FaRkLaR KILAVUZU/"SOZLUGU"!!! - SON HARFİ - ...Y


SON HARFİ ...Y'LERDE

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!! )

 Doğrudan, bu bölüm/sayfa içeriğinde
arama yapmak için...

( Klavyenizde "Ctrl + F" tuşlarıyla[önce "Ctrl" tuşu ve basılı tutarken "F" tuşuna basarak] ve/veya(^/v) fareyle[mouse] sol üst köşedeki "Düzenle/Edit" kısmında "Bul/Find"'ı tıklayarak aradığınız sözcüğü yazarak aramanızı yapabilirsiniz. )
* ( Windows için geçerlidir. )
* ( Linux ve Macintosh kullanıcıları nasıl arama yapacaklarını biliyorlardır. )AÇIKLAMALAR/ÖNSÖZ
[Mutlaka okuyunuz!!!]

 

- Bazı sözcüklerin, hem sözlüklerdeki karşılığına yer verilmekte, bazılarına da özellikle yer vermeyip psikolojik, felsefi, bilimsel, sanatsal, göreceli, uygulayımsal, belirli bir sınırlılık ve yaklaşımlardan yararlanılarak parantezler açılmıştır.

- Bu çalışmada, başlıkların altlarındaki bilgilere/açıklamalara (parantezlere), kişilerin, kendilerinin düşünmelerine fırsat verebilme amacıyla ve özellikle pek fazla yer verilmemektedir. Zihinlerce/kişilerce uygun bulunmayabilecek bilgiler/parantezler, gözardı edilebilir.
[ Kavramların yanında bulunan ( ) parantezler, ek bilgi ya da açıklama olarak, [ ] köşeli parantezler ise ayrıntı/teknik bilgi vermek üzere kullanılmıştır. ]

- Çoğu sözcüğe, özellikle ve belirli bir yaklaşımla yer verilmemiştir. Hayır! / Evet!

- Bu çalışmada, çoğu sözcüğün/kavramın altında, bazılarında “açıklama/ları” bulunmakta, bazılarında da -özellikle ve çeşitli nedenlerden dolayı- bulunmamaktadır.

- Bazı başlıkların altına, veri/bilgi girmemizin çeşitli nedenlerinden biri ise ulaşım/erişim kolaylığı sağlamak üzere, hazır veri/bilgi karşılıklarını sunmak üzeredir! [Dolayısıyla sizin de FaRkLaR Kılavuzu'na destek olabilmek amacıyla üyeliğinizi şimdi başlatmanızı dileriz! Teşekkür ederiz!] )

- Bu çalışmanın, sadece sözlük olarak algılanmamasını ve kullanılmamasını da sağlamak amacıyla ve özellikle “:”[iki nokta üst üste] ya da “...dır!” şeklinde belirtilmemiştir!

- Bu çalışmada, başlıkların [kavram ya da olguların], ne olduklarından çok, ne olmadıklarına işaret etme çabası güdülmektedir. [ Bir DEĞİL’leme çalışması olarak değerlendirilmelidir! ]

- Bu çalışmada bulunan tüm karşılaştırmaların, tanımlan(a)mayan, sözcük olarak karşılığı/adı tam olarak oluşturul(a)mamış, fakat zihinlerimizde karşılığı bulunan/bulunabilen “3.” anlamları ve/veya ara anlamları düşünülebilir.

- Bu kılavuz/sözlük, dil(d)e/kavramlar(d)a/sözcükler(d)e ilginizin daha da artması ve sözlük/ahit kullanımını artırmayı amaçlamaktadır.

- İngilizce’ye ve öteki dillere yer verme nedenimiz, öteki dillerle karşılaştırmalı yaklaşımla belirli bir bilince sahip olmanıza, aracı olabilmektir.

- Çoğu sözcüğün, zaman içinde, kökenbilimsel(etimolojik) derinliklerine ve öteki dillerdeki karşılıklarına da yer verilecektir. (Bu konuda her türlü destek ^v(ve/veya) katkınızı görmekten mutluluk duyarız!)

- Bu kılavuzdaki bilgiler, SDP(Sinir Dili Programlası)(NLP) üzerine de kılavuzluk edebilir.

- Bu kılavuz, soru sorma/sorgulama, yoğun/derin düşünme aracı/vesilesi olarak kullanılabilir.

- Bu kılavuz/sözlük üzerine olan tüm katkı/destek/uyarı/yorum ve önerilerinizi görmek ve değerlendirmekten mutluluk duyarız! Ayrıca burayı tıklayarak, dille ve buradaki içerikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz kişilere tavsiye edebilirsiniz."... ile/ve/değil/yerine ..."
[bağlaçların kullanımı/okunuşu...]

- Kavramların aralarında kullanılan/bulunan
"... ile/ve/değil/yerine ..."
bağlaçları, ilgili satırı 2/3/4 kez ve ayrı ayrı şekilde okumanız ve satırları tekrarlamamak içindir.
( - UCLAR ile FARKLAR [karıştırılmamalı!]
- UCLAR ve FARKLAR [ayrı olmalarının yanısıra birlikte de düşünülebilir/kullanılabilir!]
- UCLAR değil FARKLAR [dır!]
- UCLAR yerine FARKLAR [düşünülmeli/kullanılmalıdır!] )... ile ...
[ÖNCESİ | SONRASI]

- Sözcükleri dizerken ya da "... ile" öncesiyle "ile ..." sonrası arasında bir öncelik/fark/özellik/tercih/vurgu yoktur. Her ikisini de kesinlikle birbirine karıştırmamak, her ikisinin de derinliğine/önemine ve ciddiyetine yer/destek verilmesi gerekmektedir.

- Belirlemelerin/karşılaştırmaların daha da oturması/derinleşmesi için, "ile"den sonraki sözcüğün yanına tekrar "ile"den önceki sözcüğü düşünerek/koyarak değerlendiriniz.
( "- ARADA ile AKIŞTA" ise "- ARADA ile AKIŞTA [ile ARADA]" gibi. )

EN SON YAPILMIŞ OLAN EKLEMELER
[ 06 Kasım - 20 Kasım 2019 arasında... ]


 

Bugün [20 Kasım 2019] itibariyle
Son harfi ...Y'ler bölümüne yapılmış olan eklemeler aşağıdaki gibidir.
[ 06 Kasım - 20 Kasım 2019 arasında... ]
( 0 yeni ekleme, 0 katkı )

  


 

 

( Bugün [20 Kasım 2019] itibariyle
Son harfi ...Y'lerde,
646 yeni ekleme, 735 katkı
)


- "57.Cİ ALAY" değil 57. ALAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11612 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hem nokta koyup hem de -ci eki getirilmez! )
( )

- "FUTILE" vs./and UNNECESSARY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24603 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ŞÖYLE DÜŞÜNMEK" ve/||/<>/>/< DENEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49570 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "TUTACAK BİR DAL/ŞEY" değil TUTUNACAK BİR DAL/ŞEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29897 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "VAHİH" değil VAHİY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11554 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (not ASTONISHEDLY) ASTONISHINGLY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25023 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (not BEFORE YESTERDAY) THE DAY BEFORE YESTERDAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25067 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (not FOURTY) FORTY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25041 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Ar.] AŞVE ile AŞY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8062 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Akşam karanlığı. | Akşam yemeği. İLE Akşam yemeği. )

- [Ar.] BÂRRÎ ile BÂRİYY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14566 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnce kumaştan örülen hasır. İLE Hasır. )

- [Fars.] CÛ ile CÛ/CÛY ile -CÛ ile CÛ'[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17236 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Arama, araştırma. İLE Akarsu, ırmak, çay. İLE "arayan, araştıran, arayıcı" anlamalarına gelen sıfatlar oluşturur. İLE Aclık, ac kalma. )

- [Fars.] CÛY ile/ve CÛY-BÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12902 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nehir, akarsu, ırmak. İLE/VE Dere, ırmak, çay. )

- [Fars.] DERÂ ile -DERÂ/DERÂY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17274 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çan, çıngırak. İLE "Durmadan söylenen" anlamına sıfat yapar.[HERZE-DERÂY/YÂVE-DERÂY: Saçma sapan şeyler söyleyen.] )

- [Fars.] DÛR-BÎN ile DÛR-NÜMÂ/Y
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17294 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uzağı/ileriyi/geleceği gören. İLE Uzağı gösteren. )

- [Fars.] EFSÂNE CÛ/Y ile EFSÂNE GÛ/Y
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17326 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Efsâne arayan/arayıcı. Boş vakit geçirmek isteyen. İLE Masal söyleyen, saçmasapan söyleyen. )

- [Fars.] HANDÂN ile HÂNDE-KÂR ile HANDE-RÎZ ile HANDE-RÛY ile HANDE-ZEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17581 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gülen, gülücü, güler, sevinçli. | Sürekli gülen. İLE Gülen, gülücü. İLE Gülüp duran. İLE Güleryüzlü. İLE Gülen. )

- [Fars.] LÂY ile LÂY[< LÂYÎDEN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18083 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çamur. | Tortu. | Kül. İLE Söyleyen/söyleyici. )

- [Fars.] RÛ/Y ile RÛY ile -RÛ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18289 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yüz, çehre. İLE Tunç. İLE "biten, olan" anlamlarına gelerek birleşik sözcükler yapar.[HOD-RÛ: Kendiliğinden.] )

- [Fars.] SERÂ/SERÂY ile -SERÂ ile SERÂ[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18389 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Saray. | Büyük konak. | Hükümet konağı. İLE "Şarkı söyleyen" anlamlarıyla başa gelerek birleşik sözcükler yapar. [NAĞME-SERÂ: Türkü, şarkı söyleyen.] İLE Toprak. )

- [Fars.] ŞÛ/ŞÛY ile -ŞÛ/-ŞÛY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18480 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yıkama. İLE "yıkayan, temizleyen" anlamlarına gelerek birleşik sözcükler yapar.[CÂME-ŞÛY: Çamaşır yıkayan.] )

- [Fars.] TENGÂY ile TENGNÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18685 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Boğaz, vadi. İLE Dar yer, geçit, boğaz. | Mezar. )

- [IN] ONE DAY vs. [IN] SAME DAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23864 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
EN KÖTÜ HUY
ile/ve/||/<> EN BÜYÜK HATA ile/ve/||/<> EN BÜYÜK SAFLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48826 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bazılarının karşısında bile iyi olmaktan vazgeçememek. İLE/VE/||/<> Herkesi, kendimiz gibi zannetmek. İLE/VE/||/<> Her bir kişiye güvenmek. )

- [not] CHANCE vs. PROBABILITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24208 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [not] CLASSIFICATION vs. CATEGORY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23984 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [not] DEBT vs. LOYALTY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24358 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [not] ESSENCE vs. BRIEFLY/SHORTLY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24237 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [not] EXCESS vs./and ADEQUATELY/SUFFICIENTLY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [not] LEVEL vs. FREQUENCY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24533 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [not] NOTHINGNESS vs./and/ = maybe/also/or INTEGRITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24496 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( HİÇLİK ile/ve/=/değil/yerine/belki/hem de/ya da BÜTÜNLÜK )

- [not] OBLIGATION vs./and RESPONSIBILITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24614 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [not] TAXONOMY ile/ve/değil/yerine/<>/> CLADISTIC TAXONOMY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53143 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sınıflandırma. İLE Kladistik sınıflandırma. )
( LINNAEUS/LINNE vs./and/<>/>/but HELLING[1966] )

- [not] THE LOVE/HATE OF HISTORY vs. INFORMATION/KNOWLEDGE OF HISTORY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24432 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [not] TO PASS THE DAY instead LIVE THE DAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23137 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [not] TO SEE WORTHLESS/LITTLE vs. TO (HAD) BEEN FARAWAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24400 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [not] TO TALK/WRITE vs./and/also TO DO(/MAKE)/TO APPLY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24329 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- | BUĞDAY ile KEPEK ile ARPA ile ÇAVDAR | ile YULAF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gramineae ailesinin triticeae ve aveneae olmak üzere iki bölümü vardır. Buğday, çavdar ve arpa, triticeae; yulaf ise aveneae bölümündendir. )

- ABLE TO vs. POSSIBILITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23442 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ABSOLUTELY vs. IN ONE WAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ABSTRACTION vs./and ABSTRACTION IN INTEGRITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24271 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ABUNDANCE vs./and UNITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24251 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ACTION vs. TO APPLY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23823 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AÇIK KAYNAK KOD KÜTÜPHANESİ ve/||/<> KODDEMY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35195 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( http://libraries.io VE/||/<> www.koddemy.com )

- ADAY ile/ve/||/<>/< ADAY ADAYI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45402 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADDITIONAL vs. SUPPLEMENTARY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23663 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADIM ile/ve/değil DÜZEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33147 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADMIRATION vs. ECSTASY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24190 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADMIRE vs. JEALOUSY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23429 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AFFIRMATION vs./and AFFIRMATION THE NEGATIVES IN NEGATORY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AGGREEMENT vs./and HARMONY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24753 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AHLÂK ile/ve/<> HUY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1945 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKIL ile/ve VAHİY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29968 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mum ile güneş aranmaz, akılla da vahiy tartılmaz. )

- ALAY ile ALAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35264 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Herhangi bir törende ya da gösteride yer alan kalabalık. | Çok kalabalık. | Tümü, hepsi. | Genel olarak üç tabur ve bunlara bağlı birliklerden oluşan asker topluluğu. İLE Ses tonu, söz, davranış gibi araçlarla, biriyle, bir şeyle/durumla eğlenme. )

- ALAY >< İMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31746 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Alay edenin, nasibi kesilir. )

- ALAY ile İSTİHZA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37860 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Gizli ya da ince alay. )

- ALAYSILAMA/İRONİ ile ALAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5045 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Alay edenin, nasibi kesilir/kesiktir! )
( Sevgiliyle alay edilmez[edemezsin]. )

- ALBERT MICHELSON ile/ve/||/<> EDWARD MORLEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53796 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Michelson–Morley deneyi, fizik tarihinin en önemli ve ünlü deneylerinden biridir. 1887'de, Case Western Reserve Universitesi'nde yapılan deney, genel olarak eter kuramına karşı en büyük kanıt olarak düşünülür. )

- ALGI ile/ve/||/<>/> OLAY ile/ve/||/<>/> OLGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49239 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Duyum. İLE/VE/||/<>/> Olumsal/keyfî. İLE/VE/||/<>/> Zorunluluk. Kavram. )
( Gövdenin işlevleri. İLE/VE/||/<>/> Zihnin işleri. İLE/VE/||/<>/> Aklın edimleri. )
( Olaylar değil olayları algılayış biçimimiz önemlidir(önceliklidir). )

- ALIVE vs. LIVELY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24787 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALL READY vs. ALREADY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24788 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALMOST vs. NEARLY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24792 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALTERNATIVE vs. POSSIBILITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23861 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARAKIYE ile ARAKIYE/MEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20873 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dervişlerin giydiği, tiftikten yapılmış ince külâh. İLE Küçük zurna. [Doğu Anadolu'da kullanılır.] )

- ARAZİ[Ar.] değil/yerine/= YEREY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45705 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yeryüzünden bir parça. | Yerkabuğunun oluşumu bakımından ele alınan herhangi bir parçası. )

- ARBITRARY(-I-NESS) vs. PROBABILITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23096 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARMUT/KAVUN ile PAPEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32870 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Görünüşü armuda benzer fakat tadı kavunu andırır.[Uzakdoğu'da ve özellikle Singapur'un Little India bölgesinde bulunmaktadır.] )

- ÂSÂN değil/yerine/= KOLAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40059 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ASSENT vs. CONFIRM vs. JUSTIFY vs. SUBSTANTIATE vs. VERIFY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24805 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ASSIMILATION vs. IDENTITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23451 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AT OUTSIDE vs. FAR AWAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23239 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ATAKÖY ile/ve/<> ŞİRİNEVLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16467 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ATOM DÜZEYİ ile/ve/> MOLEKÜLER DÜZEY ile/ve/> ORGANEL DÜZEYİ ile/ve/> HÜCRE DÜZEYİ ile/ve/> DOKU DÜZEYİ ile/ve/> ORGAN DÜZEYİ ile/ve/> ORGAN DÜZENİ(SİSTEMİ) DÜZEYİ ile/ve/> ORGANİZMA DÜZEYİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12653 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hücrenin İç Yapısı'nı izlemek için burayı tıklayınız... )

- AY/DOLUNAY ile/ve YENİAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27908 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( MEH ile/ve HİLÂL, ŞEHR )

- AY ve/<> 2016 HO3
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44619 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Dünyanın] Uydusu. VE/<> Yarı uydusu. )
( ... VE/<> NASA, 2016 HO3 adlı bir asteroid keşfettiğini ve bunun dünyanın yarı uydusu olduğunu açıkladı. 2016 HO3 adlı asteroidin, 10 yıl önce görüntüden kaybolan 2003 YN107'nin bir benzeri olduğu belirtildi. İlk keşfin, 27 Nisan'da Hawaii'deki Pan-STARRS 1 araştırma teleskopunu kullanan bilimkişileri tarafından yapıldığını açıklayan NASA, o günden bu yana incelenip gökbilimciler tarafından kayıt altına alınan asteroidin, "2016 HO3" adıyla etiketlendiğini açıkladı. İncelemeler sonucunda, bir yarı uydu olduğu sonucuna varılan asteroidin, 38 - 120 metre çapında olduğu tahmin ediliyor. )
( )

- AYASTEFANOS = YEŞİLKÖY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40105 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYDAKİ 3 ZİRVE:
ULUĞ BEY
ve/<> KOPERNIK ve/<> GALILEO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32101 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uluğ Bey, kurduğu sektans sistemi ile 1180 yıldızın konumunu ve bir yılın 365 gün olduğunu, Kopernik'ten 60, Galileo'dan 200 yıl önce, hemen hemen doğru olarak hesaplamıştır. )

- AYRILMA-BİREYLEŞME EVRELERİNDE:
3-8
ve/||/<>/> 10-15 ve/||/<>/> 15-22 ve/||/<>/> 22-30 AY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49736 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Farklılaşma ve gövde imgesinin gelişimi. VE/||/<>/> Uygulama. VE/||/<>/> Yeniden yakınlaşma. VE/||/<>/> Bireyleşmenin sağlamlaştırılması ve nesne sürekliliğinin başlangıcı. )

- BACIKURUM ile/ve BACIMALAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32397 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Malezya yöresel giysisi] Bayanların. İLE/VE Bayların. )

- BAKIRKÖY < MAKRİKÖY[YEDİNCİ KÖY]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50628 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BALANCE vs. HARMONY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24090 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BALIK ile LAMPREY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45187 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... ile )

- BAOBAB AĞAÇLARI:
AFRİKA
ile/ve/<> BÜYÜK ile/ve/<> AVUSTRALYA ile/ve/<> MADAGASKAR ile/ve/<> PERRIER ile/ve/<> FONY ile/ve/<> SUAREZ ile/ve/<> ZA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32607 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- BÂRRÎ ile BÂRİYY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17070 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnce kumaştan örülen hasır. İLE Hasır. )

- BELEDİYE[Ar.] değil/yerine/= URAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49455 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELOVED vs. LOVELY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24812 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYAZ OY ile YEŞİL OY ile KIRMIZI OY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3337 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kabul demektir. İLE Çekimser kalındığını gösterir. İLE Red demektir. )

- BİDAYUH ile/ve/<> İBAN ile/ve/<> ORANG-ULU ile/ve/<> RUMAH TİNGGİ ile/ve/<> MALAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32866 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kara Dayak uzun evi. İLE/VE/<> Irmak Dayak uzun evi. İLE/VE/<> Melanav evi. İLE/VE/<> Malay evi. )
( Malezya'nın Borneo Adası'nda bulunan Sarawak eyaletindeki, Sarawak Kültür Köyü'nde hepsi birarada görülebilmektedir. )

- BİLİMCİ ile/ve/<>/> ÖKE ile/ve/<>/> BİLGER ile/ve/<>/> BİLGEN ile/ve/<>/> BİLMEN ile/ve/<>/> YETİLBEY ile/ve/<>/> BİLİMBEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38220 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Biliminsanı, akademisyen. İLE/VE/<>/> Doktor. İLE/VE/<>/> Yardımcı doçent. İLE/VE/<>/> Doçent. İLE/VE/<>/> Profesör. İLE/VE/<>/> Dekan. İLE/VE/<>/> Rektör. )

- BİLİMTEY = MEDRESE = UNIVERSITY[İng.] = UNIVERSITÉ[Fr.] = UNIVERSITÄT[Alm.] = UNIVERSITÀ[İt.] = UNIVERSIDAD[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39702 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİREY ile/ve/<> BİREYSELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4852 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Topluma ve tanrıya atıfta bulunmadan yaşayabilen. İLE/VE/<> ... )

- BİSİKLET ve/<> PATEN/KAYKAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38771 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİTEY ve/<> DİREY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21953 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir bölgede yetişen bitkilerin tümü. VE/<> Belirli bir bölgede/ülkede yaşayan hayvanların tümü. )

- BOSNA PİRAMİTLERİ'NDE:
GÜNEŞ
ile/ve/||/<> AY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50959 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Düz. İLE/VE/||/<> Basamaklı. )
( 8 piramit bulunmaktadır. En yükseği, 220 m.'dir.[12.000 yıl önceye tarihlendirilmektedir.] )

- BOŞLUK ile DÜZ UZAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27893 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BOY ile BOY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35486 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık. | Bir yüzeyde, en sayılan iki kenar arasındaki uzaklık. | Uzunluk. | Yol, ırmak, deniz kıyısı. | Kumaş için ölçü. İLE Ortak bir atadan türediklerine inanan, birbirleriyle kan yakınlığı bulunduğuna inanarak evlenmeyen, toplumsal ve ekonomik ilişkilerini anaerkil ve/veya ataerkil anlayışa uygulayan, geleneksel topluluk. Kabile, klan. )

- BOY ile/ve KARAKTERİSTİK UZUNLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14531 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( The NCD Risk Faktörü Birliği'nin 'Yetişkin İnsanda Boy Uzunluğu Trendlerinin 100 Yılı' adlı araştırması, bir ülkede, belirli bir zamanda, bireylerin boy ortalamalarının ne olduğunu ve 100 yıl içinde bu rakamların nasıl değiştiğini ortaya çıkarmayı hedefliyor. XX. yüzyılın sonunda, en uzun erkekler [ortalama 183 cm. boy uzunluğuyla] Hollanda'da doğdu. En kısa kadınlar ise [ortalama 140 cm. boy uzunluğuyla] Guatemala'da doğdu. 1896'da en kısa ve en uzun boylu memleketlerin arasındaki fark (hem kadın, hem erkekte) 20 cm. olarak kaydedildi. Bu, yeterli beslenme ve hastalıklara yatkınlık bakımlarından çok büyük farklar anlamına geliyordu. Son 100 yılda boy uzunluklarının nasıl değiştiği de ülkeden ülkeye farklılık gösterdi. 1996 yılında doğan İran'lı erkekler, 1896'da doğanlara göre 17 cm., Güney Kore'li kadınlar 20 cm. kadar uzundu. Güney Asya ve Afrika gibi ülkelerde, bireyler, 100 yıl önce olduklarından pek farklı bir boy uzunluğunda değiller ve hatta bazı ülkelerde, bireyler, 50 yıl önce olduklarından daha kısalar. Araştırma, boy uzunluğunun farklı ülkelerde farklı miktarlarda değişmesinin nedenini anlamayı ve bu bilgiyi beslenme ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için kullanmayı hedefliyor. Bunun yanı sıra, boy uzamasının daha iyi bir sağlık ve daha uzun ömür anlamına geldiği bilgisinin yaygınlaşması da amaçlanıyor. )
( )

- BU ... ile ... (/BU ŞEY ile ŞEY)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15254 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Betimleme/Tasvir/Tasavvur. İLE Kavram. )

- BUĞDAY ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< "NEFES"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50039 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Adam olmayı" simgeler. VE/||/<> Nefsi simgeler. )

- BUĞDAY ve/<> BİSİKLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34637 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uygarlığın en temel iki göstergesi. )
( Beyaz )
( ODYSSEUS )
( İlk buğday ya da buğdayın atası olarak kabul edilen buğday, Karacadağ (Urfa)'dandır. )

- BUĞDAY ile GÖCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Dövülmüş, kabuksuz buğday. )
( ... İLE Tarhana, bulgur yapmak için kullanılan, kabuğu soyulmuş ve kırılmış buğday. )

- BUĞDAY ile HALFA[Ar. < İbr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37083 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Buğdaygillerden, lifleri, ip, çuval ve kâğıt yapımında kullanılan bir bitki. )

- BUĞDAY değil/yerine/= KAPLICA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8229 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Taneleri ufak bir tür buğday. )

- BUĞDAY ile/değil/||/<> KARABUĞDAY/GREÇKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33407 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karabuğday (Greçka), adından dolayı, tahıllarla birlikte ele alınıp sınıflandırılmasına karşın, Gramineae[Buğdaygiller] ailesinin içinde değildir. Üçgen şeklindeki tohumları tüketilen, Rusya, Ukrayna, Kuzey ve Doğu Avrupa, Kuzey Amerika, Japonya ve Çin gibi ülke ve bölgelerde üretilen bir bitkidir. Polygonaceae[Kuzukulağıgiller] ailesinin içindedir. )

- BUĞDAY ile KARAKILÇIK BUĞDAYI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50101 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BULUCU/KEŞFEDİCİ DENEY ile/ve/||/<>/> DOĞRULAYICI DENEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52643 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CAMİ ile/ve SARAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19060 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Rum mimarlar tarafından inşa edilmiştir. İLE/VE Ermeni mimarlar tarafından inşa edilmiştir. )

- CAPACITY vs. QUALITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23917 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CAYAMBE ile/ve SARA URCU ile/ve ANTISANA ile/ve COTUPAXI ile/ve CHIMBARAZI ile/ve TUNGURAHU ile/ve EL ATAR ile/ve SANGAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32784 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yanardağlar ülkesi Ekvador'da bulunan etkin yanardağlar. )

- CERÎ/CERY ile CERÎ'[< CÜR'ET]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17218 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Cereyan. İLE Yiğit, cesur, gözü pek, yürekli. )

- CHANCE vs. POSSIBILITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24021 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CİZYE ile HUMUS ile FEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47724 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CLEAR vs. CLARITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23319 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CLEAR(NESS) vs. CERTAINTY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23314 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- COMFORT vs./and CLOSENESS/SYMPATHY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24625 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- COMMERCIAL LAW and/||/<> COMMERCIAL UNDERTAKINGS LAW and/||/<> COMMERCIAL TRANSACTIONS AND APPLICABLE RULES and/||/<> COMMERCIAL LITIGATITION and/||/<> COMMERCIAL/TRADE REGISTRY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50332 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ticaret hukuku. VE/||/<> Ticarî işletme hukuku. VE/||/<> Ticari işler ve tâbi oldukları kararlar. VE/||/<> Ticarî yargı. VE/||/<> Ticaret sicili. )

- COMMUNITY vs. SOCIETY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24687 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- COMPLEMENTARY vs. COMPLIMENTARY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23664 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- COMPLETE vs. INTEGRITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23120 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CONFIDENTLY vs. CONFIDENTIALLY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24837 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CONSOLIDATION vs. INTEGRITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51810 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BÜTÜNLEŞME ile BÜTÜNLÜK )

- CONTINUAL QUANTITY vs. DISCONTINUOUS/TRANSIENT QUANTITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24245 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- COUGALAPATHY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40587 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kanın pıhtılaşamaması durumu/sorunu. )

- COURAGE vs./and DECISIVENESS/STABILITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24613 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CUICUILCO ile/ve STONEHENGE ile/ve AVEBURY ile/ve CASTLERIGG ile/ve NEWGRANGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19026 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Meksika. İLE/VE İngiltere'de. İLE/VE İngiltere'de. İLE/VE İngiltere'de. İLE/VE İrlanda'da. )

- CUNDA[< İt.] ile Cunda/Alibey
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35604 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yatay serenlerin, her iki başı. İLE Edremit'te bulunan ada. )
( SEREN: Yelkenli gemilerde, üzerine dört köşe yelken açmak ve işaret kaldırmak için direğe yatay olarak bağlanan gönder. | Konut yapılarında, menteşe ve kilidin takıldığı, düşey konumdaki kalın parça. )

- CÜCE BUĞDAY ile/değil/yerine BUĞDAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47326 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇALI BEBEĞİ ile AY AY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22221 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇAY ile ÇAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35689 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çaygillerden bir ağaççık. | Bu ağaççığın özel işlemlerle kurutulan yaprağı. | Bu yaprakların haşlanması ile elde edilen, sarımtrak kırmızı renkli içecek. | Konukların, çay, börek, çörek gibi yiyeceklerle ağırlandığı toplantı. | Müzikli toplantı. İLE Dereden büyük, ırmaktan küçük akarsu. )

- ÇAY değil/yerine IHLAMUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37402 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇAY ile/ve/değil/yerine/<> YEŞİL/KÖK ÇAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32145 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇİFT TARAFLI İÇBÜKEY ile BİR TARAFI İÇBÜKEY, ÖBÜR TARAFI DIŞBÜKEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7912 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇOCUK GELİŞİMİ KURAMLARINDA:
ABRAHAM MASLOW
ve/||/<> ERIK ERIKSON ve/||/<> JEAN PIAGET ve/||/<> LAWRENCE KOHLBERG ve/||/<> JOHN BOWLBY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49733 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gereksinimler sıradüzenine işaret etmiştir. VE/||/<> Bireylerin, sorunlarını çözme olanaklarının bulunduğuna işaret etmiştir. Gelişimin, sekiz aşaması olduğunu öne sürmüştür. Benlik güçlerinin, gelişimsel sorunların başarılı biçimde çözülmesiyle kazanıldığına işaret etmiştir. VE/||/<> Bilişsel gelişimin aşamalarını ortaya koymuş ve çocukların, belirli gelişimsel aşamalara özgü, beceri ve davranışlarının olduğunu, kavramlarla açıklamıştır. VE/||/<> Piaget'in önerdiği, bilişsel gelişim kavramları ile ahlâkî kavramların kazanımı arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. VE/||/<> Çocuğun, duygusal ve davranışsal gelişimi ile ilgisi olduğu düşünülen, anneye bağlanmaya vurgu yapmış ve bağlanma kuramını ortaya atmıştır. )

- DALGALAR:
DÜZLEMSEL
ile/ve/||/<> AKIŞKAN ile/ve/||/<> RAYLEIGH YÜZEY ile/ve/||/<> ENİNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51911 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- DANGEROUS vs. RISKY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DECISIVENESS vs. OBSTINACY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23494 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40622 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( DEĞİŞİM )

- DEITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40626 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Meleksi varlık. )

- DEKAN değil/yerine/= YETİLBEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38217 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEY ile/ve/değil DENEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7780 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEY ile/ve DENEYİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2126 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dışta. İLE/VE İçte. )
( En önemli sözcüklerden biri, "Denemek"tir. )
( Yoğun bir deneyim yaşayan kişi, güven ve cesâret yayar. )
( Geçmiş deneyimlere göre davranmayalım, yeniden ve tekrar tekrar deneyelim. )
( Doğrudan deneyim, en son kanıttır. )
( Deneyim eşsizdir/benzersizdir, kuşku götürmez ve yanlış anlaşılmaz. )
( Sürekli olan deneyimlenemez, çünkü onun sınırları yoktur. )
( Tüm deneyim, zihindedir. )
( Denemezsek, saplanıp kalırız. )
( Deneyelim! Her seferinde, bir adım daha kolaydır. )
( Deneyin ve yine deneyin! )
( Tekrar deneyin! Denemeye devam edersek, bir şey olabilir. )
( Başarıncaya kadar, denemeye devam edelim! )
( Laboratuvarda. İLE/VE Kişi(ler)de/ki. )
( Outside. VS./AND Inside.
Experiment anew, don't go by past experience.
Direct experience is the final proof.
The experience is unique and unmistakable.
The continuous cannot be experienced, for it has no borders.
All experience is in the mind.
If you don't try, you are stuck.
Try. One step at a time is easy.
Try and try again.
Try again. If you keep on trying, something may happen.
You just keep on trying until you succeed. )

- DENEY ile/ve DÜZENEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7779 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEY ile/ve GÖZLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2114 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEY ile/ve/<> SORU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2113 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEY = TECRÜBE = EXPERIENCE, EXPERIMENT[İng.] = EXPÉRIENCE[Fr.] = ERFAHRUNG[Alm.] = EXPERIENTIA[Lat.] = EMPEIRIA[Yun.] = EXPERIENCIA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39256 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEY ile TEST
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2108 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilimsel bir gerçeği göstermek, bir yasayı doğrulamak, bir varsayımı kanıtlamak amacıyla yapılan işlem. İLE Birinin, bir topluluğun doğal ya da sonradan kazanılmış yeteneklerini, bilgi ve becerilerini ölçmeye ve anlamaya yarayan sınama. | Doğru yanıtın, seçenekler arasından bulunmasına dayanan bir sınav türü. | Biyolojik bir işlevi ya da değişmez bir niteliği incelenen bireyin tepkisini, örnek olarak alınan normal bireyinkiyle karşılaştırarak ölçmeye ve değerlendirmeye yarayan yoklama. | Bir hastalığın varoluşunu ve niteliğini anlamak için yapılan laboratuvar araştırması. )

- DENEY ve YASA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7781 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENİZ OTOBÜSLERİNDE:
AUTHORISED PERSONNEL ONLY
yerine ANCAK YETKİLİ KİŞİ GİREBİLİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11467 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENSE vs. BUSY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24120 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DETAIL vs. DELICACY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24043 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DICTIONARY vs./and ENCYCLOPEDIC DICTIONARY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24077 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DIFFERENCE vs. PECULIARITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24127 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DIFFERENT/DIFFERENCY vs. DIFFERENCE/Y OF QUALITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24468 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DIGITAL DIARY ile DATABANK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13488 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DILTHEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27453 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DILTHEY ve/<> GADAMER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36364 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DISTRESS/BOREDOM vs./and REMEDY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24737 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİKEY ile DÜŞEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14352 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİKEY ile YATAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13555 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİREY ile/ve BİREY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21941 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİVÂN-I MUHASEBAT değil/yerine/= SAYIŞTAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46769 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞRU ile AÇIORTAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33356 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bir açısal bölgeyi, ölçüleri birbirine eşit olan iki açısal bölgeye ayıran doğru. )

- DOLUNAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40735 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( NUR, BEDR[Ar.] )

- DOLUNAY ile/ve/<> DÖRDÜN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36407 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> Ay ya da benzeri gökcisimleri tekerlerinin yarısının aydınlık olduğu evre, yarımay. )

- DOLUNAY ile YARIMAY/DÖRDÜN ile YENİAY/AYÇA/HİLÂL[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45696 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUA ile VAHİY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20623 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bizden çıkan. İLE Ondan gelen. )
( Kulun, Allah'la konuşması. İLE Allah'ın, kul ile konuşması. )

- DUDE vs. BUDDY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23818 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜNYA ve/||/<> AY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53166 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İlgili konuşmayı izlemek için burayı tıklayınız... )
( [çapı] 12.756 km.[çevresi 40.000 km.] VE/||/<> 3474 km.[4/1] )
( Arasındaki uzaklık, 356.000 - 406.000 km. )
( Ay, her yıl 4 cm. kadar dünyadan uzaklaşmaktadır. )
( Işıkla ulaşma uzaklığı, gönderim süresiyle 1.27 saniye, dönüşüyle birlikte toplam 2.54 saniyedir. )
( ... VE/||/<> -233 ile 123 °C arasındadır.[Atmosferin olmaması nedeniyle] )
( ... VE/||/<> Aydaki yerçekimi, dünyanın altıda biridir. [60 kg. = 10 kg.] )
( ... VE/||/<> Güneş Sistemi içinde beşinci büyük doğal uydudur. Dünya'nın yörüngesindeki dönüşünü 27.3 günde tamamlar ve her 29.5 günde tekrar eden Ay'ın evreleri oluşur. )
( ... VE/||/<> Ay'ın yüzeyi, çoğunlukla oksijen, silikon, magnezyum, demir, kalsiyum, alüminyum ve titanyumdan oluşur. )
( İnsan eliyle yapılmış hiçbir yapı, aydan çıplak gözle görülemez. )

- DÜNYANIN ÇEVRESİNİ DOLAŞAN İLK KİŞİ:
MACELLAN
değil HENRY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53257 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ferdinand Macellan, dünyanın etrafındaki turunu tamamlayamadı. 1521'de, Filipinler'de henüz turun yarısındayken öldürüldü. [Macellan, 1511'de, Portekiz'den çıkıp Hint Okyanusu'nu geçerek önce Uzakdoğu'yu ziyaret etti. Henry'i, 1511'de, Malezya'daki bir köle pazarında buldu ve onu geldiği yoldan Lizbon'a götürdü. 1519'da çıkılan dünya turu girişimi de dahil olmak üzere bundan sonraki tüm yolculuklarında Henry, Macellan'ın yanında gitti. Bu yolculuk, öteki yönden, yani Atlas Okyanusu'nu ve Büyük Okyanus'u geçerek gerçekleşti. Bu yüzden, 1521'de Uzakdoğu'ya vardıklarında, Henry dünyanın etrafını tam olarak dolaşmış olan ilk kişi oldu. )

- DÜZEY ile DERECE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33148 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜZEY ile MUTLAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1354 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EACH vs. EVERY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24863 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EASY vs. ORDINARY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24544 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ECONOMICS vs. ECONOMY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24865 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EDMUND HALLEY ile/ve/||/<> ROBERT HOOKE ile/ve/||/<> CRISTOPHER WREN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50822 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EĞLENCE ile TOY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52100 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Yemekli eğlence. )

- EKİP ile/ve/değil KONVOY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6403 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EKREM REŞİT REY ve/||/<> CEMAL REŞİT REY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49848 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ["Lüküs Hayat" oyununun]
Yazarı. VE/||/<> Müzik yapımcısı. )

- EKSEN/MİHVER[Ar. çoğ. MAHÂVİR] değil/yerine/= ORTAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Konuşulan, tartışılan ya da düşünülen bir konunun en önemli noktası. | Durduğu yerde dönmekte olan bir şeyin, dolayında döndüğü varsayılan doğru çizgi. | Üzerinde pozitif bir yön varsayılan sonsuz çizgi. | Dingil. )

- EKSEN/MİHVER[Ar.] ile/<> ORTAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38964 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir cismi, iki eşit parçaya bölen, gerçek ya da sanal çizgi. | Üzerinde bir pozitif yön varsayılan sonsuz doğru. | Dingil. İLE/<> [mat.] Bir düzlem şeklin aynı yöndeki koşut tüm kirişlerini eşit parçalara bölen çizgi. | Bir uzayı, bir yüzeyi, iki eşit parçaya bölen çizgi/düzlem. )

- ELDER vs. ELDERLY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24866 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EN (")ÜSTÜNLER/BÜYÜKLER("):
AHMAKLIK/HAMÂKAT ve KENDİNİ BEĞENMEK
değil/yerine AKIL ve İYİ HUY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36533 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yoksulluğun. VE Korkulacakların. DEĞİL/YERİNE Zenginliğin. VE Beğenileceklerin. )

- EN HOŞ ŞEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40900 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( SOHBET )

- ENERGY vs./and/or CAPACITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24436 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENJOYMENT vs./and TO ENJOY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24105 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ETKİ ile/ve/<> PAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1469 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EV ile/ve/<> HANAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37097 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> İki ve daha çok katlı ev. | Sofa, hol. | Avlu. )

- EVERYBODY vs. MANY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23255 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVERYBODY vs. NOBODY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23256 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVERYTHING vs./and RELIABILITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24493 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EXACTLY vs. COMPLETELY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23264 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EXCEEDINGLY vs. EXCESSIVELY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23714 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EXCESS vs. MANY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23630 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EXCITEMENT vs./and ENERGY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24342 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EXECUTION vs. DEATH PENALTY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23769 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EXISTENCE and UNITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23946 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EXISTENCE vs./and UNITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24067 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EXPLANATION vs. SUMMARY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23930 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EXPORT PROMOTION and EXPORT RESTRICTIONS and EXPORT SUBSIDY and EXPORT VOLUME and TEMPORARY EXPORT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50342 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İhracatın teşviki. VE İhracat sınırlamaları. VE İhracat sübvansiyonu. VE İhracat hacmi. VE Geçici ihracat. )

- FACE vs. BODY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23237 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FAIR-PLAY değil/yerine/= DÜRÜST OYUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38354 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FATE FAITH DESTINY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23876 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FEAR & ANXIETY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23038 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FEATURE vs. QUALITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23520 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİLOZOF CEMAL HATİPOĞLU ile/ve/||/<> HİLMİ BEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50828 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İbn Arabî'ci. İLE/VE/||/<> İmam Rabbânî'ci.[Marmara Kıraathanesi] )

- FLOWNESS vs. CONTINUOUSNESS/CONTINUITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24446 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FOURIER ile/ve/||/<>/> CAUCHY ile/ve/||/<>/> DIRICHLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50725 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 1807 ile/ve/||/<>/> 1853 ile/ve/||/<>/> 1859 )

- FÖRST LEYDİ/FIRST LADY değil/yerine/= BAŞBAYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38358 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FRANCOIS RABELAIS = ALCOFRIBAS NASIER / SERAPHIN CALOBARSY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53804 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 04 Şubat 1494 - 09 Nisan 1553 )
( "Gargantua ve Pantagruel" adlı kitabın yazarıdır. )

- FRIENDSHIP vs. SEXUALITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23542 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FURNITURE vs. PROPERTY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23619 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GAME vs. PLAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24891 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GAŞY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41159 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KENDİNDEN GEÇME, BAYILMA )
( KENDİNDEN GEÇME, BAYILMA )
( KULUN, HALKTAN UZAKLAŞIP HAKK'A VARMASI )

- GEBELİKTE:
İLK 3 AY
ile/ve/<> İKİNCİ 3 AY ile/ve/<> ÜÇÜNCÜ 3 AY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31502 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( http://www.DilaraKocak.com.tr/gebelik )

- GERÇEK KUZEY ile/ve/<> GRİD KUZEYİ ile/ve/<> MANYETİK KUZEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30559 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Coğrafi kuzey. İLE/VE/<> Haritanın kuzeyi. İLE/VE/<> Pusula kuzeyi. )

- GET vs. TAKE vs. BUY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23812 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GIVING RESPONSIBILITY vs. TAKING RESPONSIBILITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23321 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GOVERNMENT vs. DYNASTY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24470 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖK/UZAY ile/ve/<> AYYUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35306 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> Göğün en yüksek yeri. | Göğün kuzey yarımküresinde bulunan bir takımyıldızın en parlak yıldızı. )

- GÖK ile/ve/değil/<> UZAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12677 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖKTEKİ AY ile AY'I GÖSTEREN PARMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15536 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖZLEM ve/||/<>/> DENEY ve/||/<>/> ÖLÇÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49709 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GRADUALLY vs. BY AND BY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24896 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GRAVE vs. CEMETERY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24893 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GRAVİTİ/GRAVITY değil/yerine/= YERÇEKİMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38627 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GUARANTEE vs. GUARANTY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23465 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GUY vs. GAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23552 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜNDÜZ VASSAF ile ATİLLA DORSAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6412 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜNEŞ ile/ve/<> AY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36235 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Arı bilinç. İLE/VE/<> Süreçteki bilinç. )
( Tümel, kavramsal. İLE/VE/<> Kavramsal. )
( Özbilinç. İLE/VE/||/<> Nefs/ego. )

- H, HA ile HE, HÂ'(HÂ-İ HEVVEZ, HÂ-İ RESMİYYE) ile HI ile -HÂ/Y ile -HÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17509 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Osmanlı abecesinin 8. harfidir. Ebced hesabında 8 sayısının karşılığıdır. İLE Osmanlı abecesinin 30. harfidir. Ebced hesabında 5 sayısının karşılığıdır. İLE Osmanlı abecesinin 9. harfidir. Ebced hesabında 600 sayısının karşılığıdır. İLE "Çiğneyen" anlamına gelen sözcüklere katılarak birleşik sözcük[vasfı terkîbî] yapar. İLE Çoğul edatı.[ESB-HÂ: Atlar. | SEG-HÂ: Köpekler.] | O. )

- HABIT vs. NECESSITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23852 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HACI ARİF BEY ile HACI ARİF BEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13747 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kanunî. )

- HANE ve/> KÖY ve/> NÂHİYE ve/> KAZÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29948 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HANEDÂN değil/yerine/= SOY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12154 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAREKET EDEN ŞEY ile HAREKET ETMESİ BAKIMINDAN ŞEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15270 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAREKET:
NOKTA
ve/<> HAT ve/<> SATIH/YÜZEY ve/<> HACİM/CİSİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33579 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAREKET ile/ve ŞEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3560 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çırpıntı ve su ayrı değildir. Sizi suyun varlığından haberdar eden de o çırpıntıdır. )

- HARMONY vs. BEAUTY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23914 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAY ile/ve HAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19213 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nefes alan ve veren hep HAY. )

- HAYVANLAR ile/ve DİREY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21952 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Belirli bir bölgede/ülkede yaşayan hayvanların tümü. )
( Dünyadaki hayvan çeşidinin %20'si, Kolombiya'da bulunur. | 750 amfibi türü bulunmaktadır.[Bulunmaya da devam etmektedir.] | 100 sürüngen türü bulunmaktadır. )
( )

- HAYY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41400 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ALLAH'IN ADLARINDAN | DİRİ, CANLI )

- HEAVINESS vs. PRIORITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23245 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HEAVINESS vs. PRIORITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24642 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HER ŞEY ile HER ŞEY('İ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/878 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HER ŞEY ile HERŞEY('İ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/869 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Her şey, her şeyle ilişkili olduğu için hiçbir şeyi, sadece ve tek başına "her şey" olarak düşünemez ve dillendiremezsin. )
( Her şey, biraraya getirilmiş parçalar anlamını taşır. )

- HERHANGİ BİR ŞEY ile HERHANGİ BİR ŞEY('İ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HERITAGE and LEGACY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50357 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HERŞEY İLE HERŞEY ile/ve HERŞEY İLE BİRŞEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/872 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HERŞEY ve CESÂRET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3023 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HERŞEY ile/ve/değil/yerine ÇOK ŞEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9157 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HERŞEY değil/yerine ÇOK ŞEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11461 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HERŞEY ile/ve GÜVENİLİRLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/874 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Masum ve basit olana güvenme cesâretine pek az kişi sahiptir. )

- HERŞEY ilefakat HERKES/TE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29933 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Olabilir. İLE/FAKAT Olamaz. )

- HERŞEY ile HERŞEY('İ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/870 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HERŞEY ile/ve HERŞEYE HERŞEYİ SÖYLEYEBİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/871 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( HER SÖYLEDİĞİN DOĞRU OLMALI HER DOĞRUYU SÖYLEMEK DOĞRU DEĞİLDİR HER SÖYLEDİĞİN HAKK OLMALI HER HAKK'I SÖYLEMEK HAKKIN DEĞİLDİR )

- HERŞEY ile HİÇBİR ŞEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49047 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zamanla telâfi edilebilir. İLE Geçip giden zaman, hiçbir şeyle telâfi edilemez. )

- HESAP VERİLEBİLİRLİKTE:
DİKEY
ile/ve/||/<> YATAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52353 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Oy/seçim. İLE/VE/||/<> ... )

- HİÇBİR ŞEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25494 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİÇBİR ŞEY ile HİÇBİR ŞEY('İ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/880 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( RIEN )

- HOY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41466 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ter damlası. )

- hp ile dy
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53793 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HUMAN vs. HUMAN IN HUMANITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23887 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HUY değil/yerine/= ALIŞKI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38281 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HUY ile/ve HAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20331 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hay âlemine, huy âleminden geçilir. )

- HUY değil/yerine HUY EDİNMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32552 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilinçsiz. DEĞİL/YERİNE Farkındalıkla. )

- HUY ile/ve/değil/yerine TUTUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4682 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HUY ile/ve/değil/yerine TUTUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16055 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÜSEYİN BEY ile/ve/||/<> HÜSEYİN EFENDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52037 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<> İlk Şehr emini. )
( Hüseyin Efendi'nin oğlu. İLE Hüseyin Bey'in babası. )

- I AM vs. MINE/MY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23341 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- IDENTITY vs. PERSONALITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23355 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ILLNESS vs. SICKNESS vs. AILMENT vs. DISEASE vs. MALADY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24910 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- IMPORT and DISCOUNTED IMPORTS and IMPORT LEVY and IMPORT REGIME and IMPORT SUBSTITUTION and SAFETY CONTROLS ON IMPORTS and SUBSIDISED IMPORTS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50340 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İthalat. VE Dampingli ithalat. VE İthalat prelevmanı. VE İthalat rejimi. VE İthalat ikâmesi. VE İthalattaki güvenlik kontrolleri. VE Sübvansyonlu ithalat. )

- IMPROVEMENT vs. CONTINUITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24136 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- INCREMENT OF PRODUCTION vs./and SEARCH/LOOK FOR QUALITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24163 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- INDEPENDENCE vs./and SOLIDARITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24214 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- INDIVIDUALSIM vs. INDIVIDUALITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- INFER vs. IMPLY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- INTEGRANT vs. COMPLEMENTARY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23560 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- INTELLIGENCE vs./and SKILL/ABILITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24443 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- INTEREST vs. SYMPATHY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24330 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- IRK değil/yerine/= SOY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12176 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İFŞÂ ile VAHİY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37545 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLETİŞİM TÜRLERİ:
KİTLE İLETİŞİMİ
ile/ve/değil/||/<>/< ÖRGÜTSEL DÜZEY ile/ve/değil/||/<>/< ÖBEKLERARASI DÜZEY ile/ve/değil/||/<>/< KİŞİLERARASI DÜZEY ile/ve/değil/||/<>/< KİŞİSEL DÜZEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53105 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLHAM ile VAHİY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20622 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kuşkulu. İLE Kuşkusuz. )
( ... İLE Özdeki kaydın, açığa çıkması. )

- İLK HERŞEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25500 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLK SARAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25606 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLTİFAT ile/ve ONAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29822 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNSAN GELİŞİMİ KURAMCILARINDA:
MARGARET MAHLER
ile/ve/||/<> JOHN BOWLBY ile/ve/||/<> SIGMUND FREUD ile/ve/||/<> ERIK ERIKSON ile/ve/||/<> JEAN PIAGET ile/ve/||/<> DANIEL STERN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48820 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İŞ ile İLGİLENİLEBECEK BİR ŞEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28313 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İZİN ile/ve/değil/yerine ONAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3268 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- JEAN-BAPTISTE LAMARCK ile/ve/||/<>/> CHARLES DARWIN ile/ve/||/<>/> THOMAS HENRY HUXLEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51976 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 01 Ağustos 1744 - 18 Aralık 1829 İLE/VE/||/<>/> 12 Şubat 1809 - 19 Nisan 1882 İLE/VE/||/<>/> 04 Mayıs 1825 - 29 Haziran 1895 )

- JERSEY ADASI ile/ve/<> GUERNSEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31671 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Victor Hugo, Jersey Adası'nda, kanal adalarından olan Guernsey'e sürgüne gönderilmiştir ve ünlü kitabı "Sefiller"i burada kaleme almıştır.[1850] )

- JİGOLO ile DREAMBOY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6503 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- JOHN LOCKE ile/ve/||/<>/> GEORGE BERKELEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51558 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 29 Ağustos 1632 - 28 Ekim 1704 İLE/VE/||/<>/> 12 Mart 1685 - 14 Ocak 1753 )

- JOINT AND SEVERALLY and JOINT AND SEVERALLY RESPONSIBLE (LIABILITY)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50347 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ortaklaşa/müştereken ve müteselsilen. VE Ortaklaşa/müştereken ve müteselsil sorumlu/luk. )

- JUSTICE vs. EQUALITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24438 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- JUSTICE vs. EQUITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23931 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- JUSTICE vs. MERCY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23925 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAN ÖBEKLERİNDE:
0
ile/değil BOMBAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44627 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL 250 bin kişide bir görüldüğü tahmin edilmektedir. Beklenilenden farklı bir kan öbeğiyle olan doğumda, Bombay olabilir şüphesiyle yaklaşılabilir. Yani, çiftlerin her birinin kanı 0 öbeği olduğu durumda, çocuğun kan öbeğininin A ya da B olması pek beklenmez, ancak bu tarz bir durumda çiftlerden herhangi birinin kan öbeğinin Bombay olma olasılığı üzerinde durulabilir. )

- KANT'TA, TEMEL AYRIMLAR:
A PRIORI | A POSTERIORI
ile/ve/||/<> TEZÂHÜR | KENDİNDE ŞEY ile/ve/||/<> GÖRÜ | KAVRAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52392 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARAR ile/ve ONAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2887 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARIN KASLARIMIZI, YERÇEKİMİNE:
DİKEY
değil YATAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5478 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karın kasları, ayakta durduğumuz sürece, çeşitli mide/bağırsak "şişirme/şişkinliğinden" ve yerçekimine karşı koyamadığından dolayı, zamanla aşağı/yere doğru sarkma durumuna geçmektedir. Bu duruma, en etkili çare/çözüm/destek ise karnınızı, yere paralel olacak şekilde havada/boşlukta bırakmaktır. Karın duvarı/kasları, kendini çok hızlı toparlayacak ve sıkılaştıracaktır. [Her gün birkaç dakikalık mekik çekmeden ya da fazla zorlanmadan karın kaslarınızı sıkılaştırabilirsiniz.][Ellerinizin/dirseklerinizin üzerinde ya da bir koltuğun karşısına, karnınız havada/boşlukta kalacak şekilde, bir sandalye/koltuk/puf vs. üzerine yüzükoyun uzanarak da bunu sağlayabilirsiniz. Bu çok fazla zorlanmayacağınız uygulamayı her gün 2-3 dk. bile yapsanız etkisi/artısı büyük olacaktır. Tabii zamanla olabildiği kadar dayanmanızı ve süreyi artırmanızda yarar vardır. Belki daha sonra mekik çekmeye başlamak için güç ve güdülenme de sağlayacaktır.] )

- KAVİM ile/ve/||/<>/< AŞÎRET/BOY ile/ve/||/<>/< KABÎLE ile/ve/||/<>/< AKRABA ile/ve/||/<>/< AİLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5754 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAY ile KAY[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38018 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yaz yağmuru. İLE Kusmak. )

- KEDİ ile MARGAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50109 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Adeta minyatür bir leoparı andıran, tüyleri ve yuvarlak yüzüyle yetişkin haliyle bile oldukça sevimli görünen Margay, geçmişte eşsiz kürkü yüzünden aşırı avlanmış ve soyu tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. Margayların boyları, 35 ile 50 cm. arasında değişirken, 2-4 kilo ağırlıkta olurlar. Kedi ailesinin en iyi tırmanma ustaları olan Margay'ın tırnakları özellikle sert ve keskindir. )

- KEMAN'DA:
YAY
ile/ve/değil TEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13705 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eldeki. İLE/VE/DEĞİL Kemanın üzerindekiler. )
( At kuyruğundan. İLE/VE/DEĞİL Bağırsak, naylon ve çelik karışımından. )
( STRADIVARIUS: Meşhur keman yapımcısı tarafından yapılmış keman. [1643-1737] )

- KENDİLİK EVRELERİ'NDE:
0-2
ve/||/<>/> 2-6 ve/||/<>/> 7-15 ve/||/<>/> 15-30 AY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49735 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ortaya çıkmakta olan kendilik. VE/||/<>/> Çekirdek kendilik. VE/||/<>/> Öznelerarası kendilik. VE/||/<>/> Sözel kendilik. )

- KENDİNDE ŞEY = BİZATİHİ ŞEY = THING IN ITSELF[İng.] = CHOSE EN SOI[Fr.] = DING AN SICH[Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39467 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİNDE ŞEY ile/ve/||/<> KENDİ BAŞINA ŞEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52665 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( bkz. KANT )

- KENDİNDE ŞEY ile/ve KENDİ İÇİN ŞEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15221 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( NEFS'ÜL EMR ile/ve ... )
( DING AN SICH ile/ve FUR SICH )

- KEY vs. MASTER KEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23796 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEY ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İyice, hakkıyla, iyi, pek adam akıllı. )

- KIL-TÜY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10537 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIL-TÜY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10901 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIL ile TÜY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Kalın/sert" olan deri uzantısı. İLE "İnce/yumuşak" olan deri uzantısı. )

- KIZILAY ile KIZILHAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14432 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİ/BİREY ile/ve/değil/yerine KAVRAM/DURUM/OLAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3480 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bazı durumları yaşayan/deneyimleyen değil o durumu kim yaşarsa yaşasın aynı süreç ve sonuç deneyimlenebilecek olan. )
( Kişinin özgünlüğünün, özerkliğinin üst seviyede olması, sınırlanamaz, kısıtlanamazlığı, kapsayıcılığının derinliği ve genişliği, insanla bağlantılandırılan ve bağdaştırılanların yetersizliği/düşüklüğünden dolayı apayrı olarak ve hiçbir şeyle karıştırılmaması gerekliliği. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Kavramın/olayın kendi içinde ve kendine özgülüğünün gözönünde bulundurularak/dikkate alınarak değerlendirilmesi ve arı biçimde bırakılma gerekliliğinin ister kişi, isterse diğer tüm kavram ve olaylarla bağlantılandırılmasındaki/bağdaştırılmasındaki duyarlılık ve titizlik gerekliliği. )
( Kişiyi, kavramsallaştırma! Kavramı, kişiselleştirme!
[ GENEL ile ÖZEL'i karıştırma! ] )
( Düşüncenin üstesinden gelemeyen, düşünenin üstesinden gelmeye çalışır. )

- KİTAB UL-KUNİY ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42057 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Abbasîler zamanında, Türkistan'da biraraya getirilen Kanallar kitabı. )

- KOLAY ile/ve EKONOMİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28798 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOLAY ile/ve/değil EN KOLAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4708 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğa, kolayı değil en kolayı tercih eder. )

- KOLAY ile KOLAY DEĞİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28803 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOLAY ile/ve SIRADAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28797 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOLAY ile/ve UYGULAMA/PRATİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28796 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ÂSÂN ile/ve ... )

- KOLEJ değil/yerine/= ÖZEL OKUL | BİLGİTEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12282 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONGRE değil/yerine/= KURULTAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12292 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONSER SALONU değil/yerine/= DİNLETEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38406 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONUŞMAK ve/<>/|| PAYLAŞMAYA DEĞECEK BİR ŞEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30310 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Paylaşmaya değecek bir şey buluncaya kadar konuşma! )

- KOVBOY ile/ve GOŞO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6475 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Amerika'da. İLE/VE Güney Amerika'da. )

- KOY ile ÇEKMECE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35704 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Masa, dolap gibi şeylerin dışarı çekilen gözü, çekme. | İçinde mücevherler ya da değerli şeyler saklanan, küçük süslü sandık. | Gemilerin barınabilecekleri koy. )

- KOYUN ile/ve ROMNEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23012 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖY ile AUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18906 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖY ile AVUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38049 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Orta Asya'da, Türk köyüne verilen ad. )

- KÖY ve/<> BİSİKLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38738 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖY ile KİBUTZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32077 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Eşitlik, ortak mülkiyet, tüketim ve eğitim işbirliğini esas alan ve toplumsal adâleti ilke edinmiş kişilerin oluşturduğu İsrail'e özgü bir köy. )

- KÖY ile KRAAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32932 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Etrafı çitlerle çevrilmiş birkaç evden oluşan köy.[Zambiya'da] )

- KÖY ile/ve TOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18905 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Küçük köy. )

- KUCHING:
KUZEY
ile/ve/<> GÜNEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32864 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUŞ TÜYÜNÜN BİR KILI ile TÜY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22785 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUZEY-GÜNEY ile ALT-ÜST
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27877 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yön. İLE Konum. )

- KUZEY ile/ve GÜNEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27885 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ekvatorun üstü. İLE/VE Ekvatorun altı. )

- LATE vs. LATELY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24927 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LAUGHING vs. LAUGHING LOUDLY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23532 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LAW vs./and HARMONY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23980 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LEAN vs. RELY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23815 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LEHİM ile BRONZ/TUNÇ ile FAKFON ile KUPRONİKEL ile PERMALLOY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14267 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kalay ve kurşun alaşımı. İLE Bakır ve kalay alaşımı. İLE Bakır, çinko ve nikel alaşımı. İLE Bakır ve nikel alaşımı. İLE Demir ve nikel alaşımı. )

- LEMUR ile AY AY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22257 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LETTER vs. LETTER OF ROGATORY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50331 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mektup. İLE İstinabe mektubu. )

- LIABLE vs. LIKELY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23677 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LIVELINESS/VIGOUR vs./and PROFUNDITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24610 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LİSE[Fr.] değil/yerine/= BİLGİTEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38415 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LOVE vs./and ENERGY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24435 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LOVE vs./and HOLY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24681 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAD vs. CRAZY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23413 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAJORITY vs. MINORITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24934 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAJORITY and ABSOLUTE MAJORITY and QUALIFIED MAJORITY and QUORUM and UNANIMITY and UNANIMOUSLY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50355 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çoğunluk. VE Salt çoğunluk. VE Nitelikli çoğunluk. VE Karar yeter sayısı, nisap. VE Oybirliği. VE Oybirliğiyle. )

- MALEZYA BAYRAĞI'NDA:
AY
ve/<> YILDIZ ve/<> MAVİ ve/<> SARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32856 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İslâm'ı simgeler. VE/<> Eyaletleri simgeler. VE/<> Birlik'i simgeler. VE/<> Kraliyeti simgeler. )
( Malezya'yı oluşturan 13 eyalet, Malezya bayrağı ile birlikte kendi eyalet bayrağını kullanmaktadır. )

- MALEZYA'DA:
KENT
değil/yerine KÖY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32857 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Malezya halkı, (daha çok) yerleşim ve yaşamak için kent yerine köyleri tercih etmektedir. )

- MANEVÎLEŞTİRİLMİŞ ŞEY ile/ve/değil MANEVÎ ŞEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31316 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MANGA ile/ve/<>/> TAKIM ile/ve/<>/> BÖLÜK ile/ve/<>/> TABUR ile/ve/<>/> ALAY ile/ve/<>/> TUGAY/LİVA ile/ve/<>/> TÜMEN/FIRKA ile/ve/<>/> KOLORDU ile/ve/<>/> ORDU ile/ve/<>/> KUVVETLER ile/ve/<>/> GENEL KURMAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38137 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Onbaşı/çavuş/asteğmen/teğmen yönetiminde. İLE/VE/<>/> Üstteğmen yönetiminde. İLE/VE/<>/> Yüzbaşı yönetiminde. İLE/VE/<>/> Binbaşı/yarbay yönetiminde. İLE/VE/<>/> Albay yönetiminde. İLE/VE/<>/> Tuğgeneral yönetiminde. İLE/VE/<>/> Tümgeneral yönetiminde. İLE/VE/<>/> Korgeneral yönetiminde. İLE/VE/<>/> Orgeneral yönetiminde. İLE/VE/<>/> Orgeneraller yönetiminde. İLE/VE/<>/> Genel Kurmay Başkanı yönetiminde. )
( 10 er. İLE/VE/<>/> Birkaç[4/5] manga. İLE/VE/<>/> Birkaç takım. İLE/VE/<>/> Birkaç[dört] bölük. | Küme, yığın, grup. İLE/VE/<>/> Birkaç tabur. İLE/VE/<>/> Birkaç alay. İLE/VE/<>/> Birkaç tugay. İLE/VE/<>/> Birkaç tümen. İLE/VE/<>/> Birkaç kolordu. İLE/VE/<>/> Birkaç ordu. İLE/VE/<>/> Birkaç kuvvet. )
( [OSMANLI'da] Mülâzım-ı Sânî yönetiminde. İLE/VE/<>/> Mülâzım-ı Evvel yönetiminde. İLE/VE/<>/> Yüzbaşı yönetiminde. İLE/VE/<>/> Kolağası yönetiminde. İLE/VE/<>/> Binbaşı yönetiminde. İLE/VE/<>/> Kaymakam yönetiminde. İLE/VE/<>/> Miralay yönetiminde. İLE/VE/<>/> Mirliva yönetiminde. İLE/VE/<>/> Mirliva/Ferik yönetiminde. İLE/VE/<>/> Ferik yönetiminde. İLE/VE/<>/> yönetiminde. İLE/VE/<>/> Birinci Ferik yönetiminde. İLE/VE/<>/> Birinci Ferikler yönetiminde. İLE/VE/<>/> Genel Kurmay Başkanı yönetiminde. )
( SECOND LIEUTENANT vs./and/<>/> (FIRST) LIEUTENANT vs./and/<>/> CAPTAIN vs./and/<>/> MAJOR/COMMANDANT vs./and/<>/> LIEUTENANT COLONEL vs./and/<>/> COLONEL vs./and/<>/> BRIGADIER GENERAL vs./and/<>/> MAJOR GENERAL vs./and/<>/> LIEUTENANT GENERAL vs./and/<>/> GENERAL vs./and/<>/> GENERALS vs./and/<>/> HEAD OFFICER )
( II. Dünya Savaşı "WEHRMACHT", Kara Kuvvetleri (HEER), Deniz Kuvvetleri (KRIEGSMARINE), Hava Kuvvetleri (LUFTWAFFE) ve Özel "SS" Birlikler'inden oluşuyordu. )
( RİYALA[İt.]: Osmanlı donanmasında, Tümgeneral'e eş bir rütbe. )

- MARGARET MAHLER ile/ve/||/<> JOHN BOWLBY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51633 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

 

Bu sayfanın devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to continue on this page!... )

Kullanıcı Adı / Username


Şifre / Password
 • Yeni Üyeliğinizi/Katılımınızı başlatmak için burayı tıklayınız...
  ( Click here to start your membership/participation... )
 •  

   

  Bu sayfa 01 Ocak 2019 itibariyle 0 kez incelenmiş/okunmuştur.

   

   

  FaRkLaR Kılavuzu Facebook Grubu             FaRkLaR Kılavuzu Twitter Sayfası
  grubumuza da katılabilirsiniz...             'dan da takip edebilirsiniz...
   

  6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com       FaRkLaR Kılavuzu       GösterGe Bilişim ve İnternet Hizmetleri

  Yenilikler ve Duyurular | Desteğiniz Lüt(û)fen!!!