... VE ...
[ayrı olmalarının yanısıra
birlikte de düşünülebilir/kullanılabilir!]

 

( Toplam 35.000'in üzerindeki karşılaştırma içinde...
22799 başlıkta [ ... ve ... ] )
( 11248 katkı/açıklama satırı )
( Tamamını görmek için üyeliğiniz gerekmektedir! )

( Kılavuz/Sözlük içi arama için: Klavyenizde "Ctrl + F" tuşlarıyla(önce "Ctrl" tuşu ve basılı tutarken "F" tuşuna basarak) ve/veya(^/v) fareyle(mouse) sol üst köşedeki "Düzenle/Edit" kısmında "Bul/Find"'ı tıklayarak aradığınız sözcüğü yazarak aramanızı yapabilirsiniz. )
* ( Windows için geçerlidir. )
* ( Linux ve Macintosh kullanıcıları nasıl arama yapacaklarını biliyorlardır. )
 


- A = B ve A > B (matematik)

- A.M. ve P.M. (Genel)

- AD ve EŞİK (Esik)
( AD/IM/IZ üzerine... )

- ABAD ve AİHM (tuze)
( Avrupa Birliği Adâlet Divânı İLE/VE/<> Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi )

- ABAK ve ABAK MAHMUZU (YAPI)
( Sütun başlıklarının üstüne gelen, genişçe ve dışa taşkın tabla, başlık tablası, mahmel. Abakus, sütunla baştaban ya da kenar üzengisi arasında, yastık görevi yapar. İLE/VE/<> Bazı abakların köşelerinde yer alan kıvrımlara verilen ad. )

- ABANOZ ve TİK AĞACI (Bitkiler)
( Solomon Adaları'ında en yoğun bulunan ağaçlar. )

- ABARTMA ve FAZLA ÖNEMSEME (Davranis-Tutum)

- ABARTMA ve GAYRETKEŞLİK (Oncelikliler)

- ABARTMA ve GÜZELLEME (YAZIN)

- ABARTMA ve ÖNE ÇIKARMA (Oncelikliler)

- ABARTMAK ve "KÖPÜRTMEK" (Dil)

- ABARTMAK ve DURMAYI BİL(E)MEMEK/BECEREMEMEK (Davranis-Tutum)

- ABAŞO[Rumca] ve ALARGA[İt.] (Nesneler)
( Gemiyi, baştan ya da kıçtan halatla karaya bağlama. | Altta, aşağıda bulunan, alttaki. İLE/||/<> Açık denizde demir atmak. | Açık deniz, engin. | Uzaktan, açıktan | "Açıktan geç, yaklaşma" anlamında kullanılan bir seslenme sözü. )

- ABBE KIRILMA ÖLÇÜTÜ ve ABBE KURAMI (Bilim)
( Sıvıların kırılma indisini ölçmek için kullanılan kırılmaölçer. VE/||/<> Gerçek bir görüntü elde edilecek bir mercek, cismin tüm kırınım saçaklarını geçirecek kadar büyük olmalıdır. VE/||/<>Bir teleskobun çözme gücü için açısal ayrılma λ/d'den küçük olmamalıdır. Burada λ gelen ışığın dalga boyu, d; objektifin yarıçapıdır. VE/||/<> Dik görüntü elde etmek için kullanılan, iki çift dik açılı prizmadan oluşan ve dört yansıma yapan düzen. VE/||/<> Dağıtıcı gücün tersi. VE/||/<> İyi bir ışık toplama özelliğine sahip, sayısal açıklığı 1.25 olan ve mikroskopide yaygın olarak kullanılan, basit iki mercekten oluşan düzenek. )

- ABECELERDE:
GÖKTÜRK ve UYGUR
(Dil)

- Abeceleri karıştırmadan ve saygı göstererek KONUŞ!!! ve (KONUS)

- ABES ve AYIP (Davranis-Tutum)

- ABİS ve FONDA (Doga)
( Okyanusların en derin yeri. İLE/VE Deniz dibi. | Geminin, demir attığı yer. | Demir atma komutu. )

- ABNEY OLAYI ve ABNEY YASASI (fizik)
( Işıklılığı ve baskın dalga boyu değişmez kılınmış bir renk uyartısının, arılığının değişmesi ile oluşan renk türü değişmesi. İLE/VE/||/<> A ve B gibi iki renk uyartısının, parıltıları birbirinin aynı olarak algılanıyorsa ve C ve D gibi iki renk uyartısının da parıltıları aynı algılanıyorsa, A ve C ile B ve D'nin toplamsal karışımlarının parıltıları da aynı olur.
[Abney yasasının geçerliliği, gözlem koşullarına büyük oranda bağlıdır.] )

- ABORJİN ve MAORİ (toplum)
( Yeni Zelanda yerlisi. İLE/VE Yeni Zelanda yerli halkı. )

- ABRAHAM ABULAFIA ve İBN ARABİ (kisiler)

- ABRAMS DENEYİ ve ABRAMS KURALI (YAPI)
( Belirli bir taze beton kütlesinin, kendi ağırlığı altında biçim değiştirmesini ölçerek dayanım derecesini gösteren deney. VE/<>/< Önce 1892'de, Fransa'da, Ferret'nin, sonra da ABD'de, Duff Abrams'ın tanıtladığı kural. Bu kurala göre, bir beton ya da harcın dayanımı, karışıma giren suyun ağırlığının, çimento ağırlığına oranı ile ters orantılıdır. )
( SU/ÇİMENTO ORANI: Bir beton ya da harçla, su ağırlığının çimento ağırlığına oranı. Bir betonun ya da harcın dayanımı, karışımındaki su/çimento oranı ile ters orantılıdır. Çimentonun prizinin kimyasal etkileşimi için gerekli en az su/çimento oranı, yaklaşık olarak 0.25'tir. Ancak, kum ve çakılı ıslatmak için bundan biraz daha fazla su gereklidir. Su/çimento oranı, akışkanlaştırıcı bazı kimyasal katkılar sayesinde daha az su kullanılarak düşürülebileceği gibi, vakumlu betonda, dökümden sonra karışımdaki suyun emilmesi yoluyla da azaltılabilir. Böylece, beton, daha kolay işlenebilir ve sonuç itibariyle de daha iyi bir dayanım sağlanabilir. )

- ABU SIMBEL TAPINAĞI ve NEFERTARI TAPINAĞI (Tarih)
( II. Ramses'in mezarının bulunduğu mağara tapınak. İLE/VE/||/<> Eşi Nefertari'nin mezarının bulunduğu mağara tapınak. )

- ACAYİPLİK ve ACAYİPLİK KORUNUMU (Bilim)
( Hadronların taşıdığı yük sayısı. | Taneciklerin çok çabuk oluşumuyla [güçlü etkileşme] çok yavaş bozunması [zayıf etkileşme] arasında görülen dengesizlik. İLE/VE/<> Zayıf etkileşimlerle ihlâl edilen yalıtılmış bir düzendeki hadronların, acayiplik sayılarının toplamının sabit olması. )

- ACEM ve ARAP OLMAYAN (Tarih)

- ACI ÇEKTİĞİMİZDE ve KORKTUĞUMUZDA (Davranis-Tutum)
( Kendimize kızmayalım. VE/||/<> Kendimizi aşağılamayalım. VE/||/<> Kendimizi suçlamayalım. )

- ACI ÇIĞLIĞI ve ZEVK ÇIĞLIĞI (TIP)

- ACI DUYABİLEN ve (KENDİ)/(ONUN/ÖTEKİNİN) ACISINI DUYABİLEN (Oncelikliler)
( Canlı. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>/< İnsan. )
( )

- ACI/ISTIRAP:
KÖTÜLERİN ŞİDDETİNDEN ve İYİLERİN SESSİZLİĞİNDEN
(Davranis-Tutum)

- ACI ve ACIRAK (TIP)
( ... İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Az acı. )

- ACI ve HAZ (TIP)
( Hazzın bedeli. İLE/VE/||/<>/>< Acının ödülü. )
( Acı vererek haz alırsınız, haz alıyorum/veriyorum derken de acıtırsınız. [Haz ile acının bir olduğunu bilen kişi, huzur ve barıştadır.] )

- ACI ve İYİ NİYET (Davranis-Tutum)
( Kuma yazılmalı. VE/||/<> Taşa kazınmalı. )

- ACI ve SUSKU/SÜKÛT (Davranis-Tutum)

- ACI ve ZOR (Dil)

- ACIKMA/AÇLIK ve SUSAMA/SUSUZLUK (Beslenme)

- ACIKMA ve DOYMA İSTEĞİ (Beslenme)

- ACILAR YOLU ve 14 İSTASYON (Mekanlar)
( [Hz. İsa'nın] Kudüs'te, St. Sepulchre[Kutsal Naaş] Kilisesi'ne kadar çarmıhı sırtlanıp ölüme yürüdüğü yol.[VIA DOLOROSA] VE/<> Yol boyunca, düşe kalka, acı içinde kendi sonuna doğru yürürken durakladığı, aralarında son kez ekmek yediği ve şarap içtiği yerlerde bulunan 14 nokta. )

- ACIMA(MA) ve AFFETME(ME) (Davranis-Tutum)
( ... İLE/VE/||/<> Acıma(ma) düşüncesi/duygusu barındırabilir de, barındırmayabilir de. )
( Tüm varolanlar için geçerli olabilir. İLE/VE/||/<> Sadece insan için geçerlidir. )
( Nesnesine ve/veya olgusuna, doğrudan ve/veya dolaylı etkisi olmayabilir/olmaz. İLE/VE/||/<> Kişisine ve/veya kendine, doğrudan ve/veya dolaylı etkisi/katkısı/artısı olabilir/olur. )

- ACIMA ve CİDDİYE ALMAMA (Davranis-Tutum)

- ACİL DURUM ve ACİL TEDAVİ HİZMETLERİ (hastahaklari)
( Ani gelişen hastalık kaza, yaralanma (her ne boyutta olursa olsun travma vakaları dahil) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından belirlenen 32 parametre nedeniyle ortaya çıkan, hastanın her türlü komplikasyon, morbidite, sakatlık ya da ölümden korunması için müdahale edilmesi, ayrıca hastanın başka bir sağlık kuruluşuna sevk edilmesini gerektiren tüm vakaları ifade eder. Acil durum, acil tedavi hizmetleri ve acil durum nedeniyle ortaya çıkan öteki sağlık sorunları için yapılacak tüm müdahale, tetkik ve tedaviler tamamlanıp hasta taburcu edilinceye kadar devam eder. İLE/VE/||/<>/> Acil durum nedeniyle herhangi bir sağlık kuruluşuna müracaat edilmesi durumunda, hastanın müşahede altına alınması, yatışının yapılması ya da hastaya tıbbı müdahale (hastanın acil servise başvurmasını gidermeye yönelik soğuk uygulama, oksijen uygulama, dolaşım ve solunumu desteklemek için yapılan her türlü müdahale ve uygulamalar, her türlü medikal amaçlı suppozituvar uygulamaları ve acil servise başvuru ile ilgili şikâyetleri gidermeye yönelik her türlü enjeksiyon) yapılması; ayrıca hastanın başka bir sağlık kuruluşuna sevk edilmesi ya da başka bir sağlık kuruluşundan sevkli gelmesi durumunu ifade eder. )

- ACİL YARDIM/TEDAVİ ve İLK YARDIM (TIP)
( İlâçlı. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/< İlâçsız. )
( Uzman. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/< Eğitimli/belgeli. )

- ACİL YARDIMDA:
BEBEK ve ÇOCUK
(TIP)
( 0 - 1 yaş arası. İLE/VE/||/<> 1- 8 yaş arası. İLE/VE/||/<> 8 yaş üstü. )

- ACİL ve ÖNCELİKLİ (Oncelikliler)

- ÂCİZ/LİK ve YOKSUN/LUK (Davranis-Tutum)

- ÂCİZ ve ÂTIL (Davranis-Tutum)

- ACTA JURE IMPERII ve ACTUA JURE GESTIONIS (tuze)
( Devletin, "egemenliğine dayanarak", yapmış olduğu eylemlerden doğan sorumluluğu. İLE/VE/||/<> Yönetimin, "egemenliğine dayanarak", yapmış olduğu eylemlerden doğan sorumluluğu. İLE/VE/||/<> Yargıcın, hukuktaki, doğrudan uygulama kuralları. )

- ACTION AT A DISTANCE ve BUTTERFLY EFFECT (fizik)

- ACZ ve AŞK (Oncelikliler)

- ACZ ve GEREKSİNİM/İHTİYAÇ (Davranis-Tutum)

- ACZİNİ BİLMEK ve HADDİNİ BİLMEK (Oncelikliler)
( Âlim bildiğini bilir, Ârif Kendini/Bileni Bilir, Kâmil Aczini/Haddini Bilir! )

- ACZİYET ve AŞK (Davranis-Tutum)

- ACZİYET ve ATÂLET (Davranis-Tutum)

- AÇI ve EĞİM (Bilim)

- AÇI ve HIZ (fizik)

- AÇI ve PARALAKS[Fr. < Yun.] (Bilim)
( ... İLE/VE Biri, yerkürenin merkezinden, öbürü, yeryüzünde bulunan bir kişinin gözünden çıkan iki doğrunun, bir gökcisminin merkezinde birleşerek oluşturdukları düşünülen açı. )

- AÇI ve YAKLAŞIM (Oncelikliler)

- AÇI ve YÖN (Genel)
( Geometride. İLE/VE/<> Mekânda. )

- AÇIK ARTIRMA ve AÇIK EKSİLTME (Genel)

- AÇIK BAKIŞIKLIK(SİMETRİ) ve GİZLİ BAKIŞIKLIK(SİMETRİ) (Genel)

- AÇIK HAVA ve BİSİKLET (bisiklet)

- AÇIK KAYNAK KOD KÜTÜPHANESİ ve KODDEMY (Bilgisayar)
( http://libraries.io VE/||/<> www.koddemy.com )

- AÇIK KIYAS ve KAPALI KIYAS (Mantik)
( KIYÂS-I CELÎ ile/ve KIYÂS-I HAFÎ )

- AÇIK MAVİ ve KOYU MAVİ (Nesneler)

 

Bu sayfanın devamı ve 22799 başlıktaki ve'nin [ve 11248 katkı/açıklama satırının] tamamını görmek için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to continue and to see 22799 topics and 11248 explanations on this page!... )

Kullanıcı Adı / Username


Şifre / Password
 • Yeni Üyeliğinizi/Katılımınızı başlatmak için burayı tıklayınız...
  ( Click here to start your membership/participation... )
 •  

   

  Bu sayfa 01 Ocak 2020 itibariyle 20 kez incelenmiş/okunmuştur.

   

   

  FaRkLaR Kılavuzu Facebook Grubu             FaRkLaR Kılavuzu Twitter Sayfası
  grubumuza da katılabilirsiniz...             'dan da takip edebilirsiniz...
   

  6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com       FaRkLaR Kılavuzu       GösterGe Bilişim ve İnternet Hizmetleri

  Yenilikler ve Duyurular | Desteğiniz Lüt(û)fen!!!