ZAMAN  ile/ve/<>/değil/yerine  AN/KIPI  

Bölüm: Oncelikliler

( Zamlanmış AN. İLE/VE/<>/DEĞİL/YERİNE ÂN'ın ÂN'a geçtiği AN'daki AN! )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [21:48]
( "Anlamlı" bir yaşam sunar. İLE/VE/<>/DEĞİL/YERİNE Mutlu bir yaşam sunar. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [21:48]
( Dirimlilik içinde. İLE/VE/<>/DEĞİL/YERİNE Sürekli dirimlilik ile. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [21:48]
( [kökeni/etimolojisi] ZEMAN[Ar.]: Eskime, bir nesne üzerinde sürenin geçmesi. > ZAMAN: Süre, eskiye, geçmişe karışan süre. [Ar.] Somut bir anlamı varken, gerçek bir nesneyi yansıtırken soyutlaştı. İki nesne arasında, birinden ötekine giderken geçen süreye, eskiye karışan süreye zeman denirken sonraları vakt anlamında soyut bir varlığı yansıtır oldu. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [21:48]
( ... İLE/VE/<>/DEĞİL/YERİNE Göktanrı dili.(N) )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [21:48]
( ... İLE/VE/<>/DEĞİL/YERİNE Bilginin kaynağı. (N) | [Özdek/Madde'nin kaynağı (H).] (HN) )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [21:48]
( ... İLE/VE/<>/DEĞİL/YERİNE Akıllı enerji. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [21:48]
( ... İLE/VE/<>/DEĞİL/YERİNE Dişil ve eril enerji olarak ikili sistemi yansıtır. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [21:48]
( [Sümer Türkçesi'nde]... İLE/VE/<>/DEĞİL/YERİNE Gök Tanrı. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [21:48]
( ... İLE/VE/<>/DEĞİL/YERİNE Evrenin başlangıcının simgesi. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [21:48]
( Zaman, AN'ların birbirini izlemesidir. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [21:48]
( Zaman sonsuzdur, ama sınırlıdır; ebediyet ise şimdi'nin zerresindedir. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [21:48]
( Zaman içindeki ebediyet sadece tekrarlanıştır. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [21:48]
( Zaman, yalnızca, bilinçte varolur. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [21:48]
( Zaman, bizi zamanın dışına götüremez. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [21:48]
( Zamanın getirmiş olduğunu, yine zaman götürecektir. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [21:48]
( Zaman, içindeki bir deneyimdir ama deneyimleyen zaman-ötesinde. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [21:48]
( Zamansızlık içinde, "ebediyen" sözcüğünün bir anlamı yoktur. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [21:48]
( Batmayan güneşi bulanlar için zaman diye bir şey yoktur. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [21:48]
( Zamansız olan, zamanı bilir; zaman ise zamansız olanı bilmez. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [21:48]
( Zaman-ötesi olana ancak zaman-ötesi olanla erişilebilir. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [21:48]
( İnandığınızı yapın ve yaptığınıza inanın. Başka her şey enerji ve zaman savurganlığıdır. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [21:48]
( Nasıl, okyanusun her bir damlası okyanusun tuzunu taşırsa, öylece her AN da ebediyetin lezzetini taşır. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [21:48]
( Bir kez, Şimdi'de iyice yerleşirseniz, gideceğiniz başka yer olmaz. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [21:48]
( Anımsanan ile yaşanan an arasında, bir an'dan bir an'a gözlemlenebilen bir temel fark vardır. Yaşanan an, zamanın hiçbir noktasında, anımsanan olamaz. İkisi arasında, sadece yoğunluk değil çeşit farklılığı vardır. Yaşanan an, hiçbir yanılgıya yer vermeyecek biçimde öyledir. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [21:48]
( Yaşanan an gerçektir, halbuki anımsananda bir hayli kararsızlık ve belirsizlik vardır. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [21:48]
( Yaşanan anı eşsiz kılan nedir? Apaçıktır ki, sizin mevcut olduğunuz duygusu. Bellekte ve beklentide, bunun gözlem altındaki bir zihinsel hal olduğu hakkında açık ve belirgin bir duygu vardır; yaşanan anda ise bu duygu en başta, bir hazır bulunuş ve farkında oluş duygusudur. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [21:48]
( ÂN-I GAYRI MUNKASİM: BÖLÜNEMEYECEK OLAN AN! )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [21:48]
( Mutlak, zamandan öncedir. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [21:48]
( Bellek ve beklenti olmadıkça zaman da yoktur. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [21:48]
( El'in sermayesi. [Kendinin olmayan] ["Allah'a ait olan"] )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [21:48]
( Ne içindeyim zamanın
Ne de tümüyle dışında
Yekpâre, geniş bir ÂN'ın
Parçalanmaz akışında )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [21:48]
( Yüzünü toprağa indir dem-be-dem Dem bu demdir dem bu demdir dem bu dem )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [21:48]
( Dem, bu demdir, dem, bu dem! Dem, bu demdir, dem, bu dem! )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [21:48]
( An, bu andır, an, bu an! An, bu andır, an, bu an! )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [21:48]
( DÜNYA, BU DÜNYA
AĞLATIRKEN GÜLDÜRÜR

DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!

RÜYA, BU RÜYA
KİM GÖRÜR, KİM GÖRDÜRÜR

DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!

DÜNYAYA BAK, DOYA DOYA SEYRET!
HAYRETTEYİM, HAYRET!
DÜNYAYA BAK, DOYA DOYA SEYRET!
HAYRETTEYİM, HAYRET!

DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!

NE GEÇMİŞ VAR, NE GELECEK!
DEM, BU DEMDİR, BARIŞALIM!
HAYALLER KURUP EĞLENEREK!
DEM, BU DEMDİR, BULUŞALIM!

DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!
DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!

DÜNYA, BU DÜNYA
BOŞA SIKMA CANINI!
DÜNYA, BU DÜNYA
SATMIŞIM ANASINI!

DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!

DÜNYAYA BAK, DOYA DOYA SEYRET!
HAYRETTEYİM, HAYRET!
DÜNYAYA BAK, DOYA DOYA SEYRET!
HAYRETTEYİM, HAYRET!

DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!
DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!

NE GEÇMİŞ VAR, NE GELECEK!
DEM, BU DEMDİR, BARIŞALIM!
HAYALLER KURUP EĞLENEREK!
DEM, BU DEMDİR, BULUŞALIM!

DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!
DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!
DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!
DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!
DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!
DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!
DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!
DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!
DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!
DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!

NE GEÇMİŞ VAR, NE GELECEK!
DEM, BU DEMDİR, BARIŞALIM!
HAYALLER KURUP EĞLENEREK
DEM, BU DEMDİR, BULUŞALIM!

NE GEÇMİŞ VAR, NE GELECEK!
DEM, BU DEMDİR, BARIŞALIM!
HAYALLER KURUP EĞLENEREK
DEM, BU DEMDİR, BULUŞALIM!

DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!
DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!

DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!

MAZHAR ALANSON )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [21:48]
( BÎ HENGÂM[Fars.]: Vakitsiz. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [21:48]
( CARPE DIEM: GÜNÜ/ÂNI/YAŞANANI YAŞA/YAKALA! [Lat.] [günlük yaşa değil!] )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [21:48]
( HAKUNA MATATA: AN'I YAŞA! [Kenya dilinde] )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [21:48]
( CHRONOS ile/ve/<>/değil/yerine CAIROS )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [21:48]
( Ne içindeyim zamanın,
Ne de büsbütün dışında;
Yekpare, geniş bir anın
Parçalanmaz akışında.

Ahmet Hamdi TANPINAR )
FaRkLaR Kılavuzu 26.01.2014 [21:53]
( ZAMAN'ı...
Durdurmak istiyorsan... ÖPÜŞ!
Duyumsamak istiyorsan... YAZ!
Bırakmak istiyorsan... SOLUK AL!

ZAMAN'da...
Yolculuk yapmak istiyorsan... OKU!

ZAMAN'dan...
Kaçmak istiyorsan... MÜZİK DİNLE! )
FaRkLaR Kılavuzu 18.07.2015 [15:39]
( Zaman, herşeyin aynı anda olmasını engellemek için doğanın kullandığı araçtır. )
FaRkLaR Kılavuzu 09.01.2019 [15:03]
( Time is endless, though limited, eternity is in the split moment of the now.
Time exists in consciousness only.
Time is a succession of moments.
Time is an inner experience but the experiencer is timeless.
The absolute precedes time.
What time has brought about, time will take away.
The timeless can be reached only by the timeless.
Time cannot take us out of time.
Just as every drop of the ocean carries the taste of the ocean, so does every moment carry the taste of eternity.
The timeless knows the time, the time does not know the timeless.
Eternity in time is mere repetitiveness.
In the timeless the words 'for ever' have no meaning.
Without memory and expectation there can be no time.
Once you are well-established in the now, you have nowhere else to go.
Do what you believe in and believe in what you do. All else is a waste of energy and time.
Between the remembered and the actual there is a basic difference which can be observed from moment to moment. At no point of time is the actual the remembered. Between the two there is a difference in kind, not merely in intensity. The actual is unmistakably so.
The actual is real, while there is a good deal of uncertainty about the remembered.
What makes the actual unique? Obviously, it is your sense of being present. In memory and anticipation there is a clear feeling that it is a mental state under observation, while in the actual the feeling is primarily of being present and aware. )
FaRkLaR Kılavuzu 09.01.2019 [15:03]
( TARFET-ÜL-AYN: Bir kere göz açıp kapayıncaya kadar olan AN.
ÂNÂT, LÂHZE: An. Göz ucu ile bir kere bakıncaya kadar geçen zaman.
VEHLE: Dakika, An. ["O günün vehrinde" DEĞİL "O günün vehlinde"] )
( RÛZİGÂR/ZAMAN ile/ve/<>/değil/yerine DEM )
( [not] TIME vs./and/<>/but MOMENT )
( TEMPS avec/et/<> MOMENT, NUANCES )
( ZEIT mit/und/<> MOMENT )
( TEMPUS cum/et/<> ... )
( TIEMPO con/y/<> MOMENTO/RATO )
( TEMPO con/e/<> ATTIMO/MOMENTO )
( KALA ile/ve/<>/değil/yerine ZEN )
( ... ile/ve/<>/değil/yerine LAN )Beğen/Katıl/Takip Et...
Instagram sayfamız... Whatsapp... Twitter sayfamız... Facebook Beğen sayfamız...
[ Okuyucu/Araştırmacı ... ]
Şu an: 645 | Bugün: 4805