FaRkLaR KILAVUZU/"SOZLUGU"!!! - YA... - YU...


YA... - YU...
İLE BAŞLAYAN SÖZCÜKLERDE

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!! )| YA... |

YA... ile başlayan FaRkLaR...
( 214 FaRk, 231 katkı )


- YA ÖYLE, YA ÖYLE ile YA ÖYLE, YA BÖYLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15425 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YA RESULULLAH değil YA RESULALLAH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21054 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YA'NÎ[< ANÂ] ile YÂNİ'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18754 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Demek, şu demek. | Sözün kısası, doğrusu, senin anlayacağın. İLE Kıvama gelmiş, olmuş; pişkin. )

- YA[Ar.] ile YA[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45537 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bazı duyguları güçlendirmek amacıyla tümcenin başında ya da sonunda kullanılır. | Bir şeyi onaylamada, "evet" anlamında kullanılır. İLE Birinden birinin olacağı sanılan iki iş için kullanılır. | Tümce başında, "evet" anlamında olumluluk bildirir. | Soru tümcelerinin başında kullanılır. | Birinden birinin seçilmesi gereken durumlarda kullanılır. | Bir düşüncenin karşıtı düşünülürken kullanılır. | Gereklik ve onay bildiren tümcelerde, yargının onaylandığını bildirir. | Dilek, koşul ve geniş zaman kiplerinde, yargıyı pekitir. | Bilinen, görülen, anımsanıp anlatılan bir kolay nedeniyle de sorulan başka bir konu için kullanılır. | Bir düşüncede, sıra ile yer alan ayrı cins öğelerden biri, ötekilerden üstün görüldüğünde, o öğe, tümce dışına alınır ve başına bir "ya" getirilerek "hele, özellikle" anlamında kullanılır. | Yanıt niteliğinde olan tümcenin sonuna getirildiğinde, asıl yargının, arkadan gelen tümce ile anlatılacağını belirtir. | Öykü ve söylence birleşik zamanlarından sonra gelerek anlamı berkitir. | Tümcede, eş görevli öğeler arasında, ya ... ya, ya... ya da, ya .. ya da biçimlerinde yinelenmiş olarak kullanılır. )

- YALN değil YANL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11793 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YANL ve/< YALNIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11137 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

| YE... |

YE... ile başlayan FaRkLaR...
( 54 FaRk, 57 katkı )


- YEDİĞİN/DEN | İÇTİĞİN/DEN ile/ve/değil/yerine YEMEDİĞİN/DEN | İÇMEDİĞİN/DEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32390 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kâr. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Yarar. )

- YEDİKULE ile/ve YEDİKULE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18966 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zeytinburnu. İLE/VE Selânik.[adı geçen Yedikule Zindanları, Selânik'tekidir!] )

- YEĞİN ile/>< YEĞNİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38015 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zorlu, katı, şiddetli. | [mecaz] Baskın, üstün. İLE/>< Ağır olmayan, hafif. | Ciddi olmayan. )

- YELDİRME ile YELDİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45684 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kadınların, çarşaf yerine kullandıkları, başörtüsü ile birlikte giyilen hafif üstlük. İLE Aceleyle koşturmak, koşuşturmak. )

- YELE ile YELE[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22456 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( At, aslan gibi bazı hayvanların ensesinde ya da boynunda bulunan uzun kıllar. İLE Otlağa salınmış hayvan sürüsü. )

- YELKEN >< YELKESEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45688 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yel gücünden yararlanarak geniş bir yüzey oluşturacak biçimde yan yana dikilen ve teknenin direğine, uygun bir biçimde takılarak onu hareket ettiren kumaş ya da şeritlerin tümü. >< Yarışlarda, yelin etkisinden korunmak için öne takılan siperlik, rüzgârlık. )

| YI/Yİ... |

YI/Yİ... ile başlayan FaRkLaR...
( 6 FaRk, 6 katkı )


- YIKIM ile/ve/değil YIKILIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32628 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yapıda. İLE/VE/DEĞİL Fizikte, kimyada. )

- YILAN ve/<> YILANCIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45730 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... VE/<> En çok, yılanla beslenen bir kuş. )

- YILDIRAK ile Yıldırak/SÜHEYL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45733 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Parıldayıcı, parıldayan. | Yıldırım. İLE Güney Yarımküre'de bulunan parlak yıldız. )

- YILDIZKARAYEL ile YILDIZPOYRAZ ile YILDIZYELİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45736 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karayel ile yıldız[kuzey] arasından esen yel. | Kuzey ile kuzeybatı arası. İLE Kuzeydoğu ile yıldız[kuzey] arasından esen yel. | Kuzey ile kuzeydoğu arası. İLE Kuzeyden esen soğuk yel. )

- YILMA >< YILMAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45740 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir işten, gözü korkup vazgeçmek. | Bıkmak, usanmak. >< Bir işten gözü korkup vazgeçmeyen, yılmayan. )

- YIRTIK ile/değil YIRTMAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45743 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL Çoğunlukla giysilerde, etek, paça ya da kol yeninde, dikilmemiş, uzunca açıklık. )

| YO/YÖ... |

YO/YÖ... ile başlayan FaRkLaR...
( 38 FaRk, 41 katkı )


- YOĞUN/LUK ile/ve/değil/||/<>/> YORGUN/LUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37197 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YOK ETMEK ile/değil/yerine YOK OLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29824 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YOK OLACAK OLAN ve/<> YOK HÜKMÜNDE DE OLABİLİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29841 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YOK ile/ve YOKLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3734 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YOKLAMAK ile YOK-LAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3679 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YOKLUK ile YOK İKEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3748 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

| YU/YÜ... |

YU/YÜ... ile başlayan FaRkLaR...
( 9 FaRk, 12 katkı )


- YUH ile YUHA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45768 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hoşnutsuzluk ve öfke anlatır. İLE Birine karşı beğenilmeyen bir durumda, hep birden haykırılan bir hakaret sözü. )

- YUMAK ile YUMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45770 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yıkamak. İLE Yuvarlak biçimde sarılmış iplik vb. şey. | Yuvarlak biçimde sarılmış olan. )

- YUMUŞAKBAŞLI ile YUFKAYÜREKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5985 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YUNAN FELSEFESİ ve/< YUNAN MİTOLOJİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15656 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YURT ile/ve YUVA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18876 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YURTLUK ile YURTLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45775 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Büyük ve zengin köşk, mâlikâne. İLE Bir yerin gelirinin, bir kişiye, sadece ölünceye kadar kullanılması koşuluyla ayrılması yöntemi. )
 
 

Bu sayfanın genişletilmiş içeriği için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this page!... )

Kullanıcı Adı / Username


Şifre / Password
 • Yeni Üyeliğinizi/Katılımınızı başlatmak için burayı tıklayınız...
  ( Click here to start your membership/participation... )
 • Bu sayfa 01 Ocak 2019 itibariyle 0 kez incelenmiş/okunmuştur.

   

   

  FaRkLaR Kılavuzu Facebook Grubu             FaRkLaR Kılavuzu Twitter Sayfası
  grubumuza da katılabilirsiniz...             'dan da takip edebilirsiniz...
   

  6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com
        FaRkLaR Kılavuzu
        GösterGe Bilişim ve İnternet Hizmetleri

  Yenilikler ve Duyurular | Desteğiniz Lüt(û)fen!!!