FaRkLaR KILAVUZU/"SOZLUGU"!!! "PARALEL"
... || ...
[PARALEL]

 

( Toplam 53644 karşılaştırma içinde...
3555 başlıkta [ ... || ... ] )
( 1592 katkı/açıklama satırı )
( Tamamını görmek için üyeliğiniz gerekmektedir! )

( Kılavuz/Sözlük içi arama için: Klavyenizde "Ctrl + F" tuşlarıyla(önce "Ctrl" tuşu ve basılı tutarken "F" tuşuna basarak) ve/veya(^/v) fareyle(mouse) sol üst köşedeki "Düzenle/Edit" kısmında "Bul/Find"'ı tıklayarak aradığınız sözcüğü yazarak aramanızı yapabilirsiniz. )
* ( Windows için geçerlidir. )
* ( Linux ve Macintosh kullanıcıları nasıl arama yapacaklarını biliyorlardır. )
 


- !BÖLÜCÜLÜK || !ÖTEKİLEŞTİRME [Davranis-Tutum]

- !DALGA GEÇMEK || BİLMEMEK [Davranis-Tutum]

- !HINÇ || !ÖÇ [Davranis-Tutum]
( Zayıf olan, "alınır". "Alınan", kızar. Kızan, öfkelenir. İLE/VE/||/<> Daha zayıf olan, incinir. İncinen, gücenir. Gücenen, kinlenir. )

- !KİN || !İNTİKAM [Davranis-Tutum]

- !TAHKİR || !TEZYÎF[< ZEYF] [Davranis-Tutum]

- !ZULÜM || İHMALKÂRLIK [Davranis-Tutum]

- "... MANTIĞI" || KABULÜ [Davranis-Tutum]

- "... NEDENİYLE" || "... GEREĞİNCE" [Dil]

- "... ZORUNDA MIYIM?" || "HAKSIZ MIYIM?" [Dil]
( [ne yazık ki] İkisi de bilgisiz/bilinçsiz ve çıkarcı kişilerin kullandığı, sıradan sözlerdir. )

- "...'YA/NA:
"DAYANARAK" || GÜVENEREK
[Dil]

- "10 NUMARA" || "5 YILDIZ" [Dil]

- "AKILLANMAK" || "AKIL ALMAK" [Davranis-Tutum]

- "AKLIN" KULLANDIĞI KAVRAMLAR/DİL || KAVRAMLARIN/DİLİN KULLANDIĞI "AKIL"/ZİHİN/KİŞİ [Dil]

- "AKLINI BAŞINA TOPLA!" || "KENDİNE GEL!" [Davranis-Tutum]

- "APIŞIP KALMAK" || "YAPIŞIP KALMAK" [Dil]

- "ARMUDUN SAPI" || "ÜZÜMÜN ÇÖPÜ" [Davranis-Tutum]

- "AZ BİLMEK" || ÇOK OKUMAK/DİNLEMEK/DÜŞÜNMEK [Davranis-Tutum]

- "BASİT/KÜÇÜK/ÖNEMSİZ" HATA || BENİM ÖZENSİZLİĞİM/DİKKATSİZLİĞİM! [Davranis-Tutum]

- "BAŞKALARINI ÇÖZMEYE ÇALIŞMAK" || KENDİNİ DÜĞÜMLEMEK [Davranis-Tutum]

- "BAŞTAN DÜŞÜNMEK" || ZAMANINDA DÜŞÜNMEK [Dil]

- "BASTIRMAK" || "TUTMAK" [Davranis-Tutum]

- "BAYIR" "DERSEK" || "BAĞ" "DERSEK" [Davranis-Tutum]
( Bayır olur. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/> Bağ olur. )

- "BAYIR" "DERSEK" || "HAYIR"("!") "DERSEK" [Davranis-Tutum]
( Bayır olur. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/> Hayır olur. )

- "BAZI ŞEYLER KOLAYLAŞIYOR" || GÜÇLENİYORUZ [hizmet]

- "BEN OLMA" GEREKSİNİMİ || "AİT OLMA" GEREKSİNİMİ [Oncelikliler]
( En temel/öncelikli gereksinimler. )

- "BEN, BİR BAŞKASIDIR" || "BAŞKASI, BENDİR" [toplum]

- "BEN, SENİ ..."-"BEN DE SENİ ..."
||
"BEN, SENİN ..."-"BEN DE SENİN ..."
[Dil]
( [İlişkilerin] Başlangıcında. İLE/VE/NE YAZIK Kİ/||/<>/> Sürecinde ve/veya sonunda. )

- "BENİM TERCİHİM" || BİLİMİN TERCİHİ [Bilim]

- "BENZETME" || ZORLAMA [Davranis-Tutum]

- "BİÇTİĞİN" || "EKTİĞİN" [Davranis-Tutum]
( "Biçtiğini" beğenmiyorsan, "ektiğine" bakmalısın! )

- "BİR ARAYA GELMEK" || "BİR ARADA DURMAK" [Davranis-Tutum]
( Başlangıç. İLE/VE/||/<>/> İlerleme. İLE/VE/||/<>/> Başarı. )

- "BİR LOKMA, BİR HIRKA" || "AZICIK AŞIM, AĞRISIZ BAŞIM" [Dil]

- "BİTİK" || YİTİK [Genel]

- "BOĞULMA" || "BUNALMA" [Davranis-Tutum]

- "BOYUN EĞMEK" || DONUP KALMAK [psikoloji]

- "BOZUKLUK" || "RAHATSIZLIK" [TIP]

- "BU" || "NEYSE" [Dil]
( İşaret edilen/edilecek kişi çok yakınımız olsa bile hiçkimse için, hiçbir zaman, zemin ve koşulda söylenil(e)mez!["Bu" sözcüğü, ancak nesneler için kullanılır!] VE/||/<> Konuşma sırasında, konular, konuşulanlar için söylenil(e)mez! )

- "BURGAÇ/EĞRİM/GİRDAP"[Fars.] || KISIR DÖNGÜ [Doga]

- "BÜYÜK BURUN/LULUK" || BURNUNUN DİBİNDEKİ FIRSATLARI/GERÇEKLERİ GÖREMEME [Davranis-Tutum]

- "CAN" || GÖVDE/CESET [Tasavvuf]

- "ÇARESİZLİK" || HİÇBİR ŞEY YAPAMAMA [Davranis-Tutum]

- "ÇERÇEVE" || KAPSAM [Felsefe]

- "ÇIPLAK" || YABAN/Î [Dil]

- "ÇOK BİLMEK/BİLEN" ||
ÇOK BİLMEK/BİLEN / ÇOK BİLGİSİ OLMAK/OLAN
[Felsefe]
( Hiç yanıltmaz. [Her bilinen, her zaman, zemin ve koşul için "yeterince" hatta tamamen bilinir, emin olunan/olunur "kabul edilir."] İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Çok yanıltır. [Veriyle/bilgiyle uğraşmak, varolanlar ve varolabileceklerin tüm (olası) çeşitlilikleriyle uğraşmak demek olduğundan dolayı her ilerleyişte, çok sayıda, yeni bilinmez(lik)ler/veriler açığa çıkar. Dolayısıyla da bilinemeyecek sayıda (sonsuzlukta), bilmenin/verinin ve yeninin sınırı olmadığı kadar yanılmanın da sınırı olmaz/yoktur. Bu durum ve süreçten dolayı da yeni olanların karşısında, yanılma da kaçınılmazdır. Tabii bu süreç/yol da bir o kadar tetikleyicidir. Bilme isteğinin pek sonu olmadığından ve olmayacağından dolayı da yanılmaktan da kurtulma olanağı yoktur. Süreç ve sonuç itibariyle de iyi bir durum ve süreçtir.] )

- "ÇOK GÜZELSİN!" DEMENİN:
ÖNCESİ || SONRASI
[Dil]
( )
( "Çok Güzelsin!" Demenin Etkileri... yazısı için burayı tıklayınız... )

- "ÇOK MUHABBET, TEZ AYRILIK GETİRİR" || "VUSLATTA, GINA VARDIR" [Dil]

- "ÇÖKME" || YAŞLANMA [TIP]

- "ÇÖZÜMÜN BİR PARÇASI DEĞİLSEN, SORUNUN BİR PARÇASISINDIR" || "YAŞAMAKLA MEŞGUL OLMAZSAN, ÖLMEKLE MEŞGUL OLURSUN" [Davranis-Tutum]

- "ÇUKUR" || "KARANLIK" [Doga]

- "DAHA ..." || DAHA ... [Davranis-Tutum]
( "Daha yüksek binalarımız var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha kısa sabrımız var.
"Daha geniş otoyollarımız var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha dar bakış açılarımız var.
"Daha büyük evlerimiz var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha küçük ailelerimiz var.
"Daha çok ev gereçlerimiz var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az zamanımız var.
"Daha çok eğitimimiz var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az sağduyumuz var.
"Daha fazla bilgimiz var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az bilgeliğimiz var.
"Daha çok uzmanımız var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha çok sorunumuz var.
"Daha çok ilacımız var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az sağlığımız var.
"Daha çok mal varlığımız var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az değerlerimiz var.
"Daha rahat geçinmeyi öğrendik." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Yaşam kurmayı öğrenemedik.
"Daha büyük işler yaptık." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha iyi işler yapamadık.
"Daha çok harcıyoruz." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az şeye sahibiz.
"Daha fazla satın alıyoruz." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az hoşnut kalıyoruz.
"Daha fazla söylüyoruz." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az konuşuyoruz.
Daha çok nefret ediyoruz. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az seviyoruz.
Daha az gülüyoruz. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha çok somurtuyoruz.
Daha çok sigara, alkol, şeker tüketiyoruz. İLE/VE/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha savurganca para harcıyoruz.
Daha hızlı araba kullanıyoruz. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha çabuk kızıyoruz.
Daha geç saatlere kadar oturuyoruz. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha yorgun kalkıyoruz.
Daha az okuyor, daha çok televizyon izliyoruz. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az şükrediyoruz.
Yaşamımıza, yıllar kattık. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Yıllarımıza, yaşam katamadık.
Uzayı fethettik. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< İç dünyamızı fethedemedik.
Havayı temizledik. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Ruhumuzu kirlettik.
Atoma hükmettik. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Önyargılarımıza hükmedemedik.
)

- "DAHA İYİ OLAN" || "DAHA İYİ HİSSETTİREN" [Davranis-Tutum]

- "DARLIK" || FERAHLIK [kisiler]

- "DELİSİ OLMAK" || NANKÖRÜ OLMAK [Davranis-Tutum]
( Ulaşamadıklarının. İLE/VE/NE YAZIK Kİ/||/<>/> Ulaştıklarının. )

- "DENSİZ/LİK" || "HEVESLİ/LİK" [Davranis-Tutum]

- "DEVEKUŞUNA":
"UÇ!" DENİLİNCE || "KOŞ!" DENİLİNCE
[Davranis-Tutum]
( Ben, "deveyim" demiş. VE/||/<> Ben, "kuşum" demiş. )
( "İşimize geldiği gibi yaşama"nın, zavallılık seviyesindeki yansıması. )

- "DİRENÇLİ DANIŞAN" || BİLGİSİZ/BECERİKSİZ SAĞALTIMCI[TERAPİST] [Davranis-Tutum]
( Yoktur. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/< Vardır. )

- "DIŞARIDA BIRAK(IL)MAK" || "İÇERİ KAPAT(IL)MAK" [Davranis-Tutum]

- "DIŞSAL" || DÜŞÜNCENİN YANSIMALARI/NESNELER [Felsefe]

- "DİZE GELMEK" || DİZ ÇÖKMEK [Davranis-Tutum]
( Bilgi ve zekâ karşısında. İLE Sevgide. )

- "DOĞRUYU SÖYLEME ZORUNLULUĞU" || GÜVENİLİRLİK [tuze]
( Hukukçular, güvenilir kişilerdir; ancak, doğruyu söylemek zorunda değillerdir. )

- "DOKUNAKLI" || DÜŞÜNDÜRÜCÜ/DUYGUSAL [Felsefe]

- "DOKUNARAK" || "YOKLAYARAK" [Dil]

- "DÜNYAYI YERİNDEN OYNATMAK" || OTURDUĞUMUZ YERDEN KALKMAK [Davranis-Tutum]

- "DURUŞ" || "BAKIŞ" [Davranis-Tutum]

- "DUYGU" || NİYET [Davranis-Tutum]

- "DUYGUSAL/LIK" || TEPKİSEL/LİK [Davranis-Tutum]
( Bilgisizlikle. İLE/VE/||/<> Bilinçsizlikle. )

- "DÜZÜŞGEN" || SEVİŞGEN [Davranis-Tutum]

 

Bu sayfanın devamı ve 3555 başlıktaki ||'nın [ve 1592 katkı/açıklama satırının] tamamını görmek için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to continue and to see 3555 topics and 1592 explanations on this page!... )

Kullanıcı Adı / Username


Şifre / Password
 • Yeni Üyeliğinizi/Katılımınızı başlatmak için burayı tıklayınız...
  ( Click here to start your membership/participation... )
 •  

   

  Bu sayfa 01 Ocak 2018 itibariyle 203 kez incelenmiş/okunmuştur.

   

  FaRkLaR Kılavuzu Facebook Grubu             FaRkLaR Kılavuzu Twitter Sayfası
  grubumuza da katılabilirsiniz...             'dan da takip edebilirsiniz...
   

  6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com       FaRkLaR Kılavuzu       GösterGe Bilişim ve İnternet Hizmetleri

  Yenilikler ve Duyurular | Desteğiniz Lüt(û)fen!!!