FaRkLaR KILAVUZU/"SOZLUGU"!!! - PA... - PU...


PA... - PU...
İLE BAŞLAYAN SÖZCÜKLERDE

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!! )| PA... |

PA... ile başlayan FaRkLaR...
( 53 FaRk, 58 katkı )


- PAÇAGÜNÜ ile/ve/<> PAÇALIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39035 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Düğünün ertesi günü. İLE/VE/<> Düğünün ertesi günü verilen yemek. | Gelinin, paçagünü giydiği giysi. )

- PALAMUT ile PALAMUT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39075 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uskumrugillerden, pulsuz bir balık. İLE Palamutluların örnek bitkisi olan bir orman ağacı. | Bu ağacın uzunca, fındığa benzeyen, kadehçik denilen sert ve pürüzlü bir yüksük içinde olan, tanence zengin yemişi. )

- PALAMUT ile PALIT/PELİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39080 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Palamutluların örnek bitkisi olan bir orman ağacı. | Bu ağacın uzunca, fındığa benzeyen, kadehçik denilen sert ve pürüzlü bir yüksük içinde olan, tanence zengin yemişi. İLE Çınar, meşe gibi ağaçların meyvesi. )

- PALAS[Fr.] ile PALAS[argo]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39078 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Lüks otel ya da gösterişli yapı. İLE Kolay, rahat. | Kolaylık gösteren, hoşa giden nesne, yer, kişi. )

- PALAZ ile PALAZ/PALAS/FARIÇ/SELAH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47829 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kaz, ördek, güvercin gibi bazı kuş yavrularının, civcivlikten sonraki durumu. İLE Keklik yavrusu. )

- PALMİYE ile/ve PANAMA ŞAPKASI PALMİYESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13079 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Panama şapkası, bu palmiyenin liflerinin dokunmasıyla yapılır. )

| PE... |

PE... ile başlayan FaRkLaR...
( 20 FaRk, 22 katkı )


- PEÇE[Fars.] ile PEÇE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18225 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sarmaşık. | Yavru.[insan ve hayvanda] | Çocuk, oğlan. İLE Eskiden ülkemizde, bugün kimi ülkede bayanların sokakta yüzlerine örttükleri ince siyah örtü. | Bir şeyi gizlemek için üzerine çekilen örtü. | Yıldız resimlerinin alındığı plakların yüzeyinde görülen hafif karartı. )

- PEÇE ile/değil PERDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37312 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PEDOLOJİ[Fr. < Yun. PAİD: Çocuk. LOGOS: Bilim.] ile PEDOLOJİ[Fr. < Yun. PEDON: Toprak. LOGOS: Bilim.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44675 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PEKÂLÂ değil/yerine/= PEKİYİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12444 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PEKİŞTİRME ile/ve/<> PERÇİNLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/463 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> Bir bağıntıyı, perçinle tutturmak. | İki ya da daha çok parçayı, karşılıklı bölümlerini birbiri üzerinde ezerek birleştirmek. | Berkitmek, sağlamlaştırmak, güçlendirmek. )
( PERÇİN[Fars.]: İki ya da daha çok levhayı birbirine bağlamak için geçirilen çivinin, ezilerek baş durumuna getirilen ucu. )

| PI/Pİ... |

PI/Pİ... ile başlayan FaRkLaR...
( 3 FaRk, 4 katkı )


- PIR PIR ile PIRPIRI/PİRPİRİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44763 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Genellikle kuş kanadının çıkardığı sesi andırır sesleri anlatmak için kullanılır. İLE Yeniçeri salma erlerinin giydikleri, kırmızı çuhadan yapılmış cüppe. | Bir tür Bizans altını. | Uçarı, hovarda. )

- PIRASA ile/değil PILASA[Arnavutça]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32127 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL Baklava. )
( L/R harfi )

- PIRPIT ile PIRTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44764 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eski püskü, değersiz, işe yaramayan. | Bazı pehlivanların, güreşte, kispet yerine giydikleri, kalın bezden yapılmış don. İLE Değersiz şey, eşya. | Ufak tefek ev eşyası. | Basma ve ketenden, yatak, yorgan yüzü, giysilik kumaş. )

| PO/PÖ... |

PO/PÖ... ile başlayan FaRkLaR...
( 20 FaRk, 19 katkı )


- POLARÖLÇER/POLARİMETRE[Fr.] ile POLARİSKOP[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44816 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir ışığın, polarma oranını ölçmeye yarayan aygıt. İLE Bir ışığın, doğal ya da polarılmış olup olmadığını belirlemeye yarayan aygıt. )

- POLEN, ÇİÇEK TOZU = TAL' = POLLEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13306 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- POLİASİT ile POLİYESTER/POLYESTER[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44824 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Tahta üzerine sürüldüğünde koruyucu, parlak bir katman oluşturan, poliasitin doymamış alkollere ya da glikollere etkimesiyle elde edilen kimyasal madde. )

- POLİGİNİ/POLİJİNİ ile/ve POLİANDRİ ile/ve POLİGAMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5747 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Erilin çok eşliliği. İLE/VE Dişilin çok eşliliği. İLE/VE Çok eşlilik. )

- POLİMER ile POLİMERİ[Fr. < Yun. POLUS: Çok. | MEROS. Yan.] ile POLİMERLEŞME ile POLİMERLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44821 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yinelenen yapısal kümelerin oluşturduğu yüksek molekül ağırlıklı bileşikler. İLE Polimerlik. İLE Benzer ya da farklı birçok küçük molekülün, "polimer" denilen büyük moleküller biçiminde birleşmesi. İLE Biri, ötekinin polimeri olan iki molekül arasındaki bağıntı. )

- POLİTİK DÜŞÜNCE ile/ve POLİTİK FELSEFE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52905 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

| PU/PÜ... |

PU/PÜ... ile başlayan FaRkLaR...
( 3 FaRk, 3 katkı )


- PUFLA ile PUFLA/TOZAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22691 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir tür ördek. İskandinavya kıyılarında yaşar. İLE İnce kuş tüyü. )

- PUL[Azr.] ile PUL[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51924 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Para. İLE Posta parası karşılığı mektup zarfı, kartpostallara ve damga resmine karşılık kâğıtlara yapıştırılan, basılı küçük kâğıt parçası. | Bazı giysilerde süs olarak kullanılan parlak, incecik, genellikle metal levhacık. | | Tavla oyununda kullanılan, plastik, tahta vb.nden yapılmış yassı yuvarlak levhacık. | Vida, cıvata vb. şeylerin boynuna geçirilen, ortası delik metal levhacık. | Propaganda amacıyla kullanılan yazılı küçük kâğıt. | Küçük ve ince tabakacıklar. | [bitki bilimi] Üzerinde bulunduğu organa yapışık, biçim ve yapıca çok basit yaprakların her biri. | [hayvan bilimi] Balıkların, sürüngenlerin ve bazı kuşlarla memelilerin gövdesini kaplayan boynuzsu, sert levhacık. | Akçeden küçük, metal para. )

- PUS ile PUS[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38881 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Görüş uzaklığını çok azaltmayan bir tür hafif sis. | Bazı meyvelerin üzerinde oluşan, zamk ya da sakıza benzeyen madde. | Yaprakların üzerinde görülen, örümcek ağını andıran böcek ya da kurt yuvası. | Ağaçların kütük ve dallarındaki yosun. | Bazen, meme başında oluşan kabuk. İLE Parmak ölçüsü, İngiliz uzunluk ölçüsü olan ayak'ın 1/12'si, inç.[25,4 milimetre] )
 
 

Bu sayfanın genişletilmiş içeriği için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this page!... )

Kullanıcı Adı / Username


Şifre / Password
 • Yeni Üyeliğinizi/Katılımınızı başlatmak için burayı tıklayınız...
  ( Click here to start your membership/participation... )
 • Bu sayfa 01 Ocak 2019 itibariyle 42 kez incelenmiş/okunmuştur.

   

   

  FaRkLaR Kılavuzu Facebook Grubu             FaRkLaR Kılavuzu Twitter Sayfası
  grubumuza da katılabilirsiniz...             'dan da takip edebilirsiniz...
   

  6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com
        FaRkLaR Kılavuzu
        GösterGe Bilişim ve İnternet Hizmetleri

  Yenilikler ve Duyurular | Desteğiniz Lüt(û)fen!!!