FaRkLaR KILAVUZU/"SOZLUGU"!!! - SABIR GEREK EVVELA

SABIR GEREK EVVELA
- "Sabır törpüsü" olmamak için SUS!!!

- "SÜREÇ/YOL":
SABIR İLE
ve/||/<>/> NİYAZ İLE

- (B)İLİM İÇİN GEREKENLER:
GURBET
ve/||/<> SABIR ve/||/<> KILAVUZ/ÜSTAD ve/||/<> FAKR-U ZARÛRET

- ACELE ETMEK ile SABIRSIZLANMAK

- AKIL ile/ve DAYANÇ/SABIR

- AŞK ve/||/<> DAYANÇ/SABIR

- AZİM ve/||/<>/> SEBAT ve/||/<>/> SABIR
( Başlarken. VE/||/<>/> Sürdürürken. VE/||/<>/> Bitirirken. )

- BAĞIŞLAMA ile/ve DAYANÇ/SABIR (ETME)

- BAŞARI:
SABIR
ve/+/x/||/<>/> ÇALIŞMA ve/+/x/||/<>/> İSTİKRAR ve/+/x/||/<>/> DENEME ve/+/x/||/<>/> KOŞULLAR ve/+/x/||/<>/> ZAMAN, ZEMİN

- BEKLENTİ yerine DAYANÇ/SABIR

- BELÂ'YA SABIR ile/ve/değil/yerine NİMET'LERE SABIR
( Anlamadığımız herşey başımıza belâ. )

- BİZİ/SENİ İSTEMEYENE:
SABIR GÖSTERME!
ile/ve/||/<> FEDÂKÂRLIK GÖSTERME! ile/ve/||/<> SEVGİ/ANLAYIŞ GÖSTERME!
( Adı, "yüzsüzlük" olur. İLE/VE/||/<> Adı, "eziklik" olur. İLE/VE/||/<> Adı, "kişiliksizlik" olur. )

- BOYUN EĞMEK ile/değil DAYANÇ/SABIR
( İNHİNA: Eğrilme, bükülme. | Baş eğme. )

- CEHÂLET ve/> SABIRSIZLIK

- ÇARESİZLİK ile/ve/değil/yerine/<> SABIR

- ÇEKİNGEN/LİK ile/ve/<> DAYANÇLI/LIK/SABIRLI/LIK

- DAYANÇ'TA/SABIR'DA:
METÂNET
ile HOŞGÖRÜ ile DUA ile GÖZYAŞI ile HASRET ile AŞK
( Acıya sabredersek. İLE Kişilere sabredersek. İLE Dileğe sabredersek. İLE Duygulara sabredersek. İLE Özleme sabredersek. İLE Sevgiye sabredersek. )
( Madem görüyorsunuz... O zaman, hoşgörün!
[Âşık Veysel] )

- DAYANÇ/SABIR:
BOYUN EĞMEK
değil/yerine ÇABA GÖSTERMEK

- DAYANÇ/SABIR:
SÜREYE
ile/ve/değil SÜRECE

- DAYANÇ/SABIR ile/ve/<> "KENDİNİ TUTMAK"

- DAYANÇ/SABIR ile/ve BAŞARI
( Eğer sabır gösterirseniz, başarmamak olanaksızdır. )
( If you persevere, there can be no failure. )
( Büyük başarıların sahipleri, küçük işleri titizlikle yapabilme sabrını gösteren kişilerdir. )

- DAYANÇ/SABIR ve/||/<> BEKLEMEK

- DAYANÇ/SABIR ile/ve/<> DAYANIKLILIK

- DAYANÇ/SABIR ile/ve/<> DİNGİNLİK

- DAYANÇ/SABIR ve DOĞRU (ZAM)ANLAMA

- DAYANÇ/SABIR ve/<> GÜÇ

- DAYANÇ/SABIR ile/ve/<> İSTİKRAR
( SABIR ÇİÇEĞİ / GIAN AGAVE[Lat.] [Ancak 10 yılda açar.] )

- DAYANÇ/SABIR ile/ve/<> KANAAT
( Kanaat eden aziz olur, Kanaatsizlik eden zelil olur. [azza men kanea, zelle men tamea] )

- DAYANÇ/SABIR ve/<> KARARLILIK

- DAYANÇ/SABIR ile/ve/<> KATLANMA/TAHAMMÜL
( Direnmek. İLE/VE/<> Katlanmak. )
( Manevî olanlara. İLE/VE/<> Maddî olanlara. )

- DAYANÇ/SABIR ile/ve MÜCADELE (ETMEK)
( Sabırla koruk tut, yaprağı Atlas olur. )

- DAYANÇ/SABIR ile/ve/<> RIZÂ

- DAYANÇ/SABIR ile/ve/> SELÂMET
( Sabrın sonu, selâmettir. )

- DAYANÇ/SABIR ile/ve SIĞINMA

- DAYANÇ/SABIR ile/ve/<> ŞÜKÜR

- DAYANÇ/SABIR ile/ve/||/<> TEVEKKÜL

- DAYANÇ/SABIR ile/ve/<> UYUM
( Olgun kişi, zayıf ve kendinden aşağı unsurlara karşı sabır gösterir ve onlara önem verir. )
( Uyumsuzluğu, zayıf iradeli kişi yaratır. )

- DAYANIKLILIK ve/||/<> GÖNÜL FERAHLIĞI ve/||/<> MERHAMET ve/||/<> SABIR
( Daha yüksek bir terbiye yoktur. VE/||/<> Daha büyük bir mutluluk yoktur. VE/||/<> Daha kutsal bir görev yoktur. VE/||/<> Daha etkili bir güç yoktur. )

- DİNLEMEK ile/ve/<> SABIR/SABRETMEK

- DİREŞİM/SEBÂT ile/ve/<> DAYANÇ/SABIR

- ENAYİLİK ile/değil/yerine DAYANÇ/SABIR

- GÜÇSÜZLÜK/OLANAKSIZLIK ile/ve/> DAYANÇ/SABIR

- GÜDÜLENME(MOTİVASYON) <- > SABIR <- > GÜDÜLENME(MOTİVASYON)

- GÜDÜLENME ve/>/< DAYANÇ/SABIR ( ve/>/< GÜDÜLENME)
( Yaşam, Güdülenme ve Sabır üzerine işlemektedir. )
( Herhangi bir işe başlarken çeşitli nedenlerle zihinsel hareketlilik başlatılır fakat uzun süren/sürecek işlerde ancak bir yere kadar yeterli olur. Güdünün tükenmeye başladığı noktada sabır devreye girer/girmelidir. İşin süresine, zorluğuna göre sabrın da yetmeyeceği noktaya gelinir. Sabrın tükendiği noktada da işin tamamlanması noktasına yaklaşılmıştır ve sona yaklaşmış olmanın güdülemesiyle de süreç/iş tamamlanır. )

- HAKK ve SABIR

- HIRS değil/yerine/>< SABIR

- HIZ değil/yerine/>< DAYANÇ/SABIR

- ISTIRAP ile/ve DAYANÇ/SABIR
( Annesi ölene, "öksüz"; babası ölene, "yetim"; eşi ölene, "dul" denilir. Fakat çocuğu ölene, hiçbir şey diyemezler. Çünkü bu, öyle bir ıstıraptır ki, o ıstırabı anlatabilecek bir sözcük bile yoktur. )

- KUL ile/ve/<>/|| SABIR EHLİ

- MERHAMET ile/ve SABIR

- NEFS'İ TERK ve/||/<> SABIR ve/||/<>
ZİKİR
ve/||/<> TEFEKKÜR

- PİŞMAN/LIK değil/yerine/>< DAYANÇ/LI / SABIR/LI
( Uzun süreli. DEĞİL/YERİNE/>< Kısa süreli.
[Kısa süreli dayanç, uzun süreli pişmanlıktan korur.] )

- SABIR (TASABBUR)

- SABIR DİLEMEK ile/ve/<>/değil/yerine ÂFİYET DİLEMEK

- SABIR ETMEK ile/ve ZABT ETMEK

- Sabır için DİNLE!!!

- Sabır için SUS!!!

- SABIR:
"BEKLEME BECERİSİ"
değil BEKLERKEN, DOĞRU DAVRANIŞ SERGİLEME

- SABIR ile ...'A KATLANMAK

- SABIR ile/ve/<>/değil/yerine ÂFİYET

- SABIR ile/ve ANLAYIŞ

- SABIR ile/ve AZMAMAK

- SABIR ile/ve/değil/yerine BELÂ GELMEDEN ÖNCEKİ SABIR

- SABIR ile/ve/değil/<>/ne yazık ki ÇIKAR

- SABIR ve/<> HİZMET

- SABIR ile İSYAN ETMEMEK

- SABIR ile/ve KANAAT ile/ve MÜRÜVVET
( Tamamıyla nefs mertebesinden geçmeyen, mürüvvet sahibi olamaz. )

- SABIR ile KAYITSIZLIK/İLGİSİZLİK

- SABIR ile/ve KENDİNİ TUTMAK

- SABIR ile/ve/||/<> NAMAZ
( NAMAZ: Varoluş sıkıntısından kurtulmayı da sağlar. )

- SABIR ile SABR-I ANİLLAH

- SABIR ile/ve SEBÂT
( Allah'ın adlarının sonuncusudur. )

- SABIR ile/ve/<>/> SELÂMET
( SABIR GEREK EVVELÂ
SONRA TAHAMMÜL
SONRA TENEZZÜL
SONRA İLİM, İRFAN GEREK
SONRA AŞK, ŞEVK GEREK
SONRA YOKLUK
EN SONUNDA KİŞİLİK! [OLUŞUR] )
( Sabır, öyle bir iptir ki; sen kopacak/bitecek sanırsın, o, gittikçe güçlenir/çoğalır. )

- SABIR ile/ve SIĞINMA

- SABIR ile/ve/<> ŞÜKÜR

- SABIR ile/ve TÂKAT

- SABIR ve/<> TAVIR/TUTUM
( Hiç bir şeyin yokken gösterdiğin. VE/<> Her şeyin varken sergilediğin. )

- SABIR ile/ve TEVEKKÜL

- SADELİK ve/||/<> DAYANÇ(SABIR) ve/||/<> ŞEFKAT

- SAKİNLİK ile/ve DAYANÇ/SABIR
( Belirli bir bilgi ve bilinç/tutum gerektirir! )

- SALAK/LIK ile/değil/yerine/>< SABIRLI/LIK

- SARISABIR ile SARISALKIM
( Zambakgillerden, sıcak bölgelerde yetişen, yaprakları, oldukça yüksek bir sapın tepesinde, rozet biçiminde toplanmış bulunan bir süs bitkisi. | Bu bitkinin, etli ve kalın yapraklarından çıkarılan, kırmızımsı esmer renkli, tıpta ve boyacılıkta kullanılan bir madde. İLE Baklagillerden, salkım durumunda sarı çiçekleri bulunan, bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen bir ağaç. )

- SAYGI ile/ve/<> SABIR

- SENİ SEVMEYENE GÖSTERME!:
SABIR
ve/||/<> FEDÂKÂRLIK ve/||/<> SEVGİ
( [gösterirsek, onun için ...] ... "Yüzsüzlük" "olur". VE/||/<> ... "Eziklik" "olur". VE/||/<> ... "Kişiliksizlik" "olur". )

- SONUÇLARA DAYANÇ/SABIR ile/ve NEDENLERE DAYANÇ/SABIR
( Nedenlere sabretmek, çok daha zordur. )

- SÜREÇ ile/ve/||/<>/< DAYANÇ/ÇIDAM/SABIR
( Ancak, anlayış, aydınlatır. )

- TESLİMİYET ile/ve/||/<>/< SABIR
( Özellikle, Anthony Hopkins'in, "The Edge" ve "The Instinct" adlı filmlerini de izlemenizi salık veririz. )

- TEVEKKÜL ve/||/<>/> RIZÂ ve/||/<>/> SABIR
( Ulaşamadığına gösterdiğin. VE/||/<>/> Ulaştığına gösterdiğin. VE/||/<>/> Kaybettiğine gösterdiğin. )

- TEVEKKÜL ile SABIR

- TÜZE/HUKUK ve/||/<> SABIR
( Hukuku bilen(/ler), sabreder. )

- YAŞAM:
İNANÇ
ve/<> SABIR

- ZAMAN ile/ve SABIR
( Zamanı gelmeden görürsek, yanarız. )

SONRA TAHAMMÜL
- "GÖZÜN GÖRMEYİP GÖNLÜN KATLANMASI"
ile/ve/||/<>
"GÖZDEN UZAK/IRAK, GÖNÜLDEN UZAK/IRAK"


- ALIŞMA ile/değil/yerine/||/<>/ne yazık ki KATLANMA

- ANLAMAK ve/> KATLANMAK

- BÖLÜNME ile KATLANMA

- DARILMA ile/değil/yerine/>< DAYANMA

- DAYANÇ/SABIR ile/ve/<> KATLANMA/TAHAMMÜL
( Direnmek. İLE/VE/<> Katlanmak. )
( Manevî olanlara. İLE/VE/<> Maddî olanlara. )

- DAYANMA ile KATLANMA

- DAYANMAK ile ABANMAK

- DAYANMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< BIRAKMAK

- DAYANMAK ile SIĞINMAK

- DAYANMAK ile YASLANMAK

- DAYANMAQ[Azr.] = DURMAK[Tr.]

- DİRENMEK ile/ve DAYANMAK

- FEDAKÂRLIK ile KATLANMA

- GÖRMEMEK ile/ve/değil "KATLANMAK"

- GÜVEN ile DAYANMA
( Güvenmek, sırtını dayama anlamında bir rahatlık/saptırma gerekliliği ya da anlamına gelmez. )
( İyiye güven duymak olumludur. )
( Güven, özgüven/enerji getirir. )
( Güven, deneyimle birlikte gelir. )
( Yoğun bir deneyim yaşayan insan güven ve cesâret yayar. )
( GÜVEN: İnancın bilincinde olmak. )
( Hayatın her yolunda, başlangıçta güven esastır. )
( Kendi düşünce berraklığınıza, amaçtaki safiyetinize ve eylemdeki dürüstlüğünüze güvenin. )
( Kişiye dayanma, ölür; ağaca dayanma, kurur. )

- KABUL ETMEK ile/ve KATLANMAK

- KABULLEN(EBİL)MEK ile DAYANMAK/DAYANABİLMEK
( Her ne gelirse, sarsılmadan dayanmanın soyluluğu ve erdemi vardır fakat anlamsız işkence ve aşağılanmayı reddetmenin onurluluğu[vakarı] da vardır. )

- KENDİNİ SAKINMAK ve/<> DAYANMAK

- OLGUNLUĞUN EN ÖNEMLİ GÖSTERGELERİ:
DEDİKODUYA DAYANMA/TAHAMMÜL
ve/<>
İFTİRAYA DAYANMA/TAHAMMÜL

( Dedikodu ve iftiraya karşılığın da üç aşaması vardır.
1- Dedikodu ve iftiraya susarak[sükûnetle] karşılık vermek.
2- Dedikodu ve iftiradan "memnun olmak".
3- Dedikodu ve iftiradan "memnun olup", "dedikoducu/iftiracı" için üzülmek. )

- SABIR ile ...'A KATLANMAK

- TAHAMMÜL[Ar.] değil/yerine/= DAYANMA, KATLANMA
( Nesnenin, güçlü, zorlayıcı dış etkenlere karşı koyabilmesi, dayanması. | Kişinin kötü, güç durumlara karşı koyabilme gücü, kaldırma, katlanma. )

- TESLİMİYET ve/<>/|| DAYANMA GÜCÜ

- YARALANMA ile SAKATLANMA

- YAŞAM:
"YANLIŞ(LAR)A KATLANMAK İÇİN"
ile/değil/yerine/>< YANLIŞ(LAR)I DÜZELTMEK ÜZERE

- ZORLUKLARA/SIKINTILARA:
KATLANMAK
ile/ve/||/<> AYAK UYDURMAK

SONRA TENEZZÜL
- "TENEZZÜL" ETMEK ile/ve/değil/yerine/||/<> TEVECCÜH ETMEK

- İNİŞ ile/ve/değil/<> YOĞUNLAŞMA

- İSTEMEK ile/ve/<> TENEZZÜL

- TEDENNÎ ile TENEZZÜL
( Gerileme, düşme. İLE Kendi durumundan daha aşağıdaki bir işi, bir durumu kabul etme. | Alçakgönüllülük gösterme. )

- TENEZZÜH[< NÜZHET] ile TENEZZÜL[< NÜZÛL]
( Gezinti. İLE Kendine aykırı düşen bir işi ya da durumu kabul etme, alçalma, inma. | Alçakgönüllülük, kibirsizlik. | Fiyatta düşme/inme, indirim. )

- TENEZZÜL ETME(ME)K ile/ve/değil/yerine/||/<>/< İTİBAR ETME(ME)K

- TENEZZÜL ve KERÂMET

- TENEZZÜL ile/ve/değil/<> TEŞEBBÜS

- TEVÂZÛ ("ETME[ME]K") ile/değil TENEZZÜL (ETME[ME]K)
( Küçük gibi görülen tenezzül makamı, saltanat makamından daha yüksektir. )

- ZİLLET ile TENEZZÜL

SONRA İLİM-İRFAN GEREK

SONRA AŞK, ŞEVK GEREK
- [ne yazık ki]
!SAVAŞ
ile ASKERİCİLİK/MİLİTARİZM

- ASKA'[< SUK] ile ASKA'
( Bölgeler. | Çeşme duvarlarının bölmeleri. İLE Kanarya. [kuş] )

- ASKER[Fars.] ile ASKER, CÜND[Ar.], LEŞKER[Fars.]
( Devredici, seyyar. İLE Er. )

- BİSİKLETTE:
KASK
ve YARIŞÇI/SPORCU/HIZ KASKI

- ÇİLECİLİK = ZÜHDİYE = ASCETISM[İng.] = ASCÉTISME[Fr.] = ASKESE, ASKETIK[Alm.] = ASKEIN[Yun.]

- DİN ile/ve ASKERİYE

- KASK ile BARET

- LAİKLER:
!"SOYLU"
ile/ve ASKER ile/ve RENÇBER ile/ve YAHUDİ

- MALİ'DE:
CENNE
ile/ve/<> TİMBUKTU ile/ve/<> BANDIAGARA FALEZİ ile/ve/<> ASKİA MEZARI
( Mali'nin, UNESCO Dünya Mirası dizininde bulunan, görülmeye değer 4 önemli mekânı. )

- MİĞFER[Ar.]/KASK değil/yerine/= TOLGA/BAŞLIK
( Başı, dış darbelerden koruyan, demir, çelik vb.'den yapılmış başlık. )

- PORTMANTO[Fr.] değil/yerine/= ASKILIK
( Palto, şapka gibi şeyleri asmak için yapılmış, raflı ve bazısı aynalı askı yeri. )

- POSTER değil/yerine/= ASKILI SUNUM, ASKILI TANITIM

- SORMAK = ASK[İng.] = DEMANDER[Fr.] = FRAGEN[Alm.] = DOMANDARE[İt.] = PREGUNTAR[İsp.]

- SÜRÜCÜ KARINCA ile/ve/||/<> ASKER SÜRÜCÜ KARINCA
( ... İLE/VE/||/<> Sürücü karıncaların, 3 katı büyüklüktelerdir. )

- ŞERGİL değil/yerine/= ASKINTI, BAŞ BELÂSI

- UNUTMAK ile/değil/yerine ASKIYA ALMAK

- İNTİKAL ile/ve SEVK

- İSTİYÂK ile İŞTİYÂK[< ŞEVK]
( Misvak kullanma. İLE Şevklenme, göreceği gelme, özleme. )

- SEVK ile/ve/>/değil/yerine İDRAK

- ŞEVK ve/> SEVK

SONRA YOKLUK
- "YOKLUK, YOKTUR" değil "YOKLUK, YOKTUR", YOKTUR!

- "YOKLUK" ile "SIKINTI"

- 0(SIFIR) ile YOKLUK
( Akılsal/rasyonel. İLE !Akılsal/rasyonel. [!: değil] )

- İNSAN ile/ve ADEM[Ar.]/YOKLUK

- KİŞİLERİ TANIMA:
YOLCULUKTA
ve/||/<> ZORLUKTA ve/||/<>
YOKLUKTA
ve/||/<> (AYNI) MASADA

- KÖRLÜK ile/<> YOKLUK

- OLUMLU-OLUMSUZ ALGISI ile/ve VARLIK-YOKLUK ALGISI

- PARASIZLIK ile "YOKLUK"

- RAHMET > SEKİNE/YOKLUK

- SAF/LIK:
VARLIKTA
ile/>< YOKLUKTA
( Var. İLE/>< Yok. )

- SÜKÛN ile/ve YOKLUK

- VARLIĞI İSTEMEK ve/||/<> YOKLUKTAN KAÇMAK

- VARLIK >< YOKLUK ile/ve/<> BAŞLANGIÇ >< BİTİŞ

- VARLIK-YOKLUK ile/değil VERİP-VERMEME

- VARLIK ile/ve VAROLMA ile/ve YOKLUK
( Akla ilişkindir. İLE/VE Zamana ilişkindir. İLE/VE Zemine/mekâna ilişkindir. )
( ... İLE/VE Gerçeklik alanıdır. İLE/VE Gerçeklik kavramıyla karşılanamaz. )

- VARLIK ile YOKLUK
( dır. İLE değildir. )
( İzzetiyet. İLE/VE Zilletiyet. )
( dır. İLE/VE değildir. )
( Kurtuluş, yokluktadır. Yani aczimizi anlayıp, tam bir teslimiyetle teslim olmaktadır. )
( Manevî ilmin nihayeti yokluktur. )

- YOK OLMADAN ÖNCEKİ YOKLUK ile/ve ORTAYA ÇIKIŞTAN SONRA/Kİ YOKLUK

- YOK ile/ve YOKLUK

- YOKLUK:
MERTEBEDE
ile SALTIK OLARAK
( Vardır. İLE Yoktur. )

- YOKLUK:
TERBİYE EDER
ve/+/||/<>/> ADAM EDER

- YOKLUK'TA YOKLUK ile VARLIK'TA YOKLUK
( Yokluk, fazlasıyla zor ve ağır bir durumdur fakat yokluktan daha zoru da vardır ki, o da, varlıkta/olanaklar içinde yokluktur. )

- YOKLUK'TA YOKLUK ile VARLIK'TA YOKLUK

- YOKLUK'TA YOKLUK ile/ve VARLIK'TA YOKLUK

- YOKLUK ile/=/||/<>/< BİR ŞEYİN YOKLUĞU

- YOKLUK ile/ve BOŞLUK
( Görünmezler, tecelli etmezler. )

- YOKLUK ile/ve/<>/değil BOŞLUK

- YOKLUK ile/ve MESBÛK Bİ'L-ADEM

- YOKLUK = NON-BEING[İng.] = NON ÊTRE[Fr.] = NICHTSEIENDE[Alm.] = NON-EUS[Lat.]

- YOKLUK ile/ve SALTIK/MUTLAK YOKLUK

- YOKLUK ile/ve VARLIK
( Gölgesi olmaz! İLE/VE Gölgesi mutlaka vardır. )
( Yokluğun varlığa gücü yeter de, varlığın yokluğa gücü yetmez. )
( Varlığımın değerini bilmeyeni, yokluğumla terbiye ederim! [en uzun süre 7 yıldır!] )
( Yoktur. İLE/VE Vardır. )
( There is no shadow! vs./AND Shadow is exist absolutely. )
( Yokluğunuzu hissetmeyeni, varoluşunuzla "rahatsız etmeyin!" )

- YOKLUK ile VARLIK

- YOKLUK ile YOK İKEN

- YOKLUK ile YOK İKEN

- YOKLUK ile YOK İKEN

- YOKLUK ile/ve YOK OLMADAN ÖNCEKİ YOKLUK

- YOKLUK ile/ve YOKLUĞUN VAROLUŞU

- YOKLUK ile YOKLUK

- YOKLUK ile YOKLUK

- YOKLUKTAN OLUŞAN YOKLUKLAR ile/ve/değil VARLIKTAN OLUŞAN YOKLUKLAR

- YOKLUKTAN YARATMAK ile/ve YOK İKEN YARATMAK

EN SONUNDA, KİŞİLİK [oluşur]KİŞİSEL YÖNETİM VE GELİŞİM KILAVUZU/SÖZLÜĞÜ

FaRkLaR Kılavuzu'nda...


KendiniTANI.com'da...BİR ŞEY Kİ, YAPMASAN DA OLUR... YAPMA!
BİR ŞEY Kİ, SÖYLEMESEN DE OLUR... SÖYLEME!


YAPTIĞIN, "KÂR"; YAPMADIĞIN, YARAR!
 
Bu sayfa 01 Ocak 2019 itibariyle 335 kez incelenmiş/okunmuştur.

 

 

FaRkLaR Kılavuzu Facebook Grubu             FaRkLaR Kılavuzu Twitter Sayfası
grubumuza da katılabilirsiniz...             'dan da takip edebilirsiniz...
 

6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com       FaRkLaR Kılavuzu       GösterGe Bilişim ve İnternet Hizmetleri

Yenilikler ve Duyurular | Desteğiniz Lüt(û)fen!!!