FaRkLaR KILAVUZU/"SOZLUGU"!!!


KİŞİ/LER'DE

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!! )

 Doğrudan, bu bölüm/sayfa içeriğinde
arama yapmak için...

( Klavyenizde "Ctrl + F" tuşlarıyla[önce "Ctrl" tuşu ve basılı tutarken "F" tuşuna basarak] ve/veya(^/v) fareyle[mouse] sol üst köşedeki "Düzenle/Edit" kısmında "Bul/Find"'ı tıklayarak aradığınız sözcüğü yazarak aramanızı yapabilirsiniz. )
* ( Windows için geçerlidir. )
* ( Linux ve Macintosh kullanıcıları nasıl arama yapacaklarını biliyorlardır. )AÇIKLAMALAR/ÖNSÖZ
[Mutlaka okuyunuz!!!]

 

- Bazı sözcüklerin hem sözlüklerdeki karşılığına/anlamına da yer verilmekte, bazılarına da özellikle yer vermeyip psikolojik, felsefi, bilimsel, sanatsal, göreceli, pratik, belirli bir sınırlılık ve yaklaşımlardan/açıklamalardan yararlanılarak parantezler açılmıştır.

- Bu çalışmada, başlıkların altlarındaki bilgilere/açıklamalara (parantezlere), kişilerin kendilerinin düşünmelerine/değerlendirmelerine fırsat verebilme amacıyla ve özellikle pek fazla yer verilmemektedir. Zihinlerce/kişilerce uygun bulunmayabilecek bilgiler/parantezler gözardı edilebilir.
[ ( ) Parantez içinde yer verilmelerinin nedeni de budur! ]
[ Kavramların yanında bulunan ( ) parantezler ek bilgi ya da açıklama olarak, [] köşeli parantezler ise ayrıntı/teknik bilgi vermek üzere kullanılmıştır. ]

- Bazı/birçok sözcüğe özellikle/bilerek/belirli bir bilinçle/yaklaşımla yer verilmemiştir. Hayır! / Evet!

- Bu çalışmada, birçok sözcüğün/kavramın altında bazen "açıklama/ları" bulunmakta, bazen -özellikle ve çeşitli nedenlerden dolayı- bulunmamaktadır.

- Bazı başlıkların altına, veri/bilgi girmemizin çeşitli nedenlerinden biri ise ulaşım/erişim kolaylığı sağlamak üzere hazır veri/bilgi karşılıklarını sunmak ve dil/sözlük çalışmalarının yeterince ilgi görmemesinden dolayı maddî[üyelik ya da bağış] desteğinize/katkılarınıza başvurarak gelişmek üzeredir! [Dolayısıyla sizin de FaRkLaR Kılavuzu'na destek olabilmek amacıyla üyeliğinizi şimdi başlatmanızı dileriz! Teşekkürler!] )

- Bu çalışmanın sözlük olarak algılanmamasını/kullanılmamasını da sağlamak amacıyla ve özellikle ":"[iki nokta üst üste] ya da "...dır!" şeklinde belirtilmemiştir!

- Bu çalışmada, başlıkların [kavram ya da olguların] ne olduklarından çok, ne olmadıklarına işaret etme çabası güdülmektedir. [Bir DEĞİL!'leme çalışması olarak değerlendirilmelidir!]

- Bu çalışmada bulunan tüm karşılaştırmaların/belirtmelerin tanımlan(a)mayan, sözcük olarak karşılığı/adı tam olarak oluşturul(a)mamış, fakat zihinlerimizde karşılığı bulunan/bulunabilen "3." anlamları ve/veya ara anlamları düşünülebilir.

- Bu kılavuz/sözlük, dil(d)e/kavramlar(d)a/sözcükler(d)e ilginizin daha da artması ve sözlük/ahit kullanımını artırmayı amaçlamaktadır.

- İngilizce'ye ve öteki dillere yer verme nedenimiz, öteki dillerle karşılaştırmalı yaklaşımla bir bilince sahip olmanıza aracı/yardımcı olabilmektir.

- Zamanla buradaki birçok sözcüğün etimolojik derinliklerine ve öbür dillerdeki karşılıklarına da yer verilecektir.(Bu konuda her türlü destek ^v(ve/veya) katkınızı görmekten mutluluk duyarız!)

- Bu kılavuzdaki bilgiler, SDP(Sinir Dili Programlası)(NLP) üzerine kılavuzluk edebilir.

- Bu kılavuz, soru sorma/sorgulama, yoğun/derin düşünme aracı/vesilesi olarak kullanılabilir.

- Bu kılavuz/sözlük üzerine olan tüm katkı/destek/uyarı/yorum ve önerilerinizi görmek ve değerlendirmekten mutluluk duyarız! Ayrıca burayı tıklayarak, dille ve buradaki içerikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz kişilere tavsiye edebilirsiniz."... ile/ve/değil/yerine ..."
[bağlaçların kullanımı/okunuşu...]

- Kavramların aralarında kullanılan/bulunan
"... ile/ve/değil/yerine ..."
bağlaçları, ilgili satırı 2/3/4 kez ve ayrı ayrı şekilde okumanız ve satırları tekrarlamamak içindir.
( - UCLAR ile FARKLAR [karıştırılmamalı!]
- UCLAR ve FARKLAR [ayrı olmalarının yanısıra birlikte de düşünülebilir/kullanılabilir!]
- UCLAR değil FARKLAR [dır!]
- UCLAR yerine FARKLAR [düşünülmeli/kullanılmalıdır!] )... ile ...
[ÖNCESİ | SONRASI]

- Sözcükleri dizerken ya da "... ile" öncesiyle "ile ..." sonrası arasında bir öncelik/fark/özellik/tercih/vurgu yoktur. Her ikisini de kesinlikle birbirine karıştırmamak, her ikisinin de derinliğine/önemine ve ciddiyetine yer/destek verilmesi gerekmektedir.

- Belirlemelerin/karşılaştırmaların daha da oturması/derinleşmesi için, "ile"den sonraki sözcüğün yanına tekrar "ile"den önceki sözcüğü düşünerek/koyarak değerlendiriniz.
( "- İNSAN ile KİŞİ" ise "- İNSAN ile KİŞİ [ile KİŞİ]" gibi. )

EN SON YAPILMIŞ OLAN EKLEMELER
[ 06 Şubat - 20 Mart 2018 arasında... ]

 

Bugün [20 Mart 2018] itibariyle
Kişi/ler bölümüne yapılmış olan eklemeler aşağıdaki gibidir.
[ 06 Şubat - 20 Mart 2018 arasında... ]
( 116 yeni ekleme, 54 katkı )


-@ ELEŞTİRi/LER ile ÖVGÜ/LER
[ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Mart | 12:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48978 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kurtuluş. İLE Yok olma, etme/edilme. )

-@ "KÖRLÜK/SAĞIRLIK"(IN NEDENİ) ile/ve/||/<> TIKANIKLIK('IN NEDENİ)
[ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Mart | 23:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48975 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Olanaklar/olanaklılık, rahatlık. İLE/VE/||/<> Yeti/yetenek, becerme, başarı. )

-@ NUSRAT["NUSRET" değil!] ve/||/<>/>/< ERTUĞRUL
[ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Mart | 18:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48974 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çanakkale'deki mayın gemimizin adı. VE/||/<>/>/< Japonya'ya gidip de dönemeyen gemimizin adı. | Tayyareci İsmail Efendi'nin, Kahire'ye gitmek üzere havalanan fakat Kaz Dağı'na düşen uçağının, Çanakkale Zaferi sırasında onarılarak mayınların gözlenmesini sağlayan Yüzbaşı Cemal'in uçtuğu uçağa verilen ad. )
( ve/||/<>/>/< )

-@ TARİH ve/||/<>/< KİŞİ/İNSAN ÖYKÜLERİ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Mart | 17:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48973 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

-@ KEREN ile/değil KARAN
[ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Mart | 17:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48972 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Boynuzlu. İLE/DEĞİL Parlamak. )
( )

-@ NESNE AKTARIMI ile/değil/yerine KENDİLİK AKTARIMI
[ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mart | 00:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48969 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GÜLMEK ile AYIPLAMA
[ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mart | 00:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48968 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "ACIMAK" değil/yerine ANLAMAK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mart | 00:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48967 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÖNLEMEK ile/ve/||/<> ÖNÜNE GEÇMEK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mart | 00:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48966 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DİŞİL ile/değil/yerine ANAÇ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mart | 00:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48965 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MASAL ile/ve/<> MESEL ile/ve/<> MİSAL ile/ve/<> HAKİKAT
[ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mart | 00:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48964 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tevrat'ta. İLE/VE/<> İncil'de. İLE/VE/<> Kur'an'da. İLE/VE/<> Hikmet'te. )

-@ EĞİTİLMİŞ/LİK ile/ve/||/<>/< ADANMIŞ/LIK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Mart | 23:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48961 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ ile BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Mart | 23:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48958 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kadıköy'de. İLE Avcılar'da. )

-@ "KİŞİLERİ KONUŞMAK" ile/değil/yerine KİŞİLERLE KONUŞMAK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Mart | 23:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48955 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "İTİ, AN; ÇOMAĞI HAZIRLA!" ile/değil/yerine "İYİ KİŞİ, SÖZÜNÜN ÜZERİNE GELİR"
[ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Mart | 23:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48952 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ORANTISIZ GÜÇ ile/ve/||/<> ORANTISIZ HOŞGÖRÜ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Mart | 23:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48951 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ NE ATTIĞIMIZ ve/||/<> NE KATTIĞIMIZ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Mart | 23:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48945 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İÇE ATMA ile/ve/değil/yerine/<>/>YANSITMA
[ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Mart | 23:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48944 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HASTA ile/değil DANIŞAN
[ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Mart | 23:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48943 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ZAMANIN:
"GEÇMEMESİ"
ile "YETMEMESİ"
[ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Mart | 07:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48939 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sevdiğin, yanında değilse. İLE Sevdiğinin yanında. )

-@ İYİ ANLAMAK ile/ve/||/<>/< YALIN ANLATABİLMEK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Mart | 14:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48937 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yalın anlatamıyorsak, yeterince / iyi anlamamışız demektir. )
( If we cannot explain simply, we don't understand it enough well. )

-@ DIŞ "GÜZELLİK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< İÇ GÜZELLİK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Mart | 14:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48936 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ENES[< ÜNS >< VAHŞET] ile ENEZ(/E)
[ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Mart | 12:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48928 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bağlantı/yakınlık kuran, bağlantıda olan. İLE Edirne'nin bir ilçesi. | Cılız, zayıf, güçsüz. )

-@ (")BODRUM KAT(") ile/ve/<> (")TAVAN ARASI(")
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart | 12:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48920 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Travmalar". İLE/VE/<> "Hoş anılar". )

-@ OEDIPUS KARMAŞIKLIĞI/KOMPLEKSİ ve/||/<> ELEKTRA KARMAŞIKLIĞI/KOMPLEKSİ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart | 12:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48919 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Eril çocuklarda. VE/||/<> Dişil çocuklarda. )

-@ "SAHİPLENME" ile/ve/||/<> KOLLAMA
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart | 12:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48917 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ 1.5 - 2 YAŞINDAKİ, DIŞARI ÇIKMAK İSTEMEYEN ÇOCUĞA:
"DIŞARI ÇIKIYORUZ/ÇIKALIM MI?" DEMEK/SORMAK
değil/yerine "TAVŞAN GİBİ Mİ, SİNCAP GİBİ Mİ ÇIKALIM?
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart | 12:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48915 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KAVUŞMA ile/ve/||/<> BULUŞMA
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart | 12:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48914 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KORKU ile/ve/||/<>/> AĞRI ile/ve/||/<>/> GERGİNLİK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart | 11:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48910 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AYNA ve/||/<>/> AYNI
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart | 11:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48904 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KİMİ:
GİTTİKÇE
ile KALDIKÇA
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart | 11:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48903 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kalır. İLE Gider. )

-@ FİLOZOF ile/ve/= KELDANÎ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart | 10:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48900 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "GÖRDÜĞÜM KADARIYLA" ile/ve/||/<> "BÜYÜK/AZ OLASILIKLA"
[ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Mart | 13:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EĞİLMEDE:
"ÇIKAR" / "ÜSTÜNLÜK"
ile/değil/yerine SAYGI
[ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Mart | 11:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48897 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Nokta kadar "çıkar/ın" için, virgül kadar eğilme! / Kimse, kimseden "üstün" ya da yukarıda değildir/olamaz. İLE/DEĞİL/YERİNE Bir kişinin, hizmetine, emeğine, çabasına saygı duyuyorsak... )

-@ "DÜNYA KADINLAR GÜNÜ" ve/değil DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Mart | 11:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48896 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kadının/insanın "günü" olmaz. Her gün, kadının günüdür! )

-@ BİR ŞEYİN/BİRİNİN, DEĞERİNİ BİLMEK ile/ve/||/<>/< KENDİ DEĞERİNİ BİLMEK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Mart | 10:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48895 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kendi değerimizi bilmezsek, başkası hiçbir zaman, zemin ve koşulda bilmez. )

-@ [ne yazık ki]
"ÇOK BİLMİŞLİK"
ile/ve/||/<> "GARANTİCİLİK"
[ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Mart | 10:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48894 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [ne yazık ki] Bir kişi, ne kadar bilmiyorsa, o kadar "bilir". İLE/VE/||/<> Ne kadar "korkuyor" ve "öfkeliyse", o kadar "garanticidir". )

-@ KORKU ile/ve/||/<>/> ÖFKE
[ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Mart | 10:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48892 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "EN KESTİRME YOL, BİLDİĞİN YOLDUR" ile/ve/||/<> BİLDİĞİN "CEHENNEM". BİLMEDİĞİN "CENNET"TEN İYİDİR
[ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Mart | 10:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48891 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YÖNETME ile/ve/||/<>/> YÖNLENDİRME
[ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Mart | 09:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48889 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YAKINLIK-UZAKLIK ile/ve/||/<> BAŞATLIK-ÇEKİNGENLİK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Mart | 09:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48888 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DUYGU ile/ve/||/<> "BİR DUYGUNUN, BAŞKA BİR DUYGUYLA KARŞILANMASI/KAPATILMAYA ÇALIŞILMASI"
[ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Mart | 09:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48887 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ancak, bilgi ve bilinç ile doğal işleyişin dışına çıkılabilir. )

-@ | KORKU ile/ve/||/<> ÖFKE ile/ve/||/<> ÜZÜNTÜ ile/ve/||/<> UTANÇ[>< AÇGÖZLÜLÜK] ile/ve/||/<> TİNSİNTİ | ile/ve/||/<> NEŞE ile/ve/||/<> ŞAŞIRMA
[ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Mart | 09:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48885 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Farklı coğrafyalarda yaşayıp farklı dilleri konuşsa da, yeryüzünde yaşayan tüm insanlar, şu 6 duygu-durum için aynı yüz ifadesi ve mimikleri kullanıyor. )
( )

-@ DAVRANIŞSAL YAKLAŞIM ile/ve/||/<> BİLİŞSEL YAKLAŞIM
[ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Mart | 09:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48883 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ETKİ > TEPKİ ile/değil/yerine/> ETKİ > ANLAM > TEPKİ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Mart | 09:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48882 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DEYİM ile/ve/||/<> TERİM
[ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Mart | 09:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48881 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DURAĞANLIK/ATÂLET(OTURMA/YATMA) ile/değil/yerine/>< HAREKET
[ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Mart | 09:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48880 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Üşütür ve giydirir. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Isıtır ve soyundurur. )

-@ HAYIR! ve/||/<> YAPMAYABİLECEKLERİM/İZ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mart | 13:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kişi, kendini, en iyi, en kolay ve en hızlı olarak yazı aynasında tanır ve gerçekleştirir. Öncelikli olarak, iki ayrı sayfada, "HAYIR!" ve "YAPMAYABİLECEKLERİM" dizinlerini oluşturmakla başlamak gerekmektedir.[Üşenmeden, ertelemeden, vazgeçmeden, en kısa sürede başlamanızı salık veririz...] )

-@ (")GERÇEKLİK(") ile/ve/değil/||/<>/< GEREKSİNİM
[ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mart | 11:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48865 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki]
"KEYFÎLİK"
ile/değil/yerine GÖRELİLİK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mart | 11:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48863 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ NEDENSEL/LİK ile/ve/||/<> ORANSAL/LIK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mart | 11:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48862 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ UZAK İLİŞKİLER ile/ve/||/<> YAKIN İLİŞKİLER
[ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mart | 11:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48860 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GÖRÜNÜŞ/LER ile/ve/değil/yerine/||/<>/< HAREKET/LER
[ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mart | 11:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48859 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YANSIMA ile/ve/||/<> BAKIŞIM/SİMETRİ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mart | 11:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48858 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SALTIK/LIK ile/ve/||/<>/< ETKİLENMEYİŞ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mart | 11:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48857 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HACE BAYRAM-I VELÎ ve/||/<> HASAN DEDE (UZUNKOL'LU - TAVŞANLI - KÜTAHYA)
[ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mart | 11:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48856 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... VE/||/<> Sancaktarı. )

-@ TAKLİT ile/değil/yerine HAYRANLIK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mart | 11:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48855 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BİRİNE ÇARPMAK ile/ne yazık ki BİRİNİ "ÇARPMAK"
[ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mart | 11:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48854 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/NE YAZIK Kİ Yankesicilik, üçkâğıtçılık, hırsızlık. )
( İstemeden, kazayla. İLE/NE YAZIK Kİ Amaçlı, planlı. )

-@ "SORUN/SIKINTI":
"FARKLI OLMAK/TA"
ile/ve/||/<>/ne yazık ki FARKINDA OLMAMAK/TA
[ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mart | 11:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48853 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

-@ RASTGELELİK ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< OLASILIKLILIK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mart | 11:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48852 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne] YAP! "EMRİ" ile/ve/||/<>/ne de YAPMA! "ENGELİ"
[ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mart | 11:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48849 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ FOTOĞRAFIN:
ÖZNEL(L)EŞTİR(İL)MESİ
ile/ve/||/<>/> NESNELEŞTİR(İL)MESİ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mart | 10:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48844 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DÜZYAZININ GELİŞMESİ ile/ve/||/<> ARAÇLARIN, TEKNİKLEŞTİRİLMESİ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mart | 10:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48843 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "KUŞKUCULUK" ile/değil/yerine GÖRELİLİK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mart | 10:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48840 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ANTLAŞAMAMAK ile/ve/en azından/||/<>/< ANTLAŞAMADIĞIMIZDA ANTLAŞMAK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mart | 10:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48839 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KOGNİTİF[İng. < COGNITIVE] değil/yerine/= BİLİŞSEL
[ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mart | 10:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48837 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "TİTİZLİK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< ÖZEN
[ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mart | 10:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48834 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İÇGÖRÜ:
"DUYGUSAL"
ile/ve/değil/yerine/||/<> DÜŞÜNSEL/ZİHİNSEL
[ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mart | 10:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48833 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TAKLİT ile/ve/değil/yerine/||/<>/> AYNALAMA
[ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mart | 10:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48832 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "DERT/LERİNİ ANLATMAK" ile/değil/yerine (NİTELİKLİ VE YÜKSÜZ) İLİŞKİ (KURMAK)
[ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mart | 10:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48831 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EDİLGEN ALICI ile/ve/değil/yerine/<>/< ETKİN KURUCU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mart | 10:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48830 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki]
DİKENLİ TELLER

[ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mart | 22:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48827 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( DİKENLİ TELLER

Madenlerden tel ekme tekniğini bulmakla yetinmeyen insan, bu icadından çeşitli sanat ve sanayi dalları yarattı. Kafes ve kümes telinden, gelin ve telgraf teline uzanan tel türlerinden biri de dikenli teldir. Kadayıf telinden çok devedikenine benzeyen dikenli tele "teldikeni" de denebilirmiş ama, adı konmuş bir kere, değişmesi zor. Bozkırda sığır güden kovboylar için üretilen dikenli tel, savaşlarda toplama kamplarında kullanılmış. Kimi ülkeler telin üretimini, kimi ticaretini yasaklamış; ötekiler de tüketimi. Ülkemizde dikenli telle ilgili yasal kısıtlamalar olup olmadığı kesin bilinmiyor. Ancak nerede "yasak" levhası varsa onun yakınında dikenli tel örgü bulunması yabancı konuklarımızın hemen dikkatini çekiyor. Çünkü, yasak ya da tehlikeli bölge simgesi olan dikenli telin tüketim düzeyi, ülkenin kültür düzeyi ile yapısal ve açısal sorunlarını gösteriyor. Filtreli sigara ve Calcium(kuvvet) iğnesi türünden Frenk icatlarına fazlaca düşkün olan milletlerin dikenli tel tüketme eğiliminin giderek yükseldiği saptanmış. Yakın geleceğin üst düzey devlet yöneticiliğine aday olan sevgili evlatlarımıza karşı dikenli telin saldırganca kullanıldığı da anlaşılmış. Üstelik, eskiçağlarda "dikendutu" olarak bilinen böğürtlen çitleri yerine, günümüzde dikenli telörgüler kullanılması da çocuklarımızı hiç mutlu etmiyormuş. Nüfusunun yüzde elli oranında şehirli, yüzde yetmiş oranında okuryazar olmasıyla övünen Türkiye'deki dikenli tel tüketimi, plancılarla iktisatçıların tüylerini diken diken eden bir artış hızına ulaşmış. Kesin olmayan ilk hesaplamalara göre yıllık yüzde yüzyirmisekiz dolayındaki tüketim artışı, resmi enflasyon rakamlarını üçe katlayabilen tek tüketim kalemidir.

Bu denemede, dikenli telin şehir halkı ile topluma etkileri üzerinde durulmakta, güncelleşen milli soruna medeni bir çözüm yolu aranmaktadır.

Dikenli telin güvenilir tarihçesi ne yazık ki hâlâ yazılmamış. Tüm bildiklerimiz, yabancı dillerdeki ünlü ansiklopedilerden aktarılıyor. İlk üretim patenti 1874 yılında alınmış. Amerikalı mucit, madeni tele diken takmanın teknik kolayını (aletini) bulmuş. Erkeksi görüntüsünü vurgulamak için, bu yeni icada "sakallı tel" adı verilmiş. Çoğu sakallı olan yiğitlerimiz, Birinci Dünya Savaşı sırasında Mısır'da tanıştıkları yeni silaha "dikenli tel" adını koymuşlar. Sakalın traş çaresi var da dikeninki yok. Dikenli tel örgüler, o gün bugündür, düşmanlara, kaçakçılara, hırsızlara, savaş esirlerine tutuklulara, gözaltına alınanlara karşı bir güvenlik önlemi (aracı) olarak, inşaat şantiyelerinde, Hazine'den tahsisli resmi konutlarda, spor-eğitim ve turizm tesislerinde, yasak ve hassas bölgelerde, saray, köşk, müze ve çocuk bahçelerinde kullanılıyor. Kendi ülkelerinde dikenli teli belki hiç görmemiş olan kimi diplomatlar, bizdeki yaygın kullanıma özenerek, Kançılarya ve Rezidansların bahçe duvarlarını dikenli tellerle takviye etmeye başlamışlar. Bilinen çoğu örnek olaylar, dikenli tel çitlerin, aslında etkili olmadığını ve sadece "yasak" anlamında kullanıldığını ortaya koyuyormuş.

Genellikle güvenilir kaynaklardan alınan derlenen doğrulanmamış bilgilere göre, 1890'da 2000 ton olan dünya dikenli tel üretimi, 1930'da yaklaşık 200.000 tona, 1980'de 22.888.900 metrik tona ulaşmış. Avrupa, Akdeniz ve İslam ülkeleri arasındaki tüketim hızı artışında Türkiye yıllardır ilk sıraları koruyormuş. BM istatistikleri, sanayi ülkelerinde üretilen üstün kaliteli dikenli tellerin daha çok gelişmekte olan ülkelerde tüketildiğini gösteriyormuş. Sivil amaçlı projelerde, DT-7-ASA 9000 TSE standardına uygun (galvanizli çelikten yapılmış) piyasada "Kirpi" mal diye bilinen ithal mallar ihracatında adı geçen ülkeler, dikenli tel kullanılmasını tümden yasaklamışlar. Hatta, et ve süt paketleri üzerinde "Dikenli telsiz çiftliklerde üretilmiştir" damgası vuruluyormuş. Afrika İnsan Hakları Derneği'nin 1986 tarihli araştırması da, dikenli telin hayvanlardan çok yurttaşlara ve şehirlilere karşı kullanıldığı gerçeğini ortaya koymuş.

İlk "Dikenli Tel Yasası" 1894'te İngiltere'de yürürlüğe girmiş. Yasa, dikenli telin insanlara ve hayvanlara zarar verecek şekilde kullanılmasını yasaklamış. Meskûn yerlerde ve yol kenarında kurulu tel örgüler kaldırılmış, yasaya uymayan kişi ve kurumlara ağır cezalar kesilmiş. Yasa başarılı olmuş. Medeni ülkelere sokulmayan dikenli teller, günümüzde artık medeniyet merkezi sayılan şehirlerde görülüyor. "Gülü seven dikenine katlanır" sözü uyarınca, dikenl tel, en çok da, anıt ve sanat yapıları, okullar, luna-parklar ile çocuk bahçelerinde "yasak" (girilmez/geçilmez/dokunulmaz) anlamında kullanılıyor. Kime karşı, neden yasak? Malı mı koruduğu yoksa canı mı sakındığı? belirsiz olan yasağın kendisi, tehlikesinden büyük bir simge! "Dikkat Köpek Var!" ihbarı gibi, "Dikkat Dikenli Tel" diye uyarmak gerekir hemşerileri.

Dikenli telden korunmak için neler yapılabilir? Telin dikenlerini traşlayan elektriklitraş makine patenti 1974'te alınmışsa da, yapılan pazar araştırmaları sonunda, talep azlığı nedeniyle üretime geçilememiş. Uluslararası Hayvanları Koruma Derneği'nin dergisine göre, en basit ve ucuzundan bir tel makası ve iki kalifiye işçi ile yaklaşık 200.000 metrelik tel örgünün üç günde kesilip kaldırılacağı; diken-traş makinelerine hiç ihtiyaç bulunmadığı anlaşılmış. Bu yüzden diken traşlama makinesi yerine, çim-biçme makineleri alınması tavsiye ediliyor.

En kolay ve etkili çözümü Türk çocukları bulmuş. Dikenli telleri, birer yay teli gibi gerip birbirine bağlayarak tel örgülerde 40-50 santimetrelik pencereler açmayı öğrenmişler. Çok büyük değil ama geçmeye yetiyor. Gönüller şen olsun! Büyüklerce tasarlanan tel engellerin çocuklara karşı etkili olmadığı görülüyor. Uzun sözün kısası, dikenli tel, öyle aşılmaz, geçilmez, sağlam ya da dayanıklı bir engel değildir. Tırmalar, yaralar, belki sakatlar ama kararlı kişileri durduramaz. Hele bizim mahalle çocuklarını asla!

Dikenli telle yıllardır içli-dışlı yaşamaya alışmış bir toplumdaki dikenli tel alışkanlığı nasıl giderilebilir? Günlük hayatımızın parçası olan tellerden vazgeçilebilir mi? Şili, Peru ve Uruguay'daki ilk denemeler, yasağın karaborsaya yol açtığı ve milli standarda uymayan malların piyasaya sürüldüğünü göstermiş. Halkın taklitlerden sakınması güçleşmiş. Ayrca, "Dikenli tel kullanmak yasaktır" levhalarının dikenli telle çevrilmesi de -resmi tüketimin artmasına yol açarken- muhalefet basınında çıkan karikatürlere konu olmuş.

Dikenli telin sakıncası yalnızca ele-göze batmasından, gelip geçen vatandaşların elbise ve eteklerini yırtmasından, her ay yüzler ve binlerce çocuğa yok yere tetanoz serumu yapılmasından ibaret değildir. Asıl üzerinde durulması gereken sorun, dikenli telin gelişigüzel kullanımından doğan duygusal tepki ve manevi yıkıntılardır. AT ülkeleri, Belediyeler Biriği Genel Kurulu, dikenli telle korunmuş kent mekânlarının, hemşeriye hakaret, çocuklara saldırı, milli onura saygısızlık, kamu yararına "muzır" olduğuna karar vermiş.

Güney Amerika'da 1985'te yapılan bir kamuoyu yoklamasına göre, dikenli telli şehirlerde yetişen çocukların, küçüklerini sevmediği, büyüklerini saymadığı, vatandaşlık görevlerini yerine getirmediği görülmüş.* Yakın Doğu'nun Sincan özerk yöresinde at koşturan soydaşlarımızla geçen yaz yapılan bilimsel söyleşide, Uygurlar'ın dikenli tel örgüleri hiç bilmedikleri anlaşılmış. New York Belediyesi de, Batı Yakası'nın Öyküsü filminden sonra okul bahçeleri çevresindeki tel örgüleri tümden kaldırmaya karar vermiş. Çünkü bu okullarda yetişmiş çocukların 2-3 katlı binalara merdivensiz tırmandıkları görülmüş.

Dikenli telden yapılmış en ünlü engel, Birinci Savaş'ta Avusturya (Alp) Cephesi'nde savaşan ve zafer kazanan İtalyan piyadelerinin "Konçertino" (Küçük Konçerto) adını verdikleri istihkam (savaş) aracıdır. Akordiyon körüğü gibi açılıp kapanabilen, rüzgarlı kış gecelerinde, memleket ezgilerini anımsatan özlem dolu sesler çıkaran dikenli kangallar bir dönem Napoliten serenadlar kadar ün kazanmış. İtalyan savaşçılarn kara mizahı, medeniyet yolunda ilerleyen insanlık onuru için görkemli bir esin kaynağı olabilir mi? diye düşünüyorum.

Fantastik çözüm yolları geliyor insanların aklına. Önce, dikenli tel örgülerin önünde ya da arkasına yerleştirilecek sanayi tipi, kuvvetli hava üfüren vantilatörlerle, dikenli tellerin müzik yapma gücü kanıtlanabilir ve amatör müzikseverlerin bu telleri dev akordiyonlar gibi çalması sağlanabilir. İkinci ve daha etkili çözüm yolu olarak şehir merkezi (Centrum) çevresinden sökülecek dikenli tellerden yapılacak Santurlar, Belediye konservatuvar öğrencilerine parasız dağıtılabilir. Hele bir düşünün, değerli dostlarım: "Konser ya da Konçerto alanı: Giriş Serbesttir! Alışageldiğimiz, dikenli yasaklar yerine kulağa ne kadar hoş geliyor, değil mi?

Yasaklar konusunu işleyip de, dikenli tel örgülere yer vermeyen kimi usta sanatçılarımıza buradan kişisel bir çağrıda bulunmak istiyorum. Yaşar Kemal gibi yazarlar dikenli tel yasaklarına karşı bir kampanya açabilirler. Kampanyanın koordinatörlüğünü belirlemek üzere uluslararası yarışmalar da düzenlenebilir. Belediye Başkanlığı, İl Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Zabıta Amirliği'nin açılacak yarışmaya danışman olarak katılması sağlanabilir. En çok (kilo veya kilometre) dikenli teli en kısa zamanda söküp kaldıran yerel örgüte, çocuk ve yaşlı hemşerilerden kurulu yarışma jürisi tarafından Büyük Belde Belediyeler Birliği (BBBB)'nin Başarı Beratı (BB) verilebilir. Yarışmayı kazanan örgüt bandosu ile Konservatuvar Santur Heyeti'nin şehir merkezinde konserler vermesi de düşünülebilir. Tanıtma Vakıflarımız, yeni spor dalının, Akdeniz ve Balkan Oyunları ile Olimpiyat programına alınması için harekete geçirilebilir. Uluslararası yarışmalardaki ulusal başarılara yıllardır özlem duyan ülkemiz, bir yandan altın madalyaları toplarken, barışcı çabalarındaki başarısından dolayı Nobel'e aday da olabilir. Belki hayal denecek ama dikenli tel örgülerimizin kaldırılabileceğini ve şehir merkezlerinin dikensiz, toplu-taşıma raylar ile örülebileceğini sanıyorum. Dikensiz şehir merkezlerinde yetişen kuşakların güllere karşı daha duyarlı ve saygılı olacaklarını da hayal ediyorum.

Dikenli tel, ekili tarlaları, başıboş sürülere karşı başarıyla korumuştur. Endüstrileşen ülkelerde bostana giren danalar tasarım önlemleriyle durduruldu. Zamana ayak uyduramayan ve geri kalmış ülkelerde, şehirlerin konut, eğitim, sağlık, üretim, ulaşım, dinlenme ve savunma bölgeleri birbirine karışınca, tel örgülü yasaklar kaçınılmaz olmuş. Çağdaş Belediyeler, savaşı anımsatan yasakları yaşatmak yerine dikensiz mekanlar yaratmak yolunu seçti. Kent bölgeleri yasalarla belirlenince dikenli tel yasaklara gerek kalmamış. Parklarda, hipodromda, Hisarda, stadyumda, okulda ve otoyoldaki dikenli "yasak"ların yerini biz de deneyebiliriz. Halk dilinde "köşeyi dönmek" başarmak anlamına gelir. Oysa Hemşeri, köşeleri değil, kestirmelerin dikkenarlardan yaklaşık, üçte-bir oranında daha kısa ve kârlı olduğunu keşfetmiştir. Dikdörtgen prizmanın köşegenleri yaya trafiğe açılınca, köşeleri bekleyen dikenler işlevsiz kalır. Böylece, uygar davranışa duyarlı şehir tasarımı, dikenli telin kullanma gerekçesini ortadan kaldırır. Dikenli tele çözüm bulan Belediye (Başkanı), "Gidemediğin yer senin değildir." sözüyle ünlü Sivas Valisi Halil Rıfat Paşa gibi, tarihe geçebilir. Gidilen her yer belediyenin, vatandaşın malı olur, vatan olur. Bu öneri de, kuşkusuz, biraz hayal-kurgudur ama gerçek-üstü kuruntu değildir.

Vatandaşımıza, "Girebildiğin her yer senindir. Bu vatan senindir" diyebilmeliyiz.

* Manuel Scorza, Dikenli Tel adlı belgesel romanında (Türkçesi 1975), dikenli teli bir silah gibi kullanan sömürgecilere yenik düşen ve tüm otlaklarını yitiren Peru'lu köylülerin öyküsünü anlatır. Köyün rahibi, dikenli tel örgüyü "Şeytanla top oynayan kişinin işine", Yerli-köylülerse, "Tanrı'nın Gazabına" benzetmişler, Tanrı'ya yalvarmışlarsa da sonuç hiç değişmemiş!

Sayın Bozkurt Güvenç'in, İnsan ve Kültür adlı kitabından... )

-@ [ne yazık ki]
EN KÖTÜ HUY
ile/ve/||/<> EN BÜYÜK HATA ile/ve/||/<> EN BÜYÜK SAFLIK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Mart | 10:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48826 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bazılarının karşısında bile iyi olmaktan vazgeçememek. İLE/VE/||/<> Herkesi, kendimiz gibi zannetmek. İLE/VE/||/<> Her bir kişiye güvenmek. )

-@ UNUTMA(K) değil UNUTABİLME(K)
[ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Mart | 14:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48823 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kavram. DEĞİL Kişinin/insanın olanağı, becerisi, bilgisi, bilgeliği(irfanı), istenci(irâdesi) ve direnci(ihtiyârı). )

-@ KURAM ve/||/<> KİŞİ ve/||/<> HASTALIK ve/||/<> KİŞİLİK BOZUKLUĞU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Mart | 15:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48821 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Davranışçı Terapi | Benedict | Paraonoid Bozukluk | Depresif Kişilik

Bilişsel Kuram | Beck | Obsesif Kompulsif Bozukluk | Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu

Bireysel Psi.(Adler) | Adler | Karşı Olma, Karşı Gelme Bozukluğu | Şizotipal

Ego state | Ecstein | Paylaşılmış Psikotik bozukluk | Pasif Agresif

Psikotoplumsal Gelişim | E.Erickson | Eşeysel İşlev Bozukluğu | Antisosyal

Kendilik Psikolojisi | Kohut | Uyku Bozukluğu | Mazoşistik

DDDT | Ellis | Özgül Fobiler | Çekingenlik

Evrimsel Psikiyatri | Maslow | Vajinismus | Paranoid

Roger'cı Sağaltım | Rogers | Yaygın Kaygı Bozukluğu | Histriyonik

Ego Psikolojisi | Anna Freud | Travma Sonrası Stres Bozukluğu[PTSB] | Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu

Varoluşçu Terapi | Yalom | Yaz Etkileşimi | Self-defeating

Bireysel Psikoloji(Adler) | Bandura | Somatizasyon Bozukluğu | Pasif Agresif

Ayrılma-Bireyleşme | Mahler | Panik Bozukluk | Çekingenlik

Masterson Kuramı | Masterson | Şizofreni | Narsisistik

Transpersonel Psi. | Jung | Depresyon | Şizoid

Fenomenolojik Kuram | Kernberg | Sosyal Fobi | Borderline

Dürtü-Savunma Kuramı | Fairbairn | Madde Bağımlılığı | Şizoid

Biyolojik Kuram | E. Fromm | Egodistonik | Eşeşeysellik | Antisosyal

T.A | Watkins | Tikler | Sadistik

Oyun ve Gerçeklik | Winnicott | Kimlik krizi | Paranoid

Dürtü-Savunma Kuramı | Freud | Fobiler | Antisosyal

Logoterapi | Frankl | Dürtü Kontrol Bozukluğu | Pasif agresif

Hümanistik Psi. | Otto Rank | Konversiyon Bozukluğu | Histriyonik

Nöropsikanaliz | Schore | Hiperaktivite | Karışık tip

Nesne ilişkileri | Sullivan | Yeme Bozukluğu | Depresif Kişilik

Varoluşçuluk | Rollo May | Bipolar Bozukluk | Bağımlı

T.A. | Jacobson | İntihar | Self-Defeating

Gestalt | Bowlby | Davranım Bozukluğu(Ergen) | Narsisistik

Toplumsal Travama | Vamık Volkan | Toplumsal Travmanın Çözümü | Onarıcı ve Yıkıcı Önder

Şema Terapi | Risley | Parafidiler | Borderline )

-@ İNSAN GELİŞİMİ KURAMCILARINDA:
MARGARET MAHLER
ile/ve/||/<> JOHN BOWLBY ile/ve/||/<> SIGMUND FREUD ile/ve/||/<> ERIK ERIKSON ile/ve/||/<> JEAN PIAGET ile/ve/||/<> DANIEL STERN
[ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Mart | 15:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48820 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KENDİLİK:
SAHTE
ile/değil/yerine/>< GERÇEK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Mart | 15:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48819 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KİŞİLİK ile/ve/değil/yerine/||/<>/> KENDİLİK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Mart | 14:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48818 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Masterson'ın, Kendilik kuramı ve çalışmalarını okumanızı/incelemenizi salık veririz... )

-@ SEVGİ ve/||/<> İLETİŞİM
[ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Mart | 14:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48817 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İnsanın/kişinin, en temel, öncelikli/olmazsa olmaz iki gereksinimi. )

-@ PSİKOLOJİDE/TÜZEDE KORUMA:
KENDİ İÇİN
ve/||/<>/> YAKIN ÇEVRE İÇİN ve/||/<>/> TOPLUM İÇİN
[ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Mart | 14:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48816 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "GÖZDEN IRAK OLAN, GÖNÜLDEN IRAK OLUR" ile/ve/değil/yerine "GÖNÜLE GİREN, GÖZDEN UZAK OLSA NE OLUR"
[ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Şubat | 17:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48813 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ FARKINDALIK ile/ve/||/<> DUYARLILIK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Şubat | 11:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48812 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İLİM ile/ve/||/<>/< DURUM/HÂL
[ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Şubat | 10:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48806 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Önce durum/hâl gerek... Neylesin, ilim. )

-@ KÖTÜ TEMEL ve/ne yazık ki/> KÖTÜ İSTEK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Şubat | 10:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48804 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DENETLEME:
ÜRETİM ÜZERİNDEN
ile/ve/değil/||/<>/< TÜKETİM ÜZERİNDEN
[ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Şubat | 10:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48802 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "KİŞİLER, DİN İÇİN" değil/>< DİN/INSANLIK, INSANLIK İÇİN
[ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Şubat | 10:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48801 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "BENLİKTEN/EGODAN" "VAZGEÇMEMEK" ve/ne yazık ki/> KENDİNDEN VAZGEÇMEK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Şubat | 13:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48793 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ITRÎ ve/||/<> ZAHARYA(S)
[ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat | 12:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48790 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [Türk Mûsikîsi'nin ...] Süleymaniye Camisi. VE/||/<> SultanAhmet Camisi. )
( [vefat] 1711 ve/||/<> 1790? )

-@ SEVGİDE:
GECE
ile/ve/<>/> SABAH
[ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Şubat | 19:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48789 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Senin olsun. İLE/VE/<>/> Benim olsun. )

-@ [ne yazık ki]
ORTAK ALANDA:
"KİŞİSEL DAVRANIŞ"
ve/||/<>/< "KEYFÎ TUTUM"
[ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Şubat | 13:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48785 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İkisi de yapılmamalı! )

-@ MISIR TAKVİMİ ile/ve/||/<> ÖMER HAYYAM TAKVİMİ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Şubat | 13:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48778 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( En dakik takvimler. )

-@ UŞAK ile UŞAK ile UŞAK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Şubat | 12:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48772 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Özel, eril hizmetçi, hizmet eden. İLE Karadeniz bölgesinde, çocuğa verilen genel ad/sesleniş. İLE Türkiye'nin, Kütahya, Manisa, Afyon ve Denizli arasında bulunan bir Ege bölgesi ili. )

-@ ŞERÎF ile/ve/||/<>/> EŞREF
[ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Şubat | 12:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48770 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tüm canlılar. İLE/VE/||/<>/> İnsan. )

-@ "O DA HAKLI, O DA, O DA" ile/değil/yerine HER BİRİNDE, HAKLILIK PAYI VAR
[ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Şubat | 11:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48768 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "GÜZEL İNSAN" değil/yerine İNSANDAKİ "GÜZELLİK"
[ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Şubat | 09:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48765 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SEN Mİ ÇOK "AKILLISIN"? ile BEN/BİZ Mİ, ÇOK "APTAL GÖRÜNÜYORUM/Z"?
[ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Şubat | 15:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48761 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İNSAN/KİŞİ:
NE İSTEDİĞİNİ BİLEBİLEN
ile/ve/değil/||/<>/< NE İSTEMEDİĞİNİ BİLEBİLEN
[ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Şubat | 15:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48753 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KİŞİNİN:
ÖZELİ
ile/ve/||/<>/> ÖZELİ OLARAK KALMASI GEREKENLER
[ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Şubat | 15:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48750 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "YARASI OLAN, GOCUNUR" ile/değil "KİŞİ, KENDİNDEN BİLİR"
[ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Şubat | 13:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48730 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HEREDOT ile/ve/değil TUKİDİDES
[ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Şubat | 13:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48728 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YAŞAM HAKKI ile/ve/||/<>/< SAVUNMA HAKKI
[ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Şubat | 23:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48724 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "GÖNÜL HIRSIZ(LIĞ)I" ile/ve/||/<> "AÇIK KAPI ARSIZ(LIĞ)I"
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Şubat | 15:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48723 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "MUTSUZLUK" değil/yerine/> DEĞERİNİ AZALTMAK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Şubat | 15:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48717 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir şeyin/kişinin, bize verdiği mutsuzluktan kurtulmak istiyorsak, ona verdiğimiz "değeri/itibarı" azaltmamız gerekiyor. )

-@ KİŞİLERİ KULLANARAK/SÖMÜREREK ile/değil/yerine/>< KİŞİLER ARACILIĞIYLA
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Şubat | 14:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48707 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BARIŞI:
KURMAK
ile/ve/||/<>/> KORUMAK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Şubat | 12:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48694 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ CANLI ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< BİLİNÇLİ ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< BİLİNCİNİN BİLİNCİNDE OLAN/OLABİLEN
[ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Mart | 20:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44471 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Uyurken. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>/< "Uyurgezer". İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>/< Uyanıkken. )
( Bitki. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>/< Hayvan. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>/< İnsan. )

-@ (")SORUNLARI("):
BAŞKALARIYLA OLAN/LAR
ile/değil/yerine (OLABİLDİĞİNCE) KENDİYLE OLAN/LAR
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart | 15:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32977 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sorunun, kendi(nde) olduğunu anla(ya)mayan kişiler, ne yazık ki, çözümü, başkalarının huzurunu bozmakta "ararlar/bulurlar". )
( [çoğunlukla] Kendiyle, (ciddi) sorunları olan(lar)dır. İLE/DEĞİL/YERİNE Başkalarıyla, "sorunlu" "görünseler/düşünülseler" de sorunsuzdur(lar). )

-@ EL ve/||/<> DUDAKLAR
[ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Şubat | 20:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31794 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Eller, zihnin/beynin uzantısıdır. VE/||/<> Kişi/insan, iki dudağında saklıdır.[1- Ne girmeyeceğini[Beslenme!]; 2- Ne çıkmayacağını[dilini/sözünü!] bilmelidir!] )

-@ RUMELİ HİSARI ile/ve RUMELİ KAVAĞI
[ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Mart | 17:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16389 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Baltalimanı - Bebek arasındadır. İLE/VE Boğaziçi'nin kuzeyindedir. Kara yoluyla Sarıyer'den sonra gidilen yolun sonundadır. )
( )

-@ ŞAİR[Ar.] değil/yerine/= OZAN
[ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Mart | 17:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12524 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Şiir söyleyen ya da yazan kişi. | Hayal gücü geniş olan, duyarlı, duygulu kişi. )
( )

-@ KANUNÎ SULTAN SÜLEYMAN ile SULTAN SÜLEYMAN
[ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Mart | 17:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6397 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ile ... )

-@ GÜLMEK ile/ve/<> GÜLÜMSEME :)
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart | 19:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5032 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/<> En etkili/kolay/hızlı eser/eylem/ibadet. )
( Sen gül ki, biz de gülelim! )
( Bir iyi hareket, bin iyi düşünceden, Bir gülüş de bin hareketten daha güçlüdür. )
( Gül ki, gül yüzünde güller açsın! )
( Gülmesini bilmeyen, dükkân açmasın! )
( Paranız yoksa, gülümsemeniz de mi yok? )
( Bir insanın nasıl güldüğünden terbiyesini, neye güldüğünden akıl seviyesini anlarsın! )
( TEBEŞBÜŞ: Güleryüz gösterme. [küçükten büyüğe] )
( Gülün de, isterseniz beni paçamdan sürükleyin. )
( MÜBTESİM[< TEBESSÜM]: Gülümseyen, tebessüm eden. )
( Haydi! Bırak zihnindeki olumsuz kayıtları ve şu AN'a dön biraz! Ve bunu, sık sık tekralamaya çalışarak olan bitenlere, kişilere/çevrene/yaşama gülümse!... :) Sadece gülümse! :) (Herhangi bir nedeni/kaynağı olmaksızın, aklına geldikçe/getirerek gülümse!) :) Yaşam, vererek başlar ve sürdürülür. Verebilecek hiçbir şeyin olmasa/kalmasa bile, boşver sıkıntıları/saçmalıkları ve hiçbir zaman elinden alınamayacak olanı vererek, o, dünyanın en güzel manzarası olan gülümsemeni paylaşarak yaşa ve yaşat! Haydi! Tekrar tekrar gülümse!... :) )

-@ KİŞİ/İNSAN ve/||/=/<>/< DİL
[ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Şubat | 13:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4809 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kişi, dilinin ardında gizlidir. )
( TALÂKAT: Dil açıklığı, düzgün sözlülük. | Güleryüzlülük. )
( Kişinin içi neyse, dili de odur. )
( Kişinin, dile; dilin, yola; yolun, ereğe gereksinimi vardır. )
( İnsan/kişi, dil varolanıdır; kelâmla terbiye olunur/edilir. )
( Hakikatin üzerindeki perdelerden biri dildir. )
( SELÂSET: Sözün akıcı olma, kolay anlaşılma hali. )
( AĞZI TATLI: Hoş konuşan. )
( Üslûb-u lîsân, aynıyla insan. )
( Kişi, kendini, yazı aynasında görür/gösterir ve gerçekleştirir. )

-@ KİŞİYİ/İNSANI:
DOĞRUDAN ANLAMAK
ile/ve/değil/yerine DOLAYLI OLARAK ANLAMAK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Şubat | 12:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4795 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kişi/ler, dolaylı olarak, ancak, bir şeyler üzerinden anlaşılabilir. Doğrudan anlamak olanaklı değildir. Ve de kişi, ancak, kendinden bahsettiği oranda anlaşılabilir, bilinebilir/tanınabilir. )

-@ İNSAN/KİŞİ:
DOĞA
ve/<> TARİH
[ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Şubat | 12:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4788 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dirimsel[biyolojik] yanı, gövdesi itibariyle. VE/<> Zihni, bilgisi, deneyimleri, görgüsü, dili ve kültürü itibariyle. )

-@ İNSAN ve/||/<> AYNA ve/||/<> YAZI
[ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mart | 13:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4787 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Üçü de herşeyi yansıtır. )
( Ancak, üçüne baktığında, kendini görebilirsin. )
( Kişi, kendini, en iyi, yazı aynasında tanır ve gerçekleştirir. [ Öncelikli olarak, iki ayrı sayfada, şu iki dizini oluşturmakla başlamak gerek. 1- HAYIR! | 2- YAPMAYABİLECEKLERİM(İZ) ] )
  


 

 

( Bugün [20 Mart 2018] itibariyle
Kişi/ler bölümünde,
3310 başlık/FaRk yer almaktadır.
)


KİŞİ/LER...

-@ "ARISTOTALES" değil ARISTOTELES
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "KALIN KAFALI/LIK" ile/ve ANLAMAK İSTEMEMEK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6189 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "KÖRLÜK/SAĞIRLIK"(IN NEDENİ) ile/ve/||/<> TIKANIKLIK('IN NEDENİ)
[ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Mart 2018 | 23:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48975 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Olanaklar/olanaklılık, rahatlık. İLE/VE/||/<> Yeti/yetenek, becerme, başarı. )

-@ "PRI MADONNA" değil PRIMA DONNA[İt.]
[ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2016 | 22:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6416 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... DEĞİL Operada, baş kadın rolünü oynayan oyuncu. )

-@ (HÜCCETÜL İSLÂM / İMAM / EBÛ HAMİD) GAZZÂLÎ ile/ve AHMET GAZZÂLÎ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6387 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE Kardeşi. )

-@ (TEK/BAZI) FİLOZOFLAR/DÜŞÜNÜRLER
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 17:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25422 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ 1938 değil 193
[ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2013 | 12:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32396 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ölmedi, ölmeyecek! )

-@ 7-8 HASAN PAŞA
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6392 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ABDÜLLÂTİF ile/değil/yerine ABDULLAH
[ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Ocak 2017 | 01:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46177 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ABRAHAM ABULAFIA ve/<> İBN ARABİ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mayıs 2015 | 23:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35792 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ADNAN SAYGUN ve/<> HALİT REFİĞ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Haziran 2013 | 02:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32070 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AFGAN KIZI ve LENA
[ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Eylül 2013 | 00:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32955 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AFRODİT ile/= VENÜS
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14771 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yunan'ların (en) güzele verdikleri ad. İLE/= Roma'lıların (en) güzele verdikleri ad. )
( [Aşkın simgesi.] Yunan'da. İLE/= Latin'de. )

-@ ANAXIMANDER ile ANAXIMENES
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15899 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÂRİF HİKMET EFENDİ ile/ve ÂRİF HİKMET
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7591 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Şeyhülislâm. İLE/VE Medine'li. )

-@ ARISTO VE İBNİ SİNÂ VE IMMANUEL KANT ile/ve ARISTO VE İBNİ SİNÂ VE KUTBUTTİN RÂZÎ VE IMMANUEL KANT
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16595 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ARISTON ile ARISTO(TELES)
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15914 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÂŞIK PAŞA ile/ve ÂŞIK PAŞA-ZÂDE
[ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Ekim 2012 | 08:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30863 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 1272 - 1333 ile 1303 - 1481 )
( En önemli eseri, Garîb-nâme'dir. İLE En önemli eseri, Âşık Paşa-zâde Tarihi'dir. )

-@ AUGUST COMTE ve ST. SIMON
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BACON ile BACON
[ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ekim 2015 | 20:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BÂKİ'NİN:
25 YAŞ ÖNCESİ ŞİİRLERİ
ile/ve 25 YAŞ SONRASI ŞİİRLERİ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14744 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BİLİM TARİHİ'NDE:
J.J SÉDILLOT
ve/||/<> L.A SÉDILLOT
[ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Nisan 2016 | 21:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37926 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Baba. VE/||/<> Oğul. )
( "Fuat Sezgin ile Bilim Tarihi Üzerine" yazısını okumak için burayı tıklayınız... )

-@ BİLİMSEL DEVRİM:
BRAHE
ve/<> KEPLER ve/<> GALILEO
[ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mart 2017 | 15:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46901 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BRUEGEL ile BOSCH
[ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Ağustos 2015 | 00:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36217 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [resimde] Normal işlerle uğraşan çok fazla kişi varsa. İLE Yine çok fazla insan varsa fakat kişiler, çılgınca şeyler yapıyorlarsa. )

-@ BURHANEDDİN-İ MUHAKİK TIRMÎZÎ ve/<> HZ. MEVLÂNÂ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran 2012 | 15:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30596 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BUZULLAR İÇİN İLK TÜRK TEMSİLCİ: ONUR SABRİ DURAK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ocak 2017 | 22:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46106 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İTÜ Denizcilik Fakültesi öğretim görevlisi Onur Sabri Durak[Dr.], Antarktik Antlaşmalar Sekretaryası'nda Türkiye’yi temsil eden ilk biliminsanı olarak göreve başladı...[10 Ocak 2017] [devamı için burayı tıklayınız...] )

-@ ÇEGO VERA değil CHE GUEVARA
[ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Temmuz 2013 | 16:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6415 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ CİHANGÎRLER:
CENGİZ HAN
ve (BÜYÜK) İSKENDER ve YAVUZ SULTAN SELİM ve NAPOLYON
[ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ocak 2013 | 02:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31251 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DARWIN/İZM ile/değil SPENCER/İZM
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5918 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DEVVÂNÎ >< DEŞTEKÎ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6388 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DILTHEY ve/<> GADAMER
[ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Ekim 2015 | 18:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36364 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DÖRT DİREK/EVTÂD-I ERBAA:
HÂCE ŞABAN-I VELÎ
ve HÂCE BAYRAM-I VELÎ ve HÜNKÂR-I VELÎ ve MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN RUMÎ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 02:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DUBLÖR ile/değil DUBLÜR
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6068 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çıkrık. İLE/DEĞİL Büyük perdelerin astarı. )
( Yanlışı. >< Doğrusu. )

-@ DYOGEN ile/ve KIBRIS'LI DYOGEN ile/ve ROMEN DYOGEN
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6413 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EIDOKSOS ve ARISTO
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15915 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Akademi'nin kurulmasında! )

-@ F. NIETZSCHE ve/||/<> S. FREUD ve/||/<> K. MARX
[ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2017 | 21:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48485 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ FERDİ TAYFUR ile FERDİ TAYFUR
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14829 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ FREUD ile/ve NIETSZCHE ile/ve MARX
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15911 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bilinçdışı. İLE/VE İçgüdü. İLE/VE Yabancılaşma. )

-@ GAUDI ve/<> ETSURO SOTO
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Kasım 2017 | 00:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48326 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GERARDO MATOS RODRIGUEZ ve EDUARDO GALEANO
[ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2013 | 15:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "La Comparsita" tangosunun bestecisi. VE Latin Amerika'yı şiir tadındaki yazılarıyla anlatan yazar.["Aşkın ve Savaşın, Gündüz ve Geceleri" adlı kitabını okumanızı salık veririz.] )
( İkisi de, Uruguay'lıdır. )

-@ GÜL BABA ile/ve GÜL BABA
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6424 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Galatasaray'da. İLE/VE Budapeşte - Macaristan'da.[Budin tepesinde, (Macarca) Gül Baba Sok.] )
( II. Bayezid döneminde/n. İLE/VE Kanuni Sultan Süleyman döneminde/n. )
( "Galatasaray Lisesi" olarak geçen okulu, Gül Baba'nın kendi için bir şey istemeyip adına bir okul yapılmasını istemesiyle Sultan II. BAYEZİD tarafından, MEKTEB-İ SULTÂNÎ olarak/adıyla yaptırılmıştır. )
( Galatasaray takımı, renklerini, Gül Baba'nın bahçesinde yetiştirdiği sarı ve kırmızı güllerinden almıştır. )

-@ GÜNDÜZ VASSAF ile ATİLLA DORSAY
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6412 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HÂCE BAYRAM-I VELÎ ile/ve/<> HÂCE ŞÂBAN-I VELÎ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6420 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HACE BAYRAM-I VELÎ ve/||/<> HASAN DEDE (UZUNKOL'LU - TAVŞANLI - KÜTAHYA)
[ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mart 2018 | 11:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48856 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... VE/||/<> Sancaktarı. )

-@ HACI ARİF BEY ile HACI ARİF BEY
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13747 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Kanunî. )

-@ HAYY b. YAKZAN(AYIK) = İNSAN - İBN TUFEYL
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4833 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HÂZİN ile ABDURRAHMAN el-HÂZİNÎ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İlk dönem matematikçi, cebirci, denklemlerde rasyonel ve irrasyonel çözüm arasında ayırım yapan. Öklit ile Diophantes'i karşılıklı okuyan. Hendesî dil ile adedî dili biribirine tercüme eden matematikçi. İLE Fizikçi. Mîzânü'l Hikme adlı eserin yazarı. Bu eserde cisimlerin özgül ağırlıklarını tespit için icat edilen ve icat ettiği âletlerden bahseder ve ayrıca pek çok maddenin özgül ağırlığını verir. )

-@ HEGEL ve HZ. MUHMAMMED
[ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Nisan 2013 | 12:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31364 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bireşimi(tevhidi), felsefede bulan, en yetkin filozof. VE Tevhidi bilen ve sunan peygamber. )

-@ HEREDOT ile/ve/değil TUKİDİDES
[ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Şubat 2018 | 13:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48728 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HERMES ile HERMES
[ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Şubat 2014 | 15:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15905 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( MISIR - BÂBİL - İRAN / İSLÂM'DA[İDRİS] ile YUNAN )
( TOTH ile HERMES TRIMEGISTES )

-@ HIEROPHANTES ile/ve/<> DADOUCHOS
[ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Temmuz 2012 | 13:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30704 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kutsalı açıklayan. İLE/VE/<> Meşale taşıyan. )

-@ HRİSTİYANLIK:
(HZ.) İSA
değil (AZİZ) PAVLUS ve PETRUS[ST. PIERRE][:
Kaya.]

[ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mayıs 2015 | 10:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35775 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HZ. HASAN ile/ve/||/<> HZ. HÜSEYİN
[ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Şubat 2014 | 16:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33070 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Güzelliğin celâlinin de bulunduğu güzellik. İLE/VE/||/<> Güzelliğin cemâli.
Güzel. İLE/VE/||/<> Güzelcik. )

-@ HZ. MEVLÂNÂ:
GÖZLENİLEN
ile/ve/||/<> ÖZLENİLEN ile/ve/||/<> GİZLENİLEN ile/ve/||/<> İZLENİLEN
[ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Aralık 2015 | 02:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36714 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İBN HALDUN ile/ve AUGUST COMTE
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6391 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İBN HALDUN ile/ve GELİBOLU'LU ÂLİ EFENDİ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İBN MİSKEVEYH ile/ve DARWIN
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5917 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İBN YUNUS ile KEMALEDDIN İBN YUNUS
[ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 16:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41529 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Mısır'da, Fatimî döneminde yaşayan, büyük astronom ve matematikçi. Halife için hazırladığı Zicü'l-Hakimî astronomi tarihindeki önemli ziclerden kabul edilir. Bu zicte, ayrıca, trigonometrik işlevlerin algoritmasında, ilerlemeler görülür. )

-@ İKİ MISIR'LI
[ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Temmuz 2016 | 22:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39804 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( AHMES VE EMHETOP )

-@ İKONALARDA:
HZ. MERYEM
ve HZ. MERYEM'İN YANINDAKİ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6460 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kilisenin kime ithâf edildiğini gösterir. )

-@ İLK BEŞİĞİ YAPAN KİŞİ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 16:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41608 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ASSISI'Lİ AZİZ FRANCIS )

-@ İNSÂN
[ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41660 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ÜNSİYET KURAN | ADAM | İYİ, OLGUN | VAR OLMAYAN | HAKİKAT'ÜL HAKAİK | [AÇIKLAMA YETMEZ!] )

-@ İNSAN/KİŞİ:
NE İSTEDİĞİNİ BİLEBİLEN
ile/ve/değil/||/<>/< NE İSTEMEDİĞİNİ BİLEBİLEN
[ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Şubat 2018 | 15:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48753 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ITRÎ ve/||/<> ZAHARYA(S)
[ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat 2018 | 12:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48790 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [Türk Mûsikîsi'nin ...] Süleymaniye Camisi. VE/||/<> SultanAhmet Camisi. )
( [vefat] 1711 ve/||/<> 1790? )

-@ JAİNİZM'DE:
SHVETEMBER
ile/ve DIGAMBER
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15998 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ JEAN JACQUES ROUSSEAU ile/ve JACQUES COUSTEAU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6414 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE Deniz araştırmacısı, okyanusbilimci, kaptan. )
( [vefât] 02 Temmuz 1778 İLE/VE 25 Haziran 1997 )

-@ KADIZÂDE MEHMET EFENDİ ile/değil KADIZÂDE AHMET EFENDİ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6426 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KANUNÎ SULTAN SÜLEYMAN ile SULTAN SÜLEYMAN
[ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Mart 2018 | 17:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6397 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ile ... )

-@ KÂŞÂNÎ ile/ve KÂSÂNÎ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6418 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İsfehan'ın kuzeyinde. İLE/VE Semerkand'ın kuzeyinde. )

-@ KİM II SUNG ve/<> KİM JONG II
[ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Haziran 2013 | 03:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32081 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kuzey Kore'nin, baba-oğul iki önderi.
[1994'te, 83 yaşında vefat etti. VE/<> ...] )

-@ KOPERNİK:
"MODERN ASTRONOMİNİN İLKİ"
değil
ANTİK EVREN ANLAYIŞININ, SON TEMSİLCİSİ

[ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mart 2017 | 15:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46900 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MAHMÛD[< HAMD] ile Mahmûd ile Mahmûd (Kaşgarlı)
[ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Ağustos 2014 | 23:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33885 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Övülmeye değer, hamdolunmuş, senâ edilmiş. | Hz. Peygamber'in adlarından biri. İLE Ebrehe'nin Kâbe'yi yıkmak üzere getirdiği filin adı. İLE Türk bilgini, sözlük yazarı ve edibi. | Dîvân-ü Lügat-it Türk'ün yazarı. )

-@ MANİSA "TARZANI" değil MANİSA APAÇİSİ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Kasım 2015 | 11:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36615 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MARCOS:
MARGARITAS
ve/||/<> ALTAMIRANO ve/||/<> RANCHONUEVO ve/||/<> COMITAN ve/||/<> OCOSINGO ve/||/<> SAN CRISTOBAL
[ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Aralık 2015 | 02:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36635 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zapatist Ulusal Kurtuluş Örgütü'nün, altı kentin başharflerinden oluşan Meksika yerlilerinin önderi. )

-@ MARX ve FREUD
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15912 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Toplumsallık üzerine. VE Birey üzerine. )

-@ MECNÛN-I MUTBİK ile MECNÛN-I GAYRİ MUTBİK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6161 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Deliliği, tüm zamanını kaplayan. İLE Bazen mecnun olup, bazen iyileşen. )

-@ MERCİMEK AHMET ile/ve/<> SİNAN PAŞA
[ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Nisan 2017 | 02:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47171 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Nesrin temsilcisi. İLE/VE/<> Süslü nesrin temsilcisi. )
( )

-@ MERYEM ile HODIGITRIA MERYEM
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6458 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Doğru yolu gösteren. )

-@ MEVLÂNÂ ile HZ. MEVLÂNÂ (CELÂLEDDİN RÛMÎ)
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MEVLÂNÂ ile HZ. MEVLÂNÂ (CELÂLEDDİN RÛMÎ)
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 02:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20190 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MEVLÂNÂ ile/ve İBN ARABÎ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 02:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20187 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Şiir. İLE/VE Nesir/Düzyazı. )
( Lâfz-ı Mevlânâ'dan, Zât-ı Mevlâ'dır garaz. )

-@ MEVLÂNÂ ile Mevlânâ Muhammed Celâl-üd-dîn-i Rûmî
[ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 16:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34133 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Efendimiz" anlamınadır. | Bazı ilim insanlarının ve şeyhlerinin takma adı. | "Hazret" anlamına kullanılan bir hitap. İLE ... )

-@ MEVLÂNÂ ve SELAHATTİN ZERKÛNÎ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 02:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20191 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MEVLÂNÂ ile/ve/<> ŞEMS
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 02:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20188 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MİMAR SİNAN(SİNAN-I CEDİD) ile/ve SİNAN-I ATİK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6029 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE Fatih Camii'nin mimarı. [Fatih'in yaptırdığı ilk eserdir] )
( Kanunî Sultan Süleyman ve II. Selim döneminde yaşayan. İLE/VE Fatih Sultan Mehmet döneminde yaşayan. )

-@ MUSA ve MAYMONIDES ve LEVINAS
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15985 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... VE "II. Musa." VE !"III. Musa." )

-@ MUSTAFA KEMAL/ATATÜRK ile/ve/||/<>//< KÂZIM KARABEKİR
[ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Aralık 2017 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48470 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ NAPOLYON ile/ve/<> VIII. HENRY
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ağustos 2015 | 09:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36102 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ NEV'Î ile/ve NEF'Î
[ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Ekim 2012 | 08:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30868 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 1572? - 1635 ile/ve 1533 - 1599 )

-@ NEWTON ve LOCKE
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ NEWTON ile NEVTON[< NEWTON]
[ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Haziran 2016 | 15:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38846 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Uluslararası birim sisteminde, kütlesi 1 kg. olan cisme, saniye karede 1 metrelik bir ivme veren güç birimi. )

-@ NEWTON ve VOLTAIRE
[ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Ağustos 2013 | 13:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7944 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Isaac Newton - The Last Magician [BBC Documentary] )

-@ PASKAL[Fr.] ile (BLAISE) PASCAL
[ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Temmuz 2016 | 13:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44492 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İnsanları, güldürüp eğlendiren kişi. İLE Matematikçi, fizikçi ve düşünür. [19 Haziran 1623 – 19 Ağustos 1662] )

-@ PEREKLITOS ile/ve PARAKLITOS(AHMED)
[ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart 2016 | 01:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37560 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN ile BEZM-İ ÂLEM VALİDE SULTAN
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6396 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( SULTAN ABDÜLAZİZ ile SULTAN ABDÜLMECİD )

-@ PLATON ve/<>/< ARISTOKRES
[ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Aralık 2016 | 15:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45454 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PLATON ile GEMISTUS PLETHON
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6389 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sokrates'in öğrencisi, Aristoteles hocası Yunan filozof. İLE Bizanslı düşünür. Platon'u çok sevdiği için adının Bizans Rumcası'nda okunuşunu kendisine soyad edinmiştir. Uzun süre Osmanlı coğrafyasında sufî çevrelerde bulundu; İbn Arabî sisteminden etkilendi. Dinlerin aşkın birliğini savundu. Öte yandan Bizans'ın yeniden dirilmesi için Ahî teşkilâtını model alan bir çalışma başlattı ve Eski Yunan mitolojisini inceleyen bir eser kaleme aldı. Rumcası yakılan bu eserin Fatih Sultan Mehmed'in emriyle yapılan Arapça tercümesi günümüze gelmiştir. )

-@ PLATON ve/<>/< PINDAROS
[ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Aralık 2016 | 15:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45452 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PLOTINUS ile/ve/<> ORIGANES ile/ve/<> LONGINUS
[ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Aralık 2016 | 03:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45404 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ POLEMARKHOS ve SOKRATES
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15904 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İkisinin de haksız/yersiz öldürülme nedenleri, varlıklarıydı. )
( Mal varlığından dolayı. VE Bilgi ve düşünme varlığından dolayı. )

-@ RENOIR ile MANET
[ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Ağustos 2015 | 00:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36218 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [resim] Işıklı ve parti katılımcılarının mutlu olduğu bir ortam ise. İLE Işıklı ve parti katılımcılarının mutsuz olduğu bir ortam ise. )

-@ ROBERT HOOKE ile/ve/<> ROBERT BOYLE
[ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Mayıs 2012 | 03:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30399 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 1635 - 1703 ile/ve/<> 1627 - 1691 )

-@ SCHLEIERMACHER ile/ve DILTHEY
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15897 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ŞEHÂBEDDİN SÜHREVERDÎ ile/ve ÖMER SÜHREVERDÎ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6417 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SOKRATES ve/||/<>/> DESCARTES ve/||/<>/> FICHTE
[ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Aralık 2015 | 16:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36902 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SOKRATES ile/ve/||/<> PATANJALI
[ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Şubat 2014 | 18:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33092 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SOKRATES ile/değil PLATON'UN "SOKRATES"İ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Aralık 2016 | 22:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45778 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SOKRATES ve/<>/> PLATON ve/<>/> ARİSTOTELES
[ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Ocak 2017 | 23:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46158 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ STEVE WOZNIAK ile/ve/||/<> STEVE JOBS
[ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ağustos 2013 | 16:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32779 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Donanımcı/sı. İLE/VE/||/<> Geliştirici/si. )
( Stephen Gary Wozniak İLE/VE/||/<> Steven Paul Jobs )

-@ STEVIE WONDER ile/değil RAY CHARLES
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13749 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SÜLEYMAN'IN:
MÜHRÜ
ile/ve/<> SİMGESİ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Ağustos 2013 | 11:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32894 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Beşgen. İLE Altıgen. )
( Kendi. İLE 6 ilke. [Eline, diline ve beline sahip ol! | İşine, aşına ve eşine sahip çık!] )

-@ SÜLEYMAN ve/<> SUNULLAH ve/<> FEYZULLAH ve/<> ÂLÎ ve/<> PÎRÎ ve/<> NEV'Î
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6398 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kanûni Sultan Süleyman. VE/<> Sunullah Efendi. VE Feyzullah Efendi. VE Gelibolu'lu Âlî. VE Piri Reis. VE Yahya Efendi. )
( Sultan. VE/<> Şeyhülislâm. VE Muhaddis. VE Tarihçi. VE Denizci. VE Şair. )
( Kanûni Sultan Süleyman ve/<> sınıf arkadaşları. )

-@ SULTAN ABDÜLMECİD ile HALİFE ABDÜLMECİD
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6395 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 1839-1861 ile 1922-1924 )

-@ SUNA YAKIN değil SUNAY AKIN
[ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Eylül 2016 | 21:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45052 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SUNAY AKIN ve/||/<> OYUNCAK MÜZESİ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Eylül 2016 | 21:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45053 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sunay Akın VE/||/<> Oyuncak Müzesi )

-@ TANINMIŞ/LIK ile/ve/<>/değil VAZGEÇİLEMEZ/LİK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz 2012 | 17:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30676 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TEVÂZÛ ile/ve TEZELLÜL
[ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart 2012 | 02:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29715 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ THALES ile/ve/değil PARMENİDES
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Şubat 2013 | 12:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31306 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İlk filozof, Thales değil Parmenides olarak kabul edilir. )

-@ TİYATRODA:
ÇEHOV
>< BRECHT
[ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Temmuz 2015 | 14:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35825 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TRAGEDYA'DA:
ASKİLOS
ile/ve/<> SOFOKLES ile/ve/<> EURUPIDES
[ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ekim 2015 | 20:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36348 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ USTA ile KALFA ile ÇIRAK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5959 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ WTER ile/ve/<> GAICHA ile/ve/<> LOSSI
[ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mayıs 2013 | 18:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31851 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yeni Kaledonya'nın üç önemli adasından biri olan Lifou'da yaşayan 3 kabile.
[Lifou'nun başkentinin adı ise "We"dir.] )

-@ XSONOFENES:
FİLOZOF (OLAN)
ile SOKRATES'İN ÖĞRENCİSİ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15903 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YAVUZ SULTAN SELİM ve ZEMBİLLİ ALİ (HASANÎ) EFENDİ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14628 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YUNUS ile/ve MEVLÂNÂ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6421 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bizim Yunus. İLE/VE Hz./Pîr Mevlânâ. )

-@ ZÂTÎ ve/<> BÂKÎ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2014 | 22:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33558 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hocası. VE/<> Öğrencisi. )

-@ ZEVKİ SÜREN ve/<> ZEKİ MÜREN
[ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Temmuz 2013 | 18:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32563 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

  

ADI GEÇENLER(VERİLENLER/ALINANLAR)...

- "HIZIR TÜRBESİ" değil FERİDUN AHMET PAŞA TÜRBESİ(NİŞANCI)
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6422 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Eyüp'tedir. )
( Türbe girişindeki yazının, "Boylu-poslu, endamlı idi. Çok hayırseverdi. Hızır gibi adamdı." olmasından dolayı "Hızır Türbesi" olarak yanlış tanımlanmaktadır. )

- ALGI YANILSAMALARI'NDA:
MÜLLER-LYLER
ve POGGENDORFF ve WUNDT ve ZOLLNER ve BOURDON
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7955 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AMPER[< AMPÈRE (Fizikçi)] ile/ve OHM/OM
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7979 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Elektrik akımında yeğinlik/şiddet birimi. İLE/VE Elektrik direnci. )

- ATOM MODELLERİNDE:
BOHR MODELİ
ile/ve DALTON MODELİ ile/ve RUTHERFORD MODELİ ile/ve THOMSON MODELİ
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7991 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ATOMCU KELÂM ile/ve İBN-İ SÎNÂ'CI KELÂM
[Bölüm: Mantik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16626 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AT ile AŞKAR/EŞKAR[Ar.]
[Bölüm: Hayvanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22103 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Koyu kırmızı doru[gövdesi kızıl, ayakları ve yelesi kara] at. Battal Gazi'nin atının adıdır. Aşkar Devzâde denilen bu at çok yetenekliymiş. )

- AYDAKİ 3 ZİRVE:
ULUĞ BEY
ve/<> KOPERNIK ve/<> GALILEO
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Haziran 2013 | 13:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32101 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Uluğ Bey, kurduğu sektans sistemi ile 1180 yıldızın konumunu ve bir yılın 365 gün olduğunu, Kopernik'ten 60, Galileo'dan 200 yıl önce, hemen hemen doğru olarak hesaplamıştır. )

- BANU ÇİÇEK ve/<> BAMSI BEYREK
[Bölüm: YAZIN] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Mayıs 2016 | 16:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37999 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dede Korkut Öyküleri'nde geçen bir aşk öyküsü. )

- BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ ile BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ
[Bölüm: Istanbul] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Mart 2018 | 23:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48958 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kadıköy'de. İLE Avcılar'da. )

- BOHR KURAMI ile (BOHR) BREIT WIGNER ile (BOHR) SOMMERFELD KURAMI/ATOM MODELİ ile BOHR VAN LEEUWEN KURAMI ile BOHR WHEELER KURAMI ile BOHR MANYETONU ile (BOHR) KARŞILIKLILIK/UYUMLULUK İLKESİ/KURAMI
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ocak 2016 | 03:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37061 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir atomda, elektronların, çekirdek etrafında, belirli ve kesikli dairesel yörüngelerde hareket ettiğini ve elektromanyetik ışın soğurulması ve yayınlanmasının, ancak, elektronun izinli enerji düzeyleri arasındaki geçişe karşılık geldiğini ileri süren atom modeli kuramı.
İLE
Breit Wigner formülünden üretilen, çekirdek tepkimeleriyle ilgili kuram.
İLE
Elektronların, Rutherford ve Bohr atom modellerinde ileri sürdüğü gibi, dairesel yörüngelerde değil, eliptik yörüngelerde hareket ettiği varsayımına göre yer vektörü ¯r ve 0 açısına bağlı olarak, nr ve nθ radyal ve azimütal kuvantum sayıları olmak üzere [ƒpθ dθ = nθh → pθ = nθh ve ƒpr dr = nrh → pr = nrh] iki yeni kuvantlaştırma koşulu ileri süren model. [Burada, p: momentum; h: Dirac sabitidir.]
İLE
Manyetizmanın, bir kuvantum olayı olduğu ve klasik fizik sınırları içinde kalınarak anlaşılamayacağını ileri süren kuram.
İLE
Sıvı damlası modeline göre, yüzey geriliminden dolayı sıkıştırılamaz ve düzgün yüklü olduğunu varsayarak, çekirdeğin bölünmeye karşı kararlılığını hesaba katan kuram.
İLE
Elektronun manyetik momentinin, yörüngesel açısal momentumunun en yüksek değeri L = l.h ve l = 1 için μβ = e . h / 4Πm = 9.274 x 10¯24 A . m² ile verilen değeri. [Burada, h: Planck sabiti; e: elektron yükü ve m: kütlesidir.]
İLE
Mikroskobik sistemleri açıklayan kuvantum mekaniği ilkeleri, makroskobik sistemlere uygulandığında da zorunlu olarak aynı sonuçları verir. | Toplam değerleri Q1 ve Q2 olan yük dağılımlarının, uzayın herhangi bir noktasında oluşturdukları potansiyeller, sırasıyla, U1 ve U2 ise Q1 x U2 = Q2xU1 'dir. | Sınır yüzeyleriyle çevrili bir akışkan sisteminde, yüzeylere dik v1 ve v2 hız bileşenlerinden kaynaklanan basınçlar, sırasıyla P1, P2 ise tüm yüzeyler üzerinden Σv1x P2 - v2 x P1 = 0 'dır. )

- BOHR YARIÇAPI ile BOHR YÖRÜNGESİ
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ocak 2016 | 02:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37060 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [Bohr kuramında] Hidrojen atomunun temel seviye[taban enerji seviyesi] yörüngesinin yarıçapı. İLE Bir hidrojen atomunda, çekirdeğin çekim alanında dolanan bir elektronun izlediği kapalı yörünge. )

- BRAGG KLEEMAN KURALI/YASASI ile BRAGG PIERCE YASASI
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Aralık 2015 | 17:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36820 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( bkz. 36819 İLE Bir öğenin X ışınları için atomik soğurma katsayısı, öğenin atom numarası ve X ışınlarının dalga boyuna bağlıdır. )

- CAUCHY SAYISI = HOOKE SAYISI
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Aralık 2015 | 17:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36822 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sıkıştırılabilir akış incelemelerinde kullanılan, akışkanın yoğunluğuyla hızının karesinin çarpımının, hacmine oranına eşit, boyutsuz bir sayı. )

- CELSIUS DERECESİ ile/ve/<> CELSIUS SICAKLIK ÖLÇEĞİ
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Aralık 2015 | 17:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36823 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sıcaklık aralığı ya da farkının, 1 kelvin'e ve Celsius ölçeğindeki sıcaklık aralığının 1/100'üne eşit sıcaklık birimi. [simgesi: °C] İLE/VE/<> Normal koşullarda, suyun donma sıcaklığını 0 derece ve kaynama sıcaklığını da 100 derece kabul eden ve kelvin olarak mutlak sıcaklığa, °C = °T-273.15 ile bağlı olan ölçek. )

- CEZAYİR'Lİ HASAN PAŞA ile CEZAYİR'Lİ HASAN PAŞA
[Bölüm: OSMANLI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6425 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sadrazam ve Kaptan-ı Derya. İLE ... )

- CHARLES YASASI
[Bölüm: kimya] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Mart 2017 | 22:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46813 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir gazın, sabit basınçta, hacminin, mutlak sıcaklıkla orantılı olduğunu belirten yasa. )

- d'ALEMBERT İLKESİ ile/ve/<> d'ALEMBERT AYKIRILIĞI
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Aralık 2015 | 15:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36829 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( m kütleli bir cisim üzerine etkiyen birden fazla dış kuvvetler, cisme, a ivmesi kazandırdığında, uygulanan kuvvetlerin vektörel toplamının F büyüklüğü, ma'ya eşittir. Eğer -ma; etkin kuvvet ya da iç kuvvet olarak kabul edilirse, bu kuvvetlerle sistemin iç kuvvetlerinin toplamı eşittir ve F - ma = 0 ile gösterilir. İLE/VE/<> İlk hızı sıfır ya da düzgün hareket eden, ağdalı olmayan ve sıkıştırılamaz çok büyük kütleli bir akışkan içinde bir doğru boyunca sabit hızla hareket eden bir cisme hiçbir kuvvet etkimez. )

- DEPREMDE:
RICHTER ÖLÇÜMÜ
ile/ve/yerine MMS[Moment Magnitude Scale-Moment Büyüklüğü Ölçeği]
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12777 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 600 km.lik mesafede meydana gelen sismik dalgaları ya da titreşimi ölçer. İLE/VE/YERİNE Depremin açığa çıkardığı enerjinin ifade edilmesidir. Fayın iki parçası arasındaki kayma mesafesini etkilenen toplam alanla çarpar. )
( Depremde İlk 72 Saat )

- EARNSHAW KURAMI
[Bölüm: fizik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mayıs 2016 | 02:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38208 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir elektrik alanı içindeki yüklü bir cisim, sadece elektrik kuvvetlerinin etkisiyle dengede kalamaz. )

- EULER ve LAGRANGE ve KANT
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7943 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Klâsik mekaniğin matematiğini üretmiştir. VE Klâsik mekaniğe en mükemmel biçimini vermiştir. VE Klâsik mekaniğin felsefesini yapmıştır. )

- FİZİK ile/ve/<> JUL[Fizik bilgini Joule'ün adından]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Nisan 2016 | 13:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14510 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/<> Bir cisim üzerine uygulanan bir nevtonluk kuvvetin uygulama noktasını, kendi doğrultusunda bir metre değiştiren iş birimi. [ 1J = .239 cal | 1cal = 4.184 ] )

- HEGEL'İN:
"DİYALEKTİK FELSEFESİ"
değil
KURGUL FELSEFESİ

[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Ocak 2016 | 03:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37040 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- HERŞEYİN KURAMI[THE THEORY OF EVERYTHING] ve/<> I ORIGINS
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Aralık 2014 | 02:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34641 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Stephen Hawking'in yaşam öyküsü ve "Zamanın Kısa Tarihi" kitabı üzerine... VE/<> Gözün ve doğanın sınırsızlıkları, bilim ve bilin(e)meyen alanların/durumların ilişkisi ve/veya birlikteliği üzerine önemli iki film. )

- HZ. İBN ARÂBÎ ve/||/<> AZİZ PAVLUS (SEYAHATNÂMELERİ)
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Aralık 2015 | 15:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36900 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- HZ. YÛŞÂ'NIN:
"UZUNLUĞU"
değil ÇOK SEVİLMİŞLİĞİ(NDEN)
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Mayıs 2013 | 16:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31724 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- İ'TİZÂL[< AZL] ile İ'TİZÂR[< ÖZR | çoğ. İ'TİZÂRÂT]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17987 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir tarafa çekilme. | İşten çekilme. | Ehl-i sünnet'ten Vâsıl b. Atâ'nın kurduğu mu'tezile mezhebi. | Takımdan ayrılma. İLE Özür dileme. )

- IMMANUEL KANT'TA, İNSANIN 4 YETENEĞİ
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Kasım 2017 | 14:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15855 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( * DUYARLILIK(İHSAS)
* HAYAL GÜCÜ(MUHAYYİLE)
* İDRAK(MÜDRİKE)
* US(AKIL) )

- İNSÂN
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41660 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ÜNSİYET KURAN | ADAM | İYİ, OLGUN | VAR OLMAYAN | HAKİKAT'ÜL HAKAİK | [AÇIKLAMA YETMEZ!] )

- İNSAN GELİŞİMİ KURAMCILARINDA:
MARGARET MAHLER
ile/ve/||/<> JOHN BOWLBY ile/ve/||/<> SIGMUND FREUD ile/ve/||/<> ERIK ERIKSON ile/ve/||/<> JEAN PIAGET ile/ve/||/<> DANIEL STERN
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Mart 2018 | 15:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48820 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- JERSEY ADASI ile/ve/<> GUERNSEY
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Mayıs 2013 | 18:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31671 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Victor Hugo, Jersey Adası'nda, kanal adalarından olan Guernsey'e sürgüne gönderilmiştir ve ünlü eseri "Sefiller"i burada kaleme almıştır.[1850] )

- KEREN ile/değil KARAN
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Mart 2018 | 17:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48972 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Boynuzlu. İLE/DEĞİL Parlamak. )
( )

- KURAM ve/||/<> KİŞİ ve/||/<> HASTALIK ve/||/<> KİŞİLİK BOZUKLUĞU
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Mart 2018 | 15:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48821 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Davranışçı Terapi | Benedict | Paraonoid Bozukluk | Depresif Kişilik

Bilişsel Kuram | Beck | Obsesif Kompulsif Bozukluk | Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu

Bireysel Psi.(Adler) | Adler | Karşı Olma, Karşı Gelme Bozukluğu | Şizotipal

Ego state | Ecstein | Paylaşılmış Psikotik bozukluk | Pasif Agresif

Psikotoplumsal Gelişim | E.Erickson | Eşeysel İşlev Bozukluğu | Antisosyal

Kendilik Psikolojisi | Kohut | Uyku Bozukluğu | Mazoşistik

DDDT | Ellis | Özgül Fobiler | Çekingenlik

Evrimsel Psikiyatri | Maslow | Vajinismus | Paranoid

Roger'cı Sağaltım | Rogers | Yaygın Kaygı Bozukluğu | Histriyonik

Ego Psikolojisi | Anna Freud | Travma Sonrası Stres Bozukluğu[PTSB] | Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu

Varoluşçu Terapi | Yalom | Yaz Etkileşimi | Self-defeating

Bireysel Psikoloji(Adler) | Bandura | Somatizasyon Bozukluğu | Pasif Agresif

Ayrılma-Bireyleşme | Mahler | Panik Bozukluk | Çekingenlik

Masterson Kuramı | Masterson | Şizofreni | Narsisistik

Transpersonel Psi. | Jung | Depresyon | Şizoid

Fenomenolojik Kuram | Kernberg | Sosyal Fobi | Borderline

Dürtü-Savunma Kuramı | Fairbairn | Madde Bağımlılığı | Şizoid

Biyolojik Kuram | E. Fromm | Egodistonik | Eşeşeysellik | Antisosyal

T.A | Watkins | Tikler | Sadistik

Oyun ve Gerçeklik | Winnicott | Kimlik krizi | Paranoid

Dürtü-Savunma Kuramı | Freud | Fobiler | Antisosyal

Logoterapi | Frankl | Dürtü Kontrol Bozukluğu | Pasif agresif

Hümanistik Psi. | Otto Rank | Konversiyon Bozukluğu | Histriyonik

Nöropsikanaliz | Schore | Hiperaktivite | Karışık tip

Nesne ilişkileri | Sullivan | Yeme Bozukluğu | Depresif Kişilik

Varoluşçuluk | Rollo May | Bipolar Bozukluk | Bağımlı

T.A. | Jacobson | İntihar | Self-Defeating

Gestalt | Bowlby | Davranım Bozukluğu(Ergen) | Narsisistik

Toplumsal Travama | Vamık Volkan | Toplumsal Travmanın Çözümü | Onarıcı ve Yıkıcı Önder

Şema Terapi | Risley | Parafidiler | Borderline )

- MAHMÛD[< HAMD] ile Mahmûd ile Mahmûd (Kaşgarlı)
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Ağustos 2014 | 23:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33885 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Övülmeye değer, hamdolunmuş, senâ edilmiş. | Hz. Peygamber'in adlarından biri. İLE Ebrehe'nin Kâbe'yi yıkmak üzere getirdiği filin adı. İLE Türk bilgini, sözlük yazarı ve edibi. | Dîvân-ü Lügat-it Türk'ün yazarı. )

- MANDELBROT KÜMESİ ile/ve/<>/< JULIA KÜMESİ
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Eylül 2014 | 10:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34232 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( f(x) = z² + c )

- MÂNİ'[< MEN | çoğ. MENEA] ile MA'NÎ/MÂNÂ[Fars.] ile Mânî[Fars.]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Ağustos 2014 | 01:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33911 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Geri bırakan, alıkoyan, engel olan, men eden. | Engel, özür. İLE Eş, benzer. İLE Ünlü Çin'li nakkaşın adı. Behram Şâpûr zamanında İran'a gelip Zerdüşt ve Îsâ dinlerinin karışımı olan bâtıl mezhebini yaymaya başlamış olmasından dolayı idam edilmiştir. [Erteng/Erjeng adlı yapıtı ünlüdür.] )

- MEKANİK FELSEFE'DE:
DESCARTES
ile/ve LEIBNIZ ile/ve NEWTON
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15191 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- MİMAR SİNAN ve KANUNÎ SULTAN SÜLEYMAN
[Bölüm: OSMANLI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14605 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- MISIR TAKVİMİ ile/ve/||/<> ÖMER HAYYAM TAKVİMİ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Şubat 2018 | 13:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48778 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( En dakik takvimler. )

- NUSRAT["NUSRET" değil!] ve/||/<>/>/< ERTUĞRUL
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Mart 2018 | 18:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48974 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çanakkale'deki mayın gemimizin adı. VE/||/<>/>/< Japonya'ya gidip de dönemeyen gemimizin adı. | Tayyareci İsmail Efendi'nin, Kahire'ye gitmek üzere havalanan fakat Kaz Dağı'na düşen uçağının, Çanakkale Zaferi sırasında onarılarak mayınların gözlenmesini sağlayan Yüzbaşı Cemal'in uçtuğu uçağa verilen ad. )
( ve/||/<>/>/< )

- ÖKLİD GEOMETRİSİ:
YER/DÜNYA İÇİN
değil GÖK İÇİN
[Bölüm: matematik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Mart 2016 | 17:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37592 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÖKLİD ile LOBACHEVSKI ile RHEIMANN GEOMETRİLERİ
[Bölüm: matematik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7860 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir doğruya dışındaki bir noktadan bir paralel çizilebiliyorsa. İLE/VE Bir doğruya dışındaki bir noktadan hiç paralel çizilemiyorsa. İLE/VE Bir doğruya dışındaki bir noktadan birden çok paralel çizilebiliyorsa. )
( Bir üçgenin iç açılarının toplamı 180 derece ise. İLE/VE Bir üçgenin iç açılarının toplamı 180 dereceden küçük ise. İLE/VE Bir üçgenin iç açılarının toplamı 180 dereceden büyük ise. )

- ÖZGÜRLÜK ile/ve/<> AŞK (AHLÂKI)
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1966 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Külün, bir daha ateşte yanmadığı gibi, kişi de aşkta yok(fânî) olmuşsa, ne kendi aklına, ne de başkasının aklına aldanır. )
( HİLMİ ZİYA ÜLKEN'in, "AŞK AHLÂKI" adlı kitabını da okumanızı salık veririz. )
( )

- PASCAL UÇURUMU ile/ve ASTRONOT SENDROMU ile/ve SİMURG SENDROMU
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7189 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- PONZO YANILSAMASI ile/ve/<> MÜLLER-LYER YANILSAMALARI
[Bölüm: fizik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 00:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46443 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Açıklamaları için burayı tıklayınız... )

- RUMELİ HİSARI ile/ve RUMELİ KAVAĞI
[Bölüm: Istanbul] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Mart 2018 | 17:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16389 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Baltalimanı - Bebek arasındadır. İLE/VE Boğaziçi'nin kuzeyindedir. Kara yoluyla Sarıyer'den sonra gidilen yolun sonundadır. )
( )

- ŞEVK-I DİL ile/<> ŞEVK Ü TARAB
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Haziran 2017 | 00:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47288 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gönül şevki, neşesi, sevinci. | Türk müziğinde, bir bileşik makam olup en az, iki yüzyıllıktır. [Abdullah Ağa tarafından oluşturulmuş olabilir.][Rast ile suzinâk makamlarından oluşup her iki dizinin ortak seslerinden yararlanılmıştır.] İLE/<> Neşe, sevinç, coşkunluk. | Türk müziğinde, bir bileşik makamdır. [III. Selim tarafından oluşturulmuştur.][Sabâ ve acem aşîran ile hüseynî aşîranda (mi) kürdî dörtlüsünden oluşmaktadır.] )

- SOTO[Jap.] ile ...
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43588 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çin'li Zen Ustası Ts'ao-shan'ın (840-901) adından bozulmuş bir sözcük. Basamaklı, aşamalı aydınlanmayı öngören Zen Okulu. )

- TARİH ve/||/<>/< KİŞİ/İNSAN ÖYKÜLERİ
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Mart 2018 | 17:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48973 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

- THALES KURAMI ile ...
[Bölüm: kisi] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43997 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir dik üçgende, dik açının tepe noktasından hipotenüse indirilen dikmenin, iki tarafında kalan iki üçgen, birbirine ve asıl üçgene benzer üçgenlerdir. )

- TÜZE'NİN TEMEL İLKELERİ - ULPIAN[M.S. 170 - 223]:
ONURLU YAŞAMAK
ve/||/<> BAŞKASINI İNCİTMEMEK ve/||/<> HERKESE, HAKKINI TESLİM ETMEK
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat 2017 | 14:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46675 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÜÇGEN ile PENROSE ÜÇGENİ
[Bölüm: matematik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ocak 2017 | 16:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46108 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... ile )

- ULTRASON ile DOPPLER
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5678 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- WEBER KATSAYILARI'NDA:
GÖRME/PARLAKLIK
ile/ve KİNESTEZİ ile/ve ACI [ısıyla ortaya çıkan] ile/ve İŞİTME [orta frekanslar] ile/ve BASINÇ [deri] ile/ve KOKU ile/ve TAD [tuz]
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5281 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 1/60 ile/ve 1/50 ile/ve 1/30 ile/ve 1/10 ile/ve 1/7 ile/ve 1/4 ile/ve 1/3 )

- ZEYREK[Fars.] ile ZEYREK[Fars.] ile ZEYREK
[Bölüm: Istanbul] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Aralık 2016 | 01:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45509 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Anlayışlı, uyanık, zeki. İLE Ketentohumu. İLE Fatih Sultan Mehmet'in, fetih sonrasında, "benim" diye belirlediği yerler. )

  

ÖZELLİKLER/NİTELİKLER/YETİLER (TOPLULUKLAR)...

- "Hiç kimse" demeden KONUŞ!!!
[Bölüm: KONUS] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 17:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26149 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "Sen" diliyle kişileri katmadan, hedef almadan KONUŞ!!!
[Bölüm: KONUS] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 17:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26161 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "KIZILDERİLİ" değil/yerine AMERİKA(N) YERLİSİ/ESKİ HİNTLİLER/OLD INDIANS
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "YANLIŞ KİŞİ/LER":
"ZAMAN KAYBI"
değil
DOĞRU KİŞİLERİ BULMA NEDENİ

[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2017 | 14:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48473 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- (Sadece) kişi/kul hakkı için SUSMA!
[Bölüm: SUS] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27125 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- (SİGARA) YASAĞI değil KISITLAMA/SI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16035 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yürürlüğe giren yasa, bir "YASAK" koyma değildir! Toplum yaşamında ve kişiler arasında düzenin sağlanması, hakların korunması için ortak kullanım alanı kuralları uygulanmak zorundadır. Sigarayla ilgili düzenleme, insanların bulunmak zorunda/durumunda olduğu -kapalı ya da açık- ortamlarda sigara kullanıcılarının keyfî uygulamalarına izin vermemek üzerinedir. Bu durumdan rahatsız olan/olabilecek kişilerin haklarının korunması üzerine de bu tür kısıtlamalar getirilmesi gerekmiştir. "YASAK" olarak ifade edilen durum, "sigara içme yasağı" değil belirli ortak kullanım alanlarında keyfî tutumda bulunulmasına engel olabilmek üzere ve çevrenin rahatsız edilmemesine yöneliktir. Doğrudan, genel bir "içmeme yasağı" getirilmemiştir. "YASAK"[< YASA][yasaya/kanuna bağlı olan] sözcüğü ve kullanımının da, kişiler [içen-içmeyen, rahatsız olan/lar] arasında anlaşamamazlık/ihtilâf [ya da olası çatışma durumunda] toplum ve devlet tarafından kabul ve onay görmüş, uyumlu bir düzen sağlanabilmesi üzerine, gereken koşulların, yazılı ve tüzel(hukukî) bir karşılığının bulunması üzerinedir. Birlik ve bütünlüğü, sürdürülebilirliği sağlayabilmenin göstergesi ve dayanakçası olarak, "YASA" ve yasal gereklilik, işlevini yerine getirmek üzere uygulanmaktadır. Kişi, kendi evinde istediği gibi [çırılçıplak] dolaşabileceği halde dışarıda/sokakta, ortak alanlarda dolaşamayacağı gibi. Bu durumu anlayan ve kabul edebilen tütün kullanıcıları, tütün ürünleri kısıtlamasının da bir uzlaşım ve çözüm gerektirdiğini rahatlıkla anlayacak ve kabul ediyor olacaklardır. )

- 3 KİŞİ/ARKADAŞ ile/yerine/ve 2, 4, 5, 6 [< üzeri] KİŞİ/ARKADAŞ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6707 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Üç kişi, olanaksız bir üçgen oluşturduğundan, biri, öbeği[grubu] terk etmelidir. )
( Üç kişi, birlikte yürürken, birini yitirirler. )

- ABDAL ile Abdal
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Nisan 2014 | 23:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33339 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Eskiden, bazı gezgin dervişlere verilen ad. İLE Safeviler döneminde, İran'da yaşayan önemli Türk oymaklarından biri. | Anadolu'da yaşayan, bu addaki bir oymak. [Geygel Abdalları] )

- ABORJİN ile/ve MAORİ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6480 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yeni Zelanda yerlisi. İLE/VE Yeni Zelanda yerli halkı. )

- ADI GEÇEN/GEÇECEK KİŞİ İÇİN:
"... DENEN"
değil ... ADLI/ADINDAKİ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Eylül 2012 | 17:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30839 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AK KEŞİŞ/LER ile/ve KARA KEŞİŞ/LER
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6491 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE Benediktenler. )

- ASURLULAR ile/ve/<> PERSLER
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Nisan 2015 | 23:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35619 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- Ayinesi iştir kişinin, SUS!!!
[Bölüm: SUS] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26968 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- Ayinesi susmaktır kişinin, SUS!!!
[Bölüm: SUS] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26969 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BAZI KİŞİLER(E/DEN):
UZAK DUR(!)MAK
ile/ve/değil/yerine/||/<> (FAZLA) YAKIN OLMAMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2013 | 01:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32427 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BEDEVÎ ile/değil/yerine/>< MEDENÎ
[Bölüm: toplum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Nisan 2012 | 19:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30158 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BOLŞEVİKLER ile/ve MENŞEVİKLER
[Bölüm: kisi] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6469 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BRAHMANLAR ile/ve KŞATRİYALAR ile/ve VAYSYALAR ile/ve SUDRALAR ile/ve PARYALAR
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6471 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Brahma'nın ağzından yaratılmış rahipler sınıfı. İLE/VE Brahma'nın kolundan yaratılmış soylular ve savaşanlar sınıfı. Krallar, savaşçılar ve soylular. [Tenleri kırmızımsıdır.] İLE/VE Brahma'nın kalçasından yaratılmış çiftçi ve tüccar sınıfı. İLE/VE Brahma'nın kalçasından yaratılmış hizmetkâr ve işçi sınıfı. İLE/VE Bu dört sınıf dışında kalanlar. )

- ÇAPUT BAĞLAMA ile/ve/<> SALAMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Haziran 2013 | 22:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32241 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/<> Sahalar'ın, çaput bağlamaya verdikleri ad. )

- ÇAR =/< SEZAR
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Mayıs 2015 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6476 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Rusça. =/< Latince. )
( Rus imparatorlarına ve Bulgar krallarına verilen san. =/< ... )

- ÇİNGENE değil/yerine ROMAN
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6484 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... DEĞİL/YERİNE Sözcük karşılığı "İnsan". )

- ÇOBAN ile GAUCHO
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Haziran 2013 | 20:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32167 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Patangonya'da yaşayan koyun çobanları. )

- DAYAKLAR ile/ve/değil/yerine PENANLAR
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Ağustos 2013 | 18:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32839 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [kafatası avcılığı] Yapmışlardır. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Yapmamışlardır. )
( Iban, Kayan, Kenyan, Melanau ve Murat aşiretleri olarak ayrılmışlardır. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Nereden geldikleri kesin olarak bilinmiyor. [Miri kentinin 100 km. güneyinde yer alan Nia Mağarası'nda yapılan arkeolojik kazılar, Penanlar'ın atalarının 50.000 yıl önce bu topraklara yerleştiğini ortaya çıkarmıştır.] )

- DRAVİDLER ile/ve MİKENLER ile/ve DORLAR ile/ve İYONLAR
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6488 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DÜNYA VATANDAŞI ile/ve/<> DÜNYA BİREYİ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Nisan 2013 | 22:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31472 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DÜNYA VATANDAŞI ile/ve VATANSIZ/HAYMATLOS
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6440 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ESKİMO ile/değil/yerine İNUİT
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6478 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kanada, Alaska ve Grönland'ın yüksek enlemlerindeki kutup bölgelerindeki yaşayanları ifade eder. İLE/DEĞİL/YERİNE Kanada'nın kuzeyinde ve Grönland'ın bazı bölgelerinde yaşayan halk. )
( [CREE ve ALGONKİN Kızılderililerinin verdiği bir addır.] Sözcük karşılığı "Başka bir dil konuşan" | "Başka ülkeden olan kişi" | "Çiğ et yiyen". İLE/DEĞİL/YERİNE Sözcük karşılığı "İnsan" | Halk. )
( Kanada'da Eskimo demek kabalıktır fakat Alaska'da Eskimolar bundan memnuniyet duyarlar. )
( Eskimo-Aleut dil ailesindeki diller, dünyadaki dillerin hiçbiriyle akraba olmayıp sadece birbirleriyle akrabadır. )
( Gelişmekte olan İnuitçe, Alaska'nın kuzeyinde, Kanada'da ve Grönland'da konuşulur. )
( Ortalama boyları 1,62'dir ve ortalama yaşam süreleri 39'dur. )
( Kendi aralarında da birbirlerini İnuit olarak tanımlarlar. )

- GERMEN ile GERMEN[Lat.] ile CERMEN
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Aralık 2015 | 14:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36915 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kale, kermen, kirman. İLE Canlılarda, gametlere dayanan ve gametlerle taşınan üreme öğelerinin tümü. İLE Eskiden, bugünkü Almanya'yı, Bohemya ve Polonya'nın batı bölümünü kapsayan Cermanya'da oturan halk ya da bu halktan olan kişi. )

- GERMİYAN OĞULLARI ve AYDIN OĞULLARI ve CANDAR OĞULLARI
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7771 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Anadolu'da, Türk bilim hayatının oluşumuna büyük katkıda bulunmuşlardır. )

- GİRİTLİLER ile/ve FENİKELİLER
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6489 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- HELEN ile BARBAR
[Bölüm: toplum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6427 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( BAR BAR (BAĞIRMAK), BARBAR: BIR BIR KONUŞAN )

- HİÇKİMSE...
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Aralık 2012 | 13:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4846 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( * ... varoluşundan şüphe edemez ve varoluşunu inkâr edemez.
* ... olmak, konuşmaya başlayana kadardır.
* ..., kimsenin, düşüncesini/niyetini okuyamaz.
* ..., hiçkimsenin, neyi bilip bilmediğini, isteyip istemediğini ya da yapıp yapamayacağını, hiçbir zaman, zemin ve koşulda bilemez.
* ...'nin diline ve dinine, dil uzatmamalı!
* ..., bir şeyin sonucunu, önceden, kesin olarak bilemez.
* ..., kimseyle kıyaslanamaz ve ölçülendirilemez.
* ..., hiçkimseye benzetilemez/benzetilmemeli!
* ..., hiçkimseyi yargılayabilecek kadar kusursuz değildir.
* ..., "Bulunmaz Hint kumaşı" değildir!
* ...'nin terazisi, bir başkasını tartmaya yetmez!
* ..., hiçkimseyi/e övmemeli, küsmemeli, yakınmamalı, suçlamamalı![olgunluğun gereği ve göstergelerindendir.]
* ...'yi, başkalarının "anlattıklarıyla" yargılamamalı!
* ...'ye, güvenmemek değil yanlışta olana, yanlış yapana ikinci kez güvenmemek!
* ...'yle, ikinci kez tanışamayız.
* ..., kendi için rahmet okuyamaz.
* ..., kendinden daha zengin olamaz.
* ..., dirseğini yalayamaz.
* ..., gölgesinin dışına zıplayamaz.
- ..., kendini gıdıklayamaz.
* ..., ayak parmaklarından birini ötekilerden ayrı olarak bükemez.
[Biri bükülmek istendiğinde hepsi bükülür.]
* ..., aramadığını bulamaz, doldurmadığını boşaltamaz, sahip olmadığı şeyden vazgeçemez, bulunmadığı yeri terk edemez.
* ..., duymak istemeyen kadar sağır, görmek istemeyen kadar kör, anlamak istemeyen kadar âciz, yapmak istemeyen kadar âtıl olamaz!
* ..., kızdığında, kendini/özünü saklayamaz.
* ..., başka bir kişinin, iki dudağının ötesinde/berisinde değildir.
* ..., yalnızken, dengede değildir.
* ..., düşünürken, düşündüğünden daha tehlikeli bir şeyi düşünemez
* ..., üçüncü kişi olmayı kabul etmez/edemez![Üç kişi biraradaysa, bir kişi orayı terk etmelidir!]
* ..., başarı merdivenini, elleri cebinde tırmanmamıştır.
* ..., başkasının donunu/külodunu giymez.
* ..., bazı durum/koşullarda, bize yardımcı olamaz.
* ..., kısa kısa konuşurken/yazarken, uzun uzun düşünmüş/düşünüyor olamaz.
* ..., hepimiz kadar akıllı değildir.
* ...nin, "Ahhh"ını alma!
* ...ye, sürekli "toplarsa", hiçbir şey yetmez.[Sürekli paylaşırsa/k da herkese yeter!]
* ..., sürekli olarak ve herşeyi kazanamaz fakat görülmesi gerekeni görebilirse herşeyde ve sürekli kazançlı çıkabilir.
* ..., bazı/çoğu düşünce/söz/yer vs., hiçkimseye ait olmadan, herkesindir!
* ..., hiçkimseye tamamen tâbi değildir, olamaz, olmamalıdır da.
* ..., üretimden çekilip tüm geleceğini, bir kişinin(adamın/kadının) "buluncuna(vicdanına)", "aşkına", (")samimiyetine("), bir gün, aklının karışmasına ve yanılgılarına bırakmamalıdır.
* AŞK'I, ÂŞIKLAR BİLİR [Başka da kimse bilemez.]
* Zaman, hiçkimse için durmaz. )

- HİÇKİMSE ile/ve HERKES
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Nisan 2012 | 19:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29977 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kimse beni sevmek zorunda değil fakat ben herkesi sevmek durumundayım. )
( Herkes, er ya da geç, bazı düşünce ve tutumlarından dönüş yapar. )

- İNSÂN
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41660 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ÜNSİYET KURAN | ADAM | İYİ, OLGUN | VAR OLMAYAN | HAKİKAT'ÜL HAKAİK | [AÇIKLAMA YETMEZ!] )

- İNSAN/KİŞİ:
NE İSTEDİĞİNİ BİLEBİLEN
ile/ve/değil/||/<>/< NE İSTEMEDİĞİNİ BİLEBİLEN
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Şubat 2018 | 15:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48753 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- IRSİYET[Ar.] değil/yerine/= KALITIM
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Mayıs 2017 | 15:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47205 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- İSTANBUL('UN):
EFENDİSİ
ile/ve MANEVÎ EFENDİSİ ile/ve KÜLTÜREL EFENDİSİ
[Bölüm: toplum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6364 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yöneticiler. İLE/VE Meşâyih. İLE/VE Dikkatli, temiz, düzenliler. )
( Maddî. İLE/VE Manevî. İLE/VE Kültürel. )
( İHTİSAB AĞALARI )

- JAİNİST(/CAYN) ile ADEMÎ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6485 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- KALAALLİTLER ile/ve İNUVİALUİTLER ile/ve İNUPİATLAR, YUPİGETLER, YUPLİTLER, ALUTİİTLER ile/ve YUPİKLER[:
Gerçek kişi]

[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6479 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Grönland'daki eskimolar. İLE/VE Kanada'daki eskimolar. İLE/VE Alaska'daki eskimolar. İLE/VE Alaska'nın güneybatısında ve Sibirya'daki eskimolar.[İnuit sözünün ne olduğunu bilmezler.] )

- KATAZAN ile/ve BACAU ile/ve MURUT
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6482 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Şehirde yaşayanlar. İLE/VE Balıkçılıkla uğraşanlar. İLE/VE Nehir kıyısında yaşayanlar. )
( KOTA KİNABALU kabileleri. [BORNEO] )

- KATHARLAR ile/ve/<> AMİŞLER
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mayıs 2013 | 15:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31806 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kan dökmez, şiddete başvurmaz, yalan ve küfre yaşamlarında yer vermezlerdi. Yemin de etmezlerdi. [Tarih, Katharlar'a, Bogomil ve Patarini adlarını da vermiştir.] İLE/VE/<> Günümüzde Amerika'da bulunan Amişler'in, Katharlar'la çok fazla ortak noktaları bulunmaktadır. )

- KELTLER ile/ve İTALİKLER ile/ve GERMENLER
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6487 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- KENGERLER(SÜMERLER) ile/ve KHMERLER ile/ve KHOİSANLAR
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Haziran 2017 | 18:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6473 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( SÜMER: Mezopotamya'da yaşamış bir ulus ve bu ulustan olan kişi. )

- KİMİ-KİMSESİ (OLMAMAK, BULUNMAMAK, KALMAMAK)
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- KİMSENİN DİNİNE VE DİLİNE, DİL UZATMAMALI!
[Bölüm: OLMALI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 18:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27518 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- KİMSESİZLER [HEM PAYLAŞILABİLİR, HEM DE PAYLAŞILMAZ; NE PAYLAŞILIR, NE DE PAYLAŞILMAZ]
[Bölüm: Paylasim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 19:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29452 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- KİMSESİZLER [PAYLAŞILIR/PAYLAŞILABİLİR]
[Bölüm: Paylasim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 19:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29283 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- KINIK BOYU ile/ve KAYI BOYU ile/ve BAYAT BOYU
[Bölüm: OSMANLI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6410 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Selçuklu. İLE/VE Osmanlı. İLE/VE ... )

- KİŞİ, NE YAPARSA:
KENDİ YAPAR
ve/+/<> KENDİNE YAPAR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2013 | 01:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32426 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- KOVBOY ile/ve GOŞO
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6475 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Amerika'da. İLE/VE Güney Amerika'da. )

- M'BORORO ile/ve/<> FULANİ
[Bölüm: toplum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Mayıs 2013 | 11:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31650 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Orta Afrika Cumhuriyeti nüfusunun %15'ini oluşturan müslüman kabileler. )

- MALAYLAR ile/ve/<> DAYAKLAR
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Ağustos 2013 | 18:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32838 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [Borneo Adası'nda yaşayan] Müslüman olan yerel halk. İLE/VE/<> Öteki dinlerden olan yerel halk.[Ada nüfusunun 1/4'ünü oluşturmaktadırlar.(Yaklaşık 3.5 milyon)]
[Yerel halkla birlikte, Hint, Çin ve Avrupa'lı topluluklar da yaşamaktadır.] )

- MEDLER ile/ve/<>/> PERSLER
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Nisan 2015 | 23:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35618 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- MİKAİLOĞULLARI ile YABGULAR
[Bölüm: toplum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6406 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- MİNYATÜR ÜSLÛB DÖNEMLERİNDE:
EMEVİLER ve ABBASİLER ve FATIMİLER
ve SİCİLYA ve İSPANYA
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Eylül 2012 | 18:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30842 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( III. yy. ile XIII. yy. arasında. )

- MİNYATÜRDE:
MİRAN ÜSLÛBU
ile/ve UYGUR ÜSLÛBU
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Eylül 2012 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30841 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- MOĞOLLAR ve TUNGUZLAR ve TÜRKLER
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6468 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- MOSKOF = RUS
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Ocak 2017 | 18:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46260 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Rus. | Acımasız, zâlim. )

- MUHAMMEDÎ'LİK:
MUSEVÎ'LİK
ve İSEVÎ'LİK
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran 2013 | 11:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32306 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dışta. VE İçte. )

- MÜRİT ve TİRİT ve KÖR YİĞİT
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 02:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19648 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Üçünden de gerekli. )

- MÜZİSYEN ile/ve/ya da MÛSİKÎŞİNAS
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13625 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ORMAN MOĞOLLARI ile/ve BOZKIR MOĞOLLARI
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Ekim 2012 | 23:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30895 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- PAPAZ ile/ve/<>/< DİYAKOZ[Yun.]
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Kasım 2015 | 15:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36383 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/<>/< Papazın yardımcısı. )

- PAPUA YENİ GİNE KİŞİLERİ ile ...
[Bölüm: toplum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42996 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kendi içlerinde evlenmenin sonucunda, kadın ve erkekler, kısa boylu ve gösterişsiz bir toplum oluşmuş. Bazıları, doğal olarak, çok farklı tonda bir sarı saça sahip. Ciltleri çok kuru olduğundan, çabuk buruşuyor ve yaşlarından çok daha yaşlı gösteriyorlar. )

- PEÇENEK ile
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ağustos 2016 | 03:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44671 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( VIII-XI. yüzyıl arasında, Türkistan'da, Güneydoğu Avrupa ve Balkanlar'da yaşamış olan bir Türk boyu. )

- PİGME ile ABORJİN ile AINU ile İNUİT
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6477 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Afrika yerlisi. İLE Yeni Zelanda yerlisi. [Lat.: Roma'lıların ilk ataları. | Yerliler. | İlk oturanlar.] İLE Japonya yerlisi. İLE Kuzey Amerika yerlisi. )

- PİGME ile/ve EFE
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6481 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Afrika yerlisi. İLE/VE Kongo'daki Pigme'ler. )

- SAKA[Ar. < SEVK/SAİK]/BEYYÂB ile SAKA ile SAKA (TÜRKLERİ)
[Bölüm: Hayvanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Şubat 2017 | 13:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46623 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Evlere, çeşmeden su taşımayı iş edinmiş olan kişi. İLE Serçegillerden, başında ve boynunda, kırmızı, sarı tüyler bulunan ve hoş öten bir kuş. İLE ... )

- SAT-SANG:
Doğru ve bilge kişilerle beraberlik.

[Bölüm: Dil/UZAKDOGU] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 18:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27770 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- SIRP ile/ve BOŞNAK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6486 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Müslüman olmayan Slavlar. İLE/VE Müslüman olan Slavlar. )

- ŞÖVALYELER'DE:
TAPINAK ŞÖVALYELERİ
ile/ve TÖTON ŞÖVALYELERİ ile/ve ST. JEAN/HOSPİTALER ŞÖVALYELERİ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6490 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( KÜRESEL MEDENİYET - TEOMAN DURALI - DERGÂH YAY. )

- TAMİLLER ile/ve/<>/>< SEYLAN'LILAR
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Ağustos 2013 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32844 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hindistan'ın güneyinden Sri Lanka'ya göç eden ilk Tamiller ve Seylan'lılar, yıllar boyunca birbirleriyle savaşmışlar. Sri Lanka'nın tarihte yerini alması ise, III. yüzyılda, başkenti Anuradhapura'dan, Buda felsefesini yayan ve bütün adayı denetimi altına alan Kral Tissa ile gerçekleşmiştir. Tamiller ile girişilen çatışmalarda, Seylan'lılar galip gelmiştir. Monarşi, dinin yayılmasını kolaylaştırmış, ülkeyi geliştirmiş, anıtlar, tapınaklar ve sulama düzenekleri kurulmuştur.

XIII. yüzyıldan sonra, sulama düzeni kötüleştiği ve azınlıkta kalan Tamiller, gittikçe daha fazla baskı yaptığından dolayı, ada halkı, başkenti sürekli değiştirmiş ve adanın güneyine çekilmek zorunda kalmıştır.

Sri Lanka adası, tarihi boyunca işgalcilerin, Portekiz'li, Hollanda'lı ve İngilizler'in akınına uğramış. Uzun yıllar, İngiltere'ye bağlı bir sömürge olarak kalmış. XIX. yüzyılda alevlenen milliyetçilik hareketleri sonucu, Hindistan'ın paralelinde, 1947 yılında, herhangi bir çatışmaya girmeden bağımsız devlet olmuştur. )
( Sri Lanka'nın yakın tarihinde önemli bir yeri olan Dias Bandaranaike, 1951 yılında, "Sri Lanka Özgürlük Partisi"ni kurarak iktidara gelmiştir. Sinhali milliyetçiliğini ve Budizm'i savunan sosyalist çizgide bir siyaset süren Bandaranaike, ülkesinin resmî dilini, İngilizce'den Sinhali diline çevirmiştir.

[1959 yılında bir suikasta kurban gidince, dul eşi Sirimavo Bandaranaike, iktidarı devralmış ve eşinin siyasetini devam ettirmiştir. 1994 yılına kadar ve dünyanın ilk kadın önderi olarak Sri Lanka'yı yönetmiştir.] )

- TOLTEK ile/ve AZTEK ile/ve İNKA ile/ve MAYA
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6472 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- TURAN
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Türklerin yurdu. )

- TÜRKLER ile/ve/<> SAHALAR
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Haziran 2013 | 14:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32230 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/<> Yakut Türkleri'nin kendilerine verdiği ad. )
( ... İLE/VE/<> Sahalar, kullandıkları dile, "Saha tıla"[Saha dili] diyorlar.[Saha dili için en kapsamlı araştırmayı, Eduard Karloviç Pekarskiy yapmış. Hazırladığı, "Saha Dili Sözlüğü"ne, 25.000 sözcük almış.]
[1907 - 1930 yılları arasında, 13 cilt olarak basılan bu sözlükte, sözcüklerin anlamlarının yanı sıra, sözlü gelenekte yaşayan folklora ait pek çok unsura da yer verilmiş. Atatürk'ümüz de, Saha Türkleri'nin dili ile ilgilenmiş ve bu 13 ciltlik sözlük, isteği üzerine, 1937 yılında kendine hediye edilmiş. Atatürk'ümüz de, dil devrimini hazırlarken, bu sözlükten çok yararlanmış.] )

- TÜRK ile/ve/değil/yerine TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI
[Bölüm: toplum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6437 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- YAHUDİLİK'TE:
SEFERADLAR
ile/ve AŞKENAZLAR ile/ve KARAİLER
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15989 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- YERLİ ile/değil ONO(PATAGONYA) YERLİSİ
[Bölüm: toplum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Haziran 2013 | 20:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32166 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/DEĞİL Patagonya'da, Darwin ve ekibi gibi yerlilere sahip çıkmaya çalışanlar, onlara acıyıp gemilerden, eski palto ve giysiler verdiler. Böylece çıplak gövdeleriyle yaşamaya alışkın yerliler, üstlerindeki ıslak giysilerle zatürre olup hastalandılar. Ayrıca, giysilerden, kızamık, kızıl gibi hiç karşılaşmadıkları hastalıklar kaptılar. Bazıları Paskalya ve Galapagos Adaları'na kaçtı. Onları uygar ve çağdaş Avrupa'lı yapma çabası iflas etti. Son yaşayan Ono yerlisi de, -belki de kahrından- 2012'de öldü. )

- YONUGİ ile/ve/<> KARENBİ ile/ve/<> GİNDO ile/ve/<> SEBU ile/ve/<> DEGOGO
[Bölüm: toplum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Temmuz 2013 | 12:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32605 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [görevleri] Şef ailesi. İLE/VE/<> Halkla ilişkiler. İLE/VE/<> Sağlık ve tıp. İLE/VE/<> Tüze ve adâlet. İLE/VE/<> Ticaret ve dış ilişkiler. )
( Mali'nin, Dogon bölgesindeki, Songo köyünde yaşayan kabileler. )

- YÖRÜK ile TÜRKMEN[< TURKOMAN < TÜRK-İMAN]
[Bölüm: toplum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6432 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sünnî göçer. İLE Sünnî olmayan göçer. )

- YUNAN ile/ve/değil RUM
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6448 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ZENCİ/FELLAH[Ar.] değil/yerine/= SİYAH/KARA TENLİ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Nisan 2017 | 23:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47073 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ZÜRRİYET[Ar.] değil/yerine/= DÖL/SOY
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Aralık 2016 | 03:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45535 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

  

ÖZELLİKLER (GÖREVLERDE / "YETKİLERDE")...

- !KARAÇALI = ÇALIDİKENİ
[Bölüm: Bitkiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Ocak 2017 | 17:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46000 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hünnapgillerden, kurak yerlerde yetişen, çiçekleri altın sarısı renginde, dikenli bir bitki. | İki kişinin arasına girerek ilişkileri bozan kişi. )

- !TAHKİR ile/değil/yerine TENKİT/TENKİD
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1209 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir kaçıştır.[kendinden, utancından, küçüklüğünden] İLE/DEĞİL/YERİNE Bilmeyi zorunlu kılar. )

- "... DÜŞÜNCELİ DÜŞÜNÜRLER" değil ... "KABULLÜ" DÜŞÜNÜRLER
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Şubat 2015 | 19:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34995 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "1000 TARAKTA BEZİ OLMAK/OLAN" ile/değil/yerine/>< "10 PARMAĞINDA, 10 MARİFET(İ OLAN)"
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9926 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ACIMAK" değil/yerine ANLAMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mart 2018 | 00:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48967 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ADAM OLACAK ÇOCUK, BOKUNDAN BELİRLİ OLUR" değil "ADAM OLACAK ÇOCUK, BOKUNDAN BİLE BELİRLİ OLUR"
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9724 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "AĞABEY/EDE"/"ABLA" ile "AMCA" ile "TEYZE"
[Bölüm: kisilers] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5861 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ABLA[Moğolca]/APA[Uygurca]/İCE/ECE[Türkçe][kökeni > PRENSES: İlk sıradaki yönetici kız kardeş.], [Yünden yapılmış kışlık giysi] )

- "ANORMAL" ile/değil/yerine AÇIK/ŞEFFAF//DÜRÜST
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ağustos 2016 | 04:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44531 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ARKADAŞ KAYBETMEK" değil KİMİN, GERÇEK ARKADAŞ OLDUĞUNU ANLAMAK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Ağustos 2017 | 13:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47727 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ARSLAN" ve "KARTAL" ve "BOĞA" ve İNSAN
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Nisan 2013 | 12:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31374 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Adâlet. VE Hikmet. VE Kudret. VE Muhabbet. )

- "ASALAK" ile/değil SIĞINTI
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Haziran 2017 | 09:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47426 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "AŞIRI ALÇAKGÖNÜLLÜ/LÜK" ile/ve/<>/>/< YAĞCI/LIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Aralık 2015 | 13:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36720 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "AYNAN YOKSA KOMŞUNA BAK" ile/ve "BANA ARKADAŞINI SÖYLE, SANA KİM OLDUĞUNU SÖYLEYEYİM"
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9758 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "BAKAN/LIK" ile/değil/yerine/> KALEM(SEKRETER/YA)
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ocak 2018 | 22:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48532 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "BEN OLMA" GEREKSİNİMİ ile/ve/||/<>/> "AİT OLMA" GEREKSİNİMİ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ekim 2016 | 23:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45075 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( En temel/öncelikli gereksinimler. )

- "BİLİMADAMI" ile/ve/değil BİLEN KİŞİ
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Nisan 2012 | 02:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30220 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "BİR TANE DAHA RİCA EDEYİM" değil/yerine "ÇOK GÜZELMİŞ"["Bir tane daha alabilirsem memnun olurum tabii" anlamında]
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 02:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21043 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "BUZDAĞININ":
GÖRÜNEN BÖLÜMÜ
ile/ve GÖRÜNMEYEN BÖLÜMÜ
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/197 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gördüğünüz, olan değildir. )
( Görünüşler, aldatıcıdır. )
( Adı değiştirebilirsiniz fakat gerçek yine kalır. )
( Appearances are deceptive. )

- "ÇELİŞİK" ile/değil ÇELİŞKİ OLDUĞUNU İDDİA EDENİN BİLGİSİZLİĞİ/YETERSİZLİĞİ
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1086 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "CİNS/LİK" / "KIL/LIK" ile "UYUZ/LUK"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6337 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ÇOK DÜŞÜNME" ile/ve/değil/yerine İYİ/DOĞRU/YETERLİ/NİTELİKLİ DÜŞÜNME
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1377 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çok düşün(ül)memeli, iyi/doğru/yeterli/nitelikli düşün(ül)meli! )

- "ÇOK GÜZELSİN!" DEMENİN:
ÖNCESİ
ile/ve/||/<>/> SONRASI
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Kasım 2016 | 13:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45245 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )
( "Çok Güzelsin!" Demenin Etkileri... yazısı için burayı tıklayınız... )

- "DENEME-YANILMA" değil/yerine YAŞANMIŞLIKLARDAN DERS ALMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Aralık 2016 | 17:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45478 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "DENEYİM" ile/değil KUŞKUCULUK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Kasım 2014 | 15:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34599 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bazı kisiler, yavaş yavaş, inanmamayı, güvenmemeyi, sevmemeyi ve tamamen kuşkucu olmayı öğrenir. Bu süreç gerçekleştiğinde de artık çok geçtir. Ne yazık ki, (bazı) "zihinlerin", "deneyim" dediği şey budur. Aklıyla bağlantısını kaybetmiş bir kişi, "deneyimli" olarak tanımlar kendini. )

- "DENGİNİ" ARAYAN değil/yerine KENDİNİ ARAYAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Şubat 2017 | 01:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46595 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Küçük zihinliler". DEĞİL/YERİNE İleri zihinliler. )

- "DERT/LERİNİ ANLATMAK" ile/değil/yerine (NİTELİKLİ VE YÜKSÜZ) İLİŞKİ (KURMAK)
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mart 2018 | 10:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48831 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "DOĞUM/ÖLÜM" TARİHİ ile/ve/değil KAYIT TARİHİ
[Bölüm: toplum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5574 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "DÜNYA KADINLAR GÜNÜ" ve/değil DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ
[Bölüm: toplum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Mart 2018 | 11:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48896 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kadının/insanın "günü" olmaz. Her gün, kadının günüdür! )

- "DÜZÜŞGEN" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< SEVİŞGEN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6834 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ERKEK (MİLLETİ)/KADIN (KISMI) DEĞİL Mİ, HEPSİ AYNI!(BÖYLE/ŞÖYLE) / ŞÖYLE/ŞUNU İSTER/YAPAR" değil/yerine "HER BİRİ AYRIDIR!"
[Bölüm: toplum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6761 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Genellememek gerekir! Büyük yanlıştır! )

- "ERKEK OLMAK" değil/yerine ÖNCE ADAM/İNSAN OLMAK SONRA "ERKEK OLMAK"
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6705 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ayrımlar yerine bütünlük üzerine düşünülerek yapılanmak gerek! )

- "ETİ SENİN, KEMİĞİ BENİM!" değil ONU, ETİNDEN VE KEMİĞİNDEN (SAPLANTISINDAN) AYIR!
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9710 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "EZİK" ile/değil ALÇAKGÖNÜLLÜ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7167 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "GENÇ" / "YAŞLI" diye birşey yok!
[Bölüm: kisi] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5804 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "GÖNÜL HIRSIZ(LIĞ)I" ile/ve/||/<> "AÇIK KAPI ARSIZ(LIĞ)I"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Şubat 2018 | 15:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48723 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "GÖRDÜĞÜM KADARIYLA" ile/ve/||/<> "BÜYÜK/AZ OLASILIKLA"
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Mart 2018 | 13:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "GÖRENEDİR GÖRENE, KÖRE NEDİR KÖRE NE?" ile/ve "ANLAYANA SİVRİSİNEK SAZ, ANLAMAYANA DAVUL-ZURNA AZ"
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9767 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "GÖZDEN IRAK OLAN, GÖNÜLDEN IRAK OLUR" ile/ve/değil/yerine "GÖNÜLE GİREN, GÖZDEN UZAK OLSA NE OLUR"
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Şubat 2018 | 17:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48813 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "GÜÇLÜ/LÜK" ve/||/<>/> KIRILGAN/LIK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart 2017 | 12:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46893 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "GÜZEL DEĞİL" değil BAKILIŞI (YETERİNCE) GÜZEL DEĞİL
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran 2013 | 13:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32346 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "GÜZEL İNSAN" değil/yerine İNSANDAKİ "GÜZELLİK"
[Bölüm: kisi] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Şubat 2018 | 09:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48765 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "GÜZEL OLAN, SEVGİLİDİR" değil/yerine SEVGİLİ OLAN, GÜZELDİR
[Bölüm: kisi] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Ocak 2017 | 13:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45937 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "GÜZEL"/"ÇİRKİN" diye birşey yok!
[Bölüm: kisi] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5817 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "GÜZELE, GÜZEL DEMEM, GÜZEL, BENİM OLMADIKÇA" yerine/değil GÜZELE, GÜZEL DERİM, GÜZEL, BENİM OLSUN DİYE! / BENİM OLAN, GÜZEL OLSUN DİYE!
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/219 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "GÜZELLİK YAPMAK" ile "KIYAK GEÇMEK"
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10023 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "HAKLI/LIK" ve/değil/||/+/<>/< AKILLI/LIK
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Haziran 2017 | 13:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47319 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "HASTA" ile/ve/değil/<> FARKLI
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Nisan 2017 | 17:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47100 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "HER ELİNİ SIKAN" İLE ... ile/ve/<> "HER CANINI SIKAN" İLE ...
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Kasım 2017 | 09:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48364 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dost olma! İLE/VE/<> Düşman olma! )

- "HERKES, KENDİ İŞİNE BAKSIN!" değil "HERKES, KENDİ İÇİNE BAKSIN!"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Mart 2017 | 08:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46831 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "HERŞEYİ BİLEN" ile/değil KENDİNİ BİLEN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Ağustos 2017 | 11:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47732 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "HİÇKİMSEMİZ" değil HİÇBİRİMİZ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11556 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "HİNDİSTAN CEVİZİ TİPİ" ile/yerine "ŞEFTALİ TİPİ"
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dıştan sert görünen fakat içi boş olan. İLE/YERİNE Dıştan yumuşak görünen fakat içi sağlam olan. )

- "İNSANOĞLU" yerine KİŞİ / İNSANLIK
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11336 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ISITILAN KURBAĞA" ÖYKÜSÜ değil/yerine "SARI ÖKÜZ" ÖYKÜSÜ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz 2016 | 02:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39141 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... DEĞİL/YERİNE Otlakların birinde bir öküz sürüsü yaşarmış. Çevredeki aslan sürüsünün de gözü öküzlerdeymiş. Ancak, öküzler saldırı anında bir araya geldiği zaman, aslanların yapılacak bir şeyi kalmazmış. Bu yüzden küçük hayvanlarla beslenmek zorunda kalan aslanlar, iyi beslenememeye başlayınca bir çare düşünmüşler. Topal aslan yanına bir iki aslanı da alarak, beyaz bayrak çekmiş ve öküz sürüsüne yanaşmış.

"SUÇ, HEP O SARI ÖKÜZ'DE..."

Öküzlerin önderi Boz Öküz ve yanındakilere tatlı dille konuşmaya başlamış:
"Saygıdeğer öküz efendiler. Bugün buraya sizden özür dilemeye geldik. Biliyorum. Bugüne kadar size zarar verdik. Ama inanın ki, bunların hiçbirini isteyerek yapmadık. Tüm suç hep o Sarı Öküz''de. Onun rengi sizinkilerden farklı ve bizim de gözümüzü kamaştırıyor, aklımızı başımızdan alıyor. Biz de barışseverliğimizi unutuyor ve saldırganlaşıyoruz. Sizle bir sorunumuz yok. Verin onu bize, siz kurtulun, yine barış içinde yaşayalım."

Boz Öküz ve heyeti, bu sözler üzerine, aralarında tartışmış ve teklifi haklı bularak, Sarı Öküz'ü vermişler aslanlara. Bir tek, Benekli Öküz karşı çıkmış ama kimseye derdini anlatamamış.

"AFERİN! SİZİ KUTLARIZ!"

Bir süre sonra, aslanlar yine aynı yöntemle gelip, bu kez Uzun Kuyruk'u istemişler:
"Gördünüz mü ne kadar barış severiz. Sizi de kararınızdan dolayı kutlarız. Ancak, şu sizin Uzun Kuyruk var ya, kuyruğunu salladıkça nereden baksak görünüyor ve aklımızı başımızdan alıyor. Size saldırmamak için kendimizi zor tutuyoruz. Oysa siz normal kuyruklusunuz. Verin onu bize, bu konuyu kapatıp, barış içinde yaşamaya devam edelim."

Boz Öküz ve heyeti, Uzun Kuyruk''u teslim etmiş, yine Benekli Öküz karşı çıkmış. Uzun Kuyruk, aslanların pençesi altında can vermiş.

"NEREDE KAYBETTİK BİZ BU SAVAŞI?"

Bu olay, sürekli tekrarlanmış, her seferinde farklı bahanelerle. Sonunda, öküzler zayıflamış, aslanlar küstahlaşmış. Artık, hiçbir bahane ileri sürmeden, doğrudan müdahale ederek, "Verin bize şunu, yoksa karışmayız" demeye başlamışlar. Birer birer aslanların pençesinde can verirken, Boz Öküz ve birkaç öküz kalmış geride. İçlerinden biri, önderlerine, "Ne oldu bize? Nerede kaybettik biz bu savaşı? Oysa, zamanında ne kadar da güçlüydük" diye sormuş.

Boz Öküz, Benekli Öküz'ün sözlerini anımsayarak, gözleri nemli... "Biz, Sarı Öküz'ü verdiğimiz gün kaybettik bu savaşı..." )

- "İYİCENE, GÜZELCENE" değil İYİCE, GÜZELCE
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11575 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "KALBİN DERİNLİĞİ" ile/ve "DERİNLİĞİN KALBİ"
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Haziran 2013 | 15:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32044 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "KALIN KAFALI/LIK" ile/ve ANLAMAK İSTEMEMEK
[Bölüm: kisiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6189 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "KALIN/LIK / KABA/LIK" değil/yerine/>< "İNCE/LİK"
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mart 2017 | 22:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46961 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kişinin, kırılma nedeni. >< Herşeyin kırıldığı nokta. )

- "KALP KALBE KARŞIDIR/KARŞIYMIŞ (DERLER)" değil KALPTEN KALBE YOL VARDIR
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9728 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "KESER" ya da "RENDE" GİBİ OLMAK değil/yerine "TESTERE" GİBİ OLMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Haziran 2017 | 11:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47316 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Hep bana, hep bana." YA DA "Hep sana, hep sana." DEĞİL/YERİNE Hem sana, hem bana. )

- "KİŞİ, KÖTÜ" değil İŞİ(PARA DURUMU), KÖTÜ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Mart 2014 | 19:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33304 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "KİŞİ/TOPLUM, DİN İÇİN" değil DİN, KİŞİ/TOPLUM İÇİNDİR!
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2014 | 16:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32286 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( DİN: Kendine verdiğin söz. )

- "KİŞİLER, DİN İÇİN" değil/>< DİN/INSANLIK, INSANLIK İÇİN
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Şubat 2018 | 10:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48801 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "KİŞİLERİ KONUŞMAK" ile/değil/yerine KİŞİLERLE KONUŞMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Mart 2018 | 23:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48955 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "KIYMATARYEN" değil/yerine KIYMETARYEN
[Bölüm: Beslenme] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Eylül 2014 | 21:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34326 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hayvanlara/canlılara kıyan ya da "kıyma" denilen şeyden yapılan "şeyler" yiyen. DEĞİL/YERİNE Hayvanların değerini bilip tüm canlılara saygı göstererek yaşama olanağı sunmayı tercih etme zihninde, tutum ve davranışında olanlar. )

- "KÖRLÜK/SAĞIRLIK"(IN NEDENİ) ile/ve/||/<> TIKANIKLIK('IN NEDENİ)
[Bölüm: kisiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Mart 2018 | 23:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48975 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Olanaklar/olanaklılık, rahatlık. İLE/VE/||/<> Yeti/yetenek, becerme, başarı. )

- "KRİZ YOK" değil/ne yazık ki KERİZ ÇOK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Eylül 2016 | 13:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44995 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "KÜL OLMAK" ile/ve/||/<> "GÜL OLMAK"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Şubat 2016 | 13:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Nefsini yakarak. İLE/VE/||/<> İyilik yaparak. )

- "KUŞKUCULUK" ile/değil/yerine GÖRELİLİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mart 2018 | 10:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48840 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "MEŞGUL" ile/değil/yerine/>< ÜRETKEN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Ocak 2017 | 23:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46285 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "MİNÜR" değil MÜNÎR[< NÛR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ocak 2018 | 21:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48526 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... DEĞİL Işık veren, nurlandıran, parlak. )

- "MÜKEMMELİYETÇİ/LİK" ile/ve/değil/<> "GARANTİCİ/LİK"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Mart 2015 | 15:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35100 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "MUM DİBİNE IŞIK VERMEZ" ile "TERZİ KENDİ SÖKÜĞÜNÜ DİKEMEZ"
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9783 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "NESEB/SOY" değil/yerine/>< NİSBET
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Nisan 2015 | 01:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35369 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "NORMAL KİŞİ" :/= ANORMAL KİŞİ
[Bölüm: toplum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4797 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "O DA HAKLI, O DA, O DA" ile/değil/yerine HER BİRİNDE, HAKLILIK PAYI VAR
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Şubat 2018 | 11:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48768 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ÖLDÜ" değil/yerine "YORULDU GİTTİ"
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Eylül 2017 | 20:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47931 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "OROSPU" ile/değil METRES
[Bölüm: kisi] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6500 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "PARA" (SAPLANTISI) değil/yerine KİŞİ/İNSAN[KARDEŞ/ARKADAŞ/OLANAKSIZ/MAĞDUR]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Ocak 2017 | 20:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46152 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "PEŞİNDE KOŞMAMAK" ile/ve/değil/yerine/||/<> VAZGEÇMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Aralık 2015 | 17:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36837 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "POLİTİKACI" değil/yerine DEVLET ADAMI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Temmuz 2015 | 12:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35928 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Seçimleri düşünür. DEĞİL/YERİNE Gelecek kuşakları düşünür. )

- "SANA SÖVÜYORUM" değil/yerine/>< SENİ SEVİYORUM
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ağustos 2014 | 01:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33954 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( DEĞİL/YERİNE/>< )

- "SANATÇIYIM" DİYEBİLMEK İÇİN:
USTANI GEÇECEKSİN
ve/||/<>/> SENİ GEÇECEK BİR ÖĞRENCİ YETİŞTİRECEKSİN
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Eylül 2015 | 10:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36277 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "SAYIN APARTMAN YÖNETİCİLİĞİ" değil SAYIN APARTMAN YÖNETİCİSİ/YÖNETİMİ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Şubat 2017 | 15:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46599 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "SEMPATİK" ile/değil/yerine/<> YAKIŞIKLI/GÜZEL
[Bölüm: kisi] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6642 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "SENİ SEVİYORUM" (DEMEK/DİYEMEMEK) ile/ve/değil/yerine SEVDİĞİNİ GÖSTERMEK/YANSITMAK/YAŞATMAK
[Bölüm: kisi] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6780 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "SIĞ" ile/ve/<> "ÇİĞ"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Nisan 2016 | 10:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37983 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "SİYÂSETÇİ/LER" ile/değil/yerine DEVLET ADAMI/ADAMLARI
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mayıs 2012 | 02:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30453 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Devletin günlük sorunlarıyla uğraşır/lar. İLE/DEĞİL/YERİNE Devletin yüzyıllık sorunlarıyla uğraşır/lar. )

- "SİZ (DE) HÂLÂ ÇOK GÜZELSİNİZ" değil SİZ (DE) HER ZAMAN ÇOK GÜZELSİNİZ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11506 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "SORUN/SIKINTI":
"FARKLI OLMAK/TA"
ile/ve/||/<>/ne yazık ki FARKINDA OLMAMAK/TA
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mart 2018 | 11:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48853 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

- "SORUNLU" ile/değil/yerine/>< SORUMLU
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Ocak 2018 | 23:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48563 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "SOYLU" ve/||/=/<> İNSAFA GELEN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Nisan 2013 | 12:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31394 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( En "soylu" kişi/ler, insafa gelen(ler)dir. )

- "STAR"[İng.] değil/yerine/= "YILDIZ"
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mayıs 2017 | 12:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47238 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "TAKILMAK" ile/değil/yerine ÜSTÜNDE DURMAK/ÖNEMSEMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7336 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "TİTİZLİK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< ÖZEN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mart 2018 | 10:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48834 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "TÜRKÇE, LASTİK GİBİDİR/BİR DİLDİR" değil/ne yazık ki (CAHİL/AHMAK) KİŞİ, HERŞEYİ, HER YERE (OLMADIK YERLERE) ÇEKER/ÇEKEBİLİR
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8735 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ÜSTÜN" ile/değil ÜSTTE DURAN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ocak 2017 | 19:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ÜSTÜN/LÜK / GERİ/LİK" ile/ve/değil/yerine FARK/LI/LIK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ÜSTÜNLÜK" değil/>< SEÇİLMİŞ/LİK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2912 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "UZMANLIK" ile/ve/değil/yerine/||/<> MESLEK
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Şubat 2015 | 14:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34731 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ÜZÜM, ÜZÜME, BAKA BAKA KARARIR" ile/ve/||/<> "KÖRLE YATAN, ŞAŞI KALKAR"
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Mart 2015 | 01:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35101 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "YAKIN" ile
[Bölüm: kisilers] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5866 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "YARARLI-ZARARLI" ile/ve/<>/> DOĞRU-YANLIŞ ile/ve/<>/> İYİ-KÖTÜ ile/ve/<>/> GÜZEL-ÇİRKİN ile/ve/<>/> SEVAP-GÜNAH
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Kasım 2016 | 02:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2554 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Akl-ı temyizî. İLE/VE/<>/> Akıl. Akl-ı Nazarî. İLE/VE/<>/> Akl-ı amelî. İLE/VE/<>/> İç duyular. İLE/VE/<> Vicdan. )
( ... İLE/VE/<>/> Kavram ve nesnenin uygunluğu. İLE/VE/<>/> Düşünce ve eylemin uygunluğu. İLE/VE/<>/> Biçim ve içeriğin uygunluğu. İLE/VE/<> ... )
( Spor. İLE/VE/<>/> Bilim. İLE/VE/<>/> Felsefe/Ahlâk. İLE/VE/<>/> Sanat. İLE/VE/<> Din. )
( İyi, yarar ve hazın sürekliliği olarak yorumlanır. )
( İyilik konusunda, insanlar, dört bölümdür:
1. Herkesten önce yapanlar: Bunlar, kerîmdir;
2. Taklit yoluyla yapanlar: Bunlar, hakîmdir;
3. Engelleyenler: Bunlar, eşkiyâdır;
4. Hoşlandıklarından dolayı yapanlar: Bunlar, kötü niyetlilerdir. )
( Kendiniz için neyin iyi olduğunu bilmezken, başkaları için neyin iyi olduğunu nasıl bilebilirsiniz? )
( When you do not know, what is good for yourself; how can you know, what is good for others? )
( ... WITH/AND/<>/> Appropriateness of concept and object. WITH/AND/<>/> Appropriateness of thought and action. WITH/AND/<>/> Appropriateness of shape and content. WITH/AND/<> ... )
( ... WITH/AND/<>/> Rational. WITH/AND/<>/> Ethic. WITH/AND/<>/> Aesthetics. WITH/AND/<> Religious. )
( Sport. VS./AND/<>/> Science. VS./AND/<>/> Philosophy. VS./AND/<>/> Aesthetics. VS./AND/<> Religion. )

- "YAYAN" (KALMAK) değil YAYA (KALMAK)
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Ekim 2017 | 13:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48212 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ZAYIF" ya da "GÜÇLÜ" ile/değil/yerine ZEKİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Mayıs 2015 | 00:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35744 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İntikam alır. YA DA Affeder. İLE/DEĞİL/YERİNE Görmemezlikten gelir. )

- "ZAYIF/LIK" ile/ve/değil NARİN/LİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6676 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- (")BAŞ AĞRISI(") ile/ve/<> (")KARIN AĞRISI(")
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Nisan 2016 | 10:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37707 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [durumlar/"sorunlar"] "Kaldırılamadığında". İLE/VE/<> "Sindirilemediğinde". )

- (")BODRUM KAT(") ile/ve/<> (")TAVAN ARASI(")
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2018 | 12:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48920 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Travmalar". İLE/VE/<> "Hoş anılar". )

- (")BOZUK(") ile BOZUK
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Nisan 2015 | 20:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35495 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bozulmuş olan. | Görevini yapamaz, işlemez duruma gelmiş. | Kızgın, sıkıntılı. İLE Türk halk müziğinde kullanılan, bağlamadan biraz büyük ve meydan sazından küçük, dokuz telli bir saz. )

- (")BÜYÜMEK(") ile/ve/||/<>/>/< "ÇOCUKLAŞABİLMEK"
[Bölüm: davranis-tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Ocak 2017 | 05:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46036 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zamanın etkisi. İLE/VE/||/<>/>/< Kişinin becerisi. )
( İçindeki çocuğa sarıl! Sana, insanı anlatır... )
( )

- (")DOLANAN(") ile/değil DOLAŞAN
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ocak 2018 | 21:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48614 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- (")GERÇEKLİK(") ile/ve/değil/||/<>/< GEREKSİNİM
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mart 2018 | 11:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48865 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- (")İLKE(") ile/ve/<> KİŞİ/İNSAN
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6043 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bazen, bir ilke için herkesten, bazen bir kişi/insan için tüm ilkeler(imiz)den vazgeçebiliriz/vazgeçebilmeliyiz! )

- (")KESİNLİK(") ile/ve/değil KESİNLİĞİN OLANAKSIZLIĞI
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2500 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- (")KEZBAN(")[Ar.] ile/değil/>< KEZBAN[Fars.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Haziran 2016 | 03:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39116 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kötü kadın. | (")Deneyimsiz, beceriksiz, bilgisiz, görgüsüz kadınlara yakıştırılan söz("). İLE/DEĞİL/>< Becerikli, hamarat kadın. )

- (")MİKROSKOP(") ile/ve/||/<>/>< (")TELESKOP(")
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Mart 2015 | 16:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35097 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [İnsanın] Önemini/"büyüklüğünü" gösterir. İLE/VE/||/<>/>< Önemsizliğini/küçüklüğünü gösterir. )

- (")SORUNLARI("):
BAŞKALARIYLA OLAN/LAR
ile/değil/yerine (OLABİLDİĞİNCE) KENDİYLE OLAN/LAR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2018 | 15:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32977 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sorunun, kendi(nde) olduğunu anla(ya)mayan kişiler, ne yazık ki, çözümü, başkalarının huzurunu bozmakta "ararlar/bulurlar". )
( [çoğunlukla] Kendiyle, (ciddi) sorunları olan(lar)dır. İLE/DEĞİL/YERİNE Başkalarıyla, "sorunlu" "görünseler/düşünülseler" de sorunsuzdur(lar). )

- (")TOHUM(") ve/||/<> (")MEYVE(") ve/||/<> (")ÇEKİRDEK(")
[Bölüm: Bitkiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ocak 2017 | 18:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46301 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- (BAZI TANINMIŞ) FİLOZOF ve BİLGİNLER
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Şubat 2014 | 15:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15902 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( * ORPHEUS: Antik Yunan'ın mitolojisini -mitini değil, mitinin lojisini, bilimini- oluşturan ve öğreten.
( Orpheus, Fenike dilinde Nur anlamına gelen Aur, Yunanca'da Arpha ile şifa anlamına gelen Rafae sözcüklerinden oluşmuştur ve "Nur ile şifa veren" anlamına gelmektedir. )
* HERMES: Hermes Trimegistes(Üç kere bilge Hermes).
( TRIMEGISTES (3 KEZ BİLGELİK): SEMÂVÎ ve ARZÎ ve KALBÎ )
( Hermes'in Mısır dilindeki adı Thot'dur. )
( İdris sözcüğünün anlamı terzidir. )
( Hermes sözcüğü Ermes, Hermis ve Heramis biçimlerinde söylendiği gibi, Anadolu Türkçesi'ne de Ermiş olarak girmiş ve Tanrı'ya kavuşma halinin bir adı olarak benimsenmiştir. Böylece tasavvufun en temel kavramı ve amacı "ermiş" olmuştur. )
( Hermetik Öğreti'nin etkisi altında gelişmiş İbrani ve Arabi kültürlerde, "İbrani Kabalası ve Zohar'da, Arabi Ebced ve Hurufilik'te" görülen sessiz harflerin sayılarla eşleştirilmesi ve yerlerinin değiştirilerek anlama kombinasyonları oluşturulması geleneği Hermetik'tir. )
* HERAKLEİTOS: Filozof.
( Herakleitos'a göre Evren, varlığı tüm içeriği bakımından sürekli bir oluş içinde değişmektedir. )
( Herakleitos'a göre, insanlar duyular ve görüngüler tarafından aldatılmaktadır, bunun için bilge insan mutluluğa ve doyuma giden yolda us'u izlemelidir. )
* HERAKLEİTOS: Filozof.
( Parmenides'te "Doğa", "Var olan" anlamına gelir. )
* PROTOGORAS: Filozof.
( Hakikatin ölçüsü insandır; insandan bağımsız saltık bir hakikat yoktur. )
* DEMOKRİTOS: Filozof.
( Demokritos'a göre metafiziksel araştırmanın hedefi bilgi kazanmaktır; törel hedef ise mutluluğu, ansal barış ya da huzuru kazanmaktır. )
* ARKHILOKHOS: Şair.
* SAPPHO: Şair.
* ALKAIOS: Şair.
* SOLON: Kanun koyucu, hukukçu. (Yedi Bilge'den).
* THALES (M.Ö. 600): Doğa ve felsefe bilimcisi. Suyu ilk arke olarak nitelendirmiştir. İyonya Mektebi denilen meşhur mektebin kurucusu, Yedi Bilge'nin birincisi ve astronomi bilginlerindendir. Güneş tutulmasının olduğunu keşfetmiştir.
( Aristoteles tarafından Thales'in ilk filozof olarak kabul edilmesinin nedeni, Thales'in düşünceyi teolojiden doğa üzerine yöneltmesidir. Başka bir deyişle, evrende olan bitenin bilgisini insanın kendi düşüncesi, becerisi ve çabasında aramayı, bunun için doğaüstü hiçbir güce gereksinim duymamayı, zihinsel düzeyde Thales başlatmıştı. Bu, insanın inandan akla yükselmesinin bir göstergesidir. )
* ANAKSIMANDROS: Astronomi ve coğrafya bilginidir.
* PYTHAGORAS: Filozof ve geometri bilgini, sayı mistiği-matematikçi-felsefeci.
( Pİ: 3,1416, THA: İlk ilke, GORAS: Karanlıktan aydınlığa çıkaran, aydınlatan, RA'ya kavuşturan. )
( Matematikte (pi) ile gösterilen, "Çember uzunluğunun çemberin çapına oranı"ndan çıkartılan sabit bir sayıdır.
Pi sayısı sınırlı sonsuzluğu ifade etmekle, bilginin kesin değil ama yaklaşık olarak doğruluğunu belirtmekte.
Pi sayısı rasyonel tamsayılara karşın irrasyonel ve aşkın bir sayıdır.
Geometriye ait bir ifadenin matematiksel anlatımı.
Pythagoras'ın mistisizmindeki kavramsallığı, sınırlı sonludan sınırsız sonsuza akıl yoluyla bağ kurma çabasıdır. Başka bir deyişle, sonlu ve karşıtı sonsuzun akıl aracılığı ile armonik bir bütünlük olarak kavranma denemesidir. )
( Piramit: PY-RA-MYTH )
* AISOPOS: Meşhur Kinik, bir öykücü.
* PINDAROS: Şair.
* AISKHYLOS: Tragedya mucidi.
* SOPHOKLES: Dram yazan şairlerin birincisidir.
* ARISTOPHANES: Komedya şairi.
* HERODOTOS: Tarihçilerin babası. (Şeyhü'l-Müverrihîn)
* THUKYDIDES: Tarihçi.
* KSENEPHON: Filozof, tarihçi.
* METON: Matematikçi | Astronomide "Altın Dönem" denilen ondokuz senenyi keşfetmiştir.
* HIPPOKRATES: Tabâbeti diriltmiştir.
* PERIKLES: Kendi adıyla anılan bir ilerleme döneminin kurucusudur.
* ANAKSAGORAS: Atina'da felsefeyi ilk kurandır.
* SOKRATES: Filozof.
( GNOTHI SEATONU! )
( Sokrates dışta olan bitenden çok, insana, insan aklına ve onun kavramlarına yönelmekle, bilgi kuramcılığının temellerini atmıştır. )
* PLATON(EFLATUN): Filozof. Sokrates'in öğrencisi. Geniş omuzlu/göğüslü.
* ARİSTOTELES: Filozof. Platon'un öğrencisi.
( İSKENDER ÖNCESİ ARİSTOTELES ile İSKENDER SONRASI ARİSTOTELES )
* ARISTIPPOS: Tanınmış Kirene Okulu'nun kurucusudur ve Kirene'liler arasında en çok incelik sahibi olanıdır.
* PHIDIAS: Meşhur heykeltıraş.
* POLYGNOTOS: Meşhur ressam.
* DEMOSTHENES: Meşhur hatip.
* EUKLEIDES: Meşhur geometri bilgini.
* ARKHIEMEDES: Meşhur geometri bilgini olup, yakıcı aynaları ve hidrostatikteki kanunu ve burgusu ile olağanüstü şöhret kazanmıştır.
* KONFÜÇYÜS(KUNG-FU-TZU) (İ.Ö. 557-479): Öğretisi mistik değil, tamamıyla pratik ahlâk öğretisidir. Bu öğreti dinsel ve metafizik hiçbir öğe taşımaz. )

- (BİRİNİ, BİR ŞEYİ) "GÜZEL BULMAK" ile/değil/yerine GÜZELİ BULMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Temmuz 2016 | 22:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41969 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yanılabilirsin. İLE/DEĞİL/YERİNE Yanılmazsın. )

- (ONUN/SENİN) GÜZELLİĞİNE BAKMAK ile/değil/yerine GÜZELLİĞE BAKMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Aralık 2012 | 16:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31165 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- (SİGARA) YASAĞI değil KISITLAMA/SI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16035 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yürürlüğe giren yasa, bir "YASAK" koyma değildir! Toplum yaşamında ve kişiler arasında düzenin sağlanması, hakların korunması için ortak kullanım alanı kuralları uygulanmak zorundadır. Sigarayla ilgili düzenleme, insanların bulunmak zorunda/durumunda olduğu -kapalı ya da açık- ortamlarda sigara kullanıcılarının keyfî uygulamalarına izin vermemek üzerinedir. Bu durumdan rahatsız olan/olabilecek kişilerin haklarının korunması üzerine de bu tür kısıtlamalar getirilmesi gerekmiştir. "YASAK" olarak ifade edilen durum, "sigara içme yasağı" değil belirli ortak kullanım alanlarında keyfî tutumda bulunulmasına engel olabilmek üzere ve çevrenin rahatsız edilmemesine yöneliktir. Doğrudan, genel bir "içmeme yasağı" getirilmemiştir. "YASAK"[< YASA][yasaya/kanuna bağlı olan] sözcüğü ve kullanımının da, kişiler [içen-içmeyen, rahatsız olan/lar] arasında anlaşamamazlık/ihtilâf [ya da olası çatışma durumunda] toplum ve devlet tarafından kabul ve onay görmüş, uyumlu bir düzen sağlanabilmesi üzerine, gereken koşulların, yazılı ve tüzel(hukukî) bir karşılığının bulunması üzerinedir. Birlik ve bütünlüğü, sürdürülebilirliği sağlayabilmenin göstergesi ve dayanakçası olarak, "YASA" ve yasal gereklilik, işlevini yerine getirmek üzere uygulanmaktadır. Kişi, kendi evinde istediği gibi [çırılçıplak] dolaşabileceği halde dışarıda/sokakta, ortak alanlarda dolaşamayacağı gibi. Bu durumu anlayan ve kabul edebilen tütün kullanıcıları, tütün ürünleri kısıtlamasının da bir uzlaşım ve çözüm gerektirdiğini rahatlıkla anlayacak ve kabul ediyor olacaklardır. )

- (TEK/BAZI) BİLİMİNSANLARI
[Bölüm: tek] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 17:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25423 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- (TEK/BAZI) SANATÇILAR
[Bölüm: tek] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 17:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25424 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- 1.5 - 2 YAŞINDAKİ, DIŞARI ÇIKMAK İSTEMEYEN ÇOCUĞA:
"DIŞARI ÇIKIYORUZ/ÇIKALIM MI?" DEMEK/SORMAK
değil/yerine "TAVŞAN GİBİ Mİ, SİNCAP GİBİ Mİ ÇIKALIM?
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2018 | 12:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48915 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- 4 YIL, 4 AY, 4 GÜN:
Çocukların, eğitime (ilk öğrenim ve eğitime) başlatılma eşiği.

[Bölüm: Esik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 17:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25245 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- FİLOZOFLAR('I)
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15202 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- TARİHTEN KİŞİLER
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6393 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DİL ile/ve İNSANBİLİM(ANTROPOLOJİ)
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8443 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ACEM ile Acem ile A'CEM
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Mart 2014 | 20:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16908 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Harflere nokta koyma. | Türk müziğinde, "mi" notasına yakın bir perde. İLE Arap olmayanlar. | İran'lılar. İLE Arap kavminden olmayan. )

- ÂCİZ/LİK ile/ve/<> YOKSUN/LUK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2014 | 17:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33292 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ACİZ ile ÂCİZ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Mart 2014 | 21:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11162 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gücü, bir işe yetmez olanın durumu, güçsüzlük. | Beceriksizlik. | Birinin, borcunu, zamanında ödeyememesi durumu. İLE Gücü bir işe yetmez olan, güçsüz. | Beceriksiz. )

- ÂDÂK[Fars.] ile ADAKK[Ar.] ile ADAK/NEZİR[Ar.]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ada. İLE [Daha/en/çok] Dakik, ince. İLE Bir dileğin gerçekleşmesi için sahip olunandan vazgeçmek ve/veya vazgeçilen şey. )

- ADÂLET BEKLEME! ve/||/<> HUZUR BEKLEME!
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ocak 2017 | 15:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45917 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [ne yazık ki] "Gücün", "haklı çıktığı/çıkarıldığı" yerlerde. VE/||/<> "Güce tapan" "kişilerin" olduğu yerde. )

- ADÂLET HEYKELİNİN GÖZLERİNİN KAPALILIĞI:
NAMUSSUZLARA GÖZ YUMMAK İÇİN
değil ÂDİL OLMAK İÇİN
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Mayıs 2016 | 03:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38172 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ADÂLET ile/ve/<> BİLİM ile/ve/<> AŞK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Aralık 2016 | 03:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45411 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ADÂLET ile/ve/||/<> MERHAMET ile/ve/||/<> TİCARET
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Nisan 2016 | 04:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37645 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ADAM:
ER KİŞİ
ile/ve/değil İNSANİYETLİ
[Bölüm: toplum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6353 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ADAM ile/ve/||/<> EFENDİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Ocak 2018 | 23:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48553 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir şey/ler biliyorsan, susma! İbret alsınlar. İLE/VE/||/<> Bir şey bilmiyorsan, sus ki, en azından, efendi sansınlar. )

- ADANMIŞ(LIK) ile İNANMIŞ(LIK)
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14805 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ADANMIŞ/LIK ile FEDAKÂR/LIK
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14804 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ADEM
|------VEHM------|ŞEKK|------ZANN------|
ile/ve/değil//yerine/=/||/<>/>/<
YAKÎN

[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1128 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 0
|------%50 altı.[1-49]------|%50-50|------%50 üzeri.[51-99]------|
ile/ve/değil/yerine/=/||/<>/>/<
%100 )
( Anımsadığınız şeylerle, onlar gerçekmişlercesine meşgul oluyorsunuz. )
( YOK(LUK)
|------ KURUNTU------|BELKİ|------KUŞKU------|
ile/ve/değil/yerine/=/||/<>/>/<
KESİN(LİK) )

- ADMİN[İng.] değil/yerine/= YÖNETİCİ
[Bölüm: hizmet] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Eylül 2017 | 15:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47870 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AFFETMEK ile/ve/değil/yerine/||/<> VAZGEÇMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Aralık 2015 | 16:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36686 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÂGÂH ile ÂRİF
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 02:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20074 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AGRESİF[İng. AGRESSIVE] değil/yerine/= SALDIRGAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mart 2017 | 15:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46956 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AHÇI değil AŞÇI
[Bölüm: Beslenme] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8135 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AHLÂKIN GÜZELLEŞMESİ ile/ve/<> RIZKIN GENİŞLEMESİ
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Haziran 2012 | 16:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30637 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AHLÂKLI değil AHLÂK KİŞİSİ
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6374 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AHLÂKSIZ ile 2 KERE AHLÂKSIZ
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Eylül 2016 | 02:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6373 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir insan, dindar bilindiği halde, ahlâklı değilse, ya bâtıl bir inanca, "din" adı vermektedir, ya da sahtekârdır. )

- AHLÂKSIZ ile/değil KÖTÜ AHLÂKLI
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mayıs 2013 | 17:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31888 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AHLÂK ve/<>/> GÜZELLİK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Temmuz 2013 | 19:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32711 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AKDOĞAN ile ŞÂHBÂZ[Fars.]
[Bölüm: Hayvanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Temmuz 2017 | 19:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47484 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE İri bir tür akdoğan. | Çevik ve becerikli. | Yiğit, kahraman, mert kişi. )

- AKIL HOCASI ile/ve/değil/<> ESİN KAYNAĞI
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ekim 2015 | 20:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36347 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AKIL:
USTA
ve/<> MÜRŞİD
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Temmuz 2015 | 14:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35827 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Öncelikle, kendi [donanımlı/yetkin] aklın ve kendine! )

- ÂKİL ile/ve ÂŞIK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5908 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AKIL ile/ve/||/<> FİKİR
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2016 | 11:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37319 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Varolanları[mevcudu] bilmek. İLE/VE/||/<> Varlığı[vucudu] bilmek. )

- AKL-I SÂLİM ile/ve/> KALB-İ SELÎM ile/ve/> SEKÎNE
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2558 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ALÂKA ile MÜNÂSEBET
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Temmuz 2017 | 19:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47513 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ALÇAKGÖNÜLLÜ/LÜK ile/ve YÜCEGÖNÜLLÜ/LÜK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4408 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ALDIRMAMAK ile/ve/<> AFFETMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Nisan 2015 | 15:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35406 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÂLİM'KEN ÂRİF OLMAK ile ÂRİF'KEN ZARİF OLMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Temmuz 2013 | 15:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32462 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÂLİM/ÂRİF ile/ve/değil/yerine/<> İMAN EDEN
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Mayıs 2013 | 16:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31726 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÂLİMLER/ÂRİFLER/ZARİFLER/ÂŞIKLAR ile/>< CAHİLLER
[Bölüm: kisi] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Kasım 2012 | 18:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30969 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Birbirlerini bilirler/tanırlar. İLE/>< Birbirlerini bilmezler ve tanımazlar. )

- ÂLİM ve/> ÂMİL
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5900 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bilen. VE/> Hem bilip, hem eyleyen/uygulayan/kullanan/işleyen. )

- ÂLİM ile/ve ÂRİF
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Temmuz 2013 | 17:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20058 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Âlim; Evvel ile Ahir, Batın ile Zahir'i bilen, tüm bildiklerini en iyi/üst derecede bağlantırabilme/birleştirebilme seviyesine ulaşmış kişi. İLE/VE Ârif; alimin niteliklerinin üzerine ek olarak, hikmetine sahip olup, zaman ve zeminine/mekânına göre değerlendirme yapabilen kişidir. )
( Fikir üretir. İLE/VE Akıl üretir. )
( Faal akıldaki bilgi ile ittisâl eder. İLE/VE Işk ile ittisâl eder. )
( Faal akıldaki bilgiyle belirli bir tecrîd-tehzîb süresince ve hads yoluyla ittisâl eder. İLE/VE Belirli bir riyâzet-tezkiye süresince, ilâhî ışığa doğrudan değer. )
( Doğru hisse sahip olandır. İLE/VE Doğru sonuca sahip olandır. )
( Sorunları/engelleri çözer/çözebilmelidir. İLE/VE İnsanları çözer. )
( İlmini ölümlüden tahsil eden. İLE/VE İlmini ölümsüzden alan. )
( Eşyanın (kesret) hakikatini inceler. İLE/VE Tek'in (letâfet) hakikatini inceler. )
( ... İLE/VE İlâhî inâyetin tecellî sürecini mistik riyâzetle deneyimleyen. )
( Ârifler, ilimsiz, gözsüz, habersiz, müşahedesiz, sıfatsız ve perdesiz görürler. )
( Ârifler meclisine git de, istersen uyu. )
( Âlim, bir konuyu ilm-el yakîn; Ârif, ayn-el yakîn olarak bilir. )
( Âlim fikir/hüküm icâd eder; Ârif, akıl icâd eder. )
( Ölümlüden ilmi alan. İLE/VE Allah'tan ilim sahibi olan. )
( Meselerle, konuşmakla, hükümleri icrâ etmekle adâleti teskin eden zât. İLE Gördüğü şey üzerine insana hali vermekle sekinete ulaştıran zât. )
( Yarım âlim dinden, yarım doktor candan eder. )
( Âlimlerin en faziletli ilmi sükûttur. )
( Asıl güneş, âşıkların, âriflerin kalplerinden, gözlerinden doğan güneştir. )
( Vazgeçer. İLE/VE Sığdırır. )
( Bilirler. İLE/VE Yaşadıklarını da bilirler. )
( Malumu bilirler. İLE/VE Mazeretleri bilirler. )
( Baba. İLE/VE Anne. )

- ÂLİM ile/ve ÂRİF ile/ve KÂMİL
[Bölüm: kisi] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5877 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bildiğini bilen, nesnesini bilen. İLE/VE Bilmediğini bilen, kendini bilen. İLE/VE Eksiğini bilen. )
( Âlimin ölümü, âlemin ölümü gibidir. )
( Âlimin yanında dilini, ârifin yanında kalbini tut! )
( Ârif'e, târif gerekmez! )
( Dünyanın anasını Kâmil ağlatır, Kâmil'in anasını da cahil. )

- ÂLİM ile/>< CÂHİL
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Ağustos 2016 | 17:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20721 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Allah'ın rızasına/râzı olduğu doğru hisse sahip olan. İLE/>< Allahîn rızasından/râzı olduğu doğru histen mahrum olan. )
( Âlim ile konuşursan alırsın mertebe, cahil ile konuşursan dönersin merkebe. )
( Öğrenmeyi sever. İLE/>< "Ders vermeyi" seçer. )

- ÂLİM ile/ve CÖMERT
[Bölüm: kisi] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5878 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Âlim ile cömerdin ayıbına bakılmaz! )

- ÂLÎ[< ULÜVV] ile ÂLÎ ile ALÎ[< ÂLET]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Eylül 2017 | 19:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47811 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yüce, ulu. | Kişi adı. İLE/< Ebû Tâlib'in oğlu ve Hz. Muhammed'in damadı, dördüncü halife. İLE/< Âlete ait, âletle ilgili. | Yemin edici/eden. )

- ALTIPLANO ile LA PAZ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Temmuz 2013 | 16:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32623 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Bolivya'nın başkenti La Paz, Altiplano'dan 434 m. düşük rakımda kurulmuş olması nedeniyle, soğuk dağ rüzgârlarına karşı nispeten daha korunaklıdır. )
( ... İLE Güney Amerika'nın, güneşe en yakın kenti ve dünyanın en yüksek başkentidir. )
( ... İLE Yüksek rakım nedeniyle, La Paz'a giden turistler halsizlik çekmektedirler.[La Paz'a gidip de, yükseltinin yarattığı hastalıktan dolayı ölen diplomatların gömüldüğü bir "Büyükelçi Mezarlığı" da varmış.] )
( ... İLE Deniz seviyesinden yükseklik, kentin bir bölümünde 4000 m.'ye yakın, öbür bölümünde ise 3200 m. kadar. Yani, aradaki fark yaklaşık 1 km. Bu yüzden, sıcaklık ve bitki örtüsünde olduğu kadar, ekonomik ve toplumsal etkinliklerde de büyük farklılıklar görülüyor. Düşük gelirli ailelerin yaşadığı mahalleler ve sanayi bölgesi, yüksek kesimlerde; orta halli ailelerin yerleşim bölgeleri ise daha alçak olan kesimde yer alıyor. Ama arada ters bir orantı var. Zenginlik arttıkça, "aşağılar" tercih ediliyor. La Paz'da, "yukarıdakiler"in sayısı, "aşağıdakiler"den çok fazla. Yani yoksulluk, "zirve"ye ulaşmış durumda. )

- AMÂ ile A'MÂ
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Nisan 2015 | 00:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35540 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Körlük, görmezlik, manevi körlük, bilgisizlik. | Yağmur bulutları. İLE Kör. | Bilgisiz/cahil. )

- AMCA ile/ve BABA
[Bölüm: kisilers] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5857 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [Biyolojik açıdan] Babayla kardeşlik bağlantısı olan eril gövdeli kişi/ye verilen ad. İLE/VE Testislerinde oluşan spermler aracılığıyla dünyaya gelinen kişi. )

- AMCA ile/ve/< DAYI[< TAGAY]
[Bölüm: kisilers] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5858 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Babayla kardeşlik bağlantısı olan eril gövdeli kişi/ye verilen ad. İLE/VE Anneyle kardeşlik bağlantısı olan eril gövdeli kişi. )

- AMORE ve/||/<>/< MORE ve/||/<>/< ORE ve/||/<>/< RE
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/382 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sevgi/Aşk. VE/||/<>/< Ahlâk. VE/||/<>/< Söz. VE/||/<>/< Eylem. )

- ÂN ve MEKÂN ile/ve/||/<> ZAMAN ve ZEMİN
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Şubat 2014 | 11:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33198 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ANADOLU HİSARI(GÜZELCEHİSAR/YENİCEHİSAR) ile/ve ANADOLU HİSARI
[Bölüm: Istanbul] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16390 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ANLAMAK ile/ve/değil/yerine/> İÇSELLEŞTİRMEK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/680 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ANLAMANIN:
SESİ
ile/ve KURALLARI
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/679 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hmmm.[içinden ve/veya sesli!] İLE/VE 1. Nötr olmak. | 2. Nitelikli soru sormak. )

- ANLAMSIZLIK ve KAVRAMSIZLIK ve İNSANSIZLIK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/241 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kişi kendi çabalarına yön verecek ışığı hayal gücünün imgelerinden değil, açık seçik düşünülmüş kavramlardan almalıdır. )

- ANLATABİLDİĞİN ile/ve/değil/yerine (ÇOK) İYİ ANLATABİLDİĞİN
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3995 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ANLAYANA ile/ve MERAKLILARINA!
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 02:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19105 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ANLAYAN ile/ve UYGULAYAN ile/ve ÖNEMSEMEK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5896 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ANNE-ÇOCUK İLİŞKİSİ ile/ve/değil/< ANNE-BEBEK İLİŞKİSİ
[Bölüm: kisilers] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5774 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ANNE ile/<> SÜTANNE/SÜTNİNE
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Temmuz 2017 | 22:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47464 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ANSİKLOPEDİYE GİREN ile MEZARA GİREN
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5915 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ANTLAŞAMAMAK ile/ve/en azından/||/<>/< ANTLAŞAMADIĞIMIZDA ANTLAŞMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mart 2018 | 10:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48839 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- APTAL "DOST" ile/değil/yerine AKILLI "DÜŞMAN"
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ağustos 2017 | 00:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47597 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- APTAL ile ŞAPŞAL
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Ağustos 2017 | 19:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47564 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Aptalca davranışlarda bulunan, alık kişi. | Üstüne başına önem vermeyen, özen göstermeyen. | Bol, dökük ve biçimsiz (giyecek). )

- ARDIÇ OTU ile AYRIK OTU ile BEŞPARMAK OTU ile BOĞAN OTU ile CANAVAR OTU ile ÇOREK OTU ile DALAK OTU ile DELİCE OTU(RYE GRASS) ile EĞRELTİ OTU[Lat. NEPHRODIUM FILIX MAS] ile ENGEREK OTU ile GEYİK OTU ile GÜZELAVRATOTU[Lat. ATROPA BELLADONNA] ile İDRİS OTU ile KANARYA OTU ile KELEBEK OTU ile KENE OTU ile KÜSTÜM OTU ile MELEK OTU ile MERCAN OTU ile NEVRUZ OTU ile ÖKSE OTU ile PİSİPİSİ OTU ile TAŞKIRAN OTU ile YÜKSÜK OTU[Lat. DIGITALIS PURPUREA] ile ACI OT ile SÜTLÜ OT
[Bölüm: Bitkiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13106 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- Ârif'i DİNLE!!!
[Bölüm: Dinle] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26485 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÂRİF-İ MÜKEMMEL ile/ve/değil ÂRİF-İ MÜKEMMÎL
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 02:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20059 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- Ârifçe sus, ârifçe KONUŞ!!!
[Bölüm: KONUS] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 17:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26034 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ARİFE değil/yerine/= ÖNGÜN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2016 | 01:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39006 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÂRİF ve ÂGÂH ve HEMDERT
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 02:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20075 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÂRİF ile ARRÂFE
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 02:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20078 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÂRİF ile/ve/> HAKÎM ile/ve/> MÜTEELLİH
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Mayıs 2017 | 14:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20060 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... > Hem ârif, hem de hakîm olan. )
( Kâmiller/ârifler, Allah'ın nazarıyla bakarlar. )
( Ârif olan... İçi, dışı, dengede tutan. )

- ÂRİF ile MUHLİS
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 02:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20077 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÂRİF ile/ve ZARÂFET
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 02:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20061 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÂRİF ile/ve ZARİF
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Temmuz 2013 | 15:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20062 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ârif, muhatabının, kendi selâmıyla selâmlar. )
( ÂRİF: Devr eden. )
( Karşılık almaz. İLE/VE Fazladan verir. )

- ARIK ile ARIK
[Bölüm: Bitkiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mart 2015 | 16:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35279 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ark. | Fide ya da fidan dikilen yer. İLE Zayıf, kuru, sıska. )

- ARSIZ ile/değil/yerine/>< HAKLI ...
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ocak 2018 | 13:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48513 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Olan yerde/için. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< "Suçlu" "olur"/"görülür". )

- ASEL ile A'SEL ile ASER
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16987 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bal. | Cennetteki dört sudan biri.[AHLÂT: İnsandaki dört sıvı.] İLE Eğri olan katı şey. | Eğri dişli ya da bacaklı kişi. İLE Solaklık. )

- ÂŞIK OLMAK ile AŞK/I YAŞAMAK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6753 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÂŞIK ile ÂRİF
[Bölüm: kisi] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6746 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Susarsa helâk olur. İLE Konuşursa helâk olur. )

- ÂŞIK ile ŞIPSEVDİ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ağustos 2017 | 02:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47645 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Görür görmez seven, âşık olan kişi. )

- AŞK-I HAKÎKÎ/İLÂHÎ ile/ve AŞK-I MECÂZÎ
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6774 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AŞK:
ANLAMAYANA
ile/değil/>< ANLAYANA
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Nisan 2017 | 05:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47030 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir günlük. İLE/DEĞİL/>< Bir ömürlük. )

- AŞKÂR[/Â/E], ÂŞİKÂR/E[Fars.] ile AŞKAR[Ar.]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17009 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Belirli, açık, meydanda. İLE Koyu al. | Kızıl saçlı adam. | Doru[gövdesi kızıl, ayakları ve yelesi kara] at. )

- ASKER/POLİS ile ZAPTİYE[Ar.]
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Aralık 2016 | 00:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45491 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AŞKIN KİŞİ ile/ve/<> AŞK('IN) KİŞİSİ
[Bölüm: toplum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6765 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AŞKTAN DOĞANLAR ile/ve/değil AŞKIN DOĞANLAR/VAROLANLAR
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5780 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dünya/Batı. İLE/VE/DEĞİL Anadolu'da. )

- AŞKTA ve İŞTE ve DOSTTA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Mayıs 2017 | 18:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47268 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Vasatından, uzak duralım! VE Kesatından, uzak duralım! VE Fesatından, uzak duralım! )

- AŞK[Ar.] değil/yerine/= SEVİ
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Mart 2017 | 15:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46932 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AŞK = (FALL IN) LOVE[İng.] = AMOUR[Fr.] = LIEBE[Alm.] = AMORE[İt.] = AMOR[İsp., Lat.] = HO ER.S, HE FILIA, HE AGAPE[Yun.] = İŞK[Ar., Fars.] = MIN[Felm.]
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39174 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AŞK ile/ve/değil/<> AHİD'E VEFÂ
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2014 | 17:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33299 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AŞK ile/ve/<>/> CESARET
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3120 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AŞK ile/ve/<>/> GÜLMEK :)
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3108 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sen gülersen, hayat güler. :) :) :) )

- AŞK ve/<> KAVUŞMA(VUSLAT)
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Temmuz 2013 | 02:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32732 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İkisi de AN'dadır. )

- AŞK ve/||/<>/> ŞAİR/ŞİİR
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ocak 2017 | 18:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46306 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Aşkın dokunuşlarıyla herkes şair olur. )

- AŞK ve/<> ZÂT
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Temmuz 2013 | 18:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32584 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zât(ın)'a yol, sadece/ancak AŞK'tır. )

- ATEŞ ÇİÇEĞİ ile ATLAS ÇİÇEĞİ ile ÇADIR ÇİÇEĞİ ile ÇUHA ÇİÇEĞİ ile GÜZELHATUN ÇİÇEĞİ HANIMELİ(HONEYSUCKLE) ile ITIR ÇİÇEĞİ ile İPEK ÇİÇEĞİ ile KAHKAHA ÇİÇEĞİ ile KÜPE ÇİÇEĞİ ile LÂVANTA ÇİÇEĞİ ile MAHMUR ÇİÇEĞİ ile MUM ÇİÇEĞİ ile PEYGAMBER ÇİÇEĞİ ile SALON ÇİÇEĞİ ile SARAY ÇİÇEĞİ ile TELGRAF ÇİÇEĞİ ile YAYLA ÇİÇEĞİ ile YILAN ÇİÇEĞİ ile YILDIZ ÇİÇEĞİ ile ÖLMEZ ÇİÇEK ile GELİNCİK ÇİÇEĞİ(POPPY)[Lat. FRITILLARIA IMPERIALIS]
[Bölüm: Bitkiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13039 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AT ve/<> İNSAN
[Bölüm: Hayvanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Nisan 2012 | 18:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30059 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AYAKKABI ile POSTAL[Fars.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14153 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Konçlu ve kaba potin. | [mecaz] Düşkün, eski değer ve onurunu yitirmiş kadın. )

- AYDINLANMA ile/ve/||/<>/> SÜKÛNET
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3438 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AYDINLANMIŞ ile BİLGE
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Aralık 2015 | 20:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5875 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kendini tanıyan. İLE Kendini tanımakla birlikte/öte başkalarını da tanıyan. )
( Bir bilge, şeylerin, olduklarından farklı olmalarını istemez/beklemez. )
( Mutlu olmak için kendimizi(özümüzü) bilmek dışında, hiçbir şeye gereksiniminiz olmadığını bilmek, bilgeliktir. )
( Bilge, şu dört zaaftan tamamıyla korunmuş olan kişidir:
* Benlik
* Bencillik
* Önyargı
* İnat )
( Bilge, iç deneyimler ile sezgiyi yansıtmaktan âciz kalan kavramlarla elden geldiğince az iş görmeye bakar. )
( BİLGE: Seni, sana bildiren. )
( MERKEZ EFENDİ )
( Knows the self. WITH Knows the self with all others.
A wise/saint does not want things to be different from what they are.
To know that you need nothing to be happy, except self-knowledge, is wisdom. )

- AYKIRI ile UÇARI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6171 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AYLAK/LIK ile ÂVÂRE/LİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5132 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( BATÂLET[Ar.]: İşsizlik, âvârelik. | Cesaret, kahramanlık. )

- AYNA ve/||/<>/> AYNI
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2018 | 11:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48904 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AYRILACAK ZAMAN ve/||/<> VERİLECEK SELÂM
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ağustos 2017 | 15:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47743 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Vefâ bilmeyene zaman ayrılmaz/ayrılmamalı. VE/||/<> Değer bilmeyene selâm verilmez. )

- AZÂMET ile/ve ZARÂFET
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9636 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BABA:
EVE, "EKMEK" GETİREN
ile/ve/değil/||/<> SEVGİSİNE, EMEK VEREN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ocak 2016 | 12:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37145 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BÂDELİ ŞAİR ile/ve BÂDESİZ ŞAİR
[Bölüm: YAZIN] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14709 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BAĞIRAN değil/yerine/>< BAĞIRMAYAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Ağustos 2017 | 16:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47694 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Değeri yüksek olmayan mal satanlar. DEĞİL/YERİNE/>< Değeri yüksek olan mal ve/veya hizmet sunanlar. )
( İşportacı, eskici. DEĞİL/YERİNE/>< Kuyumcu/sarraf. antikacılar. )
( "Pop", "rock" vb. müzikçiler. DEĞİL/YERİNE/>< Sanat müziği/klasik müzik vb. söyleyen ve dinleyenler. )

- BAHANE <> GÜZELLİK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran 2013 | 10:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32299 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BAN ile BAN[Hırvatça]
[Bölüm: OSMANLI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mart 2015 | 01:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35339 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Osmanlı döneminde, Macaristan ve Slovenya dolaylarında, sancak beylerine ve küçük prenslere verilen san. )

- BARIŞTIRICI ile/ve/||/<> KURTARICI
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Nisan 2015 | 15:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35405 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BAŞAK ile SAKSIGÜZELİ
[Bölüm: Bitkiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Şubat 2017 | 14:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46638 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Damkoruğugillerden, yaprakları etli, çiçekleri başak biçiminde bir süs bitkisi. )

- BAŞARI ÖYKÜSÜ ile/ve/||/<> BAŞARISIZLIK ÖYKÜSÜ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Aralık 2017 | 00:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48454 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BED-BAHT değil/yerine/= MUTSUZ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BEDİÎ değil/yerine/= GÜZEL, GÜZELLİK
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40229 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BEHİYE[< BEHÂ]:
GÜZEL

[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 02:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21250 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BEKLENTİ SIRALAMASI:
"YÖNETİCİLERE GÖRE"
ile/değil/yerine/>/>< ÇALIŞANLARA GÖRE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 03:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40771 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

- BELİĞ ile BELİK
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Nisan 2015 | 01:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35434 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Belagati olan, belagatli. İLE Saç örgüsü. )

- BELLEĞİNDEN SİLMEK ile/ve/> ETKİSİNDEN/"BÜYÜSÜNDEN" KURTULMAK
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28066 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BEN-İM:
BENLİK
ile/ve/değil ÖZNE
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ağustos 2015 | 03:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36081 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kendini merkeze koymak. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Başkalarından/ötekilerden ayrı olan. )

- BENZETME:
AYRINTILI
ile KISALTILMIŞ ile PEKİŞTİRİLMİŞ ile GÜZEL(BELİĞ)
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Nisan 2017 | 01:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47154 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

- BEN ile/ve/<> ben
[Bölüm: BEN-ben] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mayıs 2013 | 17:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31892 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Başkalarının yanındaki. İLE/VE/<> Mutlak. )

- BEN ile/ve/<> BEN OLMAYAN
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1680 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Birlik. İLE/VE/<> Çokluk. )

- BEN ile/ve/değil/yerine/||/<>/></< BİZ
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2017 | 18:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1676 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Biz, ancak birlikte (olarak) bir adam ediyoruz/ederiz. )
( Sorun. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>( Ben'in yaratıcı gücü, başlangıçtır. )

- BERÂHÎN[< BÜRHÂN]
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40274 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( DELİLLER, TANIKLAR )

- BEŞER DOĞMAK ile/ve/> KİŞİ/İNSAN OLMAK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4836 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( BEŞER İKEN BÎ-ŞER OLMAKTIR İNSAN OLMAK )

- BEVS ile BEVŞ[Fars.]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat 2015 | 16:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35031 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BEVS ile BEVŞ[Fars.]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat 2015 | 16:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35031 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Acele, ileri geçme/gitme. | Bıktırıncaya kadar ısrar etme. | Bir kimseden kaçıp gizlenme. | Bir şeyin rengi. İLE Çalım, gösteriş, debdebe. )

- BEVZ ile BEVZ / BEVZEK[Fars.]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat 2015 | 16:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35030 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sürekli oturuş. | Kaybolan çillerden sonra yüzün güzelleşmesi. İLE Nem dolayısıyla yiyeyecek ve giyeceklerde oluşan yeşil küf. | Eşek arısı. | Ağacın köküne yakın olan yerleri. )

- Bİ-Z-ZÂT / BİZZAT ile/değil Bİ-L-Fİ'L / BİLFİİL
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat 2015 | 16:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35026 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kendi. İLE/DEĞİL Gerçekten. / İş olarak, eylemli, edimli. )

- Bİ-Z-ZÂT ile Bİ-ZÂTİHİ
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat 2015 | 16:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35028 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kendi. İLE Kendiliğinden. )

- BİLGE/ÂRİF ile BİLİM İNSANI/ÂLİM ile AYDINLANMIŞ ile CAHİL ile AHMAK
[Bölüm: kisi] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Mayıs 2016 | 21:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5876 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Seyreder. İLE Söz söyler, konuşur. İLE Susar. İLE İnat eder. İLE Laklak eder. )
( Âlimler, mesafe/menzil alırlar; cahiller, yolun başında birinin gelip kendisini götürmesini bekler. )
( Cahilin kalbi, dudağında; âlimin/ârifin ağzı/dili, kalbindedir. )
( Âlimin sözü incidir; cahilin sözü, günde, bin can incitir. )
( Asıl güneş, âşıkların, âriflerin kalplerinden, gözlerinden doğan güneştir. )
( Bilen/bilge kişi konuşur, çünkü söyleyebileceği bir şeyleri vardır. Cahil kişi konuşur, çünkü "bir şeyler söylemek zorundadır". )
( Wise people talk, because they have something to say; fools talks, because they "have to say something". )
( [hatasını gösterdiğinde] Teşekkür eder. İLE ... İLE ... İLE Küfür/hakaret eder. İLE ... )

- BİLGE/LER ile/ve/<> PEYGAMBER/LER ile/ve/<> FİLOZOF/LAR
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Aralık 2015 | 20:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5880 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Uzakdoğu(da). İLE/VE/<> Doğu(da). İLE/VE/<> Batı(da). )
( MAGİ: Bilge/bilgin.[Peri] )

- BİLGELİK ve/||/<> GÖNÜLLÜLÜK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2017 | 21:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48486 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİLGE ile/ve İLERİ GELEN
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİLGİ'NİN ZEKÂTI ile/ve BİLGİN'İN ZEKÂTI
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 02:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20291 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİLGİÇ ile BİLGİN ile BİLGE
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Nisan 2013 | 11:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4521 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bildiğini zannetme, gereksiz/yararsız/yersiz bilgi sahibi olma, zamansız/bağlantısız paylaşma çabası. Bilgi obezi.[Malûmat-füruş/luk] İLE Âlim. Derin ve geniş bilgilere sahip olan. )
( [Söz(cük)lerin...] Gerçek anlamlarını kullanarak anlaşırlar. İLE Mecaz anlamlarıyla anlaşırlar. İLE Kinâye yoluyla anlaşırlar. )

- BİLGİNİN DOĞRULUĞU ile/ve BİLGİNİN GÜZELLİĞİ
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Nisan 2013 | 17:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2157 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İdrakte. İLE/VE Estetikte. )

- BİLGİN ile/ve/değil/<>/> BİLGE
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Temmuz 2015 | 21:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4522 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Âlim. İLE/VE/DEĞİL/<>/> Ârif. )
( Bilge, kendi bilincinde insan doğasının sezgisel bilgi ve pratik bilgisini birleştirmiş kişidir. )
( Bilge kişi yaşamını, bir çiçeğin özünü alıp onun kokusuna ve güzelliğine zarar vermeksizin uçup giden bir arı gibi sürdürür. )
( Bilge kişi tedbirli, içine kapanık ve ölçülüdür. )
( Su yolları yapan kişiler o suları kontrolleri altına alırlar, marangozlar ağaçlardan nasıl yararlanacaklarını bilirler; bilge kişiler de aynı şekilde kendi zihinlerini kontrol ederler. )
( Karşılaştığı konuları bir acelecilik içinde değerlendirmeye ve çözümlemeye çalışan kişi, doğruluk yolunda değildir. Bilge kişi, herşeyi acele etmeden huzur içinde düşünür ve değerlendirir. Bu insan Gerçek'i korur, Gerçek de onu. )
( Çok konuşan kişiye değil, huzur içinde korkusuzca konuşan kişiye "Bilge" adı verilir. )
( BİLGE: Seni, sana bildiren. )
( Bilgin ol ki, insanları, "büyük" görme. İLE/VE/DEĞİL/<>/> Bilge ol ki, insanları, "küçük" görme. )

- BİLGİSİZİN/APTALIN HATASINI DÜZELTMEK ile BİLGENİN HATASINI DÜZELTMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Ocak 2017 | 08:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46270 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sizden nefret eder. İLE Size teşekkür eder. )

- BİLGİSİZ ile/<>/>< ZEKİ
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Nisan 2015 | 00:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35361 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kendini, "mükemmel görme"ye eğilimli. İLE/<>/>< Yeteneklerini, "hafife alma"ya eğilimli. )

- BİLİM İNSANI değil/yerine/= BİLİMCİ
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mayıs 2016 | 03:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38218 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİLİMCİ ile/ve/<>/> ÖKE ile/ve/<>/> BİLGER ile/ve/<>/> BİLGEN ile/ve/<>/> BİLMEN ile/ve/<>/> YETİLBEY ile/ve/<>/> BİLİMBEY
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mayıs 2016 | 03:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38220 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Biliminsanı, akademisyen. İLE/VE/<>/> Doktor. İLE/VE/<>/> Yardımcı doçent. İLE/VE/<>/> Doçent. İLE/VE/<>/> Profesör. İLE/VE/<>/> Dekan. İLE/VE/<>/> Rektör. )

- BİLİMİNSANI BENZETMELERİNDE:
"KARINCA"
ile/ve "ÖRÜMCEK" ile/ve "ARI"
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7635 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Toplar ve istif eder. / Bazı biliminsanları için geçerlidir. İLE/VE Örer ve bekler. / Bazı biliminsanları, kurgular ve bekler. İLE/VE Toplar, özümser ve sunar. / Bazı biliminsanları, olguları toplar, kuram içinde üretir ve sunar. )
( FRANCIS BACON - NOVUM ORGANON )

- BİLİMİNSANI ile/ve/değil/yerine DOĞA FİLOZOFU
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Ağustos 2013 | 16:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7634 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bugünkü anlamda "Bilim" sözcüğünün kullanımı ilk kez ancak 1837 civarında kullanılmaya başlanmıştır. Dolayısıyla 1837 öncesi uğraşlara "doğa felsefesi" ve bu alanda çalışma yapanlara biliminsanı değil "doğa filozofu" tanımı kullanılmaktadır. )
( Âlimin ölümü, âlemin ölümü gibidir. )
( ... ile/ve/değil PERİPATETİK | MEŞŞAİ )
( Görüşmelerimiz sırasında, ... tutarlı bir biçimde, "bilgi insanı" sözcüklerini kullanıyor ya da bu kavrama göndermeler yapıyordu. Ama bununla ne demek istediğini hiç açıklamamıştı. Bunu, ona sordum.

"Bilgi insanı, öğrenimin zorluklarına katlanmayı göze almış kimsedir," diye yanıtladı. "Acele etmeden, bocalamadan, erk ve bilgi gizlerinin sökülmesi, çözülmesi yolunda, gidebileceği son aşamaya varmış olan bir kişidir."

"Her isteyen, bilgi insanı olabilir mi?"

"Hayır, herkes olamaz."

"Bilgi insanı olmak için insan ne yapmalıdır öyleyse?"

"Dört doğal düşmanına meydan okuyup onları yenmelidir."

"O dört düşmanını yenen bir kişi, bilgi insanı olur mu?"

"Evet. Ancak, dört düşmanının her birini yenebilen kişiye, 'bilgi insanı' denir."

"Bu düşmanları yenen herkes, 'bilgi insanı' olur mu?"

"Hepsini yenen herkes, 'bilgi insanı' olur."

"Bu düşmanlarla savaşıma geçmeden önce, yapılması gereken başka şeyler yok mudur?"

"Yoktur. Her isteyen, bilgi insanı olmayı deneyebilir ama çok azı gerçekten başarır bu işi -doğal bir şey bu-. Bilgi insanı olma yolunda karşılaşılan düşmanlar, gerçekten korkunç şeylerdir; çoğu kişi, yenik düşer onlara."

"Nasıl düşmanlar bunlar, ... ?

Düşmanlar konusunda konuşmak istemedi. Bu konuyu anlamam için daha çok zaman olduğunu söyledi. Sözü değiştirmemek amacıyla benim bir bilgi insanı olup olamayacağımı sordum. Bunu kimsenin kestiremeyeceğini bildirdi. Ama bir bilgi insanı olup olamayacağımı gösteren herhangi bir ipucu bulunup bulunmadığını ısrarla sorunca, bunun, o dört düşmanla savaşımımın sonucuna bağlı olduğunu -onları yenebiliyor muyum yoksa onlara yeniliyor muyum- ama o savaşımın sonucunu şimdiden bilmesinin olanaksızlığını belirtti.

"Savaşımın sonucunu görebilmek için büyü yapmak ya da fala bakmak olanaklı mıdır?" diye sordum. Hiçkimsenin, ne araç kullanırsa kullansın, bu savaşımın sonucunu önceden bilemeyeceğini, kesin bir dille anlattı. Neden olarak da bilgi insanı olmanın, geçici bir şey olduğunu gösterdi. Bu noktayı açıklamasını istediğimde, yanıtı şöyle oldu:

"Bilgi insanı olmak sürekli değildir! Bir kişi, tam olarak bilgi insanı olamaz. Ancak, çok kısa bir an için olunuverir. Dört düşmanı yendikten sonra!"

"Söylesene, nasıl düşmanlar bunlar?"

Yanıt vermedi. Yine üsteledim ama konuyu değiştirdi ve başka şeyler anlatmaya başladı.

 

( Ertesi gün... )

 

Gitmeye hazırlanıyorken, birden, bilgi insanının düşmanlarını yine sormak geldi içimden. Uzun süre uzakta kalacağımı, söyleyeceklerini yazarsam, bu konuları düşünme fırsatıını bulabileceğimi anlatarak onu ikna etmeye çalıştım.

Bir süre, ikircikli, bekledi; sonra konuşmaya başladı:

"Bir kişi, öğrenmeye başlayınca, amaçlarının neler olduğunu kesin olarak bilmez. Başka bir niyeti vardır, amaçları belirgin değildir. Hiçbir zaman gerçekleşemeyecek ödüller ummaktadır. Çünkü, öğrenmenin "zorluklarını" bilmiyordur henüz."

"Yavaş yavaş öğrenmeye başlar -önceleri azar azar, sonra da büyük parçalar halinde-. Çok geçmeden, düşünceleri çatışır. Öğrendiği şey, umduğu, düşlediği gibi çıkmamıştır; bu durum, onu korkutur. Öğrenim, hiç de beklendiği gibi olmamıştır. Öğreniminin her adımı, yepyeni görevler yükler kişiye; kişinin korkuları, acımasızca birikir, baş kaldırır. Bir savaş alanına döner yaşamı.

"İşte, doğal düşmanların birincisiyle böyle karşılaşılır: Korkuyla! Yenmesi güç, hain, korkunç bir düşmandır korku. Tüm yol boyunca saklanır, ummadığın yerlerde, sinsi sinsi bekler seni. Eğer, onu karşında gördüğün zaman, kaçmaya başlarsan, unut artık bilgiye ulaşmayı."

"Korkup kaçan kimseye ne olur?"

"Bir şey olmaz. Ama öğrenemez bir daha. Korkusunu göğüslemesi, korkusuna karşın, öğrenme yolunda, bir adım daha ilerlemeyi göze alması gerekir. Bir adım daha, bir adım daha. Korkuyla dolmalı... Evet! Ama korksa da ilerlemeyi sürdürmeli, durmamalı! Bu işin yöntemi böyledir! Bu birinci düşmanın, pes edeceği bir an gelecektir. Kişiye, güven duygusu gelir. Niyeti daha da güçlenir. Öğrenmeyi, öyle korkutucu bir şey gibi görmez artık."

"Bu sevinçli an gelince, birinci doğal düşmanını yendiğini çok iyi bilir kişi."

"Hemen mi olur bu, yoksa, azar azar mı?

"Azar azar olur ama korkusunun kaybolması çabuk olur. Birdenbire olur."

"Ama yeni bir şeyler gelirse başına, yine korkmaz mı kişi?"

"Hayır. Korkusunu, bir kez yitirmeyegörsün. Kişi, artık yaşamında korku nedir bilmez. Korkunun yerini, zihin berraklığı alır -korkuyu silen bir zihin berraklığı-. Artık, o kişi, ne istediğini biliyordur; o isteklerini nasıl doyuracağını da biliyordur. Yeni öğrenimleri kazanmak için adımlarını nasıl atması gerektiğini sezer; her şey apaçık çıkmıştır ortaya. Artık, hiçbir şey saklı değildir bu kişiden."

"Bu da, ikinci düşmanın karşısına çıkarır onu: Berraklık! Ulaşılması, o denli zor olan zihin berraklığı, korkuyu kovar ama kör eder insanı aynı zamanda."

"Kişinin, kendinden kuşku duymasına yol açar, istediği şeyi yapabileceği inancını verir ona. Çünkü, o kişi, artık, herşeyi apaçık görebilmektedir. Berraklığın yüreklendirdiği kişi, bir türlü durmak bilmez. Ama büyük bir hata yapmaktadır. Bu işin, bir eksik yanı vardır. Kişi, kendini bu sözde erke bırakırsa, ikinci düşmanına boyun eğmiş sayılır. Ve öğrenme diye bir şey kalmaz. Sabırlı olması gereken yerde aceleci olacak ya da acele edilmesi gereken yerde sabırlı olmayı yeğleyecektir. Zaman gelecek, artık, yeni bir şey öğrenme yetisini yitirecektir."

"Bu tür bir yenilgiye uğrayan kişiye ne olur? Ölür mü?"

"Hayır, ölmez. İkinci düşmanı, bu kişinin, bir bilgi insanı olma çabasını kösteklemiştir; artık, bu kişi, bilgi insanı olmayı istemek yerine, devingen, kıvrak bir savaşçı olmayı yeğleyebilir. Ya da soytarı olmayı. Ne var ki, kendine pek pahalıya mal olan o berraklık, hiçbir zaman karanlığa ve korkuya dönüşmeyecektir. Yaşam boyunca, her şeyi açıkça görecektir ama yeni bir şey öğrenemeyecektir, öğrenme özlemi çekmeyecektir."

"Ama yenilmemek için yapabileceği bir şey yok mudur?"

"Korkuyu nasıl aşmışsa yine öyle yapmalıdır. Berraklığa, meydan okumalıdır. Elde ettiği berraklığı, önünü daha iyi görüp yeni adımlarını ona göre atmak için kullanmalıdır. En önemlisi de, berraklığının, bir yanlışlık sonucu ortaya çıktığını düşünmelidir. Ve öyle bir an gelecektir ki, bu berraklığın, gözleri önündeki bir noktadan başka bir şey olmadığını anlayacaktır. Böylece, ikinci düşmanını da yenmiş olacaktır. Artık, hiçbir şeyin, ona zarar veremeyeceği bir yere ulaşacaktır. Bu, bir hata olmayacaktır. Bu, gerçek bir erk(güç) olacaktır."

"Bu yere ulaşınca, ardından koştuğu erke, sonunda kavuştuğunu bilecektir. Ne isterse yapar artık bu erkle. Dostu, onun buyruğundadır artık. Ne isterse, yasa odur. Çevresinde ne varsa görmektedir. Ne var ki, üçüncü düşman dikiliverir karşısına: Erk!

"Düşmanların en güçlüsüdür erk. En doğal şey, ona boyun eğmektir. Öyle ya... O kişinin buyruğunda değil midir erk!? Buyurur; kimi sakıncaları göze ala ala, kendi yasalarını, kendi yapar. Çünkü, buyruk ondadır."

"Bu durumdaki biri, yaklaşmakta olan üçüncü düşmanın, pek farkına varmaz. Bir bakmışsın, birdenbire, haberi bile olmadan yitivermiş savaşımı. Düşmanı, onu, kıyıcı, tutarsız bir adam haline getirivermiş..."

"Erkini yitirir mi?"

"Hayır, berraklığını da erkini de hiçbir zaman yitirmez."

"Bilgi insanından farkı nedir, öyleyse?"

"Kendi erkine yenilen bir kişi, onu, doğru dürüst yönlendiremeden ölür gider. Yazgısının üstüne, yük gibi biner erki. Böyle biri, kendini yönetemez ve bilmez erkini, ne zaman ya da nasıl kullanması gerektiğini."

"Bu düşmanlardan birine yenilirsen, bu kesin bir yenilgi mi demektir?"

"Evet, kesin yenilgi olur bu. Bu düşmanlardan biri, insanı yenmeyegörsün, artık yapılabilecek bir şey kalmaz."

"Örneğin, erke yenilen bir kişi, yanlışını görerek, durumu düzeltebilir mi?"

"Düzeltemez. Bir kere yenilmeyegörsün, işi bitmiştir artık."

"Ya geçiciyse erke aldanması; ya erki teperse zamanında?"

"Savaşım sürüyor sayılır o durumda. Hâlâ 'bilgi insanı' olmaya çalışıyor demektir bu. Artık, hiç çabalamıyorsa, kendini koyuverirse yenilmiş olur bu kişi ancak."

"Ama bir insan yıllarca korkuya yenik düşebilir ve sonunda korkusunu yenebilir."

"Hayır, doğru değildir bu. Korkuya kapılırsan, korkuyu yenemezsin; çünkü, öğrenmekten ürküyorsundur, öğrenmek için çaba göstermiyorsundur. Ama korkusunun içinde yıllar boyunca sürdürürse öğrenme çabasını, ola ki, korkusunu yenebilir. Çünkü, kendini, korkuya tümüyle bırakmamıştır."

"Üçüncü düşmanı nasıl yeneriz?"

"Ona karşı çıkarak. Bile bile... Kendimizin olmadığını kavrayarak. Tüm öğrendiklerimizi, dikkatle ve inançla kullanarak, sürekli olarak sınırlarımızı zorlamayarak... Kendimizi denetleme durumunda, berraklığın ve erkin, hatalardan da kötü olduğunu görebilirsek, her şeyi denetimimiz altında bulundurduğumuz bir noktaya erişebiliriz. İşte, o noktada, erkimizi nasıl ve ne zaman kullanabileceğimizi biliriz. Üçüncü düşmanı böylece yenmiş oluruz."

"Bu da kişiyi, öğrenim yolculuğunun sonuna getirir. Bir de ne görürsün! Sonuncu düşman, karşına dikilmiş durmaktadır: Yaşlılık! Düşmanların en acımasızıdır bu. Hiçbir zaman, tümüyle yenemeyeceğimiz bir düşman... Sürekli olarak savaşıp uzak tutmaya çalışmaktan başka yapılacak bir şey yoktur."

"İşte, bu dönemde, kişi, hiçbir şeyden korkmaz; zihni berraktır, sabırsız değildir -tüm erkleri denetimi altındadır-. Ne var ki, bu dönem, aynı zamanda, boyun eğmeyen bir dinlenme isteğinin ortaya çıktığı bir dönemdir. Bir yere uzanmak, unutmak isteğine bırakırsa kendini; yorulur yorulmaz, sürdürdüğü çabayı bırakırsa, son olanağını kaybetmiş olur. Titrek, yaşlı bir yaratık durumuna sokuverir onu düşmanı. Çekilme arzusu, tüm berraklığını, erkini ve bilgisini bastırır."

"Ama kişi, silkinir de yorgunluğundan sıyrılır, yaşamının gereklerini sürdürürse, bu son yenilmez düşmanıyla savaşımda bir an bile olsa başarılı olursa, işte o zaman 'bilgi insanı' olmuş demektir. Berraklığın, erkin ve bilginin egemen olduğu bu an, yeterlidir onun için." )

- BİLİMTEY'DE:
SANATÇI YETİŞTİRMEK
ve/||/<>/< SANATÇININ DEĞERİNİ BİLMEK
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2017 | 18:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47359 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİLİNÇ ile/ve/<> BİLİNCİN BİLİNCİ
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4256 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Konuşmak. İLE/VE/<> Yazmak. )

- BİLME(ME)K ile/ve ALÇAKGÖNÜLLÜ/LÜK(/TEVÂZÛ)
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Aralık 2015 | 13:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4407 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Alçakgönüllülükten başarı doğar, üstün kişi sonuna dek yılmadan devam eder. )
( Alçakgönüllülüğü elden bırakmayın. )
( Alçakgönüllü yüreklerde yaşayan düşünceler, en yüksek düşüncelerdir. )
( Alçakgönüllü yaşama biçimleri olanlar başarıya ulaşırlar. )
( Ancak olgun kişinin alçakgönüllülüğü alçakgönüllülüktür. )
( Çalışkan ve alçakgönüllü kişiler, şansı yakalayacaktır. )
( Kaynak ve meziyetlerin açığa vurulması yerine sadelikle alçakgönüllülük salık verilir. )
( Dağ alçakgönüllülüğü simgeler. )
( Fazla tevazu gösterme, gerçek sanarlar. )
( Kişinin, bilgiden yana nasibi yoksa, zihni/gönlü, alçakgönüllülüğe râzı olmaz. )

- BİLME ve/> ANLAMA ve/> YORUMLAMA
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/673 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yapabilmek. VE/> Varolmak. VE/> ... )
( ... VE/> Kişiye, tarihe, topluma, kültüre ait herşeye bakarak, kişiden hareketle kişiye/kişilere bakarak kavrama yöntemi. VE/> ... )
( Bilen kişi, varolanı savunur; cahil kişi, cesur olur. )

- BİR ...:
SÖZCÜK
ve/||/<> DUYGU ve/||/<> İNSAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran 2016 | 00:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39133 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kararı/nı değiştirebilir. VE/||/<> Yaşamı/nı değiştirebilir. VE/||/<> Seni/insanı değiştirebilir. )

- BİR KİTAP OKUYAN ile/ve/<> İKİ KİTAP OKUYAN ile/ve/<> ÜÇ KİTAP OKUYAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2016 | 20:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45843 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Herşeyi bildiğini sanar. İLE/VE/<> Kuşkuya düşer. İLE/VE/<> Hiçbir şey bilmediğini anlar. )

- BİR KOLTUĞA, İKİ KARPUZ SIĞMAZ ve/||/<> BİR İPTE, İKİ CANBAZ YÜRÜMEZ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Kasım 2017 | 20:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48263 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİR ŞEY OLUŞ ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< OLUŞ
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3505 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİR ŞEYİN/BİRİNİN, DEĞERİNİ BİLMEK ile/ve/||/<>/< KENDİ DEĞERİNİ BİLMEK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Mart 2018 | 10:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48895 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kendi değerimizi bilmezsek, başkası hiçbir zaman, zemin ve koşulda bilmez. )

- BİRİCİK/LİK ile/ve/<> PAYLAŞILAMAZ/LIK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Şubat 2014 | 21:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33157 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİRİNE ÇARPMAK ile/ne yazık ki BİRİNİ "ÇARPMAK"
[Bölüm: fizik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mart 2018 | 11:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48854 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/NE YAZIK Kİ Yankesicilik, üçkâğıtçılık, hırsızlık. )
( İstemeden, kazayla. İLE/NE YAZIK Kİ Amaçlı, planlı. )

- BİRLİK ve/||/<> NOKTA ve/||/<> AN ve/||/<> AŞK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Nisan 2014 | 23:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33390 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Varlığın ilkesi/zirvesi. VE/||/<> Mekânın ilkesi/zirvesi. VE/||/<> Zamanın ilkesi/zirvesi. VE/||/<> Göreliliğin ilkesi/zirvesi. )

- BİYOGRAFİ:
KİŞİ'NİN ÖYKÜSÜ
değil CANLININ ÖYKÜSÜ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran 2013 | 14:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32360 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BÖBÜRLENME değil/yerine/>< KİŞİNİN/İNSAN(IN) DEĞERİ(Nİ) BİLMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Mayıs 2016 | 16:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38811 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BONKÖR değil/yerine/= ELİAÇIK
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran 2013 | 12:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12036 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( NE OLUR!
Arada bir, bonkör/insan ol! )

- BOŞ KİŞİ ile/değil/yerine NİTELİKLİ KİŞİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Mayıs 2014 | 00:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33416 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kişiyle uğraşır. İLE/DEĞİL/YERİNE İşiyle uğraşır. )

- BOTERO'NUN RESİMLERİNDE:
ŞİŞMAN/LIK
ile/değil OYLUM/HACİM VERME
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Nisan 2013 | 12:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31397 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/DEĞİL Abartır, büyütür, genişletir. Sanatçının abartılı bakışına/tutumuna işaret eder. )

- BÜRD ile BÜRD[Fars.]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17177 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir çeşit çubuklu kumaş, aba. İLE Bilmece, bulmaca, muammâ. )

- BÜYÜK DEVLET BAŞKANLARI ile/<> BÜYÜK BİLGİNLER
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Kasım 2015 | 12:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36629 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bilginlerle düşüp kalkanlar. İLE/<> Devlet başkanlarıyla düşüp kalkmayanlar. )

- BÜYÜKELÇİ(SEFİR[Ar.]) ile/ve KONSOLOS(ŞEHBENDER[Fars.])
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5932 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( VİSKONSÜL: Konsolos yardımcısı. )

- CAHİL/LİK ile/ve/<> APTAL/LIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran 2013 | 14:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6186 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Elif'i, mertek zannetmek. [Bir şey bilmediği halde konuşanlar için kullanılan deyim. (Elif harfini ve bu kadar basit bir şeyi bile bilmeyecek kadar bilgisiz olma durumu.)][MERTEK: Eskiden evleri yaparken kullanılan dört köşe ya da yuvarlak kalınca ağaç gövdesi.] )
( CAHİLLER...
* Her şeyde, hemen öfkelenirler.
* Yararı olmayan şeylerden konuşurlar.
* Yersiz [yanlış yerlere] sadaka verirler.
* Sırrı korumayıp açık ederler ve yayarlar.
* Dostunu ve düşmanını birbirinden ayıramazlar.
* Merhametsiz ve vicdansızdırlar. Hoşgörü, onları bırakmıştır.
* Kindar olup, fitne ve fücûr çıkarmayı severler.
* İftira atmaktan, başkasının âhını almaktan kaçınmazlar.
* Dedikodu ve yalanları çoktur.
* Güvenilmezdirler, emanete ihanet ederler.
* Dünya nimetleri için el-etek öpmeyi çok severler, utanmazlar.
* Yoldaşını yarı yolda bırakırlar, yedikleri kaba etmekten çekinmezler.
* Kalplerinde vefâ, diğergamlık, kadirşinaslık olmaz.
* Nezâket ve letâfet onlara hiç değmemiş, olmamış meyve misali hamdırlar!
* Edep, onları terk etmiştir! )

- CÂHİL ile/değil/yerine ÂLİM ve ÂRİF
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ağustos 2017 | 19:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30409 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kişiyi, hedef yapar. İLE/DEĞİL/YERİNE Kişiye hitap eder. )
( Bilmeyenle/câhille oturup pekmez yiyeceğine, bilenle oturup kuru ekmek ye. )
( "Keser atar." İLE/DEĞİL/YERİNE Temkinli/ihtiyatlı konuşur. )
( [Her sözünde] Kendini aklar. İLE/DEĞİL/YERİNE Kendini yoklar. )
( "Cahil" dediğimizde, mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir.

Yoksa, okumuş olanlardan, en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okuma bilmeyenlerden de hakikati gören, gerçek âlimler çıkabilir. )
( [Hatasını gösterdiğinde ...] Küfür ve hakaret eder. İLE/DEĞİL/YERİNE Teşekkür eder. )
( (Kendi) "Sonuçlar"/ı ile hareket eder. İLE/DEĞİL/YERİNE Süreçleri bilir ve takip eder. VE Hem süreç, hem sonuç birliği ve bütünlüğüyle hareket eder. )

- CÂHİL ile/ve/||/<>/< GÂFİL
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Ağustos 2017 | 23:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47595 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sen'i bilmeyen. İLE/VE/||/<>/< Ben'i bilmeyen. )

- CAMBUL/CUMBUL CUMBUL ile (")CIVIK(")
[Bölüm: Beslenme] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Nisan 2015 | 00:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35591 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çok sulu yemek için kullanılan söz. İLE Fazla suyla karıştığından dolayı, biçimini korumayacak kadar sulanmış olan. | Soğuk ve can sıkıcı şakalar yapan. )

- CAMGÜZELİ
[Bölüm: ] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 00:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40470 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Evlerde süs olarak yetiştirilen, kırmızı çiçekler açan, bir tür kınaçiçeği. [Lat. IMPATIENS SULTANİ] )

- CANLI ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< BİLİNÇLİ ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< BİLİNCİNİN BİLİNCİNDE OLAN/OLABİLEN
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Mart 2018 | 20:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44471 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Uyurken. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>/< "Uyurgezer". İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>/< Uyanıkken. )
( Bitki. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>/< Hayvan. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>/< İnsan. )

- CANLI ile/ve HAREKETLİ/HAREKET EDEBİLEN
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3410 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇAYIRGÜZELİ
[Bölüm: Bitkiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 00:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40491 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Buğdaygillerden bir bitki türü. [Lat. EROGROSTIS MAJOR] )

- ÇAYIRGÜZELİ ile ÇAYIROTU
[Bölüm: Bitkiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Mayıs 2015 | 02:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35691 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Buğdaygillerden bir bitki türü. İLE Buğdaygillerden küçük bir çayır otu. )

- ÇAYIRGÜZELİ ile ÇAYIRSEDEFİ ile ÇAYIRTİRFİLİ
[Bölüm: Bitkiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Haziran 2016 | 01:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38845 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Buğdaygillerden bir bitki türü. İLE Düğünçiçeğigillerden, sulak yerlerde yetişen, kökü iç sürdürücü olarak kullanılan bir bitki. İLE Baklagillerden, hayvan yemi olarak yetiştirilen bir bitki. )

- CEHÂLET KİBARLIĞI ile/değil/yerine NEZÂKET/KİBARLIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6199 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Kibarlığını" yüzüne-gözüne bulaştırır. İLE/DEĞİL/YERİNE Zamanını, zeminini, gerektiği kadar ve ölçüsünü bilerek/tutturarak, bilinçle. )

- ÇEKİNGEN/LİK ile/ve/<> DAYANÇLI/LIK/SABIRLI/LIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Mart 2017 | 19:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46719 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇELEBİ ile Çelebi
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ağustos 2017 | 18:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47611 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bektaşî ve Mevlevî pirlerinin en büyüklerine verilen unvanç | Hristiyan tüccar. | Görgülü, terbiyeli, olgun kişi. İLE Kırıkkale iline bağlı ilçelerden biri. )

- ÇELEBİ ile/> ŞEHZÂDE[Fars.]
[Bölüm: OSMANLI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7590 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Görgülü, terbiyeli ve olgun. | Bay. | Bektâşî ve Mevlevî Pîr'lerinin, en büyüklerine verilen san. İLE Sultanların ve oğullarının erkek çocuklarına verilen san. )

- CEMÂL GÖRMEK ve/<> KEMÂL BULMAK ve/<> RIZÂ DEVŞİRMEK
[Bölüm: hizmet] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Nisan 2013 | 13:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31350 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- CEMAL:
GÜZELLİK
ile/ve YÜZ
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 02:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20881 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- CESÂRET/CESUR ve/<> AZİM/Lİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Nisan 2013 | 21:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31465 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇEVRECİ/LİK ile/ve/değil DOĞACI/LIK
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12648 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇEVREN ve/<>/|| EVREN
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Ağustos 2012 | 11:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30820 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- CEVVAL ile CAZGIR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Nisan 2015 | 23:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35581 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Davranışları, çabuk ve keskin olan. İLE Güreşecek olan pehlivanları, yüksek sesle, izleyicilere tanıtan ve dualarını okuyarak onları alana süren kişi. | Fitneci. )

- CİDDİYE ALMA(MA) ile MUHATAP ALMA(MA)/SAYMA(MA)
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Nisan 2016 | 02:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4618 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İTTİHAZ: Sayma, tutma. | Alma. )

- Çıfıt ile çıfıt
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Mayıs 2015 | 00:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35727 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yahudi. İLE Hileci, düzenbaz. )

- ÇIKAR >< GÜZEL/LİK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Haziran 2012 | 19:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30632 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- CİLÂ ile SAYKAL[Ar.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mart 2017 | 00:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46770 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Maden, ayna gibi nesneleri parlatmak için kullanılan cilâ. | Cilâlamakta kullanılan araç. | Bu cilâyı yapan kişi. )

- ÇİRKİN/LİK ile/ve/<> ÇİĞ/LİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 01:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34071 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇİRKİN ile/değil YETERİNCE GÜZEL DEĞİL
[Bölüm: kisi] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2014 | 22:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33552 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇOCUKLARIN, KARANLIKTAN KORKMASI
ile/değil/ne yazık ki/>
"YETİŞKİNLERİN", AYDINLIKTAN KORKMASI

[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2017 | 21:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47276 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇOĞUNLUK ile NİTELİKLİ ÇOĞUNLUK
[Bölüm: toplum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5906 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇOK BİLGİLİ OLMAK ile/ve/||/<>/> ÇOK GÜZELLİK VE ACI GÖRMEK/YAŞAMAK
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ocak 2018 | 13:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48503 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DAHA GÜZEL değil/yerine BAŞKA/AYRI BİR GÜZEL
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9326 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DAYANIKLI/LIK ile/ve/||/<> AĞIRBAŞLI/LIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2015 | 23:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34954 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DEDİKODUCU ile NEMMÂM
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/64 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Lâf taşıyan. )

- DEĞİŞEBİLİR/LİK ile KEYFÎ/LİK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/481 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DEĞİŞEN ile/ve/<> DEĞİŞMEYEN
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/418 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Değişmeyen de değişecek olanın/değişmesi gerekenin değişimine etkide/katkıda bulunabilir. )
( Değişme gereksiniminde olan nasılsa değişecektir. )
( İçinizde değişmeyen nedir? )
( Değişmez olan ancak sessizlik içinde idrak edilebilir. )
( Doğrulukta, değişmez olursunuz. )
( Değişmez olan sizin işinize yaramaz. )
( Değişmeyenin bilincinde olamazsınız. )
( Değişmez-olanı idrak etmek, değişmez-olan olmak demektir. )
( Kendinizi değişmek olarak, değişken zihnin tanığı olarak bilin. Bu yeterlidir. )
( Hareket eden'in içinde devinimsiz olan'ı, değişenin içinde değişmez olanı ayırt edebilmeyi öğrenin, ta ki tüm farklılıkların sadece görünüşte olduğunu ve birliğin gerçek olduğunu idrak edinceye kadar. )
( Değişmez ve mutluluk-verici olanı bulmak için değişen ve acı verici olana sarılmayı bırakmak zorundasınız. )
( TÜREV: Değişkenin değişkeni. )

- DEĞİŞİM:
UZAYDA
ile/ve DÜNYADA
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/413 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tekil. İLE/VE Türsel. )

- DEĞİŞİMLERDE, DEĞİŞMEDEN KALAN ile DEĞİŞMEZ OLANLARIN, DEĞİŞİMLERDE ORTAYA ÇIKMASI
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/421 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hareket eden'in, içinde devinimsiz olan'ı, değişenin içinde değişmez olanı ayırt edebilmeyi öğrenin, ta ki tüm farklılıkların sadece görünüşte olduğunu ve birliğin gerçek olduğunu idrak edinceye kadar. )
( Yunan Düşüncesi: Değişkenliğin içindeki değişmezliği[subûtiyeti] aramak. )
( Harekete neden olan, hareket etmeyen/ler. )

- DEĞİŞİM ile/ve/<>/yerine/değil HEMEN DEĞİŞİM
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/477 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Değişmek, acı çekmekten daha kolaydır. )
( Easier to change, than to suffer. )

- DEĞİŞKEN/LİK ile/ve AKICI/LIK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/427 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DEĞİŞKEN/LİK ile/ve GÖRELİ/LİK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/426 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DEĞİŞKEN ile/ve GİZLİ DEĞİŞKEN
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/425 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DEĞİŞMEK ile DEĞİŞTİRİL(E)ME(ME)K
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/479 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DEĞİŞMEYEN/LER ile/ve DEĞİŞENLERDE DEĞİŞMEYEN
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DEHÂ ile/ve/değil TUTKU
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/379 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DELİ ile DÎVÂNE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2013 | 00:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6154 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dîvan'dan bir söz çıkar âleme sığmaz. Dîvâne'den bir söz çıkar Dîvan'a sığmaz. )
( Ârifim ben! diye hiçbir kimseye ta'n etme sen,
Defter-ü-divâna sığmaz söz gelir, dîvâneden!
[ Bâyezîd-i Bistâmî, bir tımarhanenin önünden talebeleriyle birlikte geçiyormuş.

Onlara ders vermek üzere hekime sorar:
"Sen akıl hastalıklarına çare buluyorsun, günah derdine de bir çâre var mı?"

Hekim, başını kaşıya dursun,
bir deli yanıt verir:
"İstiğfar kökünü tövbe yaprağıyla karıştırmalı,
gönül havanına koyup tevhid tokmağıyla dövmeli,
insaf eleğinden eleyip gözyaşıyla hamur etmeli,
aşk ateşinde pişirip muhabbet balıyla karıştırmalı
ve kanaat kaşığıyla da gece gündüz yemeli!"

Delinin bu sözü bittikten sonra, Bâyezid-i Bistâmi şöyle der:

Ârifim ben! diye hiçbir kimseye ta'n etme sen,
Defter-ü-divâna sığmaz söz gelir, dîvâneden!] )

- DELİ ile MİSTİK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Ocak 2018 | 09:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48544 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zihnin altında ezilirsek. İLE Zihni aşabilirsek. )

- DENEYEN ile/ve/değil/yerine/||/<>/< GÖZLEMLEYEN ile/ve/değil/yerine/||/<>/< DİNLEYEN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ağustos 2014 | 23:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33969 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Aptal/ahmak". İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< "Yarı akıllı". İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Akıllı. )
( DİNLEYEN, DİNLENİR [DİNLEYENİ, DİNLERLER]
DİNLEYEN, DİNLENİR [DİNLEYEN, RAHAT EDER]
DİNLEYEN, DİNLENİR [DİNLEYEN, DİN SAHİBİ OLUR] )

- DENSİZ/LİK ile/ve/<> DANGALAK/LIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Mayıs 2013 | 01:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31697 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DERTLERİ "ÇOK/BÜYÜK" OLAN ve/||/<>/> GÜLÜŞÜ SICAK OLAN :)
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Ağustos 2017 | 16:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47695 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DERTLİ ile/ve/<> EDİP ile/ve/<> ÂŞIK ile/ve/<> ÂRİF
[Bölüm: kisi] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Nisan 2016 | 15:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37939 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [Derdini] Yalın anlatan. İLE/VE/<> Hoş anlatan. İLE/VE/<> Haliyle anlatan. İLE/VE/<> Gülümseyişiyle örterek anlatan. )

- DERVİŞ ile UPASAKA[Hint]
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 02:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40664 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sûfî, mutasavvıf, mürid. | Aranıldığı yerde, aranıldığında bulunan. İLE Bazı belirli kurallara göre yaşayan, sıradan bir insan. [Bir tür Derviş, Fakir] )

- DESTEK ile/ve/<> TEŞVİK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1779 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DEVÂ ile DERMAN
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9661 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DEVLETLÜ ile/ve ŞEVKETLÜ ile/ve ASÂLETLÜ ile/ve İSMETLÜ
[Bölüm: OSMANLI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14615 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sultanlara hitapta kullanılan unvan. | Refâh, saâdet ve nîmet sahibi, vezir ve müşir gibi büyük rütbe sahiplerine verilen unvan. İLE/VE Azamet ve heybet sahibi sultanlar için kullanılırdı. İLE/VE Yabancı elçilere verilen unvan. İLE/VE Derece bakımından yüksek kimselere, sultan ve şehzâdelerin hanımlarıyla kızlarına verilen bir unvan. )

- DİKKAT ile/ve/<> RİKKAT
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Haziran 2016 | 15:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2322 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zihinde. İLE/VE/<> Kalpte. )
( İlgi, özen. İLE/VE/<> İncelik. | Merhamet, acıma. )

- DİL ve/||/<> ZİHİN ve/||/<> YAŞAM
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Nisan 2015 | 12:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35630 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ne ki, dilinde, aynı zihninde; ne ki, zihninde, aynı dilinde! )
( Dil, ne kadar zengin; zihin, o kadar engin. )

- DİRETME ile/ne yazık ki DAYATMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4555 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DIŞ "GÜZELLİK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< İÇ GÜZELLİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Mart 2018 | 14:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48936 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DİŞİL ile/değil/yerine ANAÇ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mart 2018 | 00:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48965 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DOĞA VAROLANI ile/ve/değil/yerine EYLEM VAROLANI (OLMAK)
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/468 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DOĞAL BİLİNÇ ve/||/<> ÖZ BİLİNÇ
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 11:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46445 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DOĞRU/LUK ile/ve UYGUN/LUK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2654 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DOĞRU/SÂDIK ile/ve/değil/yerine OLDUĞU GİBİ
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2506 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Doğru, gün gibi âşikârdır. )

- DOĞRU/YANLIŞ ile İYİ/KÖTÜ ile GÜZEL/ÇİRKİN/YÜCE
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Mart 2016 | 15:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3472 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Genelde kötü ve iyi, bir âdet ve gelenek meselesidir ve sözcüklerin nasıl kullanıldıklarına göre, ya sakınılır, ya da hoş karşılanırlar. )
( Mükemmel olmayanı mükemmel olan uğruna seve seve feda edin, o zaman iyi ve kötü tartışmaları artık hiç olmayacak. )
( Kötülük hiçbir zaman hem iyiliği, hem kendini tanıyamaz; iyilikse, eğitildikçe zamanla hem kendine hem de kötülüğe ilişkin bilgilerle donanır. )
( YÜCE: Fizik ya da metafizik güçlerden koruyan. )
( Usually the bad and the good are a matter of convention and custom and are shunned or welcomed, according to how the words are used. )

- DOĞRU/YANLIŞ ile İYİ/KÖTÜ ile GÜZEL/ÇİRKİN/YÜCE
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15352 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DOKUMACI ile ÇULHA[Fars.]
[Bölüm: hizmet] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ağustos 2015 | 19:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36054 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE El tezgâhında bez dokuyan kişi. )

- DOKUNMA!:
ÖZELİNE
ve/||/<> ÖZÜRÜNE ve/||/<> KUTSALINA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ekim 2017 | 15:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48002 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DOKUNULAMAZLIK ile ELE GEÇİRİLEMEZLİK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Şubat 2014 | 21:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33165 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DÖNÜŞTÜRME ile DEVŞİRME
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/484 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DÖNÜŞÜM ile/ve/değil/||/<>/< DÖNGÜ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Ocak 2018 | 23:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48562 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DOST:
YANLIŞINI DUYURAN/YAYAN
değil YANLIŞINDA UYARAN ve/sonra KORUYAN/KOLLAYAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Eylül 2014 | 02:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34359 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DOST ve/>< DERT
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Ağustos 2017 | 22:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47705 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dostu olanın, derdi olmaz. )

- DUBLÖR ile/değil DUBLÜR
[Bölüm: kisiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6068 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çıkrık. İLE/DEĞİL Büyük perdelerin astarı. )
( Yanlışı. >< Doğrusu. )

- DÜĞÜM ile/değil/yerine DÜĞÜN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran 2013 | 00:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32274 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kişiye[zih(ni)ne], durumlara/koşullara göre değişir. )

- DÜNYA VATANDAŞI ile/ve/<> DÜNYA BİREYİ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Nisan 2013 | 22:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31472 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DÜNYA VATANDAŞI ile/ve VATANSIZ/HAYMATLOS
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6440 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DÜNYADA, BİR KİŞİ/İNSAN OLMAK ile/ve/<>/değil BİR KİŞİ İÇİN DÜNYA OLMAK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4791 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DÜRÜST/LÜK ile/ve AÇIK/LIK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2508 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DÜRÜSTLÜK ile/ve/<> SAYGI
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2509 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dürüst olmayan cezalandırılır. İLE/VE Saygı göstermeyene toplumda yer verilmez. )
( Teşekkür ve özür dilemeyi bilmek/uygulamak ile. )

- DÜŞÜNCE, DÜŞÜNMEK yerine ZAMANINDA DÜŞÜNMEK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1380 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Düşünce, düşünce başlar. [yere/aşağı düşünce!][düşen, düşünce/düştükten sonra anlar/bilir!] )
( "Melek Şehri" filmini de izlemenizi salık veririz. )

- DÜŞÜNME (")YOĞUNLUĞU(") ile/değil/>< VERİ PAYLAŞIMI
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Ağustos 2017 | 21:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47575 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DÜŞÜNMEK:
ya KAÇARKEN
ile/ve/ya da SIÇARKEN
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1418 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DÜŞÜNMEK ve/<> DÖNÜŞMEK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1388 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DÜŞÜNMEK ile/ve/<> HAYAL ETMEK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2892 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İnsanın en yüce yetisi düşünme yetisidir. Akılda bulunduğu için de en önemli varlıktır/değerdir. )

- DÜŞÜNMEK ve KENDİNİN BİLİNCİNDE OLMAK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1397 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DÜŞÜNME ile/ve/değil DOĞRU DÜŞÜNME
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Aklın bilinmeyenden bilinene doğru yaptığı hareket. İLE/VE/DEĞİL Aklın bilinenden bilinmeyene doğru yaptığı hareket. )
( Aklın bilinenle bilinmeyen arasındaki hareketi. İLE/VE/DEĞİL ... )
( Düşündüğün şeye bürünürsün/bulaşırsın. )

- DÜŞÜNME ile/ve/<> DÜŞÜNCE
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1374 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hayat. İLE/VE/<> Yaşam(/a/k). )
( Düşünce damlacıklarıyla doldurulan havuzda yüzmek. İLE/VE/<> Kişinin[düşünenin/düşünmesi gerekenin], suyun üstünde (yaşamda) kalmasını sağlayan kaldırma gücünü sağlayan yasa/zorunluluk/gereklilik. )
( Bilinenleri, bilinmeyenlere götürebilecek şekilde düzenlemek. )
( Sonsuz olanaklılıklar. )
( Her şey düşünce ile başlar. )
( Düşün-ce: Yukarıdan düşünce/inince sende ortaya çıkan. )
( Bir yerini/dizini incitmeyen düşünmeye başlamaz kolay kolay. )
( Düşünme ifade edilerek düşünce haline getirilmiş olur. )
( Aklın bilinen ile bilinmeyen arasındaki hareketidir. )
( Düşünme süreci tamamlandığında, yani anlamlı bir bütünlük oluşturulduğunda, soruya yanıt verilir. )
( Düşünmeyi kesmek zorunda değilsiniz, sadece ilgilenmeyi kesin. )
( Düşüncelerinizi gözleyin, düşüncelerinizi gözlemekte olan kendinizi gözleyin. )
( Düşüncelerinizi sokak trafiğini seyreder gibi seyredin. )
( Rüyanızda bir çölde susuzluktan ölmekte olduğunuzu görürken, başucunuzda duran bir bardak suyun size yararı olmadığı gibi. )
( Düşüncelere sarılmayın yeter. )
( Zihin fukara olunca, fikir ukala olur! )
( Tefekkür, müşâhede ile olur. )
( Kendi düşünce berraklığınıza, amaçtaki safiyetinize ve eylemdeki dürüstlüğünüze güvenin. )
( Düşünmenin hakkını verirsen, düşünme de senin hakkını sana teslim eder. )
( Düşünmek için sükûnete gereksinim vardır. )
( el-NAZAR: Düşünmek, aklın, bilinmeyenden bilinmeyene doğru yaptığı harekettir. )

- DÜŞÜNME ile DÜŞÜNMEYİ DÜŞÜNMEK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7340 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DÜŞÜNME ile YOĞUNLAŞMA/KONSANTRASYON
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7339 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DÜŞÜNÜR ile/ve/ne yazık ki/> DÜŞÜNÜLENLERİ "DÜŞÜNÜR"
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Temmuz 2015 | 01:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35949 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Her uzun dönemde, ancak birkaç kişi. İLE/VE/NE YAZIK Kİ/> Geri kalanlar. )

- DUYARSIZ/LIK ile/ve/değil/yerine/||/<> KAYITSIZ/LIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Ağustos 2014 | 01:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33875 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DUYGUSAL YALNIZLIK ile "ENTELLEKTÜEL YALNIZLIK"
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4993 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DÜZEN KURUCU ile "DÜZEN KORUYUCU" ile "DÜZENİN PARÇASI"
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6371 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DÜZENLEYİCİ(KOMPOZİTÖR) ile YARATICI
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14647 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DÜZEN ve/<> GÜZELLİK ve/<> UYUM
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2451 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EDEBÎ (OLAN/LAR, ALAN/LAR, KONU/LAR) ile/ve/<> MANEVÎ (OLAN/LAR, ALAN/LAR, KONU/LAR)
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran 2012 | 15:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30594 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EDEB ile/ve/<> GÜZELLİK
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 02:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20444 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Güzeli güzel yapan edeptir, edep ise güzeli sevmeye sebeptir. )

- EDEPLİ:
FELSEFECİ
ve/||/<> MATEMATİKÇİ ve/||/<> HUKUKÇU
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Ocak 2017 | 08:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46272 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ancak, felsefeci, matematikçi ve hukukçular edeplidir.[Ancak, dile hâkim olabildikleri ve sorgulayabildikleri oranda.] [Ne hareketi/sporu temel/öncelikli alan, ne bilimsel tutarlılığı olan, ne de sanatsal duyarlılığı ile sınırları/nı aşan.] )

- EDEPSİZLERE SUSMAK değil EDEBEN SUSABİLMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Haziran 2016 | 23:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38832 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EDİLGEN ALICI ile/ve/değil/yerine/<>/< ETKİN KURUCU
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mart 2018 | 10:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48830 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EFSANE[Ar.] değil/yerine/= GÜZELLEME
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mart 2017 | 15:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46955 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EĞİLİMLİ ile/değil EĞİMLİ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Ocak 2017 | 15:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46239 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EĞİLME:
BARDAK
ile/ve/değil/||/<>/>/< SÜRAHİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 01:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40602 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çırak. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/>/< Usta. )
( Derin olan, dolu olan, usta olan, boyun büker/bükmelidir! Çırak değil! )

- EĞİLMEDE:
"ÇIKAR" / "ÜSTÜNLÜK"
ile/değil/yerine SAYGI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Mart 2018 | 11:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48897 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Nokta kadar "çıkar/ın" için, virgül kadar eğilme! / Kimse, kimseden "üstün" ya da yukarıda değildir/olamaz. İLE/DEĞİL/YERİNE Bir kişinin, hizmetine, emeğine, çabasına saygı duyuyorsak... )

- EĞİLMEK ve/||/<> BAŞAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ağustos 2017 | 20:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47748 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İnsanlar, başaklara benzer. Ne kadar bilgisizse içleri boştur ve dik durur. Ne kadar bilgiliyse o kadar eğilirler. )

- EĞİTİLMİŞ/LİK ile/ve/||/<>/< ADANMIŞ/LIK
[Bölüm: hizmet] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Mart 2018 | 23:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48961 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EHL-İ DİL ile/ve/>/değil/yerine GÖNÜL EHLİ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6066 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EHLİHİBRE/EHLİVUKÛF/EKSPER değil/yerine/= BİLİRKİŞİ
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Kasım 2015 | 13:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36449 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ELEŞTİRi/LER ile ÖVGÜ/LER
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Mart 2018 | 12:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48978 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kurtuluş. İLE Yok olma, etme/edilme. )

- EMİR ile EMİR
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Kasım 2015 | 14:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36469 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Buyruk. | Bir orundan öbürüne geçerken, görevliye verilen belge. İLE Araplarda ve öteki müslüman ülkelerde bir kavim, kent ya da ülkenin başı. )

- EMPATİ:
SANA
ve/<> ONA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Haziran 2013 | 02:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32067 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yapılmasını istemediğin şeyi, başkasına yapmamak. VE/<> Sana davranılmasını/yapılmasını istediğin şeyi/şekilde, ona yapmak. )

- EMPATİ ile/ve DİĞERKÂMLIK[Fars.]/ALTURİZM/ALTRUISM[İng.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EN ACINILACAK "KİŞİ/LER":
[Bölüm: en] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Ağustos 2015 | 13:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36070 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Başkalarının acılarına kayıtsız kalanlar. )

- EN ANLAMLI YEMİN ile EN BÜYÜK İNTİKAM ile EN ADİ SÖZ ile EN GÜZEL YANIT
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ağustos 2015 | 13:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36085 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Söz vermek. İLE Affetmek. İLE "Seni hiç sevmemiştim." İLE Gülüp geçmek. )

- EN GÜZEL/ÖZEL YER/LER
[Bölüm: ] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40895 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( * KAŞMİR )

- EN SEVİMSİZ/LER, ÇİRKİN/LER
[Bölüm: en] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40942 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( * SIRTLAN
* YABAN KÖPEĞİ
* AKBABA
* FARE
* YILAN
* ASIKYÜZLÜLER )

- EN UZUN YAŞAYAN/LAR:

[Bölüm: en] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2013 | 09:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25077 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( * BİTLİS'Lİ ZARO AĞA [1774 - 1934] [160 yıl]
( Mezarı, Eyüp Sultan mezarlığındadır.[Ziyaret edebiliriz/edebilirsek...] )
( 7 Sultan, 3 Cumhurbaşkanı'nı görmüştür. )

* JEANNE CALMENT [1875 - 1997] [122 yıl]

* CHRISTIAN MORTENSE [1882 - 1998] [116 yıl] )

- ENDERÛN[Fars.] ile/ve MÂBEYN[Ar.] ile/ve BİRÛN[Fars.]
[Bölüm: OSMANLI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Aralık 2016 | 21:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6408 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Saray mensubu. İLE/VE Arada olanlar. İLE/VE Taşra. )
( Demokrasi, yürütücü tetikçilerin gürültüsü [BİRÛN]; yönetici elitlerin derin sessizliğidir.[ENDERÛN] )
( Saraylarda, harem ve hazine dairelerinin bulunduğu yer. | Büyük sarayların iç bölümü. | Devlet görevlilerini yetiştiren okul. İLE/VE Ara. | Eski konaklarda, Harem ile Selâmlık arasındaki daire. | Sultan sarayında, mabeyncilerin bulunduğu daire. | Sultan sarayı. | İki kişi arasındaki soğukluk. İLE/VE Dışarı. | Dış, harici. | Fazla, dışarıda, hariçte. )

- ENES[< ÜNS >< VAHŞET] ile ENEZ(/E)
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Mart 2018 | 12:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48928 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bağlantı/yakınlık kuran, bağlantıda olan. İLE Edirne'nin bir ilçesi. | Cılız, zayıf, güçsüz. )

- ENGELLİ/LER ve ÖZÜRLÜ/LER
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7014 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ENTELLEKTÜEL ile/ve/değil/yerine AYDIN
[Bölüm: kisi] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Mayıs 2012 | 22:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30518 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [Bilgiyi/düşünceyi] Tüketen. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Üreten. )

- ENTEL ile ENTELEKTÜEL
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ERBAB ile UZMAN
[Bölüm: kisi] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6086 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ERDEM/FAZİLET ile/ve MEZİYET
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Aralık 2016 | 23:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7045 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Erdem, toplum çıkarını kişisel çıkarın üstünde tutmaktır. )
( Bilgi erdem, erdem de mutluluk üretir. )
( Erdeminiz ayakta kalmanızı sağlayan şeydir. )
( Erdem kişinin kendisini inşa edeceği tuğlalardır. )
( Erdemler kendileri içindir. Başka şeyler için değildir. )
( Erdemler ve güçler kendini-idrakle birlikte gelir, daha önce değil. )
( Erdemli olanlar, kaygıdan; akıllı olanlar, korkudan uzaktırlar. )
( Güçlükleri yenmeyi birinci ödevi olarak kabul eden ve ödülü sonraya bırakan bir kişiye 'erdemli' denir. )
( Erdemli kişinin önem verdiği üç şey vardır: Davranışlarında dikkatsiz ve düşüncesiz olmaktan sakınmak; yüz anlatımında içtenlik; sözlerinin kabalık ve bayağılıktan uzak olması. )
( Gerçekte olduğunuz şey, özünüz, sizin erdeminizdir, erdeminiz kendinizsiniz. )
( Özünüzü, gerçek benliğinizi anımsamak erdemdir. )
( Hiçbir çiçeğin kokusu rüzgâra karşı yayılamaz, fakat erdemlerin kokusu hiçbir engel tanımadan her yere yayılır. )
( Kişi, yaşamını meziyetlerinin yönettiğinden ve bu meziyetlerin en beklenmedik ve en sıkıcı koşullara bile direneceğinden emin olmalıdır. )
( Kişinin sınırlarını bilmesinden doğan alçakgönüllülük bir meziyettir ama vicdanla birleşmediği sürece bir zayıflık olarak görülebilir. )
( Olgun kişi, meziyetlerini parıldar hale getirir. )
( Olgun kişi, meziyetleri parıldarken ışıltıyı gizleyerek çevresiyle uyum içinde kalmayı başarır. )
( Kaynak ve meziyetlerin açığa vurulması yerine sadelikle alçakgönüllülük salık verilir. )
( Kişinin ışığı yararlı bir parlaklık sağlıyorsa, onu tartının altına gizlemelidir. Eğer sağlamıyorsa, meziyetleri geliştirmek amacıyla durmadan çalışılmalıdır. )
( Meziyet yalnız kalmaz, daima komşu bulur. )
( 4 Büyük Erdem:
* MAITRI/METTA[Palice] (Dostluk, iyi dilek, iyilik, sevgi ve merhamet göstermek. )
( Merhamet ve herkesin acılarına üzülmek. )
( Herkesin iyiliğine sevinmek. )
( Herkesin hatasını affetme ve görmezlikten gelmek. )
( Erdemin ölçüsü, tüze'dir. )
( Bir şeyin, işlevini, yerine getirmesi. İLE/VE ... )
( What you are really is your virtue.
Remembering your self is virtue. )
( Aklını, en yüksek düzeyde kullanmak, tefekkür yaşamı, kuramsal temâşâ. İLE/VE ... )

- EŞEŞEYSEL/LİK ile/değil HEMEŞEYSEL/LİK
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Haziran 2016 | 15:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39066 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Eşeysel işlevler, beyin ve eşeşeysellik - Sinan Canan )

- EŞREF[< ŞERÎF] ile Eşref
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17406 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Daha/pek/en şerefli/onurlu. İLE Hicivleriyle tanınmış şair.[Eserleri: Hasbihal, İran'da Yangın Var, İstimdat, Deccâl, Külliyât-ı Eş'âr. 1846 - 1911] )

- ESTETİK değil/yerine/= GÜZELDUYU
[Bölüm: Turkce] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs 2016 | 04:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38274 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EŞYA[çoğ. < ŞEY] ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< KİŞİLER
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Aralık 2016 | 19:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45801 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kullanılması için. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>/< Sevilmesi için.
[fakat ne yazık ki...] "Dünyadaki kargaşanın nedeni, eşyaların sevilmesi, insanların kullanılmasıdır." )

- EŞ ile/ve/<> EHİL
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Eylül 2017 | 03:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5884 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İyi eş, ötekini, "çantada keklik" görmez. Başkalarıyla birlikteyken, kendine özenen ama eşiyle baş başayken yeterince özenmeyen eş, "ötekini çantada keklik" "görmeye" başlamış demektir. Ötekine karşı (bakımına, görünüşüne, duruşuna) özen göstermemek, ötekini etkilemeye ve ara sıra -yani sık sık- yeniden elde etmeye çalışmamak, ilişkinin zeminini dinamitlemekle birdir. İlişki, sürekli yenilik ve tazelikle beslenmesi gereken canlı bir varlıktır. Onu, kendi haline ya da ötekinin insafına bırakmak, güçsüz düşüp ölmesini seyretmekle birdir.

İyi eş, ilişkisini, yaşamın öteki parçalarından önde tutar. Herkesin işi, gücü, kariyeri, evi, anası, babası, tamir edilecek eşyası, ödenecek faturası var. Bunlar, kimseyi ayrıcalıklı kılmaz. Hayat memat konularını, ilişkisine dayanarak ya da sürekli sırasını kaydırarak halletmeye çalışan eş, ilişkiyi öldürür. İyi eş, yaşam konularından, ilişkisini beslemeye çalışan ve ilişkisinden güç alan eştir.

İyi eş, ötekinin gereksinimlerini anlamaya ve karşılamaya isteklidir. Kediler, çiçekler ve çocuklar gereksinimlerini önceden ifade edemezler. İfade edebildiklerinde, iş işten çoktan geçmiş olur. Bu yüzden, varolanların gereksinimleri, önceden sezilmeli ve zamanında ilgilenilmelidir. Yoksa ölürler. İyi eş; ilgi, özen, şefkat gereksinimlerini önceden sezmeye istekli ve bunların söylenmesine gerek bırakmadan karşılamaya hevesli eştir.

İyi eş, ne zaman hareket etmek, ne zaman durmak gerektiğini bilir. Bazen yaşamda ve ilişkide, bize bırakılsa asla öyle yapmayacağımız işleri yapmakla, bazen de bizim için yapılmasında hiç de sakınca olmayan ama deneyim kabımızda olmayan durumlarla karşı karşıya kalırız. Esneklik gösterip yeni koşullara uyum sağlamayla, olduğu gibi durup etrafı kendine göre şekillendirme arasındaki çizgiyi koruyabilen eş, iyi eştir.

İyi eş, kendine değer verir. Yokluk üzerinden aşk, kendi eksiğini, ötekinin "tamlığından", tamamlamaya çalışmak demektir. Varlık üzerinden aşk ise "olmuş" bir benliği, ötekiyle birlikte daha da zenginleştirmektir. Kendilik değerini, öteki üzerinden tamamlamaya çalışan eş, bunun sonucunda, hayal kırıklığına uğrayacaktır. İlişkideki kişilerin birbirini geliştirip büyütmesi ne kadar zenginleştiriciyse, birinin, öteki üzerinden tamamlanması o kadar fakirleştiricidir. Yokluk üzerinden âşık olandan, iyi eş çıkmaz.

İyi eş, zihnindeki bir ideali değil, olduğu haliyle ötekini sever. Kusursuz âşık arayan, aşksız kalacaktır. Bir süre idare etse bile her türlü idealleştirme, günün birinde hayal kırıklığı olarak dönecektir. Gerçek insan, kusurlu, mantıksız ve fevri olabilir. Aklıyla değil, duygularıyla karar verebilir. İnatçıdır ve sözünden dönmeyi beceremeyecek kadar boş gururludur. Tıpkı, sizin ve benim gibi.

İyi eş, değiştiremeyeceği şeyleri sevmeyi (ya da vazgeçmeyi) bilir. Pek çok öğretiye göre en büyük bilgelik, insanın neyi değiştirip neyi değiştiremeyeceğini bilmesidir. Eğer eşinizin boyundan, bazı huyundan, bazı alışkanlıklarından pek de memnun değilseniz, ya bunlarla beraber olmayı öğreneceksiniz ya da bu ilişkiyi sürdürmeyeceksiniz. Buradaki öğrenme, kesinlikle tahammül etmeyle karıştırılmamalı. Tahammül, er ya da geç patlayacak bir bombadır. Eğer farklı bir şeyi sevebilme beceriniz varsa, bu becerinizden bu "değişmeyecek" özellikleri sevmeyi öğrenmekte yararların. Yok eğer bunlara tahammül etmekte olduğunuzu hissederseniz, derhal yolunuzu değiştirin. Ne dikene dokunun, ne de gülü incitin.

İyi eş, ötekine açıktır. Nasıl ki, öteki, "ideal" değil "gerçek" bir insansa, ilişkideki kişi olarak biz de ideal değiliz. Hedef bu olabilir. Çıtayı düşürmek gerekmez. Ama çıtanın bulunduğu yerle olduğumuz yer arasındaki mesafeyi iyi belirlemek ve bunu açıkça ortaya koymak, ilişkinin sürmesi için olmazsa olmaz koşuldur. Yoksa, yaşamımız "-mış gibi" oyunuyla geçer. Bu da çok enerji ve çok tahammül gerektirir. Yani er ya da geç patlar. Açıklık, pek çok stres kaynağının ve iletişim kopukluğunun kökünü kurutan, sağlam bir ilâçtır.

İyi eş, zamanı iyi geçirmek için uğraşır ve kötü zamanlara birlikte direnmeyi bilir. İyi eş, iyi zaman geçirmek ve zamanı iyi geçirmek için fırsatların, ayağına gelmesini beklemez. Fırsat yaratır. Kötü zamanlar ise, iyi eş için, birlikte öğrenme, büyüme ve güçlenme zamanlarıdır. Dahası, yaşamı ve birbirini daha iyi tanıma ve yakınlaşma fırsatlarıdır.

İyi eş, ötekinin, kendine nasıl davranmasını istiyorsa, ona, öyle davranır. Almanın, vermekten çok daha kolay olduğu bir dünyada, ötekine denk ve eşit davranmak, gerçekten ciddi çaba ister. Ama ötekinin yerine kendini koyabilmek, empati yapabilmek, önden sezebilmek; bunları isteyebilmenin, bunları elde edebilmenin -koşulu değil ama- karşılığı. İyi eş, koşul sürmeyen ama karşılığın ne olduğunu bilen eştir. )

- ETKİ/LEME ile ENGEL/LEME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Eylül 2016 | 13:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3834 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Engeller bir ölçüde kalktığında, O, bir anda içinize doğar. )
( Sana engel olmaya çalışanlar, başaracağına, en çok inananlardır. )
( It will dawn on you suddenly, when the obstacles are removed to some extent. )

- EVLİLİK ile/ve/değil/<>/< AŞK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Kasım 2015 | 23:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36431 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tanık, rızâ, onay ister. İLE/VE/<>/< Ahde vefâ edecek bir kalp yeterlidir. )
( Akit ile. İLE/VE/DEĞİL/<>/< Ahit ile. )

- FAKİR değil/yerine/= YOKSUL
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12106 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- FARK:
"ÜSTÜNLÜK"/"OLUMSUZLUK"/"YIKICI"
değil
AYRIM/ARTI/EK/ÖZELLİK/YAPICI

[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 22:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44448 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- FARKLILIKLAR VE ÇİRKİNLİKLER ile/yerine FARKLILIKLAR VE GÜZELLİKLER
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- FARK ile/ve/||/<> MÜBÎN[Ar. BEYN/BEYÂN]
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2017 | 15:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46744 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/||/<> İyiyi, kötüyü [hayr'ı, şer'i] ayıran/ayırabilen. | Açık, apaçık, belirli. )

- FASIL[çoğ. FUSÛL] ile FÂSIL[< FASL]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17441 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Fasl. | Bir bestekârın aynı makamdan bestelediği iki beste. | Türk müziğinde klasik bir konser programı. İLE Ayıran, bölen, fasleden. )

- FÂTİH[< FETH] ile FÂTİH
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Temmuz 2013 | 18:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32701 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Açan. | Anahtar. İLE Kendini açan/feth eden. )

- FAZLA FEDÂKÂR/LIK ve/||/<>/>/ne yazık ki VEFÂSIZ/LIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2017 | 20:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48477 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- FEDAKÂRLIK değil/yerine/= ÖZVERİ
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2016 | 04:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4129 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Temiz ve özverili bir hayat yaşayın, bu yeter. )
( Live a clean, selfless life, that is all. )

- FELSEFE:
İYİLİK
ve/<> GÜZELLİK ve/<> DOĞRULUK
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Nisan 2013 | 12:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31366 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- FELSEFECİ ile/ve FİLOZOF
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6040 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- FELSEFE ve/||/<> BİLGE
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Eylül 2017 | 01:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47847 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gölgelerin, renkleri olduğunu öğretir. VE/||/<> Gölgelerin renklerini görebilir. )

- FELSEFE ile/ve/<> FİLOZOF
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15010 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Felsefe, filozofla konuşmaktır. )

- FELSEFE ile/ve/||/<> İNSAN
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Mart 2016 | 03:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37519 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- FELSEFE ve/<> İNSAN-İNSAN İLİŞKİSİ
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15009 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- FERÂGAT AHLÂKI > AŞK AHLÂKI
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Şubat 2014 | 20:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33151 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- FERİŞTAH değil/yerine/= UZMAN / EN YETKİLİ
[Bölüm: kisi] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Mart 2017 | 14:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46772 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- FİLOZOF BİLİM İNSANI ile TEKNİK BİLİM İNSANI
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15209 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- Filozofça KONUŞ!!!
[Bölüm: KONUS] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 17:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25936 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- Filozofla KONUŞ!!!
[Bölüm: KONUS] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 17:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25935 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- FİLOZOFLAR ile/ve PEYGAMBERLER ile/ve SANATÇILAR
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Temmuz 2013 | 14:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32662 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Aklını, sana gösterir/gösterenler. İLE/VE Seni, sana gösterir/gösterenler. İLE/VE Zevkini, sana gösterir/gösterenler. )
( Evrenseller. İLE/VE Kendin. İLE/VE ... )
( Tenzihin temsilcisi. İLE/VE Teşbihin temsilcisi. İLE/VE ... )
( Hareket ederler. İLE/VE Hicret ederler. İLE/VE ... )

- FİLOZOF ile BİLGE
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5907 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- FİLOZOF ile/ve/||/<>/> DERVİŞ
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Nisan 2014 | 21:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33389 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bildikçe, ölür. İLE/VE/||/<>/> Öldükçe, bilir. )

- FİLOZOF ile/ve/= KELDANÎ
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2018 | 10:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48900 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- FİLOZOF ile/ve/||/<> SANATÇI
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Şubat 2014 | 18:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33097 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Soyutlayan. İLE/VE/||/<> Soyutlanan. )

- FİLOZOF ile/ve/değil/yerine SORU ERBABI
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- FİLOZOF ve SORU/SORUN
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15207 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Filozof/lar doğrudan sorunla/rla uğraş(and)ırlar. )

- FİLOZOF ile SÛFÎ
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Mayıs 2013 | 17:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31739 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yaptığına bakılmaz, söylediğine bakılır. İLE Söylediğine bakılmaz, yaptığına bakılır. )

- FOTOĞRAFIN:
ÖZNEL(L)EŞTİR(İL)MESİ
ile/ve/||/<>/> NESNELEŞTİR(İL)MESİ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mart 2018 | 10:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48844 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GÂFİL (OLMAK) değil/yerine/>< ÂRİF (OLMAK)
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Ağustos 2017 | 23:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47594 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GÂZİ ile GAZÎ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran 2013 | 01:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32001 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Savaştan, sağlam ya da (az/çok) yaralı çıkan. İLE "Gezi" için gaz yiyen. )

- GEÇİCİ/LİK ile/ve/<> GEÇİŞLİ/LİK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ocak 2017 | 18:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46308 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GEÇMİŞ ile/ve/<>/> GELECEK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Aralık 2015 | 18:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/997 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Anılardadır. İLE/VE/<>/> Hayal gücündedir. )
( Değişmezdir. İLE/VE/<>/> Belirsizdir. )
( Değiştiremeyiz fakat bilebiliriz. İLE/VE/<>/> Bilemeyiz fakat değiştirebiliriz. )
( Constant. vs./AND/<>/> Unknown/indefinite.
In memory. vs./AND/<>/> In imagination.
We cannot change but we can/should know. vs./AND/<>/> We cannot know but we can/might/should change. )

- GELENEKSEL ENTELLEKTÜEL ile/ve/<> ORGANİK ENTELLEKTÜEL
[Bölüm: kisi] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Şubat 2016 | 14:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37234 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Öğretmenler, yöneticiler vb. İLE/VE/<> Kurum, sınıf, küme vb. )

- GELİŞİGÜZEL "ÇOK ANLAMLILIK" ile/değil/yerine ÇOK ANLAMLILIK
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Nisan 2015 | 20:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35636 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GELİŞİGÜZELLİK ile/ve KEYFÎLİK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/339 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GELİŞİM ile/ve OLUŞUM
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/436 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GELİŞİM ile/ve SIRADÜZEN
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/439 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GELİŞİM ile/ve TAMAMLANMA
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/437 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GENC[Fars.] ile GENÇ
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17498 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hazine, define. İLE Yaşı, ilerlememiş olan. )

- GENEL ile ÖZEL
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Aralık 2012 | 15:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/492 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GENZEL ve/||/<> GENZEK
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Aralık 2015 | 03:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36882 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Genizle ilgili. | Genizden çıkarılan (selen), genizsi. VE/||/<> Genizden konuşan, hımhım. )

- GEREKTİĞİ KADAR DÜŞÜNMEK/KONUŞMAK/YAPMAK ile/ve DEĞERİ/DEĞDİĞİ KADAR DÜŞÜNMEK/KONUŞMAK/YAPMAK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3846 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GİRİFTÂR[Fars.] ile TUTKUN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 15:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41199 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GÖĞÜS KASI "GELİŞTİRMEK" ile/ve/değil/yerine/||/<> GÖZ KASI GELİŞTİRMEK
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Temmuz 2017 | 23:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47520 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GÖKTEN DÜŞEN ile GÖNÜLDEN DÜŞEN
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/612 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Parçası bulunur. İLE Parçası bulunmaz. )

- GÖRGÜSÜZ/LÜK ile/değil/yerine BİLGİSİZ/LİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ağustos 2017 | 00:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47599 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bilgisizlik, görgüsüzlükten daha ağırdır ve görgüsüzlüğe yeğdir. )
( Görgü, sürekliliğin, kalıcılığa dönüşmesiyle gerçekleşir. )

- GÖRÜNTÜNÜN/MANZARANIN:
EN ÇİRKİNİ/KORKUNCU
ile/değil/yerine/>< EN GÜZELİ
[Bölüm: kisi] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Ocak 2017 | 20:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44530 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Somurtan bir "yüz". İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Gülen bir yüz. :) )
( Gülen İnsan Yüzünün Görsel FaRkLaR'ı için burayı tıklayınız... )
( Kara delik. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Güneş. )

- GÖRÜNTÜ ile/ve GÜZELLİK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/209 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Rüya. İLE/VE Gerçek. )

- GÖRÜNÜŞ/LER ile/ve/değil/yerine/||/<>/< HAREKET/LER
[Bölüm: fizik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mart 2018 | 11:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48859 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GÖZ:
GÜNEŞ
ve/<> GÜZELLİK
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran 2013 | 14:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32359 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GÖZ ile/ve/<> YÜZ(SURAT, VECİH, ÇEHRE, SİMA[Fars.], DİDAR)
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2016 | 22:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1694 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( http://faceresearch.org )
( )

- GÖZ ve/||/<> KALP
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Şubat 2017 | 22:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46612 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gülmek için!... :) VE/||/<> Sevmek için!... )

- GÜÇ ile/ve GÜZELLİK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4399 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GÜLMEK ile AYIPLAMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mart 2018 | 00:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48968 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GÜLMEK ile/ve/<> GÜLÜMSEME :)
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2018 | 19:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5032 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/<> En etkili/kolay/hızlı eser/eylem/ibadet. )
( Sen gül ki, biz de gülelim! )
( Bir iyi hareket, bin iyi düşünceden, Bir gülüş de bin hareketten daha güçlüdür. )
( Gül ki, gül yüzünde güller açsın! )
( Gülmesini bilmeyen, dükkân açmasın! )
( Paranız yoksa, gülümsemeniz de mi yok? )
( Bir insanın nasıl güldüğünden terbiyesini, neye güldüğünden akıl seviyesini anlarsın! )
( TEBEŞBÜŞ: Güleryüz gösterme. [küçükten büyüğe] )
( Gülün de, isterseniz beni paçamdan sürükleyin. )
( MÜBTESİM[< TEBESSÜM]: Gülümseyen, tebessüm eden. )
( Haydi! Bırak zihnindeki olumsuz kayıtları ve şu AN'a dön biraz! Ve bunu, sık sık tekralamaya çalışarak olan bitenlere, kişilere/çevrene/yaşama gülümse!... :) Sadece gülümse! :) (Herhangi bir nedeni/kaynağı olmaksızın, aklına geldikçe/getirerek gülümse!) :) Yaşam, vererek başlar ve sürdürülür. Verebilecek hiçbir şeyin olmasa/kalmasa bile, boşver sıkıntıları/saçmalıkları ve hiçbir zaman elinden alınamayacak olanı vererek, o, dünyanın en güzel manzarası olan gülümsemeni paylaşarak yaşa ve yaşat! Haydi! Tekrar tekrar gülümse!... :) )

- GÜLÜN (DAHA) GÜZELİ ve/||/<>/> DOSTUN (DAHA) GÜZELİ ve/||/<>/> İNSANIN (DAHA) GÜZELİ
[Bölüm: kisi] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Ocak 2017 | 21:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45961 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çiçek veren. VE/||/<> Vefâsı uzun süren. VE/||/<> Selâm veren ve gülümseyen. :) )

- GÜL ile GÜL
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11194 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çiçeklere verilen genel ad. İLE En güzel çiçeğe[çiçek olan güle] verilen ad. )
( Cins ad. İLE Özel ad. )
( Genel. İLE Özel. )

- GÜPGÜZEL
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10470 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GÜVENİLMEZLER:
KIŞ GÜNEŞİNE
ile/ve SULTANLARIN GÜLMESİNE ile/ve BAZI HANIMLARIN ZÂHİDLİĞİNE
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 02:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20594 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ŞEMS-İ ŞİTÂ ile/ve DAHK-I HÜMÂ ile/ve ZÜHD Ü NÎSÂ )

- GÜVEN ile DAYANMA
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3279 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Güvenmek, sırtını dayama anlamında bir rahatlık/saptırma gerekliliği ya da anlamına gelmez. )
( İyiye güven duymak olumludur. )
( Güven, özgüven/enerji getirir. )
( Güven, deneyimle birlikte gelir. )
( Yoğun bir deneyim yaşayan insan güven ve cesaret yayar. )
( GÜVEN: İnancın bilincinde olmak. )
( Hayatın her yolunda, başlangıçta güven esastır. )
( Kendi düşünce berraklığınıza, amaçtaki safiyetinize ve eylemdeki dürüstlüğünüze güvenin. )
( Kişiye dayanma, ölür; ağaca dayanma, kurur. )

- GÜVEN ile/ve/değil/<> SAYGINLIK(İTİBAR)
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Eylül 2013 | 15:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32956 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GÜZEL (OLAN) ile/değil İSTEDİĞİM GİBİ (OLAN)
[Bölüm: kisi] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5820 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GÜZEL AHLÂK ve/=/<> İLİM
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Mayıs 2013 | 10:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31545 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GÜZEL GENÇ ve/||/<> GÜZEL YAŞLI
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Nisan 2017 | 05:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47036 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Doğanın eseridir. VE/||/<> Sanatın eseridir. )

- GÜZEL GÜZEL (ÇALIŞMAK, KONUŞMAK, OYUN OYNAMAK)
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10339 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GÜZEL KUR'AN OKUYOR değil AĞZI KUR'AN'A YAKIŞIYOR
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 02:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21082 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GÜZEL OLANLAR:
DURUNCA/SUSUNCA
ile/ve/yerine KONUŞUNCA ile/ve/yerine HEM DURUNCA/SUSUNCA, HEM KONUŞUNCA
[Bölüm: kisi] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5827 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GÜZEL SÖZ ile/ve/<> GÜZEL EYLEM
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3868 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GÜZEL SÖZ ile/ve GÜZEL EYLEM
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 02:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19520 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GÜZEL/LİK ve AHLÂK
[Bölüm: kisi] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6639 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GÜZEL/LİK ile BAKIMLI/LIK
[Bölüm: kisi] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6654 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GÜZEL/LİK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< DÜZGÜN/LÜK
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ocak 2015 | 00:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34672 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GÜZEL/LİK ile İDDİALI GÜZEL/LİK
[Bölüm: kisi] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6665 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GÜZEL/LİK ile/ve/değil/yerine/||/<> İLGİNÇ/LİK
[Bölüm: kisi] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Şubat 2014 | 16:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GÜZEL/LİK ile/ve SÜRÜKLEYİCİ/LİK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3002 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GÜZEL/LİK ile YETERLİ/LİK
[Bölüm: kisi] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6655 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GÜZELDE/GÜZELLİKTE ARANANLAR:
BAKIŞIM/LI(SİMETRİ/K)
ve ORANTI/LI(EURYTMIE) ve UYUM/LU(HARMONİ/K)
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/216 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( DÜZGÜN ve DÜZENLİ ve DİZGELİ ve AÇIK/LIK/PARLAK/LIK(CLARITAS/MUŞÂ'ŞÂA) )

- GÜZELİ SEVMEK ile/ve/değil/yerine/<> GÜZELLİĞİ SEVMEK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/218 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GÜZELLİĞİN 4 TÜRÜ
[Bölüm: ] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 15:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41279 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GÜZELLİĞİN:
İDRAKİ
ile/ve/<> İFADESİ
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Haziran 2013 | 15:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31999 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ancak sendeki güzellik kadar. İLE/VE/<> Ancak sendeki güzellik kadar. )

- GÜZELLİK FELSEFESİ ile SANAT FELSEFESİ
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15121 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GÜZELLİK [PAYLAŞILIR/PAYLAŞILABİLİR]
[Bölüm: Paylasim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 19:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29318 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GÜZELLİK [PAYLAŞILIR/PAYLAŞILABİLİR]
[Bölüm: Paylasim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Mart 2012 | 00:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29538 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GÜZELLİK:
İZLENİLEN
ile/ve/değil/yerine/||/<>/> YAŞANILAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Şubat 2016 | 01:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37426 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GÜZELLİK:
MANTIK'TA
ile ESTETİK'TE
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2013 | 01:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14800 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Doğruluk. İLE Güzellik. )
( GÜZEL: Amacı olmayan amaçlılık. )

- GÜZELLİKTE:
3 BEYAZ
ve/<> 3 SİYAH ve/<> 3 KIRMIZI
[Bölüm: kisi] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6651 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ten, diş ve el. VE/<> Göz, kaş ve kirpik. VE/<> Yanak, dudak ve tırnak. )

- GÜZELLİK ile/ve/hem de AKIL
[Bölüm: kisi] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6652 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Güzellik ondur, dokuzu don-dur. )
( Güzele kırk günde doyulur, iyi huyluya kırk yılda doyulmaz. )
( Güzel bürünür, çirkin görünür. )

- GÜZELLİK ve/=/< ARINMA
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3001 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GÜZELLİK ile/ve/||/<>/>/< AŞK
[Bölüm: dongu] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/210 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( GÜZELLİK: Aşkın olmadığı yerde ne işim var?! VE AŞK: Güzelliğin olmadığı yerde ne işim var?! )
( ... İLE/VE/||/<>/>/< Güzelliğe duyulan özlem. )

- GÜZELLİK = BEAUTY[İng.] = BEAUTÉ[Fr.] = SCHÖNHEIT[Alm.] = PULCHRITUDO[Lat.]
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39384 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GÜZELLİK ile/ve BİLEŞİK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/215 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GÜZELLİK ile/ve/||/<> BÜTÜNSEL KAVRAYIŞ
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Şubat 2017 | 16:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46608 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GÜZELLİK ile/ve/değil/yerine CÂZİBE
[Bölüm: kisi] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6646 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GÜZELLİK >< ÇİRKİNLİK
[Bölüm: uc] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 17:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25338 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GÜZELLİK ile/ve/< DÜZEN
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/212 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( GÜZELLİK: GERÇEĞE ÖZGÜ İNCELİĞİN PARLAKLIĞI [HAKİKATİN ŞÂŞA-İ LETÂFETİ - RECAİZÂDE EKREM BEY] )

- GÜZELLİK ile/ve EDÂ
[Bölüm: kisi] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6647 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GÜZELLİK ile/ve/<> EDEB
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/214 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Güzeli güzel yapan edeptir, edep ise güzeli sevmeye sebeptir. )
( Güzeli güzel yapan edeptir, edep ise güzeli sevmeye sebeptir. )

- GÜZELLİK >< FAZLALIK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ekim 2017 | 17:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48015 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Güzellik, fazlalıklardan arınmışlıktır. )

- GÜZELLİK ile/ve/<> İNCELİK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/213 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GÜZELLİK ile/ve/değil IŞILTI
[Bölüm: kisi] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6648 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Güzel yüzün, süse/boyaya/makyaja gereksinimi yoktur/olmaz! [Fars. Hâcet-i meşşâta nîst rûy-ı dil-ârâmrâ - Hâfız-ı Şirâzî] )

- GÜZELLİK ile/ve/||/<> ÖZELLİK
[Bölüm: kisi] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6653 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GÜZELLİK ve/||/<>/> ÖZGÜRLÜK
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Kasım 2016 | 22:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45136 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Güzellik, özgür kılar. )

- GÜZELLİK ile/ve/||/<> SEVDÂ
[Bölüm: kisi] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2014 | 09:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33187 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Güzelliğin beş para etmez, bende/onda bu sevdâ olmasa. )

- GÜZELLİK ve VASIF
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/217 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GÜZELLİK ile/ve/<>/>< YÜCELİK
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2016 | 11:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37313 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hz. Muhammed. İLE/VE/<>/>< Hz. Âlî. )

- GÜZEL ile/ve/değil "HAVALI"
[Bölüm: kisi] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5821 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GÜZEL ile/ve/değil AHSEN
[Bölüm: kisi] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6641 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/DEĞİL Güzellerin güzeli. | Kaybedilemeyecek derecede güzellik. )

- GÜZEL ile/ve/değil DİKKAT ÇEKİCİ
[Bölüm: kisi] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5823 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Güzel ol, âşık bol! )

- GÜZEL ile/ve/değil ETKİLEYİCİ
[Bölüm: kisi] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5825 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tümüyle güzellik yoktur! Her zaman, 1 [ya da 2 yanı] baskındır/etkiler ve ona göre ilgi görür. )

- GÜZEL = GÖZ-EL = BEAUTIFUL[İng.] = BEAU[Fr.] = SCHÖN[Alm.] = KALOS[Yun.] = HERMESO/SA, BELLO[İsp.]
[Bölüm: ] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39383 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GÜZEL ile HOŞ
[Bölüm: kisi] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6638 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- HABERCİ OLDUĞUNU:
BİLEN
ile/ve/değil BİLMEYEN
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Şubat 2014 | 17:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33134 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- HÂDÎ[< HİDÂYET]
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 16:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41304 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( HİDÂYET EDİCİ, DOĞRUYA GÖTÜREN | KILAVUZ )

- HAKİKATA OLAN BAĞLILIK ile/ve/<> KİŞİYE/İNSANLIĞA YAPILAN HİZMET
[Bölüm: hizmet] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Nisan 2013 | 12:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1663 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir'e hizmet, bin'e hizmet; bin'e hizmet, bir'e hizmet. )

- HÂKİM ile/ve/değil/yerine/||/<>/< BİLİRKİŞİ
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Aralık 2016 | 09:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38351 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yöntemi/usûlü bilir ve süreci takip etmekle görevli ve yetkilidir. Esasa dayalı bilgi, belge ve kanıtlara dayanarak son kararı belirler. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Esası, içeriği[konuyu, alanı ve terimlerini] (daha) iyi/geniş/derin bilir ve/veya belirler.[Bazı/çoğu davada, hâkimin değil/yerine bilirkişilerin ortak görüşleri ve uzlaşımsal kararı önceliklidir ya da dikkate alınmalıdır.] )

- HAL EHLİ ile/ve/<> AŞK EHLİ
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Kasım 2015 | 19:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19859 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sükût kıvâmındaki çığlığı, ne kardaş, ne de arkadaş; sadece hâldaş olanlar duyar. )
( Gayretlerinden doğan. İLE/VE/<> Aşkından doğan. )

- HALA ile/ve TEYZE
[Bölüm: kisilers] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5859 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Babayla kardeşlik bağlantısı olan dişil gövdeli kişi. İLE/VE Anneyle kardeşlik bağlantısı olan dişil gövdeli kişi. )

- HALEF ile SELEF[çoğ. ESLÂF]
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Mart 2017 | 10:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11201 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir makamın devredildiği kişi. İLE Bir makamın devralındığı kişi. )
( Sonraki, ardıl. İLE Önceki, öncel. )

- HALİFE ve/<> HANİFE
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Aralık 2012 | 15:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31137 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- HALÎM-SELÎM (BİR KİŞİ)
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10813 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- HALK YÖNETİMİ ile/ve/||/<> ÜNİVERSİTE ile/ve/||/<> TİYATRO ile/ve/||/<> SPOR
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart 2015 | 13:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35225 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İyonya'lıların, insanlığın gelişimindeki önemli katkı eşikleri. )

- HALK ile/ve/değil/yerine ÂRİF
[Bölüm: toplum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Aralık 2012 | 16:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31115 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zanlarıyla hareket eder. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE İrfan sahibidir. )

- HARBİ ile HARBİ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ocak 2016 | 21:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37114 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ateşli silahların içini temizlemekte kullanılan çubuk, harbe. | Doğru, hilesiz, temiz, mert. İLE Savaşla ilgili. Osmanlı Devleti'yle henüz barış durumunda bulunmayan, bir antlaşma yapmamış devletler ve bu devletlerin uyrukları. | Osmanlı ülkelerinde ticaretle uğraşan yabancı uyruklulara verilen ad. )

- HAREM ile HAREM
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17591 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Herkesin girmesine izin verilmeyen, saygıdeğer ve kutsal yer. | Hac zamanında ihrâma girilen yerden itibaren Kâbe'ye doğru olan bölüm. | Önceleri, saraylarda ve büyük konaklarda bulunan hanımlar dairesi. | Nikâhlı hanım, zevce. İLE "mefâilün"den "me"yi atarak "fâilün" sözcüğünü "mef'ûlün"e çevirme. )

- HAREM ile MAKSÛRE
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Aralık 2016 | 19:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45892 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Herkesin girmesine izin verilmeyen, saygıdeğer ve kutsal yer. | Hac zamanında ihrâma girilen yerden itibaren Kâbe'ye doğru olan bölüm. | Önceleri, saraylarda ve büyük konaklarda bulunan hanımlar dairesi. | Nikâhlı hanım, zevce. İLE Camilerde, parmaklıklarla çevrilmiş yer. | Bir evin, yabancıların girmesine izin verilmeyen bölümü. )

- HÂRİF ile HARÎF[< HİRFET] ile HARÎF
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17598 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yemiş toplayan. İLE Meslektaş, sanat arkadaşı. | Herif, adi ve bayağı adam.| Teklifsiz dost. İLE Sonbahar, güz. )

- HARÎM ile HARÎM
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17601 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Saygısız, çekinmez, kayıtsız. İLE Biri için kutsal olan şeyler. | Harem dairesi, harem. | Evin içi gibi başkasına kapalı olan yer. | Bir evin civârı. | Avlu. | Ortak, şerîk. | Hacıların, hac zamanında büründükleri örtü. )

- HASEN[Ar.] değil/yerine/= GÜZEL
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 16:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41362 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- HASSAS/SANTİMANTAL[Fr.] değil/yerine/= DUYARLI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat 2017 | 18:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46685 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- HASTA ile/değil DANIŞAN
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Mart 2018 | 23:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48943 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- HAVAİ değil/yerine/= YELEME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Aralık 2016 | 20:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45686 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ciddi olmayan, ciddi işlerle uğraşmayan, ciddi işler yapmayan. )

- HAYAT[Ar.] ile HAYAT
[Bölüm: dirimbilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Ocak 2016 | 08:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37168 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yaşam, dirim. | Doğumdan, ölüme kadar geçen süre, ömür. | Yaşam biçimi, içinde yaşanılan koşulların tümü, yaşantı. | Meslek ve durum. | Geçim koşullarının tümü. | Canlılığı gösteren hareket, kaynaşma. | Canlı varoluşu, yaşamayı sağlayan koşulların tümü. | Bir kişinin yaşamöyküsü. İLE Genellikle köy ve kasaba evlerinde, üstü kapalı, bir ya da birkaç yanı açık sofa. | Avlu. | Balkon. )

- HAYIR! ve/||/<> YAPMAYABİLECEKLERİM/İZ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mart 2018 | 13:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kişi, kendini, en iyi, en kolay ve en hızlı olarak yazı aynasında tanır ve gerçekleştirir. Öncelikli olarak, iki ayrı sayfada, "HAYIR!" ve "YAPMAYABİLECEKLERİM" dizinlerini oluşturmakla başlamak gerekmektedir.[Üşenmeden, ertelemeden, vazgeçmeden, en kısa sürede başlamanızı salık veririz...] )

- HAYRANLIK ile/ve AŞK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6569 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Aşk, bir bakıştır. [Gerisi vs.] )

- HEBÂ ile/değil/yerine FEDÂ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9069 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- HEMEN DEĞİŞİM ile/ve ÂNİ DEĞİŞİM
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/478 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- HER KAVRAM ve/<> HER KAHRAMAN(/KİŞİ)
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran 2013 | 14:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32357 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- HERHANGİ BİR ARKADAŞININ, SENİ, PARA İSTEMEK İÇİN ARAMASI ile TANIDIĞIN VE SEVDİĞİN BİR ARKADAŞININ, SENİ, PARA İSTEMEK İÇİN ARAMASI
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Haziran 2013 | 14:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28351 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- HERHANGİ BİR KİŞİ (OLAN/OLMAK) ile/ve/değil/yerine BELİRLİ BİR KİŞİ (OLAN/OLMAK)
[Bölüm: toplum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4832 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- HERŞEYİ İÇİNE ALAN ile/ve HERŞEYİN İÇİNDE OLAN
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1632 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- HİÇBİRİMİZ ile HİÇKİMSE
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9143 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- HİÇKİMSE...
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Aralık 2012 | 13:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4846 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( * ... varoluşundan şüphe edemez ve varoluşunu inkâr edemez.
* ... olmak, konuşmaya başlayana kadardır.
* ..., kimsenin, düşüncesini/niyetini okuyamaz.
* ..., hiçkimsenin, neyi bilip bilmediğini, isteyip istemediğini ya da yapıp yapamayacağını, hiçbir zaman, zemin ve koşulda bilemez.
* ...'nin diline ve dinine, dil uzatmamalı!
* ..., bir şeyin sonucunu, önceden, kesin olarak bilemez.
* ..., kimseyle kıyaslanamaz ve ölçülendirilemez.
* ..., hiçkimseye benzetilemez/benzetilmemeli!
* ..., hiçkimseyi yargılayabilecek kadar kusursuz değildir.
* ..., "Bulunmaz Hint kumaşı" değildir!
* ...'nin terazisi, bir başkasını tartmaya yetmez!
* ..., hiçkimseyi/e övmemeli, küsmemeli, yakınmamalı, suçlamamalı![olgunluğun gereği ve göstergelerindendir.]
* ...'yi, başkalarının "anlattıklarıyla" yargılamamalı!
* ...'ye, güvenmemek değil yanlışta olana, yanlış yapana ikinci kez güvenmemek!
* ...'yle, ikinci kez tanışamayız.
* ..., kendi için rahmet okuyamaz.
* ..., kendinden daha zengin olamaz.
* ..., dirseğini yalayamaz.
* ..., gölgesinin dışına zıplayamaz.
- ..., kendini gıdıklayamaz.
* ..., ayak parmaklarından birini ötekilerden ayrı olarak bükemez.
[Biri bükülmek istendiğinde hepsi bükülür.]
* ..., aramadığını bulamaz, doldurmadığını boşaltamaz, sahip olmadığı şeyden vazgeçemez, bulunmadığı yeri terk edemez.
* ..., duymak istemeyen kadar sağır, görmek istemeyen kadar kör, anlamak istemeyen kadar âciz, yapmak istemeyen kadar âtıl olamaz!
* ..., kızdığında, kendini/özünü saklayamaz.
* ..., başka bir kişinin, iki dudağının ötesinde/berisinde değildir.
* ..., yalnızken, dengede değildir.
* ..., düşünürken, düşündüğünden daha tehlikeli bir şeyi düşünemez
* ..., üçüncü kişi olmayı kabul etmez/edemez![Üç kişi biraradaysa, bir kişi orayı terk etmelidir!]
* ..., başarı merdivenini, elleri cebinde tırmanmamıştır.
* ..., başkasının donunu/külodunu giymez.
* ..., bazı durum/koşullarda, bize yardımcı olamaz.
* ..., kısa kısa konuşurken/yazarken, uzun uzun düşünmüş/düşünüyor olamaz.
* ..., hepimiz kadar akıllı değildir.
* ...nin, "Ahhh"ını alma!
* ...ye, sürekli "toplarsa", hiçbir şey yetmez.[Sürekli paylaşırsa/k da herkese yeter!]
* ..., sürekli olarak ve herşeyi kazanamaz fakat görülmesi gerekeni görebilirse herşeyde ve sürekli kazançlı çıkabilir.
* ..., bazı/çoğu düşünce/söz/yer vs., hiçkimseye ait olmadan, herkesindir!
* ..., hiçkimseye tamamen tâbi değildir, olamaz, olmamalıdır da.
* ..., üretimden çekilip tüm geleceğini, bir kişinin(adamın/kadının) "buluncuna(vicdanına)", "aşkına", (")samimiyetine("), bir gün, aklının karışmasına ve yanılgılarına bırakmamalıdır.
* AŞK'I, ÂŞIKLAR BİLİR [Başka da kimse bilemez.]
* Zaman, hiçkimse için durmaz. )

- HİÇKİMSEYİ:
ÖVMEMEK
ve/||/<> KÜSMEMEK ve/||/<> YAKINMAMAK ve/||/<> SUÇLAMAMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Eylül 2016 | 01:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45019 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Olgunluğun gereği ve göstergelerindendir. )

- HİÇKİMSE ile/ve/<>/> HERHANGİ BİRİ ile/ve/<>/> BELİRLİ BİR KİŞİ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Nisan 2016 | 02:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37703 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çırak. İLE/VE/<>/> Kalfa. İLE/VE/<>/> Usta. )
( Bebek. İLE/VE/<>/> Çocuk/genç. İLE/VE/<>/> Yetişkin. )
( 0-1 İLE/VE/<>/>1-18 İLE/VE/<>/> 18 - ~ )
( Konuşmaya başlayana kadar. İLE/VE/<>/> Yetkinleşene[rüşte] kadar. İLE/VE/<>/> Olgunlaşana[kemâline] kadar ve sonrası. )

- HİÇKİMSE ile/ve HERKES
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Nisan 2012 | 19:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29977 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kimse beni sevmek zorunda değil fakat ben herkesi sevmek durumundayım. )
( Herkes, er ya da geç, bazı düşünce ve tutumlarından dönüş yapar. )

- HIRA ile HIRA
[Bölüm: Beslenme] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2016 | 23:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37333 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zayıf, cılız. İLE Çok yiyen, obur. )

- HIRÇIN/LIK ile/değil/yerine ÇEVİK/LİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Şubat 2014 | 11:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33104 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- HIRSIZ değil/yerine/>HIRSSIZ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Mayıs 2017 | 13:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hırssız kişi, hırsızlığa gerek duymaz. )

- HIZLI DÜŞÜNMEK ile/ve/değil HAYAL (ETMEK)
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/894 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- HİZMETÇİ ile/değil/yerine HİZMETLİ
[Bölüm: hizmet] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Nisan 2013 | 12:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6046 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- HİZMETLİ ile MÜTEFERRİKA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 15:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46571 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Küçük giderler için ayrılan para. | Güvenlik örgütünde, kuşkulu kişilerin ilgili yerlere gönderilmek üzere geçici olarak barındırıldıkları bölüm. | Sultan, vezir ve daha başka devlet büyüklerinin yanında, türlü hizmetlerde bulunan. )

- HİZMET ve/<> ÂRİF
[Bölüm: hizmet] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Mayıs 2013 | 10:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31549 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- HOŞGÖRÜ ile/ve TAHAMMÜL
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3792 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- HRİSTİYAN ile/ve/değil RAHİB/E / KEŞİŞ
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Mayıs 2013 | 16:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31727 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- HUBB ile/değil/yerine/>< HUBB
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Mart 2015 | 22:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35107 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Aldatıcı, kurnaz, hilekâr. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Sevgi. )

- HUB ile/ve/||/<>/>/< AŞK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Kasım 2016 | 12:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45208 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/||/<>~>~< Kendi olgunluğuna olan tutku. )

- HUDÛRÎ ile HUSÛLÎ
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15482 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sufi'nin bilgisi. İLE Âlim'in bilgisi. )
( Ancak gaflet vardır/olur. İLE/VE Cehâlet vardır/olabilir. )
( Hata yoktur/olmaz. İLE/VE Hata olabilir. )

- HÜKÜMDAR ile/ve/<>/> VELİAHT
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Aralık 2016 | 14:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45395 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/<>/> Bir hükümdarın ölümünden ya da tahttan çekilmesinden sonra tahta geçmeye aday olan kişi. )

- HULUS[Ar.] ile HULUSKÂR[Ar., Fars.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2016 | 23:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gönül temizliği. İLE Temiz duygulu, içten. | Dalkavuk, şakşakçı. )

- HÜNER ile/ve/< MÂRİFET
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart 2012 | 02:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29711 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- HÜRRİYET ile HÜVİYET
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/297 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- İ'TİZÂL[< AZL] ile İ'TİZÂR[< ÖZR | çoğ. İ'TİZÂRÂT]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17987 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir tarafa çekilme. | İşten çekilme. | Ehl-i sünnet'ten Vâsıl b. Atâ'nın kurduğu mu'tezile mezhebi. | Takımdan ayrılma. İLE Özür dileme. )

- İBADULLAH ile İBADUSULTAN
[Bölüm: toplum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7594 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( KURB-İ SULTÂN, ATEŞ-İ SÛZÂN )

- İÇE ATMA ile/ve/değil/yerine/<>/>YANSITMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Mart 2018 | 23:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48944 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- İÇGÜDÜ ile/ve GEN
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/361 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- İÇGÜDÜ ile/ve/değil NİYET
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/362 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- İCRA/CI ile/ve/<> SANAT/ÇI
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14643 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- İCRACI ile DÜZENLEYİCİ(KOMPOZİTÖR)
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14642 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- İGTİMÂD/İGMÂD[< GIMÂ] | İĞTİLÂF/İGLÂF[< GILÂF] ile İTİMAD[< AMD]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ekim 2016 | 10:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45099 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kınına/kılıfına sokma. İLE Dayanma, güvenme. | Emniyet, güven. )

- İHTİYÂR ile/ve DENGELİ(İTİDALİ/İTİDALLİ) İHTİYÂR
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4532 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- İHTİYÂR ile/değil/yerine/=/<>/> YAŞLI
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8761 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- İKTİDÂR ile/ve İHTİYÂR
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9494 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- İLGİ ile/ve/<> SEVGİ
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1476 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- İLİM-İRFAN ve ÂRİF-ZARİF
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Temmuz 2013 | 19:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32705 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- İLİM-İRFAN ve FİKİR-FELSEFE ve GÜZEL SANATLAR
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7697 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- İLİM ve/<> ÂLİM
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7662 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İLİM: Âlemin, bilendeki sûreti. )

- İLİŞKİLENDİRME ile/ve ORANLAMA
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/185 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- İLK GÖRÜŞTE AŞK ile/ve/||/<> HER GÖRÜŞTE AŞK
[Bölüm: kisi] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ağustos 2016 | 21:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44534 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- İLK SEVİŞME
[Bölüm: ilk] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 17:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25567 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- İLLET ile İLLET
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Nisan 2016 | 15:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37778 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sayrılık. | Sayrılık derecesine varan alışkanlık. | Bozukluk. | Kızdıran, sinirlendiren şey ya da kişi. İLE Neden. )

- İLMULLÂH ile/ve/değil/yerine MARİFETULLÂH
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran 2013 | 12:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20065 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Allah'ı bildim" cümlesinde bilmek anlamında ilim sözcüğü kullanılmaz. Çünkü, filozof ve kelâmcılara göre ilim, tümellere ilişkin olduğundan, Allah'ın zâtını bilmek(ilim) mümkün değildir. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Bilmek(ilim) yerine Marifet kullanılır. Çünkü Marifet filozof ve kelâmcılara göre tikellere ilişkindir. )
( Mârifetullah'ta, fikir/tefekkür kalmaz. )

- İNANMA +/+/+ BİLME +/+/+ DÜŞÜNME +/+/+ GÜZELLİK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart 2012 | 02:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29746 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Din. + Bilim. + Felsefe. + Estetik. )

- İNAT değil/yerine/>< İNSAF
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Eylül 2014 | 02:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34322 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- İNCELİK ile/ve/||/<> DOĞRULUK ile/ve/||/<> GÜZELLİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ağustos 2016 | 18:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44584 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Belde değil dilde. İLE/VE/||/<> Sözde değil özde. İLE/VE/||/<> Yüzde değil yürekte. )

- İNFÂK ile/ve/||/<> KİŞİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2016 | 11:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37324 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- İNSÂF
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41658 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( MERHAMETE, VİCDÂNA YA DA MANTIĞA DAYANAN ADÂLET )

- İNSAF ile/ve/<>/> İMAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2015 | 08:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35809 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- İNSÂN
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41660 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ÜNSİYET KURAN | ADAM | İYİ, OLGUN | VAR OLMAYAN | HAKİKAT'ÜL HAKAİK | [AÇIKLAMA YETMEZ!] )

- İNSAN YÜZÜ ve/<> MİHRÂB
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Mayıs 2013 | 08:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31521 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- İNSAN'IN/KİŞİNİN DÜŞÜNMESİ ile/ve TANRI'NIN DÜŞÜNMESİ
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1379 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [mâhiyetçe değil derece olarak!] Bilkuvve'den bilfiil'e doğru. İLE/VE Bilfiil. )

- İNSAN/KİŞİ:
NE İSTEDİĞİNİ BİLEBİLEN
ile/ve/değil/||/<>/< NE İSTEMEDİĞİNİ BİLEBİLEN
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Şubat 2018 | 15:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48753 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- İNSAN/KİŞİ:
[ya] KULAKTAN İHYÂ OLUR/YAŞAM BULUR
ya da KULAKTAN İFNÂ/İMHÂ/YOK OLUR
[Bölüm: kisi] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4785 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- İNSAN/KİŞİ ve/<>/= BİLİNÇ/FARKINDALIK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Ağustos 2013 | 14:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4794 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İNSAN: Varolmayanın, varlaştırılma süreci. )

- İNSAN/LIK ve/<>/= GÜZEL AHLÂK
[Bölüm: kisi] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Mart 2017 | 12:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4822 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İNSAN: Doya doya, insanlığını yaşayan. )

- İNSAN/LIK ve/<>/= GÜZEL AHLÂK
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 02:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20333 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- İNSAN:
"YOK" VAROLAN
ile/ve/=/değil "YOK OLAMAZ" VAROLAN
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Aralık 2012 | 17:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31040 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- İNSANCILIK = HUMANISM[İng.] = HUMANISME[Fr.] = HUMANISMUS[Alm.] = HUMANUS[Lat.]
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39432 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- İNSANIN/KİŞİNİN DOĞUMU ile HAYVANIN DOĞUMU
[Bölüm: Hayvanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21945 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- İNSAN ve/||/<> AYNA ve/||/<> YAZI
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mart 2018 | 13:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4787 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Üçü de herşeyi yansıtır. )
( Ancak, üçüne baktığında, kendini görebilirsin. )
( Kişi, kendini, en iyi, yazı aynasında tanır ve gerçekleştirir. [ Öncelikli olarak, iki ayrı sayfada, şu iki dizini oluşturmakla başlamak gerek. 1- HAYIR! | 2- YAPMAYABİLECEKLERİM(İZ) ] )

- İNSAN ile HERHANGİ BİR ŞEY('İ)
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1641 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İnsan, başlı başına bir şeydir! Hiçbir şeyle karıştırılamaz/karıştırılmamalıdır! )

- İNSAN ile/ve İNSAN ADAYI
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran 2013 | 14:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32366 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE Beşer. )

- İNSAN ile/ve/> İNSAN/LIKTA OLAN KİŞİ
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1644 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- İNTIBÂ[< TAB] ile İNTİBÂH ile İNTIBÂH
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Nisan 2016 | 16:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37832 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Basılma, matbû olma. | Zihinde iz bırakma. | İzlenim. İLE Uyanma, uyanış. İLE Pişme. )

- İP ile TARAZ/DARAZ
[Bölüm: tekstil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43767 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Taramak. | Düz ve parlak bir kumaşın üzerinde bulunan tel tel iplik. Dokumanın taraktan geçirilirken kopan ipliklerinden oluşan kabartılar. | (Saç için) Dağınık, biçim verilmemiş, kabarık. | Taraz sözcüğü Anadolu halk ağzında daraz biçiminde de söylenir. Bu sözcüğün kökünde daralmak, sıkılmak, dağılmak, kopmak, üşümekten tüyleri dikilmek vb. anlamlar vardır. )

- İRTİBÂ ile İRTİBÂT[< RABT]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Şubat 2016 | 13:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37254 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Baharda, güzel bir yerde oturma. İLE Bağlanış, rabtedilme. | İlgi, ilgili olma. | Bağlantı, belirtilerin birbirini tutması. )

- İŞARET PARMAĞI ile/ve/değil/||/<>/< ÖTEKİ ÜÇ PARMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Aralık 2016 | 17:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45476 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir yanlışın/eksiğin savunması olarak kendimizi hatasız/suçsuz göstermek için başka bir şeyi/kişiyi işaret ettiğimizde, işaret ettiğimiz parmağımız, işaret edilen şeyle ilgili olsa bile olayların/olguların kökenindekinin, kaynağının ve ağırlığın bizim "düşünce/davranış" ve "yorumumuz" olduğunu, öteki üç parmağımız bizi gösterir. )
( %25. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/< %75. )
( İyi birini gördüğünüzde, onu taklit etmeye çalışın. Kötü birini gördüğünüzde, onun kusurlarını, kendinizde de arayın. )

- İŞÇİ ile BİLİMİNSANI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Aralık 2015 | 04:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36937 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Emeğinin karşılığını almazsa çalışmaz, çalışmaya devam etmez.[Haklı olarak!] İLE Hiçbir karşılık almasa da sonuna kadar çalışır. )

- İŞÇİ ile/ve/||/<>/> USTA ile/ve/||/<>/> SANATKÂR
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Mart 2017 | 11:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46860 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Elleriyle çalışan. İLE/VE/||/<>/> Elleri ve aklıyla çalışan. İLE/VE/||/<>/> Elleri, aklı ve gönlüyle çalışan. )

- İŞE YARAYAN ile/ve/değil/||/<>/< İŞ GÖREN
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Eylül 2015 | 03:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36290 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- İŞKOLİK ile/değil/yerine VERİMLİ ÇALIŞAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Haziran 2016 | 20:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

- İŞLEVSEL/LİK ile/ve EYLEMSEL/LİK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2735 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ISNÂ' ile ISNÂN
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Ocak 2015 | 22:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34709 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yardım etme. | Anla(ya)mayan birinin, gerektiği gibi öğrenmesi. İLE Darılma, gücenme. | Ayak direme, ısrâr etme. | Kibirlenme. )

- İSTANBUL('UN):
EFENDİSİ
ile/ve MANEVÎ EFENDİSİ ile/ve KÜLTÜREL EFENDİSİ
[Bölüm: toplum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6364 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yöneticiler. İLE/VE Meşâyih. İLE/VE Dikkatli, temiz, düzenliler. )
( Maddî. İLE/VE Manevî. İLE/VE Kültürel. )
( İHTİSAB AĞALARI )

- İSTEK ile/ve/<> İÇGÜDÜ
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/364 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- İSTENÇ/İRÂDE ile/ve/değil/yerine/||/+/<> DİRENÇ/İHTİYÂR[< HAYIR]
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ağustos 2013 | 14:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4531 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yapma becerisi/isteği/coşkusu. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Yapmama becerisi/isteği/coşkusu. )
( Zihinde, nefiste. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Akılda. )
( Seçim. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Tercih. )
( Cins. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Fasl. )
( Varoluş/sal. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Varoluşunun sürekliliği için/yönünde. )

- İSTİŞHÂD ile İSTİŞHÂD
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Ocak 2017 | 21:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45998 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tanık getirme, tanık gösterme. | Şehit olma. İLE Edebî bir düşüncenin sağlamlığını kanıtlamak için, değerli yapıtlardan örnek gösterme. )

- İTİBÂR/LI değil/yerine/= SAYGIN/LIK
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12237 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- İYİ ANLAMAK ile/ve/||/<>/< YALIN ANLATABİLMEK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Mart 2018 | 14:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48937 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yalın anlatamıyorsak, yeterince / iyi anlamamışız demektir. )
( If we cannot explain simply, we don't understand it enough well. )

- İYİ/GÜZEL DİLEKLER [PAYLAŞILIR/PAYLAŞILABİLİR]
[Bölüm: Paylasim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 19:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29265 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- İYİ/GÜZEL DİLEKLER [PAYLAŞILIR/PAYLAŞILABİLİR]
[Bölüm: Paylasim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Mart 2012 | 00:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29485 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- İYİLİKSEVER/LİK ile/ve SEVGİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5981 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- İYİ ile/ve DOĞRU ile/ve GÜZEL
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2555 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Duyu ve duygu. İLE/VE Düşünce. İLE/VE Duyu ve duygu ve düşünce. )
( Davranış. İLE/VE Düşünce. İLE/VE Bütünlük. )

- İYİ ile/ve/<> GÜZEL
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Haziran 2012 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30574 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ayrıntıdır/ayrıntılardadır. İLE/VE/<> Bütündür/bütünlüktedir. | İyilerin biraradalığı/toplamıdır. )

- KABA/LIK ile/ve/değil/<> SAF/LIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Mayıs 2015 | 17:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35731 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- KABAK ile SU KABAĞI
[Bölüm: Beslenme] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Haziran 2017 | 23:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47311 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kabakgillerden, sürüngen gövdeli, sarı çiçekli, birçok türü olan bir bitki. | Bu bitkinin türlerine göre yemeği ve tatlısı yapılan ürünü. | [müzik] Kabak kemane. | Ham, tatsız (kavun, karpuz). | Tüysüz, dazlak. | Dişleri aşınarak, yüzeyi düzleşmiş olan (taşıt lastiği). | Bilgisiz, görgüsüz, kaba. | Kısa boynuzlu hayvan. İLE Kabakgillerden, alt bölümü şişkin, birçok yerde kurutulup su kabı olarak kullanılan, bir tür asma kabağı, kantar kabağı. )

- KABUKİ ile/ve BUNRAKU
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14810 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Geleneksel Japon tiyatrosu. İLE/VE Kukla tiyatrosu. )

- KABUL ETMEK ile GÜZEL GÖRMEK(TAHSÎN[< HÜSN])
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2850 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- KADINLARIN:
KORUNMASI
ile/yerine/değil ANLAŞILMASI/EĞİTİLMESİ
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6699 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- KADIN ile/değil KADINLIK/KADINLAR
[Bölüm: toplum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5855 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( MER'A ile/değil NİSÂ )

- KALLEŞ/LİK ile/değil/yerine KARDEŞ/LİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ağustos 2013 | 02:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32795 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- KÂMİL'İN SABRI ile ÂRİF'İN SABRI ile AVAM'IN SABRI
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 02:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20399 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- KAN ÖBEKLERİNDE:
0
ile/değil BOMBAY
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Ağustos 2016 | 23:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44627 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/DEĞİL 250 bin kişide bir görüldüğü tahmin edilmektedir. Beklenilenden farklı bir kan öbeğiyle olan doğumda, Bombay olabilir şüphesiyle yaklaşılabilir. Yani, çiftlerin her ikisinin kanı 0 öbeği olduğu durumda, çocuğun kan öbeğininin A ya da B olması pek beklenmez, ancak bu tarz bir durumda çiftlerden herhangi birinin kan öbeğinin Bombay olma olasılığı üzerinde durulabilir. )

- KANDIRMAK/ALDATMAK ile/ve/değil AVUTMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5102 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- KANKA ile/ve/değil/yerine "KAFA DENGİ"
[Bölüm: kisilers] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5865 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- KAPICI ile ÇUHADAR[Fars.]
[Bölüm: hizmet] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ağustos 2015 | 19:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36052 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Dışarıdaki ayak işlerine bakan kişi. )

- KARAGÖZ SAHNESİNDE:
ÇIRAK
ile/ve/<> YARDAK ile/ve/<> DAYREZEN ile/ve/<> SANDIKKAR
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Temmuz 2014 | 03:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33727 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- KARANLIK ile/değil/yerine/>< IŞIK
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Eylül 2014 | 02:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34340 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Görmek istemeyenler için. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Görmek isteyenler için. )

- KARARLI/LIK ile/ve/||/<> ALÇAKGÖNÜLLÜ/LÜK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Şubat 2016 | 01:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37429 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- KARDEŞ ile/ve/değil KARINDAŞ
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5836 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- KARDEŞ ile/<> SÜTKARDEŞ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Temmuz 2017 | 21:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47458 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- KARİKATÜRİST ile/ve/değil/yerine ÇİZER
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14655 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- KARİZMA ile/ve AŞK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6614 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- KARNI AÇ (OLAN) ile AÇGÖZLÜ
[Bölüm: Beslenme] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8105 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Doyar. İLE Doymaz! )

- KASIR[< KASR]["ka" uzun okunur] ile KASIR[< KUSÛR]["ka" uzun okunur] ile KÂSİR[< KESÎR] ile KÂSİR[< KESR] ile KASÎR[< KASR] ile KASR ile KASR[çoğ. KUSÛR] ile KASÎL
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18033 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zorla işleten. İLE Kısa. İLE Çok olan. İLE Kıran, kesreden. İLE Kısa, boysuz. Kısa kesme, kısaltma, kısma. | Azaltma, kesme, eksiklik. | İbarenin çok kısaltılması. | Aruzda tef'ile'nin son harfinin düşürülmesi. İLE Köşk, kâşâne, saray. İLE Hayvanlara yedirmek üzere zamanından önce biçilen yeşil ot. )

- KÂTİP[Ar.]/SEKRETER[Fr.] değil/yerine/= YAZMAN/YÖNETİCİ YARDIMCISI
[Bölüm: hizmet] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Mart 2017 | 10:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46838 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- KAVUKLU ile PİŞEKÂR[Fars.]
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ağustos 2016 | 22:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44796 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Ortaoyununda, kavuklu ile konuşarak oyunu açan kişi. )

- KAVUŞAMAYANLARIN YAŞADIĞI AŞK ile/ve/değil/<> KAVUŞANLARIN YAŞATTIĞI AŞK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Temmuz 2013 | 10:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32735 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- KAYNAĞA/KİTABA/SÖZE/SÖYLEYENE GÜVENMEK ile/ve/değil/yerine ANLAMA GÜVENMEK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3302 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- KAYYUM/KAYYIM ile MÜTEVELLİ
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 16:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46584 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Belirli bir malın yönetilmesi ya da belirli bir işin yapılması için görevlendirilen kişi. İLE Bir vakfın yönetimi, kendisine verilmiş kişi. )

- KELÂM ERBÂBI ile/ve/<> KALEM ERBÂBI
[Bölüm: kisi] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6061 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- KELÂMCI(MÜTEKELLİM) ile FİLOZOF(HUKEMA)
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 02:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20090 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Onlar, "Ve nefahtü"den, yani kelâmdan gıda alırlar. )

- KELÂM ve/<> AŞK
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mayıs 2013 | 18:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31895 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- KEMÂL'İ TAHSİL ve GÜZEL'İ MÜŞÂHEDE
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 02:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19374 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kemâlât, geçtiğimiz yolu unutmayıp, oraya insanları götürmek için geri gelmektir. )

- KEMÂL ve/||/<>/< GÜZELLİK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2013 | 01:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32645 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- KENDİ KENDİNE DÜŞÜNMEK ile KENDİ ÜZERİNE DÜŞÜNMEK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4894 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Düşünceleri denetleme/dayanakça gereksinimi duymadan. İLE Düzenli, uyumlu ve bütünlüklü. )
( Bırak çeşitli düşünce/duygu kuşları başının üzerinden uçsunlar. Sen ancak başının üzerinde yuva yapmamalarını sağla!/[sağlayabilirsin!] )

- KENDİNİ ANLATMAK ile/ve/değil/yerine (DİNLEYENE/ANLAMAK İSTEYENE) YARDIMCI OLMAK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/275 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- KEYFÎ/LİK ile OLASILIK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/482 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- KİBAR/LIK ile NAZİK/LİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- KİMİ:
GİTTİKÇE
ile KALDIKÇA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2018 | 11:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48903 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kalır. İLE Gider. )

- KİMİN, "HAKLI/HAKSIZ" OLDUĞU değil/yerine NEYİN, DOĞRU OLDUĞU
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Nisan 2017 | 05:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46071 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir şeyin, haklı olduğunu bildiğin halde, o şeyden yana çıkmazsan, korkaksın demektir. )

- KİMSE, KİMSEYE MUHTAÇ DEĞİLDİR ve/||/<>/> HERKES, HERKESE MUHTAÇ OLABİLİR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Temmuz 2016 | 15:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41952 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- KİMSESİZ ile ANNESİZ-BABASIZ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6279 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- KİŞİ/İNSAN ve/||/=/<>/< DİL
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Şubat 2018 | 13:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4809 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kişi, dilinin ardında gizlidir. )
( TALÂKAT: Dil açıklığı, düzgün sözlülük. | Güleryüzlülük. )
( Kişinin içi neyse, dili de odur. )
( Kişinin, dile; dilin, yola; yolun, ereğe gereksinimi vardır. )
( İnsan/kişi, dil varolanıdır; kelâmla terbiye olunur/edilir. )
( Hakikatin üzerindeki perdelerden biri dildir. )
( SELÂSET: Sözün akıcı olma, kolay anlaşılma hali. )
( AĞZI TATLI: Hoş konuşan. )
( Üslûb-u lîsân, aynıyla insan. )
( Kişi, kendini, yazı aynasında görür/gösterir ve gerçekleştirir. )

- KİŞİ/İNSAN:
GENÇLİK/TE
ile YAŞLILIK/TA
[Bölüm: kisilers] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Ekim 2017 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48261 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Uçan bir kuş". İLE "Virân bir baykuş". )

- KİŞİ/KENDİ ile/ve İNSANLIK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4829 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İnsanlık, bizden, çoluğumuzun çocuğumuzun, konu konşumuzun, milletimizin ve insanlığın yararlanmasıdır. )

- KİŞİ:
"GÖRDÜĞÜMÜZ"
ile/ve/değil/yerine TANIDIĞIMIZ
[Bölüm: toplum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ocak 2018 | 13:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48502 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- KİŞİ:
"TAŞLANIR"
ve/||/<> "DIŞLANIR" ve/||/<> "SINANIR"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Ekim 2017 | 15:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48074 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İyiliği kadar. VE/||/<> Merhameti kadar. VE/||/<> Teslimiyeti kadar. )

- KİŞİ:
"YARGILAYAN"
ile/değil/yerine/>< KATILAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ocak 2018 | 13:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48505 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- KİŞİ:
AYNI ACIYA
ile AYNI GÜLÜNÇ OLANA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Eylül 2017 | 15:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47766 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [nedense ...] Defalarca ağlar. İLE Defalarca gülmez. )

- KİŞİ:
CAN
ve/||/<>/> GÜÇ ve/||/<>/> /< İKRAR ve/||/<>/> /< ADÂLET ve/||/<>/> KEMÂL
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Ocak 2016 | 22:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37052 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İnsan, doğar ve can kazanır. VE/||/<> />/< Canında güç kazanır/bulur. VE/||/<> />/< Gücünü, kararlarında/ikrarında bulur. VE/||/<> /< Kararında adâletli ise, erdemli olur. VE/||/<> />Adâletinde olgunluğu/kemâli bulursa, olgun/kâmil olur. )

- KİŞİDE/İNSAN'DA:
OLUŞMAK
ve OLUŞTURMAK
[Bölüm: toplum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4808 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- KİŞİDE/İNSANDA ve/<> TOPLUM('DA)
[Bölüm: toplum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Şubat 2014 | 13:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4775 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Akıl. VE/<> Üniversite. )
( İrâde. VE/<> Siyâset. )
( Vicdan. VE/<> Adâlet. )
( Değişen. VE/<> Dönüşen. )
( İhtiyâr[yapmama bilgisi/isteği] ve irâde[yapma bilgisi/isteği]. VE/<> İhtiyâr. )

- KİŞİDE:
VARLIK
ve/> SEVİNÇ
[Bölüm: kisi] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart 2012 | 02:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29719 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Oluşan/oluşmuş/oluşursa. VE/> Göstergesi. )

- KİŞİLERİ TANIMA:
YOLCULUKTA
ve/||/<> ZORLUKTA ve/||/<>
YOKLUKTA
ve/||/<> (AYNI) MASADA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ocak 2018 | 13:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48509 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- KİŞİLERİ:
"YENMEK"
ile/değil/yerine/>< KAZANMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Ağustos 2015 | 21:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35960 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- KİŞİLER ile İNSANLIK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5710 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- KİŞİLEŞME ile/ve/> TOPLUMSALLAŞMA
[Bölüm: toplum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4831 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- KİŞİNİN, ...:
"DELİSİ"
ile/ve/||/<> "NANKÖRÜ"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Temmuz 2016 | 09:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44476 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ulaşamadığı her şeyin. İLE/VE/||/<> Ulaştığı her şeyin. )

- KİŞİNİN/İNSANIN:
BİREYSELLİĞİ
ile/ve/<> TOPLUMSALLIĞI
[Bölüm: toplum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4851 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- KİŞİNİN:
SESSİZLİĞİ
ile SUSKUNLUĞU
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ocak 2018 | 22:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48529 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ağzın, kapalı tutulması. İLE Ağzın, kilitli tutulması. )
( Katlanılabilir. İLE Katlanılamaz. )

- KİŞİSEL GELİŞİM ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< KİŞİSEL YÖNETİM
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4546 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kişi, ne yaparsa kendi yapar, kendine yapar. )

- KİŞİYİ/İNSANI:
DOĞRUDAN ANLAMAK
ile/ve/değil/yerine DOLAYLI OLARAK ANLAMAK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Şubat 2018 | 12:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4795 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kişi/ler, dolaylı olarak, ancak, bir şeyler üzerinden anlaşılabilir. Doğrudan anlamak olanaklı değildir. Ve de kişi, ancak, kendinden bahsettiği oranda anlaşılabilir, bilinebilir/tanınabilir. )

- KİŞİ ile/ve/<> DÜZEN
[Bölüm: toplum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4805 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- KİŞİ ile/ve/> KÂMİL KİŞİ(/İNSAN-I KÂMİL)
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1643 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- KİŞİ ve/<> KİŞİ
[Bölüm: toplum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4767 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kişi, başka bir kişiyle ile insan olur. )
( Bir kişiyi sevmekle başlayacak herşey! )
( Kişi, kaya gibi olmalı, hareket ettiren olursa kımıldamalı! )
( KİŞİ: Benden konuşan ve senden dinleyen. )
( KİŞİ: Altı yönden[ön-arka, sağ-sol, alt-üst] bakabilen. )

- KİŞİ ve/= ÖYKÜ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4790 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İnsan, mekândan, zamana geçendir. )

- KİŞİ ve/<> SANATÇI
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Aralık 2012 | 16:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4810 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ben-im gören, hem gösteren. )

- KİTAP OKUMAYI SEVMEYEN ile/değil/yerine/<> ARADIĞI KİTABI HENÜZ BULAMAMIŞ OLAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ocak 2016 | 14:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37105 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- KİTAP ve/<> KİŞİ ve/<> MUHABBET
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 02:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19400 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- KIZ ile SÜTKIZI
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Temmuz 2017 | 21:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47460 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Bir kadının, kendi çocuğu değilken emzirdiği ve kocasıyla birlikte evlat olarak benimsediği kız çocuk. )

- KOLTUK ile MARKİZ[Fr. < Cerm.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Ocak 2017 | 03:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45976 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Marki'nin eşi. | İki kişilik, alçak, oldukça geniş koltuk. | Bir kapı ya da pencere önünü yağmurdan korumak için yapılan saçak. )

- KOMPETAN değil/yerine/= UZMAN
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12287 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- KOPUK ile AYRI/K
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2260 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- KORKAK ile/ve/<> KAYPAK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Nisan 2017 | 11:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47108 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- KORKULACAK OLAN:
KİŞİNİN KAZANDIĞI PARA
değil "PARANIN KAZANDIĞI KİŞİ"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Ağustos 2017 | 15:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47693 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- KORKUTAN ile/ve/||/<> KORKAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Aralık 2016 | 20:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45484 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Korkutanlarla ile korkanlar arasında sessiz bir suç ortaklığı vardır. )

- KORUMAK:
[hem] KİŞİYİ, KENDİNDEN
hem de DOĞAYI, İNSANDAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Haziran 2013 | 00:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32009 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- KOŞUK ile GÜZELLEME
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Aralık 2015 | 03:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37030 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Halk yazınında, konusu sevi olan, lirik bir koşuk türü. | Şen, sevinçli duyguları anlatan türkülerde özel bir ezgi. )

- KÖTÜ/LÜK ile/ve/değil/<> KÖTÜLÜKLERE NEDEN/VESİLE OLAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Nisan 2017 | 04:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33046 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kendinden çok, başkalarından az isteyen bir kişi, kendini, kötülüklerden uzak tutar. )

- KOZMOLOJİ ile/ve/<> TEOLOJİ ile/ve/<> İNSAN
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1664 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- KRAL =/<> ÇAR
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Mayıs 2013 | 15:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31693 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... =/<> Bulgarlar'ın ve Ruslar'ın, kral için kullanmış olduğu sözcük.
[Bulgaristan, 913-1018, 1185-1422 ve 1908-1946 arası.
Sırbistan, 1346-1371 arası.
Rusya, 1480'dan (/1547) 1721'ye kadar. 1721'den sonra 1917'ye kadar ve resmi olarak sadece Rus imparatorlarının Polonya, Gürcistan gibi bazı bağımsız ülkeler üzerindeki yetki gücü için kullanılmıştır.] )

- KRİZ ile/ve/||/<>/>/>< KERİZ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Nisan 2016 | 16:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37724 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Yok" saymak. İLE/VE/||/<>/>/>< Çok. )

- KUĞU:
Güzelliğini sergilemekten, su içmeyi bile boşvererek/unutarak susuzluktan ölmüş.

[Bölüm: uc] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 17:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25342 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- KÜLTÜR = HARS = CULTURE[İng., Fr.] = KULTUR[Alm.] = CULTURA < COLERE:BAKMAK, ÖZENMEK[Lat.] = CULTURA[İsp.]
[Bölüm: toplum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39500 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- KÜLTÜR ile/ve/değil/yerine İNSANLIK/İNSANLIĞIN KÜLTÜRÜ
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1167 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- KUMA ile METRES
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Mayıs 2017 | 15:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Herkesin bildiği. İLE Kendi bildiğin. )

- KUR'ÂN-I KERÎM:
BAŞAT TAVIR
ile/ve/<> REVNAK[Fars.][: Parlaklık, güzellik, tazelik, süs.]
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Temmuz 2013 | 16:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32481 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- KURB-U SULTÂN ve/||/<>/> ATEŞ-İ SÛZÂN
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Ekim 2017 | 02:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48149 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- KURUMSALLAŞMA YÖNETİMİNDE/ÖNDERLİĞİNDE, ÖNDER VE ÇALIŞANLAR:
BAŞLANGIÇTA
ve/||/<>/> GEÇİŞTE ve/||/<>/> DENEYİMLİ ve/||/<>/> YETİŞMİŞ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ocak 2018 | 22:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48530 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

- KÜSTAH/LIK ile FODUL/LUK[Ar.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Aralık 2015 | 01:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36783 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Üstünlük taslayan, kibirlenen. )

- KÜSTAH ile HARFENDAZ[Ar., Fars.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ocak 2016 | 21:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37119 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Onur kırıcı söz söyleyen. )

- KÜSÛL ile KÜSÛR
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18072 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tembel, üşenici. İLE Parçalar, artan parçalar, atıklar. | Kesirler. )

- LÂ EDRÎ ile ANONİM/YAZARI BİLİNMEYEN
[Bölüm: YAZIN] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14712 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- LAİKLER:
!"SOYLU"
ile/ve ASKER ile/ve RENÇBER ile/ve YAHUDİ
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mayıs 2015 | 10:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35779 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- LÂTÎF ile/ve/<> EDÎB
[Bölüm: ilim-irfan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6685 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İnce/zarif. İLE/VE Sınırını bilen. )

- LÂTİF ve/||/<> ZARİF
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2016 | 11:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37321 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- LAUBALİ/LİK ile "SULU/LUK"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5137 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- LAUBALİ/LİK ile LAKAYİT/LİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5136 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- LAVTA[Alm. < Ar.] ile LAVTA[İt.]
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Mayıs 2016 | 01:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38105 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Mızrapla çalınan, gövdesi uddan küçük bir çalgı. İLE Ebe. | Doğacak çocuğu, ana rahminden çekmeye yarayan araç. | [eskiden] Erkek doğum uzmanı. )

- MA'SÛM[< İSMET] ile MASÛN[< SAVN]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Ağustos 2014 | 02:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Suçsuz, kabahatsiz. | Küçük çocuk. İLE Saklanmış. | Korunmuş, korunan, sıyânet olunmuş. | Sâlim, sağlam. )

- MADDE BAĞIMLI/LIĞI ile/ve/||/<> DAVRANIŞSAL BAĞIMLI/LIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Ekim 2017 | 00:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48032 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- MAĞDUR[Ar.] değil/yerine/= KIYGIN
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2016 | 21:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45848 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Haksızlığa uğramış kişi. )

- MAĞDUR ve/<> MAĞRUR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Haziran 2013 | 12:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32179 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Mağdur olan, mağrur olur. )

- MÂHÂBİS[< MAHBES] ile MAHÂBÎS[< MAHBÛS] ile MAHÂBİZ[< MAHBEZE]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ağustos 2014 | 02:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33854 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hapishaneler. İLE Hapsedilmiş, bir yere kapatılmış olanlar. İLE Ekmek fırınları/dükkanları. )

- MAHÂZÎL[< MAHZÛL] ile MAHÂZÎR[< MAHZÛR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ağustos 2014 | 02:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33857 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Rezil/rüsva olan kişiler. İLE Sakınılacak, korkulacak, hazer olunacak şeyler, engeller, sakıncalar. )

- MAHCUBİYET[Ar.] değil/yerine/= UTANGAÇLIK/SIKILGANLIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2016 | 21:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45853 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- MAHFÛZ[< HIFZ] ile MAHFÛZ
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Ağustos 2014 | 22:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33878 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Saklanmış, hıfz olunmuş. | Korunmuş, gözetilmiş. | Gizlenmiş. | Ezberlenmiş. İLE Alçalmış. )

- MAHLÛK[< HALK] ile MAHLÛK
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Ağustos 2014 | 23:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33882 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yaratılmış, halk olunmuş. İLE Traş edilmiş baş/yüz. )

- MAHREF ile MA'REF
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Ağustos 2014 | 02:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yemiş sepeti. İLE Yüzün, sürekli açık görünen yeri/yerleri. )

- MAHREM[< HARÂM | çoğ. MAHÂRİM] ile MAHREM
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Ağustos 2014 | 23:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33887 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Haram. Şeriatın yasak ettiği şey. | Nikâh düşmeyen, şeriatçe evlenilmesi yasak edilen. | Şeriatçe, kadının kendinden kaçmadığı erkek. | Biriyle çok samimi, içli-dışlı olan. | Gizli olan, herkese söylenilmeyen. | Herkesçe bilinmemesi gereken. | Tanrı'nın sırlarını öğrenmeye başlayan kişi. İLE İki dağ arasındaki yol. )

- MAHRUM[Ar.] değil/yerine/= YOKSUN
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12347 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- MAHŞER[Ar.] ile MAŞER[Ar.]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Ocak 2017 | 18:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46001 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kıyâmet günü dirilenlerin toplanacaklarına inanılan yer. | Büyük kalabalık. İLE İnsan topluluğu, toplum. )

- MAHSUN[< HISN] ile MAHZÛN[< HAZÎNE] ile MAHZÛN[< HÜZN]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Ağustos 2014 | 00:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33891 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Güçlendirilmiş, istihkâmlı. İLE Hazinede saklanılan şey. İLE Hüzünlü, tasalı, kaygılı. )

- MAHSÛS[< HİSS] ile MAHSÛS[< HUSÛS | çoğ. MAHÂSÎS, MAHSÛSÂT] ile MAHZÛZ[< HAZZ]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Ağustos 2014 | 00:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33893 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Duyumsanan, hissedilen. İLE Başkasında bulunmayan, sadece bir kişiye ait olan. | Birine ayrılmış olan. | Lâyık. | Ayrı, müstakil, başlı başına. | Özel olarak. | İsteyerek, bile bile. | Şakadan. İLE Hoşlanmış, haz etmiş. )

- MÂLİK[< MÜLK | çoğ. MÜLLEK] ile/ve/değil/yerine/||//<>/>/< SÂLİK[< SÜLÛK]
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43311 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sahip, bir şeye sahip olan. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>/< Bir tarikata girmiş bulunan. | Yolcu, Allah'a giden yolu tutana, seyr hâlinde bulunduğu sürece verilen isim. )

- MALÛL[Ar.] değil/yerine/= SÖKEL/SAKAT | GÜÇSÜZ
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mayıs 2017 | 10:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47212 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- MANEVİYÂT:
KABALIKTAN
> ZARÂFET'E
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Temmuz 2013 | 14:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32667 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- MANİPLE[Fr.] ile/ve/=/<> MANİPÜLATÖR[Fr.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ocak 2017 | 16:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45923 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Telgraf imlerini göndermek için bir devredeki akımı kesmekte ya da yeniden vermekte kullanılan aygıt. | Roma ordusunda, 60 ya da 120 erden ibaret bölük. | Bazı papazların ayinlerde sol kolun bileğine yakın taktıkları süslü şerit. İLE/VE/=/<> Manipleyi kullanan kişi/görevli. | Maniple. )

- MÂRİFE(T) >< NEKRE
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Nisan 2012 | 20:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30341 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- MÂRİFET ile/ve HÜNER
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4389 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- MÂRİFET ile/ve/||/<>/>/< İLİM
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Temmuz 2016 | 18:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29921 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Özel ya da genel. İLE/VE/||/<>/>/< Tümel. )
( [bilgelik/irfan/hikmet'te] Tanımak.[deneyimle] İLE/VE/||/<>/>/< Bilmek.[zihinsel çözümlemeyle] )

- MÂRİFET ve/<> MUHABBET
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4390 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- MÂRİFET ile/ve/||/<> ZARÂFET
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Şubat 2015 | 21:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34941 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bilgi ve uygulamanın, uygun/isabetli zaman ve zeminde buluşmasıyla açığa çıkar. İLE/VE/||/<> İçtenlik ve inceliğin buluşmasıyla açığa çıkar. )

- MARSIVAN[Fars.] ile MARSIVANOTU
[Bölüm: Hayvanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Ocak 2017 | 16:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sınır beyi. | Eşek. İLE Bileşikgillerden, bir cins ıtırlı bitki. )

- MASKOT[Fr.] değil/yerine/= "UĞURLU" EŞYA
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Ocak 2017 | 18:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45993 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Uğur getireceğine inanılan şey. | Uğur sayılan kişi ya da hayvan. )

- MATÂİN[< MATÎN] ile MATÂİN[< MAT'AN] ile MATÂÎN[< MIT'ÂN]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Ağustos 2014 | 15:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33928 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Balçıkla sıvanmış yerler. İLE Ta'n edilecek, sövülecek yerler. İLE Mızrakla vurmakta becerikli olan. )

- MATRÛK ile METRÛK[< TERK]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Ağustos 2014 | 21:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33941 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gevşek, sölpük kişi/adam. | Kuruduktan sonra yağmurun tazelediği/tarâvetlendirdiği yer. İLE Terk edilmiş, bırakılmış, kullanılmaktan vazgeçilmiş, battal. )

- MAYSTRO/MAESTRO değil/yerine/= UNGAN
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Aralık 2016 | 13:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38422 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Besteci. | Orkestra şefi. )

- MAZÂRR[< MAZARRAT < ZARAR] ile MAZHAR[< ZUHÛR | çoğ. MAZÂHİR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Ağustos 2014 | 22:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33946 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zararlar, ziyanlar. İLE Bir şeyin, göründüğü/çıktığı yer. | Nâil olma, onurlanma/şereflenme. | Bazı tekkelerde, oturarak uyunurken, dayanılan kısa değnek. | Bir çeşit tef. )

- ME'MÛL[< EMEL] ile ME'MÛR[< EMR | çoğ. ME'MÛRÎN, MEÂMÎR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Ağustos 2014 | 19:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34006 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ümit olunan/edilen, beklenilen, amaç edinilen. | Ümit. İLE Emir almış olan kişi. | Bir işle görevlendirilen kişi. Devlet hizmetinde maaş ya da ücretle çalıştırılan kişi, görevli. | Emrolunan, emirle yaptırılmış olan iş/şey. )

- ME'NÛS ile MEN'ÛŞ
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Ağustos 2014 | 12:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34026 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Alışılmış, ünsiyet olunmuş. İLE Yukarı kaldırılmış. | Fakir düştükten sonra sevindirilmiş. | Hayır ile anılan ölmüş kişi. | Tabuta konulmuş. )

- ME'YÛS[< YE'S]/NEVMÎD[Fars. < NÂ-ÜMÎD] değil/yerine/= ÜMİTSİZ
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Şubat 2017 | 20:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21511 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- MEBHÛS ile MEBHÛS[< BAHS] ile MEB'ÛS[çoğ. MEB'ÛSÂN]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Ağustos 2014 | 22:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33948 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sözü geçmiş, bahs olunmuş. İLE Solugan, tık soluk insan/hayvan. İLE Gönderilmiş, ba's olunmuş. | Peygamber olarak gönderilmiş. | Halk tarafından seçilerek, mecliste yer alan kişi, milletvekili. )

- MECBÛL[< CİBİLLET] ile MECBÛR[< CEBR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ağustos 2014 | 22:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33960 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yaratılmış. | Yaratılışında, bir durum/hal ve sıfat bulunan. [Ar. "Yaradılışı iri olan"] İLE Zorlanmış, zor görmüş, zorla bir işe girişmiş, icbâr edilmiş. | Hatırı, gönlü alınmış. | Bağlı, düşkün. )

- MECDÛL[< CEDL] ile MECDÛR
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ağustos 2014 | 23:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33962 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sağlam şey. | Bükülmüş. [Ar. "Kemikli ve yapısı sağlam kişi"] İLE Çiçek hastalığı çıkarmış olan. )

- MECNÛN-I MUTBİK ile MECNÛN-I GAYRİ MUTBİK
[Bölüm: kisiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6161 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Deliliği, tüm zamanını kaplayan. İLE Bazen mecnun olup, bazen iyileşen. )

- MECNÛN[< CİNN | çoğ. MECÂNÎN] ile Mecnûn
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ağustos 2014 | 23:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33966 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çıldırmış, deli, divâne. | Delice seven, tutkun. İLE Leylâ ile Mecnûn öyküsünün, erkek kahramanı. Kays. )

- MECZÛM[< CEZM] ile MECZÛM[< CÜZÂM]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ağustos 2014 | 23:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33968 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Niyet edilmiş, kesin karar verilmiş. | Cezimli, son harfi harekesiz olarak okunan sözcük. ["İlm, cezb" gibi] İLE Cüzâmlı, miskinlik hastalığına/durumuna tutulmuş kişi. )

- MEDÂİN/MEDÂYİN[< MEDÎNE] ile MEDÂYÎN[< MİDYÂN] ile Medâin
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ağustos 2014 | 00:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33970 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İller/kentler. [BÜLDÂN < BELD/BELDE] İLE Borca saplanmış, sürekli borç alan kişiler. İLE Eski İran'da, Dicle etrafında, yedi kentin adı olup, İslâm fetihleri sırasında, başkent konumundaydı. )

- MEDÂR-I İFTİHÂR değil/yerine/= ÖVÜNME NEDENİ/ARACI
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Haziran 2017 | 18:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47436 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- MEDDAH ile/ve/< KISSAHAN
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14656 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- MEDET[Ar.] değil/yerine/= YARDIM
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Ocak 2017 | 01:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46049 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- MEDRESE TALEBELERİ:
DÂHİL
ve/> ÂLİM ve/> FÂZIL ve/> KÂMİL
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7764 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- MEFTÛL[< FETL] ile MEFTÛR[< FITRET] ile MEFTÛR[< FÜTÛR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ağustos 2014 | 01:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33981 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bükülmüş, kıvrılmış, fitil durumuna getirilmiş. İLE Yaratılmış, fıtretlenmiş. | Tabîî, cibillî. İLE Bezgin, bezmiş, kederli, ümitsiz. )

- MEFTÛM ile MEFTÛN[< FİTNE]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ağustos 2014 | 01:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Memeden, sütten kesilmiş çocuk. İLE Fitneye düşmüş. | Gönül vermiş, tutkun, vurgun. | Hayran olmuş, şaşmış. )

- MEHÎRE ile MEHÎR[Fars.]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Ağustos 2014 | 17:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33989 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Nikâh bedeli çok olan kadın. | Usta, becerikli, mâhir. İLE [astr.] Ay. )

- MEKRÜMETLÜ/MEKREMETLÜ ile FAZÎLETLÜ ile SEMÂHATLÜ ile FÜTÜVVETLÜ ile MEVEDDETLÜ ile ZEHÂDETLÜ
[Bölüm: OSMANLI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Mart 2015 | 23:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14619 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İlmiyede sadreyn pâyesinin resmi unvanı. İLE İlmiye sınıfına ait olanlardan, İstanbul ve Harameyn unvanını alanlara hitapta kullanılan unvan. İLE Din âlimleri arasında kazaskerlik pâyesinde bulunanlara özel resmî takma ad. İLE Askerlikte mülâzım[teğmenler] ile kol ağası ve yüzbaşılara mülkiyede, rabia ve hâmise rütbeleri taşıyan kimselere verilen unvan. İLE Rütbesi olmayan kadılara verilen unvan. İLE Şeyhlere ve din adamlarına hitâben kullanılan unvan. )

- MELÂMİ'[< LEM'A] ile MELÂMÎ[< MELÂMET | çoğ. MELÂMİYYÛN] ile MELÂMİH[< LEMHA]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Ağustos 2014 | 18:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34002 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Parıltılar. İLE Her türlü gösterişten uzak, dünya malından yüz çeviren, dervişliği, rintliği kendine ilke edinen kişi. Melâmiye tarikatından olan.[Hem tarikattir, hem de değildir | Ne tarikat, ne de değildir] İLE Lemhalar[: Bir kez bakma. | Parıltı, parlama.]. | Bir şeyin başka bir şeye benzeme noktaları. | Güzellik ya da çirkinlik yapıtları. )

- MEN'Â' ile MEN'Â[çoğ. MENÂÎ]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Ağustos 2014 | 19:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34008 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ölüm haberi. İLE Ölüm haberi, kara haber. )

- MENÂÎ[< MEN'Â] ile MENÂÎH[< MENÂHE]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Ağustos 2014 | 19:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34014 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ölüm haberleri, kara haberler. İLE Ölü için ağlanacak yerler. )

- MENEJER[İng. < MANAGER] değil/yerine/= YÜRÜTÜCÜ, YÖNETİCİ, İŞGÜDER
[Bölüm: Turkce] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs 2016 | 06:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38425 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- MENHÛS[< NAHS] ile MENHÛS ile MENHÛŞ
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Ağustos 2014 | 02:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34020 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Uğursuz, nuhûsetli.[MEŞ'ÛM] İLE Kuyruğunun yanları uyuz olan deve. İLE Yılan, akrep gbi hayvanlar tarafından sokulmuş. )

- MENÎ ile MENÎ'[< MENÂAT] ile MENÎ[Fars.]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Ağustos 2014 | 02:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34021 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Belsuyu, dölsuyu, nutfe. İLE Sarp, el erişmez, zaptı zor yer. İLE Benlik. )

- MENKUB[< NAKB]["ku" uzun okunur] ile MENKÛB[< NEKBET]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Ağustos 2014 | 02:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Delinmiş, oyulmuş. İLE Tâlihsiz, nekbete düşmüş. | Gözden ve mevkiden düşmüş. )

- MENKUS[< NAKS]["ku" uzun okunur] ile MENKÛS[< NÜKS] ile MENKUŞ[< NAKŞ]["ku" uzun okunur] ile MENKUZ[< NAKZ]["ku" uzun okunur]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Ağustos 2014 | 02:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34024 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Eksik olan. İLE Baş aşağı çevrilmiş, tersine dönmüş. | Hastalığı tekrar etmiş. | Sol ön ayağında beyaz bulunan ve Araplarca kabul görmeyen at. İLE İşlenmiş, nakış olunmuş, resim yapılmış, boya ile süslenmiş. | Nakışlı pencere, alçı pencere. İLE Bozulmuş, hükümsüz bırakılmış, nakz edilmiş. )

- MEN ile MEN' ile MEN[Fars.] ile MENN
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Ağustos 2014 | 19:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34007 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( O kimse ki, kim ki. İLE Yasak etme, bırakmama, durdurma, esirgeme, vermeme, önleme. İLE Ben. İLE Kudret helvası. | İyilik etme, bağışlama, ihsan etme. | Batman. | Edilen iyiliği başa kakma. )

- MER' ile MER[Fars.]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Ağustos 2014 | 12:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34029 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Adam, erkek, kişi. İLE [sayı] Elli[50]. )

- MERÂHİM[< MERHAMET] ile MERÂHİM[< MERHEM]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Ağustos 2014 | 12:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34032 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Acımalar, merhametler. İLE Merhemler. )

- MERÂK ile MERAK ile MERAKK
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Ağustos 2014 | 12:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34034 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir şeyi anlamak ya da öğrenmek için duyulan istek. | Bir şeyi edinmek, yapmak. Bir şeyle uğraşma isteği. | İstek, heves, düşkünlük. | İç darlığı. | Kuruntu, telâş. | Kaygı, tasa. | Dalgınlık, kara sevdâ. İLE Çorba. İLE [atta] Sağrı. | [astr.] Dübb-i ekber adlı yıldız kümesinin dörtgeninde bulunan, ikinci derece parlak yıldız. [İng./Fr. MERAK | Lat. BETA URSUS MAJORIS] )

- MERDANE[Ar.] ile MERDANE[Fars.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ocak 2017 | 16:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8306 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Türlü işlerde kullanılan, silindir biçiminde araç. | Oklava. İLE Erkeğe yakışır biçimde, mertçe, yiğitçe. )

- MES'ÛL-Bİ-L-MÂL ile MES'ÛL-Bİ-L-NEFS
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 15:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34106 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Para ile sorumlu ve kefîl olan. İLE Şahsen sorumlu ve kefîl olan. )

- MEŞ'ÛR[çoğ. MEŞ'ÛRÂT] ile MEŞHUR[< ŞÖHRET | çoğ. MEŞÂHÎR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 15:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34119 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bilinçlenilmiş olan, bilinç[uygulama] durumuna geçmiş/yükselmiş olan. İLE Ünlü, ün kazanmış/almış/salmış. )

- MEŞÂHİR[< MEŞHER] ile MEŞÂHÎR[< MEŞHÛR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 15:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34108 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sergiler, sergilenecek, teşhir olunacak yerler. İLE Ünlü kişiler. )

- MEŞÂİL[< MEŞ'AL/E] ile MEŞÂİR[< MEŞ'AR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 15:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34109 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Meş'aleler. İLE Hacı olmadan önce durulması gereken önemli yerler. | Duyular, hasseler. )

- MESÂKİN[< MESKEN] ile MESÂKÎN[< MİSKÎN]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ağustos 2014 | 03:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34054 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Oturulacak yerler, meskenler. İLE Fazlasıyla fakir olanlar. | Miskinler, uyuşuklar. )

- MEŞGUL[< ŞUGL]["gu" uzun okunur] ile MEŞKÛL
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 15:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34112 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir işle uğraşan, iş görmekte olan. | Doldurulmuş, tutulmuş, işgal edilmiş. | Tutuk, dalgın; dolgun. İLE Bileklerine kadar üç ayağı beyaz olan at. )

- MEŞHÛM[çoğ. MEŞÂHÎM] ile MEŞHÛN
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 15:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34113 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yürekli, cesur. İLE Doldurulmuş, dolu. )

- MESÎH ile MESÎH[< MESH] ile Mesîh
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 15:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34093 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Üzerine yağ sürülmüş olan. İLE Başka bir şekle, hayvan kılığına girmiş olan kişi, mesh olunmuş. | Acîbe, garîbe. İLE Hz. Îsâ.[elini sürdüğü hastaların, anında iyileşmesinden kinâye olarak] )

- MEŞKÛL ile MEŞKÛR[< ŞÜKR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 15:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34115 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bileklerine kadar üç ayağı beyaz olan at. İLE Şükre, teşekküre değer, beğenilmiş, övülmüş, makbul. )

- MESKUM["ku" uzun okunur] ile MESKÛN[< SÜKÛN]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 15:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34096 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hasta ve yoksul. İLE İçinde insanın oturduğu/bulunduğu/yaşadığı yer. | İnsan bulunan, şenlenmiş yer. )

- MEŞKÛR[< ŞÜKR] ile MEMDÛH/A[< MEDH | çoğ. MEMDÛHÂT]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 15:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34116 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Şükre, teşekküre değer, beğenilmiş, övülmüş, makbul. İLE Övülmüş, övülecek, medh olunmuş. )

- MESMÛ'[< SEM] ile MESMÛR
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 15:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34098 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Duyulmuş/işitilmiş, haber alınmış. | Dilenilen, işitilen. İLE Ufak tefek olmasının yanısıra sinirleri güçlü adam. )

- MEŞŞÂT ile MEŞŞÂTA
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 15:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34117 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tarak yapan, tarakçı. İLE Gelini süsleyen, gelin giysisi yapan kadın. )

- MESTÛR[< SATR] ile MESTÛR/E[< SETR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 15:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34104 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yazılmış, çizilmiş, satırlanmış. İLE Örtülü, kapalı, gizli. | Açık gezmeyen kadın. )

- MEST[Ar.] ile MEST[Fars. çoğ. MESTÂN]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 15:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34103 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Mesh edilen ve üzerine pabuç giyilen, kısa konçlu, hafif ve yumuşak ayakkabı. İLE Sarhoş. )

- MEŞÛM ile MEŞ'ÛM[çoğ. MEŞÂİM] ile MEŞ'ÛN
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 15:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34118 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gövdesi benekli kişi. | Şomi, meş'um. İLE Uğursuz. İLE Dağınık saç. )

- METÎN/E[< METÂNET] ile METN[< MÜTÛN]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 15:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34123 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sağlam, dayanaklı, metânetli. İLE Bir yazıyı, şekil ve noktalama özellikleriyle birlikte oluşturan sözcüklerin tümü. )

- MEVÂLİD[< MEVLİD] ile MEVÂLÎD[< MEVLÛD]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 15:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34128 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Doğulan yerler, mevlitler. İLE Yeni doğmuş bebekler. | Mevcutlar. )

- MEVÂNÎ-İ HİSSİYE ile MEVÂNÎ-İ ŞER'İYE
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 15:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34129 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [eskiden] Küçüklük ya da zararlı hastalık gibi nedenler ile eşlerin birlikte olmalarına engel olan durumlar. İLE [eskiden] Kadın ile kocadan birinin, hac için ihrâma girmesi, oruçlu olması, namazda bulunması ve kadının âdet/hayz ve nifâs durumunda olması gibi durumlar.[Eşlerin birlikte olmasına engeldir.] )

- MEVEDDET ile/ve/||/<> HUB
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Mart 2015 | 22:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35106 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kişiye özgü sevgi. İLE/VE/||/<> Sevgi. )

- MEVHÛM[< VEHM] ile MEVHÛN
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 15:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34132 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Aslı yokken, zihinde kurulmuş olan, kuruntuya dayanan, vehm olunmuş. İLE Arık, zayıf kişi. )

- MEVLİD[< VELÂDET | çoğ. MEVÂLİD] ile MEVLÛD[< ELÂDET | çoğ. MEVÂLİD]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 16:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34136 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İnsanın doğduğu yer. | Doğma, dünyaya gelme. | Doğulan zaman. | Hz. Muhammed'in doğumunu anlatan manzum eser.[en yaygın olanı, Süleyman Çelebi'nin yazdığı eserdir] İLE Yeni doğmuş bebek. | [galat] Mevlid. )

- MEVLİD[< VELÂDET | çoğ. MEVÂLİD] ile MEVRİD[< VÜRÛD | çoğ. MEVÂRİD]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 16:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34135 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İnsanın doğduğu yer. | Doğma, dünyaya gelme. | Doğulan zaman. | Hz. Muhammed'in doğumunu anlatan manzum eser.[en yaygın olanı, Süleyman Çelebi'nin yazdığı eserdir] İLE Varılacak yer/yol. )

- MEVTÂ[< MEYT, MEYYİT] ile MEVTÂ'
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 16:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34137 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ölüler, ölmüşler. İLE Ayağın bastığı yer. )

- MEYVE ile HIŞIR
[Bölüm: Beslenme] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2016 | 02:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37344 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Olmamış meyve.[Daha çok, kavun, karpuz için kullanılır.] | Coşkunluk gösteren, yaramaz kişi. | Aptal, sersem. )

- MEZÂİK[< ZÎK] ile MEZÂK[< ZEVK]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 16:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34149 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sıkıntılı, dar yerler. İLE Zevk alma, tad duyma, tadma. | Zevk, lezzet. | Tad duyulan yer, damak. )

- Mİ'ZÂD/Mİ'ZED ile MÎZÂD
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 17:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34187 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ağaç budama bıçağı. | Kolçak, pazvant. İLE Sevinç, neşe/sürûr. )

- MİFZAL ile MİFZÂL
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 16:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34162 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gündelik iş giysisi. İLE Onur ve erdem sahibi. )

- MİHRÂK ile MİHRÂK
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 16:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34168 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Odak, küre içi biçiminde bir aynaya [ya da dışbükey(konveks) bir merceğe] paralel olarak gelen ışınların yansıdıktan ve kırıldıktan sonra toplandıkları nokta, odak noktası. İLE Çok hareket eden. )

- MİKSÂR/MİKSÎR ile MİKVÂL
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 16:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34171 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sözü uzatan, geveze, çok konuşan. | Çoğaltan, teksir eden. İLE Çok konuşan. )

- MİLLETVEKİLİ ile BAKAN
[Bölüm: kisi] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6239 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- MİMAR FİLOZOF ile YASA KOYUCU FİLOZOF
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15125 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- MİN-EL-ARŞ İLE-L-FERŞ ile MİN-EL-AŞK
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 16:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34177 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gökten yere kadar, baştan aşağı. İLE Aşk yüzünden. )

- MİNİCİK ile MİNNACIK ile MİNNOŞ ile MİNÖR[Fr.] ile MİNYON[Fr.]
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Ocak 2017 | 16:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çok küçük. İLE Çok küçük olan. İLE Küçük ve sevimli kişilere söylenilen seslenme sözü. İLE Daha küçük. | Bir makam, bir akort, bir gam, bir aralık özelliği olan. | Küçük önerme. İLE İnce, küçük, sevimli, zarif. )

- MİNNETTAR ile/ve/değil/||/<> MÜTEŞEKKİR
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Şubat 2017 | 14:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46637 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- MINTÎK ile MISKÂL
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 16:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çok hatip, pek düzgün konuşan. İLE Parlatan, cilâlayan âlet. | İnce, zarif bir hatip. )

- MİRAS ile/ve/||/<> KALITÇILAR/MİRASÇILAR/VERESE[Ar.]
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Aralık 2016 | 11:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45415 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- MİSAFİRPERVER değil/yerine/= KONUKSEVER
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12385 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- MİSANTROP[Fars.]/MERDÜMGİRÎZ[Fars.] değil/yerine/= KİŞİLERDEN/İNSANDAN "KAÇAN"
[Bölüm: toplum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Mart 2017 | 15:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46775 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- MİSTİK ile/ve MÂNEVÎ
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 02:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20293 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Aklımızın havalarını, arzu ve emellerini çıkarırsak, bu küre bizi kaldıramaz. )

- MIYMINTI/LIK ile MİSKİN/LİK[Ar.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ocak 2017 | 22:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46196 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İnsanın sabrını tüketecek derecede yavaş ve mızmızca iş gören. İLE Çok uyuşuk olan. | Hoş görülmeyecek durumlar karşısında tepki göstermeyen. | Âciz, zavallı. | Cüzzam hastalığına tutulmuş olan. )

- MIZIKÇI/LIK değil/yerine/= OYUNBOZAN/LIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ocak 2017 | 22:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46197 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çeşitli nedenlerle oyunu bozan, yenilgiyi kabul etmeyen, kolayca darılan kişi. )

- MODEL[Fr.]/MOSTRA[İt.] değil/yerine/= ÖRNEK/KÖZ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Ocak 2017 | 18:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12388 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Örnek. | Bir özelliği olan nesne ya da kişi. | Bir sanatçıya poz veren kişi. | Biçim. | Örnekleri içinde toplayan dergi. | Tip. | Benzer. | Örnek alınmaya değer kişi ya da şey. | Manken. )

- MODERATÖR değil/yerine/= YÖNETİCİ
[Bölüm: Turkce] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs 2016 | 06:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38434 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- MOLLA[< MEVLÂNÂ] ile MOLLA
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 17:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34189 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [eskiden] Büyük kadı, büyük âlim. İLE [sonradan] Medrese talebesi. )

- MONDEN[Fr.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Ocak 2017 | 18:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46253 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Toplum yaşamı ile ilgili. | Yüksek sosyete yaşamını seven. )

- MONET ile MANET
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14769 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 14 Kasım 1840 ? 05 Aralık 1926 ile 23 Ocak 1832 ? 30 Nisan 1883 )
( ... İLE "Kırda Yemek" tablosu. )

- MORİTANYA'DA/TROBRİAND ADALARI'NDA:
ATAERKİLLİK
ile/ve/değil/<> ANAERKİLLİK
[Bölüm: toplum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mayıs 2013 | 15:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31867 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/DEĞİL/<> Moriler, anaerkil bir topluluktur.[Ancak kadın isterse boşanma gerçekleşir.] )

- MORİTANYA'DA:
ÇAY
ve 3 SUNUM/ANLAMI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mayıs 2013 | 15:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31866 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Moritanya'da, ufak bardakta üç kez çay ikram edilir.

1. Yaşamın kendi gibi acıdır.
2. Aşk kadar tatlıdır.
3. Ölüm kadar katıdır. )

- MU'CİB[< ACEB] ile MÛCİB[< VÜCÛB] ile MÜCÎB[< CEVÂB]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 17:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34202 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hayrete/taaccübe düşüren, şaşkınlık veren, icâb eden. İLE Gereken, gerektiren. | Neden, vesîle. İLE Teklifi kabul eden, istenileni yapan, sorulana yanıt veren, icâbet eden. )

- MÜ'SÎ ile MÜSÎ[< SU]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 14:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34800 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kederli birini avutan. İLE Kötülükte bulunan, isâet eden. )

- MÜ'TEFİK ile MÜTTEFİK[< VEFK]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 18:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tersine dönen, dönmüş. İLE Bağlaşmış, birleşmiş, antlaşmış. | Düşüncede birlikte olan. )

- MÜ'TELİF[< ÜLFET] ile MUHTELİF/E[çoğ. HALEFE]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 19:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34939 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Alışan, alışık, ülfet eden. | Uygun, denk. İLE Birbirine uymayan, birbirinin öteki ucu. | Türlü, çeşitli, çeşit çeşit. )

- MU'TEMİL ile MU'TEMİR[< UMRE]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Eylül 2014 | 21:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34366 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zoru göze alarak tek başına iş gören. İLE Bir yeri ziyaret eden. | Kâbe'yi tavaf eden. )

- MU'TEZİL[< AZL] ile MU'TEZİR[< ÖZR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Eylül 2014 | 21:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34367 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Topluluktan/toplumdan ayrılıp bir tarafa çekilen, îtizâl eden. İLE Özür dileyen. )

- MU'TÎ/A[< TÂAT] ile MU'TÎ[< ATÂ]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Eylül 2014 | 21:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34368 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Boyun eğen, itaat eden. | Bağlı. | Rahat. İLE Veren, îta eden. )

- MUAF[Ar.] değil/yerine/= AYRI
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ocak 2017 | 21:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46313 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bağışlanmış, affedilmiş. | Ayrı tutulmuş, ayrıcalık tanınmış. | Özgür. )

- MUARIZ[Ar.] değil/yerine/= KARŞI KOYAN/ÇIKAN/ÇIKABİLEN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ocak 2017 | 23:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46320 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- MUÂSARA/T[< ASR] ile MUHASARA[< HASR] ile MUÂSERE
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 17:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34196 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çağdaşlık, başkalarıyla bir yüzyılda yaşamış bulunma. İLE Kuşatma, etrafını çevirme. İLE Güçlük. | Fakirlik. )

- MUÂTTAL[< ATAL] ile MUATTAR[< ITR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 17:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34197 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bırakılmış, tâtil edilmiş. | Kullanılmaz, battal. | Boş, işsiz. İLE Hoş kokulu, ıtırlı. | Ünlü bir lâle. )

- MUAZZEZ[Ar.] değil/yerine/= SAYILAN, SAYGI DUYULAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ocak 2017 | 15:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46327 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- MÜBÂDİL[< BEDEL] ile MÜBÂDİR[< BÜDÛR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Eylül 2014 | 03:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34384 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Başkasının yerine getirilmiş, bir şeye bedel tutulmuş, mübâdele olunmuş. | Türkiye'den gönderilen Rumlar'a karşı Yunanistan'dan gelen Türkler'e verilen bir ad. İLE Bir işe hemen girişen. )

- MUBAHHAL ile MUBAHHAR[< BUHÂR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 17:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34200 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Eli sıkı, cimri, pinti, bahîl. | Tebhîl olunmuş. İLE Buharlaşmış, buhar durumuna geçmiş. | Tütsülenmiş. )

- MÜBERKA ile MÜBERKAA
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Eylül 2014 | 03:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34387 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yüzü peçeyle örtülü, peçeli. İLE Başı beyaz olan kara, dişil koyun, marye. | Türk müziğinin en az altı yüzyıllık bir mürekkep makam. )

- MÜBEŞŞER[< BEŞÂRET] ile MÜBEŞŞİR[< BEŞÂRET | çoğ. MÜBEŞŞİRÎN]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Eylül 2014 | 03:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34389 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kendisine müjde verilmiş, tebşîr olunmuş. İLE Müjdeci, muştucu, tebşîr eden. | Dört İncil'i yazanlardan biri. )

- MÜBÎ'[< BEY] ile MÜBÎH
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Eylül 2014 | 03:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34392 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Satılmış şey. İLE İzin veren, ibâha eden. )

- MÜBREZ[< BÜRÛZ] ile MÜBRİZ[< BÜRÛZ]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Eylül 2014 | 03:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34393 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gösterilmiş, meydana çıkarılmış, ibrâz olunmuş. İLE Gösteren, meydana çıkaran, ibrâz eden. )

- MÜBŞER[< BEŞÂRET] ile MÜBŞİR
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Eylül 2014 | 03:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34394 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Müjdelenmiş, ibşâr olunmuş. İLE Müjdeleyen, ibşâr eden. )

- MÜBTEDÎ[< BED | çoğ. MÜBTEDİÎN, MÜBTEDİYÂN] ile MÜBTEDİ'[< BED]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Eylül 2014 | 03:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34396 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir şey öğrenmeye yeni başlayan. Acemi. İLE Yeni bir şey ortaya çıkaran, bir yenilik ortaya koyan. )

- MÜBTELÂ'[< BEL] ile MÜBTELA[< BELÂ] ile MÜBTENÂ/MÜBTENÎ[< BİNÂ]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Eylül 2014 | 03:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34397 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yutulmuş, yenilmiş. İLE Düşkün, bağımlı.[kötü şeylere] | Tutkun, tutulmuş. İLE Kurulu, kurulmuş olan, ibtinâ eden. | Dayanan. )

- MÜCEHHEZ[< CİHÂZ] ile MÜCEHHİZ[< CİHÂZ]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Eylül 2014 | 03:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34403 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Donanmış, donatılmış, hazırlanmış, techîz olunmuş. İLE Donatan, techîz eden. | Armadar. )

- MÜCELLED[< CİLD] ile MÜCELLİD[< CİLD | çoğ. MÜCELLİDÎN]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Eylül 2014 | 03:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34405 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ciltlenmiş, teclîd olunmuş. İLE Kitap ciltleyen, ciltçi. )

- MÜCELLED[< CİLD] ile MÜCEMMED[< CÜMÜD] ile MÜCENNED
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Eylül 2014 | 03:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34404 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ciltlenmiş, teclîd olunmuş. İLE Dondurulmuş. İLE Sıralanmış asker. )

- MÜCERREB[< TECRİBE] ile MÜCERRİB[< TECRİBE | çoğ. MÜCERRİBÎN]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Eylül 2014 | 03:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34406 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Denenmiş, sınanmış, tecrübe edilmiş. İLE Deneyen, sınayan, tecrübe eden. )

- MÜCERRED[< TECRİBE] ile MÜCERRİD
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Eylül 2014 | 03:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34407 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Soyulmuş, çıplak, tecrîd edilmiş. | Tek, yalnız. | Karışık ve katışık olmayan. | [dilb./felsefe] Yalın, soyut. | Eski yazıda noktasız harflerle yazılmış manzûme ya da mensûre. | Bekâr. | Yalnız, ancak, fakat. İLE Ayıran, tecrîd eden. | Yalıtkan. )

- MÛCİBE ile MU'CİBE
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 17:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34203 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Olumlu. İLE Şaşılacak, taaccüb olunacak. )

- MÜCİDD[< CİDD] ile MÛCİD[< VÜCÛD] ile MÜCÎZ[< İCÂZET] ile MÛCİZ[< VECZ, VÜCÛZ]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Eylül 2014 | 03:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34408 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çok çalışan. İLE Yeni bir şey oluşturan, icâd eden, vücut veren. | Düşünce ve anlam yaratan. İLE İzin veren, icâzet veren. İLE Kısaltan, îcâz eden. | Kısa, toplu. )

- MUCÎZ[< VECZ, VÜCÛZ] ile MU'CÎZ[< ACZ] ile MÛCİZ[< VECZ, VÜCÛD]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 17:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34205 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İzin/icâzet veren. İLE Başkalarını, bir şey yapmada geri bırakan, acze düşüren. | Kimsenin yapamayacağı yolda olan. İLE Kısaltan, îcâz eden. | Kısa, toplu. )

- MÜÇTEHED[< TECRİBE] ile MÜCTEHİD[< CEHD]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Eylül 2014 | 03:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34409 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İçtihâd olunmuş. İLE Gücü yettiği kadar çalışan. | Âyet ve hadislerin şer'î hükümler çıkaran din allâmesi. )

- MÜCTERÎ[< İCTİRÂ] ile MÜCTERİN
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Eylül 2014 | 03:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34410 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Cesâret eden, cür'et eden. İLE Mesleğinde deneyimli, becerikli/mâhir olan. )

- MÜDÂMELE ile MÜDÂMERE
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Eylül 2014 | 21:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34412 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yüze gülme, idâre etme. İLE Keder ve sıkıntı ile sabahlama. )

- MÜDÂRÂ[Fars.] ile MÜDÂVÂ/T[< DEVÂ]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Eylül 2014 | 21:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34414 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yüze gülme, dost gibi görünme. İLE Hastaya bakıp ilâç verme, devâ arama. )

- MÜDÂVÂ/T[< DEVÂ] ile MÜDÂVÎ[< DEVÂ]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Eylül 2014 | 21:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34416 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hastaya bakıp ilâç verme, devâ arama. İLE İlâç veren, iyileştiren, devâ bulan. )

- MÜDÂVEME[< DEVÂM] ile MÜDÂVİM/E[< DEVÂM]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Eylül 2014 | 22:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Devam etme, bir yere her zaman gidip gelme. | Bir iş üzerinde aralıksız çalışma. İLE Devam eden, bir iş üzerinde aralıksız çalışan. | Bir yere, sürekli gidip gelen. )

- MÜDÂVÎ[< DEVÂ] ile MÜDÂVÎM[< DEVÂM |çoğ. MÜDÂVİMÎN]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Eylül 2014 | 21:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34417 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İlâç veren, iyileştiren, devâ bulan. İLE Devam eden, bir iş üzerinde aralıksız çalışan. | Bir yere, sürekli gidip gelen. )

- MÜDDEÂ[DA'VÂ] ile MÜDDEÎ[< DA'VÂ]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Eylül 2014 | 22:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34421 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İddia olunmuş, iddia edilen/olunan şey. | Dâvâ edilen şey. | Asılsız iddia edilen şey. | Sav, tez. İLE İddia eden, dâvâcı. | Bir yargıda ayak direyen. | İnatçı. )

- MÜDDEÎ[< DA'VÂ] ile MÜDDÎ
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Eylül 2014 | 22:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34422 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İddia eden, dâvâcı. | Bir yargıda ayak direyen. | İnatçı. İLE [felsefe] ... [Fr. PROTENSIF] )

- MÜDEBBER/E[< DÜBÛR] ile MÜDEBBİR[< DÜBÛR | çoğ. MÜDEBBİRÂN, MÜDEBBİRÎN]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Eylül 2014 | 22:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34423 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Düşünce ile hareket edilmiş, tedbîr alınmış. | Özgürlüğü, efendisinin ölümüne bağlı bulunan köle. İLE Tedbir alan, tedbirli, düşünce ile hareket eden, düşünceli. | [eskiden] Kölesinin özgürlüğünü, kendi ölümünden sonraya bırakmış olan. )

- MÜDENNES[< DENÂSET] ile MÜDENNİS[< DENÂSET]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Eylül 2014 | 22:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34424 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kirletilmiş, tednîs edilmiş. İLE Kirleten, tednîs eden. )

- MÜDESSÎ[< DESÎSE] ile MÜDESSİR[< DİSÂR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Eylül 2014 | 22:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34425 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yolunu şaşırtan, baştan çıkaran. İLE Giyinmiş, bir örtüye bürünmüş. | Kur'ân-ı Kerîm'in 74. sûresi olup 56 âyettir. )

- MÜDHİL[< DAHL] ile MÜDHİR
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Eylül 2014 | 22:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34428 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Girdiren, sokan, idhâl/dâhil eden. İLE Hor, hakir gören. )

- MÛDİ'[< VED] ile MUDÎ/E, MUZÎ'[< ZİYÂ]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 17:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Emânet olarak bırakan/veren, tevdî eden. İLE Kaybeden, zâyi eden. )

- MUDİL[çoğ. MUDİLÂT] ile MUDİLL[< DALÂLET]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ocak 2017 | 17:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46331 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Güç, zor, çetin. İLE Doğru yoldan çıkarıp eğri yola saptıran, dalâlete düşüren. )

- MÜECCEL[< ECEL] ile MÜECCİL[< ECEL]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ekim 2014 | 16:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34432 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İleriye bırakılmış, peşin olmayan, ileride yapılmak üzere zamanı belirtilen, ertelenmiş, te'cîl edilmiş. İLE İleriye bırakan, erteleyen, te'cîl eden. )

- MÜEDDEB[< EDEB] ile MÜEDDİB[< EDEB]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ekim 2014 | 16:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34433 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Terbiyeli, edepli, edeplendirilmiş, te'dîb edilmiş. | Okumuş, bilgili. İLE Bilgi ve terbiye veren, edeplendiren, te'dîb eden. )

- MÜEKKED[< EKKED/VEKKED] ile MÜEKKİD[< EKKED/VEKKED]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ekim 2014 | 16:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34434 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sağlamlaştırılmış, te'kîd edilmiş. | Tekrar edilmiş, bir daha haber verilmiş, tenbih edilmiş. İLE Sağlamlaştıran, te'kîd eden. | Tekrar eden, bir daha haber veren, tenbih eden. )

- MÜELLEF[< ÜLFET] ile MÜELLİF[< ÜLFET]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ekim 2014 | 16:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34435 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kitap olarak oluşturulmuş, te'lîf edilmiş. | Yazılmış, toplanmış. | Bir yazı tarzı. | Uyumlu. İLE Kitap yazan, yapıt/eser sahibi. | Uyum gösteren, imtizâc ettiren. )

- MÜESSER ile MÜESSİR[< ESER]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ekim 2014 | 16:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34436 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kendisine bir şey etki/te'sir etmiş olan. İLE İz bırakan, etki/te'sir eden. | İşleyen, kararını yürüten. | Çok duyumsanan, içe işleyen. | Dokunan, dokunaklı. | Yapıt sahibi. | [kimya] Etken. )

- MÜESSES[< ESÂS] ile MÜESSİS[< ESÂS | çoğ. MÜESSİSÎN]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ekim 2014 | 16:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34437 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kurulmuş, kurulu, te'sîs edilmiş. İLE Kuran, temel atan, te'sîs eden. | Kuran, kurucu. )

- MÜESSİS[< ESÂS] ile ...
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42534 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( KURAN, TEMEL ATAN | KURAN, KURUCU )

- MÜFERRİG ile MÜFERRİK[< FARK]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ekim 2014 | 16:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34446 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dolu kabı boşaltan. | Yemeği kurtaran. İLE Kısaltan, taksîr eden. )

- MÜFHİM[< FAHM] ile MÜFHİŞ
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ekim 2014 | 16:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34449 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ağız açtırmayan, susturan, yıldıran, ifhâm eden. İLE Kötü söz söyleyen. )

- MÜFÎK[< İFÂKAT] ile MÜFRİG[< FİRÂG]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ekim 2014 | 16:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34450 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İyileşen hasta, ifâkat bulan. İLE Döken, dökücü, ifrâğ eden. )

- MÜFİT[Ar.] değil/yerine/= YARARLI | ANLATAN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 15:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46467 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- MÜFRİD[< FERD] ile MÜFRİT/E[< FART]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ekim 2014 | 16:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34452 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tek başına bırakan. Yalıtıcı/izolatör. İLE Sınırı geçen, ileri vardıran, aşırı, ifrât eden. )

- MÜFTERÎ[< FERİYY] ile MÜFTERİH[< FERAH]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ekim 2014 | 16:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34453 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İftira atan, kara çalıcı. İLE Şen, keyifli. )

- MUGANNÎ[Ar. < GINÂ][Fr. CHANTEUR] değil/yerine/= ŞARKICI
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42539 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Şarkıcı, hanende. | Hoş öten kuş. )

- MUHACCİL[< HACLET] ile MUHÂCİR[< HİCRET]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 17:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34208 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Utandıran, tahcil eden. İLE Göçmen, göç eden. Bir ülkeden ayrılıp, başka bir ülkeye yerleşen. )

- MUHADDAB[< HAD] ile MUHÂTAB[< HUTBE]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34210 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Boyanmış, tahdîb olunmuş. İLE Kendisine söz söylenilen. | İkinci kişi. | Eskiden, Şeyhülislâm tarafından, medresede yetişmiş kişiler arasından seçilen ve huzur derslerine katılan, en çok dört kişiden biri. )

- MUHADDED ile MUHADDED
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 17:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34211 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sınırı çizilmiş, sınırlanmış, tahdîd edilmiş. İLE Derisi buruşmuş olan. )

- MUHÂDENET ile MUHÂDENET
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 17:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34213 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dostluk, yakın arkadaşlık. İLE Barışma, barışık olma. )

- MUHAFAZAKÂR ile MUTAASSIB
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6304 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- MUHÂLAA ile MUHÂLÂT
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Haziran 2016 | 02:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39051 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kadının, kocasına, biraz mal vererek, birbirlerinden resmen ayrılmaları. | Karşılıklı boşanma isteği, kararı ve rızâsı. İLE Olanaksız, olmaz, olmayacak şeyler. )

- MUHÂLEFET ile/>< MUHÂLESET
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 17:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34217 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Uygunsuzluk, aykırılık, muhâliflik. | Düşmanlık. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Birbiriyle dost geçinme, dostluk ve iyi davranma. )

- MUHÂLLİM[< HİLM] ile MUALLİM[< İLM]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 17:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34219 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sakin. Yavaş kılan, halîm eden. İLE Öğreten, öğretmen, hoca, tâlim ettiren. | Muallim Naci'nin, 1886'da basılmış, Tercemân-ı Hakîkat gazetesinin edebî sayfasındaki şiirlere yazdığı tenkitleri topladığı bir yapıtı. )

- MUHAMMER[< HİMÂR] ile MUHAMMER[< HAMR] ile MUAMMER[< ÖMR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 17:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34223 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Eşeğe benzetilmiş, eşek denilmiş, tahmîr olunmuş. İLE Mayalanmış, ekşiyip kabarmış. | Yoğurulmuş. Kaynayıp kıvamını bulmuş. İLE Yaşayan, yaşamış, ömür süren. )

- MUHAMMIS ile MUHAMMIZ
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 17:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34225 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tava. İLE Oksitleyen, humuzlayan. )

- MUHÂNET[< MUHÂN] ile MUHANNET
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 14:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34239 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İhânet eden, hain, alçak. İLE Mumyalanmış, tahnît olunmuş. )

- MUHARREF[< HARF] ile MUHARREF
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 14:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34241 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Değiştirilmiş, üzerinde kalem oynatılmış, tahrîf edilmiş. İLE Bunak denilmiş, tahrif olunmuş. )

- MUHASSAN[< HISN] ile MUHASSEN[< HÜSN] ile MUHASSER
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 14:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34245 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Güçlendirilmiş, istihkâmlanmış. İLE Beğenilmiş, güzel, yararlı, hayırlı iş. İLE Hasret kalmış, tahsîr olunmuş. )

- MUHAŞŞİ ile MUHAŞŞİ' ile MUHAŞŞÎ[< HAŞYET]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 14:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34247 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hâşiye yazayan, hâşiyeleyen. İLE Kibirlinin, kibrini kıran. İLE Korkutan, haşyete düşüren. )

- MUHATAP[Ar.] değil/yerine/= KONUŞULAN
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Şubat 2017 | 14:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46353 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- MUHAYYEL[< HAYÂL] ile MUHAYYER[< HAYR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 14:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34251 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hayal kurulmuş, tahayyül olunmuş. İLE Seçmeli, beğenmeye bağlı. | Beğenilmediğinde geri verilen eşya. | Türk müziğinin en eski ve en çok kullanılan makamlarından. )

- MUHÂZARA[< HUZÛR | çoğ. MUHÂZARÂT] ile MUÂZALA
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 14:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34253 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hatırda tutulan şeyler. | Edebî fıkralar, öyküler anlatma ve bunlar üzerine konuşma. İLE Bir beyitin anlamını, başka bir beyitle tamamlaması. )

- MUHÂZÂT ile MUHÂZÂT[< HİZÂ]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 14:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34254 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yüz yüze gelme. İLE Aynı hizâda bulunma, karşı durma/olma. )

- MUHÂZELE ile MUHÂZERE
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 14:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34255 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Aşağılık, hakirlik. İLE Birbirini korkutma. )

- MUHBİR ile/değil MUHABİR
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Şubat 2017 | 13:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46344 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Haber ulaştırıcı/veren. | Yasadışı olan bir durumu, yetkili oruna bildiren. İLE/DEĞİL Basın ve yayın kurumlarına haber toplayan, bildiren ya da yazan kişi. | Herhangi bir kuruluşun çalışmasıyla ilgili olarak, merkezle başka bir ülke arasında bağlantıyı sağlayan görevli. )

- MÜHELHİL ile MÜHELLİL[< TEHLÎL]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ekim 2014 | 16:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34457 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir şeyi, nâzik ve lâtif yapan. | Nâzik ve lâtif söz söyleyen. İLE "Lâ ilâhe ill-Allah" diyen, tehlîl eden. )

- MÜHEZZEB[< HEZB] ile MÜHEZZİB[< HEZB]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ekim 2014 | 16:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34458 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Düzeltilmiş, yoluna koyulmuş, tehzîb olunmuş. İLE Düzelten, yola koyan, terbiye eden, tehzîb eden. )

- MÜHİMM[< HEMM] ile MÜHÎN[< HEVN]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ekim 2014 | 16:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34459 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Önemli, ehemmiyetli. | Düşündüren, düşündürücü. | Gerekli. İLE İhânet eden, hor gören. | Hor, hakir, alçak. | Hayin. )

- MUHLİS ile MUHLİS[< HULÛS]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 14:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34260 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Saç ve sakalına kır düşmüş kişi. İLE Katkısız, hâlis. | Dostluğu, samimiyeti ve hali içten, gönülden olan. [eskiden, büyükten küçüğe yazılan resmî yazılarda, bir nezâket dili olarak "ben" anlamına gelen, "muhlisiniz" şeklinde kullanılırdı] )

- MUHSIN/MUHASSIN ile MUHSİN[< HASEN]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 14:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34262 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kale gibi korunaklı ve sağlam kılan. | Nâmâhremden saklayan. İLE İyilikte, bağışta bulunan. )

- MUHTÂL[< HİLE] ile MUHTAL ile MUHTÂL[< HATL]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 14:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34263 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hileci, dalavereci, dubârâcı. İLE Havaleyi alan kişi. İLE Kibirli, büyüklük taslayan. )

- MUHTATIB[< HATAB] ile MUHTATIB[< HATAB]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 14:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34264 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Nikâhla isteyen, ihtitâb eden. | Hutbe okuyan, nutuk veren. İLE Odun kesen ya da toplayan. | Baltalık. )

- MUHTEBER ile MU'TEBER/E[< UBÛR | çoğ. MU'TEBERÂN]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 14:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34266 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Başvurma. | Başvurma yeri. | El kitabı. İLE Saygın, hatırı sayılır, îtibarlı. | İnanılır, güvenilir. | Yürürlükte olan, geçerli olan. )

- MUHTEKIR ile MUHTEKİR[çoğ. MUHTEKİRÎN]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 14:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34267 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hor gören, aşağı gören, ihtikar eden. İLE Yolsuz kazanç elde eden, vurguncu, istifçi, ihtikâr yapan. )

- MUHTELİK ile MUHTELİK[< HALK]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 14:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34269 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tıraş eden. İLE Yalancı, uydurucu. )

- MUHTERİS[< HİRÂSET] ile MUHTERİS[< HIRS] ile MUHTERİZ[< HIRZ]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 14:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34271 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sakınan, çekinen. İLE Hırs sahibi. | Çok istekli. | Ateşli. İLE Sakınan, çekinen, ihtirâz eden. )

- MUHTEZİN ile MUHTEZİN
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 14:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34272 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hüzünlü, kederli. İLE Biriktirip hazineye koyan, saklayan, anbara atan. )

- MUHZIR[Ar.] ile MÜBÂŞİR[]Ar.]
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Şubat 2017 | 22:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46368 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İlgililerin, mahkemede bulunmalarını sağlayan görevli. İLE Mahkemede, duruşmaya girecekleri ve tanıkları çağıran, yargıcın buyruklarını bildiren, kâğıtları getirip götüren görevli. )

- MUÎD[< AVD] ile MUİDD[< ADD]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 14:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34273 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İnzibat teminine memur, muallim yardımcısı. İLE Hazırlayan, îdâd eden. )

- MUÎL ile MUİLL ile MUÎR
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 14:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34274 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çoluğu çocuğu ve yakınları çok olan kişi. İLE Hasta eden, alîl eden. İLE Ödünç veren, iare eden. )

- MUKABBİL[< KABL | çoğ. MUKABBİLÎN] ile MUKABİL[çoğ. KABİLE]["ka" uzun okunur]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 14:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34276 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Öpen, takbîl eden. İLE Karşı karşıya gelen, bir şeyin karşısında bulunan. | Bir şeye karşı/karşılık yapılan. | Karşılık. | Karşılığında. )

- MÛKAD ile MUK'AD[< KU'ÛD]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 14:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34277 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ağır yüklü. İLE Kötürüm, yatalak. )

- MÛKALKAL ile MUKALKALE
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 14:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34278 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kararsız. | Şarap. İLE Surâhi. Şişe. )

- MUKARRİ' ile MUKARRİH ile MUKARRİR[< KARÂR | çoğ. MUKARRİRÎN]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 14:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34283 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Başa kakan, azarlayan, paylayan, takri' eden. İLE Yara açan ilaç. İLE Yerleştiren, sabit kılan. | Anlatan, bir maddeyi, etraflıca anlatan. | Medresede, dersi tekrar ederek anlatan müderris yardımcısı. | Huzur hocası.[Ramazan ayında, sultanın huzûrunda ders vermek, Kur'ân-ı Kerim'i tefsir etmekle görevli müderris.] )

- MUKAVİM[Ar.] değil/yerine/= DİRENÇLİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Şubat 2017 | 23:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dayanıklı, güçlü, dirençli. | Karşı koyan, başkaldıran. )

- MÜKEDDER[< KEDER] ile MÜKEDDİR[< KEDER]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Ekim 2014 | 20:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34525 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bulandırılmış, bulanık. | Azarlanmış, tekdîr edilmiş. | Kederli, üzüntülü, tasalı. İLE Bulandıran, keder veren. )

- MÜKENÂ[< MEKÎN] ile MÜKENNÂ[< KÜNYE]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Ekim 2014 | 21:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34528 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Oturanlar, yerleşenler. | İktidar ve vakar sahipleri. İLE Künyelenmiş, künyeli. )

- MÛKIR ile MUKIRR[< KARÂR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 14:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34285 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Meyvelerinin çokluğu nedeniyle dalları sarkmış ağaç. İLE İkrar eden, doğruyu söyleyen, kusurunu, kabahatini gizlemeyen. | Birinin, kendinde hakkı olduğunu haber veren kişi. )

- MUKNİ[Ar.] değil/yerine/= İNANDIRAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Şubat 2017 | 23:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46383 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- MÜKREM[< KEREM] ile MÜKRİM[< KEREM]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Ekim 2014 | 21:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34533 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ağırlanmış, ikrâm olunmuş. İLE Ağırlayan, ağırlayıcı, misafirsever, ikrâmcı, ikrâm eden. )

- MÜKRİM[Ar.] değil/yerine/= KONUKSEVER
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 15:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46482 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- MUKTEDÎ[< KADV] ile MUKTEDİR[< KUDRET]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 14:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34286 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Uyan, arkadan gelen, iktidâ eden. İLE Gücü yeten, becerebilen, iktidarlı. )

- MUKTÎ ile MUKTİR
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 14:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34287 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Koruyan, kudretli. | Tanrı. İLE Kocasını, nafaka için sıkıştıran. )

- MÜLÂKÎ[< LİKA]:
BULUŞAN, KAVUŞAN | GÖRÜŞEN

[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 02:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21611 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- MÜLÂTIF[< LÜTF] ile MÜLÂTTIF[< LÜTF]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Ekim 2014 | 21:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34535 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Lâtife eden/edici. İLE Bir iyilikle gönül alan, taltîf eden. | Yumuşatıcı ilâç. )

- MÜLÂYİM[Ar.] değil/yerine/= UYGUN | YUMUŞAK HUYLU
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 15:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46487 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- MÜLEYYEN[< LÎNET] ile MÜLEYYİN[< LÎNET]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Ekim 2014 | 21:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34537 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yumuşatılmış, telyîn edilmiş. İLE Yumuşatan, yumuşatıcı, telyîn eden, lînet veren. | Bağırsakları boşaltan, dışkının, dışarı çıkmasını kolaylaştıran ilaç. )

- MÜLHİME[< LEHM] ile MÜLİMME[< ELEM]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Ekim 2014 | 21:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34538 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İçine doğduran, ilhâm eden. İLE Felâket. )

- MÜLTEFİT[Ar.] değil/yerine/= GÜLERYÜZLÜ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 18:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46494 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- MÜLTEHİF[< LİHAF] ile MÜLTEHİF[< LEHF]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Ekim 2014 | 21:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34539 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yorgan gibi bir şeye bürünüp sarılan. İLE Alevli. | Kederle yanan, çok üzgün. )

- MÜLTEMİS[< LEMS | çoğ. MÜLTEMİSÎN] ile MÜLTESİM
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Ekim 2014 | 21:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34540 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kayıran, iltimas eden. İLE Yaşmaklı. )

- MÜLZİM/E[< LÜZÛM] ile MÜLZİME
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Ekim 2014 | 21:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34541 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir konuda baskın çıkarak susturan, susturucu kişi. | Gerekli gören, gerektiren. İLE Masa üzerindeki kâğıdın dağılmaması, uçmaması için üzerine konulan bir araç. )

- MÜMÂCEDE[< MECD] ile MÜMÂDEHE[< MEDH] ile MÜMÂHADE
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Ekim 2014 | 21:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34542 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Övünme, biriyle "soyluluk" yarışında bulunma. İLE Övülmeye hak kazanmak üzere birbiriyle çekişme. İLE Övünme. )

- MÜMASİL[Ar.] değil/yerine/= BENZEYEN, ANDIRAN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 18:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46496 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- MÜMESSEL[< MESL] ile MÜMESSİL[< MESL]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Ekim 2014 | 21:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34545 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Örnek getirilmiş, örnek olarak söylenilmiş, temsîl edilmiş. | Basılmış, tab edilmiş. İLE Benzeten, temsîl eden. | Kitap bastıran. | Biri ya da bir kurum adına hareket eden. | Oyuncu. | Gıdayı eriterek kan ve et yapan. | Sınıfta yoklama yapan ve düzeni sağlayan öğrenci. )

- MÜMEYYEZ[< MEYZ] ile MÜMEYYİZ[< MEYZ]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Ekim 2014 | 21:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34546 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Seçilmiş, ayrılmış, temyiz edilmiş. İLE Seçen, ayıran, temyîz eden. | Bir kurumda, yazıcıların yazdıkları yazıları düzelten kâtip. | Sınavda bulunup öğrencinin bilgisini sınayan kişi. )

- MÜMHİL[< MEHL] ile MÜMİLL[< MELÂL]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Ekim 2014 | 21:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34547 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bekleyen, mühlet/mehil veren. İLE Usandıran, bıktıran, melâl veren. )

- MÜNÂDİM[< NEDÎM] ile MÜN'ADİM[< ADEM]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Ekim 2014 | 21:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34551 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ortam arkadaşı, nedimlik eden. İLE Yok olan, in'idâm eden. )

- MÜNÂDÎ[< NİDÂ] ile MÜN'ADİL[< ADÛL]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Ekim 2014 | 21:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34550 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Nidâ eden, tellâl. | Müezzin. İLE Doğru yoldan sapan, sapmış, in'idâl eden. )

- MÜNÂKASA[< NOKSÂN | çoğ. MÜNÂKASÂT] ile MÜNÂKAŞA[< NAKŞ | çoğ. MÜNÂKAŞÂT] ile MÜNÂKAZA[< NAKZ]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Ekim 2014 | 21:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34552 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [alışveriş, ihâle gibi işlerde] Eksiltme. İLE Atışma, çekişme. | Tartışma. | İrdeleme. İLE İki sözün birbirini tutmaması, bir önceki sözün öteki ucu olan söz. )

- MÜNÂKKAH[< NAKH] ile MÜNAKKİH
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Ekim 2014 | 21:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34554 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Soyulmuş, ayıklanmış, temizlenmiş, tenkîh edilmiş. | En iyisi seçilmiş. | Yönetim amacıyla fazlası kesilmiş masraf. | Uzun ve yararsız, dolma/doldurma[haşvsiz] söz. İLE Soyan, ayıklayan, temizleyen. )

- MÜNÂSAHA ile MÜNÂSAHA ile MÜNÂZAA[< NEZ | MÜNÂZAÂT]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Ekim 2014 | 21:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34556 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Öğütte bulunma, öğüt/nasîhat. İLE Bir vârisin, kendine kalan mirâsı alamadan ölmesi. | Birçok kişinin, birbirini ortadan kaldırarak birbirlerinin yerine geçmesi. İLE Ağız kavgası, çekişme. )

- MÜNÂZİ'[< NEZ] ile MÜN'AZİL[< AZL]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Ekim 2014 | 21:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34558 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ağız kavgası eden, çekişen, kavgacı. İLE Ayrılan, in'izâl eden. | Görevden alınmış, azl edilen. )

- MÜNCEZ ile MÜNCİZ
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Ekim 2014 | 21:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34559 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sözü yerine getirilmiş, incâz edilmiş. İLE Sözünü yerine getiren, incâz eden. )

- MÜNEVVER[< NÛR] ile MÜNEVVİR[< NÛR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Ekim 2014 | 21:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34560 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Aydınlatılmış, parlatılmış, nurlandırılmış, tenvîr edilmiş. | Aydın kişi. İLE Aydınlatan, parlatan, nurlandıran, tenvîr eden. )

- MÜNHASIR[Ar.] değil/yerine/= ÖZGÜ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 20:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46506 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- MÜNHEDİM[< HEDM] ile MÜNHEZİM[< HEZÎMET | çoğ. MÜNHEZİMÎN]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Ekim 2014 | 21:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34564 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yıkılan, yıkılmış, harab olmuş, inhidâm eden. İLE Bozguna uğrayan/uğramış, bozgun, hezîmete uğrayan, inhizâm eden. )

- MÜNKESİR[Ar. < KESR] değil/yerine/= KIRILMIŞ, KIRIK | KIRGIN, GÜCENMİŞ
[Bölüm: matematik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 20:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46509 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- MUNTAVÎ[< TAYY] ile MUNTAVİ'
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 15:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34292 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dürülüp bükülen, toplanmış, devşirilmiş. İLE Söz dinler. )

- MÜNTEFÎ[< NEFY] ile MÜNTEFİH[< NEFH]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Ekim 2014 | 21:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34565 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yok olan, intifâ eden. | Kovulan, çıkarılan. İLE Kabaran, şişen, şişkin, hava ile doldurulmuş, intifâh eden. )

- MÜNTEHİR[< NEHR] ile MÜNTEHİR[< NAHR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Ekim 2014 | 21:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34567 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sürekli akan, intihâr eden. İLE Kendini öldüren, intihâr eden. )

- MÜNTEZİ'[< NEZ] değil/yerine MÜNTEVÎ[< NEV]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Ekim 2014 | 21:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34570 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir şeyi söken, yerinden çekip koparan. DEĞİL/YERİNE Bir şey yapmaya niyetlenen. )

- MÜNZEVÎ[< ZUVVİYY / ZEYY] ile MÜCÂVİR[< CİVÂR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Şubat 2017 | 13:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46438 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Topluluktan uzak duran, yalnız kalmayı seven. | Köşesine çekilip kimse ile görüşmeyen. İLE Komşu. | Mabet ya da tekke yakınlarına çekilip oturan. | Yurdunu ve diyârını terk ederek, zamanını ibadetle geçiren. )

- MÜPTEDİ[Ar.] değil/yerine/= ÖĞRENMEYE YENİ BAŞLAYAN
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 21:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46513 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- MÜPTEZEL[Ar.] değil/yerine/= DEĞERSİZ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 21:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46515 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Saygınlığını yitirmiş. | Çokluğundan dolayı değerini yitiren, değersiz. )

- MÜREBBEB ile MÜREBBİB
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 14:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34779 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ergenlik çağına kadar beslenmiş. | Hoş kokulu şeylerle hoş olmuş. İLE Çocuğu, ergenliğine kadar besleyen. )

- MÜRECCEH[Ar.] değil/yerine/= YEĞ / YEĞREK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 22:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46520 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- MÜREFFEH[< RÜFÛH] ile MÜREFFİH[< RÜFÛH]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 14:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34780 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Rahata, refaha, bolluğa kavuşturulmuş, terfîh edilmiş. İLE Rahata, refaha, bolluğa kavuşan, terfîh eden. )

- MÜRETTEB[< RETB] ile MÜRETTİB[< RETB | çoğ. MÜRETTİBÎN]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 14:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34782 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dizilmiş, yerli yerine konulmuş, tertîb olunmuş. | Bir şey/yer için ayrılmış, tâyin edilmiş. | Sonradan kurulmuş. | Danışıklı, uydurma, yalandan düzenlenmiş. İLE Sıraya koyan, düzene sokan, tertîb eden. | Matbaada, yazı dizicisi. )

- MÛRİS[< VERÂSET] ile MU'RİZ[< ARZ]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 15:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34297 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Getiren, veren, kazandıran, îrâs eden. | Miras bırakan. İLE Yüz çeviren, başka tarafa dönen, i'râz eden. | Dokunaklı söz söyleyen, "taş atan", ta'rîz eden. )

- MURTAZI'[< RIZÂ] ile MURZI'[< RIZÂ]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34298 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Süt emen, irtizâ' eden. İLE Bebek emziren, ırza' eden. )

- MÜRTECÎ[< RECÂ] ile MÜRTECİ'[< RÜCÛ] ile MÜRTECİL
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 14:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34785 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Umucu, uman, ümitli, irticâ eden. İLE Geri dönen, irticâ eden. | Gerilik, geriye dönme taraflısı. İLE Düşünmeden, irticâlen, hemen söz ya da şiir söyleyen, hazırcevap. )

- MÜRTEHİS ile MÜRTEHİZ
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 14:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34786 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ucuz sayan, irtihâs eden. İLE Rezîl olan, irtihâz eden. )

- MÜRTEKIB[< RAKB] ile MÜRTEKİB[< RÜKÛB | çoğ. MÜRTEKİBÎN]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 14:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34787 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bekleyen, göz hapsine alan, irtikab eden. İLE Kötü, yakışıksız iş yapan, irtikâb eden. | Rüşvet alan/yiyen. )

- MÜRTEŞÎ[< RİŞVET] ile MÜRTEŞİH[< REŞH]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 14:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34788 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Rüşvet alan, irtişâ eden. İLE Süzülmüş. )

- MÜŞ'İR[< ŞUÛR] ile MÜŞÎR[< ŞEVR | çoğ. MÜŞÎRÂN]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 16:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34884 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yazı ile haber veren, bildiren, iş'âr eden. | [fizik] Gösterge. İLE Emir ve işâret eden. | En yüksek aşamadaki asker, Mareşal[Fr. < Cerm.]. )

- MÜŞÂ' ile MÜŞÂÂT
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 16:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34880 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yayılmış, herkese duyurulmuş, şuyû bulmuş, işâa olunmuş. | Hissedarlar, ortaklar arasında birlikte kullanıldığı halde, hisselere ayrılmamış olan şey/yer. İLE Yarış etme. | İleri geçme. )

- MUSÂFAA ile MUSÂFAHA[< SAFH] ile MUSAFFÂ[< SAFVET] ile MUSÂFÂ/T[< SAFVET] ile MUSAFFAF[< SAFF]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 15:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34301 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Birbirinin boynuna sarılma. | Gözün, her uzaklıkta bulunan nesneyi görebilme özelliği. İLE İki el ile tokalaşma.[İç tarafta kalan elin işaret ve orta parmakları, ötekinin bileğinin iç tarafında, nabzını duyabilecek, kişinin/dostunun durumunu/zihnini en derinden anlayan, anlamaya çalışan şekildedir.] İLE Süzülmüş, yabancı maddelerden ayrılmış, tasfiye edilmiş. İLE Samimi ve saf/özlü/hâlis dostluk. İLE Sıra sıra, saf saf dizilmiş, tasfîf edilmiş. )

- MUSAFFÎ[< SAFVET] ile MUSAFFİR[< SUFRET] ile MUSÂFİH
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 16:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34302 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Süzen, sızdıran. İLE Islık çalan, seslenen, tasfîr eden. | Sarıya boyayan, sarartan, sarılaştıran. İLE El sıkışanlardan her biri, musâfaha eden. )

- MÜSAHHAR[< SİHR, SEHHAR] ile MÜSAHHAR[< SİHRİYY] ile MÜSAHHİR[< SİHRİYY]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 14:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34790 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Büyülenmiş, büyülü, büyü ile aldanmış. İLE Teshîr olunmuş, elde edilmiş, ele geçirilmiş. | Tutkun, boyun eğmiş, itâat etmiş. İLE Ele geçiren, teshîr eden. )

- MÜŞAHHAS[< ŞAHS] ile MÜŞAHHIS[< ŞAHS]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 16:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34881 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tanınmış, teşhîs edilmiş. | Kişi görünümüne girmiş, kişileşmiş. | Somut. İLE Taslağın adını koyan, teşhîs eden. )

- MÜSÂİD[< SÜÛD] ile MÜSÂİF
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 14:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34791 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yardım eden. | Elverişli, uygun. | İzin veren, müsâde eden. İLE İş bitiren, uygunluk gösteren, müsâafe eden. )

- MÜŞÂKAT["ka" uzun okunur] ile MÜŞÂKAT
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 16:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34882 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sıkıntıya dayanma üzerine yarışma. İLE Düşmanlık. Aykırılık. )

- MUSALLAT[Ar.] değil/yerine/= PEŞİNE DÜŞME/DÜŞEN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2017 | 11:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46407 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir kişi ya da şeyin üzerine, bıktıracak kadar düşmek/düşen. )

- MUSÂRAA[< SAR] ile MUSÂRÂHA[< SARÂHAT]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 16:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34304 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Güreşme, pehlivanlık. İLE İşi, meydanda görme. )

- MÜŞÂRÜN-İLEYH[< ŞEVR] ile ...
[Bölüm: kisi] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42640 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ADI GEÇEN ZAT, KENDİSİNE İŞARET EDİLEN (KİŞİ) )

- MÜŞBİ'[< ŞİB] ile MÜŞEBBA'[< ŞİB]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 16:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34883 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Doyuran. İLE Doymuş, tok, işbâ' olunmuş. [Fr. SATURÉ] )

- MÜSBİT[< SÜBÛT] ile MÜSBİT
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 14:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34793 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İsbât eden/edici. İLE Yara ve hastalıktan dolayı pek halsiz kalan. )

- MÛSİKÎŞİNAS ile/ve MUTRİB
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14651 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Müzikle uğraşan. )

- MÛSİL[< VUSÛL] ile MÛSİR ile MUSİRR[< SARR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 16:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34306 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ulaştıran, yetiştiren, vardıran, îsâl eden. İLE Zengin. İLE Direnen, ayak direyen, ısrâr eden. )

- MÜŞKÜLPESENT[Ar., Fars.] değil/yerine/= GÜÇ BEĞENEN, TİTİZ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 15:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46555 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- MÜSTA'CEB[< ACEB] ile MÜSTA'CİB[< ACEB]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 14:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34801 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Şaşılacak olan. İLE Şaşan, şaşakalan, isti'câb eden. )

- MÜSTA'Fİ[< AFV] ile MÜSTAGFİR[< GUFRÂN]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 14:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34802 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İstifa eden, işinden kendi isteğiyle ayrılarına. | Suçunun bağışlanmasını isteyen. İLE İstiğfar eden, günahlarının bağışlanmasını Allah'tan dileyen. )

- MÜSTA'Fİ[< AFV] ile MÜSTASFÎ[< SAFÂ]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 15:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34803 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İstifa eden, işinden kendi isteğiyle ayrılan. | Suçunun bağışlanmasını isteyen. İLE Safını/hâlisini alan, istisfâ eden. )

- MÜSTA'MEL[< AMEL] ile MÜSTA'MER[< UMRÂN]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 15:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34819 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kullanılmış. | Eski, köhne. İLE Göçmen yerleştirerek, ma'mur, şen, bayındır bir duruma getirilen yer. [Fr. COLONIE] )

- MÜSTA'MEL[< AMEL] ile MÜSTA'MİL[< AMEL]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 15:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34818 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kullanılmış. | Eski, köhne. İLE Kullanan, isti'mâl eden. )

- MÜSTA'MER[< UMRÂN] ile MÜSTA'MİR[< UMRÂN]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 15:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34821 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Göçmen yerleştirerek, ma'mur, şen, bayındır bir duruma getirilen yer. [Fr. COLONIE] İLE Bir yere göçmen yerleştirerek, orayı, ma'mur, şen, bayındır bir duruma getiren, sömüren, sömürgeci. [Fr. COLONISATEUR] )

- MÜSTA'MİL[< AMEL] ile MÜSTA'MİR[< UMRÂN]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 15:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34820 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kullanan, isti'mâl eden. İLE Bir yere göçmen yerleştirerek, orayı, ma'mur, şen, bayındır bir duruma getiren, sömüren, sömürgeci. [Fr. COLONISATEUR] )

- MÜSTAĞRAK[< GARK] ile MÜSTAGRIK[< GARK]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 15:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34804 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Batmış. İLE Gark olmuş, dalmış, daldırılmış, batmış. | Kendini bilmeyecek derecede dalgın, düşüngen. )

- MÜSTAHBER[< HABER | çoğ. MÜSTAHBERÂT] ile MÜSTAHBİR[< HABER]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 15:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34805 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Haber alınmış, duyulmuş, işitilmiş, istihbâr olunmuş. İLE Haber alan, duyan, işiten, istihbâr eden. )

- MÜSTAHDEM/HADEME[Ar.] değil/yerine/= HİZMETLİ
[Bölüm: hizmet] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 13:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46531 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- MÜSTAHDES ile MÜSTAHDİS
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 15:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34806 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yeni bulunmuş, yeni ortaya atılmış. İLE Yeni bir şey bulan/bulucu. )

- MÜSTAHFAZ[< HIFZ | çoğ. MÜSTAHFAZÎN] ile MÜSTAHFİZ[< HIFZ]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 15:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34807 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Koruyan, hıfz eden. | [Tanzîmat'tan sonra] Kırk yaşını aşmış olan yurttaşların ve -muvazzaf ve rediflikten sonraki- askerlik hizmeti. İLE Koruyan, koruyucu. )

- MÜSTAHİL[çoğ. MÜSTAHÎLÂT] ile MÜSTAÎR[< ÂRİYET]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 15:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34808 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Olanaksız, anlamsız, boş, saçma şey. İLE Ödünç alan, istiâre eden. | Kinâyeli konuşan. )

- MÜSTAHKEM[< HÜKM] ile MÜSTAHKİM[< HÜKM]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 15:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34809 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sağlamlaştırılmış, sağlam, istihkâm edilmiş, istihkâmlı. İLE Sağlamlaştıran, istihkâm eden. )

- MÜSTAHLEB[< HALB] ile MÜSTAHLİB[< HALB] ile MÜSTAHLİB[< HALB]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34810 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Beyaz ve sübye tarzında yapılmış olan ilâç. | Sübye.[Fr. ÉMULSION] İLE Tırmalayan, istihlâb eden. İLE Sağan, istihlâb eden. )

- MÜSTAHLEF[< HALEF] ile MÜSTAHLİF[< HALEF]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34811 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kendi yerine geçirilmiş, başkasının yerine konulmuş, istihlâf edilmiş. İLE Kendi yerine geçiren, başkasının yerine koyan, istihlâf eden. )

- MÜSTAHMİL[< HAML] ile MÜSTA'MİL[< AMEL]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 15:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34812 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yüklenen, istihmâl eden. İLE Kullanan, isti'mâl eden. )

- MÜSTAHSAL[< HÂSIL | çoğ. MÜSTAHSALÂT] ile MÜSTAHSİL[< HÂSIL | çoğ. MÜSTAHSİLÎN]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 15:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34814 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yetiştirilmiş, üretilmiş, hâsıl olmuş, istihsâl edilmiş. İLE Yetiştiren, yetiştirici, üretici, istihsâl eden, husûle getiren. )

- MÜSTAHSİL[< HÂSIL | çoğ. MÜSTAHSİLÎN] ile MÜSTAHSİR
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 15:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34815 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yetiştiren, yetiştirici, üretici, istihsâl eden, husûle getiren. İLE Yorulup halsiz düşen. )

- MÜSTAKBEL[< KABL] ile MÜSTAHKİM[< KABL | çoğ. MÜSTAKBİLÎN]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 15:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34816 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Karşılanan, istikbal edilen. | Önde bulunan, ilerideki, gelecek. | Gelecek zaman, istikbal sîgası. İLE Karşılayan, istikbâl eden. | Kıbleye dönen. )

- MÜSTAKÎL ile MÜSTAKİLL[< KILLET]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 15:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34817 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Pazarlığın bozulmasını isteyen. İLE Başlı başına, kendi başına, kendin kendine, ayrıca, bağımsız. )

- MÜŞTÂK[< ŞEVK] ile MÜŞTAKK[< ŞAKK]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42665 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İştiyaklı, özleyen, göreceği gelen, can atan. İLE Başka bir sözcükten çıkmış, türemiş, türeme. )

- MÜSTANTİK[Ar.] değil/yerine/= SORGU YARGICI/HAKİMİ
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 13:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46534 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- MÜSTAS'AB[< SA'B] ile MÜSTAS'İB[< SUÛBET]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 15:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34823 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zor, güç olan, zor iş. İLE Güç sayan, çoğu şeyi zor gören. )

- MÜSTAS'AB[< SA'B] ile MÜSTASHAB[< SOHBET]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 15:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34822 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zor, güç olan, zor iş. İLE Yanında arkadaş olarak bulundurulan. )

- MÜSTASHAB[< SOHBET] ile MÜSTASHİB[< SOHBET]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 15:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34824 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yanında arkadaş olarak bulundurulan. İLE Yanına alan, beraber olunan, istishâb eden. )

- MÜSTASVEB[< SAVÂB] ile MÜSTASVİB[< SAVÂB]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 15:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34825 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Doğru, mâkul, savap görülmüş, istisvâb edilmiş. İLE Doğru, mâkul, savap gören, istisvâb eden. )

- MÜSTAVZI' ile MÜSTAVZİH[< VUZÛH]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 15:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34826 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Pazarlık eden. İLE Açıklama isteyen, istîzah eden. )

- MÜSTAZRAF[< ZARF] ile MÜSTAZRIF[< ZARF]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 15:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34828 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İçine almış, etrafı kuşatılmış. İLE İçine alan, etrâfını kuşatan, kuşatmış olan. )

- MÜSTE'CHİL[< CEHL] ile MÜSTE'CİR[< ECR | çoğ. MÜSTE'CİRÎN]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 15:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34835 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bilgisiz/cahil sayan. İLE Kira ile tutan, isticâr eden. | Kiracı. )

- MÜSTE'CİREN ile MÜSTE'CİRÎN[< MÜSTE'CİR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 15:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34837 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kiracı olarak. İLE Kira ile tutanlar. | Kiracılar. )

- MÜSTE'CİR[< ECR | çoğ. MÜSTE'CİRÎN] ile MÜSTECÎR[< CİVÂR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 15:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34836 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kira ile tutan, isticâr eden. | Kiracı. İLE Aman dileyen, koruma bekleyen, isticâre eden. )

- MÜSTE'HİR[< İSTİ'HÂR] ile MÜSTEHİLL[< ÂRİYYET]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 15:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34851 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Olanaklı ve kabil olmayan şey. | Anlamsız, saçma şey. İLE Ödünç alan, istiâre eden. )

- MÜSTE'NİF[< ENF] ile MÜSTENKİF[< NEKF]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 16:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34863 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yeniden başlayan, istinâf eden. | Bidâyet mahkemesinden[davaların ilk görüldüğü mahkeme] verilen kararı kabul etmeyip davasına, bir üst derecede bulunan başka mahkemede bakılmasını isteyen kişi. İLE Kabul etmeyen, geri duran, el çeken, çekimser, istinkâf eden. )

- MÜSTE'SAL ile MÜSTE'SIL
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 16:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34868 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kökünden koparılmış, istisal olunmuş. İLE Kökünden koparan, istîsal eden. )

- MÜSTE'ZEN[< İZN] ile MÜSTE'ZİN[< İZN]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 16:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34877 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kendisinden izin istenilmiş kişi. İLE İzin isteyen. )

- MÜSTEB'İD[< BU'D] ile MÜSTEBİDD[< İSTİBDÂD]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 15:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34832 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Uzak gören, uzak sayan. İLE Hükmü altında bulunanlara, söz hakkı ve hareket rahatlığı vermeyen, istibdâdda bulunan, despot. )

- MÜSTEBDI'[< BEDEL] ile MÜSTEBDİ[< BEDEL]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 15:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34830 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kazancı, kendine, verene ait olmak üzere sermâye verilen kişi. İLE Eşi, örneği pek az bulunur sanan. )

- MÜSTEBHİR[< BAHR] ile MÜSTEBİ
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 15:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34831 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Deniz gibi geniş olan kişi, istibhâr eden. İLE Esir eden. )

- MÜSTEBİK ile MÜSTEBKİ[< BEKÂ]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 15:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34833 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yarışa çıkan, istibak eden. İLE Sürekli/kalıcı, bâki olmasını isteyen. )

- MÜSTEDÎM[< DEVÂM] ile MÜSTEDÎN[< DEYN]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 15:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34840 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Devamını isteyen, istidâme eden. Sürekli.[Fr. RÉMANENT] İLE Borç alan, istidâne eden. )

- MÜSTEDREK[< DERK] ile MÜSTEDRİK[< DERK]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 15:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34841 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Arapça'da, bir ölçü/vezin. İLE Anlamak isteyen, istidrâk eden. )

- MÜSTEFHEM[< FEHM] ile MÜSTEFHİM[< FEHM]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 15: