FaRkLaR KILAVUZU/"SOZLUGU"!!! - VA... - VU...


VA... - VU...
İLE BAŞLAYAN SÖZCÜKLERDE

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!! )| VA... |

VA... ile başlayan FaRkLaR...
( 76 FaRk, 113 katkı )


- VA'D ile VÂD[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18707 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Söz verme, üstüne alma. | Yapılmasına söz verilen şey. İLE Oğul. )

- VA'Z ile VAZ'[çoğ. EVZÂ'] ile VÂZ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18722 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir kişiye, kalbini yumuşatacak, kendini iyiliğe sevk edecek biçimde söz söyleme. | Dini öğüt. İLE Koyma, konulma. | Belirleme, tayin etme. | Kurma, icad etme. | Bir şeye ad koyma. | Meydana getirme. | Duruş, tavır, hareket. İLE Bırakma, terk. )

- VÂCİD ile VÂCİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18706 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vücûda getirici/getiren. | Zengin. [Allah'ın sıfatıdır.] İLE Kısa. )

- VAGON ile/ve/<> VAGONET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45339 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yük ve yolcu taşımakta kullanılan, lokomotifin çektiği, demiryolu aracı. İLE Yana ya da arkaya doğru devrilebilen ve kimi toprak düzleme işlerinde kullanılan küçük vagon. )

- VÂH ile VÂH/VÂHA[çoğ. VÂHÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18708 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vâh, yazık, ay. İLE Çöl ortasında suyu ve yeşilliği olan yer. )

- VAHDET-EL VÜCÛD ile/ve/||/>/< VAHDET-EL MEVCÛD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19733 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çeşitlilik. İLE/VE/||/>/< Aynılaşma. )

| VE... |

VE... ile başlayan FaRkLaR...
( 29 FaRk, 32 katkı )


- VE ile VE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18725 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dahî, de, hem, ile. İLE Çok kez "ü" gibi ve sesli biten sözcükten sonra "vü" olarak okunur. )

- VECÂ-İ BATN ile VECÂ-İ CENB ile VECÂ-İ MEFÂSIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35256 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karın ağrısı, kuru buruntu. İLE Göğsün yan tarafındaki ağrı. İLE Eklem ağrıları. )

- VECÎ[< VECÂ] ile VECÎH[çoğ. VÜCEHÂ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18726 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ağrıtıcı, sızlatıcı. İLE Bir kavmin ulu'su, büyüğü, başkanı. | Güzel, hoş, lâtif. | Uygun/münasip. )

- VECÎZ/VECÎZE[< VECÂZET] ile VECÎZE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18727 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kısa, derli-toplu. İLE Özdeyiş, îcazlı söz, lâfzı az mânâsı çok ifade. )

- VEDA' ile VEDÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18728 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Beyaz boncuk. İLE Ayrılma, ayrılış. )

- VEDA[Sans.] ile/değil VEDÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30274 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

| VI/Vİ... |

VI/Vİ... ile başlayan FaRkLaR...
( 1 FaRk, 1 katkı )


- VIRILDAMAK ile/ve/<> VIZILDAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45424 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Usandıracak, sinirlendirecek biçimde, durmadan konuşmak. İLE/VE/<> Vız diye ses çıkması. | Hafif seste ve bezdirici biçimde yakınmak, sızlanmak. )

| VO/VÖ... |

VO/VÖ... ile başlayan FaRkLaR...
( 2 FaRk, 2 katkı )


- VOLTMETRE[Fr. < Yun.] ile/ve/<> VOLTAMETRE[Fr. < Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45441 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir elektrik devresindeki gizilgüç farkını volt cinsinden ölçmeye yarayan aygıt. İLE/VE/<> Bir elektrotta, açığa çıkan madde miktarına göre devreden geçen elektrik miktarını ölçmeye yarayan aygıt. )

- VOYVODA[Slavca] ile VOYVODALIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45444 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Osmanlılar'ın, Eflak ve Buğdan Beylerine verdikleri san. İLE Voyvoda egemenliği. | Voyvoda egemenliği altındaki ülke. )

| VU/VÜ... |

VU/VÜ... ile başlayan FaRkLaR...
( 4 FaRk, 5 katkı )


- VUCÛD-U GAYRÎ ile VUCÛD-U GAYBÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29928 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendin dışındaki tüm varolanlar. İLE Duyulara konu ol(a)mayan varolanlar. )
( Madde. İLE Maddesi olmadan/olmayan olan/bulunan. )

- VUKÛF-İ ADEDÎ ile/ve VUKÛF-İ KALBÎ ile/ve VUKÛF-İ ZEMANÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19389 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VUSLAT'TAN ÖNCEKİ SÖZ ile/ve VUSLAT'TAN SONRAKİ SÖZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19507 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eski haline getiremeyeceğin şeyi yapma/söyleme! )

- VUZÛ' ile VUZÛ' ile VUZÛH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18747 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Abdest alma. İLE Nefsini alçaltma, hakir görme. İLE Açık ve belirli olma, anlaşılır olma. | Açıklık, aydınlık. | İfadede açıklık. )
 
 

Bu sayfanın genişletilmiş içeriği için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this page!... )

Kullanıcı Adı / Username


Şifre / Password
 • Yeni Üyeliğinizi/Katılımınızı başlatmak için burayı tıklayınız...
  ( Click here to start your membership/participation... )
 • Bu sayfa 01 Ocak 2019 itibariyle 44 kez incelenmiş/okunmuştur.

   

   

  FaRkLaR Kılavuzu Facebook Grubu             FaRkLaR Kılavuzu Twitter Sayfası
  grubumuza da katılabilirsiniz...             'dan da takip edebilirsiniz...
   

  6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com
        FaRkLaR Kılavuzu
        GösterGe Bilişim ve İnternet Hizmetleri

  Yenilikler ve Duyurular | Desteğiniz Lüt(û)fen!!!