FaRkLaR KILAVUZU/"SOZLUGU"!!! - OB... - OZ...


OB... - OZ...
İLE BAŞLAYAN SÖZCÜKLERDE

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!! )| OB... |

OB... ile başlayan FaRkLaR...
( 1 FaRk, 2 katkı )


- OBRİGADO[Lat.] ile OBRİGADA[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8713 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Teşekkür ederim. İLE Teşekkür ederim. )
( Brezilya'lı bayların kullanımı. İLE Brezilya'lı bayanların kullanımı. )


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| OC... |

OC... ile başlayan FaRkLaR...
( 2 FaRk, 2 katkı )


- OCAĞI SÖNDÜRMEK yerine OCAĞI DİNLENDİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20981 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OCAĞI YAKMAK yerine OCAĞI UYANDIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20982 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| OD... |

OD... ile başlayan FaRkLaR...
( 1 FaRk, 1 katkı )


- ODEON[Fr.] ile ODİTORYUM[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38906 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eski Yunan'da, müzisyenlerin konser verdiği, basamaklı yer. İLE Dinleme salonu. )


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| OF... |

OF... ile başlayan FaRkLaR...
( 1 FaRk, 1 katkı )


- OFFEROR ile OFFEREE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50317 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İcapçı. İLE Kabulcü. )


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| OG... |

OG... ile başlayan FaRkLaR...
( 0 FaRk, 0 katkı )Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| OH... |

OH... ile başlayan FaRkLaR...
( 0 FaRk, 0 katkı )Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| OJ... |

OJ... ile başlayan FaRkLaR...
( 0 FaRk, 0 katkı )Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| OK... |

OK... ile başlayan FaRkLaR...
( 6 FaRk, 9 katkı )


- OKB ile/<> OKKB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49674 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Obsesif-Kompulsif Bozukluk İLE Obsesif-Kompulsif Kişilik Bozukluğu )
( Kaygı bozukluğu biçimi. İLE/<> Kişilik bozukluğu biçimi. )
( Belirtilerin şiddeti, zamanla değişir. İLE/<> Belirtiler, aynı kalmaya eğilimlidir. )
( Kolaylıkla tespit edilebilir. İLE/<> Kolaylıkla tanımlanamaz. )

- OKSİT[Fr. < Yun.] ile OKSİLİT[Fr. < Yun.] ile ONEJİT[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38918 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Oksijenli bir öğe ya da kökle bileşmesiyle oluşan madde. İLE Suyla birleştirğinde, oksijen açığa çıkaran, bileşiminde nikel ve bakır tozları bulunan, sodyum ve potasyum peroksit. İLE Hidratlı doğal oksit. )

- OKTAN[Fr.] ile OKTANT[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38921 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Petrolde bulunan, renksiz, sıvı durumunda olan hidrokarbon. İLE Yıldızların yüksekliğini ve açı uzaklığını gözlemeye yarayan araç. )


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| OL... |

OL... ile başlayan FaRkLaR...
( 58 FaRk, 69 katkı )


- OLABİLECEKLER ile/ve/||/<>/>/< OLMASI GEREKENLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44469 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLABİLİR ile OLABİLEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3626 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLABİLMEMELERİ değil OLAMAMALARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11843 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLAN OLMALIYDI ile/ve OLACAK OLAN OLUR ile/ve (O HALDE) OLAN OLUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3086 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLAN/DAN ile/ve OLMAYAN/DAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32065 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kâr. İLE/VE Yarar. )

- OLAN ile/ve/||/<>/>< OL(MA)MASI GEREKEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34962 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| OM... |

OM... ile başlayan FaRkLaR...
( 4 FaRk, 4 katkı )


- OM ile OM/OHM[Alm.] ile OM/AUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38928 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kemiklerin toparlak ucu. İLE Elektrik direnç birimi. İLE Uzakdoğu öğretilerinde adı geçen, doğaya ve bütünlüğe yakın ve yaklaşılabilen, meditasyonlar sırasında kullanılan ses/selen. )

- OMUR ile/ve/<> OMURİLİK/MURDARİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5297 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Omurgayı oluşturan kemiklerden her biri. İçinden omurilik geçebilsin diye ortasında delik olan bir kemik parçası. İLE/VE/<> Omurga içinde bulunan boşluk boyunca uzanan, bozmadde ve akmaddeden oluşan, sinirsel doku. )

- OMURGA STRES KIRIĞI(SPONDILOLIZIS) ile/ve/<> OMURGA KAYMASI(SPONDİLOLİSTEZİS)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31460 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( http://www.ahmetalanay.com/omurga-hastaliklari.28.omurga-stres-kirigi-spondilolizis-ve-omurga-kaymasi-spondilolistezis.aspx )

- OMURGALILAR ile/ve OMURGASIZLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21964 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| ON... |

ON... ile başlayan FaRkLaR...
( 12 FaRk, 14 katkı )


- ON A RECIPROCAL BASIS and ON AN EQUITABLE BASIS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50337 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karşılıklılık temelinde. VE Hakkaniyet temelinde. )

- ONA AİT ile/ve/değil/yerine ONUN ÜZERİNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29857 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ONA BAKMAK ile/değil/yerine ONUNLA BAKMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28083 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ONDA "VAR OLMAK" ile/ve/değil/yerine/||/<> ONUNLA "VAR OLMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35096 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ONLAR GİBİ OLMAK ile ONLARDAN OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19656 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ONMAK/ONAR ile/ve/||/<> ONAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38935 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Daha iyi bir duruma girmek, salah bulmak. | Eksiği kalmayıp gönül ferahlığına ermek, mutlu olmak. | Sayrılıktan, dertten kurtulmak, şifa bulmak, felâh bulmak, iflâh olmak. İLE Uygun bulma. )


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| OP... |

OP... ile başlayan FaRkLaR...
( 2 FaRk, 585 katkı )


- OPAL[Sans. < UPALA] ile OPAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38940 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Silis grubundan, değerli bir mineral. [Silisin, hidratlı ve jelatinli tüm türlerini kapsar.] İLE İnce, düzgün dokunmuş pamuklu kumaş. )

- OPAL[Sans.] ile OPALİN[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38941 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Opali andıran, camdan yapılmış vazo, kupa gibi nesnelere verilen ad. )


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| IR... |

IR... ile başlayan FaRkLaR...
( 18 FaRk, 19 katkı )


- ORAN ile/ve/<> ORANTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1179 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ORANTISIZ GÜÇ ile/ve/||/<> ORANTISIZ HOŞGÖRÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48951 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ORANTISIZ ŞİDDET ve/<> ORANTISIZ GÜÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32068 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ORGANEL ile/ve/> ORGAN ile/ve/> ORGANİZMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3411 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ORGANTİN[Fr.] ile ORGANZE[İt.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38948 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Seyrek dokunmuş, ince, sert bir kumaş. | Bu kumaştan yapılmış olan. İLE Keten iplikle dokunmuş, tülbent inceliğinde, bir çeşit kolalı kumaş. | Bu kumaştan yapılmış olan. )

- ORTA CAMİ ile ORTAKÖY CAMİSİ / MECİDİYE CAMİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16550 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fatih'te, Sofular semtinde, Et Meydanı'ndadır. İLE Ortaköy'de, iskele yanındadır. )


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| OS... |

OS... ile başlayan FaRkLaR...
( 1 FaRk, 1 katkı )


- OSMANLI İMPARATORLUĞU değil OSMANLI DEVLETİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16310 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Avrupa'lıların sonradan yüklediği bir tanımdır. Osmanlı, hiçbir zaman "imparatorluk" olmamıştır! [insanı, hak ve hukuku hiçe saymak gibi bir tutumu yoktur] )


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| OT... |

OT... ile başlayan FaRkLaR...
( 6 FaRk, 6 katkı )


- OTARŞİ/OTOKRASİ[Yun. AUTOS: Kendi. | KRATOS: Erk.] ile/değil/yerine/>< OTARSİ[Fr. < Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38970 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hükümdarın, tüm siyasal erki elinde bulundurduğu yönetim biçimi. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Ekonomik alanda, kendi kendine yeterli olmaya yönelen bir ülkenin yönetim biçimi. )

- OTİSTİK değil OTİZMLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6349 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OTOBAN yerine OTOYOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11413 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OTOBÜS DURAKLARINI OTOBÜS NUMARALARINI/HATLARINI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14179 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OTOGAR ile OTOKAR[Fr. < Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38972 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kentlerarası çalışan motorulu taşıtların, yolcularını aldıkları ve indirdikleri yer, garaj. İLE Toplu ya da turistik geziler için yapılmış büyük otobüs. )

- OTURUM ile OTURUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38978 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir meclis ya da kurulun, çözümlenmesi ve/veya çözülmesi gereken sorunları görüşüp tartışmak üzere yaptığı toplantı, celse. | Yasama meclislerinin birleşimlerinden her biri. İLE Oturma eylemi ya da biçimi. )


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| OV... |

OV... ile başlayan FaRkLaR...
( 4 FaRk, 5 katkı )


- OVUM[Fr. < Yun.] ile/değil/<> OVOGON[Fr. < Yun. ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38979 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yumurta. İLE/DEĞİL/<> İlkel bitkilerde, dişillik gözesi. )
( OVOGON DAĞARCIĞI: Çiçeksiz bitkilerin çoğunda, üreme örgenlerini barındıran boşluk. )

- OVUM[Fr. < Yun.] ile OVOLİT[Fr. < Yun. OVUM: Yumurta. | LITHOS: Taş. ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38980 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yumurta. İLE İç içe mineral kabuklardan oluşan balık yumurtası biçiminde kalker. )

- OVÜL, TOHUM TASLAĞI, YUMURTACIK = MÜVEYZENE = OVULE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13317 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OVÜLLER, TOHUM TASLAKLARI = MÜVEYZENÂT = OVULES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13318 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| OY... |

OY... ile başlayan FaRkLaR...
( 7 FaRk, 7 katkı )


- OY ÇOKLUĞU ile/ve/değil/yerine OY BİRLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/539 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aptal, bir oylamanın, sonucunun, "Oy çokluğu" ile alınmasına sevinir. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Abdal, "Oy birliği" ile alınmasını bekler/ister. )

- OYMA ile OYLUMLAMA/MODELAJ[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38983 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir nesnenin yüzeyini, özel araçlarla oyarak ya da delerek, türlü biçimler verme. | Oyularak yapılan süsleme. | Oyularak yapılmış olan. İLE Resim ve yontu sanatında, öğelere oylum duygusu ve biçim verme işi. )

- OYMAK ile/ve OYALAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14161 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OYMAK ile OYMAK ile OYMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38984 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Keskin, sivri uclu bir nesneyle bir şeyi yontarak, kazıyarak ya da delerek çukur oluşturmak. | Kumaş gibi bir şeyi, girintili bir biçimde kesmek. İLE Dil ve kültür yönünden büyük bir türdeşlik gösteren, birçok boydan oluşan, yapısındaki aileler arasında, toplum, ekonomi, din, kan ya da evlilik bağları bulunan, göçebe ya da yerleşik nitelikteki topluluk, aşiret. İLE İzcilikte, küçük birlik. İLE Hemen hemen aynı tür yıldızlardan oluşmuş, Samanyolu'nun seyrek yapılı genç kümelerinden her biri. )

- OYNAMAZ EKLEM ile/ve AZ OYNAR EKLEM ile/ve OYNAR EKLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5429 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OYUNCAK MÜZESİ ve/||/<> OYUN MÜZESİ ve/||/<> MASAL MÜZESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35761 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Göztepe'de. VE/||/<> Ataşehir'de, Mimar Sinan Parkı'nda. VE/||/<> İleride. )


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| OZ... |

OZ... ile başlayan FaRkLaR...
( 0 FaRk, 0 katkı )Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

 
 

Bu sayfanın genişletilmiş içeriği için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this page!... )

Kullanıcı Adı / Username


Şifre / Password
 • Yeni Üyeliğinizi/Katılımınızı başlatmak için burayı tıklayınız...
  ( Click here to start your membership/participation... )
 • Bu sayfa 01 Ocak 2019 itibariyle 36 kez incelenmiş/okunmuştur.

   

   

  FaRkLaR Kılavuzu Facebook Grubu             FaRkLaR Kılavuzu Twitter Sayfası
  grubumuza da katılabilirsiniz...             'dan da takip edebilirsiniz...
   

  6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com
        FaRkLaR Kılavuzu
        GösterGe Bilişim ve İnternet Hizmetleri

  Yenilikler ve Duyurular | Desteğiniz Lüt(û)fen!!!