... VE ...
[ayrı olmalarının yanısıra
birlikte de düşünülebilir/kullanılabilir!]

 

( Toplam 35.000'in üzerindeki karşılaştırma içinde...
21138 başlıkta [ ... ve ... ] )
( 10369 katkı/açıklama satırı )
( Tamamını görmek için üyeliğiniz gerekmektedir! )

( Kılavuz/Sözlük içi arama için: Klavyenizde "Ctrl + F" tuşlarıyla(önce "Ctrl" tuşu ve basılı tutarken "F" tuşuna basarak) ve/veya(^/v) fareyle(mouse) sol üst köşedeki "Düzenle/Edit" kısmında "Bul/Find"'ı tıklayarak aradığınız sözcüğü yazarak aramanızı yapabilirsiniz. )
* ( Windows için geçerlidir. )
* ( Linux ve Macintosh kullanıcıları nasıl arama yapacaklarını biliyorlardır. )
 


- A.M. ve P.M. (Genel)

- AD ve EŞİK (Esik)
( AD/IM/IZ üzerine... )

- ABAD ve AİHM (tuze)
( Avrupa Birliği Adâlet Divânı İLE/VE/<> Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi )

- ABAK ve ABAK MAHMUZU (YAPI)
( Sütun başlıklarının üstüne gelen, genişçe ve dışa taşkın tabla, başlık tablası, mahmel. Abakus, sütunla baştaban ya da kenar üzengisi arasında, yastık görevi yapar. İLE/VE/<> Bazı abakların köşelerinde yer alan kıvrımlara verilen ad. )

- ABANOZ ve TİK AĞACI (Bitkiler)
( Solomon Adaları'ında en yoğun bulunan ağaçlar. )

- ABARTMAK ve "KÖPÜRTMEK" (Dil)

- ABARTMAK ve DURMAYI BİL(E)MEMEK/BECEREMEMEK (Davranis-Tutum)

- ABARTMA ve FAZLA ÖNEMSEME (Davranis-Tutum)

- ABARTMA ve GAYRETKEŞLİK (Oncelikliler)

- ABARTMA ve ÖNE ÇIKARMA (Oncelikliler)

- ABBE KIRILMA ÖLÇÜTÜ ve ABBE KURAMI (Bilim)
( Sıvıların kırılma indisini ölçmek için kullanılan kırılmaölçer. VE/||/<> Gerçek bir görüntü elde edilecek bir mercek, cismin tüm kırınım saçaklarını geçirecek kadar büyük olmalıdır. VE/||/<>Bir teleskobun çözme gücü için açısal ayrılma λ/d'den küçük olmamalıdır. Burada λ gelen ışığın dalga boyu, d; objektifin yarıçapıdır. VE/||/<> Dik görüntü elde etmek için kullanılan, iki çift dik açılı prizmadan oluşan ve dört yansıma yapan düzen. VE/||/<> Dağıtıcı gücün tersi. VE/||/<> İyi bir ışık toplama özelliğine sahip, sayısal açıklığı 1.25 olan ve mikroskopide yaygın olarak kullanılan, basit iki mercekten oluşan düzenek. )

- ABECELERDE:
GÖKTÜRK ve UYGUR
(Dil)

- Abeceleri karıştırmadan ve saygı göstererek KONUŞ!!! ve (KONUS)

- ABES ve AYIP (Davranis-Tutum)

- ABİS ve FONDA (Doga)
( Okyanusların en derin yeri. İLE/VE Deniz dibi. | Geminin, demir attığı yer. | Demir atma komutu. )

- ABNEY OLAYI ve ABNEY YASASI (fizik)
( Işıklılığı ve baskın dalga boyu değişmez kılınmış bir renk uyartısının, arılığının değişmesi ile oluşan renk türü değişmesi. İLE/VE/||/<> A ve B gibi iki renk uyartısının, parıltıları birbirinin aynı olarak algılanıyorsa ve C ve D gibi iki renk uyartısının da parıltıları aynı algılanıyorsa, A ve C ile B ve D'nin toplamsal karışımlarının parıltıları da aynı olur.
[Abney yasasının geçerliliği, gözlem koşullarına büyük oranda bağlıdır.] )

- ABORJİN ve MAORİ (toplum)
( Yeni Zelanda yerlisi. İLE/VE Yeni Zelanda yerli halkı. )

- ABRAHAM ABULAFIA ve İBN ARABİ (kisiler)

- ABRAMS DENEYİ ve ABRAMS KURALI (YAPI)
( Belirli bir taze beton kütlesinin, kendi ağırlığı altında biçim değiştirmesini ölçerek dayanım derecesini gösteren deney. VE/<>/< Önce 1892'de, Fransa'da, Ferret'nin, sonra da ABD'de, Duff Abrams'ın tanıtladığı kural. Bu kurala göre, bir beton ya da harcın dayanımı, karışıma giren suyun ağırlığının, çimento ağırlığına oranı ile ters orantılıdır. )
( SU/ÇİMENTO ORANI: Bir beton ya da harçla, su ağırlığının çimento ağırlığına oranı. Bir betonun ya da harcın dayanımı, karışımındaki su/çimento oranı ile ters orantılıdır. Çimentonun prizinin kimyasal etkileşimi için gerekli en az su/çimento oranı, yaklaşık olarak 0.25'tir. Ancak, kum ve çakılı ıslatmak için bundan biraz daha fazla su gereklidir. Su/çimento oranı, akışkanlaştırıcı bazı kimyasal katkılar sayesinde daha az su kullanılarak düşürülebileceği gibi, vakumlu betonda, dökümden sonra karışımdaki suyun emilmesi yoluyla da azaltılabilir. Böylece, beton, daha kolay işlenebilir ve sonuç itibariyle de daha iyi bir dayanım sağlanabilir. )

- ACAYİPLİK ve ACAYİPLİK KORUNUMU (Bilim)
( Hadronların taşıdığı yük sayısı. | Taneciklerin çok çabuk oluşumuyla [güçlü etkileşme] çok yavaş bozunması [zayıf etkileşme] arasında görülen dengesizlik. İLE/VE/<> Zayıf etkileşimlerle ihlâl edilen yalıtılmış bir düzendeki hadronların, acayiplik sayılarının toplamının sabit olması. )

- ACEM ve ARAP OLMAYAN (Tarih)

- ACI ÇEKTİĞİMİZDE ve KORKTUĞUMUZDA (Davranis-Tutum)
( Kendimize kızmayalım. VE/||/<> Kendimizi aşağılamayalım. VE/||/<> Kendimizi suçlamayalım. )

- ACI ÇIĞLIĞI ve ZEVK ÇIĞLIĞI (TIP)

- ACI DUYABİLEN ve (KENDİ)/(ONUN/ÖTEKİNİN) ACISINI DUYABİLEN (Oncelikliler)
( Canlı. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>/< İnsan. )
( )

- ACI/ISTIRAP:
KÖTÜLERİN ŞİDDETİNDEN ve İYİLERİN SESSİZLİĞİNDEN
(Davranis-Tutum)

- AÇIK ARTIRMA ve AÇIK EKSİLTME (Genel)

- AÇIK BAKIŞIKLIK(SİMETRİ) ve GİZLİ BAKIŞIKLIK(SİMETRİ) (Genel)

- AÇIK HAVA ve BİSİKLET (bisiklet)

- AÇIK KAYNAK KOD KÜTÜPHANESİ ve KODDEMY (Bilgisayar)
( http://libraries.io VE/||/<> www.koddemy.com )

- AÇIK KIYAS ve KAPALI KIYAS (Mantik)
( KIYÂS-I CELÎ ile/ve KIYÂS-I HAFÎ )

- AÇIK MEDRESE/LER ve KAPALI MEDRESE/LER (YAPI)

- AÇIK SİCİM ve KAPALI SİCİM (fizik)

- AÇIK/LIK ve UYGUN/LUK (Oncelikliler)

- AÇIKLAMAK ve ANLAMAK (Oncelikliler)
( Açıklama, bir şeyi bir nedene değil, bir temele dayanarak göstermektir. )

- AÇIKLAMAK ve KURALLAŞTIRMAK (Oncelikliler)

- AÇIKLAMAK ve YER VERMEK (Oncelikliler)

- AÇIKLAMA ve "NOT DÜŞMEK"/DİPNOT (Oncelikliler)

- AÇIKLAMA ve ANLAMLANDIRMA (Oncelikliler)
( ... İLE/VE/DEĞİL İnsan durum ve tutumları açıklanamaz ve fakat (ancak) anlamlandırılırlar/anlamlandırılabilirler. )

- AÇIKLAMA ve ATIF (Oncelikliler)

- AÇIKLAMA ve AYDINLATMA (Oncelikliler)

- AÇIKLAMA ve BETİMLEME/TASVİR[Ar.] (Oncelikliler)

- AÇIKLAMA ve İSPAT (Oncelikliler)

- AÇIKLAMA ve VURGULAMA (Oncelikliler)

- AÇIKLIĞA KAVUŞTURMAK ve AÇIK KILMAK (Felsefe)

- AÇIKLIK ve EŞİK (Esik)

- AÇIKLIK ve GÖRÜNÜRLÜK (Genel)

- AÇIKLIK ve İÇTENLİK (Oncelikliler)

- ACIKMA/AÇLIK ve SUSAMA/SUSUZLUK (Beslenme)

- ACIKMA ve DOYMA İSTEĞİ (Beslenme)

- AÇIK ve ÂŞİKÂR/ECLÂ[Ar. < CELÎ]/BEYYİN[Ar.] (Oncelikliler)

- AÇIK ve AYIK (Felsefe)

- AÇIK ve SEÇİK (Oncelikliler)
( Doğal, Duyusal. İLE/VE Zihne. )
( Üçgenin iç kenarı. İLE/VE Hipotenüs. )
( Descartes )

- AÇIK ve YARIK (Genel)

- ACILAR YOLU ve 14 İSTASYON (Mekanlar)
( [Hz. İsa'nın] Kudüs'te, St. Sepulchre[Kutsal Naaş] Kilisesi'ne kadar çarmıhı sırtlanıp ölüme yürüdüğü yol.[VIA DOLOROSA] VE/<> Yol boyunca, düşe kalka, acı içinde kendi sonuna doğru yürürken durakladığı, aralarında son kez ekmek yediği ve şarap içtiği yerlerde bulunan 14 nokta. )

- AÇILI IŞIKÖLÇER ve AÇILI IŞINIMÖLÇER (fizik)
( Bir kaynağın, bir ışıklığın, bir ortamın ya da bir yüzeyin karakteristik ışıksal büyüklüğünün açısal dağılımını ölçmeye yarayan ışıkölçer. İLE/VE/||/<> Bir kaynağın, bir ışıklığın, bir ortamın ya da bir yüzeyin karakteristik ışınımsal büyüklüğünün açısal dağılımını ölçmeye yarayan ışınımölçer. )

- AÇILIM ve KATKI (Genel)

- AÇILIM ve OLUŞUM (Genel)

- ACİL ve ÖNCELİKLİ (Oncelikliler)

- ACIMA(MA) ve AFFETME(ME) (Davranis-Tutum)
( ... İLE/VE/||/<> Acıma(ma) düşüncesi/duygusu barındırabilir de, barındırmayabilir de. )
( Tüm varolanlar için geçerli olabilir. İLE/VE/||/<> Sadece insan için geçerlidir. )
( Nesnesine ve/veya olgusuna, doğrudan ve/veya dolaylı etkisi olmayabilir/olmaz. İLE/VE/||/<> Kişisine ve/veya kendine, doğrudan ve/veya dolaylı etkisi/katkısı/artısı olabilir/olur. )

- ACIMA ve CİDDİYE ALMAMA (Davranis-Tutum)

- AÇIMLAMA ve GÖSTERME (Dil)

- AÇIMLANAN ve SERİMLENEN (Oncelikliler)

- ÂCİZ/LİK ve YOKSUN/LUK (Davranis-Tutum)

 

Bu sayfanın devamı ve 21138 başlıktaki ve'nin [ve 10369 katkı/açıklama satırının] tamamını görmek için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to continue and to see 21138 topics and 10369 explanations on this page!... )

Kullanıcı Adı / Username


Şifre / Password
 • Yeni Üyeliğinizi/Katılımınızı başlatmak için burayı tıklayınız...
  ( Click here to start your membership/participation... )
 •  

   

  Bu sayfa 01 Ocak 2019 itibariyle 26 kez incelenmiş/okunmuştur.

   

   

  FaRkLaR Kılavuzu Facebook Grubu             FaRkLaR Kılavuzu Twitter Sayfası
  grubumuza da katılabilirsiniz...             'dan da takip edebilirsiniz...
   

  6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com       FaRkLaR Kılavuzu       GösterGe Bilişim ve İnternet Hizmetleri

  Yenilikler ve Duyurular | Desteğiniz Lüt(û)fen!!!