FaRkLaR KILAVUZU/"SOZLUGU"!!! - UB... - UZ...


UB... - UZ...
İLE BAŞLAYAN SÖZCÜKLERDE

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!! )| UB... |

UB... ile başlayan FaRkLaR...
( 1 FaRk, 1 katkı )


- UBÛDİYET ile UBÛDET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kulluk. İLE Aşk ve şevk. )


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| UC... |

UC... ile başlayan FaRkLaR...
( 0 FaRk, 0 katkı )Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| UD... |

UD... ile başlayan FaRkLaR...
( 0 FaRk, 0 katkı )Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| UF... |

UF... ile başlayan FaRkLaR...
( 1 FaRk, 1 katkı )


- UFAK ile UFAKÇA ile UFACIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45279 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Boyutları, olağandan küçük olan. | Yaşça daha küçük olan. | Önemsiz, çok az. | Orun, aşama bakımından geri olan. İLE Oldukça ufak. İLE Çok ufak, küçücük. )


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| UG... |

UG... ile başlayan FaRkLaR...
( 0 FaRk, 0 katkı )Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| UH... |

UH... ile başlayan FaRkLaR...
( 0 FaRk, 0 katkı )Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| UJ... |

UJ... ile başlayan FaRkLaR...
( 0 FaRk, 0 katkı )Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| UK... |

UK... ile başlayan FaRkLaR...
( 1 FaRk, 1 katkı )


- UKAB[çoğ. AKABE, IKBÂN]["ka" uzun okunur] ile UKÂB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18690 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karakuş, kartal, tavşancıl kuşu. | Hz. Muhammed'in alemlerinden birinin adı. | Nesir burcu, Kartal takımyıldızı. İLE Toz, duman. )


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| UL... |

UL... ile başlayan FaRkLaR...
( 14 FaRk, 14 katkı )


- ÛLÂ ile ULÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18691 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birinci, ilk. İLE Şan ve şeref sahibi. )

- ULAŞIL(A)MAMIŞ OLAN ile/ve ULAŞILACAK OLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3034 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ULEMÂ-İ RÜSÛN ile ULEMÂ-İ MUHAKKİKİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20057 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ULEMÂ ile ULEMÂ-Yİ ÂMİLÎN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44106 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilginler. | Ülkeleri aydınlatan kandiller. İLE İlim, bilgisi gereğince hareket eden, bilgili kişiler. )

- ULÛFECİYÂN-I YEMÎN ile/ve/<> ULÛFECİYÂN-I YESÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45285 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kapıkulu süvârîsini oluşturan atlı bölüğün, ilkinin adı. İLE/VE/<> Kapıkulu süvârîsini oluşturan atlı bölüğün, ikincisinin adı. )

- ULÛLELBAB ile ULÛNNÜHA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20185 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| UM... |

UM... ile başlayan FaRkLaR...
( 3 FaRk, 3 katkı )


- UMKAN ile UMKÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18693 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Derinliğine. İLE Derinlikle ilgili. )

- UMMÂN ile Ummân
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18694 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Derinliğine. İLE Arap Yarımadası'nın güneydoğu köşesi olan geniş kıta ve bu kıtanın kıyısından Hind kıyılarına ve güneye doğru uzanan açık deniz. )

- UMUR ve/||/<>/> UMUT ve/||/<>/> ONUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50850 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| UN... |

UN... ile başlayan FaRkLaR...
( 8 FaRk, 9 katkı )


- UNIVERSALIS ANTE REM ile/ve UNIVERSALIS INREBUS ile/ve UNIVERSALIS POST REM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15144 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Platon. İLE/VE/||/<> Aristoteles. İLE/VE/||/<> St. Thomas. | Hegel. )
( Şeyden önce. İLE/VE/||/<> Şeyde. İLE/VE/||/<> Şeyden sonra. )

- UNSUL ile UNSUR[çoğ. ANÂSIR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18695 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Adasoğanı.[şurubu, kalp hastalıklarına, kan bozukluğuna ve akciğer zarı yangısına/iltihabına karşı kullanılır] İLE Birleşik/bütüncül nesneleri oluşturan basit/tekil nesnelerin her biri. | Bir bütünden ayrılıpı bir parça oluşturan bölüm. | Kök, esas, madde. )

- UNUTALIM! ile/ve/||/<>/> UNUTMAYALIM!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53744 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Yaptığımız" "iyiliği" ve "gördüğümüz" "kötülüğü". İLE/VE/||/<>/> Ölümü. )

- UNUTMA HAKKI ve/||/<> UNUTULMA HAKKI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37231 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Unutulma Hakkı" nedir? için burayı tıklayınız... )

- UNUTMA(K) değil UNUTABİLME(K)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48823 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kavram. DEĞİL Kişinin/kişinin olanağı, becerisi, bilgisi, bilgeliği(irfanı), istenci(irâdesi) ve direnci(ihtiyârı). )


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| UP... |

UP... ile başlayan FaRkLaR...
( 0 FaRk, 585 katkı )Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| IR... |

IR... ile başlayan FaRkLaR...
( 3 FaRk, 3 katkı )


- UR ile ÛR[< A'VER, AVRÂ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18696 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gözelerin aşırı çoğalmasıyla dokularda oluşan ve büyüme eğilimi gösteren yumru, tümör. İLE Tek gözlüler. | Silahsız, mühimmatsız olanlar. )

- URBAN ile URBANİZM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44124 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çöl arapları, bedevî. İLE Mimarlığın, şehir düzeniyle uğraşan kolu. [URBANİST] )

- URÛS ile URÛŞ[< ARŞ] ile URÛZ[< ARZ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18697 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ekin ya da meyve mahsullerinin zekâtı. İLE Gökler, arşlar, tavanlar. İLE Arzlar, keyfiyetler, bildirmeler. | Ârız olma, gelme. )


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| US... |

US... ile başlayan FaRkLaR...
( 7 FaRk, 7 katkı )


- US ile/ve/değil/||/<> USUN YAPILANDIRILMASI/İNŞÂSI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48685 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- USB-A ile/<>/> USB-B ile/<>/> USB-C
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53834 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- USTA ile/ve/<>/|| USTALIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30339 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- USTALIKLA ile/ve/<> USÛLÜNCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30525 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- USÛL[< ASL] ile USÛR[< ASR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18698 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Asıllar, kökler. | Bir ilmin ya da tekniğin asıl konusundan önce öğrenilmesi gereken esas, başlangıç, bilgi. | Başlangıç. | Yol, yöntem, tertip, metod, nizam, kaide, düzen. İLE Yüzyıllar. )

- USÛL ile USÛL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45297 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kökler, asıllar. | Bir kişinin, anne, baba, dede ve nineleri. İLE Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, yöntem. )


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| UT... |

UT... ile başlayan FaRkLaR...
( 1 FaRk, 1 katkı )


- UTM/UTÜM ile UTUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18699 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yabani zeytin ağacı. İLE Köşk. | Taş duvar/yapı. )


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| UV... |

UV... ile başlayan FaRkLaR...
( 0 FaRk, 0 katkı )Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| UY... |

UY... ile başlayan FaRkLaR...
( 26 FaRk, 32 katkı )


- UYANIK/UYKUSUZ ile "UYANIK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6118 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYANIKLIK ile "UYANIKLIK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9095 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYARAN ile UYARILAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2212 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYARICI ile/ve/<>/> UYANDIRICI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36371 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYARICI ile/ve/değil/yerine/||/<>/< UYARAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49222 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYARLAMAK ile/değil UYGULAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30786 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| UZ... |

UZ... ile başlayan FaRkLaR...
( 9 FaRk, 12 katkı )


- UZAK TUT/ALIM! ve/||/<> UZAK DUR/ALIM!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49796 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yüzü "çirkin olan"ı değil yüreği çirkin olanı. VE/||/<> Giysisi kirli olandan değil "zihni/düşüncesi" kirli olandan. )

- UZAKLAŞMAK ile/ve/değil UZAK DURMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2349 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZAKLAŞMAK ile/değil/yerine/>< UZLAŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31922 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZAKLIK/MESAFE ile UZAY UZAKLIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12669 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZAM/DÜZLEM/VÜSAT[Ar.] ile/ve/değil/<> UZAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2360 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Belirli noktalar toplamı. İLE/VE/DEĞİL/<> Tüm noktalar toplamı. )
( Tanımla(n)mayla. İLE/VE/DEĞİL/<> ... )


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

 
 

Bu sayfanın genişletilmiş içeriği için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this page!... )

Kullanıcı Adı / Username


Şifre / Password
 • Yeni Üyeliğinizi/Katılımınızı başlatmak için burayı tıklayınız...
  ( Click here to start your membership/participation... )
 • Bu sayfa 01 Ocak 2019 itibariyle 48 kez incelenmiş/okunmuştur.

   

   

  FaRkLaR Kılavuzu Facebook Grubu             FaRkLaR Kılavuzu Twitter Sayfası
  grubumuza da katılabilirsiniz...             'dan da takip edebilirsiniz...
   

  6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com
        FaRkLaR Kılavuzu
        GösterGe Bilişim ve İnternet Hizmetleri

  Yenilikler ve Duyurular | Desteğiniz Lüt(û)fen!!!