FaRkLaR KILAVUZU/"SOZLUGU"!!! - "TARiH"


TARİH'TE
KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!! )

 Doğrudan, bu bölüm/sayfa içeriğinde
arama yapmak için...

( Klavyenizde "Ctrl + F" tuşlarıyla[önce "Ctrl" tuşu ve basılı tutarken "F" tuşuna basarak] ve/veya(^/v) fareyle[mouse] sol üst köşedeki "Düzenle/Edit" kısmında "Bul/Find"'ı tıklayarak aradığınız sözcüğü yazarak aramanızı yapabilirsiniz. )
* ( Windows için geçerlidir. )
* ( Linux ve Macintosh kullanıcıları nasıl arama yapacaklarını biliyorlardır. )AÇIKLAMALAR/ÖNSÖZ
[Mutlaka okuyunuz!!!]

 

- Bazı sözcüklerin hem sözlüklerdeki karşılığına/anlamına da yer verilmekte, bazılarına da özellikle yer vermeyip psikolojik, felsefi, bilimsel, sanatsal, göreceli, pratik, belirli bir sınırlılık ve yaklaşımlardan/açıklamalardan yararlanılarak parantezler açılmıştır.

- Bu çalışmada, başlıkların altlarındaki bilgilere/açıklamalara (parantezlere), kişilerin kendilerinin düşünmelerine/değerlendirmelerine fırsat verebilme amacıyla ve özellikle pek fazla yer verilmemektedir. Zihinlerce/kişilerce uygun bulunmayabilecek bilgiler/parantezler gözardı edilebilir.
[ ( ) Parantez içinde yer verilmelerinin nedeni de budur! ]
[ Kavramların yanında bulunan ( ) parantezler ek bilgi ya da açıklama olarak, [] köşeli parantezler ise ayrıntı/teknik bilgi vermek üzere kullanılmıştır. ]

- Bazı/birçok sözcüğe özellikle/bilerek/belirli bir bilinçle/yaklaşımla yer verilmemiştir. Hayır! / Evet!

- Bu çalışmada, birçok sözcüğün/kavramın altında bazen "açıklama/ları" bulunmakta, bazen -özellikle ve çeşitli nedenlerden dolayı- bulunmamaktadır.

- Bazı başlıkların altına, veri/bilgi girmemizin çeşitli nedenlerinden biri ise ulaşım/erişim kolaylığı sağlamak üzere hazır veri/bilgi karşılıklarını sunmak ve dil/sözlük çalışmalarının yeterince ilgi görmemesinden dolayı maddî[üyelik ya da bağış] desteğinize/katkılarınıza başvurarak gelişmek üzeredir! [Dolayısıyla sizin de FaRkLaR Kılavuzu'na destek olabilmek amacıyla üyeliğinizi şimdi başlatmanızı dileriz! Teşekkürler!] )

- Bu çalışmanın sözlük olarak algılanmamasını/kullanılmamasını da sağlamak amacıyla ve özellikle ":"[iki nokta üst üste] ya da "...dır!" şeklinde belirtilmemiştir!

- Bu çalışmada, başlıkların [kavram ya da olguların] ne olduklarından çok, ne olmadıklarına işaret etme çabası güdülmektedir. [Bir DEĞİL!'leme çalışması olarak değerlendirilmelidir!]

- Bu çalışmada bulunan tüm karşılaştırmaların/belirtmelerin tanımlan(a)mayan, sözcük olarak karşılığı/adı tam olarak oluşturul(a)mamış, fakat zihinlerimizde karşılığı bulunan/bulunabilen "3." anlamları ve/veya ara anlamları düşünülebilir.

- Bu kılavuz/sözlük, dil(d)e/kavramlar(d)a/sözcükler(d)e ilginizin daha da artması ve sözlük/ahit kullanımını artırmayı amaçlamaktadır.

- İngilizce'ye ve öteki dillere yer verme nedenimiz, öteki dillerle karşılaştırmalı yaklaşımla bir bilince sahip olmanıza aracı/yardımcı olabilmektir.

- Zamanla buradaki birçok sözcüğün etimolojik derinliklerine ve öbür dillerdeki karşılıklarına da yer verilecektir.(Bu konuda her türlü destek ^v(ve/veya) katkınızı görmekten mutluluk duyarız!)

- Bu kılavuzdaki bilgiler, SDP(Sinir Dili Programlası)(NLP) üzerine kılavuzluk edebilir.

- Bu kılavuz, soru sorma/sorgulama, yoğun/derin düşünme aracı/vesilesi olarak kullanılabilir.

- Bu kılavuz/sözlük üzerine olan tüm katkı/destek/uyarı/yorum ve önerilerinizi görmek ve değerlendirmekten mutluluk duyarız! Ayrıca burayı tıklayarak, dille ve buradaki içerikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz kişilere tavsiye edebilirsiniz."... ile/ve/değil/yerine ..."
[bağlaçların kullanımı/okunuşu...]

- Kavramların aralarında kullanılan/bulunan
"... ile/ve/değil/yerine ..."
bağlaçları, ilgili satırı 2/3/4 kez ve ayrı ayrı şekilde okumanız ve satırları tekrarlamamak içindir.
( - UCLAR ile FARKLAR [karıştırılmamalı!]
- UCLAR ve FARKLAR [ayrı olmalarının yanısıra birlikte de düşünülebilir/kullanılabilir!]
- UCLAR değil FARKLAR [dır!]
- UCLAR yerine FARKLAR [düşünülmeli/kullanılmalıdır!] )... ile ...
[ÖNCESİ | SONRASI]

- Sözcükleri dizerken ya da "... ile" öncesiyle "ile ..." sonrası arasında bir öncelik/fark/özellik/tercih/vurgu yoktur. Her ikisini de kesinlikle birbirine karıştırmamak, her ikisinin de derinliğine/önemine ve ciddiyetine yer/destek verilmesi gerekmektedir.

- Belirlemelerin/karşılaştırmaların daha da oturması/derinleşmesi için, "ile"den sonraki sözcüğün yanına tekrar "ile"den önceki sözcüğü düşünerek/koyarak değerlendiriniz.
( "- TARİH ile GEÇMİŞ" ise "- TARİH ile GEÇMİŞ ile (TARİH)" gibi. )

EN SON YAPILMIŞ OLAN EKLEMELER
[ 06 Kasım - 16 Aralık 2017 arasında... ]

 

Bugün [16 Aralık 2017] itibariyle
Tarih bölümüne yapılmış olan eklemeler aşağıdaki gibidir.
[ 06 Kasım - 16 Aralık 2017 arasında... ]
( 7 yeni ekleme, 3 katkı )


-@ YAŞAMI ÖĞRETEN:
YAŞIMIZ
değil YAŞADIKLARIMIZ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Aralık | 13:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48402 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "ÇIKARLARIMIZI", BİRİLERİNDEN/ÖTEKİLERDEN ...:
!"ÖNDE/ÜSTTE TUTMAK"
ile/değil/yerine AYRI TUTMAK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Aralık | 13:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48400 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KUŞKULANMA ile İŞKİLLENME[Fars.]
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Aralık | 13:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48399 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BİREYLEŞME ile/ve/değil/<> BİREYSELLEŞME
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Aralık | 12:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48392 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÖZGÜRLÜK ve/||/<> EŞİTLİK ve/||/<> DAYANIŞMA
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Aralık | 13:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Aydınlanmanın doğurduğu ilkelerdir. Bunların, topluma yansıması, toplumda karşılık bulması, bir devrim niteliğinde olmakla birlikte, tarihî bir birikimi de gösterir. )

-@ İNSANIN GÜCÜ ile/ve/||/<>/< SÖZCÜKLERİN GÜCÜ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Aralık | 17:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44600 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Söz(cük)leri/ni değiştir... Dünya/n değişsin! )
( Sözcüklerin gücü anlaşılmadan, insanın gücü anlaşılmaz. )
( İnsan, dilinin ardında gizlidir. )

-@ ZORLANMA ve/||/<>/> DEĞİŞİM
[ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Aralık | 12:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35613 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kişiyi zorlamıyorsa, değiştirmeyecektir. )
( If it doesn't challenge you, it won't change you. )

 


 

TARİHSİZLİK TALİHSİZLİKTİR

 

- TARÎH ile/değil TÂRİH[< ERH | çoğ. TEVÂRÎH]
( İşe yaramadığından dolayı bir yana atılmış şey. İLE/DEĞİL Tarih. )

- TARİH BİLİNCİ ve/<> SORUMLULUK
( HISTORY and/<> RESPONSIBILITY )

- TARİH ve/< DAYANAKÇA ve/< KAYNAK

- KORKU ile/ve/değil/yerine TARİH BİLİNCİ

( Milletlerin uygarlık seviyelerini, tarih incelemelerindeki çaba ve becerilerine göre belirlemek olanaklıdır. )

- TARİH ile/değil GEÇMİŞ
( İnsanın/bireylerin tarihi olmaz, geçmişi olur. )
( Gelecek açıktır, geçmiş ise sürekli "değişir!"[değiştirilir] )
( Human/people have not history, have past. )
( [not] HISTORY with PAST )

- BELLEK ile/ve TARİH
( Bellek, sadece benzerlik ve sürekliliği temel alırken, tarih farklılık ve düzensizlikleri önemser. )
( Bellek, geçmişi sözlü gelenek içinde yaşatırken, tarih, geçmişi, yazıyla sergilemektedir. )
( Collingwood, anılar ile tarih arasında farkı, düzenli ve çıkarımsal olup olmamasına bağlamıştır. Tarih düzenli ve çıkarıma dayanan bilgi çeşididir. Anılar ise çoğu zaman bu özelliğe sahip değildir; dolayısıyla onlar tarih değillerdir. )
( MEMORY with/and HISTORY )

- TARİH ile/ve/değil SÜREÇ
( [not] HISTORY with/and PROCESS )

- TARİH ile/ve ANLAM
( İnsanın eylemlerinin incelenmesi. )
( HISTORY with/and MEAN )

- TARİH ile/ve KOŞUL/LAR
( HISTORY with/and CONDITION/S )

- TARİH ile/ve KÖKEN
( HISTORY with/and BASIS/ORIGIN )

- TARİH ile EFSANE

- TARİH ile/ve ETKİ

( HISTORY with/and AFFECT/EFFECT )

- TARİH ile/ve VERİ
( HISTORY with/and DATA )

- TARİH ile/ve UZAK GEÇMİŞ TARİHİ

- TARİHÇİ ile/değil/yerine VAKANÜVİST

- TARİH ve TELMİH

- DİL ile/ve TARİH

( LANGUAGE with/and HISTORY )

- TARİH ile/ve KÜLTÜR TARİHİ
( HISTORY with/and HISTORY OF CULTURE )

- SİYASİ/DİPLOMATİK/ASKERİ TARİH ile TARİH
( POLITICAL/DIPLOMATIC/MILITARY HISTORY with HISTORY )

- TARİH ile/ve KURAL(LARINI) ÇIKARMAK

- TARİH ile/ve TOPLUM

( Düzenli karmaşa. )
( Toplum kurallarını bilmeden, özyapılı olunamaz. )
( Patterned confusion. )
( HISTORY with/and COMMUNITY/SOCIETY )

- TARİH ve TAHİR

- TARİHE DÜŞMEK ile/ve METAFİZİĞE KAÇMAK yerine/değil BİRLİĞE GETİRMEK

( Teşbihe düşmek. İLE/VE Tenzihe düşmek. YERİNE/DEĞİL Tevhide varmak. )

- TARİHSİZ/LİK ile/ve/= TALİHSİZ/LİK
( Tarihsizlik talihsizliktir. )
( LACK OF HISTORY with/and UNLUCKY/NESS )

- TARİHSİZLİK ile/ve ALDIRMAZLIK
( "HISTORICALESSNESS" with INDIFFERENCE )

- DEĞER/LER ile/ve/<> TARİH
( VALUE/S with/and/<> HISTORY )

- TARİH ÜSTÜ ile EVRENSEL
( Her olayda evrenin tamamı yansır. )
( Kişisel olanla evrensel olan birbirinden ayrılamaz. )
( Gövde ile evren arasında bir ayrım yapılamaz. )
( Universale neque ante rem nec post rem, sed in re: Evrensel, ne nesneden önce ne de sonradır. Evrensel ya da tümel, tikel nesnelerde var olur, nesnenin kendindedir. )
( Evren, bir Armonik-Bütün'dür. )
( OVERHISTORY with UNIVERSAL )
( In every event the entire universe is reflected. )
( The particular and the universal are inseparable. )
( No distinction between the body and the universe. )

- TARİHİ DEĞER/LER ile/ve/<> TARİHİ OLAY/LAR
( HISTORICAL VALUE/S with/and/<> HISTORICAL PHENOMENON/S )

- TARİHTEN DERS ALMAK ile/ve/<> TARİHTEN GÜÇ ALMAK
( TO TAKE LESSONS FROM HISTORY VALUE/S with/and/<> TO TAKE POWER FROM HISTORY )

- NESNELER'DE: TARİH değil SÜREÇ
( Nesnelerin tarihi olmaz, süreci olur. )

- TARİH ile/ve/<> GELENEK
( Geleneğin sürüşü resmi değildir ve gönüllü olarak yapılır. )
( HISTORY with/and/<> TRADITION )

- TARİH ve/<> COĞRAFYA
( HISTORY and GEOGRAPHY )

- TARİH DÜŞÜRMEDE: TARİH-İ TAM ile TARİH-İ MÜCEVHER ile TARİH-İ MÜHMEL ile TA'MİYELİ TARİH
( Bir mısranın tüm harflerinin toplanmasıyla. İLE Sadece noktalı harflerin toplanmasıyla. İLE Sadece noktasız harflerin toplanmasıyla. İLE Çözülecek bilmece gibi düzenlemelerle yapılan. )

- MÜVERRİH[< ÎRÂH] ile VAK'A-NÜVÎS[Ar., Fars.]
( Tarih yazan, tarihçi. | Ebced hesabına göre manzûm olarak tarih düşürenler. İLE Tarihi olayları günü gününe kaydeden tarihçi. | Osmanlı'larda devletçe görevlendirilen tarih yazarı. )

 

- BAĞLANTILAR

 

- Müze Kart'ınızı Alınız!

- SANAL MÜZELER I, II

( Müzelerde geçen 1 saat, 1000 kitap okumuş kadardır. )

- Osmanlıca Lûgat - Ferit Devellioğlu

- Tarih Makaleleri - Halil İnalcık

- Tarih Makaleleri - İhsan Fazlıoğlu

- YAZMALAR

- ANADOLU MERKEZLİ DÜNYA TARİHİ

 

- ZAMAN ile/ve SEVGİ

( TIME with/and LOVE )

- GELENEK ile/ve GEREKLİLİK
( TRADITION with/and NECESSITY )

- GELENEKTE: SÜREKLİLİK ile/ve TUTARLILIK
( CONTINUITY with/and CONSISTENCE (IN TRADITION) )

- ARKAİK ile/ve GELENEKSEL

- GERİ KALMAK ile GEÇMİŞİNDEN GERİ KALMAK

( Bir yerde kalmak, ölmek demektir. )
( DEKADANS: Gerileme. )

- GEÇMİŞİNİ ÖNEMSEMEMEK ile/değil GEÇMİŞİNDEN GERİDE KALMAK

- GEÇMİŞ ile/ve/değil GEÇMİŞTEKİ

- GEÇMİŞTEN GELEN ile GEÇMİŞTEN KALAN

- GEÇMİŞE BAKMAK ve GELECEĞİ KURMAK

- DOĞRUSAL ZAMAN ANLAYIŞI ile DÖNGÜSEL ZAMAN ANLAYIŞI

( LINEAR TIME PARADIGM with VICIOUS CIRCLE TIME PARADIGM )

- DEĞER/LER ile/ve TARİH
( VALUE/S with/and HISTORY )

- EVRENSEL ile KÜRESEL
( [Ar.] ÂLEM-ŞÜMÛL ile ... )
( UNIVERSAL with GLOBAL )

- EVRENSEL ile ORTAK
( UNIVERSAL with COMMON )

- EVRENSELLEŞTİRME ile/ve SONSUZLAŞTIRMA
( UNIVERSALIZATION with/and TO GET INFINITE )

- EVRENSEL ile/ve/değil/yerine PAYLAŞILAN
( [not] UNIVERSAL with/and SHARED )
( SHARED instead of UNIVERSAL )

- EVREN ile/ve BEN/KİŞİ
( UNIVERSE with/and ME/PERSON )

- NOKTA ile/ve SONSUZ/LUK
( NOKTANIN SONSUZLUĞU )
( POINT with/and ETERNITY )

- BÖLÜNMEZLİK ve NOKTA
( INDIVISIBILITY and POINT )

- BÖLÜNEBİLME ile/ve BAŞKALIK
( DIVISIBILITY with/and DIFFERENCE/ALTERATION )

- İÇERİK DEĞER ile KÜLTÜREL DEĞER
( İç değerinizi bilmelisiniz, ona güvenmelisiniz ve günlük yaşantınızda arzu ve korkularınızı feda ederek bunu belli etmelisiniz. )
( CONTENT VALUE with/and CULTURAL VALUE )

- DEĞER ile/ve KULLANIM DEĞERİ
( THE VALUE with/and THE VALUE IN USE )

- KULLANIM DEĞERİ ile/ve UYGULANIM DEĞERİ
( THE VALUE IN USE with/and THE VALUE IN APPLYNESS )

- KULLANIM DEĞERİ ile/ve DEĞİŞİM DEĞERİ ile/ve SİMGESEL/GÖSTERİM DEĞERİ
( THE VALUE IN USE with/and THE VALUE IN CHANGE with/and SYMBOLICAL VALUE )

- DEĞER ile/ve GELENEK
( VALUE with/and TRADITION )

- KÜLTÜREL GELENEK ile/ve FELSEFÎ GELENEK
( CULTURAL TRADITION with/and PHILOSOPHICAL TRADITION )

- DEĞER ile/ve/= GEREKSİNİM
( VALUE with/and/= NEED )

- DEĞER ile/ve NİYET
( VALUE with/and INTENTION )

- VÂHİME: Gerçekliği olmayan değerler üretmek.

- TARİH ile/ve ZAMAN
( İnsan. İLE Kozmik. )
( Tarih: Amacı şerefli, yararları çok fazla ve esasları çok önemli olan bir disiplin ve ilim. )
( Zaman: Değişimleri, oluşumları ve hareketleri anlamlandırmada başvurulan kategori. )
( Tarih ile uğraşmak insanın emeği ile uğraşmaktır. )
( Tarihi, vak'a olarak görürsen, sonra sen de "Tarihî Vak'a" olursun! )
( Bugün varsan, yarın yoksun
Tarih oku, bilgin artsın
Sen dünyadan bihabersin )
( Tarih: Düzen. )
( Historia: Araştırma. )
( HISTORY with/and TIME )

- SERİ ZAMAN ile/ve NOKTASAL ZAMAN
( SERIAL TIME with/and POINTAL TIME )

- SERİ ZAMAN ALGILAMASI ile SÜREKLİ ZAMAN ALGILAMASI
( PERCEPTION OF SERIAL TIME with PERCEPTION OF CONTINUAL TIME )

- ZAMAN ile/ve/<>/değil/yerine AN/KIPI
( ÂN'ın ÂN'a geçtiği AN'daki AN! İLE/VE/<>/DEĞİL/YERİNE Zamlanmış AN. )
( "Anlamlı" bir yaşam sunar. İLE/VE/<>/DEĞİL/YERİNE Mutlu bir yaşam sunar. )
( [kökeni/etimolojisi] ZEMAN[Ar.]: Eskime, bir nesne üzerinde sürenin geçmesi. > ZAMAN: Süre, eskiye, geçmişe karışan süre.
[Ar.] Somut bir anlamı varken, gerçek bir nesneyi yansıtırken soyutlaştı. İki nesne arasında, birinden ötekine giderken geçen süreye, eskiye karışan süreye zeman denirken sonraları vakt anlamında soyut bir varlığı yansıtır oldu. )
( ... İLE/VE/<>/DEĞİL/YERİNE Göktanrı dili.(N) )
( ... İLE/VE/<>/DEĞİL/YERİNE Bilginin kaynağı. (N) | [Özdek/Madde'nin kaynağı (H).] (HN) )
( ... İLE/VE/<>/DEĞİL/YERİNE Akıllı enerji. )
( ... İLE/VE/<>/DEĞİL/YERİNE Dişil ve eril enerji olarak ikili sistemi yansıtır. )
( [Sümer Türkçesi'nde]... İLE/VE/<>/DEĞİL/YERİNE Gök Tanrı. )
( ... İLE/VE/<>/DEĞİL/YERİNE Evrenin başlangıcının simgesi. )
( Zaman, AN'ların birbirini izlemesidir. )
( Zaman sonsuzdur, ama sınırlıdır; ebediyet ise şimdi'nin zerresindedir. )
( Zaman içindeki ebediyet sadece tekrarlanıştır. )
( Zaman, yalnızca, bilinçte varolur. )
( Zaman bizi zamanın dışına götüremez. )
( Zamanın getirmiş olduğunu yine zaman götürecektir. )
( Zaman, içindeki bir deneyimdir ama deneyimleyen zaman-ötesinde. )
( Zamansızlık içinde de "ebediyen" sözcüğünün bir anlamı yoktur. )
( Batmayan güneşi bulanlar için zaman diye bir şey yoktur. )
( Zamansız olan, zamanı bilir; zaman ise zamansız olanı bilmez. )
( Zaman-ötesi olana ancak zaman-ötesi olanla erişilebilir. )
( İnandığınızı yapın ve yaptığınıza inanın. Başka her şey enerji ve zaman savurganlığıdır. )
( Nasıl, okyanusun her bir damlası okyanusun tuzunu taşırsa, öylece her AN da ebediyetin lezzetini taşır. )
( Bir kez, Şimdi'de iyice yerleşirseniz, gideceğiniz başka yer olmaz. )
( Anımsanan ile yaşanan an arasında bir an'dan bir an'a gözlemlenebilen bir temel fark vardır. Yaşanan an zamanın hiçbir noktasında, anımsanan olamaz. İkisi arasında sadece yoğunluk değil çeşit farklılığı vardır. Yaşanan an hiçbir yanılgıya yer vermeyecek biçimde öyledir. )
( Yaşanan an gerçektir, halbuki anımsananda bir hayli kararsızlık ve belirsizlik vardır. )
( Yaşanan anı eşsiz kılan nedir? Apaçıktır ki, sizin mevcut olduğunuz duygusu. Bellekte ve beklentide, bunun gözlem altındaki bir zihinsel hal olduğu hakkında açık ve belirgin bir duygu vardır; yaşanan anda ise bu duygu en başta, bir hazır bulunuş ve farkında oluş duygusudur. )
( ÂN-I GAYRI MUNKASİM: BÖLÜNEMEYECEK OLAN AN! )
( Mutlak, zamandan öncedir. )
( Bellek ve beklenti olmadıkça zaman da yoktur. )
( Ne içindeyim zamanın
Ne de tümüyle dışında
Yekpâre, geniş bir ÂN'ın
Parçalanmaz akışında )
( Yüzünü toprağa indir dem-be-dem
Dem bu demdir dem bu demdir dem bu dem )
( Dem, bu demdir, dem, bu dem!
Dem, bu demdir, dem, bu dem! )
( An, bu andır, an, bu an!
An, bu andır, an, bu an! )
( DÜNYA, BU DÜNYA
AĞLATIRKEN GÜLDÜRÜR

DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!

RÜYA, BU RÜYA
KİM GÖRÜR, KİM GÖRDÜRÜR

DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!

DÜNYAYA BAK, DOYA DOYA SEYRET!
HAYRETTEYİM, HAYRET!
DÜNYAYA BAK, DOYA DOYA SEYRET!
HAYRETTEYİM, HAYRET!

DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!

NE GEÇMİŞ VAR, NE GELECEK!
DEM, BU DEMDİR, BARIŞALIM!
HAYALLER KURUP EĞLENEREK!
DEM, BU DEMDİR, BULUŞALIM!

DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!
DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!

DÜNYA, BU DÜNYA
BOŞA SIKMA CANINI!
DÜNYA, BU DÜNYA
SATMIŞIM ANASINI!

DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!

DÜNYAYA BAK, DOYA DOYA SEYRET!
HAYRETTEYİM, HAYRET!
DÜNYAYA BAK, DOYA DOYA SEYRET!
HAYRETTEYİM, HAYRET!

DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!
DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!

NE GEÇMİŞ VAR, NE GELECEK!
DEM, BU DEMDİR, BARIŞALIM!
HAYALLER KURUP EĞLENEREK!
DEM, BU DEMDİR, BULUŞALIM!

DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!
DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!
DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!
DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!
DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!
DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!
DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!
DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!
DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!
DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!

NE GEÇMİŞ VAR, NE GELECEK!
DEM, BU DEMDİR, BARIŞALIM!
HAYALLER KURUP EĞLENEREK
DEM, BU DEMDİR, BULUŞALIM!

NE GEÇMİŞ VAR, NE GELECEK!
DEM, BU DEMDİR, BARIŞALIM!
HAYALLER KURUP EĞLENEREK
DEM, BU DEMDİR, BULUŞALIM!

DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!
DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!

DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!

MAZHAR ALANSON )
( [Fars.] RÛZİGÂR/ZAMAN ile/ve/<>/değil/yerine DEM )
( [Ar.] LÂHZE: An. Göz ucu ile bir kere bakıncaya kadar geçen zaman. )
( [Ar.] VEHLE: Dakika, An. ["O günün vehrinde" DEĞİL "O günün vehlinde"] )
( CARPE DIEM: GÜNÜ/ÂNI/YAŞANANI YAŞA/YAKALA! [Lat.] [günlük yaşa değil!] )
( HAKUNA MATATA: AN'I YAŞA! [Kenya dilinde] )
( [not] TIME with/and/<> MOMENT )
( MOMENT instead of TIME )
( [Lat.] TEMPUS cum/et/<> ... )
( [Alm.] ZEIT mit/und/<> MOMENT )
( [Fr.] TEMPS avec/et/<> MOMENT )
( [İt.] TEMPO con/e/<> ATTIMO/MOMENTO )
( [İsp.] TIEMPO con/y/<> MOMENTO/RATO )
( CHRONOS ile/ve/<>/değil/yerine CAIROS )
( Time exists in consciousness only. )
( Time is a succession of moments. )
( Time is an inner experience but the experiencer is timeless. )
( The absolute precedes time. )
( [Sansk.] KALA ile/ve/<>/değil/yerine ZEN )
( [Çince]... ile/ve/<>/değil/yerine LAN )

- ZAMAN: UD ve ÖD
( Sümerce'si. VE Türkçe'si. )

- VAKİT ile ZAMAN

- ZAMAN ve HAREKET

( Zaman hareketin miktarıdır. )
( TIME and MOVEMENT )

- ZAMAN ve ZEMİN
( Terazi var, tartı var, herşeyin bir zamanı var. )
( TIME and PLACE )

- ZAMAN ile/ve/= FIRSAT
( TIME with/and/= OPPORTUNITY )

- ZAMANI ARTIRMAK ile/değil ETKİ ALANINI GENİŞLETMEK

- ZAMAN ile/ve ZAMANDA (OLAN)

- ZAMAN VE MEKÂN ALGILAMALARI/YORUMLAMALARI
:
( * MUTLAK
* ZİHNÎ, MUTLAK
* ZİHNÎ
* İLİŞKİ )
( İnsan, mekândan zamana geçiştir. )

- BOŞ ZAMAN değil BOŞA GEÇEN ZAMAN

- KISA VADELİ YARAR-UZUN VADELİ ZARAR ile/değil/yerine ÂN'I YAŞAMAK

- !ZAMAN VE ZAMANE'DEN ŞİKÂYET

- [Ar.] EBED/Î, BENGİ ile/ve EZEL/Î

( Sonu olmayan gelecek zaman. İLE/VE Öncesi olmayan geçmiş zaman. )
( Ezel ve ebed nedir? ŞİMDİ'dir! )
( Varlık'ın gelecekte takdir edilen zaman içerisindeki sınırsızca sürekliliği. İLE/VE Varlık'ın geçmişte takdir edilen zaman içerisindeki sınırsızca sürekliliği. )
( Ezel ve ebed, ikisi birden önsüzlüğü ve sonsuzluğu bildirir. )
( [Fars.] CÂVİDÂN ile/ve ... )

- SERMED ile/ve DEHR ile/ve ZAMAN
( Sabitin sabite nispeti. İLE/VE Sabitin mütegayyire nispeti. İLE/VE Mütegayyirin mütegayyire nispeti. )

- ZAMAN ve/<> UZAY
( Zaman ve uzayın kökeni, her bir neden-sonuç zincirinin ilk nedeni olarak deneyimlenebilir. )
( Bir kez zaman ve uzayı gerçek olarak kabul etmişseniz, kendinizi de ufacık, önemsiz ve kısa ömürlü sayacaksınız. )
( Zaman ve uzayın içinde değilsiniz, zaman ve uzay sizin içinizdedir. )
( Tüm uzay ve zaman zihindedir. )
( Siz uzay ve zaman ötesisiniz! )
( Zaman ve uzay zihinde, zihne ait olduklarından, siz zaman ve uzayın ötesindesiniz, ebedi ve her yerde hazır olan. )
( TIME and/<> SPACE )
( The origin and the end of all manifestation, the root of time and space, the prime cause in every chain of causation. )
( Once you accept time and space as real, you will consider yourself minute and short-lived. )

- MEKÂN ile/ve HAYYİZ(TEHAYYÜZ)(YER KAPLAYAN)
( [Sansk.] DİL ile/ve ... )

- HER ZAMAN ile "HER ZAMAN"I
( Genelin içinde düşünülen zaman. İLE
Özelliği/farkı olan üzerine düşünülen "ZAMAN"ı. )
( EACH TIME with EVERYTIME )

  

Bugün [16 Aralık 2017] itibariyle
Tarih bölümüne yapılmış olan eklemeler aşağıdaki gibidir.
[ 06 Mart 2012 - 16 Aralık 2017 arasında... ]
( 1437 yeni ekleme, 1035 katkı )


-@ YAŞAMI ÖĞRETEN:
YAŞIMIZ
değil YAŞADIKLARIMIZ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Aralık 2017 | 13:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48402 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "ÇIKARLARIMIZI", BİRİLERİNDEN/ÖTEKİLERDEN ...:
!"ÖNDE/ÜSTTE TUTMAK"
ile/değil/yerine AYRI TUTMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Aralık 2017 | 13:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48400 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KUŞKULANMA ile İŞKİLLENME[Fars.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Aralık 2017 | 13:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48399 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BİREYLEŞME ile/ve/değil/<> BİREYSELLEŞME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Aralık 2017 | 12:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48392 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÖZGÜRLÜK ve/||/<> EŞİTLİK ve/||/<> DAYANIŞMA
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Aralık 2017 | 13:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Aydınlanmanın doğurduğu ilkelerdir. Bunların, topluma yansıması, toplumda karşılık bulması, bir devrim niteliğinde olmakla birlikte, tarihî bir birikimi de gösterir. )

-@ İLERİ GİDEBİLMEK ve/||/<>/< GERİ GİDEBİLMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Ekim 2017 | 21:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48184 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ OSNABRUCKER ve/||/<> ÇANAKKALE
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Ekim 2017 | 01:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48127 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çanakkale Anıtı bulunmaktadır. VE/||/<> Almanya'nın, Osnabrucker kenti adına bir park bulunmaktadır. )

-@ ÖZNEL ÖZGÜRLÜK ve/||/<>/< NESNEL DÜZEN
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ekim 2017 | 16:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48010 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Nesnel düzen olmadan, öznel özgürlük, yalnızca bir kapristir, anarşidir, karmaşadır. Öznel özgürlük, devlet olmadan gerçekleştirilemez. )

-@ KAVRAMIN:
AKILSALLIĞI
ile/değil TARİHSELLİĞİ
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ekim 2017 | 16:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48006 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tüm filozoflarda. İLE/DEĞİL Hegel'de. )

-@ TAKDİS[Ar.] değil/yerine/= KUTSAMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Eylül 2017 | 23:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47966 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TAHAKKÜM[Ar.] değil/yerine/= BASKI, ZORLAMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Eylül 2017 | 20:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47917 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TABLET[Fr. TABLETTE] değil/yerine/= BELGE
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Eylül 2017 | 20:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47891 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Düz ve yassı biçimli, çiğnenecek ya da yutulacak madde. | Eski uygarlıklardan kalma, pişmiş ya da güneşte kurutulmuş kilden yapılmış, üzerinde çivi yazısı ile metin yazılı belge. )

-@ TAAMMÜM]Ar.} değil/yerine/= YAYILMA, GENELLEŞME
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Eylül 2017 | 23:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47880 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KARIŞTIRMAK ile İÇ İÇE GEÇİRMEK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Eylül 2017 | 19:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47834 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] İSTÎLÂ ile/ve/||/<>/> SÖMÜRÜ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Eylül 2017 | 18:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47771 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ CİZYE ile HUMUS ile FEY
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Ağustos 2017 | 12:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47724 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "KAFANIN ÇALIŞMASI" ile/ve/değil/+/||/<>/> KAFANIN ÇALIŞTIRILMASI
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Ağustos 2017 | 21:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47699 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zekâ. İLE/VE/DEĞİL/+/||/<>/> Akıl. )

-@ TEDBİR-İ MENZİL ile/ve/||/<>/> TEDBİR-İ MEDÎNE/MÜDÜN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ağustos 2017 | 21:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47685 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Aileyi/topluluğu yönetmek. İLE/VE/||/<>/> Kenti/toplumu yönetmek. )

-@ ŞOVENİZM[Fr. CHAUVINISME] ile DÜŞMANLIK
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ağustos 2017 | 18:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47675 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kendi ulusunu öne çıkararak değişik ırk ve uluslar arasında düşmanlık yaratmayı amaçlayan ve bu yolda kışkırtmada bulunan aşırı akım. İLE ... )

-@ ŞİFÂHEN ile/ve/||/<> ŞİFÂHÎ[>< TAHRİRÎ]
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ağustos 2017 | 03:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47649 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ağızdan, sözle söyleyerek. İLE Sözlü. )

-@ ŞEŞPER[Fars.] değil/yerine/= TOPUZ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ağustos 2017 | 20:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47630 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Savaş araçlarından, altı dilimli topuz. İLE ... )

-@ TARİH ile ŞEHNÂME[Fars. ŞEH+NÂME]
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ağustos 2017 | 18:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47609 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Hükümdarların niteliklerini, üstün başarılarını anlatan, mesnevi biçiminde yazılmış manzume. | Manzum olarak yazılmış tarih. )

-@ ŞEH = ŞAH
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ağustos 2017 | 18:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47608 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GEMİ ile ŞAYKA[Macarca SAJKA]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Ağustos 2017 | 23:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47590 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Türkler'in, Karadeniz'deki ırmak kıyılarının korunmasında, Rus Kazaklar'ın kıyılara saldırmada kullandıkları altı düz, yayvan gemi. )

-@ "TARTIŞMA" KONUSU ile/ve/değil/yerine/||/<>/> ARAŞTIRMA KONUSU
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Ağustos 2017 | 15:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47555 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GÖĞÜS KASI "GELİŞTİRMEK" ile/ve/değil/yerine/||/<> GÖZ KASI GELİŞTİRMEK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Temmuz 2017 | 23:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47520 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "ÖNYARGI" ile/ve/değil/||/<>/> "SONUÇ ODAKLILIK"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Temmuz 2017 | 01:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47518 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BECERİ:
SÖYLEMEK
değil/yerine DİNLEMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Temmuz 2017 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47509 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dinlemeyenler, öğrenemezler.
Öğrenemeyenler, bilemezler.
Bilemeyenler, olamazlar. )

-@ YAŞAMIN:
ANLAŞILMASI
ile/ve/||/<>/> YAŞANMASI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Temmuz 2017 | 10:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47503 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Geriye doğru. İLE/VE/||/<>/> İleri doğru. )

-@ SÜVÂRİ[Fars. SEVÂRÎ] ile SÜVÂRİ[Fars. SEVÂRÎ]
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Temmuz 2017 | 22:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47468 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Atlı. | Atlı asker. İLE Ticaret gemilerinde kaptanlık yapan kişi. )

-@ SÜRYANİ[Ar.]
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Temmuz 2017 | 21:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47454 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Samiler'in, Aramî kolunun doğu bölümünde olan bir Hristiyan topluluğu ve bu topluluktan olan kişi. )

-@ GECİKME ile "SÜRÜNCEME"
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Temmuz 2017 | 21:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47452 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Bir işin, sonuçlanıncaya kadar boş yere uğradığı gecikmelerin tümü. )

-@ İLELEBET[Ar.] değil/yerine/= SÜRGİT
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Haziran 2017 | 18:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47440 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ VAK'A-NÜVİS[Ar., Fars.]/KRONOGRAF değil/yerine/= SÜREYAZAR
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Haziran 2017 | 18:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47438 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MEDÂR-I İFTİHÂR değil/yerine/= ÖVÜNME NEDENİ/ARACI
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Haziran 2017 | 18:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47436 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DEVAM EDEN değil/yerine/= SÜREGELEN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Haziran 2017 | 18:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47435 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SUNAK
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Haziran 2017 | 12:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47374 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tapınaklarda, üzerinde günlük yakılan, dinî tören yapılan taş masa. )

-@ SULTAN[Ar.] ile SULTAN ile "SULTAN"
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2017 | 23:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47370 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Müslüman, özellikle Sünni hükümdarların kullandıkları unvan, padişah. | Padişahların erkek ve kız çocukları ile anne ve eşlerine verilen unvan. İLE Bektaşi azizi. İLE Belirli bir alanda en üst düzeyde olanlar için kullanılan bir söz. )

-@ SULTA[Ar.]/OTORİTE değil/yerine/= YETKE
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2017 | 23:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47369 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SULH[Ar.] değil/yerine/= BARIŞ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2017 | 22:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47366 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KAVRAMAK ve/||/<>/> HEYECAN
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2017 | 19:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ VALİ ve/||/<> VELİ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2017 | 17:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47351 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [Koruyucu] Dışta. VE/||/<> İçte. )

-@ DÜZELTME ile/ve/değil/<>/> GELİŞTİRME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2017 | 16:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47344 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İŞGAL ile/değil YAYILMA
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2017 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47341 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ŞAŞKINLIK(/HAYRET) ile/ve/<>/> KUŞKU
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2017 | 16:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47332 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KÖKEN ve/||/<> DOĞUŞ
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2017 | 16:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47331 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DENEYİM:
YAŞLANARAK
değil YAŞAYARAK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2017 | 19:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47274 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ FETVÂ ile KAZA-İ KARAR
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mayıs 2017 | 18:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47269 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SPEKÜLATİF[Fr., İng.] değil/yerine/= KURGUSAL | SAPTIRICI
[Bölüm: YAZIN] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mayıs 2017 | 11:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SPEKÜLASYON[Fr., İng.] değil/yerine/= KURGU
[Bölüm: YAZIN] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mayıs 2017 | 11:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47226 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ NUTUK/HİTÂBE/DİSKUR değil/yerine/= SÖYLEV
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mayıs 2017 | 11:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47223 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SÖYLENCE ile SÖYLENTİ
[Bölüm: YAZIN] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mayıs 2017 | 11:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ FECR-İ ÂTÎ ile/ve/<>/> MİLLÎ EDEBİYAT
[Bölüm: YAZIN] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Nisan 2017 | 02:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47176 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )
( )

-@ ALİ ŞİR NEVÂÎ
[Bölüm: YAZIN] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Nisan 2017 | 02:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47172 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İlk hamse ve tezkireyi yazmıştır. )

-@ KOŞUK = KOŞMA = GAZEL
[Bölüm: YAZIN] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Nisan 2017 | 02:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47165 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İslâm'dan önce. = Halk yazınında. = Divan yazınında. )

-@ SAGU = AĞIT = MERSİYE
[Bölüm: YAZIN] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Nisan 2017 | 02:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47164 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İslâm'dan önce. = Halk yazınında. = Divan yazınında. )

-@ KORKAK ile/ve/<> KAYPAK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Nisan 2017 | 11:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47108 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YALIN/LIK ile/ve/<> YETKİN/LİK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Nisan 2017 | 11:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47106 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "MERKEZCİLİK":
TEO
ile/ve/<>/> HOMO ile/ve/<>/> ETNO ile/ve/<>/> GEO ile/ve/<>/> EGO ile/ve/<>/> ECO
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Nisan 2017 | 17:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47102 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YIRTICI ile/ve/<> YIKICI
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Nisan 2017 | 17:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47099 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] AYRIŞ(TIR)MA ile/ve/<> YABANCILAŞ(TIR)MA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Nisan 2017 | 17:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47097 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MAĞARA ve/> MAĞAZA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Nisan 2017 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47096 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İŞLET FİİLİN, DUYSUN KULAĞIN ve/||/<> SADECE İŞİNİ YAP, BIRAK ULUSUNLAR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Nisan 2017 | 00:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47085 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "HERŞEYİN ANLAMINI ÇÖZMEK" ve/=/||/<>/> HİÇBİR ŞEYİN ANLAMININ, (PEK DE FAZLA) OLMADIĞINI ANLAMAK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Nisan 2017 | 00:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47083 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SAHİP OLMAK ve/||/<>/< AİT OLMAK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Nisan 2017 | 19:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47058 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SİNİK ile SİNİK/KİNİK[Fr. < Yun.]
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Nisan 2017 | 18:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47054 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sinmiş, yılmış, pusmuş. İLE Kinizm yanlısı.[KİNİZM: İnsanın, erdem ve mutluluğa, hiçbir değere bağlı olmadan, tüm gereksinimlerinden sıyrılarak, bağımsız olarak erişebileceğini savunan, Antisthenes'in öğretisi.] )

-@ OYUNUN KURALLARINI ÖĞRENMEK ve/||/<>/> OYNAMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Nisan 2017 | 05:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47033 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Önce. VE/||/<>/> Sonra. )

-@ "DÜŞMEMEK" değil/yerine KALKABİLMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Nisan 2017 | 04:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47026 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hiç. DEĞİL/YERİNE Her düştüğünde. )

-@ "DERİN OLAN" değil KISA OLAN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Nisan 2017 | 04:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47024 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kuyu. DEĞİL İp. )

-@ GİZ/SIR[Ar.] ile SIR
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Mart 2017 | 02:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46996 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Varlığı ya da bazı yönleri açığa vurulmak istenmeyen, gizli kalan, gizli tutulan şey. | İnsan usunun, yeterince açıklık getiremediği şey. | Bir işin, bir şeyin, dikkat, yetenek, deneyim ve sezgi yardımıyla kavranabilen, en zor, en ince yanı. | Bir amaca ulaşmak için kullanılan, başvurulan, özel ve gizli yazılar yazdırılan kişi. İLE Bazı nesnelere parlaklık vermek, dış etkilerden korumak, sızmalarını önlemek gibi amaçlarla sürülen, saydam ya da donuk vernik. | Aynaların arkasına ve kaplam metal eşyanın yüzüne sürülen, ince, metal tabaka. )

-@ SINIK ile SINIK
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Mart 2017 | 02:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46995 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kırık, çıkık. İLE Yenilmiş, bozguna uğramış. )

-@ SINAMA ile SINAYIŞ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Mart 2017 | 02:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46993 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Değerini anlama, gerekli niteliği taşıyıp taşımadığını bulmak için birini, bir nesneyi ya da bir düşünceyi yoklamak, denemek. | Bilgisini, yeteneğini, yeterliliğini ya da niteliğini yoklamak. İLE Sınama eylemi ya da biçimi. )

-@ SIĞINIK ile SIĞINTI
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mart 2017 | 16:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46986 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Başka bir ülkeye ya da yere sığınmış olan kişi. İLE Bulunduğu yerde kalması istenmeyen, varoluşu gereksiz görülen kişi. )

-@ SFENKS[Yun.] değil/yerine/= YONTU
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mart 2017 | 15:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46979 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yunan mitolojisinde, geçen yolculara, bazı bilmeceler sorarak, bilmeyenleri yuttuğuna inanılan söylence canavarı. | Mısır'da, eski Mısır'lılar çağından kalma kadın başlı, aslan gövdeli yontu. )

-@ ŞURTA ile SAHİBÜ'Ş-ŞURTA
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mart 2017 | 15:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46957 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Önde gidip düşmanla savaşan asker. | Yelkene uygun rüzgâr. İLE Başkent ve öteki büyük merkezlerde, asayiş, şurta teşkilâtı tarafından sağlanırdı. Başlangıçta kadılık makamına bağlı olarak çalışan ve kadıların verdiği cezaları uygulayan bu teşkilât, bir süre sonra müstakil hale getirilmiştir. Görevi, suçluları takip ederek yakalamak olan şurta teşkilâtının başında, merkezde, genellikle nüfûzlu ailelerden seçilen bir görevli bulunurdu. Kentlerde, valilerin emrinde çalışan şurtanın görevi de asayişi korumak ve suçluların yakalanmasını sağlamaktı. )

-@ EFSANE[Ar.] değil/yerine/= GÜZELLEME
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mart 2017 | 15:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46955 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BİLİNCE AÇIK ve/||/<> ANLAŞILIR
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mart 2017 | 14:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46951 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SERVET[Ar.] değil/yerine/= VARLIK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Mart 2017 | 13:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46920 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SERMAYE[Fars.]/KAPİTAL değil/yerine/= ANAMAL
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mart 2017 | 19:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46912 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SERKEŞ[Fars.] değil/yerine/= KAFA TUTAN, BAŞKALDIRAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mart 2017 | 19:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46911 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ADÂLET ve/||/<>/< HAKİKAT
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mart 2017 | 16:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46906 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Toplumsal kurumların birincil erdemi. VE/||/<>/< Düşünce düzenlerinin birincil erdemi. )

-@ ASABİYET ile/değil/yerine/>< ADÂLET
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mart 2017 | 16:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46905 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HIPOPE:
İKİ KÜRELİ
ile/ve/<> DÖRT KÜRELİ
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mart 2017 | 15:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46903 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( EUDOXOS )

-@ BİLİMSEL DEVRİM:
BRAHE
ve/<> KEPLER ve/<> GALILEO
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mart 2017 | 15:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46901 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KOPERNİK:
"MODERN ASTRONOMİNİN İLKİ"
değil
ANTİK EVREN ANLAYIŞININ, SON TEMSİLCİSİ

[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mart 2017 | 15:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46900 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KORKU + BİLGİSİZLİK = NEFRET
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mart 2017 | 15:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GENEL GERÇEKLİK ile/ve/||/<>/>/< ETKİLİ GERÇEKLİK
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Mart 2017 | 12:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46896 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "GÜÇLÜLÜK" ve/||/<>/> KIRILGANLIK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart 2017 | 12:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46893 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ALGILAYIŞ ile/ve/<> DENEYİM
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart 2017 | 12:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46890 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ !KÖLE ile !SERF[Lat.]
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mart 2017 | 15:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46881 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Derebeylik toplum düzeninde, toprakla birlikte alınıp satılan köle. )

-@ SERDETMEK[Ar.] değil/yerine/= İLERİ SÜRMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mart 2017 | 15:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46877 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İLM-İ MEDENİYE(T) ile/ve/||/<> İLM-İ SİYÂSE(T)
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mart 2017 | 00:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46867 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SENATO[İt.]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Mart 2017 | 14:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46858 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Eski Roma'da, yöneticiler meclisi. | Bazı ülkelerde, yaş ve eğitimlerine göre seçilmiş parlamento üyelerinden oluşan meclis. | Üniversite yasasına göre seçilen e rektör başkanlığında toplanan yüksek karar organı. | Senatörlerin toplandıkları yer. )

-@ [ne yazık ki] "SONUÇ ODAKLILIK" ve/||/<>/>/< HİLEKÂRLIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Mart 2017 | 23:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46829 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "KÖTÜMSERLİK" değil/yerine/>< KONUŞABİLMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Mart 2017 | 23:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46824 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Konuşabilirsek, "kötümserlik" oluşmaz. )

-@ DAKİK DİL ve/||/<>/> SAHİH TASAVVUR
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Mart 2017 | 21:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46805 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KENDİMİZİ:
"YÜCELTMEK"
değil/yerine DÜZELTMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Mart 2017 | 20:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46789 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ LÂ-YETEZELZEL[Ar.] değil/yerine/= SARSILMAZ | GÜVENİLİR
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Mart 2017 | 15:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46773 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SAYIM/TÂDÂT[Ar.] ile SAYIMLAMA/SAYIMBİLİM/İSTATİSTİK ile SAYIŞ ile SAYIŞMA
[Bölüm: matematik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mart 2017 | 00:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46768 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sayma eylemi. İLE Bir dizi olayın ya da sayı ile gösterilen olguların, yöntemli öbekleştirilmesine dayanan ve ilkelerini, olasılık kuramlarından alan, matematiğin uygulamalı dalı. İLE Sayma eylemi ya da biçimi. İLE Takas. | Çocuk oyunlarında, sayı sayarak, ebeyi belirleme. )

-@ SAVLET/HAMLE[Ar.] değil/yerine/= ATILIM
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Mart 2017 | 03:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46757 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SATVET[Ar.] değil/yerine/= (ZORLU/SİNDİRİCİ) GÜÇ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Mart 2017 | 02:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46752 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SATİR[Fr.] değil/yerine/= YERGİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2017 | 15:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46750 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HALK OYLAMALARINDA:
1961
ile 1982 ile 1987 ile 1988 ile 2007 ile 2010
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2017 | 00:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46737 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

-@ [ne yazık ki]
KÖTÜLERİN, "BASKISI"
ile/değil/||/<> İYİLERİN, KAYITSIZLIĞI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Mart 2017 | 10:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46706 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SARICA ile SARICA
[Bölüm: Hayvanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat 2017 | 21:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46702 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yabanarısı. | Sarıyı andıran, sarıya yakın. İLE Eyalet valilerinin buyruğundaki başıbozuk asker. )

-@ [Ar.] SANDIK ile SANDUKA
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat 2017 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46679 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İçine türlü şeyler konulan, tahtadan, dört köşe, kapaklı ev eşyası. | Bir kurumda, para alınıp verilen yer. | Banka. | Yapılarda, kum, çakıl gibi şeyleri ölçmek için kullanılan, üstü ve altı açık, dört köşeli tahtadan ölçü. | Mahalle tulumbacılarının, omuzda taşıdıkları, sandık biçimi tulumba. İLE Mezarın üzerine yerleştirilmiş, tabut büyüklüğünde tahta ya da mermer sandık. )

-@ "AZAPHANE" (DERESİ) değil AZEPHANE DERESİ
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat 2017 | 14:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46676 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İstanbul - Ankara yolunda. )

-@ TÜZE'NİN TEMEL İLKELERİ - ULPIAN[M.S. 170 - 223]:
ONURLU YAŞAMAK
ve/||/<> BAŞKASINI İNCİTMEMEK ve/||/<> HERKESE, HAKKINI TESLİM ETMEK
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat 2017 | 14:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46675 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KİBİR değil/yerine/>< ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat 2017 | 06:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46672 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Büyük görünme. / Küçüklüğün ölçüsü. DEĞİL/YERİNE/>< Küçük görünme. / Büyüklüğün ölçüsü. )

-@ ATÂLET[Ar.] değil/yerine/= EYLEMSİZLİK/SÜREDURUM
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Şubat 2017 | 16:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46659 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SALKIM ile SALKIM
[Bölüm: Bitkiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Şubat 2017 | 16:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46656 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Üzüm gibi, çoğu bir sap üzerinde, birarada bulunan yemiş. | Ana saptan çıkan yan çiçeklerin sapları, hep aynı uzunlukta olan çiçek durumu. | Baklagillerden, salkım durumunda mor çiçekler açan ve çoğu asma gibi çardağa sarılan ağaç türü ve çiçeği. İLE Topla atılan demir parçaları. )

-@ SAKÎM[Ar. < SAKAMET] değil/yerine/= BOZUK/YANLIŞ/EKSİK
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Şubat 2017 | 14:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46642 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hasta, hastalıklı. | Yanlış. | Rivâyeti doğru, sağlam olmayan hadîs. )

-@ [ne yazık ki] YALAKALIK/DALKAVUKLUK ile/ve/<> YARDAKÇILIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Şubat 2017 | 13:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46635 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/<> Özellikle kötü işlerde birine yardım eden kişi. )

-@ ACEM ile/ve/<>/= ARAP OLMAYAN
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Şubat 2017 | 00:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46634 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İHTİYAT/LI[Ar.] değil/yerine/= SAKINMA/SAKINGAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Şubat 2017 | 14:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46627 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Herhangi bir korku ya da düşünce ile bir şeyi yapmaktan uzak uzak durmak, içtinap etmek. | Olabileceği düşünülen kötülüklere karşı önlemler almak. | Korumak, esirgemek, gözetmek. )

-@ SAİKA[Ar.] değil/yerine/= YILDIRIM | NEDEN
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Şubat 2017 | 13:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46620 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SAHİH[Ar.] değil/yerine/= DOĞRU
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Şubat 2017 | 12:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46618 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SAĞLAMA ile SAĞLAMA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Şubat 2017 | 12:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46614 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir işin olması için gerekli durumu, koşulları hazırlamak. | Elde etmek, sahip olmak. | [mat.] Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak. İLE Yolun sağ yanına geçmek. )

-@ OLUŞ ve/||/<>/>/< SONSUZLUK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Şubat 2017 | 22:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46611 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İkisinin de tek sözcüğü/aracı... "... bile değil!" )

-@ [ne yazık ki] NİCELİK EGEMENLİĞİ ile/ve/<> DEĞERSİZLİK ile/ve/<> GÖRELİLİK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Şubat 2017 | 16:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46610 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "SAHİPLENME" ile/değil/yerine/< AİDİYET
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Şubat 2017 | 16:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46606 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kentte. İLE/DEĞİL/YERİNE/< Köyde, doğada. )

-@ TÜZE ve/||/<>/>/< USSALLIK
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Şubat 2017 | 15:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46603 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YIKILMIŞ ile/ve/<> TERK EDİLMİŞ
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Şubat 2017 | 15:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46601 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BAŞLANGIÇ ve/||/<> EMEK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Şubat 2017 | 15:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46600 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] !İFTİRA ile !İFK
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Şubat 2017 | 15:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46598 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Birine, aslı olmayan bir suç yükleme. İLE Bir suçu, birine yükleme. )

-@ "DENGİNİ" ARAYAN değil/yerine KENDİNİ ARAYAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Şubat 2017 | 01:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46595 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Küçük zihinliler". DEĞİL/YERİNE İleri zihinliler. )

-@ UTANMA ile/ve/||/<> KENDİNE YAKIŞTIR(A)MAMA
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 20:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46590 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜZÂYEDE[Ar. < ZİYÂDE] değil/yerine/= ARTIRMA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 16:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46586 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HİZMETLİ ile MÜTEFERRİKA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 15:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46571 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Küçük giderler için ayrılan para. | Güvenlik örgütünde, kuşkulu kişilerin ilgili yerlere gönderilmek üzere geçici olarak barındırıldıkları bölüm. | Sultan, vezir ve daha başka devlet büyüklerinin yanında, türlü hizmetlerde bulunan. )

-@ MÜTEESSİF[Ar.] değil/yerine/= ÜZÜLEN, ACIYAN
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 15:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46568 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜTEBAHHİR[Ar.] değil/yerine/= GENİŞ/DERİN BİLGİSİ OLAN
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 15:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46563 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜTAREKE[Ar.] değil/yerine/= ATEŞKES / BIRAKIŞMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 15:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46559 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜŞÂHEDE[Ar. < ŞUHÛD] değil/yerine/= GÖRME | GÖZLEM
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46549 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜSTENSİH[Ar. < NESH] değil/yerine/= ÇOĞALTAN
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 14:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46541 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] !MÜSTEMLEKE[Ar.] değil/yerine/= SÖMÜRGE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 14:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46539 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜSTEBAD[Ar. < BU'D] değil/yerine/= OLACAĞI SANILMAYAN/UZAK GÖRÜLEN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 13:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46535 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜSTAİT[Ar.] değil/yerine/= DOĞUŞTAN YETENEKLİ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 13:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46532 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SALSA ile BACHATA ile MAMBO ile MERENGUE ile SAMBA ile RUMBA ile CHA CHA CHA ile PASO DOBLE ile JIVE
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 10:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46525 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dünyanın her yerinde bilinen Salsa, Avrupa'da, Karayipler'de, özellikle Küba ve Porto Riko'da, Orta Amerika'da, Panama, Guatemala ve New York'un Latin kolonilerinde çok gelişir. Elektrikli çalgıların da kullanıldığı Salsa danslarında, Afrika kökenli vurmalı çalgılar ve bakır üflemeli sazlar büyük rol oynar. Salsa'da, şarkılar her zaman İspanyolca olup şarkıların başlıca İşlevleri, dans figürlerine eşlik etmektir. Dünyanın belirli bölgelerinde, belirgin olarak ötekilerden ayrılan Salsa stilleri vardır. Birbirlerinden farklı figürlere sahip olan Salsa'nın tarzları, aynı dansın farklı yaklaşımları ve felsefeleri olarak kabul edilebilir.

İLE

1980'lerde, Dominik Cumhuriyeti'nde, turizmin gelişmesi ve ülkenin dünyaya açılması sonucu popülerliği artan Bachata, içinde aşk, tutku gibi duyguları yansıtan romantik şarkılarla yapılan bir dans türüdür. Bachata, ayrıca, ülkemizde Salsa'dan sonra en çok yeğlenen, yakın eşli bir danstır.

İLE

Küba'da ortaya çıkan Mambo, Kuzey Amerika'daki, Swing ve Rock gibi türlerden etkilenerek günümüzde yapılan biçimini alır. Erkek dansçının sol ayakla başladığı ve ağırlık merkezini ise kalça olarak belirlediği bu dans türü, en yaygın şekilde Küba'da karşımıza çıkar. 1950'li yıllarda, Avrupa tarafından da tanınan Mambo, kıtaları aşan bir dans olarak tüm dünyaya yayılır.

İLE

Dominik Cumhuriyeti'nin yerel dansı olan Merengue, özellikle küçük ve kalabalık dans salonlarına karşı oynanan bir dans türüdür. Oldukça hareketli figürler içeren Merengue, öğrenilmesi kolay, doğaçlamaya açık bir "eğlence" dansı olarak da bilinir. Çiftlerle değil, bir çember şeklinde uygulanan Merengue, hızlı ayak hareketleri, omuzların silkilmesi ve kıvrak kalça hareketleri, bu dansın ana yapısını oluşturur.

İLE

Samba, Brezilya'nın Rio kentinde düzenlenen karnavallarda, kutlama ve eğlenceyi temsil eden dans olarak bilinir. Brezilya müziğine ait kuvvetli bir davulun da yer aldığı, özgün bir müziğe sahip olan Samba, Rio Karnavalı'ndaki dansçıların, gösterişli giysileriyle gösteriye dönüşür. Karnavallarda yapılan bu tip Samba, daha gelişmiş bir biçim olan Uluslararası Samba'dan farklıdır. Samba, Rio Karnavalı'nda, kişisel olarak uygulansa da uluslararası gösterilerde eşli olarak uygulanır.

İLE

Yavaş tempolu, zor bir Latin Amerikan dansı olan Rumba, dans eden çiftler arasındaki tutkuyu hareketlere yansıtır. Aşkın dansı olarak da nitelendirilen rumbada, dansın tutkusunun ve etkisinin büyük bölümü, müzikteki ezgilerde yaşam bulur. Rumba'yı, kusursuz olarak uygulamak için müziğe ve teknik ayrıntılara bağlılık gerekir. Bu ayrıntılar da dansçılardaki güçlü bir denge ve bilek, diz ve kalça koordinasyonu sonucunda ortaya çıkar.

İLE

Amerika'da, 1950'li yıllarda, Mambo ve Rumba'nın birleşiminden doğarak ortaya çıkan Cha Cha Cha, neşeli ritmleri ve müzikleriyle zamanla tüm dünyaya yayılan bir dans türü olur ve Uluslararası Latin Amerikan Dansları'nın vazgeçilmezlerinden sayılır. Canlı, dinamik, hızlı hareketler içeren Cha Cha Cha; neşeli, sevinçli, yerinde duramayanların dansı olarak adlandırılır.

İLE

Kökleri İspanya'ya uzanan "Paso Doble", "iki adım" anlamına gelir. Temiz ve canlı hareketler gerektiren Paso Doble'nin ruhunu seyirciye aktarabilmek için yavaş ve sakin hareketlerden kaçınmak gerekir. Latin dansları arasında en son öğrenilen Paso Doble'de, doğaçlama figürler yoktur, önceden belirlenmiş bir koreografiyi gerektirir.

İLE

Temelinde akrobatik hareketler barındıran bu dans türü, İkinci Dünya Savaşı süresince, Amerika'dan İngiltere'ye yayılır ve ilk olarak 1944 yılında, Londra'lı bir dans öğretmeni olan Victor Silvester tarafından "Jive" olarak adlandırılır. Canlı ve enerjik olmanın yanısıra, zarif bir görünüm de gerektiren bir Latin Amerikan dansı olan Jive, oldukça hareketli figürler içerir. )

-@ TANGO ile FOKSTROT ile QUICK STEP
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 10:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46524 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 1880'lerde, Buenos Aires'in kenar mahallelerinde, hızlı tempolu, duyumsal ve kötü bir şöhrete sahip bir Arjantin dansı olan Milonga ile İspanyol Tangosu'nun kaynaşması sonucu ortaya çıkan Tango'nun, aynı zamanda, çok kıvrak bir Küba dansı olan "Habanera"dan da etkilendiği söylenir. Kökeninin, XV. yüzyıla kadar uzandığı düşünülen Tango'nun; Brezilya, Güney İspanya, Arjantin, Küba gibi coğrafyalarda, çeşitli biçimleri yaratılır. Bu dans türü, zamanla çeşitlendirilip çok karmaşık bir duruma getirilen adımlarla ileri yürüyüşler, dönüşler, çıkışlar, yön değiştirmeler, Habanera adımları[gövdenin hafifçe sallanması], gezintiler vb. birbirine karıştırılır.

İLE

XX. yüzyılın başlarında, Avrupa'da görülmeye başlanan ve asıl ününe I. Dünya Savaşı zamanlarında, Caz'ın gelişmesiyle ulaşmış olan Fokstrot, kısa hızlı ve uzun yavaş adımlar kullanılarak yapılan dört tempolu bir salon dansı olarak bilinir. Yıllar boyunca, Fokstrot'un değişik türlerinin ortaya çıkmasına karşın, aralarında en popüler olanları, Slow Fokstrot ve Quick Step'tir. Slow Fokstrot'ta, ani dönüşler ve hareketler olmadığından, dansçıların uzun çizgiler boyunca durmaksızın hareket durumunda olmalarını gerektiren güçlü bir denge gereklidir. Ayrıca, dansa ait her hareket için dansçıların sürekli kontrolü ellerinde bulundurmaları gerekir. Dolayısıyla, bu dans türü, öteki türlere kıyasla zor bir dans olarak kabul edilir.

İLE

1930'larda, İngiltere'de, hızlı ve popüler bir dans olan Fokstrot'un yerini alan Quick Step, dönüşler ve zıplamalar içeren, hareketli ve neşeli bir salon dansıdır. Üç farklı yaş grubuna sahip dansçılar için değişik tipleri geliştirilen bu dans türünde, genç dansçılar için oldukça neşeli ve hareketli, orta yaşlı dansçılar için biraz yavaşlatılmış, sakinleştirilmiş ve ileri yaş dansçılar için ise seçilmiş koreografilerden oluşan yavaş ve daha az hareketli koreografiler uygulanır. Ayrıca Quick Step'te, çok fazla hareket çeşidi olduğundan, standart danslar içinde, yaratıcılığa en açık olanı olarak kabul edilir. )

-@ VALS ile YAVAŞ(SLOW) VALS/İNGİLİZ VALSİ
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 09:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46523 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( XVIII. yüzyılda, Bavyera(Almanya) ve Avusturya Alpleri yöresine özgü, geleneksel halk dansı olan Landler'den doğup gelişen ve Habsburg Sarayı'nda oynanmasından sonra popüler olan Vals, Fransa'ya özgü bir danstır ve çeşitli türleri arasında en ünlüsü, hızlı dönüşlerle yapılan Viyana Valsi'dir. Önceleri, çeşitli dönüş ile tepinmeden sonra düşey sıçramalarla gerçekleştirilen ve bir köylü dansı olarak kabul edilen Vals, yıllar geçtikçe eklenen, yerde kayma ve dönme adımları ile bir burjuva ve yüksek sosyete dansına dönüşür. Çiftlerin birbirine sarılarak kendi etraflarında çember çizip dönmelerinden oluşan Vals, ülkemizde, Tanzimat Dönemi'nde başlar. Cumhuriyet Dönemi'nde de Cumhurbaşkanlığı Filarmoni ve Senfoni orkestralarının konserleri aracılığıyla icra edilir.

İLE

"İngiliz Valsi" olarak da bilinen Slow Vals, ¾'lük ölçüyle yavaş ve romantik bir yapıyla uygulanır. Adından da anlaşılacağı üzere, yavaş tempoda yapılan Slow Vals, Viyana Valsi'nin klasik yapısına karşın çok daha gelişmiş ve değişik figürler içeren Slow Vals, standart salon danslarının en bilinenidir. )

-@ DANS ile SALON DANSLARI
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 09:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46522 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Aşk, tutku ve estetiğin müzik ile harmanlanmasıyla ortaya çıkan salon dansları, bazen bir başkaldırı, bazense duyguların dışa vurumu olarak bilinir. En genel ifade ile de Batı Avrupa'da ve Amerika'da, çiftler tarafından yapılan her türlü dans olarak tanımlanır.

Salon danslarının tarihi, XVIII. yüzyıla kadar uzanır. Tarihsel gelişimine bakıldığında, XVIII. yüzyılın sonlarında, XIX. yüzyılın başlarında, İngiltere'deki soyluların katıldığı balolarda ortaya çıkan bir dans türüdür. Takvimler 1920'li yılları gösterdiğinde ise balo salonları dışında, halk tarafından da öğrenilmeye başlanan salon dansları, zamanla daha popüler bir hâl alır.

Bilinen en eski salon dansı ise Avrupa'da XVI. yüzyıl Fransa'sında ortaya çıkar fakat ahlâk dışı sayılarak yasaklanır. 1880'lerde, Buenos Aires'in kenar mahallelerinde doğmaya başlayan ve toplum tarafından kabulü epey zaman alan salon danslarının Amerika'da ortaya çıkışı ise XX. yüzyıla rastlar. Temeli, hafif tempoda kendi etrafında dönmeye dayalı olan bu danslar, yıllar geçtikçe giderek çeşitlenme gösterir ve bu çeşitlilik beraberinde, izleyenlere, farklı ritmlerin de yer aldığı görsel bir şölen sunar. 1900'lü yılların başında salon danslarına olan ilgi artar ve bu kapsamda 1904 yılından bu yana İngiltere'de hizmet veren Dans Öğretmenleri, İmparatorluk Derneği (ISTD) tarafından, 1924 yılında, dans fakülteleri kurulması düşüncesi geliştirilir ve yaşama geçirilir. Sayıları onikiyi bulan bu fakülteler aracılığıyla salon dansları meraklılarının, dans türlerine ait kavramları yakından tanımaları sağlanır. Ayrıca bu fakülteler sayesinde salon danslarının müzikleri, adımları ve tekniklerine yönelik olarak da belirli standartlar getirilir. Günümüzde, Avrupa'dan Asya'ya kadar uzanan bir coğrafyada, milyonlarca dansçı ve danssever, bu türün takipçileri olarak yaşamlarında, salon danslarına önemli bir yer ayırır. )

-@ MÜPTEZEL[Ar.] değil/yerine/= DEĞERSİZ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 21:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46515 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Saygınlığını yitirmiş. | Çokluğundan dolayı değerini yitiren, değersiz. )

-@ [ne yazık ki] !MÜPTELA[Ar. < BELÂ] değil/yerine/= BAĞIMLI | DÜŞKÜN, TUTULMUŞ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 21:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46514 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜNTAHAP[Ar.] değil/yerine/= SEÇİLMİŞ, SEÇME
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 20:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46511 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜNHASIR[Ar.] değil/yerine/= ÖZGÜ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 20:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46506 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜLTECİ[Ar.] değil/yerine/= SIĞINAN / SIĞINMACI / SIĞINIK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 18:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46493 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜHÜRDAR[Ar., Fars.]
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 15:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46480 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Devlet büyüklerinin mühürlerini taşımak ve gereken kâğıtları mühürlemekle yükümlü görevli. )

-@ [ne yazık ki] !MÜFSİT[Ar.]/MÜZEVİR[Ar.] değil/yerine/= ARABOZUCU
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 15:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜESSİS[Ar.] değil/yerine/= KURUCU
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 15:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46466 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜEBBET[Ar.] değil/yerine/= SONU OLMAYAN, YAŞAM BOYUNCA
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 13:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46459 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KADI ile MÜÇTEHİT[Ar.]
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 12:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46455 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Ayet ve hadislere dayanarak yargıya varan, karar veren din düşünürü. )

-@ MÜCMEL[Ar.] değil/yerine/= KISA VE ÖZLÜ
[Bölüm: YAZIN] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 12:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46453 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Özet olarak anlatılmış. )

-@ TARİH ile MÜCEVHER TARİH
[Bölüm: YAZIN] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 12:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46452 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Divan Edebiyatı'nda, ebced hesabına göre, yalnız noktalı harfleri sayıldığında, söz konusu olayın tarihini gösteren dize ya da söz. )

-@ MÜCERREP[Ar.] değil/yerine/= DENENMİŞ, SINANMIŞ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 12:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46449 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] SUÇLAMA ile/ve/<> DIŞLAMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 11:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46446 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜCBİR[< CEBR] değil/yerine/= ZORLAYICI/ZORLAYAN
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Şubat 2017 | 13:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46440 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜCAZAT[Ar.] değil/yerine/= CEZA VERME
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Şubat 2017 | 13:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46439 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İşlenen bir suçtan dolayı ceza verme. )

-@ MÜNZEVÎ[< ZUVVİYY / ZEYY] ile MÜCÂVİR[< CİVÂR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Şubat 2017 | 13:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46438 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Topluluktan uzak duran, yalnız kalmayı seven. | Köşesine çekilip kimse ile görüşmeyen. İLE Komşu. | Mabet ya da tekke yakınlarına çekilip oturan. | Yurdunu ve diyârını terk ederek, zamanını ibadetle geçiren. )

-@ GİZLİ ile/ve/değil/yerine/||/<> BELİRSİZ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Şubat 2017 | 13:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46433 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MUTEBER ile MUTEMET
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2017 | 11:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46414 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Saygın, itibarı olan, hatırı sayılır. | İnanılır, güvenilir, sözü geçer. | Yürürlükte olmak, geçerli olmak. İLE Kendine inanılıp güvenilen kişi. | Dairelerde, işyerlerinde, bazı para işlerine bakan görevli. )

-@ CESET ile MUMYA[Fars.]
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2017 | 00:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46391 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Bazı özel ilaçlar kullanılarak bozulmayacak duruma gelmiş olan ve bugün kazılarla ortaya çıkarılan ceset. | [mecaz] Çok zayıf kişi. )

-@ MUHAT[Ar.] değil/yerine/= KUŞATILMIŞ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Şubat 2017 | 14:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46354 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MUHÂFIZ[Ar.] değil/yerine/= KORUYAN/KOLLAYAN
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Şubat 2017 | 13:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46347 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Birini ya da bir şeyi koruyan, kollayan. | Bir kalenin ya da bir kentin önemli yerlerini korumak, düzeni ve güvenliği sağlamakla görevli komutan. )

-@ TARİH:
OLGUSAL
ile/ve/||/<> KAVRAMSAL
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Şubat 2017 | 00:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46339 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MUDİL[çoğ. MUDİLÂT] ile MUDİLL[< DALÂLET]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ocak 2017 | 17:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46331 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Güç, zor, çetin. İLE Doğru yoldan çıkarıp eğri yola saptıran, dalâlete düşüren. )

-@ MUARIZ[Ar.] değil/yerine/= KARŞI KOYAN/ÇIKAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ocak 2017 | 23:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46320 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MUAHHAR[Ar.] değil/yerine/= SONRAKİ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ocak 2017 | 22:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46314 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MUAF[Ar.] değil/yerine/= AYRI
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ocak 2017 | 21:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46313 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bağışlanmış, affedilmiş. | Ayrı tutulmuş, ayrıcalık tanınmış. | Özgür. )

-@ SÜMELA MANASTIRI ile/ve/<> VAZELON MANASTIRI
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ocak 2017 | 21:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46312 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İkisi de Trabzon'dadır. )

-@ FELSEFÎ MİT ile/ve/<> ŞİİRSEL MİT
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ocak 2017 | 19:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46310 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "ÜSTÜN" ile/değil ÜSTTE DURAN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ocak 2017 | 19:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SAYGI ve/||/<>/< CİDDİYET
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ocak 2017 | 18:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46307 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AŞK ve/||/<>/> ŞAİR
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ocak 2017 | 18:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46306 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Aşkın dokunuşlarıyla herkes şair olur. )

-@ (")YALPALAMA(") ile/<> (")TÖKEZLEME(")
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ocak 2017 | 18:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46303 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "DÜŞÜNDÜĞÜNÜ", VAROLANA "GİYDİRMEK" ile/değil/yerine VAROLANI DÜŞÜNMEK
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ocak 2017 | 18:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46302 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TOHUM ve/||/<> MEYVE ve/||/<> ÇEKIRDEK
[Bölüm: Bitkiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ocak 2017 | 18:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46301 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ OKUMAK ile/ve/değil/||/<>/< OKUYABİLMEK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ocak 2017 | 18:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46299 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] HAKSIZLIK ve/||/<>/>/< ÖFKE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ocak 2017 | 17:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46295 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Haksızlık etme. öfkenle hareket etme! )

-@ TREN ile MOTOTREN[Fr.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Ocak 2017 | 19:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46264 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Bir termik motorla çalışan, yolcu taşıyan demiryolu taşıtı. )

-@ [Fr. < Lat.] SENYÖR ile MONSENYÖR
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Ocak 2017 | 18:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46256 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ortaçağ Avrupa'da, toprağı olan derebeyi. | Fransa'da bir ayrıcalıklılık sanı. İLE Hristiyan prenslerine verilen san. | Yüksek aşamalı din adamlarına verilen san. )

-@ [ne yazık ki] "SONUÇ ODAKLILIK/MERKEZLİLİK" ile/ve/||/<>/>/< TERBİYESİZLİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Ocak 2017 | 13:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46237 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [Fr.] MİLİS ile MİLİTAN
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Ocak 2017 | 14:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46219 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Savaş sırasında, orduya yardımcı olarak toplanan halk gücü. İLE Bazı ülkelerde, yardımcı güvenlik gücü. İLE Bir düşüncenin, bir görüşün başarı kazanması için savaşan, mücadele eden. | Bir örgütün etkin üyesi. )

-@ MİHVER[Ar.] değil/yerine/= EKSEN
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Ocak 2017 | 02:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Eksen. | Konuşulan, tartışılan ya da düşünülen bir konunun en önemli noktası. )

-@ "KORKMAK" ile/değil/yerine ONUN SEVİYESİNE İNMEMEK/DÜŞMEMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ocak 2017 | 18:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46193 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MEZOZOİK[Fr. < Yun.] değil/yerine/= İKİNCİ ÇAĞ
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ocak 2017 | 16:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46189 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GELİŞME ile/ve/<> DÖNÜŞME
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Ocak 2017 | 23:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46162 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YUGOSLAVYA > BOSNA-HERSEK, HIRVATİSTAN, KARADAĞ, KOSOVA, MAKEDONYA, SIRBİSTAN, SLOVENYA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Ocak 2017 | 19:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46150 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

-@ ESKİYLE "SAVAŞMAK" ile/değil/yerine YENİSİNİ YARATMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Ocak 2017 | 21:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46127 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MENSUP[Ar.] değil/yerine/= ÜYE
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ocak 2017 | 16:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46102 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TARİH:
"GÜÇLÜLER"
değil İYİLER
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ocak 2017 | 14:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46095 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tarih, "güçlüleri" değil iyileri yazar. )

-@ MUHTIRA[Ar.]/MEMORANDUM[İng.] değil/yerine/= YÖNERGE/ANDAÇ/GÜNLÜK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Şubat 2017 | 22:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46088 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Herhangi bir şeyi anımsatma, uyarma amacıyla yazılan yazı. | Bir devletin, başka bir develete, siyasal sorunlarla ilgili olarak yolladığı uyarı yazısı, diplomatik nota. | Andaç. | Günlük. )

-@ [Ar.] MEDDAH ile MEDDAH
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Ocak 2017 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46047 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Taklitler yaparak, hoş öyküler anlatarak halkı eğlendiren sanatçı. İLE Öven, aşırı övgüde bulunan kişi. )

-@ MECÛSÎ[Ar.] = ZERDÜŞTÎ[Fars.]
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Ocak 2017 | 01:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46044 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zerdüşt dininde olanlar. )

-@ MATRİARKAL[Fr. < Yun.] değil/yerine/= ANAERKİL
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ocak 2017 | 17:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46014 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TEK BİR KİŞİNİN:
ÜZÜNTÜSÜ
ve/||/<> MUTLULUĞU
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Ocak 2017 | 19:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46006 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tüm insanları mutsuz edebilir. VE/||/<> Herkesin yüzünü güldürebilir. :) )

-@ İSTİŞHÂD ile İSTİŞHÂD
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Ocak 2017 | 21:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45998 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tanık getirme, tanık gösterme. | Şehit olma. İLE Edebî bir düşüncenin sağlamlığını kanıtlamak için, değerli yapıtlardan örnek gösterme. )

-@ [Fr. < Cerm.] MARŞ ile MARŞ
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Ocak 2017 | 16:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45983 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Askerlikte, yürüyüşe geçmek için verilen komut. | Ritmi, yürüyen birinin ya da topluluğun adımlarını anımsatan müzik parçası. | Bir topluluğu simgelemek için düzenlenmiş müzik parçası. İLE Otomobil, kamyon gibi motorlu araçlarda, motoru işletme düzeneği. )

-@ MARSIVAN[Fars.] ile MARSIVANOTU
[Bölüm: Hayvanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Ocak 2017 | 16:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sınır beyi. | Eşek. İLE Bileşikgillerden, bir cins ıtırlı bitki. )

-@ KONT[Fr.] ile/ve/<> MARKİ[Fr. < Cerm.] ile/ve/<> DÜK[Fr.]
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Ocak 2017 | 03:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45975 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Roma İmparatoru'nun, danışman olarak seçtiği kişi. | Derebeylik düzeninde, derebeyi. | Batı toplumlarında, dördüncü derecede bir san. İLE/VE/<> Bazı Batı devletlerinde, kont ile dük arasındaki unvan. İLE/VE/<> Prensten sonra gelen en büyük san. )

-@ KÜFÜR değil/yerine/>< FİKİR
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Ocak 2017 | 20:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45960 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gerçeğin üstünü örtmek. DEĞİL/YERİNE/>< Gerçeğin örtüsünü açmak. )

-@ DEREBEYLİK ile/değil/yerine/<>/> DEVLET
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Ocak 2017 | 18:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45959 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "GÖMMEK" değil/yerine/>< GÖRMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Ocak 2017 | 17:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45958 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YAŞAMSAL(VİTAL) ile/ve/<> YAYILMACI/BULAŞICI(VİRAL)
[Bölüm: dirimbilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Ocak 2017 | 23:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45949 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] İNDİRGEME ile/ve/değil/||/<> YOK SAYMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Ocak 2017 | 23:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45947 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] !KIYIM ile/ve/||/<> !"YIKIM"
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Ocak 2017 | 22:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45944 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SAMİMİYET >< ERKÂN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Ocak 2017 | 21:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45942 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Samimiyet oluşunca, erkân kalkar. )

-@ SONUÇ ile/ve/değil/<> UZANTI
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Ocak 2017 | 14:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45940 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MANŞET[Fr.] ile MANŞET[Fr.]
[Bölüm: tekstil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ocak 2017 | 17:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45926 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir gömleğin kol ağzına geçirilen, genellikle çift katlı kumaştan bölüm, kolluk. İLE Gazetelerin ilk sayfalarının üst bölümüne, iri harflerle konulan başlık. )

-@ MANGIR ile MANGİZ[Romence]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ocak 2017 | 16:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45919 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İki buçuk para değerinde, bakırdan yapılmış sikke. | Para. İLE [argo] Para. )

-@ ADÂLET BEKLEME! ve/||/<> HUZUR BEKLEME!
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ocak 2017 | 15:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45917 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [ne yazık ki] "Gücün", "haklı çıktığı/çıkarıldığı" yerlerde. VE/||/<> "Güce tapan" insanların olduğu yerde. )

-@ MANDA ile MANDA[Fr.]
[Bölüm: Hayvanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Aralık 2016 | 22:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45910 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Susığırı. İLE Birinci Dünya SAvaşı'ndan sonra, bazı azgelişmiş ülkeleri, kendilerini yönetebilecek bir düzeye eriştirip, bağımsızlığa kavuşturuncaya kadar Uluslar Birliği adına yönetmek için bazı büyük devletlere verilen vekillik. )

-@ MAHPUS[Ar.] değil/yerine/= KAPATILMIŞ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2016 | 22:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45866 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kapatılmış, hapsedilmiş. | Bir çeşit tavla oyunu. )

-@ PARA ile MAHMUDİYE
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2016 | 22:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45864 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Bugün süs altını gibi kullanılan, Sultan II. Mahmut zamanında basılmış, ince altın sikke. )

-@ MAHFUZ[Ar.] değil/yerine/= SAKLANMIŞ/KORUNMUŞ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2016 | 21:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45858 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( MAHFUZEN: Gözaltında olarak. )

-@ MAHFAZA[Ar.] değil/yerine/= KORUNCAK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2016 | 21:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45857 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MAHCUR[Ar.] değil/yerine/= KISITLI
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2016 | 21:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45854 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İLKELLİK değil/yerine/>< İLKELİLİK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Aralık 2016 | 10:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45841 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İnsanı ayakta tutan, iskelet ve kas sistemi değil ilkeliliğidir. )

-@ YIKIM ile/ve/||/<> ÇÜRÜME
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2016 | 01:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45837 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SÛFİLER ve ŞİİR ve/||/<> ORDU ve/||/<> BÜROKRASİ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2016 | 01:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45835 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Türkçe'mizin yaygınlaşmasında öncelikli ve ağırlıklı etkisi olanlar... )

-@ [ne yazık ki] !SALDIRI ile/ve/||/<>/>/< !ŞİDDET
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2016 | 01:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45833 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] !SAVAŞ ve/||/<>/>/< !YILDIRMA/TERÖR[Fr.]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2016 | 01:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45832 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YÜZÜSTÜ ile YÜZÜSTÜ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Aralık 2016 | 21:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45820 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yüzü yere gelecek biçimde. İLE Başlanmış fakat tamamlanmamış bir durumda. )

-@ YURTLUK ile YURTLUK
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Aralık 2016 | 14:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45775 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Büyük ve zengin köşk, mâlikâne. İLE Bir yerin gelirinin, bir kişiye, sadece ölünceye kadar kullanılması koşuluyla ayrılması yöntemi. )

-@ TÖREN ile YUĞ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Aralık 2016 | 23:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45767 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Eskiden, Türkler'de, ölüler için yapılan tören. )

-@ YORMAK ile YORMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Aralık 2016 | 21:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45756 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yorgun duruma getirmek. İLE Bir nedenle bağlamak, bir duruma işaret saymak, bir anlam vermek, yorumlamak. )

-@ YENİK ile YENİK/MAĞLUP[Ar.]
[Bölüm: Beslenme] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Aralık 2016 | 01:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45699 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yenmiş, aşınmış. | Bir hayvanın ya da böceğin, bir şeyi yiyerek onda bıraktığı iz. İLE Savaş ya da yarışmada yenilmiş. | Güçsüz, çaresiz. )

-@ GALİBİYET[Ar.] değil/yerine/= YENGİ
[Bölüm: Spor] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Aralık 2016 | 00:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45695 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yenmek, utku, zafer. )

-@ BIÇAK ile YATAĞAN
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Aralık 2016 | 19:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45656 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Namlusu eğimli, iki yanı da kesici, bir tür uzun savaş bıçağı. )

-@ YAT ile YAT[Hollandaca]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Aralık 2016 | 19:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45655 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kalkan ve zırh gibi korunma aracı. İLE Özel gezinti gemisi. )

-@ YAŞIN YAŞIN
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Aralık 2016 | 18:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45653 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gizli gizli, için için. )

-@ FERMAN değil/yerine/= YARLIK
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Aralık 2016 | 17:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45649 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MUGALATA değil/yerine/= YANILTMACA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Aralık 2016 | 03:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45615 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yanıltmak için, yanıltacak yolda söz söyleme. | Başkasını yanıltmak için, doğru olmadığı bilinerek yapılan uslamlama ve çıkarsama. )

-@ İNCİR ile YABANİNCİRİ
[Bölüm: Bitkiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Aralık 2016 | 11:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45554 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Dutgillerden, Mısır'da yetişen ve kerestesi, eski Mısırlılar'ca mumyalara sanduka yapmakta kullanılmış olan bir ağaç. | Bu ağacın meyvesi. )

-@ [Yun.] POLİMNİA ile/<> MELPOMEN ile/<> KALYOPE ile/<> KİLYO ile/<> ÖTERP ile/<> TERPSİGOR ile/<> ERATO ile/<> TALİA
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Aralık 2016 | 22:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45538 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( DOKUZLUKLAR[Yun. ENNEADLAR]
[simgelerdi...]
Ruhların, metafizik ve kehanet bilimlerinin sanatını.
İLE/<>
Yüzünde taşıdığı trajik maske ile Yaşam ve Ölümü.
İLE/<>
Bilimin tekrar doğuş sürecini.
İLE/<>
Tıp bilimini.
İLE/<>
Maji bilimini.
İLE/<>
İnsan ve psikolojik yapısının bilimini.
İLE/<>
Taşlar bilimini.
İLE/<>
Bitkiler bilimini.
İLE/<>
Hayvanlar Bilimini. )
( )

-@ ZEYREK[Fars.] ile ZEYREK[Fars.] ile ZEYREK
[Bölüm: Istanbul] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Aralık 2016 | 01:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45509 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Anlayışlı, uyanık, zeki. İLE Ketentohumu. İLE Fatih Sultan Mehmet'in fetih sonrasında benim diye belirlediği yerler. )

-@ ASKER/POLİS ile ZAPTİYE[Ar.]
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Aralık 2016 | 00:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45491 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AZAR ile SAPARTA/ZAPARTA[İt.]
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Aralık 2016 | 00:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45490 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Gemi bordasındaki top çıkarılan dört köşe boşluk ve açıklık. | Bir batarya topun, birden ateş etmesi. | Azar, tersleme. )

-@ ZANNETMEK/ZEHAP[Ar.] ile ZAMMETMEK[Ar.]
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Aralık 2016 | 00:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45489 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sanı, kuşku/şüphe. İLE Katmak. )

-@ KRONOLOJİ[Fr. < Yun.] değil/yerine/= ZAMANDİZİN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Aralık 2016 | 00:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45486 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "DENEME-YANILMA" değil/yerine YAŞANMIŞLIKLARDAN DERS ALMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Aralık 2016 | 17:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45478 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TABSIRA ve/||/<> MÜNTEHA ve/||/<> MURAHHAS
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Aralık 2016 | 16:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45468 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kutbuddin Şirâzi, Sivas'ta Meraga çizgisini devam ettirerek, İslâm tarihinin bu üç en önemli eserini çalışmış ve çok önemli eserler yayımlamıştır. )

-@ MERV ve/<> MERAGA ve/<> TEBRÎZ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Aralık 2016 | 16:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45467 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] EZBERE YAŞAMAK ve/||/<>/> KÖTÜLÜK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Aralık 2016 | 16:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45466 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İSTANBUL ve/<>/> TEBRİZ
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Aralık 2016 | 15:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45458 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Türkçe'nin en çok konuşulduğu kent. VE/<>/> Türkçe'nin en çok konuşulduğu ikinci kent. )

-@ KURAMDAN KOPUK UYGULAMA ile/ve/<> UYGULAMADAN KOPUK KURAM
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Aralık 2016 | 15:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45456 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kördür. İLE/VE/<> Topaldır. )

-@ VERE ile VERDİ
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Aralık 2016 | 11:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45414 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir kalenin ya da berkitilmiş bir yerin teslimi. İLE Bir borudan, bir saniyede geçen suyun ya da bir iletken telden bir saniyede geçen elektriğin miktarı. )

-@ TUTARSIZLIĞINDAN UTANMAMAK ile/ve/||/<>/< ÖLÇÜYÜ SEVMEMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Aralık 2016 | 03:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45409 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PLOTINUS ile/ve/<> ORIGANES ile/ve/<> LONGINUS
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Aralık 2016 | 03:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45404 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KANDIRMAK ile/<> "ATLATMAK"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Aralık 2016 | 03:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45403 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İNDİRGEMEK ile/ve/<> HAPSETMEK
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Aralık 2016 | 03:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45400 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HÜKÜMDAR ile/ve/<>/> VELİAHT
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Aralık 2016 | 14:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45395 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/<>/> Bir hükümdarın ölümünden ya da tahttan çekilmesinden sonra tahta geçmeye aday olan kişi. )

-@ MERV
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Aralık 2016 | 00:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45370 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Herşey, Merv'de başladı. )

-@ İKİNCİLLEŞTİRME ile/ve/<> TARİHSELLENDİRME
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Aralık 2016 | 00:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45367 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TÜRK BAYRAĞI'NDA:
8 KÖŞELİ YILDIZ
ile/değil/yerine/<>/> 5 KÖŞELİ YILDIZ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Aralık 2016 | 10:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

-@ ELÇİ/HABERCİ değil/yerine/= ULAK
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Aralık 2016 | 00:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45283 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ UÇUK ile UÇUK
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Aralık 2016 | 17:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45278 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Soluk. | Açık renk. | Hafif, belirsiz. İLE Genellikle ateşli sayrılıklar, bunalımlar sonucu, deride fiskeler durumunda beliren kabarcık. )

-@ "SAVUNDUĞUNDAN" DOLAYI BİLMEK ile/değil/yerine/>< BİLDİĞİNDEN DOLAYI SAVUNMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Aralık 2016 | 16:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45271 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ !İŞKENCE ile/değil/yerine CEZA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Aralık 2016 | 16:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45269 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HAZF/MÜHMEL/BÎ-NOKAT ile/ve/<> HAZF
[Bölüm: divan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Aralık 2016 | 01:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45256 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Eski yazıda, noktasız yazılan şiir ya da düzyazılar. Dîvân şiirinin, sanatsal biçimlerindendir. İLE Söylenilmesi gereksiz olan sözün, ibareden çıkarılması ve söylenilmemesi. [Aruz'da, "failâtün" cüzünün son hecesi olan "tün" hecesinin kaldırılıp "fâila" yerine "fâilün" cüzünün getirilmesidir.] )

-@ DIŞSAL ile/ve/<> TARİHSEL
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Kasım 2016 | 00:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45252 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İNDİRGEMEK ile/ve/<> "DÜŞÜRMEK"
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Kasım 2016 | 12:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45241 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MISIR PİRAMİTLERİ ile/ve/<> MAYA PİRAMİTLERİ[KUKULKAN/EL CASTILLO] ile/ve/<> BOLİVYA PİRAMİTLERİ
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Kasım 2016 | 10:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45240 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( PİRAMİT: Merkezdeki ateş. )
( Gize - Kahire - Mısır'da. İLE/VE/<> Chichen-Itza - Yucatán - Meksika'da. İLE/VE/<> Desaguadero'da. [La Paz'dan 70 km. Batı'da, Peru sınır geçişi olan yolu üzerinde.] )
( Keops [M.Ö. 2550], Mikerinos, Kefren [M.Ö. 2520], Sfenks, Sakkara [M.Ö. 2650], Maldum Snefru [M.Ö. 2000], Dahahur [M.Ö. 2600], Dahahur Snefru [M.Ö. 3000], Sakkara Pepi II [M.Ö. 2250]. İLE/VE/<> Uxmal Tapınağı ve Teotehuacan. İLE/VE/<> Tiahuanaco. )

-@ (")BARIŞ("):
ÇOK KUTUPLU, SIRADÜZENLİ[HİYERARŞİK] DENGE "DÜZENİ"
ile ÇİFT KUTUPLU "DÜZEN" ile TEK BİR DEVLETİN "DÜZENİ"[PAX ROMANA]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Kasım 2016 | 23:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45236 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] !ÖTEKİLEŞTİRME ile/ve/||/<>/> !DÜŞMANLAŞTIRMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Kasım 2016 | 23:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45234 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] !SAVAŞLAR:
ESKİ
ile/ve/<>/> YENİ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Kasım 2016 | 23:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45230 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( XVII. yy. İLE/VE/<>/> XX. yy. ve sonrası. )

-@ [ne yazık ki] !SAVAŞLAR:
RASYONEL
ile/ve/<> KİTLELERİN SEFERBER EDİLDİĞİ ile/ve/<> ASİMETRİK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Kasım 2016 | 23:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45229 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] !SAVAŞ ile/ve/değil/||/<> !İÇ SAVAŞ/AYAKLANMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Kasım 2016 | 23:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] SAVAŞLARDA:
PARTİZAN
ile/<> GERİLLA ile/<> TERÖR
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Kasım 2016 | 23:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] SAVAŞ DÖNEMLERİNDE:
RİTÜELLEŞMİŞ
ile SINIRLAMACI OLAN ile FETİH ile MUTLAK AMACI OLAN ile SINIRI OLMAYAN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Kasım 2016 | 23:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45226 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] !SAVAŞ ile ASKERİCİLİK/MİLİTARİZM
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Kasım 2016 | 23:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45225 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AHLÂKÎ OLAN ile/ve/<> TÜZEL OLAN ile/ve/<> POLİTİK OLAN
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Kasım 2016 | 23:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ POLİTİKA ile/ve/<> POLİTİK OLAN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Kasım 2016 | 23:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45221 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÇATIŞMA ile İNDİRGENEMEZ ÇATIŞMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Kasım 2016 | 23:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45218 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ODAKLANMA ile/ve/<> KÜMELEME
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Kasım 2016 | 23:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45217 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SÖZCÜĞÜN:
"AĞIRLIĞI"
ile/ve/||/<> "BEDELİ"
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Kasım 2016 | 22:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45215 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DEVRİM ve/ne yazık ki/||/<>/> !KIYIM
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Kasım 2016 | 20:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45212 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BÂKÎ ile/ve/||/<> ASLÎ
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Kasım 2016 | 12:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MATEMATİK ve/=/||/<>/: BİLGELİK
[Bölüm: matematik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Kasım 2016 | 11:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45205 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HER AN ile/ve/||/<>/> SÜREKLİ
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Kasım 2016 | 11:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45204 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ANLATMAK ile/değil ANIMSATMAK
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Kasım 2016 | 11:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45202 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "TEHDİT" ile/değil/yerine TESPİT
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Kasım 2016 | 11:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45193 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İADE[< AVD] >< MÜSÂDERE[< SUDÛR | çoğ. MÜSÂDERÂT]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Kasım 2016 | 03:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45177 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Geri gönderme/çevirme. | Eski/önceki durumuna getirme. | Karşılık yapma. | Birinci dizenin son sözcüğünü, ikinci dizenin başında tekrarlayarak yazılan şiir. >< Tanzimat'tan önce, herhangi suçlu birinin malının, hükümetçe, sultan adına alıkonulması. | Yasak bir şeyin, yasaya uygun olarak alıkonulması/zabtı, zoralım. )

-@ ŞARLATAN değil/yerine/>< FİLOZOF
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Kasım 2016 | 19:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45174 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Filozofların aydınlatmadığı bir toplumu, şarlatanlar aldatır. )

-@ BASRA OKULU ile/ve/<> KÛFE OKULU
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Kasım 2016 | 12:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45149 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HASAN-ül BASRİ ile/ve/<>/< VÂSIL b. ATA
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Kasım 2016 | 12:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45148 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GENELLEME ile/ve/||/<>/< "İDDİA"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Kasım 2016 | 12:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45146 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] !IRKÇILIK ile/ve/<> !EŞEYSELCİLİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ekim 2016 | 14:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45122 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TARİH ile/ve/||/<> DÜŞÜNCE TARİHİ
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Ekim 2016 | 11:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45110 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [İnsanların] Nasıl, düşünmeden hareket ettiklerinin öyküsü. İLE/VE/||/<> Nasıl, hareket etmeden düşündüklerinin öyküsü. )

-@ CÜRET ile/ve/değil/||/<> BİLGİSİZLİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Ekim 2016 | 00:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45109 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SEYİR ile/değil/yerine GİDİŞAT
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Ekim 2016 | 00:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45108 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ERDEM ile/ve/||/<> ÖVGÜ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Ekim 2016 | 00:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45107 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ERDEM ile/ve/değil/yerine/||/<>/< DEĞER
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Ekim 2016 | 00:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45106 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÖĞRENME ile/ve/||/<>/> PAYLAŞMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Ekim 2016 | 00:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45105 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HAREKETSİZLİK ve/||/<>/> ÇÜRÜME
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ekim 2016 | 12:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45102 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İĞTİLÂF ile İHTİLÂF[< HİLÂFET, çoğ. İHTİLÂFÂT] ile İTİLÂF[< ÜLFET, çoğ. İTİLÂFÂT]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ekim 2016 | 10:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45101 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kılıf içine girme. İLE Ayrılık, uymayış/uymama, anlaşmazlık, aykırılık. İLE Alışma, ülfet etme. | Uyuşma, uygunluk. )

-@ İGTİMÂD/İGMÂD[< GIMÂ] | İĞTİLÂF/İGLÂF[< GILÂF] ile İTİMAD[< AMD]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ekim 2016 | 10:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45099 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kınına/kılıfına sokma. İLE Dayanma, güvenme. | Emniyet, güven. )

-@ AZDIRMAK ile/ve/değil/||/<>/< "BAŞTAN ÇIKARMAK"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ekim 2016 | 09:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YÖNETMEK ile/ve/||/<> "YÖN VERMEK"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ekim 2016 | 03:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45093 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İLKE ile/ve/||/<> DAYANAK
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ekim 2016 | 03:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45092 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TAKLİT ile/ve/<> İTAAT
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ekim 2016 | 02:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45091 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EĞİTİM > ÖZGÜVEN ve/||/<>/> ÖZGÜVEN > ÜMİT ve/||/<>/> ÜMİT > BARIŞ
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Ekim 2016 | 02:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45089 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DÂVÂ ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< MÂNÂ
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Ekim 2016 | 17:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45088 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bilmezler mânâsını, ederler dâvâsını. )

-@ EVRENSELLİK ile/ve/<>/< ZORUNLULUK
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Ekim 2016 | 16:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45072 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İLİŞKİ ile/ve/<> "GEÇİŞ"
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Ekim 2016 | 15:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45071 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SUNAY AKIN ve/||/<> OYUNCAK MÜZESİ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Eylül 2016 | 21:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45053 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sunay Akın VE/||/<> Oyuncak Müzesi )

-@ SUNA YAKIN değil SUNAY AKIN
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Eylül 2016 | 21:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45052 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GÜVENMEK:
"O, BUNU YAPMAZ"
ile/değil/yerine "O, BUNU YAPTIYSA, BİR BİLDİĞİ VARDIR"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Eylül 2016 | 21:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45049 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "YAKINLIK":
"SIKICI"
ile/ve/değil/||/<>/< "BOĞUCU"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Eylül 2016 | 23:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45035 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kavuşmada[vuslatta], bıkma/sıkılma[gına] vardır. )

-@ "HUZUR" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ANLAM
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Eylül 2016 | 15:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45031 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BAYRAM:
SEVİNDİĞİN KADAR
ile/ve/değil/||/<>/< SEVİNDİRDİĞİN KADAR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Eylül 2016 | 03:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45028 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YAKINLIK[< KURBİYET / KURBAN] BAYRAMIMIZ:
HAYVAN KESEREK / CAN ALARAK
değil/yerine
SEVDİKLERİMİZİ, BİRBİRİMİZİ ANLAMAK VE
YAKINLAŞMAK[< KURBİYET / KURBAN] İÇİN BİR ŞEYLER(İN)DEN VAZGEÇEREK/VEREREK...

[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Eylül 2016 | 15:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45024 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "GEÇMİŞİN, BİZİ BIRAKMAMASI" değil/yerine/> BİZİM, GEÇMİŞİ BIRAKMAMIZ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Eylül 2016 | 05:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45020 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "İNCE ELEYİP, SIK DOKUMAK" değil İNCE EĞİRİP, SIK DOKUMAK
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Eylül 2016 | 19:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45014 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SANA YAPILAN "KÖTÜLÜK" ile/değil/yerine/ne yazık ki/>< SENİN YAPTIĞIN KÖTÜLÜK/YANLIŞ/HATA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Eylül 2016 | 13:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45011 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Unut/abil! İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Unutma! )

-@ "KAÇMAK" ile/değil/yerine KAÇINMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Eylül 2016 | 13:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45010 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ZAMAN KAZANMAK ile FIRSAT ARAMAK/BEKLEMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Eylül 2016 | 05:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45009 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [hem] ŞİFRELEME ile/ve/değil/yerine/hem de/<>/>/< VERİYİ/BİLGİYİ GİZLEME
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Eylül 2016 | 01:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45007 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AYAKTA DURMAK ve/fakat/||/<>/>/< HAYATTA KALMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Eylül 2016 | 01:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45006 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yeterince gücün olmayabilir/kalmayabilir. VE/FAKAT/||/<>/>/< Nedenlerin vardır ve yeterince çoktur. )

-@ "POZ" ile/değil/yerine KOZ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Eylül 2016 | 14:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44997 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ RUZNAME[Fars.] değil/yerine/= GÜNLÜK/GÜNCE
[Bölüm: OSMANLI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Eylül 2016 | 15:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44961 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Günlük olayların yazıldığı defter. | Gündem. | Olayların zaman sırasına göre yazılmış bulunduğu defter. )

-@ TESLİMİYET ile/ve/||/<>/< SABIR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Ağustos 2016 | 19:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44875 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Özellikle, Anthony Hopkins'in, "The Edge" ve "The Instinct" adlı filmlerini de izlemenizi salık veririz. )

-@ PLEİSTOSEN[Fr. < Yun.] değil/yerine/= BUZUL DÖNEMİ
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Ağustos 2016 | 15:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44809 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PIR PIR ile PIRPIRI/PİRPİRİ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ağustos 2016 | 20:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Genellikle kuş kanadının çıkardığı sesi andırır sesleri anlatmak için kullanılır. İLE Yeniçeri salma erlerinin giydikleri, kırmızı çuhadan yapılmış cüppe. | Bir tür Bizans altını. | Uçarı, hovarda. )

-@ KÜLTÜR EKONOMİSİ ve/||/<> KÜLTÜR POLİTİKASI ve/||/<> KÜLTÜR YÖNETİMİ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ağustos 2016 | 16:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44749 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Grafiklerle Türkiye'nin Kültür Ekonisi 2016 için burayı tıklayınız... )

-@ BAKTERİ ile/ve/||/<>/< SİYANOBAKTERİ
[Bölüm: dirimbilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ağustos 2016 | 01:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44744 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

-@ PESETA ile/değil/yerine/> AVRO
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ağustos 2016 | 20:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44726 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Eski İspanyol para birimi. )

-@ PERVANECİ
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ağustos 2016 | 20:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44724 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Selçuklu Divanı'nda bulunan, arazi defterlerine bakan görevli. )

-@ MACAR FORİNTİ ile PENGÖ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ağustos 2016 | 05:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44696 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE İkinci Dünya Savaşı sonuna değin kullanılan, Macar para birimi. )

-@ PEÇENEK ile
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ağustos 2016 | 03:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44671 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( VIII-XI. yüzyıl arasında, Türkistan'da, Güneydoğu Avrupa ve Balkanlar'da yaşamış olan bir Türk boyu. )

-@ PAYE[Fars.] değil/yerine/= AŞAMA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ağustos 2016 | 03:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44658 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HİSSE SENEDİ ile PAY BELGİTİ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ağustos 2016 | 03:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44654 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İYİLİKTE:
[ne yazık ki] !"NEDEN ARAYIŞI"
ve/<> !"ÖDÜL BEKLENTİSİ"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Ağustos 2016 | 21:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44643 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Herhangi bir nedeni de olmaz/olmamalıdır ve hiçbir ödül beklentisi de oluşmamalıdır. İyilik, neden-sonuç ilişkisinin tamamen dışındadır ve ancak dışındaysa iyiliktir. )

-@ [ne yazık ki] HALKIN PARASINI, KENDİ ÇOCUKLARINA AYIRMAK değil/>< KENDİ PARANI, HALKIN ÇOCUKLARINA BIRAKMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Ağustos 2016 | 20:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44642 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DÜŞMAN:
KARŞINDAKİ
ile/ve/değil/||/<> "YANINDAKİ"
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Ağustos 2016 | 18:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44641 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Elindeki kılıçla. İLE/VE/DEĞİL/||/<> Arkasına sakladığı hançerle. )

-@ İYİLİK ile/ve/||/<> DOĞRULUK ile/ve/||/<> CESÂRET ile/ve/||/<> VEFÂ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Ağustos 2016 | 23:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44635 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kötülüğe karşın. İLE/VE/||/<> Yanlışa karşın. İLE/VE/||/<> Zorluğa karşın. İLE/VE/||/<> Mesafeye karşın. )

-@ KISA SÜRELİ ile/ve/<> GEÇİCİ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Ağustos 2016 | 20:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44614 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DONAKALMAK değil/yerine/>< ODAKLANMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Ağustos 2016 | 02:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44613 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KÜLT ile/değil/yerine/<> KÜLTÜR
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Ağustos 2016 | 17:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44612 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SEVMEK ve/||/<>/> SEVDİRMEK ve/||/<>/> SEVİNDİRMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Ağustos 2016 | 15:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44610 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÜÇ BÜYÜK TEHLİKE:
DUYGUSUZLUK
ile/ve/<> ETKİSİZLİK ile/ve/<> AKILSIZLIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Ağustos 2016 | 11:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44606 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Akıllı" kişilerde. İLE/VE/<> "Duygulu" kişilerde. İLE/VE/<> Etkili kişilerde. )

-@ İNSANIN GÜCÜ ile/ve/||/<>/< SÖZCÜKLERİN GÜCÜ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Aralık 2017 | 17:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44600 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Söz(cük)leri/ni değiştir... Dünya/n değişsin! )
( Sözcüklerin gücü anlaşılmadan, insanın gücü anlaşılmaz. )
( İnsan, dilinin ardında gizlidir. )

-@ | CÂNİ ve BUDALA | ile/değil/>< OYUNCU
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Ağustos 2016 | 13:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44595 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sürekli akıl var ve hiç duygu yoksa. VE Sürekli duygu var ve hiç akıl yoksa. İLE/DEĞİL/>< Akıl ve duygunun dengelenmesiyle. )

-@ YAŞAM:
ANLAM
değil TUTKU
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Ağustos 2016 | 13:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44593 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ CEMAAT ile TARİKAT
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Ağustos 2016 | 13:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44592 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sufi ile Zahit Öyküsü - İsmail Güleç )

-@ KORKU ve/||/<> HAZ
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ağustos 2016 | 23:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44591 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İnsanların, suç işleme nedenleri. )

-@ (")SAHİP OLMAK(") ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< LÂYIK OLMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ağustos 2016 | 19:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44586 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KENDİNİ:
KEŞFETMEK
ve/||/<>/> GELİŞTİRMEK ve/||/<>/> YÖNETMEK ve/||/<>/> GERÇEKLEŞTİRMEK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ağustos 2016 | 21:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44577 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DEĞİŞİM:
KIRILINCA
ile/ve/||/<> KANDIRILINCA ile/ve/||/<> ÇOK FAZLA ŞEY ÖĞRENİNCE ile/ve/||/<> ÂŞIK OLUNCA
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ağustos 2016 | 22:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44570 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "PAZU GÖSTERMEK" ile/değil/yerine/||/<>/></< GÖNLÜNÜN GENİŞLİĞİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ağustos 2016 | 15:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44567 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HAMALLIK ile/ve/||/<> HAİNLİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ağustos 2016 | 00:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44565 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( (")Düşmanından("), bir şey almayanların durumu. İLE/VE/||/<> (")Düşmanından("), yanlış şeyler alanların durumu. )

-@ OLGUNLUĞUN EN ÖNEMLİ GÖSTERGELERİ:
DEDİKODU
ve/<> İFTİRAYA TAHAMMÜL
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Ağustos 2016 | 20:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44563 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dedikodu ve iftiraya karşılığın da üç aşaması vardır.
1- Dedikodu ve iftiraya susarak[sükûnetle] karşılık vermek.
2- Dedikodu ve iftiradan "memnun olmak".
3- Dedikodu ve iftiradan "memnun olup", "dedikoducu/iftiracı" için üzülmek. )

-@ !ZULÜM ile/ve/değil/||/<> İHMALKÂRLIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Ağustos 2016 | 22:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44561 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PİŞKİN/LİK ile/ve/||/<> YÜZSÜZ/LÜK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Ağustos 2016 | 12:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44558 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÜMİT YİTİMİ ile/ve/||/<>/>/< UTANÇ
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Şubat 2017 | 19:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44557 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ormana/adaya düşen ya da ağır doğa koşullarına maruz kalanların ölümü, koşulların zorluğundan değil o duruma nasıl düştüğünün utancından["düşüncesinden"] ve daha yeterli/yetkin düşünebilmek yerine gittikçe ümidini yitirmesinden kaynaklanırmış. )
( "Esaretin Bedeli"[Shawshank Redemption - 1993], "Yaşamak İçin[Alive - 1993]", "İhanet[The Edge - 1997]" [Anthony Hopkins - Alec Baldwin], "Yeni Hayat[Cast Away - Tom Hanks], "127 Saat" filmlerini de özellikle izlemenizi salık veririz. )
( "Ümit Yitimi" değil/yerine Ümit... - B )

-@ "KALINKAFALI/LIK" ile/ve/değil/ne yazık ki/||/<>/< HAYAL GÜCÜNÜN OLMAMASI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Ağustos 2016 | 04:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44556 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İÇTEN PAZARLIKLI ile İKİYÜZLÜ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Ağustos 2016 | 16:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44553 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İÇTEN PAZARLIKLI ile ÇIKARCI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Ağustos 2016 | 16:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44552 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GİRİŞİM/KALKIŞMA ve/<>/> BOZGUN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Ağustos 2016 | 16:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44551 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ÖĞRENİYORUZ/ANLIYORUZ]
OKUDUĞUMUZU
ile/ve/<> DUYDUĞUMUZU ile/ve/<> GÖRDÜĞÜMÜZÜ ile/ve/<> HEM DUYUP, HEM GÖRDÜĞÜMÜZÜ ile/ve/<> TARTIŞTIĞIMIZI ile/ve/<> DENEYİMLEDİĞİMİZİ ile/ve/<> ANLATTIĞIMIZI/ÖĞRETTİĞİMİZİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Ağustos 2016 | 16:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44550 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( %10 ile/ve/<> %20 ile/ve/<> %30 ile/ve/<> %50 ile/ve/<> %70 ile/ve/<> %80 ile/ve/<> %95 )

-@ [ne yazık ki] "BİRİLERİNİN EKMEĞİNE YAĞ SÜRMEK" ile/ve/||/<> "HIRSIZA, YOL GÖSTERMEK"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Temmuz 2016 | 10:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44516 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YOKLUĞU PAYLAŞMAK değil VARLIĞI PAYLAŞMAK ve/||/<> İYİ GÜN DOSTU OLMAK değil KÖTÜ GÜN DOSTU OLMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Temmuz 2016 | 19:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44513 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ !BÖLÜCÜLÜK ile/ve/||/<> !ÖTEKİLEŞTİRME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Temmuz 2016 | 11:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44512 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SAVAŞI KAYBETMEK:
ÖLÜNCE
değil DÜŞMANA BENZEYİNCE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Temmuz 2016 | 02:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44511 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ NEFSİ:
"TEMİZE ÇIKARMA KAYGISI"
ile/değil/yerine/>< TEZKİYE ETME ÇABASI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Temmuz 2016 | 21:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44510 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İDAM değil/yerine ADÂLET
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Temmuz 2016 | 00:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44508 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BİLGELİK ile/ve/||/<>/>/< KALITIMSAL BİLGELİK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Temmuz 2016 | 12:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44505 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YAŞAM:
OYUN
ile/ve/||/<> "KÖŞE KAPMACA" OYUNU
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Ağustos 2016 | 11:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44501 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yaşam oyunu, sadece "köşe kapmaca" oyununa düşürüldüğünden ve bu oyunu da, bir köşeyi tutanın, eline geçirdiği köşeyi hiç bırakmamasından dolayı tıkanmasıyla ne oyun, ne barış, ne de huzur kalmıştır. Oyun, tekrar eşit koşullardan başlatılana kadar bir şeylerin düzelmesi de pek olası görünmüyor. )

-@ KÖTÜLÜK ETME! ve/<> KUYU KAZMA!
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Temmuz 2016 | 20:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44500 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kötü düşersin. VE/<> Kendin düşersin. )

-@ [ne yazık ki] BİLGİSİZLİĞİN/BİLGİSİZLERİN:
KABALIĞI
ile/ve/||/<> KALABALIĞI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Temmuz 2016 | 13:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44496 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KAÇAN ile/değil/yerine/>< KAZANAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Temmuz 2016 | 12:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44495 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kazanamaz. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Kaçmaz. )

-@ "İNANÇ" ile/ve/değil/||/<> DAVRANIŞ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Temmuz 2016 | 12:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44489 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Seni, daha iyi bir insan yapan, "inançların" değil davranışlarındır. )

-@ CAHİL:
BİLMEYEN
değil/ne yazık ki BİLMEK İSTEMEYEN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Temmuz 2016 | 23:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44484 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "SOĞUT(UL)MA" ile/ve/<> "SOYUTLANDIR(IL)MA"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Temmuz 2016 | 21:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44483 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MANKURTLAŞMA ile/<> KÖZ/KÖS-KAMANLAŞMA ile/<> KANARALAŞMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Temmuz 2016 | 21:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44482 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( MANKURT EFSANESİ

Efsaneye göre, Kazakistan'ın uçsuz-bucaksız Sarı-Özek bozkırının yerlisi olan Kazaklar, eski tarihlerde, onların su kuyularına ve otlaklarına göz diken Juan-Juanlar'ın zaman zaman baskınlarına maruz kalmaktadırlar. Baskınlarda bazen Kazaklar, bazen de Juan-Juanlar gâlip gelmektedir. Juan-Juanlar savaşı kazandıklarında, alıp götürdükleri esirlerin bazılarını başka kabilelere satmaktadırlar ki bunlar oldukça şanslı sayılırlar. Çünkü hiç olmazsa, köle olarak da olsa, sağ kalmaktadırlar. Güçlü kuvvetli esirleri ise satmamakta, akıl almaz işkencelerle, belleklerini kaybettirerek, adeta delirtmekte ve onları, kendilerinin sadık köleleri olarak en önemli işlerde çalıştırmaktadırlar.

Juan-Juanlar'ın işkencesini dinlemek bile acı vericidir: Önce, esirin başını, bir tane bile saç bırakmamacasına tamamen tıraş etmektedirler. Hemen o anda, bir deve kesmekte, devenin derisinin en kalın yeri olan boynundan parçalar keserek, kanlı kanlı, esirin tıraşlı başına sımsıkı sarmaktadırlar. -Aytmatov, bu deri başlığı, bugün yüzme sporunda kafaya takılan kauçuk başlığa benzetmektedir.-

Bu işkenceye maruz kalan esir, bazen acılar içinde kıvranarak ölmektedir (ki onlar da şanslı sayılmalıdır!), ölmeyenlerin boynuna, kafasını yerlere sürtmesin diye bir boyunduruk takılmaktadır. Bu haliyle esiri götürüp, çığlıklarının da duyulmayacağı ıssız bir yere, elleri kolları bağlı, aç ve susuz, kızgın güneşin altında günlerce bırakmaktadırlar. Tabiî, güneşte kavrulan deri kurudukça, kafayı bir mengene gibi sıkmakta, işkence, dayanılmaz hale gelmektedir. Fakat işkenceyi asıl dayanılmaz yapan, sadece bu değildir. Kafadaki saçlar, bir taraftan uzamaya çalışmaktadır. Fakat dışarıya doğru büyüyemediği için, kafa derisinin içine doğru büyümeye çalışmaktadır. Sonunda esir, aklını yitirmekte, belleği iyice sıfırlanmaktadır. Adeta, içine saman doldurulmuş bir post (korkuluk) haline gelmektedir. İşkencenin beşinci günü Juan-Juanlar gelip sağ kalan esirleri almakta, boynundaki engeli çıkarmakta, kendisine yiyecek-içecek vermektedirler. Böylece, köle, beden gücünü yeniden toplayıp kendine gelmektedir. Fakat bundan böyle o normal bir insan değildir, o artık bir mankurttur!

Böyle bir mankurt, köle pazarlarında, güçlü-kuvvetli on esirin fiyatına satılabilmektedir. Eğer aralarındaki bir savaşta bir mankurt öldürülürse, Juan-Juanlar karşılık olarak, hür bir insanın bedelinin üç katını almaktadırlar. Bir mankurtu, ailesinden birileri gerek kaçırmak, gerekse fidye vermek suretiyle vb. geri almak istemezmiş. Çünkü o artık aileden biri değildir, aksine, zararlı biri olmuştur. Belleği iyice boşaltılan mankurt, babasını, çocukluğunu vs. asla anımsamamakta, hatta insan olduğunu bile bilmemektedir. Yani ağzı var ama dili yoktur. Efendisine mutlak koşulda itaat eden, gayet evcil bir hayvana benzemektedir. Kaçmayı bilmediği için böyle bir riski de yoktur mankurtun... Sadece karnının acıktığını hissetmekte o kadar...

Efendisinin emir ve komutlarına bir köpek sadakatiyle bağlıdır. Mankurtlaşan köleler, en kötü ve en zor işleri gık demeden yapmaktadırlar. Sarı-Özek'in ucsuz-bucaksız çöllerinde, kavurucu sıcak altında deve sürüleri otlatmak ancak onların yapabileceği bir iştir. Ölmeyecek kadar yiyecek, donmayacak kadar giysi vermek yeterlidir onlar için.

İşte, Juan-Juanlar, tutsak insanlara bu en ağır işkenceyi, belleğini yitirme, anılarını elinden alma, kimliğini unutturma işkencesini tatbik etmektedirler. Nayman Ana öyküsü, oğlu Colaman böyle bir mankurtlaşmaya maruz kalan bir ananın dramıdır.

Nayman Ana, oğlu Kolaman [Colaman: Yol aydınlığı.] kaçırıldıktan sonra yıllarca ondan hiçbir haber alamamıştır. Öldü mü, kaldı mı, mankurt mu yapıldı, bilmemektedir. Derken, bir gün, Naymanlar bölgesine gelen tüccarlar, Juan-Juanlar'ın, su kuyuları yanından geçerken, deve sürüleri güden genç bir çobanla karşılaştıklarından bahsederler. Çobanın hiçbir şey anımsamadığını, sorulan sorulara 'evet' ya da 'hayır' gibi kısa yanıtlar verdiğini vs. anlatırlar. Tüccarlar, onunla biraz da alay etmişlerdir. Nayman Ana, anlatılanları sessizce dinlemiş, fakat hiç oralı olmamış, sanki bir şey duymamış gibi davranmıştır. Fakat birden içine bir kor düşmüştür; sanki bu anlatılanın, oğlu Kolaman olduğuna dair birden bir aydınlık belirmiştir içinde. Tabiî aydınlıkla beraber de bir korku...

Nayman Ana, gördüğü böyle bir ışık karşısında daha fazla duramaz, derhal hazırlıklara koyulur, hiçkimseye sezdirmeden, devesine biner ve sabahın erken saatinde, çobanların bahsettiği, Juan-Juanlar'ın su kuyularına doğru yola koyulur. Kilometrelerce gider Sarı-Özek bozkırında ve binbir türlü korkunun sarmalında, sonunda, oğlunu bulur. Evet, Nayman Ana, deve sürüsünün başında, oğlu Kolaman'ı, başındaki deri şapkasıyla yapayalnız bulur. Herşeye karşın oğlunu tanımakta zorlanmaz.

Kolaman, gözlerine kadar indirdiği şapkasının altından durgun gözlerle anasına bakmaktadır. Sanki, o ıssız çölde, yanına bir insanın gelmiş olması, onu, hiç ama hiç ilgilendirmemektedir. Hiçbir heyecan, depreşme, o geleni bilme, tanıma arzusu görülmemektedir. Kolaman'a, oğluna yaklaşan Nayman Ana, gerçeği artık iyice anlamıştır: Hıçkırıklar arasında varır sarılır oğlunun boynuna. "Oğlum, oğlum Kolaman! Benim, bak ben geldim, ben annen, Nayman Ana! Sen benim oğlumsun!" derse de, bu sözler, Kolaman için hiçbir anlam ifade etmemektedir. Nayman Ana, tekrar tekrar dener, kendini oğluna tanıtabilmeyi, ondan bir söz olsun yanıt alabilmeyi; adının Kolaman olduğunu anımsamasını, kendi memleketini, babasını, anasını anımsasın ister ama heyhât...

Kolaman, boş ve anlamsız gözlerle bakmaktadır. Karşısındaki kadının niçin ağladığını, neden burada, bu ıssız çölde, karşısında bulunduğunu, ondan ne istediğini hiç mi hiç düşünemiyor, hiçbir şey hissetmiyordur. Anası, bir girişim daha yapar ve bu sefer, Kolaman, adının 'Mankurt' olduğunu söyler. Anası çırpınmakta, hüngür hüngür ağlamakta, bir taraftan da bu zulmü yapanların akıllarına nasıl olup da böyle işkence yöntemlerini getirdiği için Tanrı'ya sitem etmektedir...

Nayman Ana, Sarı-Özek'te söylenen bir ağıdı anımsar:
"Ben, öldürülen, derisine saman doldurulan yavru devenin anasıyım. Buraya, saman dolu yavrumun tulumunu koklamaya, yavrumun kokusunu almaya geldim."

Nayman Ana, tekrar tekrar oğluna bir mankurt olmadığını, kendisinin bir Nayman, asıl adının, Colaman olduğunu söylerse de sonuç alamaz. O anda, uzaktan gelen bir Juan-Juan'ı fark eder ve kaçar. Juan-Juan da onu fark etmiştir fakat Nayman Ana gizlenir ve Juan-Juan'ın eline geçmekten kurtulur. Nayman Ana geceyi orada geçirir. Sabahleyin etrafı kolaçan ederek yeniden sokulur, "içine saman doldurulan yavrusunun tulumunun" yanına...

Kararı, ne pahasına olursa olsun oğlunu alıp buralardan götürmek, onu kaçırmaktır. Bu sefer yine Juan-Juanlar gelmektedirler, o yine kaçar. Juan-Juanlar kadının kim olduğunu öğrenmek için Kolaman'ı iyice sorguya çekerler. Tabiî ki konuyu anlamışlardır ve Kolaman'a emir verir, o kadın yine gelirse, onu öldürmesini sıkı sıkıya tembihlerler.

Kolaman'ın efendileri gittikten sonra son bir ümitle yanına gelen annesi bir an oğlunu göremez. Göremez, çünkü o anda, Kolaman, bir devenin arkasına sinmiş, elindeki oku annesine nişan almakla meşguldür. Annesi, oğlunu fark ettiğinde ok yaydan çıkmıştır ve öldürücü darbeyle Nayman Ana, devesinden yere yığılır. Düşerken, son sözleri, "Adını anımsa, adını anımsa!" olmuştur.

Kolaman, yani Mankurt, öz anasını düşman evinde, düşmanın sürüsünün başında ve düşmanın talimatına bağlı kalarak öldürmüştür. Nayman Ana'nın düşüp öldüğü bu yere, "Ana-Beyit Mezarlığı" denilmiştir. Yani "Ana'nın yattığı yer"...

İLE/<>

KÖZKAMANLAŞMAK

Destana göre, Manas, Alma Ata ıramağının gözesinde, Sungur'da oturan, hiç oğlu olmamış Yakup (Cakıp) Han'ın, duasından sonra Tanrı'nın verdiği yiğit oğludur. Manas birçok olağanüstülükler göstermiş, İslâm yolunda mücadele etmiş biri olarak takdim edilmektedir. Manas'ın, küçükken Kalmuklar'a esir düşen ve Moğolistan'a götürülüp orada büyütülen Köz-Kaman adında bir amcası vardır. Köz-Kaman, Moğolistan'da, Kalmuklar arasında büyütülür, bir Kalmuk kızıyla evlendirilir, oğulları olur ve bir gün oğullarıyla birlikte ata yurduna geri döner. Fakat o artık Kalmukça konuşmaktadır. Manas, daha önce amcasını hiç görmemiştir, dolayısıyla onu tanımamaktadır. Üstelik de Kalmukça konuştuğu için, amcasını casus zannetmektedir. Manas amcasını yakalar ve zincire vurur. Bu arada Manas, babasına mektup yazarak, amcası hakkında bilgi sağlar. Babası, amcasına iyi davranmasını söyler. Manas, babasının sözüne uyarak amcasını salıverir. Hatta bir de onun onuruna şölen verir fakat işte Köz-Kaman'lık gerçek yüzünü ortaya koymuştur: Köz-Kaman'ın oğulları şölende arbede çıkarırlar ve Manas'ı döverler. Manas, ileride Kalmuklar'a karşı sefere çıktığında da Köz-Kaman ve oğullarının ihanetinden kurtulamaz.

[Manas Destanı ve Köz-Kaman: Köz-Kaman, Manas Destanı, kahramanlarından birinin adıdır. Adını, bir Kırgız yiğidinden alan, 400 bin dizelik Manas Destanı, bir Kırgız destanı olup, Müslüman Kırgızlar'la, putperest Kalmuklar arasındaki mücadeleyi anlatmaktadır. Manas'ın tarihî bir kişilik olmadığını ileri sürenler varsa da, onun bir Kırgız beyi ya da bir Kırgız yiğidi olma olasılığı yüksektir. Bu destanda, Kırgızlar'ın tüm örf-âdet ve gelenekleri, inanç ve dünya görüşleri işlenmiştir.]

İLE/<>

KANARALAŞMAK

Bir köyde, yaşlı bir adam ve oğulları yaşamaktadır. Bir gün, adamın sürüsünden esrarengiz bir şekilde koyunlar eksilmeye başlar. Oğullar, eksilen koyunların ölüsünü ya da dirisini aramadık yer bırakmazlar ama ne yazık ki bulunamamaktadır. Babaları, bu duruma epeyce kafa yormakta fakat akıl erdirememektedir. Adamın, en sonunda aklına yatan düşünce şudur: Koyunları evin köpekleri, yani bizzat sürüyü korumakla görevli olan "bekçi" köpekler yemektedirler. Bu demektir ki, köpekler kanaralaşmıştır!

Yaşlı adam, çocuklarına talimat verir, der ki, "Gidin, evdeki tüm köpekleri öldürün. Hiçbir eniği de sağ bırakmayın! Daha sonra başka köylerden yeni enikler bulur getirir ve onları yeni baştan eğitirsiniz."

Oğullar, babalarının dediği gibi yaparlar ve fakat birkaç yıl sonra yine aynı durum görülmeye başlanır. Bu sefer, adam, çocuklarını başına toplar ve onlara, birkaç yıl önce kendilerine verdiği talimatı aynen yapıp yapmadıklarını sorar. Küçük oğul, o gün küçük bir eniği, acıdığı için öldürmemiş olduğunu itiraf eder. Evet, konu anlaşılmıştır: O küçük enik, anasından-babasından kanaralaşmayı öğrenmiştir, kanaralaşmak bir şekilde ona da bulaşmıştır. Büyüdükçe o da bu "ahlâkı" öteki köpeklere öğretmiştir. )

-@ SARHOŞLUK ile ZAFER SARHOŞLUĞU
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Temmuz 2016 | 11:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44480 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE En kötü sarhoşluk. )

-@ OLAĞANÜSTÜ HAL ile/ve/||/<>/> SIKIYÖNETİM
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Temmuz 2016 | 00:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44475 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( OHAL NE KADAR SÜRE İLAN EDİLEBİLİR?

Yurdun bir ya da birden fazla bölgesinde ya da bütününde, altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilân edebilir.

Olağanüstü hal kararı, Resmi Gazete'de yayımlanır ve hemen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi, tatilde ise derhal toplantıya çağrılır. Meclis, olağanüstü hal süresini değiştirebilir. Bakanlar Kurulu'nun istemi üzerine, her defasında dört ayı geçmemek üzere, süreyi uzatabilir ya da olağanüstü hali kaldırabilir.

Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin, bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ilânından sonra; süreyi uzatmaya, kapsamını değiştirmeye ya da olağanüstü hali kaldırmaya ilişkin konularda da karar almadan önce Milli Güvenlik Kurulu'nun görüşünü alır.

Olağanüstü Hal Kararı'nın hangi nedenlerle alındığı, bölgesi ve süresi, Türkiye radyo ve televizyonuyla ve Bakanlar Kurulu'nca, gerekli görülen hallerde diğer araçlarla ilân edilir.

Olağanüstü Hal süresince, Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda Anayasanın 91. maddesindeki kısıtlamalara ve usûle bağlı olmaksızın, kanun hükmünde kararnameler çıkarabilir. Bu kararnameler, Resmi Gazete'de yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına sunulur.

ALINACAK OHAL TEDBİR VE YAPTIRIMLARI

Olağanüstü Hal ilânında; genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak, şiddet olaylarının yaygınlaşmasını önlemek amacıyla 9. maddede öngörülen tedbirlere ek olarak aşağıdaki tedbirler de alınabilir:

a) Sokağa çıkmayı sınırlamak ya da yasaklamak,
b) Belirli yerlerde ya da belirli saatlerde, kişilerin dolaşmalarını ve toplanmalarını, araçların seyirlerini yasaklamak,
c) Kişilerin; üstünü, araçlarını, eşyalarını aratmak ve bulunacak suç eşyası ve delil niteliğinde olanlarına el koymak,
d) Olağanüstü Hal ilân edilen bölge sakinleri ile bu bölgeye dışarıdan girecek kişiler için kimlik belirleyici belge taşıma zorunluluğu getirmek,
e) Gazete, dergi, broşür, kitap, el ve duvar ilânı ve benzerlerinin basılmasını, çoğaltılmasını, yayımlanmasını ve dağıtılmasını, bunlardan olağanüstü hal bölgesi dışında basılmış ya da çoğaltılmış olanların bölgeye sokulmasını ve dağıtılmasını yasaklamak ya da izne bağlamak; basılması ve dağıtımı yasaklanan kitap, dergi, gazete, broşür, afiş ve benzeri basılıları toplatmak,
f) Söz, yazı, resmi, film, plak, ses ve görüntü bantlarını ve sesle yapılan her türlü yayımı denetlemek, gerektiğinde kayıtlamak ya da yasaklamak,
g) Hassasiyet taşıyan kamuya ya da kişilere ait kuruluşlara ve bankalara, kendi iç güvenliklerini sağlamak için özel koruma tedbirleri aldırmak ya da bunların artırılmasını istemek,
h) Her tür sahne oyunlarını ve gösterilen filmleri denetlemek, gerektiğinde durdurmak ya da yasaklamak,
i) Ruhsatlı da olsa her tür silah ve mermilerin taşınmasını ya da aktarımını yasaklamak,
j) Her türlü cephaneler, bombalar, tahrip maddeleri, patlayıcı maddeler, radyoaktif maddeler ya da yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı eczalar ya da diğer her türlü zehirler ve boğucu gazlar ya da benzeri maddelerin bulundurulmasını, hazırlanmasını, yapılmasını ya da aktarımını izne bağlamak ya da yasaklamak ve bunlar ile bunların hazırlanmasına ya da yapılmasına yarayan eşya, alet veya araçların teslimini istemek ya da toplatmak,
k) Kamu düzeni ya da kamu güvenini bozabileceği kanısını uyandıran kişi ve toplulukların, bölgeye girişini yasaklamak, bölge dışına çıkarmak ya da bölge içinde belirli yerlere girmesini ya da yerleşmesini yasaklamak,
l) Bölge içinde, güvenliklerinin sağlanması gerekli görülen tesis ya da kuruluşların bulunduğu alanlara giriş ve çıkışı düzenlemek, kayıtlamak ya da yasaklamak,
m) Kapalı ve açık yerlerde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklamak, ertelemek, izne bağlamak ya da toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yer ve zamanı tayin, tespit ve tahsis etmek, izne bağladığı her türlü toplantıyı izletmek, gözetim altında tutmak ya da gerekiyorsa dağıtmak,
n) İşçinin isteği, ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, sağlık nedenleri, normal emeklilik ve belirli süresinin bitişi nedeniyle hizmet antlaşmasının sona ermesi ya da feshi dışında kalan hallerde, işçi çıkarmalarını, işverenin de durumunu dikkate alarak üç aylık bir süreyi aşmamak kaydıyla izne bağlamak ya da ertelemek,
o) Dernek faaliyetlerini; her dernek hakkında ayrı karar almak ve üç ayı geçmemek kaydıyla durdurmak,

SIKIYÖNETİM NE DEMEK?

Sıkıyönetim, olağanüstü halin ilânını gerektiren nedenlerden daha vahim nedenlerle ilân olunan, geçici olarak temel hak ve hürriyetlerin kısmen ya da tamamen durdurulmasına ya da Anayasa'da öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınmasına olanak tanıyan ve kolluk yetkilerinin askerî makamlara geçmesi sonucunu doğuran bir olağanüstü yönetim usûlüdür.

Sıkıyönetim de OHAL gibi Bakanlar Kurulu kararı ister.

Sıkıyönetim ilânı işlemi, olağanüstü hal ilânı işlemi gibi, hukukî biçim olarak bir "Bakanlar Kurulu Kararı" şeklinde ortaya çıkar. O nedenle, Sıkıyönetim İlânı Kararı da tüm Bakanlar Kurulu kararlarının tâbi olduğu usûle tâbidir. Bakanlar Kurulu kararları, bir kolektif işlemdir. Sıkıyönetim ilân kararı, Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın ve istisnasız tüm bakanların iradelerini aynı anda ve aynı yönde açıklamaları ile oluşur. Dolayısıyla, Olağanüstü Hal ilân kararında, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve tüm bakanların imzaları olmalıdır.

Sıkıyönetim İlân Kararı, Resmî Gazete'de yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 127'nci maddesine göre, Sıkıyönetim İlân Kararı, Başbakanlık tezkeresi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına sunulur. Görüşme sırasında siyasî parti grupları siyasî parti grupları ya da en az yirmi milletvekilinin imzası ile sıkıyönetim süresinin kısaltılması ya da uzatılması hakkında önerge verebilir. Oylamadan önce önerge sahibi beş dakikayı geçmemek üzere söz alabilir.

Sıkıyönetim gerektiren nedenler ise şu şekildedir;

a) Anayasanın tanıdığı özgür demokrasi düzenini ya da temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelen ve Olağanüstü Hal İlânı'nı gerektiren hallerden daha vahim şiddet hareketlerinin yaygınlaşması,

b) Savaş hali ya da savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi,

c) Ayaklanma olması,

d) Ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten ya da dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması.

e)Vatan ya da Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın yaşanması. )

-@ ZAMANI DURDURMAK ile/ve/||/<> ZAMANDA YOLCULUK ile/ve/||/<> ZAMANDAN KAÇMAK ile/ve/||/<> ZAMANI HİSSETMEK ile/ve/||/<> ZAMANI BIRAKMAK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Temmuz 2016 | 00:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Öperek. İLE/VE/||/<> Okuyarak. İLE/VE/||/<> Müzik dinleyerek. İLE/VE/||/<> Yazarak. İLE/VE/||/<> Soluk alarak. )

-@ OLABİLECEKLER ile/ve/||/<>/>/< OLMASI GEREKENLER
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Temmuz 2016 | 23:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44469 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TEDBİR ile/ve/||/<>/< İHTİYÂR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Temmuz 2016 | 11:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44466 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "TEDBİR" ile/ve/değil/yerine/>/< AKIL
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Temmuz 2016 | 11:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44465 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dışarıda. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/>/< İçeride. )
( Bilgisizde. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/>/< Düşünende. )
( "Gelecekte." İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/>/< Şu anda ve burada. )
( Nesne. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/>/< Kavram. )

-@ VERMEK ve/||/<>/> VAR OLMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Temmuz 2016 | 11:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44464 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ VERMEK ve/||/<>/> VARMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Temmuz 2016 | 11:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44463 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PARANLA "VEZİR", AKLINLA REZİL OLMAK
ile/değil/yerine/><
PARANLA "REZİL", AKLINLA "VEZİR" OLMAK

[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Temmuz 2016 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44462 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TARİHİN TEKRARINDA:
BİRİNCİSİ
ile/ve/||/<>/> İKİNCİSİ
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Temmuz 2016 | 14:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44461 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Trajedi. İLE/VE/||/<>/> Komedi. )

-@ ÖNEM/DEĞER ile "ÖLÇÜSÜ"
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Temmuz 2016 | 17:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44458 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sayılması olanaklı şeyler, her zaman önemli olmayabilir. İLE Önemli şeyler ise her zaman sayılamayabilir. )

-@ VARSIL/ZENGİN
ile/ve/değil/yerine/=/||/</<>/><
YOKSUL/FAKİR

[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 23:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44452 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

-@ OKUL ile/ve/||/<>/>< YAŞAM
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 23:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44451 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Önce ders verir, sonra dener. İLE/VE/||/<>/>< Dene(yimle)terek ders aldırır. )

-@ YAPMACIK OLUP "SEVİLMEK" ile/değil/yerine/>< KENDİN OLUP BEĞENİLMEMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 22:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44450 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YALANCI ile/değil/yerine/>< DÜRÜST
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 22:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44449 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Haksız da olsa hiç susmaz. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< İncitilirse, bir daha hiç konuşmaz. )

-@ FARK:
"ÜSTÜNLÜK"/"OLUMSUZLUK"/"YIKICI"
değil
AYRIM/ARTI/EK/ÖZELLİK/YAPICI

[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 22:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44448 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YÂRÂN[Fars. < YÂR]/YÂREN ile YARAN
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 18:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44257 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dostlar. | Bir erek çevresinde toplanmış ya da aynı ereği güttükleri için biraraya gelmiş olanların tümü. İLE Yarma işlemini/eylemini gerçekleştiren kişi. )

-@ VİRAN KÖYDEN ile ...
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 18:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44214 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( HARAÇ DA, ÖŞR DE ALINMAZ/DI )

-@ UHUVVET ile ADÂLET
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 18:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44101 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( KARDEŞLİK | DOSTLUK, BAĞLILIK )

-@ TURAN
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Türklerin yurdu. )

-@ TOBAR İLKESİ ile ...
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44023 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir iktidar, anayasaya aykırı bir yol ile [hükümet darbesi vb.] el değiştirdiğinde, yeni iktidar, ulus tarafından kendi temsilcisi olarak kabul edilmedikçe öteki devletlerce o hükümetin tanınmaması ilkesi. [Ekvator Dışişleri Bakanı Dr. Tobar tarafından] [15 Mart 1907] )

-@ TEMEYYÜZ ile ...
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43905 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( KENDİNİ GÖSTERME, SİVRİLME, BENZERLERİNDEN FARKLI OLMA )

-@ TEMESSÜL[< MİSL] ile/değil/yerine/= ÖZÜMLEME
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43904 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir şekil ve sûrete girme. | İnsan biçiminde görünme. | Benzeşme. İLE/DEĞİL/YERİNE/= [biyoloji] Özümleme. )

-@ TAHKİK[< HAKK] ile ...
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43717 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( DOĞRU OLUP OLMADIĞINI ARAŞTIRMA | DOĞRU OLUP OLMADIĞINI MEYDANA ÇIKARMA | DOĞRU, GERÇEK )

-@ SÜLEYMAN'IN TAPINAĞI ile ...
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43640 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( BET HA MİKDAŞ )

-@ SÜLEYMAN ile ...
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43639 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Barışın hikmetini bilen. )

-@ SOFTA[Ar. < SÛHTE] ile MOLLA[Ar.]
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43570 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Medrese öğrencisi. | Yanmış, tutuşmuş, talebe, talep eden. | [mecaz] Bir görüşe/inanışa, körü körüne bağlanan kişi. | [mecaz] Yaşadığı çağın gerisinde kalmış geri kafalı kişi. İLE Büyük kadı. | Medrese öğrencisi. | Büyük bilgin. )

-@ SIMAK ile ...
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43525 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kırmak, bozmak, bozguna uğratmak. )

-@ ŞEHREMİNİ ile ŞEHREMÂNETİ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Belediye başkanı. İLE Belediye, yerel yönetim. | Belediyeciliğin, ilk biçimi. )

-@ SARIK ile/değil ÜSKÜF[Yun.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43352 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SAMURAİ[Jap.] ile ...
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43331 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Japonya'da Zen'den çok etkilenmiş, mesleği savaşçılık olan sınıf. Bir tür şövalyelik. bkz. Bushido )

-@ SAMSUN[Yun.] ile SAMSUNHANE
[Bölüm: Hayvanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43330 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Savaşta kullanılan köpeklere verilen ad. İLE Ayaspaşa'da, XVI. yüzyılda padişahın köpeklerinin yetiştirilip beslendiği yer. )

-@ SALÂHİYET[Ar.] değil/yerine/= YETKİ
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43305 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( YETKİ, BİR İŞE KARIŞMAYA YA DA GÖREV GEREĞİ BİR İŞ YAPMAYA, BİR HAREKETTE BULUNMAYA HAKLI OLMA | BİR DÂVÂYA BAKABİLME )

-@ SAKÎM[Ar. < SAKAMET] değil/yerine/= HASTA, HASTALIKLI | YANLIŞ
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43299 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( RİVÂYETİ DOĞRU, SAĞLAM OLMAYAN (HADÎS) | HASTA, HASTALIKLI | YANLIŞ )

-@ RİYÂSET[Ar.] ile BAŞKANLIK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43221 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( REİSLİK, BAŞ OLMA, BAŞKANLIK )

-@ NİZÂ'[< NEZ] ile/değil/yerine/>< NİZÂM[NAZAME]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Kasım 2016 | 22:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42870 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bilgi, güce tâbi olursa/tutulursa. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Güç, bilgiye tâbi olursa/tutulursa. )
( Çekişme, kavga. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< İncileri, ipe dizmek. )

-@ NATURAL HISTORY ile DOĞA ARAŞTIRMASI/DOĞANIN BETİMLEYİCİ ARAŞTIRMASI
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42790 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( DOĞA ARAŞTIRMASI/DOĞANIN BETİMLEYİCİ ARAŞTIRMASI )

-@ MÜTEKKELLİMİN/KELÂMCILAR ile ...
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42705 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Duyusal, duygusal ve düşünsel içeriği olmayan hiçbir şey üzerine konuşmazlar. )

-@ MÜTEDEYYİN[Ar.] değil/yerine/= DİNDAR
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42695 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ILIMLI (İNSAN) | DİNDAR. | DİN İLE GÖREVLİ. | BORÇLU OLAN )

-@ MÜSTEHLİK[Ar. < HELÂK] değil/yerine/= TÜKETİCİ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42671 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( YİYİP İÇEREK TÜKETEN, BİTİREN | TÜKETİCİ )

-@ MÜSTAKİLL[Ar. < KILLET] değil/yerine/= BAĞIMSIZ
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42663 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( BAŞLI BAŞINA, KENDİ BAŞINA, KENDİ KENDİNE, AYRICA, BAĞIMSIZ )

-@ MÜSTAKBEL[Ar. < KABL] değil/yerine/= GELECEK
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42662 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( KARŞILANAN | ÖNDE BULUNAN, İLERİDEKİ, GELECEK )

-@ MÜSÂFİR[< SEFER] ile YOLCU
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42635 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( MİSÂFİR, YOLDAN GELEN, YOLCU | YOLCULUK SIRASINDA BİRİNİN EVİNE İNEN KONUK | KOMŞUYA GİDEN KİMSE )

-@ MÜRÜVVET[< MER] değil/yerine/= İNSÂNİYET, MERTLİK, YİĞTLİK | CÖMERTLİK, İYİLİKSEVERLİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42632 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "MÜREKKEP YALAMAK" ile "OKUMAK"
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42626 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Âharlanmış kağıt bezir işi mürekkebi emmediği için yanlış yazıldığında ıslatarak silmek mümkündür. Hattatlar ellerini tükürükleyerek veya yalayarak yanlışlarını düzelttiklerinden "mürekkeb yalamak" deyimi ortaya çıkmıştır. )

-@ MÜLÂHAZA[< LÂHZ] değil/yerine/= DİKKATLE BAKMA | İYİCE DÜŞÜNME | DÜŞÜNCE
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42586 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MUHAVVİL[Ar. < HAVL] değil/yerine/= DEĞİŞTİREN/DÖNÜŞTÜREN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42551 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tahvîl, tahvîl eden, değiştiren, başka şekle soran. )

-@ MUAMMER[Ar. < ÖMR] değil/yerine/= YAŞAYAN, YAŞAMIŞ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42495 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MUAHEDE[< AHD | çoğ. MUÂHEDÂT] ile MUÂHEZE[< AHZ]
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42488 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Karşılıklı and içme. | Antlaşma. İLE Azarlama, paylama, çıkışma, darılma. | Tenkîd. )

-@ MİSÂL[Ar.] değil/yerine/= ÖRNEK
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42456 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ÖRNEK | MASAL | RÜYÂ, DÜŞ | BENZER, ANDIRIR )

-@ METİN/TEXT[İng.] ile METİN
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42395 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir yazıyı, biçim, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan sözcüklerin tümü. | Basılı ya da el yazması parça. İLE Acılar karşısında, dayanma gücünü yitirmeyen, sağlam, dayanaklı, değerli, kavî. )

-@ METELİK[Fr. < Yun.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42393 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İlk kez 1828'de basılmış, on para değerindeki bakır sikke. [Sultan Reşat zamanında basılan son metelik nikeldir] )

-@ MESEL[Ar.] ile MENKIBE[Ar.]
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42373 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Örnek, benzer, nümûne. | Dokunaklı, anlamlı, örnek alınacak söz. | Atasözü. | Eğitici ve ahlâka yararlı olan öykü/masal. İLE Din büyüklerinin ya da tarihe geçmiş ünlü kişilerin, yaşamları ve olağanüstü davranışlarıyla ilgili öykü. )

-@ MERYEM ile 12 MERYEM
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42366 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bulunduğu yeri terk eden. | Uzaklaşmış (olan). İLE Hz. İsa'nın annesi Kutsal Bakire Meryem, Havari James'in annesi Meryem, Evangelist=İncil'in dördüncü kitabının yazarı Yuhanna'nın (John) annesi Meryem, kim olduğu bilinmeyen ve esrarengiz bir kadın olarak kalan ve sadece 'ÖTEKİ' [Other] diye tanıtılan Meryem, fahişe Meryem, Mary Jacoby diye adı ve soyağacıyla belirtilmiş olan Meryem, Maria Magdalena [Mecdel'li Meryem], Mark'ın yazdığı ikinci kitapta adı geçen Bethany'li Meryem ve son olarak da Mısır'lı Meryem. [16.yy'da, iki Meryem daha eklenmiştir.] )

-@ MASLAHAT[< SULH] >< MEFSEDET[< FESÂD]
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42251 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İş, emir, husus, madde, keyfiyet. | Önemli iş. | Barış, dirlik, düzen. >< Bozgunculuk, fesatlık, münâfıklık. )

-@ LİYÂKAT ile HAK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42213 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Lâyık oluş. İLE ... )
( İktidar, beceri, erdem. İLE ... )

-@ KURAL GÜDÜMLÜ YAPI İLKESİ ile ...
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42127 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( STRUCTURE DEPENDENCY PRINCIPLE )

-@ "SÜREKLİ KAZANMAK" ile/ve/||/<> "HİÇ KAYBETMEMEK"
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Temmuz 2016 | 19:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41987 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İkisi de olanaklı değildir! )

-@ KİTAP OKUMAK:
"UYUMAK İÇİN"
değil UYANIK KALMAK/OLMAK ÜZERE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Temmuz 2016 | 02:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41986 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "DAHA ..." ile/ve (fakat)/ne yazık ki/||/<>/>< DAHA ...
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Temmuz 2016 | 02:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41985 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Daha yüksek binalarımız var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha kısa sabrımız var.
"Daha geniş otoyollarımız var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha dar bakış açılarımız var.
"Daha büyük evlerimiz var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha küçük ailelerimiz var.
"Daha çok ev gereçlerimiz var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az zamanımız var.
"Daha çok eğitimimiz var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az sağduyumuz var.
"Daha fazla bilgimiz var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az bilgeliğimiz var.
"Daha çok uzmanımız var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha çok sorunumuz var.
"Daha çok ilacımız var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az sağlığımız var.
"Daha çok mal varlığımız var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az değerlerimiz var.
"Daha rahat geçinmeyi öğrendik." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Yaşam kurmayı öğrenemedik.
"Daha büyük işler yaptık." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha iyi işler yapamadık.
"Daha çok harcıyoruz." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az şeye sahibiz.
"Daha fazla satın alıyoruz." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az hoşnut kalıyoruz.
"Daha fazla söylüyoruz." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az konuşuyoruz.
Daha çok nefret ediyoruz. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az seviyoruz.
Daha az gülüyoruz. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha çok somurtuyoruz.
Daha çok sigara, alkol, şeker tüketiyoruz. İLE/VE/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha savurganca para harcıyoruz.
Daha hızlı araba kullanıyoruz. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha çabuk kızıyoruz.
Daha geç saatlere kadar oturuyoruz. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha yorgun kalkıyoruz.
Daha az okuyor, daha çok televizyon izliyoruz. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az şükrediyoruz.
Yaşamımıza, yıllar kattık. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Yıllarımıza, yaşam katamadık.
Uzayı fethettik. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< İç dünyamızı fethedemedik.
Havayı temizledik. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Ruhumuzu kirlettik.
Atoma hükmettik. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Önyargılarımıza hükmedemedik.
)

-@ | "DÜŞÜNMEK" ve "İNANMAK" ve "SEVMEK" |
ile/ve/ne yazık ki/||/<>/>
EYLEMEK

[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Temmuz 2016 | 01:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41984 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çok fazla. İLE/VE/NE YAZIK Kİ/||/<>/> Çok az. )

-@ "KENDİNİ SAKLAMAK" >< KIZMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Temmuz 2016 | 01:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41983 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kimse, kızdığında, kendini/özünü saklayamaz. )

-@ | DESPOT ile/<>/> SÜRÜ |
değil/yerine
YURTTAŞ

[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Temmuz 2016 | 01:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( | Yönetmeyi bilen, yönetilmeyi bilmeyen. İLE Yönetilmeyi bilen, yönetmeyi bilmeyen. | DEĞİL/YERİNE Yönetmeyi ve yönetilmeyi bilen. )

-@ SİYASETTE:
YOLDAŞ
ile/değil YOL
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Temmuz 2016 | 00:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41981 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [siyasette] "Yoldaş, yolu belirler." DEĞİL Yol, yoldaşı belirler. [Yol değiştikçe, yoldaşlar da değişir.] )

-@ "İSTİSNA OLMAK" değil/yerine/>< İNSAN OLMAK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Temmuz 2016 | 00:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41979 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [istiyorsan] "Egemen olmak." DEĞİL/YERİNE Özgür olmak. )

-@ YER ile/değil/yerine/>/< YURT
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Temmuz 2016 | 00:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41978 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [Yaşam niteliği...] Sürdürülebilir değilse. İLE/DEĞİL/YERİNE/>/< Sürdürülebilirse... )

-@ YAP!:
(")İNSANLARIN(") "YAPTIĞINI"
değil/yerine
İNSANIN(/KENDİ) YAPABİLECEĞİNİ

[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Temmuz 2016 | 00:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41977 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HER ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< BAZI
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Temmuz 2016 | 00:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41976 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [kitap] Okunmaz. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>/< Bazılarına başvurulur. )
( [eşya] Kullanılmaz. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>/< Bazıları saklanır. )
( [yazar] Sevilmez. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>/< Bazıları (sadece) beğenilir. )

-@ "KURNAZ/LIK" ile/değil/=/<>/>/< APTAL/LIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Temmuz 2016 | 23:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41975 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İkisinin de hiçbir "kazanımı", kalıcı değildir/olamaz. )

-@ "YURTSEVERLİK" "SÖYLEMİ" ile/değil/yerine YURTTAŞLIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Temmuz 2016 | 23:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41974 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ORUCU:
NASIL "TUTTUĞUN"
ile/ve/değil/||/<>/> NASIL AÇTIĞIN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Temmuz 2016 | 22:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41972 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KİTAP/MUSHAF:
UYUYAN BİREY/TOPLUM İÇİN
değil/>< OKUYAN VE DÜŞÜNEN BİREY/TOPLUM İÇİN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Temmuz 2016 | 22:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41971 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

-@ KİBİR:
HALKTAN "UZAK DURMAK"
değil HAK VE HAKİKATTEN UZAK DURMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Temmuz 2016 | 22:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41970 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ (BİRİNİ, BİR ŞEYİ) "GÜZEL BULMAK" ile/değil/yerine GÜZELİ BULMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Temmuz 2016 | 22:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41969 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yanılabilirsin. İLE/DEĞİL/YERİNE Yanılmazsın. )

-@ "YÜRÜTMEK" ile/değil/yerine/>< YÜRÜMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Temmuz 2016 | 22:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41968 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir şeyleri, parçaları. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Yaşamı, yolu ve bütünü. )

-@ "MUHÂFAZA ve/+ KÂR" ile/değil/yerine/>< MUHÂFAZAKÂR/KORUYUCU
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Temmuz 2016 | 22:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41967 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GEVEZELİK ile/değil/yerine/>< KENDİNİ GELİŞTİRMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Temmuz 2016 | 22:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41966 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ NAMAZ ile/ve/||/<>/< AHLÂK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Temmuz 2016 | 20:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41956 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [Zorunlu/Farz!] 5 vakit. İLE/VE/||/<>/< 24 saat boyunca, her an. )

-@ [ne yazık ki] ZAN ile/ve/ne yazık ki/||/<>/> İFTİRA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Temmuz 2016 | 19:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41953 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KİMSE, KİMSEYE MUHTAÇ DEĞİLDİR ve/||/<>/> HERKES, HERKESE MUHTAÇ OLABİLİR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Temmuz 2016 | 15:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41952 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EFENDİSİ ve/||/<>/< KÖLESİ
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Temmuz 2016 | 14:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41949 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bilginin. VE/||/<>/< Çalışmanın. )

-@ YAŞAM ÖYKÜNÜ:
İYİ YAZ
ve/||/<> SIKLIKLA DÜZENLE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Temmuz 2016 | 14:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41946 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ELEŞTİRMEK ÜZERE BİLGİ TOPLAMAK/CIMBIZLAMAK ile/değil/>< (TAM/DOĞRU/SAMİMİ) DİNLEMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz 2016 | 14:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41945 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KARMA[Sansk.](KAMMA[Palice]) ile KARMA/BLENDING
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41890 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Etkinlik. Eylem, özellikle sorumluluğu olan iyi ve kötü eylem. Her hareketin bir öncekine bağlandığı nedensellik döngüsü, uygun nedenlerden oluşan sonuçlar zinciri.

Karma, üç türlüdür:
Sanchita(geçmiş enkarnasyonlardan birikmiş olanlar),
Pararabdha(karma'nın şimdiki hayatta çözümlenmesi gereken bölümü),
Agami(gelecekte meyvesini verecek olan karma) )

-@ İZ'ÂN değil/yerine/= ANLAYIŞ, KAVRAYIŞ, AKIL | SÖZ DİNLEME | TERBİYE, EDEP
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41766 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] !İSTİSHÂR değil/yerine/= !ALAY ETME, EĞLENME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41751 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İSTİMDÂT[< MEDED] değil/yerine/= YARDIM İSTEME
[Bölüm: hizmet] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41745 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İSTİHÂB değil/yerine/= SAKLAMA, GİZLEME | DOSTLUK KURMA | KONUŞMA, MUSÂHEB ETME
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41733 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İSTANBUL'DAKİ EN ÖLDÜRÜCÜ SALGIN HASTALIK
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41714 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( JÜSTİNYEN VEBASI [ Başlangıç )

-@ İSLÂM FELSEFE-BİLİM TARİHİ'NDE 7 UNSUR
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41704 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İLK GÜNEŞ SAATİ
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 16:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41610 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( DİKİLİTAŞ )

-@ İFŞÂ ile İMÂ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 16:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41559 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gizli bir şeyi yayma, ortaya dökme, açığa vurma. İLE İşaret. | İşaretle/dolaylı anlatma. )

-@ İCTİNÂB/İHTİYAT[Ar.] değil/yerine/= SAKINMA, ÇEKİNME, UZAKLAŞMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 16:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41546 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İCTİMÂÎ/YYE[Ar.] değil/yerine/= TOPLUMSAL
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 16:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41545 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İBN YUNUS ile KEMALEDDIN İBN YUNUS
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 16:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41529 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Mısır'da, Fatimî döneminde yaşayan, büyük astronom ve matematikçi. Halife için hazırladığı Zicü'l-Hakimî astronomi tarihindeki önemli ziclerden kabul edilir. Bu zicte, ayrıca, trigonometrik işlevlerin algoritmasında, ilerlemeler görülür. )

-@ HÂCET[çoğ. HÂCÂT] ile HÂCET
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 16:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41296 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dilek. İLE Gerek, gereklilik. )

-@ GÜZÎDE değil/yerine/= SEÇİLMİŞ, SEÇKİN, BEĞENİLMİŞ
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 15:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41280 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GÖNDER ile SEREN
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 15:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41221 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bayrak direği. İLE Yelkenli gemilerde üzerine dört köşe yelken açmak ve işaret kaldırmak için direğe yatay olarak bağlanan gönder. | Konut kapılarında, menteşe ve kilidin takıldığı düşey konumdaki kalın parça. )

-@ EN SÜSLEMELİ "MEKTUP" VE ANI "KİTABI"
[Bölüm: en] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40946 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( KİLİM )

-@ KÖTÜLÜĞE, EN İYİ KARŞILIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( UNUTMAK )

-@ EN KÖTÜ KARAR ...
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40920 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( KARARSIZLIKTAN DAHA İYİDİR )

-@ EKİM DEVRİMİ
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40809 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 1917'de. )

-@ AZINLIK ile/değil ETNİK ÖBEK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 02:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40770 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DİL-ÂZÂD ile SER-ÂZÂD
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 02:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40697 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( GÖNLÜ BİR ŞEYLE İLGİLİ OLMAYAN, GÖNLÜ RAHAT | ÖZGÜRLÜĞE KAVUŞMUŞ ile SERBEST, HÜR, BAŞI BOŞ | RAHAT, DERTSİZ )

-@ ÇAPARIZ
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 00:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40480 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İçinden çıkılamayacak denli güç olan, karışık iş. )

-@ BÜYÜK SELÇUKLU YÖNETİMİ'NDE
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40457 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( * VEZİR(SAHİB) / BAŞBAKAN
(ULEM KÖKENLİ, BÜROKRAT GİBİ VE GENELLİKLE İRAN'LI, BÜTÇENİN %10'UNU ALIRDI)

* DİVÂN-I A'LÂ / BAKANLAR KURULU

* DİVÂN-I İSTÎFÂ / MÂLİYE BAKANLIĞI
MÜSTEVFÎ / MÂLİYE BAKANI

* DİVÂN-I İŞRÂF - SAYIŞTAY
MÜŞRİF

* DİVÂN-I ÂRZ - SAVUNMA BAKANLIĞI
ÂRIZ - SAVUNMA BAKANI

DİVÂN-I İNŞÂ VE TUĞRA / DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
MÜNŞÎ/TUĞRÂÎ - KÂTİPLER/DEBÎR

İNŞÂ: YAZIŞMA/DİPLOMASİ
----------
ATABEG - LALA/LIK (DAR ANLAMDA) (DİVAN'A KATILIRDI)
NÂİBU'S-SALTANA / SULTAN VEKİLİ
( TÜRKİYE SELÇUKLULARI'NDA )

-@ BELÂ ile BELÂ-Yİ MÜBREM
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40240 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Kaçınılmaz belâ. )

-@ BÂKÎ[< BEKÂ]
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40166 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( TANRI | DÂİMÎ, KALICI )

-@ ÂZÂDE, HÜR, SERBEST değil/yerine/= ÖZGÜR
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 17:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40118 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ZÂMÂN-I/ASR-I SAADET
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 17:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40067 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( HZ. MUHAMMED'İN YAŞADIĞI DÖNEM | ÖMRÜNÜ SAADETE KAVUŞTURAN KİŞİ )

-@ ADLÎ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Temmuz 2016 | 23:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39853 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( II. Sultan Bayezid'in şiirdeki mahlâsı. )

-@ 2 MISIRLI
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Temmuz 2016 | 22:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39804 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( AHMES VE EMHETOP )

-@ "DE-NE" DİLİ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Temmuz 2016 | 22:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39796 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( EN ESKİ DİLLERDEN )

-@ BELGE ile/ve/||/<> BİLGİ
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Temmuz 2016 | 11:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39787 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DİNLEMEMEK ile/ve/değil/ne yazık ki/||/<>/>/< NANKÖRLÜK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Temmuz 2016 | 02:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39782 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir tek, nankörler dinlemez! )

-@ ZORUNLULUK = ZARURET = NECESSITY[İng.] = NÉCESSITÉ[Fr.] = NOTWENDIGKEIT[Alm.] = NECESSITAS[Lat.] = NECESIDAD[İsp.]
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39755 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YORUM = TEFSİR = INTERPRETATION[İng., Alm.] = INTERPRÉTATION[Fr.] = INTERPRETARE[Lat.] = INTERPRETACIÓN[İsp.]
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39738 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TÖRE = ÖRF/ADÂT = CUSTOMS[İng.] = MOEURS[Fr.] = SITTE[Alm.] = MOS-MORES[Lat.] = ADUANA[İsp.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39668 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TARİH = HISTORY[İng.] = HISTOIRE[Fr.] = GESCHICHTE[Alm.] = HISTORI < HISTOREIN:BİLMEYE ÇALIŞMAK, BİLMEK, ANLATMAK[Yun.] = HISTORIA[İsp.]
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39649 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TAKIMERKİ = OLIGARCHY[İng.] = OLIGARCHIE[Fr., Alm.] = OLIGARKHIA < OLIGOI:BİRKAÇ KİŞİ, ARKHEIN:EGEMEN OLMA[Yun.]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39640 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SÖZLEŞME = MUKÂVELE[Ar.] = CONTRACT[İng.] = CONTRAT[Fr.] = VERTRAG[Alm.] = CONTRAER[İsp.]
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39624 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SÖYLENCEBİLİM = İLM-İ ESATİR = MYTHOLOGY[İng.] = MYTHOLOGIE[Fr., Alm.] = MYTHOLOGIA[Yun.] = MITOLOGIA[İsp.]
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39621 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SÖYLENCE = ÜSTURE = MYTHE[İng., Fr.] = MYTHOS[Alm., Yun.] = MITO[İsp.]
[Bölüm: YAZIN] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39620 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] KÖTÜMSERLİK = BEDBİNLİK = PESSIMISM[İng.] = PESSIMISME[Fr.] = PESSIMISMUS[Alm.] = PESSIMUS[Lat.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39490 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İZLENİM = İNTİBA = IMPRESSION[İng., Fr.] = EINDRUCK[Alm.] = IMPRESSIO[Lat.] = IMPRESIÓN[İsp.]
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39445 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İYİLİKSEVERLİK = BENEVOLENCE[İng.] = BIENVEILLANCE[Fr.] = WOHLWOLLEN[Alm.] = BENEVOLENTIA[Lat.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39443 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İNDİRGEME = İRCA = REDUCTION[İng.] = RÉDUCTION[Fr.] = REDUKTION[Alm.] = REDUCTIO[Lat.] = REDUCCION[İsp.]
[Bölüm: kimya] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39427 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İLKEL = İPTİDAİ() = PRIMITIVE[İng.] = PRIMITIF[Fr.] = PRIMITIV[Alm.] = PRIMITIVUS < PRIMUS[Lat.] = PRIMITIVO[İsp.]
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39421 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HOŞGÖRÜ = MÜSAMAHA, TESAMUH = TOLERANCE[İng.] = TOLÉRANCE[Fr.] = TOLERANZ[Alm.] = TALERANTIA < TOLERARE[Lat.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39397 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GİZEM = SIR = MYSTERY[İng.] = MYSTÈRE[Fr.] = MYSTERIUM, GEHEIMNIS[Alm.] = MYSTERION[Yun.] = MISTERIO[İsp.]
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39355 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GENELLEŞTİRME = TAMİM = GENERALIZATION[İng.] = GÉNÉRALISATION[Fr.] = GENERALISATION[Alm.] = GENERALIS[Lat.]
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39351 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EVRENDOĞUM = KİYANİYAT, TEŞEKKÜL-İ ÂLEM = COSMOGONY[İng.] = COSMOGONIE[Fr.] = KOSMOGONIE[Alm.] = KOSMO-GONIA[Yun.]
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39340 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ELEŞTİRİ = TENKİT = CRITICAL[İng.] = CRITIQUE[Fr.] = KRITIK[Alm.] = KRITIKE[Yun.] = CRÍTICO[İsp.]
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39303 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DEVRİM = İNKILÂP = REVOLUTION[İng.] = RÉVOLUTION[Fr.] = REVOLUTION UMWÄLZUNG[Alm.] = REVOLUCION[İsp.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39263 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ CESARET = ŞECÂ'AT, CESÂRET[Fars., Ar.] = COURAGE[İng., Fr.] = FORTITUDO[Lat.] = MUT[Alm.] = HË ANDREIA[Yun.] = CORRAGIO[İt.] = VALOR[İsp.] = MOED[Fel.] = MOD[Dan.] = MUJYESTVO[Rus.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39226 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BELLEK = HÂFIZA = MEMORY[İng.] = MÉMOIRE[Fr.] = GEDÄCHTNIS[Alm.] = MEMORIA[dissil/f.]/RECUERDO[eril/m.][İsp.]
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39199 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BARIŞ = SULH = PEACE[İng.] = LA PAIX[Fr.] = DER FRIEDEN[Alm.] = LA PACE[İt.] = LA PAZ[İsp.] = PAX[Lat.] = HE EIRENE[Yun.] = SELÂM, SULH[Ar.] = ÂŞTÎ[Fars.] = VREDE[Felm.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39191 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ANLAK = ZEKÂ = INTELLECT/INTELLIGENCE[İng.] = ENTENDEMENT/INTELLIGENCE[Fr.] = VERSTAND/INTELLIGENZ[Alm.] = INTELLECTUS/INTELLIGENITIA[Lat.] = INTELIGENCIA[İsp.]
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39165 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ANIMSAMA = TAHATTÜR = REMINISCENCE[İng.] = RÉMINISCENCE/RAPPELER[Fr.] = ANAMNESIS/ERINNERN[Alm.] = RECORDOR[Lat.] = ANAMNESIS[Yun.]
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39164 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÂDET = CUSTOM[İng.] = COUTUME[Fr.] = BRAUCH[Alm.] = ABITUDINE[İt.] = COSTUMBRE[İsp.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39151 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AÇIKLAMA = İZÂH/AT, TAFSİLÂT, BEYÂN = EXPLANATION[İng.] = EXPLICATION[Fr.] = ERKLÄRUNG[Alm.] = SPIEGAZIONE[İt.] = EXPLICACIÓN[İsp.] = EXPLENATIO[Lat.] = HO EKS?G?SIS[Yun.] = İZÂH, BEYÂN[Ar.] = BEYÂNKÂRÎ(far.) = VERKLARING[Felm.]
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 17:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39149 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PUT / ŞEYTAN ile TÂGUT["gu" uzun okunur][çoğ. TAVÂGÎ/T]
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 12:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39144 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Kayıptan haber veren, büyücü. | Şeytan. | İslâm'dan önce, Mekke'deki Lât ve Uzzâ putları. )

-@ "ISITILAN KURBAĞA" ÖYKÜSÜ değil/yerine "SARI ÖKÜZ" ÖYKÜSÜ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz 2016 | 02:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39141 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... DEĞİL/YERİNE Otlakların birinde bir öküz sürüsü yaşarmış. Çevredeki aslan sürüsünün de gözü öküzlerdeymiş. Ancak, öküzler saldırı anında bir araya geldiği zaman, aslanların yapılacak bir şeyi kalmazmış. Bu yüzden küçük hayvanlarla beslenmek zorunda kalan aslanlar, iyi beslenememeye başlayınca bir çare düşünmüşler. Topal aslan yanına bir iki aslanı da alarak, beyaz bayrak çekmiş ve öküz sürüsüne yanaşmış.

"SUÇ, HEP O SARI ÖKÜZ'DE..."

Öküzlerin önderi Boz Öküz ve yanındakilere tatlı dille konuşmaya başlamış:
"Saygıdeğer öküz efendiler. Bugün buraya sizden özür dilemeye geldik. Biliyorum. Bugüne kadar size zarar verdik. Ama inanın ki, bunların hiçbirini isteyerek yapmadık. Tüm suç hep o Sarı Öküz''de. Onun rengi sizinkilerden farklı ve bizim de gözümüzü kamaştırıyor, aklımızı başımızdan alıyor. Biz de barışseverliğimizi unutuyor ve saldırganlaşıyoruz. Sizle bir sorunumuz yok. Verin onu bize, siz kurtulun, yine barış içinde yaşayalım."

Boz Öküz ve heyeti, bu sözler üzerine, aralarında tartışmış ve teklifi haklı bularak, Sarı Öküz'ü vermişler aslanlara. Bir tek, Benekli Öküz karşı çıkmış ama kimseye derdini anlatamamış.

"AFERİN! SİZİ KUTLARIZ!"

Bir süre sonra, aslanlar yine aynı yöntemle gelip, bu kez Uzun Kuyruk'u istemişler:
"Gördünüz mü ne kadar barış severiz. Sizi de kararınızdan dolayı kutlarız. Ancak, şu sizin Uzun Kuyruk var ya, kuyruğunu salladıkça nereden baksak görünüyor ve aklımızı başımızdan alıyor. Size saldırmamak için kendimizi zor tutuyoruz. Oysa siz normal kuyruklusunuz. Verin onu bize, bu konuyu kapatıp, barış içinde yaşamaya devam edelim."

Boz Öküz ve heyeti, Uzun Kuyruk''u teslim etmiş, yine Benekli Öküz karşı çıkmış. Uzun Kuyruk, aslanların pençesi altında can vermiş.

"NEREDE KAYBETTİK BİZ BU SAVAŞI?"

Bu olay, sürekli tekrarlanmış, her seferinde farklı bahanelerle. Sonunda, öküzler zayıflamış, aslanlar küstahlaşmış. Artık, hiçbir bahane ileri sürmeden, doğrudan müdahale ederek, "Verin bize şunu, yoksa karışmayız" demeye başlamışlar. Birer birer aslanların pençesinde can verirken, Boz Öküz ve birkaç öküz kalmış geride. İçlerinden biri, önderlerine, "Ne oldu bize? Nerede kaybettik biz bu savaşı? Oysa, zamanında ne kadar da güçlüydük" diye sormuş.

Boz Öküz, Benekli Öküz'ün sözlerini anımsayarak, gözleri nemli... "Biz, Sarı Öküz'ü verdiğimiz gün kaybettik bu savaşı..." )

-@ BAŞKAN ile/ve/||/<> DANIŞMAN ile/ve/||/<> MUHTAR
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz 2016 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39140 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dernek, vakıf, parti, enstitü, belediye, spor kulübü vb. gibi, "başkanlık" konumu ile sürdürülen kurum ve kuruluşlarda, "Başkan" olarak görev yapan kişinin, öteki yönetim kurulu üyelerinden hiçbir farkı, önceliği ya da üstünlüğü yoktur ve de ol(a)maz! Sadece, üstlenmiş olduğu geçici görevinde, biraz daha sorumluluk ve çok büyük bir fark ya da ayrıcalık oluşturmayacak bazı küçük ama önemli yetkileri bulunmaktadır. Bu, sınırsız ve sonsuz olmayan "yetkilerini" de, öncelikle ve tamamen, kurumun/kuruluşun ve yönetim kurulunun ne yapacakları değil ne gibi yanlışlıkların, eksikliklerin kalmaması, sorunların daha az çıkması yönünde, bilgi ve deneyim artılarını, kurum/kuruluş ve topluma sunacağı hizmeti amacıyla kullanmak durumundadır. Söz ya da karar verme makamı diye bir üstünlüğü de söz konusu değildir. Ortak alınmış/alınacak olan uygulama, yürütme kararlarında, oy fazlalığının bulunması, kişisel isteği ya da çıkarları yönünde değil sadece toplumun ortak çıkarları yönünde kullanılmak üzere, biraz daha fazla olan bilgi ve deneyimiyle, olası yanlış karar ve uygulamalara engel olabilmesi içindir. Dolayısıyla, bir şeyleri kendilerine sormak ya da izin istemek gibi bir üstünlükleri de söz konusu değildir. Fakat ne yazık ki, "Aman, işimiz ve aramız bozulmasın" kaygısıyla, kişiler, olması ve yapılması gereken süreçlerde sessiz kalırlar ve bu da başkanlık görevinde bulunan kişinin yetkilerini aşmasına, kötüye kullanmasına ve bu yanlışlara göz yumulmasına kadar gitmektedir. Bu tıkanıklığın giderilmesi için de başta, yönetim ve yürütme kurulu olmak üzere, tüm üyelerin ve vatandaşların, kişi değil kavram, kurum ve hizmet esaslı bir çalışma sürecinde olunduğunu anımsaması gerekmektedir.

İLE/VE/||/<>

Kişi, kurum ve kuruluşlara hizmet etmekte olan danışmanlar, kendilerine danışılan konuların uygulayıcısı durumunda değillerdir ve bu durumda bırakılamazlar. Olası uygulamalardaki, girilmeyecek, sapılmayacak yönleri ve yolları işaret etmekle görevlilerdir. Ne yapılması hakkında, bilgi ve deneyim aktarımında bulunurlar fakat önerdikleri alanda daha fazla bilgili diye, işi ya da süreci, danışmana bırakmak gibi bir tutum ya da beklenti sergilenemez.

İLE/VE/||/<>

Halk tarafından seçilerek ve belirli bir dönem, koşul, sorumluluk, yetki ve görevlerle sınırlı kalmak üzere, yaşanılan bölgenin ilk yönetimsel yetkilisi olarak, bölgedeki ne yapılacaklarla değil ne yapılmayacaklarla, neyin, ne kadar süre ve koşulda, eksik ya da sorunlu kalmamasını sağlamak üzere, ihtiyâr heyeti desteği ile işbirliğinde bulunan kişidir. "Muhtar" sözcüğü, "Hayır!" kökünden gelerek, kendi ya da yakın çevresinin irâdesiyle değil ne yapılmayacağının ya da engel olunacağının bilgisine sahip olan kişi, ihtiyârını devrede tutan kişi anlamına gelmektedir. Fiziksel olarak yapılması gereken işlerde de belediye başkanını, güvenlik amacıyla da vali, kaymakam, polis, jandarma gibi ilgili kurum ve yetkililerle daha yakın ve doğrudan ilişki içinde olma görevindelerdir. Kaymakam ve valilerden daha alt bir yetki ve konumda olsalar da, belediye başkanından sonra değil önce gelirler. )

-@ BİR ...:
SÖZCÜK
ve/||/<> DUYGU ve/||/<> İNSAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran 2016 | 00:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39133 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kararı/nı değiştirebilir. VE/||/<> Yaşamı/nı değiştirebilir. VE/||/<> Seni/insanı değiştirebilir. )

-@ GELECEĞİ "MERAK EDENLER"İN BAKACAKLARI:
"FALLAR/BURÇLAR"
değil/yerine MEZAR(LIK)LAR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Haziran 2016 | 01:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39103 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YETKE ile/değil/yerine/>/>< ÖZERKLİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Haziran 2016 | 00:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39102 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

-@ GEREKSİNİMLER:
ZARÛRÎ
ile/ve/||/<>/> HÂCÎ ile/ve/||/<>/> KEMÂLÎ
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Haziran 2016 | 21:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39096 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yaşamak için gerekli olan beslenme ve güvenlikle ilgili gereksinimler. İLE/VE/||/<>/> Zorunlu olmayan, ama varoluşu, insanı rahatlatan unsurlara duyulan gereksinimler. İLE/VE/||/<>/> İnsanların kaygılarını ve estetik beklentilerini karşılayan gereksinimler. )

-@ ADÂLET ve/||/<>/> HUZUR
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Haziran 2016 | 20:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39095 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gücün haklı olduğu yerde bekleme! VE/||/<>/> Güce tapan insanların olduğu yerde bekleme! )

-@ PANDOMİMA[İt. < Yun.] ile PANTOMİM[Fr. < Yun.]
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Haziran 2016 | 13:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39092 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerindeki tiyatroların çoğunda izlenen oyunlar arasına sıkıştırılan sözsüz oyun. | Pantomim. İLE Düşünce ve duyguları, müzik ya da türlü eşyalar eşliğinde, bazen dansla, bazen de gövde ve yüz devinimleriyle yansıtmayı amaçlayan oyun, sözsüz oyun. )

-@ LİYÂKÂT ve/||/<> İSTİHKAK
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Haziran 2016 | 00:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39059 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [hem] İBÂDET ile/ve/hem de/ya da/||/<> NEDÂMET
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Haziran 2016 | 00:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39057 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ FAKİR OLUP DA SABRETMEK ile/ve/<> ZENGİN OLUP DA ŞÜKRETMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Haziran 2016 | 00:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39056 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İkisi de "pek kolay değil" diye "görülse/zannedilse" de asıl olan, her koşulda ve özellikle de uclarda ve uçurumlarda, yani maddî fakirlik ve zenginlikte, sabır göstermek ve şükrü edâ etmektir. )

-@ LÜTÛF ile/ve/||/<> SIR
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Haziran 2016 | 11:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39054 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GEÇERLİLİK ile/ve/<> BAĞLAYICILIK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Haziran 2016 | 02:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39053 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "NEDEN OLMA" ile/ve/değil/yerine/||/<> "ZEMİN HAZIRLAMA"
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Haziran 2016 | 01:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39047 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ UYGUNLUK ile/ve/<>/>< ENGEL
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Haziran 2016 | 01:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39046 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ANLA! ve/||/<>/> TAMAMLA!
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Haziran 2016 | 10:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39039 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ OTODİDAKT değil/yerine/= ÖZÖĞRENİMLİ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2016 | 03:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39031 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÖRTÜK ile ÖRTÜLÜ ile ÖRÜLÜ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2016 | 02:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39016 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Örtülü, kapalı. İLE Örtüsü olan. | Örtülmüş, bir şey ile kaplanmış. | Açıklama yapmadan, kapalı olarak, müphem. İLE Örülmüş olan. )

-@ HARABE değil/yerine/= ÖREN/YIKI
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2016 | 02:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39011 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Eski yapı ya da kent kalıntısı. )

-@ ÖNCEL >< ARDIL
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2016 | 01:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39002 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ OTONOM/İ[Fr. < Yun. ATUOS: Kendi, öz. | NOMOS: Yasa.] değil/yerine/= ÖZERK/LİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Haziran 2016 | 22:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38976 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ OTARŞİ/OTOKRASİ[Yun. AUTOS: Kendi. | KRATOS: Erk.] ile/değil/yerine/>< OTARSİ[Fr. < Yun.]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Haziran 2016 | 21:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38970 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hükümdarın, tüm siyasal erki elinde bulundurduğu yönetim biçimi. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Ekonomik alanda, kendi kendine yeterli olmaya yönelen bir ülkenin yönetim biçimi. )

-@ İKÂME ETME değil/yerine/= ORNATMA
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Haziran 2016 | 20:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38956 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir türün yerine onun değişik bir biçiminin geçmesi. | [kimya] Molekülün geri kalan bölümünde değişikliğe yol açmadan, bir atom ya da bir kök yerine bir başka atom ya da kökün geçmesi. | [mat.] Bir cebirsel ifadenin yerine bir başkasını koyma işlemi. )

-@ OLİGARŞİ[Fr. < Yun. OLIGOS: Az. | ARKHEIN: Buyurmak.] değil/yerine/= TAKIMERKİ
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Haziran 2016 | 22:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38925 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Siyasal erkin, birkaç kişilik bir kümenin elinde bulunduğu yönetim. Aristokrasinin, daralmış biçimi. )

-@ VERGİ ile OKTRUVA[Fr.]
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Haziran 2016 | 18:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE [eskiden] Kente giren şeylerden alınan vergi. )

-@ ESKİ OKKA[< ÜKİYYE / VÜKYE] ile YENİ OKKA
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Haziran 2016 | 16:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38912 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 1283 gram olan [400 Dirhem] olan ağırlık ölçüsü. İLE 1000 gr. olan ağırlık ölçüsü.[Okka'nın %78'ini karşılar.] )

-@ Oğuz ile OĞUZ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Haziran 2016 | 16:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38910 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( XI. yüzyılda, Harezm bölgesinde toplu olarak yaşayan ve daha sonra Batı'ya doğru göç ederek, bugünkü Türkmen, Azeri, Gagavuz ve Türkiye Türkleri'nin temelini oluşturan büyük bir Türk boyu. İLE İyi huylu kişi. )

-@ ODEON[Fr.] ile ODİTORYUM[Lat.]
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Haziran 2016 | 16:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38906 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Eski Yunan'da, müzisyenlerin konser verdiği, basamaklı yer. İLE Dinleme salonu. )

-@ UŞAK ile/ve/<> ODABAŞI
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Haziran 2016 | 15:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38904 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/<> Hanlarda çalışan uşakların başı. | Yeniçeri örgütünde, görevi, alaylarda selam törenlerini düzenlemek ve yönetmek olan subay. )

-@ ORTAM ile/ve/||/<> KOŞULLAR
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Haziran 2016 | 14:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38903 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ !ZULM ile/ve/değil/yerine/<>/< CEBR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Haziran 2016 | 14:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DİN DERSİ ile/ve/||/<> DÜN DERSİ
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran 2016 | 13:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38891 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ NÖBET[Ar.] değil/yerine/= KEŞİK
[Bölüm: hizmet] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran 2016 | 14:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38878 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÇOĞUNLUK ile/değil/yerine/<> YETERSAYI
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Haziran 2016 | 16:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38864 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ NEZÂFET ile/ve/||/<> NEZÂHET[< NEZH] ile/ve/||/<> NEZÂKET[Farsça NÂZİK'ten, Arapça kalıbına yakıştırılarak]
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Haziran 2016 | 15:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38848 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Temizlik, paklık. İLE/VE/||/<> Ahlâk temizliği. | İncelik. İLE/VE/||/<> Kişilere saygılı ve incelikle davranma. )

-@ "EZBER BOZMAK" ile/ve/||/<>/>/< FARKLI/YENİ BİR BAKIŞ AÇISI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Haziran 2016 | 01:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38840 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DİVAN ŞİİRİ TÜRLERİ [DİNSEL OLMAYAN/LAR]:
BAHÂRİYE
ile/ve/<> CEMREVİYE ile/ve/<> FAHRİYE ile/ve/<> IYDİYE ile/ve/<> MEDHİYE ile/ve/<> MERSİYE ile/ve/<> HİCVİYE ile/ve/<> GAZAVATNÂME ile/ve/<> SAKİNÂME ile/ve/<> HAMAMNÂME ile/ve/<> SAHİLNÂME ile/ve/<> KIYÂFETNÂME ile/ve/<> SURNÂME ile/ve/<> LÛGAZ ile/ve/<> MUAMMÂ ile/ve/<> HEZLİYÂT ile/ve/<> TARİH DÜŞÜRME ile/ve/<> ŞEHR-ENGİZ ile/ve/<> DÂRİYE
[Bölüm: divan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Haziran 2016 | 23:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38838 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( XIII. yy.'dan, XIX. yy.'a kadar, 3182 Dîvân Şairi vardır. )
( Bahar nitelemeleriyle başlanarak birini övmek için yazılan kasîde. | Baharın gelişiyle doğanın uyanışını, değişimini, güzelleşmesini konu edinen kasîdeler. İLE/VE/<>
Bayramlar, baharlar gibi cemre vesilesiyle, dönemlerindeki önemli kişiler için yazılan şiirler. İLE/VE/<>
Bir kişinin[devletli, bir başka şair ya da şairin kendisinin] övüldüğü şiirler. İLE/VE/<>
Dönem büyüklerinden birini bayramın gelişi dolayısıyla öven kasîde türü. İLE/VE/<>
Bir kişiyi [devlet ya da tasavvuf ileri gelenlerini] övmek için yazılan manzum yapıtlar. İLE/VE/<>
Bir ölenin/vefâtın ardından duyulan acıyı anlatmak, öleni övmek için yazılan manzum yapıtlar. İLE/VE/<>
Bir kişiyi, kurumu, toplumsal olayı, geleneği yeren/taşlayan manzum türü. [Siham-ı Kaza - Nef'î] İLE/VE/<>
Savaşları, kahramanlıkları, zaferleri anlatan manzum ya da mensur yapıtlar. [İlk gazavatnameler XV. yy.'da yazılmaya başlanmıştır] İLE/VE/<>
İçki ve içki âlemlerinin övülerek anlatıldığı manzum yapıtlar. İLE/VE/<>
Hamamları, hamam eğlencelerini ve hamamdaki güzelleri betimlemek üzere yazılan manzum yapıtlar. [ilki: Deli Birader - Gazalî] İLE/VE/<>
İstanbul kıyıları ile buralardaki yerlerinin anlatıldığı şiirlerin genel adı. [Fennî] İLE/VE/<>
İnsanların karakterlerini, fiziksel görünümlerini [göz rengi, boy uzunluğu/kısalığı vb.] temel alarak açıklamaya çalışan yapıtlar. İLE/VE/<>
Sarayın mutlu günlerini [evlenme, doğum şenlikleri vb.] anlatann manzum yapıtlar. İLE/VE/<>
Hece vezniyle yazılmış manzum bilmece. İLE/VE/<>
Belirli kurallara göre düzenlenip çözülebilen manzum bilmece. İLE/VE/<>
Alaylı bir dille yazılmış manzum türü. [zarif bir nükte ya da güzel bir mazmun kadar kaba şakalara, taşlamalara ve sövgülere de yer verilir] İLE/VE/<>
Önem verilen bir olayın ya da bir yapının kuruluş yılını bildiren bir tümce, bir mısra ya da beyit yazmak. İLE/VE/<>
[Fars.: "Şehir karıştıran"] Bir kenti, o kentin güzelliklerini, doğal ve sosyal özelliklerini anlatan manzum yapıtlar. İLE/VE/<>
Yeni yaptırılmış saray, köşk, yalı benzeri binalar için yazılmış kasîdeler. )

-@ DİVÂN EDEBİYATI DÖNEMLERİ'NDE:
KURULUŞ
ile/ve/> GEÇİŞ ile/ve/> KLASİK ile/ve/> SEBK-İ HİNDÎ ile/ve/> YERLİLEŞME
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Haziran 2016 | 23:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38837 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [Yaklaşık olarak] 1250 - 1451 ile/ve/> 1451 - 1512 ile/ve/> 1512 - 1603 ile/ve/> I. Ahmed - IV. Mehmet [dönemi] ile/ve/> III. Ahmet - Tanzimat )

-@ EDEPSİZLERE SUSMAK değil EDEBEN SUSABİLMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Haziran 2016 | 23:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38832 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KİŞİYE GÖRE RENK DEĞİŞTİRMEK ile/değil/>< KİŞİLİĞİNİN, RENKLİ OLMASI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Haziran 2016 | 22:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38831 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BELİRLİ BİR:
SÜREYLE
ile/ve/||/<>/>/< SIRAYLA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Haziran 2016 | 22:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38830 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AYRINCA ile/değil/yerine ÖNCÜL
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2016 | 00:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38820 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ASLÎ UNSURLAR ile/ve/||/<> KÜLLÎ KAİDELER
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Mayıs 2016 | 23:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38817 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İDRAK ve/=/||/<>/>/< İTİBÂR
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Mayıs 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38815 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÂN ve/||/<>/> CÂN ve/||/<>/> CANÂN ve/||/<>/> CİHÂN
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Mayıs 2016 | 16:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38814 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BÖBÜRLENME değil/yerine/>< İNSAN(IN) DEĞERİ(Nİ) BİLMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Mayıs 2016 | 16:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38811 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "ÜSTÜNLÜĞÜN", "TÜZESİ" değil/>< TÜZENİN, ÜSTÜNLÜĞÜ
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mayıs 2016 | 14:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38805 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sakın Ha! - Sami Selçuk )

-@ [hem, ne] ENGEL ile/ve/değil/yerine/hem de/ne de/||/<>/> KAYNAK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mayıs 2016 | 23:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38635 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [hem, ne] Kendimizden başka yoktur. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/HEM DE/NE DE/||/<>/> Kendimizden başka yoktur. )

-@ CAYDIRMA ile/ve/||/<>/> ZORLAŞTIRMA ile/ve/||/<>/> YASAKLAMA
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mayıs 2016 | 20:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38633 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SAVAŞ ya da KORSANLIK değil/yerine/>< TİCARET
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mayıs 2016 | 20:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38632 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YAŞAMINA, GÜN EKLEMEK ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< GÜNÜNE, YAŞAM EKLEMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mayıs 2016 | 15:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38631 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TARİH değil/yerine/= ÖTKEN
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs 2016 | 06:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38521 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MİTİNG[İng.] değil/yerine/= TOPLANTI
[Bölüm: Turkce] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Ocak 2017 | 17:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38433 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gösteri amacıyla ya da bir olaya dikkati çekmek için, genellikle açık yerlerde yapılan, herkesin katılabileceği toplantı. )

-@ RAPOR[İng.] değil/yerine/= YAZANAK
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Aralık 2016 | 19:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Herhangi bir işte, bir konuda yapılan inceleme, araştırma sonucunu, düşünceleri ya da saptamaları bildiren yazı. )

-@ MUHÂLİF[Ar.] değil/yerine/= KARŞICIL
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs 2016 | 04:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38299 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MUKADDİME[İBN HALDUN] NÜSHALARINDA:
TUNUS
ile/ve/<> MISIR ile/ve/<> ÜÇÜNCÜSÜ
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs 2016 | 02:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38251 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BİLMEK ve/<>/> AKIBET/SON
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Mayıs 2016 | 22:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38248 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yeterli ve yetkin bilgiyle. VE/<>/> Değiştirilebilir. )

-@ BİLGİ ve/||/<>/>/< NEDEN
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Mayıs 2016 | 21:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38246 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TÜMELLİK ve/||/<> ÖZSELLİK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Mayıs 2016 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38245 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TARİH BİLGİSİNDE:
USÛL
ve/||/<>/> KAVÂRİN ve/||/<>/> AHVAL ve/||/<>/> HAVÂDİS
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Mayıs 2016 | 21:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38244 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yöntemler. VE/||/<>/> Yasalar. VE/||/<>/> Durumlar. VE/||/<>/> Haberler. )

-@ MUHDES ve/||/<> MANZUM ve/||/<> MALÛL ve/||/<> MAKÛL ve/||/<> MAHDUT ve/||/<> MÜSPET
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Mayıs 2016 | 21:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38242 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BİLMEK ve/||/<>/>< MESAFE
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Mayıs 2016 | 21:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38241 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KANDIRMA ile/ve/değil/yerine/<> İKNA
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mayıs 2016 | 12:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38236 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KABULLENMEK değil/yerine DÜŞÜNMEK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mayıs 2016 | 12:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38235 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TUTKU ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< AŞK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mayıs 2016 | 12:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38234 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DÜŞÜNME ile/ve/||/<>/>/< DUYUMSAMA
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mayıs 2016 | 12:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TAMAMLAMAK ile/ve/<> BÜTÜNLEMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mayıs 2016 | 12:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ NÂDÂN[Fars.] değil/yerine/>< DÂNÂ[Fars.]
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mayıs 2016 | 14:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bilmez. | Nobran, kaba, terbiyesi kıt. | Kendini beğenmiş, kibirli. >< Bilen, bilici, bilgiç. )

-@ TELVİN ve/> TEMKİN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mayıs 2016 | 12:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38224 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ NAŞİ[Ar.] değil/yerine/= ÖTÜRÜ/DOLAYI
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Mayıs 2016 | 02:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38198 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ NASFET/NISFET[Ar.] değil/yerine/= HAK VE ADÂLETE UYGUNLUK
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Mayıs 2016 | 02:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38194 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EVRENSEL/LİK ile/ve/değil/yerine/||/<> KALICI/LIK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Mayıs 2016 | 19:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38180 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BERÂT-I CİBÂYET ile BERÂT GECESİ ile BERÂT-I HÜMÂYÛN ile BERÂT-I TERHÂNÎ
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Mayıs 2016 | 18:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38178 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Vergi, resim ve icâre gibi, hazineye ya da vakfa ait paraları toplama yetkisini veren belge/vesîka. İLE Hz. Muhammed'e, peygamberliğinin bildirildiği, Şaban ayının beşinci gecesi. İLE Sultanlara özel ferman. İLE Gördüğü büyük bir hizmet karşılğı olarak vergiden muaf tutulması hakkında sultan tarafından verilen ferman. )

-@ KAYITSIZLIK ile/ve/||/<>/>/< ATÂLET
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Mayıs 2016 | 01:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38173 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BİR KİŞİYİ:
"KÜÇÜMSEK"
ile/ve/değil/||/<>/>< "BÜYÜK GÖRMEK"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Mayıs 2016 | 03:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38171 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ahlâksızlıktır. İLE/VE/DEĞİL/>< Bilgisizliktir. )
( Akılsızlık. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/>< Korkaklık. )

-@ YANINDA OLABİLEN ile/ve/değil/||/<>/> YARIN'DA OLABİLEN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mayıs 2016 | 00:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38152 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GREV ile/<>/>< LOKAVT[İng.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Mayıs 2016 | 23:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38150 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/<>/>< İşverenin, işçileri, topluca işten uzaklaştırma ya da işten çıkarma kararı. )

-@ "SORMAK":
[ya] "MERAKTAN"
ile/ve/||/<>/ya da "ÖYLESİNE"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Mayıs 2016 | 14:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38148 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ LOBİ değil/yerine/= DALAN
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Mayıs 2016 | 03:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38139 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir yapının kapısından içeri girildiğinde görülen ilk boşluk. | Otel, tiyatro gibi yerlerde, girişe yakın, geniş yer. | Bazı çıkar gruplarının temsilcilerinden oluşan topluluk. )

-@ MANGA ile/ve/<>/> TAKIM ile/ve/<>/> BÖLÜK ile/ve/<>/> TABUR ile/ve/<>/> ALAY ile/ve/<>/> TUGAY ile/ve/<>/> TÜMEN ile/ve/<>/> KOLORDU ile/ve/<>/> ORDU ile/ve/<>/> KUVVETLER ile/ve/<>/> GENEL KURMAY
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Eylül 2016 | 03:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38137 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Onbaşı/çavuş/asteğmen/teğmen yönetiminde. İLE/VE/<>/> Üstteğmen yönetiminde. İLE/VE/<>/> Yüzbaşı yönetiminde. İLE/VE/<>/> Binbaşı/yarbay yönetiminde. İLE/VE/<>/> Albay yönetiminde. İLE/VE/<>/> Tuğgeneral yönetiminde. İLE/VE/<>/> Tümgeneral yönetiminde. İLE/VE/<>/> Korgeneral yönetiminde. İLE/VE/<>/> Orgeneral yönetiminde. İLE/VE/<>/> Orgeneraller yönetiminde. İLE/VE/<>/> Genel Kurmay Başkanı yönetiminde. )
( 10 er. İLE/VE/<>/> Birkaç[4/5] manga. İLE/VE/<>/> Birkaç takım. İLE/VE/<>/> Birkaç[dört] bölük. | Küme, yığın, grup. İLE/VE/<>/> Birkaç tabur. İLE/VE/<>/> Birkaç alay. İLE/VE/<>/> Birkaç tugay. İLE/VE/<>/> Birkaç tümen. İLE/VE/<>/> Birkaç kolordu. İLE/VE/<>/> Birkaç ordu. İLE/VE/<>/> Birkaç kuvvet. )
( [OSMANLI'da] Mülâzım-ı Sânî yönetiminde. İLE/VE/<>/> Mülâzım-ı Evvel yönetiminde. İLE/VE/<>/> Yüzbaşı yönetiminde. İLE/VE/<>/> Kolağası yönetiminde. İLE/VE/<>/> Binbaşı yönetiminde. İLE/VE/<>/> Kaymakam yönetiminde. İLE/VE/<>/> Miralay yönetiminde. İLE/VE/<>/> Mirliva yönetiminde. İLE/VE/<>/> Mirliva/Ferik yönetiminde. İLE/VE/<>/> Ferik yönetiminde. İLE/VE/<>/> yönetiminde. İLE/VE/<>/> Birinci Ferik yönetiminde. İLE/VE/<>/> Birinci Ferikler yönetiminde. İLE/VE/<>/> Genel Kurmay Başkanı yönetiminde. )
( SECOND LIEUTENANT vs./and/<>/> (FIRST) LIEUTENANT vs./and/<>/> CAPTAIN vs./and/<>/> MAJOR/COMMANDANT vs./and/<>/> LIEUTENANT COLONEL vs./and/<>/> COLONEL vs./and/<>/> BRIGADIER GENERAL vs./and/<>/> MAJOR GENERAL vs./and/<>/> LIEUTENANT GENERAL vs./and/<>/> GENERAL vs./and/<>/> GENERALS vs./and/<>/> HEAD OFFICER )
( II. Dünya Savaşı "WEHRMACHT", Kara Kuvvetleri (HEER), Deniz Kuvvetleri (KRIEGSMARINE), Hava Kuvvetleri (LUFTWAFFE) ve Özel "SS" Birlikler'inden oluşuyordu. )
( RİYALA[İt.]: Osmanlı donanmasında, Tümgeneral'e eş bir rütbe. )

-@ LEJYON[Fr. < Lat.] ile/değil/yerine KARA KUVVETLERİ
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Mayıs 2016 | 02:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38112 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Eski Romalılar'da, piyade ve süvarinin oluşturduğu askeri birlik. | Birkaç takımdan oluşan asker birliği. İLE/DEĞİL/YERİNE ... )

-@ Leh ile/değil LEH[Ar.]
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Mayıs 2016 | 01:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38107 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Polonya halkından olan kişi. İLE Onun için, onun tarafına, ondan yana. | Bir şeyden ya da birinden yana olma. | Yarar. )

-@ LAVTA[Alm. < Ar.] ile LAVTA[İt.]
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Mayıs 2016 | 01:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38105 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Mızrapla çalınan, gövdesi uddan küçük bir çalgı. İLE Ebe. | Doğacak çocuğu, ana rahminden çekmeye yarayan araç. | [eskiden] Erkek doğum uzmanı. )

-@ İLKLER ve/<>/> İZLER
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Mayıs 2016 | 00:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38097 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "İKTİDAR" değil/yerine İTİBAR
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Mayıs 2016 | 00:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38096 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DOĞA:
"MİRAS" (ATALARDAN)
değil ÖDÜNÇ (ÇOCUKLARIMIZDAN)
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Mayıs 2016 | 22:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38089 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÂVERÂÜNNEHR:
SEYHUN/SİRİDERYA
ile/ve/||/<> CEYHUN/AMUDERYA
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mayıs 2016 | 00:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38077 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

-@ LÂLE ile LÂLEAĞACI
[Bölüm: Bitkiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Mayıs 2016 | 17:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38073 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zambakgillerden, yaprakları uzun ve mızraksı, çiçekleri kadeh biçiminde, türlü renkte, bir süs bitkisi. | Meyve koparmak için ucuna üçlü ya da dörtlü bir çatal geçirilmiş sırık. | [tarih] Ağır hapis mahkûmlarının boynuna geçirilen demir halka. İLE Manolyagillerden, anayurdu Güney Amerika olan, çiçekleri laleye benzeyen bir süs ağacı. )

-@ KANAL ile LAĞIM[Yun.]/GERİZ/KERİZ/KEHRİZ/KARIZ
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Mayıs 2016 | 15:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38069 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Bir yerleşim merkezinde, kirli suların akıp gitmesi için yeraltında açılmış ark. | Düşmanın kale duvarlarını yıkmak ya da düşmesi ordugâhına zarar vermek amacıyla, düşman siperlerine doğru yer altından açılan yol. )
( TURFAN KARIZLARI: Yeraltı su kanalları.
Lağım ya da yer altından giden su kanalı anlamındadır. Burada kullanılan lağım sözcüğü ilk anda bugün büyük şehirlerde kullanılan atık su yollarını çağrıştırsa da asıl anlamı yer altına açılan tünel, kanaldır. Osmanlı ordusunda, fethedilmek istenen kalelerin etrafı sarıldığında, yer altından tüneller açarak kale duvarı altına ve girişine patlayıcı yerleştirip, kale duvarlarının ya da kapısının yıkılmasını sağlayan asker grubuna "lağımcı" denirdi. "Karız" sözcüğü; kehriz, lağım ve yeraltı su yolu demektir. Suyun aktığı yeraltı kanalı anlamına gelen "teşme" olarak da geçmektedir. )
( [argo] KARIZ/KEHRİZ: Bugün Anadolu'da "keriz" olarak kullanılan bu sözcük, sebil, herkesin kullanımına açık çeşme anlamındadır. Malını mülkünü herkesin kullanmasında sakınca görmeyen, malını sebil gibi dağıtan kişiler için kullanılmaktadır. )
( KARİZÇİ: Kuyu kazan kişi. )

-@ ETRAFINDA:
"ÇOK KİŞİ"
değil/yerine (SADECE) İNSAN/ADAM
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mayıs 2016 | 01:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38061 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AYRILIK/BOZUŞMA değil/yerine/>< BİRLİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs 2016 | 19:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38057 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ölümdür/memattır. DEĞİL/YERİNE/>< Yaşamdır/hayattır. )

-@ ŞAH değil/yerine/></< AH
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs 2016 | 19:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38056 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Mazlumun "AH"ı; indirir, "ŞAH"ı. )

-@ "BUNU ALDIM" <>/||/>/< "BUNALDIM" değil/yerine
YANLIŞIMIN/YANILSAMAMIN/OYUNUN FARKINDAYIM

[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs 2016 | 19:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38055 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ARŞIN ile ÇARŞI ARŞINI ile MİMAR/BİNA ARŞINI(ZİRA-I MİMARİ)/PARMAK ile YENİ ARŞIN
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs 2016 | 11:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38038 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( El parmaklarının ucundan, omuza kadar olan, 0,75855 m.'ye eşit, eski bir uzunluk ölçüsü. [Önceleri, 60 parçaya bölünen arşın, 994 Hicri yılından sonra 24'e bölünmüştür.] İLE Eskiden, kumaş ölçmekte kullanılan, 8 urup ve 16 kerrap'a bölünen, 0,6858 m.'ye eşit arşın. İLE Eskiden, Türk mimarlarının kullandıkları, 75,774 cm.lik arşın. İLE Osmanlılar'da, 1869'da, metre karşılığı olarak kabul edilen arşın. )

-@ ÇOCUĞA, "GELECEK HAZIRLAMAK" değil ÇOCUĞU, GELECEĞE HAZIRLAMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs 2016 | 00:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38035 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ VEDÂ ile/ve/değil/||/<>/< VEFÂ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Mayıs 2016 | 17:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38019 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YEĞİN ile YEĞNİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Mayıs 2016 | 16:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38015 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zorlu, katı, şiddetli. | [mecaz] Baskın, üstün. İLE Ağır olmayan, hafif. | Ciddi olmayan. )

-@ EZBER ile/ve/||/<> TAKLİT
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Mayıs 2016 | 10:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38010 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ENCÂM[Ar.] ile/ve/<>/> SERENCÂM[Fars.]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Mayıs 2016 | 16:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37998 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Son, nihayet. İLE/VE/<>/> Bir işin sonu. | Başına gelen. | Olay/vak'a. )

-@ NİTELİKLİ/KAPSAMLI YANIT ve/||/<>/>/< NİTELİKLİ SORU
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Mayıs 2016 | 00:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37990 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AİT OLMA ve/||/<>/>/< SORUMLULUK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Mayıs 2016 | 22:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37989 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HİKMET ve/||/<> İTİDAL
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Mayıs 2016 | 22:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37987 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ARAÇLAR/BİLGİLER/TUTUMLAR:
KURUCU
ile/ve/||/<> TAŞIYICI ile/ve/||/<> ÖĞRETİCİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Mayıs 2016 | 15:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37984 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BAZI ŞEYLERİ:
ÇIRPINARAK SİLMEK
değil/yerine BİR ÇIRPIDA SİLMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Nisan 2016 | 23:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37938 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İLİŞKİLENDİRMEK ile/ve/değil/yerine/<>/> AN'A GETİRMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Nisan 2016 | 15:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37935 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SEVGİ ve/||/<>/>/< ÖZÜNE YOLCULUK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Nisan 2016 | 14:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37933 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KENDİNİ GELİŞTİRMEK ve/||/<>/> KUŞAĞINI YETİŞTİRMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Nisan 2016 | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37932 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bugün. VE/||/<>/> Yarın. )

-@ ABAK[Fr. ABAQUE | Lat. ABACUS] ile ABAK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Nisan 2016 | 11:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37929 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sütun başlıklarının üstüne gelen, genişçe ve dışa taşkın tabla, başlık tablası, mahmel. Abakus, sütunla baştaban ya da kenar üzengisi arasında, yastık görevi yapar. İLE Eski Türklerde, ölmüş ataların, yani abaların, tapılan suret ve heykelleri. Bir totem niteliğinde olan bu abaklar, çoğunlukla, bir direğin başına oyularak, evlerin ve çadırların önüne dikilirdi. )

-@ SARAY ile ABADANA
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Nisan 2016 | 11:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37928 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Eski İran'da, hükümdarların taht salonlarına ve bu salonu içeren, önü sütunlu saraylarına verilen ad. )

-@ BİLİM TARİHİ'NDE:
J.J SÉDILLOT
ve/||/<> L.A SÉDILLOT
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Nisan 2016 | 21:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37926 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Baba. VE/||/<> Oğul. )
( "Fuat Sezgin ile Bilim Tarihi Üzerine" yazısını okumak için burayı tıklayınız... )

-@ İSTİFSAR ile/ve/<> İSTİNTAK
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Nisan 2016 | 19:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37869 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir şeyin açıklanmasını, aydınlığa kavuşmasını isteme, anlamaya çalışma, sorma. İLE/VE/<> Sorgu. | Sorguya çekme. )

-@ MAHKEME ile/ve/<> İSTİNAF (MAHKEMESİ)
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Nisan 2016 | 19:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37865 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/<> Mahkemenin verdiği kararı kabul etmeyerek, bir kararı, istinaf mahkemesine götürme. | [eskiden] [MAHKEMESİ]: İlk derecedeki mahkemelerle Yargıtay arasında yer alan mahkeme. )

-@ İSTİFSAR ile/değil/yerine/<> SORGULAMA
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Nisan 2016 | 00:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37857 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir şeyin açıklanmasını, aydınlığa kavuşmasını isteme, anlamaya çalışma, sorma. İLE ... )

-@ KAPSAM ile İSTİAP
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Nisan 2016 | 00:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37855 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE İçine alma, içine sığdırma. )

-@ ÖĞRETEN ile/ve/||/<>/> ÜRETEN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Nisan 2016 | 22:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37841 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İNTAÇ ile İNTİHA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Nisan 2016 | 16:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37833 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir işi sonuçlandırma, sona erdirme, bitirme. İLE Son, sona erme, sonu gelme. )

-@ İNTIBÂ[< TAB] ile İNTİBÂH ile İNTIBÂH
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Nisan 2016 | 16:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37832 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Basılma, matbû olma. | Zihinde iz bırakma. | İzlenim. İLE Uyanma, uyanış. İLE Pişme. )

-@ İNHA[Ar.] ile YÖNERGE
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Nisan 2016 | 15:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37824 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Resmi bir göreve atama ya da bir üst aşama için yazılan yazı. İLE ... )

-@ FELSEFE:
ELEŞTİREL
ile/ve/<> YARATICI ile/ve/<> ETKİN
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Nisan 2016 | 14:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37816 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AKLI GELİŞTİRME ile/ve/||/<>/>/< FELSEFE
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Nisan 2016 | 13:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37814 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TOPLUMU:
"DÜZENLEME"
ile/ve/değil/yerine DAVET
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Nisan 2016 | 13:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37813 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ARINMA ile/< ELEŞTİRİ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Nisan 2016 | 13:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37809 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DERLEYİP TOPARLAMA ile/ve/<> ANIMSATMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Nisan 2016 | 13:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37808 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İNSAN:
KÂR VAROLANI
ile/değil/yerine DEĞERLER VAROLANI
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Nisan 2016 | 13:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37807 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BİREŞİM(TEVHİD) ve/||/<>/>/< KUŞKUDAN KURTULMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Nisan 2016 | 13:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37804 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İLTİMAS ile İLTİZAM
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Nisan 2016 | 15:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37781 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Haksız yere, yasa ve kurallara uymaksızın kayırma, arka çıkma. | Birine, herhangi bir konuda öncelik ve ayrıcalık tanıma. İLE Kayırma, bir tarafı tutma. | Gerekli bulma. | Kesenek. )

-@ HÜKÜMDAR ile/değil/yerine/=/<> İLHAN
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Nisan 2016 | 14:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37776 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/DEĞİL/YERİNE/=/<> Bir ilhanlığın başında bulunan hükümdar/imparator. | İran Moğollarında hükümdarın sanı. )

-@ İRCÂ ile İLCÂ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Nisan 2016 | 13:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37775 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dönmek. İLE Zorlama, zorunda bırakma. )

-@ SAMİMİYETİN BELİRTİSİ ve/||/<> DÜRÜSTLÜĞÜN İFADESİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Nisan 2016 | 00:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37771 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gözler. VE/||/<> Sözler. )

-@ ÖNDERLİK KRİZİ ile/ve/<> ÖZERKLİK KRİZİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Nisan 2016 | 19:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37769 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ VAROLAN ile/ve/<> OLANAKLI ile/ve/<> OLASILIKLI
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Nisan 2016 | 19:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37768 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ CEMİYETÇİ BAKIŞ/ANLAYIŞ ile/ve/<> STRATEJİK BAKIŞ/ANLAYIŞ ile/ve/<> FARKLI BAKIŞ/ANLAYIŞ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Nisan 2016 | 19:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37767 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DÖNÜŞÜM ile/ve/||/<>/> "SIÇRAMA"
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Nisan 2016 | 19:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37766 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ALDANAN ya da ALDATAN ile/ve/||/<> HEM ALDANAN, HEM ALDATAN
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Nisan 2016 | 19:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37765 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hayvan. İLE/VE/||/<> İnsan. )

-@ PARAYI, MEZARA GÖTÜREN >< PARANIN, MEZARA GÖTÜRDÜĞÜ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Nisan 2016 | 19:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yoktur. >< Çoktur. )

-@ "YANLIŞLARA AĞIT YAKMAK" ile/değil/yerine/>< DOĞRULARI İNŞÂ ETMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Nisan 2016 | 05:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37761 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SONA BAKMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< YOLA BAKMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Nisan 2016 | 05:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37760 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KURUCU ŞİDDET ile/ve/<> KORUYUCU ŞİDDET
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Nisan 2016 | 00:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37755 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "SELFİ(E)" değil/yerine GÖRÇEK
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Nisan 2016 | 12:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37751 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ELEŞTİRİ:
REDDETMEK
değil/yerine/>< GÖZDEN GEÇİRMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Nisan 2016 | 11:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37749 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İLKESELLİK ve/||/<>/< ZORUNLULUK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Nisan 2016 | 10:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37747 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HUZURSUZLUK >< UYGARLIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Nisan 2016 | 10:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37738 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İHTİYATEN ile İHTİYATÎ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Nisan 2016 | 15:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37731 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Her duruma, her olasılığa karşı, ileriyi düşünerek. İLE İlerisi düşünülerek yapılan. )

-@ İHTİMAM[< HEMM] ile/ve/||/<> İTİNÂ[< UNİYY]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Nisan 2016 | 15:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37730 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dikkatle, çabayla çalışma, özenle iş görme. İLE Çok dikkat etme. )

-@ !İHTİKÂR ile !İHTİLAS
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Nisan 2016 | 15:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37728 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Vrugunculuk, vurgun. İLE Aşırma, para aşırma, aşırtı. )

-@ KİMLİK ile/ve/<> BENLİK ile/ve/<> BİREYSELLİK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Nisan 2016 | 12:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37718 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ !MAFYA ile/ve/<> (")HÜKÜMET(")
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Nisan 2016 | 14:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37715 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( FaRkLaR'ı değil önemli bir ortak yanları vardır. İkisinde de haktan, hukuktan eser yoktur ve/veya olmayabilir (ne yazık ki[hükümet için]). )

-@ GEÇİŞTİRMEK ile/ve/<> ÖTELEMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Nisan 2016 | 10:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37712 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ CAZİB ile/ve/<> MUZİB
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Nisan 2016 | 07:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37705 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "KAYBOLMAK" ile/ve/değil/yerine/<>/> "KAPILMAK"
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Nisan 2016 | 07:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37704 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BÜTÜNLÜK ve/<> IŞILTI
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Nisan 2016 | 02:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37700 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BÜTÜN ile/ve/||/<> GÖRÜNMEYEN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Nisan 2016 | 02:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37699 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÖTEKİLERE (")MUHTAÇ OLMA(") ile/ve/değil/||/<>/> ÖTEKİLER İÇİN SÜRDÜRME
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Nisan 2016 | 02:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37698 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GELENEKTE:
SÜREKLİLİK
ile/ve/||/<> ELEŞTİRELLİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Nisan 2016 | 02:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37697 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GELENEK ile/ve/<> GENELLİK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Nisan 2016 | 02:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37696 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GELENEK ile/ve/<> MODERNİTE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Nisan 2016 | 02:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37695 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÖĞRENMEK ile/ve/<>/> "KALPTE BULMAK"
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Nisan 2016 | 02:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37694 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "AYAK BASMAK" ile/ve/<>/> "ADIM ATMAK"
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Nisan 2016 | 02:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37691 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YÜRÜME/"YOL ALMA"[GELİŞİM, DEĞİŞİM]:
AYAKKABI İLE
değil AKIL İLE!
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Nisan 2016 | 02:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37690 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KIBLE ||/<>/= ÖZBİLİNÇ
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Nisan 2016 | 02:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37688 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İĞTİNAM[Ar.] değil/yerine YAĞMA
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Nisan 2016 | 07:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37682 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İMTİNÂ-İ ÂDÎ ile/ve/<> İMTİNÂ-İ HAKİKÎ
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Nisan 2016 | 06:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37667 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir şeyin, varoluşunun olanaksızlığı. İLE/VE/<> Bir şeyin, yokluğunun, akılsal olarak olanaksızlığı. )
( Birinin, başka birinin çocuğu olduğu bilinen biri için, "benim çocuğumdur" demesi gibi. İLE/VE/<> Birinin, kendinden yaşça büyük biri için, "benim çocuğumdur" demesi gibi. [davası edil(e)mez/dinlenmez] )

-@ (HER KOŞULDA) YAP!:
NE YAPABİLİYORSAN
ile/ve/||/<> NE KADARINA SAHİPSEN ile/ve/||/<> NEREDEYSEN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Nisan 2016 | 14:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37644 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KRAL/DESPOT ile/değil/yerine/>< DEVLET ADAMI
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Nisan 2016 | 12:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37643 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yöneten fakat yönetil(e)meyen "kişi". İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Yöneten ve yönetilen kişi. )

-@ SÖZ ve/||/<>/>/< ÜMİT
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mart 2016 | 22:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37640 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sözün eşiği, ümidin eşiğidir. Bir yerde, söylenilecek söz var ise orada, ümit var demektir.
Sözümüz, ümidimizdir... )

-@ KADER ve/değil/yerine/||/<>/>/< EYLEM
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mart 2016 | 16:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37633 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YADSIMA >< KUTSAMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mart 2016 | 16:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37632 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ŞU/O KİTABI:
"OKUMANIZI, TAVSİYE EDERİM"
ile/ve/||/<>
"OKUMAYANI, TASFİYE EDERİM"

[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mart 2016 | 00:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37628 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GELİŞİM/DEĞİŞİM:
YUKARIDAN, AŞAĞI
ile/ve/değil/yerine/||/<> İÇTEN, DIŞA
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mart 2016 | 00:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37626 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [FELSEFEDE/TASAVVUFTA] (BAZI/ÇOĞU) (ÖZEL ŞEY["AYRINTI/İÇERİK/DERİNLİK/YOĞUNLUK/KABALIK/İNCELİK"]):
"BAYIL" DİYE
değil/yerine "AYIL!" DİYE
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mart 2016 | 00:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37625 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ORTAKLIK ile/ve/değil/yerine TOPLUMSAL ADÂLET
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mart 2016 | 00:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37624 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SAPMA ile/değil KAYMA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mart 2016 | 00:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37623 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İRCÂ ve/||/<>/>/< İCRÂ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mart 2016 | 00:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37621 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dönmek. VE/||/<>/>/< Uygulamak/eylemek/işlemek/yürütmek. )

-@ BELİRLEYİCİLİK ile/ve/<> OYALAYICILIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mart 2016 | 15:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37617 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EK ile/ve/<> ÖRNEK
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mart 2016 | 15:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37616 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SÜREÇ ile/ve/<> ÖZELLİK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mart 2016 | 15:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37614 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KÜLTÜR:
İNANÇ
ile/ve/> DEĞER ile/ve/> KURAL ile/ve/> YASA
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mart 2016 | 14:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37607 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/> ... İLE/VE/> ... İLE/VE/> Yaptırımı. )

-@ NÖTR ile SAYDAM
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mart 2016 | 14:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37606 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MUVÂFIK[< VEFK] ile/ve/değil/||/<> MUTÂBIK[< TIBK]
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Mart 2016 | 18:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37602 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Uygun, yerinde. İLE/VE/DEĞİL/||/<> Birbirine uyan, uygun. )

-@ (")BÜYÜCÜLER(") ile/ve/<> (")ARA VAROLAN/LAR(")
[Bölüm: Mantik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Mart 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37600 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Evrenin, "büyücülerden" ve "ara varolanlardan" temizlenmesini, kelâm sağlamıştır. )

-@ BİRLİK:
KADÎM
ile/ve/||/<>/> HÂDİS
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Mart 2016 | 17:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37599 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zamanda, başlangıcı ve sonu olmayan. İLE/VE/||/<>/> Başlangıcı ve sonu olan. )

-@ EVRENİN:
KÖKENİ
ile/ve/||/<>/> OLUŞU ile/ve/||/<>/> İŞLEYİŞİ
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Mart 2016 | 17:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37597 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KELÂM ile "ŞİÎ KELÂMI"
[Bölüm: Mantik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Mart 2016 | 17:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37584 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Varolanbilimi[ontoloji] ve bilgibilimi[epistemoloji] farklı. )

-@ (")SORUN(") ile/değil/yerine FARK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Mart 2016 | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37580 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ REHÂVET değil/yerine/>< CESÂRET
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Mart 2016 | 14:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37579 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AYIRMA ile/ve/||/<> YALINLAŞTIRMA ile/ve/||/<> ARA ÇÖZÜM/LER ARAMA/BULMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Ağustos 2017 | 10:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37578 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Düşüncenin, bilgilerin, nesnelerin, kavram, olay ve olgular üzerinde en temel uygulanması gerekenlerin başında, onları bütün olarak görebilmenin yanı sıra ve ötesinde, ayırma bilgisi, becerisi ve oranı bulunmaktadır.

Bilmek ya da bilinebilenler, ancak küçültme ya da ayırma bilgi ve becerisiyle elde edilebilirler. Bu işin ustalığı da, her ustalığın temelinde bulunan çıraklık sürecinde gerçekleşir ve kaynağını, gücünü çıraklık döneminden alır. Bu bilgi, deneyim ve dönem, kalfalıkta ve ustalıkta bile olunsa, tüm sürecin neredeyse tamamıdır.

Birleştirme bilgi ve becerisi olarak tanımlanan ustalık, yetkin çıraklıktır. Hatta ustalık diye bir şeyden bile söz edilemeyecek kadar tek bir bilinç ve beceridir. Kişinin, bisiklet kullanmayı bir kere öğrenmesinden sonra, yaşam boyunca bir daha bisiklet kullanmayı öğrenmeye gerek kalmaması, kendinin değil, suyun kaldırma gücündeki gibi, kendiliğindenliğiyle, doğasıyla sağlanır. Zihnin ya da bilincin devrede olması ile değil, beynin ya da öte bir bilincin devrede olmasıyla, bilinç merdiveninde görülen, bilinçsiz bilinçlilik ya da yeterlilik ile sağlanır.

Karmaşık olan ya da öyle "algılanan" süreçlerin çözümü de, onları, oldukları yapıda değil, küçülterek ya da çok haneli sayıdan oluşan bir bölmenin, tek haneli bir sayıya doğru yalınlaştırılması ile gerçekleşir.

Çözümsüz "görünen" durumların da çözümü, köklü/kökten çözüm arayışı değil ara çözüm üretebilmektir. Yaşamımızda, karşılaşılabilecek sonsuz olumlu ya da olumsuz olasılıktaki durum ve süreçler için bazen ya da çoğunlukla, bir düşünce ya da nesneden, ödün vermeden ya da bir parçasından vazgeçmeden, bir şey elde etmek ya da yetersiz/olumsuz sürecin devam etmesine göz yumarak, bir sonuç ya da çözüm oluşturmak olanaklı değildir.

Ne herhangi bir düşünce ya da bir durum için, ne de kaygının sona erdirilmesi, olumsuz ya da yetersiz koşulların tamamen ortadan kalkma "beklentisi" ya da "dileği" ile sağlanamayacağından dolayı, ayırmayı, yalınlaştırmayı ve ara çözümler üretmeyi bilmek, becermek gerekmektedir.


"Hiçbir sorun, onu yaratan 'bilinç seviyesi'yle çözülemez." )

-@ YARAMAYAN ile/değil/yerine/>< YARAYAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart 2016 | 02:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37574 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SABRI OLMAYAN ile/ve/değil/yerine/>/<>/>< RÂZI OLAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart 2016 | 02:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37567 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İntizar eden. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/>/<>/>< Zevk eden. )

-@ DAYANÇ/SABIR:
SÜREYE
ile/ve/değil SÜRECE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart 2016 | 02:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37566 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YAKMAK ile "RUHUNU KURTARMAK"
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart 2016 | 02:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37563 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HAKİKAT ile/ve/||/<> EVRENSEL/LİK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart 2016 | 01:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37561 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KEREM ile/ve/||/<>/>/< SEHÂVET
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart 2016 | 01:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37554 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İkram. İLE/VE/||/<>/>/< Cömertlik. )

-@ TAKDİR ile/ve/<> TEŞHİS
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart 2016 | 01:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37549 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HÜVVİYET ve/||/<> HÜRRİYET
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart 2016 | 01:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37548 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İFŞÂ ile/ve/<> KEŞF
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart 2016 | 01:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37546 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Varoluş. İLE/VE/<> Şuur. )
( Yukarıdan aşağı.[İNZAL] İLE/VE/<> Aşağıdan yukarı.[URÛC] )

-@ ADANMIŞLIK ile/değil/yerine ZEN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mart 2016 | 05:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37525 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ADANMIŞLAR ile KESİN İNANÇLILAR
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mart 2016 | 05:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37524 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÇİLECİLİK ile ADANMIŞLIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mart 2016 | 05:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37523 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BİLGİNİN:
ELDE EDİLİŞİ
ile/ve/||/<> İFADE EDİLİŞİ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Mart 2016 | 03:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37517 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YENİLİK ile/ve/||/<> DEVRİM
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Mart 2016 | 01:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37513 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KAYISI ile KAMAREDDİN
[Bölüm: Beslenme] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Mart 2016 | 00:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37512 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [eskiden] [umarız günümüzde de vardır!] Antalya bölgesinde yetişen çok özel bir kayısıymış. [İbn Haldun'un eserlerinde geçer] )

-@ PİDE/FODLA ile SOMUN/ERMENİ EKMEĞİ ile FRANCALA
[Bölüm: Beslenme] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Mart 2016 | 00:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37511 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Arpa unu karıştırılırdı. İLE Buğday, arpa, çavdar, mısır unundan. İLE Beyaz undan yapılırdı. )
( Sarayda pişirilen ekmeklerin unu, Bursa'dan, özel olarak getirtilirdi. [330 ton/ay] )

-@ ÖĞRENME:
ZAMANINDA
ile/ve/||/<> OTORİTEDEN ile/ve/||/<> DENEYEREK ile/ve/||/<> HAYATTAN ile/ve/||/<> HAYATTAN BİLE (ÖĞRENEMEME)
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Mart 2016 | 16:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37499 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İndirimli fiyattan. İLE/VE/||/<> Özgürlük bedeliyle. İLE/VE/||/<> Etiket fiyatından. İLE/VE/||/<> Gecikme zammıyla. İLE/VE/||/<> Boşa geçmiş, koskoca bir yaşamla. )

-@ "SAHİP OLMAK" ile/değil/yerine "ŞAHİT OLMAK"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Mart 2016 | 12:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37495 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SIRTINI DÖNMEK değil/yerine SIRTINI YASLAMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Mart 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37493 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İÂNE ile İÂRE ile İÂŞE ile İBÂTE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Mart 2016 | 16:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37487 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yardım. | Yardım amacıyla toplanan para. İLE Eğreti verme, ödünç verme. İLE Yedirip içirme, besleme, bakma. İLE Barındırma. )

-@ REDİNGOT[İng.] ile İSTANBULİN
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Mart 2016 | 14:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37472 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Arkası yırtmaçlı, etekleri uzun, çift sıra düğmeli, resmi erkek ceketi. İLE Tanzimat'tan Meşrutiyet'e kadar Türkiye'de kullanılan, yakası kapalı bir tür redingot. )

-@ TUTARLILIK ile/ve/||/<> "HESABINI VEREBİLMEK"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Mart 2016 | 15:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37468 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TOPLUMSAL GÜVEN ile/ve/||/<> BİREYSEL GÜVEN
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Mart 2016 | 13:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37465 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BÜROKRASİ ile/ve/ne yazık ki/<>/>< YOLSUZLUK
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Mart 2016 | 13:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37464 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "ÇIKARIMIZI GÖZETMEK" ile/ve/değil/yerine/<> ZARAR GÖRMEMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Mart 2016 | 13:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37463 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İYİLİĞE GEREKSİNİMİ OLANLAR ile/ve/||/<> İYİLİK YAPMAYA GEREKSİNİMİ OLANLAR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ağustos 2016 | 22:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37462 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )
( The Last Bookstore (Son Kitapçı) adlı şu kısa belgesel, Los Angeles'ta bulunan 'Son Kitapçı' adlı kitapçının sahibi ve işletmecisi Josh Spencer'ın yaşamına odaklanıyor. Belgesel, Spencer'ın bir baba, koca, küçük işletme sahibi ve paraplejik olarak hayatını gözler önüne sererken, fiziksel kitaplardan vazgeçemeyenler için bir çekim merkezi haline gelen dükkanının da öyküsünü anlatmış oluyor.

http://lastbookstorela.com

)

-@ SÜMBÜL EFENDİ CAMİİ ve/< KIZLAR MANASTIRI
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Şubat 2016 | 13:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37456 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BEL değil/yerine YOL
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Şubat 2016 | 13:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37454 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "SOY" değil/yerine YOL
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Şubat 2016 | 13:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37453 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ADÂLET:
BİLGİNİN KONUSU
ile/ve/değil/||/<> DÜŞÜNCENİN KONUSU
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Şubat 2016 | 02:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37448 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DOĞRUDANLIK ile/ve/<> BİRE BİR
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Şubat 2016 | 02:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37442 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ VAROLUŞ ve/||/<> EŞİTLİK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Şubat 2016 | 02:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37441 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ UYGUNLUK ile/ve/||/<> BECERİ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Şubat 2016 | 01:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37438 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YAKINLAŞMA ve/<> YAKINSAMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Şubat 2016 | 01:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37437 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "UCU AÇIKLIK" ile/ve/||/<> ÖNGÖRÜLEMEZLİK
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Şubat 2016 | 01:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37436 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MASUMİYET ile/ve/||/<> İLK DURUM
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Şubat 2016 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37435 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İADE ve/> İKÂME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Şubat 2016 | 01:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37433 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KARARLILIK ile/ve/||/<> ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Şubat 2016 | 01:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37429 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GÜZELLİK:
İZLENİLEN
ile/ve/değil/yerine/||/<>/> YAŞANILAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Şubat 2016 | 01:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37426 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "ÇÖZMEK" ile/ve/değil/yerine "SÜZMEK"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Şubat 2016 | 01:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37424 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AŞK ve/<> AŞKINLIK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Şubat 2016 | 01:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37422 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SOYUTLAŞTIRMA ile/ve/değil/yerine/||/<>/> YAŞAMA GEÇİRME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Şubat 2016 | 01:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ IRAKSAMA ile IRAKSAK
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Şubat 2016 | 14:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37406 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir şeyin gerçekleşmesini uzak görmek, olacağına pek inanmamak. İLE Birbirinden gittikçe uzaklaşan ışınlar, çizgiler. )

-@ HÜLLE ile HÜLLE[Ar.]
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Şubat 2016 | 00:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37395 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Haller, durumlar. İLE/DEĞİL Yurttaşlar Yasası'nın kabulünden önce, kocasından üç kez boşanan kadının, yine eski kocasıyla evlenebilmesi için yabancı bir erkeğe, bir günlüğüne nikâh edilmesi. )

-@ HURÇ ile HURUÇ[Ar.]
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Şubat 2016 | 00:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37390 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Genellikle yelken bezinden yapılmış büyük heybe. İLE Çıkma, çıkış. | Göç. )

-@ GAYRET ve/||/<>/< HAYRET
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2016 | 22:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37375 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EZBER ve/||/<> İTİRAZ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2016 | 09:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37355 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DOST/LUK ve/||/<> YARDIM
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2016 | 11:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37326 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Eli. VE/||/<> Seli. )

-@ DİKKAT ÇEKMEK ile/ve/değil/yerine/<> DİKKAT ETMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2016 | 11:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37325 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İNFÂK ile/ve/||/<> İNSAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2016 | 11:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37324 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DESTEKLEME ile/ve/||/<> PEKİŞTİRME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2016 | 11:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37322 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AKIL ile/ve/||/<> FİKİR
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2016 | 11:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37319 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Varolanları[mevcudu] bilmek. İLE/VE/||/<> Varlığı[vucudu] bilmek. )

-@ ZAN ile/ve/değil/yerine/<>/>< SEN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2016 | 11:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37318 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KARŞILIK ile/ve/değil/<> IŞILTI
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2016 | 11:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37315 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÇAĞRIŞIM ile/ve/<> BAĞLAM
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2016 | 11:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37314 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DİNLEYEN ile/ve/||/<> OKUYAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Şubat 2016 | 23:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37310 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ne düşüneceğini öğrenir. İLE/VE/||/<> Nasıl düşüneceğini öğrenir. )

-@ KAFTAN ile/ve/değil/||/<> HİLAT
[Bölüm: tekstil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Şubat 2016 | 23:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37284 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/DEĞİL/||/<> Sultanların, gönül almak, ödüllendirmek için birine giydirdikleri değerli kumaştan yapılmış kaftan. )

-@ [ne yazık ki] KÖTÜ KULLANIM ile/ve/||/<>/> KÖTÜYE KULLANIM
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Şubat 2016 | 17:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37272 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [... olduğunu/olacağını] "biliyorsun/biliyordun." İLE/VE/||/<>/> "ZÂTEN"/"SONUÇTA"/"ASLINDA" biliyorsun/biliyordun." )
( "Bir alışveriş, bir fiş." şeklinde, fazladan/gereksiz açıklama yapmak, uyarıda bulunmak. İLE/VE/||/<>/> "Ama bunu söylemenize gerek yok ki! Ben yapınca alışverişi, ZÂTEN/SONUÇTA alıyorum satış fişi." şeklinde [soluksuz/beklemeksizin/düşünmeksizin] "yanıt vermek." )
( Bir kişinin, neyi bilip bilmediğini ve/veya o an/dönem için anımsayıp anımsamadığını "belirlemek", beklentisi içinde olmak, dilin/ifadenin kötü kullanılmasıdır. [Hiçkimsenin, neyi bilip bilmediği, isteyip istemediği ya da yapıp yapamayacağı, hiçbir zaman, zemin ve koşulda bilinemez!] İLE/VE/||/<>/> Sözcüklerin yetersiz ve kötü kullanımıyla birlikte "niyet okumak" ya da genelleyici/indirgeyici/özdeştleştirici/köktenci/toptancı/sonuç odaklı bir yargı ifadesi ise sürecin ve ilişkinin tükenmesine neden olacak/olmuş bir kötüye kullanımdır. [Güç ve baskı uygulama isteği ve/veya nedeniyle olduğu/olabileceği gibi sorumluluktan kaçmak gibi çok çeşitli anlamsız/gereksiz nedenlerden de kaynaklanmaktadır.] )

-@ "AKILLANMAK" ve/||/<>/< "AKIL ALMAK"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Şubat 2016 | 13:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37256 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TEMBEL/LİK ile/ve/||/<> YETERSİZ/LİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Şubat 2016 | 23:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37238 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SIRADANLAŞMAK ile/ve/değil/yerine/<>/>< "UYUM SAĞLAMAK/GÖSTERMEK"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Şubat 2016 | 14:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ELEŞTİRİ ile/ve/değil/yerine/<>/> DAYANIŞMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Şubat 2016 | 14:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37232 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ UNUTMA HAKKI ve/||/<> UNUTULMA HAKKI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Haziran 2016 | 08:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Unutulma Hakkı" nedir? için burayı tıklayınız... )

-@ "KÜL OLMAK" ile/ve/||/<> "GÜL OLMAK"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Şubat 2016 | 13:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Nefsini yakarak. İLE/VE/||/<> İyilik yaparak. )

-@ YATKIN/LIK ile/ve/||/<> YETKİN/LİK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Şubat 2016 | 12:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ OLUMSUZ ile/ve/değil/||/<> UYUMSUZ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Şubat 2016 | 12:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37226 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SORUNU ÇÖZMEYE:
NİYETİNİN OLMAMASI
ile/ve/değil/||/<> KARARLILIK GÖSTERMEMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Ocak 2016 | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GEÇERLİLİK ve/||/<> TUTARLILIK ve/||/<> TARİHSELLİK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Ocak 2016 | 19:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37213 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BELİRME ile/ve/<> TAŞMA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Ocak 2016 | 19:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37212 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BOZMADAN ile/ve/değil/yerine/<> KORUYARAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Ocak 2016 | 19:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37211 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DIŞLAMA(MA) ile/ve/<> HOR GÖRME(ME)
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Ocak 2016 | 19:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37210 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KİTAP ile/ve/<>/< KİTÂBE
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Ocak 2016 | 19:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HAYIRSEVER/HAYIRPERVER = HAYIRHAH[Ar., Fars.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Ocak 2016 | 08:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37171 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yoksullara, düşkünlere, yardıma gereksinimi olanlara, iyilik ve yardım etmeyi seven, iyiliksever, yardımsever. | İyilik dileyen/isteyen, iyicil. )

-@ SIKINTI ile/ve/değil/<> SAKINCA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Ocak 2016 | 07:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37165 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BİLGİNİN:

GÜVENİLİRLİĞİ
ile/ve/<> ZORUNLULUĞU
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Ocak 2016 | 00:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37161 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DOĞUM VE ÖLÜM:

1'ER KERE
ile/ve/değil/<>/> 2'ŞER KERE
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Ocak 2016 | 07:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37157 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [doğum] Anadan. İLE/VE/DEĞİL/<>/> Babadan. )
( [ölüm] Ölünce. İLE/VE/DEĞİL/<>/> Ölmeden önce. )
( Beşer. İLE/VE/DEĞİL/<>/> İnsan. )

-@ PLASTİKLER'DE:
PETE[1]
ile HDPE[2] ile V[3] ile LDPE[4] ile PP[5] ile PS[6] ile ÖTEKİLER[7]
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ocak 2016 | 01:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37140 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

-@ YETKİSİZLİK ile/ve/<> KABUL EDİLEMEZLİK
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ocak 2016 | 15:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37106 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KİŞİLİK ve/||/<>/>/< ONUR
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ocak 2016 | 13:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37103 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HAL ile HAL ile HAL[Fr. < Cerm.] ile HAL
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Ocak 2016 | 15:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37075 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların ya da taşıdığı niteliklerin tümü, durum. | Davranış. | Şimdiki zaman, içinde yaşanılan zaman. | Güç, kuvvet, takat. | Kötü durum, sıkıntı, dert. İLE Genellikle üstü kapalı pazaryeri. İLE Çözme, çözülme eritme, karışık bir sorunun içinden çıkma, sonuca varm.a İLE Tahttan indirme. )

-@ YENİDEN ÜRETMEK ile/ve/<> ÇOĞALTMAK
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ocak 2016 | 23:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37069 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ELEŞTİRİ ile/ve/<>/> ÇOĞALMA
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ocak 2016 | 23:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37068 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Eleştiril(e)meyen şey, çoğal(a)maz. )

-@ HÜKÜMDAR ile HAKAN[< KAĞAN]
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ocak 2016 | 04:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37066 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Türk, Moğol ve Tatar hanları için "hükümdarlar hükümdarı" anlamında kullanılan bir san. | Osmanlı sultanlarına verilen san. )

-@ AĞACI:
[ne yazık ki] !KESERSENİZ
ile/değil/yerine/>< KESMEZSENİZ
[Bölüm: Bitkiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ocak 2016 | 02:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37057 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kazık kalır, üstüne oturursunuz. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Gölge olur, altına oturursunuz. )
( )

-@ "PROTEST" (TUTUM/TAVIR) değil/yerine TEPKİCİ/TEPKİSEL (TUTUM/TAVIR)
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Ocak 2016 | 03:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37048 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YOKSUL:
YENİ
ile ÖZGÜR ile YARATICI ile BİRLEŞMİŞ ile DÜŞKÜN
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Ocak 2016 | 03:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37046 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Eric Hoffer'ın, Kesin İnançlılar[Kitle Hareketlerinin Anatomisi] adlı kitabını okumanızı salık veririz... )

-@ REDDETME ile/ve/değil/yerine/<>/> YADSIMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Ocak 2016 | 03:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37041 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HEGEL'İN:
"DİYALEKTİK FELSEFESİ"
değil
KURGUL FELSEFESİ

[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Ocak 2016 | 03:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37040 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "ZARARLI/YANLIŞ/KÖTÜ/GÜNAH/HARAM AMA ..." ile/değil/yerine ... VE ZARARLI/YANLIŞ/KÖTÜ/GÜNAH/HARAM
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Ocak 2016 | 23:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37039 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "NEYİ KAYBETTİK?" değil/yerine BAŞKALARI, BİR ŞEYLERİ İNŞÂ ETTİ, ETMEYE DEVAM EDİYOR
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Aralık 2015 | 15:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37036 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

-@ GÖÇ ile GÖÇÜM
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2015 | 02:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36958 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Bazı kimyasal maddelerin ya da ışık, ısı, elektrik gibi güçlerin etkisiyle protoplazmanın, yanaşma ya da uzaklaşma biçiminde olan yer değiştirmesi. )

-@ ZORLAMA ile/ve/||/<> ABARTI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Aralık 2015 | 17:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36933 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] !GAZA[Ar.] ile !GAZVE[Ar.]
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Aralık 2015 | 22:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36860 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [ne yazık ki][tamamen eskide kalmış olması dileğiyle...]
İslâm'ı korumak ya da yaymak amacıyla müslüman olmayanlara karşı yapılan savaş. İLE Arap derebeylikleri arasında yapılan savaş. | Din uğruna yapılan savaş. )

-@ SÜREÇ ile FETRET[Ar.]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Aralık 2015 | 18:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36739 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE İki peygamber ya da sultan arasında peygambersiz/sultansız geçen süre. | İslâm'a göre, Hz. İsa ile Hz. Muhammed arasında geçen süre. | İki olay arasındaki süre. | Hükümet gücünün gevşediği bir yerde, düzenin yeniden kurulmasına kadar geçen süre. )

-@ TOPLUMLARI:
BİLGİNLER AYDINLAT("A")MAZSA
> ŞARLATANLAR ALDATIR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Aralık 2015 | 13:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36707 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÜSTLENME ile/ve/||/<> KABULLENME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Aralık 2015 | 19:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36699 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SÜREKLİLİK ile/ve/<> ÖLÜMSÜZLÜK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Aralık 2015 | 19:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36698 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KAYIT ile SINIR
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Aralık 2015 | 19:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36697 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TAHAMMÜL EDEMEMEK ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< ALIŞAMAMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Aralık 2015 | 19:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36694 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÇOK KULLANIM ile/ve/değil/||/<> KÖTÜ KULLANIM
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Aralık 2015 | 02:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36687 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AFFETMEK ile/ve/değil/yerine/||/<> VAZGEÇMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Aralık 2015 | 16:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36686 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BASKI ile/ve/değil/yerine/<> HAKİMİYET
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Aralık 2015 | 02:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36683 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TEHDİT ile/ve/||/<>/> TEDİRGİNLİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Aralık 2015 | 02:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36682 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KABUL ile/ve/değil/<> İÇSELLEŞTİRME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Aralık 2015 | 11:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36668 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AFORİZMALAR ile/ve/||/<> BAHANELER
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Aralık 2015 | 10:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36665 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] AYRIMCILIK ile/ve/||/<> NEFRET
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Aralık 2015 | 10:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36664 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] ŞİDDETİN MEŞRÛLAŞTIRILMASI ile/ve/<> ÖTEKİLEŞTİRME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Aralık 2015 | 10:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36663 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HAİNLEŞTİRME ile/ve/<> ÖTEKİLEŞTİRME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Aralık 2015 | 10:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36662 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] ÖTEKİLEŞTİRMEDE:
AYRIMCILIK
ile/ve/<> NEFRET (SÖYLEMLERİ/TUTUMLARI)
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Aralık 2015 | 10:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36660 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MARCOS:
MARGARITAS
ve/||/<> ALTAMIRANO ve/||/<> RANCHONUEVO ve/||/<> COMITAN ve/||/<> OCOSINGO ve/||/<> SAN CRISTOBAL
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Aralık 2015 | 02:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36635 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zapatist Ulusal Kurtuluş Örgütü'nün, altı kentin başharflerinden oluşan Meksika yerlilerinin önderi. )

-@ US ve/||/<> SU
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Aralık 2015 | 01:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36634 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GÖZ ve/||/<>/>/< AKIL
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Kasım 2015 | 02:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36625 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Göz, odur ki; dağın arkasını göre! VE/||/<>/>/< Akıl, odur ki; başına geleni/geleceği bile! )

-@ KONUŞMAYA DEĞER KİŞİLERLE KONUŞMAMAK ile/ve/<> KONUŞMAYA DEĞMEZ KİŞİLERLE KONUŞMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Kasım 2015 | 04:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36618 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kişileri kaybettirir. İLE/VE/<> Söz(cük)leri kaybettirir. )

-@ İCAT ile/ve/değil/<>/> YAYGINLAŞTIRMA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Kasım 2015 | 18:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36614 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Abecenin icadı, FİNİKE'liler değil/< UGARİT'ler üzerindendir. Finike'liler, yaygınlaştırmıştır. )

-@ RÂHİB ve/<> KÂTİB ve/<> HÂSİB
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Kasım 2015 | 18:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36613 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ŞEHİR ile/ve/<>/< TANRI
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Kasım 2015 | 18:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36612 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KAİNAT:
EVREN
ile/ve/değil/<> YERYÜZÜ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Kasım 2015 | 17:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36611 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SÜREKLİLİK ile/ve/<> AKTARIM
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Kasım 2015 | 17:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36610 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KABUL ile/ve/||/<>/>/< İTİBAR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Kasım 2015 | 22:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36605 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/||/<>/>/< Saygı gösterme. | Önem verme. | Onur/şeref, haysiyet. | Bir şeyin, gerçek değil kararlaştırılan değeri. | İbret alma. | [ticaret] Söz ya da imzanın değeri. [İng./Fr. CREDIT] | Değer. )

-@ CAYDIRICILIK ile/ve/||/<> ISLAH EDİCİLİK
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Kasım 2015 | 20:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36603 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ZORUNLULUK ile/ve/değil/yerine/<>/< BAĞLAYICILIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Kasım 2015 | 19:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36597 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YOKSUL/FAKİR ile/değil EZGİN
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Kasım 2015 | 03:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36587 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/DEĞİL Paraca durumu bozuk olan kişi. | Çok sıkıntı/cefa çekmiş kişi. | Çürük, ezik meyve. )

-@ İTAATKÂR/MUTÎ[Ar. < TÂAT] değil/yerine ESLEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Kasım 2015 | 01:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36555 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Başkasının buyruk ya da dileklerini yerine getiren, yumuşak başlı. )

-@ [ne] KARDAŞ, [ne de] ARKADAŞ ile/değil/sadece HALDAŞ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Kasım 2015 | 19:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36549 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sükût kıvâmındaki çığlığı, ne kardaş, ne de arkadaş; sadece hâldaş olanlar duyar. )

-@ BÜYÜK HATA:
BİR ŞEYE/KİŞİYE, GEREĞİNDEN FAZLA DEĞER VERMEK
ile/ve/değil/<> KENDİNE, HAK ETTİĞİNDEN DAHA AZ DEĞER VERMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Kasım 2015 | 11:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36543 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İSRAF değil/yerine/>< İKTİSAT
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Kasım 2015 | 21:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36535 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çok şeyi, azaltır. DEĞİL/YERİNE/>< Az şeyi, çoğaltır. )

-@ BİLMEMEK ile/ve/değil/<> KABUL ETMEMEK/"EDEMEMEK"
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Kasım 2015 | 02:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36501 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YAMAK = ELULAĞI
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Kasım 2015 | 14:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36465 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir işte, yardımcı olarak çalışan erkek. | Yeniçeri ocağında, topçu ve humbaracı gibi askeri kuruluşlarda, aday olarak bulunan kişi. | Birinin etkisinde kalarak, onun sözünden hiç çıkmayan kişi. )

-@ EHL-İ SALİP = HAÇLILAR
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Kasım 2015 | 13:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36450 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HAKİKAT:
ÖĞRENİLEBİLİR
fakat ÖĞRETİLEMEZ
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Kasım 2015 | 00:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36437 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Belki. FAKAT Asla! )

-@ KÜFR:
[ne yazık ki] SİYASETTE
değil/yerine/>< GECE ve TOPRAK ve DENİZ ve DOST
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Kasım 2015 | 00:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36435 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( KÜFR: Bir şeyin üzerini örtmek. )
( Hakikati örter. DEĞİL/YERİNE/>< Dünyayı örter. VE Tohumu örter. VE Dibini örter. VE Dostun, ayıbını örter. )

-@ ETKİNLİK ile EDİLGENLİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Kasım 2015 | 23:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36433 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tarihte yerini alır. İLE Yazında[edebiyatta] yer bulur. )

-@ BARDAK ile/ve/değil SÜRAHİ
[Bölüm: hizmet] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Kasım 2015 | 23:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36432 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Derin olan, dolu olan, usta olan, boyun büker/bükmelidir! Çırak değil! )

-@ "KARŞITLIK" değil/yerine/>< ZEKÂ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Kasım 2015 | 23:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36428 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Uzlaşmaz karşıtlıklara düşkünlük, zekânın zayıflığındandır. )

-@ PARLAMENTO ile DUMA[Rusça]
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Kasım 2015 | 15:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36414 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Çarlık zamanında, Rus meclisine verilen ad. )

-@ DÜK =/< DUKA
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Kasım 2015 | 14:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36410 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... =/< Dük sanının, eskiden kullanılan biçimi. | XIII. yüzyılda Venedik'te çıkarılmış altın akçesine verilen ad. )

-@ İCBÂR ile/değil/yerine İTİBÂR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Kasım 2015 | 07:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36401 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MEZAR ile/değil DOLMEN[< Keltçe]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Kasım 2015 | 16:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36397 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/DEĞİL İkisi dikili, üçüncüsü de bunların üzerine kapak gibi yatırılmış, üç büyük taştan oluşturulmuş, taş devri mezarı. )

-@ KİŞİLERCE, BEĞENİLMEMEK ile/ve/değil/||/<>/< KİŞİLERE, YARANAMAMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ekim 2015 | 20:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36382 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KİŞİLERİN, BİRBİRİNİ:
SEÇMESİ
ile/ve/değil/yerine/||/<>/< BELİRLEMESİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ekim 2015 | 20:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "BAĞLANTI":
"BULMAK"
ile/ve/<>/> "KURMAK"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ekim 2015 | 19:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36380 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BENİMSEME ile/ve/değil/yerine/<> İÇSELLEŞTİRME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Ekim 2015 | 18:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36379 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İZÂN ve/<> FERÂSET
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ekim 2015 | 20:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36378 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TARİH ile/ve/||/<> TİN
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ekim 2015 | 18:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36372 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÖNYARGI ile/değil ÖNYARGIYA ÖNYARGI
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Ekim 2015 | 21:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36365 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BİRİCİKLİK ile/ve/<> FARKLILIK
[Bölüm: oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Ekim 2015 | 20:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GEÇ TANIMA/ANLAMA! değil/yerine GENÇKEN TANI/ANLA!
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Ekim 2015 | 21:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36360 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "SAÇMALIK" ile/ve/değil/yerine/<> ÇELİŞKİ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Ekim 2015 | 15:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36358 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KÜÇÜMSEMEK ile ÖNEMSEMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Ekim 2015 | 00:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36355 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Sahip olduklarını/olduklarında." İLE "Sahip olamadıklarını/olamadıklarında." )

-@ TARİHSELLİK ile/ve/<> KATMANLILIK
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ekim 2015 | 12:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36343 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KENDİLİK ile/ve/değil/yerine/||/<> TARİHSELLİK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ekim 2015 | 12:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36341 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÖZDEŞLİK ile/değil İÇİÇELİK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ekim 2015 | 12:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36339 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YAPTIRIM ile/ve/değil/yerine/<> DEĞER
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ekim 2015 | 12:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36337 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BEN/LİK ile/ve/<>/> KENDİ/LİK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ekim 2015 | 12:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36334 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "AŞMA" ile "ESNETME"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Eylül 2015 | 20:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36326 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ARAÇ AKILSALLIĞI ile/ve/<> DEĞER AKILSALLIĞI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Eylül 2015 | 19:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36325 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DİNERKİ(TEOKRASİ) ile/ve/<> DİNERKÇİLİK(KLERİKALİZM)
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Eylül 2015 | 15:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36317 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( (")Siyasal erkin, Tanrı'nın "temsilcileri oldukları"na inanılan "din adamları"nın elinde bulunduğu, "toplumsal", "siyasal" "düzen."(") İLE/VE/<> (")Dinin ve din kurumlarının, toplum yaşamının türlü kesimlerindeki yerini güçlendirmeyi amaçlayan, "toplumsal" ve "ekonomik" akım.(") )

-@ -Dİ'Lİ GEÇMİŞ ile/<> -MİŞ'Lİ GEÇMİŞ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Ocak 2017 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36312 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Belirli geçmiş. İLE/<> Belirsiz geçmiş. )
( İstenç/irâde devrede olduğunda. İLE/<> Yapılabilecek/değiştirilebilecek herhangi bir durum olmadığında. )
( Farkındalıkla, sorumluluğu üstlenilmiş eylemlerde/tutumlarda. İLE/<> Farkında olunmadan/olunmayabilinenlerde. )

-@ BELİRLİ GEÇMİŞ ile/ve/<> BELİRSİZ GEÇMİŞ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Eylül 2015 | 13:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36311 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( -di'li geçmiş. İLE/VE/<> -miş'li geçmiş. )
( [Eylemin belirttiği kavramın, içinde bulunulan zamandan önce olup bittiğini]
Belirli ve kesinlikli bildiren kip. İLE/VE/<> Başkasından duyarak ya da belirsiz olarak bildiren kip. )

-@ DEVİR ile DEVİR
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Eylül 2015 | 14:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36297 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çağ. İLE Dönme, dönüş. | Dolaşma. | Aktarılma. | Bir malın iyeliğini ya da bir mal üzerindeki hakkı, bir başkasına geçirme. | Bir görevin, bir kişiden, bir başkasına geçmesi. | Sürekli ve düzenli değişme, çevrim. | Bir devinim, birbirinin aynı olan ve eşit zamanlarda yapılan başka devinimlerden oluştuğunda, devinimlerin her biri ya da bunların yapılması için geçen her zaman aralığı, periyot. )

-@ [ne yazık ki] DESPOT ile/ve/<> DİKTATÖR ile/ve/<> TİRAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Eylül 2015 | 13:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36295 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir ülkeyi, zora ve baskıya dayanarak "yöneten" kişi. | Ortadoks Rumlar'ın, din başklanlarına verilen ad. | Her dediğini ve dilediğini yaptırmak isteyen kişi. İLE/VE/<> Tüm siyasal yetkileri kendinde toplamış kişi. | Zorba. İLE/VE/<> Eski Yunan'da, siyasal erki, tek başına elinde tutan kişi. | Siyasal erki, zorla ele geçiren, onu kötüye kullanan kişi. | Acımasız, gaddar. )

-@ İŞE YARAYAN ile/ve/değil/||/<>/< İŞ GÖREN
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Eylül 2015 | 03:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36290 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ALIK ile KORKAK ile ALÇAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Eylül 2015 | 00:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36274 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Hiçbir şeyin değişmeyeceğini" "düşünüyorsak..." İLE "Düşünmek istemiyorsak..." İLE "Hiçbir şeyin değişmemesinin, kendi çıkarımıza olacağını düşünüyorsak..." )

-@ "HESAP SORMAK" ile/değil/yerine UYARMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Eylül 2015 | 19:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36272 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EMİR ile/ve/değil/<> DEVİR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Eylül 2015 | 19:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36271 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SÖZLÜK ÇALIŞMASI/OKUMASI:
HERKESİN HARCI
ile/ve/değil/||/<>/< HERKESİN İHTİYACI
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Eylül 2015 | 22:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36269 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KALABALIKLAŞTIKÇA:
"AKILLANAN/LAR"
ne yazık ki APTALLAŞAN/LAR
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Eylül 2015 | 02:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36264 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hayvanlar. İLE/NE YAZIK Kİ İnsanlar. )

-@ KAPSAYICI/LIK ile/ve/||/<> KUCAKLAYICI/LIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Eylül 2015 | 23:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36263 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EŞİTLİK ADÂLETİ ve/||/<> ONUR ADÂLETİ
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Eylül 2015 | 15:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36254 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÜMİT ve/||/<>/>/< ONUR
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Eylül 2015 | 15:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36253 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] AŞIRI DOYUM ve/||/<>/> KÜSTAHLIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Eylül 2015 | 15:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36250 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "DELİSİ OLMAK" ile/ve/ne yazık ki/||/<>/> NANKÖRÜ OLMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2015 | 13:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36246 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ulaşamadıklarının. İLE/VE/NE YAZIK Kİ/||/<>/> Ulaştıklarının. )

-@ ÖĞRENMEK ile/değil/yerine/||/<>/< KAVRAMAK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ağustos 2015 | 14:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36237 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İNSAN ve/||/<> GÜVEN
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ağustos 2015 | 13:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36234 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İNSAN: Kendine, insan emânet edilebilen. )

-@ USSAL ile/ve/||/<> KAVRAMSAL
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ağustos 2015 | 13:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İKAL ile/ve/||/<> AKIL
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ağustos 2015 | 13:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36232 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İçten. İLE/VE/||/<> Dıştan. )

-@ YÜKÜMLÜLÜK ve/||/<> ÖZ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ağustos 2015 | 13:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36230 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İNSANIN:
İÇİNİN(ZİHNİNİN) "BOŞLUĞU"
ve/||/<>/>/< DIŞIN/DIŞARIDAKİLERİN "ÖNEMİ"
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Ağustos 2015 | 01:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36211 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "BÜYÜK BURUN/LULUK" ve/||/<>/> BURNUNUN DİBİNDEKİ FIRSATLARI/GERÇEKLERİ GÖREMEME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Ağustos 2015 | 22:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36207 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "KÖTÜMSER/LİK" >< "İYİMSER/LİK" ile/değil/yerine/>< GERÇEKÇİ/LİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Ağustos 2015 | 22:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [sadece] Tüneli "görür". >< Tünelin sonundaki ışığı "görür". İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Tünelle birlikte, ışığı ve gelebilecek treni görür. )

-@ KENDİNİ ARAMAK ile/ve/<> KALICILIĞINI YAKALAMAK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ağustos 2015 | 14:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36198 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SÜREÇ ile/ve/<> AŞAMALI BİRLİK
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ağustos 2015 | 14:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36195 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EMEK ve/||/<> SEVİNÇ
[Bölüm: hizmet] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ağustos 2015 | 14:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36190 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ANLAM TEKLİĞİ ile/ve/||/<> GÖRÜNÜŞ ÇOKLUĞU
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ağustos 2015 | 14:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36187 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ANLAM ARAYIŞI ile/ve/<> ANLAM ÇOKLUĞUNA YÖNELME
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ağustos 2015 | 14:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36186 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ OLURUNA BIRAKMAK ile/ve/<> AKIŞINA BIRAKMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ağustos 2015 | 13:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36180 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "BAZI ŞEYLER KOLAYLAŞIYOR" ile/ve/değil/||/<>/< GÜÇLENİYORUZ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ağustos 2015 | 01:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36179 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "DOĞRUYU SÖYLEMEK, HER ZAMAN DOĞRU DEĞİLDİR" değil HER DOĞRUYU, HER ZAMAN VE HER YERDE SÖYLEMEMEK GEREK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ağustos 2015 | 00:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36177 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Doğruyu söylemek, her zaman doğru değildir" diyenler, kendileri için "en yararlı olabilecek" yanlışı söylemek için en uygun zamanı bekleyenlerdir... )

-@ GÖRMEK/BAKMAK:
"İSTEDİĞİNİ"
ile/ve/değil/yerine/||/<> İSTEDİĞİN ŞEY İÇİN GEREKEN(LER)İ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Ağustos 2015 | 11:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36173 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AMELİYAT:
GÖVDEDE
ile/ve/<> ZİHİNDE
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Ağustos 2015 | 09:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36146 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Uyutmak gerek. İLE/VE/<> Uyandırmak gerek. )

-@ SÜRÜDEN:
AYRILAN
ile/değil/yerine/>< AYRI OLAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Ağustos 2015 | 00:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36128 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kurt kapar. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Kurtulur. )

-@ KANIT ARAMAK ile/değil/yerine KAVRAYIŞ
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ağustos 2015 | 10:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36120 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EĞİTİM ile/ve/||/<> GÖRGÜ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ağustos 2015 | 10:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36119 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ (")ÖLMEK("):
GÖVDEDE
ile/ve/değil/yerine/<>/< KENDİNDE
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ağustos 2015 | 09:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36113 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "HAKSIZLIK" ile/değil BİLİNÇ FARKLILIKLARI
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ağustos 2015 | 09:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36109 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ OLUŞUM ile/ve/||/<> BAŞLANGIÇ
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ağustos 2015 | 09:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36107 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DOKUNMAK ile/ve/||/<> ANLAMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ağustos 2015 | 09:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36106 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DOKUNMAK ile/ve/||/=/<> ANMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ağustos 2015 | 09:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36105 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KESİŞİM ile/ve/<> AYRIM
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ağustos 2015 | 09:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36104 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ORTAKLIK ile/ve/<> AYRIM
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ağustos 2015 | 09:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36103 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YADSIMA ile/ve/<> ÖNEMSEMEME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ağustos 2015 | 09:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36096 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ UZANTI ile/ve/<> GÖSTERİM/TEMSİL
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ağustos 2015 | 09:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36095 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YAŞLILARDA GÖRMEMİZ GEREKEN:
GEÇMİŞ
ile/ve/değil/yerine/<> GELECEK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ağustos 2015 | 09:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36091 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ESKİ EŞYA ve/||/<< ESKİ DÜŞÜNCE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Ağustos 2015 | 13:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36071 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( At! VE/||/<> At! )

-@ ALDANMA değil/yerine/>< AYDINLANMA
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Ağustos 2015 | 23:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35968 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Soytarılara kanarak. DEĞİL/YERİNE/>< Aydınları dinleyerek. )

-@ BATI AVRUPA'DA AYDINLAR:
KİLİSE
ile/ve/<> RAHİPLER
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Temmuz 2015 | 23:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35940 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Aydınlar, Batı Avrupa'da, dinî–ilmî-felsefî-siyasî bir dizge olarak Kilise'nin yerini alan kapitalist-emperyalist–pozitivist yaşam görüşünün rahipleri olarak yükselmişlerdir. )

-@ UYGARLAŞMADA:
KILIÇ
fakat/değil/yerine/<>/> KALEM ve KİTAP
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Temmuz 2015 | 21:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35936 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Başlattı. FAKAT/DEĞİL/YERİNE/<>/> Yaşattı VE Sürdürdü. )

-@ TARİHTE KALAN DÜŞÜNCE ile/ve/değil/yerine/<> DÜŞÜNCENİN TARİHİ
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2015 | 14:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35876 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ UĞRAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< DURAK
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Temmuz 2015 | 14:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35821 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DAMA ile/değil/yerine SATRANÇ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Haziran 2015 | 16:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35816 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 2000 sonrası. İLE/DEĞİL/YERİNE 2000 öncesi. )

-@ ...'NIN:
"SUÇLUSU"
ile/ve/değil/yerine/<>/< SORUMLUSU
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Haziran 2015 | 22:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35815 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ZAMANIN:
ALTI
ile/değil/yerine/>< ÜSTÜ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2015 | 08:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35811 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Helâk. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Vakit. )

-@ "ZEMİN" ile/ve/<> BAĞLAM
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2015 | 08:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35810 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İDRAK ve/||/<> İHYÂ
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2015 | 08:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35807 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "YENİLGİ":
"KAYBETTİĞİNDE"
değil VAZGEÇTİĞİNDE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2015 | 07:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35801 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TARİH:
"GEÇMİŞ"
değil YARIN
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2015 | 07:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35800 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tarih, geçmiş değil yarındır! )

-@ (")YAKIN(") ile/ve/değil/<>/> UZAK DURULAN/TUTULAN "YAKIN"
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mayıs 2015 | 11:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35782 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ RUHBANLAR ile/ve/<>/>< RUHBAN OLMAYANLAR
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mayıs 2015 | 10:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35777 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Askerler". İLE/VE/<>/>< "Siviller" gibi. )
( Latince konuşurlardı. İLE/VE/<>/>< Fransızca konuşurlardı. )

-@ SAVAŞMA değil/yerine/<>/> TANIŞMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mayıs 2015 | 10:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35773 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ORTAÇAĞ:
ERKEN
ile/ve/<>/> YÜKSEK/KLASİK ile/ve/<>/> GEÇ
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Haziran 2016 | 20:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35771 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ORTAÇAĞ: Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden [476] başlayarak, 1453 ya da 1492'ye kadar süren çağ. )
( 476 - 1000 arası. ile/ve/<>/> 1000 - 1300 arası. ile/ve/<>/> 1300 - 1453/1492 arası. )
( )

-@ DEVRİM ile/ve/değil/yerine/<> DEĞİŞİKLİK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Mayıs 2015 | 14:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35767 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "DOĞAL" ile/değil TARİHSEL
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Mayıs 2015 | 14:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35765 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ OYUNCAK MÜZESİ ve/||/<> OYUN MÜZESİ ve/||/<> MASAL MÜZESİ
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mayıs 2015 | 20:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35761 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Göztepe'de. VE/||/<> Ataşehir'de, Mimar Sinan Parkı'nda. VE/||/<> İleride. )

-@ ÇAR ile ÇASAR[< Macarca < Lat.]
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Mayıs 2015 | 01:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35679 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Viyana'da oturan, Alman imparatorlarına verilen san. )

-@ ÇAR ile ÇARİÇE ile ÇAREVİÇ[< Rusça < Lat.]
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Mayıs 2015 | 01:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35676 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Rus imparatorlarına ve Bulgar krallarına verilen san. İLE Çarın karısına ya da kadın Çar'a verilen san. İLE Çar'ın oğlu. )

-@ YAPIŞIK ile/değil/yerine BAĞLI
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Nisan 2015 | 20:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35635 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GELENEKSELLEŞME ile/ve/||/<>/< KURUMSALLAŞMA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Nisan 2015 | 23:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35622 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İMPARATORLUK ile EMPERYALİZM
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Nisan 2015 | 23:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35620 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ASURLULAR ile/ve/<> PERSLER
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Nisan 2015 | 23:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35619 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MEDLER ile/ve/<>/> PERSLER
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Nisan 2015 | 23:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35618 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ZORLANMA ve/||/<>/> DEĞİŞİM
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Aralık 2017 | 12:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35613 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kişiyi zorlamıyorsa, değiştirmeyecektir. )
( If it doesn't challenge you, it won't change you. )

-@ DİLENCİ ile CERRAR
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Nisan 2015 | 23:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35580 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( .. İLE Çekici, sürükleyici. | Zorla para alan. | Savaş araçlarıyla donatılmış, kalabalık ordu. | Dilenci. )

-@ BARIŞTIRICI ile/ve/||/<> KURTARICI
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Nisan 2015 | 15:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35405 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TARİH:
OLDUĞU GİBİ
ile/değil/ne yazık ki "OKUNDUĞU" GİBİ
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Nisan 2015 | 15:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35404 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ANLAMAK ve/||/<> ANILARI OLMAK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Nisan 2015 | 01:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35371 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ancak, anıları olanlar, anlarlar. )

-@ ÖZ ile/ve/değil SÜREKLİLİK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Nisan 2015 | 01:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35370 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EKSİK/LİK ile/değil/yerine FARKLI/LIK
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Nisan 2015 | 16:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35356 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HİTÂBEN ile/değil İTHÂFEN
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Nisan 2015 | 22:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35354 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BAN ile BAN[Hırvatça]
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mart 2015 | 01:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35339 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Osmanlı döneminde, Macaristan ve Slovenya dolaylarında, sancak beylerine ve küçük prenslere verilen san. )

-@ BALYOS ile BALYOZ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mart 2015 | 00:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35337 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Osmanlı döneminde, Frenk ve özellikle Venedik elçilerine verilen ad. İLE Büyük taşları kırmak, kazık çakmak gibi işlerde kullanılan, çok iri ve ağır çekiç. )

-@ AÇIKLIĞA KAVUŞTURMAK ile/ve/değil/||/<>/< AÇIK KILMAK
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mart 2015 | 21:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35312 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TOPRAK ile AZOİK[Yun. A: Olumsuzlayan ön ek. | ZOE: Yaşam.]
[Bölüm: Bitkiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mart 2015 | 19:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35310 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE İçinde taşıl bulunmayan toprak. | En eski yerbilimsel düzen. )

-@ AZAP ile AZAP
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mart 2015 | 19:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35307 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dünyada günah işlemiş olanlara, ahirette verilecek ceza. | Büyük sıkıntı, ezinç. İLE Çiftlik uşağı. | Anadolu beyliklerinde, donanmada kullanılan asker. )

-@ ATİK ile ATİK/A
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mart 2015 | 17:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35287 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çabuk davranan, çevik. İLE Eski, eski zamanla ilgili. )

-@ BEKÇİ ile ASES
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mart 2015 | 17:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35284 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Gece bekçisi. | Osmanlı döneminde, Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından önceki güvenlik görevlisi. )

-@ AHLAT ile AHLÂT[< HILT] ile AHLAT
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Mart 2015 | 15:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35257 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gülgillerden, kendi kendine yetişen, üzerine armut aşılanan ağaç, yabanarmudu. | Bu ağacın, armuda benzeyen ve ancak iyice olgunlaştıktan sonra yenilebilen yemişi. | Kaba adam, yol-iz bilmeyen kişi. İLE Bir karışım içindeki parçalar, öğeler. Karışan şeyler. | Gövde yapısının temelini oluşturan öğeler.[AHLÂT-I ERBAA: Kan, salya, safra, dalak.] İLE Bitlis'in bir ilçesi.[Tarihte, mühendis ve mimarların yetiştiği kent.] )

-@ EDEB ile/ve/||/<> AHLÂK ile/ve/||/<> MATEMATİK
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart 2015 | 13:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35223 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İnsanlığın gelişimindeki/tarihindeki üç önemli eşik. )

-@ AÇIK ile/ve/||/<> AYIK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart 2015 | 13:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KALINTI ile/ve/||/<> BULUNTU
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart 2015 | 13:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35220 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GELİŞ(TİR)ME ile/ve/değil/yerine/||/<> İYİLEŞ(TİR)ME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mart 2015 | 02:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35199 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KANIT(LANABİLİRLİK) ile/ve/||/<> ZORUNLULUK
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Mart 2015 | 14:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KİMLİĞİN:
TARİHSELLİĞİ
ile/değil/yerine EVRENSELLİĞİ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Mart 2015 | 14:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35180 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜTEVÂLÎD[< VÂLİDE] ile MÜTEVÂRİD/E[< VÜRÛD]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mart 2015 | 22:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35151 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Birbirinden doğup üreyen. İLE Gelen, tevârüd eden. )

-@ SİYÂSET ile/ve/||/<> SİYÂSET(İN) YORUMU
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2015 | 03:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34966 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DEĞİŞ(TİR)MEYE ÇALIŞMAK ile/ve/değil/yerine/< ANLAMAYA ÇALIŞMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2015 | 02:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34961 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜSTAHFAZ[< HIFZ | çoğ. MÜSTAHFAZÎN] ile MÜSTAHFİZ[< HIFZ]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 15:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34807 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Koruyan, hıfz eden. | [Tanzîmat'tan sonra] Kırk yaşını aşmış olan yurttaşların ve -muvazzaf ve rediflikten sonraki- askerlik hizmeti. İLE Koruyan, koruyucu. )

-@ FELSEFE ve/<> TIP ve/<> TARİH
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ocak 2015 | 17:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34716 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tabakât Literatürü Üzerine Bir İnceleme
[ www.klasikyayinlari.com/ebooks/default.aspx?kitapid=123 ] )

-@ LİKYA'LILAR ile/ve LİDYA'LILAR
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Aralık 2014 | 22:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34633 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( M.Ö. 1450 - 350 ile/ve M.Ö. 685 - 547 )

-@ ROMA CUMHURİYETİ ile/ve/<>/> ROMA İMPARATORLUĞU
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Aralık 2014 | 21:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34632 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( M.Ö. 133 - 27 ile/ve/<> M.Ö. 27 - M.S. 330 )

-@ MUVAKKİ'[< VUKU] ile MUVAKKİR[< VEKAR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Eylül 2014 | 21:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34371 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Fermanlara tuğra çeken kişi. İLE Ağırlayan, saygı gösteren, tevkir eden. | Ululayan. )

-@ KARANLIK ile/değil/yerine/>< IŞIK
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Eylül 2014 | 02:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34340 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Görmek istemeyenler için. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Görmek isteyenler için. )

-@ BULUNÇ/VİCDAN ve/||/=/<> TARİH
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Eylül 2014 | 01:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34337 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kişide. VE/||/=/<> Toplumda. )

-@ MUKATAA[< KAT | çoğ. MUKATAÂT]["ka" uzun okunur] ile MUKATTA/A[< KAT | çoğ. MUKATTAÂT] ile MUKATTAR[< KATR | çoğ. MUKATTARÂT]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 14:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34284 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Arazinin kesime verilmesi, belirli bir kirâ karşılığında, birine bırakılması. | Bağ, bahçe, arsa durumuna getirilen ekim toprağı için verilen vergi. İLE Kesilmiş, kesik, ayrı, kat edilmiş. İLE Damıtılmış, imbikten çekilmiş, taktîr edilmiş. )

-@ MUHÂLLİM[< HİLM] ile MUALLİM[< İLM]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 17:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34219 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sakin. Yavaş kılan, halîm eden. İLE Öğreten, öğretmen, hoca, tâlim ettiren. | Muallim Naci'nin, 1886'da basılmış, Tercemân-ı Hakîkat gazetesinin edebî sayfasındaki şiirlere yazdığı tenkitleri topladığı bir yapıtı. )

-@ MUHADDAB[< HAD] ile MUHÂTAB[< HUTBE]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34210 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Boyanmış, tahdîb olunmuş. İLE Kendisine söz söylenilen. | İkinci kişi. | Eskiden, Şeyhülislâm tarafından, medresede yetişmiş kişiler arasından seçilen ve huzur derslerine katılan, en çok dört kişiden biri. )

-@ MUÂLLAK/A[< ALÂKA] ile MUALLÂKA/T[çoğ. MUALLÂKÂT]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 17:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34194 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Asılmış, asılı, ta'lîk edilmiş. | Bir yere dayanmadan, havada, boşta duran. | Sürüncemede kalmış iş. | Bağlı. | Açık hece.[bâ] | Bir yazı biçimi. İLE İslâm'dan önce, Arap şairlerinin beğenilip Kâbe duvarına asılmış olan ünlü kasideleri. [7 ya da 9 tanedir] )

-@ MELİK[çoğ. MÜLÛK] ile MELÎK[çoğ. MÜLEKÂ]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Ağustos 2014 | 18:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34003 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hükümdar, sultan, padişah, hâkan. | Allah'ın adlarındandır. İLE Allah'ın adlarındandır. | Mal sahibi. | Hükümdar, sultan, padişah, hâkan. )

-@ "DİZE GELMEK" ile/ve/||/<> DİZ ÇÖKMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Ağustos 2014 | 22:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33945 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bilgi ve zekâ karşısında. İLE Sevgide. )

-@ CİZYE ile MAKTÛ' CİZYE
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Ağustos 2014 | 08:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33902 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Müslüman olmayan teb'adan alınan vergi. İLE Fetih sırasında, ahâlîsi Müslüman olmayan yerlerin halkından sulh yoluyla tâyin olunan maktû bedel, vergi. )

-@ TEVÂRÎ[< VERÂ] ile TEVÂRÎH[< TÂRİH]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Temmuz 2014 | 16:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33816 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir şeyin arkasına saklanıp görünmez olma, gizlenme. İLE Tarihler. )

-@ SAVAŞ değil/yerine/>< BARIŞ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Temmuz 2014 | 23:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33691 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İyisi yoktur. DEĞİL/YERİNE/>< Kötüsü yoktur. )

-@ GÜÇ ile/ve/||/<> SORUMLULUK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mart 2014 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33328 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AŞK ile/ve/değil/<> AHİD'E VEFÂ
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2014 | 17:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33299 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KADÎM ve/<> KABUL
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2014 | 17:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33286 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SEFÂ ile/ve/||/<>/></< CEFÂ/ÜZGÜ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Mart 2017 | 20:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33273 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Vefâ yoktur. İLE/VE/||/<>/< Bekâ yoktur. )
( Gönül rahatlığı, rahatlık, kaygısız ve sakin olma. | Eğlence, zevk, neşe. İLE/VE/||/<>/< Büyük sıkıntı, eziyet. )

-@ ZAMANSALLIK ile TARİHSELLİK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Şubat 2014 | 21:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33162 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MİTOS/LAR PAGAN/LIK
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Şubat 2014 | 14:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33131 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İNGİLİZCE'NİN TARİHÇESİ...
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Şubat 2014 | 00:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33130 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

-@ DİN ÖNCESİ ile/ve/<> DİN ÖTESİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Ekim 2013 | 16:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32997 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ekin(kültür). İLE/VE/<> Folklor. )
( Din öncesi ve din ötesi )

-@ "MODERNİZM" ile "BATI'LILAŞMA"
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Ekim 2013 | 16:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32992 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÜRDÜN ile/ve/<> AMMAN
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Eylül 2013 | 11:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32905 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/<> Ürdün'ün başkenti. )
( ... İLE/VE/<> Tarihi, 5500 yıl önceye uzanan Amman [eski adıyla Rabbat Ammon], Filistin'de uzun süre yarı göçebe yaşayan bir Sami halkı olan Amman Oğulları'nın, M.Ö. XII. yy.'da, Maab'ın kuzeyinde, yedi tepe üstünde kurdukları krallığın da başkentiydi. Sonraları, Asur, Bâbil ve Pers egemenliği altına girmiştir. Ardından da İskender ve Roma devirlerini yaşamıştır. 2000 yıl önce, Philedelphia olarak da adlandırılmıştır. )

-@ MOLYVOS ile/ve/<> SİGRİ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ağustos 2013 | 13:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32883 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Midilli'de bulunan bu kaleler, 450 yıl boyunca [1462 - 1912], Osmanlı denetimindeydi. )

-@ TARİH-FELSEFE İLİŞKİSİNDE:
I. AŞAMA
ile/ve/<> II. AŞAMA ile/ve/<> III. AŞAMA
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Ağustos 2013 | 01:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32874 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Aristoteles - İbn Sînâ'cı aşama. İLE/VE/<> Fahrettin Râzî - İbn Haldun'cu aşama. İLE/VE/<> Kant - Dilthey aşaması. )

-@ TARİH METAFİZİĞİ ile/ve/<> TARİH EPİSTEMOLOJİSİ
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ağustos 2013 | 18:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32873 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Büyük oranda, tarihin belirli bir amaca, hedefe göre okunmasıdır. İLE/VE/<> Tarihsel bilginin kaynakları, yapısı, yöntemleri üzerinde durur. )
( Büyük oranda, Alman tarih-felsefe okulunun etkisini taşır. İLE/VE/<> Anglo-sakson merkezli bir okuldur. )
( Tarihi, daha çok, bir milletin gelecek hedefi açısından ele alır. İLE/VE/<> Tarihî bilginin çözümlemesini yapar. )

-@ BELİRLİ BİR ALANDA/KONUDA:
BİN KİTAP OKUMAK
ile/ve/değil/yerine/||/<>/>< (YETKİN) BİR KİTABI, BİN KEZ OKUMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ağustos 2013 | 19:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32806 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BİLGİ ve/||/<> KİŞİ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ağustos 2013 | 18:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32804 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bilgi, kendine kayıtsız kalana acımaz. )

-@ ADÂLET ve/||/<> İHSAN
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2013 | 00:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32639 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İSTANBUL'UN FETHİNDEKİ BAYRAKLAR:
KIRMIZI
ile/ve/<> YEŞİL ile/ve/<> BEYAZ
[Bölüm: Istanbul] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Temmuz 2013 | 18:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32572 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Orduyu simgeler. İLE/VE/<> Dini simgeler. İLE/VE/<> Devleti simgeler. )

-@ KADÎM ve/<> ŞİMDİ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Temmuz 2013 | 18:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32571 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bugüne, şu AN'a (da) etki ediyorsa, kadîmdir. )

-@ BİRBİRİMİZİ:
BİLEMEYİZ
ancak KEŞFEDERİZ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Temmuz 2013 | 18:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32549 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MONTEVIDEO ve/<> "18 TEMMUZ" CADDESİ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2013 | 15:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32415 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Bir dağ gördüm" VE/<> Uruguay'ın, bağımsızlığını kazandığı tarih.[18 Temmuz 1828] )

-@ TUPAMAROS ve/<> SOL DÜŞÜNCE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2013 | 14:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32411 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 60'lı yıllarda, güç koşullarda yaşayan Uruguay'lı köylülerin, sendikalaşma hareketi olarak başlayıp, kentlerdeki sol düşünce ile birleşen örgüt. VE/<> ... )

-@ BEYAZ ORDU:
ÇEK LEJYONU
ve/<> KOLÇAK KUVVETLERİ
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Mayıs 2016 | 02:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32406 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( LEJYON[Fr. < Lat.]: Eski Romalılar'da, piyade ve süvarinin oluşturduğu askeri birlik. | Birkaç takımdan oluşan asker birliği. )

-@ TEŞBİH/İ YOKTUR ile/değil TARİH/İ YOKTUR
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran 2013 | 11:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32308 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TAŞIL/FOSİL[Fr.] ve/<> DİMA
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 20:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32240 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... VE/<> Yakutistan'ın başkenti Yakutsk'ta, Yeraltı Permafrost Enstitüsü'nde bulunan, 6 aylık bir eril, bebek mamut fosili.[39.000 yaşında olduğu tespit edilmiştir.] )

-@ KARAKURUM:
HUNLAR
ile/ve GÖKTÜRKLER ile/ve MOĞOLLAR
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Haziran 2013 | 15:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32221 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Karakurum, tarihin en geniş topraklara sahip üç imparatorluğunun merkezi olmak üzere, bomboş bir arazinin ortasında kurulmuş ve Hunlar'a, Göktürkler'e ve Moğollar'a başkentlik etmiştir. )

-@ SEMERKANT ile/= MARAKANDA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Haziran 2013 | 12:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32100 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Semiz/bereketli anlamınadır. İLE/= Sogdiane devletinin başkenti olduğu, M.Ö. IV. yüzyıldaki adı. )

-@ PUSAN ve/<> SUVAN ve/<> ECO
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Haziran 2013 | 03:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32080 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kore Savaşı'nda, askerlerimizin gönderildiği, sıcak savaşın gerçekleştiği cepheler.
[27 Temmuz 1953'te, 2 yıl, 9 ay, 10 gün süren sıcak savaş bittiğinde, 6360 şehit, 229 tutsak, 5247 de gazimiz olmuştu.] )

-@ KUBBET-üs-SAHRA ve/<> MESCİD-İ AKSA
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Haziran 2013 | 03:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32072 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sekizgen olarak inşa edilmiştir. VE/<> ... )
( Caminin 52 penceresinin vitrayları da birbirinden farklıdır. VE/<> ... )

-@ MEDENİYET ve/<> TEMEDDÜN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Haziran 2013 | 10:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32019 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Düşünülen ve konuşulanı içerir. VE/<> Aynı zamanda, yaşanılan ve yapılan süreci, sürekliliği içerir. )
( Olmuş, bitmiş örgü. VE/<> Sürekli örülmekte olan bir örüntü. )

-@ DOĞANIN AŞILMASI ve/<> BEŞERİLİĞİN AŞILMASI
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Haziran 2013 | 10:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32018 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tarih ile. VE/<> İnsan olmakla. )

-@ KITLIKTA:
AÇLIK
değil TOKLUK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Haziran 2013 | 10:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32017 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kıtlık zamanlarında, insanları, açlık değil alışmış oldukları tokluk öldürür. )

-@ TAASSUB ile/değil/yerine GELENEKSEL DEĞER/LER
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Haziran 2013 | 01:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31974 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GELECEK "BİLİMİ" (ESKATOLOJİ) ile GELECEKÇİ(FUTURİST) AKIMLAR
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Haziran 2013 | 01:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31968 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SANAT değil SANATÇI ve/<> TARİH değil TARİHÇİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs 2013 | 17:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31915 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sanat diye bir şey yoktur, sadece sanatçı/lar vardır. VE/<> Gerçekleri incelemeye başlamadan önce tarihçiyi inceleyin! )

-@ İKİNCİL KAYNAKLARLA:
ÇÖZÜMLEME
değil/yerine BETİMLEME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs 2013 | 16:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31914 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İkincil kaynaklarla, belki betimleyici(tasvirî) çalışmalar yapılabilir fakat çözümleyici(tahlilî) çalışmalar yapılamaz! )

-@ HAKİKAT >< HURÂFE ile/ve/<> TARİHÇİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs 2013 | 16:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hakikat gibi, hurâfelerin de, tarihçinin işine geleni vardır, gelmeyeni de. )

-@ ORTA AMERİKA CUMHURİYETİ:
EL SALVADOR
ve/<> HONDURAS ve/<> GUATEMALA ve/<> NİKARAGUA ve/<> KOSTA RİKA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mayıs 2013 | 18:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31856 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Orta Amerika Cumhuriyeti, 1843 yılında, beş ayrı ülkeye bölündü. )

-@ DOĞA ile/ve TARİH
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Mayıs 2013 | 17:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31759 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hepimizin[tüm varolanların] mekânı. İLE/VE İnsanın mekânı. )

-@ HAKK:
DOĞA
ve/<> TARİH
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Mayıs 2013 | 16:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31718 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( HAKK: Doğa ile tarihin birliği. )

-@ "GÜÇ" ile/değil/yerine/>< SEVGİ
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Mayıs 2013 | 12:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31680 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Amacınız zarar vermekse yeterlidir. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Herşey için yeterlidir. )

-@ KİRVE/LİK ile/ve/<> MÜSAHİP/LİK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2017 | 11:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31630 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/<> Sohbet, arkadaşlık eden kişi. | Tatlı konuşmaları ile büyüklerin, özellikle de sultanların hoş zaman geçirmelerini sağlamakla görevli kişilere verilen san. )

-@ TARİHİ DEĞER(İ OLAN) ile/ve/<> SANATSAL DEĞER(İ OLAN)
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs 2013 | 23:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31596 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İKTİBÂS ve MEHAZ[< AHZ | çoğ. MEÂHİZ]
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Mayıs 2016 | 16:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31410 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ödünç alma. | Bir sözcüğü, tümceyi ya da bunların anlamlarını, olduğu gibi alma/aktarma. VE Bir şeyin alındığı, çıkarıldığı yer; kaynak. [Bir yapıt yazılırken başvurulan.] )

-@ BİLİP DE:
SUSMAK
ile KONUŞMAMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Nisan 2013 | 12:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31405 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BİLİP DE:
SUSMAK
ile SAKLAMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Nisan 2013 | 12:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31404 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ (")SALLANTI(") ile (")SARSINTI(")
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Nisan 2013 | 12:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31400 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TARİHSEL/LİK ile/ve/<> BİLİMSEL/LİK
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Şubat 2013 | 03:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31262 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ CİHANGÎRLER:
CENGİZ HAN
ve (BÜYÜK) İSKENDER ve YAVUZ SULTAN SELİM ve NAPOLYON
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ocak 2013 | 02:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31251 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DEĞERLERİMİZİ ÇÖP DURUMUNA DÜŞÜRMEK değil/yerine ÇÖPLERİMİZİ DEĞER DURUMUNA ÇIKARMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Ocak 2013 | 17:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31193 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İMPARATORLUK ile/değil BÜYÜK KRALLIK
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Aralık 2012 | 16:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31168 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BÜYÜK ÇÖKÜŞ/LER ile/ve/<> SAVAŞ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Aralık 2012 | 16:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31167 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TARİHSEL/LİK ve/<> ORTADAN KALKMIŞ/LIK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Aralık 2012 | 14:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31123 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ZORLAMA ile ZORBALIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Aralık 2012 | 14:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30993 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BEYNİN:
DOĞALLIĞI
ile/ve/değil/yerine TARİHSELLİĞİ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Kasım 2012 | 17:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30958 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ORMAN MOĞOLLARI ile/ve BOZKIR MOĞOLLARI
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Ekim 2012 | 23:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30895 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TABU ile/değil YASAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Ekim 2012 | 00:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30885 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TABU ile/değil GELENEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Ekim 2012 | 00:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30884 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YAPITI(KİTABI/YAZIYI), BİRİ(LERİ)NE:
"ARMAĞAN ETMEK"
değil SUNMAK/İTHAF ETMEK
[Bölüm: YAZIN] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Mart 2017 | 15:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30767 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dünyaya verebileceğimiz en büyük armağan, kendi dönüşümümüzdür. )

-@ "DOĞAL" ile/ve/değil "TARİHSEL"
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran 2012 | 20:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30622 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GERİCİLİK ile/değil/yerine GELENEKÇİLİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran 2012 | 19:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30619 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İSTATİSTİKSEL ANLAM/LILIK / YORUM ile/ve/<> TARİHSEL ANLAM/LILIK / YORUM
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Haziran 2012 | 18:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30587 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TAHRİR DEFTER(LER)İ ile/ve/<> TEMETTUAT DEFTER(LER)İ
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Haziran 2012 | 18:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30585 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ZİNCİR ile HALİÇ ZİNCİRİ
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Haziran 2012 | 14:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30565 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Sayın Uğur Genç´in, Haliç Zinciri adlı kitabından, ayrıntılarını inceleyebilirsiniz... )

-@ EDEBİYAT (TARİHİ) ve/<>/|| MANEVİYAT (TARİHİ)
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Haziran 2012 | 22:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30555 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İSTİSMÂR[< SEMERE] ile/ve/<>/değil SÛ-İ İSTİ'MÂL[< AMEL | çoğ. İSTİ'MÂLÂT]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Eylül 2015 | 02:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30508 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İşletme, yararlanma. | Sömürme. İLE/VE/<>/DEĞİL Kötü/yersiz/yolsuz kullanma. )
( )

-@ SÖMÜRÜ ile/ve/<> DAYATMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Mayıs 2012 | 19:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30481 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TELMÎH ile/ve TENÂSÜB ile/ve SEBK-İ HİNDÎ
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Mayıs 2012 | 04:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30417 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE ... İLE XVII. yüzyılda, Divan şiirinde başlayan, karmaşık mazmunlara, imge oyunlarına, güç anlaşılır, alışılmadık benzetmelere dayanan, süslü bir anlatım biçimi. )

-@ CÂHİL ile/değil/yerine ÂLİM ve ÂRİF
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ağustos 2017 | 19:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30409 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kişiyi, hedef yapar. İLE/DEĞİL/YERİNE Kişiye hitap eder. )
( Bilmeyenle/câhille oturup pekmez yiyeceğine, bilenle oturup kuru ekmek ye. )
( "Keser atar." İLE/DEĞİL/YERİNE Temkinli/ihtiyatlı konuşur. )
( [Her sözünde] Kendini aklar. İLE/DEĞİL/YERİNE Kendini yoklar. )
( "Cahil" dediğimizde, mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir.

Yoksa, okumuş olanlardan, en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okuma bilmeyenlerden de hakikati gören, gerçek âlimler çıkabilir. )
( [Hatasını gösterdiğinde ...] Küfür ve hakaret eder. İLE/DEĞİL/YERİNE Teşekkür eder. )
( (Kendi) "Sonuçlar"/ı ile hareket eder. İLE/DEĞİL/YERİNE Süreçleri bilir ve takip eder. VE Hem süreç, hem sonuç birliği ve bütünlüğüyle hareket eder. )

-@ RİTÜEL ile/ve/<> TİYATRO
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Temmuz 2012 | 13:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30405 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Seyirlik değildir, doğrudan katılımı gerektirir. İLE/VE/<> En azından, izleyici olarak katılımı gerektirir. )

-@ ANTİK YUNAN'DA:
HELEN DÖNEMİ
ile/ve/<> HELENİSTİK DÖNEM ile/ve/<> ROMA DÖNEMİ
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Mayıs 2012 | 02:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30397 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( M.Ö. VI. - IV. yy. İLE/VE/<> M.Ö. IV. - I. yy. İLE/VE/<> M.S. I. - V. yy. )

-@ AYRILIK ile/ve/<> HASTALIK ile/ve/<> ÖLÜM
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Nisan 2012 | 20:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30388 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BİLİM ile/ve/<> TARİH
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Nisan 2012 | 16:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30204 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KAYNAKÇALARDA, OLAYIN/KİŞİNİN:
ZAMANI/DÖNEMİ
ile/ve/<> ZAMANINA/DÖNEMİNE EN YAKIN
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Nisan 2012 | 16:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30203 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜZEYE GİR fakat "MÜZELİK OLMA!"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Nisan 2012 | 22:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30145 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TARİH ile/ve/<> BAĞLAM
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart 2012 | 02:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29722 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "ÜSTÜNDE DURMAMA" ile GEÇİŞTİRME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29188 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KARGAŞA ile/değil KARMAŞA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Haziran 2016 | 11:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29067 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İnsanlar arasında. İLE/DEĞİL Kavram ve/veya olgularda. )
( Karmaşa görünüşte ve sözlerdedir. Var olan vardır. O ne nesnel ne de özneldir. Madde ve zihin ayrı değildirler, onlar tek enerjinin yüzleridir. Zihne maddenin fonksiyonu olarak bakın, işte size bilim; maddeye zihnin ürünü diye bakın, işte size din. )
( Between people.
The confusion is apparent and purely verbal. What is, is. It is neither subjective nor objective. Matter and mind are not separate, they are aspects of one energy. Look at the mind as a function of matter and you have science; look at matter as the product of the mind and you have religion. Vs. About concepts and/or facts. )

-@ !TALAN[Fars.]/İHTİKÂR[Ar.]/ÇAPUL/PLAÇKA[< Arnavutça] değil/yerine/= !YAĞMA/VURGUN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29043 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ !SAVAŞ ile/ve/değil/yerine SAVAŞIM
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28754 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AYRILMAK ile/ve UZAKLAŞMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28595 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] SAHTE[Fars.] değil/yerine/= YAPAY/YAPMA, DÜZMECE
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Şubat 2017 | 13:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28543 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sahte olan, zaman ve uzay ile sınırlıdır ve koşulların ürettiğidir. )
( Bir an gerçek gibi görünmek, sahte olanın doğasıdır. )
( Sahte olanı yıkamazsınız, çünkü onu durmadan yaratıyorsunuz. )
( Sahtenin sahteliği anlaşıldığında, o, kendi kendine erir gider. )
( Sahte olanı sahte olarak görmek ve sahte olanı terk etmek, gerçeği getirecektir. )
( Sahte olduğunu gördüğünüz her ne ise o eriyip kaybolur. )
( Sahte olandan vazgeçin, doğru olan kendi yerini bulacaktır. )
( Sahte olanın zamana gereksinimi olduğunu ve zamana gereksinimi olanın sahte olduğunu bir kez anlarsanız, zaman ötesi ve hep şimdi'de olan Gerçek'e yakınlaşmış olursunuz. )
( Gerçeğin görülmesini o kadar zorlaştıran, sahte olana tutunup ondan kopamamaktır. )
( Gerçek, sahtenin reddi ve inkârı ile ifade edilebilir -eylemle. )
( Gerçek, herkes için birdir, ancak sahte olan kişiseldir. )
( Sahte olanı fark edip onu reddetmek, gerçeğe giden yolu açar. )
( Sahte olanlar gittiğinde, geride kalan, gerçek olandır. )
( Doğru kendini öne sürmez, o sahtenin sahte olarak görülmesi ve reddedilmesinde yatar. Zihin, sahte olan tarafından kör edilmişken, doğruyu aramak yararsızdır. Doğru olanın sezilebilmesi için önce sahtenin tamamen temizlenip yok edilmesi gerekir. )
( Sahte olanın keşfedilip terk edilmesi, gerçek olanın zihne girişini sağlar. )
( Sahte olanın yıkımı, şiddet değildir. )
( Sahte olanın reddi, özgürleştirici ve enerji vericidir. )
( Sahte olan "Ben-im" duygusu değil, fakat kendinizi ne sandığınızdır. )
( The false is limited in time and space and is produced by circumstances.
It is the nature of the false that it appears real for a moment.
You cannot destroy the false, for you are creating it all the time.
To see the false as false and abandon the false brings reality into being.
It is the discarding the false that opens the way to the true.
What you see as false, dissolves.
Once you understand that the false needs time and what needs time is false, you are nearer the Reality, which is timeless, ever in the now.
It is the clinging to the false that makes the true so difficult to see.
Reality is common to all. Only the false is personal.
The false dissolves when it is discovered.
The discovery and abandonment of the false remove what prevents the real entering the mind.
The destruction of the false is not violence.
Renunciation of the false is liberating and energizing.
It is not the "I am" that is false, but what you take yourself to be. )

-@ GİRİŞİM/GİRİŞMEK ile KALKIŞMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28478 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SERVET[Ar.] ile/değil/yerine/hem de/||/<>/>< SERMAYE[Fars.]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28404 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( FORTUNA: Kader. | Servet. )

-@ YAŞAM ile/ve ÖNGÖRÜLEBİLİR YAŞAM
[Bölüm: dirimbilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28278 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE İnsanın en çok istediği/"aradığı". )

-@ "YANLIŞ DÜŞÜNMEK" ile/değil FARKLI DÜŞÜNMEK
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28080 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BELLEK ile/ve/<> TARİH
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28063 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bellek, sadece benzerlik ve sürekliliği temel alırken, tarih farklılık ve düzensizlikleri önemser. )
( Bellek, geçmişi sözlü gelenek içinde yaşatırken, tarih, geçmişi, yazıyla sergilemektedir. )

-@ İZLEM/STRATEJİ(K)[Fr. < Yun. STRATOS: Ordu. | AGO: Gütmek.] ile/ve/<> TAKTİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28038 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Üst kuram, kuram kurma kuramı. İLE/VE Stratejinin uygulanması. )

-@ NOEL (SANTA CRUZ) ile/ve/değil YILBAŞI (ST. SYLVESTER)
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Aralık 2016 | 14:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27959 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

-@ TARİH AŞKI/TARİH NEFRETİ değil/>< TARİH BİLGİSİ
[Bölüm: YANLIS] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 19:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27845 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yanlışı. >< Doğrusu. )

-@ TARİH TARİH BİLGİSİ
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 17:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25870 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SÖZLÜK KULLANIMI:
[hem] BİLMEDİĞİN/KAVRAMLAR/TERİMLER SÖZCÜKLER İÇİN
ile/ve/değil/hem de/||/<>/>/< BİLDİĞİN SÖZCÜKLER/KAVRAMLAR/TERİMLER İÇİN
[Bölüm: Durum-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 17:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25869 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ŞEYHÜLİSLÂM (OLABİLMEK)
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Temmuz 2016 | 22:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25621 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [HİZMET-İ/MAKAM-I/MANSIB-I/MESNED-İ İFTÂ'] )
( 131 Şeyhülislâm'ın 21'i şairdi. Ancak beşinin Divân'ı elimizdedir. )
( Bu makam, Kanuni Sultan Süleyman zamanında, saltanattan sonra gelen yer olarak sayılmıştır. )
( En uzun süre Şeyhülislâm'lık görevi yürütenler: Ebû Suud [29 yıl], Molla Fenârî [24 yıl], Zembilli Ali Efendi [23 yıl], Yahya Efendi [18,5 yıl]. )
( İlk Şeyhülislâm, Celâlzade Hızır Bey'dir. [Fatih Sultan Mehmet döneminde] )
( Medreseyi tamamladıktan sonra...
Kasabada/Şehirde Kadı Yardımcılığı > Küçük Şehir Kadılığı > Büyük Şehir Kadılığı > Üsküdar Kadılığı > Eyüp Sultan Kadılığı > Galata Kadılığı > İstanbul Kadılığı görevlerinden sonra Rumeli Kazaskeri olunur ve en son Anadolu Kazaskeri olduktan sonra ancak Şeyhülislâm olunurdu. )
( En az 35 yıl hizmet ve ilmî çalışma gerektirir. )

-@ ME'YÛS[< YE'S]/NEVMÎD[Fars. < NÂ-ÜMÎD] değil/yerine/= ÜMİTSİZ
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Şubat 2017 | 20:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21511 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BERÂAT ile BERÂET değil
BERÂT[çoğ. BEREVÂT] (KANDİLİ/GECESİ)

[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Mayıs 2016 | 17:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20820 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Olgunluk, iyilik, güzellik, meziyet, erdem/fazîlet. İLE Bir dâvâ sonucunda, temiz ve ilişkisiz çıkma, aklık, arılık, aklanma. DEĞİL [eskiden] Rütbe, nişan ve ayrıcalık/imtiyaz verildiğini bildiren ferman. | Bir buluştan, bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge. )
( BERÂT GECESİ: Hz. Muhammed'e, peygamberliğinin bildirildiği, Şaban ayının beşinci gecesi. )

-@ FIKIH ile TARİHÎ BİLGİ
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 02:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20314 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Olması/Olmaması Gereken İLE "Ne olmuş" olduğu )

-@ DİRİĞ/ESİRGEME ile KAYIRMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 02:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19651 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Anneler/babalar, tüm çocukları esirger ve fakat kendi çocuklarını (çoğunlukla/bazen) kayırırlar. )
( Herkesi esirger ve fakat bazı kişileri, bazı durum ve koşullarda kayırır.[o kişiyi korumak ve o durumun/koşulun genelleşmemesini sağlamış olmak, sürdürmek üzere/için!] )

-@ DİN'İN:
SAĞLADIKLARI
ve KORUDUKLARI:

[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Şubat 2014 | 15:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19338 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( * CAN GÜVENLİĞİ
* AKIL SAĞLIĞI
* NESİL SÜREKLİLİĞİ
* MAL GÜVENLİĞİ
* DİN GÜVENCESİ )
( Giderdim gönülden kini,
Kini olanın olmaz dini! )
( ZARÛRİYÂT-I DİNİYYE / MAKÂSID-I HAMSE )

-@ SELÇUKLU TÜRKİYE'Sİ ŞEHİRLERİNİN UNVANLARI
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Kasım 2015 | 23:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19101 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ahlat: Kubbet ul-hlâm (İslâm'ın kubbesi)
Aksaray: Dâr uz-zafer, Dâr ül-Cihâd ve Dar ur-ribât (II. Kılıç Arslan'ın askerî üssü olduğu ve hayır müesseseleri kurduğu için)
Amasya: Dâr ul-'lzz (İzzet ve şeref şehri)
Ankara: Dâr ul-htsm (Müstahkem belde)
Antalya: Dâr us-sagr (Uc, hudûd şehri)
Bayburt: Dâr ul-celâl (Ululuk şehri)
Denizli(Sâdık): Dâr us-sagr (Uc, hudûd şehri)
Erzincan: Dâr un-nasr (Yardıma mazhar şehir)
Kayseri: Dâr iil-Feth veya Dâr ül-mülk (birincisi Sultan Alâeddin'in fetihlere burada hazırlandığı, ikincisi Konya'dan sonra paytaht olduğu için bu unvanları almış)
Konya: Dâr ül-mülk (Paytaht)
Malatya: Dâr ur-rifa (Üstünlük veya asâlet şehri)
Niğde: Dâr ul-pehlevâniyye (Pehlivanlar beldesi)
Samsun: Dâr us-sagr (Uc, hudûd şehri)
Sinop: Lezûet ul-'uşşak (Âşıklar adası)
Sivas: Dâr ul-'alâ (Yücelik beldesi)
Tokat: Dâr ün-rmsret (Yardım şehri) )

-@ MISIR PİRAMİDİ ile SÜMER PİRAMİDİ ile MAYA PİRAMİDİ
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19076 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PİRAMİTLER:
KHUFU
ile/ve KHAF-RA ile/ve MENKAURA
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19001 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( KEOPS ile/ve KEFREN ile/ve MİKERİNOS )

-@ VATAN:
MEZAR
ve/<> İNSAN ve/<> DÜZEN/NİZAM ve/<> TARİH ve/<> DESTAN/LAR ve/<> GAZÂVATNÂME ve/<> TÜRKÜ VE AĞIT ve/<> NİNE VE NİNNİ ve/<> ROMAN ve/<> HATIRAT
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18877 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TARÎH ile/değil/< TÂRİH[< ERH | çoğ. TEVÂRÎH]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18571 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İşe yaramadığından dolayı bir yana atılmış şey. İLE/DEĞİL Tarih. )

-@ SAMAN ile SÂMÂN[Fars.] ile Sâmân
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18344 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Türlü ekinlerin, taneleri ayrıldıktan sonra kalan sapları ve daha çok bunların harmanda parçalanmışı. İLE Servet, zenginlik. | Rahat, dinçlik. | Düzen. | Kudret, iktidar. İLE Sâmânî devletinin kurucusu. )

-@ SA'KA ile SÂKA[< SEVK | çoğ. SÂİK]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18334 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bayılma, baygınlık. İLE Ardçılar, ordunun gerisinde bulunan askerler. )

-@ EŞEK ile EŞEKK
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17398 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hayvan. İLE Çok şek sahibi, fazla ikircikli, tereddüd eden. [SEPTİK] )

-@ bâkî[< BEKÂ çoğ. BEVÂKİ] ile bâkî[< BÜKÂ] ile BÂKÎ
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17062 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tanrı. | Sürekli/daimi, kalıcı. | Alt taraf. | Artık, artan, fazla, geri kalan, bundan başka. İLE Ağlayan. [Fars. GİRYÂN] İLE Divan şairi ve uzun adıyla Abdülbâki Mahmut. Kanûnî Sultan Süleyman tarafından korunmuş ve Meliküşşuarâ, Sultânüşşuarâ gibi unvanlar kazanmıştır. [1527 - 1599] [Tüm Osmanlı tarihinde cenazesine en çok katılım olan kişidir.] )

-@ ŞEKK ile/ve/< ZANN ile/ve/< ZAN-I GALİP ile/ve/< VEHİM ile/ve/< ŞÜPHE[< TEŞBİH]
[Bölüm: Mantik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16861 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Birbirine muhalif iki şeyden birisini ötekine tercih etme sırasında kişide ortaya çıkan ikircik. Bir yargıda herhangi birini tercih etmeksizin "...dır" ile "...değildir" arasında yaşanan ikircik(tereddüt). İLE/VE Birinin tercih edilip ötekinin terk edilememesi. İLE/VE Birinin tercih edilip ötekinin terk edilebilmesi. [Yakîn(kesinlik) derecesindedir.] İLE/VE Yargının tercih edilen tarafı. İLE/VE Kavramın/olgunun gizliliği, karmaşıklığı ve kapalılığı. )

-@ METİN ile/ve/= SÖZLÜK
[Bölüm: Mantik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16647 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İstanbul Tarih.com
[Bölüm: Istanbul] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16353 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İKTAM - İstanbul Şehri Kültür Tarihi Araştırmaları Merkezi
[Bölüm: Istanbul] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16350 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TARİHTEN İBRET ALMAK ile TARİHTEN KUVVET ALMAK
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16272 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TARİH AŞKI/TARİH NEFRETİ değil/yerine TARİH BİLGİSİ
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16271 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ZAMANI ARTIRMAK ile/ve/<>/değil ETKİ ALANINI GENİŞLETMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16071 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DOĞRU İŞİN YAPILMASI ile/ve/<> İŞİN, DOĞRU YAPILMASI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Etkililik. İLE/VE/<> Etkinlik. )

-@ TUTARLI OLMAK ile/ve/değil/<> TUTARLI DAVRANMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16051 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zorunlu değildir. İLE/VE/DEĞİL/<> Zorunludur. )
( Sorunlu olabilir. İLE/VE/DEĞİL/<> Sorunsuzdur. )
( Her zaman için geçerli olamayabilir. İLE/VE/DEĞİL/<> Çoğunlukla geçerli olmalıdır. )
( "İddia"sında/zannında olabilirsin. İLE/VE/DEĞİL/<> İspat edersin. )
( Söz ile. İLE/VE/DEĞİL/<> Tutum/tavır ile. )

-@ KADER ile/ve/||/<> KARMA
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Eylül 2015 | 04:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15991 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... ile/ve/||/<> )
( Karma ve Kader kavramlarını, kapsamlı bir şekilde anlamak ve görmek üzere "My name is Earl" dizisini baştan sona izlemenizi öneririz... )
( Karma'nın etkileyici ve ilham verici 10 yasası )

-@ "TARİHSEL" ile AŞKIN
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15703 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BAŞLANGIÇ MİT/LERİ ile/ve KURULUŞ MİT/LERİ ile/ve KURTULUŞ MİT/LERİ ile/ve KURTARICI MİT/LER ile/ve SON/KIYÂMET MİT/LERİ ile/ve YENİDEN DİRİLİŞ MİT/LERİ ile/ve GELECEK/ESKATOLOJİ MİT/LERİ ile/ve ÜTOPYA/CENNET MİT/LERİ ile/ve BAŞLANGIÇ/KOZMOGONİ MİT/LERİ ile/ve NEDENSELLİK/ETYOLOJİ MİT/LERİ ile/ve AHLÂK MİT/LERİ ile/ve PSİŞİK MİT/LER
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15626 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MİT ile/ve TARİH ÖNCESİ
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15617 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MİT/MİTOS[Fr. < Yun.] ile/ve/<>/> MİTOLOJİ[Fr. < Yun.]/ESÂTÎR[Ar.]
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15613 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tarih öncesine dayanan efsane. Dirimli öykü. Şiirsel felsefe. | Geleneksel olarak yayılan ya da toplumun hayal gücü etkisiyle biçim değiştiren, tanrı, tanrıça, evrenin doğuşu ile ilgili imgesel, alegorik bir anlatımı olan halk öyküsü. İLE/VE/<>/> Mitleri, doğuşlarını, anlamlarını yorumlayan, inceleyen bilim. | Bir ulusa, bir dine, özellikle Yunan, Latin uygarlığına ilişkin mitlerin, efsanelerin tümü. )
( Antik Yunan'da Ksenophanes (M.Ö. 565-470), Homeros ve Hesiodos'un tanrısal mitos anlatımlarını eleştirmiş ve yadsımıştır. Bu eleştiri sonucunda mitler, din ve metafizikten arındırılmış ve bağımsız bir mitos öğretisi ortaya çıkmıştır. Ancak yaşamdan yansıtılarak oluşturulmuş mitoslar, bu kez, yaşamdan kopuk ansal kurgular biçimini almıştır. )
( Toplumların yaratıp yaşattığı mitler geleneği yaşatmakla birlikte, özlem, umut ve beklentilerin yansıtıldığı bir geleceğin dünyası niteliğine de bürünmektedir. Bu tür mitler, gerçek yaşamın zorlukları karşısında bunalan insanların, özledikleri yaşamı kurmayı gelecek nesillere bıraktıkları birtakım tasarımlar niteliğindedir. Bireysel olarak ele alındığında mitos dönemi, ana rahminden konuşmanın başlamasına kadar geçen ve bebeklik süreci olarak adlandırılan döneme karşılık gelmektedir. )
( Bir mit duygusal bağlılık yönünden içi boşaldığında masala dönüşür. Duyguları etkileme gücünü yitirir. Ansal yorumlama ile de kurgu biçimini alır. )
( Mit ilk önce metafiziksel kozmogoni ile aşılmıştır. Artık mitsel simgeler arasındaki anlamlı bağ (ritus) yerini düşünceler arasındaki anlam bağına, mantık'a(düşünbiçim) bırakmıştır. Metafiziksel kozmogoni bir yandan felsefi spekülasyon biçimini alırken öte yandan miti dine dönüştürmüştür. Dinsel mit ise "tarih bilinci" ile aşılmıştır. İnsanın varoluşu, tarihsel bilinç yoluyla, gerçek ve olgusal kavranışına yükselmiştir. )
( Paganist (putperest) mitler, insanın karşısında eşyayı, doğa parçalarını ve hayvanları yüceltmiş ve kutsallaştırmıştır. Buna karşın imgesel (imgetapar, hayalperest) mitler, doğaüstü imgeleri insanın karşısında yüceltmiş ve kutsallaştırmıştır. Aydınlanmaya temel oluşturan mitler ise, insan yaşamını ve özellikle insan aklının tutsaklıktan ve yanılsamadan kurtuluşunu simgelemiş olanlardır. Ezoterik okullar bu tür mitlerden yararlanmışlardır. )
( Yaşamdan yansıtılarak oluşturulmalarına karşın mitler tarihsel değildir. Bir başka deyişle, tarihsel bir zaman ve mekân göstermezler. Mitlerin zamanı ve mekânı aşkındır. Mitler okunduğunda ya da ritüel eşliğinde canlandırıldığında, kişi mitsel zaman ve mekâna geçer. Mite katılır ve onu coşkuyla yaşar. Tarihsel olaylar bir kere olur ve geri dönüşsüzdür. Oysa mitler, canlandırılıp yaşanabilir. )
( Günümüzde, psikolojide ortaya çıkan gelişmeler, insan davranışlarının arkasında simgesel (arketipal) bir altyapının etkin olduğunu ortaya çıkarttığı için, mitos yeniden önem kazanmıştır. Artık mitosa, bir zamanlar olmuş bitmiş fantastik masallar gözüyle bakılmamakta, aksine, yaşayıp gelen ve halen yaşamakta olan, insan davranışlarını etkileyen ve yaşamın anlamlandırılmasında etkinliği olan bir öğe gözüyle bakılmaktadır. )
( Mitosu, bireyin duygu ve hayal dünyasında oluşan, gelişen bir psişik gereksinim olarak ele aldığımızda, modern toplumların modern mitlerin halen önemini koruduğu anlaşılmaktadır. )
( Mitoloji, evrendeki(insandaki/doğadaki) kaderi araştırma işidir. )
( Mitoloji, insanın bulunduğu yeri anlamlandırma işidir. )
( Mitler yazıldıklarından itibaren mit olmaktan çıkmaya başlamıştır. )
( Mitte tipoloji yoktur, arkeler vardır. )
( Mitler, düzyazıya döküldüğü anda doktrindir. )

-@ İNDİRGEMEK ile/değil İNDİRMEK
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15330 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SİSTEMATİK ile TARİHSEL (AÇI/YÖN/DOĞRULTU/BOYUT/AÇILIM)
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15201 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ METAFİZİK ile/ve/<> ONTOLOJİ ile/ve/<> EPİSTEMOLOJİ ile/ve/<> ŞUUR ile/ve/<> SÖZCÜK
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15173 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SİYASİ/DİPLOMATİK/ASKERİ TARİH ile TARİH
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15150 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BİLİM TARİHİ ile/ve DÜŞÜNCE TARİHİ
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15148 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MODERN GELENEK ile/ve KLÂSİK GELENEK
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15128 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hareket esastır. İLE/VE Sükûn esastır. )

-@ SPEKÜLATİF TARİH FELSEFESİ ile/ve ELEŞTİREL TARİH FELSEFESİ
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15118 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ FELSEFE ile/ve/<> TARİH
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15079 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TARİHİ PERSPEKTİF ile/ve MEDENİYET PERSPEKTİFİ ile/ve FELSEFE-BİLİM
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15072 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ FELSEFE TARİHİ ile/ve/değil DÜŞÜNCE TARİHİ
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15048 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ FELSEFE ile/ve SAVAŞ TARİHİ
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15031 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Aristoteles. İLE/VE Büyük İskender. )

-@ HER ZAMAN "HER ZAMAN"I
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14936 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HER ZAMAN ile "HER ZAMAN"I
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14935 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MEKÂN ile/ve HAYYİZ(TEHAYYÜZ)(YER KAPLAYAN)
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14934 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ZAMAN ve/<> UZAY
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14933 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zaman ve uzayın kökeni, her bir neden-sonuç zincirinin ilk nedeni olarak deneyimlenebilir. )
( Bir kez zaman ve uzayı gerçek olarak kabul etmişseniz, kendinizi de ufacık, önemsiz ve kısa ömürlü sayacaksınız. )
( Zaman ve uzayın içinde değilsiniz, zaman ve uzay sizin içinizdedir. )
( Tüm uzay ve zaman, zihindedir. )
( Siz uzay ve zaman ötesisiniz! )
( Zaman ve uzay zihinde, zihne ait olduklarından, siz zaman ve uzayın ötesindesiniz, ebedi ve her yerde hazır olan. )

-@ [Ar.] EBED/Î, BENGİ ile/ve EZEL/Î
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14931 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sonu olmayan gelecek zaman. İLE/VE Öncesi olmayan geçmiş zaman. )
( Ezel ve ebed nedir? ŞİMDİ'dir! )
( Varlık'ın gelecekte takdir edilen zaman içerisindeki sınırsızca sürekliliği. İLE/VE Varlık'ın geçmişte takdir edilen zaman içerisindeki sınırsızca sürekliliği. )
( Ezel ve ebed, ikisi birden önsüzlüğü ve sonsuzluğu bildirir. )

-@ KISA VADELİ YARAR-UZUN VADELİ ZARAR ile/değil/yerine ÂN'I YAŞAMAK
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14929 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BOŞ ZAMAN değil BOŞA GEÇEN ZAMAN
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14928 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ZAMAN ile/ve ZAMANDA (OLAN)
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14927 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ZAMAN ile/ve/= FIRSAT
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14925 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ZAMAN ve ZEMİN
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14924 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Terazi var, tartı var, herşeyin bir zamanı var. )

-@ VAKİT ile ZAMAN
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ZAMAN:
UD
ve ÖD
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14921 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sümerce'si. VE Türkçe'si. )

-@ ZAMAN ile/ve/<>/değil/yerine AN/KIPI
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Ağustos 2013 | 23:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14920 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ÂN'ın ÂN'a geçtiği AN'daki AN! İLE/VE/<>/DEĞİL/YERİNE Zamlanmış AN. )
( "Anlamlı" bir yaşam sunar. İLE/VE/<>/DEĞİL/YERİNE Mutlu bir yaşam sunar. )
( [kökeni/etimolojisi] ZEMAN[Ar.]: Eskime, bir nesne üzerinde sürenin geçmesi. > ZAMAN: Süre, eskiye, geçmişe karışan süre. [Ar.] Somut bir anlamı varken, gerçek bir nesneyi yansıtırken soyutlaştı. İki nesne arasında, birinden ötekine giderken geçen süreye, eskiye karışan süreye zeman denirken sonraları vakt anlamında soyut bir varlığı yansıtır oldu. )
( ... İLE/VE/<>/DEĞİL/YERİNE Göktanrı dili.(N) )
( ... İLE/VE/<>/DEĞİL/YERİNE Bilginin kaynağı. (N) | [Özdek/Madde'nin kaynağı (H).] (HN) )
( ... İLE/VE/<>/DEĞİL/YERİNE Akıllı enerji. )
( ... İLE/VE/<>/DEĞİL/YERİNE Dişil ve eril enerji olarak ikili sistemi yansıtır. )
( [Sümer Türkçesi'nde]... İLE/VE/<>/DEĞİL/YERİNE Gök Tanrı. )
( ... İLE/VE/<>/DEĞİL/YERİNE Evrenin başlangıcının simgesi. )
( Zaman, AN'ların birbirini izlemesidir. )
( Zaman sonsuzdur, ama sınırlıdır; ebediyet ise şimdi'nin zerresindedir. )
( Zaman içindeki ebediyet sadece tekrarlanıştır. )
( Zaman, yalnızca, bilinçte varolur. )
( Zaman bizi zamanın dışına götüremez. )
( Zamanın getirmiş olduğunu yine zaman götürecektir. )
( Zaman, içindeki bir deneyimdir ama deneyimleyen zaman-ötesinde. )
( Zamansızlık içinde de "ebediyen" sözcüğünün bir anlamı yoktur. )
( Batmayan güneşi bulanlar için zaman diye bir şey yoktur. )
( Zamansız olan, zamanı bilir; zaman ise zamansız olanı bilmez. )
( Zaman-ötesi olana ancak zaman-ötesi olanla erişilebilir. )
( İnandığınızı yapın ve yaptığınıza inanın. Başka her şey enerji ve zaman savurganlığıdır. )
( Nasıl, okyanusun her bir damlası okyanusun tuzunu taşırsa, öylece her AN da ebediyetin lezzetini taşır. )
( Bir kez, Şimdi'de iyice yerleşirseniz, gideceğiniz başka yer olmaz. )
( Anımsanan ile yaşanan an arasında bir an'dan bir an'a gözlemlenebilen bir temel fark vardır. Yaşanan an zamanın hiçbir noktasında, anımsanan olamaz. İkisi arasında sadece yoğunluk değil çeşit farklılığı vardır. Yaşanan an hiçbir yanılgıya yer vermeyecek biçimde öyledir. )
( Yaşanan an gerçektir, halbuki anımsananda bir hayli kararsızlık ve belirsizlik vardır. )
( Yaşanan anı eşsiz kılan nedir? Apaçıktır ki, sizin mevcut olduğunuz duygusu. Bellekte ve beklentide, bunun gözlem altındaki bir zihinsel hal olduğu hakkında açık ve belirgin bir duygu vardır; yaşanan anda ise bu duygu en başta, bir hazır bulunuş ve farkında oluş duygusudur. )
( ÂN-I GAYRI MUNKASİM: BÖLÜNEMEYECEK OLAN AN! )
( Mutlak, zamandan öncedir. )
( Bellek ve beklenti olmadıkça zaman da yoktur. )
( Ne içindeyim zamanın Ne de tümüyle dışında Yekpâre, geniş bir ÂN'ın Parçalanmaz akışında )
( Yüzünü toprağa indir dem-be-dem Dem bu demdir dem bu demdir dem bu dem )
( Dem, bu demdir, dem, bu dem! Dem, bu demdir, dem, bu dem! )
( An, bu andır, an, bu an! An, bu andır, an, bu an! )
( DÜNYA, BU DÜNYA
AĞLATIRKEN GÜLDÜRÜR

DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!

RÜYA, BU RÜYA
KİM GÖRÜR, KİM GÖRDÜRÜR

DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!

DÜNYAYA BAK, DOYA DOYA SEYRET!
HAYRETTEYİM, HAYRET!
DÜNYAYA BAK, DOYA DOYA SEYRET!
HAYRETTEYİM, HAYRET!

DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!

NE GEÇMİŞ VAR, NE GELECEK!
DEM, BU DEMDİR, BARIŞALIM!
HAYALLER KURUP EĞLENEREK!
DEM, BU DEMDİR, BULUŞALIM!

DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!
DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!

DÜNYA, BU DÜNYA
BOŞA SIKMA CANINI!
DÜNYA, BU DÜNYA
SATMIŞIM ANASINI!

DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!

DÜNYAYA BAK, DOYA DOYA SEYRET!
HAYRETTEYİM, HAYRET!
DÜNYAYA BAK, DOYA DOYA SEYRET!
HAYRETTEYİM, HAYRET!

DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!
DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!

NE GEÇMİŞ VAR, NE GELECEK!
DEM, BU DEMDİR, BARIŞALIM!
HAYALLER KURUP EĞLENEREK!
DEM, BU DEMDİR, BULUŞALIM!

DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!
DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!
DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!
DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!
DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!
DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!
DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!
DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!
DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!
DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!

NE GEÇMİŞ VAR, NE GELECEK!
DEM, BU DEMDİR, BARIŞALIM!
HAYALLER KURUP EĞLENEREK
DEM, BU DEMDİR, BULUŞALIM!

NE GEÇMİŞ VAR, NE GELECEK!
DEM, BU DEMDİR, BARIŞALIM!
HAYALLER KURUP EĞLENEREK
DEM, BU DEMDİR, BULUŞALIM!

DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!
DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!

DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!

MAZHAR ALANSON )
( CARPE DIEM: GÜNÜ/ÂNI/YAŞANANI YAŞA/YAKALA! [Lat.] [günlük yaşa değil!] )
( HAKUNA MATATA: AN'I YAŞA! [Kenya dilinde] )
( CHRONOS ile/ve/<>/değil/yerine CAIROS )
( HORAS NON NUMERO NISI SERENAS[Lat.] = BEN SADECE HOŞ GEÇEN ANLARI GÖSTERİRİM )

-@ SERİ ZAMAN ALGILAMASI ile SÜREKLİ ZAMAN ALGILAMASI
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14919 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SERİ ZAMAN ile/ve NOKTASAL ZAMAN
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14918 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TARİH ile/ve ZAMAN
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14917 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İnsan. İLE Kozmik. )
( Tarih: Amacı şerefli, yararları çok fazla ve esasları çok önemli olan bir disiplin ve ilim. )
( Zaman: Değişimleri, oluşumları ve hareketleri anlamlandırmada başvurulan kategori. )
( Tarih ile uğraşmak insanın emeği ile uğraşmaktır. )
( Tarihi, vak'a olarak görürsen, sonra sen de "Tarihî Vak'a" olursun! )
( Bugün varsan, yarın yoksun Tarih oku, bilgin artsın Sen dünyadan bihabersin )
( Tarih: Düzen. )
( Historia: Araştırma. )

-@ DEĞER ile/ve NİYET
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DEĞER ile/ve/= GEREKSİNİM
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14915 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KÜLTÜREL GELENEK ile/ve FELSEFÎ GELENEK
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14914 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DEĞER ile/ve GELENEK
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KULLANIM DEĞERİ ile/ve UYGULANIM DEĞERİ
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14911 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DEĞER ile/ve KULLANIM DEĞERİ
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14910 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İÇERİK DEĞER ile KÜLTÜREL DEĞER
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14909 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İç değerinizi bilmelisiniz, ona güvenmelisiniz ve günlük yaşantınızda arzu ve korkularınızı feda ederek bunu belli etmelisiniz. )

-@ BÖLÜNEBİLME ile/ve BAŞKALIK
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14908 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ NOKTA ile/ve/<> SONSUZ/LUK
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14906 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( NOKTANIN SONSUZLUĞU )

-@ EVREN ile/ve BEN/KİŞİ
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14905 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EVRENSEL ile/ve/değil/yerine PAYLAŞILAN
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14904 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EVRENSELLEŞTİRME ile/ve SONSUZLAŞTIRMA
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14903 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EVRENSEL ile ORTAK
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14902 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EVRENSEL ile KÜRESEL
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14901 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DEĞER/LER ile/ve TARİH
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14900 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DOĞRUSAL ZAMAN ANLAYIŞI ile DÖNGÜSEL ZAMAN ANLAYIŞI
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14899 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GEÇMİŞE BAKMAK ve GELECEĞİ KURMAK
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GEÇMİŞTEN GELEN ile GEÇMİŞTEN KALAN
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14897 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GEÇMİŞ ile/ve/değil GEÇMİŞTEKİ
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14896 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GEÇMİŞİNİ ÖNEMSEMEMEK ile/değil GEÇMİŞİNDEN GERİDE KALMAK
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14895 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GERİ KALMAK ile GEÇMİŞİNDEN GERİ KALMAK
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14894 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir yerde kalmak, ölmek demektir. )
( DEKADANS: Gerileme. )

-@ ARKAİK ile/ve GELENEKSEL
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14893 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GELENEKTE:
SÜREKLİLİK
ile/ve TUTARLILIK
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14892 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ZAMAN ile/ve SEVGİ
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14890 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ANADOLU MERKEZLİ DÜNYA TARİHİ
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14889 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ Tarih Makaleleri - İhsan Fazlıoğlu
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14887 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ Tarih Makaleleri - Halil İnalcık
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14886 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SANAL MÜZELER I, II
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14884 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜVERRİH[< ÎRÂH] ile VAK'A-NÜVÎS[Ar., Fars.]
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14881 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tarih yazan, tarihçi. | Ebced hesabına göre manzûm olarak tarih düşürenler. İLE Tarihi olayları günü gününe kaydeden tarihçi. | Osmanlı'larda devletçe görevlendirilen tarih yazarı. )

-@ TARİH DÜŞÜRMEDE:
TARİH-İ TAM
ile TARİH-İ MÜCEVHER ile TARİH-İ MÜHMEL ile TA'MİYELİ TARİH
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14880 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir mısranın tüm harflerinin toplanmasıyla. İLE Sadece noktalı harflerin toplanmasıyla. İLE Sadece noktasız harflerin toplanmasıyla. İLE Çözülecek bilmece gibi düzenlemelerle yapılan. )

-@ NESNELER'DE:
TARİH
değil SÜREÇ
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14877 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Nesnelerin tarihi olmaz, süreci olur. )

-@ TARİHTEN DERS ALMAK ile/ve/<> TARİHTEN GÜÇ ALMAK
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14876 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TARİHİ DEĞER/LER ile/ve/<> TARİHİ OLAY/LAR
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14875 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DEĞER/LER ile/ve/<> TARİH
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14873 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TARİHSİZLİK ile/ve ALDIRMAZLIK
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14872 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TARİHE DÜŞMEK ile/ve/yerine/değil METAFİZİĞE KAÇMAK ile/ve/yerine/değil BİRLİĞE GETİRMEK
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14870 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Teşbihe düşmek. İLE/VE Tenzihe düşmek. YERİNE/DEĞİL Tevhide varmak. )

-@ TARİH ve TAHİR
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14869 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TARİH ile/ve TOPLUM
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14868 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Düzenli karmaşa. )
( Toplum kurallarını bilmeden, özyapılı olunamaz. )
( Patterned confusion. )

-@ TARİH ile/ve KURAL(LARINI) ÇIKARMAK
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14867 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SİYASİ/DİPLOMATİK/ASKERİ TARİH ile TARİH
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14866 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TARİH ile/ve KÜLTÜR TARİHİ
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14865 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TARİHÇİ ile/değil/yerine VAKANÜVİST
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14862 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TARİH ile/ve UZAK GEÇMİŞ TARİHİ
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14861 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TARİH ile/ve VERİ
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14860 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TARİH ile/ve ETKİ
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14859 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TARİH ile EFSANE
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14858 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TARİH ile/ve KÖKEN
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14857 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TARİH ile/ve KOŞUL/LAR
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14856 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TARİH ile/ve ANLAM
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14855 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İnsanın eylemlerinin incelenmesi. )

-@ TARİH ile/ve/değil SÜREÇ
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14854 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BELLEK ile/ve TARİH
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14853 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bellek, sadece benzerlik ve sürekliliği temel alırken, tarih farklılık ve düzensizlikleri önemser. )
( Bellek, geçmişi sözlü gelenek içinde yaşatırken, tarih, geçmişi, yazıyla sergilemektedir. )

-@ TARİH ile/değil GEÇMİŞ
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14852 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İnsanın/bireylerin tarihi olmaz, geçmişi olur. )
( Gelecek açıktır, geçmiş ise sürekli "değişir!"[değiştirilir] )
( Human/people have not history, have past. )

-@ KORKU ile/ve/değil/yerine TARİH BİLİNCİ
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14851 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Milletlerin uygarlık seviyelerini, tarih incelemelerindeki çaba ve becerilerine göre belirlemek olanaklıdır. )

-@ TARİH ve/< DAYANAKÇA ve/< KAYNAK
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14850 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TARİH BİLİNCİ ve/<> SORUMLULUK
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14849 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TARÎH ile/değil/< TÂRİH[< ERH | çoğ. TEVÂRÎH]
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14848 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İşe yaramadığından dolayı bir yana atılmış şey. İLE/DEĞİL Tarih. )

-@ KLASİK ile/ve/> BAROK ile/ve/> ROKOKO[Fr.]
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Eylül 2016 | 03:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14759 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/> ... İLE/VE/> XVIII. yüzyılın başında, Fransa'da çok geçerli olan, kavisli çizgileri bol, gösterişli bir bezeme biçemi. | Bu biçimde olan eşya/mobilya, tasarım. )

-@ BÂKİ'NİN:
25 YAŞ ÖNCESİ ŞİİRLERİ
ile/ve 25 YAŞ SONRASI ŞİİRLERİ
[Bölüm: divan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14744 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DİVAN DÜZYAZILARINDA:
TEZKİRE
ile/ve TARİH ile/ve SEFARETNAME ile/ve SEYAHATNAME ile/ve SİYASATNAME ile/ve MÜNAZARA ile/ve MÜNŞEAT ile/ve EVLİYA TEZKİRESİ ile/ve KISAS-I ENBİYÂ
[Bölüm: YAZIN] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14739 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ LÂ EDRÎ ile ANONİM/YAZARI BİLİNMEYEN
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14712 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SANAT ile/ve/değil/yerine SINAAT/ZANAAT
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ağustos 2015 | 09:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14670 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tasarım. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Yaratıcı imgelem. )
( SANAT: İşlevinden/görünüşünden arındırılmış olan. )

-@ YAVUZ SULTAN SELİM ve ZEMBİLLİ ALİ (HASANÎ) EFENDİ
[Bölüm: OSMANLI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14628 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ Osmanlı Türkçesi Lûgat - Ferit Devellioğlu
[Bölüm: OSMANLI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14587 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KEOPS ile KEFREN ile MİKORİNOS
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14547 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ON CARPET/RUGS )

-@ PAPİRUS <> KÜREK KEMİĞİ <> CEYLAN DERİSİ <> KİL TABLETLERİ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14546 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TABUT ile LAHİT[Ar.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Mayıs 2016 | 15:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14545 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ölünün, mezarlığa götürülürken, içine konulduğu sandık. İLE Kenarları kâgir, üstü kapak taşlarıyla örtülü mezar. | Taş ya da mermerden oyma mezar. )

-@ ESKİ YUNAN'DA:
SIVI HACİM ÖLÇÜLERİ
ile/ve KATI HACİM ÖLÇÜLERİ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Katule[0,27 litre] ve amphora[19,44 litre]. İLE/VE Khoniks[1,08 litre] ve Medimnos[51,84 litre] )

-@ KEZ değil GEZ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14461 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kere. DEĞİL 66 cm. [özellikle okçulukta kullanılan bir ölçü] )

-@ BELGE ile/ve KAYIT
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14429 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SEYAHATNÂME ile/ve SEFÂRETNÂME
[Bölüm: YAZIN] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14424 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ RİTÜEL ile PROTOKOL[Fr. < Yun.]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2016 | 23:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14420 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Bir toplantı, oturum, soruşturma sonunda imzalanan belge. | Diplomatlar arasında yapılan antlaşma tutanağı. | Diplomatlıkta, devletler arasındaki ilişkilerde geçen yazışmalarda, resmi törenlerde, devlet başkanları ile onları temsilcileri arasındaki görüşmelerde uyulan kurallar. )

-@ HÜKÜMET ile HANEDAN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] !"IRKÇILIK" ile MİLLİYETÇİLİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14417 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ELERKİ ile/ve/yerine MERİTOKRASİ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14416 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ CUMHURİYET ile/ve ELERKİ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14415 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DOLAYLI ELERKİ(DEMOKRASİ) ile/değil/yerine DOLAYSIZ/TEMSİLSİZ ELERKİ(DEMOKRASİ)
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14414 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BÜYÜK DEVLET ile/ve/değil/yerine KÜÇÜK DEVLET
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14413 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DEVLET ve ÖMÜR
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14412 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KURUMSAL DEVLET ile KİŞİ DEVLET
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14411 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ VAKIF[Ar. < VAKF: Duruş, durma.]/TESİS ile DERNEK/CEMİYET
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Mayıs 2013 | 11:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14410 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir mülkü kamu yararına -satılmamak kaydıyla- sonsuz olarak tahsis etmek. İLE Çıkarlarını savunmak, belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere kurulan yasal topluluk. )

-@ BAYRAK ile/ve/||/<>/< SANCAK/LİVA[Ar. çoğ. ELVİYE]
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat 2017 | 07:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14377 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir ulusun, belirli bir topluluğun ya da bir örgütün simgesi olarak kullanılan, renk ve biçimle özelleştirilmiş, genellikle dikdörtgen biçiminde kumaş. | Öncü. | Simge. İLE/VE/||/<>/< Bayrak. | Çoğunlukla askeri birliklere verilen, yazı işlemeli, kenarları saçaklı ve gönderli bayrak. | Osmanlı yönetim örgütünde, illerle ilçeler arasında yer alan yönetim bölümü, mutasarrıflık. | Gemilerin sağ yanı. )
( Vatanı simgeler. İLE/VE/||/<>/< Dili(mizi) simgeler. )
( Simgelerin işlevi, anlamı ve değeri çok büyüktür. Bayrak ve Sancak gibi.

Bayrağımız, toprağımızı, vatanımızı simgeler! Sancağımız ise o topraklardaki varlığımızın/birliğimizin göstergesi olan dilimizi!

Bayrak düşerse vatan kaybedilmiş sayılmaz ama Sancak düşmüşse herşey kaybedilmiş demektir! )

-@ PATENT[İt.] ile MARKA[İt. < Alm.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Ocak 2017 | 03:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14370 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir buluşun ya da o buluşu uygulama alanında kullanma hakkının bir kimseye ait olduğunu gösteren belge. | Uyrukluk belgesi. | Gemilere, ayrıldıkları limanın sağlık durumu için verilen belge. | Bir durum ya da bir işi yalnızca kendi yetkisi altında görme. İLE Resim ya da harfle yapılan işaret. | Bilet, para yerine kullanılan metal ya da başka şeyden parça. )

-@ İP ile/ve/< İPLİK
[Bölüm: tekstil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Haziran 2016 | 17:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Divân şiirinde sevgilinin saçı ve canı iplik gibi düşünülür. )
( Dokuma maddelerinin, bükülmüş liflerinden yapılmış bağ. | [yerel/bölgesel dilde] İplik. | Asarak öldürme cezası. İLE Pamuk, keten, naylon vb. dokuma maddelerinin, uzun, ince liflerinden her biri. | Bu liflerin, birlikte bükülmüş ve çekilmiş durumu. | Fasulye gibi sebzelerin ya da bazı meyvelerin lifi. )

-@ ÇEŞME ile MUSLUK/BURMA
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Aralık 2016 | 10:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13925 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

-@ KOMİSYON ile !RÜŞVET
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13844 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MALZEME ile/ve VERİ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13777 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TARİH değil SÜREÇ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13771 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Nesnelerin tarihi olmaz, süreci olur. )

-@ DOĞA NESNELERİ ile/ve/değil KÜLTÜR NESNELERİ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13754 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PRİZMA ile PİRAMİT[Fr. < Yun.]
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2016 | 22:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12813 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [mat.] Biçme. | [fizik] Işık ışınlarını saptıran ve ayrıştıran, saydam maddeden yapılmış üçgen prizma. İLE [mat.] Tepeleri ortak bir noktada birleşen, tabanları da herhangi bir çokgenin birer kenarı olan birtakım üçgenlerden oluşmuş cisim. | Mısır firavunlarının mezarlarına verilen ad. | Gösteri jimnastiklerinde, jimnastikçilerin, araçlı ya da araçsız olarak birbirlerinin omuzlarında, dizlerinde oluşturdukları gösterişli ve düzenli biçimler. )

-@ DOĞA ile/ve TARİH/TOPLUM DÜNYASI
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12639 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Süreklilik. İLE/VE Süreksizlik. )

-@ DOĞA ile/ve TARİH
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12636 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ŞUUR değil/yerine/= BİLİNÇ/US
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mayıs 2016 | 12:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12534 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ŞUUR[Ar.]: Çatlak, sızıntı. = Kendi varoluşunun, sorumluluğu ve denetimi. )

-@ SOLİDARİST/SOLİDARİZM/SOLİDARİTE[Fr.] değil/yerine/= DAYANIŞMACI/LIK
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12507 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SEFİR/SEFÂRET değil/yerine/= ELÇİ/LİK
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12489 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜFETTİŞ[Ar.] değil/yerine/= DENETÇİ/DENETMEN
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12403 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MOTİVASYON[İng.] değil/yerine/= GÜDÜLE(N)ME
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12391 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MEZARLIK/KABİR değil/yerine/= SİNLİK/GÖMÜT/LÜK
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12380 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MANİFESTO[İt. < Lat.] değil/yerine/= BİLDİRİ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12354 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜZMİN[Ar.]/KRONİK[Fr.] değil/yerine/= SÜREĞEN
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Haziran 2017 | 18:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12322 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ne kadar süreceği belirli olmaksızın sürüp giden. | Uzun zamandan beri süren. | Uzun zamandan beri süren, uzun süreli olan (hastalık). )

-@ MUSANNİF/CİLBENT[Fars.]/KLASÖR değil/yerine/= SIRALAÇ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12280 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İTİBÂR/LI değil/yerine/= SAYGIN/LIK
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12237 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] !ELİT/İST değil/yerine/= SEÇKİN/Cİ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12087 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ LAF-Ü GÜZAF değil LAF Ü GÜZAF[: Boş söz.]
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11863 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "SAPLAMA" ile/değil SAPTAMA
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat 2017 | 19:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11719 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hızla batırmak. İLE/DEĞİL Bir şeyi belirgin kılma, tespit. | Yıkanmış gümüş bromürlü tabakanın, gümüş bromür kalıntılarını eritmek için filmin kimyasal bir eriyikten geçirilmesi. )

-@ "BİREYSEL TARİH" değil "BİREYSEL GEÇMİŞ"
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11515 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İnsanlığın tarihi olur fakat insanın/bireyin "tarihi" değil geçmişi olur! )

-@ ANALİZ[İng.] yerine ÇÖZÜMLEME
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11451 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HALEF ile SELEF[çoğ. ESLÂF]
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Mart 2017 | 10:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11201 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir makamın devredildiği kişi. İLE Bir makamın devralındığı kişi. )
( Sonraki, ardıl. İLE Önceki, öncel. )

-@ [ne yazık ki] YALAP-ŞAP / YALAP ŞALAP YARIM-YAMALAK (İŞ YAPMAK)
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Aralık 2016 | 16:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10509 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Baştan savma, üstünkörü, yarım yamalak. )

-@ "TARİH OLMAK" ile/ve "TARİHE MAL OLMAK"
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9764 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TAMİR ile TELÂFİ ile TASHİH
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9608 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki]
!TAHRİF[< HARF]
ile/ve/<>/> !TAHRİB[< HARÂB]
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9606 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [ne yazık ki] Harflerin yerini değiştirme, bozma, kalem oynatma, değiştirme. | Bir tanımın anlamını değiştirme. İLE/VE/<>/> Yıkıp bozma. )

-@ TEDBİR[< DÜBÛR] ile İHTİYÂT
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9498 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir şeyi elde edecek ya da önleyecek yol, çare. | Kul irâdesi. İLE İleriyi düşünerek/görerek davranma. | Sakınma. | Yedek. )

-@ MUÂSIR[< ASR] ile MUHÂSIR[< HASR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9418 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çağdaş. İLE Kuşatan, saran. )

-@ MEŞRUİYET ile MEŞRUTİYET
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9417 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yasanın, kamu vicdanının ve dinin doğru bulduğu. İLE Hükümdarla yönetilen bir ülkede, hükümdarın başkanlığı altında parlamento yönetimine dayanan hükümet biçimi. | Osmanlı döneminde, 1876 anayasasıyla başlayan ve 1918 Mondros Antlaşması'na kadar süren ve I. ve II. Meşrutiyet dönemi adlarıyla anılan süre. )

-@ TARİH ANLATIRKEN:
...DI'LI ANLATIM
ile/yerine/değil ...MIŞ'LI ANLATIM
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9221 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "... OLDUĞU İÇİN" ile/ve/değil/yerine ...(DAN) (OLDUĞUNDAN) DOLAYI
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ağustos 2015 | 12:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9134 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [adın/ismin] -e hali. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE -den hali. )

-@ HEBÂ ile/değil/yerine FEDÂ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9069 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PRENSİPLİ değil/yerine İLKELİ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "YOK" ile/değil/yerine "YOK DENİLEBİLECEK KADAR AZ"
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8945 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ARAPÇA ile/ve/||/<> FARSÇA ile/ve/||/<> TÜRKÇE
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8706 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Felsefe/bilim dili. İLE/VE/||/<> Sanat dili. İLE/VE/||/<> Eylem dili. )

-@ DİVAN-I LÛGAT-I TÜRK ile/ve ESKİ UYGUR YAZITLARI
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8519 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 7000 sözcük. İLE/VE 9000 sözcük. )

-@ SÖZLÜK ile/ve KİTAP
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8513 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kapağı hiçbir zaman kapatılmaz/kapatılmamalı, kapalı tutulmamalı! İLE/VE ... )

-@ SÖZLÜK ile/ve BEYDER
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8512 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE Doğru sözlük. )

-@ DİL ile/ve TARİH
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Haziran 2013 | 15:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8455 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Herşeye yayılmış olan en genel temsil. İLE/VE ... )
( Dil, zihin tarafından, zihin için meydana getirilmiştir. )
( Dil, varlığın evidir. )
( Zihin, dili şekillendirir ve dil de zihne şekil verir. )
( Konfüçyüs: "Eğer konuşulan dil doğru değilse, o zaman söylenilen şey, söylenilmek istenen şey olmaz. O zaman, yapılması gereken yapılmaz ve eğer işler yapılmadan kalırsa, maneviyat ve sanat bozulur. O zaman, adâlet, sahtekârlıkla yürür. Eğer bu olursa, insanlar kendilerini umutsuz bir karmaşanın içinde bulurlar. Bu nedenle, söylenilen şey her şeyden önemlidir ve bu konuda dikkatsizlik yapılmamalıdır." )

-@ | VERİ ve/> ENFORMASYON ve/> BİLGİ | ile/ve/+/<>/>/<
FARKINDALIK

[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Haziran 2016 | 23:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8040 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( | Yazaç/harf. VE/> Hece. VE/> Sözcük. |

İLE/VE/+/<>/>/<

Tümce. )
( | ... VE/> "Ne, ne zaman, nerede, kim?" soruları ve yanıtlarıyla/karşılıklarıyla. VE/> "Nasıl?" sorusuyla ve yanıtlarıyla/karşılıklarıyla. |

İLE/VE/+/<>/>/<

"Neden?" sorusuyla ve yanıtlarıyla/karşılıklarıyla. )
( [bilginin/kavramın/nesnenin/olgunun] | Öncesi VE/> Sonrası VE/> İçi VE/> Dışı |

İLE/VE/+/<>/>/<

Zamanı ve Zemini )
( | Letter, phoneme. AND/> Morpheme. AND/> Word. |

vs./AND/+/<>/>/<

Sentence. )
( | [by] ... AND/> "What, where, when, who?" questions and answers. AND/> "How?" question and answers. |

vs./AND/+/<>/>

"Why?" question and answers. )
( | Before AND/> After. AND/> Inside AND/> Outside |

vs./AND/+/<>/>/<

Time and place. )
( )

-@ HARF (KULLANIMI) ile/ve RAKAM (KULLANIMI)
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Ocak 2016 | 19:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7902 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sürekli nicelik ve süreksiz nicelik farkını karşılayabilmeye yarar. )
( Rakamların, değerlerle karışmamasını da sağlar. )
( NAKŞ ETMEK )

-@ ARAŞTIRMA ile İNCELEME ile ÇÖZÜMLEME/ANALİZ
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7787 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( TA'MÎK[Ar. < UMK | çoğ. TA'MÎKÂT]: Derinleştirme, derin kazma. | Esasına varacak şekilde araştırma, inceleme. )

-@ GERMİYAN OĞULLARI ve AYDIN OĞULLARI ve CANDAR OĞULLARI
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7771 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Anadolu'da, Türk bilim hayatının oluşumuna büyük katkıda bulunmuşlardır. )

-@ ASTRONOMİ ile/ve/||/<> KOZMOLOJİ
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7751 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TOPLUM BİLİMLERİ yerine TARİH/TİN/KÜLTÜR BİLİMLERİ
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7706 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İLİM/LER ile/ve/+/<> İRFAN/HİKMET
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ekim 2017 | 16:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7688 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bilgisi.[hikmetin] İLE/VE/+/<> Kendi.[hikmetin] | İlmi, hayata geçirme bilgisi. )
( [konunun] Öncesi | Sonrası | İçi | Dışı İLE/VE/+/<> Zamanı | Zemini )
( 4N İLE/VE/+/<> 2N )
( Nasıl?[Ne asıl?] | Niye?[Neye?] | Nereden? | Nereye? İLE/VE/+/<> Nerede? | Ne zaman? )
( Nasıl? İLE/VE/+/<> Niçin?[Ne için?] )
( Önü | Arkası | Sağı | Solu İLE/VE/+/<> Alt/ı ve üst/ü )
( Dört yön İLE/VE/+/<> Taban ve tepe )
( Yön İLE/VE/+/<> Konum )
( Değişken/araz. İLE/VE/+/<> Sabit/mutlak. )
( Akıl ile. İLE/VE/+/<> Akıl ve/+ gönül ile. )
( Görü. İLE/VE/+/<> Öngörü. )
( İdrak. İLE/VE/+/<> İz'an. )
( İdrak. İLE/VE/+/<> İlmi/ni idrak. )
( Rükû İLE/VE/+/<> Kıyam/Secde )
( Çevre İLE/VE/+/<> Çekirdek )
( Küre/Daire/Çember İLE/VE/+/<> Merkez/Nokta )
( Doğrusal. İLE/VE/+/<> Dairesel. Döngüsel. )
( Sözlük. İLE/VE/+/<> Kılavuz. )
( "Yatay". İLE/VE/+/<> "Dikey". )
( "Dikey". İLE/VE/+/<> "Yatay". )
( "Yabancı"/"tanıdık"/"uzak". İLE/VE/+/<> Tanıdık/yakın. )
( Sözcükler[Terimleri/Kavramları] | Tarih[/Tarihçesi] | Doğası[Kimyası/Biyolojisi/Anatomisi] | İşlevselliği[Fizik/Fizyoloji] İLE/VE/+/<> Koşullar[Zamanı ve Zemini(Yeri/Mekânı)] )
( Önce İLE/VE/+/<> Sonra )
( Âlim İLE/VE/+/<> Ârif )
( ben İLE/VE/+/<> BEN )
( Sıfat İLE/VE/+/<> Zât )
( Gövde İLE/VE/+/<> Öz )
( Gövde İLE/VE/+/<> Göz )
( Beden ilmi. İLE/VE/+/<> Ledün ilmi. )
( İlmin marifeti. İLE/VE/+/<> Marifetin ilmi. )
( Marifetin ilmi. İLE/VE/+/<> İlmin marifeti. )
( Tümellerin idrâki. İLE/VE/+/<> Tekillerin idrâki. )
( Müşkil çözer. İLE/VE/+/<> Akıl üretir. )
( Maddeyi idrak becerisi yüksek kişiler. İLE/VE/+/<> Maddeyi idrak becerisi yüksek kişiler. )
( İlm-i Hudurî. İLE/VE/+/<> İlm-i Husulî. )
( Tasdik[Yargı] İLE/VE/+/<> Tasavvur[Kavram] )
( Görerek/gözlemleyerek. İLE/VE/+/<> İşiterek/dinleyerek. )
( Düşünce ve gözlem ile. İLE/VE/+/<> Katılım ve sezgi ile. )
( Sözlük. İLE/VE/+/<> Kılavuz. )
( Yazı/şekil ile. İLE/VE/+/<> Gelenek ile. )
( Veri/ler ile. İLE/VE/+/<> Bilgi/bilgelik ile. )
( Nesneyi bilmek. İLE/VE/+/<> Kendini bilmek. )
( Yanıtlar ile. İLE/VE/+/<> Sorular ile. )
( Bilinebilecekleri ve yapılması gerekenleri bilmek. İLE/VE/+/<> Kaçınılması/yapılmaması gerekenlerden kaçınmak. )
( Cehâleti gideren. İLE/VE/+/<> Gafleti gideren. )
( Evreni tanımaya ve tanıtmaya çalışır. İLE/VE/+/<> İnsanı tanımaya ve tanıtmaya çalışır. )
( Doğayı tanımaya ve tanıtmaya çalışır. İLE/VE/+/<> İnsanı tanımaya ve tanıtmaya çalışır. )
( Herkes/e. İLE/VE/+/<> Bazıları/na. )
( İsteyene. İLE/VE/+/<> Hak edene. )
( Herkes bilebilir. İLE/VE/+/<> Bazıları bilir. )
( "40 yaş öncesi". İLE/VE/+/<> "40 yaş sonrası". )
( Bilmenin/bilginin sonucu. İLE/VE/+/<> Bilmenin/bilginin kendi. )
( Bilmek. İLE/VE/+/<> Bilmekten, [sürekli] "bilme"ye geçmek. )
( Kişi, bilmediğiyle karşılaşınca oluşmaya başlar. İLE/VE/+/<> Kişi, kendiyle karşılaşınca oluşmaya başlar. )
( Yatay. İLE/VE/+/<> Dikey. )
( Sizin araştırmalarınızla... İLE/VE/+/<> Birlikte paylaşımlarımızla... )
( Aramakla bulunabilir. İLE/VE/+/<> Aramakla bulunmaz. [Fakat bulanlar, aramış olanlarıdır!] )
( Fikri hür, vicdanı hür. İLE/VE/+/<> İrfanı hür. )
( Her yerde ve her şeyde. İLE/VE/+/<> Sende! [ İrfan/kültür, sokakta dolanır; almasını bilirsen! Bilim, doğanın her köşesinde var; görmesini bilirsen! ] )
( Hem Doğu'da, hem Batı'da. İLE/VE/+/<> [daha çok] Anadolu'da ve Doğu'da! )
( Bazen birden, bazen zamanla kazanılır! İLE/VE/+/<> Zamanla kazanılır. )
( Yeterince çalışılırsa, -neredeyse- mutlaka! İLE/VE/+/<> Belki! )
( Çeşm-i insaf gibi kâmile mîzân olmaz Kişi noksanını bilmek gibi irfân olmaz. )
( Nasıl/nelerin konuş(ul)abileceğini öğretir. İLE/VE/+/<> Nasıl/neleri konuşmayacağını ve susabilmeni gösterir. )
( Maluma bakar. İLE/VE/+/<> Mazerete bakar. )
( Tâbi ol! İLE/VE/+/<> Talip ol! )
( Episteme. İLE/VE/+/<> Gnosis. )
( Genel rahmet. İLE/VE/+/<> Özel rahmet. )
( Geçmiş. İLE/VE/+/<> Gelecek. )
( Bileşikleri(mürekkebât) idrâktir. İLE/VE/+/<> Yalını(basît) idrâktir. )
( Mutlaktır. İLE/VE/+/<> Bilgisizlikten sonraki bir duruma özeldir. )
( Mutlaktır. İLE/VE/+/<> Yokluğun(adem) aracılık ettiği iki idrâkin sonucudur. )
( Mutlaktır. İLE/VE/+/<> Riyâzet yoluyla elde edilir. )
( Yöntemi zordur. İLE/VE/+/<> Yöntemi kolaydır. )
( İhtilâfı çoktur. İLE/VE/+/<> İhtilâfı azdır. )
( Neden-delili[burhân-i limmî] ile elde edilir. İLE/VE/+/<> Nasıl-delili[burhân-i innî] ile elde edilir. )
( Seni/onu, başkasına bildiren. İLE/VE/+/<> Seni, sana bildiren. )
( İrfan öğretisi, insanlığı bir bütün olarak algılayıp insanlık değerlerine nerede olursa olsun, duyarlı olmayı öğretir. )

-@ BİLİM ile/ve TARİH
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7674 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tanrının yapıp etmelerini inceler. İLE/VE İnsanın yapıp etmelerini inceler. )

-@ BİLİM TARİHİ ile/ve DÜŞÜNCE TARİHİ
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7647 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EDEBİYAT ile/ve TARİH
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7646 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bilim olarak görülmese de her âlimin bilmesi gerekir. )

-@ BİLİM ve/||/<> TARİH
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2016 | 13:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7632 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( BİLİM TARİHİ KILAVUZU - NOBEL YAY. )
( http://bilimtarihi.org )

-@ BİLİMİN GELİŞİMİNDE:
AKADEMİLER
ve ARAŞTIRMA MERKEZLERİ ve MÜZELER(KÜLLİYE)
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7613 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "PANİK YAPMA!" ile "ACELE ETME!"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7583 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] !İTHAM ile !TEKFÎR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7553 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çoğunlukla/bazen itham, küfürden daha ağırdır. )

-@ İTHAM ile İSNAD
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7552 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İSRAF ile/ve/> BATKI/İFLÂS
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7519 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İsraf, iflâsı muhakkak kılar. )
( En büyük israf, zaman israfıdır. )

-@ İNKÂR ile CAHT
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7448 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Bile bile inkâr etme. )

-@ AZ(DIR)MAK ile AYAKLAN(DIR)MAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7442 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "TAKILMAK" ile/değil/yerine ÜSTÜNDE DURMAK/ÖNEMSEMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7336 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AZIMSAMAK ile KÜÇÜMSEMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7286 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ (")SALLANTI(") ile (")ÇALKANTI(")
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7253 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KAÇMAK ile/ve/değil/yerine (GERİ) ÇEKİLMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KORKU ile/ve/değil/yerine TARİH BİLİNCİ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7092 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HAMLE[Ar.] değil/yerine/= ATILIM/ATAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ocak 2016 | 03:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6959 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İleri atılma, atılım. | Saldırış, savlet. | Satrançta ve damada, taş sürme eylemi. | Atak. )

-@ ATIŞMAK ile ÇATIŞMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6951 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DÖLLENME ile MAYALANMA
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6896 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TABU[Fr. TABOU] ile FETİŞ[Fr. FETICHE]
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Eylül 2017 | 20:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6741 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kutsal sayılan bazı kişilere, hayvanlara, nesnelere dokunulmasını, kullanılmasını yasaklayan, aksi yapıldığında zararı dokunacağı düşünülen dinî inanç. | Tekinsiz. | Yasaklanarak korunan (nesne, sözcük, davranış). İLE Put. | Uğurlu sayılan şey. | Tapınırcasına sevilen şey ya da kişi. | Saplantılı bir biçimde eşeysel coşku uyandıran öteki cinse ait giysi, ayakkabı vb. eşya. )

-@ EDEBÎ ve/> EBEDÎ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6683 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İLTİFAT ile/ve/<>/>/< İTİBAR
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6584 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ŞÖVALYELER'DE:
TAPINAK ŞÖVALYELERİ
ile/ve TÖTON ŞÖVALYELERİ ile/ve ST. JEAN/HOSPİTALER ŞÖVALYELERİ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6490 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( KÜRESEL MEDENİYET - TEOMAN DURALI - DERGÂH YAY. )

-@ BRAHMANLAR ile/ve KŞATRİYALAR ile/ve VAYSYALAR ile/ve SUDRALAR ile/ve PARYALAR
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6471 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Brahma'nın ağzından yaratılmış rahipler sınıfı. İLE/VE Brahma'nın kolundan yaratılmış soylular ve savaşanlar sınıfı. Krallar, savaşçılar ve soylular. [Tenleri kırmızımsıdır.] İLE/VE Brahma'nın kalçasından yaratılmış çiftçi ve tüccar sınıfı. İLE/VE Brahma'nın kalçasından yaratılmış hizmetkâr ve işçi sınıfı. İLE/VE Bu dört sınıf dışında kalanlar. )

-@ MOĞOLLAR ve TUNGUZLAR ve TÜRKLER
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6468 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] !FAŞİST[< FASCES BALTASI]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6467 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İKONALARDA:
HZ. MERYEM
ve HZ. MERYEM'İN YANINDAKİ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6460 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kilisenin kime ithâf edildiğini gösterir. )

-@ ZÂCİR ve/||/<>/>/< RAM
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6430 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Men ve yasak eden. VE İtaat eden. )

-@ CEZAYİR'Lİ HASAN PAŞA ile CEZAYİR'Lİ HASAN PAŞA
[Bölüm: OSMANLI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6425 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sadrazam ve Kaptan-ı Derya. İLE ... )

-@ GÜL BABA ile/ve GÜL BABA
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6424 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Galatasaray'da. İLE/VE Budapeşte - Macaristan'da.[Budin tepesinde, (Macarca) Gül Baba Sok.] )
( II. Bayezid döneminde/n. İLE/VE Kanuni Sultan Süleyman döneminde/n. )
( "Galatasaray Lisesi" olarak geçen okulu, Gül Baba'nın kendi için bir şey istemeyip adına bir okul yapılmasını istemesiyle Sultan II. BAYEZİD tarafından, MEKTEB-İ SULTÂNÎ olarak/adıyla yaptırılmıştır. )
( Galatasaray takımı, renklerini, Gül Baba'nın bahçesinde yetiştirdiği sarı ve kırmızı güllerinden almıştır. )

-@ ENDERÛN[Fars.] ile/ve MÂBEYN[Ar.] ile/ve BİRÛN[Fars.]
[Bölüm: OSMANLI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Aralık 2016 | 21:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6408 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Saray mensubu. İLE/VE Arada olanlar. İLE/VE Taşra. )
( Demokrasi, yürütücü tetikçilerin gürültüsü [BİRÛN]; yönetici elitlerin derin sessizliğidir.[ENDERÛN] )
( Saraylarda, harem ve hazine dairelerinin bulunduğu yer. | Büyük sarayların iç bölümü. | Devlet görevlilerini yetiştiren okul. İLE/VE Ara. | Eski konaklarda, Harem ile Selâmlık arasındaki daire. | Sultan sarayında, mabeyncilerin bulunduğu daire. | Sultan sarayı. | İki kişi arasındaki soğukluk. İLE/VE Dışarı. | Dış, harici. | Fazla, dışarıda, hariçte. )

-@ TARİHÇİ ile VAK'A-NÜVÎS[Ar., Fars.]
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6394 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Tarihi olayları günü gününe kaydeden tarihçi. | Osmanlı'larda devletçe görevlendirilen tarih yazarı. )

-@ TARİHTEN KİŞİLER
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6393 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] DÜŞMAN/LIK ile/ve/değil/yerine/||/<> KARŞIT/LIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6319 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BULUNÇ/VİCDAN ile/ve/<> BİLİNÇ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6277 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ VİCDAN ile/||/<> GAM
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6276 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ !KÖLE ile/değil/<>/< İŞÇİ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6246 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HAKARET ile AŞAĞILAMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6105 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MİMAR SİNAN(SİNAN-I CEDİD) ile/ve SİNAN-I ATİK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6029 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE Fatih Camii'nin mimarı. [Fatih'in yaptırdığı ilk eserdir] )
( Kanunî Sultan Süleyman ve II. Selim döneminde yaşayan. İLE/VE Fatih Sultan Mehmet döneminde yaşayan. )

-@ !İFTİRA ile/ve !KARALAMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5966 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÂMİR ile/ve MEMUR/BUYRUK/İŞYAR[dil devriminin ilk yıllarında]
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5955 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BACHELOR ile/ve MASTER ile/ve Ph.D.
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5937 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( KALFA ile/ve USTA ile/ve ÜSTAD )
( Üniversite mezunu. İLE/VE Lisansüstü yapmış. İLE/VE Doktora yapmış. )
( Terimlerden haberdar olmuş olur. İLE/VE Yayınları ve kaynakları tanır/tarar. İLE/VE Özgün bir şeyler ortaya çıkarır. )

-@ [ne yazık ki] !"BİRBİRİNE DÜŞMEK" değil/yerine/>< BİRBİRİNİ DÜŞÜNMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5728 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MA'KAD ile/değil MAK'AD[Ar.]
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5581 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Akd edilecek, sözleşilecek yer. İLE/DEĞİL Oturulacak yer, minder. | Oturak yeri, geri, kıç. )

-@ "DOĞUM/ÖLÜM" TARİHİ ile/ve/değil KAYIT TARİHİ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5574 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ATLAS[İlk omur]:
İNSANDA
ve TARİHTE/MİTOLOJİDE
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5298 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kafatasını taşır. VE Aklı taşır. )

-@ GELENEKSELCİLER ile MODERNİSTLER
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5083 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Şimdisi olmayan bir geçmişi yaşayanlar. İLE Geçmişi olmayan bir şimdide yaşayanlar. )

-@ SÖZLU KÜLTÜR(/GELENEK) ile/ve/<> YAZILI KÜLTÜR(/GELENEK)
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Eylül 2017 | 13:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5081 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Göçerlerin. İLE/VE/<> Yerleşiklerin. )
( [daha çok] Doğu'da. İLE/VE/<> Batı'da. )

-@ TARTIŞILABİLENLER ile TARTIŞILAMAZLAR/TARTIŞILAMAYANLAR
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4884 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HAYVAN GİBİ YAŞAYAN "İNSAN" ile/değil/>< İNSAN GİBİ HAREKET EDEN "HAYVAN"
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4839 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İNSAN:
DOĞA
ve/<> TARİH
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4788 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BİLİM ile/ve/||/<> FELSEFE ile/ve/||/<> SANAT
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 11:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4774 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İnsan olmayan herşeyden bahseder. İLE/VE/||/<> İnsanı anlatır. İLE/VE/||/<> İnsanın varoluşunu anlatır. )
( Varolan. İLE/VE/||/<> Var olması gereken. İLE/VE/||/<> Hayal ettiğini/n gerçekleştir(il)me(si). )
( Herhangi bir işi: Bilimsellikle başlat, sanatsallıkla destekle, felsefeyle tamamla! )
( Sanatın özü, içsel bir deneyimi iletebilmek için dış formları kullanmaktır. )
( Sanatı olmayan millet, her zaman dilencidir. )
( Sanat: Mekânı/zamanı iyi kullanmak. | Görüp göstermek. )
( Birleştirmek/birlikte tutmak gerekiyor. )
( MİFTÂHÜ'S-SAÂDE ve MİSBÂHÜ'S-SİYÂDE )
( FELSEFE: Aklı kullanma sanatı. )
( The essence of art is to use the outer form to convey an inner experience. )
( Sanat, dekoltedir. )
( Sanatın yolu, sanattır. )
( SANAT: Ben'in, yaratıcı gücünü keşfetmek. )

-@ HADDİNİ BİLMEK ile/ve HAKKINI BİLMEK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Haziran 2013 | 16:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4740 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Olgunlaşmayan meyveye, el uzanmaz. )

-@ TEDBİR ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< FİKİR (ETMEK)
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Nisan 2016 | 04:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4647 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sonuca yönelik düşünme. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>/< Sonuca yönelik olmayan düşünme. )
( Zat bakımından aynı, itibar bakımından ayrılardır. )
( Sona bakmak. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>/< Yola bakmak. )
( [not] Thinking to [get/go] consequence. vs./AND/BUT/||/<>/>/< Any kind of thinking without consequence.
Any kind of thinking without consequence. INSTEAD OF Thinking to [get/go] consequence. )

-@ TUTUM ile/ve TAVIR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4634 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Koşullarınızı (belki) değiştiremezsiniz, fakat tavır ve tutumunuzu değiştirebilirsiniz. )
( Kibar, asil ve hassas bir tavır içinde olun. )
( İşlerinizde sessiz ve alçakgönüllü bir tavır edinin. )
( Alışkanlık haline gelmiş olan yumuşak tavır, problemler karşısında etkisiz kalmaya neden olur. )
( İnsanın hayatını belirleyen şey, tavır ve hareketleridir. )
( Uyumlu tavrınızdan vazgeçmeyin ve güncel, yararsız çözümlere kapılmayın. )
( Konumunuzu ancak bilinçli tavırlar sağlama alabilir. )
( Yolcunun zenginliği, kişinin iç varlığıyla barışık olma yeteneğinin simgesidir ve bu durum uyumlu ve çekici bir tavrı yaratır. )
( Bilge kişinin tavrı önemlidir. )

-@ DAYATMA ile/ve/> İSYAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4557 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Etki. İLE/VE/> Tepki. )

-@ DAYATMA ile/ve/= ARKASINDAN İŞ ÇEVİRMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4556 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DİRETME ile DAYATMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4555 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TAHAMMÜL ile/ve/değil/yerine/||/<> DİRENÇ/İHTİYÂR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4552 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "AYAKTA DURMAK/DURABİLMEK" ile/ve/<>/< KİŞİSEL YÖNETİM VE GELİŞİM
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4549 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KİŞİSEL GELİŞİM ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< KİŞİSEL YÖNETİM
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4546 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kişi, ne yaparsa kendi yapar, kendine yapar. )

-@ İSTENÇ/İRÂDE ile/ve/değil/yerine/||/+/<> DİRENÇ/İHTİYÂR[< HAYIR]
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ağustos 2013 | 14:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4531 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yapma becerisi/isteği/coşkusu. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Yapmama becerisi/isteği/coşkusu. )
( Zihinde, nefiste. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Akılda. )
( Seçim. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Tercih. )
( Cins. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Fasl. )
( Varoluş/sal. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Varoluşunun sürekliliği için/yönünde. )

-@ BİLGİNİN BİLİNCİ ile/ve ÂDETLERDEKİ ÖZÜ AÇIĞA ÇIKARACAK BİLİNÇ
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4529 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AKLEDİLEBİLEN ile ALGILANABİLEN
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4493 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TEMELLENDİRME ile GEREKÇELENDİRME
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4477 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TEKLİF değil/yerine/= ÖNERİ
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4463 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TAFSÎLÂT[Ar. < TAFSÎL < FASL] ile/ve/< AÇIKLAMA
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4431 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE Etraflıca, uzun uzun açıklamalar. )

-@ KENDİNİ BİLMEK ile/ve/<> KENDİNİ TANIMAK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2014 | 15:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4292 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kendimizi bilmek için kendimiz olmalıyız. )
( Kendimizi aşmak için kendimizi bilmek durumundayız. )
( Kendini-idrak, elde edilebilecek bir şey olmaktan çok, anlaşılacak bir durumdur. )
( Kendimizi bilirsek, öteki her şey onunla birlikte gelir. )
( Kendimizi bilmeyi engelleyen, yalnızca zihindir. )
( Kendini bilişteki amaç, ne olmadığımız hakkındaki tam bilgidir. )
( Kendimizi iyice/yeterince bilmezken, başkasını nasıl bilebiliriz? )
( Kendimi bilmek ile tam olarak, neyi bilmiş olurum? Olmadıklarımızın hepsini. )
( Kendimizi bilmeyi öğrenelim, harikalar keşfederiz. )
( Kendimizi ne kadar daha çok bilirsek, o kadar daha az korkarız. )
( Kendimizi düzeltmeye gereksiniminiz yoktur - sadece kendi hakkımızdaki "düşüncelerimizi" düzeltelim. )
( Ne olduğumuzu bilmek için önce, ne olmadığımızı araştırmak ve bilmek durumundayız. )
( İşe, kendimizden ve kendimizle başlamak zorundayız - bu, değişmez yasadır. )
( Kendimizi, hiç durmaksızın gözlemleyelim, böylece, bilinç-dışı, bizim tarafımızdan, herhangi bir çaba harcanmaksızın, kendiliğinden, bilincimize akacaktır. )
( İnsanın, kendini yeterince tanımaması, çevresindekilerle çatışmasına neden olur. )
( Mutlak gerçek, mutlak sevgi, bencil olmamak, kendini-idrak için tartışılmaz etmenlerdir. )
( Sakin bir zihin, doğru bir idrak için şarttır, ki bu da kendini-biliş için gereklidir. )
( Ancak, kendini-biliş, yardımcı olabilir. )
( SEN, SENİ BİL, SEN SENİ
SORARLAR, SENDEN SENİ
ARARLAR, SENDE SENİ
BULMAZLARSA, SENDE SENİ
PATLATIRLAR ENSENİ ENSENİ )
( To know yourself, be yourself.
To go beyond yourself, you must know yourself.
Self-realisation is not an acquisition. It is more of the nature of understanding.
It is only your mind that prevents self-knowledge.
By self-knowledge means, full knowledge of what you are not.
Unless you know yourself well, how can you know another?
By knowing myself what exactly do I come to know? All that you are not.
Learn to know yourself and you will discover wonders.
The more you know yourself the less you are afraid.
Watch yourself ceaselessly and the unconscious will flow into the conscious without any special effort on your part.
To know what you are you must first investigate and know what you are not.
You must begin in yourself, with yourself - this is the inexorable law.
Absolute truth, love selflessness are the decisive factors in self-realisation.
A quiet mind is essential for right perception, which again is required for self-realisation.
Only self-knowledge can help you. )

-@ DUYULAR ile/ve/<>/değil FARKINDALIK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4278 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AYIRDINDA/LIK ile/ve/<> FARKINDA/LIK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Eylül 2014 | 16:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4251 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ayırt edebilme bağımlılıklardan kurtuluşa götürür. )
( Ayırt edebilme yeteneği sizi bağımlılıklardan kurtuluşa, tutkusuzluğa götürecektir; bu hal ise doğru davranışı, eylemi sağlayacaktır; doğru davranış ise sizi gerçek varlığınıza ulaştıran içsel köprüyü kuracaktır. )
( Ayırt etme ve ayrılık duygusu olmadığında, buna sevgi diyebilirsiniz. )
( Olgun kişi toplulukları düzenleyerek neyi birbirinden ayırması gerektiğini bilir. )
( Kişinin kendisi için doğru olanı ayırd etmesi ve sıkı çalışması er ya da geç ödüllendirilecektir. )
( Kişi durumunun mükemmel olduğunun ve hatta daha da ilerleyeceğinin ayrımına varmalıdır. )
( Farkındalık her şeyin ötesidir - hem varlığın, hem yokluğun. )
( Farkına varın ki, her ne olursa, size, sizin tarafınızdan, sizin aracılığınızla olur ve siz, her ne algılarsanız, onun yaratanı, tadına varanı ve yok edenisiniz. )
( Önemli[öncelikli] olan, yalnızca farkındalıktır, onun içerdikleri değil. )
( Tam farkındalık halinde temas kurulmuştur. )
( Bir ilişki kurmak ve sürdürmek için, doğrudan eylemle ifade edilen sevecen bir farkındalık hali gereklidir. )
( Yeni ve özel bir farkındalık biçimi gerekmez. )
( İnsanın gönlünü görebilecek berrak içgörüye sahip olmadıkça ayırt edemezsiniz. )
( Kendi hakkınızdaki farkındalığınızı derinleştirin ve genişletin, o zaman tüm hayırlar ve lütûflar akacaktır. )
( Şimdi yapılmakta olan ayırt edebilme ve ihtirassız olma uygulaması, zamanı geldiğinde meyvesini verecektir. )
( Tüm gereksiniminiz, varoluşunuzun, bir sözlü beyan şeklinde değil, fakat her an mevcut bir gerçek olarak farkında olmaktır. )
( Varoluşunuzun farkındalığı, gerçek varlığınızı görmenizi sağlayacaktır. )
( Sadece var olduğunuzun farkında olun ve farkında kalın. )
( Discrimination leads to detachment. )
( In full awareness the contact is established.
Discrimination will lead to detachment; detachment will ensure right action; right action will build the inner bridge to your real being.
Awareness is beyond all - being as well as not-being.
Awareness itself is all important, not the content of it.
Deepen and broaden your awareness of yourself and all the blessings will flow.
You cannot, unless you have a clear insight into the heart of person.
Be aware that whatever happens, happens to you, by you, through you, that you are the creator, enjoyer and destroyer of all you perceive.
For establishing and maintaining relationship affectionate awareness expressed in direct action is required.
No new, or special kind of awareness is needed.
Discrimination and dispassion practised now will yield their fruits at the proper time.
All you need is to be aware of being, not as a verbal statement, but as an ever-present fact.
The awareness that you are, will open your eyes to what you are.
Just be aware that you are and remain aware. )

-@ GERÇEĞİN, BİLİNEBİLECEK YÖNLERİNİ, DOĞRU OLARAK ALGILAMAK ve BİLİNEMEYECEK OLANLARIN, BİLİNEMEYECEĞİNİ DOĞRU OLARAK ALGILAMAK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4234 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ANSİKLOPEDİ ile/ve/<>/yerine INTERNET
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4223 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SÖZLÜK ile/ve/yerine/<> ANSİKLOPEDİK SÖZLÜK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GEÇERLİ BİLGİ ile GEÇERSİZ BİLGİ
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4161 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bilginin yanlış olduğu yerde yorumun doğruluğu yanlışlığı konuşulmaz. / Usûlü yanlışın füruğu tartışılmaz. )

-@ TOPLUMSAL/LIK ile/ve TARİHSEL/LİK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4144 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ FEDAKÂRLIK değil/yerine/= ÖZVERİ
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2016 | 04:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4129 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Temiz ve özverili bir hayat yaşayın, bu yeter. )
( Live a clean, selfless life, that is all. )

-@ AKIL ile/ve/<> ORTAK AKIL
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4035 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Aklınızı kullanma cesaretini gösteriniz! )

-@ AKIL ve/<> TARİHSEL/LİK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4034 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İLKE ile/ve/||/<>/>/< ARKE ile/ve/||/<>/>/< ERKE
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4026 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ANLAM ve/<> TARİH ve/<> DİL
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4006 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SÖYLEMEK ile/ve KONUŞMAK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Eylül 2015 | 00:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3889 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yılan imgesi. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Değnek imgesi. )
( dd İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> mdw
)
( Sonuç [odaklılık]. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Süreç ve sonuç [birlikteliği ve bütünlüğü]. )
( "Kendini merkeze alma" ve ötekileri önemsizleştirmeye neden olur/olabilir. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Ötekiyle birlikte kendini ve herkesin olası düşüncesini, durumunu/sürecini dikkate almayı gerektirir/sağlar. )

-@ ETKİ/LEME ile ENGEL/LEME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Eylül 2016 | 13:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3834 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Engeller bir ölçüde kalktığında, O, bir anda içinize doğar. )
( Sana engel olmaya çalışanlar, başaracağına, en çok inananlardır. )
( It will dawn on you suddenly, when the obstacles are removed to some extent. )

-@ KLASİK ile/ve/değil/yerine/<> GELENEKSEL
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3463 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KLASİK ile/ve/değil/yerine KADÎM
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3461 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Her dönem geçerli olan. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE ... )

-@ KADÎM'İN KIDEMİ ile/ve CEDÎD'İN VAADİ
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Kasım 2016 | 23:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3459 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Geçmişte. İLE/VE Gelecekte. )
( Klasik geleneklerde esas olan. İLE/VE Modern zamanlarda ve arayışlarda. )
( Geçmiş dönemlerde, tarihin oluşması[tekâmülü], geçmiş üzerine/üzerindendi. )
( MA el-MÂHÛD )

-@ ATİK ile/değil KADÎM
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3458 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Eski. İLE/DEĞİL Eskiyi ardına alarak ve sağlam köklere dayanarak bugüne karşılık verecek ve geleceğe yönelik olabilmesidir. )

-@ ESKİ ile YIKKIN/HARAP
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3456 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ CEDÎD ile BİD'AT
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3450 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yeni. İLE Sonradan ortaya çıkan. )

-@ YENİ ile/değil GEÇMİŞE GÖRE YENİ
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3446 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AYDINLANMA ile/ve/||/<>/> SÜKÛNET
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3438 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SEÇİM/SAYLAMA ile/ve/değil/yerine/<>/> YEĞLEME/TERCİH
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Aralık 2016 | 02:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3323 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Üç veya üzeri seçenek içinde varılan karar verme eylemi. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/<>/> İki ayrı seçeneğe indirdikten sonra varılan karar verme eylemi. )
( İçten ve hassas insanlarca değeri bilinen alçakgönüllü/mütevazı armağanlar gibi kişinin seçimleri de içinden gelen sesin çizdiği yol doğrultusunda olacaktır. )
( ŞIKK[Ar.]: İkiye bölünmüş şeyin her parçası. | Bir işin iki yönünden her biri. )
( PRODUCTUM: Yeğlenilen, tercih edilen. )
( Hayvanlarda ve insanda. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/<>/> İnsanda. )

-@ BEKLENTİ ile/ve/=/||/<>/>/< BATKI/HÜSRAN
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3291 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EMPATİ ile/ve DİĞERKÂMLIK[Fars.]/ALTURİZM/ALTRUISM[İng.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TENZİH ile TAKDİS
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3226 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Soyutlayarak yüceltme. İLE Somutlaştırarak yüceltme. )

-@ ÖZGÜRLÜK:
KİŞİNİN, ...
"CANININ İSTEDİĞİ GİBİ DAVRANMASI"
ile/değil İSTEMEDİĞİ HİÇBİR ŞEYİ YAPMAK ZORUNDA OLMAMASI
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3036 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Özgürlük, hiçbir zaman canının istediği gibi davranmak anlamına gelmemiştir ve öyle bir hak vermemiştir/veremez. )
( İkinci görüşün olmadığı yerde özgürlük olmaz. )
( ÖZGÜRLÜK: Belirlenimden, belirlenime geçmek. )

-@ OLUMSUZDAN "BESLENME" ile/değil/yerine OLUMLUDAN "BESLENME"
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2943 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TARİF EDİLEMEZ ile/yerine/değil/ve DUYULARA GETİRİLEMEZ
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2936 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BİLMEK ile/ve/||/<>/> ÖNGÖRMEK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2766 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EN İYİ ile/ve/<>/>< EN KÖTÜ
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ağustos 2016 | 16:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2615 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çalışmaz. İLE/VE/<>/>< İşlemez. )
( Ümit et! İLE/VE/<>/>< Hazırlıklı ol! )
( Not works. VS./AND/<>/>< Not runs. )

-@ DOĞRU-LAMAK ile YANLIŞ-LAMAK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2591 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SAMİMİYET ile AÇIKLIK ile SAYDAMLIK/ŞEFFAFLIK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2503 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Açıklığı ve iyilikseverliği sayesinde hem çevresine, hem de sonuç olarak kendisine yararlı olan biri simgelenir. )

-@ KESİNLİK ile/ve/değil/yerine/|| OLASILIKLI KESİNLİK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2489 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ALIŞMA ile DADANMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2473 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sevimsiz şeyler, put edinilmez. )

-@ DÖNGÜ ile/ve BOKBÖCEĞİ/KHEBER[Mısır'da]
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Mart 2014 | 14:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2435 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

-@ AD ile/ve ÖNAD/SIFAT
[