FaRkLaR KILAVUZU
AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR/ÖNSÖZ
[Mutlaka okuyunuz!!!]

 

- Bazı sözcüklerin, hem sözlüklerdeki karşılığına yer verilmekte, bazılarına da özellikle yer vermeyip psikolojik, felsefi, bilimsel, sanatsal, göreceli, uygulayımsal, belirli bir sınırlılık ve yaklaşımlardan yararlanılarak parantezler açılmıştır.

- Bu çalışmada, başlıkların altlarındaki bilgilere/açıklamalara (parantezlere), kişilerin, kendilerinin düşünmelerine fırsat verebilme amacıyla ve özellikle pek fazla yer verilmemektedir. Zihinlerce/kişilerce uygun bulunmayabilecek bilgiler/parantezler, gözardı edilebilir.
[ Kavramların yanında bulunan ( ) parantezler, ek bilgi ya da açıklama olarak, [ ] köşeli parantezler ise ayrıntı/teknik bilgi vermek üzere kullanılmıştır. ]

- Çoğu sözcüğe, özellikle ve belirli bir yaklaşımla yer verilmemiştir. Hayır! / Evet!

- Bu çalışmada, çoğu sözcüğün/kavramın altında, bazılarında “açıklama/ları” bulunmakta, bazılarında da -özellikle ve çeşitli nedenlerden dolayı- bulunmamaktadır.

- Bazı başlıkların altına, veri/bilgi girmemizin çeşitli nedenlerinden biri ise ulaşım/erişim kolaylığı sağlamak üzere, hazır veri/bilgi karşılıklarını sunmak üzeredir! [Dolayısıyla sizin de FaRkLaR Kılavuzu'na destek olabilmek amacıyla üyeliğinizi şimdi başlatmanızı dileriz! Teşekkür ederiz!] )

- Bu çalışmanın, sadece sözlük olarak algılanmamasını ve kullanılmamasını da sağlamak amacıyla ve özellikle “:”[iki nokta üst üste] ya da “...dır!” şeklinde belirtilmemiştir!

- Bu çalışmada, başlıkların [kavram ya da olguların], ne olduklarından çok, ne olmadıklarına işaret etme çabası güdülmektedir. [ Bir DEĞİL’leme çalışması olarak değerlendirilmelidir! ]

- Bu çalışmada bulunan tüm karşılaştırmaların, tanımlan(a)mayan, sözcük olarak karşılığı/adı tam olarak oluşturul(a)mamış, fakat zihinlerimizde karşılığı bulunan/bulunabilen “3.” anlamları ve/veya ara anlamları düşünülebilir.

- Bu kılavuz/sözlük, dil(d)e/kavramlar(d)a/sözcükler(d)e ilginizin daha da artması ve sözlük/ahit kullanımını artırmayı amaçlamaktadır.

- İngilizce’ye ve öteki dillere yer verme nedenimiz, öteki dillerle karşılaştırmalı yaklaşımla belirli bir bilince sahip olmanıza, aracı olabilmektir.

- Çoğu sözcüğün, zaman içinde, kökenbilimsel(etimolojik) derinliklerine ve öteki dillerdeki karşılıklarına da yer verilecektir. (Bu konuda her türlü destek ^v(ve/veya) katkınızı görmekten mutluluk duyarız!)

- Bu kılavuzdaki bilgiler, SDP(Sinir Dili Programlası)(NLP) üzerine de kılavuzluk edebilir.

- Bu kılavuz, soru sorma/sorgulama, yoğun/derin düşünme aracı/vesilesi olarak kullanılabilir.

- Bu kılavuz/sözlük üzerine olan tüm katkı/destek/uyarı/yorum ve önerilerinizi görmek ve değerlendirmekten mutluluk duyarız! Ayrıca burayı tıklayarak, dille ve buradaki içerikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz kişilere tavsiye edebilirsiniz.

- Belirlemelerin/karşılaştırmaların daha da oturması/derinleşmesi için, "ile"den sonraki sözcüğün yanına tekrar "ile"den önceki sözcüğü düşünerek/koyarak değerlendiriniz.
( "- BÜTÜN ile TÜM" ise "- BÜTÜN ile TÜM (ile BÜTÜN)" gibi. )

- Yan sütundaki başlıklar dizininden ya da aşağıdaki site haritasını kullanarak, tüm siteyi ilgi ve gereksinim alanlarınıza göre inceleyebilirsiniz.

 

 

Bölümler/Sözlükler
1
Karıştırılmaması Gerekenler
2
Öncelikliler / Genel'de
3

Davranış ve Tutumlar'da / Olmalı!

4

Olmazsa Olmazlar / Paylaşım

5
Dil'de / Diller'de
6
İnsan'da / İnsan Gövdesi'nde
7
8
9
10
11
12
İlk'ler / Tek'ler / Son'lar / En'ler / Uc'lar
 
13
14
15
16
17
18
19
Mantık ve Kelâm'da
20
Tasavvuf'ta/Kelâm'da/İslâm'da
21
Yunus Emre Şiirleri'nde
22
Yazmalar'da
23
Tarih'te / Osmanlı'da
 
24
Doğa'da
25
Hayvanlar'da
26
Mekânlar'da
27
İstanbul'da
28
Nesneler'de
29
Satranç'ta
30
Bilgisayar'da
31
Farklı Kökler'de
32
Deyimler'de
33
Adaş'lar
34
Anlamdaş'lar
35
Birlikte Kullanılması Gerekenler
36
Seslendirme Sorunları
37
Pekiştirme Sesleri ve Sözcükleri
38
Oxymoron'lar
39
Dilin, Sözcüklerin ve Kavramların Kullanımında...
40
Kök Farklılıkları
41
Yazım/Kullanım Yanlışları
42
... yerine ...
43
... değil ...
44
Değil!
45
Yanlış!
46
Söyleyiş Yanlışları
47
Aynı öğünde yenmesi gerekenler
48
Aynı öğünde yenmemesi gerekenler
49
SUS!!!
50
DİNLE!!!
51
KONUŞ!!!
 
Yazım(İmlâ) Kılavuzu
 
1
Yazım Kılavuzu 2
2
Doğru Yaz, Doğru Konuş
3
Yabancı Sözcükler Yerine...
 
  - - - Sözlükler - - -
 
1
Türkçe - İngilizce
2
Uygulayımsal Terimler
3
Yabancı Terimler
4
Spinoza
5
Felsefe Ansiklopedisi
6
Philosophical Terms
7
Kaynaklar/Kitaplar
8
ODTÜ
9
Sözlükler
 
1
İletişim
2
Dil Bilgisi
3
Söyleyiş ve Vurgu Hataları
4
Ses
5
İngilizce İş Yazışmaları
 
1
Sözler
2
Kitaplar
3
Yazın(Edebiyat)
4
Etimoloji
5
Abece
6
Mors Abecesi
7
Roma Rakamları
8
Mitoloji
9
Tekerlemeler
10
Bulmacalar
11
Paradokslar
12
Çeviri
13
Oktay Sinanoğlu
 
1
Yazılar
2
Öykünce(Fabl)
3
Fıkralar
4
Öyküler
5
Masallar
 
1
KENDİNİ TANI!
2
Misyonunuz Ne?
3
Kendimize Soralım!
4
Soluk
5
Eğitim
6
Bilgi
7
Düşünme
8
Zaman
9
Bilim
10
Sanat
11
Felsefe