FaRkLaR KILAVUZU/"SOZLUGU"!!!"


MADDE/NESNE/KAVRAMLAR'DA

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!! )

 Doğrudan, bu bölüm/sayfa içeriğinde
arama yapmak için...

( Klavyenizde "Ctrl + F" tuşlarıyla[önce "Ctrl" tuşu ve basılı tutarken "F" tuşuna basarak] ve/veya(^/v) fareyle[mouse] sol üst köşedeki "Düzenle/Edit" kısmında "Bul/Find"'ı tıklayarak aradığınız sözcüğü yazarak aramanızı yapabilirsiniz. )
* ( Windows için geçerlidir. )
* ( Linux ve Macintosh kullanıcıları nasıl arama yapacaklarını biliyorlardır. )AÇIKLAMALAR/ÖNSÖZ
[Mutlaka okuyunuz!!!]

 

- Bazı sözcüklerin hem sözlüklerdeki karşılığına/anlamına da yer verilmekte, bazılarına da özellikle yer vermeyip psikolojik, felsefi, bilimsel, sanatsal, göreceli, pratik, belirli bir sınırlılık ve yaklaşımlardan/açıklamalardan yararlanılarak parantezler açılmıştır.

- Bu çalışmada, başlıkların altlarındaki bilgilere/açıklamalara (parantezlere), kişilerin kendilerinin düşünmelerine/değerlendirmelerine fırsat verebilme amacıyla ve özellikle pek fazla yer verilmemektedir. Zihinlerce/kişilerce uygun bulunmayabilecek bilgiler/parantezler gözardı edilebilir.
[ ( ) Parantez içinde yer verilmelerinin nedeni de budur! ]
[ Kavramların yanında bulunan ( ) parantezler ek bilgi ya da açıklama olarak, [] köşeli parantezler ise ayrıntı/teknik bilgi vermek üzere kullanılmıştır. ]

- Bazı/birçok sözcüğe özellikle/bilerek/belirli bir bilinçle/yaklaşımla yer verilmemiştir. Hayır! / Evet!

- Bu çalışmada, birçok sözcüğün/kavramın altında bazen "açıklama/ları" bulunmakta, bazen -özellikle ve çeşitli nedenlerden dolayı- bulunmamaktadır.

- Bazı başlıkların altına, veri/bilgi girmemizin çeşitli nedenlerinden biri ise ulaşım/erişim kolaylığı sağlamak üzere hazır veri/bilgi karşılıklarını sunmak ve dil/sözlük çalışmalarının yeterince ilgi görmemesinden dolayı maddî[üyelik ya da bağış] desteğinize/katkılarınıza başvurarak gelişmek üzeredir! [Dolayısıyla sizin de FaRkLaR Kılavuzu'na destek olabilmek amacıyla üyeliğinizi şimdi başlatmanızı dileriz! Teşekkürler!] )

- Bu çalışmanın sözlük olarak algılanmamasını/kullanılmamasını da sağlamak amacıyla ve özellikle ":"[iki nokta üst üste] ya da "...dır!" şeklinde belirtilmemiştir!

- Bu çalışmada, başlıkların [kavram ya da olguların] ne olduklarından çok, ne olmadıklarına işaret etme çabası güdülmektedir. [Bir DEĞİL!'leme çalışması olarak değerlendirilmelidir!]

- Bu çalışmada bulunan tüm karşılaştırmaların/belirtmelerin tanımlan(a)mayan, sözcük olarak karşılığı/adı tam olarak oluşturul(a)mamış, fakat zihinlerimizde karşılığı bulunan/bulunabilen "3." anlamları ve/veya ara anlamları düşünülebilir.

- Bu kılavuz/sözlük, dil(d)e/kavramlar(d)a/sözcükler(d)e ilginizin daha da artması ve sözlük/ahit kullanımını artırmayı amaçlamaktadır.

- İngilizce'ye ve öteki dillere yer verme nedenimiz, öteki dillerle karşılaştırmalı yaklaşımla bir bilince sahip olmanıza aracı/yardımcı olabilmektir.

- Zamanla buradaki birçok sözcüğün etimolojik derinliklerine ve öbür dillerdeki karşılıklarına da yer verilecektir.(Bu konuda her türlü destek ^v(ve/veya) katkınızı görmekten mutluluk duyarız!)

- Bu kılavuzdaki bilgiler, SDP(Sinir Dili Programlası)(NLP) üzerine kılavuzluk edebilir.

- Bu kılavuz, soru sorma/sorgulama, yoğun/derin düşünme aracı/vesilesi olarak kullanılabilir.

- Bu kılavuz/sözlük üzerine olan tüm katkı/destek/uyarı/yorum ve önerilerinizi görmek ve değerlendirmekten mutluluk duyarız! Ayrıca burayı tıklayarak, dille ve buradaki içerikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz kişilere tavsiye edebilirsiniz."... ile/ve/değil/yerine ..."
[bağlaçların kullanımı/okunuşu...]

- Kavramların aralarında kullanılan/bulunan
"... ile/ve/değil/yerine ..."
bağlaçları, ilgili satırı 2/3/4 kez ve ayrı ayrı şekilde okumanız ve satırları tekrarlamamak içindir.
( - UCLAR ile FARKLAR [karıştırılmamalı!]
- UCLAR ve FARKLAR [ayrı olmalarının yanısıra birlikte de düşünülebilir/kullanılabilir!]
- UCLAR değil FARKLAR [dır!]
- UCLAR yerine FARKLAR [düşünülmeli/kullanılmalıdır!] )... ile ...
[ÖNCESİ | SONRASI]

- Sözcükleri dizerken ya da "... ile" öncesiyle "ile ..." sonrası arasında bir öncelik/fark/özellik/tercih/vurgu yoktur. Her ikisini de kesinlikle birbirine karıştırmamak, her ikisinin de derinliğine/önemine ve ciddiyetine yer/destek verilmesi gerekmektedir.

- Belirlemelerin/karşılaştırmaların daha da oturması/derinleşmesi için, "ile"den sonraki sözcüğün yanına tekrar "ile"den önceki sözcüğü düşünerek/koyarak değerlendiriniz.
( "- KATI ile SIVI " ise "- KATI ile SIVI (ile KATI )" gibi. )

EN SON YAPILMIŞ OLAN EKLEMELER
[ 06 Kasım - 12 Aralık 2017 arasında... ]

  

Bugün [12 Aralık 2017] itibariyle
Nesneler bölümüne yapılmış olan eklemeler aşağıdaki gibidir.
[ 06 Kasım - 12 Aralık 2017 arasında... ]
( 9 yeni ekleme, 3 katkı )


-@ MALZEME[Ar.] değil/yerine/= GEREÇ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Kasım | 14:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48365 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EKSİNTİ/FİRE ile/ve/<> PAÇAVRA
[ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Kasım | 10:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SİYAH ile ANTRASİT
[ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Kasım | 09:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48358 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ERİME ile/ve/değil/<> DAĞILMA
[ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Kasım | 12:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48342 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PUL ile/değil İNCE VİDA
[ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Kasım | 10:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48335 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GÖÇME ile GÖÇÜRME
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Kasım | 12:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48295 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SÜRMEK ile SÜRTMEK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Kasım | 12:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48294 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KARTON ile PASPARTU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Kasım | 13:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14775 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Çerçeve şeklinde kesilmiş, ortası boş mukavva/karton. )

-@ SOYUT ile SOMUT
[ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Kasım | 22:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2295 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Soyut, AKIL'ın alanıdır. Varlık-Yokluk, Birlik-Çokluk gibi kavramlardır soyut olanlar. İLE İlkesine/yasasına göre işleyen olgu. | Duyunun kavramlaştırılması. | Kavram çiftleri arasındaki ilişki. )
( BAZI SOYUTLAR:
* AHLÂK
* CEBİR
* MÛSİKÎ
* METAFİZİK )
( Saltık(mutlak). İLE Göreli. )
  


 

 

- NESNE: NE İSE NE
( NESNE: Bilgiye konu olan herşey. )
( Bir nesnenin bilinci kendisidir. )
( Nesne, işi ve işleviyle tanımlanır. )
( İncelemek, araştırmak amacıyla seçilen bir varolan'ın, dikkatin odağı kılınan. )
( CEMÂDAT: NESNELER )
( [Fars.] BERMÛDE )

- NESNE:
( * TEKTİR
* DÜZENLİDİR
* SÜREKLİDİR
* TÜRDEŞTİR )

- NESNENİN KENDİ ile/ve/değil AYRILMIŞ/UZAKLAŞMIŞ OLMASI

- NESNELER ile/ve NESNELERİN İLİŞKİLERİ ile/ve DEĞERLERİ

- DOĞA NESNELERİ ile/ve/değil KÜLTÜR NESNELERİ

- NESNE ile/ve/değil SİMGE

- NESNE ile/ve/<> İNSAN

( Nesneyi bilmek, nesnenin aynasında kendini bilmektir. )

- NESNE ile/ve TANIM ile/ve KAVRAM

- NESNE ile/ve VERİ/MA'LÛMÂT

- NESNE ile/ve/değil NİMET

- MADDE
: UZANAN(YER KAPLAYAN) | Sürekli gözlemlenebilen, çözümlemeye açık olan temel birimler.

- CİSM-İ TABİİ ile CİSM-İ TÂLÎMÎ
( Doğal cisim. İLE Matematiksel cisim. )
( Tüm cisimler ya devim ya da dinginliktedir. )
( Cisimler birbirlerinden tözde değil fakat devim ve dinginlikte ayrılırlar. )
( Cisimlerin etkileşimleri doğalarına bağlıdır. )

- ŞEY/EŞYA[çoğulu] ile/ve "DIŞ DÜNYA"

- KULLANIM DEĞERİ ile/ve/değil DEĞİŞİM DEĞERİ

- KİŞİSEL MÜLK ile/ve/değil/yerine VAKIF MÜLKÜ

- MÜBÂYÂ-I EŞYÂ ile NEFY-İ MÜLK ile HİBE

- ALOTROPİ
: Ayrı biçimlenme.

- NOKTA ve/> ÇİZGİ

- DESEN ile/ve DAİRE/GEOMETRİ/NESNE

( NOKTA-ÇİZGİ ile/ve NOKTA-ALAN )

- YÜZEY ile/ve DÜZLEM
( Derinlik varsa. İLE En ve boydan oluşuyorsa. )
( Şeklin parçası olarak yorumlanması ile. İLE/VE Sonsuz. )
( SURFACE with/and PLANE )

- YALIN CİSİM ile/ve BİLEŞİK CİSİM
( [Lat.] CORPORA SIMPLICISSIMA cum/et CORPORA COMPOSITA )

- EBAD ile/ve/<> CİSİM

- YAZININ KALICILIĞI ile/ve TAŞIN KALICILIĞI

- TARİH değil SÜREÇ

( Nesnelerin tarihi olmaz, süreci olur. )

- TEREKE DEFTERLERİ ile/ve/değil MUHÂLEFÂT DEFTERLERİ

- ÖNCESİ-SONRASI: TEKERLEK ve YELKEN ve YAZI

- AIRBUS A320 ile BOEING 747
 - HAMMADDE ile ÜRÜN

- HAMMADDE ile SERMAYE

- MALZEME ile/ve VERİ

- KÜRE ile/ve KÜME

- ÜRÜN ile/ve/> DİZGESELLİK

- ARAÇ ile/ve GEREÇ

- ARAÇ ile AYGIT

- KATI ile SIVI

( SOLIDS with LIQUIDS )

- KATI ile/ve/değil YOĞUN
( [not] SOLIDS with/and DENSE )

- YOĞUNLAŞMA ile/ve/<> SEYRELME
( [Ar.] TEKÂSÜF[< KESÂFET] ile/ve TAHALLÜL[< HALL | çoğ. TAHALLÜLÂT][: Hallolma, parçaları birbirinden ayrılma. | [kimya] Ayrışma. ] )

- TAHALLÜL[< HALEL | çoğ. TAHALLÜLÂT] ile/değil TAHALLÜL[< HALL | çoğ. TAHALLÜLÂT]
( Bozulma, halel bulma. | Ekşime, sirkeleşme. | Araya girme. İLE Hallolma, parçaları birbirinden ayrılma. | [kimya] Ayrışma. )
( [ile] TAHALHUL[< HALHAL]: Ayağa bilezik/halhal takma. | Hava cereyânı olması. | Bir nesnenin, hacminin kabarıp şişmesi. )

- KARIŞIMLAR('I) ile/ve BİLEŞİMLER('İ)
( MIXTURES with/and COMPOSITIONS )

- KARIŞIM ile/ve/değil ALAŞIM
( [not] MIXTURE with/and ALLOY )

- KARIŞTIRMAK ile/ve ÇALKALAMAK
( TO MIX with/and TO SHAKE )

- KOROZYON ile/ve ENTROPİ/ENTROPY[ing.]

- OKSİTLENME/OKSİDASYON ile KOROZYON

- DEVİNİM ile DEVİR

( Organik. İLE Mekanik. )

- STEREOSCOPY: Nesnelerin üç boyutlu görünüşü.

- DÜZEN ile DÜZENEK

- KUKLA ile/ve ROBOT

- YASSI ile YATIK

- ALNAÇ/CEPHE
: Bir şeyin ön tarafı/yüzü.

- EV ile/ve HANE

- BARAKA ile IGLOO/APUTIAK

( ... İLE Eskimoların kar ve buzdan yaptıkları ev. )

- EŞYA ile ZIMBIRTI

- MÜZEDEKİ EŞYANIN: ÖZELLİĞİ OLMASI ile/ve KULLANIM DEĞERİNİ KAYBETMİŞ OLMASI

- NAHIL
[Ar. < NAHL]: Anıtsal süs. Gümüş ya da mumdan yapılarak gelinlerin önünde götürülmesi ve sonra gelin odasına konulması zamanında âdet olan süs ağacı. | Hurma ağacı.

- AVADANLIK: Alet takımı.

- MİNİK ile UFAK
( TINY wiht SMALL )

- BÜYÜK/KÜÇÜK ile ETKİSİ
( Küçük büyür, büyük ölür. )
( ARTAL[Ar.]: Benzerlerinden çok daha iri olan. )

- KÜÇÜK ile GÜDÜK

- BÜYÜK ile GENİŞ

- BÜYÜK/LÜK ile/ve/değil BÜTÜN/LÜK

( Parçalar arasındadır. DEĞİL Küçüğü olmayan büyük(lük)tür. )
( Büyük, küçülebilendir. )
( Büyüğün büyüklüğü, küçüğünü düşünmesindedir, sevmesindedir. )
( Ne kadar seviyor ve düşünüyorsa o kadar büyüktür. )
( İnsan maneviyette büyümezse, isterse 500 yıl yaşasın, yine çocuktur. )
( Yaşayanın değil, düşünenin ve anlayanın yaşı büyüktür. )
( Büyük, küçüğü sevmeye memurdur. )

- BÜTÜN ile/ve/değil/<> PARÇA
( [Fars.] ... ile/ve/değil/<> BERH: Parça, az şey, hisse, nasip. | Su birikintisi. | Şimşek. | Yaş odunun yanarken çıkardığı yaşlık. | Balık. )
( Bir kavramın bireylerinin toplamı bütünü vermez. )
( Bütün, parçaların toplamından daha fazla birşeydir. )

- "GÖRÜNTÜSÜ" ile/ve/değil/yerine İŞLEVSELLİĞİ

- GEREKSİNİM ile/ve/<> İŞE YARARLIK

- ASİMETRİ ile/değil YAMUKLUK

- PERVERDE
[Fars.]: Beslenmiş, terbiye edilip yetiştirilmiş, büyütülmüş. | Besili. | Üzüm şırasından yapılan bir çeşit tatlı

- LENDUHA: Çok iri ve kaba şey.

- UYARI ile DERECESİ

- +/- ile/ve </>

- Terazi İLE terazi

( Burç. İLE Ölçme/tartma aleti. )

- [Fars.] PELE ile PELLE
( Terazi kefesi. | Merdiven basamağı. | Çark dişi. İLE Pele. | Derece. | Merdiven basamağı. )

- TERAZİ ile KABBÂN[Ar.] (< KEPAN[Fars.])
( ... İLE Büyük terazi. )

- SU TERAZİSİ ile HORTUM TERAZİSİ
( Açı ölçer. İLE Eğim/düzlük ölçer. )

- MİKTAR/MİKDAR ile ADET
( Geometrik (büyüklük). [Atomik değildir.] [Sürekli parçalara ayrıldığından dolayı] İLE Aritmetik. )

- TANE ile/değil DANE

- KİLO HESABI ile TANE HESABI

- ALIŞVERİŞ/TİCARET ile/ve DEĞİŞTOKUŞ/TAKAS/TRAMPA
[İt.]
( [Ar.] ŞİRÂUN ile/ve BEY'-İ MUKAYAZA, RÜKN'ÜL BEY )
( TRADE with/and BARTER )
( ABRA: Değiştokuşta üste verilen. )

- DOĞAL FİYAT ile/ve PİYASA FİYATI

- FİYAT ile/ve ÖNEM

- FİYAT ile/ve ÜCRET

- ETİKET ile PETEKA

( ... İLE Eşya üzerine ve kumaş topları arasına konulan fiyat etiketi. )

- KENDİ FİYATINI VERMEK ile KANDIRMAK/"KAZIKLAMAK"

- ÇARŞI ile PAZAR

- PİYASA ile PAZAR

- BİT PAZARI değil BAT(HIZLI/ANİDEN) PAZARI

- GALERİ ile FUAR

- PAZAR ile AKŞAM PAZARI

- TOPTAN ile PERAKENDE

- TOPTAN ile SPOT

- İRSALİYE ile FATURA

- FATURA ile İRSALİYELİ FATURA

- MAL ALMAK ile MAL ÇEKMEK

- 0 ile/ve 2. EL

- KULLANILMIŞ ile/ve İKİNCİ(2.) EL

- 2. EL ile ÇALINTI

- ÇALINTI ile/değil ALINTI

- ELEKTRONİK ile ÇALINTI

- DİNLEME CİHAZI ile/değil KAYIT CİHAZI

- BRÜT ÜCRET ile/ve NET ÜCRET

- PAZARLIK PAYI ile/ve/değil/yerine İNDİRİM PAYI

- İNDİRİM/ISKONTO[İt.][İSKONTO değil!] ile/ve/değil/yerine "İYİLEŞTİRME"

- KOMİSYON ile RÜŞVET

( COMMISION with BRIBE )

- HEDİYE ile RÜŞVET
( PRESENT with BRIBE )

- YOLSUZLUK ve RÜŞVET
( [Ar.] İRTİKÂB ve İRTİŞÂ'[< RİŞVET] )

- PAKET ile AMBALAJ

- YAPMA/YAPAY ile SAHTE/ÇAKMA[argo]

- PÖRSÜME ile KOFLUK

- BOZMAK ile DEĞİŞTİRMEK

( Tahrife, tarif gerekmez. )

- YAPIŞMAK ile SİNMEK

- SIZAN ile TAŞAN

- SIZAN ile/ve/değil SÜZÜLEN

- TAŞMA ile/ve BULAŞMA

- TARAMA ile SÜPÜRME

- DARALTMA ile SIKIŞTIRMA

- SIKIŞTIRMAK ile BASTIRMAK

- SIKIŞTIRMAK ile PAKETLEMEK

- SIKIŞMA ile/ve BÜZÜŞME

- YIPRATMAK ile ZEDELEMEK

- ÖRSELEMEK ile TIRMALAMAK

- SIKMAK ile/ve EZMEK

- BASKI ile/ve BASINÇ

( Tek bir yönden. İLE/VE Her yönden. )
( Baskı yapan şeyi/nesneyi gösterir/düşündürür. İLE/VE Baskı olunan şeyi/nesneyi/durumu gösterir/düşündürür. )

- ZAR ile PERDE

- KILIF ile KAP

- KAP ile MAHRA

( ... İLE/VE Üzüm taşımada kullanılan kap. )

- KOVA ile/ve KÜLEK
( ... İLE/VE Tahta kova. )

- AYRAÇ ile/ve MİKLEB
( ... İLE/VE Eski ciltli kitapların kapaklarında sabit bulunan ayraç. )

- MURAKKÂ ile MURAKKÂ
( Kağıtların üst üste yapıştırılıp mukavva kalınlığına getirilmesi. İLE Dervişlerin giydiği yamalı hırka. )
( Hattatların meşknâmesi. Bir kâğıt üzerine karışık olarak yazılan yazılar. )

- ESER ile KİTAP
( [Sansk.] ... ile PİTAKA )

- ESER ile/ve İŞÂRET

- TERCÜME ile/ve/<>/değil/yerine TE'LİF

- ÂBİDE ile NUMÛNE

- KLÂSİK KİTAP ile DERS KİTABI

- DERGİ ile/ve KİTAP DERGİ

( MEVKUTE: Süreli yayın. )

- KİTAP ile SUBARA
( ... İLE Osmanlılar'da okul kitaplarına verilen genel ad. )

- KİTAP ile/ve/değil RİSÂLE
( ... İLE/VE/DEĞİL Kısa yazılmış küçük kitap. )

- KİTAP ile/ve/değil TOMAR

- FERMAN ile/ve/değil TOMAR

- FERMAN ile/değil MENŞÛR

( ... İLE/DEĞİL Vezirlik ya da mareşallik rütbesi için çıkarılan ferman. )

- YAZMA ile/ve MATBÛ

- KİTÂBE
: INSCRIPTION[İng.]

- RIH[Fars.]: Yazıdaki mürekkebi kurutmak için dökülen çok ince ve renkli bir tür kum.

- SUPARA: Osmanlılar'da okul kitabı.

- ŞÎRÂZE[Fars.]: Ciltçilikte, kitap yapraklarını düzgün tutmaya yarayan ibrişimden örülmüş ince şerit.

- VASSALE: Eski kitapların onarılması.

- ANSİKLOPEDİ ile SÖZLÜK

- ESER ile/ve/değil KALINTI

- MİRAS ile/değil EMANET

( [not] INHERITANCE with DEPOSIT )

- ANSİKLOPEDİ ile/yerine INTERNET
( ENCYCLOPEDIA with INTERNET )
( INTERNET instead of ENCYCLOPEDIA )

- TELEVİZYON ile/ve/değil/yerine İNTERNET
( BİZİM ÇOCUKLARIN PUTU
KÖŞEDEKİ KARAKUTU
EHL-İ KÜFÜR ÇEKTİ ŞUTU
KALEMİZE GOL EYLEDİ )
( Gün boyunca televizyon izlesen, bir sayfa kitap okumak kadar değeri/etkisi/katkısı olmaz. )

- KAĞIT ile PAPİRUS
( PAPER with PAPYRUS )

- KALEM ile/ve DOLMA KALEM
( [Fars.] HÂME ile/ve ... )
( PENCIL with/and PEN )

- KALEM ile KAMIŞ

- İS MÜREKKEBİ ile/ve ZER/ALTIN MÜREKKEBİ

- DOSYA ile/ve KLASÖR

( FILE with/and FOLDER )

- PRİZ ile/ve FİŞ

- HEYKEL ile ANIT

( STATUE with MONUMENT )

- ANIT ve/<> KANIT

- BÜST[Fr.] ile TORS

( Yontu sanatında başı, göğsü, kimi zaman da omuzları içine alan yontu türü. İLE Gövde heykeli. )

- BÜST ile HERME

- YAPI ile ESER

- YAPI ile MİMARÎ YAPI

- TÂDİLAT ile/ve DEKORASYON

- TÂDİLAT ile/ve TAMİRAT

- MERMER'DE/HARA: AFYON ile/ve BEJ

- GRANİT ile/ve PEGMATİT/PROTOJİN

- KIRILMA ile DAĞILMA

- DAĞILMA ile/ve/değil YAYILMA

- ERİME ile YAYILMA

- SEREYANÎ ile CİVÂRÎ

- DUVARDA: KİREÇ HARÇLI ile/ve HORASAN HARÇLI

( Horasan harçlının yıkımı üç kat daha fazla maliyetlidir. )

- SABİTLEMEK ile OTURTMAK

- ÇÖZÜLME ile DAĞILMA

- SERT ile KALIN

- KALIN ile/ve GENİŞ

- SERT ile SIKI

( HARD with TIGHT )

- YUMUŞAK/NERM[Fars.] ile İNCE

- İNCELME ile BİLLURLAŞMA

- TABAKA ile BÖLÜM

- KİTLE ile KÜTLE

- DELİK ile/ve/değil/< GEDİK

- DELİK ile OYUK

- DELİK ile AÇIKLIK

- DELİK ile YARIK

- DELİK ile AYRIK

- DELİK ile ÇİZİK

- DELİK ile KESİK

- ÇEŞME ile MUSLUK/BURMA

( FOUNTAIN with TAP )- MASURA[Fars. < Yun.]: Çeşme zıvanası. | Bir akarsu ölçü birimi. )

- DEĞİRMEN ile YELDEĞİRMENİ
( MILL with WINDMILL )

- NEMLİ ile ISLAK
"( Nemlide, sıkıldığında damla akmayabilir; ıslakta ise sıkılırsa damlalar oluşur. )"

- ISLAK ile/ve YAŞ

- PORTATİF ile MOBİL

- MODEL ile KALIP

- GECEKONDU ile/ve/değil VİLLAKONDU

- KİLER ile DEPO

- MAHZEN ile DEPO

- ANTREPO(ARDİYE[Ar.]) ile DEPO

( Vergileri ödenmemiş, gümrüğe ait malların korunması için kurulan depo. İLE ... )

- KALORİFER ile RADYATÖR

- KUPÜR ile KUPUR

- MERDİVEN ile/ve BASAMAK

( [Ar.] SÜLLEM ile/ve ATEBE )
( STAIRS with/and STEP )

- BASAMAK ile ASANSÖR

- SÜTUN ile DİREK

( PILLAR with POLE )

- HATIL: Duvarı sağlamlaştırmak için konulan direkler.

- ZIVANA[Fars.]: İki ucu açık küçük boru. | Bir kilit dilinin yerleşmesi için açılmış delik.
( ZIVANADAN ÇIKMAK: Çok sinirlenmek, öfkelenmek. )

- KABLO ile TEL

- RAMA ile/ve SİCİM

- FARIL
: Keçi kılından yapılmış ip.

- KALÇETE: Örülerek yapılan ip.

- URGAN ile/ve HALAT ile/ve PALAMAR/YUNA
( Sicimlerin üç-beşinin biraraya getirilmesiyle. İLE/VE Urganların biraraya getirilmesiyle. İLE/VE Halatların biraraya getirilmesiyle. )
( Matta, Markos ve Luka İncil'lerinin, "Zengin birinin cennete gitmesi, bir devenin iğne deliğinden geçmesinden daha zordur" şeklindeki ünlü sözleri büyük olasılıkla yanlış bir çeviridir. "Kalın halat" anlamına gelen Aramca "gamta" sözcüğü, "deve" anlamına gelen "gamla" sözcüğüyle karıştırılmıştır. )
( RESEN[Fars.]: İp, urgan, halat. )

- PERMEÇE ile/ve FİLADUR
( İnce halat. İLE/VE İnce ve katranlı halat. )

- HALAT'LARDA: BRAGA/MARSPET/PATRISA ile/ve GOMANA ile/ve KANDİLİSA ile/ve İSTRUMAÇA ile/ve VARAGELE ile/ve YOMA
( Gemilerde kullanılan halat. İLE/VE Gemi demirinin bağlı olduğu halat. İLE/VE Gemideki serenleri kaldırmaya yarayan halat. İLE/VE Birbirine takılmış halat. İLE/VE Bir şeyi bir yerden başka bir yere çekmek için kullanılan halat. İLE/VE 3-4 kat kol bükülmüş halat. )

- HALAT ile/ve SART
( ... İLE/VE Hasır halat. )

- BADARNA: Halat sargısı.

- BENE[Fars.]: İnce urgan, palamar, ip.

- ÇIMA: Halat ucu.

- GOMBA: Hasır halat.

- ISKALARYA: Halat basamakları.

- LİGATURA/LİKADURA: Gemide kullanılan bir ip.

- PANYA: Kayık bağlayacak kıç ipi.

- RODA[İt.]: Düzgün sarılmış halat yumağı.

- SAVLA: Gemide kullanılan ince ip.

- VARAGELE: Bir şeyi bir yerden başka bir yere çekmek için kullanılan halat.

- AVİZE ile LAMBA
( CHANDELIER with LAMP )

- LAMBA ile FENER
( LAMP with LANTERN )

- LAMBA ile STROBOSKOP

- LAMBA ile IŞIK

( [Yun.] GLAUKOS ve KYANOS: Işığın ve karanlığın göreli yoğunluğunu ifade etmek için kullanılırdı. )

- ŞA'ŞAA: Parlaklık, parlama. | Gösteriş, yaldız.

- ANA KAYNAKLAR ile/ve İKİNCİL KAYNAKLAR
( Petrol, Doğalgaz, Uranyum. İLE/VE Güneş, akarsu, rüzgâr, jeotermal, hidrojen. )

- PETROL ile/ve AĞIR PETROL
( Kendiliğinden.[yüzeye nisptene yakın derinlikten] İLE/VE 300 ºC buhar basıncıyla.[en az 1000 - 2000 metreden] )

- MEŞE ile MEŞE
( Misket. İLE Ağaç. )

- BONCUK ile İNCİ
( [Ar.] ... ile LÜ'LÜ', DÜRR )
( İnciyi kuyumcuya götürmek gerek, semerciye götürürsen takar bir yere, boncuk diye. )
( BEAD with PEARL )

- SEDEF ile İNCİ
( MOTHER OF PEARL with PEARL )

- İNCİ ile/ve AZRA
( ... İLE/VE Delinmemiş inci. )

- KÜPE ile/ve/değil MENGUŞ

- SERTİFİKA ile DİPLOMA

- SERTİFİKA ile BRÖVE

- ULUSAL STANDARTLAR ile/ve ULUSLARARASI STANDARTLAR ile/ve AVRUPA STANDARTLARI

( British Standards | Published Documents İLE/VE
ISO Standartları | IEC Standartları | Kamuya Açık Özellikler - Publicly Available Specification (ISO/PAS, IEC/PAS)
Teknik Spesifikasyonlar - Technical Specification (ISO/TS, IEC/TS)
Teknik Raporlar - Technical Report (ISO/TR, IEC/TR) İLE/VE
CEN | CENELEC | ETSI | ECISS | AECMA )

- ANTEN ile/ve UYDU ANTENİ

- KOYU ile DOLGUN

- KIYAFET ile/ve KOSTÜM

- SMOKİN ile FRAG

( İkisi de siyah(çok nadir beyaz ve/veya tonları), papyon takmak gerekir. Kuyruğu olan Frag'dır. Çok özel davetlerde(resepsiyon)/kutlamalarda kullanılır. )

- ŞAPKA ile KASKET

- ŞAPKA ile KEP

- ŞAPKA ile RELÖVE

( ... İLE Kenarı yüksek şapka. )

- KALPAK ile/ve PAPAK
( ... İLE/VE Uzun tüylü kalpak. )

- KALPAK ile/ve ŞUBARA

- FES ÇEŞİTLERİ ile/ve KAVUK ÇEŞİTLERİ

( * AZİZİYE
* HAMİDİYE
* MECİDİYE ile/ve ... )

- SARIK ile/ve/değil KAVUK

- TAÇ ile/ve KALAK

( ... İLE/VE Gelin tacı. )

- TAÇ ile STEFANUS

- TİARA
: Papalık'ın simgesi olan üç katlı taç.

- MODİST: Şapka yapıcısı. | Moda eşyası satan.

- TUİGA[Samoa dilinde]: Baş süsü.

- HAVUT/ÇU: Osmanlı'da, deve süsleme sanatı/sanatçısı.

- ATKI ile/ve ETOL
( ... İLE/VE Uzun omuz atkısı. )

- SERÂSER[Fars.]: Altın ya da gümüş telle dokunmuş ipek kumaş.

- GÜNCEK/ŞEMSİYE ile/ve YAĞMURLUK
( [kökeni/etimolojisi] [Ar.] ŞEMS: Güneş. > ŞEMSİYYE: Güneşlik, güneşle ilgili. İLE/VE ... )

- PARDESÜ ile CÜPPE
( [Ar.] Mİ'TAF ile ... )

- BOT ile ÇİZME

- EDİK ve SOKMAN

( Kısa çizme. VE Uzun konçlu çizme. )

- DÜZ ÇİZME ile/ve/yerine KÖRÜKLÜ ÇİZME

- AYAKKABI ile AYAKAPI

( ... İLE Fener-Balat'taki kapı. )

- ÇEDİK: Bir tür ayakkabı.

- KELİK: Eski ayakkabı.

- POTİN[Fr.]: Koncu ayak bileğini örtecek kadar uzun olan, bağcıklı ya da yan tarafı lastikli ayakkabı.

- SABO[Fr.]: Genellikle birçok Avrupa ülkesinde giyilen tahta ayakkabı.

- SAYA: Ayakkabının yumuşak olan üst bölümü.

- MASKARATA: Ayakkabının üst yüzünün ön tarafında dikişle ayrılan burun bölümü.

- NALÇA: Ayakkabıların altına çakılan demir.

- KES: Jimnastik ayakkabısı.

- LOSTRA[İt.]: Ayakkabı boyama.

- TERLİK/ŞIPIDIK[argo] ile/ve PANTUFLA[Yun.]

- TERLİK ile/ve TAKUNYA

- TAKUNYA
[Yun. TAKOUNI] ile/ve NALIN[Ar.]
( Tahta terlik. İLE/VE Takunyanın yüksek olanı. )
( [kökeni/etimolojisi] Tiyatrolarda giyilen üstten bağlı tahta ayakkabı.
Anadolu Türkçesi'ne, Anadolu'da konuşulan, Rumca'dan halk söyleyişiyle geçmiştir. )
( [Lat.] SOCCULUS(< SOCCUS) cum/et ... )
( [Fr.] SANDALE DE BOIS avec/et ... )
( [İt.] ZOCCOLO con/e ... )
( [Alm.] HOLZPANTOFFEL(ağaç terlik) mit/und ... )

- KEMER ile KUŞAK

- BER-TENG
[Fars.]: At koşumunun sırt kayışı. | Cübbe ya da ferâce kuşağı. | Küçük çocuğu annesinin sırtına bağlamaya yarayan göğüs kuşağı.

- KEMER ile/ve/değil KAMBERİYE

- MAHYA
: Çatılarda iki eğik yüzeyin birleştiği bölüm.

- ATLET[Fr.] ile/ve FANİLA[İt.]
( Kolsuz. İLE/VE Kollu. )

- FANİLA ile/ve VELENSE

- KISA KOLLU ile KISA, KISA KOLLU ile OMUZ ALTI ile KOLSUZ

- GÖMLEK ile BLUZ

( CHEMISE[< KÂMİS(Ar.)] ile ... )
( [Divân şiirinde] Âşığın bağrındaki ve gövdesindeki yaralar ile kendi teni bir pîrâhen olarak düşünülür. Ayrıca sevgilinin pîrâheni aşık tarafından kıskanılır. Çünkü o, sevgiliyi sarıp kucaklamıştır. )
( [Fars.] PÎRÂHEN ile ... )

- YELEK ile/ve HIRKA

- HIRKA/BÜRDE
[Fars.] ile/ve LİBÂDE
( ... İLE/VE Kısa hırka. )

- YELEK ile CEKET

- YELEK ile JİLE

- SALTA ile SETRE

( Kısa ceket. İLE Uzun ceket. )

- PANTOLON ile ŞALVAR

- KUMAŞ PANTOLON İZİ ile KOT PANTOLON İZİ

( Kot pantolona kumaş pantolon izi yapılmaması daha yerinde olur. )

- DÜĞME ile/ve ÇITÇIT

- DÜĞME ile/ve BENDENE
[Fars.]

- [Fars.] BENDENE ile/ve BENDÎME/BENDÎNE
( Giysinin bazı yerlerine dikilen düğme, kopça. İLE/VE Düğme, ilik. | Giysi yakasına ve kollarına açılan ufak delik. )

- DÜĞME ile KOPÇA

- ÇITÇIT ile/ve FERMUAR

- DİKİŞ ile TEYEL

( [Fars.] BAHYE [BAHYE-ZEN: Terzi.] )

- ELİFİYE-ELÎFÎ: Kıç kısmında şalvar benzeri bollaşan bir çeşit pantolon.

- GERGEF[Fars.]: Üzerine kumaş gerilerek nakış işlemeye yarar, çoğu dikdörtgen biçiminde olan çerçeve.

- GEYÜT: Gelinin akrabalara hediye olarak götürdüğü giysiler.

- KUMAŞ = KÂLÂ, BÂFT[Fars.] (BÂFTE: Dokunmuş.)

- BÂKEND: Renkli ipeklerle dokunmuş kumaş.

- BENDİŞ[Fars.]: Altın ve gümüş üzerine işlenilen nakış, savat.

- BENDUKÎ[Ar.]: Keten bezinin en iyisi.

- BENEK[Fars.]: Atlas zemin üzerine sırma işlemeli bir tür kumaş.

- BENG[Fars.]: Atlas zemin üzerine işlenmiş sırma çiçekli bir tür kumaş.

- BEREND[Fars.]: Nakışsız ipek kumaş.

- BİDAK[Fars.]: Don, pantolon gibi ayaktan giyilenlerin paçası.

- KALİKO: Bir tür pamuklu kumaş.

- MENEVREK: Bir tür kumaş.

- MUSLİN[Fr. < Musul kentinin adından]: Seyrek dokunmuş bir bez.

- NİLA: Bir tür Hint kumaşı.

- NİPİ: Muzağacı lifinden yapılan bez.

- ORGANTİN[Fr.]: Seyrek dokunmuş, ince, sert bir kumaş.

- ORGANZE[İt.]: İpek ya da keten iplikle dokunmuş, tülbent inceliğinde bir çeşit kolalı kumaş.

- TÂFTE[Fars.]: Tafta, düz ve donuk olan bir çeşit ipekli kumaş.

- TARAZ: Taramak. | İpek gibi düz ve parlak bir kumaşın üzerinde bulunan tel tel iplik. Dokumanın taraktan geçirilirken kopan ipliklerinden oluşan kabartılar. | (Saç için) Dağınık, biçim verilmemiş, kabarık. | Taraz sözcüğü Anadolu halk ağzında daraz biçiminde de söylenir. Bu sözcüğün kökünde daralmak, sıkılmak, dağılmak, kopmak, üşümekten tüyleri dikilmek vb. anlamlar vardır.

- TARAZLAMAK: Tezgâhtan çıkan kumaşın tarazlarını ayıklamak.

- TELES[Ar. TALLİS]: Yıpranmış, tel tel iplikleri çıkmış kumaş.

- TÜRK KIRMIZISI ile/= EDİRNE KIRMIZISI

- TORBA ile/ve ZEMBİL

( ... İLE/VE Hasırdan kulplu torba. )
( [Fars.] HEMYÂN ile/ve ... )

- ÇUVAL ile/ve TELİS/JÜT
( ... İLE/VE Bitkisel tellerden yapılmış, kaba örgülü büyük çuval. )
( JÜT[Bengal dilinden], [Lat. CORCHORUS CAPSULARIS]: Ihlamurgillerden, Hindistan ve Bangladeş'te yetişen, ip ve çuval yapımında kullanılan, liflerinden yararlanılan bir bitki. | Bu bitkinin liflerinden yapılan dokuma. )

- ROZET ile İĞNE

- İĞNE ile TOPLU İĞNE

( NEEDLE with PIN )

- İĞNE ile/değil ÇUVALDIZ[< Fars. CÜVÂL-DÛZ, BENDERZ]
( Dikim sağlayan alet. İLE/DEĞİL Çuval gibi şeyleri dikmekte kullanılan büyük iğne. )
( İğneyi başkasına, çuvaldızı kendine batıracaksın! )

- İĞNE ile KIYIK
( ... İLE Kalın yorgan iğnesi. )

- İĞNE ile BİZ
( ... İLE Meşin gibi şeyler dikilirken iğneye yol açmak için kullanılan, bir sapa çakılmış ince çivi gibi, kalın iğne. )

- YURDU: İğne deliği.

- ŞİŞ ile/ve TIĞ

- İP ile/ve İPLİK

( [Fars.] ÂVEND ile/ve RİŞTE )
( Divân şiirinde sevgilinin saçı ve canı iplik gibi düşünülür. )

- İP ile/ve SİCİM
( ... İLE/VE Keten, kenevir gibi bitkilerin liflerinden yapılan ince ip. )

- İP ile/ve TENEF/HAYTA
( ... İLE/VE Çadır ipi. )

- İP ile/ve KATKÜT
( ... İLE/VE Cerrahide/ameliyatta kullanılan ip. )

- İP ile/ve ŞİRÂZE[Fars.]
( ... İLE/VE Kitap ciltlerinin iki ucunda bulunan ve yaprakları düzenli tutan, ibrişimden örülmüş ince şerit. )

- MOHER ile LEN ile KEÇE
( %15 ile %50 ile %100 )

- ANGORA: AKRİLİK ve MOHER
( %50 ve %50 )

- AKRİLİK/ACRYLIC / OLEFIN:
( %100 POLYESTER )

- EYEF ile/ve EYER
( İp yayı. İLE/VE İnsan yayı. )
( M.Ö. 6000-8000 zamanlarının en önemli teknolojik buluşlarından biridir. İLE/VE ... )
( Yük taşımaya yarayan urganın ayrılmaz parçası olan oval iki uçlu bir aygıt. İLE/VE ... )
( Teknik özellikleri:
* Eyef olmazsa ekin sapı, budanmış bağ çubukları, okluk ve yaylık gibi çubukların yakacak için çalı çırpının taşınması neredeyse olanaksızdır. Çubukların kayıp düşmelerine engel olur.
* Eyef'te düğüm yoktur. Karda kışta düğüm donduğundan dolayı yükü boşaltamazsınız. İple bağlanmış olsa ipi kesmek zorunda kalırsınız. Bu da yapılması zor ve zahmetli olan bir malzemenin kaybıdır.
* Ağır bir yükü ikinci bir kişinin yardımına gerek kalmadan sırtınıza alabilir ve indirebilirsiniz.
* Düğüm olmadığı için yükü indirmek ve boşaltmak çok kolaydır. İpin/eyefin ucunu salıvermeniz yeterlidir.
* Yüklerin devrilmesi söz konusu olmadığı için kervanın sağlıklı akışını sağlar. Kesinti ve duraklamaya neden olmaz.
* Çalı çırpının ve insanların düzgün, tertipli bir disiplinle a noktasından b noktasına ulaşmasını sağlar.
* Düğüm yapmak ve ipi kesmek gibi bir sorunu temelli ortadan kaldırmıştır.
* Alet, yetişkin bir insanın açık eli kadardır.
* Oval biçimlidir.
* Ucları dışarı taşarak üst üste oturur, gerektiğinde uclar aralanabilir. )
( BU/BUU/BUĞ ile/ve ... )

- LEKENDE ile/ve OYULGA
( Kaba dikiş. İLE/VE El ile yapılan gelişigüzel/eğreti dikiş. )

- ÖREKE: Yün eğirirken kullanılan ucu çatal değnek.

- PERESE: Duvarcıların doğrultu bulmakta kullandıkları çekül ipi.

- İBRE ile/ve İBRE
( Ölçü aletlerinde sayı ya da im göstermeye yarayan devingen iğne. İLE/VE Çam, ardıç, sedir gibi ağaçların yaprağı. )

- BASTON ile DEĞNEK

- ARDA ile/ve BAGET

( Uzun değnek. İLE/VE İnce kısa değnek. )

- ÇÖTELE: Tehlikeyi belirtmek için dikilen değnek.

- BERE ile ŞAPKA

- KAPŞONLU ile/değil TOGA

- BAŞÖRTÜSÜ ile/ve/değil YEMENİ

- BAŞÖRTÜSÜ ile TÜRBAN

- TÜRBAN ile VUAL

- YAŞMAK ile PEÇE/NİKAB

- BURKA ile/değil BÜRKA'
[Ar.]
( ... İLE/DEĞİL Peçe, tül, yaşmak, yüzörtüsü. )

- FULAR ile EŞARP
( FOULARD with SCARF )

- FULAR ile ŞAL

- PELERİN ile PANÇO

- PAREO ile ETEK

( [Ar.] ... ile ZEYL )
( [Fars.] ... ile DÂMEN )

- ETEK ile TÜTÜ
( ... İLE Balerin eteği. )

- ETEK ile/ve TARLATAN

- SUTYEN ile/değil BİKİNİ

( Görünmeyen. İLE/DEĞİL Görünen. )

- KADİFE/VELUR[Fr.] ile/ve ÇATMA

- ÜLGER
: Kadife üzerindeki ince tüyler.

- İPEK/İBRİŞİM ile/ve KEMHA

- İPEK ile/ve KUTNU

( ... İLE/VE İpekle karışık pamuklu kumaş. )

- İPEK ile/ve KAZZ[Ar.]
( ... İLE/VE Ham ipek. )

- İPEK ile LÂS[Fars.]
( ... İLE Âdî ipek. )

- PELERİN ile/ve PANÇO

- KHITON ile/ve HIMATION

( İçteki. İLE/VE Dıştaki. )

- BENÎKA[Ar. | çoğ. BENÂYIK]: Giysinin koltukaltındaki parçası.

- EVAZE: Etek ucuna doğru genişleyen giysi.

- DOMİNA: Baloda giyilen kukuletalı giysi.

- HASSE: Bir çeşit pamuklu kumaş.

- KÂLE: Desenli kumaş.

- KLAPA: Yakanın göğüse doğru inen devrik bölümü.

- LAMPASA: Uzun yırtmaçlı etek.

- LASTİKOTİN[İng.]: İnce iplik ile çok sık dokunmuş yünlü, parlak bir kumaş.

- PAO: Çin'e özgü bir giysi.

- PATOLA: Hindistan'a özgü bir bayan giysisi.

- ROBA[İt.]: Giysi. | Bir giyeceğin göğüsle omuz arasında kalan bölümüne eklenen parça.

- SUBRA[Fr.]: Koltukaltına dikilen parça.

- ŞÎRÂZE[Fars.]: Pehlivan kispetinin paçası.

- TİLAKA: Hint kadınlarının alınlarına taktığı süs.

- TOGA: Bol ve kıvrımlı Roma giysisi.

- YIRTIK ile SÖKÜK

- YIRTILMA ile/değil KOPMA

- BAĞLAMAK ile/ve DÜĞÜM

( [Ar.] ... ile/ve UKDE[çoğ. UKAD] )
( [Fars.] ... ile/ve BEST )

- YÜKSÜK: THIMBLE

- CIMBIZ: TWEEZERS

- YÖNÜ TERS ile YÜZEYİ TERS

- ŞERİT ile ÇİZGİ

- PERUK ile SAÇ

- DUVAK ile CİBİNLİK

- SİM ile/ve PUL

- FİLATELİ
: Pul bilimi.- HAVLU ile PEŞKİL

- HAVLU ile PEŞTEMÂL
[< Fars. PÜŞT-MÂL)/MİZER[Ar.]
( [Fars.] PÎŞ-GÎR[PEŞKİR şeklinde galat olarak kullanılmıştır.] ile PÜŞT-MÂL[: Arka örten/silen şey.] )

- PEŞTEMÂL ile ÂB-ÇÎN[Ar.]
( ... İLE Ölü yıkayıcıya ait ve ölü kurulamaya yarayan peştemal, bez. )

- MİZER ile FUTA[Ar.]
( ... İLE İpek peştemal. )

- BORNOZ[< Ar. BURNÛS/BORNÛZ: Elbise üzerine giyilen giyecek.] ile/ve HAVLU

- ROPDÖŞAMBR ile/ve FAMDÖŞAMBR

( [Fr.] Robe de chambre. İLE/VE Femme de chambre. )

- NOKTA ile/değil PUAN

- ŞORT ile TAYT

- TARAK ile SAÇ FIRÇASI

( ŞÂNE ile ... )

- RUJ ile DUDAK KREMİ

- MAKYAJ ile/ve/değil BOYA

( [not] MAKE-UP with/and PAINT )

- SABUN ile/ve ŞAMPUAN
( [Fars.] BERHÛH ile/ve ... )
( SOAP with/and SHAMPOO )

- SABUN ile BUZ
( SOAP with ICE )

- SABUN ve KİL

- KREM ile İLÂÇ

( CREAM with MEDICINE )

- KAYDIRICI ile/ve/değil KAYGANLAŞTIRICI

- ÇAMAŞIR SUYU ile KEZZAP
[< Fars. TÎZ-ÂB(TÎZ: Tez, çabuk. | Keskin. | Sık.)]
( Sodyum hipoklorit. [NaClO] İLE Nitrik asit. [HNO3] )

- ÇORAP ile PATİK

- PATİK ile/= ÇETİK

( Anadolu'da. İLE/= Trakya'da. )

- ÇORAP ile BENÎK
( ... İLE Çoğu zaman çorap yapılan adi ipek. )

- TANGA KÜLOT ile SLIP KÜLOT ile G STRING

- RİDÂ ile/ve İZÂR

( Belden yukarı örtülen örtü. İLE/VE Belden aşağı örtülen örtü. )
( Kibir. İLE/VE Azâmet. )

- ÖRTÜ ile PERDE
( CLOTH with CURTAIN )

- PERDE ile/ve TARABA
( ... İLE/VE Tahta perde. )

- JALUZİ ile JAKUZİ

- KÜVET ile JAKUZİ

- LEKE ile İZ

( [Ar.] ŞAİBE[< ŞEVB] )

- BALKON ile VERANDA

- ÇAMAŞIR YIKAMADA: RENKLİLER ile BEYAZLAR

- ÜTÜLÜ ile/ve KATLI

- OKLAVA ile MERDÂNE

- TABAK ile ÇANAK

- KÂSE ile TABAK

- GOLGOTA: KUTSAL KÂSE (KAFATASI)

- PİYÂLE/SÂGAR
[Büyük kadeh.] ile/ve ÇEMAN/RITL-GİRÂN[Fars. En büyük kadeh.]
( İçki kadehi. İLE/VE Şarap kadehi. )

- KADEH: TOPRAK ile/ve METAL ile/ve CÂM
( XV. yy.'da. İLE/VE XVI. yy.'da. İLE/VE XVII. yy.'da. | İçi şarap dolu kadeh. )

- PEYMÂNE[Fars.]: Büyük kadeh. | Kalp. (Eskiden kadehleri kalp biçiminde yaparlarmış.)

- BÜLBÜL YUVASI: Küçük kadeh.

- PİYATA[İt.]: Yassı ve büyük yemek tabağı.

- TAS ile/ve NİSAN TASI

- PARÇ
: Büyük bakır tas.

- RİTON: Antik tas.

- HUNİ: FUNNEL[İng.]

- ÇÖMLEK ile/ve ÜZLÜK

( ... İLE/VE Topraktan, kulpsuz, küçük çömlek. )

- TESTİ ile/ve AMFORA/AMFOR[Lat. < Yun.]
( ... İLE/VE İki kulplu, dibi sivri, dar boyunlu, karnı geniş testi. )

- TESTİ ile/ve BODUÇ
( ... İLE/VE Ağaç testi. )
( [Fars.] SEBÛ ile/ve ... )

- TESTİ ile/ve CERE/CERRE
( ... İLE/VE Toprak testi. )

- TESTİ ile/ve GARGAR
( ... İLE/VE Süzgeçli testi. )

- TESTİ ile/ve KANATA
( ... İLE/VE Ağzı geniş tek kulplu testi. )

- TESTİ ile/ve KUMKUMA
( ... İLE/VE Küçük testi. )

- TESTİ ile/ve KÛZE[Fars.]
( ... İLE/VE Su testisi. )

- TESTİ ile/ve LENGER
( ... İLE/VE Yayvan bakır testi. )

- TESTİ ile/ve SENEK
( ... İLE/VE Çam ağacından yapılmış su testisi. )

- TESTİ ile/ve SU KABAĞI/SUSAK

- KÜP: KÖP ETMEK[Eski Türkçe]/KOP[Kofti] ile HUMBARA/HUM-PÂRE
[Fars.]
( Ayrıca "Copy"[İng.] sözcüğünün de köp ile bağlantılı olduğu düşünülmektedir. İLE Küçük küp. Kumbara. )
( Hititler döneminde kapalı bir alanda büyük küpler yere gömülürdü. Yiyeceklerin aynı ısı ortamında uzun zaman, bozulmadan kalmasını sağlayan bu yöntemde ne kadar çok küpünüz varsa o kadar zenginsinizdir. Baysınız, beysinizdir. En çok küpü olan yani köpetli/kuvvatlı olan şüphesiz ki devletin başı, aynı zamanda Tanrı vekili olan kraldır. )

- SAKSI ile VAZO
( Toprak bulunur. İLE En fazla su bulunur. )
( Geniş. İLE İnce. )

- HUMBARA: Havan topu.

- HUMHÂNE: Meyhane. | Şarap fıçısı.

- ELEK ile/ve TEPİR/LEÇER
( ... İLE/VE Tahılı saman ve kavuzlardan ayırmaya yarayan, kıldan ya da kamıştan yapılmış elek. )

- ELEK ile/ve SÜZGEÇ

- ÂRDEN
[Fars.]: Süzgü. | Kevgir.

- FİLTRE ile/ve/değil/yerine ELEK

- HADDE
: İMBİK, SÜZGEÇ

- FIŞKIR(T)MA ile/ve/değil PÜSKÜR(T)ME

- DÜRD
: TORTU

- KAŞ: Kemerli ve çıkıntılı şey ya da yer.

- EŞYALARI: VİTRİNDE/SANDIKTA/... TUTMAK/SAKLAMAK ile/yerine/değil KULLANMAK
( "Bir gün kullanılır", "Misafir için" vb. düşünceler yerine kullanın! )

- KAZAN ile TENCERE

- OCAK ile FIRIN

( COOKSTOVE/RANGE with OVEN )

- SU BARDAĞI ile ŞARAP BARDAĞI

- RAKI BARDAĞI değil ŞERBET/LİMONATA BARDAĞI

( Rakı bardağı olarak [yanlış] bilinen bardağın başlangıcı ve kullanım amacı şerbet ya da limonata içindi. )

- "AJDA BARDAĞI" değil AİDA BARDAĞI

- BIÇAK ile EKMEK BIÇAĞI

- KESİLECEK ŞEYİN ÜZERİNDE BIÇAĞI: İTMEK/BASTIRMAK değil/yerine ÇEVİRMEK

- TAHTA KAŞIK'TA: ŞİMŞİR ile/ve/değil/yerine SANDAL AĞACINDAN

- ÇÖMÇE ile/ve MABLAK/MİL'AKA

( Tahta kepçe. İLE/VE Uzun saplı ve yayvan uçlu tahta kepçe/kaşık. )

- KONSERVE KAPAĞININ AÇILMASINDA KAPAĞI: KENDİNE DOĞRU ÇEKMEK değil/yerine İLERİYE DOĞRU İTMEK
( Çok dikkat etmek gerek. Hiç farkında olmadan elinizi kesebilirsiniz! )

- RAF ile/ve MUSANDIRA
( ... İLE/VE Mutfakta geniş ve yüksek raf, kiler rafı. )

- SÜZMEK ile DAMITMAK

- ÜFLEÇ/KAMIŞ/PİPET[Fr.] ile ŞALÜMO

( Sıvıları solukla içine çekmeye yarayan yapay boru/lar. İLE
Sıvıları solukla içine çekmeye yarayan, saman ya da saz çöpünden kullanılan kamış. )

- TAKA: Duvarın içindeki kapaksız dolap.

- ASKI ile SAP

- KOL ile/ve SAP

- ÇERÇEVE ile KASNAK

( [Fars.] ÇÂR-ÇÛBE [ÇÂR: Dört. | ÇÛBE: Oklava.] ile ... )

- TIĞ ile ŞİŞ

- DANTEL ile SUTAŞI

- KUKA
: Dantel ipliği yumağı.

- MİNE: İnce, parlak nakış.

- MENDİL/ULATU ile/ve/değil DESTMÂL
( ... İLE/VE/DEĞİL Nakışlı, süslemeli mendil. )

- ATLAS ile/ve/yerine LACİVERT ATLAS
( Kırmızıdır. İLE/VE/YERİNE Nadirdir. )

- BATTANİYE ile/ve PİKE

- BATTANİYE ile VELENSE[İsp.]

- YAYGI ile SUMAK

( ... İLE Düz yaygı. )

- YAYGI ile PALA
( ... İLE Adi yaygı. )

- KILIF ile KIRLENT

- YASTIKTA: KILIF ile/ve/değil MİTİL

-
[Fars.] BÂLÎN ile BÂLİŞ
( Yastık. | Koltuk. İLE Yastık, yüz yastığı. )

- YATAK ile/ve BELEK
( ... İLE/VE Beşiğe konulan yatak. )

- YATAK ile/ve BERHÂBE[Fars.]
( ... İLE/VE Minder, döşek, yatak. | Bir döşekte birlikte yatılan kişi. )

- YATAK ODASI değil/yerine UYKU/UYUMA ODASI

- YATAK ve SANDALYE ve AYAKKABI

( Zamanımızın en uzun süre üzerinde geçtiği nesneler. )
( Olabildiğince nitelikli olanlarını tercih etmek ve kullanmakta yarar vardır! )
( [Fars.] ... ve ... ve PAPUÇ[< PÂ-PÛŞ: Ayak örten.][PÂ: Ayak.] )
( [Fars.] PÂY-GÂH[: Derece, rütbe.| Ayakkabılık.][Türkçe'de PEYKE şeklinde galat olarak kullanılmıştır.][PEYKE: Genellikle eski evlerde bulunan, duvara bitişik, alçak, tahta sedir, kerevet.][KEREVET(Rus.): Üzerine şilte serilerek oturmaya ya da yatmaya yarayan tahtadan seki, sedir.] )

- MADAM RÉCAMIER KOLTUK ile JOSEPHINE KOLTUK

- AYAKKABI ile POSTAL

( [Ar.] HAFF ile ... )
( [Fars.] PAPUÇ ile PÂLENG )

- SEHPA ile MASA

- ZİGON SEHPA ile FİSKOS SEHPA

( İçiçe geçmeli servis sehpası. İLE İki tekli koltuk arasında bulunan sehpa. )

- GÖZGÜ: AYNA

- TUVALET AYNASI ile BOY AYNASI

- AVİZE ile/ve/değil AHİZE

- ZELBER
: Yük üstüne atılan öteberi.

- CÂRÛ/CÂRUB[Fars.]: Süpürge.

- SANDALYE ile İSKEMLE

- MAKAT
[Ar.]: Minderli alçak sedir.

- "BACAK" ile "AYAK"
( "LEG" with "FOOT" )

- MOAI ile/ve MİNTANDİ
( Küçük ahşap figür. İLE/VE Sabuntaşından oyma figür. )

- OYMAK ile/ve OYALAMAK

- SU/HAVA GEÇİRMEZ ile SU/HAVA ETKİ ETMEZ

( IMPERMEABLE with IMPERVIOUS )

- TUTUŞTURMAK ile YAKMAK/GÖYÜNDÜRMEK
( KINDLE with BURN )

- KATLA(N)MAK ile BÜK(ÜL)MEK

- DÜRMEK ile KATLAMAK

- ÇÖKME ile/ve GÖÇME

- İMECE ile KERMES

- KÜRSÜ ile PODYUM

- HOTEL ile HOSTEL

- HOTEL ile PANSİYON

- HOTEL ile APART HOTEL

- ODA ile KOĞUŞ

( ROOM with WARD )

- TEFRÎŞ, TEFRÎŞÂT[Ar. < FERŞ]: Döşeme, döşenme, yayma. | Ev eşyasını düzenleme.

- SAYFA ile YAPRAK
( PAGE with PAPER )

- KATALOG ile FİHRİST

- RENK/AKIL KÜPÜ ile RUBİKS

- BİLET ile DAVETİYE

( TICKET with INVITATION )

- BİLET ile AKBİL- OTOBÜS DURAKLARINI

- OTOBÜS NUMARALARINI/HATLARINI

- OTOBÜS/TREN/UÇAKTA: KOLTUĞU ile/ve BAŞLIĞI

( ... İLE/VE Otobüs (Pulman) koltuklarındaki ense kısmının boş olması, yolcunun rahatının düşünülmemesi değil olası bir kaza ya da çarpma durumunda kafanın arkaya çarpmasıyla boynun kırılmamasını ve kafatasının çarptığı yerin sağlam olması gerekliliği içindir. )

- BELEDİYE OTOBÜSLERİ ile ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ

- AMBULANS SİRENİ ile POLİS SİRENİ ile İTFAİYE SİRENİ

- MOTOR ile LOKOMOTİF

- VAGON ile/ve FURGON
[Fr.]
( ... İLE/VE Eşya vagonu. )

- METRO/POLİTEN ile/ve TREN
( Kentiçi yeraltı treni. İLE ... )

- METRO ile HIZLI TRAMVAY

- VATMAN
: Tramvay sürücüsü.

- RİKŞA: BİSİKLET-MOTOR (HİNDİSTAN'DA)

- E5 ile/ve TEM
( E5 otoyolu. İLE/VE Avrupa otoyolu. [Transportation European Motorway] )

- OTOMATİK VİTESLER'DE:
P: PARK
R: GERİ
N: BOŞ
D: SÜR(ÜŞ)

- LIMOUSINE ile/değil HUMVEE
( Uzun, konforlu araç. İLE/DEĞİL Çok uzun, konforlu araç. )

- KARAVAN ile/ve/değil CAMPER

- ÇADIR ile/ve HİBA

( ... İLE/VE Göçebe çadırı. )

- ÇADIR(< ÇETR[Fars.]) ile/ve OTAĞ
( Gölgelik. İLE/VE Padişah ve vezirlere ait çadırlara verilen addır. Bu çadırlara otağ denmesinin nedeni, içinde "od" yani ateş yakılabilmesidir. )
( [Yun. (Türkçe'den)] ÇADÍRİ [Dağınık ev ya da oda.] ile/ve ... )
( [Çince (Türkçe'den)] CHÁDIÉ'ÉR ile/ve ... )
( [Urduca (Türkçe'den)] ÇATR [Padişah için kullanılan büyük şemsiye.] ile/ve ... )

- ÇADIR ile/ve SÂYE-BÂN[Fars.]
( ... İLE/VE Büyük çadır. | Gölgelik, tente, sayvan. )

- HELİKOPTER ile/ve ORNİTOPTER
( ... İLE/VE Kanat çırpacak şekilde düzenlenmiş hava taşıtı. )

- VAPUR ile GEMİ
( [Ar.] SÂBÎHA[< SİBÂHAT], SEFÎNE[çoğ. SEFÂİN, SÜFÜN] )
( MELLÂH: Denizci, gemici, kaptan. )
( [Kofti] ... ile KAY )
( STEAMER with SHIP )

- GEMİ ile KALİTE
( ... İLE Osmanlılar'da bir tür gemi. )

- GEMİ ile KARAKA
( ... İLE Osmanlılar'da bir tür gemi. )

- GEMİ ile TRANSATLANTİK
( SİRİUS: Atlas okyanusunu aşan ilk buharlı gemi. )

- GEMİ ile SÜNBEKİ
( ... İLE Bir tür kayık, küçük gemi. )

- GEMİ ile ŞİLEP
( ... İLE Yük gemisi. )

- KADIRGA ile/ve/<> KALYON
( Kürekçilerle giden gemi. İLE/VE/<> Rüzgârla giden yelkenli gemi. )

- VAPUR ile ÇATANA/İSTİMBOT
( ... İLE Küçük vapur. )

- TEKNE ile MAVNA

- FİLİKA ile BÜYÜK FİLİKA

( ... with PINNACE )

- SANCAK ile/ve İSKELE
( Sağ taraf. İLE/VE Sol taraf. )
( STARBOARD with/and PORT/PIER )
( Right side. WITH/AND Left side. )

- ORSA ile/ve POCA
( Geminin rüzgâr alan yanı. İLE/VE Geminin rüzgâr almayan yanı. )

- BORDA ile/ve PRUVA ile/ve ALABANDA
( Geminin yanı. İLE/VE Geminin önü. İLE/VE Teknenin iç tarafı. )

- KASARA ile/ve TAVLON
( Gemideki kısa güverte. İLE/VE Sintinenin üstündeki güverte. )

- BÜYÜK AVARYA ile/ve KÜÇÜK AVARYA
( AVARYA: Gemiye ya da yüke sonradan gelen maddi hasar ile umulmayan masraflar. )
( Tüm malların ortaklaşa kurtuluşunu sağlamak amacıyla yapılan akla uygun fakat olağanüstü giderler. İLE/VE
Yolculuğun gereği olarak ortaya çıkabilen hasar ve giderlerdir. [Sahibine aittir.] )
( Gemiyi batmaktan korumak için bazı yüklerin denize atılması. İLE/VE Geminin karaya oturması ya da gemideki yükün dalgalar tarafından alınması. )- ABORDA: Teknenin yanını vererek yanaşması.

- ABRAMAK: Deniz taşıtlarını yönetmek.

- ARŞÂ: Güverte.

- MAVUNA: Rıhtıma yanaşamayan gemilerin yükünü taşıyan araç.

- CİVADRA ile/ve GRANDİ ile/ve MİZANA ile/ve GABYA
( Geminin baş tarafındaki yatık direk. İLE/VE Geminin ortasındaki büyük direk. İLE/VE Yelkenli gemilerdeki arka direk. İLE/VE Üç direkli gemilerdeki orta direk. )

- BEL: Geminin orta bölümü.

- BOSA, MANTİLYE: Gemide kullanılan bir zincir.

- FRIBORD: Geminin su üstündeki bölümü.

- GAGALI: Bir tür Karadeniz yelkenlisi.

- ISTRUMAÇA: Birbirine takılmış zincir.

- KAPON: Gemi demiri üzerindeki zincir.

- KALOMA: Gemi zincirinin su içinde kalan bölümü.

- KARINA: Gemi teknesinin su içinde kalan bölümü.

- KARTEL: Gemilerde içme suyu konulan küçük fıçı.

- KASARA: Gemideki kısa güverte.

- LASTA: Gemi yüklerine uygulanan ağırlık ölçüsü birimi. Geminin alabildiği yük.

- LOK: Gemileri farklı iki su düzeyinin birinden öbürüne aşırmak için yapılmış ara havuz. (PANAMA KANALI)

- MASTURİ[Yun.]: Geminin en geniş yeri.

- MATAFYON[İt.]: Yelkenlere ve tentelere açılan delik.

- PARAKETE[İt.]: Geminin saatteki hızını ölçmek üzere bir ucu denize atılan alet.

- BOCA: Geminin rüzgâr almayan yönü.

- DOSA: Yanaşan gemiye konan iskele.

- FONDA: Denizcilikte demir atma komutu.

- FORA: Denizcilikte açılma komutu.

- SİNTİNE: Geminin içinde en alt bölüm.

- SOM: Rıhtımın su üstünde olan bölümü.

- TAHT EL BAHİR: DENİZALTI

- KAYIK ile GONDOL
( ... İLE Venedik'te, kanal içinde insan taşıyan, uzun, süslü, romantizmin simgelerinden biri olmuş kayık. )

- KAYIK ile/ve DAK
( ... İLE/VE Ganj Nehri'nde kullanılan bir sandal. )

- KAYIK ile/ve KAYAK
( ... İLE/VE Eskimoların kullandığı tek kişilik kayık. )

- KAYIK ile/ve KUFA
( ... İLE/VE Dicle'ye özgü bir kayık. )

- KAYIK ile/ve TOMBAZ
( ... İLE/VE Irmaklarda işleyen, altı düz kayık. Üzerinde köprü kurulan, altı düz, kayık biçiminde duba. )

- KAYIK ile/ve ZEVRÂK
( ... İLE/VE Suya en dayanaklı olan sandal ağacından, hiç çivi kullanmadan yapılır. [Atatürk'ün kullandığı -fotoğraftaki- kayık.] )

- SANDAL ile/ve DAK
( ... İLE/VE Ganj Nehri'nde kullanılan sandal. )

- DİNGİ: Hindistan'a özgü tekne.

- YELKEN/ŞİRÂ'[Ar.]/BÂD-BÂN[Fars.] ile/ve KÜREK

- KARGODA: HASARLI MAL ile EKSİK MAL

- PİGME'LERDE: KAYIK yerine KÖPRÜ

- KEMER ile KÖPRÜ

( AQUEDUCT with BRIDGE )

- KÖPRÜ ile VİYADÜK

- KÖPRÜ ile ASMA KÖPRÜ

( BRIDGE with SUSPENSION BRIDGE )

- DOĞAN ile ŞAHİN GÖRÜNÜMLÜ DOĞAN

- KATI ile SERT

- BÜK(ÜL)MEK ile EĞ(İL)MEK

- KASK ile BARET- TAHTA ile AHŞAP

- TAHTA ile SUNTA

- TAHTA ile BALAR

( ... İLE İnce tahta. )

- TAHTA ile BİNİT
( ... İLE Hamur durumundaki ekmeklerin, fırına atılmadan önce, içine konulduğu oyuk gözlü tahta. )

- TAHTA ile BORGATA
( ... İLE Halat kalınlığını ölçen delikli tahta. )

- TAHTA ile HARTA
( ... İLE Kiremit altına konulan ince tahta. )

- TAHTA ile KAPAK
( ... İLE Biçilen ağaç kütüklerinin iki yanından çıkan tahta. )

- TAHTA ile LATA
( ... İLE Kalın ve dar tahta. )

- TAHTA ile MİRA
( ... İLE Arazi üzerinde seçilmiş bir işaret noktasının düşeyini (çekül doğrultusunu) gösteren, yön belirtmek için uzaktan gözlenen, geometrik biçimli tahta lata. )

- TAHTA ile OKTANT
( ... İLE Yükseklik tahtası. )

- TAHTA ile PADAVRA[Yun.]
( ... İLE Köknar ve ladin ağaçlarından elde edilen, çatı örtüsü olarak kullanılan ince tahta. )

- TAHTA ile PLANÇETA
( ... İLE Ölçme tahtası. )

- TAHTA ile TIRIZ
( ... İLE Ensiz ya da kaplamalık tahta. )

- TAHTA ile SENİT, YASTAĞAÇ/YASDIĞAÇ
( ... İLE Ensiz ya da kaplamalık tahta. )

- TALAŞ ile/ve REZE
( ... İLE/VE İnce talaş. )

- TAKOZ/KISKI ile KAMA
( QUOIN with WEDGE/DAGGER/DIRK )

- SOPA ile MAŞA
( STICK/CUDGEL with TONGS )

- SOPA ile ASA
( SOPA: ÂLET-İ TEDİB[: Edeplendirme aleti.] )

- ASA ile KUREKEION

- SIRIK ile/ve TERAZİ

( ... İLE/VE İp cambazlarının kullandığı uzun sırık. )

- TUĞLA ile BRİKET
( [Ar.] ÂCER, ÂCİR, ÂCÜRR ile ... )
( BRICK with BRIQUETTE )

- TUĞLA ile ASMOLEN
( ... İLE Delikli tuğla. )
( [Fars.] HIŞT ile ... )

- TUĞLA ile/ve HATIL
( ... İLE/VE Surlarda kullanılmış olan tuğla. )

- TEBEŞİR ile/değil ALÇITAŞI
( Kalsiyum karbonat. İLE/DEĞİL Kalsiyum sülfat dihidrat. )
( ... İLE/DEĞİL En az 4000 yıldır çıkarılmaktadır. Çıkarılan tüm alçıtaşının %75'i alçı ve ondan yapılan kartonpiyer, fayans ve ortopedide kullanılır. )
( ... İLE/DEĞİL Çimentonun çok önemli bir bileşenidir. Gübre, kağıt ve kumaş üretiminde de kullanılmaktadır. )
( Piramit'lerin içindeki sıvalar alçıtaşıyla yapılmıştır. Bina sıvaları da alçıtaşındandır. )
( GYPSOS[Yun.] > GYPSUM[İng.] )

- ALÇITAŞI ile/değil ALBATR
( ... İLE/DEĞİL Kar beyazı ve yarı şeffaftır. Heykel/büst ve vazo yapımında kullanılır. )
( ... İLE/DEĞİL Yapay olarak boyanabilir. Pişirilerek mermere benzetilebilir. )

- ALÇI ile PARİS ALÇISI
( ... İLE Kırık-çıkıklarda kullanılan alçıdır. [Paris ve özellikle Montmartre'de bulunan killi toprağın alçıtaşında çok zengin olmasından] )

- DEMİR ile ÇELİK
( ... İLE Demire %2 karbon katılarak. )
( IRON with STEEL )
( HESPAIDOS: Demir tanrısı. )

- ÇELİK ile PASLANMAZ ÇELİK
( ... İLE Çeliğe %10-30 krom katılarak. )

- DEMİR ile HERDA
( ... İLE Hurda demir. )

- SAFÎHA: Düz, yassı yüz. | Madeni levha, sac.

- DEMİR ile/ve ATEŞ

- ŞERER
: KIVILCIM

- EKŞİ: Ateş karıştırmaya yarayan demir.

- AMYANT[Yun.]: Kulayca bükülen ve ateşe dayananan, liflerden oluşmuş, bir tür ak asbest.

- ALEV ALMAMAK ile/ve YANMAMAK

- YANMAK ve/<> PARLAMAK

- KANCA ile/ve KARMUK

( ... İLE/VE Büyük kanca. )

- ÇENGEL ile/ve/değil KANCA- DEMİR ile BAKIR/TUÇ

( ... İLE Atom numarası: 29 | Atom ağırlığı: Cu = 63,54 )
( Bakır/Bronz/Demir üretimin tarihsel gelişimi:
M.Ö. 20.000: Cilâlı Taş Devri
M.Ö. 10.000: Buzul çağının sona ermesi.
M.Ö. 6.000: TÜRKİSTAN/ANO'da bakır devri.
M.Ö. 5.500: ELAM'da bakır devri.
M.Ö. 5.000: MISIR'da bakır devri.
M.Ö. 4.500: TÜRKİSTAN/ULU-KEM'de bronz devri.
M.Ö. 2.000: MISIR'da bronz devri.
M.Ö. 1.200: MISIR'da demir devri.
M.Ö. 1.200: TRUVA'da demir devri. )
( IRON with COPPER )

- TÜM METALLER ile/ve CIVA
( Erir. | Katı halden başlar. İLE/VE Buharlaşır. | Sıvı halden başlar. )

- CIVA ve/<> İNSAN

- LEHİM ile BRONZ/TUNÇ ile FAKFON ile KUPRONİKEL ile PERMALLOY

( Kalay ve kurşun alaşımı. İLE Bakır ve kalay alaşımı. İLE Bakır, çinko ve nikel alaşımı. İLE Bakır ve nikel alaşımı. İLE Demir ve nikel alaşımı. )

- MADEN/LİNYİT KÖMÜRÜ ile/değil ODUN KÖMÜRÜ
( Madenleri odunla, maden kömürüyle ya da linyit kömürüyle eritmek olanaklı değil/di. İLE/DEĞİL
Maden ancak odun kömürüyle eritilebilir/di. )
( [Fars.] ... ile/değil ÂLÂS )

- MIKNATIS ile/ve GİRDAP
( ÂHEN-RÜBÂ ile/ve ... )
( MAGNET with/and WHIRLPOOL, EDDY )

- MİKROFON ile/ve HİDROFON
( ... İLE/VE Sualtında kullanılan mikrofon. )

- MAKARA ile ÇARK
( PULLEY with WHEEL )

- KÖRÜK ile/ve HAMLAÇ[Ar.]
( Ateşi canlandırmak için kullanılan araç. İLE/VE Küçük körük. )

- YELPÂZE ile KÖRÜK
( ... İLE Köpeklerin burnuna hava tutulur -ya da bir şekilde üflenirse- kaçarlar. )
( [Ar.] MİRVAHA[< RÎH] ile ... )
( [Fars.] BÂD-BÂZ ile ... )

- ÇAN ile NÂKÛS
( ... İLE Kilise çanı. )
( [Ar.] CERES ile ... )

- ÇAN ile BOR (NİĞDE) ÇANI

- PENSE ile KERPETEN

( PLIERS with PINCERS )

- KERPETEN ile DAVYA
( ... İLE Diş çekme kerpeteni. )

- KÜF ile PAS
( [Fars.] ... ile ÂJÎH )
( MOULD/MILDEW with RUST )

- BIÇAK ile JİLET
( KNIFE with RAZOR )

- ÇİVİ ile/ve EKSER/ENSER/MIH/MİSMÂR[Ar.]
( ... İLE Büyük çivi. )

- MİKA ile CAM
( MICA with GLASS )

- BUĞULU CAM ile BUZLU CAM

- SABAN/PULLUK[Rusça PLOUG] ile SAPAN

( Toprağı sürmek için kullanılan tarım aracı. İLE ... )
( [Alm.] PLOUGH ile ... )
( [İt.] ARATRO ile ... )
( [Yun.] AROTRON ile ... )
( [Lat.] ARATRUM ile ... )
( [Sansk.] PELEUGH ile ... )
( [Fars.] GIBÂZ ile ... )
( [Ar.] NEVCER ile ... )

- PULLUK ile/ve KUTAN
( ... İLE Büyük pulluk. )

- ORAK ile/ve/değil TIRPAN
( Sapı kısa olan. İLE/VE/DEĞİL Sapı uzun olan. )
( [Fars.] DÂS, DÂSE ile/ve/değil ... )

- ORAK ile/ve KOSA
( ... İLE/VE Uzun saplı orak. )

- TESTERE ile/ve MÛŞER[Ar.]
( ... İLE/VE Bir çeşit eğri testere. )

- BALTALARDA: KERKİ ile/ve NACAK ile/ve İVGİ/TEBERZİN
( Büyük olan. İLE/VE Küçük balta. Kısa saplı odun baltası. İLE/VE Ağaç oymada kullanılan kesici araç. )

- BALTA ile ÇEKİÇ

- ÇEKİÇ ile/ve VARYOS
[Lat.]
( ... İLE/VE Taş kırmak için kullanılan, iki ucu az keskin büyük çekiç. )

- YABA ile ERGEÇ/ISIRAN
( Harman küreği. İLE Fırıncı küreği. )

- SKRAPER: Toprak kazmada kullanılan alet.

- TİŞE: Kazma, keser.

- KAZMA ile/ve TIRPIT
( ... İLE/VE Bir tür kazma. )

- TIRMIK ile/ve KARTUK
( ... İLE/VE Büyük tarla tarağı. )

- KAZMAK ile KAZIMAK

- SİLME ile KAZIMA

- KEVEN ve TEZEK

- KURU ÇİÇEK ile BAŞAK

- PARAFİNDEN YAPILMIŞ MUM ile/yerine %100 STEARİN YA DA DONYAĞI İÇEREN MUM

( Yenmez. İLE Acil durumlarda yenebilir.)

- MUM ile TUB'ÂN
( ... İLE Mühür mumu. )

- ŞAMDAN ile MENORA
( ... İLE Museviliğin simgesi olan sekiz kollu şamdan. )

- TURUNCU ve FOSFOR
( Uzaktan en iyi fark edilen renk. VE Havadan en iyi farkedilen. )

- HELYOGRAF ve RADAR YANSITICI BALON
( 30 km.ye kadar yansıtıcı. VE 38 km.ye kadar, özel folyo malzemeden, 5 güne kadar şişik kalan yer belirleyici. )

- YUVARLAK PUSULA ile "SİLVA" TİPİ PUSULA
( Küçük ve yuvarlak. İLE Harita ile birlikte kullanılır. )

- KREM FONDOTEN ile/yerine TOZ FONDOTEN

- YÜZÜK ile YÜZÜK

( Halka şeklinde parmağa geçirilen. İLE Dikiş için parmak ucuna takılan. )
( RING with THIMBLE )

- YÜZÜK ile HÂTEM[Ar.]
( Halka şeklinde parmağa geçirilen. İLE Mühür, üstü mühürlü yüzük. )
( [Fars.] ENGÜŞTER ile ... )

- RİŞTE, TAR, TEL ile FLOŞ
( İplik. İLE Cerrahide kullanılan iplik. )

- KAMERA ile KAMARA
( Görüntüleme aracı. İLE Gemi Odası. )

- DÜRBÜN ile TELESKOP
( BINOCULARS with TELESCOPE )

- DÜRBÜN ile/değil BÜYÜTEÇ
( [not] BINOCULARS with MAGNIFYING GLASS )

- DİYAFRAM ile ENSTANTANE

- SAYDAM/TRANSPARAN ile YARI ŞEFFAT, YARI SAYDAM

( TRANSPARENT with TRANSLUCENT )

- HAVALANDIRMA ile ISITMA

- ISITMAK ile/ve/değil/yerine SICAK TUTMAK

- ISITMA ile/ve/<> IŞITMA

- ISINMA ile/ve SOĞUMA

( [Ar.] TESAHHUN[< SUHÛNE | çoğ. TESAHHUNÂT] ile/ve TEBERRÜD[< BERD | çoğ. TEBERRÜDÂT][: Soğuma. | Soğuk suya girme. ] )

- EŞYA ile MAL
( FURNITURE with PROPERTY )

- EMTİA[Ar. < METÂ]: Ticaretin konusu olan her türlü taşınır mallar. Satılacak şeyler. | Kumaşlar.

- LUKATA: Buluntu mal.

- CİHAZ: Çeyiz, kadının evlenirken birlikte getirdiği mallar.

- MENTEŞE ile EKLEM
( [Ar.] REZE ile ... )
( HINGE with JOINT )

- (TORNA) VİDALARDA: DÜZ ile YILDIZ
( ON SCREW(DRIVER): SLOTTED with PHILIPS )

- DÖNDÜRMEK ile EVİRMEK

- DÖNDÜRMEK ile ÇEVİRMEK

- DÖNDÜRME ile YUVARLAMA

- BÜKMEK ile BURMAK

- SAVURMAK ile SALLAMAK

- EŞELEMEK ile DEŞMEK

( TO SCRATCH with TO DIG UP )

- EŞMEK ile KAZMAK

- DİDİKLEMEK ile TİFTİKLEMEK

- BÖLMEK ile KATLAMAK

- BÖLMEK ile/ve DOĞRAMAK

- KESMEK ile/ve KIRPMAK

- KESMEK ile/değil BUDAMAK

- İNCELTMEK ile/değil SEYRELTMEK

- DÖKMEK ile/değil AKITMAK

( Katılarda. İLE/DEĞİL Sıvılarda. )
( [not] TO POUR with TO FLOW )
( [not] Solids. WITH Liquids. )

- AKINTI ile SIZINTI
( FLOW with LEAK/OOZE )

- VANTUZ ile VAKUM

- ATIK ile ARTIK

- ATIK ile ÇÖP

( WASTE with GARBAGE )

- ÇÖP ile POSA

- ÇER-ÇÖP ile İNCİ

( Denizin üstünde. İLE Denizin dibinde. )

- PİS KOKU ile "AĞIR KOKU"

- BENNE
[Ar. çoğ. BİNÂN]: Güzel koku.

- DURAĞAN ile HANTAL

- YARIŞ ile REKABET

( CONTEST/RACE with COMPETITION )

- MODA ile AKIM

- MODA ile TREND

- MODA ile/ve/değil DÖNEM

- MODA ile POPÜLER

- MODA ile/ve DAYATILAN

- MODA ile STİL

- TREND ile FURYA

- YATAY ile/ve DÜŞEY

( [Ar.] ... ile/ve ŞÂKULÎ )
( HORIZONTAL with/and VERTICAL )
( [Fr.] HORIZONTAL avec/et VERTICAL, VERTCIAL )

- DİKEY ile DÜŞEY
( PERPENDICULAR with VERTICAL )

- YATAY/DİKEY ile PARALEL
( HORIZONTAL/VERTICAL with PARALLEL )

- ALICI ile İLETKEN

- DÜŞÜRMEK ile ATMAK

- ATMAK ile/ve FIRLATMAK

- BOZULMA ile/değil TAKILMA

- BOZULMA/TAGAYYÜR[Ar. < GAYR] ile/ve/değil ÇÜRÜME

- BOZUK ile SORUNLU

- TOPLAMA ile YIĞMA

- KOORDİNAT ile İZDÜŞÜM

- PEÇİÇ
: Deniz kabuklarıyla oynanan bir oyun.

- ÇITALI UÇURTMA ile/ve ŞEYTAN UÇURTMASI

- SKI ile SNOWBOARD

- LEKEN
: Kara batmamak için ayağa takılan palet.

- BÂZÎÇE[Fars.]: Oyuncak. | Oyun, eğlence.

- PATEN ile ROLLERBLADE

- ISTAKA'DA: ŞAFT ile/ve DİP

- YOYO ile DİYABOLA

- LEGO ile PUZZLE

- ATLI KARINCA < AT ile KARACA
[Erkek çocuklar atlara, kız çocukları Karaca'ya bindirmekten!]

- PATEN ile PATENT

- PATENT ile MARKA

- MARKA YARATMAK ile/ve MARKA YAŞATMAK

- AMBLEM ile LOGO

( Çizgi ve resimle yapılan işaretler. İLE Bir ürünün, şirketin ya da hizmetin adının, harf ve resimsel öğeler kullanılarak simgeleştirilmesidir. )

- FASON ile/ve TAŞERON

- VİZE ile FİNAL

- "ESARETİN BEDELİ"(SHAWSHANK REDEMPTION) FİLMİ ile ÖTEKİLER

- SAHİBİYİM ile/yerine (BU/ŞU/BURASI) BANA AİT

- BAYRAK ile SANCAK

( [Ar.] RÂYET/ALEM )

- BAYRAK ile FLÂMA

- GÖNDER
: Bayrak direği.

- UÇUN: Bayrağın gönder/uçkurluk karşısındaki kenarı.

- SAYFA ile/ve/değil YAPRAK- İMZA ile/ve PARAF

- İMZAYI: ADIN ALTINA ATMAK ile/ve/değil/yerine ÜSTÜNE ATMAK

- İMZA ile CEMAL SÜREYYA'NIN İMZASI

- DAMGA ile/ve MÜHÜR

- MÜHÜR ile/ve HATEM

( ... İLE/VE Yüzük gibi parmağa takılan mühür. )

- ARMA ve TUĞRA

- TUĞRA ile/ve TERS TUĞRA

( ... İLE/VE Ayasofya, İmâret Kapısı'nda! )

- ŞÂHÂNE: Padişah'ın kullandığı herşey bu adla birlikte kullanılırdı. [Padişah'ın "Minder-i Şâhânesi" gibi.]

- KUTSAL NESNELERİ TUTMADA: ELLE ile/ve/değil/yerine KUMAŞLA

- ŞİFRE ile/ve/değil KAPI

- KAPI ile/ve SÖVE

( ... İLE/VE Kapının yerleştiği kasa, çerçeve. | Eşik. )

- KAPI ile/ve ÇIKRIK[Yörük]
( ... İLE/VE Bahçe kapısı. )

- KAPI TOKMAKLARINDA: BÜYÜK HALKA ile/ve KÜÇÜK HALKA
( Baylar için. Çalanın/misafirin bay olduğunu anlamak için. İLE/VE
Bayanlar için. Çalanın/misafirin bayan olduğunu anlamak için. )

- VİTRAY[Fr.] değil/yerine REVZEN[Fars.]

- TAKA ile/ve VASİSTAS[Alm.]
( Tavana yakın ufak pencere. İLE/VE Pencere ya da kapının üst yanında bulunan ve havanın değişimine yarayan, üstten açılır kapanır bölüm. )

- LENTO[Fr.]: Kapı ve pencerelerin üst eşiği, boyunduruk/yük.

- PARAPET[İt.]: Gemi küpeştesi[Yun.]. | Korkuluk. | Pencere önlerindeki dar çıkıntı.

- TURNUSOL (KÂĞIDI) ile MİHENK (TAŞI)
( Birtakım bitkilerden elde edilen mavi boya maddesi. İLE Altının gerçeğini sahtesinden ayırmak ve ayarını belirlemek üzere kullanılan sert ve siyah taş. )

- KESİT ile/ve KATMAN
( CROSS-SECTION with/and LAYER )

- KATMAN ile KAT
( Yatay. İLE Dikey. )

- RUHSAT ile/ve EHLİYET

- MAVİ PASAPORT ile YEŞİL PASAPORT ile KIRMIZI PASAPORT

- PASAPORT ile/ve LESEPASE

( ... İLE/VE Sınırı geçmek için verilen yazılı izin. )

- LESEPASE ile/ve PRATİKA
( Sınırı geçmek için verilen yazılı izin. İLE/VE Gemilere verilen giriş ve çıkış izni. )

- DİPLOMASİ ile/ve STRATEJİ

- OK ve TUZ

( Delikanlılığı simgeler. VE Dostluğu simgeler. [Tuzun kolay kolay çürümemesi ve çürütmemesinden dolayı.] )
( Eskiden barış amacıyla kullanılırdı. )

- OK ve YAY
( İlk Selçuklu sultanı, Tuğrul Bey, tüm resmî vesikalarında olduğu gibi gönderdiği mektupların başında yay ve ok işaretlerini koyar ve içerisine de kendi unvanlarını yazardı. Buna Tuğra deniliyordu. Sonraları bu ok ve yay işaretleri kaldırılmış ise de sultanların ad ve unvanlarını ok ve yay biçiminde gösteren tuğra usulü Osmanlı İmparatorluğu'nun sonuna kadar devam etmiştir. )

- ŞİRKET ADI ile MARKA

- ÇÖZÜM ORTAKLIĞI ile YATIRIM ORTAKLIĞI

- SPONSOR ile REKLÂM VEREN

- TABELA ile PANKART

( [Ar.] ... ile LAFİTE )

- KARNAVAL ile FESTİVAL

- VAKIF[Ar. < VAKF: Duruş, durma.]/TESİS ile/and DERNEK/CEMİYET

( Bir mülkü kamu yararına -satılmamak kaydıyla- sonsuz olarak tahsis etmek. İLE
Çıkarlarını savunmak, belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere kurulan yasal topluluk. )
( FOUNDATION with/and ASSOCIATION )

- KURUMSAL DEVLET ile KİŞİ DEVLET

- DEVLET ve ÖMÜR

- BÜYÜK DEVLET ile/ve/değil/yerine KÜÇÜK DEVLET

- DOLAYLI ELERKİ(DEMOKRASİ) ile/değil/yerine DOLAYSIZ/TEMSİLSİZ ELERKİ(DEMOKRASİ)

- CUMHURİYET ile/ve ELERKİ

- ELERKİ ile/ve/yerine MERİTOKRASİ

- !IRKÇILIK ile MİLLİYETÇİLİK

- MEŞRUTİYET ile MEŞRUİYET

- HÜKÜMET ile HANEDAN

( GOVERNMENT with DYNASTY )

- RİTÜEL ile PROTOKOL

- ELO
: Bir değerlendirme ve sınıflandırma sistemi.

- MERİ[Ar.]: Yürürlükte olan, geçerli olan.

- REFERANDUM[Lat.]/PLEBİSİT[Fr.]: Bir kimse ya da bir sorun için halkın olumlu ya da olumsuz kanısının belirmesi amacıyla yapılan oylama.

- FAKSİYON: KURUMLAR

- ANAYASA ile/ve MEDÎNE VESÎKASI

- SEYAHATNÂME ile/ve SEFÂRETNÂME

- SİYASETNÂME ile ISLAHATNÂME

- MEKTUP ile/ve FERMAN

( BİTİK/G[Sözün yakalanıp saklandığı, muhafaza edildiği yer. | Sözün bittiği(türediği), ozlaştığı yer.] ile/ve YARLIĞ )

- FERMAN ile/ve FETVÂ

- MEKTUP ile SİRKÜLER

( ... İLE Birçok kişiye ulaştırılmak üzere çoğaltılmış mektup. )

- BELGE ile/ve KAYIT

- DEVRE-İ ÛLÂ 1 - 1. SINIF
DEVRE-İ ÛLÂ 2 - 2. SINIF
DEVRE-İ MUTAVASSITA 1 - 3. SINIF
DEVRE-İ MUTAVASSITA 2 - 4. SINIF
DEVRE-İ ÂLÎ 1 - 5. SINIF
DEVRE-İ ÂLÎ 2 - 6. SINIF

- BM ile NATO

- KIZILAY ile KIZILHAÇ

( RED CRESENT with RED CROSS )- DÜNYA BANKASI ile IMF

- HİSSE SENEDİ ile TAHVİL

( Ortaklık. İLE Borç/Alacak Senedi. )

- ŞÜYÛ'[Ar.]: Ortaklardan birinin aralarındaki ortak malların her bir parçasının üzerine hisselerinin yayılmış olması.

- ŞÜF'A[Ar.]: Bir mülk kaça satın alınmışsa, o mülke o para ile sahip olma.

- NÜMİZMATİK: Metal paraları inceleyen bilim dalı.

- LİRA[< İt. Altın para]: Yüz kuruş değerinde, Türkiye para birimi.

- LEV ile LEVA
( Romanya para birimi. İLE Bulgar para birimi. )

- RİYAL ile RİYAL
( İspanya madeni paralarındandı. İLE Saudi Arabistan para birimi. )

- MANAT/MANET: Rus parası, ruble.

- PEÇETA: İspanyol para birimi.

- ENFLASYON ile/ve STAGFLASYON
( ... İLE/VE Ekonominin durgunluk zamanındaki enflasyon. )

- VERGİ ile HARÇ
( [Fars.] BÂC )

- RÜSÛM: Vergiler. | Gelenek, töre. | Usûl, merâsim.

- HAZİNE ile DEFİNE
( [Fars.] GENC )
( Divan şiirinde birçok güzellik unsuru hazineye benzetilmiştir. )

- ORGANİK GIDA SERTİFİKASI'NDA:
GEÇİŞ DÖNEMİ ile/ve SERTİFİKA DÖNEMİ

( 3-5 yıl sürebilir. İLE/VE Her yıl yenilenerek. )

- AYAR[Madeni parada]: Basılı madeni paranın içerdiği değerli maden miktarının karışıma olan oranı.

- AYAR ile KIRAT
( Değerli maddelerin saflık derecesi. İLE
Elmas, zümrüt vb. değerli taşların tartısında kullanılan, 0,20043 g. olan ağırlık ölçü birimi. )

- ELMAS ve PLATİN[PT]
( [Fars.] ÂB-GÎNE ve ... )

- ELMAS PARÇASI ile CAM KIRIĞI

- FOYA
[İt.]: Parıltısını artırmak için elmas taşlarının altlarına konulan ince metal yaprak. | ("Foyası ortaya çıktı" deyiminde geçer.)

- PIRLANTA[BİRİYYAN < Fr. BRILLANT: Parlayıcı.] ile/ve ELMAS
( İşlenmiş elmas. İLE/VE Saf karbondan meydana gelir. Yerin 160 - 480 km. altında oluşur. [Tüm elmaslar yerin altında yüksek ısı ve basınç altında oluşur ve yer yüzeyine volkanik patlamalar sonucu gelir.] )
( Kaşıkçı Elmas'ı 86 Kırat'tır ve etrafında 49 küçük elmas bulunur. )
( Hollanda'da Elmas Müzesi'ni ziyaret edebilirsiniz. )
( Kudüs, elmasın merkezidir. )
( ... İLE/VE Işık elmasın içinden saniyede ancak 130.000 km. hızla geçer. )

- ELMAS ile GRAFİT
( ... İLE Kurşun kaleminin ucunun yapıldığı madde. )
( İkisi de karbondan oluşur fakat grafitin karbon atomları farklı şekilde dizilmiştir. )
( Mohs Sertlik Skalası'nda 10 değerine sahiptir. VE Mohs Sertlik Skalası'nda 1,5 değerine sahiptir. )
( Smithson Tennant [1761-1815], elmasın saf kömürün bir biçimi olduğunu gösteren ilk kişidir. )

- ELMAS ile ACNR
( Doğadaki en sert maddedir. İLE ACNR[AGGREGATED CARBON NANOROD: TOPLANMIŞ KARBON NANO ÇUBUK] Çok güçlü karbon moleküllerini sıkıştırıp 2226 C'ye kadar ısıtarak meydana getirildi. [2005'te!][Moleküllerden her biri, beşgen ve altıgen biçiminde içiçe geçen 60 atom içerir. ] )
( Elması ancak elmas ya da ACNR çizebilir. )
( En sert/sağlam şeyler: Elmas, çelik ve Kendini Tanımak/Bilmek! )

- PERO ve FAÇETA[İt.]
( Armut şeklinde tek parça elmas. VE Elmasın yontulmuş her bir yüzü. )

- ELMAS'TA: SIRÇA ile/ve KARAVANA ile/ve PERO ile/ve ROZA ile/ve CULLINAN
( Ham. İLE/VE Yassı ve ince. İLE/VE Armut şeklinde tek parça. İLE/VE Pembe. Hollanda taşı. İLE/VE Dünyanın en büyük elması. Afrika yıldızı. Yapuk. )

- ELMAS ve TIRNAK
( Elmas doğadaki/doğal en sert maddedir. Elması eritebilen tek şey, gözyaşıdır. VE Gözyaşının eritemediği tek şey ise tırnaktır. )
( Gözyaşı, göze kaçan birçok maddeyi eritebilecek keskinliktedir. Geceleri tırnak kesilmemesinin nedeni ise gözyaşının tırnağı eritememesinden dolayı sıçrayıp da göze kaçmaması/batmaması içindir. [Yani, hurafe/bâtıl inanç değildir, dikkat etmek gerekir.] )
( Tavukların kursağı bile tırnağı eritemez. )
( Cam kesiminde elmas kullanılır. )

- ZÜMRÜT ile ZEBERCED
( ... İLE Zümrütten daha açık yeşil olan fakat zümrüt kadar değeri olmayan bir süs taşı. )

- ZÜMRÜT ile BÎRÛZ[Fars.]
( ... İLE Zümrüte benzer, değersiz yeşil bir taş. Gökzümrüt, yalancı zümrüt. | Kısmetsiz. )

- AKİK: AGA'TE

- FİRÛZE[Ar.]/PİRÛZE[Fars.]: Nişabur'da çıkarılan açık mavi renkli bir mücevher.

- KÂN: Değerli madenlerin çıkarıldığı ocak.

- GÖDENE TAŞI(KONYA-KARATAY MÜZESİ'NDE)

- LÂ'L
: KIRMIZI YAKUT

- TOPAZ[Yun.]/SARIYAKUT: Alüminyum silikatı ve flüorinden oluşan, kahverengi ya da soluk sarı renkte değerli bir taş.

- ASORTİ: Birbirine uygun renk ve yapıda olan.

- ARTAL: Benzerlerinden daha büyük olan.

- MESÂHA ETMEK[doğrusu MİSÂHA/T]: Ölçmek.

- İKTİYÂL: Ölçü ile, ölçek ile ölçme.- ÖLÇÜLER('İ)
( [Ar.] EVZÂN[< VEZN]: Tartılar, ağırlıklar, ölçüler. )
( [Ar.] MESÂHA/MİSÂHA/MİSÂHAT: Ölçme.[yer] )
( * EVZÂN-I ARÛZİYE: Arûz vezinleri.
* EVZÂN-I ATÎKA: Eski tartılar.
* EVZÂN-I Şİ'RİYE: Şiirin ölçüleri. )

- MESÂFE[Ar. çoğ. MESÂFÂT, MÜSÂF] ile KAT'-I MESAFE
( Ara, uzaklık. İLE Yol alma. | [jeod.] Bir tür arazi ölçme ve hesaplama yöntemi. )

- GÖZ KARARI ile/ve EL KARARI

- GÖZ KARARI ile/değil/yerine ÖLÇÜ

- KEZ değil GEZ

( Kere. DEĞİL 66 cm. [özellikle okçulukta kullanılan bir ölçü] )

- OSMANLI'DA: UZUNLUK ÖLÇÜLERİ ile/ve ALAN ÖLÇÜLERİ ile/ve AĞIRLIK ÖLÇÜLERİ
( Parmak, hat, nokta, kulaç, zirai mimari(zirai, mimari arşını), fersah, kara mili, berid (menzil), merhale, çarşı arşını, rubu (urup), kirah, endaze. İLE/VE
Arşın kare(zirai kare), yeni dönüm, büyük dönüm, atik dönüm, atik evlek, yeni evlek, cerip, ayak kare, parmak kare, hat kare, çarşı arşın kare (çarşı arşını kare), urup kare, kirah kare, endaze kare. İLE/VE
Okka(kıyye), batman, kantar, ludre, çeki, tonilato, dirhem, dünük, kırat, bakray, fitil, nekir, kıtmir, zerre. )
( Bazı XIV. yüzyıl kaynakları, İran-İlhanlı ağırlık birimi olarak kullanılan Lodra, Kantar, Okka ve Batman'ın[menn], hububat ölçüsü olarak kullanılan Kile ve Müdd'ün, Osmanlı öncesi Anadolu'da ölçü sisteminin temelini oluşturduğunu belirtmektedir. )

- BAZI ESKİ ÖLÇÜLER
( 1 MERHALE = 45480 m.
1 FERSAH = 5685 m.
1 ESKİ MİL = 1895 m.
1 BERİD = 227 m.
1 KULAÇ = 1.89 m.
1 ZİRAİ MİMARİ (24 PARMAK) = 75.35 cm.
1 ARŞIN = 8 URUP = 68 cm.
1 ENDAZE = 65 cm.
1 URUP = 8.5 cm.
1 HAT = 0.268 cm. )

- MİMARİ ARŞIN(/BİNA ARŞINI) ile/ve ÇARŞI ARŞINI ile/ve ENDAZE

( [75,8 cm.][1 mimari arşın = 24 parmak = 288 hat = 3456 nokta'dır] Çarşı arşınından ve endazeden daha uzundur. Metrenin ¾ kadarıdır. İki mimari arşın, bir buçuk metreden biraz fazladır. [Şimşir, abanoz, fildişi, demir ya da çelikten yapılır ve üstüne parmak bölümlenmesi çizilirdi.] İLE/VE

- PARMAK ile/ve HAT ile/ve NOKTA
( Bir mimari arşının 1/24'ü.[3,158 cm.] İLE/VE Bir parmağın 1/12'si.[0,263 cm.] İLE/VE Bir hat'ın 1/12'si.[0,0219 cm.] )
( 1 mimari arşın = 24 parmak = 288 hat = 3456 nokta'dır. )

- 1/4(ÇEYREK)[< Fars.]) ile 1/3
( Dörtte bir. İLE Üçte bir. )
( [Fars.] ÇÂR-YEK [ÇÂR: Dört. | YEK: Tek, bir.] ile ... )

- ÖLÇEKLER/MİKYÂS[< KIYÂS]: Ölçü aleti, kıyas edecek alet. | Uzunluk ölçeği.
( BAHÂR[Ar.]: Ölçek. )
( * MİKYÂS-I AMEL/ERGOGRAF: Kas gücünü ölçmekte kullanılan âlet.
* MİKYÂS-I AMÛDÎ: İki nokta arasındaki dikey[şâkulî] mesafeyi belirlemeye yarayan âlet.
* MİKYÂS-I GAZ/MANOMETRE: Gaz ölçmekte kullanılan âlet.
* MİKYÂS-I HACM: Hacim ölçüleri.
* MİKYÂS-I HAMZ: Asit ölçmekte kullanılan âlet.
* MİKYÂS-I HİSS: Duyumölçer.
* MİKYÂS-I HURDEBÎNÎ: Mikrometre.
* MİKYÂS-I İNHİNÂ/MEYL: Eğimölçer.
* MİKYÂS-I İRTİFÂ'/ALTIMETRE: Yükseklikölçer.
* MİKYÂS-I KALEVÎ: Alkol derecesini ölçmekte kullanılan âlet.
* MİKYÂS-I KESÂFET/DENSIMETRE: Yoğunlukölçer.
* MİKYÂS-I KLOR: Klorölçer, klorimetre.
* MİKYÂS-I KUVVET: Kuvvetölçer, dinamometre.
* MİKYÂS-I KÜRE: Küreölçer.
* MİKYÂS-I KÜÛL: Alkollü bir sıvıda alkol yüzdesini gösteren âlet.
* MİKYÂS-I MÂ: Hidrometre.
* MİKYÂS-I MÂYİÂT: Sıvıölçer, areometre.
* MİKYÂS-I MEYL: Eğim ölçüsü.
* MİKYÂS-I NÂR: Ateşölçer, pirametre.
* MİKYÂS-I RİYÂH: Yelölçer, anemometre.
* MİKYÂS-I RÜTÛBET: Havanın rütûbet derecesini ölçen âlet.
* MİKYÂS-I SAFFET-İ HEVÂ: Odyometre.
* MİKYÂS-I SEDÂ: Sedânın[insan sesinin] uyumunu ve şiddetini ölçmeye yarayan âlet.
* MİKYÂS-I ZELÂZİL: Yer sarsıntısının şiddetini ve yönünü gösteren âletler, sismograf.
* MİKYÂS-ÜL-GAZÂT: Gazölçer, manometre.
* MİKYÂS-ÜL-HARÂRE: Termometre.
* MİKYÂS-ÜL-LEVN: Renkölçer, kolorimetre.
* MİKYÂS-ÜL-MATAR: Bir yılda yağan yağmur mikdarını gösteren âlet, pluviometre. )

- DÎNÂR ile/ve DİRHEM[Ar.]
( Çeyrek altın değerindeki para. İLE/VE Gümüş. | Bir okkanın dörtyüzde biri olarak kabul edilmiştir. | Bir miskal, dört gram ve seksen santigram. )
( GOLD with/and SILVER )

- DİRHEM-İ CEYYİD ile DİRHEM-İ HÂLİS ile DİRHEM-İ MAĞŞÛŞ ile DİRHEM-İ ÖRFÎ ile DİRHEM-İ RÂYİC ile DİRHEM-İ ŞER'Î ile DİRHEM-İ ZÜYÛF
( Bozuk, karışık olmayan. İLE Saf gümüşten olup başka bir maden ile karışık olmayan. İLE Başka madenlerden oluşan. İLE Onaltı kırattan ibaret olan. İLE Gerek ceyyid, gerek züyûf olsun, halk arasında alınıp verilen. İLE Ondört kırattan ibaret olan.[Zekâtta, mehirde, diyette, nisâb-ı sirkatte geçerli olan.] İLE Bakır ya da başka madenlerle karıştırılmış gümüş sikke. )

- DÂNİK[Ar.] ile DÂNG[Fars.]
( Mangır, para. | Bir dirhemin dörtte biri. İLE Bir dirhemin altıda biri. )

- AĞIRLIK ile/ve AĞIRŞAK

- HİTİT'LERDE AĞIRLIK VE ÖLÇÜLER

- SELÇUKLU VE BEYLİKLER DÖNEMİ'NDE:
ARTIK
: Bir yükün yarısı.
KIRKLIM: İstif yığma ölçüsü.
SAGU: Hububat ölçüsü. )
( Ukiyye(Vukiyye), İrdeb, Mûd ve Batman, Selçuklu dönemi ağırlık ve ölçüm sisteminin temel birimleriydi. )

- OSMANLI PARALARI'NDA

- ESKİ YUNAN'DA: SIVI HACİM ÖLÇÜLERİ ile/ve KATI HACİM ÖLÇÜLERİ

( Katule[0,27 litre] ve amphora[19,44 litre]. İLE/VE Khoniks[1,08 litre] ve Medimnos[51,84 litre] )- CUMHURİYET ALTINI ile REŞAT ALTINI
( Öteki altınlarla arasında fark yoktur! İkisi de 24 ayar ve 6.66 gramdır. )
( ... İLE Sultan Mehmet Reşat'ın [1844-1918] iktidarı sırasında çıkarılmış altın. )
( Değeri daha fazladır. İLE İlk çıkarıldığında değeri 108 kuruştu. Zamanla kâğıt para ile arası açılmıştır. )

- ALTIN ile BUNDUKÎ[Fars.]
( ... İLE Bir altın para. [Türkçe'de "Fındık altını" denilen Bundukî adı, Venedik şehrinin Arapça adı olan Bundukiyye'den gelmiştir.] )

- ALTIN ile TİLLE[Fars.]
( ... İLE İşlenmemiş altın. )

- ALTIN ile/ve FLORİ[İt.]
( ... İLE/VE Altın para. )

- ALTIN ile GULDEN
( ... İLE Hollanda altını. )

- ALTIN ile KREMİÇ
( ... İLE Avusturya altını. )

- ALTIN ve CİVA
( Civa, altının kardeşidir. )

- ALTIN ile/ve İPEK

- ALTIN ile YALDIZ

- ALTIN KAPLAMA ile LAKE

- ALTIN ve GÜMÜŞ

( ... VE En iyi iletkendir. )
( [Ar.] ZEHEB, NAZAR/NAZÂRET ve FIDDA )
( [Ar.] NESÎK[: Altın. | Gümüş.] )
( [Fars.] ZER ve SÎM )
( GOLD and SILVER )

- GÜMÜŞ ile NUKRE/NUKRA
( ... İLE Külçe halinde gümüş. )

- ARSLÂNÎ[Fars.]: Arslanlı. [eski kuruş para]

- DUKA: XIII. yüzyılda Venedik'te çıkarılmış altın para.
( Osmanlı Devleti de kullanmıştır. )

- KURFORSE: Bir paraya hükümetçe verilen (belirtilen) değer.

- MESKÛKÂT[< MESKÛK]: Sikke haline getirilmiş madeni paralar.

- MECÎDİYYE: Sultan Abdülmecit'in tahta çıkışının altıncı yılında [1844] onun adına kesilmiş olan altın ve gümüş sikkeler.[daha çok 20 kuruşluk gümüş sikkelere verilen bir addır]

- MECÎDİYYE ALTINI: Sultan Abdülmecit zamanında çıkarılmış altın Lira.

- MECÎDİYYE ÇEYREĞİ: Beş kuruşluk gümüş para.

- METELİK: İlk kez 1828'de basılmış, on para değerindeki bakır sikke. [Sultan Reşat zamanında basılan son metelik nikeldir]

- SERTEN: Bir ülkenin/devletin parasını başka bir ülkenin parasıyla ifade etme yöntemi.

- SÎM MECÎDİYYE: Yirmi kuruş değerinde gümüş para.

- TİBR: Sikke haline sokulmamış altın ve gümüş. | Toz halinde altın. | Altın külçesi.

- ZER-İ DEH-PENCÎ[Fars.]: Yarısı bakır olan altın.[onda beşi]

- ZER-İ KAMER-TÂB[Fars.]: Üzerinde ay simgesi bulunan bir altın para.

- ZER-İ KÂMİL[Fars.]: Tam, hâlis, ayarı tamam altın.

- ZER-İ MAGRİBÎ[Fars.]: Hâlis ve iyi altın.

- ZER-İ MAHBÛB[Fars.]: Yirmibeş kuruş değerinde bir altın para.[1787'de 3,5 kuruş değer konulmuş ve II. Mustafa devrinde çıkarılmıştı.]

- ZER-İ MAKLÛB[Fars.]: Kalıp altın.

- ZER-İ SÂV/SÂVE[Fars.]: Ayarı tam altın ya da kırıntısı.

- ZER-İ ŞEŞ-SERÎ/VÎJE[Fars.]: Hâlis altın.

- NİSANTAŞI ile NİŞANTAŞI- LİTRE ile RATL

( ... İLE Litreye yakın bir sıvı ölçeği. )

- TENEKE ile/ve KİLE
( 13-14 kilo alır. İLE/VE
Tahıl ölçümlerinde kullanılır. Tenekeden 5 cm. daha kısadır. 10-12 kilo alır. )
( KEYL[çoğ. EKYÂL]: Ölçme. | Kile ile ölçmek. | Tahıl, hubûbat ölçüsü, ölçek. | KEYLÎ: Kile ile ölçülen. | TEKYÎL[Ar. < KİLE]: Kile ile ölçme. )
( [Çince] ... ile/ve YÜ [bir kile], FU [kilenin dörtte biri] )

- DEVE ile/ve MUT
( 20 Teneke. İLE/VE 20 Kile. 50 şiniklik[8 kilo] tahıl ölçeği. )

- EMİNA ile/ve İZE
( Tahıllar için eski bir ağırlık ölçüsü. İLE/VE Bir tahıl ölçüsü. )

- KARIŞ ile/ve KULAÇ
( Parmaklar birbirinden uzak ve açık duracak biçimde gergin duran elde, başparmak ve serçe parmağın ucları arasındaki açıklık/mesafe. İLE/VE Gerilerek açılmış iki kolun parmak ucları arasındaki uzaklık/mesafe. )
( ... İLE/VE İki buçuk mimari arşın.[Hafriyatta, kuyu açanlar arasında ve suların derinliğini belirtmekte kullanılan bir ölçüdür] )
( [Yunan çağında, Anadolu'da] ... İLE/VE 6 ayak ya da 4 dirsek, 1,776 metre. )
( [Ar.] ŞİBR ile/ve BEV' )
( [Fars.] BİDİST, BEDEST ile/ve ... )

- MİL ile/ve FERSAH
( 100 kulaç. 2500 mimari arşın. İLE/VE 3 mil. 7500 mimari arşın.[Bir kişinin normal bir yürüyüşle yaklaşık bir saatte aldığı mesafe olarak kabul edilmiştir.] )

- BERİT/MENZİL ile/ve MERHALE
( 4 Fersah. İLE/VE 2 Berit.[8 Fersah] )

- MESÂHA-İ MUHÎTİYYE ile/ve MESÂHA-İ SATHİYYE
( Taban çevresi. İLE Bir yerin, toprağın yüzünün ölçümü, yüzölçümü. )

- ADIM ile/ve AYAK
( Yürümek üzere yapılan ayak atışlarının her biri. | Bir adımda alınan yol. [75 cm. olarak kabul edilir.] İLE/VE Yarım arşın ya da 30.5 cm. uzunluğundaki ölçü birimi. | Buzdolabı ölçülerinde -İngiliz ölçüsü fut'un- kübü alınarak hesaplanan değer. )
( [Yunan çağında, Anadolu'da] ... İLE/VE 0,296 metre. )

- TALENT[Yun. TALANTON] ile/ve/> STATER
( 26 kg. İLE/VE/> Para birimi Talent'ten üç mina daha ağır yapılarak, aradaki fark ağırlık talenti'nin birimlerine paylaştırılmıştır. Bu birim stater'dir. [873,2 gram] ve eski sikkeye yani 'Didrahmi'ye denk sayılacak bir ağırlık birimidir, ayrıca askatları vardır. ) ( Atina'da alışverişte kullanılan Talent 36,39 kilogramdı. Para birimi olarak ağırlığı ise 25,92 kilogramdı. Talanton'un altmışta biri de mİna'ydı.[436,60 gram]. )

- FOND: 103 litreye eşit bir ölçü.

- SUBRE[Ar.]: Yığın, birikinti. [tahıl, buğday yığını gibi.]

- AKR: 52 ar değerinde, eski bir Fransız/İngiliz yer ölçüsü.[Günümüzde, İngiltere'de, 1 akr = 4840 yarda kareye yani 40,47 ar'a, 4046,724 m²'ye eşittir.]

- BAREM(BARREME[Fr.]): Hazır cetvellerin sonucuna dayanılarak yapılan hesaplar için kullanılan terim.
( Fransız matematikçisi François Barreme'den gelmiştir. )- BAT/BATH/EPRAH[İbr.]: Bir hacim ölçüsü.

- BÂZ[Fars.]: Bir kulaç boyu. | Karış.

- BEHREC: Eksik ya da ayarı bozuk para.

- BRACCIA: 1 m. = 1.64 Braccia

- CERÎB: Eskiden Arap ülkelerinde kullanılan [aşağı-yukarı] 216 litrelik bir hacim ölçüsü. | Tarla ve arazi ölçüsü. | Dönüm.

- CERÎB-üt-TAÂM: Dört kâfiz arpa ve buğday alan bir ölçek.

- CEVÎ[Fars.]: Bir arpa ölçüsündeki ağırlık.

- CHANG: Çin'de eski bir uzunluk ölçüsü.

- CUBİT: Dirsekten orta parmağın ucuna kadar olan eski bir uzunluk ölçüsü. 50 cm.

- ÇENTİK: Bir şeyin kenarında kesilerek ya da kırılarak açılan küçük kertik, tırtık. | Küçük oyuk. | Basım sırasında basım aygıtının diyaframını belirli bir açıklığa getirecek düzeni işletmek için filmin kenarına yapılan çukurluk.

- DÂNİK[Ar.]: Bir dirhemin dörtte(/altıda) biri. | Mangır.

- DİRSEK[Yunan çağında, Anadolu'da]: 1.5 ayak, 0,444 metre.

- ENDÂZE[Fars.]/ARŞIN: 60/65/68 cm.lik, eski bir uzunluk ölçüsü.

- ENSÂB: Logaritma cetvellerinin sayıları. [CEYB(SINUS), TECEYB(COSINUS), MÜMÂS(TANGENT), TAMAM MÜMÂS(COTANGENT), KATI'(SÉQUENCE), TAMAM KATI'(COSÉQUENCE)

- ERDEB: Arap şehirlerinde kullanılan ve İstanbul kilesiyle 9 kileyi karşılayan bir ölçek.

- GABARİ[Fr.]: Köprülerin yüksekliklerini belirten ölçüler.

- GALON: 4.5 litrelik Anglo-Sakson sıvı ölçüsü.

- GRADO[İt.]: Bir sıvının içindeki alkol/ispirto derecesi. | Derece.

- GROSA[İt.]: 12 desteden meydana gelen düzine. 144[12x12] tane.

- HACM-İ İSTİÂBÎ: Bir şeyin içine alabildiği miktar.

- HATT: Parmağın onikide biri olan bir ölçü.

- İSBA[Ar.]: Arapların uzunluk ölçüsü.[kadem'in 1/12'si].

- İZRÂ'[Ar.]: Arşınlama.

- JUL: Bir enerji birimi. [ 1J = .239 cal | 1cal = 4.184 ]

- KADEM[Ar.]: Yarım arşın uzunluğunda bir ölçü. | Mimari arşının yarısı kadardır ve 12 parmak uzunluğundadır.[Hafriyatlarda kullanılırdı]

- KATRAT: Basımcılıkta dizgi işinde kullanılan bir ölçü birimi. | Dizgide harfler arasına konulan yazısız metal parçası.

- KENTAL: Bir kütle ölçüsü birimi.

- KERTE: İşaret için yapılmış çentik ya da iz, kerti.

- KERTE[İt.]: Gemi pusulasında kadranın ayrılmış olduğu on bir derece ve on beş dakika ölçüsünde bir açıya eşit olan otuz iki bölümden her biri. | Derece, radde[Ar.].

- KESE/BEDRE: 500 kuruş.

- KEYL[çoğ. EKYÂL]: Ölçme. | Kile ile ölçmek. | Tahıl, hubûbat ölçüsü, ölçek.

- KEYLÎ: Kile ile ölçülen.

- KIRÂN[Fars.]: 1848'den 1927'ye kadar İran'da kullanılan bir gümüş para.[1.25 Dolar değerindeydi. 10 kıran, 1 toman ederdi.]

- KISTÂS: Büyük terazi. | Ölçü.

- KULLETEYN: 1200 Irak ratlı(2564 gr. ağırlığında bir ölçü) su alan iki büyük küp.

- KUART: Amerika ve İngiltere'de kullanılan katı ve sıvı hacim ölçüsü.

- KÜBİT: 45 cm.

- LİBRE: Fransa'da 500 gr., İngiltere'de 454 gr. gelen ağırlık ölçüsü.

- MAD: Bir tahıl ölçüsü.

- MAHREK[Ar., mat.]: Hareketli bir noktanın güttüğü yol.

- MAKSİ[Fr.]: Uzun.

- MEGA: Önüne geldiği birimi bir milyonla çarpan önek.

- MEGAPASKAL[MPa]: 10 atmosferlik basınca eşit basınç birimi.

- MENZİL[Ar. < NÜZÛL | çoğ. MENÂZİL]: Bir günlük yol. | Mesafe.

- MENZİL-İ KÜLLÎ[Ar.]: Mahrekin en son noktasına kadar olan mesafe.

- MEZRÛ': Arşınla ölçülen şey.

- MİKYÂL[Ar. | çoğ. MEKÂYİL]: Ölçekler, tahıl ölçekleri.

- MİNA: En eski ağırlık birimi.

- MİSKAL[Ar. çoğ. MESÂKÎL]: Yirmidört kıratlık bir ağırlık ölçüsü. [yüz arpa ağırlığındadır][ondört kırat, bir şer'î dirhemin karşılığıdır] | 1.43 dirhemlik ağırlık ölçüsü.

- MİSL: Benzer, kat. | Mikdar. | Ön, yan, huzur. | Tekrarlanan bir sayının toplamı.

- MİSLİ: Sayı, tartı ve ölçü ile belirlenebilen.

- MODÜL: Çap, ölçü. | Orantı ölçüsü. Bir yapının çeşitli bölümleri arasında orantıyı sağlamak için kullanılan ölçü birimi.

- MOL: Bir maddenin kendi moleküler ağırlığına dalton cinsinde eşit olan gram miktarı. [Avogadro sayısı kadar molekül içerir.]

- NISF[Ar.]/NİM[Fars.]: Bir şeyin yarısı.

- OKKA/KIYYE[Ar.]: Eski bir ağırlık ölçüsü birimi. (1283 gr.) (400 Dirhem = 1 Okka)

- ÖŞR: Onda bir, ondalık, onda biri alınan vergi. | Kur'ân-ı Kerim'den 10 âyetlik kısım.

- ÖZGÜL ISI: 1 gram maddenin sıcaklığını 1 ºC değiştirmek için emilmesi ya da kaybedilmesi gereken su miktarı.

- PALMA[Yunan çağında, Anadolu'da]: 4 Palma 1 ayak, 6 Palma 1 dirsektir.

- PARASANG[İran ölçüsü][Yunan çağında, Anadolu'da]: 30 stadion'a eşittir. [5 kilometre, 328 metre]

- PARMAK: Bitişik ve dışı içine gelecek şekilde dizilmiş altı arpa tanesi uzunluğunda bir mesafe. | [Yunan çağında, Anadolu'da] Ayağın on altıda biri, 0,0185 metre.

- PLETHRON[Yunan çağında, Anadolu'da]: 100 ayak.

- RITL[< İt. ROTOLO]: Cam ağırlık. Günümüze tam olarak ulaşmış bir parça bulunmadığından tam ağırlığı saptanamamıştır ancak elde bulunan parçalardan çapının 110 mm. kadar olduğu anlaşılmaktadır. [Emevi, Abbasi, Eyyubi, Fatımi dönemlerinde kullanılmıştır.][Abbasi döneminden kalma 842-847 tarihli çifte rıtl denilen ağırlık 759.79 gramdır.]

- RİN: Japonya'da küçük para birimi.

- PÛJÎNE[Fars.]: 1240 gr. ağırlığında bir ölçü. | Kantar.

- RELÖVE: Ölçülü plan ya da resim.

- SÂ': Bin dirhemlik bir hubûbat ölçeği.

- SARPIN: Tahıl kuyusu, zahire ambarı.

- SENCE: Cam ağırlıklardır ve paraya ölçü oluştururlardı. Değerli madenden basılan sikkeye ölçü oluşturmak amacıyla yapılmış ağırlık ölçüleridir. [Bizans sencelerin Bizans dinarı solidus ile aynı ağırlıkta olduğu ve 68 habbeye[4,406 gram], Araplar'daki Dirhem'in ise 66 Habbe'ye[4,276 grama] karşılık geldiğini göstermektedir.][İslâmî Sence'ler, zamanla gelişerek klasik biçimlerine kavuşmuştur. Kimilerinin üstünde halife, vali, imam ya da şurta adlarıyla Aslahü Allah, Ekremehü Allah, Emta' Allah Lehü gibi Arapça yazılar ve Kur'an'dan ibareler yer alır. Genelde sadece tek yüzüne damga vurulan Senceler'in iki yüzünün de damgalanmasına Abbasiler döneminde başlanılmıştır. Bu dönemde sikkenin bir yüzüne Kelime-i Tevhid, öteki yüzüne halife, vali, imam, şurta, vb. adları basılırdı. Sencelerdeki renkler, üretim sırasında katılan hammaddeye göre değişiklik göstermiş, mavi renkteki senceler krom oksitten, kehribar rengi kükürt ve karbondan, koyu mavi senceler ise manganezden elde edilmiştir.]

- SKENES[Mısır ölçüsü][Yunan çağında, Anadolu'da]: 60 stadion'a eşittir. [10 kilometre, 656 metre]

- STADION: 185 metre. | 600 ayak. Atina stadion'u 77,6 metredir.

- SÜDS/SÜDÜS: Altıda bir. [1/6]

- ŞİNİK[Yun.]: Tahıl için kullanılan sekiz kiloluk ölçek.

- ŞİRÂZE[Fars.]: Esas, düzen, nizam.

- TÂB-NÜMÂ[Fars.]: Güç/kuvvet ölçer.

- TAKEOMETRE: Harita alma işinde kullanılan ölçü aleti.

- TEKYÎL[Ar. KİLE]: Kile ile ölçme.

- TINAZ: Yığın. | Savrulmak için hazırlanan dövülmüş ekin yığını.

- TO: Japonya'da eski bir hacim ölçüsü.

- TÛL: Uzunluk. [Tûl perde] | Zaman çokluğu, uzun süre. | Boylam. [TÛL DAİRESİ: Meridyen]

- TÛLÂNÎ: Uzunluğuna.

- URUP[Ar.]: Arşının sekizde bir uzunluğundaki ölçü.

- ÜNİTE: Birim, vahit, ölçü.

- VEZNECİLER: Adını, barut ölçüsünden[vezne < vezn] ve bu ölçüyle barut satan dükkanların bulunduğu bölgeden almıştır.

- YARDA: İngiliz uzunluk ölçü birimi.

- ZER'Î/ZER'İYYÂT[Ar.]: Arşınla ölçülen şey.

- ZERİK: Eski İran'da, Dariüs devrinde bastırılmış altın para.

- ZI'F: İki kat.

- ZİRÂ'[Ar.]: Dirsekten orta parmak ucuna kadar olan bir uzunluk ölçüsü. Arşın. | Ay menzillerinden biri.

- ZİRÂ-İ A'ŞÂRÎ[Ar.]: Metre.

- ZİRÂ-İ AMME[Ar.]: Altı kabza, yani yirmidört parmak miktarı olan arşın.[karesi 576 parmak]

- ZİRÂ-İ KİRBÂSÎ[Ar.]: Yedi kabza, yani yirmisekiz parmak miktarı olan arşın.[bezlerde, kumaşlarda kullanılırdı]

- ZİRÂ-İ KİSRÂ/MELİK[Ar.]: Yedi kabza, yani yirmisekiz parmak miktarı olan arşın.

- ZİRÂ-İ MESAHA[Ar.]: Yedi kabza ile bir dikili parmak miktarı olan arşın.[Arazide kullanılırdı]

- ZİRÂ-I Mİ'MÂRÎ[Ar.]: Arşın.[Arşın'ın Eski Türkçe'deki kullanımı.] | Kalfa ve marangozların(dülgerlerin) kullandıkları yirmidört parmaktan oluşan bir uzunluk ölçüsü.

- ZİRÂÂT[Ar. < ZİRÂ]: Uzunluk ölçüleri.

- ZOLOTA: Osmanlı zamanında geçerli olan Leh parası.

- KEPAZE: Gevşek ok yayı.

- PARATONER: Yıldırımsavar.

- RADAR: RADIO DETECTING AND RANGING

- YARIM: NÎM[Fars.]

- TİRAJ ile RATING
( Kitap, gazete, kitap gibi şeylerin baskı sayısı. İLE Televizyon programlarının izlenme/izleyici oranı. )

- CERÎDE[Ar.]: Dergi, gazete gibi belli aralıklarla yapılan yayımlar.

- BOY ile/ve KARAKTERİSTİK UZUNLUK

- UZUNLUK ile/ve YÜKSEKLİK

( İki nokta arasında. İLE/VE Zeminden hareket ederek. )
( LENGTH with/and HEIGHT )

- KISALIK ile/ve DARLIK
( İki nokta arasında. İLE/VE Alanlarda. )
( cm. ile tanımlanır. İLE/VE cm² ya da cm³ ile tanımlanır. )
( SHORTNESS with/and NARROWNESS )

- KUTR ve KADR
( Boy. VE Çap. )

- ÇAP ile/ve ÇEVRE

- EĞİM ile/ve/değil YÜKSEKLİK

- YÜKSEL(T)ME ile YÜCEL(T)ME

- SİLİNDİR ile/ve YUNGU TAŞI

- SİLİNDİR ile/ve LOĞ/YUVGUZ

( ... İLE/VE Taş silindir. )

- TAŞ ile/ve BALAST
( ... İLE/VE Demiryoluna döşenen taş kırıkları. )

- BALAST ile MICIR/MUCUR
( ... İLE Kömür kırıntısı. )

- UYGARLIK BANKASI ile İLKEL KABİLE BANKASI

- SERVET ile SERMAYE

- KAPİTALİZM ile/ve SAVAŞ

- TABUT ile LAHİT

( COFFIN with FUNERARY )

- PAPİRUS - KÜREK KEMİĞİ - CEYLAN DERİSİ - KİL TABLETLERİ

- KEOPS ile KEFREN ile MİKORİNOS

 

 HALI'DA
( ON CARPET/RUGS )

- DÜĞÜMLENMİŞ ile DOKUNMUŞ ile İŞLENMİŞ

- DÜĞÜMÜ ile/ve ATKISI ile/ve SAÇAĞI

- KÖK BOYALI ile/ve DOĞAL BOYALI ile/ve KİMYASAL BOYALI

- HALI ile/ve KİLİM ile/ve SUMAK

- HALI/KİLİM ile/ve BERCED
[Ar.]
( ... İLE/VE Kalın kilim. | Türk halısı. )

- HEREKE ile/ve KAYSERİ ile/ve BÜNYAN ile/ve YAHYALI ile/ve TAŞPINAR ile/ve SİVAS ile/ve KARS ile/ve BERGAMA ile/ve LADİK ile/ve MİLAS ile/ve ISPARTA

- İPEK'TE: KAYSERİ ile/ve HEREKE

- KELLE
[Fars.]: 3x4 m² olan halı.

- NAH[Fars.]: Değerli kumaşlardan yapılan bir çeşit halı, kilim.

 

KİLİM'DE:
( Kilim, dünyanın en süslemeli "mektup"ları ve anı "kitap"larıdır. Son derece kullanışlıdır. Duvara asılır, yere serilir. Sözleşme yerine de kullanılır/dı. )

- DENİZLİ ile/ve VAN ile/ve MALATYA ile/ve NİĞDE ile/ve UŞAK ile/ve ISPARTA

- TAŞPINAR ile/ve KARS

- HEREKE ile/ve SİVAS

- DÜZ (DOKUNMUŞ) ile/ve SUMAK ile/ve CECİM/CİCİM ile/ve ZİLİ ile/ve HEYBE

( ... İLE/VE ... İLE/VE Nakışlı ve ince. Sivas/Divriği bölgesinde. İLE/VE Ağrı/Patnos, Çanakkale bölgelerinde. İLE/VE Urfa bölgesinde. )

- SUMAK'TA: TÜRK ile/ve İRAN ile/ve RUS

- KİLİM ile/ve SAVAN

( ... İLE/VE Pamuk ipliğinden yapılan kalınca kilim. )

- KİLİM ile/ve PALA
( ... İLE/VE Adi kilim, yaygı. )

- KİLİM ile/ve SİLİ
( ... İLE/VE Bir tür yaygı. )

- KİLİM ile/ve TATAMİ
( ... İLE/VE Japon kilimi. )

- KİLİM ile BİSÂT[Ar. çoğ. BUSAT]
( ... İLE Kilim, minder, döşeme, keçe, yaygı. )

- ISDAR/ISTAR: Halı, kilim dokunan tezgâh.

- KİRKİT: Dokumacılıkta atkı ipliğini sıkıştırmak için kullanılan, demirden ya da ağaçtan yapılmış dişli araç. | Halı dokunurken kullanılan el tarağı.

- [Ar.] BÂRRÎ ile BÂRİYY
( İnce kumaştan örülen hasır. İLE Hasır. )

 

- SERAMİK'TE: İZNİK ile/ve KÜTAHYA

- SERAMİK ile/ve ÇİNİ

- SERAMİK ile PORSELEN

- SERAMİK ile RAKU

( ... İLE Japon işi seramik kap. )

- ARITA/IMARI PORSELENİ ile/ve NABESHIMA PORSELENİ

- ARITA PORSELENİ ile KOPYALARI

( ... İLE 3 çeşittir. )

- MIKAWACHI PORSELENİ ile HASAMI PORSELENİ ile SETO PORSELENİ

- KYOTO PORSELENİ ile KUTANI PORSELENİ

- MESNÛN
: Şekillendirilen, fırınlanmamış çamur. | Bilenmiş bıçak/çakı. | Sünnet olan şey.[EMR-İ MESNÛN: Sünnet sayılan iş.] | Âdet edilen şey. | Yıllanmış şey.

  

Bugün [12 Aralık 2017] itibariyle
Nesneler bölümüne yapılmış olan eklemeler aşağıdaki gibidir.
[ 06 Mart 2012 - 12 Aralık 2017 arasında... ]
( 3151 yeni ekleme, 2278 katkı )


-@ MALZEME[Ar.] değil/yerine/= GEREÇ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Kasım 2017 | 14:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48365 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EKSİNTİ/FİRE ile/ve/<> PAÇAVRA
[Bölüm: tekstil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Kasım 2017 | 10:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SİYAH ile ANTRASİT
[Bölüm: tekstil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Kasım 2017 | 09:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48358 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ERİME ile/ve/değil/<> DAĞILMA
[Bölüm: Beslenme] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Kasım 2017 | 12:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48342 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PUL ile/değil İNCE VİDA
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Kasım 2017 | 10:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48335 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GÖÇME ile GÖÇÜRME
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Kasım 2017 | 12:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48295 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SÜRMEK ile SÜRTMEK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Kasım 2017 | 12:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48294 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ANAHTAR[Rumca] değil/yerine/= AÇKI/AÇAR
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Ekim 2017 | 17:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48223 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YETERLİ ile/ve/değil/yerine/<>/< TATMİN EDİCİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Ekim 2017 | 10:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48209 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KESİMDE:
BIÇAK İLE
ile/değil/yerine İP İLE
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ekim 2017 | 22:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48203 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KATLAMA ile/ve/||/<> KIVIRMA
[Bölüm: tekstil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Ekim 2017 | 02:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48148 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MİSKE = GAZOZ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Ekim 2017 | 01:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48123 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SATIN ALMAK ile/değil/yerine/>< KENDİN YAP!
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Ekim 2017 | 15:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48091 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MAKYAJ[Fr.] değil/yerine SÜSLEM / YÜZ BOYAMA
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ekim 2017 | 11:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48078 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ NESNELERİ, YERE ...:
ATMAK
ile/değil/yerine KOYMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Ekim 2017 | 11:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48067 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ UCUZ ile/değil "UYGUN"
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Ekim 2017 | 18:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TAKSİMETRE[Fr.] değil/yerine/= SAYAÇ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Ekim 2017 | 01:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48043 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Taksilerde, ödenecek ücreti gösteren sayaç. )

-@ TAKSİ[Fr. TAXI] ile TAKSİ[Fr. < Yun. TAXIE]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Ekim 2017 | 01:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48042 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Belirli bir ücret karşılığı yolcu taşıyan, taksimetresi olan otomobil. İLE Göçüm. )

-@ TAKSA[Lat.] değil/yerine/= ÜCRET
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Ekim 2017 | 01:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48041 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Pulu yapıştırılmadan ya da eksik yapıştırılarak gönderilen mektup için alıcının cezalı olarak ödediği posta ücreti. )

-@ TAKLİP[Ar.] değil/yerine/= DÖNDÜRME, ÇEVİRME
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Ekim 2017 | 01:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48039 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Döndürme, çevirme. | Bir şeyin biçim ve kalıbını değiştirme. )

-@ TAKİM[Ar.] ile TAKİMETRE[Fr. TACHYMETRE]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Ekim 2017 | 00:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48035 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Verimsiz duruma getirme, sonuçsuz bırakma, kısırlaştırma. | Mikrobundan arıtma. İLE Hareket durumundaki bir nesnenin hızını ölçmeye yarayan aygıt. )

-@ NESNENİN MERKEZİ ve/||/<> BİLİNCİN MERKEZİ ve/||/<> ÖZGÜRLÜĞÜN MERKEZİ
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ekim 2017 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48009 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kendi dışındadır. VE/||/<> Kendini bilmedir. VE/||/<> Kendine yeten varolmadır. )

-@ CİKLET[İng.] değil/yerine/= SAKIZ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ekim 2017 | 01:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47981 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BÜYÜK DÖNGÜLER ile/ve/+/||/<> KÜÇÜK/İÇ/ALT DÖNGÜLER
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Eylül 2017 | 21:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47973 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TAKI ile TAKI
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Eylül 2017 | 23:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47968 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çoğunlukla evlenen ya da nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü. | Kadınların ziynet eşyası, asım takım. İLE Adın, başka bir sözcük ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki. | Tümceler ile sözcükler arasında ilişki kurmaya yarayan sözcükler. )

-@ TAKEOMETRE[Fr. < Yun.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Eylül 2017 | 23:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47967 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Düzenlenmiş arazinin yüz ölçümünü bulup planını yapmaya yarayan alet. )

-@ KAPI ile/değil KAPAK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Eylül 2017 | 19:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47962 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TAKA-TUKA değil/yerine/= GÜRÜLTÜ-PATIRTI
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Eylül 2017 | 19:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47961 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gürültü patırtı. | Basımevlerinde, kurşun dökülmüş, satır olarak dizilmiş harfleri iyice yerleştirmek için üzerlerine vurmaya yarar takoz. )

-@ TAK ile TAK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Eylül 2017 | 18:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47955 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tahta vb. bir şeye vurulduğunda ya da silah patlayınca çıkan tok ve sert ses. İLE Millî bayramlarda ya da önemli bir olayı anmak için düzenlenen şenliklerde, geçit yapılacak caddelere geçici olarak kurulan, yazılar ve çiçeklerle süslenen kemer. )

-@ TAHTEREVALLİ[Ar.]/ÇÖĞÜNCEK değil/yerine/= TAHTIREVAN[Fars.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Eylül 2017 | 18:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47953 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İki ucuna, birer kişi oturup karşılıklı olarak havada yükselip inerek eğlenmeyi sağlayan, ortasından bir yere dayalı tahta ya da metal araç. İLE Omuzda götürülen, üstü örtülü, insan taşınan araç. )

-@ PAMUK ile TAHTAPAMUK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Eylül 2017 | 18:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47952 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Döşemecilikte kullanılan bir dolgu ve örtü malzemesi. )

-@ TAHRİBAT[Ar.] değil/yerine/= YIKIP BOZMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Eylül 2017 | 17:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47944 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BIÇAK ile/değil TAHRA
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Eylül 2017 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47943 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Bir tür eğri budama bıçağı. )

-@ SANDAL ile TAHLİSİYE
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Eylül 2017 | 17:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47942 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Kurtarma, can kurtarma. | Kazaya uğrayan gemilerin, yolcularını ve gemi adamlarını kurtarma işi. | Kaza sırasında, kurtarma için kullanılan sandal. )

-@ TAHAVVÜL[Ar.] değil/yerine/= DEĞİŞME, DÖNÜŞÜM
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Eylül 2017 | 20:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47924 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir durumdan, başka bir duruma geçme, değişme, değişkenlik, dönüşme, dönüşüm )

-@ TAHAŞŞÜT[Ar.] değil/yerine/= YIĞINAK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Eylül 2017 | 20:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47923 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TAHAMMÜL[Ar.] değil/yerine/= DAYANMA, KATLANMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Eylül 2017 | 20:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47919 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Nesnenin, güçlü, zorlayıcı dış etkenlere karşı koyabilmesi, dayanması. | İnsanın kötü, güç durumlara karşı koyabilme gücü, kaldırma, katlanma. )

-@ TAĞYİR[Ar.] değil/yerine/= DEĞİŞTİRME, BAŞKALAŞTIRMA | BOZMA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Eylül 2017 | 20:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47915 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TAGŞÎŞ[Ar.] değil/yerine/= KARIŞTIRMA
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Eylül 2017 | 19:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47914 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir şeyin içine başka bir madde karıştırma, katıştırma. )

-@ TAÇ[Ar. < TÂC] ile TAÇ[İng. TOUCH]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Eylül 2017 | 21:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47895 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Soyluluk, iktidar, güç veya hükümdarlık simgesi olarak başa giyilen, değerli taşlarla süslü başlık. | Gelinlerin başlarına takılan süs. | Genellikle göz düzeyinden yüksek mobilyaların üstlerindeki kabartmalı, oymalı, süslü bölüm. | Çiçeğin dıştan ikinci halkasında bulunan yaprakların hepsi. | Bazı tarikatlarda, şeyhlerin giydikleri başlık. İLE [futbol] Yan, dokunma. )

-@ TABURE[Fr. TABOURET] değil/yerine/= İSKEMLE
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Eylül 2017 | 20:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47892 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sırt ve kol dayayacak yeri olmayan iskemle. )

-@ TABLET[Fr. TABLETTE] değil/yerine/= BELGE
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Eylül 2017 | 20:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47891 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Düz ve yassı biçimli, çiğnenecek ya da yutulacak madde. | Eski uygarlıklardan kalma, pişmiş ya da güneşte kurutulmuş kilden yapılmış, üzerinde çivi yazısı ile metin yazılı belge. )

-@ TABLA ile/<> TABLAKÂR
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Eylül 2017 | 20:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47889 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Satıcı vb.nin kullandığı tahtadan tepsi. | Soba, mangal vb. şeylerin altına konulan metalden ya da tahtadan yapılan tepsiye benzer altlık. | Bir şeyin düz ve geniş bölümü. | Ağaçtan ya da ağaç ürünlerinden hazırlanmış, büyük yüzeyli düzgün parça. | Genellikle Hindistan, Pakistan'da kullanılan, darbukaya benzer bir çalgı türü. | Denizcilikte, makaraların yüzlerini oluşturan dış bölümleri. İLE/<> Tablacı. | Büyük konaklarda mutfaktan yemek tablalarını götürüp getiren görevli. )

-@ TABAN[>< TAVAN} ile TAB'AN[Ar.]
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Eylül 2017 | 00:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47885 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ayağın alt yüzü, aya. | Üstü kapalı bir yerin gezinilen, ayakla basılan yüzü, tavan karşıtı. | Ayakkabının alt bölümü. | Kaide. | Bir şeyin en alt bölümü. | Değerlendirmede en alt derece. | Bir toplumu, bir kuruluşu oluşturan, yönetime katılmadan etkili olan kitle. | Temel. | Bir ırmağın en derin olan orta yeri. | Yelkenlilerde, dikey duran direk, çubuk, seren vb.nin alt bölümü. | Bir cismin ya da bir biçimin yüksekliğini ölçmek için aşağıdan yukarıya doğru başlama noktası olarak alınan yüzey ya da çizgi, kaide. | Üslü sayılarda, kuvveti alınan sayı. | Tarlanın düz ve verimli kesimi. | Kılıç vb. yapımında kullanılan iyi cins demir. İLE Doğası itibariyle, huy bakımından. )

-@ ŞALVAR değil/yerine/= TUMAN
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Eylül 2017 | 14:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47869 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TÜRBÜLANS[Fr. TURBULENCE] değil/yerine/= HAVA BURGACI
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Eylül 2017 | 17:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47864 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BAZA ile LATA
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Eylül 2017 | 12:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47862 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TİRBUŞON[Fr. TIRE-BOUCHON] değil/yerine/= BURGU
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Eylül 2017 | 23:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47858 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KAPLARDA:
POLİKARBON
yerine TİRİTAN KO-POLYESTER
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Eylül 2017 | 16:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47856 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... YERİNE BPA içermezler. )

-@ SÜREKLİ:
"TOPLARSAK"
ile/değil/yerine/>< PAYLAŞIRSAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Eylül 2017 | 14:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47848 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hiçkimseye yetmez. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Herkese yeter. )

-@ TRAKTÖR[Fr.] değil/yerine/= ÇEKERSÜRER
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Eylül 2017 | 20:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47844 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PÜRÜZ/LÜ ile TIRTIK/LI
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Eylül 2017 | 01:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47835 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KARIŞTIRMAK ile İÇ İÇE GEÇİRMEK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Eylül 2017 | 19:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47834 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ALEV ALEV ile/ve/||/<> CAYIR CAYIR
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Eylül 2017 | 19:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47833 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MERDEK ile MERTEK
[Bölüm: Hayvanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Eylül 2017 | 23:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47828 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Domuz yavrusu. İLE Yapıda kullanılan, dört köşe ya da yuvarlak, kalınca sırık. )

-@ UYU-YOR ile UY-UYOR
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Eylül 2017 | 12:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47820 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KIRMIZI ile FUŞYA[< LEONART FUCHS]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Eylül 2017 | 16:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47813 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Canlı morumsu, kırmızı renk. )

-@ ÂLÎ[< ULÜVV] ile ÂLÎ ile ALÎ[< ÂLET]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Eylül 2017 | 19:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47811 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yüce, ulu. | Kişi adı. İLE/< Ebû Tâlib'in oğlu ve Hz. Muhammed'in damadı, dördüncü halife. İLE/< Âlete ait, âletle ilgili. | Yemin edici/eden. )

-@ PAMUK:
NESNE
ile/ve/değil/||/<>/< BİTKİ
[Bölüm: Bitkiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Eylül 2017 | 00:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47806 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ NÜKLEER PATLAMA ile ATMOSFERİK NÜKLEER PATLAMA
[Bölüm: fizik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Ağustos 2017 | 15:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47755 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ FESLERDE:
MAHMUDÎ
ile/ve/<> MECÎDÎ ile/ve/<> AZİZÎ ile/ve/<> HAMİDÎ
[Bölüm: OSMANLI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ağustos 2017 | 19:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47746 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KADRAJ[Fr. CADRAGE] değil/yerine/= ÇERÇEVEYE ALMAK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Ağustos 2017 | 08:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47711 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sinema ve fotoğrafçılıkta, görüntüyü, çerçeve içine alma. )

-@ "ZARAR" ile/değil/yerine DAHA AZ ZARAR
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Ağustos 2017 | 08:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47710 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KAPAK ile/değil/yerine/||/<> TABAK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Ağustos 2017 | 08:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47708 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ OPAK[İng. OPAQUE]/MAT[Fr.] değil/yerine/= DONUK[>< PARLAK]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ağustos 2017 | 17:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47703 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SOBA ile/değil KUZİNE
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Ağustos 2017 | 15:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47688 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GÜCÜK ile GÜCÜK
[Bölüm: Hayvanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ağustos 2017 | 18:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47678 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kısa, bodur, gelişmemiş, güdük. | Kuyruksuz, kuyruğu kesik hayvan. İLE Ağaç direklerin hazırlanması sırasında artakalan kısa parça. )

-@ SOBA[Macarca SZOBA] ile ŞÖMİNE[Fr. CHEMINEE]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ağustos 2017 | 18:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47676 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İçinde, kömür, odun ya da gaz yakılan, elektrikle de çalıştırılabilen ısınma aracı. İLE Odalarda, genellikle duvar kenarlarında tuğla ya da taştan yapılmış, bacası olan yer, ocak. )

-@ ŞOSE[Fr. CHAUSSEE] ile ŞOSET[Fr. CHAUSETTE ]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ağustos 2017 | 18:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47674 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Genellikle taş kırıkları üzerine kum döşenip silindir geçirilerek yapılan yol. İLE Kısa çorap. )

-@ ŞOFBEN[Fr. CHAUFFE-BAIN] ile TERMOSİFON[Fr. THERMOSIPHON]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ağustos 2017 | 18:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47671 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gaz ya da elektrikle çalışarak, hızlıca sıcak su sağlayan araç. İLE Sıcak su elde edilen, bir kazan ve içindeki borulardan oluşmuş araç. )

-@ TÜFEK/TOP ile ŞİŞHANE[Fars. ŞEŞ+HANE]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ağustos 2017 | 17:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47667 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Namlusu altı yivli tüfek ya da top. )

-@ ŞİŞE ile ŞİŞE
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ağustos 2017 | 17:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47666 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İçerisine sıvı konulan, cam veya plastikten yapılmış, dar ağızlı uzun kap. | Bu kabın aldığı miktarda olan. | Gaz lambasında fitil çevresine konulan cam koruyucu. İLE Tavan tahtaları arasındaki açıklığı kapatmak için uzunluğuna çakılan çıta. )

-@ ŞİŞ ile ŞİŞ
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ağustos 2017 | 17:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47665 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Şişmiş olan yer, şişlik. | Şişmiş, şişkin. İLE Bir ucu sivri, demir ya da ağaçtan, bazen silah gibi kullanılabilen ince uzun çubuk. | Örgü örmekte kullanılan, metal, ağaç, kemik vb.nden yapılan uzun çubuk. )

-@ KÖMÜR ile/ve/<> ŞİSTLEŞMEK
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ağustos 2017 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47664 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/<> Kömüre karışmış moloz oranının çok olması yüzünden bir tabaka tümüyle işletilemez olmak )

-@ ŞİMENDİFER[Fr. CHEMIN DE FER] değil/yerine/= DEMİR YOLU | TREN
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ağustos 2017 | 16:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47658 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ŞİLTE = DÖŞEK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ağustos 2017 | 16:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47657 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Üstünde oturulan, yatılan, içi yünle, pamukla doldurulmuş döşek. )

-@ ŞİLT[İng. SHIELD] değil/yerine/= ERGİLİK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ağustos 2017 | 16:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47656 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Üzerine, genellikle bir kurum ya da kuruluşun adı, işareti kazınmış ya da basılmış olan ve armağan olarak bir kimse ya da takıma verilen levha. )

-@ ŞİLİN[İng. SHILLING] ile PENİ[İng. PENNY]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ağustos 2017 | 16:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47655 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Avusturya para birimi. | Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti, Kenya, Somali ve Uganda para birimi. | İngiliz lirasının yirmide biri olan para. İLE Sterlin'in yüzde biri değerindeki para birimi. )

-@ ŞİFRE[Fr. CHIFFRE] = KOD[Fr., İng. CODE]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ağustos 2017 | 15:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47652 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gizli haberleşmeye yarayan işaretlerin tümü, kod. | Gizliliği olan kasa, kapı, çanta vb. şeylerin açılması için gereken rakam/harf. )

-@ ŞİFONYER[Fr. CHIFFONNIER] değil/yerine/= DOLAP
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ağustos 2017 | 15:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47651 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çekmecelerine, çamaşır konulan dolap. )

-@ HALAT ile ŞIPKA
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ağustos 2017 | 02:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47644 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Torpillere karşı ve daha başka işler için gemilerde kullanılan, halattan örülmüş ağ. )

-@ ÇARPIŞMA ile/ve/||/<>/> ŞINGIRDAMA
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ağustos 2017 | 21:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47640 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/||/<>/> Küçük şeylerin, bir yere çarpıp düşerken ya da birbirine değerken çınlama sesi çıkarması. )

-@ HAMAK[Fr. HAMAC] ile ŞEZLONG[Fr. CHAISELONGUE]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ağustos 2017 | 21:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47639 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İki ağaç ya da direk arasına asılarak kurulan, içine yatılarak sallanılabilen, ağ, bez vb.nden yapılmış yatak, ağ yatak. İLE Üzerine uzanılabilecek biçimde ayarlanan, döşeme yerine bez gerilen bir tür taşınabilir koltuk. )

-@ ŞEŞPER[Fars.] değil/yerine/= TOPUZ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ağustos 2017 | 20:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47630 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Savaş araçlarından, altı dilimli topuz. İLE ... )

-@ TAHTA ile ŞENDERE
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ağustos 2017 | 18:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47622 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kaplamacılıkta kullanılan ince tahta. | Fıçı kaburgası. | Tekir cinsinden bir balık. )

-@ SÜS ile ŞEMSE[Ar.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ağustos 2017 | 18:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47621 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Yazma kitapların cildine, baş sayfalarının üst bölümüne ya da kumaşlara, kapı, pencere vb. yerlere işlenen ya da çizilen, güneş biçiminde süs. )

-@ ŞEKLEN[Ar.] ile ŞEKLÎ[Ar.]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ağustos 2017 | 19:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47615 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Biçim bakımından, biçim yönünden. İLE Biçimle ilgili, biçimsel. )

-@ SARI ile ŞEKERRENK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ağustos 2017 | 19:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47614 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Sarıya çalan renk. | Bu renkte olan. | İki kişi arasındaki dostluk ilişkilerinin bozuk olması. )

-@ ŞEHRİYE[Ar. ŞARİYE] ile MAKARNA[İt. MACCHERONE | İng. PASTA]
[Bölüm: Beslenme] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ağustos 2017 | 18:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47610 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çorba ve pilavda kullanılan, türlü biçimlerde kesilerek kurutulmuş buğday unu hamuru. İLE İrmik ya unla hazırlanmış türlü biçimlerdeki kuru hamur. | Bu hamurdan yapılan yemek. | İtalyan Lireti. )

-@ GEMİ ile ŞAYKA[Macarca SAJKA]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Ağustos 2017 | 23:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47590 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Türkler'in, Karadeniz'deki ırmak kıyılarının korunmasında, Rus Kazaklar'ın kıyılara saldırmada kullandıkları altı düz, yayvan gemi. )

-@ ŞATAFAT değil/yerine/= GÖRKEM
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Ağustos 2017 | 22:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47581 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ŞAŞAA değil/yerine/= GÖRKEM | PARILTI, PARLAKLIK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Ağustos 2017 | 21:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47574 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ŞASE[Fr. SACHET] ile ŞASİ[Fr. CHÂSSIS]
[Bölüm: tekstil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Ağustos 2017 | 21:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47573 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İçine mendil, gecelik vb. şeyleri koymaya yarayan, çeşitli büyüklükte, kumaştan koruncak. İLE Motorlu kara taşıtlarının iskelet bölümü. | Fotoğrafçılıkta içine duyarlı bir cam ya da kâğıt konulan, yassı, ışık geçirmez kutu. | Yapı işlerinde sürme çerçeve. )

-@ ŞARYO[Fr. < CHARIOT]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Ağustos 2017 | 20:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47571 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir aletin ya da aracın hareketli parçası. | Yazı makinesinin kâğıt takılan, tuşlara vuruldukça ilerleyen bölümü. | Bazı avcı uçaklarının kalkışını sağlayan fırlatma düzeni. | Bir eğik düzlem boyunca, arabaların taşınmasını sağlayan küçük vagon. )

-@ ŞARJ[Fr., İng. CHARGE] değil/yerine/= YÜKLEME
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Ağustos 2017 | 20:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47568 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MERMİ ile ŞARAPNEL
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Ağustos 2017 | 20:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47567 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Patladığında etrafa küçük parçalar saçan bir tür top mermisi. )

-@ APTAL ile ŞAPŞAL
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Ağustos 2017 | 19:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47564 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Aptalca davranışlarda bulunan, alık kişi. | Üstüne başına önem vermeyen, özen göstermeyen. | Bol, dökük ve biçimsiz (giyecek). )

-@ ŞAPPADAK ile ŞARKADAK
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Ağustos 2017 | 19:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47563 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Apansız/ansızın. İLE Ani bir "şapırtı" sesi çıkararak. )

-@ ŞAPLAMAK ile ŞAPLAMAK ile ŞAPLAMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Ağustos 2017 | 19:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47562 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Şap" diye ses çıkarmak. İLE Bir şeyi, şaplı su ile ıslatmak. İLE Bir yapının tabanını, ince kum ve çimentoyla hazırlanan karışımla sıvamak. )

-@ ŞANJMAN/ŞANZIMAN[Fr. CHANGEMENT] ve/||/<> MOTOR
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Ağustos 2017 | 18:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47559 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Motorlu taşıtlarda, motorun yükünü azaltarak güç aktarma organlarına veren, arabanın istenen hızda hareket etmesini sağlayan dişliler topluluğu. VE/||/<> ... )

-@ KITIR ile TIKIR
[Bölüm: Beslenme] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ağustos 2017 | 22:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47549 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ŞANGIRTI ile PATIRTI
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ağustos 2017 | 19:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47545 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tabak, bardak, şişe vb.nin bir yere ya da birbirine çarparken, kırılırken çıkardığı sesin adı. İLE Pat pat çıkan sesin adı. | Herhangi bir biçimde ya da ayakları yere kuvvetle basarak yürüme sonucu çıkan gürültü. | Gürültülü çatışma, arbede. )

-@ ŞANGIR ŞUNGUR (SES ÇIKMASI/ÇIKARMAK)
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ağustos 2017 | 19:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47544 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ FİTİL ile ŞAMA[Ar. ŞEMA]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ağustos 2017 | 18:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47540 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Bal mumuna ya da parafine batırılmış fitil. )

-@ ŞALTER[Alm.] ile ŞALTER[Alm.] ile ŞALTER[Alm.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ağustos 2017 | 18:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47539 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Anahtar. İLE [fizik] Genellikle, binaların girişine gelen, elektrik akımını açıp kapamaya yarayan araç. İLE Gişe. )

-@ ŞÂKÜL[Ar.] değil/yerine/= ÇEKÜL
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ağustos 2017 | 18:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47536 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ucuna, küçük bir ağırlık bağlanmış iple oluşturulan, yer çekiminin doğrultusunu belirtmek için sarkıtılarak kullanılan bir araç. )

-@ ŞAKŞAK ile ŞAK ŞAK
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ağustos 2017 | 18:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47534 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çoğunlukla hokkabazların kullandıkları, hafifçe vurulduğunda hızla vurulmuş gibi "şak" diye ses çıkaran tahta maşa. İLE Eller birbirine vurulduğunda çıkan ses. )

-@ ŞAKKADAK değil/yerine/= ANSIZIN
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ağustos 2017 | 17:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47532 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İŞLEMEK ile/ve/||/<>/> GELİŞTİRMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Ağustos 2017 | 12:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47523 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SEYREKLEŞME ile/değil SEYRELME
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Temmuz 2017 | 19:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47516 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Özellikle saçlar için... )

-@ KİR ile/değil BOYA
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Temmuz 2017 | 19:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47514 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ALÂKA ile MÜNÂSEBET
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Temmuz 2017 | 19:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47513 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PÜSKÜRTMEK ile/degil/<> FIŞKIRTMAK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Temmuz 2017 | 15:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47512 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ŞAKIR ŞUKUR
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Temmuz 2017 | 21:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47493 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Fazlaca şakırtı çıkararak. )

-@ SAKIRDAMAK ile ŞAKIRDAMAK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Temmuz 2017 | 21:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47492 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Korkudan ya da soğuktan dolayı titremek. İLE "Şakır" diye ses çıkarmak. )

-@ ŞAK ile ŞAKK[Ar.]
[Bölüm: fizik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Temmuz 2017 | 21:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47490 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Eni geniş bir şeyle vurulduğunda çıkan ses. İLE Yarma, yarılma. | Yarık, çatlak. )

-@ ŞAHREM ŞAHREM (AYRILMAK)
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Temmuz 2017 | 20:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47488 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Parçalanmış, yarılmış olarak. )

-@ ÇEKİÇ ile BALYOZ/VARYOS[Rumca]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Temmuz 2017 | 20:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47487 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çivi çakma, madenleri dövme vb. işlerde kullanılan saplı bir el aleti. | Yaklaşık 1,20 metre uzunluğundaki madenî tele bağlı ve ağırlığı 7,257 kilogram olan gülle. İLE Taş kırma, kazık çakma, duvar yıkma vb. işlerde kullanılan, çok iri, ağır çekiç. )

-@ ÇEKİÇ ile ŞAHMERDÂN[Fars.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Temmuz 2017 | 20:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47486 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Vurucu ağırlığın, mekanik olarak yükselmesi ve düşmesi sonucu dövme işlemi yapan makine. | Bir yapının, temel kazıklarını çakmakta kullanılan bir çeşit araç. | Çok ağır bir çeşit tokmak ya da çekiç. )

-@ ŞAHIS[Ar. ŞAHS] ile ŞÂHIS
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Temmuz 2017 | 20:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47485 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kişi. İLE Yer ölçme işlerinde kullanılan, dereceli ve işaretli sırık. )

-@ ŞAH[Fars.] ile ŞAH
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Temmuz 2017 | 19:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47483 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İran ya da Afgan hükümdarı. | Satranç oyununda, her yönde tek hane gidebilen en önemli taş. | Alevilik, Bektaşilik'te, Pîr. | Benzerlerine oranla en üstün, en güzel, en iyi. İLE Atın, ön ayaklarını yerden keserek arka ayakları üstünde ayakta durması. )

-@ ŞAFT[İng. SHAFT] ile ŞAFT
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Temmuz 2017 | 19:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47482 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir makinenin dönme hareketini, öteki parçalara aktaran ve ucuna dişli çarklar, tekerlekler ya da pervane bağlanan demir mil. İLE Bilardoda, ıstaka çeşidi. )

-@ TERTİBAT[Ar.] değil/yerine/= DÜZEN/DÜZENLENİŞ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Temmuz 2017 | 23:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47479 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir işin güçlüklerini karşılamak için yapılan ön hazırlıklar. )

-@ ŞEC ile ŞECC
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Temmuz 2017 | 23:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47478 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Geminin, denizi yararak yol alması. )

-@ RÜSUP[Ar.] değil/yerine/= TORTU/SÜZÜNTÜ/ÇÖKELTİ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Temmuz 2017 | 22:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47477 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SÜZGÜ ile SÜZGEÇ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Temmuz 2017 | 22:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47473 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Delikli çanak. | Fide sulamak için tenekeden yapılan, ucunda süzgeci olan kap. İLE Sıvıları süzmeye yarayan araç. | Bir akışkandaki yabancı maddeleri süzüp ayıran alet ya da aletlerden oluşan düzenek. | Sulama kovasının ucuna takılan, küçük delikli metal parça. )

-@ CEBİRE[Ar.]/KOAPTÖR[Fr.] = SÜYEK
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Temmuz 2017 | 22:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47470 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kırık ve çıkık kemikleri yerinde tutmak için kullanılan tahta, mukavva ya da tenekeden yapılmış, üzeri sargıyla kaplanan levha. | Rayları, iki ucundan birbirine bağlamak için kullanılan delikli metal çubuk. )

-@ SÜVETER[Fr. SWEATER] değil/yerine/= ÖRGÜ KAZAK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Temmuz 2017 | 22:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47469 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Genellikle, altına gömlek giyilen, kolsuz kazak. )

-@ SÜVE/SÖVE ile SÖVE[Fr. SEUIL]
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Temmuz 2017 | 22:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47467 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kapı ve pencerenin yerleştiği kasa, çerçeve. | Avlu kapısının iki yanına konan uzun taşlar. İLE Pencere ve kapı kenarlarındaki süs kalıpları. )

-@ SÜTUN[Fars.] = KOLON[Fr. ]
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Temmuz 2017 | 22:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47466 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Herhangi bir maddeden yapılan, zaman zaman üstünde çıkıntılı bir bölüm olan, genellikle bir altlığa, bazen doğrudan doğruya yere dayalı silindir biçiminde düşey destek. | Gazete, dergi, kitap vb. yazılı şeylerde, sayfanın yukarıdan aşağıya doğru ayrılmış olduğu dar bölümlerden her biri, kolon. | Alt alta sıralanmış şeyler dizisi. | Oldukça yükseğe çıkan ve silindire benzeyen şey. | [matematik] Bir tablo veya grafikte düşey durumdaki yüzey. = Sütun. | Katlardaki döşemeleri birbirlerine bağlayan düşey boru. )

-@ SÜSPANSİYON[Fr.] değil/yerine/= ASILTI
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Temmuz 2017 | 21:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47455 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ REVÂÇ[Ar.] değil/yerine/= SÜRÜM
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Temmuz 2017 | 21:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47451 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SÜRTÜŞ SÜRTÜŞME
[Bölüm: fizik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Temmuz 2017 | 21:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47450 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SÜRTME ile/<> SÜRTÜNME ile/<> SÜRTÜNÜŞ
[Bölüm: fizik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Temmuz 2017 | 21:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47449 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YÜRÜTME ile/ne yazık ki "YÜRÜTME"
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Temmuz 2017 | 15:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47446 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sürdürme. İLE/NE YAZIK Kİ Çalma. )

-@ SÜRME ile SÜRME
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Haziran 2017 | 19:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47442 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Araç kullanmak. | Kapı kanadını içeriden kapama, dolap kapağını yerinde tutma vb. işlere yarayan ve yuvası içinde ileri geri sürülebilen düzenek, sürgü. | Masa ve dolapta küçük çekmece. | Sürülerek kullanılan. İLE Kirpik diplerine sürülen, siyah boya, sürme, is. )

-@ SÜRGÜ ile SÜRGÜ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Haziran 2017 | 19:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47441 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kapının kapanması için arkasına yatay olarak yerleştirilen, demir ya da ağaç kol, tırkaz, sürme. | Sıvayı bastırıp düzeltmek için kullanılan büyük mala. | Hastanın, büyük ve küçük abdestini yapabilmesi için altına sürülen kap. | Çoğu kez, bölümlere ayrılmış bir çubuk üzerinde ya bir cetvelin, bir kumpasın ortasına açılmış bir oluk içinde kayabilen, sivri uc ya da küçük lama. İLE Sürülmüş tarlayı bastırmak ve düzeltmek için kullanılan, taştan ya da ağaç kütüğünden tarım aracı, tapan. )

-@ SÜRFİLE[Fr.] değil/yerine/= (SEYREK VE ÇAPRAZ) DİKİŞ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Haziran 2017 | 18:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47439 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SÜRAT[Ar.] değil/yerine/= HIZ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Haziran 2017 | 14:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47433 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Alınan yolun, harcanan zamana oranı. | Çabukluk. | Bir hareketten doğan güç, şiddet. )

-@ VAZO[İt. < VASO] ile/değil SÜRÂHÎ[Ar.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Haziran 2017 | 14:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47432 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/DEĞİL İçecek koymaya yarar, cam, plastik vb.den yapılan kap. )

-@ SÜPÜRGELİK ile SÜPÜRGELİK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Haziran 2017 | 14:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47431 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Süpürge yapmaya elverişli olan çalı, bitki vb. İLE Yapıların içinde, duvarların, döşemeyle birleştiği yerde, tabandan 10-15 santimetre yüksek, dışarıya çıkıntılı ağaç, mermer ya da mozaik kuşak. )

-@ DARI ile SÜPÜRGE DARISI
[Bölüm: Bitkiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Haziran 2017 | 14:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47430 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Buğdaygillerden, sıcak bölgelerde yetişen ve çiçek saplarından süpürge yapılan, darıya benzeyen bir bitki. )

-@ SÜPÜRGE ÇALISI/FUNDA = SÜPÜRGE OTU
[Bölüm: Bitkiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Haziran 2017 | 14:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47429 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Fundagillerden, çiçekleri pembe, küçük bir çana benzeyen, işlenmemiş topraklar üzerinde yetişen; kökünden, ağızlık; dallarından, kaba süpürge yapılan, çalı görünüşünde bir bitki. )

-@ SÜNGER ile SÜNGERLER
[Bölüm: Hayvanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Haziran 2017 | 14:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47428 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Gövdeleri, içten dar ve uzun kanalcıklardan oluşan, dıştan bu kanalcıklara açılan deliklerle kaplı, çoğu, kayalara tutunmuş olarak öbek olarak yaşayan hayvanlar takımı. )
( SÜNMEK: Esnekliğini yitirerek gevşemek. | Kopmadan uzamak, gerilmek. )

-@ ESNETMEK ile SÜNDÜRMEK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Haziran 2017 | 18:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47422 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Bir şeyi çekerek uzatmak, esnetmek. )

-@ SUIT[İng.] ile SUITE[Fr., İng.]
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Haziran 2017 | 16:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47410 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Takım giysi. İLE Aynı tonda yazılmış, şarkı biçimindeki dans müziği. | Otellerde, değişik amaçlar için kullanılmak üzere donatılmış ve birden çok odaya sahip olan özel bölüm. )

-@ ŞİŞE ile SÜBEK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Haziran 2017 | 15:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47404 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Bazı yerlerde, beşikteki çocukların bacakları arasına yerleştirilen sidik şişesi ya da sidiği bir kaba akıtacak boru. )

-@ SU TERAZİSİ ile SU TERAZİSİ/TESVİYERUHU
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Haziran 2017 | 14:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47398 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Basıncı çok olan suyun, basıncını azaltarak künklerin patlamasını önleyen, belirli aralıklarla yapılmış, depo görevindeki kule. İLE İçinde hava kabarcığı bırakılmış su dolu bir cam silindir ve bir tahta yataktan oluşan, düzlem ya da doğruların yataylığını belirleyen alet, kabarcıklı düzeç, terazi. Türk İşaret Dili )

-@ SUTAŞI[Fr. < Mac.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Haziran 2017 | 13:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47396 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bazı giysilerin, yaka, kol, cep gibi yerlerini süslemekte kullanılan işlemeli şerit, suyolu. )

-@ EGZOS[İng. EXHAUST] değil/yerine/= SUSTURUCU
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Haziran 2017 | 13:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47393 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SUSTA[İt. < SOSTA] ile SUSTA[Rumca]
[Bölüm: Hayvanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Haziran 2017 | 13:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47392 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Köpeğin, arka ayakları üzerinde durması. İLE Emniyet yayı. )

-@ SUSAK ile SUSAK ile SUSAK
[Bölüm: Beslenme] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Haziran 2017 | 13:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47387 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Susamış olan, susayan. İLE Su kabağından yapılmış veya ağaçtan oyulmuş maşrapa. İLE Salak, aptal. )

-@ SUPLEMAN[Fr.] değil/yerine/= EK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Haziran 2017 | 13:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47383 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ek olarak yayımlanan yapıt. )

-@ KİTAP ile SUPARA[Fars. SÎ+PÂRE]
[Bölüm: OSMANLI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Haziran 2017 | 13:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Osmanlı Devleti'nde, okul kitaplarının genel adı. )

-@ SUPAP/SUBAP[Fr.] ile SUPAP/SUBAP[Fr.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Haziran 2017 | 12:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47380 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir yay yardımıyla gergin tutulan ve yatağın düzlemine dik olarak yaptığı gidip gelme hareketiyle bir akışkanın geçişini ayarlamaya yarayan kapak, sibop. İLE Bir devreye yerleştirildiğinde belirli koşullar altında, akımın yalnız bir yönde geçmesini sağlayan ve böylece, dalgalı akımları doğrultmaya yarayan düzenek. )

-@ HİDROMETRE değil/yerine/= SU ÖLÇER
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Haziran 2017 | 12:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47378 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SUNTURLU = YAMAN/ADAMAKILLI | GÖSTERİŞLİ/GÖRKEMLİ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Haziran 2017 | 12:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47377 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SUNİ[Ar.] değil/yerine/= YAPAY
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Haziran 2017 | 12:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ARMAĞAN ile SUNGU
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Haziran 2017 | 12:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47375 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Bir büyüğe sunulan armağan. | Bir tanrıya ya da tapınağa yapılan bağış. )

-@ SULULUK ile "SULULUK"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2017 | 23:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47371 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sulu olma durumu. İLE Yersiz şakalar yapma ya da kadınlara tatsız iltifatlarda bulunma durumu. )

-@ SULAK ile SULAK
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2017 | 22:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47364 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Suyu olan, suyu bol (yer). İLE Kuşlar için su konulan küçük kap. )

-@ YARATICILIK ile YENİLİK/TİCARİLEŞTİRME
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2017 | 18:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47358 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DÜZELTME ile/ve/değil/<>/> GELİŞTİRME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2017 | 16:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47344 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TAKILI ile ÇAKILI
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2017 | 16:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47334 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MEŞRÛ ve/||/+/<>/> MAKUL ve/||/+/<>/> MASUM
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Haziran 2017 | 01:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47322 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tütün[sigara vb.], çevremizdeki en çok maruz kaldığımız ve en sorunlu dayatmalardandır ne yazık ki. Tabii, bizim izin/fırsat vermememiz dışında! )

-@ KETEN ile SU KETENİ / YABAN KETENİ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Haziran 2017 | 00:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47314 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ketengillerden, çiçekleri mavi renkte ve beş taç yapraklı, lifleri dokumacılıkta kullanılan bir bitki | Bu bitkinin liflerinden yapılmış olan [dokuma vb.] İLE Birleşikgillerden, sulak yerlerde yetişen, boyu 1,5 metre kadar olabilen, bir tür pembe çiçekli bitki, yaban keteni. )

-@ KAMIŞ ile SU KAMIŞI/HASIR OTU
[Bölüm: Bitkiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Haziran 2017 | 00:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47312 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Buğdaygillerden, sulak, nemli yerlerde yetişen, boğumlu, sert gövdesi olan bitkiler. | Bu bitkiden yapılmış olan. | Sıvı içecekleri, bardak ya da şişeden kolayca içmek için kullanılan ince, plastik boru, pipet. İLE ... )

-@ SU DOLABI ile ÇARK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Haziran 2017 | 21:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47308 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bağ bahçe sulamak amacıyla bir eksen etrafında dikey biçimde dönerek bir akarsudan su aktarmaya yarayan düzenek, dolap. İLE Bir eksenin döndürdüğü, tekerlek biçimindeki makine parçası. | Herhangi bir askerî birliğin, biçimini ve düzenini bozmadan, kanatlarından biri çevresinde dönerek yön değiştirmesi. )

-@ SUBYE[Fr. SOUS-PIED] ile SUBYE[Ar. < SABİ] ile SÜBYE[Rumca] ile SÜBYE[İt.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Haziran 2017 | 21:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47305 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ayağın altından geçen, tozluğa ya da pantolon paçalarına bağlanan şerit. İLE Henüz memeden kesilmemiş eril çocuk. | Üç yaşını tamamlamamış eril çocuk. İLE Mürekkep balığı. | Badem içi, kavun çekirdeği gibi şeylerden yapılan, boza koyuluğundaki şerbet. | Pirincin, boza haline gelene kadar koyulaştırılarak pişirilmesi. İLE ... )

-@ SUBYE[Fr.] değil/yerine/= ŞERİT
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Haziran 2017 | 21:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47303 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ayağın altından geçen, tozluğa ya da pantolon paçalarına bağlanan şerit. )

-@ BOYA ile SUBOYASI
[Bölüm: kimya] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Haziran 2017 | 20:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47299 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Su ile eriyebilen ağaç boyası. )

-@ STOK[İng.] değil/yerine/= YIĞILIM | YIĞIMLIK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Mayıs 2017 | 12:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47261 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ STİLO[Fr.] değil/yerine/= DOLMAKALEM
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Mayıs 2017 | 11:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47260 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ STETOSKOP[Fr. < Yun.]
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Mayıs 2017 | 11:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47259 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kalbin ve iç organların hareketleri ile oluşan sesleri dinlemeye yarayan araç. )

-@ STEPNE[Fr.] değil/yerine/= YEDEK TEKER
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Mayıs 2017 | 11:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47255 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ STEN[İng.] ile STEN[Fr. < Yun.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Mayıs 2017 | 11:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47254 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çapı, 9 milimetre olan, İngiliz yapısı, hafif, kullanışı kolay bir tür makineli tüfek. İLE Bir tonluk bir kütleye, bir saniyede 1 metre hız artışı veren kuvvet ölçü birimi. )

-@ STATİK[Fr. < Yun.]/STATOR[Lat.] değil/yerine/= DURUK/DURAĞAN/DEĞİŞMEZ[>< DEVİNİM]
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Mayıs 2017 | 11:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47250 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ STABİLİZATÖR[Fr. STABILISATEUR] değil/yerine/= DENGELEYİCİ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mayıs 2017 | 12:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47234 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SPREY[İng. SPRAY] değil/yerine/= PÜSKÜRTÜCÜ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mayıs 2017 | 12:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir püskürtücü yardımıyla çok ince damlacıklar durumunda püskürtülen sıvı. | Püskürtücü. )

-@ SPOT ile SPOT
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mayıs 2017 | 12:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47232 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Herhangi bir aynalı alet ile ekran üzerinde oluşturulan görüntü. | Tanıtımcık. | Peşin. İLE Işıntı. )

-@ SOPA ile SÖVEN
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mayıs 2017 | 11:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47221 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Büyük sopa. )

-@ SÖNÜM / SÖNÜMLEMEK ile SÖNÜMLÜ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mayıs 2017 | 10:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47220 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir salınım hareketinin genliğinin, türlü dirençlerin etkisiyle küçülmesi, itfa. | Bir borcun her yıl ödenen taksitlerle belirli bir zaman sonunda ödenmiş olması, itfâ. İLE İLE Belirli bir sürede, genliği, sıfıra inen [salınım hareketi]. )

-@ SÖNDÜRMEK ile SÖNDÜRMEK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mayıs 2017 | 10:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47219 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ateş ve ışığın yanmasına, aydınlatmasına son vermek. | Hava ya da gaz ile şişirilmiş bir şeyin havasını ya da gazını boşaltmak. İLE Tutku ve duyguları yatıştırmak, etkisiz duruma getirmek. )

-@ KÖMÜR ile SÖMİKOK[Fr.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mayıs 2017 | 10:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47218 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Taşkömürünü çok yüksek olmayan sıcaklıkta [500-600 °C'de] damıtarak elde edilen kömür. )

-@ SIRALI ile SÖKÜN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mayıs 2017 | 10:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47213 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Birbiri ardınca gelmek, görünmek. )

-@ ÇERÇEVE ile SÖVE/SÖĞE ile SÖVE[Fr. SEUIL]
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Mayıs 2017 | 15:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47210 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Kapı ve pencerenin yerleştiği kasa, çerçeve. | Eşik. | Avlu kapısının iki yanına konan uzun taşlar. İLE Pencere ve kapı kenarlarındaki süs kalıpları. )

-@ BEYZİ[Ar.]/OVAL[Fr.] değil/yerine/= SÖBE
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Mayıs 2017 | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47209 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Biçimi, yumurta gibi olan. )

-@ SOYGA ile SOYKA
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Mayıs 2017 | 15:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47207 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tüyleri alacalı, küçük bir karga türü. İLE Ölünün üzerinden çıkan giysi. | Yaramaz, huysuz. )

-@ SORUŞMAK ile SORUŞMAK
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Mayıs 2017 | 14:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47203 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Birbirine sormak. İLE Emilip yok olmak. | Çamaşırın, kurumaya başlaması. )

-@ [Fr.] SORTİ ile SORTİ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Mayıs 2017 | 14:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47202 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Elektrik tesisatında, lamba ya da fiş konacak kolların her biri. İLE [askeriye] Çıkış. )

-@ TÜY ile SORGUÇ
[Bölüm: Hayvanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Mayıs 2017 | 14:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47198 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Bazı kuşların tepelerinde bulunan, uzunca tüy. | Serpuşların ön tarafına takılan tüy ya da püskül biçimindeki süs. )

-@ DEĞNEK ile SOPA
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Mayıs 2017 | 14:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47197 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Kalın değnek. )

-@ AİDİYET ile MÜLKİYET
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Mayıs 2017 | 16:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47186 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kendini. İLE Kendine. )

-@ SUNTA ile/ve/<> MDF ile/ve/<> AHŞAP
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Nisan 2017 | 01:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47149 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

-@ KREMDE:
BB
ile CC ile DD ile RENKLİ NEMLENDİRİCİ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Nisan 2017 | 01:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47146 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... ile ... ile BB ve CC kremlerin birleşimi. )
( )

-@ SONDA[Fr.] ile SONDA[Fr.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Nisan 2017 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47130 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Suyun, herhangi bir noktadaki derinliğini ölçmek, dip tabakaların yapısını incelemek için kullanılan araç. | Bir boşluğun içini yoklamaya yarayan, uzunca ve ucu küt demir araç. İLE Gövde içinde, herhangi bir boşluk ya da mesaneye sokulan, tanı, inceleme, sağaltım ve dışarı sıvı atmada kullanılan araç. )

-@ BAZA ile SOMYA[Fr. < Yun.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Nisan 2017 | 01:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47128 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Şilteyi taşımaya ve ona esneklik vermeye yarayan, yaylarla donatılmış kerevet. )

-@ SOMUN[Yun.] ile SOMUN[Fr.]
[Bölüm: Beslenme] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Nisan 2017 | 01:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47127 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yuvarlak ve şişkin ekmek. İLE Cıvatanın ucuna geçirilen, içi yivli demir başlık. )

-@ EMZİK ile SOMRUK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Nisan 2017 | 01:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47126 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Bebek emziği. )

-@ MERMER ile SOMAKİ[Ar.]
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Nisan 2017 | 01:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47123 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Kızıl ya da yeşil renkte, damarlı ve çok sert bir porfir türü mermer. | Bu mermerden yapılmış olan. )

-@ SOLUK ile SOLUK
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Nisan 2017 | 00:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47119 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [Ten için] Donuk bir beyazlığı olan, rengi atmış olan, solmuş. | [Işık için] Parlaklığını, gücünü yitirmiş olan. | [Nesneler için] Rengi atmış olan. İLE Akciğerlere çekilen ve atılan hava ya da ciğerlere hava alıp verme. )

-@ MAKET HELİKOPTERDE:
4 KANALLI
ile/ve/<>/> 6 KANALLI
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Nisan 2017 | 13:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47114 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

-@ TOKMAK ile SOKU
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Nisan 2017 | 15:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Taş dibek. | Dibekte, havanda, dövme işini yapan tokmak. )

-@ ÇİZME ile SOKMAN
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Nisan 2017 | 15:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47092 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Bir çeşit, uzun konçlu çizme. )

-@ SOKET[İng. Marka adından] değil/yerine/= KISA ÇORAP
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Nisan 2017 | 15:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47091 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GEMİ ile SKAVUT[İng. < Lat.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Nisan 2017 | 23:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47079 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Çok hızlı gidebilen, bir tür keşif gemisi. )

-@ SİYA[İt.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Nisan 2017 | 23:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47072 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kürekleri tersine kullanarak, sandalı, geriye yürütme. )

-@ KOVA ile SİTİL
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Nisan 2017 | 23:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47070 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Büyük bakraç.[: Çoğunlukla, bakırdan yapılan, küçük kova. | Bir bakracın alabildiği miktar.] )

-@ SİNTİGRAFİ[Fr.]
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Nisan 2017 | 19:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47056 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gama ışınları yayan radyoaktif bir izotopun, organizma içindeki yolunu izlemek temeline dayanan tanı yöntemi. )

-@ RENK SİNCABİ[Fars.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Nisan 2017 | 18:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47052 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Kahverengi ile kurşunrengi arasında olan renk. )

-@ SİM[Fars.] ile SİM
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Nisan 2017 | 18:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47048 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gümüş. | Genellikle, işlemelerde kullanılan, gümüş görünüş ve parlaklığında olan iplik vb. | Gümüş gibi parlayan. İLE İm, işaret. )

-@ SİLİ ile SİLİ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Nisan 2017 | 17:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47044 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Arı, temiz. İLE İffetli. )

-@ SİLECEK ile SİLGİ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Nisan 2017 | 17:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47043 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Taşıtlarda, ön cama düşen yağmur damlalarını silmeye, gidermeye yarayan aygıt. İLE Kalem ya da daktiloyla yazılmış ya da çizilmiş şeyleri sürterek yok etmeye yarayan, bileşiminde kauçuk olan madde. | Hamam takımı, havlu. )

-@ SİKLAMEN[Fr. < Yun.] ile SİKLAMEN[Fr. < Yun.]
[Bölüm: Bitkiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Nisan 2017 | 17:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47041 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tavşankulağı, buhurumeryem. İLE Kırmızıya çalar, eflatun renk. | Bu renkte olan. )

-@ "DERİN OLAN" değil KISA OLAN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Nisan 2017 | 04:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47024 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kuyu. DEĞİL İp. )

-@ KÜÇÜK ŞEYLER ve/||/<>/> BÜYÜK ŞEYLER
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Nisan 2017 | 04:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yaşam, küçük şeylerden oluşur. VE/||/<>/> Eğer seversek, büyük olurlar. )

-@ KINNAP[Ar.] değil/yerine/= SİCİM
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Mart 2017 | 17:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47017 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Keten, kenevir gibi bitkilerin liflerinden yapılan ince ip. )

-@ SIYRIK ile SIYRINTI
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Mart 2017 | 17:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47014 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yüzeyinden, bir parça sıyrılmış olan. | Utanması olmayan. | Sıyrılmış yer. İLE Kapta kalan yemek, yemek artığı. | Bir bezden el ile koparılan uzunca parça. | Sıyrık. )

-@ KÜREK ile SIYIRGA
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Mart 2017 | 17:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47013 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Harmanda, samanı, bir yere toplamaya ya da damlardan, karı küremeye yarayan araç. )

-@ SIVIRYA[Yun.] değil/yerine/= ALABİLDİĞİNE
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Mart 2017 | 17:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47011 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [ticarette] Alabildiğine. | Sürekli olarak. | Birbiri ardı sıra. )

-@ SIVAMAK ile SIVAMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Mart 2017 | 16:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47009 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sıva ile kaplamak, sıva vurmak. | Harcı bir yere vurmak. | Sıvar gibi bulaştırmak. | Okşamak, sıvazlamak. İLE Kol ya da paçayı yukarı çekip toplamak ya da kıvırmak. )

-@ HARÇ ile/ve/||/<> SIVA
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Mart 2017 | 16:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47007 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Harcanan para, masraf. | Yükseköğrenim öğrencilerinin ödemek zorunda olduğu katkı payı. | Giysiler dikilirken kullanılan tamamlayıcı ya da süsleyici şeyler. | Bahçıvanlıkta, değişik nitelikteki toprak vb. maddelerin karıştırılmasıyla hazırlanmış toprak. | Bir yemeğin yapılmasında kullanılan ve tat veren maddelerin tümü. | Resmî işlerde, devlet veznesine yatırılan para. | Yapıda tuğla veya taşların örgüsünü sağlamlaştırmak, duvarları sıvamak için kullanılan, toprak, saman, kum, kireç, çimento vb. şeyleri su ile kararak yapılan karışım. İLE/VE/||/<> Herhangi bir yapıdaki yüzeyleri düzgünleştirmek için kullanılan, yarı akışkan, kum, kireç, çimento karışımı ya da toprak harç. | Bir yapının, duvarlarına sürülen, ince harç tabakası. )

-@ TEL ile SIRMA
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Mart 2017 | 16:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47003 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Altın yaldızlı ya da yaldızsız, ince gümüş tel. | Rütbe gösteren şerit. | Sırmadan yapılmış ya da sırma gibi olan. )

-@ DİKMEK ile/<> SIRIMAK
[Bölüm: hizmet] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Mart 2017 | 15:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47002 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/<> Yorgan, şilte gibi şeyleri, iri ve aralıklı dikmek. | Sağlam ve sıkıca dikmek. )

-@ SIRÇA = CAM | CAMDAN YAPILMIŞ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Mart 2017 | 15:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47000 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GİZ/SIR[Ar.] ile SIR
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Mart 2017 | 02:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46996 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Varlığı ya da bazı yönleri açığa vurulmak istenmeyen, gizli kalan, gizli tutulan şey. | İnsan usunun, yeterince açıklık getiremediği şey. | Bir işin, bir şeyin, dikkat, yetenek, deneyim ve sezgi yardımıyla kavranabilen, en zor, en ince yanı. | Bir amaca ulaşmak için kullanılan, başvurulan, özel ve gizli yazılar yazdırılan kişi. İLE Bazı nesnelere parlaklık vermek, dış etkilerden korumak, sızmalarını önlemek gibi amaçlarla sürülen, saydam ya da donuk vernik. | Aynaların arkasına ve kaplam metal eşyanın yüzüne sürülen, ince, metal tabaka. )

-@ SIKIT/KOMPRİME[Fr.] ile SIKIT
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mart 2017 | 18:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46989 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çoğu kez yassı ya da silindir biçiminde katı ilaç. | Bir konuyla ilgili olarak, derinliği olmayan kalıplaşmış bilgi. İLE Düşük. )

-@ SIÇANKULAĞI/FAREKULAĞI ile SIÇANKUYRUĞU
[Bölüm: Bitkiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mart 2017 | 16:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46983 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çuhaçiçeğigillerden, tohumu, kuşyemi olarak kullanılan bitkilerin cins adı. | Yabanimercanköşk. İLE Delikleri genişletmek için kullanılan, konik ve uzun bir tür törpü. )

-@ DİKİŞ ile SIÇANDİŞİ/ANTİKA/AJUR[: Fr. Gözenek.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mart 2017 | 16:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Giysi ya da başka bir şey kenarını kıvırıp yapılan dikiş, antika. )

-@ SICACIK ile SICAKÇA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mart 2017 | 16:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46981 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yeterli derecede ve hoşa giden bir sıcaklığı olan. İLE Biraz sıcak, sıcağa yakın. )

-@ SEYYÂR[Ar. < SEYR] değil/yerine/= GEZGİN/GEZİCİ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mart 2017 | 15:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46972 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Belirli bir yeri olmayan. | Kolay taşınabilen, katlanarak taşınabilir olan. )

-@ SEYYANEN[Ar.] değil/yerine/= EŞİT OLARAK
[Bölüm: matematik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mart 2017 | 15:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46971 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SEYR-Ü-SEFER[Ar.]/TRAFİK[Fr., İng.] değil/yerine/= GİDİŞ-GELİŞ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mart 2017 | 15:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46968 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SEYREK >< SIK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mart 2017 | 15:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46967 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Benzerleri ya da parçaları arasında çok aralık bulunan, aralıklı. | Çok bulunmayan, az rastlanan. | Uzun zaman aralıklarıyla, arada sırada. | Aralıklı olarak, aralıklı bir biçimide. İLE Benzerleri ya da parçaları arasında çok az aralık bulunan. Çok bulunan, çok rastlanan. | Kısa zaman aralıklarıyla, az aralıklarla. | Aralıksız olarak. )

-@ İNCELİK >< KALINLIK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mart 2017 | 22:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46961 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Herşeyin kırıldığı nokta. >< İnsanın, kırılma nedeni. )

-@ ÇOK ile/>< YOK
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mart 2017 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46948 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "İTHAL ETMEK" değil/yerine İHDAS ETMEK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mart 2017 | 01:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46939 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "BESLENME" ile "TUTUNMA"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mart 2017 | 01:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46936 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SETİR[Ar.] değil/yerine/= ÖRTME, GİZLEME
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Mart 2017 | 15:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46929 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SERVET[Ar.] değil/yerine/= VARLIK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Mart 2017 | 13:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46920 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SERPUŞ[Fars.] değil/yerine/= BAŞLIK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mart 2017 | 19:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46915 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SERPANTİN[Fr.] değil/yerine/= ŞERİT | ISITICI | YILANTAŞI
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mart 2017 | 19:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46914 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Eğlencelerde kullanmak için kendi üzerine sarılarak hazırlanan, savrulduğunda çözülen, renkli kâğıttan yapılmış, ince ve uzun şerit. | Kalorifer döşemesinde, bükülmüş borularla yapılmış ısıtıcı. | Yılantaşı. )

-@ SERMEK ile "SERMEK"
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mart 2017 | 19:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Asmak. | Gösterme amacıyla asmak ya da yaymak. | Kurutmak için düz bir yere yaymak. | Açarak yaymak ya da döşemek. | Boylu boyunca yere yatırmak, düşürmek ya da hırpalamak. İLE Boşlamak, savsamak. )

-@ DAĞITIM ile/ve/<> BÖLÜŞÜM
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mart 2017 | 16:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46907 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KİTAP:
SIRTI
ile/ve/||/<> ARKASI
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mart 2017 | 15:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46899 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BELİRLEYİCİ ile/ve/<> BELİRGİNLEŞTİRİCİ
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart 2017 | 12:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46888 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SERGİN ile SERGİN
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mart 2017 | 16:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46884 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Serilmiş olan. İLE Yatan sayrı. )

-@ RAF[Fars.] | CÂME-KEN[Fars.]/VİTRİN[Fr.] değil/yerine/= SERGEN
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mart 2017 | 15:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46882 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Üstüne öteberi koymak için duvara ya da bir dolabın içine, birbirine paralel olarak tutturulmuş, genellikle geniş, uzun tahta ya da metal levha. | Giyinilecek yer. / Bir dükkân ya da mağazanın, dışarıdan, camla ayrılan ve mal sergilemek için kullanılan yeri. )

-@ MEKİK[Fars.] ile/ve/<> SERÇİN[Fars.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mart 2017 | 15:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46875 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( El ya da otomatik dokuma tezgâhlarında, atkı ya da argaç denilen ve enine olan iplikleri, uzunlamasına olan arışların arasından geçirmeye yarayan masuralı araç. | Oya yapmakta kullanılan, kemik, ağaç ya da plastikten, iki ucu sivri, arasından iplik geçecek bir yarığı bulunan küçük araç. | Genellikle karın kaslarının güçlendirilmesi için yapılan gövde hareketi. | Uzay gemisi. İLE/VE/<> Mekik dili. | Seçme, seçkin olan. )

-@ SER[Fars.] ile SER/SERA[Fr.]
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mart 2017 | 14:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46872 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Baş, kafa. | Başkan. İLE Limonluk. )

-@ ÇAYDANLIK ile SEMAVER[Rus.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Mart 2017 | 13:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46854 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Özellikle çay demlemekte kullanılan, kömür yakacak ocağı kendi içinde bulunan, elektrikle de çalışabilen, bakır, pirinç gibi metallerden yapılmış, musluklu kap. )

-@ TRAFİK IŞIĞI ile SEMAFOR[Fr. < Yun.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Mart 2017 | 13:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46851 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Demiryollarında, gündüz mekanik olarak kırmızı bir kolla, gece kırmızı ışıkla işaret veren aygıt. | İki gemi ya da gemi ile kıyı istasyonu arasında haberleşmede kullanılan, üç kollu, işaret sütunu. )

-@ HALAT ile SELVİÇE[İt.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Mart 2017 | 12:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46850 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Gemi armasında bulunan, oynak halat. )

-@ SELOFAN ile SELÜLOİT
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Mart 2017 | 12:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46847 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Selülozdan yapılmış, ince, saydam, ambalaj yapımında kullanılan tabaka. İLE Nitroselüloz ile kâfurdan oluşan, fotoğraf kâğıdı, sinema filmi, bilardo yuvarlağı, tarak gibi şeylerin yapımında kullanılan plastik madde. )

-@ SELEKTÖR[Fr., İng.] değil/yerine/= SEÇİCİ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Mart 2017 | 10:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46844 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tahılı, yabancı maddelerden ayırmak için kullanılan aygıt. | Araba farlarının, uzun ya da kısa uzaklıkta yanmasını sağlayan aygıt. )

-@ SELE ile SELE[Lat.] ile SELE/SERE
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Mart 2017 | 10:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46843 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yayvan sepet. İLE Çifttekerin, oturulacak yeri. İLE Açık duran başparmağın ucundan, göstermeparmağının ucuna kadar olan uzaklık. )

-@ SEKSİYON[Fr., İng. SECTION] değil/yerine/= BÖLÜM
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Mart 2017 | 10:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46839 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SANDALYE ile SEKMEN
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Mart 2017 | 10:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46836 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Arkalıksız sandalye. | Basamak. )

-@ [ne yazık ki] TEZYÎF[Ar. < ZEYF] değil/yerine/= DEĞERSİZ GÖSTERME | ALAY ETME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Mart 2017 | 23:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46823 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ LONGYİ:
PASO
ile/<> HTA MEİN
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Mart 2017 | 00:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46798 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [Myanmar'da] Erillerin giydiği etek. İLE/<> Dişillerin giydiği etek. )

-@ KAP ile SEFERTASI
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Mart 2017 | 21:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46794 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SEDYE[İt.] değil/yerine/= KATLANABİLİR YATAK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Mart 2017 | 20:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46792 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SEDİR[Ar.] ile SEDİR/CEDRUS[Lat.]/DAĞSERVİSİ
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Mart 2017 | 20:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46791 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kol koyacak yeri olmayan, arkalıksız, üstü minderli ve yastıklı olabilen kerevet, divan. İLE Kozalaklılardan, boyu 40 m. kadar olabilen ve kerestesi, yapı işlerinde kullanılan bir orman ağacı. )

-@ SECCÂDE/NAMAZLIK değil/yerine/= YAYGI
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Mart 2017 | 19:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46785 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ CİLÂ ile SAYKAL[Ar.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mart 2017 | 00:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46770 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Maden, ayna gibi nesneleri parlatmak için kullanılan cilâ. | Cilâlamakta kullanılan araç. | Bu cilâyı yapan kişi. )

-@ SAYIM/TÂDÂT[Ar.] ile SAYIMLAMA/SAYIMBİLİM/İSTATİSTİK ile SAYIŞ ile SAYIŞMA
[Bölüm: matematik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mart 2017 | 00:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46768 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sayma eylemi. İLE Bir dizi olayın ya da sayı ile gösterilen olguların, yöntemli öbekleştirilmesine dayanan ve ilkelerini, olasılık kuramlarından alan, matematiğin uygulamalı dalı. İLE Sayma eylemi ya da biçimi. İLE Takas. | Çocuk oyunlarında, sayı sayarak, ebeyi belirleme. )

-@ AYAKKABI ile SAYA
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Mart 2017 | 03:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46760 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Ayakkabının, yumuşak olan üst bölümü. )

-@ NAKIŞ ile SAVAT[Ar.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Mart 2017 | 03:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46755 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Gümüş üstüne, özel bir biçimde, kurşunla işlenen kara nakış. )

-@ DİZEK/SATIR ile SATIR
[Bölüm: YAZIN] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2017 | 15:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46749 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir sayfa üzerinde yan yana dizilmiş sözcükler. İLE Ağır ve enli bir bıçak. )

-@ SATIŞ/SATIM ile SATIN (ALMAK)
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2017 | 14:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46742 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Satıcı ile alıcı arasında yapılan ve bir malın, alıcıya verilmesi ve bunun karşılığında bir eder alınması yoluyla yapılan işlem, satma eylemi. İLE Ederini vererek bir şey almak. )

-@ SATI ile SATIH[Ar.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2017 | 14:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46740 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Satmak, satış. İLE Yüz, yüzey. )

-@ KOKU ile SASI
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2017 | 13:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46738 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Küf ve çürük gibi kokan. | Kokuşmuş. )

-@ SİLO[Yun.] değil/yerine/= SARPIN
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Mart 2017 | 20:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46734 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tahıl kuyusu, zahire ambarı. | Ekmeği koymaya yarayan, dört gözlü sandık. )

-@ SARMA ile SARMAL/YILANKAVİ/HELİSEL/HELEZONİ[Ar., Yun.] ile SARMAN ile SARMAŞAN/SARILGAN ile SARMAŞIK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Mart 2017 | 16:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46732 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sarma eylemi. | Saran, içine alan şey. | Yaprak ya da başka şeylerle, içlik malzeme konup sarılarak yapılan yemek. | Güreşçinin, kendi ayağını, arkasında bulunan rakibin ayağının iç tarafına sokup dolaması. | Sarılarak yapılan. İLE Sarmal biçiminde olan. İLE Azman, iri. | Sarı tüylü kedi. İLE Sarılgan. İLE Sarmaşıkgillerden, koyu yeşil renkli, değişik biçimli yaprakları olan, sap ve dallarından çıkan, küçük ek köklerle dik, düz yerlere yapışarak tırmanan bitki. )

-@ SARKAÇ ile SARKIK ile SARKIL ile SARKINTI ile SARKIŞ ile SARKIT
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Mart 2017 | 15:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46731 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Durağan bir nokta çevresinde, ağırlığının etkisiyle salınım yapan, devingen katı nesne. İLE Aşağı doğru uzanmış, sölpük, salpa, gevşek. İLE Sarkaçla ilgili, devinimi, sarkaç devinimine benzeyen. İLE Aşağı doğru uzanan, sarkan şey. İLE Sarkma eylemi ya da biçimi. İLE Mağaraların tavanında oluşan, genel olarak koni biçiminde, kalker birikintisi, damlataş, istalaktit. )

-@ SARISABIR ile SARISALKIM
[Bölüm: Bitkiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Mart 2017 | 15:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46730 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zambakgillerden, sıcak bölgelerde yetişen, yaprakları, oldukça yüksek bir sapın tepesinde, rozet biçiminde toplanmış bulunan bir süs bitkisi. | Bu bitkinin, etli ve kalın yapraklarından çıkarılan, kırmızımsı esmer renkli, tıpta ve boyacılıkta kullanılan bir madde. İLE Baklagillerden, salkım durumunda sarı çiçekleri bulunan, bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen bir ağaç. )

-@ SARILMAK ile SARINMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Mart 2017 | 15:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46729 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sarma eyleminin yapılması. | Bir şeyin üzerine, bir ya da birkaç kez dolanmak. | Kollarını dolamak, kucaklamak. | Tüm gücü ile ele almak. | Büyük bir istekle kendini vermek, benimsemek. | Hemen yapmaya koyulmak, girişmek. İLE Kendi üstüne sarmak. )

-@ SARIMSI = SARIMTIRAK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Mart 2017 | 15:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46728 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sarıya çalan/benzeyen. )

-@ MIKNATIS ile SARIM
[Bölüm: fizik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Mart 2017 | 15:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46727 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Sarma eylemi. | Bir şeyi, bir kez saracak miktar. | Elektromıknatıslarda, makara biçiminde sarılan iletken telin, her bir halkası. )

-@ SARILI ile SARILI
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Mart 2017 | 15:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46726 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Üstünde, sarı renk bulunan. İLE Sarılmış olan. )

-@ [ne yazık ki] "DAHA FAZLASI" değil/yerine/>< GEREKLİ/YETERLİ OLAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Mart 2017 | 13:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46720 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( En büyük suçlar ve hatalar, gerekli olanı değil daha fazlasını elde etmek için işlenir. )

-@ KÜFE[Ar.] değil/yerine/= SEPET
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Mart 2017 | 15:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46718 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Genellikle söğüt ya da başka ağaç dallarından örülen, yük taşımaya yarayan, kaba ve dayanıklı sepet. | [argo] Kaba et, kıç. | Bir küfenin alabileceği miktar. )

-@ MUTLULUK ve/||/<>/>/< YETİNMEK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Mart 2017 | 11:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46707 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SARF[Ar.]/GRAMER değil/yerine/= DİLBİLGİSİ | TÜKETİM
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat 2017 | 20:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46698 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HALAT ile SARDUN[Yun.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat 2017 | 20:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46696 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KALBUR ile SARAT
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat 2017 | 19:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46694 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tahıl ve başka iri taneli maddeleri elemek için kullanılan, büyük delikli ya da seyrek telli elek. İLE Büyük delikli kalbur. )

-@ SAP ile SAPÇIK
[Bölüm: Bitkiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat 2017 | 19:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46691 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bitkinin, dal, yaprak, çiçek gibi bölümlerini taşıyan, ağaçlarda, odunlaşarak, gövde durumunu alan bölüm. | Çiçek ya da meyveyi dala bağlayan ince bölüm, sak. | Bir aracı tutmaya yarayan bölüm. | İplik, tire, ibrişim gibi şeylerde, iğneye geçirilen bir dikişlik iplik. | Demet durumundaki sap. İLE Küçük sap. | Bir örgeni, organizmanın öteki bölümlerine bağlayan, içinde damarlar, sinirler ve görevsel kanallar bulunan öğelerin tümü. | Ucunda çiçek bulunan dalcık. )

-@ [Fr.] SANTİAR ile/ve/<> SANTİGRAM ile/ve/<> SANTİGRAT ile/ve/<> SANTİLİTRE ile/ve/<> SANTİM ile/ve/<> SANTİMETRE
[Bölüm: matematik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat 2017 | 18:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46684 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir ar'ın, yüzde biri, bir metrekare. İLE/VE/<> Bir gramın, yüzde biri, bir desigramın onda biri. İLE/VE/<> Suyun, buz olma noktasını sıfır, buharlaşma noktasını 100 sayarak, arası, derece olarak adlandırılan yüz eşit kısma bölme yoluyla bulunan ısı ölçeği. İLE/VE/<> Bir litrenin, yüzde biri. İLE/VE/<> Herhangi bir birimin, yüzde biri. İLE/VE/<> Bir metrenin, yüzde biri. )

-@ [Ar.] SANDIK ile SANDUKA
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat 2017 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46679 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İçine türlü şeyler konulan, tahtadan, dört köşe, kapaklı ev eşyası. | Bir kurumda, para alınıp verilen yer. | Banka. | Yapılarda, kum, çakıl gibi şeyleri ölçmek için kullanılan, üstü ve altı açık, dört köşeli tahtadan ölçü. | Mahalle tulumbacılarının, omuzda taşıdıkları, sandık biçimi tulumba. İLE Mezarın üzerine yerleştirilmiş, tabut büyüklüğünde tahta ya da mermer sandık. )

-@ SAPLAMAK, BATIRMAK = SANÇMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat 2017 | 17:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46677 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜTEMMİM CÜZ değil/yerine/= TAMAMLAYICI PARÇA
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat 2017 | 04:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46669 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SALTA[İt.] ile SALTA[İt.] ile SALTA[İsp.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Şubat 2017 | 18:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46661 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Köpeğin, arka ayakları üzerinde ayağa kalkması. İLE Yakasız, iliksiz, kolları bolca bir tür kısa ceket. İLE Gergin duran bir halatı, biraz koyuverme eylemi. )

-@ HALAT ile SALMASTRA[İt.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Şubat 2017 | 17:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46660 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Halat tellerinden, saç gibi örülmüş olan ip. | Özellikle makinelerde birbirine sıkıca değen iki yüzey arasına yerleştirilerek, bu yüzeyler arasına, su, buhar ya da yağların sızmasını önleyen urgan. )

-@ PÖRSÜMEK = SALKIMAK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Şubat 2017 | 16:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46658 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gevşeyip sarkmak, pörsümek. )

-@ SALKIM ile SALKIM
[Bölüm: Bitkiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Şubat 2017 | 16:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46656 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Üzüm gibi, çoğu bir sap üzerinde, birarada bulunan yemiş. | Ana saptan çıkan yan çiçeklerin sapları, hep aynı uzunlukta olan çiçek durumu. | Baklagillerden, salkım durumunda mor çiçekler açan ve çoğu asma gibi çardağa sarılan ağaç türü ve çiçeği. İLE Topla atılan demir parçaları. )

-@ SÂLİM[Ar.] değil/yerine/= ESEN, SAĞLAM
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Şubat 2017 | 16:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46654 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GEMİ ile SALAPURYA[İt.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Şubat 2017 | 15:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46648 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Ticaret eşyası taşımakta kullanılan, 10-15 tonluk, üçgen biçiminde yelkeni olan deniz taşıtı. )

-@ PORSELEN ile SAKSONYA[Saksonya yer adından]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Şubat 2017 | 14:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46643 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Almanya'da, Saksonya bölgesinde yapılan, iyi nitelikli porselen tabak vb. türden kap. )

-@ SAKİL[Ar.] değil/yerine/= AĞIR | KABA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Şubat 2017 | 14:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46641 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ağır. | Sıkıntı veren, sıkıntılı. | Çirkin, kaba. | Türk müziğinde bir usûl. )

-@ SAKO[İt. < Yun.] değil/yerine/= ÜSTLÜK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Şubat 2017 | 14:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46636 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Paltoya benzer bir tür üstlük. )

-@ SAKIT[Ar.] ile Sakıt
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Şubat 2017 | 14:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46629 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Düşen, düşmüş. | Hükmü kalmamış, eski önemini yitirmiş. | Düşük. İLE Merih, Mars. )

-@ SAKARİMETRE[Fr.] değil/yerine/= ŞEKERÖLÇER
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Şubat 2017 | 13:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46625 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir sıvıda, çözelti durumunda bulunan şeker miktarını belirlemeye yarayan aygıt. )

-@ BAĞ ile SAKANDIRIK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Şubat 2017 | 13:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46624 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Başlıklarda, çene bağı. )

-@ SAİR[Ar.] değil/yerine/= BAŞKA, ÖTEKİ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Şubat 2017 | 13:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46621 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SAHANLIK ile SAHANLIK
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Şubat 2017 | 12:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46617 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yapılarda ve bazı taşıtlarda, kapı önünde, merdiven başlarında ya da ortasında olan geniş yer. İLE Tencerenin aldığı miktar kadar olan. )

-@ SAHAN[Ar.] değil/yerine/= TENCERE
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Şubat 2017 | 12:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46616 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SAĞLAMA ile SAĞLAMA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Şubat 2017 | 12:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46614 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir işin olması için gerekli durumu, koşulları hazırlamak. | Elde etmek, sahip olmak. | [mat.] Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak. İLE Yolun sağ yanına geçmek. )

-@ [ne yazık ki] NİCELİK EGEMENLİĞİ ile/ve/<> DEĞERSİZLİK ile/ve/<> GÖRELİLİK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Şubat 2017 | 16:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46610 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DİŞLİ ile/ve/||/<> ÇARK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Şubat 2017 | 16:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46605 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÖNLÜK ile/ve/değil/yerine/||/<> TULUM
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Şubat 2017 | 00:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46594 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YIRTIK ile/<> KESİK
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Şubat 2017 | 10:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46593 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜZÂYEDE[Ar. < ZİYÂDE] değil/yerine/= ARTIRMA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 16:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46586 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜTEZAYİT[Ar.] değil/yerine/= ARTAN/ÇOĞALAN
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 16:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46585 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜTEVALİ[Ar.] değil/yerine/= ARDIŞIK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 16:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46583 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜTENEVVİ[Ar.] değil/yerine/= TÜRLÜ, ÇEŞİTLİ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 16:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46578 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜTEKÂSİF[Ar.] değil/yerine/= YOĞUNLAŞMIŞ, KOYULAŞMIŞ, DERİŞİK
[Bölüm: kimya] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 16:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46576 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜTEFERRİK[Ar.] değil/yerine/= AYRILMIŞ, DAĞINIK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 15:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46570 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜŞEKKEL[Ar.] değil/yerine/= BİÇİM VERİLMİŞ | İRİ, GÖSTERİŞLİ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 14:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46551 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜŞABİH ile/ve/<> MÜŞEBBEH
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 14:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46550 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Aralarında benzerlik olan, benzer, benzeş. İLE/VE/<> Bir şeyle arasında benzerlik bulunan, benzetilen. )

-@ MÜSVEDDE[Ar. < SEVED] değil/yerine/= YAZI TASLAĞI / KARALAMA
[Bölüm: YAZIN] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 14:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46548 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜŞABEHET[Ar.] değil/yerine/= BENZERLİK/BENZEŞLİK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 14:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46547 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜSTEVÎ[Ar.] değil/yerine/= DÜZ | DÜZLEM
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 14:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46545 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜSTELZİM[Ar.] değil/yerine/= GEREKTİREN | GEREKEN/GEREKLİ OLAN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 14:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46538 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜSTAMEL[Ar. < AMEL] değil/yerine/= KULLANILMIŞ | ESKİ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 13:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46533 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜREKKEP ile MÜREKKEP
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 22:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46521 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yazı yazmak, desen çizmek ya da basmak için kullanılan, türlü renklerde sıvı madde. İLE Bileşmiş, bileşik. | ...-dan oluşmuş/olma. )

-@ MÜPTEZEL[Ar.] değil/yerine/= DEĞERSİZ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 21:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46515 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Saygınlığını yitirmiş. | Çokluğundan dolayı değerini yitiren, değersiz. )

-@ MÜNTAHAP[Ar.] değil/yerine/= SEÇİLMİŞ, SEÇME
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 20:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46511 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜNKARİZ[Ar.] değil/yerine/= BATMIŞ, ÇÖKMÜŞ, TÜKENMİŞ
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 20:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46508 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜNHANİ[Ar.] değil/yerine/= EĞRİ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 20:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46505 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜNÂKALÂT[Ar. < NAKİL] değil/yerine/= ULAŞTIRMA / TAŞIMA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 20:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46500 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜMASİL[Ar.] değil/yerine/= BENZEYEN, ANDIRAN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 18:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46496 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜMAS[Ar.] değil/yerine/= DOKUNAN | TEĞET
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 18:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46495 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TAŞ ile MÜHRESENK[Fars.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 15:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46479 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Alaca somaki, balgamtaşı/kadıköytaşı/hacıbektaştaşı. | Süsleme nakışlarını ve yaldızları mührelemekte kullanılan araç. )

-@ YUVARLAK ile MÜHRE[Fars.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 15:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46478 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Her tür yuvarlak şey, küçük top. | Cam boncuk. | Kâğıda yumuşaklık, parlaklık ve düzlük vermek için kullanılan camdan araç. | Deniz böceği kabuğu. | Demirci çekici. | Yılanın başında bulunan, taca benzer çıkıntı. )
( UpBmGn http://www.LnAJ7K8QSpkiStk3sLL0hQP6MO2wQ8gO.com )

-@ MÜDEVVER[Ar.] değil/yerine/= YUVARLAK
[Bölüm: fizik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 13:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46458 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜCEVHER[Ar.] değil/yerine/= DEĞERLİ NESNE
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 12:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46451 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜCESSEM[Ar.] değil/yerine/= BELİRMİŞ OLAN
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 12:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46450 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Cisim/madde durumunda olan. | Somut bir varolanda, tam olarak belirmiş olan. )

-@ MÜCELLİT[Ar.] değil/yerine/= CİLTÇİ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Şubat 2017 | 14:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46442 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜCELLA[Ar.] değil/yerine/= PARLATILMIŞ/PARLAK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Şubat 2017 | 13:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46441 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜBÂDELE[Ar. < BEDEL | çoğ. MÜBÂDELÂT] değil/yerine/= DEĞİŞ-TOKUŞ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Şubat 2017 | 13:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46434 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MİL ile MUYLU[Ar.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Şubat 2017 | 12:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46428 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Türlü işlerde kullanılmak üzere yapılan, ince ve uzun metal çubuk. | Göze sürme çekmeye yarayan, kemik ya da fildişinden yapılmış ince ve uzun araç. İLE Başka bir parça için dönme ekseni görevini yapan, silindir biçiminde parça. | Bir milin, yatağında dönmesini sağlayan bölüm. | Bir top namlusunun, iki yanına tutturulan millere verilen ad. )

-@ MUT ile MUT
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2017 | 11:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46410 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tüm özlemlerin, eksiksiz ve sürekli olarak yerine gelmesinden duyulan kıvanç, kut. İLE Elli şilinlik tahıl ölçeği. )

-@ MUŞ ile MUŞ[Fr.]
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2017 | 11:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46408 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Doğu'daki bir ilimiz. İLE Altı düz, küçük gezi teknesi. )

-@ MATKAP ile MURÇ[Erm.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2017 | 10:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46404 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Betona delik açmakta kullanılan, sivri uclu bir aygıt. )

-@ MÜCEVHER ile MURASSA[Ar.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2017 | 10:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46403 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Değerli taşlarla bezenmiş, mücevherle süslenmiş. )

-@ MUNZAM[Ar.] değil/yerine/= KATILMIŞ, EKLENMİŞ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2017 | 10:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46399 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MUMBOYASI ile/<> MUMCİLÂSI
[Bölüm: kimya] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Şubat 2017 | 23:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46389 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Mum, terebentin, su ve toprakboyalarla hazırlanan boya. İLE/<> Parafin ve balmumunun, terebentin ya da neftyağında çözüştürülmesi ile elde edilen, ağaç eşyaları cilâlamakta kullanılan madde. )

-@ MULAJ[Fr.] değil/yerine/= KALIP
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Şubat 2017 | 23:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46387 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir şeyin balmumu, alçı gibi bir madde ile kalıbını çıkarmak için yapılan işlemlerin tümü. | Bu işlemler sonunda elde edilen kalıp. )

-@ MUKAYYET[Ar.] değil/yerine/= BAĞLI OLAN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Şubat 2017 | 23:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bağlı olan, bağlanmış. | Bir koşul ya da kayıtla bağlı olan. | Yazılmış, yazılı, kayıtlı. )

-@ MUKAVVİ[Ar.] değil/yerine/= GÜÇLENDİRİCİ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Şubat 2017 | 23:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46379 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MUKAVVES[Ar.] değil/yerine/= EĞRİ
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Şubat 2017 | 23:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46378 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MUKAVVA[Ar.] değil/yerine/= KARTON
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Şubat 2017 | 23:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46377 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MUKASSEM[Ar.] değil/yerine/= AYRILMIŞ, BÖLÜNMÜŞ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Şubat 2017 | 22:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46371 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MUHTELİT[Ar.] değil/yerine/= KARMA / KARIŞIK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Şubat 2017 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MUHTELİF[Ar.] değil/yerine/= TÜRLÜ, ÇEŞİT ÇEŞİT
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Şubat 2017 | 21:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46361 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zıt, birbirini tutmayan. | Türlü, çeşit çeşit, çeşitli. )

-@ MUHTEKİR[Ar.]/SPEKÜLATÖR[İng.] değil/yerine/= VURGUNCU
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Şubat 2017 | 21:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46360 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yolsuz kazanç elde eden, vurguncu, istifçi, ihtikâr yapan. )

-@ MUHKEM[Ar.] değil/yerine/= SAĞLAM/LAŞTRILMIŞ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Şubat 2017 | 14:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46358 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MUHASSAS[Ar.] değil/yerine/= AYRILMIŞ
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Şubat 2017 | 14:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46352 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Birine ayrılmış, tahsis olunmuş. )

-@ İRTİZÂK[RIZK] ile/ve/<> İRTİBAT[< RABT]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Şubat 2017 | 00:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46338 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Rızıklanma, rızk alma. İLE/VE/<> Bağlanış, bağlanma. | İlgi, ilgili olma. | Bağlantı. )

-@ KAP ile MUFLA[Fr.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ocak 2017 | 17:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46333 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Nesneleri, aleve değdirmeden, ateşin etkisine uğratmak için kullanılan büyük toprak kap. )

-@ "DÜŞÜNDÜĞÜNÜ", VAROLANA "GİYDİRMEK" ile/değil/yerine VAROLANI DÜŞÜNMEK
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ocak 2017 | 18:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46302 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "BİRİKTİRDİĞİN" değil PAYLAŞTIĞIN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ocak 2017 | 17:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46294 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KALEM TÜKETMEK ile/ve/değil/daha çok/+/||/<>/></< SİLGİ TÜKETMEK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ocak 2017 | 01:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46287 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KENDİ YAPISI ile ÖZNİTELİK
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Ocak 2017 | 09:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46279 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TESVİYE[< SEVÎ] ile İSTİVÂ'[< SEVÂ]
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Ocak 2017 | 22:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46267 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Doğrultma, kusursuz yapma, düzleme. İLE Birden çok şeyin birbirine eşit ve denk olması. | Düz olma, düzlük. | Kaplama, örtme. | Ortada ve tam bir derecede bulunma. | Mevlevî sikkesinin tam ortasına gelmek üzere önden arkaya doğru çekilen iki parmak eninde yeşil çuha. )

-@ TESVİYE[< SEVÎ]:
TEK ŞEY ÜZERİNDE
ile İKİ ŞEY ARASINDA ile ÇOK ŞEY ÜZERİNDE
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Ocak 2017 | 22:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46266 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Doğrultma, kusursuz yapma, düzleme. İLE Hilâfa çözüm, iki ortağın rızâlaşması, dengeleme. İLE Düzenleme, dengeleme. )

-@ TREN ile MOTOTREN[Fr.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Ocak 2017 | 19:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46264 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Bir termik motorla çalışan, yolcu taşıyan demiryolu taşıtı. )

-@ NÜMUNE[Fars.]/MOSTRALIK[İt.] değil/yerine/= GÖSTERMELİK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Ocak 2017 | 19:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46263 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Göstermelik. | Kötü ya da yersiz davranışlarıyla göze batan kişi. )

-@ TAŞ ile MOSKOFTOPRAĞI
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Ocak 2017 | 18:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46262 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Maden parlatmak için kullanılan, sarı renkte bir tür gevrek taşı. )

-@ MİKA[Fr.] ile MOSKOFCAMI
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Ocak 2017 | 18:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46261 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Püskürük ve başkalaşmış kayalar içinde bulunan, alüminyum silikat ile potasyumdan oluşmuş, yapraklar durumunda ayrılabilen parlak bir mineral, evrenpulu. | Bu mineralden yapılmış olan. İLE Bir tür beyaz mika. )

-@ GÖZLÜK ile/ve/<> MONOKL[Fr.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Ocak 2017 | 18:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46255 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/<> Kaş kemerinin altına sıkıştırılarak kullanılan gözlük camı. )

-@ MONİTÖR[Fr. < Lat.] değil/yerine/= EKRAN
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Ocak 2017 | 18:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46254 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Her tür çalışmada, yetiştirici. | Ses dalgası iletiminde, iletimi bozmadan ve kesmeden, niteliğini denetleyen düzenek. | Televizyonda, görüntü ile sesin niteliğini eşleme, görüntü seçimini gerçekleştirme, görüntüyü yayınlama gibi işlerin denetlenmesinde kullanılan aygıt. )

-@ EŞYA ile MOBİLYA[İt.]/MÖBLE[Fr.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Ocak 2017 | 18:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46246 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Oturulan, yemek yenilen, çalışılan, yatılan yerlerin döşenmesine yarayan, taşınabilir eşyalara verilen genel ad. )

-@ MİZANA[İt.] değil/yerine/= ARKA DİREK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Ocak 2017 | 17:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46243 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Üç ya da daha çok direği bulunan yelkenli gemilerde, arka direk. )

-@ EĞİLİMLİ ile/değil EĞİMLİ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Ocak 2017 | 15:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46239 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MİSVÂK[Ar.] değil/yerine/= DİŞ FIRÇASI
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Ocak 2017 | 20:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46236 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ucu dövülüp fırça durumuna getirilen ve diş temizliğinde kullanılması, Müslümanlıkça sünnet olan bir tür ağaç çubuğu. )

-@ MİSKET[Fr. < İAr.] ile MİSKET[Fr. < İt.]
[Bölüm: Beslenme] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Ocak 2017 | 17:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46235 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hoş kokulu meyveleri nitelemek için kullanılır. İLE Bomba ve şarapnellerin içinde bulunan kurşun ya da demir tanelerin adı. | Bilye. )

-@ İP ile MİSİNA[İt.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Ocak 2017 | 17:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46234 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Yapay ve bireşimli hammadde ile tek kat çekilmiş, değişik kalınlıkta iplik. )

-@ MİSL/MİSİL[Ar.] değil/yerine/= KAT
[Bölüm: matematik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Ocak 2017 | 17:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Eş, benzer. | Miktar. | Kat. )

-@ MİNTAN[Fars.] değil/yerine/= GÖMLEK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Ocak 2017 | 16:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MİNİCİK ile MİNNACIK ile MİNNOŞ ile MİNÖR[Fr.] ile MİNYON[Fr.]
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Ocak 2017 | 16:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çok küçük. İLE Çok küçük olan. İLE Küçük ve sevimli kişilere söylenilen seslenme sözü. İLE Daha küçük. | Bir makam, bir akort, bir gam, bir aralık özelliği olan. | Küçük önerme. İLE İnce, küçük, sevimli, zarif. )

-@ [Fr.] MİLİMETRE ile MİNİMETRE
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Ocak 2017 | 15:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46225 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Metrenin binde birine eşit uzunluk ölçü birimi. [mm.] İLE Silindir biçimindeki nesnelerin iç çaplarını denetlemekte kullanılan ölçü aygıtı. )

-@ MİNDER[Ar.] ile YAYGI
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Ocak 2017 | 15:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46223 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İçi yumuşak bir madde ile doldurularak dikilen, oturmaya, yaslanmaya yarar şilte. | Güreş karşılaşmalarının üzerinde yapıldığı, en az 10 cm. çapında bir çember çizilmiş olan, çaprazlama köşeleri kırmızı ve mavi renklerle belirlenmiş yaygı. İLE ... )

-@ BAR ile MİLİBAR[Fr.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Ocak 2017 | 14:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46218 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Bir barın, binde biri değerinde, atmosfer basıncı ölçü birimi. )

-@ MİLİ-[Fr. < Lat.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Ocak 2017 | 14:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46217 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir ölçü biriminin önüne getirildiğinde, bu birimi, bine bölen önek. [Simgesi: m] )

-@ MİL ile MİL[Ar.] ile MİL[Lat.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Ocak 2017 | 14:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46215 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Balçık. İLE Türlü işlerde kullanılmak üzere yapılan, ince ve uzun metal çubuk. | Göze sürme çekmeye yarayan, kemik ya da fildişinden yapılmış ince ve uzun araç. İLE Yer yer, uzunluğu değişen bir uzaklık ölçü birimi. )

-@ [Fr. < Yun.] METRE ile/ve/<>/< MİKRON
[Bölüm: matematik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Ocak 2017 | 03:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46214 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/<>/< Bir metrenin milyonda biri, milimetrenin binde biri. )

-@ MİKROMETRE[Fr. < Yun.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Ocak 2017 | 03:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46213 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Büyük ölçüde büyütme gücü olan teleskop, mikroskop gibi optik aygıtlarla incelenen nesnelerin oylumlarını ölçmede kullanılan aygıt. | Çok küçük uzunlukları ölçmeye, incelemeye yarayan aygıt. | Mikron. )

-@ MİHENK[Ar.] değil/yerine/= DENEKTAŞI
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Ocak 2017 | 02:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46204 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Denektaşı. | Birinin değerini, ahlâkını anlamaya yarayan ölçüt. )

-@ MİĞFER[Ar.]/KASK değil/yerine/= TOLGA/BAŞLIK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ocak 2017 | 23:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46203 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Başı, dış darbelerden koruyan, demir, çelik vb.'den yapılmış başlık. )

-@ ETEKTE:
[Fr.] MİNİ
ile MİDİ ile MAKSİ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ocak 2017 | 23:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46201 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dizkapağından yukarıda, çeşitli kısalıkta. İLE Orta boy, dizkapağını örten ya da 3-4 cm. kadar aşağı inebilen. İLE Topuklara kadar uzanan. )

-@ TOHUM ile/ve/<> MİBZER[Ar.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ocak 2017 | 23:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46199 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/<> Tohum ekme aygıtı. )

-@ METAL ile/ve/<> MISKALA[Ar.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ocak 2017 | 22:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46195 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/<> Metal parlatmaya yarar aygıt. )

-@ MEZURA[İt.] = MEZÜR[Fr.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ocak 2017 | 17:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46191 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Terzilikte, ölçü almakta kullanılan, genellikle 1.5 m. uzunluğunda şerit metre. )

-@ MEZAT[Ar.] değil/yerine/= AÇIK ARTIRMA
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Ocak 2017 | 23:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46187 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÖLÇÜT ile/ve/||/<> GEREKÇE
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Ocak 2017 | 22:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46181 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HACEREYN ve/||/<> NESÎK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Ocak 2017 | 19:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46179 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İki taş.[Altın ve gümüş.] VE/||/<> Altın. | Gümüş. )

-@ "SENİ, SENDEN EDEN" ile/ve/||/<> SENİ, SEN EDEN
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Ocak 2017 | 21:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46169 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Aşka düşüren düşünce/kişi/durum/koşul/olay. İLE/VE/||/<> Farkında olmanı sağlayan ve/veya yardımcı olan düşünce/kişi/durum/koşul/olay. )

-@ MEVDUAT[Ar.] değil/yerine/= YATIRIM
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Ocak 2017 | 19:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46149 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Belirli bir süre sonunda ya da istenildiğinde geri alınmak üzere, bankalara yatırılan para. )

-@ KALIT/MİRAS[Ar.] ile/ve/||/<> METRUKÂT[Ar.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Ocak 2017 | 19:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46148 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ölen kişiden kalanlar. İLE/VE/||/<> Ölen birinin bıraktığı şeyler. )

-@ METRON ile METRONOM[Fr. < Yun. METRON: Ölçü. NOMOS: Yasa.]
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Ocak 2017 | 18:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46146 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ölçü. | Sıvı ölçer. İLE Bir müzik parçasının, hangi hızla çalınması gerektiğini gösteren aygıt. )

-@ [Fars.] SİPER ile/<> METRİS
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Ocak 2017 | 18:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46145 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Askerin, çarpışma sırasında, korunması için yapılan toprak siper. İLE/<> Korunulacak, arkasına, altına ya da içine girerek saklanılacak yer. | Yağmur, güneş ve rüzgârın etkilemediği gizli, kuytu yer, dulda. | Güneş ve yağmurun etkisinden korunmak amacıyla şapka ve kasket gibi şeylerin önüne yapılan çıkıntı, siperlik. | Askerlerin gidiş gelişinde ya da savaşta, karşı tarafa hedef olmadan ateş edebilmesi için kazılmış, üstü açık hendek. | Kuytu, korunulabilen. )

-@ METRAJ[Fr.] ile METRİK[Fr. < Yun.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Ocak 2017 | 18:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46144 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir nesnenin, metre olarak uzunluğu. İLE Metre ya da metreyi temel alan ölçülerle ilgili. )

-@ METALİK/METALOİT[Fr.] değil/yerine/= MADENSEL
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Ocak 2017 | 17:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46134 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ESKİYLE "SAVAŞMAK" ile/değil/yerine YENİSİNİ YARATMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Ocak 2017 | 21:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46127 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÇELİK ile GRAFEN
[Bölüm: fizik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Ocak 2017 | 04:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46126 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

-@ MESAME[Ar. çoğ. MESAMAT] değil/yerine/= GÖZENEK/LER
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ocak 2017 | 18:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46123 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MERTEK[Erm.] değil/yerine/= SIRIK
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ocak 2017 | 18:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46121 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yapıda kullanılan, dört köşe ya da yuvarlak, kalınca sırık. )
( "Elif'i görse, mertek zanneder.": Bilgisizleri ve en alt seviyedeki bilgisizliklerinin derecesini tanımlamak üzere kullanılan deyim. )

-@ MERET[Ar.] ile ZIKKIM[Ar.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ocak 2017 | 16:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46111 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sıkıntı veren, hoşlanılmayan şeyler ya da kişiler için sövgü sözü olarak kullanılır. İLE Ağı, zehir. | İçki ve sigaranın, kötü ve zararlı etkisini belirtmek için kullanılır. )

-@ LENS[İng.] değil/yerine/= MERCEK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ocak 2017 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46109 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İçinden geçen koşut ışınları, düzenli bir biçimde birbirine yaklaştıran ya da birbirinden uzaklaştıran, camdan ya da ışık kırıcı herhangi bir maddeden yapılmış, genellikle küresel yüzeylerle sınırlanmış saydam cisim. )

-@ KARYOLA[İt.] değil/yerine/= SEKİ/SEDİR
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ocak 2017 | 22:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46105 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Üzerine yatak yapılıp yatılan tahta ya da metal sedir. | El arabası. )

-@ [Fr. < Yun.] MENİSK ile MENİSK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ocak 2017 | 15:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46100 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir yüzü içbükey, öbür yüzü dışbükey olan mercek. İLE Bazı eklemlerde, kemik arasında bulunan kıkırdak bölüm. )

-@ HARE[Ar.]/MENEVİŞ[Fars.] değil/yerine/= DALGIR
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ocak 2017 | 15:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46097 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir yüzeyde, renk dalgalanması sonucu görülen parlaklık. | Terementi ağacının tohumu. )

-@ ŞAPKA ile MELON[Fr.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ocak 2017 | 01:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46085 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Yuvarlak ve bombeli bir tür şapka. )

-@ [Fr.] MELANİT ile MELANİT[< Lat.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ocak 2017 | 01:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46077 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Doğal demir ve kalsiyum silikat. İLE Aslı pikrik asit olan patlayıcı bir madde. )

-@ MEKNUZ[Ar.] değil/yerine/= GÖMÜLÜ, SAKLI
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ocak 2017 | 00:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46073 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TIĞ ile MEKİK[Fars.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ocak 2017 | 00:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46072 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE El ya da otomatik dokuma tezgâhlarında, atkı ya da argaç denilen ve enine olan iplikleri, uzunlamasına olan arışların arasından geçirmeye yarayan masuralı araç. | Oya yapmakta kullanılan, kemik, ağaç ya da plastikten, iki ucu sivri, arasından iplik geçecek bir yarığı bulunan küçük araç. )

-@ MEKANİK[Fr. < Yun.] ile MEKANİZE[Fr.] ile MEKANİZMA
[Bölüm: fizik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ocak 2017 | 20:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46070 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kuvvetlerin özdekler ve devinimler üzerine etkisini inceleyen fizik dalı. | Denge ve devinim kurallarıyla ilgili. | El ya da makine ile yapılan. | [mecaz] Düşünmeden yapılan. İLE Savaş ve taşıma gereçleriyle donatılmış kıta ya da birlik. İLE Belirli bir sonuca ulaşmak için karmaşık bir biçimde düzenlenmiş organ ya da parçalar bileşimi, düzenek. | Örgenlerin işleyiş biçimi. | Ateşli silahların işlemesini sağlayan mekanik bölüm. | [mecaz] Oluş, ortaya çıkış, işleyiş. )

-@ [Fr.] MEGATON ile MEGAVAT
[Bölüm: fizik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ocak 2017 | 20:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46067 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir milyon ton değerinde kütle birimi. [Simgesi: Mt] | Nükleer bir bombanın ya da merminin gücünü ölçmeye yarayan birim. İLE Bir milyon vat değerinde elektrik güç birimi. [Simgesi: MW] )

-@ MEFRUŞAT[Ar.] değil/yerine/= DÖŞEME
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ocak 2017 | 19:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ev döşemek için gerekli eşya. )

-@ DEĞER/İNİ BİLMEK:
SAHİP OLMADAN ÖNCE
ile SAHİP İKEN ile KAYBETTİKTEN SONRA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ocak 2017 | 04:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46059 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

-@ MEDÂR[Ar.< DEVR] değil/yerine/= DÖNENCE | DAYANAK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Ocak 2017 | 01:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46046 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MEÇ ile MEÇ[Fr.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Ocak 2017 | 01:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46045 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Düz ve ensiz kılıç. İLE Saçın küçük tutamlar biçiminde değişik renklerde boyanmış durumu. )

-@ MEBZÛL[Ar. < BEZL] değil/yerine/= BOL/ÇOK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Ocak 2017 | 00:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46039 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BENZİN[Fr. < Ar.] ile MAZOT[Rusça]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ocak 2017 | 20:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46035 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Petrolün damıtılması ile elde edilen, özgül ağırlığı, yaklaşık olarak 0,65 olan, renksiz, uçucu, kendine özgü kokusu olan bir sıvı. | Benzen. İLE Akaryakıt olarak kullanılan ham petrolün, damıtma ürünlerinden biri. )

-@ MAZGAL[Yun.] değil/yerine/= DELİK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ocak 2017 | 19:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46032 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kale duvarlarında, iç yanı geniş, dış yanı dar delik. )

-@ MAZBATA[Ar.] değil/yerine/= TUTANAK
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ocak 2017 | 19:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46031 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MAYTAP[Fars.] değil/yerine/= HAVAİ FİŞEK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ocak 2017 | 19:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46030 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yandığında renkli ve parlak ışıklar saçan, şenlik gecelerinde yakılan havai fişek. )

-@ GÜMÜŞ ile ALMANGÜMÜŞÜ/MAYŞOR[< Maillot ve Charier'in adından]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ocak 2017 | 19:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46029 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MAYNA[İt.] >< FORA[İt.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ocak 2017 | 19:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46028 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yelkenleri indirmek için verilen komut. | Bırakılma, son verilme. >< Yelkenleri açtırmak için verilen komut. )

-@ MAYMUNCUK ile MAYMUNCUK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ocak 2017 | 19:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46027 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Her kilidi açmaya yarayan, demirden, eğri ve sivri araç. İLE Küçük maymun. | Ergin evrede bağ üzümlerinin yaprak ve sürgünlerini, kurtçuk evresinde kökleri kemiren, parlak siyah kınkanatlı bir böcek. )

-@ BOMBA ile MAYIN
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ocak 2017 | 19:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46023 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Toprak altına, üstüne ya da suyun içine yerleştirilen, doğrudan doğruya ya da basınç etkisiyle patlayarak zarara yol açan patlayıcı madde. )

-@ !TÜFEK ile !MAVZER[< MAUSER'in adından]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ocak 2017 | 17:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46019 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Atış hızı, dakikada, ortalama altı mermi olan ve orduda kullanılan bir tüfek. )

-@ MATRİS[Fr.] ile MATRİS
[Bölüm: matematik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ocak 2017 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46015 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hesap ve kumanda işlemlerini gerçekleştirmeye yarayan elektronik devre. | İstatistikte, bir elemanlar topluluğunun düzenlenmiş biçimi. | Gerçek ve karmaşık sayıların, dikdörtgen biçiminde tablosu. | Baskı yoluyla teksir için kullanılan, girintili çıkıntılı, metal ya da mukavva kalıp, baskı kalıbı. İLE ... )

-@ SOPA ile MATRAK[Ar.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ocak 2017 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46013 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Kalın sopa, değnek. | Eğlenceli, gülünç, hoş. )

-@ [Yun.] MATİZ ile MATİZ[argo]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ocak 2017 | 16:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46010 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İki halatı, ek yeri kalınlaşmayacak biçimde birbirine ekleme işi. İLE [argo] Çok sarhoş. )

-@ MATBÛ[Ar.] değil/yerine/= BASILI/BASILMIŞ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ocak 2017 | 02:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46009 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KAP ile MATARA[Ar.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ocak 2017 | 01:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46007 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Yolculukta kullanılan, boyna ya da bele asılı olarak taşınan su taşıma kabı. )

-@ MATAFYON[İt.] değil/yerine/= DELİK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Ocak 2017 | 18:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46004 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yelkenlere ve tentelere açılan delik. )

-@ MATAFORA[İt.] ile ...
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Ocak 2017 | 18:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46003 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sandalları asmaya yarayan ve gemilerin bordalarında bulunan dikmelere verilen ad. İLE ... )

-@ KONDANSATÖR[Fr.] değil/yerine/= YOĞUNLAÇ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Ocak 2017 | 21:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45999 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İçinde, akımsız elektrik yükü biriktirilen aygıt. )

-@ MASKOT[Fr.] değil/yerine/= "UĞURLU" EŞYA
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Ocak 2017 | 18:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45993 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Uğur getireceğine inanılan şey. | Uğur sayılan kişi ya da hayvan. )

-@ BIÇAK ile/ve/||/<> MASAT[Ar.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Ocak 2017 | 17:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45990 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/||/<> Bıçak bilemeye yarayan, çelikten, çubuk biçiminde araç. )

-@ MASİF[Fr.] değil/yerine/= SOM
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Ocak 2017 | 17:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45989 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kütlesi, görünürdeki tüm oylumu kaplayan, kaplama ya da doldurma olmayan. )

-@ TÜFEK ile MARTİN[< Martini]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Ocak 2017 | 17:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45985 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Tek kurşun atan, bir çeşit tüfek. )

-@ KATAR ile MARŞANDİZ[Fr.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Ocak 2017 | 17:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45984 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Yük katarı/treni. )

-@ [Fr. < Cerm.] MARŞ ile MARŞ
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Ocak 2017 | 16:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45983 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Askerlikte, yürüyüşe geçmek için verilen komut. | Ritmi, yürüyen birinin ya da topluluğun adımlarını anımsatan müzik parçası. | Bir topluluğu simgelemek için düzenlenmiş müzik parçası. İLE Otomobil, kamyon gibi motorlu araçlarda, motoru işletme düzeneği. )

-@ İNTIFÂ ile İNTIVÂ
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Ocak 2017 | 04:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45980 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sönme. İLE Sarılıp devşirilme, katlanıp sarılma, dürülme. )

-@ PARKE ile MARLEY[bir marka adından]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Ocak 2017 | 04:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45978 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Küçük, biçimli tahta parçalarının, belirli bir düzene göre yerleştirilmesiyle yapılan döşeme. | Düzgün bir biçimde yontulmuş, köşeli taşlarla yapılmış kaldırım. İLE Yapılarda, düşeme gereci olarak kullanılan plastik madde. )

-@ KOLTUK ile MARKİZ[Fr. < Cerm.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Ocak 2017 | 03:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45976 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Marki'nin eşi. | İki kişilik, alçak, oldukça geniş koltuk. | Bir kapı ya da pencere önünü yağmurdan korumak için yapılan saçak. )

-@ MAL ile MARDA[Yun.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Ocak 2017 | 03:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45972 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Değerini kaybetmiş[ıskarta(İt.)] mal. )

-@ CIVATA ile MAPA[İt.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Ocak 2017 | 02:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45970 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Ucu halkalı cıvata. | Gemi içini aydınlatmaya yarayan zeytinyağıyla yanan siperli fener. )

-@ MANYEZİT[Fr. < Lat.] = LÜLETAŞI/ESKİŞEHİRTAŞI/DENİZKÖPÜĞÜ
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Ocak 2017 | 02:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45969 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Doğal magnezyum silikat. = Kolayca yontulup işlenen, beyaz renkli doğal magnezyum silikat. )

-@ MANYETO[Fr. < Yun.] ile/ve/<> MANYETOMETRE[Fr.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Ocak 2017 | 02:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45967 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sürekli bir mıknatısın manyetik alanıyla indüklenen elektrik üreteci. İLE/VE/<> Manyetik momentleri ve manyetik alanların momentlerini ölçmeye, karşılaştırmaya yarayan aygıt. )

-@ MANYETİK[Fr. < Yun.] =/<>/< MANYETİT[Fr. < Yun.] =/<>/< MIHLADIZ/MIKNATIS[Yun.]
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Ocak 2017 | 02:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45966 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Mıknatısla ilgili., kendinde mıknatıs özellikleri bulunan. =/<>/< Mıknatıs özelliği olan doğal demir oksidi. [Fe3O4] =/<>/< Demiri ve daha başka bazı metalleri çeken demir oksit. | Demiri çekme özelliği taşıyan ya da sonradan bu özelliği kazanan her türlü madde. )

-@ KÜFÜR değil/yerine/>< FİKİR
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Ocak 2017 | 20:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45960 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gerçeğin üstünü örtmek. DEĞİL/YERİNE/>< Gerçeğin örtüsünü açmak. )

-@ [ne yazık ki] NEYİ BÖLÜŞEMİYORSUNUZ? ve/||/<> NİYE DÖVÜŞÜYORSUNUZ?
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Ocak 2017 | 01:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45952 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hiçbir mal, sizin değil! VE/||/<> Hiçbir can, sizin değil! )

-@ AĞLAR ile AĞLAR
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Ocak 2017 | 23:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45951 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ağlama'nın, 3. tekil kişi ve geniş zamanlı ifadesi. İLE Ağ nesnesinin çoğulu. )

-@ ORGANIK ile/||/<> İNORGANİK
[Bölüm: dirimbilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Ocak 2017 | 23:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45950 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ALTIN:
SAF
ile/ve/değil/<> SOM
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Ocak 2017 | 22:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45946 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sade(ce) altın. İLE/VE/DEĞİL/<> Altınla dolu. )

-@ PALTO ile MANTO[Fr.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Ocak 2017 | 00:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45935 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Kadın paltosu. )

-@ KARŞI ile TERS
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ocak 2017 | 21:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45931 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MANTI ile MANTI[İt.]
[Bölüm: Beslenme] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ocak 2017 | 17:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45930 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İçine malzeme konularak, küçük pohçalar biçiminde dürülmüş hamur parçalarıyla hazırlanan yemek. İLE Gabya serenini kaldıran halat ve makara. )

-@ MANOMETRE[Fr. < Yun. MANOS: Seyrek, yumuşak. | METRON: Ölçü.] değil/yerine/= BASIÖLÇER
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ocak 2017 | 17:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45925 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PALANGA[İt.] ile/<> MANİŞKA[İt.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ocak 2017 | 16:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45924 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir halatla makaralardan oluşturulan, ağır nesneleri kaldırmaya, sağa sola döndürmeye yarayan donanım. İLE/<> İki dilli, iki makara ile yapılan palanga. )

-@ MANİPLE[Fr.] ile/ve/=/<> MANİPÜLATÖR[Fr.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ocak 2017 | 16:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45923 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Telgraf imlerini göndermek için bir devredeki akımı kesmekte ya da yeniden vermekte kullanılan aygıt. | Roma ordusunda, 60 ya da 120 erden ibaret bölük. | Bazı papazların ayinlerde sol kolun bileğine yakın taktıkları süslü şerit. İLE/VE/=/<> Manipleyi kullanan kişi/görevli. | Maniple. )

-@ MANİKA[İt.] değil/yerine/= BACA
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ocak 2017 | 16:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45921 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gemilerde, ambarlara ve makine bölümüne hava vermek için güverteye açılan baca. )

-@ MANGIR ile MANGİZ[Romence]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ocak 2017 | 16:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45919 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İki buçuk para değerinde, bakırdan yapılmış sikke. | Para. İLE [argo] Para. )

-@ MANEVRA[Fr.] değil/yerine/= DÖNÜŞ/HAREKET
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Aralık 2016 | 23:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir aygıtın işleyişini düzenleme, yönetme eylemi ya da biçimi. | Geminin bir yere yanaşmak ya da bir yerden çıkmak için yaptığı hareket. | Lokomotifin, katar katmak ya da katar dağıtmak için ileri geri giderek hattan hasa geçmesi. | Hareket, gidiş-geliş. | Asker birliklerini, savaşa hazırlamak amacıyla, arazi üzerinde yapılan geniş ölçüde savaş denemesi, tatbikat. | İstenilen amaca ulaşmak için tutulması gereken yol. )

-@ MAKARA ile MANDAR[Yun.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Aralık 2016 | 23:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45912 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Gemilerde kullanılan küçük makara. )

-@ MANDAL[Ar.] ile MANDAL[Ar.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Aralık 2016 | 23:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45911 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kapı, pencere kanadı, dolap kapağı gibi şeyleri kapalı tutmaya yarayan, döner tahta ya da metal parça. | İpe serilen çamaşırı tutturmak için kullanılan yaylı kıskaç. İLE Ud, keman gibi çalgıların tellerini geren düğme. )

-@ MANCANA[İt.] değil/yerine/= FIÇI
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Aralık 2016 | 22:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45906 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gemilerde, içme suyu konulan, büyük, yassı fıçı. )

-@ MALTIZ[< Malta Adası] ile Maltız
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Aralık 2016 | 21:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45903 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çoğunlukla yemek pişirmekte kullanılan, içinde ızgarası bulunan, ayaklı ve taşınır ocak. İLE Malta Adası halkından olan kişi. )

-@ TAŞ ile MALTATAŞI
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Aralık 2016 | 21:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45902 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Bahçe, mutfak gibi yerleri döşemekte kullanılan, dört köşe, yassı, kolay kırılan bir tür taş. )

-@ SAHİP/MÂLİK[Ar.] değil/yerine/= İYE
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Aralık 2016 | 21:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TAŞ ile MALITAŞI
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Aralık 2016 | 21:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45897 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Bazen, kayıklarda, çapa yerine kullanılan, ipe bağlı, büyükçe taş. )

-@ TORNA ile MALAFA
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Aralık 2016 | 20:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45894 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Önceden delinmiş parçaları tornalamaya özgü torna tezgâhı bağlama aygıtı. )

-@ MALA[Fars.] değil/yerine/= SÜRGÜ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Aralık 2016 | 19:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45893 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Harç alıp sürmeye yarayan, çoğu üçgen biçiminde, yassı, demirden, tahta saplı, duvarcı ve sıvacı aracı. )

-@ PALTO ile MAKFERLAN[İng.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Aralık 2016 | 19:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45890 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Omuzdan yarı bele kadar inen, pelerini olan palto. )

-@ MAİ[Ar.] değil/yerine/= MAVİ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Aralık 2016 | 18:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45884 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MAHRUT[Ar.] değil/yerine/= KONİ
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Aralık 2016 | 18:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÇARŞAF ile/değil MAHRAMA[Ar.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2016 | 22:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45868 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/DEĞİL Bazı bölgelerde, kadınların sokağa çıkarken, manto üstüne örtündükleri, işlemeli geniş örtü. )

-@ KAP ile MAHRA[Ar.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2016 | 22:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45867 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Üzüm taşımaya yarar, tahta kap. )

-@ MAHPUS[Ar.] değil/yerine/= KAPATILMIŞ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2016 | 22:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45866 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kapatılmış, hapsedilmiş. | Bir çeşit tavla oyunu. )

-@ MAHMUZ[Ar.] değil/yerine/= ÇIKINTI
[Bölüm: Hayvanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2016 | 22:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45865 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tavukgillerin ve bazı kuşların ayakları ardında bulunan, boynuz yapısındaki sivri uzantı. | Eski tür savaş gemilerinde, su kesimi altında, ileriye doğru uzanan, karşısındaki gemiyi batırabilen uzantı. | Köprü ayaklarında, basıncı azaltmak için suyun geldiği ve gittiği yanlardaki çıkıntı. )

-@ PARA ile MAHMUDİYE
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2016 | 22:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45864 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Bugün süs altını gibi kullanılan, Sultan II. Mahmut zamanında basılmış, ince altın sikke. )

-@ MAHFUZ[Ar.] değil/yerine/= SAKLANMIŞ/KORUNMUŞ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2016 | 21:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45858 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( MAHFUZEN: Gözaltında olarak. )

-@ MAHFAZA[Ar.] değil/yerine/= KORUNCAK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2016 | 21:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45857 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MAHCUR[Ar.] değil/yerine/= KISITLI
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2016 | 21:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45854 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MAĞŞUŞ[Ar.] değil/yerine/= KARIŞIK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2016 | 21:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45850 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [Lat.] CARITAS ve/||/<>/>/< CUPIDITAS
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2016 | 01:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45839 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tanrı[uhrevî] sevgisi. VE/||/<>/>/< Kişi/nesne/dünya sevgisi. )

-@ YIKIM ile/ve/||/<> ÇÜRÜME
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2016 | 01:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45837 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MADALYA[İt.] ile MADALYON[İt.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Aralık 2016 | 13:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45825 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yararlık gösterenlere, yarışlarda ve sergilerde derece alanlara ödül, bazen de önemli bir olay dolayısıyla, ilgililere, andaç olarak verilen metal nişan. İLE İçine küçük resim, saç teli gibi andaçlar konulan, bona zincirle asılan, genellikle değerli metalden yapılmış, türlü biçimde süs eşyası. )

-@ HİDROLİK ile MAÇUNA[İt.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Aralık 2016 | 13:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45824 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Buharla çalışan, ağırlık kaldırma makası. )

-@ MAÇA[İt.] ile MAÇA[İt.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Aralık 2016 | 12:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45823 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Oyun kâğıtlarında, mızrak ucuna benzer, ayaklı siyah benek, pik. İLE Döküm parçasında, içi boş kopya elde etmek için kullanılan kum, maden ya da ergimiş durumdaki döküm maddesine dayanıklı başka bir maddeden yapılmış dolgu kalıp. )

-@ ŞAMANDIRA[Rumca] değil/yerine/= YÜZERTOP
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ağustos 2017 | 18:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45814 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Halkalarına tekne bağlamak için limanda demirlenmiş olan, içi boş, her yanı kapalı, çoğunlukla metalden yapılan fıçı vb., yüzer top. | Denizde yol göstermeye, bir tehlikeyi ya da geçiş yolunu haber vermeye yarayan yüzer nesne. | Kapama düzenini sağlayan, metal ya DA plastikten yapılmış, suda yüzen top. | Kandilde, fitili tutmak için yağda yüzen, telli mantar düzeneği. )

-@ BIÇAK ile YÜLGÜ/USTURA
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Aralık 2016 | 20:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45808 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Tıraş için kullanılan bıçak. )

-@ DOLAP ile/değil YÜKLÜK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Aralık 2016 | 19:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45803 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Evlerde, yatak, yorgan gibi şeyler koymaya yarayan, yerli, büyük dolap ya da yatak, yorgan konulan yer. )

-@ EŞYALAR ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< İNSANLAR
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Aralık 2016 | 19:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45801 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kullanılması için. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>/< Sevilmesi için.
[fakat ne yazık ki...] "Dünyadaki kargaşanın nedeni, eşyaların sevilmesi, insanların kullanılmasıdır." )

-@ YUVARÖLÇER
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Aralık 2016 | 18:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45797 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Özellikle optik camların küresel eğriliğini ölçmeye yarayan aygıt. )

-@ İBDÂ ile İCÂD/İCAT
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Aralık 2016 | 12:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45786 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yoktan, ortaya koyma. İLE Var etme. | Yeniden bir şey çıkarma. | Yeni bir düşünceyi, yeni bir konuyu, zihinde bulma. )

-@ DAMGA ile/ve/değil MARKA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Aralık 2016 | 23:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45781 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÜRÜN ile/ve/<> YAPIT ile/ve/<> MEYVE
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Aralık 2016 | 22:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45779 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YUVARLAK ile YUMRU
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Aralık 2016 | 23:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45771 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Yuvarlak, şişkin şey, kabartı. | Şişkin, kabarık, yuvarlak biçimli. | Sap, kök ya da dallarda bulunan, yedek besin taşıyan şişkinlik. )

-@ YUMAK ile YUMAK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Aralık 2016 | 23:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45770 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yıkamak. İLE Yuvarlak biçimde sarılmış iplik vb. şey. | Yuvarlak biçimde sarılmış olan. )

-@ DİREKSİYON değil/yerine/= YÖNELTEÇ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Aralık 2016 | 22:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45760 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BATTANİYE ile YORGAN
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Aralık 2016 | 21:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45755 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YONGA/KAMGA ile YONTU
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Aralık 2016 | 21:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45751 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kesilen, yontulan ya da rendelenen bir şeyden çıkan parça. İLE Taş, tunç, mermer, kil, alçı, bakır gibi maddelerden yontularak, kalıba dökülerek ya da yoğrulup pişirilerek oluşturulan yapıt. )

-@ KESİF[Ar.] değil/yerine/= YOĞUN
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Aralık 2016 | 20:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45750 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Oylumuna oranla, ağırlığı çok olan. | Koyu, kalın. | Etkisi güçlü olan.[koku vb.] | Artmış, çoğalmış bir durumda olan. | Dolu, sıkı, çok. | Kaba, kalın, iri.[elek, iğne için] )

-@ YIRTIK ile/değil YIRTMAÇ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Aralık 2016 | 16:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45743 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/DEĞİL Çoğunlukla giysilerde, etek, paça ya da kol yeninde, dikilmemiş, uzunca açıklık. )

-@ ESKİ ile YIPRAK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Aralık 2016 | 16:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45741 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Yıpranmış, aşınmış. )

-@ MECMÂ[Ar.] değil/yerine/= YIĞINAK
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Aralık 2016 | 15:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45728 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir şeyin biriktiği yer. | Bir şeyin, bir yerde çokça birikmesi, tecemmu, tahaşşüt. | Birgözeli bitkilerin biraraya gelerek oluşturdukları küme. )

-@ TAŞ ile YEŞİM[Ar.]
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Aralık 2016 | 15:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45722 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Açık yeşil ve pembe renkli, kolay işlenen, değerli bir taş. )

-@ YENİDÜNYA ile Yenidünya
[Bölüm: Beslenme] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Aralık 2016 | 01:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45698 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Maltaeriği. | Renkli ya a sırlı sırçadan yapılan, süs olarak asılan top. İLE Amerika anakarası. )

-@ YEN ile YEN
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Aralık 2016 | 00:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45694 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Giysi kolu. | Yılanyastığıgiller, muzgiller gibi bazı bitki ailelerinde, çiçeklerin üzerinde bir örtü gibi duran ve çoğu renkli olan bir çiçek yaprağı. İLE Japon para birimi. )

-@ YELKEN >< YELKESEN
[Bölüm: tekstil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Aralık 2016 | 20:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45688 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yel gücünden yararlanarak geniş bir yüzey oluşturacak biçimde yan yana dikilen ve teknenin direğine, uygun bir biçimde takılarak onu hareket ettiren kumaş ya da şeritlerin tümü. >< Yarışlarda, yelin etkisinden korunmak için öne takılan siperlik, rüzgârlık. )

-@ YELDİRME ile YELDİRMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Aralık 2016 | 20:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45684 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kadınların, çarşaf yerine kullandıkları, başörtüsü ile birlikte giyilen hafif üstlük. İLE Aceleyle koşturmak, koşuşturmak. )

-@ ÇARŞAF ile YELDİRME
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Aralık 2016 | 20:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45683 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Kadınların, çarşaf yerine kullandıkları, başörtüsü ile birlikte giyilen hafif üstlük. )

-@ KOL ile YEKE
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Aralık 2016 | 20:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45680 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Kayıkta, dümeni kullanmak için dümenin baş tarafına takılan kol. )

-@ ŞİDDET[Ar. < ŞEDD] değil/yerine/= YEĞİNLİK
[Bölüm: fizik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Aralık 2016 | 20:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45679 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yeğin olma durumu. | Bir etkinliğin ya da bir gücün derecesi. | Bir ses çıkarılırken algılanan ve titreşimlerin genliğinden kaynaklanan özellik. )

-@ GENİŞ ile YAYVAN
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Aralık 2016 | 19:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45672 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Eni, boyundan ve derinliğinden çok olan, basık ve geniş. )

-@ YAYIK ile YAYILI
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Aralık 2016 | 19:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45669 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yayılmış, yayvan. İLE Yayılmış, serilmiş. )

-@ KAVUNİÇİ/PEMBE ile/değil YAVRUAĞZI
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Aralık 2016 | 19:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45664 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/DEĞİL Kavuniçi ile pembe arası bir renk. | Bu renkte olan. )

-@ YATIK ile YATKIN
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Aralık 2016 | 19:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45660 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Bir yana eğilmiş. | Çok durmaktan, sağlamlığını yitirmiş, çürük. | Benimsemiş, alışmış, eğilimli. | Yetenekli, becerikli. )

-@ EĞİM ile YATIM
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Aralık 2016 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45659 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Gemi direklerinin, başa ya da kıça doğru olan eğimi. )

-@ YATIK ile YATIK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Aralık 2016 | 19:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45658 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dik olmayan, eğik, yatırılmış bir durumda olan. | Zamanla dayanıklılığını yitirmiş. | Çevrilmiş, devrik. İLE Yayvan su kabı. )

-@ BIÇAK ile YATAĞAN
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Aralık 2016 | 19:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45656 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Namlusu eğimli, iki yanı da kesici, bir tür uzun savaş bıçağı. )

-@ YAT ile YAT[Hollandaca]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Aralık 2016 | 19:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45655 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kalkan ve zırh gibi korunma aracı. İLE Özel gezinti gemisi. )

-@ SİNİ ile YASTAĞAÇ
[Bölüm: Beslenme] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Aralık 2016 | 18:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45652 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Büyük tepsi. İLE Üzerinde hamur açılan, yemek yenilen tahta. )

-@ SAYDAM ile YARISAYDAM
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Aralık 2016 | 17:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45647 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İçinden, ışığın geçmesine ve arkasındaki şeylerin görülmesine engel olmayan cisim. | Açık seçik, belirgin. İLE Işığı geçiren fakat arkasındaki nesnelerin sınırlarını ve biçimini belirgin olarak göstermeyen nesne. )

-@ SAĞLIK >YARIMLIK
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Aralık 2016 | 17:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45645 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... >< Sakat ve sağlıksız olma durumu. | Kasık fıtığı. | Paranın yarısı. )

-@ ÇAP ile/ve/<> YARIÇAP
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Aralık 2016 | 16:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45639 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Genellikle cisimlerin genişliği. | Büyüklük, ölçü. | Değer. | Yapının ya da arsanın boyutlarını ve sınırlarını gösteren harita. | Uc noktaları, dairenin çevresi üzerinde bulunan çemberin merkezinden geçen doğru parçası. İLE/VE/<> Çemberin/kürenin herhangi bir noktasıyla merkezini birleştiren doğru parçası, çapın yarısı. )

-@ YARATMA ile YARATIM ile YARATIŞ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Aralık 2016 | 16:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45632 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Olmayan bir şeyi var etmek. | Anlak ve düşgücünden yararlanılarak, o zamana kadar görülmeyen, yeni bir şey ortaya koymak. | Olmasına, ortaya çıkmasına yol açmak, aracı olmak. İLE Yaratma eylemi. İLE Yaratma eylemi ya da biçimi. )

-@ ŞİST[Fr. < Yun.] ile YAPRAKTAŞ
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Aralık 2016 | 15:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45631 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kolayca yapraklara ayrılabilen, silisli, alüminli tortul kayaçların genel adı. | Molozla karışık tüm moloz maddelerinin bilimsel adı. İLE İçinde mıka parçacıkları bulunan, değişime uğramış şist. )

-@ YAPITAŞI ile "YAPITAŞI"
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Aralık 2016 | 15:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45627 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yapılarda kullanılan, granit türünden taş. İLE Göze/hücre. )

-@ YAPINCAK ile YAPINCAK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Aralık 2016 | 15:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45623 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Soğuk havada, açıkta bırakılan atlara örtülen, uzun tüylü kebe/kepenek. İLE Seyrek taneli, kırmızı benekli bir tür üzüm, kınalı yapıncak. )

-@ YAPIT ile YAPIN
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Aralık 2016 | 15:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45622 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir kişinin, emek sonucu ortaya koyduğu şey. | Sanatçının ortaya koyduğu ürün, eser. İLE Araç ya da el ile yapılmış her şey. )

-@ YANIŞÖLÇER
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Aralık 2016 | 03:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45617 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yanma verimini ve onu etkileyen etkenleri ölçmekte kullanılan aygıt. )

-@ YANAY >< YATAY
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Aralık 2016 | 02:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45611 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir nesnenin, düşey kesiti. | Katmanları gösteren kesit. >< ... )

-@ YIRTIK ile/ve/||/<>/> YAMA
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Aralık 2016 | 02:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45607 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Delik, yırtık ya da eski bir yeri, uygun bir parça ile onarma, kapatma. | Bu iş için kullanılan parça. )

-@ YALÇIN ile YALMAN ile YALPAK ile YALPI ile YALPIK ile YALPILI
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Aralık 2016 | 02:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45604 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Düz, sarp. | Düz, kaygan. İLE Eğik, eğinik. | Sarp, dik. | Kesici ve batıcı araçların, kesen ya da batan bölümü. İLE Sokulgan, cana yakın. | Yüze gülücü, dalkavuk. | Sarp yer, uçurum. İLE Eğimli yüzey, yamaç. | İki tepe arasındaki düzlük. İLE Derinliği az ve geniş olan, yayvan. İLE Bir yanı, öbüründen yüksek ya da kalın. )

-@ YALINGAÇ ile YALINKAT
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Aralık 2016 | 16:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45600 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kabuğu çatlayıp soyulan. İLE Tek katı olan. | Sağlam olmayan, dayanıksız. | Basit, derinliği olmayan, üstünkörü. )

-@ PARLAK/CİLÂLI = YALDIRAK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Aralık 2016 | 16:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45598 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YALAP YALAP
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Aralık 2016 | 16:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45597 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Parıl parıl, parıldayarak. )

-@ ÇEŞME ile/<> YALAK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Aralık 2016 | 15:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45594 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/<> Hayvanların su içtikleri, taş ya da ağaçtan oyma kap. | Çeşme, musluk vb.'nin altına akan suyun çevreye sıçramasını ya da akıp gitmesini önlemek için konulan delikli taş tekne. | [coğ.] Buzyalağı. | Boşboğaz, söz taşıyan. )

-@ ŞİMŞEK ile/= YALABIK
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Aralık 2016 | 15:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45593 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/= Parlak, parıltılı, ışıltılı. | Alevin, oynayarak parıldaması, parlama, parıltı. | Şimşek. | Güzel, yakışıklı, sevimli. | İkiyüzlü, kaypak. )

-@ YAKUT[Ar.] ile YAKUT
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Aralık 2016 | 15:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45592 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Pembe ya da erguvan tonları ile karışık, koyu kırmızı renkte, saydam bir korindon türü olan değerli taş. | Yakuttan yapılmış ya da yakutla süslenmiş olan. İLE Kuzeydoğu Sibirya'da yaşayan bir Türk topluluğu ya da bu topluluktan olan kişi. | Bu topluluğa özgü olan, bu toplulukla ilgili. )

-@ YAKMAK ile YAKMAK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Aralık 2016 | 13:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45591 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yanmasını sağlamak ya da yanmasına yol açmak, tutuşturmak. | Ateşle yok etmek. | Işık vermesini sağlamak. | Isı etkisiyle bozmak. | Keskin, sert ve ısırıcı bir duyum vermek. | Yanıyormuş gibi bir etki yapmak. | Güçlü sevgi uyandırmak. | Kurutmak, zarar vermek. | Çok sıcak olmak. | Karartmak. | Çok üşütmek. | Acıtmak. | Silahla vurmak. | Yıkıma, zarara yol açmak, büyük bir zarara uğratmak. İLE Koymak, sürmek. | Düzenlemek, bestelemek. )

-@ BRÜLÖR[Fr.] değil/yerine/= YAKMAÇ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Aralık 2016 | 12:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45590 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sıvı yakıtı kolayca yanabilecek taneciklere ayırarak püskürten aygıt. )

-@ MAHRUKAT[Ar.] değil/yerine/= YAKIT/YAKACAK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Aralık 2016 | 16:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45589 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ FUEL-OIL[İng.] değil/yerine/= YAĞYAKIT
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Aralık 2016 | 13:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45581 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TAŞ ile YAĞTAŞI
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Aralık 2016 | 13:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45580 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Araçların kesici ağızlarını bilemede, gazyağı, mazot ya da zeytinyağı ile kullanılan doğal taş. )

-@ YAĞLIK ile/değil ÇEVRE
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Aralık 2016 | 17:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45577 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sırma işlemeli mendil. İLE/DEĞİL Büyük mendil. )

-@ PLÜVİYOMETRE değil/yerine/= YAĞIŞÖLÇER
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Aralık 2016 | 17:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45576 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Belirli bir zamanda. belirli bir yerde düşen yağış miktarını ölçmeye yarayan aygıt. )

-@ KAP ile YAĞDANLIK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Aralık 2016 | 17:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45573 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Makine parçalarına yağ akıtmak için kullanılan, ince uzun bir borusu olan kap. )

-@ ETİKET[Fr. < Alm.] ile/= YAFTA[Fars.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Aralık 2016 | 17:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45572 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir malın, tür, miktar vb. niteliklerini ya da kitap, defter vb. şeylerin, kime ait olduğunu belirtmek, belirli kılmak için üzerlerine konulan küçük kâğıt. | Toplum içindeki davranışlarda izlenecek yol.TEŞRİFAT İLE/= Üzerine asıldığı ya da yapıştırıldığı şeylerle ilgili herhangi bir bilgi veren, yazılı kâğıt parçası. )

-@ İNCİR ile YABANİNCİRİ
[Bölüm: Bitkiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Aralık 2016 | 11:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45554 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Dutgillerden, Mısır'da yetişen ve kerestesi, eski Mısırlılar'ca mumyalara sanduka yapmakta kullanılmış olan bir ağaç. | Bu ağacın meyvesi. )

-@ EGZOTİK[Fr.] değil/yerine/= YABANCIL
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Aralık 2016 | 09:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45546 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Uzak, yabancı ülkelerle ilgili, bu ülkelerden getirilmiş. )

-@ ATKI ile ATKI ile ATKI ile ATKI ile ATKI/ARGAÇ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Aralık 2016 | 23:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45544 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Soğuğa karşı, omuzlara, başa, sırta ya da boyna alınan örtü. İLE Bazı kadın ayakkabılarında ve çocuk patiklerinde, ayağın üstünden geçen, yanda iliklenen, ince, uzun parça. İLE Ekin demetlerini, yükseğe atmaya yarayan araç. İLE Kapı ve pencerelerin üstüne atılan, ağaç, taş ya da beton destek, üst eşik. İLE Dokumacılıkta, mekikle enine atılan iplik. )

-@ TIRPAN ile/ve/||/<>/> YABA/ATKI
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Aralık 2016 | 23:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45543 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/||/<>/> Harman savurmakta kullanılan, çatal biçiminde, tahtadan tarım aracı. | Ekin demetlerini, yükseğe atmaya yarayan araç. )

-@ ZİYNET[Ar.] değil/yerine/= SÜS/BEZEK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Aralık 2016 | 03:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45530 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ZİKIYMET[Ar.] değil/yerine/= DEĞERLİ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Aralık 2016 | 02:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45523 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BİTKİ KATRANI ile MADEN KATRANI
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Aralık 2016 | 02:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45519 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bitkilerden çıkarılan. İLE Madenkömüründen elde edilen. )

-@ ZİFT[Ar.] ile KATRAN[Ar.]
[Bölüm: kimya] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Aralık 2016 | 02:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45518 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Katran ve öteki organik maddelerin buharlaşmasından ya da damıtılmasından elde edilen, kolay kırılan, az ısı ile ergiyen, katı, siyah, parlak madde, kara sakız. İLE Organik maddelerden, kuru damıtma yoluyla elde edilen, sıvı yağ kıvamında, kara renkte, ağır, is kokulu, suda erimeyen bir madde. )

-@ ZIYPAK = KAYGAN
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Aralık 2016 | 02:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45515 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PANTOLON ile ZIPKA[Rusça]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Aralık 2016 | 02:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45514 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Karadeniz kıyısı halkının giydiği, dar paçalı potur/pantolon. )

-@ KAYA ile ZIMPARA[Fars.]
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Aralık 2016 | 02:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45512 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Çok sert alümin billurlar kapsayan ve aşındırıcı olarak kullanılan doğal kaya. | Mane, tahta ve daha başka şeylerin yüzünü aşındırıp düzeltmeye ve parlatmaya yarayan, üstüne zımpara tozu yapıştırılan kalın kâğıt. )

-@ ZIH[Fars.] değil/yerine/= KAYTAN/YAKA
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Aralık 2016 | 02:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45511 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Giysilerin kol, yaka, etek vb. kenarlarına dikilen şerit ya da kaytan. | Marangoz işlerinde, ince kenar pervazı. | Sayfa çevresine çekilen çizgi. )

-@ ZIBIN ile/ve/<> TULUM
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Aralık 2016 | 02:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45510 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bebeklere, iç çamaşırı olarak giydirilen, ince pamukludan, kısa ve kollu giysi. | Kolsuz giysi. İLE/VE/<> ... )

-@ ZEYİL[Ar.] değil/yerine/= EK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Aralık 2016 | 01:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45508 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir yazıya ek olarak katılan parça. | Bir yapıtı tamamlamak için sonradan yazılan ek yapıt. )

-@ ZEVEBAN[Ar.] değil/yerine/= ERGİME
[Bölüm: kimya] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Aralık 2016 | 01:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45507 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ZÂYİ/ZİYAN[Ar.] ile ZEVAL[Ar.]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Aralık 2016 | 01:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45506 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yitik, kayıp. İLE Yok olma/edilme. | Suç, kabahat, sorumluluk. | Bozulma. | Öğle vakti. )

-@ ZERRİN[Fars.] değil/yerine/= FULYA
[Bölüm: Bitkiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Aralık 2016 | 01:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45505 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Altından yapılmış. | Altın rengi, sarı. | [bitki] Fulya. )

-@ BALON ile ZEPLİN[Alm. < FERDINAND VON ZEPPELIN]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Aralık 2016 | 01:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45502 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Çoğunlukla hidrojen ya da helyumla şişirilmiş, güdümlü balon. )

-@ ZEMBEREK[Fars.] değil/yerine/= YAY
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Aralık 2016 | 01:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45499 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Saatlerin çeşitli parçalarını harekete geçiren yay. | Kapılara takılan yaylı kapama düzeneği. | Çelik ya da pirinçten yapılmış ok. )

-@ ZÂYİ/ZİYAN[Ar., Fars.] değil/yerine/= YİTİK/KAYIP/ZARAR
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Aralık 2016 | 00:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45494 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AZAR ile SAPARTA/ZAPARTA[İt.]
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Aralık 2016 | 00:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45490 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Gemi bordasındaki top çıkarılan dört köşe boşluk ve açıklık. | Bir batarya topun, birden ateş etmesi. | Azar, tersleme. )

-@ SAĞ ile ZAĞ/KILAĞI
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Aralık 2016 | 18:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45481 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Taş üzerinde bilenen bir kesici aracın, keskin yüzüne yapışan ve aracın iyi kesebilmesi için yağlanmış yumuşak taşla kaldırılması gereken çok ince çelik parçaları. )

-@ SABİTLEME ile/ve/<> İSTİKRAR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Aralık 2016 | 15:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45460 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ VURUNTU ile ...
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Aralık 2016 | 12:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45446 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ateşleme bozukluğu nedeniyle bir motorun içinden gelen gürültü ve bu gürültüden anlaşılan çalışma düzensizliği. )

-@ AMPER ile VOLTAMPER[Fr.]
[Bölüm: fizik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Aralık 2016 | 12:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45442 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Dalgalı gerilimde, 1 voltluk bir gerilim altında, 1 amperlik bir akımın ürettiği güç birimi. )

-@ VOLTMETRE[Fr. < Yun.] ile/ve/<> VOLTAMETRE[Fr. < Yun.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Aralık 2016 | 12:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45441 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir elektrik devresindeki gizilgüç farkını volt cinsinden ölçmeye yarayan aygıt. İLE/VE/<> Bir elektrotta, açığa çıkan madde miktarına göre devreden geçen elektrik miktarını ölçmeye yarayan aygıt. )

-@ VİRA[İt.] ile VİYA[İt.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Aralık 2016 | 11:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45435 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Durmadan, aralıksız. | Maçuna ve başka makinelerin çevrilmesi için verilen komut. İLE Dümeni ortaya alarak, gemiyi, bulunduğu doğrultuda yürütme. | Gemiye, belirli bir doğrultu verildikten sonra, aynı doğrultuda tutulması için dümenciye verilen komut. )

-@ VİTRİN[Fr.] değil/yerine/= CAMLI DOLAP
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Aralık 2016 | 11:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45434 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ VİSKOZ[Fr.] ile/ve/<> VİSKOZİTE
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Aralık 2016 | 02:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45432 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Selülöz türevlerinin üretiminde kullanılan, koloidal selülöz çözeltisi. İLE/VE/<> Ağdalı, koyu kıvamlı bir maddenin özelliği, ağdalık. )

-@ VİRAN[Fars.] değil/yerine/= YIKIK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Aralık 2016 | 02:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45430 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ VİGLA[İt.] değil/yerine/= NÖBET YERİ
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Aralık 2016 | 02:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45426 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Savaş ve ticaret gemilerinin direklerine ve dalyanlarda, dikine gömülmüş gönderler üzerine, gözcülerin nöbet tutmaları için yapılmış yer. )

-@ YUMUŞAK/SULU ile VICIK
[Bölüm: Beslenme] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Aralık 2016 | 02:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45422 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Sulanarak, kıvamı gevşemiş. )

-@ ÖLÇEK ile VERNİYE[< VERNIER adından]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Aralık 2016 | 11:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45418 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Doğrusal ya da dairesel boyutların ölçülmesinde, ölçme duyarlılığını artıran, çok küçük boyutların ölçülebilmesini sağlayan düzenek. )

-@ VERNİK[Yun.] değil/yerine/= KORUYUCU
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Aralık 2016 | 11:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45417 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sürüldükleri yüzeyde, koruyucu katman yapan katı cisimlerle ya da kuruyan yağlarla, bunları eritme özelliğindeki sıvılardan hazırlanan gereç. )

-@ VEREV ile ...
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Aralık 2016 | 11:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45416 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir köşeden, karşı köşeye doğru kesilmiş, katlanmış ya da konulmuş olan. )

-@ VERE ile VERDİ
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Aralık 2016 | 11:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45414 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir kalenin ya da berkitilmiş bir yerin teslimi. İLE Bir borudan, bir saniyede geçen suyun ya da bir iletken telden bir saniyede geçen elektriğin miktarı. )

-@ VELENSE[İsp.] değil/yerine/= BATTANİYE
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Aralık 2016 | 14:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45393 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir yüzü uzun tüylü, kalın ve ağır battaniye. )

-@ VEJETALİN[Fr.] değil/yerine/= KATI YAĞ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Aralık 2016 | 14:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45391 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bazı bitkilerden çıkarılan ve sade yağ yerine kullanılan katı yağ. )

-@ KREM ile VAZELİN[Alm.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Aralık 2016 | 13:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45390 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Ham petrolden çıkarılan ve 31 °C'de ergiyen bir tür mineral yağ. )

-@ VATKA[İt.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Aralık 2016 | 12:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45389 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Giysilerde, omuzların dik durmasını sağlamak amacıyla içine pamuk vb. konulan parça. )

-@ VARİL[Fr.] ile KAP
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Aralık 2016 | 12:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45384 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çoğunlukla sıvı maddeleri koymak için kullanılan, metalden yapılmış, silindir biçiminde, üstü kapalı kap. | Bir varilin kapsadığı madde miktarı. İLE ... )

-@ VARGEL ile/ve/||/<> VARGEL TEZGÂHI
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Aralık 2016 | 11:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45382 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Herhangi bir makinenin, bir doğrultuda gidip gelerek iş gören parçası. İLE/VE/||/<> Madensel parçaların üzerindeki kabalıkları almak için kullanılan makine. )

-@ DOMİNO ETKİSİ ile/ve/||/<> ZİNCİRLEME ETKİ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Aralık 2016 | 00:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45365 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ VARDA[İt.] ile VARDAKOSTA[İt.] ile VARDA BANDIRA
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Aralık 2016 | 13:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45362 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dikkat et, savul, destur! İLE Kıyıları koruyan gemilere verilen ad. | İriyarı ve gösterişli kadın. İLE İşaretçi er. )

-@ VALİZ[Fr. < İt.] değil/yerine/= ÇANTA
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Aralık 2016 | 13:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45346 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ VALF[İng.] değil/yerine/= VANA
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Aralık 2016 | 13:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45344 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ VAGON ile/ve/<> VAGONET
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Aralık 2016 | 22:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45339 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yük ve yolcu taşımakta kullanılan, lokomotifin çektiği, demiryolu aracı. İLE Yana ya da arkaya doğru devrilebilen ve kimi toprak düzleme işlerinde kullanılan küçük vagon. )

-@ ÜTMEK ile ÜTMEK
[Bölüm: Beslenme] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Aralık 2016 | 22:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45336 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ateşten ya da yüksek bir ısıdan geçirmek. | Bir şeyi, tüylerini yakmak için alevden geçirmek. | Taze buğday ya da mısırı, ateşe tutup pişirmek. İLE Oyunda, kumarda kazanmak, yenmek. )

-@ KENDİR ile ÜSTÜPÜ[Yun.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Aralık 2016 | 22:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45334 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Gemi kalafatında, işliklerde, buharlı makinelerde, temizlik işlerinde kullanılan, didilmiş kendir. )

-@ KENEVİR ile/ve/<>/= KENDİR
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Aralık 2016 | 22:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45333 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/<> Kenevirden yapılmış olan. )

-@ ÜSTÜBEÇ ile/ve/<> ÜSTÜBEÇ MACUNU
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Aralık 2016 | 22:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45330 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Boyacılıkta kullanılan, zehirli, bazik kurşun karbonat. İLE/VE/<> Üstübeç ya da tutkaldan, dövülmüş tebeşir tozu ile hazırlanan onarma macunu. )

-@ FABRİKA değil/yerine/= ÜRETİMLİK
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Aralık 2016 | 21:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45319 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ JENERATÖR[Fr.] değil/yerine/= ÜRETEÇ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Aralık 2016 | 21:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45318 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÜRAT[Fr.] ile ÜRE[Fr. < Yun.]
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Aralık 2016 | 21:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45316 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sidik asidi tuzu. İLE Azotlu besinlerin, gövdede yanmasıyla oluşan, erimiş bir durumda, sidikle dışarı atılan azotlu madde. | Yapay reçine verniği ve tutkalı üretiminde kullanılan, temel gereçlerden, beyaz, billursu toz. )

-@ AYNA ile/ve/||/<> DİKİZ AYNASI
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Aralık 2016 | 10:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45310 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

-@ VİDA[İt.] ile UZUNDİŞ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Aralık 2016 | 01:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45305 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Döndürerek bir yere sokulan burmalı çivi. İLE Boruları döndürmeden eklemeyi sağlayan ve bir ek bileziğiyle bir ters somunu alacak uzunlukta açılmış vida. )

-@ YASTIK ile USTURMAÇA[İt.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Aralık 2016 | 01:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45296 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Her tür deniz aracının, rıhtım, iskele gibi yerlere yanaşmaları sırasında olabilecek çarpışmaları önleyici nitelikte halat, ağaç, lastik gibi esnek nesnelerden yapılmış, sabit ya da taşınabilir yastık. )

-@ USTUNÇ[İt.]
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Aralık 2016 | 01:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45295 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Taşınabilir, cerrah araçları takımı. )

-@ YİV ile USKURU
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Aralık 2016 | 01:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45294 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir yüzeyin üzerindeki ince çizgi. | Bir dişli çarkta ya da bir vidada iki diş arasında kalan çukur bölüm. | Bir sütun gövdesinin ya da bir vazo karnının çevresine eşit aralıklarla koşut ya da sarmal olarak uzunlamasına açılan oyuk. | Ek çizgisi. | Saçı ayırma yeri. İLE Cıvata ve somunlardaki yiv. )

-@ SANAYİ/ENDÜSTRİ[< INDUSTRY]/URAN değil/yerine/= İŞLEYİM
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Aralık 2016 | 00:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45290 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ UFAK ile UFAKÇA ile UFACIK
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Aralık 2016 | 00:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45279 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Boyutları, olağandan küçük olan. | Yaşça daha küçük olan. | Önemsiz, çok az. | Orun, aşama bakımından geri olan. İLE Oldukça ufak. İLE Çok ufak, küçücük. )

-@ TAHAVVÜL[< HÂL] ile/ve/<> TAGAYYÜR[< GAYR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Aralık 2016 | 14:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45261 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [değişim] Biçimde/sıfatta. İLE/VE/<> Öz'de/zât'ta. )

-@ SAHTE ile/ve/<> "YARIM"
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Kasım 2016 | 22:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45254 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DIŞSAL ile/ve/<> TARİHSEL
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Kasım 2016 | 00:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45252 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KARŞILIK ile/ve/değil/||/<> BAKIŞIM
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Kasım 2016 | 23:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45235 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İNCELME ile/ve/<> SİLİKLEŞME
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Kasım 2016 | 23:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45232 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İŞE YARARLIK ve/||/<> "AKILDA BULUNDURMA"
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Kasım 2016 | 23:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AYIKLAMA ile/ve/<>/> İŞLEME
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Kasım 2016 | 23:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45216 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SAHİP OLMADIĞIN ŞEY/DEĞER/OLANAK/KOŞUL ve BULUNMADIĞIN YER
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Kasım 2016 | 22:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45213 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Vazgeçemeyiz. VE Terk edemeyiz. )

-@ SONUÇ ile/ve/değil/||/<>/> ÜRÜN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Kasım 2016 | 11:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45198 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İZDÜŞÜM ile/ve/<> UZANTI
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Kasım 2016 | 10:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ (")MAYALANDIRMA(") ile/ve/<> (")ÇOĞALTMA(")
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Kasım 2016 | 10:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45191 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ETKİ ile/ve/<>/> YANSIMA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Kasım 2016 | 04:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45179 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İADE[< AVD] >< MÜSÂDERE[< SUDÛR | çoğ. MÜSÂDERÂT]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Kasım 2016 | 03:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45177 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Geri gönderme/çevirme. | Eski/önceki durumuna getirme. | Karşılık yapma. | Birinci dizenin son sözcüğünü, ikinci dizenin başında tekrarlayarak yazılan şiir. >< Tanzimat'tan önce, herhangi suçlu birinin malının, hükümetçe, sultan adına alıkonulması. | Yasak bir şeyin, yasaya uygun olarak alıkonulması/zabtı, zoralım. )

-@ CV[SİVİ] değil/yerine/= ÖZGEÇMİŞ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Kasım 2016 | 22:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45162 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ RÖGAR[LOGAR değil] değil/yerine/= BACA
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Kasım 2016 | 21:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45158 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kanalizasyona inmek ve tıkanıklığı gidermek üzere yapılmış özel baca. )

-@ IŞIK ile/ve/<> GÜNEŞ IŞIĞI
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Kasım 2016 | 12:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45152 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KÜMÛN >< ZUHÛR
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Kasım 2016 | 12:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45147 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gizlenme. >< Açığa çıkma, görünme, dışlaşma. )

-@ DIŞAVURUM ile/ve/||/<> UZANTI
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Kasım 2016 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45131 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İNSAN YAPITI ile/değil/yerine/< DOĞA VAROLANI
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Kasım 2016 | 06:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45130 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BOZULMA ile/değil SAPMA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Ekim 2016 | 15:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45124 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DİLİM ile KATMAN
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Ekim 2016 | 15:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45119 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EZBERCİLİK ile/değil/yerine HAZIRCILIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Ekim 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45104 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İMKÂN ile/değil/yerine İNSAN
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ekim 2016 | 22:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45103 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HAREKETSİZLİK ve/||/<>/> ÇÜRÜME
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ekim 2016 | 12:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45102 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İĞTİLÂF ile İHTİLÂF[< HİLÂFET, çoğ. İHTİLÂFÂT] ile İTİLÂF[< ÜLFET, çoğ. İTİLÂFÂT]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ekim 2016 | 10:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45101 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kılıf içine girme. İLE Ayrılık, uymayış/uymama, anlaşmazlık, aykırılık. İLE Alışma, ülfet etme. | Uyuşma, uygunluk. )

-@ İĞTİLÂ ile İĞTİLÂL ile İHTİLÂL[< HALEL, çoğ. İHTİLÂLÂT]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ekim 2016 | 10:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45100 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hızlı, çabuk yürüme. İLE İçme. | Giysiyi, üst üste giyme. | Hayvanın, çok susaması. İLE Bozukluk, bozulma, karışıklık, düzensizlik. )

-@ İGTİMÂD/İGMÂD[< GIMÂ] | İĞTİLÂF/İGLÂF[< GILÂF] ile İTİMAD[< AMD]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ekim 2016 | 10:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45099 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kınına/kılıfına sokma. İLE Dayanma, güvenme. | Emniyet, güven. )

-@ YER DEĞİŞTİRME ile/ve/<> BİÇİM DEĞİŞTİRME
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ekim 2016 | 09:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45097 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TAGVİYE[<> İGVÂ, çoğ. GAVÂYE] ile/değil TAKVİYE[< KUVVET]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ekim 2016 | 09:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45095 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Baştan çıkarma, azdırma. İLE/DEĞİL Güçlendir(il)me. )

-@ GÖÇME ile (")GÖÇME(")
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ekim 2016 | 23:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45076 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Mekânlarda/"insanda"[bölge/yer değiştirme]. İLE/VE/<> Nesnelerde/"insanda[yaşlanma, sağlığını kaybetme].". )

-@ BEN OLMA GEREKSİNİMİ ile/ve/||/<>/> AİT OLMA GEREKSİNİMİ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ekim 2016 | 23:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45075 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( En temel/öncelikli gereksinimler. )

-@ KİMONO ile/değil HANBOK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ekim 2016 | 21:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45074 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Geleneksel Japon giysisi. İLE/DEĞİL Geleneksel Kore giysisi. )

-@ CAM ile/değil CAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Ekim 2016 | 12:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45057 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yüzünü görmek isteyenin baktığı. İLE/DEĞİL Özünü görmek isteyenin baktığı. )

-@ SUNAY AKIN ve/||/<> OYUNCAK MÜZESİ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Eylül 2016 | 21:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45053 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sunay Akın VE/||/<> Oyuncak Müzesi )

-@ SUNA YAKIN değil SUNAY AKIN
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Eylül 2016 | 21:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45052 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ UC ile/değil AGLET
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Eylül 2016 | 02:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45040 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/DEĞİL Ayakkabı bağcıklarının ucunda bulunan bant. )

-@ "YAKINLIK":
"SIKICI"
ile/ve/değil/||/<>/< "BOĞUCU"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Eylül 2016 | 23:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45035 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kavuşmada[vuslatta], bıkma/sıkılma[gına] vardır. )

-@ KIRIŞTIRMAK ile "KIRIŞTIRMAK"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Eylül 2016 | 14:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45032 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Nesnelerde.[kâğıt, giysi vb.] İLE Biriyle. )

-@ "İNCE ELEYİP, SIK DOKUMAK" değil İNCE EĞİRİP, SIK DOKUMAK
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Eylül 2016 | 19:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45014 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SAFRA[İt.] ile SAFRA
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Eylül 2016 | 19:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44986 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gemileri ve her boyda deniz aracını, dengede tutmak istenilen su düzeyine kadar batırabilmek için, dip bölümlerine konulan ağırlık. | Balonlarda bulunan pilotların, yükselmek ya da inişi yavaşlatmak istediklerinde attıkları ağırlık. | Sıkıntı, tedirginlik, rahatsızlık veren kişi. İLE Öd. )

-@ KALIP ile SAÇULA[İt.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Eylül 2016 | 18:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44979 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Dökümcülerin kullandığı, ağaçtan yapılmış kalıp. )

-@ ARMAĞAN ile SAÇI
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Eylül 2016 | 18:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44977 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Gelinin başından saçılan çiçek, şeker, arpa, para gibi şeyler. | Düğün armağanı. )

-@ GEMİ ile SABURA[Lat.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Eylül 2016 | 17:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44973 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Gemi safrası. )

-@ SABUN ile/değil SABUNTAŞI
[Bölüm: tekstil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Eylül 2016 | 17:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44972 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/DEĞİL Terzilerin, kumaşı işaretlemek için kullandıkları, yeşilimsi ya da beyaz renkli, sertliği 1° olan magnezyum silikat. )

-@ AYAKKABI BAĞCIKLARINI:
BAĞLAMAK
ile/değil/yerine/> MIKNATIS
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Eylül 2016 | 21:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44968 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE )

-@ RÜSUP[Ar.] değil/yerine/= TORTU/ÇÖKELTİ
[Bölüm: kimya] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Eylül 2016 | 15:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44964 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ RUZNAME[Fars.] değil/yerine/= GÜNLÜK/GÜNCE
[Bölüm: OSMANLI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Eylül 2016 | 15:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44961 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Günlük olayların yazıldığı defter. | Gündem. | Olayların zaman sırasına göre yazılmış bulunduğu defter. )

-@ RUSTAİ[Fars.] değil/yerine/= KÖYLÜ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Eylül 2016 | 15:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44958 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ RULO[Fr.] ile TOMAR[Yun.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Eylül 2016 | 15:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44957 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dürülerek boru biçimi verilmiş kâğıt tomar. İLE Dürülerek boru biçimi verilmiş kâğıt. | Çok. | Topun içini silmekte kullanılan, ucu fırçalı çubuk. )

-@ RULMAN[Fr.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Eylül 2016 | 15:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44956 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Mekanik ve elektrikli düzeneklerde, kayma sürtünmesi yerine bir yuvarlanma sürtünmesini sağlayarak enerji kayıplarını azaltmak için yataklar ile muylular arasına yerleştirilen parça. )

-@ RUJ[Fr.] değil/yerine/= DUDAK BOYASI
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Eylül 2016 | 15:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44955 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ RUBU[Ar.] değil/yerine/= DÖRTTE BİR
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Eylül 2016 | 15:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44954 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ RÖTUŞ[Fr.] değil/yerine/= DÜZELTME/DEĞİŞTİRME
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Eylül 2016 | 14:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44949 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Fotoğrafları basmadan önce cam üzerinde düzeltme işi. | Düzeltme amacıyla yapılan değiştirme. )

-@ RÖMORK[Fr.] ile RÖMORKÖR[Fr.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Eylül 2016 | 14:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44946 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Başka bir taşıt tarafından çekilen motorsuz taşıt. İLE Yedeğinde başka taşıtlar götüren taşıt ve özellikle dneiz taşıtı. )

-@ RÖLE[Fr.]/KONVERTİSÖR değil/yerine/= DEĞİŞTİRGEÇ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Eylül 2016 | 14:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44945 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir cismin ya da bir gücün biçimini değiştirmeye yarayan aygıt. )

-@ RÖLANTİ[Fr.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Eylül 2016 | 14:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44944 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Motorlu taşıtlarda, motorun en az yakıtla çalışma ayarı. )

-@ ELMAS ile ROZA[İt.]
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Eylül 2016 | 14:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44943 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Bir tür pembe elmas. | Bu elmasla yapılmış takı. )

-@ ROSSO LEVANTO MERMERİ ile VİŞNE MERMERİ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Eylül 2016 | 14:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44940 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İtalya'da. İLE Elazığ'da. )

-@ ROT[Fr.] ile/ve/||/<>/> BALANS
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Eylül 2016 | 04:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44939 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Motorlu taşıtlarda, direksiyon ile tekerlek arasındaki bağlantıyı sağlayan demir çubuk. | Bu çubuğun ayarı. İLE/VE/||/<>/> Aracın, direksiyon bırakılsa bile düz gitmesini ölçme ve ayarlama. )

-@ RIH[Fars.] ile RIHDAN[Fars.]
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Eylül 2016 | 22:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44931 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yazıdaki mürekkebi kurutmak için dökülen çok ince ve renkli bir tür kum. İLE Rıhın konulduğu kap. )

-@ MENTEŞE ile REZE[Ar.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Eylül 2016 | 22:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44927 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Menteşe. | Kapıyı, içeriden ve dışarıdan açıp kapamaya yarayan ve başparmakla basılarak işletilen düzen. )

-@ MAĞAZA ile/ve/<> REYON[Fr.]
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Eylül 2016 | 22:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44926 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/<> Bir mağazanın yalnız bir tür eşya satılan bölümü. )

-@ AKIM ile/ve/<> REOSTA[Fr.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Eylül 2016 | 21:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44920 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/<> Elektrik akımının yeğinliğini azaltıp çoğaltmaya yarayan aygıt. )

-@ REOMÜR[Fr.] değil/yerine/= ISIÖLÇER
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Eylül 2016 | 21:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44919 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Suyun buz tutması 0 °C, kaynaması 80 °C gösterilen ve ikisi arası seksen parçaya bölünerek elde edilen ısıçölçer. )

-@ PALTO ile REGLAN[LORD REGLAN'ın adından]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Eylül 2016 | 21:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44915 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Pelerinli bir çeşit palto. | Omuzlardan geçerek, boyna kadar uzanan kol. )

-@ REFLEKTÖR[Fr.] değil/yerine/= YANSITAÇ/YANSITICI
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Aralık 2016 | 03:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44914 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yansımadan yararlanarak bir ışık aksının uzaydaki dağılışını değiştirmeye yarayan nesne. | Işığı yansıtmakta kullanılan, çeşitli boy ve biçimdeki yüzeyler. )

-@ REAKSİYON[Fr., İng.] değil/yerine/= TEPKİ/TEPKİME
[Bölüm: kimya] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Eylül 2016 | 20:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44907 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ RAYBA[Alm.] değil/yerine/= PÜRÜZALIR
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Eylül 2016 | 20:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44902 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ RASTIK[Fars.] ile RASTIK[Fars.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Eylül 2016 | 19:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kadınların, kaşlarını ya da saçlarını boyamak için sürdükleri siyah boya. İLE Sürmemantarıgillerin yol açtığı ve tanelerin içini kurumu karası bir tozla dolduran ekin hastalığı. )

-@ TÖRPÜ ile RASPA[İt.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Eylül 2016 | 19:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44896 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Demir, tahta yüzeylerdeki boya, pas gibi şeyleri çıkarmak, pürüzleri gidermek için kullanılan, iri dişli bir törpü. )

-@ YELKEN ile RANDA[İt.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Eylül 2016 | 19:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44893 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Gemilerin mizana direğinin gerisindeki yelken. )

-@ RAMP[Fr.] ile RAMPA[İt.]
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Eylül 2016 | 19:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44892 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir tiyatro sahnesinin önünde, ışık ve ışıldakların yerleştirildiği, izleyiciye en yakın yer. İLE Bir arazinin, bir karayolunun, bir demiryolu hattının yatay doğrultuya göre yokuş olan bölümü. | Özellikle istasyonlarda, vagonlara eşya yüklemek ya da boşaltmak için yapılan, ambarın önünde bulunan set. | Bir vagonu, raya sokmak ya da raydan çıkarmak için kullanılan araç. | Bir geminin, bir başka gemiye, dubaya, iskeleye ya da sala değecek biçimde yanaşması. | İki ağacı ya da takozları birbirine kenetlemek için kullanılan, ucları eğriltilmiş ve sivriltilmiş demir çubuk. | Füzeli mermi ya da makinelerin, havaya fırlatılmak için üstüne yerleştirildikleri eğik destek. )

-@ RAMİ[Malezya dilinden] ile RAMİ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Eylül 2016 | 19:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44891 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Isırgangillerden, Çin, Vietnam ve Malezya'da yetişen, değerli bir bitki. | Bu bitkinin dokumacılıkta kullanılan lifi. İLE İstanbul'da bir semt. )

-@ BORU ile/ve/||/<> RAKOR[Fr.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Eylül 2016 | 21:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44883 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/||/<> Boruları döndürmeden eklemeyi sağlayan bağlantı parçası. )

-@ RAKET[Fr. < Ar.] değil/yerine/= VURAÇ/TOKAÇ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Eylül 2016 | 18:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44881 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... DEĞİL/YERİNE/= Masatopu, alantopu gibi oyunlarda topa vurmak için kullanılan, oval tahta bir kasnağa gerilmiş bir ağı olan, uzunca saplı araç. )

-@ RAFİNERİ[Fr.]/TASFİYEHANE değil/yerine/= ARITIMEVİ
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Eylül 2016 | 17:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44878 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ RAFİNAJ[Fr.] değil/yerine/= ARITIM
[Bölüm: kimya] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Eylül 2016 | 17:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44877 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ RADANSA[İt.] değil/yerine/= HALKA
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Ağustos 2016 | 00:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44870 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yelkenlere açılan deliklere ve halat ilmiklerine geçirilen metal halk.a )

-@ PROSTELA[Yun.] değil/yerine/= ÖNLÜK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2016 | 23:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44864 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ZİNCİR ile PRANGA[İt.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2016 | 22:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44855 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Ağır cezalıların ayaklarına takılan kalın zincir. )

-@ PÖRSÜK ile PÖRTLEK
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2016 | 22:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44854 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gevşeyip sarkmış, yıpranmış. İLE Dışarı doğru çıkık, patlak göz. İLE Cıvık şeylerin, çatlayan kabuktan, delikten dışarı çıkmış durumu. )

-@ POZ[Fr.] ile POZİSYON[Fr.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2016 | 22:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44851 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [Resim ya da fotoğrafta] Duruş. İLE Fotoğrafta, objektifin açık kaldığı süre. | Kurum, çalım. İLE Bir şeyin, bir nesnenin, bir kişinin, bir yerde bulunuş durumu, konum. | Bir kişinin, toplumsal durumu. )

-@ TEKERLEK ile/ve/<> POYRA
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2016 | 21:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44850 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/<> Tekerleğin ortasında, parmakların sokulduğu, çevresi delikli ağırşak. )

-@ POTUK ile POTUR
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2016 | 21:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44849 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kırmalı ve geniş. İLE Kırmalı ve potlu. | Arka tarafında kırmaları çok, bacakları dar bir tür pantolon. )

-@ ŞİŞE ile POTKAL[İt.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2016 | 21:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44845 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Kaza ya da başka bir olayı karadakilere bildirmek için gemilerden denize salınan, içinde mektup olan şişe. )

-@ POTA[Fars.] ile POTA
[Bölüm: kimya] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2016 | 21:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44842 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İçinde maden ergitilen kap. İLE Baskette, topun sokulmaya çalışıldığı çember. )

-@ POT ile POT[Alm.]
[Bölüm: tekstil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2016 | 21:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44841 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kötü dikiş nedeniyle kumaşta oluşan büzülme ya da kıvrım. | Yanlışlık, hata. İLE Irmakları geçmek için kullanılan sal. )

-@ POŞU ile/değil/yerine BAŞÖRTÜSÜ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2016 | 21:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44840 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir tür kenarları saçaklı başörtüsü. İLE ... )

-@ SAÇ ile/değil POSTİŞ[İt.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2016 | 21:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44839 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/DEĞİL Kadınların, genellikle başlarının arkasına taktıkları ek saç. )

-@ PORTMANTO[Fr.] değil/yerine/= ASKILIK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2016 | 20:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44837 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Palto, şapka gibi şeyleri asmak için yapılmış, raflı ve bazısı aynalı askı yeri. )

-@ PORTFÖY[Fr.] değil/yerine/= PARA CÜZDANI
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2016 | 20:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44836 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TAŞ ile SÜNGERTAŞI/PONZA[İt.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2016 | 15:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44831 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Bazı yüzeylerin temizlenmesinde, mermerlerin parlatılmasında, ovma işlerinde kullanılan, çok gözenekli, çok hafif kaya. | Metal parlatmakta kullanılan, çok gözenekli ve pürüzlü, ağırlığı az, sert bir yanardağ feldispatı. )

-@ DUBA ile PONTON[Fr.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2016 | 15:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44830 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Batmış gemileri askıya alma işinde kullanılan büyük duba. )

-@ POLİÇE[< İt. < Yun.] değil/yerine/= SİGORTA SENEDİ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Ağustos 2016 | 20:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44819 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ POLARÖLÇER/POLARİMETRE[Fr.] ile POLARİSKOP[Fr.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Ağustos 2016 | 20:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44816 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir ışığın, polarma oranını ölçmeye yarayan aygıt. İLE Bir ışığın, doğal ya da polarılmış olup olmadığını belirlemeye yarayan aygıt. )

-@ BOCA/POCA[İt.] >< ORSA ile BOCA
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Ağustos 2016 | 20:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44815 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Geminin, rüzgâr almayan yanı. >< Rüzgâr altı/üstü. İLE Kaptaki/tenceredeki bir şeyi olduğu gibi dökmek. )
( BOCALAMAK: Geminin, rüzgâra karşı gidemeyerek sürüklenmesi. | Bir işte, tutulması gereken yolu kestirememek, ne yapacağını bilememek, kararsız olmak. )

-@ GÖMLEK ile/ve/<> PLASTRON[Fr. < İt.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Ağustos 2016 | 05:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44808 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/<> Erkek giyiminde, gömleğin göğüs tarafının üzerine takılan parça. )

-@ RENDE[Fars.] ile PLANYA[İt.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Ağustos 2016 | 05:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44806 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tahta yüzeyleri pürüzsüz duruma getirmek, biçim vermek için marangozların kullandığı araç. | Üzerinde küçük delik ve kesici çıkıntıları bulunan, soğan, havuç gibi şeyleri ufak parçalara ayırmak için kullanılan mutfak aracı. | Bu araçla ufak parçalara ayrılmış şey. İLE Ağaç rendelemekte kullanılan, uzun marangoz rendesi. )

-@ UÇAK ile PLANÖR[Fr.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Ağustos 2016 | 05:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44804 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Hava akımlarından yararlanarak uçan, motorsuz hava aracı. )

-@ HARİTA ile/ve/<> PLANÇETE[Fr. < Yun.]
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Ağustos 2016 | 05:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44801 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/<> Harita çıkarmaya yarayan bir aygıt. )

-@ SAAT ile PİRYOL[Marka adından]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ağustos 2016 | 22:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44789 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Üzerinde kümbet biçiminde bir kapağı bulunan, oldukça büyük bir tür cep saati. )

-@ SICAKLIKÖLÇER/TERMOMETRE[Fr. < Yun.] ile YÜKSEK SICAKLIKÖLÇER/PİROMETRE[Fr.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ağustos 2016 | 22:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44787 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sıcaklıkölçer. İLE Çok yüksek sıcaklıkları ölçmeye yarayan aygıt. )

-@ RÜZGÂR ile/ve/<> PİNEL[İt.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ağustos 2016 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44780 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/<> Rüzgârın estiği yönü göstermek için direk şapkalarının üstüne konulan yelkovan biçimindeki araç. )

-@ ÇİVİ ile PİM[İng. < Lat.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ağustos 2016 | 21:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44779 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE İç içe geçen ya da birbiri üzerine gelen parçaları tutturmaya yarayan bir tür tahta ya da metal çivi. )

-@ NİTRİK ASİT ile/ve/<>/> PİKRİK ASİT[Fr. < Yun.]
[Bölüm: kimya] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ağustos 2016 | 21:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44775 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/<>/> Nitrik asidin, anilin, ipek vb. maddelere etkimesiyle elde edilen asit.[OH-C6H2 (NO2)3 [Boyacılıkta, patlayıcı maddeler yapımında ve tıpta kullanılır.] )

-@ ANTİKA ile PİKO[Fr.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ağustos 2016 | 21:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44774 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Makinada yapılan, bir tür antika. )

-@ [İng.] PİKAP ile PİKAP
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ağustos 2016 | 21:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44773 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Elektrikle ya da pille çalışan, plak dinlemekte kullanılan aygıt. İLE Küçük kamyon, kamyonet. )

-@ PİK[İng.] ile PİK[İt.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ağustos 2016 | 21:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44772 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dökme demir. İLE Geminin kıç tarafındaki bayrak serenine açılan üçgen biçimindeki yelken. )

-@ PİJAMA[Fr. < Hint dillerinden] değil/yerine/= GECELİK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ağustos 2016 | 21:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44771 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ESKİME ile YIPRANMA
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ağustos 2016 | 21:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44769 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PATLAK ile PIRTLAK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ağustos 2016 | 20:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44765 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Dışarı fırlamış. | Kolayca kabuğundan dışarı çıkabilen. )

-@ PIR PIR ile PIRPIRI/PİRPİRİ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ağustos 2016 | 20:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Genellikle kuş kanadının çıkardığı sesi andırır sesleri anlatmak için kullanılır. İLE Yeniçeri salma erlerinin giydikleri, kırmızı çuhadan yapılmış cüppe. | Bir tür Bizans altını. | Uçarı, hovarda. )

-@ TOPAÇ ile PIRLANGIÇ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ağustos 2016 | 20:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44759 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Ses çıkararak dönen topaç. )

-@ MORS ABECESİ ile/ve/<> PIRILDAK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ağustos 2016 | 20:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44757 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/<> Işık açıp kapayarak işaretler vermeyi ve anlaşmayı sağlayan aygıt. )

-@ BIÇAK ile/ve/<> PIRAZVANA[Fars.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ağustos 2016 | 20:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44756 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/<> Kılıç, bıçak gibi saplı şeylerin, sap içinde kalan bölümü. )

-@ SEKİ ile SEKİ
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ağustos 2016 | 19:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44754 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Evlerin önüne, oturmak için taş ve çamurdan yapılan yer. | Oturulacak sedir biçiminde taş ya da set. | Toprak üstündeki yükseklik, doğal set. | Akarsuların iki yakasındaki yamaçlarda, bazı deniz ve göl kıyılarında görülen basamak biçiminde yeryüzü şekli, set, taraça, teras. İLE Atın ayağında, genellikle bileğe ya da dize kadar çıkan beyazlık. )

-@ PEYKE/SEKİ/KEREVET[Rusça] değil/yerine/= SEDİR/SALACAK
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ağustos 2016 | 19:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44753 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Genellikle eski kahvelerde ve evlerde bulunan, duvara bitişik, alçak, tahta sedir. )

-@ TERKİB[< RÜKÛB | çoğ. TERKÎBÂT] ve İHTİLÂT[< HALT] ile/ve/<> MİZÂC[< MEZC | çoğ. EMZİCE]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ağustos 2016 | 13:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44746 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( | Birkaç şeyi birleştirip karışık bir şey oluşturma. VE Karışma, katışma. | Karşılaşıp görüşme. | İLE/VE/<> Bir şeyle karıştırılmış olan başka şey. | Huy, tabiat. )

-@ HAVLU ile/değil PEŞTAMAL[Fars.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Ağustos 2016 | 01:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44741 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/DEĞİL Hamamda, örtünmek ve kurulanmak için kullanılan ince dokuma. | İş yaparken, bele bağlanan, uzun, geniş dokuma. | Başa örtülen dokuma. )

-@ ÇEKMECE ile PEŞTAHTA[Fars.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Ağustos 2016 | 01:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44740 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE İş masası gibi kullanılan çekmece. | Sarrafların, üzerinde para saydıkları tahta. )

-@ HEDİYE[Ar.]/PEŞKEŞ[Fars.] değil/yerine/= ARMAĞAN
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ağustos 2016 | 21:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44739 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PATİNAJ[Fr.] ile ...
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ağustos 2016 | 21:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44737 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Patenle kayma eylemi. | Yolun kaygan olması dolayısıyla tekerlekler dönmeksizin bir taşıtın kayması ya da tekerleklerin dönmesine karşın taşıtın ilerleyememesi. İLE ... )

-@ PAT ile PAT ile PAT
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ağustos 2016 | 21:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44736 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yassı, basık. İLE Yassı bir şeyle vurulunca çıkan ses. İLE Bileşikgillerden, kasımpatına benzeyen bir çiçek. | Bu çiçeğin biçiminde elmas iğne. )

-@ BEGONYA[Fr. < Michel Bégon] ile PAŞAÇADIRI
[Bölüm: Bitkiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ağustos 2016 | 21:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44735 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Renkli çiçekleri olan, pek çok çeşidi olan, sıcak ülke bitkisi. İLE Begonyagillerden, yürek biçimindeki yapraklarının altı kırmızımtırak, üstü koyu yeşil, gövdesi sürünücü ve etli bir süs bitkisi. )

-@ AĞAÇ ile PAŞAAĞACI
[Bölüm: Bitkiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ağustos 2016 | 21:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44734 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Kerestesi açık sarı, yeşilimsi renkte, iri gözenekli, genellikle kaplama olarak kullanılan değerli bir mobilya ağacı. )

-@ [İt.] PASTA ile PASTA
[Bölüm: Beslenme] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ağustos 2016 | 20:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44730 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İçine katılmış türlü maddelerle özel bir tat verilmiş, fırında ya da başka bir yolla pişirilerek hazırlanmış bir tür hamur tatlısı. İLE Giysilerde dikişli kıvrım. )

-@ PASPAS ile PASPAS
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ağustos 2016 | 20:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44729 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ayakkabıların altını temizlemek için kapı önlerine konulan kıl, plastik vb.den yapılmış yüzü tırtıklı silecek. İLE Yer silmekte kullanılan, özel olarak yapılmış bir sopa ve ona geçirilmiş bezden oluşan temizlik aracı. )

-@ PESETA ile/değil/yerine/> AVRO
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ağustos 2016 | 20:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44726 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Eski İspanyol para birimi. )

-@ PERUKA[İt.] ile PERÜKÂR[Fr. < İt.]
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ağustos 2016 | 20:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44722 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Takma saç. İLE Berber. )

-@ DÜRBÜN ile PERİSKOP[Fr. < Yun. PERI: Dolay. SKOPEIN: Gözetlemek.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ağustos 2016 | 19:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44714 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Denizaltılarda, tanklarda, siperlerde kullanılan, gözlemcinin gözünü çevirmeksizin çevreyi araştırmasını sağlayan optik araç. )

-@ KİLİT ile/ve/||/<> PERİCİK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ağustos 2016 | 15:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44709 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/||/<> Kilit dili. | Perihastalığı.[Sara ve isteri gibi bazı hastalıklar için kullanılır.] )

-@ PERGEL[Fars.] değil/yerine/= YAYÇİZER
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ağustos 2016 | 15:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44708 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GONDOL ile/değil PEREME[Yun.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ağustos 2016 | 15:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44704 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/DEĞİL Gondola benzeyen bir kayık. )

-@ PENS[Fr.] değil/yerine/= MAŞA/KISKAÇ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ağustos 2016 | 05:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44698 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çeşitli biçim ve büyüklükte, maşa ya da kıskaç. | Giysilerde, kimi yerinden içeri doğru daraltılarak dikilmiş bölüm. )

-@ STERLİN ile/ve/||/<> PENİ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ağustos 2016 | 05:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44697 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İngiliz para birimi. İLE/VE/||/<> Sterlinin yüzde biri değerindeki para birimi, "kuruş". )

-@ MACAR FORİNTİ ile PENGÖ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ağustos 2016 | 05:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44696 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE İkinci Dünya Savaşı sonuna değin kullanılan, Macar para birimi. )

-@ ALTIN ile/değil PENES[Macarca]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ağustos 2016 | 05:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44695 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Süs olarak kullanılan, ziynet altını taklidi, sarı tenekeden pul. )

-@ MIZRAP[Ar.]/TEZENE[Fars.]/PENA[Lat.] değil/yerine/= ÇALGIÇ
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ağustos 2016 | 04:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44691 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KÂĞIT ile PELÜR[Fr.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ağustos 2016 | 04:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44689 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Daktiloda, yazıyı çoğaltmak için kullanılan için kâğıt. )

-@ PELTELEŞMEK/PELTELENMEK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ağustos 2016 | 04:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44688 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Pelte kıvamını almak. | Bitkisel göze zarlarındaki selülozun değişmesi ve jelatin kıvamını alması. )

-@ KERESTE ile PELESENK[Ar.]
[Bölüm: Bitkiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ağustos 2016 | 04:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44685 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Türlü bitkilerden çıkarılan, kokulu bir reçine. | Pelesenkağacından elde edilen değerli kereste. )

-@ KAYIK ile PELEME
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ağustos 2016 | 04:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44684 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Irmaklarda işleyen, altı düz kayık. )

-@ TEKÎD[< EKD | çoğ. TE'KÎDÂT] değil/yerine/= PEKİTME
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ağustos 2016 | 04:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44681 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sağlamlaştırma, güçlendirmek, güç vermek. | Üsteleme, bir iş için önceden yazılan bir yazıyı tekrarlama. | Pekiştirme. )

-@ ENGEL ile PEKENT
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ağustos 2016 | 04:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44680 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Kolayca geçit vermeyen, aşılması çok güç doğal engel. )

-@ PEDAL[İt.] değil/yerine/= AYAKLIK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ağustos 2016 | 04:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44673 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir makinede/araçta, ayak yardımıyla dönmeyi ya da devinimi sağlayan düzen. )

-@ BEZ ile PEÇETE[İt.]
[Bölüm: tekstil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ağustos 2016 | 03:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44672 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Yemek yerken, sofra örtüsünü ya da giysiyi korumak, ağız kurulamak için kullanılan küçük kâğıt ya da kumaş parçası. )

-@ PAZVAL ile/değil/yerine KAYIŞ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ağustos 2016 | 03:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44668 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kunduracıların, çalışırken, kundurayı, dizleri üzerinde tutmak için kullandıkları kayış. )

-@ PAZIBENT[Fars.] değil/yerine/= KUŞAK/KOLÇAK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ağustos 2016 | 03:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44667 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Belirli bir amaçla, kola geçirilen, enli kuşak, kolçak. )

-@ CAM ile PAYREKS[İng.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ağustos 2016 | 03:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44663 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Sıcaklığa ve kimyasal etkilere dayanıklı bir tür cam. )

-@ PAYPLAN[İng. < PIPELINE] değil/yerine/= BORUYOLU
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ağustos 2016 | 03:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44662 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PUL ile PAYET[Fr.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ağustos 2016 | 03:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44659 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Giysi vb. işlemek için kullanılan küçük, pırıltılı pul. )

-@ PAYE[Fars.] değil/yerine/= AŞAMA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ağustos 2016 | 03:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44658 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HİSSEDAR değil/yerine/= PAYDAŞ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ağustos 2016 | 03:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44656 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [Fars.] PAYAN ile PAYANDA
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ağustos 2016 | 03:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44655 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Son, sonuç. İLE Yerinden oynamış bir nesnenin düşmemesi için konulan eğik ya da düz destek, dayak. )

-@ HİSSE SENEDİ ile PAY BELGİTİ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ağustos 2016 | 03:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44654 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] !ÇÖP ATMAK =/||/<> !"ÇÖP BIRAKMAK"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Ağustos 2016 | 02:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44630 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KAYBETMEK:
ÇOK DEĞER VERMEK
ile/ve/||/<> KIZAMAMAK ile/ve/||/<> "KIYAMAMAK" ile/ve/||/<> ÜZEMEMEK ile/ve/||/<> "ALTTAN ALMAK"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Ağustos 2016 | 00:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44628 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DRONE:
HAVADA
ile/ve/||/<> SUDA
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Ağustos 2016 | 19:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44625 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

(

ile/ve/||/<>

)

-@ OLURSA ile/ve/<> OLMAZSA
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Ağustos 2016 | 14:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44618 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ne iyi/âlâ. İLE/VE/<> Pek iyi/âlâ. )

-@ "YÜKLENMEK" ile/ve/<> ABANMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Ağustos 2016 | 20:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44615 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KISA SÜRELİ ile/ve/<> GEÇİCİ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Ağustos 2016 | 20:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44614 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HAVLU ile/değil AVLU
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Ağustos 2016 | 14:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44601 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BULAŞIK YIKAMADA:
AZ DETERJAN/SABUN
ile/ve/değil/yerine/||/<>/< İYİ DURULAMA
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Ağustos 2016 | 00:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44598 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DEĞME ile/değil GERİ TEPME
[Bölüm: fizik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Ağustos 2016 | 15:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44596 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ETKİ ile/ve/||/<> İTKİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ağustos 2016 | 22:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44590 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dışarıda/n. İLE/VE/||/<> Dışarıda/n ve/veya içeride/n. )
( Nesnelerde/n. İLE/VE/||/<> Hayvan ve insanlarda/n. )

-@ KOŞUL ile/ve/değil/||/<> ETMEN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ağustos 2016 | 21:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44588 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÇOK SÖZ ile/ve/<> ÇOK MAL
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ağustos 2016 | 15:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44582 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yalansız olmaz. İLE/VE/<> Haramsız olmaz. )

-@ PARALI ile/ve/<>/> PAHALI
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ağustos 2016 | 11:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44579 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İNSANLARIN, "ROBOTLAŞMASI" değil/yerine/>< ROBOTLARIN, İNSANLARI TAKLİT ETMESİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ağustos 2016 | 20:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44569 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HEBÂ değil/yerine/>< ÇABA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Ağustos 2016 | 22:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44564 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] BEYAZ DONLA YÜZMEK ile/değil/yerine/>< MAYO/ŞORT İLE YÜZMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Ocak 2017 | 22:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44539 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ayrık ve bitişik 'de/da'ları, "ki'leri, "mi'leri, gerektiği gibi yaz(a)mayan/yayınlamayanların, görüntü kirliliği yaratanların "tutumu". İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Yazım kurallarına uyarak ve noktalamalara özen göstererek, okuyuculara ve dilimize saygı gösterenlerin, görüntü kirliliği yaratmayanların tutumu. )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

-@ ELEK ile/ve/değil/<> SÜZGEÇ/KEVGİR
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Temmuz 2016 | 14:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44506 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PASAPORT[Fr.] ile PASAVAN[Fr.]
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Temmuz 2016 | 13:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44491 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yabancı ülkelere gidecek olanlara, yetkili kurumca verilen, yabancı ülke yetkililerinin kimlik incelemesinde geçerli olan belge. İLE Türkiye Cumhuriyet ile sınırları olan ülkelerin, sınır bölgeleri içinde oturan Türk vatandaşlarına serbestçe gidip gelmeleri için verilen belge. )

-@ PASAJ[Fr.] ile/değil/yerine ÇARŞI
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Temmuz 2016 | 12:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44490 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İçinde dükkânlar bulunan, üzeri kapalı ya da açık, aynı zamanda yol olarak kullanılan ve geçiş yapılan çarşı. | Bir yazıdan, bir yapıttan alınan bölüm, parça. İLE/DEĞİL/YERİNE ... )

-@ YEŞİL/MAVİ ile/<> TİRŞE
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Temmuz 2016 | 00:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44486 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/<> Yeşil ile mavi arası bir renk. )

-@ PARSAL = PARTAL
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Temmuz 2016 | 23:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44485 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çok kullanılmaktan dolayı yıpranmış, eskimiş. )

-@ OLABİLECEKLER ile/ve/||/<>/>/< OLMASI GEREKENLER
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Temmuz 2016 | 23:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44469 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PARANLA "VEZİR", AKLINLA REZİL OLMAK
ile/değil/yerine/><
PARANLA "REZİL", AKLINLA "VEZİR" OLMAK

[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Temmuz 2016 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44462 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ (")DOLDURMAK(") ile/ve/<> (")ŞİŞİRMEK(")
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Temmuz 2016 | 20:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44460 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÖNEM/DEĞER ile "ÖLÇÜSÜ"
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Temmuz 2016 | 17:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44458 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sayılması olanaklı şeyler, her zaman önemli olmayabilir. İLE Önemli şeyler ise her zaman sayılamayabilir. )

-@ "KÖTÜ" ile/ve/değil/||/<> "KABA"
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Temmuz 2016 | 23:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44456 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ VARSIL/ZENGİN
ile/ve/değil/yerine/=/||/</<>/><
YOKSUL/FAKİR

[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 23:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44452 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

-@ FARK:
"ÜSTÜNLÜK"/"OLUMSUZLUK"/"YIKICI"
değil
AYRIM/ARTI/EK/ÖZELLİK/YAPICI

[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 22:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44448 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ZÜMRÜT ile ...
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 18:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44446 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( NEFS-İ KÜLL )

-@ ZAYİÇE ile ...
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 18:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44358 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yıldızların belirli zamanlardaki yerlerini gösteren cetvel. )

-@ DELİK ile YURDU
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 18:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44306 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE İğne deliği. )

-@ YEKTÂ değil/yerine/= BİRİCİK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 18:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44273 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( TEK, EŞSİZ, BENZERSİZ )

-@ YARDA[İng.] ile ...
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 18:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44260 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yaklaşık olarak, 91 cm. gelen İngiliz uzunluk ölçü birimi. )

-@ VİRÂNE[Fars.] değil/yerine/= YIKINTI/ÖREN
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 18:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44215 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yıkık, harap yer. | Yıkılmış ya da yanmış olan yapılardan geriye kalan. )

-@ HALAT ile VARAGELE
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 18:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44165 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Bir şeyi bir yerden başka bir yere çekmek için kullanılan halat. )

-@ ARŞIN ile URUP[Ar.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 18:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44129 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Arşının sekizde bir uzunluğundaki ölçü. )

-@ ÜNİTE[İng. < UNIT] değil/yerine/= BÖLÜM | BİRİM, ÖLÇÜ, VAHİT
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 18:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44117 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Birim, vahit, ölçü. )

-@ KATEGORİ değil/yerine/= ULAM
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 18:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44105 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TOPAZ[Yun.]/SARIYAKUT ile ...
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44027 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Alüminyum silikatı ve flüorinden oluşan, kahverengi ya da soluk sarı renkte değerli bir taş. )

-@ TEVÂZÜN[< VEZN] ile ...
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43976 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( TARTIDA BİR OLMA, DENK OLMA )

-@ TETÂBUK[Ar. < TIBK] değil/yerine/= UYMA, UYGUN GELME, UYGUN DÜŞME, KARŞILIK GELMESİ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43965 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TERS ile TERS
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43938 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gerekli olan duruma karşıt olarak. | Uygun olmayan, elverişsiz. | Gönül ve cesaret kırıcı, huysuz, sert. | Bir şeyin içe gelen yanı, arkası. | Kesici bir aygıtın kesmeyen yanı. | Bir şeyin karşıtı. İLE Hayvan pisliği. )

-@ TENÂSÜR[Ar.] değil/yerine/= SAÇILMA, SERPİLME | PÜSKÜRME
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TEMREN/PEYKÂN[Fars.] ile ...
[Bölüm: divan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43909 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Okun ucundaki sivri demir. Temren. Başak. | [Divan şiirinde] Sevgili'nin kirpiği. )

-@ TEMESSÜK[< MESK] ile ...
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43903 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( TUTUNMA, SARILMA | BORÇ SENEDİ )

-@ TAYLASÂN/MAŞLÂH ile MAŞLÂH
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43804 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sarığın, tâc-ı şeriften sarkan ucu. | Başa ve boyna sarılan şal vb. [Hizmeti simgeler.] İLE Tek parçalı ve kol yerine yarıkları olan bir çeşit kadın üstlüğü. )

-@ TAYF[Ar.]/SPEKTRUM[] ile ÇEŞİTLİLİK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43803 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Birleşik bir ışık demetinin bir biçmeden geçtikten sonra ayrıldığı basit renklerden oluşmuş görüntü. )

-@ TAHT EL BAHİR değil/yerine/= DENİZALTI
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43723 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SULAK ile ...
[Bölüm: Hayvanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43637 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kuşlar için su konulan kap. )

-@ SPARSA değil/yerine/= DOKUNMA
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43595 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dokunma. )

-@ SOM ile SOM ile SOM
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43578 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İçi dolu olan ve dışı kaplama olmayan. | Katışıksız. İLE Rıhtımın, su üstünde kalan bölümü. İLE Hem denizde, hem de tatlı sularda yaşayan, irice bir balık. )

-@ SKENES[Mısır ölçüsü][Yunan çağında, Anadolu'da] ile ...
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43563 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 60 stadion'a eşittir. [10 kilometre, 656 metre] )

-@ ŞIRINGA[İt. SIRINGA] ile ...
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43547 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( SYRINGE )

-@ SİRÂC[Ar.] değil/yerine/= IŞIK, KANDİL, MUM, GÜNEŞ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43542 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ŞİNİK[Yun.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43532 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tahıl için kullanılan sekiz kiloluk ölçek. )

-@ SÎM MECÎDİYYE ile ...
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43524 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yirmi kuruş değerinde gümüş para. )

-@ SİKKE[Ar.] ile SİKKE
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43516 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Madeni para. | Madeni paralara vurulan damga. | Ağırlık, yük. İLE Mevlevi dervişlerinin giydikleri, yüksek ve tepesi düz, keçe külah. )

-@ SIFIR BİÇİM ile SIFIR TÜRETİM
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43506 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ METAL ile SİDERİSMUS
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43500 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Taşların/nesnelerin, insan/lar üzerindeki (olası) etkileri/etkileşimleri. [İng.][A name given by the believers in animal magnetism to the effects produced by bringing metals and other inorganic bodies into a magnetic connection with the human body.] | Bazı sinirsel hastalıklarda deri üzerinden madeni levya uygulanması esasına dayanan iyileştirme yöntemi, metal tedavisi. )

-@ SESBİLİMSEL ÖLÇÜT ile ...
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43478 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SES DUVARINI GEÇEN İLK UÇAK VE PİLOT
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( BELL XI - CHUCK YEAGER [1947] )

-@ SERÎR ile ...
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43469 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( TAHT | YATILACAK YER )

-@ SER-PÛŞ değil/yerine/= BAŞLIK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43457 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( BAŞA GİYİLEN ŞEY, BAŞLIK )

-@ SER-Â-PÂ[Fars.] değil/yerine/= BAŞTAN BAŞA/AŞAĞI/AYAĞA, HEPSİ, TÜMÜ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43453 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ŞEMSİYE[Ar.] / HÉLIOZOAIRES[Fr.] ile ...
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43448 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Günsüler. )

-@ ŞELEK ile ŞELEK
[Bölüm: Hayvanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43434 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sırtta taşınan yük. İLE Boynuzunun biri kırık hayvan. )

-@ SARIK ile/değil ÜSKÜF[Yun.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43352 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ŞANTİYE[Fr. CHANTIER] ile ...
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43344 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yapı gereçlerinin yığılıp saklandığı ya da işlendiği yer. | İnşa durumundaki ev, fabrika, baraj vb. her türlü yapı. | Büyük yapıların inşasında yapıcıların yaşadıkları geçici bina. | Ev, fabrika, baraj vb.nin yapımının sürdüğü yer, yapı yeri. | Gemi tezgâhı. )

-@ SADEMÂT[< SADME] ile ...
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43270 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ÇARPMALAR, TOKUŞMALAR, ÇATMALAR | ANSIZIN BAŞA GELEN BELÂLAR | PATLAMALAR )

-@ SABO[Fr.] ile ...
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43260 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Genellikle birçok Avrupa ülkesinde giyilen tahta ayakkabı. | Bir tür sandal. )

-@ SABDA ile ...
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43258 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ses. )

-@ HALAT ile RODA[İt.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43226 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ...İLE Düzgün sarılmış halat yumağı. )

-@ RITL[< İt. ROTOLO] ile ...
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43218 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Cam ağırlık. Günümüze tam olarak ulaşmış bir parça bulunmadığından tam ağırlığı saptanamamıştır ancak elde bulunan parçalardan çapının 110 mm. kadar olduğu anlaşılmaktadır. [Emevi, Abbasi, Eyyubi, Fatımi dönemlerinde kullanılmıştır.][Abbasi döneminden kalma 842-847 tarihli çifte rıtl denilen ağırlık 759.79 gramdır.] )

-@ RAHLE[Ar.] ile SEHPA[Fars.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43137 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Üzerinde kitap okumak, yazı yazmak için yapılmış, küçük ve dar masa. İLE ... )

-@ POTİN/FOTİN[Fr.] ile BOT
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43085 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Koncu ayak bileğini örtecek kadar uzun olan, bağcıklı ya da yan tarafı lastikli ayakkabı. İLE ... )

-@ PİYATA[İt.] değil/yerine/= BÜYÜK TABAK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43070 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yassı ve büyük yemek tabağı. )

-@ PEÇETA ile ...
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43037 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İspanyol para birimi. )

-@ PAS ile PAS[İng.] ile PAS
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43023 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Su içinde ve nemli havada, metallerin, özellikle demirin yüzeyinde oksitlenme sonucunda oluşan madde. | Genellikle midenin bozulmasından ötürü dilin üzerinde oluşan beyaz tabaka. | Bazı asalak mantarların çeşitli bitkilerde oluşturduğu portakal sarısı ya da kahverengi lekeler. Bu lekelerden ileri gelen bitki hastalığı. İLE Bazı top oyunlarında, oyunculardan birinin, topu, başkasına geçirmesi. | Bazı kâğıt oyunlarında, sırası gelen oyuncunun, oyuna o elde katılmayacağını belirtir. İLE Üç saatlik süre. )

-@ PARAKETE[İt.] ile ...
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43003 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Geminin saatteki hızını ölçmek üzere bir ucu denize atılan alet. )

-@ OKÜLER[Fr.] ile ...
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42924 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Optik aygıtlarında, objektiften aldığı ışınları göze veren mercek dizgesi. )

-@ ÖDAĞACI
[Bölüm: Bitkiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42905 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dulaptalotugillerden, sıcak ülkelerde yetişen, tropik bölgelerde yetişen, odunu ve kabuğu hoş kokulu bir ağaç. [Lat. AQUILLARIA AGOLIOCHIA] | Tütsü. | Tesbih yapılır. )

-@ NİZÂ'[< NEZ] ile/değil/yerine/>< NİZÂM[NAZAME]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Kasım 2016 | 22:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42870 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bilgi, güce tâbi olursa/tutulursa. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Güç, bilgiye tâbi olursa/tutulursa. )
( Çekişme, kavga. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< İncileri, ipe dizmek. )

-@ MÜTENÂSİB[< NİSBET] ile ORAN/ORANLI, UYGUN
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42711 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( UYGUN OLAN, HER BAKIMDAN BİRBİRİNE UYGUN, DENK )

-@ MÜTEMMİM[Ar. < TEMÂM] ile TAMAMLAYICI
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42709 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tümleç. Herhangi bir sözcüğün anlamını tamamlayan. | Bütün haline getiren. )

-@ MÜTEHARRİK[< HAREKET] ile ...
[Bölüm: fizik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42702 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( HAREKET EDEN, KIMILDAYAN, OYNAYAN )

-@ MUTAVASSIT[< VASAT] ile ...
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42686 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( VÂSITA OLAN, ARACILIK EDEN, ARACI | ORTA, ORTALAMA )

-@ MÜŞEKKEL ile ...
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42644 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ŞEKLE KONULMUŞ, ŞEKİL VERİLMİŞ | ŞEKLİ, KALIBI, KIYÂFETİ YERİNDE, GÖSTERİŞLİ )

-@ MÜRECCAH[< RÜCHÂN] ile ...
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42625 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( TERCİH EDİLEN, ÜSTÜN TUTULAN )

-@ MÜNTEŞİR[Ar. < NEŞR] değil/yerine/= YAYILMIŞ, AÇILMIŞ | DAĞINIK | DUYULMUŞ, ETRAFA YAYILMIŞ | BASILMIŞ VE YAYILMIŞ
[Bölüm: YAZIN] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42610 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜLEVVES[< LEVS] değil/yerine/= KİRLİ, PİS | DÜZENSİZ, KARIŞIK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42588 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( TELVÎS EDİLMİŞ, KİRLİ, PİS | İNTİZAMSIZ, KARIŞIK )

-@ MÜLEMMA'[Ar. < LEM] değil/yerine/= ALACA RENKLİ | KOŞUK | BULAŞMIŞ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42587 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir kısmı Türkçe, bir kısmı Arapça ya da Farsça söylenmiş/yazılmış olan şiir/manzûme. )

-@ MUHAVVİL[Ar. < HAVL] değil/yerine/= DEĞİŞTİREN/DÖNÜŞTÜREN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42551 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tahvîl, tahvîl eden, değiştiren, başka şekle soran. )

-@ MODÜL[Fr. < Lat.] ile MODÜLASYON[Fr.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42472 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Orantı ölçüsü. Bir yapının çeşitli bölümleri arasında orantıyı sağlamak için kullanılan ölçü birimi. | Çap, ölçü. | Herhangi bir mekanik özelliği belirten katsayı. | Bir uzay taşıtının, bütün yapısı içinde yer alan bağımsız bölüm. İLE Bir sesin yayınmasında ortaya çıkan yeğinlik, vurgu, ton değişinimlerinden her biri. | Bir dalganın, genlik, evre ve sıklığının bir yasaya göre zaman içinde farklılaşması. | Bir tondan, başka bir tona geçiş. )

-@ MODİST ile ŞAPKA YAPICISI
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42471 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Şapka yapıcısı. | Moda eşyası satan. )

-@ MİSKAL[Ar. çoğ. MESÂKÎL] ile MISKAL
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42462 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yirmidört kıratlık bir ağırlık ölçüsü. [yüz arpa ağırlığındadır][ondört kırat, bir şer'î dirhemin karşılığıdır] | 1.43 dirhemlik ağırlık ölçüsü. İLE Parlatan, cilâlayan âlet. | İnce, zarif bir hatip. )

-@ MİNSER[çoğ. MENÂSİR] ile ...
[Bölüm: Hayvanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42449 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yırtıcı kuşların gagası. | Taşçı kalemi. )

-@ MİNE ile MİNE
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42445 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Metal eşya üzerine vurulan renkli cam katmanı. | Saat kadranı. | İnce, parlak nakış. İLE Dişlerin taç kısmını kaplayan, beyaz ve sert doku. )

-@ MİKADO[Jap.] ile ...
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Ocak 2017 | 02:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42436 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Japon imparartorlarına verilen san. | Küçük çubuklarla oynanan bir oyun. )

-@ MİHRÂBİYE ile ...
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42434 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Mihrabta Aşr sûresini okuma. | Ucu ince tığlarla biten mihrap şeklinde kitap başlığı. )

-@ MEYAN ile MEYAN/MEYANKÖKÜ ile MEYAN[Fars.]
[Bölüm: Bitkiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42405 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Şarkıların üçüncü dizesi. İLE Fasulyegillerden, tatlı olan toprakaltı bölümleri tıpta kullanılan, çok yıllık, otsu bir bitki. İLE Ara, orta. )

-@ METİN/TEXT[İng.] ile METİN
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42395 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir yazıyı, biçim, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan sözcüklerin tümü. | Basılı ya da el yazması parça. İLE Acılar karşısında, dayanma gücünü yitirmeyen, sağlam, dayanaklı, değerli, kavî. )

-@ METELİK[Fr. < Yun.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42393 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İlk kez 1828'de basılmış, on para değerindeki bakır sikke. [Sultan Reşat zamanında basılan son metelik nikeldir] )

-@ MESKÛKÂT[< MESKÛK] ile MESKÛK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42382 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sikke durumuna getirilmiş madeni paralar, akçeler. İLE Kuşku uyandıran, kuşkulu/şüpheli. )

-@ MEŞHER[< TEŞHİR] ile ...
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42377 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sergi yeri. - Mekanlar | Sil )

-@ MESÂHA ETMEK[doğrusu MİSÂHA/T] değil/yerine/= YERİ ÖLÇME | YÜZÖLÇÜMÜ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42368 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ölçmek. )

-@ MEFHAS[Ar. | çoğ. MEFÂHİS] ile ...
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42304 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kuş yuvası. )

-@ MECÎDİYE ile MECÎDİYE ALTINI ile MECÎDİYE ÇEYREĞİ ile ...
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42295 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sultan Abdülmecit'in tahta çıkışının altıncı yılında [1844] onun adına kesilmiş olan altın ve gümüş sikkeler.[daha çok 20 kuruşluk gümüş sikkelere verilen bir addır] İLE Sultan Abdülmecit zamanında çıkarılmış altın Lira. İLE Beş kuruşluk gümüş para. )

-@ MÂT[Fars.] ile MAT[Fr.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42265 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Satranç oyununda yenilme. İLE Parlak olmayan, donuk. )

-@ MASURA[Fars. < Yun.] ile ...
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42257 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Karton, tahta ya da plastikten yapılan, üzerine şerit, iplik vb. sarılan koni ya da silindir. | Çeşme zıvanası. | Bir akarsu ölçü birimi. )

-@ MAŞRAPA[< MEŞÂRİB)(aslı MİŞREBE] ile KAP
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42253 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Metal, toprak vb.'den yapılmış, ağzı açık, kulplu, küçük kap. [bkz. MEŞREB, MEŞREBE] )

-@ AYAKKABI ile MASKARATA[İt.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42249 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Ayakkabının üst yüzünün ön tarafında dikişle ayrılan burun bölümü. )

-@ LÜMİNESANS ile ...
[Bölüm: fizik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42223 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Işıldama. )

-@ KONTUR ile ...
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 15:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42082 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Resim sanatında kenar çizgisi. )

-@ KİSVE ile LİBÂS
[Bölüm: tekstil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 15:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42056 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( bkz. KİSVET | GİYSİ | ÖZEL GİYSİ | KİSBET, YAĞLI GÜREŞ YAPAN PEHLİVANLARIN GİYDİKLERİ DAR PAÇALI MEŞİN PANTALON | BİR KİMSENİN YA DA BİR ŞEYİN DIŞ GÖRÜNÜŞÜ )

-@ RADDE[Ar.]/KERTİ/KERTE[İt.] ile İŞARET
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 15:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42009 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gemi pusulasında kadranın ayrılmış olduğu on bir derece ve on beş dakika ölçüsünde bir açıya eşit olan otuz iki bölümden her biri. | Derece, radde[Ar.]. | İşaret için yapılmış çentik ya da iz, kerti. )

-@ KENTAL ile ...
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 15:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42000 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir kütle ölçüsü birimi. )

-@ KEMİNE ile ...
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 15:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41997 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Pek küçük. )

-@ "DAHA ..." ile/ve (fakat)/ne yazık ki/||/<>/>< DAHA ...
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Temmuz 2016 | 02:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41985 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Daha yüksek binalarımız var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha kısa sabrımız var.
"Daha geniş otoyollarımız var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha dar bakış açılarımız var.
"Daha büyük evlerimiz var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha küçük ailelerimiz var.
"Daha çok ev gereçlerimiz var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az zamanımız var.
"Daha çok eğitimimiz var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az sağduyumuz var.
"Daha fazla bilgimiz var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az bilgeliğimiz var.
"Daha çok uzmanımız var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha çok sorunumuz var.
"Daha çok ilacımız var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az sağlığımız var.
"Daha çok mal varlığımız var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az değerlerimiz var.
"Daha rahat geçinmeyi öğrendik." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Yaşam kurmayı öğrenemedik.
"Daha büyük işler yaptık." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha iyi işler yapamadık.
"Daha çok harcıyoruz." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az şeye sahibiz.
"Daha fazla satın alıyoruz." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az hoşnut kalıyoruz.
"Daha fazla söylüyoruz." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az konuşuyoruz.
Daha çok nefret ediyoruz. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az seviyoruz.
Daha az gülüyoruz. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha çok somurtuyoruz.
Daha çok sigara, alkol, şeker tüketiyoruz. İLE/VE/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha savurganca para harcıyoruz.
Daha hızlı araba kullanıyoruz. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha çabuk kızıyoruz.
Daha geç saatlere kadar oturuyoruz. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha yorgun kalkıyoruz.
Daha az okuyor, daha çok televizyon izliyoruz. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az şükrediyoruz.
Yaşamımıza, yıllar kattık. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Yıllarımıza, yaşam katamadık.
Uzayı fethettik. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< İç dünyamızı fethedemedik.
Havayı temizledik. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Ruhumuzu kirlettik.
Atoma hükmettik. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Önyargılarımıza hükmedemedik.
)

-@ HER ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< BAZI
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Temmuz 2016 | 00:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41976 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [kitap] Okunmaz. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>/< Bazılarına başvurulur. )
( [eşya] Kullanılmaz. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>/< Bazıları saklanır. )
( [yazar] Sevilmez. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>/< Bazıları (sadece) beğenilir. )

-@ (BİRİNİ, BİR ŞEYİ) "GÜZEL BULMAK" ile/değil/yerine GÜZELİ BULMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Temmuz 2016 | 22:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41969 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yanılabilirsin. İLE/DEĞİL/YERİNE Yanılmazsın. )

-@ TELESKOP ile/ve/<> FAST(Five-hundred-meter Aperture Spherical Radio Telescope)
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Temmuz 2016 | 20:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41955 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/<> Dünyanın en güçlü tek çanaklı radyo dedektörü. )
( )

-@ KEVLAR ile/değil/yerine/> ÖRÜMCEK İPEĞİ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Temmuz 2016 | 20:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41954 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çok hafif karbon kökenli çok sağlam liflerden oluşan bir malzeme. İLE/DEĞİL/YERİNE/> Protein bazlı mikrofiber. [Genetik olarak değiştirilmiş maya, şeker ve suyun fermantasyonu ile elde ediliyor.] [Otomotivden, tıp ve dış mekân giydirmeye kadar pek çok kullanım alanına sahip olması bekleniyor.] )

-@ SESİMİZİ:
DOĞRUDAN DUYMAK
ile/ve/||/<> KAYIT ARACINDAN DUYMAK
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Temmuz 2016 | 20:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41948 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ses Kaydımızı Dinlediğimizde Sesimizi Neden Kendi Duyduğumuzdan Farklı Algılarız?

Ses, havada basınç dalgaları oluşturarak yayılır. Kulağımıza ulaşan ses dalgaları, kulak kanalı boyunca ilerler ve iç kulaktaki koklea olarak adlandırılan salyangoz şeklindeki yapıda bulunan tüy hücreleri tarafından algılanır. Tüy hücreleri, ses dalgalarını, sinir iletilerine dönüştürür. Bu sinyaller, sinir hücreleri tarafından beyne iletilir ve böylece ses duyulmuş olur.

Kendi ses kaydımızı dinlediğimizde, çoğunlukla duyduğumuz sesten rahatsız olur ve kayıttakinin kendi sesimize benzemediğini düşünürüz. Çünkü, normalde kendi sesimizi iki şekilde algılarız. Konuştuğumuzda oluşan ses dalgaları öteki dış kaynaklı sesler gibi havada yayılırken kulağımıza ulaşır ve kokleadaki tüy hücreleri tarafından algılanır. Ancak, ses dalgalarını oluşturan ses telleri titreştiğinde, bu titreşimler, boynumuzdaki ve başımızdaki kemikler tarafından da iletilir. Kokleaya ulaşan bu titreşimlerin frekansı havada yayılan sesin frekansından daha düşüktür. Kendi sesimizi bu iki farklı yoldan ulaşan ses dalgalarının birleşimi şeklinde algılarız.

Ses kayıt araçları, sadece havada yayılan ses dalgalarını algıladığı için sesimizin vücudumuzun içinde iletilen bileşenini duyamamış oluruz. Dışarıdan gelen sesleri engelleyen kulaklıkları taktığımızda ise sadece "kendi iç sesimizi" algılarız. )

-@ KARŞILIKLI ile YANSIMALI
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41893 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( MUTUAL )

-@ KARINA
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41886 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gemi teknesinin su içinde kalan bölümü. )

-@ KARACA ile KARACA ile KARACA
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41873 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Rengi karaya yakın olan, esmer. İLE Üst kol. İLE Geyikgillerden, boynuzları küçük ve çatallı bir hayvan. )

-@ KAPULANA
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41871 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Mozambik'te, kadınların gündelik kullandıkları, gövdeye sarılarak giyilen bir çeşit giysi. [Bazen 2 ya da 3 kapulana, üst üste giyiliyor.][En yeni ve en temiz olanı alttadır.] )

-@ KALAK ile KALAK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41826 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gelin tâcı. İLE Tezek yığını. )

-@ İVAZ/AVAZ değil/yerine/= KARŞILIK, BEDEL
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41764 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TEZGÂH ile ISDAR/ISTAR
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41696 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Halı, kilim dokunan tezgâh. )

-@ İNTERMEZZO
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41669 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir bütün oluşturan parçalar. )

-@ İMTİDÂD[< MEDD] değil/yerine/= UZAMA, UZANMA; UZUN SÜRME | UZAY | MADDE (RES EXTENSA)
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41634 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÎMÂLE[< MEYL] ile MEYL
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41626 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir tarafa eğme, yatırma, meyl ettirme. | Ölçüye/vezne uydurmak için kısa heceyi, gereğinden fazla uzun okuma. İLE/< Gönül akışı, sevme. | Hareketin başlangıcı.[Eğilim değil!] )

-@ İLK GÜNEŞ SAATİ
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 16:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41610 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( DİKİLİTAŞ )

-@ İFŞÂ ile İMÂ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 16:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41559 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gizli bir şeyi yayma, ortaya dökme, açığa vurma. İLE İşaret. | İşaretle/dolaylı anlatma. )

-@ HAZÎNE
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 16:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41403 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( MUHABBET İLE DOLU OLAN GÖNÜL )

-@ GÜZÎDE değil/yerine/= SEÇİLMİŞ, SEÇKİN, BEĞENİLMİŞ
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 15:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41280 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GÖNDER ile SEREN
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 15:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41221 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bayrak direği. İLE Yelkenli gemilerde üzerine dört köşe yelken açmak ve işaret kaldırmak için direğe yatay olarak bağlanan gönder. | Konut kapılarında, menteşe ve kilidin takıldığı düşey konumdaki kalın parça. )

-@ GENC
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 15:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41178 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( HAZİNE )

-@ GAMANA
[Bölüm: fizik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 15:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41150 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hareket. )

-@ YELKENLİ ile GAGALI
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 15:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41141 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Bir tür, Karadeniz yelkenlisi. )

-@ FORMİKA[ticaretteki adıyla]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 15:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41122 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Fenol formol reçinesine batırılmış ve yüzeyi yapay reçine ile kaplanmış birkaç kat kâğıttan oluşan ve çoğunlukla, marangozlukta kullanılan, bir çeşit madde. )

-@ EPRİMEK
[Bölüm: Beslenme] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40996 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ekşiyip bozulmak. )

-@ EN SÜSLEMELİ "MEKTUP" VE ANI "KİTABI"
[Bölüm: en] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40946 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( KİLİM )

-@ EN PARLAK/LAR
[Bölüm: en] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40937 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EN NİTELİKLİ (PANAMA) ŞAPKA
[Bölüm: en] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40930 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( SUPERFINO [ Panama'ya özgü bir palmiye ağacının lifinden yapılır. Yapımı 5 ay sürebilir. ] )

-@ EN KALIN KİTAP
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40915 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( TÜRK YEMEK KİTABI )

-@ EN ESKİ AĞIRLIK BİRİMİ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40885 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( MİNA )

-@ DÜRR-Ü YEKTÂ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 02:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40762 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( YEGÂNE İNCİ )

-@ DİZİM AĞACI
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 02:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40724 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( TREE DIAGRAM )

-@ DİRGEN
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 02:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40711 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Harmanda, sapları yaymaya yarayan, uzun çatallı araç. )

-@ EBAD-I SELÂSE değil/yerine/= ÜÇ BOYUT
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 02:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40651 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DALGIR[Fars. MENEVŞE | Ar. HARE]
[Bölüm: fizik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 02:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40607 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir yüzeyde, renk dalgalanması sonucu görülen parlaklık. )

-@ CİHAZ[Ar.] değil/yerine/= AYGIT
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 00:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40559 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Aygıt, alet, takım. | Çeyiz, kadının evlenirken birlikte getirdiği eşyalar. )

-@ BURGATA[< İt.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40443 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tel ve bitkisel halatların pus[2.54 cm.] olarak çevresini belirten birim. )

-@ BÜLBÜL YUVASI
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40435 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Küçük kadeh. )

-@ ZİNCİR ile BOSA, MANTİLYE
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40399 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Gemide kullanılan bir zincir. )

-@ BEZL değil/yerine/= SAÇMAK, DAĞITMAK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40327 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BENDUKÎ[Ar.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40263 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Keten bezinin en iyisi. )

-@ ASORTİ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 17:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Birbirine uygun, renk ve yapıda olan. )

-@ AREOMETRE[Yun. ARAIOS: Sulu, az koyu. | METRON: Ölçü.] değil/yerine/= SIVIÖLÇER
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 16:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40026 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir sıvının, özgül ağırlığını ölçmeye yarayan aygıt. )

-@ ANLAMSAL ÖLÇÜT ile BİÇİMBİLİMSEL ÖLÇÜT ile SESBİLİMSEL ÖLÇÜT
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 16:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39992 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ANEMOMETRE değil/yerine/= YELÖLÇER
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 16:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39981 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yelölçer. )

-@ OPSİYON[İng. < OPTION] değil/yerine/= SEÇENEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 14:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39962 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ VERDİĞİN ŞEYLERİ "GÖRMEMEK" ve/||/<>/>/< VEREBİLECEĞİN ŞEYLERİ ARTIRMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 02:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39959 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ALİDAT/MASTARA[Ar.] ile MASTAR/MISTAR[Ar.]
[Bölüm: matematik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 01:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39924 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Açı cetveli. İLE Eylemlik. | Sıvacıların ve duvarcıların, cetvel gibi kullandıkları, ensiz, uzun ve düz tahta. )

-@ 3 BOYUT/İMTİDAD-I SELÂSE
[Bölüm: fizik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Temmuz 2016 | 22:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39805 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( * UZUNLUK/BOY
* GENİŞLİK/EN
* DERİNLİK )

-@ BELGE ile/ve/||/<> BİLGİ
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Temmuz 2016 | 11:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39787 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MENAJER[Fr. < MENAGE] ile/değil MENEJER[İng. < MANAGER]
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Temmuz 2016 | 01:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39780 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yemek düzeninde [menaj], masada bulunması gereken araçların genel adı ve/veya yedeklerinin bulundurulduğu küçük dolaplar. İLE/DEĞİL Yürütücü, yönetici, işgüder. )

-@ ZORUNLULUK = ZARURET = NECESSITY[İng.] = NÉCESSITÉ[Fr.] = NOTWENDIGKEIT[Alm.] = NECESSITAS[Lat.] = NECESIDAD[İsp.]
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39755 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YIĞIN = KÜTLE = MASS[İng.] = MASSE[Fr., Alm.] = MASSA[Lat.] = MASA[İsp.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39732 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TÜR = NEVİ = SPECIES[İng., Lat.] = ESPÈCE[Fr.] = ART[Alm.] = EIDOS[Yun.] = ESPECIE[İsp.]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39680 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TÜKETİCİ = CONSUMER[İng.] = CONSOMMATEUR[Fr.] = KONSUMENT[Alm.] = CONSUMATORE[İt.] = CONSUMIDOR[İsp.]
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39675 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ŞEY = THING[İng.] = CHOSE[Fr.] = DING[Alm.] = RES[Lat.] = ENS[Skolastik'te]
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39636 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SALT = SIRF, SAF, MAHZ = PURE[İng.] = PUR[Fr.] = REIN[Alm.] = PURUS[Lat.] = PURO[İsp.]
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39585 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÖZ = ZAT, MAHİYET = ESSENCE/CRUX/KERNEL[İng., Fr.] = WESEN[Alm.] = ESSENTIA[Lat.] = OUSIA[Yun.] = ESENCIA[İsp.]
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39563 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÖĞE = UNSUR = ELEMENT[İng., Alm.] = ÉLÉMENT[Fr.] = ELEMENTUM[Lat.] = ELEMENTO[İsp.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39542 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ OLUŞUM = TEŞEKKÜL = FORMATION[İng., Fr.] = BILDUNG[Alm.] = FORMACIÓN[İsp.]
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39532 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ NİTELİK = KEYFİYET = QUALITY[İng.] = QUALITÉ[Fr.] = QUALITÄT, BESCHAFFENHEIT[Alm.] = QUALITAS[Lat.] = POIOTES[Yun.] = CALIDAD[İsp.]
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39520 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ NİCELİK = KEMİYET = QUANTITY[İng.] = QUANTITÉ[Fr.] = QUANTITÄT[Alm.] = QUANTITAS[Lat.] = POSOFEI[Yun.] = CANTIDAD[İsp.]
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39519 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MİKTAR = BÜYÜKLÜK = MAGNITUDE[İng.]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39509 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ LOJİSTİK = HESAP = LOGISTIC[İng.] = LOGISTIQUE[Fr.] = LOGISTIK[Alm.] = LOGISTIKE[Yun.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39502 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GÖSTERGE = İŞARET = SIGN[İng.] = SIGNE[Fr.] = ZEICHEN[Alm.] = SIGNUM[Lat.] = SENAL[İsp.]
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39369 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ETKİ = ESER, TESİR = EFFECT[İng.] = EFFET[Fr.] = WIRKUNG, EFFEKT[Alm.] = EFFECTUS[Lat.] = EFECTO[İsp.]
[Bölüm: fizik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39329 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EŞDEĞERLİ = MUADİL = EQUIVALENT[İng.] = ÉQUIVALENT[Fr.] = ÄQUÏVALENT[Alm.] = AEQUIVALENS[Lat.] = EQUIVALENTE[İsp.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39319 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DEĞİŞİM = ALTERATION/VARIATION[İng.] = VARIATION[Fr.] = UNTERSCHIED[Alm.] = VARIAZIONE[İt.] = VARIACIÓN[İsp.]
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39255 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DEĞER = MERIT[İng.] = MÉRITE[Fr.] = VERDIENST[Alm.] = MERITUS[Lat.]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39253 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DAYANAK = MABİH-İL-KIVAM = SUBSTRATUM[İng.] = SUBSTRAT[Fr., Alm.] = SUBSTSRATUM[Lat.] = HYPOKEIMENON[Yun.] = LECHO[İsp.]
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39249 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BİÇİM = SURET = FORM[İng.] = FORME[Fr.] = FORM[Alm.] = FORMA[Lat.] = MORPHE, EIDOS[Yun.] = FORMA[İsp.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39207 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BELİRLE/N/ME, BELİRLENİM = DETERMINATION[İng.] = DÉTERMINATION[Fr.] = DAS BESTIMMEN[Alm.] = DETERMINAZIONE[İt.] = DETERMINACION[İsp.] = CONSTITUTIO, DEFINITIO, DETERMINATIO[Lat.] = HO HORISMOS, HE TAKSIS[Yun.] = VUCHA(T), MÂL[Ar.] = TAYÎN[Fars.] = BEPALING[Felm.]
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39200 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BAKIŞIM = SYMMETRY[İng.] = SYMÉTRIE[Fr.] = EBENMAß, SPIEGELGLEICHHEIT, SYMMETRIE[Alm.] = SIMMETRIA[İt.] = SIMETRIA[İsp.] = CONVENIENTIA PARTIUM[Lat.] = SÜMMETRIA, EMMETRIA, EURÜTHMIA[Yun.] = el-TENÂSUK, el-TAMÂSUL, TAVÂZİ, MAVÂZÂT[Ar.] = TEKÂRON, SÂZOVÂRÎ[Fars.] = SYMMETRIE[Felm.]
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39190 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AYRIM/AYRILIK = FASL-I KARİP = DIFFERENCE[İng.] = DIFFÉRENCE/DIVERSITÉ[Fr.] = DIFFERENZ/VERSCHIEDENHEIT[Alm.] = DIFFERENTIA/DIVERSITAS[Lat.] = DIAPHORA[Yun.] = DIFERENCIA[İsp.]
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ARAÇ = VASITA = MEANS, VEHICLE[İng.] = MOYEN[Fr.] = MITTEL[Alm.] = MEZZO[İt.] = MEDIO[İsp.] = VIA, RATIO[Lat.] = (HO) POROS[Yun.] = VESÎLE, VÂSİTA[Ar.] = VESÎLE[Fars.] = MIDDELEN[Felm.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39172 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PUT / ŞEYTAN ile TÂGUT["gu" uzun okunur][çoğ. TAVÂGÎ/T]
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 12:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39144 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Kayıptan haber veren, büyücü. | Şeytan. | İslâm'dan önce, Mekke'deki Lât ve Uzzâ putları. )

-@ KUŞAK ile ZÜNNÂR[Ar. çoğ. ZENÂNÎR]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran 2016 | 02:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39137 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Papazların, bellerine bağladıkları, ucları sarkık, ipten örme kuşak. )

-@ HÂSILAT ile PARSA[Fars.]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran 2016 | 00:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39135 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ürün. | Gelir, kazanç. İLE Bir izleyici topluluğu önünde yapılan gösteriden sonra toplanan para. )

-@ HARMANİ(YE)/PELERİN[Fr.] ile/değil/<> PARKA[İng.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Haziran 2016 | 23:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39131 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Omuzlardan aşağı dökülen, geniş, kolsuz bir çeşit üstlük. İLE/DEĞİL/<> Genellikle, askerin, açık hava eğitimi ve manevra sırasında, kaput yerine giydiği, soğuğa karşı koruyucu bir çeşit üstlük. )

-@ PARAVAN[Fr] değil/yerine/= PERDE
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Haziran 2016 | 19:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39129 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Menteşelerle birbirine bağlı birkaç parçadan oluşan ve yapılarda, bazı bölümleri ayırmakta kullanılan, katlanır, taşınır, çerçeveli perde. | Adından, yetkisinden, gücünden, kendine belirli etmeden yararlanılan kişi/kuruluş. )

-@ GÖSTERGE ile/ve/||/<> PARAKETE[İt.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Haziran 2016 | 18:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39127 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/||/<> Geminin saatteki [deniz mili] hızını anlamak için kullanılan araç. )

-@ SÜTUN ile/değil PARAÇOL/PARAŞOL[İt. < Yun.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Haziran 2016 | 17:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39124 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/DEĞİL Gemi çatmasında, eğri parça. | Cumba vb. altına destek olarak konulan eğri ağaç. )

-@ KRAVAT ile/<> PAPYON[Fr.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Haziran 2016 | 17:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39122 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KÂĞIT ile KUŞEKÂĞIDI/PAPYEKUŞE[Fr.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Haziran 2016 | 17:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39121 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PARA ile PAPEL[argo < İsp. < Lat.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Haziran 2016 | 17:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39120 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Kâğıt para. )

-@ ANAHTAR ile PAPAĞAN ANAHTARI
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Haziran 2016 | 16:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39118 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Saçtan yapılmış küçük çaplı boru ve bağlantı parçalarının sökülüp takılmasında kullanılan anahtar. )

-@ ZÜLF ile/ve/<> ZÜLFE
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Haziran 2016 | 23:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39098 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yüzün iki yanından sarkan saç lülesi. | Sevgilinin saçı. İLE/VE/<> Küçük saçak, püskül. | Eski sülüs yazısı Elif'lerinin ucundaki çengel. )

-@ TAKI ile PANDANTİF[Fr.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Haziran 2016 | 13:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39091 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE İnce bir zincirle boyna takılan değerli takı. )

-@ KILIÇ ile PALYOŞ[İt.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Haziran 2016 | 17:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39083 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Kısa ve iki yanı keskin, düz kılıç. )

-@ KAYIŞ ile PALASKA[Macarca]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Haziran 2016 | 16:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39079 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Askerlerin bellerine bağladıkları ya da göğüslerine çaprazlama taktıkları, üzerinde fişek, kasatura vb. koymak için yerleri bulunan kayış. )

-@ VİNÇ[İng.] ile PALANGA[İt.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Haziran 2016 | 16:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39076 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ağır yük kaldırmaya yarayan araç. İLE Bir halatla makaralardan oluşturulan, ağır nesneleri kaldırmaya, sağa sola döndürmeye yarayan donanım. )

-@ KILIÇ ile PALA
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Haziran 2016 | 16:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39073 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Kavisli, kısa, uc bölümü geniş, kabzasına doğru daralan bir tür kılıç. | Kürek gibi bazı araçların, enli ve yassı bölümü. | Bir yere çaprazlama konulan yassı kiriş ya da kereste. )

-@ PAK[Fars.] değil/yerine/= TEMİZ
[Bölüm: Turkce] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Haziran 2016 | 16:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39071 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PARÇA ile PAFTA[Fars.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Haziran 2016 | 15:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39069 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Büyük harita, plan ya da modeli oluşturan ayrı parçalardan her biri. | Metal çubuk ve borulara diş açan aygıt, yivaçar. | Süs için takılan pul ya da çakılan iri başlı çivi. | Büyük benek, leke. )

-@ EKİZ ÇEKİMİNDE:
DİYAFRAM
ile/ve/||/<> ENSTANTANE ile/ve/||/<> ISO
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Haziran 2016 | 14:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39065 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

-@ GEÇERLİLİK ile/ve/<> BAĞLAYICILIK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Haziran 2016 | 02:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39053 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ UN ile/ve/<> PAÇAL
[Bölüm: Beslenme] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2016 | 04:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39036 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/<> Ekmek yapmak için çeşitli tahılların, yasaca gerekli karışım oranı. | Türlü şeylerin karışımı. )

-@ KESİT ile ÖZKESİT
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2016 | 03:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39029 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Tomruğun, boyu yönünde alınan ve özünden geçen kesit yüzeyi. )

-@ ÖZGÜLÜK ile ÖZGÜLLÜK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2016 | 03:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39027 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Özgü olma durumu. İLE Özgül olma durumu. )

-@ HAS/MAHSUS[Ar.] değil/yerine/= ÖZE/ÖZGÜ
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2016 | 03:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39023 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir cinste ya da bireyde bulunan, aynı cinsten başka hiçbir türde ya da bireyde rastlanılmayan. )

-@ DİRENÇ ile/ve/<> ÖZDİRENÇ
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2016 | 03:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/>< Her nesnenin, elektrik akımına karşı gösterdiği direnç. )

-@ ÖZDEVİM/OTOMASYON ile ÖZDEVİNİM/OTOMATİZM
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2016 | 03:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39021 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Endüstride, yönetimde ve bilimsel işlerde, insan aracılığı olmadan, işlerin otomatik olarak yapılması. İLE Bir araca, bir şeye otomatik bir işleyiş kazandırmak için gerekli olan düzen. )

-@ ÖRÜMCE ile ÖRÜMCEK
[Bölüm: Hayvanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2016 | 02:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39018 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yeşil renkli tırtılları, incirde yaprak ve ham meyve kemiren kelebek. İLE Örümcekler takımından, eklemli hayvan. | Örümceğin ördüğü. | Yürüteç. )

-@ ÖRGÜ ile/ve/<> ÖRÜ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2016 | 02:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39017 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Örnek eylemi ya da biçimi. | Tığ ya da şişlerle, ilmiklerin yan yana getirimesiyle örülerek yapılmış şey. | Örülmüş saç bölüğü, belik. | Dokumacılıkta atık ve çözgü ipliklerinin, dokumayı oluşturacak biçimde belirli bir desene göre kesişmesi. | Bazı sinir ya da damarların birbirine geçip dolaşmasından ortaya çıkan oluşum. | İletişim, ulaşım vb.'nin ülke yüzeyinde yayılmış biçimi. | Konunun ana çizgisi, oyunun işlenişi ya da çatısı. | Örülerek yapılmış olan. İLE Örnek işi. | Otlak. | Tarlalarda, sele karşı yapılmış set. | Yama olarak yapılan örgü. )

-@ ÖRTÜK ile ÖRTÜLÜ ile ÖRÜLÜ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2016 | 02:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39016 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Örtülü, kapalı. İLE Örtüsü olan. | Örtülmüş, bir şey ile kaplanmış. | Açıklama yapmadan, kapalı olarak, müphem. İLE Örülmüş olan. )

-@ ÇATI ile ÖRTÜ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2016 | 02:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39015 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Örtmek için kullanılan şey. | Çatı, dam. )

-@ ÖRS ile ÖRS
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2016 | 02:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39013 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Biçimleri yapılacak işe göre değişen, üzerinde maden dövülen, çelik yüzeyli demir araç. | Üzerine çivi çakılacak ayakkabı geçirilen kunduracı aracı. İLE Kulaktaki üç kemikten biri. )

-@ MOTİF[Fr.] değil/yerine/= ÖRGE
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Ocak 2017 | 19:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39012 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yanyana gelerek bir bezeme işini oluşturan ve kendi başlarına birer birlik olan öğelerden her biri. )

-@ ÖREK ile ÖREKE
[Bölüm: Hayvanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2016 | 02:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39010 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Başıboş gezen hayvan sürüsü. İLE Eğrilmekte olan keten gibi şeylerin tutturulduğu, bir ucu çatal değnek. | [mecaz, argo] Dişil eşeysel örgeni benzetmesi. ["Ananın örekesi."] )

-@ ÖRDEKBAŞI ile ÖRDEKGAGASI
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2016 | 02:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39009 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yeşil ile lacivert arası renk. | Bu renkte olan. İLE Açık turuncu renk. | Bu renkte olan. )

-@ ÖNCEL >< ARDIL
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2016 | 01:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39002 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TÜY ile/değil ÖLKER/ÜLGER
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2016 | 01:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39001 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/DEĞİL Kadife, şeftali vb.'nin üzerinde bulunan ince tüy. )

-@ MAŞA ile ÖLÇER
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Haziran 2016 | 23:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39000 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Ateşi karıştıracak demir kol. )

-@ KÖMÜR ile/değil ÖKSÜ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Haziran 2016 | 23:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38994 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/DEĞİL Yarı yanmış odun. )

-@ PAZARLAMA ile/ve/<> HALKLA İLİŞKİLER ile/ve/<> REKLAM ile/ve/<> MARKALAŞTIRMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Haziran 2016 | 22:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38992 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Ben büyük bir âşığım." İLE/VE/<> "İnan bana! O çok büyük bir âşık." İLE/VE/<> "Büyük âşığım! Büyük âşığım! Büyük âşığım!" İLE/VE/<> "Anladım ki, büyük bir âşıksın!" )
( "I'm great lover." vs./AND/<> "Trust me! He's a great lover." vs./AND/<> "I'm a great lover. I'm a great lover. I'm a great lover." vs./AND/<> "I understand. You are a great lover." )

-@ OYMAK ile OYMAK ile OYMAK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Haziran 2016 | 23:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38984 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Keskin, sivri uclu bir nesneyle bir şeyi yontarak, kazıyarak ya da delerek çukur oluşturmak. | Kumaş gibi bir şeyi, girintili bir biçimde kesmek. İLE Dil ve kültür yönünden büyük bir türdeşlik gösteren, birçok boydan oluşan, yapısındaki aileler arasında, toplum, ekonomi, din, kan ya da evlilik bağları bulunan, göçebe ya da yerleşik nitelikteki topluluk, aşiret. İLE İzcilikte, küçük birlik. İLE Hemen hemen aynı tür yıldızlardan oluşmuş, Samanyolu'nun seyrek yapılı genç kümelerinden her biri. )

-@ OYMA ile OYLUMLAMA/MODELAJ[Fr.]
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Haziran 2016 | 23:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38983 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir nesnenin yüzeyini, özel araçlarla oyarak ya da delerek, türlü biçimler verme. | Oyularak yapılan süsleme. | Oyularak yapılmış olan. İLE Resim ve yontu sanatında, öğelere oylum duygusu ve biçim verme işi. )

-@ HACİM/CİRİM[Ar.] değil/yerine/= OYLUM
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Haziran 2016 | 22:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir nesnenin, uzayda doldurduğu boşluk. | İçi oyulmuş, çukur duruma getirilmiş. | [resimde] Derinlik, üç boyutluluk etkisi. | [mimarlıkta] Yer/mekân. )

-@ OTOMAN[Fr.] değil/yerine/= KOLTUK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Haziran 2016 | 22:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38975 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sedir biçiminde koltuk. )

-@ BASINÇ ile/ve/<> OTOKLAV[Fr. < Lat., Yun.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Haziran 2016 | 22:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38973 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/<> Vida ve civatalarla tutturulmuş, basit bir kapağı olan, iç basınca dayanıklı kap. | Laboratuvar işlerinde ve ameliyatlarda yararlanılan, her türlü araç ve gereçleri mikropsuzlaştırmak için kullanılan, basınçlı buhar kazanı. )

-@ OTOGAR ile OTOKAR[Fr. < Yun.]
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Haziran 2016 | 22:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38972 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kentlerarası çalışan motorulu taşıtların, yolcularını aldıkları ve indirdikleri yer, garaj. İLE Toplu ya da turistik geziler için yapılmış büyük otobüs. )

-@ KARO[Fr.]/ORYA[İt.] ile KARO[Fr.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Haziran 2016 | 21:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38966 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Oyun kâğıtlarının küçük, kırmızı, baklava biçiminde olanı. İLE Betondan, dört köşe döşeme taşı. )

-@ EKSEN/MİHVER[Ar.] ile/<> ORTAY
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Haziran 2016 | 21:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38964 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir cismi, iki eşit parçaya bölen, gerçek ya da sanal çizgi. | Üzerinde bir pozitif yön varsayılan sonsuz doğru. | Dingil. İLE/<> [mat.] Bir düzlem şeklin aynı yöndeki koşut tüm kirişlerini eşit parçalara bölen çizgi. | Bir uzayı, bir yüzeyi, iki eşit parçaya bölen çizgi/düzlem. )

-@ İKÂME ETME değil/yerine/= ORNATMA
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Haziran 2016 | 20:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38956 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir türün yerine onun değişik bir biçiminin geçmesi. | [kimya] Molekülün geri kalan bölümünde değişikliğe yol açmadan, bir atom ya da bir kök yerine bir başka atom ya da kökün geçmesi. | [mat.] Bir cebirsel ifadenin yerine bir başkasını koyma işlemi. )

-@ ORDİNO[İt.] değil/yerine/= BUYURGA/EMİR
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Haziran 2016 | 00:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38945 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir poliçenin arkasına yazılan havale emri. | Tüccarın malını gümrükten çekebilmesi için gemi şirketinden, yük konşimentosuna karşılık verilen havale. | Denizcilik işletmelerinde, gemi adamlarını, gemilere atama belgesi. )

-@ OPAL[Sans.] ile OPALİN[Fr.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Haziran 2016 | 23:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38941 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Opali andıran, camdan yapılmış vazo, kupa gibi nesnelere verilen ad. )

-@ ONS[Fr.]:
FRANSA'DA
ile İNGİLTERE'DE
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Haziran 2016 | 23:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38936 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 30,59 gr. İLE 28,349 gr. )

-@ ONDÜLE[Fr.] değil/yerine/= DALGALI / KIVRIMLI / KIVRILMIŞ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Haziran 2016 | 23:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38933 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BOYA ile OMBRA[İt.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Haziran 2016 | 22:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38930 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Doğrama işlerini, kahverengiye boyamakta kullanılan toprak boya. )

-@ KEMİK ile OMACA
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Haziran 2016 | 22:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38929 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Kesilen ağaç kökü, asma kütüğü. | İri kemik. )

-@ DAVETİYE değil/yerine/= ÇAĞRI KÂĞIDI, OKUNTU
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Haziran 2016 | 18:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38923 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ OKTAN[Fr.] ile OKTANT[Fr.]
[Bölüm: kimya] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Haziran 2016 | 17:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38921 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Petrolde bulunan, renksiz, sıvı durumunda olan hidrokarbon. İLE Yıldızların yüksekliğini ve açı uzaklığını gözlemeye yarayan araç. )

-@ ESKİ OKKA[< ÜKİYYE / VÜKYE] ile YENİ OKKA
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Haziran 2016 | 16:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38912 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 1283 gram olan [400 Dirhem] olan ağırlık ölçüsü. İLE 1000 gr. olan ağırlık ölçüsü.[Okka'nın %78'ini karşılar.] )

-@ OJE[Fr.] değil/yerine/= TIRNAK CİLASI
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Haziran 2016 | 16:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38911 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ OFSET[İng.] değil/yerine/= DÜZBASKI
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Haziran 2016 | 16:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38907 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kalıp izlerini, önce kauçuğa, kauçuktan da kâğıda geçirmeye dayanan, çift kopyalı baskı yöntemi. )

-@ HEDİYE ile ÖRTÜLÜ RÜŞVET
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Haziran 2016 | 14:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38897 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PÜRTÜK ile/<> PÜRÜZ ile/<> PÜTÜR
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran 2016 | 17:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38887 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Herhangi bir şeyin üzerindeki çıkıntı biçiminde küçük kabarcık, çıkıntı. İLE/<> Bir şeyin düzgünlüğünü bozacak çıkıntı, gedik ya da kusur. | Engel, güçlük. İLE/<> Küçük kabarcık, çıkıntı. )

-@ PÜNEZ[Fr.] değil/yerine/= RAPTİYE[Ar.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Eylül 2016 | 19:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38885 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Düz, geniş başlı, kısa bir çivi görünüşünde, kâğıt ya da karton gibi şeyleri bir yere tutturmak için kullanılan araç. )

-@ PÜLVERİZATÖR[Fr.] değil/yerine/= PÜSKÜRTEÇ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran 2016 | 17:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38884 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PUTREL/POTREL[Fr.] ile/değil/yerine/= DEMİR KİRİŞ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran 2016 | 17:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38883 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yapılarda, demiryollarında kullanılan demir kiriş. )

-@ PUSULA[İt.] ile/değil/yerine BETİK/PUSULA[İt.]/TEZKERE[Ar.]
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran 2016 | 16:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38882 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Üzerinde kuzey-güney doğrultusunu gösteren bir mıknatıs iğnesi bulunan ve yön saptamak için kullanılan kadranlı aygıt. İLE/DEĞİL/YERİNE Küçük bir kâğıda yazılmış kısa mektup. | Üzerinde alacak hesabı yazılmış kâğıt. | Bir iş için izin verildiğini bildiren resmi kâğıt. | Genellikle ozanların yaşamlarıyla koşuklarından söz eden yapıt. )

-@ PUS ile PUS[Fr.]
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran 2016 | 16:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38881 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Görüş uzaklığını çok azaltmayan bir tür hafif sis. | Bazı meyvelerin üzerinde oluşan, zamk ya da sakıza benzeyen madde. | Yaprakların üzerinde görülen, örümcek ağını andıran böcek ya da kurt yuvası. | Ağaçların kütük ve dallarındaki yosun. | Bazen, meme başında oluşan kabuk. İLE Parmak ölçüsü, İngiliz uzunluk ölçüsü olan ayak'ın 1/12'si, inç.[25,4 milimetre] )

-@ ÇEKİRDEK ile/ve/<> SİTOPLAZMA[Fr.] ile/ve/<> PROTOPLAZMA[Yun.]
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran 2016 | 15:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir gözenin merkezini oluşturan cisimcik. | Atom çekirdeği. İLE Çekirdek dışta kalmak üzere, protoplazma yığını. İLE Yapı bakımından, çekirdek ve sitoplazmadan oluşan, yarı sıvı, saydam ve canlı gözenin metabolizma olaylarının oluştuğu yer. )

-@ ÇİVİ ile NODUL
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran 2016 | 14:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38872 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Üvendirenin ucuna çakılmış, sivri, demir çivi. )

-@ ÇOĞUNLUK ile/değil/yerine/<> YETERSAYI
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Haziran 2016 | 16:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38864 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ NİRENGİ[Fars.] değil/yerine/= TEPE NOKTA
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Haziran 2016 | 16:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38863 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Belirli sayıda noktanın konumunu, kesinlik içinde saptayabilmek için, bu noktaları, tepe olarak kabul ederek, bir alanı üçgenlere bölme. )

-@ NİPEL[Fr.] değil/yerine/= BAĞLANTI PARÇASI
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Haziran 2016 | 16:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38862 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İki bağlantı parçasını, birbirine yakın olarak eklemekte kullanılan özel parça. )

-@ NİHÂLE[Fars.] değil/yerine/= ALTLIK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Haziran 2016 | 16:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38851 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ NEY ile/değil NEYÇE
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Haziran 2016 | 15:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38847 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/DEĞİL Küçük ney. | Dokumacıların kullandığı küçük kamış. )

-@ NEWTON ile NEVTON[< NEWTON]
[Bölüm: fizik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Haziran 2016 | 15:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38846 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Uluslararası birim sisteminde, kütlesi 1 kg. olan cisme, saniye karede 1 metrelik bir ivme veren güç birimi. )

-@ ÇARŞAF[Fars.] ile/ve/değil/||/<> NEVRESİM[Fars., Ar.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Haziran 2016 | 01:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38844 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yatağın üzerine serilen ya da yorgana kaplanan bez örtü. İLE/VE/DEĞİL/||/<> Torba biçiminde, yorgan çarşafı. )

-@ STADION ile ATİNA STADIONU
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Haziran 2016 | 22:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38834 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 185 metre. İLE 77,6 metre. [600 ayak.] )

-@ BELİRLİ BİR:
SÜREYLE
ile/ve/||/<>/>/< SIRAYLA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Haziran 2016 | 22:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38830 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ELEK ile/değil GIRBÂL[Ar. çoğ. GARÂBİL]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2016 | 09:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38828 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/DEĞİL İri delikli elek. )

-@ ÇUVAL ile/değil GIRAR/GIRÂRE/GARÂR/GARÂRE[Ar. çoğ. GARÂYİR]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2016 | 09:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38827 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/DEĞİL Büyük, kıl çuval. )

-@ "SIDKIN SIYRILMASI" ile/ve/<> "GÖZÜNDEN DÜŞMEK"
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2016 | 09:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38825 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GINÂ değil/yerine/= USANÇ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2016 | 09:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38824 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( GINA: Zenginlik, bolluk. | Usanç, bıkkınlık. | Şarkı, türkü, nağme, ezgi, ırlama. )

-@ "NOKTA KOYMAK":
TÜMCENİN SONUNDA
ile/ve/değil/yerine/||/<>/< İKİRCİKTE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Mayıs 2016 | 22:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38816 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İDRAK ve/=/||/<>/>/< İTİBÂR
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Mayıs 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38815 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [hem, ne] ENGEL ile/ve/değil/yerine/hem de/ne de/||/<>/> KAYNAK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mayıs 2016 | 23:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38635 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [hem, ne] Kendimizden başka yoktur. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/HEM DE/NE DE/||/<>/> Kendimizden başka yoktur. )

-@ (")KABARMA(") ile/ve/<> (")KÖPÜRME(")
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mayıs 2016 | 20:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38634 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SAVAŞ ya da KORSANLIK değil/yerine/>< TİCARET
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mayıs 2016 | 20:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38632 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TABLO[Fr. TABLEAU] değil/yerine/= DİZELGE
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs 2016 | 06:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38516 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bez, tahta, kâğıt vb. maddeler üzerine yapılmış yağlı boya, sulu boya, pastel ya da kara kalem resim. | Birbiriyle olan ilgilerine göre düzenlenerek yazılmış şeylerin hepsi. | Yaşanan, var olan olay ve olguların hepsinin genel görünüşü, manzara. | [tiyatro] Bir perdenin, dekor değişikliğiyle belirlenen alt bölümü. )

-@ MÜTENAVİP[Ar.]/ALTERNATİF[İng.] değil/yerine/= SEÇENEK, ALMAŞIK
[Bölüm: fizik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs 2016 | 05:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38333 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "ÇERÇEVE" ile/ve/||/<> KAPSAM
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Mayıs 2016 | 22:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38250 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MEVCÛD ve/||/<>/> İCÂD
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Mayıs 2016 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38249 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Varolanlar olmadan, türetme[/icâd] olmaz. )

-@ TUTKU ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< AŞK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mayıs 2016 | 12:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38234 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SÜSLEMEK ve/> TAÇLANDIRMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mayıs 2016 | 12:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38232 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KÜL ve/<> KURŞUN ve/<> SİRKE
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Mayıs 2016 | 21:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Herhangi bir nesnenin, bir sonraki aşaması bulunmayan, fiziksel ve/veya kimyasal sonları/eşikleri. )

-@ SİYAH ile NEFTİ[Fars., Ar.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Mayıs 2016 | 02:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38203 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Siyaha yakın, koyu yeşil. )

-@ SODYUM KARBONAT ile NATRON[Fr.]
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Nisan 2017 | 14:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38199 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Hidratlı doğal sodyum karbonat. )

-@ NAŞİ[Ar.] değil/yerine/= ÖTÜRÜ/DOLAYI
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Mayıs 2016 | 02:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38198 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KIRMIZI ile/<> NARÇİÇEĞİ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Mayıs 2016 | 01:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38189 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/<> Parlak kırmızı renk. | Bu renkte olan. )

-@ NAPALM değil/yerine/= YANGIN KÖPÜĞÜ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Mayıs 2016 | 00:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38188 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yangın tüplerinin doldurulmasında kullanılan, alüminyum ya da sodyum palmitatla kıvamlaştırılmış madde. [Sodyum ve Palmitat] )

-@ PATİSKA[Baptiste de Cambrai'nin adından] ile/<> NANSUK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Mayıs 2016 | 00:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38187 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çoğu pamuktan dokunmuş sık ve düzgün bez. | Bu bezden yapılmış olan. İLE Bir tür, ince, sık dokunmuş patiska. )

-@ DEMİR ile/ve/<> NALÇA[Ar., Fars.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Mayıs 2016 | 00:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/<> Ayakkabıların altına çakılan demir. )

-@ NAFTA[Fr.] ile NAFTALİN[Fr. < Doğu dillerinden]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mayıs 2016 | 01:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38166 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 100 - 250 °C'ler arasında damıtılan ürün. İLE Madenkömürü katranının, kuru kuruya damıtılmasından elde edilen, özel kokulu, beyaz, 1.158 yoğunluğunda, 80 °C'de ergiyen, 218 °C'de kaynayan, suda ergimeyen, alkol, benzol ve eterde, kolaylıkla eriyen, antiseptik bir hidrokarbon. )

-@ BALTA ile NACAK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mayıs 2016 | 01:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38164 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Sapı kısa, küçük, odun baltası. )

-@ BÜKMEK ile/ve/<> DÜRMEK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mayıs 2016 | 00:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38163 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KARANLIK ile/değil LOŞ
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mayıs 2016 | 00:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38159 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/DEĞİL Yeterince aydınlık olmayan, yarı karanlık, az ışık alan yer. | Az ışık veren. )

-@ AYAKKABI ile/ve/<> LORTA[İt.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mayıs 2016 | 00:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38157 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/<> Ayakkabı kalıbının çapı. )

-@ DELİK ile LOMBAR[İt.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Mayıs 2016 | 23:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38151 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Gemi bordalarına, küpeştelerine açılan, dörtgen biçiminde delik. )

-@ LOĞ/YUVAK/YUVGU/YUVGUZ ile/değil/yerine/= SİLİNDİR[Fr. < Yun.]/ÜSTÜVANE[Ar.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Mayıs 2016 | 03:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38144 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Alt ve üst tabanları birbirine eşit dairelerden oluşan bir nesnenin eksenini dikey olarak kesen, birbirine koşut iki yüzeyin sınırladığı cisim. | Metalleri inceltmek, kumaşları parçalatmak, kâğıt üzerine baskı yapmak gibi işler için sanayide kullanılan merdane. | Motorlu taşıtların motorunda, pistona güçlü bir itiş sağlamak ve gaz karışımının yandığı ya da patladığı yer. | Yollarda, toprak damlarda, yeri bastırmak ya da tarlalarda, toprakları ezmek için gezdirilen taş silindir. )

-@ YIĞIN ile LODA/NODA
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Mayıs 2016 | 03:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38142 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Küme, yığın. | Demet. | Taneli ya da tanesiz saman yığını. | Üzeri toprak ya da otla örtülmüş saman yığını. )

-@ LOCA[Fr. < İt.] ile LOÇA[İt.]
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Mayıs 2016 | 03:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38141 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bazı izleyicilerin oturdukları özel bölüm. | Masonların, toplantı yeri. İLE Gemilerin baş bodoslamalarının her iki yanında, çapayı içine alabilen ve güverteye açılan demir zincirin geçtiği delik. )

-@ LOBUT[Ar.] değil/yerine SOPA
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Mayıs 2016 | 03:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38140 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kalın, kısa ve düzgün sopa. | Kol gücünü geliştirmek için kullanılan jimnastik aracı. [gürgenden] )

-@ LİNOTİP[İng.] değil/yerine/= DİZGİ MAKİNESİ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Mayıs 2016 | 01:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38132 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Basımevinde, harfleri dizen ve satırları, blok durumunda döken makine. )

-@ BEZ ile/değil MUŞAMBA[Ar.]/LİNOLYUM[Lat.]
[Bölüm: tekstil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Mayıs 2016 | 01:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38129 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/DEĞİL Bir tarafına kauçuk ya da yağlıboya sürülerek su geçirmeyecek duruma getirilen kalın bez. | Bu bezden yapılmış olan. | Su geçirmeyecek biçimde yapılmış yağmurluk. | Yer döşemesi olarak kullanılan, üzeri ketenyağı ve mantar tozuyla kaplanmış jüt bezi, linolyum. )

-@ TEKNE ile LİMBO[İt.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Mayıs 2016 | 00:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38125 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Irmaklarda, sığ sularda yük taşıyan bir tür tekne. | Bir ticaret gemisinin içindeki yükü, bordasına yanaşan başka bir gemiye aktarma işlemi. )

-@ KİLO ile LİBRE[Lat.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Mayıs 2016 | 00:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38121 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Yarım kilogramlık bir ağırlık ölçü birimi. )

-@ LEHİM[Ar.] ile/değil/yerine KAYNAK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Mayıs 2016 | 02:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38109 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ergime noktaları düşük metalleri tutturma işlemlerinde kullanılan, kalay ve kurşun alaşımlarının genel adı. | Bu alaşımla yapılan işlem. İLE/DEĞİL/YERİNE İki metal ya da yapay parçayı, ısıl yolla birleştirme yöntemi, kaynaştırarak yapıştırma. )

-@ LEĞEN[Fars.] ile LENGER[Fars.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Mayıs 2016 | 01:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38106 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Genellikle, içinde bir şey yıkamak için kullanılan, metal ya da plastikten, yayvan kap. İLE Yayvan ve kenarları geniş, büyük bakır kap. | Bir lengerin alabileceği miktarda olan. | Gemi demiri. )

-@ LAVTA[Alm. < Ar.] ile LAVTA[İt.]
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Mayıs 2016 | 01:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38105 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Mızrapla çalınan, gövdesi uddan küçük bir çalgı. İLE Ebe. | Doğacak çocuğu, ana rahminden çekmeye yarayan araç. | [eskiden] Erkek doğum uzmanı. )

-@ LAVAJ[Fr.] ile LAVMAN[Fr.]
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Mayıs 2016 | 01:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38103 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [metalurji] Bir işlem sonrasında, metal yüzeyleri su ile yıkama. | Bir örgeni, su vererek yıkayıp temizleme. İLE Kalınbağırsağı, anüs yoluyla su fışkırtarak yıkama. | Bu iş için kullanılan araç ve sıvı. )

-@ KÜREK ÇEKMEK ile/ve/değil/yerine/<>/>< LAVA[İt.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Mayıs 2016 | 01:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38102 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/<>/>< Herhangi bir yere yanaşmış filikanın, kürek çekmeden ilerlemesi için söylenilen söz/emir. )

-@ ORG ile/değil/<> LATERNA[Lat.]
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Mayıs 2016 | 01:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38101 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/DEĞİL/<> Kolu çevrilerek çalınan, sandık biçiminde bir tür org. )

-@ LATA[Alm.] ile LATA[İt.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Mayıs 2016 | 01:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38098 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dar ve kalınca tahta. İLE Osmanlı'larda, ilmiyenin giydiği bir tür üstlük. )

-@ LAP ile LARP
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Mayıs 2016 | 23:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38095 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yumuşak ve ağır bir şey düştüğünde çıkan sesi anlatan sözcük. İLE Ansızın ve güçlü bir biçimde. )

-@ "GİYDİKÇE AÇILIR" ile/ve/||/<> "UZADIKÇA ŞEKİL ALIR" ile/ve/||/<> "ZAMANLA UNUTURSUN"
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mayıs 2016 | 11:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38081 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tezgâhtarın "kandırmacası"/kaktırması. İLE/VE/||/<> Kuaförün "kandırmacası"/kaktırması. İLE/VE/||/<> "Arkadaşın" kayıtsızlığı. )

-@ ARABA ile LANDO/LANDON[Fr.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Mayıs 2016 | 17:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38075 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Dört tekerlekli, içinde dingillere paralel olarak düzenlenmiş, karşılıklı iki oturma sırası bulunan binek arabası. )

-@ LÂLE ile LÂLEAĞACI
[Bölüm: Bitkiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Mayıs 2016 | 17:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38073 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zambakgillerden, yaprakları uzun ve mızraksı, çiçekleri kadeh biçiminde, türlü renkte, bir süs bitkisi. | Meyve koparmak için ucuna üçlü ya da dörtlü bir çatal geçirilmiş sırık. | [tarih] Ağır hapis mahkûmlarının boynuna geçirilen demir halka. İLE Manolyagillerden, anayurdu Güney Amerika olan, çiçekleri laleye benzeyen bir süs ağacı. )

-@ ZAMK ile LAK/LAKA[İt. < Fars.]
[Bölüm: Bitkiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Mayıs 2016 | 16:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38072 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Akasya, kitre, süsleğen gibi bazı ağaçların kabuklarından sızarak donan, renksiz ya da sarı kırmızımtırak renkte, biçimsiz nesne. İLE Uzakdoğu'da yetişen amerikaelmasından çıkan yapıştırıcı. )
( LAKE: Laka ile cilâlanmış eşya. )

-@ ŞAL ile LAHURİ[Ar. Batı Pakistan'da, Lahor kentinin adından]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Mayıs 2016 | 16:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38071 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Lahor'da yapılan, bir tür şal, Lahor şalı. )

-@ GEVŞEK ile LAÇKA[İt.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Mayıs 2016 | 14:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38066 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Gemi halatının, gevşetilip boşa bırakılması. | Gevşemiş, verimsiz duruma gelmiş, düzeni bozulmuş. )

-@ CEP TELEFONU:
"YAKINLAŞTIRICI"
ile/ve/||/<>/>< UZAKLAŞTIRICI
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Mayıs 2016 | 03:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38062 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Uzaktakileri, size. İLE/VE/||/<>/>< Sizi, yanınızdakilerden. )

-@ "BUNU ALDIM" <>/||/>/< "BUNALDIM" değil/yerine
YANLIŞIMIN/YANILSAMAMIN/OYUNUN FARKINDAYIM

[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs 2016 | 19:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38055 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TAŞ ile BAKIRKÖYTAŞI/KÜFEKİ/KEFEKİ
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs 2016 | 16:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38054 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Yapıda kullanılan, açık renkli, işlenmesi kolay bir taş çeşidi. [Kum, çakıl ve midye kabuklarının, zamanla, bağlayıcı maddelerle birbirlerin yapışmasından oluşur.Ocaktan çıkarıldığı zaman, oldukça yumuşak olan küfeki, zamanla sertleşir. Bu taş, Osmanlı dönemi yapılarında çok kullanılmıştır.] )

-@ PENCERE ile AYPENCERE
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs 2016 | 16:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38053 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Yarım daire biçiminde pencere. )

-@ MAKAS/SINDI ile AYMAKAS
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs 2016 | 16:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38051 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Üst ve alt başlıkları bir hilâl biçimi oluşturacak şekilde farklı eğrilikte bükülerek düzenlenmiş makas. [Alt ve üst başlıkların arasında köşegenler bulunur.] )

-@ KESER ile AYDEMİR
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs 2016 | 16:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38050 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Yüzü kavisli olan bir çeşit keser. )

-@ ATKI ile ATKI/LENTO[Fr. LINTEAU]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs 2016 | 14:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38047 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Kapı ve pencerelerin üstüne yerleştirilen, ağaç, taş ya da beton kiriş, üst eşik, boyunduruk/yük. )

-@ AŞIBOYASI ile/ve/<>/< AŞITAŞI
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs 2016 | 14:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38044 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İçindeki demir hidroksit miktarına bağlı olarak rengi pas sarısından çok koyu, kırmızıya kadar değişen toz boya. [Eskiden, binaların dış ahşap kaplamalarında yaygın olarak kullanılırdı.] | Koyuca kırmızı, kiremit rengi. İLE/VE/<>/< Aşıboyası yapmakta kullanılan taş. )

-@ ARA AŞIĞI ile DAMLALIK AŞIĞI ile MAHYA AŞIĞI ile MONTAJ AŞIĞI/KONSTRÜKTİF AŞIK ile AŞIK TAKOZU ile ÂŞIKYOLU
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs 2016 | 14:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38042 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Mahya aşığı ile damlalık aşığı arasında kalan aşıklardan her biri. İLE Ahşap makaslı çatılarda, oluk tarafında dış duvarlar üzerine yerleştirilen ve mertek uclarını taşıyan aşık. Kırma ya da beşikörtüsü çatılarda, mahyaya yerlşetirilen aşık. İLE Mahyada, taşıyıcı aşık bulunmaması durumunda ya da bir mertek çatısında mertek uclarını bağlamak için bunların altına yerleştirilen ve mertekler tarafından taşınan küçük kesitli aşık. İLE Aşıkların oturmalarını sağlamak ve kaymalarını önlemek için eğik makas kirişlerinin üzerine çakılan konik ağaç parça. İLE Dik köşeli çizgilerin kırılarak devam etmesiyle oluşan eski bir geometrik bezeme.[Eskiden, "âşık yolunu şaşırmış" ya da "sarhoşyolu" da denilmiş.] )

-@ ARŞIN ile ÇARŞI ARŞINI ile MİMAR/BİNA ARŞINI(ZİRA-I MİMARİ)/PARMAK ile YENİ ARŞIN
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs 2016 | 11:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38038 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( El parmaklarının ucundan, omuza kadar olan, 0,75855 m.'ye eşit, eski bir uzunluk ölçüsü. [Önceleri, 60 parçaya bölünen arşın, 994 Hicri yılından sonra 24'e bölünmüştür.] İLE Eskiden, kumaş ölçmekte kullanılan, 8 urup ve 16 kerrap'a bölünen, 0,6858 m.'ye eşit arşın. İLE Eskiden, Türk mimarlarının kullandıkları, 75,774 cm.lik arşın. İLE Osmanlılar'da, 1869'da, metre karşılığı olarak kabul edilen arşın. )

-@ DİREK ile ARMOZ DİREĞİ
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs 2016 | 11:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38036 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Köşe dikmesi. [Doğu Karadeniz'de] )

-@ PENCERE ile ARNAVUTBACASI
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Mayıs 2016 | 23:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38034 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Tavan arasına ışık sağlayan, çatı penceresi. )

-@ ARMATÖR ile ARMATÜR[Fr. < Lat.] ile ARMATUR[Alm. < Lat.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Mayıs 2016 | 22:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38032 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ticaret gemisi iyesi/sahibi. İLE Betonarme teçhizatı, donatı. | Akkor telli lambalı sortide duy, kordon, tavan kapaı, varsa tij ve glop; floresan lambalı sortide balast, starter, şasi. [Lambalar, armatürün dışında sayılır.] | Ventil, batarya, geri tepme ve emniyet ventili ve benzeri gereçlerin, hepsine verilen ad, donatı. İLE Bir aygıtın ana bölümünü oluşturan tümü. | Bir mıknatısın iki kutbu arasında, kuvvet akımını, toplu bir duruma getirmek için bu kutuplar arasına yerleştirilen demir parçası. | Bir kondansatördeki iki iletken yüzeyden her biri. )

-@ KİL ile ARIKİL/KAOLİN
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Mayıs 2016 | 22:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38031 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( .. .İLE Porselen yapmakta kullanılan, bir çeşit ak ve gevrek kil. )

-@ ARDAK ile ARDIŞIK
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Mayıs 2016 | 22:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38029 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Mantarların etkisiyle ahşapta meydana gelen ve renk değişikliği doğuran çürüme başlangıcı. İLE Aynı öğenin birbiri ardına gelmesi. )

-@ ÇUBUK ile ARDA
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Mayıs 2016 | 22:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38028 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE İşaret olarak yere dikilen çubuk. )

-@ ARAS[yerel < Isparta bölgesi] ile/ve/<> ARASTA[Fars. ARASTE: Süslenmiş.] ile/ve/<> ARASTAK[Fars.]
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Mayıs 2016 | 22:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38027 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çarşı. İLE/VE/<> Eskiden, çarşılarda aynı çeşit mal satan esnafın bulunduğu bölüm. | Üstü örtülü ya da dükkânlarının önü saçaklı çarşı. [Eskiden, arasta, külliyelerin bir bölümünü meydana getirirdi.] | Ordu çarşısı. [Eskiden, ordugâhta kurulan seyyar çarşı.] İLE/VE/<> Yapıların üzerine gelen süslü saçak. | Tavan. | Yatak sayvanı. )

-@ YEĞİN ile YEĞNİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Mayıs 2016 | 16:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38015 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zorlu, katı, şiddetli. | [mecaz] Baskın, üstün. İLE Ağır olmayan, hafif. | Ciddi olmayan. )

-@ YALIM/YALIN ile YALIM
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Mayıs 2016 | 16:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38013 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Alev. İLE Bıçak gibi kesici araçların, keskin yüzü, keskinlik. )

-@ BİLEMEK ile "KESKİNLEŞTİRMEK"
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Mayıs 2016 | 14:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38012 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( KILAĞI/ZAĞ: Taş üzerinde bilenen bir kesici aracın, keskin yüzüne yapışan ve aracın iyi kesebilmesi için yağlanmış yumuşak taşla kaldırılması gereken çok ince çelik parçaları. )

-@ TOTEM değil/yerine/= ONGUN
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Mayıs 2016 | 16:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37997 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AYNA değil/yerine/= GÖZGÜ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Mayıs 2016 | 15:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37994 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KURŞUN ile/değil GRAFİTİ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Mayıs 2016 | 02:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37993 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TAHTAKURUSU ile TAHTA BÖCEĞİ/ANOBİUM[Lat.]
[Bölüm: Hayvanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Nisan 2016 | 23:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37981 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yarımkanatlılardan, uzunluğu 3-5 milimetre, gövdesi oval ve yassı, kanatları körelmiş, oturulan, yatılan yerlerde üreyerek insan kanıyla beslenen, pis kokulu böcek. İLE Değişik türleri olan anabium, kesik ya da ölmüş ağaçta yaşar ve çürümeye yol açar. "ANOBIUM STRIATUM", ahşap mobilyada, yuvarlak delikler açar. "XESTOBIUM RUFOVILOLSUM", tahtaya başıyla vurarak ahşap evlerde duyulan karakteristik bir ses çıkarır. )

-@ TESTİ ile/değil ANFORA[İt. < Lat.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Nisan 2016 | 23:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37979 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/DEĞİL İki kulplu, yumurta biçiminde, dibi çoğunlukla sivri olan ya da bir ayakla biten antik toprak kap. Eskiden, sıvıları ve tahılı korumak ve taşımakta ya da ölülerin küllerini saklamakta kullanılırdı. Dipleri sivri anforalar, kuma oturtulurdu. )

-@ ANA ile ANA ile ANA
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Nisan 2016 | 23:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37976 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Pencere anası, telaro. İLE Daha sonra sürülecek sıvanın kalınlığını ayarlamak için bir duvara vurulan alçı ya da sıva mastar, sıva anası. | Mermer, palladyen, mozaik gibi bir gereçle kaplanacak döşemelerin üzerine, düzlüğü ya da gerekli eğimleri sağlamak üzere aynı gereçten yer yer yapılan ve uygulamada üst noktalarına uyulan kılavuz tümsek. İLE Yaklaşık boyutları, 30/30 cm. olan, kerpiç blok. )

-@ ASBEST[Yun.] ile AMYANT[Fr. AMIANTE < Yun.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Nisan 2016 | 23:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37975 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Lifli, az çok yumuşak ve ateşte niteliği değişmeyen bir mineral silikat olup tremolitin bozulmasından oluşur ve kayalıklarda damarlar halinde bulunur. İki çeşidi vardır. Birincisi esnektir, kolayca eğilip bükülebilen tellerden meydana gelir, birkaç santimetrelik tellere ve ince parçacıklara ayrılabilir. 1500 °C'de ergir. İkincisi, kısa tellidir, daha az ayrılabilir, asitlere karşı daha dayanıklıdır, 1100-1300 °C'de ergir. Asbest, lifler halinde ayrılabilen başlıca mineraldir. Solunum yoluyla kanser yapıcı etkisi nedeniyle yapıdaki kullanımı azalmış, çoğu ülkede de yasaklanmıştır. İLE Kolayca bükülen ve ateşe dayanan liflerden oluşmuş, bir çeşit ak asbest. Hidrate olmuş, lifli yapıda, doğal kalsiyum ve magnezyum silikatıdır. | Doğal magnezyum kalsiyum silkatın, ak-gri renkte sıcaklık ve aside dayanıklı, iplikli yapıda madde. Çeşitli oranlarda kireçle karışık mineralleri, ip, keçe, katman biçimlerinde ısı yalıtımı ya da sızma önleyici olarak kullanılır. | Kolayca bükülen ve ateşe dayanan, liflerden oluşmuş, bir tür ak asbest. )

-@ ÂMÛT[Fars.] ile AMUT[Ar.]
[Bölüm: Hayvanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Nisan 2016 | 23:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37974 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yalçın kayalarda ve yüksek yerlerde bulunan kuş yuvası. İLE Dikme, direk, sütun. )

-@ AMME ZİRAİ[Ar.] ile KERAH
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Nisan 2016 | 22:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37973 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 100 eski parmağa eşit olan, eski bir uzunluk birimi. İLE Amme zirai'nin 1/32'sine eşit, eski bir uzunluk ölçüsü. )

-@ GÜMÜŞ ile ALPAKA[Güney Amerika yerlilerinin dilinden]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Nisan 2016 | 22:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37968 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Pirince, nikel katılarak elde edilen, gümüşü andırır alaşım. )

-@ KİREMİT ile ALMANKİREMİDİ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Nisan 2016 | 22:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37966 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Düz/yassı kiremit. )

-@ GÜMÜŞ ile ALMANGÜMÜŞÜ/FAKFON
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Nisan 2016 | 22:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37965 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Çinko, bakır ve nikelden yapılan, gümüşü andırır bir alaşım, yeni maden. )

-@ KASA ile/ve/değil/yerine/<>/< KESE
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Nisan 2016 | 09:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37964 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ALÇI:
ADİ/STÜK
ile ANHİDRİT ile DÖŞEME ile GÖZENEKLİ ile İNCE İNŞAAT ile KABA İNŞAAT ile KALIP ile KATKILI ile MERMER ile PARİS ile PİYASA ile SIVA ile ŞAPLI ile YÜKSEK DİRENÇLİ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Nisan 2016 | 01:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37961 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MERMER ile KAYMAKTAŞI/SUMERMERİ/BEKTAŞİTAŞI/ALBATR[Fr. ALBÂTRE < Yun.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Nisan 2016 | 01:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37960 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Parlatılmaya uygun, yumuşak, beyaz, yarı saydam bir çeşit mermer. )

-@ TESTİ ile ALBASTRA/ALBASTRON[Yun.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Nisan 2016 | 01:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37959 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE İçine güzel kokular konulan, armut biçimli, Eski Yunan ya da Roma testisi. [Bu küçük testiler, çoğunlukla, albatr denilen, yumuşak, beyaz mermerden yapıldıklarından bu adı almışlardır.] [Bunların, camdan, pişmiş topraktan, madenden yapılmış olanları da vardır.] )

-@ AĞIR ALAŞIM ile HAFİF ALAŞIM ile SERT ALAŞIM
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Nisan 2016 | 01:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37958 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tungsten asıllı alaşım. İLE 1939 yılından beri kullanılmakta olan alüminyum ya da magnezyum alaşımları. Alüminyum alaşımlarının yoğunlukları, ortalama 2,7; magnezyum alaşımlarınki ise 1,8'dir. İLE Demir ailesinden, bağlayıcı bir maden ya da alaşım[kobalt, nikel] yardımı ile meydana gelen alaşım. )

-@ DALGALI/ALTERNATİF AKIM ile DOĞRU AKIM ile KUVVETLİ AKIM ile ZAYIF AKIM
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Nisan 2016 | 01:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37957 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Belirli ve eşit zaman aralıkları ile yeğinliği aynı değer ve yönde olarak değişen elektrik akımı. İLE İletken bir devre üzerinde, hep aynı yöne doğru giden elektrik akımı. İLE Aydınlatmada ve makinelerin çalıştırılmasında kullanılan akım. İLE Yapıda, zil, telefon, anten, yangın ihbar düzeni gibi iletişim aygıtlarını işletmekte yararlanılan akım. )

-@ AKAÇ ile AKAK ile AKI ile AKILGA ile AKIM ile AKINDIRIK ile AKINTI ile AKIŞKANLAŞTIRICI ile AKITMALIK ile AKMA ile AKMALIK
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Nisan 2016 | 01:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37956 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Birikmiş suları akıtmaya yarayan boru, oluk ve benzeri araç. | Temel düzeyindeki suları toplayıp yapıların uzağına akıtan, yeraltı su borusu. İLE Su, hava, duman gibi akışkan şeylerin geçip gitmesine yarayan, her tür yol, akımlık. İLE Işık kaynağının, 1 saniyede çevresine yaydığı ışık enerjisi/akısı.[Akı birimi, lümen'dir.] İLE Suların akması için bir duvarda bırakılan düşey yarık. İLE Üslûp niteliği taşımayan sanat görüşü, çığır. | Hava, su gibi akışkan maddelerin ya da elektrik gibi kuvvetin, herhangi bir yöne doğru yer değiştirmesi, çereyan. İLE Ağaç sakızı, reçine. İLE Eğim. İLE Beton akışkanlaştırıcı. İLE Çatı kaplama işlerinde, yedirmelik ya da kurşun şerit ile örtülü birleştirme ya da tonoz geçmesi. İLE Bir gerece uygulanan gerilme sabit kaldığı halde şekil değiştirmenin artması. İLE Sokak ve bahçe yollarının iki yanında ya da ortasında, suların akıp gitmesi için yapılan oluk. )

-@ HAMAK değil/yerine/= AĞYATAK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Nisan 2016 | 01:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37952 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ADIM ile VİDA ADIMI/HATVE
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Nisan 2016 | 00:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37950 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Bir vidanın, bir dönüşte aldığı yol. )

-@ ADIM ile ADIM
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Nisan 2016 | 00:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37949 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir adımda alınan yol.[yaklaşık 65 cm.] İLE Yaklaşık olarak bir mimar arşınına eşit olan eski bir uzunluk ölçüsü.[75,711 cm.] )

-@ AÇIT ile AÇKI
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Nisan 2016 | 00:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37948 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Pencere ya da kapı boşluğu. İLE Bir nesnenin, yüzeyi üzerine, sert bir nesne ya da bir araç sürterek, onu düzleştirip parlatma işi, perdah. | Demircilikte, demir büyültmekte kullanılan araç. | Anahtar gibi, her tür açma aracı. )

-@ PLASTİK ile ABS[Acrylonitrile-Butadiene Styrene]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Nisan 2016 | 00:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37944 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Boru ve levha yapımında kullanılan, çok dayanıklı bir çeşit plastik. )

-@ ABRAMS DENEYİ ve/<>/< ABRAMS KURALI
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Nisan 2016 | 00:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37943 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Belirli bir taze beton kütlesinin, kendi ağırlığı altında biçim değiştirmesini ölçerek dayanım derecesini gösteren deney. VE/<>/< Önce 1892'de, Fransa'da, Ferret'nin, sonra da ABD'de, Duff Abrams'ın tanıtladığı kural. Bu kurala göre, bir beton ya da harcın dayanımı, karışıma giren suyun ağırlığının, çimento ağırlığına oranı ile ters orantılıdır. )
( SU/ÇİMENTO ORANI: Bir beton ya da harçla, su ağırlığının çimento ağırlığına oranı. Bir betonun ya da harcın dayanımı, karışımındaki su/çimento oranı ile ters orantılıdır. Çimentonun prizinin kimyasal etkileşimi için gerekli en az su/çimento oranı, yaklaşık olarak 0.25'tir. Ancak, kum ve çakılı ıslatmak için bundan biraz daha fazla su gereklidir. Su/çimento oranı, akışkanlaştırıcı bazı kimyasal katkılar sayesinde daha az su kullanılarak düşürülebileceği gibi, vakumlu betonda, dökümden sonra karışımdaki suyun emilmesi yoluyla da azaltılabilir. Böylece, beton, daha kolay işlenebilir ve sonuç itibariyle de daha iyi bir dayanım sağlanabilir. )

-@ ABAKUS ile ABAKULUS/TESSERA
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Nisan 2016 | 11:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37931 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sütun başlıklarının üstüne gelen, genişçe ve dışa taşkın tabla, başlık tablası, mahmel. Abakus, sütunla baştaban ya da kenar üzengisi arasında, yastık görevi yapar. İLE Döşeme ve duvar mozaiği yapımında kullanılan, küçük bir küp biçiminde cam, pişmiş toprak ya da taş parçası. )

-@ ABAK[Fr. ABAQUE | Lat. ABACUS] ile ABAK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Nisan 2016 | 11:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37929 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sütun başlıklarının üstüne gelen, genişçe ve dışa taşkın tabla, başlık tablası, mahmel. Abakus, sütunla baştaban ya da kenar üzengisi arasında, yastık görevi yapar. İLE Eski Türklerde, ölmüş ataların, yani abaların, tapılan suret ve heykelleri. Bir totem niteliğinde olan bu abaklar, çoğunlukla, bir direğin başına oyularak, evlerin ve çadırların önüne dikilirdi. )

-@ IHLAMUR ile JÜT[Bengal dilinden]
[Bölüm: Bitkiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Nisan 2016 | 13:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37925 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Ihlamurgillerden, Hindistan ve Bengaldeş'te yetişen, ip ve çuval yapımında kullanılan, liflerinden yararlanılan bir bitki. | Bu bitkinin liflerinden yapılan dokuma. )

-@ ETEK ile/ve/<> JÜPON[Fr.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Nisan 2016 | 13:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37923 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/<> Giysi altına giyilen etek. )

-@ JEODEZİ[Fr.] değil/yerine/= YERÖLÇÜM
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Nisan 2016 | 12:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37918 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SAPAN ile İZBİRO[İt.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Nisan 2016 | 03:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37904 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Çeşitli yükleri, yukarı çekmek için, halattan yapılmış sapan. )

-@ İZABE[Ar.] değil/yerine/= ERGİTME
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Nisan 2016 | 03:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37899 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Madenleri ergitme, sıvı duruma getirme. )

-@ AKSELEROMETRE değil/yerine/= İVMEÖLÇER
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Nisan 2016 | 02:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37896 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İTTİZAL[Ar.] değil/yerine/= BİTİŞME, DOKUNMA/DEĞME
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Nisan 2016 | 02:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37893 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PİSTON[Fr.] değil/yerine/= İTENEK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ağustos 2016 | 22:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37886 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bazı araçlarda, motorlarda, bir silindir içinde düzenli hareket eden, daha küçük çaplı silindir. | [mecaz] Kayıran kişi. | Pistona benzeyen, piston görevi yapan. )

-@ SEPET ile İŞPORTA[İt.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Nisan 2016 | 23:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37880 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Gezici satıcıların mallarını koymaya yarayan, yayvan sepet ya da bu işi gören, ona benzer araç, sergi, tezgâh. | Açıkta yapılan satış. )

-@ HALAT ile İSTRALYA[İt.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Nisan 2016 | 22:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37875 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Gemide, direk ve çubukları baş tarafından, burundan tutan halat. | Geminin kaburgalarını birbirine bağlayan demir kuşak. )

-@ İSTİRDAT değil/yerine/= KURTARMA, GERİ ALMA
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Nisan 2016 | 19:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37870 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HALAT ile İSTİNGA[İt.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Nisan 2016 | 19:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37867 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Yelkenleri toplamak için kullanılan halat. )

-@ İSTİMLÂK değil/yerine/= KAMULAŞTIRMA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Nisan 2016 | 19:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37863 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İKTİBÂS ile/ve/<> İSTİKRAZ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Nisan 2016 | 12:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37862 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ödünç alma. | Alıntı. İLE/VE/<> Ödünç alma, borçlanma. )

-@ İSTİHRAÇ ile İSTİHSAL ile İSTİNTAÇ
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Nisan 2016 | 12:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37859 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Anlam, sonuç çıkarma/çıkarsama. İLE Çıkarma, elde etme. | Üretim, üretme. İLE Sonuç çıkarma. | Bir büyük önermeden küçüğe ve sonurguya, yasalardan olaylara, nedenden sonuca giderek sonuç çıkarma. )

-@ YIĞIN ile İSTİF[İt.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Nisan 2016 | 00:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37856 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir şeyin yığılmasıyla oluşturulan küme, tepe. | Birçok kişinin biraraya gelmesiyle oluşan kalabalık, küme, kitle. İLE Üst üste eşya konularak yapılan düzgün yığın. | Kereste, tahta gibi ağaç ürünlerini kurutmak ya da bekletmek amacı ile belirli düzenlerde üst üste dizerek yapılan yığın. | Stok. )

-@ KAPSAM ile İSTİAP
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Nisan 2016 | 00:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37855 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE İçine alma, içine sığdırma. )

-@ DEĞNEK ile/değil ISTAKA/İSTAKA[İt. < Cerm.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Nisan 2016 | 22:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37852 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/DEĞİL Bilardo oyununda kullanılan değnek. | Basımevlerinde, kitap formalarını kırmak, katlamak için kullanılan, tahtadan yapılmış küçük araç. )

-@ YELKEN ve/<> İSKOTA[İt.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Nisan 2016 | 20:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37849 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... VE/<> Yelkenleri açmak ve tutmak için alt köşelerine bağlanan halat, zincir ve palangadan oluşan donanım. )

-@ DERİNLİK ve/||/<>/> İSKANDİL[İt.]
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Nisan 2016 | 19:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37846 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... VE/||/<>/> Denizin derinliğini ölçme. | Bu iş için kullanılan araç. )

-@ İNHİMAK ile İPTİLA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Nisan 2016 | 16:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37839 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir şeye, aşırı düşkünlük gösterme, kapılma. İLE Düşkünlük, tiryakilik. )

-@ İPİL-İPİL
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Nisan 2016 | 16:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37837 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Parlak-parlak. )

-@ SAP ile İPÇİK
[Bölüm: Bitkiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Nisan 2016 | 16:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37835 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bitkinin, dal, yaprak, çiçek gibi bölümlerini taşıyan, ağaçlarda, odunlaşarak, gövde durumunu alan bölüm. | Çiçek ya da meyveyi dala bağlayan ince bölüm, sak. | Bir aracı tutmaya yarayan bölüm. | İplik, tire, ibrişim gibi şeylerde, iğneye geçirilen bir dikişlik iplik. | Demet durumundaki sap. İLE Bitkilerin eril örgenlerinde, başçığı, çiçeğe bağlayana ince sap. )

-@ İNTAÇ ile İNTİHA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Nisan 2016 | 16:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37833 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir işi sonuçlandırma, sona erdirme, bitirme. İLE Son, sona erme, sonu gelme. )

-@ İNKIRAZ ile İNKISAM ile İNKITA
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Nisan 2016 | 16:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37830 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Batma, dağılma, çöküş, yok olma, son bulma. İLE Bölünme, taksim edilme. | Parçalanma. İLE Kesilme, kesinti. )

-@ İNİK ile İNİK/ENİK/ENCEK/ENCİK
[Bölüm: Hayvanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Nisan 2016 | 15:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37829 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İnmiş, indirilmiş. İLE Kedi, köpek gibi çok memeli hayvanların yavrusu. )

-@ İNFİRAT ile İNHİSAR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Nisan 2016 | 15:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37827 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Topluluktan ayrı durma. İLE Tekel. | Tek başına sahip olma. )

-@ İNHİMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/> BAĞIMLILIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Nisan 2016 | 15:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37826 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir şeye, aşırı düşkünlük gösterme, kapılma. İLE/VE/||/<>/> ... )

-@ İNFİLÂK ile İNFİRAK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Nisan 2016 | 14:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37823 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Güçlü bir biçimde patlama. İLE Ayrılma. )

-@ İMAME ile İMAMET
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Nisan 2016 | 15:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37783 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tespihlerin baş tarafına geçirilen uzunca parça. İLE İmamlık. )

-@ İMALE ile İMALE
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Nisan 2016 | 15:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37782 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir tarafa yatırma, eğme. İLE Kısa okunması gerekirken, ölçüye uydurmak için heceyi uzun okuma. )

-@ VUSLAT ile İLTİSÂK[< LÜSÛK]
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Nisan 2016 | 15:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37780 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir şeye ulaşma/yetişme. | Kavuşma. İLE [Sevgiliye] Kavuşma, birleşme, bitişme. | [tıp] İki örgenin birbirine yapışması. )

-@ DÜĞÜM ile İLMİK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Nisan 2016 | 15:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37779 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Çözülmesi kolay düğüm, eğreti düğüm. )

-@ İLİK ile İLİK
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Nisan 2016 | 14:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37777 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Giysilerin, yorgan çarşaflarının, yastık kılıflarının vb.nin gereken belirli yerlerine, iplikle örülerek, parça geçirilerek ya da biye ile yapılan küçük yarık. İLE Kemiklerin boşluklarını dolduran yağlı madde. )

-@ İKTİZÂ[< KAZÂ] ile/ve/<> İKTİFÂ[< KİFÂYET]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Nisan 2016 | 12:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37774 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gerekli olma, gerekme. İLE/VE/<> Yetinme. | Kanma. )

-@ İKTİBÂS ile/ve/<> İKRAZ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Nisan 2016 | 12:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37773 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ödünç alma. | Alıntı. İLE/VE/<> Borç ya da ödünç verme. )

-@ MÜLK değil/yerine ŞİRKET
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Nisan 2016 | 19:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37770 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SONA BAKMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< YOLA BAKMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Nisan 2016 | 05:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37760 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TEK DÜZE ile/ve/değil/||/<> TEK TİP
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Nisan 2016 | 00:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37756 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ NOKTA ve/||/<>/> DÜZLEM ve/||/<>/> ALAN ve/||/<>/> ŞEKİL
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Nisan 2016 | 01:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37752 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "SELFİ(E)" değil/yerine GÖRÇEK
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Nisan 2016 | 12:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37751 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ FAZ ile İKİFAZLI
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Nisan 2016 | 15:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37734 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Aralarında, devrenin dörtte biri kadar faz farkı olan. [Aynı frekans ve genlikte, iki alternatif akım ya da gerilim.] )

-@ KAPI ve/||/<>/> YAPI
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Nisan 2016 | 10:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37714 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GINA ile/ve/||/<>/< KANIKSAMA
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Nisan 2016 | 13:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37686 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İlişki(ler)de, "sahip olmakta", [kendinden ve/veya ötekinden] "eminlikte", en önemli eşik, kanıksama noktasıdır. [Kavuşmakta/vuslatta, gına/kanıksama vardır.]

Bu eşik, ancak, bunun bilgi ve bilinciyle, sürekli anımsanarak, ilişkiyi besleyecek/destekleyecek davranış ve tutumla, iletişim ve paylaşımla aşılabilir. )

-@ İĞTİNAM[Ar.] değil/yerine YAĞMA
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Nisan 2016 | 07:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37682 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DEMİR ile İĞDEMİR
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Nisan 2016 | 07:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37679 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Marangozlukta, ağaç delmek için kullanılan çelik araç. )

-@ DÂHİLÎ değil/yerine/= İÇSEL
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Nisan 2016 | 06:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37662 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İÇERİK ile/değil İÇİRİK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Nisan 2016 | 06:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37652 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/DEĞİL Yatak doldurmaya yarayan, pamuk, kıtık vb. şeyler. )

-@ ADÂLET ile/ve/||/<> MERHAMET ile/ve/||/<> TİCARET
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Nisan 2016 | 04:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37645 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SÜRAHİ ile İBRİK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mart 2016 | 16:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37636 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Su ve sulu şeyler koymaya yarayan, kulplu, emzikli kap. )

-@ İĞNE ile/ve/değil/yerine/||/<> İBRE
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mart 2016 | 16:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37635 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Ölçü aygıtlarında, sayı ya da im göstermeye yarayan, devingen iğne. | Çam, ardıç, sedir gibi ağaçların yaprağı. )

-@ İBLAĞ ile İBLAĞ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mart 2016 | 16:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37634 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ulaştırma, eriştirme. İLE Bir şeyin miktarını artırma. )

-@ YADSIMA >< KUTSAMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mart 2016 | 16:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37632 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SAPMA ile/değil KAYMA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mart 2016 | 00:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37623 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SİRÂYET ile/ve/<> NÜFÛZ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mart 2016 | 15:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37615 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SÜREÇ ile/ve/<> ÖZELLİK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mart 2016 | 15:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37614 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KÜÇÜK ile/ve/<> KÜÇÜLTÜLMÜŞ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mart 2016 | 14:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37612 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BİÇİM ile KİP
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mart 2016 | 14:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37611 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ NÖTR ile SAYDAM
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mart 2016 | 14:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37606 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MUVÂFIK[< VEFK] ile/ve/değil/||/<> MUTÂBIK[< TIBK]
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Mart 2016 | 18:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37602 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Uygun, yerinde. İLE/VE/DEĞİL/||/<> Birbirine uyan, uygun. )

-@ ZAMAN VE ZEMİNDE NESNE değil BİRLİKTE OLUŞMAYLA
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Mart 2016 | 17:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37601 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ NESNE ile/ve/değil/yerine/<>/>< KAVRAM
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Mart 2016 | 17:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37596 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yıkılabilen ve yıkanabilen. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/<>/>< Yıkılamayan ve yıkanamayan. )

-@ ATOM ile/ve/değil/yerine BÖLÜNEMEYEN EN KÜÇÜK
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Mart 2016 | 17:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37595 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ (")SORUN(") ile/değil/yerine FARK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Mart 2016 | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37580 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YARAMAYAN ile/değil/yerine/>< YARAYAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart 2016 | 02:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37574 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SAFLAŞMA ile/ve/değil/yerine/<> YALINLAŞMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart 2016 | 02:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37571 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ FENÂ ile/ve/||/<> MAHV
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mart 2016 | 11:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37539 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yok olma, yokluk, geçip gitme. | Kötü, iyi olmayan, uygunsuz olan. İLE Yok etme, ortadan kaldırma, harâb etme, perişân etme, batma, bitme, yok olma. | [tas.] Kişisel/beşerî eksikliklerden/yetersizliklerden/olumsuzluklardan kurtulma durumu/hâli. )

-@ UC ile İBİK
[Bölüm: Hayvanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Mart 2016 | 16:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37488 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Horoz, hindi vb.'nin tepesinde bulunan, kırmızı deri uzantısı. | Kimi kemiklerde bulunan ve kaslara tutunmasına yarayan, çizgi durumunda, pürtüklü çıkıntı. | Emzik. | Köşe, kenar, uc. )

-@ İÂNE ile İÂRE ile İÂŞE ile İBÂTE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Mart 2016 | 16:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37487 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yardım. | Yardım amacıyla toplanan para. İLE Eğreti verme, ödünç verme. İLE Yedirip içirme, besleme, bakma. İLE Barındırma. )

-@ BAŞLIK ile IŞKIRLAK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Mart 2016 | 15:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37483 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Karagöz'ün başlığı. )

-@ BIÇAK ile IŞKI
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Mart 2016 | 15:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37481 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Kazımakta kullanılan, iki ucunda da sapı olan eğri bıçak. )

-@ LAMBA değil/yerine/= IŞITIN
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Mart 2016 | 15:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37479 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ateş, ampül vb.'den gelen ışık. )

-@ PROJEKTÖR değil/yerine/= IŞILDAK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Mart 2016 | 14:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ REDİNGOT[İng.] ile İSTANBULİN
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Mart 2016 | 14:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37472 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Arkası yırtmaçlı, etekleri uzun, çift sıra düğmeli, resmi erkek ceketi. İLE Tanzimat'tan Meşrutiyet'e kadar Türkiye'de kullanılan, yakası kapalı bir tür redingot. )

-@ SİCİM ile ISPAVLİ[İt.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Mart 2016 | 14:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37470 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Gemilerde kullanılan, bir çeşit kalın sicim. )

-@ ZİNCİR ile/<> ISPARMAÇA[İt.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Mart 2016 | 14:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37469 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/<> Deniz içinde, birkaç zincirin birbirine dolanması. )

-@ "ÇIKARIMIZI GÖZETMEK" ile/ve/değil/yerine/<> ZARAR GÖRMEMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Mart 2016 | 13:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37463 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YELKENLİ ile/ve/<> ISKUNA
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Şubat 2016 | 14:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37460 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/<> İki direkli, yelkenli gemi. )

-@ ADÂLET:
BİLGİNİN KONUSU
ile/ve/değil/||/<> DÜŞÜNCENİN KONUSU
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Şubat 2016 | 02:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37448 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BÖLÜMSELLİK ile/ve/<> GEÇİCİLİK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Şubat 2016 | 02:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37440 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SÜREKLİLİĞİN:
"BOZULMASI"
ile/ve/değil/||/<> KESİLMESİ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Şubat 2016 | 01:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37428 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ISKARMOZ[İt.] ile ISKARMOZ[İt.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Şubat 2016 | 15:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37415 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gemilerin kaburgalarını oluşturan eğri ağaçların adı. | Kürek takmak için kayık ve sandalın yan kenarına dikine yerleştirilmiş ağaç çubuk. İLE Gövdesi yuvarlak, uzunca, pullu, burnu sivri, küçük palamut boyunda bir balık. )

-@ ISKAÇA[İt.] ile ISKARÇA[İt.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Şubat 2016 | 15:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37414 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yelkenli gemilerde, direklerin alt uclarının içine oturtulduğu yuva. İLE Bir limanın, gemi kalabalığı içindeki durumu. | Bir şeyi, tıka basa doldurma. )

-@ KONVEKTÖR değil/yerine/= ISIYAYAR
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Şubat 2016 | 14:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37412 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir akışkanda, ısıyı her tarafa eşit olarak yaymaya yarayan aygıt. )

-@ KÜREK ile ISIRAN
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Şubat 2016 | 14:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37411 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Teknelerdeki hamuru kazımaya yarayan araç. | Fırında, ekmek, börek çörek çevirmeye yarayan, bir tür kürek. )

-@ TERMOSTAT değil/yerine/= ISIDENETİR
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Şubat 2016 | 14:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37409 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TEZGÂH ile ISDAR
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Şubat 2016 | 14:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37407 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Halı, kilim dokunan tezgâh. )

-@ HEYBE ile HURÇ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Şubat 2016 | 00:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37388 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Genellikle yelken bezinden yapılmış büyük heybe. )

-@ HÖL ile HÖLLÜK
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2016 | 23:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37382 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yaşlık, nem. İLE Bazı yerlerde, bebeklerin altına, bez yerine konulan toprak. )

-@ HOTOZ ile HOTOZ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2016 | 23:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37380 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kadınların, süs için saçlarının üstüne taktıkları, çeşitli renk ve biçimde yapılmış küçük başlık. İLE Kimi kuşların başlarında bulunan tüyler. )

-@ KAVUK ile HORASANİ
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2016 | 14:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37367 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Üst bölümü sarıktan taşacak biçimde yapılmış hoca kavuğu. )

-@ KAP ile HOKKA[Ar.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2016 | 14:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Metal, cam ya da topraktan küçük kap. )

-@ BIÇKI ile HIZAR
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2016 | 02:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37345 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Tahta ve kereste biçmeye yarayan, çoğu su gücüyle çalışan, büyük bıçkı. )

-@ ÜRETİM:
ENDÜSTRİYEL
ile/ve/<> ÖZEL
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2016 | 02:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37341 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Özel üretim yapan işletmelerde, ürünler sıfırdan tasarlanarak ya da siparişe özel olarak mühendislik çalışmaları sonucunda ortaya çıkar. Sipariş için gerçekleştirilen tasarım, ürünün sonucuna aktarılacağından dolayı ve hazırda bulunan pek çok tahmin nedeniyle, tüm üretim sürecinde esnek bir yapı olmasını gerektirmektedir. Varolan süreçlerin esnekliği dolayısıyla da, özel üretim yapan işletmeler, ERP sistemlerinden temel olarak esneklik ve çeviklik beklemektedirler. Endüstriyel üretim yapan işletmeler tarafında ise ürünler, sipariş bazlı olarak ayarlanır. Müşteriler, stokta bulunan bir ürünü sipariş edebilecekleri gibi, önceden tasarlanmış ve katalogda yer alan bazı özellikler ve seçenekleri de satın alınacak ürüne katarak sipariş verebilirler ancak değişiklik istekleri, kataloglar ile sınırlıdır.

Özel üretim yapan firmalar, esneklik ve çevikliğe önem verirken, endüstriyel üretim yapan firmalar daha çok operasyonel verimliliğe odaklanmaktadır. Aynı zamanda, endüstriyel üretim yapan firmalar, üretim süreçlerinde, özel üretim sürecindeki her bir projenin değiştiği durumun aksine, tahmin edilebilirlik ve süreklilikten gelen avantajlara da sahip olurlar. Tahminler ve yansıtmalar sayesinde de, yöneticiler, sonuçları ölçebilirler ve gerektiğinde yönlerini değiştirebilirler. Bu değerler de bulunulan süreçlerin gelişmesini ve tüm zincirin bütünleşmesinin güçlenmesini sağlar. )

-@ BJT ile FET
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2016 | 00:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37335 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ayrıntıları için burayı tıklayınız... )

-@ DUVAR ile HIMIŞ
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2016 | 23:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37332 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Kerpiç ya da tuğlayla örülmüş, ahşap duvar. )

-@ KÜRDAN ile/ve/değil/yerine/||/<> HILTAN
[Bölüm: Bitkiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2016 | 23:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37330 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/||/<> Top durumundaki çiçekleri kuruduktan sonra sapları kürdan olarak kullanılan yabani bir bitki. )

-@ BAMBU ile HEZAREN[Fars.: HEZAR[BİN] RENK]
[Bölüm: Bitkiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2016 | 15:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37327 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Düğünçiçeğigillerden, hekimlikte kullanılan zehirli bir bitki. | Bambu. [Fars. HİZRAN] | Bambu saplarından yapılmış eşya. )

-@ PEÇE ile/değil PERDE
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2016 | 11:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37312 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SIRIK ile HEREK/İSPALYA[Fr.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Şubat 2016 | 02:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37300 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( .. .İLE Asma, fasulye gibi sarılgan bitkilerin tutunması için yanlarına dikilen sırık. )

-@ HİDROKSİL ile/ve/<> HİDROKSİT
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Şubat 2016 | 22:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37283 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir madenle birleştiği zaman hidroksit yapan atom grubu. İLE/VE/<> Bir maden üzerine suyun etkisiyle, yani bir hidroksil grubu ile bir madenin kaynaşmasından oluşan bileşik. )

-@ ALTIN ile/değil HELYODOR[Fr.]
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Şubat 2016 | 22:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37281 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/DEĞİL Altın sarısı renginde, berilden oluşan, kuyumculukta kullanılan bir taş. )

-@ TENCERE ile HELVAHANE[Ar. Fars.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Şubat 2016 | 22:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37280 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Genellikle helva pişirmekte kullanılmış olan, geniş ve az derin tencere. )

-@ HELKE ile/değil/yerine BAKRAÇ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Şubat 2016 | 21:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37277 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bakraç, kova. İLE/DEĞİL/YERİNE Çoğunlukla bakırdan yapılan küçük kova. | Bir bakracın alabildiği miktar. )

-@ EĞRİ ile HELİS[Fr. < Yun.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Şubat 2016 | 21:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37276 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Bir silindirin anadoğrularını, sabit bir açı altında kesen eğri. )

-@ TAŞ ile HELİK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Şubat 2016 | 21:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37275 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Duvar örülürken, büyük taşların arasına konulan ufak taşlar. )

-@ HUNİ ile BÜHNER HUNİSİ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Şubat 2016 | 16:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37271 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Üzerine süzgeç kâğıdının olduğu gibi yerleştirileceği tabanı bulunan, porselenden yapılmış huni. )

-@ BİLEŞEN ile BİLEŞİK ile BİLEŞİM
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Şubat 2016 | 14:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37258 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir bileşiğin moleküllündeki elementler ya da alt grupların her biri. | Bir karışımın öğeleri. İLE İki ya da daha fazla maddenin belirli oranlarda tepkimeye girerek oluşturdukları ve özellikleri kendini oluşturan maddelerden farklı ve bileşenlerinin fiziksel yollarla birbirinden ayrılamadığı madde. İLE Bir materyali oluşturan öğeler ya da bileşikler. )

-@ MİYÂR ile MİHEKK/MİHENK/MEHENK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Şubat 2016 | 16:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37253 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Değerli madenlerde, yasanın istediği ağırlık, saflık ve değer deresini gösteren ölçü. | Ölçüt, ölçü. | [kimya] Ayraç. İLE Altın ya da gümüşün ayarını anlamaya yarayan taş. | Birinin, değerini, ahlâkını anlamaya yarayan şey, ölçü, araç. )

-@ BAR ile BAROMETRE ile BAROSKOP
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Şubat 2016 | 13:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37249 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( C.G.S. sisteminde, basınç birimi. [1 bar= 1 din/cm²=0,1000 Pa.] İLE Atmosfer basıncını ölçen aygıt. İLE İçinde sıvı bulunan, bir U tüpü şeklinde olan ve hava basıncındaki değişimleri kaydeden bir aygıt. )

-@ BLUETOOTH'TA:
GFSK
ile/ve/||/<> FHSS ile/ve/||/<> ISM
[Bölüm: Bilgisayar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2016 | 23:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37247 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gauss Tipi Frekans Kayma Modeli. İLE/VE/||/<> Frekans Atlamalı Yayılmış Spektrum. İLE/VE/||/<> Endüstriyel Bilimsel Medikal Radyo Bandı. )
( Taşıma modülasyonu. İLE/VE/||/<> Radyo frekansı iletişim modülasyonu. İLE/VE/||/<> Veri alışverişi.[2.4 GHz frekanks bandında][lisans gerektirmez] )

-@ VANA'DA:
8
ile/<> 16
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2016 | 23:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37246 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ayrıntıları için burayı tıklayınız... )

-@ TORTU ile ARTIK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Şubat 2016 | 12:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37243 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ 1 BEYGİRGÜCÜ[CV] ile/ve/<> 1 İNGİLİZ/AMERİKAN BEYGİRGÜCÜ[HP]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Şubat 2016 | 14:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37236 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 75 kgm/s. İLE/VE/<> 746 w.[: 1014 beygirgücü] )

-@ TÜRK MİLİ ile/<> FRANSIZ MİLİ ile/<> ALMAN MİLİ ile/<> RUS MİLİ ile/<> YUNAN MİLİ ile/<> DENİZ MİLİ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Mayıs 2016 | 23:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37235 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 1895 m. İLE/<> 1852 m. İLE/<> 7500 m. İLE/<> 7467 m. İLE/<> 10000 m. İLE/<> 1852 m. )
( )

-@ YATKIN/LIK ile/ve/||/<> YETKİN/LİK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Şubat 2016 | 12:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ OLUMSUZ ile/ve/değil/||/<> UYUMSUZ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Şubat 2016 | 12:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37226 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KAĞITTA:
A0
ile/ve/<>/>/< A1 ile/ve/<>/>/< A2 ile/ve/<>/>/< A3 ile/ve/<>/>/< A4 ile/ve/<>/>/< A5
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Temmuz 2016 | 15:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37225 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ayrıntılarını izlemek için burayı tıklayınız... )
( [kapladığı alan] 1 m² İLE/VE/<>/>/< 1 m²'nin yarısı. [1/2] İLE/VE/<>/>/< 1 m²'nin dörtte biri [1/4] ]İLE/VE/<>/>/< 1 m²'nin sekizde biri. [1/8] İLE/VE/<>/>/< 1 m²'nin onaltıda biri. [1/16] İLE/VE/<>/>/< 1 m²'nin otuzikide biri. [1/32] )

-@ BAKIR MAVİSİ ile BAKIR YEŞİLİ ile BERLİN MAVİSİ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Ocak 2016 | 12:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37221 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bazik bakır karbonat. İLE Kurşun kromat ve bakır oksitten oluşan, doğal boyar madde. İLE Demir III hekzasiyano ferrat (II)'ın özel adı. )

-@ KAMIŞ ile BAGAS
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Ocak 2016 | 12:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37220 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Ezilip suyu çıkarılmış, kâğıt ve yakıt yapımında kullanılan kamış. )

-@ HUNİ ile AYIRMA HUNİSİ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Ocak 2016 | 12:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37219 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Birbiri ile karışmayan iki sıvıyı ayırmaya yarayan, alt tarafı musluklu, özel bir huni türü. )

-@ BOZMADAN ile/ve/değil/yerine/<> KORUYARAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Ocak 2016 | 19:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37211 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KİTAP ile/ve/<>/< KİTÂBE
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Ocak 2016 | 19:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ALTIN ile KOİNAJ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ocak 2016 | 14:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE %90 Altın[Au] ve %10 Bakır[Cu] içerir. )

-@ "AVYA" değil HAVYA[Ar.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Ocak 2016 | 08:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37167 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Madenlerle yapılan kaynak işlerinde, lehimi eritmek için ateşle ya da elektrikle kızdırılarak kullanılan, çoğunlukla çekiç biçiminde, ucu bakır aygıt. )

-@ NESNE:
BİLİMDE
ile/ve/<> SANATTA
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Ocak 2016 | 00:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37160 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dışarıdan, içeri yönelik. İLE/VE/<> İçeriden, dışarı yönelik. )

-@ BEYİN:
YANSITICI
değil/yerine YARATICI
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Ocak 2016 | 00:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37159 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AL ile/ve/değil/yerine /||/<>/< AS
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ocak 2016 | 02:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37142 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )
( [gereksinimin] Varsa. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Yoksa. )

-@ PLASTİKLER'DE:
PETE[1]
ile HDPE[2] ile V[3] ile LDPE[4] ile PP[5] ile PS[6] ile ÖTEKİLER[7]
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ocak 2016 | 01:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37140 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

-@ KESE ile HARTUÇ[Fr. < İt.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ocak 2016 | 22:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37127 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Merminin arkasından namluya sürülen bezden ya da kartondan, barut kesesi. )

-@ BAHÇE ile HARIM
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ocak 2016 | 21:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37120 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Sebze ve meyve bahçesi. | Tarla ve bahçe çevresindeki çit. )

-@ HARBİ ile HARBİ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ocak 2016 | 21:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37114 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ateşli silahların içini temizlemekte kullanılan çubuk, harbe. | Doğru, hilesiz, temiz, mert. İLE Savaşla ilgili. Osmanlı Devleti'yle henüz barış durumunda bulunmayan, bir antlaşma yapmamış devletler ve bu devletlerin uyrukları. | Osmanlı ülkelerinde ticaretle uğraşan yabancı uyruklulara verilen ad. )

-@ [Ar.] MIZRAK ile HARBE
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ocak 2016 | 21:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37113 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Uzun saplı ve sivri demir uclu silah. İLE Kısa mızrak. | Harbi. )

-@ ÇUVAL Çoğu kıldan dokunmuş, büyük çuval. HARAR
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ocak 2016 | 21:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37110 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TENCERE ile HARANA
[