FaRkLaR KILAVUZU/"SOZLUGU"!!! - TA... - TU...


TA... - TU...
İLE BAŞLAYAN SÖZCÜKLERDE

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!! )| TA... |

TA... ile başlayan FaRkLaR...
( 308 FaRk, 321 katkı )


- TA'LİL-İSTİKRÂ ile/ve TAHLİL-TERKİP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15668 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TA'LÎM[< İLM | çoğ. TA'LÎMÂT] ile TA'LÎN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18556 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Öğrenme, öğretme, öğretim, öğretilme. | Okutma, ders verme/verilme. | Meşk ile yetiştirme. | Askerlik idmanı. | İdman, egzersiz. İLE Açığa vurma/vurulma. )

- TA'LİYE ile TAHLİYE[< HALÂ, HALVET, HALV]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18557 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyi yükseltme. İLE Boşaltma, boş bırakma. | Serbest bırakma, salıverme. )

- TA'M[çoğ. TUÛM] ile TAM'[< TAM]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18558 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tama eden. İLE Doymazlık, çok isteme, açgözlülük. )

- TA'M[çoğ. TUÛM] ile TAMA'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18559 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yeme. | Tad, lezzet. İLE Doymazlık, çok isteme, açgözlülük. )

- TA'SÎRÂT[< TA'SÎR] ile TA'SÎRÂT[< TA'SÎR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18580 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Güçleştirmeler. İLE Suyunu sıkmalar. )

| TE... |

TE... ile başlayan FaRkLaR...
( 373 FaRk, 406 katkı )


- TE'BÎS ile TEB'ÎZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18605 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hakaret, horlama. İLE Bölüm bölüm ayırma, paralama. )

- TE'FÎK[çoğ. TE'FÎKÂT] ile TEVFÎK ile TEVFÎK[< VEFK | çoğ. TEVFÎKAT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18629 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yalan söyleme. | Yalan; iftira etme. İLE Elçilikle yollama. İLE Uydurma, uygunlaştırma. | Allah'ın yardımına kavuşma. | Bir kırılmada kırılan parçaları birbirine geçirme. | Tezat yapmadan, bir sözcüğün anımsattığı başka sözcükleri de aynı ibarede söyleme. )

- TE'KÎD[< EKD | çoğ. TE'KÎDÂT] ile TENKİD[< NAKD | çoğ. TENKÎDÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9438 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TE'KÎD[< EKD | çoğ. TE'KÎDÂT] ile TENKÎD[< NAKD | çoğ. TENKİDÂT]/İNTİKAD[doğrusu!]["ka" uzun okunur][çoğ. İNTİKADÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18647 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TE'KÎDEN ile TE'KÎDÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18648 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sağlamlaştırarak, te'kit yoluyla. İLE Te'kide ait, te'kit ile ilgili. )

- TE'LÎF[< ÜLFET] ile TERKİB[< RÜKÛB | çoğ. TERKÎBÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9437 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uzlaştırma, barıştırma. İLE Birkaç şeyi birleştirip karışık bir şey meydana getirme. | Birkaç şeyden meydana getirilmiş şey. | [dilb.] Birleştirme.[Fr. COMPOSITION] | Takım. | [kimyada] Sentez. )

| TI/Tİ... |

TI/Tİ... ile başlayan FaRkLaR...
( 13 FaRk, 13 katkı )


- TIBÂ[< TAB] ile TIBÂA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33829 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yaradılışlar, âdetler. İLE Kılıç yapma zanaatı. | Kitap vs. basma işi. )

- TIBBEN ile TIBBÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33830 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hekimliğe uygun olarak, hekimliğin gösterdiği yolda. İLE Hekimliğe özgü, hekimlikle ilgili. | Hekimce. )

- TIK[TEK TIK] ile TIK TIK [ÇİFT TIK]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13470 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TIKIZ ile/= TIKNAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53475 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tıknaz. | Çok sıkıştırılmaktan ya da çok sıkı doldurulmaktan katılaşmış, sıkı. | Yoğunluğu çok, katı. İLE/= Şişmanca, toplu, kısa ve kalın yapılı, tıkız. )

- TIMAR ile TIMAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53476 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hayvanlarının kıllarını, derisini temizleme. | Ağaç bakımı. | Yara bakımı. İLE Anadolu Selçukluları ve Osmanlı'larda, belirli görev ve hizmet karşılığında kişilere verilen, yıllık geliri 3.000 - 20.000 akçe olan toprak. )

- TINGIR ile TINGIRTI ile TINI ile TINLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53477 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Metal bir nesnenin sert bir yüzeye düştüğü zaman çıkardığı ses. | Parasız, züğürt. | Boş. | Para. İLE Tıngırdayan bir şeyin çıkardığı sesin adı. İLE Türlü müzik araçlarının verdiği sesleri birbirinden ayırt etmeyi sağlayan ses özelliği. | Bir nesnenin titreşiminden çıkan sesi, başka nitelikteki bir nesnenin aynı yükseklikte çıkan sesinden ayırt ettiren özellik, tınnet. | Söyleniş biçimi, vurgusu. İLE "Tın" sesinin biraz sürüp gitmesi, çınlaması. )

| TO/TÖ... |

TO/TÖ... ile başlayan FaRkLaR...
( 41 FaRk, 49 katkı )


- TO CONFER POWERS and/||/<> TO CONFER RIGHTS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50336 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yetki vermek. VE/||/<> Hak vermek. )

- TO CONFUSE vs. TO SMUDGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23048 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TO DELUDE vs. TO DECEIVE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24010 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOHUMLU BİTKİ/LER ile/ve TOHUMSUZ BİTKİ/LER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12994 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Döllenmiş yumurta hücresinin gelişerek tohum meydana getirdiği bitkiler. İLE/VE Eşeyli ya da eşeysiz olarak üreyen, eşeyli üremede zigot ya da embriyonun etrafında besi doku bulunmayan, tohum oluşturmayan bitkiler. )

- TOKA ile TOKA[İt. < TOCCO]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53517 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kemer, kayış, ayakkabı vb.nin iki ucunu birbirine bağlamaya, bunları istenilen genişlikte tutmaya yarayan, türlü biçimlerde tutturmalık. | Saçları bir arada tutmaya yarayan, bazen de süs olarak kullanılan araç. İLE El sıkışma. | Kadeh tokuşturma. )

- TOKA ile TOKALAŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7347 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

| TU/TÜ... |

TU/TÜ... ile başlayan FaRkLaR...
( 34 FaRk, 39 katkı )


- TU'M ile TU'ME[çoğ. TUAM] ile TUHME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44048 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yiyinti, azık. | Tad, çeşni. İLE Yiyinti, azık. | Tad, çeşni. | Lokma. İLE Mide dolgunluğu, hazımsızlık.[İMTİLÂ-İ MİDE] )

- Tûbâ ile TÛBÂ ile TUBBA'[çoğ. TEBÂBİA] ile TUBA[Fr./İng.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33834 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Güzellik, iyilik, hoşluk. | Rahatlık. İLE Kökleri semâda, dalları zemine uzanmış, Cennet'te, Sidre'de bulunan ve dalları bütün Cennet'i gölgeleyen ilâhî ağaç. İLE Eski çağlarda, Yemen bölgesinde saltanat süren eski Arap hükümdarlarının unvanı. İLE Üzerinde pistonlar bulunan, bakırdan soluklu çalgı. )

- TUFÛ[Fars.] ile TUFÛ' ile TUFÛH'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33835 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Tüh!" anlamında kullanılır. İLE Ateşin sönmesi. İLE Kabın, ağzına kadar dolması. )

- TUFÛL ile TUFÛL[< TIFL çoğ. ETFÂL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33836 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Güneşin, Batı'ya yaklaşması. İLE Çocuklar. )

- TUĞ ile TUĞ/TÜY/TEPELİK/SORGUÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53648 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sultanların ve vezirlerin başlarına taktıkları başlıkların ön tarafında bulunan tüy ya da püskül biçimindeki süs. | Eski meddahların bir simgesi.[Meddahların tuğ diktikleri yerde kalabalık bir seyirci çepeçevre toplanırdı.] İLE Bazı kuşların tepelerinde bulunan uzunca tüy. )

- TUĞGENERAL
ile
TUĞBAY
ile
ALBAY

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53649 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tugay komutanı.
İLE
Tugay komutanlığı yapan albay.
İLE
Alay komutanı. )
 
 

Bu sayfanın genişletilmiş içeriği için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this page!... )

Kullanıcı Adı / Username


Şifre / Password
 • Yeni Üyeliğinizi/Katılımınızı başlatmak için burayı tıklayınız...
  ( Click here to start your membership/participation... )
 • Bu sayfa 01 Ocak 2019 itibariyle 54 kez incelenmiş/okunmuştur.

   

   

  FaRkLaR Kılavuzu Facebook Grubu             FaRkLaR Kılavuzu Twitter Sayfası
  grubumuza da katılabilirsiniz...             'dan da takip edebilirsiniz...
   

  6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com
        FaRkLaR Kılavuzu
        GösterGe Bilişim ve İnternet Hizmetleri

  Yenilikler ve Duyurular | Desteğiniz Lüt(û)fen!!!