM TÜRLERİ:
KİTLE İLETİŞİMİ
ile/ve/değil/||/<>/< ÖRGÜTSEL DÜZEY ile/ve/değil/||/<>/< ÖBEKLERARASI DÜZEY ile/ve/değil/||/<>/< KİŞİLERARASI DÜZEY ile/ve/değil/||/<>/< KİŞİSEL DÜZEY
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Temmuz 2019 | 11:56]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53105 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ İSTENÇ/İRÂDE
ile/ve/değil/yerine/||/+/<>
DİRENÇ/İHTİYÂR[< HAYIR]

[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Temmuz 2019 | 15:03]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4531 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yapma becerisi/isteği/coşkusu. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Yapmama becerisi/isteği/coşkusu. )
( Zihinde, nefiste. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Akılda. )
( Seçim. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Tercih. )
( Cins. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Fasl. )
( Varoluş/sal. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Varoluşunun sürekliliği için/yönünde. )
( Bir şeyi yapmanın, tek bir yolu yoktur. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Yolu, tektir! [Yapmamaktır!] )
( Başı, ortası/süreci ve sonucu, akıl iledir. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Özgüven iledir ve öz/güven sağlatır. )
( Parça. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Bütün. )
( Özgürlüğümüzü yitirdiğimizde, değerini bilmeye başladığımız, anladığımız ve anımsadığımız. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Özgürlüğümüzde, sürekli bilmemiz ve anımsamamız gereken. )

-@ KIYAM ve/||/<> SÜKÛNET ve/||/<> KAVL(SÖZ) ve/||/<> HAYAT
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Mayıs 2019 | 12:23]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52904 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Hizmet ile. VE/||/<> Saygı ile. VE/||/<> Hikmet ile. VE/||/<> Edeb ile. )

-@ KİMSESİZ KALMAK ile/değil/yerine YALNIZ OLMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [01 Haziran 2019 | 15:51]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52987 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KOLAY OLMAYAN:
UYUYANI UYANDIRMAK
değil UYUMA TAKLİDİ YAPANI UYANDIRMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [01 Haziran 2019 | 18:58]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52990 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KOŞ ve/||/<> COŞ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 15:55]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52918 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KÜLHANBEYİ ile KABADAYI
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [21 Mayıs 2019 | 15:27]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6217 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Eskiden, geceleri, sokağa fenersiz çıkmak yasaktı. Gece vakti sokakta fenersiz gezenlerden şekil ve kıyâfeti kendinden şüpheyi davet ettiren kişiler, kollu kuvvetlerince çevrilir, sabaha kadar çalıştırılmak suretiyle cezalandırılmak üzere külhanlara hapsedilirlerdi. Külhancılar, devriye gezen zabitin emriyle kabahatlıları sabaha kadar odun taşımak, külhan ocaklarını temizlemek gibi işlerde kullanırlar ve sabahleyin üstleri başları kurum ve kir içinde olduğu halde salıverilirlerdi. Bu gibi kişilerin üst ve başlarının pisliği, elbiseleriyle ve kişilikleriyle uygun olmadığından külhandan çıkıp evlerine giderken, herkes bunları görür ve geceleyin bir yerde basılıp kollular tarafından çevrilerek külhana hapsedilmiş olduğunu anlar ve bunlara alay yoluyla "Külhanbeyi" derlerdi. "Külhanbeyi" ya da "Külhânî" denilmesi bundan ileri gelmiştir. [İstanbul Argosu ve Halk Tabirleri - Mehmet Halit Bayrı / Argo Kitabı - Mehmet Arslan] İLE ... )
( Çok sevgili Şener Şen'imizin, "Kabadayı" adlı filmini özellikle izlemenizi salık veririz. )
( LOLO[argo]: Gösteriş, kabadayılık )

-@ MEVSİM ile/ve/||/<> FASL
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 14:45]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yılın dört bölümünden her biri. | Bir şeyin belirli zamanı. İLE/VE/||/<> Ayrıntı, ayırma, ayrılma. | Kesme, kesinti, bölüm. | Sonuçlandırma, halletme. | Aleyhte bulunma, birini çekiştirme. | Bir kitabın ya da tiyatro oyununun başlıca bölümlerinden her biri. | Sözcükler, düzenlemeler, tümceler arasında bağlantı edatı bulunmadan yazı yazma yöntemi. | Bir defada çalınan peşrev, şarkı vb. | Dört mevsimden biri. | Bir bestekârın, aynı makamdan bestelediği iki beste ile iki semai. | Türk müziğinde klasik bir konser programı. | İki yüzeyin birleşmesinden oluşan çizgi. | Eklem, gövdenin oynak yerleri. )

-@ MİZÂC-I VAKTE VÂKIF OLMAK ve/||/<> KEYFİYETİ HÂLE ÂRİF OLMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Temmuz 2019 | 11:53]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53104 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MORS ABECESİ ile/ve/||/<> BREYL(BRAILLE) ABECESİ
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [01 Haziran 2019 | 13:45]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33595 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Işık ya da seslerin kullanılarak bilgi aktarılmasını sağlayan yöntem/abece. İLE/VE/||/<> Görme engelliler abecesi. )
( Hem görmeyen, hem de duymayan bir çocuğun, nasıl eğitilip yaşama katılabileceğini ve tek başına ayakta kalabileceğini, böyle bir durumun tüm zorlukları ve buna karşın olan çaba ve çözümlerini de ayrıntılarıyla gösteren, çok etkileyici ve çok başarılı bir film olan "Benim Dünyam" adlı filmi [Uğur Yücel - Beren Saat] izlemenizi salık veririz. )
( Mors Abecesi ve Metin - Mors Çeviricisi için burayı tıklayınız... )
( )
( Yıldızlararası(Interstellar) filmini de izlemenizi salık veririz... )

-@ NE YAPACAĞINI BİLMEK
ile/ve/değil/yerine/<
NE YAPMAYACAĞINI! BİLMEK !!!

[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [08 Haziran 2019 | 18:49]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/761 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ne yapman gerektiğinden çok, önce ne yapmaman gerekiğini bil, yeter. Çoğu zaman ne yapman gerektiğini bilemeyebilirsin, fakat ne yapmaman gerektiğini her zaman çok iyi bilebilirsin. )
( İsabet ve kesinlik tutturulamayabilir. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/< İsabet ve kesinlik üzerinedir, kolaylıkla sağlanabilir, tamamen uzlaşımsal ortak bir hareket noktası sunabilir. )
( Kendini gerçekleştirmiş, saygın ve önemli birine sormuşlar:
Nasıl bu noktaya geldiniz?
Yakınlarında bulunan bir kişiyi göstererek, herşeyi ondan öğrendiğini söylemiş.

Çevresindekiler hayret içinde ve inanamayarak demişler ki:
Nasıl olur? O işaret ettiğiniz kişi, her türlü, düzenbazlığı, yalanı, rezilliği yapan biridir.

Yanıt: Heh işte!
O ne yaptıysa ben yapmadım! )
( Bir şey ki, yapmasan da olur, YAPMA!
Bir şey ki, söylemesen de olur, SÖYLEME! )
( Irmağın derinliği, iki ayakla birden ölçülmez! )
( Bilme sanatı, neyi gözardı edeceğini bilmektir. )
( )

-@ NEZÂKET:
SAĞIRIN DA DUYABİLDİĞİ
ile/ve/||/<> KÖRÜN DE GÖREBİLDİĞİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [01 Haziran 2019 | 15:18]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52986 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ OLGUN BİRİKİM ve/||/<> GENÇ ENERJİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [01 Haziran 2019 | 18:54]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52988 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ OLUŞ ile/ve/||/<>/< ORUÇ
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:33]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53083 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ÖĞÜT ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ÖRNEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [08 Mayıs 2019 | 13:15]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52881 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yolu/süreci uzundur. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Yolu/süreci kısa ve etkilidir. )

-@ PİŞMAN ile/ve/||/<> PERİŞAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [28 Mayıs 2019 | 11:19]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52957 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Alan. İLE/VE/||/<> Almayan. )

-@ RİCÂ ile/ve/||/<> İSTİRHÂM[< RUHM]
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 12:44]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52850 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ümit, umma. | Yalvarma. | İstek, dilek. İLE/VE/||/<> Merhamet dileme, yalvarma, yalvarış. )

-@ SABİT/LİK ile/ve/||/<>/> SAĞLAM/LIK / BERK/LİK
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [30 Mayıs 2019 | 16:18]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52966 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SORUN:
(")SORUN(")
değil SORUNA BAKIŞ AÇIMIZ
[Bölüm: psikoloji] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 15:49]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52915 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TAVSİYE ve/||/<> VASİYET
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Haziran 2019 | 18:11]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53023 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TECENNÜN[Ar.] değil/yerine/= ÇILDIRMA, DELİRME, AKLINI OYNATMA
[Bölüm: psikoloji] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Mayıs 2019 | 12:25]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52892 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TEÇHİL[Ar.] değil/yerine/= BİRİNİN BİLGİSİZLİĞİNİ SÖYLEME
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Mayıs 2019 | 12:54]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52896 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Birinin bir konuda bilgisizliğini söyleme, bilmezleme. )

-@ YEMEYİ (SEVMEK/İSTEMEK)
ile/ve/değil/||/<>
YEMEĞİ (SEVMEK/İSTEMEK)

[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Haziran 2019 | 18:26]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53041 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

 

 


 

Hizmet'te...
( 82 yeni ekleme, 35 katkı )


-@ "İHTİYÂRLAR HEYETİ" değil İHTİYÂR HEYETİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Mayıs 2019 | 12:20]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52871 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( İhtiyâr, "yaşlı" demek değil "ne yapmayabileceğini bilen" demektir. )

-@ "KABUĞUNA ÇEKİLMEK" ile/değil/yerine/>< KABUĞUNU KIRMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [01 Haziran 2019 | 19:15]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52993 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "ÖLÜMDEN KAÇMAK" değil/yerine KÖTÜLÜKTEN KAÇINMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Haziran 2019 | 12:43]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53026 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "SESİMİZİ YÜKSELTMEK" ile/değil/yerine/>< SÖZÜMÜZÜ YÜKSELTMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Haziran 2019 | 18:23]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53025 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "TAMAMLAYAMADI" değil TAM ANLAYAMADI
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [08 Mayıs 2019 | 13:08]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52877 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "TERÖRİZE ETMEK" ile/değil/yerine/>< TEORİZE ETMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:36]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53085 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ (")BULAŞMA(") ile/ve/değil/yerine/||/<> YANKILA(N)MA
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 16:20]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ (")KADIN/LIK(") ile/ve/||/<>/> (")ANNE/LİK(")
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 16:05]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52921 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bebek doğurabilme olanağı. | Kendini doğurabilme olanağı ve olasılığı. İLE/VE/||/<>/> Bebeği doğurup bakabilme, yetiştirebilme. | Bebeğinden ve kendinden doğabilme, kendini gerçekleştirme. )

-@ (")REÇETE(") ile/ve/||/<> (")FORMÜL(")
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 15:52]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ (")SUÇLULUK(") ile/değil/yerine SUSLULUK
[Bölüm: SUSMA_HAKKI] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 13:25]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52868 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [Fars.] PERVERENDE ile/ve/||/<>/> PERVERDE[PELVERDE değil!] ile/ve/||/<>/> PERVERD/-PERVER[çoğ. PERVERÂN]
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [31 Mayıs 2019 | 18:52]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52978 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yetiştirici, terbiye edici. | Besleyici, büyütücü. İLE/VE/||/<>/> Beslenmiş, büyütülmüş, yetiştirilmiş. | Üzüm şırasından yapılan bir çeşit tatlı. İLE/VE/||/<>/> "Besleyen/besleyici, büyüten, yetiştiren/yetiştirici, koruyan, terbiye eden" anlamlarıyla birleşik sözcükler yapar.[DEHÂ-PERVER: Dâhî yetiştiren. | FUKARÂ-PERVER: Yoksul besleyen.] )

-@ [Fars.] PERVERÎ / PERVERİŞ / PERVERÎŞ-ÂMÛZ / PERVERÎŞ-YÂB / PERVERİŞ-YÂFTE
[Bölüm: hizmet] Eklenme Tarih ve Saati: [31 Mayıs 2019 | 19:18]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52980 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Besleyicilik, büyütücülük, terbiye. | Seçme. | Sevme. İLE Besleyiş, besleme, beslenme. | İlerleme, terakkî. İLE Mânen yetiştiren, filozof. İLE Beslenen. | Yetiştirilen, terbiye gören, terbiye edilen. İLE Büyütülmüş, bakımlı, terbiyeli, terbiye edilmiş. )

-@ [Fars.] PES Ü DÎVÂR ile/ve/değil/||/<>/< PES Ü PERDE
[Bölüm: Mekanlar] Eklenme Tarih ve Saati: [31 Mayıs 2019 | 18:15]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52976 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Duvarın arkası. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/< Perdenin arkası. )

-@ [ne yazık ki]
MÜKÂLEBE[< KELB]
ile/değil/yerine/>< MÜKÂLEME[< KELÂM]
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 13:30]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52908 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Dalaşma. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Konuşma. | Antlaşma. )

-@ AKIL ile/ve/||/<>/< İHTİYÂR
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Temmuz 2019 | 10:46]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53115 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ALÇAKGÖNÜLLÜ OLURSAK ... ve/||/<> ÇALIŞKAN OLURSAK ... ve/||/<> CÖMERT OLURSAK ... ve/||/<> NAZİK OLURSAK ... ve/||/<> MERAKLI OLURSAK ... ve/||/<> GÜVENİLİR OLURSAK ... ve/||/<> AFFEDİCİ OLURSAK ... ve/||/<> KENDİMİZ OLURSAK ... ve/||/<>
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Haziran 2019 | 16:26]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53017 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Saygınlaşırız. VE/||/<> Nasipleniriz. VE/||/<> Rızıklanırız. VE/||/<> Anımsanırız. VE/||/<> Öğreniriz. VE/||/<> Değerleniriz. VE/||/<> Hafifleriz. VE/||/<> Mutlu oluruz. )

-@ ALIŞILABİLİRLİK ile/ve/||/<> KALDIRILABİLİRLİK
[Bölüm: psikoloji] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 15:57]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52919 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ALIŞMA ile/ve/||/<> KAPILMA
[Bölüm: psikoloji] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 15:59]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52920 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ATÂLET ile/değil/yerine/>< ADÂLET
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [01 Haziran 2019 | 19:13]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33653 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Eylemszizliğin(atâletin) olduğu yerde, adâlet olmaz. )

-@ BALİNANIN SIRTINDA ve/||/<> RÜZGÂRI Dİ(ZGİ)NLEYEN ÇOCUK
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [01 Haziran 2019 | 12:52]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ve/||/<> )

-@ BİLDİRİLENİ BİLMEK ile/ve/değil/||/<>/< BİLMEK
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 13:21]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52866 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BİLİMDE KEŞİF:
HAKİKAT
değil MÂRİFET
[Bölüm: Bilim] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 13:18]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52864 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BİRİCİK/LİK ile/ve/||/<> EVRENSEL/LİK
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:47]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53092 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ÇEŞME ile MUSLUK/BURMA
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [04 Haziran 2019 | 20:23]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13925 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( )

-@ ÇOCUKLARIN/BAŞKALARININ TAKİP ETTİĞİ/EDECEĞİ:
İŞARET PARMAĞIMIZ
değil AYAK İZİMİZ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [23 Mayıs 2019 | 10:20]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52944 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ DEĞER ile/ve/||/<> AYAR
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:46]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53091 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ DEĞERSİZLEŞİR ile/ve/||/<> YOLDA KALIR ile/ve/||/<> YALNIZLAŞIR ile/ve/||/<> TÜKENİR ile/ve/||/<> BİLGİSİZ SAYILIR
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Mayıs 2019 | 14:52]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52902 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Her durumunu anlatan. İLE/VE/||/<> Herkese güvenen. İLE/VE/||/<> Her sırrını açığa vuran. İLE/VE/||/<> Her becerisini ortaya döken. İLE/VE/||/<> Her bildiğini söyleyen. )

-@ DİRENG[Fars.] ve/||/<> ÂRÂM[Fars.]
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Mayıs 2019 | 11:31]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52886 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Dayanç/sabır. | Bekleme, gecikme, tutma, dinlenme. VE/||/<> Rahat/yerinde durma. | Eğlenme, dinlenme. | Yerleşme, karar kılma. )
( BÎ-ÂRÂM: Rahat durmayan. | Sürekli dönen gezegenler. )

-@ EDEP ve/||/<>/< AKIL
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Haziran 2019 | 17:09]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Kişinin, aklı kadar edebi; edebi kadar da ederi vardır. )

-@ ESKİ ile/ve/||/<>/< ESKİMEYEN ESKİ
[Bölüm: Tarih] Eklenme Tarih ve Saati: [01 Haziran 2019 | 18:56]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52989 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ GÖREV ve/değil/||/<> İŞLEV
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Mayıs 2019 | 12:34]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52924 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ GÜVEN/MEK ile/ve/fakat/||/<>/> DOĞRULA/MAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Temmuz 2019 | 02:13]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53112 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ HAKİKAT:
"DUYULUR OLAN"
değil DÜŞÜNÜLÜR OLAN
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [30 Mayıs 2019 | 16:23]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52967 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ HAYIR ile/ve/||/<> HIZIR ile/ve/||/<> KADİR
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [31 Mayıs 2019 | 23:51]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52981 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( [Bil!] Her olayı. İLE/VE/||/<> Her geleni. İLE/VE/||/<> Her geceyi. )

-@ İHTİYÂR ile/ve/||/<> İSTİMSÂK
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 12:34]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52849 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( "Hayır!" deme bilgisi/becerisi, isteği. İLE/VE/||/<> Kendini/nefsini tutma. )

-@ İHTİYÂREN ile/ve/||/<> İHTİYÂRÎ
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Temmuz 2019 | 11:38]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53116 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Olumsuzdan, yanlıştan, zararlıddan, kötüden uzak durarak, zihnini/dilini/gözünü/elini/belini çekerek. İLE/VE/||/<> Reddetmeyi ve "Hayır!" demeyi yeğleyerek.["Evet!" demekten, istenç/irâdeden(yapma isteğinden/bilgisinden) önce olarak.] )

-@ İLTİFATA TÂBİ OLAN:
HAKİKAT
değil MÂRİFET
[Bölüm: Tasavvuf] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 13:16]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52863 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ İSTENÇ/İRÂDE
ile/ve/değil/yerine/||/+/<>
DİRENÇ/İHTİYÂR[< HAYIR]

[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Temmuz 2019 | 15:03]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4531 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yapma becerisi/isteği/coşkusu. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Yapmama becerisi/isteği/coşkusu. )
( Zihinde, nefiste. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Akılda. )
( Seçim. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Tercih. )
( Cins. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Fasl. )
( Varoluş/sal. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Varoluşunun sürekliliği için/yönünde. )
( Bir şeyi yapmanın, tek bir yolu yoktur. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Yolu, tektir! [Yapmamaktır!] )
( Başı, ortası/süreci ve sonucu, akıl iledir. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Özgüven iledir ve öz/güven sağlatır. )
( Parça. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Bütün. )
( Özgürlüğümüzü yitirdiğimizde, değerini bilmeye başladığımız, anladığımız ve anımsadığımız. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Özgürlüğümüzde, sürekli bilmemiz ve anımsamamız gereken. )

-@ İSTİMÂL[< AMEL] ile İSTİMÂR[< TAMİR]
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 12:29]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52848 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Kullanma. İLE İmâr ettirme. | Bir yerin imarını isteme. | İstimlâk etme, sömürgeleştirme. )

-@ İŞ ile/ve/||/<> ZAMAN
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [01 Haziran 2019 | 19:02]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52992 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Çok. İLE/VE/||/<> Az.["Yok" değil!] )

-@ İZÂFETEN ile İZÂFÎ
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [04 Temmuz 2019 | 15:02]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53056 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir şeye ilişik/ait olarak. İLE Görelilikle/izâfetle ilgili. | Bağlı bulunduğu şey ile değişen. )

-@ KIYAM ve/||/<> SÜKÛNET ve/||/<> KAVL(SÖZ) ve/||/<> HAYAT
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Mayıs 2019 | 12:23]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52904 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Hizmet ile. VE/||/<> Saygı ile. VE/||/<> Hikmet ile. VE/||/<> Edeb ile. )

-@ KİMSESİZ KALMAK ile/değil/yerine YALNIZ OLMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [01 Haziran 2019 | 15:51]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52987 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KOMİK ile/ve/değil/ne yazık ki/||/<> VAHİM
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Haziran 2019 | 02:38]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53003 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KOŞ ve/||/<> COŞ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 15:55]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52918 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KUSÛR[< KASÎR < KASR] ile KUSÛR[< KASR]
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Mayıs 2019 | 11:02]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52887 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Kısa, boysuz. Kısa kesme, kısaltma, kısma. | Azaltma, kesme, eksiklik. | İbarenin çok kısaltılması. | Aruzda tef'ile'nin son harfinin düşürülmesi. İLE Köşk, kâşâne, saray. )

-@ MEVSİM ile/ve/||/<> FASL
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 14:45]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yılın dört bölümünden her biri. | Bir şeyin belirli zamanı. İLE/VE/||/<> Ayrıntı, ayırma, ayrılma. | Kesme, kesinti, bölüm. | Sonuçlandırma, halletme. | Aleyhte bulunma, birini çekiştirme. | Bir kitabın ya da tiyatro oyununun başlıca bölümlerinden her biri. | Sözcükler, düzenlemeler, tümceler arasında bağlantı edatı bulunmadan yazı yazma yöntemi. | Bir defada çalınan peşrev, şarkı vb. | Dört mevsimden biri. | Bir bestekârın, aynı makamdan bestelediği iki beste ile iki semai. | Türk müziğinde klasik bir konser programı. | İki yüzeyin birleşmesinden oluşan çizgi. | Eklem, gövdenin oynak yerleri. )

-@ MİZÂC-I VAKTE VÂKIF OLMAK ve/||/<> KEYFİYETİ HÂLE ÂRİF OLMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Temmuz 2019 | 11:53]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53104 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ NE YAPACAĞINI BİLMEK
ile/ve/değil/yerine/<
NE YAPMAYACAĞINI! BİLMEK !!!

[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [08 Haziran 2019 | 18:49]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/761 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ne yapman gerektiğinden çok, önce ne yapmaman gerekiğini bil, yeter. Çoğu zaman ne yapman gerektiğini bilemeyebilirsin, fakat ne yapmaman gerektiğini her zaman çok iyi bilebilirsin. )
( İsabet ve kesinlik tutturulamayabilir. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/< İsabet ve kesinlik üzerinedir, kolaylıkla sağlanabilir, tamamen uzlaşımsal ortak bir hareket noktası sunabilir. )
( Kendini gerçekleştirmiş, saygın ve önemli birine sormuşlar:
Nasıl bu noktaya geldiniz?
Yakınlarında bulunan bir kişiyi göstererek, herşeyi ondan öğrendiğini söylemiş.

Çevresindekiler hayret içinde ve inanamayarak demişler ki:
Nasıl olur? O işaret ettiğiniz kişi, her türlü, düzenbazlığı, yalanı, rezilliği yapan biridir.

Yanıt: Heh işte!
O ne yaptıysa ben yapmadım! )
( Bir şey ki, yapmasan da olur, YAPMA!
Bir şey ki, söylemesen de olur, SÖYLEME! )
( Irmağın derinliği, iki ayakla birden ölçülmez! )
( Bilme sanatı, neyi gözardı edeceğini bilmektir. )
( )

-@ NEZÂKET:
SAĞIRIN DA DUYABİLDİĞİ
ile/ve/||/<> KÖRÜN DE GÖREBİLDİĞİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [01 Haziran 2019 | 15:18]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52986 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ OLANI BİLMEK ve/||/<>/>/< ORANI BİLMEK
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Temmuz 2019 | 15:13]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53077 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ OLGUN BİRİKİM ve/||/<> GENÇ ENERJİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [01 Haziran 2019 | 18:54]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52988 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ OLUŞ ile/ve/||/<>/< ORUÇ
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:33]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53083 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ÖĞÜT ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ÖRNEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [08 Mayıs 2019 | 13:15]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52881 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yolu/süreci uzundur. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Yolu/süreci kısa ve etkilidir. )

-@ PİŞMAN ile/ve/||/<> PERİŞAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [28 Mayıs 2019 | 11:19]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52957 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Alan. İLE/VE/||/<> Almayan. )

-@ RİCÂ ile/ve/||/<> İSTİRHÂM[< RUHM]
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 12:44]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52850 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ümit, umma. | Yalvarma. | İstek, dilek. İLE/VE/||/<> Merhamet dileme, yalvarma, yalvarış. )

-@ SEVGİ:
[KUSURLARI ...]
YOK EDEN
değil KABUL EDEN
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Mayıs 2019 | 18:24]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52942 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SORUN:
(")SORUN(")
değil SORUNA BAKIŞ AÇIMIZ
[Bölüm: psikoloji] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 15:49]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52915 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TANITLAMA ile/ve/||/<> TEMELLENDİRME
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 12:54]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52852 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TAVSİYE ve/||/<> VASİYET
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Haziran 2019 | 18:11]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53023 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TECDİT/TECDİD[Ar.] değil/yerine/= TAZELEME
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Mayıs 2019 | 12:22]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52890 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ÜCRETLİ İZİN ile/ve/||/<> ÜCRETSİZ İZİN
[Bölüm: hizmet] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Mayıs 2019 | 18:27]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ÜCRETLİ İZİNDE:
1-5 YIL ARASI
ile/ve/||/<>/> 5 - 15 YIL ARASI ile/ve/||/<>/> 15 YIL ÜSTÜ
[Bölüm: hizmet] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Mayıs 2019 | 18:46]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52899 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( [en az] 14 gün. İLE/VE/||/<>/> 20 gün. İLE/VE/||/<>/> 26 gün. )

-@ ÜCRETLİ İZİNDE:
18 YAŞ ALTI
ile/ve/||/<> 50 YAŞ ÜSTÜ
[Bölüm: hizmet] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Mayıs 2019 | 18:48]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52900 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( En az 20 gündür. )

-@ YAŞLILIK ve/||/<> HASTALIK ve/||/<> KITLIK ve/||/<> ÖLÜM
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:42]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53089 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( "Mahşerin dört atlısı." )

-@ YİYECEK/İÇECEKLERİN, KİŞİYİ YAŞLANDIRMASI/ESKİTMESİ/BOZMASI
ile/değil/yerine/></<
KİŞİNİN, YİYECEK/İÇECEK/GİYSİLERİ ESKİTMESİ/TÜKETMESİ

[Bölüm: Beslenme] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 15:33]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52914 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ZEKÂ:
SOYUT
ile/ve/||/<> MEKANİK ile/ve/||/<> TOPLUMSAL
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [24 Haziran 2019 | 20:41]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53028 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( )

 

 


 

Dil'de...
( 65 yeni ekleme, 27 katkı )


-@ -MEK ile/ve/||/<> -LİK
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [31 Mayıs 2019 | 17:04]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52971 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "... BAZLI"[< İng. BASE] değil/yerine/= TEMELLİ
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Temmuz 2019 | 15:12]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53076 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "ANLATMAĞA ÇALIŞMAK/ÇALIŞAYIM" değil ANLATMAYA ÇALIŞMAK/ÇALIŞAYIM
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Temmuz 2019 | 14:59]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53072 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "ARMUT, DİBİNE DÜŞER" ile/ve/||/<> "DEDESİ KORUK YEMİŞ, TORUNUN DİŞİ KAMAŞMIŞ"
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [30 Mayıs 2019 | 19:34]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52969 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "BİRİSİ / BİRİSİNİN" değil BİRİ / BİRİNİN
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [29 Haziran 2019 | 11:05]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53045 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "DOĞADA, BÜTÜN VARLIKLAR" değil TÜM VAROLANLAR
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [29 Haziran 2019 | 11:04]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53044 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Vucud = Varlık ve Mevcud = Varolan ayrımı. )

-@ "DÜŞÜNENDEN ÜSTÜN OLMAYA ÇALIŞMAK" değil DÜŞÜNCENİN ÜSTESİNDEN GELEBİLMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Temmuz 2019 | 13:42]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53100 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( [ne yazık ki] Düşüncenin üstesinden gelemeyen ya da söylenilen söze yanıt veremeyecek olan, düşünenin, söz söyleyenin "üstesinden gelmeye çalışır". )

-@ "HABİTAT" ile/ve/||/<> "ATMOSFER" ile/ve/||/<> "AMBİYANS"
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Mayıs 2019 | 12:30]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52873 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "İLK TANIŞTIĞIMIZ GÜN" değil TANIŞTIĞIMIZ GÜN
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [08 Mayıs 2019 | 13:09]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52878 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "KAPASİTE ARTTIRIMI" değil KAPASİTE ARTIRIMI
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Haziran 2019 | 17:26]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53037 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "KONSENSÜS" değil KONSENSUS
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Temmuz 2019 | 15:00]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53073 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "KORKARAK SÖYLEMEK" değil/yerine İDDİALI SÖYLEMİŞ OLMAYAYIM
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Temmuz 2019 | 15:17]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53078 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "KÖR-KÜTÜK ÂŞIK" değil SIRILSIKLAM ÂŞIK
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [24 Haziran 2019 | 20:33]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53027 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "TAMAMLAYAMADI" değil TAM ANLAYAMADI
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [08 Mayıs 2019 | 13:08]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52877 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "TEBEDDÜN" ile/değil TECESSÜM
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Mayıs 2019 | 12:34]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50983 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( "Bedenlenme". İLE/DEĞİL Boyut kazanma, cisimlenme. | Görünmeye başlama, belirme. | Göz önüne gelme, canlanma. )

-@ "TEPETAKLAK" (OLMAK) ile "ALABORA" (OLMAK)
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Haziran 2019 | 17:54]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53039 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "TEŞBİHTE HATA OLMAZ" değil TEŞBİHTE, HATA OLMAZ/OLMASIN/OLMAMALI!
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Haziran 2019 | 14:31]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8732 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Hangi benzetmeyi yaparsan yap, önemli değildir anlamına gelmez. Benzetme(teşbih) yapacağın zaman hata yapmama gerekliliğini anlatır! [Teşbih sözcüğünden sonra virgül/duraklama çok önemli!] )
( Halk arasında daha çok, yapılan benzetmeden alınılmamasını dilemek için söylenilir ama bu yanlış kullanımdır. )
( Sürücü-Hükümet örneği - Levent Gültekin )
( Herşey, herşeyle dolaylı olarak bağlantılandırılabileceğinden, hiçbir şeyi, hiçbir şeyle doğrudan bağlantılandırmamakla başlar herşey. )

-@ "TOPLU TAŞIM" değil TOPLU TAŞIMA
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [08 Mayıs 2019 | 13:10]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "ÜSTÜNE ALINMA" değil ÜSTÜNE ALMA ya da ALINMA
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Temmuz 2019 | 15:10]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53075 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "YAPAY ZEKÂ" değil/yerine YARDIMCI ZEKÂ
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Temmuz 2019 | 13:12]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53099 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ (")BULAŞMA(") ile/ve/değil/yerine/||/<> YANKILA(N)MA
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 16:20]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [...'NIN ...]
... DUYUMSANDIĞI/HİSSEDİLDİĞİ
ile/ve/değil/||/<>/< ... YANSIDIĞI
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:41]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53088 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [Fars.] PERVÂZ ile -PERVÂZ ile PERVÂZE ile PERVÂZÎ
[Bölüm: YAPI] Eklenme Tarih ve Saati: [31 Mayıs 2019 | 18:58]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52979 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Uçma, uçuş. | Saçak. | Göze/hücre. | Ayna. | Dolap. | Aynalı, ince ve uzun tahta. İLE "Uçan, uçucu" anlamlarıyla birleşik sözcük yapar.[BÂLÂ-PERVÂZ: Yüksekten uçan. | BÜLEND-PERVÂZ: İddialı, inatçı.] İLE Kır, gezinti için hazırlanan yemek. | Gece eğlencesi ışığı. | Altın ve gümüş yaprakların kırıntısı. İLE Divân-ı Hümâyün ve Defter-i Hâkânî kalemlerine devam ve hizmet etmeden ve de hâcegândan olmadan, yolunu bularak bu kalemlerden birinde ketebeden olduğuna dair kayıtlarına şerh verilen kişi. )

-@ [Fars.] PERVERENDE ile/ve/||/<>/> PERVERDE[PELVERDE değil!] ile/ve/||/<>/> PERVERD/-PERVER[çoğ. PERVERÂN]
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [31 Mayıs 2019 | 18:52]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52978 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yetiştirici, terbiye edici. | Besleyici, büyütücü. İLE/VE/||/<>/> Beslenmiş, büyütülmüş, yetiştirilmiş. | Üzüm şırasından yapılan bir çeşit tatlı. İLE/VE/||/<>/> "Besleyen/besleyici, büyüten, yetiştiren/yetiştirici, koruyan, terbiye eden" anlamlarıyla birleşik sözcükler yapar.[DEHÂ-PERVER: Dâhî yetiştiren. | FUKARÂ-PERVER: Yoksul besleyen.] )

-@ [Fars.] PESEND ile/ve/||/<> -PESEND
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [31 Mayıs 2019 | 18:20]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52977 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Beğenme, seçme. | Bir çeşit iğne işi. | Esmerleşmiş/mat altın. | Mushaflarla yazmaların ilk sayfalarıyla sure ya da bahis başlarında boya ile perdâh edilerek altınla karışık yapılmış olan biçimler. İLE Beğenen, beğenmiş.[MÜŞKÜL-PESEND: Güç beğenir. | HOD-PESEND: Kendini beğenmiş.] )

-@ ATÂLET ile/değil/yerine/>< ADÂLET
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [01 Haziran 2019 | 19:13]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33653 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Eylemszizliğin(atâletin) olduğu yerde, adâlet olmaz. )

-@ BİRİCİK/LİK ile/ve/||/<> EVRENSEL/LİK
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:47]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53092 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BİRKAÇ SAATLİĞİNE ile/değil BİRKAÇ SAAT İÇİN
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [01 Haziran 2019 | 19:00]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52991 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BÜTÜN ile/değil/yerine TÜM
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [08 Temmuz 2019 | 18:12]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/714 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Parçası bulunur. İLE/DEĞİL/YERİNE Parçası bulunmaz. )
( Nitelikse. İLE/DEĞİL/YERİNE Nicelikse. )
( Tekse. İLE/DEĞİL/YERİNE Çoksa. )
( Bütün, ("Parçaların biraradalığı", "Bütünlük", "Entegrasyon/Integration/Integrity") anlamını taşıyan bir sözcüktür. Tüm ise, (ingilizce "Whole/All") ile karşılık bulur. Parça parça olsa da, çeşitli oranlarda eksiklikler de olsa istisnasız ve ayırımsız, tamamıyla/tümüyle kapsamadır.

Bütün elmalar, bütün insanlar, bütün arabalar, bütün kitaplar, olmaz! Parçalarının ayrı ayrı kullanılma durumu olmayanlar için gereksiz/yersiz/fazladan bir sözcüktür "bütün".

Bir saksıdaki çiçeğin tüm yaprakları söz konusuysa, "bütün yapraklar" denildiğinde, --her sözcüğün, kendi anlamını taşıdığı bilgisiyle--, ucu sararmış/kırılmış, bir parçası kopmuş yapraklar devredışı bırakılmış olur, ki biz tamamını, hepsini demek istiyoruzdur.

"Bütünden Gelim/Bütüne Varım" olamayacağı gibi! )

-@ CİDDİ ANLAMDA ile/ve/değil/||/<> CİDDİ ORANDA
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Temmuz 2019 | 11:48]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53103 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ÇÖZÜMSEL ile/ve/değil/||/<> ÇÖZÜMLEYİCİ
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 13:23]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52867 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ DİL:
GÖNÜL "KARIŞTIRAN"
ile/ve/||/<> ZİHİN KARIŞTIRAN
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Mayıs 2019 | 12:27]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52872 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ GEVEZELİK ve/||/<> GAFLET
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Temmuz 2019 | 13:44]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53101 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bilgelik/hikmet/irfan bulunmayan söz. VE/||/<> Düşünce ve bilgi bulunmayan susma/sükût. )

-@ GÖNDERGE ile GÖSTEREN ile GÖSTERİLEN
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Mayıs 2019 | 12:25]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4095 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE Biçim. İLE Anlam. )
( Görüntü/simge. ile Harflerle. [E.V] ile Sözcük olarak[EV] )

-@ İLGEÇ/BELİRTEÇ/EDAT ile/ve/<> BAĞLAÇ
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Temmuz 2019 | 19:43]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53118 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yalnız, ancak, sadece, sade, tek, bir, için, diye, üzere, kadar, denli, gibi, ile, değil, -e dair, -e doğru, -e değin, -e dek, -e göre, -e kadar, -e karşın, -e rağmen, -den başka, -den beri, -den dolayı, -den ötürü, -den sonra, -den önce, -den evvel vb.

İLE/VE/<>

Ama, fakat, lakin, ancak, yalnız, oysa, oysaki, hâlbuki, ve, ile, ki, de, çünkü, zira, madem, mademki, veyahut, yahut, veya, ya da, şayet, eğer, ise, öyleyse, o hâlde, kısacası, demek ki, nitekim, yoksa, anlaşılan, ne (...) ne (de), ya (…) ya (da), gerek (...) gerek (se), ha (…) ha, ister (…) ister (se), kâh (...) kâh, de (…) de, hatta, üstelik, ayrıca, hem, hem de, yine, gene, meğer vb. )
( Edatlar, tümcenin bir öğesi durumuna gelirken, bağlaçlarda ise bir öğe özelliği yoktur. Edatlar, tümceden çıkarıldığında tümce/cümle anlamsızlaşabilir. Bağlaçlar ise tümceden çıkarıldığında, tümcede en fazla anlam daralabilir, tümce anlamsızlaşmaz.

Örneğin:
"Onun gibisi çıkmadı."

"Gibisi" çıkarıldığında, anlamda bir bozulma oluşur. Dolayısıyla, bu bir edattır.

"Sevdim ama sevilmedim."

"Ama" çıkarıldığında, anlamda daralma olsa da tümcenin yapısı değişmediğinden, bağlaç özelliği taşır.

"Ancak" ve "yalnız" yerine "sadece" sözcüğü getirilebilirse bu sözcükler edat, "ama" bağlacı getirilebilirse bu sözcükler bağlaçtır. "İle" yerine "ve" getirilemez ise buradaki "ile" edat, getirilebilir ise "ile" bağlaçtır. )

-@ JOHN LOCKE ile/ve/||/<>/> ALEXANDER VON HUMBOLDT ile/ve/||/<>/> MARTIN HEIDEGGER ile/ve/||/<>/> FERDINAND DE SAUSSURE ile/ve/||/<>/> LUDWIG WITTGENSTEIN ile/ve/||/<>/> JACQUES DERRIDA
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Mayıs 2019 | 12:33]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52923 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( 29 Ağustos 1632 - 28 Ekim 1704 İLE/VE/||/<>/> 14 Eylül 1769 - 06 Mayıs 1859 İLE/VE/||/<>/> 26 Eylül 1889 - 26 Mayıs 1976 İLE/VE/||/<>/> 26 Kasım 1857 - 22 Şubat 1913 İLE/VE/||/<>/> 26 Nisan 1889 - 29 Nisan 1951 İLE/VE/||/<>/> 15 Temmuz 1930 - 09 Ekim 2004 )

-@ KAPSAMI AŞAN ile/ve/||/<> KAPSAM DIŞINDA KALAN
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 13:02]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52859 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KAVRAM ve/||/<> GÖRÜSEL KARŞILIK
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Haziran 2019 | 17:03]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53033 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KIYAM ve/||/<> SÜKÛNET ve/||/<> KAVL(SÖZ) ve/||/<> HAYAT
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Mayıs 2019 | 12:23]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52904 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Hizmet ile. VE/||/<> Saygı ile. VE/||/<> Hikmet ile. VE/||/<> Edeb ile. )

-@ KİMİ ... ile/ve/||/<> BAZI ...
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 13:04]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52860 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KORNA[İt.] ile/= KLAKSON[Fr.]
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [04 Haziran 2019 | 20:18]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9673 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( )

-@ MANTIK ile/ve/||/<> NİTELEME/YÜKLEMLER MANTIĞI
[Bölüm: Mantik] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Haziran 2019 | 16:59]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53030 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MEVSİM ile/ve/||/<> FASL
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 14:45]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yılın dört bölümünden her biri. | Bir şeyin belirli zamanı. İLE/VE/||/<> Ayrıntı, ayırma, ayrılma. | Kesme, kesinti, bölüm. | Sonuçlandırma, halletme. | Aleyhte bulunma, birini çekiştirme. | Bir kitabın ya da tiyatro oyununun başlıca bölümlerinden her biri. | Sözcükler, düzenlemeler, tümceler arasında bağlantı edatı bulunmadan yazı yazma yöntemi. | Bir defada çalınan peşrev, şarkı vb. | Dört mevsimden biri. | Bir bestekârın, aynı makamdan bestelediği iki beste ile iki semai. | Türk müziğinde klasik bir konser programı. | İki yüzeyin birleşmesinden oluşan çizgi. | Eklem, gövdenin oynak yerleri. )

-@ MORS ABECESİ ile/ve/||/<> BREYL(BRAILLE) ABECESİ
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [01 Haziran 2019 | 13:45]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33595 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Işık ya da seslerin kullanılarak bilgi aktarılmasını sağlayan yöntem/abece. İLE/VE/||/<> Görme engelliler abecesi. )
( Hem görmeyen, hem de duymayan bir çocuğun, nasıl eğitilip yaşama katılabileceğini ve tek başına ayakta kalabileceğini, böyle bir durumun tüm zorlukları ve buna karşın olan çaba ve çözümlerini de ayrıntılarıyla gösteren, çok etkileyici ve çok başarılı bir film olan "Benim Dünyam" adlı filmi [Uğur Yücel - Beren Saat] izlemenizi salık veririz. )
( Mors Abecesi ve Metin - Mors Çeviricisi için burayı tıklayınız... )
( )
( Yıldızlararası(Interstellar) filmini de izlemenizi salık veririz... )

-@ MÜNCERR ile/ve/||/<>/< CERR
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Haziran 2019 | 18:20]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53024 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir tarafa çekilip sürüklenen, sürülen, kayıp bir tarafa giden. | Varıp sona eren. | Sonuçlanan. İLE/VE/||/<>/> Çekme, sürükleme.| Arapça'da, ait olduğu adı, meksûr[kesreli=esreli] okutan harf ya da edat.[harf-i cerr] | Para, eşyâ vb. çekme. )

-@ ÖNCEDEN ... ile/ve/değil/||/<>/< ÖNCELERİ ...
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 15:53]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52917 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ PSİKOLOJİ:
3D
ile/ve/değil/||/<>/> 6D
[Bölüm: psikoloji] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 12:51]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52851 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Düşünce, Duygu ve Davranış. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/> Değer, Deneyim ve Dil. )

-@ SICAKLIK:
"20 - 24 DERECE ARASINDA OLACAK"
değil 20 -[ilâ] 24 DERECE OLACAK
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [08 Mayıs 2019 | 13:13]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52880 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( "ilâ" edatı kullanıldıktan sonra, "arasında" sözcüğü kullanılmaz. "ilâ", "arasında" anlamındadır. )

-@ SIK/LIK ile/ve/||/<> SIKI/LIK ile/ve/||/<> YOĞUN/LUK
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [21 Mayıs 2019 | 13:07]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52943 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TARİH ile/ve/||/<>/< UNUTULMUŞ TARİH
[Bölüm: Tarih] Eklenme Tarih ve Saati: [01 Haziran 2019 | 14:30]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52985 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( | )

-@ TECVİT/TECVİD[Ar.] değil/yerine/= SÖZCÜĞÜ, DÜZGÜN/UYGUN OKUMA
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Mayıs 2019 | 12:49]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52894 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Sözcüklerin söylenişinde, seslerin çıkaklarına, uzunluk ve kısalıklarına göre okunması. | Kur'ân-ı Kerîm'in, doğru okunmasını sağlayan bilim. | Bu bilim üzerine yazılmış kitap. )

-@ TELMİH ile/ve/değil/||/<> TEŞBİH
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Mayıs 2019 | 09:40]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52884 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TİBET MANDALASI ile/ve/||/<> HİNT MANDALASI
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [01 Haziran 2019 | 14:26]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52984 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( )

 

 


 

Türkçe'si Varken...
( 11 yeni ekleme, 5 katkı )


-@ "... BAZLI"[< İng. BASE] değil/yerine/= TEMELLİ
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Temmuz 2019 | 15:12]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53076 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MAHÛLE[Ar.] değil/yerine/= DUL
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Haziran 2019 | 10:33]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53020 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Kocası ölmüş kadın. İLE Eşi ölmüş ya da eşinden boşanmış kadın ya da erkek. )

-@ TECAVÜZ[Ar.] değil/yerine/= SALDIRI
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Mayıs 2019 | 12:09]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52889 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Saldırı. | Namusuna saldırma, sarkıntılık. | Başkasının hakkına el uzatma. | Aşma, ötesine geçme. )

-@ TECDİT/TECDİD[Ar.] değil/yerine/= TAZELEME
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Mayıs 2019 | 12:22]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52890 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TECEMMU[Ar.] değil/yerine/= YIĞINAK
[Bölüm: YAPI] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Mayıs 2019 | 12:23]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52891 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TECENNÜN[Ar.] değil/yerine/= ÇILDIRMA, DELİRME, AKLINI OYNATMA
[Bölüm: psikoloji] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Mayıs 2019 | 12:25]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52892 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TECERRÜT/D[Ar.] değil/yerine/= HERŞEYDEN UZAKLAŞMA, SIYRILMA, SOYUTLANMA
[Bölüm: psikoloji] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Mayıs 2019 | 12:26]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52893 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TECVİT/TECVİD[Ar.] değil/yerine/= SÖZCÜĞÜ, DÜZGÜN/UYGUN OKUMA
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Mayıs 2019 | 12:49]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52894 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Sözcüklerin söylenişinde, seslerin çıkaklarına, uzunluk ve kısalıklarına göre okunması. | Kur'ân-ı Kerîm'in, doğru okunmasını sağlayan bilim. | Bu bilim üzerine yazılmış kitap. )

-@ TECVİZ[Ar.] değil/yerine/= İZİN VERME
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Mayıs 2019 | 12:52]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52895 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yapılmasını uygun bulma. )

-@ TEÇHİL[Ar.] değil/yerine/= BİRİNİN BİLGİSİZLİĞİNİ SÖYLEME
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Mayıs 2019 | 12:54]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52896 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Birinin bir konuda bilgisizliğini söyleme, bilmezleme. )

-@ TEÇHİZ[Ar.] değil/yerine/= DONATMA, DONATIM
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Mayıs 2019 | 12:55]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52897 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

 

 

Yazın'da(Edebiyat'ta)...
( 22 yeni ekleme, 10 katkı )


-@ "HABİTAT" ile/ve/||/<> "ATMOSFER" ile/ve/||/<> "AMBİYANS"
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Mayıs 2019 | 12:30]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52873 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "TEŞBİHTE HATA OLMAZ" değil TEŞBİHTE, HATA OLMAZ/OLMASIN/OLMAMALI!
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Haziran 2019 | 14:31]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8732 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Hangi benzetmeyi yaparsan yap, önemli değildir anlamına gelmez. Benzetme(teşbih) yapacağın zaman hata yapmama gerekliliğini anlatır! [Teşbih sözcüğünden sonra virgül/duraklama çok önemli!] )
( Halk arasında daha çok, yapılan benzetmeden alınılmamasını dilemek için söylenilir ama bu yanlış kullanımdır. )
( Sürücü-Hükümet örneği - Levent Gültekin )
( Herşey, herşeyle dolaylı olarak bağlantılandırılabileceğinden, hiçbir şeyi, hiçbir şeyle doğrudan bağlantılandırmamakla başlar herşey. )

-@ (")BULAŞMA(") ile/ve/değil/yerine/||/<> YANKILA(N)MA
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 16:20]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [Fars.] PES Ü DÎVÂR ile/ve/değil/||/<>/< PES Ü PERDE
[Bölüm: Mekanlar] Eklenme Tarih ve Saati: [31 Mayıs 2019 | 18:15]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52976 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Duvarın arkası. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/< Perdenin arkası. )

-@ [Fars.] PÎŞ Ü PES ile PES Ü PÎŞ
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [31 Mayıs 2019 | 18:13]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52975 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ön ve arka. İLE Arka ve ön. )

-@ BAHARİYE ile/ve/||/<> ŞITAİYE
[Bölüm: YAZIN] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Mayıs 2019 | 09:36]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52883 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Baharı anlatan şiirler. İLE/VE/||/<> Kışı anlatan şiirler. )

-@ BAYRAM ile/ve/değil/||/<>/< BAYRAM ÖZLEMİ
[Bölüm: psikoloji] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Mayıs 2019 | 09:35]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52882 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ DİL:
GÖNÜL "KARIŞTIRAN"
ile/ve/||/<> ZİHİN KARIŞTIRAN
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Mayıs 2019 | 12:27]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52872 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ DİRENG[Fars.] ve/||/<> ÂRÂM[Fars.]
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Mayıs 2019 | 11:31]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52886 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Dayanç/sabır. | Bekleme, gecikme, tutma, dinlenme. VE/||/<> Rahat/yerinde durma. | Eğlenme, dinlenme. | Yerleşme, karar kılma. )
( BÎ-ÂRÂM: Rahat durmayan. | Sürekli dönen gezegenler. )

-@ EFSÛN[Fars.] ile EFZÛN[Fars.]
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Mayıs 2019 | 11:16]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52888 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Gözbağcılık, "büyü", "sihir", arpağ. İLE Fazla, çok, yukarı, aşkın. )

-@ KAPSAMI AŞAN ile/ve/||/<> KAPSAM DIŞINDA KALAN
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 13:02]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52859 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KUSÛR[< KASÎR < KASR] ile KUSÛR[< KASR]
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Mayıs 2019 | 11:02]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52887 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Kısa, boysuz. Kısa kesme, kısaltma, kısma. | Azaltma, kesme, eksiklik. | İbarenin çok kısaltılması. | Aruzda tef'ile'nin son harfinin düşürülmesi. İLE Köşk, kâşâne, saray. )

-@ MEVSİM ile/ve/||/<> FASL
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 14:45]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yılın dört bölümünden her biri. | Bir şeyin belirli zamanı. İLE/VE/||/<> Ayrıntı, ayırma, ayrılma. | Kesme, kesinti, bölüm. | Sonuçlandırma, halletme. | Aleyhte bulunma, birini çekiştirme. | Bir kitabın ya da tiyatro oyununun başlıca bölümlerinden her biri. | Sözcükler, düzenlemeler, tümceler arasında bağlantı edatı bulunmadan yazı yazma yöntemi. | Bir defada çalınan peşrev, şarkı vb. | Dört mevsimden biri. | Bir bestekârın, aynı makamdan bestelediği iki beste ile iki semai. | Türk müziğinde klasik bir konser programı. | İki yüzeyin birleşmesinden oluşan çizgi. | Eklem, gövdenin oynak yerleri. )

-@ ÖĞÜT ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ÖRNEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [08 Mayıs 2019 | 13:15]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52881 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yolu/süreci uzundur. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Yolu/süreci kısa ve etkilidir. )

-@ ÖNCEDEN ... ile/ve/değil/||/<>/< ÖNCELERİ ...
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 15:53]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52917 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TECERRÜT/D[Ar.] değil/yerine/= HERŞEYDEN UZAKLAŞMA, SIYRILMA, SOYUTLANMA
[Bölüm: psikoloji] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Mayıs 2019 | 12:26]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52893 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TEÇHİZ[Ar.] değil/yerine/= DONATMA, DONATIM
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Mayıs 2019 | 12:55]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52897 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TELMİH ile/ve/değil/||/<> TEŞBİH
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Mayıs 2019 | 09:40]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52884 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

 

 

Tüze'de(Hukuk)...
( 107 yeni ekleme, 51 katkı )


-@ "... BAZLI"[< İng. BASE] değil/yerine/= TEMELLİ
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Temmuz 2019 | 15:12]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53076 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "DÜŞÜNENDEN ÜSTÜN OLMAYA ÇALIŞMAK" değil DÜŞÜNCENİN ÜSTESİNDEN GELEBİLMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Temmuz 2019 | 13:42]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53100 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( [ne yazık ki] Düşüncenin üstesinden gelemeyen ya da söylenilen söze yanıt veremeyecek olan, düşünenin, söz söyleyenin "üstesinden gelmeye çalışır". )

-@ "İHTİYÂRLAR HEYETİ" değil İHTİYÂR HEYETİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Mayıs 2019 | 12:20]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52871 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( İhtiyâr, "yaşlı" demek değil "ne yapmayabileceğini bilen" demektir. )

-@ "KORKARAK SÖYLEMEK" değil/yerine İDDİALI SÖYLEMİŞ OLMAYAYIM
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Temmuz 2019 | 15:17]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53078 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "KUVVETLER AYRILIĞI" değil/yerine KUVVETLER AYRILIĞI VE BİRLİĞİ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Temmuz 2019 | 15:05]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53102 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "SESİMİZİ YÜKSELTMEK" ile/değil/yerine/>< SÖZÜMÜZÜ YÜKSELTMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Haziran 2019 | 18:23]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53025 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "TEPETAKLAK" (OLMAK) ile "ALABORA" (OLMAK)
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Haziran 2019 | 17:54]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53039 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "TERÖRİZE ETMEK" ile/değil/yerine/>< TEORİZE ETMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:36]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53085 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "TEŞBİHTE HATA OLMAZ" değil TEŞBİHTE, HATA OLMAZ/OLMASIN/OLMAMALI!
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Haziran 2019 | 14:31]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8732 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Hangi benzetmeyi yaparsan yap, önemli değildir anlamına gelmez. Benzetme(teşbih) yapacağın zaman hata yapmama gerekliliğini anlatır! [Teşbih sözcüğünden sonra virgül/duraklama çok önemli!] )
( Halk arasında daha çok, yapılan benzetmeden alınılmamasını dilemek için söylenilir ama bu yanlış kullanımdır. )
( Sürücü-Hükümet örneği - Levent Gültekin )
( Herşey, herşeyle dolaylı olarak bağlantılandırılabileceğinden, hiçbir şeyi, hiçbir şeyle doğrudan bağlantılandırmamakla başlar herşey. )

-@ "YA DOĞRUYSA" ile/ve/||/<> "YA ÖYLE DEĞİLSE"
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [01 Haziran 2019 | 19:16]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52994 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Tüzede(hukukta). İLE/VE/||/<> Bilimde. )

-@ (")BULAŞMA(") ile/ve/değil/yerine/||/<> YANKILA(N)MA
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 16:20]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ (")SUÇLULUK(") ile/değil/yerine SUSLULUK
[Bölüm: SUSMA_HAKKI] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 13:25]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52868 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [... BİÇİMİNDE ...]
... DÜŞÜNMEK/DÜŞÜNÜYORUM"
ile/ve/değil/||/<>/< ... VARSAYMAK/VARSAYIYORUM
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:39]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53087 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [...'NIN ...]
... DUYUMSANDIĞI/HİSSEDİLDİĞİ
ile/ve/değil/||/<>/< ... YANSIDIĞI
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:41]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53088 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [Fars.] PES Ü DÎVÂR ile/ve/değil/||/<>/< PES Ü PERDE
[Bölüm: Mekanlar] Eklenme Tarih ve Saati: [31 Mayıs 2019 | 18:15]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52976 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Duvarın arkası. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/< Perdenin arkası. )

-@ [ne yazık ki]
MÜKÂLEBE[< KELB]
ile/değil/yerine/>< MÜKÂLEME[< KELÂM]
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 13:30]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52908 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Dalaşma. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Konuşma. | Antlaşma. )

-@ [ne yazık ki]
YALAN SÖYLEMEK
ile/ve/||/<> GERÇEĞİ ÇARPITMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Mayıs 2019 | 07:44]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52956 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ALÇAKGÖNÜLLÜ OLURSAK ... ve/||/<> ÇALIŞKAN OLURSAK ... ve/||/<> CÖMERT OLURSAK ... ve/||/<> NAZİK OLURSAK ... ve/||/<> MERAKLI OLURSAK ... ve/||/<> GÜVENİLİR OLURSAK ... ve/||/<> AFFEDİCİ OLURSAK ... ve/||/<> KENDİMİZ OLURSAK ... ve/||/<>
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Haziran 2019 | 16:26]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53017 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Saygınlaşırız. VE/||/<> Nasipleniriz. VE/||/<> Rızıklanırız. VE/||/<> Anımsanırız. VE/||/<> Öğreniriz. VE/||/<> Değerleniriz. VE/||/<> Hafifleriz. VE/||/<> Mutlu oluruz. )

-@ ALIŞILABİLİRLİK ile/ve/||/<> KALDIRILABİLİRLİK
[Bölüm: psikoloji] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 15:57]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52919 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ALIŞMA ile/ve/||/<> KAPILMA
[Bölüm: psikoloji] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 15:59]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52920 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ATÂLET ile/değil/yerine/>< ADÂLET
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [01 Haziran 2019 | 19:13]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33653 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Eylemszizliğin(atâletin) olduğu yerde, adâlet olmaz. )

-@ BELİRLE(N)ME ile/ve/||/<> ETKİLE(N)ME
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 12:55]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52853 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BİLİM:
BİLİNMEYENDEN, BİLİNEBİLECEK OLANA YAPILAN YOLCULUK
değil BİLİNENDEN, BİLİNMEYENE YAPILAN YOLCULUK
[Bölüm: Bilim] Eklenme Tarih ve Saati: [01 Haziran 2019 | 14:22]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52983 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BİREYSEL BAŞVURUDA:
İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ(AİHM)
ile/ve/değil/önce/||/<>/<
ANAYASA MAHKEMESİ(AYM)

[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [28 Haziran 2019 | 11:39]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53043 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( )

-@ BÜTÜN ile/değil/yerine TÜM
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [08 Temmuz 2019 | 18:12]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/714 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Parçası bulunur. İLE/DEĞİL/YERİNE Parçası bulunmaz. )
( Nitelikse. İLE/DEĞİL/YERİNE Nicelikse. )
( Tekse. İLE/DEĞİL/YERİNE Çoksa. )
( Bütün, ("Parçaların biraradalığı", "Bütünlük", "Entegrasyon/Integration/Integrity") anlamını taşıyan bir sözcüktür. Tüm ise, (ingilizce "Whole/All") ile karşılık bulur. Parça parça olsa da, çeşitli oranlarda eksiklikler de olsa istisnasız ve ayırımsız, tamamıyla/tümüyle kapsamadır.

Bütün elmalar, bütün insanlar, bütün arabalar, bütün kitaplar, olmaz! Parçalarının ayrı ayrı kullanılma durumu olmayanlar için gereksiz/yersiz/fazladan bir sözcüktür "bütün".

Bir saksıdaki çiçeğin tüm yaprakları söz konusuysa, "bütün yapraklar" denildiğinde, --her sözcüğün, kendi anlamını taşıdığı bilgisiyle--, ucu sararmış/kırılmış, bir parçası kopmuş yapraklar devredışı bırakılmış olur, ki biz tamamını, hepsini demek istiyoruzdur.

"Bütünden Gelim/Bütüne Varım" olamayacağı gibi! )

-@ CİDDİ ANLAMDA ile/ve/değil/||/<> CİDDİ ORANDA
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Temmuz 2019 | 11:48]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53103 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ÇEŞME ile MUSLUK/BURMA
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [04 Haziran 2019 | 20:23]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13925 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( )

-@ DEĞER ile/ve/||/<> AYAR
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:46]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53091 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ DEĞERSİZLEŞİR ile/ve/||/<> YOLDA KALIR ile/ve/||/<> YALNIZLAŞIR ile/ve/||/<> TÜKENİR ile/ve/||/<> BİLGİSİZ SAYILIR
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Mayıs 2019 | 14:52]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52902 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Her durumunu anlatan. İLE/VE/||/<> Herkese güvenen. İLE/VE/||/<> Her sırrını açığa vuran. İLE/VE/||/<> Her becerisini ortaya döken. İLE/VE/||/<> Her bildiğini söyleyen. )

-@ DİRENG[Fars.] ve/||/<> ÂRÂM[Fars.]
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Mayıs 2019 | 11:31]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52886 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Dayanç/sabır. | Bekleme, gecikme, tutma, dinlenme. VE/||/<> Rahat/yerinde durma. | Eğlenme, dinlenme. | Yerleşme, karar kılma. )
( BÎ-ÂRÂM: Rahat durmayan. | Sürekli dönen gezegenler. )

-@ DİRENİŞ ile/ve/||/<> BAŞKALDIRI
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [31 Mayıs 2019 | 17:11]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52972 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ DÜNYA TARİHİ ile/ve/||/<>/>/< DÜŞÜNCE TARİHİ ile/ve/||/<>/>/< FELSEFE-BİLİM TARİHİ
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Haziran 2019 | 11:21]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51422 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( )

-@ DÜŞÜNÜLEBİLİR/LİK ile/ve/||/<> BİLİNEBİLİR/LİK
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Haziran 2019 | 16:25]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53029 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ EDEP ve/||/<>/< AKIL
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Haziran 2019 | 17:09]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Kişinin, aklı kadar edebi; edebi kadar da ederi vardır. )

-@ EV ile/ve/değil/||/<>/< KOMŞU
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [30 Mayıs 2019 | 02:01]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52962 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Alma. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/< Al. )

-@ FATMA ile/ve/||/<> FATMA
[Bölüm: OSMANLI] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 13:50]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52912 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( [Osmanlı döneminde] [Müslümanlar için "TI" ile yazılan.] İLE/VE/||/<> Müslüman olmayanlar için "TE" ile yazılan. )

-@ FEVT ile/ve/||/<> "HELÂK"
[Bölüm: OSMANLI] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 13:45]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52910 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( [Osmanlı mahkeme kayıtlarında] Vefât etmiş müslümanlar için kullanılan. İLE/VE/||/<> Vefât etmiş müslüman olmayanlar için kullanılan. )

-@ GEVEZELİK ve/||/<> GAFLET
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Temmuz 2019 | 13:44]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53101 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bilgelik/hikmet/irfan bulunmayan söz. VE/||/<> Düşünce ve bilgi bulunmayan susma/sükût. )

-@ GÜÇ ile/ve/ne yazık ki/||/<>/> TEKELLEŞME
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [29 Mayıs 2019 | 23:02]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52961 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ GÜVEN/MEK ile/ve/fakat/||/<>/> DOĞRULA/MAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Temmuz 2019 | 02:13]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53112 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ HAKİKAT:
"DUYULUR OLAN"
değil DÜŞÜNÜLÜR OLAN
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [30 Mayıs 2019 | 16:23]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52967 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ İHTİYÂR ile/ve/||/<> İSTİMSÂK
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 12:34]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52849 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( "Hayır!" deme bilgisi/becerisi, isteği. İLE/VE/||/<> Kendini/nefsini tutma. )

-@ İLETİŞİM TÜRLERİ:
KİTLE İLETİŞİMİ
ile/ve/değil/||/<>/< ÖRGÜTSEL DÜZEY ile/ve/değil/||/<>/< ÖBEKLERARASI DÜZEY ile/ve/değil/||/<>/< KİŞİLERARASI DÜZEY ile/ve/değil/||/<>/< KİŞİSEL DÜZEY
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Temmuz 2019 | 11:56]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53105 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ İSTENÇ/İRÂDE
ile/ve/değil/yerine/||/+/<>
DİRENÇ/İHTİYÂR[< HAYIR]

[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Temmuz 2019 | 15:03]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4531 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yapma becerisi/isteği/coşkusu. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Yapmama becerisi/isteği/coşkusu. )
( Zihinde, nefiste. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Akılda. )
( Seçim. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Tercih. )
( Cins. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Fasl. )
( Varoluş/sal. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Varoluşunun sürekliliği için/yönünde. )
( Bir şeyi yapmanın, tek bir yolu yoktur. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Yolu, tektir! [Yapmamaktır!] )
( Başı, ortası/süreci ve sonucu, akıl iledir. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Özgüven iledir ve öz/güven sağlatır. )
( Parça. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Bütün. )
( Özgürlüğümüzü yitirdiğimizde, değerini bilmeye başladığımız, anladığımız ve anımsadığımız. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Özgürlüğümüzde, sürekli bilmemiz ve anımsamamız gereken. )

-@ İSTİMÂL[< AMEL] ile İSTİMÂR[< TAMİR]
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 12:29]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52848 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Kullanma. İLE İmâr ettirme. | Bir yerin imarını isteme. | İstimlâk etme, sömürgeleştirme. )

-@ İSTİMÂL[< AMEL] ile İSTİMHÂL[< MEHL]
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 12:25]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52847 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Kullanma. İLE Zaman, mühlet isteme. )

-@ İZÂFETEN ile İZÂFÎ
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [04 Temmuz 2019 | 15:02]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53056 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir şeye ilişik/ait olarak. İLE Görelilikle/izâfetle ilgili. | Bağlı bulunduğu şey ile değişen. )

-@ KARŞIT/LIK ile/ve/||/<> TUTARSIZ/LIK
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Temmuz 2019 | 15:06]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53074 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KİMSESİZ KALMAK ile/değil/yerine YALNIZ OLMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [01 Haziran 2019 | 15:51]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52987 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KOMİK ile/ve/değil/ne yazık ki/||/<> VAHİM
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Haziran 2019 | 02:38]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53003 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KUSÛR[< KASÎR < KASR] ile KUSÛR[< KASR]
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Mayıs 2019 | 11:02]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52887 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Kısa, boysuz. Kısa kesme, kısaltma, kısma. | Azaltma, kesme, eksiklik. | İbarenin çok kısaltılması. | Aruzda tef'ile'nin son harfinin düşürülmesi. İLE Köşk, kâşâne, saray. )

-@ MAHÛLE[Ar.] değil/yerine/= DUL
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Haziran 2019 | 10:33]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53020 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Kocası ölmüş kadın. İLE Eşi ölmüş ya da eşinden boşanmış kadın ya da erkek. )

-@ MATEMATİK/SEL/LİK:
DEĞERLİ
ile/ve/fakat/||/<>/> YETERLİ DEĞİL
[Bölüm: Bilim] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:50]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MERHUM ile/ve/||/<> "MAHRUM"
[Bölüm: OSMANLI] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 13:43]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52909 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( [Osmanlı mahkeme kayıtlarında] Vefât etmiş müslümanlar için kullanılan. İLE/VE/||/<> Vefât etmiş müslüman olmayanlar için kullanılan. )

-@ MEVSİM ile/ve/||/<> FASL
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 14:45]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yılın dört bölümünden her biri. | Bir şeyin belirli zamanı. İLE/VE/||/<> Ayrıntı, ayırma, ayrılma. | Kesme, kesinti, bölüm. | Sonuçlandırma, halletme. | Aleyhte bulunma, birini çekiştirme. | Bir kitabın ya da tiyatro oyununun başlıca bölümlerinden her biri. | Sözcükler, düzenlemeler, tümceler arasında bağlantı edatı bulunmadan yazı yazma yöntemi. | Bir defada çalınan peşrev, şarkı vb. | Dört mevsimden biri. | Bir bestekârın, aynı makamdan bestelediği iki beste ile iki semai. | Türk müziğinde klasik bir konser programı. | İki yüzeyin birleşmesinden oluşan çizgi. | Eklem, gövdenin oynak yerleri. )

-@ MİRAS ile/ve/||/<> İZ
[Bölüm: Tarih] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 12:58]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52855 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUÂKADE[< AKD] ile/ve/||/<>/> MÜKÂTEB/E[< KETB]
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 12:56]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52906 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Sözleşme yapmak, antlaşma, akid. İLE/ve/||/<>/> Tamamlandığı zaman özgürleştirilmek üzere bedele bağlanan köle/lik. )

-@ MUSA ile/ve/||/<> MUSA
[Bölüm: OSMANLI] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 13:49]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52911 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( [Osmanlı döneminde] [Müslümanlar için "SİN" ile yazılan.] İLE/VE/||/<> Müslüman olmayanlar için "SAD" ile yazılan. )

-@ MUZDARİP/MUZTARİB[< DARB] ile MÜSTARİB[< ARAB] ile MÜSTAHLİB[< HALBB]
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [29 Mayıs 2019 | 13:37]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52959 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Istırap çeken. İLE Araplaşmış olan, aslen Arap olmadığı halde sonradan Araplaşmış olan. İLE Tırmalayan, istihlâb eden. )

-@ MÜKÂTEBE[< KETB] ile/>< MÜKÂTEME[< KETM]
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 13:26]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52907 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Tamamlandığı zaman özgürleştirilmek üzere bedele bağlanan köle/lik. İLE/>< Gizleme. )

-@ MÜNCERR ile/ve/||/<>/< CERR
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Haziran 2019 | 18:20]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53024 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir tarafa çekilip sürüklenen, sürülen, kayıp bir tarafa giden. | Varıp sona eren. | Sonuçlanan. İLE/VE/||/<>/> Çekme, sürükleme.| Arapça'da, ait olduğu adı, meksûr[kesreli=esreli] okutan harf ya da edat.[harf-i cerr] | Para, eşyâ vb. çekme. )

-@ NE YAPACAĞINI BİLMEK
ile/ve/değil/yerine/<
NE YAPMAYACAĞINI! BİLMEK !!!

[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [08 Haziran 2019 | 18:49]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/761 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ne yapman gerektiğinden çok, önce ne yapmaman gerekiğini bil, yeter. Çoğu zaman ne yapman gerektiğini bilemeyebilirsin, fakat ne yapmaman gerektiğini her zaman çok iyi bilebilirsin. )
( İsabet ve kesinlik tutturulamayabilir. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/< İsabet ve kesinlik üzerinedir, kolaylıkla sağlanabilir, tamamen uzlaşımsal ortak bir hareket noktası sunabilir. )
( Kendini gerçekleştirmiş, saygın ve önemli birine sormuşlar:
Nasıl bu noktaya geldiniz?
Yakınlarında bulunan bir kişiyi göstererek, herşeyi ondan öğrendiğini söylemiş.

Çevresindekiler hayret içinde ve inanamayarak demişler ki:
Nasıl olur? O işaret ettiğiniz kişi, her türlü, düzenbazlığı, yalanı, rezilliği yapan biridir.

Yanıt: Heh işte!
O ne yaptıysa ben yapmadım! )
( Bir şey ki, yapmasan da olur, YAPMA!
Bir şey ki, söylemesen de olur, SÖYLEME! )
( Irmağın derinliği, iki ayakla birden ölçülmez! )
( Bilme sanatı, neyi gözardı edeceğini bilmektir. )
( )

-@ NESNEL/LİK ile/ve/||/<> NEDENSEL/LİK
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:32]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53082 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ NEZÂKET:
SAĞIRIN DA DUYABİLDİĞİ
ile/ve/||/<> KÖRÜN DE GÖREBİLDİĞİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [01 Haziran 2019 | 15:18]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52986 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ÖĞÜT ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ÖRNEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [08 Mayıs 2019 | 13:15]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52881 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yolu/süreci uzundur. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Yolu/süreci kısa ve etkilidir. )

-@ PİŞMAN ile/ve/||/<> PERİŞAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [28 Mayıs 2019 | 11:19]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52957 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Alan. İLE/VE/||/<> Almayan. )

-@ RİCÂ ile/ve/||/<> İSTİRHÂM[< RUHM]
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 12:44]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52850 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ümit, umma. | Yalvarma. | İstek, dilek. İLE/VE/||/<> Merhamet dileme, yalvarma, yalvarış. )

-@ SABİT/LİK ile/ve/||/<>/> SAĞLAM/LIK / BERK/LİK
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [30 Mayıs 2019 | 16:18]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52966 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SERSERİ ile/ve/||/<>/> SERBEST ile/ve/||/<>/> SERMEST
[Bölüm: kisiler] Eklenme Tarih ve Saati: [08 Haziran 2019 | 14:17]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6327 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Çırak. İLE/VE/||/<>/> Kalfa. İLE/VE/||/<>/> Usta. )
( Başı boş.[baş başa][kendi kendine] İLE/VE/||/<>/> Başı bağlı/düğümlü, sorumluluk almış olan.[boş değil!] İLE/VE/||/<>/> Başı hoş, yetkin, deneyimli. )

-@ SOKRATES'İN "YARGILANMASINDAKİ" 500 YARGIÇ:
ÖLÜM KARARI VERENLER
ile/değil/yerine/>< KARŞI OLANLAR
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Haziran 2019 | 16:11]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50648 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( [ne yazık ki]
[İlk kararda] 280 >< 220
[İkinci kararda] 360 >< 140 )
( Sokrates'in Savunması )

-@ SORUN:
(")SORUN(")
değil SORUNA BAKIŞ AÇIMIZ
[Bölüm: psikoloji] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 15:49]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52915 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ŞER:
METAFİZİK
ile/ve/||/<> TABİÎ ile/ve/||/<> AHLÂKÎ
[Bölüm: Tasavvuf] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Haziran 2019 | 17:59]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53040 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Olgunluğun[kemâlin] bulunmaması. İLE/VE/||/<> Elem. İLE/VE/||/<> Günah. )

-@ ŞERİAT ile/ve/||/<> HAKİKAT
[Bölüm: Tasavvuf] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 13:15]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52862 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Gündüz. İLE/VE/||/<> Gece. )

-@ TANITLAMA ile/ve/||/<> TEMELLENDİRME
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 12:54]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52852 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TAVSİYE ve/||/<> VASİYET
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Haziran 2019 | 18:11]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53023 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TECAVÜZ[Ar.] değil/yerine/= SALDIRI
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Mayıs 2019 | 12:09]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52889 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Saldırı. | Namusuna saldırma, sarkıntılık. | Başkasının hakkına el uzatma. | Aşma, ötesine geçme. )

-@ TECDİT/TECDİD[Ar.] değil/yerine/= TAZELEME
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Mayıs 2019 | 12:22]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52890 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TECENNÜN[Ar.] değil/yerine/= ÇILDIRMA, DELİRME, AKLINI OYNATMA
[Bölüm: psikoloji] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Mayıs 2019 | 12:25]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52892 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TECVİZ[Ar.] değil/yerine/= İZİN VERME
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Mayıs 2019 | 12:52]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52895 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yapılmasını uygun bulma. )

-@ USÛL-Ü FIKIH'TA:
KİTAP
ile/ve/||/<> SÜNNET ile/ve/||/<> İCMÂ ile/ve/||/<> KIYAS
[Bölüm: Tasavvuf] Eklenme Tarih ve Saati: [03 Haziran 2019 | 19:11]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53000 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ÜCRETLİ İZİN ile/ve/||/<> ÜCRETSİZ İZİN
[Bölüm: hizmet] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Mayıs 2019 | 18:27]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ÜCRETLİ İZİNDE:
1-5 YIL ARASI
ile/ve/||/<>/> 5 - 15 YIL ARASI ile/ve/||/<>/> 15 YIL ÜSTÜ
[Bölüm: hizmet] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Mayıs 2019 | 18:46]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52899 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( [en az] 14 gün. İLE/VE/||/<>/> 20 gün. İLE/VE/||/<>/> 26 gün. )

-@ ÜCRETLİ İZİNDE:
18 YAŞ ALTI
ile/ve/||/<> 50 YAŞ ÜSTÜ
[Bölüm: hizmet] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Mayıs 2019 | 18:48]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52900 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( En az 20 gündür. )

-@ YASAK ile/ve/değil/||/<>/< TEHLİKELİ
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [28 Mayıs 2019 | 12:40]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52958 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( "Yasak" sözcüğünün kullanımı, çoğunlukla bir şeyin engellenmiş olmasından dolayı değil bilgi ve deneyime dayalı olarak tehlike olasılığından dolayıdır. )

 

 


 

Matematik'te...
( 37 yeni ekleme, katkı )


-@ (")REÇETE(") ile/ve/||/<> (")FORMÜL(")
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 15:52]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ 1 RAKAMI ile TEK SAYILAR ile ASAL SAYILAR
[Bölüm: matematik] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Temmuz 2019 | 18:37]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19390 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Tasavvufta 1 rakamı adetten sayılmaz ve tek sayılar 3'ten başlatılır. )
( bkz. Tasavvuf'ta/Sufism )
( ... İLE ... İLE Kendinden ve birden başka hiçbir tamsayıya bölünemeyen sayılar.[2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ...][Matematikçilerden başka kimsenin anlamadığı nedenlerden dolayı 1 rakamı, asal sayı olarak kabul edilmez.] )
( ... İLE ... İLE 1 ile 100 arasında yirmibeş asal sayı varken, 100 ile 200 arasında yirmibir asal sayı vardır. 1 ile 1.000.000 arasında 78498 asal sayı varken, 10 milyon ile 11 milyon arasında 61938 asal sayı vardır. )

-@ BELİRLE(N)ME ile/ve/||/<> ETKİLE(N)ME
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 12:55]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52853 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BİRİCİK/LİK ile/ve/||/<> EVRENSEL/LİK
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:47]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53092 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ÇÖZÜMSEL ile/ve/değil/||/<> ÇÖZÜMLEYİCİ
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 13:23]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52867 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ EVRENSEL BİLİM ile/ve/||/<> DÜNYA GÖRÜŞÜNÜN BİLİMİ
[Bölüm: Bilim] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:49]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53093 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ GAUSS(ÇAN) EĞRİSİ ile/ve/=/||/<> RASTGELELİK
[Bölüm: Bilim] Eklenme Tarih ve Saati: [08 Temmuz 2019 | 19:34]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51271 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( "Matematik, tüm bilimlerin kraliçesidir." - Carl Friedrich Gauss[Matematik Kralı][Nisan 1777 - 23 Şubat 1855] )

-@ GÖNDERGE ile GÖSTEREN ile GÖSTERİLEN
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Mayıs 2019 | 12:25]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4095 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE Biçim. İLE Anlam. )
( Görüntü/simge. ile Harflerle. [E.V] ile Sözcük olarak[EV] )

-@ HAKİKAT:
"DUYULUR OLAN"
değil DÜŞÜNÜLÜR OLAN
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [30 Mayıs 2019 | 16:23]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52967 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KAVRAM ve/||/<> GÖRÜSEL KARŞILIK
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Haziran 2019 | 17:03]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53033 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KONİKLER:
ELİPS[Fr. < Yun.]/İHLÎCÎ[Ar.]
ile PARABOL[Fr. < Yun.] ile HİPERBOL[Yun.]
[Bölüm: matematik] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Temmuz 2019 | 18:00]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7870 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( [yörüngelerde][dış merkezlik] 0-1 arasındaysa. İLE 1 ise. İLE 1'den büyük ise.
[dış merkezlik(eccentricity): Odak uzaklığının, yarı-büyük eksene bölünmesi.] )
( Tüm noktalarının, odak denilen, belirli iki ayrı noktaya olan uzaklıklarının toplamı birbirine denk olan eğri. İLE Bir düzlemin, odak denilen sabit bir noktadan ve doğrultman denilen sabit bir doğrudan, eşit uzaklıktaki noktalarının geometrik yeri. İLE Bir düzlemin, odak denilen durağan iki noktaya uzaklıkları değişmeyen noktaların geometrik yeri olan eğri. )
( Uzay bilgisi ve araştırmalarının başlangıcı olan, koni kesitleri buluşuyla ünlenen ve Perge'li olan matematikçi Apollonius'a, "Geometrinin Altın Çağının Son Temsilcisi" unvanı verilmiştir.[Koni kesitleri üzerine 8 ciltlik bir kitap yazmıştır.][Ancak ilk dört cildinin kopyaları günümüze kadar gelebilmiştir.][Bergama kralına ithaf ettiği son dört cildin 5., 6. ve 7. ciltleriyse Arapça çevirileriyle günümüze kadar gelebilmiştir. Ne yazık ki, son cilt ise kayıptır.][İbnül Heysem çevirisi olan el yazmaları ve Beni Musa[Musa Oğulları(Muhammed, Ahmed ve Hasan)]'nın (Hilal ve Harran'lı Tabit adlı iki matematikçi yardımıyla), "Kitab-ı Mahrutat" adlı çevirilerdir.(Apollionius'tan bin yıl sonra) Bunlardan biri Süleymaniye Kütüphanesi'nde, biri Oxford'da, öteki ise Tahran'da bulunmaktadır.] )

-@ KÜME ile/ve/||/<>/> GÜÇ KÜMESİ
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Haziran 2019 | 17:03]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53032 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ LEOPOLD LÖWENHEIM ve/||/<> THORALF SKOLEM (KURAMI)
[Bölüm: Mantik] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Haziran 2019 | 17:20]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53036 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MATEMATİK ve/=/||/<>/: BİLGELİK
[Bölüm: matematik] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Haziran 2019 | 11:44]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45205 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( "Matematiğin Aydınlık Dünyası" (- Sinan Sertöz - TÜBİTAK) adlı kitabı özellikle okumanızı salık veririz. )

-@ MEVSİM ile/ve/||/<> FASL
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 14:45]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yılın dört bölümünden her biri. | Bir şeyin belirli zamanı. İLE/VE/||/<> Ayrıntı, ayırma, ayrılma. | Kesme, kesinti, bölüm. | Sonuçlandırma, halletme. | Aleyhte bulunma, birini çekiştirme. | Bir kitabın ya da tiyatro oyununun başlıca bölümlerinden her biri. | Sözcükler, düzenlemeler, tümceler arasında bağlantı edatı bulunmadan yazı yazma yöntemi. | Bir defada çalınan peşrev, şarkı vb. | Dört mevsimden biri. | Bir bestekârın, aynı makamdan bestelediği iki beste ile iki semai. | Türk müziğinde klasik bir konser programı. | İki yüzeyin birleşmesinden oluşan çizgi. | Eklem, gövdenin oynak yerleri. )

-@ MÜZİK ile/ve/<>/= MATEMATİK
[Bölüm: Muzik] Eklenme Tarih ve Saati: [24 Mayıs 2019 | 16:43]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13532 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( )

-@ NIELS HENRIK ABEL ve/||/<> EVARISTE GALOIS ve/||/<> ŞÂNİZÂDE ATÂULLAH EFENDİ
[Bölüm: matematik] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Haziran 2019 | 12:15]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53012 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( 05 Ağustos 1802 - 06 Nisan 1829 VE/||/<> 25 Ekim 1811 - 31 Mayıs 1832 VE/||/<> 1771 - ? )
( GALOIS KURAMI: Gauss'un kullandığı bazı teknikleri genelleştirerek, derecesi dörtten büyük olan her polinom için çalışacak bir kök bulma yöntemi oluşturmanın neden olanaksız olduğunu açıklar. İçinde kökleri aradağımız sayı dizgeleri "nesneler" ile kökleri kendi arasında döndüren permütasyon "öbekleri" arasında daha önce gözlemlenmemiş ilişkiler bulur. Bu ilişkiler yumağına, bugün genel olarak verilen addır. )

-@ NOKTA ile/ve/||/<> KÜRE
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Mayıs 2019 | 13:39]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52932 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Uzaktan bakarsak. İLE/VE/||/<> Yakından bakarsak. )

-@ OLANI BİLMEK ve/||/<>/>/< ORANI BİLMEK
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Temmuz 2019 | 15:13]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53077 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ POLİNOM DENKLEMLERDE:
I. DERECE
ve/<> II. DERECE
[Bölüm: matematik] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Haziran 2019 | 12:26]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53013 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( x + b = 0 ise x = - b

VE/<>

x² + bx + c = 0 ise
1. [ -b + √¯(b² - 4c)] / 2
2. [ -b - √¯(b² - 4c)] / 2
[eğer b² - 4c = 0 ise iki formül de aynı sorucu verir.] )

-@ SATRANÇ ve/||/<> MATEMATİK
[Bölüm: oyun] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Haziran 2019 | 15:57]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53016 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Şah ve Mat

[Satrancın, ilk kez M.S. 570 yıllarında, Hindistan'da oynandığını biliyoruz. O tarihlerde yazılmış olan pek çok belgede satranç oyunundan söz ediliyor. Daha önce Çin'de de bu oyunun oynandığı söyleniyorsa da Çin kayıtlarında, o herşeyi kaydeden Çin kayıtlarında, satrançtan söz edilmediğinden dolayı satrancın başlangıcı olarak 570 - 600 yıllarını ve Hindistan'ı alıyoruz.]

Söylentiye göre, bunu bulan Brahman rahibi, Şah'a bir ders vermek istemiş.

"Sen, ne kadar önemli biri olursan ol, adamların, vezirlerin, askerlerin olmadan hiçbir işe yaramazsın, hiçbir önemli iş yapamazsın" demek istemiş.

Şah, durumdan memnun görünmüş.

"Peki, oyunu ve dersini beğendim. Dile benden, ne dilersen." demiş.

"Satrancın, matematikle ne ilgisi var?" diyorsanız, işte şöyle bir ilişkisi var.

Rahip, bu olay üzerine, Şah'ın alması gereken dersi hâlâ almadığını düşünerek,

"Bir miktar buğday istiyorum. Sana bulduğum bu oyunun birinci karesi için bir buğday istiyorum. İkinci karesi için iki buğday istiyorum. Üçüncü karesi için dört buğday istiyorum. Böylece, her karede, bir önceki karede aldığım buğdayın iki katı buğday istiyorum. Sadece bu kadarcık buğday istiyorum." demiş.

Şah, kendi gibi yüce ve kudretli bir şahtan, isteye isteye üç-beş tane buğday isteyen bu rahibin, küstahlığa varan alçakgönüllüğüne sinirlenmiş ve ona bir ders vermek istemiş.

"Hesaplayın. Hak ettiğinden bir tane fazla buğday vermeyin!" demiş.

İnce Hesap

Hesaplamaya başlayınca, ilk kareler kolay gitmiş. Birinci kareye bir buğday, ikinci kareye iki buğday, üçüncü kareye dört buğday... Ancak, 10. kareye gelindiğinde, toplam 1023 buğday vermeleri gerekiyormuş. Hesabın böyle gideceğini, rahibe, üç-beş buğday vereceklerini zannediyorlarmış. 15. karede, yalnızca 1.5 kilo buğday vereceklermiş. 25. kareye gelince, vermeleri gereken buğdayın, 1.5 ton olduğunu görmüşler ama fazla heyecanlanmamışlar. Oysa, 31. kareye gelince, bu işin şakası olmadığını anlamaya başlamışlar. Çünkü, vermeleri gereken buğday, 92 tonmuş.

Yine hesaplamaya devam etmişler. 49. kareye geldikleri zaman, 24 milyon ton buğday vermeleri gerektiği ortaya çıkmış. [Bu ise Türkiye'nin bir yıllık buğday üretiminden daha fazla.] 54. kareye geldiklerinde, 771 milyon ton buğday vermeleri gerekir. [Bu da dünyanın bugünkü ölçülere göre birbuçuk yıllık buğday üretimi.]

"Madem hesaba başladık, devam edelim" deyip bitirmişler. 64. kare de tamamlandığında, bugünkü ölçülerle dünyanın 1500 yıllık buğday üretimini rahibe vermeleri gerektiği ortaya çıkmış.

Bu öykünün sonu bilinmiyor. Rahip, bir miktar buğdaya râzı olup gitti mi, yoksa Şah'tan iyi bir azar mı işitti bilmiyoruz. Satrancın, günümüzden yaklaşık 1300 yıl önce bulunduğunu ve eskiden de dünyanın yıllık buğday üretiminin bugünkünden daha az olduğunu göz önünde bulundurursak, rahibe olan borcumuzu hâlâ ödeyemediğimiz, hâlâ borçlu olduğumuz ortaya çıkar.

1. karede 20 = 1
2. karede 21 = 2
...
10. karede 210 = 512
...
30. karede 230 = 536.870.912
...
60. karede 260 = 576.460.752.303.423.488
...
63. karede 263 = 9.223.372.036.854.775.808

64. karede 264 = 18.446.744.073.709.551.615

Bu sayının matematik dilindeki karşılığı ise

63Σ n = 0

2n = 264 - 1 = 18.446.744.073.709.551.615 )

-@ SONSUZ/LUK ile/ve/||/<> ile/ve/||/<> GOOGOLPLEX
[Bölüm: matematik] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Haziran 2019 | 15:07]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50270 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ∞ İLE İLE Googol, matematikteki büyük sayılardan biridir ve 10 üzeri 100'e eşittir. Başka bir deyişle 1 googol, 1 rakamına yüz sıfır ekleyerek yazılır. Bu terim, Amerika'lı matematikçi Edward Kasner'ın yeğeni Milton Sirotta[1929–1980] tarafından 1938 yılında kullanılmaya başlanmıştır.[Milton, bu sırada dokuz yaşındaydı.] )
( Bir trilyon, oniki sıfırla yazılır. Yüz tane sıfır kullanırsak, buna, bir "gogol" denilir. Bir gogol sıfır kullanılarak yazılan sayıya, "gogolplex" denilir. Evrendeki tüm moleküllerin sayısını yazmak için 79 sıfır yetiyor. Bir milyon gün, ancak 2739 yıl oluyor. İstanbul'un fethinden bu yana, sadece 17 milyar saniye geçmiş. Yazının bulunuşundan bugüne ise ancak 189 milyar saniye geçmiş.[Bu, trilyonun ancak beşte biridir.] Bir kişinin yaşamı, ortalama 2 milyar saniyedir. )

-@ SPİRAL ve/||/<> HELİS ve/||/<> ELİPS
[Bölüm: matematik] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Haziran 2019 | 12:40]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53014 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Arşimed'in, zevk için çalıştığı geometrik biçimlerden biri. VE/||/<> Sarmaşığın, ağaca tırmanırken çizdiği eğri. VE/||/<> Apollonius'un, zevk için çalıştığı geometrik biçimlerden biri.[Gezegenler, bu eğrileri çizerek dolaşırlar.] )

-@ TANITLAMA ile/ve/||/<> TEMELLENDİRME
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 12:54]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52852 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ THALES KURAMI ve/||/<> ÜÇGENLER KURAMI
[Bölüm: matematik] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Temmuz 2019 | 18:09]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53067 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Piramidin yüksekliğini bulmak için yere dikilen bir çubuğun gölgesinin uzunluğunun, çubuğun uzunluğuna eşit olmasını beklemek ve o anda piramidin gölgesinin uzunluğunu ölçerek piramidin yüksekliğinin ölçülmesi. VE/||/<> ... )

-@ THALES ve/||/<>/> ANAKSİMANDROS/ANAKSİMENDER
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Temmuz 2019 | 18:14]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53068 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ...[M.Ö. 624 - 546] VE/||/<>/> Thales'in öğrencisi.[M.Ö. 610 - 546/545] )
( Anaksimandros, dünyanın tepsi gibi değil küre gibi olduğundan ilk kuşkulanmış olan kişidir.[Dünyanın eğimini bile ölçmüştür.] )

-@ TOPLAMA ve/||/<> ÇIKARMA ve/||/<> ÇARPMA ve/||/<> BÖLME
[Bölüm: matematik] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Temmuz 2019 | 20:17]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53070 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ZEKÂ:
SOYUT
ile/ve/||/<> MEKANİK ile/ve/||/<> TOPLUMSAL
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [24 Haziran 2019 | 20:41]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53028 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( )

 

 


 

Fizik'te...
( 62 yeni ekleme, 31 katkı )


-@ "... BAZLI"[< İng. BASE] değil/yerine/= TEMELLİ
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Temmuz 2019 | 15:12]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53076 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "ARMUT, DİBİNE DÜŞER" ile/ve/||/<> "DEDESİ KORUK YEMİŞ, TORUNUN DİŞİ KAMAŞMIŞ"
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [30 Mayıs 2019 | 19:34]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52969 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "DAR KAFALILIKTAN BIKTIM"
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [02 Temmuz 2019 | 14:04]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53051 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( "DAR KAFALILIKTAN BIKTIM"

1964 yılında, ABD'de bir öğretmen dergisinde, Alexander Cassandra imzalı bir yazı yayımlanır:

Bir fizik hocası ile öğrencisi, sınav sorusuna verilen yanıt hakkında antlaşmazlığa düşerler ve deneyimli öğretmen, Cassandra'nın hakemliğine başvururlar.

Soru şöyledir:

"Bir binanın yüksekliğini, bir barometrenin yardımı ile nasıl bulursunuz?"

Öğrenci de bu soruya yanıt olarak, "Barometreye bir ip bağlar, binanın çatısından aşağı sarkıtır ve barometrenin yere değdiği noktada ipi ölçerim" yazar.

Tabii ki, öğretmenin beklediği yanıt bu olmasa da binanın yüksekliğinin bu yöntemle ölçülebilirliği de ortadadır.

Cassandra, tartışmayı uzatmamak için öğrenciden hemen o anda bu soruyu başka bir yanıt ile yanıtlamasını ister.

Öğrenci, bu kez:

"Ama bir tek yanıt yok, pek çok yöntem var" diye yanıt verir.

Casandra, "Peki" der. "Düşünebildiğin kadar yanıt ver o zaman. Ama olanaklıysa yanıtların en az birinden fizik çalışmış olduğunu anlayalım."

Öğrencinin ilk yanıtı şöyle olur:

"Barometreyi çatıdan aşağı bırakırsınız ve bir kronometre ile kaç salisede yere çarptığını hesaplayıp x=1/2 x g x t2 formülü ile yüksekliği bulursunuz." Beklenilen yanıt bu olmasa da yanıt, fizik bilgisi içermektedir.

Öğrenci, yanıtlarını sıralamayı sürdürür: “Güneşli bir günde, barometreyi dik tutup gölgesini ölçersiniz ve sonra da binanın gölgesini ölçüp orantıyı barometrenin yüksekliği ile çarparsınız”

Bu yanıt da doğrudur.

Öğrencinin üçüncü yanıtı da şu olur: "Merdivenleri çıkarken, duvar boyunca barometrenin yüksekliğini defalarca işaretleyerek çıkar ve işaret sayısı ile barometrenin yüksekliğini çarparsınız"

Bu da doğrudur elbette ama dördüncü yanıt öğretmenlerin küçük dillerini yutmalarına neden olur; çünkü yanıttan öğrencinin fiziği çok iyi bildiği anlaşılmaktadır:

"Küçük bir ipe bağladığınız barometreyi önce yerde sonra da çatıda sallar ipin uzunluğu ve sallanma periyodları arasındaki farklarla Newton'un g katsayısını hesaplar, iki g katsayısı arasındaki farktan binanın yüksekliğini hesaplayabileceğiniz oranı bulursunuz"

Söylenilecek bir şey kalmamıştır, öğrencinin sınıfı geçtiği açıktır.

Öğrenci, yarattığı etki ile gülümser ve der ki: “Ama bence yapılacak daha doğru şey, kapıcıya gidip barometreyi hediye edip karşılığında binanın yüksekliğini söylemesini istemekten ibarettir.”

Hep beraber gülmeye başladılar.

Cassandra, hayranlıkla sorar öğrenciye:

"Peki, öğretmeninin senden beklediği yanıtı da biliyor musun?"

Öğrenci, alaylı bakışlarla yanıt verir:

"Evet, çatıda ve yerde hava basıncını ölçerek aradaki farktan hesaplamamız gerekiyor yazmamı bekliyordu"

Cassandra merakla şu soruyu sorar: "Peki madem istenilen yanıtı biliyordun, neden yazmadın?" Öğrenci, omuzlarını silkerek şöyle der:

"Çünkü dar kafalılıktan bıktım."

Yaşamı, tek bilinmeyenli bir denklem gibi ele almak, altı boş kulağa hoş sloganlarla konuşup zamana göre kendini geliştirmeyen, saplantı slogan hükümlere göre yaşamak ve mevzî alıp dayatmaya çalışmak kolaycılığı hiçkimseyi ve de toplumları bir yere götürmez.

Yaşamda, soruların pek çoğunun tek bir yanıtı yoktur.

Başarının, çalışmaktan önce geldiği tek yer sözlüktür. )

-@ (")BULAŞMA(") ile/ve/değil/yerine/||/<> YANKILA(N)MA
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 16:20]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [Fars.] PES Ü DÎVÂR ile/ve/değil/||/<>/< PES Ü PERDE
[Bölüm: Mekanlar] Eklenme Tarih ve Saati: [31 Mayıs 2019 | 18:15]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52976 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Duvarın arkası. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/< Perdenin arkası. )

-@ ALIŞILABİLİRLİK ile/ve/||/<> KALDIRILABİLİRLİK
[Bölüm: psikoloji] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 15:57]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52919 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ALIŞMA ile/ve/||/<> KAPILMA
[Bölüm: psikoloji] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 15:59]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52920 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ AYNA ile/ve/||/<> DİKİZ AYNASI
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [04 Haziran 2019 | 20:21]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45310 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( )

-@ BAKIŞIM/SİMETRİ ile/ve/||/<> SÜPER BAKIŞIM/SİMETRİ
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Mayıs 2019 | 13:28]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52929 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BELİRLE(N)ME ile/ve/||/<> ETKİLE(N)ME
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 12:55]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52853 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ELEKTRO-ZAYIF ETKİLEŞİM:
ELEKTROMANYETİK ETKİLEŞİM
ve/+/||/<> ZAYIF ETKİLEŞİM
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Mayıs 2019 | 14:04]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52938 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ EYTİŞİM(DİYALEKTİK) ve/||/<> GÖRELİLİK ve/||/<> HOLOGRAFİK EVREN ve/||/<> SİBERNETİK ve/||/<> KUVANTUM
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [04 Temmuz 2019 | 12:58]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53055 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ GAUSS(ÇAN) EĞRİSİ ile/ve/=/||/<> RASTGELELİK
[Bölüm: Bilim] Eklenme Tarih ve Saati: [08 Temmuz 2019 | 19:34]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51271 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( "Matematik, tüm bilimlerin kraliçesidir." - Carl Friedrich Gauss[Matematik Kralı][Nisan 1777 - 23 Şubat 1855] )

-@ GÖREBİLDİĞİMİZ IŞIK:
KIRMIZI
ile/ve/<> MOR ARASI
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Haziran 2019 | 04:11]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53009 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( 400 nanometre. İLE/VE/<> 700 nanometre arası. )
( [Güneşten gelen beyaz ışığın, yansıma ve kırılmasıyla birlikte]
Az saçılmayla. İLE/VE/<> Çok saçılmayla. )

-@ GÜÇLÜ ile/ve/değil/yerine/||/<> YEĞİN
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Mayıs 2019 | 13:25]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52928 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ GÜNEŞ ile/ve/||/<> ATEŞ
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Mayıs 2019 | 13:13]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52926 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Isı, ışın/aydınlatma, besin. İLE/VE/||/<> Isı, aydınlatma, yakma ve yıkma. )

-@ HAKİKAT:
"DUYULUR OLAN"
değil DÜŞÜNÜLÜR OLAN
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [30 Mayıs 2019 | 16:23]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52967 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ HIGGS BOZONU ile/ve/||/<> GRAVITON
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Mayıs 2019 | 14:01]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52936 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Standart Model'deki fermiyonlara kütle kazandırmak için var olduğu öne sürülmüş, spini 0 olan parçacık. [H ya da h olarak kısaltılır.][Peter Higgs, Gerald Guralnik, Richard Hagen, Tom Kibble, François Englert ve Robert Brout tarafından 1960'larda öne sürülen ve 04 Temmuz 2012'de, CERN'deki araştırmalarda, özellikleri Higgs bozonuna benzeyen bir parçacığın gözlemlenmesiyle 2013 yılının Mart ayında kütlesi yaklaşık 125 GeV/c2 olan bir parçacık gözlemlediklerini ve ayrıntılı çözümlemelerin, bu parçacığın bir Higgs bozonu olduğunu gösterdiğini açıkladılar.] İLE/VE/||/<> Günümüze kadar varolduğu kanıtlanamamış, kütleçekim kuvvetini ilettiği varsayılan, sanal bir parçacık. [Genel Görelilik kuramının önemli bir parçasıdır. Graviton'un varoluşu, etkileri sayesinde bilinmektedir fakat onu ölçmek ya da gözlemlemek olanaksızdır.] )

-@ IŞIĞIN:
YANSIMASI
ile/ve/değil/||/<>/> KIRILMASI ile/ve/değil/||/<>/> SAÇILMASI
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Haziran 2019 | 02:53]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53006 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ IŞIK DALGASINDA:
ŞİDDET
ile/ve/||/<> RENK ve DOĞRULTU
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [30 Mayıs 2019 | 18:10]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52968 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Dalga yüksekliği. İLE/VE/||/<> Dalga boyu uzunluğu. )
( Gümüşlü levha üzerine çekilen ve siyah-beyaz fotoğraflarda, ışıktaki şiddet değişiklikleri kaydedilirken, renkli fotoğraflarda, dalga boyu değişiklikleri de kaydedilir. Hologramda, ışığın şiddetiyle birlikte, ışık dalgalarının doğrultusu da kaydedilerek bir nesneyi üç boyutlu görmemiz sağlanır.[Bu, tek renk hologramlar için geçerli olsa da renkli hologramlar için ışığın üç özelliği de kaydedilir.] )

-@ KARA DELİK ile/ve/||/<> OLAY UFKU
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Mayıs 2019 | 14:18]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52940 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KARBON ile/ve/||/<> SİLİKON
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Haziran 2019 | 02:49]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53005 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KAVRAM ve/||/<> GÖRÜSEL KARŞILIK
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Haziran 2019 | 17:03]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53033 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KONİKLER:
ELİPS[Fr. < Yun.]/İHLÎCÎ[Ar.]
ile PARABOL[Fr. < Yun.] ile HİPERBOL[Yun.]
[Bölüm: matematik] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Temmuz 2019 | 18:00]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7870 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( [yörüngelerde][dış merkezlik] 0-1 arasındaysa. İLE 1 ise. İLE 1'den büyük ise.
[dış merkezlik(eccentricity): Odak uzaklığının, yarı-büyük eksene bölünmesi.] )
( Tüm noktalarının, odak denilen, belirli iki ayrı noktaya olan uzaklıklarının toplamı birbirine denk olan eğri. İLE Bir düzlemin, odak denilen sabit bir noktadan ve doğrultman denilen sabit bir doğrudan, eşit uzaklıktaki noktalarının geometrik yeri. İLE Bir düzlemin, odak denilen durağan iki noktaya uzaklıkları değişmeyen noktaların geometrik yeri olan eğri. )
( Uzay bilgisi ve araştırmalarının başlangıcı olan, koni kesitleri buluşuyla ünlenen ve Perge'li olan matematikçi Apollonius'a, "Geometrinin Altın Çağının Son Temsilcisi" unvanı verilmiştir.[Koni kesitleri üzerine 8 ciltlik bir kitap yazmıştır.][Ancak ilk dört cildinin kopyaları günümüze kadar gelebilmiştir.][Bergama kralına ithaf ettiği son dört cildin 5., 6. ve 7. ciltleriyse Arapça çevirileriyle günümüze kadar gelebilmiştir. Ne yazık ki, son cilt ise kayıptır.][İbnül Heysem çevirisi olan el yazmaları ve Beni Musa[Musa Oğulları(Muhammed, Ahmed ve Hasan)]'nın (Hilal ve Harran'lı Tabit adlı iki matematikçi yardımıyla), "Kitab-ı Mahrutat" adlı çevirilerdir.(Apollionius'tan bin yıl sonra) Bunlardan biri Süleymaniye Kütüphanesi'nde, biri Oxford'da, öteki ise Tahran'da bulunmaktadır.] )

-@ KUARK ile/ve/||/<>/>< KARŞI KUARK
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Haziran 2019 | 02:57]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53008 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KÜTLE ÇEKİMİ
ile/ve/+/||/<>
ELEKROMANYETİK ETKİLEŞİM
ile/ve/+/||/<>
GÜÇLÜ ÇEKİRDEK ETKİLEŞİMİ
ile/ve/+/||/<>
ZAYIF ÇEKİRDEK ETKİLEŞİMİ

[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Mayıs 2019 | 14:33]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52939 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( )
( )

-@ MADDE - KARANLIK MADDE - ANTİ MADDE ile/ve/<> KARANLIK ENERJİ
[Bölüm: Bilim] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Haziran 2019 | 20:41]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30349 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( %4 İLE/VE/<> %27 İLE/VE/<> %69 )
( )
( VERA RUBIN [23 Temmuz 1928 - 25 Aralık 2016]: Galaksilerin dönüş hızlarıyla ilgili çalışmaların öncüsü sayılan Amerika'lı astronom. [Galaksilerin dönüş eğrileri üzerine çalışarak, galaksilerin açısal hareketinin tahmin edilen biçimiyle gözlemlenen biçimi arasındaki tutarsızlığı ortaya çıkardı.] )

-@ MATEMATİK/SEL/LİK:
DEĞERLİ
ile/ve/fakat/||/<>/> YETERLİ DEĞİL
[Bölüm: Bilim] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:50]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MATEMATİK ve/=/||/<>/: BİLGELİK
[Bölüm: matematik] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Haziran 2019 | 11:44]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45205 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( "Matematiğin Aydınlık Dünyası" (- Sinan Sertöz - TÜBİTAK) adlı kitabı özellikle okumanızı salık veririz. )

-@ MİLUTİN MİLANKOVİÇ ile/ve/||/<>/> ANDRE BERGER
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Haziran 2019 | 04:36]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53010 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Güneş ışınımının, zaman içinde nasıl ve ne kadar farklılaştığının araştırması ve hesabını yapan fizikçi astronom. İLE/VE/||/<>/> Bu hesaplamaları daha kesin bir biçimde bilgisayarla yapan iklim uzmanı. )
( 28 Mayıs 1879 - 12 Aralık 1958 İLE/VE/||/<>/> 30 Temmuz 1942 - ... )

-@ NESNELERDE, TEMEL VE ORTAK ÖĞELER:
KARBON
ile/ve/||/<> OKSİJEN ile/ve/||/<> HİDROJEN ile/ve/||/<> AZOT ile/ve/||/<> FOSFOR ile/ve/||/<> SÜLFAT
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Haziran 2019 | 02:42]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53004 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ NOKTA ile/ve/||/<> KÜRE
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Mayıs 2019 | 13:39]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52932 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Uzaktan bakarsak. İLE/VE/||/<> Yakından bakarsak. )

-@ SABİT/LİK ile/ve/||/<>/> SAĞLAM/LIK / BERK/LİK
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [30 Mayıs 2019 | 16:18]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52966 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SABİTLER:
YER ÇEKİMİ
ile/ve/||/<> IŞIK ile/ve/||/<> PLANCK
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Mayıs 2019 | 13:50]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52934 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SICAKLIK:
"20 - 24 DERECE ARASINDA OLACAK"
değil 20 -[ilâ] 24 DERECE OLACAK
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [08 Mayıs 2019 | 13:13]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52880 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( "ilâ" edatı kullanıldıktan sonra, "arasında" sözcüğü kullanılmaz. "ilâ", "arasında" anlamındadır. )

-@ SIK/LIK ile/ve/||/<> SIKI/LIK ile/ve/||/<> YOĞUN/LUK
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [21 Mayıs 2019 | 13:07]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52943 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SİCİM KURAMI ile/ve/||/<> KUVANTUM RENK DİNAMİĞİ
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Mayıs 2019 | 14:02]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52937 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SİCİM KURAMI ile/ve/||/<> TÜM FİZİK KURAMLARI
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Mayıs 2019 | 13:51]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52935 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SİCİM KURAMI ile/ve/||/<> ZAR KURAMI
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Mayıs 2019 | 15:00]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52931 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

(

)

-@ STANDART MODEL ile/ve/||/<>/> HERŞEYİN KURAMI
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Mayıs 2019 | 14:53]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52941 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

(

İLE/VE/||/<>/>

)
( )

-@ SÜRÜNME ile SÜRTÜNME
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:30]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53081 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SÜRÜNME ile SÜRÜNME
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:29]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53080 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yerde. İLE Koku. )

-@ TANITLAMA ile/ve/||/<> TEMELLENDİRME
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 12:54]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52852 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TERSİNEMEZLİK/ENTROPİ ile/ve/||/<> ÖZDEŞLİK
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Mayıs 2019 | 14:23]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49199 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( [zaman] Var. İLE/VE/||/<> Yok. )
( Bir dizgenin kuvantum mekaniksel olarak bulunabileceği farklı durumların sayısı. İLE/VE/||/<> ... )

-@ TESVÎK[< SEVK] ile TESVÎK[< MİSVÂK]
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 12:38]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33796 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Sürme, ileri gitme. İLE Dişleri, misvâk ile temizleme. )
( İSTİNÂN: Dişleri, macunla ya da tozla temizleme. )

-@ UZAY ile/ve/+/||/<> SIKIŞTIRMA UZAYI
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Mayıs 2019 | 13:48]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52933 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Dört boyut. İLE/VE/+/||/<> 6 boyut. )

-@ ÜREME ile/ve/||/<>/> TEKRARLAMA
[Bölüm: dirimbilim] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Haziran 2019 | 02:36]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53002 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ YASAK ile/ve/değil/||/<>/< TEHLİKELİ
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [28 Mayıs 2019 | 12:40]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52958 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( "Yasak" sözcüğünün kullanımı, çoğunlukla bir şeyin engellenmiş olmasından dolayı değil bilgi ve deneyime dayalı olarak tehlike olasılığından dolayıdır. )

-@ YER ÇEKİMİ ile/ve/||/<>/< ELEKTROMANYETİK ÇEKİM
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Mayıs 2019 | 13:32]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52930 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( [Gücü] Elektromanyetik çekimden daha az. İLE/VE/||/<>/< Yer çekiminden daha fazla. )
( Çivi. İLE/VE/||/<>/< Mıknatıs. )

-@ YUKARI KUARK ile/ve/||/<> AŞAĞI KUARK
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Haziran 2019 | 02:57]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53007 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

 

 


 

Kimya'da...
( 19 yeni ekleme, 6 katkı )


-@ "... BAZLI"[< İng. BASE] değil/yerine/= TEMELLİ
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Temmuz 2019 | 15:12]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53076 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ (")BULAŞMA(") ile/ve/değil/yerine/||/<> YANKILA(N)MA
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 16:20]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ (")REÇETE(") ile/ve/||/<> (")FORMÜL(")
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 15:52]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [Fars.] PES Ü DÎVÂR ile/ve/değil/||/<>/< PES Ü PERDE
[Bölüm: Mekanlar] Eklenme Tarih ve Saati: [31 Mayıs 2019 | 18:15]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52976 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Duvarın arkası. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/< Perdenin arkası. )

-@ ALIŞILABİLİRLİK ile/ve/||/<> KALDIRILABİLİRLİK
[Bölüm: psikoloji] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 15:57]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52919 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ALIŞMA ile/ve/||/<> KAPILMA
[Bölüm: psikoloji] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 15:59]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52920 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ANTOINE LAVOISIER ve/||/<>/> DIMITRIY MENDELEYEV
[Bölüm: kimya] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Temmuz 2019 | 12:06]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53107 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( 26 Ağustos 1743 - 08 Mayıs 1794 ve/||/<>/> 08 Şubat 1834 - 02 Şubat 1907 )

-@ BELİRLE(N)ME ile/ve/||/<> ETKİLE(N)ME
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 12:55]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52853 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ GÜNEŞ ile/ve/||/<> ATEŞ
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Mayıs 2019 | 13:13]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52926 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Isı, ışın/aydınlatma, besin. İLE/VE/||/<> Isı, aydınlatma, yakma ve yıkma. )

-@ KARBON ile/ve/||/<> SİLİKON
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Haziran 2019 | 02:49]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53005 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MATEMATİK/SEL/LİK:
DEĞERLİ
ile/ve/fakat/||/<>/> YETERLİ DEĞİL
[Bölüm: Bilim] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:50]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MATEMATİK ve/=/||/<>/: BİLGELİK
[Bölüm: matematik] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Haziran 2019 | 11:44]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45205 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( "Matematiğin Aydınlık Dünyası" (- Sinan Sertöz - TÜBİTAK) adlı kitabı özellikle okumanızı salık veririz. )

-@ MENEKŞE(< BENEFŞE[Fars.], BENEFSEC[Ar.]):
AFRİKA MENEKŞESİ
ile CEZAYİR MENEKŞESİ ile DENİZ MENEKŞESİ/ÇAN ÇİÇEĞİ ile HERCAİ MENEKŞE/ALACAMENEKŞE ile MISIR/FRENK MENEKŞESİ
[Bölüm: Bitkiler] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Temmuz 2019 | 14:04]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13038 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Cezayir Menekşesi'nde, kanser hücrelerinin çoğalmasını durduran alkaloitler bulunur. )
( [Menekşegillerden, bir ya da çok yıllık otsu bitki. | Bu bitkinin, mor renkli, güzel kokulu çiçeği.]: ... İLE Zakkumgillerden, bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen, kendine özgü, mavi, açık mor renkli çiçekleri ve ortası çukur taçyaprakları olan bir bitki. İLE ... İLE Menekşegillerden, mor, sarı, beyaz renkte, menekşeye benzer çiçekleri olan bir bitki. | Bu bitkinin çiçeği. İLE Turpgillerden, çiçekleri hoş kokulu bir süs bitkisi türü. )
( )

-@ NESNELERDE, TEMEL VE ORTAK ÖĞELER:
KARBON
ile/ve/||/<> OKSİJEN ile/ve/||/<> HİDROJEN ile/ve/||/<> AZOT ile/ve/||/<> FOSFOR ile/ve/||/<> SÜLFAT
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Haziran 2019 | 02:42]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53004 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SICAKLIK:
"20 - 24 DERECE ARASINDA OLACAK"
değil 20 -[ilâ] 24 DERECE OLACAK
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [08 Mayıs 2019 | 13:13]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52880 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( "ilâ" edatı kullanıldıktan sonra, "arasında" sözcüğü kullanılmaz. "ilâ", "arasında" anlamındadır. )

-@ SIK/LIK ile/ve/||/<> SIKI/LIK ile/ve/||/<> YOĞUN/LUK
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [21 Mayıs 2019 | 13:07]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52943 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ÜREME ile/ve/||/<>/> TEKRARLAMA
[Bölüm: dirimbilim] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Haziran 2019 | 02:36]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53002 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

 

 


 

Doğa'da...
( 52 yeni ekleme, 25 katkı )


-@ "DOĞADA, BÜTÜN VARLIKLAR" değil TÜM VAROLANLAR
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [29 Haziran 2019 | 11:04]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53044 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Vucud = Varlık ve Mevcud = Varolan ayrımı. )

-@ "HABİTAT" ile/ve/||/<> "ATMOSFER" ile/ve/||/<> "AMBİYANS"
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Mayıs 2019 | 12:30]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52873 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ (")BULAŞMA(") ile/ve/değil/yerine/||/<> YANKILA(N)MA
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 16:20]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [Fars.] PES Ü DÎVÂR ile/ve/değil/||/<>/< PES Ü PERDE
[Bölüm: Mekanlar] Eklenme Tarih ve Saati: [31 Mayıs 2019 | 18:15]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52976 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Duvarın arkası. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/< Perdenin arkası. )

-@ ATLAS OKYANUSU ile/ve/||/<> BÜYÜK OKYANUS ile/ve/||/<> HİNT OKYANUSU ile/ve/||/<> GÜNEY OKYANUSU ile/ve/||/<> KUZEY BUZ DENİZİ
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Temmuz 2019 | 15:27]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53059 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ATLAS OKYANUSUNDA:
[KUZEY AMERİKA] LABRADOR DENİZİ
ile/ve/||/<> BELLE ADASI BOĞAZI ile/ve/||/<> FUNDY KÖRFEZİ ile/ve/||/<> CHESAPEAKE KOYU ile/ve/||/<> SARGASSO DENİZİ ile/ve/||/<> FLORİDA BOĞAZI ile/ve/||/<> APALACHEE KOYU ile/ve/||/<> CAMPECHE KOYU ile/ve/||/<> YUCATAN KANALI ile/ve/||/<> HONDURAS KÖRFEZİ ile/ve/||/<> PANAMA KANALI ile/ve/||/<> COLON KÖRFEZİ ile/ve/||/<> VENEZUELA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> MONA BOĞAZI ile/ve/||/<> ANEGADA BOĞAZI ile/ve/||/<> AMAZON AĞZI ile/ve/||/<> MARAJO KOYU ile/ve/||/<> MARCOS KOYU ile/ve/||/<> BLANCA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> S. MATIAS KÖRFEZİ ile/ve/||/<> S. JORGE KÖRFEZİ ile/ve/||/<> GRANDE KÖRFEZİ ile/ve/||/<> MACELLAN BOĞAZI
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Temmuz 2019 | 17:40]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53065 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BÜTÜN ile/değil/yerine TÜM
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [08 Temmuz 2019 | 18:12]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/714 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Parçası bulunur. İLE/DEĞİL/YERİNE Parçası bulunmaz. )
( Nitelikse. İLE/DEĞİL/YERİNE Nicelikse. )
( Tekse. İLE/DEĞİL/YERİNE Çoksa. )
( Bütün, ("Parçaların biraradalığı", "Bütünlük", "Entegrasyon/Integration/Integrity") anlamını taşıyan bir sözcüktür. Tüm ise, (ingilizce "Whole/All") ile karşılık bulur. Parça parça olsa da, çeşitli oranlarda eksiklikler de olsa istisnasız ve ayırımsız, tamamıyla/tümüyle kapsamadır.

Bütün elmalar, bütün insanlar, bütün arabalar, bütün kitaplar, olmaz! Parçalarının ayrı ayrı kullanılma durumu olmayanlar için gereksiz/yersiz/fazladan bir sözcüktür "bütün".

Bir saksıdaki çiçeğin tüm yaprakları söz konusuysa, "bütün yapraklar" denildiğinde, --her sözcüğün, kendi anlamını taşıdığı bilgisiyle--, ucu sararmış/kırılmış, bir parçası kopmuş yapraklar devredışı bırakılmış olur, ki biz tamamını, hepsini demek istiyoruzdur.

"Bütünden Gelim/Bütüne Varım" olamayacağı gibi! )

-@ BÜYÜK OKYANUS [KUZEY]:
DOĞU ÇİN DENİZİ
ile/ve/||/<> KORE BOĞAZI ile/ve/||/<> SARI DENİZ ile/ve/||/<> KORE KÖRFEZİ ile/ve/||/<> JAPON DENİZİ ile/ve/||/<> LA PEROUSE BOĞAZI ile/ve/||/<> TERPENİYA BOĞAZI ile/ve/||/<> OHOTSK DENİZİ ile/ve/||/<> TTATAR BOĞAZI ile/ve/||/<> UDSKAYA KOYU ile/ve/||/<> ŞELİHOV KÖRFEZİ ile/ve/||/<> PENJUNA KOYU ile/ve/||/<> KURİLSKİYE BOĞAZI ile/ve/||/<> BERING DENİZİ ile/ve/||/<> BERING BOĞAZI ile/ve/||/<> ANADIR KÖRFEZİ ile/ve/||/<> NORTON KOYU ile/ve/||/<> KOTZEBUE KOYU
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Temmuz 2019 | 15:45]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53062 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BÜYÜK OKYANUSTA:
[AVUSTRALYA] TAZMANYA DENİZİ
ile/ve/||/<> BASS BOĞAZI ile/ve/||/<> HALIFAX KÖRFEZİ ile/ve/||/<> PRENSEN CHARLOTTE KÖRFEZİ ile/ve/||/<> PAPUA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> CARPENTERIA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> MERCAN DENİZİ ile/ve/||/<> BISMARCK DENİZİ ile/ve/||/<> ARAFURA DENİZİ ile/ve/||/<> FLAMINGO KÖRFEZİ ile/ve/||/<> BANDA DENİZİ ile/ve/||/<> MOLUK BOĞAZI ile/ve/||/<> MAKASSAR BOĞAZI ile/ve/||/<> TİMOR DENİZİ ile/ve/||/<> JOSEPH BONAPART KÖRFEZİ ile/ve/||/<> CLARENCE BOĞAZI ile/ve/||/<> FLORES DENİZİ ile/ve/||/<> JAVA DENİZİ ile/ve/||/<> SELEBES DENİZİ ile/ve/||/<> SULU DENİZİ ile/ve/||/<> BALABAC BOĞAZI ile/ve/||/<> GÜNEY ÇİN DENİZİ ile/ve/||/<> TAYLAND KÖRFESİ ile/ve/||/<> VİETNAM KÖRFEZİ ile/ve/||/<> FİLİPİNLER DENİZİ ile/ve/||/<> LUZON BOĞAZI ile/ve/||/<> [G. AMERİKA] PENAS KÖRFEZİ ile/ve/||/<> CORCAVADO KÖRFEZİ ile/ve/||/<> GUAYAQUIL KÖRFEZİ ile/ve/||/<> PANAMA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> PANAMA KANALI ile/ve/||/<> TETUANTEPEC KOYU ile/ve/||/<> [K. AMERİKA]KALİFORNİYA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> KRALİÇE CHARLOTTE BOĞAZI ile/ve/||/<> HECATE BOĞAZI ile/ve/||/<> COOK KOYU ile/ve/||/<> SHELIKOF BOĞAZI ile/ve/||/<> BRISTOL KÖRFEZİ ile/ve/||/<> KUSKOKWIM KOYU ile/ve/||/<> NORTON KOYU ile/ve/||/<> BERING BOĞAZI
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Temmuz 2019 | 15:41]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53061 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ÇEŞME ile MUSLUK/BURMA
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [04 Haziran 2019 | 20:23]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13925 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( )

-@ GECE ile/ve/<> GÜNDÜZ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 13:11]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27915 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Birlik/Vahdet. İLE/VE/<> Çokluk/Kesret. )
( Gece/karanlık önceliklidir. )
( [Fars., Ar.] ŞEB-TÂ-BE-SEHER: Geceden sabaha kadar. )
( ŞEB Ü RÛZ: Gece gündüz. | RÛZ Ü ŞEB: Gündüz gece. )
( MELEVÂN: Gece ile gündüz.[MÂ-DÂM-EL-MELEVÂN: Gece ve gündüz devam ettikçe. | MÂ-TEÂKAB-EL-MELEVÂN: Gece ile gündüz birbiri ardı sıra geldikçe.] YA'FUR[çoğ. YAÂFÎR]: Gecenin beşte/altıda bir gibi bölümü. )
( Hakikat. İLE/VE/<> Şeriat. )

-@ GÖREBİLDİĞİMİZ IŞIK:
KIRMIZI
ile/ve/<> MOR ARASI
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Haziran 2019 | 04:11]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53009 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( 400 nanometre. İLE/VE/<> 700 nanometre arası. )
( [Güneşten gelen beyaz ışığın, yansıma ve kırılmasıyla birlikte]
Az saçılmayla. İLE/VE/<> Çok saçılmayla. )

-@ GÜNEŞ SİSTEMİ ile/ve/||/<>/> SAMANYOLU GALAKSİSİ ile/ve/||/<>/> MİLYARLARCA GALAKSİ
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Haziran 2019 | 12:48]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53015 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Güneş sistemi, Samanyolu içinde sadece bir noktadır. Bu nokta, Samanyolu'nun merkezi etrafında, saniyede 220 km.'lik bir hızla dönerek bir turu, yaklaşık 230 milyon yılda tamamlar. İLE/VE/||/<>/> 1920'ye kadar, uzayın, sadece Samanyolu galaksisinden ibaret olduğu sanılıyordu. İLE/VE/||/<>/> Uzay, 20 milyar ışık yılı[bkz. 12665] çapındadır. )

-@ GÜNEŞ ile/ve/||/<> ATEŞ
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Mayıs 2019 | 13:13]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52926 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Isı, ışın/aydınlatma, besin. İLE/VE/||/<> Isı, aydınlatma, yakma ve yıkma. )

-@ GÜNEY OKYANUSUNDA:
AMUNDSEN DENİZİ
ve/||/<> BELLINGSHAUSEN DENİZİ ve/||/<> SCOTIA DENİZİ ve/||/<> WEDDELL DENİZİ ve/||/<> DAVIS DENİZİ ve/||/<> ROSS DENİZİ
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Temmuz 2019 | 15:30]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53060 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ HİNT OKYANUSUNDA:
ANDAMAN DENİZİ
ile/ve/||/<> MALAKKA BOĞAZI ile/ve/||/<> MARTABAN KÖRFEZİ ile/ve/||/<> BENGAL KÖRFEZİ ile/ve/||/<> KANBAY KÖRFEZİ ile/ve/||/<> KUÇ KÖRFEZİ ile/ve/||/<> UMMAN DENİZİ ile/ve/||/<> UMMAN KÖRFEZİ ile/ve/||/<> BASRA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> YEMEN DENİZİ ile/ve/||/<> ADEN KÖRFEZİ ile/ve/||/<> KIZILDENİZ ile/ve/||/<> MOZAMBİK KANALI ile/ve/||/<> SOFALA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> DELAGOA KÖRFEZİ
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Temmuz 2019 | 16:05]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ IŞIĞIN:
YANSIMASI
ile/ve/değil/||/<>/> KIRILMASI ile/ve/değil/||/<>/> SAÇILMASI
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Haziran 2019 | 02:53]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53006 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ İSTENÇ/İRÂDE
ile/ve/değil/yerine/||/+/<>
DİRENÇ/İHTİYÂR[< HAYIR]

[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Temmuz 2019 | 15:03]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4531 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yapma becerisi/isteği/coşkusu. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Yapmama becerisi/isteği/coşkusu. )
( Zihinde, nefiste. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Akılda. )
( Seçim. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Tercih. )
( Cins. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Fasl. )
( Varoluş/sal. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Varoluşunun sürekliliği için/yönünde. )
( Bir şeyi yapmanın, tek bir yolu yoktur. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Yolu, tektir! [Yapmamaktır!] )
( Başı, ortası/süreci ve sonucu, akıl iledir. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Özgüven iledir ve öz/güven sağlatır. )
( Parça. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Bütün. )
( Özgürlüğümüzü yitirdiğimizde, değerini bilmeye başladığımız, anladığımız ve anımsadığımız. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Özgürlüğümüzde, sürekli bilmemiz ve anımsamamız gereken. )

-@ KUZEY DENİZİNDE:
KOTZEBUE KOYU
ile/ve/||/<> ÇUKÇİ DENİZİ ile/ve/||/<> DE LONG BOĞAZI ile/ve/||/<> DOĞU SİBİRYA DENİZİ ile/ve/||/<> LAPTEV BOĞAZI ile/ve/||/<> BOURHAYA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> LAPTEV DENİZİ ile/ve/||/<> OLENEKSKİY KÖFREZİ ile/ve/||/<> KATANSKİY KÖRFEZİ ile/ve/||/<> VİLKİTSİ BOĞAZI ile/ve/||/<> YENİSEY KÖRFEZİ ile/ve/||/<> KARA DENİZİ ile/ve/||/<> BAYDARATSKAYA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> KARA BOĞAZI ile/ve/||/<> ÇEYŞSKAYA KOYU ile/ve/||/<> BEYAZ DENİZİ ile/ve/||/<> ONEGA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> KANDELAŞKA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> DİVİNA KOYU ile/ve/||/<> BARENTS DENİZİ ile/ve/||/<> GRÖNLAND DENİZİ ile/ve/||/<> NORVEÇ DENİZİ ile/ve/||/<> KUZEY DENİZİ ile/ve/||/<> DANZİNG KÖRFEZİ ile/ve/||/<> RİGA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> FİNLANDİYA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> BOTNİ KÖRFEZİ ile/ve/||/<> DANİMARKA BOĞAZI ile/ve/||/<> DAVIS BOĞAZI ile/ve/||/<> BALTIK DENİZİ ile/ve/||/<> LABRADOR DENİZİ ile/ve/||/<> BAFFIN DENİZİ ile/ve/||/<> BAFFIN KÖRFEZİ ile/ve/||/<> SMITH KÖRFEZİ ile/ve/||/<> NARES BOĞAZI ile/ve/||/<> LANCASTER BOĞAZI ile/ve/||/<> ARKTİK KOYU ile/ve/||/<> PR. REGENT BOĞAZI ile/ve/||/<> BOOTHIA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> FOXE ÇANAĞI ile/ve/||/<> FOXE KANALI ile/ve/||/<> REPULSE KOYU ile/ve/||/<> CORAL LİMANI ile/ve/||/<> JAMES KOYU ile/ve/||/<> HUDSON BOĞAZI ile/ve/||/<> UNGAVA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> FROBISHER KOYU ile/ve/||/<> CUMBERLAND KÖRFEZİ ile/ve/||/<> HOME KÖRFEZİ ile/ve/||/<> JONES BOĞAZI ile/ve/||/<> PEARY KANALI ile/ve/||/<> BARROW BOĞAZI ile/ve/||/<> FRANKLIN BOĞAZI ile/ve/||/<> VISCOUT MELVILLE BOĞAZI ile/ve/||/<> Mc CLURE BOĞAZI ile/ve/||/<> McCLINTOK KANALI ile/ve/||/<> KRALİÇE MAUD KÖRFEZİ ile/ve/||/<> CORONATION KÖRFEZİ ile/ve/||/<> PR. ALBERT KOYU ile/ve/||/<> AMUNDSEN BOĞAZI ile/ve/||/<> GALLER PRENSİ BOĞAZI ile/ve/||/<> BEAUFORT DENİZİ ile/ve/||/<> PRODHOE KOYU ile/ve/||/<> KOTZEBUE KOYU ile/ve/||/<> NORTON KOYU
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Temmuz 2019 | 15:56]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53063 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KÜTLE ÇEKİMİ
ile/ve/+/||/<>
ELEKROMANYETİK ETKİLEŞİM
ile/ve/+/||/<>
GÜÇLÜ ÇEKİRDEK ETKİLEŞİMİ
ile/ve/+/||/<>
ZAYIF ÇEKİRDEK ETKİLEŞİMİ

[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Mayıs 2019 | 14:33]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52939 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( )
( )

-@ MADDE - KARANLIK MADDE - ANTİ MADDE ile/ve/<> KARANLIK ENERJİ
[Bölüm: Bilim] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Haziran 2019 | 20:41]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30349 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( %4 İLE/VE/<> %27 İLE/VE/<> %69 )
( )
( VERA RUBIN [23 Temmuz 1928 - 25 Aralık 2016]: Galaksilerin dönüş hızlarıyla ilgili çalışmaların öncüsü sayılan Amerika'lı astronom. [Galaksilerin dönüş eğrileri üzerine çalışarak, galaksilerin açısal hareketinin tahmin edilen biçimiyle gözlemlenen biçimi arasındaki tutarsızlığı ortaya çıkardı.] )

-@ MEVSİM ile/ve/||/<> FASL
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 14:45]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yılın dört bölümünden her biri. | Bir şeyin belirli zamanı. İLE/VE/||/<> Ayrıntı, ayırma, ayrılma. | Kesme, kesinti, bölüm. | Sonuçlandırma, halletme. | Aleyhte bulunma, birini çekiştirme. | Bir kitabın ya da tiyatro oyununun başlıca bölümlerinden her biri. | Sözcükler, düzenlemeler, tümceler arasında bağlantı edatı bulunmadan yazı yazma yöntemi. | Bir defada çalınan peşrev, şarkı vb. | Dört mevsimden biri. | Bir bestekârın, aynı makamdan bestelediği iki beste ile iki semai. | Türk müziğinde klasik bir konser programı. | İki yüzeyin birleşmesinden oluşan çizgi. | Eklem, gövdenin oynak yerleri. )

-@ MİLUTİN MİLANKOVİÇ ile/ve/||/<>/> ANDRE BERGER
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Haziran 2019 | 04:36]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53010 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Güneş ışınımının, zaman içinde nasıl ve ne kadar farklılaştığının araştırması ve hesabını yapan fizikçi astronom. İLE/VE/||/<>/> Bu hesaplamaları daha kesin bir biçimde bilgisayarla yapan iklim uzmanı. )
( 28 Mayıs 1879 - 12 Aralık 1958 İLE/VE/||/<>/> 30 Temmuz 1942 - ... )

-@ NESNELERDE, TEMEL VE ORTAK ÖĞELER:
KARBON
ile/ve/||/<> OKSİJEN ile/ve/||/<> HİDROJEN ile/ve/||/<> AZOT ile/ve/||/<> FOSFOR ile/ve/||/<> SÜLFAT
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Haziran 2019 | 02:42]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53004 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SABİTLER:
YER ÇEKİMİ
ile/ve/||/<> IŞIK ile/ve/||/<> PLANCK
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Mayıs 2019 | 13:50]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52934 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SPİRAL ve/||/<> HELİS ve/||/<> ELİPS
[Bölüm: matematik] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Haziran 2019 | 12:40]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53014 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Arşimed'in, zevk için çalıştığı geometrik biçimlerden biri. VE/||/<> Sarmaşığın, ağaca tırmanırken çizdiği eğri. VE/||/<> Apollonius'un, zevk için çalıştığı geometrik biçimlerden biri.[Gezegenler, bu eğrileri çizerek dolaşırlar.] )

-@ TARİH ile/ve/||/<>/< UNUTULMUŞ TARİH
[Bölüm: Tarih] Eklenme Tarih ve Saati: [01 Haziran 2019 | 14:30]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52985 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( | )

-@ TERSİNEMEZLİK/ENTROPİ ile/ve/||/<> ÖZDEŞLİK
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Mayıs 2019 | 14:23]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49199 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( [zaman] Var. İLE/VE/||/<> Yok. )
( Bir dizgenin kuvantum mekaniksel olarak bulunabileceği farklı durumların sayısı. İLE/VE/||/<> ... )

-@ UZAY ile/ve/+/||/<> SIKIŞTIRMA UZAYI
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Mayıs 2019 | 13:48]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52933 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Dört boyut. İLE/VE/+/||/<> 6 boyut. )

-@ YASAK ile/ve/değil/||/<>/< TEHLİKELİ
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [28 Mayıs 2019 | 12:40]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52958 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( "Yasak" sözcüğünün kullanımı, çoğunlukla bir şeyin engellenmiş olmasından dolayı değil bilgi ve deneyime dayalı olarak tehlike olasılığından dolayıdır. )

 

 

Bitkiler'de...
( 9 yeni ekleme, 3 katkı )


-@ AFRODİZYAKTA:
EŞEYSEL İSTEĞİ ARTIRAN
ile/ve/||/<> EŞEYSEL GÜCÜ ARTIRAN ile/ve/||/<> EŞEYSEL HAZZI ARTIRAN
[Bölüm: Beslenme] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Temmuz 2019 | 10:28]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53114 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ CEVİZ ile CHANDLER CEVİZİ
[Bölüm: Bitkiler] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Haziran 2019 | 18:43]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53042 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ DOLMALIK BİBERİN ALTINDAKİ ÇIKINTI:
3
ile/ve/||/<> 4
[Bölüm: Bitkiler] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Temmuz 2019 | 14:57]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53071 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Pişirilmeye uygundur.[eril] İLE/VE/||/<> Çiğ yemeye uygundur.[dişil] )

-@ DUT ile ŞAH DUTU
[Bölüm: Bitkiler] Eklenme Tarih ve Saati: [08 Mayıs 2019 | 12:57]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52876 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MENEKŞE(< BENEFŞE[Fars.], BENEFSEC[Ar.]):
AFRİKA MENEKŞESİ
ile CEZAYİR MENEKŞESİ ile DENİZ MENEKŞESİ/ÇAN ÇİÇEĞİ ile HERCAİ MENEKŞE/ALACAMENEKŞE ile MISIR/FRENK MENEKŞESİ
[Bölüm: Bitkiler] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Temmuz 2019 | 14:04]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13038 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Cezayir Menekşesi'nde, kanser hücrelerinin çoğalmasını durduran alkaloitler bulunur. )
( [Menekşegillerden, bir ya da çok yıllık otsu bitki. | Bu bitkinin, mor renkli, güzel kokulu çiçeği.]: ... İLE Zakkumgillerden, bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen, kendine özgü, mavi, açık mor renkli çiçekleri ve ortası çukur taçyaprakları olan bir bitki. İLE ... İLE Menekşegillerden, mor, sarı, beyaz renkte, menekşeye benzer çiçekleri olan bir bitki. | Bu bitkinin çiçeği. İLE Turpgillerden, çiçekleri hoş kokulu bir süs bitkisi türü. )
( )

-@ SPİRAL ve/||/<> HELİS ve/||/<> ELİPS
[Bölüm: matematik] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Haziran 2019 | 12:40]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53014 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Arşimed'in, zevk için çalıştığı geometrik biçimlerden biri. VE/||/<> Sarmaşığın, ağaca tırmanırken çizdiği eğri. VE/||/<> Apollonius'un, zevk için çalıştığı geometrik biçimlerden biri.[Gezegenler, bu eğrileri çizerek dolaşırlar.] )

-@ TAZE SOĞAN ile/ve/değil/<> ÇİRİŞ OTU
[Bölüm: Bitkiler] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Mayıs 2019 | 20:40]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52903 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

 

 

Mekânlar'da...
( 18 yeni ekleme, 9 katkı )


-@ "HABİTAT" ile/ve/||/<> "ATMOSFER" ile/ve/||/<> "AMBİYANS"
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Mayıs 2019 | 12:30]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52873 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ (")BULAŞMA(") ile/ve/değil/yerine/||/<> YANKILA(N)MA
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 16:20]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [Fars.] PES Ü DÎVÂR ile/ve/değil/||/<>/< PES Ü PERDE
[Bölüm: Mekanlar] Eklenme Tarih ve Saati: [31 Mayıs 2019 | 18:15]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52976 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Duvarın arkası. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/< Perdenin arkası. )

-@ [Fars.] PÎŞ Ü PES ile PES Ü PÎŞ
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [31 Mayıs 2019 | 18:13]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52975 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ön ve arka. İLE Arka ve ön. )

-@ ABU SIMBEL TAPINAĞI ile/ve/||/<> NEFERTARI TAPINAĞI
[Bölüm: Tarih] Eklenme Tarih ve Saati: [23 Mayıs 2019 | 18:27]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52948 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( II. Ramses'in mezarının bulunduğu mağara tapınak. İLE/VE/||/<> Eşi Nefertari'nin mezarının bulunduğu mağara tapınak. )

-@ II. RAMSES'İN:
YAŞAM TAPINAĞI
ile/ve/||/<> ÖLÜM TAPINAĞI
[Bölüm: Tarih] Eklenme Tarih ve Saati: [23 Mayıs 2019 | 18:29]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52949 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Doğu'da. İLE/VE/||/<> Batı'da. )

-@ İSİDOROS ve/||/<> ANTHEMIOS
[Bölüm: YAPI] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Temmuz 2019 | 18:18]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53069 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ayasofya'yı, 5 yılda inşâ ettiler. )

-@ İSTENÇ/İRÂDE
ile/ve/değil/yerine/||/+/<>
DİRENÇ/İHTİYÂR[< HAYIR]

[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Temmuz 2019 | 15:03]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4531 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yapma becerisi/isteği/coşkusu. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Yapmama becerisi/isteği/coşkusu. )
( Zihinde, nefiste. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Akılda. )
( Seçim. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Tercih. )
( Cins. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Fasl. )
( Varoluş/sal. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Varoluşunun sürekliliği için/yönünde. )
( Bir şeyi yapmanın, tek bir yolu yoktur. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Yolu, tektir! [Yapmamaktır!] )
( Başı, ortası/süreci ve sonucu, akıl iledir. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Özgüven iledir ve öz/güven sağlatır. )
( Parça. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Bütün. )
( Özgürlüğümüzü yitirdiğimizde, değerini bilmeye başladığımız, anladığımız ve anımsadığımız. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Özgürlüğümüzde, sürekli bilmemiz ve anımsamamız gereken. )

-@ PAMFİLYA ve/||/<>/> PERGE
[Bölüm: Mekanlar] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Temmuz 2019 | 17:51]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53066 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Perge, M.ö. 1200 yıllarında, Pamfilya'nın kültür merkeziydi. )

-@ YASAK ile/ve/değil/||/<>/< TEHLİKELİ
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [28 Mayıs 2019 | 12:40]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52958 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( "Yasak" sözcüğünün kullanımı, çoğunlukla bir şeyin engellenmiş olmasından dolayı değil bilgi ve deneyime dayalı olarak tehlike olasılığından dolayıdır. )

 

 


 

İstanbul'da...
( 2 yeni ekleme, 2 katkı )


-@ SONSUZ/LUK ile/ve/||/<> ile/ve/||/<> GOOGOLPLEX
[Bölüm: matematik] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Haziran 2019 | 15:07]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50270 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ∞ İLE İLE Googol, matematikteki büyük sayılardan biridir ve 10 üzeri 100'e eşittir. Başka bir deyişle 1 googol, 1 rakamına yüz sıfır ekleyerek yazılır. Bu terim, Amerika'lı matematikçi Edward Kasner'ın yeğeni Milton Sirotta[1929–1980] tarafından 1938 yılında kullanılmaya başlanmıştır.[Milton, bu sırada dokuz yaşındaydı.] )
( Bir trilyon, oniki sıfırla yazılır. Yüz tane sıfır kullanırsak, buna, bir "gogol" denilir. Bir gogol sıfır kullanılarak yazılan sayıya, "gogolplex" denilir. Evrendeki tüm moleküllerin sayısını yazmak için 79 sıfır yetiyor. Bir milyon gün, ancak 2739 yıl oluyor. İstanbul'un fethinden bu yana, sadece 17 milyar saniye geçmiş. Yazının bulunuşundan bugüne ise ancak 189 milyar saniye geçmiş.[Bu, trilyonun ancak beşte biridir.] Bir kişinin yaşamı, ortalama 2 milyar saniyedir. )

 

 


 

Yapı'da(Mimarlık'ta)...
( 11 yeni ekleme, 8 katkı )


-@ (")DUVAR(") ile/ve/değil/yerine/||/<>/> KAPI
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Temmuz 2019 | 02:15]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53113 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [Fars.] PERVÂZ ile -PERVÂZ ile PERVÂZE ile PERVÂZÎ
[Bölüm: YAPI] Eklenme Tarih ve Saati: [31 Mayıs 2019 | 18:58]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52979 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Uçma, uçuş. | Saçak. | Göze/hücre. | Ayna. | Dolap. | Aynalı, ince ve uzun tahta. İLE "Uçan, uçucu" anlamlarıyla birleşik sözcük yapar.[BÂLÂ-PERVÂZ: Yüksekten uçan. | BÜLEND-PERVÂZ: İddialı, inatçı.] İLE Kır, gezinti için hazırlanan yemek. | Gece eğlencesi ışığı. | Altın ve gümüş yaprakların kırıntısı. İLE Divân-ı Hümâyün ve Defter-i Hâkânî kalemlerine devam ve hizmet etmeden ve de hâcegândan olmadan, yolunu bularak bu kalemlerden birinde ketebeden olduğuna dair kayıtlarına şerh verilen kişi. )

-@ ABU SIMBEL TAPINAĞI ile/ve/||/<> NEFERTARI TAPINAĞI
[Bölüm: Tarih] Eklenme Tarih ve Saati: [23 Mayıs 2019 | 18:27]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52948 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( II. Ramses'in mezarının bulunduğu mağara tapınak. İLE/VE/||/<> Eşi Nefertari'nin mezarının bulunduğu mağara tapınak. )

-@ ÇEŞME ile MUSLUK/BURMA
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [04 Haziran 2019 | 20:23]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13925 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( )

-@ EV ile/ve/değil/||/<>/< KOMŞU
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [30 Mayıs 2019 | 02:01]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52962 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Alma. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/< Al. )

-@ II. RAMSES'İN:
YAŞAM TAPINAĞI
ile/ve/||/<> ÖLÜM TAPINAĞI
[Bölüm: Tarih] Eklenme Tarih ve Saati: [23 Mayıs 2019 | 18:29]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52949 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Doğu'da. İLE/VE/||/<> Batı'da. )

-@ İSİDOROS ve/||/<> ANTHEMIOS
[Bölüm: YAPI] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Temmuz 2019 | 18:18]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53069 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ayasofya'yı, 5 yılda inşâ ettiler. )

-@ İSKÂN ile/ve/||/<>/> İNŞÂ
[Bölüm: YAPI] Eklenme Tarih ve Saati: [31 Mayıs 2019 | 17:03]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52970 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ İSTİMÂL[< AMEL] ile İSTİMÂR[< TAMİR]
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 12:29]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52848 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Kullanma. İLE İmâr ettirme. | Bir yerin imarını isteme. | İstimlâk etme, sömürgeleştirme. )

-@ KUSÛR[< KASÎR < KASR] ile KUSÛR[< KASR]
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Mayıs 2019 | 11:02]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52887 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Kısa, boysuz. Kısa kesme, kısaltma, kısma. | Azaltma, kesme, eksiklik. | İbarenin çok kısaltılması. | Aruzda tef'ile'nin son harfinin düşürülmesi. İLE Köşk, kâşâne, saray. )

-@ TECEMMU[Ar.] değil/yerine/= YIĞINAK
[Bölüm: YAPI] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Mayıs 2019 | 12:23]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52891 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

 

 


 

Tarih'te...
( 78 yeni ekleme, 31 katkı )


-@ "DÜŞÜNENDEN ÜSTÜN OLMAYA ÇALIŞMAK" değil DÜŞÜNCENİN ÜSTESİNDEN GELEBİLMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Temmuz 2019 | 13:42]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53100 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( [ne yazık ki] Düşüncenin üstesinden gelemeyen ya da söylenilen söze yanıt veremeyecek olan, düşünenin, söz söyleyenin "üstesinden gelmeye çalışır". )

-@ "KUVVETLER AYRILIĞI" değil/yerine KUVVETLER AYRILIĞI VE BİRLİĞİ
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Temmuz 2019 | 15:05]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53102 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "TAMAMLAYAMADI" değil TAM ANLAYAMADI
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [08 Mayıs 2019 | 13:08]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52877 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "TERÖRİZE ETMEK" ile/değil/yerine/>< TEORİZE ETMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:36]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53085 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ (")BULAŞMA(") ile/ve/değil/yerine/||/<> YANKILA(N)MA
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 16:20]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ (")DUVAR(") ile/ve/değil/yerine/||/<>/> KAPI
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Temmuz 2019 | 02:15]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53113 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ (")KADIN/LIK(") ile/ve/||/<>/> (")ANNE/LİK(")
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 16:05]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52921 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bebek doğurabilme olanağı. | Kendini doğurabilme olanağı ve olasılığı. İLE/VE/||/<>/> Bebeği doğurup bakabilme, yetiştirebilme. | Bebeğinden ve kendinden doğabilme, kendini gerçekleştirme. )

-@ (")SUÇLULUK(") ile/değil/yerine SUSLULUK
[Bölüm: SUSMA_HAKKI] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 13:25]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52868 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [... BİÇİMİNDE ...]
... DÜŞÜNMEK/DÜŞÜNÜYORUM"
ile/ve/değil/||/<>/< ... VARSAYMAK/VARSAYIYORUM
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:39]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53087 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [...'NIN ...]
... DUYUMSANDIĞI/HİSSEDİLDİĞİ
ile/ve/değil/||/<>/< ... YANSIDIĞI
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:41]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53088 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [ne yazık ki]
"ALIŞKANLIK":
ÖNCE HAFİF
ve/||/<>/> SONRA GÜÇLÜ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Temmuz 2019 | 13:24]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53079 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Duyumsanılamayacak kadar. VE/||/<>/> Kırılamayacak kadar. )

-@ [ne yazık ki]
YALAN SÖYLEMEK
ile/ve/||/<> GERÇEĞİ ÇARPITMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Mayıs 2019 | 07:44]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52956 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ABU SIMBEL TAPINAĞI ile/ve/||/<> NEFERTARI TAPINAĞI
[Bölüm: Tarih] Eklenme Tarih ve Saati: [23 Mayıs 2019 | 18:27]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52948 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( II. Ramses'in mezarının bulunduğu mağara tapınak. İLE/VE/||/<> Eşi Nefertari'nin mezarının bulunduğu mağara tapınak. )

-@ AKIL ile/ve/||/<>/< İHTİYÂR
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Temmuz 2019 | 10:46]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53115 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ALIŞILABİLİRLİK ile/ve/||/<> KALDIRILABİLİRLİK
[Bölüm: psikoloji] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 15:57]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52919 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ALIŞMA ile/ve/||/<> KAPILMA
[Bölüm: psikoloji] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 15:59]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52920 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BAYRAM ile/ve/değil/||/<>/< BAYRAM ÖZLEMİ
[Bölüm: psikoloji] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Mayıs 2019 | 09:35]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52882 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BELİRLE(N)ME ile/ve/||/<> ETKİLE(N)ME
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 12:55]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52853 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BİLDİRİLENİ BİLMEK ile/ve/değil/||/<>/< BİLMEK
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 13:21]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52866 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BİLİM:
BİLİNMEYENDEN, BİLİNEBİLECEK OLANA YAPILAN YOLCULUK
değil BİLİNENDEN, BİLİNMEYENE YAPILAN YOLCULUK
[Bölüm: Bilim] Eklenme Tarih ve Saati: [01 Haziran 2019 | 14:22]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52983 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BİLİMDE KEŞİF:
HAKİKAT
değil MÂRİFET
[Bölüm: Bilim] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 13:18]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52864 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ÇEŞME ile MUSLUK/BURMA
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [04 Haziran 2019 | 20:23]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13925 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( )

-@ ÇÖZÜMSEL ile/ve/değil/||/<> ÇÖZÜMLEYİCİ
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 13:23]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52867 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ DİRENİŞ ile/ve/||/<> BAŞKALDIRI
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [31 Mayıs 2019 | 17:11]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52972 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ DÜNYA TARİHİ ile/ve/||/<>/>/< DÜŞÜNCE TARİHİ ile/ve/||/<>/>/< FELSEFE-BİLİM TARİHİ
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Haziran 2019 | 11:21]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51422 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( )

-@ DÜŞÜNCE DÖNEMLERİNDE:
"BÜYÜSEL"
ile/ve/değil/yerine/||/<>/> (")DİNSEL(") ile/ve/değil/yerine/||/<>/> BİLİMSEL
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Mayıs 2019 | 13:23]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52927 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Onbinlerce yıldır. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/> Sekizbin yıldır. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/> Birkaç yüzyıldır. )

-@ DÜŞÜNÜLEBİLİR/LİK ile/ve/||/<> BİLİNEBİLİR/LİK
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Haziran 2019 | 16:25]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53029 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ EDEP ve/||/<>/< AKIL
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Haziran 2019 | 17:09]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Kişinin, aklı kadar edebi; edebi kadar da ederi vardır. )

-@ ESKİ ile/ve/||/<>/< ESKİMEYEN ESKİ
[Bölüm: Tarih] Eklenme Tarih ve Saati: [01 Haziran 2019 | 18:56]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52989 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ EVRENSEL BİLİM ile/ve/||/<> DÜNYA GÖRÜŞÜNÜN BİLİMİ
[Bölüm: Bilim] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:49]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53093 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ GEVEZELİK ve/||/<> GAFLET
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Temmuz 2019 | 13:44]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53101 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bilgelik/hikmet/irfan bulunmayan söz. VE/||/<> Düşünce ve bilgi bulunmayan susma/sükût. )

-@ GÜÇ ile/ve/ne yazık ki/||/<>/> TEKELLEŞME
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [29 Mayıs 2019 | 23:02]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52961 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ GÜNEŞ ile/ve/||/<> ATEŞ
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Mayıs 2019 | 13:13]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52926 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Isı, ışın/aydınlatma, besin. İLE/VE/||/<> Isı, aydınlatma, yakma ve yıkma. )

-@ GÜVEN/MEK ile/ve/fakat/||/<>/> DOĞRULA/MAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Temmuz 2019 | 02:13]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53112 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ I. RAMSES ile/ve/||/<>/> II. RAMSES
[Bölüm: Tarih] Eklenme Tarih ve Saati: [23 Mayıs 2019 | 18:13]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52945 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE/VE/||/<>/> [M.Ö. 1306 - 1213][6/7 evliliğinden 200 çocuğu olmuştur.[92(E) | 108(K)
Antik Mısır'da, XIX. Hanedan firavunlarından biridir. 16 yaşındayken babası I. Seti, Ramses'i, veliaht olarak seçmiştir. 20'li yaşlarının başında tahta geçen Ramses, Mısır'ı M.Ö. 1279'dan MÖ 1213'e kadar, tam altmış altı yıl yönetmiştir. )
( Dede. İLE/VE/||/<>/> Torun. )

-@ II. RAMSES'İN:
YAŞAM TAPINAĞI
ile/ve/||/<> ÖLÜM TAPINAĞI
[Bölüm: Tarih] Eklenme Tarih ve Saati: [23 Mayıs 2019 | 18:29]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52949 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Doğu'da. İLE/VE/||/<> Batı'da. )

-@ II. RAMSES ile/ve/||/<> HZ. MUSA
[Bölüm: Tarih] Eklenme Tarih ve Saati: [23 Mayıs 2019 | 18:21]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52947 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Aynı dönemde yaşamışlardır. )

-@ İHTİYÂREN ile/ve/||/<> İHTİYÂRÎ
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Temmuz 2019 | 11:38]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53116 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Olumsuzdan, yanlıştan, zararlıddan, kötüden uzak durarak, zihnini/dilini/gözünü/elini/belini çekerek. İLE/VE/||/<> Reddetmeyi ve "Hayır!" demeyi yeğleyerek.["Evet!" demekten, istenç/irâdeden(yapma isteğinden/bilgisinden) önce olarak.] )

-@ İSTENÇ/İRÂDE
ile/ve/değil/yerine/||/+/<>
DİRENÇ/İHTİYÂR[< HAYIR]

[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Temmuz 2019 | 15:03]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4531 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yapma becerisi/isteği/coşkusu. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Yapmama becerisi/isteği/coşkusu. )
( Zihinde, nefiste. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Akılda. )
( Seçim. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Tercih. )
( Cins. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Fasl. )
( Varoluş/sal. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Varoluşunun sürekliliği için/yönünde. )
( Bir şeyi yapmanın, tek bir yolu yoktur. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Yolu, tektir! [Yapmamaktır!] )
( Başı, ortası/süreci ve sonucu, akıl iledir. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Özgüven iledir ve öz/güven sağlatır. )
( Parça. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Bütün. )
( Özgürlüğümüzü yitirdiğimizde, değerini bilmeye başladığımız, anladığımız ve anımsadığımız. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Özgürlüğümüzde, sürekli bilmemiz ve anımsamamız gereken. )

-@ İSTİMÂL[< AMEL] ile İSTİMÂR[< TAMİR]
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 12:29]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52848 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Kullanma. İLE İmâr ettirme. | Bir yerin imarını isteme. | İstimlâk etme, sömürgeleştirme. )

-@ KAPSAMI AŞAN ile/ve/||/<> KAPSAM DIŞINDA KALAN
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 13:02]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52859 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KİMSESİZ KALMAK ile/değil/yerine YALNIZ OLMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [01 Haziran 2019 | 15:51]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52987 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KOLAY OLMAYAN:
UYUYANI UYANDIRMAK
değil UYUMA TAKLİDİ YAPANI UYANDIRMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [01 Haziran 2019 | 18:58]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52990 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MATEMATİK ve/=/||/<>/: BİLGELİK
[Bölüm: matematik] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Haziran 2019 | 11:44]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45205 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( "Matematiğin Aydınlık Dünyası" (- Sinan Sertöz - TÜBİTAK) adlı kitabı özellikle okumanızı salık veririz. )

-@ MİRAS ile/ve/||/<> İZ
[Bölüm: Tarih] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 12:58]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52855 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MİZÂC-I VAKTE VÂKIF OLMAK ve/||/<> KEYFİYETİ HÂLE ÂRİF OLMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Temmuz 2019 | 11:53]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53104 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MUÂKADE[< AKD] ile/ve/||/<>/> MÜKÂTEB/E[< KETB]
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 12:56]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52906 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Sözleşme yapmak, antlaşma, akid. İLE/ve/||/<>/> Tamamlandığı zaman özgürleştirilmek üzere bedele bağlanan köle/lik. )

-@ MÜKÂTEBE[< KETB] ile/>< MÜKÂTEME[< KETM]
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 13:26]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52907 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Tamamlandığı zaman özgürleştirilmek üzere bedele bağlanan köle/lik. İLE/>< Gizleme. )

-@ NESNEL/LİK ile/ve/||/<> NEDENSEL/LİK
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:32]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53082 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ OLANI BİLMEK ve/||/<>/>/< ORANI BİLMEK
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Temmuz 2019 | 15:13]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53077 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ÖNCEDEN ... ile/ve/değil/||/<>/< ÖNCELERİ ...
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 15:53]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52917 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ÖTEKİ DENEYİMLER/İ/M ile/ve/değil/||/<>/< ÖNCEKİ DENEYİMLER/İ/M
[Bölüm: psikoloji] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Mayıs 2019 | 12:18]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52870 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ PROKOPE ile/ve/||/<>/> PROFECTUS ile/ve/||/<>/> PROGRESS
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:44]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53090 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Antik çağda. İLE/VE/||/<>/> Orta çağda. İLE/VE/||/<>/> Modern çağda. )

-@ PSİKOLOJİ:
3D
ile/ve/değil/||/<>/> 6D
[Bölüm: psikoloji] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 12:51]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52851 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Düşünce, Duygu ve Davranış. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/> Değer, Deneyim ve Dil. )

-@ RÜYA ile/ve/<> MİT
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [28 Haziran 2019 | 14:59]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48661 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bireysel. İLE/VE/<> Toplumsal. )
( Bireysel mitlerdir. İLE/VE/<> Ortak rüyalardır. )

-@ SIK/LIK ile/ve/||/<> SIKI/LIK ile/ve/||/<> YOĞUN/LUK
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [21 Mayıs 2019 | 13:07]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52943 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SOKRATES'İN "YARGILANMASINDAKİ" 500 YARGIÇ:
ÖLÜM KARARI VERENLER
ile/değil/yerine/>< KARŞI OLANLAR
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Haziran 2019 | 16:11]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50648 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( [ne yazık ki]
[İlk kararda] 280 >< 220
[İkinci kararda] 360 >< 140 )
( Sokrates'in Savunması )

-@ SORUN:
(")SORUN(")
değil SORUNA BAKIŞ AÇIMIZ
[Bölüm: psikoloji] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 15:49]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52915 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ŞER:
METAFİZİK
ile/ve/||/<> TABİÎ ile/ve/||/<> AHLÂKÎ
[Bölüm: Tasavvuf] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Haziran 2019 | 17:59]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53040 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Olgunluğun[kemâlin] bulunmaması. İLE/VE/||/<> Elem. İLE/VE/||/<> Günah. )

-@ TANITLAMA ile/ve/||/<> TEMELLENDİRME
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 12:54]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52852 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TARİH ile/ve/||/<>/< UNUTULMUŞ TARİH
[Bölüm: Tarih] Eklenme Tarih ve Saati: [01 Haziran 2019 | 14:30]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52985 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( | )

-@ TAVSİYE ve/||/<> VASİYET
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Haziran 2019 | 18:11]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53023 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TECDİT/TECDİD[Ar.] değil/yerine/= TAZELEME
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Mayıs 2019 | 12:22]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52890 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TİBET MANDALASI ile/ve/||/<> HİNT MANDALASI
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [01 Haziran 2019 | 14:26]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52984 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( )

-@ TUYA ve/||/<> I. SETİ
[Bölüm: Tarih] Eklenme Tarih ve Saati: [23 Mayıs 2019 | 18:19]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52946 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( [II. Ramses'in] Annesi. VE/||/<> Babası. )

-@ ÜN ile/ve/değil/||/<>/< ONAY(LANMA) İSTEĞİ/BEKLENTİSİ
[Bölüm: psikoloji] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 12:57]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52854 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ YAŞLILIK ve/||/<> HASTALIK ve/||/<> KITLIK ve/||/<> ÖLÜM
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:42]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53089 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( "Mahşerin dört atlısı." )

 

 

Osmanlı'da...
( 6 yeni ekleme, 6 katkı )


-@ [Fars.] PERVÂZ ile -PERVÂZ ile PERVÂZE ile PERVÂZÎ
[Bölüm: YAPI] Eklenme Tarih ve Saati: [31 Mayıs 2019 | 18:58]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52979 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Uçma, uçuş. | Saçak. | Göze/hücre. | Ayna. | Dolap. | Aynalı, ince ve uzun tahta. İLE "Uçan, uçucu" anlamlarıyla birleşik sözcük yapar.[BÂLÂ-PERVÂZ: Yüksekten uçan. | BÜLEND-PERVÂZ: İddialı, inatçı.] İLE Kır, gezinti için hazırlanan yemek. | Gece eğlencesi ışığı. | Altın ve gümüş yaprakların kırıntısı. İLE Divân-ı Hümâyün ve Defter-i Hâkânî kalemlerine devam ve hizmet etmeden ve de hâcegândan olmadan, yolunu bularak bu kalemlerden birinde ketebeden olduğuna dair kayıtlarına şerh verilen kişi. )

-@ ÇEŞME ile MUSLUK/BURMA
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [04 Haziran 2019 | 20:23]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13925 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( )

-@ FATMA ile/ve/||/<> FATMA
[Bölüm: OSMANLI] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 13:50]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52912 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( [Osmanlı döneminde] [Müslümanlar için "TI" ile yazılan.] İLE/VE/||/<> Müslüman olmayanlar için "TE" ile yazılan. )

-@ FEVT ile/ve/||/<> "HELÂK"
[Bölüm: OSMANLI] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 13:45]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52910 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( [Osmanlı mahkeme kayıtlarında] Vefât etmiş müslümanlar için kullanılan. İLE/VE/||/<> Vefât etmiş müslüman olmayanlar için kullanılan. )

-@ MERHUM ile/ve/||/<> "MAHRUM"
[Bölüm: OSMANLI] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 13:43]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52909 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( [Osmanlı mahkeme kayıtlarında] Vefât etmiş müslümanlar için kullanılan. İLE/VE/||/<> Vefât etmiş müslüman olmayanlar için kullanılan. )

-@ MUSA ile/ve/||/<> MUSA
[Bölüm: OSMANLI] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 13:49]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52911 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( [Osmanlı döneminde] [Müslümanlar için "SİN" ile yazılan.] İLE/VE/||/<> Müslüman olmayanlar için "SAD" ile yazılan. )

 

 


 

Felsefe'de...
( 184 yeni ekleme, 80 katkı )


- -MEK ile/ve/||/<> ?????? [31 Mayıs 2019 | 17:04]

- "... BAZLI"[< İng. BASE] değil/yerine/= ?????? [10 Temmuz 2019 | 15:12]

- "DAR KAFALILIKTAN BIKTIM" ?????? [02 Temmuz 2019 | 14:04]
( ?????? )

- "DOĞADA, BÜTÜN VARLIKLAR" değil ?????? [29 Haziran 2019 | 11:04]
( ?????? )

- "DÜŞÜNENDEN ÜSTÜN OLMAYA ÇALIŞMAK" değil ?????? [13 Temmuz 2019 | 13:42]
( ?????? )

- "HABİTAT" ile/ve/||/<> ?????? [07 Mayıs 2019 | 12:30]

- "KABUĞUNA ÇEKİLMEK" ile/değil/yerine/>< ?????? [01 Haziran 2019 | 19:15]

- "KUVVETLER AYRILIĞI" değil/yerine ?????? [13 Temmuz 2019 | 15:05]

- "ÖLÜMDEN KAÇMAK" değil/yerine ?????? [20 Haziran 2019 | 12:43]

- "SESİMİZİ YÜKSELTMEK" ile/değil/yerine/>< ?????? [19 Haziran 2019 | 18:23]

- "TAMAMLAYAMADI" değil ?????? [08 Mayıs 2019 | 13:08]

- "TANIDIK MASA" ile/ve/||/<> ?????? [12 Temmuz 2019 | 13:37]
( ?????? )
( ?????? )

- "TEBEDDÜN" ile/değil ?????? [09 Mayıs 2019 | 12:34]
( ?????? )

- "TERÖRİZE ETMEK" ile/değil/yerine/>< ?????? [12 Temmuz 2019 | 13:36]

- "TEŞBİHTE HATA OLMAZ" değil ?????? [07 Haziran 2019 | 14:31]
( ?????? )
( ?????? )
( ?????? )
( ?????? )

- "YA DOĞRUYSA" ile/ve/||/<> ?????? [01 Haziran 2019 | 19:16]
( ?????? )

- "YANMAK" ve/||/<>/> ?????? [30 Mayıs 2019 | 16:14]

- "YAPAY ZEKÂ" değil/yerine ?????? [13 Temmuz 2019 | 13:12]

- (")AÇIK SÖZLÜ/LÜK(") ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ?????? [07 Mayıs 2019 | 17:47]

- (")BAŞARISIZLIK("):
"DÖVME"
değil ?????? [06 Haziran 2019 | 00:28]

- (")BULAŞMA(") ile/ve/değil/yerine/||/<> ?????? [15 Mayıs 2019 | 16:20]

- (")DUVAR(") ile/ve/değil/yerine/||/<>/> ?????? [17 Temmuz 2019 | 02:15]

- (")KADIN/LIK(") ile/ve/||/<>/> ?????? [15 Mayıs 2019 | 16:05]
( ?????? )

- (")REÇETE(") ile/ve/||/<> ?????? [15 Mayıs 2019 | 15:52]

- (")SUÇLULUK(") ile/değil/yerine ?????? [06 Mayıs 2019 | 13:25]

- [... BİÇİMİNDE ...]
... DÜŞÜNMEK/DÜŞÜNÜYORUM"
ile/ve/değil/||/<>/< ?????? [12 Temmuz 2019 | 13:39]

- [...'NIN ...]
... DUYUMSANDIĞI/HİSSEDİLDİĞİ
ile/ve/değil/||/<>/< ?????? [12 Temmuz 2019 | 13:41]

- [Fars.] PERVERENDE ile/ve/||/<>/> ?????? [31 Mayıs 2019 | 18:52]
( ?????? )

- [Fars.] PERVERÎ / ?????? [31 Mayıs 2019 | 19:18]
( ?????? )

- [Fars.] PES Ü DÎVÂR ile/ve/değil/||/<>/< ?????? [31 Mayıs 2019 | 18:15]
( ?????? )

- [ne yazık ki]
"ALIŞKANLIK":
ÖNCE HAFİF
ve/||/<>/> ?????? [11 Temmuz 2019 | 13:24]
( ?????? )

- [ne yazık ki]
MÜKÂLEBE[< KELB]
ile/değil/yerine/>< ?????? [15 Mayıs 2019 | 13:30]
( ?????? )

- AKIL ile/ve/||/<>/< ?????? [18 Temmuz 2019 | 10:46]

- ALÇAKGÖNÜLLÜ OLURSAK ... ve/||/<> ?????? [09 Haziran 2019 | 16:26]
( ?????? )

- ALIŞILABİLİRLİK ile/ve/||/<> ?????? [15 Mayıs 2019 | 15:57]

- ALIŞMA ile/ve/||/<> ?????? [15 Mayıs 2019 | 15:59]

- ALONZO CHURCH ve/||/<> ?????? [26 Haziran 2019 | 17:02]

- ANTOINE LAVOISIER ve/||/<>/> ?????? [16 Temmuz 2019 | 12:06]
( ?????? )

- BALİNANIN SIRTINDA ve/||/<> ?????? [01 Haziran 2019 | 12:52]
( ?????? )

- BELİRLE(N)ME ile/ve/||/<> ?????? [06 Mayıs 2019 | 12:55]

- BİLDİRİLENİ BİLMEK ile/ve/değil/||/<>/< ?????? [06 Mayıs 2019 | 13:21]

- BİLİM DEĞERLERİNDE:
GÖZLEM/VERİ/OLGU ÖBEĞİNDE DESTEKLENME
ve/||/<>/> ?????? [12 Temmuz 2019 | 13:54]

- BİLİM:
BİLİNMEYENDEN, BİLİNEBİLECEK OLANA YAPILAN YOLCULUK
değil ?????? [01 Haziran 2019 | 14:22]

- BİLİM ile/ve/||/<> ?????? [12 Temmuz 2019 | 13:55]

- BİLİMDE KEŞİF:
HAKİKAT
değil ?????? [06 Mayıs 2019 | 13:18]

- BİRİCİK/LİK ile/ve/||/<> ?????? [12 Temmuz 2019 | 13:47]

- BÜTÜN ile/değil/yerine ?????? [08 Temmuz 2019 | 18:12]
( ?????? )
( ?????? )
( ?????? )
( ?????? )

- CİDDİ ANLAMDA ile/ve/değil/||/<> ?????? [16 Temmuz 2019 | 11:48]

- ÇOCUKÇA/LIK ile/değil/yerine ?????? [04 Haziran 2019 | 20:48]
( ?????? )
( ?????? )
( ?????? )
( ?????? )

- ÇÖZÜMSEL ile/ve/değil/||/<> ?????? [06 Mayıs 2019 | 13:23]

- DEĞER ile/ve/||/<> ?????? [12 Temmuz 2019 | 13:46]

- DEĞERSİZLEŞİR ile/ve/||/<> ?????? [11 Mayıs 2019 | 14:52]
( ?????? )

- DİL:
GÖNÜL "KARIŞTIRAN"
ile/ve/||/<> ?????? [07 Mayıs 2019 | 12:27]

- DUHEM ile/ve/||/<> ?????? [12 Temmuz 2019 | 13:52]
( ?????? )

- DÜNYA TARİHİ ile/ve/||/<>/>/< ?????? [25 Haziran 2019 | 11:21]
( ?????? )

- DÜŞÜNCE DÖNEMLERİNDE:
"BÜYÜSEL"
ile/ve/değil/yerine/||/<>/> ?????? [17 Mayıs 2019 | 13:23]
( ?????? )

- DÜŞÜNÜLEBİLİR/LİK ile/ve/||/<> ?????? [26 Haziran 2019 | 16:25]

- EDEP ve/||/<>/< ?????? [19 Haziran 2019 | 17:09]
( ?????? )

- EFSÛN[Fars.] ile ?????? [09 Mayıs 2019 | 11:16]
( ?????? )

- EVRENSEL BİLİM ile/ve/||/<> ?????? [12 Temmuz 2019 | 13:49]

- EYTİŞİM(DİYALEKTİK) ve/||/<> ?????? [04 Temmuz 2019 | 12:58]

- FELSEFE ve/||/<> ?????? [04 Temmuz 2019 | 12:43]
( ?????? )
( ?????? )

- GAUSS(ÇAN) EĞRİSİ ile/ve/=/||/<> ?????? [08 Temmuz 2019 | 19:34]
( ?????? )

- GEVEZELİK ve/||/<> ?????? [13 Temmuz 2019 | 13:44]
( ?????? )

- GÖNDERGE ile ?????? [16 Mayıs 2019 | 12:25]
( ?????? )
( ?????? )

- GÖREV ve/değil/||/<> ?????? [16 Mayıs 2019 | 12:34]

- GÜÇ ile/ve/ne yazık ki/||/<>/> ?????? [29 Mayıs 2019 | 23:02]

- GÜÇLÜ ile/ve/değil/yerine/||/<> ?????? [17 Mayıs 2019 | 13:25]

- GÜNEŞ ile/ve/||/<> ?????? [17 Mayıs 2019 | 13:13]
( ?????? )

- GÜVEN/MEK ile/ve/fakat/||/<>/> ?????? [17 Temmuz 2019 | 02:13]

- HAKİKAT:
"DUYULUR OLAN"
değil ?????? [30 Mayıs 2019 | 16:23]

- İHTİYÂR ile/ve/||/<> ?????? [06 Mayıs 2019 | 12:34]
( ?????? )

- İHTİYÂREN ile/ve/||/<> ?????? [18 Temmuz 2019 | 11:38]
( ?????? )

- İLETİŞİM TÜRLERİ:
KİTLE İLETİŞİMİ
ile/ve/değil/||/<>/< ?????? [16 Temmuz 2019 | 11:56]

- İNSAN ile/ve/||/<>/> ?????? [31 Mayıs 2019 | 17:13]
( ?????? )

- İSTENÇ/İRÂDE
ile/ve/değil/yerine/||/+/<> ?????? [10 Temmuz 2019 | 15:03]
( ?????? )
( ?????? )
( ?????? )
( ?????? )
( ?????? )
( ?????? )
( ?????? )
( ?????? )
( ?????? )

- İŞ ile/ve/||/<> ?????? [01 Haziran 2019 | 19:02]
( ?????? )

- İZÂFETEN ile ?????? [04 Temmuz 2019 | 15:02]
( ?????? )

- JEAN-BAPTISTE LAMARCK ve/||/<>/> ?????? [16 Temmuz 2019 | 11:58]
( ?????? )

- JOHANN GOTTLIEB FICHTE ve/||/<> ?????? [16 Temmuz 2019 | 12:25]
( ?????? )
( ?????? )

- JOHN LOCKE ile/ve/||/<>/> ?????? [16 Mayıs 2019 | 12:33]
( ?????? )

- KANT ve/||/<> ?????? [16 Temmuz 2019 | 12:13]
( ?????? )

- KAPSAMI AŞAN ile/ve/||/<> ?????? [06 Mayıs 2019 | 13:02]

- KARŞIT/LIK ile/ve/||/<> ?????? [10 Temmuz 2019 | 15:06]

- KAVRAM ve/||/<> ?????? [26 Haziran 2019 | 17:03]

- KIYAM ve/||/<> ?????? [13 Mayıs 2019 | 12:23]
( ?????? )

- KİMİ ... ile/ve/||/<> ?????? [06 Mayıs 2019 | 13:04]

- KİMSESİZ KALMAK ile/değil/yerine ?????? [01 Haziran 2019 | 15:51]

- KOLAY OLMAYAN:
UYUYANI UYANDIRMAK
değil ?????? [01 Haziran 2019 | 18:58]

- KOMİK ile/ve/değil/ne yazık ki/||/<> ?????? [06 Haziran 2019 | 02:38]

- KOŞ ve/||/<> ?????? [15 Mayıs 2019 | 15:55]

- KUSÛR[< KASÎR < KASR] ile ?????? [09 Mayıs 2019 | 11:02]
( ?????? )

- KÜME ile/ve/||/<>/> ?????? [26 Haziran 2019 | 17:03]

- LEOPOLD LÖWENHEIM ve/||/<> ?????? [26 Haziran 2019 | 17:20]

- MANTIK ile/ve/||/<> ?????? [26 Haziran 2019 | 16:59]

- MANTIK ile/ve/||/<> ?????? [16 Mayıs 2019 | 12:35]

- MATEMATİK/SEL/LİK:
DEĞERLİ
ile/ve/fakat/||/<>/> ?????? [12 Temmuz 2019 | 13:50]

- MATEMATİK ve/=/||/<>/: ?????? [09 Haziran 2019 | 11:44]
( ?????? )

- MERIT PTAH ve/||/<> ?????? [05 Temmuz 2019 | 16:00]
( ?????? )
( ?????? )

- MEVSİM ile/ve/||/<> ?????? [15 Mayıs 2019 | 14:45]
( ?????? )

- MİRAS ile/ve/||/<> ?????? [06 Mayıs 2019 | 12:58]

- MİZÂC-I VAKTE VÂKIF OLMAK ve/||/<> ?????? [16 Temmuz 2019 | 11:53]

- MORS ABECESİ ile/ve/||/<> ?????? [01 Haziran 2019 | 13:45]
( ?????? )
( ?????? )
( ?????? )
( ?????? )
( ?????? )

- NE YAPACAĞINI BİLMEK
ile/ve/değil/yerine/< ?????? [08 Haziran 2019 | 18:49]
( ?????? )
( ?????? )
( ?????? )
( ?????? )
( ?????? )
( ?????? )
( ?????? )

- NESNEL/LİK ile/ve/||/<> ?????? [12 Temmuz 2019 | 13:32]

- NEWTON ve/||/<> ?????? [16 Temmuz 2019 | 12:07]

- NEZÂKET:
SAĞIRIN DA DUYABİLDİĞİ
ile/ve/||/<> ?????? [01 Haziran 2019 | 15:18]

- NOKTA ile/ve/||/<> ?????? [17 Mayıs 2019 | 13:39]
( ?????? )

- OLANI BİLMEK ve/||/<>/>/< ?????? [10 Temmuz 2019 | 15:13]

- OLUŞ ile/ve/||/<>/< ?????? [12 Temmuz 2019 | 13:33]

- ÖĞÜT ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ?????? [08 Mayıs 2019 | 13:15]
( ?????? )

- ÖNCEDEN ... ile/ve/değil/||/<>/< ?????? [15 Mayıs 2019 | 15:53]

- ÖTEKİ DENEYİMLER/İ/M ile/ve/değil/||/<>/< ?????? [07 Mayıs 2019 | 12:18]

- PİŞMAN ile/ve/||/<> ?????? [28 Mayıs 2019 | 11:19]
( ?????? )

- POLİTİK DÜŞÜNCE ile/ve ?????? [14 Mayıs 2019 | 19:21]

- POZİTİVİZM ile ?????? [26 Haziran 2019 | 17:05]

- PROKOPE ile/ve/||/<>/> ?????? [12 Temmuz 2019 | 13:44]
( ?????? )

- PSİKOLOJİ:
3D
ile/ve/değil/||/<>/> ?????? [06 Mayıs 2019 | 12:51]
( ?????? )

- RÜYA ile/ve/<> ?????? [28 Haziran 2019 | 14:59]
( ?????? )
( ?????? )

- SABİT/LİK ile/ve/||/<>/> ?????? [30 Mayıs 2019 | 16:18]

- SEVGİ:
[KUSURLARI ...]
YOK EDEN
değil ?????? [17 Mayıs 2019 | 18:24]

- SIK/LIK ile/ve/||/<> ?????? [21 Mayıs 2019 | 13:07]

- SİCİM KURAMI ile/ve/||/<> ?????? [17 Mayıs 2019 | 14:02]

- SİCİM KURAMI ile/ve/||/<> ?????? [17 Mayıs 2019 | 13:51]

- SOKRATES'İN "YARGILANMASINDAKİ" 500 YARGIÇ:
ÖLÜM KARARI VERENLER
ile/değil/yerine/>< ?????? [26 Haziran 2019 | 16:11]
( ?????? )
( ?????? )

- SONSUZ/LUK ile/ve/||/<> ?????? [07 Haziran 2019 | 15:07]
( ?????? )
( ?????? )

- SORUN:
(")SORUN(")
değil ?????? [15 Mayıs 2019 | 15:49]

- ŞER:
METAFİZİK
ile/ve/||/<> ?????? [26 Haziran 2019 | 17:59]
( ?????? )

- ŞERİAT ile/ve/||/<> ?????? [06 Mayıs 2019 | 13:15]
( ?????? )

- TANITLAMA ile/ve/||/<> ?????? [06 Mayıs 2019 | 12:54]

- TARİH ile/ve/||/<>/< ?????? [01 Haziran 2019 | 14:30]
( ?????? )

- TAVSİYE ve/||/<> ?????? [19 Haziran 2019 | 18:11]

- TECDİT/TECDİD[Ar.] değil/yerine/= ?????? [09 Mayıs 2019 | 12:22]

- TECERRÜT/D[Ar.] değil/yerine/= ?????? [09 Mayıs 2019 | 12:26]

- TECVİZ[Ar.] değil/yerine/= ?????? [09 Mayıs 2019 | 12:52]
( ?????? )

- TEÇHİL[Ar.] değil/yerine/= ?????? [09 Mayıs 2019 | 12:54]
( ?????? )

- TEÇHİZ[Ar.] değil/yerine/= ?????? [09 Mayıs 2019 | 12:55]

- TERSİNEMEZLİK/ENTROPİ ile/ve/||/<> ?????? [17 Mayıs 2019 | 14:23]
( ?????? )
( ?????? )

- THALES ve/||/<>/> ?????? [06 Temmuz 2019 | 18:14]
( ?????? )
( ?????? )

- TİBET MANDALASI ile/ve/||/<> ?????? [01 Haziran 2019 | 14:26]
( ?????? )

- TÖRPÜLE(N)ME ile/ve/||/<> ?????? [06 Mayıs 2019 | 13:00]

- TÜMEVARIM ve/||/<> ?????? [26 Haziran 2019 | 17:04]

- ÜREME ile/ve/||/<>/> ?????? [06 Haziran 2019 | 02:36]

- WILHELM von HUMBOLDT ve/||/<>/> ?????? [16 Temmuz 2019 | 12:28]
( ?????? )

- YAŞLILIK ve/||/<> ?????? [12 Temmuz 2019 | 13:42]
( ?????? )

- YİYECEK/İÇECEKLERİN, KİŞİYİ YAŞLANDIRMASI/ESKİTMESİ/BOZMASI
ile/değil/yerine/></< ?????? [15 Mayıs 2019 | 15:33]

- ZEKÂ:
SOYUT
ile/ve/||/<> ?????? [24 Haziran 2019 | 20:41]
( ?????? )

[ Üyeliğinizi yaparak, soru işaretlerinin karşılıklarını görebilirsiniz. ]

 

 


 

Bilim'de...
( 158 yeni ekleme, 79 katkı )


-@ "... BAZLI"[< İng. BASE] değil/yerine/= TEMELLİ
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Temmuz 2019 | 15:12]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53076 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "ARMUT, DİBİNE DÜŞER" ile/ve/||/<> "DEDESİ KORUK YEMİŞ, TORUNUN DİŞİ KAMAŞMIŞ"
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [30 Mayıs 2019 | 19:34]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52969 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "DAR KAFALILIKTAN BIKTIM"
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [02 Temmuz 2019 | 14:04]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53051 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( "DAR KAFALILIKTAN BIKTIM"

1964 yılında, ABD'de bir öğretmen dergisinde, Alexander Cassandra imzalı bir yazı yayımlanır:

Bir fizik hocası ile öğrencisi, sınav sorusuna verilen yanıt hakkında antlaşmazlığa düşerler ve deneyimli öğretmen, Cassandra'nın hakemliğine başvururlar.

Soru şöyledir:

"Bir binanın yüksekliğini, bir barometrenin yardımı ile nasıl bulursunuz?"

Öğrenci de bu soruya yanıt olarak, "Barometreye bir ip bağlar, binanın çatısından aşağı sarkıtır ve barometrenin yere değdiği noktada ipi ölçerim" yazar.

Tabii ki, öğretmenin beklediği yanıt bu olmasa da binanın yüksekliğinin bu yöntemle ölçülebilirliği de ortadadır.

Cassandra, tartışmayı uzatmamak için öğrenciden hemen o anda bu soruyu başka bir yanıt ile yanıtlamasını ister.

Öğrenci, bu kez:

"Ama bir tek yanıt yok, pek çok yöntem var" diye yanıt verir.

Casandra, "Peki" der. "Düşünebildiğin kadar yanıt ver o zaman. Ama olanaklıysa yanıtların en az birinden fizik çalışmış olduğunu anlayalım."

Öğrencinin ilk yanıtı şöyle olur:

"Barometreyi çatıdan aşağı bırakırsınız ve bir kronometre ile kaç salisede yere çarptığını hesaplayıp x=1/2 x g x t2 formülü ile yüksekliği bulursunuz." Beklenilen yanıt bu olmasa da yanıt, fizik bilgisi içermektedir.

Öğrenci, yanıtlarını sıralamayı sürdürür: “Güneşli bir günde, barometreyi dik tutup gölgesini ölçersiniz ve sonra da binanın gölgesini ölçüp orantıyı barometrenin yüksekliği ile çarparsınız”

Bu yanıt da doğrudur.

Öğrencinin üçüncü yanıtı da şu olur: "Merdivenleri çıkarken, duvar boyunca barometrenin yüksekliğini defalarca işaretleyerek çıkar ve işaret sayısı ile barometrenin yüksekliğini çarparsınız"

Bu da doğrudur elbette ama dördüncü yanıt öğretmenlerin küçük dillerini yutmalarına neden olur; çünkü yanıttan öğrencinin fiziği çok iyi bildiği anlaşılmaktadır:

"Küçük bir ipe bağladığınız barometreyi önce yerde sonra da çatıda sallar ipin uzunluğu ve sallanma periyodları arasındaki farklarla Newton'un g katsayısını hesaplar, iki g katsayısı arasındaki farktan binanın yüksekliğini hesaplayabileceğiniz oranı bulursunuz"

Söylenilecek bir şey kalmamıştır, öğrencinin sınıfı geçtiği açıktır.

Öğrenci, yarattığı etki ile gülümser ve der ki: “Ama bence yapılacak daha doğru şey, kapıcıya gidip barometreyi hediye edip karşılığında binanın yüksekliğini söylemesini istemekten ibarettir.”

Hep beraber gülmeye başladılar.

Cassandra, hayranlıkla sorar öğrenciye:

"Peki, öğretmeninin senden beklediği yanıtı da biliyor musun?"

Öğrenci, alaylı bakışlarla yanıt verir:

"Evet, çatıda ve yerde hava basıncını ölçerek aradaki farktan hesaplamamız gerekiyor yazmamı bekliyordu"

Cassandra merakla şu soruyu sorar: "Peki madem istenilen yanıtı biliyordun, neden yazmadın?" Öğrenci, omuzlarını silkerek şöyle der:

"Çünkü dar kafalılıktan bıktım."

Yaşamı, tek bilinmeyenli bir denklem gibi ele almak, altı boş kulağa hoş sloganlarla konuşup zamana göre kendini geliştirmeyen, saplantı slogan hükümlere göre yaşamak ve mevzî alıp dayatmaya çalışmak kolaycılığı hiçkimseyi ve de toplumları bir yere götürmez.

Yaşamda, soruların pek çoğunun tek bir yanıtı yoktur.

Başarının, çalışmaktan önce geldiği tek yer sözlüktür. )

-@ "DOĞADA, BÜTÜN VARLIKLAR" değil TÜM VAROLANLAR
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [29 Haziran 2019 | 11:04]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53044 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Vucud = Varlık ve Mevcud = Varolan ayrımı. )

-@ "DÜŞÜNENDEN ÜSTÜN OLMAYA ÇALIŞMAK" değil DÜŞÜNCENİN ÜSTESİNDEN GELEBİLMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Temmuz 2019 | 13:42]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53100 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( [ne yazık ki] Düşüncenin üstesinden gelemeyen ya da söylenilen söze yanıt veremeyecek olan, düşünenin, söz söyleyenin "üstesinden gelmeye çalışır". )

-@ "KABUĞUNA ÇEKİLMEK" ile/değil/yerine/>< KABUĞUNU KIRMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [01 Haziran 2019 | 19:15]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52993 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "SESİMİZİ YÜKSELTMEK" ile/değil/yerine/>< SÖZÜMÜZÜ YÜKSELTMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Haziran 2019 | 18:23]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53025 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "TAMAMLAYAMADI" değil TAM ANLAYAMADI
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [08 Mayıs 2019 | 13:08]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52877 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "TEBEDDÜN" ile/değil TECESSÜM
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Mayıs 2019 | 12:34]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50983 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( "Bedenlenme". İLE/DEĞİL Boyut kazanma, cisimlenme. | Görünmeye başlama, belirme. | Göz önüne gelme, canlanma. )

-@ "TERÖRİZE ETMEK" ile/değil/yerine/>< TEORİZE ETMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:36]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53085 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "YA DOĞRUYSA" ile/ve/||/<> "YA ÖYLE DEĞİLSE"
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [01 Haziran 2019 | 19:16]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52994 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Tüzede(hukukta). İLE/VE/||/<> Bilimde. )

-@ "YAPAY ZEKÂ" değil/yerine YARDIMCI ZEKÂ
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Temmuz 2019 | 13:12]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53099 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ (")AÇIK SÖZLÜ/LÜK(") ile/ve/değil/yerine/||/<>/< NEZÂKET
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Mayıs 2019 | 17:47]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52874 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ (")BAŞARISIZLIK("):
"DÖVME"
değil "YARA"
[Bölüm: psikoloji] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Haziran 2019 | 00:28]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53001 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ (")BULAŞMA(") ile/ve/değil/yerine/||/<> YANKILA(N)MA
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 16:20]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ (")DUVAR(") ile/ve/değil/yerine/||/<>/> KAPI
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Temmuz 2019 | 02:15]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53113 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ (")KADIN/LIK(") ile/ve/||/<>/> (")ANNE/LİK(")
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 16:05]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52921 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bebek doğurabilme olanağı. | Kendini doğurabilme olanağı ve olasılığı. İLE/VE/||/<>/> Bebeği doğurup bakabilme, yetiştirebilme. | Bebeğinden ve kendinden doğabilme, kendini gerçekleştirme. )

-@ (")REÇETE(") ile/ve/||/<> (")FORMÜL(")
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 15:52]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ (")SUÇLULUK(") ile/değil/yerine SUSLULUK
[Bölüm: SUSMA_HAKKI] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 13:25]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52868 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [... BİÇİMİNDE ...]
... DÜŞÜNMEK/DÜŞÜNÜYORUM"
ile/ve/değil/||/<>/< ... VARSAYMAK/VARSAYIYORUM
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:39]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53087 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [...'NIN ...]
... DUYUMSANDIĞI/HİSSEDİLDİĞİ
ile/ve/değil/||/<>/< ... YANSIDIĞI
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:41]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53088 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [Fars.] PERVÂZ ile -PERVÂZ ile PERVÂZE ile PERVÂZÎ
[Bölüm: YAPI] Eklenme Tarih ve Saati: [31 Mayıs 2019 | 18:58]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52979 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Uçma, uçuş. | Saçak. | Göze/hücre. | Ayna. | Dolap. | Aynalı, ince ve uzun tahta. İLE "Uçan, uçucu" anlamlarıyla birleşik sözcük yapar.[BÂLÂ-PERVÂZ: Yüksekten uçan. | BÜLEND-PERVÂZ: İddialı, inatçı.] İLE Kır, gezinti için hazırlanan yemek. | Gece eğlencesi ışığı. | Altın ve gümüş yaprakların kırıntısı. İLE Divân-ı Hümâyün ve Defter-i Hâkânî kalemlerine devam ve hizmet etmeden ve de hâcegândan olmadan, yolunu bularak bu kalemlerden birinde ketebeden olduğuna dair kayıtlarına şerh verilen kişi. )

-@ [Fars.] PERVERENDE ile/ve/||/<>/> PERVERDE[PELVERDE değil!] ile/ve/||/<>/> PERVERD/-PERVER[çoğ. PERVERÂN]
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [31 Mayıs 2019 | 18:52]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52978 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yetiştirici, terbiye edici. | Besleyici, büyütücü. İLE/VE/||/<>/> Beslenmiş, büyütülmüş, yetiştirilmiş. | Üzüm şırasından yapılan bir çeşit tatlı. İLE/VE/||/<>/> "Besleyen/besleyici, büyüten, yetiştiren/yetiştirici, koruyan, terbiye eden" anlamlarıyla birleşik sözcükler yapar.[DEHÂ-PERVER: Dâhî yetiştiren. | FUKARÂ-PERVER: Yoksul besleyen.] )

-@ [Fars.] PERVERÎ / PERVERİŞ / PERVERÎŞ-ÂMÛZ / PERVERÎŞ-YÂB / PERVERİŞ-YÂFTE
[Bölüm: hizmet] Eklenme Tarih ve Saati: [31 Mayıs 2019 | 19:18]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52980 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Besleyicilik, büyütücülük, terbiye. | Seçme. | Sevme. İLE Besleyiş, besleme, beslenme. | İlerleme, terakkî. İLE Mânen yetiştiren, filozof. İLE Beslenen. | Yetiştirilen, terbiye gören, terbiye edilen. İLE Büyütülmüş, bakımlı, terbiyeli, terbiye edilmiş. )

-@ [Fars.] PES Ü DÎVÂR ile/ve/değil/||/<>/< PES Ü PERDE
[Bölüm: Mekanlar] Eklenme Tarih ve Saati: [31 Mayıs 2019 | 18:15]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52976 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Duvarın arkası. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/< Perdenin arkası. )

-@ [ne yazık ki]
"ALIŞKANLIK":
ÖNCE HAFİF
ve/||/<>/> SONRA GÜÇLÜ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Temmuz 2019 | 13:24]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53079 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Duyumsanılamayacak kadar. VE/||/<>/> Kırılamayacak kadar. )

-@ [ne yazık ki]
MÜKÂLEBE[< KELB]
ile/değil/yerine/>< MÜKÂLEME[< KELÂM]
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 13:30]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52908 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Dalaşma. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Konuşma. | Antlaşma. )

-@ AKIL ile/ve/||/<>/< İHTİYÂR
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Temmuz 2019 | 10:46]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53115 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ALIŞILABİLİRLİK ile/ve/||/<> KALDIRILABİLİRLİK
[Bölüm: psikoloji] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 15:57]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52919 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ALIŞMA ile/ve/||/<> KAPILMA
[Bölüm: psikoloji] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 15:59]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52920 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ALONZO CHURCH ve/||/<> ALLEN TURING
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Haziran 2019 | 17:02]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53031 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ANTOINE LAVOISIER ve/||/<>/> DIMITRIY MENDELEYEV
[Bölüm: kimya] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Temmuz 2019 | 12:06]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53107 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( 26 Ağustos 1743 - 08 Mayıs 1794 ve/||/<>/> 08 Şubat 1834 - 02 Şubat 1907 )

-@ BAKIŞIM/SİMETRİ ile/ve/||/<> SÜPER BAKIŞIM/SİMETRİ
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Mayıs 2019 | 13:28]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52929 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BALİNANIN SIRTINDA ve/||/<> RÜZGÂRI Dİ(ZGİ)NLEYEN ÇOCUK
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [01 Haziran 2019 | 12:52]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ve/||/<> )

-@ BELİRLE(N)ME ile/ve/||/<> ETKİLE(N)ME
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 12:55]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52853 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BEYİN:
AUSTRALOPİTEK
ile/ve/||/<>/> HOMO ERGASTER ile/ve/||/<>/> HOMO SAPİENS SAPİENS
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [02 Temmuz 2019 | 08:37]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53050 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( 400 cm³ İLE/VE/||/<>/> 800 cm³ İLE/VE/||/<>/> 1200 cm³ )

-@ BİLDİRİLENİ BİLMEK ile/ve/değil/||/<>/< BİLMEK
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 13:21]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52866 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BİLİM DEĞERLERİNDE:
GÖZLEM/VERİ/OLGU ÖBEĞİNDE DESTEKLENME
ve/||/<>/> DENEYE DUYARLILIK ve/||/<>/> KURAMA DUYARLILIK ve/||/<>/> MATEMATİKSELLİK ve/||/<>/> YARARLILIK-İŞLEVSELLİK ve/||/<>/> GERÇEKLİĞİ BETİMLEYEBİLME ve/||/<>/>
[Bölüm: Bilim] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:54]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53096 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BİLİM:
BİLİNMEYENDEN, BİLİNEBİLECEK OLANA YAPILAN YOLCULUK
değil BİLİNENDEN, BİLİNMEYENE YAPILAN YOLCULUK
[Bölüm: Bilim] Eklenme Tarih ve Saati: [01 Haziran 2019 | 14:22]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52983 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BİLİM ile/ve/||/<> SÖZDE BİLİM ile/ve/||/<> BİLİM OLMAYAN
[Bölüm: Bilim] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:55]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53097 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BİLİMDE KEŞİF:
HAKİKAT
değil MÂRİFET
[Bölüm: Bilim] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 13:18]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52864 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BÜTÜN ile/değil/yerine TÜM
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [08 Temmuz 2019 | 18:12]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/714 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Parçası bulunur. İLE/DEĞİL/YERİNE Parçası bulunmaz. )
( Nitelikse. İLE/DEĞİL/YERİNE Nicelikse. )
( Tekse. İLE/DEĞİL/YERİNE Çoksa. )
( Bütün, ("Parçaların biraradalığı", "Bütünlük", "Entegrasyon/Integration/Integrity") anlamını taşıyan bir sözcüktür. Tüm ise, (ingilizce "Whole/All") ile karşılık bulur. Parça parça olsa da, çeşitli oranlarda eksiklikler de olsa istisnasız ve ayırımsız, tamamıyla/tümüyle kapsamadır.

Bütün elmalar, bütün insanlar, bütün arabalar, bütün kitaplar, olmaz! Parçalarının ayrı ayrı kullanılma durumu olmayanlar için gereksiz/yersiz/fazladan bir sözcüktür "bütün".

Bir saksıdaki çiçeğin tüm yaprakları söz konusuysa, "bütün yapraklar" denildiğinde, --her sözcüğün, kendi anlamını taşıdığı bilgisiyle--, ucu sararmış/kırılmış, bir parçası kopmuş yapraklar devredışı bırakılmış olur, ki biz tamamını, hepsini demek istiyoruzdur.

"Bütünden Gelim/Bütüne Varım" olamayacağı gibi! )

-@ CİDDİ ANLAMDA ile/ve/değil/||/<> CİDDİ ORANDA
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Temmuz 2019 | 11:48]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53103 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ÇÖZÜMSEL ile/ve/değil/||/<> ÇÖZÜMLEYİCİ
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 13:23]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52867 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ DEĞER ile/ve/||/<> AYAR
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:46]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53091 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ DEĞERSİZLEŞİR ile/ve/||/<> YOLDA KALIR ile/ve/||/<> YALNIZLAŞIR ile/ve/||/<> TÜKENİR ile/ve/||/<> BİLGİSİZ SAYILIR
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Mayıs 2019 | 14:52]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52902 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Her durumunu anlatan. İLE/VE/||/<> Herkese güvenen. İLE/VE/||/<> Her sırrını açığa vuran. İLE/VE/||/<> Her becerisini ortaya döken. İLE/VE/||/<> Her bildiğini söyleyen. )

-@ DUHEM ile/ve/||/<> QUINE (TEZİ)
[Bölüm: Bilim] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:52]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53095 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( 10 Haziran 1861 - 14 Eylül 1916 İLE/VE/||/<> 25 Haziran 1908 - 25 Aralık 2000 )

-@ DÜNYA TARİHİ ile/ve/||/<>/>/< DÜŞÜNCE TARİHİ ile/ve/||/<>/>/< FELSEFE-BİLİM TARİHİ
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Haziran 2019 | 11:21]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51422 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( )

-@ DÜŞÜNCE DÖNEMLERİNDE:
"BÜYÜSEL"
ile/ve/değil/yerine/||/<>/> (")DİNSEL(") ile/ve/değil/yerine/||/<>/> BİLİMSEL
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Mayıs 2019 | 13:23]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52927 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Onbinlerce yıldır. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/> Sekizbin yıldır. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/> Birkaç yüzyıldır. )

-@ DÜŞÜNÜLEBİLİR/LİK ile/ve/||/<> BİLİNEBİLİR/LİK
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Haziran 2019 | 16:25]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53029 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ EDEP ve/||/<>/< AKIL
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Haziran 2019 | 17:09]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Kişinin, aklı kadar edebi; edebi kadar da ederi vardır. )

-@ ELEKTRO-ZAYIF ETKİLEŞİM:
ELEKTROMANYETİK ETKİLEŞİM
ve/+/||/<> ZAYIF ETKİLEŞİM
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Mayıs 2019 | 14:04]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52938 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ EVRENSEL BİLİM ile/ve/||/<> DÜNYA GÖRÜŞÜNÜN BİLİMİ
[Bölüm: Bilim] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:49]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53093 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ EYTİŞİM(DİYALEKTİK) ve/||/<> GÖRELİLİK ve/||/<> HOLOGRAFİK EVREN ve/||/<> SİBERNETİK ve/||/<> KUVANTUM
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [04 Temmuz 2019 | 12:58]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53055 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ GAUSS(ÇAN) EĞRİSİ ile/ve/=/||/<> RASTGELELİK
[Bölüm: Bilim] Eklenme Tarih ve Saati: [08 Temmuz 2019 | 19:34]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51271 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( "Matematik, tüm bilimlerin kraliçesidir." - Carl Friedrich Gauss[Matematik Kralı][Nisan 1777 - 23 Şubat 1855] )

-@ GEN ile/ve/||/<> MC1R GEN
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [02 Temmuz 2019 | 08:24]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53049 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE/VE/||/<> Deri rengi[pigmentasyonu] üreten genlerden biri. )

-@ GEVEZELİK ve/||/<> GAFLET
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Temmuz 2019 | 13:44]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53101 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bilgelik/hikmet/irfan bulunmayan söz. VE/||/<> Düşünce ve bilgi bulunmayan susma/sükût. )

-@ GÖREV ve/değil/||/<> İŞLEV
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Mayıs 2019 | 12:34]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52924 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ GÜÇLÜ ile/ve/değil/yerine/||/<> YEĞİN
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Mayıs 2019 | 13:25]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52928 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ GÜNEŞ ile/ve/||/<> ATEŞ
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Mayıs 2019 | 13:13]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52926 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Isı, ışın/aydınlatma, besin. İLE/VE/||/<> Isı, aydınlatma, yakma ve yıkma. )

-@ GÜVEN/MEK ile/ve/fakat/||/<>/> DOĞRULA/MAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Temmuz 2019 | 02:13]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53112 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ HIGGS BOZONU ile/ve/||/<> GRAVITON
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Mayıs 2019 | 14:01]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52936 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Standart Model'deki fermiyonlara kütle kazandırmak için var olduğu öne sürülmüş, spini 0 olan parçacık. [H ya da h olarak kısaltılır.][Peter Higgs, Gerald Guralnik, Richard Hagen, Tom Kibble, François Englert ve Robert Brout tarafından 1960'larda öne sürülen ve 04 Temmuz 2012'de, CERN'deki araştırmalarda, özellikleri Higgs bozonuna benzeyen bir parçacığın gözlemlenmesiyle 2013 yılının Mart ayında kütlesi yaklaşık 125 GeV/c2 olan bir parçacık gözlemlediklerini ve ayrıntılı çözümlemelerin, bu parçacığın bir Higgs bozonu olduğunu gösterdiğini açıkladılar.] İLE/VE/||/<> Günümüze kadar varolduğu kanıtlanamamış, kütleçekim kuvvetini ilettiği varsayılan, sanal bir parçacık. [Genel Görelilik kuramının önemli bir parçasıdır. Graviton'un varoluşu, etkileri sayesinde bilinmektedir fakat onu ölçmek ya da gözlemlemek olanaksızdır.] )

-@ İHTİYÂR ile/ve/||/<> İSTİMSÂK
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 12:34]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52849 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( "Hayır!" deme bilgisi/becerisi, isteği. İLE/VE/||/<> Kendini/nefsini tutma. )

-@ İHTİYÂREN ile/ve/||/<> İHTİYÂRÎ
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Temmuz 2019 | 11:38]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53116 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Olumsuzdan, yanlıştan, zararlıddan, kötüden uzak durarak, zihnini/dilini/gözünü/elini/belini çekerek. İLE/VE/||/<> Reddetmeyi ve "Hayır!" demeyi yeğleyerek.["Evet!" demekten, istenç/irâdeden(yapma isteğinden/bilgisinden) önce olarak.] )

-@ İLETİŞİM TÜRLERİ:
KİTLE İLETİŞİMİ
ile/ve/değil/||/<>/< ÖRGÜTSEL DÜZEY ile/ve/değil/||/<>/< ÖBEKLERARASI DÜZEY ile/ve/değil/||/<>/< KİŞİLERARASI DÜZEY ile/ve/değil/||/<>/< KİŞİSEL DÜZEY
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Temmuz 2019 | 11:56]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53105 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ İNSAN ile/ve/||/<>/> GELECEK
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [31 Mayıs 2019 | 17:13]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52973 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( İnsan, geleceği geldirendir. )

-@ İSİDOROS ve/||/<> ANTHEMIOS
[Bölüm: YAPI] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Temmuz 2019 | 18:18]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53069 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ayasofya'yı, 5 yılda inşâ ettiler. )

-@ İŞ ile/ve/||/<> ZAMAN
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [01 Haziran 2019 | 19:02]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52992 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Çok. İLE/VE/||/<> Az.["Yok" değil!] )

-@ İZÂFETEN ile İZÂFÎ
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [04 Temmuz 2019 | 15:02]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53056 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir şeye ilişik/ait olarak. İLE Görelilikle/izâfetle ilgili. | Bağlı bulunduğu şey ile değişen. )

-@ JEAN-BAPTISTE LAMARCK ve/||/<>/> CHARLES DARWIN
[Bölüm: Bilim] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Temmuz 2019 | 11:58]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53106 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( 01 Ağustos 1744 - 18 Aralık 1829 ve/||/<>/> 12 Şubat 1809 - 19 Nisan 1882 )

-@ JOHANN GOTTLIEB FICHTE ve/||/<> WILHELM von HUMBOLDT
[Bölüm: Bilim] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Temmuz 2019 | 12:25]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53110 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( İlk üniversitenin kurulması için baskın, etkin ve üstün çaba gösterenler.[1809 - Berlin] )
( 19 Mayıs 1762 - 27 Ocak 1814 ve/||/<> 22 Haziran 1767 - 08 Nisan 1835 )

-@ JOHN LOCKE ile/ve/||/<>/> ALEXANDER VON HUMBOLDT ile/ve/||/<>/> MARTIN HEIDEGGER ile/ve/||/<>/> FERDINAND DE SAUSSURE ile/ve/||/<>/> LUDWIG WITTGENSTEIN ile/ve/||/<>/> JACQUES DERRIDA
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Mayıs 2019 | 12:33]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52923 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( 29 Ağustos 1632 - 28 Ekim 1704 İLE/VE/||/<>/> 14 Eylül 1769 - 06 Mayıs 1859 İLE/VE/||/<>/> 26 Eylül 1889 - 26 Mayıs 1976 İLE/VE/||/<>/> 26 Kasım 1857 - 22 Şubat 1913 İLE/VE/||/<>/> 26 Nisan 1889 - 29 Nisan 1951 İLE/VE/||/<>/> 15 Temmuz 1930 - 09 Ekim 2004 )

-@ KANT ve/||/<> SCHLEIERMACHER
[Bölüm: Bilim] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Temmuz 2019 | 12:13]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53109 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( bkz. Fakültelerin Çatışması - I. Kant )

-@ KAPSAMI AŞAN ile/ve/||/<> KAPSAM DIŞINDA KALAN
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 13:02]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52859 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KARA DELİK ile/ve/||/<> OLAY UFKU
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Mayıs 2019 | 14:18]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52940 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KARŞIT/LIK ile/ve/||/<> TUTARSIZ/LIK
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Temmuz 2019 | 15:06]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53074 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KAVRAM ve/||/<> GÖRÜSEL KARŞILIK
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Haziran 2019 | 17:03]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53033 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KİMİ ... ile/ve/||/<> BAZI ...
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 13:04]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52860 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KOLAY OLMAYAN:
UYUYANI UYANDIRMAK
değil UYUMA TAKLİDİ YAPANI UYANDIRMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [01 Haziran 2019 | 18:58]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52990 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KOMİK ile/ve/değil/ne yazık ki/||/<> VAHİM
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Haziran 2019 | 02:38]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53003 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KONİKLER:
ELİPS[Fr. < Yun.]/İHLÎCÎ[Ar.]
ile PARABOL[Fr. < Yun.] ile HİPERBOL[Yun.]
[Bölüm: matematik] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Temmuz 2019 | 18:00]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7870 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( [yörüngelerde][dış merkezlik] 0-1 arasındaysa. İLE 1 ise. İLE 1'den büyük ise.
[dış merkezlik(eccentricity): Odak uzaklığının, yarı-büyük eksene bölünmesi.] )
( Tüm noktalarının, odak denilen, belirli iki ayrı noktaya olan uzaklıklarının toplamı birbirine denk olan eğri. İLE Bir düzlemin, odak denilen sabit bir noktadan ve doğrultman denilen sabit bir doğrudan, eşit uzaklıktaki noktalarının geometrik yeri. İLE Bir düzlemin, odak denilen durağan iki noktaya uzaklıkları değişmeyen noktaların geometrik yeri olan eğri. )
( Uzay bilgisi ve araştırmalarının başlangıcı olan, koni kesitleri buluşuyla ünlenen ve Perge'li olan matematikçi Apollonius'a, "Geometrinin Altın Çağının Son Temsilcisi" unvanı verilmiştir.[Koni kesitleri üzerine 8 ciltlik bir kitap yazmıştır.][Ancak ilk dört cildinin kopyaları günümüze kadar gelebilmiştir.][Bergama kralına ithaf ettiği son dört cildin 5., 6. ve 7. ciltleriyse Arapça çevirileriyle günümüze kadar gelebilmiştir. Ne yazık ki, son cilt ise kayıptır.][İbnül Heysem çevirisi olan el yazmaları ve Beni Musa[Musa Oğulları(Muhammed, Ahmed ve Hasan)]'nın (Hilal ve Harran'lı Tabit adlı iki matematikçi yardımıyla), "Kitab-ı Mahrutat" adlı çevirilerdir.(Apollionius'tan bin yıl sonra) Bunlardan biri Süleymaniye Kütüphanesi'nde, biri Oxford'da, öteki ise Tahran'da bulunmaktadır.] )

-@ KOŞ ve/||/<> COŞ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 15:55]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52918 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KUSÛR[< KASÎR < KASR] ile KUSÛR[< KASR]
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Mayıs 2019 | 11:02]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52887 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Kısa, boysuz. Kısa kesme, kısaltma, kısma. | Azaltma, kesme, eksiklik. | İbarenin çok kısaltılması. | Aruzda tef'ile'nin son harfinin düşürülmesi. İLE Köşk, kâşâne, saray. )

-@ KÜTLE ÇEKİMİ
ile/ve/+/||/<>
ELEKROMANYETİK ETKİLEŞİM
ile/ve/+/||/<>
GÜÇLÜ ÇEKİRDEK ETKİLEŞİMİ
ile/ve/+/||/<>
ZAYIF ÇEKİRDEK ETKİLEŞİMİ

[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Mayıs 2019 | 14:33]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52939 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( )
( )

-@ MADDE - KARANLIK MADDE - ANTİ MADDE ile/ve/<> KARANLIK ENERJİ
[Bölüm: Bilim] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Haziran 2019 | 20:41]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30349 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( %4 İLE/VE/<> %27 İLE/VE/<> %69 )
( )
( VERA RUBIN [23 Temmuz 1928 - 25 Aralık 2016]: Galaksilerin dönüş hızlarıyla ilgili çalışmaların öncüsü sayılan Amerika'lı astronom. [Galaksilerin dönüş eğrileri üzerine çalışarak, galaksilerin açısal hareketinin tahmin edilen biçimiyle gözlemlenen biçimi arasındaki tutarsızlığı ortaya çıkardı.] )

-@ MATEMATİK/SEL/LİK:
DEĞERLİ
ile/ve/fakat/||/<>/> YETERLİ DEĞİL
[Bölüm: Bilim] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:50]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MEMELİ DERİLERİNDEKİ BEZLER:
SEBASÖZ
ile/ve/||/<> APOKRİN ile/ve/||/<> EKRİN
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [02 Temmuz 2019 | 08:15]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53048 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bu bezler, birlikte çalışarak ter üretirler. Birçok memeli türde, sebasöz ve apokrin bezleri, baskın ter bezleridir ve kıl köklerine yakın bir yerde bulunur. Bu bezlerin salgıları, kılları; yağlı, bazen köpüren bir karışım haline getirir. )
( Kürkü olmamasının yanı sıra, insan, olağanüstü sayıda ekrin bezi sahibidir. Bu sayı, 2 milyon ile 5 milyon arasında değişkenlik gösterir ve günde 12 litreye kadar ince, sulu ter üretilebilmesini sağlar.

Ekrin bezleri, kıl kökleri yakınında kümelenmez, bunun yerine deri yüzeyine görece yakın bir yerde bulunur ve küçük delikler[porlar] aracılığıyla ter boşaltımı yapar. Çıplak derinin ve sulu terin bu kombinasyonu, terin doğrudan kürkte birikmesinden çok doğrudan çıplak deride birikmesine neden olur ve insanın aşırı ısınmasını engeller. Bu soğutucu sistemimiz sayesinde, sıcak bir günde yapılacak bir maratonda, atlara üstünlük sağlayabiliriz. )

-@ MERIT PTAH ve/||/<> ENHEDUANNA ve/||/<> AGANICE ve/||/<> TAPPUTI-BELATIKALLIM ve/||/<> SONDUK ve/||/<> THEANO ve/||/<> AGLAONIKE ve/||/<> ASPASIA ve/||/<> HIPPARCHIA ve/||/<> PAN CHAO ve/||/<> HYPATIA
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [05 Temmuz 2019 | 16:00]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53058 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Merit Ptah bilindiği kadarıyla, tarihte kayıtlı en eski kadın hekim ve bilim tarihinde adı geçen ilk kadındır. Krallar Vadisi'ndeki bir Mısır mezarına resmi çizilidir. Burada Merit Ptah, oğlu olan yüksek bir rahip tarafından "başhekim" olarak tasvir edilmiştir.

VE/||/<>

Astronom, matematikçi ve şair. Ay Tanrısı Nanna'nın Ur Kenti'ndeki ana tapınağının başrahibesi Enheduanna, yıldızlar ve ayın döngülerini kaydetmek için gözlemciler görevlendiren ilk rahibedir. Döneminde, gökcisimlerinin hareketlerini gösteren haritalar yapılmıştır. Enheduanna,ilk dinsel takvimlerden biri olan ay takviminin oluşturulmasına katkıda bulunur. Bu takvim, günümüzde hâlâ Paskalya Yortusu, Hamursuz Bayramı gibi dinsel uygulamaları tarihlendirmek için kullanılır. Çalışmalarının ve ilahilerinin yanında, Enheduenna'nın 42 epik şiiri de tabletler üzerinde günümüze ulaşmıştır. Kayıtlı edebiyat tarihinde birinci tekil şahıs kullanarak yazan ilk kişidir. Enheduanna'ya ait taştan bir disk ve iki mühür günümüze kadar ulaşmıştır. Disk üzerinde üç yardımcısıyla birlikte görülen Enheduenna'nın kabartması profildendir. Bu kabartmanın arkasında, Enheduanna, "Nanna'nın (Ay Tanrısı) karısı ve Sargon'un kızı" olarak tanımlanır.

VE/||/<>

Doğa filozofu. Aganice, gezegenlerin hareketlerini tahmin edebilmek için bir sistem geliştirmiştir.

VE/||/<>

Mezopotamyalı kimyager. Tapputi-Belatikallim, çeşitli kimyasallarla çalışmalar yaparak parfüm ve kozmetik malzemeler elde etmiştir. Tapputi Belatikallim'in adı, günümüze bir tablet üzerinde gelmiştir. Parfüm üretimi Mezopotamya'da çok önemliydi. Çünkü aromatik maddeler, kozmetik dışında ilaç ve dinsel amaçlarla da kullanılırdı. Parfümcülük araçları ve tarifleri, aşçılıkta kullanılanlara benzerdi. Parfüm üretiminde kullanabilmek için, bitkilerin özütlerini çıkaracak farklı kimyasal teknikler geliştirilmişti.

VE/||/<>

Silla Krallığı'nın kraliçesi ve astronom. Sonduk, Uzakdoğu'da bilinen ilk gözlemevini inşa ettirmiştir. Hanedanındaki tüm erkeklerin ölmüş olması nedeniyle MÖ 634'de tahta oturan Kraliçe Sonduk, MÖ 647'ye kadar Silla Krallığı'nı (bugünkü Kore) yönetir. Bu krallığa yöneticilik yapacak üç kadından ilkidir. Savaşlarla geçen hükümranlığı sırasında, krallığını bir arada tutabilmeyi başarır ve Çin'le ilişkilerini geliştirir. Sonduk'un yaptırdığı, ay ve yıldızların kulesi (Ch'omsong-dae) adıyla anılan gözlemevi, eski Silla Başşehri Kyongju'da, günümüze kadar ulaşmıştır.

VE/||/<>

Pisagorcu, Antik Ege'li filozof. Pisagor'un yandaşı ve karısı olan Theano, Pisagor'dan sonra Pisagorcu topluluğu yönetmiştir. Onun döneminde Pisagor öğretisi, Antik Ege'nin tümüne ve Mısır'a dek yayılır. Theano, yaşadığı zamanda hastalık sağaltıcı özelliğiyle de tanınmaktadır. Theano başlangıçta, Pisagor'un dinleyicisidir. Ciddi ve sert ahlaklı filozofu, erdemleri ve bilgiye susamışlığıyla etkiler, böylece evlenirler. Yerel yönetim üzerindeki etkileriyle tepki çeken Pisagor'cu topluluk, en sonunda düşmanlarının saldırısına uğrar. Pisagor'un bu saldırıdan sağ çıkıp çıkmadığı bilinmemektedir. Ama bu olaylardan sonra dağılan Pisagor'cu topluluğu tekrar toparlayan Theano olmuştur. Kızları Damo, Mya, Arignote birlikte topluluğu manevi olarak bir arada tutmaya çalışmıştır. Theano'dan bize anlamlı, kısa sözler ve ahlak öğütlerinden oluşan toplu anlatılar kalmıştır. Bir yandan kendi düşüncelerini, ama öbür yandan Pisagor'un düşüncelerini yazmıştır.

VE/||/<>

Antik Egeli, astronom. Aglaonike, ay tutulmalarının zaman ve konumunu tahmin etme konusunda uzmanlaşmıştır. Teselya'da yaşadı. Zamanın insanları Aglaonike'nin istediğinde ayı kaybedebildiğini sanmış; bu niteliğini cinsiyetinden ötürü, bilimsel birikiminden çok güçlü bir büyücü olmasına bağlamışlardır. Tarihin ilk kadın astronomlarından olan Aglaonike'nin adını Venüs gezegeninde bir krater yaşatıyor.

VE/||/<>

Antik Ege'de yaşamış, Milet'li filozof. Aspasia Antik Ege düşüncesinde, özellikle Sokrates üzerinde etkili olmuştur. Sokrates'in Aspasia ile felsefi konuşmalar yaptığı ve bu düşünce alışverişinden çok şeyler öğrendiği bilinir. Hatta Sokratik yöntem olarak bilinen yöntemin, gerçekte Aspasia'nın yöntemi olduğunu ve öğrencisi Sokrates'in bunu gençlik yıllarında ondan öğrendiği tahmin edilmektedir. Aspasia, 20'li yaşlarında Atina'ya gider ve kendisinden 30 yaş büyük devlet adamı Perikles'le evlenir. Aspaisa'nın Perikles'in politikaları üzerinde çok etkili olduğu bilinir. Hatta, Perikles'in bazı konuşmalarını Aspasia'nın yazdığına ilişkin kanıtlar vardır. Aspasia Atina'da Anaxagoras, Archimedes, Sophokles ve Sokrates gibi birçok filozofun müdavimleri arasında olduğu, devlet adamları, sanatçılar ve iyi eğitim almış kadınların geldiği, tartışmaların yapıldığı bir salon açar. Böylelikle bir kadın, Atina düşünce yaşamını derinden etkileyen bir oluşumu gerçekleştirmiş olur. Aspasia'nın salonu uzun yıllar açık kalır ve Aspasia "üst düzeyde diyalektik ve retorik hocası" olarak aranan bir kişi olmayı sürdürür. Bugün Aspasia'nın bir büstü, İzmir Arkeoloji Müzesi'nde de yer almaktadır.

VE/||/<>

Kinik okulundan, Antik Ege'li filozof. Hipparchia felsefesiyle, Sokrates'in öğrencisi Antisthenes'in kurduğu Kinik okulundan sayılır. Kadınların geleneksel rollerinden kurtulmaları için de mücadele etmiştir. Ailesi, soylu ve zengindir. Hipparchia erkek kardeşi aracılığıyla, Kinik filozoflardan Krates ile tanışır. Kinizm, gereksinimsizlik öğretisini temsil etmektedir. Bu öğreti, gereksinimlerin insanı toplumun kurallarına ve zorlamalarına bağladığını söylerdi. Hipparchia, Krates'in öğretisinden o kadar etkilenir ki ailesinin karşı çıkmasına rağmen onunla evlenir ve devamında onun yoksul, göçebe hayatına katılır.

VE/||/<>

Çin'li tarihçi ve yazar. Pan Chao, Çin İmparatorluğu'nun tarihini anlatan ve birkaç kuşak tarihçinin üzerinde çalıştığı Han'ın Kitabı'nı tamamlamıştır. Ayrıca 8 adet kronolojik tablo hazırlamış ve astronomi üzerine bir de tez yazmıştır. En ünlü yapıtı ise, Kadınlar İçin Dersler'dir (Nu Jie). Ahlaki öğütler içeren bu kitapta Chao, kadınların erkeklere "mutlak itaatini" önerir. Pan Chao, edebiyatçıların ürünleri üzerine yorumlar ve şiirler de yazmıştır.

VE/||/<>

İskenderiye'li filozof ve matematikçi. Hypatia, Antikçağ'ın son dönemlerinin en etkili ve önemli bilgini, Yeni Platoncu felsefenin temsilcisidir. Üniversitede felsefe, matematik ve astronomi dersleri vermiştir. Hypatia, İskenderiye Üniversitesi'nde matematik dersleri veren ve bu okulun yöneticiliğini de yapan babası Theon tarafından, "yetkin bir insan olması" amacıyla yetiştirilir. Hypatia daha genç yaşlarda, soru sormayı, araştırmayı ve kuşku duymayı öğrenir. Babası onun, el sanatları, şiir, felsefe, din, astronomi, astroloji ve matematik konularında eksiksiz bilgilenmesi için elinden geleni yapar. Hypatia hitabet sanatında da gelişir; güzel ve etkili konuşmasını öğrenir. Hypatia biraz büyüdüğünde, dünyayı dolaşmaya çıkar. Roma'ya ve Atina'ya gider. Yeni Platoncu düşünür Plutarkhos'dan dersler alır. Kimi kaynağa göre 1 yıl, kimine göre 10 yıl sonra İskenderiye'ye döner. Aranan ve sevilen bir öğretmen olur. Avrupa, Asya ve Afrika'nın çeşitli bölgelerinden gelen öğrenciler, sınıfını ve evini doldurur. Hypatia, güzelliği, bilgisi ve zekâsıyla, saygı ve hayran lık uyandırmaktadır. Hypatia matematik üzerine birçok yapıt yazmıştır. Ne yazık ki, çoğu ünlü İskenderiye yangınında zarar gören bu yapıtlardan günümüze parçalar ulaşmıştır. En önemli yapıtı, cebirin babası sayılan Diophantos'un Aritmetica'sına yaptığı 13 ciltlik yorumdur. Hypatia, Diophantos'un eşitliklerine alternatif çözümler üzerinde çalışmıştır. Bunlar sonradan, Diophantos'un yapıtları içine alınmıştır. Hypatia'nın Diophantos'un astronomi üzerine çalışmalarına katkıda bulunan bir yapıtı daha vardır. Yine, Pergeli Apollonius'un konikleri hakkında 8 ciltlik bir çalışma kaleme aldığı bilinmektedir. Bu yapıtında, Apollonius'un teorisini anlaşılır bir şekilde açıklamaya çalışmıştır. Bundan başka babasıyla birlikte, Öklit üzerine en az bir kitap yazdığı sanılmaktadır. MS 4. yüzyılda İskenderiye yeni yeni gelişen Hıristiyanlık ve pagan dinlerin çatışmasına sahne olmaya başlamıştır. İskenderiye Patrikhanesi'nin başına, Kiril adında sofu bir Hıristiyan atanır. Hypatia da pagan olduğu için, Kiril tarafından kışkırtılmış insanların saldırısına uğrar. Saldırganlar üniversitenin önünde, arabasında yakaladıkları Hypatia'yı, önce soyar; sonra bedenini parçalara ayırıp, yakarlar. Hypatia'nın ölümü, Roma'nın Hıristiyanlaştığını ve aynı zamanda antik bilimlerin gerilediğini de gösterir. Hypatia, bugün Antikçağ'ın en çok tanınan bilim kadınlarındandır. )
( M.Ö. 2700

VE/||/<>

M.Ö. 22354

VE/||/<>

M.Ö. 1878

VE/||/<>

M.Ö. 1200

VE/||/<>

M.Ö. 600'ler

VE/||/<>

M.Ö. 500'ler

VE/||/<>

M.Ö. 500'ler

VE/||/<>

M.Ö. 460-401

VE/||/<>

M.Ö. 360-280

VE/||/<>

M.Ö. 50-112

VE/||/<>

M.Ö. 370-415 )

-@ MEVSİM ile/ve/||/<> FASL
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 14:45]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yılın dört bölümünden her biri. | Bir şeyin belirli zamanı. İLE/VE/||/<> Ayrıntı, ayırma, ayrılma. | Kesme, kesinti, bölüm. | Sonuçlandırma, halletme. | Aleyhte bulunma, birini çekiştirme. | Bir kitabın ya da tiyatro oyununun başlıca bölümlerinden her biri. | Sözcükler, düzenlemeler, tümceler arasında bağlantı edatı bulunmadan yazı yazma yöntemi. | Bir defada çalınan peşrev, şarkı vb. | Dört mevsimden biri. | Bir bestekârın, aynı makamdan bestelediği iki beste ile iki semai. | Türk müziğinde klasik bir konser programı. | İki yüzeyin birleşmesinden oluşan çizgi. | Eklem, gövdenin oynak yerleri. )

-@ MİLUTİN MİLANKOVİÇ ile/ve/||/<>/> ANDRE BERGER
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Haziran 2019 | 04:36]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53010 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Güneş ışınımının, zaman içinde nasıl ve ne kadar farklılaştığının araştırması ve hesabını yapan fizikçi astronom. İLE/VE/||/<>/> Bu hesaplamaları daha kesin bir biçimde bilgisayarla yapan iklim uzmanı. )
( 28 Mayıs 1879 - 12 Aralık 1958 İLE/VE/||/<>/> 30 Temmuz 1942 - ... )

-@ MİRAS ile/ve/||/<> İZ
[Bölüm: Tarih] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 12:58]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52855 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MİZÂC-I VAKTE VÂKIF OLMAK ve/||/<> KEYFİYETİ HÂLE ÂRİF OLMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Temmuz 2019 | 11:53]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53104 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MORS ABECESİ ile/ve/||/<> BREYL(BRAILLE) ABECESİ
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [01 Haziran 2019 | 13:45]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33595 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Işık ya da seslerin kullanılarak bilgi aktarılmasını sağlayan yöntem/abece. İLE/VE/||/<> Görme engelliler abecesi. )
( Hem görmeyen, hem de duymayan bir çocuğun, nasıl eğitilip yaşama katılabileceğini ve tek başına ayakta kalabileceğini, böyle bir durumun tüm zorlukları ve buna karşın olan çaba ve çözümlerini de ayrıntılarıyla gösteren, çok etkileyici ve çok başarılı bir film olan "Benim Dünyam" adlı filmi [Uğur Yücel - Beren Saat] izlemenizi salık veririz. )
( Mors Abecesi ve Metin - Mors Çeviricisi için burayı tıklayınız... )
( )
( Yıldızlararası(Interstellar) filmini de izlemenizi salık veririz... )

-@ NE YAPACAĞINI BİLMEK
ile/ve/değil/yerine/<
NE YAPMAYACAĞINI! BİLMEK !!!

[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [08 Haziran 2019 | 18:49]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/761 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ne yapman gerektiğinden çok, önce ne yapmaman gerekiğini bil, yeter. Çoğu zaman ne yapman gerektiğini bilemeyebilirsin, fakat ne yapmaman gerektiğini her zaman çok iyi bilebilirsin. )
( İsabet ve kesinlik tutturulamayabilir. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/< İsabet ve kesinlik üzerinedir, kolaylıkla sağlanabilir, tamamen uzlaşımsal ortak bir hareket noktası sunabilir. )
( Kendini gerçekleştirmiş, saygın ve önemli birine sormuşlar:
Nasıl bu noktaya geldiniz?
Yakınlarında bulunan bir kişiyi göstererek, herşeyi ondan öğrendiğini söylemiş.

Çevresindekiler hayret içinde ve inanamayarak demişler ki:
Nasıl olur? O işaret ettiğiniz kişi, her türlü, düzenbazlığı, yalanı, rezilliği yapan biridir.

Yanıt: Heh işte!
O ne yaptıysa ben yapmadım! )
( Bir şey ki, yapmasan da olur, YAPMA!
Bir şey ki, söylemesen de olur, SÖYLEME! )
( Irmağın derinliği, iki ayakla birden ölçülmez! )
( Bilme sanatı, neyi gözardı edeceğini bilmektir. )
( )

-@ NESNEL/LİK ile/ve/||/<> NEDENSEL/LİK
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:32]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53082 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ NEWTON ve/||/<> EINSTEIN ve/||/<> PLANCK
[Bölüm: Bilim] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Temmuz 2019 | 12:07]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53108 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ NEZÂKET:
SAĞIRIN DA DUYABİLDİĞİ
ile/ve/||/<> KÖRÜN DE GÖREBİLDİĞİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [01 Haziran 2019 | 15:18]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52986 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ NOKTA ile/ve/||/<> KÜRE
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Mayıs 2019 | 13:39]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52932 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Uzaktan bakarsak. İLE/VE/||/<> Yakından bakarsak. )

-@ OLANI BİLMEK ve/||/<>/>/< ORANI BİLMEK
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Temmuz 2019 | 15:13]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53077 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ÖĞÜT ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ÖRNEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [08 Mayıs 2019 | 13:15]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52881 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yolu/süreci uzundur. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Yolu/süreci kısa ve etkilidir. )

-@ ÖTEKİ DENEYİMLER/İ/M ile/ve/değil/||/<>/< ÖNCEKİ DENEYİMLER/İ/M
[Bölüm: psikoloji] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Mayıs 2019 | 12:18]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52870 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ POZİTİVİZM ile PRAGMATİZM
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Haziran 2019 | 17:05]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53035 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ PROKOPE ile/ve/||/<>/> PROFECTUS ile/ve/||/<>/> PROGRESS
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:44]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53090 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Antik çağda. İLE/VE/||/<>/> Orta çağda. İLE/VE/||/<>/> Modern çağda. )

-@ SABİT/LİK ile/ve/||/<>/> SAĞLAM/LIK / BERK/LİK
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [30 Mayıs 2019 | 16:18]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52966 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SABİTLER:
YER ÇEKİMİ
ile/ve/||/<> IŞIK ile/ve/||/<> PLANCK
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Mayıs 2019 | 13:50]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52934 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SIK/LIK ile/ve/||/<> SIKI/LIK ile/ve/||/<> YOĞUN/LUK
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [21 Mayıs 2019 | 13:07]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52943 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SİCİM KURAMI ile/ve/||/<> KUVANTUM RENK DİNAMİĞİ
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Mayıs 2019 | 14:02]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52937 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SİCİM KURAMI ile/ve/||/<> TÜM FİZİK KURAMLARI
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Mayıs 2019 | 13:51]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52935 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SİCİM KURAMI ile/ve/||/<> ZAR KURAMI
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Mayıs 2019 | 15:00]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52931 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

(

)

-@ SOKRATES'İN "YARGILANMASINDAKİ" 500 YARGIÇ:
ÖLÜM KARARI VERENLER
ile/değil/yerine/>< KARŞI OLANLAR
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Haziran 2019 | 16:11]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50648 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( [ne yazık ki]
[İlk kararda] 280 >< 220
[İkinci kararda] 360 >< 140 )
( Sokrates'in Savunması )

-@ SONSUZ/LUK ile/ve/||/<> ile/ve/||/<> GOOGOLPLEX
[Bölüm: matematik] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Haziran 2019 | 15:07]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50270 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ∞ İLE İLE Googol, matematikteki büyük sayılardan biridir ve 10 üzeri 100'e eşittir. Başka bir deyişle 1 googol, 1 rakamına yüz sıfır ekleyerek yazılır. Bu terim, Amerika'lı matematikçi Edward Kasner'ın yeğeni Milton Sirotta[1929–1980] tarafından 1938 yılında kullanılmaya başlanmıştır.[Milton, bu sırada dokuz yaşındaydı.] )
( Bir trilyon, oniki sıfırla yazılır. Yüz tane sıfır kullanırsak, buna, bir "gogol" denilir. Bir gogol sıfır kullanılarak yazılan sayıya, "gogolplex" denilir. Evrendeki tüm moleküllerin sayısını yazmak için 79 sıfır yetiyor. Bir milyon gün, ancak 2739 yıl oluyor. İstanbul'un fethinden bu yana, sadece 17 milyar saniye geçmiş. Yazının bulunuşundan bugüne ise ancak 189 milyar saniye geçmiş.[Bu, trilyonun ancak beşte biridir.] Bir kişinin yaşamı, ortalama 2 milyar saniyedir. )

-@ SORUN:
(")SORUN(")
değil SORUNA BAKIŞ AÇIMIZ
[Bölüm: psikoloji] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 15:49]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52915 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ STANDART MODEL ile/ve/||/<>/> HERŞEYİN KURAMI
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Mayıs 2019 | 14:53]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52941 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

(

İLE/VE/||/<>/>

)
( )

-@ TANITLAMA ile/ve/||/<> TEMELLENDİRME
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 12:54]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52852 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TARİH ile/ve/||/<>/< UNUTULMUŞ TARİH
[Bölüm: Tarih] Eklenme Tarih ve Saati: [01 Haziran 2019 | 14:30]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52985 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( | )

-@ TAVSİYE ve/||/<> VASİYET
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Haziran 2019 | 18:11]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53023 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TECVİT/TECVİD[Ar.] değil/yerine/= SÖZCÜĞÜ, DÜZGÜN/UYGUN OKUMA
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Mayıs 2019 | 12:49]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52894 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Sözcüklerin söylenişinde, seslerin çıkaklarına, uzunluk ve kısalıklarına göre okunması. | Kur'ân-ı Kerîm'in, doğru okunmasını sağlayan bilim. | Bu bilim üzerine yazılmış kitap. )

-@ TECVİZ[Ar.] değil/yerine/= İZİN VERME
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Mayıs 2019 | 12:52]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52895 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yapılmasını uygun bulma. )

-@ TEÇHİL[Ar.] değil/yerine/= BİRİNİN BİLGİSİZLİĞİNİ SÖYLEME
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Mayıs 2019 | 12:54]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52896 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Birinin bir konuda bilgisizliğini söyleme, bilmezleme. )

-@ TEÇHİZ[Ar.] değil/yerine/= DONATMA, DONATIM
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Mayıs 2019 | 12:55]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52897 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ THALES KURAMI ve/||/<> ÜÇGENLER KURAMI
[Bölüm: matematik] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Temmuz 2019 | 18:09]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53067 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Piramidin yüksekliğini bulmak için yere dikilen bir çubuğun gölgesinin uzunluğunun, çubuğun uzunluğuna eşit olmasını beklemek ve o anda piramidin gölgesinin uzunluğunu ölçerek piramidin yüksekliğinin ölçülmesi. VE/||/<> ... )

-@ THALES ve/||/<>/> ANAKSİMANDROS/ANAKSİMENDER
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Temmuz 2019 | 18:14]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53068 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ...[M.Ö. 624 - 546] VE/||/<>/> Thales'in öğrencisi.[M.Ö. 610 - 546/545] )
( Anaksimandros, dünyanın tepsi gibi değil küre gibi olduğundan ilk kuşkulanmış olan kişidir.[Dünyanın eğimini bile ölçmüştür.] )

-@ TÖRPÜLE(N)ME ile/ve/||/<> ÖRSELE(N)ME
[Bölüm: psikoloji] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 13:00]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52857 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TÜMEVARIM ve/||/<> EKSİK BELİRLENİM
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Haziran 2019 | 17:04]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53034 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ UZAY ile/ve/+/||/<> SIKIŞTIRMA UZAYI
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Mayıs 2019 | 13:48]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52933 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Dört boyut. İLE/VE/+/||/<> 6 boyut. )

-@ ÜREME ile/ve/||/<>/> TEKRARLAMA
[Bölüm: dirimbilim] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Haziran 2019 | 02:36]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53002 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ WILHELM von HUMBOLDT ve/||/<>/> ALEXANDER von HUMBOLDT
[Bölüm: Bilim] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Temmuz 2019 | 12:28]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53111 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( 22 Haziran 1767 - 08 Nisan 1835 ve/||/<>/> 14 Eylül 1769 - 06 Mayıs 1859 )

-@ YAŞLILIK ve/||/<> HASTALIK ve/||/<> KITLIK ve/||/<> ÖLÜM
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:42]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53089 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( "Mahşerin dört atlısı." )

-@ YER ÇEKİMİ ile/ve/||/<>/< ELEKTROMANYETİK ÇEKİM
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Mayıs 2019 | 13:32]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52930 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( [Gücü] Elektromanyetik çekimden daha az. İLE/VE/||/<>/< Yer çekiminden daha fazla. )
( Çivi. İLE/VE/||/<>/< Mıknatıs. )

-@ YİYECEK/İÇECEKLERİN, KİŞİYİ YAŞLANDIRMASI/ESKİTMESİ/BOZMASI
ile/değil/yerine/></<
KİŞİNİN, YİYECEK/İÇECEK/GİYSİLERİ ESKİTMESİ/TÜKETMESİ

[Bölüm: Beslenme] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 15:33]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52914 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ZEKÂ:
SOYUT
ile/ve/||/<> MEKANİK ile/ve/||/<> TOPLUMSAL
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [24 Haziran 2019 | 20:41]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53028 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( )

 

 


 

Sanat'ta...
( 87 yeni ekleme, 33 katkı )


-@ "DÜŞÜNENDEN ÜSTÜN OLMAYA ÇALIŞMAK" değil DÜŞÜNCENİN ÜSTESİNDEN GELEBİLMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Temmuz 2019 | 13:42]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53100 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( [ne yazık ki] Düşüncenin üstesinden gelemeyen ya da söylenilen söze yanıt veremeyecek olan, düşünenin, söz söyleyenin "üstesinden gelmeye çalışır". )

-@ "KABUĞUNA ÇEKİLMEK" ile/değil/yerine/>< KABUĞUNU KIRMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [01 Haziran 2019 | 19:15]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52993 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "SESİMİZİ YÜKSELTMEK" ile/değil/yerine/>< SÖZÜMÜZÜ YÜKSELTMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Haziran 2019 | 18:23]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53025 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "TAMAMLAYAMADI" değil TAM ANLAYAMADI
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [08 Mayıs 2019 | 13:08]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52877 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "TERÖRİZE ETMEK" ile/değil/yerine/>< TEORİZE ETMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:36]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53085 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ (")AÇIK SÖZLÜ/LÜK(") ile/ve/değil/yerine/||/<>/< NEZÂKET
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Mayıs 2019 | 17:47]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52874 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ (")BAŞARISIZLIK("):
"DÖVME"
değil "YARA"
[Bölüm: psikoloji] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Haziran 2019 | 00:28]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53001 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ (")BULAŞMA(") ile/ve/değil/yerine/||/<> YANKILA(N)MA
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 16:20]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ (")DUVAR(") ile/ve/değil/yerine/||/<>/> KAPI
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Temmuz 2019 | 02:15]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53113 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ (")KADIN/LIK(") ile/ve/||/<>/> (")ANNE/LİK(")
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 16:05]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52921 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bebek doğurabilme olanağı. | Kendini doğurabilme olanağı ve olasılığı. İLE/VE/||/<>/> Bebeği doğurup bakabilme, yetiştirebilme. | Bebeğinden ve kendinden doğabilme, kendini gerçekleştirme. )

-@ (")REÇETE(") ile/ve/||/<> (")FORMÜL(")
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 15:52]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ (")SUÇLULUK(") ile/değil/yerine SUSLULUK
[Bölüm: SUSMA_HAKKI] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 13:25]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52868 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [... BİÇİMİNDE ...]
... DÜŞÜNMEK/DÜŞÜNÜYORUM"
ile/ve/değil/||/<>/< ... VARSAYMAK/VARSAYIYORUM
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:39]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53087 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [...'NIN ...]
... DUYUMSANDIĞI/HİSSEDİLDİĞİ
ile/ve/değil/||/<>/< ... YANSIDIĞI
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:41]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53088 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [Fars.] PERVERENDE ile/ve/||/<>/> PERVERDE[PELVERDE değil!] ile/ve/||/<>/> PERVERD/-PERVER[çoğ. PERVERÂN]
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [31 Mayıs 2019 | 18:52]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52978 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yetiştirici, terbiye edici. | Besleyici, büyütücü. İLE/VE/||/<>/> Beslenmiş, büyütülmüş, yetiştirilmiş. | Üzüm şırasından yapılan bir çeşit tatlı. İLE/VE/||/<>/> "Besleyen/besleyici, büyüten, yetiştiren/yetiştirici, koruyan, terbiye eden" anlamlarıyla birleşik sözcükler yapar.[DEHÂ-PERVER: Dâhî yetiştiren. | FUKARÂ-PERVER: Yoksul besleyen.] )

-@ [Fars.] PERVERÎ / PERVERİŞ / PERVERÎŞ-ÂMÛZ / PERVERÎŞ-YÂB / PERVERİŞ-YÂFTE
[Bölüm: hizmet] Eklenme Tarih ve Saati: [31 Mayıs 2019 | 19:18]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52980 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Besleyicilik, büyütücülük, terbiye. | Seçme. | Sevme. İLE Besleyiş, besleme, beslenme. | İlerleme, terakkî. İLE Mânen yetiştiren, filozof. İLE Beslenen. | Yetiştirilen, terbiye gören, terbiye edilen. İLE Büyütülmüş, bakımlı, terbiyeli, terbiye edilmiş. )

-@ [Fars.] PES Ü DÎVÂR ile/ve/değil/||/<>/< PES Ü PERDE
[Bölüm: Mekanlar] Eklenme Tarih ve Saati: [31 Mayıs 2019 | 18:15]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52976 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Duvarın arkası. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/< Perdenin arkası. )

-@ [Fars.] PESEND ile/ve/||/<> -PESEND
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [31 Mayıs 2019 | 18:20]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52977 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Beğenme, seçme. | Bir çeşit iğne işi. | Esmerleşmiş/mat altın. | Mushaflarla yazmaların ilk sayfalarıyla sure ya da bahis başlarında boya ile perdâh edilerek altınla karışık yapılmış olan biçimler. İLE Beğenen, beğenmiş.[MÜŞKÜL-PESEND: Güç beğenir. | HOD-PESEND: Kendini beğenmiş.] )

-@ [ne yazık ki]
"ALIŞKANLIK":
ÖNCE HAFİF
ve/||/<>/> SONRA GÜÇLÜ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Temmuz 2019 | 13:24]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53079 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Duyumsanılamayacak kadar. VE/||/<>/> Kırılamayacak kadar. )

-@ [ne yazık ki]
MÜKÂLEBE[< KELB]
ile/değil/yerine/>< MÜKÂLEME[< KELÂM]
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 13:30]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52908 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Dalaşma. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Konuşma. | Antlaşma. )

-@ AKIL ile/ve/||/<>/< İHTİYÂR
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Temmuz 2019 | 10:46]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53115 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ALIŞILABİLİRLİK ile/ve/||/<> KALDIRILABİLİRLİK
[Bölüm: psikoloji] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 15:57]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52919 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ALIŞMA ile/ve/||/<> KAPILMA
[Bölüm: psikoloji] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 15:59]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52920 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BAKIŞIM/SİMETRİ ile/ve/||/<> SÜPER BAKIŞIM/SİMETRİ
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Mayıs 2019 | 13:28]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52929 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BALİNANIN SIRTINDA ve/||/<> RÜZGÂRI Dİ(ZGİ)NLEYEN ÇOCUK
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [01 Haziran 2019 | 12:52]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ve/||/<> )

-@ BELİRLE(N)ME ile/ve/||/<> ETKİLE(N)ME
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 12:55]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52853 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BİLDİRİLENİ BİLMEK ile/ve/değil/||/<>/< BİLMEK
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 13:21]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52866 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BİRİCİK/LİK ile/ve/||/<> EVRENSEL/LİK
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:47]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53092 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BÜTÜN ile/değil/yerine TÜM
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [08 Temmuz 2019 | 18:12]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/714 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Parçası bulunur. İLE/DEĞİL/YERİNE Parçası bulunmaz. )
( Nitelikse. İLE/DEĞİL/YERİNE Nicelikse. )
( Tekse. İLE/DEĞİL/YERİNE Çoksa. )
( Bütün, ("Parçaların biraradalığı", "Bütünlük", "Entegrasyon/Integration/Integrity") anlamını taşıyan bir sözcüktür. Tüm ise, (ingilizce "Whole/All") ile karşılık bulur. Parça parça olsa da, çeşitli oranlarda eksiklikler de olsa istisnasız ve ayırımsız, tamamıyla/tümüyle kapsamadır.

Bütün elmalar, bütün insanlar, bütün arabalar, bütün kitaplar, olmaz! Parçalarının ayrı ayrı kullanılma durumu olmayanlar için gereksiz/yersiz/fazladan bir sözcüktür "bütün".

Bir saksıdaki çiçeğin tüm yaprakları söz konusuysa, "bütün yapraklar" denildiğinde, --her sözcüğün, kendi anlamını taşıdığı bilgisiyle--, ucu sararmış/kırılmış, bir parçası kopmuş yapraklar devredışı bırakılmış olur, ki biz tamamını, hepsini demek istiyoruzdur.

"Bütünden Gelim/Bütüne Varım" olamayacağı gibi! )

-@ CİDDİ ANLAMDA ile/ve/değil/||/<> CİDDİ ORANDA
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Temmuz 2019 | 11:48]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53103 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ÇÖZÜMSEL ile/ve/değil/||/<> ÇÖZÜMLEYİCİ
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 13:23]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52867 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ DEĞER ile/ve/||/<> AYAR
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:46]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53091 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ DEĞERSİZLEŞİR ile/ve/||/<> YOLDA KALIR ile/ve/||/<> YALNIZLAŞIR ile/ve/||/<> TÜKENİR ile/ve/||/<> BİLGİSİZ SAYILIR
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Mayıs 2019 | 14:52]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52902 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Her durumunu anlatan. İLE/VE/||/<> Herkese güvenen. İLE/VE/||/<> Her sırrını açığa vuran. İLE/VE/||/<> Her becerisini ortaya döken. İLE/VE/||/<> Her bildiğini söyleyen. )

-@ DİL:
GÖNÜL "KARIŞTIRAN"
ile/ve/||/<> ZİHİN KARIŞTIRAN
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Mayıs 2019 | 12:27]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52872 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ DÜŞÜNÜLEBİLİR/LİK ile/ve/||/<> BİLİNEBİLİR/LİK
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Haziran 2019 | 16:25]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53029 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ EDEP ve/||/<>/< AKIL
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Haziran 2019 | 17:09]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Kişinin, aklı kadar edebi; edebi kadar da ederi vardır. )

-@ EVRENSEL BİLİM ile/ve/||/<> DÜNYA GÖRÜŞÜNÜN BİLİMİ
[Bölüm: Bilim] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:49]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53093 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ FELSEFE ve/||/<> SANAT ve/||/<> KEŞİF
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [04 Temmuz 2019 | 12:43]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53054 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Soyutlayarak[tenzih ederek]. VE/||/<> Benzeterek[teşbih ederek]. VE/||/<> Bireştirerek[tevhîd ederek]. )
( Akıl ile. VE/||/<> Hayal ile. VE/||/<> Kalp ile. )

-@ GEVEZELİK ve/||/<> GAFLET
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Temmuz 2019 | 13:44]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53101 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bilgelik/hikmet/irfan bulunmayan söz. VE/||/<> Düşünce ve bilgi bulunmayan susma/sükût. )

-@ GÖREBİLDİĞİMİZ IŞIK:
KIRMIZI
ile/ve/<> MOR ARASI
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Haziran 2019 | 04:11]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53009 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( 400 nanometre. İLE/VE/<> 700 nanometre arası. )
( [Güneşten gelen beyaz ışığın, yansıma ve kırılmasıyla birlikte]
Az saçılmayla. İLE/VE/<> Çok saçılmayla. )

-@ GÖREV ve/değil/||/<> İŞLEV
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Mayıs 2019 | 12:34]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52924 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ İHTİYÂR ile/ve/||/<> İSTİMSÂK
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 12:34]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52849 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( "Hayır!" deme bilgisi/becerisi, isteği. İLE/VE/||/<> Kendini/nefsini tutma. )

-@ İHTİYÂREN ile/ve/||/<> İHTİYÂRÎ
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Temmuz 2019 | 11:38]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53116 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Olumsuzdan, yanlıştan, zararlıddan, kötüden uzak durarak, zihnini/dilini/gözünü/elini/belini çekerek. İLE/VE/||/<> Reddetmeyi ve "Hayır!" demeyi yeğleyerek.["Evet!" demekten, istenç/irâdeden(yapma isteğinden/bilgisinden) önce olarak.] )

-@ İLETİŞİM TÜRLERİ:
KİTLE İLETİŞİMİ
ile/ve/değil/||/<>/< ÖRGÜTSEL DÜZEY ile/ve/değil/||/<>/< ÖBEKLERARASI DÜZEY ile/ve/değil/||/<>/< KİŞİLERARASI DÜZEY ile/ve/değil/||/<>/< KİŞİSEL DÜZEY
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Temmuz 2019 | 11:56]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53105 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ İNSAN ile/ve/||/<>/> GELECEK
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [31 Mayıs 2019 | 17:13]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52973 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( İnsan, geleceği geldirendir. )

-@ İŞ ile/ve/||/<> ZAMAN
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [01 Haziran 2019 | 19:02]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52992 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Çok. İLE/VE/||/<> Az.["Yok" değil!] )

-@ İZÂFETEN ile İZÂFÎ
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [04 Temmuz 2019 | 15:02]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53056 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir şeye ilişik/ait olarak. İLE Görelilikle/izâfetle ilgili. | Bağlı bulunduğu şey ile değişen. )

-@ KAPSAMI AŞAN ile/ve/||/<> KAPSAM DIŞINDA KALAN
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 13:02]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52859 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KAVRAM ve/||/<> GÖRÜSEL KARŞILIK
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Haziran 2019 | 17:03]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53033 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KİMİ ... ile/ve/||/<> BAZI ...
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 13:04]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52860 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KOLAY OLMAYAN:
UYUYANI UYANDIRMAK
değil UYUMA TAKLİDİ YAPANI UYANDIRMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [01 Haziran 2019 | 18:58]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52990 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KOMİK ile/ve/değil/ne yazık ki/||/<> VAHİM
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Haziran 2019 | 02:38]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53003 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KOŞ ve/||/<> COŞ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 15:55]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52918 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KUSÛR[< KASÎR < KASR] ile KUSÛR[< KASR]
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Mayıs 2019 | 11:02]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52887 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Kısa, boysuz. Kısa kesme, kısaltma, kısma. | Azaltma, kesme, eksiklik. | İbarenin çok kısaltılması. | Aruzda tef'ile'nin son harfinin düşürülmesi. İLE Köşk, kâşâne, saray. )

-@ MATEMATİK/SEL/LİK:
DEĞERLİ
ile/ve/fakat/||/<>/> YETERLİ DEĞİL
[Bölüm: Bilim] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:50]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MEVSİM ile/ve/||/<> FASL
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 14:45]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yılın dört bölümünden her biri. | Bir şeyin belirli zamanı. İLE/VE/||/<> Ayrıntı, ayırma, ayrılma. | Kesme, kesinti, bölüm. | Sonuçlandırma, halletme. | Aleyhte bulunma, birini çekiştirme. | Bir kitabın ya da tiyatro oyununun başlıca bölümlerinden her biri. | Sözcükler, düzenlemeler, tümceler arasında bağlantı edatı bulunmadan yazı yazma yöntemi. | Bir defada çalınan peşrev, şarkı vb. | Dört mevsimden biri. | Bir bestekârın, aynı makamdan bestelediği iki beste ile iki semai. | Türk müziğinde klasik bir konser programı. | İki yüzeyin birleşmesinden oluşan çizgi. | Eklem, gövdenin oynak yerleri. )

-@ MİRAS ile/ve/||/<> İZ
[Bölüm: Tarih] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 12:58]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52855 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MİZÂC-I VAKTE VÂKIF OLMAK ve/||/<> KEYFİYETİ HÂLE ÂRİF OLMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Temmuz 2019 | 11:53]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53104 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MORS ABECESİ ile/ve/||/<> BREYL(BRAILLE) ABECESİ
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [01 Haziran 2019 | 13:45]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33595 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Işık ya da seslerin kullanılarak bilgi aktarılmasını sağlayan yöntem/abece. İLE/VE/||/<> Görme engelliler abecesi. )
( Hem görmeyen, hem de duymayan bir çocuğun, nasıl eğitilip yaşama katılabileceğini ve tek başına ayakta kalabileceğini, böyle bir durumun tüm zorlukları ve buna karşın olan çaba ve çözümlerini de ayrıntılarıyla gösteren, çok etkileyici ve çok başarılı bir film olan "Benim Dünyam" adlı filmi [Uğur Yücel - Beren Saat] izlemenizi salık veririz. )
( Mors Abecesi ve Metin - Mors Çeviricisi için burayı tıklayınız... )
( )
( Yıldızlararası(Interstellar) filmini de izlemenizi salık veririz... )

-@ NESNEL/LİK ile/ve/||/<> NEDENSEL/LİK
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:32]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53082 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ NEZÂKET:
SAĞIRIN DA DUYABİLDİĞİ
ile/ve/||/<> KÖRÜN DE GÖREBİLDİĞİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [01 Haziran 2019 | 15:18]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52986 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ OLANI BİLMEK ve/||/<>/>/< ORANI BİLMEK
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Temmuz 2019 | 15:13]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53077 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ÖĞÜT ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ÖRNEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [08 Mayıs 2019 | 13:15]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52881 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yolu/süreci uzundur. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Yolu/süreci kısa ve etkilidir. )

-@ ÖTEKİ DENEYİMLER/İ/M ile/ve/değil/||/<>/< ÖNCEKİ DENEYİMLER/İ/M
[Bölüm: psikoloji] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Mayıs 2019 | 12:18]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52870 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SEVGİ:
[KUSURLARI ...]
YOK EDEN
değil KABUL EDEN
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Mayıs 2019 | 18:24]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52942 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SIK/LIK ile/ve/||/<> SIKI/LIK ile/ve/||/<> YOĞUN/LUK
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [21 Mayıs 2019 | 13:07]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52943 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SONSUZ/LUK ile/ve/||/<> ile/ve/||/<> GOOGOLPLEX
[Bölüm: matematik] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Haziran 2019 | 15:07]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50270 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ∞ İLE İLE Googol, matematikteki büyük sayılardan biridir ve 10 üzeri 100'e eşittir. Başka bir deyişle 1 googol, 1 rakamına yüz sıfır ekleyerek yazılır. Bu terim, Amerika'lı matematikçi Edward Kasner'ın yeğeni Milton Sirotta[1929–1980] tarafından 1938 yılında kullanılmaya başlanmıştır.[Milton, bu sırada dokuz yaşındaydı.] )
( Bir trilyon, oniki sıfırla yazılır. Yüz tane sıfır kullanırsak, buna, bir "gogol" denilir. Bir gogol sıfır kullanılarak yazılan sayıya, "gogolplex" denilir. Evrendeki tüm moleküllerin sayısını yazmak için 79 sıfır yetiyor. Bir milyon gün, ancak 2739 yıl oluyor. İstanbul'un fethinden bu yana, sadece 17 milyar saniye geçmiş. Yazının bulunuşundan bugüne ise ancak 189 milyar saniye geçmiş.[Bu, trilyonun ancak beşte biridir.] Bir kişinin yaşamı, ortalama 2 milyar saniyedir. )

-@ SORUN:
(")SORUN(")
değil SORUNA BAKIŞ AÇIMIZ
[Bölüm: psikoloji] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 15:49]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52915 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TAVSİYE ve/||/<> VASİYET
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Haziran 2019 | 18:11]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53023 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TECERRÜT/D[Ar.] değil/yerine/= HERŞEYDEN UZAKLAŞMA, SIYRILMA, SOYUTLANMA
[Bölüm: psikoloji] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Mayıs 2019 | 12:26]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52893 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TEÇHİZ[Ar.] değil/yerine/= DONATMA, DONATIM
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Mayıs 2019 | 12:55]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52897 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TİBET MANDALASI ile/ve/||/<> HİNT MANDALASI
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [01 Haziran 2019 | 14:26]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52984 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( )

-@ TÖRPÜLE(N)ME ile/ve/||/<> ÖRSELE(N)ME
[Bölüm: psikoloji] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 13:00]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52857 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ÜREME ile/ve/||/<>/> TEKRARLAMA
[Bölüm: dirimbilim] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Haziran 2019 | 02:36]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53002 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ YAŞLILIK ve/||/<> HASTALIK ve/||/<> KITLIK ve/||/<> ÖLÜM
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:42]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53089 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( "Mahşerin dört atlısı." )

-@ YİYECEK/İÇECEKLERİN, KİŞİYİ YAŞLANDIRMASI/ESKİTMESİ/BOZMASI
ile/değil/yerine/></<
KİŞİNİN, YİYECEK/İÇECEK/GİYSİLERİ ESKİTMESİ/TÜKETMESİ

[Bölüm: Beslenme] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 15:33]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52914 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ZEKÂ:
SOYUT
ile/ve/||/<> MEKANİK ile/ve/||/<> TOPLUMSAL
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [24 Haziran 2019 | 20:41]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53028 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( )

 

 


 

Müzik'te...
( 4 yeni ekleme, 4 katkı )


-@ BALİNANIN SIRTINDA ve/||/<> RÜZGÂRI Dİ(ZGİ)NLEYEN ÇOCUK
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [01 Haziran 2019 | 12:52]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ve/||/<> )

-@ MEVSİM ile/ve/||/<> FASL
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 14:45]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yılın dört bölümünden her biri. | Bir şeyin belirli zamanı. İLE/VE/||/<> Ayrıntı, ayırma, ayrılma. | Kesme, kesinti, bölüm. | Sonuçlandırma, halletme. | Aleyhte bulunma, birini çekiştirme. | Bir kitabın ya da tiyatro oyununun başlıca bölümlerinden her biri. | Sözcükler, düzenlemeler, tümceler arasında bağlantı edatı bulunmadan yazı yazma yöntemi. | Bir defada çalınan peşrev, şarkı vb. | Dört mevsimden biri. | Bir bestekârın, aynı makamdan bestelediği iki beste ile iki semai. | Türk müziğinde klasik bir konser programı. | İki yüzeyin birleşmesinden oluşan çizgi. | Eklem, gövdenin oynak yerleri. )

-@ MÜZİK ile/ve/<>/= MATEMATİK
[Bölüm: Muzik] Eklenme Tarih ve Saati: [24 Mayıs 2019 | 16:43]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13532 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( )

-@ SEDÂ ile/ve/||/<>/> SEDÂ-Yİ PESÎN
[Bölüm: Muzik] Eklenme Tarih ve Saati: [31 Mayıs 2019 | 18:11]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52974 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( İnsan sesi. İLE/VE/||/<>/> En son sedâ/selen. )

 

 


 

Hayvanlar'da...
( 18 yeni ekleme, 14 katkı )


-@ ALTIN ZEHİRLİ OK KURBAĞASI ile ALTIN KURBAĞA
[Bölüm: Hayvanlar] Eklenme Tarih ve Saati: [02 Haziran 2019 | 00:32]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52998 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( bkz. 22307 İLE 1966'da, biliminsanlarınca tanımlanmış bir kurbağadır. Soyu tükenmeden önce Kosta Rika'nın, Monteverdi ormanlarında sıklıkla bulunurlardı. Ne yazık ki, 1989'dan beri hiçbir yerde görülememiştir.[Yiyecek azlığı ve iklim değişikliklerinden dolayı yok oldukları düşünülüyor.] Bunlar da çok zehirli kurbağalardandı. )

-@ ASLAN ile NUBİYA/ATLAS ASLANI
[Bölüm: Hayvanlar] Eklenme Tarih ve Saati: [02 Haziran 2019 | 00:25]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52997 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ne yazık ki, soyu tüketilmiş aslan türlerinin en büyüğü ve en ağırıydı. Atlas dağları ve Kuzey Afrika'nın çoğu bölgesinde yaşarlardı. XIX. yüzyıl ortalarında soyları tükenmeye başlamış ve son aslan, 1942'de, Fas'ta görülmüştür. )

-@ AYI ile KUTUPAYISI
[Bölüm: Hayvanlar] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Haziran 2019 | 21:40]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22153 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bozayılar, simsiyah renkte de olabilmektedir. İLE Kutupayıları, beyaz değildir. Derileri siyah renktedir, kürkleri yarı saydamdır. [Beyaz görünümleri, ışığın saydam yüzeylerden kırılarak yansımasının bir sonucudur] )
( EBÛ-HAMÎD / EBÛ-HÛMİD: Ayı. )
( Ayı ile Kutup Ayısı )
( What to do if you see a bear? )
( ... İLE 160 km. yüzebilirler. )
( What To Do If You See A Bear (And Why) )

-@ BALİNA ile BRYDE BALİNASI
[Bölüm: Hayvanlar] Eklenme Tarih ve Saati: [02 Temmuz 2019 | 16:38]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53052 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BALİNA ile SEİ BALİNASI
[Bölüm: Hayvanlar] Eklenme Tarih ve Saati: [02 Temmuz 2019 | 16:38]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53053 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BATAĞAN ile KÜÇÜK BATAĞAN
[Bölüm: Hayvanlar] Eklenme Tarih ve Saati: [24 Mayıs 2019 | 16:29]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52950 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BENEKLİ KURBAĞA ile YILDIZLI CÜCE KURBAĞA
[Bölüm: Hayvanlar] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Haziran 2019 | 11:47]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53011 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( İlk kez 2010'da, Batı Ghats dağlarındaki vahşi yaşamı araştırırken bir yaprak çöpünün altında karşılaşılmıştır. İLE Hint Sri Lanka'lı amfibi alt ailesinden gelen yepyeni bir tür olarak 2019'da keşfedilmiştir.[En son ortak atalarının 57 - 76 milyon yıl önce yaşadığı düşünülüyor.] )
( ... ile )

-@ GERGEDAN ile TÜYLÜ GERGEDAN
[Bölüm: Hayvanlar] Eklenme Tarih ve Saati: [02 Haziran 2019 | 00:56]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52999 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE Yaklaşık 10.000 yıl önceye kadar yaşamış bir gergedan türü. )

-@ GÜVERCİN ile KAYA GÜVERCİNİ
[Bölüm: Hayvanlar] Eklenme Tarih ve Saati: [24 Mayıs 2019 | 16:40]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52954 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KAPLAN ile TAZMANYA KAPLANI
[Bölüm: Hayvanlar] Eklenme Tarih ve Saati: [02 Haziran 2019 | 00:12]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52996 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Avustralya'nın keşfinden sonra bilinen son Tazmanya kaplanı, 1936 yılında öldürülerek ne yazık ki soyu tüketilmiştir. :( )

-@ KARGA ile KÜÇÜK KARGA
[Bölüm: Hayvanlar] Eklenme Tarih ve Saati: [24 Mayıs 2019 | 16:40]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52955 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KERTENKELE ile/değil UÇAN KERTENKELE
[Bölüm: Hayvanlar] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Haziran 2019 | 15:15]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49739 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE/DEĞİL Güneydoğu Asya'ya özgü bir kertenkele türüdür. Draco cinsinin öteki üyeleri gibi bu tür de "patagia" adı verilen cildin kanat gibi yan uzantılarını kullanarak kayma yeteneğine sahiptir.

Kuyruk da katılarak 22 cm.'e kadar uzayan bu tür, koyu ten üzerine, koyu renk beneklere sahiptir. Erilin patagium'u, koyu renkli çizgiler ile açık turuncu renktedir. Dişilin patagium'u ise çizgiler yerine düzensiz işaretlere sahiptir. Draco volans türlerinin kanatları, kanatlarının iskeletini oluşturan kaburgalarıyla desteklenir. Fakat uzun kaburga kemikleri, kanatları oluşturmaya yardımcı olmasına karşın solunum yardımcı olmaz.

Tür, gündüzleri etkindir ve genel olarak ağaçlarda yaşarlar. )
( ... İLE/DEĞİL )
( ... İLE/DEĞİL )

-@ KIRLANGIÇ ile KIR KIRLANGICI
[Bölüm: Hayvanlar] Eklenme Tarih ve Saati: [24 Mayıs 2019 | 16:38]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52952 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KUŞ ile KAUAİ KUŞU
[Bölüm: Hayvanlar] Eklenme Tarih ve Saati: [02 Haziran 2019 | 00:06]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52995 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ne yazık ki, soyu tükenmiş/tüketilmiş kuşlardandır. Hawaii adalarından Kauai adasında yaşardı. En son 1985 yılında görülmüştür. )

-@ MAYMUN ile MADAGASKAR MAYMUNU
[Bölüm: Hayvanlar] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Temmuz 2019 | 11:24]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53098 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( )

-@ MEMELİ DERİLERİNDEKİ BEZLER:
SEBASÖZ
ile/ve/||/<> APOKRİN ile/ve/||/<> EKRİN
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [02 Temmuz 2019 | 08:15]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53048 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bu bezler, birlikte çalışarak ter üretirler. Birçok memeli türde, sebasöz ve apokrin bezleri, baskın ter bezleridir ve kıl köklerine yakın bir yerde bulunur. Bu bezlerin salgıları, kılları; yağlı, bazen köpüren bir karışım haline getirir. )
( Kürkü olmamasının yanı sıra, insan, olağanüstü sayıda ekrin bezi sahibidir. Bu sayı, 2 milyon ile 5 milyon arasında değişkenlik gösterir ve günde 12 litreye kadar ince, sulu ter üretilebilmesini sağlar.

Ekrin bezleri, kıl kökleri yakınında kümelenmez, bunun yerine deri yüzeyine görece yakın bir yerde bulunur ve küçük delikler[porlar] aracılığıyla ter boşaltımı yapar. Çıplak derinin ve sulu terin bu kombinasyonu, terin doğrudan kürkte birikmesinden çok doğrudan çıplak deride birikmesine neden olur ve insanın aşırı ısınmasını engeller. Bu soğutucu sistemimiz sayesinde, sıcak bir günde yapılacak bir maratonda, atlara üstünlük sağlayabiliriz. )

-@ PAPAĞAN ile YEŞİL PAPAĞAN
[Bölüm: Hayvanlar] Eklenme Tarih ve Saati: [24 Mayıs 2019 | 16:35]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52951 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SERÇE ile SÖĞÜT SERÇESİ
[Bölüm: Hayvanlar] Eklenme Tarih ve Saati: [24 Mayıs 2019 | 16:39]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52953 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

 

 


 

Nesneler'de...
( 48 yeni ekleme, 24 katkı )


-@ "TEBEDDÜN" ile/değil TECESSÜM
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Mayıs 2019 | 12:34]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50983 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( "Bedenlenme". İLE/DEĞİL Boyut kazanma, cisimlenme. | Görünmeye başlama, belirme. | Göz önüne gelme, canlanma. )

-@ "TEPETAKLAK" (OLMAK) ile "ALABORA" (OLMAK)
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Haziran 2019 | 17:54]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53039 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "TOPLU TAŞIM" değil TOPLU TAŞIMA
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [08 Mayıs 2019 | 13:10]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "YAPAY ZEKÂ" değil/yerine YARDIMCI ZEKÂ
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Temmuz 2019 | 13:12]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53099 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ (")BULAŞMA(") ile/ve/değil/yerine/||/<> YANKILA(N)MA
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 16:20]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ (")DUVAR(") ile/ve/değil/yerine/||/<>/> KAPI
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Temmuz 2019 | 02:15]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53113 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ (")REÇETE(") ile/ve/||/<> (")FORMÜL(")
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 15:52]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ (")SÜS(") ile/ve/||/<> (")SOS(")
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Haziran 2019 | 17:25]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53019 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [...'NIN ...]
... DUYUMSANDIĞI/HİSSEDİLDİĞİ
ile/ve/değil/||/<>/< ... YANSIDIĞI
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:41]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53088 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [Fars.] PERVÂZ ile -PERVÂZ ile PERVÂZE ile PERVÂZÎ
[Bölüm: YAPI] Eklenme Tarih ve Saati: [31 Mayıs 2019 | 18:58]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52979 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Uçma, uçuş. | Saçak. | Göze/hücre. | Ayna. | Dolap. | Aynalı, ince ve uzun tahta. İLE "Uçan, uçucu" anlamlarıyla birleşik sözcük yapar.[BÂLÂ-PERVÂZ: Yüksekten uçan. | BÜLEND-PERVÂZ: İddialı, inatçı.] İLE Kır, gezinti için hazırlanan yemek. | Gece eğlencesi ışığı. | Altın ve gümüş yaprakların kırıntısı. İLE Divân-ı Hümâyün ve Defter-i Hâkânî kalemlerine devam ve hizmet etmeden ve de hâcegândan olmadan, yolunu bularak bu kalemlerden birinde ketebeden olduğuna dair kayıtlarına şerh verilen kişi. )

-@ [Fars.] PESEND ile/ve/||/<> -PESEND
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [31 Mayıs 2019 | 18:20]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52977 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Beğenme, seçme. | Bir çeşit iğne işi. | Esmerleşmiş/mat altın. | Mushaflarla yazmaların ilk sayfalarıyla sure ya da bahis başlarında boya ile perdâh edilerek altınla karışık yapılmış olan biçimler. İLE Beğenen, beğenmiş.[MÜŞKÜL-PESEND: Güç beğenir. | HOD-PESEND: Kendini beğenmiş.] )

-@ [Fars.] PÎŞ Ü PES ile PES Ü PÎŞ
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [31 Mayıs 2019 | 18:13]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52975 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ön ve arka. İLE Arka ve ön. )

-@ ALIŞILABİLİRLİK ile/ve/||/<> KALDIRILABİLİRLİK
[Bölüm: psikoloji] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 15:57]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52919 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ALIŞMA ile/ve/||/<> KAPILMA
[Bölüm: psikoloji] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 15:59]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52920 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ AYNA ile/ve/||/<> DİKİZ AYNASI
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [04 Haziran 2019 | 20:21]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45310 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( )

-@ BÜTÜN ile/değil/yerine TÜM
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [08 Temmuz 2019 | 18:12]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/714 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Parçası bulunur. İLE/DEĞİL/YERİNE Parçası bulunmaz. )
( Nitelikse. İLE/DEĞİL/YERİNE Nicelikse. )
( Tekse. İLE/DEĞİL/YERİNE Çoksa. )
( Bütün, ("Parçaların biraradalığı", "Bütünlük", "Entegrasyon/Integration/Integrity") anlamını taşıyan bir sözcüktür. Tüm ise, (ingilizce "Whole/All") ile karşılık bulur. Parça parça olsa da, çeşitli oranlarda eksiklikler de olsa istisnasız ve ayırımsız, tamamıyla/tümüyle kapsamadır.

Bütün elmalar, bütün insanlar, bütün arabalar, bütün kitaplar, olmaz! Parçalarının ayrı ayrı kullanılma durumu olmayanlar için gereksiz/yersiz/fazladan bir sözcüktür "bütün".

Bir saksıdaki çiçeğin tüm yaprakları söz konusuysa, "bütün yapraklar" denildiğinde, --her sözcüğün, kendi anlamını taşıdığı bilgisiyle--, ucu sararmış/kırılmış, bir parçası kopmuş yapraklar devredışı bırakılmış olur, ki biz tamamını, hepsini demek istiyoruzdur.

"Bütünden Gelim/Bütüne Varım" olamayacağı gibi! )

-@ ÇEŞME ile MUSLUK/BURMA
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [04 Haziran 2019 | 20:23]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13925 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( )

-@ ESKİ ile/ve/||/<>/< ESKİMEYEN ESKİ
[Bölüm: Tarih] Eklenme Tarih ve Saati: [01 Haziran 2019 | 18:56]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52989 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ GÖNDERGE ile GÖSTEREN ile GÖSTERİLEN
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Mayıs 2019 | 12:25]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4095 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE Biçim. İLE Anlam. )
( Görüntü/simge. ile Harflerle. [E.V] ile Sözcük olarak[EV] )

-@ GÖREBİLDİĞİMİZ IŞIK:
KIRMIZI
ile/ve/<> MOR ARASI
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Haziran 2019 | 04:11]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53009 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( 400 nanometre. İLE/VE/<> 700 nanometre arası. )
( [Güneşten gelen beyaz ışığın, yansıma ve kırılmasıyla birlikte]
Az saçılmayla. İLE/VE/<> Çok saçılmayla. )

-@ GÜNEŞ ile/ve/||/<> ATEŞ
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Mayıs 2019 | 13:13]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52926 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Isı, ışın/aydınlatma, besin. İLE/VE/||/<> Isı, aydınlatma, yakma ve yıkma. )

-@ IŞIĞIN:
YANSIMASI
ile/ve/değil/||/<>/> KIRILMASI ile/ve/değil/||/<>/> SAÇILMASI
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Haziran 2019 | 02:53]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53006 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ İSTİMÂL[< AMEL] ile İSTİMÂR[< TAMİR]
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 12:29]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52848 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Kullanma. İLE İmâr ettirme. | Bir yerin imarını isteme. | İstimlâk etme, sömürgeleştirme. )

-@ KİMİ ... ile/ve/||/<> BAZI ...
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 13:04]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52860 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MADDE - KARANLIK MADDE - ANTİ MADDE ile/ve/<> KARANLIK ENERJİ
[Bölüm: Bilim] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Haziran 2019 | 20:41]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30349 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( %4 İLE/VE/<> %27 İLE/VE/<> %69 )
( )
( VERA RUBIN [23 Temmuz 1928 - 25 Aralık 2016]: Galaksilerin dönüş hızlarıyla ilgili çalışmaların öncüsü sayılan Amerika'lı astronom. [Galaksilerin dönüş eğrileri üzerine çalışarak, galaksilerin açısal hareketinin tahmin edilen biçimiyle gözlemlenen biçimi arasındaki tutarsızlığı ortaya çıkardı.] )

-@ MEVSİM ile/ve/||/<> FASL
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 14:45]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yılın dört bölümünden her biri. | Bir şeyin belirli zamanı. İLE/VE/||/<> Ayrıntı, ayırma, ayrılma. | Kesme, kesinti, bölüm. | Sonuçlandırma, halletme. | Aleyhte bulunma, birini çekiştirme. | Bir kitabın ya da tiyatro oyununun başlıca bölümlerinden her biri. | Sözcükler, düzenlemeler, tümceler arasında bağlantı edatı bulunmadan yazı yazma yöntemi. | Bir defada çalınan peşrev, şarkı vb. | Dört mevsimden biri. | Bir bestekârın, aynı makamdan bestelediği iki beste ile iki semai. | Türk müziğinde klasik bir konser programı. | İki yüzeyin birleşmesinden oluşan çizgi. | Eklem, gövdenin oynak yerleri. )

-@ MÜNCERR ile/ve/||/<>/< CERR
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Haziran 2019 | 18:20]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53024 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir tarafa çekilip sürüklenen, sürülen, kayıp bir tarafa giden. | Varıp sona eren. | Sonuçlanan. İLE/VE/||/<>/> Çekme, sürükleme.| Arapça'da, ait olduğu adı, meksûr[kesreli=esreli] okutan harf ya da edat.[harf-i cerr] | Para, eşyâ vb. çekme. )

-@ NESNEL/LİK ile/ve/||/<> NEDENSEL/LİK
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:32]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53082 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ NOKTA ile/ve/||/<> KÜRE
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Mayıs 2019 | 13:39]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52932 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Uzaktan bakarsak. İLE/VE/||/<> Yakından bakarsak. )

-@ SABİT/LİK ile/ve/||/<>/> SAĞLAM/LIK / BERK/LİK
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [30 Mayıs 2019 | 16:18]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52966 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SIK/LIK ile/ve/||/<> SIKI/LIK ile/ve/||/<> YOĞUN/LUK
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [21 Mayıs 2019 | 13:07]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52943 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SIKI ile/ve/||/<> DAR
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Haziran 2019 | 11:23]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53021 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SÜRÜNME ile SÜRTÜNME
[Bölüm: fizik] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:30]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53081 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SÜRÜNME ile SÜRÜNME
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:29]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53080 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yerde. İLE Koku. )

-@ TECDİT/TECDİD[Ar.] değil/yerine/= TAZELEME
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Mayıs 2019 | 12:22]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52890 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TECEMMU[Ar.] değil/yerine/= YIĞINAK
[Bölüm: YAPI] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Mayıs 2019 | 12:23]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52891 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TEÇHİZ[Ar.] değil/yerine/= DONATMA, DONATIM
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Mayıs 2019 | 12:55]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52897 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ÜREME ile/ve/||/<>/> TEKRARLAMA
[Bölüm: dirimbilim] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Haziran 2019 | 02:36]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53002 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ YAŞLILIK ve/||/<> HASTALIK ve/||/<> KITLIK ve/||/<> ÖLÜM
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:42]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53089 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( "Mahşerin dört atlısı." )

-@ YİYECEK/İÇECEKLERİN, KİŞİYİ YAŞLANDIRMASI/ESKİTMESİ/BOZMASI
ile/değil/yerine/></<
KİŞİNİN, YİYECEK/İÇECEK/GİYSİLERİ ESKİTMESİ/TÜKETMESİ

[Bölüm: Beslenme] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 15:33]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52914 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ZEKÂ:
SOYUT
ile/ve/||/<> MEKANİK ile/ve/||/<> TOPLUMSAL
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [24 Haziran 2019 | 20:41]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53028 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( )

 

 


 

Ürünler'de...
( 1 yeni ekleme, 1 katkı )


-@ PİŞMAN ile/ve/||/<> PERİŞAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [28 Mayıs 2019 | 11:19]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52957 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Alan. İLE/VE/||/<> Almayan. )

 

 


 

Bisiklet'te...
( 7 yeni ekleme, 3 katkı )


-@ AKIL ile/ve/||/<>/< İHTİYÂR
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Temmuz 2019 | 10:46]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53115 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ALIŞILABİLİRLİK ile/ve/||/<> KALDIRILABİLİRLİK
[Bölüm: psikoloji] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 15:57]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52919 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ALIŞMA ile/ve/||/<> KAPILMA
[Bölüm: psikoloji] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 15:59]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52920 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BOY/BACAK BOYU ile/ve/||/<>/> BİSİKLET KADRO SEÇİMİ
[Bölüm: bisiklet] Eklenme Tarih ve Saati: [29 Haziran 2019 | 12:27]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53046 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( )

-@ İHTİYÂREN ile/ve/||/<> İHTİYÂRÎ
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Temmuz 2019 | 11:38]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53116 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Olumsuzdan, yanlıştan, zararlıddan, kötüden uzak durarak, zihnini/dilini/gözünü/elini/belini çekerek. İLE/VE/||/<> Reddetmeyi ve "Hayır!" demeyi yeğleyerek.["Evet!" demekten, istenç/irâdeden(yapma isteğinden/bilgisinden) önce olarak.] )

-@ KOŞ ve/||/<> COŞ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 15:55]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52918 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SÜRÜNME ile SÜRÜNME
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Temmuz 2019 | 13:29]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53080 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yerde. İLE Koku. )

 

 


 

İlk'lerde...
( 0 yeni ekleme, 0 katkı )


-@ 1 RAKAMI ile TEK SAYILAR ile ASAL SAYILAR
[Bölüm: matematik] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Temmuz 2019 | 18:37]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19390 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Tasavvufta 1 rakamı adetten sayılmaz ve tek sayılar 3'ten başlatılır. )
( bkz. Tasavvuf'ta/Sufism )
( ... İLE ... İLE Kendinden ve birden başka hiçbir tamsayıya bölünemeyen sayılar.[2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ...][Matematikçilerden başka kimsenin anlamadığı nedenlerden dolayı 1 rakamı, asal sayı olarak kabul edilmez.] )
( ... İLE ... İLE 1 ile 100 arasında yirmibeş asal sayı varken, 100 ile 200 arasında yirmibir asal sayı vardır. 1 ile 1.000.000 arasında 78498 asal sayı varken, 10 milyon ile 11 milyon arasında 61938 asal sayı vardır. )

-@ AYNA ile/ve/||/<> DİKİZ AYNASI
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [04 Haziran 2019 | 20:21]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45310 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( )

-@ ÇEŞME ile MUSLUK/BURMA
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [04 Haziran 2019 | 20:23]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13925 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( )

-@ JOHANN GOTTLIEB FICHTE ve/||/<> WILHELM von HUMBOLDT
[Bölüm: Bilim] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Temmuz 2019 | 12:25]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53110 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( İlk üniversitenin kurulması için baskın, etkin ve üstün çaba gösterenler.[1809 - Berlin] )
( 19 Mayıs 1762 - 27 Ocak 1814 ve/||/<> 22 Haziran 1767 - 08 Nisan 1835 )

-@ KANT ve/||/<> SCHLEIERMACHER
[Bölüm: Bilim] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Temmuz 2019 | 12:13]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53109 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( bkz. Fakültelerin Çatışması - I. Kant )

-@ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK(PDR) ile PSİKOLOJİ ile PSİKİYATRİ
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [29 Mayıs 2019 | 14:50]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7953 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( 1898 - Türkiye'de, Psikiyatri eğitiminin başlangıcı. )
( Üniversitelerin Eğitim fakültelerine bağlı olan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden mezun olurlar. İLE Üniversitelerin Fen-Edebiyat fakültelerine bağlı olan Psikoloji bölümünden mezun olurlar. İLE Tıp fakültesinden mezun olurlar ve Psikiyatri alanında uzmanlık yapmışlardır. )
( Okullarda ve eğitimle ilgili öteki alanlarda hizmet verirler. Eğitimini alırlarsa bazı testler uygulayabilirler fakat terapi yapamazlar. İLE Terapist olmak isterlerse yüksek öğrenim görüp gerekli eğitimleri tamamlarlar ve terapi yapabilirler. İLE İlâç yazma yetkisine sahiplerdir. Terapi eğitimlerini alırlarsa terapi de uygulayabilirler. )

-@ THALES ve/||/<>/> ANAKSİMANDROS/ANAKSİMENDER
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Temmuz 2019 | 18:14]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53068 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ...[M.Ö. 624 - 546] VE/||/<>/> Thales'in öğrencisi.[M.Ö. 610 - 546/545] )
( Anaksimandros, dünyanın tepsi gibi değil küre gibi olduğundan ilk kuşkulanmış olan kişidir.[Dünyanın eğimini bile ölçmüştür.] )
 

 


 

En'lerde...
( 7 yeni ekleme, 5 katkı )


-@ 1 RAKAMI ile TEK SAYILAR ile ASAL SAYILAR
[Bölüm: matematik] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Temmuz 2019 | 18:37]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19390 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Tasavvufta 1 rakamı adetten sayılmaz ve tek sayılar 3'ten başlatılır. )
( bkz. Tasavvuf'ta/Sufism )
( ... İLE ... İLE Kendinden ve birden başka hiçbir tamsayıya bölünemeyen sayılar.[2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ...][Matematikçilerden başka kimsenin anlamadığı nedenlerden dolayı 1 rakamı, asal sayı olarak kabul edilmez.] )
( ... İLE ... İLE 1 ile 100 arasında yirmibeş asal sayı varken, 100 ile 200 arasında yirmibir asal sayı vardır. 1 ile 1.000.000 arasında 78498 asal sayı varken, 10 milyon ile 11 milyon arasında 61938 asal sayı vardır. )

-@ ALTIN ZEHİRLİ OK KURBAĞASI ile ALTIN KURBAĞA
[Bölüm: Hayvanlar] Eklenme Tarih ve Saati: [02 Haziran 2019 | 00:32]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52998 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( bkz. 22307 İLE 1966'da, biliminsanlarınca tanımlanmış bir kurbağadır. Soyu tükenmeden önce Kosta Rika'nın, Monteverdi ormanlarında sıklıkla bulunurlardı. Ne yazık ki, 1989'dan beri hiçbir yerde görülememiştir.[Yiyecek azlığı ve iklim değişikliklerinden dolayı yok oldukları düşünülüyor.] Bunlar da çok zehirli kurbağalardandı. )

-@ ASLAN ile NUBİYA/ATLAS ASLANI
[Bölüm: Hayvanlar] Eklenme Tarih ve Saati: [02 Haziran 2019 | 00:25]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52997 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ne yazık ki, soyu tüketilmiş aslan türlerinin en büyüğü ve en ağırıydı. Atlas dağları ve Kuzey Afrika'nın çoğu bölgesinde yaşarlardı. XIX. yüzyıl ortalarında soyları tükenmeye başlamış ve son aslan, 1942'de, Fas'ta görülmüştür. )

-@ GAUSS(ÇAN) EĞRİSİ ile/ve/=/||/<> RASTGELELİK
[Bölüm: Bilim] Eklenme Tarih ve Saati: [08 Temmuz 2019 | 19:34]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51271 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( "Matematik, tüm bilimlerin kraliçesidir." - Carl Friedrich Gauss[Matematik Kralı][Nisan 1777 - 23 Şubat 1855] )
 

 


 

Eşik'lerde...
( 3 yeni ekleme, 2 katkı )


-@ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK(PDR) ile PSİKOLOJİ ile PSİKİYATRİ
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [29 Mayıs 2019 | 14:50]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7953 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( 1898 - Türkiye'de, Psikiyatri eğitiminin başlangıcı. )
( Üniversitelerin Eğitim fakültelerine bağlı olan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden mezun olurlar. İLE Üniversitelerin Fen-Edebiyat fakültelerine bağlı olan Psikoloji bölümünden mezun olurlar. İLE Tıp fakültesinden mezun olurlar ve Psikiyatri alanında uzmanlık yapmışlardır. )
( Okullarda ve eğitimle ilgili öteki alanlarda hizmet verirler. Eğitimini alırlarsa bazı testler uygulayabilirler fakat terapi yapamazlar. İLE Terapist olmak isterlerse yüksek öğrenim görüp gerekli eğitimleri tamamlarlar ve terapi yapabilirler. İLE İlâç yazma yetkisine sahiplerdir. Terapi eğitimlerini alırlarsa terapi de uygulayabilirler. )
 

 


 

Tek'lerde...
( 4 yeni ekleme, 2 katkı )


-@ [Fars.] PERVÂZ ile -PERVÂZ ile PERVÂZE ile PERVÂZÎ
[Bölüm: YAPI] Eklenme Tarih ve Saati: [31 Mayıs 2019 | 18:58]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52979 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Uçma, uçuş. | Saçak. | Göze/hücre. | Ayna. | Dolap. | Aynalı, ince ve uzun tahta. İLE "Uçan, uçucu" anlamlarıyla birleşik sözcük yapar.[BÂLÂ-PERVÂZ: Yüksekten uçan. | BÜLEND-PERVÂZ: İddialı, inatçı.] İLE Kır, gezinti için hazırlanan yemek. | Gece eğlencesi ışığı. | Altın ve gümüş yaprakların kırıntısı. İLE Divân-ı Hümâyün ve Defter-i Hâkânî kalemlerine devam ve hizmet etmeden ve de hâcegândan olmadan, yolunu bularak bu kalemlerden birinde ketebeden olduğuna dair kayıtlarına şerh verilen kişi. )

-@ [Fars.] PESEND ile/ve/||/<> -PESEND
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [31 Mayıs 2019 | 18:20]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52977 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Beğenme, seçme. | Bir çeşit iğne işi. | Esmerleşmiş/mat altın. | Mushaflarla yazmaların ilk sayfalarıyla sure ya da bahis başlarında boya ile perdâh edilerek altınla karışık yapılmış olan biçimler. İLE Beğenen, beğenmiş.[MÜŞKÜL-PESEND: Güç beğenir. | HOD-PESEND: Kendini beğenmiş.] )

-@ SIKI ile/ve/||/<> DAR
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Haziran 2019 | 11:23]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53021 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ YİYECEK/İÇECEKLERİN, KİŞİYİ YAŞLANDIRMASI/ESKİTMESİ/BOZMASI
ile/değil/yerine/></<
KİŞİNİN, YİYECEK/İÇECEK/GİYSİLERİ ESKİTMESİ/TÜKETMESİ

[Bölüm: Beslenme] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 15:33]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52914 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

 

 


 

Uc'larda...
( 1 yeni ekleme, 1 katkı )


-@ "TEŞBİHTE HATA OLMAZ" değil TEŞBİHTE, HATA OLMAZ/OLMASIN/OLMAMALI!
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Haziran 2019 | 14:31]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8732 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Hangi benzetmeyi yaparsan yap, önemli değildir anlamına gelmez. Benzetme(teşbih) yapacağın zaman hata yapmama gerekliliğini anlatır! [Teşbih sözcüğünden sonra virgül/duraklama çok önemli!] )
( Halk arasında daha çok, yapılan benzetmeden alınılmamasını dilemek için söylenilir ama bu yanlış kullanımdır. )
( Sürücü-Hükümet örneği - Levent Gültekin )
( Herşey, herşeyle dolaylı olarak bağlantılandırılabileceğinden, hiçbir şeyi, hiçbir şeyle doğrudan bağlantılandırmamakla başlar herşey. )

-@ [ne yazık ki]
YALAN SÖYLEMEK
ile/ve/||/<> GERÇEĞİ ÇARPITMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [26 Mayıs 2019 | 07:44]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52956 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ATÂLET ile/değil/yerine/>< ADÂLET
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [01 Haziran 2019 | 19:13]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33653 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Eylemszizliğin(atâletin) olduğu yerde, adâlet olmaz. )

-@ DÜNYA TARİHİ ile/ve/||/<>/>/< DÜŞÜNCE TARİHİ ile/ve/||/<>/>/< FELSEFE-BİLİM TARİHİ
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [25 Haziran 2019 | 11:21]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51422 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( )

-@ GÜÇ ile/ve/ne yazık ki/||/<>/> TEKELLEŞME
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [29 Mayıs 2019 | 23:02]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52961 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ İSTİMÂL[< AMEL] ile İSTİMHÂL[< MEHL]
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Mayıs 2019 | 12:25]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52847 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Kullanma. İLE Zaman, mühlet isteme. )

-@ MEVSİM ile/ve/||/<> FASL
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Mayıs 2019 | 14:45]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yılın dört bölümünden her biri. | Bir şeyin belirli zamanı. İLE/VE/||/<> Ayrıntı, ayırma, ayrılma. | Kesme, kesinti, bölüm. | Sonuçlandırma, halletme. | Aleyhte bulunma, birini çekiştirme. | Bir kitabın ya da tiyatro oyununun başlıca bölümlerinden her biri. | Sözcükler, düzenlemeler, tümceler arasında bağlantı edatı bulunmadan yazı yazma yöntemi. | Bir defada çalınan peşrev, şarkı vb. | Dört mevsimden biri. | Bir bestekârın, aynı makamdan bestelediği iki beste ile iki semai. | Türk müziğinde klasik bir konser programı. | İki yüzeyin birleşmesinden oluşan çizgi. | Eklem, gövdenin oynak yerleri. )

-@ TECAVÜZ[Ar.] değil/yerine/= SALDIRI
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Mayıs 2019 | 12:09]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52889 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Saldırı. | Namusuna saldırma, sarkıntılık. | Başkasının hakkına el uzatma. | Aşma, ötesine geçme. )

-@ TECENNÜN[Ar.] değil/yerine/= ÇILDIRMA, DELİRME, AKLINI OYNATMA
[Bölüm: psikoloji] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Mayıs 2019 | 12:25]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52892 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

 

 


 

Yukarıdaki başlıkların devamı, öteki dillerdeki yansımaları, soru işaretleri ve açıklamaları için
üyelik girişi yapmanızı rica ederiz... >>>

 

Tüm katkı/destek/uyarı/yorum ve önerilerinizi görmek ve değerlendirmekten mutluluk duyarız!
Ayrıca burayı tıklayarak, dille ve buradaki içerikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz kişilere tavsiye edebilirsiniz.

 

 

06 Mart - 09 Mayıs 2019'daki yenilikler!

 

 

Adınız


E-posta adresiniz

 

İletiniz

8719
( Teknik açıdan, numarayı yanındaki boşluğa girmeniz gerekmektedir. )

 

Duyuru ve Yeniliklerimizden haberdar olabilmek isterseniz;
E-posta adresiniz:
Özellikle ilgilendiğiniz konular için:

 

Öneriler ve tavsiye sayfamızı da ziyaret edebilirsiniz.

 

 

Bu sayfa 01 Ocak 2019 itibariyle 4044 kez incelenmiş/okunmuştur.

 

 

FaRkLaR Kılavuzu Facebook Grubu             FaRkLaR Kılavuzu Twitter Sayfası
grubumuza da katılabilirsiniz...             'dan da takip edebilirsiniz...
 

6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com       FaRkLaR Kılavuzu       GösterGe Bilişim ve İnternet Hizmetleri

Yenilikler ve Duyurular | Desteğiniz Lüt(û)fen!!!