FaRkLaR KILAVUZU "MÜZİK"


MÜZİK'TE / MÛSİKÎ'DE
KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!! )

 Doğrudan, bu bölüm/sayfa içeriğinde
arama yapmak için...

( Klavyenizde "Ctrl + F" tuşlarıyla[önce "Ctrl" tuşu ve basılı tutarken "F" tuşuna basarak] ve/veya(^/v) fareyle[mouse] sol üst köşedeki "Düzenle/Edit" kısmında "Bul/Find"'ı tıklayarak aradığınız sözcüğü yazarak aramanızı yapabilirsiniz. )
* ( Windows için geçerlidir. )
* ( Linux ve Macintosh kullanıcıları nasıl arama yapacaklarını biliyorlardır. )AÇIKLAMALAR/ÖNSÖZ
[Mutlaka okuyunuz!!!]

 

- Bazı sözcüklerin, hem sözlüklerdeki karşılığına yer verilmekte, bazılarına da özellikle yer vermeyip psikolojik, felsefi, bilimsel, sanatsal, göreceli, uygulayımsal, belirli bir sınırlılık ve yaklaşımlardan yararlanılarak parantezler açılmıştır.

- Bu çalışmada, başlıkların altlarındaki bilgilere/açıklamalara (parantezlere), kişilerin, kendilerinin düşünmelerine fırsat verebilme amacıyla ve özellikle pek fazla yer verilmemektedir. Zihinlerce/kişilerce uygun bulunmayabilecek bilgiler/parantezler, gözardı edilebilir.
[ Kavramların yanında bulunan ( ) parantezler, ek bilgi ya da açıklama olarak, [ ] köşeli parantezler ise ayrıntı/teknik bilgi vermek üzere kullanılmıştır. ]

- Çoğu sözcüğe, özellikle ve belirli bir yaklaşımla yer verilmemiştir. Hayır! / Evet!

- Bu çalışmada, çoğu sözcüğün/kavramın altında, bazılarında “açıklama/ları” bulunmakta, bazılarında da -özellikle ve çeşitli nedenlerden dolayı- bulunmamaktadır.

- Bazı başlıkların altına, veri/bilgi girmemizin çeşitli nedenlerinden biri ise ulaşım/erişim kolaylığı sağlamak üzere, hazır veri/bilgi karşılıklarını sunmak üzeredir! [Dolayısıyla sizin de FaRkLaR Kılavuzu'na destek olabilmek amacıyla üyeliğinizi şimdi başlatmanızı dileriz! Teşekkür ederiz!] )

- Bu çalışmanın, sadece sözlük olarak algılanmamasını ve kullanılmamasını da sağlamak amacıyla ve özellikle “:”[iki nokta üst üste] ya da “...dır!” şeklinde belirtilmemiştir!

- Bu çalışmada, başlıkların [kavram ya da olguların], ne olduklarından çok, ne olmadıklarına işaret etme çabası güdülmektedir. [ Bir DEĞİL’leme çalışması olarak değerlendirilmelidir! ]

- Bu çalışmada bulunan tüm karşılaştırmaların, tanımlan(a)mayan, sözcük olarak karşılığı/adı tam olarak oluşturul(a)mamış, fakat zihinlerimizde karşılığı bulunan/bulunabilen “3.” anlamları ve/veya ara anlamları düşünülebilir.

- Bu kılavuz/sözlük, dil(d)e/kavramlar(d)a/sözcükler(d)e ilginizin daha da artması ve sözlük/ahit kullanımını artırmayı amaçlamaktadır.

- İngilizce’ye ve öteki dillere yer verme nedenimiz, öteki dillerle karşılaştırmalı yaklaşımla belirli bir bilince sahip olmanıza, aracı olabilmektir.

- Çoğu sözcüğün, zaman içinde, kökenbilimsel(etimolojik) derinliklerine ve öteki dillerdeki karşılıklarına da yer verilecektir. (Bu konuda her türlü destek ^v(ve/veya) katkınızı görmekten mutluluk duyarız!)

- Bu kılavuzdaki bilgiler, SDP(Sinir Dili Programlası)(NLP) üzerine de kılavuzluk edebilir.

- Bu kılavuz, soru sorma/sorgulama, yoğun/derin düşünme aracı/vesilesi olarak kullanılabilir.

- Bu kılavuz/sözlük üzerine olan tüm katkı/destek/uyarı/yorum ve önerilerinizi görmek ve değerlendirmekten mutluluk duyarız! Ayrıca burayı tıklayarak, dille ve buradaki içerikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz kişilere tavsiye edebilirsiniz."... ile/ve/değil/yerine ..."
[bağlaçların kullanımı/okunuşu...]

- Kavramların aralarında kullanılan/bulunan
"... ile/ve/değil/yerine ..."
bağlaçları, ilgili satırı 2/3/4 kez ve ayrı ayrı şekilde okumanız ve satırları tekrarlamamak içindir.
( - UCLAR ile FARKLAR [karıştırılmamalı!]
- UCLAR ve FARKLAR [ayrı olmalarının yanısıra birlikte de düşünülebilir/kullanılabilir!]
- UCLAR değil FARKLAR [dır!]
- UCLAR yerine FARKLAR [düşünülmeli/kullanılmalıdır!] )... ile ...
[ÖNCESİ | SONRASI]

- Sözcükleri dizerken ya da "... ile" öncesiyle "ile ..." sonrası arasında bir öncelik/fark/özellik/tercih/vurgu yoktur. Her ikisini de kesinlikle birbirine karıştırmamak, her ikisinin de derinliğine/önemine ve ciddiyetine yer/destek verilmesi gerekmektedir.

- Belirlemelerin/karşılaştırmaların daha da oturması/derinleşmesi için, "ile"den sonraki sözcüğün yanına tekrar "ile"den önceki sözcüğü düşünerek/koyarak değerlendiriniz.
( "- SES ile MÜZİK " ise "- SES ile MÜZİK (ile SES)" gibi. )

EN SON YAPILMIŞ OLAN EKLEMELER
[ 06 Ocak - 25 Ocak 2020 arasında... ]

 

Bugün [25 Ocak 2020] itibariyle
Müzik bölümüne yapılmış olan eklemeler aşağıdaki gibidir.
[ 06 Ocak - 25 Ocak 2020 arasında... ]
( 6 yeni ekleme, 3 katkı )


-@ GÜZELLİK ve/||/<> BİRİNİ SEVMEK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Ocak | 13:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54315 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dünyayı kurtaracak. VE/||/<> ile başlayacak herşey. )
( )

-@ GİTAR ile CHARANGO
[ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Ocak | 11:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54306 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GİTAR ile CAVAQUINHO
[ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Ocak | 11:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54305 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ UKE/UKULELEDE:
SOPRANO
ile/ve/||/<>/> KONÇERTO ile/ve/||/<>/> TENOR ile/ve/||/<>/> BARİTON
[ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Ocak | 11:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54304 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GİTAR ile/değil UKULELE/UKE
[ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Ocak | 11:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54303 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜZİK ve/||/<> BEYİN
[ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Ocak | 13:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54295 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

 


 

 

- SES ile SELEN/SÂDÂ/SEDÂ(İNSAN SESİ)
( BÂKÎ KALAN BU GÖK KUBBEDE
HOŞ BİR SÂDÂ İMİŞ )
( SOUND with VOICE )

- SES ile/ve MÜZİK
( ... İLE Aralıkların yüzdelerini bilmek. )
( ... İLE Lisanullah/Lisan-ul Melaike )
( ... İLE Hakimiyet Simgesi. )
( Ses dalgalar halinde yayılır. Bir saniye içindeki dalga sayısı sesin karakterini tespit eder. Saniyede 260 dalga yapan, yani titreşen ses "Do" notasıdır. )
( SOUND with MUSIC )

- SES ile SESSİZLİK
( SAVT ile SAMT )
( SOUND with SILENCE/QUIETNESS )

- BEHÎM[Ar.]: Dik, pürüzsüz ses.

- İLM-İ EDVÂR[Ar.]: Mûsikî ilmi.
( Bilin evvel ki, mûsikî ilmi, ilm-i evveldir! [BEDRİ DİLŞÂT: MURADNÂME, XV. yy.] )
( Mûsikî bir ilimdir, Hüsn-i İsti'mâl gerektirir. [İSTİ'MÂL(< AMEL): Kullanma, güzel kullanma.] )

- DARÜL ELHAN: Konservatuvar.[İlk müzik/sanat okuludur.][Şehzade Camii ile Binbirdirek arasındaki Vefa Lisesi sokağındaydı.]

- TÜRK MÜZİK EŞİĞİ

- SANAL MÜZİK MÜZESİ

- PASTORAL MÜZİK[Fr.]: Kır yaşamını anlatan müzik.

- MELODİ ile MÜZİK
( MELODY with MUSIC )

- MÜZİK ile/ve MÛSİKÎ
( Hakimiyet Simgesi. İLE/VE Medenî yükselişin son, sükûtun da ilk sanatıdır. )
( Türk ile Batı müziğinde 4 ses farkı vardır. )
( Türk mûsikîsinde, akord, Ney'e göre yapılır. )
( Türk mûsikîsinde, insan sesi esastır! )
( Fâsık'ın fısk'ını, Âşık'ın aşkını artırır. )
( MÛSÎKÂR KUŞU: Gagasındaki deliklerden çıkan uyumlu sesten. )

- MÜZİK ile/ve/değil İLÂHÎ

- MÜZİK ile/ve KLÂSİK MÜZİK

- MÜZİK ile UYKU

- MÜZİK ile "KAPI GICIRTISI"

- PİYASA MÜZİĞİ ile/ve POPÜLER MÜZİK

- MÜZİK ile/ve SU SESİ, ŞIRILTI

- MÜZİK ile/ve/<> SESSİZLİK

( Sessizlik de müziğin içindedir. )

- MÜZİK ile/ve/<>/= MATEMATİK

- MÜZİK ile/ve/<> DİL

- MÜZİK ile/ve/<> SÖZ

( Sözün bittiği yerde başlayan nutuk. )

- MÜZİK ile/ve/<> AHLÂK

- MUTRİB
: Müzikle uğraşan. | Bir müzik aleti çalan.

- MÜZİK ve DİN

- YEMEK ile/<> MÜZİK

( Yemek sırasında çalınan keman hem aşçıya, hem de kemancıya saygısızlıktır. )
( TO EAT with/<> MUSIC )

- MELODİ ile TINI

- TEMPO ile RİTİM

( TEMPO with RHYTHM )
( ARSIS ve THESIS: Ritim tutulurken elin veya ayağın kalkıp inmesi. )

- RİTM ile/ve TEKRAR
( RHYTHM with/and REPEAT )
- RİTM ile EZGİ ile UYUM/ARMONİ

- SES ile MELODİ

( SOUND with MELODY )

- SES/SELEN ile/ve SAZ(TÜM MÜZİK ALETLERİ)
( VOICE with/and INSTRUMENT )

- MELODİ ile/ve ARMONİ
( EZGİ ile/ve UYUM )
( Tek sesli. | Kurallı ses dizisi. İLE/VE Çok sesli/porteli. )

- TAMPARE ile KOMA
( Tam ses iki eşit parçaya ayrılır. İLE Yarım ses, dokuz eşit olmayan parçaya ayrılır. )

- BEMOL(b) ile DİEZ(#)
( Kalınlaştırır. İLE İnceltir. )

- DİEZ ile ÇİFT DİEZ
( # ile X )

- ÇİFT DİEZ ile DONANIM

- PİYANODA: TAM SESLER ile/ve YARIM SESLER

( Beyaz tuşlar. İLE/VE Siyah tuşlar. [Solunda ise yarım ses inceltir. Sağında ise kalınlaştırır.] )

- FON: Akustikte ses şiddeti birimi.

- PES ile TİZ

- TONALİTE ile ATONALİTE

- DETONE ile/ve/değil SURTONE

( Eşik altına düşürmek. İLE/VE/DEĞİL Eşik üstüne çıkarmak. )

- NOTALAR:
( DO - ut queant laxis
RE - REsonare fibris
- MIra gestorum
FA - FAmuli tuorum
SOL - SOLve polluti
LA - LAbi reatum
- Sancte Iohannes )
( GUIDO d'ARREZO )
( Son notadan sonra, Do'nun titreşim sayısının bir katı kadar titreşimde daha ince bir Do gelir. )

- NOTA ile/ve HAMPARSUM NOTASI

- NOTA ile/ve EBCED NOTASI

( ... İLE/VE SOFIUDDIN URMEVÎ[XIII. yy.] [Ebced notasını düzenleyen.] )

- DİKEY ile YATAY

- BİRLİK, 4/4'LÜK NOTA ile 1/2'LİK, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64'LÜK NOTA

( Notaların başı. İçi boş daire şeklindedir. İLE
Öteki tüm notalar bunun geometrik diziyle bölünmesinden oluşur. )
( 4/4'lük notanın yarı değerinde olan ikilik ya da 1/2'lik nota, yukarıdaki içi boş yuvarlağa bir kuyruk takılmasıyla belirlenir. Bunlardan iki tanesinin süre olarak toplamı birlik notanınkine eşittir. 1/64'lükten küçüğünün çalınması ve kulakla hissedilmesi kolay değildir. )

- 9/8'LİK ile/ve 9/8'LİK
( Türk. İLE/VE İrlanda. )

- NOTA ile/ve GADUFU
( ... İLE/VE Japon müzik yazısı. )

- BOETIUS NOTA YAZISI ve GREGORIUS NOTA YAZISI

- BAZI KISALTMALAR
:
( Ad lib: Ad libitum
D.C.: Da capo
Dim.: Diminuendo
f: Forte
ff, fff: Fortissimo
fz: Forzando
G.P.: General pause, Grand pause
M.D.: Main droite, Mano destra
M.G., M.S.: Main gauche, mano sinistra
mf: Mezzo forte
mp: Mezzo Piano
pp, ppp: Pianissimo
pizz: Pizzicato
rit: Ritenuto
sf, sfz: Sforzando, sforzato
V.S.: Volti subito )

- OKTAV ile/ve GAM ile/ve AKOR(D)[< Lat.: ADCORDIS: Akıl ve gönüle doğru.]
( İki Do arası. Sekiz sesten oluşan ses. İLE/VE
Notaların baştan sona ve/veya sondan başa tek solukta okunması.
[ DO-RE-Mİ-FA-SOL-LA-Sİ--D0--Sİ-LA-SOL-FA-Mİ-RE-DO ]
İLE/VE
Üç ya da daha çok sesten oluşan üçlü aralıklar şeklinde dizilebilen her uyum. | En az üç sesin aynı anda çalınması. )
( Türk mûsikîsinde Akord Ney'e göre yapılır. )
( OCTAVE with/and SCALE(/HEXACHORD) with/and ACCORD )

- AKOR'DA ÖNEMLİ SESLER: I. ve III. ve V. ve VII.

- TRANSPOZE ile ŞET

( ... İLE Türk musikîsinde bir makamı kendi perdelerinden daha tiz ya da pes perdelerde çalma. )

- USUL ile/ve ARUZ ile/ve MAKAM ile/ve EDEB

- MAKAMLAR('I)/DARB

( Makamlar 3'e ayrılır:
1- Ana makam (Basit makamlar)
2- Göçürme makamlar (Transpoze)
3- Birleşik makamlar (Mürekkep) )
( Bir makamın kendi durak perdesinden başka perdelerde kullanılması olanaklıdır. Buna şed(transpozisyon) denir. Örneğin Buselik makamı "la"(dügâh) perdesinde durur; aynı makam sol (rast) perdesine nakledilirse "nihavend" adını alır. Basit ve şed makamlardan başka Türk müziğinde pek çok mürekkep makam vardır. Birçok dörtlü, beşli ya da sekizlinin bir araya gelmesinden yapılan makamlara "Mürekkep makam" denir. Türk müziğinde 1 "sekizli"de eşit olmayan 25 ayrı ses vardır. Bu ilke, Türk müziğinin temelidir. )
( Makamlar çârdır(dörttür). [BEDRİ DİLŞÂT: XV. yy.] )

- ANA MAKAMLAR:
( * Çarğah
* Buselik
* Kürdi
* Rast
* Uşşak
* Neva
* Hüseyni
* Hicaz
* Hümayun
* Uzzal
* Zirgüle
* Karciğar
* Süzinak )
( Bu basit makamlar, 6 çeşit dörtlü ve beşliden yapılmıştır. Arka arkaya belirli aralıklara gelen 4 sese "dörtlü" 5 sese "beşli" denir. Bunlar şunlardır; Çargah, buselik, kürdi, rast, uşşak(hüseyni) ve hicaz dörtlü ve beşlileri. )

- ÇEŞİTLİ MAKAMLAR:
( * ACEMAŞÎRÂN
* ACEMKÜRDÎ
* BESTENİGÂR
* BEYÂTİ ARABÂN
* BÛSELİK
* DÜGÂH
* EVC
* EVCÂRÂ
* GERDÂNİYE
* GÜLNÂRÎ

* HİCAZ
* HİCAZKÂR
* HÜSEYNİ
* H. BÛSELİK
* HÜZZÂM
* KARCIĞAR
* K. HİCAZKÂR
* MÂHÛR
* MUHAYYER
* M. BÛSELİK
* NEVÂ
* NİHÂVEND
* NİKRİZ
* PENÇGÂH
* RAST
* SABÂ
* S. ZEMZEME
* SEGÂH
* SÛZİNÂK
* ŞEHNÂZ
* UŞŞÂK
* YEGÂH )

- MAKAMLARIN ETKİLERİ:
( * RAST MAKAMI: İnsana sefa verir.
* REHÂVÎ MAKAMI: İnsana bekâ verir.
* KÛÇEK MAKAMI: İnsana hüzün ve elem verir.
* BÜZÜRK MAKAMI: İnsana havf(korku) verir.
* ISFAHAN MAKAMI: İnsana cevir ve seha verir.
* NEVÂ MAKAMI: İnsana lezzet ve ferahlık verir.
* UŞŞAK MAKAMI: İnsana gülme verir.
* ZİRGULE MAKAMI: İnsana uyku verir.
* SABÂ MAKAMI: İnsana şecaat verir.
* PUSELİK MAKAMI: İnsana kuvvet verir.
* HÜSEYNÎ MAKAMI: İnsana sulh verir.
* HİCÂZ MAKAMI: İnsana tevazu verir. )

- BAZI MAKAMLARIN ETKİLİ OLABİLDİĞİ ZAMANLAR:
( * Rast-rehavî makamları, seher zamanı etkilidir.
* Hüseyni makamı, sabahları etkilidir.
* Irak makamı, kuşluk zamanı etkilidir.
* Nihavend makamı, öğle zamanı etkilidir.
* Hicâz makamı, öğleyle ikindi arası etkilidir.
* Buselik makamı, ikindi zamanı etkilidir.
* Uşşak makamı, gün batımında etkilidir.
* Zengüle makamı, günbatımından sonra etkilidir.
* Muhalif makamı, yatsıdan sonra etkilidir.
* Rast makamı, geceyarısı etkilidir.
* Zirefkend makamı, geceyarısından sonra etkilidir. )

- EVC[Fars.] ile EVC[Ar. | çoğ. EVCÂT]
( Makam. İLE Yüce, yüksek, bir şeyin en yüksek noktası, doruk. )

- AKSAK ile AKSAK
( Usûl. İLE Hafifçe topallayan. | İyi gitmeyen/işlemeyen. | Eski Yunan ve Latin şiir ölçüsünde, sondan bir önceki hecesi kısa olacak yerde uzun olan dize. )

- [Ar.] DEVR-İ HİNDÎ ile DEVR-İ HİNDÎ
( Makam. İLE Güzellikler/güzeller. )

- [Ar.] DEVR-İ REVÂN ile DEVR-İ REVÂN
( Usûl. İLE Dünya. | Devir eden devrân. )

- DÜ-YEK ile DÜ-YEK
( Usûl. İLE 1-2. )

- [Fars.] FAHTE ile FAHTE
( Makam. İLE Güvercin/üveyik. )

- MUHAMMES ile MUHAMMES
( Usûl. İLE Beş. )

- NİHÂVEND ile NİHÂVEND
( Makam. İLE İran'ın batısında bulunan şehir. )

- [Fars.] NÎM ile NÎM
( Makam. İLE Yarı, yarım, buçuk. )

- [Fars.] NÎM-İ CEHL ile NÎM-İ CEHL
( Usûl. İLE Yarım bakış. )

- [Fars.] RÂST ile RÂST
( Makam. İLE Doğru/müstakim. | Sağ. | Haklı, doğru, gerçek. | Uygunluk. )

- ŞEHNAZ ile ŞEHNAZ
( Makam. İLE Kişi/ye. )

- [Ar.] ŞEVK Ü TARÂB ile ŞEVK Ü TARÂB
( Makam. İLE Neşe, sevinç ve coşkunluk. )

- [Fars.] ZENCÎR ile ZENCÎR
( Makam. İLE Zincir. )

- ACEM-AŞÎRÂN MAKAMI ile ACEM-AŞÎRÂN PERDESİ
( Türk mûsikîsinde kullanılan şed makamlarından biri. [Devamı ve ayrıntılı açıklamaları için...] İLE Aralıkları birbirine eşit olmayan 24 dereceli Türk mûsikîsi ses dizisinin kaba çârgâhtan başlamak üzere dördüncü perdesinin adı. )

- ACEM-KÜRDÎ: Türk mûsikîsinde kullanılan birleşik(mürekkeb) makamdır. [Devamı ve ayrıntılı açıklamaları için...]

- ACEM-PÛSELİK: Tahminen iki yüzyıllık bir birleşik(mürekkeb) makamdır. Acem mürekkebine, bir pûselik beşlisinin eklenmesinden doğmuştur. [Devamı ve ayrıntılı açıklamaları için...]

- ACEM-RAST: Adına Kırşehir'li Yusuf'un edvarında rastlanılan makam. [XV. yy.]

- ACEM-UŞŞAK: Adına Müstakimzâde Süleyman'ın dergisinde rastlanılan makam. [XVII. yy.]

- ACEM-ZİRKEŞÎDE: Adına Kırşehir'li Yusuf'un edvarında rastlanılan makam. [XV. yy.]

- ANBER-EFŞÂN: Nihâvend makamı gibi başlayıp sonradan yegâhta karar veren makam.

- ARABÂN-KÜRDÎ: Dede Efendi'nin düzenlemesi/terkibi olduğu kabul edilebilecek olan az kullanılmış mürekkep bir makamdır. [Beyâtî-arabân makamına bir kürdî dörtlüsü eklenerek oluşturulmuştur] [Devamı ve ayrıntılı açıklamaları için...]

- ARABÂN-NİGÂR: Adı anonim bir edvâr-ı ilm-i mûsikîde geçen makam.

- ARAZBÂR: Türk mûsikîsinin pek eski birleşik(mürekkeb) makamlarındandır. [Nevâ'da beyâtî ile rast beşlisi'nin çârgâh'taki şeddi ve uşak dörtlüsünün birleşmesinden meydana gelmiştir.] [Devamı ve ayrıntılı açıklamaları için...]

- ARAZBÂR-PÛSELİK: III. Selim'in ihtirâ[benzeri görülmemiş bir şey icâd etme] ettiği birleşik(mürekkeb) makamlardan biridir. [Arazbâr mürekkebine bir pûselik dörtlüsü ya da beşlisi eklenerek meydana gelmiştir.] [Devamı ve ayrıntılı açıklamaları için...]

- ARAZBÂR-ZEMZEM: Nasır Abdülbâkî'nin tetkik ve tahkikinde adı geçen makam.

- AŞÎRÂN: Hüseynî-aşîrân perdesinin ve makamının adının kısaltılmış şeklidir.

- AŞÎRÂN-MÂYE: Nasır Abdülbakî'nin tetkik ve tahkikinde adı geçen makam.

- AŞÎRÂN-PÛSELİK/PÛSELİK-AŞÎRÂN: Türk mûsikîsinin en eski makamlarındandır. Aşirân'da uşşak ile pûselik makamlarından mürekkeptir. [Devamı ve ayrıntılı açıklamaları için...]

- AŞÎRÂN-ZEMZEME: Sâdullah Ağa'nın düzenlediği bir makamdır. Bu makam, pûselik-aşîrân mürekkebine, mi'de bir kürdî dörtlüsü eklenmesiyle oluşmuştur. [Devamı ve ayrıntılı açıklamaları için...]

- BÂD-İ SABÂ: Adı manzum ananim bir edvarda geçen makam.

- BÂD-ÂVERD: Doğu müziğinde bir ses.

- BAHR-İ NÂZÜK: Muradnâme'de geçtiğine göre en az 5-6 yüzyıllık bir makamdır. [Devamı ve ayrıntılı açıklamaları için...]

- BAHTİYÂR[Fars.]: Güneydoğu Anadolu, Musul ve Bağdat'ta kullanılan bir makam.

- BAÎD-İ LÂZIM: Bir makamın seyir dahilinde bulunup da istimali yok denilecek kadar o makama dâhil olan perdelere denir. [Sabâ makamının seyrinde neva perdesinin cüz'i bulunması gibi]

- BEND-İ HİSÂR: Sûz-i dil, pûselik ve sultânî yegâh makamlarından oluşmuştur. [Devamı ve ayrıntılı açıklamaları için...]

- BER-EFŞÂN[Fars.]: Türk müziğinin büyük usûllerindendir. [Devamı ve ayrıntılı açıklamaları için...]

- BESTE: Bir şarkının makam ve uyumu. | Kapalı, bağlı, bitiştirilmiş, bağlanmış. | Donmuş. | Esterâbâd ve Gürgan'da yapılan basma nakışlı ipek kumaş.

- BESTE-NİGÂR[Fars.]: En eski mürekkep Türk makamlarındandır. [Devamı ve ayrıntılı açıklamaları için...]

- BEYÂTÎ[Fars.]: Türk müziğinin en eski makamlarındandır. [Devamı ve ayrıntılı açıklamaları için...]

- BEYÂTÎ-ARABÂN[Fars.]: Türk müziğinin mürekkep makamlarındandır. [Devamı ve ayrıntılı açıklamaları için...]

- BEYÂTÎ-ARABÂN-PÛSELİK[Fars.]: Fahri efendinin düzenlediği bir makamdır. [Devamı ve ayrıntılı açıklamaları için...]

- BEYÂTÎ-PÛSELİK[Fars.]: Zekâi Dede'nin düzenlediği bir mürekkep makamdır. [Devamı ve ayrıntılı açıklamaları için...]

- BEYN-EL-BAHREYN: Adı anonim bir edvarda geçen makam.

- BEZM-İ TARAB: Yeni terkib edilmiş ve rağbet görmemiş bir mürekkep makamdır. [Devamı ve ayrıntılı açıklamaları için...]

- BEZM-ÂRÂ[Fars.]: Meclisi süsleyen. | Adı Nasır Abdülbaki'nin Tedkik ve Tahkik'inde terkipler arasında geçen makam.

- BÛSELİK: En eski makamlardandır. Minör karşılığıdır. Bûselik beşlisi ile hicaz dörtlüsünden oluşur. Dizisi çıkıcı olup hüseynîde son bulur. İnici şekli şehnâz-bûselik adıyla anılır. Nihâvend, sultân-ı yegâh, ruh-nüvâz gibi makamlar bundan çıkmıştır. Orta derecede kullanılmış makamlardandır.

- CURCUNA: Musikîde hızlı bir usûl.

- DÜYEK: Türk müziğinin küçük usullerindendir. [Devamı ve ayrıntılı açıklamaları için...]

- HAFÎF: Türk müziğinin büyük usullerindendir.

- NEV-BAHÂR: Türk müziğinin en az altı yüzyıllık bir mürekkep makamıdır. [Zamanımızda bir örneği kalmamıştır.]

- RAPSODİ[Fr. < Yun.]: Ulusal ya da yöresel konulardan esinlenerek oluşturulmuş müzik yapıtı.

- RİKÂB: Türk müziğinde kullanılmış usullerden biri.[Zamanımıza kalmış bir örneği bulunmamaktadır.]

- TERANE[Fars.]: Ezgi.

- ZÂVİL: Türk musikîsinde çok eski bir makam. [Mahur makamına benzemekle beraber karar verirken la perdesi üzerinde do-diez ve si-bemol kullanarak hicaz geçkisi ile rast perdesinde karar verir.]

- PRELÜD[Fr. < Lat.]: Ses ya da çalgı ile ilgili bir kompozisyona girişi sağlayan yazılı ya da doğaçtan olan müzik parçası.

- ÜSLUB ile/ve USLÛB

- AĞIR BER-EFŞÂN ile YÜRÜK BER-EFŞÂN

( Ayrıntılı açıklamaları için... )

- PEŞREV ile UVERTÜR
( Alaturka müsikîde bestelerden önce ve taksimden sonra çalınan nağme. İLE
Batı müziğinde ana parçadan önce çalınan giriş/açış müziği. )

- PERDELER('İ)
( PERDE
: Ses dalgasının frekansının ya da saniyedeki titreşim sayısının bir işlevi. [Hertz olarak ifade edilir.] )

- ŞARKI ile MÜZİK
( SONG with MUSIC )

- ŞARKI ile ŞANSON
( ... İLE Hafif şarkı. )

- ŞARKI OKUMAK/SÖYLEMEK ile/yerine/"değil" ŞARKI İCRA ETMEK

- İCRA ile/ve TERENNÜM
[Ar.] ( Seslendirilmek üzere belirlenmiş şarkıyı/şarkıları söylemek, icra etmek. İLE/VE Güzel ve alçak sesle şarkı söyleme. )

- TEKRAR ile/ve/değil/yerine TERENNÜM

- "ŞARKI MEŞK ETMEK" değil MEŞK ETMEK

- "ŞARKI MEŞK ETMEK" değil ŞARKI/YI İCRÂ ETMEK

- ARŞİV ile/ve/değil/yerine BELLEK/HAFIZA/GÖNÜL

( Batı geleneğinde. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Doğu geleneğinde. )

- İCRACI ile BESTELEYEN/BESTECİ/BESTE-KÂR[Fars.]/KOMPOZİTÖR/COMPOSITEUR[Fr.]

- İCRA/CI ile SANAT/ÇI

- KOMPOZİTÖR ile YARATICI

- ŞARKI/CI ile YORUM/CU

- VOKALİST ile/yerine HANENDE

- MÜZİSYEN ile VİRTÜÖZ

( MUSICIAN with VIRTUOSO )

- MÜZİSYEN ile/ve/ya da MÛSİKÎŞİNAS

- GÛYENDE
[Fars.]: Saz çalan ve şarkı söyleyen. | Öykü anlatan.

- SERÂYENDE[Fars.]: Şarkı söyleyen.

- MAESTRO[İt.]: Besteci. | Orkestra şefi.

- BAGET[Fr. < BAGUETTE]: Bateri çalmaya yarayan ince, kısa çubuk. | [Öteki anlamları/kullanımları için sözlüklere başvurunuz!]

- ODEON: Eski Yunan'da müzisyenlerin konser verdiği basamaklı yer.

- AEIDEIN: Şarkı söyleme eylemi.

- ARYA[< İt. ARIA] ile ARIETTA
( İnsan sesi için beste. İLE Kısa ve küçük arya. )

- ŞARKI ile/değil MEHTÂBİYE

- ŞARKI ile/ve TÜRKÜ

( Bestecisi bilinir. İLE/VE Bestecisi bilinmez. )

- ANADOLU TÜRKÜLERİ ile/ve/değil İSTANBUL TÜRKÜLERİ
( Daha çok, doğal, insani ya da çeşitli felâketlerden/sıkıntılardan dolayı yaşanan acılarıyla yazılır/yakılır. İLE/VE/DEĞİL Aşk acılarıyla yazılır/bestelenir. )
( ... İLE/VE/DEĞİL Karagöz-Hacivat gösterilerinde sıkça -ve her tipleme için ayrı- kullanılır. )

- HALK MÛSİKÎSİ'NDE: UZUN HAVA/LAR ile/ve KIRIK HAVA/LAR
( BU TOPRAĞIN SESİ [Halk Mûsikîmiz] - ADNAN ATAMAN - TÜRK EDEBİYATI VAKFI YAYINLARI kitabını okumanızı salık veririz. )

- BÖLGELERİNE GÖRE ile/ve KONULARINA GÖRE ile/ve TEKNİK YAPILARINA GÖRE ile/ve İCRADA KULLANILIŞ TÜRÜNE GÖRE

- TÜRKÜLERDE: OYUN HAVALARI ile/ve LİRİK ile/ve DOĞA(PASTORAL) ile/ve YERGİ(SATİRİK) KONULU ile/ve SİMGELİ/TEMSİLÎ ile/ve KAHRAMANLIK VE SERHAT HAVALARI ile/ve TÖRENSEL VE GİZEM İÇERİKLİ ile/ve SOSYAL İÇERİKLİ ile/ve GURBET VE HASRET ile/ve MİZAHÎ VE ALAN OYUN ile/ve ÂŞIKLAMALAR ile/ve AĞIT VE KIRAN DESTANLARI ile/ve KARŞILIKLI DEYİŞLEME VE ATIŞMALAR

- TÜRKÜ ile ŞANSONET

( ... İLE Tiyatro oyuncularından birinin mızıka eşliğinde söylediği türkü. )

- LİD: Batı mûsikîsinde şarkı.

- ZEMZEM: Yavaş ve hafif türkü söyleme. | Türk müziğinde en az 5-6 yüzyıllık bir mürekkep makam.[örneği kalmamıştır]

- MÜLÂZEME ile/ve NAKARAT

- NAĞME ile/ve NAKARAT

- KONSER ile RESİTAL

( ... İLE Tek bir sanatçının tek bir aletle sunumu. )

- REPETİSYO: Musikî ve tiyatroda prova.

- FADO: Portekiz ulusal müziği.

- GAKAPU: Japon asil müziği.

- KLEZMER[< KLEY ZEMER, KLE/KLİ: Âlet, ZEMER: Ezgi]: Musevi eğlence müziği. | Sesin iletimi.
( XV. yy.'da dini temalar içermeyen ilk Yahudi müziği olarak ortaya çıkmıştır. )

- LENINGRAD EKOLÜ ile/ve MOSKOVA EKOLÜ

- ORKESTRA VE SOLO YAPILAR:
( * ORGANUM
: Org sesi. [Erken orta çağ]
* MOTET: Kilise müziği. İki seslidir. [Latince ve yerel dillerdedir.]
* MADRIGAL: Şarkılı kilise yapısındadır. [XIV. yy.]
* SONATA: Enstrüman için yapılır. [Barok dönemi]
* KANTATA: Ses için yapılır. [Barok dönemi] )

- SONAT: Çeşitli türlerde [Allegro, Adacco, Andante] üç ya da dört bölümden oluşan müzik parçası.

- TANNÂNE/SENFONİ: Sonat biçiminde orkestra eseri.

- SENFONİ ORKESTRASI ile ODA ORKESTRASI
( 50 - 120/130 kişilik. İLE 40/30/25 kişilik. )

- SENFONİ ORKESTRASI ile FİLARMONİ ORKESTRASI
( ... İLE Kurumsal. )

- KONÇERTO ile KONÇERTO GROSSO
( Tek. İLE Çoklu. )
( İlk Konçerto: Trompet ile yapılmıştır. [GASPARO TORELLI] )

- ST. BOETHIUS ile/ve ST. AMBROSSIUS ile/ve ST. GREGORIUS
( "Enstrümantal Ses, Sadâ ve Evrenin Sesi" olarak ele alır. İLE/VE Halkı esas alır. İLE/VE Kiliseyi esas alır. )

- ORKESTRA ile MIZIKA TOPLULUĞU

- A CAPELLA
: Çalgı eşliği olmayan koro.

- GRAVE ile/ve LARGO ile/ve LARGETTO ile/ve LENTO ile/ve ADAGIO ile/ve ANDANTE ile/ve ALLEGRO ile/ve ALLEGRETTO ile/ve APASIONATA ile/ve VIVACE ile/ve PRESTO ile/ve PRESTESIMO

- MOLTO
: ÖTEKİ YÖNDE

- ALLEGRO[< İt. Mutlu, sevinçli.] ile ALLEGRETTO
( Hızlı, canlı çalmak/çalınan. İLE Allegro'dan daha yavaş tempoda çalmak/çalınan. )

- NİNNİ/BENGERE[Fars.]: Bebekleri/çocukları uyutmak üzere söylenilen şarkı.

- KREŞANDO: Giderek artan.

- LARGO: Ağır tempo.

- MODERATO ile/ve ANDANTE

- YÜRÜK ile/ve SENGİN

- SCHOLA CANTORUM
[Fr. CHANTEUR(ŞANTÖR): Erkek şarkıcı.]/"CHANT": Erkek şarkıcılar okulu.

- JAZZ ile/ve BLUES

- SARAY DANSLARINDA:
MENUETTO ile/ve GIGUE ile/ve SARABANDE ile/ve ALLAMANDE

- SADÂ/İNSAN SESİNDE/VOICE[İng.]:
KONTRALTO | ALTO | MEZZO-SOPRANO | SOPRANO ile/ve BAS | BARİTON | TENOR

( En kalın. | Kalın. | Orta. | İnce. İLE/VE En kalın. | Orta. | İnce. )
( Bayanlarda. İLE/VE Baylarda. )

- SOPRANO ile/ve KOLERATÜR SOPRANO

- İNTERMEZZO
: Bir bütün oluşturan parçalar.

- RİTM ÂLETİ ile/ve MÜZİK ÂLETİ

- SAZ
: Müzik aleti. | Müzik aletlerine verilen genel ad.
( TÜRK ÇALGILARI ANSİKLOPEDİSİ - ETHEM RUHİ ÜNGÖR [bulundurmanızı salık veririz] )

- SAZ ile BAĞLAMA

- BAĞLAMA ile/değil BAĞLAMA

( Yaygın olarak bilinen, belirli bir boy ve düzende olan. | Tezeneli sazların genel adı olarak.[Tar dışında!] İLE/DEĞİL
Topluluklarda pek kullanılmayan, cura ile tambura saz arası boyda, daha çok solo icrada [eski halk ozanları] kullanılan. )

- TEZENELİ SAZLARDA: [büyükten küçüğe] MEYDAN SAZI ile/ve DİVAN SAZI ile/ve KARA DÜZEN SAZ(BOZUK DÜZEN) ile/ve TAMBURA/DÜNBÜRE/DÜNBÛRE[Fars.] ile/ve BAĞLAMA ile/ve CURA ile/ve TAR

- SERT AĞAÇLAR ile/ve ORTA SERT AĞAÇLAR ile/ve YUMUŞAK AĞAÇLAR

( Wenge, Paduk, Pelesenk, Bubinga, Ovenkol, Dut, Zebrano. İLE/VE Maun, Sapelli, Yerli Ceviz, Akçaağaç(Kelebek). İLE/VE Ardıç, Karaağaç, Kestane. )

- SAZ ile DOMBRA

- SAZ ile/değil KOÇKARCA

- SAZ ile DRABUT SAZI

( ... İLE Sadece Amasya'ya özgü bir sazdır. )

- ARP ile/ve ÇENK

- ARP ile/ve SAUNG GZUK

( ARP: Dostluğun simgesi.
[İki arkadaş, her fırsat bulduğuklarında, biri arp çalar öteki de dikkatli bir şekilde dinlermiş. Dinleyen arkadaşı, bir gün beklenmedik bir şekilde erkenden ölmüş. Bunun üzerine, arp çalan arkadaşı, arpın tellerini koparmış ve bir daha hiç arp çalmamış.
O gün bugündür, arp, dostluğun simgesi olarak kalmış. ] )
( ... İLE/VE Myanmar(Burma) çalgısı. Yay-arpların en zarifi. )

- ARP ile/ve AÇILI ARP

- ARP ile ÇENG

- PİYANO ile/ve ORG

- ORG ile/ve ARMONYUM/REGAL

( Erganun. İLE/VE Kamışlı org. )

- ORG ile/ve HYDRAULIS
( ... İLE/VE İlk borulu org. )

- KONTRBAS ile ÇELLO

- CENK/NÂME ile/değil ÇENG/NÂME

- ÇENG ve FLÜT

- FLÜT ile/ve PAN FLÜT

- FLÜT ile/ve YAN FLÜT

- FLÜT ile/ve PICCOLO FLÜT

- FLÜT ile/ve FİFRE

( DİLLİ DÜDÜK ile/ve Büyük flüt. )

- DÜDÜK ile/ve/değil DUDUK
( ... İLE/VE/DEĞİL Kayısı ağacından yapılır. )

- NEY ile/ve/> DUDUK

- DÜDÜK ile/ve/değil KAVAL

( [Fars.] ... ile/ve/değil PİŞE )

- KLARNET ile/ve/< ŞİLAMO
( 1690'da oluşmuştur. İLE/VE/< Şilamo, klarnetin önceki/ilk halidir. )

- KLARNET ile/ve SERKAN ÇAĞRI SOL KLARNET/İ

- KLARNET ile/ve Sİ-BEMOL/JAZZ KLARNET/İ

- KLARNET ile/ve/değil OBUA

- "BÜYÜLÜ": TROMPET

- TROMBON ile TROMPET ile TUBA

( TROMBONE with TRUMPET with TUBA )

- MIZIKA SESİ ile/ve AKORDEON SESİ

- MIZIKALAR'I

( 4 ilâ 39 delikli olarak çeşit çeşittir. )

- KANUN ile/ve SANTUR[Fars. < SENTÛR]
( Parmaklarla. İLE/VE Kanun biçiminde fakat tokmaklarla çalınan bir çalgı. )

( YATUK: Kanun, santur gibi sazların ortak adı. )

- KANUN ile ÇENG

- KANUN ile NÜZHE

( ... İLE Kanuna benzer bir saz. )

- UD ile ŞEHRUD
( AVVÂD[Ar. < UD]: Ud çalan. )

- TAMBUR/PANTUR[Sümerce] ile/ve YAYLI TAMBUR
( Türk müziğinin piyanosu olarak kabul görür. Havanın sıcak, soğuk ya da nemli oluşuna göre çıkardığı ses değişebilir. İLE/VE ... )

- TANBÛRÎ/TANBÛRÂNÎ ile TANBÛR-ZEN
( Tamburu çok güzel çalan mûsikî üstadı. İLE Tambur çalan. )

- AKERDEON ile/ve DİATONİK AKERDEON
( Her düğmesinde ayrı nota ile. İLE/VE Düğmeleri, kapatır ve açarken iki ayrı notayı vererek. )

- AKERDEON ile/ve BANDENEON
( Dikey. İLE/VE Kare/küp şeklinde. )
( Omuza asılır. İLE/VE Elde tutulur. )

- GAYDA/TULUM ile/ve KALİNKA

- KLÂSİK GİTAR ile/ve AKUSTİK GİTAR

- ELEKTRO GİTAR ile/ve BAS GİTAR

- KEMAN ile/ve/> VİYOLA(ALTO)
[İt.]
( ... İLE/VE Kemandan biraz büyükçe dört telli saz. )

- VİYOLONSEL[İt.] ile/ve KONTRBAS[Fr.]
( Viyoladan büyük, kontrobastan küçük dört telli saz. İLE/VE En kalın sesli yaylı çalgı. )

- KEMAN ile/ve ERHU
( ... İLE/VE Çin kemanı. )

- KEMAN ile/ve SARİNDA
( ... İLE/VE Hint kemanı. )

- KEMENÇE ile/ve KEMANÇE
( SMALL VIOLIN OTTOMAN with/and ... )

- KEMENÇE ile SARANGİ
( ... İLE Kuzey Hindistan klâsik müziğinde kullanılır. )

- DELHİ SARANGİSİ ile/ve NEPAL SARANGİSİ
( Çalınışı zordur. İLE/VE Yalnızca gelir düzeyi yüksek eriller çalar. Ses rengi nedeniyle "yüz renkli çalgı" adı da verilir. )

- KEMAN'DA: YAY ile/ve/değil TEL
( Eldeki. İLE/VE/DEĞİL Kemanın üzerindekiler. )
( At kuyruğundan. İLE/VE/DEĞİL Bağırsak, naylon ve çelik karışımından. )
( STRADIVARIUS: Meşhur keman yapımcısı tarafından yapılmış keman. [1643-1737] )

- ZÎR ile ZÎR[Fars.]
( Sazın en ince teli. İLE Alt, aşağı. | Tîz perde. )

- LİR ile/ve KİTARA

- KORNA ile/değil KORNO

- AMADİNDA
: Afrika müziğine özgü, ağaç gövdelerinden yapılan bir tür ksilofon.

- BANÇO: Telli bir çalgı.

- BANHU: Yaylı bir çalgı.

- BEMM[Ar.]: Kanun, tambur gibi çalgılara takılan tel. | Pes perde.

- BÜRGU[Fars.]: Boru denilen bir çalgı.

- ÇÖYÜR: Yaylı bir çalgı.

- DÜMBELEK[< DÜBALAK]

- HALİLE/ÇALPARA/ÇÂR-PÂRE[Fars.]/CASTANET[İng.]: Oyun havalarında kullanılan, dört küçük parça sert tahtadan yapılmış bir vurmalı çalgı.

- KALİNKA: Rus gaydası.

- KLAVSEN: Klavyeli bir çalgı.

- KOPUZ: Ozanların çaldığı telli Türk sazı.

- LİR/LÂVUTA/LAVTA/BER-BATT[Ar., Fars.]/LYRE[Fr.]: Eski Türk'lerin kopuzu ile aynıdır. Kiriş tellerinin iki yanında ikişer demir tel olduğu ve Muğla'da icat edildiği söylenilir.

- LİRA: Telli bir çalgı.

- LÜBORULARI: Üflemeli bir Çin çalgısı.

- MEYDANSAZI: Telli bir çalgı.

- MİZMÂR: OBUA

- MÜZET
: Nefesli bir çalgı.

- OFİKLEİT: Nefesli bir çalgı.

- OKARİNA: Nefesli bir çalgı.

- PİNA: Çin kökenli telli bir çalgı.

- PSALTERİON: Telli bir çalgı.

- RANKET: Nefesli bir çalgı.

- ŞAKUHAÇİ: Nefesli bir çalgı.

- TORBO/THEORBO: Telli bir çalgı.

- ZİNK/CORNET: Nefesli bir çalgı.

- FAGOT ile/ve FAGOTTO

- TELLİ SAZLAR ile/ve NEFESLİ SAZLAR ile/ve VURMALI SAZLAR

( Ud-i Kadîm, Tanbur-i Servinân, Kopuz-u Rûmî, Rebab, Şeştar, Mugni, Ceng, Kânun. İLE
Zurna, Nefir, Ney, Irak Nâyı, Erganun, Mûsikar, Burgu. İLE
Kâse, Bardak, Davul, Def, Darbuka, Kös, Nakkare, Zil. )
( Padişahların Rebab çaldırma isteği, Hitab-ı İlâhi'ye ulaşabilmek üzeredir. )

- HALK MÜZİĞİ'NDE: YAYLI SAZLAR ile/ve NEFESLİ SAZLAR ile/ve VURMALI SAZLAR
( Kabak kemane, Karadeniz kemençesi, Tırnak kemençe, Iklığ/Iklık. İLE/VE
Kaval, Zurna, Mey, Tulum, Sipsi, Çifte, Argun, Zimbon[Buğday sapından çocuk çalgısı]. İLE/VE
Davul, Tef, Darbuka, Kaşık, Çalpara, Zil, Çifte nara, Balaban, Tepsi, Dümbelek. )

- KAVAL'DA: DİLSİZ, HORLATMALI[Diatonik] ve DİLSİZ[Kromatik] ile/ve DİLLİ[Diatonik] ve DİLLİ[Kromatik] ile/ve DÜDÜK KAVAL

- ZURNA'DA: KABA ZURNA ile/ve ORTA ZURNA ile/ve CURA ZURNA ile/ve ZİL ZURNA

- MEY'DE: ANA MEY ile/ve ORTA MEY ile/ve CURA MEY

- TULUM'DA: TULUM ZURNA ile/ve TRAKYA TULUM(BORULU TULUM [Kırklareli])

- DAVUL'DA: MEYDAN DAVULU ile/ve KOLTUK DAVULU ile/ve NAĞARA

( [Ar.] TABL )
( [Fars.] DÜHÜL )

- DAVUL ile DÜNBEK
( ... İLE Bekçi davulu. | Dümbelek. )
( TABBÂL: Davulcu. )

- TEF'TE: ZİLLİ TEF ile/ve ZİLSİZ TEF
( [Ar.] DÂİRE, DEFF[: Zilli ve pullu bir çembere gerilmiş deriden oluşturulan çalgı, daire.] )
( [Fars.] BÂTERE, DEF )

- DARBUKA'DA: MADENİ DARBUKA ile/ve KÜP(SERAMİK) DARBUKA

- KAŞIK'TA: ÇİFTLİ ile/ve ÜÇLÜ ile/ve DÖRTLÜ

- ZİL'DE: PARMAK ZİLİ ile/ve ZİLLİ MAŞA (ARAP)
[Çankırı sohbet toplantılarında elden ele özel ezgisi ile gezdirme uygulamalarından.]

- MIZRAPLI ile/ve ŞELPE[ŞERPE değil!]/GUKKUK BOĞAZI
( ... İLE/VE Tellerin parmak çekişleriyle seslendirilmesi. )
( ... İLE/VE Bam telinin olmaması gereklidir. )
( [İt.] ... ile/ve PİTSİKATO )

- ZURNA ile/ve ARAKIYE/MEY
( ... İLE/VE Küçük zurna. Doğu Anadolu'da kullanılır. )

- ZIR: Sazın ince teli.

- BAKIR NEFESLİLER ile/ve TAHTA NEFESLİLER

- NEY/NÂY/MİZMÂR[Ar.] [akordlarına göre]: BOLÂHENK ile/ve SÜPÜRDE ile/ve MÜSTAHSEN ile/ve KIZ NEYİ ile/ve MANSUR ile/ve ŞAH ile/ve DÂVUT

( Ney'in kendi sesi yoktur. )
( Ney'in sesi HÛ'dur. )
( Ney, ahadiyetin sesidir. )
( Ney Forum [ http://www.neyforum.net ] )
( Ney Derneği [ http://www.neyforum.biz ] )
( REED FLUTE )

- ŞAH AKORD ile/ve ŞAH ÂHENK

- BOLÂHENK NISFİYESİ
: Piyanodaki "la" notasını "nevâ" perdesi olarak kabul eden akorda sahip yarım(nısf-nısfiye) ney.

- NEY ile LAVTA

- NEY ve/<> İNSAN

( Tüm müzik aletlerini insan çalar fakat sadece ney, insanı/insandan çalar. )

- NEY ile/ve ÂDEM VE HAVVA
( 60 İLE/VE 45 + 15 )

- NEY ile/ve MÛSÎKÂR
( MÛSÎKÂR KUŞU: Gagasındaki deliklerden çıkan uyumlu sesten. )

- MÛSÎKÂR ve RÛZİGÂR

- NEYZEN/NÂYÎ
[Fars.]: Ney üfleyen.
( Öteki müzik aletleri için "çalmak" sözcüğü kullanılır fakat ney için "üflemek" kullanılır. )

- DEF ile/ve TEF/DAİRE ile/ve MAZHAR/MIZHER/BENDER/BENDİR
( ... İLE/VE Etrafında ziller olan. İLE/VE Tekkelerde zikir esnasında kullanılan ve bazılarının kenarlarında halkalar bulunan, kasnağı çifte kirişli, zilsiz, kasnak çapı 50-60 cm. civarında, def biçimindeki ritim sazı. )

- KUDÜM[Ar.]/SMALL DRUM OTTOMAN[İng.]: Mehter takımlarında ve tekkelerde kullanılmış, metal kâseli bir çift küçük davuldan oluşan çalgı.

- DAVULLAR'DA: TRAMPET ile/ve GROSKES/KÖS ile/ve NAKKARE ile/ve TIMPANO
( Küçük. İLE/VE Büyük. İLE/VE Mehterhanede kullanılan. İLE/VE Orkestra'da kullanılan. )

- BALAK ile KÖS

- DAVULLAR'DA: TSUZIMI ile/ve MIRDANGA/MRIDANGA/MRIDANGAM ile/ve DUNDUN

( Japonya'ya özgü. İLE/VE Hindistan'a özgü. İLE/VE Nijerya'ya özgü. )

- DAVUL ile/ve SÜRTMELİDAVUL

- DAVUL ile/ve TİMBAL

( ... İLE/VE Bir tür davul. )

- İZMİR MARŞI ile SEPET HAVASI

- MUŞ ile/değil HUŞ

( Yemen Türkü'sünde "Burası Muş'tur, yolu yokuştur" DEĞİL!!! "Burası Huş'tur, yolu yokuştur" şeklindedir! )

- MÜZİĞİN PSİKO-FİZYOLOJİK ETKİLENİMLERİ:
( * Kan dolaşımını etkiler.
* Damar basıncını bazı kişilerde yükseltebilir, bazılarında düşürebilir.
* Kas kasılmalarını artırır.
* Solunum hareketlerini etkiler ve serbestleştirir.
* Sindirim işlerinde olumlu etkileri vardır.
* Damar basıncının değişiklikleri, sedaların tonları, şiddetleri ve perdeleri ile orantılıdır.
* Kişiyi huzura kavuşturan psikojenik etkileri vardır. )

- 45'LİK ile/ve 33'LÜK ile/ve 78
( Küçük plak. İLE/VE Büyük plak. İLE/VE Taş plak. )

- GRAMOFONLARDA: BORULU ile SALON ile ÇANTA ile ÇOCUK ile UFAK

- ÇİNİLEK: Akustiği bozuk yer.

- KAKAFONİ/TENÂFÜR-İ HURÛF/KELÎMÂT: Kulağa hoş gelmeyen hece ya da sözcüklerin birarada bulunması.

- KOLAJ ile/değil KAKAFONİ

- HACI ARİF BEY ile HACI ARİF BEY

( ... İLE Kanunî. )

- BACH ve MENDELSON

- STEVIE WONDER ile/değil RAY CHARLES

- BACH ile/ve VIVALDI

 
 

Bugün [25 Ocak 2020]
itibariyle
Müzik bölümüne yapılmış olan eklemeler aşağıdaki gibidir.
[ 06 Mart 2012 - 25 Ocak 2020 arasında... ]
( 428 yeni ekleme, 363 katkı )


-@ GÜZELLİK ve/||/<> BİRİNİ SEVMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Ocak 2020 | 13:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54315 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dünyayı kurtaracak. VE/||/<> ile başlayacak herşey. )
( )

-@ GİTAR ile CHARANGO
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Ocak 2020 | 11:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54306 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GİTAR ile CAVAQUINHO
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Ocak 2020 | 11:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54305 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ UKE/UKULELEDE:
SOPRANO
ile/ve/||/<>/> KONÇERTO ile/ve/||/<>/> TENOR ile/ve/||/<>/> BARİTON
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Ocak 2020 | 11:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54304 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GİTAR ile/değil UKULELE/UKE
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Ocak 2020 | 11:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54303 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜZİK ve/||/<> BEYİN
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Ocak 2020 | 13:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54295 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

-@ | ERKİN KORAY ve/||/<>/> ZÜLFÜ LİVANELİ ve/||/<>/> HALUK LEVENT |
ve/||/<>/>
YAŞAR

[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ocak 2020 | 13:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54244 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( www.FaRkLaR.net/YASAR | www.yasaronline.net )
( )
( )
( )
( )

-@ SERVİ[SELVİ değil!] ve/||/<> SEVGİ
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ocak 2020 | 12:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54243 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

(

www.youtube.com/channel/UCThxxDloTei6eA77VrEnc_g | www.yasaronline.net )
( www.FaRkLaR.net/YASAR )

-@ KANUNÎ ile KANUNÎ ile KANUNÎ
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2019 | 20:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yasal. İLE Kanun çalan. İLE Kanuni Sultan Süleyman. )

-@ KANUN ile KANUN ile KÂNUN
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2019 | 20:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54230 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yasa. | Geçerli olan kural. İLE Dikdörtgen biçiminde, bir köşesi kesik, yassı bir sandık üzerine gerilmiş tellerden oluşan, tırnak adı verilen çalgıçlarla çalınan ince saz çalgısı. İLE Eski takvimde yer alan kânun-u sâni, kânun-u evvel ay adlarında geçen "ateş ocağı" anlamındaki söz. )

-@ ŞARKI ile KANTO[İt. < CANTO]
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2019 | 20:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Tuluat tiyatrolarında oyundan önce genellikle kadın sanatçıların şarkı söyleyip dans ederek yaptığı gösteri. | Bu gösteri sırasında söylenen şarkı. )

-@ KANTAT[Fr. < CANTATE] ile/değil/yerine İLÂHÎ
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2019 | 20:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54224 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/DEĞİL/YERİNE Kahramanlık ve din konularında yazılıp bestelenen şiir ya da bu şiirin orkestra eşliğindeki tek ya da çok sesli bestesi. )

-@ DİLDEN ile/ve/değil/yerine/||/<>/< TELDEN
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Aralık 2019 | 12:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54052 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DANS ile KALİPSO
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Aralık 2019 | 12:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54048 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Jamaika'dan yayılmış iki zamanlı bir dans. | Bu dansın müziği. )

-@ KALIN ile KALIN ile KALIN
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Aralık 2019 | 23:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54035 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Nesnelerde, uzunluk ve genişlik dışında üçüncü boyutu çok olan. | Enli ve gür kaş. | Yoğun, akıcılığı az olan. | Etli, dolgun. | Pes ses. İLE Gelin olacak kıza erkek tarafından verilen para ya da armağan, ağırlık. İLE Mayalı hamurun parçalara ayrılıp tandırda pişirilmesiyle elde edilen ekmek türü. )

-@ SES ile/ve/||/<>/> BESTE
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Aralık 2019 | 16:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53972 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hakikat. İLE/VE/||/<>/> Mârifet. )

-@ DANS ile/ve/||/<> TWIST[İng.]
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ekim 2019 | 13:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53722 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/||/<> 1961 yılında yaygınlık kazanan çok hızlı ritmi olan bir dans. | Bu dansın müziği. )

-@ ARTIK ile ARTIK
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Ekim 2019 | 14:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53666 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İçildikten, yenildikten ya da kullanıldıktan sonra geriye kalan. | Bir şeyin harcandıktan ya da kullanıldıktan sonra artan bölümü. | Daha çok, daha fazla. | [müzik] Büyük ve tam aralıkların yarım ses artmış durumu. İLE Bundan böyle, bundan sonra. )
( Ad/isim. | Önad/sıfat. İLE İlgeç/zarf. )

-@ TRİO/TRİYO[İt.] değil/yerine/= ÜÇLÜ
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ekim 2019 | 14:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53639 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TONAJ[Fr. < TONAGE] ile TONALİTE[Fr.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Eylül 2019 | 14:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53531 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir taşıtın alabildiği ton miktarı. | Bir ticaret gemisinin iç hacminin hesaplanmasıyla bulunan taşıma kapasitesi. İLE Belirli bir tonda yazılmış müzik parçasının niteliği. | İnsan sesinin rengi. )

-@ TON[Fr. < TONNE] ile TON[Fr. < TON]
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Eylül 2019 | 15:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53530 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir metreküp hacminde ve + 4 °C'deki arı suyun ağırlığı. | Bin kilogramlık ağırlık birimi. İLE İnsan ya da çalgı sesinin yükseklik, alçaklık derecesi. | Konuşmada sesin duyguları belirtecek biçimde çıkması. | Bir rengin koyuluk ya da açıklık derecesi. | Ses titreşimlerinin yükselip alçalması, titrem. )

-@ TON[Fr. < TONNE] ile TON[Fr.] değil/yerine/= TİTREM
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Eylül 2019 | 18:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53513 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir metreküp hacminde ve + 4 °C'deki arı suyun ağırlığı. | Bin kilogramlık ağırlık birimi. İLE İnsan ya da çalgı sesinin yükseklik, alçaklık derecesi. | Konuşmada sesin duyguları belirtecek biçimde çıkması. | Bir rengin koyuluk ya da açıklık derecesi. | Ses titreşimlerinin yükselip alçalması, titrem. )

-@ TINGIR ile TINGIRTI ile TINI ile TINLAMA
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Eylül 2019 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53477 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Metal bir nesnenin sert bir yüzeye düştüğü zaman çıkardığı ses. | Parasız, züğürt. | Boş. | Para. İLE Tıngırdayan bir şeyin çıkardığı sesin adı. İLE Türlü müzik araçlarının verdiği sesleri birbirinden ayırt etmeyi sağlayan ses özelliği. | Bir nesnenin titreşiminden çıkan sesi, başka nitelikteki bir nesnenin aynı yükseklikte çıkan sesinden ayırt ettiren özellik, tınnet. | Söyleniş biçimi, vurgusu. İLE "Tın" sesinin biraz sürüp gitmesi, çınlaması. )

-@ SESLİ ile TEK SESLİ
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Eylül 2019 | 11:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53332 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Benzer seslerin kullanılmasıyla yapılan (müzik vb.). | Değişik düşünceler dile getirilemeyen (ortam, toplum). )

-@ TEKNE ile TEKNE ile TEKNE
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Eylül 2019 | 13:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53326 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Türlü işlerde kullanılmak için çoğu ağaçtan ya da taştan yapılan, uzun ve geniş kap. | Sızdırabilir ya da sızdırmaz olarak yapılmış, levhaları bir parçadan oluşmuş, kulpları ve kulp delikleri bulunan, bir ya da iki kişi tarafından taşınabilir üstü açık bir ambalaj türü. | Ut, tambur vb. çalgılarının sesi yükselten oyuk ve şişkin parçası. İLE Bir tür küçük deniz taşıtı. Geminin omurga, kaburga ve kaplamadan oluşan temel bölümü. İLE Katmanlı kayaçların içeri doğru çukur, alçak bölümü, ineç, kemer karşıtı. | Bölge, havza. )

-@ MONAKO'DA:
ORDU ÇALIŞANI
ile/değil ULUSAL ORKESTRA GÖREVLİSİ
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2019 | 14:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53250 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Monako Prensliği'nin ulusal orkestrasındaki görevli sayısı, ordusundaki çalışan sayısından daha fazladır. )

-@ BALİNANIN SIRTINDA ve/||/<> RÜZGÂRI Dİ(ZGİ)NLEYEN ÇOCUK
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2019 | 12:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ve/||/<> )

-@ SEDÂ ile/ve/||/<>/> SEDÂ-Yİ PESÎN
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Mayıs 2019 | 18:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52974 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İnsan sesi. İLE/VE/||/<>/> En son sedâ/selen. )

-@ MEVSİM ile/ve/||/<> FASL
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Mayıs 2019 | 14:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yılın dört bölümünden her biri. | Bir şeyin belirli zamanı. İLE/VE/||/<> Ayrıntı, ayırma, ayrılma. | Kesme, kesinti, bölüm. | Sonuçlandırma, halletme. | Aleyhte bulunma, birini çekiştirme. | Bir kitabın ya da tiyatro oyununun başlıca bölümlerinden her biri. | Sözcükler, düzenlemeler, tümceler arasında bağlantı edatı bulunmadan yazı yazma yöntemi. | Bir defada çalınan peşrev, şarkı vb. | Dört mevsimden biri. | Bir bestekârın, aynı makamdan bestelediği iki beste ile iki semai. | Türk müziğinde klasik bir konser programı. | İki yüzeyin birleşmesinden oluşan çizgi. | Eklem, gövdenin oynak yerleri. )

-@ DİDEM, YÜZÜNE NAZAR ile/ve/||/<> NAZAR, YÜZÜNE DİDEM
[Bölüm: psikoloji] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Nisan 2019 | 13:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52701 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TANBURÎ CEMİL BEY ile/ve/||/<> ŞERİF MUHİDDİN TARGAN
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Nisan 2019 | 12:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52514 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ USTALIKTA/VİRTÜÖZLÜKTE:
NICCOLO PAGANINI
ve/||/<> FRANZ LIST
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Nisan 2019 | 12:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52513 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ŞERİF MUHİDDİN TARGAN ve/||/<> SAFİYE AYLA
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Nisan 2019 | 12:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52512 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ŞERİF MUHİDDİN TARGAN ve/||/<> MEHMET ÂKİF ERSOY
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Nisan 2019 | 12:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52511 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ŞERİF MUHİDDİN TARGAN ve/||/<> BİLEN IŞIKTAŞ
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Nisan 2019 | 12:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52510 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kitabı için burayı tıklayınız... İLE/VE/||/<> Özgeçmişi için burayı tıklayınız... )
( )

-@ VLFC:
VERY LOW FREQUENCY CONTROL

[Bölüm: fizik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Nisan 2019 | 14:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52483 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BESTE ile/ve/değil/||/<>/< SÖZ
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Şubat 2019 | 12:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51604 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KÂMİL/MUKAYYEDÂT ile EKSİK/MUTLÂKÂT
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Ocak 2019 | 14:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51220 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Vurmalı sazlar dışındaki telli ve nefesli sazlar için geçerlidir. )

-@ KOPUZ ile/<> TEL BURGULARI
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Ocak 2019 | 14:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51219 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kopuzun, tel burguları biçimi açısından iki farklı türü bulunmaktadır. )

-@ BAMBU MIZIKA ile MISKALA
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Ocak 2019 | 14:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51218 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Bambu mızıka benzeri eski bir müzik aracı. )

-@ ALİ UFKÎ/UFÎKÎ ile/ve/> DİMİTRİ KANTEMİR
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Ocak 2019 | 14:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51217 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ NOTA ile KANTEMİR NOTASI
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Ocak 2019 | 14:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51216 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ NOTA ile/ve/< (ARAP) HARF NOTASI
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Ocak 2019 | 14:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51215 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SENFONİ[Fr., İng. SYMPHONIE] ile/= KÂR[Osmanlı Tr.]
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Aralık 2018 | 12:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50895 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Orkestra için bestelenmiş, birkaç bölümden oluşan uzun müzik yapıtı. )

-@ AKERDEON ile BAYAN[Rusça]
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Kasım 2018 | 13:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50744 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE İki tarafı da tuşlu olan. Klavyesiz. )

-@ PİYANO ve/||/<> FORTEPİYANO
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Kasım 2018 | 10:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50706 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DAVUL ve/||/<> TOKMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Ekim 2018 | 08:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50519 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Davul, ayrı kişide; tokmak, ayrı kişide olmaz! )

-@ TARTI ile TARTIM
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Ekim 2018 | 17:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50429 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ağırlık. | Tartma aleti, çeki. | Oran, ölçü, karar. | Yelkenleri indirip kaldırmaya yarayan ip. İLE [müzik] Dizem. )

-@ OYUN ile TAMZARA
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Ekim 2018 | 11:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50398 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Doğu Anadolu'da, toplu olarak oynanan bir halk oyunu. | Bu oyunun müziği. )

-@ DAVUL/GONG ile TAMTAM
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Ekim 2018 | 11:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50397 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Orkestrada yer alan bir tür Çin gongu. | Afrika yerlilerinin çaldığı davul. | Bazı olayları haber vermeye ya da açıklamaya yarayan, davulla yapılan ses. )

-@ TAMBUR[Ar. < TANBUR] ile TAMBUR[Fr.]
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Ekim 2018 | 11:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50393 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Klasik Türk müziğinin başlıca çalgılarından biri olan, yay ya da mızrapla çalınan, uzun saplı, telli çalgı. İLE Silindir biçiminde kap. )

-@ TAMBURACI ile TAMBURÎ/TANBURÎ[Ar.]
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Ekim 2018 | 11:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50392 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tambura çalan ya da yapan kişi. İLE Tambur çalan kişi. )

-@ İNİŞ >< ÇIKIŞ ile/ve/||/<> GİDİŞ >< GELİŞ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Eylül 2018 | 21:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50303 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EKREM REŞİT REY ve/||/<> CEMAL REŞİT REY
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran 2018 | 21:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49848 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ["Lüküs Hayat" oyununun]
Yazarı. VE/||/<> Müzik yapımcısı. )

-@ ISIS ve/||/<> OSIRIS
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran 2018 | 20:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49846 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Müziğin de koruyucuları. )

-@ KULAKTA/İŞİTMEDE (OKTAV):
9
ve/||/<> 11
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran 2018 | 20:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49845 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MUSICA:
MUNDANA
ve/||/<> HUMANA ve/||/<> INSTRUMENTALIS
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran 2018 | 20:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49844 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kürelerin uyumu. VE/||/<> Müziğin, insan tiniyle ilişkisi. VE/||/<> "Müzik" dediğimizde, düşündüğümüz. )
( BOETHIUS[M.S. 477 - 524] )

-@ EYLEM/HAREKET ve/||/<>/>/< SAĞALTIM/TEDAVİ/ŞİFÂ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Mayıs 2018 | 21:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49777 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ 444 Hertz ve 528 Hertz
[Bölüm: dirimbilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Mayıs 2018 | 14:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49693 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kişileri etkileyen frekans. VE DNA'yı etkileyen frekans. )

-@ HAREKET:
NESNENİN/DURANIN, KENDİNİ BULUNDUĞU DURUMDAN/NOKTADAN OLUMSUZLAMASI/DIŞARI ÇIKARMASI
ile/ve/||/<>/> YENİDEN OLUMLAMASI/YAPILANMASI
[Bölüm: fizik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Mayıs 2018 | 17:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49534 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AĞIZ ile/ve/değil/yerine/||/<>/< KULAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Nisan 2018 | 17:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49223 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Daha az konuşmak üzere/için. İLE/VE/||/<>/< Daha çok dinlemek üzere/için. )
( Bir. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< İki. )

-@ HAREKET ve/||/<> DUYGULANIM ve/||/<> BENZETME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Nisan 2018 | 02:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49141 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İki kişi arasındaki tüm ilişkilerde ve temelinde, anne ile çocuğun ilişkisinde, yerli yerinde ve yeterince bulunması gerekenler... )

-@ YAŞAM/YAZIN/ŞİİR/MÜZİK/DANS:
KURT, ...
ve/||/<> KUŞ, ... ve/||/<> AT, ...
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Nisan 2018 | 22:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49135 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ...'un, sürüsüyle gittiği gibi. VE/||/<> ...'un, havada uçtuğu gibi. VE/||/<> ..'ın, ovada koştuğu gibi. )

-@ GEOMETRİ ve/||/<> RİTİM
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mart 2018 | 00:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49038 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SANAT:
İÇTEN DIŞA
ile/ve/değil/||/<>/< DIŞTAN İÇE
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Mart 2018 | 11:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49013 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "İŞ" ile/ve/||/<> HAREKET
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Mart 2018 | 14:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48984 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DURAĞANLIK/ATÂLET(OTURMA/YATMA) ile/değil/yerine/>< HAREKET
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Mart 2018 | 09:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48880 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Üşütür ve giydirir. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Isıtır ve soyundurur. )

-@ GÖRÜNÜŞ/LER ile/ve/değil/yerine/||/<>/< HAREKET/LER
[Bölüm: fizik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mart 2018 | 11:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48859 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "NOTA'DAN, SENFONİ'YE" ile/ve/||/<> "ZERRE'DEN, OKYANUS'A"
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mart 2018 | 09:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48829 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ITRÎ ve/||/<> ZAHARYA(S)
[Bölüm: kisiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat 2018 | 12:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48790 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [Türk Mûsikîsi'nin ...] Süleymaniye Camisi. VE/||/<> SultanAhmet Camisi. )
( [vefat] 1711 ve/||/<> 1790? )

-@ ORTAM:
HAREKETİ TETİKLEMEZ
ile/değil/hatta/>< ENGELLER
[Bölüm: fizik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Şubat 2018 | 13:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48777 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GAYTA[Ar.] ile/değil/yerine GAYDA[Bulgarca]/TULUM
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Şubat 2018 | 13:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48704 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İnsan dışkısı. İLE/DEĞİL Müzik aleti.[Trakya'lı, Bulgar, Makedon ve İskoçlar'ın ulusal çalgısı.] )

-@ DÜŞ/ÜNÜ KURMAK ve/||/<>/> HAREKETE GEÇMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Ocak 2018 | 23:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48561 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DÜŞME KAYGISI ile/ve/||/<> YÜKSEK SES KAYGISI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Aralık 2017 | 03:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48465 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İnsanın, doğduğunda,sahip olduğu, sadece iki korku. [Öteki tüm korku ve kaygıları sonradan öğrenir.] )

-@ GİTAR ile/değil PİPA
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Kasım 2017 | 09:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48268 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KALP ve SES
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ekim 2017 | 19:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48027 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İkisini de yumuşatmak gerekiyor. )

-@ TEMBEL değil/< HAREKETE GEÇİRİLEMEYEN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Eylül 2017 | 13:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47972 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TAK ile TAK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Eylül 2017 | 18:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47955 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tahta vb. bir şeye vurulduğunda ya da silah patlayınca çıkan tok ve sert ses. İLE Millî bayramlarda ya da önemli bir olayı anmak için düzenlenen şenliklerde, geçit yapılacak caddelere geçici olarak kurulan, yazılar ve çiçeklerle süslenen kemer. )

-@ TABLA ile/<> TABLAKÂR
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Eylül 2017 | 20:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47889 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Satıcı vb.nin kullandığı tahtadan tepsi. | Soba, mangal vb. şeylerin altına konulan metalden ya da tahtadan yapılan tepsiye benzer altlık. | Bir şeyin düz ve geniş bölümü. | Ağaçtan ya da ağaç ürünlerinden hazırlanmış, büyük yüzeyli düzgün parça. | Genellikle Hindistan, Pakistan'da kullanılan, darbukaya benzer bir çalgı türü. | Denizcilikte, makaraların yüzlerini oluşturan dış bölümleri. İLE/<> Tablacı. | Büyük konaklarda mutfaktan yemek tablalarını götürüp getiren görevli. )

-@ TİRBUŞON[Fr. < TIRE-BOUCHON] değil/yerine/= BURGU
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Eylül 2017 | 23:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47858 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Delik açmaya yarayan delgiye takılı sarma, yivli, keskin, çelik alet. | Tıpa çekmeye yarayan, ucu sivri ve helis biçiminde demir araç. | Yerin orta ve derin katmanlarına inebilmeyi sağlayan delici araç. | Telli sazlarda, telleri germeye yarayan mandal. )

-@ TA ile Ta ile Th ile Ti ile Tl ile Tm/Tu ile TU/TÜ/TÜH
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ağustos 2017 | 21:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47687 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dek, değin, kadar ya da beri gibi ilgeçlerle birlikte kullanılarak, bir eylemin, bir hareketin, bir yerin, bir şeyin başladığı ya da sona erdiği noktayı, zaman ve uzaklık bakımından abartmalı bir biçimde anlatır. İLE Tantal'ın simgesi. İLE Toryum'un simgesi. İLE Bir tören sırasında, askerleri biraraya toplamak, törenin başladığını bildirmek vb. amaçlarla çalınan borazanın çıkardığı ses. İLE Talyum'un simgesi. İLE Tulyum'un simgesi. İLE "Yazıklar olsun" anlamında kullanılır. )

-@ ŞINGIR ŞINGIR = ŞINGIRDAYARAK
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ağustos 2017 | 21:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47641 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÇARPIŞMA ile/ve/||/<>/> ŞINGIRDAMA
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ağustos 2017 | 21:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47640 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/||/<>/> Küçük şeylerin, bir yere çarpıp düşerken ya da birbirine değerken çınlama sesi çıkarması. )

-@ ŞEDARABAN
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ağustos 2017 | 12:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47602 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Klasik Türk müziğinde bir şet makam. )

-@ ÜN/ŞÂN[Ar.] ile ŞAN[Fr. CHANT]
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ağustos 2017 | 19:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47543 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ün. | Gösteriş, gösterişlilik. İLE İnsan gırtlağından makamla çıkan ve perde ayrımlarıyla çeşitli duyumlar uyandıran ses dizisi. )

-@ ŞAKŞAK ile ŞAK ŞAK
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ağustos 2017 | 18:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47534 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çoğunlukla hokkabazların kullandıkları, hafifçe vurulduğunda hızla vurulmuş gibi "şak" diye ses çıkaran tahta maşa. İLE Eller birbirine vurulduğunda çıkan ses. )

-@ SAKIRDAMAK ile ŞAKIRDAMAK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Temmuz 2017 | 21:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47492 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Korkudan ya da soğuktan dolayı titremek. İLE "Şakır" diye ses çıkarmak. )

-@ ŞAKIMAK ile "ŞAKIMAK"
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Temmuz 2017 | 21:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47491 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ötücü kuşlar ezgili ses çıkarmak, ötmek, şakramak, terennüm etmek. İLE Çok konuşmak, çenesi düşmek. | Şarkıları/şiirleri hoş söylemek ya da okumak. )

-@ SUIT[İng.] ile SUITE[Fr., İng.]
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Haziran 2017 | 16:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47410 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Takım giysi. İLE Aynı tonda yazılmış, şarkı biçimindeki dans müziği. | Otellerde, değişik amaçlar için kullanılmak üzere donatılmış ve birden çok odaya sahip olan özel bölüm. )

-@ SUZİDİL[Fars. SÛZ-DİL] ile SUZİDİLÂRÂ[Fars. SÛZİ-DİLÂRÂ] ile SUZİNAK[Fars. SÛZNÂK]
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Haziran 2017 | 15:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47403 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Klasik Türk müziğinde bir birleşik makam. İLE Klasik Türk müziğinde bir birleşik makam. İLE Klasik Türk müziğinde, basit bir makam. )

-@ KABAK ile SU KABAĞI
[Bölüm: Beslenme] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Haziran 2017 | 23:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47311 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kabakgillerden, sürüngen gövdeli, sarı çiçekli, birçok türü olan bir bitki. | Bu bitkinin türlerine göre yemeği ve tatlısı yapılan ürünü. | [müzik] Kabak kemane. | Ham, tatsız (kavun, karpuz). | Tüysüz, dazlak. | Dişleri aşınarak, yüzeyi düzleşmiş olan (taşıt lastiği). | Bilgisiz, görgüsüz, kaba. | Kısa boynuzlu hayvan. İLE Kabakgillerden, alt bölümü şişkin, birçok yerde kurutulup su kabı olarak kullanılan, bir tür asma kabağı, kantar kabağı. )

-@ ŞEVK-I DİL ile/<> ŞEVK Ü TARAB
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Haziran 2017 | 00:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47288 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gönül şevki, neşesi, sevinci. | Türk müziğinde, bir bileşik makam olup en az, iki yüzyıllıktır. [Abdullah Ağa tarafından oluşturulmuş olabilir.][Rast ile suzinâk makamlarından oluşup her iki dizinin ortak seslerinden yararlanılmıştır.] İLE/<> Neşe, sevinç, coşkunluk. | Türk müziğinde, bir bileşik makamdır. [III. Selim tarafından oluşturulmuştur.][Sabâ ve acem aşîran ile hüseynî aşîranda (mi) kürdî dörtlüsünden oluşmaktadır.] )

-@ "STAR"[İng.] değil/yerine/= "YILDIZ"
[Bölüm: toplum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mayıs 2017 | 12:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47238 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BAĞLAMA SAPINDA:
KISA
ile UZUN
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Nisan 2017 | 01:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47133 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

-@ "PARÇA"[Fars. < PÂÇE] ile SONAT[Fr. < SONATE]
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Nisan 2017 | 01:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47129 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Bir ya da iki çalgı için yazılmış, üç ya da dört bölümden oluşan müzik yapıtı. | Çeşitli türlerde [Allegro, Adacco, Andante] üç ya da dört bölümden oluşan müzik parçası. )

-@ SOLFEJ[Fr. < İt.] değil/yerine/= OKUMA | EZGİLERİN UYGULANIŞI | MÜZİK ÇALIŞMASI
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Nisan 2017 | 00:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47116 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DÜDÜK ile SİPSİ
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Nisan 2017 | 22:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47063 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Ağaç dallarından yapılan düdük. | Gemici düdüğü. | Zurnanın, dudaklara gelen, kamış bölümü. )

-@ si ile Si
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Mart 2017 | 17:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47016 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gam dizisinde, la ile do arasındaki ses. | Bu sesi gösteren nota imi. İLE Silisyum'un simgesi. )

-@ UT ile UD[Ar.]
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Mart 2017 | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46931 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Utanma. İLE Türk müziği araçlarından, iri karınlı, kirişli, çalgıçla çalınan bir çalgı. )

-@ FONOLOJİ[Fr., İng. < Yun.] değil/yerine/= SESBİLİM
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Mart 2017 | 13:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46923 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ FONETİK[Fr. < Yun.] değil/yerine/= SESBİLGİSİ | SESÇİL
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Mart 2017 | 13:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SERENAT[Fr. < İt.]
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mart 2017 | 15:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46880 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sesli olarak söylenen ya da müzik aracılığıyla çalınan serbest biçimli müzik parçası. | Geceleyin, açık havada sevgi duyulan biri için bir müzik aracıyla verilen küçük konser. )

-@ SEMAİ ile SEMAİ
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Mart 2017 | 13:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46852 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir kurala bağlı olmayıp ancak işitmekle öğrenilen sözcük. | Türk müziğinde, iki basit usûlden biri. | Sekizer hece ölçüsüyle yazılmış olan halk koşuğu türü. İLE Semavi. )

-@ SEGÂH[Fars.]
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Mart 2017 | 21:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46795 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Türk müziğinde, si perdesi ve bu perdedeki makam. )

-@ SAKİL[Ar.] değil/yerine/= AĞIR | KABA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Şubat 2017 | 14:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46641 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ağır. | Sıkıntı veren, sıkıntılı. | Çirkin, kaba. | Türk müziğinde bir usûl. )

-@ MÜZİKÇİ/MÜZİSYEN[Fr.] ile MÜZİKSEVER
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 16:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46589 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Müzik yapan. İLE Müzik tutkusu olan, müziği seven kişi. )

-@ MÜZİKOLOJİ/MÜZİKOLOG değil/yerine/= MÜZİKBİLİM/Cİ
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 16:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46588 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜZİKAL[Fr.] ile MÜZİKHOL[İng.]
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 16:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46587 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Müzikle ilgili. | Müzik eşliğinde sergilenen, film ya da tiyatro oyunu. İLE Fon müziğinden yararlanılarak eğlenceli, fantezi oyunların oynandığı yer. )

-@ MUHAYYER ya da SÜMBÜLE ile MUHAYYERSÜMBÜLE
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Şubat 2017 | 14:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46356 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Türk müziğinin makamları. )

-@ MUHAYYERBÛSELİK[Ar., Fars.] MUHAYYERKÜRDİ
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Şubat 2017 | 14:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46355 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Türk müziğindeki makamlar. )

-@ MUAVİN[Ar.] değil/yerine/= YARDIMCI
[Bölüm: hizmet] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ocak 2017 | 15:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46325 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MİNİCİK ile MİNNACIK ile MİNNOŞ ile MİNÖR[Fr.] ile MİNYON[Fr.]
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Ocak 2017 | 16:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çok küçük. İLE Çok küçük olan. İLE Küçük ve sevimli kişilere söylenilen seslenme sözü. İLE Daha küçük. | Bir makam, bir akort, bir gam, bir aralık özelliği olan. | Küçük önerme. İLE İnce, küçük, sevimli, zarif. )

-@ [İt.] LİRİK SOPRANO ile DRAMATİK SOPRANO ile KOLORATUR SOPRANO
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ocak 2017 | 17:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Duygusal ve yumuşak renkteki selen. İLE Tok ve derin renkteki selen. İLE Parlak, tiz ve ajilitesi yüksek selen. )

-@ METRON ile METRONOM[Fr. < Yun. METRON: Ölçü. NOMOS: Yasa.]
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Ocak 2017 | 18:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46146 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ölçü. | Sıvı ölçer. İLE Bir müzik parçasının, hangi hızla çalınması gerektiğini gösteren aygıt. )

-@ METAL[Fr. < Yun.] ile METHAL[Ar.]
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Ocak 2017 | 18:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46141 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Bir yapının giriş yeri, giriş. | Bir kitabın giriş bölümü. | Giriş. )

-@ DRAM[Fr. < Yun.] ile MELODRAM[Fr. < Yun.]
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ocak 2017 | 01:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46083 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sahnede oynanmak üzere yazılmış oyun. | Acıklı, üzüntülü olayları, bazen güldürücü yönlerini de katarak konu alan sahne oyunu türü. | Tiyatro yazını. | Acıklı olay. İLE Yunan trajedilerinde koro başı ile bir oyuncu arasında geçen şarkılı konuşma. | Müzik eşliğinde, oyuncuların sahneye girip çıktıkları bir oyun türü. | Çağdaş tiyatroda, hareketli ve duygusal olaylara dayalı bir oyun türü. )

-@ UŞAK ile MEHTER[Fars. < MİH-TER | çoğ. MİHTERÂN]
[Bölüm: OSMANLI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ocak 2017 | 20:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46069 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Mehterhane takımında görevli kişi. | Osmanlılar'da, çalardıra bakan uşak. )

-@ MÂVERÂ[Ar.] değil/yerine/= ÖTE
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ocak 2017 | 17:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46018 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ard, geri, bir şeyin ötesinde, arkasında bulunan. | Türk müziğinin eski bir mürekkep makamı.[Biri, devr-i kebir, öteki, fahte usûlünde, iki tane müellifi belirli olmayan peşrev ile bir tane, yine müellifi bilinmeyen saz semaisi, bu makama örnektir.] )

-@ [Fr. < Cerm.] MARŞ ile MARŞ
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Ocak 2017 | 16:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45983 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Askerlikte, yürüyüşe geçmek için verilen komut. | Ritmi, yürüyen birinin ya da topluluğun adımlarını anımsatan müzik parçası. | Bir topluluğu simgelemek için düzenlenmiş müzik parçası. İLE Otomobil, kamyon gibi motorlu araçlarda, motoru işletme düzeneği. )

-@ AKIL:
SESİN YÜKSEKLİĞİNDE
değil SÖZÜN İNCELİĞİNDE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Ocak 2017 | 13:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45938 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MANEVRA[Fr.] değil/yerine/= DÖNÜŞ/HAREKET
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Aralık 2016 | 23:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir aygıtın işleyişini düzenleme, yönetme eylemi ya da biçimi. | Geminin bir yere yanaşmak ya da bir yerden çıkmak için yaptığı hareket. | Lokomotifin, katar katmak ya da katar dağıtmak için ileri geri giderek hattan hasa geçmesi. | Hareket, gidiş-geliş. | Asker birliklerini, savaşa hazırlamak amacıyla, arazi üzerinde yapılan geniş ölçüde savaş denemesi, tatbikat. | İstenilen amaca ulaşmak için tutulması gereken yol. )

-@ GİTAR ile MANDOLİN[İt.]
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Aralık 2016 | 23:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45915 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE İkişer ikişer, aynı değerde dört çift telli, kısa saplı bir çalgı. )

-@ MANDAL[Ar.] ile MANDAL[Ar.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Aralık 2016 | 23:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45911 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kapı, pencere kanadı, dolap kapağı gibi şeyleri kapalı tutmaya yarayan, döner tahta ya da metal parça. | İpe serilen çamaşırı tutturmak için kullanılan yaylı kıskaç. İLE Ud, keman gibi çalgıların tellerini geren düğme. )

-@ GAM ile MAJÖR GAM
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Aralık 2016 | 19:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45888 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Notaların baştan sona ve/veya sondan başa tek solukta okunması. [ DO-RE-Mİ-FA-SOL-LA-Sİ--D0--Sİ-LA-SOL-FA-Mİ-RE-DO ] İLE Beş tonla iki yarım tondan oluşan gam. )

-@ MAJÖR[Fr.] değil/yerine/= BÜYÜK/ÖNEMLİ
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Aralık 2016 | 19:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45887 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Büyük, önemli. | Bir makam, bir akort ya da bir aralığın oluşma biçimi. | Büyük önerme. )

-@ MAHUR[Fars.]
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Aralık 2016 | 18:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45882 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Türk müziğinde bir makam. )

-@ MAESTOSO[İt.]
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Aralık 2016 | 13:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45830 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir parçanın, görkemli ve ağır bir tempoyla çalınacağını anlatır. | Bu tempo ile çalınan parça. )

-@ BAĞLAMA ile YONGAR
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Aralık 2016 | 21:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45753 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Üç telli bağlama. )

-@ TEGANNİ[Ar.] değil/yerine/= YIRLAMAK, ŞARKI SÖYLEME
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Aralık 2016 | 16:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45742 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YEGÂH[Fars.]
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Aralık 2016 | 20:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45678 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Türk müziğinde, kalın re notasının karşılığı sayılan makam. )

-@ KANUN/SANTUR = YATUĞAN/YATUK
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Aralık 2016 | 19:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45661 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kanun, santur gibi sazların ortak adı. )

-@ YAKMAK ile YAKMAK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Aralık 2016 | 13:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45591 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yanmasını sağlamak ya da yanmasına yol açmak, tutuşturmak. | Ateşle yok etmek. | Işık vermesini sağlamak. | Isı etkisiyle bozmak. | Keskin, sert ve ısırıcı bir duyum vermek. | Yanıyormuş gibi bir etki yapmak. | Güçlü sevgi uyandırmak. | Kurutmak, zarar vermek. | Çok sıcak olmak. | Karartmak. | Çok üşütmek. | Acıtmak. | Silahla vurmak. | Yıkıma, zarara yol açmak, büyük bir zarara uğratmak. İLE Koymak, sürmek. | Düzenlemek, bestelemek. )

-@ DURMA = DÜZGÜN DOĞRUSAL HAREKET
[Bölüm: fizik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Aralık 2016 | 16:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45464 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Aralarında fark yoktur. )

-@ ŞARKI ile VODVİL[Fr.]
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Aralık 2016 | 11:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45437 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Meyhanelerde söylenen, neşeli, alaylı, taşlamalı şarkı. | Hareketli, eğlenceli bir konuya dayanan, şarkılara da yer verilen hafif güldürülü tiyatro gösterisi. )

-@ VARYANT[Fr.] ile VARYASYON[Fr.]
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Aralık 2016 | 12:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45387 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir yol şebekesi üzerinde, belirli bir noktadan ayrılarak başka bir noktadan aynı yolla birleşen ikinci derecedeki yol. | Bir metnin, bir yapıtın, aslından az çok ayrılan değişik biçimlisi. İLE [müzik] Çeşitleme. | [dirimbilim] Değişim. )

-@ HAREKETSİZLİK ve/||/<>/> ÇÜRÜME
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ekim 2016 | 12:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45102 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SABA[Ar.] ile SABA
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Eylül 2016 | 16:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44966 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Türk müziğinde, bir bileşik makam. İLE Kaba-saba. )

-@ KOŞUK ile ROMANS[İsp.]
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Eylül 2016 | 03:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44937 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Sekiz hecelik dizelerden oluşmuş bir İspanyol koşuk türü. | Şarkı türünde ve piyano için hazırlanmış, genellikle kıtalar biçiminde beste. )

-@ ARÛZ[Ar.] ile REMEL[Ar.]
[Bölüm: YAZIN] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Eylül 2016 | 21:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Aruz ölçülerinden biri. | Türk müziğinde bir usûl. )

-@ REBAB[Fars.]/RÜBAP/REBAP
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Eylül 2016 | 20:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44908 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gövdesi hindistancevizi kabuğundan yapılmış, uzun saplı saz. )

-@ re ile Re
[Bölüm: kimya] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Eylül 2016 | 20:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44906 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gam dizisinde, do ile mi arasındaki ses. | Bu sesi gösteren nota simgesi. İLE Renyum'un simgesi. )

-@ RAST[Fars.] ile RAST[Fars.]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Eylül 2016 | 19:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44897 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Doğru. | Tesadüf. | Hedefi vurma. İLE Türk müziğinde bir makam adı. )

-@ PROSODİ[Yun.]
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2016 | 23:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44862 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir koşuk bestesinde, hece vurgularının, müzik vurgu ve yükselişleriyle iyice uyuşmuş olması ve bu yoldaki kuralların tümü. )

-@ ŞARKI ile POTPURİ[Fr.]
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2016 | 21:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44847 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Sevilen müzik yapıtlarından seçilmiş bölümlerin sıralanmasıyla oluşan müzik parçası. )

-@ [İng.] PİKAP ile PİKAP
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ağustos 2016 | 21:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44773 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Elektrikle ya da pille çalışan, plak dinlemekte kullanılan aygıt. İLE Küçük kamyon, kamyonet. )

-@ KÜLTÜR EKONOMİSİ ve/||/<> KÜLTÜR POLİTİKASI ve/||/<> KÜLTÜR YÖNETİMİ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ağustos 2016 | 16:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44749 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Grafiklerle Türkiye'nin Kültür Ekonisi 2016 için burayı tıklayınız... )

-@ PAT ile PAT ile PAT
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ağustos 2016 | 21:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44736 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yassı, basık. İLE Yassı bir şeyle vurulunca çıkan ses. İLE Bileşikgillerden, kasımpatına benzeyen bir çiçek. | Bu çiçeğin biçiminde elmas iğne. )

-@ PASTORAL[Fr.] değil/yerine/= ÇOBANLAMA/KIRSAL
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ağustos 2016 | 21:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44733 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PENÇGAH[Fars.]
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ağustos 2016 | 05:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44693 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Türk müziğinde, rast ve bayati dizilerinden oluşan bileşik makam. )

-@ MIZRAP[Ar.]/TEZENE[Fars.]/PENA[Lat.] değil/yerine/= ÇALGIÇ
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ağustos 2016 | 04:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44691 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EKSİKLERİ/Nİ TAMAMLAMAK ile/ve/değil/||/<> FAZLALIKLARI/NI ATMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Ağustos 2016 | 14:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44609 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İNSANIN GÜCÜ ile/ve/||/<>/< SÖZCÜKLERİN GÜCÜ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Aralık 2017 | 17:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44600 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Söz(cük)leri/ni değiştir... Dünya/n değişsin! )
( Sözcüklerin gücü anlaşılmadan, kişinin gücü anlaşılmaz. )
( Kişi, dilinin ardında gizlidir. )

-@ YAŞAM:
ANLAM
değil TUTKU
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Ağustos 2016 | 13:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44593 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BELÂ ile/ve/değil/yerine/||/<>/< AŞK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ağustos 2016 | 21:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44576 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bin. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Bir. )

-@ ALPHORN ile DIDGERIDOO
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Temmuz 2016 | 21:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44514 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PARANLA "VEZİR", AKLINLA REZİL OLMAK
ile/değil/yerine/><
PARANLA "REZİL", AKLINLA "VEZİR" OLMAK

[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Temmuz 2016 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44462 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YANKI ile/ve/değil/yerine/||/<>/< SELEN/SES
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Ağustos 2016 | 15:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44251 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( AKSİSEDÂ, BİNT-ÜL-CEBEL[ )
( Yankı değil ses ol! )

-@ TUŞ[Fr. < TOUCHE] ile TUŞ ile TUŞ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44079 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Piyano, org vb. müzik aletleriyle daktilo, hesap makinesi, bilgisayar ve telefon gibi makinelerde parmak vurulan yerlerin adı. | Yağlı boya ressamlığında fırçadaki boyanın tuvale sürülüş biçimi. | Eskrimde kılıcın ucunun karşı oyuncunun göğüs ve karın bölgesini koruyan özel giysinin bir bölümüne değmesi. İLE Taraf, yön, cihet, rast gelme, karşısında duran. | Benzer, denk, eş. İLE Güreşte oyun sırasında iki omzun aynı anda yere değmesiyle oluşan yenilgi. )

-@ TRIGRAPH[İng.] ile ...
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44038 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tek ses çıkaran üç harf. )

-@ TORBO/THEORBO ile ...
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44029 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Telli bir çalgı. )

-@ TANNÂNE/SENFONİ ile ...
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43757 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sonat biçiminde orkestra yapıtı. )

-@ SESBİLİMSEL KOŞULLANMA ile ...
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43477 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( PHONOLOGICAL CONITIONING )

-@ SESBİLİM ile ...
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43476 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( PHONOLOGY )

-@ SES TEKRARI/ALLİTERASYON[Fr.] ile ...
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43475 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Şiirde ya da düzyazıda aynı harf ve hecelerin uyum oluşturacak şekilde tekrar edilmesi. Bu sanat ile sözcükler arasında bir musikî oluşturulur,dizenin kulağa hoş gelmesi sağlanmış olur. )

-@ SER-NÂYÎ ile ...
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43456 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( NEYZEN BAŞI )

-@ SER-KUDÛMÛ ile ...
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43455 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( KUDÛMZEN BAŞI, MEVLEVÎ ÂYİNLERİNİ İDÂRE EDEN KİŞİ )

-@ SCHOLA CANTORUM[Fr. CHANTEUR(ŞANTÖR)]
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43383 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Erkek şarkıcı./"CHANT" İLE Erkek şarkıcılar okulu. )

-@ ŞAKUHAÇİ ile ...
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43302 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Nefesli bir çalgı. )

-@ SABDA ile ...
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43258 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ses. )

-@ SABÂ[Ar.] ile ...
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43257 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( GÜN DOĞUSUNDAN ESEN HAFİF VE LÂTİF RÜZGÂR | TÜRK MÜZİĞİNİN EN ESKİ MAKAMLARINDAN. KENDİ CAZİBESİYLE ÇEKEN, GÖNLÜ ALIP GÖTÜREN (MAKAM) )

-@ RİKÂB ile ...
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43212 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Türk müziğinde kullanılmış usullerden biri.[Zamanımıza kalmış bir örneği bulunmamaktadır.] )

-@ RAPSODİ[Fr. < Yun.] ile ...
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43158 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ulusal ya da yöresel konulardan esinlenerek oluşturulmuş müzik yapıtı. | İçinde, Homeros'un şiirlerindeki olaylardan birini işleyen şarkı ya da parça. )

-@ RANKET ile ...
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43157 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Nefesli bir çalgı. )

-@ PRELÜD[Fr. < Lat.] ile ...
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43098 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ses ya da çalgı ile ilgili bir kompozisyona girişi sağlayan yazılı ya da doğaçtan olan müzik parçası. )

-@ POLKA[Çekçe] ile ...
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43079 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Polonya'ya özgü bir dans. | Bu dansın müziği. )

-@ PEŞREV ile PEŞREV ile PES-REV
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43054 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Türk müziğinde, faslın giriş taksiminden sonra ilk çalınan dört haneli ve dört teslimli parça. | Halk öykülerinde, türkülerin okunup çalınışı sırasında türkü aralarına katılan mani türünden küçük türküler. İLE Pehlivanların tutuşmadan önce kispetlerine vurarak yaptıkları gösteri. İLE Hizmetli/uşak.[arkadan gelen] )

-@ PASTORAL MÜZİK[Fr.] ile KIRSAL MÜZİK
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43027 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kır yaşamını anlatan müzik. )

-@ OKARİNA ile ...
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42919 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Nefesli bir çalgı. )

-@ NİŞABUREK[Fars.]
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42859 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Türk müziğinde, rast makamı ve uşşak makamının, pûselik "si" perdesiyle oluşmuş bir makam. )

-@ NİNNİ/BENGERE[Fars.] ile ...
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42851 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bebekleri/çocukları uyutmak üzere söylenilen şarkı. )

-@ NEV-CİVÂN[Fars.] ile NEV-BAHAR[Fars.]
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42830 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Her an canlı. | Genç delikanlı. İLE İlkbahar. )

-@ MÜTEHARRİK[< HAREKET] ile ...
[Bölüm: fizik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42702 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( HAREKET EDEN, KIMILDAYAN, OYNAYAN )

-@ MUHARRİK[< HAREKET] ile ...
[Bölüm: fizik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42546 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( TAHRÎK EDEN, HAREKETE GEÇİREN, OYNATAN | KIŞKIRTAN, AYARTAN, DÜRTEN )

-@ MUGANNÎ[Ar. < GINÂ][Fr. CHANTEUR] değil/yerine/= ŞARKICI
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42539 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Şarkıcı, hanende. | Hoş öten kuş. )

-@ MODÜL[Fr. < Lat.] ile MODÜLASYON[Fr.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42472 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Orantı ölçüsü. Bir yapının çeşitli bölümleri arasında orantıyı sağlamak için kullanılan ölçü birimi. | Çap, ölçü. | Herhangi bir mekanik özelliği belirten katsayı. | Bir uzay taşıtının, bütün yapısı içinde yer alan bağımsız bölüm. İLE Bir sesin yayınmasında ortaya çıkan yeğinlik, vurgu, ton değişinimlerinden her biri. | Bir dalganın, genlik, evre ve sıklığının bir yasaya göre zaman içinde farklılaşması. | Bir tondan, başka bir tona geçiş. )

-@ MEYDANSAZI ile ...
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42407 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Telli bir çalgı. )

-@ MEYAN ile MEYAN/MEYANKÖKÜ ile MEYAN[Fars.]
[Bölüm: Bitkiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42405 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Şarkıların üçüncü dizesi. İLE Fasulyegillerden, tatlı olan toprakaltı bölümleri tıpta kullanılan, çok yıllık, otsu bir bitki. İLE Ara, orta. )

-@ DANS ile MAZURKA[Slavca]
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42274 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Polonya kökenli bir dans. | Bu dansın müziği. )

-@ MAYA[Fars.] ile MAYA ile MAYA[Sans.]
[Bölüm: Beslenme] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42267 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bazı besinlerin yapımında, mayalanmayı sağlamak için kullanılan madde. | Yaradılış, öznitelik. | Damızlık, dişil hayvan. | Dişil deve. | İçerdikleri enzimlerin, katalizör niteliği etkisiyle şekerleri, karbondioksit ve alkole dönüştüren bir gözeli bitki organizmaları. İLE Bir tür halk türküsü. İLE Yanılsamalar (ilüzyon/illusion) dünyası. Algılarımız, gerçekliği, bütünlüğü içinde yansıtmadığında, zihinlerimizde, eksik ve çarpıtılmış algılarımızdan kaynaklanan birer "yanılsamalar dünyası" oluşuyor. Algı kapıları, algı filtreleri temizlendiği takdirde her şey insana gerçek durumuyla, "ne ise o olarak" görünür. Evrenin gerçek böylesiliğini görmemizi engelleyen, bize evreni renk renk, türlü biçimli çokluk, çeşitlilik olarak gösteren büyülü gözlük, renkli peçe. )

-@ LÜBORULARI ile ...
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42219 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Üflemeli bir Çin çalgısı. )

-@ LİVRE/LİBRETTO ile ...
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42211 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Operanın söz kısmı. Opera kitabı. )

-@ LEGATO[İt.] ile ...
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42177 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir parçanın notalarının, ara vermeden birbirine bağlanarak söyleneceğini ya da çalınacağını anlatır. )

-@ LARGO ile ...
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42165 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ağır tempo. )

-@ KOPUZ ile ŞEŞHANE
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 15:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42084 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ozanların çaldığı, telli, Türk sazı. İLE ... )

-@ KLEZMER[< KLEY ZEMER, KLE/KLİ ile ...
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 15:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42066 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Musevi eğlence müziği. | Sesin iletimi. )

-@ KLAVSEN ile ...
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 15:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Klavyeli bir çalgı. )

-@ KANON
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41860 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Eşit aralıklarla ilerleyen ancak birlikte değil, art arda duyulan iki ya da daha çok sesin birbirini sürekli taklit etmesiyle oluşan bütün. )

-@ DANS ile KADRİL[Fr. < QUADRILLE]
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41809 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Fransız kökenli bir dans. | Bu dansın müziği. )

-@ HÜZZAM[Fars.]
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 16:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41504 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Türk müziğinde, segâh perdesinde bir makam. )

-@ HALİLE/ÇALPARA/ÇÂR-PÂRE[Fars.]/CASTANET[İng.]
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 16:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41326 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Oyun havalarında kullanılan, dört küçük parça sert tahtadan yapılmış bir vurmalı çalgı. )

-@ EN YAVAŞ HAREKET EDEN KUŞ
[Bölüm: Hayvanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40968 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( HOATZİN )

-@ EN YAVAŞ HAREKET EDEN HAYVAN:
BRADIPUS
değil SLOTH
[Bölüm: Hayvanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40967 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... DEĞİL 3 parmaklı, üç tırnaklıdır. Saatte en çok 0.0048 km. hıza ulaşabiliyor. Amerika'da yaşar. )

-@ DİL-DÂR
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 02:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40698 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ABDÜLBÂKİ DEDE'NİN TERKİBETTİĞİ 7 MAKAMDAN BİRİ | BİRİNİN GÖNLÜNÜ ALMIŞ, SEVGİLİ )

-@ CURCUNA ile DEBDEBE
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 00:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40596 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Musikîde hızlı bir usûl. İLE ... )

-@ ÇEŞİTLİ MAKAMLAR
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 00:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40535 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( * ACEMAŞÎRÂN
* ACEMKÜRDÎ
* BESTENİGÂR
* BEYÂTİ ARABÂN
* BÛSELİK
* DÜGÂH
* EVC
* EVCÂRÂ
* GERDÂNİYE
* GÜLNÂRÎ
* HİCAZ
* HİCAZKÂR
* HÜSEYNİ
* H. BÛSELİK
* HÜZZÂM
* KARCIĞAR
* K. HİCAZKÂR
* MÂHÛR
* MUHAYYER
* M. BÛSELİK
* NEVÂ
* NİHÂVEND
* NİKRİZ
* PENÇGÂH
* RAST
* SABÂ
* S. ZEMZEME
* SEGÂH
* SÛZİNÂK
* ŞEHNÂZ
* UŞŞÂK
* YEGÂH )

-@ ÇATI ile ÇATI
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Şubat 2017 | 13:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40489 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İnsan sesi. İLE Bir yapının/evin tepesini kuran parçaların tümü. )

-@ BÛSELİK
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40453 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( En eski makamlardandır. Minör karşılığıdır. Bûselik beşlisi ve hicaz dörtlüsünden oluşur. Dizisi çıkıcı olup hüseynîde son bulur. İnici şekli şehnâz ve bûselik adıyla anılır. Nihâvend, sultân-ı yegâh, ruh ve nüvâz gibi makamlar bundan çıkmıştır. Orta derecede kullanılmış makamlardandır. )

-@ BÜRGU[Fars.]
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40444 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Boru denilen bir çalgı. )

-@ BEYN-EL-BAHREYN
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40318 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Adı anonim bir edvarda geçen makam. )

-@ [Fars.] BEYÂTÎ-PÛSELİK ile BEYÂTÎ-ARABÂN-PÛSELİK
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40310 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Fahri efendinin düzenlediği bir makamdır. )

-@ BESTE-NİGÂR[Fars.]
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40303 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( En eski mürekkep Türk makamlarındandır. )

-@ ŞİİR ile/ve/<> BESTE
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40302 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir şarkının, makam ile uyumu. | Kapalı, bağlı, bitiştirilmiş, bağlanmış. | Donmuş. )

-@ SES ile BEHÎM[Ar.]
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40232 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Dik, pürüzsüz ses. )

-@ BAZI MAKAMLARIN ETKİLİ OLABİLDİĞİ ZAMANLAR
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40219 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( * Rast-rehavî makamları, seher zamanı etkilidir.
* Hüseyni makamı, sabahları etkilidir.
* Irak makamı, kuşluk zamanı etkilidir.
* Nihavend makamı, öğle zamanı etkilidir.
* Hicâz makamı, öğleyle ikindi arası etkilidir.
* Buselik makamı, ikindi zamanı etkilidir.
* Uşşak makamı, gün batımında etkilidir.
* Zengüle makamı, günbatımından sonra etkilidir.
* Muhalif makamı, yatsıdan sonra etkilidir.
* Rast makamı, geceyarısı etkilidir.
* Zirefkend makamı, geceyarısından sonra etkilidir. )

-@ BAZI KISALTMALAR
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 19:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40218 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ad lib - Ad libitum
D.C. - Da Capo
Dim. - Diminuendo
f - Forte
ff, fff - Fortissimo
fz - Forzando
G.P. - General pause, Grand pause
M.D. - Main droite, Mano destra
M.G., M.S. - Main gauche, mano sinistra
mf - Mezzo forte
mp - Mezzo Piano
pp, ppp - Pianissimo
pizz - Pizzicato
rit - Ritenuto
sf, sfz - Sforzando, sforzato
V.S. - Volti subito )

-@ BAÎD-İ LÂZIM
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40163 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir makamın seyir dahilinde bulunup da istimali yok denilecek kadar o makama dâhil olan perdelere denir. [Sabâ makamının seyrinde neva perdesinin cüz'i bulunması gibi] )

-@ BAHTİYÂR[Fars.] ile BAHTİYÂR[Fars.]
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40161 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Mutlu kişi. İLE Güneydoğu Anadolu, Musul ve Bağdat'ta kullanılan bir makam. )

-@ ARYA[İt.]
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 16:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40029 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Orkestra eşliğinde söylenen ve tek ses için bestelenmiş müzik parçası. )

-@ ANLAMSAL ÖLÇÜT ile BİÇİMBİLİMSEL ÖLÇÜT ile SESBİLİMSEL ÖLÇÜT
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 16:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39992 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ANA MAKAMLAR
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 16:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39967 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( * Çarğah
* Buselik
* Kürdi
* Rast
* Uşşak
* Neva
* Hüseyni
* Hicaz
* Hümayun
* Uzzal
* Zirgüle
* Karciğar
* Süzinak )
( Bu basit makamlar, 6 çeşit dörtlü ve beşliden yapılmıştır. Arka arkaya belirli aralıklara gelen 4 sese "dörtlü" 5 sese "beşli" denir. Bunlar şunlardır; Çargah, buselik, kürdi, rast, uşşak(hüseyni) ve hicaz dörtlü ve beşlileri. )

-@ AMADİNDA
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 01:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39943 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Afrika müziğine özgü, ağaç gövdelerinden yapılan bir tür ksilofon. )

-@ ACITATO[İt.]
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Temmuz 2016 | 23:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39832 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir parçanın, canlı ve coşkun çalınacağını gösterir. )

-@ (BAZI) TEKKE MÛSİKÎSİ ÇEŞİTLERİ
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Temmuz 2016 | 22:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39800 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜZİK/ŞARKI ALBÜMLERİNDE:
10'DA BİRKAÇ
ile 10'DA 10 ile 10'DA 100/1000
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Temmuz 2016 | 14:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39789 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir sanatçının, albümlerinde yaptığı müzik ve şarkıların ancak birkaçı, ötekilere göre çok daha fazla sevilir. İLE Bazı sanatçılarımızın, bazı albümlerinde bulunan parçaların, 10'unun da tutması, çok az sanatçının yakalayabildiği bir durum ve başarıdır. İLE Ancak birkaç sanatçımız da, 10 parçalık albümleriyle, bizde 100/1000 büyük şarkılık etki ve coşku uyandırıyor. Aşk şarkıları, bunların başında geliyor. Yazdığı sözleriyle, müziğiyle, buğulu hoş sadâsı, kişilere olan saygısı ve yakınlığıyla, sanat yaşamının başlangıcından beri aynı şekilde ve artarak devam eden tüm dinleyici/hayran kitlesine de baktığımızda, özellikle Yaşar'ım/ız, bu sanatçı ve şarkılara en iyi örneklerden biridir. Başarılarının artarak devamını dileyerek, saygı, sevgi ve teşekkürümüzü sunuyoruz... )

-@ ŞARKI = SONG[İng.] = CHANSON[Fr.] = LIED[Alm.] = CANZONE[İt.] = CANCIÓN[İsp.]
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39632 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SİMGE = REMZ[çoğ. RÜMÛZ(ÂT)] = SYMBOL[İng., Alm.] = SYMBOLE[Fr.] = SYMBOLON[Yun.] = SIMBOLO[İsp.]
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39603 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜZİK = MÛSİKÎ = MUSIC[İng.] = MUSIQUE[Fr.] = MUSIK[Alm.] = MUSICA[İt.] = MÚSICA[İsp.]
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39513 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KURAL = KAİDE = RULE[İng.] = RÈGLE[Fr.] = REGEL[Alm.] = REGULA < REGERE[Lat.] = MANDO, REGLA[İsp.]
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39491 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DEVİNİM = HAREKET = MOVE, MOTION, MOVEMENT[İng.] = MOUVEMENT[Fr.] = BEWEGUNG[Alm.] = MOTUS[Lat.] = KINESIS[Yun.] = MOVIMIENTO[İsp.]
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39262 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ NÂMÛS[Ar.] ile/değil/<> NOMOS[Yun.]
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Haziran 2016 | 03:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39063 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yasa. | Ar, edep, hayâ, ırz. | Temizlik, doğruluk. | Allah'a yakın olan büyük melek. | Esrâr sahibi. | Sinek. | Derinden gelen ses. İLE/DEĞİL/<> Yasa. )

-@ KORO ile/ve/<> ORATORYO[İt.]
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Haziran 2016 | 23:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38943 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/<> Solo sesler, koro ve orkestra için yazılmış, oyun öğesi bulunmayan, kutsal nitelikte müzik yapıtı. )

-@ BESTE ve/<>/> OPUS[Lat.]
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Haziran 2016 | 23:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38942 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... VE/<>/> Besteleniş sırasına göre numaralanmış müzik yapıtı. )

-@ TAMBURA ile ONİKİTELLİ
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Haziran 2016 | 23:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38934 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Klasik Türk müziğinin başlıca çalgılarından biri olan, yay ya da mızrapla çalınan, uzun saplı, telli çalgı. İLE Tambura cinsinden, on iki telli bir halk çalgısı. )

-@ ODEON[Fr.] ile ODİTORYUM[Lat.]
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Haziran 2016 | 16:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38906 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Eski Yunan'da, müzisyenlerin konser verdiği, basamaklı yer. İLE Dinleme salonu. )

-@ NOTA[İt.] ile NOTA[İt.]
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran 2016 | 14:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38876 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir müzik sesini belirtmeye yarayan im. İLE Bir ülkenin, başka bir ülkeye ya da elçisine yaptığı bildiri. )

-@ SAZ ile KOPUZ
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Haziran 2016 | 16:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38860 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Ozanların çaldığı telli Türk sazı. )

-@ MÜZİĞİN PSİKO-FİZYOLOJİK ETKİLENİMLERİ
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Haziran 2016 | 16:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38859 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( * Kan dolaşımını etkiler.
* Damar basıncını bazı kişilerde yükseltebilir, bazılarında düşürebilir.
* Kas kasılmalarını artırır.
* Solunum hareketlerini etkiler ve serbestleştirir.
* Sindirim işlerinde olumlu etkileri vardır.
* Damar basıncının değişiklikleri, sedaların tonları, şiddetleri ve perdeleri ile orantılıdır.
* Kişiyi huzura kavuşturan psikojenik etkileri vardır. )

-@ BEZM-ÂRÂ ile BEZM-İ TARAB
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Haziran 2016 | 16:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38858 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Meclisi süsleyen. | Adı Nasır Abdülbaki'nin Tedkik~Tahkik'inde terkipler arasında geçen makam. İLE Yeni terkib edilmiş ve rağbet görmemiş bir mürekkep makamdır. )

-@ BEYÂTÎ[Fars.] ile BEYÂTÎ-ARABÂN ile BEYÂTÎ-ARABÂN-PÛSELİK ile BEYÂTÎ-PÛSELİK
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Haziran 2016 | 16:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38857 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Türk müziğinin en eski makamlarındandır. İLE Türk müziğinin mürekkep makamlarındandır. İLE Fahri efendinin düzenlediği bir makamdır. İLE Zekâi Dede'nin düzenlediği bir mürekkep makamdır. )

-@ AŞÎRÂN ile AŞÎRÂN-MÂYE ile AŞÎRÂN-PÛSELİK/PÛSELİK-AŞÎRÂN ile AŞÎRÂN-ZEMZEME
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Haziran 2016 | 16:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38856 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hüseynî-aşîrân perdesinin ve makamının adının kısaltılmış şeklidir. İLE Nasır Abdülbakî'nin, tetkik ve tahkikinde adı geçen makam. İLE Türk mûsikîsinin en eski makamlarındandır. Aşirân'da uşşak ve pûselik makamlarından mürekkeptir. İLE Sâdullah Ağa'nın düzenlediği bir makamdır. Bu makam, pûselik-aşîrân mürekkebine, mi'de bir kürdî dörtlüsü eklenmesiyle oluşmuştur. )

-@ ARAZBÂR ile ARAZBÂR-PÛSELİK ile ARAZBÂR-ZEMZEM
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Haziran 2016 | 16:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38855 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Türk mûsikîsinin pek eski birleşik(mürekkeb) makamlarındandır. [Nevâ'da beyâtî ve rast beşlisi'nin çârgâh'taki şeddi ve uşak dörtlüsünün birleşmesinden meydana gelmiştir.] İLE III. Selim'in ihtirâ[benzeri görülmemiş bir şey icâd etme] ettiği birleşik(mürekkeb) makamlardan biridir. [Arazbâr mürekkebine bir pûselik dörtlüsü ya da beşlisi eklenerek meydana gelmiştir.] İLE Nasır Abdülbâkî'nin tetkik ve tahkikinde adı geçen makam. )

-@ ARABÂN-KÜRDÎ ile ARABÂN-NİGÂR
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Haziran 2016 | 16:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38854 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dede Efendi'nin düzenlemesi/terkibi olduğu kabul edilebilecek olan az kullanılmış mürekkep bir makamdır. [Beyâtî-arabân makamına bir kürdî dörtlüsü eklenerek oluşturulmuştur] İLE Adı anonim bir edvâr-ı ilm-i mûsikîde geçen makam. )

-@ ACEM-KÜRDÎ ile ACEM-PÛSELİK ile ACEM-RAST ile ACEM-UŞŞAK ile ACEM-ZİRKEŞÎDE
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Haziran 2016 | 16:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38853 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Türk mûsikîsinde kullanılan birleşik(mürekkeb) makamdır. İLE Tahminen iki yüzyıllık bir birleşik(mürekkeb) makamdır. Acem mürekkebine, bir pûselik beşlisinin eklenmesinden doğmuştur. İLE Adına Kırşehir'li Yusuf'un edvarında rastlanılan makam. [XV. yy.] İLE Adına Müstakimzâde Süleyman'ın dergisinde rastlanılan makam. [XVII. yy.] İLE Adına Kırşehir'li Yusuf'un edvarında rastlanılan makam. [XV. yy.] )

-@ NEY ile/değil NEYÇE
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Haziran 2016 | 15:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38847 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/DEĞİL Küçük ney. | Dokumacıların kullandığı küçük kamış. )

-@ GINÂÎ[Ar.]/LİRİK[Fr.] değil/yerine/= KOŞUK
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2016 | 09:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38826 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( LİRİK: Coşkun, esinle dolu. | Eski Yunan yazısında, lir eşliğinde söylenilen. Koşuk. | Çok etkili, coşkun, genellikle kişisel duyguları dile getiren yazın. )

-@ GINÂ değil/yerine/= USANÇ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2016 | 09:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38824 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( GINA: Zenginlik, bolluk. | Usanç, bıkkınlık. | Şarkı, türkü, nağme, ezgi, ırlama. )

-@ PARAZİT[Fr. < Yun.] değil/yerine/= (")ASALAK(")
[Bölüm: dirimbilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Haziran 2016 | 19:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38573 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Asalak. | Radyo yayınına karışan yabancı ses. | Başkalarının sırtından geçinen kişi. )

-@ TİZ[Fars.] değil/yerine/= İNCE, KESKİN (SES)
[Bölüm: Turkce] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs 2016 | 06:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38531 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SOLİST değil/yerine/= OKUYUCU
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs 2016 | 06:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38496 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ RİTİM ENSTRÜMAN değil/yerine/= VURMALI ÇALGILAR
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs 2016 | 06:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ OPERA SANATÇISI değil/yerine/= ÜNGÜCÜ
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs 2016 | 06:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38449 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ NOTA değil/yerine/= KÜYGE, KÜĞGE, YÜĞGE
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs 2016 | 06:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38445 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ NEFESLİ SAZLAR değil/yerine/= SOLUKLU SAZLAR
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs 2016 | 06:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38443 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜZİSYEN değil/yerine/= KÜYCÜ, KÜĞCÜ
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs 2016 | 06:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38441 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MAYSTRO/MAESTRO değil/yerine/= UNGAN
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Aralık 2016 | 13:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38422 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Besteci. | Orkestra şefi. )

-@ KORİST değil/yerine/= KÜMEKÇİ
[Bölüm: Turkce] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs 2016 | 06:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38410 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ RİTİM[Fr. < Yun.] değil/yerine/= DİZEM | DÜMTEK, VURUŞ
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs 2016 | 04:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38310 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ OYUN HAVASI ile LONGA[Romence]
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mayıs 2016 | 00:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38154 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Türk müziğinde, yörük özellik taşıyan oyun havası. )

-@ KİTAP ile LİBRETTO[İt.]
[Bölüm: YAZIN] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Mayıs 2016 | 00:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38122 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Bir operanın, sözlerinin yazılı bulunduğu kitap. | Bir pantomimi ya da baleyi açıklayan kitap. )

-@ LAVTA[Alm. < Ar.] ile LAVTA[İt.]
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Mayıs 2016 | 01:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38105 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Mızrapla çalınan, gövdesi uddan küçük bir çalgı. İLE Ebe. | Doğacak çocuğu, ana rahminden çekmeye yarayan araç. | [eskiden] Erkek doğum uzmanı. )

-@ ORG ile/değil/<> LATERNA[Lat.]
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Mayıs 2016 | 01:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38101 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/DEĞİL/<> Kolu çevrilerek çalınan, sandık biçiminde bir tür org. )

-@ MELODİ'DE:
TEK SESLİ(MONOFONİK)
ile/<> EŞ SESLİ(HOMOFONİK)
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Mayıs 2016 | 22:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38091 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Seslerin, bir müzik cümlesinde, yatay bir çizgide bulunması. İLE/<> Seslerin, bir müzik cümlesinde, hem yatay, hem de dikey bulunması. )

-@ MÜZİK:
DÜŞÜK
ile/ve/<> YÜKSEK
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Mayıs 2016 | 22:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38090 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sadece ritme sahiptir. İLE/VE/<> Ritme ve melodiye sahiptir. [Bir tarzı, aynı zamanda, armoniye de sahiptir.] )

-@ l/L ile L ile La ile la[İt.]
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Mayıs 2016 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Türk abecesinin on beşinci yazacı/harfi. Sesbilim bakımından, dişeti ünsüzlerinin ötümlüsüdür. İLE Romen rakamları dizisinde, 50 rakamını gösterir. İLE [kimya] Lantan'ın simgesi. İLE [müzik] Gam (ll) dizisinde, "sol" ile "si" arasındaki ses. | Bu sesi gösteren nota imi. )

-@ SAZ ile İKİTELLİ
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Nisan 2016 | 16:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37735 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE İki teli olan, bir çeşit saz. )

-@ STAR ile/ve/değil/yerine/||/<>/> EFSANE
[Bölüm: toplum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Nisan 2016 | 00:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37687 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hem işinde, hem de magazinde "iyi olan." İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/> İşinde iyi olan fakat magazinde "kötü olan." )
( ... İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/> Yaşar... | Şair Sanatçımız, Yaşar... | Radyo Programı - Nisan 2016 )

-@ İRCÂ ve/||/<>/>/< İCRÂ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mart 2016 | 00:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37621 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dönmek. VE/||/<>/>/< Uygulamak/eylemek/işlemek/yürütmek. )

-@ GÖNÜLLÜ ile/ve/||/<> GÖNÜLVEREN
[Bölüm: hizmet] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mart 2016 | 11:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37603 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DOĞA ve/=/<> HAREKET VE SÜKÛNUN İLKESİ
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Mart 2016 | 17:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37587 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÖLÇÜ/VEZ(İ)N:
SİMGEDE/YAZIDA
değil KULAKTA!
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mart 2016 | 05:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37538 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HECE:
KAPALI/UZUN
ile/ve/<> AÇIK/KISA ile/ve/<> UZATILMIŞ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mart 2016 | 05:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37537 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 1 harekeli, 1 sakin harf. İLE/VE/<> Harekeli harf. + 1 harf. )
( Son sadâ/hece, kısa kalamaz. )
( Sakin bitmeyen hiçbir hece, uzun hece olamaz! )
( LATİN'DE (KAPALI)
[ İz. İLE Biz. İLE Bâ. ]
[ Sesli > sessiz. İLE Sessiz > sesli > sessiz. İLE Sessiz > uzun sesli. ]
[ 1 harekeli, 1 sakin ] )
( Bir kere bakıp gülse, ölürüm, konuşamam.
[ Hafif-sakîl-veted-i mecmû ] gülse, ölürüm, konuşamam. )
( DAİRE [1]
[ 1 açık/kısa, 3 uzun heceden oluşan. ]
[ Veted-i mecmû, 2 sebeb-i hafiften oluşan. ] )

-@ HECE ve/||/=/<> SADÂ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mart 2016 | 05:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37536 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ARÛZ ve/<> BELÂGAT
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mart 2016 | 05:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37534 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ARÛZ:
DİL
değil MÜZİK [<>ARÛZ]
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mart 2016 | 05:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37533 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ARÛZ:
DİL
değil SADÂ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mart 2016 | 05:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37532 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ FÂSILA:
SUGRÂ
ile/ve/<> KÜBRÂ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mart 2016 | 05:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37531 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 3 harekeli ve 1 sakin. İLE/VE/<> 4'lü ya da üzeri. )
( [örnek] Kelebek. İLE/VE/<> Otomatik. )

-@ VETED:
MECMÛ
ile/ve/<> METRÛK
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mart 2016 | 05:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37530 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İlk ikisi harekeli, sonundaki sakin ise. [örnek: sekiz] İLE/VE/<> Sondaki sakin, ortaya gelmişse. [örnek: altı] )
( Kısa hece önce ve uzun hece sonra. İLE/VE/<> Uzun hece önce ve kısa hece sonra. )

-@ SEBEB:
HAFİF
ile/ve/<> SAKÎL
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mart 2016 | 05:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37529 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kapalı hece. İLE/VE/<> Açık hece. )
( Harfin 1.'si harekeli, 2.'si sakîl ise. İLE/VE/<> 2 harekeli harf. )

-@ SEBEB ile/ve/<> VETED ile/ve/<> FÂSILA
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mart 2016 | 05:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37528 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İp. İLE/VE/<> Kazık. İLE/VE/<> İp ile kazıkların arası.
[Çadır terimlerinden.] )
( 2 harf. İLE/VE/<> 3 harf. İLE/VE/<> 4 harf ve fazlası. )

-@ HARF ile/ve/<>/> HECE ile/ve/<>/> CÜZ ile/ve/<>/> TEFİLE ile/ve/<>/> VEZİN ile/ve/<>/> BAHRİ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mart 2016 | 05:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37527 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ Isfahan ile ISFAHAN
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Şubat 2016 | 14:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37408 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İran'da bir kent/eyâlet. İLE Türk müziğinde, dügâh perdesindeki makamlardan biri. )

-@ HOYRAT[Yun.] ile HOYRAT
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2016 | 23:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kaba, kırıcı ve hırpalayıcı. İLE Güneydoğu Anadolu ile Irak Türk bölgesinde, ezgi ile söylenilen mani. )

-@ HİSAR[Ar.] ile HİSAR[Fars.]
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2016 | 13:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37359 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir kentin ya da önemli bir yerin korunması için taştan yapılmış, yüksek duvarlı ve kuleli, çevresinde hendekler bulunan küçük kale, kirman, germen. İLE Türk müziğinde bir bileşik makam. | Türk müziğinde, re diyez notası. )

-@ ORG ile HARMONYUM[Fr.]
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ocak 2016 | 22:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37125 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Dış görünüşü piyanoya benzeyen, körüğü ayakla işletilen, küçük org. )

-@ DANS ile HABANERA
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Aralık 2015 | 03:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37034 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Çok kıvrak bir Küba dansı. | Bu dansın müziği. )

-@ ZİL ile GONK[Malezya dilinden]
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2015 | 02:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36950 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Keçe ya da bez kaplı bir tokmakla vurularak titreşmesi sağlanan bir kurstan oluşan vurgulu çalgı. )

-@ NEY ile GİRİFT[Fars.]
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Aralık 2015 | 18:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36930 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Birbirinin içine girip karışmış, girişik, çapraşık. | [eski güzel yazı sanatında] Boş yer bırakmayacak biçimde, iç içe istif edilmiş yazı. | Türk müziğinde kullanılmış, neye benzeyen bir çalgı. )

-@ GERDAN ile GERDANLIK ile GERDANİYE
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Aralık 2015 | 03:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36883 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gövdenin, omuzlarla, baş arasında kalan bölümü. | Şişmanlarda, çenenin altındaki tombulluk. İLE Çoğu değerli taş ve madenlerden ya da altın paradan yapılmış, boyna takılan takı. İLE Türk müziğinde, ince sol notasını andıran perde ve bir makam adı. )

-@ GAZAL[Ar.] ile GAZEL[Ar.] ile GAZEL[Ar.]
[Bölüm: divan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Aralık 2015 | 21:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36857 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ceylan. İLE Divan Edebiyatı'nda, beş ile onbeş beyit arasında değişen, ilk beytinin dizeleri birbiriyle, sonraki beyitlerinin lirik konularda yazılan nazım biçimi. | Lâtif. | Bayanlar için söylenilen güzel ve aşk dolu söz. | Türk müziğinde, belirli bir kurala bağlı olmadan, bir kişi tarafından, herhangi bir makamda gezinerek sesle yapılan taksim. İLE Sonbaharda kuruyup dökülen ağaç yaprağı. )

-@ GAM[Ar.] ile GAM[Yun.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Aralık 2015 | 20:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36850 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tasa, kaygı, üzüntü. İLE Notaların baştan sona [kalından inceye] ve/veya sondan başa [inceden kalına], tek solukta okunması. [ DO-RE-Mİ-FA-SOL-LA-Sİ--D0--Sİ-LA-SOL-FA-Mİ-RE-DO ] )

-@ DÜZGÜN DAİRESEL HAREKET ile DÜZGÜN DOĞRUSAL HAREKET
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Aralık 2015 | 16:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36836 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Açısal hızın sabit kaldığı hareket. İLE Hız vektörünün yön ve büyüklüğünün doğru boyunca değişmediği [sabit kaldığı] hareket. )

-@ BESTE ile FÜG
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Aralık 2015 | 02:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36812 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Çoksesli müzikte bir beste. )

-@ FORTE ile FORTİSSİMO
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Aralık 2015 | 01:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36791 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Parçanın, güçlü çalınacağını gösterir. İLE Bir müzik yapıtında, bazı bölümlerin çok güçlü çalınması gerektiğini belirtir. )

-@ FORTE ile FORTEPİYANO
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Aralık 2015 | 01:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36790 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Parçanın, güçlü çalınacağını gösterir. İLE F.P. harfleriyle gösterilen, parçanın, önce güçlü çalınıp söylenileceğini, hemen sonrasında, hafifletileceğini belirten terim. )

-@ DİZEK/PORTE ile FORTE
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Aralık 2015 | 01:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36789 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Notaların, üzerinde ya da arasında yazıldığı, beş koşut çizgi. İLE Parçanın, güçlü çalınacağını gösterir. )

-@ FLÜT ile FİFRE[Alm.]
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Aralık 2015 | 01:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36750 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Yanlamasına çalınan, 6 deliği bulunan, tahtadan bir tür flüt. )

-@ FERAHFEZA ile FERAHNAK
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Aralık 2015 | 17:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36731 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Türk müziğinde, yegâh perdesinde karar kılan makamlardan biri. İLE Türk müziğinde, bir birleşik makam. )

-@ YILANLARDA:
PUSUDA BEKLEYENLER
ile/ve/değil/yerine/||/<> AV PEŞİNDE HAREKET EDENLER
[Bölüm: Hayvanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Aralık 2015 | 23:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36705 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ORKESTRA ile FANFAR[Fr.]
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Aralık 2015 | 15:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36638 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Üflemeli bakır çalgılardan oluşan orkestra. | Bu orkestranın çaldığı, tartımlı ve canlı parça. )

-@ YERÖTE/EVÇ ile EVİÇ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Kasım 2015 | 02:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36578 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( En yüce yer. | [yeryuvarına göre] Yeröte. [güneşe göre] Günöte. İLE Musikîde, bileşik bir makam. )

-@ DÜET/DÜO ile DÜETTO
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Kasım 2015 | 16:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36416 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İki ses için ya da iki müzik aygıtı için düzenlenmiş müzik parçası. | İki kişi tarafından, birlikte söylenilen şarkı. İLE Küçük düet. )

-@ ANAHTARLAR:
SOL
ile/ve/<> DO ile/ve/<> FA
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Kasım 2015 | 16:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36389 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )
( Dizenin ikinci çizgisi üzerine konulan ve çizgiye adını veren ve ince sesleri göstermeye yarayan bir anahtardır. İLE/VE/<> Portenin üzerine çizilen ve o çizgideki notaya adını veren anahtar. İLE/VE/<> Portedeki notaların, "Fa" yüksekliğinde olacağını gösteren im. )

-@ DİZEM ile/değil DİZYEM[Fr.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Kasım 2015 | 15:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36388 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Düzenli aralıklarla yineleme niteliği. | Uyumlu üslûp. | Vezin. | Bir dizede ya da notada, vurgu, uzunluk ya da ses özelliklerinin, durakların, düzenli bir biçimde yinelenmesinden doğan ses uygunluğu. [DÜZÜN/TARTIM] İLE/DEĞİL Sıcakölçerde, santigratın onda biri. )

-@ TRAGEDYA'DA:
ASKİLOS
ile/ve/<> SOFOKLES ile/ve/<> EURUPIDES
[Bölüm: kisiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ekim 2015 | 20:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36348 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DİL ile DİLCİK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Eylül 2015 | 18:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Buğdaygillerde, yaprak ayası ile yaprak kınının birbirinden ayrıldığı yerde bulunan, sivri uclu, küçük, saydam çıkıntı. | Böceklerin ağzında, küçük dilin önünde bulunan bölüm. | Üflemeli çalgılarda ya da org borularında, kamış, tahta ya da metalden, yassı parça. )

-@ TÜRKÜ ile/değil DAĞİ
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ağustos 2015 | 19:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36059 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/DEĞİL Dağlık bölgelerde söylenilen türkülerin makamı. )

-@ ÇÖĞÜR ile ÇÖĞÜR
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ağustos 2015 | 19:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36044 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İri gövdeli, kısa saplı, bir tür halk sazı. İLE Maydanozgillerden, bir çeşit dikenli yaban bitkisi. | Tohumdan yetişmiş, küçük fidan. )

-@ DARBUKA ile/değil ÇİFTENAĞRA
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ağustos 2015 | 16:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36016 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/DEĞİL Birbirine bağlı, küçük iki dümbelekten oluşan çalgı. )

-@ KLAVSEN[< Fr.] = ÇEMBALO[< İt.]
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Mayıs 2015 | 23:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35711 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Klavyeli ve telli bir çalgı. )

-@ ÇAĞANOZ ile ÇALPARA
[Bölüm: Hayvanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Mayıs 2015 | 00:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35667 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Parmaklara takılıp çalınan zil ya da buna benzer ses çıkarıcı araç. | Bir çeşit çağanoz balığı. )

-@ TAMBUR ile CÜMBÜŞ
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Nisan 2015 | 01:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35607 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Eğlenti. | Maden gövdeli, tambura benzeyen bir saz. )

-@ CIRLAK ile CIRTLAK
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Nisan 2015 | 00:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35583 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hoşa gitmeyen, tiz ses. | Cırcır böceği. İLE Cırlak. | Olgunluktan, ezilebilecek duruma gelmiş meyve/sebze. )

-@ (")BOZUK(") ile BOZUK
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Nisan 2015 | 20:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35495 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bozulmuş olan. | Görevini yapamaz, işlemez duruma gelmiş. | Kızgın, sıkıntılı. İLE Türk halk müziğinde kullanılan, bağlamadan biraz büyük ve meydan sazından küçük, dokuz telli bir saz. )

-@ TÜRKÜ ile BOZLAK
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Nisan 2015 | 20:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35492 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Orta ve Güney Anadolu'nun bazı bölgelerinde, bir türkü ezgisi. | Bu ezgiyle söylenilen, konusu acıklı türküler. )

-@ BOMBARDON[< Fr.]
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Nisan 2015 | 17:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35477 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( En kalın sesi veren, pistonlu, nefesli çalgı. )

-@ DAVULDA:
TOKMAK
ile/ve/||/<> BIZBIZ
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Nisan 2015 | 12:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35462 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/||/<> Davula sol elle vurulan ince değnek. )

-@ BEL ile BEL ile BEL ile BEL
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Nisan 2015 | 00:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35428 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İm, işaret. İLE İnsan gövdesinde, göğüs ile karın arasında, daralmış bölüm. | Bu bölümün, sırtın altına denk gelen bölgesi. | Hayvanlarda, omuz başı ile sağrı arası. | Dağ sırtlarında, geçit veren çukur yer. | Atmık, meni. | Geminin orta bölümü. İLE Toprağı kazmaya ya da kirizma yapmaya yarayan, uzun saplı, ayakla basılacak yeri tahta, ucu sivri kürek ya da çatal biçiminde bir tarım aracı. İLE Ses şiddetiyle ilgili birim.[< Graham Bell] | İletişim teknolojisinde iki farklı güç ya da şiddet değerini ya da bir gücün, bir referans güce oranını karşılaştırmak için kullanılan bir logaritmik birim. İki güç değeri P1 ve P2 ise aralarındaki fark, N = log10[p2 / p1] kadardır. Simgesi: B, b )

-@ KLARNET ile BASKLARNET
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Nisan 2015 | 16:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35409 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Kalın sesli klarnet. )

-@ [İt.] BAS ile BASBARİTON ile BARİTON ile TENOR ile KONTRTENOR
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Nisan 2015 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35380 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( En kalın, eril seleni. | En kalın sesli orkestra çalgısı. İLE Basın çıkamadığı ince tonlara çıkabilen, buna karşın, basın indiği kalın ve tok tonlara inemeyen eril seleni. İLE Bas ve tenor selenleri arasında bulunan eril seleni. İLE En tiz ya da en ince eril seleni. İLE Basın çıkamadığı ince tonlara çıkabilen ve buna karşılık basın indiği kalın ve tok tonlara inemeyen bir eril seleni. )

-@ ŞARKI ile/değil BARKAROL
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Nisan 2015 | 01:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35378 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/DEĞİL Venedik gondolcularının, söz ve müziği önceden yazılmadan, içlerinden geldiği gibi söyledikleri şarkı. | Ritmi, üç zamanlı, müzik yapıtı. )

-@ GİTAR/KİTARA[Fr. < İsp.] ile/değil BANÇO[< İng. < İsp.]
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mart 2015 | 01:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35341 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/DEĞİL Amerika siyahilerinin çaldığı, gitar biçiminde beş ya da daha çok telli bir müzik aygıtı. )

-@ AĞIZ ile AĞIZ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Mart 2015 | 14:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35253 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yüzde, avurtlarla iki çene arasında, selenin çıkmasına, soluk alıp vermeye ve besinleri almaya yarayan boşluk. | Bu boşluğun, dudaklarla çevrelendiği bölümü. | Kapların ya da içi boş şeylerin açık yanı. | Bir suyun, denize ya da göle döküldüğü yer. | Koy, körfez, liman, yol gibi yerlerin açık yanı. | Birkaç yolun birbirine kavuştuğu yer, kavşak. | Kesici aletlerin, keskin yanı. | Bir anadilin konuşulduğu sınırları içinde, bölgelere ve sınıflara göre değişen söyleyiş özelliği, şive. | Birini yanıltmak, kandırmak amacıyla, dolambaçlı bazı sözler söyleme özelliği. | [müzik] Bir bölgenin ezgilerinde görülen özelliklerin tümü. | Bir akarsuyun göle ya da denize döküldüğü yer, munsap. | Bazen, "kez" anlamına gelir. [İlk ağızda, paranın yarısını ödedi.] | Tehlikeli şeyler/durumlar için pek yakın yer. [Topun/uçurumun ağzında.] İLE Yeni doğurmuş memelilerin ilk sütü. )

-@ AFAZİ ile AFONİ
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Mart 2015 | 14:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35249 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Söz yitimi. İLE Ses yitimi. )

-@ SELAHATTİN PINAR ile/ve/||/<> SAADETTİN KAYNAK
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Mart 2015 | 20:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Pınar'ım ama kuruyabilrim. İLE/VE/<> Kaynak'tır. Kurumaz! )

-@ HAREKET ile/ve/||/<> UYUMLULAŞTIRILMIŞ HAREKET
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mart 2015 | 02:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ OLAN ile/ve/||/<> ORAN
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2015 | 02:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34956 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ (")YORULMADA("):
HAREKET
ile/değil DURGUNLUK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Şubat 2015 | 12:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34950 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kişiyi, hareket değil durgunluk yorar. )

-@ MÜTEHARRIK[< HARK] ile MÜTEHARRİK[< HAREKET]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 19:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34927 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yırtılan, taharruk eden. İLE Hareket eden, kımıldayan, oynayan. | [felsefe, fizik] Hareketli, işler. )

-@ MÜTEADDÎ[< UDVÂN] ile MÜTEÂDÎ[< ADÛ]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 16:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34886 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Saldıran, zulm eden, taaddî eden. | Geçişli fiil.[düşündürmek, anlatmak vb.] | Türk müziğinin en az altı yüzyıllık bir mürekkep makamı olup, zamanımıza kalmış bir örneği bulunmamaktadır. İLE Düşmanlık eden, teâdî eden. )

-@ HAREKET ile/ve/||/<> DUYGU
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Şubat 2015 | 13:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34721 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HAREKETSİZ DİRENİŞ ile/ve/||/<> SESSİZ ÇIĞLIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Kasım 2014 | 03:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34613 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜBERKA ile MÜBERKAA
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Eylül 2014 | 03:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34387 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yüzü peçeyle örtülü, peçeli. İLE Başı beyaz olan kara, dişil koyun, marye. | Türk müziğinin en az altı yüzyıllık bir mürekkep makam. )

-@ MUVAFFIK[< VEFK] ile MUVÂFIK[< VEFK]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Eylül 2014 | 21:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34369 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Başarı kazandıran, muvaffak eden. İLE Uygun, yerinde. | [müzik] Bir makam. )

-@ MURASSA' ile MURASSAS
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 15:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34296 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Değerli taşlarla bezenmiş. | İki mısrası ya da iki fıkrası, sözcük sözcük birbiriyle aynı ölçü ve uyakta olan söz/beyit. | Bir yazı tarzı. | [müzik] Irak perdesiyle geveşt perdesi arasında bir perde adı. İLE Kalay ya da kurşunla kaplanmış. | Lehimlenmiş. )

-@ MURÂBAA[< RAB] ile MURÂBAHA[< RİBH] ile MURABBA'[< RUB] ile MURABBÂ
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 15:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34293 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yazlığa çıkmak üzere sözleşme yapmak. İLE Malı, kâr ile satma. | Tefecilik, yasaların üstünde, aşkın faiz alma. İLE Dörde çıkarılmış, terbi' olunmuş. | Dörtlü, dört şeyden olma. | Dört köşeli. | Kare. | Dört mısralık kıtalardan oluşan manzume. | Kenzî Hasan'ın edvarında geçen makam.[1700] İLE Terbiye edilmiş. | Kaynayıp kıvama geldikten sonra dondurulmuş meyve suyu tatlısı. )

-@ MUHAYYEL[< HAYÂL] ile MUHAYYER[< HAYR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 14:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34251 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hayal kurulmuş, tahayyül olunmuş. İLE Seçmeli, beğenmeye bağlı. | Beğenilmediğinde geri verilen eşya. | Türk müziğinin en eski ve en çok kullanılan makamlarından. )

-@ MUHARRİK[< HARÎK] ile MUHARRİK[< HARK] ile MUHARRİK[< HAREKET]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 14:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34242 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yakan, tahrîk eden. İLE Çok yakan. | Çok hareket eden. | Pek susatan. İLE Hareket ettiren, oynatan. | Kışkırtan, ayartan, dürten. | [fels.] Devitken. | [kimya] Karmaç. )

-@ MEZÂMÎR[< MIZMAR] ile MEZÂMÎR[< MİZMÂR, MEZMÛR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 16:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34150 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Koşu meydanları. İLE Düdükler. | Kavalla söylenilen ilâhî. | Zebûr'un sûreleri. )

-@ MEY' ile MEY ile MEY[Fars.]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 16:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34141 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Eriyip akma. İLE Doğu Anadolu'da kullanılan bir tür küçük zurna. İLE Şarap, içki. )

-@ MEŞK ile MEŞK[Fars.]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 15:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34114 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yazı örneği. | Alışmak, öğrenmek üzere yapılan çalışma, alışma/alıştırma. | Yazı ya da müzik dersi. İLE Tulumdan yapılmış su kabı, saka kırbası. )

-@ MAZÂRR[< MAZARRAT < ZARAR] ile MAZHAR[< ZUHÛR | çoğ. MAZÂHİR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Ağustos 2014 | 22:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33946 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zararlar, ziyanlar. İLE Bir şeyin, göründüğü/çıktığı yer. | Nâil olma, onurlanma/şereflenme. | Bazı tekkelerde, oturarak uyunurken, dayanılan kısa değnek. | Bir çeşit tef. )

-@ MAHREK[< HAREKET] ile MAHREK
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Ağustos 2014 | 23:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33886 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [mat.] Hareketli bir noktanın güttüğü yol. | Bir gök nesnesinin hareketinde, ağırlık merkezinin geometri bakımından yeri, yörünge. [Fr. ORBITE] İLE Yakacak yer. )

-@ MÜZİK'TE:
"ÖZGÜN/LÜK"
değil BİZE ÖZGÜ/LÜK
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Ağustos 2014 | 00:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33859 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ Türkî[Tr. / Fars.] ile TÜRKÎ
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Temmuz 2014 | 22:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33840 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Türk. | Türk'le(rle) ilgili. İLE Türkü. )

-@ Tûbâ ile TÛBÂ ile TUBBA'[çoğ. TEBÂBİA] ile TUBA[Fr./İng.]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Temmuz 2014 | 21:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33834 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Güzellik, iyilik, hoşluk. | Rahatlık. İLE Kökleri semâda, dalları zemine uzanmış, Cennet'te, Sidre'de bulunan ve dalları bütün Cennet'i gölgeleyen ilâhî ağaç. İLE Eski çağlarda, Yemen bölgesinde saltanat süren eski Arap hükümdarlarının unvanı. İLE Üzerinde pistonlar bulunan, bakırdan soluklu çalgı. )

-@ TESLÎM ile TESLÎM[< SÜL, SELEME | çoğ. TESLÎMÂT]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Temmuz 2014 | 21:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33791 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çentme, diş diş etme. İLE Bir emâneti, yerine verme. | Bir şeyi, yeni sahibine verme. | Hakikat olduğunu söyleme. | İtiraf. | Dayanamayıp, "Pes!" deme. | Kendini, Allah'ın kaderine bırakma. | Bir saz yapıtında, asıl hâne ile mülâzimeyi bağlayan nağmeler olup bu nağmeler, her hânede tekrar edilmekle beraber, mülâzimeye dahil edilmez. Eskiden, buna "Terkib-i İntikal" da denilirdi. Fakat terkib-i intikal'in yalnız hâneleri bağlayan ve az çok tâdîlât ile tekrar edilen nağmeciklere verilen bir ad olup mülâzime ile hâne arasındaki nağmeye tevsî edilmemiş olma olasılığı da vardır. | Selam verme, selâmetle dua etme. | Âfetten masûn kılma. )

-@ TERENNÜM[çoğ. TERENNÜMÂT] ile/ve/||/<> TAGANNÎ[< GINÂ | çoğ. TAGANNİYÂT]
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Temmuz 2014 | 22:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33774 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yavaş ve güzel bir sesle şarkı söyleme. | Kuşun şakıması, ötmesi. | İLE/VE/||/<> Zenginleşme. | Muhtaç olmama, yetinme. | Makamla okuma. )

-@ TEF ile/ve/değil/<> ZİLLİ TEF
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Temmuz 2014 | 03:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33729 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KAVAL ile NÂREKE
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Temmuz 2014 | 03:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33728 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Karagöz oyununda kullanılan, kamıştan yapılmış, kavala benzer bir müzik aleti. )

-@ ... OLMASINDAN/DURUMUNDAN (DA):
ANLAŞILACAĞI GİBİ ..."
ile/ve/değil "HAREKET EDİLEBİLECEĞİ GİBİ ..."
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Temmuz 2014 | 00:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33699 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TÜRKÜ ile/ve/<> ÖTEKİNİN TÜRKÜSÜ
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran 2014 | 00:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33612 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HAREKET:
NOKTA
ve/<> HAT ve/<> SATIH/YÜZEY ve/<> HACİM/CİSİM
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2014 | 22:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33579 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HAREKET ile KIPIRTI
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2014 | 22:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33575 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ a/A ile/<> a ile/<> A ile/<> A
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Mart 2014 | 12:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33333 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Türkçe abecesinin ilk yazacı(harfi). [sesbilim] Kalın ünlülerin, düz ve geniş olanını gösterir. İLE/<> Şaşma, anımsama, sevinme, acıma, üzülme, kızma gibi duyguları güçlendirir. Tümcenin, başında ya da sonunda, çoğu kez yinelenmiş olarak kullanılır. [A ne güzel! A sen burada mıydın?] | İkinci kişi çekimli eylemlerin sonuna gelir. [Alsana. Baksana.] İLE/<> Sınıflama ve sıralamalarda, maddelerin sıralaması yazaç ile gösterildiğinde, ilk maddenin başına gelir. İLE/<> [müzik] Nota imlerini, yazaçla gösterme yönteminde, "la" sesini bildirir. )

-@ HAREKET:
GÖRELİ
ile/ve/<> BAĞIL
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2014 | 12:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33269 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ VARLIK/VAROLUŞ ve/||/<> HAK ve/||/<> HAREKET
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Şubat 2014 | 21:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33172 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HAREKET ve/<> BEREKET
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Eylül 2013 | 10:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32969 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Varoluşu sağlar. VE/<> Varoluşun sürekliliğini sağlar. )

-@ TABLA[Ar.] ile LEVİ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Eylül 2013 | 14:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32947 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Satıcı vb.nin kullandığı tahtadan tepsi. | Soba, mangal vb. şeylerin altına konulan metalden ya da tahtadan yapılan tepsiye benzer altlık. | Bir şeyin düz ve geniş bölümü. | Ağaçtan ya da ağaç ürünlerinden hazırlanmış, büyük yüzeyli düzgün parça. | Genellikle Hindistan, Pakistan'da kullanılan, darbukaya benzer bir çalgı türü. | Denizcilikte, makaraların yüzlerini oluşturan dış bölümleri. İLE Etiyopya'da, kadınların, dudaklarına yerleştirdikleri tablalar.[Toplumsal konum, zenginlik, güç göstergesidir ve gurur kaynağıdır.] )

-@ SANTUR ile MARİMBA
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2013 | 17:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32931 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Zimbabwe'de kullanılan, santura benzeyen bir müzik aleti. )

-@ SÛR-U İSRÂFİL ile/ve RÂDİFE
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Temmuz 2013 | 02:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32717 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Başlangıç"ta. İLE/VE "Başlangıç"ta[kıyâmette]. )
( Sadâ. İLE İsfehan makamında olacak/mış.[Yassı namazının kameti de, İsfehan makamında okunur.] )

-@ MALİ ve/<> BURKİNA FASO
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Temmuz 2013 | 13:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32616 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İkisi de, Batı Afrika müziğinin çıkış noktasıdır.[Mali'nin adını dünyaya duyuran, SALIF KEITEN'in müziğini dinlemenizi salık veririz.] )

-@ DAVUL ile CEMBE
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Temmuz 2013 | 11:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32602 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Mali'de kullanılan bir davul. )

-@ SELEN/SADÂ/ÇATI ve/<> ÖZ
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Temmuz 2013 | 18:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32564 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( SADÂ: Kişinin özü. )

-@ İLK "ORKESTRA"YI KURAN:
HZ. DAVUD

[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Temmuz 2013 | 11:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32507 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Neyzen. [Davudî ney]
Teşbih geleneğindendir. )

-@ ŞARKI ile/ve/değil/yerine/<> NİNNİ
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz 2013 | 11:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32441 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tüm ninniler, hicaz makamındadır. )

-@ GERARDO MATOS RODRIGUEZ ve EDUARDO GALEANO
[Bölüm: kisiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2013 | 15:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "La Comparsita" tangosunun bestecisi. VE Latin Amerika'yı şiir tadındaki yazılarıyla anlatan yazar.["Aşkın ve Savaşın, Gündüz ve Geceleri" adlı kitabını okumanızı salık veririz.] )
( İkisi de, Uruguay'lıdır. )

-@ MIZIKA[İt.] ile/ve/değil/<> HAMUS
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Haziran 2013 | 14:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32235 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bando. | Armonika. İLE/VE/DEĞİL/<> Yakutistan'da, Şamanlar'ın çaldığı mızıka. )

-@ DAVUL ile/ve/değil/<> KHAMU-AT
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Haziran 2013 | 14:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32234 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/DEĞİL/<> Soyotlar, şamanlarının davullarına verdikleri addır. "Şaman atı" anlamına gelmektedir. )

-@ CURA ile/> ÇÖĞÜR ile/> TAMBURA ile/> DİVAN
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran 2013 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32220 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ŞİİR ile/ve/değil/<> NEŞÎDE
[Bölüm: YAZIN] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Haziran 2013 | 14:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32182 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/DEĞİL/<> Bir toplulukta, okunmaya değer şiir. | Atasözü derecesinde kullanılan ünlü beyit ya da mısra. | [müzik] Eski Arap müziğinde usullü olmak koşuluyla, kendiliğinden ya da hazırlanarak söylenilen güfteli müzik yapıtı. )

-@ HAREKET HALİNDEKİ TEK BUZUL:
PERITO MORENO

[Bölüm: dirimbilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Haziran 2013 | 11:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32174 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dünyanın, hareket halindeki tek buzulu olan bu buzul, adını, Patagonya'da uzun süre bilimsel çalışmalar yapan, Şili-Arjantin sınırının da çizilmesine yardımcı olan, ancak bu buzulu hiç görememiş olan Francisio Moreno'dan almıştır. [Buzullar, genellikle yükseklerde (Tibet, Himalaya gibi) ya da Kutup'a çok yakın enlemlerde (Grönland, Alaska, Antartika gibi) oluşur. Bu durumda, her iki etmen de bulunmamaktadır. Bu buzulu, bol kar, rüzgâr ve nem ortaya çıkarmıştır.] )
( 257 km² yüzeye, 34 km. uzunluğa ve 4 km. genişliğe sahiptir. Gölle buluştuğu noktada yüksekliği 60 m.[su altında 100 m. daha | gölden 6 km. geride ise 400 m.] )
( Her gün 1-2 cm. ilerleyen buzulun hacminde pek bir azalma olmadığı belirtiliyor. )

-@ ADNAN SAYGUN ve/<> HALİT REFİĞ
[Bölüm: kisiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Haziran 2013 | 02:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32070 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HAREKETİN SÜREKLİLİĞİ:
DOĞADA
ile/ve/<> YAŞAMDA
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Mart 2016 | 17:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32014 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sürekli oluşum. İLE/VE/<> Sürekli insanlaşma. )
( Yaşamdaki temeddün, doğadaki tekevvün'ün devamıdır. [ve bunun da sonsal amacı, kişinin, daha da insanlaşarak, olgunluğa/kemâle ermesidir.] )
( DOĞA: Hareket ile sükûnun ilkesi. )

-@ MÜZİK ve/<> MİMARLIK
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Haziran 2013 | 17:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31960 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... VE/<> Taşlaşmış/donmuş müzik.[Architektur ist erstarrte Musik.] )
( [temelinde] Zaman. VE/<> Mekân. )

-@ ÇOK SAZLI ve/değil/<> ÇOK SESLİ
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Mayıs 2013 | 18:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31774 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MEŞK ile/ve/<> FASIL
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Nisan 2013 | 23:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31477 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SPOR ile/ve/değil HAREKET
[Bölüm: Spor] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Nisan 2013 | 12:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31441 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GİTAR/KİTARA[Fr. < İsp.] iledeğil GİTARRA
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Şubat 2013 | 21:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31324 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/DEĞİL Küçük gitar. )

-@ HAKK ve/||/=/<> HAREKET[BİZÂTİHÎ]
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Şubat 2013 | 12:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31301 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BAĞ:
ÖZERKLİK
ve/<> HAZIR OLMA ve/<> GÖNÜLLÜLÜK/RIZÂ ve/<> HAREKETE GEÇME/GEÇEBİLME ve/<> KURABİLME(SÜRDÜREBİLME/SÜREKLİLİK) ve/<> PAYLAŞIM ve/<> GÜÇ
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Şubat 2013 | 14:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31283 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BUKLE değil KUPLE[< COUPLE(İng.)] [bunların yerine ÇİFT/BEYİT]
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ocak 2013 | 01:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31180 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TAR'IN TELLERİNDE:
AĞ TEL
ile/ve SARI TEL ile/ve KÖK TEL ile/ve BAM TELİ ile/ve 1. ÇİFT ZENG TELİ ile/ve 2. ÇİFT ZENG TELİ
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Aralık 2012 | 09:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31135 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [orta oktav] Do İLE/VE [orta oktav] Sol İLE/VE [-1. oktav] Do İLE/VE [-2. oktav] Sol İLE/VE [+2. oktav] Sol İLE/VE [+2. oktav] Do )
( Suyu simgeler. [Su gibi akıcıdır.] İLE/VE Ateşi simgeler. [Ateş gibi yakıcıdır.] İLE/VE Toprağı simgeler. [Toprak gibi sabitleyicidir.] İLE/VE Kararlılık duygusu ve mutmainlik sağlar/sunar. İLE/VE 1. ve 2. çift zeng telleri, coşku, özgürlük ve rahatlama duygusu sağlar/sunar. )
( Sayın Nevcivan Özel'in Facebook sayfası için burayı tıklayınız...
[Katkıları için teşekkür eder, tüm çalışmalarında başarılarının devamını dileriz!]

)
( TAR )

-@ TAR'DA:
KAFKAS
ile/ve ŞİRAZ
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Aralık 2012 | 09:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30987 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gövdesi, dut ağacıdan ve tek parçadır. Sapı ceviz ağacındandır. İLE/VE ... )
( TAR )

-@ VİRTÜÖZ ile/ve/> SANATÇI
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Kasım 2012 | 17:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30956 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Aleti/ni unutan. İLE/VE/> Kendini unutan. )

-@ HAREKET ile/ve/<> TELÂŞ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ağustos 2012 | 04:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30778 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BESTELEYEN ile/ve/<>/değil/yerine DÜZENLEYEN/TERTİPLEYEN
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Temmuz 2012 | 13:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30723 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TEVHÎD[< VAHDET] ile/ve/<> MÜNÂCÂT[< NECV]
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Temmuz 2012 | 03:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30722 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Klasik Türk dînî şiir müziğinde bir şekil. Güftesinin konusu Allah'ın birliğidir. Allah'ın tevhîd ve azameti hakkındadır. İLE/VE/<> Allah'a dua etme, yalvarma. | Allah'a dua konulu manzûme. Divan Edebiyatı'nda, Tanrı'yı öven koşuk türü ya da koşuğun bir bölümü. )

-@ GİTAR ile/ve/<> PERDESİZ GİTAR
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Temmuz 2012 | 02:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30718 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HAREKETLİ/LİK ile/ve/<> ETKİN/LİK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran 2012 | 15:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30606 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MAKAM ile/ve/<> AYAK
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Mayıs 2012 | 15:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30435 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Şarkılarda. İLE/VE/<> Türkülerde. )

-@ KUPLE değil/yerine BEYİT
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Mayıs 2012 | 15:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30434 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "BÜYÜME" ile/ve/değil/yerine HAREKET
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Nisan 2012 | 16:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30350 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GEREKSİZ/YERSİZ/ANLAMSIZ "TEPKİ VERMEK" ile/ve/değil/yerine HAREKETE GEÇMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Nisan 2012 | 04:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30312 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sadece aptallar, gereksiz/yersiz/anlamsız "tepki verir". )

-@ BAZI NOTA ÇEŞİTLERİ
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Nisan 2012 | 02:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30223 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ALİ UFKÎ BEY NOTASI (ALU)
DEMETRIUS CANTEMİR NOTASI (KANT)
NÂYÎ OSMAN DEDE NOTASI (KOD)
TANBURÎ KÜÇÜK ARTIN NOTASI (ART)
MARMARİNOS - HALAÇOĞLU NOTASI (MAR)
HAMPARSUM LİMONCİYAN NOTASI (HAL)
ABDÜLBÂKÎ NÂSIR NOTASI (AND)
BATI GRAFİK NOTASI )

-@ HAFIZ POST ile/ve/<> ITRÎ
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Nisan 2012 | 13:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30194 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SEGÂH TEKBİR ve SALAT-I ÜMMİYE
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Nisan 2012 | 13:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( BUHÛRÎ-ZÂDE MUSTAFA ITRÎ )

-@ BAYRAM (SEGÂH) TEKBİRİ ve NA'T-I MEVLÂNÂ
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Nisan 2012 | 14:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30191 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İkisi de, ItrÎ tarafından bestelenmiştir. )
( Segâh makamında. VE Rast makamında. )

-@ MİSKET ile ZEYBEK
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Aralık 2016 | 01:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Özellikle Batı Anadolu efelerine verilen ad. | Efelere özgü, yerel oyun ve bu oyunun müziği. )

-@ SABAHÎ değil SABÂ MAKAMI
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mart 2012 | 03:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29846 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ŞİİR ve/<> SES
[Bölüm: YAZIN] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart 2012 | 02:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29754 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DİNGİNLİK ve/<> HAREKETTE DİNGİNLİK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart 2012 | 02:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29731 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HAREKET ve/<> HAREKETTE DİNGİNLİK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart 2012 | 02:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29730 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HAREKET ve/<> DİNGİNLİK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart 2012 | 02:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29729 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KARGAŞA ile CURCUNA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Nisan 2015 | 01:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29070 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Gürültülü, karışık durum. | Alaturka müzikte, hızlı bir usûl. )

-@ SELÎS ile SELÎS[< SELÂSET]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Ekim 2019 | 12:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( SELÎS-ÜL-BEVL: Sidiğin sürekli akıntısı. | Sidiğini tutamayan. )

-@ ACEM ile Acem ile A'CEM
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Mart 2014 | 20:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16908 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Harflere nokta koyma. | Türk müziğinde, "mi" notasına yakın bir perde. İLE Arap olmayanlar. | İran'lılar. İLE Arap kavminden olmayan. )

-@ PORTRE ile PORTE
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2016 | 20:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14782 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir kişinin yağlıboya, fotoğraf vb. bir yolla yapılmış betimi. | Bir kişinin, bir şeyin özlü ya da yazılı betimi. İLE Notaların, üzerinde ya da arasında yazıldığı, beş koşut çizgi. )

-@ LENTO[İt.] ve LENTO[Fr.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Mayıs 2016 | 02:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14394 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [müzik] Bir parçanın, ağır çalınacağını anlatır. | Bu tempoda çalınan parça. İLE Kapı ve pencerelerin üstüne yerleştirilen, ağaç, taş ya da beton kiriş, üst eşik, boyunduruk/yük. )

-@ KEMAN ile/ve/<>/> VİYOLA ile/ve/<>/> ÇELLO/VİYOLONSEL[İt. < VIOLONCELLO] ile/ve/<>/> KONTRBAS[Fr.]
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Nisan 2017 | 13:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13699 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çenenin altına dayanarak çalınan telli çalgı. İLE/VE/<>/> Kemandan biraz büyükçe dört sürtme telli saz. İLE/VE/<>/> Viyoladan büyük, kontrobastan küçük dört sürtme telli saz. İLE/VE/<>/> En kalın sesli yaylı çalgı. )
( )

-@ TROMBON[Fr./İng.] ile TROMPET[Fr./İng.]/"BÜYÜLÜ" ile TUBA[Fr./İng.]
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ekim 2019 | 15:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13684 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sürgü kolunun hareketiyle değişik yükseklikte seslerin elde edildiği soluklu çalgı. İLE Bir ağızlık ve kendi üstüne kıvrılmış silindir bir borudan oluşan soluklu çalgı. İLE Üzerinde pistonlar bulunan, bakırdan soluklu çalgı. )

-@ RİTM ÂLETİ ile/ve MÜZİK ÂLETİ
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Temmuz 2016 | 14:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13655 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İlginç müzik aletleri için burayı tıklayınız... )

-@ [İt.] SOPRANO ile/ve MEZZO SOPRANO ile/ve KONTRALTO SOPRANO/ALTO
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ocak 2017 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13654 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kadın ya da genç erkek çocuklarda en ince selen. | Bir çalgı topluluğunda, en ince sesleri veren müzik araçları. İLE Soprano ile kontralto arasında kadın seleni. İLE Kadın selenlerinin en kalını. )

-@ [İt.] MODERATO ile ANDANTE
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Ocak 2017 | 18:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13651 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tek başına kullanıldığı zaman, orta hızda bir tempoyu belirtir. | Başka bir terimle birlikte kullanıldığında, gösterilen temponun biraz yavaşlatılması gerektiğini anlatır. İLE Yarı yavaş, adagio ile andantino arası. )

-@ GRAVE ile LARGO ile LARGETTO ile LENTO ile ADAGIO ile ALLEGRO ile ALLEGRETTO ile ANDANTE ile ANDANTINO ile ANIMATO ile APPASIONATO ile VIVACE ile PRESTO ile PRESTESSIMO
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mart 2015 | 13:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13649 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Bir parçanın, ağır ve görkemli çalınacağını/söylenileceğini anlatır. | Bu ağırlıkta çalınan müzik parçası. İLE Bir parçanın, largodan çabuk ve hafif çalınacağını anlatır. | Bu biçimde çalınan müzik parçası. İLE Bir parçanın, ağır çalınacağını anlatır. | Bu tempoda çalınan parça. İLE Yavaş, ağır olarak. | Bu biçimde çalınan beste. İLE Bir parçanın, canlı, neşeli ve hızlı çalınacağını anlatır. İLE Bir parçanın, allegrodan biraz daha ağır çalınacağını anlatır. Yarı yavaş, adagio ile andantino arası. İLE Andanteden daha canlı, daha hızlı. İLE Bir parçanın, canlı çalınacağını anlatır. İLE Bir parçanın, coşkunca çalınacağını anlatır. İLE Canlı ve hızlı. İLE Çabuk, çok çabuk bir tempo ile. | Bu tempo ile çalınan müzik parçası. İLE Çok çabuk, aşırı hızlı. )

-@ PROVA[İt.] ve REPETİSYO
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2016 | 23:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13640 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir şeyin amacına uygun, istenilen düzeyde olup olmadığını anlamak için yapılan deneme. | Bir giysiye son biçimini vermeden önce giysiyi giyecek kişinin üzerinde yapılan düzeltme. | Yazar ya da düzeltmence, üstünde düzeltmeler yapılan basılı metin. İLE Müzik ve tiyatroda prova. )

-@ MÜLÂZEME ile/ve NAKARAT
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Mayıs 2016 | 23:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13637 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE Bir şarkıda, her kıtadan sonra yinelenen ve bestesi değişmeyen parça. | Çok sık yinelenen ve bundan dolayı usanç vererek önemini yitiren söz. | Bir koşuğun içinde iki ya da daha çok kez yinelenen bölüm. )

-@ ŞARKI ile/ve TÜRKÜ
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Şubat 2016 | 14:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13630 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bestecisi bilinir. İLE/VE Bestecisi bilinmez. )
( YIR / IR: Ezgi, türkü, nağme. | Şiir. | Şarkı. )

-@ PES ile/ve/||/<>/> TİZ ile/ve/||/<>/> UYUM
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ağustos 2016 | 20:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13550 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hafif, yavaş sesle söylenen. | Yenilgiyi kabul ettiğini belirtmek için ya da birinin şaşkınlık veren davranışlarına karşılık olarak kullanılır. İLE/VE/||/<>/> İnce, keskin selen/sadâ. İLE/VE/||/<>/> ... )

-@ MELODİ ile/ve/||/<> RİTİM ile/ve/||/<> ARMONİ
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Mayıs 2016 | 22:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13544 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( EZGİ ile/ve/||/<> DİZEM ile/ve/||/<> UYUM )
( Tek sesli. | Kurallı ses dizisi. İLE/VE/||/<> Düzenli aralıklarla yineleme niteliği. | Bir dizede ya da notada, vurgu, uzunluk ya da ses özelliklerinin, durakların, düzenli bir biçimde yinelenmesinden doğan ses uygunluğu. | Uyumlu üslûp. | Vezin. [DÜZÜN/TARTIM] İLE/VE/||/<> Çok sesli/porteli. )
( Müziğin, ikinci kategorisidir. [Tek sesli(monofonik) ya da eş sesli(homofonik) olabilir.] [Melodi dünyasındaki hareket yeteneği, 30 hz. ile 15.000 hz. arasında sınırlıdır.] İLE/VE/||/<> Müziğin, ilk ve en temel kategorisidir. Müziğin her tarzı, ritme sahiptir; ritim olmaksızın hiç bir müzik var değildir. İLE/VE/||/<> Müziğin, üçüncü ve son kategorisidir. Ritim ve melodi, ardışıktır. Armoni ise kendi içinde, art ardalığa ve bir birlikte oluşa sahiptir. )

-@ MÜZİK ile/ve/<>/= MATEMATİK
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mayıs 2019 | 16:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13532 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

-@ ARAZİ ile/ve TOPRAK
[Bölüm: Bitkiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Haziran 2014 | 01:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12792 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( TOPRAK

Tarlam, sana üçyüz fidan aşılasam
Tarla coşar, fidan coşar, el coşar
Gücüm yetse, hemen işe başlasam
Kazma coşar, kürek coşar, bel coşar

Muhidime örnek olmak maksadım
Sevinir evlâdım, söylenir adım
Hız ile yürür idim olsa kanadım
Yolcu coşar, ayak coşar, yol coşar

Çalışırsan toprak verir cömerttir
Emeksiz istemek, dermansız derttir
Çalışmak, insana büyük servettir
Kese coşar, gönül coşar, el coşar

Yılda bir kez, çiçek açan ağaçlar
Hayatta insana ömür bağışlar
Her taraftan cıvıldaşır o kuşlar
Seher coşar, bülbül coşar, gül coşar

Güzelin kulağı, küpeyi saklar
Ağacın yaprağı, meyveyi koklar
Mehtap ile birleşince yapraklar
Gölge coşar, mehtap coşar, dal coşar

Yel, dala değdikçe, sor ki, dallar ne çeker
Durmaz inler, ırgalanır, Hû çeker
Demişler ki, bu derdi bu çeker
Veysel ağlar, sazı ile tez coşar

 

[ Veysel (Âşık) 'ın yazdığı ilk şiirdir. ]

[ Sürekli erişim adresi...
www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12792 ]

)

-@ BICIR BICIR (KONUŞMAK, HAREKET ETMEK)
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Aralık 2015 | 19:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10294 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Küçük, şirin çocuklar için söylenilen. )

-@ TANTANA[Ar.] ile/değil/yerine TERÂNE[Fars.]
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Ekim 2018 | 13:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9642 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Görkem. | Gürültü patırtı, kuru gürültü. | Gereksiz, boş söz. İLE/DEĞİL/YERİNE Ezgi, nağme, uyum, makam. | Dört dizeden oluşan, birinci, ikinci ve dördüncü dizeleri, birbirleriyle uyaklı olan şiir. | Tekrarlana tekrarlana, usanç verici bir durum alan söz. )

-@ [Ar.] MÜSTEAR ile MAHLAS
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2016 | 21:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9525 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Eğreti olarak alınmış. | Türk müziğinde bir makam. İLE Bir kişinin ikinci adı. | Ozanların/yazarların, yapıtlarında kullandıkları takma ad. )

-@ BİLİMSEL TUTUM/DURUŞ ve/||/<> FELSEFÎ ANLAYIŞ ve/||/<> SANATSAL/ESTETİK DUYARLILIK ve/||/<> HAREKETLİ(SPORCUL) YAŞAM
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Şubat 2014 | 17:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7601 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hayret. VE/||/<> Hayranlık. VE/||/<> Aşk. VE/||/<> Coşku. )

-@ SAĞIR/İŞİTMEZ ile/ve/ya da DİLSİZ ile/ve/ya da SAĞIR VE DİLSİZ
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Temmuz 2019 | 20:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5353 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kimse duymak istemeyenler kadar sağır olamaz. )
( EBSEM[Ar.]: Dilsiz, susmuş. )
( SAMEM[Ar.]: Sağırlık. )
( Telefonu ilk bulan Alexander Graham Bell, eşi ve annesiyle -ikisinin de sağır olmasından dolayı- hiçbir zaman telefonda konuşamadı. )

-@ SELEN / ÇATI / SEDÂ/SADÂ[Ar.] (İNSAN SESİ) ile SES
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Temmuz 2013 | 18:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4868 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( BÂKÎ KALAN BU GÖK KUBBEDE
HOŞ BİR SÂDÂ İMİŞ )
( SADÂ: Kişinin özü. )

-@ BİRLİKTE HAREKET ETMEK ile/ve BİRLİKTE OLMAK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Mayıs 2013 | 18:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2035 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Trinidad Tobago'nun ambleminde, "Birlikte Hareket Edersek Başarırız!" yazmaktadır. )
 

SÖZLÜK

129
Sözcük/terim/kavram...

-@ "BÜYÜLÜ": TROMPET

-@ A CAPELLA: Çalgı eşliği olmayan koro.

-@ AÇÇELERANDO[İt.]: Parçanın, çalınırken, gittikçe hızlandırılacağını anlatır.

-@ ACEM-KÜRDÎ: Türk mûsikîsinde kullanılan birleşik(mürekkeb) makamdır.

-@ ACEM-PÛSELİK: Tahminen iki yüzyıllık bir birleşik(mürekkeb) makamdır. Acem mürekkebine, bir pûselik beşlisinin eklenmesinden doğmuştur.

-@ ACEM-RAST: Adına Kırşehir'li Yusuf'un edvarında rastlanılan makam. [XV. yy.]

-@ ACEM-UŞŞAK: Adına Müstakimzâde Süleyman'ın dergisinde rastlanılan makam. [XVII. yy.]

-@ ACEM-ZİRKEŞÎDE: Adına Kırşehir'li Yusuf'un edvarında rastlanılan makam. [XV. yy.]

-@ ACITATO[İt.]: Bir parçanın, canlı ve coşkun çalınacağını gösterir.

-@ AEIDEIN: Şarkı söyleme eylemi.

-@ AMABİLE[İt.]: Bir parçanın, sevimli ve cana yakın çalınacağını anlatır.

-@ AMADİNDA: Afrika müziğine özgü, ağaç gövdelerinden yapılan bir tür ksilofon.

-@ ANA MAKAMLAR: * Çarğah
* Buselik
* Kürdi
* Rast
* Uşşak
* Neva
* Hüseyni
* Hicaz
* Hümayun
* Uzzal
* Zirgüle
* Karciğar
* Süzinak )
( Bu basit makamlar, 6 çeşit dörtlü ve beşliden yapılmıştır. Arka arkaya belirli aralıklara gelen 4 sese "dörtlü" 5 sese "beşli" denir. Bunlar şunlardır; Çargah, buselik, kürdi, rast, uşşak(hüseyni) ve hicaz dörtlü ve beşlileri. )

-@ ANBER-EFŞÂN: Nihâvend makamı gibi başlayıp sonradan yegâhta karar veren makam.

-@ ARABÂN-KÜRDÎ: Dede Efendi'nin düzenlemesi/terkibi olduğu kabul edilebilecek olan az kullanılmış mürekkep bir makamdır. [Beyâtî-arabân makamına bir kürdî dörtlüsü eklenerek oluşturulmuştur]

-@ ARABÂN-NİGÂR: Adı anonim bir edvâr-ı ilm-i mûsikîde geçen makam.

-@ ARAZBÂR: Türk mûsikîsinin pek eski birleşik(mürekkeb) makamlarındandır. [Nevâ'da beyâtî ve rast beşlisi'nin çârgâh'taki şeddi ve uşak dörtlüsünün birleşmesinden meydana gelmiştir.]

-@ ARAZBÂR-PÛSELİK: III. Selim'in ihtirâ[benzeri görülmemiş bir şey icâd etme] ettiği birleşik(mürekkeb) makamlardan biridir. [Arazbâr mürekkebine bir pûselik dörtlüsü ya da beşlisi eklenerek meydana gelmiştir.] [Devamı~ayrıntılı açıklamaları için...]

-@ ARAZBÂR-ZEMZEM: Nasır Abdülbâkî'nin tetkik ve tahkikinde adı geçen makam.

-@ ARPEJ[İt. < Fr.]: Bir akort oluşturan seslerin, birbiri arkasından çalınması.

-@ ARYA[İt.]: Orkestra eşliğinde söylenen ve tek ses için bestelenmiş müzik parçası.

-@ AŞÎRÂN: Hüseynî-aşîrân perdesinin ve makamının adının kısaltılmış şeklidir.

-@ AŞÎRÂN-MÂYE: Nasır Abdülbakî'nin, tetkik ve tahkikinde adı geçen makam.

-@ AŞÎRÂN-PÛSELİK/PÛSELİK-AŞÎRÂN: Türk mûsikîsinin en eski makamlarındandır. Aşirân'da uşşak~pûselik makamlarından mürekkeptir.

-@ AŞÎRÂN-ZEMZEME: Sâdullah Ağa'nın düzenlediği bir makamdır. Bu makam, pûselik-aşîrân mürekkebine, mi'de bir kürdî dörtlüsü eklenmesiyle oluşmuştur.

-@ BÂD-ÂVERD: Doğu müziğinde bir ses.

-@ BÂD-İ SABÂ: Adı manzum ananim bir edvarda geçen makam.

-@ BAGET[Fr. < BAGUETTE]: Bateri çalmaya yarayan ince, kısa çubuk. | [Öteki anlamları/kullanımları için sözlüklere başvurunuz!]

-@ BAHR-İ NÂZÜK: Muradnâme'de geçtiğine göre en az 5-6 yüzyıllık bir makamdır.

-@ BAHTİYÂR[Fars.]: Güneydoğu Anadolu, Musul ve Bağdat'ta kullanılan bir makam.

-@ BAÎD-İ LÂZIM: Bir makamın seyir dahilinde bulunup da istimali yok denilecek kadar o makama dâhil olan perdelere denir. [Sabâ makamının seyrinde neva perdesinin cüz'i bulunması gibi]

-@ BANÇO: Telli bir çalgı.

-@ BANHU: Yaylı bir çalgı.

-@ BAYATİ: Türk müziğinde, Uşşak dörtlüsüne, buselik beşlisi katılmasıyla oluşturulmuş, eski bir makam.

-@ BAZI KISALTMALAR: Ad lib: Ad libitum
D.C.: Da capo
Dim.: Diminuendo
f: Forte
ff, fff: Fortissimo
fz: Forzando
G.P.: General pause, Grand pause
M.D.: Main droite, Mano destra
M.G., M.S.: Main gauche, mano sinistra
mf: Mezzo forte
mp: Mezzo Piano
pp, ppp: Pianissimo
pizz: Pizzicato
rit: Ritenuto
sf, sfz: Sforzando, sforzato
V.S.: Volti subito

-@ BAZI MAKAMLARIN ETKİLİ OLABİLDİĞİ ZAMANLAR: * Rast-rehavî makamları, seher zamanı etkilidir.
* Hüseyni makamı, sabahları etkilidir.
* Irak makamı, kuşluk zamanı etkilidir.
* Nihavend makamı, öğle zamanı etkilidir.
* Hicâz makamı, öğleyle ikindi arası etkilidir.
* Buselik makamı, ikindi zamanı etkilidir.
* Uşşak makamı, gün batımında etkilidir.
* Zengüle makamı, günbatımından sonra etkilidir.
* Muhalif makamı, yatsıdan sonra etkilidir.
* Rast makamı, geceyarısı etkilidir.
* Zirefkend makamı, geceyarısından sonra etkilidir.

-@ BEHÎM[Ar.]: Dik, pürüzsüz ses.

-@ BEMM[Ar.]: Kanun, tambur gibi çalgılara takılan tel. | Pes perde.

-@ BEND-İ HİSÂR: Sûz-i dil, pûselik~sultânî yegâh makamlarından oluşmuştur.

-@ BER-EFŞÂN[Fars.]: Türk müziğinin büyük usûllerindendir.

-@ BESTE: Bir şarkının makam ile uyumu. | Kapalı, bağlı, bitiştirilmiş, bağlanmış. | Donmuş. | Esterâbâd ve Gürgan'da yapılan basma nakışlı ipek kumaş.

-@ BESTE-NİGÂR[Fars.]: En eski mürekkep Türk makamlarındandır.

-@ BEYÂTÎ-ARABÂN-PÛSELİK[Fars.]: Fahri efendinin düzenlediği bir makamdır.

-@ BEYÂTÎ-ARABÂN[Fars.]: Türk müziğinin mürekkep makamlarındandır.

-@ BEYÂTÎ-PÛSELİK[Fars.]: Zekâi Dede'nin düzenlediği bir mürekkep makamdır.

-@ BEYÂTÎ[Fars.]: Türk müziğinin en eski makamlarındandır.

-@ BEYN-EL-BAHREYN: Adı anonim bir edvarda geçen makam.

-@ BEZM-ÂRÂ[Fars.]: Meclisi süsleyen. | Adı Nasır Abdülbaki'nin Tedkik~Tahkik'inde terkipler arasında geçen makam.

-@ BEZM-İ TARAB: Yeni terkib edilmiş ve rağbet görmemiş bir mürekkep makamdır.

-@ BOLÂHENK NISFİYESİ: Piyanodaki "la" notasını "nevâ" perdesi olarak kabul eden akorda sahip yarım(nısf-nısfiye) ney.

-@ BÜRGU[Fars.]: Boru denilen bir çalgı.

-@ BÛSELİK: En eski makamlardandır. Minör karşılığıdır. Bûselik beşlisi ve hicaz dörtlüsünden oluşur. Dizisi çıkıcı olup hüseynîde son bulur. İnici şekli şehnâz ve bûselik adıyla anılır. Nihâvend, sultân-ı yegâh, ruh ve nüvâz gibi makamlar bundan çıkmıştır. Orta derecede kullanılmış makamlardandır.

-@ ÇARGÂH[< Fars.]: Türk müziğinde, "do" perdesinin adı. | Bu perdede karar kılan makam.

-@ ÇEŞİTLİ MAKAMLAR: * ACEMAŞÎRÂN
* ACEMKÜRDÎ
* BESTENİGÂR
* BEYÂTİ ARABÂN
* BÛSELİK
* DÜGÂH
* EVC
* EVCÂRÂ
* GERDÂNİYE
* GÜLNÂRÎ

* HİCAZ
* HİCAZKÂR
* HÜSEYNİ
* H. BÛSELİK
* HÜZZÂM
* KARCIĞAR
* K. HİCAZKÂR
* MÂHÛR
* MUHAYYER
* M. BÛSELİK
* NEVÂ
* NİHÂVEND
* NİKRİZ
* PENÇGÂH
* RAST
* SABÂ
* S. ZEMZEME
* SEGÂH
* SÛZİNÂK
* ŞEHNÂZ
* UŞŞÂK
* YEGÂH

-@ ÇİMBALİ: Orkestralarda çalınan, iki yuvarlak yüzeyden oluşmuş metal, vurmalı çalgı.

-@ ÇİNİLEK: Akustiği bozuk yer.

-@ ÇÖYÜR: Yaylı bir çalgı.

-@ CURCUNA: Musikîde hızlı bir usûl.

-@ DARÜL ELHAN: Konservatuvar.[İlk müzik/sanat okuludur.][Şehzade Camii ile Binbirdirek arasındaki Vefa Lisesi sokağındaydı.]

-@ DİMİNUENDO[İt.]: Sesi, gittikçe azaltarak. | Müzik parçasının başında, > imiyle gösterilen nota terimi.

-@ DÜYEK: Türk müziğinin küçük usullerindendir.

-@ FADO: Portekiz ulusal müziği.

-@ FERHAFEZA[Ar. Fars.]: Türk müziğinde, yegâh perdesinde karar kılan makamlardan biri.

-@ FON: Akustikte ses şiddeti birimi.

-@ GAKAPU: Japon asil müziği.

-@ GİİNGO: Moğolistan'da Naadam bayramındaki karşılaşmalar başlamadan önce, tüm yarışmacıların söylediği şarkı.

-@ GÛYENDE[Fars.]: Saz çalan ve şarkı söyleyen. | Öykü anlatan.

-@ HAFÎF: Türk müziğinin büyük usullerindendir.

-@ HALİLE/ÇALPARA/ÇÂR-PÂRE[Fars.]/CASTANET[İng.]: Oyun havalarında kullanılan, dört küçük parça sert tahtadan yapılmış bir vurmalı çalgı.

-@ HELİKON[Fr. < Yun.]: Çalgı ağızlığı ve pistonu olan, boyundan geçirilerek tutulan, çember biçimli, üflemeli bakır çalgı.

-@ HOMUS: Şamanlar, gür sesleri, yetenekleri ile iyi bir ses sanatçısıdırlar. Tef çalarlar. Törenlerde doğaçlama olarak, gırtlaktan hızlı tempo ile şarkılar söylerler ve dudak, dil ve ağzını iyi kullanarak "homus" çalabilmektedirler.

-@ HÜSEYNÎ: Türk müziğinde, dügâh perdesinde karar kılan bir makam. | Türk müziğinde "mi" notası.

-@ HÜZZAM[Fars.]: Türk müziğinde, segâh perdesinde bir makam.

-@ İLM-İ EDVÂR[Ar.]: Mûsikî ilmi.

-@ İNTERMEZZO: Bir bütün oluşturan parçalar.

-@ KAKAFONİ/TENÂFÜR-İ HURÛF/KELÎMÂT: Kulağa hoş gelmeyen hece ya da sözcüklerin birarada bulunması.

-@ KALİNKA: Rus gaydası.

-@ KLAVSEN: Klavyeli bir çalgı.

-@ KLEZMER[< KLEY ZEMER, KLE/KLİ:Âlet, ZEMER: Ezgi]: Musevi eğlence müziği. | Sesin iletimi.

-@ KOPUZ: Ozanların çaldığı telli Türk sazı.

-@ KREŞANDO: Giderek artan.

-@ KUDÜM[Ar.]/SMALL DRUM OTTOMAN[İng.]: Mehter takımlarında~tekkelerde kullanılmış, metal kâseli bir çift küçük davuldan oluşan çalgı.

-@ LARGO: Ağır tempo.

-@ LEGATO[İt.]: Bir parçanın notalarının, ara vermeden birbirine bağlanarak söyleneceğini ya da çalınacağını anlatır.

-@ LİD: Batı mûsikîsinde şarkı.

-@ LİR/LÂVUTA/LAVTA/BER-BATT[Ar., Fars.]/LYRE[Fr.]: Eski Türk'lerin kopuzu ile aynıdır. Kiriş tellerinin iki yanında ikişer demir tel olduğu ve Muğla'da icat edildiği söylenilir.

-@ LİRA: Telli bir çalgı.

-@ LÜBORULARI: Üflemeli bir Çin çalgısı.

-@ MAESTRO[İt.]: Besteci.

-@ MAESTRO[İt.]: Orkestra şefi.

-@ MAKAMLARIN ETKİLERİ: * RAST MAKAMI: İnsana sefa verir.
* REHÂVÎ MAKAMI: İnsana bekâ verir.
* KÛÇEK MAKAMI: İnsana hüzün ve elem verir.
* BÜZÜRK MAKAMI: İnsana havf(korku) verir.
* ISFAHAN MAKAMI: İnsana cevir ve seha verir.
* NEVÂ MAKAMI: İnsana lezzet ve ferahlık verir.
* UŞŞAK MAKAMI: İnsana gülme verir.
* ZİRGULE MAKAMI: İnsana uyku verir.
* SABÂ MAKAMI: İnsana şecaat verir.
* PUSELİK MAKAMI: İnsana kuvvet verir.
* HÜSEYNÎ MAKAMI: İnsana sulh verir.
* HİCÂZ MAKAMI: İnsana tevazu verir.

-@ MEYDANSAZI: Telli bir çalgı.

-@ MİZMÂR: OBUA

-@ MOLTO: ÖTEKİ YÖNDE

-@ MÛSÎKAR[Fars.]["ka" uzun okunur]: Mizmar çeşidinden sıra, kalem, düdük, kaval. Dervişlere özel bir saz. | Rüzgâr estikçe, gagasındaki deliklerden türlü türlü ses çıkardığından dolayı, "mûsikî" sözünün de bundan alındığı söylenilegelen bir kuş. | Adı anonim bir Edvâr-ı İlm-i Musıkî'de geçen makam.

-@ MUTRİB: Müzikle uğraşan. | Bir müzik aleti çalan.

-@ MÜZET: Nefesli bir çalgı.

-@ MÜZİĞİN PSİKO-FİZYOLOJİK ETKİLENİMLERİ: * Kan dolaşımını etkiler.
* Damar basıncını bazı kişilerde yükseltebilir, bazılarında düşürebilir.
* Kas kasılmalarını artırır.
* Solunum hareketlerini etkiler ve serbestleştirir.
* Sindirim işlerinde olumlu etkileri vardır.
* Damar basıncının değişiklikleri, sedaların tonları, şiddetleri ve perdeleri ile orantılıdır.
* Kişiyi huzura kavuşturan psikojenik etkileri vardır.

-@ NEV-BAHÂR: Türk müziğinin en az altı yüzyıllık bir mürekkep makamıdır. [Zamanımızda bir örneği kalmamıştır.]

-@ NEYZEN/NÂYÎ[Fars.]: Ney üfleyen.

-@ NİNNİ/BENGERE[Fars.]: Bebekleri/çocukları uyutmak üzere söylenilen şarkı.

-@ NİŞABUREK[Fars.]: Türk müziğinde, rast makamı ve uşşak makamının, pûselik "si" perdesiyle oluşmuş bir makam.

-@ NOTALAR:

-@ NÜHÜFT[Fars.]: Türk müziğinde, bir bileşik makam.

-@ ODEON: Eski Yunan'da müzisyenlerin konser verdiği basamaklı yer.

-@ OFİKLEİT: Nefesli bir çalgı.

-@ OKARİNA: Nefesli bir çalgı.

-@ ORKESTRA VE SOLO YAPILAR:

-@ PASTORAL MÜZİK[Fr.]: Kır yaşamını anlatan müzik.

-@ PİNA: Çin kökenli telli bir çalgı.

-@ PRELÜD[Fr. < Lat.]: Ses ya da çalgı ile ilgili bir kompozisyona girişi sağlayan yazılı ya da doğaçtan olan müzik parçası.

-@ PSALTERİON: Telli bir çalgı.

-@ RANKET: Nefesli bir çalgı.

-@ RAPSODİ[Fr. < Yun.]: Ulusal ya da yöresel konulardan esinlenerek oluşturulmuş müzik yapıtı.

-@ RİKÂB: Türk müziğinde kullanılmış usullerden biri.[Zamanımıza kalmış bir örneği bulunmamaktadır.]

-@ SADÂ/İNSAN SESİNDE/VOICE[İng.]:

-@ ŞAKUHAÇİ: Nefesli bir çalgı.

-@ SAZ: Müzik aleti.

-@ SAZ: Müzik aletlerine verilen genel ad.

-@ SCHOLA CANTORUM[Fr. CHANTEUR(ŞANTÖR): Erkek şarkıcı./"CHANT"]: Erkek şarkıcılar okulu.

-@ SERÂYENDE[Fars.]: Şarkı söyleyen.

-@ SONAT: Çeşitli türlerde [Allegro, Adacco, Andante] üç ya da dört bölümden oluşan müzik parçası.

-@ TANNÂNE/SENFONİ: Sonat biçiminde orkestra eseri.

-@ TERANE[Fars.]: Ezgi.

-@ TORBO/THEORBO: Telli bir çalgı.

-@ ZÂVİL: Türk musikîsinde çok eski bir makam. [Mahur makamına benzemekle beraber karar verirken la perdesi üzerinde do-diez ve si-bemol kullanarak hicaz geçkisi ile rast perdesinde karar verir.]

-@ ZEMZEM: Yavaş ve hafif türkü söyleme. | Türk müziğinde en az 5-6 yüzyıllık bir mürekkep makam.[örneği kalmamıştır]

-@ ZİNK/CORNET: Nefesli bir çalgı.

-@ ZIR: Sazın ince teli. 

Sayın Şenol FİLİZ ve Birol YAYLA'ya (YANSIMALAR), Haluk LEVENT'e, Elif'e, Yaşar'a, Attila ATASOY'a, Ali DİRİKMAN'a, Munip UTANDI'ya, Yalçın ÇETİNKAYA'ya, Hasan Cihat ÖRTER'e, Naci KEKLİK'e, Hakan ALVAN'a...
Erkin KORAY'a, Zülfü LİVANELİ'ye...
Adnan ATAMAN'a...
DEDE EFENDİ'ye, ITRÎ'ye, Şerif Muhittin TARGAN'a...
PAVAROTTI'ye, BEETHOVEN'a, BACH'a, MOZART'a...
kitaplarından, sohbetlerinden ve sözlüklerinden yararlandığımız yazarlara, müzisyenlere, paylaşımları için çok teşekkür ederiz.
SÖZLER

 

Müzik seslerin mimarisidir.

Müzik sesler aracılığıyla duyguların anlatımıdır.

Sanat, doğaya eklenmiş insandır.

Sanat, gizli özü bulup açığa çıkarmaktır.

Sanat, uygarlığın imzasıdır.

Sanat, uyumlu ve ölçülü olma alanıdır.

Sanat, doğanın içindedir, sanatkâr onu görebilendir.

Sanatın özü, içsel bir deneyimi iletebilmek için dış formları kullanmaktır.

Sanatın kaynağı duyusal algıdır.

Sanatta en iyi, yeterli derecede iyidir.

Sanatçı doğayı kopya etmez, görünür kılar.

İnsanın duyarlılığı sanat ile gelişir. Duyarlılığı gelişen insan da sanat üretir.

Pratik ve düşünce, yavaş yavaş her sanatı ilerletir.

Felsefe, alternatifli düşünm(/c)e sanatıdır.

 

 

  

 

   
 

 

Bu sayfa 01 Ocak 2020 itibariyle 183 kez incelenmiş/okunmuştur.

 

 

FaRkLaR Kılavuzu Facebook Grubu             FaRkLaR Kılavuzu Twitter Sayfası
grubumuza da katılabilirsiniz...             'dan da takip edebilirsiniz...
 

6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com       FaRkLaR Kılavuzu       GösterGe Bilişim ve İnternet Hizmetleri

Yenilikler ve Duyurular | Desteğiniz Lüt(û)fen!!!