FaRkLaR KILAVUZU/"SOZLUGU"!!! - "MEKÂNLAR"


MEKÂNLAR'DA
KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!! )

 Doğrudan, bu bölüm/sayfa içeriğinde
arama yapmak için...

( Klavyenizde "Ctrl + F" tuşlarıyla[önce "Ctrl" tuşu ve basılı tutarken "F" tuşuna basarak] ve/veya(^/v) fareyle[mouse] sol üst köşedeki "Düzenle/Edit" kısmında "Bul/Find"'ı tıklayarak aradığınız sözcüğü yazarak aramanızı yapabilirsiniz. )
* ( Windows için geçerlidir. )
* ( Linux ve Macintosh kullanıcıları nasıl arama yapacaklarını biliyorlardır. )AÇIKLAMALAR/ÖNSÖZ
[Mutlaka okuyunuz!!!]

 

- Bazı sözcüklerin, hem sözlüklerdeki karşılığına yer verilmekte, bazılarına da özellikle yer vermeyip psikolojik, felsefi, bilimsel, sanatsal, göreceli, uygulayımsal, belirli bir sınırlılık ve yaklaşımlardan yararlanılarak parantezler açılmıştır.

- Bu çalışmada, başlıkların altlarındaki bilgilere/açıklamalara (parantezlere), kişilerin, kendilerinin düşünmelerine fırsat verebilme amacıyla ve özellikle pek fazla yer verilmemektedir. Zihinlerce/kişilerce uygun bulunmayabilecek bilgiler/parantezler, gözardı edilebilir.
[ Kavramların yanında bulunan ( ) parantezler, ek bilgi ya da açıklama olarak, [ ] köşeli parantezler ise ayrıntı/teknik bilgi vermek üzere kullanılmıştır. ]

- Çoğu sözcüğe, özellikle ve belirli bir yaklaşımla yer verilmemiştir. Hayır! / Evet!

- Bu çalışmada, çoğu sözcüğün/kavramın altında, bazılarında “açıklama/ları” bulunmakta, bazılarında da -özellikle ve çeşitli nedenlerden dolayı- bulunmamaktadır.

- Bazı başlıkların altına, veri/bilgi girmemizin çeşitli nedenlerinden biri ise ulaşım/erişim kolaylığı sağlamak üzere, hazır veri/bilgi karşılıklarını sunmak üzeredir! [Dolayısıyla sizin de FaRkLaR Kılavuzu'na destek olabilmek amacıyla üyeliğinizi şimdi başlatmanızı dileriz! Teşekkür ederiz!] )

- Bu çalışmanın, sadece sözlük olarak algılanmamasını ve kullanılmamasını da sağlamak amacıyla ve özellikle “:”[iki nokta üst üste] ya da “...dır!” şeklinde belirtilmemiştir!

- Bu çalışmada, başlıkların [kavram ya da olguların], ne olduklarından çok, ne olmadıklarına işaret etme çabası güdülmektedir. [ Bir DEĞİL’leme çalışması olarak değerlendirilmelidir! ]

- Bu çalışmada bulunan tüm karşılaştırmaların, tanımlan(a)mayan, sözcük olarak karşılığı/adı tam olarak oluşturul(a)mamış, fakat zihinlerimizde karşılığı bulunan/bulunabilen “3.” anlamları ve/veya ara anlamları düşünülebilir.

- Bu kılavuz/sözlük, dil(d)e/kavramlar(d)a/sözcükler(d)e ilginizin daha da artması ve sözlük/ahit kullanımını artırmayı amaçlamaktadır.

- İngilizce’ye ve öteki dillere yer verme nedenimiz, öteki dillerle karşılaştırmalı yaklaşımla belirli bir bilince sahip olmanıza, aracı olabilmektir.

- Çoğu sözcüğün, zaman içinde, kökenbilimsel(etimolojik) derinliklerine ve öteki dillerdeki karşılıklarına da yer verilecektir. (Bu konuda her türlü destek ^v(ve/veya) katkınızı görmekten mutluluk duyarız!)

- Bu kılavuzdaki bilgiler, SDP(Sinir Dili Programlası)(NLP) üzerine de kılavuzluk edebilir.

- Bu kılavuz, soru sorma/sorgulama, yoğun/derin düşünme aracı/vesilesi olarak kullanılabilir.

- Bu kılavuz/sözlük üzerine olan tüm katkı/destek/uyarı/yorum ve önerilerinizi görmek ve değerlendirmekten mutluluk duyarız! Ayrıca burayı tıklayarak, dille ve buradaki içerikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz kişilere tavsiye edebilirsiniz."... ile/ve/değil/yerine ..."
[bağlaçların kullanımı/okunuşu...]

- Kavramların aralarında kullanılan/bulunan
"... ile/ve/değil/yerine ..."
bağlaçları, ilgili satırı 2/3/4 kez ve ayrı ayrı şekilde okumanız ve satırları tekrarlamamak içindir.
( - UCLAR ile FARKLAR [karıştırılmamalı!]
- UCLAR ve FARKLAR [ayrı olmalarının yanısıra birlikte de düşünülebilir/kullanılabilir!]
- UCLAR değil FARKLAR [dır!]
- UCLAR yerine FARKLAR [düşünülmeli/kullanılmalıdır!] )... ile ...
[ÖNCESİ | SONRASI]

- Sözcükleri dizerken ya da "... ile" öncesiyle "ile ..." sonrası arasında bir öncelik/fark/özellik/tercih/vurgu yoktur. Her ikisini de kesinlikle birbirine karıştırmamak, her ikisinin de derinliğine/önemine ve ciddiyetine yer/destek verilmesi gerekmektedir.

- Belirlemelerin/karşılaştırmaların daha da oturması/derinleşmesi için, "ile"den sonraki sözcüğün yanına tekrar "ile"den önceki sözcüğü düşünerek/koyarak değerlendiriniz.
( "- MEKÂN ile KİŞİ " ise "- MEKÂN ile KİŞİ (ile MEKÂN)" gibi. )

EN SON YAPILMIŞ OLAN EKLEMELER
[ 06 Ocak - 24 Ocak 2020 arasında... ]

 


Bugün [24 Ocak 2020] itibariyle
Mekânlar bölümüne yapılmış olan eklemeler aşağıdaki gibidir.
[ 06 Ocak - 24 Ocak 2020 arasında... ]
( 2 yeni ekleme, 2 katkı )


-@ HİNDİ:
turkey
ile/||/<> PERU ile/||/<> ETİYOPYA KUŞU ile/||/<> BUKALEMUN ile/||/<> FRANSIZ KIZI/ĞALOPÛLÂ ile/||/<> TACCHINO[: Kuş.]
[ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Ocak | 10:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54316 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Türkçe'de
İngilizce'de. İLE/VE/||/<> Portekizce'de. İLE/VE/||/<> Arapça'da. İLE/VE/||/<> Farsça'da. İLE/VE/||/<> Yunanca'da. İLE/VE/||/<> İtalyanca'da. )

-@ TURİST ile/değil/yerine GEZGİN
[ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Ocak | 17:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5759 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gezen tilki, yatan aslandan evlâdır. )
( Evliyâ Çelebi, [o zamanın koşullarında] 257 şehir, 7600 kale gezmiştir. )
(

)


 


 

 

- MEKÂN ile/ve BOŞLUK
( TOPOS/KHORA ile/ve TO KENON )

- HALÂ ve/<> MELÂ

- TEK TEK CİSİMLERİN MEKÂNI ile/ve MUTLAK MEKÂN

- MEKÂN ile/ve HAYYİZ/MÜTEHAYYİZ

( Evrenin içi. İLE/VE Evrenin içinde yer kaplayan. )
( TOPOS/KHORA )

- MEKÂN ile/ve ORTAM

- MEKÂN ile/ve/değil MAHAL

- MEKÂN ile/ve/değil MAHAL

( ... İLE/VE/DEĞİL Söz ve halin buluşmasında bulunan/oluşan. )

- MEKÂN ile/ve MESKEN[Ar. < SÜKÛN | çoğ. MESÂKİN]
( ... İLE/VE Sakin olunacak, oturulacak yer, oturulan ev. )

- MEKÂN ve/<> GEZİ/NTİ
( BERÂY-İ TENEZZÜH[Fars.]: Gezinti için. )

- MEKÂN: BÖLÜNEBİLİYORSA ile/ve BÖLÜNEMİYORSA
( Cisim. İLE/VE Atom. )

- MEKÂN ANLAYIŞI ile/ve MUTLAK MEKÂN ANLAYIŞI
( Thomas Hobbes [1588-1679] ve/> Descartes[Kavramsallaştırılması/Kuramsallaştırılması] )

- "DIŞ DÜNYA" ile MEKÂN

- İMKÂN: MEKÂN YARATMAK

- MUTLAK MEKÂN ile/ve FİZİKÎ MEKÂN

- MEKÂN ile/ve HAREKET

( HAREKET: GEÇMİŞ-ŞİMDİ-GELECEK'İN BÜTÜNLÜĞÜ )
( TOPOS/KHORA İLE/VE ... )

- MEKÂN ile/ve/<> KİŞİ/İNSAN
( Bir binayı, ayakta tutan, payandaları değil, insan soluğudur. )
( Bir yerin şerefi, orada yaşayanlarladır. [ŞEREF'ÜL MEKÂN BİL MEKÎN] )
( Yerim yanındır, yerin yanımdır! )
( Ne ev sahibisin, ne kiracı. Sadece bir ömürlük misafir! )

- ŞEHİR ile/ve/<> İNSAN-I KÂMİL

- MAKAM ile/ve KİŞİ

- MAKAM ile/ve TAHT

( [Ar.] ... ile/ve ERÂİK[< ERÎKE] )

- YERYÜZÜNÜ SÜSLEYEN ile/ve/değil GÖKYÜZÜNÜ SÜSLEYEN

- YOL ve/> YER ve/> YÖN

( Nereden? VE/> Nerede? VE/> Nereye? )

- BARINMA ile/ve BÜRÜNME
( MELCE'[Ar.]: Barınak, sığınak. )

- BÂM[Fars.]: Çatı, dam, kubbe.

- BEREM[Fars.]: Üzüm çubuklarının altına konulan çatal ağaç, herek. | Asma ve kabak çardağı.

- BEYT-İ ANKEBÛT, BEYT-ÜL-ANKEBÛT[Ar.]: Örümcek yuvası. | [mecaz] Derme-çatma ev.

- MESKEN Ü MEDFEN[Ar.]: Oturulacak ve gömülecek yer.

- MEŞTÂ[Ar. çoğ. MEŞÂTÎ]: Kışlıklar, kış mevsiminde barınılacak yerler, şitâ.

- OPIDUM: Kutsal kale.

- PATE: Ahşap evlerin üzerinde bulunduğu direklerin üzerinden farelerin çıkamaması için kullanılan ara taş.- [Fars.] BERBÂR/E ile CİHÂN-NÜMÂ
( Çardak, sundurma. | Tahtaboş. | Kameriye. | Evin damında bulunan oda. İLE Çatının üstünde her yanı gören taraça. | Dünyayı gösteren harita. | Kâtip Çelebi'nin kaleme aldığı Asya coğrafyası.[1654] [basım 1732, İbrahim Müteferrika] )

- DOĞDUĞUN YER ile/ve/değil/yerine DOYDUĞUN YER ile/ve/> DOLDUĞUN YER

- ARKADA ile/ve/değil ARKANDA

- BERİ ile GERİ

- YATAY ile/ve DİKEY/DÜŞEY

( UFKÎ ile/ve ŞÂKULÎ["ku" uzun okunur] )
( HORIZONTAL with/and VERTICAL )
( [Fr.] HORIZONTAL avec/et VERTCIAL )

- ALÇAK ile/değil AŞAĞI

- YUKARI/DA ile/değil AŞAĞI/DA

( Yukarılarda fazla durma, yel alır;
aşağılarda fazla durma, sel alır. )

- TAVAN ile/ve TABAN
( [Fars.] SEMÂNE ile/ve ... )

- KAVALYE ile KAVALYE[Fr.]
( Eski evlerin çatılarında kullanılan kayrak taşlarını tutmaya, kaymamasına yarayan kama.[kullanılan ağaç, suyu emerek ve şişerek tutan ve su sızdırmayan özellikte] İLE Dansta ve toplantılarda bayanlara eşlik eden bay. )

- KAPI ile/ve ENGİN KAPI

- DIŞARIDA ile ORTALIKTA

- İÇ ve/<> ÜÇ

- DÜNYA
: Hareket eden.

- ENLEM ile/ve BOYLAM
( LATITUDE with/and LONGITUDE )

- HAT ile/ve/> SATH ile/ve/> ŞEKİL
( Tek boyut. İLE/VE/> İki boyutlu. İLE/VE/> Üç boyutlu. )

- DOĞAL SİT ALANI ile/ve ARKEOLOJİK SİT ALANI ile/ve KENTSEL SİT ALANI

- TUN
: Gizli yer, köşe bucak.

- ÖTÜKEN: Tanrı'nın seçtiği yer.

- GURBET[Ar.]: Yabancılık. | Yabancı yer.
( BEN GURBETTE DEĞİLİM
GURBET BENİM İÇİMDE! )

- NOSTALJİ: Sıla/memleket özlemi. Vatan özleminin hastalık haline gelişi.

- SEFER: En az üç gün ve üç gecelik bir yere gitmek üzere, bulunulan yer sınırından çıkmak.

- MEMLEKET ile/ve YÖRE

- MEYDAN ile/ve/değil ALAN/SAHA

( FORUM: Büyük meydan. )

- ARENA ile AGORA

- HARİTA ile/ve KROKİ
( ATLAS
: Haritaları birarada bulunduran. [XVII. yüzyıldan beri bu tanım kullanılmaktadır] | Yunan mitolojisinde dünyayı omuzları üzerinde taşıyan Tanrı. )

- HARİTALARDA: SİYASİ ile/ve FİZİKİ

- COĞRAFYA
: Strabon'un yazdığı kitabın adıdır!
( Antik Yunan'da bir tarihçi ve filozof. [M.Ö. 64 - M.S. 24] )

- KITA ile/ve ÜLKE
( CONTINENT with/and COUNTRY )

- BERR-İ ATÎK ile/ve BERR-İ CEDÎD
( Eski karalar/topraklar. [Asya, Avrupa, Afrika] İLE/VE Yeni karalar/topraklar. [Amerika, Avustralya] )

- PANGEA: Kıtaların biraradalığı. (milyonlarca yıl önceki)

- DÜNYA ve TÜRKİYE ve İSTANBUL ve FATİH
( Gövde. VE Yüz. VE Göz. VE Gönül. )

- AVRASYA: ASYA[< ASIA, ASIE] ile/ve AVRUPA
( ASIA with/and EUROPE )
( 40 milyon km². İLE/VE 10 milyon km² )

- YURT ile/ve YUVA

- VATAN: MEZAR ve/<> İNSAN ve/<> DÜZEN/NİZAM ve/<> TARİH ve/<> DESTAN/LAR ve/<> GAZÂVATNÂME ve/<> TÜRKÜ VE AĞIT ve/<> NİNE VE NİNNİ ve/<> ROMAN ve/<> HATIRAT

- EKİSTİK
: İnsan yerleşimlerini inceleyen bilim dalı.

- ORMAN ile/ve/değil MİLLİ PARK

- ORMAN ile/ve IGAPO

( ... İLE/VE Amazon'un sık ormanları. )

- ÇAT: İki yolun birleştiği yer, kavşak.

- SOKAK ile/ve/değil EV(İMİZ!)

- AKVE
: Evin önündeki açık meydan, avlu.

- YOKUŞ ile BAYIR
( ... İLE Küçük yokuş. )

- DEKOVİL: Küçük demiryolu.

- RUSYA HAVAALANLARINDA: SHEREMETYOVA I / DOMODEDOVA ile/ve SHEREMETYOVA II / VNUKOVA
( İç hatlarda. İLE/VE Dış hatlarda. )

- ADA ile/ve ARAL
( Dört tarafı denizle kaplı kara parçası. İLE/VE Takımada. )
( [Ar.] CEZÎRE[çoğ. CEZÂİR] ile/ve ... )
( [Fars.] CEZ ile/ve ... )

- HASTAHANE ve OKUL
( [Fars.] BÎMÂR-HÂNE, MÂR-İSTÂN[BÎMÂR-İSTÂN'dan bozmadır] ve ... )
( XENODOCHIUM )

- HASTAHANE değil/yerine ŞİFÂHANE

- LOKANTA ile LOSTARYA

( ... İLE Küçük lokanta. )

- REKLÂM VE GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ ve GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ ve SİGARA SORUNU

- KURU GÜRÜLTÜ, KAVARA ile/ve KAKAFONİ

- İGLOO
: İGLU, APUTİAK: Ev.
( Çoğu taştan ya da hayvan derisinden yapılır. Sadece Kanada Eskimo'ları kardan yapıyorlardı. Thule halkı[İnuit'lerin öncülleri] orta ve doğu Kanada'da çok yakın bir tarihe kadar kullanıyordu. Çok az Eskimo kardan yapılanını görmüştür. )

- SAMAN EV değil/yerine KERPİÇ EV ile/ve BAĞDADÎ EV

- KERPİÇ/HIŞT[Fars.] EV ile TORLUK

( ... İLE Toprak kulübe. )

- BARAKA ile/ve SIĞINAK/PENÂH[Fars.]/MELCE'[Ar.]

- VİLLA ile/ve ŞALE/CHALET
( ... İLE/VE İsviçre'ye özgü villa tipi ev. )

- "YATAK ODASI" değil/yerine UYKU/UYUMA ODASI

- BENGÂH
: Keçeden yapılmış Türkmen evi. | Emirlere ve yüksek rütbelilere ait özel çadır.

- BEYT[Ar.]: Mesken, hane, ev, oda, oba.

- DATCHA: Rusya'da haftasonu evleri.

- ŞİTÂİYYE: Kışlık konut.

- SENED-İ HÂKANÎ: Tapu senedi. | Osmanlı Türkçesi, Tapu Terimleri Sözlüğü

- SÂKİN[< SÜKÛN] / MUKÎM[< KIYAM] ile/ve ŞÂGİL[< ŞUGL]
( Konutta/meskende yaşayan/oturan, ikâmet eden. İLE/VE
Meşgul eden, edici. | Meşgul olmayı gerektiren. | İşgâl eden, tutan. | Bir mülkte oturan. )

- HUZUREVİ değil/yerine YAŞAMEVİ

- MÜŞTEMELÂT ile/ve/değil MEŞRÛTA

- OTEL ile MOTEL

- OTELLERİN YILDIZ FARKLARINI

- 5 ya da 4 YILDIZLI OTEL ile/ve/değil/yerine BUTİK OTEL

- CUMBA
[İt.] ile ŞAHNİŞ[Fars.]
( Yapıların üst katlarında, sokağa doğru çıkıntı yapmış balkon. | Sokağa doğru çıkıntısı olan kafesli bölüm. İLE
Odaların dışarıya doğru çıkmış kapalı balkon durumundaki yeri. )

- BALKON ile/ve/değil CUMBA/ŞÂH-NİŞÎN[Fars.]

- FAVELA: Brezilya'ya özgü gecekondu.

- TEMEL ile/ve ZEMİN

- ISLAK ZEMİN ile KAYGAN ZEMİN

- ARIK
: Fidan dikilen yer.

- BİRÛN: Taşra.

- ÇAL: Taşlık yer.

- KILIZMAN: Sazlık yer.

- MEVTÎ[Ar. çoğ. MEVÂTÎ]: Ayak basılan yerler.

- MEZRA: Ekilen yer.

- TUN: Gizli yer.

- KOM: Yayla evi.- KÖY ile/ve TOL
( ... İLE/VE Küçük köy. )

- KÖY ile AUL

- SEMT ile/ve MAHALLE

( Coğrafyası/topografisi belirler. İLE/VE Mescid belirler. )

- MÜNHATT ile MÜNHEDİM[< HEDM] ile METRÛK[< TERK]
( Alçak, çukur. İLE Yıkılan, yıkılmış. İLE Terk edilmiş, bırakılmış, kullanmaktan vazgeçilmiş. )
( Arazide. İLE Binalarda. İLE Binalarda. )

- ATIL ile/değil METRUK

- MÜLHAKAT
[Ar. < MÜLHAK]["ka" uzun okunur!] ile MUZÂFÂT[Ar. < MUZAF < ZAYF]
( Katmalar, ekler. | Bir merkeze bağlı olan yerler. İLE Bir şeyin ekleri, bir merkezin şubeleri, kolları. )

- ÇÖKÜK ile GÖÇÜK

- MEZBELE/LİK
[Ar. < ZİBL | çoğ. MEZÂTİL]: Süprüntülük, süprüntü dökülen yer. | Aşağılık, kötü durum.

- RAHNE[Fars.]: Gedik, yarık, yırtık ve bozuk yer. | Zarar, ziyan, bozukluk.

- TROPİK PARK: Rusya'nın en büyük botanik bahçesi.

- AĞAÇ EV ile/ve/değil AHŞAP EV

- AHŞAP EV ile TOL

( ... İLE Yayla/bahçe kulübesi. | Taş kemerle yapılmış ev/oda. )

- SÜFLÎ ile VASAT ile FEVKÂNÎ

- SALAŞ
: Eğreti yapılmış kulübe, baraka.

- BAZILIKA: Düz çatılı.

- BEZMELELİK[< Fars. BEZM]: İçkili, eğlenceli meclis.

- ÇERGE: Çadır hamam.

- MEZBÛBE[Ar.]: Sineği çok olan yer.

- ŞANTİYE[Fr.]: Büyük yapıların inşasında yapıcıların yaşadıkları geçici bina. | Gemi tezgâhı.

- HAVUZ[Ar.] ile/ve/değil PİSİN
( Etrafı çitle çevrili yer. | Suya girme. | Sakınılacak işe girişme. İLE/VE/DEĞİL Yüzme havuzu. )

- HAVUZ ile BİRKE[Ar.]
( ... İLE Büyük havuz, küçük göl, gölcük. | Göğüs. )

- SAHİL ile/ve/değil KUMSAL

- GRİ SU ile/ve SİYAH SU

( Lavabo ve duş giderinden akıtılan. İLE/VE Tuvaletten akıtılan. )

- YAŞANACAK/OTURULACAK ARAZİNİN VE YAPISININ SEÇİMİ'NDE:
( Toprak; yerin yüksekliği; arazinin açık ya da korumalı olup olmadığı; su tesisatının açık ya da kapalı mı ya da aşağıdan mı yoksa rüzgâra mı maruz kalacağı; esen rüzgârların temiz ve serin olup olmadığı; bulaşıcı hastalıklar; sakinlerin güç, iştah, sindirim ve beslenme alışkanlıklarına göre genel sağlığı; genişlik, havadarlık ve açık yerlerin mevcudiyetine göre komşu evlerin durumu.
Bir ev yapılırken, kapıları ve pencereleri doğuya ve kuzeye doğru yapmaya özen gösterilmelidir. Hava, eve doğu ya da kuzeyden girmelidir ve binanın her yanı havanın temizlenmesi için Güneş almalıdır. Çok miktarda tatlı, saf ve temiz su yakında, kullanıma uygun olmalıdır ve derin, kapalı yerlerdeki durgun su değil, akan serin su olmalıdır. Su kuyu suyunun aksine kışın serin, yazın ılık olmalıdır. )

- GEZİ DÖNEMLERİ'Nİ

- ANLATIMDA: ÜLKE ADI ile/yerine/değil KENT/ŞEHİR ADI

- ÜLKE ile/değil EYALET

- EYALET ile/ve/değil COMMONWEALTH

( ... İLE/VE/DEĞİL Ortak rızayla oluşturulmuş siyasi topluluk. ["İngiliz Uluslar Topluluğu" değil!] )
( Amerika'da 46 eyalet vardır. İLE/VE/DEĞİL Virginia, Kentucky, Pennsylvania ve Massachusetts birer Commonwealth'tir. )
( Virginia [(Virgin: Bakire) Kraliçe I. Elizabeth'ten] Amerika'nın kuruluşundaki 13 eyaletten [Amerikan bayrağındaki 13 çizgi] biriydi. Kendisini Commonwealth olarak ilân eden ilk bölgeydi. )

- COMMONWEALTH ile COMMONWEALTH
( İngiliz Uluslar Topluluğu. İLE Ortak rızayla oluşturulmuş siyasi topluluk. )

- ŞEHİR ile/değil EYALET

- ŞEHİR ve/<> MEDENİYET

- KENT ile/ve/değil/yerine ŞEHİR

( Konutların, araçların birarada bulunduğu yer. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE İnsanın katıldığı, hayatı tüm yönleriyle yaşadığını hissedebildiği yer. )
( [Fars.] ... ile/ve/değil/yerine ŞÂR )
( ... ile/ve/değil/yerine YATUK )
( ... ile/ve/değil/yerine POLİS )
( ... ile/ve/değil/yerine BURG/BURJUVA )
( TEMEDDÜN: Şehirleşme. )

- ŞEHİRDE YAŞAMAK ile/ve/değil/yerine ŞEHİRLİ OLMAK

- BİLÂD-I AŞERE ile BİLÂD-I ERBAA ile BİLÂDI-I İSNÂ AŞER

( 10 şehir. [İzmir, Eyüp, Kandiye, Halep, Selânik, Sofya, Trabzon, Galata, Kudüs, Lârisa] İLE 4 şehir. [Edirne, Bursa, Şam, Kahire] İLE 12 şehir. [Adana, Erzurum, Bağdat, Beyrut, Diyarbakır, Rusçuk, Bosnasaray, Sivas, Maraş, Trablusgarp, Antep, Çankırı] )

- URBANİZM: Mimarlığın şehir düzeniyle uğraşan kolu. [URBANİST: Şehircilik uzmanı.]

- MEŞHER[< TEŞHİR]: Sergi yeri.

- BÂBİL: Bağdat'ın aşağı tarafında bulunan ve büyücülüğünden dolayı, eski edebiyatımızda "çeh-i Bâbil" olarak yer alan ve birçok dilin meydana gelmesi bakımından da masalda adı geçen "Bâbil Kulesi"nin bulunduğu, ilk çağdan kalma şehir.

- YERLİ ile/ve YEREL

- AKROPOLİS
: Eski Yunan'da yüksek yerlere kurulan ve etrafı surlarla çevrili olup içinde saray ve tapınak bulunan berkitilmiş(sağlamlaştırılmış) şehir.

- DERVAZE: Şehir ve kale kapısı.

- ŞEHREMİNİ: ŞEHİR EMİNİ

- KU: Köy, mesken, mahalle.

- MENFÂ[< NEFY]: Sürgün yeri.

- MENZİL[< NÜZÛL]: Yollardaki konak yeri. | Ev. | Bir günlük yol. | Mesafe.

- KAPAN: ÇARŞI

- MENLEH ile KESTEL
( Kale. İLE Küçük kale, hisarcık. )

- İL/EL: ORDA + KUN + BUDUN

- SÖMÜRGE ile/değil SÖMÜRÜLGE

( ... İLE/DEĞİL Diline, değerlerine, gelişimine ve üretime katılmayan toplumların geldiği/geleceği nokta. )- CÂBÜLKÂ ile/ve CÂBÜLSÂ
( Doğunun en doğusunda, bin kapısı olan gayet büyük bir şehirmiş. İLE/VE
Batının en batısında, bin kapısı olan gayet büyük bir şehirmiş. )

- İSTANBUL ile/ve TÜRKİYE

- Müze Kart'ınızı Alınız!

- SANAL MÜZELER I, II
( Müzelerde geçen 1 saat, 1000 kitap okunmuş kadardır. )

- BÜYÜKŞEHİR ile/ve METROPOL ile/ve MEGAPOL
( ... İLE/VE Bir ülkenin en önemli kenti. Anakent. İLE/VE Büyük metropol. )

- BÜYÜKŞEHİR ile/ve/<> ÖTEKİ ŞEHİRLER

- BAŞKENT ile/ve/<> ÖTEKİ ŞEHİRLER

- MERKEZ ile/ve/değil BAŞKENT

- MERKEZ ile/ve/<>/değil SEMTLER/İLÇELER

- AVLAKA
: Türkiye'nin batıdaki en uc noktası.

- ADALAR('I)

- UÇAK KOLTUKLARI'NDA

- DURAK ile/değil İSKELE

- EĞRİDİR değil EĞİRDİR (GÖLÜ)

- TOKAT ile !TOKAT

( İl. İLE ... )

- BANDIRMA: Güvenilir liman.

- AMASYA ile AMASRA
( Orta Karadeniz'de. [Çorum - Merzifon - Amasya] İLE Batı Karadeniz'de. [Zonguldak - Bartın - Amasra] )

- AMASYA KÖPRÜLERİ'Nİ

- SİOSEPOL KÖPRÜSÜ
: 33 kemerli köprü.
( 400 yıllıktır. )
( Zayende Nehri üzerinde. [İsfehan-İran] )

- BABADAĞI ile/ve SANDAK DAĞLARI

- BAYBURT ile BAYBURT

- PINARA ile/ve PATARA

- HAKKARİ
: Güç, güçlü, savaşçı.(Soğukla ve doğa koşullarıyla mücadele eden.)

- MİLAS
( YAŞADIĞIMIZ MEKÂNLAR - NEVZAT ÇAĞLAR TÜFEKÇİ
İsteme Adresi: nevzatcaglartufekcigmail.com )- YERLERİN ESKİ ADI ile/ve/> YENİ ADI
( [Fr.] TOPONMIE )
( * ABYDOS - ASOS
* ADRIAKE - KALE-DEMRE
* AINOS - ENEZ
* AIZANOI/AEZANI - ÇAVDARHİSAR
* AKALISSOS - ASARÖNÜ, GAVÜRİSTANLIK
* ALABANDA - ARAPHİSAR
* ALÂİYE - ALANYA
* ALİNDA - KARPUZLU
* AMU - CEYHUN
* ANDRİACE - ÇAYAĞZI
* ANTİGONEİA - İZNİK
* ANTIOCHEIA - YALVAÇ
* ANTIPHELLOS - KAŞ
* APERLAI - SIÇAK İSKELESİ
* APOLLONIA - KILINÇLI
* ARAXA - ÖREN
* ARNEAI - ERNEZ
* ARSADA - ARSA, ARSAKÖY, KAYADİBİ
* ARYKANDA - ARİF
* ARNEAI - ERNEZ
* ARYCANDA - AKİF, AYKIRÇAY
* ÂSGÛN[Fars.] - HAZAR DENİZİ
* ATTALEİA - ANTALYA
* AXOIS - VARDAR
* BÂBÂ-Yİ ATÎK - BABAESKİ
* BAHR-İ AHDAR - HİNT OKYANUSU
* BAHR-İ HAZER - HAZER DENİZİ
* BAHR-İ KULZUM/AHMER - KIZILDENİZ, ŞAP DENİZİ
* BAHR-İ LÛT - LÛT TUZ GÖLÜ (FİLİSTİN/İSRAİL)
* BAHR-İ SEFİD - AKDENİZ
* BAHR-İ SİYAH - KARADENİZ
* BAKTRIA - BELH
* BALBURA - ÇÖLKAYIĞI-DİRMİL, KATARA-SEYİTLER
* BEKKE - MEKKE
* BUBON - İBECİK/EBECİK
* CADYANDA/KADYANDA - ÜZÜMLÜ
* CAESAREA - KAYSERİ
* CHIMAERA - YANARTAŞ
* CİHANNÜMA - BEŞİKTAŞ
* CORACESIUM - ALANYA
* CYANEAE/KYANEAE - YAVİ, YUVA KÖYÜ
* DAIDALA - GÖCEK- İNLİCE ASARI
* DEFTER-İ HAKÂNÎ - TAPU KADASTRO
* DIDYMA - DİDİM
* DİYARBEKİR/ÂMİD - DİYARBAKIR
* DOLICHISTE - KEKOVA ADASI
* EDESSA - URFA
* EPHESOS - EFES, SELÇUK
* GAGAI - AKTAŞ
* GLAVANİ - KALLÂVİ (SOKAK)
* HATTUSAŞ - BOĞAZKALE, BOĞAZKÖY
* HEBROS - MERİÇ
* HERAION TEICHOS - KARAEVLİALTI
* IDEBESSOS - KOZAĞACI-KARACAÖREN, YENİKIŞLA KARAAĞAÇ MAH.
* IDYROS - KEMER
* ISINDA - BELENLİ KÖYÜ
* ISTLADA - KAPAKLI, HAYITLI (ESKİ HOYRAN)
* İMROZ - GÖKÇEADA
* İRVA - RİVA
* İSHAKLI - SULTANDAĞI
* ISTROS - TUNA
* KADYANDA - ÜZÜMLÜ
* KALAMAKİ - KALKAN
* KANDYBA - GENDEVE, GENDİYE, KENDİBA
* KANESH - KÜLTEPE
* KEŞİŞ DAĞI - ULUDAĞ
* KHALKİTİS - HEYBELİADA
* KHOMA - ESKİHİSAR (HACIMUSALAR)
* KIBYRA - HORZUM, GÖLHİSAR
* KIRKKİLİSE - KIRKLARELİ
* KLAZOMENAİ - URLA
* KOLOPHON ve NOTION - DEĞİRMENDERE ve AHMETBEYLİ
* KORMOS, KORMİ - KARABÜK
* KORYDALLA - KUMLUCA
* KYAENAI - YAVU
* KYLLANDOS - ELMALI
* KYPSALA - İPSALA
* LABRANDA - LABRAUNDA
* LAODIKEA (LAODICEIA AD LYCUM) - GONCALI
* LETOON/LETOUM - BOHSULLU, BOZOLUK
* LIMYRA - ZENZERLER, TURUNÇOVA
* LYKOS - BAYRAMPAŞA DERESİ
* MAGNESIA AD MEANDRUM - MENDERES MAGNESİA'SI, ORTAKLAR, TEKKEKÖY
* MAKRIKÖY - BAKIRKÖY
* MA'MÛRET-ÜL-AZÎZ - ELAZIĞ
* MEĞRİ - FETHİYE
* MELİD - MALATYA
* MILETUS - BALAT, AKKÖY
* MYRA - NOEL BABA KİLİSESİ
* MYRA - DEMRE, KALE
* MYUS - AVŞAR KALESİ
* NESTOS - MESTA
* NİCAEA - İZNİK
* NISA - MERYEMLİK, SÜTLEĞEN
* NYSA - SULTANHİSAR
* ODYRSIA - EDİRNE
* OENOANDA - İNCEALİLER
* OKSİYA - SİVRİADA
* OLYMPOS - ÇIRALI
* PANARMOS - BURGAZADA
* PANTOKRATOR KİLİSESİ - ZEYREK CAMİİ
* PATARA - GELEMİŞ, OVAGELEMİŞ, KELEMİŞ
* PERGE - AKSU
* PERINTHOS - MARMARA EREĞLİSİ
* PHASELIS - TEKİROVA
* PHELLOS - PINARBAŞI, FELEN YAYLA
* PINARA - MİNAREKÖY
* PİTA - KAŞIKADASI (Burgazada'nın karşısında)
* PİTYOUSSA - BÜYÜKADA
* PODALIA - SÖĞLE, AVLAN
* PRAKONNESOS - PAŞALİMANI ADASI
* PRIENE - GÜLLÜBAHÇE, SÖKE
* PYDNAI - ÖZLEN, GAVUR AĞILI
* PYTHIA - YALOVA
* RAIDESTOS/RODOSTO - TEKİRDAĞ
* RHODIAPOLIS - HACIVELİLER, ŞEYHKÖY
* RİVA - ÇAYAĞZI
* SALYMDESSES - MİDYE
* SARDİS - SART
* SEBASTE - SİVAS
* SELVMBRIA - SİLİVRİ
* SESTOS - YALOVA
* SEYLAN - SRI LANKA
* SIDYMA - DODURGA ASARI
* SIMENA - KALE
* STRYMON - STRUMA
* SURA - SURA
* TAMTA - TUZGÖLÜ
* TEKE - ANTALYA
* TELMESSOS - FETHİYE
* THEIMISSA - KALE İSKELESİ, ÜÇAĞIZ
* TLOS - KALESAR, DÜVER
* TONDOS - TUNCA
* TRALLEIS - AYDIN
* TRYSA - GÖLBAŞI
* TYSSA - TÜSE
* XANTHOS - KINIK
* ZÜLLİYE - YENİ CAMİİ

* SEYLAN - SRI LANKA )

- ÖREN: Eski yapı ya da kent kalıntısı.

- ASPENDOS: Antalya yakınlarında M.Ö. II. yüzyılda kurulduğu sanılan tarihi şehir.
( Belkıs adı verilen tarihi kalıntılarla doludur. )

- BAALBEK(HELIOPOLIS): Güneş şehri. [Lübnan'dadır.]

- BIANNA: VİYANA [Kıtlık yüzünden Girit Adası'ndan kaçan genç bir kız, adını bu şehre vermiştir.]

- EFLÂK: ROMANYA

- ARSAMEIA ile/ve ARTAMEIA
( Kahta. İLE/VE Gönen. )

- YEDİKULE ile/ve YEDİKULE
( Zeytinburnu. İLE/VE Selânik.[adı geçen Yedikule Zindanları, Selânik'tekidir!] )

- TATU: Karagöz oynatılan kıraathane.

- HAMAM ile SAUNA ile FURO
( ... İLE Fin hamamı. İLE Japon hamamı. )

- HAMAM ile/ve KAPLICA[<KAPLI ILICA]
( ... İLE/VE Suyu sıcak olarak yerden çıkan hamam. )
( KAPLI: Kaplanmış olan. | Altındakini göstermeyecek kadar çok olan. | Kabı olan. )

- BALKANLARDA TÜRKÇE YER ADLARI KILAVUZU
( www.iqkultursanat.com )

- MAKEDONYA: MANASTIR - SELÂNİK - KOSOVA

- KAFKASYA'DA: KISLOVODSK ile/ve MINERALNIY VODO
( Sıcak su. İLE/VE Mineral su. )- KANAL ile/ve TÜNEL

- KANAL ile SU KANALI

( Doğal su yolu. İLE İnsan eliyle açılmış su kanalı. )
( CHANNEL with CANAL )
( [İt.] CANALI: 1887'de İtalyan gökbilimci Giovanni Schiaparelli, Mars üzerinde uzun düz çizgiler olduğunu söyledi ve bunlara canali adını koydu. İngilizce'ye "channel" olarak değil "canal" olarak çevrilmesinden dolayı Mars'ta kayıp bir uygarlık olduğu söylentilerini başlatmıştır. )

- TURFAN KARIZLARI: Yeraltı su kanalları.
( Lağım ya da yer altından giden su kanalı anlamındadır. Burada kullanılan lağım sözcüğü ilk anda bugün büyük şehirlerde kullanılan atık su yollarını çağrıştırsa da asıl anlamı yer altına açılan tünel, kanaldır. Osmanlı ordusunda, fethedilmek istenen kalelerin etrafı sarıldığında, yer altından tüneller açarak kale duvarı altına ve girişine patlayıcı yerleştirip, kale duvarlarının ya da kapısının yıkılmasını sağlayan asker grubuna "lağımcı" denirdi. "Karız" sözcüğü; kehriz, lağım ve yeraltı su yolu demektir. Suyun aktığı yeraltı kanalı anlamına gelen "teşme" olarak da geçmektedir. )
( [argo] KARIZ/KEHRİZ: Bugün Anadolu'da "keriz" olarak kullanılan bu sözcük, sebil, herkesin kullanımına açık çeşme anlamındadır. Malını mülkünü herkesin kullanmasında sakınca görmeyen, malını sebil gibi dağıtan kişiler için kullanılmaktadır. )
( KARİZÇİ: Kuyu kazan kişi. )

- KANAL ile/ve YOL

- MASLAK
: Su yolu üzerindeki su haznesi. | Sürekli akan su borusu.

- MECÂRÎ[< MECRÂ]: Suyun akıtıldığı yol. Su kanalı/yatağı.

- MÜSENNÂT: Sınır ve su bentlerinin/arklarının kenarları.

- KİTAB UL-KUNİY: Abbasîler zamanında, Türkistan'da biraraya getirilen Kanallar kitabı.

- YOL ile/ve ALE
( ... İLE/VE Ağaçlıklı yol. )

- YOL ile/ve SEBİL[Ar.]
( ... İLE/VE Büyük cadde. )
( [Fars.] RÂH ile/ve RÂH-I/REH-İ ŞÂH )

- RÂH[Fars.] ile RÂH[Fars.] ile RÂH[Ar.]
( Yol. | Tutulan yol, meslek, usûl. İLE Kaygı, keder. | Zan, sanma. İLE Şarap. )

- YOL ile/ve MAKADAM
( ... İLE/VE Kırık taşlarla döşenmiş yol. )

- YOL ile/ve PATİKA/ÇIĞIR/SEBİL
( ... İLE/VE Hayvanların açtığı yol. )

- PATİKA ile/ve BOĞAZ

- LİMAN ile MENDİREK

( ... İLE Dalgakıranı bulunan liman. )

- FIRTINA DERE ve İKİZDERE
( Sal Yaylası - Çamlıhemşin - Rize )
( Rafting yapılabilir. VE ... )
( 6 km.lik güzergâh [herkese yönelik] VE 12 km.lik güzergâh [uzmanlara yönelik] )

- SAL YAYLASI ve POKUT YAYLASI

- ELEVİT YAYLASI ve POLEVİT YAYLASI

- DÜNYANIN 7 HARİKASI
( ACÂİB-İ SEB'A-İ ÂLEM )

- 50 HARİKA YER

- FOTOĞRAFTA: KAÇKARLAR ile/ve HİNDİSTAN

- KAÇKAR DAĞLARI ile/ve KÜRE DAĞLARI

- NİJER ile NİJERYA

( NIGER with NIGERIA )

- AVUSTURYA ile AVUSTRALYA
( NEMÇE: Osmanlılar'da Avusturya'nın adı. )
( BEÇ: Viyana'nın Macarca adı.

( AUSTRIA with AUSTRALIA )

- İSVEÇ/ŞİVED ile İSVİÇRE
( SWEDEN with SWITZERLAND )

- EKVATOR ile EKVADOR
( Güney ile Kuzey yarım küreyi ayıran enlem. İLE Güney Amerika'daki ülke. )
( EKVATOR: HATT-I İSTİVA )

- HAWAII ile/değil HONOLULU
( ... İLE/DEĞİL Hawaii'nin başkentidir. [Hawaii adasında değil Oahu adasında yer alır!] )
( ... İLE/DEĞİL 5509 km2.dir. Şehrin %72'si deniz suyuyla kaplıdır. )
( Captan Cook, Hawaii adalarını 1778'te keşfetti.[Cook, 1779'da Hawaii'de öldürüldü.] Kont Sandwich'in[sponsoru] anısına Sandwich adaları olarak değiştirdi. Amerika'nın eyaleti olmadan önce XIX. yüzyıl başında Hawaii Krallığı olarak biliniyordu. )
( Dünyada yetişen ananasların üçte birinden fazlası Hawaii'dedir. )

- TANZANYA ile TAZMANYA
( Afrika'da bir ülke. [Afrika'nın zirvesi olan [5895 m.] Klimanjaro Dağı'nın bulunduğu] İLE
Yeni Zelanda'nın alt kısmında bir ada. [Tazmanya Canavarı'nın yaşadığı]
[ABEL TASMAN'ın bulması nedeniyle.] )

- KONGO ile KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ(ZAİRE)

- SAMOA DİLİNDE
:
* SAMONİS: ALMANYA
* FALANİ: FRANSA
* PELETANİA: İNGİLTERE

- BAYRAK ile MISIR BAYRAĞI

- RIO NEGRO ile RIO PLATA

- İSPANYA ile İSPANYA

( Ülke. İLE Boyacılıkta kullanılan tebeşir tozu. )

- GETTO[İbr.] ile VAROŞ[Macarca]
( Bir kentin kendiliğinden herhangi bir azınlık kümesince yerleşilen kesimi. | Yahudi'lerin gönüllü olarak ya da zorlanarak yerleştikleri kent dışındaki yer. [Adını/yerleşikliğini, Venedik'teki baruthaneden alır.] İLE
Kent ya da kasabada dış mahalle. )

- REPETEK: Tarım araştırma istasyonu. [Rusya'da.] )

- "MISIR YOLU" ile/ve "ÇİN YOLU"
( Sanat tarihinin seçtiği yol. İLE/VE ... )

- YUKARI MISIR ile/ve AŞAĞI MISIR
( Doğu. İLE/VE Batı. )

- PİRAMİTLER: KHUFU ile/ve KHAF-RA ile/ve MENKAURA
( KEOPS ile/ve KEFREN ile/ve MİKERİNOS )

- HARIDVAR ve/> GANGAMAYA ve/> GANJ

- GRUNG TAPE[Okunuşu: Krung Tep] ile LOS ANGELES

( Melekler Şehri. İLE Melekler Şehri. )
( Tayland'ın başkenti. Tayland'ın tek şehridir. [Bangkok'u yabancılar kullanır.] İLE Amerika'nın bir şehri. )
( [Tayca] [Resmi Tam adı] (152 harf ya da 64 hecelik tek bir sözcükle yazılır): KRUNGTHEP MAHANAKHON AMORN RATTANAKOSİN MAHİNTARA YUDTHAYA MAHADİLOK POHP NOPARAT RAJATHANEE BUREEROM UDOMRAJNIVES MAHASATARN AMORN PİMARN AVALTARNSATİT SAKATATTİYA VİSANUKRAM PRASİT )
( Büyük Melekler Şehri, göz kamaştırıcı mücevherlerin büyük hazinesi, fethedilemez büyük toprak, görkemli ve seçkin topraklar, kimyasal değişim göstermeyen dokuz değerli taşın da bulunduğu şirin kraliyet başkenti, en yüksek kraliyet meskeni ve heybetli saray, reenkarnasyon geçirmiş ruhların kutsal barınağı ve yaşadığı yer. )

- BANGKOK: Zeytin/Erik Köyü. [BANG: Köy | MAKOK: Zeytin ya da erik ya da ikisinin karışımı.]

- ATİNA ile ATİNA
( Yunanistan'ın başkenti. İLE Rize - Pazar ilçesinin eski adı. )

- BAĞDAD: DARÜ'S-SELÂM

- KENAN İLİ: FİLİSTİN [Adanmış toprak]

- BÎSÜTÛN: Şîrîn'in emriyle, Ferhad'ın deldiği dağ. Bugün Bağdat-Hamedan arasında Kirman Şâh'ın 30 km. doğusunda kalır. Dik, kayalık ve sarp bir dağdır.

- BÜKREŞ/BUCHRESTI[< Rom. BUCH:Neşe.]: Neşeli yerler.

- CEHEL SUTUN: KIRK SÜTUN

- DUŞAMBE: Pazartesi.

- VAGZAL: İstasyon.

- APATAM: Afrika yerlilerinin barınağı.

- ARNAVUTLUK: Kartallar Ülkesi.

- EVEREST: ANA TANRIÇA/KRALİÇE [Nepal dilinde]

- TİBET: TANRI EVİ

- NEPAL FOTOĞRAFLARI

- KATMANDU(KASTHAMANDAP)
: AHŞAP TAPINAK

- VATİKAN: 1929 yılında Papa ile Mussolini arasında imzalanan Latran Antlaşması ile egemenliği resmileşmiş din devleti. [Katolikliğin merkezidir.] [Burada yasa Papa'nın iradesidir.] [44 hektarlık bir alandır].

- HİMALAYA[Sans. (HİMA + ALAYA)]: Karın biriktiği yer.

- KUALA LUMPUR: Çamurlu kavşak.

- KUTCHING [BORNEO'nun başkenti, (Sarawak Eyaleti'nde)]: Kedi.

- MIAMI: Tatlı su.

- BAHA-MA: Sığ deniz.

- BREZİLYA: PAU BRASILIS adlı ağaçtan. [Portekiz'li ALVAREZ CABROL tarafından, 22 Nisan 1500'de]

- RIO DE JANERIO: Ocak Nehri.

- RIO SOLIMOES: AMAZON

- PELOURINHO: Eski şehir. [UNESCO dünya mirası arasındadır.]

- KAILASH (DAĞI): KAR MÜCEVHERİ [Tibet dilinde]

- UHURU: Klimanjaro Dağı'nın yerli dilindeki adı.

- TOLUA: Upolu'da yüksek bir dağ. [Polinezya Adaları]

- SEUL: BAŞKENT [Kore dilinde]

- KAHİRE: Mars gezegeninin Arapçası.

- KANADA: BÜYÜK KÖY [Amerika yerlilerinin dilinde]

- BURUNDİ: Küçük Baldırlı İnsanlar Ülkesi

- ZIMBABWE: TAŞLAR ÜLKESİ

- TAKLAMAKAN: "GİDERSİN AMA ASLA DÖNEMEZSİN" [Uygur dilinde]

- LİKYA: IŞIK ÜLKESİ

- ÇİN: KURT [Siyenpice]

- NİPPON (JAPONYA): Yüksek Güneş Ülkesi.

- SUOMİ: Finlandiya'nın Fince adı.

- NOME: Alaska'da Nome diye bir yer yoktur! [NOME NOME: Buraya aitsiniz! (Eskimo selamlamasıdır!)] )

- PASİFİK OKYANUSU'NUN: Belleği yoktur. [Meksika'lıların deyişi]

- KANARYA ADALARI: Köpek Adası[Insula Canaria]. Kuşlar adaya değil, Kanarya Adası, kanarya kuşlarına köpek anlamına gelen adını vermiştir.

- AMOZON değil AMAZON

- EGE DENİZİ değil ADALAR DENİZİ

- ŞAM değil ŞAM-I ŞERÎF

- MUŞ ile/değil HUŞ
[YEMEN]
( Yemen Türkü'sünde "Burası Muş'tur, yolu yokuştur" DEĞİL "Burası Huş'tur, yolu yokuştur" şeklindedir! )

- DOJO KURALLARI

- KARAÇİ
: KÜÇÜK KÖY

- MISIR ile/ve MEZOPOTAMYA

- MEZOPOTAMYA
: Orta toprak. [Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan topraklar] | Nehirler arasındaki ülke. |

- TURAN: Türklerin yurdu.

- TÜRKİYE/TÜRKİYÂ: TÜRK ELİ

- TÜRKİSTAN: HÂREZM

- BÜYÜK TURKİA ile/ve TURKİA
( XIII. yüzyılda, Avrupalı gezginlerin, Kıpçak da içinde olmak üzere, Tuna boylarından Altay Dağları'na kadar uzanan tüm bölgelere verdikleri ad. İLE/VE
XIII. yüzyılda, Avrupalı gezginlerin, Selçuklu Anadolusu'na verdikleri ad. )
( XI. yüzyılda büyük Türk ve Selçuklu göçleri ile Türk illerinin sınırları çok genişlemiştir. Bu nedenle XIII. yüzyılda, Türkistan ya da Türk-ili(Arz üt-Türk), Çin ve Hindistan sınırlarından Rum ve Rus ülkelerine kadar yayılmış ve dünyanın dörtte biri olarak kaydedilmiştir. )
( Türk adının tarih sahnesine çıkışı VI. yüzyılda Gök-Türk Devleti'nin kuruluşuna bağlıdır. )

- İDİL BULGARLI: İlk Türkî devlet.

- KÖPRÜ ile/ve KANTARA
( ... İLE/VE Taştan yapılan kemerli büyük köprü. )

- TÜRKİSTAN: SOĞD BÖLGESİ/SOGHDIANA

- KAZAN: TATARİSTAN
( 21 Özerk Cumhuriyet içinde en zengin ve en gelişmiş olan ülkedir. )

- KIPÇAK: KUMANİA

- ŞAŞ: TAŞKENT

- MAĞARALAR'DA: BODGAYA ve HİRA

- ZİLKAR MAĞARASI ve/<> KÜRE DAĞLARI

- KEHF
: MAĞARA
( HASANKEYF[Ar. < HASN KEHF]: Sığınak mağarası. )
( ME'MEN[Ar. < EMN]: Sığınılacak emin yer. )
( KATALEMNA: MAĞARA | MEZAR | RAHİM )

- MAĞARA ile BÜYÜK/DERİN MAĞARA
( CAVE ile CAVERN )

- MEZAR ile/ve MOZOLE[Fr. MAUSOLÉE]
( ... İLE/VE Anıt mezar. Büyük ve ağır yapılı mezar. )

- MEZAR ile/ve RÖLİKER
( ... İLE/VE Kül kutusu. )
( ... with/and RELIQUARY )

- MEZARLIK/TÜRBE ve/<> MÂBED
( İşlerinizden sıkıldığınızda kabirleri/mezarlıkları, türbeleri ziyaret edebilirsiniz. )

- MEZAR/MASTAVA ile/ve/>/değil APINK

- CUICUILCO ile/ve STONEHENGE ile/ve AVEBURY ile/ve CASTLERIGG ile/ve NEWGRANGE

( Meksika. İLE/VE İngiltere'de. İLE/VE İngiltere'de. İLE/VE İngiltere'de. İLE/VE İrlanda'da. )

- ULURU ile/ve NAZCA ile/ve TRAXIEN ile/veVALCOMANICA ile/ve GOZO
( Avustralya'da. İLE/VE Peru'da. İLE/VE Malta'da. İLE/VE İtalya'da. İLE/VE Malta'da. )

- ÇOĞA-ZANBİL değil DUR-UNTAŞ/DURAN-TAŞ
( ELAM, M.Ö. 1250 )

- BÂBİL/MARDUK KULESİ değil (BAB-İL ile E-TEMEN-ANKİ)
( ... değil KAPI-BÖLGE/ŞEHİR ile EV-TEMEL-ANU'NUNKİ )

- KABUKİ ile/ve BUNRAKU
( Geleneksel Japon tiyatrosu. İLE/VE Kukla tiyatrosu. )

- NARLIKUYU: Silifke'de.- KUŞEVLERİNDE: TAŞTAN OLANLAR ile/ve TUĞLADAN OLANLAR ile/ve CEPHE GİYDİRME OLANLAR

- KUŞEVLERİNDE: CAMİ ŞEKLİNDE OLANLAR ile/ve MEDRESE ŞEKLİNDE OLANLAR ile/ve KERVANSARAY ŞEKLİNDE OLANLAR

( Camilerde, köprülerde ve çeşitli eski mimari yapılarda yer verilmiştir. )
( Ayazma Camisi örnekleri birarada görebilmek açısından önerilir. )
( Özellikle Kayseri'de geniş alanlarda ve çokça ayrılmış alanlar vardır. )
( [Fars.] ÂŞİYÂN/E, LÂNE/LÂNE-İ MÜRG: Kuş yuvası. | Mesken, ev. )
( [Ar.] UŞŞ/AŞŞ, VEKR, VEKN: Kuş yuvası. )

- CAMİLER ile TIMBUKTU'DAKİ CAMİ

- SÜLEYMANİYE CAMİİ/KÜLLİYESİ ve ST. PIER KATEDRALİ

( 7 yılda. VE 100 yıldan daha fazla. )
( [emir] Kanunî'den. VE Papa'dan. )
( [mimarı] Mimar Sinan. VE Michalengelo. )

- KUŞKONMAZ CAMİSİ: ŞEMSİPAŞA CAMİSİ [Üsküdar'da]

- AYAZMA: Hristiyan'larda okunmuş kutsal su.

- CAMİ FOTOĞRAFLARI

- MEDRESELER ile/ve PAGODA(BUDİST TAPINAKLARI)

- MEDRESE ile/ve TETİMME(TAMAMLAMA/HAZIRLIK) MEDRESELERİ

- MEDRESE ile/ve SAHN-I SEMAN MEDRESELERİ

- KARADENİZ MEDRESELERİ ile/ve AKDENİZ MEDRESELERİ

- MEDRESE ile/ve/değil KÜLLİYE

( İlk medrese: NİZÂMİYE MEDRESESİ [1066] )
( OSMANLI MEDRESELERİ - CAHİT BALTACI kitabını okumanızı salık veririz. )

- SELÂTİN KÜLLİYELERİ ile/ve SADRAZAM KÜLLİYELERİ ile/ve TEKKE KÜLLİYELERİ

- AÇIK MEDRESE/LER ile/ve KAPALI MEDRESE/LER

- SİMETRİK MEDRESE/LER ile ASİMETRİK MEDRESE/LER

- KARATAY MEDRESESİ
: Antalya'daki ünlü medrese.

- İMÂRET: Yoksullara ve öğrencilere yemek dağıtmak üzere kurulmuş hayır kurumları.

- TUĞRA ile/ve TERS TUĞRA
( ... İLE/VE Ayasofya, İmâret Kapısı'nda! )
( ... İLE/VE Ayasofya İmâreti'nin müze olarak açılması için çalışılıyor. [Desteğinizi ve baskılarınıza açıktır!] )

- TEMPLUM[Lat.] ile MÂBED[Ar.]
( Kesmek. İLE Küp. )

- KÂBE: KÜP TAŞ

- MUALLAK TAŞ ile/ve KARA TAŞ[HACER'ÜL ESVED]

- TEMELTAŞI: BETEL/KİFAS[İbr.] | PETRUS[Lat.]

- KÖŞETAŞI: KİLİTTAŞI | TEMEL/KEMER TAŞI

- HAYME ile/ve MİŞKAN

( Çadır. İLE/VE Mâbed. )

- DELFİ(DELPHOI) TAPINAĞI: Atina'nın 130 km. kuzeybatısındadır.
( Girişinde KENDİNİ TANI!(GNOTHI SEAUTONU[Okunuşu: Gnoti Seafton]) yazan. )

- DODONA TAPINAĞI: Tanrı Zeus'un.

- SÜLEYMAN'IN TAPINAĞI: BET HA MİKDAŞ

- KINKAKUJI ile/ve GINKAKUJI

( Altın Tapınak. İLE/VE Gümüş tapınak.[Adını gümüş renkli kum zemininden alır.] )
( Kyoto'daki en bilinen Pagoda'lardır. )

- KİLİSE ile BAZİLİKA
( ... İLE Dikdörtgen şeklindeki kilise. )

- MEDRESE ile/ve MİDRAŞ ile/ve VİHARA
( İslâm'da. İLE/VE Yahudilik'te. İLE/VE Budizm'de. )
( Medreselerin kurulmasında ve Selçuklular zamanında Vihara'ların etkisi olmuştur. )
( ANADOLU MEDRESELERİ (2 CİLT) - METİN SÖZEN'in kitabından yararlanabilirsiniz. )

- CEDİD MEHMED EFENDİ (KABASAKAL) MEDRESESİ ile/ve ABDURRAHMAN ŞÂMİ (SAHABE) KABRİ
( Yeşil Ev yanındadırlar. [Sultanahmet'te] )
( Eski Rıfai Tekkesi de aynı yerde bulunmaktadır. )
( Hürrem Sultan Hamamı da yanındadır. )

- KÜÇÜK EFENDİ KÜLLİYESİ: Kocamustafapaşa'dadır. [Nakşibendi Tekkesi olarak kullanılırdı.]- İBÂDET YERLERİ'NDE: CAMİ/MESCİD ile/ve CEMEVİ ile/ve KİLİSE(< EKLESIA | BÎA[Ar. çoğ. BİYÂ'], DEYR[Fars.] ) ile/ve HAVRA/SİNAGOG/TABERNACLE ile/ve BURKAN EVİ/PAGODA[< OHATAGORBA/DATUGARBA (< GORBA/GARBA[< RAHİM/UTERUS])], VİHARA ile/ve ŞRAYN/SHRINE ile/ve PRASADA ile/ve ZİGURAT ile/ve (DOĞA) ile/ve FU YUN-SE ile/ve GÜNEŞ MÂBEDİ
( İslâm'da. İLE/VE Alevilik'te. İLE/VE Hristiyanlık'ta. İLE/VE Yahudilik'te/Kabala'da. İLE/VE Burkancılık'ta/Budizm'de. İLE/VE Şintoculuk'ta. [Buda heykeli bulunmaz] Mezopotamya'da, Sümerler'de ilk tapınaklardır. İLE/VE Hind mâbedi. İLE/VE Şamanlık'ta. İLE/VE Şamanlık'ta.[Çinlilerin verdiği addır.] İLE/VE Dünyadaki 7 güneş mâbedinden 4'ü Türkiye'de, Fırat'tadır. )
( HOCA/DRUİT/MAKA[Tatarca] ile/ve DEDE/DEDE-BABA ile/ve PAPAZ ile/ve HAHAM ile/ve GURU, LAMA ile/ve ... ile/ve ... ile/ve "BÜYÜCÜ/ARRÂFE" ile/ve ... ile/ve KAM ile/ve ... )
( SANAL CAMİLER )
( GELENEKTEN GELECEĞE CAMİLER - SÜLEYMAN FARUK GÖNCÜOĞLU, ZELİHA KUMBASAR )
( Hünkâr(Padişah) Mahvil'lerinin girişi Kıble'dedir. )
( Yüreğinde bir tapınağı olmayan, hiçbir tapınakta bulamaz yüreğini! )

- CAMİ ile MESCİT
( ... İLE Cuma ve bayram namazları kılınmayan küçük cami. )

- CAMİ ile/ve/değil KÜLLİYE

- MESCİD ile/ve MEKREM

- CAMİİ KEBİR ile/ve CAMİİ KEBİR

( Eyüp Sultan Camii. İLE/VE Kasımpaşa Camii. )

- MESCİD-İ AKSÂ ile/değil AKSÂ CAMİİ
( Bir bina değil bir yer/alandır. İLE/DEĞİL Kudüs'te, Mescid-i Aksâ'da bulunan camii. )

- AĞLAMA DUVARI değil el-BURAK

- EBUL FET CAMİİ
: Yedikule surlarının olduğu yerdeki yıkılmış camii. [İstanbul'un ilk camii]

- ARAP CAMİİ: [Daha önce St. Dominiko Kilisesi] [Azapkapı - Perşembe Pazarı'ndadır.]

- CAMİ ile/ve SARAY
( Rum mimarlar tarafından inşa edilmiştir. İLE/VE Ermeni mimarlar tarafından inşa edilmiştir. )

- MEYDAN ile/ve CAMİ/KÜLLİYE
( Batıda/Avrupa'da. İLE/VE Anadolu'da/Osmanlı'da/İslâm'da. )

- DOĞU ile/ve KIBLE
( Kiliselerin yönü. İLE/VE Camilerin yönü. [GÜNEY GÜNEYDOĞU] )

- MİMBER ile MİHRÂB
( Hutbe okunan yer. İLE İmamlık edene ayrılmış olan oyuk, girintili yer. )

- MİNÂRE ile/ve ŞEREFE
( Minarenin 7 bölümü vardır.
[Aşağıdan yukarıya doğru, sırasıyla]
7. Alem
6. Külâh
5. Petek
4. Şerefe
3. Gövde[Farisî]
2. Pabuç
1. Kürsü[Kaide] )
( Bir minarenin gövdesinin üstü de tekrar kendi içinde 15 bölümdür.
[Aşağıdan yukarıya doğru, sırasıyla]
15. Alem
14. Bayrak
13. Seren
12. Çiğdene kaplama
11. Göndel
10. Gergi
9. Payanda
8. Tabla
7. İskaça
6. Kara çivi
5. Petek silmesi
4. Petek
3. Farisî
2. Şebeke
1. Stalaktit )
( Alem 8, bazı unsurlarının tekrarıyla da 10 bölüme ayrılır.
[Aşağıdan yukarıya doğru, sırasıyla]
10. Hilâl[Boynuz]
9. Boyun[üst bilezik]
8. Küp
7. Armudî
6. Boyun[orta bilezik]
5. Küp
4. Boyun[alt bilezik]
3. Kaide
2. Küp[simit, karpuz]
1. Kaide )
( Minare külâhı nasıl tamir edilir?
Minareyi tamir edecek usta, önce seren'in üzerine kendisine basamak teşkil edecek ahşap parçaları çakarak, külâh'ın içinden çıkabildiği yere kadar tırmanır. Belirli bir yerde, külâh'ın darlığı yüzünden, çalışamaz hâle gelir. Bu noktada kaplama tahtalarını kırarak dışarı çıkabileceği büyüklükte bir delik açar. Dışarıya çıktığı nokta, genellikle alem'den birkaç metre aşağıdadır. Ustanın, minarenin en tepesine ulaşabilmesi için alem'in tam altına bir kement geçirmesi gerekir. Bunu gerçekleştirebilmesi için, bulunduğu noktada minarenin etrafında bir ip dolaştırır ve bu ipin iki ucunu şerefe'de bekleyen çırağına sarkıtır. Çırak ipi iki ucundan tutarak burmaya başlar. Burulan ip minarenin çevresinde bulunan kısmının çapı daraldığından yavaş yavaş minarenin tepesine doğru 'tırmanır'. Usta bu ipe tutunarak tepeye kadar tırmanır ve alem'in hemen altına bir kement bağlar. Bu kementin üzerine iki adet makara yerleştirir. Bunlardan birisi kendi beşiğini asacağı makara, diğeri ise şerefeden malzeme çekmesini sağlayacak olan makaradır. Usta, yukarıda 360Ş dönerek ve makaraya bağlı beşik sayesinde yukarı-aşağı hareket ederek minare külâhını tamir eder, değişecek kurşun levhalarını değiştirir. İşi bittiğinde, minarenin etrafında tekrar bir ip dolaştırır ve ipin iki ucunu şerefe'ye sarkıtır. Çırak bu ipi yine burarak ustasının minareden inmek üzere kullanabileceği tek bir halat hâline getirir. Usta bu halata tutunarak daha önce bağlamış olduğu tüm ipleri söküp şerefeye iner. En sonunda da burgulu ipin burgusunu açar ve şerefe'ye düşmesini sağlar. )
( Ecelbeşiği - Dücâne Cündioğlu )

- BALKON değil ŞEREFE
( Yazarım diye geçinene! )

- PETEK: Minarelerde külâh ile şerefe arasındaki bölüm.

- Kazan'ın 20 km. kadar dışında bulunan bir tapınak, her bir kubbesinde bir tanesi yer alan ay, haç, yıldız ve öteki birçok dinin simgeleri ile tüm dinleri biraraya toplamak iddiasındadır.

- KİLİSELERDE: GREK ORTODOKS ile GREGORYEN ERMENİ ile SLAV(BULGAR) ORTODOKS ile SÜRYANİ

( AYA ile başlıyorsa. [AYASOFYA, AYA İRİNİ gibi] İLE SURP ile başlıyorsa. İLE SVETİ ile başlıyorsa. İLE MOR/MAR ile başlıyorsa. )

- KATEDRAL: Bir şehrin büyük kilisesi.

- ZONK: Bhutan'da bulunan kale/meclis ve ibâdet merkezi.

- PANTEON ile/ve PARTENON
( Yunan ve Roma'lıların tapınaklarının ortak adı. | Bir ülkenin büyüklerinin gömüldükleri yapı. İLE/VE
Eski Yunan'ın Atina'daki ünlü tapınağı.
[ Antik çağda yapılmış dünyanın en büyük kubbeli yapıtıdır. ]
[ Roma Kralı Hadriyan 115-123 yılları arasında eski Yunan Tanrısı Athena Parthenos adına inşa ettirmiştir. Plan ve projesini mimar İktinos, süsleme ve heykellerini heykeltraş Fidyas yapmıştır.] )

- YİNEKE: Bizans kiliselerinde bayanlara ayrılan bölüm.

- MEYHANE ile/ve/değil KOLTUKALTI MEYHANESİ

- TİYATRO VE SİNEMA SALONLARI'NDA: PARTER ile/ve BALKON ile/ve LOCA

( İlk kat. İLE/VE Asma kat/lar. İLE/VE Bazı izleyicilerin oturdukları özel bölüm. )

- PARADİ: Tiyatroda üst kat galerisi.

- RAMP[Fr.]: Tiyatro sahnesinde izleyiciye en yakın yer.

- RÜŞTİYE ile/ve MEKTEB-İ İ'DÂDÎ[Ar.]
( Ortaokul. İLE/VE Ortaokul sonrası yüksek okullara hazırlayıcı okul. (Lise[Fr. < LYCÉE, COLLÈGE])
( [Alm.] ... mit/und GYMNASIUM )

- OKUL ile/ve TAPINAK

- TAPINAK ile/ve/değil DEPO

- MISIR PİRAMİDİ ile SÜMER PİRAMİDİ ile MAYA PİRAMİDİ

- RASATHANE ile/ve MUVAKKITHANE

( Gökyüzünün/uzayın izlendiği gözlem evi. İLE/VE
Takvim hazırlamak ve vakit tayin etmek için kullanılan küçük rasathane. )

- KADİM MEDENİYET HAVZALARI:
* MEZOPOTAMYA
* MISIR
* DOĞU AKDENİZ/EGE YUNAN
* HİNT
* ÇİN- AKSÂ-YI ŞARK: Uzakdoğu. Çin, Japonya.

- LAĞAŞ: Mezopotamya'da bir şehir devlet.

- 7 DORUK/ZİRVE[Ar.]
( * ACONCAGUA
: Arjantin, Güney Amerika, Yükseklik : 6959 m.
* ELBRUZ: Rusya, Avrupa, Yükseklik : 5642 m.
* EVEREST: Nepal, Tibet, Yükseklik : 8848 m.
* KILIMANJARO: Tanzanya, Afrika, Yükseklik : 5895 m.
* KOSCIUSKO: Avustralya, Yükseklik : 2228 m.
* Mc. KINLEY: Alaska, Kuzey Amerika, Yükseklik : 6194 m.
* VINSON: Antarktika, yükseklik : 4897 m. )

- SUMMIT ile ZENITH
( Yeryüzünde. İLE Uzayda, astronomide. )

- ARKTİKA ile/ve ANTARTİKA
( Kuzey kutbunda kutup noktasıyla birinci enlem içinde kalan kara ve deniz parçası. İLE/VE Güney kutbu. )
( KUTB-İ ŞİMÂLÎ: Kuzey kutbu. )

- ÜMİT BURNU ile/ve/değil ANGULUS
( Afrika'nın en uc noktası, Ümit Burnu değil Angulus'tur. Angulus'a ulaşım kolay olmadığından Ümit Burnu ün kazanmıştır. )- ANTİK ŞEHİRLERİN FOTOĞRAFLARI

- KAPADOKYA FOTOĞRAFLARI

- NEMRUT FOTOĞRAFLARI

- SÜMELA FOTOĞRAFLARI

- TOPKAPI SARAYI FOTOĞRAFLARI / 360 DERECE TOPKAPI SARAYI

- BÂB-ÜS-SAÂDE ile/ve BÂB-ÜS-SELÂM

( Topkapı Sarayı'nın üçüncü kapısı. İLE/VE Topkapı Sarayı'nın ikinci kapısı. )

- KASIR ile/ve YALI KASIR
( ... ile/ve SİNANPAŞA KÖŞKÜ / İNCİLİ KÖŞK [Sarayburnu - Çatladıkapı arasında] )

- SARAY I, II ile/ve KASR[Ar.] I, II
( ... İLE/VE Küçük saray[sarayın bir küçüğü], köşk. )

- KÖŞK ile BEYKEM[Fars.]
( ... İLE Yazlık köşk. | Sofa ve salon. )

- SARAY ile/ve/değil HÜKÜMET KONAĞI

- SARAY ile/ve/değil KONAK

( ... İLE/VE/DEĞİL Kışın oturulan ve surun/şehrin içinde olan. )

- KONAK ile/ve KÂŞÂNE

- MİCDEL
[Ar. çoğ. MECÂDİL]: Köşk/ler, kasır/lar.

- YALILAR'I
( YALI
[Rumca]: Denize sıfır ve/veya altında kayıkhaneleri bulunan köşk. )
( İstanbul boğazında toplam 600 yalı bulunmaktadır! )
( Eskiden müslüman vatandaşlar için yalı renkleri yeşil, aşı boyası ya da beyaz olmalıydı. )
Müslüman olmayanların yalı renklerini ancak gri renge boyama izni vardı. )
( SADULLAH PAŞA VE YALISI - ALİ AKYILDIZ, EMEL ESİN, AYGÜL AĞIR - YEM )
( YALILARIN GİZEMİ - TEBER KİREÇÇİ )

- MİMAR SİNAN ve KANUNÎ SULTAN SÜLEYMAN

- MİMAR SİNAN'IN ESERLERİ

( 84 CAMİ, 53 MESCİD, 57 MEDRESE (İLK VE ORTA ÖĞRETİM), 7 DARÜLKURRA, 22 TÜRBE, 17 İMARET, 3 DARÜŞŞİFA(HASTAHANE), 6 SUYOLU KEMERİ, 8 KÖPRÜ, 20 KERVANSARAY, 35 SARAY, 8 MAHZEN, 41 HAMAM )
( MİMAR SİNAN PROJELERİ - ALİ SAİM ÜLGEN )

- SÜLEYMANİYE CAMİİ ile/ve SELİMİYE CAMİİ
( İstanbul. İLE/VE Edirne. )
( Teknik eser.(Hendesetü'l-İslâm). İLE/VE Sosyal eser.(Camiatü'l-İslâm). )
( Kanuni Sultan Süleyman zamanında 1550-1557 yılları arasında inşa edilmiştir. İLE/VE
Selimiye Camii, yanlış bilindiği üzere Yavuz Sultan Selim (I. Selim) zamanında değil; onun torunu olan Sultan II. Selim zamanında ve Süleymaniye'den sonra; 1568-1575 yılları arasında inşa edilmiştir.
( Kubbe çapı Ø26.50 metredir. İLE/VE Kubbe çapı Ø31.30 metredir. )
( Kubbe içinden 4 fil ayak üzerine oturur. İLE/VE Kubbe çevresinden 8 fil ayak üzerine oturur. )
( Son derece teknik ve gelişmiş is odası bulunur. İLE/VE Çift pencereli sistem uygulanmıştır. )
( Süleymaniye'deki "teknik merkez" Selimiye'de yoktur. Süleymaniye'de uygulanan iki teknik merkez; taç kapı ve şadırvan Selimiye'de tekrar etmemiştir. )
( Başkent Külliyesi'dir. İLE/VE Serhad Külliyesi'dir. )
( Kalfalık-Ustalık eseri diye ayırmamak ve her iki eserin de ayrı boyutlarda hakkını teslim etmek gerekir. )
( İstanbul'da sayfamızdaki "MUCİZEVİ SANAT" açıklamasını da okuyunuz! )

- İPEKYOLU ile/ve BAHARAT YOLU
( Belh şehri, kesişim noktasıdır. )- ETKİLEŞİM BÖLGELERİ:
1. ANADOLU: (EGE - MEZOPOTAMYA)
2. İRAN: (MEZOPOTAMYA - HİNT)
3. FİLİSTİN: (MISIR - MEZOPOTAMYA)
4. ORTA ASYA: (ÇİN - HİNT - MEZOPOTAMYA)
5. TİBET VE HİNT-İ ÇİN: (ÇİN - HİNT)
6. ADEN-BASRA: (MISIR - MEZOPOTAMYA-HİNT)

- ANADOLU: AYDINLIK, RUH

- ANADOLU ile/ve AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

- BURSA ve FLORANSA

- EKSEN ŞEHİRLER
:
* ROMA
* MEDİNE(ÂSIMA, ÂSIME)
* İSTANBUL
* NEW YORK

- KÂBE ile/ve/= ANITKABİR

- KULELER'İ

( TOWER'S )

- BAYEZİD YANGIN KULESİ değil OSMANLI TOPU['nun dikilmiş hali]
( Mimar Sergis Balyan Efendi [XVIII. yüzyıl] )
( İstanbul Üniversitesi bahçesindedir. )
( 85 m. yüksekliktedir. Gözcülerin bulunduğu bölüm 68 m.'dedir. [180 basamaklıdır] )
( Dış çevresi 43.70 m., iç çevresi 11.20 m.'dir. )

- KULE ile MENAR
( ... İLE Fener kulesi. )

- KULE/KALE ile BELEM KULESİ
( ... İLE Lizbon-Portekiz. )- SELÇUKLU TÜRKİYE'Sİ ŞEHİRLERİNİN UNVANLARI
( Ahlat: Kubbet ul-hlâm (İslâm'ın kubbesi)
Aksaray: Dâr uz-zafer, Dâr ül-Cihâd ve Dar ur-ribât (II. Kılıç Arslan'ın askerî üssü olduğu ve hayır müesseseleri kurduğu için)
Amasya: Dâr ul-'lzz (İzzet ve şeref şehri)
Ankara: Dâr ul-htsm (Müstahkem belde)
Antalya: Dâr us-sagr (Uc, hudûd şehri)
Bayburt: Dâr ul-celâl (Ululuk şehri)
Denizli(Sâdık): Dâr us-sagr (Uc, hudûd şehri)
Erzincan: Dâr un-nasr (Yardıma mazhar şehir)
Kayseri: Dâr iil-Feth veya Dâr ül-mülk (birincisi Sultan Alâeddin'in fetihlere burada hazırlandığı, ikincisi Konya'dan sonra paytaht olduğu için bu unvanları almış)
Konya: Dâr ül-mülk (Paytaht)
Malatya: Dâr ur-rifa (Üstünlük veya asâlet şehri)
Niğde: Dâr ul-pehlevâniyye (Pehlivanlar beldesi)
Samsun: Dâr us-sagr (Uc, hudûd şehri)
Sinop: Lezûet ul-'uşşak (Âşıklar adası)
Sivas: Dâr ul-'alâ (Yücelik beldesi)
Tokat: Dâr ün-rmsret (Yardım şehri) )

- EYFEL KULESİ ve PISA KULESİ

 
 

Bugün [24 Ocak 2020]
itibariyle
Mekanlar bölümüne yapılmış olan eklemeler aşağıdaki gibidir.
[ 06 Mart 2012 - 24 Ocak 2020 arasında... ]
( 1424 yeni ekleme, 1222 katkı )


-@ HİNDİ:
turkey
ile/||/<> PERU ile/||/<> ETİYOPYA KUŞU ile/||/<> BUKALEMUN ile/||/<> FRANSIZ KIZI/ĞALOPÛLÂ ile/||/<> TACCHINO[: Kuş.]
[Bölüm: Hayvanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Ocak 2020 | 10:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54316 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Türkçe'de
İngilizce'de. İLE/VE/||/<> Portekizce'de. İLE/VE/||/<> Arapça'da. İLE/VE/||/<> Farsça'da. İLE/VE/||/<> Yunanca'da. İLE/VE/||/<> İtalyanca'da. )

-@ KATMANDU'DAKİ TAPINAKLAR:
SWAYAMBHUNATH
ile/ve/||/<> BOUDHANATH ile/ve/||/<> PASHUPATINATH ile/ve/||/<> BACHARESVARI ile/ve/||/<> KAMASUTRA ile/ve/||/<> GUHYESVARI ile/ve/||/<> NYATOPOLA-BHIMSEN
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Ocak 2020 | 20:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54249 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KATMANDU'DAKİ MEYDANLAR:
DURBAR
ile/ve/||/<> HANUMAN DHOKA(MAYMUNLAR KRALI) ile/ve/||/<> TAUMADHI ile/ve/||/<> DATTATRAYA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Ocak 2020 | 19:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54248 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KANTON[Fr. < CANTON] değil/yerine/= BÖLGE
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2019 | 20:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İsviçre Konfederasyonu'nu oluşturan devletlerden her biri. )

-@ KANTİN[Fr. < CANTINE]
[Bölüm: Beslenme] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2019 | 20:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54225 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kışla, fabrika, okul vb. yerlerde yiyecek ve içecek maddelerinin satıldığı yer. | Bu gibi kurumlarda işletilen ve yalnız o kuruma bağlı kimselerin yemek yediği lokanta. )

-@ KANGAL[Rumca] ile KANGAL ile Kangal
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2019 | 20:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54205 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tel, kurşun boru gibi uzun ve bükülebilir şeylerin halka biçiminde sarılmasıyla yapılan bağ. | Bu biçimde bükülmüş şeylerin her bir halkası. İLE Deve dikeni. | Kangal ilçesine özgü bir köpek. İLE Sivas iline bağlı ilçelerden biri. )

-@ BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ'NDE:
SHARJAH
ile/ve/değil/yerine/||/<> ÖTEKİ ALTI EMİRLİK
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2019 | 09:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54200 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( En sert İslâmî/şerî kuralların uygulandığı emirlik. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> ... )

-@ ÇİNHİNDİ ÜLKELERİ:
TAYLAND
ile/ve/||/<> MALEZYA ile/ve/||/<> KAMBOÇYA ile/ve/||/<> VIETNAM ile/ve/||/<> BALİ ile/ve/||/<> LAOS ile/ve/||/<> MYANMAR
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2019 | 09:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54199 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KANÇILAR[İt. < CANCELLIERE] ile/ve/||/<> KANÇILARYA[İt. < CANCELLERIA]
[Bölüm: hizmet] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Aralık 2019 | 00:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Elçiliklerde, konsolosluklarda yazı ve evrak işlerini yürüten görevli. İLE/VE/||/<> Elçilik ve konsolosluklarda yönetimle ilgili görevlilerin çalıştığı yer. )

-@ KAMPİNG < CAMPING[Fr./İng.]
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Aralık 2019 | 21:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54157 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kamp kurma yeri. )

-@ ÇARDAK ile KAMERİYE
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Aralık 2019 | 20:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54123 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Bahçelerde yazın oturulmak için yapılan, kafes biçiminde, kubbeli, üstü yeşilliklerle sarılan süslü çardak. )

-@ MERCİMEK ile DHAL
[Bölüm: Beslenme] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Ocak 2020 | 19:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54120 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Sulu mercimek yemeği.[Nepal'de] )

-@ BAKIŞIM/SİMETRİ ile AYAR/GAUGE SİMETRİLERİ
[Bölüm: fizik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Aralık 2019 | 20:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54106 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KÜTLE ile SPIN
[Bölüm: fizik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Aralık 2019 | 20:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54105 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BOŞLUK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< KALAN
[Bölüm: fizik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Aralık 2019 | 20:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54104 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KÖY ROMANININ:
DÖNEM ORTAYA ÇIKARMASI
ile/ve/||/<> DÖNEM KAPATMASI
[Bölüm: YAZIN] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Aralık 2019 | 22:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54096 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KÖY ROMANI ile KÖY KONULU ROMAN
[Bölüm: YAZIN] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Aralık 2019 | 22:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54091 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KALİFORNİYA ile KALİFORNİYUM[Cf]
[Bölüm: kimya] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Aralık 2019 | 12:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54045 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Atom numarası 98, atom ağırlığı 244 olan, aktinit grubundan yapay bir radyoaktif öğe. )

-@ KÖY ile/ve/||/<> KIRSAL
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Aralık 2019 | 23:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54041 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AĞAÇ ile KALEMBEK(Hint Denizi'ndeki bir adanın adından)
[Bölüm: Bitkiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Aralık 2019 | 22:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Bir cins kokulu sandal ağacı, yalancı öd ağacı. | Bir cins mısır. )

-@ AŞI ile KALEMAŞISI
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Aralık 2019 | 22:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54021 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Ucu kalem gibi kesilmiş çubukla yapılan ağaç aşısı. )

-@ KALE[Ar. < KAL'A] ile KALEBENT
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Aralık 2019 | 13:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54020 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Düşmanın gelmesi beklenilen yollar üzerinde, askerî önem taşıyan şehirlerde, geçit ve dar boğazlarda güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı, kermen. | Satranç tahtasının dört köşesine dikilen, tahtanın bir tarafından öteki tarafına kadar düz olarak boş hanelerde gidebilen kale biçiminde taş. | Genellikle bir düşüncenin savunulduğu, sürdürüldüğü yer. | Takımla oynanan bazı top oyunlarında topun sokulmasına çalışılan yer. | Denizli iline bağlı ilçelerden biri. | Malatya iline bağlı ilçelerden biri. İLE Kale dışına çıkmamaya hüküm giyen suçlu. )

-@ PARAVAN[Fr.] ile/ve/değil/||/<> KALKAN
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Aralık 2019 | 13:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54004 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TAPU ile/ve/||/<>/< KADASTRO[Fr. < CADASTRE]
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Aralık 2019 | 12:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53933 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir taşınmazın üstündeki mülkiyet hakkını gösteren belge. | Tapu işlerinin yürütüldüğü kuruluş. İLE/VE/||/<>/< Bir ülkedeki her çeşit arazi ve mülk yerinin, alanının, sınırlarının ve değerlerinin devlet eliyle belirlenip plana bağlanması. )

-@ KABİN[Fr. < CABINE] değil/yerine/= BÖLÜM
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Aralık 2019 | 11:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53923 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Küçük, özel bölme. | Gemilerde, uçaklarda, uzay gemilerinde, küçük bölme. | Uçakta, yolcuların oturduğu bölüm. | Plajda, soyunma yeri. )

-@ MEYHÂNE ile KABARE
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Aralık 2019 | 11:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53918 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Çeşitli gösterilerin yapıldığı eğlence yeri. | Meyhane. )

-@ ÜLKE ile/ve/||/<>/> UZAY ÜLKESİ(ASGARDIA)
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Kasım 2019 | 23:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/||/<>/> Önümüzdeki 25 yıl içinde kurulması planlanan ilk uzay ülkesidir. 200.000 nüfuslu olacak bu uzay ülkesi, Dünya'nın yörüngesinde bulunacaktır. Bağımsız bir ülke olacak olan Asgardia'nın temel amacı, Uzay'da barış ve Dünya'nın çatışmalarının uzaya aktarılmasını engellemek. Asgardia'nın ana hedefinin başında Dünya'yı, uzay tehditlerinden korumak ve Dünya yörüngesinde yaşanılabilir ortamlar yaratmaya çalışmaktır. Asgardia'nın ideal hedefi ise vatandaşların, doğduğu ülkenin kişisel refahı ne olursa olsun, tüm insanlığa hizmet etmeyi amaçlaması. )

-@ (...'NIN) ALTI ile 6 (ALTI)
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Kasım 2019 | 11:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53871 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KÜTLE ile/ve/||/<> UZAY-ZAMAN ile/ve/||/<> EĞİM
[Bölüm: fizik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Ekim 2019 | 13:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53755 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YÖRÜK ÇADIRLARINDA:
SAĞ TARAF
ile/ve/||/<>/> SOL TARAF
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Ekim 2019 | 12:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53740 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kadınların oturduğu. İLE/VE/||/<>/> Erkeklerin oturduğu. )
( Ev sahibinin oturduğu. İLE/VE/||/<>/> Konuğun oturduğu. )
( Kapı, güneydedir. )

-@ TRİBÜN[Fr. < TRIBUNE] ile TÜRBİN[Fr. < TURBINE]
[Bölüm: fizik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ekim 2019 | 12:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53712 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Spor salonu, stadyum, hipodrom vb. yarışma ve gösteri yapılan yerlerde izleyicilerin oturduğu koltuklu ya da basamaklı bölüm, sekilik. | Burada oturan izleyiciler. İLE Su, buhar, gaz gibi herhangi bir akışkanın hareket enerjisiyle ve bazı özel düzenler yardımıyla dönerek çalışan araç. )

-@ TUTAK ile Tutak
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ekim 2019 | 14:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53688 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir şeyin tutulacak yeri. | Tutacak. | Kabza. | Maşa, kerpeten vb. araçların tutmaya yarayan kanatlarından her biri. | Rehine. İLE Ağrı iline bağlı ilçelerden biri. )

-@ TULÂNÎ[Ar.] değil/yerine/= UZUNLAMASINA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ekim 2019 | 16:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53655 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TURA ile TURA ile TUĞRA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ekim 2019 | 16:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53651 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Metal paranın resimli yüzü. | Halat gibi örülmüş iplik çilesi. | Kıvrılarak sıkıştırılmış iplik çilesi. | Bazı oyunlarda, vurmak için kullanılan düğümlenmiş mendil. | Ucu düğümlenmiş bir mendil aracılığıyla yanan ya da yanılanların ebe tarafından cezalandırıldığı bir tür çocuk oyunu. İLE Ev duvarlarını dış etkenlerden korumak için üzerlerine çakılan tahta perde. | Bahçe kapısını korumak için beşik örtüsü biçiminde tahtadan yapılan örtü. | Kadınların başlarına taktıkları küçük altın dizisi. | Çatı. | Çatı arası. | Odalardan başka evdeki öteki bölümler. | Sergen. | Düğünlerde oynanan bir çeşit oyun. | Karşı. | Topuz. İLE Osmanlı sultanlarının imza yerine kullandıkları, özel bir biçimi olan simgeleşmiş im. )

-@ ALAN ile/ve/||/<>/> MEKÂN
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Eylül 2019 | 18:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53580 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ VATAN ve/=/||/<> YÂR
[Bölüm: YAZIN] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Eylül 2019 | 17:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53570 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MESKENET ile MÂZERET
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Eylül 2019 | 16:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53556 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Meskenet, mâzeret teşkil eder mi?" )

-@ !MEYHÂNE ile/ve/||/<> !BOZAHÂNE[Fars. < BÛZEHÂNE(BİRAHÂNE)] ile/ve/||/<> !KAHVEHÂNE
[Bölüm: OSMANLI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Eylül 2019 | 16:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53554 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TOPHANE ile Tophane
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Eylül 2019 | 16:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53540 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Top yapılan, top dökülen yer. | Topçu askerinin eğitildiği yer. İLE İstanbul'da, Karaköy'den sonra gelen semtin adı. )

-@ TOPALTI ile/ve/||/<>/> TOPALTI
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Eylül 2019 | 15:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53537 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kale toplarının koruması altındaki yer. İLE Kale ile korunan bir kentin yakın çevresi. )

-@ TOKYO[Jp.] ile Tokyo
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Eylül 2019 | 15:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53522 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Genellikle plastikten yapılmış bir terlik türü. İLE Japonya'nın başkenti. )

-@ TEVKİFHANE[Ar.] değil/yerine/= TUTUKEVİ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Eylül 2019 | 16:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53457 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TERMİNAL[Fr./İng.] ile TERMİNAL[Fr./İng.]
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Eylül 2019 | 13:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53409 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Otobüs, uçak vb. taşıtların yolcularını ilk aldığı ya da son bıraktığı yer. İLE Bir veri iletişim ortamında, veri giriş çıkışını sağlayan donanım birimi ya da donanım birimleri topluluğu. )

-@ TERME ile Terme
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Eylül 2019 | 13:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53407 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir tür yaban turpu. İLE Samsun iline bağlı ilçelerden biri. )

-@ TERMAL[Fr.] değil/yerine/= KAPLICA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Eylül 2019 | 13:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53406 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BALA ile BALÂ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Eylül 2019 | 18:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53365 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çocuk, yavru. İLE Ankara iline bağlı ilçelerden biri. )

-@ TEMERKÜZ[Ar. < MERKEZ] değil/yerine/= MERKEZ TUTMA | TOPLANMA | BİRİKME, YIĞILMA | [kimya] DERİŞME, KOYULAŞMA
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Eylül 2019 | 18:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53361 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ METRE[Fr./İng.] ile/ve/||/<>/> TELEMETRE[Fr./İng.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Eylül 2019 | 12:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53342 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yer meridyen çemberinin kırk milyonda biri olarak kabul edilen, 100 cm'lik temel uzunluk ölçüsü birimi. | Genellikle desimetre, santimetre, milimetrelere bölünmüş ölçü aracı. İLE/VE/||/<>/> İki nokta arasındaki uzaklığı ölçmeye yarayan gereç. | Uzaklık gösteren değerlerin aktarılmasına yarayan araç. | Fotoğraf makinelerinde, çekimi yapılacak nesneye olan uzaklığı belirterek bunun ayarını yapan düzen. )

-@ TEKNE ile TEKNE ile TEKNE
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Eylül 2019 | 13:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53326 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Türlü işlerde kullanılmak için çoğu ağaçtan ya da taştan yapılan, uzun ve geniş kap. | Sızdırabilir ya da sızdırmaz olarak yapılmış, levhaları bir parçadan oluşmuş, kulpları ve kulp delikleri bulunan, bir ya da iki kişi tarafından taşınabilir üstü açık bir ambalaj türü. | Ut, tambur vb. çalgılarının sesi yükselten oyuk ve şişkin parçası. İLE Bir tür küçük deniz taşıtı. Geminin omurga, kaburga ve kaplamadan oluşan temel bölümü. İLE Katmanlı kayaçların içeri doğru çukur, alçak bölümü, ineç, kemer karşıtı. | Bölge, havza. )

-@ TEKİN ile/>< TEKİNSİZ
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Eylül 2019 | 13:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53322 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Boş, içinde kimse bulunmayan. | Güvenilir (kişi, yer). | İçinde doğaüstü "varolanlar" bulunmadığına inanılan (yer). | Eski Türklerde bir babanın taşınmaz mallarının mirasçısı olan en küçük oğlu. İLE Tekin olmayan, uğursuz. | Güvenilir olmayan, muammalı (kişi, yer). | Belirli davranış ya da sözlerin bir toplumca, bir toplumsal öbekçe tehlikeli sayılması ve olumsuz yaptırımlara bağlanarak yasaklanması, tabu. )

-@ DÜNYANIN ÇEVRESİNİ DOLAŞAN İLK KİŞİ:
MACELLAN
değil HENRY
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2019 | 17:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53257 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ferdinand Macellan, dünyanın etrafındaki turunu tamamlayamadı. 1521'de, Filipinler'de henüz turun yarısındayken öldürüldü. [Macellan, 1511'de, Portekiz'den çıkıp Hint Okyanusu'nu geçerek önce Uzakdoğu'yu ziyaret etti. Henry'i, 1511'de, Malezya'daki bir köle pazarında buldu ve onu geldiği yoldan Lizbon'a götürdü. 1519'da çıkılan dünya turu girişimi de dahil olmak üzere bundan sonraki tüm yolculuklarında Henry, Macellan'ın yanında gitti. Bu yolculuk, öteki yönden, yani Atlas Okyanusu'nu ve Büyük Okyanus'u geçerek gerçekleşti. Bu yüzden, 1521'de Uzakdoğu'ya vardıklarında, Henry dünyanın etrafını tam olarak dolaşmış olan ilk kişi oldu. )

-@ HAVA KİRLİLİĞİ ile/ve/değil/||/<> İÇ ORTAM/MEKÂN HAVA KİRLİLİĞİ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Eylül 2019 | 16:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53239 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HAVA TAHMİNİ ile/ve/||/<>/> SEL UYARISI
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Eylül 2019 | 15:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53238 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bölgesel. İLE/VE/||/<>/> Noktasal. )
( )

-@ YÖREL ile/ve/||/<> YEREL
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Eylül 2019 | 23:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53229 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SOYA FASULYESİ ile/ve/||/<> HURMA YAĞI ile/ve/||/<> OKALİPTUS
[Bölüm: Bitkiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Eylül 2019 | 16:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )
( Belgeselde altı çizilen bazı önemli(öncelikli) bilgi ve başlıklar...

- Yeryüzünde, her dört kişiden biri[1.5 milyar kişi], 6.000 yıl öncesinin olanaklarıyla yaşıyor. 7.7 milyarlık nüfusun, yarısından çoğu, kentlerde yaşıyor. Dünya nüfusu, 1950'den beri üç katına çıktı. Lagos'ta, nüfus, 1960 yılında 700.000 iken, 2025'te 16 milyona çıkmış olacak.

- Her hafta, bir milyondan fazla kişi, kentlere göç ediyor. Her altı kişiden biri, temel gereksinimlerini gideremeden yaşıyor. Kıtlık, daha fazla yayılarak 1 milyar kişinin aç yaşamasına neden oluyor. Nijerya, Afrika'nın en büyük petrol ihracatçısı olmasına karşın nüfusunun %70'i açlık sınırındadır.

- Kullanılan suyun %70'i hayvan yemi üretmek üzere tarıma yönlendirilmektedir. 1 kilo patates üretmek için 100 litre, 1 kilo pirinç üretmek için 4.000 litre, 1 kilo tavuk eti için 15.000 litre, 1 kilo sığır eti içinse 20.000 litre su tüketilmektedir. Çiftçilerin binlerce yılda oluşturduğu tarım ürünü çeşitliliğinin dörtte üçü, son yüzyılda silinmiş oldu.

- 1950'den bu yana, uluslararası ticaret hacmi, 20 kat arttı. Ticaretin %90'ı deniz üzerinden yapılıyor. Her yıl 500 milyon konteyner, dünyanın en büyük tüketim merkezlerine doğru yola çıkıyor.

- Dünya çapında yapılan tahıl ticaretinin %50'sinden fazlası, hayvan yemi için yapılıyor.

- 1950'den bu yana avlanılan balık sayısı, 5 kat artarak, 18 milyondan, 100 milyona çıktı. Binlerce fabrika gemisi, okyanuslardaki balıkları boşaltıyor. Avlanma bölgelerinin dörtte üçü, ya yok oldu, ya tüketildi ya da tükenmek üzere. Büyük balıkların çoğunun soyu, tekrar üreyebilecek zaman ve koşulları bulamadığından dolayı tükendi.

- Yeryüzündeki on ırmaktan biri, denize kavuşamıyor. Bu nedenle, Ürdün Irmağı'ndan yoksun kalan Lût Gölü'ndeki su seviyesi, her yıl, 1 metre azalmakta.

- Gelecek yüzyılda su kıtlığından en çok zarar görecekler, Hindistan'da yaşayanlar olarak görünüyor. Hindistan'da, son 50 yılda, 21 milyon kuyu kazıldı. (Ülkenin pek çok bölgesinde, ilk kez bu kadar derin kuyu açıldı.) Batı Hindistan'da, açılmış olan kuyuların %30'undan ümit kesilmiş durumda.

- Las Vegas'ta yaşayanlar, dünyanın en çok su tüketen bölgesinden biri.(Kişi başına günlük su tüketimi 800 ilâ 1000 litre.)

- Su kıtlığı, 2025'ten önce, 2 milyar kişiyi etkileyebilecek durumda. Her gün 5.000 kişi, kirli içme suyu nedeniyle ölüyor ve 1 milyar kişinin temiz suya erişimi yok.

- Bataklıklar, yeryüzünün %6'sını oluşturur. Durgun sularının derinliklerinde, pek çok bitki ve mikro organizma suyu süzer ve kirlilikten arındırır, kurak mevsimler için suyu korurlar. Son yüzyılda, otlak, tarım ya da inşaat alanı oluşturmak üzere yeryüzündeki tüm bataklıkların yarısı kurutulmuştur. Bataklıkların bize sunduğu zenginlikten habersiziz ne yazık ki.

- Mercan resiflerinin %30'u yok olmuştur. 2050 yılında, dünya üzerindeki canlı türlerin dörtte birinin yok olabileceği öngörülüyor.

- Ormanlar, yeryüzündeki biyo çeşitliliğin dörtte üçüne ev sahipliği yapar. Ekilebilir toprakların %40'ı, uzun vadeli hasar görmüş durumda. Her yıl, 13 milyon hektar orman yok oluyor.

- Amazon, 40 yılda, %20 oranında küçül(tül)müştür. Kesilen ağaçların alanı, hayvan çiftlikleri ve soya fasulyesi üretimi için tarım alanına dönüştürüldü. Bu soyaların %95'i, Avrupa ve Asya'daki çiftlik ve kümeslerde "et üretmek üzere" hayvanlar için kullanılmaktadır.

- Dünyanın en büyük 4. adası olan Borneo Adası, 20 yıl öncesine kadar geniş ormanla kaplıydı. 10 yıla kadar hiçbir ağaç bırakılmayacak. Bu durum, dünyada en çok tüketilen hurma yağı üretimine karar verilmesiyle ortaya çıktı. Yiyecek olmanın yanı sıra temizlik, kozmetik ürünleri ve alternatif yakıt olarak da kullanılıyor.

- Son 50 yılda kağıda artan ilginin beş kat artması nedeniyle kâğıt hamuru yapımında kullanılan okaliptuslar, toprağa salgıladıkları zehir nedeniyle daha sonra başka hiçbir bitki yetişmiyor. Hızlı yetişseler de su rezervlerini çok hızlı tüketiyor.

Yaşamsal olanlar, gereksiz olanlar için yok ediliyor. - Karayipler'in Haiti adasında da ormanların sadece %2'si kaldı.

- Paskalya Adası'nda yaşayan Rapauliler, burada yetişen, dünyanın en yüksek palmiye ağaçlarını tümünü kereste için keserek kendilerini, adadaki yaşamı ve örnek uygarlıklarını yok ettiler.

- Kıta buzulları, son 40 yılda kalınlığının %40'ını kaybetmiş durumda. Yüzey alanının da 2030'a kadar yok olacağı düşünülüyor. Kuzey kutup bölgesindeki buzul, 30 yıl içinde, yüzey genişliğinin %30'unu kaybetti.

- Grönland'daki buzullar, yeryüzündeki tüm tatlı suyun %20'sine denk geliyor. Bu buzul erirse, deniz seviyesi 7 metre yükselecek. Bu bölgedeki erimenin nedeni de tüm dünyadaki sera gazı salınımından kaynaklanmaktadır.

- Atmosferdeki büyük rüzgâr akımları yön değiştiriyor.

- Dünya nüfusunun %70'i, kıyı düzlüklerinde yaşıyor. En büyük 15 ülkenin 11'i, ya deniz kıyısında, ya da ırmak ağzında kurulu. Göçler kaçınılmaz olacak fakat öngörülemeyen, göçlerin ne kadar büyük olacağı.

- Klimanjero Dağı'ndaki buzulların da %80'i erimiş durumda.

- Avustralya'daki tarım alanlarının yarısı, kuraklıktan yüksek oranda etkilenmiş durumda. 12.000 yıldır gelişimimizi sağlayan iklimsel dengeyi tehlikeye atıyoruz.

- Dünya nüfusunun %20'si, ayrıcalıklı bir güç olarak görülen mineral ve tüm kaynakların %80'ini tüketiyor. Madencilik, yeryüzündeki tüm rezervleri, yüz yıl sona ermeden tüketmiş olacak. İki milyardan fazla kişinin yaşamı kömüre bağımlı olarak sürüyor.

- Dünyada askerî giderlere yapılan harcamalar, gelişmekte olan ülkelere yapılan yardımlardan 12 kat daha fazla.

- Her dört memeliden biri, her sekiz kuştan biri, her üç amfibiden biri yok olma tehlikesi altında. Canlı türleri, normalden bin kat daha fazla yok oluyor.

- Son 15 yılın ortalama sıcaklıkları, bu döneme kadar görülen ve kaydedilen en yüksek sıcaklıklar oldu.

- 2050 yılında, 200 milyonu aşan iklim mültecisi olabilir.

- Temel gereksinimlerimizle beliren "ümit ve hayaller", artık, doyumsuzluk ve savurganlığı da beraberinde getiriyor.

- İnsanlar arasındaki dayanışmayı sağlamak, ötekileştirdiklerinin çektikleri acıdan kaçmak için duvarlar mı öreceğiz?

- Hepimiz, aynı ailenin bireyleriyiz. )
( BORNEO ADASI

)

-@ ANAKARA ile ANKARA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Ağustos 2019 | 15:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53214 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GONDOLUN:
SANCAĞI
ile/ve/||/<> İSKELESİ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Ağustos 2019 | 05:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53204 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gondolların sağ tarafı olan sancakları ile sol tarafı olan iskeleleri arasındaki fark 24 cm.'dir. )
( 20 farklı ağaç kullanılarak yapılırlar. )
( Gondolların önünde altı dişli, bir tarağı andıran gümüş simge, Venedik'teki altı büyük mahalleyi simgeler. Tarak benzeri bu biçimin en altındaki ters çıkıntı, San Marco Adası'ndan (Venedik), tarihte ilk gondolu yapan Cüdeka Ada'sındakilere bir gönderme olarak konulmuştur: "En iyi gondolu, San Marco'lular yapar". İlk )

-@ CÜRM ile/değil CİRM
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Ağustos 2019 | 11:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53180 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÇATALHÖYÜK ile/ve/||/<>/> HACILARHÖYÜK
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Temmuz 2019 | 09:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53158 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EVRİM:
DOĞAL SEÇİLİM KURAMI/ÖRNEĞİ
ile/ve/değil/yerin/<>/>< DAYANIŞMA(SYMBIOSIS) KURAMI/ÖRNEĞİ
[Bölüm: dirimbilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Temmuz 2019 | 03:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53145 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ekvator bölgesinde. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/<>/>< Sibirya'da. )
( CHARLES DARWIN ile/ve/değil/yerine/<>/>< PYOTR KROPOTKIN[09 Aralık 1842 - 08 Şubat 1921] )

-@ DOĞA TARİHİ MÜZESİ
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Temmuz 2019 | 00:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53126 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( www.mta.gov.tr sitesini ve müzesini özellikle görmenizi ve incelemenizi öneririz. )

-@ İSİDOROS ve/||/<> ANTHEMIOS
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz 2019 | 18:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53069 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ayasofya'yı, 5 yılda inşâ ettiler. )

-@ PAMFİLYA ve/||/<>/> PERGE
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz 2019 | 17:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53066 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Perge, M.ö. 1200 yıllarında, Pamfilya'nın kültür merkeziydi. )

-@ [Fars.] PES Ü DÎVÂR ile/ve/değil/||/<>/< PES Ü PERDE
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Mayıs 2019 | 18:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52976 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Duvarın arkası. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/< Perdenin arkası. )

-@ [Fars.] PÎŞ Ü PES ile PES Ü PÎŞ
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Mayıs 2019 | 18:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52975 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ön ve arka. İLE Arka ve ön. )

-@ YASAK ile/ve/değil/||/<>/< TEHLİKELİ
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs 2019 | 12:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52958 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Yasak" sözcüğünün kullanımı, çoğunlukla bir şeyin engellenmiş olmasından dolayı değil bilgi ve deneyime dayalı olarak tehlike olasılığından dolayıdır. )

-@ II. RAMSES'İN:
YAŞAM TAPINAĞI
ile/ve/||/<> ÖLÜM TAPINAĞI
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mayıs 2019 | 18:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52949 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Doğu'da. İLE/VE/||/<> Batı'da. )

-@ ABU SIMBEL TAPINAĞI ile/ve/||/<> NEFERTARI TAPINAĞI
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mayıs 2019 | 18:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52948 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( II. Ramses'in mezarının bulunduğu mağara tapınak. İLE/VE/||/<> Eşi Nefertari'nin mezarının bulunduğu mağara tapınak. )

-@ (")BULAŞMA(") ile/ve/değil/yerine/||/<> YANKILA(N)MA
[Bölüm: fizik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Mayıs 2019 | 16:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "HABİTAT" ile/ve/||/<> "ATMOSFER" ile/ve/||/<> "AMBİYANS"
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mayıs 2019 | 12:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52873 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HACC'TA:
ARARAT
ile/ve/||/<>/> MEŞAR ile/ve/||/<>/> MÜZDERİFE ile/ve/||/<>/> MİNA
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Nisan 2019 | 15:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52743 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ORAN ile/ve/||/<> YERLEŞTİRME
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Nisan 2019 | 13:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52706 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ŞİÂR[< ŞA'R] ile ŞİÂR[çoğ. ŞAÂYİR] ile -ŞİÂR
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Nisan 2019 | 14:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52625 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kıllar. İLE İşaret, iz, alâmet. | Ayırıcı işâret, ayırdedici âdet. | Hacı olmak için Mekke'de yapılann tören/ler. İLE "İyi, üstünlük veren işâret, âdet" anlamlarında gelerek birleşik sözcükler meydana getirir.[MERHAMET-ŞİÂR: Merhametli. | ŞÖHRET-ŞİÂR: Ünlü.] )

-@ UZAM ile/ve/||/<> YAYILIM
[Bölüm: fizik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Nisan 2019 | 12:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52577 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YOL ile UZAM
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Nisan 2019 | 16:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52457 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ VİTRİN ile CAMEKÂN
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Nisan 2019 | 16:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52456 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İlk vitrin, Paris'te kullanılmıştır. )

-@ HÂV[Ar.] ile PÜRZ[Fars.]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Mart 2019 | 15:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52031 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Şeftalide olduğu gibi bazı meyvelerin üstündeki ince tüy. | Çuha ve benzeri kumaşların ters yüzünde bulunan tüy. İLE Kumaş tüyü/hâvı. )

-@ KƏND[Azr.] = KÖY[Tr.]
[Bölüm: Azerbaycan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Mart 2019 | 10:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51957 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DÜŞÜNSEL ile/ve/||/<> UZAMSAL
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Mart 2019 | 20:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51921 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "DÜŞÜNEN ADAM" HEYKELİ:
TÜRKİYE'DE
ile/>< DÜNYADA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Mart 2019 | 11:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51882 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [ne yazık ki]
"Bakırköy akıl hastahanesinde". İLE/>< Üniversitelerde. )

-@ LOKAL değil/yerine/= YEREL
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mart 2019 | 14:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51826 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BEBEKTE:
BOŞLUK DUYUSU
ile/ve/||/<> YÜKSEKLİK
[Bölüm: psikoloji] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Mart 2019 | 16:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51775 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GEZİ:
"İHYÂ"
değil İNŞÂ ["isteğiydi"]
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Şubat 2019 | 11:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51683 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MEZAR/LIK ile/ve/değil/||/<>/< MEZAR
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Şubat 2019 | 11:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51655 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HAMSİ ile/ve/değil/||/<>/< HAMSE
[Bölüm: Hayvanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Şubat 2019 | 17:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51592 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ARDIŞIK/LIK ile/ve/||/<> ÖZDEŞ/LİK
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Şubat 2019 | 16:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51576 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ARDIŞIK/LIK ile/ve/||/<> ÖNSEL/LİK
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Şubat 2019 | 16:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51575 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BİTİŞİK/LİK ile/ve/||/<> ÖNSEL/LİK
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Şubat 2019 | 16:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51574 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İLİŞKİLİ/LİK:
UZAYSAL/LIK
ile/ve/||/<> NEDENSEL/LİK
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Şubat 2019 | 16:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51573 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( David Hume )

-@ EŞİK ile/ve/||/<> ARALIK
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Ocak 2019 | 11:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51516 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ALTIN ORAN ile/ve/||/<> [LUDOLPH]Pİ SAYISI
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ocak 2019 | 13:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51439 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 1.6180339887 ile/ve/||/<> 3.14...~ )

-@ (")KARANLIK(") ile/ve/||/<> (")BULANIK(")
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Ocak 2019 | 14:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51401 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TOPLANMA ile/ve/||/<> MERKEZLEŞME
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Ocak 2019 | 12:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51369 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MEKÂN ile/ve/||/<>/> MAHFİL
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Ocak 2019 | 17:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51362 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ FOTOĞRAF:
ÇEKİLEN
ile/ve/değil/||/<>/> SEÇİLEN
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Ocak 2019 | 10:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51350 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SİMGE:
AÇAN
ile/ve/||/<> ÖRTEN/KAPATAN
[Bölüm: simge] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Ocak 2019 | 00:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51347 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SİMGE:
ANAHTAR
ile/ve/||/<> MÜHÜR
[Bölüm: simge] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Ocak 2019 | 00:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51346 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TEBDİL-İ HAVA değil/yerine/= HAVA DEĞİŞİKLİĞİ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Ocak 2019 | 14:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51332 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TEÂKUP[Ar.] değil/yerine/= ART ARDA GELME
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Ocak 2019 | 12:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51328 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İBN BATUTA ile/ve/||/<>/> EVLİYA ÇELEBİ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Ocak 2019 | 17:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51298 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SPLITTING[İng.] değil/yerine/= AYIRMA/AYRIŞTIRMA
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Ocak 2019 | 17:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51294 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GÜÇ[KUVVET] ve/||/<> ALAN
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Ocak 2019 | 01:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51252 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÇEMBERİN:
ÇEVRESİ
ile/ve/<> ALANI
[Bölüm: matematik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ocak 2019 | 02:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51242 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

-@ DAİREDE:
İÇ ALAN
ile/ve/<> DIŞ ALAN
[Bölüm: matematik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ocak 2019 | 02:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51241 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BİÇİMDE/YAMUKTA:
ALT ALAN
ile/ve/<> ÜST ALAN
[Bölüm: matematik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ocak 2019 | 02:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51238 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DOĞRU ile/ve/||/<>/> ÇAP
[Bölüm: matematik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Aralık 2018 | 16:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51175 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ORTA ile/ve/değil MERKEZ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Aralık 2018 | 16:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51174 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MERKEZ ile EŞİT ile ORTA
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Aralık 2018 | 16:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51173 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜZE:
"KORUMA/SERGİLEME YERİ"
ile/değil/||/<>/< ESİNLENDİRME YERİ/ARACI
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Aralık 2018 | 16:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51150 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İLK SİNEMA GÖSTERİMİ:
1895
ile/ve/||/<>/> 1896
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Aralık 2018 | 18:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51031 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dünyada. İLE/VE/||/<>/> Osmanlı'da/Türkiye'de. )
( Lumiere Kardeşler. İLE/VE/||/<>/> Manaki Kardeşler. )
( Paris'te. İLE/VE/||/<>/> Beyoğlu - İstanbul'da.[Avrupa Pasajı'nda.] )

-@ KONUM ve/||/<>/> KARŞI KONUM ve/||/<>/> BİLEŞTİRME
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Aralık 2018 | 18:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50972 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BOSNA PİRAMİTLERİ'NDE:
GÜNEŞ
ile/ve/||/<> AY
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Aralık 2018 | 15:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50959 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Düz. İLE/VE/||/<> Basamaklı. )
( 8 piramit bulunmaktadır. En yükseği, 220 m.'dir.[12.000 yıl önceye tarihlendirilmektedir.] )

-@ PİRAMİTLER:
[BOSNA
ile GİZA ile TİKAL ile MAURITIUS ile KOHKER ile GUIMAK ile ENDONEZYA ile JİLİN ile BEYAZ ile KUKULKAN ile SUDAN ile SUALTI ile KÜBA ile YONAGUNİ ile BALİ ile MAYA ile JAVA ile KAMBOÇYA ile AVUSTRALYA ile GUATEMALA] ile
MODERN PİRAMİTLER
[MOSKOVA
ile KANADA ile CEITUS ile MEMPHIS ile LAS VEGAS]
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2019 | 14:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50958 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [Bosna'da. İLE Mısır'da. İLE Guatemala'da. İLE Mauritius'ta. İLE Kamboçya'da. İLE Kanarya Adaları'nda. İLE Endonezya'da. İLE Kuzeydoğu Çin'de. İLE Çin'de. İLE Meksika'da. İLE Sudan'da. İLE Portekiz açıklarında. İLE Küba açıklarında. İLE Japonya'da. İLE Bali adalarında. İLE Güney Amerika'da. İLE Java adalarında. İLE Kamboçya'da. İLE Avustralya'da. İLE Guatemala'da.]
İLE
Modern:
[Rusya'da. İLE Kanada'da. İLE Roma(İtalya)'da. İLE Amerika'da. İLE Amerika'da.] )
( En çok piramitin bulunduğu ülke, Mısır değil Sudan'dır[220 piramit bulunmaktadır.] )

-@ PİRAMİT ile KIZIL/KIRMIZI PİRAMİT
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Aralık 2018 | 15:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50957 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SAKKARA PİRAMİDİ ile DAHSHUR PİRAMİTLERİ
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Aralık 2018 | 15:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50956 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kahire'nin 24 kilometre güneybatısında yer alan, Mısır'ın en eski başkenti Memphis'te yaşayanların defnedildiği bölge olarak kullanılmış Sakkara'da bulunmaktadır. [İnşâ: M.Ö. 2500] İLE Mısır'da, Kahire'nin yaklaşık 40 kilometre güneyinde, Nil'in batı kıyısındaki çölde bulunan bir kraliyet nekropolisidir. Dahshur, içinde bulunan piramitler ile tanınmaktadır ve bu piramitlerden ikisi, Mısır'daki en eski, en büyük ve en iyi korunmuş olanlarıdır. [İnşâ: M.Ö. 2613-2589] )
( Mısır'daki Giza Piramitleri, 165 adettir. )

-@ HACC[Ar.] ile/ve/||/<>/< SILA[Ar. < VASL]
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Aralık 2018 | 13:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50899 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Genellikle tek tanrılı dinlerde kutsal olarak tanınan yerlerin, o dinden olanlarca yılın belİRli aylarında ziyaret edilmesi. | İslâm'ın beş koşulundan biri olan, Müslümanlarca zilhicce ayında Mekke'de yapılan Kâbe'yi ziyaret ve tavaf ibadeti. İLE/VE/||/<>/< Bir süre ayrı kaldığı bir yere ya da yakınlarına kavuşma. Memleketine gitme, yakınlarına ulaşma. | Gurbetteki biri için doğup büyüdüğü ve özlediği yer. | Bahşiş, hediye. | Rabıt sigâsı.[ulaç, bağ-fiil][Fr. GERONDIF] )

-@ GRAND KANYON'DA:
KUZEY YAKASI
ile/ve/||/<> GÜNEY YAKASI ile/ve/||/<> BATI YAKASI
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Aralık 2018 | 10:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50867 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ OYMYAKON = DONMAYAN SU
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Aralık 2018 | 10:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50866 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Rusya'nın kuzeyinde yer alan ve "Donmayan Su" anlamına gelen Oymyakon, dünyanın en soğuk yerleşim yerlerinden biridir.[1924'te, -71.2 °C] )

-@ BİR ŞEYİN/YERİN, ...:
YÖNETİMİ/YÖNETİLMESİ
ile/ve/||/<> "MUTFAĞI"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Aralık 2018 | 16:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50846 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "ÇEKİP GİTMEK" ile/ve/||/<> "ÇIKIP GİTMEK"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Aralık 2018 | 14:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50837 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KIRAATHANELER ile/ve/||/<>/> MARMARA KIRAATHANESİ
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Aralık 2018 | 08:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50829 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MUALLİMHANE-İ NÜVVÂB ile/=/<>/> MEKTEB-İ NÜVVÂB ile/=/<>/> MEKTEB-İ KUZÂT
[Bölüm: OSMANLI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Kasım 2018 | 17:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50771 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kadı yetiştirmek amacıyla açılan okullardı. )
( 1853 ile/=/<>/> 1884 ile/=/<>/> 1911 )

-@ UĞRAK ile/ve/değil/||/<>/< SÜREÇ
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Kasım 2018 | 17:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50750 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BİLECİK:
DÖRT COĞRAFÎ BÖLGEYE SINIRI OLAN TEK KENT

[Bölüm: tek] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Kasım 2018 | 10:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50729 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hem Marmara, hem Ege, hem İç Anadolu, hem de Karadeniz'de toprağı bulunan tek kent, Osmanlı'nın kurulduğu kent olan Bilecik'tir. )

-@ EĞİM ile/ve/||/<> ALAN
[Bölüm: fizik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Kasım 2018 | 19:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50724 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ NİCELİKLER ile YER/MEKÂN
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Kasım 2018 | 19:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50718 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [zıtlık/zıddı] Yoktur. İLE Vardır. )

-@ "YETERSİZ BAKİYE" değil/yerine/= YETERSİZ TUTAR
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Kasım 2018 | 13:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50640 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BAKIRKÖY < MAKRİKÖY[YEDİNCİ KÖY]
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Kasım 2018 | 13:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50628 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AUGUSTE RODIN ile/ve/||/<>/> KEMAL KÜNMAT
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Kasım 2018 | 13:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50625 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Düşünen Adam" heykelini yapan. İLE/VE/||/<>/> Bakırköy Akıl Hastahanesi'ndeki "Düşünen Adam" heykelini yapan. )

-@ NOKTA ile/ve/||/<>/> ÇİZGİ ile/ve/||/<>/> ÜÇGEN ile/ve/||/<>/> PİRAMİT
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Kasım 2018 | 11:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50601 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tek nokta. İLE/VE/||/<>/> İki nokta. İLE/VE/||/<>/> Üç nokta. İLE/VE/||/<>/> Dört nokta. )

-@ [ne yazık ki]
NAGASAKİ
ve/||/<> HİROŞİMA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Ekim 2018 | 11:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50527 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Atom bombası, İkinci Dünya Savaşı sırasında sırasıyla 06 ve 09 Ağustos 1945 tarihlerinde atıldı. )

-@ BARAKA ile TAVHÂNE[Fars.]
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Ekim 2018 | 20:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50476 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Limonluk. | Yoksulların sığındığı sıcak yer. )

-@ "MEYHÂNE"[Fars.] ile TAVERNA[İt.]
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Ekim 2018 | 20:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50475 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Çalgılı meyhane. )

-@ TAVATTUN[Ar.] değil/yerine/= YURT EDİNME
[Bölüm: toplum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Ekim 2018 | 20:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50473 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TAŞLIK ile TAŞOCAĞI
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Ekim 2018 | 19:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50467 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Taşı bol, taşlı (yer). | Taşla döşenmiş avlu, sofa, merdiven altı vb. | Kuş vb. hayvanların sindirim kanalları üzerinde bulunan kaslı, öğütücü mide, katı, konsa. İLE Yapı işlerinde kullanılacak taşların çıkarıldığı yer. )

-@ TAŞMA ile TAŞIM ile TAŞKIN
[Bölüm: Beslenme] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Ekim 2018 | 18:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50464 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Taşma durumu. | Akarsu yatağından çıkarak çevresini kaplama, su baskını. İLE Yemeğin, taşacak kadar kaynaması. İLE Taşmış bir durumda olan. | Su baskını, seylap, feyezan. | Aşırı. )

-@ TARH ile TARH ile TARH
[Bölüm: Bitkiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Ekim 2018 | 16:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50423 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bahçelerde çiçek dikmeye ayrılmış yer. İLE Vergi koyma. İLE Çıkarma. )

-@ TARET[İng. < TURRET] değil/yerine/= TOPÇU KULESİ
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Ekim 2018 | 16:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50422 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gemilerde ya da kalelerde, topçu konumlarında, topun, makine bölümünü ve topçuları koruyacak biçimde yapılmış zırhlı kule. )

-@ T ile Tb ile Tc ile TC
[Bölüm: kimya] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ekim 2018 | 19:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50387 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Trityum'un simgesi. İLE Terbiyum'un simgesi. İLE Teknetyum'un simgesi. İLE Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması. )

-@ ATTAPULGIT ile/ve/<> KAOLIN(IT)
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Eylül 2018 | 05:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50264 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İspanya toprağı. İLE/VE/<> ... )

-@ CAMİ ile DEFTERDAR CAMİİ[1541]
(NAZLI MAHMUT EFENDİ)

[Bölüm: Istanbul] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ağustos 2018 | 21:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

-@ KONUM:
MATEMATİK(SALTIK/MUTLAK)
ile/ve/||/<>
ÖZEL(GÖRELİ)

[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ağustos 2018 | 17:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50230 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DÜŞMAN ve DELİ ile/değil/yerine/||/>< DOST ve ÂŞIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Ağustos 2018 | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İşine geleni söyler. VE Ağzına geleni söyler. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Gerçekleri söyler. VE Gönlünden geçeni söyler. )

-@ BORU ile/ve/değil/yerine/||/<> HORTUM
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Ağustos 2018 | 14:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MAT ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ŞİŞME YATAK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Ağustos 2018 | 14:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50205 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÂT[Fars.] ile MAT[Fr.] ile MAT[İng.] ile MAT.
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Ağustos 2018 | 14:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50204 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Oyunlarda, taraflardan birinin yenilgisi. İLE Parlak olmayan, donuk. İLE Keçe, hasır. Üzerinde yatmaya/yer hareketleri yapmaya yarayan sağlam ve yumuşaklaştırıcı nesne. İLE Matematiğin kısaltması. )

-@ SINIRLI ile/ve/||/<> SINIRLAYICI
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Ağustos 2018 | 19:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50158 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DAHA ÇOK İNANAN:
CAMİLERDE
ve/değil/||/<> HASTAHANELERDE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Temmuz 2018 | 01:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50127 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DAHA ÇOK SARILMA:
DÜĞÜNLERDE
ve/değil/||/<> OTOGARLARDA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Temmuz 2018 | 01:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50126 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [KAMUSAL MAL'DA] KÖY ORTA MALLARI:
OTLAK
ile/ve/||/<> YAYLAK ile/ve/||/<> KIŞLAK ile/ve/||/<> BALTALIK
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2018 | 12:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50055 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ OLUŞ'TA(KEVN): SÜKÛN ve/||/<> HAREKET ve/||/<> ELVAN ve/||/<> ASVAT ve/||/<> TUUM(TADLAR) ve/||/<> REVAYİH(KOKULAR) ve/||/<> İTİMAT ve/||/<> HARARET ve/||/<> BÜRÛDET ve/||/<> RUTÛBET ve/||/<> YÜBÛSET(KURULUK) ve/||/<> TELİF ve/||/<> HAYAT ve/||/<> ELEM ve/||/<> KUDRET ve/||/<> İRADET ve/||/<> KERÂHET ve/||/<> ŞEHVET ve/||/<> NEFRET ve/||/<> İTİKAT ve/||/<> ZAN
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Haziran 2018 | 15:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49921 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ XOCHIMILCO ve/||/<> TRAJINERA
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2018 | 13:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49876 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Meksika'da, "Çiçeklerin yetiştiği yer" anlamına gelen su kanalı. VE/||/<> Geleneksel Meksika tekneleri. )
( )

-@ SOVYET:
SO
ve/||/<> VYET
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Haziran 2018 | 12:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49816 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Birlikte, birarada. VE/||/<> Düşünme, konuşma. )

-@ SÖLGENTAŞ ile/ve/||/<> ARKAİM
[Bölüm: simge] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Mayıs 2018 | 13:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49689 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GÖBEKLİTEPE ve/||/<>/>/< JERF AL AHMAR
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Mayıs 2018 | 13:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49684 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tapınak. VE/||/<>/>/< Yerleşim alanı/merkezi. )

-@ TAPINAKLARDA:
GÖBEKLİTEPE
ve/||/<> NEVALİ-ÇORİ ve/||/<> JERF EL AHMAR ve/||/<> ARKAİM ve/||/<> GİLGAL ve/||/<> MALTA ADASI ve/||/<> CUICUILCO ve/||/<> KURGANLAR ve/||/<> SOLOVETSY ADALARI ve/||/<> STONEHENGE ve/||/<> AVEBURRY ve/||/<> CASTLERIGG ve/||/<> NEWGRANGE
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Mayıs 2018 | 13:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49683 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Urfa'da. VE/||/<> Urfa'da. VE/||/<> Suriye'de. VE/||/<> Rusya'da[Kazakistan'ın kuzeyinde]. VE/||/<> Golan tepelerinde.[İsrail'in doğusu] VE/||/<> Malta'da. VE/||/<> Meksika'da. VE/||/<> Altay Dağları'nda. VE/||/<> Rusya'da. VE/||/<> İngiltere'de VE/||/<> İngiltere'de VE/||/<> İngiltere'de VE/||/<> İrlanda'da. )

-@ EV ve/||/<>/> EVRE
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Mayıs 2018 | 14:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49642 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "ADSIZ NARKOTİKLER" değil ADSIZ NARKOTİK (ARKADAŞ BİRLİĞİ)
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Mayıs 2018 | 16:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49633 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Adsız Narkotik Arkadaşlık Birliği Tel.: 536. 341 01 89 )

-@ ÜTOPYA:
ÜMİT
ve/||/<>/> EYLEM
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Mayıs 2018 | 22:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49614 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İSLÂM MEDENİYETİNDE
ENDÜLÜS
ile/ve/||/<> KUDÜS ile/ve/||/<> MÂVERÂÜNNEHİR(KAZAKİSTAN-ÖZBEKİSTAN-TÜRKMENİSTAN)
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mayıs 2018 | 13:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49554 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SATILAMAZ ile/ve/||/<> DEVREDİLEMEZ
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mayıs 2018 | 10:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49543 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PLATO[Lat.] değil/yerine/= YAYLA
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mayıs 2018 | 10:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49542 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YEŞİL ALAN ile/ve/||/<>/> BAHÇE
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mayıs 2018 | 22:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49505 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BELEDİYE[Ar.] değil/yerine/= URAY
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Mayıs 2018 | 09:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49455 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "GİTMEK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< UNUTMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Nisan 2018 | 16:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49320 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Eylem. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Devrim. )

-@ DEPO ile/ve/||/<> ANTREPO
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Nisan 2018 | 14:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49306 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İSTANBUL EVİ ile RAKOCZY EVİ
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Nisan 2018 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49182 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Tekirdağ'da. )

-@ EV ile/ve/değil RAB
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Nisan 2018 | 00:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49180 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/DEĞİL Mısır'da. )

-@ EV ile/ve/değil/||/<>/< HÜCERÂT
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Nisan 2018 | 00:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49179 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KENT ve/||/<>/> KAVRAM
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Nisan 2018 | 00:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49176 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kentin olmadığı yerde, sanat da olmaz. )

-@ İPEK YOLU ve/||/<> İLİM YOLU
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Nisan 2018 | 17:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49118 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İKLİM HARİTASI ile/ve/değil/yerine/||/<>/> ANAKARA/KITA HARİTASI
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mart 2018 | 11:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49096 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( LEVAMİ'U'N NUR - KÂTİP ÇELEBİ )

-@ GERARDUS MERCATOR ve/||/<> JODOCUS HONDIUS
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mart 2018 | 11:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49095 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 1512 - 1594 ve/||/<> 1563 - 1612 )

-@ COMO GÖLÜ:
İSVİÇRE
ve/||/<> İTALYA ALPLERİ(NİN BULUŞTUĞU NOKTADA)
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mart 2018 | 12:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ (")DAĞ(") ile/değil/yerine/>< (")DENİZ(")
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mart 2018 | 00:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49078 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Uzaklaştırır, ayırır. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Yakınlaştırır, birleştirir. )

-@ TOZ ve/||/<> TOPRAK
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mart 2018 | 00:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49077 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zamanı simgeler. VE/||/<> Mekânı simgeler. )
( Tarihi simgeler.[Ne yazık ki, bazı/çoğu şeyi bilmeyenler, değerini bilmiyor.] VE/||/<> Coğrafyayı simgeler.["Korumayı" "biliyoruz."] )
( Ardardalığı, derinliği simgeler. VE/||/<> Birlikteliği, yanyanalığı simgeler. )
( Tini simgeler. VE/||/<> Gövdeyi simgeler. )

-@ DEMİR KİLİSE:
İSTANBUL'DA
ile/ve/<> ARJANTİN'DE ile/ve/<> AVUSTURYA'DA
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mart 2018 | 01:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49068 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DARÜŞŞİFA:
FATİH
ile/ve/||/<> HASEKİ ile/ve/||/<> SÜLEYMANİYE ile/ve/||/<> ATİK VÂLİDE SULTAN ile/ve/||/<> SULTAN AHMED ile/ve/||/<> TOPKAPI SARAYI ENDERUN
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Mart 2018 | 21:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49065 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ADRES[İng. ADDRESS] değil/yerine/= BULUNAK
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Mart 2018 | 20:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49060 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "ÇUKUR" ile/ve/||/<> "KARANLIK"
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mart 2018 | 00:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49042 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GEOMETRİ ve/||/<> RİTİM
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mart 2018 | 00:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49038 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BİLGİ ile/ve/||/<> BAĞDAT
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Mart 2018 | 13:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48971 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

-@ DÜZ ile/ve/||/<> DÜZGÜN
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Mart 2018 | 13:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48970 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bilgiye uzanan yol, hiçbir zaman, düz ve düzgün olmamıştır. )

-@ BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ ile BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ
[Bölüm: Istanbul] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Mart 2018 | 23:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48958 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kadıköy'de. İLE Avcılar'da. )

-@ AZI, GÖRÜP; "DÜNYAYA SAHİP OLACAĞIM(IZ)A" değil/yerine DÜNYAYI GÖRÜP AZA, SAHİP OLMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Mart 2018 | 21:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48940 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KÖŞE ile "BAŞ KÖŞE"
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Mart 2018 | 21:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48935 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ REN ile/ve/||/<> MOSEL ile/ve/||/<> KOBLENZ(ALMANYA)
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Mart 2018 | 21:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48934 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ENES[< ÜNS >< VAHŞET] ile ENEZ(/E)
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Mart 2018 | 12:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48928 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bağlantı/yakınlık kuran, bağlantıda olan. İLE Edirne'nin bir ilçesi. | Cılız, zayıf, güçsüz. )

-@ (")BODRUM KAT(") ile/ve/<> (")TAVAN ARASI(")
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2018 | 12:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48920 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Travmalar". İLE/VE/<> "Hoş anılar". )

-@ ...:
"BÖLÜMÜ"
ile/ve/||/<> ... "YANI"
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2018 | 12:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YANSIMA ile/ve/||/<> BAKIŞIM/SİMETRİ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mart 2018 | 11:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48858 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DÜZGÜN ile/ve/||/<> DÜZENLİ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mart 2018 | 09:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48828 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki]
DİKENLİ TELLER

[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mart 2018 | 22:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48827 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( DİKENLİ TELLER

Madenlerden tel ekme tekniğini bulmakla yetinmeyen kişi, bu icadından çeşitli sanat ve sanayi dalları yarattı. Kafes ve kümes telinden, gelin ve telgraf teline uzanan tel türlerinden biri de dikenli teldir. Kadayıf telinden çok devedikenine benzeyen dikenli tele "teldikeni" de denebilirmiş ama, adı konmuş bir kere, değişmesi zor. Bozkırda sığır güden kovboylar için üretilen dikenli tel, savaşlarda toplama kamplarında kullanılmış. Kimi ülkeler telin üretimini, kimi ticaretini yasaklamış; ötekiler de tüketimi. Ülkemizde dikenli telle ilgili yasal kısıtlamalar olup olmadığı kesin bilinmiyor. Ancak nerede "yasak" levhası varsa onun yakınında dikenli tel örgü bulunması yabancı konuklarımızın hemen dikkatini çekiyor. Çünkü, yasak ya da tehlikeli bölge simgesi olan dikenli telin tüketim düzeyi, ülkenin kültür düzeyi ile yapısal ve açısal sorunlarını gösteriyor. Filtreli sigara ve Calcium(kuvvet) iğnesi türünden Frenk icatlarına fazlaca düşkün olan milletlerin dikenli tel tüketme eğiliminin giderek yükseldiği saptanmış. Yakın geleceğin üst düzey devlet yöneticiliğine aday olan sevgili evlatlarımıza karşı dikenli telin saldırganca kullanıldığı da anlaşılmış. Üstelik, eskiçağlarda "dikendutu" olarak bilinen böğürtlen çitleri yerine, günümüzde dikenli telörgüler kullanılması da çocuklarımızı hiç mutlu etmiyormuş. Nüfusunun yüzde elli oranında şehirli, yüzde yetmiş oranında okuryazar olmasıyla övünen Türkiye'deki dikenli tel tüketimi, plancılarla iktisatçıların tüylerini diken diken eden bir artış hızına ulaşmış. Kesin olmayan ilk hesaplamalara göre yıllık yüzde yüzyirmisekiz dolayındaki tüketim artışı, resmi enflasyon rakamlarını üçe katlayabilen tek tüketim kalemidir.

Bu denemede, dikenli telin şehir halkı ile topluma etkileri üzerinde durulmakta, güncelleşen milli soruna medeni bir çözüm yolu aranmaktadır.

Dikenli telin güvenilir tarihçesi ne yazık ki hâlâ yazılmamış. Tüm bildiklerimiz, yabancı dillerdeki ünlü ansiklopedilerden aktarılıyor. İlk üretim patenti 1874 yılında alınmış. Amerikalı mucit, madeni tele diken takmanın teknik kolayını (aletini) bulmuş. Erkeksi görüntüsünü vurgulamak için, bu yeni icada "sakallı tel" adı verilmiş. Çoğu sakallı olan yiğitlerimiz, Birinci Dünya Savaşı sırasında Mısır'da tanıştıkları yeni silaha "dikenli tel" adını koymuşlar. Sakalın traş çaresi var da dikeninki yok. Dikenli tel örgüler, o gün bugündür, düşmanlara, kaçakçılara, hırsızlara, savaş esirlerine tutuklulara, gözaltına alınanlara karşı bir güvenlik önlemi (aracı) olarak, inşaat şantiyelerinde, Hazine'den tahsisli resmi konutlarda, spor-eğitim ve turizm tesislerinde, yasak ve hassas bölgelerde, saray, köşk, müze ve çocuk bahçelerinde kullanılıyor. Kendi ülkelerinde dikenli teli belki hiç görmemiş olan kimi diplomatlar, bizdeki yaygın kullanıma özenerek, Kançılarya ve Rezidansların bahçe duvarlarını dikenli tellerle takviye etmeye başlamışlar. Bilinen çoğu örnek olaylar, dikenli tel çitlerin, aslında etkili olmadığını ve sadece "yasak" anlamında kullanıldığını ortaya koyuyormuş.

Genellikle güvenilir kaynaklardan alınan derlenen doğrulanmamış bilgilere göre, 1890'da 2000 ton olan dünya dikenli tel üretimi, 1930'da yaklaşık 200.000 tona, 1980'de 22.888.900 metrik tona ulaşmış. Avrupa, Akdeniz ve İslam ülkeleri arasındaki tüketim hızı artışında Türkiye yıllardır ilk sıraları koruyormuş. BM istatistikleri, sanayi ülkelerinde üretilen üstün kaliteli dikenli tellerin daha çok gelişmekte olan ülkelerde tüketildiğini gösteriyormuş. Sivil amaçlı projelerde, DT-7-ASA 9000 TSE standardına uygun (galvanizli çelikten yapılmış) piyasada "Kirpi" mal diye bilinen ithal mallar ihracatında adı geçen ülkeler, dikenli tel kullanılmasını tümden yasaklamışlar. Hatta, et ve süt paketleri üzerinde "Dikenli telsiz çiftliklerde üretilmiştir" damgası vuruluyormuş. Afrika İnsan Hakları Derneği'nin 1986 tarihli araştırması da, dikenli telin hayvanlardan çok yurttaşlara ve şehirlilere karşı kullanıldığı gerçeğini ortaya koymuş.

İlk "Dikenli Tel Yasası" 1894'te İngiltere'de yürürlüğe girmiş. Yasa, dikenli telin insana ve hayvanlara zarar verecek şekilde kullanılmasını yasaklamış. Meskûn yerlerde ve yol kenarında kurulu tel örgüler kaldırılmış, yasaya uymayan kişi ve kurumlara ağır cezalar kesilmiş. Yasa başarılı olmuş. Medeni ülkelere sokulmayan dikenli teller, günümüzde artık medeniyet merkezi sayılan şehirlerde görülüyor. "Gülü seven dikenine katlanır" sözü uyarınca, dikenl tel, en çok da, anıt ve sanat yapıları, okullar, luna-parklar ile çocuk bahçelerinde "yasak" (girilmez/geçilmez/dokunulmaz) anlamında kullanılıyor. Kime karşı, neden yasak? Malı mı koruduğu yoksa canı mı sakındığı? belirsiz olan yasağın kendi, tehlikesinden büyük bir simge! "Dikkat Köpek Var!" ihbarı gibi, "Dikkat Dikenli Tel" diye uyarmak gerekir hemşerileri.

Dikenli telden korunmak için neler yapılabilir? Telin dikenlerini traşlayan elektriklitraş makine patenti 1974'te alınmışsa da, yapılan pazar araştırmaları sonunda, talep azlığı nedeniyle üretime geçilememiş. Uluslararası Hayvanları Koruma Derneği'nin dergisine göre, en basit ve ucuzundan bir tel makası ve iki kalifiye işçi ile yaklaşık 200.000 metrelik tel örgünün üç günde kesilip kaldırılacağı; diken-traş makinelerine hiç ihtiyaç bulunmadığı anlaşılmış. Bu yüzden diken traşlama makinesi yerine, çim-biçme makineleri alınması tavsiye ediliyor.

En kolay ve etkili çözümü Türk çocukları bulmuş. Dikenli telleri, birer yay teli gibi gerip birbirine bağlayarak tel örgülerde 40-50 santimetrelik pencereler açmayı öğrenmişler. Çok büyük değil ama geçmeye yetiyor. Gönüller şen olsun! Büyüklerce tasarlanan tel engellerin çocuklara karşı etkili olmadığı görülüyor. Uzun sözün kısası, dikenli tel, öyle aşılmaz, geçilmez, sağlam ya da dayanıklı bir engel değildir. Tırmalar, yaralar, belki sakatlar ama kararlı kişileri durduramaz. Hele bizim mahalle çocuklarını asla!

Dikenli telle yıllardır içli-dışlı yaşamaya alışmış bir toplumdaki dikenli tel alışkanlığı nasıl giderilebilir? Günlük yaşamımızın parçası olan tellerden vazgeçilebilir mi? Şili, Peru ve Uruguay'daki ilk denemeler, yasağın karaborsaya yol açtığı ve milli standarda uymayan malların piyasaya sürüldüğünü göstermiş. Halkın taklitlerden sakınması güçleşmiş. Ayrca, "Dikenli tel kullanmak yasaktır" levhalarının dikenli telle çevrilmesi de -resmi tüketimin artmasına yol açarken- muhalefet basınında çıkan karikatürlere konu olmuş.

Dikenli telin sakıncası yalnızca ele-göze batmasından, gelip geçen vatandaşların elbise ve eteklerini yırtmasından, her ay yüzler ve binlerce çocuğa yok yere tetanoz serumu yapılmasından ibaret değildir. Asıl üzerinde durulması gereken sorun, dikenli telin gelişigüzel kullanımından doğan duygusal tepki ve manevi yıkıntılardır. AT ülkeleri, Belediyeler Biriği Genel Kurulu, dikenli telle korunmuş kent mekânlarının, hemşeriye hakaret, çocuklara saldırı, milli onura saygısızlık, kamu yararına "muzır" olduğuna karar vermiş.

Güney Amerika'da 1985'te yapılan bir kamuoyu yoklamasına göre, dikenli telli şehirlerde yetişen çocukların, küçüklerini sevmediği, büyüklerini saymadığı, vatandaşlık görevlerini yerine getirmediği görülmüş.* Yakın Doğu'nun Sincan özerk yöresinde at koşturan soydaşlarımızla geçen yaz yapılan bilimsel söyleşide, Uygurlar'ın dikenli tel örgüleri hiç bilmedikleri anlaşılmış. New York Belediyesi de, Batı Yakası'nın Öyküsü filminden sonra okul bahçeleri çevresindeki tel örgüleri tümden kaldırmaya karar vermiş. Çünkü bu okullarda yetişmiş çocukların 2-3 katlı binalara merdivensiz tırmandıkları görülmüş.

Dikenli telden yapılmış en ünlü engel, Birinci Savaş'ta Avusturya (Alp) Cephesi'nde savaşan ve zafer kazanan İtalyan piyadelerinin "Konçertino" (Küçük Konçerto) adını verdikleri istihkam (savaş) aracıdır. Akordiyon körüğü gibi açılıp kapanabilen, rüzgarlı kış gecelerinde, memleket ezgilerini anımsatan özlem dolu sesler çıkaran dikenli kangallar bir dönem Napoliten serenadlar kadar ün kazanmış. İtalyan savaşçılarn kara mizahı, medeniyet yolunda ilerleyen insanlık onuru için görkemli bir esin kaynağı olabilir mi? diye düşünüyorum.

Fantastik çözüm yolları geliyor insanın aklına. Önce, dikenli tel örgülerin önünde ya da arkasına yerleştirilecek sanayi tipi, kuvvetli hava üfüren vantilatörlerle, dikenli tellerin müzik yapma gücü kanıtlanabilir ve amatör müzikseverlerin bu telleri dev akordiyonlar gibi çalması sağlanabilir. İkinci ve daha etkili çözüm yolu olarak şehir merkezi (Centrum) çevresinden sökülecek dikenli tellerden yapılacak Santurlar, Belediye konservatuvar öğrencilerine parasız dağıtılabilir. Hele bir düşünün, değerli dostlarım: "Konser ya da Konçerto alanı: Giriş Serbesttir! Alışageldiğimiz, dikenli yasaklar yerine kulağa ne kadar hoş geliyor, değil mi?

Yasaklar konusunu işleyip de, dikenli tel örgülere yer vermeyen kimi usta sanatçılarımıza buradan kişisel bir çağrıda bulunmak istiyorum. Yaşar Kemal gibi yazarlar dikenli tel yasaklarına karşı bir kampanya açabilirler. Kampanyanın koordinatörlüğünü belirlemek üzere uluslararası yarışmalar da düzenlenebilir. Belediye Başkanlığı, İl Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Zabıta Amirliği'nin açılacak yarışmaya danışman olarak katılması sağlanabilir. En çok (kilo veya kilometre) dikenli teli en kısa zamanda söküp kaldıran yerel örgüte, çocuk ve yaşlı hemşerilerden kurulu yarışma jürisi tarafından Büyük Belde Belediyeler Birliği (BBBB)'nin Başarı Beratı (BB) verilebilir. Yarışmayı kazanan örgüt bandosu ile Konservatuvar Santur Heyeti'nin şehir merkezinde konserler vermesi de düşünülebilir. Tanıtma Vakıflarımız, yeni spor dalının, Akdeniz ve Balkan Oyunları ile Olimpiyat programına alınması için harekete geçirilebilir. Uluslararası yarışmalardaki ulusal başarılara yıllardır özlem duyan ülkemiz, bir yandan altın madalyaları toplarken, barışcı çabalarındaki başarısından dolayı Nobel'e aday da olabilir. Belki hayal denecek ama dikenli tel örgülerimizin kaldırılabileceğini ve şehir merkezlerinin dikensiz, toplu-taşıma raylar ile örülebileceğini sanıyorum. Dikensiz şehir merkezlerinde yetişen kuşakların güllere karşı daha duyarlı ve saygılı olacaklarını da hayal ediyorum.

Dikenli tel, ekili tarlaları, başıboş sürülere karşı başarıyla korumuştur. Endüstrileşen ülkelerde bostana giren danalar tasarım önlemleriyle durduruldu. Zamana ayak uyduramayan ve geri kalmış ülkelerde, şehirlerin konut, eğitim, sağlık, üretim, ulaşım, dinlenme ve savunma bölgeleri birbirine karışınca, tel örgülü yasaklar kaçınılmaz olmuş. Çağdaş Belediyeler, savaşı anımsatan yasakları yaşatmak yerine dikensiz mekanlar yaratmak yolunu seçti. Kent bölgeleri yasalarla belirlenince dikenli tel yasaklara gerek kalmamış. Parklarda, hipodromda, Hisarda, stadyumda, okulda ve otoyoldaki dikenli "yasak"ların yerini biz de deneyebiliriz. Halk dilinde "köşeyi dönmek" başarmak anlamına gelir. Oysa Hemşeri, köşeleri değil, kestirmelerin dikkenarlardan yaklaşık, üçte-bir oranında daha kısa ve kârlı olduğunu keşfetmiştir. Dikdörtgen prizmanın köşegenleri yaya trafiğe açılınca, köşeleri bekleyen dikenler işlevsiz kalır. Böylece, uygar davranışa duyarlı şehir tasarımı, dikenli telin kullanma gerekçesini ortadan kaldırır. Dikenli tele çözüm bulan Belediye (Başkanı), "Gidemediğin yer senin değildir." sözüyle ünlü Sivas Valisi Halil Rıfat Paşa gibi, tarihe geçebilir. Gidilen her yer belediyenin, vatandaşın malı olur, vatan olur. Bu öneri de, kuşkusuz, biraz hayal-kurgudur ama gerçek-üstü kuruntu değildir.

Vatandaşımıza, "Girebildiğin her yer senindir. Bu vatan senindir" diyebilmeliyiz.

* Manuel Scorza, Dikenli Tel adlı belgesel romanında (Türkçesi 1975), dikenli teli bir silah gibi kullanan sömürgecilere yenik düşen ve tüm otlaklarını yitiren Peru'lu köylülerin öyküsünü anlatır. Köyün rahibi, dikenli tel örgüyü "Şeytanla top oynayan kişinin işine", Yerli-köylülerse, "Tanrı'nın Gazabına" benzetmişler, Tanrı'ya yalvarmışlarsa da sonuç hiç değişmemiş!

Sayın Bozkurt Güvenç'in, İnsan ve Kültür adlı kitabından... )

-@ ORTAM:
HAREKETİ TETİKLEMEZ
ile/değil/hatta/>< ENGELLER
[Bölüm: fizik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Şubat 2018 | 13:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48777 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ORTA ile/ve/||/<> ORTAY/MERKEZ[Ar.]
[Bölüm: matematik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Şubat 2018 | 13:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48773 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ UŞAK ile UŞAK ile UŞAK
[Bölüm: hizmet] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Şubat 2018 | 12:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48772 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Özel, eril hizmetçi, hizmet eden. İLE Karadeniz bölgesinde, çocuğa verilen genel ad/sesleniş. İLE Türkiye'nin, Kütahya, Manisa, Afyon ve Denizli arasında bulunan bir Ege bölgesi ili. )

-@ [ne yazık ki]
"TRENİ/OTOBÜSÜ KAÇIRMAK"
ile/ve/değil/||/<>/< DOĞRU DURAKTA VE ZAMANINDA BULUNMAMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Şubat 2018 | 09:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48726 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PİST ile/ve/||/<> KULVAR
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Şubat 2018 | 12:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48690 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SAFARİ ile SAFARİ
[Bölüm: Hayvanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ocak 2018 | 16:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48580 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Afrika'da yapılan doğal yaşam ve hayvanlar gezisi. İLE Kedi. )

-@ GEDİZ ile/değil GÖRDES
[Bölüm: OSMANLI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Ocak 2018 | 23:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48550 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HALI FABRİKASI ile/değil HALI İPİ FABRİKASI
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Ocak 2018 | 23:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48549 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "BAKAN/LIK" ile/değil/yerine/> KALEM(SEKRETER/YA)
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ocak 2018 | 22:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48532 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YOLCULUK:
[önce] SÖZSÜZ BIRAKIR
sonra/> ÖYKÜ ANLATICISINA DÖNÜŞTÜRÜR
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ocak 2018 | 21:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48527 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TERK-İ DÜNYA ile/ve/değil/yerine/||/<>/< TERK-İ DİYÂR
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ocak 2018 | 12:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48500 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ölüm. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Bulunduğun ya da yerleştiğin bölgeden ayrılma/uzaklaşma. )

-@ DÜŞME KAYGISI ile/ve/||/<> YÜKSEK SES KAYGISI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Aralık 2017 | 03:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48465 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İnsanın, doğduğunda,sahip olduğu, sadece iki korku. [Öteki tüm korku ve kaygıları sonradan öğrenir.] )

-@ TÂLİMGÂH ile/ve/<> TÂLİMHÂNE
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Aralık 2017 | 14:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48439 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çeşitli uzmanlık dallarına gerekli olan uzman, öğretici vb.ni yetiştirmek amacıyla uygulamalı olarak eğitim ve öğretim vermek için oluşturulmuş askerî kuruluş. İLE/VE/<> Eğitim/alıştırma alanı. )

-@ FAKÜLTE ile/ve/||/<>/> ÜNİVERSİTE
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Aralık 2017 | 11:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48434 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bilim dalları. ile/ve/||/<>/> Felsefe. )

-@ ORTAM ile/ve/değil/<> ORTALIK
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Aralık 2017 | 12:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48393 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KARİSOKE:
KARİ DAĞI
ve/||/<> MİSOKE DAĞI
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Aralık 2017 | 19:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48384 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ruanda'da, gümüş sırtlı gorillerin yaşadığı bölgede, 18 yıl boyunca, gorilleri araştıran ve koruyan Dian Fossey'in[1932 - 1985], Kari ve Misoke dağlarının arasındaki bölgeye ve araştırmalarına verdiği ad. )
( Anthony Hopkins'in, "The Instinct" adlı filmini izlemenizi salık veririz. )

-@ SAKLIKENT ile SAKLIKENT
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Kasım 2017 | 11:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48265 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Fethiye'de. İLE Antalya'da. )

-@ RESİF ile TAHİTİ RESİFLERİ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Ekim 2017 | 22:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48194 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Resiflerin ve balık çeşitliliğinin en etkileyicisidir. )

-@ OSNABRUCKER ve/||/<> ÇANAKKALE
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Ekim 2017 | 01:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48127 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çanakkale Anıtı bulunmaktadır. VE/||/<> Almanya'nın, Osnabrucker kenti adına bir park bulunmaktadır. )

-@ ABAD ile/ve/<> AİHM
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Ekim 2017 | 17:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48061 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Avrupa Birliği Adâlet Divânı İLE/VE/<> Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi )

-@ ADA ile TAKIMADA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Eylül 2017 | 23:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47969 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Deniz ya da göl suları ile çevrilmiş küçük kara parçası, cezire. | İkinci yoldan ana yola güvenli çıkışı sağlamak için tali yolun sağ tarafına yapılan, çizgilerle ayrılmış bölüm. | Kavşaklarda trafiği düzenleyici, yönlendirici ya da ayırıcı olmak üzere bordürle sınırlandırılmış ya da yer çizgileriyle belirlenmiş alan. | Çevresi yollarla belirlenmiş olan arsa ve böyle bir arsayı kaplayan yapılar topluluğu. İLE Birbirine yakın büyüklü küçüklü birkaç adanın tümü. )

-@ TAKEOMETRE[Fr. < Yun.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Eylül 2017 | 23:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47967 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Düzenlenmiş arazinin yüz ölçümünü bulup planını yapmaya yarayan alet. )

-@ TAHTABOŞ[Fars. < TAHTEPÛŞ] = TARAÇA[İt. < TERRAZZA] = TERAS[Fr. < TERRASSE]
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Ekim 2018 | 15:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47949 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Teras. = Teras. | Toprak ya da başka malzemeyle elde edilen, bir duvarla desteklenen yüksek düzlük. | Seki. = Bir yapının damında, çevresi, üstü açık yer, ayazlık, taraça. | Damın, genellikle çamaşır sermeye yarayan ve üstü çinko ile döşeli bulunan düz bölümü, tahtaboş. | Seki. )

-@ EVDE BAKIM ile/ve/||/<> HASTAHANEDE BAKIM
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Eylül 2017 | 12:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47933 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TAHDİT[Ar.] değil/yerine/= SINIRLAMA, ÇEVRELEME
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Eylül 2017 | 20:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47927 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TAHDİDAT[Ar.] değil/yerine/= SINIRLAMALAR
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Eylül 2017 | 20:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47926 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TAHAYYÜL[Ar.] değil/yerine/= HAYALDE CANLANDIRMA
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Eylül 2017 | 20:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47925 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TAHASSUN[Ar.] değil/yerine/= SIĞINMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Eylül 2017 | 20:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Korunmak için bir yere çekilme. )

-@ TAHAFFUZ[Ar.] değil/yerine/= BARINMA, KORUNMA
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Eylül 2017 | 20:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ALSANCAK (- İZMİR) = PUNTA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Ağustos 2017 | 21:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İSVİÇRE-BELLINZONA'DA, ÜÇ KALE:
CASTELGRANDE
ile/ve/||/<> MONTEBELLO ile/ve/||/<> SASSO CORBARO
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Ağustos 2017 | 14:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47730 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "DARLIK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/>< FERAHLIK
[Bölüm: kisiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Ağustos 2017 | 08:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47707 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÇELEBİ ile Çelebi
[Bölüm: OSMANLI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ağustos 2017 | 18:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47611 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bektaşî ve Mevlevî pirlerinin en büyüklerine verilen unvanç | Hristiyan tüccar. | Görgülü, terbiyeli, olgun kişi. İLE Kırıkkale iline bağlı ilçelerden biri. )

-@ KENTİN DIŞI ile KENT MERKEZİNİN DIŞI
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ağustos 2017 | 00:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47598 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Taşra. İLE Varoş. )

-@ TRİAJ[Fr.] değil/yerine/= İLK TANI/BAKI
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Ağustos 2017 | 23:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47589 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ŞARKÎ/ŞARKLI değil/yerine/= DOĞULU
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Ağustos 2017 | 20:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47570 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ŞARK ile Şark
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Ağustos 2017 | 20:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47569 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yön. İLE Özel ad, bölge adı. )

-@ İNTİKAL ile/ve/değil/<> İŞTİRAK
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Ağustos 2017 | 14:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47551 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EN YÜKSEK YAPI:
BURJ KHALIFA

[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Haziran 2017 | 23:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47425 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 830 m. | Dubai - Birleşik Arap Emirlikleri )

-@ SUIT[İng.] ile SUITE[Fr., İng.]
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Haziran 2017 | 16:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47410 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Takım giysi. İLE Aynı tonda yazılmış, şarkı biçimindeki dans müziği. | Otellerde, değişik amaçlar için kullanılmak üzere donatılmış ve birden çok odaya sahip olan özel bölüm. )

-@ SUR[Ar.] ile SUR ile Sur
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Haziran 2017 | 13:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47384 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kale duvarı. İLE Uğur, alınyazısı. İLE Diyarbakır iline bağlı ilçelerden biri. )

-@ KİŞİ:
MEKÂN
değil MAHAL
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2017 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47346 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SUDAN ile SUDAN
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Haziran 2017 | 21:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47307 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yapısında su bulunan. İLE Ülke. )

-@ STÜDYO[İt.] ile LOFT
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Haziran 2017 | 20:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47294 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sanat çalışmaları için düzenlenmiş oda. | Fotoğrafçının çalıştığı oda, alan, fotoğrafçı işliği. | Sinema, televizyon ve radyo için film çekilen, ses alınan ve yayın yapılan yer. | Bir odalı daire. İLE ... )

-@ "AŞAĞIYA" değil AŞAĞI
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Mayıs 2017 | 14:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47266 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YÖRESEL ile/ve/<> BÖLGESEL
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Nisan 2017 | 01:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47135 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BİLGİTEY(LİSE) ile/ve/<>/> BİLİMTEY(ÜNİVERSİTE)
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Nisan 2017 | 13:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47112 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

-@ İLERLEME ile/ve/değil YOL ALIŞ
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Nisan 2017 | 17:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47101 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MAĞARA ve/> MAĞAZA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Nisan 2017 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47096 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SİTE[Fr. < Yun.] ile POLİS[Fr. < Yun.]
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Nisan 2017 | 22:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47069 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Daha çok, belirli meslek bireyi için yapılmış ya da belirli amaçlarla kurulmuş konutlar topluluğu. | İlkçağda, kendi yasalarıyla yönetilen, bir ya da birkaç kentten oluşan devlet. | Kent. İLE Kent. | Kent düzenini sağlayan yetkilendirilmiş güç. )

-@ SİNİK ile SİNİK/KİNİK[Fr. < Yun.]
[Bölüm: kisiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Nisan 2017 | 18:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47054 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sinmiş, yılmış, pusmuş. İLE Kinizm yanlısı.[KİNİZM: Kişinin, erdem ve mutluluğa, hiçbir değere bağlı olmadan, tüm gereksinimlerinden sıyrılarak, bağımsız olarak erişebileceğini savunan, Antisthenes'in öğretisi.] )

-@ SIRÂT[Ar.] değil/yerine/= YOL
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Mart 2017 | 15:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46999 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HASRET ve/<> SILA[Ar.]
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Mart 2017 | 02:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46992 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... VE/<> Bir süre ayrı kaldığı bir yere ya da yakınlarına kavuşma. | Doğup büyüdüğü ve özlediği yer. )

-@ SIĞINIK ile SIĞINTI
[Bölüm: kisiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mart 2017 | 16:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46986 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Başka bir ülkeye ya da yere sığınmış olan kişi. İLE Bulunduğu yerde kalması istenmeyen, varoluşu gereksiz görülen kişi. )

-@ SICACIK ile SICAKÇA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mart 2017 | 16:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46981 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yeterli derecede ve hoşa giden bir sıcaklığı olan. İLE Biraz sıcak, sıcağa yakın. )

-@ SEYYÂR[Ar. < SEYR] değil/yerine/= GEZGİN/GEZİCİ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mart 2017 | 15:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46972 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Belirli bir yeri olmayan. | Kolay taşınabilen, katlanarak taşınabilir olan. )

-@ SEYYAH[Ar.]/TURİST[İng.] değil/yerine/= GEZGİN
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mart 2017 | 15:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46969 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SEYR-Ü-SEFER[Ar.]/TRAFİK[Fr., İng.] değil/yerine/= GİDİŞ-GELİŞ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mart 2017 | 15:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46968 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SEYRÂN[Ar.] değil/yerine/= GEZME/GEZİNME
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mart 2017 | 14:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46966 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PERU ve/||/<> MISIR
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mart 2017 | 13:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46963 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

-@ SET[Ar.] ile SET[İng.]
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Mart 2017 | 14:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46927 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Toprağın kayıp akmasını ya da suyun yayılmasını önlemek için yapılan kalın duvar. | Bulunulan yerden daha yüksekte kalan düzlük. | Seki. | Ateşli silahlarda, namlunun içindeki helisin çıkıntı bölümü. İLE Oyunlarda, karşılaşmanın her bir bölümü. )

-@ BAKIŞIMSIZLIK/ASİMETRİ ile TERS ORANTI
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart 2017 | 12:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46892 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SERHAT/SERHAD[Fars., Ar.] değil/yerine/= SINIR BOYU
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mart 2017 | 16:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46886 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SEKSİYON[Fr., İng. SECTION] değil/yerine/= BÖLÜM
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Mart 2017 | 10:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46839 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SAHN-İ ÇEMEN ile SAHN-İ GÜLŞEN ile SAHN-İ LÂLE-ZÂR
[Bölüm: Bitkiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Mart 2017 | 22:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46812 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bahçenin ortası. İLE Gül bahçesinin ortası. İLE Lâle bahçesinin ortası. )

-@ MYANMAR:
SAGAING ve INNWA
ile/ve/<> AMARAPURA[: Ölümsüz kent.]
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Mart 2017 | 00:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46800 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Myanmar'ın, büyük ve antik kentleri. İLE/VE/<> Başkenti. )

-@ BİRMANYA/BURMA değil/yerine/= MYANMAR
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Mart 2017 | 00:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46797 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( MYANMAR: Güçlü ve hızlı insan/kişiler ülkesi. )

-@ TUZ GÖLÜ ile LÛT GÖLÜ ile LA'NGA CO GÖLÜ ile SALT LAKE CITY
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Mart 2017 | 11:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46764 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ankara ile Konya arasında bulunan göl. İLE Ürdün ile İsrail sınırındadır. [Normal denizlerden 10 kat daha tuzludur.] [24 farklı mineral içeren bu gölden, Potasyum minerali elde edilmektedir.] İLE Tibet'tedir. İLE Amerika'nın, Utah eyaletindedir.[Batı yarıküresinin en büyük tuzlu su kütlesi ve dünyadaki tuzluluk oranı en yüksek iç su kütlelerinden biridir.] [Tuz gölleri, balık ve bitkiden yoksundur.] )
( ... ile ... ile ile ... )

-@ SATI ile SATIH[Ar.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2017 | 14:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46740 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Satmak, satış. İLE Yüz, yüzey. )

-@ MAHFİL-İ KAZÂ değil/yerine/= ADÂLET MEYDANI
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Mart 2017 | 15:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46724 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SAPA ile SAPAK
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat 2017 | 19:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46689 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gidilen yol üzerinde olmayan, sapılarak varılan. İLE Bir anayoldan ayrılan yolun, başlangıç noktası. )

-@ PORSELEN ile SAKSONYA[Saksonya yer adından]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Şubat 2017 | 14:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46643 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Almanya'da, Saksonya bölgesinde yapılan, iyi nitelikli porselen tabak vb. türden kap. )

-@ SAHİL[Ar.] değil/yerine/= KIYI
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Şubat 2017 | 12:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46619 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GÜZELLİK ile/ve/||/<> BÜTÜNSEL KAVRAYIŞ
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Şubat 2017 | 16:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46608 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "SAHİPLENME" ile/değil/yerine/< AİDİYET
[Bölüm: toplum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Şubat 2017 | 16:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46606 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kentte. İLE/DEĞİL/YERİNE/< Köyde, doğada. )

-@ MÂBED ile MESCİD-İ DIRAR
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Şubat 2017 | 15:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46597 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Hz. Muhammed zamanında, münâfıkların, fitne ve fesat yuvası ve de silah deposu olarak kullandıkları, Kuba denilen yerde yaptırdıkları mâbed. )

-@ MÜZİKAL[Fr.] ile MÜZİKHOL[İng.]
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 16:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46587 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Müzikle ilgili. | Müzik eşliğinde sergilenen, film ya da tiyatro oyunu. İLE Fon müziğinden yararlanılarak eğlenceli, fantezi oyunların oynandığı yer. )

-@ [ne yazık ki]
!MÜSTEMLEKE[Ar.]
değil/yerine/= SÖMÜRGE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 14:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46539 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜNHATT[Ar.] değil/yerine/= AŞAĞI İNEN | ALÇAK | ÇUKUR
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 20:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46507 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ NEMRUT ile/değil YESEMEK
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2017 | 12:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46418 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MUŞ ile MUŞ[Fr.]
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2017 | 11:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46408 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Doğu'daki bir ilimiz. İLE Altı düz, küçük gezi teknesi. )

-@ MUNSAP[Ar.] değil/yerine/= KAVUŞAN | [coğ.] AĞIZ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2017 | 00:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46393 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MUKİM ile SAKİN
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Şubat 2017 | 23:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46382 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir evde oturan, ikamet eden. İLE Durgun, dingin. | Sessiz. | Kimseyi rahatsız etmeyen, kızgınlık göstermeyen. | Huysuzluğu, rahatsızlığı azalmış ya da geçmiş. | Bir yerde oturan. )

-@ MUHAT[Ar.] değil/yerine/= KUŞATILMIŞ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Şubat 2017 | 14:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46354 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AĞRI DAĞI ve/<> İSHAK PAŞA SARAYI
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Şubat 2017 | 00:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46337 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SÜMELA MANASTIRI ile/ve/<> VAZELON MANASTIRI
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ocak 2017 | 21:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46312 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İkisi de Trabzon'dadır. )

-@ TAŞRADA ve/||/<> EVDE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ocak 2017 | 17:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46297 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Adâlet. VE/||/<> Muhabbet. )

-@ PEŞİNDE ile ARDINDA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Ocak 2017 | 09:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46277 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EĞİLİMLİ ile/değil EĞİMLİ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Ocak 2017 | 15:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46239 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MİL ile MİL[Ar.] ile MİL[Lat.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Ocak 2017 | 14:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46215 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Balçık. İLE Türlü işlerde kullanılmak üzere yapılan, ince ve uzun metal çubuk. | Göze sürme çekmeye yarayan, kemik ya da fildişinden yapılmış ince ve uzun araç. İLE Yer yer, uzunluğu değişen bir uzaklık ölçü birimi. )

-@ MINTIKA[Ar.] değil/yerine/= BÖLGE
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ocak 2017 | 22:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46194 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MEZRAA[Ar.] ile/<> MEZRU[Ar.]
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ocak 2017 | 17:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46190 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ekenek. Ekilen yer. İLE/<> Ekilmiş, ekili. )

-@ MEYVEHOŞ[Ar.] değil/yerine/= KURUYEMİŞ
[Bölüm: Beslenme] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Ocak 2017 | 23:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46184 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kuruyemiş. | Yemiş çarşısı. )

-@ MEYİL[Ar.] değil/yerine/= EĞİM
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Ocak 2017 | 23:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46182 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "SENİ, SENDEN EDEN" ile/ve/||/<> SENİ, SEN EDEN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Ocak 2017 | 21:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46169 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Aşka düşüren düşünce/kişi/durum/koşul/olay. İLE/VE/||/<> Farkında olmanı sağlayan ve/veya yardımcı olan düşünce/kişi/durum/koşul/olay. )

-@ YUGOSLAVYA > BOSNA-HERSEK, HIRVATİSTAN, KARADAĞ, KOSOVA, MAKEDONYA, SIRBİSTAN, SLOVENYA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Ocak 2017 | 19:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46150 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

-@ MERİDYEN[Fr.]
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ocak 2017 | 17:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46112 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ekvatoru dik olarak kestiği ve iki kutup noktasından geçerek dünyayı çevrelediği varsayılan daire. )

-@ MENFA[Ar.] değil/yerine/= SÜRGÜN YERİ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ocak 2017 | 15:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46098 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KARŞI ile TERS ile GERİ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ocak 2017 | 21:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45931 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MANEVRA[Fr.] değil/yerine/= DÖNÜŞ/HAREKET
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Aralık 2016 | 23:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir aygıtın işleyişini düzenleme, yönetme eylemi ya da biçimi. | Geminin bir yere yanaşmak ya da bir yerden çıkmak için yaptığı hareket. | Lokomotifin, katar katmak ya da katar dağıtmak için ileri geri giderek hattan hasa geçmesi. | Hareket, gidiş-geliş. | Asker birliklerini, savaşa hazırlamak amacıyla, arazi üzerinde yapılan geniş ölçüde savaş denemesi, tatbikat. | İstenilen amaca ulaşmak için tutulması gereken yol. )

-@ MALTIZ[< Malta Adası] ile Maltız
[Bölüm: toplum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Aralık 2016 | 21:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45903 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çoğunlukla yemek pişirmekte kullanılan, içinde ızgarası bulunan, ayaklı ve taşınır ocak. İLE Malta Adası halkından olan kişi. )

-@ PANAMA KANALI:
ATLANTİK GEÇİDİ
ve/||/<>/>/< GATUN GÖLÜ ve/||/<>/>/< GAILLARD GEÇİDİ
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Aralık 2016 | 15:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45877 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MAHAL/MEVZİ[Ar.] değil/yerine/= YER/YÖRE
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2016 | 21:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45851 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KONYA < KAVANİA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2016 | 01:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45836 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MACERA[Ar.]/SERGÜZEŞT[Fars.]/AVANTÜR[Fr.] değil/yerine/= SERÜVEN
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Aralık 2016 | 22:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45822 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SATIH[Ar.] değil/yerine/= YÜZEY
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Aralık 2016 | 20:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45815 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BEYAZ NİL ile/ve/<> MAVİ NİL
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Aralık 2016 | 13:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45790 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YURTLUK ile YURTLUK
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Aralık 2016 | 14:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45775 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Büyük ve zengin köşk, mâlikâne. İLE Bir yerin gelirinin, bir kişiye, sadece ölünceye kadar kullanılması koşuluyla ayrılması yöntemi. )

-@ MAHREK[Ar.] değil/yerine/= YÖRÜNGE
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Aralık 2016 | 23:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45765 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yürüyen bir noktanın izlediği ya da çizdiği yol. | Bir gökcisminin, devinme süresince aldığı yol. )

-@ MAHALLİ[Ar.] değil/yerine/= YÖRESEL/YEREL
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Aralık 2016 | 23:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MECMÂ[Ar.] değil/yerine/= YIĞINAK
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Aralık 2016 | 15:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45728 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir şeyin biriktiği yer. | Bir şeyin, bir yerde çokça birikmesi, tecemmu, tahaşşüt. | Birgözeli bitkilerin biraraya gelerek oluşturdukları küme. )

-@ TRAFİK KURALLARI ve/<> PSİKİYATRİ
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Aralık 2016 | 14:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45712 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ARAZİ[Ar.] değil/yerine/= YEREY
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Aralık 2016 | 01:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45705 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yeryüzünden bir parça. | Yerkabuğunun oluşumu bakımından ele alınan herhangi bir parçası. )

-@ YENİDÜNYA ile Yenidünya
[Bölüm: Beslenme] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Aralık 2016 | 01:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45698 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Maltaeriği. | Renkli ya a sırlı sırçadan yapılan, süs olarak asılan top. İLE Amerika anakarası. )

-@ KÜRE ile YARIKÜRE
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Aralık 2016 | 16:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45641 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Yer ya da gökküresinin, ekvatorla bölünmüş iki yarısından her biri. )

-@ YALVAÇ ile YALVAÇ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Aralık 2016 | 02:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45606 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Isparta'nın ilçesi. İLE Kitap getirmiş peygamber. )

-@ YALÇIN ile YALMAN ile YALPAK ile YALPI ile YALPIK ile YALPILI
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Aralık 2016 | 02:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45604 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Düz, sarp. | Düz, kaygan. İLE Eğik, eğinik. | Sarp, dik. | Kesici ve batıcı araçların, kesen ya da batan bölümü. İLE Sokulgan, cana yakın. | Yüze gülücü, dalkavuk. | Sarp yer, uçurum. İLE Eğimli yüzey, yamaç. | İki tepe arasındaki düzlük. İLE Derinliği az ve geniş olan, yayvan. İLE Bir yanı, öbüründen yüksek ya da kalın. )

-@ YAKUT[Ar.] ile YAKUT
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Aralık 2016 | 15:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45592 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Pembe ya da erguvan tonları ile karışık, koyu kırmızı renkte, saydam bir korindon türü olan değerli taş. | Yakuttan yapılmış ya da yakutla süslenmiş olan. İLE Kuzeydoğu Sibirya'da yaşayan bir Türk topluluğu ya da bu topluluktan olan kişi. | Bu topluluğa özgü olan, bu toplulukla ilgili. )

-@ YAĞMURCA ile YAĞMURCA ile YAĞMURCA
[Bölüm: Hayvanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Aralık 2016 | 13:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45578 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Geyik. İLE Dağkeçisi. İLE Uzunköprü-Edirne ve Giresun'un bir köyü. )

-@ PORTAKAL ile YAFA[< YAFA kenti] PORTAKALI
[Bölüm: Beslenme] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Aralık 2016 | 16:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45571 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Kalın kabuklu, çekirdekli bir portakal türü. )

-@ MERV ve/<> MERAGA ve/<> TEBRÎZ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Aralık 2016 | 16:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45467 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ VÜRUT[Ar.] değil/yerine/= GELİŞ/GELME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Aralık 2016 | 12:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45447 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ VEREV ile ...
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Aralık 2016 | 11:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45416 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir köşeden, karşı köşeye doğru kesilmiş, katlanmış ya da konulmuş olan. )

-@ MİRAS ile/ve/||/<> KALITÇILAR/MİRASÇILAR/VERESE[Ar.]
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Aralık 2016 | 11:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45415 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "MERKEZ" ile/ve/<> EV
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Aralık 2016 | 03:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45407 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( HESTIA: Yuva/ocak tanrıçası. )

-@ MERV
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Aralık 2016 | 00:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45370 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Herşey, Merv'de başladı. )

-@ TARUMAR[Fars. < TARMÂR] değil/yerine/>< İMÂR
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Aralık 2016 | 00:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45364 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dağınık, karışık, perişan. DEĞİL/YERİNE/>< Yapılandırma, oluşturma. )

-@ GELİŞMİŞ ÜLKE:
FAKİRLERİN BİLE ARABAYA BİNDİĞİ ÜLKE
değil/yerine/><
ZENGİNLERİN BİLE OTOBÜSE BİNDİĞİ ÜLKE

[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Aralık 2016 | 09:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45359 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÜS- ile ÜS ile ÜS
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Aralık 2016 | 21:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45322 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Üst sıfatının kısaltılmışı. Eklendiği sözcüğün, daha yukarı derecelisini anlatan, yeni sözcükler oluşturmaya yarayan ön ek. [Üsteğmen, üssubay vb.] İLE Bir kuvvete yükseltilmiş bir sayının üzerine yazılan ve kaçıncı kuvvete yükseltildiğini gösteren sayı. İLE Kök, asıl, temel, esas. | Bazı görevleri yürütebilmek amacıyla kurulan, özel yapıları, donatımları, işlikleri, onarım yerleri, servis alanları olan, sürekli ya da geçici olarak konaklanılan yer. | Harekatın yürütülebilmesi için gerekli birliklerin, her türlü gereçlerin tamamlandığı, donatıların toplandığı, dağıtıldığı bölge. )

-@ TENHA ile ÜCRA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Aralık 2016 | 01:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45308 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Çok ucta, kenarda ya da uzakta bulunan. )

-@ BÜYÜK KANYON ile COPPER KANYONU
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Kasım 2016 | 12:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45244 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Amerika'da. İLE Meksika'da. )
( ... İLE Büyük Kanyon'dan, 4 kat daha büyüktür. )

-@ KARŞILIK ile/ve/değil/||/<> BAKIŞIM
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Kasım 2016 | 23:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45235 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SAHİP OLMADIĞIN ŞEY/DEĞER/OLANAK/KOŞUL ve BULUNMADIĞIN YER
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Kasım 2016 | 22:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45213 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Vazgeçemeyiz. VE Terk edemeyiz. )

-@ BÜTÜNLENME ile/ve/||/<> TAMAMLANMA
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Kasım 2016 | 22:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45132 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DIŞAVURUM ile/ve/||/<> UZANTI
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Kasım 2016 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45131 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MEDİNE ile/ve/<> MEDİNTA
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ekim 2016 | 15:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45123 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Mahkemenin olduğu yer. İLE/VE/<> Kaleyle korunmuş yer. )

-@ SEYİR ile/değil/yerine GİDİŞAT
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Ekim 2016 | 00:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45108 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YER DEĞİŞTİRME ile/ve/<> BİÇİM DEĞİŞTİRME
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ekim 2016 | 09:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45097 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GÖÇME ile (")GÖÇME(")
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ekim 2016 | 23:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45076 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Mekânlarda/"insanda"[bölge/yer değiştirme]. İLE/VE/<> Nesnelerde/"insanda[yaşlanma, sağlığını kaybetme].". )

-@ "BEN OLMA" GEREKSİNİMİ ile/ve/||/<>/> "AİT OLMA" GEREKSİNİMİ
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ekim 2016 | 23:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45075 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( En temel/öncelikli gereksinimler. )

-@ SUNAY AKIN ve/||/<> OYUNCAK MÜZESİ
[Bölüm: kisiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Eylül 2016 | 21:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45053 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sunay Akın VE/||/<> Oyuncak Müzesi )

-@ "YAKINLIK":
"SIKICI"
ile/ve/değil/||/<>/< "BOĞUCU"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Eylül 2016 | 23:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45035 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kavuşmada[vuslatta], bıkma/sıkılma[gına] vardır. )

-@ SAĞLI-SOLLU
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Eylül 2016 | 20:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44992 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SAÇAK ile SAÇAK
[Bölüm: tekstil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Eylül 2016 | 18:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44974 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bazı giyim eşyalarında ya da döşemeliklerde, kumaş kenarlarına dikilen, süslü iplikten püskül. | Kenarlardaki iplik püskülü. İLE Bir yapının herhangi bir bölümünü, güneş ve yağmurdan koruması için, o bölümden dışa taşkın ve altı boşta olarak yapılan örtü. İLE Bir gaz ortama yerleştirilen ve yüksek bir gizilgüç verilen bir nesnenin yüzeyinde oluşan ışık olayı. )

-@ ROTA[İt.]/GÜZERGÂH[Fars.] değil/yerine/= İZLENİLEN YOL
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Eylül 2016 | 14:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44941 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ROSSO LEVANTO MERMERİ ile VİŞNE MERMERİ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Eylül 2016 | 14:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44940 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İtalya'da. İLE Elazığ'da. )

-@ KONUT ile REZİDANS[Fr.]
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Eylül 2016 | 22:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44930 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Yüksek devlet görevlileri, elçiler vb.'nin oturmalarına ayrılan konut. )

-@ MAĞAZA ile/ve/<> REYON[Fr.]
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Eylül 2016 | 22:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44926 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/<> Bir mağazanın yalnız bir tür eşya satılan bölümü. )

-@ REVİR[Alm.] değil/yerine/= SAĞLIK OCAĞI
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Eylül 2016 | 22:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44924 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kurum ve kuruluşlarda, sağlık hizmeti verilmek üzere ve sayrılar için ayrılmış bölüm. )

-@ RAMİ[Malezya dilinden] ile RAMİ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Eylül 2016 | 19:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44891 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Isırgangillerden, Çin, Vietnam ve Malezya'da yetişen, değerli bir bitki. | Bu bitkinin dokumacılıkta kullanılan lifi. İLE İstanbul'da bir semt. )

-@ PREVANTORYUM[Fr. < Lat.]
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2016 | 22:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44857 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gövdelerine verem mikrobu girmesine karşın henüz hastalığa yakalanmamış zayıf kişilerin, vereme yakalanmasını önlemek amacıyla bakıldıkları sağlık kurumu. [Maslak Kasırları'nda.] )

-@ BİTKİ ile PLANTASYON[Fr.]
[Bölüm: Bitkiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Ağustos 2016 | 05:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44805 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Sanayide kullanılan bazı bitkilerin, geniş ölçüde yetiştirildiği işletme. )

-@ HARİTA ile/ve/<> PLANÇETE[Fr. < Yun.]
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Ağustos 2016 | 05:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44801 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/<> Harita çıkarmaya yarayan bir aygıt. )

-@ [Fars.] PEŞ ile PEŞ
[Bölüm: tekstil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ağustos 2016 | 21:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44738 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Arka. İLE Bazı giysilerin bol olması için yanlarına eklenen kumaş parçası. )

-@ ENGEL ile PEKENT
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ağustos 2016 | 04:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44680 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Kolayca geçit vermeyen, aşılması çok güç doğal engel. )

-@ PAYİTAHT[Fars.] değil/yerine/= BAŞKENT
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ağustos 2016 | 03:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44661 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KANALİZASYON ve/||/<> HAMAM ve/||/<> KÜTÜPHANE
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Ağustos 2016 | 02:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44629 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kentin kirini alır götürür. VE/||/<> Gövdenin kiri temizlenir. VE/||/<> Aklın boşlukları/"tozları" alınır. )
( Pis ve atık suların özel kanallar aracılığıyla belirli merkezlerde toplanıp atılmasını sağlayan düzen, lağım döşemi. VE/||/<> Yıkanılacak yer, yunak, ısıdam. | Para karşılığında yıkanma işinin yapıldığı yer. VE/||/<> Betiklik/kitaplık. | Betik satılan dükkân, betikevi. )

-@ DRONE:
HAVADA
ile/ve/||/<> SUDA
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Ağustos 2016 | 19:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44625 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

(

ile/ve/||/<>

)

-@ AMSTERDAM ile BARSELONA ile PARİS ile NEW YORK ile DUBAİ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Ağustos 2016 | 22:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44621 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

()

-@ OLURSA ile/ve/<> OLMAZSA
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Ağustos 2016 | 14:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44618 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ne iyi/âlâ. İLE/VE/<> Pek iyi/âlâ. )

-@ KISA SÜRELİ ile/ve/<> GEÇİCİ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Ağustos 2016 | 20:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44614 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DÜZEN ve/||/<>/>/< SÜKÛNET
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Ağustos 2016 | 16:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44611 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ VAROŞ ile/<> FAVELA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Ağustos 2016 | 16:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44602 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gecekondu mahallelerinde yaşayanlar. İLE/<> Rio de Janeiro - Brezilya gecekondu mahallelerinde yaşayanlar. )

-@ DEĞME ile/değil GERİ TEPME
[Bölüm: fizik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Ağustos 2016 | 15:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44596 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ETKİ ile/ve/||/<> İTKİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ağustos 2016 | 22:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44590 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dışarıda/n. İLE/VE/||/<> Dışarıda/n ve/veya içeride/n. )
( Nesnelerde/n. İLE/VE/||/<> Hayvan ve insanda/n. )

-@ GOOGLE HARİTASININ:
ÖNCESİ
ile/değil/yerine/> SONRASI
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Temmuz 2016 | 21:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44529 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Google Maps, çevremizi daha iyi anlamamız için masaüstü, Android ve iOS’ta kullanıma hazır birkaç görsel değişiklik ve ek özellik ile yenilendi. Yeni Google Maps, daha temiz ve sade bir görünüm, ilgi alanları ve daha dengeli bir renk şeması ile öne çıkıyor. )
( )

-@ ÜLKELER ile/ve/<> DİKDÖRTGENLİKLERİ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Temmuz 2016 | 13:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44497 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ülkeleri görmek için burayı tıklayınız... | Click here to see... )

-@ PASAPORT[Fr.] ile PASAVAN[Fr.]
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Temmuz 2016 | 13:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44491 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yabancı ülkelere gidecek olanlara, yetkili kurumca verilen, yabancı ülke yetkililerinin kimlik incelemesinde geçerli olan belge. İLE Türkiye Cumhuriyet ile sınırları olan ülkelerin, sınır bölgeleri içinde oturan Türk vatandaşlarına serbestçe gidip gelmeleri için verilen belge. )

-@ PARANLA "VEZİR", AKLINLA REZİL OLMAK
ile/değil/yerine/><
PARANLA "REZİL", AKLINLA "VEZİR" OLMAK

[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Temmuz 2016 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44462 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ FARK:
"ÜSTÜNLÜK"/"OLUMSUZLUK"/"YIKICI"
değil
AYRIM/ARTI/EK/ÖZELLİK/YAPICI

[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 22:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44448 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ZİYÂRETGÂH = TÜRBE
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 18:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44409 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ZİYÂRET değil/yerine/= GÖRMEYE/GÖRÜŞMEYE GİTME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 18:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44408 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YER ile DOĞAL YER
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 18:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44277 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( LOCATION )

-@ YANKI ile/ve/değil/yerine/||/<>/< SELEN/SES
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Ağustos 2016 | 15:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44251 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( AKSİSEDÂ, BİNT-ÜL-CEBEL[ )
( Yankı değil ses ol! )

-@ VECHE[aslı VİCHE] değil/yerine/= YAN, TARAF, SEMT | YÜZ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 18:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44184 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ VATİKAN ile ...
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 18:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44174 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 1929 yılında Papa ve Mussolini arasında imzalanan Latran Antlaşması ile egemenliği resmileşmiş din devleti. [Katolikliğin merkezidir.] [Burada yasa Papa'nın iradesidir.] [44 hektarlık bir alandır]. )

-@ URUGUAY ile ...
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 18:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44127 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kuşları barındıran ırmak. )

-@ URBAN ile URBANİZM
[Bölüm: hizmet] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 18:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44124 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çöl arapları, bedevî. İLE Mimarlığın, şehir düzeniyle uğraşan kolu. [URBANİST] )

-@ UHURU ile ...
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 18:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44100 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Klimanjaro Dağı'nın yerli dilindeki adı. )

-@ UGİYA ile ...
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 18:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44097 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Moritanya'nın para birimi.[Paranın üzerinde, geleneksel motifler bulunur.] )

-@ TUŞ[Fr. < TOUCHE] ile TUŞ ile TUŞ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44079 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Piyano, org vb. müzik aletleriyle daktilo, hesap makinesi, bilgisayar ve telefon gibi makinelerde parmak vurulan yerlerin adı. | Yağlı boya ressamlığında fırçadaki boyanın tuvale sürülüş biçimi. | Eskrimde kılıcın ucunun karşı oyuncunun göğüs ve karın bölgesini koruyan özel giysinin bir bölümüne değmesi. İLE Taraf, yön, cihet, rast gelme, karşısında duran. | Benzer, denk, eş. İLE Güreşte oyun sırasında iki omzun aynı anda yere değmesiyle oluşan yenilgi. )

-@ TÜRKİYE'DEKİ EN BÜYÜK ÇINAR ile ...
[Bölüm: Bitkiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44074 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İznik'tedir. [Çapı 20 m.] )

-@ TÜRKİSTAN ile ...
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44073 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( HÂREZM | SOĞD BÖLGESİ/SOGHDIANA )

-@ TURAN
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Türklerin yurdu. )

-@ DAĞ ile TÛR
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44063 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Hazreti Musa'nın ilâhi tecelliye mazhar olduğu dağ. )

-@ TUPITUARANI ile ...
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44062 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Brezilya'da kullanılan yerli dili. )

-@ TUN[Fars.] değil/yerine/= GİZLİ YER, KÖŞE BUCAK
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44061 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TROPİKLER ile ...
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44046 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 23-5º kuzey ve güney enlemleri arasındaki bölge. )

-@ TROPİK PARK ile ...
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44045 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Rusya'nın en büyük botanik bahçesi. )

-@ TRİUMVİRA ile ...
[Bölüm: Dil/UZAKDOGU] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44044 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Üç kişilik kurul tarafından yönetilen hükümet şekli. [Pompée, Cesar ve Crassus'un iktidar olmak için kurdukları siyasi birliğe verdikleri ad.] [Cesar öldürülünce Octavius, Antoine~Lepidus yeni bir triumvira kurmuşlardı] )

-@ TOLUA ile ...
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44024 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Upolu'da yüksek bir dağ. [Polinezya Adaları] )

-@ KUYU ile TİLMA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44009 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE İlk kuyunun başı. )

-@ TİDU = MARDİN
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44004 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TİBET ile ...
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44000 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( TANRI EVİ )

-@ TERRITORIAL[İng.] ile BÖLGESEL
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43937 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Belirli bir bölgeye ait. )

-@ TEMÂŞÂ[Fars.] ile MANZARA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43895 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bakıp izleme. | Gezme[KONTEMPLASYON, İng. CONTEMPLATION] İLE Bakılan, izlenen. )

-@ TATU ile ...
[Bölüm: Hayvanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43793 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Amerika'ya özgü bir hayvan. | Karagöz oynatılan kıraathane. )

-@ TAŞKAPI / PETRİ KAPISI ile ...
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43784 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Haliç deniz suru kapılarından biridir. Topkapı adıyla da bilinir. )

-@ KUŞ ile TARAGOZ KUŞU
[Bölüm: Hayvanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43764 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( El Salvador'un simgesi olan yeşil-mavi kuyruklu bir kuş. )

-@ TAKLAMAKAN
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43737 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "GİDERSİN AMA ASLA DÖNEMEZSİN" [Uygur dilinde] )

-@ TAHTAKALE[Ar. < TAHT el-KALÂ] ile ...
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43724 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kalenin/surun altı. )

-@ TAHASSÜR[< HASRET] değil/yerine/= ÖZLEM
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43711 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( HASRET ÇEKME | ÇOK İSTENİLEN VE ELE GEÇİRİLEMEYEN ŞEYE ÜZÜLME )

-@ SOM ile SOM ile SOM
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43578 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İçi dolu olan ve dışı kaplama olmayan. | Katışıksız. İLE Rıhtımın, su üstünde kalan bölümü. İLE Hem denizde, hem de tatlı sularda yaşayan, irice bir balık. )

-@ SİOSEPOL KÖPRÜSÜ
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43540 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 33 kemerli köprü. )

-@ SİNANPAŞA KÖŞKÜ / İNCİLİ KÖŞK ile ...
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43528 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ahırkapı - Çatladıkapı arasındaydı. [Ancak kalıntı olarak görülebilmektedir] )

-@ SILBO GOMERO (GOMERO ISLIĞI) ile ...
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43520 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kanarya Adaları'ndan Gomera'da, derin vadiler arasında iletişim sağlamak üzere kullanılan ıslıklı bir dil. Bu dili konuşanlar Silbador olarak adlandırılır. [Köken olarak Guanche dilindendir.] )

-@ SEUL ile ...
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43479 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( BAŞKENT [Kore dilinde] )

-@ SENED-İ HÂKANÎ ile ...
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43450 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tapu senedi. )

-@ SELÂMSIZ ile ...
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43433 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Üsküdar'dadır. )

-@ ŞEHREMİNİ ile ŞEHREMÂNETİ
[Bölüm: Istanbul] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Belediye başkanı. İLE Belediye, yerel yönetim. | Belediyeciliğin, ilk biçimi. )

-@ SCHOLA CANTORUM[Fr. CHANTEUR(ŞANTÖR)]
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43383 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Erkek şarkıcı./"CHANT" İLE Erkek şarkıcılar okulu. )

-@ ŞAŞKIN BAKKAL ile ...
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43356 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Göztepe'dedir. )

-@ ŞAŞ ile ...
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43355 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( TAŞKENT )

-@ SALÂTÎN CAMİLERİ ile ...
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43308 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( SULTAN CAMİLERİ )

-@ RUSYA'NIN EN BÜYÜK BOTANİK BAHÇESİ ile ...
[Bölüm: en] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43248 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( TROPİK PARK )

-@ RESMÎ DİNİ BUDİZM OLAN TEK ÜLKE ile ...
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43188 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( KALMUKYA )

-@ REPETEK ile ...
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43186 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tarım araştırma istasyonu. [Rusya'da.] )

-@ RAVZA[Ar. çoğ. RAVZÂT, RİYÂZ] ile ...
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43163 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ağacı, çayırı, çimeni bol olan yer, bahçe. Bahçe-i Cennet. )

-@ RAKÎM ile RÂKIM[< RAKM]
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43147 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( YAZI YAZACAK LEVHA | YAZI, KİTAP VE SAİRE ile YAZAN, ÇİZEN | KOT, BİR YERİN DENİZDEN OLAN YÜKSEKLİĞİ )

-@ PERİLİ KÖŞK ile ...
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43046 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Emirgân'dadır. [XIX. yy.] )

-@ PÂYÂN ile ...
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43035 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Son, nihayet, uç, kenar. )

-@ PATA ile PATA[İt.]
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43028 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Büyük ayaklı. [PATAGONYA < PATA] İLE Oyunda, yenen ve yenilen olmaması, berabere kalma. )

-@ PASİFİK OKYANUSU'NUN ile ...
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43025 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Belleği yoktur. [Meksika'lıların deyişi] )

-@ PARAKETE HESABI ile ...
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43002 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gemilerin gittiği yön ve yaptığı hıza göre, bulunduğu yerin tahmini olarak hesaplanması. )

-@ PADA ile ...
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Adım, basamak, yol. )

-@ OKYANUS/FELEK/MUHÎT[< HAVT] değil/yerine/= ÇEVRE
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42926 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Herşeyi kuşatan. )

-@ ODABAŞI CAMİSİ ile ...
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42904 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Şehremini/Çapa Odabaşı'ndadır. 1562'de, Has (Saray) Odabaşı (Komutanı) Behruz Ağa tarafından yaptırılmıştır. [Mimar Sinan yapıtıdır.] )

-@ NOSTALJİ değil/yerine/= YURTSAMA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42876 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sıla/memleket özlemi. Vatan özleminin hastalık haline gelişi. )

-@ NİPPON (JAPONYA) ile ...
[Bölüm: Dil/UZAKDOGU] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42853 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yüksek Güneş Ülkesi. )

-@ MÜTENEZZİH ile ...
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42713 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gezintiye çıkan, gezip eğlenen, tenezzüh eden. | Temize çıkan, aklanan. )

-@ MÜSÂFİR[< SEFER] ile YOLCU
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42635 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( MİSÂFİR, YOLDAN GELEN, YOLCU | YOLCULUK SIRASINDA BİRİNİN EVİNE İNEN KONUK | KOMŞUYA GİDEN KİMSE )

-@ MURAKKIM[< RAKAM] ile ...
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42622 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Pusulanın iğnesi. )

-@ MURAD IV ÇEŞMESİ / TAVUSLU ÇEŞME ile ...
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42616 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gülhane Parkı'nda, Çinili Köşk'ün yanındadır. 1635'te, Sultan IV. Murad tarafından yaptırılmıştır. [Adını üzerindeki Tavuskuşu kabartmasından almıştır.] )

-@ MUMCU ile ...
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42591 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Beyaz adam.[Orta Afrika Cumhuriyeti'nde] )

-@ MÜDN[< MEDÎNE] ile ...
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42528 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kentler/şehirler. )

-@ MODÜL[Fr. < Lat.] ile MODÜLASYON[Fr.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42472 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Orantı ölçüsü. Bir yapının çeşitli bölümleri arasında orantıyı sağlamak için kullanılan ölçü birimi. | Çap, ölçü. | Herhangi bir mekanik özelliği belirten katsayı. | Bir uzay taşıtının, bütün yapısı içinde yer alan bağımsız bölüm. İLE Bir sesin yayınmasında ortaya çıkan yeğinlik, vurgu, ton değişinimlerinden her biri. | Bir dalganın, genlik, evre ve sıklığının bir yasaya göre zaman içinde farklılaşması. | Bir tondan, başka bir tona geçiş. )

-@ MİSAFİR[Ar.]/MİHMÂN[Fars.] ile KONUK
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42430 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( KONUK, MİSÂFİR )

-@ KANAL ile MİDİ KANALI
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42427 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Akdeniz ve Atlantik Okyanusu'nu birbirine bağlayan, bugün dünya miras dizininde bulunan Midi Kanalı'nın inşasını 1667'de Paul Riquet adlı bir iş adamı başlattı. Kral XIV. Luis'in desteklediği, su, para ve insan gücünün uyumlu bir karışımı olan 240 km.lik bu proje ancak 1680'de tamamlanabildi. )

-@ YATAK/MECRÂ ile EKENEK/MEZRÂ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42420 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [coğrafya] Yatak. | Bir işin gidişi, bir olayın doğrultusu. İLE Ekilen yer. Ekime elverişli, ekilecek tarla ya da yer. | Kırsalda, birkaç evden oluşan, en küçük yerleşim birimi. )

-@ MEZOPOTAMYA ile ...
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Orta toprak. [Fırat ile Dicle ırmakları arasında kalan topraklar] | Irmaklar arasındaki ülke. )

-@ MEYYÂL[Ar. < MEYL] ile EĞİLİMLİ/EĞİMLİ
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42413 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( EĞİLEN | ÇOK İSTEKLİ, DÜŞKÜN )

-@ MEYAN ile MEYAN/MEYANKÖKÜ ile MEYAN[Fars.]
[Bölüm: Bitkiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42405 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Şarkıların üçüncü dizesi. İLE Fasulyegillerden, tatlı olan toprakaltı bölümleri tıpta kullanılan, çok yıllık, otsu bir bitki. İLE Ara, orta. )

-@ MEVTÎ[Ar. çoğ. MEVÂTÎ] ile MEVKÎ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42403 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ayak basılan yerler. )

-@ METROPOLİT[Fr. < Yun.] değil/yerine/= ...
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42397 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ortodoksların Patrik'ten sonra gelen ve bir bölgenin din işleriyle uğraşan din adamı. )

-@ METİKEŞ ile ...
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42394 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Mozambik'in para birimi. )

-@ MEKNÛZ[< KENZ] değil/yerine/= YERE GÖMÜLÜ, HAZİNEDE SAKLI
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42316 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MEKKE ile ...
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42315 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hicaz'da, Hz. Muhammed'in doğduğu ve Kâbe'nin bulunduğu kent. )

-@ MEKÎN[< MEKÂN] değil/yerine/= OTURAN, YERLEŞEN | VAKARLI, TEMKİNLİ | SAĞLAM OTURAKLI KARARGÂH
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42313 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MATHARE ile MATARA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42261 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( GUSÜLHÂNE, İÇİNDE YIKANILIP TEMİZLENİLECEK YER | SU KABI, MATARA )

-@ MAŞRIK[Ar. < ŞARK] ile DOĞU
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42254 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( DOĞU, GÜNEŞİN DOĞDUĞU TARAF )

-@ MARGA ile ...
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42243 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yol. )

-@ LEYLEK YUVASI MESCİDİ ile ...
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yedikule'dedir. )

-@ LENGALENGA ile ...
[Bölüm: Beslenme] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42181 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Muz, patates ve Burundi ıspanağı ile hazırlanan bir lapa. [Burundi'nin en tipik yemeği] )

-@ KUMUL LODGE ile ...
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42123 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Papua Yeni Gine'nin tropikal ve endemik kuşlarının görülebileceği bölge. )

-@ KULAKSIZ ile ...
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 15:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42116 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hasköy'dedir. )

-@ KÜÇÜK EFENDİ KÜLLİYESİ ile ...
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 15:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42104 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kocamustafapaşa'dadır. [Nakşibendi Tekkesi olarak kullanılırdı.] )

-@ KİNA ile ...
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 15:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42038 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Deniz kabuğu. | Papua Yeni Gine'nin para birimi.[1$ = 2 Kina | 1 Kina = 10 Tona][2011] )

-@ KIBLE ile/ve/değil/yerine/=/||/<>/> AMAÇ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 15:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42026 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Güney ile güneybatı [Güneybatı ile güney arası]. [Türkiye'ye göre!] [Güney anlamına da kullanılır.] | Mekke'de Kâbe'nin batı köşesi ile altınok (Mizp) arasının doğrultusu. | Kabul etmek. | Güneyden esen rüzgâr. | Darlıkta başvurulan kapı. )

-@ YER ile/değil/yerine/>/< YURT
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Temmuz 2016 | 00:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41978 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [Yaşam niteliği...] Sürdürülebilir değilse. İLE/DEĞİL/YERİNE/>/< Sürdürülebilirse... )

-@ KAVKABAN[Yemen]
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dağın üstündeki gezegen. )

-@ KATMANDU(KASTHAMANDAP)[NEPAL] = AHŞAP TAPINAK
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41911 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Rakım: 1300 m. )

-@ KAŞ ile KAŞ
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41899 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gözün üstünde ve alnın altında bulunan kıllar. İLE Kemerli ve çıkıntılı şey ya da yer. )

-@ KARŞILIKLI ile YANSIMALI
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41893 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( MUTUAL )

-@ KARATAY MEDRESESİ
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Antalya'daki ünlü medrese. )

-@ KARAÇİ ile KÜÇÜK KÖY
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41874 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( KÜÇÜK KÖY )

-@ KAODAİZM
[Bölüm: Dil/UZAKDOGU] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41862 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Vietnam'ın, Tay Ninh kentinde, Budizm, Taoizm, Katolik Hristiyanlık ve Konfüçyüs'ten etkilenerek 1928 yılında, Cao Dai tarafından oluşturulmuş bir din. Victor Hugo'nun eserleri de bu dinin ilkelerinin belirleyicilerinden biri olmuştur.[Tay Ninh'deki mabedleri, 1932 yılında tamamlanmıştır.]

"Tek göz", bir simge olarak kullanılmaktadır.[Yaşamın ve ibadetin yolu olan ve kalbe yakın olduğundan dolayı olarak değerlendirilen sol göz.]

06:00, 12:00, 18:00 ve 00:00'te olmak üzere, günde dört kez ibadet etmektelerdir. Törenlerde, kadın-erkek ayrımı olmaksızın yanyana yer alırlar.

5 ana ilkeleri vardır:
1. Kimseyi öldürme!
2. Yalan söyleme!
3. Hırsızlık yapma!
4. Tek eşli ol!
5. Alkollü içki içme! )

-@ KANGCHENJUNGA
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41856 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dünyanın üçüncü en yüksek dağı.[8598 m.]Sıkkım'da bulunur. )

-@ ADA ile KANARYA ADALARI
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41852 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Köpek Adası[Insula Canaria]. Kuşlar adaya değil, Kanarya Adası, kanarya kuşlarına köpek anlamına gelen adını vermiştir. )

-@ KANADA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41850 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( BÜYÜK KÖY [Amerika yerlilerinin dilinde] )

-@ JERUSALEM
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41781 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ÇİFTE(İÇ VE DIŞ) BARIŞ )

-@ BOĞAZ ile İSTANBUL BOĞAZI
[Bölüm: Istanbul] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41713 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İNEKGEÇİDİ, BOSPHORUS[İng.] )

-@ TEZGÂH[Fars. < DESTGÂH] ile ISDAR/ISTAR
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41696 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Genellikle dükkânlarda satıcıların önündeki uzun masa. | Kahve, meyhane vb.nde müşterilerin üzerinde yiyip içtikleri uzun masa ya da büfe. | Üzerinde genellikle el ya da küçük makinelerle iş görülen yapım aracı. | Tersane. | Genellikle yasal olmayan bir işi yapmak için tutulan uygunsuz yol. İLE Halı, kilim dokunan tezgâh. )

-@ İNŞİRAH[Ar. < ŞERH] ile AÇILMA | AÇIKLIK, FERAHLIK
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41667 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( AÇILMA | AÇIKLIK, FERAHLIK )

-@ İLK OSMANLI SARAYI
[Bölüm: OSMANLI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41613 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( BEY SARAYI )

-@ HİMALAYA[Sans. HİMA-ALAYA]
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 16:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41441 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Karın biriktiği yer. )

-@ GÜZÎDE değil/yerine/= SEÇİLMİŞ, SEÇKİN, BEĞENİLMİŞ
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 15:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41280 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GURRE[Ar. çoğ. GURER] ile GURBET[Ar.]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Nisan 2019 | 12:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41272 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Aklık, parlaklık. | Atın alnındaki beyazlık, akıtma. | Arabî ayın birinci gecesi ve günü. | Günbatımı. İLE Yabancılık, gariplik. | Yabancı yer, vatan dışı. )

-@ GAR[GA uzun okunur]
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 15:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41158 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( MAĞARA, İN )

-@ ETRAF[< TARAF] ile UC/LAR
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41032 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EN KALABALIK KENT/LER:
MUMBAI
ile TOKYO
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40914 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 12,8 milyonluk nüfusu ve 440 km²'lik yüzölçümüyle km² başına 29,042 kişi!

İLE

13,500 km² üzerinde yaşayan 35,2 milyon kişi.[eğer bütün anakent alanı dahil edilirse] )

-@ EN GÜZEL/ÖZEL YER/LER
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40895 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( * KAŞMİR )

-@ EN ESKİ YERLEŞİM MERKEZİ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40889 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( YARIMBURGAZ MAĞARASI )

-@ EN ÇOK YAĞMUR YAĞAN YER
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40875 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ÇERAPUNÇİ [Yıllık ortalama 12.000 mm. yağış alır.] )
( Hindistan'ın Kuzeydoğu'sundadır. )

-@ EN ÇOK KAPLANIN BULUNDUĞU YER
[Bölüm: Hayvanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40869 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( AMERİKA )

-@ EN ÇOK İNTİHAR EDİLEN ÜLKE
[Bölüm: psikoloji] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40868 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( LİTVANYA [2003'te Yüz binde 42][Dünya ortalamasının 3 katıdır.] )

-@ EN BÜYÜK KENT ile EN BÜYÜK SURLU KENTLER
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40863 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( HONOLULU
[Hawaii eyaletinde 1907'de çıkarılmış bir yasaya göre Honolulu Kenti ve Honolulu İdari Bölgesi(County) aynı yeri ifade ediyor. Honolulu kentinin Büyük Okyanus'ta, 2.400 km. boyunca uzanan Kuzeybatı Hawaii adalarının kalanını da kapsadığı ve 5.509 km²'yle en büyük yüzölçümüne sahip kent olduğu anlamına geliyor.]

İLE

* İSTANBUL
* ANTAKYA
* DİYARBAKIR )

-@ EN BÜYÜK PAZAR
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40859 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ÇARŞAMBA PAZARI (FATİH) )

-@ EN BÜYÜK İN/MAĞARA
[Bölüm: en] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40854 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( DEER CAVE ( Mulu - Borneo'da )

-@ EN BÜYÜK (KERPİÇ) HÖYÜK
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40843 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( TEL BASAR HÖYÜĞÜ )

-@ DÜRR-Ü YEKTÂ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 02:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40762 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( YEGÂNE İNCİ )

-@ DÜNYANIN YARIÇAPI
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 02:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40759 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 6371 km. )

-@ DİNGİ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 02:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40705 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hindistan'a özgü tekne. )

-@ DİL BURNU
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 02:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40695 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Büyükada'dadır. )

-@ KAPI ile DERVAZE
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 02:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40663 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Şehir ve kale kapısı. )

-@ COĞRAFYA ile COĞRAFYA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 00:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40581 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Strabon'un yazdığı kitabın adıdır! )

-@ ÇERGE = ÇADIR HAMAM
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 00:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40527 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÇARŞI
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 00:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40485 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dört taraf, dört tarafı olan şey. [Fars. < ÇÂR/ÇEHÂR-SU] | SUK[Arapça] )

-@ BUALİ ŞELÂLELERİ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40416 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bulunan, dünyanın en geniş 4. şelâlesi olarak bilinen şelâle. )

-@ DAĞ ile BÎSÜTÛN
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40374 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Şîrîn'in emriyle, Ferhad'ın deldiği dağ. Bugün Bağdat ile Hamedan arasında Kirman Şâh'ın 30 km. doğusunda kalır. Dik, kayalık ve sarp bir dağdır. )

-@ BİLÂD-I RÛM
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40360 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Osmanlı Devleti içinde bulunan kentler. Anadolu. )

-@ BEDDÂL[Ar.] değil/yerine/= BAKKAL
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BAZILIKA ile
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40221 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Düz çatılı. )

-@ BAYKAL GÖLÜ değil/< BAY-GAL GÖLÜ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40216 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ateş/Aşk Denizi[< BAY-GAL][Yakut dilinden]
Zengin Deniz[Moğollar ve Buryatların dilinde]
Baykal Denizi[göl olarak görmeyenler/değerlendirmeyenler]
Sibirya'nın Gözü
Boyu 648 km., eni 40 ilâ 80 km. arasında değişiyor.
31.000 km2'lik bir alanı kaplar ve 23.000 km3'lük bir su hacmi vardır.
En derin yeri 1637 metredir.[daha derin noktalarının olduğu da söyleniyor]
Göle akan 336 ırmak bulunmaktadır. [Fazla suyunu akıtan tek ırmak ise Angara Irmağı.]
25 milyon yaşında olduğu belirtiliyor. )

-@ BATI/LI() ile BATI/LI
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40208 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Coğrafya. İLE Uygarlık. )

-@ BÂBİL
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40136 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bağdat'ın aşağı tarafında bulunan~büyücülüğünden dolayı, eski edebiyatımızda "çeh-i Bâbil" olarak yer alan ve birçok dilin meydana gelmesi bakımından da masalda adı geçen "Bâbil Kulesi"nin bulunduğu, ilk çağdan kalma şehir. )

-@ BAALBEK(HELIOPOLIS)
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40127 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dünyanın en geniş akrapolu olan Roma kalıntısı.[Beyrut] | Güneş şehri. [Lübnan'dadır.] )

-@ AVLAKA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 17:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40097 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Türkiye'nin, Batı'daki en uc noktası. )

-@ ARNAVUTLUK/İŞKODRA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 16:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40045 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kartallar Ülkesi. )

-@ ARJANTİN GÖLÜ
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 16:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40039 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 1560 km² alanı ve 27 km. uzunluğu ile Güney Amerika'nın en büyük 3. gölü. )

-@ ANADOLU
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 16:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39969 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( AYDINLIK, RUH )

-@ AMAZON[Lat.] ile AMAZON
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 01:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39947 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Memesiz. )

-@ AKSÂ-YI ŞARK
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Temmuz 2016 | 23:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39899 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Uzakdoğu. Çin, Japonya. )

-@ AKROPOLİS
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Temmuz 2016 | 23:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39896 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Eski Yunan'da, yüksek yerlere kurulan ve etrafı surlarla çevrili olup içinde saray ve tapınak bulunan berkitilmiş(sağlamlaştırılmış) şehir. )

-@ ÇEK CUMHURİYETİ değil/yerine/> ÇEKYA[CZECHIA]
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Temmuz 2016 | 17:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39790 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YÖN = DIRECTION[İng., Fr.] = RICHTUNG[Alm.] = DIREZIONE[İt.] = DIRECCIÓN[İsp.]
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39740 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YOL = ROAD[İng.] = RUE[Fr.] = STRAßE[Alm.] = STRADA[İt.] = CALLE[İsp.]
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39737 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BİLİMTEY = MEDRESE = UNIVERSITY[İng.] = UNIVERSITÉ[Fr.] = UNIVERSITÄT[Alm.] = UNIVERSITÀ[İt.] = UNIVERSIDAD[İsp.]
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39702 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÖZERKLİK = MUHTARİYET = AUTONOMY[İng.] = AUTONOMIE[Fr., Alm.] = AUTOS:KENDİ, NOMOS:YASA[Yun.] = AUTONOMÍA[İsp.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39567 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KURAL = KAİDE = RULE[İng.] = RÈGLE[Fr.] = REGEL[Alm.] = REGULA < REGERE[Lat.] = MANDO, REGLA[İsp.]
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39491 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KOŞUL = ŞART = CONDITION[İng., Fr.] = BEDINGUNG[Alm.] = CONDITIO[Lat.] = CONDICIONAR[İsp.]
[Bölüm: ilim-irfan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39483 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HARİTA = MAP[İng.] = PLAN[Fr.] = LANDKARTE[Alm.] = MAPPA[İt.] = MAPA[İsp.]
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39388 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DÜZEN = NİZAM = ORDER[İng.] = ORDRE[Fr.] = ORDNUNG[Alm.] = ORDEN[İsp.] = ORDO[Lat.]
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39294 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÇEVRE = MUHİT[Ar. < HAVT] = ENVIRONMENT[İng.] = MILIEU[Fr.] = MITTEL, MILIEU[Alm.] = MEDIO AMBIENTE[İsp.]
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39238 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ COĞRAFYA = GEOGRAPHY[İng.] = GÉOGRAPHIE[Fr.] = ERDKUNDE[Alm.] = GEOGRAFIA[İt.] = GEOGRAFÍA[İsp.]
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39229 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BATI/LI(coğrafya) = KEDİN, KURIYAKI = WEST/ERN[İng.] = OUEST, OCCIDENT/AL[Fr.] = DER WESTEN/WESTLICH[Alm.] = OCCIDENTE/OCCIDENTAL(E)[İt., İsp.] = OCCIDENS/OCCIDENTEM[Lat.] = HE DÜZIS/PROS HELION DÜZIN[Yun.] = el-ĞARB/ĞARBÎ[Ar.] = BÂKHTER/Î[Fars.] = HET WESTEN/WESTELIJK[Felm.]
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39196 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BAKIŞIM = SYMMETRY[İng.] = SYMÉTRIE[Fr.] = EBENMAß, SPIEGELGLEICHHEIT, SYMMETRIE[Alm.] = SIMMETRIA[İt.] = SIMETRIA[İsp.] = CONVENIENTIA PARTIUM[Lat.] = SÜMMETRIA, EMMETRIA, EURÜTHMIA[Yun.] = el-TENÂSUK, el-TAMÂSUL, TAVÂZİ, MAVÂZÂT[Ar.] = TEKÂRON, SÂZOVÂRÎ[Fars.] = SYMMETRIE[Felm.]
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39190 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YEREL ile/ve/değil/yerine/||/<> BÖLGESEL
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 12:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39142 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PANAMA ile Panama
[Bölüm: tekstil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Haziran 2016 | 13:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39090 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Orta Amerika'da yetişen bir bitkinin yapraklarından örülmüş yumuşak hasır şapka. | Özel olarak dokunmuş bir kumaş türü. İLE Güney Amerika'da bir ülke. )

-@ PAK[Fars.] değil/yerine/= TEMİZ
[Bölüm: Turkce] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Haziran 2016 | 16:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39071 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İN/MAĞARA ile SON GOONG
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Haziran 2016 | 13:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39055 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Vietnam'da bulunan, dünyanın en büyük mağarası, başkent Hanoi'den 450 kilometre uzaklıkta, Phon Nhake Bang Doğal Yaşam Parkı'nın içinde yer alıyor. Mağaranın genişliği, yaklaşık olarak 146 kilometre. Son Goong, Vietnam dilinde, "Dağı ve ırmağı olan mağara" anlamına geliyor. )

-@ ÖRGÜ ile/ve/<> ÖRÜ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2016 | 02:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39017 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Örnek eylemi ya da biçimi. | Tığ ya da şişlerle, ilmiklerin yan yana getirimesiyle örülerek yapılmış şey. | Örülmüş saç bölüğü, belik. | Dokumacılıkta atık ve çözgü ipliklerinin, dokumayı oluşturacak biçimde belirli bir desene göre kesişmesi. | Bazı sinir ya da damarların birbirine geçip dolaşmasından ortaya çıkan oluşum. | İletişim, ulaşım vb.'nin ülke yüzeyinde yayılmış biçimi. | Konunun ana çizgisi, oyunun işlenişi ya da çatısı. | Örülerek yapılmış olan. İLE Örnek işi. | Otlak. | Tarlalarda, sele karşı yapılmış set. | Yama olarak yapılan örgü. )

-@ OTURUM ile OTURUŞ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Haziran 2016 | 22:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38978 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir meclis ya da kurulun, çözümlenmesi ve/veya çözülmesi gereken sorunları görüşüp tartışmak üzere yaptığı toplantı, celse. | Yasama meclislerinin birleşimlerinden her biri. İLE Oturma eylemi ya da biçimi. )

-@ EKSEN/MİHVER[Ar.] ile/<> ORTAY
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Haziran 2016 | 21:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38964 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir cismi, iki eşit parçaya bölen, gerçek ya da sanal çizgi. | Üzerinde bir pozitif yön varsayılan sonsuz doğru. | Dingil. İLE/<> [mat.] Bir düzlem şeklin aynı yöndeki koşut tüm kirişlerini eşit parçalara bölen çizgi. | Bir uzayı, bir yüzeyi, iki eşit parçaya bölen çizgi/düzlem. )

-@ İKÂME ETME değil/yerine/= ORNATMA
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Haziran 2016 | 20:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38956 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir türün yerine onun değişik bir biçiminin geçmesi. | [kimya] Molekülün geri kalan bölümünde değişikliğe yol açmadan, bir atom ya da bir kök yerine bir başka atom ya da kökün geçmesi. | [mat.] Bir cebirsel ifadenin yerine bir başkasını koyma işlemi. )

-@ KOORDİNAT[Lat.] ile/değil/< ORDİNAT[İng. < Lat.]
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Haziran 2016 | 00:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38944 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Belirli bir molekül içinde, özel bir konuma sahip bir atoma bağlı olan atom ya da atom grubu. İLE/DEĞİL/< Bir noktanın, uzaydaki yerini belirtmeye yarayan çizgilerden biri. [Çoğunlukla, apsise dikey olarak çizilir.] )

-@ PUTREL/POTREL[Fr.] ile/değil/yerine/= DEMİR KİRİŞ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran 2016 | 17:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38883 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yapılarda, demiryollarında kullanılan demir kiriş. )

-@ PUSULA[İt.] ile/değil/yerine BETİK/PUSULA[İt.]/TEZKERE[Ar.]
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran 2016 | 16:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38882 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Üzerinde kuzey-güney doğrultusunu gösteren bir mıknatıs iğnesi bulunan ve yön saptamak için kullanılan kadranlı aygıt. İLE/DEĞİL/YERİNE Küçük bir kâğıda yazılmış kısa mektup. | Üzerinde alacak hesabı yazılmış kâğıt. | Bir iş için izin verildiğini bildiren resmi kâğıt. | Genellikle ozanların yaşamlarıyla koşuklarından söz eden yapıt. )

-@ NİRENGİ[Fars.] değil/yerine/= TEPE NOKTA
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Haziran 2016 | 16:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38863 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Belirli sayıda noktanın konumunu, kesinlik içinde saptayabilmek için, bu noktaları, tepe olarak kabul ederek, bir alanı üçgenlere bölme. )

-@ BELİRLİ BİR:
SÜREYLE
ile/ve/||/<>/>/< SIRAYLA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Haziran 2016 | 22:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38830 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "SIDKIN SIYRILMASI" ile/ve/<> "GÖZÜNDEN DÜŞMEK"
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2016 | 09:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38825 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "NOKTA KOYMAK":
TÜMCENİN SONUNDA
ile/ve/değil/yerine/||/<>/< İKİRCİKTE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Mayıs 2016 | 22:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38816 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İDRAK ve/=/||/<>/>/< İTİBÂR
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Mayıs 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38815 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [hem, ne] ENGEL ile/ve/değil/yerine/hem de/ne de/||/<>/> KAYNAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mayıs 2016 | 23:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38635 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [hem, ne] Kendimizden başka yoktur. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/HEM DE/NE DE/||/<>/> Kendimizden başka yoktur. )

-@ STÜDYO[İt.] değil/yerine/= ÇEKİM YERİ, İŞLİK, YAPIMEVİ, ÜRETİMEVİ, İŞLİK
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs 2016 | 06:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38507 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SAHNE[Ar. < Yun.] değil/yerine/= SEKİ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs 2016 | 06:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38479 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ OFİS değil/yerine/= İŞLİK, İŞ YERİ, YAZIHANE
[Bölüm: Turkce] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs 2016 | 06:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38446 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜTEKABİL[Ar.] değil/yerine/= KARŞILIKLI
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs 2016 | 04:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38301 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "ÇERÇEVE" ile/ve/||/<> KAPSAM
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Mayıs 2016 | 22:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38250 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MEVCÛD ve/||/<>/> İCÂD
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mart 2018 | 10:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38249 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Varolanlar olmadan, türetme[/icâd] olmaz. )
( İnsan. VE/||/<>/> Ürettikleri/üretilenler. )

-@ YOL ile NALDÖKEN
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Mayıs 2016 | 00:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38184 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Taşlı, çakıllı yol. )

-@ NÂHİYE[Ar.] değil/yerine/= BUCAK
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Mayıs 2016 | 23:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38181 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SAÇ ile/<> LEPİSKA[Leipzig kentinin adından]
[Bölüm: dirimbilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Mayıs 2016 | 02:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38115 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/<> Uzun, sarı ve yumuşak saç. )

-@ MÂVERÂÜNNEHR:
SEYHUN/SİRİDERYA
ile/ve/||/<> CEYHUN/AMUDERYA
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mayıs 2016 | 00:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38077 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "BUNU ALDIM" <>/||/>/< "BUNALDIM" değil/yerine
YANLIŞIMIN/YANILSAMAMIN/OYUNUN FARKINDAYIM

[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs 2016 | 19:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38055 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KÖY ile AVUL
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs 2016 | 16:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38049 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Orta Asya'da, Türk köyüne verilen ad. )

-@ ARDAK ile ARDIŞIK
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Mayıs 2016 | 22:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38029 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Mantarların etkisiyle ahşapta meydana gelen ve renk değişikliği doğuran çürüme başlangıcı. İLE Aynı öğenin birbiri ardına gelmesi. )

-@ YALVAÇ =/< MANAR ANT-OK-YASI
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Mayıs 2016 | 17:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38016 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Isparta'nın ilçesi. =/< Isparta'nın, Yalvaç ilçesinin, kadîm dönemlerdeki "Öncü kahramanın yemin birliği diyarı" anlamına gelen ön-Türkçe adı. )

-@ ANA ile ANA ile ANA ile ANA(ANNE)
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Nisan 2016 | 23:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37976 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Pencere anası, telaro. İLE Daha sonra sürülecek sıvanın kalınlığını ayarlamak için bir duvara vurulan alçı ya da sıva mastar, sıva anası. | Mermer, palladyen, mozaik gibi bir gereçle kaplanacak döşemelerin üzerine, düzlüğü ya da gerekli eğimleri sağlamak üzere aynı gereçten yer yer yapılan ve uygulamada üst noktalarına uyulan kılavuz tümsek. İLE Yaklaşık boyutları, 30/30 cm. olan, kerpiç blok. İLE Anne. )

-@ ÂMÛT[Fars.] ile AMUT[Ar.]
[Bölüm: Hayvanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Nisan 2016 | 23:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37974 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yalçın kayalarda ve yüksek yerlerde bulunan kuş yuvası. İLE Dikme, direk, sütun. )

-@ ADIM ile ADIM
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Nisan 2016 | 00:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37949 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir adımda alınan yol.[yaklaşık 65 cm.] İLE Yaklaşık olarak bir mimar arşınına eşit olan eski bir uzunluk ölçüsü.[75,711 cm.] )

-@ KUYTU ile/ve/<> İZBE[Rusça]
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Nisan 2016 | 03:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37903 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/<> Basık, loş, nemli yer. )

-@ İTTİZAL[Ar.] değil/yerine/= BİTİŞME, DOKUNMA/DEĞME
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Nisan 2016 | 02:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37893 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DURUŞMA ile/ve/||/<> TENSİB DURUŞMASI/İSTİNÂBE
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Nisan 2016 | 19:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37864 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/||/<> Davanın görülmekte olduğu mahkemeye gönderilmek için başka bir yerde bulunan bir tanığın, oradaki mahkemece ifadesinin alınması. )

-@ DERİNLİK ve/||/<>/> İSKANDİL[İt.]
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Nisan 2016 | 19:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37846 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... VE/||/<>/> Denizin derinliğini ölçme. | Bu iş için kullanılan araç. )

-@ GÖL ile/ve/değil/<> İRKİNTİ
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Nisan 2016 | 19:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37843 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/DEĞİL/<> Su birikintisi. )

-@ İN ile İn ile İN
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Nisan 2016 | 15:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37786 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yaban hayvanlarının, kendilerine yuva edindikleri kovuk. | Mağara. İLE İndiyum'un simgesi. İLE İnsan. )

-@ CAZİB ile/ve/<> MUZİB
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Nisan 2016 | 07:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37705 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "KAYBOLMAK" ile/ve/değil/yerine/<>/> "KAPILMAK"
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Nisan 2016 | 07:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37704 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "AYAK BASMAK" ile/ve/<>/> "ADIM ATMAK"
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Nisan 2016 | 02:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37691 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KIBLE ||/<>/= ÖZBİLİNÇ
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Nisan 2016 | 02:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37688 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BÖLGE ile/ve/<> İÇBÖLGE
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Nisan 2016 | 06:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37648 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/<> Bir limanı, dışalım ve dışsatım etkinlikleri bakımından besleyen, ona çeşitli ulaşım yollarıyla bağlı, dar ya da geniş bölge. )

-@ İBLAĞ ile İBLAĞ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mart 2016 | 16:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37634 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ulaştırma, eriştirme. İLE Bir şeyin miktarını artırma. )

-@ DOĞA ve/=/<> HAREKET VE SÜKÛNUN İLKESİ
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Mart 2016 | 17:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37587 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ARTVİN =/< LİVANE
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Mart 2016 | 17:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37494 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ UC ile İBİK
[Bölüm: Hayvanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Mart 2016 | 16:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37488 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Horoz, hindi vb.'nin tepesinde bulunan, kırmızı deri uzantısı. | Kimi kemiklerde bulunan ve kaslara tutunmasına yarayan, çizgi durumunda, pürtüklü çıkıntı. | Emzik. | Köşe, kenar, uc. )

-@ Isfahan ile ISFAHAN
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Şubat 2016 | 14:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37408 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İran'da bir kent/eyâlet. İLE Türk müziğinde, dügâh perdesindeki makamlardan biri. )

-@ HUŞ ile HUŞ
[Bölüm: Bitkiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Şubat 2016 | 00:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37391 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gürgengillerden, kerestelik bir ağaç cinsi. İLE Yemen'in bir kenti. )

-@ HOMOTETİ[Fr. < Yun.:
HOMOS:
Benzer. | THESIS:
Konum.]

[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2016 | 14:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37365 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Merkez olarak alınan bir noktaya göre birer noktasının geometrik yerleri karşılıklı olarak aynı olan iki nokta öbeğinin durumu. )

-@ TARLA ile HERK
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Şubat 2016 | 02:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37301 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Sürüldükten sonra bir yıl dinlendirilen, nadasa bırakılan tarla. )

-@ İRTİBÂT[< RABT] ile/ve/<> İMTİDÂD[< MEDD]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Şubat 2016 | 13:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37255 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bağlanış, rabtedilme. | İlgi, ilgili olma. | Bağlantı, belirtilerin birbirini tutması. İLE/VE/<> Uzama, uzun sürme. | Uzay. )

-@ İRTİBÂ ile İRTİBÂT[< RABT]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Şubat 2016 | 13:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37254 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Baharda, güzel bir yerde oturma. İLE Bağlanış, rabtedilme. | İlgi, ilgili olma. | Bağlantı, belirtilerin birbirini tutması. )

-@ TÜRK MİLİ ile/<> FRANSIZ MİLİ ile/<> ALMAN MİLİ ile/<> RUS MİLİ ile/<> YUNAN MİLİ ile/<> DENİZ MİLİ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Mayıs 2016 | 23:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37235 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 1895 m. İLE/<> 1852 m. İLE/<> 7500 m. İLE/<> 7467 m. İLE/<> 10000 m. İLE/<> 1852 m. )

-@ ÇEVRE ile/ve/<> ÇEPER
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Ocak 2016 | 17:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37199 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BUZ ile/<> "SİYAH BUZ"
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Ocak 2016 | 21:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37186 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Genellikle, kara fırtınası biter bitmez, yollar, asfaltın çıplak yüzüne kadar temizlenir. Bu temizlikten sonra, yollar, ıslakmış gibi görünür ama gerçekte, yol, "siyah buz" olarak adlandırılan ince bir buz tabakası ile kaplanmıştır. Siyah buz, her zaman görülemeyen, şeffaf ama çok kaygan bir buz tabakasıdır. )

-@ HAZAR[Ar.] ile Hazar
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Ocak 2016 | 08:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37174 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Barış. İLE Hazar Denizi çevresinde yaşamış, eski bir Türk boyu ya da boydan olan kişi. )

-@ HARİM[Ar.] değil/yerine KUTSAL
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ocak 2016 | 21:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37122 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Girilmesi, yabancıya yasak olan, kutsal tutulan, korunulan yer. )

-@ BAHÇE ile HARIM
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ocak 2016 | 21:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37120 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Sebze ve meyve bahçesi. | Tarla ve bahçe çevresindeki çit. )

-@ HALİ[Ar.] değil/yerine BOŞ/ISSIZ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ocak 2016 | 02:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37085 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HAL ile HAL ile HAL[Fr. < Cerm.] ile HAL
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Ocak 2016 | 15:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37075 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların ya da taşıdığı niteliklerin tümü, durum. | Davranış. | Şimdiki zaman, içinde yaşanılan zaman. | Güç, kuvvet, takat. | Kötü durum, sıkıntı, dert. İLE Genellikle üstü kapalı pazaryeri. İLE Çözme, çözülme eritme, karışık bir sorunun içinden çıkma, sonuca varma. İLE Tahttan indirme. )

-@ ZİRKONYUM ile/ve/<> HAFNİYUM[< HOFNIA: Kopenhag kentinin önceki adı]
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ocak 2016 | 01:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37056 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Atom numarası 40, atomik ağırlığı 91.22, ergime sıcaklığı 1852 °C, kaynama sıcaklığı 4377 °C, yoğunluğu 6.5 g/cm³, kütle numarası87-97 arasında izotopları bulunan, beta ve gama yayınlayan, 63 gün yarılanma süreli, 95 kütle numaralı izotoplu [Zr95] petrol boru hatlarında, izleyici olarak kullanılan, ısıl [0.0253eV enerjili ya da 2200 m/s hızlı] nötronlar için soğurma etki kesiti çok düşük [185mb], saçılma etki kesiti büyük [6.4b] olduğundan, reaktörlerde yakıt kılıfı [zarfı] malzemelerinde yavaşlatıcı olarak kullanılan ve suda çözünmeyen, derişik asitlerde çözünen, cevherlerinde hafniyumla birlikte bulunan, beyazımtrak-gri metal. [Simgesi: Zr]
İLE/VE/<>
Atom numarası 72, atomik ağırlığı 178.49, kütle numarası 166-184 arasında izotopları bulunan, ancak 176 [%5.21], 177 [%18.56], 178 [%27.1] kütle numaralı izotopları tam kararlı, 179 [%13.75] ve 180 [%35.22] kütle numaralı izotopları da iç dönüşümlerde kararlı duruma geçen, ergime sıcaklığı 2231 °C, kaynama noktası 4602 °C, yoğunluğu 13.3 g/cm³ olan, ısıl [0.0253eV enerjili ya da 2200 m/s hızlı] nötronlar için soğurma etki kesiti yüksek [102b], saçılma etki kesiti küçük [8b] olduğundan, reaktör denetim çubuklarında kullanılan, doğada zirkonyum cevheriyle birlikte bulunan ve ona çok benzeyen, beyaz metalik öğe. [Simgesi: Hf] )

-@ SINIR ile/ve/<> DİP
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Ocak 2016 | 01:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37037 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YAĞMUR ile GÜZLEK
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Aralık 2015 | 03:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37031 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Güz yağmuru. | Güz mevsiminin geçirildiği yer. )

-@ GÜNBERİ ile/değil GÜNEÇ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Aralık 2015 | 02:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37015 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yer'in, Güneş'e en yakın bulunduğu nokta. İLE/DEĞİL Çok güneş alan yer. )

-@ GÖYNÜK ile GÖYÜK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2015 | 14:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36989 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yanık. | Güneşte yanmış. | İyice olmuş yemiş/meyve. | Acısı olan, elemli. İLE Yanık, yanmış. | Sayrılık ateşi, humma. )

-@ GÖÇ ile GÖÇÜM
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2015 | 02:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36958 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Bazı kimyasal maddelerin ya da ışık, ısı, elektrik gibi güçlerin etkisiyle protoplazmanın, yanaşma ya da uzaklaşma biçiminde olan yer değiştirmesi. )

-@ PİÇ ile GÖBEL
[Bölüm: toplum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2015 | 02:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36951 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Babası belirli olmayan çocuk. | Kimsesiz, başıboş çocuk. | Çocuk. | Sınırları ayırmak için tarla kenarlarında yapılan toprak tepecikler. )

-@ SIFIR ile/ve/değil/yerine/||/<> SINIR
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Aralık 2015 | 04:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36935 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GERMEN ile GERMEN[Lat.] ile CERMEN
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Aralık 2015 | 14:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36915 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kale, kermen, kirman. İLE Canlılarda, gametlere dayanan ve gametlerle taşınan üreme öğelerinin tümü. İLE Eskiden, bugünkü Almanya'yı, Bohemya ve Polonya'nın batı bölümünü kapsayan Cermanya'da oturan halk ya da bu halktan olan kişi. )

-@ HZ. İBN ARÂBÎ ve/||/<> AZİZ PAVLUS (SEYAHATNÂMELERİ)
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Aralık 2015 | 15:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36900 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GERİ ile GERİ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Aralık 2015 | 04:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36889 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Arka, bir şeyin, sonra gelen bölümü. | Geçmiş. | Hayvanların boşaltım örgenlerinin dışı. | Eksik gösteren. [saat vs.] | Geriye doğru. İLE Araba üzerine gerilerek, kenarları, arabanın korkuluğuna tutturulan ve içine saman ya da tahıl doldurulan büyük kıl çuval. )

-@ GENELME ile GENELEME ile GENELLEME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Aralık 2015 | 03:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36881 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Genişleme. İLE Bir düşüncenin, farklı sözlerle, yeniden/tekrar anlatılması. İLE Bir ya da birkaç özel/tekil veriyi/durumu, herşeyi/herkesi katarak ve tek bir şeye indirgeyerek açıklamaya çalışma "iddiası"/zayıflığı.[Tüm genellemeler, yanlıştır! Bu bile!] )

-@ GEN ile GEN[Yun.]
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Aralık 2015 | 00:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36880 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Geniş. | Üçgen, dörtgen gibi geometri terimlerinde, "kenarlı" anlamıyla kullanılan ek sözcük. | İşlenmemiş, boş bırakılmış tarla. İLE İçinde bulunduğu göze ya da organizmada özel bir etkisi olan, kuşaktan kuşağa ve gözeden gözeye geçen kalıtımsal öğe. )

-@ GEÇE ile GEÇE ile GECE
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Aralık 2015 | 22:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36865 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Herhangi bir saat başını geçerek/geçerken. İLE Karşılıklı iki yandan/yakadan her biri. İLE Güneşin batmasıyla oluşan karanlık. [>< GÜNDÜZ] )

-@ KUYU ile GAYYA[Ar.]
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Aralık 2015 | 21:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36856 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Cehennemde bulunduğu varsayılan bir kuyunun ya da derenin adı. )

-@ GÜVERTE ile PALAVRA[İsp.]
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Aralık 2015 | 20:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36847 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE [eskiden] Genellikle posta vapurlarında, üst güvertenin altındaki güverte. | [argo] Herhangi bir konuda, gerçeğe aykırı, uydurma söz ya da haber. Uzun ve boş konuşma. )

-@ ÇATAL ile/ve/||/<> YARIK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Aralık 2015 | 17:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36843 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÇATAL ile/ve/||/<> AYRIM
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Aralık 2015 | 17:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36842 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TOPLANTI SALONU ile/ve/||/<> FUAYE[Fr.]
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Aralık 2015 | 02:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36803 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/||/<> Bir gösteri ya da toplantı salonunda, sunum ya da toplantı aralarında kullanılan dinlenme yeri. )

-@ VEREM/ÇIBAN/AKARSU ile AKARCA/FİSTÜL[Fr.]
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Aralık 2015 | 13:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36769 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Kemik veremi. | Sürekli işleyen çıban. | Küçük akarsu. | Kaplıca. )

-@ TOMRUK ile FİLENK[Yun.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Aralık 2015 | 02:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36755 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kesilmiş ağacın, silindir biçimindeki gövdesi. | İşlenmek ya da biçilmek üzere hazırlanmış taş kütlesi. | Tomurcuk. | Tutukevi. İLE Ağır cisimleri bir yerden, bir yere kaydırmak ve özellikle tekneleri karaya çekmek için bunların altına sürülen yuvarlak ağaç. )

-@ YANYANA ile/ve/<> KARŞILIKLI
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Aralık 2015 | 19:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36740 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SULH ve/||/<> SÜKÛN
[Bölüm: SUSMA_HAKKI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Aralık 2015 | 13:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36717 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ESTETİK ile/ve/||/<> BAKIŞIM(SİMETRİ)
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Aralık 2015 | 02:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36684 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MARCOS:
MARGARITAS
ve/||/<> ALTAMIRANO ve/||/<> RANCHONUEVO ve/||/<> COMITAN ve/||/<> OCOSINGO ve/||/<> SAN CRISTOBAL
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Aralık 2015 | 02:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36635 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zapatist Ulusal Kurtuluş Örgütü'nün, altı kentin başharflerinden oluşan Meksika yerlilerinin önderi. )

-@ US ve/||/<> SU
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Aralık 2015 | 01:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36634 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ IRAQUOIS(ALTI ULUS):
CAYUGA
ve/||/<> MOHAWK ve/||/<> ONCIDA ve/||/<> ONONDAGA ve/||/<> SENECA ve/||/<> TUSCARORA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Aralık 2015 | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36631 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( New York eyaleti olarak bilinen toprakların gerçek sahipleri. )

-@ ŞEHİR ile/ve/<>/< TANRI
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Kasım 2015 | 18:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36612 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SAFHA[Ar.]/MERHALE[Ar. < RİHLET]/FAZ[Fr. < Yun.] değil/yerine/= EVRE/AŞAMA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Kasım 2015 | 02:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36582 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir olayda, birbiri ardınca görülen ve/veya beliren, gelişen değişik durumların her biri. | Menzil, konak, aşama. | İki menzil, konak arası. | Bir günlük yol. )

-@ YERÖTE/EVÇ ile EVİÇ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Kasım 2015 | 02:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36578 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( En yüce yer. | [yeryuvarına göre] Yeröte. [güneşe göre] Günöte. İLE Musikîde, bileşik bir makam. )

-@ GÜNEŞ ile/ve/<> ATEŞ ile/ve/<> OCAK
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Kasım 2015 | 21:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36520 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gökte. İLE/VE/<> Yerde. İLE/VE/<> Evde. )

-@ ERİM ile ERİM
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Kasım 2015 | 15:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36481 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir şeyin erebileceği uzaklık, menzil. İLE İyi bir şeye işaret olan durum, beşaret. )

-@ MADEN ile/ve/<> ERGENE
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Kasım 2015 | 15:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36480 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/<> Maden yeri. )

-@ ENGİN ile ENGİN
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Kasım 2015 | 14:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36472 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş. | Denizin kıyıdan çok uzaklarda bulunan geniş bölümü, açık deniz. İLE Değer ve fiyatı düşük olan. | Yüksekte olmayan, alçak yer. )

-@ OYLUM ile/ve/<> EKOYLUM
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Kasım 2015 | 13:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36454 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/<> Camilerde, yarım kubbelerin iki ya da üç yanında, küçük yarım kubbelerle yapılan oylum eklemeleri. )

-@ GÖLGE ile EĞLEK
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Kasım 2015 | 13:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36446 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Öğle sıcağında, sürünün dinlendiği gölgelik. | Yolcuların, geceyi geçirdikleri yer, han, konak. )

-@ EĞİM ile EĞİN
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Kasım 2015 | 13:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36445 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Eğilmiş olma durumu. | Bir yüzeyin, yatay düzleme doğru eğilmesi, eğiklik. İLE Arka, sırt. | Gövde. | Boy bos, endam. )

-@ KAYAÇ ile DÜNİT
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Kasım 2015 | 16:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36417 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Doğada büyük yer tutan, yerkabuğunun yapı gereci olan bir ya da birkaç mineralden oluşan kütle. İLE Temel maddesi olivin olan, iri taneli kayaç. [Yeni Zelanda'da, "Dun" adlı bir yerden] )

-@ SİPER ile DULDA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Kasım 2015 | 14:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36412 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yağmur, güneş ve rüzgârın etkileyemediği, gizli, kuytu yer. | Esirgeme, koruma. )

-@ DOLU ile DOLU
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Kasım 2015 | 16:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36398 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Havada, su buğusunun birden yoğunlaşıp katılaşmasından oluşan, türlü irilikte, yuvarlak ya da düzensiz biçimli, saydam buz parçaları durumunda, yere hızla düşen bir yağış türü. İLE İçi boş olmayan, dolmuş. | Bir yerde, sayıca çok. | Boş yeri yok, her yeri tutulmuş. | Boş zamanı olmayan, meşgul. | Çok olan. | [tornacılıkta] Delik açılmamış, oyulmamış gereç. )

-@ YILDIZ ile DOLAYKUTUPSAL
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Kasım 2015 | 16:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36395 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Kutup yakınında olan. | Herhangi bir yere göre 24 saat içinde çizdiği çember, ufkun üstünde kalıp kendi hiç batmayan yıldız. )

-@ BİRİCİK/LİK ile/ve/<> FARKLI/LIK
[Bölüm: oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Ekim 2015 | 20:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GEÇ TANIMA/ANLAMA! değil/yerine GENÇKEN TANI/ANLA!
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Ekim 2015 | 21:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36360 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DİMYAT ile Dimyat
[Bölüm: Beslenme] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Eylül 2015 | 14:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36315 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Seyrek ve yuvarlak taneli bir tür üzüm. İLE Mısır'da bir Akdeniz limanı ve Dimyat ili'nin başkenti. [Nil deltasında, Kahire'nin 300 km. kuzeyindedir.] )
( Dimyat'a, pirince giderken, eldeki bulgurdan olmak. )

-@ TEPE ile DİKMEN
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Eylül 2015 | 18:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36306 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Koni biçiminde tepe. )

-@ DİKİT ile/ve/<> SARKIT
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Eylül 2015 | 18:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36305 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Mağaraların tabanında, yukarıdan damlayan kireçli suların katılaşmasıyla oluşan kolonlardan her biri. İLE/VE/<> Mağaraların tavanında oluşan, genel olarak koni biçiminde olan, kalker birikintisi, damlataş. )

-@ TAŞRA değil/yerine DIŞARLIK
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Eylül 2015 | 14:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36299 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir ülkenin başkenti ya da en önemli kentleri dışındaki yerlerin tümü. )

-@ UFUK ve/<> AN
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2015 | 21:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36258 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YANLIŞ YERDE/ZAMANDA/KOŞULLARDA:
KALMAK
değil/yerine KALKMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Eylül 2015 | 19:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36255 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EN'LER:
DÜNYADA
ve/||/<>/>/< EVRENDE
[Bölüm: en] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Ağustos 2015 | 21:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36249 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İçerik için burayı tıklayınız... )

-@ TÜRKİYE'DE, BÖLGESEL FaRkLaR
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Ağustos 2015 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36212 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Türkiye'de Bölgesel FaRkLaR yazısını okumak için burayı tıklayınız... )

-@ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ile MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Ağustos 2015 | 00:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36209 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ülkemizde, mühendisler, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Teknoloji Fakültesi'nden çıkmaktadır. Mühendislik Fakültesi ve Mühendislik Mimarlık Fakültesi, eşdeğer olduğundan dolayı, sadece Mühendislik Fakültesi demek yanlış olmayacaktır.

Mühendislik ve Teknoloji Fakülteleri, teknik eğitim veren birer fakültelerdir.

2009 yılına kadar, Teknoloji Fakülteleri yerine Teknik Eğitim Fakülteleri vardı. Bu fakülteler teknik eleman yetiştirmekle beraber “Öğretmen” unvanında teknik elemanlar yetiştiriyorlardı. Daha sonra YÖK tarafından alınan kararla bu fakülteler Teknoloji Fakültesine dönüştürüldü.

Teknoloji Fakültelerine dönüş yapılmasının temel nedeni, ülkemizin gelişimini hızlandırmaktır. Bunu yaparken, Avrupa ülkelerinde uygulanan Politeknik (polytechnic) fakülteleri rol model alınmaya çalışılmıştır. Alınmaya çalışılmıştır diyorum çünkü Avrupa ülkelerindeki politekniklerin sayısı ülke başına bir iki taneyi geçmez. Ülkemizde ise açılmasının hemen ardından sayıları hızla artmıştır ve şu an 21 tane Teknoloji Fakültesi bulunmaktadır.

Teknoloji Fakültesi mezunları, mühendislik unvanı alabiliyorlar mı?

Teknoloji Fakültesi mezunları, mühendislik fakültesi mezunları ile eşdeğer diploma almaktalardır. Mühendislik fakültesinden mezun mühendislerin yetkileri, hakları, hukukları ne ise Teknoloji Fakültesi mezunu mühendislerin de tamamen aynıdır. Bu karar, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 09.07.2014 tarih ve 4407 sayı ile aldığı karardır.

Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararına göre, Teknoloji Fakültesi (TF) de artık bir mühendislik fakültesidir. Amacı, sektöre, gereksinimi olan nitelikli mühendisler yetiştirmek olarak ifade edilmektedir.

2009 yılından, 2014 yılına kadar, çoğu kez, Teknoloji Fakültesi mezunlarına, mühendislik yetkisi verilmek istenilmiş fakat açılan davalar, yapılan itirazlar sonucunda, bu istek geri çevrilmiştir. Açılan davaların gerekçesi, Teknoloji Fakültesi eğitiminde, mühendislik temel derslerinin kredisinin az olması olarak gösterilmiştir. Bunun üzerine, Teknoloji fakültelerinde verilen teorik mühendislik derslerinin sayısı artırılmış, daha sonra mühendislik unvanı verilmiştir.

Teknoloji fakültesinde, uygulama (pratik yapma) olanağı, Mühendislik fakültesinden fazla mıdır?

Teknoloji Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi arasındaki farkı anlatan her yazıda, Teknoloji fakültelerindeki uygulama olanaklarının, Mühendislik Fakültesinden fazla olduğu anlatılmakta, hatta tamamen buna vurgu yapılmaktadır.

Teknoloji Fakültesindeki öğrenciler, 8 dönemlik (dönem=yarıyıl) eğitimlerinin son dönemlerini yani 8. dönemlerini tamamen staj yaparak geçirmektelerdir (bazı üniversitelerde, dönemiçi staj, 7. dönemde yapılmaktadır ve işyeri eğitimi olarak adlandırılmaktadır). Bu, Teknoloji Fakülteleri için bir zorunluluktur. Teknoloji ve Mühendislik Fakültesini ayıran temel fark da budur. Ancak bu, Mühendislik Fakültesinde uygulama olmadığı anlamına gelmemelidir. Zira, benzer uygulama (hatta daha iyisi) bazı üniversitelerin Mühendislik Fakültelerinde uygulanmaktadır. Bu uygulama şöyledir: Mühendislik Fakültesinde okuyan öğrenciler, son sınıfa geldiklerinde, haftanın 3 günü teorik dersleri almakta, haftanın iki günü ise antlaşmalı şirketlerde stajyer (dönemiçi stajyer) olarak staj yapmaktadır. Haftanın iki günü, genellikle de Perşembe ve Cuma günleri olarak tercih edilmektedir. Bunun nedeni, isteyen öğrencilerin (şirketin de kabul etmesi durumunda) haftasonlarında da stajına devam edebilmesine olanak tanımaktır. Hatta, Mühendislik Fakültesindeki bu uygulama, bir adım daha ileri götürülmüştür. Şöyle ki: Öğrenciler, mezun olabilmek için bitirme tezleri yazmak zorundadır. Normal şartlar altında bu tezler genellikle kendi seçtikleri konularda ya da hocalarının verdikleri konularda olmaktadır. Ancak Mühendislik Fakültesindeki dönemiçi staj yapan öğrenciler, bitirme tezlerini sanayiden gelen problemler üzerine yapmakta, böylece gerçek bir probleme çözüm getirmektelerdir. Örneğin; A, B ve C adlı firmalar, üniversitenin ilgili bölümüne problemlerini sunmakta ve bunların çözülmesini istemektedir. Dönemiçi staj yapan öğrenciler de bitirme tezlerini bu problemlerin çözümü üzerine yapmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, tezin yapım aşamasında, şirket olanaklarının kullanılıyor olmasıdır. Eğer A firmasında, dönemiçi staj yapıyorsan ve o şirketin problemini çözmek üzere bitirme tezini hazırlıyorsan, tez çalışman boyunca şirket olanaklarını (şirket laboratuvarlarını, şirketteki deneyimli mühendislerin bilgilerini/deneyimlerini vb.) kullanma olanağı doğmaktadır. Bu sayede, öğrenci, hem sanayideki gerçek problemleri görme, hem bunları çözme deneyimi kazanma, hem de şirkete kendini gösterme olanağına sahip olmaktadır. Sonuç itibariyle, bahsedildiği gibi, sadece Teknoloji Fakültelerinde dönemiçi staj uygulaması olmamakta, aynı uygulamanın geliştirilmiş hali, muhtelif Mühendislik Fakültelerinde de uygulanmaktadır.

Bunun yanısıra, hem Teknoloji Fakültesinde, hem de Mühendislik Fakültesinde, yaz stajı uygulaması vardır. Üniversiteye bağlı olarak, her mühendislik öğrencisinin mezun olması için yapması gereken belirli bir staj süresi (günü) vardır. Bu, her iki fakültede de bir zorunluluktur.

Dönemiçi staj konusunda, şu noktaya da vurgu yapmak gerekir. Teknoloji Fakültesinde okuyan her öğrenci için 8 yarıyıllık eğitiminin 1 yarıyılı boyunca, dönemiçi staj yapmak bir zorunluluktur. Fakat Mühendislik Fakültesinde okuyan her öğrencinin dönemiçi yapma zorunluluğu yoktur. Bu yüzden, Mühendislik Fakültesi seçilirken, dönemiçi staja önem verilmek isteniyorsa hangi üniversitenin bu olanağı verdiğine dikkat etmek gerekir. Ayrıca, dönemiçi staj olanağı veren her Mühendislik Fakültesi, duruma göre her öğrenciye dönemiçi staj olanağı verememekte, ancak belirli bir başarıya sahip olanlara, dönemiçi staj olanağı sunmaktadır. Üniversite seçiminde bu etmenin gözönünde bulundurulması gerekir.

Mühendislik Fakültesindeki dönemiçi staj uygulamasına, kendi üniversitem olan Uludağ Üniversitesi'nden örnek verebilirim. Üniversitemizde, Mühendislik Fakültesi adı altında, toplamda 7 tane mühendislik bölümü vardır: Otomotiv Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Çevre Mühendisliği. Bursa, sanayi kenti olduğundan, Üniversite-Sanayi İşbirliği adı altında, sanayi ile iç içe çalışmalar yapılmaktadır. Bunun tipik örneği de öğrencilere yönelik olan dönemiçi stajdır. Dönemiçi stajda, bazı mühendislik bölümleri için belirli bir kontenjan vardır (örneğin, Makine Mühendisliği için 20 kişilik kontenjan). 4. sınıfa gelmiş Makine Mühendisliği öğrencilerinden gerekli başarıyı göstermiş en iyi 20 öğrenci dönemiçi staj yapabilmekte, ötekilerine ise üniversite tarafından dönemiçi staj olanağı sunulmamaktadır. Ancak, öğrencilerin kendileri dönemiçi staj ayarlarsa buna izin verilmekte, başarı kriteri aranmamaktadır. Fakat bazı bölümlerde (örneğin, kendi bölümüm olan, Otomotiv Mühendisliği'nde) kontenjan sınırlaması yoktur. 4. sınıfa gelmiş ve alttan dersi bulunmayan her öğrenciye, üniversitemizin antlaşma yaptığı şirketlerden birinde staj yapma olanağı sunulmaktadır. Hatta başarı sıralamasına göre (başarı kriteri genellikle akademik not ortalaması olmaktadır) sıralanmakta ve her öğrenciye staj yapabileceği şirketlerin listesi verilmektedir. Öğrenci, staj yapmak istediği şirketi buradan seçebilmektedir. Üniversitemizde, her mühendislik öğrencisinin 50 iş günü staj yapması gerekmektedir. 2 dönem boyunca (4. sınıf boyunca), haftanın iki günü staj yapan öğrenciler, bu zorunlu olan 50 iş gününü doldurmuş olmaktalardır (yani mezun olması için gerekli staj gününü sağlamış olmaktalardır). Ancak, isteyen öğrenciler, dönemiçi staj yapmanın yanısıra, yaz stajı da yapabilmektedir. Zira, üniversitemiz, 50 iş günü zorunlu stajına karşılık, toplamda 80 günlük stajyer sigortasını karşılamaktadır. Bu da dönemiçi staj yapılsa bile yaz stajı için 20-30 gün arasında, yaz stajı yapma olanağına sahip olunması anlamına gelmektedir. İsteyen öğrenciler, yaz stajı yapmakta, istemeyenler ise sadece dönemiçi staj yapmaktadır. Hatta, bazı öğrenciler, dönemiçi staj yapmak yerine zorunlu staj süresini yaz stajlarıyla doldurmak istemektelerdir ki bunda da bir sakınca yoktur.

Teknoloji Fakültesine kimler gidebilir?

Teknoloji Fakültesi, meslek lisesi mezunu öğrencilerin mühendis olabilmesi için kurulmuş bir fakültedir. Bu nedenle, asıl hitap edilmek istenilen kitle, meslek lisesi mezunu öğrencileridir. Yine bu nedenle, meslek lisesi mezunlarının Teknoloji Fakültesini seçmeleri durumunda, ek puan uygulamasına tâbi olmaktalardır. Bunun yanısıra, meslek lisesinden mezun öğrencilerin, matematik altyapıları, mühendislik için yetersiz olduğundan, Teknoloji Fakültelerini kazanmaları durumunda 1 yıl (2 dönem=2 yarıyıl) boyunca Matematik-Fizik-Kimya derslerinin alındığı, hazırlık sınıfını okumak zorundalardır.

Teknoloji Fakültelerinde, düz lise, Anadolu Lisesi gibi genel lise mezunları da öğrenim görebilmektedir. Bu öğrencilerin, Teknoloji Fakültesini kazanmasında baz alınan puan türü, MF-4 puan türüdür. MF-4 puanıyla öğrenim hakkı kazanan öğrenciler, 1 yıllık hazırlık eğitimi almamakta, doğrudan 1. sınıftan eğitimlerine başlamaktalardır.

Teknoloji Fakültesine iki tip öğrencinin (genel lise mezunları ve meslek lisesi mezunları) girebilmesi de üniversite kontenjanlarıyla sınırlandırılmıştır. Çoğu üniversite, hangi puan türünde ne kadar öğrenci alacağını önceden bildirmektedir. Örneğin; "Teknoloji Fakültesi, Otomotiv Mühendisliği'ne alımın %40'ı, MF-4 puan türüyle tercih yapacak öğrencilere; %60’ı, MTOK öğrencilerine ayrılmıştır" şeklinde bildirilmektedir.

Teknoloji Fakültelerinde uygulanan 1 yıllık matematik hazırlık eğitimi, yine 1 yıl süren İngilizce hazırlık ile karıştırılmamalıdır. 1 yıllık İngilizce eğitim, matematik hazırlıktan tamamen farklıdır. İngilizce hazırlık eğitiminde, öğrencilere sadece İngilizce öğretilmektedir. İngilizce hazırlık, MF-4’le ya da MTOK’la gelinmiş olmasına bakılmadan, üniversiteye bağlı olarak, öğrencilere zorunlu olarak verilebilmektedir. Bazı üniversitelerde, İngilizce öğretimi ile matematik öğretimi birleştirilip 1 yıl içinde verilebilmektedir. Bu uygulamanın, üniversitede olup olmadığına, üniversite tercihinde dikkat edilmesi gerekir.

Teknoloji Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin aldığı teorik eğitimde farklılıklar var mıdır?

Ders içeriklerine bakıldığında, yaklaşık olarak aynı dersleri almaktalardır. Bu nedenle, dersi veren hoca ile dersi alan öğrenciler, farklılığın temel nedenini oluşturmaktalardır. Şimdi bu iki etmeni inceleyelim.

Teknoloji Fakültelerinin büyük çoğunluğu, daha önce Teknik Eğitim Fakültesinde okumuş yani Teknik Öğretmen olarak eğitim almış akademisyenlerden oluşmaktadır. Takdir edersiniz ki, öğretmenlik mesleği ile mühendislik mesleği birbirinden oldukça farklıdır. Bir kişinin öğretmen olabilmesi için bazı bilgileri belirli bir seviyede bilmesi ve bunu ötekilere aktarması yeterlidir. Buradaki temel iki nokta; bilmek ve aktarmaktır. Mühendislik mesleğinde ise bazı bilgilerin belirli seviyede bilinmesi ve bunların uygulanması, mühendisliğin gereğidir. Zira, mühendislik, bilimin temel ilkelerini, mühendislik problemlerini çözmek üzere kullanmaktır (mühendisliğin ve mühendisin ne olduğunu öğrenmek için şu yazıma bakabilirsiniz: Mühendislik Nedir, Mühendis Kimdir?). Buradaki temel noktalar, bilmek ve uygulamaktır. Görüldüğü gibi, mühendislikle öğretmenlik farklıdır. Mühendislik Fakültelerine baktığımızda ise büyük çoğunluğu (neredeyse tamamı), mühendislik eğitimi almış ve mühendislik üzerinde çalışmalarını yürüten akademisyenler dersleri vermektedir. Ancak, bu söylediklerimden, Teknoloji Fakültesindeki akademisyenlerin Mühendislik Fakültesindekilerden daha kötü olduğu anlamı çıkmamalıdır (ve ben de bunu söyleyebilecek konumda değilim). Anlattıklarımdan çıkarılması gereken sonucun ne olduğunu sorarsanız, yanıtım şu olur: Seçecek olduğunuz üniversitenin, fakültelerin akademisyenlerini ayrıntılı şekilde araştırın. Yanıtını aradığınız soru şu olsun: "Ben, nasıl en iyi şekilde mühendis olurum?" Teknik Eğitimden ya da Mühendislik Fakültesinden mezun olup olmadıklarına değil öğrencileri nasıl yetiştirdiğine bakın. Bir kişi, alanının en iyisi olabilir fakat bildiklerini öğrencilere aktarmakta sıkıntılar yaşayabilir, öğrencilerin seviyesine inemeyebilir, öğrenciler anlamayabilir. Bu nedenle, ilgili bölümde okuyan öğrencilere, hocaların tarzlarını, öğrencileri yetiştirme biçimlerini sorun, ona göre kararınızı verin. Bunu yaparken de bir öğrenciyi dikkate alıp karar vermeyin; en tembelinden, en çalışkanına kadar her öğrenciden bilgi almaya çalışın. Böylece daha isabetli kararlar verebilirsiniz.

Üniversite, fakülte seçiminde, akademisyenleri incelerken (tabiî ki de öğrenci açısından) bakmanız gereken bir konu da uzmanlık alanıdır. Dersi veren hocanın, dersin içeriği konusunda yetkin olup olmadığına bakın. Bunu, her ders için yapın. Çünkü mühendislikte her ders, her konu önemlidir ve alınan tüm dersler sonucunda, mühendislik yaklaşımı kazanılmaktadır. Mesela ilgili üniversitede Motorlar dersi veriliyor olsun. Motorlar dersinin içeriğinde de İçten Yanmalı Motorlar anlatılıyor olsun. Dersi veren hocanın, özgeçmişine bakın ve içten yanmalı motorlar konusunda yapmış olduğu çalışmalara, yönettiği projelere vs. bakın. Bu, o ilgili kişinin uzmanlığını öğrenmenin bir yoludur. Bunu, her ders için yapın; her dersin uzmanı tarafından veriliyor olması, bulmak istediğimiz sonuçtur. Bu konu, (bence) oldukça önemlidir. Özellikle yeni açılan üniversitelerde, akademisyen sayısının yetersiz olması, yeni açılan bölümlerin çok fazla uzmanlık gerektirmesi, bazı derslerin uzmanları tarafından verilmesini önlemektedir.

İkinci etmen ise öğrencidir ki, bu, üniversiteden, bölümden ve akademisyenden çok daha önemli bir etmendir. Okuduğunuz üniversite, bölüm, ders veren hocalar ne kadar iyi olursa olsun, iş yine öğrenciye yani kendinize kalmaktadır. Tabiri caizse, hoca tahtada atomu parçalasa bile sen onu anlamadıktan/anlamak istemedikten sonra bunun hiçbir anlamı olmayacaktır. Öğrencilerin istekli olması, öğrenmeye, araştırmaya hevesli olması gerekir. Mühendislikte proje yapmak önemlidir; öğrenciler, proje yapmak istemeli ve bunun için de hocalarından destek almalıdır. Proje konusunda üniversitenin etkisi, olanaklar açısından avantajlı olabilir. Bazı üniversiteler, projelere destek vermekte, sanayi ile işbirliği yapılmasına önayak olmakta ya da laboratuvar olanağı sunmaktadır. Üniversite açısından farklılık, bu şekilde olmaktadır.

Mühendislik eğitiminde, öğrenci kitlesi de önemlidir. Dersi veren akademisyenler, en aşağı, doktora yapmış olduklarından, lisans düzeyindeki konuları çok rahat şekilde anlatabilecek seviyede olmaktalardır ve lisans seviyesinden çok daha fazlasını bilmektelerdir. Ders verilirken, öğrenciler, kitlesel bazda (yani sınıf olarak) ne kadar öğrenebilirse akademisyenler o seviyede eğitim vermektedir. Eğer, öğrenciler, verilenleri almıyorsa ve hocalar hâlâ belirli konuların öğrenilmesinde ısrar ediyorsa, o derste yığılmalar olmakta, sınava giren öğrenci sayısı artmakta, sonuç itibariyle de göz yumulmak zorunda kalınmaktadır. Göz yummadan kasıt, akademisyenin istediği bilgi seviyesinden aşağı durumda olan öğrencilerin, dersten başarılı sayılıyor olmasıdır. Bu da dersin içeriğini hafifletmek, sınavlarda kolay sormak vs. şeklinde olmaktadır. İşte üniversite ve fakülte seçiminde dikkat edilmesi gereken en temel noktalardan biri de budur. Birlikte eğitim alacak olduğun öğrenci kitlesinin seviyesi. Ne yazık ki ki, çoğu mühendislik bölümü, barajın hemen üstündedir. Bundan ötürü, ilgili bölümü kazanan öğrenciler çok temelsiz olmakta, mühendisliğin gereği olan matematikten ve fizikten habersiz olarak eğitimlerine başlamaktalardır. Bu şekilde gelen öğrenciler, eğitim seviyesinin düşmesine neden olmakta, mühendisliğin gerektirdiği donanıma sahip olmadan mezun olmaktalardır. Öğrenci, bireysel olarak ne kadar istekli olursa olsun bulunduğu ortam, isteğini, hevesini kırmakta, bir süre sonra da olayı seyrine bırakmasına yol açmaktadır. Eğitim seviyesinin çok düşük olduğu durumlarda (yani derslerin yüzeysel olarak verildiği, derinlere inil(e)mediği), bir öğrencinin sınıftan farklı olarak her dersi derinlemesine öğrenmek istemesi, çok büyük zahmet olmaktadır ki genelde bu olanaklı değildir.

Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi açısından baktığımızda, Teknoloji Fakültelerindeki öğrencilerin, temellerinin zayıf olduğu su götürmez bir gerçektir. Teknoloji Fakülteleri, meslek lisesi mezunları için oluşturulduğundan ve burayı seçen meslek lisesi mezunlarına ek puan verildiğinden, Teknoloji Fakültesini kazanan bir meslek lisesi öğrencisi, genel lise mezunu öğrenciden çok daha az matematik, fizik vb. yaparak bölümü kazanmaktadır. Okunulacak olan bölüm, mühendisliktir, mühendisliğin gereği, matematik bilmektir. Her ne kadar, 1 yıl matematik eğitimi veriliyor olsa da istenilen temelin sağlanıp sağlanamadığı, tartışmalı bir konudur. Bunların yanısıra, Mühendislik Fakültesini kazanan her öğrenci kitlesinin iyi olduğu söylenemez. Ülkemizde çok fazla mühendislik bölümü açılmış olmasından dolayı Mühendislik-Teknoloji Fakültesi ayırt etmeksizin, çoğu mühendislik bölümünü kazanmak için barajı geçmek ya da çok az matematik, fizik bilmek yeterli olmaktadır. Sonuç itibariyle, istenilen donanımda mühendis yetişmemekte, mezun sayısının fazla olmasından dolayı da iş bulmakta sıkıntılar yaşanmaktadır.

Benim naçizane tavsiyem, seçtiğiniz bölümün puanlarına, akademisyenlerine, akademisyenlerin uzmanlık alanlarına göre verdikleri derslere, üniversitenin laboratuvar olanaklarına, şehir sanayi durumuna, üniversiteyle işbirliği içinde olup olmamasına dikkat edilmesi gerektiği yönündedir.

Adem ORUZ
04 Haziran 2015 )

-@ GÖVDE ve/||/<> EV ve/||/<> EVREN
[Bölüm: dirimbilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ağustos 2015 | 14:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36184 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bilinç. VE/||/<> Kişi. VE/||/<> Yaşam. )
( Tohum. VE/||/<> Ağaç. VE/||/<> Meyve. )

-@ TÜRKİYE'NİN EN TEHLİKELİ YOLLARI ile/değil/yerine/>< DÜNYANIN EN GÜZEL YOLLARI
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ağustos 2015 | 00:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36178 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Görmek için burayı tıklayınız... İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Görmek için burayı tıklayınız... )

-@ OLUŞUM ile/ve/||/<> BAŞLANGIÇ
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ağustos 2015 | 09:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36107 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DOKUNMAK ile/ve/||/<> ANLAMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ağustos 2015 | 09:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36106 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KESİŞİM ile/ve/<> AYRIM
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ağustos 2015 | 09:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36104 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ORTAKLIK ile/ve/<> AYRIM
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ağustos 2015 | 09:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36103 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KONUŞLAN(DIR)MAK ile/değil KONUMLAN(DIR)MAK
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ağustos 2015 | 09:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36097 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÇİT ile ÇİT
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ağustos 2015 | 18:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36033 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bağ, bahçe, bostan gibi yerlerin çevresine, çalı, kamış, ağaç dalı gibi şeylerden çekilen duvar. İLE Pamuktan dokunmuş basma. | Başörtü, yazma, yemeni. )

-@ REYKJAVİK:
REYKJA
ve/<> VİK
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Ağustos 2015 | 21:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35994 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [Dumanlı koy] Dumanlı. VE/<> Koy. )
( İzlanda'nın başkenti. )

-@ VATNAJÖKULL ile/ve/<> LANGJÖKULL ile/ve/<> HOFSJÖKULL
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Ağustos 2015 | 21:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35992 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kuzey Kutbu'nda ve İzlanda yakınlarındaki üç büyük buzul. )

-@ YOLA ÇIKAMAYAN ile/ve/<> YOL ALAMAYAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Temmuz 2015 | 20:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35857 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Niyetinden kuşku duyan. İLE/VE/<> Amacından kuşku duyan. )

-@ "UZAMAK" ile/değil UZAKLAŞMAK
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Temmuz 2015 | 19:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35851 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Argoda ve/veya günlük düşük dilde. İLE/DEĞİL ... )

-@ EKOKÖYLERDE...
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Temmuz 2015 | 16:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35849 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dünyanın En Güzel Ekoköyleri... )

-@ COĞRAFYALARDAKİ EN'LER...
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Temmuz 2015 | 16:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35848 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Coğrafyalardaki En'ler... )

-@ UĞRAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< DURAK
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Temmuz 2015 | 14:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35821 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TARİH:
"GEÇMİŞ"
değil YARIN
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2015 | 07:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35800 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tarih, geçmiş değil yarındır! )

-@ KULLANMAK ile/değil YAŞAMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mayıs 2015 | 23:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35798 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BOŞ ile TENHA
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mayıs 2015 | 10:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35772 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ OYUNCAK MÜZESİ ve/||/<> OYUN MÜZESİ ve/||/<> MASAL MÜZESİ
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mayıs 2015 | 20:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35761 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Göztepe'de. VE/||/<> Ataşehir'de, Mimar Sinan Parkı'nda. VE/||/<> İleride. )

-@ YOL ile ÇIĞIR
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Mayıs 2015 | 00:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35729 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Çığın, kar üzerinde açtığı iz. | Hayvanların, gide gele açtıkları ince yol, patika. | İz. | Başkalarının da uyabileceği, yeni bir biçim, yöntem ya da yol. | Büyük hattatların sanat yolu. )

-@ UFUK[Ar.] değil/yerine/= ÇEVREN/GÖZERİMİ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Mayıs 2015 | 00:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35721 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KOY ile ÇEKMECE
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Mayıs 2015 | 22:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35704 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Masa, dolap gibi şeylerin dışarı çekilen gözü, çekme. | İçinde mücevherler ya da değerli şeyler saklanan, küçük süslü sandık. | Gemilerin barınabilecekleri koy. )

-@ SİNEK ile ÇEÇE[Fr. < TSE-TSE]
[Bölüm: Hayvanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Mayıs 2015 | 02:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35696 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE İkikanatlılardan, insana uyku hastalığı aşılayan, sinekten büyük bir cins Güney Afrika böceği. )

-@ FİLİKA[İt. < FELUCA] ile ÇATANA[Çetene kasabasının adından]/İSTİMBOT[İng. < STEAMBOAT]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Mayıs 2015 | 01:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35683 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Cankurtaran sandalı. İLE Filika büyüklüğünde, islimle işleyen deniz teknesi, küçük vapur. [Tuna kıyısındaki Çetene kentinden] )

-@ OVA/YAZI ile/değil ÇATALAĞIZ
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Mayıs 2015 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35682 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/DEĞİL Bir ırmağın, denize kavuştuğu yerde, lığların birikmesiyle oluşan, üçgen biçimli ova. )

-@ DERE ile/ve/<> ÇATAK
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Mayıs 2015 | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35681 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Genellikle, yazın kuruyan küçük akarsu ve bunların yatağı. | İki dağ arasındaki uzun çukur. | Damlarda, yağmur sularını toplayarak oluğa veren çinko ya da kiremit yol. İLE/VE/<> İki dağ yamacının kesişmesi ile oluşmuş dere yatağı. | Yapışık, ikiz meyve. | Kavgacı. )

-@ ÇAT ile ÇAT
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Mayıs 2015 | 01:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35680 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sert bir şeyin, kırılırken çıkardığı ses. İLE İki derenin ya da iki yolun birleştiği yer, kavşak. )

-@ ÇALIM/CAKA ile ÇALIM
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Mayıs 2015 | 00:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35665 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gösteriş, karşıdakini etkileme amacıyla yapılan davranış, kurum. İLE Kılıcın keskin yanı. | Bir şeyin, erebileceği uzaklık, erim. | Biraz benzeme, andırma. | Bir oyuncunun, topu, ayağından kaçırmadan, karşısındaki oyuncuları kıvrak hareketlerle aldatıp geçmesi. | Geminin su kesiminden aşağı bölümünün, baş ve kıç bodoslamasına doğru darlaşması. )

-@ ATIŞMA ile/değil/yerine ÇAKIŞMA
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Mayıs 2015 | 23:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35659 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/DEĞİL/YERİNE Birbirine geçip kenetlenmek, takılmak. | Söz yarışı etmek. | Doğru, açı, yüzey gibi geometrik biçimler, üst üste konulduklarında, birbirini bütünüyle örterek eşit olmak. )

-@ ÇAĞRI ile ÇAĞRIM
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Mayıs 2015 | 23:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35653 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Birinin, bir yere gelmesini isteme, davet. İLE Yüksek bir sesin yetişebileceği kadarki uzaklık/mesafe. )

-@ ÇADIR ile/değil ÇERGE/ÇERGİ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Mayıs 2015 | 22:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35648 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/DEĞİL Derme çatma çadır. | Otağ. )

-@ YOL AYRIMI ile KAVŞAK
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Nisan 2015 | 20:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35634 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ CÜRÛF ile CÜRÜF
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Nisan 2015 | 01:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35609 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Maden posası, dışık. Erimiş malzemelerin yüzeyindeki safsızlık. İLE Yar, uçurum. )

-@ CUNDA[< İt.] ile Cunda/Alibey
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Nisan 2015 | 01:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35604 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yatay serenlerin, her iki başı. İLE Edremit'te bulunan ada. )
( SEREN: Yelkenli gemilerde, üzerine dört köşe yelken açmak ve işaret kaldırmak için direğe yatay olarak bağlanan gönder. | Konut yapılarında, menteşe ve kilidin takıldığı, düşey konumdaki kalın parça. )

-@ CORUM ile ÇORUM
[Bölüm: Hayvanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Nisan 2015 | 01:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35600 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Balık akını. | Uskumruların, büyük balıklardan korkarak, kıyıya sığınması durumu. İLE Türkiye'nin bir ili. )

-@ MADEN İŞÇİSİ İÇİN:
YERÜSTÜ
değil/ne yazık ki/<>/>< YERALTI
[Bölüm: hizmet] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Nisan 2015 | 02:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35546 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Açlık var ve kesin. DEĞİL/NE YAZIK Kİ/<>/>< Ölüm var ve olasılık. )

-@ SEYR ile İSRÂ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Nisan 2015 | 23:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35536 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yürüme, yürüyüş, gitme, hareket. | Yolculuk. | Gezme, gezinme. | Eğlenmek üzere bakma. | Uzaktan bakıp karışmama. | Gezilecek, görülecek şey/yer. İLE Gece yürüyüşü. )

-@ YER (TUTMAK) ile/ve/<>/> YURT (TUTMAK)
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Nisan 2015 | 23:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35533 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ CAĞ ile CAĞ ile CAĞ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Nisan 2015 | 01:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35530 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Parmaklık, korkuluk. İLE Büyük bez. İLE Lavabo, banyo. )

-@ BÜVET/BÜĞET ile BÜVET[< Fr.]
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Nisan 2015 | 01:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35524 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Su birikintisi, gölcük. İLE Yiyecek ve içecek şeyler satılan küçük büfe. )

-@ BOY ile BOY
[Bölüm: toplum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Nisan 2015 | 19:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35486 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık. | Bir yüzeyde, en sayılan iki kenar arasındaki uzaklık. | Uzunluk. | Yol, ırmak, deniz kıyısı. | Kumaş için ölçü. İLE Ortak bir atadan türediklerine inanan, birbirleriyle kan yakınlığı bulunduğuna inanarak evlenmeyen, toplumsal ve ekonomik ilişkilerini anaerkil ve/veya ataerkil anlayışa uygulayan, geleneksel topluluk. Kabile, klan. )

-@ BİTİŞİK ile BİTİŞKEN
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Nisan 2015 | 15:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35469 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Birbirine dokunacak kadar yakınlaşmış ya da yan yana olan. | Yandaki ev, komşu. | Yan, yandaki. İLE Sözcük üretim ve çekiminde ekler getirilirken, kökü ya da gövdesi değişikliğe uğramayan dil. )

-@ YARIMADA ile/ve/<> KISTAK/BERZAH
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Nisan 2015 | 03:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35450 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yalnız bir yanından anakaraya bağlı, öbür yanları denizle çevrili kara parçası. İLE/VE/<> Bir yarımadayı karaya bağlayan, iki yanı su, dar kara parçası. )

-@ BERİ ile BERRİ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Nisan 2015 | 02:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35448 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Konuşanın, önündeki iki uzaklıktan, kendine daha yakın olanı. | Bu uzaklıkta bulunan. | Çıkma durumundaki sözcüklerden sonra getirilerek bir işin başlangıcını gösterir. İLE Kara ile toprakla ilgili, karasal. )

-@ BEL ile BEL ile BEL ile BEL
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Nisan 2015 | 00:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35428 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İm, işaret. İLE İnsan gövdesinde, göğüs ile karın arasında, daralmış bölüm. | Bu bölümün, sırtın altına denk gelen bölgesi. | Hayvanlarda, omuz başı ile sağrı arası. | Dağ sırtlarında, geçit veren çukur yer. | Atmık, meni. | Geminin orta bölümü. İLE Toprağı kazmaya ya da kirizma yapmaya yarayan, uzun saplı, ayakla basılacak yeri tahta, ucu sivri kürek ya da çatal biçiminde bir tarım aracı. İLE Ses şiddetiyle ilgili birim.[< Graham Bell] | İletişim teknolojisinde iki farklı güç ya da şiddet değerini ya da bir gücün, bir referans güce oranını karşılaştırmak için kullanılan bir logaritmik birim. İki güç değeri P1 ve P2 ise aralarındaki fark, N = log10[p2 / p1] kadardır. Simgesi: B, b )

-@ BAR ile BAR ile BAR[< İng.] ile BAR[< Yun.]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mart 2015 | 01:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35343 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Anadolu'nun, doğu ve kuzey bölgelerinde, en çok da Erzurum bölgesinde el ele tutuşularak oynanan bir oyun. [Hançer/bilezik barı.] İLE Kaplarda, su nedeniyle oluşan tortu. | Yağmurdan sonra toprağın yüzeyinde görülen beyaz tabaka. | Sayrılık sırasında, dil üzerinde görülen beyaz renkli tabaka. İLE Danslı, içkili eğlence yeri. | Ayaküstü içki içilen meyhane. | Bir salonda, içki içmek için hazırlanmış köşe. İLE Hava basıncı birimi. )

-@ BALO[< İt. < Yun.] ile BALOZ[< Yun.]
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mart 2015 | 00:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35335 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Danslı ve resmi giyimli gece toplantısı. İLE Gemici, işçi gibi kişilerin, eğlenmek üzere gittikleri içkili, danslı yer. )

-@ AZMAK ile AZMAK ile AZMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mart 2015 | 19:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35308 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Taşkınlıkta ileri gitmek, kötülüğünü artırmak. | Denizin, ırmağın kabarması/yükselmesi. | Etkili, tehlikeli duruma gelmek. | Eşeysel duyguları artmak. | Çamaşırın, artık beyazlatılamaz duruma gelmesi. | İki ayrı ırktan doğmak. [Katır, Liger, Tigon gibi.] İLE Yolunu kaybetmek/şaşırmak. İLE Su birikmiş çukur ya da hendek. )

-@ AYRIK ile AYRIM
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mart 2015 | 19:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35302 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ayrılmış. | Ayrı tutulan, başkalarına benzemeyen. | Kuraldışı, müstesna. İLE Ayırma eylemi. | Bir kişi ya da nesnenin, ötekilerle karış(tırıl)mamasını sağlayan ayrılık, benzer şeyleri birbirinden ayıran özellik, başkalık, fark. | Alt bölüm. | Cinsleri ve türleri birbirinden ayıran ana karakter. | Ayrılma noktası. | Bir ya da daha çok sahne içinde geliştirilip, olayın tamamlanmış bir parçasını veren film bölüğü. )

-@ KAVŞAK ile/ve/değil/<> AYRIÇ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mart 2015 | 18:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35301 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/DEĞİL/<> İki yolun ayrıldığı yer. )

-@ ADA ile ATOL[Maldiv yerlileri dilinde]
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mart 2015 | 17:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35291 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Mercanların biraraya toplanmasıyla oluşmuş, halka biçiminde adacık, mercanada. )

-@ GEÇİT ile AŞIT
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mart 2015 | 17:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35285 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Siper, kuytu yer. | Aşılacak yer. | Dağ geçidi. )

-@ ARZ ile ARZ ile ARZ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mart 2015 | 16:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35282 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sunma. | Anlatma, bildirme. İLE En, genişlik. İLE Yer, yeryüzü. )

-@ ARIK ile ARIK
[Bölüm: Bitkiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mart 2015 | 16:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35279 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ark. | Fide ya da fidan dikilen yer. İLE Zayıf, kuru, sıska. )

-@ TARLA ile/değil ANIZ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mart 2015 | 13:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35273 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Ekin biçildikten sonra toprakta kalan köklü sap. | Ekin biçildikten sonra sürülmemiş tarla. )

-@ AN ile AN ile AN
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mart 2015 | 01:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35271 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zamanın bölünemeyecek kadar kısa bir bölümü. Kıpı, lahza, dem. İLE İki tarla arasındaki sınır. İLE Canlının, duygu ve davranışlar dışındaki süreç ve etkinliklerinin bütünlüğü.[An bulanıklığı/yorgunluğu.] )

-@ ALAY ile ALAY
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Mart 2015 | 16:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35264 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Herhangi bir törende ya da gösteride yer alan kalabalık. | Çok kalabalık. | Tümü, hepsi. | Genel olarak üç tabur ve bunlara bağlı birliklerden oluşan asker topluluğu. İLE Ses tonu, söz, davranış gibi araçlarla, biriyle, bir şeyle/durumla eğlenme. )

-@ AHLAT ile AHLÂT[< HILT] ile AHLAT
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Mart 2015 | 15:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35257 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gülgillerden, kendi kendine yetişen, üzerine armut aşılanan ağaç, yabanarmudu. | Bu ağacın, armuda benzeyen ve ancak iyice olgunlaştıktan sonra yenilebilen yemişi. | Kaba adam, yol-iz bilmeyen kişi. İLE Bir karışım içindeki parçalar, öğeler. Karışan şeyler. | Gövde yapısının temelini oluşturan öğeler.[AHLÂT-I ERBAA: Kan, salya, safra, dalak.] İLE Bitlis'in bir ilçesi.[Tarihte, mühendis ve mimarların yetiştiği kent.] )

-@ AĞRI ile Ağrı
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Mart 2015 | 15:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35255 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gövdenin herhangi bir yerinde duyulan sürekli ve şiddetli acı. İLE Türkiye'nin, Doğu Anadolu bölgesinde bulunan bir kenti. )

-@ AĞIZ ile AĞIZ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Mart 2015 | 14:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35253 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yüzde, avurtlarla iki çene arasında, selenin çıkmasına, soluk alıp vermeye ve besinleri almaya yarayan boşluk. | Bu boşluğun, dudaklarla çevrelendiği bölümü. | Kapların ya da içi boş şeylerin açık yanı. | Bir suyun, denize ya da göle döküldüğü yer. | Koy, körfez, liman, yol gibi yerlerin açık yanı. | Birkaç yolun birbirine kavuştuğu yer, kavşak. | Kesici aletlerin, keskin yanı. | Bir anadilin konuşulduğu sınırları içinde, bölgelere ve sınıflara göre değişen söyleyiş özelliği, şive. | Birini yanıltmak, kandırmak amacıyla, dolambaçlı bazı sözler söyleme özelliği. | [müzik] Bir bölgenin ezgilerinde görülen özelliklerin tümü. | Bir akarsuyun göle ya da denize döküldüğü yer, munsap. | Bazen, "kez" anlamına gelir. [İlk ağızda, paranın yarısını ödedi.] | Tehlikeli şeyler/durumlar için pek yakın yer. [Topun/uçurumun ağzında.] İLE Yeni doğurmuş memelilerin ilk sütü. )

-@ GEZİYE ÇIKARKEN:
GİYSİLERİNİZ
ve/||/<> PARANIZ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mart 2015 | 16:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35247 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hazırladıklarının yarısını yanına al! VE/||/<> Bütçenin iki katını yanına al! )

-@ İKTİBÂS ile İSTİMLÂK[< MİLK]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Mart 2015 | 20:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35237 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ödünç alma. | Bir sözcüğü, tümceyi ya da bunların anlamlarını, olduğu gibi alma/aktarma. İLE Bir yeri satın alma, mülk alma. | Kamulaştırma. Devletin, genelin yararına olarak bir şeyi sahibinden satın alması. )

-@ BAŞLANGIÇ ile/ve/||/<> ZEMİN
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Mart 2015 | 20:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜTEZÂVİL ile MÜTEZÂVİR[çoğ. MÜTEZÂVİRÎN]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mart 2015 | 22:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35160 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir şeyi, bir şeye yaklaştıran, tezâvül eden. | Bir şey ortaya çıkarmaya çalışan. İLE Birbirini ziyaret eden, birbirini gidip gören. )

-@ MÜTEŞETTÎ ile MÜTEŞETTİT/E[< ŞETAT]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mart 2015 | 22:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35144 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir yerde kışlayan, kışı geçiren, teşerrî eden. İLE Dağılan, karışan, perişan olan, teşettüt eden. )

-@ MÜTESÂİD[< SUÛD] ile MÜTESA'İD
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mart 2015 | 22:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35130 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yukarı çıkan, yükselen, ağan, suûd eden. İLE Yukarı çıkan, yükselen. )

-@ MÜTEREFFİ[< REF] ile MÜTEREFFİH[< REFH] ile MÜTESÂİD[< SUÛD]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mart 2015 | 22:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35128 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yukarı kalkan, yükselen, tereffu eden. | Ululuk gösteren. İLE Refah bulan, rahat ve bolluk içinde yaşayan. İLE Yukarı çıkan, yükselen, ağan, suûd eden. )

-@ MÜTERAHHİL/E ile MÜTERAHHİR ile MÜTERÂHİ[< RAHVET]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mart 2015 | 22:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35127 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Göç eden, bir yerden bir yere göçen, terahhül eden. İLE Deniz gibi dolup taşan, dolup taşan. İLE Geri çekilen, ağır davranan, yavaş hareket eden. )

-@ EN SESSİZ ODA
[Bölüm: en] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Mart 2015 | 03:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35104 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dünya'nın En Sessiz Odası )

-@ İHTİŞAM[< HAŞMET] ile/ve/||/<> ŞATAFAT
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mart 2015 | 20:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35083 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Şanlı görünüş, tantana, debdebe. | Büyüklük, gözalıcılık, gösterişlilik, görkem. İLE/VE/||/<> Süs ve gösteriş. )

-@ GÖÇ ve/<>/< GÜÇ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mart 2015 | 01:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35046 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Göç, "gücünü", elde edebileceği "güçten" alır. )

-@ KAPAN ile KAPAN
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mart 2015 | 01:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35045 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tuzak. İLE Büyük dükkan/depo.[ > Unkapanı ] )

-@ ÇALIŞTIĞIN YERİ/İŞİ SEVMEK ile/ve/ya da/||/<> SEVDİĞİN YERDE/İŞTE ÇALIŞMAK
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Eylül 2017 | 15:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35044 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sevdiğin işi yaparsan, çalışmış sayılmazsın. )

-@ "SAHİBİ OLMAK" ile/değil/yerine PARÇASI OLMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Mart 2015 | 21:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35040 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ OLGU ile/ve/değil/<> GÖRÜNÜŞ
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat 2015 | 16:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35020 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SONSUZLUĞUN:
"VAROLUŞU"
ile/değil ADI/ETİKETİ
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat 2015 | 15:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35013 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "SONSUZLUK":
NİCELİKTE
ile NİTELİKTE
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat 2015 | 15:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35010 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yoktur. İLE Vardır. )

-@ BİR ŞEYİN:
"YOK OLMASI"
ile/değil YER/BİÇİM DEĞİŞTİRMESİ
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat 2015 | 15:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35007 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SINIRLAMA ile/ve/<> BÖLÜMLEME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2015 | 17:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34968 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ OLAN ile/ve/||/<> ORAN
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2015 | 02:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34956 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YÜZMEK ve UÇMAK
[Bölüm: Spor] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Şubat 2015 | 11:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34947 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İkisinde de her yönde yapılabilecek hareketler çok geniştir. )

-@ SIYÂS/Î[< SIYSA] ile SİYÂSÎ
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Şubat 2015 | 11:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34946 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kaleler. | Köşkler. | Sığınılacak yerler. İLE Siyâset gereği olan. | Diplomatça olan, politik. | Siyâsetle uğraşan. )

-@ MÜTEHÂLLİD[< HULD] ile SÂKİN
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 19:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34921 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir yerde sürekli olarak kalan, tahallüd eden. İLE Bir yerde yaşayan/bulunan/oturan. )

-@ MÜTEHÂLLÎ[< HALY] ile MÜTEHÂLLÎ
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 19:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34920 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Süslenmiş, donanmış, tahallî etmiş. İLE Boşalan, boş kalan, tahallî eden. )

-@ MÜTEHADDİR[< HADER] ile MÜTEHADDİR
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 18:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34917 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Örtünen, bürünen, tahaddür eden. İLE Yokuş aşağı giden, hızla aşağı doğru inen, yuvarlanan. )

-@ MÜTEFERRİS[< FERÂSET] ile MÜTEFERRİŞ ile MÜTEFERRİZ[< FERZ]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 18:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34911 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Anlayan, anlayışlı, sezişli, teferrüs eden. İLE Döşenen, mefrûş olan, teferrüş eden. İLE Ayrılan, teferrüz eden. )

-@ MÜTECÂVİL[< CEHD] ile MÜTECÂVİR[< CİVÂR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 18:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34903 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dolaşan, cevelân eden. İLE Bir civarda olan, komşu. )

-@ MÜSTENHİR[< NEHR] ile MÜSTENÎR[< NÛR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 16:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34862 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Aka aka yeri oyan, ırmak/nehir yapan. İLE Nûr, ışık alan, parlak, istinâre eden. )

-@ MÜSTEKRÂ[< HİRÂ] ile MÜSTEKRÎ[< KİRA]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 15:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34856 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kiraya verilen eşya. İLE Kira ile tutan, istikrâ eden. )

-@ MÜSTEFÂD[< FEYD] ile MÜSTEFÂZ[< FEYZ]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 15:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34842 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kazanılmış, kâr edilmiş. | Anlaşılmış. İLE Dağılıp yayılmış. )

-@ MÜSEDDED[< SEDÂD] ile MÜSEDDİD[< SEDÂD]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 14:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34797 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Uzunluğuna doğrultulmuş, tesdîd edilmiş. İLE Doğrultan, doğru yola sevk eden. | Tıkayan, sed ve büğet yapan. | Tıkanmış, sed ve büğet yapan. )

-@ MÜRETTEB[< RETB] ile MÜRETTİB[< RETB | çoğ. MÜRETTİBÎN]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 14:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34782 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dizilmiş, yerli yerine konulmuş, tertîb olunmuş. | Bir şey/yer için ayrılmış, tâyin edilmiş. | Sonradan kurulmuş. | Danışıklı, uydurma, yalandan düzenlenmiş. İLE Sıraya koyan, düzene sokan, tertîb eden. | Matbaada, yazı dizicisi. )

-@ ORTAMA GİRMEK ile/ve/<> ORTAMDAN ÇIKMAK
[Bölüm: toplum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Şubat 2015 | 15:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34753 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ortamda bulunan kişilerin, sizin orada/aralarında bulunup bulunmamanıza göre gösterdikleri memnuniyet ya da rahatsızlıklarıyla orantılıdır. )

-@ BÂC-I AĞNAM ile/ve/<> BÂC-I TAMGA ile/ve/<> BÂC-I BÜZÜRK ile/ve/<> BÂC-I KIRTIL ile/ve/<> BÂC-I NİYÂBET
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Şubat 2015 | 14:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34744 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( BÂC[Fars.]: Vergi/harç. | Gümrük vergisi. )

-@ PAZAR ile/ve/||/<> ARKADIUS(AVRAD) PAZARI
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Şubat 2015 | 14:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34743 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/||/<> Cerrahpaşa'da kurulurdu. )

-@ PAZAR ile MEYVE-İTER PAZARI
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Şubat 2015 | 14:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34742 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TAŞRA PAZARI ile ORDU PAZARI
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Şubat 2015 | 14:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34741 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PAZAR ile/ve/||/<> PANAYIR[Yun. < PAN AGHIOS]
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Şubat 2015 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34740 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Haftalık ve/veya belirli günlerde kurulan. İLE/VE/||/<> Yılda 1-2 kez kurulan/yapılan, sergi niteliği de taşıyan pazar. )

-@ ÇARŞILAR:
ÜSTÜ AÇIK
ile/ve/||/<> KAPALI ile/ve/||/<> BEDESTEN
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Şubat 2015 | 14:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34739 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MEYDAN ile/ve/||/<> PAZAR
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Şubat 2015 | 14:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34738 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Büyük pazarların kurulduğu yer. İLE/VE/||/<> Küçük pazarlar. )

-@ SONSUZ ile/ve/değil/yerine/<> BİTİMSİZ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Şubat 2015 | 14:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34722 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ISTARAH ile/değil/= ISTAHAR
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Ocak 2015 | 22:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34710 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/DEĞİL/= İran'da, bir kent adı. | Su birikintisi, havuz, göl. )

-@ KEŞFEDEREK DENEYİMLEDİKLERİMİZ ile/ve/||/<> DENEYİMLEYEREK KEŞFETTİKLERİMİZ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ocak 2015 | 00:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34680 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DENEYEREK DENEYİMLEDİKLERİMİZ ile/ve/||/<> DENEYİMLEYEREK DENEDİKLERİMİZ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ocak 2015 | 00:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34679 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YERLEŞMEK ile/ve/<> KONUŞLANMAK
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Aralık 2014 | 12:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34643 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜNTEHÂ[< NİHÂYET] ile MÜNTEHÎ[< NİHÂYET]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Ekim 2014 | 21:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34566 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir şeyin varabildiği en uzak yer, son derece, son kerte, nihâyet bulmuş. | Son uc. | Yazıcıoğlu Ahmet Bîcan'ın dini, tasavvufî düzyazı yapıtı. İLE Sona eren, biten, nihâyet bulan. | Son, en son. | Bir şeyi tamamlayan. )

-@ MÜDÂVEME[< DEVÂM] ile MÜDÂVİM/E[< DEVÂM]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Eylül 2014 | 22:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Devam etme, bir yere her zaman gidip gelme. | Bir iş üzerinde aralıksız çalışma. İLE Devam eden, bir iş üzerinde aralıksız çalışan. | Bir yere, sürekli gidip gelen. )

-@ MÜDÂVÎ[< DEVÂ] ile MÜDÂVÎM[< DEVÂM |çoğ. MÜDÂVİMÎN]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Eylül 2014 | 21:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34417 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İlâç veren, iyileştiren, devâ bulan. İLE Devam eden, bir iş üzerinde aralıksız çalışan. | Bir yere, sürekli gidip gelen. )

-@ MUVÂZÎ[< VEZY] ile MUVAZZİH[< VUZÛH]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Eylül 2014 | 21:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34373 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Paralel. İLE Açıklayan, ayrıntılı olarak anlatan, îzâh eden. )

-@ MUVAFFIK[< VEFK] ile MUVÂFIK[< VEFK]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Eylül 2014 | 21:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34369 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Başarı kazandıran, muvaffak eden. İLE Uygun, yerinde. | [müzik] Bir makam. )

-@ AŞINDIRMAK değil/yerine AŞMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Eylül 2014 | 20:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34347 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YOKUŞ ile/değil/yerine EĞİM/ŞEV[Fars. < ŞÎB]
[Bölüm: bisiklet] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Eylül 2014 | 02:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34330 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bisiklet kullanmayan kişiler, bildikleri/gördükleri yollardaki eğimin açısına ve uzunluğuna göre, yolun/eğimin tamamını/bütününü "düşünerek", eğimli yollarda çok yorulacaklarını varsayarlar/zannederler. Hatta, o dik "yokuşun", çıkılamaz olduğunu zannederek, süreci düşünmeden/deneyimlemeden, sonuç merkezli bir (ön)"yargı"da bulunurlar. Gözlerini, yolun sonuna dikerek ve yetersizliklerine, güçsüzlüklerine bağlayarak ve ümitsizliğe düşürecek olan yüklü/şişmiş "yokuş" sözcüğü ile yanına bile yaklaşmazlar bisikletin.

Oysa ki, bisiklet kullananlar için durum böyle değildir. Bisiklet kullanımında ve bisiklet kullanıcıları için geçerli olan, basıyor oldukları pedaldır. Yeterli olacak olan bacak/kas gücü ve vites kullanımının sunduğu kolaylıklar ile çoğu zaman, neredeyse düz yolda pedal çevirdikleri kadar rahat pedal çevirirler. Bisiklet kullanmayanlar için zannedildiği kadar güç değildir pedal çevirmek ve yol almak.

Yokuş ile Eğim arasındaki fark, tamamen zihinsel ve dilseldir. Bisiklet kullan(a)mayan kişiler, zihinlerindeki yolun/eğimin tamamına "yokuş" diyerek, daha baştan, önyargı ve sonuç odaklılıklarının yarattığı zihinsel ve dilsel engele takılırlar. Ya da böylesine değiştirilebilecek bir "engel" yerine "yokuş" tanımından vazgeçerek, %90 oranında kolaylaştırabilirler bisiklet üzerine çıkmayı. Düz yol aramak gibi yersiz bir beklentiden de kurtulmuş olur ve bisikletleriyle yol alırlar.

Bisiklet üzerine çıkılır, "yokuş" denilen fakat bisiklet üzerindeyken sadece bir eğim olarak deneyimlenen bu yollarda bir süre bisiklet kullanılırsa, çevrilen pedalın kolaylığı kadar ve sadece yoldaki bir eğim olarak geçilir o süreç ve kolaylıkla tamamlanır, o gözde ve sözde büyütülen eğim. )

-@ METROBÜSLERDE:
BULAŞIM
değil/yerine ULAŞIM
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Eylül 2014 | 15:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34323 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MUSÂRAA[< SAR] ile MUSÂRÂHA[< SARÂHAT]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 16:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34304 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Güreşme, pehlivanlık. İLE İşi, meydanda görme. )

-@ MUKABBİL[< KABL | çoğ. MUKABBİLÎN] ile MUKABİL[çoğ. KABİLE]["ka" uzun okunur]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 14:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34276 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Öpen, takbîl eden. İLE Karşı karşıya gelen, bir şeyin karşısında bulunan. | Bir şeye karşı/karşılık yapılan. | Karşılık. | Karşılığında. )

-@ MUHACCİL[< HACLET] ile MUHÂCİR[< HİCRET]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 17:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34208 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Utandıran, tahcil eden. İLE Göçmen, göç eden. Bir ülkeden ayrılıp, başka bir ülkeye yerleşen. )

-@ MU'CİR ile MÛCİR[< ECR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 17:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34204 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir çeşit kadın başörtüsü. İLE Kiraya veren, îcâr eden. )

-@ MİN-EL-ARŞ İLE-L-FERŞ ile MİN-EL-AŞK
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 16:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34177 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gökten yere kadar, baştan aşağı. İLE Aşk yüzünden. )

-@ MÎL[çoğ. EMYÂL, MÜYÛL] ile MİLH[çoğ. EMLÂH, MİLAH, MİLÂH, MİLHA]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 16:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34172 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Göze, sürme çekmeye özgü bir âlet. | Yollardaki mesafeyi belirlemek üzere dikilen nişan. | İğne gibi ince ve uzun bir âlet. | Ucu sivri, çelik kalem. | Sivri dağ tepesi. | Bir kilometreye yakın bir uzaklık. | Bir çarkın, üzerinde döndüğü eksen, mihver. İLE Tuz. )

-@ MÎKAT[< VAKT | çoğ. MEVÂKÎT]["ka" uzun okunur] ile Mîkat["ka" uzun okunur]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 16:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34169 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir iş için belirtilen vakit/zaman ya da yer. İLE Mekke yolu üzerinde, hacıların, ihrâma girdikleri yer. )

-@ MİFERR/MEFERR[< FİRÂR] ile MİĞFER[çoğ. MAGAFİR] ile MİHFER[çoğ. MAHÂFİR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 16:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34160 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kaçılacak, firar edilecek yer. İLE Savaşta başa takılan demir tas, çelik başlık, tulga. İLE Hattatların, yanlışı kazımakta kullandıkları, bir çeşit kalemtıraş. | Bel, kazma. )

-@ MİAD ile MÎÂD
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 16:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34157 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Mîdeler, kursaklar. İLE Belirtilen [yıpranma süresi] zaman ya da yer. | Bir şeyin yapılması için tanınan süre. )

-@ MEZÂHİR[< MİZHER] ile MEZÂHİR/MAZÂHİR[< MAZHAR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 16:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34148 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Utlar. | Çiçekli yerler. İLE Bir şeyin göründüğü, çıktığı yerler. Nâil olmalar, onurlanmalar/şereflenmeler. )

-@ MEZÂBİL[< MEZBELE] ile MEZÂBİR[< MEZBER]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 16:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34147 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Süprüntülükler, süprüntü dökülen yerler. İLE Kamışlar, kalemler. )

-@ MEYDÂN ile MEY-DÂN[Fars.]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 16:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34145 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Geniş, açık, düz yer/alan. | Yarışma/karşılaşma yeri. | Ortaklık. | Âyin yeri. | Fırsat, olanak. İLE Şarap kabı. )

-@ MEVZİ'[< VAZ | çoğ. MEVÂZİ'] ile MEVZİÎ
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 16:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34138 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir şey konulacak yer. İLE Bir yere özgü, bir yerde olan, sınırı dar, yayılmamış, mahallî. )

-@ MEVTÂ[< MEYT, MEYYİT] ile MEVTÂ'
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 16:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34137 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ölüler, ölmüşler. İLE Ayağın bastığı yer. )

-@ MEVLİD[< VELÂDET | çoğ. MEVÂLİD] ile MEVRİD[< VÜRÛD | çoğ. MEVÂRİD]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 16:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34135 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kişinin doğduğu yer. | Doğma, dünyaya gelme. | Doğulan zaman. | Hz. Muhammed'in doğumunu anlatan manzum eser.[en yaygın olanı, Süleyman Çelebi'nin yazdığı kitaptır.] İLE Varılacak yer/yol. )

-@ MEVÂTÎ[< MEVTÎ] ile MEVÂTÎ
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 15:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34131 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ayak basılan yerler. İLE Cansız şeye özgü, cansızlarla ilgili. | İşlenmemiş toprağa özgü. )

-@ MEVÂLİD[< MEVLİD] ile MEVÂLÎD[< MEVLÛD]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 15:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34128 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Doğulan yerler, mevlitler. İLE Yeni doğmuş bebekler. | Mevcutlar. )

-@ MEVÂKIT[< MEVKIT] ile MEVÂKİT[< MÎKAT]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 15:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34126 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Önceden belirtilmiş zamanlar. İLE Bir iş için belirlenen vakitler. | Hacıların, ehrâma büründükleri yerler. )

-@ METÂBİ'[< MATBAA] ile METÂBİH[< MATBAH]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 15:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34121 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Basımevleri, matbaalar. İLE Mutfaklar. )

-@ META ile METÂ'[Ar. < EMTİA]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 15:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34120 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Öte. [Fr. QUAND, QUANDO] İLE Satılacak mal/eşya. | Elde bulunan varlık, sermaye. )

-@ MEŞÂİL[< MEŞ'AL/E] ile MEŞÂİR[< MEŞ'AR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 15:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34109 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Meş'aleler. İLE Hacı olmadan önce durulması gereken önemli yerler. | Duyular, hasseler. )

-@ MEŞÂHİR[< MEŞHER] ile MEŞÂHÎR[< MEŞHÛR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 15:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34108 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sergiler, sergilenecek, teşhir olunacak yerler. İLE Ünlü kişiler. )

-@ MESREBE[< MESÂRİB] ile MEŞREBE[< MİŞREBE][çoğ. MEŞÂRİB]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 15:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34100 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çayır, mera, otlak. | Göğüsten, karına kadar uzanan kıllı bölge. İLE Maşrapa. )

-@ MESÎL ile MESÎL[< SEYELÂN] ile MESÎR/E[< SEYR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 15:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Benzer. İLE Suyun aktığı, geçtiği yer. İLE Seyir edilecek, gezilecek yer, gezinti yeri. )

-@ EKSİK/LİK ile/ve/değil/yerine ÖRTÜK/LÜK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 02:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34086 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MERÂVÎH[< MİRVAHA] ile MERÂVİH[< MİRVAHA]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Ağustos 2014 | 12:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34037 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ovalar, çöller. | Etrafı açık ve rüzgârlı yerler. İLE Yelpâzeler. )

-@ MERÂH ile MERAH[çoğ. MERAHÂN]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Ağustos 2014 | 12:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34031 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Rahat edilecek yer. | Yer, mekân. | Arapça nahv cümlesinden ünlü yapıt. İLE Çok aşırı sevinme. )

-@ MENÂÎ[< MEN'Â] ile MENÂÎH[< MENÂHE]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Ağustos 2014 | 19:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34014 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ölüm haberleri, kara haberler. İLE Ölü için ağlanacak yerler. )

-@ MEHVEŞ[çoğ. MEHÂVİŞ] ile MEH-VEŞ[Fars.]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Ağustos 2014 | 17:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33994 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Karışık ve kalabalık yer. İLE Ay gibi. )

-@ MEHL ile MEHÎL ile MEHÎR[Fars.] ile MEHÎN
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Ağustos 2014 | 17:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33988 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Vâde, zaman tanıma, vakit verme, bir işi belirli bir zamana kadar bırakma. İLE Korkunç yer. İLE [astr.] Ay. İLE Hor, hakir. Zaif[: Zayıf, güçsüz/kuvvetsiz, tâkatsız, kansız, arık. | Gevşek. | Tembel.] )

-@ FACEBOOK ile TWITTER ile YOUTUBE ile LINKEDIN ile INSTAGRAM ile PINTEREST ile BLOG ile FOUR SQUARE
[Bölüm: Bilgisayar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Ağustos 2014 | 00:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33986 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kurabiye yemeyi seviyorum. İLE Kurabiye yiyorum. İLE Bakın nasıl da yiyorum kurabiyeyi. İLE Nasıl kurabiye canavarı oldum? İLE Buyurun, kurabiye yerkenki fotoğrafım. İLE Kurabiye tarifimi de paylaşayım. İLE Kurabiye yapma/yeme anılarım. İLE Şurada, kurabiye yiyorum. )
( I like eating cookie. VS. I'm eating cookie. VS. This is how I eat my cookie. VS. My skills include eating cookie. VS. Here's a photo of the cookie I eat. VS. Here's my recipe for the cookie. WITH Here's my cookie eating experience. VS. This is where I am eating the cookie. )

-@ MEFSÛL[< FASL] ile MEFRÛZ[çoğ. MEFRÛZÂT]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ağustos 2014 | 01:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33979 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ayrılmış, ayrışık, fasl olunmuş. İLE Ayrılmış, bölünmüş, ifrâz olunmuş. )

-@ MEFSÛL[< FASL] ile MEFZÛL
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ağustos 2014 | 01:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33978 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ayrılmış, ayrışık, fasl olunmuş. İLE Fazla gelmiş olan, üstün gelen. )

-@ MEFRÛZ[çoğ. MEFRÛZÂT] ile MEFRÛZ[< FARZ]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ağustos 2014 | 01:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33977 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ayrılmış, bölünmüş, ifrâz olunmuş. İLE Farz kılınmış. | Varsayılan, farz olunan. )

-@ METRÛK ile BATTAL
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ağustos 2014 | 00:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33972 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Terk edilmiş, bırakılmış, kullanılmasından vazgeçilmiş. İLE İşe yaramaz, kullanılmaz. | Alışılmış olandan büyük. )

-@ MEDRÛK ile METRÛK[< TERK]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ağustos 2014 | 00:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33971 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Anlaşılmış, derk olunmuş. İLE Terk edilmiş, bırakılmış, kullanılmasından vazgeçilmiş. Battal. )

-@ MEDÂİN/MEDÂYİN[< MEDÎNE] ile MEDÂYÎN[< MİDYÂN] ile Medâin
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ağustos 2014 | 00:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33970 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İller/kentler. [BÜLDÂN < BELD/BELDE] İLE Borca saplanmış, sürekli borç alan kişiler. İLE Eski İran'da, Dicle etrafında, yedi kentin adı olup, İslâm fetihleri sırasında, başkent konumundaydı. )

-@ MECMÂ'[çoğ. MECÂMÎ'] ile MECMAA/MECMÛA
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ağustos 2014 | 23:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33964 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Toplanılacak yer. | Kavuşulan yer, nokta. İLE Toplanılıp biriktirilmiş, düzenlenmiş şeyler. | Seçilmiş yazılardan oluşturulmuş yazma kitap. | Dergi. )

-@ MECELLE ile MECENNE ile MECERRE
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ağustos 2014 | 23:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33963 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kitap, dergi. | Tanzîmat'tan sonra, 1869-1876 yılları arasında, fıkıh ilminin, uygulamaya özgü olan bölümüyle ilgili olarak yayımlanmış ünlü eser. İLE Delilik, divânelik. | Kalkan, siper. İLE Samanyolu. )

-@ MATRÛK ile METRÛK[< TERK]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Ağustos 2014 | 21:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33941 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gevşek, sölpük kişi/adam. | Kuruduktan sonra yağmurun tazelediği/tarâvetlendirdiği yer. İLE Terk edilmiş, bırakılmış, kullanılmaktan vazgeçilmiş, battal. )

-@ MATMA'/MATMAA ile MATMAH[çoğ. MATÂMİH]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ağustos 2014 | 19:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33935 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İstenilecek, tamah edilecek şey. İLE Göz dikilen şey, göz konulan yer. )

-@ MATÂİN[< MATÎN] ile MATÂİN[< MAT'AN] ile MATÂÎN[< MIT'ÂN]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Ağustos 2014 | 15:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33928 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Balçıkla sıvanmış yerler. İLE Ta'n edilecek, sövülecek yerler. İLE Mızrakla vurmakta becerikli olan. )

-@ MASAFF[çoğ. MASÂFF] ile MASÂFF[çoğ. MASAFF]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Ağustos 2014 | 02:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33920 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Saf, taburun toplandığı yer. İLE Savaş. )

-@ MASÂD ile MAS'AD[çoğ. MASÂİD]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Ağustos 2014 | 02:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33919 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dağ yamacının yüksek bir bölümü. | Yüksek ve sarp kıyı. İLE Yukarı çıkacak yer. | Merdiven. | Aşama, rütbe. )

-@ MAHSÛR[< HASR] ile MAHSÛR ile MAHZUR
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Ağustos 2014 | 00:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33892 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yorulmuş, feri gitmiş göz. İLE Kuşatılmış, muhâsara edilmiş. | Sınırlanmış, belirli edilmiş, hasredilmiş. | Men edilmiş. | Sıkıştırılmış, tazyik edilmiş. İLE Sakınılacak, korkulacak şey. | Engel. | Sakınca. )

-@ MAHREM[< HARÂM | çoğ. MAHÂRİM] ile MAHREM
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Ağustos 2014 | 23:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33887 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Haram. Şeriatın yasak ettiği şey. | Nikâh düşmeyen, şeriatçe evlenilmesi yasak edilen. | Şeriatçe, kadının kendinden kaçmadığı erkek. | Biriyle çok samimi, içli-dışlı olan. | Gizli olan, herkese söylenilmeyen. | Herkesçe bilinmemesi gereken. | Tanrı'nın sırlarını öğrenmeye başlayan kişi. İLE İki dağ arasındaki yol. )

-@ MAHREK[< HAREKET] ile MAHREK
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Ağustos 2014 | 23:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33886 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [mat.] Hareketli bir noktanın güttüğü yol. | Bir gök nesnesinin hareketinde, ağırlık merkezinin geometri bakımından yeri, yörünge. [Fr. ORBITE] İLE Yakacak yer. )

-@ MAHALL[< HULÛL | çoğ. MAHÂLL] ile MAHÂLL[< MAHALL]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ağustos 2014 | 02:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33856 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yer. İLE Yerler. )

-@ MAGRİS[< GARS | çoğ. MAGARİS] ile MAGRİZ[çoğ. MAGARİZ]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Temmuz 2014 | 12:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33850 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Fidanlık, fidan yetiştirilen yer. İLE Bir şeyin dahil edildiği yer, bir şeyin çıktığı, büyüdüğü geliştiği yer, kuyruk dibi. | Büyükayı[Dübb-i Ekber] denilen yıldız takımının dörtgeniyle kuyruğunun birleşme noktasında bulunan, kümenin dördüncü parlak yıldızı. )

-@ MAGRİB-İ AKSÂ ile MAGRİB-İ EDNÂ ile MAGRİB-İ ESVÂT ile MAGRİB OCAKLARI
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Temmuz 2014 | 12:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33849 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Fas, Marakeş. İLE Trablus ve Berberiye. İLE Tunus, Cezâyir. İLE Trablus, Tunus ve Cezâyir. )

-@ MAGRİB[< GARB | çoğ. MAGARİB] ile Magrib
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Temmuz 2014 | 12:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33848 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Batı. | Akşam. İLE Batı tarafında olan ülkeler. | [Afrika için] Mısır ötesindeki kuzey bölümü.[İspanya, Portekiz] )

-@ MAÂZIR[< ME'ZER] ile MAÂZIR[< MA'ZERET] ile MAÂZÎR[< Mİ'ZÂR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Temmuz 2014 | 23:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33845 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sığınılacak yerler. İLE Mâzeretler. İLE Perdeler. )

-@ MAAN ile MAÂN
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Temmuz 2014 | 23:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33844 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Beraber, birlikte. İLE Mekân. )

-@ TİRE ile Tire ile TİRE[Fr. < TIRET]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Temmuz 2014 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33833 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dikişte kullanılan pamuk ipliği. | Pamuk ipliğinden yapılmış olan. İLE İzmir iline bağlı ilçelerden biri. İLE Kısa çizgi. | Uzun çizgi. )

-@ TESRÎB ile TESRÎB[< SÜRÛB]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Temmuz 2014 | 21:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33795 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ayıplama, darılma. | Başa kakma. İLE Yollama, gönderme, gönderilme. )

-@ TERKİN ile TERKÎN
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Temmuz 2014 | 15:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33784 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Boyama, yazma. İLE Belirli bir yerde ve saatte buluşma sözleşmesi. [MÎKAT: Bir iş için belirtilen zaman ya da yer.] )

-@ PUSULA değil/yerine/= YÖNDEÇ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Temmuz 2014 | 15:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33760 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YERLEŞME ve/<>/> KAPLAMA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Temmuz 2014 | 17:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33740 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DOSTLUKTA/YOLCULUKTA:
İKNÂ
ve/||/<> RIZÂ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Temmuz 2014 | 20:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33681 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [ne yazık ki] Dostlukta ya da bir yol alışta, iknâ ve rızâ değil de zorlama var ise, yoldaşlar, önce birbirlerini yargılamaya sonra da birbirlerini yok etmeye başlarlar. )
( Amaçları farklı iki kişinin, aynı yolda yürümesi, onları yoldaş kılmaz, bir süreliğine yol arkadaşı kılar. Birbirlerini taşımaz, yük olurlar. )

-@ OL!:
İÇİNDE
ve/||/<> KIÇINDA ve/||/<> BAŞINDA ve/||/<> YANINDA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Temmuz 2014 | 18:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33652 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tarlan varsa. VE/||/<> Teknen varsa. VE/||/<> İşin varsa. VE/||/<> Eşin varsa. )

-@ ETİLER ile ETİLER
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran 2014 | 00:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33605 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ankara'da. İLE İstanbul'da )

-@ KEYİF ve/<> GÜVENLİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2014 | 22:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33556 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İSTİMLÂK ile DAYATMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2014 | 20:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33531 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ UFUK ile/ve/<> EŞİK
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2014 | 17:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33465 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ANADOLU ile/ve/<> RUMELİ
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2014 | 16:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33437 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Celâl. İLE/VE/<> Cemâl. )

-@ YERLEŞİK ile/ve/<> GEZGİN
[Bölüm: toplum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Nisan 2014 | 22:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33387 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İnsanlığın gelişimi ve dünya tarihi, bulunduğu olanakları[yer/bölge/koşulları], yeterli gören kişi/ler ile daha da ileriyi[öteyi/yukarıyı] düşünen, merak eden, isteyen/ler arasındaki ilişki[birlik/telik ya da çatışma] ile süregelmiştir.

Bu durum ve süreç, dünya ne kadar daha devam edecekse, en başta, felsefede, bilimde ve sanatta olmak üzere, o kadar daha aynen devam edecektir. Herhangi iki kişi arasında, erkek-kadın, ebeveyn-çocuk, yaşlı-genç, bilen-bilmeyen, zengin-fakir gibi, "doğu"-"batı" gibi her türlü ayrışma ve çatışma ile hem birbirlerini geliştirecek, hem de engel olacaklardır.

Aslolan ve anlaşılması gereken de şu ki, bu devinim/döngü, hiçbir zaman ve koşulda sonlan(a)mayacağından dolayı, bu süreçteki "zorlukların"/uğraşıların, yaşamın [ve anlamının], bireyler arasında değil doğayla/fizikle olduğunu anımsayarak, paylaşım ve dayanışma içinde, bilgilerimizi, farkındalıklarımızı paylaşarak ve ümit aşılayarak sürmesi gerektiğidir.
[ Başkalarından/dışarıdan, hazır gelmesini değil kendim(iz)den başlay(/t)arak! Şimdi, burada ve içinde bulunulan, yeterli/yetersiz, "olumlu/olumsuz", tüm koşullarda! Vazgeçmeden, ertelemeden, üşenmeden!] )

-@ ADA ile ADA
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Nisan 2014 | 00:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33357 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Her tarafı, su ile çevrili kara parçası. İLE Çevresi, yollarla belirlenmiş olan arsa ve böyle bir arsayı kaplayan yapılar topluluğu. )

-@ AÇINMAK ile AÇINSAMAK
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Mart 2014 | 23:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33355 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [dirimbilim] Gelişmek. | [tohum, hastalık için] İçindeki yetenekler uyanarak ereğine varmak. İLE Bir yerin özelliklerini ortaya çıkarmak için araştırma ve inceleme yapmak. )

-@ AÇILIM ile AÇILIŞ/KÜŞAT
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Mart 2014 | 22:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33354 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Açılma eylemi. | Bir yıldızla, gök eşleği arasındaki uzaklık. [Kuzey'e doğru olanı, eksi imiyle ölçülür.][Güneşin, bir yıldaki açılımı, -23 derece, 27 dakikadan; +23 derece, 27 dakikaya kadar değişir.] İLE Açılma eylemi ya da biçimi. | Yeni bir yapının, yerin ya da yeni bir kurumun çalışmaya başlaması. )

-@ İLERLEME:
HIZLI
ile/ve/değil/yerine UZAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Mart 2014 | 14:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33318 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yalnız. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Birlikte/beraber. )
( Hızlı ilerlemek/gitmek istiyorsan, yalnız git; uzağa gitmek istiyorsan, beraber! )

-@ IRAK ile/yerine UZAK
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2014 | 12:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33271 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ARZ ile/ve/<> ARŞ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Şubat 2014 | 11:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33221 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KARA ÇÖL ile/ve/<> KIZIL ÇÖL
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2014 | 14:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33216 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ LOTUS ile/ve/<> PAPİRUS
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2014 | 14:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33215 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yukarı Mısır. İLE/VE/<> Aşağı Mısır. )

-@ ÂN ve MEKÂN ile/ve/||/<> ZAMAN ve ZEMİN
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Şubat 2014 | 11:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33198 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MECRÂ ile/ve/<> MACERA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Şubat 2014 | 20:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33146 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ FRANSIZ BAHÇESİ ile İNGİLİZ BAHÇESİ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Şubat 2014 | 17:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33081 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KARYE ile/ve YESRİB
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Şubat 2014 | 17:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33075 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YANINDA ile/ve/<>/< YAKININDA
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ocak 2014 | 00:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33033 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PAZAR ile MERKATA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Eylül 2013 | 15:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32952 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bulunan pazar, Afrika'nın en büyük pazarıdır.[20 km²] )

-@ EN BÜYÜK MONOLİT KİLİSE:
BİETA MEHDAN-I ÂLEM

[Bölüm: en] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Eylül 2013 | 15:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32951 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Dünyanın kurtarıcısının evi" anlamına gelen kilise, Etiyopya'da bulunmaktadır. )

-@ TABLA[Ar.] ile LEVİ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Eylül 2013 | 14:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32947 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Satıcı vb.nin kullandığı tahtadan tepsi. | Soba, mangal vb. şeylerin altına konulan metalden ya da tahtadan yapılan tepsiye benzer altlık. | Bir şeyin düz ve geniş bölümü. | Ağaçtan ya da ağaç ürünlerinden hazırlanmış, büyük yüzeyli düzgün parça. | Genellikle Hindistan, Pakistan'da kullanılan, darbukaya benzer bir çalgı türü. | Denizcilikte, makaraların yüzlerini oluşturan dış bölümleri. İLE Etiyopya'da, kadınların, dudaklarına yerleştirdikleri tablalar.[Toplumsal konum, zenginlik, güç göstergesidir ve gurur kaynağıdır.] )

-@ VİKTORYA ŞELÂLELERİ değil/< GÜRLEYEN DUMANLAR ŞELÂLESİ
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Eylül 2013 | 14:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32943 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dünyanın en geniş şelâlesi.[1700 m.][Debisi, en yağışlı dönemde 500 milyon litre][Ort. 100 m.'den dökülmektedir] )
( 1855 yılında, Dr. Livingstone, Mokololo kabilesine, hasta olarak bir hafta zorunlu konuk olduktan sonra 13 gün süren bir yolculuk sonunda kşefetmiş ve dönemin İngiltere kraliçesinin adını vermiştir.[Kraliçe Viktorya, kendi adını taşıyan bu şelâleyi hiçbir zaman görememiştir.] )
( Zimbabwe ve Zambiya doğal sınırını da oluşturmaktadır. Zimbabwe tarafında yer alan bıçak ağzı noktası[knife edge point] olarak anılan kayalıkların üstünden dökülür. )

-@ GÜNEY RODEZYA ile/ve/<> KUZEY RODEZYA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Eylül 2013 | 14:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32941 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zimbabwe. İLE/VE/<> Malawi ve Zambiya. )

-@ KÖY ile KRAAL
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2013 | 17:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32932 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Etrafı çitlerle çevrilmiş birkaç evden oluşan köy.[Zambiya'da] )

-@ ZİMBABWE < ZİMBA ZE MAHWE ya da ZİMBA WAYE
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2013 | 16:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32930 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [Şuna kabilesi dilinde/n] "Ulu Taş Evler" YA DA "Değerli Taş Evler" )

-@ BEYAZ NİL ile/ve/<> MAVİ NİL
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2013 | 15:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32921 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Uganda'da bulunan, bölgesindeki ırmaklar, yeraltı suları, kaynaklar ve yağmurlarından beslenen Victoria Gölü, Beyaz Nil adını alan bölümün başlangıcıdır. İLE/VE/<> Etiyopya'nın Tana Gölü'nden doğan Mavi Nil[Abey], Sudan'ın başkenti Hartum'da Beyaz Nil ile buluşup, Mısır'a hayat verdikten sonra Akdeniz'e dökülmektedir.[Dünyada, güneyden, kuzeye doğru akan tek ırmaktır.] )

-@ NİL ve/<> VICTORIA
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2013 | 15:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32920 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dünyanın en uzun ırmağı.[6400 km.] VE/<> Dünyanın en büyük ikinci gölüdür.[Marmara Denizi'nden 5 kat daha büyüktür.] )

-@ UGANDA BAYRAĞINDA:
SİYAH
ile/ve SARI ile/ve KIRMIZI
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2013 | 15:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32917 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Siyah olan halkı simgeler. İLE/VE Ekvator güneşini simgeler. İLE/VE Tüm dünya ile olan "kan kardeşliği"ni simgeler. )

-@ BUSRA < BOSTRA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2013 | 14:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32914 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Suriye'nin bir kasabasının adı. < Açık renkli kaya. )

-@ DEMİRYOLU ile/ve/<> HİCAZ DEMİRYOLU
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2013 | 14:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/<> 2666 taş/kâgir köprü ve menfez, 7 demir köprü, 9 tünel, 96 istasyon, 7 gölet, 37 su deposu, 2 hastahane ve 3 atölye yapılmıştır. [8 yılda tamamlanmıştır.] )

-@ ÜRDÜN ile/ve/<> AMMAN
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Eylül 2013 | 11:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32905 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/<> Ürdün'ün başkenti. )
( ... İLE/VE/<> Tarihi, 5500 yıl önceye uzanan Amman [eski adıyla Rabbat Ammon], Filistin'de uzun süre yarı göçebe yaşayan bir Sami halkı olan Amman Oğulları'nın, M.Ö. XII. yy.'da, Maab'ın kuzeyinde, yedi tepe üstünde kurdukları krallığın da başkentiydi. Sonraları, Asur, Bâbil ve Pers egemenliği altına girmiştir. Ardından da İskender ve Roma devirlerini yaşamıştır. 2000 yıl önce, Philedelphia olarak da adlandırılmıştır. )

-@ LÛT GÖLÜ ile/ve/<> TABERYA GÖLLERİ
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Eylül 2013 | 11:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32904 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Deniz seviyesinden 400 m. aşağıda olan Lût Gölü, Ürdün ile İsrail sınırındadır. İLE/VE/<> Dünyanın en alçak ırmağı olan Şeria Irmağı, Lût Gölü ile deniz seviyesinden 210 m. aşağıda bulunan Taberya Gölleri'ni birbirine bağlayan ırmaktır. )

-@ EN BÜYÜK AÇIK HAVA MÜZESİ:
PETRA

[Bölüm: en] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Ağustos 2013 | 17:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32902 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ürdün'ün başkenti Amman'a 350 km. uzaklıkta bulunmaktadır. )

-@ AVRUPA'NIN EN BÜYÜK KENT PARKI:
PHOENIX

[Bölüm: en] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Ağustos 2013 | 16:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32901 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İrlanda'nın başkenti Dublin'de bulunmaktadır. )

-@ DUBLİN'İN:
KUZEY'İ
ile/ve/<> GÜNEY'İ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Ağustos 2013 | 16:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32900 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İrlanda'nın başkenti Dublin'i, Liffey Irmağı, ikiye ayırmaktadır.[LIFFEY: Çitli ırmak geçidi.] )

-@ GÜNEY KORE ve/<> SEUL
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Ağustos 2013 | 11:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32891 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... VE/<> Güney Kore'nin başkenti. )
( Türk Şehitliği, Birleşmiş Milletler bölgesinde, güneydeki liman kenti Pusan'dadır. )
( ... VE/<> Han Irmağı, kenti, ikiye bölmektedir. )
( Budist tapınaklarında, her sabah saat 06:00'da, 10:00'da ve 18:00'de, 4 ayrı davul çalınır. Bunlardan ilk 3'ü, sırası ile hava, su ve karadaki canlılar içindir ve sonuncu vuruş ise tüm evren içindir. )
( Tekvando'nun anavatanıdır. )

-@ MİKONOS ile/ve/<> SANTORİNİ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Ağustos 2013 | 10:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32890 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yunanistan'ın, Venedik'i olarak tanımlanmaktadır. İLE/VE/<> Siklad takımadaları olarak anılan Yunan adaları arasında en farklı, etkileyici ve ünlü olan, yarım ay şeklindeki ada. )

-@ ATİNA ve/<>/>< SELANİK
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ağustos 2013 | 15:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32885 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... VE/<>/>< Ege'nin en güzel yarımadalarından biri olan Halkidıkide'de bulunmaktadır. [Adını, Büyük İskender'in üvey kızkardeşi olan Thessalonica'dan almıştır.] )
( ... VE/<>/>< "Thermaikos körfezinin gelini" olarak da bilinen Vardar[Aksios] ırmağının ağzında, Yunan tanrılarının dağı Olympos'un karşısında kurulan Selanik, Bizans döneminde, İstanbul'dan sonra, bölgenin en önemli kentiydi. Bugün de, Yunanistan'ın ikinci büyük kenti olan Selanik'in tek rakibi, adını, tanrıça Athena'dan alan başkent Atina'dır. )
( ... VE/<>/>< Selanik, Kordon sefalarının benzerliği ile İzmir'in küçük kardeşi olarak da tanınır. )

-@ GİRİT ve/<> IRAKLION(KANDİYE)
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ağustos 2013 | 13:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32884 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... VE/<> Girit adasının başkenti. )
( Girit adası, Roma, Helen, Mısır, Arap ve Osmanlı uygarlıklarının tarih zenginliğinin buluşma noktasıdır. )

-@ MOLYVOS ile/ve/<> SİGRİ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ağustos 2013 | 13:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32883 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Midilli'de bulunan bu kaleler, 450 yıl boyunca [1462 - 1912], Osmanlı denetimindeydi. )

-@ MİDİLLİ ADASI'NIN:
BATI'SI(/NDA)
ve/<>/>< DOĞU'SU(/NDA)
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ağustos 2013 | 13:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32881 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ağaçsız ve volkanik hareket sonucu 20 milyon yıl önce taşlaşmış ormanı ile tanınmaktadır. VE/<>/>< 11 milyon zeytin ağacı bulunmaktadır. )

-@ MİDİLLİ ve/<> MİTİLİNİ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ağustos 2013 | 13:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32880 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... VE/<> Midilli'nin başkenti. )
( Midilli[Lesbos], Yunanistan'ın, Girit ve Korfu adalarından sonra üçüncü büyük adasıdır. )

-@ ATİNA ve/<> SYNTAGMA MEYDANI
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ağustos 2013 | 13:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Syntagma[Anayasa] Meydanı, Atina'nın merkezi kabul edilmektedir. )

-@ ORKİDE:
"CENNET KUŞU"
ile/ve/<> "KARDAN ATEŞ" ile/ve/<> "DANS EDEN KIZ" ile/ve/<> "YIKANAN ÇOCUK"
[Bölüm: Bitkiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ağustos 2013 | 13:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32872 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Singapur'un başkenti Singapur'da bulunan Orkide Bahçesi'nde, orkide çeşitleri ve yerel dilde orkide çeşitlerine verilen adlar. )
( Singapur, yılda 10 milyon $'lık orkide ihraç etmektedir. )

-@ SİNGAPUR ile/ve/<> PULAV UBİN ADASI
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ağustos 2013 | 12:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32871 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/<> Singapur'un Changi Havaalanı'nın bulunduğu ada.[Ağaçları, çiçekleri, çağlayanları ile dünyanın en güzel havaalanı unvanını almaktadır.] )

-@ LÜKSEMBURG ile/ve/<> LÜKSEMBURG
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ağustos 2013 | 12:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32868 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ülke. İLE/VE/<> Lüksemburg'un, -aynı adlı- başkenti. )

-@ SİNGAPUR ile/ve/<> SİNGAPUR ile/ve/<> SİNGAPUR
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ağustos 2013 | 12:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32867 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ülke. İLE/VE/<> Singapur'un, -aynı adlı- başkenti. İLE/VE/<> Minik kedi. )
( Nüfusun neredeyse tamamına yakını, başkent Singapur'da yaşamaktadır. )
( Ana ada ve etrafındaki 54 adacıktan oluşmaktadır. İLE/VE/<> ... )
( Bağımsızılığına, 1959 yılında kavuşmuştur. )
( ... İLE/VE/<> Ekvatora en yakın konumdaki en büyük Asya kenti. )
( Havası çok nemlidir.[%88] )

-@ BİDAYUH ile/ve/<> İBAN ile/ve/<> ORANG-ULU ile/ve/<> RUMAH TİNGGİ ile/ve/<> MALAY
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ağustos 2013 | 12:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32866 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kara Dayak uzun evi. İLE/VE/<> Irmak Dayak uzun evi. İLE/VE/<> Melanav evi. İLE/VE/<> Malay evi. )
( Malezya'nın Borneo Adası'nda bulunan Sarawak eyaletindeki, Sarawak Kültür Köyü'nde hepsi birarada görülebilmektedir. )

-@ GEL-GİT/MED-CEZİR:
DÜNYADA
ile/ve/<> GÜNEY ÇİN DENİZİ'NDE
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ağustos 2013 | 11:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32865 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/<> Her 6 saatte bir gerçekleşmektedir. Borneo Adası'ndaki, Malezya'nın Sarawak eyaletindeki Sarawak Irmağı'nın akış yönünün bile değişmesine neden olmaktadır. )

-@ KUCHING:
KUZEY
ile/ve/<> GÜNEY
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ağustos 2013 | 11:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32864 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SARAWAK ve/<> KUCHING
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ağustos 2013 | 11:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32863 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... VE/<> Malezya'nın bir eyaleti olan ve Borneo Adası'nda bulunan, Sarawak'ın başkenti. )

-@ BORNEO ADASI:
SARAWAK ve SABAH
ile/ve KALİMANTAN
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ağustos 2013 | 11:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32862 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Malezya'ya ait. İLE/VE Endonezya'ya ait. )

-@ MALEZYA ve/<> KUALA LUMPUR
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ağustos 2013 | 10:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32859 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... VE/<> Malezya'nın başkenti. )
( ... VE/<> Malayca'da, "Çamurlu Irmağın Ağzı"[< Kuala: Ağız. | Lumpu: Çamur] anlamına gelmektedir. )

-@ MALEZYA'DA:
KENT
değil/yerine KÖY
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ağustos 2013 | 10:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32857 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Malezya halkı, (daha çok) yerleşim ve yaşamak için kent yerine köyleri tercih etmektedir. )

-@ MALEZYA BAYRAĞI'NDA:
AY
ve/<> YILDIZ ve/<> MAVİ ve/<> SARI
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ağustos 2013 | 10:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32856 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İslâm'ı simgeler. VE/<> Eyaletleri simgeler. VE/<> Birlik'i simgeler. VE/<> Kraliyeti simgeler. )
( Malezya'yı oluşturan 13 eyalet, Malezya bayrağı ile birlikte kendi eyalet bayrağını kullanmaktadır. )

-@ KÜBA ARALI:
GENÇLİK ADASI
ile/ve/<> 1600 ADA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Ağustos 2013 | 18:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32852 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Küba adası, 110.000 km²'lik bir alanla, Büyük Antiller'in en büyük adasıdır. )
( 5500 km. sahil şeridine sahiptir. Ünlü bir kumsal olan Varadero, Havana'ya 140 km. uzaklıkta bulunan, 11.5 km. uzunluğunda, ince bir yarımadadır. )

-@ SAİY:
SAFA
ve/<> MERVE
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Ağustos 2013 | 17:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32851 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Safa'dan başlayarak, Safa ile Merve arasında, 4 gidiş ve 3 gelişten oluşan Saiy görevi, Hacc'ın başka bir bölümünü oluşturmaktadır. )

-@ SRİ LANKA'NIN BAŞKENTİ:
KOLOMBO
ile/ve/<> SRI JAYAWARDENAPURA KOTTE
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Ağustos 2013 | 17:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32849 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [Sri Lanka'nın] Ticari başkenti. İLE/VE/<> Başkenti. )

-@ EN ÇEVRECİ OTEL:
KANDALAMA HOTEL

[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Ağustos 2013 | 01:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32845 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sri Lanka'nın Dambulla kasabasında bulunan otel, Sri Lanka'lı mimar Jeffrey Baova'nın, doğayı bozmamak üzere büyük özen göster(il)mesiyle, otelin yapımı sırasında, inşaata dozer sokulmadan ve hiç ağaç kesilmeden tamamlanmıştır. İnşaat, doğanın izin verdiği ölçüde ve yönde ilerlemiş. Bu yüzden, otelin görünümü, düzgün bir geometriye sahip değildir. Koridorlar, doğanın çizgisinde, zikzaklı bir şekilde sürmektedir.

Otelin atık suları, arıtıldıktan sonra, kapalı devre kullanılmaktadır. Yemek artıkları ise her gün civardaki çiftliklere gönderilmektedir.[Otel, bu uygulamayla, iki yıl üst üste çevre ödülü de almıştır.][Tebrikler ve teşekkürler!!!] )

-@ TAMİLLER ile/ve/<>/>< SEYLAN'LILAR
[Bölüm: toplum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Ağustos 2013 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32844 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hindistan'ın güneyinden Sri Lanka'ya göç eden ilk Tamiller ve Seylan'lılar, yıllar boyunca birbirleriyle savaşmışlar. Sri Lanka'nın tarihte yerini alması ise, III. yüzyılda, başkenti Anuradhapura'dan, Buda felsefesini yayan ve bütün adayı denetimi altına alan Kral Tissa ile gerçekleşmiştir. Tamiller ile girişilen çatışmalarda, Seylan'lılar galip gelmiştir. Monarşi, dinin yayılmasını kolaylaştırmış, ülkeyi geliştirmiş, anıtlar, tapınaklar ve sulama düzenekleri kurulmuştur.

XIII. yüzyıldan sonra, sulama düzeni kötüleştiği ve azınlıkta kalan Tamiller, gittikçe daha fazla baskı yaptığından dolayı, ada halkı, başkenti sürekli değiştirmiş ve adanın güneyine çekilmek zorunda kalmıştır.

Sri Lanka adası, tarihi boyunca işgalcilerin, Portekiz'li, Hollanda'lı ve İngilizler'in akınına uğramış. Uzun yıllar, İngiltere'ye bağlı bir sömürge olarak kalmış. XIX. yüzyılda alevlenen milliyetçilik hareketleri sonucu, Hindistan'ın paralelinde, 1947 yılında, herhangi bir çatışmaya girmeden bağımsız devlet olmuştur. )
( Sri Lanka'nın yakın tarihinde önemli bir yeri olan Dias Bandaranaike, 1951 yılında, "Sri Lanka Özgürlük Partisi"ni kurarak iktidara gelmiştir. Sinhali milliyetçiliğini ve Budizm'i savunan sosyalist çizgide bir siyaset süren Bandaranaike, ülkesinin resmî dilini, İngilizce'den Sinhali diline çevirmiştir.

[1959 yılında bir suikasta kurban gidince, dul eşi Sirimavo Bandaranaike, iktidarı devralmış ve eşinin siyasetini devam ettirmiştir. 1994 yılına kadar ve dünyanın ilk kadın önderi olarak Sri Lanka'yı yönetmiştir.] )

-@ HİNDİSTAN ve/<> SRİ LANKA[< SEYLAN]
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Ağustos 2013 | 12:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32843 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hindistan Yarımadası'ndan, Palk Boğazı ile ayrılan Sri Lanka, yarımadaya, "Âdem'in Köprüsü" denilen mercan adalarıyla bağantılıdır. VE/<> Önceki adı Seylan olan Sri Lanka, Sinhala dilinde, "pırıl pırıl parıldayan ülke" anlamına gelmektedir. )
( ... VE/<> Budizm'in önemli hac merkezlerinden biridir. )
( ... VE/<> Yakut'u ile de ünlüdür. )

-@ KOTA KİNABALU ile/ve/<> KİNABALU MİLLİ PARKI
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Ağustos 2013 | 19:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32841 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Borneo'nun Sabah Eyaleti'nin başkenti. İLE/VE/<> 754 km² yüzölçümü bulunan park, flora ve fauna açısından bir hazine olarak kabul ediliyor. Parkın içinde, 1500 çeşit orkide, sürüngenler ve 518 çeşit kuş bulunuyor.
[Dünyanın en büyük çiçeği olarak kabul edilen, "Rafflesia Arnoldii"nin çapı 91 cm., kalınlığı 1.9 cm., ağırlığı ise 7 kg.] )
( (Kota) Kinabalu (Dağı) Efsanesi:

Kinabalu Dağı'nın zirvesinde çok iri bir inci ve onu sahiplenen bir ejderha varmış. Bu incinin ünü, sınırları aşıp Çin İmparatoru'nun kulağına kadar ulaşmış. İnciye sahip olma hırsıyla yanıp tutuşan imparator, inciyi kendine getirmesi için bir prensini bu dağa göndermiş.

Prens, henüz dağa çıkmadan, dağın eteğindeki bir köyde, güzel bir yerli kıza âşık olmuş ve onunla evlenmiş. Bir çocukları da olmuş.

Daha sonra görevini anımsayıp dağa çıkan ve ejderhaya görünmeden inciyi almayı başaran prens, Çin'e dönmek üzere bir gemiyle yola çıkmış. Ancak, yolda korsanlara yakalanan prens, hem canını kaybetmiş, hem de inciyi.

Bu olay, eşinin köyünde de duyulunca, yabancıları sevmeyen köy halkı, prensin dul eşiyle alay etmeye, aşağılamaya başlamış. Prensin güzel eşi, bu aşağılamalara daha fazla dayanamayarak, çocuğuyla birlikte kutsal dağın tepesinden aşağı atlamış.

Bu olaydan sonra da, bu kutsal dağa, "Kota Kinabalu" yani "Çinli'nin dul eşi" denilmiş. )

-@ BORNEO ile/ve/<> SABAH (EYALETİ)
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Ağustos 2013 | 18:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32840 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/<> Yerel dildeki "Sabah"ın sözcük anlamı, "rüzgârın altındaki kara" olarak çevrilmektedir. )
( ... İLE/VE/<> Arazinin dağlık ve ormanla kaplı olmasından dolayı, nüfusun %75'i [1.5 milyon], sahillerdeki ovalarda yaşamaktadır. )
( ... İLE/VE/<> Çin ile Sabah arasındaki ticaret ilişkileri, Song Hanedanı döneminde başlamış. XVII. yüzyılda, Sabah, Brunei Sultanlığı'nın bir parçasıymış ve günümüzde Filipinler'e ait olan doğu bölgesi, çıkan kargaşa sonunda, Sulu Sultanı'na verilmiş. 1877'de, İngiliz donanmasının, bölgedeki korsanlığa son vermesinden sonra, Borneo'nun kuzeyi, Brunei ve Sulu tarafından Avusturya'lı baron Johann Overbeck'e bırakılmış, o da burayı, [İngiliz] Dent kardeşlere satmış.
II. Dünya Savaşı sırasında, Japonlar tarafından işgal edilen Sabah [ya da o dönemdeki adıyla Kuzey Borneo], 16 Eylül 1963'te, [Londra'nın da etkisiyle] Malezya'ya katılmıştır. )

-@ BORNEO ve/<> KİNABALU TEPESİ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Ağustos 2013 | 17:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32837 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Borneo Adası'nın en yüksek tepesi, 4101 m. yüksekliğiyle, Sabah eyalatinin başkenti olan Kota Kinabalu kentindedir. )

-@ BRUNEİ ile/ve/<> BORNEO (ADASI/ÜLKESİ)
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Ağustos 2013 | 18:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32836 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Borneo Adası'nın kuzeybatısında, 5.8 km²'lik bir bölümü olan, dünyanın en zengin ülkesi. İLE/VE/<> 730.000 km² yüzey alanıyla, Grönland ve Yeni Gine'den sonra, dünyanın 3. en büyük adası. [Dünyanın en tenha bölgesi unvanına da sahiptir.] )
( ... İLE/VE/<> Önceleri, Macapahit İmparatorluğu'na ait olan Borneo'ya ulaşan ilk Avrupa'lı, [Portekiz'li] Abreu oldu.[1511]
1526'da Portekiz'liler, 1604'te Hollanda'lılar yerleşmeye başladı.
XIX. yüzyıla kadar, adanın sadece kıyı kesimleri biliniyordu.
1826'da Bancermasin Sultanlığı, Hollanda egemenliğini tanıdı.
Müller ve Schwaner gibi ilk gezginler, adanın iç kesimlerine yöneldiler.
1841'de [İngiliz] James Brook, "Sarawak Racası" olarak Kuching'e yerleşti.
1846'da Labuan Adası, Büyük Britanya'ya bırakıldı. 1888'de, adanın kuzeyi, tümüyle İngiliz denetimine girdi.
Sarawak ve Sabah eyaletleri, 1963 yılında, Malezya'ya bağlandı. )

-@ PAZAR ile PASAR MALAM
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Ağustos 2013 | 17:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32835 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yerde, tezgâh ya da bir şeylerin üzerinde. İLE Brunei'nin başkenti Bandar Seri Begawan'da, yerli halkın, kayıklarının içinde çeşitli tropikal meyveler sattığı bir pazar. )

-@ BRUNEİ ve/<> BANDAR SERİ BEGAWAN
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Ağustos 2013 | 17:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32834 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... VE/<> Brunei'nin başkenti. )

-@ EN BÜYÜK SARAY:
ISTANA SARAYI (BRUNEİ)

[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Ağustos 2013 | 17:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32833 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 1980 - 1983 yılları arasında, Sultan Hassanal Bolkiah tarafından, 400 milyon dolar harcanarak yapılan saray, 16 hektarlık bir alan üzerinde inşâ edilmiş. )
( Sarayın 1788 odası ve 1500 araçlık park yeri bulunmaktadır. )
( Yemek salonunda aynı anda 500 kişi yemek yiyebilmektedir. )
( Korunması için kara ya da su yoluyla yaklaşılması bile olanaksız saray, sadece Ramazan ayı sonrasında ve sultanın "İyi ki varsın!" günü olan 15 Temmuz'da halka açılmaktadır. )
( Sarayın önünde, 1 km. uzunluğundaki Asean Parkı'nda, 5 Asya ülkesinin heykeltraşının birer yapıtı bulunmaktadır. )

-@ KİŞİ BAŞINA DÜŞEN, ULUSAL GELİRİN EN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKE:
BRUNEİ (SULTANLIĞI)

[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Ağustos 2013 | 18:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32832 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bu ülkede, halk, gelir vergisi de ödemiyor. )

-@ BRUNEI ve/<> BANDAR SERI BEGAWAN
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ağustos 2013 | 20:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32821 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... VE/<> Brunei'nin başkenti. )

-@ BAHREYN:
2 ADA
ile/ve/+/<> 31 ADA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ağustos 2013 | 19:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32819 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bahreyn'in başkenti, Mename'nin yer aldığı Bahreyn Adası ve 8ona bir dalgakıranla bağlı olan küçük] Maharrak Adası. İLE/VE/+/<> Öteki 31 ada. )
( Bahreyn, 33 adadan oluşan bir aral(takımada) ülkesidir. )
( Bahreyn'in sözcük anlamı, "iki deniz ülkesi"dir. [Denizin içinde, tatlı su kaynakları olduğundan dolayı bu ad verilmiş.] )

-@ EKVADOR ile/ve/<> GALAPAGOS ADALARI
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ağustos 2013 | 10:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32797 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/<> Ekvador'un yaklaşık 1000 km. açığında, Büyük Okyanus'tadır. )
( ... İLE/VE/<> Rastgele serpiştirilmiş gibi duran ve irili ufaklı, 42 adadan oluşmaktadır. En büyük adası Isabela, en küçük adası ise Plazasur'dur.[13 km²] )
( ... İLE/VE/<> Ekvador Cumhuriyeti'nin bir ilini oluşturmaktadır.[Yönetim merkezi, San Cristobal adasında yer alan Puerto Baquerizo'dur.] )
( ... İLE/VE/<> Adaların tamamı volkaniktir. En büyüğü olan Isabella üzerinde, 2000'den fazla sönmüş yanardağ bulunmaktadır. Ferdinanda adasında, 1977'den beri 53 adet volkanik patlama tespit edilmiştir. )
( ... İLE/VE/<> İspanyolca'da, Kaplumbağa anlamına gelmektedir. )
( ... İLE/VE/<> Jeolojik yaşları, 70.000 - 3 milyon yıl arasında değişmektedir.[Daha genç olanlarda, toprak rengi daha koyudur.] )
( ... İLE/VE/<> 1535 yılında, Panama Psikoposu Thomas de Berlanga tarafından, yollarını kaybederek tesadüfen keşfedilmiştir. Daha sonra unutularak korsanların ve ne yazık ki, balina avcılarının barınağı olmuş. 1932 yılında ise Albay Hernandez komutasındaki bir Ekvador Birliği, adaları, Ekvador topraklarına katmıştır. 1959 yılında ise, ulusal parka dönüştürülmüştür. )
( ... İLE/VE/<> Kuzey ve Güney'inde farklı iklimler sürmektedir. )
( ... İLE/VE/<> Etobur yırtıcı hayvan bulunmadığında, dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan türler, bugüne kadar bu coğrafyada yaşamını sürdürmüştür. Hiçbiri, insanı düşman olarak algılamamakta ve insandan korkmamaktadır. )
( ... İLE/VE/<> İnsan yerleşimi, tüm adaların yüzölçümünün sadece %4'ü ile sınırlıdır.[Adaya giden turistler, ya 8 - 100 yolcu alabilen 80 gemiden birine binip 5 - 7 günlük adalar turuna çıkmaktadır ya da Santa Cruz adasındaki turistik merkez Puerto Ayora liman kentinde kalıp günlük turlara katılabilmektedir.] )
( ... İLE/VE/<> Charles Darwin, bilimsel araştırma ve gözlemlerini bu adalardan bazılarında yapmıştır. )
( ... İLE/VE/<> Soğuk suları, mercan oluşumuna izin vermemektedir ve çok zengin bir dirimsel[biyolojik] çeşitlilik bulunmamaktadır. )

-@ ÖZGÜRLÜK/BELEDİYE MEYDANI ile/ve/<> SAN FRANSISCO MEYDANI
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ağustos 2013 | 22:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32789 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ekvador'un başkenti Quito'nun, iki önemli meydanı. )

-@ ESKİ QUITO ile/ve/<> YENİ QUITO
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ağustos 2013 | 22:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32787 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yaşayan hazine olarak tanımlanan eski Quito, 1978 yılında, Dünya Miras Dizini'ne giren, dünyadaki ilk kenttir.[İkinci sırada giren ise Polonya'nın Krakov kentidir.] İLE/VE/<> Ekvador'un başkenti. )

-@ QUITO ve/<> GUAYAQUIL
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ağustos 2013 | 21:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32785 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ekvador'un başkenti. VE/<> Ekvador'un en önemli liman kenti ve ticaret merkezi. )

-@ CAYAMBE ile/ve SARA URCU ile/ve ANTISANA ile/ve COTUPAXI ile/ve CHIMBARAZI ile/ve TUNGURAHU ile/ve EL ATAR ile/ve SANGAY
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ağustos 2013 | 21:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32784 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yanardağlar ülkesi Ekvador'da bulunan etkin yanardağlar. )

-@ EKVADOR:
KIYI
ve/<> ANDLAR ve/<> AMAZONLAR
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ağustos 2013 | 21:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32783 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ekvador, Sahil bölümü, And Platosu ve Amazonlar olmak üzere üç doğal coğrafi bölgede oluşmuş bir ülkedir. )

-@ EKVADOR ve/<> QUITO
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ağustos 2013 | 22:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32782 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Güney Amerika ülkesi. VE/<> Ekvador'un başkenti. )
( Yanardağlar Ülkesi. VE/<> Sönmüş bir yanardağın eteklerinde, deniz seviyesinden 2800 m. yükseklikte kurulmuş bir başkent. )
( ... VE/<> Ekvator çizgisine 22 km. mesafede bulunan başkentte, gece ve gündüzlerin uzunlukları yıl boyunca aynıdır. )
( ... VE/<> Dört mevsim değil iki mevsim yaşanmaktadır.[Kış aylarında, 10 °C'nin altına inmemektedir.][Yaz aylarında, gündüz sıcaktan pişerken, gece soğuktan donabiliyorsunuz.] )
( ... VE/<> Yüksekliğinden dolayı, birkaç gün, halsizlik, isteksizlik ve baş ağrısı çekilebilmektedir. )

-@ EN ÇOK VEREN FAKAT EN AZ ALAN KENT:
POTOSİ

[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ağustos 2013 | 21:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32781 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Eskiden, Bolivya'nın Potosi kentindeki madenlerden, tonlarca altın, gümüş ve kalay çıkarılıyor olmasına karşın, aşırı gösteriş ve savurganlık hastalığındaki İspanyol toplumu, burada yaşayan halkı, dünyanın en yoksul kenti durumuna düşürmüştür.[500 yıl boyunca ve 1660 yılına kadar 185 ton altın, 16 milyon kilo gümüş taşınmış.][Ve en önemlisi, çok ağır/kötü çalışma şartlarına dayanamayan 8 milyon yerlinin de ölümüne neden olmuştur.][Altiplano'da, kentin dışında bulunan, "Cerro Rico"(Zengin Tepe) adındaki tepede, bu kişilere mezar olmuş 5.000 galeri bulunmaktadır.] )

-@ TITICACA GÖLÜ[KUZEYBATI]:
"CHUCUITO GÖLÜ"
ile/ve/<> "GRANDE GÖLÜ"
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ağustos 2013 | 12:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32773 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bolivya'lıların, gölün kuzeybatısında ve Peru tarafında bulunan %60'lık bölümüne verdikleri ad. İLE/VE/<> Peru'luların, gölün kendi tarafında bulunan bölüme verdikleri ad.[Tiquina adlı dar bir boğazla ayrılmaktadır.] )

-@ TITICACA GÖLÜ[GÜNEYBATI]:
"HUINAMARCA GÖLÜ"
ile/ve/<> "PEQUENO GÖLÜ"
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ağustos 2013 | 12:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32772 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bolivya'lıların, gölün güneybatısında kalan, kendi taraflarında bulunan %40'lık bölümüne verdikleri ad. VE/<> Bolivya tarafındaki, gölün bu aynı küçük bölümüne, Peru'luların verdikleri ad.[Tiquina adlı dar bir boğazla ayrılmaktadır.] )

-@ TITICACA GÖLÜ:
GÜNEYBATI
ile/ve/<> KUZEYBATI
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ağustos 2013 | 12:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32771 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( %40'nın bulunduğu Bolivya'daki bölümü. İLE/VE/<> %60'ının bulunduğu Peru'daki bölümü. [Tiquina adlı dar bir boğazla ayrılmaktadır.] )
( Dünyanın en yüksek [3810 m.] gölüdür ve Maracaibo Gölü'nden sonra, Güney Amerika'nın ikinci büyük gölüdür. [8287 km²] )
( Ortalama derinliği, 122 - 183 m. arasında değişmektedir. [Bolivya kıyısına doğru derinlik birden artmaktadır.][Soto Adası açıklarında 280 m.'yi bulmaktadır.] )
( Gölün suyu, berrak ve az tuzludur. )
( Yüzeyde 14 °C olan ortalama su ısısı, 20 m. derinlikte 11 °C'ye düşmektedir. )
( Sadece dört çeşit [ufak cins] balık bulunmaktadır. )
( Göl üzerinde, yoğun nüfuslu 41 ada bulunmaktadır.[Buralarda yaşayan yerli halk, çoğunlukla dış dünyadan kopuk, ellerindekilerle yetinmektedir.] )
( Bolivya sınırları içinde bulunan adalarında yaşayan yerli halk, eski bir yerli dili olan Aymara dilini kullanmaktadır. İLE/VE/<> Peru'da bulunan bölümünde, İnka'lardan kalma Quechua dili konuşulmaktadır. )

-@ ILLIMANI ve/<> CORDILLERA REAL
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ağustos 2013 | 11:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32770 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bolivya'nın başkenti La Paz'ın 6462 m. yüksekliğinde bulunan bu iki karlı tepe, kentin en görülmeye değer yerlerindendir. )

-@ LA PAZ ve/<> MURILLO MEYDANI
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ağustos 2013 | 11:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32769 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bolivya'nın başkenti. VE/<> Kentin merkezinin/meydanının adı. )

-@ PHI PHI DON ile/ve/<> PHI PHI LEE
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ağustos 2013 | 17:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32737 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Büyük olan ve konaklama olanaklarının bulunduğu ada. İLE/VE/<> Maya Beach'in bulunduğu ada. [Leonardo DiCaprio'nun oynadığı The Beach filminin çekildiği yer.] )
( Tayland'ın ünlü iki adası. [Phuket ve Krabi'den turlarla da gidilebilmektedir.] )

-@ HASRET ve/<> GURBET
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Temmuz 2013 | 02:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32725 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HİNDİSTAN'DA ÖTEN HOROZUN SESİ KULAĞIMIZDADIR ile/ve/<> BİR YILDIZ KAYSA DİŞİM AĞRIR
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Temmuz 2013 | 16:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32688 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ALTIPLANO ile LA PAZ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Temmuz 2013 | 16:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32623 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Bolivya'nın başkenti La Paz, Altiplano'dan 434 m. düşük rakımda kurulmuş olması nedeniyle, soğuk dağ rüzgârlarına karşı nispeten daha korunaklıdır. )
( ... İLE Güney Amerika'nın, güneşe en yakın kenti ve dünyanın en yüksek başkentidir. )
( ... İLE Yüksek rakım nedeniyle, La Paz'a giden turistler halsizlik çekmektelerdir.[La Paz'a gidip de, yükseltinin yarattığı hastalıktan dolayı ölen diplomatların gömüldüğü bir "Büyükelçi Mezarlığı" da varmış.] )
( ... İLE Deniz seviyesinden yükseklik, kentin bir bölümünde 4000 m.'ye yakın, öbür bölümünde ise 3200 m. kadar. Yani, aradaki fark yaklaşık 1 km. Bu yüzden, sıcaklık ve bitki örtüsünde olduğu kadar, ekonomik ve toplumsal etkinliklerde de büyük farklılıklar görülüyor. Düşük gelirli ailelerin yaşadığı mahalleler ve sanayi bölgesi, yüksek kesimlerde; orta halli ailelerin yerleşim bölgeleri ise daha alçak olan kesimde yer alıyor. Ama arada ters bir orantı var. Zenginlik arttıkça, "aşağılar" tercih ediliyor. La Paz'da, "yukarıdakiler"in sayısı, "aşağıdakiler"den çok fazla. Yani yoksulluk, "zirve"ye ulaşmış durumda. )

-@ ALTIPLANO:
BATI CORDILLERA
ile/ve/<> DOĞU CORDILLERA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Temmuz 2013 | 16:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32622 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bolivya'nın Güneybatı'sındaki dağlık bölgede yer alan Altiplano, ülkenin Güneybatı'sı boyunca uzanarak, And Dağları'nı iki kola ayırmaktadır.[Rüzgâra açık, soğuk ve yüksek bir bölge olmasına karşın, ülke nüfusunun 3/4'ü bu bölgede yaşamaktadır.][Başkenti La Paz ve Oruro gibi ülkenin tüm büyük kentleri, bu bölgede kurulmuş.][Bolivya'ya, "Republica del Altiplano(Yüksek Plato Cumhuriyeti)" da denilmektedir.] )

-@ ALTIPLANO ve/<> VALLES ve/<> ORIENTE
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Temmuz 2013 | 16:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32621 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bolivya'nın, üç yerleşim bölgesi.[Dünyanın en yüksek yerleşim alanı.][3600 - 3800 m.] )

-@ BOLİVYA <> VELLAGRANDE
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Temmuz 2013 | 16:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32620 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Adını, İspanyollar'a karşı verdiği bağımsızlık mücadelesinin önderi olan Simon Bolivar'dan almıştır. <> Bu kasaba, adını, 1967'de, Bolivya dağlarında öldürülen Che Guevara için, yaklaşık 8.000 kişinin yaşadığı Vellagrande'de, ölümünün 30. yılında düzenlediği törenlerle, tüm dünyaya duyurmuş oldu.[Vellagrande sakinleri, evlerinin duvarlarını Che'nin portresi ve "Che yaşıyor!" sözüyle kaplamışlar.] )

-@ CENNE CAMİİ ve/<> SYA CAMİİ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Temmuz 2013 | 15:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32618 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Mali'de. İLE Burkina Faso'nun en eski yerleşim yeri Sya'da. )
( Dünyanın en büyük kerpiç yapısı. VE/<> Dünyanın ikinci en büyük kerpiç yapısı. )

-@ BURKİNA FASO =/< YUKARI VOLTA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Temmuz 2013 | 15:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32617 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... =/< Önceki adı. )

-@ MALİ'DE:
CENNE
ile/ve/<> TİMBUKTU ile/ve/<> BANDIAGARA FALEZİ ile/ve/<> ASKİA MEZARI
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Temmuz 2013 | 13:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32613 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Mali'nin, UNESCO Dünya Mirası dizininde bulunan, görülmeye değer 4 önemli mekânı. )

-@ MALİ ve/<> BAMAKO
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Temmuz 2013 | 12:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32611 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... VE/<> Mali'nin başkenti. [: Timsah havuzu.] )

-@ "G NOKTASI" ile/değil "G NOKTASI"
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Temmuz 2013 | 12:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32610 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İnsanda. İLE/DEĞİL Mali'nin başkenti Bamako'da bulunan bir tepenin adı. )

-@ TİMBUKTU < TİN-BUKTU
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Temmuz 2013 | 11:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32600 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Mali'nin bir kenti. < [: Su kaynağının göbeği.] )

-@ HEMZEMİN ve/<> HEMDEM
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Temmuz 2013 | 18:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32570 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ŞEFKÂT ve/=/||/<> BAKIM/ÖZEN(İHTİMAM)
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Temmuz 2013 | 18:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32559 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜLK değil/yerine ACZ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Temmuz 2013 | 18:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32541 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Mülk ile doyamazsın. DEĞİL/YERİNE Acz ile kendinde ve doyurucu olursun/kalırsın. )

-@ SARAY ile/ve/değil/yerine/<> ÇAYIR-BAYIR
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Temmuz 2013 | 17:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32516 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "KAÇMAK" ile/ve/değil/yerine/<> GİTMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz 2013 | 15:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32446 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sevdiklerinle arana mesafe girdiği oranda, varış yerinin de hiçbir anlamı kalmaz. )

-@ DİREKLER ARASI ETKİNLİKLERİ:
KIŞ RAMAZANLARINDA
değil YAZ RAMAZANLARINDA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2013 | 19:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32435 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ATLANTİK/ATLAS OKYANUSU ve/<> PLATA IRMAĞI
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2013 | 16:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32422 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Uruguay'ın dünyaca ünlü kumsalı/plajı olan Punta del Este'deki ucun, bir tarafında Atlantik Okyanusu, öteki tarafında ise Plata Irmağı'nın ağzı görülmektedir. )

-@ MONTEVIDEO ve/<> PUNTA DEL ESTE
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2013 | 16:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32421 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... VE/<> Uruguay'ın başkenti Montevideo'ya, 139 km. uzaklıkta, dünya çapında üne sahip bir kumsal/plaj. )
( ... VE/<> Plata Irmağı'nın okyanus ile birleştiği uc. [Bir tarafında Atlantik Okyanusu, öteki tarafında ise Plata Irmağı'nın ağzı görülmektedir.] )
( ... VE/<> Irmağın debisi, saniyede 22.000 m³'tür. Okyanus ile buluşan ağzının genişliği 240 km.'dir. )

-@ MONTEVIDEO'DA:
"ANTİKACILAR SOKAĞI"
değil BİT PAZARI
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2013 | 15:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32417 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Adı bu olsa da, antikaya rastlanmamaktadır. DEĞİL Bölgedeki bireylerin, evinden getirdiği çeşitli eşyaların satıldığı yer. )

-@ MONTEVIDEO ve/<> "18 TEMMUZ" CADDESİ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2013 | 15:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32415 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Bir dağ gördüm" VE/<> Uruguay'ın, bağımsızlığını kazandığı tarih.[18 Temmuz 1828] )

-@ MONTEVIDEO ve/<> "TÜRK SOKAĞI"
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2013 | 15:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32414 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Uruguay'ın başkenti Montevideo'da, kentin bir bölgesindeki sokaklara, ülke adları verilmiş. Bunlardan biri de, "Türk Sokağı"dır. )

-@ URUGUAY ve/<> MONTEVIDEO
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2013 | 14:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32412 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( URUGUAY: Kuşları barındıran ırmak. VE/<> "Bir dağ gördüm[Macellan'ın gemisindeki denizcilerden birinin, sahile yaklaşırken bağırarak söylediği söz.][Uruguay'ın başkenti.] )

-@ URUGUAY ile PARAGUAY
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2013 | 14:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32410 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( URUGUAY: Kuşları barındıran ırmak. İLE ... )

-@ BAYKAL GÖLÜ ile/ve TANGANİKA GÖLÜ
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2013 | 15:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32409 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sibirya'da. İLE/VE Tanzanya'da. )
( [dünyadaki] En derin göl. İLE/VE İkinci en derin göl. )
( Baykal Gölü'nün suyu, rahatlıkla içilebilecek kadar temizdir. İLE/VE ... )
( Baykal Gölü'nün, 31.000 km²'lik alanı, 23.000 km³'lük hacmi vardır.[Dünyadaki tüm ırmaklar Baykal Gölü'ne aksa, bu hacmi, ancak bir yılda doldurabilirmiş.] )

-@ EV/MAĞAZA:
TEK KAPILI
değil ÜÇ KAPILI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2013 | 14:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32408 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sibirya'da, her evin/mağazanın, üç kapısı bulunmaktadır. [Dışarıdan bir mekâna girdiklerinde, her kapı boşluğunda 10'ar saniye beklerler. -42 °C'den, +20 °C'ye girerken yaşanılan ısı farkının, gövde ve cilt üzerinde oluşturacağı olumsuz etkileri önlemek için alınan bir tedbirdir.] )

-@ SİBİRYA'DA:
ÖZEL ARAÇ
ile/ve/değil/<> TAKSİ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2013 | 14:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32407 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ NEZÂRET[< NAZAR] ile/ve/<> VEKÂLET/VEKİLLİK
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2013 | 14:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32404 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bakma, bakış, etrafı görme, seyir. | Gözetme, gözden geçirme, denetim. | İdâre, reislik. | Nâzırlık, vekillik. İLE/VE/<> Başkasının işini görmeye görevli ve/veya yetkili olma. | Birini, kendi yerine geçirme. | Birinin yerini tutma. | Vekillik, nezâret. | Vekilin, görev yaptığı yer/bina. )

-@ GÜL BAHÇESİ ile/ve/değil/yerine ÇİÇEK BAHÇESİ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran 2013 | 13:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32345 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ VARILAN/VARILACAK:
MAHAL
ile/ve/<> HAL
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran 2013 | 12:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32317 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ŞİLİ = DANİMARKA - ORTA AFRİKA ARASI
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Haziran 2013 | 18:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32262 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Şili'nin üst ucunu Danimarka'ya yerleştirseniz, alt ucu, Orta Afrika'yla denk gelir. )

-@ MANHATTAN ile/değil SANHATTAN
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz 2013 | 23:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32258 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/DEĞİL Şili'nin başkenti Santiago'da, yüksek binaların bulunduğu bölgeye verdikleri ad. )
( İLE )

-@ ŞİLİ ve/<> SANTİAGO
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Haziran 2013 | 18:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32257 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... VE/<> Şili'nin başkenti. [543 m. yükseklikte, çevresi dağlar ve tepelerle çevrili, büyük bir çanak şeklindeki düzlükte kurulmuş. Bu yüzden, ufuk çizgisi hiçbir zaman görülemiyor.][Kentin kurulduğu düzlüğün ortasında, 400 m. yüksekliğinde bulunan San Cristobal tepesi, kentin en yüksek noktasıdır.][Tepenin üstünde, Meryem Ana'nın ayakta duran, beyaz bir heykeli vardır. 36 m. yüksekliği olan bu heykelin dikiliş tarihi 1908'dir. Tepeye teleferikle çıkılıyor fakat burada yaşayanlar, tepeye bisikletleriyle çıkıyorlar.] )
( ... İLE/VE/<> Pedro de Valdivia adlı bir İspanyol tarafından, 12 Şubat 1541'de kurulmuştur. )

-@ GÜHERÇİLE ile/ve/<> ŞİLİ GÜHERÇİLESİ
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Haziran 2013 | 18:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32256 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/<> Şili'nin kuzeyinde, zengin, güherçile yatakları bulunmaktadır. )
( GÜHERÇİLE: İlaç olarak kullanılan, barut gibi patlayıcı maddeler yapımına yarayan, beyaz renkte ve ince billurlar durumunda, bileşik bir madde. Potasyum nitrat[KNO3] )

-@ DÜNYANIN EN SOĞUK YERİ:
OLMYAKON

[Bölüm: en] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Haziran 2013 | 10:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32251 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Orta Yakutistan'da bulunan Olmyakon'da ölçülen en düşük ısı, -71 °C'dir. )

-@ YAKUTİSTAN'IN İKİ RESMİ DİLİ:
YAKUTÇA
ile/ve/<> RUSÇA
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Haziran 2013 | 22:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32242 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yakutça, Türk dilinin kuzey grubundan S kolu olarak kabul ediliyor.[YAZ=SAS, YOL=SOL] )

-@ LENA IRMAĞI ve/<> LENA SÜTUNLARI
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Haziran 2013 | 22:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32239 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... VE/<> Yakutistan'ın başkenti Yakutsk'un 200 km. güneyinde, Lena ile Buotama ırmakları arasında bulunan, bugün milli park ilân edilmiş ve korunmakta olan Lena ırmağı boyunca, 80 km. uzanan, 2 - 3 milyon yıl önce, kırmızı kum taşından, tektonik olaylar sonucu oluşmuş dik kolonlar, zaman içinde sertleşir ve yükseklikleri 200 m.'ye ulaşır. )

-@ BAYKAL GÖLÜ ve/<> LENA IRMAĞI
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Haziran 2013 | 21:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32238 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... VE/<> Baykal Gölü'nden doğup 4400 km. sonra kuzey buz denizine dökülen ve dünyanın en uzun 11. ırmağıdır.[Yılda 540 km³ suyu denize akıtır. İrili ufaklı, 240.000 su kütlesiyle buluşur.][Lena ve kolları, tam 50.000 km² alanı kaplar.][Genişliği bazen 40 km.'ye ulaşır.] )
( ... VE/<> 1000 yıldır aynı yolu çizmektedir. Üzerinde herhangi bir baraj ya da bir elektrik santrali yapılmamıştır. Böylece, ekoloji, dünyanın bu bölgesinde korunmaktadır. 67 milyon yaşında olan Lena'nın suyu hâlâ içilebilir ve dünyanın en temiz ırmağıdır. )
( ... VE/<> Kışın, 210 gün boyunca donar. Üzerinde açılan yoldan trafik işler. Bu caddeye, "Yakut Asfaltı" derler. )

-@ GÜNEŞ ile/ve/<> BEYAZ GÜNEŞ
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Haziran 2013 | 20:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32237 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/<> Yakutistan bayrağının simgesi. )

-@ KARAKURUM:
HUNLAR
ile/ve GÖKTÜRKLER ile/ve MOĞOLLAR
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Haziran 2013 | 15:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32221 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Karakurum, tarihin en geniş topraklara sahip üç imparatorluğunun merkezi olmak üzere, bomboş bir arazinin ortasında kurulmuş ve Hunlar'a, Göktürkler'e ve Moğollar'a başkentlik etmiştir. )

-@ gezi ile/ve/değil/<> Gezi
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Haziran 2013 | 10:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32193 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/DEĞİL/<> Türkiye'mizin/İstanbul'umuzun, Taksim'deki, akıl, değerler ve diriliş simgesi olan parkımız. )

-@ taksîm[< kısm] ile/ve/değil/<> Taksim
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Haziran 2013 | 10:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [mat.] Bölme, parçalara ayırma. | Bölüm. | Bölü. İLE/VE/DEĞİL/<> İstanbul'un ve Gezi Parkı'mızın merkezi, değerlerimizin simgesi. [Her yer Taksim! Her yer diriliş!] )

-@ DENİZE EN UZAK BAŞKENT:
ULAN BATUR

[Bölüm: en] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Haziran 2013 | 23:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32190 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dünyanın en soğuk başkenti olarak görenler de vardır. )
( 1778 yılında kurulmuştur. Halha dilinde, "Kızıl Kahraman" anlamına geliyor. Deniz seviyesinden yüksekliği 1350 m. Dört dağın çevrelediği kentte, yazın sıcaklık 30 dereceye yükselirken, kışın -30 dereceye kadar düşebiliyor. Pekin ile St. Petersburg arasındaki "Çay yolu" üzerinde yer almaktadır. )

-@ MOĞOLİSTAN'IN:
KUZEYİ/NDE
ile/ve GÜNEYİ/NDE ile/ve ORTA BÖLÜMLERİ/NDE
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2013 | 00:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32187 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ormanlar. İLE/VE Çöl. İLE/VE Bozkır. )

-@ ÇÖL ile/değil PATAGONYA ÇÖLÜ
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Haziran 2013 | 11:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32178 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/DEĞİL Kum ya da çakıldan değil, ezildiğinde hoş bir koku çıkaran, gri yapraklı, kısa, sık çalılıklardan oluşur. )

-@ STEP ile/değil PAMPA
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Haziran 2013 | 11:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32177 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/DEĞİL Arjantin'de, stepten daha genç olan oluşuma verilen ad.[Pampada yetişen ve sarı renkli, çiçeklere sahip çalılıkları, yerliler, kayıklarında, sudan korunmak için kullanırmış. Bunların adı da "calafete" imiş ve Calafata kasabası, adını buradan almış.] )

-@ EN UC NOKTA:
PUNTO ARENAS

[Bölüm: uc] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Haziran 2013 | 20:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32169 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Güney Amerika'nın en uc noktasıdır ve Şili'nin, Antartika'ya açılan kapısıdır. )

-@ YÜKSEK BAŞKENTLER:
LHASA
ve LA PAZ ve QUITO ve SANAA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Haziran 2013 | 18:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32160 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tibet'te.[En yüksek] VE Bolivya'da.[2. sırada] VE Ekvator'da.[3. sırada.] VE Yemen'de.[2400 m.][4. sırada.][Burada yaşayanların, her yıl en az bir kez deniz seviyesine inmeleri gerekmektedir.] )

-@ ADEN KÖRFEZİ ve/<> KIZILDENİZ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Haziran 2013 | 18:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32159 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İkisini birbirine bağlayan, Bâbu'l-Merdep Boğazı'dır. )

-@ ETEK GİYMEK:
İSKOÇYA'DA
ve YEMEN'DE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Haziran 2013 | 14:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KUZEY YEMEN('LİLER) ile/ve/<> GÜNEY YEMEN('LİLER)
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Haziran 2013 | 18:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32152 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [1990 öncesinde] İslâm'a sıkı sıkıya bağlıydı. İLE/VE/<> İlk ve belki de son Marksist bir Arap ülkesiydi. )
( Kuzey ve Güney Yemen'in sınırında bulunan bölgenin adı Dala'dır. )

-@ ÖZBEKİSTAN ve/<> KARAKALPAK CUMHURİYETİ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Haziran 2013 | 13:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32147 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... VE/<> Özbekistan'ın içinde bulunan özerk bir bölge. [Başkenti Nukus'tur.][Aral Gölü, bu bölgede yer almaktadır.] )

-@ BUHARA ve/<> POLYİ KALON
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Haziran 2013 | 12:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32143 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AYDAKİ 3 ZİRVE:
ULUĞ BEY
ve/<> KOPERNIK ve/<> GALILEO
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Haziran 2013 | 13:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32101 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Uluğ Bey, kurduğu sektans sistemi ile 1180 yıldızın konumunu ve bir yılın 365 gün olduğunu, Kopernik'ten 60, Galileo'dan 200 yıl önce, hemen hemen doğru olarak hesaplamıştır. )

-@ SEMERKANT ile/= MARAKANDA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Haziran 2013 | 12:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32100 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Semiz/bereketli anlamınadır. İLE/= Sogdiane devletinin başkenti olduğu, M.Ö. IV. yüzyıldaki adı. )

-@ TAŞKENT ile/= ÇAÇ/ÇAÇKENT/ŞAŞKENT/BİNKENT
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Haziran 2013 | 12:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32099 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kuruluşu, M.Ö. II. yüzyıla kadar uzanır. Taşkent adına, ilk kez XI. yüzyılda rastlanıyor. )

-@ TROLEYBÜS HATTINDA:
AKMESCİT
ve/<> YALTA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Haziran 2013 | 12:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32097 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dünyanın en uzun troleybüs hattıdır.[Kırım'da.] )

-@ KIRIM ile/= TAURIS ile/= TAVRIA/TAVRIDA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Haziran 2013 | 12:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32095 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/= Kırım'dan, ilk kez Antik Çağ'da, Heredotos söz etmiş ve bu adı vermiştir. İLE/= Roma'lılar da, bu adlarla anmıştır. )

-@ PISA KULESİ ve/<> SÜYÜMBİKE KULESİ
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz 2013 | 23:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32093 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İkisi de, eğri olmasıyla ünlüdür. )
( ... VE/<> Kazan'ın simgesi olan ve Kazan Hanlığı'ndan kalan tek yapıttır. 1552 yılında, Kazan Hanlığı'nı istilâ eden korkunç Ivan'a karşı kahramanca direnen, çok küçük olan oğlu yerine hanlığın başına geçen kadın hükümdar Süyüm[Sevim] Bike'nin anısına dikilmiştir. [Kırmızı tuğladan yapılmış kule, 7 katlı ve 35 m. yüksekliğindedir.] )
( VE/<> )

-@ KAZAN ile/ve/<> ESKİ KAZAN
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Haziran 2013 | 13:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32092 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kazanka Irmağı'nın bir büklüm yaparak Volga'ya karıştığı topraklarda kurulmuştur. İLE/VE/<> Bölgeyi ikiye bölen Kazanka Irmağı'nın 45 km. kuzeyinde yer alıyordu. )
( Türk geleneklerine göre, Kazan, "Birleşme"yi simgeler. )

-@ İDİL ile/= VOLGA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Haziran 2013 | 12:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32091 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tatarlar'ın dilinde. İLE/= Ruslar'ın dilinde. )
( Avrupa'nın en uzun ırmağıdır. )

-@ STARE MESTO ile/ve/<> NOVE MESTO
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Haziran 2013 | 12:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32090 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Prag'ı, birbirinden ayıran, Vlatava Köprüsü ve birleştiren, Charles Köprüsü'dür.[Bu köprü, "Prag'ın en değerli mücevheri" olarak da anılır. Mücevher benzetmesi, köprünün iki yanında yer alan ve baş döndüren 30 heykelden kaynaklanıyor.] )
( Eski Prag. İLE/VE/<> Yeni Prag. )
( Eski Prag'ın merkezini, Staromestie Namesti oluşturur. Onbin m²'ye yakın alana sahip bu ünlü meydanın tam ortasında, XV. yüzyıldan kalma astronomik saat, bugün hâlâ çalışmaktadır.[Saatin üzerinde, hasat ve ekin zamanı, ay ve güneş düzeninin dünyaya göre konumu, mevsimler ve burçlar gösterilmektedir. Saatin en büyük özelliklerinden biri de, her saat başı, Hz. İsa ve 12 havarisini simgeleyen kuklaların, kulenin iki minik penceresi arasında gidip gelmeleridir. Daha sonra ise yeni bir 60 dakikanın başladığının işaretini, bir iskeletle gösteriyorlar.] )
( En az 650 yıllık olan Yeni Prag'ın tek farkı, Gotik üslûbun Barok 'a dönüşmesini en ince ayrıntısına kadar duyumsatmasıdır.[Ünlü Prag Baharı'nın baş kahramanlarından Wenceslas Meydanı'nda, Neo-Rönesans etkilerinin doruğa ulaştığını görebilirsiniz. Meydanın genişliği 60 m., uzunluğu ise 750 m.'dir.] )

-@ VLATAVA ile/= MOLDAV
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Haziran 2013 | 11:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32089 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çek dilinde. İLE/= Almanca'da. )

-@ İSTANBUL ve ROMA ve PRAG
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Haziran 2013 | 11:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32088 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Boğaz, ikiye böler. VE Tiber Irmağı, ikiye böler. VE Vltava Irmağı, ikiye böler. )

-@ PRAG < PRAHA[:
Eşik][Çek dili]

[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Haziran 2013 | 11:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32087 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Altın Şehir", "Yüz Kuleli Kent", "Şehirlerin Anası", "Kuzeyin Roma'sı" adlarıyla da anılır. )

-@ LECCE ile KOTOR
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Haziran 2013 | 12:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32082 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İtalya'da. İLE Karadağ'da. )

-@ PUSAN ve/<> SUVAN ve/<> ECO
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Haziran 2013 | 03:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32080 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kore Savaşı'nda, askerlerimizin gönderildiği, sıcak savaşın gerçekleştiği cepheler.
[27 Temmuz 1953'te, 2 yıl, 9 ay, 10 gün süren sıcak savaş bittiğinde, 6360 şehit, 229 tutsak, 5247 de gazimiz olmuştu.] )

-@ PUAN MUN JON:
KUZEY KORE
ve/<> GÜNEY KORE
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Haziran 2013 | 03:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32078 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kore'yi ikiye bölen, 38. paralelde bulunan bir köy. )
( [o dönemde] Sovyetler Birliği'nin egemenliğindeydi. VE/<> ABD'nin egemenliğindeydi. )

-@ KÖY ile KİBUTZ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Haziran 2013 | 03:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32077 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Eşitlik, ortak mülkiyet, tüketim ve eğitim işbirliğini esas alan ve toplumsal adâleti ilke edinmiş kişilerin oluşturduğu İsrail'e özgü bir köy. )

-@ ACILAR YOLU ve/<> 14 İSTASYON
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Haziran 2013 | 03:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32076 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [Hz. İsa'nın] Kudüs'te, St. Sepulchre[Kutsal Naaş] Kilisesi'ne kadar çarmıhı sırtlanıp ölüme yürüdüğü yol.[VIA DOLOROSA] VE/<> Yol boyunca, düşe kalka, acı içinde kendi sonuna doğru yürürken durakladığı, aralarında son kez ekmek yediği ve şarap içtiği yerlerde bulunan 14 nokta. )

-@ KUBBET-üs-SAHRA ve/<> MESCİD-İ AKSÂ
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Haziran 2013 | 03:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32072 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sekizgen olarak inşa edilmiştir. VE/<> ... )
( Caminin 52 penceresinin vitrayları da birbirinden farklıdır. VE/<> ... )

-@ YOLCULUK:
HAYAL GÜCÜ
yerine GERÇEKLER
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Haziran 2013 | 03:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32071 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Seyahat etmek, hayal gücümüzü, gerçeklerle dengeler ve bazı şeylerin nasıl olabileceklerini düşünmek yerine onları, oldukları gibi görmemizi sağlar. )

-@ SU UÇTU ÇAĞLAYANI/ÇAĞLARI(ŞELÂLESİ) ile/ve SU UÇTU ÇAĞLAYANI/ÇAĞLAR
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Haziran 2013 | 14:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31989 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bursa'da. İLE/VE Bilecik'te.[Bahar döneminde gitmek gerekiyor.] )

-@ KAÇMA ile/ve/<> KENDİNDEN KAÇMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Haziran 2013 | 13:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31890 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Geçenlerde, bir şair arkadaşımla konuşuyordum. İlk kez yurtdışına çıkmıştı. İzlenimlerini sorduğumda, kestirme bir yanıt verip "Dünyam daraldı" dedi. Bu sözüne şaşırdığımı görünce sözlerini sürdürdü. "Eskiden, kaçıp gideceğim yerlerin var olduğunu bilmek, bir ölçüde rahatlatıyordu beni. Fakat şimdi anladım ki, kaçıp gidilecek bir yer yokmuş." )

-@ VİETNAM'IN:
ADALARI
ve/<> HA LONG BAY
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mayıs 2013 | 16:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31876 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [Vietnam'ın] Doğal güzelliği ile Tayland, Malezya ya da Filipinler ile rekabet edecek durumda 3000 adası bulunmaktadır.[Ancak 1600'ünün adı bulunmaktadır.] VE/<> Etkileyecilikleri çok yüksek olan turistik adaları. )

-@ HO CHI MINH VILLE ve/değil/<> NGUYEN THAT THANH
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mayıs 2013 | 16:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31874 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Vietnam'da, Saygon ırmağının sağ kıyısında bulunan Ho Chi Minh Ville kenti, adını, Birleşik Vietnam kurulduğunda, 1975 yılında almıştır.
[MINH: Aydınlatan., adını, 1945'te Viet-Minh kurulduğunda almıştır.] )

-@ MEDRESE ile/ve/<> MAHDARA
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mayıs 2013 | 15:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31868 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/<> Moritanya'da, medreselere verilen ad.[Ülkenin milli kültür ve dilinin korunmasında önemli bir rol oynamaktadır.] )

-@ MORİTANYA'DA/TROBRİAND ADALARI'NDA:
ATAERKİLLİK
ile/ve/değil/<> ANAERKİLLİK
[Bölüm: toplum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mayıs 2013 | 15:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31867 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/DEĞİL/<> Moriler, anaerkil bir topluluktur.[Ancak kadın isterse boşanma gerçekleşir.] )

-@ EL SALVADOR'DA PARA:
KENDİ PARASI
değil/yerine AMERİKAN DOLARI
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mayıs 2013 | 15:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31862 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( El Salvador'un kendi parası bulunmuyor. Tamamen Amerikan Doları kullanılıyor.[Amerika'da yaşayan 3 milyona yakın El Salvador'lu, ülkelerine yolladıkları dövizler ya da bu ülkede yaptıkları yatırımlar, ülkelerine can veriyor.] )

-@ ORTA AMERİKA CUMHURİYETİ:
EL SALVADOR
ve/<> HONDURAS ve/<> GUATEMALA ve/<> NİKARAGUA ve/<> KOSTA RİKA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mayıs 2013 | 18:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31856 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Orta Amerika Cumhuriyeti, 1843 yılında, beş ayrı ülkeye bölündü. )

-@ SUDAN ile/ve GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mayıs 2013 | 18:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31855 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Başkenti Hartum. İLE/VE Başkenti Juba. )
( Para birimi, Sudan Sterlin'i[SDG] İLE/VE Para birimi, Güney Sudan Lirası[SSP][1$ = 3.3][Mart 2012] )

-@ PASİFİK OKYANUSU:
MALENEZYA
ile/ve/<> MİKRONEZYA ile/ve/<> POLONEZYA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mayıs 2013 | 18:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31852 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dumont d'Ureille adlı bir denizci, 1827 yılında bu coğrafyaya ulaşmayı başarmıştır. Pasifik Okyanusu'nu bu 3 bölgeye ayırmıştır. )

-@ WTER ile/ve/<> GAICHA ile/ve/<> LOSSI
[Bölüm: kisiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mayıs 2013 | 18:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31851 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yeni Kaledonya'nın üç önemli adasından biri olan Lifou'da yaşayan 3 kabile.
[Lifou'nun başkentinin adı ise "We"dir.] )

-@ KALEDONYA ile/ve/<> YENİ KALEDONYA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mayıs 2013 | 18:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31850 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İskoçya. İLE/VE/<> Kaptan Cook, bu coğrafyaya ilk vardığında, doğasını ve yeşilini çok beğendiğinden, vatanı İskoçya'ya benzeterek, Yeni Kaledonya olarak adlandırdı. )

-@ İSKOÇYA < KALEDONYA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mayıs 2013 | 18:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31849 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EN BÜYÜK RESİF:
CAIRNS

[Bölüm: en] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mayıs 2013 | 17:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31848 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Avustralya'dadır.
[İkincisi ise Yeni Kaledonya'nın en büyük adası olan Grande Terre'dedir.][65 milyon yıl önce Avustralya Gondwana Karası'ndan kopmuştur.] )

-@ VOLKAN ile/değil ERİŞİLEBİLİR VOLKAN
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mayıs 2013 | 17:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31845 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/DEĞİL Dünyanın erişilebilir en etkin volkanı, Vanuatu'nun, Tanna Adası'ndaki, Yasu'dur. )

-@ MALDİV ve/<> ADALARI
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mayıs 2013 | 17:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31844 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 1196 adadan oluşur ve toplam yüzölçümü 298 km²'dir. Başkenti Male'dir. )
( Delikanlı, hırsızlık olayının zeten çok nadir olduğu Maldiv'in ünlü bir plajına vardığında, yine de giysilerinin çalınmasını nasıl engelleyebileceğini düşündü. Denize girmeden önce giysilerinin üzerine, "Bu giysiler, dünya ağır sıklet şampiyonunundur!" diye bir bilgi bıraktı.

Bir süre sonra denizden çıkan delikanlı, giysilerinin çalınmış olduğunu gördü. Yerine ise şöyle bir bilgi bırakılmıştı.

"Bu giysileri çalan, dünya maraton şampiyonudur!" )

-@ SURİNAM(HOLLANDA GUYANASI) ile/ve/<> FRANSIZ GUYANASI ile/ve/<> İNGİLİZ GUYANASI
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mayıs 2013 | 16:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31841 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ JEITA MAĞARALARI'NIN KEŞFİ:
1836
ile/ve/<> 1958
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mayıs 2013 | 16:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31840 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Alt katı. İLE/VE/<> Üst katı.
[Beyrut'un başkentine 20 km. mesafede]
[Dünyanın 8 m.lik en uzun sarkıtı da bu mağaradadır.] )
( 6.2 km. İLE/VE/<> 9 km. )

-@ FİJİ'DE:
VİTU LEVU
ile/ve/<> VANAU LEVU
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mayıs 2013 | 15:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31835 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Fiji takımadalarının en büyüğü.[160 km. uzunluğunda] İLE/VE/<> İkinci büyük adası.
[Halkın %90'ı bu iki büyük adaya yerleşmiş.] )
( Jim Carrey'nin oynadığı "The Truman Show" filminin çekim yapıldığı adalar.

[Brooke Shields'in oynadığı "Mavi Göl" filmi de, Fiji takımadalarında bulunan Kaplumbaga Adası[Turtle Island]'nda çekilmiştir.] )

-@ SAO TOME ve/<> PRINCIPE
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mayıs 2013 | 14:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31834 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Afrika'nın en küçük ülkesi. )

-@ MAROVO LAGÜNÜ ile/ve/||/<> EAST RENNELL GÖLÜ
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mayıs 2013 | 18:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31831 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dünyanın en büyük tuzlu su lagünü Marovo, Solomon Adaları'nın New Georgia adasında bulunmaktadır. İLE Dünyanın en yüksek seviyedeki gölü, Solomon Adaları'nın East Rennell Adası'nda bulunmaktadır. )

-@ SOLOMON ADALARI'NDA:
İNGİLİZCE
ve/<> PİSİN
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mayıs 2013 | 18:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31828 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... VE/<> Yerel dil. )

-@ HONORIAS:
SOLOMON ADALARI
ile/ve/değil/<> EN BÜYÜK ADASI
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mayıs 2013 | 18:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31827 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Solomon Adaları'nın başkenti Honorias, en büyük ada olan Guadal Canal üzerine kurulmuştur.[1568 yılında, Peru'dan yola çıkan İspanya kökenli Mendana, bu coğrafyaya ayak basan ilk yabancı olmuş.] )

-@ SOLOMON ADALARI'NDA YAŞAM:
990'ı
ile/ve/değil/<> 400'ü
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mayıs 2013 | 18:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31825 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 990 adadan oluşan Solomon Adaları'nın, sadece 400'ünde kişiler yerleşmiştir. )

-@ IRIAN JAYA ADASI'NDA:
PAPUA YENİ GİNE
ile/ve/<> ENDONEZYA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mayıs 2013 | 17:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31820 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sınırları 820 km. fakat herhangi bir sınır kapıları yok.
[Endonezya bölümünün başkenti, Jaiya-Pura] )

-@ POSTACI ile/değil/yerine POSTA KUTUSU
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mayıs 2013 | 17:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31817 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Papua Yeni Gine'de, hiç postacı bulunmuyor. Ancak posta kutusu kiralayabiliyorsunuz. )

-@ ÇAD ile/ve UGANDA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mayıs 2013 | 16:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31810 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İkisinin de ulusal simgesi, ibikli, endemik bir kuştur. )

-@ ÇAD'IN:
GÜNEYİ
ile/ve/>< KUZEYİ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mayıs 2013 | 16:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31808 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tropikal iklim. İLE/VE/>< Çöl.[Sahra Çölü] )

-@ ŞANİ IRMAĞI'NIN:
BİR YAKASI
ile/ve/<> ÖTEKİ YAKASI
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mayıs 2013 | 16:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31807 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çad. İLE/VE/<> Kamerun. )

-@ OKSİTANYA ile/ve/> TOULOUSE
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mayıs 2013 | 14:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31797 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( XII. yüzyılda, Paris'teki kralın yasalarına uymayan baronlarının egemenliğinde yaşamış olan coğrafya. İLE/VE/> Oksitanya'nın merkezi ve Fransa'nın dördüncü büyük şehri olan Toulouse'nin bir başka adı da, "Pembe Kent"tir.[Bu kent, gün doğumunda pembe, öğlen kırmızı, gün batımında ise leylak rengi alırmış.]
[Oksitanya'da yaşayan halk, OC diye adlandırılıyor.] [Kendilerine özgü, yine OC dili adına bir dil konuşuyorlar. Toulouse'da, tüm sokak adları hem Fransızca, hem de OC dilinde yazılıyor.]

Toulouse'a, 1460-1500 yılları arasında altın çağını yaşatan ve tekstil sanayisinde kullanılan mavi rengi sağlayan bitkinin adı "Pastel"dir.[Güney Amerika'dan gelen İndigo bitkisi, pastelin ününü sona erdirmiş.] )

-@ İSPANYA ile/ve/<> FRANSA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mayıs 2013 | 11:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31796 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bu iki ülkeyi birbirinden ayıran, 430 km.lik doğal bir sınır olan Pirene sıradağlarıdır.
[93 milyon yıllık bu dağlar, tüm evrimi içeren kalıntılar taşır.] )

-@ DOĞA ile/ve TARİH
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Mayıs 2013 | 17:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31759 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hepimizin[tüm varolanların] mekânı. İLE/VE Kişinin mekânı. )

-@ KITA ile/ve/değil ADA
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Mayıs 2013 | 14:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31714 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İSTANBUL/ROMA ve/|| FİLİBE
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Mayıs 2013 | 14:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31691 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Filibe de, İstanbul ve Roma gibi, 7 tepe üzerine kurulmuştur. )
( ... VE/<> Nöbettepe, Canbaztepe, Taksimtepe, Çanlıtepe, Boztepe, Saraytepe, Pınarcıtepe. )

-@ JERSEY ADASI ile/ve/<> GUERNSEY
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Mayıs 2013 | 18:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31671 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Victor Hugo, Jersey Adası'nda, kanal adalarından olan Guernsey'e sürgüne gönderilmiştir ve ünlü kitabı "Sefiller"i burada kaleme almıştır.[1850] )

-@ GHOOM MANASTIRI(YİGA CHOELING) ile/ve/<> ZANG DHOK MANASTIRI
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Mayıs 2013 | 18:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31669 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sıkkım'da: Sarı tarikatın manastırıdır. İLE Kırmızı şapkalı tarikatı[Phodans] manastırıdır. )

-@ MALAWI(MORI-BUANCI) =/< NYASALİND
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Mayıs 2013 | 18:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31662 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ülkenin bugünkü adı. =/< Önceki adı. )

-@ TUVALET ile/ve/<> KUM ODASI
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Mayıs 2013 | 12:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31659 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Malawi'de, tuvaletler, kum odaları şeklinde oluşturuluyor. Bir blok dolunca, bir kolla, kum odaları değiştiriliyor. Kullanılan kum blokları, kurutulup gübre olarak kullanılıyor. Zorunluluktan ve olanaksızlıklardan da olsa önemli bir çevresel ve doğal çözüm sunuyor. )

-@ TOPKAPI SARAYI'NDA:
BÂB-I HÜMÂYÜN
ile/ve/<> BÂB-I SELÂM ile/ve/<> BÂB-I SAADE
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Mayıs 2013 | 02:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31635 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ UDE ile/ve SELENGA
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Nisan 2013 | 12:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31493 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Buryat ülkesine ve başkenti Ulan-Ude'ye akan iki önemli ırmak. Selenga, Baykal Gölü'ne dökülür.[200 km2'lik geniş bir delta oluşturur.][Aynı zamanda, önemli bir kuş cennetidir.] )

-@ STRAZBURG ile SALZBURG
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Nisan 2013 | 12:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31452 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Fransa'da. İLE Avusturya'da. )

-@ ORMAN ile TAYGA
[Bölüm: Bitkiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Nisan 2013 | 11:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31424 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Doğu Sibirya ormanları. )

-@ (")SALLANTI(") ile (")SARSINTI(")
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Nisan 2013 | 12:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31400 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BERİ ile GERİ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2013 | 22:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31295 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TUVALET:
OTURARAK
değil/yerine ÇÖMELEREK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Şubat 2013 | 12:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31285 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( http://www.squattypotty.com )
( ALAFRANGA değil/yerine ALATURKA )

-@ CAMİ ile/ve/değil/<>/= KÜLLİYE
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Kasım 2012 | 10:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30928 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ADA ile/ve/BATMAYAN (KÜÇÜK/BÜYÜK) DAĞ/TEPE
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Ekim 2012 | 01:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30890 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÇEVREN ve/<>/|| EVREN
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Ağustos 2012 | 11:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30820 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KAÇKAR ile/değil KAŞKAR
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Temmuz 2012 | 00:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30762 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BODRUM ile/ve/<> ÇEŞME
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Temmuz 2012 | 00:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30730 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MİSAFİR ile/ve/<>/değil/>< MUKÎM[< KIYÂM]
[Bölüm: toplum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Temmuz 2012 | 19:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30712 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 72 saat boyunca ağırlanan kişi. İLE/VE/<>/DEĞİL/>< Oturan, ikâmet eden. | 72 saatten daha uzun süre kalan misafir/kişi. )

-@ "MUHABBET SOKAK" değil İNCİLİ ÇAVUŞ SOKAĞI
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz 2012 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30677 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YAZICILARIN:
BULUNDUĞUNUZ ORTAMDA
değil/yerine AYRI BİR (HAVALANDIRMALI) ODADA BULUNDURULMASI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Haziran 2012 | 09:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30634 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( http://www.uruninceleme.com/?p=2093 )

-@ KÖY/KARYE ile/ve/<> MAHALLE ile/ve/<> ÇİFTLİK
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Haziran 2012 | 18:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30586 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GİRESUN ile/ve KİRAZ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Haziran 2012 | 15:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30578 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE Giresun'da, dağlık bir bölgeye verilen ad. )

-@ PORTOLAN HARİTA ile AZİMUTAL HARİTA
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Haziran 2012 | 22:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30567 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GERÇEK KUZEY ile/ve/<> GRİD KUZEYİ ile/ve/<> MANYETİK KUZEY
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Haziran 2012 | 15:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30559 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Coğrafi kuzey. İLE/VE/<> Haritanın kuzeyi. İLE/VE/<> Pusula kuzeyi. )

-@ SAKLAMAK ile/ve/<> BARINDIRMAK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mayıs 2012 | 19:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30523 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YEREL ile/ve ÖZEL
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mayıs 2012 | 14:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30461 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DARVAN ile/ve/<> SANÂ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Mayıs 2012 | 04:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30412 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sanâ'ya 2 fersah mesafede. [Yemen] )

-@ DUA TEPE değil/< KEKİK TEPE
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Nisan 2012 | 17:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30273 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ LOKANTA ile/ve RESTORAN
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Nisan 2012 | 11:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [İt.] TRATTORIA ile RISTORANTE )

-@ ÖĞRENİM/ÖĞRETİM ÜNİVERSİTESİ ile/ve/değil/yerine ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Nisan 2012 | 02:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30221 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜZEYE GİR fakat "MÜZELİK OLMA!"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Nisan 2012 | 22:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30145 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GÜNEY YERUCU/ANTARTİKA'DA:
AITCHO ADASI
ve HALFMOON ADASI ve KING GEORGE ADASI
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Nisan 2012 | 04:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29966 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( En kuzeyindeki ada. VE Aitcho'dan sonraki ada. VE Halfmoon'dan sonraki ada. )

-@ USHUAIA ile/değil PUERTO WILLIAMS
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Nisan 2012 | 01:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29963 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Arjantin'de. İLE/DEĞİL Şili'de. )
( Güney Amerika'nın en ucundaki(/güneyindeki) iki şehir. )

-@ HANE ve/> KÖY ve/> NÂHİYE ve/> KAZÂ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Nisan 2012 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29948 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TEKİRDAĞ'DA:
RODOSÇUK
ile/ve BANADOS ile/ve İNECİK
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Nisan 2012 | 16:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29947 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BAYBURT ile BABERT
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Nisan 2012 | 04:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29924 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Türkiye'de. İLE Irak'ta. )

-@ MEKÂN ile/ve/< VATAN
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mart 2012 | 03:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29883 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MEKÂN ile/ve/<> MAKAM
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mart 2012 | 03:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29847 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "DOĞU" ile/ve/değil ASYA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mart 2012 | 03:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29829 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HAL ve/> MAHAL ve/> TAHALLÜL
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart 2012 | 02:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29752 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ 4S:
SPOR
ve/ SEKS[UYKU / GÜNEŞ] ve/ SANAT ve/ SEYAHAT
[Bölüm: kisiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29237 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ESTETİK ile/ve SİLUET
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ODA ile/ve MAKAM
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Koltuğun üstüne çıkarsan yükselirsin, başının üstüne alırsan altında ezilirsin! )

-@ AYNA ile/ve YANSIMA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran 2013 | 01:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29213 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

-@ OTURMA!:
TAŞA
ile YAŞA ile BAŞA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2017 | 17:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29196 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Taşa, başa, yaşa oturmamak gerek. )
( Do not sit/stand on/at stone, wet, front! )

-@ AYRILMAK ile/ve UZAKLAŞMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28595 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GURBET ile/ve KURBİYET
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28594 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yabancılaşma. İLE/VE Yabancılaşmaktan kurtulma. )
( Yabancılaşma, bilinçlenme/şuur içindir. )

-@ UZAK ile İLERİ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28581 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ UZAK ile KÜÇÜK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28580 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ UZAK ile BÜYÜK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28579 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YAKIN ile/ve UZAK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28578 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SINIRLI ile/ve KISITLI
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28558 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SINIR ile SON
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28552 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TERSİNE ÇEVİRME ile YER DEĞİŞTİRME
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28518 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SÂHA[Ar.]/SEKTÖR[Fr.] ile BÖLÜM/KESİM/ALAN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28370 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ FERAH ile REFAH
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28300 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SAĞ ile/ve SOL
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27970 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kalbin olduğu taraf soldur. )

-@ (")MİLÂD/EŞİK(") ile (")DÖNEMEÇ(")
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27961 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SEFER ile/ve SEFERÂN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27903 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Arabî ayların ikincisi.[yılbaşının Muharrem olması itibariyle] İLE Muharrem ve Sefer ayları. )

-@ YOLA ÇIKMAK ile/ve/<> YOLDAN ÇIKMAK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27890 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HARİTA ile/ve KROKİ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27889 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YÖNLER('İ)
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27882 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YAN ile YÖN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27880 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YOL ile YÖN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BOŞLUK ile/ve/değil ARALIK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27873 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MESAFE[Ar.] değil/yerine/= ARALIK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27872 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MESAFE ile GENİŞLİK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27871 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BOYUT ile/ve EVREN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27867 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AÇI ile/ve HIZ
[Bölüm: fizik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27860 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MESAFE ile YÖN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27857 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ANAYOL(CADDE) ile SOKAK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27855 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TEMİZ HAVADA YAŞAMALI!
[Bölüm: OLMALI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 18:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27588 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İLK MODERN ÇOCUK HASTAHANESİ
[Bölüm: ilk] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 17:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25609 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İLK KOL ve RAHİM NAKLİ
[Bölüm: ilk] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 17:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25597 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Akdeniz Üniversitesi'nde. )

-@ MÂBED ile/ve/değil EŞİK
[Bölüm: Esik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Temmuz 2012 | 13:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25195 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Mâbed, zamanın aşkınlaştırıldığı "ebedî şimdi"dir. )

-@ EN BÜYÜK MEYDAN
[Bölüm: en] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Temmuz 2017 | 19:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25086 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( NAKŞE CİHAN [İRAN]
( ŞAH MEYDANI ya da İMAM MEYDANI olarak da bilinir. )
( Süsleri ve güzelliği ile ünlüdür. ) )

-@ (not GROUND) GROUNDS
[Bölüm: English] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 17:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25044 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ LEAP vs. JUMP
[Bölüm: English] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 17:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24930 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HARBOUR vs. JETTY vs. PIER vs. PORT vs. QUAY vs. WHARF
[Bölüm: English] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 17:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24899 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ABOVE vs. OVER
[Bölüm: English] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 17:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24775 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PLACE vs. PALACE
[Bölüm: English] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 17:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23807 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SPECIAL vs. PECULIAR
[Bölüm: English] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 17:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23642 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YILAN ile KOBRA
[Bölüm: Hayvanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Nisan 2019 | 11:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22919 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Zekânın simgesi. )
( Yılanların dışarıda bir kulak ya da kulak zarları yoktur. Havadan gelen sesleri bir iç kulak aracılığıyla algılayabilirler. )
( Çeneleri ve karın kasları sayesinde, yerden aldıkları titreşimleri hissedebilirler. )
( Çeneleri ve kafatasının tüm kemikleri esnek kirişlerle birbirlerine bağlıdır. [Ağızlarını 150 dereceye kadar açabilmelerini sağlar.] [Alt çenenin iki yanı birbirlerinden bağımsız bir biçimde hareket eder ve böylece av, sanki mideye doğru yürüyormuş gibi görünür] )
( Yılanların kıçlarının içinde, gizli, iki penisleri vardır. [Sağdaki, genelde daha büyüktür ve bu da yılanların sağ penislerini kullandığına işaret etmektedir.] )
( Yılanlar, renk körüdür. )
( Afrika'da, 400 tür yılan bulunmaktadır.[%90'ı zehirlidir.] )
( Yavru yılanlar, birkaç ayda bir deri değiştirirler. )
( Sao Pauolo'daki 110 dönümlük "Yılan Adası"nda, her 6 metrekareye bir yılan düşmektedir. Dünyanın en ölümcül adalarından biridir. )

-@ ŞAHİN ile LAÇİN
[Bölüm: Hayvanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Mayıs 2016 | 14:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22636 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Atmaca, doğan. | Çıkılması güç, kayalık yer. )

-@ SU AYGIRI(/DENİZ ÖKÜZÜ/ATBALIĞI) ile GERGEDAN
[Bölüm: Hayvanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Kasım 2016 | 03:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22430 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Suaygırı ile Gergedan )
( HIPPOPOTAM: Irmak adı. )

-@ HAYRÂT[< HAYR]: HAYIRLI İŞLER | HAYIR İÇİN KURULAN MÜESSESELER [ÇEŞME, HASTAHANE, AŞHÂNE]
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 02:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21308 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MEKKE ile/ve MEDÎNE
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ekim 2016 | 15:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20818 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( BESSÂSE: Mekke-i Mükereme. )
( ... İLE Mahkemenin olduğu yer. )

-@ SU ile/ve ZEMZEM
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 02:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE Kâbe yakınında bulunan kuyunun suyu. )
( ZEVRAK: Zemzem konulan kap. )
( Bir gram suyun buharlaşması, 273 kalorilik ısıyı yok eder. )

-@ MUKÎM ile KÂİM
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 02:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20156 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sürekli aynı işi yapan kişi. İLE O anda, geçici. )

-@ SİN[Türkçe]/KABİR/KABR[Ar.], MEZAR/GÛR[Fars.] ile TÜRBE/TOMB
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 02:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19298 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [kökeni/etimolojisi] MEZAR[< ZİYARET[Ar.]): Anadolu Türkçesi'ne anlam değiştirerek, ölünün gömüldüğü yer olarak geçmiştir. İLE Topraklanmış, toprak örtülmüş. )
( İşlerinizden sıkıldığınızda kabirleri/mezarlıkları, türbeleri ziyaret ediniz. )

-@ DOM ile/ve SPQR
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 02:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19257 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Mezartaşlarında ve kiliselerde görülen bu harfler "Herşeyin en iyisi ve en fazlası Tanrı'ya" anlamına kullanılmıştır. İLE/VE Roma'da pekçok binada ve kamu alanında görülen bu harfler/simge "Aziz Roma ve Halkı için!" anlamına kullanılmıştır. )
( Allah'a. İLE/VE İnsan'a. )

-@ SELÇUKLU TÜRKİYE'Sİ ŞEHİRLERİNİN UNVANLARI
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Kasım 2015 | 23:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19101 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ahlat: Kubbet ul-hlâm (İslâm'ın kubbesi)
Aksaray: Dâr uz-zafer, Dâr ül-Cihâd ve Dar ur-ribât (II. Kılıç Arslan'ın askerî üssü olduğu ve hayır müesseseleri kurduğu için)
Amasya: Dâr ul-'lzz (İzzet ve şeref şehri)
Ankara: Dâr ul-htsm (Müstahkem belde)
Antalya: Dâr us-sagr (Uc, hudûd şehri)
Bayburt: Dâr ul-celâl (Ululuk şehri)
Denizli(Sâdık): Dâr us-sagr (Uc, hudûd şehri)
Erzincan: Dâr un-nasr (Yardıma mazhar şehir)
Kayseri: Dâr iil-Feth veya Dâr ül-mülk (birincisi Sultan Alâeddin'in fetihlere burada hazırlandığı, ikincisi Konya'dan sonra paytaht olduğu için bu unvanları almış)
Konya: Dâr ül-mülk (Paytaht)
Malatya: Dâr ur-rifa (Üstünlük veya asâlet şehri)
Niğde: Dâr ul-pehlevâniyye (Pehlivanlar beldesi)
Samsun: Dâr us-sagr (Uc, hudûd şehri)
Sinop: Lezûet ul-'uşşak (Âşıklar adası)
Sivas: Dâr ul-'alâ (Yücelik beldesi)
Tokat: Dâr ün-rmsret (Yardım şehri) )

-@ BURSA ve FLORANSA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19095 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ANADOLU ile/ve AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İPEKYOLU ile/ve BAHARAT YOLU
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19093 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Belh şehri, kesişim noktasıdır. )

-@ SÜLEYMANİYE CAMİİ ile/ve SELİMİYE CAMİİ
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19092 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İstanbul. İLE/VE Edirne. )
( Teknik yapıt.(Hendesetü'l-İslâm). İLE/VE Toplumsal yapıt.(Camiatü'l-İslâm). )
( Kanuni Sultan Süleyman zamanında 1550-1557 yılları arasında inşa edilmiştir. İLE/VE Selimiye Camii, yanlış bilindiği üzere Yavuz Sultan Selim (I. Selim) zamanında değil; onun torunu olan Sultan II. Selim zamanında ve Süleymaniye'den sonra; 1568-1575 yılları arasında inşa edilmiştir. ( Kubbe çapı Ø26.50 metredir. İLE/VE Kubbe çapı Ø31.30 metredir. )
( Kubbe içinden 4 fil ayak üzerine oturur. İLE/VE Kubbe çevresinden 8 fil ayak üzerine oturur. )
( Süleymaniye'deki "teknik merkez" Selimiye'de yoktur. Süleymaniye'de uygulanan iki teknik merkez; taç kapı ve şadırvan Selimiye'de tekrar etmemiştir. )
( Başkent Külliyesi'dir. İLE/VE Serhad Külliyesi'dir. )
( Kalfalık-Ustalık yapıtı diye ayırmamak ve iki yapıtın da ayrı boyutlarda hakkını teslim etmek gerekir. )
( İstanbul'da sayfamızdaki "MUCİZEVİ SANAT" açıklamasını da okuyunuz! )

-@ BÂB-ÜS-SAÂDE ile/ve BÂB-ÜS-SELÂM
[Bölüm: Istanbul] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19082 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Topkapı Sarayı'nın üçüncü kapısı/dış kapısı. İLE/VE Topkapı Sarayı'nın ikinci kapısı. )

-@ ÜMİT/UMUT BURNU ile/ve/değil ANGULUS
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19081 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Afrika'nın en uc noktası, Ümit Burnu değil Angulus'tur. Angulus'a ulaşım kolay olmadığından Ümit Burnu ün kazanmıştır. )

-@ ARKTİKA ile/ve ANTARTİKA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19080 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kuzey kutbunda kutup noktasıyla birinci enlem içinde kalan kara ve deniz parçası. İLE/VE Güney kutbu. )
( KUTB-İ ŞİMÂLÎ: Kuzey kutbu. )

-@ SUMMIT ile ZENITH
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19079 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yeryüzünde. İLE Uzayda, astronomide. )

-@ 7 DORUK/ZİRVE[Ar.]
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ocak 2017 | 02:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19078 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( * ACONCAGUA: Arjantin, Güney Amerika, Yükseklik: 6959 m.
* ELBRUZ: Rusya, Avrupa, Yükseklik: 5642 m.
* EVEREST: Nepal, Tibet, Yükseklik: 8848 m.
* KILIMANJARO: Tanzanya, Afrika, Yükseklik: 5895 m.
* KOSCIUSKO: Avustralya, Yükseklik: 2228 m.
* Mc. KINLEY: Alaska, Kuzey Amerika, Yükseklik: 6194 m.
* VINSON: Antarktika, yükseklik: 4897 m. )

-@ MİNÂRE ile/ve ŞEREFE/EZÂNGÂH
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Minarenin 7 bölümü vardır. [Aşağıdan yukarıya doğru, sırasıyla] 7. Alem 6. Külâh 5. Petek 4. Şerefe 3. Gövde[Farisî] 2. Pabuç 1. Kürsü[Kaide] )
( Bir minarenin gövdesinin üstü de tekrar kendi içinde 15 bölümdür. [Aşağıdan yukarıya doğru, sırasıyla] 15. Alem 14. Bayrak 13. Seren 12. Çiğdene kaplama 11. Göndel 10. Gergi 9. Payanda 8. Tabla 7. İskaça 6. Kara çivi 5. Petek silmesi 4. Petek 3. Farisî 2. Şebeke 1. Stalaktit )
( Alem 8, bazı unsurlarının tekrarıyla da 10 bölüme ayrılır. [Aşağıdan yukarıya doğru, sırasıyla] 10. Hilâl[Boynuz] 9. Boyun[üst bilezik] 8. Küp 7. Armudî 6. Boyun[orta bilezik] 5. Küp 4. Boyun[alt bilezik] 3. Kaide 2. Küp[simit, karpuz] 1. Kaide )
( Minare külâhı nasıl tamir edilir? Minareyi tamir edecek usta, önce seren'in üzerine kendine basamak teşkil edecek ahşap parçaları çakarak, külâh'ın içinden çıkabildiği yere kadar tırmanır. Belirli bir yerde, külâh'ın darlığı yüzünden, çalışamaz hâle gelir. Bu noktada kaplama tahtalarını kırarak dışarı çıkabileceği büyüklükte bir delik açar. Dışarıya çıktığı nokta, genellikle alem'den birkaç metre aşağıdadır. Ustanın, minarenin en tepesine ulaşabilmesi için alem'in tam altına bir kement geçirmesi gerekir. Bunu gerçekleştirebilmesi için, bulunduğu noktada minarenin etrafında bir ip dolaştırır ve bu ipin iki ucunu şerefe'de bekleyen çırağına sarkıtır. Çırak ipi iki ucundan tutarak burmaya başlar. Burulan ip minarenin çevresinde bulunan kısmının çapı daraldığından yavaş yavaş minarenin tepesine doğru 'tırmanır'. Usta bu ipe tutunarak tepeye kadar tırmanır ve alem'in hemen altına bir kement bağlar. Bu kementin üzerine iki adet makara yerleştirir. Bunlardan biri, kendi beşiğini asacağı makara, diğeri ise şerefeden malzeme çekmesini sağlayacak olan makaradır. Usta, yukarıda 360Ş dönerek ve makaraya bağlı beşik sayesinde yukarı-aşağı hareket ederek minare külâhını tamir eder, değişecek kurşun levhalarını değiştirir. İşi bittiğinde, minarenin etrafında tekrar bir ip dolaştırır ve ipin iki ucunu şerefe'ye sarkıtır. Çırak bu ipi yine burarak ustasının minareden inmek üzere kullanabileceği tek bir halat hâline getirir. Usta bu halata tutunarak daha önce bağlamış olduğu tüm ipleri söküp şerefeye iner. En sonunda da burgulu ipin burgusunu açar ve şerefe'ye düşmesini sağlar. )
( Ecelbeşiği - Dücâne Cündioğlu )

-@ DOĞU ile/ve KIBLE
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19062 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kiliselerin yönü. İLE/VE Camilerin yönü. [GÜNEY GÜNEYDOĞU] )

-@ İBÂDET YERLERİ'NDE:
CAMİ/MESCİD
ile/ve CEMEVİ ile/ve KİLİSE(< EKLESIA | BÎA[Ar. çoğ. BİYÂ'], DEYR[Fars.] ) ile/ve HAVRA[İbr.]/SİNAGOG[Yun.]/TABERNACLE ile/ve BURKAN EVİ/PAGODA[< OHATAGORBA/DATUGARBA (< GORBA/GARBA[< RAHİM/UTERUS])], VİHARA ile/ve ŞRAYN/SHRINE ile/ve PRASADA ile/ve ZİGURAT ile/ve (DOĞA) ile/ve FU YUN-SE ile/ve GÜNEŞ MÂBEDİ
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Haziran 2014 | 03:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19053 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İslâm'da. İLE/VE Alevilik'te. İLE/VE Hristiyanlık'ta. İLE/VE Yahudilik'te/Kabala'da. İLE/VE Burkancılık'ta/Budizm'de. İLE/VE Şintoculuk'ta. [Buda heykeli bulunmaz] Mezopotamya'da, Sümerler'de ilk tapınaklardır. İLE/VE Hind mâbedi. İLE/VE Şamanlık'ta. İLE/VE Şamanlık'ta.[Çinlilerin verdiği addır.] İLE/VE Dünyadaki 7 güneş mâbedinden 4'ü Türkiye'de, Fırat'tadır. )
( HOCA/DRUİT/MAKA[Tatarca] ile/ve DEDE/DEDE-BABA ile/ve PAPAZ ile/ve HAHAM ile/ve GURU, LAMA ile/ve ... ile/ve ... ile/ve "BÜYÜCÜ/ARRÂFE" ile/ve ... ile/ve KAM ile/ve ... )
( SANAL CAMİLER )
( GELENEKTEN GELECEĞE CAMİLER - SÜLEYMAN FARUK GÖNCÜOĞLU, ZELİHA KUMBASAR )
( Hünkâr(Padişah) Mahvil'lerinin girişi Kıble'dedir. )
( Yüreğinde bir tapınağı olmayan, hiçbir tapınakta bulamaz yüreğini! )
( CAMİLERİN İLGİNÇ ÖYKÜLERİ... )

-@ KABUKİ ile/ve BUNRAKU
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19030 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Geleneksel Japon tiyatrosu. İLE/VE Kukla tiyatrosu. )

-@ ÇOĞA-ZANBİL değil DUR-UNTAŞ/DURAN-TAŞ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19028 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ELAM, M.Ö. 1250 )

-@ ULURU ile/ve NAZCA ile/ve TRAXIEN ile/ve VALCOMANICA ile/ve GOZO
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19027 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Avustralya'da. İLE/VE Peru'da. İLE/VE Malta'da. İLE/VE İtalya'da. İLE/VE Malta'da. )

-@ CUICUILCO ile/ve STONEHENGE ile/ve AVEBURY ile/ve CASTLERIGG ile/ve NEWGRANGE
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19026 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Meksika. İLE/VE İngiltere'de. İLE/VE İngiltere'de. İLE/VE İngiltere'de. İLE/VE İrlanda'da. )

-@ MEZAR/MASTAVA ile/ve/>/değil APINK
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19025 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MEZARLIK/TÜRBE ve/<> MÂBED
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19024 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İşlerinizden sıkıldığınızda kabirleri/mezarlıkları, türbeleri ziyaret edebilirsiniz. )

-@ MEZAR ile/ve RÖLİKER
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19023 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE Kül kutusu. )

-@ MEZAR ile/ve MOZOLE[Fr. MAUSOLÉE]
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE Anıt mezar. Büyük ve ağır yapılı mezar. )

-@ İN/MAĞARA ile BÜYÜK/DERİN İN/MAĞARA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19021 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( CAVE ile CAVERN )

-@ ZİLKAR İNİ/MAĞARASI ve/<> KÜRE DAĞLARI
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19020 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MAĞARALAR'DA:
BODGAYA
ve HİRA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Şubat 2014 | 16:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19019 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... VE HİRA: Arayış. )

-@ BÜYÜK TURKİA ile/ve TURKİA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19017 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Türk adının tarih sahnesine çıkışı VI. yüzyılda Gök-Türk Devleti'nin kuruluşuna bağlıdır. )

-@ MISIR ile/ve MEZOPOTAMYA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19015 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DOJO KURALLARI
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19014 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ŞAM değil ŞAM-I ŞERÎF
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19012 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EGE DENİZİ değil ADALAR DENİZİ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19011 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "AMOZON" değil AMAZON
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19010 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BÜKREŞ/BUCHRESTI[< Rom. BUCH:
Neşe.]:
Neşeli yerler.

[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19007 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ATİNA ile ATİNA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19005 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yunanistan'ın başkenti. İLE Rize - Pazar ilçesinin eski adı. )

-@ GRUNG TAPE[Okunuşu:
Krung Tep]
ile LOS ANGELES
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19003 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Melekler Şehri. İLE Melekler Şehri. )
( Tayland'ın başkenti. Tayland'ın tek şehridir. [Bangkok'u yabancılar kullanır.] İLE Amerika'nın bir şehri. )
( [Tayca] [Resmi Tam adı] (152 harf ya da 64 hecelik tek bir sözcükle yazılır): KRUNGTHEP MAHANAKHON AMORN RATTANAKOSİN MAHİNTARA YUDTHAYA MAHADİLOK POHP NOPARAT RAJATHANEE BUREEROM UDOMRAJNIVES MAHASATARN AMORN PİMARN AVALTARNSATİT SAKATATTİYA VİSANUKRAM PRASİT )
( Büyük Melekler Şehri, göz kamaştırıcı mücevherlerin büyük hazinesi, fethedilemez büyük toprak, görkemli ve seçkin topraklar, kimyasal değişim göstermeyen dokuz değerli taşın da bulunduğu şirin kraliyet başkenti, en yüksek kraliyet meskeni ve heybetli saray, reenkarnasyon geçirmiş ruhların kutsal barınağı ve yaşadığı yer. )

-@ HARIDVAR ve/> GANGAMAYA ve/> GANJ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19002 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YUKARI MISIR ile/ve AŞAĞI MISIR
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19000 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Doğu. İLE/VE Batı. )

-@ "MISIR YOLU" ile/ve "ÇİN YOLU"
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18999 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sanat tarihinin seçtiği yol. İLE/VE ... )

-@ GETTO[İbr.] ile VAROŞ[Macarca]
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18998 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir kentin kendiliğinden herhangi bir azınlık kümesince yerleşilen kesimi. | Yahudi'lerin gönüllü olarak ya da zorlanarak yerleştikleri kent dışındaki yer. [Adını/yerleşikliğini, Venedik'teki baruthaneden alır.] İLE Kent ya da kasabada dış mahalle. )

-@ İSPANYA ile İSPANYA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18997 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ülke. İLE Boyacılıkta kullanılan tebeşir tozu. )

-@ RIO NEGRO ile RIO PLATA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18996 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BAYRAK ile MISIR BAYRAĞI
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18995 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KONGO ile KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ(ZAİRE)
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18994 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TANZANYA ile TAZMANYA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18993 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Afrika'da bir ülke. [Afrika'nın zirvesi olan [5895 m.] Klimanjaro Dağı'nın bulunduğu] İLE Yeni Zelanda'nın alt kısmında bir ada. [Tazmanya Canavarı'nın yaşadığı] [ABEL TASMAN'ın bulması nedeniyle.] )

-@ HAWAII ile/değil HONOLULU
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18992 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/DEĞİL 5509 km2.dir. Şehrin %72'si deniz suyuyla kaplıdır. )

-@ EŞLEK/EKVATOR ile EKVADOR
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ağustos 2013 | 23:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18991 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Güney ile Kuzey yarım küreyi ayıran enlem. İLE Güney Amerika'daki ülke. )
( EKVATOR: HATT-I İSTİVA )
( Fransız bilimkişilerinin, 8 yıl süren çalışmaları sonucunda, 21 Mart ve 21 Eylül günlerinde, güneş ışınlarının hiç gölge yapmadan, tamamen dik olarak geldiğini tespit ettikleri ve dolayısıyla da dünyanın tam orta noktasında bulunduğunu onayladıkları yer, Ekvador'un başkenti Quito'nun San Fransisco Meydanı'ndaki Ekvator Anıtı'nın bulunduğu yerdir.[Yıllar sonra, daha hassas aletlerle yapılan hesaplarla, Ekvator çizgisi birkaç kilometre kaydırılmıştır. Bu yeni çizgi etrafında ve üzerinde çeşitli deneyler yapılmaktadır. Bir kabın içindeki su, Ekvator çizgisi üzerinde, tam dikey dökülürken, bir cm. ötede, kuzey ve güney yarım kürede, sağa ya da sola doğru girdaplar yaptığı görülmektedir.] )
( Gezimanya - Ekvador Sayfası )

-@ İSVEÇ/ŞİVED ile İSVİÇRE
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18990 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AVUSTURYA ile AVUSTRALYA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Mayıs 2016 | 02:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18989 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( NEMÇE/NEMSE: Osmanlılar'da Avusturya'nın adı. )
( BEÇ: Viyana'nın, Macarca adı. )

-@ NİJER ile NİJERYA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18988 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KAÇKAR DAĞLARI ile/ve KÜRE DAĞLARI
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18987 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ FOTOĞRAFTA:
KAÇKARLAR
ile/ve HİNDİSTAN
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18986 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ELEVİT YAYLASI ve POLEVİT YAYLASI
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18985 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SAL YAYLASI ve POKUT YAYLASI
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18984 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ FIRTINA DERE ve İKİZDERE
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18983 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sal Yaylası - Çamlıhemşin - Rize )
( Rafting yapılabilir. VE ... )
( 6 km.lik güzergâh [herkese yönelik] VE 12 km.lik güzergâh [uzmanlara yönelik] )

-@ PATİKA ile/ve BOĞAZ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18981 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YOL ile/ve ÇIĞIR/SEBİL/PATİKA[Slavca]
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18980 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE Hayvanların açtığı yol. )

-@ YOL ile/ve MAKADAM[< MC ADAM]
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18979 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE Kırık taşlarla döşenmiş yol. )

-@ YOL ile/ve SEBİL[Ar.]
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18977 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE Büyük cadde. )

-@ YOL ile/ve ALE
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18976 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE Ağaçlıklı yol. )

-@ KAFKASYA'DA:
KISLOVODSK
ile/ve MINERALNIY VODO
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18970 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sıcak su. İLE/VE Mineral su. )

-@ BALKANLARDA TÜRKÇE YER ADLARI KILAVUZU
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18969 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YEDİKULE ile/ve YEDİKULE
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18966 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zeytinburnu. İLE/VE Selânik.[adı geçen Yedikule Zindanları, Selânik'tekidir!] )

-@ ARSAMEIA ile/ve ARTAMEIA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18965 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kahta. İLE/VE Gönen. )

-@ YERLERİN:
ESKİ ADI
ile/ve/> YENİ ADI
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Ağustos 2013 | 22:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18963 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( * ABYDOS - ASOS
* ADRIAKE - KALE-DEMRE
* AINOS - ENEZ
* AIZANOI/AEZANI - ÇAVDARHİSAR
* AKALISSOS - ASARÖNÜ, GAVÜRİSTANLIK
* ALABANDA - ARAPHİSAR
* ALÂİYE - ALANYA
* ALİNDA - KARPUZLU
* AMU - CEYHUN
* ANDRİACE - ÇAYAĞZI
* ANTİGONEİA - İZNİK
* ANTIOCHEIA - YALVAÇ
* ANTIPHELLOS - KAŞ
* APERLAI - SIÇAK İSKELESİ
* APOLLONIA - KILINÇLI
* ARAXA - ÖREN
* ARNEAI - ERNEZ
* ARSADA - ARSA, ARSAKÖY, KAYADİBİ
* ARYKANDA - ARİF
* ARNEAI - ERNEZ
* ARYCANDA - AKİF, AYKIRÇAY
* ÂSGÛN[Fars.] - HAZAR DENİZİ
* ATTALEİA - ANTALYA
* AXOIS - VARDAR
* BÂBÂ-Yİ ATÎK - BABAESKİ
* BAHR-İ AHDAR - HİNT OKYANUSU
* BAHR-İ HAZER - HAZER DENİZİ
* BAHR-İ KULZUM/AHMER - KIZILDENİZ, ŞAP DENİZİ
* BAHR-İ LÛT - LÛT TUZ GÖLÜ (FİLİSTİN/İSRAİL)
* BAHR-İ SEFİD - AKDENİZ
* BAHR-İ SİYAH - KARADENİZ
* BAKTRIA - BELH
* BALBURA - ÇÖLKAYIĞI-DİRMİL, KATARA-SEYİTLER
* BEKKE - MEKKE
* BUBON - İBECİK/EBECİK
* CADYANDA/KADYANDA - ÜZÜMLÜ
* CAESAREA - KAYSERİ
* CHIMAERA - YANARTAŞ
* CİHANNÜMA - BEŞİKTAŞ
* CORACESIUM - ALANYA
* CYANEAE/KYANEAE - YAVİ, YUVA KÖYÜ
* DAIDALA - GÖCEK- İNLİCE ASARI
* DEFTER-İ HAKÂNÎ - TAPU KADASTRO
* DIDYMA - DİDİM
* DİYARBEKİR/ÂMİD - DİYARBAKIR
* DOLICHISTE - KEKOVA ADASI
* EDESSA - URFA
* EPHESOS - EFES, SELÇUK
* GAGAI - AKTAŞ
* GLAVANİ - KALLÂVİ (SOKAK)
* HATTUSAŞ - BOĞAZKALE, BOĞAZKÖY
* HEBROS - MERİÇ
* HERAION TEICHOS - KARAEVLİALTI
* IDEBESSOS - KOZAĞACI-KARACAÖREN, YENİKIŞLA KARAAĞAÇ MAH.
* IDYROS - KEMER
* ISINDA - BELENLİ KÖYÜ
* ISTLADA - KAPAKLI, HAYITLI (ESKİ HOYRAN)
* İMROZ - GÖKÇEADA
* İRVA - RİVA
* İSHAKLI - SULTANDAĞI
* ISTROS - TUNA
* KADYANDA - ÜZÜMLÜ
* KALAMAKİ - KALKAN
* KANDYBA - GENDEVE, GENDİYE, KENDİBA
* KANESH - KÜLTEPE
* KEŞİŞ DAĞI - ULUDAĞ
* KHALKİTİS - HEYBELİADA
* KHOMA - ESKİHİSAR (HACIMUSALAR)
* KIBYRA - HORZUM, GÖLHİSAR
* KIRKKİLİSE - KIRKLARELİ
* KLAZOMENAİ - URLA
* KOLOPHON ve NOTION - DEĞİRMENDERE ve AHMETBEYLİ
* KORMOS, KORMİ - KARABÜK
* KORYDALLA - KUMLUCA
* KYAENAI - YAVU
* KYLLANDOS - ELMALI
* KYPSALA - İPSALA
* LABRANDA - LABRAUNDA
* LAODIKEA (LAODICEIA AD LYCUM) - GONCALI
* LETOON/LETOUM - BOHSULLU, BOZOLUK
* LIMYRA - ZENZERLER, TURUNÇOVA
* LYKOS - BAYRAMPAŞA DERESİ
* MAGNESIA AD MEANDRUM - MENDERES MAGNESİA'SI, ORTAKLAR, TEKKEKÖY
* MAKRIKÖY - BAKIRKÖY
* MA'MÛRET-ÜL-AZÎZ - ELAZIĞ
* MEĞRİ - FETHİYE
* MELİD - MALATYA
* MILETUS - BALAT, AKKÖY
* MYRA - NOEL BABA KİLİSESİ
* MYRA - DEMRE, KALE
* MYUS - AVŞAR KALESİ
* NESTOS - MESTA
* NİCAEA - İZNİK
* NISA - MERYEMLİK, SÜTLEĞEN
* NYSA - SULTANHİSAR
* ODYRSIA - EDİRNE
* OENOANDA - İNCEALİLER
* OKSİYA - SİVRİADA
* OLYMPOS - ÇIRALI
* PANARMOS - BURGAZADA
* PANTOKRATOR KİLİSESİ - ZEYREK CAMİİ
* PATARA - GELEMİŞ, OVAGELEMİŞ, KELEMİŞ
* PERGE - AKSU
* PERINTHOS - MARMARA EREĞLİSİ
* PHASELIS - TEKİROVA
* PHELLOS - PINARBAŞI, FELEN YAYLA
* PINARA - MİNAREKÖY
* PİTA - KAŞIKADASI (Burgazada'nın karşısında)
* PİTYOUSSA - BÜYÜKADA
* PODALIA - SÖĞLE, AVLAN
* PRAKONNESOS - PAŞALİMANI ADASI
* PRIENE - GÜLLÜBAHÇE, SÖKE
* PYDNAI - ÖZLEN, GAVUR AĞILI
* PYTHIA - YALOVA
* RAIDESTOS/RODOSTO - TEKİRDAĞ
* RHODIAPOLIS - HACIVELİLER, ŞEYHKÖY
* RİVA - ÇAYAĞZI
* SALYMDESSES - MİDYE
* SARDİS - SART
* SEBASTE - SİVAS
* SELVMBRIA - SİLİVRİ
* SESTOS - YALOVA
* SEYLAN - SRI LANKA
* SIDYMA - DODURGA ASARI
* SIMENA - KALE
* STRYMON - STRUMA
* SURA - SURA
* TAMTA - TUZGÖLÜ
* TEKE - ANTALYA
* TELMESSOS - FETHİYE
* THEIMISSA - KALE İSKELESİ, ÜÇAĞIZ
* TLOS - KALESAR, DÜVER
* TONDOS - TUNCA
* TRALLEIS - AYDIN
* TRYSA - GÖLBAŞI
* TYSSA - TÜSE
* XANTHOS - KINIK
* ZÜLLİYE - YENİ CAMİİ

* SEYLAN - SRI LANKA )

-@ MİLAS
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18962 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PINARA ile/ve PATARA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18960 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BAYBURT ile BAYBURT
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18959 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BABADAĞI ile/ve SANDAK DAĞLARI
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18958 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AMASYA KÖPRÜLERİ'Nİ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18957 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AMASYA ile AMASRA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18956 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Orta Karadeniz'de. [Çorum - Merzifon - Amasya] İLE Batı Karadeniz'de. [Zonguldak - Bartın - Amasra] )

-@ TOKAT ile Tokat ile !TOKAT
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Eylül 2019 | 19:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18955 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Karadeniz Bölgesi'nde yer alan illerinden biri. İLE İnsana el içi ile vuruş. )

-@ EĞRİDİR değil EĞİRDİR (GÖLÜ)
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18954 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ UÇAK KOLTUKLARI'NDA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18952 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MERKEZ ile/ve/<>/değil SEMTLER/İLÇELER
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18950 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MERKEZ ile/ve/değil BAŞKENT
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18949 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BAŞKENT ile/ve/<> ÖTEKİ ŞEHİRLER
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18948 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BÜYÜKŞEHİR ile/ve/<> ÖTEKİ ŞEHİRLER
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18947 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SANAL MÜZELER I, II
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18945 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ Müze Kart'ınızı Alınız!
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18944 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İSTANBUL ile/ve TÜRKİYE
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18943 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ CÂBÜLKÂ ile/ve CÂBÜLSÂ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18942 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Doğunun en doğusunda, bin kapısı olan gayet büyük bir şehirmiş. İLE/VE Batının en batısında, bin kapısı olan gayet büyük bir şehirmiş. )

-@ SÖMÜRGE ile/değil SÖMÜRÜLGE
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18941 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/DEĞİL Diline, değerlerine, gelişimine ve üretime katılmayan toplumların geldiği/geleceği nokta. )

-@ İL/EL:
ORDA
+ KUN + BUDUN
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18940 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BİLÂD-I AŞERE ile BİLÂD-I ERBAA ile BİLÂDI-I İSNÂ AŞER
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18931 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 10 şehir. [İzmir, Eyüp, Kandiye, Halep, Selânik, Sofya, Trabzon, Galata, Kudüs, Lârisa] İLE 4 şehir. [Edirne, Bursa, Şam, Kahire] İLE 12 şehir. [Adana, Erzurum, Bağdat, Beyrut, Diyarbakır, Rusçuk, Bosnasaray, Sivas, Maraş, Trablusgarp, Antep, Çankırı] )

-@ ŞEHİR[Ar.] değil/yerine/= KENT[< KAND]
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Şubat 2017 | 00:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18929 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kişinin katıldığı, hayatı tüm yönleriyle yaşadığını hissedebildiği yer. | Konutların, araçların birarada bulunduğu yer. )
( YATUK )
( POLİS )
( BURG/BURJUVA )
( TEMEDDÜN: Kentleşme. )
( SEMERKAND: Semer'in kenti. )

-@ ŞEHİR ve/<> MEDENİYET
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18928 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ŞEHİR ile/değil EYALET
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18927 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ COMMONWEALTH ile COMMONWEALTH
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18926 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İngiliz Uluslar Topluluğu. İLE Ortak rızayla oluşturulmuş siyasi topluluk. )

-@ EYALET ile/ve/değil COMMONWEALTH
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18925 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/DEĞİL Ortak rızayla oluşturulmuş siyasi topluluk. ["İngiliz Uluslar Topluluğu" değil!] )

-@ ÜLKE ile/değil EYALET
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18924 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ANLATIMDA:
ÜLKE ADI
ile/yerine/değil KENT/ŞEHİR ADI
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18923 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GEZİ DÖNEMLERİ'Nİ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KIYI/SAHİL[Ar.] ile/ve/değil KUMSAL
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18920 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BEZMELELİK[< Fars. BEZM]:
İçkili, eğlenceli meclis.

[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18917 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜLHAKAT[Ar. < MÜLHAK]["ka" uzun okunur!] ile/< MUZÂFÂT[Ar. < MUZAF ile/< ZAYF]
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18910 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Katmalar, ekler. | Bir merkeze bağlı olan yerler. İLE Bir şeyin ekleri, bir merkezin şubeleri, kolları. )

-@ SEMT ile/ve MAHALLE
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18907 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Coğrafyası/topografisi belirler. İLE/VE Mescid belirler. )

-@ KÖY ile AUL
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18906 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KÖY ile/ve TOL
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18905 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE Küçük köy. )

-@ SÂKİN[< SÜKÛN] / MUKÎM[< KIYAM] ile/ve ŞÂGİL[< ŞUGL]
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18895 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Konutta/meskende yaşayan/oturan, ikâmet eden. İLE/VE Meşgul eden, edici. | Meşgul olmayı gerektiren. | İşgâl eden, tutan. | Bir mülkte oturan. )

-@ "YATAK ODASI" değil/yerine UYKU/UYUMA ODASI
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18893 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KURU GÜRÜLTÜ, KAVARA ile/ve KAKOFONİ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18888 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ REKLÂM VE GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ ve GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ ve SİGARA SORUNU
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18887 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HASTAHANE ve OKUL
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18884 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ADA ile/ve ARAL
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18883 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dört tarafı denizle kaplı kara parçası. İLE/VE Takımada. )

-@ YOKUŞ ile BAYIR
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18881 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Küçük yokuş. )

-@ SOKAK ile/ve/değil EV(İMİZ!)
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18880 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ORMAN ile/ve IGAPO
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE Amazon'un sık ormanları. )

-@ ORMAN ile/ve/değil MİLLİ PARK
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18878 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ VATAN:
MEZAR
ve/<> İNSAN ve/<> DÜZEN/NİZAM ve/<> TARİH ve/<> DESTAN/LAR ve/<> GAZÂVATNÂME ve/<> TÜRKÜ VE AĞIT ve/<> NİNE VE NİNNİ ve/<> ROMAN ve/<> HATIRAT
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18877 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YURT ile/ve YUVA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18876 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AVRASYA:
ASYA[< ASIA, ASIE]
ile/ve AVRUPA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18875 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 40 milyon km². İLE/VE 10 milyon km² )

-@ DÜNYA ve/ TÜRKİYE ve/ İSTANBUL ve/ FATİH
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18874 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gövde. VE Yüz. VE Göz. VE Gönül. )

-@ KITA ile/ve ÜLKE
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18872 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HARİTALARDA:
SİYASİ
ile/ve FİZİKİ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18871 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HARİTA ile/ve KROKİ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18870 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ARENA ile AGORA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18869 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MEYDAN ile/ve/değil ALAN/SAHA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18868 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( FORUM: Büyük meydan. )

-@ MEMLEKET ile/ve YÖRE
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18867 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HAT ile/ve/> SATH ile/ve/> ŞEKİL
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18864 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tek boyut. İLE/VE/> İki boyutlu. İLE/VE/> Üç boyutlu. )

-@ ENLEM ile/ve BOYLAM/TUL[Ar.]
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18863 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İÇ ve/<> ÜÇ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18862 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DIŞARIDA ile ORTALIKTA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18861 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KAVALYE ile KAVALYE[Fr.]
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18859 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Eski evlerin çatılarında kullanılan kayrak taşlarını tutmaya, kaymamasına yarayan kama.[kullanılan ağaç, suyu emerek ve şişerek tutan ve su sızdırmayan özellikte] İLE Dansta ve toplantılarda bayanlara eşlik eden bay. )

-@ TAVAN ile/ve TABAN
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18858 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YUKARI/DA ile/değil AŞAĞI/DA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18857 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yukarılarda fazla durma, yel alır; aşağılarda fazla durma, sel alır. )

-@ ALÇAK ile/değil AŞAĞI
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18856 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YATAY ile/ve DİKEY/DÜŞEY
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18855 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( UFKÎ ile/ve ŞÂKULÎ["ku" uzun okunur] )

-@ BERİ ile GERİ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18854 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ARKADA ile/ve/değil ARKANDA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18853 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DOĞDUĞUMUZ YER ile/ve/değil/yerine/> DOYDUĞUMUZ YER ile/ve/değil/yerine/> DOLDUĞUMUZ YER
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18852 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YOL ve/> YER ve/> YÖN
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18847 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Nereden? VE/> Nerede? VE/> Nereye? )

-@ YERYÜZÜNÜ SÜSLEYEN ile/ve/değil GÖKYÜZÜNÜ SÜSLEYEN
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18846 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MAKAM ile/ve TAHT
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18845 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MAKAM ile/ve KİŞİ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18844 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ŞEHİR ile/ve/<> İNSAN-I KÂMİL
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18843 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MEKÂN ile/ve/<> KİŞİ/İNSAN
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Mayıs 2013 | 17:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18842 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir binayı, ayakta tutan, payandaları değil, insan soluğudur. )
( Bir yerin şerefi, orada yaşayanlarladır. [ŞEREF'ÜL MEKÂN BİL MEKÎN] )
( Yerim yanındır, yerin yanımdır! )
( Ne ev sahibisin, ne kiracı. Sadece bir ömürlük misafir! )
( İNSAN: Mekândan, zamana geçmiş varolan. )

-@ MEKÂN ile/ve HAREKET
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18841 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( HAREKET: GEÇMİŞ-ŞİMDİ-GELECEK'İN BÜTÜNLÜĞÜ )
( TOPOS/KHORA İLE/VE ... )

-@ MUTLAK MEKÂN ile/ve FİZİKÎ MEKÂN
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18840 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "DIŞ DÜNYA" ile MEKÂN
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18839 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MEKÂN ANLAYIŞI ile/ve MUTLAK MEKÂN ANLAYIŞI
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18838 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Thomas Hobbes [1588-1679] ve/> Descartes[Kavramsallaştırılması/Kuramsallaştırılması] )

-@ MEKÂN:
BÖLÜNEBİLİYORSA
ile/ve BÖLÜNEMİYORSA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18837 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Cisim. İLE/VE Atom. )

-@ MEKÂN ve/<> GEZİ/NTİ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18836 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( BERÂY-İ TENEZZÜH[Fars.]: Gezinti için. )

-@ MEKÂN[Ar. < KEVN | çoğ. EMÂKİN, EMKİNE] ile/ve/< MESKEN[Ar. < SÜKÛN | çoğ. MESÂKİN]
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18835 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yer, mahal. | Ev, oturulan yer. | Uzay. İLE/VE Sakin olunacak, oturulacak yer, oturulan ev. )

-@ MEKÂN ile/ve/değil MAHAL
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18834 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/DEĞİL Söz ve halin buluşmasında bulunan/oluşan. )

-@ MEKÂN ile/ve ORTAM
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18832 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MEKÂN ile/ve HAYYİZ/MÜTEHAYYİZ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18831 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Evrenin içi. İLE/VE Evrenin içinde yer kaplayan. )
( TOPOS/KHORA )

-@ TEK TEK CİSİMLERİN MEKÂNI ile/ve MUTLAK MEKÂN
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18830 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HALÂ ve/<> MELÂ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18829 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MEKÂN:
BOŞLUK
ile/ve İÇ İÇE GEÇMİŞLİK
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Nisan 2019 | 23:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18828 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Platon. İLE/VE/||/<>/> Aristoteles. )

-@ ZEMZEM ile Zemzem
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18795 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yavaş ve hafif türkü söyleme. | Türk müziğinde en az 5-6 yüzyıllık bir mürekkep makam.[örneği kalmamıştır] İLE Kâbe yakınlarındaki ünlü kuyu.[Bİ'R-İ/ÇÂH-I/ÇEH-İ ZEMZEM][HEMZE, TAYYİBE, TAHİRE, ŞARABÜ'L-EBBAR] )
( Kadın. [PÎRE-ZEN: Koca-karı.] İLE "Vurucu, vuran, atan, çalan" anlamlarına gelerek birleşik sözcükler oluşturur. [DEST-ZEN: El vurucu, işe başlayan. | HANDE-ZEN: Kahkaha atan.] )

-@ VİLÂYÂT-I SELÂSE ile VİLÂYÂT-I SİTTE
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18743 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 3 ŞEHİR ile 6 ŞEHİR )
( Selânik, Manastır, Kosova'ya verilen ortak ad. İLE Erzurum, Van, Harput[Mâmûretülazîz], Sivas, Bitlis ve Diyarbakır'a verilen ortak ad. )

-@ UMMÂN ile Ummân
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18694 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Derinliğine. İLE Arap Yarımadası'nın güneydoğu köşesi olan geniş kıta ve bu kıtanın kıyısından Hind kıyılarına ve güneye doğru uzanan açık deniz. )

-@ TEMHÎL[< MEHL | çoğ. TEMHÎLÂT] ile TEMHÎR[< MÜHR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18665 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zaman ve fırsat verme, sonraya bırakma, mühlet, mehil verme, erteleme. İLE Mühürleme. )

-@ TAHRÎS ile TAHRÎS[< HIRS | çoğ. TAHRÎSÂT] ile TAHRÎZ[< HIRZ | çoğ. TAHRÎZÂT] ile TAHRÎŞ[çoğ. TAHRÎŞÂT]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18528 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İçinde bir şey saklanılan nesne. Ambar. İLE Hırslandırma/hırslandırılma. İLE Kışkırtma, kışkırtılma. İLE Tırmalama, tırmalanma. | Yakış kaşındırma, azdırma. )

-@ SÎN[Ar.] ile Sîn ile SİN ile SİN/SİNN[Ar. çoğ. ESİNNE, ESNÂN, ESÜNN]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18406 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Osmanlı abecesinin onbeşinci harfi. Ebced hesabında, 60 sayısının karşılığıdır. | Sual sözcüğünün kısaltılmış şekli. İLE Çin. İLE Mezar. İLE Diş. | Yaş, ömrün derecesi. )

-@ SEB'A ile Sebâ ile SEBBÂH[< SİBÂHAT]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18361 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yedi/7. İLE Hz. Süleyman'ın eşi/zevcesi Belkîs'in, Yemen'de, hükmü altında bulundurduğu mâmur olan şehri. İLE Suda yüzen, yüzücü. | Yüzgeç. )

-@ SATHEN ile SATHÎ[Fars.]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18355 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dıştan, dış yüzden. İLE Dış yüzeyle ilgili. | [matematikte] Yüzeysel. [İng. SUPERFICIAL, Fr. SUPERFICIEL] | Üstünkörü. )

-@ RÛMÛS[< REMS] ile RUMÛZ[< REMZ]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18294 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Mezarlar, sinler, kabirler. İLE İşaretler, remizler, anlamı gizli olan sözler. )

-@ RİM/RİMM/RİMME ile RÎM[Fars.]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18286 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çürümüş kemik. İLE İrin. | Roma'nın bir adı. )

-@ RİBÂ ile RİBÂ'[< REB]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18280 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir şeyin artması/çoğalması. | Tartısı ve ölçüsü olan bir malı, aynı cinsten daha fazla olan bir mal ile bir karşılığı olmaksızın, peşin olarak ya da veresiye değiştirmek. | Tefecilikle alınan fâhiş faiz. İLE Evler[bahçeleriyle birlikte], bahar evleri. | Barınılan yerler. | Araziler. | Yaz yağmurları. )

-@ RE'S/REÎS ile -RES[Fars.]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18272 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Baş/kafa. | Baş, başkan. | Baş, başlangıç. | [coğr.] Burun. | Uc, tepe. | Koyun/keçi gibi canlı hayvan. | Baş. | Tepe. | Bitkilerin kökten en uzak olan noktası. İLE "erişen, yetişen, ulaşan" anlamlarıyla birleşik sözcükler yapar.[NEV-RES: Yeni yetişme.] )

-@ RÂH[Fars.] ile RÂH[Fars.] ile RÂH
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18243 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yol. | Tutulan yol, meslek, yöntem/usûl. İLE Kaygı, keder. | Zan, sanma. İLE Şarap. )

-@ NEVÂHÎ[< NÂHİYE] ile NEVÂHÎ[< NEHY]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18184 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yanlar, taraflar. Bucaklar, nâhiyeler. İLE Yasak şeyler. )

-@ NÂKIS/A[< NAKS] ile NAKIŞ ile NÂKIZ[< NAKZ]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18129 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Eksik, noksan, tam olmayan. | Kusurlu, kusuru olan. | [matematikte] -[eksi] imi/işareti. İLE Genellikle kumaş üzerine, renkli iplikler ya da sırma ve sim kullanarak, elle, makineyle yapılan işleme. | Özellikle duvar ve tavanları süslemek için yapılan resim. | Beste ve semailerin, dört yerine iki haneli olanlarına verilen ad. | [mecaz] Hile. İLE Bozan, bozucu, bozma, çözme, kırma. )

-@ KASIR[< KASR]["ka" uzun okunur] ile KÂSİR[< KESÎR < KESRET] ile KÂSİR[< KESR] ile KASIR[< KUSÛR]["ka" uzun okunur]/KASÎR[< KASR] ile KASR[çoğ. KUSÛR] ile KASÎL
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18033 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zorla işleten. İLE Çok olan. İLE Kıran, kesreden. İLE Kısa, boysuz. Kısa kesme, kısaltma, kısma. | Azaltma, kesme, eksiklik. | İbarenin çok kısaltılması. | Aruzda tef'ile'nin son harfinin düşürülmesi. İLE Köşk, kâşâne, saray. İLE Hayvanlara yedirmek üzere zamanından önce biçilen yeşil ot. )

-@ [Fars.] KÂLÂ ile KÂLE ile KAL'A[Ar. çoğ. KILÂ']
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kumaş. | Anamal, sermaye. | Ev eşyası. İLE Kumaş. | Kelek, ham kavun. İLE Kale, hisar. | Bir şeyin aslının, temelinin, güvenliğinin sürdürüldüğü nesne.[O eser, ilmin kal'asıdır.] )

-@ İREM ile İrem
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17870 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ok ya da kurşun atılan nişan tahtası. | Çenk denilen müzik aleti ve bunu icâd edenin adı. İLE Âd kavmi zamanında, Şeddâd tarafından, cennete benzetilerek yapılan bir bahçe.[Şam'da ya da Yemen'de bulunmuş olduğu söylenilir] )

-@ IRZA ile IRZÂ' ile IRZ'A GEÇMEK
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17700 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Otu çok olan yer, çayırlık. İLE Emzirmek, emzirilmek. İLE Tecavüz. )

-@ Irâk ile IRAK ile IRÂK
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17698 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ülke. | Dicle nehrinden aşağı Basra'ya kadar Şat Suyu'nun iki tarafı. İLE Uzak. İLE Türk müziğinde, aynı adla anılan ve kalın fa diyez notasını andıran perdedeki makamlardan biri.[en eski mürekkep makamlarındandır] )

-@ HÂZÎZ ile HÂZÎZ
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17646 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Mutlu, mes'ud. İLE En aşağı, zîr. | Dağ eteği.[>< EVC: Zirve, doruk.] )

-@ HATÂYÎ ile Hatâyî
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17625 (Bu ba