FaRkLaR KILAVUZU/"SOZLUGU" "MANTIK"


MANTIK ve KELÂM'DA
KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!! )

 Doğrudan, bu bölüm/sayfa içeriğinde
arama yapmak için...

( Klavyenizde "Ctrl + F" tuşlarıyla[önce "Ctrl" tuşu ve basılı tutarken "F" tuşuna basarak] ve/veya(^/v) fareyle[mouse] sol üst köşedeki "Düzenle/Edit" kısmında "Bul/Find"'ı tıklayarak aradığınız sözcüğü yazarak aramanızı yapabilirsiniz. )
* ( Windows için geçerlidir. )
* ( Linux ve Macintosh kullanıcıları nasıl arama yapacaklarını biliyorlardır. )AÇIKLAMALAR/ÖNSÖZ
[Mutlaka okuyunuz!!!]

 

- Bazı sözcüklerin, hem sözlüklerdeki karşılığına yer verilmekte, bazılarına da özellikle yer vermeyip psikolojik, felsefi, bilimsel, sanatsal, göreceli, uygulayımsal, belirli bir sınırlılık ve yaklaşımlardan yararlanılarak parantezler açılmıştır.

- Bu çalışmada, başlıkların altlarındaki bilgilere/açıklamalara (parantezlere), kişilerin, kendilerinin düşünmelerine fırsat verebilme amacıyla ve özellikle pek fazla yer verilmemektedir. Zihinlerce/kişilerce uygun bulunmayabilecek bilgiler/parantezler, gözardı edilebilir.
[ Kavramların yanında bulunan ( ) parantezler, ek bilgi ya da açıklama olarak, [ ] köşeli parantezler ise ayrıntı/teknik bilgi vermek üzere kullanılmıştır. ]

- Çoğu sözcüğe, özellikle ve belirli bir yaklaşımla yer verilmemiştir. Hayır! / Evet!

- Bu çalışmada, çoğu sözcüğün/kavramın altında, bazılarında “açıklama/ları” bulunmakta, bazılarında da -özellikle ve çeşitli nedenlerden dolayı- bulunmamaktadır.

- Bazı başlıkların altına, veri/bilgi girmemizin çeşitli nedenlerinden biri ise ulaşım/erişim kolaylığı sağlamak üzere, hazır veri/bilgi karşılıklarını sunmak üzeredir! [Dolayısıyla sizin de FaRkLaR Kılavuzu'na destek olabilmek amacıyla üyeliğinizi şimdi başlatmanızı dileriz! Teşekkür ederiz!] )

- Bu çalışmanın, sadece sözlük olarak algılanmamasını ve kullanılmamasını da sağlamak amacıyla ve özellikle “:”[iki nokta üst üste] ya da “...dır!” şeklinde belirtilmemiştir!

- Bu çalışmada, başlıkların [kavram ya da olguların], ne olduklarından çok, ne olmadıklarına işaret etme çabası güdülmektedir. [ Bir DEĞİL’leme çalışması olarak değerlendirilmelidir! ]

- Bu çalışmada bulunan tüm karşılaştırmaların, tanımlan(a)mayan, sözcük olarak karşılığı/adı tam olarak oluşturul(a)mamış, fakat zihinlerimizde karşılığı bulunan/bulunabilen “3.” anlamları ve/veya ara anlamları düşünülebilir.

- Bu kılavuz/sözlük, dil(d)e/kavramlar(d)a/sözcükler(d)e ilginizin daha da artması ve sözlük/ahit kullanımını artırmayı amaçlamaktadır.

- İngilizce’ye ve öteki dillere yer verme nedenimiz, öteki dillerle karşılaştırmalı yaklaşımla belirli bir bilince sahip olmanıza, aracı olabilmektir.

- Çoğu sözcüğün, zaman içinde, kökenbilimsel(etimolojik) derinliklerine ve öteki dillerdeki karşılıklarına da yer verilecektir. (Bu konuda her türlü destek ^v(ve/veya) katkınızı görmekten mutluluk duyarız!)

- Bu kılavuzdaki bilgiler, SDP(Sinir Dili Programlası)(NLP) üzerine de kılavuzluk edebilir.

- Bu kılavuz, soru sorma/sorgulama, yoğun/derin düşünme aracı/vesilesi olarak kullanılabilir.

- Bu kılavuz/sözlük üzerine olan tüm katkı/destek/uyarı/yorum ve önerilerinizi görmek ve değerlendirmekten mutluluk duyarız! Ayrıca burayı tıklayarak, dille ve buradaki içerikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz kişilere tavsiye edebilirsiniz."... ile/ve/değil/yerine ..."
[bağlaçların kullanımı/okunuşu...]

- Kavramların aralarında kullanılan/bulunan
"... ile/ve/değil/yerine ..."
bağlaçları, ilgili satırı 2/3/4 kez ve ayrı ayrı şekilde okumanız ve satırları tekrarlamamak içindir.
( - UCLAR ile FARKLAR [karıştırılmamalı!]
- UCLAR ve FARKLAR [ayrı olmalarının yanısıra birlikte de düşünülebilir/kullanılabilir!]
- UCLAR değil FARKLAR [dır!]
- UCLAR yerine FARKLAR [düşünülmeli/kullanılmalıdır!] )... ile ...
[ÖNCESİ | SONRASI]

- Sözcükleri dizerken ya da "... ile" öncesiyle "ile ..." sonrası arasında bir öncelik/fark/özellik/tercih/vurgu yoktur. Her ikisini de kesinlikle birbirine karıştırmamak, her ikisinin de derinliğine/önemine ve ciddiyetine yer/destek verilmesi gerekmektedir.

- Belirlemelerin/karşılaştırmaların daha da oturması/derinleşmesi için, "ile"den sonraki sözcüğün yanına tekrar "ile"den önceki sözcüğü düşünerek/koyarak değerlendiriniz.
( "- MANTIK ile BULANIK MANTIK " ise "- MANTIK ile BULANIK MANTIK (ile MANTIK)" gibi. )

EN SON YAPILMIŞ OLAN EKLEMELER
[ 06 Mart - 21 Nisan 2019 arasında... ]


 

Bugün [21 Nisan 2019] itibariyle
Mantık bölümüne yapılmış olan eklemeler aşağıdaki gibidir.
[ 06 Mart - 21 Nisan 2019 arasında... ]
( 55 yeni ekleme, 11 katkı )


-@ KONUYU:
YÜKSELTME
ile/ve/||/<> DERİNLEŞTİRME [Felsefe] [13:45] [TDK'da Ara]

-@ CEBİRSEL İNŞÂ ile/ve/||/<> GEOMETRİK İNŞÂ [Felsefe] [13:23] [TDK'da Ara]

-@ TRANSANDANTAL ESTETİK ile/ve/||/<> TRANSANDANTAL MANTIK [Felsefe] [13:15] [TDK'da Ara]

-@ MANTIKTA:
TRANSANDANTAL ANALİTİK
ile/ve/||/<> TRANSANDANTAL DİYALEKTİK [Felsefe] [13:14] [TDK'da Ara]

-@ ŞEK/ŞEKK ile/ve/||/<> ŞIK/ŞIKK [Felsefe] [13:30] [TDK'da Ara]
( İkircik. %50-50. İLE/VE/||/<> İkiye bölünmüş şeyin bir parçası. | Bir işin, iki yönünden her biri. | Seçenek. )

-@ İÇERİK ile/ve/||/<> DEĞER [Felsefe] [16:30] [TDK'da Ara]

-@ HİSÂB-I MÂLÛMÂT ile/ve/||/<>/> HİSÂB-I MECHÛLÂT [matematik] [23:00] [TDK'da Ara]
( Aritmetik. İLE/VE/||/<>/> Cebir. )

-@ VAR OLAN ile/ve/||/<> İŞARET EDİLEBİLİR OLAN [Felsefe] [22:52] [TDK'da Ara]

-@ BİLGİNİN/VERİNİN:
ÖZDEŞLİĞİ
ile/ve/||/<> TEMSİLİ ile/ve/||/<> TASVİRİ ile/ve/||/<> İNŞÂSI [Felsefe] [22:09] [TDK'da Ara]

-@ OLMAYANA ERGİME ile/ve/||/<> SAÇMA OLANA İNDİRGEME [Mantik] [15:28] [TDK'da Ara]

-@ TÜMEL/LİK ile/ve/||/<> HEDEF/Lİ/LİK [Felsefe] [13:30] [TDK'da Ara]

-@ A = B ile/ve/||/<> A > B ile/ve/||/<> A < B
OLMAZSA, MATEMATİĞİN OLANAKSIZLIĞI
[matematik] [13:24] [TDK'da Ara]

-@ MATEMATİĞİN:
TEMELDELİĞİ
ve/||/<> ARAÇSALLIĞI [Felsefe] [13:22] [TDK'da Ara]

-@ İKİLEM ile/ve/||/<> ÇATIŞMA [Felsefe] [17:35] [TDK'da Ara]

-@ HAKİKATTE:
YALAN
ile/ve/||/<> YANLIŞ [Felsefe] [15:49] [TDK'da Ara]

-@ BİLGİ ile BİLGİ OLMAYAN [Felsefe] [15:48] [TDK'da Ara]
( Bilgi ile bilgi olmayanı ayıramamak, ne yazık ki, bilgi üretmemekten kaynaklanmaktadır. )

-@ ...:
KAYNAK/LI/LIK
ile/ve/||/<> ODAK/LI/LIK ile/ve/||/<> AMAÇ/LI/LIK ile/ve/||/<> HEDEF/Lİ/LİK ile/ve/||/<> TEMEL/Lİ/LİK [Felsefe] [23:38] [TDK'da Ara]

-@ SINIR ile/ve/||/<> NESNENİN SINIRLILIĞI [Felsefe] [11:35] [TDK'da Ara]

-@ [SORUNSAL]
AKLIN:
NEYİ BİLİP
ile/ve/||/<> NEYİ BİLEMEYECEĞİ [Felsefe] [10:49] [TDK'da Ara]
( IMMANUEL KANT )

-@ (")MANTIK(") ile/ve/değil/||/<>/< MANTIKSAL ZORUNLULUK [Mantik] [15:56] [TDK'da Ara]

-@ ZORUNLULUK ile/ve/||/<> MANTIKSAL ZORUNLULUK [Felsefe] [15:55] [TDK'da Ara]

-@ ÖNCELİK ile/ve/||/<>/< ZORUNLULUK [Felsefe] [15:54] [TDK'da Ara]

-@ BELİRLENİM ile/ve/||/<> ZORUNLULUK [Felsefe] [15:52] [TDK'da Ara]

-@ SONLU KÜMELERİN BİRARADALIĞINDA ile/ve/||/<> SONSUZLUĞUN OLANAKSIZLIĞI [Felsefe] [15:51] [TDK'da Ara]

-@ YANSITMA ile/ve/||/<> TEMSİL ETME [Felsefe] [15:48] [TDK'da Ara]

-@ ÖNCÜLLER ile/ve/||/<> ÖNCELİK [Felsefe] [15:44] [TDK'da Ara]

-@ ÖNCÜLLER ile/ve/||/<> KESİNLİK [Felsefe] [15:44] [TDK'da Ara]

-@ MANTIK ile/ve/||/<> ORGANON [Mantik] [15:41] [TDK'da Ara]

-@ OLANAKLI/LIK ile/ve/||/<> SONSUZ/LUK [Felsefe] [15:24] [TDK'da Ara]

-@ KUVVE ile/ve/||/<> FİİL [fizik] [15:17] [TDK'da Ara]

-@ VAROLUŞ ile/ve/||/<> DİL ile/ve/||/<> MANTIK [Oncelikliler] [15:13] [TDK'da Ara]

-@ TUTARLI/LIK ile/ve/||/<> BAĞDAŞIK/LIK [Felsefe] [13:15] [TDK'da Ara]

-@ ÖRÜNTÜ ile/ve/||/<> DÖNGÜ [Felsefe] [17:59] [TDK'da Ara]

-@ İMGESEL ile/ve/değil/yerine/||/<>/< KAVRAMSAL [Felsefe] [17:17] [TDK'da Ara]
( Bireysel. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Toplumsal. )

-@ GÖRELİ/LİK ile/>< AHLÂK [Felsefe] [17:04] [TDK'da Ara]

-@ İÇİNİ DOLDURMAK ve/||/<>/> ARDINI GETİRMEK [Dil] [15:36] [TDK'da Ara]

-@ GAYR değil/yerine AKIL [Davranis-Tutum] [14:20] [TDK'da Ara]

-@ İKİLEM ile/değil İLİŞKİ [Felsefe] [12:59] [TDK'da Ara]

-@ ÇÜNKÜ < İÇİN Kİ [Dil] [15:11] [TDK'da Ara]

-@ ÇIKARIM ile/ve/||/<>/< İLİNEK [Felsefe] [15:10] [TDK'da Ara]

-@ ÖNCEL ile/ve/||/<>/> İLİNEKSEL [Felsefe] [15:09] [TDK'da Ara]

-@ BÜTÜN/LÜK ile/ve/||/<> DİZGESEL/LİK [Felsefe] [15:01] [TDK'da Ara]

-@ OXYMORON ile TEZAT [Dil] [11:52] [TDK'da Ara]

-@ [ne yazık ki]
YIKIM:
TASA
ve/+/||/<>/> ÇELİŞKİ [psikoloji] [12:47] [TDK'da Ara]

-@ DOĞA ve/||/<> MANTIK ve/||/<> TİN [Doga] [12:35] [TDK'da Ara]

-@ OLMAZSA OLMAZLIK ile/ve/||/<> TERK EDİLEMEZLİK [Felsefe] [14:05] [TDK'da Ara]

-@ FİKRÎ değil/yerine/= DÜŞÜNSEL [Felsefe] [13:47] [TDK'da Ara]

-@ "DEĞİLDİRLER" değil DEĞİLLERDİR [Dil] [11:33] [TDK'da Ara]

-@ KANIT/BURHAN ile/ve/||/<> KESİNLİK/YAKÎN [tuze] [10:24] [TDK'da Ara]

-@ GENELLİKLE ile/ve/değil/||/<>/< BÜYÜK OLASILIKLA [Felsefe] [14:33] [TDK'da Ara]

-@ KENDİLİĞİNDENLİK ile/ve/||/<>/= RASTGELELİK [Felsefe] [13:12] [TDK'da Ara]
( 1983 - Anton Zeilinger[20 Mayıs 1945] )

-@ İMÂN ile/ve DİN [Tasavvuf] [14:34] [TDK'da Ara]
( Din mülkle, mülk orduyla, ordu malla, mal ülkenin imarıyla, ülkenin imarı, yönetilenlere adâletle sağlanır. )
( Din: Fıtratını bozmamak üzere konulmuş düzen. )
( İman, düşünce ve inancın pekişmişliği anlamına gelir. Her kavram, olgu için geçerli olabilir ve kullanılabilir. Din ve/veya dine bağlı bir kavram değildir. )
( Güvenilir olmak. İLE/VE İhlâs. )

-@ MADDE ile/ve SÛRET [Mantik] [15:19] [TDK'da Ara]
( Cins. İLE/VE Fasıl. )
( MADDE: Olma ve olmama olanağı. )

-@ "... OLDUĞU İÇİN" ile/ve/değil/yerine ...(DAN) (OLDUĞUNDAN) DOLAYI [Dil] [15:24] [TDK'da Ara]
( [adın/ismin] -e hali. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE -den hali. )
( DOYMAK İÇİN ile/ve/değil/yerine ACIKTIĞIMDAN DOLAYI )

-@ BİLİM ile/ve/||/<> FELSEFE ile/ve/||/<> SANAT [Bilim] [03:49] [TDK'da Ara]
( İnsan olmayan herşeyden bahseder. İLE/VE/||/<> İnsanı anlatır. İLE/VE/||/<> Kişinin varoluşunu anlatır. )
( Varolan. İLE/VE/||/<> Var olması gereken. İLE/VE/||/<> Hayal ettiğini/n gerçekleştir(il)me(si). )
( Herhangi bir işi: Bilimsellikle başlat, sanatsallıkla destekle, felsefeyle tamamla! )
( Sanatın özü, içsel bir deneyimi iletebilmek için dış formları kullanmaktır. )
( Sanatı olmayan millet, her zaman dilencidir. )
( Sanat: Mekânı/zamanı iyi kullanmak. | Görüp göstermek. )
( Birleştirmek/birlikte tutmak gerekiyor. )
( MİFTÂHÜ'S-SAÂDE ve MİSBÂHÜ'S-SİYÂDE )
( FELSEFE: Aklı kullanma sanatı. )
( The essence of art is to use the outer form to convey an inner experience. )
( Sanat, dekoltedir. )
( Sanatın yolu, sanattır. )
( SANAT: Ben'in, yaratıcı gücünü keşfetmek. )
( Sanat, bir şeyi, başka bir şey olarak görme çabasıdır. | Başka bir şey olma olanağı tanımaktır. )
( Felsefe, kimsenin, itibar edip etmemesine, itibar etmeyendir/etmemektir. )
( Felsefe, olan ile olması gereken arasındaki kavramsal düzendir. )
( Felsefe, düşüncenin merdiveni ve mirâcıdır. )
( Felsefe, ekinin/kültürün bilincine varmaktır. )
( ya, ya da[0 / I] İLE/VE/||/<> hem, hem de İLE/VE/||/<> hem, hem de | ne, ne de )
( "Öğrenilmiş sanat" olmaz! )
( Felsefenin en büyük özelliği, hakikat dışındaki herşeyden uzak tutabilmesidir. )
( Felsefe, üçlülük üzerinedir/üzerindendir. )
( Felsefe, mantık bilimidir. )
( FELSEFE = MUHABBET'ÜL/İSÂR'ÜL HİKMET )

 


 

 

- MANTIK ile/ve BİÇİMSEL MANTIK
( MANTIK: Biçimsel düşünmenin kurallarını tespit eden alan. | Tanım yapma bilimi. | Zihni, fikirde hatadan koruyan alet. )
( Düşüncenin iskeletidir. )
( Nutkiyetin biçimsel yapısının incelenmesi. )
( Mantık aklın kurallılığını aramaktır. )
( Mantık belirsizliği kaldırmaz. )
( EDEB-ÜL AKL )
( ESEME )

- MANTIK ile/ve BULANIK MANTIK
( LOGIC with/and FUZZY LOGIC )

- MANTIK ile/ve DAİRESEL MANTIK
( LOGIC with UROBORIC LOGIC )

- KLÂSİK MANTIK ile/ve MODERN MANTIK
( Dile dayalı kavram, tanım, önerme ve çıkarımı esas alır. İLE/VE
Simgelere dayalı önerme ve çıkarımı esas alır. )

- ÇOKLU MANTIK ile/ve SAÇAKLI MANTIK

- MANTIK KALIPLARI ile/ve/değil/yerine MANTIK

- MANTIK ile/ve DÜZEN

( İLM-ÜN MİZÂN )

- MANTIK ile/değil OLASILIK

- MANTIK ve TÜMDENGELİM

- MANTIK ile/ve EYTİŞİM/DİYALEKTİK

- MANTIK ile/ve/değil/yerine YÖNTEM

- MANTIK ile/ve/<> HAL EHLİ OLMAK

- MANTIK ve PERSPEKTİF

- MANTIKLI DÜŞÜNMEK ile/ve MANTIK BİLMEK

- ARİSTOTELES MANTIĞI/SERT CİSİMLER MANTIĞI ile/ve BULANIK MANTIK

- "BULANIK MANTIK" değil BULANIĞIN MANTIĞI

- OLASILIK ile/ve/değil BULANIK MANTIK

( Bilgisizlikte. İLE/VE/DEĞİL Bilgiye dayalı. )

- MANTIK ile/ve DİL
( Mantık, dili düzeltmez ve fakat güçlendirir. )

- DİLBİLİM ve/> DİL ve/> TÜMELLER ve/> TANIM ve/> ÖNERME ve/> YARGI ve/> ÇIKARIM ve/> KIYAS

- MANTIK ve GEOMETRİ(HENDESE)

( ... VE Aksiyomatik olarak kurulan ilk ilim. )
( Mantık bilmeyenin ilmine itibar edilmez; geometri/matematik bilmeyen fetvâ veremez. )

- GAZZÂLÎ ÖNCESİ ile/ve SONRASI
( Meşşaîlerin diliyken, Gazzâlî sonrasında, aklın küllî dili haline geldi. Bu nedenle Kategoriler konusu Mantık'tan çıkartılıp Fizik'e aktarıldı. )

- MANTIK ve ARISTOTELES

- MANTIK ve İBNİ SİNÂ

- MANTIK'TA: ARİSTOTELES ile/ve/değil KANADA

( Yunan. İLE/VE/DEĞİL Hint. )

- ARISTO VE İBNİ SİNÂ VE IMMANUEL KANT ile/ve
ARISTO VE İBNİ SİNÂ VE KUTBUTTİN RÂZÎ VE IMMANUEL KANT

- ARİSTO ve HAREZMİ

- GAZÂLÎ ve FAHREDDİN RÂZİ

- ŞEMSEDDİN SEMERKANDÎ
NECMEDDİN KAZVİNÎ
SIRÂCEDDİN URMEVÎ
KUTBUDDİN RAZÎ
SEYYİD ŞERİF CÜRCÂNÎ
MOLLA FENÂRÎ
İSMAİL GELENBEVÎ
ALİ SEDAT
ABDÜLNÂFİ EFENDİ

- 1250 ve 1450 arası

- MANTIK ile/ve FİZİK

( LOGIC with/and PHYSICS )

- MANTIK ile/ve VARLIK
( LOGIC with/and ONTOLOGY )

- MANTIK ile/ve ÖLÇÜ
( LOGIC with/and MODERATION )

- MANTIK ile/ve TUTARLILIK
( LOGIC with/and CONSISTENCY )

- MANTIK ile/ve ESTETİK
( İdrakin/düşüncenin kurallarını inceler. İLE/VE Vicdanın/duygunun kurallarını inceler. )

- MANTIK ile/ve ALGI DÜZENEĞİ(/"DÜŞÜNCE KALIBI")(/PARADİGMA)

- MANTIK ile/ve BİÇİMSELLEŞTİRİLMİŞ MANTIK

( LOGIC with/and SHAPED LOGIC )

- MANTIK ile ÇIKARIM
( LOGIC with INFERENCE )

- MANTIK ile/ve TUTARLILIK

- MANTIK(SAL) ile/ve MATEMATİK(SEL)

- MANTIKSAL ÖNCELİK ile/ve ONTOLOJİK ÖNCELİK

- DÜŞÜNSEL ile/ve MANTIKSAL

( INTELLECTUAL with/and LOGICAL )

- MANTIKÇA DÜŞÜNMEK ile/ve VARLIKÇA DÜŞÜNMEK

- MANTIK ile/ve İŞLEYİŞ

- MANTIK ile/ve ÇIKARIM

( LOGIC with/and INFERENCE )

- MANTIK ile "SİYASET"

- MANTIK ile/ve HESAP ETMEK

- MUKADDEM ile/ve TÂLÎ

( Mantık ilmini tasavvur etmezsen İLE/VE mutlak mechulün tâlibi olursun! )
( Tâlî olan bâtılsa, mukaddem de bâtıldır! )

- MANTIK BİLİMİ(HEGEL)

- Düşünce Tarihinde Mantık:
Aristoteles Mantığından Bulanık Mantığa

- Mantıkta Kullanılan Lafızlar-I

- Mantıkta Kullanılan Lafızlar-II

- KELÂM ile TASAVVUF

- KELÂM: TAAYYÜN (tas.)

- KELÂM ile FELSEFE
( KÂDİR-İ MUHTAR )

- KELÂM ile KELİME/SÖZCÜK
( Kelâmın anlaşılmayanı kabuğu, anlaşılanı içidir. )

- SÖZCÜK ile/ve ANAHTAR

- KELÂM ve İNSAN

( Kelâm, kelâm oluşu bakımından tektir. Bölünme kelâmda değil, konuşulan şeydedir. Emir, yasaklama, haber verme ve istemek kelâmda tektir. )
( [İbn. Arabî, Fütuhât-ı Mekkiye] )

- KELÂM ve MÂNÂ

- KELÂM ile/ve VAHDET-İ VÜCÛD

- KELÂM ile/ve FELSEFÎ KELÂM

( Sem'î Kelâm. İLE/VE Nazarî kelâm. )
( CELiL'ÜL KELÂM ile/ve DAKİK'ÜL KELÂM )
( İslâm kelâm tarihinde, naklî kanıtlara dayanarak temellendirilen bilgilerin oluşturduğu dizge.
Özellikle akaid ve itikada ilişkin bilgiler. İLE/VE
Aklî felsefe [varlık, doğa, insan, toplum vs...].
İslâm kelâm geleneğinde, naklî kanıtlara dayanmaksızın olgu ve olaylar hakkında aklî sınırlar içerinde üretilen bilgilerin oluşturduğu dizge. )

- ATOMCU KELÂM ile/ve İBN-İ SÎNÂ'CI KELÂM

- KELÂM ve/<> İRFAN

- DELİL ile/ve İTİRAZ

( Hem filozofların, hem kelâmcıların birbirlerine yönelik yaptığı. )
( DELİL: Burhanın zihinde olması. (İNNE/İNNİ) )

- KELÂMİ TEKKESİ

- KELÂM: İslâmî ilimlerin şemsiyesi.

- LAFIZ + MÂNÂ + NAZIM = KELÂM

( KELİME )

- LAFIZ ile/ve KELİME
( Anlamsız. İLE/VE Anlamlı. )

- KELÂM: USUL'UD DÎN

- KELÂM

- MÜTEKKELLİMİN/KELÂMCILAR:
Duyusal, duygusal ve düşünsel içeriği olmayan hiçbir şey üzerine konuşmazlar.

- SÖZLÜKTE KELÂM:
( 1. Söz, lâkırdı.[bkz.: kavl, suhen].
2. [gramer] söz, ibâre, fıkra; tümceler ya da tümcecikler.
3. Söyleyiş, nutuk.
4. Dil, lehçe.
5. Allah'dan ve Allah'ın birliğinden bahseden ilim.
6. Kur'an. [bkz. Fürkan].
Agaz-ı kelâm: söze başlama.
Batiy-yül-kelâm: ağır ağır, zorlukla konuşan.
Hâsıl-ı kelâm, Hulâsa-i kelâm: sözün kısası.
İlm-i Kelâm: Allah'ın birliğini ve Allah ile ilgili bahisleri akıl ve mantık ile ispat eden ilim.
İrâd-ı kelâm: söz söyleme.
Mâ lâ kelâm: söz götürmez, diyecek yok.
Mîr-i kelâm: düzgün, temiz ve zarif söz söyleyen.
Netice-i kelâm: sözün kısası.
Redd-i kelâm: karşılık verme, yanıt verme.
Takrîr-i kelâm: söyleme.
kelâm-ı Arab: Arap dili ya da lehçesi.
kelâm-ı kadîm: Kur'an.[bkz. Fürkan, Hitâb, kelâm-Ullah, Kitâb, Mushaf, Necm, Nûr].
kelâm-ı kibâr: atasözü hükmüne geçmiş hikmetli, meşhur söz.
kelâm-ı mahrem: gizli söz.
kelâm-ı manzûm: manzum söz.
kelâm-ı mensûr: nesir söz.
kelâm-ı nefsî: içten konuşma, Allah'ın lâfz, harf ve ses olmayan zâtî kelâmı, [fransızca] endophaise.
kelâm-ı resûl: Hz. Muhammed'in sözü, Hadîs.
kelâm-ı tünd: sert söz.
kelâm-Ullah[Allah'ın sözü]: Kur'an.

( Kelâm belli bir Nebi'nin getirdiği vahye müstenid(/dayanarak) olarak evreni nazarî olarak yorumlamaktır. )

( Molla Fenarî: Osmanlı Kelâm düşüncesinin kurucusu. )
( Fahreddin Râzî, Seyfeddin Âmidî, Kadı Beyzâvî, Adududdin Îcî, Şemseddin İsfehânî, Sadeddin Taftazanî, Seyid Şerif Cürcânî ve Ali Kuşçu ) (En önemli mütekellimler)

- KELÂM ile KAVL-İ ŞÂRİH
( Söz. İLE Açıklayıcı Söz. | Tanım. | Bir şeyin ne idüğünü/olduğunu belirleyen söz öbeği. )

- KAVL ile/ve LAFZ

- KELÂM ile/ve AKAİD/AKÎDE

( Amacı dinî olmakla birlikte temellendirmesi akılsal olan bilim dalı. İLE/VE
İnanca ilişkin ve sem'î[ilgili dinin kutsal metninden alınma] kanıtlara dayalı bilim dalı. )
( Matematik mutlak, fizik mukayyettir. Akaid mutlaktır. )
( NESEF-İ AKAİD'ini okumanızı salık veririz. [TAFTAZÂNİ'nin şerhinden yararlanılabilir.] )

- SELÂM-KELÂM
( Önce Selâm, sonra Kelâm ! )

- KİBAR-I KELÂM= BÜYÜKLERİN KELÂMI

- KONUŞMA/SÖZ ile DİL
( * Her konuşmanın öznesi vardır. - Dil'in yoktur.
* Her konuşmanın muhatabı vardır. - Dil'in yoktur.
* Her konuşmanın şimdisi vardır. - Dil'in zamanı yoktur.
* Her konuşma bir şeye dairdir. - Dil herşey hakkındadır. )
( Dil konuşur, insan dile uyduğu kadar konuşur. )

- YA/YA DA ile HEM/HEM DE ile NE/NE DE

- p ile q

- A, A'dır ile A = A

- EFRÂDINI CÂMÎ ve/<> ÂĞYÂRINI MÂNÎ

( Bir kavramın tüm bireylerini kuşatıp ötekileri dışarıda bıraktığında kullanılan bir deyim. )
( "İnsan düşünen bir canlıdır" tanımı verildiğinde bu tanımın içine tüm insan bireylerini içerir. Girmeyen hayvan(behaim) vs. dışarıda bırakır. )

- FÎKRÎ ile LAFZÎ(MANTIK/NUTK(Düşünme-Konuşma)'da)
( Lafzî nutk, insan gövdesinin bir örgeni olan dilden kaynaklanarak, gövdenin öteki bir örgeni olan kulağa ulaşan ses ve yazaçlardan(hecelerden) oluşur; dolayısıyla cisim ve duyularla ilgilidir. Bu yüzden kelâmın ne olduğu, nasıl oluştuğu, anlamı nasıl gösterdiği(delâlet) vb. konuların mantık çerçevesinde incelenmesine Dil Mantığı(İlmu'l-Mantıki'l-luğavî) adı verilir. İLE
Fikrî nutk ise, insan zihninin(nefs) varlıkların anlamını özleri itibariyle tasavvurundan başka bir şey olmayıp ruh ve akılla ilgilidir. Bu bağlamda zihnin varlıkların anlamlarını özleri itibariyle idrâki, ilham ve vahyin keyfiyeti gibi konuların mantık çerçevesinde ele alınıp incelenmesine de Felsefî Mantık (İlmu'l-Mantıki'l-felsefî) denilir. )

- SÖZLER(EKÂVÎL)
( İhvân-ı Safâ'ya göre anlam ile lâfızın bir araya gelmesiyle sözler oluşur. Bunlar beş çeşittir;
* Lâfız itibariyle aynı, anlamca farklı olanlar(Su gözü, insan gözü)
* Lâfız bakımından farklı, anlamı aynı olanlar("Hınta"(Buğday) ve "Bürr"(Buğday) )
* Lâfız ve anlamca farklı olanlar(Taş ve ağaç)
* Lâfzı ve anlamı örtüşenler("İşte bu ismi Zeyd olan insandır" ya da "Bu insanın adı Amr'dır")
* İsmi türetilmiş olanlar(Dövmekten(darb) dövülen'in(Madrûb) türetilmesi gibi.) )

- İHTİSÂR[Ar. < HASR]/İKTİSÂR/SIMPLIFICATION[Fr., İng.]: Kısaltma tekniği.

- KURUCU/YAPICI SURETLER(ES-SUVERU'L-MUKAVVİME) ile
TAMAMLAYICI SURETLER(ES-SUVERU'L-MUTEMMİME)

( Nutkiyet/düşünmenin insanın faslı/ayrımı olması gibi. İLE ... )

- İKTİSAR ile/ve/> İKTİSAT ile/ve/> İSTİKRÂ
( Başlangıç. İLE/VE/> Orta. İLE/VE/> İleri. )

- METİN/TEXT[İng.]: Sağlam, kıymetli, kavî. (TEXT: Sıkı örülmüş olan.)

- METİN ile/ve/= SÖZLÜK

- METİN ve HOCA

( Hangi metin ve hangi hocadan ders alındığı önemlidir. )

- TABÎ'Î ile AKLÎ ile MANTIKÎ
( Küllîlerin çokluk öncesinde Tabî'î. İLE Çokluk halinde Aklî. İLE Çokluktan sonra da Mantıkî. )

 

LÂFIZ

- ÇEŞİTLERİ BAKIMINDAN ve DELÂLET BAKIMINDAN

- MÜFRED(YALIN) ile MÜREKKEB(BİRLEŞİK)

( Küllî anlam bir tek lâfızla gösterildiğinde "müfred" adını alır. İLE
İki lâfız birleştirilerek gösterildiğinde "mürekkeb" adını alır. )[ Takyîd(kayıt) ve iştirât(şart) türünden olmalı] (İhbar türünden değil). )

- MÜFRED ile MÜFRED
( Yalın. İLE Tekil. )

- MÜFRED ile MÜELLEF
( İnsan(İn-san)(İ-n-s-a-n). İLE Taş atan. )

- MÜREKKEB ile MÜELLEF
( Ayrım olmaz. İLE Ayrım olur/olabilir. )

- TAM MÜREKKEB ile/ve TAM OLMAYAN MÜREKKEB
( Haber | İnşa İLE/VE ... )
( Doğru ve yanlışa olasılığı olanlar.[tam haber tümceleridir!] İLE/VE ... )

- KÜLLÎ ile CÜZ'Î
( Tümel.(Anlamın düşünülmesi ona olan ortaklığı engellemez). (Mefhum'u olan.) İLE
Tikel.(Anlamın düşünülmesi ona olan ortaklığı engeller. ) )
( İnsan. İLE Zeyd[/Ad/İsim]. )
( Zâtî. İLE Arazî. )
( Metafizik ve ... İLE Doğa bilimleri. )
( 1. CEVHER ile/ve 2. CEVHER )

- EBYAZ ile BEYAZ
( Cüz. İLE Küll. )

- CEVHER ile/ve ARAZ
( [Fıkıh'ta] AYN ile/ve MENFAAT )

- ZÂTÎ ile ARAZÎ
( Öze ilişkin.(Tikellerin gerçekliğinde yer alır.) İLE
İlineksel.(Tikellerin gerçekliğinde yer almaz.) )
( İnsan ve ata nispetle "canlı". İLE İnsana nispetle "gülen". )

- ARAZ-I-LÂZIM ile ARAZ-I-MUFÂRIK
( Gerekli araz.[Mâhiyetten ayrılması olanaksızdır] İLE
Ayrılabilir araz.[Mâhiyetten ayrılması olanaksız değildir.] )

- MÜTTEHİDİN BİZZÂT, MUHTELİF-ÜN BİL-İTİBAR
( Farklı açılardan değerlendirdiğimiz halde aynı şeyden bahsetmek. )

- 5 TÜMEL/KÜLLÎ/SES/LÂFIZ/YANIT(KÜLLÎYAT-I HAMS)
* CİNS
* NEVİ'(TÜR)
* FASIL(AYRIM)
* HASSA(ÖZELLİK)
* ARAZ(İLİNEK)
( "O nedir?" sorusuna keyfiyet cihetinden(açısından) yanıt verirsek CİNS; kevmiyet cihetinden(açısından) yanıt verirsek NEV'dir. )
( İki farklı NEV'i keyfiyet cihetinden(açısından) ayıran şey FASIL'dır. )
( Bir hakikate taalluk ediyorsa HASSA; birden çok hakikate taalluk ediyorsa ARAZ'dır. )
( ARAZ'A ÖRNEK: Dahık(Gülen), Yazı yazabilen. )
( ARAZ: İNFİKAK ile HAKİKAT açısından. )

(Delâlet Bakımından)
- Bİ'L-MUTÂBAKA ile Bİ'T-TAZAMMUN ile Bİ'L-İLTİZÂM

( Örtüşme. İLE İçlem. İLE Gereklilik. )

- TEZÂYÛF/CONNOTER[Fr.]: Birbirini aynı anda gerektiren.

- NEV-İ HAKİKÎ(NEV'UL ENVA) ile NEV-İ İZÂFÎ

 

AÇIKLAYICI SÖZ(KAVL-İ ŞÂRİH)(TARİF)

- HADD-İ TÂM(MÂHİYET) ile/ve HADD-İ NÂKIS ile/ve RESM-İ TÂM ile/ve RESM-İ NÂKIS

( Tam tanım.(yakın(karib) cins + yakın fasıl)(İnsan düşünen canlıdır). İLE/VE
Eksik tanım.(uzak(baid) cins + yakın fasıl)(İnsan düşünen cisimdir). İLE/VE
Tam tanıtım.(yakın(karib) cins + gerekli özellik)(İnsan gülen canlıdır). İLE/VE
Eksik tanıtım.(uzak(baid) cins + gerekli özellik)(İki ayak üzeri yürüyen, tırnakları geniş, tüysüz/kılsız, dik yürüyen, tab'an gülen) )

- TANIM(HADD) ile TANITIM(RESM)
( DEFINITION with DESCRIPTION )

- TANIM ile/ve/=/<> HADD

- TANIM(HADD) ile TANIMLANAN(MAHDÛD)

- TANITIM(RESM) ile TANITILAN(MERSÛM)

- MATEMATİKSEL CİSİM ile FİZİK CİSİM

- SEMÂVÎ CİSİM ile DÜNYEVÎ CİSİM

( Klâsik kozmolojide ayüstü âlemde esir maddesinden oluştuğu kabul edilen Nûrânî nesneler. İLE Ayaltı âlemde dört unsurdan oluşan nesneler. )

- İCTİMA-İ NAKİZEYN ile İRTİFA-İ NAKİZEYN

- CİSİM:
Ebâdı selâseyi kâbil olan şey.
( Ebâdı selâseyi kâbil: En-boy-derinlik'e taksim olan şey. )

- NÂMİYE ile ĞAZİYE ile MÜVELLİDE
( Büyüme. İLE Beslenme. İLE Üreme. )

- PANTEİZİM ile MİMAR TANRI ile YARATICI TANRI

- DİN: İTİKAT ile/ve İBÂDET ile/ve MUAMELÂT

- HALK-İ ZAMANÎ ile HALK-İ MEKÂNÎ

- BÜYÜK LOGOS ile/ve KÜÇÜK LOGOS

( Klâsik kozmolojide evrene içkin(müdebbir) akıl. İLE/VE Büyük logostan pay alan insanın nutkiyeti. )

 

ÖNERMELER: Yargı[hüküm] bildiren tümce.(KAZİYE >[Kadı])

- MÛCİBE[İCAB] ile SÂLİBE[SELB]

( Olumlu[vücub(çoğul) <- vacib]. İLE Olumsuz. )

- KÂZİB(KİZBİYET) ile SÂDIK(SIDKIYET)
( Vakıaya mutabık olup olmaması açısından. )
( Vakıanın önermeye mutabık olup olmaması açısından Hakikat ya da Bâtıl. )

- HAMLİYYE ile ŞARTIYYE
( Yüklemli[sözcük, ya edat, ya isim, ya fiil.].(Basîta). İLE Koşullu[şartlı]. )

- ŞAHSİYYE ile TABİYYE

- MÜHMELE ile MAHSURA

- KÜLLİYE ile CÜZZİYE(İSNAD'A BAĞLI)(KEMMİYET'E GÖRE)

( Tüm insanlar ölümlüdür. İLE Bazı insanlar doktordur. )

- CÜZZÎ ile CÜZ
( Zihnî. İLE Vücudî. )

- KÜLLÎ ile KÜLL
( Zihnî. İLE Vücudî. )

 

(YÜKLEMLİ ÖNERME)
- MEVZÛ' ile/ve/+ MAHMÛL

( Konu. İLE/VE/+ Yüklem )

- MEVZÛ + GÂYE

- MEVZÛ'NUN NİCELİĞİ ile MAHMÛL'ÜN NİCELİĞİ

- MAHSÛSA ile KÜLLİYYE MÜSEVVERE ile CÜZ'İYYE MÜSEVVERE ile MÜHMELE

( Özel/Tekil(Zeyd yazıcıdır. Zeyd yazıcı değildir.) İLE
Tümel belirtili(Her insan yazıcıdır. Hiçbir insan yazıcı değildir.) İLE
Tikel belirtili(Birkısım insan yazıcıdır. Birkısım insan yazıcı değildir.) İLE
Belirtisiz(İnsan yazıcıdır. İnsan yazıcı değildir.)

- et-TENÂKUZ ile el-AKS
( Çelişki.(Aralarında konu, yüklem, zaman, mekân, izâfet, güç, fiil, parça bütün ve şart birliği bulunan, özü gereği biri doğru öbürü yanlış olan iki önermenin olumluluk-olumsuzluk farkıdır.)
( Biri olumlu öbürü olumsuz iki tümel arasında çelişki ortaya çıkmaz. Her insan yazıcıdır. Hiçbir insan yazıcı değildir.)
( Biri olumlu öbürü olumsuz iki tikel arasında da çelişki ortaya çıkmaz. Bir kısım insan yazıcıdır. Bir kısım insan yazıcı değildir.)

- TEZAD ile TENÂKUZ
( KARŞIT ile ÇELİŞİK/ÇELİŞKİ )
( ÇELİŞKİ/TENAKUZ
: Hem nitelik, hem nicelik. )

- TEZAD ile TAHDE TEZAD

- MEVZU - MAHMUL - ZAMAN - MEKÂN - İZÂFET - KUVVE - FİİL - CÜZ - KÜLL - ŞART

- FİİL ile/ve İNFİAL

- TÜMEL OLUMLU x TİKEL OLUMSUZ ile TÜMEL OLUMSUZ x TİKEL OLUMLU

( Her insan canlıdır. ------------ Bir kısım insan canlı değildir. İLE
Hiçbir insan canlı değildir. ------------ Bir kısım insan canlıdır. )

- ZORUNLU DOĞRU ile/ve ZORUNLU YANLIŞ

Döndürme/çevirme(el-aks).(Bir önermenin olumluluğu ya da olumsuzluğu, doğruluğu ya da yanlışlığı, olduğu gibi bırakılarak konusunun yükleme, yükleminin de konuya dönüştürülmesidir.)

- TÜMEL OLUMLU ==> TİKEL OLUMLU ile TÜMEL OLUMSUZ ==> TÜMEL OLUMSUZ ile TİKEL OLUMLU ==> TİKEL OLUMLU
( Her insan canlıdır. Bir kısım canlı insandır.) İLE
( Hiçbir insan taş değildir. Hiçbir taş insan değildir.) İLE
( Bir kısım insan canlıdır. Bir kısım canlı insandır.)

- TİKEL OLUMSUZ
( Çünkü
Bir kısım canlı insan değildir.(doğru)
Bir kısım insan canlı değildir.(ise yanlış) )

(KOŞULLU ÖNERME/ŞARTLI)
- MUKADDEM + TÂLÎ

( Öncül. + Sonuç. )

- MUKADDİME ile/değil MUKADDEME
( Önsöz. İLE/DEĞİL Öncül. )

- MUTTASILA(İTTİSAL) ile MUNFASILA(İNFİSAL)
( Kesintisiz, bitişik.(Güneş doğmuş[tur] ise gündüz olmuştur). İLE Kesintili, ayrık.(Sayı ya çifttir ya tektir). )

- MUNFASILA:
MANİATÜ'L-CEM VE'L-HULUV MEAN ile MANİATÜ'L-CEM FAKAT ile MANİTATÜ'L-HULUV FAKAT

( Sayı ya çifttir ya tektir. İLE Bu şey ya taştır, ya ağaçtır. İLE Zeyd ya denizdedir, ya boğulmamıştır. )

(Kesintisiz)
- LUZÛMİYYE ile İTTİFÂKIYYE

( Gereklilik bildiren.(Eğer Güneş doğarsa gündüz olur). İLE Rastlantı bildiren.(Eğer insan düşünense, eşek de anırandır). )

(Kesintili)
- GERÇEK KESİNTİLİ(HAKÎKİYYE) ile SADECE İKİ ŞIKKI UZLAŞTIRMAYI ENGELLEYEN ile SADECE İKİ ŞIKKI DA BOŞA ÇIKARMAYI ENGELLEYEN

( İki şıkkı uzlaştırmayı ve boşa çıkarmayı birlikte engelleyen.(Sayı ya çifttir ya tektir.)
Bu şey ya ağaçtır ya taştır.
Zeyd ya denizdedir ya da boğulmaz. )

 

KIYAS(İSTİDLÂL)(HÜCCET)[Unsurlar, şekiller ve nicelik bakımından]

- SUĞRÂ ile KÜBRÂ ile MATLÛB/MÜDDEA

( Küçük öncül. İLE Büyük öncül. İLE Sonuç. )
( HADD-İ ASĞAR(KONU/KÜÇÜK TERİM) ile HADD-İ EVSAT(YÜKLEM/ORTA TERİM) )
( HADD-İ EVSAT(KONU/ORTA TERİM) ile HADD-İ EKBER(YÜKLEM/BÜYÜK TERİM) )
( HADD-İ ASĞAR(KONU/KÜÇÜK TERİM) ile HADD-İ EKBER(YÜKLEM/BÜYÜK TERİM) )

- EL-KIYÂSU'L-İKTİRÂNÎ ile EL-KIYÂSÜ'L-İSTİSNÂÎ
( Bağlantılı kıyas. [Mukaddemelerin aynısı, neticede yer almazsa, tekrarlamazsa]. İLE İstisnâlı Kıyas. [Mukaddemelerin aynısı, neticede yer alırsa, tekrarlarsa]. )

- AÇIK KIYAS ile/ve KAPALI KIYAS
( KIYÂS-I CELÎ ile/ve KIYÂS-I HAFÎ )

(SUĞRÂ+KÜBRÂ=ŞEKİL/SURET)
- I. ŞEKİL ile II. ŞEKİL ile III. ŞEKİL ile IV. ŞEKİL

( Orta terim(Hadd-i Evsat), suğrâda yüklem, kübrâda konu, § suğrâ olumlu, kübrâ tümel olursa sonuç verir. )
( Orta terim, suğrâda yüklem, kübrâda yüklem, § suğrâ olumlu, öncüllerden biri olumlu biri olumsuz ise sonuç verir. )
( Orta terim, suğrâda konu, kübrâda konu )
( Orta terim, suğrâda konu, kübrâda yüklem, § insan tabiatına aykırıdır. )
(I. ŞEKİL)
- 1. KALIP(DARB) ile 2. KALIP ile 3. KALIP ile 4. KALIP

( Her cisim birleşiktir. Her birleşik yaratılmıştır. O halde her cisim yaratılmıştır. )
( Her cisim birleşiktir. Hiçbir birleşik öncesiz değildir. O halde her cisim öncesiz değildir. )
( Birkısım cisim birleşiktir. Her birleşik yaratılmıştır. O halde birkısım cisim yaratılmıştır. )
( Birkısım cisim birleşiktir. Her birleşik öncesiz değildir. O halde birkısım cisim öncesiz değildir. )

(BAĞLANTILI/İSTİSNÂLI KIYAS)
- Bağlantılı Kıyas

( İki yüklemli önerme. Her cisim birleşiktir. Her birleşik yaratılmıştır. O halde her cisim yaratılmıştır. )
( İki kesintisiz-şartlı önerme. Eğer güneş doğarsa gündüz olur. Gündüz olursa yeryüzü aydınlanır. Güneş doğarsa yeryüzü aydınlanır. )
( İki kesintili-şartlı önerme. Her sayı ya çift ya tektir. Her çift ya çiftin çifti ya tekin çiftidir. Her sayı ya tek ya çiftin çifti ya tekin çiftidir. )
( Bir yüklemli bir kesintisiz. Bu şey insan ise o canlıdır. Her canlı cisimdir. Bu şey insan ise o canlıdır. )
( Bir yüklemli bir kesintili. Her sayı ya çifttir ya tektir. Her çift iki eşit parçaya bölünür. Her sayı ya tektir ya iki eşit parçaya bölünür. )
( Bir kesintisiz bir kesintili. Bu şey insan ise o canlıdır. Her canlı ya beyazdır ya siyahtır. Bu şey insan ise ya beyazdır ya siyahtır. )
- İstisnâlı Kıyas
( Kesintisiz-şartlı önerme. § öncülün istisnası sonucun kendisini verir § Eğer bu insan ise o canlıdır. Fakat o insandır. O halde o insandır. )
( Kesintisiz-şartlı önerme. § sonucun çelişiğinin istisnası öncülün çelişiğini verir § Eğer bu insan ise o canlıdır. Fakat o canlı değildir. O halde o insan değildir. )
( Gerçek kesintili-şartlı önerme. § iki şıktan birinin istisnası öbürünün çelişiğini verir § Bu sayı ya çifttir ya tektir. Fakat o tektir. Şu halde o çift değildir. )
( Gerçek kesintili-şartlı önerme. § iki şıktan birinin çelişiğinin istisnası öbürünün kendisini verir § Bu sayı ya çifttir ya tektir. Fakat o tek değildir. Şu halde o çifttir. )

 

KIYAS(Nitelik ve değer açısından)

(Beş Sanat.)
- EL-BURHÂN ile CEDEL ile HATÂBE(T) ile ŞİİR ile MUĞÂLATA/SAFSATA

( İspat. Kesin sonuç olmak amacıyla kesinlik taşıyan öncüllerden oluşturulan kıyas. İLE
Diyalektik. Yaygın olarak bilinen önermelerden oluşan kıyas. İLE
Retorik. Güvene bağlı olarak kabullenilen(makbûlât) önermelerden oluşan kıyas. İLE
Poetik. İnsan ruhunu mutluluğa ya da mutsuzluğa yöneltici etkisi olan önermelerden oluşan kıyas. İLE
Sofistik. Gerçeğe benzer ya da yaygınlık kazanmış yalan ya da kuruntudan oluşan önermelerden oluşan kıyas. )
( Safsata Türleri )

(İspat/el-burhân)
( Kesinlik taşıyan öncüller(el-yakîniyyât)
- EVVELİYÂT ile MÜŞÂHEDÂT ile MÜCERREBÂT ile HADSİYÂT ile MÜTEVÂTİRÂT ile FITRÎYÂT(KIYASI KENDİNDE ÖNERMELER)

( Aksiyomlar. Bir ikinin yarısıdır. Bütün parçadan daha büyüktür. İLE
Gözlemler. Güneş aydınlatıcıdır. Ateş yakıcıdır. İLE
Deneyimler. Sakmunya safra gidericidir. İLE
Sezgiler. Ay, ışığını Güneşten alır. İLE
Doğru haberler. Hz. Muhammed peygamberlik iddia etti ve mûcize gösterdi. İLE
Zihinde mevcut "iki eşit parçaya bölünme" ilkesine dayanan "Dört çifttir" önermesi gibi. )

- YAKÎNİYÂT ile/ve MEŞHÛRÂT ile/ve MÜSELLEMÂT ile/ve MAKBÛLÂT ile/ve ZANNİYÂT ile/ve MUHAYYELÂT ile/ve VEHMİYÂT
( Yakîniyât: En üst derecedeki önerme. - Bedihiye. - Nazariye.
Bedihiye: Apaçık. - Bedâhet-i Akliye. - Bedâhet-i Hissiye.
Bedâhet-i Akliye: - Evveliyât. - Fıtriyât.
Bedâhet-i Hissiye: - Müşâhedât. - Hadsiyât. - Mücerrebât. - Mütevâtirât. )
( VÂHİME: Gerçekliği olmayan değerler üretmek. )

- MATBUÂT ile/ve/> MAHSUSÂT ile/ve/> MAKULÂT ile/ve/> MENKULÂT

- MASDAR ile HASIL MİNEL MASDAR ile HASIL BİL MASDAR

- BURHAN TÜRLERİ

( I. - Burhân-ı Vicdânî/Kalbî, - Burhân-ı Nazarî.
II. - Burhân-ı Tecrübî, - Burhân-ı Mahlût.
III. - Burhân-ı Limmî(Sonsal/Deneysel/Aposteriori), - Burhân-ı İnnî(Önsel/Kuramsal/Apriori).
IV. - Burhân-ı Riyâzî: *Burhân/İsbat bi'l-hutut(1. Terkîbî, 2. Tahlîlî), * Burhân/İsbat bi'l-misal.
V. - Burhân-ı Hulfî/Nakz. )

- MEVÂD-ÜL AKLÎSE: KIYASIN MADDELERİ[MADDET-ÜL KIYAS]

- MÜSNED-ÜN İLEYH ile MÜSNED [Belâgatta]

( Mevzû. İLE Mahmul. [mantıkta] )
( Zât. İLE Sıfat. [kelâmda, felsefede] )
( Mübtedâ. İLE Haber. [nahivde] )
( Mahkumun aleyh. İLE Mahkumun bih. [mantıkta, fıkıhta] )
( Cevher. İLE Araz. [kelâmda, felsefede] )

 

- İLM-İ HUDÛRÎ ile/ve/<> İLM-İ HUSÛLÎ
( Bilen ile bilinenin aynı olduğu ilim. İLE/VE/<> Bilen ile bilinenin ayrı olduğu ilim. )
( Hazır/huzur olan. İLE/VE/<> Edinilen. Hasıl olan. )
( Sûfi'nin bilgisi. İLE/VE/<> Âlim'in bilgisi. )
( Ancak husûlî ilim ikiye ayrılır. )

- HUDÛRÎ ile/ve HUSÛLÎ
( Ancak gaflet vardır/olur. İLE/VE Cehâlet vardır/olabilir. )
( Hata yoktur/olmaz. İLE/VE Hata olabilir. )

- TASAVVUR(KAVRAM) ile TASDİK(YARGI)
( Yargısız kavram. İLE Yargı ile birlikte bulunan kavram. Yargı/hüküm içermesi gereken kavram/tasavvur. )
( Kavram. İLE/VE Önerme + Çıkarım. )
( NEDİR? - HANGİ? ile/ve HEL - LİME )
( MA - EYYU ile/ve -MIDIR? - NİÇİN? )
( Felsefecilere(hukemaya) göre Tasavvur:
* Tasavvur-ı sazic[çıplak/salt/yargısız tasavvur]
* Tasavvur mea hükm(in)[Yargıyla birlikte bulunan tasavvur]
Kelâmcılara(mütekellime) göre Tasavvur:
Tasavvurat-ı Selâse + Hüküm = Kaziye = Tasdik )

- TASAVVUR Bİ VECHİN MA ve TASAVVUR Bİ-RESMİHİ
( Mutlak ve mechul. VE Basiret üzere taleb. )

- KISIM ile/ve KASÎM
( Tasavvur ve tasdik, ilmin kısmıdır. İLE/VE Tasdik ve tasavvur, birbirinin kasîmidir. )
( Kısımlarla maksim arasında umum-husus-mutlak vardır. İLE/VE İki kasîm arasında mübayenet vardır. )

- İDRAK ile/ve/= TASAVVUR

- ŞÜPHE ve/< TASAVVUR

( Tasavvur olmadan şüphe oluşmaz/edilmez. )

- TASDİK: 3 TASAVVUR[İNTİKAŞ - İRTİSAM - İNTİBÂ] + HÜKÜM

- TASDİKİN MUKÂBİLİ ile/ve İLMİN MURÂDİFİ

- İLİM: YARGI/HÜKÜM ile/ve/değil/ya da YARGI/HÜKÜM OLMASA DA

-
[yargı/hüküm bulunsa da, bulunmasa da] İLİM: TASAVVUR MERHU HÜKM (TASDİK) ile/ve TASAVVUR FEKAT/SÂZEC/LÂ HÜKME MA'HÛ
( Yargı içermesi gereken. İLE/VE Yargı içermemesi gereken. )
( Bi şart. İLE/VE Bilâ şart. )

- ANALİTİK YARGI ile/ve SENTETİK YARGI
( A A'dır. İLE/VE A B'dir. )

- SAİL ile MUTERİZ
( Yargıya ve kavrama/delillerine itiraz eden. İLE Sadece yargıya itiraz eden. )

- TASAVVUR ile/ve MEVZÛ ile/ve MAKSAT

- MEBADÎ ile MAKSAT

- ÖNERME(KAZA, KAZİYE) ile KIYAS(BURHAN, [DEMONSTRATION])

- CÜMLE/TÜMCE ile KAZİYE

( Dilbilimde. İLE Mantıkta. )

- ÖNERİ ile/değil ÖNERME

- TEKVİNÎ ÖNERME ile/ve TEKLİFÎ ÖNERME ile/ve İHBARÎ ÖNERME ile/ve TEVİLÎ ÖNERME ile/ve İNŞAÎ ÖNERME

- KELÂM-I İHBARÎ ile KELÂM-I İNŞAİ

( Önerme. İLE Temenni, emir ve benzeri tümceler. )

- TAMLAMA ile TÜMCE/CÜMLE

- İSİM TAMLAMASI ile SIFAT TAMLAMASI

( TERKİB-İ İZÂFET ile TAKYİD-İ TERKİB )

- TAM NİSBET / NİSPET-İ TÂMME ile NİSPET-İ NÂKISA / GAYR-I TAM NİSBET
( İnşâî | Haberî[İsim | Fiil] İLE/VE Takyidî | İzâfî )
( Nispet-i Tâmme= Tümce(cümle)
* HABERİYE(-İsim(dır/dir) ve -Fiil(saklı dır/dir)
* İNŞÂİYE(Emir, Soru, Nehiy, Temenni). İLE
Nispet-i Nakısa(Eksik nispet)= Tamlama )

- HÜKÜMSEL NİSPET: Hükme götürecek şekilde ilişki kurmak.

- NİSPET ile/ve ŞART

- NİSPET ile/ve İZÂFE

- NİSEB-İ ERBAA

( Aks nispetle ilgilidir.
1- Müsavat ( - Her insan nâtıktır. - Her nâtık insandır. )
2- Mübayenet ( - Hiçbir insan taş değildir. - Hiçbir taş insan değildir. )
3- Umum - Husus - Min-vech ( - Bazı insanlar beyazdır. - Bazı beyazlar insandır. )
4- Umum - Husus - Mutlak ( - Her hayvan insandır.[Yanlış!] - Her insan hayvandır.[Doğru!] )
[Hayvan[külli]: - İnsan(- Hayvan[cüz-i eamm], - Nâtık[cüz-i müsavî])(postulat); - At; - Eşek; - Köpek] )

- TÜMCE ile ÖNERME(KAZİYYE)
( Doğru ya da yanlış yansıtan tümceye "kaziyye"(Önerme/Hükm/Kada) denir.
Kaziyye, felsefecilere göre 3, mantıkçılara göre 4 unsurdan meydana gelir. )
Fârâbî'ye göre iki çeşit kaziyye vardır;
* Yüklemli önerme(el kazıyyetü'l-hamliyye) [-Konu(mevzû), -Yüklem(mahmûl)]
* Şartlı önerme(el-kazıyyetü'ş-şartıyye) (iki yüklemli önermenin bir "şart edatı" ile bağlanması)

- NEFSÎ ile LAFZÎ

- LAFZ ile MÂNÂ ile NAZM

- LAFZ-I DÂLL ile LAFZ-I GAYR-I DÂLL

( Sözcük(kelime). İLE Lafız(Ağızdan çıkan ses). )

- DELÂLET-İ LAFZİYE ile DELÂLET-İ GAYR-I LAFZİYE
( Sesli/Sözlü delâlet. İLE Sessiz/Sözlü delâlet. )
( Tabii | Vazî | Aklî İLE/VE Tabii | Vazî | Aklî )
( İkisi de; Tabiiye, Akliye, Vaz'iye olarak 3'e ayrılır. )
( Delâlet-i Gayr-ı Lafziye'ye örnekler;
* Tabiiye(Aşık, maşuku rüyet zamanında(gördüğünde), vech-i aşıkta zuhur eden kırmızılık)
* Akliye[Kardaki (ayak/dal vs.) iz(i)]
* Vaz'iye[ (-Duman işaretleri, -Trafik lambaları) (uylaşım(sal)) (muvadaa/karşılıklı konmak) (dil) (mantık)] ) ( Delâleti(rehberi) olmayan, dalâlete düşer. )

- DELÂLET: AKLÎ/ZÂTÎ ile/ve TABİÎ ile/ve VAZ'Î
( Lafzî. | Gayr-ı lafzî. İLE/VE Lafzî. | Gayr-ı lafzî. İLE/VE Lafzî. | Gayr-ı lafzî. )

- DÂL ile/ve/> DELÂLET

- DELÂLET ile/ve/<> MUTABAKAT

- VACİP ile MÜMKÜN

( Varlığını kendisinden alan. İLE Varlığını dışarıdan alan. )

- KADÎM ile HÂDİS

- SELBÎ ile SUBUTÎ

( Bir şeyin bir şeye subutu, kendisine ispat edilenin önceden müsbet olmasını gerektirir. )

- TENZİH ile TEŞBİH

- A'YAN ile A'RAZ

- BASİT ile MÜREKKEB

- LÂTİF ile KESİF

- ATOM ile MONAD

- ATOM ile ZERRE

- ZERRE ile MONAD

- LEZÂYİZ-İ/LEZZET-İ CİSMÂNİYE ile/ve SIFÂT-I KEMÂLİYE

- HAYAL ile VEHİM/FACULTE ESTIMATIVE[Fr.]

- TELÂZUM:
Birbirini gerektirme ilişkisi.

- ÂKIL <-> AK(I)L <-> MAKÛL
- ÂLİM <-> İL(İ)M <-> MALÛM
- ÂŞIK <-> AŞK <-> MAŞÛK(A)

- HAL <-> HULUL <-> MAHAL

- DIHK -> DÂHIK -> DAHHAK

- MEFHÛM ile/ve MÂNÂ

( Nesnenin gösterdiği şey. | Demek istenilen şey. İLE/VE Lafzın gösterdiği şey. )
( Zihinde. İLE/VE Olguda/nesnede. )

- MUTABAKAT(Mantık) ile/ve TAZAMMUN ile/ve İLTİZAM
( Hakikat.(Dil) İLE Mecaz. İLE Kinâye. )
( Kuşatma. İLE/VE İçerme. )
( Kavramla nesnenin örtüşmesi. İLE/VE Bir kısmı dışarıda kalırsa. İLE/VE Bir anlamın bir kavrama bitiştirilmesi. )
( Mantık mutabakat üzerine yapılır. İLE/VE Tazammun ve iltizam ile edebiyat yapılır. )
( İnsan: Hayvan-ı Nâtık.(Kök) İLE
İnsan: -Hayvan, -Nâtık.(Akıl) İLE
Gerekli görme.(Çağrışım ile karıştırılmamalı) (İnsan: "İlim ve yazma kabiliyeti olandır.") )
( Vaz'i Lafzî Delâlet. )
( Vaz: Sesi anlama bitiştirme. )

- HAKİKAT ile MECÂZ ile KİNÂYE
( Kök.(Mutabakat). İLE İkinci anlam yüklemek.(Tazammun/Akıl). İLE Hakikat ile mecâz arasında bırakmak.(İltizam). )

- Hakikat ile hakikat

- ŞUMUL ile TAZAMMUN

( Kaplam. İLE İçlem. )

- KÂRİNE-İ MANİA('DA)
( Lafzın hakiki anlamıyla kullanılmasını sağlayan işaret. )
* AKLEN ile LAFZEN

- PARÇAYI ZİKR-BÜTÜNÜ KASIT ile BÜTÜNÜ ZİKR-PARÇAYI KASIT

- HULÛL-İ SERAYANÎ ile HULÛL-İ CİVARÎ

- MADDÎ ile SURÎ ile FAİL ile GÂÎ NEDENLER

- KURAL(LILIK) ile/ve NEDEN/SELLİK

- AKLÎ KAİDELER ile/ve ŞER'İ KAİDELER

- YASA/KANUN: KÜLLÎ KAİDELER

- KÜLLÎ-İ TABİÎ ile KÜLLÎ-İ MANTIKÎ ile KÜLLÎ-İ AKLÎ

- KÜLLÎ-İ MÜŞEKKEK ile KÜLLÎ-İ MÜTEVÂTI

( Kavramın kendi cüzlerine eşit olarak dağılmaması. İLE Kavramın kendi cüzlerine eşit olarak dağılması. )

- SUAL ile/ve SUAL
( Sormak. İLE/VE İstemek. )

- MAHİYET ile HAKİKAT ile HÜVİYET(KİMLİK)
( Bir kavramın efrad-ı zihniyesinde olan. İLE
Bir kavramın efrad-ı hariciyesinde olan. İLE
Hakikat mea't-teşahhus. )
( Mahiyet, taksim edilmez. )
( Mahiyetten istisna yapılmaz. )

- MUHTASAR ile MÜFİD
( Kısa, özlü. İLE Yararlı. )

- TARİF-İ LAFZÎ ile TARİF-İ İSMÎ ile TARİF-İ HAKİKÎ
( SÖZCÜK -> SÖZCÜK, [NOMINAL DEFINITION] ile TERİM[ISTILÂH], TANIM ile [ANKA KUŞU]

- LÛGAT ile KAMÛS
( Hakikî. İLE Sözlük/Ahit. )
( Lûgat'lerde Hakikî anlamı bulursunuz. İLE Sözlük ya da sözlükçelerde farklı anlamlar yüklenmiş olabilir. )

- MUARRİF ile MUARREF
( Tanımlayan. İLE Tanımlanan. )

- MAKÛLÂT değil MEKÛLÂT(KATEGORİLER)
( ... DEĞİL Deme, deyiş.)

- MÂKULÂT ile MÂHİYET

- MANTIKÎ MÂKULÂT ile/ve FELSEFÎ MÂKULÂT

( Dışarıda/hariçte tahakkuku yoktur. İLE/VE Nitelenmesi/ittisafı dışta/hariçte, bildirimleri/uruzu zihindedir. )

- MÂHİYET ve/> BEYAN

- AKSAM ile ENVA ile ESNAF

( Tekili "Kısım". İLE Tekili "Nev". İLE Tekili "Sınıf". )

- HAYVAN-I NÂTIK ile HAYVAN-I DÂHIK ile CİSM-İ DÂHIK

- ÖRNEK ve RESM-İ NÂKIS

- VÜCUT ile GÖVDE(BEDEN)

( Vücut, "Varlık" demektir. İLE Gövde, fiziği/organları tanımlar. )

- BİLGİ(EL-İLM) ile ÖĞRENİM(TE'ALLÜM) ile ÖĞRETİM(TA'LÎM)
( İhvân'ın Îsâgûcî'de ele aldığı konulardan biridir. Ona göre;
"Bilgi, bilinenin(nesne) bilenin(özne) zihnindeki suretinden; sanat ise bilen sanatkârın zihindeki bu suretleri dışa vurup maddeye uygulamasından başka bir şey değildir."
Öbür taraftan, öğreticinin nefsi(zihin) fiil halinde, öğrencininki ise güç halinde "bilen"(allâme)'dir. Bu durumda öğretim , güç halindeki bilgiyi fiil haline çıkarma, öğrenim ise güç halindeki bilginin fiil haline çıkmasından öte bir şey değildir. Hal böyle olunca özü itibariyle güç halinde bilen durumundaki cüz'î insan nefislerinin fiil halinde bilen felekî-küllî nefs tarafından fiil haline geçirilmesi gerekmektedir. )

- AĞAÇ ile AĞAÇ BİLGİSİ ile AĞACIN BİLGİSİ

- BİLMEK ile TANIMAK

( Bilmek, bilmeyi bilmektir. İLE İrfan + Marifet. )

- BİLMEK: FİZİK'TE ile/ve MANTIK'TA
( Nedenleri bilmek. İLE/VE Orta terimi bilmek. )

- TEK TEK ŞEYLERİ BİLMEK ile/ve İKİ ŞEYİ (NİSPETSİZ) BİLMEK ile/ve İKİ ŞEY ARASINDAKİ İLİŞKİYİ BİLMEK ile "...DIR" TASDİĞİNİ BİLMEK

- BİLGİ: FİİLÎ ve İNFİALÎ[YENİLENEN, TECEDDÜD EDEN]

( Bilinenden önce meydana gelen varolan bilgidir. VE Bilinenden sonra meydana gelen bilgidir. )
( Bilgi, bilinenden öncedir. VE Bilgi, bilinenden sonradır. )
( Bilgi, bilineni yaratıyor. VE ... )

- BİLGİÇ ile BİLGİN
( Bildiğini zannetme, gereksiz/yararsız/yersiz bilgi sahibi olma, zamansız/bağlantısız paylaşma çabası. Bilgi obezi.[Malûmat-füruş(luk)] İLE
Âlim. Derin ve geniş bilgilere sahip olan. )

- BİLGİN ile BİLGE
( ÂLİM ile ÂRİF )

- BİLGELİK ile BİLGİLİLİK

- ES-SURET'UL-HÂSILA ile HUSÛL'ÜS-SURET

( Bilgi(sonuç). İLE Bilme(süreç). )

- MADDE ile/ve SURET
( Cins. İLE/VE Fasıl. )

- KOŞULLU ile BİTİŞİK KOŞULLU ile AYRIK KOŞULLU

- MUKTEZÎ ile/ve ŞART ile/ve ADEMÜ'L-MANİA

( Yeterlilik. İLE/VE Koşul. İLE/VE Engelin olmaması. )

- ŞART ile/ve/<> ŞATR
( Koşul. | Durum, hal, vaziyet. | Yemin. İLE/VE/<> Yarı, yarım. | Bölüm, kısım, parça. | Mısra. )

- İNFİSAL ile İNKİSAM ile İNFİKAK

- İLİM ile ULUM

( Tekil.(Taksim edilir.) İLE Çoğul.(Tasnif edilir.) )

- MALUMAT ile İLİM

- İLİM ile İRFAN

( İlim; Evvel ile Ahir, Batın ile Zahir'i bilip, tüm bildiklerini en iyi/üst derecede bağlantırabilme/birleştirebilme uğraşıdır. İLE
İrfan; ilmin niteliklerinin üzerine ek olarak, hikmetine sahip olup, zaman ve zeminine/mekânına göre değerlendirme yapabilme durumudur. )
( İlim: - Kendini bilmek ve - Gayrıyı bilmek
İrfan: - İlm'ul-ilim ve - İlm'un Nefs )
( İlim: - İlm-i Hudurî ve - İlm-i Husulî )
( İlim: - Tasavvur(Kavram) ve - Tasdik(Yargı)
İlim: - Bilmek ve - Bilgi )
( İlimde marifet zât'ı bilmektir.
Eşyanın(nesnenin) akılda hasıl olan(meydana gelen) suretine ilim denir.
Hariçten kattı nazarla malûma ilim denir. )
( İhvân-ı Safâ, "Fasl fî ecnâsi'l-ulûm" başlığı altında ilimleri, -Riyâzî, -Dinî ve -Felsefî olmak üzere üç ana grupta toplamıştır. )
( Çeşm-i insaf gibi kâmile mîzân olmaz
Kişi noksanını bilmek gibi irfân olmaz. )

- ÂLİM ile ÂRİF
( Âlim; Evvel ile Ahir, Batın ile Zahir'i bilen, tüm bildiklerini en iyi/üst derecede bağlantırabilme/birleştirebilme seviyesine ulaşmış kişi. İLE
Ârif; aliminin niteliklerinin üzerine ek olarak, hikmetine sahip olup, zaman ve zeminine/mekânına göre değerlendirme yapabilen kişidir. )

- ÂGÂH ile ÂRİF

- CÂZİBE ile NÂMİYE ile HASSÂSE ile MÜDRİKE

- SÜREKLİ ile SÜREKSİZ
( MUNFASIL ile MUTTASIL )
( CONTINUAL with DISCONTINUOUS )

- TEFEKKÜR ile TEZEKKÜR

- SÜKÛNET ile SÜKÛT

( Sakinlik, hareketsizlik. İLE Sessizlik. )
( Durum. İLE Tutum. )

- YAKIN ile YAKÎN
( Yakın: mesafeyle ilgilidir(Uzakta olmayan) İLE
Yakîn: Kesinlik, Eminlik. )

- İLM el-YAKÎN ile AYN el-YAKÎN ile HAKK el-YAKÎN
( Okuyarak/duyarak eminlik. İLE Görerek eminlik. İLE Hakk'la, bizzat yaşayarak eminlik. )

- İLM-EL YAKÎN ile MAKBULÂT

- DÜŞÜNCE ile İNANÇ

- İNANÇ ile İMAN

- İMAN ile DİN

- KUVVET ile KUDRET

- KUVVET ile GÜÇ

- KUDRET ile GÜÇ

- MÜSPET ile MENFİ

( Olumlu. İLE Olumsuz. )

- İLLET ile/ve EVSÂT
( Fizikte! İLE/VE Mantıkta! )

- İLLET ile/ve/<> MALÛL
( Sebep. İLE/VE/<> Sonuç. )

- İLLET ile İLKE

- ORTADA/Kİ ile/ve/değil/yerine ARACI

( Uzak illet. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Yakın illet. )
( MUTAVASSIT ile/ve/değil/yerine VASITA )

- İLLET'TEN MALÛL'A ile MALÛL'DAN İLLET'E
( Delil. İLE Burhan-ı İnnî. )

- İLLETLER ve İLLETLER[tanımlarda]
( Fâil ve Gâyî ve Sûrî ve Maddî VE Sûrî ve Maddî )

- HABER/İHBAR ile İNŞA

- GAYR-I HABERİYE(İNŞAÎ) ile HABERİYE(MEŞKÛKE)

( Emir, nehy, soru. İLE Şekk, şüphe. )

- MÜNFERİCE ile/ve HADDE

- SAHİH ile/ve SÂDIK

- METÎN ile ŞERH

- ŞERH ile CERH

- ŞERH ile HÂŞİYE

- TÂLİK ile TÂLİK'UT TÂLİK(ÂT)

- İNŞA ile İCRA

- YARGI ile İKİRCİK(TEREDDÜT)

- BÖLÜŞTÜRME[TAKSİMAT] ile İKİRCİK(TEREDDÜT)

- TAKSÎM'DE: AKLÎ ile/ve İSTİKRAÎ

- SAKINCA ile ÇEKİNCE

- AKTARIM ile ÇABA

- "YA ..." ile "... YA ..."

( Tümce başında. İLE Tümce içinde, sözcük öncesinde. )

- HER ile TÜM

- TÜMDENGELİM ile TÜMEVARIM [ile TEMSİL]

( İlletlendirme, [Ta'lil]. İLE Genelleme, [İstikra][-Tam, -Eksik(Nakıs)][Mantıkçılar uğraşmaz] [İLE Bir cüzziden başka bir cüzziye geçiş.(Hüküm -> Hüküm, İllet -> İllet)(Kıyas-ı Fıkhî)(Analoji)(Mantıkçılar uğraşmaz)] )

- BİRİNCİ ile ÖNCÜL

- BEDİHÎ ile NAZARÎ

( Apaçık, besbelli, zarurî. İLE Teorik. )

- BEDÎHÎ: TANIMLANABİLİR YAPIDA OLMAYAN ile/ve DELİL GETİRİLEBİLİR YAPIDA OLMAYAN

- YAKÎNÎ ile NAZARÎ

( Kesin(lik). [Bedihiyat-ı Akliye, Bedihiyat-ı Hissiye]. İLE Teorik. )

- AKLİYE ile HİSSİYE
( - Evveliyât; - Fıtriyât. İLE - Müşahedât[- Akliye, - Hissiye]; - Mücerrebât[tecrub]; - Hadsiyât; - Mütevatirât. )

- AHLÂKSIZLIK ile APTALLIK
( [Kişiden] Hakikat isteniyor da dalga geçercesine yanıt veriliyorsa. İLE [Kişiyle] Dalga geçiliyor da kesin yanıt veriliyorsa. )

- TUTARLILIK ile DOĞRULUK

- ŞEKK ile ZAN ile TASDİK

( %50 %50; ne - ne. İLE [Öteki ucu: İlim.] İLE Câzim, sâbit, vakıaya mutabık. )

- ŞEKK ile/ve ZANN ile/ve ZAN-I GALİP ile/ve VEHİM ile/ve ŞÜPHE[< TEŞBİH]
( Birbirine muhalif iki şeyden birisini ötekine tercih etme sırasında kişide ortaya çıkan ikircik. Bir yargıda herhangi birini tercih etmeksizin "...dır" ile "...değildir" arasında yaşanan ikircik(tereddüt). İLE/VE
Birinin tercih edilip ötekinin terk edilememesi. İLE/VE
Birinin tercih edilip ötekinin terk edilebilmesi. [Yakîn(kesinlik) derecesindedir.] İLE/VE
Yargının tercih edilen tarafı. İLE/VE
Kavramın/olgunun gizliliği, karmaşıklığı ve kapalılığı. )

- ŞEKK ile ZANN ile TAHYİL
( %50 %50; ne o - ne o. İLE [Zıttı İlim.] İLE Câzim değil, sabit değil, vakıaya mutabık değil.[Tasavvur][Tasdikatten değil!] )

- TAHYİL ile YAKÎN
( Câzim değil, sabit değil, vakıaya mutabık değil. İLE Câzim, sâbit, vakıaya mutabık. )

- ŞEKK ile ŞÜPHE ile RAYB

- ŞÜPHE ile KUŞKU

- YAKİN ve ZANN

- ZANN ile ZANN-I GALİB

( %49 İLE %1 )

- ZANN ile VEHİM
( ... İLE İki olasılığın (güçlü/güçsüz) birine zihnin/nefsin katılımı. )

- VEHİM ve ŞEKK

- İNTİZAÎ ile/ve VEHMÎ

- ZANN - CEHİL ile İLİM - HİLİM

- CEHL ile/ve CEHL-İ BASİT ile/ve CEHL-İ MÜREKKEB ile/ve CEHL-İ MİK'AB[KÜP] ile/ve CEHL-İ MURABBÂ, TAKLİT

( Bir şeyi mutlak olarak bilmemek. İLE/VE
Bilmemek. Bilmediğini bilmek. İLE/VE
Bilmemek. Bilmediğini bilmemek fakat bildiğini iddia etmek. Olgu ve olaya uygun olmayan kesin inanç. İLE/VE
Bilmemek. Bilmediğini bilmemek fakat bildiğini iddia etmek. Bildiğinin en doğru/kesin olduğunu iddia etmek. İLE/VE
Ötekinin iddiasını/sözünü delilsiz/kanıtsız kabul etmek. )
( ... İLE/VE Tek boyutlu. İLE/VE İki boyutlu. İLE/VE Üç boyutlu. İLE/VE Dört boyutlu. )
( [Felsefe'de] BEBGAİYYE[Ar.]/PSITTACISME[Fr.]: Papağanlık. )
( Sadece bir iyi vardır, bilgi; sadece bir kötü vardır, cehalet. )
( TÂC MÂRİFET TÂCIDIR, SANMA GAYRI TÂC OLA
TAKLİT İLE TOK OLAN, HAKİKATTE AC OLA )

- HEVESKÂR ile TALEBE
( İsteme[/eğilimli]. İLE Gayret eden, İsteyen[talep eden]. )

- TÂLİB ile/ve ŞÂRİ
( ... İLE/VE Bir ilme başlayan. )

- MATLUB ile/ve/<>/= MEÇHUL

- CAHİL ile CESUR

( Davranışlarını kontrol edemeyen. İLE
Davranışın/ın sonunu hesap edememe. )

- CEVHER'DE HAREKET ile NİCELİK'TE HAREKET ile NİTELİK'TE HAREKET ile MEKÂN'DA HAREKET

- DİL FELSEFESİ'NDE: MANTIK ile/ve BELÂGAT ile/ve USUL-Ü FIKIH

- BELÂGAT'TA: BEYÂN[Ar.] ve BEDÎ ve MAÂNİ

( Birbirinden açık, değişik ifâde yollarını öğreten bölümü. VE Sözü sanatlarla güzelleştirmeyi öğreten bölümü. VE Dilin tümce yapısındaki incelikleri ve tümcenin konuya uygun kullanım yollarını öğreten bölümü. )

- İTTİSAF[Ar. < VASF] ve URÛZ[Ar. < ARZ]
( Nitelenme. VE ... )

- HAYSÜ: TALİL ile TAKYİD ile ITLAK

- ÖRF-Ü ÂAM ile ÖRF-Ü HÂSS

( Sözlük anlamıyla. İLE Terim anlamıyla. )

- SAÇMA ile ANLAMSIZ

 

ŞEMSİYYE'DE - [NECMEDDİN KAZVİNÎ]

- MÜKADDİME ve 3 MAKALE ve SONUÇ

( Mahiyeti ve Amacı. VE Müfredât | Kaziyeler ve Hükümleri | Kıyas. VE Kıyasın maddeleri | Eczay-ı Ulûm )
( Mukaddime olmaksızın bir ilme başlanamaz. )

 

 

Bugün [21 Nisan 2019] itibariyle
Mantık bölümüne yapılmış olan eklemeler aşağıdaki gibidir.
[ 06 Mart 2012 - 21 Nisan 2019 arasında... ]
( 656 yeni ekleme, 268 katkı )


-@ KONUYU:
YÜKSELTME
ile/ve/||/<> DERİNLEŞTİRME [Felsefe] [13:45] [TDK'da Ara]

-@ CEBİRSEL İNŞÂ ile/ve/||/<> GEOMETRİK İNŞÂ [Felsefe] [13:23] [TDK'da Ara]

-@ TRANSANDANTAL ESTETİK ile/ve/||/<> TRANSANDANTAL MANTIK [Felsefe] [13:15] [TDK'da Ara]

-@ MANTIKTA:
TRANSANDANTAL ANALİTİK
ile/ve/||/<> TRANSANDANTAL DİYALEKTİK [Felsefe] [13:14] [TDK'da Ara]

-@ ŞEK/ŞEKK ile/ve/||/<> ŞIK/ŞIKK [Felsefe] [13:30] [TDK'da Ara]
( İkircik. %50-50. İLE/VE/||/<> İkiye bölünmüş şeyin bir parçası. | Bir işin, iki yönünden her biri. | Seçenek. )

-@ İÇERİK ile/ve/||/<> DEĞER [Felsefe] [16:30] [TDK'da Ara]

-@ HİSÂB-I MÂLÛMÂT ile/ve/||/<>/> HİSÂB-I MECHÛLÂT [matematik] [23:00] [TDK'da Ara]
( Aritmetik. İLE/VE/||/<>/> Cebir. )

-@ VAR OLAN ile/ve/||/<> İŞARET EDİLEBİLİR OLAN [Felsefe] [22:52] [TDK'da Ara]

-@ BİLGİNİN/VERİNİN:
ÖZDEŞLİĞİ
ile/ve/||/<> TEMSİLİ ile/ve/||/<> TASVİRİ ile/ve/||/<> İNŞÂSI [Felsefe] [22:09] [TDK'da Ara]

-@ OLMAYANA ERGİME ile/ve/||/<> SAÇMA OLANA İNDİRGEME [Mantik] [15:28] [TDK'da Ara]

-@ TÜMEL/LİK ile/ve/||/<> HEDEF/Lİ/LİK [Felsefe] [13:30] [TDK'da Ara]

-@ A = B ile/ve/||/<> A > B ile/ve/||/<> A < B
OLMAZSA, MATEMATİĞİN OLANAKSIZLIĞI
[matematik] [13:24] [TDK'da Ara]

-@ MATEMATİĞİN:
TEMELDELİĞİ
ve/||/<> ARAÇSALLIĞI [Felsefe] [13:22] [TDK'da Ara]

-@ İKİLEM ile/ve/||/<> ÇATIŞMA [Felsefe] [17:35] [TDK'da Ara]

-@ HAKİKATTE:
YALAN
ile/ve/||/<> YANLIŞ [Felsefe] [15:49] [TDK'da Ara]

-@ BİLGİ ile BİLGİ OLMAYAN [Felsefe] [15:48] [TDK'da Ara]
( Bilgi ile bilgi olmayanı ayıramamak, ne yazık ki, bilgi üretmemekten kaynaklanmaktadır. )

-@ ...:
KAYNAK/LI/LIK
ile/ve/||/<> ODAK/LI/LIK ile/ve/||/<> AMAÇ/LI/LIK ile/ve/||/<> HEDEF/Lİ/LİK ile/ve/||/<> TEMEL/Lİ/LİK [Felsefe] [23:38] [TDK'da Ara]

-@ SINIR ile/ve/||/<> NESNENİN SINIRLILIĞI [Felsefe] [11:35] [TDK'da Ara]

-@ [SORUNSAL]
AKLIN:
NEYİ BİLİP
ile/ve/||/<> NEYİ BİLEMEYECEĞİ [Felsefe] [10:49] [TDK'da Ara]
( IMMANUEL KANT )

-@ (")MANTIK(") ile/ve/değil/||/<>/< MANTIKSAL ZORUNLULUK [Mantik] [15:56] [TDK'da Ara]

-@ ZORUNLULUK ile/ve/||/<> MANTIKSAL ZORUNLULUK [Felsefe] [15:55] [TDK'da Ara]

-@ ÖNCELİK ile/ve/||/<>/< ZORUNLULUK [Felsefe] [15:54] [TDK'da Ara]

-@ BELİRLENİM ile/ve/||/<> ZORUNLULUK [Felsefe] [15:52] [TDK'da Ara]

-@ SONLU KÜMELERİN BİRARADALIĞINDA ile/ve/||/<> SONSUZLUĞUN OLANAKSIZLIĞI [Felsefe] [15:51] [TDK'da Ara]

-@ YANSITMA ile/ve/||/<> TEMSİL ETME [Felsefe] [15:48] [TDK'da Ara]

-@ ÖNCÜLLER ile/ve/||/<> ÖNCELİK [Felsefe] [15:44] [TDK'da Ara]

-@ ÖNCÜLLER ile/ve/||/<> KESİNLİK [Felsefe] [15:44] [TDK'da Ara]

-@ MANTIK ile/ve/||/<> ORGANON [Mantik] [15:41] [TDK'da Ara]

-@ OLANAKLI/LIK ile/ve/||/<> SONSUZ/LUK [Felsefe] [15:24] [TDK'da Ara]

-@ KUVVE ile/ve/||/<> FİİL [fizik] [15:17] [TDK'da Ara]

-@ VAROLUŞ ile/ve/||/<> DİL ile/ve/||/<> MANTIK [Oncelikliler] [15:13] [TDK'da Ara]

-@ TUTARLI/LIK ile/ve/||/<> BAĞDAŞIK/LIK [Felsefe] [13:15] [TDK'da Ara]

-@ ÖRÜNTÜ ile/ve/||/<> DÖNGÜ [Felsefe] [17:59] [TDK'da Ara]

-@ İMGESEL ile/ve/değil/yerine/||/<>/< KAVRAMSAL [Felsefe] [17:17] [TDK'da Ara]
( Bireysel. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Toplumsal. )

-@ GÖRELİ/LİK ile/>< AHLÂK [Felsefe] [17:04] [TDK'da Ara]

-@ İÇİNİ DOLDURMAK ve/||/<>/> ARDINI GETİRMEK [Dil] [15:36] [TDK'da Ara]

-@ GAYR değil/yerine AKIL [Davranis-Tutum] [14:20] [TDK'da Ara]

-@ İKİLEM ile/değil İLİŞKİ [Felsefe] [12:59] [TDK'da Ara]

-@ ÇÜNKÜ < İÇİN Kİ [Dil] [15:11] [TDK'da Ara]

-@ ÇIKARIM ile/ve/||/<>/< İLİNEK [Felsefe] [15:10] [TDK'da Ara]

-@ ÖNCEL ile/ve/||/<>/> İLİNEKSEL [Felsefe] [15:09] [TDK'da Ara]

-@ BÜTÜN/LÜK ile/ve/||/<> DİZGESEL/LİK [Felsefe] [15:01] [TDK'da Ara]

-@ OXYMORON ile TEZAT [Dil] [11:52] [TDK'da Ara]

-@ [ne yazık ki]
YIKIM:
TASA
ve/+/||/<>/> ÇELİŞKİ [psikoloji] [12:47] [TDK'da Ara]

-@ DOĞA ve/||/<> MANTIK ve/||/<> TİN [Doga] [12:35] [TDK'da Ara]

-@ OLMAZSA OLMAZLIK ile/ve/||/<> TERK EDİLEMEZLİK [Felsefe] [14:05] [TDK'da Ara]

-@ FİKRÎ değil/yerine/= DÜŞÜNSEL [Felsefe] [13:47] [TDK'da Ara]

-@ "DEĞİLDİRLER" değil DEĞİLLERDİR [Dil] [11:33] [TDK'da Ara]

-@ KANIT/BURHAN ile/ve/||/<> KESİNLİK/YAKÎN [tuze] [10:24] [TDK'da Ara]

-@ GENELLİKLE ile/ve/değil/||/<>/< BÜYÜK OLASILIKLA [Felsefe] [14:33] [TDK'da Ara]

-@ KENDİLİĞİNDENLİK ile/ve/||/<>/= RASTGELELİK [Felsefe] [13:12] [TDK'da Ara]
( 1983 - Anton Zeilinger[20 Mayıs 1945] )

-@ İMÂN ile/ve DİN [Tasavvuf] [14:34] [TDK'da Ara]
( Din mülkle, mülk orduyla, ordu malla, mal ülkenin imarıyla, ülkenin imarı, yönetilenlere adâletle sağlanır. )
( Din: Fıtratını bozmamak üzere konulmuş düzen. )
( İman, düşünce ve inancın pekişmişliği anlamına gelir. Her kavram, olgu için geçerli olabilir ve kullanılabilir. Din ve/veya dine bağlı bir kavram değildir. )
( Güvenilir olmak. İLE/VE İhlâs. )

-@ MADDE ile/ve SÛRET [Mantik] [15:19] [TDK'da Ara]
( Cins. İLE/VE Fasıl. )
( MADDE: Olma ve olmama olanağı. )

-@ "... OLDUĞU İÇİN" ile/ve/değil/yerine ...(DAN) (OLDUĞUNDAN) DOLAYI [Dil] [15:24] [TDK'da Ara]
( [adın/ismin] -e hali. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE -den hali. )
( DOYMAK İÇİN ile/ve/değil/yerine ACIKTIĞIMDAN DOLAYI )

-@ BİLİM ile/ve/||/<> FELSEFE ile/ve/||/<> SANAT [Bilim] [03:49] [TDK'da Ara]
( İnsan olmayan herşeyden bahseder. İLE/VE/||/<> İnsanı anlatır. İLE/VE/||/<> Kişinin varoluşunu anlatır. )
( Varolan. İLE/VE/||/<> Var olması gereken. İLE/VE/||/<> Hayal ettiğini/n gerçekleştir(il)me(si). )
( Herhangi bir işi: Bilimsellikle başlat, sanatsallıkla destekle, felsefeyle tamamla! )
( Sanatın özü, içsel bir deneyimi iletebilmek için dış formları kullanmaktır. )
( Sanatı olmayan millet, her zaman dilencidir. )
( Sanat: Mekânı/zamanı iyi kullanmak. | Görüp göstermek. )
( Birleştirmek/birlikte tutmak gerekiyor. )
( MİFTÂHÜ'S-SAÂDE ve MİSBÂHÜ'S-SİYÂDE )
( FELSEFE: Aklı kullanma sanatı. )
( The essence of art is to use the outer form to convey an inner experience. )
( Sanat, dekoltedir. )
( Sanatın yolu, sanattır. )
( SANAT: Ben'in, yaratıcı gücünü keşfetmek. )
( Sanat, bir şeyi, başka bir şey olarak görme çabasıdır. | Başka bir şey olma olanağı tanımaktır. )
( Felsefe, kimsenin, itibar edip etmemesine, itibar etmeyendir/etmemektir. )
( Felsefe, olan ile olması gereken arasındaki kavramsal düzendir. )
( Felsefe, düşüncenin merdiveni ve mirâcıdır. )
( Felsefe, ekinin/kültürün bilincine varmaktır. )
( ya, ya da[0 / I] İLE/VE/||/<> hem, hem de İLE/VE/||/<> hem, hem de | ne, ne de )
( "Öğrenilmiş sanat" olmaz! )
( Felsefenin en büyük özelliği, hakikat dışındaki herşeyden uzak tutabilmesidir. )
( Felsefe, üçlülük üzerinedir/üzerindendir. )
( Felsefe, mantık bilimidir. )
( FELSEFE = MUHABBET'ÜL/İSÂR'ÜL HİKMET )

-@ KONUYU:
YÜKSELTME
ile/ve/||/<> DERİNLEŞTİRME [Felsefe] [13:45] [TDK'da Ara]

-@ CEBİRSEL İNŞÂ ile/ve/||/<> GEOMETRİK İNŞÂ [Felsefe] [13:23] [TDK'da Ara]

-@ TRANSANDANTAL ESTETİK ile/ve/||/<> TRANSANDANTAL MANTIK [Felsefe] [13:15] [TDK'da Ara]

-@ MANTIKTA:
TRANSANDANTAL ANALİTİK
ile/ve/||/<> TRANSANDANTAL DİYALEKTİK [Felsefe] [13:14] [TDK'da Ara]

-@ ŞEK/ŞEKK ile/ve/||/<> ŞIK/ŞIKK [Felsefe] [13:30] [TDK'da Ara]
( İkircik. %50-50. İLE/VE/||/<> İkiye bölünmüş şeyin bir parçası. | Bir işin, iki yönünden her biri. | Seçenek. )

-@ İÇERİK ile/ve/||/<> DEĞER [Felsefe] [16:30] [TDK'da Ara]

-@ HİSÂB-I MÂLÛMÂT ile/ve/||/<>/> HİSÂB-I MECHÛLÂT [matematik] [23:00] [TDK'da Ara]
( Aritmetik. İLE/VE/||/<>/> Cebir. )

-@ VAR OLAN ile/ve/||/<> İŞARET EDİLEBİLİR OLAN [Felsefe] [22:52] [TDK'da Ara]

-@ BİLGİNİN/VERİNİN:
ÖZDEŞLİĞİ
ile/ve/||/<> TEMSİLİ ile/ve/||/<> TASVİRİ ile/ve/||/<> İNŞÂSI [Felsefe] [22:09] [TDK'da Ara]

-@ OLMAYANA ERGİME ile/ve/||/<> SAÇMA OLANA İNDİRGEME [Mantik] [15:28] [TDK'da Ara]

-@ TÜMEL/LİK ile/ve/||/<> HEDEF/Lİ/LİK [Felsefe] [13:30] [TDK'da Ara]

-@ A = B ile/ve/||/<> A > B ile/ve/||/<> A < B
OLMAZSA, MATEMATİĞİN OLANAKSIZLIĞI
[matematik] [13:24] [TDK'da Ara]

-@ MATEMATİĞİN:
TEMELDELİĞİ
ve/||/<> ARAÇSALLIĞI [Felsefe] [13:22] [TDK'da Ara]

-@ İKİLEM ile/ve/||/<> ÇATIŞMA [Felsefe] [17:35] [TDK'da Ara]

-@ HAKİKATTE:
YALAN
ile/ve/||/<> YANLIŞ [Felsefe] [15:49] [TDK'da Ara]

-@ BİLGİ ile BİLGİ OLMAYAN [Felsefe] [15:48] [TDK'da Ara]
( Bilgi ile bilgi olmayanı ayıramamak, ne yazık ki, bilgi üretmemekten kaynaklanmaktadır. )

-@ ...:
KAYNAK/LI/LIK
ile/ve/||/<> ODAK/LI/LIK ile/ve/||/<> AMAÇ/LI/LIK ile/ve/||/<> HEDEF/Lİ/LİK ile/ve/||/<> TEMEL/Lİ/LİK [Felsefe] [23:38] [TDK'da Ara]

-@ SINIR ile/ve/||/<> NESNENİN SINIRLILIĞI [Felsefe] [11:35] [TDK'da Ara]

-@ [SORUNSAL]
AKLIN:
NEYİ BİLİP
ile/ve/||/<> NEYİ BİLEMEYECEĞİ [Felsefe] [10:49] [TDK'da Ara]
( IMMANUEL KANT )

-@ (")MANTIK(") ile/ve/değil/||/<>/< MANTIKSAL ZORUNLULUK [Mantik] [15:56] [TDK'da Ara]

-@ ZORUNLULUK ile/ve/||/<> MANTIKSAL ZORUNLULUK [Felsefe] [15:55] [TDK'da Ara]

-@ ÖNCELİK ile/ve/||/<>/< ZORUNLULUK [Felsefe] [15:54] [TDK'da Ara]

-@ BELİRLENİM ile/ve/||/<> ZORUNLULUK [Felsefe] [15:52] [TDK'da Ara]

-@ SONLU KÜMELERİN BİRARADALIĞINDA ile/ve/||/<> SONSUZLUĞUN OLANAKSIZLIĞI [Felsefe] [15:51] [TDK'da Ara]

-@ YANSITMA ile/ve/||/<> TEMSİL ETME [Felsefe] [15:48] [TDK'da Ara]

-@ ÖNCÜLLER ile/ve/||/<> ÖNCELİK [Felsefe] [15:44] [TDK'da Ara]

-@ ÖNCÜLLER ile/ve/||/<> KESİNLİK [Felsefe] [15:44] [TDK'da Ara]

-@ MANTIK ile/ve/||/<> ORGANON [Mantik] [15:41] [TDK'da Ara]

-@ OLANAKLI/LIK ile/ve/||/<> SONSUZ/LUK [Felsefe] [15:24] [TDK'da Ara]

-@ KUVVE ile/ve/||/<> FİİL [fizik] [15:17] [TDK'da Ara]

-@ VAROLUŞ ile/ve/||/<> DİL ile/ve/||/<> MANTIK [Oncelikliler] [15:13] [TDK'da Ara]

-@ TUTARLI/LIK ile/ve/||/<> BAĞDAŞIK/LIK [Felsefe] [13:15] [TDK'da Ara]

-@ ÖRÜNTÜ ile/ve/||/<> DÖNGÜ [Felsefe] [17:59] [TDK'da Ara]

-@ İMGESEL ile/ve/değil/yerine/||/<>/< KAVRAMSAL [Felsefe] [17:17] [TDK'da Ara]
( Bireysel. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Toplumsal. )

-@ GÖRELİ/LİK ile/>< AHLÂK [Felsefe] [17:04] [TDK'da Ara]

-@ İÇİNİ DOLDURMAK ve/||/<>/> ARDINI GETİRMEK [Dil] [15:36] [TDK'da Ara]

-@ GAYR değil/yerine AKIL [Davranis-Tutum] [14:20] [TDK'da Ara]

-@ İKİLEM ile/değil İLİŞKİ [Felsefe] [12:59] [TDK'da Ara]

-@ ÇÜNKÜ < İÇİN Kİ [Dil] [15:11] [TDK'da Ara]

-@ ÇIKARIM ile/ve/||/<>/< İLİNEK [Felsefe] [15:10] [TDK'da Ara]

-@ ÖNCEL ile/ve/||/<>/> İLİNEKSEL [Felsefe] [15:09] [TDK'da Ara]

-@ BÜTÜN/LÜK ile/ve/||/<> DİZGESEL/LİK [Felsefe] [15:01] [TDK'da Ara]

-@ OXYMORON ile TEZAT [Dil] [11:52] [TDK'da Ara]

-@ [ne yazık ki]
YIKIM:
TASA
ve/+/||/<>/> ÇELİŞKİ [psikoloji] [12:47] [TDK'da Ara]

-@ DOĞA ve/||/<> MANTIK ve/||/<> TİN [Doga] [12:35] [TDK'da Ara]

-@ OLMAZSA OLMAZLIK ile/ve/||/<> TERK EDİLEMEZLİK [Felsefe] [14:05] [TDK'da Ara]

-@ FİKRÎ değil/yerine/= DÜŞÜNSEL [Felsefe] [13:47] [TDK'da Ara]

-@ "DEĞİLDİRLER" değil DEĞİLLERDİR [Dil] [11:33] [TDK'da Ara]

-@ KANIT/BURHAN ile/ve/||/<> KESİNLİK/YAKÎN [tuze] [10:24] [TDK'da Ara]

-@ GENELLİKLE ile/ve/değil/||/<>/< BÜYÜK OLASILIKLA [Felsefe] [14:33] [TDK'da Ara]

-@ US/AKIL ile/ve/||/<>/> BİLİM/İLİM [Oncelikliler] [17:23] [TDK'da Ara]

-@ US/AKIL ile/ve/değil/||/<>/< BAĞLAM [Oncelikliler] [17:17] [TDK'da Ara]

-@ ÖZGÜRLÜK ile/ve/||/<> KENDİLİĞİNDENLİK [Oncelikliler] [16:41] [TDK'da Ara]

-@ TUTKU ile/ve/||/<> US [Felsefe] [16:39] [TDK'da Ara]

-@ "DEĞİŞMEZ/LİK" ile/değil TUTARLI/LIK [Felsefe] [16:34] [TDK'da Ara]

-@ ARDIŞIK/LIK ile/ve/||/<> ÖZDEŞ/LİK [Felsefe] [16:32] [TDK'da Ara]

-@ ARDIŞIK/LIK ile/ve/||/<> ÖNSEL/LİK [Felsefe] [16:31] [TDK'da Ara]

-@ BİTİŞİK/LİK ile/ve/||/<> ÖNSEL/LİK [Felsefe] [16:30] [TDK'da Ara]

-@ OLUMSUZLUĞU/SORUNU/ÇÖZÜMÜ:
HESABA KATMAMIŞ OLMAK
ile/ve/değil/||/<>/>/< GÖZE ALMIŞ OLMAK [Davranis-Tutum] [14:59] [TDK'da Ara]

-@ FOKUS[İng. < FOCUS] değil/yerine/= ODAKLANMA [Felsefe] [12:09] [TDK'da Ara]

-@ ÖZGÜRLÜK ve/||/<>/= DÜŞÜNCEYİ DÜŞÜNEBİLME BİLGİSİ/OLANAĞI [Felsefe] [16:30] [TDK'da Ara]
( Sonsuz. VE/||/<>/= Tekil[ler üzerin(d)e.] )

-@ DUYGU ile/ve/=/||/<> BULANIK DÜŞÜNCE [Felsefe] [16:26] [TDK'da Ara]

-@ İZ ile/ve/||/<>/> İZLENİM [Felsefe] [16:19] [TDK'da Ara]

-@ BİLGİYE GİDİŞ ve/||/<> KAYNAĞA DÖNÜŞ [Felsefe] [15:44] [TDK'da Ara]

-@ DÜŞÜNME ve/||/<>/= AYIRMA [Felsefe] [15:42] [TDK'da Ara]

-@ "OLA DA BİLİR, OLMAYA DA BİLİR" değil OLABİLİR DE, OLMAYABİLİR DE [Dil] [15:41] [TDK'da Ara]

-@ KAVRAM ile/ve/||/<> YETERLİ KAVRAM [Felsefe] [15:38] [TDK'da Ara]

-@ ...'NIN:
TANIMI
ile/ve/değil/yerine/||/<>/< BAĞLI OLDUĞU/OLABİLECEĞİ YER [Felsefe] [15:04] [TDK'da Ara]

-@ YÜKLEM ve/||/<>/= YETİ [Felsefe] [14:55] [TDK'da Ara]

-@ ÖZ ve/||/<>/= DÜŞÜNCE [Felsefe] [14:53] [TDK'da Ara]

-@ ÖZNE ile/ve/||/<> ANLAK/ZEKÂ [psikoloji] [13:51] [TDK'da Ara]

-@ SİMGE:
[ÇOK FARKLI/ÇEŞİTLİ ANLAMI/DEĞERİ]
GÖSTEREN/TAŞIYAN
ile/ve/değil/||/<>/< BİRARAYA GETİREN [simge] [13:02] [TDK'da Ara]

-@ TERS ile/değil SANKİ [Dil] [14:16] [TDK'da Ara]

-@ AKIL YÜRÜTME ile/ve/||/<> NEDENDEN, NEDENE GEÇİŞ [Felsefe] [15:03] [TDK'da Ara]

-@ İLKE ile/ve/||/<> ZEMİN [Felsefe] [15:02] [TDK'da Ara]

-@ "HOŞLANIP HOŞLANMAMA" ile/ve/değil/||/<>/< GÜDÜLENİP GÜDÜLENMEME [psikoloji] [15:01] [TDK'da Ara]

-@ BİLME:
"YETİSİ"
ile/ve/||/<>/> YÖNTEMİ [Oncelikliler] [14:47] [TDK'da Ara]

-@ AKIL:
(KENDİ/BAĞIMSIZ) "YÜRÜYEN"
değil YÜRÜTÜLEN [Felsefe] [14:45] [TDK'da Ara]

-@ BİLİMSEL GERÇEKLİK ile/ve/||/<>/< DÜŞÜNSEL GERÇEKLİK [Felsefe] [13:49] [TDK'da Ara]
( Dışta. İLE/VE/||/<>/< İçte. )

-@ 180 DERECE:
ÜÇGENİN
ile/ve/değil/||/<>/< YARIM DAİRENİN [matematik] [13:42] [TDK'da Ara]

-@ "ANLAMIYORUM" ile/ve/değil/||/<>/>/< "AKLIMDA(/ZİHNİMDE) TUTAMIYORUM" [Dil] [00:37] [TDK'da Ara]

-@ BELKİ ile/değil DÜŞÜK/YÜKSEK OLASILIKLA/OLASILIKLI [Felsefe] [00:40] [TDK'da Ara]

-@ "AFALAMAK" değil AFALLAMAK [psikoloji] [17:44] [TDK'da Ara]

-@ ÖLÇÜ ile/ve/||/<> DERECE [Felsefe] [17:39] [TDK'da Ara]

-@ "İNSANLAR" değil KİŞİLER/BİREYLER [Oncelikliler] [17:15] [TDK'da Ara]
( İnsan olmayanların[hayvan/bitki/nesne] bulunduğu yerde. DEĞİL Hayvan/bitki/nesnenin bulunmayıp sadece insanın bulunduğu ya da konu edildiği yerde. )
( Soyut, kümeleme ve kümenin "adı/etiketi/rengi". DEĞİL Kümenin öğeleri. )

-@ KENDİLİĞİNDENLİK ile/ve/||/<>/= RASTGELELİK [Felsefe] [13:12] [TDK'da Ara]
( 1983 - Anton Zeilinger[20 Mayıs 1945] )

-@ UZAY ile FAZ UZAYI [fizik] [02:19] [TDK'da Ara]
( ... İLE Sonsuz boyutlu zaman ve nesne[nin yorumlanabilmesi]. )

-@ ÖZ ile/ve/||/<> EVRENSEL/LİK [Felsefe] [00:26] [TDK'da Ara]

-@ OLGUSAL/LIK ile/ve/||/<> EVRENSEL/LİK [Felsefe] [00:24] [TDK'da Ara]

-@ ÇEMBERİN:
ÇEVRESİ
ile/ve/<> ALANI [matematik] [02:40] [TDK'da Ara]
( )

-@ DAİREDE:
İÇ ALAN
ile/ve/<> DIŞ ALAN [matematik] [02:36] [TDK'da Ara]

-@ = ile =: [matematik] [02:31] [TDK'da Ara]
( Eşittir. İLE Tanım gereği. )

-@ BİÇİMDE/YAMUKTA:
ALT ALAN
ile/ve/<> ÜST ALAN [matematik] [02:35] [TDK'da Ara]

-@ BİLARDO MASASININ:
BOYU
ile/ve/<> ENİ [Nesneler] [01:36] [TDK'da Ara]
( 284 cm. İLE/VE/<> 142 cm. )

-@ | TOPLAMA ile ÇARPMA | ile/hem TOPLAMA ve/||/<>/hem de ÇARPMA [matematik] [00:16] [TDK'da Ara]
( |[tek başına] Kolay. İLE Kolay. | İLE [birlikte] [tasımla/nispeten] [ilk başta] [pek] !"Kolay değil". [gibi görünür] )

-@ İNSANIN:
"VARLIĞI"
ile/değil/||/<> VAROLUŞU [Insan] [17:18] [TDK'da Ara]
( "Varlık" sözcüğü, en üst soyutlama olarak felsefî bir kavram olmakla birlikte amacımızı karşılayan kavram ve sözcük ise mevcudiyeti yani "varoluşu" olarak kullanmak durumundayız. )

-@ TEKERLEME ile İNDİRGEME [Dil] [17:12] [TDK'da Ara]

-@ | VARGI <> SONUÇ | > ORTA [Felsefe] [17:04] [TDK'da Ara]

-@ ORTA ile/ve/değil MERKEZ [Mekanlar] [16:58] [TDK'da Ara]

-@ MERKEZ ile EŞİT ile ORTA [Felsefe] [16:56] [TDK'da Ara]

-@ BAŞLANGIÇ ile/ve/||/<>/> ORTA ile/ve/||/<>/> SON [Felsefe] [16:56] [TDK'da Ara]

-@ ORGANON ile/ve/||/<>/> KANON [Felsefe] [16:47] [TDK'da Ara]

-@ ÜÇGEN:
İMGELEM'DE
ile/ve/||/<> US'TA [Felsefe] [16:39] [TDK'da Ara]
( Bölünebilir. İLE/VE/||/<> Bölünemez.[Töz'dür!] )

-@ HEGEL'DE:
MANTIK BİLİMİ
= METAFİZİK [Felsefe] [16:37] [TDK'da Ara]

-@ ÜÇLÜLÜK:
ANA BÖLÜMLERDE
ile/ve/||/<> ARA BÖLÜMLERDE [Felsefe] [16:35] [TDK'da Ara]

-@ AMAÇ ile/ve/||/<>/> OLGUNLAŞMA/KEMÂL [Davranis-Tutum] [16:26] [TDK'da Ara]

-@ ZEKÂ ile/ve/değil/yerine/||/<>/< NAMUS [Davranis-Tutum] [16:25] [TDK'da Ara]

-@ MANTIK ile/ve/||/<> İNDİRGEME [Mantik] [16:16] [TDK'da Ara]

-@ HER KOŞUL ALTINDA GEÇERLİLER ile/ve/||/<>/> MÜKEMMELLEŞME [fizik] [15:26] [TDK'da Ara]

-@ AÇMAZ/PARADOKS:
["GÖRÜNÜŞTE"]
KABUL EDİLEBİLİR ÖNCÜL
ile/ve/+/||/<>/> KABUL EDİLEBİLİR AKIL YÜRÜTME ile/ve/+/||/<>/> KABUL EDİLEMEZ SONUÇ [Felsefe] [15:01] [TDK'da Ara]

-@ SAĞLAMLIK AÇMAZI ile/ve/||/<> GEÇERLİLİK AÇMAZI ile/ve/||/<> YALANCI AÇMAZI ile/ve/||/<> CURRY AÇMAZI [Felsefe] [14:45] [TDK'da Ara]

-@ AKHILLEUS İLE KAPLUMBAĞA AÇMAZI ile/ve/||/<>/> TRUVA SİNEĞİ AÇMAZI ile/ve/||/<>/> KOŞU YOLU AÇMAZI ile/ve/||/<>/> NUMARALI TOPLAR AÇMAZI ile/ve/||/<>/> OK AÇMAZI ile/ve/||/<>/> TANRILAR AÇMAZI ile/ve/||/<>/> TRISTRAM SHANGDY AÇMAZI ile/ve/||/<>/> UZAY GEMİSİ AÇMAZI [Felsefe] [14:41] [TDK'da Ara]

-@ QUINN AÇMAZI ile/ve/||/<> YEĞLEME AÇMAZI [Felsefe] [13:58] [TDK'da Ara]

-@ ÖNSÖZ AÇMAZI ile/ve/||/<> PİYANGO AÇMAZI [Felsefe] [13:56] [TDK'da Ara]

-@ BEKLENMEYEN SINAV AÇMAZI ile KESTİRİM AÇMAZI [Felsefe] [13:54] [TDK'da Ara]

-@ BİLEN AÇMAZI ile/ve/||/<> HERŞEYİ BİLME AÇMAZI ile/ve/||/<> YALANCI AÇMAZI ile/ve/||/<> ÖNCEDEN BİLME AÇMAZI [Felsefe] [13:52] [TDK'da Ara]

-@ AVUKAT/EUATHLOS AÇMAZI ile/ve/||/<> KÖPRÜ AÇMAZI ile/ve/||/<> İKİ ZARF AÇMAZI ile/ve/||/<> UYUYAN GÜZEL AÇMAZI [Felsefe] [12:21] [TDK'da Ara]
( Hukuk fakültesini bitiren genç, ülkenin en ünlü avukatının yanında staj yapmak için başvuruda bulunur.

Avukat, gence, tek koşul ileri sürer:

"İlk davandan elde ettiğin tüm parayı bana vereceksin".

Antlaşma imzalanır ve iki yıl beraber çalışırlar. Tam staj bittiğinde, genç, antlaşmayı haksız bulduğunu, ilk davadan kazandığı parayı ona vermeyeceğini açıklar. Avukat, tazminat talebi ile mahkemeye başvurur.

Hakimin kararı ne olmalıdır?

İki davalı, duruşmada, hakimin karşısına geçtiğinde, avukat, şunu söyler:

"Sayın Yargıç. Bu davayı uzatmaya gerek yok. Çünkü, eğer ben kazanırsam, parayı alacağım; eğer kaybedersem yine alacağım. Çünkü, antlaşmamıza göre, o, ilk davasından kazandığı parayı bana verecek."

Hakim, tam avukatı haklı bulacakken, bu kez, genç avukat söz alır ve şöyle der:

"Sayın Yargıç. Evet. Avukat haklı. Bu duruşma, gerçekten gereksiz ama benim lehime. Eğer, ben bu davayı kazanırsam, ona bir şey ödemeyeceğim. Eğer, kaybedersem, antlaşmamıza göre, ilk davayı kaybettiğimden dolayı ona yine bir şey ödemeyeceğim.”

İLE/VE/||/<>

Sokrates, güçlü bir efendinin, -Platon'un- bekçiliğini yaptığı bir köprüye gelir ve geçmesine izin vermesini rica eder. Platon, şu yanıtı verir...

"Yemin ederim, ağzından çıkacak bir sonraki söz doğru olursa geçmene izin veririm, yanlış olursa seni suya atarım.

Sokrates'in yanıtı:

"Sen, beni, suya atacaksın." olur.

[Platon, Sokrates'i suya atmasa, Sokrates, yalan söylemiş olacak ve suya atılması gerekecek; suya atsa, Sokrates doğru söylemiş olacak ve suya atılmaması gerekecektir.]

İLE/VE/||/<>

...

İLE/VE/||/<>

... )

-@ QUINN AÇMAZI ile/ve/||/<> WANG AÇMAZI ile/ve/||/<> YIĞIN AÇMAZI [Felsefe] [11:51] [TDK'da Ara]

-@ YABLO AÇMAZI ile/ve/||/<> TANRILAR AÇMAZI [Felsefe] [11:49] [TDK'da Ara]

-@ OK AÇMAZI ile/ve/||/<> KOŞU YOLU AÇMAZI ile/ve/||/<> UZAY GEMİSİ AÇMAZI ile/ve/||/<> TANRILAR AÇMAZI [Felsefe] [11:48] [TDK'da Ara]

-@ ALLAIS AÇMAZI ile/ve/||/<> İKİ ZARF AÇMAZI ile/ve/||/<> ST. PETERSBURG AÇMAZI [Felsefe] [11:44] [TDK'da Ara]

-@ NİYET AÇMAZI ile/ve/||/<> CAYDIRICILIK AÇMAZI ile/ve/||/<> INDY AÇMAZI [Felsefe] [11:42] [TDK'da Ara]

-@ YALANCI İLAÇ AÇMAZI ile/ve/||/<> KENDİNİ GERÇEKLEŞTİREN İNANÇ AÇMAZI [Felsefe] [11:40] [TDK'da Ara]

-@ QUINN AÇMAZI ile/ve/||/<> INDY AÇMAZI ile/ve/||/<> YIĞIN AÇMAZI [Felsefe] [11:38] [TDK'da Ara]

-@ MOORE AÇMAZI ile/ve/||/<> BEKLENMEYEN SINAV AÇMAZI ile/ve/||/<> BELİRLENMİŞ ÖĞRENCİ AÇMAZI ile/ve/||/<> INDY AÇMAZI [Felsefe] [11:36] [TDK'da Ara]

-@ MOORE AÇMAZI ile/ve/||/<> BEKLENMEYEN SINAV AÇMAZI ile/ve/||/<> YALANCI İLAÇ AÇMAZI [Felsefe] [11:32] [TDK'da Ara]

-@ KURMACA AÇMAZI ile/ve/||/<> TRAJEDİ AÇMAZI [Felsefe] [11:23] [TDK'da Ara]

-@ GALILEO AÇMAZI ile/ve/||/<> HILBERT OTELİ AÇMAZI ile/ve/||/<> TRISTRAM SHANDY AÇMAZI ile/ve/||/<> CANTOR AÇMAZI [Felsefe] [11:02] [TDK'da Ara]

-@ MAHKUM İKİLEMİ ile/ve/||/<> NEWCOMB SORUNU [tuze] [10:55] [TDK'da Ara]

-@ RUSSELL AÇMAZI ile/ve/||/<> CANTOR AÇMAZI ile/ve/||/<> RICHARD AÇMAZI ile/ve/||/<> YALANCI AÇMAZI ile/ve/||/<> CURRY AÇMAZI ile/ve/||/<> YABLO AÇMAZI ile/ve/||/<> BERRY AÇMAZI ile/ve/||/<> HETEROLOJİK AÇMAZ [Felsefe] [08:33] [TDK'da Ara]

-@ YALANCI(EPİMENİDES) AÇMAZI ile/ve/||/<> KENDİNİ DEĞİŞTİRME AÇMAZI ile/ve/||/<> CURRY AÇMAZI [Felsefe] [08:28] [TDK'da Ara]

-@ YAVİ ile/ve/||/<> KUZGUN AÇMAZI [Felsefe] [01:42] [TDK'da Ara]

-@ SIMPSON AÇMAZI ile/ve/||/<> YABANCI DÜŞMANLIĞI AÇMAZI [Felsefe] [00:49] [TDK'da Ara]

-@ ÇOKLUK AÇMAZI ile/ve/||/<> ÇOĞULLUK AÇMAZI [Felsefe] [00:30] [TDK'da Ara]

-@ HERAKLEITOS AÇMAZI ile/ve/||/<> ÇOKLUK AÇMAZI ile/ve/||/<> THESEUS AÇMAZI [Felsefe] [00:26] [TDK'da Ara]

-@ ÖZDEŞLİK ile/değil BİLEŞİM [Felsefe] [00:21] [TDK'da Ara]

-@ TEMEL ile/ve/||/<>/> TAMAMLAYICI [Felsefe] [14:01] [TDK'da Ara]

-@ TANIM ile/ve/||/<> BİLGİ [Felsefe] [13:56] [TDK'da Ara]
( Kavranılanlar[durumlar/olgular] için geçerli olan. [Kavramaya hizmet edenler için.] İLE/VE/||/<> Nesneler için geçerli olan. )

-@ YANILMA ile/ve/değil/||/<> YANILSAMA [Felsefe] [13:52] [TDK'da Ara]

-@ ÇİFT ile/ve/||/<>/> SONSUZLUK [Felsefe] [11:45] [TDK'da Ara]

-@ BİR:
[hem/ne] TEK
hem de/ne de ÇİFT [Felsefe] [11:44] [TDK'da Ara]

-@ BİR = ÜÇ[1 = 3] [Felsefe] [11:44] [TDK'da Ara]

-@ HESAPLAMA:
MÜHENDİSLİK
ve/||/<> LOJİSTİK [Oncelikliler] [11:40] [TDK'da Ara]

-@ TANIM ile/ve/=/||/<>/< ÜÇLEME [Felsefe] [11:35] [TDK'da Ara]

-@ ÇELİŞKİ ve/||/<> BÜTÜNÜN PARÇASI [Felsefe] [11:32] [TDK'da Ara]

-@ EYTİŞİM/DİYALEKTİK:
DOĞAL
ile/ve/||/<> TARİHSEL [Felsefe] [11:23] [TDK'da Ara]

-@ TASIMDA/KIYASTA, ÖNERMELER:
EŞİT
ya da GENEL [Mantik] [11:21] [TDK'da Ara]

-@ TASIMIN/KIYASIN OLANAKLILIĞI:
İKİLİLERDE
ile/ve/değil/||/<>/>/< ÜÇLÜLERDE [Felsefe] [11:19] [TDK'da Ara]

-@ CİNS + FASL = NEV/TÜR [Mantik] [11:16] [TDK'da Ara]
( HAYVAN + DÜŞÜNEBİLEN/NÂTIK = İNSAN )

-@ MANTIK ile/ve/||/<>/> "YANILSAMA MANTIĞI" [Mantik] [11:12] [TDK'da Ara]

-@ EYTİŞİM/DİYALEKTİK ile/ve/||/<>/> ÇATIŞKI[ANTİNOMİ] (VE GELİŞTİRİLMESİ) [Felsefe] [11:06] [TDK'da Ara]

-@ TÜMLÜK:
"TÜREV"
değil İLKE [Felsefe] [11:04] [TDK'da Ara]

-@ SONSAL SINIFLAMA(KATEGORİ) ile/ve/||/<>/> KAVRAM [Felsefe] [11:03] [TDK'da Ara]

-@ ANALİTİK ile/ve/||/<>/> SENTETİK [Felsefe] [16:49] [TDK'da Ara]
( İkili. İLE/VE/||/<>/> Üçlü. )
( [bilgiyi] Genişletmiyorsa. İLE/VE/||/<>/> Genişletiyorsa. )
( Apriori. İLE/VE/||/<>/> Aposteriori. )

-@ ÜÇLÜ/LÜK ile/ve/||/<>/> BÜTÜN/LÜK/BÜTÜNSEL/LİK | TÜMEL/LİK [Oncelikliler] [10:42] [TDK'da Ara]

-@ BİLGİN (OLMAK) ile/ve/değil/||/<>/> AKILLI (OLMAK) [Felsefe] [22:48] [TDK'da Ara]
( Başkalarının bilgisiyle (de) olabiliriz. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/> Ancak, kendi aklımızla olabiliriz. )

-@ BİR
ve/||/<>/>
US
ve/||/<>/>
TİN
[Duyusal ve akılsal]
ve/||/<>/>
(DOĞA)
[Felsefe] [21:05] [TDK'da Ara]

-@ ORTA ile/ve/||/<> ARACI [Felsefe] [20:24] [TDK'da Ara]

-@ ORTA ile/ve/||/<> SONUÇ [Felsefe] [20:16] [TDK'da Ara]
( [İki taraftan da pay] Alarak/alıyorsa. İLE/VE/||/<> Almıyorsa. )

-@ ANNE ve/||/<>/+ BABA ve/||/<>/> ÇOCUK [Insan] [20:01] [TDK'da Ara]
( ... ve/||/<>/+ ... ve/||/<>/> Sonuç. )

-@ İMGESEL ile/ve/||/<>/> SEZGİSEL ile/ve/||/<>/> KAVRAMSAL [Felsefe] [19:32] [TDK'da Ara]

-@ MANTIK ile/ve/||/<> İDEA ile/ve/||/<> DOĞA [Felsefe] [18:28] [TDK'da Ara]

-@ MANTIK:
| ANALİTİK APRIORI >< SENTETİK APRIORI |
ile/ve/||/<>/> SENTETİK APOSTERIORI [Felsefe] [18:27] [TDK'da Ara]
( Mantık. İLE/VE/||/> Matematik. İLE/VE/||/<>/> Fizik. )

-@ İSİM ile/ve/||/<> SIFAT ile/ve/||/<> FİİL [Dil] [14:27] [TDK'da Ara]
( İşaret. İLE/VE/||/<> Nitelik. İLE/VE/||/<> Gerçekleşme. )

-@ İHLÂS:
YANLIŞIN KARŞITI
değil YALANIN KARŞITI [Tasavvuf] [13:49] [TDK'da Ara]

-@ KELÂMCILAR ile/ve/||/<> BÂTINÎLER ile/ve/||/<> FİLOZOFLAR ile/ve/||/<> SÛFÎLER [Felsefe] [12:29] [TDK'da Ara]

-@ ÖZDEŞLİK:
"MANTIĞI"
değil İLKESİ [Felsefe] [12:25] [TDK'da Ara]

-@ "KİŞİNİN BAKIŞINDA":
GÖRÜNEN
ile/ve/||/<> KENDİ ile/ve/||/<> GÖRÜNMEYEN [Felsefe] [12:23] [TDK'da Ara]

-@ YARGI ve/||/<>/> TERİM ve/||/<>/> KAVRAM [Felsefe] [12:20] [TDK'da Ara]

-@ KATEGORİLER:
ARİSTOTELES'TE
ile/ve/||/<>/> KANT'TA ile/ve/||/<>/> HEGEL'DE [Felsefe] [15:35] [TDK'da Ara]

-@ DÜŞÜN(E)MEMEK değil/ne yazık ki/< "DÜŞÜNMEYİ İSTEMEMEK" [Felsefe] [11:48] [TDK'da Ara]

-@ NOKTA ile/ve/||/<>/> ÇİZGİ ile/ve/||/<>/> ÜÇGEN ile/ve/||/<>/> PİRAMİT [Felsefe] [11:59] [TDK'da Ara]
( Tek nokta. İLE/VE/||/<>/> İki nokta. İLE/VE/||/<>/> Üç nokta. İLE/VE/||/<>/> Dört nokta. )

-@ HESAP ile/ve/değil/||/<>/< AKD [matematik] [09:45] [TDK'da Ara]
( ... İLE/VE/DEĞİL/||/<>/< Parmak hesabı. )

-@ "MANTIK" ile/değil/yerine UYGULAMA [Mantik] [11:34] [TDK'da Ara]

-@ TANITLAMA ile/ve/||/<> TANITLAMAK [Felsefe] [12:40] [TDK'da Ara]
( Tanıtlamak işi, ispatlama. | Öne sürülen bir iddianın doğruluğunu mantıksal yöntemle gösterme. İLE/VE/||/<> Bir iddianın gerçekliğini inkâr edilmeyecek bir kesinlikle göstermek, ispatlamak. | Muhakeme etme yoluyla ya da tanık göstererek bir şeyin doğruluğunu ortaya koymak. )

-@ KORKULACAK OLAN:
BİZİMLE AYNI DÜŞÜNCEDE OLMAYANLAR
ile/değil/yerine AYNI DÜŞÜNCEDE OLMAYIP BUNU SÖYLEME CESARETİNDE OLMAYANLAR [Davranis-Tutum] [15:30] [TDK'da Ara]

-@ 0[SIFIR]:
"YUTAN"
ile/ve/değil/||/<>/< DURAN/DURDURAN / ARA [matematik] [14:44] [TDK'da Ara]

-@ "YAPILAMAZLIK" ile/ve/değil/||/=/<>/< MANTIKDIŞILIK [Davranis-Tutum] [14:43] [TDK'da Ara]

-@ BÖLME ile/ve/||/<> PAYLAŞTIRMA [matematik] [14:40] [TDK'da Ara]

-@ SONSUZ/LUK ile/ve/||/<> ile/ve/||/<> GOOGLEPLEX [matematik] [14:38] [TDK'da Ara]

-@ MUTLULUK, ...:
"YAŞAM TARZIMIZDA"
değil YAŞAMA BAKIŞ TARZIMIZDA [Oncelikliler] [02:19] [TDK'da Ara]

-@ "GÜÇLÜ OLMAK" ile/değil/yerine/< MUTLU OLMAK [Davranis-Tutum] [16:35] [TDK'da Ara]
( Mutlu etmez. İLE/DEĞİL/YERİNE/< Güçlü kılar. )

-@ BELİRSİZ/LİK ile/ve/||/<> OLUMSUZ/LUK [psikoloji] [15:23] [TDK'da Ara]
( Zihnin, işleyebildiği tek durum/koşul belirginlik; rahat edemediği tek durum ise belirsizliktir. )

-@ ALÇALMA/SI ile/değil AZALMA/SI [Nesneler] [15:51] [TDK'da Ara]

-@ MÂT[Fars.] ile MAT[Fr.] ile MAT[İng.] ile MAT. [Nesneler] [14:25] [TDK'da Ara]
( Oyunlarda, taraflardan birinin yenilgisi. İLE Parlak olmayan, donuk. İLE Keçe, hasır. Üzerinde yatmaya/yer hareketleri yapmaya yarayan sağlam ve yumuşaklaştırıcı nesne. İLE Matematiğin kısaltması. )

-@ ZAYIF "YAPAY ZEKÂ" YAKLAŞIMI
ile/değil
GÜÇLÜ "YAPAY ZEKÂ" YAKLAŞIMI
[Bilgisayar] [12:43] [TDK'da Ara]

-@ [ya] YENİLECEĞİZ değil/yerine/ya da/>< YENİLENECEĞİZ [Davranis-Tutum] [07:59] [TDK'da Ara]

-@ "KENDİMİ AŞMAM GEREK" "DÜŞÜNCESİ"
ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/<
HİZMETİNİ ARTIRMAK VE SÜRDÜRMEK
[Davranis-Tutum] [02:46] [TDK'da Ara]

-@ ÇARPMADA:
1. ÖBEK(GRUP)
ile/ve/||/<>/> 2. ÖBEK(GRUP) ile/ve/||/<>/> 3. ÖBEK(GRUP) ile/ve/||/<>/> ... [matematik] [20:36] [TDK'da Ara]
( 2-9 arasındakiler. İLE/VE/||/<>/> 11-99 arasındakiler. İLE/VE/||/<>/> 101 ile 999 arasındakiler. İLE/VE/||/<>/> ... )

-@ ÇARPMADA/BÖLMEDE:
2, 3, 4, 6, 7, 8
ile/ve/||/<> 5, 9, 11 [matematik] [20:31] [TDK'da Ara]

-@ BİLGİ TAŞIYICISI OLMAK ile/değil/yerine/||/<>/>/< ÖĞRENMEYİ ÖĞRENMEK [Oncelikliler] [20:28] [TDK'da Ara]

-@ MAKİNA YAPMAK ile/ve/değil/||/<>/>/< MAKİNA YAPAN MAKİNA YAPMAK ile/ve/değil/||/<>/>/< "YAPAY ZEKÂ" ÜRÜNLERİ/ARAÇLARI GELİŞTİRMEK/OLUŞTURMAK [hizmet] [20:25] [TDK'da Ara]

-@ BÜYÜTMEK ile/ve/değil/||/<>/< YETİŞTİRMEK [Davranis-Tutum] [20:21] [TDK'da Ara]
( Gövdeyi. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/< Zihni. )
( Bitkiyi/hayvanı/beşeri(kişiyi). İLE/VE/DEĞİL/||/<>/< İnsanı/kişiliği. )

-@ ZAN:
"ÖNE SÜRÜLEBİLECEK BİR ŞEY"
değil
ANCAK, KABUL EDİLECEK BİR ŞEY
[Davranis-Tutum] [15:51] [TDK'da Ara]

-@ DÜŞÜNCE ve/||/<>/< MANTIK
ve/||/<>
EYLEM ve/||/<>/< EDEB
[Davranis-Tutum] [16:45] [TDK'da Ara]
( Düşüncenin edebi, mantıktır. VE/||/<> Eylemin mantığı, edebdir. )

-@ KÖKEN ile/ve/değil/||/<>/< KAYNAK [Tarih] [13:01] [TDK'da Ara]

-@ ADÂLET=KUTUP YILDIZI:
GÖĞE
ve/||/<>/> GÖNÜLE [tuze] [02:55] [TDK'da Ara]
( Doğar. VE/||/<>/> Işığını saçar/yayar. )

-@ DAHA "AKILLI" OLMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< DAHA DİSİPLİNLİ OLMAK [Davranis-Tutum] [12:15] [TDK'da Ara]

-@ ANIMSAMAMAK / ANIMSANMAMASI GEREKENLER
ile/ve/değil/yerine/||/<>/>
ANIMSAMAK / ANIMSAMAMIZ GEREKENLER
[psikoloji] [02:14] [TDK'da Ara]
( Yaşadığımız, "olumlu"/"olumsuz", "büyük"/"küçük" herşeyi, sürekli anımsasaydık, delirirdik. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/> Bazen/çoğunlukla, bazı "olumlu"/"olumsuz", "büyük"/"küçük" bilgi ve deneyimleri, delirmemek, kendimizi kaybetmemek/korumak, korkmak/korkabilmek ve varoluşumuzun sürekliliği için anımsamamız/anımsayabilmemiz gerekir. )

-@ KIYASIN ENGELLERİNDE(DEF-İ KIYAS):
MEN
ile/ve/||/<> MUARAZA ile/ve/||/<> NAKZ-I İCMÂLÎ ile/ve/||/<> NAKZ-I TAFSİLÎ/ŞEBİHÎ [tuze] [18:50] [TDK'da Ara]

-@ İLLET-İ CELÎ ile/ve/||/<> İLLET-İ HAFÎ ile/ve/||/<> MÜNÂSEBET ile/ve/||/<> REY-İ HÜZZAK [tuze] [18:47] [TDK'da Ara]
( Zahir ve açık bir nedene dayanan yol. İLE/VE/||/<> Gizli bir nedene dayanan yol. İLE/VE/||/<> Mantıkî bir ilişkiye dayanan yol. İLE/VE/||/<> Bu alanda uğraşan âlimlerin oylarına dayanan yol. )

-@ [KISMÎ ANLAM BAKIMINDAN] SÖZ/LÂFIZ:
DELÂLET
ile/ve/||/<> İŞARETLE DELÂLET ile/ve/||/<> DELÂLETLE DELÂLET ile/ve/||/<> İKTİZÂ ÜZERİNE DELÂLET [Mantik] [18:06] [TDK'da Ara]

-@ [MEDLÛLERİ BAKIMINDAN HAFÎ] SÖZ/LÂFIZ:
HAFÎ
ile/ve/||/<> MÜŞKİL ile/ve/||/<> MÜCMEL ile/ve/||/<> MÜTEŞEBBİH [Mantik] [18:03] [TDK'da Ara]

-@ [MEDLÛLERİ BAKIMINDAN] SÖZ/LÂFIZ:
NAS
ile/ve/||/<> ZÂHİR ile/ve/||/<> MUHKEM ile/ve/||/<> MÜFESSER [Mantik] [18:01] [TDK'da Ara]

-@ [ANLAM BAKIMINDAN] SÖZ/LÂFIZ:
HAS
ile/ve/||/<> ÂAM ile/ve/||/<> MÜŞTEREK ile/ve/||/<> MÜNKER [Mantik] [17:56] [TDK'da Ara]

-@ BEYÂN:
TAKRİR
ve/||/<> TEFSİR ve/||/<> TAĞYİR ve/||/<> ZARURET ve/||/<> TEBDİL [tuze] [19:53] [TDK'da Ara]
( Doğrudan doğruya beyân. VE/||/<> Tefsir yoluyla beyân. VE/||/<> Tağyir yoluyla beyân. VE/||/<> Mantık sonucu beyân. VE/||/<> Başka bir sözü yerine koyarak beyân. )

-@ KOŞUL BELİRTMEK / SORU SORMAK [Oncelikliler] [14:29] [TDK'da Ara]

-@ KARARLI/LIK ve/||/<> TUTARLI/LIK [Davranis-Tutum] [11:13] [TDK'da Ara]

-@ DUYUSAL SOYUT ile/ve/değil/||/<>/>/< SOYUT [Felsefe] [19:25] [TDK'da Ara]
( Doğa. İLE/VE/||/<>/>/< Akıl. )

-@ KİPLİK:
SORUN BELİRTEN ÖNERME
ve/||/<> İDDİA EDİLEN ve/||/<> İTİRAZ GÖTÜRMEZ OLAN/APAÇIK [Felsefe] [14:23] [TDK'da Ara]

-@ İLİŞKİ:
KATEGORİK
ve/||/<> HİPOTETİK ve/||/<> AYIRICI [Felsefe] [14:22] [TDK'da Ara]

-@ NİTELİK:
OLUMLU
ve/||/<> OLUMSUZ ve/||/<> SONSUZ [Felsefe] [14:21] [TDK'da Ara]

-@ ANLAM/KAVRAM:
NİCELİK EVRENSEL
ve/||/<> TİKEL ve/||/<> TEKİL [Felsefe] [14:20] [TDK'da Ara]

-@ ANLAM/KAVRAM ve/||/<> NİTELİK ve/||/<> İLİŞKİ ve/||/<> KİPLİK [Felsefe] [14:18] [TDK'da Ara]

-@ ZEKÂ ve/||/<>/< SOYUTLAMA GÜCÜ / STİL [Felsefe] [09:38] [TDK'da Ara]

-@ AŞIRI "AKILCILIK" >< YARATICILIK [Sanat] [23:06] [TDK'da Ara]

-@ FELSEFE ve/||/<> ANAHTAR KAVRAMLAR [Felsefe] [22:39] [TDK'da Ara]

-@ KİŞİNİN, ...:
"MİZAH GÜCÜ"
ile/ve/değil/yerine/||/<>/< "AKIL GÜCÜ" [Felsefe] [14:09] [TDK'da Ara]

-@ DOLAYIM(LI/SIZ) ile DÜŞÜNÜLMÜŞ [Felsefe] [17:16] [TDK'da Ara]

-@ "... MANTIĞI" ile/ve/değil/||/<>/< KABULÜ [Davranis-Tutum] [15:16] [TDK'da Ara]

-@ SÖZ(CÜK)LERİ/Nİ ve/||/<> TUTUMU/NU DEĞİŞTİR...
DÜNYA/N DEĞİŞSİN!
[Oncelikliler] [02:20] [TDK'da Ara]

-@ ÖNCÜ ile/ve/||/<> ÖNCÜL [Davranis-Tutum] [17:50] [TDK'da Ara]

-@ GERÇEKLİK:
AKIL SAYESİNDE/ARACILIĞIYLA
ve/||/<> AKILDA [Felsefe] [17:54] [TDK'da Ara]

-@ TÜM DÜŞÜNCELERİN, ...:
BAŞLADIĞI/KAYNAĞI
ve/||/<> DURDUĞU/SONLANDIĞI [Felsefe] [17:47] [TDK'da Ara]
( Akıl. VE/||/<> Akıl. )

-@ YALIN DÜŞÜNCE ve/||/<>/> SEZGİ ve/||/<>/> TASARIM ve/||/<>/> KAVRAM [Felsefe] [17:45] [TDK'da Ara]

-@ MÜTEŞEBBİH:
"BENZER"
ile/ve/değil/||/<>/< ŞÜPHE [Felsefe] [17:24] [TDK'da Ara]

-@ AKIL:
ÖLÇÜLEBİLİR
ile/ve/değil/||/<>/< ÖLÇEN/R [Felsefe] [16:36] [TDK'da Ara]

-@ ÖRTÜŞME ile/ve/||/<>/> DOĞRULAMA [tuze] [17:50] [TDK'da Ara]

-@ KARIŞTIRMAK ile/ve/değil/||/<>/< BİLMEMEK [Davranis-Tutum] [03:02] [TDK'da Ara]

-@ TARAMA ve/||/<>/> TANIMA [Davranis-Tutum] [02:55] [TDK'da Ara]

-@ SANAT ve/||/<>/> (< FELSEFE <) ve/||/<>/> KAVRAM ve ÖTESİ [Sanat] [00:45] [TDK'da Ara]

-@ YAŞAM:
YORUM
ve/||/<> KELÂM [Davranis-Tutum] [23:47] [TDK'da Ara]
( Değişir. VE/||/<> Değişmez. )

-@ İLKE ve/||/<>/= ÜST SOYUTLAMA [Oncelikliler] [16:17] [TDK'da Ara]

-@ KİŞİ/LER değil/yerine/||/=/<>/< ZİHİN/LER [Oncelikliler] [17:36] [TDK'da Ara]

-@ EŞLEME ile/ve/||/<> EŞLEŞTİRME ile/ve/||/<> EŞİTLEME [Davranis-Tutum] [12:11] [TDK'da Ara]

-@ GEREKÇE/DAYANAKÇA ile/ve/||/<> ORAN/TI [tuze] [19:59] [TDK'da Ara]
( Gerekçe/dayanakça göstermeden, "karar almak/vermek"; oran(orantı) vermeden, "söz söylemek"; olanaksız, yetersiz ve değersizdir. )

-@ KUŞKU ve/||/=/<>/> KARANLIĞA KOŞMAK [Davranis-Tutum] [00:05] [TDK'da Ara]

-@ OLUMSUZLAMA ile/değil/yerine/<> ELEŞTİRİ [Davranis-Tutum] [22:39] [TDK'da Ara]

-@ IQ ile/ve/||/<> CQ ile/ve/||/<> EQ ile/ve/||/<> SQ ile/ve/||/<> KQ [Mantik] [13:47] [TDK'da Ara]
( Zihinsel Bölüm[Zekâ/Gelişim][IQ: Intelligence Quotient]

İLE/VE/||/<>

İletişimsel Bölüm[Zekâ/Gelişim][CQ: Communication Quotient]

İLE/VE/||/<>

Duygusal Bölüm[Zekâ/Gelişim][EQ: Emotional Quotient]

İLE/VE/||/<>

Tinsel Bölüm[Zekâ/Gelişim][SQ: Spiritual Quotient]

İLE/VE/||/<>

Gövdesel Bölüm[Zekâ/Gelişim][KQ: Kinesthetic Quotient] )
( )

-@ MAYA[Hintçe]/İLÜZYON[İng. < ILLUSION]/DOXA[Yun.] değil/yerine/= YANILSAMA [Davranis-Tutum] [11:38] [TDK'da Ara]

-@ MATRİS MEKANİĞİNDE:
p x q =
ile/ve/||/<>
p x q != q x p
ile/ve/||/<>
pq - qp = h/i
[fizik] [13:23] [TDK'da Ara]

-@ KÖTÜLEME ile/ve/değil/yerine TESPİT ETME [Davranis-Tutum] [23:30] [TDK'da Ara]

-@ İYİ ANLAMAK ile/ve/||/<>/< YALIN ANLATABİLMEK [Oncelikliler] [14:41] [TDK'da Ara]
( Yalın anlatamıyorsak, yeterince / iyi anlamamışız demektir. )
( If we cannot explain simply, we don't understand it enough well. )

-@ KAVRAM:
TANIMLAMAK
ile/ve/||/<> ZORUNLULUKLARINI GÖSTERMEK [Bilim] [13:05] [TDK'da Ara]

-@ NEDENSEL/LİK ile/ve/||/<> ORANSAL/LIK [fizik] [11:40] [TDK'da Ara]

-@ "YUVARLAMA" ile/ve/||/<> "KESTİRME" [matematik] [10:35] [TDK'da Ara]

-@ SORGULANABİLİR/LİK ile/ve/||/<> BİLİNEBİLİRLİK [Felsefe] [10:15] [TDK'da Ara]

-@ DÜZGÜN ile/ve/||/<> DÜZENLİ [Nesneler] [09:53] [TDK'da Ara]

-@ DİL ve/+ MANTIK ve/+ GEOMETRİ [Dil] [15:13] [TDK'da Ara]

-@ CÂMİ ve/||/<> MÂNİ [Dil] [11:23] [TDK'da Ara]
( [SÖZÜN] Her bir sözcüğünü/parçası(nı)/ferdi(ni)[efrâdı/nı]. VE/||/<> Yabancı/dışta olanları/nı.[ağyârı/nı] )
( Tanımdaki/ifadedeki gereklilik kuralı: Parçalarını bulunduran, dışındakilere engel olan. [Efrâdını câmi, ağyarını mâni.] )

-@ BAĞINTI ve/||/<> ÖLÇÜT [Felsefe] [22:08] [TDK'da Ara]

-@ DOLANA KADAR ile/ve/değil/yerine//||/<>/> OLANA KADAR [Felsefe] [21:09] [TDK'da Ara]
( Nicelik. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/> Nitelik. )

-@ NASIL GÖRDÜĞÜNÜ DEĞİŞTİR ve/<>/> NASIL DEĞİŞTİĞİNİ GÖR [Davranis-Tutum] [21:24] [TDK'da Ara]

-@ BİLMEMEK ile/ve/ne yazık ki/<>/> BİLMEYE/DÜŞÜNMEYE YANAŞMAMAK [Oncelikliler] [15:09] [TDK'da Ara]

-@ TATMİN ve/||/<> İKNÂ ve/||/<> RIZÂ [Felsefe] [12:34] [TDK'da Ara]

-@ [ne yazık ki]
MANTIK DIŞI/LIK
ile/değil "DUYGUSAL/LIK" [Davranis-Tutum] [01:34] [TDK'da Ara]

-@ AKLIN AHLÂKI ve/||/<> KALBİN AHLÂKI [toplum] [16:50] [TDK'da Ara]
( Mantık. VE/||/<> Edep. )

-@ "KAFANIN ÇALIŞMASI" ile/ve/değil/+/||/<>/> KAFANIN ÇALIŞTIRILMASI [Felsefe] [21:16] [TDK'da Ara]
( Zekâ. İLE/VE/DEĞİL/+/||/<>/> Akıl. )

-@ CÂHİL ile/ve/||/<>/< GÂFİL [Tasavvuf] [23:55] [TDK'da Ara]
( Sen'i bilmeyen. İLE/VE/||/<>/< Ben'i bilmeyen. )

-@ AYRINTILARIN "ZENGİNLİĞİ" ile/ve/||/<>/< YORUM GÜCÜ "ZAYIFLIĞI" [Felsefe] [21:25] [TDK'da Ara]

-@ ZİHNİNİ ...:
"YORMAK"
değil KULLANMAK [Felsefe] [00:03] [TDK'da Ara]

-@ KAVRAMAK ve/||/<>/> HEYECAN [Oncelikliler] [19:10] [TDK'da Ara]

-@ ÖKE/DEHÂ ve/||/+/<>/> GÜZELLİK [Oncelikliler] [18:50] [TDK'da Ara]

-@ SORİT[Fr. < Yun.] değil/yerine/= ÇIKARIM [Felsefe] [14:48] [TDK'da Ara]
( Öncül sayısı ikiden çok olan tasımsal çıkarım. )

-@ BİLİNCE AÇIK ve/||/<> ANLAŞILIR [Felsefe] [14:55] [TDK'da Ara]

-@ GENEL GERÇEKLİK ile/ve/||/<>/>/< ETKİLİ GERÇEKLİK [Felsefe] [12:53] [TDK'da Ara]

-@ DAKİK DİL ve/||/<>/> SAHİH TASAVVUR [Dil] [21:21] [TDK'da Ara]

-@ MÜTEMMİM CÜZ değil/yerine/= TAMAMLAYICI PARÇA [Dil] [04:04] [TDK'da Ara]

-@ MÜREKKEP ile MÜREKKEP [Nesneler] [22:24] [TDK'da Ara]
( Yazı yazmak, desen çizmek ya da basmak için kullanılan, türlü renklerde sıvı madde. İLE Bileşmiş, bileşik. | ...-dan oluşmuş/olma. )

-@ MÜPTEDİ[Ar.] değil/yerine/= ÖĞRENMEYE YENİ BAŞLAYAN [Felsefe] [21:20] [TDK'da Ara]

-@ DOĞAL BİLİNÇ ve/||/<> ÖZ BİLİNÇ [Oncelikliler] [11:44] [TDK'da Ara]

-@ MUTEDİL[Ar.] değil/yerine/= DENGELİ | ILIMAN [Davranis-Tutum] [11:49] [TDK'da Ara]

-@ MUNFASIL[Ar.] değil/yerine/= AYRILMIŞ [Genel] [00:20] [TDK'da Ara]

-@ MUHKEM[Ar.] değil/yerine/= SAĞLAM/LAŞTRILMIŞ [Nesneler] [14:46] [TDK'da Ara]

-@ OKUMAK ile/ve/değil/||/<>/< OKUYABİLMEK [Oncelikliler] [18:33] [TDK'da Ara]

-@ [ne yazık ki]
"SONUÇ ODAKLILIK/MERKEZLİLİK"
ile/ve/||/<>/>/< TERBİYESİZLİK [Davranis-Tutum] [13:26] [TDK'da Ara]

-@ MİNİCİK ile MİNNACIK ile MİNNOŞ ile MİNÖR[Fr.] ile MİNYON[Fr.] [Dil] [16:42] [TDK'da Ara]
( Çok küçük. İLE Çok küçük olan. İLE Küçük ve sevimli kişilere söylenilen seslenme sözü. İLE Daha küçük. | Bir makam, bir akort, bir gam, bir aralık özelliği olan. | Küçük önerme. İLE İnce, küçük, sevimli, zarif. )

-@ EKSEN/MİHVER[Ar. çoğ. MAHÂVİR] değil/yerine/= ORTAY [Doga] [02:41] [TDK'da Ara]
( Konuşulan, tartışılan ya da düşünülen bir konunun en önemli noktası. | Durduğu yerde dönmekte olan bir şeyin, dolayında döndüğü varsayılan doğru çizgi. | Üzerinde pozitif bir yön varsayılan sonsuz çizgi. | Dingil. )

-@ ÖLÇÜT ile/ve/||/<> GEREKÇE [Oncelikliler] [22:52] [TDK'da Ara]

-@ GÜL GİBİ ve/||/<> GÜN GİBİ [Dil] [01:50] [TDK'da Ara]

-@ KAİDE[Ar.] değil/yerine/= KURAL [tuze] [01:46] [TDK'da Ara]

-@ BİLGİYE ERİŞİM:
GÖZLEM
ve/+/||/<>/>/< SEZGİ ve/+/||/<>/>/< FARKINDALIK [Oncelikliler] [07:01] [TDK'da Ara]

-@ DENEME-YANILMA ile/ve/bazen/ne yazık ki DENEME-"YAMULMA" [Davranis-Tutum] [14:59] [TDK'da Ara]

-@ MEDLÛL[Ar.] değil/yerine/= ANLAM [Felsefe] [02:01] [TDK'da Ara]

-@ MEDÂR[Ar.< DEVR] değil/yerine/= DÖNENCE | DAYANAK [Genel] [01:48] [TDK'da Ara]

-@ MECRÛH[Ar. < CERH] değil/yerine/= YARALI/İNCİNMİŞ [TIP] [01:35] [TDK'da Ara]
( Yaralanmış. | İnandırıcı sözlerle çürütülmüş düşünce/dâvâ. )

-@ MECBÛREN ile MECBÛRÎ [lugat] [01:22] [TDK'da Ara]
( Kendi isteğinin dışında, zorla. İLE Kaçınılmaz, zorunlu. )

-@ MANTIKLI ile MANTIKSAL [Mantik] [02:16] [TDK'da Ara]
( Mantığa uygun, usa/akla uygun. | Mantığa uygun davranan. İLE Mantıkla ilgili olan. )

-@ BİLİNİRLİK ile/ve/||/<>/>/< BELİRGİNLİK [Oncelikliler] [17:22] [TDK'da Ara]

-@ BİLİNMEZLİK ile/ve/<>/>/< BELİRSİZLİK [Oncelikliler] [17:21] [TDK'da Ara]

-@ [ne yazık ki]
İNDİRGEME
ile/ve/değil/||/<> YOK SAYMA [Davranis-Tutum] [23:04] [TDK'da Ara]

-@ AKIL:
SESİN YÜKSEKLİĞİNDE
değil SÖZÜN İNCELİĞİNDE [Davranis-Tutum] [13:04] [TDK'da Ara]

-@ KARŞI ile TERS [Mekanlar] [21:06] [TDK'da Ara]

-@ MAJÖR[Fr.] değil/yerine/= BÜYÜK/ÖNEMLİ [Oncelikliler] [19:06] [TDK'da Ara]
( Büyük, önemli. | Bir makam, bir akort ya da bir aralığın oluşma biçimi. | Büyük önerme. )

-@ SORUNLARDAN/KİŞİLERDEN "KAÇMAK/UZAKLAŞMAK" ile/değil/yerine SORUN(LU)LARI UZAKLAŞTIRMAK [Davranis-Tutum] [11:22] [TDK'da Ara]

-@ İLKELLİK değil/yerine/>< İLKELİLİK [Oncelikliler] [10:27] [TDK'da Ara]
( İnsanı ayakta tutan, iskelet ve kas sistemi değil ilkeliliğidir. )

-@ HERCÂÎ[Fars.] değil/yerine/= YELTEK/GELGEÇ [Davranis-Tutum] [00:41] [TDK'da Ara]
( İsteğinde kararlı olmayan ya da konudan konuya geçiveren. | Aşkta, değişken, vefâsız. )

-@ MUGALATA değil/yerine/= YANILTMACA [Davranis-Tutum] [03:08] [TDK'da Ara]
( Yanıltmak için, yanıltacak yolda söz söyleme. | Başkasını yanıltmak için, doğru olmadığı bilinerek yapılan uslamlama ve çıkarsama. )

-@ GENELLEME ile/değil/yerine/>< EMİN OLARAK [Davranis-Tutum] [14:59] [TDK'da Ara]

-@ "DENEME-YANILMA" değil/yerine YAŞANMIŞLIKLARDAN DERS ALMAK [Davranis-Tutum] [17:44] [TDK'da Ara]

-@ [ne yazık ki]
EZBERE YAŞAMAK
ve/||/<>/> KÖTÜLÜK [Davranis-Tutum] [16:05] [TDK'da Ara]

-@ DÜŞÜNMEYİ BECEREMEMEK ve/||/<>/>/< DÜŞÜNMEYİ SEV(E)MEMEK [Oncelikliler] [16:04] [TDK'da Ara]

-@ ÇATIŞMA ile İNDİRGENEMEZ ÇATIŞMA [Davranis-Tutum] [23:08] [TDK'da Ara]

-@ KELÂM ile/ve/<>/> CAMİ-ül-KELÂM [Mantik] [11:42] [TDK'da Ara]
( Doğa varolanları. İLE/VE/<>/> İnsan. )

-@ İLKE ile/ve/||/<> DAYANAK [Felsefe] [03:09] [TDK'da Ara]

-@ "İNCE ELEYİP, SIK DOKUMAK" değil İNCE EĞİRİP, SIK DOKUMAK [Dil] [19:10] [TDK'da Ara]

-@ [hem] ŞİFRELEME ile/ve/değil/yerine/hem de/<>/>/< VERİYİ/BİLGİYİ GİZLEME [Dil] [01:58] [TDK'da Ara]

-@ "POZ" ile/değil/yerine KOZ [Davranis-Tutum] [14:54] [TDK'da Ara]

-@ SAPTIRMA ile/değil/yerine SAPTAMA [Davranis-Tutum] [22:11] [TDK'da Ara]

-@ REDDİYE[Ar.] [Felsefe] [20:54] [TDK'da Ara]
( Bir düşünceyi, bir öğretiyi çürütmek için yazılan yazı. )

-@ KENDİNİ:
KEŞFETMEK
ve/||/<>/> GELİŞTİRMEK ve/||/<>/> YÖNETMEK ve/||/<>/> GERÇEKLEŞTİRMEK [Oncelikliler] [21:12] [TDK'da Ara]

-@ ÜMİT YİTİMİ ile/ve/||/<>/>/< UTANÇ [Oncelikliler] [19:29] [TDK'da Ara]
( Ormana/adaya düşen ya da ağır doğa koşullarına maruz kalanların ölümü, koşulların zorluğundan değil o duruma nasıl düştüğünün utancından["düşüncesinden"] ve daha yeterli/yetkin düşünebilmek yerine gittikçe ümidini yitirmesinden kaynaklanırmış. )
( "Esaretin Bedeli"[Shawshank Redemption - 1993], "Yaşamak İçin[Alive - 1993]", "İhanet[The Edge - 1997]" [Anthony Hopkins - Alec Baldwin], "Yeni Yaşam[Cast Away - Tom Hanks], "127 Saat" filmlerini de özellikle izlemenizi salık veririz. )
( "Ümit Yitimi" değil/yerine Ümit... - B )

-@ BİLGELİK ile/ve/||/<>/>/< KALITIMSAL BİLGELİK [Davranis-Tutum] [12:15] [TDK'da Ara]

-@ "GÜCÜN" "ADÂLETİ" ile/değil/>< ADÂLETİN GÜCÜ [tuze] [21:52] [TDK'da Ara]

-@ OLABİLECEKLER ile/ve/||/<>/>/< OLMASI GEREKENLER [Oncelikliler] [23:32] [TDK'da Ara]

-@ PARANLA "VEZİR", AKLINLA REZİL OLMAK
ile/değil/yerine/><
PARANLA "REZİL", AKLINLA "VEZİR" OLMAK
[Davranis-Tutum] [00:54] [TDK'da Ara]

-@ TERS ile TERS [Dil] [17:57] [TDK'da Ara]
( Gerekli olan duruma karşıt olarak. | Uygun olmayan, elverişsiz. | Gönül ve cesaret kırıcı, huysuz, sert. | Bir şeyin içe gelen yanı, arkası. | Kesici bir aygıtın kesmeyen yanı. | Bir şeyin karşıtı. İLE Hayvan pisliği. )

-@ SEFÎH[Ar.] değil/yerine/= UÇARI [Davranis-Tutum] [17:35] [TDK'da Ara]
( Zevk ve eğlenceye düşkün, parasını israf eden. | Ele, avuca sığmaz. | İrâdesine hâkim olamayan, ihtiyârını devrede tutamayan. )

-@ PARALOJİZM ile ... [Mantik] [17:21] [TDK'da Ara]
( Mantığa uymazlık. )

-@ MÜTENÂSİB[< NİSBET] ile ORAN/ORANLI, UYGUN [Nesneler] [16:54] [TDK'da Ara]
( UYGUN OLAN, HER BAKIMDAN BİRBİRİNE UYGUN, DENK )

-@ MÜTEMMİM[Ar. < TEMÂM] ile TAMAMLAYICI [Felsefe] [16:54] [TDK'da Ara]
( Tümleç. Herhangi bir sözcüğün anlamını tamamlayan. | Bütün haline getiren. )

-@ MUTAVASSIT[< VASAT] ile ... [Dil] [16:54] [TDK'da Ara]
( VÂSITA OLAN, ARACILIK EDEN, ARACI | ORTA, ORTALAMA )

-@ MÜNÂSEBET[Ar. < NİSBET] değil/yerine/= İLİŞKİ/İLİŞİK/İLİNTİ [Genel] [16:54] [TDK'da Ara]
( UYGUNLUK | İLİŞİK | İLGİ, YAKINLIK, BAĞ | YANAŞMA, VESÎLE )

-@ MİSÂL[Ar.] değil/yerine/= ÖRNEK [Dil] [16:40] [TDK'da Ara]
( ÖRNEK | MASAL | RÜYÂ, DÜŞ | BENZER, ANDIRIR )

-@ MEVÂD-ÜL AKLÎSE değil/yerine/= TASIMIN/KIYASIN NESNELERİ[MADDET-ÜL KIYAS] [Felsefe] [16:40] [TDK'da Ara]

-@ METİN/TEXT[İng.] ile METİN [Dil] [16:40] [TDK'da Ara]
( Bir yazıyı, biçim, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan sözcüklerin tümü. | Basılı ya da el yazması parça. İLE Acılar karşısında, dayanma gücünü yitirmeyen, sağlam, dayanaklı, değerli, kavî. )

-@ MAZMÛN[Ar. < ZIMN] ile MAZNÛN[Ar. ZANN] [lugat] [16:40] [TDK'da Ara]
( Derinlerdeki anlam, kavram. | Ödenmesi gereken şey. | Nükteli, sanatlı, ince söz. İLE Bir suç dolayısıyla sorguya çekilen, sanık. )

-@ KISTÂS[Ar.] ile/ve/||/<> KISAS[Ar.] [tuze] [15:59] [TDK'da Ara]
( Bir suçlunun, başkasına yaptığı kötülüğü, aynı biçimde uygulayarak cezalandırılması. İLE/VE/||/<> Ölçü. | Büyük terazi. )

-@ HER ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< BAZI [Dil] [00:04] [TDK'da Ara]
( [kitap] Okunmaz. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>/< Bazılarına başvurulur. )
( [eşya] Kullanılmaz. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>/< Bazıları saklanır. )
( [yazar] Sevilmez. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>/< Bazıları (sadece) beğenilir. )

-@ KARATAY MEDRESESİ [YAPI] [17:05] [TDK'da Ara]
( Antalya'daki ünlü medrese. )

-@ İZ'ÂN değil/yerine/= ANLAYIŞ, KAVRAYIŞ, AKIL | SÖZ DİNLEME | TERBİYE, EDEP [Davranis-Tutum] [17:05] [TDK'da Ara]

-@ İTTİKAN değil/yerine/= İYİ VE SAĞLAM BİLME [Bilim] [17:05] [TDK'da Ara]

-@ İSTİDLÂL[< DELÂLET] [Bilim] [17:05] [TDK'da Ara]
( BİR DELİLE DAYANARAK BİR ŞEYDEN BİR SONUÇ ÇIKARMA, DELİL İLE ANLAMA | DELÂLETTE BULUNMASINI İSTEME, AYARTMAYA ÇALIŞMA )

-@ İNTIBAK[< TIBK (çoğ. İNTIBÂKAT)] [Felsefe] [17:05] [TDK'da Ara]

-@ İNTERMEZZO [Nesneler] [17:05] [TDK'da Ara]
( Bir bütün oluşturan parçalar. )

-@ HÜKÜMSEL NİSPET [Mantik] [16:50] [TDK'da Ara]
( Hükme götürecek şekilde ilişki kurmak. )

-@ HESAP[Ar. < HİSBE]/CALCULUS = ÇAKILTAŞI [matematik] [16:50] [TDK'da Ara]
( Çakıltaşlarını saymaktan gelir. )

-@ BULANIK ANLAM ile BULANIK ANLAMLI [Felsefe] [19:11] [TDK'da Ara]

-@ ZORUNLULUK = ZARURET = NECESSITY[İng.] = NÉCESSITÉ[Fr.] = NOTWENDIGKEIT[Alm.] = NECESSITAS[Lat.] = NECESIDAD[İsp.] [Doga] [18:26] [TDK'da Ara]

-@ ZORUNLU (ÖNERME) = ZARURİYE-İ MUTLAKA = APODICTIC[İng.] = APODICTIQUE[Fr.] = APODIKTISCH[Alm.] = APODEIKTIKOS[Yun.] [Felsefe] [18:26] [TDK'da Ara]

-@ YÜKLEM = MAHMUL = PREDICATE[İng.] = PRÉDICAT[Fr.] = PRÄDIKAT[Alm.] = PRAEDICATUM[Lat.] = KATEGOREMA[Yun.] [Dil] [18:26] [TDK'da Ara]

-@ YARDIMCI ÖNERME = LEMMA[İng., Lat.] = LEMME[Fr.] = HILFSATZ[Alm.] [Felsefe] [18:26] [TDK'da Ara]

-@ YANILMALI TASIM = KIYAS-I FASİT = PARALOGISM[İng.] = PARALOGISME[Fr.] = FEHLSCHLUSS, PARALOGISMUS[Alm.] = PARALOGISMOS[Yun.] [Felsefe] [18:26] [TDK'da Ara]

-@ VARGI = NETİCE = CONSEQUENCE[İng.] = CONSÉQUENCE[Fr.] = KONSEQUENZ, FOLGERUNG[Alm.] = COMSEQUENTIA[Lat.] = CONSECUENCIA[İsp.] [Felsefe] [18:26] [TDK'da Ara]

-@ TEKİL = MÜFRET = SINGULAR[İng., Alm., İsp.] = SINGULIER[Fr.] = SINGULARIS[Lat.] [Felsefe] [18:26] [TDK'da Ara]

-@ TASIM = KIYAS/TASMİM[Ar.] = SYLLOGISM[İng.] = SYLLOGISME[Fr.] = SYLLOGISMUS[Alm.] = SYLLOGISMOS[Yun.] = SILOGISMO[İsp.] [Felsefe] [18:26] [TDK'da Ara]

-@ SAĞIN = SAHİH = EXACT[İng., Fr.] = EXAKT[Alm.] = EXIGERE[Lat.] = EXACTO/TA[İsp.] [Felsefe] [19:52] [TDK'da Ara]
( Doğruluk kuralına uygun olan. | Sözün, anlatılmak istenilene tam karşılık olması, tam uygun düşmesi niteliği. )

-@ ÖRTÜK TASIM = KIYAS-I MATVİ = ENTHYMEME[İng.] = ENTHYMÈME[Fr.] = ENTHYMEM[Alm.] = ENTHYMEMA[Yun.] [Felsefe] [18:26] [TDK'da Ara]

-@ ÖNERME = KAZİYE = PROPOSITION[İng., Fr.] = LEHRSATZ[Alm.] = PROPOSITIO[Lat.] = PROPOSICION[İsp.] [Felsefe] [18:26] [TDK'da Ara]

-@ ÖLÇÜT = MISDAK, MİYAR, KISTAS = CRITERION[İng.] = CRITÉRIUM, CRITÈRE[Fr.] = KRITERIUM[Alm.] = KRITERION < KRINEIN:AYIRMA, YARGILAMA[Yun.] = CRITERIO[İsp.] [matematik] [18:26] [TDK'da Ara]

-@ MONAD = MONADE[İng., Fr., Alm.] = MONAS:BİR OLAN[Yun.] [Doga] [18:03] [TDK'da Ara]
( Eski Yunan felsefesinde, bölünmez birlik. | Leibniz'in felsefesinde, artık bölünemez bir birlik olan sonsuz sayıdaki sözlerin her biri. )

-@ MANTIK = LOGIC[İng.] = LOGIQUE[Fr.] = LOGIK[Alm.] = LOGIKE[Yun.] = LÓGICA[İsp.] [Mantik] [18:26] [TDK'da Ara]

-@ İNDİRGEME = İRCA = REDUCTION[İng.] = RÉDUCTION[Fr.] = REDUKTION[Alm.] = REDUCTIO[Lat.] = REDUCCION[İsp.] [kimya] [18:26] [TDK'da Ara]

-@ İLİNEK = ARAZ = ACCIDENT[İng., Fr.] = AKZIDENZ[Alm.] = ACCIDENS[Lat.] = SYMBEBEKOS[Yun.] = ACCIDENTE[İsp.] [Felsefe] [18:26] [TDK'da Ara]

-@ DİKOTOMİ/[İng. DICHOTOMY] değil/yerine/= İKİLİK | İKİLEM/Lİ / İKİLEMSEL [Felsefe] [18:26] [TDK'da Ara]

-@ EŞİTLİK = MÜSÂVÂT = EQUALITY[İng.] = ÉGALITÉ[Fr.] = GLEICHHEIT[Alm.] = AEQUALITAS[Lat.] = IGUALDAD[İsp.] [tuze] [18:26] [TDK'da Ara]

-@ DOĞRU = TRUE[İng.] = VRAI[Fr.] = WAHR, RICHTIG[Alm.] = VERUS[Lat.] = VERDADERO[İsp.] [Mantik] [18:26] [TDK'da Ara]

-@ DAYANAK = MABİH-İL-KIVAM = SUBSTRATUM[İng.] = SUBSTRAT[Fr., Alm.] = SUBSTSRATUM[Lat.] = HYPOKEIMENON[Yun.] = LECHO[İsp.] [Bilim] [18:26] [TDK'da Ara]

-@ ÇELİŞME/ÇELİŞKİ = TENAKUZ = CONTRADICTION[İng., Fr.] = WIDERSPRUCH[Alm.] = CONTRADICTIO[Lat.] = CONTRADECIR[İsp.] [Mantik] [18:26] [TDK'da Ara]

-@ ÇELİŞİK = MÜTENAKIZ = CONTRADICTORY[İng.] = CONTRADICTOIRE[Fr.] = KONTRADIKTORISCH, WIDERSPRECHEND[Alm.] = CONTRADICTORIUS[Lat.] = CONTRADECIR[İsp.] [Felsefe] [18:26] [TDK'da Ara]

-@ ÇÖZÜMSÜZ ÇATIŞKI = TESAVİ-İ NAKİZEYN = ANTINOMY[İng.] = ANTINOMIE[Fr.] = ANTINOMIE[Alm.] = ANTI-NOMIA[Yun.] [Felsefe] [18:26] [TDK'da Ara]

-@ CİNS = CİNS[Fars., Ar.] = GENUS[İng., Lat.] = GENRE[Fr.] = GATTUNG[Alm.] = T0 GENOS[Yun.] = GENERE[İt.] = GENERO[İsp.] = SOORT[Fel.] = SLAGS[Dan.] = ROD[Rus.] [dirimbilim] [18:26] [TDK'da Ara]

-@ BAĞLAÇ = CONJUNCTION[İng.] = CONJONCTION[Fr.] = KONJUNKTION[Alm.] = CONGIUNZIONE[İt.] = CONJUNCIÓN[İsp.] = COPULA[Lat.] [Dil] [18:26] [TDK'da Ara]

-@ APAÇIK/LIK = SELFEVIDENCE/SELFEVIDENT[İng.] = ÉVIDENCE/ÉVIDENT[Fr.] = OFFENKUNDIG/OFENKUNDIGKEIT[Alm.] = EVIDENZA[İt.] = EVIDENCIA[İsp.] = EVIDENTA, PERSPICUITAS[Lat.] = ANERGEIA[Yun.] = BEDEHA(T)/BEDİHÎ, BEYYİN[Ar.] = HODPEYDÂ[Fars.] = KLAARBLIJKELIJK/HEID[Felm.] [Bilim] [18:26] [TDK'da Ara]

-@ ANLAMBİLİM = SEMANTICS[İng.] = SÉMANTIQUE[Fr.] = WORTBEDEUTUNGSLEHRE, SEMANTIK[Alm.] = SEMANTICO[İt., İsp.] = İLM el-DELÂLET[Ar.] = NAMÛGÂRŞİNASÎ[Fars.] = SEMANTIEK[Felm.] [Dil] [18:26] [TDK'da Ara]

-@ ALGI = İDRAK = PERCEPTION[İng., Fr.] = WAHRNEHMUNG[Alm.] = PERCEPCION[İsp.] = PERCEPTIONIS[Lat.] = HE KATALEPSIS[Yun.] = el-İDRÂK el-HİSSÎ[Ar.] = İDRÂK-İ CUZ'Î[Fars.] = GEWAARWORDING, WAARNEMING[Felm.] [Felsefe] [18:23] [TDK'da Ara]

-@ ÂLET = TOOL[İng.] = OUTIL[Fr.] = WERKZEUG[Alm.] = ARNESE[İt.] = HERRAMIENTA[İsp.] = ARNESE[Lat.] = TO ORGANON[Yun.] = ÂLET[Ar., Fars.] = WERKTUIG[Felm.] [Nesneler] [18:23] [TDK'da Ara]

-@ AÇIKLAMA = İZÂH/AT, TAFSİLÂT, BEYÂN = EXPLANATION[İng.] = EXPLICATION[Fr.] = ERKLÄRUNG[Alm.] = SPIEGAZIONE[İt.] = EXPLICACIÓN[İsp.] = EXPLENATIO[Lat.] = HO EKS?G?SIS[Yun.] = İZÂH, BEYÂN[Ar.] = BEYÂNKÂRÎ(far.) = VERKLARING[Felm.] [Felsefe] [17:36] [TDK'da Ara]

-@ TAHİR ile/ve/||/<> TEZKİYE [lugat] [12:16] [TDK'da Ara]

-@ KASIT ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< DAYANAKÇA [Davranis-Tutum] [02:33] [TDK'da Ara]

-@ GELECEĞİ "MERAK EDENLER"İN BAKACAKLARI:
"FALLAR/BURÇLAR"
değil/yerine MEZAR(LIK)LAR [Davranis-Tutum] [23:11] [TDK'da Ara]
( Bin "merak", bir borcu (bile) ödemez. )
( Merak, kişinin, kendi başına (g)ördüğü bir "iştir". )

-@ ADÂLET ve/||/<>/> HUZUR [tuze] [20:52] [TDK'da Ara]
( Gücün, "haklı olduğu" yerde bekleme! VE/||/<>/> Güce tapan bireylerin olduğu yerde bekleme! )

-@ ANLA! ve/||/<>/> TAMAMLA! [Oncelikliler] [10:51] [TDK'da Ara]

-@ İKÂME ETME değil/yerine/= ORNATMA [Doga] [20:27] [TDK'da Ara]
( Bir türün yerine onun değişik bir biçiminin geçmesi. | [kimya] Molekülün geri kalan bölümünde değişikliğe yol açmadan, bir atom ya da bir kök yerine bir başka atom ya da kökün geçmesi. | [mat.] Bir cebirsel ifadenin yerine bir başkasını koyma işlemi. )

-@ ÖZEN ve/||/<> ONAT [Davranis-Tutum] [23:11] [TDK'da Ara]
( ... VE/||/<> Özenli, düzgün. | Yararlı. | Dürüst, iyi ahlâklı. )

-@ ONUR ve/||/<>/>/< FARKINDALIK [Oncelikliler] [18:56] [TDK'da Ara]

-@ GİZLEMEK ile/ve/değil/yerine/||/<> TERSİYLE GÖSTERMEK [Davranis-Tutum] [18:12] [TDK'da Ara]

-@ "NOKTA KOYMAK":
TÜMCENİN SONUNDA
ile/ve/değil/yerine/||/<>/< İKİRCİKTE [Davranis-Tutum] [22:21] [TDK'da Ara]

-@ İDRAK ve/=/||/<>/>/< İTİBÂR [Felsefe] [16:54] [TDK'da Ara]

-@ VİZYON[İng. VISION] değil/yerine/= GÖRÜŞ, GENİŞ ÖNGÖRÜ [Felsefe] [06:13] [TDK'da Ara]

-@ TAZAMMUN[Ar.] (ETMEK) değil/yerine/= İÇERMEK | İÇLEM [Turkce] [04:29] [TDK'da Ara]

-@ KABULLENMEK değil/yerine DÜŞÜNMEK [Oncelikliler] [12:42] [TDK'da Ara]

-@ DÜŞÜNME ile/ve/||/<>/>/< DUYUMSAMA [Oncelikliler] [12:39] [TDK'da Ara]

-@ TAMAMLA(N)MAK ile/ve/<> BÜTÜNLE(N)MEK [Davranis-Tutum] [12:35] [TDK'da Ara]

-@ NAŞİ[Ar.] değil/yerine/= ÖTÜRÜ/DOLAYI [Dil] [02:23] [TDK'da Ara]

-@ KENDİNİ GELİŞTİRMEK ve/||/<>/> KUŞAĞINI YETİŞTİRMEK [Davranis-Tutum] [15:10] [TDK'da Ara]
( Bugün. VE/||/<>/> Yarın. )

-@ İSTİFSÂR[Ar. < FESR] ile/ve/<> İSTİNTÂK[Ar. < NUTK] [Felsefe] [19:50] [TDK'da Ara]
( Bir şeyin açıklanmasını, aydınlığa kavuşmasını isteme, anlamaya çalışma, sorma. İLE/VE/<> Sorgu. | Sorguya çekme. )

-@ İSTİHRAÇ ile İSTİHSAL ile İSTİNTAÇ [Felsefe] [12:46] [TDK'da Ara]
( Anlam, sonuç çıkarma/çıkarsama. İLE Çıkarma, elde etme. | Üretim, üretme. İLE Sonuç çıkarma. | Bir büyük önermeden küçüğe ve sonurguya, yasalardan olaylara, nedenden sonuca giderek sonuç çıkarma. )

-@ AKLI GELİŞTİRME ile/ve/||/<>/>/< FELSEFE [Felsefe] [13:59] [TDK'da Ara]

-@ BİREŞİM(TEVHİD) ve/||/<>/>/< KUŞKUDAN KURTULMAK [Davranis-Tutum] [13:34] [TDK'da Ara]

-@ İLLET ile İLLET [TIP] [15:14] [TDK'da Ara]
( Sayrılık. | Sayrılık derecesine varan alışkanlık. | Bozukluk. | Kızdıran, sinirlendiren şey ya da kişi. İLE Neden. )

-@ VAROLAN ile/ve/<> OLANAKLI ile/ve/<> OLASILIKLI [Oncelikliler] [19:48] [TDK'da Ara]

-@ SONA BAKMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< YOLA BAKMAK [Davranis-Tutum] [05:02] [TDK'da Ara]

-@ İLKESELLİK ve/||/<>/< ZORUNLULUK [Oncelikliler] [10:36] [TDK'da Ara]

-@ İHTİMAM[< HEMM] ile/ve/||/<> İTİNÂ[< UNİYY] [Davranis-Tutum] [15:25] [TDK'da Ara]
( Dikkatle, çabayla çalışma, özenle iş görme. İLE Çok dikkat etme. )

-@ MANTIKSAL KANIT ile/ve/<> MATEMATİKSEL KANIT [Felsefe] [02:56] [TDK'da Ara]

-@ KAPI ve/||/<>/> YAPI [YAPI] [10:50] [TDK'da Ara]

-@ İHMÂLÎ ile/ve/<> İCRÂÎ [tuze] [10:05] [TDK'da Ara]

-@ GÜNLÜK KONUŞMALARIN SIRADANLIĞINDA/YALINLIĞIYLA:
AMAÇLI
ile/ve/||/<> BİLEREK ile/ve/||/<> BİLMEDEN ile/ve/||/<> BÜTÜNLÜKLÜ [Davranis-Tutum] [08:56] [TDK'da Ara]
( Reklam. İLE/VE/||/<> Evlilik. İLE/VE/||/<> Dostluk. İLE/VE/||/<> Sanat. )
( Kitlelere "oynanıyorsa". İLE/VE/||/<> Saygıyla bütünleşilecekse. İLE/VE/||/<> Sevgiyle yaklaşılıyorsa. İLE/VE/||/<> Susulabiliyorsa. )
( )

-@ "KAYBOLMAK" ile/ve/değil/yerine/<>/> "KAPILMAK" [Dil] [07:53] [TDK'da Ara]

-@ ÖZGÜRLÜK ile/ve/||/<> SÖZGÜRLÜK [Oncelikliler] [00:55] [TDK'da Ara]

-@ İDRAR YOLLARI HASTALIKLARI ile/ve/||/<> "İDRAK YOLLARI HASTALIKLARI" [Felsefe] [00:52] [TDK'da Ara]
( Gövdede. İLE/VE/||/<> Zihinde. )

-@ [FELSEFEDE/TASAVVUFTA] (BAZI/ÇOĞU) (ÖZEL ŞEY["AYRINTI/İÇERİK/DERİNLİK/YOĞUNLUK/KABALIK/İNCELİK"]):
"BAYIL" DİYE
değil/yerine "AYIL!" DİYE [Felsefe] [00:44] [TDK'da Ara]

-@ ORTAKLIK ile/ve/değil/yerine TOPLUMSAL ADÂLET [tuze] [00:42] [TDK'da Ara]

-@ BELİRLEYİCİ/LİK ile/ve/<> OYALAYICI/LIK [Davranis-Tutum] [15:09] [TDK'da Ara]

-@ EK ile/ve/<> ÖRNEK [Dil] [15:08] [TDK'da Ara]

-@ BİLGİNİN:
DAĞITIMI
ile/ve/<> DENETİMİ [Felsefe] [15:01] [TDK'da Ara]

-@ SORUNSAL ile/ve/değil KURAMSAL SORUNSAL [Felsefe] [11:55] [TDK'da Ara]

-@ (")BÜYÜCÜLER(") ile/ve/<> (")ARA VAROLAN/LAR(") [Mantik] [17:35] [TDK'da Ara]
( Evrenin, "büyücülerden" ve "ara varolanlardan" temizlenmesini, kelâm sağlamıştır. )

-@ KELÂM ve/||/<>/< ARAP DİLBİLGİSİ/GELENEĞİ/ANLAYIŞI [Dil] [17:20] [TDK'da Ara]

-@ KELÂM ile "ŞİÎ KELÂMI" [Mantik] [17:06] [TDK'da Ara]
( ... İLE Varolanbilimi[ontoloji] ve bilgibilimi[epistemoloji] farklı. )

-@ AYIRMA ile/ve/||/<> YALINLAŞTIRMA ile/ve/||/<> ARA ÇÖZÜM/LER ARAMA/BULMA [Davranis-Tutum] [10:39] [TDK'da Ara]
( Düşüncenin, bilgilerin, nesnelerin, kavram, olay ve olgular üzerinde en temel uygulanması gerekenlerin başında, onları bütün olarak görebilmenin yanı sıra ve ötesinde, ayırma bilgisi, becerisi ve oranı bulunmaktadır.

Bilmek ya da bilinebilenler, ancak küçültme ya da ayırma bilgi ve becerisiyle elde edilebilirler. Bu işin ustalığı da, her ustalığın temelinde bulunan çıraklık sürecinde gerçekleşir ve kaynağını, gücünü çıraklık döneminden alır. Bu bilgi, deneyim ve dönem, kalfalıkta ve ustalıkta bile olunsa, tüm sürecin neredeyse tamamıdır.

Birleştirme bilgi ve becerisi olarak tanımlanan ustalık, yetkin çıraklıktır. Hatta ustalık diye bir şeyden bile söz edilemeyecek kadar tek bir bilinç ve beceridir. Kişinin, bisiklet kullanmayı bir kere öğrenmesinden sonra, yaşam boyunca bir daha bisiklet kullanmayı öğrenmeye gerek kalmaması, kendinin değil, suyun kaldırma gücündeki gibi, kendiliğindenliğiyle, doğasıyla sağlanır. Zihnin ya da bilincin devrede olması ile değil, beynin ya da öte bir bilincin devrede olmasıyla, bilinç merdiveninde görülen, bilinçsiz bilinçlilik ya da yeterlilik ile sağlanır.

Karmaşık olan ya da öyle "algılanan" süreçlerin çözümü de, onları, oldukları yapıda değil, küçülterek ya da çok haneli sayıdan oluşan bir bölmenin, tek haneli bir sayıya doğru yalınlaştırılması ile gerçekleşir.

Çözümsüz "görünen" durumların da çözümü, köklü/kökten çözüm arayışı değil ara çözüm üretebilmektir. Yaşamımızda, karşılaşılabilecek sonsuz olumlu ya da olumsuz olasılıktaki durum ve süreçler için bazen ya da çoğunlukla, bir düşünce ya da nesneden, ödün vermeden ya da bir parçasından vazgeçmeden, bir şey elde etmek ya da yetersiz/olumsuz sürecin devam etmesine göz yumarak, bir sonuç ya da çözüm oluşturmak olanaklı değildir.

Ne herhangi bir düşünce ya da bir durum için, ne de kaygının sona erdirilmesi, olumsuz ya da yetersiz koşulların tamamen ortadan kalkma "beklentisi" ya da "dileği" ile sağlanamayacağından dolayı, ayırmayı, yalınlaştırmayı ve ara çözümler üretmeyi bilmek, becermek gerekmektedir.


"Hiçbir sorun, onu yaratan 'bilinç seviyesi'yle çözülemez." )

-@ YARAMAYAN ile/değil/yerine/>< YARAYAN [Davranis-Tutum] [02:23] [TDK'da Ara]

-@ DAYANÇ/SABIR:
SÜREYE
ile/ve/değil SÜRECE [Davranis-Tutum] [02:13] [TDK'da Ara]

-@ TAKDİR ile/ve/<> TEŞHİS [Davranis-Tutum] [01:27] [TDK'da Ara]

-@ BİLGİNİN:
ELDE EDİLİŞİ
ile/ve/||/<> İFADE EDİLİŞİ [Dil] [03:19] [TDK'da Ara]

-@ AÇIKLIK ile/ve/<> GÖRÜNÜRLÜK [Genel] [03:03] [TDK'da Ara]

-@ YENİLİK ile/ve/||/<> DEVRİM [Genel] [01:48] [TDK'da Ara]

-@ [BU/ŞU/O] ANLAMI:
"TAHSİL ETMEK"
ile/ve/||/<>/>/< ZEVK ETMEK [Oncelikliler] [00:07] [TDK'da Ara]

-@ "SIRTINI DÖNMEK" değil/yerine "SIRTINI YASLAMAK" [Davranis-Tutum] [17:05] [TDK'da Ara]

-@ TUTARLILIK ile/ve/||/<> "HESABINI VEREBİLMEK" [Davranis-Tutum] [15:44] [TDK'da Ara]

-@ TOPLUMSAL GÜVEN ile/ve/||/<> BİREYSEL GÜVEN [toplum] [13:54] [TDK'da Ara]

-@ ADÂLET:
BİLGİNİN KONUSU
ile/ve/değil/||/<> DÜŞÜNCENİN KONUSU [tuze] [02:14] [TDK'da Ara]

-@ DOĞRUDANLIK ile/ve/<> BİRE BİR [Genel] [02:04] [TDK'da Ara]

-@ İSTEK/TALEP değil/yerine ADÂLET [tuze] [01:32] [TDK'da Ara]

-@ BİLGİ:
TÜMEL/LİK
ile/ve/||/<> ÖZSEL/LİK ile/ve/||/<> NEDENSEL/LİK ile/ve/||/<> KESİN/LİK [Bilim] [22:31] [TDK'da Ara]

-@ GAYRET ve/||/<>/< HAYRET [Davranis-Tutum] [22:28] [TDK'da Ara]

-@ EZBER ve/||/<> İTİRAZ [Davranis-Tutum] [09:42] [TDK'da Ara]

-@ DESTEKLEME ile/ve/||/<> PEKİŞTİRME [Davranis-Tutum] [11:24] [TDK'da Ara]

-@ LÂTİF ve/||/<> ZARİF [Oncelikliler] [11:20] [TDK'da Ara]

-@ KARŞILIK ile/ve/değil/<> IŞILTI [Doga] [11:11] [TDK'da Ara]

-@ DİNLEYEN ile/ve/||/<> OKUYAN [Davranis-Tutum] [23:29] [TDK'da Ara]
( Ne düşüneceğini öğrenir. İLE/VE/||/<> Nasıl düşüneceğini öğrenir. )

-@ KIYAS ile/ve/değil/ne yazık ki/||/<> HAKARET [Davranis-Tutum] [23:06] [TDK'da Ara]
( Kimseye ve de özellikle çocuklara, ne kıyas, ne de hakaret edilmez! )

-@ BAĞLAYICILIK ile/ve/||/<> KANIT NİTELİĞİ [tuze] [12:37] [TDK'da Ara]

-@ OLUMSUZ ile/ve/değil/||/<> UYUMSUZ [Davranis-Tutum] [12:35] [TDK'da Ara]

-@ GEÇERLİLİK ve/||/<> TUTARLILIK ve/||/<> TARİHSELLİK [Oncelikliler] [19:42] [TDK'da Ara]

-@ BELİRME ile/ve/<> TAŞMA [Genel] [19:40] [TDK'da Ara]

-@ BOZMADAN ile/ve/değil/yerine/<> KORUYARAK [Davranis-Tutum] [19:39] [TDK'da Ara]

-@ BİLGİNİN:

GÜVENİLİRLİĞİ
ile/ve/<> ZORUNLULUĞU [Bilim] [00:53] [TDK'da Ara]

-@ "MANTIK" ile/ve/<> "MAKSAT" [Dil] [00:17] [TDK'da Ara]

-@ İCTİMÂ-İ ŞERÂİT ve/||/<> İMTİNÂ-İ MEVÂNİ [Davranis-Tutum] [00:33] [TDK'da Ara]
( Koşulların, biraraya gelmesi. VE/||/<> Engellerin, ortadan kalkması. )

-@ SINIR ile/ve/<> SINAMA [Oncelikliler] [23:41] [TDK'da Ara]

-@ YENİDEN ÜRETMEK ile/ve/<> ÇOĞALTMAK [Felsefe] [23:37] [TDK'da Ara]

-@ ELEŞTİRİ ile/ve/<>/> ÇOĞALMA [Felsefe] [23:36] [TDK'da Ara]
( Eleştiril(e)meyen şey, çoğal(a)maz. )

-@ AĞACI:
[ne yazık ki]
!KESERSENİZ
ile/değil/yerine/>< KESMEZSENİZ [Bitkiler] [02:03] [TDK'da Ara]
( Kazık kalır, üstüne oturursunuz. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Gölge olur, altına oturursunuz. )
( )

-@ "ZARARLI/YANLIŞ/KÖTÜ/GÜNAH/HARAM AMA ..." ile/değil/yerine ... VE ZARARLI/YANLIŞ/KÖTÜ/GÜNAH/HARAM [Oncelikliler] [23:16] [TDK'da Ara]

-@ SINIR ile/ve/değil/yerine/<> ÇARE [Genel] [04:26] [TDK'da Ara]
( Çare/ler... [için burayı tıklayınız] )

-@ "AKLIN" KULLANDIĞI KAVRAMLAR/DİL ve/||/<> KAVRAMLARIN/DİLİN KULLANDIĞI "AKIL"/ZİHİN/KİŞİ [Dil] [02:48] [TDK'da Ara]

-@ BEYİN/ZİHİN:
ÜRETİCİ/ÜRETEÇ
ile/ve/||/<> YANSITICI [TIP] [04:55] [TDK'da Ara]

-@ SIFIR ile/ve/değil/yerine/||/<> SINIR [Oncelikliler] [04:53] [TDK'da Ara]

-@ ŞİİRDE, (")MANTIK("):
"YOK"
değil ARANMAZ! [YAZIN] [16:06] [TDK'da Ara]

-@ FELSEFE:
AKLIN SORUNLARINA YANIT ARAMAK
ve/<>/>
SORU(N)LARINA YANIT ARAMAK
ve/<>/>
ETKİNLİK
[Felsefe] [13:57] [TDK'da Ara]
( FELSEFE: Aklı kullanma sanatı. )

-@ OLMADAN ÖNCE OLSUN DİYE ve/||/<> ÖLMEDEN ÖNCE ÖLSÜN DİYE [Oncelikliler] [15:46] [TDK'da Ara]

-@ GENELME ile GENELEME ile GENELLEME [Davranis-Tutum] [03:43] [TDK'da Ara]
( Genişleme. İLE Bir düşüncenin, farklı sözlerle, yeniden/tekrar anlatılması. İLE Bir ya da birkaç özel/tekil veriyi/durumu, herşeyi/herkesi katarak ve tek bir şeye indirgeyerek açıklamaya çalışma "iddiası"/zayıflığı.[Tüm genellemeler, yanlıştır! Bu bile!] )

-@ PİŞMANLIĞIN SONA ERMESİ ile/ve/değil/yerine/||/<>/> AYDINLANMA [Davranis-Tutum] [17:41] [TDK'da Ara]

-@ HAK ve/||/<>/> GÜÇ [Oncelikliler] [13:54] [TDK'da Ara]

-@ İKİLEM ile/ve/<> İKİRCİK [Davranis-Tutum] [13:26] [TDK'da Ara]

-@ KUŞKU ile/ve/<> İKİRCİK [Davranis-Tutum] [13:20] [TDK'da Ara]

-@ KAYIT ile SINIR [Genel] [19:53] [TDK'da Ara]

-@ KELÂM'IN:
İHMÂLİ
değil/yerine/>< İMÂLİ [Dil] [14:10] [TDK'da Ara]
( Kelâmın imâli, ihmâlinden evlâdır. )
( Kelâmın imâli, mümkün olmaz ise ihmâl olunur. / Kelâm, imâl olunmazsa, ihmâl olunur. )

-@ HATA ve/||/<>/< DENEME [Davranis-Tutum] [01:57] [TDK'da Ara]
( Hata yapmış olman, denediğin anlamına gelir. Denemeden, vazgeçme! )

-@ EVRİK ile/ve/<> EVRİŞİK [Mantik] [03:08] [TDK'da Ara]
( [başka bir önermeye, kurama göre] Terimleri ters durumda olan. [önerme, kuram]
"Üçün altıya oranı, altının onikiye oranı gibidir" ve "onikinin altıya oranı, altının üçe oranı gibidir" önermeleri, birbirinin evriğidir.
"Aydınlığın yeğinlği, ışıklı cismin uzaklığıyla evrik olarak orantılıdır. Uzaklık çok olunca aydınlık azalır, az olunca aydınlık çoğalır."
İLE/VE/<>
Evirme yoluyla elde edilen önerme.
"Her kişi, gülendir." önermesinin evrişiği,
"Her gülen, insandır." biçiminde olur. )

-@ [ne] KARDAŞ, [ne de] ARKADAŞ ile/değil/sadece HALDAŞ [toplum] [19:29] [TDK'da Ara]
( Sükût kıvâmındaki çığlığı, ne kardaş, ne de arkadaş; sadece hâldaş olanlar duyar. )

-@ EN (")ÜSTÜNLER/BÜYÜKLER("):
AHMAKLIK/HAMÂKAT ve KENDİNİ BEĞENMEK
değil/yerine AKIL ve İYİ HUY [en] [21:08] [TDK'da Ara]
( Yoksulluğun. VE Korkulacakların. DEĞİL/YERİNE Zenginliğin. VE Beğenileceklerin. )

-@ DIŞLAMA! ve/||/<> YARGILAMA! [Davranis-Tutum] [20:32] [TDK'da Ara]

-@ BİLMEK(İLİM):
DİL
ile/ve/||/<> KALP ile/ve/||/<> GÖVDE [Bilim] [20:26] [TDK'da Ara]
( Zikreden. İLE/VE/||/<> Şükreden. İLE/VE/||/<> Sabreden. )

-@ İCBÂR ile/değil/yerine İTİBÂR [Davranis-Tutum] [07:55] [TDK'da Ara]

-@ "SAÇMALIK" ile/ve/değil/yerine/<> ÇELİŞKİ [Dil] [15:22] [TDK'da Ara]

-@ KÜÇÜMSEMEK ile ÖNEMSEMEK [Davranis-Tutum] [00:24] [TDK'da Ara]
( "Sahip olduklarını/olduklarında." İLE "Sahip olamadıklarını/olamadıklarında." )

-@ ÇATIŞMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/>< ÇALIŞMAK [Davranis-Tutum] [12:58] [TDK'da Ara]

-@ ÂFÂKÎ ile/ve/<> İZÂFÎ ile/ve/<> KEYFÎ [Davranis-Tutum] [12:55] [TDK'da Ara]

-@ ÖZDEŞLİK ile/değil İÇİÇELİK [Genel] [12:46] [TDK'da Ara]

-@ TERK ile DERK [Dil] [13:35] [TDK'da Ara]
( Bırakma, ayrılma. | Vazgeçme. | Bırakma, ihmal etme. İLE Anlama, kavrama. )

-@ ZEKÂ ile GÖRÜNTÜ [Sanat] [16:07] [TDK'da Ara]
( Zekâsını beğendiğin kişinin, görüntüsünü merak etme!
Zekâsını kullanmayan birininse, görüntüsünden etkilenme! )

-@ KAPSAYICI/LIK ile/ve/||/<> KUCAKLAYICI/LIK [Davranis-Tutum] [23:27] [TDK'da Ara]

-@ EŞİTLİK ADÂLETİ ve/||/<> ONUR ADÂLETİ [tuze] [15:43] [TDK'da Ara]

-@ ÖĞRENMEK ile/değil/yerine/||/<>/< KAVRAMAK [Oncelikliler] [14:03] [TDK'da Ara]

-@ GÜNEŞ ile/ve/<> AY [Doga] [13:58] [TDK'da Ara]
( Arı bilinç. İLE/VE/<> Süreçteki bilinç. )
( Tümel, kavramsal. İLE/VE/<> Kavramsal. )

-@ USSAL ile/ve/||/<> KAVRAMSAL [Felsefe] [13:41] [TDK'da Ara]

-@ İKAL ile/ve/||/<> AKIL [Felsefe] [13:40] [TDK'da Ara]
( İçten. İLE/VE/||/<> Dıştan. )

-@ TELA'SÜM ile TELÂZUM [lugat] [23:18] [TDK'da Ara]
( Yanıt verilecek yerde veremeyip kekeleme. | Saçmasapan yanıt verme, kemküm etme. | Dil dolaşma. İLE Birbirini gerektirme ilişkisi. )

-@ ANLAM TEKLİĞİ ile/ve/||/<> GÖRÜNÜŞ ÇOKLUĞU [Dil] [14:11] [TDK'da Ara]

-@ "BAZI ŞEYLER KOLAYLAŞIYOR" ile/ve/değil/||/<>/< GÜÇLENİYORUZ [hizmet] [01:58] [TDK'da Ara]

-@ İNSANLAŞMA ve/||/<>/>/< "DERTLİLİK" [Insan] [03:04] [TDK'da Ara]

-@ AMELİYAT:
GÖVDEDE
ile/ve/<> ZİHİNDE [TIP] [09:07] [TDK'da Ara]
( Uyutmak gerek. İLE/VE/<> Uyandırmak gerek. )

-@ KANIT ARAMAK ile/değil/yerine KAVRAYIŞ [Felsefe] [10:10] [TDK'da Ara]

-@ EĞİTİM ile/ve/||/<> GÖRGÜ [Davranis-Tutum] [10:09] [TDK'da Ara]

-@ OLUŞUM ile/ve/||/<> BAŞLANGIÇ [Doga] [09:45] [TDK'da Ara]

-@ DOKUNMAK ile/ve/||/<> ANLAMAK [Davranis-Tutum] [09:44] [TDK'da Ara]

-@ KESİŞİM ile/ve/<> AYRIM [Dil] [09:38] [TDK'da Ara]

-@ ORTAKLIK ile/ve/<> AYRIM [Dil] [09:37] [TDK'da Ara]

-@ DÜZENLİ/LİK ile/ve/<> BÜTÜNLÜK/LÜ/LÜK [Davranis-Tutum] [09:24] [TDK'da Ara]

-@ KEŞKE/LER(İMİZ) (İLE) değil/yerine/>< İYİLİK/LER(İMİZ) (İLE) [Davranis-Tutum] [13:14] [TDK'da Ara]
( Tükenirsin ve tüketirsin. DEĞİL/YERİNE/>< Güçlenirsin ve güçlendirirsin. )

-@ ESKİ EŞYA ve/||/<< ESKİ DÜŞÜNCE [Davranis-Tutum] [13:09] [TDK'da Ara]
( At! VE/||/<> At! )

-@ DÜŞÜNCEDEN DAHA ZARARLI OLAN:
"USTA SALDIRICI"
ile/ve/değil/||/<> ACEMİ SAVUNUCU [Davranis-Tutum] [12:56] [TDK'da Ara]

-@ KARANLIK ve SÖZ [Dil] [12:40] [TDK'da Ara]
( İçinde, ışık vardır. [görebilen için] VE İçinde, ümit vardır. [duyabilen/dinleyen için] )

-@ GAFLET ile/ve/<> CEHÂLET [Davranis-Tutum] [22:00] [TDK'da Ara]

-@ EŞİT/LİK ile/ve/<> UYUMLU/LUK [Davranis-Tutum] [05:24] [TDK'da Ara]

-@ SÖZÜN:
ÇEŞİTLERİ
ile/ve/<> DERECELERİ/DEREKELERİ [Dil] [13:42] [TDK'da Ara]
( ŞİİR
   ^
KELÂM-I KİBAR [Vecize, Atasözü]
   ^
--- SÖZ ---
   v
LÂF / KÜNGE / JÂJ[Fars.] [Evin içinden çıkan çer-çöp.]
   v
KÜFÜR [Ar. < KFR: Örtme, gizleme.]
   v
TARİZ
   v
HİCV
   v
HERZ[Ar.: Anlamsız, boş, saçma. | Hakaret. ], YÂVE, TÜRREHÂT / HERZE/BESBÂS[Fars.] )

-@ GÜÇ:
SIÇRAYIŞ
ile/ve/değil/yerine/||/<>/< SARSILMAZ DURUŞ [Davranis-Tutum] [11:33] [TDK'da Ara]

-@ ALDANMA değil/yerine/>< AYDINLANMA [Felsefe] [23:10] [TDK'da Ara]
( Soytarılara kanarak. DEĞİL/YERİNE/>< Aydınları dinleyerek. )

-@ ÖNYARGILARINI DÜZENLEMEK ile/değil/yerine/>< DÜŞÜNMEK [Davranis-Tutum] [23:02] [TDK'da Ara]

-@ DÜŞÜNMEK ve/||/=/<> GÖRMEK [Felsefe] [22:54] [TDK'da Ara]
( DÜŞÜNMEK: Görmeyi, yeniden ve tekrar tekrar öğrenmek. )

-@ KİŞİLERİ:
"YENMEK"
ile/değil/yerine/>< KAZANMAK [Davranis-Tutum] [21:42] [TDK'da Ara]

-@ "DEĞERLİ/LİK / DEĞERSİZ/LİK" ile/ve/değil/yerine/<> GEÇERLİ/LİK / GEÇERSİZ/LİK [Genel] [06:50] [TDK'da Ara]

-@ TARÎK el-TAKVÎM ile/ve/<> TARÎK el-LUZÛM ile/ve/<> TARÎK el-KIYÂM ile/ve/<> TARÎK el-NİSBE [Felsefe] [22:30] [TDK'da Ara]
( Osmanlı dönemi Türk filozofu Taşköprülüzâde'ye (ö. 1561) göre ayıklama/soyutlama eylemi açısından bir önermede, konu ile yüklem ilişkisinin türleri:

"X, Y'dir." denildiğinde, bir yüklem olarak Y,

1. Ya bizâtihi yüklendiği X'ten
2. Ya da X'in dışındaki başka bir nesneden ayıklanır/soyutlanır.

Birinci durumda Y
i. ya X'in kurucu unsurlarından;
ii. ya da X ile Y arasındaki zâtî gereklilikten/zorunluluktan ayıklanır/soyutlanır.

İkinci durumda ise Y
i. ya dış-dünyada, X ile var olan
ii. ya da dış-dünyada, X'e nispet edilen bir durumdan ayıklanır/soyutlanır.

1. i.'ye "Kurucu unsurlarına ayırma yöntemi"[Tarîk el-takvîm];
1. ii.'ye "Gereklilik(zorunluluk) yöntemi"[Tarîk el-luzûm]

2. i.'ye "Kâim olma yöntemi"[Tarîk el-kıyâm]
2. ii.'ye ise "Nispet yöntemi"[Tarîk el-nisbe] adı verilir. )

-@ [ne yazık ki]
AZ BİLME
ve/||/ne yazık ki/<>/> ÇOK SAVUNMA [Davranis-Tutum] [19:11] [TDK'da Ara]

-@ ENGELLEYİCİ ile/ve/değil/yerine/<> ÖNLEYİCİ [Nesneler] [10:41] [TDK'da Ara]

-@ ÇARPIŞMAK ile/ve/değil/yerine/>< TARTIŞMAK [Davranis-Tutum] [10:05] [TDK'da Ara]

-@ USSAL/LIK ile/ve/<> EVRENSEL/LİK [Oncelikliler] [14:36] [TDK'da Ara]

-@ ÇELİŞKİLİ ile/ve/<> ÇEKİCİ/CÂZİBELİ [Felsefe] [14:29] [TDK'da Ara]

-@ DUYUSAL ile/ve/<> USSAL [dirimbilim] [14:27] [TDK'da Ara]
( Geçici. İLE/VE/<> Kalıcı. )

-@ BÜTÜN/LÜK ve/||/<> GÜVENİLİR/LİK [Oncelikliler] [14:12] [TDK'da Ara]

-@ ZORUNLULUK ile/ve/<> YASALILIK [Oncelikliler] [15:35] [TDK'da Ara]

-@ ANLAM:
ALGI/DÜZEN
ve/||/<> İMGE [Oncelikliler] [15:30] [TDK'da Ara]

-@ SEZGİSEL ile/ve/<> İMGESEL [Sanat] [14:46] [TDK'da Ara]

-@ AKIL:
USTA
ve/<> MÜRŞİD [Felsefe] [14:43] [TDK'da Ara]
( Öncelikle, kendi [donanımlı/yetkin] aklın ve kendine! )

-@ AÇIMLAMA ile/ve/<> GÖSTERME [Dil] [14:40] [TDK'da Ara]

-@ İDRAK ve/||/<> İHYÂ [Felsefe] [08:06] [TDK'da Ara]

-@ DEVİR/DEVRE değil/yerine/= ÇEVRİM [Dil] [00:31] [TDK'da Ara]
( ... DEĞİL/YERİNE/= Sürekli ve düzenli değişme, devir. | Bir elektrik akımının, iletken üzerinde aldığı yol, devre. )

-@ İSTİŞÂRÎ ile/ve/||/<> İSTİDLÂLÎ [Felsefe] [22:28] [TDK'da Ara]

-@ İSABETSİZ "HAKLILIK" ile/değil/yerine İSABETLİ "HAKLILIK" [Oncelikliler] [11:47] [TDK'da Ara]

-@ (")HAKLILIK/HAKSIZLIK(") ile/ve/değil/||/<> İSABETLİLİK/İSABETSİZLİK [Oncelikliler] [11:45] [TDK'da Ara]

-@ BELLEME ile BELLEME [Bilim] [02:08] [TDK'da Ara]
( Öğrenip akılda tutmak. | Sanmak. İLE Bel denilen araçla toprağı işlemek. )

-@ BELİRTKE ile BELİTKE [Dil] [02:05] [TDK'da Ara]
( Bir özlü sözle birlikte kullanılan im. | Soyut bir şeyin, bir kavramın simgesi olan varolan ya da eşya. AMBLEM | Gösterge. İLE Belitler dizgesi. [BELİT/AKSİYOM: Kendiliğinden, apaçık olan ve böyle olduğundan dolayı öteki önermelerin ön dayanağı olan temel önerme.] )

-@ BELGİ ile/ve/<> BELGİN [Genel] [01:43] [TDK'da Ara]
( Bir şeyi, benzerlerinden ayıran özellik. | Duyuş, düşünüş ve inanıştaki ayırıcı özellik. İLE Tam ve kesin olarak belirlenmiş olan. )

-@ BELÂGAT ile/ve/||/<> BEDÂHET [Dil] [00:46] [TDK'da Ara]
( İyi konuşma, sözle inandırma yeteneği. | Söz sanatlarını inceleyen bilgi dalı. Retorik. | Konuya tüm yönleriyle kavrayarak, hiçbir yanlış ve eksik anlamaya yer bırakmayan, yorum gerektirmeyen, yapmacıklıktan uzak, düzgün anlatma sanatı. | Bir şeyde, gizli olan derin anlam. İLE/VE/||/<> Apaçık olma durumu. | Bir konuda, hazırlıksız konuşabilme yeteneği. )

-@ BARIŞTIRICI ile/ve/||/<> KURTARICI [Oncelikliler] [15:43] [TDK'da Ara]

-@ UZLAŞ(TIR)MA ile/değil ANLAŞ(TIR)MA [Davranis-Tutum] [01:16] [TDK'da Ara]

-@ "NESEB/SOY" değil/yerine/>< NİSBET [Davranis-Tutum] [01:05] [TDK'da Ara]

-@ EKSİK/LİK ile/değil/yerine FARKLI/LIK [Doga] [16:11] [TDK'da Ara]

-@ AÇIKLIĞA KAVUŞTURMAK ile/ve/değil/||/<>/< AÇIK KILMAK [Felsefe] [21:27] [TDK'da Ara]

-@ AYAN ile ÂYAN [toplum] [18:40] [TDK'da Ara]
( Belirli, açık. İLE İleri gelenler. | Meclis/senato üyeleri. )

-@ ANLAYABİLMEK ve/||/<>/ ANLATABİLMEK [tuze] [01:06] [TDK'da Ara]
( Bir şeyi anlayabilmenin en iyi yolu, onu, en iyi şekilde anlatabilmeye çalışmaktır. )

-@ BİLMEYİ BİLMEK ile/ve/||/<> FELSEFE/SOYUTLAMA [Felsefe] [21:11] [TDK'da Ara]

-@ BİLMEYİ BİLMEK ve/||/<> BİLGİ ÜRETİMİ ve/||/<> GÜVENİLİR BİLGİ ve/||/<> BİLGİNİN UYGULANMASI/KULLANIMI [Oncelikliler] [20:53] [TDK'da Ara]

-@ OLUŞUM ile/ve/||/<> DÜZEN [Oncelikliler] [20:50] [TDK'da Ara]

-@ TANITLAMA ile/ve/||/<> ÇIKARSAMA [Felsefe] [16:20] [TDK'da Ara]
( Matematikte. İLE/VE/||/<> Doğada. )

-@ AÇIK ile/ve/||/<> AYIK [Felsefe] [13:34] [TDK'da Ara]

-@ KURAMIN:
DOĞRULUĞU
ile/ve/değil/yerine/||/<>/< UYGUNLUĞU [Felsefe] [02:54] [TDK'da Ara]

-@ GELİŞ(TİR)ME ile/ve/değil/yerine/||/<> İYİLEŞ(TİR)ME [Davranis-Tutum] [02:49] [TDK'da Ara]

-@ YALAN SÖYLEMEK ile/değil/yerine/>< GERÇEĞİ SÖYLEMEK [Davranis-Tutum] [09:37] [TDK'da Ara]
( Geleceğinizin önemli/belirleyici bir parçası olur. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Geçmişinizdeki (herhangi) bir parçadır. )
( If you tell the truth, it becomes a part of your past. If you lie, it becomes a part of your future. )

-@ KANIT(LANABİLİRLİK) ile/ve/||/<> ZORUNLULUK [tuze] [14:40] [TDK'da Ara]

-@ MÜTENÂKIS[< NOKSÂN] ile MÜTENÂKIZ[< NAKZ] [lugat] [18:21] [TDK'da Ara]
( Eksilen, gittikçe azalan, tenâkus eden. İLE Zıt olan, birbirine muhâlif, tenâkuz eden. | İkinci sözü, birinci sözüne zıt olan, uymayan. | Çelişik. )

-@ "HER ŞEYİ" BİLİYOR OLMAK değil ÇOĞUNLUĞUN, PEK FAZLA ŞEY BİLMİYOR OLMASI [Dil] [03:35] [TDK'da Ara]

-@ "KARMAŞIK/LIK" ile/ve/<>/> "ZOR/LUK" [Genel] [02:52] [TDK'da Ara]

-@ İNDİRGEME ile/ve/<>/> KALIPLAŞ(TIR)MA [Davranis-Tutum] [02:45] [TDK'da Ara]

-@ "...'YA SIĞMAYACAK" ile/değil ... İLE SINIRLANDIRIL(A)MAYACAK [Dil] [15:58] [TDK'da Ara]

-@ TÜMEL ile/ve/<> TÜMEL [Mantik] [18:15] [TDK'da Ara]
( Varlık. İLE/VE/<> Tür. )
( Bil(ebil)mek, tümeli bil(ebil)mektir. )

-@ TEKİL-ÇOĞUL ile/ve TİKEL-TÜMEL [Dil] [18:13] [TDK'da Ara]
( Dilbilgisi. İLE/VE Mantık. )

-@ SINIRLAMA ile/ve/<> BÖLÜMLEME [Davranis-Tutum] [17:53] [TDK'da Ara]

-@ YAPILAN İLE YAPIL(MA)MASI GEREKEN ile/ve/||/<>/>< YAŞANILAN İLE YAŞANIL(MA)MASI GEREKEN [Oncelikliler] [03:08] [TDK'da Ara]

-@ DEĞİŞ(TİR)MEYE ÇALIŞMAK ile/ve/değil/yerine/< ANLAMAYA ÇALIŞMAK [Davranis-Tutum] [02:59] [TDK'da Ara]

-@ ...'NIN:
"KARŞITI"
ile/değil DIŞINDA KALAN/BIRAKILAN [Dil] [02:57] [TDK'da Ara]

-@ OLAN ile/ve/||/<> ORAN [Oncelikliler] [02:14] [TDK'da Ara]

-@ SINIFLANDIRMA HATALARI:
BÜTÜNLEME
ile/ve/||/<> İNDİRGEME [Dil] [16:24] [TDK'da Ara]

-@ KIYASLAMA HATALARI:
GENELLEŞTİRME
ile/ve/||/<> ÖZELLEŞTİRME [Dil] [16:22] [TDK'da Ara]

-@ SAÇMA(LIK)LAR/SAFSATALAR ile/ve/||/<> HATALAR [Dil] [16:22] [TDK'da Ara]

-@ DUYGULARA BAŞVURMA SAÇMA(LIK)LARI/SAFSATALARI:
TEHDİT
ile/ve/||/<> DUYGU ile/ve/||/<> ÖNYARGILI DİL ile/ve/||/<> MAZERET [Dil] [16:21] [TDK'da Ara]

-@ YETKEYE BAŞVURMA SAÇMA(LIK)LARI/SAFSATALARI:
BİR BİLENE SORMA
ile/ve/||/<> YETERSİZ KAYNAK ile/ve/||/<> İNANCA BAŞVURMA ile/ve/||/<> ORTAK TUTUMA BAŞVURMA ile/ve/||/<> ÖBEK BASKISI ile/ve/||/<> YARARCI ile/ve/||/<> BEĞENDİRME ile/ve/||/<> DAYATMA ile/ve/||/<> İÇİNDEKİ DEĞİL DIŞINDAKİ(ZARF-MAZRUF) ile/ve/||/<> "GENETİK" [Dil] [16:18] [TDK'da Ara]

-@ ŞAŞIRTMA SAÇMA(LIK)LARI/SAFSATALARI:
DEVEDE KULAK
ile/ve/||/<> YA SİYAH, YA BEYAZ ile/ve/||/<> KANITLAMA ZORUNLULUĞU ile/ve/||/<> FELÂKET ÇIĞIRTKANLIĞI ile/ve/||/<> İMÂLI SORU ile/ve/||/<> ÇOK SORULU ile/ve/||/<> SINIRLI SEÇENEK [Dil] [16:17] [TDK'da Ara]

-@ İSTATİSTİKSEL HATA SAÇMA(LIK)LARI/SAFSATALARI:
YETERSİZ ÖRNEK
ile/ve/||/<> TEMSİL ETMEYEN ÖRNEK ile/ve/||/<> YANLIŞ BENZETME ile/ve/||/<> YOK SAYMA ile/ve/||/<> SÜMEN ALTI ile/ve/||/<> KUMARBAZ [Dil] [16:16] [TDK'da Ara]

-@ TARTIŞMALI NEDEN SAÇMA(LIK)LARI/SAFSATALARI:
YANLIŞ NEDEN
ile/ve/||/<> ÖNCESİNDE ile/ve/||/<> ORTAK ETKİ ile/ve/||/<> GÖZDEN KAÇIRILABİLİR NEDEN ile/ve/||/<> YANLIŞ YÖN ile/ve/||/<> KARMAŞIK NEDENLER [Dil] [16:16] [TDK'da Ara]

-@ KONUNUN ÖZÜNÜ KAÇIRMA SAÇMA(LIK)LARI/SAFSATALARI:
KISIR DÖNGÜ
ile/ve/||/<> İLGİSİZ AMAÇ ile/ve/||/<> İLGİSİZ SONUÇ ile/ve/||/<> İDDİAYI ZAYIFLATMA ile/ve/||/<> KONUYU SAPTIRMA [Dil] [16:14] [TDK'da Ara]

-@ SALDIRI SAÇMA(LIK)LARI/SAFSATALARI:
KARALAMA
ile/ve/||/<> NİTELİKSEL ile/ve/||/<> "SEN / SEN DE ..." ile/ve/||/<> DOLDURUŞA GETİRME [Dil] [16:13] [TDK'da Ara]

-@ BELİRSİZLİK SAÇMA(LIK)LARI/SAFSATALARI:
GÖNDERMELİ
ile/ve/||/<> VURGULAMA ile/ve/||/<> ÇOK ANLAMLILIK [Dil] [16:07] [TDK'da Ara]

-@ BİÇİMSİZ SAÇMA(LIK)LAR/SAFSATALAR ile/ve/||/<> SAÇMA(LIK)LAR/SAFSATALAR [Dil] [16:05] [TDK'da Ara]

-@ SAÇMA(LIK)LAR/SAFSATALAR:
BİÇİMSİZ
ile/ve/||/<> BELİRSİZLİK ile/ve/||/<> SALDIRI ile/ve/||/<> KONUNUN ÖZÜNÜ KAÇIRMA ile/ve/||/<> TARTIŞMALI NEDEN ile/ve/||/<> İSTATİSTİKSEL HATA ile/ve/||/<> ŞAŞIRTMA ile/ve/||/<> YETKEYE BAŞVURMA ile/ve/||/<> DUYGULARA BAŞVURMA ile/ve/||/<> KIYASLAMA HATALARI ile/ve/||/<> SINIFLANDIRMA HATALARI [Dil] [16:48] [TDK'da Ara]
( BİÇİMSİZ SAÇMA(LIK)LAR/SAFSATALAR ile/ve/||/<> SAÇMA(LIK)LAR/SAFSATALAR
( INFORMAL FALLACIES vs./and/||/<> FALLACIES )

BELİRSİZLİK SAÇMA(LIK)LARI/SAFSATALARI: GÖNDERMELİ ile/ve/||/<> VURGULAMA ile/ve/||/<> ÇOK ANLAMLILIK
( FALLACY OF: EQUIVOCATION vs./and/||/<> ACCENT vs./and/||/<> AMPHIBOLY )

SALDIRI SAÇMA(LIK)LARI/SAFSATALARI: KARALAMA ile/ve/||/<> NİTELİKSEL ile/ve/||/<> "SEN / SEN DE ..." ile/ve/||/<> DOLDURUŞA GETİRME
( ARGUMENT AGAINST THE MAN vs./and/||/<> CIRCUMSTANTIAL AD HOMINEM vs./and/||/<> FALLACY OF "YOU / YOU ALSO" vs./and/||/<> POISONING THE WELL )

KONUNUN ÖZÜNÜ KAÇIRMA SAÇMA(LIK)LARI/SAFSATALARI: KISIR DÖNGÜ ile/ve/||/<> İLGİSİZ AMAÇ ile/ve/||/<> İLGİSİZ SONUÇ ile/ve/||/<> İDDİAYI ZAYIFLATMA ile/ve/||/<> KONUYU SAPTIRMA
( BEGGING THE QUESTION vs./and/||/<> FALLACY OF IRRELEVANT PURPOSE vs./and/||/<> IRRELEVANT CONCLUSION vs./and/||/<> FALLACY OF STRAW-MAN vs./and/||/<> FALLACY OF RED HERRING )

TARTIŞMALI NEDEN SAÇMA(LIK)LARI/SAFSATALARI: YANLIŞ NEDEN ile/ve/||/<> ÖNCESİNDE ile/ve/||/<> ORTAK ETKİ ile/ve/||/<> GÖZDEN KAÇIRILABİLİR NEDEN ile/ve/||/<> YANLIŞ YÖN ile/ve/||/<> KARMAŞIK NEDENLER
( FALLACY OF FALSE CAUSE vs./and/||/<> FALLACY OF "PREVIOUS THIS" vs./and/||/<> JOINT EFFECT vs./and/||/<> GENUINE BUT INSIGNIFICANT CAUSE vs./and/||/<> WRONG DIRECTION vs./and/||/<> COMPLEX CAUSE )

İSTATİSTİKSEL HATA SAÇMA(LIK)LARI/SAFSATALARI: YETERSİZ ÖRNEK ile/ve/||/<> TEMSİL ETMEYEN ÖRNEK ile/ve/||/<> YANLIŞ BENZETME ile/ve/||/<> YOK SAYMA ile/ve/||/<> SÜMEN ALTI ile/ve/||/<> KUMARBAZ
( FALLACY OF INSUFFICIENT SAMPLE vs./and/||/<> UNREPRESENTATIVE SAMPLE vs./and/||/<> FALSE ANALOGY vs./and/||/<> SLOTHFUL INDUCTION vs./and/||/<> FALLACY OF SLANTING vs./and/||/<> GAMBLER'S FALLACY )

ŞAŞIRTMA SAÇMA(LIK)LARI/SAFSATALARI: DEVEDE KULAK ile/ve/||/<> YA SİYAH, YA BEYAZ ile/ve/||/<> KANITLAMA ZORUNLULUĞU ile/ve/||/<> FELÂKET ÇIĞIRTKANLIĞI ile/ve/||/<> İMÂLI SORU ile/ve/||/<> ÇOK SORULU ile/ve/||/<> SINIRLI SEÇENEK
( FALLACY OF THE BEARD vs./and/||/<> BLACK OR WHITE FALLACY vs./and/||/<> ARGUMENT FROM IGNORANCE vs./and/||/<> FALLACY OF SLIPPERY SLOPE vs./and/||/<> COMPLEX QUESTION vs./and/||/<> FALLACY OF MANY QUESTIONS vs./and/||/<> FALLACY OF LIMITED CHOICES )

YETKEYE BAŞVURMA SAÇMA(LIK)LARI/SAFSATALARI: BİR BİLENE SORMA ile/ve/||/<> YETERSİZ KAYNAK ile/ve/||/<> İNANCA BAŞVURMA ile/ve/||/<> ORTAK TUTUMA BAŞVURMA ile/ve/||/<> ÖBEK BASKISI ile/ve/||/<> YARARCI ile/ve/||/<> BEĞENDİRME ile/ve/||/<> DAYATMA ile/ve/||/<> İÇİNDEKİ DEĞİL DIŞINDAKİ(ZARF-MAZRUF) ile/ve/||/<> GENETİK
( ARGUMENT TO AUTHORITY vs./and/||/<> FALLACY OF UNQUALIFIED SOURCE vs./and/||/<> APPEAL TO BELIEF vs./and/||/<> APPEAL TO COMMON PRACTICE vs./and/||/<> BANDWAGON, PEER PRESSURE vs./and/||/<> PRAGMATIC FALLACY vs./and/||/<> APPEAL TO PERSONAL INTERESTS vs./and/||/<> FALLACY OF "IS" TO "OUGHT" vs./and/||/<> STYLE OVER SUBSTANCE vs./and/||/<> GENETIC FALLACY )

DUYGULARA BAŞVURMA SAÇMA(LIK)LARI/SAFSATALARI: TEHDİT ile/ve/||/<> DUYGU ile/ve/||/<> ÖNYARGILI DİL ile/ve/||/<> MAZERET
( ARGUMENT FROM FORCE vs./and/||/<> ARGUMENT TO PITY vs./and/||/<> PREJUDICIAL LANGUAGE vs./and/||/<> FALLACY OF SPECIAL PLEADING )

SAÇMA(LIK)LAR/SAFSATALAR ile/ve/||/<> HATALAR
( FALLACIES vs./and/||/<> MISTAKES/WRONGS )

KIYASLAMA HATALARI: GENELLEŞTİRME ile/ve/||/<> ÖZELLEŞTİRME
( FALLACY OF CONVERSE ACCIDENT vs./and/||/<> FALLACY OF ACCIDENT )

SINIFLANDIRMA HATALARI: BÜTÜNLEME ile/ve/||/<> İNDİRGEME
( FALLACY OF COMPOSITION vs./and/||/<> FALLACY OF DIVISION ) )

-@ SAÇMA(LIK)LAR / SAFSATALAR ile/değil/yerine FaRkLaR [Dil] [03:39] [TDK'da Ara]
( Sözcükler: "SEN ..." / "SEN DE ..." ile başlatılan/saldırılan "tanımlar".
* Tanım/açıklama: Tartışmada, öteki kişinin söz ve hareketlerini, kendi görüşünü savunmada kanıt olarak kullanma. | "Bir savın doğruluğunun, savı geliştiren kişinin, kişiliği ile ilgisi olduğu" "savı". | Bir kişinin önerileri yerine, önerinin reddedilmesini sağlamak üzere, kişiye sövülerek yapılan saldırı.
Örnek: - "Senin müdür hakkında söylediklerini duydum. Nankör adam! Sen müdürün o kadar ekmeğini yedin!"
- "...yı şu yaptıysa doğrudur/yanlıştır."
- "...yı savunuyorsa ahlâksızın tekiymiş."
Lat./İng.: ARGUMENTUM AD HOMINEM

* Tanım/açıklama: Tepkisel indirgemecilik.
Örnek:
- ... sorununun bu hâle gelmesinin toplumsal, ekonomik, politik bir sürü nedeni var.
- "Terör örgütünü mü savunuyorsun bana?!..."
İng.: STRAW MAN

Sözcük: "ONA BAKARSAN ..." ile başlayan "tanımlar".
Tanım/açıklama: "Ortak özellik gösteren iki önermenin birbiriyle aynı olması ya da birbirine çok benzemesi gerektiği" "savı". ZAYIF BENZETME
Örnek: "Osmanlı İmparatorluğu da tıpkı Roma İmparatorluğu gibi parçalanmıştır."
İng.: WEAK ANALOGY

Sözcük: "HERKES ..." ile başlayan "tanımlar".
Tanım/açıklama: "Çoğunluğun benimsediğinin doğru olduğu" "savı".
Örnek: " 'Herkes' ona oy verdiğine göre yaptıkları da doğrudur."
Lat.: ARGUMENTUM AD POPULUM

Sözcük: "DEMEK Kİ ..." ile başlayan "tanımlar".
Tanım/açıklama: "Zaman içinde, önce gerçekleşen bir olgunun, onu izleyen başka bir olgunun nedeni olması gerektiği" "savı".
Örnek: "Güneş tutulmasından sonra deprem oldu. Demek ki depremin nedeni güneş tutulmasıdır."
Lat.: POST HOC ERGO PROPTER HOC

Sözcükler: "DEMEK Kİ ..." / "SONUÇTA ..." / "TEMELDE ..." ile başlayan "tanımlar".
Tanım/açıklama: "Tersi kanıtlanamayanın doğru olduğu" "savı".
Örnek: "UFO'ların dünyayı ziyaret etmediği yolunda hiçbir kanıt yoktur. Demek ki ediyorlar."
Lat.: ARGUMENTUM AD IGNORANTIAM

Sözcükler: "DEMEK Kİ ..." / "ZATEN ..." ile başlayan "tanımlar".
* Tanım/açıklama: "Bağlantı, ilişki ya da ortak özelliklerin, mutlaka neden-sonuç ilişkisi içinde olduğu" "savı".
Örnek: "Genç kızlar, çok çikolata yiyor. Genç kızlarda sivilce çok görülüyor. Demek ki, sivilcenin nedeni çikolatadır."
Lat.: CUM HOC ERGO PROPTER HOC

* Tanım/açıklama: "Geleneksel olanın doğru olduğu" "savı".
Örnek 1: "...'yı öldürmemiz gerekiyor. Çünkü töre böyle."
Örnek 2: "Bunca yıldır böyle yapılıyor. Demek ki doğrudur."
Lat.: ARGUMENTUM AD TRADITIO / ANTIQUITATEM

* Tanım/açıklama: "Bir tartışmanın taraflarından birinin sessiz kalmasının, sessiz kalan tarafın tartışılan konuda bilgisi olmadığını, haksız olduğunu veya yanıldığını kabullenmesi anlamına geldiği" "savı".
Örnek: "Sükût, ikrardan gelir! Türk atasözü."
Örnek:
- Sanık, sorguda susma hakkını kullanmıştır!
- "Suçsuzsa neden sussun ki?! Kalkıp açık açık, 'Ben suçsuzum!' derdi suçlu olmasaydı!"
Lat.: ARGUMENTUM EX SILENTIO

Sözcükler: "DEMEK Kİ ..." / "BELKİ DE ..." ile başlayan "tanımlar".
Tanım/açıklama: "Sorunun ardında yatan varsayımların doğru olduğu" "savı". YÜKLÜ SORU
Örnek:
- Uyuşturucu kullanmaktan ne zaman vazgeçtin?
- Vazgeçmedim!
- Demek ki hâlâ kullanıyorsun?!...
- Hayır, hiç kullanmadım!
- "Ama vazgeçmediğini itiraf ettin!"
İng.: LOADED QUESTION

Sözcükler: "TEMELDE ..." / "HİÇ" / "HEP" ile başlayan "tanımlar".
Tanım/açıklama: Döngüsel nedensellik. Kendi kendini "kanıtlayan" önerme.
Örnek: "O, tembeldir. Çünkü çalışmayı hiç sevmez."
Örnek: "Yalancı değilim. O nedenle, tüm söylediklerim doğrudur."
Örnek: "Sudan hafif maddeler yüzerler. Çünkü batmazlar."
Lat.: PETITIO PRINCIPII
İng.: BEGGING THE QUESTION

Sözcükler: "NASILSA ..." ile başlayan "tanımlar".
* Tanım/açıklama: "Ünlülerin/güçlülerin/zenginlerin söylediklerinin doğru ya da yoksulların söylediklerinin yanlış olduğu" "savı".
Örnek 1: "... bunu söylüyorsa doğrudur."
Örnek 2: "O beş parasızın teki! Söylediklerine kim inanır!?..."
Lat.: ARGUMENTUM AD CRUMENAM

* Tanım/açıklama: "Yoksulların söylediklerinin doğru ya da zenginlerin söylediklerinin yanlış olduğu" "savı".
Örnek: "Adamın beş parası yok ki çapkınlık yapabilsin!"
Örnek: "Adamın milyonları var. Güya eşini hiç aldatmamış!"
Lat.: ARGUMENTUM AD LAZARUM

* Tanım/açıklama: "Acınacak durumda olmanın ya da çaresizliğin, söylenilen ya da yapılanların yanlışlığına ağır bastığı" "savı".
Örnek: "Adam ayakta duramayacak denli yaşlı ve hasta. Bence geçmişte yaptıklarından sorumlu tutulmasına artık gerek kalmamalı."
Lat.: ARGUMENTUM AD MISERICORIDIAM

Sözcükler: "İLLE DE" / "TEMELDE ..." ile başlayan "tanımlar".
Tanım/açıklama: "Yalnızca iki seçeneğin var olduğu savı." YANLIŞ İKİLEM.
Örnek: "Ya çözümün bir parçasısındır ya da sorunun!"
İng.: BIFURCATION

Sözcükler: "ELİMDE DEĞİL ..." / "NE BİLEYİM ..." sözlerinin eklendiği "tanımlar".
Tanım/açıklama: "Güç"/"zayıflık" kullanımı.
Örnek: "Ders kitaplarında yazılanlar doğrudur. Eğer yanlış dersem öğretmen beni sınıfta bırakır."
Lat.: ARGUMENTUM AD BACULUM


Az kullanılması gerekenleri ve kullanırken çok dikkat edilecekleri bil de KONUŞ!!! )
( http://www.nku.edu/~garns/165/ppt3_2.html

http://courses.washington.edu/spcmu/334/fallacies.html )
( Safsata Türleri )

-@ BELİRLİ ile BAŞAT [Dil] [14:03] [TDK'da Ara]

-@ DOĞRU ile/ve/değil/yerine/||/<> KISMEN DOĞRU [Davranis-Tutum] [16:50] [TDK'da Ara]

-@ ZAN ile/ve/||/<>/> İDDİA [Davranis-Tutum] [18:20] [TDK'da Ara]

-@ KAYNAK ile/ve/<> ÖRNEK [Felsefe] [02:44] [TDK'da Ara]

-@ MÜNÂKIZ[< NAKZ] ile MÜNAKKIS[< NOKSÂN] ile MÜN'AKİS[< AKS] [lugat] [21:24] [TDK'da Ara]
( Birbirini tutmayan, nakz eden. İLE Eksilten, tenkîs eden. İLE Tersine dönmüş, çevrilmiş, in'ikâs eden. | Bir yere çarpıp geri dönmüş [ses/ışık]. )

-@ MÜMTELÎ[< MELÂ] ile MÜMTENİ'[< MEN] [lugat] [21:20] [TDK'da Ara]
( Mide dolgunluğuna uğramış. | Dolu, dolgun, dolmuş. İLE Çekinen, imtinâ eden. | Olamaz. | [mantık] Olamazlı. )

-@ MÜFÂD[< FEVD] ile MÜFÂZ[< FEYZ] [Mantik] [16:23] [TDK'da Ara]
( Kavram, anlam. İLE Bol, bereketli. )

-@ BİLDİRME ile/ve/değil/yerine/<> ÖNERME [Davranis-Tutum] [20:50] [TDK'da Ara]

-@ MANTIK ile/ve/<>/< HAYAL GÜCÜ [Mantik] [21:42] [TDK'da Ara]
( A[/B/C/...Y/Z] noktasından, B[C/D.../Y/Z] noktalarına [belki/bazen/biraz] götürür. İLE/VE/<>/< Her yere götürür. )
( Çeperdeki 360 dereceden, birine/birkaçına götürür. İLE/VE/< 360 dereceyle, eşit aralıkta bulunan merkez(in)e götürür. )

-@ MECCÂNEN ile MECCÂNÎ [Davranis-Tutum] [23:00] [TDK'da Ara]
( Ücretsiz, parasız, bedava. İLE Parasız, bedava. | Bedavacı. )

-@ MAKULÂT[< MAKULE]["ku" uzun okunur] ile MA'KULÂT[< MA'KUL]["ku" uzun okunur] ile ME'KÛLÂT [lugat] [08:49] [TDK'da Ara]
( Takımlar, çeşitler, sınıflar/kategoriler. İLE Aklın uygun bulduğu, akıl ile bilinen şeyler. [Fr. PRÉDICABLES] İLE Yiyecekler. )

-@ ÇEKİŞME ile ÇELİŞME [Davranis-Tutum] [14:28] [TDK'da Ara]

-@ RAHMET ile/ve/<> ELİ AÇIKLIK, CÖMERTLİK [Tasavvuf] [02:34] [TDK'da Ara]
( Allah'ın vermesi. İLE/VE/<> Kişinin yeterince, zamanında, zemininde ve/veya bol bol vermesi/paylaşması. )

-@ YEĞLEMEK/TERCİH ETMEK ile/ve/||/<> ÖNE ÇIKARMAK [Davranis-Tutum] [13:31] [TDK'da Ara]

-@ VARSAYIM ile ÇIKARIM [Dil] [14:45] [TDK'da Ara]

-@ ŞUUR ile İŞRAK(AYDINLANMA) [Felsefe] [12:32] [TDK'da Ara]
( EŞ'AR[< ŞUUR]: Sızıntı. )

-@ VİCDAN ile AKIL [Davranis-Tutum] [13:45] [TDK'da Ara]
( Değerlere dayanır. İLE Kurallara dayanır. )

-@ SONSUZLUK ile/ve/<> KISIR DÖNGÜ [Oncelikliler] [13:32] [TDK'da Ara]

-@ YALAN:
SAFSATA
ile/ve/<> MECAZ ile/ve/<> PROPAGANDA ile/ve/<> REKLAM ile/ve/<> HABER [Dil] [16:54] [TDK'da Ara]
( Felsefede. İLE/VE/<> Yazında(edebiyatta). İLE/VE/<> Siyasette. İLE/VE/<> Ticarette. İLE/VE/<> Gazetecilikte. )

-@ ÇATIŞMA ile/değil ÇEKİŞTİRME [Davranis-Tutum] [16:11] [TDK'da Ara]

-@ "AKILSIZ" İLERLEMEK değil AKLI AŞARAK İLERLEMEK [Davranis-Tutum] [00:22] [TDK'da Ara]

-@ TAKRÎBÎ ile/değil/yerine/>< TAHKÎKÎ [Oncelikliler] [14:38] [TDK'da Ara]

-@ NUTUK:
İÇ KONUŞMA
ve/||/<> DIŞ KONUŞMA [Dil] [14:27] [TDK'da Ara]
( Düşünme/düşünce. VE/||/<> Dil/söz. )

-@ DOĞRULAMAK ile/ve/<> DOLDURMAK [Davranis-Tutum] [02:20] [TDK'da Ara]

-@ ALTIN(PARA) ile/ve/değil/yerine/||/<> SÖZ/KELÂM [Davranis-Tutum] [11:45] [TDK'da Ara]
( Doğada. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Kişide. )

-@ BİLGİNİN:
ÖĞELERİ
ile/ve BİÇİMİ [Oncelikliler] [15:42] [TDK'da Ara]
( Maddî. İLE/VE Aklî. )

-@ MAYALANMA:
KELÂM (İLE)
ile/ve/değil HÂL (İLE) [Tasavvuf] [11:01] [TDK'da Ara]

-@ "MANTIKLI" ile/ve/değil/<> UYGUN [Dil] [00:47] [TDK'da Ara]

-@ ŞÂMİL[< ŞEML < ŞÜMÛL] ile/ve/<> KÂMİL[< KEMÂL] [toplum] [14:53] [TDK'da Ara]
( Topluma. İLE/VE/<> Kişiye/sana! )
( Genele. İLE/VE/<> Özele. )
( İçine alan, kaplayan, çevreleyen. İLE/VE/<> Tam, eksiksiz, bütün. | Olgun. | Bilgin, âlim. )

-@ ZEKÂ ve/<>/>< EYLEM [Davranis-Tutum] [15:47] [TDK'da Ara]

-@ KELÂM ve/<> AŞK [Dil] [18:02] [TDK'da Ara]

-@ MÜTEKKELLİMİN/KELÂMCILAR [Mantik] [17:17] [TDK'da Ara]
( Duyusal, duygusal ve düşünsel içeriği olmayan hiçbir şey üzerine konuşmazlar. )

-@ ENERJİ ve/<> MANTIK [Oncelikliler] [01:01] [TDK'da Ara]
( ENERGIA ve/<> LOGOS )

-@ CÂHİL ile/değil/yerine ÂLİM ve ÂRİF [Davranis-Tutum] [19:19] [TDK'da Ara]
( Kişiyi, hedef yapar. İLE/DEĞİL/YERİNE Kişiye hitap eder. )
( Bilmeyenle/câhille oturup pekmez yiyeceğine, bilenle oturup kuru ekmek ye. )
( "Keser atar." İLE/DEĞİL/YERİNE Temkinli/ihtiyatlı konuşur. )
( [Her sözünde] Kendini aklar. İLE/DEĞİL/YERİNE Kendini yoklar. )
( "Cahil" dediğimizde, mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir.

Yoksa, okumuş olanlardan, en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okuma bilmeyenlerden de hakikati gören, gerçek âlimler çıkabilir. )
( [Hatasını gösterdiğinde ...] Küfür ve hakaret eder. İLE/DEĞİL/YERİNE Teşekkür eder. )
( (Kendi) "Sonuçlar"/ı ile hareket eder. İLE/DEĞİL/YERİNE Süreçleri bilir ve takip eder. VE Hem süreç, hem sonuç birliği ve bütünlüğüyle hareket eder. )

-@ MANTIK SİLSİLESİ ile/ve/<> DİZGE [Mantik] [19:17] [TDK'da Ara]

-@ MANTIK ve/<> BÜTÜN/LÜK [Mantik] [19:46] [TDK'da Ara]

-@ İÇ TUTARLILIK ile/ve/<> İÇ BÜTÜNLÜK [Oncelikliler] [15:26] [TDK'da Ara]
( Mantık. İLE/VE/<> Şiir. )

-@ MATEMATİK ile MANTIK [Bilim] [04:47] [TDK'da Ara]
( Niceliklerle iş görür. İLE Kavramlarla iş görür. )

-@ ŞEMSİYE ve/<> KELÂM [Bilim] [04:47] [TDK'da Ara]
( ... VE/<> İlimleri koruyan. )

-@ DİREK ile/ve/<> DAYANAK [Nesneler] [03:01] [TDK'da Ara]

-@ HİDAYET'ÜL HİKME:
MANTIK
ve FİZİK ve METAFİZİK [Bilim] [03:01] [TDK'da Ara]

-@ KELÂM ve FIKIH ve İRFAN [Mantik] [03:01] [TDK'da Ara]

-@ MANTIK ve USÛL [Mantik] [03:01] [TDK'da Ara]

-@ MANTIK ve FIKIH [Mantik] [03:01] [TDK'da Ara]

-@ KARGAŞA ile/değil KARMAŞA [Genel] [11:11] [TDK'da Ara]
( Kişiler arasında. İLE/DEĞİL Kavram ve/veya olgularda. )
( Karmaşa, görünüşte ve sözlerdedir. Var olan, vardır. O, ne nesnel, ne de özneldir. Madde ve zihin, ayrı değillerdir, onlar, tek enerjinin yüzleridir. Zihne, maddenin işlevi olarak bakın, işte size bilim; maddeye, zihnin ürünü diye bakın, işte size din. )
( Between people.
The confusion is apparent and purely verbal. What is, is. It is neither subjective nor objective. Matter and mind are not separate, they are aspects of one energy. Look at the mind as a function of matter and you have science; look at matter as the product of the mind and you have religion. Vs. About concepts and/or facts. )

-@ ZOR ile/ve/değil/yerine DÜŞÜK OLASILIKLI [Felsefe] [00:35] [TDK'da Ara]
( İSTİBAT: Olmasını uzak görme, olasılık vermeme. )

-@ Az kullanılması gerekenleri ve kullanırken çok dikkat edilecekleri bil de KONUŞ!!! [KONUS] [15:21] [TDK'da Ara]
( "Demek ki"...
"Zaten", "herşey", "aslında" ve"sadece"
"sonuç" ile başlar/başlamış!


Az kullanılması gerekenleri ve kullanırken çok dikkat edilecekleri bil de KONUŞ!!!
"Zaten" diyerek, her "işine gelene/gelmeyene" bağlamadan KONUŞ!!!
"Aslında" "öyle/şöyle" (oldu/olacak) ise zamanında düşün de ona göre KONUŞ!!!
"Sadece/sırf" diyerek onca konuşulanı gözardı etmeden KONUŞ!!!

"Sonuçta" diyerek son sözü kendine ait kılmadan KONUŞ!!!
"Son tahlilde" deyince daha bir üst perdeden konuşmadığını bilerek KONUŞ!!!
"Temelde" olanın ne olduğuna iyi bak da ona göre sağlam KONUŞ!!!
"Allah'tan" ise senin yetersiz diline/sözüne/onayına kalmayacağını anımsa da ona göre KONUŞ!!!
"Demek ki" ile her inancına ve kişisel sonuçlarına bağlamadan KONUŞ!!!
"Nasılsa" diyerek çıkarlarını öncellemeden KONUŞ!!!

"Ona bakarsan" diyerek sözü düşürmeden KONUŞ!!!
"Belki de" olasılıklarını düşünebiliyorsan birine ayrıcalık yapmadan KONUŞ!!!
"İlle de" o ya da öyle değil koşulsuz KONUŞ!!!
"Diyelim ki" diyorsan doğru örnek seçerek KONUŞ!!!

"Ne var?" diyerek, ahmaklık etmeden KONUŞ!!!
"Ne var ki?" diyerek, "saf görünümlü" kurnaz olmadan KONUŞ!!!
"Ne peki?" diye anlaşılması çok basit olanı karmaşıklaştırmadan KONUŞ!!!
"Niye ki?" diyerek, hazırcı değil önce kendin düşün de ona göre KONUŞ!!!

"Elimde değil" diye kendini/başkalarını "kandır"(a)madağını bilerek KONUŞ!!!
"Ne bileyim" diyorsan düşünüp, öğrenip, bilebileceğini anımsa ve ona göre KONUŞ!!!

"Herkes"i katmadan KONUŞ!!!
"Hiç kimse" demeden KONUŞ!!!
"Hep"siz KONUŞ!!!
"Her zaman"a yaymadan KONUŞ!!!
"Hiçbir zaman" diye kestirip atmadan KONUŞ!!!

"Keşke ..." ile geçmişe dönmeye çalışmadan KONUŞ!!!
"Ya ..." ile belirsiz olanı belirlemeden KONUŞ!!!

"Böyle ... Böyle ..." demeden KONUŞ!!!
"Şey - şey - şey" demeden KONUŞ!!!
"Falan-filan" diye boşluğa bağlamadan KONUŞ!!!
"Bla-bla-bla" diye başka dilde kullanmadan KONUŞ!!!
"Dedi/Dedim" tekrarsız KONUŞ!!!

"Ben" diliyle kendini merkeze koymadan KONUŞ!!!
"Sen" diliyle kişileri katmadan, hedef almadan KONUŞ!!!
"Sen de" diyerek saldırmadan ve savunmadan KONUŞ!!!

www.FaRkLaR.net/KONUS )
( dikkat edilecekleri bil de KONUŞ!!! )

-@ SEBZELERDE:
EN DAYANIKLILAR
ile EN DAYANIKSIZLAR, EN KOLAY/HIZLI ÇÜRÜYENLER [Beslenme] [01:21] [TDK'da Ara]
( Pancar, havuç, soğan. İLE Kuşkonmaz, Brokoli, Mısır. )

-@ İMÂN ile/ve DİN [Tasavvuf] [14:34] [TDK'da Ara]
( Din mülkle, mülk orduyla, ordu malla, mal ülkenin imarıyla, ülkenin imarı, yönetilenlere adâletle sağlanır. )
( Din: Fıtratını bozmamak üzere konulmuş düzen. )
( İman, düşünce ve inancın pekişmişliği anlamına gelir. Her kavram, olgu için geçerli olabilir ve kullanılabilir. Din ve/veya dine bağlı bir kavram değildir. )
( Güvenilir olmak. İLE/VE İhlâs. )

-@ TUTARLI/LIK ile DOĞRU/LUK [Mantik] [23:26] [TDK'da Ara]

-@ ÂLİM ile/ve/||/<>/> ÂRİF [Mantik] [13:50] [TDK'da Ara]
( Bilgi(sonuç). İLE/VE/||/<>/> Bilme(süreç). )
( Cins. İLE/VE/||/<>/> Fasıl. )
( Sindiren. İLE/VE/||/<>/> Geviş getiren. )
( Koşul. | Durum, hal, vaziyet. | Yemin. İLE/VE/||/<>/> Yarı, yarım. | Bölüm, kısım, parça. | Mısra. )
( Tekil.(Taksim edilir.) İLE/VE/||/<>/> Çoğul.(Tasnif edilir.) )
( İlim; Evvel ile Ahir, Batın ile Zahir'i bilip, tüm bildiklerini en iyi/üst derecede bağlantırabilme/birleştirebilme uğraşıdır. İLE/VE/||/<>/> İrfan; ilmin niteliklerinin üzerine ek olarak, hikmetine sahip olup, zaman ve zeminine/mekânına göre değerlendirme yapabilme durumudur. )
( İlim: - Kendini bilmek ve - Gayrıyı bilmek İrfan: - İlm'ul-ilim ve - İlm'un Nefs )
( İlim: - İlm-i Hudurî ve - İlm-i Husulî )
( İlim: - Tasavvur(Kavram) ve - Tasdik(Yargı) İlim: - Bilmek ve - Bilgi )
( İlimde marifet zât'ı bilmektir. Eşyanın(nesnenin) akılda hasıl olan(meydana gelen) suretine ilim denir. Hariçten kattı nazarla malûma ilim denir. )
( İhvân-ı Safâ, "Fasl fî ecnâsi'l-ulûm" başlığı altında ilimleri, -Riyâzî, -Dinî ve -Felsefî olmak üzere üç ana grupta toplamıştır. )
( Çeşm-i insaf gibi kâmile mîzân olmaz Kişi noksanını bilmek gibi irfân olmaz. )
( Âlim; Evvel ile Ahir, Batın ile Zahir'i bilen, tüm bildiklerini en iyi/üst derecede bağlantırabilme/birleştirebilme seviyesine ulaşmış kişi. İLE Ârif; aliminin niteliklerinin üzerine ek olarak, hikmetine sahip olup, zaman ve zeminine/mekânına göre değerlendirme yapabilen kişidir. )
( Birikime hizmet eden. İLE/VE/||/<>/> Yaşayışa hizmet eden. )

-@ MADDE ile/ve SÛRET [Mantik] [15:19] [TDK'da Ara]
( Cins. İLE/VE Fasıl. )
( MADDE: Olma ve olmama olanağı. )

-@ HAL <> HULÛL <> MAHAL [Mantik] [00:00] [TDK'da Ara]

-@ ÂŞIK <> AŞK <> MAŞÛK(A) [Mantik] [23:59] [TDK'da Ara]

-@ ÂLİM <> İL(İ)M <> MALÛM [Mantik] [23:58] [TDK'da Ara]

-@ ÂKIL <> AK(I)L <> MAKÛL [Mantik] [23:57] [TDK'da Ara]

-@ BURHAN TÜRLERİ [Mantik] [14:13] [TDK'da Ara]
( I. - Burhân-ı Vicdânî/Kalbî, - Burhân-ı Nazarî.
II. - Burhân-ı Tecrübî, - Burhân-ı Mahlût.
III. - Burhân-ı Limmî(Sonsal/Deneysel/Aposteriori), - Burhân-ı İnnî(Önsel/Kuramsal/Apriori).
IV. - Burhân-ı Riyâzî: *Burhân/İsbat bi'l-hutut(1. Terkîbî, 2. Tahlîlî), * Burhân/İsbat bi'l-misal.
V. - Burhân-ı Hulfî/Nakz. )

-@ TÜMEL OLUMLU ==> TİKEL OLUMLU ile TÜMEL OLUMSUZ ==> TÜMEL OLUMSUZ ile TİKEL OLUMLU ==> TİKEL OLUMLU [Mantik] [19:45] [TDK'da Ara]
( Her insan canlıdır. Bir kısım canlı insandır.) İLE
( Hiçbir insan taş değildir. Hiçbir taş insan değildir. ) İLE
( Bir kısım insan canlıdır. Bir kısım canlı insandır. )

-@ KANIT/DELİL ile/ve İTİRAZ [Mantik] [12:49] [TDK'da Ara]
( Hem filozofların, hem kelâmcıların birbirlerine yönelik yaptığı. )
( DELİL: Burhanın zihinde olması. (İNNE/İNNİ) )
( Kendiyle başka bir şeye işaret eden. İLE/>< ... )

-@ MANTIK ve/<> GEOMETRİ(HENDESE) [Mantik] [11:28] [TDK'da Ara]
( ... VE Aksiyomatik olarak kurulan ilk ilim. )
( Mantık bilmeyenin ilmine itibar edilmez; geometri/matematik bilmeyen fetvâ veremez. )
( Kavramlarla uğraşır. VE/<> Niceliklerle uğraşır. )

-@ İSPAT/TANIT ile/ve KANIT [Felsefe] [12:37] [TDK'da Ara]
( Matematik'te. İLE/VE Matematik dışında. )
( Öne sürülen bir şeyin doğruluğunu göstermede izlenen düşünce süreci. | Tanıtlamaya yarayan belge veya herhangi bir şey, beyyine, hüccet. İLE Bir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanaat verici belge, delil, iz, argüman. | Anlaşmazlık konusu olan şeyde, yargıcın kanılarını oluşturan şey, delil. | Sonurguya ulaşan bir uslamlamanın dayandığı gerçek, delil. )

-@ İLİM ve/<>/>/< İRFAN ve/<>/>/< BURHAN ve/<>/>/< BEYAN [Felsefe] [18:49] [TDK'da Ara]
( Başkası. VE/<>/>/< Kendi. VE/<>/>/< Özü. VE/<>/>/< Bunların da merkezi/kaynağı. )

-@ İHTİLÂF ile HİLÂF [Felsefe] [15:47] [TDK'da Ara]
( Köke ilişkin. İLE Basit bir konuya ilişkin. )
( Delillendirilen. Müdellel. İLE Delillendirilmeyen. Gayr-ı müdellel. )
( Kişiler arasında. İLE Yöntem(usûl) ve ilkelerde. )
( Olabilir. İLE Olmamalı. )

-@ TÜMDENGELİM ile/ve/||/<> TÜMEVARIM[< TEMSİL] [Felsefe] [17:15] [TDK'da Ara]
( Analiz. İLE/VE/||/<> Sentez. )
( Matematik. İLE/VE/||/<> Fizik. )
( Tam. İLE/VE/||/<> Eksikli. )
( TA'LİL[< İLLET]: İlletlendirme, neden/sebep gösterme
İLE/VE/||/<>
İSTİKRÂ[< KIRAAT]: TOPLAMAK | [KIRAAT: Harfleri toplamak.] )
( İlletlendirme, [Ta'lil].
İLE/VE/||/<>
Genelleme, [İstikra][-Tam, -Eksik(Nakıs)]
[İLE/VE/||/<>
Bir cüzziden başka bir cüzziye geçiş.(Hüküm -> Hüküm, İllet -> İllet)(Kıyas-ı Fıkhî)(Analoji)] )
( [Mantıkçılar] Uğraşır. İLE/VE/||/<> Uğraşmaz. )

-@ GÜZELLİK:
MANTIK'TA
ile ESTETİK'TE [Sanat] [01:04] [TDK'da Ara]
( Doğruluk. İLE Güzellik. )
( GÜZEL: Amacı olmayan amaçlılık. )

-@ ŞUUR değil/yerine/= BİLİNÇ/US [Dil] [12:09] [TDK'da Ara]
( ŞUUR[Ar.]: Çatlak, sızıntı. = Kendi varoluşunun, sorumluluğu ve denetimi. )

-@ MUBÂH[Ar. < İBÂHA] ile MÂKUL[Ar. < AKL] [lugat] [16:07] [TDK'da Ara]
( İşlenmesinde, sevap ya da günah olmayan şey/iş. İLE Akıllıca, akla uygun, akıllıca iş gören, anlayışlı, mantıklı. )

-@ "... OLDUĞU İÇİN" ile/ve/değil/yerine ...(DAN) (OLDUĞUNDAN) DOLAYI [Dil] [15:24] [TDK'da Ara]
( [adın/ismin] -e hali. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE -den hali. )
( DOYMAK İÇİN ile/ve/değil/yerine ACIKTIĞIMDAN DOLAYI )

-@ (DİLİN) DİLBİLGİSİ ile/ve/<>/değil/yerine AKLIN DİLBİLGİSİ [Dil] [12:27] [TDK'da Ara]

-@ DİL ve/||/<> MANTIK ve/||/<> MATEMATİK [Dil] [18:08] [TDK'da Ara]
( ... VE/||/<> ... VE/||/<> Kavramı, kavramla göstermek. )

-@ | VERİ ve/> BİLİ(ENFORMASYON) ve/> BİLGİ | ile/ve/+/<>/>/<
FARKINDALIK | BİLGELİK(İRFAN/HİKMET)
ile/ve/+/<>/>/< ZARİFLİK/ZARÂFET [Oncelikliler] [23:51] [TDK'da Ara]
( BİLGİ: İnsan aklı sınırıları içerisinde evreni ve doğayı anlama çabası. )
( Bilgi, göklere uçabileceğimiz kanatlardır. )
( Yapmanız gereken şey farkında olmanın farkında olmaktır. )
( Tüm sonuçlarına katlanabilmektir. )
( Hiçbir uygarlık, varolan bilgiyle çatışmadan, bilgi üretemez. )
( KUTADGUBİLİG: Mutluluk/saadet veren bilgi, kutlu bilgi. Çinliler ona Edebü'l-Mülûk derler, Maçinliler onu Enîsü'l-memâlik diye adlandırırlar. Bu meşrık ilinin büyükleri buna doğruca Zînetü'l-ümerâ derler. İranlılar buna Şehnâme derler, Turanlılar ise Kutadgu bilig diye anarlar. )
( | Yazaç/harf. VE/> Hece. VE/> Sözcük. |

İLE/VE/+/<>/>/<

Tümce. )
( | ... VE/> "Ne, ne zaman, nerede, kim?" soruları ve yanıtlarıyla/karşılıklarıyla. VE/> "Nasıl?" sorusuyla ve yanıtlarıyla/karşılıklarıyla. |

İLE/VE/+/<>/>/<

"Neden?" sorusuyla ve yanıtlarıyla/karşılıklarıyla. )
( [bilginin/kavramın/nesnenin/olgunun] | Öncesi VE/> Sonrası VE/> İçi VE/> Dışı |

İLE/VE/+/<>/>/<

Zamanı ve Zemini )
( | Letter, phoneme. AND/> Morpheme. AND/> Word. |

vs./AND/+/<>/>/<

Sentence. )
( | [by] ... AND/> "What, where, when, who?" questions and answers. AND/> "How?" question and answers. |

vs./AND/+/<>/>

"Why?" question and answers. )
( | Before AND/> After. AND/> Inside AND/> Outside |

vs./AND/+/<>/>/<

Time and place. )
( )

-@ BİLİMBİREYİ ile/ve/değil/yerine DOĞA FİLOZOFU [Bilim] [16:37] [TDK'da Ara]
( Bugünkü anlamda "Bilim" sözcüğünün kullanımı ilk kez ancak 1837 civarında kullanılmaya başlanmıştır. Dolayısıyla 1837 öncesi uğraşlara "doğa felsefesi" ve bu alanda çalışma yapanlara "bilimkişisi" değil "doğa filozofu" tanımı kullanılmaktadır. )
( Âlimin ölümü, âlemin ölümü gibidir. )
( ... ile/ve/değil PERİPATETİK | MEŞŞAİ )
( Görüşmelerimiz sırasında, ... tutarlı bir biçimde, "bilgi kişisi" sözcüklerini kullanıyor ya da bu kavrama göndermeler yapıyordu. Ama bununla ne demek istediğini hiç açıklamamıştı. Bunu, ona sordum.

"Bilgi kişisi, öğrenimin zorluklarına katlanmayı göze almış kişidir," diye yanıtladı. "Acele etmeden, bocalamadan, erk ve bilgi gizlerinin sökülmesi, çözülmesi yolunda, gidebileceği son aşamaya varmış olan bir kişidir."

"Her isteyen, bilgi kişisi olabilir mi?"

"Hayır, herkes olamaz."

"Bilgi kişisi olmak için insan ne yapmalıdır öyleyse?"

"Dört doğal düşmanına meydan okuyup onları yenmelidir."

"O dört düşmanını yenen bir kişi, bilgi kişisi olur mu?"

"Evet. Ancak, dört düşmanının her birini yenebilen kişiye, 'bilgi kişisi' denir."

"Bu düşmanları yenen herkes, 'bilgi kişisi' olur mu?"

"Hepsini yenen herkes, 'bilgi kişisi' olur."

"Bu düşmanlarla savaşıma geçmeden önce, yapılması gereken başka şeyler yok mudur?"

"Yoktur. Her isteyen, bilgi kişisi, olmayı deneyebilir ama çok azı gerçekten başarır bu işi -doğal bir şey bu-. Bilgi kişisi olma yolunda karşılaşılan düşmanlar, gerçekten korkunç şeylerdir; çoğu kişi, yenik düşer onlara."

"Nasıl düşmanlar bunlar, ... ?

Düşmanlar konusunda konuşmak istemedi. Bu konuyu anlamam için daha çok zaman olduğunu söyledi. Sözü değiştirmemek amacıyla benim bir bilgi kişisi olup olamayacağımı sordum. Bunu kimsenin kestiremeyeceğini bildirdi. Ama bir bilgi kişisi olup olamayacağımı gösteren herhangi bir ipucu bulunup bulunmadığını ısrarla sorunca, bunun, o dört düşmanla savaşımımın sonucuna bağlı olduğunu -onları yenebiliyor muyum yoksa onlara yeniliyor muyum- ama o savaşımın sonucunu şimdiden bilmesinin olanaksızlığını belirtti.

"Savaşımın sonucunu görebilmek için büyü yapmak ya da fala bakmak olanaklı mıdır?" diye sordum. Hiçkimsenin, ne araç kullanırsa kullansın, bu savaşımın sonucunu önceden bilemeyeceğini, kesin bir dille anlattı. Neden olarak da bilgi kişisi olmanın, geçici bir şey olduğunu gösterdi. Bu noktayı açıklamasını istediğimde, yanıtı şöyle oldu:

"Bilgi kişisi olmak sürekli değildir! Bir kişi, tam olarak bilgi insanı olamaz. Ancak, çok kısa bir an için olunuverir. Dört düşmanı yendikten sonra!"

"Söylesene, nasıl düşmanlar bunlar?"

Yanıt vermedi. Yine üsteledim ama konuyu değiştirdi ve başka şeyler anlatmaya başladı.

 

( Ertesi gün... )

 

Gitmeye hazırlanıyorken, birden, bilgi kişinin düşmanlarını yine sormak geldi içimden. Uzun süre uzakta kalacağımı, söyleyeceklerini yazarsam, bu konuları düşünme fırsatını bulabileceğimi anlatarak onu ikna etmeye çalıştım.

Bir süre, ikircikli, bekledi; sonra konuşmaya başladı:

"Bir kişi, öğrenmeye başlayınca, amaçlarının neler olduğunu kesin olarak bilmez. Başka bir niyeti vardır, amaçları belirgin değildir. Hiçbir zaman gerçekleşemeyecek ödüller ummaktadır. Çünkü, öğrenmenin "zorluklarını" bilmiyordur henüz."

"Yavaş yavaş öğrenmeye başlar -önceleri azar azar, sonra da büyük parçalar halinde-. Çok geçmeden, düşünceleri çatışır. Öğrendiği şey, umduğu, düşlediği gibi çıkmamıştır; bu durum, onu korkutur. Öğrenim, hiç de beklendiği gibi olmamıştır. Öğreniminin her adımı, yepyeni görevler yükler kişiye; kişinin korkuları, acımasızca birikir, baş kaldırır. Bir savaş alanına döner yaşamı.

"İşte, doğal düşmanların birincisiyle böyle karşılaşılır: Korkuyla! Yenmesi güç, hain, korkunç bir düşmandır korku. Tüm yol boyunca saklanır, ummadığın yerlerde, sinsi sinsi bekler seni. Eğer, onu karşında gördüğün zaman, kaçmaya başlarsan, unut artık bilgiye ulaşmayı."

"Korkup kaçan kişiye ne olur?"

"Bir şey olmaz. Ama öğrenemez bir daha. Korkusunu göğüslemesi, korkusuna karşın, öğrenme yolunda, bir adım daha ilerlemeyi göze alması gerekir. Bir adım daha, bir adım daha. Korkuyla dolmalı... Evet! Ama korksa da ilerlemeyi sürdürmeli, durmamalı! Bu işin yöntemi böyledir! Bu birinci düşmanın, pes edeceği bir an gelecektir. Kişiye, güven gelir. Niyeti daha da güçlenir. Öğrenmeyi, öyle korkutucu bir şey gibi görmez artık."

"Bu sevinçli an gelince, birinci doğal düşmanını yendiğini çok iyi bilir kişi."

"Hemen mi olur bu, yoksa, azar azar mı?

"Azar azar olur ama korkusunun kaybolması çabuk olur. Birdenbire olur."

"Ama yeni bir şeyler gelirse başına, yine korkmaz mı kişi?"

"Hayır. Korkusunu, bir kez yitirmeyegörsün. Kişi, artık yaşamında korku nedir bilmez. Korkunun yerini, zihin berraklığı alır -korkuyu silen bir zihin berraklığı-. Artık, o kişi, ne istediğini biliyordur; o isteklerini nasıl doyuracağını da biliyordur. Yeni öğrenimleri kazanmak için adımlarını nasıl atması gerektiğini sezer; her şey apaçık çıkmıştır ortaya. Artık, hiçbir şey saklı değildir bu kişiden."

"Bu da, ikinci düşmanın karşısına çıkarır onu: Berraklık! Ulaşılması, o denli zor olan zihin berraklığı, korkuyu kovar ama kör eder insanı aynı zamanda."

"Kişinin, kendinden kuşku duymasına yol açar, istediği şeyi yapabileceği inancını verir ona. Çünkü, o kişi, artık, herşeyi apaçık görebilmektedir. Berraklığın yüreklendirdiği kişi, bir türlü durmak bilmez. Ama büyük bir hata yapmaktadır. Bu işin, bir eksik yanı vardır. Kişi, kendini bu sözde erke bırakırsa, ikinci düşmanına boyun eğmiş sayılır. Ve öğrenme diye bir şey kalmaz. Sabırlı olması gereken yerde aceleci olacak ya da acele edilmesi gereken yerde sabırlı olmayı yeğleyecektir. Zaman gelecek, artık, yeni bir şey öğrenme yetisini yitirecektir."

"Bu tür bir yenilgiye uğrayan kişiye ne olur? Ölür mü?"

"Hayır, ölmez. İkinci düşmanı, bu kişinin, bir bilgi insanı olma çabasını kösteklemiştir; artık, bu kişi, bilgi insanı olmayı istemek yerine, devingen, kıvrak bir savaşçı olmayı yeğleyebilir. Ya da soytarı olmayı. Ne var ki, kendine pek pahalıya mal olan o berraklık, hiçbir zaman karanlığa ve korkuya dönüşmeyecektir. Yaşam boyunca, her şeyi açıkça görecektir ama yeni bir şey öğrenemeyecektir, öğrenme özlemi çekmeyecektir."

"Ama yenilmemek için yapabileceği bir şey yok mudur?"

"Korkuyu nasıl aşmışsa yine öyle yapmalıdır. Berraklığa, meydan okumalıdır. Elde ettiği berraklığı, önünü daha iyi görüp yeni adımlarını ona göre atmak için kullanmalıdır. En önemlisi de, berraklığının, bir yanlışlık sonucu ortaya çıktığını düşünmelidir. Ve öyle bir an gelecektir ki, bu berraklığın, gözleri önündeki bir noktadan başka bir şey olmadığını anlayacaktır. Böylece, ikinci düşmanını da yenmiş olacaktır. Artık, hiçbir şeyin, ona zarar veremeyeceği bir yere ulaşacaktır. Bu, bir hata olmayacaktır. Bu, gerçek bir erk(güç) olacaktır."

"Bu yere ulaşınca, ardından koştuğu erke, sonunda kavuştuğunu bilecektir. Ne isterse yapar artık bu erkle. Dostu, onun buyruğundadır artık. Ne isterse, yasa odur. Çevresinde ne varsa görmektedir. Ne var ki, üçüncü düşman dikiliverir karşısına: Erk!

"Düşmanların en güçlüsüdür erk. En doğal şey, ona boyun eğmektir. Öyle ya... O kişinin buyruğunda değil midir erk!? Buyurur; kimi sakıncaları göze ala ala, kendi yasalarını, kendi yapar. Çünkü, buyruk ondadır."

"Bu durumdaki biri, yaklaşmakta olan üçüncü düşmanın, pek farkına varmaz. Bir bakmışsın, birdenbire, haberi bile olmadan yitivermiş savaşımı. Düşmanı, onu, kıyıcı, tutarsız bir adam haline getirivermiş..."

"Erkini yitirir mi?"

"Hayır, berraklığını da erkini de hiçbir zaman yitirmez."

"Bilgi kişinindan farkı nedir, öyleyse?"

"Kendi erkine yenilen bir kişi, onu, doğru dürüst yönlendiremeden ölür gider. Yazgısının üstüne, yük gibi biner erki. Böyle biri, kendini yönetemez ve bilmez erkini, ne zaman ya da nasıl kullanması gerektiğini."

"Bu düşmanlardan birine yenilirsen, bu kesin bir yenilgi mi demektir?"

"Evet, kesin yenilgi olur bu. Bu düşmanlardan biri, insanı yenmeyegörsün, artık yapılabilecek bir şey kalmaz."

"Örneğin, erke yenilen bir kişi, yanlışını görerek, durumu düzeltebilir mi?"

"Düzeltemez. Bir kere yenilmeyegörsün, işi bitmiştir artık."

"Ya geçiciyse erke aldanması; ya erki teperse zamanında?"

"Savaşım sürüyor sayılır o durumda. Hâlâ 'bilgi insanı' olmaya çalışıyor demektir bu. Artık, hiç çabalamıyorsa, kendini koyuverirse yenilmiş olur bu kişi ancak."

"Ama bir insan yıllarca korkuya yenik düşebilir ve sonunda korkusunu yenebilir."

"Hayır, doğru değildir bu. Korkuya kapılırsan, korkuyu yenemezsin; çünkü, öğrenmekten ürküyorsundur, öğrenmek için çaba göstermiyorsundur. Ama korkusunun içinde yıllar boyunca sürdürürse öğrenme çabasını, ola ki, korkusunu yenebilir. Çünkü, kendini, korkuya tümüyle bırakmamıştır."

"Üçüncü düşmanı nasıl yeneriz?"

"Ona karşı çıkarak. Bile bile... Kendimizin olmadığını kavrayarak. Tüm öğrendiklerimizi, dikkatle ve inançla kullanarak, sürekli olarak sınırlarımızı zorlamayarak... Kendimizi denetleme durumunda, berraklığın ve erkin, hatalardan da kötü olduğunu görebilirsek, her şeyi denetimimiz altında bulundurduğumuz bir noktaya erişebiliriz. İşte, o noktada, erkimizi nasıl ve ne zaman kullanabileceğimizi biliriz. Üçüncü düşmanı böylece yenmiş oluruz."

"Bu da kişiyi, öğrenim yolculuğunun sonuna getirir. Bir de ne görürsün! Sonuncu düşman, karşına dikilmiş durmaktadır: Yaşlılık! Düşmanların en acımasızıdır bu. Hiçbir zaman, tümüyle yenemeyeceğimiz bir düşman... Sürekli olarak savaşıp uzak tutmaya çalışmaktan başka yapılacak bir şey yoktur."

"İşte, bu dönemde, kişi, hiçbir şeyden korkmaz; zihni berraktır, sabırsız değildir -tüm erkleri denetimi altındadır-. Ne var ki, bu dönem, aynı zamanda, boyun eğmeyen bir dinlenme isteğinin ortaya çıktığı bir dönemdir. Bir yere uzanmak, unutmak isteğine bırakırsa kendini; yorulur yorulmaz, sürdürdüğü çabayı bırakırsa, son olanağını kaybetmiş olur. Titrek, yaşlı bir yaratık durumuna sokuverir onu düşmanı. Çekilme arzusu, tüm berraklığını, erkini ve bilgisini bastırır."

"Ama kişi, silkinir de yorgunluğundan sıyrılır, yaşamının gereklerini sürdürürse, bu son yenilmez düşmanıyla savaşımda bir an bile olsa başarılı olursa, işte o zaman 'bilgi insanı' olmuş demektir. Berraklığın, erkin ve bilginin egemen olduğu bu an, yeterlidir onun için." )

-@ SORUN ile/ve ÇÖZÜLMESİ GEREKEN [Felsefe] [22:21] [TDK'da Ara]
( Hiçbir sorun, o sorunu yaratan "bilinç düzeyi" ile çözülemez. )

-@ CEHL ile/ve CEHL-İ BASİT ile/ve CEHL-İ MÜREKKEB ile/ve CEHL-İ MİK'AB[KÜP] ile/ve CEHL-İ MURABBÂ, TAKLİT [kisiler] [16:00] [TDK'da Ara]
( Bir şeyi mutlak olarak bilmemek. İLE/VE Bilmemek. Bilmediğini bilmek. İLE/VE Bilmemek. Bilmediğini bilmemek fakat bildiğini iddia etmek. Olgu ve olaya uygun olmayan kesin inanç. İLE/VE Bilmemek. Bilmediğini bilmemek fakat bildiğini iddia etmek. Bildiğinin en doğru/kesin olduğunu iddia etmek. İLE/VE Ötekinin iddiasını/sözünü delilsiz/kanıtsız kabul etmek. )
( ... İLE/VE Tek boyutlu. İLE/VE İki boyutlu. İLE/VE Üç boyutlu. İLE/VE Dört boyutlu. )
( [Felsefe'de] BEBGAİYYE[Ar.]/PSITTACISME[Fr.]: Papağanlık. )
( Sadece bir iyi vardır, bilgi; sadece bir kötü vardır, cehalet. )
( TÂC MÂRİFET TÂCIDIR, SANMA GAYRI TÂC OLA
TAKLİT İLE TOK OLAN, HAKİKATTE AC OLA )
( )
( Anlayanlar(those who get it) <> Anlayıp da anlamamış gibi yapanlar(those who get it do not get it) <> Anlamayanlar(those who do not get it)
-----------------------------------------------------

Anlayanlar(those who get it) <> Anlayıp, anlaşılacak hiçbir şey olmadığı gerçeğini görenler(those who get it but realise there is nothing to get) <> Anlaşılacak bir şey olmadığı gerçeğini görenler(those who realise there is nothing to get)
----------------------------------------------------

Anlamayanlar(those who get it) <> Anlamayıp, anlaşılacak hiçbir şey olmadığı gerçeğini görenler(those who do not get it and realise there is nothing to get) <> Anlaşılacak bir şey olmadığı gerçeğini görenler(those who realise there is nothing to get)
-----------------------------------------------------

Karmakarışık durumda olanlar/hiçbir nasibi ol(a)mayanlar(those who are very confused) )

-@ BİLİM ile/ve/||/<> FELSEFE ile/ve/||/<> SANAT [Bilim] [03:49] [TDK'da Ara]
( İnsan olmayan herşeyden bahseder. İLE/VE/||/<> İnsanı anlatır. İLE/VE/||/<> Kişinin varoluşunu anlatır. )
( Varolan. İLE/VE/||/<> Var olması gereken. İLE/VE/||/<> Hayal ettiğini/n gerçekleştir(il)me(si). )
( Herhangi bir işi: Bilimsellikle başlat, sanatsallıkla destekle, felsefeyle tamamla! )
( Sanatın özü, içsel bir deneyimi iletebilmek için dış formları kullanmaktır. )
( Sanatı olmayan millet, her zaman dilencidir. )
( Sanat: Mekânı/zamanı iyi kullanmak. | Görüp göstermek. )
( Birleştirmek/birlikte tutmak gerekiyor. )
( MİFTÂHÜ'S-SAÂDE ve MİSBÂHÜ'S-SİYÂDE )
( FELSEFE: Aklı kullanma sanatı. )
( The essence of art is to use the outer form to convey an inner experience. )
( Sanat, dekoltedir. )
( Sanatın yolu, sanattır. )
( SANAT: Ben'in, yaratıcı gücünü keşfetmek. )
( Sanat, bir şeyi, başka bir şey olarak görme çabasıdır. | Başka bir şey olma olanağı tanımaktır. )
( Felsefe, kimsenin, itibar edip etmemesine, itibar etmeyendir/etmemektir. )
( Felsefe, olan ile olması gereken arasındaki kavramsal düzendir. )
( Felsefe, düşüncenin merdiveni ve mirâcıdır. )
( Felsefe, ekinin/kültürün bilincine varmaktır. )
( ya, ya da[0 / I] İLE/VE/||/<> hem, hem de İLE/VE/||/<> hem, hem de | ne, ne de )
( "Öğrenilmiş sanat" olmaz! )
( Felsefenin en büyük özelliği, hakikat dışındaki herşeyden uzak tutabilmesidir. )
( Felsefe, üçlülük üzerinedir/üzerindendir. )
( Felsefe, mantık bilimidir. )
( FELSEFE = MUHABBET'ÜL/İSÂR'ÜL HİKMET )

-@ HAD ile/ve/<> ÖLÇÜ [Oncelikliler] [18:44] [TDK'da Ara]
( Bilgelik, aklın; Cesaret, kalbin; Ölçülülük, duyguların kontrolüdür. )
( Wisdom is reason's;
Courage is heart's;
Moderation is control of feelings. )

-@ TEDBİR ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< FİKİR (ETMEK) [Oncelikliler] [04:54] [TDK'da Ara]
( Sonuca yönelik düşünme. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>/< Sonuca yönelik olmayan düşünme. )
( Zat bakımından aynı, itibar bakımından ayrılardır. )
( Sona bakmak. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>/< Yola bakmak. )
( [not] Thinking to [get/go] consequence. VS./AND/BUT/||/<>/>/< Any kind of thinking without consequence.
Any kind of thinking without consequence. INSTEAD OF Thinking to [get/go] consequence. )

-@ İSTENÇ/İRÂDE
ile/ve/değil/yerine/||/+/<>
DİRENÇ/İHTİYÂR[< HAYIR]
[Oncelikliler] [01:22] [TDK'da Ara]
( Yapma becerisi/isteği/coşkusu. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Yapmama becerisi/isteği/coşkusu. )
( Zihinde, nefiste. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Akılda. )
( Seçim. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Tercih. )
( Cins. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Fasl. )
( Varoluş/sal. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Varoluşunun sürekliliği için/yönünde. )
( Bir şeyi yapmanın, tek bir yolu yoktur. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Yolu, tektir! [Yapmamaktır!] )
( Başı, ortası/süreci ve sonucu, akıl iledir. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/+/<> Özgüven iledir ve öz/güven sağlatır. )

-@ AYIRDINDA/LIK ile/ve/<> FARKINDA/LIK [Oncelikliler] [16:55] [TDK'da Ara]
( Ayırt edebilme bağımlılıklardan kurtuluşa götürür. )
( Ayırt edebilme yeteneği sizi bağımlılıklardan kurtuluşa, tutkusuzluğa götürecektir; bu hal ise doğru davranışı, eylemi sağlayacaktır; doğru davranış ise sizi gerçek varlığınıza ulaştıran içsel köprüyü kuracaktır. )
( Ayırt etme ve ayrılık duygusu olmadığında, buna sevgi diyebilirsiniz. )
( Olgun kişi toplulukları düzenleyerek neyi birbirinden ayırması gerektiğini bilir. )
( Kişinin kendi için doğru olanı ayırd etmesi ve sıkı çalışması er ya da geç ödüllendirilecektir. )
( Kişi durumunun mükemmel olduğunun ve hatta daha da ilerleyeceğinin ayrımına varmalıdır. )
( Farkındalık her şeyin ötesidir - hem varlığın, hem yokluğun. )
( Farkına varın ki, her ne olursa, size, sizin tarafınızdan, sizin aracılığınızla olur ve siz, her ne algılarsanız, onun yaratanı, tadına varanı ve yok edenisiniz. )
( Önemli[öncelikli] olan, yalnızca farkındalıktır, onun içerdikleri değil. )
( Tam farkındalık halinde temas kurulmuştur. )
( Bir ilişki kurmak ve sürdürmek için, doğrudan eylemle ifade edilen sevecen bir farkındalık hali gereklidir. )
( Yeni ve özel bir farkındalık biçimi gerekmez. )
( Kişinin gönlünü görebilecek berrak içgörüye sahip olmadıkça ayırt edemezsiniz. )
( Kendi hakkınızdaki farkındalığınızı derinleştirin ve genişletin, o zaman tüm hayırlar ve lütûflar akacaktır. )
( Şimdi yapılmakta olan ayırt edebilme ve ihtirassız olma uygulaması, zamanı geldiğinde meyvesini verecektir. )
( Tüm gereksiniminiz, varoluşunuzun, bir sözlü beyan şeklinde değil, fakat her an mevcut bir gerçek olarak farkında olmaktır. )
( Varoluşunuzun farkındalığı, gerçek varlığınızı görmenizi sağlayacaktır. )
( Sadece var olduğunuzun farkında olun ve farkında kalın. )
( Discrimination leads to detachment. )
( In full awareness the contact is established.
Discrimination will lead to detachment; detachment will ensure right action; right action will build the inner bridge to your real being.
Awareness is beyond all - being as well as not-being.
Awareness itself is all important, not the content of it.
Deepen and broaden your awareness of yourself and all the blessings will flow.
You cannot, unless you have a clear insight into the heart of person.
Be aware that whatever happens, happens to you, by you, through you, that you are the creator, enjoyer and destroyer of all you perceive.
For establishing and maintaining relationship affectionate awareness expressed in direct action is required.
No new, or special kind of awareness is needed.
Discrimination and dispassion practised now will yield their fruits at the proper time.
All you need is to be aware of being, not as a verbal statement, but as an ever-present fact.
The awareness that you are, will open your eyes to what you are.
Just be aware that you are and remain aware. )

-@ BİLGİNİN ELDE EDİLİŞİ ile/ve/<> BİLGİNİN PAYLAŞIMI/AKTARIMI [Oncelikliler] [17:54] [TDK'da Ara]
( Sahip olduğunuz herşeyi, her kimin gereksinimi varsa, onunla severek paylaşın. )
( Share willingly and gladly all you have with whoever needs. )

-@ YA/YA DA ile/ve/değil/yerine/||/+/<>
( HEM, HEM DE ve/||/<> NE, NE DE )
[Oncelikliler] [11:16] [TDK'da Ara]
( Ayrım. | İLE/VE/<> Birlik/bütünlük. )
( 0 1 ile/ve/<> [ 1 ile/ve/<> 0 ] )
( "Ne, ne de", "hem, hem de" ile birliktedir![ayrı değildir!] [sadece insana/gelişmiş zihinlere özgüdür!] )
( Doğada/fizikte/hayvanlarda, deneyde/laboratuvarda. İLE/VE/<> Sadece İNSAN'da. )
( Bir şey(ler)i bildirtir. İLE/VE/<> Kendini bildirtir. )

-@ SÖYLEMEK ile/ve KONUŞMAK [Oncelikliler] [00:06] [TDK'da Ara]
( Yılan imgesi. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Değnek imgesi. )
( dd İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> mdw
)
( Sonuç [odaklılık]. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Süreç ve sonuç [birlikteliği ve bütünlüğü]. )
( "Kendini merkeze alma" ve ötekileri önemsizleştirmeye neden olur/olabilir. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Ötekiyle birlikte kendini ve herkesin olası düşüncesini, durumunu/sürecini dikkate almayı gerektirir/sağlar. )

-@ KAVRAMA(DA) ile/ve/<>/değil ANLAMA(DA) [Oncelikliler] [18:46] [TDK'da Ara]
( Kalırsın. İLE/VE/<>/DEĞİL Dönüşürsün. )
( Kavramak, anlamanın sınırında biter. )
( Tinsel. İLE/VE/<>/DEĞİL Ussal. )
( BİR ŞEYİN: Nedenlerini bilmek. İLE/<> Niyetlerini bilmek. )

-@ İDDİA ile DAYANAK [Oncelikliler] [21:12] [TDK'da Ara]
( İddiaya itiraz edilmez! Ancak "delil"lerine edilebilir. )
( UMDE: Dayanılacak, güvenilecek şey/kişi/yer, destek. | İlke. | Herkesin güvendiği kişi. )

-@ DÜŞÜNME ile/ve/<> DİL [Oncelikliler] [03:33] [TDK'da Ara]
( Düşünme, sözcüklerle gerçekleşmez. İLE/VE/<> Düşünme, sözcükleri kullanır! )
( Beyin-el ilişkisi ve zihin-dil ilişkisi sürekli akılda tutulmalı! )
( Bir şey ki, söylemesen de olur! SÖYLEME! )
( Düşünme/düşünce, dil kullanımıdır. )
( Kişi, dilinin ardında gizlidir. )
( İNTÂK[< NUTK]: Dile getirme, söyletme. | Akledilen şeyleri idrak etmek. )
( Türk dilinin kökenlerini araştırmanın birinci koşulu sağlıklı bir dil felsefesi bilgisi edinmek, bu felsefenin ışığında yürümeyi bilmek, araştırılan sorunlara bu felsefenin yöntemiyle yaklaşmaktır.

Bir topluluğun dilinde, o topluluğun yaşama anlayışını, yaşama biçimini, olaylara, doğaya bakışını yansıtmayan sözcüklerin hepsi yabancı kökenlidir.

Kavramlarının üretirken somuttan soyuta yönelmeyi başaramayan bir toplumun dilinde soyut varlıkları içeren sözcüklerin bulunması bir olasılıktan öteye geçemez.

Bir toplumun düşünce ortamında bulunmayan şeyin kavramı da yoktur.

Kavramlar düşünsel içeriklerin taşıyıcısıdır.

Dilcinin bilge olması kaçınılmazdır.

Dilin gerçeğini ancak bilge dilci kavrayabilir.

Bir aydın başka dillerden aldığı kavramlarla düşünemez, üretemez, ancak aktarır, bellekten belleğe gönderir.

Doğal yapısı ağacın yetişmesine elverişli olmayan bir ülkede orman ürünleriyle ilgili kavramlar üretilebilir mi? Kişi bilmediği bir nesneye bildiği bir adı verebilir mi?

Düşünsel alanda yeri olmayan bir kavram içeriğinin sözcüğe girmesi sözkonusu değildir.

Soyut varlıklar üretemeyen bir topluluğun dilinde soyutu yansıtan kavramın yeri yoktur.

Anlamsal içerik, o sözcüğü konuşan topluluğun düşünsel çevresiyle bağlantılıdır.

Bir dille konuşup yazmak o dili bilmek değildir, önemli olan o dille düşünmek, üretmek, düşünsel bir alan yaratmaktır.

Dilin yüzeysel özellklerine bakarak kökenine inmeye çalışmak yanıltıcıdır, saptırıcıdır. Kökte bulunmayan anlamı sözcükte aramak da dil bilincinden yoksunluk demektir.

Dilin ayakta durmasını, yaşamasını, yayılmasını sağlayan yazıdır.

Dil insanla, insan dille vardır.

Dili yaşatan, geçmişten geleceğe taşıyan yazıdır. )

-@ VEHM ile/> ŞÜPHE/ZANN [Oncelikliler] [23:04] [TDK'da Ara]
( Zanaay. İLE/> Sanat. )
( 1-49 İLE/> 51-99 )

-@ GERÇEK/LİK ile/ve/<>/değil GEREKÇE/LİLİK [Oncelikliler] [12:53] [TDK'da Ara]
( Olgularda. İLE/VE/<>/DEĞİL Açıklamalarda/tanımlarda. )
( Gerçeklik, saltık değildir/olamaz. )
 

 

 

Sayın İhsan FAZLIOĞLU'na, Dücâne CÜNDİOĞLU'na, Mehmet ÖZTURAN'a, Furkan TORLAK'a, Aziz YARDIMLI'ya...
Mehmet Ali ÇALIŞKAN'a, Hasan YAŞAR'a, Ahmet SÜRURİ'ye...
paylaşımları için çok teşekkür ederiz.
KELÂM

Allah'ın sübûtî sıfatlarından olan kelâmın lügattaki karşılığı söz, anlam ifade eden kelime veya cümle; söyleyiş, nutuk, dil, Tanrı birliğinden bahseden ilim; Kur'an'dır.

Kelâm, esas itibarıyla, nefha-yı ilâhi(ilâhi nefes) ile çıkan bir mânâdır. Bu mânânın nefha-yı ilâhi ile çıkıyor olması, onun canlılığını gösterir, çünkü nefha-yı ilâhi canlıdır ve Allah'ın yarattığı en büyük nur olan sesle meydana çıkıp, sözle kâinatı döndürmektedir.

Kelâm, mânâ olduğu için görünmez. Görünebilmesi için bir elbise giymesi gerekir ki, bu elbiseye kelime yahut yerine göre, cümle adı verilmektedir. Bu duruma göre her mevcut, ilâhi kelâmı ihtiva eden bir elbise ya da kelimedir. Kâinatın "kün"(ol) emri ile meydana gelmesi ve "kâinatı çeviren sözdür" denmesinin nedeni budur.

Johanna, İncil'de, kelâma çok değer vermekte ve "Kelâm Allah idi, O'nun lütf ü inayetiyle aramızda sakin ve sakit oldu" demektedir.

Allah, zâtı itibarıyla sıfâttan münezzehtir ama sıfâtıyla bilinebildiği için, O'nun kelâm sıfatının elbiseleri olan kelimeleri de müşahhastır(şahıs suretinde görünmüş). İlminin meydana çıkıp, nakledilebilmesi kelâmla olduğu için kelâm, sıfâtı arasında ön sıralarda yer almaktadır.

İlâhi emirler kelâmla iletilir. Bu iletiliş zâtî ve sıfâtî yolla olabilir. Zâtî olanlar insanın kendi içinden, kalbinden gelen emirlerdir. Sıfâtî olanlarsa hicâb-ı kibriyaya bürünmüş bir insan vasıtasyıla iletilenlerdir ki "tutmayana zararı vardır" denen emirler bunlardır.

Allah'ın kâinatı yaratış amacı özdür. Öz canlı olduğu için ondan çıkan söz de canlı ve dolayısıyla "Hayat veren ve öldüren"dir<3-156>, yani diriltir ve öldürür. Hele bu söz bir dirinin ağzından çıkmışsa...

Sözün etkinliği söyleyenin dirliği ile orantılı olarak artacağı için kendini ve sözün ne demek olduğunu bilenler ağızlarını kapatır, dillerini tutarlar. Çünkü bilirler ki kâinatı o söz idare etmektedir. Mürşitlerin konuşması, müritlerini eğitebilmek içindir.

Kelâmın güzelliği kemâl ile orantılıdır. İnsanın büyüklüğü de gövdesinin iriliğiyle değil, sözlerinin ululuğuyla belli olur. Onun için kâmil kelâmı daima güzeldir, sıcaktır, sevgi doludur ve insanı âbad eder. Konuşma, Hakk'ın mânâsını maddeye çevirmek anlamına geldiği için kâmil zâtlardan dedikodu mahiyetinde bir söz çıkması imkânsızdır. Çünkü dedikodu, esmaların, Hâlik'in ve insanın bilinmesinden kaynaklanan boş ve özsüz sözlerdir. Böylelerine söz değil laf denir. Bunlar saman gibidir ve ancak hayvan yemi olur. Rahmetli Osman Dede'nin "Derle, topla, at çöp sepetine" dediği laflar bunlardır.

Sözün etkinliği maddi dünyada bile böyledir. İki kişi bir konuda masa başında anlaşamazlarsa arbede çıkar. Eğer bu anlaşamayanlar devlet başkanı düzeyinde olursa, anlaşmazlık binlerce insanın hayatına mal olacak harplerle sonlanır.

Söz mânânın kılıfı olduğu için Allah bildirmek istediklerini Hakk elbisesi giymiş olanlara mânâ olarak verir. Onlar da bu mânâya bir söz elbisesi giydirerek halka anlatırlar. Söz denen bu elbise Türkçe, İngilizce, Arapça, Fransızca veya bir başka lisanda olabilir ki bu, o mânânın anlatılacağı kitleyle bağlantılıdır. Bu sözle ifade edilecek olan öz, yani mânâ, sıfattır. Sıfat da zâta mahsus olduğu için her şeyden âridir. Tıpkı zât gibi...

Özü bilenler, onun elbisesine değer vermez ve hangi elbiseyi giymiş olursa olsun o özü tanırlar. Ama özü bilmeyip sadece elbisede kalmış olanlar, elbise değiştiği anda şaşırıp kalırlar.

 

Kelâm sıfatının insandaki temsilcisi dildir. Dilin Farsçadaki karşılığı zebandır. Cehennemin bekçilerine zebani denmesi tesadüf değildir, çünkü dil iyi kullanıldığında çok faydalı bir yardımcı olduğu halde kullanmasını bilmeyenlerin elinde keskin bir kılıç gibidir. Hem insanın karşısındakinde hem de kendinde şifa bulmaz yaralar açabilir.

İnsan ne kazanır ve kaybederse dilindendir. Dilini ve sözünü güzel kullanan dünya ve ahirette cennette, aksine hareket edense cehennemdedir. Çünkü gönül dille yapılır, dille kırılır...

Kelâm, insanda canlılığı muhafaza eder. Çünkü yerinde kullanıldığında, öze işleyerek etkisini gösterir. Öyle olmasaydı öğretmenler öğrencilerini eğitip terbiye edebilir miydi?

Sözün öze işlemeyeni, tıpkı buz üzerine yazılmış yazıya benzer. Öze işleyeniyse mermere hâk edilmiş(kazınmış) gibidir ve kaybolmaz. Hazret-i Musa'ya ilk gelen Tevrat ayetleri şimşekle mermere hâk edildiği için, Museviler hâlâ o mermer levhaları arayıp durmaktadırlar.

Söz, nefesin yarattığı titreşimle dışarı çıktığı için kâinatta yayılır ve etkisini gösterir. Bu nefes sıcak veya soğuk olabilir. Sıcak nefesle çıkan sevgi dolu sözler karşıdakini rahatlatıp memnun ederken, soğuk nefesle çıkanlar kırıcı olur ve sevgiden noksan olduğu için dinleyeni kırıp huzursuz eder.

Kelâmın elbisesi olan kelimeler aynen canlılar gibi doğar, büyür ve ölür. Ölümsüz olan, kelimenin ifade ettiği mânâdır. Elbise olan kelimeler de diğer elbiseler gibi modaya tabidir. Modası geçen kelimelerin yerine her çağda yeni kelimeler konur. Kişi kendini kabul ettirmek istiyorsa, modayı takip etmek ve konuşma dilini yeni modaya uydurmak zorundadır.

Lütfi Filiz - Noktanın Sonsuzluğu - Cilt I, Sayfa 122,123,124,125,126,128

 

 

 

SÖZLER
 

 

Keleci bilen kişinün yüzünü ağ ede
bir söz,
Sözü pişirip diyenin işini sağ ede
bir söz.


Söz ola kese savaşı, söz ola bitire başı,
Söz ola ağılı aşı bal ile yağ ede
bir söz.

 

 

 

Dil konuşur, insan dile uyduğu kadar konuşur.

Dili bilimden ayrı düşünmek veya bilimi dilden ayrı düşünebilmek olanaksızdır.

Bülbül, bülbüldür dil ondayken(yoksa serçe),
Gül, güldür gül ondayken(yoksa dikenlik)

Eline, diline ve beline sahip ol.

Dildir dilarayı eyler, dilber;
Dildir, dilarayı eyler, virân.

İnsan, dilinin arkasında gizlidir.

 

 

 

 

 

Cmabridge Üinversitesi'nde yaıpaln bir arşaıtrmaya gröe, bir szöcküdkei hafrlrein hnagi sıarda didizlikleri dğeil, ilk ve son hafrlrein dğoru yedre olamalrı öenm tşamıatkadır. Geirsi taammen kamradaşır ve ynie de surosnuz olraak okubanilir. Buunn sbeebi isnan benyinin her hafri tek tek dieğl szcökülrei bir btüün oralak omukadısır.

Aoccdrnig to a rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy, it deosn't mttaer in waht oredr the ltteers in a wrod are, the olny iprmoetnt tihng is taht the frist and lsat ltteer be at the rghit pclae. The rset can be a total mses and you can sitll raed it wouthit porbelm. Tihs is bcuseae the huamn mnid deos not raed ervey lteter by istlef, but the wrod as a wlohe.

 

 

 


 

KİTAP DİZİNİ

 

îsâgûcî(Eisagoge)(Giriş/El-Medhal)(er-Risâletu'l-Esîriyye fi'l-mantık)(es-Sullemu'l-münevrak)
( Ebherî
Metin-Çeviri-İnceleme: Hüseyin Sarıoğlu - İz Yayıncılık )

Porphyrios'un Eisagoge'si

Çeşitli Îsâgûcî'ler
( Kindî(ö. 866), Ahmed ibn Tayyib es-Serahsî(ö. 896), Ebû Bekr Muhammed ibn Zekeriyyâ er-Râzî(ö. 925)'nin ihtisarları, Ebu'l-Ferec ibnü't-Tayyib(ö. 1020), Mettâ ibn Yûnus(ö. 940), İbnü'l-Hammâr(ö. 942), Fârâbî(ö. 950)'nin şerhleri; Fârâbî, İhvân-ı Safâ, İbn Sînâ(ö. 1037) ve Ebherî(ö. 1265). )

( MUHTASAR VE MÜFİT )
( KISA VE ANLAMLI )

 

İBN SîNÂ'nın Kitapları

- Mantıku'l-Meşrıkıyyîn
- Kasîdetu'l-muzdevîce fi'l-mantık
Bu kitapların da bir bölümünde mantığa yer vermiştir.
- Uyûnu'l-Hikme
- Kitabu'n-Necât
- el-İşârât ve't-tenbîhât
- eş-Şifâ(İbn Sînâ, bu eserinin el-Mantık kısmı dokuz bölümden oluşmaktadır.
* el-Medhal-îsâgûcî(Bu iki terimin "giriş" anlamına gelmesinin yanısıra, eserin sonunda "îsâgûcî Kitabı tamamlandı..." ifadesi yer almakta, dolayısıyla her iki terim birarada kullanılmaktadır.)
* el-Makûlât
* el-'İbâre
* el-Kıyâs
* el-Burhân
* el-Cedel
* es-Safsata
* el-Hatâbe
* eş-Şi'r
( İbn Sînâ )

 

EBHERÎ'nin Kitapları

* er-Risâletü'z-Zâhire
* er-Risâletü'l-Bâhire fi Makâleti'z-Zâhire
* Risâle fî fesâdi'l-ebhâsi'lleti vada'ahâ mübrizü'l-cedeliyyîn
* Tehzîbu'n-nuket
* et-Tehzîb fi'l-mantık
* Risâle fi'l-mantık

 

Bu kitapların da bir bölümünde mantığa yer vermiştir.
* Keşfu'l-hakâik fî tahrîri'd-dekâik
* Tenzîlü'l-efkâr fî ta'dîli'l-esrâr
* Zübdetü'l-esrâr
* Kitâbu Beyâni'l-esrâr
* Kitâbu Telhîsi'l-hakâik
* Kitâbu'l-Matâli'
* Kitâbu Zübdeti'l-hakâik
* Hidâyetü'l-Hikme

 

Medreselerde Okutulan Mantık Kitapları

1. ÎSÂGÛCÎ
2. FENÂRÎ
3. KUL AHMED
(KAVL-İ AHMED DEĞİL!)
4. TEHZÎB-İ MÎR
5. SEYYİD
6. KARA DÂVUD
7. 'İMÂD
8. MÎRZA-CÂN
9. MÎR

 

Medreselerde Okutulan Kelâm Kitapları

- 1. MONLÂ CELÂL
2. HALHÂLÎ
3. HAYÂLÎ
4. BAHR-I EFKÂR
5. SELKÛTÎ [SİYÂLKÛTÎ]
6. İSBÂT-I VÂCİB ŞERHİ

- I. el-AKAİDU'N-NESEFİYYE
I.1. ŞERHU'L-AKAİDİ'N-NESEFİYYE
I.1.a. HÂŞİYE ALÂ ŞERHİ'L-AKAİD
II. TEVALİU'L-ENVÂR MİN METÂLİ'İ'L-ENZÂR
II.1. METALİU'L-ENZÂR ALÂ TEVALİ'İ'L-ENVÂR
II.1.a. HÂŞİYE ALÂ METÂLİ'İ'L-ENZÂR
III. ŞERHU'L-MAKÂSID
IV. el-MEVÂKIF fî İLM el-KELÂM
IV.1. ŞERHU'L-MEVÂKIF
V. TECRÎDU'L-İTİKÂD ( et-TECRÎD fî İLM el-KELÂM ya da TECRÎDU'L-KELÂM )
V.1. ŞERHU'T TECRÎD
V.1.a. HÂŞİYE ALÂ ŞERHİ'T-TECRÎD
V.2. ŞERHU'T-TECRÎD
( Osmanlı medreselerinde okutulan ve yukarıda adları verilen kelâm ders kitapları, elbette, Osmanlı ulemâsının elinde mütedavil olan tüm kelâm eserlerini temsil etmez. Özellikle Gazzâlî sonrası Fahreddin Râzî (öl. 606/1209) çizgisindeki hemen hemen tüm kelâm kitaplarının nüshaları kütüphanelerde mevcuttu. Nitekim Fahreddin Razî'nin başta el-Muhassal'ı olmak üzere, el-Metalibu'l-âliye'si ve diğer kelâm eserleri; Seyfuddin el-Amidî'nin (öl. 631/1234) Ebkaru'l-efkar fi usuli'd-din ve Ğayetu'l-meram fi ilmi'l-kelam'ı , Tusî'nin Tecrid'inin diğer şerh ve haşiyeleri; İcî'nin el-Mevakıf'ının farklı şerhleri ilk elde dikkati çeken eserlerdir. Bu çalışmaların yanında İbn Haldun'un el-Mukaddime adlı kitabı da konuyla ilgili içerdiği bilgiler nedeniyle göz önünde bulundurulan bir eserdir. Bunun da ötesinde medrese kelâm ders kitapları, şerhleri, haşiyeleri ve tüm bunların nüshalarının üzerlerine düşünülen notlar(talikatlar) ayrıca incelenmesi gereken kaynaklardır. )
( Osmanlı Düşünce Geleneğinde 'Siyasî Metin' Olarak Kelâm Kitapları - İhsan Fazlıoğlu )

 

Piyasada Bulunabilecek Kelâm Kitapları

Osmanlı Düşünce Geleneğinde 'Siyasî Metin' Olarak Kelâm Kitapları
( Türkiye Araştırmaları LİTERATÜR Dergisi - Sayı 2, s.379-398 - 2003, İhsan Fazlıoğlu )

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

 
     

 

Bu sayfa 01 Ocak 2019 itibariyle 362 kez incelenmiş/okunmuştur.

 

 

FaRkLaR Kılavuzu Facebook Grubu             FaRkLaR Kılavuzu Twitter Sayfası
grubumuza da katılabilirsiniz...             'dan da takip edebilirsiniz...
 

6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com       FaRkLaR Kılavuzu       GösterGe Bilişim ve İnternet Hizmetleri

Yenilikler ve Duyurular | Desteğiniz Lüt(û)fen!!!