FaRkLaR KILAVUZU/"SOZLUGU"!!! - MA... - MU...


MA... - MU...
İLE BAŞLAYAN SÖZCÜKLERDE

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!! )| MA... |

MA... ile başlayan FaRkLaR...
( 190 FaRk, 208 katkı )


- MÂ-BA'D ile/ve MAK'AD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5582 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÂ'[çoğ. MİYÂH] ile MÂ- ile MA'/MAA ile MÂ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18100 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Su. İLE O şey ki, şu nesne, ...daki. | Olumsuzlama/nefi edatı. İLE İle, beraber, birlikte. İLE Biz. )

- MA'KAD ile/değil MAK'AD[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5581 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Akd edilecek, sözleşilecek yer. İLE/DEĞİL Oturulacak yer, minder. | Oturak yeri, geri, kıç. )

- MA'NÂ[çoğ. MAÂNÎ] ile MÂNÂ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33910 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Anlam. | İç, iç yüz. | Düş/rüya. | Akla yakın neden. İLE Eş, benzer. )

- MA'RÂ ile MA'REF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gövdenin, çoğu zaman çıplak yeri/yerleri. İLE Yüzün, sürekli açık görünen yeri/yerleri. )

- MA'REC[çoğ. MAÂRİC] ile MAHREC[< HURÛC | çoğ. MAHÂR] / ÇIKAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33914 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çıkacak yer, merdiven. İLE Dışarı çıkılacak kapı. | Ağızdan harflerin çıktığı yer. Çıkak, boğumlama yeri.[Fr. POINT D'ARTICULATION] | İlmiyye rütbesinden, İstanbul tarîk-i mevleviyetlerinin ilk pâyesi. | [mat.] Payda. )

| ME... |

ME... ile başlayan FaRkLaR...
( 252 FaRk, 261 katkı )


- ME'MÛL[< EMEL] ile ME'MÛR[< EMR | çoğ. ME'MÛRÎN, MEÂMÎR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34006 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ümit olunan/edilen, beklenilen, amaç edinilen. | Ümit. İLE Emir almış olan kişi. | Bir işle görevlendirilen kişi. Devlet hizmetinde maaş ya da ücretle çalıştırılan kişi, görevli. | Emrolunan, emirle yaptırılmış olan iş/şey. )

- ME'NÛS ile MEN'ÛŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34026 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Alışılmış, ünsiyet olunmuş. İLE Yukarı kaldırılmış. | Fakir düştükten sonra sevindirilmiş. | Hayır ile anılan ölmüş kişi. | Tabuta konulmuş. )

- ME'SEM/E ile MESEMM[çoğ. MESÂMM]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34057 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Suç. Günah. İLE Deri üzerindeki küçük delik. )

- MEFHÛM ile MEVHÛM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11156 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEAD ile MEÂDİB[Ar. < ME'DEBE]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42282 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dönüp gidilecek yer, âhiret, amaç, ulaşılacak yer. İLE Ziyâfetler. )

- MEÂSİR[< ME'SERE] ile MEÂZİR[< Mİ'ZER]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33947 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Güzel yapıtlar, izler/nişanlar. İLE Peştemallar. )

| MI/Mİ... |

MI/Mİ... ile başlayan FaRkLaR...
( 4 FaRk, 4 katkı )


- MINTÎK ile MISKÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34155 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çok hatip, pek düzgün konuşan. İLE Parlatan, cilâlayan âlet. | İnce, zarif bir hatip. )

- MINZAR ile MINZÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34156 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bakma âleti. | Röntgen. İLE Ayna. | Röntgen. )

- MIR168a ile/ve/||/<> MIR156a ile/ve/||/<> MIR166a
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49658 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kabak'tan sağlanır. VE/||/<> Buğday'dan sağlanır. VE/||/<> Patates'ten sağlanır. )

- Mısır ÇARŞISI değil MISIR ÇARŞISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16320 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Adını yenilen mısırdan değil Mısır ülkesinden almaktadır. Vurguyu Mı:sır şeklinde yapmak gerekir. )

| MO/MÖ... |

MO/MÖ... ile başlayan FaRkLaR...
( 12 FaRk, 15 katkı )


- MODA ile/ve/||/<> MODERN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51130 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MODERNİZM ile/ve/değil MODERNİTE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15882 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Modernitedeki çelişkilerin billurlaştırılması. İLE/VE/DEĞİL Modernizmi forma sokmak. )
( Kayıp. İLE/VE/DEĞİL Kazanç/kazanım. )
( Fransız protestanlığını anlamadan Modernizm'i anlamak olanaksızdır. )
( "Konuşmaları". İLE/VE/DEĞİL Kazanımları. )

- MODERNLİK ile/ve/< MODERNLEŞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30618 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

| MU/MÜ... |

MU/MÜ... ile başlayan FaRkLaR...
( 189 FaRk, 196 katkı )


- MU'CİB[< ACEB] ile MÛCİB[< VÜCÛB] ile MÜCÎB[< CEVÂB]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34202 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hayrete/taaccübe düşüren, şaşkınlık veren, icâb eden. İLE Gereken, gerektiren. | Neden, vesîle. İLE Teklifi kabul eden, istenileni yapan, sorulana yanıt veren, icâbet eden. )

- MU'CİR ile MÛCİR[< ECR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34204 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir çeşit kadın başörtüsü. İLE Kiraya veren, îcâr eden. )

- MU'LİM[< ELEM] ile MU'LİN[< ALEN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34288 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ağrıtan, sızlatan, inciten, elem veren. İLE İlân eden, genele bildiren, haber veren. )

- MU'TÂDEN ile MU'TÂDÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34312 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Alışıldığı üzere. İLE Alışılmış, her zamanki. )

- MU'TEMİL ile MU'TEMİR[< UMRE]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34366 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zoru göze alarak tek başına iş gören. İLE Bir yeri ziyaret eden. | Kâbe'yi tavaf eden. )

- MU'TEZİL[< AZL] ile MU'TEZİR[< ÖZR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34367 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Topluluktan/toplumdan ayrılıp bir tarafa çekilen, îtizâl eden. İLE Özür dileyen. )
 
 

Bu sayfanın genişletilmiş içeriği için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this page!... )

Kullanıcı Adı / Username


Şifre / Password
 • Yeni Üyeliğinizi/Katılımınızı başlatmak için burayı tıklayınız...
  ( Click here to start your membership/participation... )
 • Bu sayfa 01 Ocak 2019 itibariyle 29 kez incelenmiş/okunmuştur.

   

   

  FaRkLaR Kılavuzu Facebook Grubu             FaRkLaR Kılavuzu Twitter Sayfası
  grubumuza da katılabilirsiniz...             'dan da takip edebilirsiniz...
   

  6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com
        FaRkLaR Kılavuzu
        GösterGe Bilişim ve İnternet Hizmetleri

  Yenilikler ve Duyurular | Desteğiniz Lüt(û)fen!!!