FaRkLaR KILAVUZU "ÜRÜN"


ÜRÜN/LER'DE
KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!! )

 Doğrudan, bu bölüm/sayfa içeriğinde
arama yapmak için...

( Klavyenizde "Ctrl + F" tuşlarıyla[önce "Ctrl" tuşu ve basılı tutarken "F" tuşuna basarak] ve/veya(^/v) fareyle[mouse] sol üst köşedeki "Düzenle/Edit" kısmında "Bul/Find"'ı tıklayarak aradığınız sözcüğü yazarak aramanızı yapabilirsiniz. )
* ( Windows için geçerlidir. )
* ( Linux ve Macintosh kullanıcıları nasıl arama yapacaklarını biliyorlardır. )AÇIKLAMALAR/ÖNSÖZ
[Mutlaka okuyunuz!!!]

 

- Bazı sözcüklerin, hem sözlüklerdeki karşılığına yer verilmekte, bazılarına da özellikle yer vermeyip psikolojik, felsefi, bilimsel, sanatsal, göreceli, uygulayımsal, belirli bir sınırlılık ve yaklaşımlardan yararlanılarak parantezler açılmıştır.

- Bu çalışmada, başlıkların altlarındaki bilgilere/açıklamalara (parantezlere), kişilerin, kendilerinin düşünmelerine fırsat verebilme amacıyla ve özellikle pek fazla yer verilmemektedir. Zihinlerce/kişilerce uygun bulunmayabilecek bilgiler/parantezler, gözardı edilebilir.
[ Kavramların yanında bulunan ( ) parantezler, ek bilgi ya da açıklama olarak, [ ] köşeli parantezler ise ayrıntı/teknik bilgi vermek üzere kullanılmıştır. ]

- Çoğu sözcüğe, özellikle ve belirli bir yaklaşımla yer verilmemiştir. Hayır! / Evet!

- Bu çalışmada, çoğu sözcüğün/kavramın altında, bazılarında “açıklama/ları” bulunmakta, bazılarında da -özellikle ve çeşitli nedenlerden dolayı- bulunmamaktadır.

- Bazı başlıkların altına, veri/bilgi girmemizin çeşitli nedenlerinden biri ise ulaşım/erişim kolaylığı sağlamak üzere, hazır veri/bilgi karşılıklarını sunmak üzeredir! [Dolayısıyla sizin de FaRkLaR Kılavuzu'na destek olabilmek amacıyla üyeliğinizi şimdi başlatmanızı dileriz! Teşekkür ederiz!] )

- Bu çalışmanın, sadece sözlük olarak algılanmamasını ve kullanılmamasını da sağlamak amacıyla ve özellikle “:”[iki nokta üst üste] ya da “...dır!” şeklinde belirtilmemiştir!

- Bu çalışmada, başlıkların [kavram ya da olguların], ne olduklarından çok, ne olmadıklarına işaret etme çabası güdülmektedir. [ Bir DEĞİL’leme çalışması olarak değerlendirilmelidir! ]

- Bu çalışmada bulunan tüm karşılaştırmaların, tanımlan(a)mayan, sözcük olarak karşılığı/adı tam olarak oluşturul(a)mamış, fakat zihinlerimizde karşılığı bulunan/bulunabilen “3.” anlamları ve/veya ara anlamları düşünülebilir.

- Bu kılavuz/sözlük, dil(d)e/kavramlar(d)a/sözcükler(d)e ilginizin daha da artması ve sözlük/ahit kullanımını artırmayı amaçlamaktadır.

- İngilizce’ye ve öteki dillere yer verme nedenimiz, öteki dillerle karşılaştırmalı yaklaşımla belirli bir bilince sahip olmanıza, aracı olabilmektir.

- Çoğu sözcüğün, zaman içinde, kökenbilimsel(etimolojik) derinliklerine ve öteki dillerdeki karşılıklarına da yer verilecektir. (Bu konuda her türlü destek ^v(ve/veya) katkınızı görmekten mutluluk duyarız!)

- Bu kılavuzdaki bilgiler, SDP(Sinir Dili Programlası)(NLP) üzerine de kılavuzluk edebilir.

- Bu kılavuz, soru sorma/sorgulama, yoğun/derin düşünme aracı/vesilesi olarak kullanılabilir.

- Bu kılavuz/sözlük üzerine olan tüm katkı/destek/uyarı/yorum ve önerilerinizi görmek ve değerlendirmekten mutluluk duyarız! Ayrıca burayı tıklayarak, dille ve buradaki içerikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz kişilere tavsiye edebilirsiniz."... ile/ve/değil/yerine ..."
[bağlaçların kullanımı/okunuşu...]

- Kavramların aralarında kullanılan/bulunan
"... ile/ve/değil/yerine ..."
bağlaçları, ilgili satırı 2/3/4 kez ve ayrı ayrı şekilde okumanız ve satırları tekrarlamamak içindir.
( - UCLAR ile FARKLAR [karıştırılmamalı!]
- UCLAR ve FARKLAR [ayrı olmalarının yanısıra birlikte de düşünülebilir/kullanılabilir!]
- UCLAR değil FARKLAR [dır!]
- UCLAR yerine FARKLAR [düşünülmeli/kullanılmalıdır!] )... ile ...
[ÖNCESİ | SONRASI]

- Sözcükleri dizerken ya da "... ile" öncesiyle "ile ..." sonrası arasında bir öncelik/fark/özellik/tercih/vurgu yoktur. Her ikisini de kesinlikle birbirine karıştırmamak, her ikisinin de derinliğine/önemine ve ciddiyetine yer/destek verilmesi gerekmektedir.

- Belirlemelerin/karşılaştırmaların daha da oturması/derinleşmesi için, "ile"den sonraki sözcüğün yanına tekrar "ile"den önceki sözcüğü düşünerek/koyarak değerlendiriniz.
( "- URGAN ile HALAT" ise "- HALAT ile URGAN" gibi. )

EN SON YAPILMIŞ OLAN EKLEMELER
[ 06 Ocak - 24 Ocak 2020 arasında... ]

Bugün [24 Ocak 2013] itibariyle
Ürünler bölümüne yapılmış olan eklemeler aşağıdaki gibidir.
[ 06 Ocak - 24 Ocak 2020 arasında... ]
( 0 yeni ekleme, 0 katkı )

 


 

 

 

Bugün [24 Ocak 2020] itibariyle
Ürünler bölümüne yapılmış olan eklemeler aşağıdaki gibidir.
[ 06 Mart 2013 - 24 Ocak 2020 arasında... ]
( 1332549729 or bolumek LIKE '%urun%' AND eklenme_tarihi > 1332549729 "); $onceliklilertoplamsay = mysql_fetch_row($onceliklilertoplam); echo " " .$onceliklilertoplamsay[0]. " ";?> yeni ekleme, 13 katkı )


-@ HURDACI ile/ve/değil/yerine/<>/>< ANTİKACI [Davranis-Tutum] [22:00]
( Bağırır. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/<>/>< Bağırmaz. )

-@ PİŞMAN ile/ve/||/<> PERİŞAN [Davranis-Tutum] [11:19]
( Alan. İLE/VE/||/<> Almayan. )

-@ DAYANIKLI TÜKETİM ARACI ile/ve/||/<> DAYANIKSIZ TÜKETİM ARACI [Nesneler] [12:24]

-@ ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME[AR-GE] ile/ve/||/<>/> ÜRÜN GELİŞTİRME [Nesneler] [15:22]

-@ EKMEK UNU ile/<> KEK UNU ile/<> PASTA UNU ile/<> ÇOK AMAÇLI UN [Beslenme] [16:26]

-@ UN ile/ve/||/<>/> NİŞASTA [Beslenme] [15:54]
( ... İLE/VE/||/<>/> Bitkilerde, granür durumunda bulunan beyaz nesne, önce öğütülüp un durumuna getirilir. Elde edilen bu un, suyla karıştırılır ve dinlenmeye bırakılır. Belirli bir süre sonunda dibe çöken çözelti, fırınlanarak kurutulur ve böylece nişasta elde edilir. Yapısı ve kullanım biçimleriyle undan farklıdır. )

-@ ŞEY ile/ve/değil/yerine/||/<> ÜRÜN [Nesneler] [20:48]

-@ 850'Lİ NUMARALAR ile 444'LÜ NUMARALAR [hizmet] [13:54]
( 850'li numaranızı oluştururken, 444'lü numaraların ilk tahsisi gibi yüksek ücretler ödemezsiniz.

850'li numaraların aylık sabit ücreti yoktur. Ancak 444'lü numaranın altında tanımlı her numara için ayrı ayrı sabit ücret ödenmektedir.

850'li numaranız ile aynı anda sınırsız çağrı alabilirsiniz. 444'lü numaralarda ise aynı anda alabileceğiniz çağrı sayısı, tanımlı hat sayısı kadardır.

850'li numaralarda, gelen çağrılar için hiçbir ücret ödemezken, 444'lü numaralarda gelen çağrılarda yönlendirme ücreti ödersiniz. )
( 850'li numaralar, katma değerli hizmet numaraları değildir. 312, 212 vb. coğrafi numaralardan farkı yoktur. Ev ve iş yerlerinde kullanılan, standart sabit telefon numaralarıdır.

850'li numaralar, sadece çağrı merkezi numarası değildir. Tüm firmalar ve kişiler abonelik oluşturabilir ve kullanmaya başlayabilirler.

850'li numaralar arandığında çok ücret yansır veya sizi 0850'li numaralar aradığında telefonu açana da ücret yansır" duyumu tamamen yanlıştır. 850'li numaralar, sabit telefon numaralarıdır. Her yöne dakikalarınızdan ücretsiz aranabilirsiniz. )

-@ ÜRÜN ile/ve/<> YAPIT ile/ve/<> MEYVE [Genel] [22:57]

-@ SONUÇ ile/ve/değil/||/<>/> ÜRÜN [Genel] [11:34]

-@ DRONE:
HAVADA
ile/ve/||/<> SUDA [Nesneler] [19:09]
(

ile/ve/||/<>

)

-@ EN NİTELİKLİ (PANAMA) ŞAPKA [urun] [15:10]
( SUPERFINO [ Panama'ya özgü bir palmiye ağacının lifinden yapılır. Yapımı 5 ay sürebilir. ] )

-@ HÂSILA ile/ve/<> HÂSILAT [lugat] [22:38]
( Bir işten elde edilen sonuç. Elde edilen kazanç. | Sonuç, netice. İLE/VE/<> Herhangi bir işten husûle gelen şeyler, temettü', yarar/fayda, îrât, vâridat, gelir, kazanç. | Ürün. )

-@ GEVREK ile GEVREK [Beslenme] [15:12]
( Kolayca kırılıp ufalanan. | Ağzın içinde kolayca parçalanıp dağılacak biçimde hazırlanmış bir tür çörek. İLE Şen, neşeli gülüş. [GEVREK GEVREK GÜLMEK] )

-@ DEĞER ile/ve/<>/< KULLANIM DEĞERİ ile/ve/<>/< PAYLAŞIM DEĞERİ ile/ve/<>/< DEĞİŞİM/SOYUT DEĞERİ ile/ve/<>/< ÜRETİM DEĞERİ ile/ve/<>/< ARTI DEĞERİ [Felsefe] [20:21]

-@ MECCÂNEN ile MECCÂNÎ [Davranis-Tutum] [23:00]
( Ücretsiz, parasız, bedava. İLE Parasız, bedava. | Bedavacı. )

-@ ÜRÜN ile/değil EDİM [urun] [16:15]

-@ (BİR ŞEYDEN[ÜRÜN/HİZMET]) MEMNUN OLMAK ile/ve/değil/yerine/||/<> (BİR ŞEYİN[ÜRÜN/HİZMET]) (SİZİN İÇİN) UYGUN OLMASI [Genel] [10:28]

-@ BİT PAZARI ile/ve ÇAPULCU PAZARI [urun] [22:15]
( ... ile/ve )

-@ YAĞLI CİLT ile/ve/<> SİVİLCELİ CİLT [TIP] [18:37]
( Organik Yağlı ve Sivilceli Ciltler için özel kremler )

-@ ORGANİK ile/ve/değil/yerine/||/<> SERTİFİKALI ORGANİK [urun] [05:33]
( Naturey.com )

-@ OBJEKTİFTE:
STANDART
ile/ve DSLR [urun] [23:13]

-@ KYOTO PORSELENİ ile KUTANI PORSELENİ [urun] [12:17]

-@ MIKAWACHI PORSELENİ ile HASAMI PORSELENİ ile SETO PORSELENİ [urun] [12:18]

-@ ARITA/IMARI PORSELENİ ile/ve NABESHIMA PORSELENİ [urun] [12:18]

-@ SERAMİK ile RAKU [urun] [12:19]
( ... İLE Japon işi seramik kap. )

-@ SERAMİK'TE:
İZNİK
ile/ve KÜTAHYA [urun] [12:19]

-@ [Ar.] BÂRRÎ ile BÂRİYY [urun] [12:20]
( İnce kumaştan örülen hasır. İLE Hasır. )

-@ KİLİM ile BİSÂT[Ar. çoğ. BUSAT] [tekstil] [12:21]
( ... İLE Kilim, minder, döşeme, keçe, yaygı. )

-@ KİLİM ile/ve TATAMİ [tekstil] [12:22]
( ... İLE/VE Japon kilimi. )

-@ KİLİM ile/ve SİLİ [tekstil] [12:25]
( ... İLE/VE Bir tür yaygı. )

-@ KİLİM ile/ve PALA [tekstil] [12:27]
( ... İLE/VE Adi kilim, yaygı. )

-@ KİLİM ile/ve SAVAN [tekstil] [12:29]
( ... İLE/VE Pamuk ipliğinden yapılan kalınca kilim. )

-@ HALI/KİLİM ile/ve BERCED[Ar.] [tekstil] [12:31]
( ... İLE/VE Kalın kilim. | Türk halısı. )

-@ KÖK BOYALI ile/ve DOĞAL BOYALI ile/ve KİMYASAL BOYALI [urun] [12:32]

-@ YAYGI ile PALA [urun] [12:27]
( ... İLE Adi yaygı. )

-@ URGAN ile/ve HALAT ile/ve PALAMAR/YUNA [urun] [12:27]
( Keten, kenevir, pamuk, jüt gibi türlü dokuma nesnelerinden yapılan, ince halat. [Sicimlerin üç-beşinin biraraya getirilmesiyle.] İLE/VE Urganların biraraya getirilmesiyle. İLE/VE Halatların biraraya getirilmesiyle. )
( Matta, Markos ve Luka İncil'lerinin, "Zengin birinin cennete gitmesi, bir devenin iğne deliğinden geçmesinden daha zordur" şeklindeki ünlü sözleri büyük olasılıkla yanlış bir çeviridir. "Kalın halat" anlamına gelen Aramca "gamta" sözcüğü, "deve" anlamına gelen "gamla" sözcüğüyle karıştırılmıştır. )
( RESEN[Fars.]: İp, urgan, halat. )
 
SÖZLER

 

 

 

  

 

   
 

 

Bu sayfa 01 Ocak 2020 itibariyle 42 kez incelenmiş/okunmuştur.

 

 

FaRkLaR Kılavuzu Facebook Grubu             FaRkLaR Kılavuzu Twitter Sayfası
grubumuza da katılabilirsiniz...             'dan da takip edebilirsiniz...
 

6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com       FaRkLaR Kılavuzu       GösterGe Bilişim ve İnternet Hizmetleri

Yenilikler ve Duyurular | Desteğiniz Lüt(û)fen!!!