FaRkLaR KILAVUZU/"SOZLUGU"!!! - ZA... - ZU...


ZA... - ZU...
İLE BAŞLAYAN SÖZCÜKLERDE

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!! )| ZA... |

ZA... ile başlayan FaRkLaR...
( 37 FaRk, 39 katkı )


- ZA'F ile ZA'F ile ZAHF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Zayıflık, güçsüzlük, arıklık. | Gönül akışı, meyil, bir şeye yönelik duyulan aşırı istek. İLE Sürünerek yürüme, ayaklarını sürüyerek yürüme. | Emekleme. | Düşman üzerine gönderilen asker; askerin düşmana karşı yürümesi. )

- ZÂ ile -ZÂ ile ile ile -ZÂ/ZÂY ile ZEL/ZELL ile ZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18759 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Ze" harfinin adı. İLE "Bu, şu" anlamlarına gelerek birleşik sözcükler oluşturur.[BA-DE-ZÂ: Bundan sonra. | HÂ-KE-ZÂ: İşte bunun gibi.] İLE "Sahip, mâlik" anlamlarına gelerek, Eski Türkçe'de zî/zû şekilleriyle kullanılır. İLE "Zı" harfinin bir adı. İLE "Doğuran" anlamlarına gelerek birleşik sözcükler yapar.[NÂDİRE-ZÂ: Nadir, bulunmaz şey oluşturan. | SUHAN-ZÂ: Söz doğuran, icad eden.] İLE Osmanlı abecesinin 11. harfidir.[Ebced hesabında 700 sayısının karşılığıdır.] İLE Osmanlı abecesinin 20. harfidir.[Ebced hesabında 900 sayısının karşılığıdır.] )

- ZÂD[çoğ. EZVÂD/EZVİDE/ZEVÂD] ile ZÂD[< ZİYÂDET] ile ZÂT ile ZÂT ile -ZÂD[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18761 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Azık, yiyinti. İLE Çoğalsın, artsın. İLE Kendi. | Asıl, öz, cevher. | Saygıya değer kişi. İLE Sahip, mâlik[hanım][<(dişil/müennes) ZÛ]. | Hekimlik terimlerinde hastalık [ZÂT-ÜD-DİMÂĞ: Beyin dokusunun/nescinin yangısı/iltihabı.], bitkibilim[botanik] ve hayvanbilim[zooloji] terimlerinde "-li, -giller" gibi anlamlarıla sınıflamalar oluşturur.[ZÂT-ÜL-İBRE: İğneli böcekler.] İLE "Doğma, doğuş" anlamına gelerek birleşik sözcükler yapar.[MÂDER-ZÂD: Anadan doğup büyüme. | NEV-ZÂD: Yeni doğmuş.] )

- ZÂDE ile ZÂDE[Fars. | çoğ. ZÂDEGÂN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18762 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Çok olsun!", "Artsın!" anlamlarında iyi bir dilek sözü. İLE Evlât, oğul. | Doğru, insaniyetli kişi. | "Doğmuş, meydana gelmiş" anlamlarıyla birleşik sözcükler yapar.[MERDÜM-ZÂDE: İnsan.] )

- ZÂFİR[< ZAFER] ile ZAFÎR[< ZAFER] ile ZAFÎR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18764 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAGAN[< ZÂG]["ga" uzun okunur] ile ZAGAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18765 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kargalar. İLE Çaylak. )

| ZE... |

ZE... ile başlayan FaRkLaR...
( 39 FaRk, 49 katkı )


- ZEBÂNÎ[çoğ. ZEBÂNİYÂN] ile ZEBÂNÎ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18785 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Cehennemlikleri cehenneme atmaya memur edilen melek. İLE Dile ait, dil ile ilgili. )

- ZEBÎB[Ar.] ile ZEHR-İ MÂR[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22976 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yılan, akrep gibi hayvanların zehiri. İLE Yılan zehiri. )

- ZEBÎL ile ZEBÎR ile ZEBL / ZEBR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18786 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gübre, fışkı. | Pislik. İLE Mihnet, sıkıntı. | Mektup, yazılmış şey. İLE ... )

- ZEBL ile ZEBR[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18787 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Deniz kaplumbağasının kabuğu. İLE Kitap, cüz. | Kitap yaprağı. | Yazı yazma. | Söz. | Yazı. | Zekâ. | Güçlü, sağlam kişi. )
( ... İLE "Vuran/vurucu" anlamına gelerek birleşik sözcükler yapar.[GÛŞ-ZED: Kulağa çalınan. | ZEBÂN-ZED: Yayılmış söz, dil persengi(gereksiz sözcük/ifade tekrarları).] )

- ZECREN ile ZECRİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45496 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yasaklayarak. | Zorlayarak. | Eziyet ederek. İLE Zorlayıcı, zorlayan, yasaklayan. )

| ZI/Zİ... |

ZI/Zİ... ile başlayan FaRkLaR...
( 4 FaRk, 4 katkı )


- ZIBÂBİYE-İ BERRİYYE[Ar.] ile ZIBÂBİYE-İ MÂİYYE[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44385 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kertenkele ve benzeri hayvanlar. İLE Bu sınıfın suda yaşayan bölümü. )

- ZIMAR ile ZIMÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28367 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZIMNEN ile ZIMNÎ[çoğ. EZYÂL, ZÜYÛL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18806 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Açıktan olmayarak, dolayısıyla, kapalıca, üstü kapalı olarak. İLE Üstü kapalı, örtülü, açıktan olmayarak, dolayısıyla anlatılan. | Kendiliğinden. )

- ZIYA'/ZIYÂ'[< ZAY] ile ZIYA'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18807 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tarlalar, küçük çiftlikler. İLE Kayıp, yitim, kaybolma. )

| ZO/ZÖ... |

ZO/ZÖ... ile başlayan FaRkLaR...
( 17 FaRk, 17 katkı )


- ZOR ile ZOR DEĞİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28804 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZOR ile/ve ZORLA(N)MA!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32432 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İse sev! İLE/VE Sevmiyorsa.
[Zor ise sev, sevmiyorsa zorlama!] )

- ZORA-KÎ değil ZORÂKÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11781 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORBA ve/< ZORDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6169 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORLA GÜZELLİK OLMAZ değil ZORLAMAYLA/ZORLAYARAK, GÜZELLİK OLMAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9723 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORLAMA ile ZORBALIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30993 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

| ZU/ZÜ... |

ZU/ZÜ... ile başlayan FaRkLaR...
( 4 FaRk, 4 katkı )


- ZÛ-/ZÜ- ile ZÛ'[çoğ. AZVÂ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18817 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "sahip" anlamına gelmek üzere, sözcüklerin başına getirilerek birleşik sözcükler yapar. [ZÛ-ERBAAT-İL-ADLA': Dörtgen. | ZÛ-SEMÂNİYET-İL-VÜCÛH: Sekizyüzlü. (Fr. OCTAÈDRE)] İLE Aydınlık, ışık. )

- ZUHR ile ZUHR[çoğ. AZHÂR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18818 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gereksinim zamanı için alınan ve saklanılan şey.[en çok maneviyatta kullanılır][A'mâl-i sâliha, kişinin zuhrudur.] İLE Öğle, öğle vakti. )

- ZÛLÂ' ile ZULA[Tr. argo]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18819 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hayvanların ayaklarında çıkan ve hayvanı aksatan bir hastalık. İLE Saklama yeri. | Saklanılan nesne/şey. )

- ZÛR ile ZÛR[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18820 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yalan, asılsız, uydurma söz. İLE Güç, kuvvet. )
 
 

Bu sayfanın genişletilmiş içeriği için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this page!... )

Kullanıcı Adı / Username


Şifre / Password
 • Yeni Üyeliğinizi/Katılımınızı başlatmak için burayı tıklayınız...
  ( Click here to start your membership/participation... )
 • Bu sayfa 01 Ocak 2019 itibariyle 38 kez incelenmiş/okunmuştur.

   

   

  FaRkLaR Kılavuzu Facebook Grubu             FaRkLaR Kılavuzu Twitter Sayfası
  grubumuza da katılabilirsiniz...             'dan da takip edebilirsiniz...
   

  6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com
        FaRkLaR Kılavuzu
        GösterGe Bilişim ve İnternet Hizmetleri

  Yenilikler ve Duyurular | Desteğiniz Lüt(û)fen!!!