FaRkLaR KILAVUZU/"SOZLUGU"!!!


GENEL OLARAK

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!! )

 

- GENEL ile ÖZEL
( GENERAL with SPECIFIC )
( Zıtlar vardır fakat zıtlık yoktur. )

 

- BİRİNCİL OLAN ile İKİNCİL OLAN
( PRIMARY with SECONDARY )(PRIORITY)
"( Hayatımızda, zihnimizde, dilimizde ve pratikte yerini almış kullanımların, uygulamaların ve bilgilerin uygun zamanda, yerinde kullanımı, iletişim ve paylaşımlarımızın en temel gerekenlerindendir. Seçtiğimiz konu/kavram ve soruların, önemi ve uygunluğu üzerinde sorumluluk sahibiyiz ya da olmamız gerekmektedir. Dolayısıyla, bir konunun ve/veya soru-nun önceliğini de göz önünde bulundurmak gerekir. Kavramların nitelikleri ve duruma uygunluğunu gözlemleyip, ona göre yerinde ve sırasında kullanmamız gereken sorular/konular olabilir. Bu noktada, neyin, hangi konuda/ortamda uygun olup-olmadığı üzerine, öncelikli olup-olmadığı üzerine önceden bir düşünüş ve çalışma yapma/yapmış olma gerekliliği vardır. )"

 

- AMAÇ ile ARAÇ
( MEANS & ENDS/PURPOSE )
"( Araç, amaca/sonuca yönelik çabanın içinde kullanılanların/ uygulananların her bir ayrı işlev parçası ve/veya bütünü. İLE Amaç, aracın/araçların devrede oluş süreçlerinin tamamlanmış olduğu sonuç. )"

 

- SÜREÇ ile/<> SONUÇ
( PROCESS with/<> OUTCOME )
( Hiçbir nesne/kavram/olgu, taşıdığı/yansıttığı ada/olguya, kendisine daha uygun bir ad/tanım bulunmasını olanaksızlaştıracak derecede bağlı değildir. )

                   

- KURAM/TEORİ ile UYGULAMA/PRATİK
( THEORY with PRACTICE )

 

- KORKU ile KAYGI(ENDİŞE/ANKSİYETE)
( FEAR with ANXIETY )
( Kaygı/"korku" önce kişiliği, sonra kişiyi öldürür. )

 

 

Keleci[sözü] bilen kişinün yüzünü
ağ ede bir söz,
Sözü pişirip diyenin işini sağ ede
bir söz.


Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı,
Söz ola ağılı aşı bal ile yağ ede
bir söz.

 

 


 

Erkek, dişi sorulmaz,
muhabbetin dilinde,
Hakkın yarattığı her şey yerli yerinde.
Nazarımızda kadın, erkek farkı yok.
Noksanlıkla senin görüşlerinde.

 


 

Söylediklerinize dikkat edin,
düşüncelere dönüşür...
Düşüncelerinize dikkat edin,
duygularınıza dönüşür...
Duygularınıza dikkat edin,
davranışlarınıza dönüşür...
Davranışlarınıza dikkat edin,
alışkanlıklarınıza dönüşür...
Alışkanlıklarınıza dikkat edin,
değerlerinize dönüşür...
Değerlerinize dikkat edin,
karakterinize dönüşür...
Karakterinize dikkat edin,
kaderinize dönüşür...

 

 


 Doğrudan, bu bölüm/sayfa içeriğinde
arama yapmak için...

( Klavyenizde "Ctrl + F" tuşlarıyla[önce "Ctrl" tuşu ve basılı tutarken "F" tuşuna basarak] ve/veya(^/v) fareyle[mouse] sol üst köşedeki "Düzenle/Edit" kısmında "Bul/Find"'ı tıklayarak aradığınız sözcüğü yazarak aramanızı yapabilirsiniz. )
* ( Windows için geçerlidir. )
* ( Linux ve Macintosh kullanıcıları nasıl arama yapacaklarını biliyorlardır. )AÇIKLAMALAR/ÖNSÖZ
[Mutlaka okuyunuz!!!]

 

- Bazı sözcüklerin, hem sözlüklerdeki karşılığına yer verilmekte, bazılarına da özellikle yer vermeyip psikolojik, felsefi, bilimsel, sanatsal, göreceli, uygulayımsal, belirli bir sınırlılık ve yaklaşımlardan yararlanılarak parantezler açılmıştır.

- Bu çalışmada, başlıkların altlarındaki bilgilere/açıklamalara (parantezlere), kişilerin, kendilerinin düşünmelerine fırsat verebilme amacıyla ve özellikle pek fazla yer verilmemektedir. Zihinlerce/kişilerce uygun bulunmayabilecek bilgiler/parantezler, gözardı edilebilir.
[ Kavramların yanında bulunan ( ) parantezler, ek bilgi ya da açıklama olarak, [ ] köşeli parantezler ise ayrıntı/teknik bilgi vermek üzere kullanılmıştır. ]

- Çoğu sözcüğe, özellikle ve belirli bir yaklaşımla yer verilmemiştir. Hayır! / Evet!

- Bu çalışmada, çoğu sözcüğün/kavramın altında, bazılarında “açıklama/ları” bulunmakta, bazılarında da -özellikle ve çeşitli nedenlerden dolayı- bulunmamaktadır.

- Bazı başlıkların altına, veri/bilgi girmemizin çeşitli nedenlerinden biri ise ulaşım/erişim kolaylığı sağlamak üzere, hazır veri/bilgi karşılıklarını sunmak üzeredir! [Dolayısıyla sizin de FaRkLaR Kılavuzu'na destek olabilmek amacıyla üyeliğinizi şimdi başlatmanızı dileriz! Teşekkür ederiz!] )

- Bu çalışmanın, sadece sözlük olarak algılanmamasını ve kullanılmamasını da sağlamak amacıyla ve özellikle “:”[iki nokta üst üste] ya da “...dır!” şeklinde belirtilmemiştir!

- Bu çalışmada, başlıkların [kavram ya da olguların], ne olduklarından çok, ne olmadıklarına işaret etme çabası güdülmektedir. [ Bir DEĞİL’leme çalışması olarak değerlendirilmelidir! ]

- Bu çalışmada bulunan tüm karşılaştırmaların, tanımlan(a)mayan, sözcük olarak karşılığı/adı tam olarak oluşturul(a)mamış, fakat zihinlerimizde karşılığı bulunan/bulunabilen “3.” anlamları ve/veya ara anlamları düşünülebilir.

- Bu kılavuz/sözlük, dil(d)e/kavramlar(d)a/sözcükler(d)e ilginizin daha da artması ve sözlük/ahit kullanımını artırmayı amaçlamaktadır.

- İngilizce’ye ve öteki dillere yer verme nedenimiz, öteki dillerle karşılaştırmalı yaklaşımla belirli bir bilince sahip olmanıza, aracı olabilmektir.

- Çoğu sözcüğün, zaman içinde, kökenbilimsel(etimolojik) derinliklerine ve öteki dillerdeki karşılıklarına da yer verilecektir. (Bu konuda her türlü destek ^v(ve/veya) katkınızı görmekten mutluluk duyarız!)

- Bu kılavuzdaki bilgiler, SDP(Sinir Dili Programlası)(NLP) üzerine de kılavuzluk edebilir.

- Bu kılavuz, soru sorma/sorgulama, yoğun/derin düşünme aracı/vesilesi olarak kullanılabilir.

- Bu kılavuz/sözlük üzerine olan tüm katkı/destek/uyarı/yorum ve önerilerinizi görmek ve değerlendirmekten mutluluk duyarız! Ayrıca burayı tıklayarak, dille ve buradaki içerikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz kişilere tavsiye edebilirsiniz."... ile/ve/değil/yerine ..."
[bağlaçların kullanımı/okunuşu...]

- Kavramların aralarında kullanılan/bulunan
"... ile/ve/değil/yerine ..."
bağlaçları, ilgili satırı 2/3/4 kez ve ayrı ayrı şekilde okumanız ve satırları tekrarlamamak içindir.
( - UCLAR ile FARKLAR [karıştırılmamalı!]
- UCLAR ve FARKLAR [ayrı olmalarının yanısıra birlikte de düşünülebilir/kullanılabilir!]
- UCLAR değil FARKLAR [dır!]
- UCLAR yerine FARKLAR [düşünülmeli/kullanılmalıdır!] )... ile ...
[ÖNCESİ | SONRASI]

- Sözcükleri dizerken ya da "... ile" öncesiyle "ile ..." sonrası arasında bir öncelik/fark/özellik/tercih/vurgu yoktur. Her ikisini de kesinlikle birbirine karıştırmamak, her ikisinin de derinliğine/önemine ve ciddiyetine yer/destek verilmesi gerekmektedir.

- Belirlemelerin/karşılaştırmaların daha da oturması/derinleşmesi için, "ile"den sonraki sözcüğün yanına tekrar "ile"den önceki sözcüğü düşünerek/koyarak değerlendiriniz.
( "- GENEL ile ÖZEL" ise "- GENEL ile ÖZEL (ile GENEL)" gibi. )

EN SON YAPILMIŞ OLAN EKLEMELER
[ 06 Eylül - 22 Ekim 2019 arasında... ]

 

Bugün [22 Ekim 2019] itibariyle
Genel bölümüne yapılmış olan eklemeler aşağıdaki gibidir.
[ 06 Eylül - 22 Ekim 2019 arasında... ]
( 20 yeni ekleme, 16 katkı )


-@ LİBERALİZM ile/ve/||/<>/> SOSYALİZM ile/ve/||/<>/> MUHÂFAZAKÂRLIK [Felsefe] [14:07] [TDK'da Ara]
( * Bireycilik
* Özgürlük
* Sınırlı devlet
* Piyasa ekonomisi

İLE/VE/||/<>/>

* Birliktelik
* Eşitlik
* Yeniden dağıtım
* Dayanışma

İLE/VE/||/<>/>

* Aile
* Aşamalı değişim
* Ara kurumlar
* Sınırlı etkinlik olarak siyaset )

-@ "DEVLETİN MİLLETİ" değil MİLLETİN DEVLETİ [Genel] [11:54] [TDK'da Ara]

-@ KABALA[İng.] ile KABALA[Ar.] [Felsefe] [15:31] [TDK'da Ara]
( Doğaüstüyle ilişki kurma. | Yahudilerde, yazılı olarak konulmuş olan Tanrı kanunlarının yanında, ağızdan ağıza geçen din buyruklarının, İbrani felsefesinin ve efsane yazılarının tamamı. | Bu öğretinin yandaşlarının tamamı. İLE Götürü, toptan. )

-@ TURFA[Ar. < TURFE] ile TURFANDA[Fars. < TERVENDE] [Genel] [16:26] [TDK'da Ara]
( Az bulunur, eski, nadir. | Değeri düşük, işe yaramaz. | Acayip, tuhaf. İLE Mevsimin başında ilk yetişen (meyve, sebze). | Yeni, ilk kez ortaya çıkan. )

-@ "TEĞET":
| FAKİR ve ORTA İÇİN |
ile/değil/ne yazık ki "ZENGİN" İÇİN [Genel] [16:15] [TDK'da Ara]
( )

-@ TURA ile TURA ile TUĞRA [Genel] [16:09] [TDK'da Ara]
( Metal paranın resimli yüzü. | Halat gibi örülmüş iplik çilesi. | Kıvrılarak sıkıştırılmış iplik çilesi. | Bazı oyunlarda, vurmak için kullanılan düğümlenmiş mendil. | Ucu düğümlenmiş bir mendil aracılığıyla yanan ya da yanılanların ebe tarafından cezalandırıldığı bir tür çocuk oyunu. İLE Ev duvarlarını dış etkenlerden korumak için üzerlerine çakılan tahta perde. | Bahçe kapısını korumak için beşik örtüsü biçiminde tahtadan yapılan örtü. | Kadınların başlarına taktıkları küçük altın dizisi. | Çatı. | Çatı arası. | Odalardan başka evdeki öteki bölümler. | Sergen. | Düğünlerde oynanan bir çeşit oyun. | Karşı. | Topuz. İLE Osmanlı sultanlarının imza yerine kullandıkları, özel bir biçimi olan simgeleşmiş im. )

-@ TUĞGENERAL
ile
TUĞBAY
ile
ALBAY
[Genel] [15:53] [TDK'da Ara]
( Tugay komutanı.
İLE
Tugay komutanlığı yapan albay.
İLE
Alay komutanı. )

-@ TRÖST[Fr. < TRUST] ile KONGLOMERA[Fr. < CONGLOMERAT] [Genel] [15:21] [TDK'da Ara]
( Aynı alanda iş yapan çeşitli ortaklıkların hisse senetlerinin, bir denetim kuruluna teslim edilmesi ve yönetimin bir kurulu yöneten gruba aktarılmasıyla oluşan, tekelci sermayedarlığa dayanan ortaklıklar birliği. İLE Yığışım. | Molozların çimento durumuna dönüşmesiyle oluşan kütle. )

-@ HİÇ ile/ve/||/<> HİÇ-"LİK" [Felsefe] [18:40] [TDK'da Ara]

-@ TİCARETGÂH/TİCARETHANE değil/yerine/= TECİMEVİ [Genel] [13:04] [TDK'da Ara]

-@ TEZAYÜT[Ar.] değil/yerine/= ÇOĞALMA, ARTMA [Genel] [16:55] [TDK'da Ara]

-@ TEZ[Fars.] ile TEZ[Fr.] [Felsefe] [16:51] [TDK'da Ara]
( Çabuk olan, hızlı. | Hızlı bir biçimde. İLE Sav. | Üniversitelerde öğrencilerin ya da öğretim üyelerinin hazırlayıp bazen bir sınav kurulu önünde savundukları bilimsel çalışma. )

-@ TEMERRÜT[Ar.] değil/yerine/= DİRENME | EK FAİZ [Davranis-Tutum] [18:39] [TDK'da Ara]
( Dikkafalılık, kafa tutma, direnme. Herhangi bir sebebe dayanmaksızın borcu ödememekte direnme, direnim. | Ek faiz ödememe durumu. )

-@ TEKAÜT[Ar.] ile/ve/||/<> TEKAÜDİYE[Ar.] [Genel] [11:37] [TDK'da Ara]
( Emekliye ayrılma. | Emekli. İLE/VE/||/<> Emekli aylığı. )

-@ TEDÂHÜL ile TEDÂVÜL [lugat] [15:18] [TDK'da Ara]
( Birbirinin içine girme. | Ödemede gecikme. | Yığılıp kalma, birikme. İLE Dolanım. )

-@ BÖLÜM ile/ve/||/<> DÖNEM [Genel] [12:21] [TDK'da Ara]

-@ TESVİYE[< SEVÎ] ile/ve/<> TASFİYE[< SAFV] [Genel] [13:34] [TDK'da Ara]
( Beraber etme, düz etme, düzleme, düzeltme, düz duruma getirme. | Ödeme, verme. | Hükûmetçe bir yere gönderilen erlere verilen ve bilet yerine geçen kâğıt. İLE/VE/<> Saf kılma, saflaştırma, arıtma, ayıklama, temizleme. | Özleştirme. | Bir ticaret kuruluşunun batması, kapanması vb. nedenler üzerine hesapların kesilmesi, alacaklılara, ortada kalan mal ve paradan paylarına düşen miktarın verilmesi, likidasyon. | Türlü nedenlerle çok sayıda çalışanın görevine son verme. )

-@ GECE/TÜN ile/ve/<> GÜNDÜZ [Genel] [12:25] [TDK'da Ara]
( Birlik/Vahdet. İLE/VE/<> Çokluk/Kesret. )
( Gece/karanlık önceliklidir. )
( [Fars., Ar.] ŞEB-TÂ-BE-SEHER: Geceden sabaha kadar. )
( ŞEB Ü RÛZ: Gece gündüz. | RÛZ Ü ŞEB: Gündüz gece. )
( MELEVÂN: Gece ile gündüz.[MÂ-DÂM-EL-MELEVÂN: Gece ve gündüz devam ettikçe. | MÂ-TEÂKAB-EL-MELEVÂN: Gece ile gündüz birbiri ardı sıra geldikçe.] YA'FUR[çoğ. YAÂFÎR]: Gecenin beşte/altıda bir gibi bölümü. )
( Hakikat. İLE/VE/<> Şeriat. )
( TÜNMEK: Havanın kararıp gece olması. )

-@ TENEZZÜH[< NÜZHET] ile TENEZZÜL[< NÜZÛL] [Dil] [12:41] [TDK'da Ara]
( Gezinti. İLE Kendine aykırı düşen bir işi ya da durumu kabul etme, alçalma, inma. | Alçakgönüllülük, kibirsizlik. | Fiyatta düşme/inme, indirim. )

-@ "TİPİK"[Fr./İng.] ile/değil/yerine ALIŞILAGELMİŞ [Genel] [14:40] [TDK'da Ara]
( Birini ya da nesneyi niteleyen. | Çok özgün olan. İLE ... )

 


 

- TUHAF ile GARİP ile ACAYİP

- GARİP/LİK ile/ve İLGİNÇ/LİK
( WEIRD/STRANGENESS with/and INTERESTING )

- SİNMEK ile İŞLEMEK
( TO PERVADE with TO PROCESS )

- DEĞİNMEK ile İŞLEMEK
( TO MENTION with TO PROCESS )

- ANAYOL(CADDE) ile SOKAK
( MAIN ROAD with STREET )

- AÇI ile/ve/<> YÖN

( Geometride. İLE/VE/<> Mekânda. )
( [Ar.] ZÂVİYE ile/ve/<> CÂNİB[< CENB], CİHET )
( ANGLE with/and/<> DIRECTION )

- MESAFE ile YÖN
( DISTANCE with DIRECTION )

- YÜZ ile/ve/<> YÖN

- HİZÂ ile/ve İSTİKÂMET

( Yanyana sıralanma. İLE/VE Arka-arkaya sıralanma. )

- AÇI ile/ve HIZ
( ANGLE with/and SPEED )

- YÖN ile/ve İŞARET
( DIRECTION with/and SIGN )

- YÖNE ile/değil YÖNDE

( Mesafe. İLE/DEĞİL Her bir yön. )
( İLÂ CİHED ile/değil Fİ CİHED )

- YÖN ile/ve KATMAN
( DIRECTION with/and LAYER )

- YÖN ile BOYUT
( DIRECTION with DIMENSION )

- BULUNDUĞUN YER ile/ve/değil/yerine YÖNÜNÜN NERESİ OLDUĞU

- BOYUT ile/ve/değil ÖLÇÜ/EBAT
( [not] DIMENSION with/and/but SIZE )

- BOYUT ile/ve EVREN
( DIMENSION with UNIVERSE )

- BOYUT ile/ve SOYUT
( DIMENSION with/and ABSTRACT )
( [Sansk.] PARİMANA ile/ve DHYANA, CH'AN[Çince], ZEN[Jap.] )

- 3 BOYUT/İMTİDAD-I SELÂSE: UZUNLUK/BOY - GENİŞLİK/EN - DERİNLİK
( [Ar.] TÛL - ARZ - UMK )
( LENGTH - WIDTH - DEPTH )

- "GENİŞ" ile "YUVARLAK"

- MÖBİUS ŞERİDİ ile/ve KLEIN ŞİŞESİ

- MESAFE ile GENİŞLİK
( DISTANCE with WIDTH )

- MESAFE ile/ve/değil ARALIK
( [not] DISTANCE with/and/but ... )

- BOŞLUK ile/ve/değil ARALIK

- MİKDAR ile ÖLÇÜ

( Klasik dönemde büyüklüktür. İLE ... )

- 4 YÖN ile/ve/<> KOZMİK YÖN/2 KONUM
( Değişir/Değişken. İLE/VE/<> Değişmez/Sabit. )
( Ön, arka, sağ, sol. İLE/VE/<> Alt ve üst. )
( Öne, arkaya, sağa, sola. İLE/VE/<> Aşağı ve yukarı. )
( 4: Alt ve üst ve iki orta. )
( Bacaklar ve kollar. İLE/VE/<> Ayak ve baş. )
( Kuzey, Güney, Doğu, Batı. İLE/VE/<> Yer ve gök. )
( İlim. İLE/VE/<> İrfan. )

- CİHET ile/ve VECH[Ar. çoğ. VÜCÛH]
( Yan, yön, taraf. | Yüz, yer. | Neden, vesile, bahane, ilgi. | Görev/vazife, hizmet. | Evkaf maaşı. İLE/VE Yüz, surati çehre. | Üst, yüz, düz, satıh. | Ön, alın. | Üslûp, tarz. | Neden, vesile, ilişki/münâsebet. | Araç/aracı/vâsıta. )

- KUZEY-GÜNEY ile ALT-ÜST
( Yön. İLE Konum. )

- PARAMETRE ile AÇI
( PARAMETER with ANGLE )

- YOL ile YÖN
( WAY with DIRECTION )

- YAN ile YÖN
( SIDE with DIRECTION )

- TEK FAKAT ÇİFT YÖNLÜLER('İ)

- YÖNLER('İ)
( DIRECTIONS )

- YÖNLER ile/ve/değil İNSANIN DURUŞU/DURUŞLARI

- BATI ile/ve DOĞU

( Güneşin battığı yön. İLE/VE Güneşin doğduğu yön. )
( [Ar.] GARB ile/ve ŞARK )
( WEST with/and EAST )

- KUZEY ile/ve GÜNEY
( Ekvatorun üstü. İLE/VE Ekvatorun altı. )
( [Ar.] ŞİMAL ile/ve CENUP )
( NORTH with/and SOUTH )

- BÂHTER ile BÂHTER
( Batı. [Yeni şairlerin kullanımında] İLE Doğu. [Eski şairlerin kullanımında] )

- OĞLAK DÖNENCESİ ile/ve YENGEÇ DÖNENCESİ
( Ekvatorun iki yönünde varsayılan iki daireden güneyde bulunanı. İLE/VE Ekvatorun iki yönünde varsayılan iki daireden kuzeyde bulunanı. )
( [Ar.] MEDÂR-I CEDÎ ile/ve MEDÂR-I SERETÂN )
( [Ar.] MEDÂREYN )

- KIBLE: Güney-güneybatı [Güneybatı ile güney arası]. [Türkiye'ye göre!] [Güney anlamına da kullanılır.] | Mekke'de Kâbe'nin batı köşesi ile altınok (Mizp) arasının doğrultusu.

- HARİTA ile/ve KROKİ
( MAP with/and SKETCH )

- YOLA ÇIKMAK ile/ve/<> YOLDAN ÇIKMAK

- ALAN ile/ve ÂLEM

- ALAN ile/ve BOŞLUK

( İkisi arasındaki boşluk köprünün kendisidir. )
( FIELD with/and CAVITY )
( The very gap between is the bridge. )

- BOŞLUK ile DÜZ UZAY
( CAVITY with FLAT SPACE )

- BOŞLUK ile/ve NÂL

- ÖLÇÜLER('İ)

- GÜNLER('İ)

( [Ar.] EYYÂM [< YEVM] )
( DAYS )

- ÖZEL GÜNLER('İ)
( SPECIAL DAYS )

- YIL ile/ve ARTIK YIL

( 365 gün 6 saat. İLE/VE Dört yılda bir gelen 366 günlük yıl. )
( [Ar.] ÂM, SENE ile/ve ... )
( [Fars.] SÂL ile/ve ... )
( [Çuvaşça] SUL ile/ve ... )
( YEAR with/and LEAP YEAR )

- YIL ile/değil DÖNEM/SEZON
( [Ar.] SÂL-İ HÂL: İçinde bulunulan yıl. )
( [not] YEAR with/but PERIOD/SEASON )

- YIL ile/ve BILDIR
( ... İLE/VE Bir önceki yıl. )

- MAYA TAKVİMİ'NDE: KATUN ile/ve KISA DÖNGÜ ile/ve BAKTUN
( 5125:60=19.7 yıl. İLE/VE 5125:20=256.1 (13x19.7) yıl. İLE/VE 5125:13=394 yıl. )

- 1 YIL ile 1 TUN
( Gregoryen takvimde. İLE Maya takviminde. )
( 365 gün 6 saat. İLE 360 gün. )

- YENİ YIL / YILIN BAŞI / MİLÂD[Ar. < VELÂDET/VİLÂDET: Doğurma. | [Osm.] Doğma.] / ROŞ HA ŞANAH[İbr.]:
- (ÇOĞUNLUKLA) TÜM DÜNYADA/KÜLTÜRLERDE ile/ve İSLÂM'DA ile/ve HRİSTİYANLIK'TA ile/ve YAHUDİLİK'TE
( 31 Aralık - 01 Ocak. İLE/VE Muharrem ayının birinci gecesi. [HİCRÎ] İLE/VE 24 Aralık. [NOEL] İLE/VE Ekim'in 1. ve 2. günü. [EKİM: İbr. TISHREI: 7. ay] )
( Yeni yılın zamansal/takvimsel olarak kutlanması. İLE/VE Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göçü. İLE/VE Doğum.[MİLÂD < VELÂDET/VİLÂDET] İLE/VE İnsanın yaratılışı ve/dolayısıyla tüm dünyanın doğum günü. )

- SEFER ile/ve SEFERÂN
( Arabî ayların ikincisi.[yılbaşının Muharrem olması itibariyle] İLE Muharrem ve Sefer ayları. )

- BİHTER/EK ile/değil BİHTEREK
( Daha, en, pek iyi. İLE/DEĞİL Farslılarca 120 yılda bir kere onüç ay olarak sayılan yılın adı. [sonraları, dört yılda bir gün fazlası olan SENE-İ KEBÎSE şekline konulmuştur.] )

- ANMA GÜNÜ ile/yerine/değil ANLAMA GÜNÜ
( [not] ANNIVERSARY with/but MEANING DAY )
( MEANING DAY instead of ANNIVERSARY )

- ANMA ile/ve TEKRAR

( [Fars.] YÂD ile/yerine/değil ... )

- GÜN-AY-YIL ile AY-GÜN-YIL
( DAY-MONTH-YEAR with MONTH-DAY-YEAR )

- AY/DOLUNAY ile/ve YENİAY

( MEH ile/ve HİLÂL, ŞEHR )
( MOON with/and CRESCENT )

- ŞÜHÛR-İ KAMERİYYE ile ŞÜHÛR-İ SELÂSE
( Kamer ayları, arabî aylar. İLE Üç aylar.[Recep, Şaban, Ramazan] )

- ÜÇ AYLAR/ŞÜHÛR-İ SELÂSE: RECEP ve/> ŞABAN ve/> RAMAZAN
( Ramazan ayı hazırlıkları, Recep ayının 12'sinden sonra ve Hicaz'a Sürre Alayı'nın gönderilmesi ile başlar/dı. )
( Bayramlaşma, bayramdan 5 gün önce başlardı. )
( [Fars.] ... ve/> ... ve/> MÂH-I RÛZE, MÂH-I SİYÂM )

- ŞEHR[Ar. çoğ. EŞHÜR, ŞÜHÛR: Aylar.]: Yeni ay. | Otuz günlük zaman.

- ŞEHRÎR[Fars.]: Takvim. | İran'da 6. ayın adı. | Her İran ayının 4. günü.

- MÂH-I Sİ-RÛZE[Fars.]: Otuz gün süren ay.[Nisan, Haziran, Eylül, Kasım] | Çok küçük. | Zarif, ince yapılı bayan.

- MAHÂK/MIHÂK/MUHÂK[Ar.]: Her Arabî ayın son üç gecesi.

- GURRE[Ar.]: Aklık, parlaklık. Kamerî ayın ilk günü ve gecesi. Bu günde ay hilâl haldedir.

- GÜNDE: 24 SAAT ile/ve 12 SAAT
( ... İLE/VE Sümer'de. )
( ... İLE/VE 2'şer saat. )
( EŞREF-İ SÂAT[Ar.]: Uğurlu ve mutlu saat. )

- SAAT FaRkLaR'ı

- YIL-GÜN ile/ve HAFTA

( Mısır'dan. [Mısır: İlk takvimi oluşturan.] İLE/VE Mezopotamya'dan. )
( YEAR-DAY with/and WEEK )
( From Egypt. WITH/AND From Mesopotamia. )

- DÎN: Her Güneş ayının 24. günü.

- SEMÂN: Güneş ayının yirmiyedinci günü.

- SİTTİN SENE: 60 yıl.

- ZEVÂL: Güneşin tepede bulunma zamanı. Öğle vakti, tam 12:00

- GECE ile/ve/<> GÜNDÜZ
( Birlik/Vahdet. İLE/VE/<> Çokluk/Kesret. )
( Gece/karanlık önceliklidir. )
( [Ar.] LEYL ile/ve/<> ... )
( [Ar.] MELEVÂN: Gece ile gündüz.[MÂ-DÂM-EL-MELEVÂN: Gece ve gündüz devam ettikçe. | MÂ-TEÂKAB-EL-MELEVÂN: Gece ile gündüz birbiri ardı sıra geldikçe.] )
( [Fars.] DÜN, ŞEV, ŞEB[çoğ. ŞEBÂN], TAHT-I ABNÛSÎ ile/ve/<> NEHÂR, RÛZ, TAHT-I ÂC )
( [Fars.] ŞEB Ü RÛZ: Gece gündüz. | RÛZ Ü ŞEB: Gündüz gece. )
( [Fars., Ar.] ŞEB-TÂ-BE-SEHER: Geceden sabaha kadar. )
( [Ar.] YA'FUR[çoğ. YAÂFÎR]: Gecenin beşte/altıda bir gibi bölümü. )
( NIGHT with/and/<> DAYTIME/DAYLIGHT )

- CEZÂ TÜZESİNDE/HUKUKUNDA ile/ve İCRÂ TÜZESİNDE/HUKUKUNDA ile/ve CEZÂ USÛLÜNDE
( Güneşin batmasından bir saat sonra başlar ve güneşin doğmasından bir saat öncesine kadar devam eder. [TCK 502] İLE/VE
Güneşin batmasından doğmasına kadar süren zaman. [İc. İf. K. 51] İLE/VE
Nisan ayı başından 30 Eylül'e kadar saat 21.00'den sabahın 04.00'üne; 01 Ekim'den 31 Mart'a kadar saat 21.00'den sabahın 06.00'sına kadar devam eden süre. [CMUK 96] )

- GECE ile/ve KARANLIK GECE
( [Fars.] ŞEB-İ YELDÂ: En uzun gece/ler. [20. ve 26. günleri arasındaki 1 haftalık süre.] | 22 Aralık'taki en uzun gece. )
( NIGHT with/and DARK NIGHT )

- DÜN ile/ve TÂR
( Gece. İLE/VE Karanlık. )

- AKŞAM ile/ve/> GECE
( [Ar.] MESÂ ile/ve/> ... )
( EVENING with/and/> NIGHT )

- GECE ile/ve MUHAK

- AKŞAM ile AKŞAMÜSTÜ

- AKŞAMÜSTÜ ile AKŞAMÜZERİ

- "İYİ AKŞAMLAR" ile "İYİ GECELER"
( "GOOD EVENING" with "GOOD NIGHT" )

- GECE ve DİNGİNLİK ve DİNLENMEK
( NIGHT and INERTIA/QUIETENESS and REST/RELAXATION )

- GUDVE
[Ar.] / BÂMDÂD/ÂN, BÂMDÂDÎ, BÂM-GÂH/GEH[Fars.]: Sabah, seher.

- GECE/KARANLIK ile/ve/değil TİPİ

-
[Fars.] SEHER-GÂH ile SUBH-GÂH
( Seher vakti. İLE Sabah vakti. )
( [Ar.] SEHER: Tan yeri ağarmadan biraz önceki zaman. )

- [Fars.] SEPÎDE ile/ve SEPÎDE-DEM
( Tan vakti. İLE/VE Sabah aydınlığı. )

- SEHER ile SEHER-İ ÂMME
( Tan yeri ağarmadan biraz önceki zaman. İLE Güneşin ufkun altında 6º'de iken gözlenen gün ağarması ya da kararması, sivil tan. )
( [Fr.] ... avec CRÉPUSCULE CIVIL )

- LEYL[Ar.]: Gece. | Yılın en karanlık gecesi.

- BID'/BID'A[Ar.]: Geceden bir bölüm.

- AKVES[Ar.]: Sıkıntılı vakit.

- ÂZİME[Ar.]: Kıtlık yılı.

- ÂZİME[Fars.]: Cuma günü. | Bayram günü.

- BEHRÂM[Fars.]: Her ayın 20. günü.

- GADÂT: Sabahın erken zamanı.

- HURŞÎD: Güneş.

- NEV-RÛZ[Fars.]: Yeni gün.

- REVÂH[Ar.]: Güneş doğduktan sonra gece oluncaya kadar geçen zaman.

- SUHNÂN[Fars.]: Sıcak gün. | Sıcak, kızgın.

- ŞÂM[Fars.]: Akşam.

- ŞÂM-I İSRÂ[Fars.]: Mi'râc gecesi.

- ŞÂM U SEHER[Fars.]: Akşam sabah.

- ŞÂM-GÂH/ŞÂM-GEH[Fars.]: Akşam vakti.

- TEMMUZ: Bitki/ağaç tanrısı. | Güneş tanrısı. | Orakayı.

- GÜNEŞ SAATİ ile BASÎTE[Ar.]
( ... İLE Yükseklik ölçen yayvan güneş saati. )
( [Ar.] BASÎTA/BASÎTA-İ ŞEMSİYYE, MUKANTARA )
( SUNDIAL with ... )
( [Fr.] CADRAN SOLAIRE )
( GNOMON: İlkel bir güneş saati. )
( HORAS NON NUMERO NİSİ SERENAS - BEN, SADECE, HOŞ GEÇEN VAKİTLERİ GÖSTERİRİM
[Venedik - Saint Marco alanındaki Güneş Saatinin altında yazar] )
( İstanbul'daki Güneş Saatleri )

- ÖĞLE VAKTİ ile/ve ÖĞLEDEN ÖNCE ile/ve ÖĞLEDEN SONRA
( [Ar.] VAKT-İ ZEVÂL ile/ve KABL-EZ-ZEVÂL ile/ve BA'DE-Z-ZEVÂL )
( [Ar.] ZUHR, VAKT-İ ZUHR ile/ve KABLE-Z-ZUHR ile/ve BA'DE-Z-ZUHR )
( ZEVÂL[Ar.]: Yerinden ayrılıp gitme. | Sona erme, zâil olma. | Güneşin, başucunda bulunma zamanı, öğle vakti. [12:00] )
( ZUHRÎ[Ar.]: Öğleye ait, öğleyle ilgili. )

- A.M. ile/ve P.M.
( Öğleden Önce. İLE/VE Öğleden Sonra. )
( [Lat.] ANTE MERIDIEM cum/et POST MERIDIEM )

- DÜNYA SAATLERİ

- FOLE: Kum saati.

- [Fars.] FERDÂ ile FERDÂSI
( Yarın. İLE Ertesi. )

- PAS: Üç saatlik süre.

- ASRÂN: İki yüzyıl. | Gündüzün ilk zamanı. | Gece ve gündüz.

- ASRÎ: Zamana uygun. MODERNE[Fr.]

- ATEME: Atâlet, işsizlik; üşengeçlik, tembellik. | Gecenin ilk üçte biri.

- HİLÂL/HİLÂLLEMEK: Zaman aralığı.

- YEREL/MAHALLÎ SAAT: Herhangi bir yerin yerel saati, o yerin meridyeninden[nısf-ün-nehâr] Güneş'in tam 12'de geçmesi esasına dayanılarak hesaplanan saat.

- AN ve/<> VAKİT ve/<> ZAMAN
( Üzerine konuşmak kolay değildir. VE/<> Üzerine konuşmak kolaydır. VE/<> Üzerine konuşmak kolay değildir. )
( Zamanın tayinine vakit, vaktin içindeki hazza dem denilir. )
( Vakit, idrak sahibinedir. )
( Vakit, keskin kılıçtır. )

- VAKD ile VAKT/VAKİT[çoğ. EVKAT]
( Ateşin yanması, tutuşması. İLE Vakit, zaman. | Saat, günün çeşitli saatleri. | Mevsim. | Uygun zaman. | Boş zaman. | Geçim. | Çağ, zaman. | Fırsat. | Belirli/belirtilen zaman. )
( VAKT-İ ÂHER: Başka zaman. )
( VAKT-İ FECR: Tan yerinin ağırma vakti. )
( VAKT-İ FURSAT: Fırsat zamanı, fırsatın ele geçtiği zaman. )
( VAKT-İ GURÛBÎ: Alaturka saat, ezânî saat de denilen Güneş'in batmasıyla hesaplanan vakit. )
( VAKT-İ HÂCET: Gerekli vakit, gereksinim zamanı. )
( VAKT-İ HÂL: Şimdiki zaman, içinde bulunulan zaman. )
( VAKT-İ HAZAR: Barış zamanı. )
( VAKT-İ KERÂHAT: İkindi ile akşam vakti arasında bir bölüm. )
( VAKT-İ MERHÛN: Beklenilen çağ ve zaman. )
( VAKT-İ MUHTÂR: Düğün, ziyafette uygun bir zaman belirleme. )
( VAKT-İ NÜCÛMİ: Yıldızlara göre düzenlenen vakit. )
( VAKT-İ SAÂDET: Hz. Muhammed'in yaşadığı devir. )

- "VAKİTLİCE" ile ZAMANINDA

- AŞR-I ÂHİR ile AŞR-I EVSAT ile AŞR-I EVVEL

( Ayın on günlük son bölümü. İLE Ayın ikinci on günlük bölümü. İLE Ayın ilk on günü. )

- 5 VAKİT: SABAH ve ÖĞLE ve İKİNDİ ve AKŞAM ve YATSI

- ÂSÂL
[Ar. < ASÎL]: İkindi ile akşam ya da yatsı arasındaki zamanlar. [Bİ-L-GUDÜV-Vİ VE-L-ÂSÂL: Sabah-akşam.]

- İKİNDİ VAKTİ, ASR-I SÂBIK/EVVEL/SÂNÎ [ASR: Zaman, yüzyıl.]
( Gün, arka arkaya iki günün ikindi zamanı/vakti arasıdır. [Eşiktir, devirdir.] )
( İkindiden sonra uyumak makbul değildir. )
( İ'SÂR[Ar.]: İkindi zamanında bulunma. )
( ÎVÂR[Ar.]: İkindi, ikindi vakti. | NAMÂZ-I ÎVÂR: İkindi zamanında bulunma. )
( VAKT-İ ASR: İkindi zamanı. )

- CUMA AKŞAMI ile/ve/değil PERŞEMBE AKŞAMI
( Gün, arka arkaya iki günün ikindi zamanı/vakti arası olduğundan dolayı "Cuma akşamı/gecesi", Perşembe gününün akşamı ve gecesidir. )
( ÂDÎNE[Ar.]: Cuma günü. )
( PERŞEMBE[< Fars. PENCŞENBİH: Beşinci gün.] )
( ŞENBİH[Fars.]: Gün. | Cumartesi[Ar. SEBT]. )
( PAZAR[Fars. YEKŞENBİH] )
( PAZARTESİ[Fars. DÜŞENBİH] )
( SALI[Fars. SEŞENBİH] )
( ÇARŞAMBA[Fars. ÇEHÂR-ŞENBİH] )

- HIRKA-İ SAADET ZİYARETİ ile/ve HIRKA-İ ŞERİF ZİYARETİ
( Ramazan'ın 14/15'inde, Sultan ve erkânının Topkapı Sarayı'ndaki Hırka-i Saadet'i ziyareti. İLE/VE Halkın, Fatih'teki Hırka-i Şerif'i ziyareti. )

- SABAH ile/ve/> KUŞLUK

- KUŞLUK ile/ve/> ÖĞLE

- KUŞLUK (ZAMANI) ile/ve KABA KUŞLUK (ZAMANI)

( Kuşluğun başladığı sıralar. İLE/VE Öğle zamanına yaklaşan süre. )
( Kuşluk zamanı/vakti, 08.00 ile 10.00 arasıdır. )
( [Ar.] DAHVE ile/ve DAHÂ', DUHÂ, DAHVE-İ KÜBRÂ )

- FECR (VAKTİ) ile FECR-İ KÂZİB[YALANCI FECR] ile FECR-İ SÂDIK[HAKİKİ FECR]
( Sabaha karşı, Güneş doğmadan önce, ufkun gündoğusu tarafından görünen aydınlığı, tan yerinin ağarması. İLE Sabaha karşı doğuda, amûdî şekilde görünen aydınlık. İLE Şafak sökme. )

- TAKVİM/LER('İ)
( Olgun kişi mevsimleri sıralayarak bir takvim hazırlar. )
( TAKVÎM[Ar. < KAVM, KIYÂM]: Eğriyi doğrultma, düzeltme, kesme, yoluna koyma, biçime sokma. )
( AHSEN-İ TAKVÎM: En güzel nizâm, tertip, şekil ve sûret. )
( DENİZ TAKVİMİ/TAKVÎM-İ BAHRÎ: Güneşin, ayın, yıldız ve gezegenlerin, arz, tûl, meyl ve doğuşlarını ve öteki felekî konulara yardımı olan cetveller bulunan takvim. )
( CALENDARS )

- MÎLÂDÎ TAKVİM(EFRENCÎ/GREGORYEN TAKVİM) ile/ve CELÂLÎ TAKVİMİ ile/ve HİCRÎ TAKVİM ile/ve RÛMÎ TAKVİM ile/ve MUSEVÎ TAKVİMİ
( Mîlâd/Nexus, Hz. İsa'nın doğumu ile başlar. [M.Ö.(Mîlât'tan Önce) / B.C.(Before Christ / İsa'dan Önce)] - 0 - [M.S.(Mîlâttan Sonra) / A.D.(Anno Domini)].
Papa XIII. Gregorius tarafından 1582'de düzeltilip, şimdiye kadar kullanılmakta olan ve 1926'dan beri Türkiye'de de kullanılan takvim. İLE/VE
Ömer Hayyam'ın Sultan Melikşah adına hazırladığı ve Celâli diye bilinen takvim. Başlangıcı nevruz olmak üzere Hicrî 468 yılında hazırlanmıştır.
Güneş/Şemsî bir takvimdir. Gregoryen takvimden daha dakiktir. 1080 - 1300'lü yıllar arasında Büyük Selçuklular döneminde Ay/Kamerî takviminin yanısıra kullanılmıştır. İLE/VE
Hicrî takvimin başlangıç noktası, Hz. Muhammed'in 622 yılındaki Mekke'den Medine'ye hicretidir. Hicrî takvimde bir ay yılı 354 gündür. 29 ve 30 gün çeken 12 aydan oluşur.
Hicrî(H) 300=Mîlâdî(M)(M.S.) 912-913, H 600=M 1203-1204, H 1000=M 1591-1592, H 1300=M 1822-1823'tür.
Milâdî takvim ile 10 gün 21 saat fark vardır. İLE/VE
Milât'tan 46 yıl önce Julius Caesar tarafından oluşturulan takvim. İLE/VE
Güneş yılına göre ayarlanmış olan Musevî takvimi. M.S. 2000=5761 )

- FASTİ: Roma'da kutsal takvim.

- [Yun.] YORTU ile YORTU
( Hristiyan bayramı. İLE Kiliselerde, Hz. İsa ve havarilerini gösteren resimler/ikonalar. [12 resim] )
( FERIAL with ... )

- HAZİRAN'IN 21/22'Sİ ile ARALIK'IN 21/22'Sİ
( En uzun gün ve günün kısalmaya başlaması. İLE En kısa gün ve günün uzamaya başlaması. )

- İLKBAHAR ile/ve YAZ ile/ve SONBAHAR/GÜZ ile/ve KIŞ
( İlkbahar dönemi. İLE/VE Yaz dönemi. İLE/VE Sonbahar/güz dönemi. İLE/VE Kış dönemi. )
( 92 gün 21 saat. İLE 93 gün 14 saat. İLE 89 gün 18 saat. İLE 89 gün 1 saat. )
( MEVSİM[Ar. çoğ. MEVÂSİM]: Yılın dört bölümünden her biri. | Bir şeyin belirli zamanı. | Yılın, güneşten ısı, ışık alma süresi ve dolayısıyla iklim koşulları bakımından farklılık gösteren dört bölümünden her biri. | Kimi atmosfer olaylarının en çok belirdikleri zaman. | Herhangi bir ekimin yapıldığı ya da bir ürünün yetiştiği dönem. | Herhangi bir şeyin etkinlik dönemi. | Yaşam bölümü.[Yaşlılık, yaşamın kış mevsimidir.] )
( [Ar.] MEVSİM-İ BEHÂR, REBÎ-İ EVVEL[Arabî ayların üçüncüsü] | REBÎ'[: Bahar] ile/ve MEVSİM-İ SAYF ile/ve MEVSİM-İ HARÎF, REBÎ-İ SÂNÎ/ÂHIR[Arabî ayların dördüncüsü] ile/ve MEVSİM-İ SİTÂ/ŞİTÂ[: Kış devresi. | Bir şeyin belirli zamanı.] )
( [Fars.] BEHÂR ile/ve TÂB-İSTÂN ile/ve HAZÂN, BERG-RÎZ/ÂN ile/ve ZEMİSTÂN )
( SPRING with/and SUMMER with/and AUTUMN/FALL with/and WINTER )
( 92 days 21 hours. WITH/AND 93 days 14 hours. WITH/AND 89 days 18 hours. WITH/AND 89 days 1 hour. )

- HIDIRELLEZ[< HIZIR-İLYAS]
( Yazın başlangıcı olarak kutlanır. )
( HIZIR ve İLYAS Peygamber'in buluşması. )

- AŞURE GÜNÜ: Muharrem'in 9'unda pişirilir, 10. gün dağıtımı yapılır.

- NÎSÂN: [Süryanice'den]

- BAHÂR[Fars. çoğ. BAHÂRÂN]: Kışla yaz arasındaki mevsim. İlkyaz. [22 Mart - 21 Haziran arasıdır]

- İLKBAHAR NOKTASI ile SONBAHAR NOKTASI ile EKİNOKS
( 21 Mart. İLE 21/23 Eylül. İLE ... )
( ARISTARKOS: İlk büyük keşif olarak ekinoks noktalarını keşfetmiştir. )
( SPRING(VERNAL) EQUINOX with AUTUMNAL(FALL) EQUINOX with EQUINOX )
( March 21. İLE September 21/23. )
( [Fr.] ... avec ... avec ÉQUINOXE )

- İLKBAHAR NOKTASI ile/ve ORTALAMA İLKBAHAR NOKTASI
( SPRING(VERNAL) EQUINOX with MEAN EQUINOX )

- GÜNÜN EŞİTLİĞİ ile GÜNDÖNÜMÜ
( EQUINOX with SOLSTICE )

- YAZ GÜNDÖNÜMÜ ile KIŞ GÜNDÖNÜMÜ
( SUMMER SOLSTICE with WINTER SOLSTICE )

- EKİNOKS ile EKİNOKS
( Gece ile gündüzün eşit olduğu gün. İLE Evliyaotu, korunga. )

- AĞUSTOS'UN İLK 15'İ ile AĞUSTOS'UN İKİNCİ 15'İ
( "Ağustos'un ilk 15 günü yaz". İLE "Ağustos'un ikinci 15 günü kış". )

- NOEL (SANTA CRUZ) ile/ve/değil YILBAŞI (ST. SYLVESTER)
( 25 Aralık. İLE 31 Aralık. )

- MİLÂD ile/ve 0 (SIFIR)
( NEXUS with/and 0 (ZERO) )

- MİLÂD ile DÖNEMEÇ

- NÂHİRE
: Ayın birinci günü. | Ayın sonu, son gecesi.

- KASIRN ile ZEMHERÎR
( Kışın başlangıcı sayılan 08 Kasım günü başlayıp yazın başlangıcı sayılan 06 Mayıs'a [Hıdrellez'e] kadar süren zaman. İLE
Aralık'ın 20'si ile Şubat'ın 01'i arasındaki ilk 40 günlük en etkili, soğuk/kara kış. )

- 1. CEMRE ile/ve 2. CEMRE ile/ve 3. CEMRE
( Havaya düşer. [20 Şubat] İLE/VE Suya düşer. [27 Şubat] İLE/VE Toprağa düşer. [06 Mart] )
( CEMRE: Yanmış kömür parçası[kor], ateş. | Ufak çakıl taşı. | İltihaplı çıban, kara kabarcık. | Toprakta 7'şer gün arayla meydana gelen sıcaklık yükselmesi. )
( [Ar.] CEMRE-İ ÛLÂ[fi-l-hevâ] ile/ve CEMRE-İ SÂNİYE[fi-l-mâ] ile/ve CEMRE-İ SÂLİS[fi-l-türâb] )

- KÂNUN-I EVVEL ile/ve KÂNUN-I SÂNÎ
( İlk kânun. İLE/VE İkinci kânun. )
( Aralık ayı. İLE/VE Ocak ayı. )

- KÂNÛN[Ar.]: Kış mevsiminin ilk ayı.[Aralık.]

- BEDR-İ BÜLEND ile BEDR-İ KÂMİL ile BEDR-İ MÜNÎR
( Ayın ondördü. İLE Ayın öndördüncü gecesi. İLE Parlak dolunay. )
( BEDR: Dolunay, ayın ondördüncü gecesi. )

- 10 °C ve 30 °C
( Altı üşütür. VE Üstü terletir. )

- YAĞMUR ile/ve 40 İKİNDİLER
( ... İLE/VE Haziran-Temmuz aylarında 40 gün boyunca, ikindi zamanları 20-30 dakikalık sağnak yağış. )

- KOCAKARI SOĞUKLARI(EYYAM-I HUSUM, BERD-İ ACÛZ)
( 11 Mart'ta [ya da 26 Şubat'ta] başlayarak, 7 gün, şiddetle süren kocakarı soğukları. )
( Sın, Sinnaber, Vabır, Âmir, Mutemir, Muallel, Matfiyülcemer )

- AYANDON: 18 Ocak'ta başlayan bir fırtına.

- HAMSİN[Ar. (Elli-50)]
( Erbain'den sonra gelen, 31 Ocak'ta başlayan elli günlük kış dönemi. )

- ZAMAN/DÖNEMLER ÜZERİNE DEYİMLER VE ATASÖZLERİ:
( * Sabahın kızıllığı akşamı kış eder; akşamın kızıllığı sabahı güz eder.

[ Sabahleyin gökyüzünde görülen kızıllık, o akşam havanın kış gibi olacağını, akşam görülen kızıllık ise ertesi sabah havanın güze döneceğini belirtir. ]

* Kork Nisan'ın beşinden, öküzü ayırır eşinden.
[ Nisan'ın 05'inde [şimdiki 18 Nisan'da] çift süren iki öküzü birbirinden ayıracak kadar şiddetli sağanak olur; kasırga ve fırtına kopar. ]

* Şubat'ın sonundan, Mart'ın onundan kork.
[ Uzun yılların gözlemi göstermiştir ki, Şubat sonunda ve Mart'ın onunda hava çok fırtınalı ve soğuk olur. )

* Kasım yüz elli, yaz belli.
[ Kasım'ın 150. günü [08 Nisan] olunca, kötü havalar geçer, yazın ucu görünür. ]

* Kasım'dan on gün evvel ek, on gün sonra ekme.

* Yılın eksiğini Nisan getirir, Nisan'ın eksiğini yıl getirmez.

[ Tarım için tüm yıl elverişsiz geçse de, Nisan ayı elverişli olsa tam ürün alınır. Ama tüm yıl elverişli geçse bile Nisan elverişsiz olursa, iyi ürün alınamaz. ]

* Nisan yağar sap olur, Mayıs yağar çeç olur. [ÇEÇ: Tahıl yığını]
[ Nisan yağmuru ekinlerin sapını geliştirir. Mayıs yağmuru başakların dolgunlaşmasına yarar. ]

* Sitte-i Sevir, her saati bir devir.
[ Sitte[Ar.] altı, Sevr[Ar.] Boğa demektir. "Sitte-i Sevr" Boğa Burcu'nun altı günü, anlamını taşıyor ki, güneşin Boğa Burcu'na girdiği 21 Nisan'da başlar, 26 Nisan'da sona erer. İşte bu günlerde hava her saat değişiklik gösterir.] )
( SEHER-İ ÂMME[Ar.]/CRÉPUSCULE CIVIL[Fr.]: Güneşin ufkun altında 6º'de iken gözlenen gün ağarması ya da kararması, sivil tan. )

- SAĞ ile/ve SOL
( Kalbin olduğu taraf soldur. )
( Arkadan biri ittiğinde ilk atılan adım/ayak, hangi tarafta daha yoğun/öncelikli olduğunuzun göstergesi olabilir. [özellikle snowboard'ta] )
( [Fars.] REST ile/ve ÇEP )
( RIGHT with/and LEFT )

- BAŞ ile KAFA

- TEK BAŞINA ile BAŞLI BAŞINA

- EŞİK ÜSTÜ ile EŞİK ALTI

- EŞİK ile KIYI

- EŞİK ile KATMAN

( EDGE with LAYER )

- SINIRLARI BİLMEK ile/ve/değil/yerine/öncelikle EŞİKLERİ BİLMEK

- KATMAN ile SIRADÜZEN

( LAYER with HIERARCHY )

- PERDE ile KATMAN
( PITCH with LAYER )

- ÖRTÜLÜ/PERDELİ ile AÇIK
( [Ar.] ... ile VUZÛH )
( CONCEALED with OPEN )

- AÇIK ile/ve/değil YARIK
( [Ar.] ... ile/ve/değil ŞAKK )
( [not] OPEN with/and/but SPLIT )

- ETAP ile BASAMAK
( LAP with STEP )

- ARAMA ile ARAŞTIRMA
( Arayan ve aranılan birdir ve önemli olan yalnızca arayıştır. )
( SEARCH with RESEARCH )
( The seeker and the sought are one and the search alone matters. )

- ARAMA ile/ve/<> BULMA
( Aramakla bulunmaz fakat bulanlar aramış olanlardır. )
( Arayan aradığı sürece ayrı kalır. )
( TO SEARCH with/and/<> TO FIND )

- NEYİN ARANILMASI GEREKTİĞİ ile/ve/değil/yerine NEREDE ARANILMASI GEREKTİĞİ

- ARAMAK ile/ve/<> PAYLAŞMAK

( Bir şeylerin paylaşıldığı kişi aranır. Birinin sizi uzun süre sonra ya da -maddi, manevi- bir gereksinimi doğrultusunda araması çıkar değil/olmayabilir, sizin zihninde ve gönlünde bir yeriniz olduğundandır. )
( Sahip olduğunuz her şeyi, her kimin gereksinimi varsa, onunla severek paylaşın. )
( TO CALL/TO SEEK/TO SEARCH with/and/<> TO SHARE )

- PAYLAŞIM ile/ve YAKLAŞIM
( SHARING with/and APPROACHING )

- PAYLAŞIM ile/ve DAĞITIM
( SHARING with/and DISTRIBUTION )

- OLMAYANLARI ARAMAK ile/değil/yerine OLANLARI BULMAK/GÖRMEK
( [not] TO SEEK FOR NON-BEINGS with/but TO SEE(K)/FIND BEINGS )
( TO SEE(K)/FIND BEINGS instead of TO SEEK FOR NON-BEINGS )

- BULUŞ ile YAKALAMA

( Ondokuzuncu yüzyılın en büyük buluşu, buluşun yöntemlerinin bulunmasıydı. )
( INVENTION with CATCH )

- BEKLENTİ ile/yerine ARAYIŞ
( Beklenti içinde olmamak esastır. )
( Anılardan ve beklentilerden doğan tahminler ve plânlarla avunmamalı. )
( EXPECTATION with SEEKING )
( SEEKING instead of EXPECTATION )
( Must not indulge in forecasts and plans, born of memory and anticipation. )

- BEKLENTİYE YANIT ARAMAK ile/yerine (SADECE ANLAMAK İÇİN) SORU SORMAK
( TO SEARCH FOR EXPECTATION with TO ASK [JUST TO UNDERSTAND] )
( TO ASK [JUST TO UNDERSTAND] instead of TO SEARCH FOR EXPECTATION )

- BİLMEDİĞİNDEN DOLAYI SORMAK ile BİLDİĞİNİ DUYMAK İÇİN SORMAK

( Soruyu sorarken yanıtını da biliyorsunuz! )
( Yanıt her zaman sorunun içinde, orada da değilse sizin içinizdedir. )
( You know the answer when you ask the question. )

- BEKLENTİ ile/yerine BEKLEMEK
( Beklenti içinde olmamak esastır. )
( EXPECTATION with TO WAIT )
( TO WAIT instead of EXPECTATION )

- BEKLENTİ İÇİNDE OLMAK ile/yerine PLANLAMA YAPMAK
( TO BE IN EXPECTATION with TO PLAN )
( TO PLAN instead of TO BE IN EXPECTATION )

- HAZIR OLMAK ile BEKLENTİ
( TO BE READY with EXPECTATION )

- ÜMİT ile/ve BEKLENTİ

( Ümidiniz zihninizde sessiz ve gönlünüzde sakin kalmakta yatar. )
( HOPE with/and EXPECTATION )

- BELİRSİZ (OLAN) ÜMİT ile/ve/yerine BELİRLİ (OLAN) ÜMİT
( INDEFINITE HOPE with/and DEFINITE HOPE )
( DEFINITE HOPE instead of INDEFINITE HOPE )

- ÜMİTSİZ/LİK ile YILGIN/LIK

- İSTEK ile BEKLENTİ
( REQUEST with EXPECTATION )

- BEKLEMEK ile İSTEMEK
( TO WAIT with REQUEST )

- BEKLETME ile YADSIMA

- BEKLEMEK ve/= TERBİYE
( TO WAIT and/= TRAINING )

- DOĞRUDAN KAYIP ile DOLAYLI KAYIP

( Herşeyi kaybetmekle, gerçekten herşeyi kazanmış olursunuz. )
( Asla kaybedilmemiş olan asla bulunamaz. )
( DIRECT LOSS with INDIRECT LOSS )
( By losing all you gain all. )
( What was never lost can never be found. )

- KAYIP ile/ve/değil GÂİB

- KAYIP ile/değil KAYMA

- DOĞRUDAN ile BAŞTAN(/KAFADAN)

- DOĞRUDAN ile DOLAYLI
( DIRECT with INDIRECT )

- HEMEN ile DOĞRUDAN
( IMMEDIATELY with INDIRECT )

- AKTARMAK ile GÖNDERMEK
( TO TRANSFER/TRANSMIT with TO SEND )

- AKTARMAK ile/ve TAŞIMAK
( TO TRANSFER/TRANSMIT with/and TO CARRY )

- AKTARMA ile YÖNLENDİRME
( TO TRANSFER/TRANSMIT with/and TO ORIENTATE )

- AKTARIM ile/ve YATIRIM
( TRANSFER/TRANSMIT with/and INVESTMENT )

- MESAJ ile/ve YÖNLENDİRME
( MESSAGE with/and TO ORIENTATE )

- İTME ile YÖNLENDİRME
( TO PUSH with TO ORIENTATE )

- YÖNLENDİRMEK ile/yerine YÖN GÖSTERMEK
( TO ORIENTATE with TO SHOW DIRECTION )

- YÖNLENDİRME ile YERLEŞTİRME
( [Ar.] YUDEBBİR ile YUKARRİR )
( TO ORIENTATE with TO LOCATE )

- DEF ETMEK ile/ve DEFN ETMEK

- ANLAMA ile ANLAMLANDIRMA
( TO UNDERSTAND with TO GIVE A MEANING )

- ANLAYIŞSIZ/LIK ile BİLİNÇLİ ANLAYIŞSIZ/LIK
( INSENSITIVE/NESS with INSENSITIVE/NESS )

- ŞİKÂYET ile/değil YAKINMA

( Uyumsuzluk yaratıyor, sonra da yakınıyorsunuz. )
( [not] TO COMPLAIN with/but COMPLAINING )
( You create disharmony and then complain! )

- ŞİKÂYET ile İSPİYON

- ŞİKÂYET ile GAMMAZLAMA
( TO COMPLAIN with TO SQUEAL/SNITCH )

- İSPİYON ile GAMMAZLAMA

- RAHATSIZLIK ile ŞİKÂYET

- SANI ile SANRI

( Önce, siz olduğunuzu sandığınız kişi olmadığınızı anlayın. )
( En küçük bir kuşku olmaksızın, kendinizi sandığınız şey olmadığınızı bilin! )
( SURMISE with HALLUCINATION )
( Understand first that you are not the person you believe yourself to be. )
( Beyond the least shadow of doubt, that you are not what you believe yourself to be. )

- KUŞKU ile SANI
( DOUBT with SURMISE )

- YERLİ ile YERSİZ

- ÇİZGİSEL ile DOĞRUSAL

- DOĞRUDAN ile DOLAYIMLI

- DOLAYLI OLARAK ile ÜZERİNDEN

- ANLIK ile/ve ANLAK

( [Tasarımsal] Us. İLE/VE Zekâ. )

- AN ile ANLAK ile ANLIK ile US
( RUH ile ZEKÂ ile ZİHİN ile AKIL )
( Akıl;
* Sınır tayin eder;
* Kendisine rakip kabul etmez;
* Buyurucudur )
( Akıl yönetimindeki zihin, düşünceyi verir. )
( Ayna güneşi çekmek için hiçbir şey yapamaz. O sadece parlaklığını koruyabilir. Zihin de hazır olur olmaz güneş onun içinde parlar. )
( Karmaşanız(teşevvüş) yalnızca zihninizdedir. )
( Berrak bir zihin ve temiz bir kalp için çaba gösterin. )
( Duygu ve düşünceyi olağan şartlarda ayırd edemezsin, ancak akıl bunu sağlar. )
( Zekâ özgürlüğe açılan kapıdır ve uyanık dikkat zekânın anasıdır. )
( Zekâ bilme gücünün zihindeki yansımasıdır. )
( Zekâ, doğruluk Hürmüz'ün; cehalet, yalan ise Ehrimen'in sıfatlarıdır. )
( Your confusion is only in your mind. )
( Seek a clear mind and a clean heart. )

- ZİHİN ile/ve/<> BEYİN
( MIND with/and/<> BRAIN )

- ZİHİN ile/ve ZEVK
( MIND with/and PLEASURE )

- US(AKIL) ile/ve/<> ANLAK(ZEKÂ)
( REASON with/and/<> INTELLIGENCE )

- AKIL ile/ve/<> BİLİNÇ(ŞUUR)
( INTELLIGENCE with/and/<> CONSCIOUSNESS )

- AKIL ile/ve STRATEJİ
( REASON with STRATEGY )

- STRATEJİ ile/ve TAKTİK

( Üst kuram, kuram kurma kuramı. İLE/VE Stratejinin uygulanması. )
( STRATEGY with/and TACTICS )

- STRATEJİ ile/ve LOJİSTİK
( ... İLE/VE Akılla düzenlenmiş yapılanma. )
( STRATEGY with/and LOGISTICS )

- MANTIK ile PARADİGMA
( LOGIC with PARADIGM )

- MANTIK ile EYTİŞİM
( LOGIC with DIALECTICS )

- MANTIK ile ORGANİZASYON
( LOGIC with ORGANIZATION )

- MANTIK ile YÖNTEM
( LOGIC with METHOD )

- MANTIK EYTİŞİMİ ile/ve/değil/yerine YAŞAM EYTİŞİMİ

- UZMANLIK ile/ve ORGANİZASYON
( SPECIALIZATION with/and ORGANISATION )

- ANLAK/ZEKÂ ile TECRÜBE

( Sahip olunan geçmiş eylem bilgilerinin ve sonuçlarının, şimdiki zamanda, pratik/uygulanabilir bilgi olarak, hızla ortaya çıkartılabilmesi Zeka'ya işaret etmez.)
( INTELLIGENCE with EXPERIENCE )

- ANLAK/ZEKÂ ile İÇGÜDÜ
( INTELLIGENCE with INSTINCT )

- ANLAK/ZEKÂ ile/ve DOĞA
( INTELLIGENCE with/and NATURE )

- AKIL ile/ve DAYANÇ/SABIR
( REASON with/and PATIENCE )

- DAYANÇ/SABIR ile/ve ANLAYIŞ

( Ancak anlayış aydınlatır. )
( PATIENCE with/and UNDERSTANDING )

- US ile ZİHİN
( REASON with MIND )

- US ile/ve TECRÜBE
( REASON with/and EXPERIENCE )

- ZİHİN ile/ve/<> DOĞA
( REASON with/and/<> NATURE )

- ZİHİN ile/ve/<> FARKINDALIK

( Zihin, olaylarla ilgilenir, farkındalık ise zihnin kendisiyle ilgilenir. )
( Zihin, her durumu ile kendini bilmelidir. )
( Zihninizi içiyle dışıyla bilmedikçe, bağımlılıklar sizi terk etmeyeceklerdir. )
( Zihin, iki halde bulunur; su gibi ve bal gibi. Su en ufak bir sallanışta titreşir, halbuki bal ne kadar karıştırılırsa karıştırılsın, hemen hareketsizliğe döner. )
( Yanılsamayı yaratan zihindir ve ondan kurtulan da zihindir. )
( Zihnin size yardım edeceğinden değil, fakat zihni iyi bilirseniz, onun sizi kısıtlamasından sakınabilirsiniz. )
( Başlangıçta önde gelenin zihin olması gerekir. )
( Zihin dili şekillendirir ve dil de zihne şekil verir. )
( Zihnin bilgisi gerçek bilgi değildir. )
( Zihne ait olan göreli olandır, onu bir "mutlak" haline getirmek hatadır. )
( Zihin, arzudan azade ve rahat olmalıdır. )
( Anlayan bir zihin arzulardan ve korkulardan azadedir. )
( Zihin yanlış anlar, yanlış anlama onun doğası gereğidir. )
( Zihin anlayamaz, çünkü zihin kavramak, tutmak ve devam ettirmek üzere eğitilmiştir. )
( Şimdiye kadar zihni bilen olarak kabul ettiniz, fakat öyle değildir. )
( Zihin, sizi imgelerle ve düşüncelerle tıkamakta ve onlar bellekte yara izleri bırakmaktalar. )
( Zihin diye bir şey yoktur. Düşünceler vardır ve bunlardan bazıları yanlıştır. Yanlış olan düşünceleri terk edin, çünkü onlar sahtedirler ve kendi hakkınızdaki görüşünüzü bulandırırlar. )
( Zihnin kurduğunu, zihin yıkmalıdır. )
( Sakin bir zihin, doğru bir idrak için şarttır, ki bu da kendini-biliş için gereklidir. )
( Zihin, karanlık ya da çalkantılıyken, kaynak fark edilmez. )
( Zihin, sakin olduğu zaman gerçeği yansıtır. )
( Zihin, telaş halinde olmadığı ve endişelerden uzak olduğu zaman sessizleşir ve sessizlik içinde, genelde kolay idrak edilemeyecek kadar süptil olan bazı şeylerin işitilebilmesi olanaklaşır. )
( Zihin, görebilmek için açık ve sessiz olmalıdır. )
( Zihin yatıştırıldığında ve artık iç âlemi rahatsız etmediğinde, gövde yeni bir anlam kazanır ve onun değişimi hem gerekli hem olanaklı hale gelir. )
( Zihin tamamen hareketsiz olduğu zaman, erir, yalnızca gerçek kalır. )
( Zihninizi ya da gövdenizi değiştirebilirsiniz fakat değişmiş olan sürekli sizin dışınızda olan bir şeydir, kendiniz değil. )
( Zihin ve gönül olgunluğu vazgeçilmez gerekliliktir. )
( Durgun ya da huzursuz olan zihindir, siz değilsiniz. )
( Cildinizin dış tarafındaki dünya ile iç tarafındaki dünyayı birbirinden ayıran ve onları karşıt konumlara getiren sizin zihninizdir. )
( Dünyayı projekte eden zihin onu kendi tarzında renklendirir. )
( Zihni huzursuz eden arzular ve korkulardır. )
( Sürekli düşünmek, zihninizi yıpratır ve bozar. )
( Zihninizi durmadan çalıştırmayın. )
( Zihin, büyük bir işçidir ve dinlenmeye gereksinimi vardır. )
( Zihninizi toparlayıp güçlendirin, göreceksiniz ki düşünceleriniz ve duygularınız, sözleriniz ve eylemleriniz sizin iradeniz yönünde hizaya gireceklerdir. )
( Onun istekleri sayısız ve sınırsızdır. Zihninizi büyük dikkatle, sebatla gözlemleyin, çünkü tutsaklığınız da özgürlüğünüzün anahtarı da onda yatar. )
( Elbet ki gövdenizi ve zihninizi işletin, fakat onların sizi sınırlamalarına izin vermeyin. )
( Tüm gereksiniminiz sakin bir uyanıklığı koruyarak kendi gerçek doğanızı araştırmaktır. )
( Tüm yapılması gereken, Öz ile özdeşliğinin farkına varılabilmesi için zihni arındırmaktır. )
( Tüm gereksiniminiz sadece sakin bir zihindir. )
( Zihninize, tarafsızlıkla bakın, bu onu sakinleştirmeye yeter. )
( Zihin, aşırı meşguliyetlerden uzak tutulduğu zaman sakinleşir. )
( Sessizlikten başka hiçbir belirli düşünce zihnin doğal hali olamaz. )
( Zihnin ötesinde tüm farklılıklar biter. )
( Zihnin ötesindesiniz fakat zihninizle bilirsiniz. )
( Zihin, hazır olur olmaz güneş onun içinde parlar. )
( Zihninizi yatıştırın ve arındırın, berraklaştırın, o zaman kendinizi gerçekte olduğunuz gibi göreceksiniz. )
( Zihniniz sakinleştiğinde öteki herşey gereğince ve doğru şekilde gerçekleşecektir. )
( İnsanın kendi gerçek doğasına nüfuz etmesini engelleyen şey, zihnin zayıflığı, duygusuzluğu ve süptil olanı atlayıp sadece kaba olan üzerinde odaklanmasıdır. )
( Zihninizi durdurun ve sadece OLun! )
( Kendinizi her şey ve her şeyden öte olarak bilmenize engel olan, belleğe dayanan zihindir. )
( Kendiniz olarak imgelediğiniz kişiyi, zihninizde algıladığınız dünyanın bir parçası olarak görün ve zihninize dışarıdan bakın, çünkü siz zihin değilsiniz. )
( Kendi zihninizi anlayın, böylece onun sizin üzerinizdeki bağlayıcılığı son bulacaktır. )
( Öz varlığınız olmanız için zihnin ötesine geçmeniz, kendinizi bulmanız gerekir. )
( Zihnin ötesine geçmek için sessiz ve sakin olmak zorundasınız. )
( Zihninizin aynasında imgeler görünür ve kaybolurlar. Ayna kalır. )
( Zihni, olması gereken yerde ve kendi işiyle meşgul tutarsanız, bu zihnin kurtuluşudur. )
( Yapmaya çalışacağımız şey, gerçek olanı anlamak için zihni uygun duruma getirmektir. )
( Dünya, zihnin sadece yüzeyidir ve zihin sonsuzdur. )
( Düşünceler dediklerimiz, zihnin yüzeyindeki dalgacıklardır ancak. )
( Her şeyin sizin zihninizde olduğunu, sizin zihinden öte olduğunuzu ve gerçekten yalnız başınıza olduğunuzu ne zaman idrak ederseniz, işte o zaman her şey sizsiniz. )
( Bağımsız, yaratılmamış, ebedi ve değişmez ama yeni ve taze olan, zihnin ötesidir. )
( Resim, ressamın zihninde ve resmin içinde; resim, ressamın zihnindeki resmin içindeki ressamın zihninde! )
( Zihninizi düzene koyun, doğrultun, herşey düzelecektir. )
( Kendinizi bilmeyi engelleyen yalnızca zihindir. )
( MIND with/and/<> AWARENESS )
( Mind is interested in what happens, while awareness is interested in the mind itself. )
( The mind must know itself in every mood. )
( What is of the mind is relative, it is a mistake to make it into an absolute. )
( The mind exists in two states: as water and as honey. The water vibrates at the least disturbance, while the honey, however disturbed, returns quickly to immobility. )
( It is the mind that creates illusion and it is the mind that gets free of it. )
( Not that the mind will help you, but by knowing your mind you may avoid your mind disabling you. )
( The mind cannot understand, for the mind is trained for grasping and holding. )
( For it is the mind that is primary in the beginning. )
( The mind shapes the language and the language shapes the mind. )
( To keep the mind in its own place and on its own work is the liberation of the mind. )
( There is no such thing as mind. There are ideas and some of them are wrong. Abandon the wrong ideas, for they are false and obstruct your vision of yourself. )
( When the mind is dark or turbulent, the source is not perceived. )
( What the mind has done the mind must undo. )
( The mind misunderstands, misunderstanding is its very nature. )
( All else will happen rightly, once your mind is quiet. )
( Ripeness of heart and mind is indispensable. )
( You took the mind for the knower, but it is just not so. )
( The mind clogs you up with images and ideas, which leave scars in memory. )
( It is the mind that is dull or restless, not you. )
( It is your mind that has separated the world outside your skin from the world inside and put them in opposition. )
( The mind that projects the world, colours it its own way. )
( It is desires and fears that make the mind restless. )
( Constant thinking makes the mind decay. )
( Do not keep your mind busy all the time. )
( Mind is the great worker and it needs rest. )
( Collect and strengthen your mind and you will find that your thoughts and feelings, words and actions will align themselves in the direction of your will. )
( You may change your mind or your body, but it is always something external to you that has changed, not yourself. )
( It's appetites are numberless and limitless. Watch your mind with great diligence, for there lies your bondage and also the key to freedom. )
( When you are not in a hurry and the mind is free from anxieties, it becomes quiet and in the silence something may be heard which is ordinarily too fine and subtle for perception. )
( The mind must be open and quiet to see. )
( When the mind has been put to rest and disturbs no longer the inner space (chidakash), the body acquires a new meaning and its transformation becomes both necessary and possible. )
( All you need is to keep quietly alert, enquiring into the real nature of yourself. )
( When it is motionless through and through, it dissolves and only reality remains. )
( A quiet mind is all you need. )
( Look at your mind dispassionately; this is enough to calm it. )
( When the mind is kept away from its preoccupations, it becomes quiet. )
( You are beyond the mind, but you know with your mind. )
( As soon as the mind is ready, the sun shines in it. )
( Calm and clarify your mind and you will know yourself as you are. )
( Understand your own mind and its hold on you will snap. )
( To go beyond the mind, you must be silent and quiet. )
( What prevents the insight into one's true nature is the weakness and obtuseness of the mind and its tendency to skip the subtle and focus on the gross only. )
( Stop your mind - and just be. )
( What prevents you from knowing yourself as all and beyond all, is the mind based on memory. )
( Just see the person you imagine yourself to be as a part of the world you perceive within your mind and look at the mind from the outside, for you are not the mind. )
( To be what you are, you must go beyond the mind, into your own being. )
( What we are trying to do here is to bring our minds into the right state for understanding what is real. )
( The world is but the surface of the mind and the mind is infinite. )
( What we call thoughts are just ripples in the mind. )
( What is independent, uncreated, timeless and changeless, and yet ever new and fresh, is beyond the mind. )
( The picture is in the mind of the painter and the painter is in the picture, which is in the mind of the painter who is in the picture! )
( It is your mind's attitude that determines what he is to you. )

- ZİHNİN OYUNLARI ve NEFSİN TERBİYESİ

- GÖVDE ile/ve/<> ZİHİN

( Gövde ile gövdede barınan bilinç arasında zihin yer alır. )
( Gövde, ölçüsünü bilir, ama zihin bilmez. )
( Gövde ve zihin sınırlıdırlar, onun için de incinmeye açıktırlar, onların, korunmaya gereksinimleri vardır ve bu da korkuya yol açar. )
( Gövde, dış varlığı, bilinç iç varlığı tanımlar, saf farkındalık halinde ise En Yüce Olan'la temas kurulur. )
( Gövdenin ötesine geçmek için sağlıklı olmalısınız; zihnin ötesine geçmek için ise zihniniz kusursuz bir düzen içinde olmalı. )
( BODY with/and/<> MIND )
( Between the body and the indwelling consciousness lies the mind. )
( The body knows its measure, but the mind does not. )
( The body defines the outer self, consciousness the inner, and in pure awareness the Supreme is contacted. )
( To go beyond the body you must be healthy; to go beyond the mind, you must have your mind in perfect order. )

- NET ile TEMİZ
( CLEAR with CLEAN )

- TEMİZ ZİHİN ile/ve/<> TEMİZ GÖNÜL

( İnsanın aklının ve gönlünün sihri öyledir ki, insanın iradesi ve sevgisi birlikte çalıştığı zaman en olmayacak şeyleri oldurur. )
( Eğer onun gönlüne bakamazsanız, kendi gönlünüze bakın. )
( PURE MIND with/and/<> PURE HEART )
( If you cannot look into his/her heart, look into your own. )

- "KÜÇÜK ZİHİN" ile "ORTA ZİHİN" ile "İLERİ ZİHİN"
( "Küçük Zihinler" İnsanları, "Orta Zihinler" Olayları, "İleri Zihinler" Düzenleri[Sistemleri] Tartışırlar/Düşünürler. )
( Küçük şeylere fazla önem verenler, ellerinden büyük şeyler gelmeyenlerdir. )

- TEMİZLENME ile/ve EVRİM

- MEDYATİK ZİHNİYET ile AKADEMİK ZİHNİYET ile SİSTEMİK ZİHNİYET ile BİLGE ZİHNİYET

( 50-100 günü öngermek. İLE 50-100 yılı öngermek. İLE 500-1000 yılı öngermek. İLE 5000 - ~ yılı öngörmek. )
( MEDIATICAL MIND with ACADEMICAL MIND with SYSTEMATICAL MIND with WISE MIND )
( Prudence in 50-100 days. WITH Prudence in 50-100 years. WITH Prudence in 500-1000 years. WITH Prudence in 5000 - ~ years. )

- BELLEK ile/ve US
( Sahip olunan etkin/aktif ya da pasif bilgilerin, şimdiki zamanda, uygulanabilir/pratik bilgi olarak, hızla ortaya çıkartılabilmesi Us'a[akla/akıllı olmaya] işaret etmez. Beynin çalışma yapıları özerklik gösterdiğinden, içinde bulunulan topludurum[konjonktür] gereği beynin nasıl çalışabileceği önceden bilinebilir/tespit edilebilir değildir. )
( Bellek, süreklilik, yanılsama verir, tekrarlanış ise nedensellik fikrini yaratır. )
( Bellek ve beklenti olmadıkça zaman da yoktur. )
( Bellek, iyi bir hizmetkârdır fakat kötü bir efendidir. )
( MEMORY with/and REASON )
( Memory gives the illusion of continuity and repetitiveness creates the idea of causality. )
( Memory is a good servant, but a bad master. )
( [Lat.] MEMORIA cum/et ... )

- BELLEK ile/ve/<> TARİH
( Bellek, sadece benzerlik ve sürekliliği temel alırken, tarih farklılık ve düzensizlikleri önemser. )
( Bellek, geçmişi sözlü gelenek içinde yaşatırken, tarih, geçmişi, yazıyla sergilemektedir. )
( Collingwood, anılar ile tarih arasında farkı, düzenli ve çıkarımsal olup olmamasına bağlamıştır. Tarih düzenli ve çıkarıma dayanan bilgi çeşididir. Anılar ise çoğu zaman bu özelliğe sahip değildir; dolayısıyla onlar tarih değillerdir. )
( MEMORY with/and/<> HISTORY )

- HAYALHÂNE ile/ve/<> HAFIZA/BELLEK
( bkz. İÇ DUYULAR )

- BELLEK ile/ve/<>/yerine AKIL
( MEMORY with/and/<> REASON )
( REASON instead of MEMORY )

- BELLEĞİNDEN SİLMEK ile/ve/> ETKİSİNDEN/"BÜYÜSÜNDEN" KURTULMAK
( REMOVE FROM MEMORY with/and/> RELEASE FROM EFFECT/CHARMING )

- BİLİNÇALTI ile/ve/<> BİLİNÇDIŞI

( Biraz dikkatli olmakla ve kendinizi yakından gözlemlemekle göreceksiniz ki hiçbir olay sizin bilinciniz dışında değildir. )
( SUBCONSCIOUS with/and/<> UNCONSCIOUS )
( A little of attentiveness, of close observation of oneself, and you will see that no event is outside your consciousness. )

- BİLİNÇDIŞINA ÇIKARMAK ile/ve/ya da ÖZDEŞLEŞMEK

- DÜŞÜNCE ile/ve/<> DUYGU
( THOUGHT with/and/<> EMOTION )

- KAPILMA ile DUYGULANIM
( TO BE CARRIED AWAY with SENSATION )

- DÜŞUNCE ile EDİM

- DÜŞÜNCE ile TEKLİF
( IDEA, THOUGHT with PROPOSAL )

- TEKLİF ile/ve/<> DAVET
( PROPOSAL with/and/<> INVITATION )

- ÇAĞIRMAK ile/ve/<>/değil/yerine DAVET ETMEK
( [not] MESSAGE with/and/<>/but TO INVITE )
( TO INVITE instead of MESSAGE )

- KİŞİLERE/İN DAVET/İ ile/ve NESNELERE/İN DAVET/İ

- ÇAĞRI ile CELB
( MESSAGE with SUMMON )

- BİLGİ ile/ve/<> DAVET
( INFORM with/and/<> INVITATION )

- KAS (GÜCÜ) ile/ve/<>/yerine/değil DÜŞÜNCE (GÜCÜ)

( Nasıl sadece hareketi düşünmemizle gövdemiz hareket ediyorsa, düşündüğümüz şeyler de biz düşünürken olurlar. )
( "%100 DÜŞÜNCE GÜCÜ - Jack Ensign Addington - Akaşa Yay." adlı kitabı okumanızı salık veririz. )
( Just as my body moves by my mere thinking of the movement, so do things happen as I think of them. )

- ORGANİK DÜŞÜNCE ile SINIFSAL DÜŞÜNCE
( ORGANIC THOUGHT with CATEGORIC THOUGHT )

- FARKLI DÜŞÜNMEK ile YANLIŞ DÜŞÜNMEK
( THINKING DIFFERENT with THINKING WRONG )

- BAKILAN ile/ve DÜŞÜNÜLEN

( Güzeldir. İLE/VE Güzelliktir. )

- DÜŞÜNCEYLE BAKMAK ile DÜŞÜNCE OLMADAN BAKMAK
( TO LOOK IN THINKING with TO LOOK WITHOUT THINKING )

- ONA BAKMAK ile/değil/yerine ONUNLA BAKMAK
( [not] TO LOOK ON IT with/but TO LOOK BY IT )
( TO LOOK BY IT instead of TO LOOK ON IT )

- ARZU ile/ve DÜŞÜNCE

( Öznelerini ya da nesnelerini tahrip eden ya da doyurulduklarında yatışmayan arzular kendileriyle çelişen arzulardır ve onlar tatmin edilemezler. )
( Ancak sevgi, iyi niyet ve şefkatle harekete geçirilmiş arzular hem özne hem nesne için yararlıdırlar ve tamamıyla doyurulabilirler. )
( Arzuladığınız şeyi hak ediyor musunuz? )
( Arzudan kaçınmayın, sadece onun doğru kanallardan akmasına dikkat edin. )
( Siz ortak iyiliği (bütünün hayrını) arzu ettiğinizde tüm dünya sizinle birlikte arzu eder. )
( Şefkat ve merhametten doğan bir arzuyu yerine getirmek için tüm evren harekete geçer. )
( DESIRE with/and THOUGHT )
( Desires that destroy their subjects, or objects, or do not subside on satisfaction are self-contradictory and cannot be fulfilled. )
( Only desires motivated by love, goodwill and compassion are beneficial to both the subject and object and can be fully satisfied. )
( Do you deserve what you desire? )
( Shun not desire; see only that it flows into the right channels. )
( When you desire the common good, the whole world desires with you. )
( The entire universe strives to fulfil a desire born of compassion. )

- DÜŞÜNCE ile/ve/> İNANÇ
( İnandığınızı yapın ve yaptığınıza inanın. Başka her şey enerji ve zaman savurganlığıdır. )
( İNANÇ: Değişimi engelleme. )
( THOUGHT with/and/> BELIEF/FAITH )
( [Sansk.] ... ile/ve/> SRADDHA )

- İTİKAT ile İNANÇ

- İNANÇ ile DEĞER
( FAITH/BELIEF with WORTH/VALUE )

- İNANÇ ile GÜVEN
( FAITH/BELIEF with CONFIDENCE/TRUST )

- İNANÇ ile/ve YAŞAM
( BELIEF/FAITH with/and LIFE )

- İNANÇ ile/ve METAFİZİK
( FAITH/BELIEF with/and METAPHYSICS )

- İNANÇ ile/ve TESLİMİYET

( Teslimiyet demek, insanın kendisi hakkındaki tüm endişe ve hesaplarını terk etmesi demektir. )
( Teslimiyet nedir? Geleni kabul etmektir. )
( Tohumlarınızı ekin ve sonra işi mevsimlere bırakın. )
( Öz Varlığınıza teslim olun. )
( Kendi öz varlığınıza teslim olun, ki herşey onun bir ifadesidir. )
( BELIEF with/and SUBMISSION/SURRENDER )
( Self-surrender is the surrender of all self-concern. )
( What is self-surrender? Accept what comes. )
( Sow you seed and leave it to the seasons. )
( Surrender to your own self. )
( Surrender to your own self, of which everything is an expression. )

- "BOYUN EĞMEK" ile TESLİMİYET

- İNANÇ ile/ve/değil/yerine KABUL
( [not] BELIEF with/and/but ACCEPTANCE )
( ACCEPTANCE instead of BELIEF )

- İNANÇ ile/ve UĞRAŞ
( BELIEF with/and STRUGGLE )

- İNANÇ/İNANDIRILMA ile KOŞULLANMA/KOŞULLANDIRILMA
( BELIEF with CONDITIONING )

- İNANÇ ile İMAN

( Herşeyin başlangıcı ve kaynağı olan düşünce, inancın da imanın da başlangıcı ve kaynağıdır. İLE
İnanç, düşüncenin pekişmiş/yoğunlaşmış hali, iman da inancın pekişmiş/yoğunlaşmış halidir. )
( BELIEF with FAITH )

- DÜŞÜNCE ile/ve/+/<> İNANÇ ile/ve/+/<> İMAN
( Bilgi ve/+ yorum. [D] İLE/VE/+/<> Düşüncenin karesi. [D²] İLE/VE/+/<> Düşüncenin küpü. [D³] )

- İMAN ve/> GÜVENLİ/RAHAT HAREKET ALANI

- İMAN ile DİN

( İman, düşünce ve inancın pekişmişliği anlamına gelir. Her kavram, olgu için geçerli olabilir ve kullanılabilir. Din ve/veya dine bağlı bir kavram değildir. )
( FAITH with RELIGION )

- İMAN ile/ve BÂTIL İNANÇ/İ'TİKAD
( BÂTIL
[Ar. < BUTLÂN]: Boş, beyhude, yalan; çürük. )
( FAITH with/and SUPERSTITION )

- BÂTIL ile/ve YANLIŞ

- DİN ile/ve GELENEK

( DİN: İnançlar ağı. )
( RELIGION with/and TRADITION )

- DİN ile TEK TANRILI DİN

- DİN ile SİYASET
( RELIGION with POLITICS )

- DİN ile/ve/<> İNSAF

( İnsaf, dinin yarısıdır. )
( RELIGION with/and/<> TO BE FAIR/REASONABLE, TO BEHAVE FAIRLY )
( To be fair is the half of religion. )

- DİN ile TİN

- DİN DIŞI ile DİN KARŞITI
( SECULAR with ATHEISM )

- DİN + MAL + SU + GÜÇ
( RELIGION + PROPERTY + WATER + POWER )

- GELENEK ile/ve GELENEKÇİ GELENEK
( TRADITION with/and TRADITIONAL TRADITION )

- TİNSEL ALAN ile ESTETİK ALAN
( SPIRITUAL FIELD with AESTHETIC FIELD )

- ÇOĞUNLUK ile BÜYÜK/GENİŞ ÇOĞUNLUK
( MAJORITY with WIDED MAJORITY )

- SAHİPLENMEK ile/yerine SAHİP ÇIKMAK
( TO POSSESS with TO CLAIM )
( TO CLAIM instead of TO POSSESS )

- SAHİP ÇIKMAK ile SAVUNMAK
( TO CLAIM with TO DEFEND )

- SAHİP OLMAK ile EDİNMEK

( Biri olmadan ötekine sahip olamazsınız. )
( Algıladığınız hiçbir şey sizin değildir. )
( Gerçekten sahip olduğunuzu kaybedemezsiniz. )
( TO HAVE with TO GET )
( You cannot have one without the other. )
( Nothing you perceive is your own. )
( What you truly have you cannot lose. )

- SAHİP OLMAK ile/ve TÜKETMEK
( TO HAVE with/and TO CONSUME )

- TAŞIMAK ile SAHİP OLMAK
( TO CARRY with TO HAVE )

- TAŞIMAK ile YÜKLENMEK

- SAVUNMAK ile KORU(N)MAK
( TO DEFEND with TO (GET) SAVE )

- SAVUNMAK ile DİRENMEK
( TO DEFEND with TO RESIST )

- ÖNERİ ile ÖĞÜT

( [Ar.] ... ile NUSH, IZA, MEV'İZE[< VA'Z] )
( [Fars.] ... ile PEND )
( NUSH İLE USLANMAYANI ETMELİ TEKDÎR
TEKDÎR İLE USLANMAYANIN HAKKI KÖTEKTİR )
( SUGGESTION with ADVICE )

- TÜYO ile ÖNERİ

- KANI ile ZAN

( Bir durum/olgu üzerine düşünce/yorum sahibi olmak. İLE
Sahibi olunan düşüncenin/yorumun üzerine yargıda bulunum ve bu sürecin ilk durumu/sonucu. )
( Gerçeği bulmak istiyorsanız, kanılarınıza asılmamalısınız. )
( OPINION with SURMISE )
( To find truth, you must not cling to your convictions. )

- ZAN ile BÂTIL İNANÇ
( [Fars.] GÜMÂN ile ... )
( SURMISE with SUPERSTITION )

- ZAN ile/ve TECESSÜS

- ZAN ile CEHL

( Bilim'in zıttı. İLE Bilgi'nin zıttı. )
( SURMISE with IGNORANCE )
( Opposite of Science. with Opposite of Knowledge. )

- ZAN ile/ve ZEHÂB
- ZAN ile/ve KABUL
( SURMISE with/and ACCEPTANCE )

- ZAN ile/ve KOŞULLANMA
( SURMISE with/and CONDITIONING )

- BİLGİSİZLİK ile/değil CAHİLLİK/CEHALET

( Cehâlet ve zulmü kaldır, hidayet oradadır. )
( Hayatı amaçsız yaşamak. )
( Zekâ, doğruluk Hürmüz'ün; cehalet, yalan ise Ehrimen'in sıfatlarıdır. )
( [not] UNINFORMED with/but IGNORANCE )

- GÖZDEN GEÇİRMEK ile ELDEN GEÇİRMEK
( Hayatını gözden geçiren kişi ilerleme ya da gerileme arasında bir karara varır. )
( TO SCRUTINIZE with TO OVERHAUL )

- MUHAFAZAKÂR/LIK ile BAĞNAZ/LIK
( CONSERVATIVE/NESS with FANATIC/ISM )

- İLHAM ile SEZGİ

( Kaynağının nerede olduğu/nereden geldiği gibi soruların sorulmadan kullanıldığı veri. İLE
Kaynağının tanımlanamaz/belirsiz fakat kendinde bir yerlerde (düşünce-duygu-tecrübelerin birleştiği alan/varsayılan alan olabilir) olduğu düşüncesinden hareketle kullanılan/pratiğe yönelik işlenme potansiyelli/pratik bilgi. )
( Sezgi, organik düzeyden başlayarak, içgüdü ve duygu alanlarının içinden yükselerek ve ansal süreçlere bağlanıp onları besleyen ve bunu sibernetik deyimiyle "feed-back/geri besleme/bildirim" yaparak sürdüren bir "İç-Kaynak". )
( Açık zihinle, işleri derin ve kapsamlı bir önseziyle organize etmelidir. )
( INSPIRATION with INTUITION )

- SEZGİ ile İÇSEL ALGI
( INTUITION with INNER PERCEPTION )

- SEZGİ ile ZAN
( INTUITION with SURMISE )

- SEZGİ ile/ve İÇGÜDÜ
( INTUITION with/ve INSTINCT )

- "SEZGİSEL AKIL" ile ÖTEKİ "AKILLAR"
( "INTUITIONAL REASON" with OTHER "REASONS" )

- İRFAN ile ENTELEKTÜEL SEZGİ

( WISDOM with INTELLECTUAL INTUITION )
( [Çince] ... ile/ve LIXING ZHIJUE )

- SÂFİYET ve İRFÂNİYET ve AŞK
( PURITY and WISDOM and LOVE )

- SEZGİYİ HAREKETE GEÇİRMEK ile/ve SEZGİYİ OLGUNLAŞTIRMAK
( ACTING THE INTUITION with RIPENING THE INTUITION )

- SEZMEK ile AŞMAK
( TO PERCEIVE with TO EXCEED )

- İÇSELLEŞTİRME ile/ve SAHİP ÇIKMAK

- İÇSELLEŞTİRME ile ÖZÜMSEME

- ÖZÜMSEME ile/ve/değil ÖZÜMLEME

- İLHAM ile VESVESE
( INSPIRATION with APPREHENSION )

- DELİ OLMAK ile/ve/değil ZIRVA BULABİLMEK

( Deliyim demek birşey değil, önemli olan zırva bulmak. )

- SEZGİ ile İÇGÜDÜ
( INTUITION with INSTINCT )

- SEZGİ ile TAHMİN
( INTUITION with TO GUESS/ESTIMATE )

- TAHMİN ile/ve/değil ZAN
( [not] TO GUESS/ESTIMATE with/and/but SUPPOSITION/TO SURMISE )

- İÇGÜDÜ ile İÇTEPİ

- KUSURSUZ ile DÜZGÜN
( FLAWLESS with PROPER )

- KENDİLİĞİNDENLİK ile KADER

( KENDİLİĞİNDEN/LİK: Özün, özgür etkinliği. )
( Bir kez, her şeyin kendi kendine olduğunu idrak ettiğiniz zaman [buna ister kader, ister Tanrı ya da rastlantı deyin] işte o zaman sadece bir tanık olarak kalırsınız. )
( O uğraşarak gerçekleştirilemez, kendi gerçek doğanızı idrak ettiğinizde o kendiliğinden olur. )
( Hayatı, geldiği gibi kabul edin. )
( SPONTANEOUSLI/NESS with DESTINY )
( SPONTANEOUSLINESS: Free activity of the essence. )
( Once you realise that all happens by itself, [call it destiny, or the will of God or mere accident], you remain as witness only, understanding and enjoying, but not perturbed. )
( It cannot be done, it happens when you realise your true nature. )
( Accept life as it comes. )

- KENDİLİĞİNDENLİK ve DEHA
( SPONTANEOUSLINESS, SPONTANEITY and GENIUS )
( [Fr.] SPONTANÉ et ... )
( [Çince] ZIFA ve TIANCAI )

- DÜŞÜNMEDEN ile/ve/değil/yerine KENDİLİĞİNDEN
( [Ar.] ... ile/ve/değil/yerine TAV'Î[< TAV] )

- DOĞAÇLAMA ile KENDİLİĞİNDENLİK

- ALINYAZISI ile KADER
( ONE'S FATE with DESTINY )
( [Çince] MING ile ... )

- KADER ile/ve KAZÂ

( Bilinmez. İLE/VE Kaderin gerçekleşmesi/vukû bulması, bilinmesi, görülmesi. )

- KADER ile/ve RASTLANTI/TESADÜF
( DESTINY with/and COINCIDENCE )

- KADER ile/ve BUYRUK
( DESTINY with/and ORDER )

- KENDİLİĞİNDEN ile OLDUĞU GİBİ

( Herşeyi olduğu gibi görebildiğinizde, kendinizi de olduğunuz gibi göreceksiniz. )
( SPONTANEOUSLY with AS IT IS )

- RAHAT/KOLAY ile KENDİLİĞİNDEN
( EASY with SPONTANEOUSLY )

- DOĞRUDAN ile KENDİLİĞİNDEN
( DIRECT with SPONTANEOUSLY )

- KADER ile RASTLANTI(TESADÜF)

- RASTLANTI ile/ve ZORUNLULUK
( COINCIDENCE with/and OBLIGATION )

- BELİRSİZLİK ile RASTGELELİK
( INDEFINITENESS with RANDOM )

- YATAY RASTGELELİK ile/ve DİKEY RASTGELELİK
( RANDOM IN HORIZONTAL with RANDOM IN VERITICAL )

- RASTGELE ile GELİŞİGÜZEL
( RANDOM with CASUALLY )

- NEDENSELLİK (ANLAYIŞI) ile YASA (ANLAYIŞI)

( Nedensellik zorunlu ve mantıksaldır. )
( İki şey arasındaki nedensellik belli bir ortak öğeyi gerektirir. )

- NEDEN OLMAK ile "YOL AÇMAK"

- NEDEN ile TETİKLEYİCİ

( Her şey kendi kendinin nedenidir. )
( REASON with TRIGGER )
( Everything is its own cause. )

- TETİKLEMEK ile/ve DEŞMEK
( TRIGGING with TO RECALL )

- TETİKLEME ile/ve KIŞKIRTMA
( TRIGGING with/and TO PROVOKE )

- "TETİKLE(N)ME" ile/ve "KÖRÜKLE(N)ME"

- TETİKLE(N)ME ile/ve DÖNÜŞÜM
( TRIGGING with/and TRANSFORMATION )

- KIŞKIRTMAK ile "KAMÇILAMAK"

- NEDEN ile BAĞLANTI
( REASON with CONNECTION )

- ÖNEMLİ GÖRMEK ile ÖNEMLİ KILMAK

- ÖNEM ile ÖNCELİK
( IMPORTANCE with PRIORITY )

- UTANMA ile ÇEKİNME
( SHAME with ABSTAIN )

- ÇEKİNCE ile İKİRCİK
( DRAWBACK with HESITATION )

- İKİRCİK ile/ve GÜVENSİZLİK
( HESITATION with/and DISTRUSTFULNESS )

- ÇEKİNMEK ile ÇEKİLMEK
( TO AVOID with TO RETREAT )

- STANDART ile KLİŞE

( Ölçümlü, tek örnek. İLE Kalıp. )
( STANDARD with CLICHÉ )

- (BÜNYESİNDE) BULUNDURMA ile (BÜNYESİNDE) BARINDIRMA
( TO PROVIDE with TO SHELTER )

- ETKEN ile ETKİN

- ETKEN ile/ve BELİRLEYİCİ
( FACTOR with/and DETERMINATOR )

- ETKİN ile/ve/<> YETKİN

- YETKİN ile DONANIMLI
( PERFECT with "RIGGY" )

- YETKİN ile SAĞLAM
( PERFECT with STRONG )

- YETKİN ile KESİN
( PERFECT with DEFINITE )

- YETKİLİ ile YETKİN

- YETKİ(Lİ)NİN KAYNAĞI ile YETKİ(Lİ)NİN EYLEMİ
( THE SOURCE OF AUTHORITY with THE ACTION OF AUTHORITY )

- ETKEN ile VESİLE
( AGENT/FACTOR with MEANS )

- ETKEN ile NEDEN
( AGENT/FACTOR with REASON/CAUSE )

- BAHÂNE ile/ve/değil VESİLE
( [not] PRETEXT with/but MEANS )

- BAHÂNE ile "İTİCİ GÜÇ"

- HAZIR CEVAP ile BAHÂNE

- NEDEN ile VESİLE
( CAUSE with MEANS )

- SİNYAL ile İPUCU
( SIGNAL with CLUE )

- İPUCU ile/ve ÖNGÖRÜ
( CLUE with/and FORESIGHT )

- UC BİRİM ile UZANTI
( TIP UNIT with EXTENSION )

- KUTUPSUZ/LUK ile TEK KUTUPLU/LUK

- DİP ile UC
( BOTTOM with TIP )

- DİP ile KÖK

( Eğer kökler sağlıklıysa ve iyi sulanıyorsa, meyveler elbette lezzetli olacaktır. )
( BOTTOM with ROOT )
( If the roots are healthy and well-watered, the fruits are sure to be sweet. )

- KÖK ile/ve KAYNAK
( ROOT with/and SOURCE )

- SON ile ARKA
( THE LAST with THE BACK )

- İLK ile ÖN
( THE FIRST with FRONT )

- BAŞ ile ÖN
( HEAD with FRONT )

- "BURUN" ile ÖN
( "TIP" with FRONT )

- GÖNENCE(KONFOR) ile LÜKS
( COMFORT with LUXURY )

- LÜKS ile ŞANS
( LUXURY with CHANCE )

- SERAP ile GERÇEK
( MIRAGE with REALITY )

- GÖRMEZLİKTEN GELMEK ile/değil GÖRMEMEZLİKTEN GELMEK

- YUVARLAMA ile/ve GÖRMEZLİKTEN GELMEK

- GÖRMEZLİKTEN GELMEK ile/ve YUTTURMAK

- DIŞLAMAK ile GÖRMEZLİKTEN GELMEK
( TO EXCLUDE with TO PRETEND NOT TO SEE/TO TURN A BLIND EYE )

- GÖZÜTOK/LUK ile GÖZÜKARA/LIK

- GÖZÜTOK/LUK ile TUZUKURU/LUK

- DÜZ ANLAM ile TERS ANLAMLANDIRMA

- ANLAMSIZ ile SAÇMA

( [Ar.] VÂHİ[< VEHY]: Anlamsız, yararsız, önemsiz. )
( [Ar.] TÜRREHÂT: Saçmasapan sözler. )
( MEANLESS/NON-SENSE with ABSURD )

- SAÇMALIK ile AHMAKLIK
( Akılsızca bir şeyi, binlerce kişi söylese de, o şey yine akılsızcadır. )
( NONSENSE/FOOLISH with STUPIDITY )

- SAÇMA ile "SAKAT"
( ABSURD with "SHIFTY/RISKY" )

- ANLAYIŞ ile/ve HOŞGÖRÜ
( COMPREHENSION/UNDERSTANDING with/and TOLERANCE )
( [Sansk.] ... ile/ve UPARATI )

- HORGÖRÜ ile/yerine HOŞGÖRÜ

( Hor görme! Hor gördüğüne muhtaç olursun. )
( Güçlü bir zihin hoşgörülü, dar bir zihin horgörülü olur. )
( DESPISE with TOLERANCE )
( TOLERANCE instead of DESPISE )

- SAFLIK ile HOŞGÖRÜ
( PURITY with TOLERANCE )

- ŞİFA ile DERMAN

- ZİHNİN(AKLIN/"KAFANIN") BİR YERDE OLMASI ile UNUTMAK(UNUTKANLIK)

( Bir şeyi "unutmak" ile o an için [yeterince hızlı] anımsanılmaması[hatırlanılmaması/[hızlıca] çağrılamaması/bulunamaması], yoğunlaşmanın[konsantrasyonun] yeterince sağlanamaması ile bir değildir. )

- UNUTMAK ile/ve YENİLEMEK
( TO FORGET with/and TO REFRESH )

- YENİLENEBİLİR ile/ve ÇOĞALTILABİLİR
( RENEWAL with/and ABLE TO INCREASE )

- YENİLEMEK ile YİNELEMEK/TEKRARLAMAK
( TO REFRESH with TO REPEAT )

- "YİNELEME" ile TEKRAR/LAMA

- TEKRARLAMA ile UYGULAMA
( TO REPEAT with TO APPLY )

- TEKRAR ile/ve PEKİŞTİRME
( REPETITION with/and TO CONSOLIDATE )

- TEKRAR ile YENİDEN
( REPETITION with/and AGAIN )

- TEKRAR EDİLEN ile BENZEYEN

- TEKRAR ile ÖZET
( REPETITION with SUMMARY )

- TEKRAR ile ISRAR
( REPETITION with INSISTENCE )

- TEKRAR ile SIK TEKRAR
( REPETITION with FREQUENT REPETITION )

- TEKRAR ile NÜKS

- TEKRAR ile DEJA VU
( REPETITION with DEJA VU )

- TAMİR ETMEK ile/ve/değil/yerine YENİDEN YAPILANDIRMA

- TAMİRAT ile/değil TADİLAT

- MERAMET ile/yerine TAMİR ETMEK

( Üstünkörü tamir. İLE/YERİNE ... )
( SUPERFICIAL REPAIR with REPAIR )

- ISRAR ile ZORLAMA
( INSISTENCE with COMPULSION )

- ISRAR ile/ve "TİTİZLİK"
( INSISTENCE with/and "FASTIDIOUSNESS" )

- EYLEM ile/ve UYGULAMA

( Doğruluk ve eylemin birliği! )
( Bencil olmayan ve arzudan arınmış eylem! )
( ACTION with/and TO APPLY )
( Union of righteousness and action! )
( Unselfish and desireless action! )

- YENİLEME ile GÜNCELLEME
( TO RENOVATE with TO UPDATE )

- YENİLEME ile/ve DEĞİŞTİRME
( TO RENOVATE with/and TO CHANGE )

- BİLKUVVE ile/ve BİLFİİL
( DUNAMEIS ile/ve ENERGEIAI )

- KUVVE-İ ÂKILE ile KUVVE-İ ÂMİLE

- FİİL/FAİL ile AMEL/ÂMİL

- EF'AL ile AMEL

- BİRÇOK ŞEYİ BİLMEMEK/BİLMİYOR OLMAK ile/değil/yerine BAZI ŞEYLERİ BİLMEMEK/BİLMİYOR OLMAK

- HİÇ BİLMEMEK ile ANIMSA(YA)MAMAK

( Anımsanacak neyi unuttum? )

- ANIMSAMAK ile AKILDA TUTMAK
( TO RECALL with TO KEEP IN MIND )

- ANIMSATMA ile ÖNE ÇIKARMA
( TO GET RECALL with/and TO TRANSFER FORWARD )

- "HİÇ DE ..." ile "PEK DE ..."

- KONFERANS ile SEMİNER
( CONFERENCE with SEMINAR )

- ÖĞLE ile ÖYLE

- GURUP ile/değil GRUP

( Batı. İLE/DEĞİL Öbek. )

- GRUP ile SÜRÜ
( GROUP with HERD )

- GRUP ile ÖRGÜT
( GROUP with ORGANIZATION )

- GRUP ile SINIF
( GROUP with CLASS )

- ÖRGÜTLENME ile/ve SIÇRAMA

- SINIF ile/ve ŞUBE
( CLASS with/and DEPARTMENT/SECTION )

- ULUSLARARASI ile/değil DEVLETLERARASI

- (ULUSAL/ULUSLARARASI) ÖRGÜT ile (ULUSAL/ULUSLARARASI) KURUM

- KİTLELEŞME ile "KURUMSALLAŞMA"

- SÜRÜ ile KİTLE

- IGO ile INGO ile PVO ile BINGO ile TGO ile HO

( INTERSTATE/INTERGOVERNMENT ORGANIZATIONS with INTERNATIONAL NONGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS with PUBLIC VOLUNTARY ORGANIZATIONS with BUSINESS INTERNATIONAL NONGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS with TRANSGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS )

- MNC ile TNC
( MULTI NATIONAL CORPORATIONS with TRANS NATIONAL CORPORATIONS )

- "BAĞLAMAK" ile/ve "ÇÖZMEK"
( "TO ATTACH" with "TO SOLVE" )

- TUTMAK ile/ve BAĞLAMAK
( TO HOLD with/and TO ATTACH )

- TUTMA ile/ve/> GENİŞLETME
( TO HOLD with/and/> TO WIDEN )

- YAŞAM ile YAŞANTI
( LIFE with LIVING )

- YAŞAM ile YAŞAMAK

( Hayat hayatla beslenir. Doğada bu süreç zorunluludur, toplumda ise gönüllü olmalıdır. )
( Sorgulanmayan yaşam, yaşam değildir. )
( Yaşam, suyun toprağa karışmasıdır. )
( LIFE with SURVIVE )
( Life lives on life. In nature the process is compulsory, in society it should be voluntary. )

- YAŞAM ile/ve/değil/yerine YAŞAM DEĞERLERİNİN BİLİNCE TAŞINMASI

- YAŞANTI ile/ve ANLATIM
( LIVING with/and EXPOSITION/EXPRESSION )

- YAŞAM ile ÖNGÖRÜLEBİLİR YAŞAM
( LIFE with FORSIGHTABLE LIFE )

- YAŞAM ile/ve PAYLAŞIM
( LIFE with/and SHARING )

- YAŞAM ile/ve HERŞEY
( LIFE with/and EVERYTHING )

- YAŞAM ile/ve HAREKET
( LIFE with/and MOVEMENT )

- YAŞAM ile/ve KOŞUL/LAR
( LIFE with/and CONDITION/S )

- YAŞAM'DA: ANLATIM ile/ve ANLAM

( Yaşam, anlatım ile anlamın birbirinden ayrılmasıyla aydınlanır. )
( EXPOSITION/EXPRESSION with/and MEANING (:IN LIFE) )
( The life gets the enlightenment by seperation of expression from meaning. )

- YAŞAMIN ANLAMI ile/ve YAŞAMIN DENEYİMİ

- YAŞAM ile/ve AMAÇ

( Yaşamın amacı, amacı olan bir yaşamdır. )

- YAŞAMLAR: YARI MADDÎ ile/ve YARI MANEVÎ
( İçinde manevî bir boşluk bulunan ve dışa sürekli neşe vuran kişi değersiz, boş zevklere kanacaktır. Mutlaka, giderek kendiyle olan bağını koparacaktır. )

- YAŞAMAK ile/ve DUYUMSAMAK
( TO LIVE with/and TO SENSE )

- YAŞAMAK ile/ve YAŞATMAK

- YAŞAMAKTA/YAŞIYOR OLMAK ile/ve/değil ÖLMEKTE/ÖLÜYOR OLMAK

- HAYAT ile/ve DOĞA
( LIFE with/and NATURE )

- HAYAT ile/ve TUTARLILIK
( LIFE with/and CONSISTENCY )

- HAYAT ile/ve ÖNGÖRÜLEBİLİR HAYAT

( ... İLE/VE İnsanın en çok istediği/"aradığı". )
( LIFE with/and FORSIGHTABLE LIFE )

- HAYAT ve/= SÜRPRİZ
( LIFE and/= SURPRISE )

- HAYAT ve/= SONSUZLUK
( LIFE and/= ETERNITY )

- ROL ile NORMAL HAYAT
( ROLE with NORMAL LIFE )

- GEZMEK ile GEZİNMEK
( TO TRAVEL with TO STROLL/RAMBLE )

- GEZMEK ile "SÜRTMEK"
( TO TRAVEL with "TO WANDER" )

- TATİL ile BALAYI
( HOLIDAY with HONEYMOON )

- TATİL ile/ve TAHSİL
( HOLIDAY with TO STUDY )

- FERAH ile REFAH

( Hiç tepesi olmayan düzlük, hiç gidişi olmayan geliş yoktur. )

- İLÂN ile REKLÂM
( ANNOUNCEMENT with ADVERTISEMENT )

- TANITIM ile REKLÂM
( INTRODUCTION with ADVERTISEMENT )

- ŞEFFAFLIK ile REKLÂM
( TRANSPARENCY with ADVERTISEMENT )

- REKLÂM ile/ve/değil OLTA

- İLÂN ile İLÂM

- İLÂN ile DUYURU

- KAMUOYU ile KAMU VİCDANI

- DEVRİM ile BAŞKALDIRI

( Sürekli devrim, sürekliliği ortadan kaldırır. )
( REVOLUTION with REBELLION )

- DEVRİM ile/ve/değil DARBE

- DEVRİM ile/ve/>/değil/yerine EVRİM

- İŞ ile ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK/TEVAZÛ
( BUSINESS with MODESTY )

- GREV ile İŞ YAVAŞLATMA

- İŞ ile İLGİLENİLEBECEK BİR ŞEY
( BUSINESS with SOMETHING TO INTEREST )

- İŞBÖLÜMÜ ile/ve/> İŞBİRLİĞİ

( * Strateji
* Yapı/landırma
* Sistem
* Personel
* Tarz
* Beceri
* Paylaşılmış Değerler )
( *Strategy
* Structure
* Systems
* Staff
* Style
* Skills
* Shared values )

- ANGARYA[Yun.]: Bir kimseye ya da bir topluluğa zorla ve ücretsiz yaptırılan iş. (Yasaktır! [Anayasa md. 17]) | Usandırıcı, bıktırıcı, zorla yapılan iş. | Maldan ya da hizmetten ücretsiz yararlanma. Kölelik düzeninde köylünün derebeyine zorunlu ücretsiz hizmeti. | Savaş durumundaki bir devletin, kendi karasularındaki yabancı bir devletin ticaret gemilerine el koyarak bunlardan yararlanması. | Olağanüstü durumlarda, devletin vatandaşlara ait taşıtlarına el koyması.

- REKABET ile/ve/yerine İŞBİRLİĞİ
( RIVALRY with/and COOPERATION )
( COOPERATION instead of RIVALRY )

- EKONOMİ

( Toplumun artı[k] değerinin organizasyonu. )

- POLİTİKA ile/ve EKONOMİ
( POLITICS with/and ECONOMICS )

- EKONOMİK DEĞER ile/ve ESTETİK DEĞER
( ECONOMIC VALUE with/and AESTHETIC VALUE )

- TOPLANTI ile/ve OTURUM

( MEETING with/and SESSION )
( [Samoa dilinde] FONO[Büyük şölen] ile/ve ... )

- SEMİNER ile KONFERANS[Fr.]
( Bir öğretmenin yönetiminde araştırma yapma. İLE Dinleyicilere bilim, sanat, yazın gibi bir konuda bilgi vermek için yapılan konuşma. | Uluslararası bir sorunun çözülmesi için yapılan toplantı. )
( SEMINAR with CONFERENCE )

- TOPLANTI ile/ve/değil GÖRÜŞME
( [not] MEETING with/and/but INTERVIEW )

- BEDEL ile EDER(/FİYAT)

( KOTE: Eder belirtmek. | Borsa cetveline yazmak. )
( WORTH with/and PRICE )

- GEREKEN ile BEDEL
( WORTH with WORTH )

- GELİR ile GİDER

( [Ar.] TEFÂVÜT-İ HASENE: Hicrî yıl ile mâlî yıl arasındaki 10 gün ve 21 saatlik farktan meydana gelen gelir[vâridât] farkı. )
( INCOME/REVENUE with EXPENSE/EXPENDITURE )

- GELİR ile/ve KAZANÇ
( INCOME/REVENUE with/and EARNINGS/GAIN )

- BÜTÇE ile/ve BÜTÇELENDİRME

( BOUGETTE[Fr.]: Küçük çanta. [İngiltere'de Maliye Bakanı'nın yıllık hesaplarını meclise küçük bir çanta içinde getirmesinden dolayı.] )

- BÜTÇE YÖNETİMİNDE: NAKİT ile/ve/<> TAHAKKUK

- MÜLHAK BÜTÇE ile/ve ÖZEL BÜTÇE

- KAZANÇ'TA: TİCARET ile/ve/yerine ÜRETİM

- KAZANÇ ile/ve PARA

( Yalnızca kendi keşfettiğiniz ya da kazandıklarınıza güvenin. )
( Para her kapıyı açar ama kilitleyemez. )
( Kazandığın zaman pişman olacağın, kaybettiğin zaman üzüleceğin şeyleri isterken dikkatli olmak gerek. )
( Her şeyi kaybetmekle, gerçekten her şeyi kazanmış olursunuz. )
( Kaybetmeyi ahlâksız kazanca tercih et. İlkinin acısı bir an, ötekinin vicdan azabı bir ömür boyu sürer. )
( Paran varsa vezirsin, paran yoksa rezilsin. )
( [Ar.] ... ile/ve FÜLS | [ZÜYÛF(Kalp, silik, ayarı düşük paralar.)] )
( [argo] ... ile/ve MANGIR, MANGİZ[Romence] )
( EARNINGS/GAIN with/and MONEY )

- PARA/NUKUD[Ar. < NAKD] ile/ve KAİME/KAYME[Ar.]
( ... İLE/VE Kağıt para. | Buyruk, resmî kağıt, ferman. )
( ANKES: Kağıt para[banknot] karşılığı olarak bunu çıkaran bankanın kasasındaki altın ya da gümüş toplamı. | İşletme kasasında gerçekte varolan para. )
( ANKESÖR: Otomatik kasa. )
( MUZAYAKA: Parasızlık, darlık. )

- PARA ile/ve/değil/yerine BOL PARA

- PARA BİRİKTİRMEK ile/ve/değil/yerine PARA KAZANMAK

( Yaşamak için para kazanmak gerekir fakat para kazanmak için yaşanmaz. )
( [not] TO SAVE MONEY with/and/but TO EARN MONEY )
( TO EARN MONEY instead of TO SAVE MONEY )

- PARA KAZANMAK ile/ve PARA HARCAMAK
( Beceri gerektirir. İLE/VE Kültür gerektirir. )
( Paraya ve bilgiye mahkum olma! )
( [Ar.] ... ile/ve SARF[: Harcama. | Para bozma. | Çevirme, döndürme. | Değişme. | Dilbilgisi.] )
( TO EARN MONEY with/and TO SPEND MONEY )

- KATMAK ile/ve KAZANDIRMAK

- TÜKETİM ve SIKILMA ve TÜKETİM ve ~
( TO CONSUME and TO GET BORED and TO CONSUME and ~ )

- TÜKETİM ile/değil/yerine KULLANIM

- KAPİTALİZM ile/ve TÜKETİM TOPLUMU
( CAPITALISM with/and CONSUMPTION SOCIETY )

- KAPİTALİZM ve/> CEHALET ve/> FAKİRLEŞMEK

( Kapitalizm, okudukça cahil bırakır; çalıştıkça fakirleştirir. )
( CAPITALISM and/> IGNORANCE and/> TO GET POOR )

- TİCARET ve/= HİDÂYET

- TİCARET ile/ve BİLGİ
( TRADE with/and KNOWLEDGE )

- TİCARETLE KAZANILAN PARA (-NIN RİSK EDİLMESİ) ile EMEKLE KAZANILAN PARA (-NIN RİSK EDİLMESİ)
( TO EARN MONEY IN TRADE with TO EARN MONEY IN LABOUR )

- BENDER
[Fars. çoğ. BENÂDİR]: Ticaret yeri, işlek ticaret iskelesi.

- NAKİT ile/ve PEŞİN[< Fars. PÎŞÎN]
( SELEM[Ar.]: Peşin parayla veresiye mal almak. )
( CASH with/and IN ADVANCE )

- KAĞIT PARAYLA ÖDEME ile/ve MADENÎ PARAYLA ÖDEME
( Madenî parayla en fazla 50 katı ödeme yapılabilir. )
( AKONT: İleride görülecek hesaba, tutarı önceden yapılan ödeme. )

- AVİZO: Çeki düzenleyenin (keşidecinin), karşı tarafa (muhataba) çek düzenlediğini haber vermesi.

- ULÛFE[Ar. < ALEF]: Hayvan yemi. | Sipahilere ve yeniçerilere verilen maaş. [Üç ayda bir]

- ÖDE(YE)MEMEK ile/ve ZORUNLU BORÇ ALMAK

- ALACAKLI TEMERRÜDÜ ile BORÇLU TEMERRÜDÜ

- HARÇ ile !HARAÇ

( Maalesef, üniversiteler, harç değil haraç topluyor! En kısa sürede düzeltilmesi ümidiyle... )

- BORÇ ile KARZ-I HASEN
( ... İLE Faizsiz verilen borç. )
( MUHÎL: İhale eden, havale eden. | Borcunu başkasının borcuna nakleden. )

( MUKRİZ[< KARZ]: Borç/ödünç veren. )

- HERHANGİ BİR ARKADAŞININ SENİ PARA İSTEMEK İÇİN ARAMASI ile TANIDIĞIN VE SEVDİĞİN BİR ARKADAŞININ SENİ PARA İSTEMEK İÇİN ARAMASI
( ... İLE Sen de onun tarafından sevildiğin ve değer gördüğün içindir. Bir değerin olmasa, güven vermesen aramaz/dı! )

- !FAİZ ile/ve !MÜREKKEP FAİZ
( ... İLE/VE Faize faiz yürütülmesi. )
( TEFECİLİK/MURABAHA: Yasal sınır üstünde faiz alma. )
( Bankaların faiz uygulamalarını ve oranlarını, kişileri/toplumu sömürmelerini kınıyor, bir çözüm bulunmasını diliyoruz! )

- KONSOLİDASYON: Borçlanmaların uzun süreli(vadeli) borç durumuna getirilmesi.

- SÖZLEŞME ile/ve/değil ANTLAŞMA

- PROTOKOL değil/yerine SÖZLEŞME/ANTLAŞMA

- MESAFE NAVLUNU ile/ve PİŞMANLIK NAVLUNU

( NAVLUN/FREIGTH[İng.]: Denizde mal taşıma karşılığı verilen ücret. )
( C.F. [COST - FREIGTH]: Mal bedeli ve nakliye ücreti içinde olmak üzere belirli bir yerde malın teslimi için yapılan satış. [Sigorta dahil değildir. Alıcı isterse teslim anına kadar risklerini karşılayacak sigortayı yaptırabilir.] )
( Beklenilmeyen bir drurum sonucunda geminin taşınmaz malı kaybetmesi nedeniyle navlun sözleşmesi sona ermekle birlikte bir miktar mal kurtarılmış ise bu mallar için ödenen ücret. İLE/VE Kiracının yolculuk başlamadan önce navlun akdinden vazgeçmesi halinde ödemekte zorunlu olduğu orandır. )

- NAVLUN SÖZLEŞMESİNDE: ISKARÇA ile/ve KIRKAMBAR ile/ve TRİPÇARTER
( Tam gemi kiralanması. İLE/VE Parça mal taşıma sözleşmesi. İLE/VE Yolculuk üzerine navlun. )

- SENET ÇEŞİTLERİ'NDE: ADİ ile RESMİ ile RESEN TANZİM EDİLMİŞ ile TASDİKLİ ile HATIR ile KIYMETLİ ile TİCARİ ile EMTİA

- KAĞIT PARANIN BASIMI ile/ve MADENÎ PARANIN BASIMI

( Merkez Bankası tarafından. İLE/VE Maliye Bakanlığı tarafından. )

- BAHŞİŞ ile ARMAĞAN
( [Ar.] ATİYYE ile HEDİYE )
( [Fars.] DÂD ile PÎŞ-KEŞ[Türkçe'de PEŞKEŞ şeklinde galat olarak kullanılmıştır.] )
( TIP with PRESENT )

- EMEK ile/ve YÜREK
( Emeğim sevincimdir. )
( İnsan, emeğinin sevincini duyandır. )
( Emeğiniz sizi sevindirir! )
( LABOUR with/and HEART )

- EMEK ile/ve HAREKET
( LABOUR with/and MOVEMENT )

- EMEK ile/ve EYLEM

( İnsan kendi emeğinin varlığıdır. )
( İnsan için emeğinden fazlası yoktur. )
( [Ar.] SA'Y ile/ve ... )
( LABOUR with/and ACTION )

- ZAHMET/Lİ ile/ve/değil RAHMET/Lİ

- PARANIN CEPTE OLMASI ile PARANIN CEPTE OLMAMASI
( THE MONEY IN THE POCKET with THE MONEY NOT IN THE POCKET )

- PARA İLE: MAL/HİZMET ELDE ETMEK ile/yerine/değil ZAMAN ELDE ETMEK

( Para zamanın hızına ayak uydurmayı sağlayan bir araçtır. )
( Para bir amaç değil, sadece bir araçtır. )
( Kazanç ve kayba fazla önem vermeyin. )
( TO OBTAIN PROPER/SERVICE BY MONEY with/and TO OBTAIN TIME BY MONEY )
( TO OBTAIN TIME BY MONEY instead of TO OBTAIN PROPER/SERVICE BY MONEY )

- MAL "TAKASI" ile/ve KÜLTÜR "TAKASI"
( TAKASS[Ar. < KASS: Göğüs]["ka" uzun okunur]: Ödeşme, hesaplaşma, sayışma. )

- ZIMAR ile ZIMÂR
( Yararlanılamayan mal. İLE Nâmus, ırz. )

- MATAH: Ticaret malı. [Daha çok kumaş cinsinden kâr getiren mal] ["Çok matah bir şey sanki"]

- MÜSÂVEME[< SEVM]: Pazarlık etme. | Bir malın önceki değerini dikkate almadan herhangi bir değer ile satmak.

- PİYASA ile PİYASA MEKANİZMASI
( MARKET with MECHANISM OF MARKET )

- SEKTÖR ile SAHA
( SECTOR with ZONE/AREA )

- BECERİ ile/ve BAŞARI

( Başarının tek şartı sadece samimi ve ciddi istektir. )
( Gereksiz olana gösterilen sürekli ve kararlı direnç, başarının sırrıdır. )
( Başarıncaya kadar denemeye devam edin! )
( Başarı, ancak yorulmaksızın doğru çabaları göstererek kazanılır. )
( Alçakgönüllü yaşama biçimleri olanlar başarıya ulaşırlar. )
( Başarıyı en kötü biçimde kullanmak, onunla övünmektir. )
( Kişi başarı için gerekli olan özelliklere yeterli ölçüde sahiptir. )
( Memnuniyet verici sınırlama. Başarı. )
( SKILL/ABILITY with/and SUCCESS )
( Earnestness is the only condition of success. )
( Steady resistance against the unnecessary is the secret of success. )

- BİRLEŞMEK ile/ve BİRLİĞİ SÜRDÜRMEK ile/ve BİRLİKTE ÇALIŞMAK
( Başlangıç. İLE/VE Gelişme. İLE/VE Başarı. )
( Kervan gider, sen kalma geri! )

- DAYANÇ/SABIR ile/ve BAŞARI
( Eğer sabır gösterirseniz başarmamak olanaksızdır. )
( PATIENCE with/and SUCCESS )
( If you persevere, there can be no failure. )

- SABIR ile/ve SEBAT
( PATIENCE with/and PERSEVERANCE )

- SEBAT ile/ve AZİM
( PERSEVERANCE with/and DETERMINATION )

- BAŞARI ile/ve PARA KAZANMAK/SAHİBİ OLMAK
( SUCCESS with/and TO EARN )

- BAŞARMAK ile/ve/değil KAZANMA (İSTEĞİ/COŞKUSU)

- BAŞARISIZLIK ile/ve/değil ŞANSSIZLIK

- KAZANMAK ile/ve ELDE ETMEK

( [Ar.] İKTİSAB[< KESB] ile/ve ... )
( TO EARN/WIN with/and TO OBTAIN )

- KAZANMAK ile/yerine YARIŞMAK
( TO WIN with TO COMPETE )
( TO COMPETE instead of TO WIN )

- KAZANMAK ile/ve/değil/yerine KAZANÇLI ÇIKMAK

( Hiçkimse, sürekli olarak ve herşeyi kazanamaz fakat görülmesi gerekeni görebilirse herşeyde ve sürekli kazançlı çıkabilir. )

- YARIŞ(TIR)MA ile/değil/yerine KARŞILAŞ(TIR)MA

- ÖNE GEÇMEK ile/ve/değil GÜNDEMDE KALMAK

- CEPTEKİ PARA ile/ve ALACAK
( THE MONEY IN THE POCKET with/and THE CREDIT )

- HARCANACAK PARA ile/ve BİRİKTİRİLECEK/SAKLANACAK PARA
( THE MONEY TO SPEND with/and THE MONEY TO SAVE )

- KAZANAMAMAK ile KAYBETMEK
( NOT ABLE TO EARN/WIN with TO LOSE )

- KAÇIRMAK ile KAYBETMEK
( TO MISS with TO LOSE )

- KAÇIRMA ile ISKALAMA

- KAYBETMEK ile/ve YİTİRMEK

( Bir kez ulaşıldığında artık yitirilmez. )
( ZİYÂ: Taşınmaz malı kaybetmek. | Işık, aydınlık. )
( Once arrived at, it cannot be lost. )

- PARANIN: GİTMESİ ile/ve HARCANMASI

- HARC ile SARF

- HESABINI SORMAK ile HESABI TAKİP ETMEK

- FİYAT ile/ve DEĞER

( [Ar.] ... ile/ve SEMEN )
( PRICE with/and VALUE )

- FİYAT ile ÜCRET
( ... İLE Emeğin satış bedelidir. İşgücünün gelir dağılımındaki payıdır. )

- NOMİNAL ÜCRET ile GERÇEK ÜCRET
( Ücretin para ile ifadesidir. İLE Nominal ücretle alınabilen mal ve hizmet miktarını gösterir. [Nominal ücret arttığı zaman malların fiyatları da aynı oranda artmışsa gerçek ücret artmamış olur.] )

- MECCÂNÎ: Ödemesiz, ücretsiz, parasız.

- ÜÇÜRDÜM[< Üçer tüm]: Masrafı çıktıktan sonra tememttünün sermaye ve tayfa arasında üçe bölünmesi. [Deniz ticaretinde kullanılan bir terimdir]

- DEĞER ile KARŞILIK
( VALUE with EQUIVALENT )

- DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ ve/< KOLAYLIK

- OLUMLU YANIT ile KARŞILIK
( POSSITIVE RESPOND with RESPONSE )

- KARŞILIĞININ OLMAMASI ile "DENK DÜŞMEMESİ"

- KARŞILIKLI ile AYNI ANDA

( RECIPROCAL, RECIPROCITY with IN THE SAME TIME/MOMENT )
( [Çince] SHU ile ... )

- KARŞI KARŞIYA GELMEK ile AYNI DÜZLEMDE OLMAK
( TO COME ACROSS with BEING ON THE SAME PLANE )

- SERVET ile/ve/değil/yerine İLİM

( Sen korursun. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Seni korur. )

- SERVET ile SERMAYE
( FORTUNA: Kader. | Servet. )
( WEALTH/FORTUNE with CAPITAL )

- SERMAYE ile BİDA'A
( ... İLE Bir kimsenin kârı tamamen kendisine ait olmak üzere başkasına verdiği sermaye. )

- YARAR(FAYDA) ile KÂR
( Ne denli güzel ve kârlı olsa da, hiçbir şey sonsuza kadar sürmez. )
( [Ar.] ... ile RİBH/RIBH )
( BENEFIT with PROFIT )

- YARAR(LI)/LIK ile KAZANÇ(LI)/LIK
( BENEFICIAL[NESS] with HAVING PROFITED[NESS] )

- ÇIKAR/NEF'[Ar.] ile/yerine YARAR

( Ancak ayrılıkçılık ve çıkarcılık, dünyada gerçek ıstırabın ortaya çıkmasına neden olur. )
( It is only with separateness and self-seeking that real suffering appears in the world. )

- ÇIKAR ile/ve ÖNCELİK

- ÇIKAR/LAR ile/ve KORUMA

- ÇIKAR ile/değil/yerine HİZMET

- ÇIKAR(LAR)INI DÜŞÜNME/K ile/değil/yerine ONU(N)/ÖTEKİ(Nİ)/SENİ(N) (İYİLİĞİN/ÇIKARIN) (İÇİN) DÜŞÜNME/K

- YARARLANMA ile KAZANIM

( [Ar.] İNTİFÂ'[< NEF'] ile ... )
( BENEFIT with TO ACQUIRE )

- YARAR ile/yerine/değil KARŞILIKLI YARAR
( [not] BENEFIT with/but RECIPROCAL BENEFIT )
( RECIPROCAL BENEFIT instead of BENEFIT )

- KOŞULLULUK ile/değil/yerine KARŞILIKLILIK

( Yaparsa(n)/verirse(n) değil (o/sen) yaptıkça/verdikçe vermek/almak. )

- KÂR ile KAZANÇ
( PROFIT with BENEFIT/ADVANTAGE )

- KÂR ile/ve SENYORAJ

- KÂR ile/ve/> TEMETTU'

( ... İLE/VE/> Kâr, kazanç. | Kârdan, pay oranında ortaklara ödenen para. )

- KAZANIM ile/ve ELDE EDİŞ
( BENEFIT with/and TO GET/OBTAIN )

- KAZANMAK ile YAKALAMAK

- KAZANÇ ile LÜTÛF

- KAZANÇ ile/ve/değil KAZANIM

- "YAKALAMAK" ile/ve TUTTURMAK

- ELDE ETMEK ile/ve KORUMAK

- FARK ile/ve DEĞER
( DIFFERENCE with/and VALUE )

- FARK ile KÂR
( DIFFERENCE with PROFIT )

- FARK ile BAĞLANTI
( DIFFERENCE with CONNECTION )

- FARK ile ÖNEM
( DIFFERENCE with IMPORTANCE )

- FARK ile ÖZELLİK
( DIFFERENCE with PECULIARITY )

- FARKLAR ile FARKLILIKLAR
( DIFFERENCES with DIFFERENCENESSES )

- CİRO ile KÂR
( ENDORSEMENT with PROFIT )

- CİRO ile/değil BİLÂNÇO
( [not] ENDORSEMENT with/but BALANCE )

- KÂR ETMEK ile ENAYİ YERİNE KOYMAK

- KÂR ile RANT
( PROFIT with UNEARNED INCOME )

- RANT (ELDE ETMEK) ile PRİM (TOPLAMAK)

- FÂHİŞ ile İHTİKÂR

- GABEN-İ FÂHİŞ ile/>< GABEN-İ YESÎR

( * Piyasadaki en yüksek satılandan altın ve gümüşte %2,5 ve daha fazlasına, urûzda yâni ölçülüp tartılan ve taşınabilen mallarda %5, hayvan için %10, binâ için %20'den, ibâdet konularında gerekli olan şeylerde de piyasadaki fiyatından iki misli fazla olan aldanmalar.
* Bâyi(satıcı), bu mala, şu kadar Lira veren oldu deyip, satsa, sonra gaben-i fâhiş olduğu ve başkası, o kadar Lira vermediği anlaşılsa, müşteri[alıcı] bey'i (satışı, alış-verişi) fesh edebilir, bozabilir. [Mecelle]
* Yolculukta, su, gaben-i fahişle satılırsa ya da piyasa fiyatı ile alacak fazla parası yok ise, namazını teyemmüm ile kılması câiz olur. [İbn-i Âbidîn] İLE/><
Az aldanma ya da az aldatma. )
( GABEN: Aldatma, aldanma, alıcı ve satıcıdan birinin ötekini aldatması. )

- ZARAR ile KÂRDAN ZARAR
( LOSS with LOSS IN PROFIT )

- ZARAR ile ZIRAR

( ... İLE Zarara zararla karşılık verme. )

- YÜKSEK MALİYET/Lİ ile PAHALI

- "PAHALI" ile/ve/değil "BANA ÇOK GELİR"

- BAHÂ ile/değil/yerine BAHÂNE

- KONTROL ile MALİYET KONTROLÜ
( CONTROL with COST CONTROL )

- "MALİYET" ile KÜLFET

- BORÇ ile KREDİ
( DEBT with CREDIT )

- BORÇ ile ALACAK

( GARÎM[çoğ. GUREMÂ], DÂİN[Ar. < DEYN | DÜYÛN(çoğulu): Borçlar. ]: Alacaklı. )
( DEBT with THE CREDIT )

- ÖDÜNÇ ile BORÇ
( [Ar.] KARZ ile ... )
( LOANED with DEBT )

- BORÇ ile MİNNETTARLIK
( DEBT with GRATEFULNESS )
( [Lat.] ... cum GRATIA SEU GRATITUDO )

- ORTAK OLAN/OLUNAN ile/ve/değil/yerine ÖDÜNÇ ALINAN

- İBRA ile İBDÂ'/İBZA

( Alacaklının, hakkından kısmen ya da tamamen vazgeçmesi. | Borçtan kurtarma, aklama. İLE
Kârı tamamen kendisine ait olmak üzere bir kimseye sermaye vermek. [VİDAA: Verilen sermaye. | MÜBDÎ: Sermaye veren. | MÜSTEBZÎ: Sermaye alan.] | Sorulan soruya güzel yanıt verme. | Kandırma. )

- İBZA ile İBZÂL
( ... İLE Esirgemeden, bol bol vermek. )

- İBZA ile İBZÂ'
( ... İLE Birini son derece keder ve sıkıntıya düşürme, mahvetme. )

- BORÇLU/LUK ile/ve SORUMLU/LUK
( [Ar.] MEDYUN[< DEYN] ile/ve ... )
( INDEBTED/NESS with/and RESPONSIBLE/RESPONSIBILITY )

- BORÇ ile/ve/değil/yerine "EMANET"
( [Ar.] ... ile/ve/değil/yerine VEDÎA[< VEDÎ'] )

- BAĞLAYICILIK ile/ve BORÇLULUK

- VAAD/VÂDE ile/ve BORÇ

( Vâde, söz demektir. )

- ÖN ÖDEME ile TAKSİT
( [Ar.] ME'HÛZÂT: Alınan para. | Alınan paranın defterde yazıldığı hane. )

- ADAK ile/ve VERGİ

- VERGİ ile/ve KİRA

( [Fars.] BÂC, BÂJ [vergi harç. | Gümrük vergisi.] ile/ve ... )
( [Ar.] RÜSÛM[< RESM]: Vergiler, gümrük vergileri. | Usûl, merasim. İLE/VE ... )

- GELİR VERGİSİ ile KURUMLAR VERGİSİ

- VERGİ KAÇIRMAK değil/yerine VERGİDEN KAÇINMAK

- VİRAN KÖYDEN: HARAÇ DA, ÖŞR DE ALINMAZ/DI

( HARAÇ: MÜLK VERGİSİ
ÖŞR: HASATIN 10'DA 1'İ )

- ŞEREFİYE: Belediyenin, yol yapmak/genişletmek gibi hizmetleri nedeniyle değeri artan mülk sahibinden, artan değerin üçte biri miktarı üzerinden alınan vergi.

- KİRALAYAN ile/ve KİRAYA VEREN
( [Ar.] ... ile/ve ÂCİR[< ECR] )
( ME'CÛR/MÛCER[< ECR]: Kiraya verilen şey. )
( MÛCİR[< ECR]: Kiraya veren. )

- KAPARO[İt. < CAPARRA]/BESMÂN[Fars.] ile/ve PEY/PEH[Fars.]
( Öncül para, bir iş için önceden yatırılan para. )

- FATURA ile/ve/değil/yerine İRSALİYELİ FATURA

- İRSALİYE ile/ve/değil/yerine İRSALİYELİ FATURA

- VERESİYE değil/yerine KONSİNYE

- ŞAHIS ŞİRKETİ ile/ve LİMİTED ŞİRKET

( Tek kişi. İLE/VE En az iki kişi. )

- TOPLAMA ile "AYARLAMA"

- BİRİKTİRMEK ile TOPLAMAK

( Ha bir kuru emektir
Biriktir de biriktir )
( TO SAVE UP with TO COLLECT )

- GİRD: TOPLANMAK, TOPARLANMAK, BİRİKMEK

- BİRİKTİRMEK ile SAKLAMAK
( TO SAVE UP with TO PRESERVE )

- BİRİKTİRME ile/yerine AKIM
( TO SAVE UP with MOVEMENT )
( MOVEMENT instead of TO SAVE UP )

- DOLMUŞ ile BİRİKMİŞ

- TOPLAMAK ile/değil TOPARLAMAK

( Hesapta/matematikte. İLE Düzenlemede. )
( [not] TO COLLECT with/but TO PACK/TIDY [UP] )

- "KURTARMAK" ile TOPARLAMAK

- TOPARLAMAK ile AYAKTA TUTMAK
( TO PACK/TIDY [UP] with TO KEEP ALIVE )

- GİRİŞ ile ÇIKIŞ
( ENTRANCE with EXIT )

- GİRİŞ ile/ve KAPI
( ENTRANCE with/and DOOR )

- GİRİŞMEK ile KALKIŞMAK

- GİRİŞMEK ile YELTENMEK

- AÇILIM ile GİRİŞİM
( EXPANSION with ENTERPRISE )

- EK/İLÂVE ile/ve AÇILIM

- ADIM ile ATILIM

- GİRİŞİM ile/ve ATILIM

- GİRİŞİM ile/ve PARLAMA
( ENTERPRISE with/and TO SHINE/BRIGHTEN UP )

- AÇILIM ile EVRİM
( EXPANSION with EVOLUTION )

- AÇILIM ile/ve OLUŞUM
( EXPANSION with/and FORMATION )

- AÇILIM ile/ve KATKI
( EXPANSION with/and CONTRIBUTION )

- GETİRİ ile SAĞLAMA
( [Ar.] GALLE ile ... )
( INCOME with PROVIDE )

- GETİRİ/LER ile/ve GÖTÜRÜ/LER

- BECERMEK ile SAĞLAMAK

- SAĞLAMAK ile/ve/değil SUNMAK

- UCUZLAMA ile YAYILMA

- BİTİŞİK/LİK ile ARASIZ/LIK

- BİTİŞİK ile/ve İLİŞİK
( CONTIGUOUS with/and ATTACHED )

- BİRLEŞİK ile/ve/değil BİTİŞİK

- DENETLEYEBİLMEK ile/ve/= BİLMEK
( ABLE TO INSPECT with/and/= TO KNOW )

- DENETLEME ile/ve TEKRAR
( INSPECTION with/and REPETITION )

- GÖZETİM ile/ve/<> DENETİM

- KONTROL ile/ve DENETLEME

( Bir kez kendimi ve neyi temsil ettiğimi bilince artık durmadan kendimi denetleme gerekesiniminde olmam. )
( CONTROL with INSPECTION )
( Once I know myself and what I stand for, I do not need to check on myself all the time. )

- KONTROL ile/ve ÖLÇÜM
( CONTROL with/and MEASUREMENT )

- KONTROL ile/ve DENEME

( En önemli sözcük "Denemek"tir. )
( Başarıncaya kadar denemeye devam edin! )
( CONTROL with/and TEST )

- SAYIM ile/ve ÖLÇÜM
( COUNT with/and MEASUREMENT )

- DENEMEK ile/ve SINAMAK
( TO TEST with/and TO EXAMINE )

- DENEME ile/ve/değil SAĞLAMA
( [not] TO TEST with/and/but TO CHECK )

- DENEME ile DENETLEME

- KONTROL ile HÂKİMİYET
( CONTROL with SOVEREIGNTY/DOMINATION )

- BİLİNÇSİZ(CE) ile/ve/değil KONTROLDIŞI

- KONTROLÜ SONDA YAPMAK ile/yerine KONTROLÜ BAŞTA VE SÜREKLİ YAPMAK
( TO CONTROL AT THE END with TO CONTROL AT THE BEGINNING AND CONTINUOUSLY )
( TO CONTROL AT THE BEGINNING AND CONTINUOUSLY instead of TO CONTROL AT THE END )

- YASAL ile YASAL OLMAYAN
( LEGAL with ILLEGAL )

- KAYITLI(RESMî) ile KAYITSIZ(GAYRIRESMî)
( FORMAL with INFORMAL )

- YASAL ile KAYITLI
( LEGAL with FORMAL )

- YASAL OLMAYAN ile KAYITSIZ
( ILLEGAL with INFORMAL )

- YASALILIKTA: KEYFÎLİK ile/ve ZORUNLULUK

- LÂİKLİK ile YERİNE KOYMA

- YERİNE KOYMA ile YER DEĞİŞTİRME

- ÇEVİRİ ile/ve SADELEŞTİRME
( TRANSLATION with/and TO SIMPLIFY )

- EVRİLME ile/ve/değil ÇEVRİLME

- TERSİNE ÇEVİRME ile YER DEĞİŞTİRME
( TO TURN INSIDE OUT with TO REPLACE )

- "DEVREYE GİRME" ile "GÜNDEME GELME"

- GÜNDEM ile/ve/<> GÜNCEL
( ORDER/DIARY/AGENDA with/and/<> ACTUAL )

- BENZEŞ/LİK ile ÖZDEŞ/LİK
( ASSIMILATION with IDENTITY )

- ÖZDEŞ/LİK ile FARKLI/LIK
( IDENTITY with DIFFERENCE )

- İLİŞKİLİ ile ÖZDEŞ
( RELATED with IDENTICAL )

- BENZEŞ/LİK ile EŞİT/LİK
( ASSIMILATION with EQUALITY )

- EŞİTLİK ile/< ADÂLET

( Kişilerin eşitliği, sadece adâletin [en kısa sürede] sağlanması için [tüze/hukuk önünde] geçerlidir. [ille de bir farkı olacaksa/oldurulacaksa, sadece bilgileri/bildikleri/marifetleri iledir/kadardır.] )
( EQUALITY with/< JUSTICE )

- EŞİTLİK ile HAKKANİYET
( EQUALITY with JUSTICE/EQUITY )

- BİLEŞİK ile BİRLEŞİK
( COMPOUND with UNITED )

- BİLEŞİK/LİK ile BİREŞİK/LİK

- KARMA ile/ve/değil BİRLEŞİK

- PROTOKOL ile FORMALİTE
( PROTOCOL with FORMALITY )

- KOPYA ile KAYIT
( COPY with RECORD )

- KOPYA ile/"değil" TEKRAR
( ["not"] COPY with/but REPETITION )

- KOPYALAMA ile MODELLEME
( COPYING with MODELLING )

- KOPYA ile TAKLİT

- TAKLİT ile/yerine YARATIM
( COPYING with CREATION )
( CREATION instead of COPYING )

- TAKLİT ile ÂDET
( COPYING with CUSTOM/HABIT )

- TAKLİT ETMEK ile/yerine DİKKATE ALMAK
( COPYING with TO TAKE INTO CONSIDERATION )
( TO TAKE INTO CONSIDERATION instead of COPYING )

- TAKLİT ETMEK ile/ve/değil/yerine DEVAM ETTİRMEK
( COPYING with TO MAINTAIN/SUSTAIN )
( TO TAKE INTO CONSIDERATION instead of COPYING )

- TAKLİT ile ÖZDEŞLEŞME
( COPYING with TO INDENTIFY )

- TAKLİT ile/ve/değil TAKİP
( [not] COPYING with/and/but FOLLOW-UP )

- TAKİPÇİ ile SAVUNUCU
( PURSUER with DEFENCER )

- TAKİP ETMEK ile DEVAM ETMEK
( TO FOLLOW with TO CONTINUE )

- BOZUNTU
: Taklitte kalan.

- YAPAY/YAPMA ile SAHTE
( Sahte olan, zaman ve uzay ile sınırlıdır ve koşulların ürettiğidir. )
( Bir an gerçek gibi görünmek sahte olanın doğasıdır. )
( Sahte olanı yıkamazsınız, çünkü onu durmadan yaratıyorsunuz. )
( Sahtenin sahteliği anlaşıldığında o kendi kendine erir gider. )
( Sahte olanı sahte olarak görmek ve sahte olanı terk etmek gerçeği getirecektir. )
( Sahte olduğunu gördüğünüz her ne ise o eriyip kaybolur. )
( Sahte olandan vazgeçin, doğru olan kendi yerini bulacaktır. )
( Sahte olanın zamana gereksinimi olduğunu ve zamana gereksinimi olanın sahte olduğunu bir kez anlarsanız, zaman ötesi ve hep şimdi'de olan Gerçek'e yakınlaşmış olursunuz. )
( Gerçeğin görülmesini o kadar zorlaştıran, sahte olana tutunup ondan kopamamaktır. )
( Gerçek, sahtenin reddi ve inkârı ile ifade edilebilir -eylemle. )
( Gerçek, herkes için birdir, ancak sahte olan kişiseldir. )
( Sahte olanı fark edip onu reddetmek gerçeğe giden yolu açar. )
( Sahte olanlar gittiğinde, geride kalan gerçek olandır. )
( Doğru kendini öne sürmez, o sahtenin sahte olarak görülmesi ve reddedilmesinde yatar. Zihin sahte olan tarafından kör edilmişken doğruyu aramak yararsızdır. Doğru olanın sezilebilmesi için önce sahtenin tamamen temizlenip yok edilmesi gerekir. )
( Sahte olanın keşfedilip terk edilmesi, gerçek olanın zihne girişini sağlar. )
( Sahte olanın yıkımı şiddet değildir. )
( Sahte olanın reddi özgürleştirici ve enerji vericidir. )
( Sahte olan "Ben-im" duygusu değil, fakat kendinizi ne sandığınızdır. )
( [Ar.] ... ile KALP )
( ARTIFICIAL with FAKE )
( The false is limited in time and space and is produced by circumstances. )
( It is the nature of the false that it appears real for a moment. )
( You cannot destroy the false, for you are creating it all the time. )
( To see the false as false and abandon the false brings reality into being. )
( It is the discarding the false that opens the way to the true. )
( What you see as false, dissolves. )
( Once you understand that the false needs time and what needs time is false, you are nearer the Reality, which is timeless, ever in the now. )
( It is the clinging to the false that makes the true so difficult to see. )
( Reality is common to all. Only the false is personal. )
( The false dissolves when it is discovered. )
( The discovery and abandonment of the false remove what prevents the real entering the mind. )
( The destruction of the false is not violence. )
( Renunciation of the false is liberating and energizing. )
( It is not the "I am" that is false, but what you take yourself to be. )

- YAPAY ile YAPMACIK

- SAHTE ile/ve YANILSAMA
( FAKE with/and ILLUSION )

- SAHTE ile KURGU
( FAKE with FICTION )

- KURMACA ile DÜZMECE

- GERÇEK ile SAHTE

( İlk/en başta küçük/düşük. İLE İlk/en başta büyük/yüksek. )
( İlerledikçe/derinleştikçe yüce/ulaşılmaz. İLE İlerledikçe/derinleştikçe değersiz. )

- CÂLÎ ile CÂLİ' ile CA'LÎ
( Parlayan, cilalı. | Cilalayan, parlatan, temizleyen. | Sürgün eden. İLE
Açık saçık (kadın. | Utanması kıt (adam). İLE
Sahte, yapmacık, düzme. | [Fels.] Yapma.(ARTIFICE[Fr.]) )

- SANAL ile UYDURMA

- UYDURMAK ile/değil/yerine UYARLAMAK
( TO IMPROVISE with/and TO ADAPT )

- SINIR ile SON
( BORDER/BOUNDARY with END )

- SINIR ile/ve GÜNEŞ SİSTEMİNİN SINIRLARININ ÖTESİ
( BORDER with/and ULTRAMUNDANE )

- SINIR ile/ve ÖTEKİ
( BOUNDARY with/and OTHER )

- SINIR ile KOTA
( BOUNDARY with QUOTA )

- KOTA ile/ve BARIŞ
( QUOTA with/and PEACE )

- SINIRLI ile SONLU

- SINIRLI ile/ve KISITLI
( LIMITED with/and RESTRICTIVE )

- SINIRLI ile SEÇMELİ

( Sınırlı olanın sıra ile acı ve haz verici olması zorunludur. )
( LIMITED with ELECTIVE/MULTIPLE-CHOICE )
( The limited is bound to be painful and pleasant in turns. )

- SINIRLI/LIK ile YETERSİZ/LİK
( RESTRICTED/NESS with INFSUFFICIENCY )

- SINIRLILIK ile/ve TEKRAR
( RESTRICTEDNESS with/and REPETITION )

- SINIRSIZ ile/ve KAYNAĞI SINIRSIZDA OLAN SINIRLI
( UNLIMITED with/and THE LIMITED WHICH IN THE SOURCE OF UNLIMITED )

- SINIRLI ile/ve KAYNAĞI SINIRSIZDA OLAN SINIRLI
( LIMITED with/and THE LIMITED WHICH IN THE SOURCE OF UNLIMITED )

- SINIR(LI/SIZ) ile SON(LU/SUZ)

( Geometrik. İLE Aritmetik. )

- SINIRSIZ ile SONSUZ
( Mekânda. İLE Zamanda. )
( Bir gövdede odaklanmış sonsuz olansınız. )
( Sonsuz bölünemez. )
( Sonsuz sonsuzdan büyük ya da küçük olamaz. )
( Sonsuzluk nicelik değildir. )
( UNLIMITED with INFINITE )

- SONSUZ ile/ve BİREBİR

- SONSUZ/LUK ile "ULAŞILAMAYAN"/"KÖTÜ" SONSUZ/LUK

- SONSUZ ile/ve BİR
( INFINITE with/and ONE )

- SONSUZ ile/ve/= HERŞEY X HERŞEY
( INFINITE with/and/= EVERYTHING X EVERYTHING )

- SONSUZ ile/ve SINIRLI SONSUZ

( ~ İLE/VE Pi sayısı. )
( Rasyonel. İLE/VE İrrasyonel. )
( INFINITE with/and LIMITED INFINITE )

- SIFIR ile/ve SONSUZ
( ZERO with/and INFINITE )

- "KESMEK" ile/ve/değil/yerine KISMAK

- "SINIRLARI GENİŞLETMEK" ile "EŞİĞİ YÜKSELTMEK"
( "TO WIDEN LIMITS" with/and "TO RAISE THRESHOLD/EDGE" )

- "EŞİĞİNİ YÜKSELTMEK" ile/yerine KENDİNİ GELİŞTİRMEK

( Enerjisini doğru yönde kullanan kişi kendini geliştirmeyi bilir. )
( "TO RAISE THRESHOLD/EDGE" with IMPROVEMENT THE SELF )
( IMPROVEMENT THE SELF instead of "TO RAISE THRESHOLD/EDGE" )

- NÖTR ile BOŞ
( NEUTER with EMPTY )

- BOŞ ile/ve/değil KOF
( [not] EMPTY/VACANT/VAIN/FUTILE with/and/but ROTTEN )

- YAKIN ile/ve/değil ARDIŞIK
( [not] NEAR with/and/but CONSECUTIVE )

- YAKIN ile/ve UZAK
( NEAR with/and FAR/DISTANT )

- UZAK ile BÜYÜK
( FAR/DISTANT with BIG )

- UZAK ile KÜÇÜK
( FAR/DISTANT with SMALL )

- UZAK ile İLERİ
( DISTANT with ADVANCED )

- UZAK ile GEREKSİZ
( DISTANT with UNNECESSARY )

- UZAK/LIK ile/ve BAĞIMSIZ/LIK
( DISTANCE with/and INDEPENDENCE )

- UZAKLAŞMAK ile YABANCILAŞMAK
( TO BE ESTRANGED with/and ALIENATION )

- YABANCILAŞMA ile/ve DUYARSIZLIK
( ALIENATION with/and INSENSITIVITY )

- YABANCILAŞMA ile/ve/> KORKU
( ALIENATION with/and/> FEAR )

- YABANCILAŞMA ile/ve/> YİTİM
( ALIENATION with/and/> LOSS )

- YABANCILAŞMA ile/ve/> YALAN
( ALIENATION with/and/> LIE )

- YABANCILAŞMA ile/ve YANILSAMA
( ALIENATION with/and ILLUSION )

- YABANCILAŞMA
: Kendi özvarlığının yerine koymak.

- YABANCILAŞMA ile/ve/> ÖZYİTİMİ
( ALIENATION with/and/> SELF-LOSS )

- YABANCILAŞMA ile/ve/<> ÖTEKİLEŞTİRME

- YABANCILAŞMA ile/ve/<> İNKÂR
( ALIENATION with/and/<> TO DENY )

- GURBET ile/ve KURBİYET

( Yabancılaşma. İLE/VE Yabancılaşmaktan kurtulma. )
( Yabancılaşma, bilinçlenme/şuur içindir. )

- AYRILMAK ile/ve UZAKLAŞMAK
( TO LEAVE with/and TO DIGRESS )

- AYRILMA ile AYRIŞMA

- AYRILIK ile/ve SON
( SEPERATENESS with/and THE LAST/FINAL/END/RESULT )

- AYRILIK ile/ve ALAN AYRILIĞI
( SEPARATENESS with/and FIELD SEPARATION )

- SAPMA ile/ve AYRILMA
( DEVIATION with/and DIVERGE )

- YAKIN HEDEF ile/ve UZAK HEDEF
( NEAR TARGET with/and FAR TARGET )

- "İLERİ" ile "GERİ"
( "FORWARD" with "BACKWARD" )

- ÖYLE, ÖYLE, ÖYLE, ... ile ÖYLE (DE) DEĞİL

- ÖYLE DEMEK ile ÖYLE BİLMEK

- ÖYLE OLDUĞU ANLAMINA GELMEK ile ÖYLE OLDUĞU ANLAMINA GELMEMEK

- "DEMEK İSTEMEK" ile "DEMEYE GETİRMEK"

- SİGORTA ile REASÜRANS
( INSURANCE with REINSURANCE )

- MESAİ ile VARDİYA
( TO WORK OVERTIME with SHIFT )

- GÜVENCE ile/ve DAYANAKÇA

- GÜVENCE ile GARANTİ
( GUARANTEE with GUARANTY )

- GARANTİ ile/ve/değil/yerine TEDBİR
( [not] GUARANTEE with/and/but PRECAUTION )
( PRECAUTION instead of GUARANTEE )

- GARANTİ ile/ve/<>/||/değil/yerine SİGORTA
( [not] GUARANTEE with/and/<>/||/but INSURANCE )
( INSURANCE instead of GUARANTEE )

- MALA KEFÂLET ile/ve KİŞİYE KEFÂLET

- KORUMA ile KALICILIK

( [Ar.] VİKAYE["ka" uzun okunur!]: Koruma, kayırma, esirgeme. | Herhangi bir hastalık için önleyici tedbir alma. İLE ... )
( TO PROTECT/SAVE with PERMANENCE )

- KORUMAK ile ÖNEMSEMEK
( TO PROTECT/SAVE with TO CONSIDER )

- KORUMAK ile/ve SAKINMAK
( TO PROTECT/SAVE with/and TO AVOID )

- KENDİNİ, BAŞKALARINDAN KORUMAK ile/ve/<>/değil BAŞKALARINI, KENDİNDEN KORUMAK
( [not] TO PROTECT THE SELF FROM OTHERS with/and/<>/but TO PROTECT OTHERS FROM THE SELF )

- KORUMAK ile KOLLAMAK
( TO PROTECT/SAVE with TO WATCH FOR/TO PROTECT )

- KORUMAK ile/ve GÖZETMEK

- GÖZETMEK ile GÖZETLEMEK

- KORUMAK ile/ve SÜRDÜRMEK
( TO PROTECT/SAVE with/and TO KEEP ON )

- KORUMAK ile SAHİP ÇIKMAK
( TO SAVE with TO CLAIM )

- SAKLAMAK ile KORUMAK
( TO HIDE with TO SAVE )

- KORUMAK ile KURTARMAK
( TO SAVE with TO REDEEM )

- BOZMAK ile/değil KORUMAK

- KAYIT ile ZABIT (/TUTMAK)
( RECORD with PROCEEDING )

- YAYIN ile YAYIM

( Yayın, elektronik araçlarla gerçekleştirilen/sağlanan. İLE
Yayım, kağıt üzerine basılarak gerçekleştirilen/sağlanan. )
( BROADCAST with PUBLISHING )

- AYRINTI ile AYIRTI
( DETAIL with NUANCE )

- AYRINTI ile AYRIM
( DETAIL with DIFFERENTIATION )

- AYRINTI ile İNCELİK
( DETAIL with DELICACY )

- AYRINTI ile/ve ÖZEL
( DETAIL with/and SPECIAL )

- AYRINTI ile/ve DERİNLİK
( DETAIL with/and DEEPNESS )

- AYRINTI ve BASAMAK
( DETAIL and STEP )

- AYRINTI ile NÜANS

( ... İLE Resim sanatında renk ayrıntısı. )
( DETAIL with NUANCE )
( ... WITH Color detail in art. )

- AYRINTI/LAR ile/ve/yerine TEMEL İLKE/LER
( DETAIL/S with/and BASIC PRINCIPLE/S )
( BASIC PRINCIPLE/S instead of DETAIL/S )

- TANIM ile/ve AYRIM
( DEFINITION with/and DIFFERENTATION )

- TANIM ile TARİF
( DEFINITION with DESCRIPTION )

- TANIM ile/ve KANIT
( DEFINITION with/and PROOF )

- KANIT ile/ve KAYNAK
( PROOF with/and SOURCE )

- ÖZEL ile/ve AYRINTI
( SPECIAL with/and DETAIL )

- "UZATMAK" ile/değil AYRINTIYA GİRMEK
( [not] "TO PROLONG" with/but TO FOCUS IN DETAILS )

- TAMAMI ile HER AYRINTISI
( ALL OF with EACH DETAIL OF )

- DOLU ile TAM
( FULL with COMPLETE )

- AYRIM ile AYIRIM
( DISTINGUISH with DIFFERENTIATION )
( [Sansk.] ... ile VİBHAGA )

- AYRIM ile/ve SINIR
( DISTINGUISH with/and BOUNDARY )

- AYRIM ile/ve İLİŞKİ
( DISTINGUISH with/and RELATION )

- AYRIM ile/ve ANLAMLANDIRMA
( DISTINGUISH with/and TO GIVE A MEANING )

- AYRIK ile KOPUK
( SEPARATED with TORN )

- SAKLAMAK ile/değil AYIRMAK
( [not] TO HIDE with/but TO SEPARATE )

- KLÂSİK ile MODERN
( CLASSIC with MODERN )

- KLÂSİK ile ESKİ
( CLASSIC with OLD )

- KURUCU KLÂSİK ile BÜYÜK SENTEZ KLÂSİĞİ ile MEDENİYETLERİ YATAY/DİKEY(/HEM YATAY, HEM DİKEY) KESEN KLÂSİKLER
( FOUNDER CLASSIC with BIG SYNTHESIS CLASSIC with CLASSICS IN, TO CEASE THE CIVILIZATIONS VERTICAL/HORIZONTAL(/BOTH) )

- MODERN ile/ve/değil/yerine ÇAĞDAŞ
( [not] MODERN with/and/but CONTEMPORARY )
( CONTEMPORARY instead of MODERN )

- MODERN ile YENİ
( MODERN with NEW )

- KRONİK ile KALIP
( CHRONIC with PATTERN )

- KOŞUL ile/ve YASA

( [Ar.] ŞURÛT[< ŞERAİT, ŞART]: Şartlar. ile/ve ŞERİAT )
( CONDITION with/and LAW )

- ŞART-I İNFİSÂHÎ ile/ve ŞART-TÂLİKÎ
( Bozucu şart. [Evimi eşime bağışlarım fakat benden önce ölürse ev benimdir.] İLE/VE
Belirli bir zamana/koşula bağlı şart. [Eğer sınıfı geçersen bisiklet alırım.] )

- ŞART-I A'ZAM ile/ve ŞART-I BÂTIL ile/ve ŞART-I CÂİZ ile/ve ŞART-I LAĞV ile/ve ŞART-I MÜFSİD ile/ve ŞART-I MÜTEAHHİR ile/ve ŞART-I MÜTEÂRIZ ile/ve ŞART-I MÜTEKADDİM/EVVEL ile/ve ŞART-I NÂSİH ile/ve ŞART-I SÂNİ ile/ve ŞART-I SARÎH ile/ve ŞART-I TAKYÎDÎ ile/ve ŞART-I VÂKIF

- ŞART (SÜRMEK) ile/değil/yerine RİCA (ETMEK)

- KURAL ile/ve/> YASA

( İnsanda/yaşamda. İLE/VE/> Doğada. )
( Tüzel/hukukî kabullere/kararlara her ne kadar "yasa" denilmişse de "kural"dırlar. )
( SOLON [M.Ö. 640 - 559/8] )
( RULE with/and/> LAW )

- KURAL ile/ve OLURLUK
( RULE with LAW )

- KURAL ile/ve İZLENCE

- KURAL ile KAPRİS

( Kuraldan çok kuralcılığın, kraldan çok kralcılığın anlamı yoktur. )
( RULE with CAPRICE/WHIM )

- KURAL ile/ve/değil KURAM
( [not] RULE with/and/but THEORY )

- KURAL KOYUCU/LUK ile/ve/değil/yerine KURAL BULUCU/LUK

- YAZILI KURALLAR ile/ve YAZILI OLMAYAN KURALLAR
( WRITTEN RULES with/and UNWRITTEN RULES )

- KURAL/LILIK ile/ve NEDEN/SELLİK

- KAPRİS ile GURUR
( CAPRICE/WHIM with PRIDE )

- YASA ile/ve YAPTIRIM

( KANUN ile/ve MÜEYYİDE )
( LAW with/and SANCTION )

- YAPTIRIM ile/ve/değil DAYANAKÇA
( [not] SANCTION with/and/but THE BASE ON )

- YASA ile YÖNETMELİK
( LAW with STATUTES )

- YASA ile YÖNERGE
( LAW with DIRECTIVE )

- YASA ile MUTLAK
( LAW with ABSOLUTE )

- YASA ile/ve KUVVET
( LAW with/and STRENGTH/POWER )

- YASA ile/ve ARAÇ
( LAW with/and VEHICLE )

- YASA ile/ve UYUM
( LAW with/and HARMONY )

- YASA ile/ve OLGU
( LAW with/and FACT )

- YASA ve KUVVET

( Bilinçte. VE Doğada. )
( LAW and POWER )
( In consciousness. AND On nature. )

- MECELLE: Osmanlılar'da medenî yasa.

- TEDVÎN[< DÎVÂN]: Dîvân şekline sokma. | Kitaplaştırma. | Yasalaştırma. [yazılı ve bütünlüklü hale getirilen kurallar][İng. CODIFICATION]

- KUVVETLER AYRILIĞI ve/> AŞILMIŞ BİRLİK

- AVRUPA ile AVRUPA BİRLİĞİ

- MUTLAK/LIK ile DOĞRU/LUK

( Doğruluk ve eylemin birliği! )
( ABSOLUTE/NESS with RIGHT/NESS )

- PRENSİP ile YASAK
( PRINCIPLE with FORBIDDEN )

- PRENSİP ile YÖNTEM
( PRINCIPLE with METHOD )

- YÖNTEM/METOD ile YOL
( METHOD with WAY )

- YÖNTEM ile YORDAM(MELEKE)
( METHOD with FACULTY )

- YÖNTEM ile YÖNTEMSİZ YÖNTEM
( METHOD with THE METHOD WITHOUT METHOD )

- YÖNTEM ile SÜREÇ
( METHOD with PROCESS )

- YÖNTEM ile/ve SORU

( Doğru bir yanıtı nasıl alabilirim? Doğru bir soru sorarak! )
( Soru sorma, soru konusu yapılan alana ilişkin sorunların çözümü üzerine düşünüldüğünü gösterir. )
( Bellekte toplanan unsurları kullanma süreci soru ya da sorunla başlar. )
( METHOD with/and QUESTION )
( How am I to get a true answer? By asking a true question! )

- TAKTİK ile YÖNTEM
( TACTICS with METHOD )

- TAKTİK ile STRATEJİ
( TACTICS with STRATEGY )

- TAKTİK ile "YOL"
( TACTICS with "PATH" )

- TEKNİK ile YÖNTEM
( TECHNIQUE with METHOD )

- YÖNTEM ile FORMÜL
( METHOD with FORMULA )

- "ALET" ile/ve YÖNTEM
( "VEHICLE" with/and METHOD )

- USULSÜZ ile HAKSIZ
( ILLEGAL with UNFAIR )

- OLUŞTURMAK ile OTURTMAK

- BİNMEK ile ÜSTÜNE ÇIKMAK

- KONSENSUS ile DİSİPLİN

- DİSİPLİN ile KONTROL

- DİSİPLİN ile/ve SORUMLULUK
( DISCIPLINE with/and RESPONSIBILITY )

- DİSİPLİN ve EDEB
( DISCIPLINE and BREEDING )

- MEMURLUKTA DİSİPLİN CEZALARI: UYARMA ile KINAMA ile KISA SÜRELİ DURDURMA ile UZUN SÜRELİ DURDURMA ile GEÇİCİ OLARAK GÖREVDEN ÇIKARMA ile MEMURLUKTAN ÇIKARMA

- UYARMAK ile/ve/değil/yerine BİLGİLENDİRMEK

- "DİSİPLİN" ile "STRES"
( DISCIPLINE with "STRESS" )

- ÇEŞİT ile/ve DİSİPLİN
( VARIETY with DISCIPLINE )

- CİDDİYET ile/ve DİSİPLİN

( İnsanın ciddiyeti, disiplinidir. )
( SERIOUSNESS with/and DISCIPLINE )

- CİDDİYET ve SÜREKLİLİK
( SERIOUSNESS and CONTINUITY )

- DÜZEN ile/ve DENGE

( Düzenli bir hayat yaşayın ama onu kendi içinde bir amaç haline getirmeyin. )
( SETTING/ORDER/REGULARITY with BALANCE )
( Live an orderly life, but don't make it a goal by itself. )

- DENGE ve ADÂLET
( BALANCE and JUSTICE )

- DÜZEN ile/ve İLKE

( Olgun kişiler ilkesiz davranmaktan vazgeçerek kendilerine olan güveni ve meziyetlerini sağlamlaştırırlar. )
( SETTING/ORDER/REGULARITY with/and PRINCIPLE )

- DÜZEN ile/ve DİZGE/SİSTEM
( Kurulabilir en geniş düşünce kalıpları. )
( SETTING/ORDER/REGULARITY with/and SYSTEM )

- DÜZEN ile/ve TEKRAR
( ORDER with/and REPETITION )

- DÜZEN ile/ve UYGUNLUK
( ORDER with/and APPROPRIATENESS )

- DÜZEN ile/ve UYUM

( Düzen ve uyumu içinizde aramalısınız. )
( ORDER with/and HARMONY )
( To find order you must search within. )

- DÜZEN ile UYUMSAL ORAN
( REGULARITY with HARMONIOUS PROPORTION )

- DÜZEN ile SİMETRİ
( SETTING/ORDER/REGULARITY with SYMMETRY )

- AÇIK BAKIŞIKLIK(SİMETRİ) ile/ve GİZLİ BAKIŞIKLIK(SİMETRİ)

( Kar tanesi, kristaller vb. İLE/VE Gök cisimlerinde, canlılarda, insanda, fizik biliminde, sanatta, dilde vb. )
( Azdır. İLE/VE Çoktur. )
( CLEAR SYMMETRY with/and HIDDEN SYMMETRY )

- BENZEŞİM ile/değil BAKIŞIKLIK

- KUARK ile/ve NÖTRİNO

- GAMMA ile/ve BOZON

- DÜZEN KURMAK ile STANDARTLARI OTURTMAK

- DÜZEN ile OTOMATİĞE BAĞLAMAK
( REGULARITY with TO AUTOMATIZE )

- DÜZEN ile İSTİKRAR
( REGULARITY with STABILITY )

- DÜZEN ile İRÂDE
( REGULARITY with WILL )

- DÜZEN'İN: İÇTE ARANMASI ile DIŞTA ARANMASI

( İçinize yönelin ve ne olmadığınızı keşfedin. )
( TO FIND ORDERLINESS: INSIDE/INSELF with OUTSIDE/OUTSELF )
( Go within and discover what you are not. )

- DÜZEN ile/ve DİSİPLİN
( Disiplin için "Sevgiyle Disiplin-Fitzhugh Dodson-Kuraldışı Yay." kitabından yararlanmanızı salık veririz. )
( REGULARITY with/and DISCIPLINE )

- AKIM ile DİSİPLİN
( CURRENT with DISCIPLINE )

- "AKIM" ile/ve/değil "DAMAR"

- AKIM ile/değil AKIN

- DİSİPLİN ile DİZGE
( DISCIPLINE with SYSTEM )

- DİSİPLİN ile KATILIK
( DISCIPLINE with STERNNESS )

- KIRILMA ile BOZULMA
( REFRACTION with TO PERISH )

- "KIRILMA" ile/ve "SIÇRAMA"

- "BUNALIM" ile/ve "KIRILMA"

- "BOZULMA" ile/ve/>/değil GELİŞİM ile/ve/<> DEĞİŞİM

- BOZULMA ile YOZLAŞMA
( TO PERISH with TO DEGENERATE )

- CEZÂ ile/ve DİSİPLİN

( Karşılık. İLE/VE Öğrenme. )
( Ceza aynı hatayı yinelemeyi önlemelidir sadece. )
( Cezalandıran ya da cezalandırılan siz olabilirsiniz ama, cezanın suça uygun olmasına özen gösterin. )
( PUNISHMENT with/and DISCIPLINE )

- CEZA ile BEDEL
( PENALTY with WORTH )

- CEZA değil ERİŞEMEME

- CEZA TÜZESİ(HUKUKU) ile/ve/değil ÖZGÜRLÜKLERİN TÜZESİ(HUKUKU)

- DİSİPLİN ile TİTİZLİK
( DISCIPLINE with FASTIDIOUSNESS/FUSSINESS )

- DUYARLILIK/HASSASİYET ile TİTİZLİK

( Durumunuzun ne denli nazik olduğunu fark ettiğiniz anda zaten uyanık ve tetiksizsinizdir. )
( SENSITIVENESS with FASTIDIOUSNESS/FUSSINESS )
( The moment you have seen how fragile is your condition, you are already alert. )

- HASSASİYET ile/ve GÜÇ
( SENSITIVENESS with/and POWER )

- DÜZENSİZLİK ile KEŞMEKEŞLİK
( LACK OF REGULARITY with DISORDER )

- SUÇ ile KAZA
( CRIME with ACCIDENT )

- SUÇ ile/ve İHLÂL

( CÜRM-İ MEŞHÛD: Suçüstü. Gözönünde işlenen suç. )
( CRIME with/and INFRINGEMENT )

- SUÇ TÜRLERİ'NDE:
İCRAÎ ile/ve İHMÂLÎ ile/ve ŞEKLÎ ile/ve MADDÎ ile/ve ÂNİ ile/ve MÜTEMÂDÎ ile/ve BASİT ile/ve İTİYÂDÎ ile/ve MÜTESELSİL ile/ve MEVSUF ile/ve SİYASÎ ile/ve SOSYAL

( Yasanın yapılmasını yasakladığı eylemlerin yapılmasından kaynaklanan suçlar. İLE/VE
Yasanın yapılmasını emrettiği eylemlerin yapılmamasından doğan suçlar. İLE/VE
Suçun tamamlanması için sonucun türemesini yasanın şart koşmadığı suçlar. İLE/VE
Suçun tamamlanması için sonucun meydana gelmesini yasanın şart kıldığı suçlar. İLE/VE
İşlenmesiyle sonuçlanan suçlar. İLE/VE
Eyleyenin(failin) hareket geçmesiyle sonuç bulmayarak icrası bir süre uzayan suçlar. [Başkasını yasadışı tutuklama ve hapis gibi.] İLE/VE
Bir kez işlenmesiyle gerçekleşen, cezayı gerektiren suçlar. İLE/VE
Bir kez işlenmesiyle ceza gerektirmeyen suçun oluşması için eylemin birkaç kez işlenmesi şart olan suçlar. İLE/VE
Her biri başlı başına bir suç oluşturan fakat aynı suç kastının uygulanması dolayısıyla toplu bir suç sayılan eylemler. İLE/VE
Kendilerinde yasal ağırlaştırıcı neden bulunan suçlar. İLE/VE
Devletin iç ve dış düzenine karşı işlenen suçlar. İLE/VE
Sosyal ve ekonomik alanlarda bazı amaçları gerçekleştirmek ya da bazı istekleri kabul ettirmek için başvurulan ve suç niteliğinde işlenen eylemler. [Siyasi suça benzese de ortak çıkarlara ait bir amaçla hareket edildiği iddia edilir.] )

- SUÇLAMA ile/"yerine" TESPİT
( TO BLAME with TO DETERMINE )
( TO DETERMINE instead of TO BLAME )

- KAZA ile KASIT
( ACCIDENT with PURPOSE )

- KAZA ile FELÂKET
( ACCIDENT with DISASTER )

- DOĞAL FELÂKET/ÂFET ile/ve BEŞERÎ FELÂKET/ÂFET

( ... İLE/VE Savaş. )
( Sonrasında nefret duygusu oluşturmaz. İLE/VE Sonrasında nefret uyandırır. )
( NATURAL DISASTER with DISASTER BY HUMAN )

- GALİBİYET ve/> BOZGUN
( Yenilen kişi mutsuz olduğundan, galibiyet nefreti doğurur. Bu nedenle, galibiyeti ve bozgunu terkeden insan, sevinci bulur. )
( VICTORY/TRIUMPH with/> ROUT/DEFEAT )

- GALİBİYET ile/ve/değil/yerine FETİH
( [not] VICTORY/TRIUMPH with/and/but CONQUEST )
( CONQUEST instead of VICTORY/TRIUMPH )

- SAVAŞ ile/ve/değil/yerine/< SALDIRI/Ş

- SAVAŞ ile/ve/değil/yerine SAVAŞIM

- SAVAŞ ile/değil FETİH
( [not] WAR with/but CONQUEST )

- İŞGAL ile/değil FETİH
( [not] OCCUPATION with/but CONQUEST )

- TEHLİKE/Lİ ile RİSK/Lİ
( DANGER/OUS with RISK/Y )

- RİSK/MUHÂTARA[Ar. < HATAR] ile/ve CESARET
( RISK with/and COURAGE )

- RİSK ile/değil HEYECAN
( [not] RISK with/but EXCITEMENT )

- SABOTAJ ile KOMPLO
( SABOTAGE to(with) CONSPIRACY )

- GÜNAH ile AYIP
( SIN with SHAMEFUL )

- "AYIP" ile/ve/değil/yerine SAÇMA
( [not] "SHAMEFUL" with/and/but ABSURD )
( ABSURD instead of "SHAMEFUL" )

- AYIP ile/ve/< ISTIRAP

- HAŞMET ile HEYBET
( MAJESTY with GRANDEUR )

- HEYBET >< ÜNS

- YAYGIN ile BÜYÜK
( COMMON with BIG )

- YAYGIN ile ENDER/NADİR
( COMMON with UNCOMMON )

- NADİREN ile YERİ GELDİĞİNDE
( RARELY with CONGRUOUS )

- NEDEN ile KANIT

( Tek kanıtınız kendinizsiniz. )
( REASON with PROOF )
( Your only proof is in yourself. )

- NEDEN ile KAYNAK
( REASON with SOURCE )

- İLİŞKİLİ NEDEN ile DIŞTAKİ NEDEN
( RELATED REASON with EXTERIOR REASON )

- KAYNAK ile REFERANS
( SOURCE with REFERENCE )

- KAYNAK/LAR ile KİTAP/LAR
( SOURCE(S) with BOOK(S) )

- KİTAP ile/yerine/değil ESER

( ... İLE/YERİNE/DEĞİL Bir şeyin varlığına delâlet eden başka bir şeyin hasıl olması. Sonuç. )
( [not] BOOK with/but WORK )
( WORK instead of BOOK )

- İLMÎ ESER ile/ve/değil FİKRÎ ESER

- ÖLÜMSÜZ ESERLER: ÇOCUK ve KİTAP ve HAYRAT

- KOKU ile PİSLİK
( STINKY with DIRT )

- GÜÇ ile CESARET
( POWER with COURAGE )

- GÜÇ ile DAYANAK
( POWER with SUPPORT/BASE )

- GÜÇ ile DİRENÇ
( POWER with RESISTANCE )

- GÜÇ ile/ve HAKİMİYET
( POWER with/and TO RULE/DOMINATE )

- GÜÇ ile/ve PSİKOLOJİK RAHATLAMA
( POWER with/and PSYCHOLOGICAL RELIEF )

- GÜÇ ile YETKİ

( Güç tecezzi(parçalanma) kabul etmez. )
( POWER with AUTHORITY )

- GÜÇ ile ORGANİZE GÜÇ
( POWER with ORGANIZED POWER )

- DIŞLAŞMIŞ GÜÇ ile/ve GÜCÜN DIŞLAŞMIŞ OLANLARI
( EXTERNALIZED POWER with/and THE POWERS WHICH EXTERNALIZED )

- GÜÇLÜ ile YERLEŞİK
( POWERFUL/STRONG with SETTLED/PERMANENT )

- GÜÇLÜ ile DONANIMLI
( POWERFUL/STRONG with FACILITATED )

- ARMADA
[İsp.]: DONANMA[Denizc.]

- YERLEŞMEK ile/ve SAKİNLEŞMEK
( TO SETTLE DOWN with TO CALM DOWN )

- YERLEŞMEK ile "KURULMAK"
( TO SETTLE DOWN with "TO POSE/SWAGGER" )

- YERLEŞME ile/ve/> YAYGINLAŞMA

- KURULU ile KURGUL

- DAYANAK ile DAYANAKÇA

- DİRENMEK ile/ve DAYANMAK
( TO RESIST with/and TO WITHSTAND )

- DAYAN(DIR)MAK ile "TAKILMAK"
( TO BASE ON with/and TO BE ATTACHED/AFFIXED )

- "GÜÇ" ile ZOR

( Zor durumlarda yılmamalı. )
( Zor koşulları fark etmek iyiye işarettir, zarar getirmez. )
( [Fars.] DÜŞVÂR )
( DIFFICULT )

- KOLAY ile/ve UYGULAMA/PRATİK
( ÂSÂN ile/ve ... )
( EASY with/and PRACTICAL )

- KOLAY ile/ve SIRADAN
( EASY with/and ORDINARY )

- KOLAY ile/ve EKONOMİK
( EASY with/and ECONOMICAL/LY )

- SIRADAN ile KLÂSİK
( ORDINARY with CLASSIC/AL )

- SIRADAN ile/değil OLAĞAN
( [not] ORDINARY with/but USUAL )

- SIRADAN/LIK ile YAVAN/LIK

- TEKDÜZE ile/ve/değil SIRADAN

- KOLAY ile KOLAY DEĞİL
( EASY with NOT EASY )

- ZOR ile ZOR DEĞİL
( DIFFICULT with NOT DIFFICULT )

- ZOR yerine KOLAY DEĞİL
( NOT EASY instead of DIFFICULT )

- ZOR ile/ve/değil/yerine SORUNLU
( [not] DIFFICULT with/and/but PROBLEMATIC )
( PROBLEMATIC instead of DIFFICULT )

- ZOR ile/ve/değil/yerine DÜŞÜK OLASILIKLI
( [not] DIFFICULT with/and/but LOW PROBABLE )
( LOW PROBABLE instead of DIFFICULT )

- ZOR ile "AĞIR"
( DIFFICULT with "HEAVY" )

- ZOR ile OLANAKSIZ
( DIFFICULT with IMPOSSIBLE )

- ZORLUK ile/ve SIKINTI
( DIFFICULTY with/and DISTRESS/BOREDOM )

- "ZORLUK" ile/değil GELİŞİM/GELİŞME
( [not] DIFFICULTY with/but PROGRESS/DEVELOPMENT )

- ZORLAMA ile/ve DAYATMA
( COMPULSION with/and TO INSIST )

- DAYATMA ile/değil/yerine ÖĞRETME[ANLATMA/GÖSTERME]

- DAYATMA ve GASP

- BASKI ile/ve/<> DAYATMA

- ZORLAMA ile KANIRTMA
( COMPULSION with TO BEND, TO FORCE BACK )

- İFNÂ ile/değil/yerine İCBAR ile/değil/yerine İKNÂ

- SIKICI ile/ve/değil ZORLAYICI

- DAYATMA değil/yerine ESİNLENME
( [not] TO INSIST but TO BE INSPIRED )
( TO BE INSPIRED instead of TO INSIST )

- DAYATMA ile BASTIRMA

- KOLAY/LIK ile BASİT/LİK
( EASY/NESS with SIMPLE/NESS )

- KOLAYLAŞTIRMA ile PAZARLAMA
( TO FACILITATE with MARKETING )

- PAZARLAMA ile/ve/yerine SATIŞ

( Hazır olmayan ürünün satışa hazırlanması. İLE/VE/YERİNE Hazır olan ürünün sunulması. )"
( Kararı kişiye bıraktırmaz. İLE/VE/YERİNE Kararı kişiye bıraktırır. )
( MARKETING with/and SALES )
( SALES instead of MARKETING )
( To prepare the unprepared product to sale. WITH/AND To serve the ready product. )

- PAZARLAMA ile/ve "KAKALAMA"

- PAZARLAMA ile HİLE
( MARKETING with TRICK )

- İHRACAT ile/ve İTHALAT
( [Ar.] TASDÎR ile/ve İSTİRÂD )
( EXPORT with/and IMPORT )

- HİLE ile/ve HESAP
( TRICK with/and CALCULATION )

- HİLE ile ŞİKE
[Fr.]
( ... İLE Maddi ya da manevi bir çıkar karşılığı antlaşma ile bir maçın sonucunu değiştirme, uzlaşmalı spor karşılaşması yapma. | Bir çıkar karşılığında uzlaşarak bir iş yapma, aldatma. )

- BİR ŞEYİN: "HESABINI YAPIYOR OLMAK" ile/ve/değil AKLA GELİYOR OLMASI

- MANİTA
[İt., argo]: Tanışıyormuş gibi yaparak para sızdırma. Dolandırıcı.

- KOLAY ULAŞIM ile YAKINLIK
( EASY REACH with CLOSENESS )

- PRATİK ile UYGULAMA[TATBİK/AT]
( PRACTICAL with APPLY )

- BASİTLEŞTİRME ile DEĞERSİZLEŞTİRME
( TO SIMPLIFY with TO LOSE ITS VALUE )

- BASİTLEŞTİRME ile/ve/değil DÜŞÜNCE
( [not] TO SIMPLIFY with/and/but TO THINK )

- YIKICI ile/ve KIYICI
( DESTRUCTIVE with/and CRUEL )

- SÖKÜP-KURMA ile YIKIP-YAPMA

- ÇATIŞMA ile ÇAKIŞMA
( CLASH with COINCIDE )

- ÇATIŞMA ile "TAKIŞMA"
( ARGUMENT with "SQUABBLE" )

- ÇATIŞMA ile "AYRILMA"
( ARGUMENT with "SEPARATION" )

- ÇATIŞMA ile "GERİLİM"
( ARGUMENT with "TENSION" )

- ÇATIŞMA ile "KAPIŞMA"
( ARGUMENT with "TO FIGHT" )

- ÇATIŞMA ile/ve "İTİŞME"

- İNİŞ-ÇIKIŞ ile ÇATIŞMA

- BAŞKA ile ÖTEKİ
( OTHER with THE OTHER )

- BAŞKA/LIK ile FARK(LI/LIK)
( OTHER with DIFFERENCE )

- FARKLI ile İKİLİ(/ÇİFT)
( DIFFERENT with COUPLE )

- İKİ İKİ AYIRMAK ile ÇİFTLEŞTİRMEK
( TO SEPARATE IN PAIR with TO MAKE A PAIR )

- ÇİFTLEŞMEK ile EŞLEŞMEK
( TO BECOME A PAIR with TO MATCH )

- FARK ile ZIT
( DIFFERENCE with THE OPPOSITE )

- TERS ile ZIT
( WRONG with THE OPPOSITE )

- FARK ile İNCE ÇİZGİ
( DIFFERENCE with SLIGHT LINE )

- ÇATIŞMA ile "ZITLIK"
( ARGUMENT with THE BE OPPOSITE )

- ZIT/LIK ile OLUMSUZ/LUK
( CONTRARINESS with NEGATIVE/NESS )

- ZITLIK ile İKİLİK
( CONTRARINESS with DICHOTOMY/DUALITY )

- İKİLİK ile ÇELİŞKİ

( İkiliğin geçerli olmadığı âlemde her şey tamam, kendi kendisinin kanıtı, anlamı ve amacıdır. )
( DICHOTOMY/DUALITY with CONTRADICTION )
( In the realm of non-duality everything is complete, its own proof, meaning and purpose. )

- İKİCİLİK ile/ve/değil İKİLİK

- EYTİŞİM(DİYALEKTİK) ile ZITLIK
( DIALECTIC with CONTRARINESS )

- EYTİŞİM ile ÇELİŞKİ
( DIALECTIC with CONTRADICTION )

- ŞİRK ile İKİLİK

- FARK ile İKİLİK
( DIFFERENCE with DICHOTOMY/DUALITY )

- DEĞİŞİK/LİK ile FARKLI/LIK
( CHANGE/ALTERATION with DIFFERENCE )

- DEĞİŞİK/LİK ile İLGİNÇ/LİK
( CHANGE/ALTERATION with TO BECOME INTERESTED )

- DEGİŞİK/LİK ile ÖZEL/LİK
( CHANGE/ALTERATION with SPECIAL/ITY )

- İLGİNÇ ile ÖZEL
( INTERESTING with SPECIAL )

- ÖZELLİK ile GİZİL

( Gizil olan, düşünme yoluyla uygulayımsal/fiilî duruma gelir. )
( SPECIALITY with POTENTIAL )
( The potential becomes actual by thinking. )

- ÖZELLİK ile/ve GÜZELLİK
( SPECIALITY with/and BEAUTY )

- ÖZELLİK ile NİTELİK
( FEATURE with QUALITY )

- KARŞIT ile ÖTEKİ/ÖBÜR(DİĞER[Ar.])
( OPPOSITE with OTHER )

- ÖTESİNDE ile DIŞINDA
( BEYOND with OUTSIDE )

- ÖTE ile/ve İLERİ
( FURTHER with/and FORWARD )

- ÖTE ile BULAŞICI/SİRET

- DIŞINDA OLAN ile/ve/değil DIŞSALLAŞMIŞ OLAN
( [not] EXTERIOR with/and/but WHICH TO BECOME EXTERIORED )

- KARŞIT ile ÇELİŞİK
( OPPOSITE with CONTRADICTORY )

- "ÇİFTE STANDART" ile ÇELİŞKİ

- ÇARENİN BULUNMASI/BULUN(A)MAMASI ile BAŞARI/BAŞARISIZLIK
( LACK OF REMEDY with SUCCESS/UNSUCCESSFULNESS )

- ÇARESİZLİK ile/yerine KOŞULSUZLUK
( HELPLESS with UNCONDITIONALNESS )
( UNCONDITIONALNESS instead of HELPLESS )

- ÇÖZÜM ile ÇARE

( Genel ya da kavramsal bir olguya işaret eder. İLE
Belirli bir olgu ya da soruna işaret eder. )
( [Fars.] ... ile BEYÂRİŞ )
( SOLUTION with WAY/HELP )

- ÇÖZÜM ile YANIT
( Geciken yanıt yanlış yanıttır. )
( Bir sorunun doğru çözümü, onun ancak evrensel, tarafsız bir araştırma ve sorgulama içinde çözümlenmesiyle bulunabilir. )
( Her sorunun kökeni geçmişte, çözümü gelecektedir. )
( SOLUTION with ANSWER/RESPONSE )
( Delayed response is wrong response. )
( Only in the dissolution of the problem in the universal solvents of enquiry and dispassion, can its right solution be found. )

- ÇÖZÜM ile İDEAL
( SOLUTION with IDEAL )

- İDEAL OLAN ile/ve GERÇEK OLAN

( Değişmeyen. İLE/VE Değişen. )
( IDEAL with/and REALITY )

- "İDEAL OLAN" değil/yerine UYGUN/LUK

- İDEAL ile/ve MİSYON
( IDEAL with/and MISSION )

- ÇÖZÜMLEME ile/ve RAHATLATMA
( TO ANALYSE with/and TO RELIEVE/RELAX )

- ÇÖZÜMLEME ile/ve ÖZGÜRLEŞTİRME
( TO ANALYSE with/and TO FREE )

- ÇÖZÜMLEME ile/ve SERİMLEME

- ÇÖZÜMLEME/ANALİZ ile/ve ELEŞTİRİ
( ANALYSIS with/and CRITIQUE )

- ÇÖZÜMLEME ile ETKİLE(N)ME
( ANALYSIS with TO (GET) EFFECT )

- ÇÖZÜMLEME ile ÇÖZÜM

- YANIT ile KARŞILIK
( ANSWER with EQUIVALENT/RESPONSE )

- YANIT ile/ve AÇIKLAMA
( ANSWER with/and EXPLANATION )

- YANIT ile ONAY
( ANSWER with APPROVAL )

- YANIT ile/ve SORU

( Soruyu bulana kadar yanıtı bildiğimiz de, bilmediğimiz de ortaya çıkmaz. )
( ANSWER with/and QUESTION )

- KARŞIT ile KARŞI-LIK
( OPPOSITE with TO OPPOSE )

- KARŞI ile YÖNELİK
( OPPOSITE with TO/DIRECTED )

- YÖNELİK ile DÖNÜK
( TO/DIRECTED with FACING )

- KARŞI ile KARŞILIK
( OPPOSITE with TO OPPOSE )

- KARŞILIK ile/ve ŞÜKRAN
( RESPONSE with/and GRATITUDE )

- KARŞILIKSIZ ile/ve KOŞULSUZ
( COMPLIMENTARY/GRATIS with/and UNCONDITIONAL )

- YAVAŞ YAVAŞ ile ADIM ADIM

( Olgun kişi kendini, küçük başlangıçları adım adım büyük başarılara dönüştürmeye adamıştır. )
( En uzun yokculuklara bile, ufak bir adımla başlanır. )
( İlk adım belki tavanı tepenize indirebilir, fakat az zamanda kargaşa bitecek ve barış ve sevinç gelecektir. )
( Bir sonraki adımınızın ne olması gerektiği hakkında hiçbir zaman bilgisiz bırakılmadınız. )
( Her adım, bir sonraki için yeterli enerji üretecektir. )
( SLOWLY with STEP BY STEP )
( The first steps may bring the roof down on your head, but soon the commotion will clear and there will be peace and joy. )
( You are never left without knowing what your next step should be. )
( Each step will generate enough energy for the next. )

- GERİ ile ARKA
( TO BACK with THE BACK )

- DENİZ TAŞITLARINDA: SANCAK ile/ve İSKELE

( Sağ taraf. İLE/VE Sol taraf. )
( STARBOARD with/and PORT/PIER )
( Right side. WITH/AND Left side. )

- PUPA: Geminin arkası.

- ÇALIŞMA ile/ve ÜRETİM
( Siz çalışmayı sürdürün, tüm evren sizinle birlikte çalışacaktır. )
( İyi olanı isteyin, o zaman tüm evren sizinle birlikte çalışacaktır. )
( Çalışma ve bilgi elele yürümelidir. )
( İnsanın tek kazancı, çalıştığıdır. )
( Çalışan insanın kimseye zararı dokunmadığı gibi, ondan hem milleti, hem de insanlık yararlanır. )
( Ya dünyayı bir oyun gibi görün ya da onun üzerinde var gücünüzle çalışın. Ya da her ikisini de yapın. )
( Çalışmak zordur, gereksiz çalışmalardan kaçınmak ise daha da zordur. )
( Neye gereksiniminiz olduğunu en iyi siz bilirsiniz. )
( WORKING with/and PRODUCTION )
( Work on, and the universe will work with you. )
( You know best what you need! )
( Work and knowledge should go hand in hand. )
( Desire the good of all and the universe will work with you. )
( LABORARE ESTORARE: ÇALIŞMAK İBADETTİR! )

- ÇALIŞMA ile ETKİN-LİK/FAALİYET
( Çalışma, bütün tarafından bütün içindir. İLE
Etkin-lik, ego tarafından ego içindir. )
( WORKING with ACTIVITY/ACTIVE-NESS )
( Work is by the whole for the whole, activity is by oneself for oneself. )

- ÇALIŞMA ile SALT ETKİN-LİK
( WORKING with PURE ACTIVITY/ACTIVE-NESS )

- ÇALIŞMALARI: YOĞUNLAŞTIRMA ile/ve DERİNLEŞTİRME

- KUTSALLIĞIN AŞKINLIĞI ile/ve KUTSALLIĞIN İÇKİNLİĞİ
( TRANSCENDENCE OF THE HOLINESS with/and IMMANENCE OF THE HOLINESS )

- KUTSAL ile/ve/değil BÜTÜNSEL/BÜTÜNLÜKLÜ

- KUTSAL ile KUTSAL OLMAYAN

( Ölümsüz. İLE Ölümlü. )

- KUTSAMAK ve/<> TEMİZLEMEK

- AŞKIN ile İÇKİN
( TRANSCENDENT with/and IMMANENT )

- İÇKİN ile/ve İÇSEL
( IMMANENT with/and INTERNAL )

- İÇSELLİK ile/ve KENDİLİK
( INNERNESS with/and SELFNESS )

- TECİM/TİCARET ile/ve ÜRETİM

( Üretim Geliştirme Aşamaları:
Araştırma
Gözlem
Çözümleme
Geliştirme
Deneme
Tecimleştirme/Ticarileştirme )
( Exploration
Screening
Analysis
Development
Test phase
Commercialisation )
( COMMERCE with/and PRODUCTION )

- ÜRETMEK/YAPMAK ile HAZIR ALMAK
( TO PRODUCE/MAKE with TO BUY A READY PRODUCT )

- HAZIR değil/yerine EMEK
( [not] READY but/instead of LABOUR )

- ÜRETMEK ile YENİ BİR ŞEY ÜRETMEK
( TO PRODUCE with TO PRODUCE BRAND NEW )

- ÜRETİM/İMALÂT ve/> DÖNÜŞÜM
( PRODUCTION and/> TRANSFORMATION )

- İMALÂT ile/ve İCAT
( PRODUCTION with/and INVENTION )

- İCAT ile/ve/<>/değil KEŞF
( [not] INVENTION with/and/<>/but TO DISCOVER )

- ÖYKÜNME ile YAPMACIK
( TETABBU' ile TEKELLÜF )
( TO IMITATE with TO PRETEND )

- ÇALMA ile/değil ÖYKÜNME

- KOPYALAMA ile/değil ÖYKÜNME

- MODELLEME ile/değil ÖYKÜNME

- ETMEK ile KILMAK
( TO MAKE/DO with TO RENDER )

- VERİM ile/ve BEREKET

( Bereket maddeyle ölçülmez. )
( YIELD with ABUNDANCE )

- VERİMLİLİK ve/> BAŞARI
( PRODUCTIVITY with/> SUCCESS )

- ELVERİŞLİ ile VERİMLİ

- ÇALIŞMA ile/ve/<> VERİMLİLİK

( ONGUN: Çok verimli olan. | Yarar duruma gelmiş. | Mutlu. | Kutlu. | Totem. | Arma. )
( WORKING with/and/<> PRODUCTIVITY )

- ÇALIŞMA ile/ve UĞRAŞMA
( Uğraşmak gerçek doğanızdır. )
( Sonuç beklemeden uğraşın, hırstan yoksun bir çaba gösterin. )
( WORKING with STRIVING )
( Striving itself is your real nature. )
( Strive without seeking, struggle without greed. )

- UĞRAŞMAK ile İLGİLENMEK
( TO STRIVE with TO INTEREST )

- ARAŞTIRMA YAPMAK ile ÇALIŞMA YAPMAK
( RESEARCH with TO STUDY/WORK )

- ENERJİ HARCAMAK/BOŞALTMAK ile ENERJİ DENGELEMEK
( SPENDING/RELEASING THE ENERGY with BALANCING THE ENERGY )

- DOL(DUR)MAK ile/ve BOŞAL(T)MAK
( TO (GET) FILL with/and TO DISCHARGE )

- OYALANMAK ile DÜŞKÜ/HOBİ
( TO DAWDLE with HOBBY )

- OYALANMAK ile/ve EĞLENMEK
( TO DAWDLE with/and TO ENJOY )

- EĞLENCE ile/ve/değil/yerine EYLEMCE

- ÜRETİM ile "DOĞUM"
( PRODUCTION with "BIRTH" )

- "DOĞUM" ile/ve GELİŞİM
( "BIRTH" with/and PROGRESS )

- "TARTMAK" ile DEĞERLENDİRMEK
( "TO WEIGH UP" with TO ESTIMATE )

- DEĞERLENDİRME ile NİTELENDİRME
( TO ESTIMATE with TO CHARACTERIZE/TO DESCRIBE )

- DEĞERLENDİRME ile HESAPLAMA
( TO ESTIMATE with TO RECKON )

- PLANLAMA ile/ve HESAPLAMA
( TO PLAN with/and TO RECKON )

- SAÇMAK ile/ve/değil DAĞITMAK
( [not] TO SCATTER with/and/but TO DISTRIBUTE )

- YAYMAK ile SAÇMAK
( TO EXTEND with TO SCATTER )

- YAYMAK ile DAĞITMAK
( TO EXTEND with TO DISTRIBUTE )

- YAYMAK ile GENİŞLETMEK
( EXTEND with TO WIDEN )

- YAYMA/K ile YAYGINLAŞTIRMA/K

- AÇMAK ile GENİŞLETMEK
( TO OPEN with TO WIDEN )

- AÇMAK ile/ve SAÇMAK
( TO OPEN with/and TO SCATTER )

- GENİŞLEME ile/ve YAYILMA
( TO WIDEN with/and TO EXTEND )

- GENİŞLEME ile/ve FERAHLAMA
( TO WIDEN with/and TO BECOME SPACIOUS, TO FEEL RELIEVED )

- GENİŞLETME ile/ve SAĞLAMLAŞTIRMA
( TO GET WIDEN with/and TO STRENGTHEN/FORTIFY/CONSOLIDATE )

- ESPRİ ve ŞAKA

( [Ar.] LÂTÎFE )
( [Fars.] LÂG )
( WIT and JOKE )

- KOMİK ile GÜLÜNÇ
( COMIC and FUNNY )

- "SALATA" ile/değil/yerine KOMEDİ

- KOMEDİ ile/ve VEHÂMET

- AKICILIK ile SÜRÜKLEYİCİLİK
( [Sansk.] DRAVATRA ile ... )

- YALAN ile ŞAKA

( Dürûg-zen(yalancı) olursa bir evde, düzen olmaz o evde. )
( Zekâ, doğruluk Hürmüz'ün; cehalet, yalan ise Ehrimen'in sıfatlarıdır. )
( LIE with JOKE )

- YALAN ile FARKLILAŞTIRMA

- YALAN ile/değil YANLIŞ
( [not] LIE with/but MISTAKE )

- YALAN ile AD/TANIM DEĞİŞTİRMEK
( LIE with TO RENAME )

- YALAN ile KITIR

( ... İLE Uydurma söz. )
( LIE with FICTITIOUS WORD )

- YALAN SÖYLEMEK ile/ve/değil DOĞRUYU SÖYLEYEMEMEK
( [not] TO LIE with/and/but NOT TO SAY THE TRUTH )

- YALAN ile BAHÂNE
( LIE with PRETEXT )

- !YALAN ile !İFTİRA
( LIE with SLANDER )

- !İFTİRA ile KARALAMA
( [Ar.] BÜHTÂN, TASNÎ'[< SUN] ile ... )

- YALAN ile DOĞASINA UYGUN DAVRANMAK
( LIE with BEHAVE IN THE SELF OF NATURE )

- YALAN ile/değil ÜSTLENME
( [not] LIE with/but TO TAKE ON )

- YALAN ile KAMUFLAJ
( LIE with CAMOUFLAGE )

- DOĞRU OLMAYAN ile YALAN
( NOT TRUE with LIE )

- BAHÂNE ile MAZERET
( PRETEXT with EXCUSE )

- MAZERET ile/ve/değil AÇIKLAMA
( [not] EXCUSE with/and/but EXPLANATION )

- MAZERET ile/ve "MACERA"
( EXCUSE with/and "ADVENTURE" )

- BEYAZ YALAN ile KUYRUKLU YALAN

- "ATMAK" ile "SALLAMAK"

- ATMAK ile SATMAK

- SAVURMAK ile SALLAMAK
( TO JOKE with TO HURL )

- SALLANTI ile ÇALKANTI

- ŞAKA YAPMAK ile LAUBALİLİK
( TO JOKE with SAUCINESS )

- "KALDIRMAK" ile "TAŞIMAK"

- RAHATSIZ OLMAK ile GOCUNMAK
( TO BE DISTURBED with TO TAKE OFFENCE (AT) )

- RAHATSIZ EDİCİ ile İTİCİ
( DISTURBER with PUSHING )

- VERMEK ile ALMAK
( TO GIVE with TO TAKE )

- ALMAK ile SATIN ALMAK

( [Ar.] ... ile ŞİRÂ' )
( TO TAKE with TO BUY )

- VERMEK/ALMAK ile PAYLAŞMAK
( Paylaşmak, zevki bir kat artırır. )
( TO GIVE/TO TAKE with TO SHARE )

- KATILMAK ile/ve KARŞI DURMAMAK
( PARTICIPATION with/and NOT TO OPPOSE )

- KATILIM ile/ve PAYLAŞIM
( PARTICIPATION with/and TO SHARE )

- PAYLAŞIM ile/ve DAYANIŞMA
( SHARING with/and SOLIDARITY )

- PAYLAŞMAK ile/ve BÖLÜŞMEK

( Bu kurda, bu kuşa, bu da nasip olursa bana. )
( SEHÎM[< SEHM]: Kısım, hisse, pay. )
( TO SHARE with DIVIDE UP AMONG )

- "HAVA ATMAK" ile/değil/yerine PAYLAŞMAK
( [not] "TO SHOW OFF" with/but TO SHARE )
( TO SHARE instead of "TO SHOW OFF" )

- YAYMAK ile PAYLAŞMAK
( TO EXTEND with TO SHARE )

- SERGİLEMEK ile PAYLAŞMAK
( TO EXHIBIT/DISPLAY with TO SHARE )

- GÖSTERİ(M) ile PAYLAŞIM
( PROJECTION with SHARING )

- YOĞUNLUK ile/ve PAYLAŞIM
( DENSITY with/and SHARING )

- ARAMAK ile/ve PAYLAŞMAK
( TO SEARCH with/and TO SHARE )

- ALANINI TANIMAK ile/ve PAYLAŞIM
( TO KNOW THE FIELD with/and SHARING )

- "ÖRNEK ALMAK" ile "DERS ALMAK"

( Ders/e alana/katılana kadar ders bitmiş olabilir! )

- "ÖRNEK ALMAK" ile/ve ÖYKÜNMEK

- MODEL ile ÖRNEK
( MODEL with/and SAMPLE )

- ÖRNEK ile/ve AÇIKLAMA
( SAMPLE with/and EXPLANATION )

- PAYLAŞILABİLEN ile ÖZEL OLAN

( [Ar.] NASÎB: Pay, kısmet. )
( SİHAN: Hisseler. )
( [Fars.] BERHÛR: Hisse, nasip, pay. )
( SHARABLE with SPECIAL )

- PAYLAŞILABİLECEK ile PAYLAŞILAMAYACAK
( POSSIBLE TO SHARE with NOT POSSIBLE TO SHARE )

- GÖSTERİ ile GÖSTERİŞ (YAPMAK)
( ... ile KEVKEBE, KOSTAKLANMAK )
( SHOW with TO SHOW OFF )

- GÖSTERİ ile/ve/değil GÖSTERİM

- DIŞAVURUM ile PAYLAŞIM
( EXPRESSION with SHARING )

- DIŞAVURUM ile HAYKIRIŞ
( EXPRESSION with SHOUT )

- DIŞAVURUM ile DIŞKI
( EXPRESSION with FECES/EXCREMENT )

- PAYLAŞMAK ile/ve PASLAŞMAK
( TO SHARE with/and TO PASS EACHOTHER )

- YER VERMEK ile DEĞER VERMEK
( GIVING PLACE with GIVING VALUE )

- DEĞERİNİ BİLMEK ile ELİNDE TUTMAYA ÇALIŞMAK
( TO KNOW THE VALUE OF ... with TRYING TO HOLD )

- ÇEKMEK ile ALIKOYMAK
( TO PULL PLACE with TO DETAIN )

- DEĞER ile ANLAM ile KARŞILIK
( WORTH with MEANING with EQUIVALENT )

- BEDEL ile KARŞILIK

( Olumsuz(lar)da. Ödenir. İLE Olumlu(lar)da. Sağlanır/Bulunur. )
( PRICE with EQUIVALENT )
( [Samoa dilinde] ... ile ALOFA )

- DEĞER ile KRİTER
( WORTH with CRITERION )

- KRİTER ile/ve BİLGİ BİRİKİMİ
( CRITERION with/and KNOWLEDGE )

- HATIR ile DEĞER
( INFLUENCE/CONSIDERATION with/and WORTH )

- TATMİN ETMEK ile DİNDİRMEK
( TO SATISFY with TO QUENCH )

- DİNDİRMEK ile GİDERMEK
( TO QUENCH with TO CEASE/STOP )

- GİDERMEK ile KARŞILAMAK
( TO CEASE/STOP with TO COVER )

- KARŞILA(YA)(MA)MAK ile "KALDIR(A)(MA)MAK"

- AZAL(T)MA ile/ve ÇOĞAL(T)MA
( TO DECREASE with/and TO INCREASE )

- AZALMA ile/ve BOZULMA
( TO DECREASE with/and TO BREAK DOWN )

- "YAVAŞLAMA" ile/ve/değil AZALMA

- ÇOĞALTMAK ile/ve ARTIRMAK
( TO INCREASE with/and SAVING/ECONOMIZING )

- ARTIRMAK ile/ve/<> YAYGINLAŞTIRMAK

- ARTIRMA ile/ve İLERLEME
( SAVING/ECONOMIZING with/and PROGRESS )

- KISIR DÖNGÜYE NEDEN OLAN ile/yerine ARTIRMAYI SAĞLAYAN
( WHICH THE REASON TO VICIOUS CIRCLE with/and WHICH TO GET TO SAVING )

- KISIR DÖNGÜ ile/değil YAYILMA

- SOYMAK ile SIYIRMAK
( TO SHELL/PEEL with TO PEEL OFF )

- AYIRMAK ile/değil SIYIRMAK
( [not] TO SEPERATE with/but TO PEEL OFF )

- RENK/LER ve ZEVK/LER
( COLO(U)R/S and ENJOYMENT )
( [sansk.] RUPA ve ... )

- RENK/LER ile/ve RENK/LER ile/ve/</değil TON/LARI

( MAVİ: İffeti ve ilmi simgeler. )
( [not] COLO(U)RS with/and COLO(U)RS with/and/</but TONES )

- NESNELERİN RENKLERİNDE: EMME ile/ve YANSITMA
( ABSORPTION with/and TO REFLECT (ON OBJECTS ABOUT COLORS) )

- SATURATION
: Rengin tokluğu.
( Saf renkler, tok renklerdir. )

- AGBES: Kül rengi.

- İŞ HAYATI ile/ve/<> ÖZEL HAYAT
( Hayat-veren kaynağa ulaşıncaya dek, su olmayan herşeyi atarsınız. )
( BUSINESS LIFE with/and/<> PRIVATE LIFE )
( You reject all that is not water, till you reach the life-giving spring. )

- ÖZEL HAT ile ÖZEL HAYAT
( PRIVATE LINE with PRIVATE LIFE )

- ÖZEL ile KİŞİSEL
( PRIVATE with PERSONAL )

- İÇERİK ile/ve BAĞLAM
( CONTENT with/and CONTEXT )

- BAĞLAM ile/ve AÇI
( CONTEXT with/and ANGLE )

- "ÇERÇEVE"
[Fars.] ile BAĞLAM
( [Fars.] ÇÂR-ÇÛBE [ÇÂR: Dört. | ÇÛBE: Oklava.] ile ... )
( "FRAME" with CONTEXT )

- KARŞI ile ÖTEKİ/ÖBÜR(DİĞER)
( OPPOSITE with OTHER )

- İNDİRMEK ile İNDİRGEMEK

- DARALTMA ile İNDİRGEME
( TO NARROW with REDUCTION )

- İNDİRGEME ile/ve İHMAL
( TO REDUCE with/and NEGLIGENCE )

- !YAĞMA ile !TALAN
( !LOOTING with !PILLEGE )

- İNDİRİM ile BİNDİRİM
( DISCOUNT/REDUCTION with TO ADD ON )

- ... İÇİN ile ... OLARAK
( FOR ... with AS BEING ... )

- ... ADINA ile ... İÇİN
( IN THE NAME OF ... with FOR ... )

- ARGO ile KÜFÜR
( SLANG with SWEARWORD )

- SAÇMA ile ABARTI
( ABSURD with EXAGGERATION )

- SAÇMA ile ABES
( ABSURD with IMPROPER/UNREASONABLE )

- ABARTI ile PALAVRA

- OLMASI GEREKEN KADAR ile ABARTI
( UP TO IT'S NEEDS with EXAGGERATION )

- ABARTMA ile AĞDALAMA
( EXAGGERATION with HIGH-FLOW/BOMBASTIC )

- ABARTMAK ile/değil "ALTINI ÇİZMEK"
( [not] EXAGGERATION with/but "TO UNDERLINE/EMPHASIZE" )

- ABARTMAK ile "KAÇIRMAK"

- DOZUNU KAÇIRMAK ile ABARTMAK
( TO OVERDO with TO EXAGGERATE )

- ZIRVALAMAK ile SAÇMALAMAK
( TO TALK NONSENSE/ROT with TO BULLSHIT )

- GEREKSİZ TEKRAR(TOTOLOJİ) ile SAÇMALAMAK
( TAUTOLOGY with TO BULLSHIT )

- İLERLEME ile GELİŞME ile DEĞİŞME

( İlerlemenin yolu sakin bir ısrarlılıkta yatar. )
( ADVANCE with PROGRESS/DEVELOPMENT/IMPROVEMENT with CHANGE )

- İLERLEME ile DERİNLEŞME
( ADVANCE with TO DEEPEN )

- İLERLEMEK ile "YANAŞMAK"
( ADVANCE with "TO COME CLOSER" )

- "YANAŞMAK" ile/ve YARANMAK
( "TO COME CLOSER" with/and TO CURRY FAVOUR WITH )

- YARANMAK ile/ve YARAŞMAK

- GELİŞMEKTE OLAN ile GELİŞMEMİŞ
( TO MATURE with IMMATURE )

- EKLEMEK/ÇIKARMAK ile DEĞİŞTİRMEK
( TO ADD/EXTRACT with TO CHANGE )

- EKLEMEK ile/ve YÜKLEMEK
( TO ADD with/and TO LOAD )

- EKLEMLİ ile/ve/değil YANINDA
( [not] ARTICULATED with/and/but BESIDE )

- KARMAŞA ile KARGAŞA

( Kavram ve/veya olgularda. İLE İnsanlar arasında. )
( Karmaşa görünüşte ve sözlerdedir. Var olan vardır. O ne nesnel ne de özneldir. Madde ve zihin ayrı değildirler, onlar tek enerjinin yüzleridir. Zihne maddenin fonksiyonu olarak bakın, işte size bilim; maddeye zihnin ürünü diye bakın, işte size din. )
( [Fars.] ... ile ŞÛRİŞ )
( CONFUSION with TUMULT/ANARCHY )
( About concepts and/or facts. WITH Between people. )
( The confusion is apparent and purely verbal. What is, is. It is neither subjective nor objective. Matter and mind are not separate, they are aspects of one energy. Look at the mind as a function of matter and you have science; look at matter as the product of the mind and you have religion. )

- KARMAŞA ile/ve DÖNÜŞÜM
( CONFUSION with/and TRANSFORMATION )

- KARGAŞA ile/ve ARBEDE
( TUMULT/ANARCHY with/and ROW )

- KARGAŞA ile CURCUNA
( TUMULT/ANARCHY with NOISY CONFUSION )

- KARGAŞA ile GALEYÂN
[Ar.]
( ... İLE Kaynama, çalkalanma, coşma. )
( TUMULT/ANARCHY with RAGE, AGITATION )

- KARGAŞA ile/ve TELAŞ
( TUMULT/ANARCHY with/and HURRY )

- KARAMBOL ile/ve KARGAŞA

- ENTROPİ ile KARGAŞA ile KANSER

( Doğada. | Nesnelerde. İLE Toplumda. İLE Biyolojide. )

- KARMAŞIK/LIK ile ÇAPRAŞIK/LIK
( TÂR Ü MÂR[Fars.]: Karmakarışık; dağınık, perişan. )
( COMPLEX/COMPLICATED with CONFUSED )

- KARMAŞIK ile/ve/değil ÇEŞİTLİ
( [not] COMPLEX/COMPLICATED with/and/but VARIOUS )

- KARMAŞIK ile/ve/değil DOLAŞIKLIK
( [not] COMPLEX/COMPLICATED with/and/but ENTANGLEMENT )

- KARIŞIK ile/ve/değil KARMAŞIK
( [not] MIXED with/and/but COMPLICATED )

- KARIŞIK ile/ve/değil DAĞINIK
( [not] MIXED with/and/but MESSY )

- KOMPLEKS ile/ve MÜCADELE

- KOMPLEKS ile KARMAŞA

- KOMPLEKS ile RAFİNE

- KARMAŞIK YAPININ DEĞERİNİ DÜŞÜRMEK ile/değil/yerine KARMAŞIK YAPIYI, BASİT/KOLAY ÇÖZÜMLE ÇÖZMEK

- DÜZEN ile KAOS
( ORDER with CHAOS )

- MAKSİMUM ile EN GEÇ

- DÜŞMEK ile İNMEK
( TO FALL DOWN with TO COME DOWN )

- "İNMEK" ile/ve YOĞUNLAŞMAK
( "TO DESCEND" with/and TO INTENSIFY )

- "ÇIKMAK" ile/ve "İNCELMEK"
( "TO ASCEND" with/and "TO BE REFINED" )

- ÇIKMAK ile YÜKSELMEK
( TO CLIMB UP with TO RISE )

- "DOLANDIRMAK" ile "UZATMAK"
( "TO BUNK" with "TO PROLONG" )

- DOLANDIRMAK ile DOLAŞTIRMAK

- DOGMA ile DOĞMA

- DOGMA ile YARGI
( DOGMA with JUDGEMENT )

- DOGMA ile VARGI
( DOGMA with VERDICT )

- DOGMA ile NAS

- DOĞUM ile DOĞUŞ

- TEPE ile DORUK/ZİRVE

( Dorukta tüm yollar aşağı doğru götürür. )
( TOP with SUMMIT )
( From the summit all roads lead downwards. )

- ZİRVE ile SON SINIR

- SİYASET ile SİYASAL

( Politika gerçekleri yadsıyıp, yalan söylemek değil, gerçeklerin istediğiniz yanını göstermesidir. )

- SİYASİ KRİZ ile/ve EKONOMİK(İKTİSADİ) KRİZ ile/ve KÜLTÜREL KRİZ

- KUŞATMAK ile/ve KİLİTLEMEK

- TEMSİLCİ DEMOKRASİ ile/yerine KATILIMCI DEMOKRASİ
( REPRESENTATIVE DEMOCRACY with PARTICIPATIVE DEMOCRACY )
( PARTICIPATIVE DEMOCRACY instead of REPRESENTATIVE DEMOCRACY )

- DEMOKRASİ ile/ve TEMSİLÎ DEMOKRASİ

( 500 kişiye kadar uygulanabilen. İLE/VE Temsilcilerle uygulanabilen. )

- DEMOKRASİ: DİSİPLİN REJİMİ ile/değil DİSİPLİNLİ REJİM

- DEMOKRASİ ile/ve/değil !SIRA

- TOBAR İLKESİ
: Bir iktidar, anayasaya aykırı bir yol ile [hükümet darbesi vb.] el değiştirdiğinde, yeni iktidar, ulus tarafından kendi temsilcisi olarak kabul edilmedikçe öteki devletlerce o hükümetin tanınmaması ilkesi. [Ekvator Dışişleri Bakanı Dr. Tobar tarafından] [15 Mart 1907]

- TRİUMVİRA: Üç kişilik kurul tarafından yönetilen hükümet şekli. [Pompée, Cesar ve Crassus'un iktidar olmak için kurdukları siyasi birliğe verdikleri ad.] [Cesar öldürülünce Octavius, Antoine ve Lepidus yeni bir triumvira kurmuşlardı]

- LAİKLİK ile SEKÜLERLİK
( Yönetim biçimi. İLE Dindışılık. )
( LAICISM with SECULARISM )
( Management style. WITH To be out/far of religion. )

- IRKÇI MİLLİYETÇİLİK ile ETNİK MİLLİYETÇİLİK ile KÜLTÜREL MİLLİYETÇİLİK ile VATAN MİLLİYETÇİLİĞİ

- ŞU'ÛBİYYE: MİLLİYETÇİLİK

- SİYASET ile İLM-İ SİYASE/T

- CEZA ile/ve YAPTIRIM

( PUNISHMENT with/and SANCTION )
( [Samoa dilinde] FALE PUİ PUİ: Cezaevi. )

- NİKÂH ile/ve DÜĞÜN

- GÖRÜRSEM ile GÖRDÜĞÜMDE

- EK ile FAZLA
( ADDITION with EXCESS )

- EK ile KATKI
( ADDITIONAL with CONTRIBUTION )

- EK ile/ve İLİNEK

- KIYAK ile/ve/değil/yerine KATKI
( [not] "FAVOUR" with/and/but CONTRIBUTION/ADDITION )
( CONTRIBUTION/ADDITION instead of "FAVOUR" )

- 1 ile 2 ile ÇOK
( 1 with 2 with MANY )

- 1 ve 2 ve 3

( Belirsiz. VE Sonsuza gider. VE Belirli. )
( Undefined. AND Goes to infinite. AND Defined. )

- FAZLA ile ÇOK
( EXCESS with MANY )

- FAZLA ile/ve SORUN
( EXCESS with/and PROBLEM )

- FAZLA ile ARTIK
( EXCESS with/and WASTE )

- FAZLA ile/ve ÇEŞİTLİ
( EXCESS with/and VARIOUS )

- GEREKSİZ ile FAZLA(DAN)

( Kişinin gereksinimleri dış koşullara karşın aynı kalmalıdır. )
( UNNECESSARY/LACK OF NEED/WASTE with EXCESS(/EXTRA) )

- GEREKSİZ ile/ve OLUMSUZ

- DAHA ile ÇOK
( MORE with MUCH/MANY )

- FİYASKO ile/ve SKANDAL

( ... İLE/VE Ayıp sayılacak bir durumun çıkaracağı gürültü. )
( Böyle kuşun, böyle kuyruğu olur. )
( FIASCO with/and SCANDAL )

- FAZLA ile ÖTE
( MORE with BEYOND )

- ÜSTÜN ile/ve/değil ÖTE
( [not] SUPERIOR with/and/but BEYOND )

- ÜSTÜNLÜK ile/değil/yerine ÖNCELİK

- "ÜSTÜNLÜK" ile/ve/değil FARK

- ATIK ile FAZLALIK
( WASTE with EXCESS )

- ARTIK ile FAZLALIK

( [Fars.] BÎŞ ile BÎŞÎ )
( ... with EXCESS )

- ÇOK ile BOL
( ... ile VÜS'AT[: Genişlik, bolluk. | Para durumu. | Boş meydan, fırsat. | Genlik.] )
( [Fars.] BİSYÂR ile GÜMRÂH )
( A LOT with ABUNDANCE )

- ÇOK ile BOL BOL
( A LOT with ABUNDANTLY/AMBLY )

- ÇOK ile HIZLI
( A LOT with RAPID )

- ÇOK ile PEK
( MANY/MUCH with VERY/QUITE )

- ... ÇOK GELİŞİYOR ile ... HIZLI GELİŞİYOR

- ÇOK ile SÜREKLİ
( A LOT with CONTINUAL )

- ÇOKLUK ile SÜREKLİLİK
( ABUNDANCE with CONTINUITY )

- ÇOK ile SIK SIK
( A LOT with OFTEN )

- DİZGE ile SÜREKLİLİK
( SYSTEM with CONTINUITY )

- DÜZEN ile SÜREKLİLİK
( ORDER with CONTINUITY )

- HIZLI ile KISA
( FAST with SHORT )

- ESNEK ile HIZLI
( FLEXIBLE with FAST )

- MUCİZEVİ ile HIZLICA
( MAGICLY with INSTANTLY )

- YOĞUN ile BOL
( DENSE/INTENSIVE with ABUNDANT/AMPLE )

- GEVŞEK ile BOL
( LOOSE with TOO LARGE )

- DÜŞÜK ile HAFİF/YEĞNİ
( LOW with LIGHT )

- YOĞUN ile "AĞIR"
( DENSE with "HEAVY" )

- YOĞUN ile "YÜKSEK"

- DOLU ile YOĞUN
( FULL with DENSE )

- SERT/LİK ile YOĞUN/LUK

- KESKİN ile YOĞUN
( PUNGENT with DENSE )

- "YÜKLÜ PROGRAM" ile "YOĞUN PROGRAM"

- YOĞUN ile MEŞGUL
( DENSE with BUSY )

- "KESKİN" ile BASKIN
( "SHARP" with DOMINANT )

- "KESKİN" ile/ve/değil/yerine BELİRGİN
( [not] "SHARP" with/and/but CLEAR )
( CLEAR instead of "SHARP" )

- BASKIN ile YOĞUN
( DOMINANT with INTENSE )

- BASKIN ile/ve YAYGIN
( DOMINANT with/and WIDESPREAD/COMMON )

- "OLDUKÇA" ile "İYİCE"
( "QUITE/FAIRLY" with "COMPLETELY" )

- ÇEŞİTLİ/LİK ile ÇOK/LUK

( Çeşitlilik içinde birlik doğaldır ve iyidir. )
( VARIATION/DIVERSITY with ABUNDANCE )
( Unity in diversity is natural and good. )

- ÇEŞİTLİLİK ile/yerine MÜZİK
( Çeşitlilik alışkanlıklarda aşırılık doğurur, gövdede ise hastalık. İLE/YERİNE
Müzikte sadelik, kişilere ağırbaşlılık, gövde eğitiminde ise gövdelere sağlık verir. )

- ÇEŞİT ile TÜR
( VARIETY with KIND )

- ÇEŞİT ile/ve YÖN
( VARIETY with/and DIRECTION )

- SAYI ile ÇEŞİT
( NUMBER with KIND )

- STİL ile TİP
( STYLE with TYPE )

- TÜR ile TİP
( KIND with TYPE )

- TÜR ile NİTELİK
( KIND with CHARACTER )

- TÜR ile İŞLEV
( KIND with FUNCTION )

- TÜR ile AŞAMA
( KIND with PHASE )

- TÜR ile BÖLÜM

( Bir tür olan şey, zorunlu olarak bir bölümdür fakat bir bölümün aynı zamanda bir tür olması zorunlu değildir. )
( KIND with PART )

- İŞLEV ile UYGUNLUK
( FUNCTION with APPROPRIATENESS )

- İŞ ile/ve İŞLEV
( WORK with FUNCTION )

- İFÂ[Ar. < VEFÂ] ile/ve İS'ÂF

( Bir işi yerine getirme. İLE/VE Birinin isteğini kabul edip yerine getirme. )

- İFÂ[Ar. < VEFÂ] ile/ve EDÂ'
( Bir işi yerine getirme. İLE/VE Yerine getirme. | Ödemek. )

- VEFÂ ile/ve/<> HİLM
( Sözünde durma, sözünü yerine getirme. | Dostluğu devam ettirme. | Onun yanındayken nasılsan, uzaktayken de aynı olmak. İLE/VE/<>
İnsanın doğasında olan yumuşaklık. )
( Doğanızdaki yumuşaklığı anımsayarak kimseye hesap/borç takmayın! )

- UYGUNLUK ile/ve GEÇERLİLİK
( APPROPRIATENESS with/and VALIDITY )

- ÜSTÜN/LÜK ile/değil FARKLI/LIK
( [not] SUPERIOR/ITY with/but DIFFERENT/DIFFERENCE, DIVERSITY )

- ÜSTÜNLÜK ile/yerine ÇEŞİTLİLİK
( SUPERIOR/ITY with VARIETY )
( VARIETY instead of SUPERIOR/ITY )

- CİNS ile TÜR
( TYPE with KIND )

- 7'LER('İ)/7'S

- DAVA ile/ve DAVET
( TRIAL with/and SUMMON/SUMMONS )

- DAVA ile/ve DELİL ile/ve İSPAT
( TRIAL with/and PROOF with/and TO PROVE )

- İŞARET ile DELİL
( SIGN with PROOF )

- DELİL ile/ve DAYANAK
( PROOF with/and BASE )

- "SÜREKLİ/HABİRE" ile "DURMADAN"

( Önemli olan durdurmaktır, neyi durduracağınız değil. )
( "CONTINUOUS" with "NONSTOP" )
( It is the cessation that is important, not what you are going to stop. )

- "ÜSTÜNDE DURMAMA" ile GEÇİŞTİRME
( "NOT TO INSIST" with TO AVOID )

- ARKATASAR ile ZEMİN
( BACKGROUND with GROUND )

- ARKATASAR/ARKAPLAN ile ALTYAPI
( BACKGROUND with SUBSTRUCTURE )

- PLATFORM ile ALTYAPI
( PLATFORM with SUBSTRUCTURE )

- ZEMİN ile ALTYAPI
( GROUND with SUBSTRUCTURE )

- YAPI ile/ve KALIP

( Sınırlama ve zorlama anlamına gelebilir. )
( Enerjinizi ve zamanınızı, zihninizin sizin çevrenizde örmüş olduğu duvarı yıkmak için saklamalısınız. )
( STRUCTURE with/and MOULD/MATRIX/PATTERN )
( Save all your energies and time for breaking the wall your mind had built around you. )

- ORTALIKTA DURAN ile ORTALIKTA DÖNEN
( STANDS AROUND with TURNINGS AROUND )

- OCAK ile KUCAK ile TUZAK

( [Fars.] ... ile ... ile DÂM )

- TAŞ ile/ve YAŞ ile/ve BAŞ
( Taşa, başa, yaşa oturmamak gerek. )
( STONE with/and WET with/and HEAD )
( Do not sit/stand on/at stone, wet, head! )

- DEVLET ile HÜKÜMET
( STATE with GOVERNMENT )

- BÜROKRASİ ile "DERİN DEVLET"
( BUREAUCRACY with "DEEP STATE" )

- "HÜKÜMDARLIK" değil HÜKÜMRANLIK

- MÜLK ile DEVLET

- AMBARGO ile SANSÜR
( EMBARGO with CENSORSHIP )

- SANSÜR ile/ve/değil/yerine DİSİPLİN
( [not] CENSORSHIP with/and/but DISCIPLINE )
( DISCIPLINE instead of CENSORSHIP )

- UYANIK ile AYIK
( AWAKE with SOBER )

- AYIRDINDALIK ile UYANIKLIK/YAKAZA

( ... İLE Uyanıklığın simgesi baykuştur. )
( DISTINGUISHNESS with AWAKENESS )

- HAVA ile/ve SOLUK/NEFES
( WEATHER with/and AIR )

- AÇILIŞ ile/değil AÇIŞ
( [not] OPENING with/but TO OPEN )
( [Çince] PI ile/ve ... )

- AÇILIŞ KONUŞMASI değil AÇIŞ KONUŞMASI

- BÜYÜTMEK ile BÜYÜLTMEK

- BÜYÜLTMEK ile/ve/=/> KÜÇÜLTMEK
( TO ENLARGE with/and/=/> TO LOWER )

- ETKİ ile/ve YANKI
( EFFECT with/and ECHO )

- YANKI(LANMA) ile YANSI(MA)
( ... ile İN'İKÂS[< AKS] )
( ECHO with REFLECTION )

- YANSIMA ile/ve "SIRITMA"
( REFLECTION with/and "TO BECOME APPARENT" )

- AYNA ile/ve YANSIMA
( MIRROR with/and REFLECTION )

- YANSIMA ile/ve GÖSTERGE
( REFLECTION with/and SIGN )

- YANSIMA ile/ve DERİNLİK
( REFLECTION with/and DEPTH )

- YANSIMA ile/ve KARŞILIK BULMA
( REFLECTION with/and CORRESPONDENCE )

- YANSIMA ile/değil UZANTI
( [not] REFLECTION with/but EXTENSION )

- GİRME ile YANSIMA
( TO PARTICIPATE with/and REFLECTION )

- HİDDET ile/ve ŞİDDET

( Olgun kişi, hiddetini dizginler ve isteklerini kontrol eder. )
( ANGER with/and VIOLENCE )

- MÜDAHALE ile "DARBE"
( INTERFERENCE with "STROKE" )

- SÜRMEK ile SIVAMAK
( TO SMEAR with TO PLASTER )

- EKMEK ile SERPMEK
( TO SOW with TO SPRINKLE )

- TEKNİK ile MEKANİK
( TECHNICAL | TECHNIQUE | TECHNICS with MECHANICAL )

- MEKANİK ile OTOMATİK
( MECHANICAL with AUTOMATIC )

- TEKNOLOJİ ile/ve KONFOR
( TECHNOLOGY with/and COMFORT )

- "SAPASAĞLAM" ile "TAŞ GİBİ"

- ANALOG ile DİJİTAL
( ANALOGUE with DIGITAL )

- CHARTER UÇUŞLAR ile NORMAL UÇUŞLAR
( CHARTER FLIGHTS with REGULAR FLIGHTS )

- "BİR DAHAKİ DURAK" ile "BU DURAK"

- APARTMAN ile DEPARTMAN

- ODA ile/ve MAKAM

( Koltuğun üstüne çıkarsan yükselirsin, başının üstüne alırsan altında ezilirsin! )
( ROOM with/and POSITION )

- MAKAM ile/ve HUZUR

- ESTETİK ile/ve SİLUET
( AESTHETICS with/and SILHOUETTE )

- ÜŞÜTME ve ÜZÜNTÜ
( FREEZING/TO CATCH COLD and SORROW/TROUBLE/DISTRESS )

- AÇLIK ve SOĞUK

( İnsanı çok ciddi yıpratanlar. Yaşamımıza bulaşmamasını sağlamak için elinizden gelen yapılmalıdır. )
( HUNGER and COLD )

- ASTROLOJİ ile BURÇ

- 4S: SPOR ve SEKS ve SANAT ve SEYAHAT
( SPORT and SEX and ART and TRAVEL )

- DOMİNO ile MAHJONGG

- TAVLA ile/ve/değil KENT/KENTLER

( [Fars.] * ŞEŞ: 6[Altı]
* BEŞ: 5[Beş]
* CİHAR: 4[Dört]
* SE: 3[Üç]
* DÜ: 2[İki]
* YEK: 1[Bir] )
( DÜŞEŞ: 6-6 | ŞEŞBEŞ: 6-5 | ŞEŞCİHAR: 6-4 | ŞEŞÜSE: 6-3 | ŞEŞİDÜ: 6-2 | ŞEŞYEK: 6-1 )
( [not] BACKGAMMON with/and/but ... )

- TAVLA ile SATRANÇ
( ... İLE Zar yoktur. )
( ... İLE Oynayanda kibir varolabilir. )

- DAMA ile/ve ÇİN DAMASI

- SOGİ ile/ve GO

( Japon satrancı. İLE/VE Çin satrancı. )
( Japanese chess. WITH/AND Chinese chess. )

- SATRANÇ ve BİLARDO
( CHESS and BILLIARDS )

- SATRANÇ ile ÂRİFLERİN SATRANCI/YILANLI DAMA
( ... İLE Mat yoktur. )

- SATRANÇ ile ŞATRANÇ
( [Fars.] ÂVEND )
( SADRENG, ÇATURANGU )
( Oyun. İLE Fildişi ayna ve kakmalarda oyulan yüzeyle, kakılan parçanın zigzaklı olarak kareler oluşturmasıyla meydana gelen motifler. | Türk halk edebiyatında aruz ölçüsünün müfteilün müfteilün müfteilün kalıbı ile musammat gazel biçiminde yazılan şiir. )

SATRANÇ'TA (ON CHESS)
- LECLÂC: Ustası Dahir. Sısa'nın icad ettiği bu oyunu İran'a getirip yaymıştır. İran'da geliştiği için mûcidi Leclâc sanılır. )
( bkz. FİRDEVSÎ-İ TÂVİL'in SATRANÇNÂME-İ KEBÎR adlı eseri. )

- ŞAH ile/ve VEZİR ile/ve FİL ile/ve AT ile/ve KALE/ROK ile/ve PİYON
( ... ile/ve FERZ/FERZÎN/FERZÂNE/FERZEND[Fars.] ile/ve PÎL ile/ve ... ile/ve RUH ile/ve PİYÂDE, BEYDÂK[Ar.] )
( KING with QUEEN with BISHOP with KNIGHT with ROOK with PAWN )

- BEYAZ KARE FİLİ ile SİYAH KARE FİLİ

- BEYAZ KARE ile SİYAH KARE

- KÜÇÜK ROK ile BÜYÜK ROK

- ŞAH-RUH
: Aynı anda şah ve kale tehdidi.
( At ve fil ile gerçekleşen bir hamle. )
( Piyon ile şah-ruh hamlesi büyük başarıdır. )

- FERZ[Fars.]: Vezir'in yerine geçen taş.

- BEYDAK[Ar. çoğ.: BEYÂDIKA]: Piyade/piyon denilen taşlardan her biri.

- BİSÂT-I SATRANÇ: Satranç tahtası.

- MÂT[Fars.]: Satranç oyununda yenilme.

-@ AÇMAZ: Şahı koruyan taşlardan her birinin yerinden oynatılmaması durumu. | İçinden zor çıkılır durum. | Karşısındakine bir nükte ya da tekerleme söyleme olanağı veren söz.

  

Bugün [22 Ekim 2019] itibariyle
Genel bölümüne yapılmış olan eklemeler aşağıdaki gibidir.
[ 06 Mart 2012 - 22 Ekim 2019 arasında... ]
( 1332549729 or bolumek LIKE '%Genel%' AND eklenme_tarihi > 1332549729 "); $onceliklilertoplamsay = mysql_fetch_row($onceliklilertoplam); echo " " .$onceliklilertoplamsay[0]. " ";?> yeni ekleme, 823 katkı )


-@ LİBERALİZM ile/ve/||/<>/> SOSYALİZM ile/ve/||/<>/> MUHÂFAZAKÂRLIK
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Ekim 2019 | 14:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53761 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( * Bireycilik
* Özgürlük
* Sınırlı devlet
* Piyasa ekonomisi

İLE/VE/||/<>/>

* Birliktelik
* Eşitlik
* Yeniden dağıtım
* Dayanışma

İLE/VE/||/<>/>

* Aile
* Aşamalı değişim
* Ara kurumlar
* Sınırlı etkinlik olarak siyaset )

-@ "DEVLETİN MİLLETİ" değil MİLLETİN DEVLETİ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Ekim 2019 | 11:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53736 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KABALA[İng.] ile KABALA[Ar.]
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ekim 2019 | 15:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53726 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Doğaüstüyle ilişki kurma. | Yahudilerde, yazılı olarak konulmuş olan Tanrı kanunlarının yanında, ağızdan ağıza geçen din buyruklarının, İbrani felsefesinin ve efsane yazılarının tamamı. | Bu öğretinin yandaşlarının tamamı. İLE Götürü, toptan. )

-@ TURFA[Ar. < TURFE] ile TURFANDA[Fars. < TERVENDE]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Ekim 2019 | 16:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53677 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Az bulunur, eski, nadir. | Değeri düşük, işe yaramaz. | Acayip, tuhaf. İLE Mevsimin başında ilk yetişen (meyve, sebze). | Yeni, ilk kez ortaya çıkan. )

-@ "TEĞET":
| FAKİR ve ORTA İÇİN |
ile/değil/ne yazık ki "ZENGİN" İÇİN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Ekim 2019 | 16:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53663 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

-@ TURA ile TURA ile TUĞRA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ekim 2019 | 16:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53651 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Metal paranın resimli yüzü. | Halat gibi örülmüş iplik çilesi. | Kıvrılarak sıkıştırılmış iplik çilesi. | Bazı oyunlarda, vurmak için kullanılan düğümlenmiş mendil. | Ucu düğümlenmiş bir mendil aracılığıyla yanan ya da yanılanların ebe tarafından cezalandırıldığı bir tür çocuk oyunu. İLE Ev duvarlarını dış etkenlerden korumak için üzerlerine çakılan tahta perde. | Bahçe kapısını korumak için beşik örtüsü biçiminde tahtadan yapılan örtü. | Kadınların başlarına taktıkları küçük altın dizisi. | Çatı. | Çatı arası. | Odalardan başka evdeki öteki bölümler. | Sergen. | Düğünlerde oynanan bir çeşit oyun. | Karşı. | Topuz. İLE Osmanlı sultanlarının imza yerine kullandıkları, özel bir biçimi olan simgeleşmiş im. )

-@ TUĞGENERAL
ile
TUĞBAY
ile
ALBAY

[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ekim 2019 | 15:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53649 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tugay komutanı.
İLE
Tugay komutanlığı yapan albay.
İLE
Alay komutanı. )

-@ TRÖST[Fr. < TRUST] ile KONGLOMERA[Fr. < CONGLOMERAT]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ekim 2019 | 15:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53645 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Aynı alanda iş yapan çeşitli ortaklıkların hisse senetlerinin, bir denetim kuruluna teslim edilmesi ve yönetimin bir kurulu yöneten gruba aktarılmasıyla oluşan, tekelci sermayedarlığa dayanan ortaklıklar birliği. İLE Yığışım. | Molozların çimento durumuna dönüşmesiyle oluşan kütle. )

-@ HİÇ ile/ve/||/<> HİÇ-"LİK"
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Eylül 2019 | 18:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53578 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TİCARETGÂH/TİCARETHANE değil/yerine/= TECİMEVİ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Eylül 2019 | 13:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53490 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TEZAYÜT[Ar.] değil/yerine/= ÇOĞALMA, ARTMA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Eylül 2019 | 16:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53464 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TEZ[Fars.] ile TEZ[Fr.]
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Eylül 2019 | 16:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53463 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çabuk olan, hızlı. | Hızlı bir biçimde. İLE Sav. | Üniversitelerde öğrencilerin ya da öğretim üyelerinin hazırlayıp bazen bir sınav kurulu önünde savundukları bilimsel çalışma. )

-@ TEMERRÜT[Ar.] değil/yerine/= DİRENME | EK FAİZ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Eylül 2019 | 18:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53362 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dikkafalılık, kafa tutma, direnme. Herhangi bir sebebe dayanmaksızın borcu ödememekte direnme, direnim. | Ek faiz ödememe durumu. )

-@ TEKAÜT[Ar.] ile/ve/||/<> TEKAÜDİYE[Ar.]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Eylül 2019 | 11:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Emekliye ayrılma. | Emekli. İLE/VE/||/<> Emekli aylığı. )

-@ TEDÂHÜL ile TEDÂVÜL
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Eylül 2019 | 15:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53285 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Birbirinin içine girme. | Ödemede gecikme. | Yığılıp kalma, birikme. İLE Dolanım. )

-@ BÖLÜM ile/ve/||/<> DÖNEM
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Eylül 2019 | 12:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53267 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EKONOMİDE:
DOĞRUSAL
ile/değil/yerine/> GERİDÖNÜŞÜMLÜ ile/değil/yerine/> DÖNGÜSEL
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Eylül 2019 | 22:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53240 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )
( Al > Yap > Kullan > Çöpe at

İLE/DEĞİL/YERİNE/>

Al > Yap > Kullan > Geri dönüştür > Çöpe at

İLE/DEĞİL/YERİNE/>

Al > Yap > Kullan > Tamir et / Tekrar kullan > Geri dönüştür/döndür > Yap > Kullan > Tamir et / Tekrar kullan )

-@ İKTİSÂD[Ar. < KASD] ile İHTİSÂD
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Ağustos 2019 | 10:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53186 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Aşırı gitmeme/davranmama. | Tutum, tutma. | Biriktirme, artırma. | Ekonomi. İLE Biçme, biçilme. )

-@ KÂĞIT PARA:
KÂĞITTAN
değil PAMUKTAN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Temmuz 2019 | 17:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53154 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 1950'den önce, kenevir ve ağaç kabuğu kullanılarak yapılırdı. )

-@ AYRINCA(Ar. İSTİSNÂ) ile/ve/||/<> ÖZEL
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Temmuz 2019 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53121 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "KUVVETLER AYRILIĞI" değil/yerine KUVVETLER AYRILIĞI VE BİRLİĞİ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Temmuz 2019 | 15:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53102 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İŞ ile/ve/||/<> ZAMAN
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2019 | 19:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52992 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çok. İLE/VE/||/<> Az.["Yok" değil!] )

-@ [Fars.] PÎŞ Ü PES ile PES Ü PÎŞ
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Mayıs 2019 | 18:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52975 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ön ve arka. İLE Arka ve ön. )

-@ MEVSİM ile/ve/||/<> FASL
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Mayıs 2019 | 14:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yılın dört bölümünden her biri. | Bir şeyin belirli zamanı. İLE/VE/||/<> Ayrıntı, ayırma, ayrılma. | Kesme, kesinti, bölüm. | Sonuçlandırma, halletme. | Aleyhte bulunma, birini çekiştirme. | Bir kitabın ya da tiyatro oyununun başlıca bölümlerinden her biri. | Sözcükler, düzenlemeler, tümceler arasında bağlantı edatı bulunmadan yazı yazma yöntemi. | Bir defada çalınan peşrev, şarkı vb. | Dört mevsimden biri. | Bir bestekârın, aynı makamdan bestelediği iki beste ile iki semai. | Türk müziğinde klasik bir konser programı. | İki yüzeyin birleşmesinden oluşan çizgi. | Eklem, gövdenin oynak yerleri. )

-@ META ile/ve/||/<> PARA ile/ve/||/<> SERMAYE
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Nisan 2019 | 13:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52731 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ (SABAHTAN/DEMİNDEN ...):
"... BELLİ"
değil ... BERİ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Nisan 2019 | 10:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52641 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SERVET ile/ve/değil/yerine/||/<>/< NİMET
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Nisan 2019 | 16:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52638 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İKTİDAR:
"EYLEMSEL"
değil/yerine/>HUKUKÎ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Nisan 2019 | 16:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52637 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ŞİMDİKİ ZAMAN ile/ve/||/<> ŞİMDİNİN ZAMANI
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Nisan 2019 | 17:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52461 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ZAMAN:
ÖNCELİK
ile/ve/||/<> SONRALIK
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Nisan 2019 | 11:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52389 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ZAMANIN AÇIKLIĞI ile/ve/||/<> EVRENİN KAPALILIĞI
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Nisan 2019 | 15:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52312 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ZAMAN ile/ve/||/<> ZORUNLULUK
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Nisan 2019 | 15:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52310 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ZAMAN ile/ve/||/<> MATEMATİK
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Nisan 2019 | 15:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İBKA' ile/ve/||/<>/> LAĞV
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mart 2019 | 21:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52144 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SÜRE ile SÛRE
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mart 2019 | 11:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52091 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Belirli bir zaman aralığı. İLE Kur'ân-ı Kerîm'in, 114 bölümünden her biri. )

-@ ALTYAPI ile/ve/||/<> SÜREÇ
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mart 2019 | 11:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52090 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PARA[Azr.] ile PARA[Tr.]
[Bölüm: Azerbaycan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Mart 2019 | 22:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51925 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yarım, yarısı, bölüm/kısım. İLE Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit. | Kazanç. | Kuruşun kırkta biri. )

-@ PUL[Azr.] ile PUL[Tr.]
[Bölüm: Azerbaycan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Mart 2019 | 22:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51924 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Para. İLE Posta parası karşılığı mektup zarfı, kartpostallara ve damga resmine karşılık kâğıtlara yapıştırılan, basılı küçük kâğıt parçası. | Bazı giysilerde süs olarak kullanılan parlak, incecik, genellikle metal levhacık. | | Tavla oyununda kullanılan, plastik, tahta vb.nden yapılmış yassı yuvarlak levhacık. | Vida, cıvata vb. şeylerin boynuna geçirilen, ortası delik metal levhacık. | Propaganda amacıyla kullanılan yazılı küçük kâğıt. | Küçük ve ince tabakacıklar. | [bitki bilimi] Üzerinde bulunduğu organa yapışık, biçim ve yapıca çok basit yaprakların her biri. | [hayvan bilimi] Balıkların, sürüngenlerin ve bazı kuşlarla memelilerin gövdesini kaplayan boynuzsu, sert levhacık. | Akçeden küçük, metal para. )

-@ GENELLİKLE ile/ve/değil/||/<>/< BÜYÜK OLASILIKLA
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Mart 2019 | 14:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51863 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MİLÂD ile/ve/||/<> MİYÂD
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Mart 2019 | 13:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51854 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KOMBİNE ile/ve/||/<> ENTEGRE
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mart 2019 | 14:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51828 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DÜNYA KEDİ GÜNÜ ile/ve/||/<> ULUSLARARASI KEDİ GÜNÜ
[Bölüm: Hayvanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2019 | 16:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51701 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 17 Şubat İLE/VE/||/<> 08 Ağustos )
( Uluslararası Kediler Günü, 08 Ağustos'ta kutlanıyor. Ayrıca, 17 Şubat'ta, Dünya Kedi Günü kutlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde(ABD), 29 Ekim'de; Rusya'da, 01 Mart'ta; Avrupa'daki çoğu ülkede ise 17 Şubat'ta kutlanıyor. Dünya Kedi Günü ile karıştırılan Uluslararası Kedi Günü, 2002 yılında Uluslararası Hayvan Refahı Fonu tarafından oluşturuldu. )
( www.6Dtr.com/OZELGUNLER

Özel/Önemli Günler Takvimi'ni, şu html kodunu kopyalayıp istediğiniz sayfada yayınlayabilirsiniz...

< iframe src="https://www.google.com/calendar/embed?src=bnu9bqjgmq24m6ciq9cr2q5ne0%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Istanbul" style="border: 0" width="600" height="600" frameborder="0" scrolling="no" > )

-@ OLANAK ve/||/<>/> ÜMİT
[Bölüm: psikoloji] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Ocak 2019 | 13:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51530 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AJAN[AGENT] ile/ve/||/<> MEDYA[MEDIA]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ocak 2019 | 12:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51432 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İZLEK ile/ve/||/<> SÜREK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ocak 2019 | 11:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51425 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GELİŞİM ile/ve/||/<>/> UYGARLIK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ocak 2019 | 11:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51421 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "YAVAN/LIK" ile/ve/||/<> "YÜZEYSEL/LİK"
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ocak 2019 | 11:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51420 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KÂĞIT PARA:
HÜKÜMDARIN BORCU
ile/ve/değil/ne yazık ki/||/<>/< HALKIN BORCU
[Bölüm: toplum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Ocak 2019 | 13:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51385 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GEREKSİNİM/LER:
DİRİMSEL
ile/ve/||/<>/> ZİHİNSEL
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Ocak 2019 | 12:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sınırlı. İLE/VE/||/<>/> Sınırsız. )

-@ MODERNLİKTE:
KÂĞIT PARA
ile/ve/||/<> ULUS ile/ve/||/<> ROMAN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Ocak 2019 | 12:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51373 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [simge] DAĞ:
BİREYDE
ile/ve/||/<> TOPLUMDA
[Bölüm: simge] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Ocak 2019 | 00:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51345 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Nefs. İLE/VE/||/<> Devlet. )

-@ YAPILANMA ile/ve/||/<>/>< KARŞI YAPILANMA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Ocak 2019 | 23:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51339 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TEÂKUP[Ar.] değil/yerine/= ART ARDA GELME
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Ocak 2019 | 12:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51328 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ RAHAT OLDUĞUMUZDA ile/ve/||/<>/> SIKILDIĞIMIZDA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Ocak 2019 | 21:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sıkılabilelim ki. İLE/VE/||/<>/> Rahat olabilelim. )

-@ GENİŞ ZAMANDA ile/ve/||/<> DAR ZAMANDA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Ocak 2019 | 21:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51308 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sıkı olabilirsek. İLE/VE/||/<> Ferah olabiliriz. )

-@ FARK ile/ve/||/<> AYRIM
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Ocak 2019 | 12:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51214 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki]
PARASIZLIK
ile/ve/||/<> ALÇIDA OLMA/KALMA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Ocak 2019 | 19:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51204 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İkisi de zamanla çözülür. Zamanın değerini/önemini, en yakın/yoğun biçimde düşündürür/deneyimletir. )

-@ GÜNCEL ile ÇAĞDAŞ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Aralık 2018 | 15:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51137 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KURULMA ile/ve/||/<> KIRILMA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Aralık 2018 | 12:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51112 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MOMENT:
"AN/KIPI/UĞRAK"
ile/değil/yerine AŞAMA
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Aralık 2018 | 11:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51009 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ECEL ile/ve/||/<>/> AMEL ile/ve/||/<>/> EMEL
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Kasım 2018 | 20:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50689 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GÜN:
24 SAAT
değil 23.56 SAAT
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Kasım 2018 | 15:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50684 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TARH ile TARH ile TARH
[Bölüm: Bitkiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Ekim 2018 | 16:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50423 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bahçelerde çiçek dikmeye ayrılmış yer. İLE Vergi koyma. İLE Çıkarma. )

-@ İŞİ:
BİLMEK
ile/ve/||/<>/> TUTTURMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Ağustos 2018 | 23:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50221 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ENDÜSTRİ 1 - 4:
BUHAR
ve/||/<>/> ELEKTRİK ve/||/<>/> OTOMASYON ve/||/<>/> NESNELERİN İNTERNETİ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Ağustos 2018 | 15:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50212 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HEYET-İ ÂYÂN ile/ve/||/<> HEYET-İ MEBÛSAN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Ağustos 2018 | 14:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50210 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DEVLET DÜZENİ ile/ve/değil/ne yazık ki/||/<> HÜKÜMET DÜZENİ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Ağustos 2018 | 14:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50209 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "KÖTÜ HABER" ile/ve/değil/yerine/||/<> "İYİ HABER"
[Bölüm: psikoloji] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2018 | 12:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50056 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( (")Hâlâ yaşıyoruz("). İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Henüz ölmedik. )

-@ [KAMUSAL MAL'DA] KÖY ORTA MALLARI:
OTLAK
ile/ve/||/<> YAYLAK ile/ve/||/<> KIŞLAK ile/ve/||/<> BALTALIK
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2018 | 12:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50055 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BAŞKA:
O İŞ
ile O İŞ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Haziran 2018 | 14:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49975 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GELİRİNİ KULLANMA/TÜKETME:
YAŞAMAK ÜZERE
ve/||/<>/> HAYIR İŞLEMEK ÜZERE ve/||/<>/> "HAYIR!" DİYEBİLMEK ÜZERE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Haziran 2018 | 07:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49961 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ OLUYORMUŞ GİBİ OLMASI ile/ve/değil/yerine/||/<>/> OLMAMASI
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Haziran 2018 | 16:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49949 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SATRANÇTA:
AÇILIŞ
ve/||/<> YAPILMAMASI GEREKENLER
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mayıs 2018 | 14:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49764 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( * At ile başlanmaz!
* Kalelerin önündeki piyonlarla başlanmaz! [Yandan değil ortadan başlanır!]
* Vezir'in önündeki piyonla başlanmaz! )

-@ SATRANÇ TAŞLARININ DEĞERLERİNDE:
1
ile/ve/||/<>/< 3 ile/ve/||/<>/< 5 ile/ve/||/<>/< 9 ile/ve/||/<>/< SONSUZ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mayıs 2018 | 14:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Piyon. İLE/VE/||/<>/< Filler. İLE/VE/||/<>/< Atlar ve kaleler. İLE/VE/||/<>/< Vezir. İLE/VE/||/<>/< Şah. )

-@ ZAMAN:
| BEKLERKEN ve/||/<> KORKARKEN ve/||/<> KEDERLİYKEN ve/||/<> SEVİNÇLİYKEN/NEŞELİYKEN |
ve/değil/yerine/||/<>/<
SEVERKEN

[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mayıs 2018 | 20:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49744 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [ [çok] "Yavaş". VE/||/<> "Hızlı". VE/||/<> "Uzun". VE/||/<> "Kısa". | VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Sonsuz. )

-@ [ne yazık ki]
İSRAF
ve/||/<>/> İFLÂS
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Mayıs 2018 | 20:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49653 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ UYUM ile/ve/||/<> EŞZAMANLILIK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Mayıs 2018 | 22:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49613 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "KÜRESELLEŞMENİN ARTMASI" ile/ve/değil/||/<> SINIRLARIN AZALMASI
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Mayıs 2018 | 14:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49605 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SIRADÜZEN/SİLSİLE-İ MERÂTİB/HİYERARŞİ ile/ve/||/<> BAKIŞIMSIZLIK/ASİMETRİ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Mayıs 2018 | 14:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49600 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SEMEN-İ HÂL ile/ve/||/<> SEMEN-İ MİSL ile/ve/||/<> SEMEN-İ MÜSEMMÂ ile/ve/||/<> SEMEN-İ RÂİYE
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mayıs 2018 | 13:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49548 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Peşin olan değer. İLE/VE/||/<> Bilirkişi tarafından, gerçek değerini belirleme. İLE/VE/||/<> İki tarafın isteğiyle verilen değer. İLE/VE/||/<> Geçer değer, sürümü olan değer. )

-@ TAKDÎR-İ SEMEN ile/ve/||/<> TAYÎN-İ SEMEN
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mayıs 2018 | 13:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49547 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Değer biçme. İLE/VE/||/<> Değerini belirtme. )

-@ MAL ile/ve/||/<> DEĞER/TUTAR/SEMEN[Ar. çoğ. ESMÂN]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mayıs 2018 | 13:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49545 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "ZENGİNLİK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< BAŞARI
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mayıs 2018 | 10:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49541 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ZARAR/HASAR:
CANA
ile/değil/yerine MALA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Mayıs 2018 | 11:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49437 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ZAMAN:
"KAÇIP GİDEN"
ile/ve/||/<>/> "ALIP GÖTÜREN"
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Mayıs 2018 | 11:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49436 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YAYGINLAŞMA ile/ve/değil/||/<>/< İTİBAR GÖRME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Nisan 2018 | 17:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49353 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "HAM" ile/ve/değil/||/<> BİÇİMSİZ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Nisan 2018 | 10:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BİLİNÇ ve/||/<> EDİM/EYLEM ve/||/<> OLANAK/LI/LIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Nisan 2018 | 21:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49156 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BAZI DURUMLARIN/ENGELLERİN/SIKINTILARIN:
"SEL GİBİ GEÇMESİ"
ve/||/<> "YEL GİBİ ESMESİ"
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Nisan 2018 | 16:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49130 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Derelerde/n". VE/||/<> "Tepelerde/n". )

-@ DEM ve/||/<> GAM ve/||/<> SERENCÂM[Fars.]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Nisan 2018 | 16:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49129 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Olsun! VE/||/<> Olmasın! VE/||/<> Hayrolsun! )

-@ YANLIŞ ZAMAN VE YER ile/ve/||/<> "KÖRÜN TAŞI, KELİN KAFASINA DENK GELİRMİŞ"
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Nisan 2018 | 16:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49128 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TRANSFER[İng., Fr.] değil/yerine/= AKTARIM, AKTARMA
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Nisan 2018 | 11:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49109 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HERŞEY ile HİÇBİR ŞEY
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Mart 2018 | 18:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49047 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zamanla telâfi edilebilir. İLE Geçip giden zaman, hiçbir şeyle telâfi edilemez. )

-@ BİR KONUNUN/DURUMUN/AYRINTININ:
İŞLEYİŞİ
ile/ve/değil/||/<> İŞLENİŞİ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mart 2018 | 11:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49046 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PERİŞAN OLMAK ile YOK OLMAK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mart 2018 | 00:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49035 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ NESNESİZ ile/ve/||/<> DÜŞÜNCESİZ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Mart 2018 | 15:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48989 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Nesnesiz ve düşüncesiz, kültür olanağı yoktur. )

-@ ZAMANIN:
"GEÇMEMESİ"
ile "YETMEMESİ"
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Mart 2018 | 07:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48939 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sevdiğin, yanında değilse. İLE Sevdiğinin yanında. )

-@ ÇERÇEVELENDİRME ve/||/<>/> TANITILABİLİRLİK
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2018 | 11:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48906 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "ÖĞLEN" (YEMEĞİ/TATİLİ/ARASI) değil ÖĞLE (YEMEĞİ/TATİLİ/ARASI)
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mart 2018 | 12:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48878 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Halk dilinde. | Meridyen düzlemi.[NIFS-I NEHAR] DEĞİL Gün ortası.[Öğleden önce, öğleye doğru.] )

-@ SALTIK/LIK ile/ve/||/<>/< ETKİLENMEYİŞ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mart 2018 | 11:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48857 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SEVGİDE:
GECE
ile/ve/<>/> SABAH
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Şubat 2018 | 19:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48789 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Senin olsun. İLE/VE/<>/> Benim olsun. )

-@ "ZARAR" ile/değil/yerine SAKINCA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Şubat 2018 | 13:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48781 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EK İŞ ile/ve/değil TEK İŞ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Şubat 2018 | 13:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48780 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MISIR TAKVİMİ ile/ve/||/<> ÖMER HAYYAM TAKVİMİ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Şubat 2018 | 13:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48778 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( En dakik takvimler. )

-@ BITCOIN ve/||/<> BLOCKCHAIN
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Şubat 2018 | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48748 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ICO[INITIAL COIN OFFERING] ile/>< IPO[INITIAL PUBLIC OFFERING]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Şubat 2018 | 15:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48747 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BITCOIN ile/ve/||/<> ALTCOIN
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Şubat 2018 | 14:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48746 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MONARŞİ ile SALTIK(MUTLAK) MONARŞİ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Şubat 2018 | 15:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48710 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ULAŞIM ile/ve/değil/<>/ne yazık ki BULAŞIM
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Şubat 2018 | 12:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48659 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki]
"ÇIKAR"
ile/değil/yerine/>< AKIL
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Şubat 2018 | 10:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48652 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DURUM/LAR ile/ve/||/<>/> KOŞUL/LAR ile/ve/||/<>/> KARAR/LAR
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ocak 2018 | 22:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48649 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "RİSK ALMAK" ile/değil/yerine/>< ÖNLEM ALMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ocak 2018 | 19:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48602 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DÖNÜŞÜM ile/ve/değil/||/<>/< DÖNGÜ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Ocak 2018 | 23:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48562 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GÜVENİLİR ...:
YOL
ile/ve/||/<> BAĞ/İP
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2017 | 21:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48482 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SÜREKLİ EKSİK ile/ve/<>/> "GEREKSİZ"
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2017 | 20:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48475 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ VAROLDUĞUNDAN DOLAYI DÜŞLENEN ile/ve/||/<> DÜŞLENDİĞİNDEN DOLAYI VAR OLACAK OLAN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2017 | 19:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YARIM ile/ve/<> BUÇUK
[Bölüm: matematik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Aralık 2017 | 02:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48462 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ZİHNİ:
"DALGALI"
ile/ve/||/<> "ÇALKANTILI"
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Kasım 2017 | 17:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48361 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TANITIM ile/ve/değil/<> MERAKLANDIRMA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Kasım 2017 | 10:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48337 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/DEĞİL/<> Tanınmışların/ünlülerin yeniliklerinde. )

-@ "İSTEDİĞİMİZ" ŞEY:
OLURSA
ile OLMAZSA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Kasım 2017 | 09:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48332 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 1 hayır. İLE 1000 hayır. )

-@ YETERLİ ile/ve/değil/yerine/<>/< TATMİN EDİCİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Ekim 2017 | 10:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48209 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AZAP değil/yerine HESAP
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Ekim 2017 | 14:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48072 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Haramdan gelen ile. DEĞİL/YERİNE Helâlden gelenin. )

-@ UCUZ ile/değil "UYGUN"
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Ekim 2017 | 18:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "ÖNEMİ YOK" ile/değil BELİRLEYİCİLİĞİ YOK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Ekim 2017 | 16:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48049 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TAKSA[Lat.] değil/yerine/= ÜCRET
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Ekim 2017 | 01:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48041 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Pulu yapıştırılmadan ya da eksik yapıştırılarak gönderilen mektup için alıcının cezalı olarak ödediği posta ücreti. )

-@ TAKLİP[Ar.] değil/yerine/= DÖNDÜRME, ÇEVİRME
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Ekim 2017 | 01:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48039 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Döndürme, çevirme. | Bir şeyin biçim ve kalıbını değiştirme. )

-@ DEVLET:
ÖZGÜRLÜK ve/||/<> TUTKU
ve/||/<> GENEL ve/||/<> ÖZEL ve/||/<> NESNEL ve/||/<> ÖZNEL
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ekim 2017 | 16:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48011 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Devlet, özgürlükle tutkunun, genelle özelin, nesnelle öznelin bireşimini[/tevhîdini] sağlar. [Devlet, sadece, bürokratik ve politik bir örgüt değildir!] )

-@ BÜYÜK DÖNGÜLER ile/ve/+/||/<> KÜÇÜK/İÇ/ALT DÖNGÜLER
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Eylül 2017 | 21:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47973 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TAKANAK değil/yerine/= ALACAK/BORÇ | İLİŞKİ
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Eylül 2017 | 18:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47958 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İSTİKRAR ile İKTİDAR
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Eylül 2017 | 11:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47940 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SÜREKLİ ile/ve/değil/||/<> ÜST ÜSTE
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Eylül 2017 | 20:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47929 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TAHDİT[Ar.] değil/yerine/= SINIRLAMA, ÇEVRELEME
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Eylül 2017 | 20:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47927 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TAHDİDAT[Ar.] değil/yerine/= SINIRLAMALAR
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Eylül 2017 | 20:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47926 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TAĞYİR[Ar.] değil/yerine/= DEĞİŞTİRME, BAŞKALAŞTIRMA | BOZMA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Eylül 2017 | 20:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47915 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TABYA[Ar.] ile/<> DONANMA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Eylül 2017 | 20:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47893 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir bölgeyi savunmak için yapılan ve silahlarla güçlendirilen yapı. İLE/<> ... )
( Karada. İLE/<> Denizde. )

-@ TABAN[>< TAVAN} ile TAB'AN[Ar.]
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Eylül 2017 | 00:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47885 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ayağın alt yüzü, aya. | Üstü kapalı bir yerin gezinilen, ayakla basılan yüzü, tavan karşıtı. | Ayakkabının alt bölümü. | Kaide. | Bir şeyin en alt bölümü. | Değerlendirmede en alt derece. | Bir toplumu, bir kuruluşu oluşturan, yönetime katılmadan etkili olan kitle. | Temel. | Bir ırmağın en derin olan orta yeri. | Yelkenlilerde, dikey duran direk, çubuk, seren vb.nin alt bölümü. | Bir cismin ya da bir biçimin yüksekliğini ölçmek için aşağıdan yukarıya doğru başlama noktası olarak alınan yüzey ya da çizgi, kaide. | Üslü sayılarda, kuvveti alınan sayı. | Tarlanın düz ve verimli kesimi. | Kılıç vb. yapımında kullanılan iyi cins demir. İLE Doğası itibariyle, huy bakımından. )

-@ TAAYYÜŞ[Ar.] değil/yerine/= YAŞAMA, GEÇİNME
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Eylül 2017 | 23:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47884 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TAAMMÜM]Ar.} değil/yerine/= YAYILMA, GENELLEŞME
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Eylül 2017 | 23:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47880 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TAADDÜT[Ar.] değil/yerine/= ÇOĞALMA, SAYININ ARTMASI
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Eylül 2017 | 22:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47878 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ REHABİLİTASYON değil/yerine/= SAĞALTIM
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Eylül 2017 | 14:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47853 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki]
İSTÎLÂ
ile/ve/||/<>/> SÖMÜRÜ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Eylül 2017 | 18:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47771 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "KAYBETMEK" ile/değil KURTULMAK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Eylül 2017 | 15:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47767 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KÖTÜ HABER ile/ve/değil/yerine/||/<>/> İYİ HABER
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Ağustos 2017 | 18:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47739 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hiçbir şey, sonsuza kadar sürmez. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/> Hiçbir şey, sonsuza kadar sürmez. )

-@ CİZYE ile HUMUS ile FEY
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Ağustos 2017 | 12:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47724 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KÜRESELLİK ile/ve/<> EVRENSELLİK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Ağustos 2017 | 12:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47720 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DOĞAL KÜRESELLEŞME ile/ve/||/<> YÖNLENDİRİLEN KÜRESELLEŞME
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Ağustos 2017 | 12:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47719 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KÜRESELLEŞME:
[ne yazık ki]
"ULUSLARARASILAŞMANIN GENİŞLEMESİ"
ile/ve/||/<> KURUMSAL ZORBALIK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Ağustos 2017 | 12:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47718 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KÜRESELLEŞME ve/||/<> YOKSULLUK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Ağustos 2017 | 12:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47717 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki]
GÖRELİ YOKSULLUK
ile/ve/||/<> MUTLAK YOKSULLUK ile/ve/||/<> İNSANİ YOKSULLUK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Ağustos 2017 | 12:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47716 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki]
YOKSULLUK
ve/değil/||/<> YOLSUZLUK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Ağustos 2017 | 12:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47715 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "ZARAR" ile/değil/yerine DAHA AZ ZARAR
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Ağustos 2017 | 08:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47710 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ZAMAN:
UNUTTURMAYABİLİR
ve/fakat UYUŞTURABİLİR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Ağustos 2017 | 16:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47697 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BİRİKTİRMEK ile/ve/||/<> DOLDURMAK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Ağustos 2017 | 19:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47690 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Nesnelerde. İLE/VE/||/<> Nesne ve sıvılarda. )

-@ TEDBİR-İ MENZİL ile/ve/||/<>/> TEDBİR-İ MEDÎNE/MÜDÜN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ağustos 2017 | 21:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47685 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Aileyi/topluluğu yönetmek. İLE/VE/||/<>/> Kenti/toplumu yönetmek. )

-@ ŞOM[Fars. ŞÛM] değil/yerine/= "UĞURSUZ"
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ağustos 2017 | 18:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47672 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ŞİŞİRME ile "ŞİŞİRME"/ŞİŞİRMECE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ağustos 2017 | 17:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47669 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Şişirme işi. İLE Baştan savma, kötü iş. )

-@ ŞEBEKE[Ar.] değil/yerine/=
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ağustos 2017 | 12:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47600 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ülke çapında yaygınlaştırılmış ulaşım ve iletişim örgüsü, ağ. | Üniversite öğrencilerinin kimlik kartı. | Birbiriyle bağlantılı ve gizli çalışan kişilerin tümü. )

-@ ŞÂZZ[Ar.] değil/yerine/= AYRIK, KURALDIŞI
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Ağustos 2017 | 23:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47591 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ŞATAFAT değil/yerine/= GÖRKEM
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Ağustos 2017 | 22:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47581 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İNTİKAL ile/ve/değil/<> İŞTİRAK
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Ağustos 2017 | 14:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47551 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İŞLEMEK ile/ve/||/<>/> GELİŞTİRMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Ağustos 2017 | 12:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47523 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÖDENTİ ile/<> ÖDENEK ile/<> ÖDEME
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Ağustos 2017 | 21:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47521 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÂN ile/<> ESNÂ
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Temmuz 2017 | 16:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47510 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( En kısa zaman birimi. İLE/<> Ara, aralı, vakit, sıra. )

-@ TERTİBAT[Ar.] değil/yerine/= DÜZEN/DÜZENLENİŞ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Temmuz 2017 | 23:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47479 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir işin güçlüklerini karşılamak için yapılan ön hazırlıklar. )

-@ GECİKME ile "SÜRÜNCEME"
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Temmuz 2017 | 21:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47452 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Bir işin, sonuçlanıncaya kadar boş yere uğradığı gecikmelerin tümü. )

-@ REVÂÇ[Ar.] değil/yerine/= SÜRÜM
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Temmuz 2017 | 21:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47451 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SÜRŞARJ[Fr., İng. SURCHARGE] değil/yerine/= YENİBASIM
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Temmuz 2017 | 19:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47448 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir sayının, sözcüğün yerine geçmek için üzerine başka bir sayı ya da sözcük basma işi. )

-@ YÜRÜTME ile/ne yazık ki "YÜRÜTME"
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Temmuz 2017 | 15:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47446 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sürdürme. İLE/NE YAZIK Kİ Çalma. )

-@ YÖNETME ile/ve/değil/+/||/<>/> YÜRÜTME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Temmuz 2017 | 15:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47445 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İLELEBET[Ar.] değil/yerine/= SÜRGİT
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Haziran 2017 | 18:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47440 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ UZUN SÜRME = SÜRERLİK
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Haziran 2017 | 18:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47437 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DEVAM EDEN değil/yerine/= SÜREGELEN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Haziran 2017 | 18:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47435 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SÜLÜS[Ar.] ile SÜLÜS[Ar.] ile SÜLÜS[Ar.]
[Bölüm: matematik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Haziran 2017 | 18:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Üçte bir. İLE Arap abecesiyle yazılan bir tür süslü yazı. İLE Erlere, yolculuklarda indirim sağlayan belge. )

-@ SÜKSE[Fr.]/SUCCESS[İng.] değil/yerine/= BAŞARI | GÖSTERİŞ, İLGİ ÇEKECEK DURUM
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Haziran 2017 | 16:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47411 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SÜHÛLET ile SUHÛNET
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Haziran 2017 | 15:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47409 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kolaylık. | Yumuşaklık, naziklik. | Uygun ortam. İLE Sıcaklık. )

-@ SÜBVANSİYON[Fr., İng. SUBVENTION] değil/yerine/= DESTEKLEME
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Haziran 2017 | 15:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47406 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SULTA[Ar.]/OTORİTE değil/yerine/= YETKE
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2017 | 23:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47369 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YARATICILIK ile YENİLİK/TİCARİLEŞTİRME
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2017 | 18:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47358 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ VÂLİ ve/||/<> VELÎ ve/||/<> HÂMİ ve/||/<> RÂB
[Bölüm: hizmet] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Haziran 2018 | 22:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47351 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [Koruyucu] Dışta. VE/||/<> İçte. )
( Maddî koruyucu. VE/||/<> Manevî koruyucu. )

-@ FARK ile/ve/<>/>/< UZAKLAŞMA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2017 | 16:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47338 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ STOPAJ[İng.] değil/yerine/= ÖN KESİNTİ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Mayıs 2017 | 12:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47262 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ STATÜKO[Lat.] değil/yerine/= SÜREGİDEN DURUM
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Mayıs 2017 | 11:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47252 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ STATİK[Fr. < Yun.]/STATOR[Lat.] değil/yerine/= DURUK/DURAĞAN/DEĞİŞMEZ[>< DEVİNİM]
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Mayıs 2017 | 11:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47250 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MAİŞETİ TEMİN değil/yerine/= GEÇİMİNİ SAĞLAMAK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mayıs 2017 | 14:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47240 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HEYET[Ar.] değil/yerine/= KURUL
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mayıs 2017 | 15:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47239 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ STAJ[Fr. STAGE] değil/yerine/= ÇIRAKLIK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mayıs 2017 | 12:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47236 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Herhangi bir meslek edinecek olan kimsenin geçirdiği uygulamalı öğrenme dönemi. | Birinin, meslek bilgisini artırmak için bir kurumun bir ya da birçok bölümünde çalışarak geçirdiği dönem. )

-@ STADYA[Fr. < Yun.]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mayıs 2017 | 12:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47235 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir noktanın takeometreye olan uzaklığını ölçmek için, bu nokta üzerine düşey doğrultuda konan santimetrelere bölünmüş mira. )

-@ [ne yazık ki]
MUHTEKİR[Ar.]/SPEKÜLATÖR[Fr.]
değil/yerine/= VURGUNCU
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mayıs 2017 | 11:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SPEKÜLATİF[Fr., İng.] değil/yerine/= KURGUSAL | SAPTIRICI
[Bölüm: YAZIN] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mayıs 2017 | 11:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SPEKÜLASYON[Fr., İng.] değil/yerine/= KURGU
[Bölüm: YAZIN] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mayıs 2017 | 11:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47226 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SÖNÜM / SÖNÜMLEMEK ile SÖNÜMLÜ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mayıs 2017 | 10:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47220 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir salınım hareketinin genliğinin, türlü dirençlerin etkisiyle küçülmesi, itfa. | Bir borcun her yıl ödenen taksitlerle belirli bir zaman sonunda ödenmiş olması, itfâ. İLE İLE Belirli bir sürede, genliği, sıfıra inen [salınım hareketi]. )

-@ SIRALI ile SÖKÜN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mayıs 2017 | 10:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47213 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Birbiri ardınca gelmek, görünmek. )

-@ SONTEŞRİN/TEŞRİN-İ SÂNÎ[Ar.] değil/yerine/= KASIM
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Mayıs 2017 | 14:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47195 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İŞLEMEK ile İŞLETMEK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Nisan 2017 | 01:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47143 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ISO 9000 ile/ve/<> ISO 9001
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Nisan 2017 | 01:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47140 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PATENT ile YARARLI/FAYDALI MODEL ile TASARIM
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Nisan 2017 | 01:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47139 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

-@ ŞİRKET UNVANI ile/ve/<> MARKA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Nisan 2017 | 01:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47138 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TAMİM[Ar.]/SİRKÜLER[Fr.] değil/yerine/= GENELGE
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Nisan 2017 | 22:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47065 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "DERİN OLAN" değil KISA OLAN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Nisan 2017 | 04:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47024 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kuyu. DEĞİL İp. )

-@ SİF[İng. COST-INSURANCE-FREIGHT] değil/yerine/= MALİYET
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Mart 2017 | 17:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47019 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir malın fiyatı, sigortası ve navlunu birlikte olmak üzere maliyeti. )

-@ GİZ/SIR[Ar.] ile SIR
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Mart 2017 | 02:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46996 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Varlığı ya da bazı yönleri açığa vurulmak istenmeyen, gizli kalan, gizli tutulan şey. | İnsan usunun, yeterince açıklık getiremediği şey. | Bir işin, bir şeyin, dikkat, yetenek, deneyim ve sezgi yardımıyla kavranabilen, en zor, en ince yanı. | Bir amaca ulaşmak için kullanılan, başvurulan, özel ve gizli yazılar yazdırılan kişi. İLE Bazı nesnelere parlaklık vermek, dış etkilerden korumak, sızmalarını önlemek gibi amaçlarla sürülen, saydam ya da donuk vernik. | Aynaların arkasına ve kaplam metal eşyanın yüzüne sürülen, ince, metal tabaka. )

-@ SEZA[Fars.] değil/yerine/= UYGUN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mart 2017 | 15:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46975 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SEYR-Ü-SEFER[Ar.]/TRAFİK[Fr., İng.] değil/yerine/= GİDİŞ-GELİŞ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mart 2017 | 15:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46968 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SEYREK >< SIK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mart 2017 | 15:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46967 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Benzerleri ya da parçaları arasında çok aralık bulunan, aralıklı. | Çok bulunmayan, az rastlanan. | Uzun zaman aralıklarıyla, arada sırada. | Aralıklı olarak, aralıklı bir biçimide. İLE Benzerleri ya da parçaları arasında çok az aralık bulunan. Çok bulunan, çok rastlanan. | Kısa zaman aralıklarıyla, az aralıklarla. | Aralıksız olarak. )

-@ "İTHAL ETMEK" değil/yerine İHDAS ETMEK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mart 2017 | 01:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46939 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TİCARET, BİLİM VS. ile SANAT ve FELSEFE
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mart 2017 | 01:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46937 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ortalama akıl, yeterlidir. İLE Ortalama akıl, yetmez. )

-@ SERMAYE[Fars.]/KAPİTAL değil/yerine/= ANAMAL
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mart 2017 | 19:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46912 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "GÜÇLÜ/LÜK" ve/||/<>/> KIRILGAN/LIK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart 2017 | 12:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46893 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SIKICI ile İÇ KARARTICI
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart 2017 | 12:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46889 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SEREMONİ[Fr.] değil/yerine/= TÖREN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mart 2017 | 15:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tören. | Genellikle, resmî yerlerde, resmî işlerde uyulması gereken kural, yol ve yöntemlerin tümü. )

-@ İLM-İ MEDENİYE(T) ile/ve/||/<> İLM-İ SİYÂSE(T)
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mart 2017 | 00:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46867 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki]
BANKA AÇMAK
ile/ve/||/<> BANKA SOYMAK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Mart 2017 | 23:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46863 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir banka soymak, bir banka açmaktan daha büyük bir suç değildir. )

-@ SENDİK[Fr. < Yun.] ile SENDİKA[Fr. < Yun.]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Mart 2017 | 14:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46859 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir birliğin, ortaklığın ya da alacaklılar grubunun haklarını korumakla görevli kişi. İLE İşçilerin ya da işverenlerin iş, kazanç, toplumsal ve kültürel konular bakımından çıkarlarını korumak ve daha da geliştirmek için aralarında kurdukları birlik. )

-@ SENATO[İt.]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Mart 2017 | 14:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46858 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Eski Roma'da, yöneticiler meclisi. | Bazı ülkelerde, yaş ve eğitimlerine göre seçilmiş parlamento üyelerinden oluşan meclis. | Üniversite yasasına göre seçilen e rektör başkanlığında toplanan yüksek karar organı. | Senatörlerin toplandıkları yer. )

-@ SEKTE[Ar.] değil/yerine/= DURMA/DURGU
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Mart 2017 | 10:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46840 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SEFÂLET[Ar.] değil/yerine/= YOKSULLUK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Mart 2017 | 20:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46793 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SEANS[Fr.] ile MATİNE[Fr.]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Mart 2017 | 16:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46783 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Mesleğini ya da sanatını yapan birinin yanında, o kişinin mesleğiyle ilgili bir iş için harcanan süre. | Sinema, tiyatro, konser gibi sanat dallarında yapılan gösterilerden her biri. | Aralıksız, bir iş için harcanan süre. İLE Tiyatro, sinema, konser salonu vb.'de, gündüz gösterimi. )

-@ TEVEKKELÎ[Ar.] değil/yerine/= NEDENSİZ, BOŞ YERE/BOŞUNA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Mart 2017 | 15:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46777 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ FEVK[Ar.] değil/yerine/= ÜST / YUKARI
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Mart 2017 | 15:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46774 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ LÂ-YETEZELZEL[Ar.] değil/yerine/= SARSILMAZ | GÜVENİLİR
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Mart 2017 | 15:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46773 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DİVÂN-I MUHASEBAT değil/yerine/= SAYIŞTAY
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mart 2017 | 00:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46769 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SAYIM/TÂDÂT[Ar.] ile SAYIMLAMA/SAYIMBİLİM/İSTATİSTİK ile SAYIŞ ile SAYIŞMA
[Bölüm: matematik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mart 2017 | 00:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46768 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sayma eylemi. İLE Bir dizi olayın ya da sayı ile gösterilen olguların, yöntemli öbekleştirilmesine dayanan ve ilkelerini, olasılık kuramlarından alan, matematiğin uygulamalı dalı. İLE Sayma eylemi ya da biçimi. İLE Takas. | Çocuk oyunlarında, sayı sayarak, ebeyi belirleme. )

-@ SATVET[Ar.] değil/yerine/= (ZORLU/SİNDİRİCİ) GÜÇ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Mart 2017 | 02:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46752 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ORTAK/LIK ile/ve/<> ÖZDEŞ/LİK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Mart 2017 | 12:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46714 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SÂLİM[Ar.] değil/yerine/= ESEN, SAĞLAM
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Şubat 2017 | 16:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46654 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SAĞLAMA ile SAĞLAMA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Şubat 2017 | 12:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46614 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir işin olması için gerekli durumu, koşulları hazırlamak. | Elde etmek, sahip olmak. | [mat.] Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak. İLE Yolun sağ yanına geçmek. )

-@ [ne yazık ki]
NİCELİK EGEMENLİĞİ
ile/ve/<> DEĞERSİZLİK ile/ve/<> GÖRELİLİK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Şubat 2017 | 16:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46610 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜZÂYEDE[Ar. < ZİYÂDE] değil/yerine/= ARTIRMA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 16:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46586 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜTEVALİ[Ar.] değil/yerine/= ARDIŞIK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 16:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46583 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜTEŞEBBİS[Ar.] değil/yerine/= GİRİŞKEN/GİRİŞİMCİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 16:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46581 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜTENEVVİ[Ar.] değil/yerine/= TÜRLÜ, ÇEŞİTLİ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 16:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46578 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BİTEVİYE/MÜTEMADİYEN[Ar.] değil/yerine/= ARALIKSIZ, SÜREKLİ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 16:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46577 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HİZMETLİ ile MÜTEFERRİKA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 15:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46571 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Küçük giderler için ayrılan para. | Güvenlik örgütünde, kuşkulu kişilerin ilgili yerlere gönderilmek üzere geçici olarak barındırıldıkları bölüm. | Sultan, vezir ve daha başka devlet büyüklerinin yanında, türlü hizmetlerde bulunan. )

-@ MÜTEDAVİL[Ar.] değil/yerine/= ÇEVRİMDE/Kİ, YÜRÜRLÜKTE
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 15:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46567 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜTEALLİK[Ar.] değil/yerine/= İLİŞKİN, İLGİLİ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 15:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46562 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜTEADDİT[Ar.] değil/yerine/= ÇOK, BİRÇOK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 15:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46560 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜTA[Ar.] değil/yerine/= GEÇİCİ KAZANÇ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 15:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46558 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜŞKÜL[Ar.] değil/yerine/= GÜÇ, ZOR, ÇETİN | ENGEL, GÜÇLÜK/ZORLUK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 15:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46553 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜŞABİH ile/ve/<> MÜŞEBBEH
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 14:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46550 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Aralarında benzerlik olan, benzer, benzeş. İLE/VE/<> Bir şeyle arasında benzerlik bulunan, benzetilen. )

-@ MÜŞABEHET[Ar.] değil/yerine/= BENZERLİK/BENZEŞLİK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 14:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46547 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜSTEZÂD[Ar. < ZİYÂDE] değil/yerine/= ARTMIŞ/ÇOĞALMIŞ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 14:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46546 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çoğalması istenilen, artmış. | Her dizesine bir küçük dize eklenmiş, Divan Edebiyatı şiir türü. [Bahr-i hecez vezinlerinden "mef'ûlü mefâîlü mefâîlü faûlün" vezninde söylenmiş dizelere "mef'ûlü faûlün" parçalarına denk birer parça katarak oluşturulan şiir.] )

-@ [ne yazık ki]
!MÜSTEMLEKE[Ar.]
değil/yerine/= SÖMÜRGE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 14:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46539 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜSTELZİM[Ar.] değil/yerine/= GEREKTİREN | GEREKEN/GEREKLİ OLAN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 14:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46538 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜSTEFİT[Ar.] değil/yerine/= YARARLANAN
[Bölüm: hizmet] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 13:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46536 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜSTEBAD[Ar. < BU'D] değil/yerine/= OLACAĞI SANILMAYAN/UZAK GÖRÜLEN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 13:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46535 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜPTEZEL[Ar.] değil/yerine/= DEĞERSİZ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 21:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46515 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Saygınlığını yitirmiş. | Çokluğundan dolayı değerini yitiren, değersiz. )

-@ MÜNHASIR[Ar.] değil/yerine/= ÖZGÜ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 20:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46506 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜNDERECÂT[Ar.] değil/yerine/= İÇİNDEKİLER
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 20:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46502 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜNÂKALE[Ar. < NAKL] değil/yerine/= ULAŞIM | AKTARMA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 20:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46501 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜNÂKALÂT[Ar. < NAKİL] değil/yerine/= ULAŞTIRMA / TAŞIMA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 20:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46500 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜMTAZ[Ar.] değil/yerine/= AYRI/ÜSTÜN | SEÇKİN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 19:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46498 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜMASİL[Ar.] değil/yerine/= BENZEYEN, ANDIRAN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 18:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46496 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜLKİYET[Ar.] değil/yerine/= İYELİK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 18:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46492 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜKTESEBAT[Ar.] değil/yerine/= EDİNÇ / KAZANILAN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 15:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46483 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜKERRER[< KERR | çoğ. MÜKERRERÂT] değil/yerine/= TEKRARLI / YİNELEMELİ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 15:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46481 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜHLİK[Ar.] değil/yerine/= ÖLDÜRÜCÜ | TEHLİKELİ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 15:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46477 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜHEYYA[Ar.] değil/yerine/= HAZIR
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 15:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46475 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BÜTÜN >< MÜFREZ[Ar.]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 15:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46472 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... >< Bir bütünden ayrılmış. )

-@ MÜFREDAT[Ar.] değil/yerine/= ÖĞRETİM İZLENCESİ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 15:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46470 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜFİT[Ar.] değil/yerine/= YARARLI | ANLATAN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 15:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46467 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜESSİS[Ar.] değil/yerine/= KURUCU
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 15:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46466 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜESSİF[Ar.] değil/yerine/= ÜZÜCÜ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 15:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46465 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜESSESE[Ar.] değil/yerine/= KURULUŞ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 15:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46464 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜESSES[Ar.] değil/yerine/= KURULU
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 15:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46463 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜEMMEN[Ar.] değil/yerine/= SAĞLANMIŞ, GÜVENİLİR
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 14:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46461 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜCERREP[Ar.] değil/yerine/= DENENMİŞ, SINANMIŞ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 12:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46449 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜBÂDELE[Ar. < BEDEL | çoğ. MÜBÂDELÂT] değil/yerine/= DEĞİŞ-TOKUŞ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Şubat 2017 | 13:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46434 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GİZLİ ile/ve/değil/yerine/||/<> BELİRSİZ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Şubat 2017 | 13:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46433 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MUVAZENE[Ar.] değil/yerine/= DENGE
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Şubat 2017 | 12:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46426 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MUVAZAT[Ar.]/PARALELLİK değil/yerine/= KOŞUTLUK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Şubat 2017 | 12:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46425 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MUTTASIF[Ar.]/VASIFLI değil/yerine/= NİTELENMİŞ/NİCELİKLİ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2017 | 14:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46422 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MUTTARİT[Ar.] değil/yerine/= DÜZENLİ / TEKDÜZE
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2017 | 14:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46421 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MUTAT[Ar.] değil/yerine/= ALIŞILMIŞ/ALIŞILAN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2017 | 11:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46412 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki]
!FAHİŞ/FUHUŞ
ile/ve/||/<> !MURABAHA/TEFECİLİK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2017 | 10:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46400 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ölçüyü aşan, aşırı, çok fazla. | Ahlâka ve törelere uygun olmayan. İLE/VE/||/<> Bir malı, çok fazla kârla satma. | Yasanın izin verdiği sınırdan aşkın faiz alma. )

-@ MUNZAM[Ar.] değil/yerine/= KATILMIŞ, EKLENMİŞ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2017 | 10:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46399 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MUNFASIL[Ar.] değil/yerine/= AYRILMIŞ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2017 | 00:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46392 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MUKTEZA/MUKTEZİ[Ar.] değil/yerine/= GEREKLİ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Şubat 2017 | 23:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gereken, gerekli olan. | Bir iş yapılırken, gerekli işlemlerin tümü. )

-@ MUKAYYET[Ar.] değil/yerine/= BAĞLI OLAN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Şubat 2017 | 23:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bağlı olan, bağlanmış. | Bir koşul ya da kayıtla bağlı olan. | Yazılmış, yazılı, kayıtlı. )

-@ MUKAVVİ[Ar.] değil/yerine/= GÜÇLENDİRİCİ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Şubat 2017 | 23:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46379 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MUKASSİ[Ar.] değil/yerine/= SIKINTILI, BUNALTICI
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Şubat 2017 | 22:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46372 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MUKASSEM[Ar.] değil/yerine/= AYRILMIŞ, BÖLÜNMÜŞ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Şubat 2017 | 22:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46371 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MUHTEŞEM[Ar.] değil/yerine/= GÖRKEMLİ/GÖSTERİŞLİ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Şubat 2017 | 22:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46367 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MUHTELİT[Ar.] değil/yerine/= KARMA / KARIŞIK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Şubat 2017 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MUHTELİF[Ar.] değil/yerine/= TÜRLÜ, ÇEŞİT ÇEŞİT
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Şubat 2017 | 21:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46361 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zıt, birbirini tutmayan. | Türlü, çeşit çeşit, çeşitli. )

-@ MUHARREM[Ar.] değil/yerine/= AŞÛRE AYI
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Şubat 2017 | 14:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46350 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ay takviminin birinci ayı. )

-@ MUGAYİR[Ar.] değil/yerine/= AYKIRI / UYMAZ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Şubat 2017 | 13:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46341 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MUBAYAA[Ar. < BEY] değil/yerine/= SATIN ALMA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ocak 2017 | 16:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46328 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MUASIR[Ar.] değil/yerine/= ÇAĞDAŞ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ocak 2017 | 23:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46321 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Aynı yüzyıl içinde olan. )

-@ MUAHHAR[Ar.] değil/yerine/= SONRAKİ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ocak 2017 | 22:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46314 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "ÜSTÜN" ile/değil ÜSTTE DURAN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ocak 2017 | 19:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GEÇİCİ/LİK ile/ve/<> GEÇİŞLİ/LİK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ocak 2017 | 18:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46308 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MORATORYUM[Fr. < Lat.] değil/yerine/= BORÇ ERTELEME
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Ocak 2017 | 18:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46257 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ !MONARŞİ[Fr. < Lat. < Yun.] değil/yerine/= TEKERKLİK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Ocak 2017 | 17:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46252 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Siyasal yetkenin, genellikle miras yolu ile bir kişinin üzerinde toplandığı devlet yönetimi. )

-@ MODİFİKASYON[Fr.] değil/yerine/= DEĞİŞKE
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Ocak 2017 | 04:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46247 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MİLLÎ[Ar.] değil/yerine/= ULUSAL
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Ocak 2017 | 14:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46220 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GELİŞME ile/ve/<> DÖNÜŞME
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Ocak 2017 | 23:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46162 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÇEKİM ile/ve/<> GEREKSİNİM
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Ocak 2017 | 23:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46161 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MEVZUAT[Ar.] /
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Ocak 2017 | 21:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46153 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir ülkede, yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb.'nin tümü. )

-@ TAKDİM-TEHİR[Ar.]/METATEZ[Fr. < Yun.] değil/yerine/= GÖÇÜŞME
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Ocak 2017 | 18:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46136 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir sözcük ya da rakamlar içinde, birbirini izleyen iki sesbirimin/rakamın yer değiştirmesi. [Türkçe'de, daha çok, r ya da l ünsüzünün bulunduğu sözcüklerde, birinci hecenin başındaki ses, birbirinin yerine geçer. Kibrit > kirbit, çömlek > çölmek] )

-@ MESKENET[Ar.] değil/yerine/= YOKSULLUK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Ocak 2017 | 16:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46129 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Miskinlik, beceriksizlik. | Yoksulluk. )

-@ !MENFÛR[Ar. < NEFRET] değil/yerine/= İĞRENÇ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ocak 2017 | 15:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46099 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MENAFİ[Ar.] değil/yerine/= YARARLAR
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ocak 2017 | 01:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46090 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MUHTIRA[Ar.]/MEMORANDUM[İng.] değil/yerine/= YÖNERGE/ANDAÇ/GÜNLÜK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Şubat 2017 | 22:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46088 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Herhangi bir şeyi anımsatma, uyarma amacıyla yazılan yazı. | Bir devletin, başka bir develete, siyasal sorunlarla ilgili olarak yolladığı uyarı yazısı, diplomatik nota. | Andaç. | Günlük. )

-@ MEKRUH[Ar.] değil/yerine/= İĞRENÇ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ocak 2017 | 00:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46074 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İğrenç, tiksindirici. | İslâm'da, dince yasaklanmadığı halde yapılmaması istenilen. )

-@ MEFSÛH[Ar.] değil/yerine/= KALDIRILMIŞ/DAĞITILMIŞ/BOZULMUŞ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ocak 2017 | 19:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46065 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MEDYUN[Ar. < DEYN] değil/yerine/= BORÇLU/VERECEKLİ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Ocak 2017 | 02:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46053 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MEDÂR[Ar.< DEVR] değil/yerine/= DÖNENCE | DAYANAK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Ocak 2017 | 01:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46046 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MEBZÛL[Ar. < BEZL] değil/yerine/= BOL/ÇOK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Ocak 2017 | 00:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46039 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MATÛF[Ar. < ATF] değil/yerine/= YÖNELTİLMİŞ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ocak 2017 | 17:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46016 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir yöne eğilmiş. | Yöneltilmiş. )

-@ SOPA ile MATRAK[Ar.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ocak 2017 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46013 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Kalın sopa, değnek. | Eğlenceli, gülünç, hoş. )

-@ MATRAH[Ar.] değil/yerine/= TEMEL ALINAN DEĞER
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ocak 2017 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46012 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir verginin miktarını belirtmek için temel olarak alınan değer. )

-@ MARJ[Fr.] değil/yerine/= PAY
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Ocak 2017 | 03:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45973 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ticari bir işlemde zarar tehlikesine karşı ayrılan pay. | Yazılmış ya da basılı bir kâğıdın kenarında bırakılmış boşluk. )

-@ TEŞEBBÜH[Ar. < ŞİBH] değil/yerine/= BENZEME
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Ocak 2017 | 01:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45964 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Benzeme, andırma, kendini benzetmeye özenme, zorlayarak benzemeye çalışma. )

-@ [ne yazık ki]
!KIYIM
ile/ve/||/<> !"YIKIM"
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Ocak 2017 | 22:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45944 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ZEYTİN DALI ve/||/<> ZEYTİN TANELERİ ve/||/<> ZEYTİNYAĞI
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Ocak 2017 | 13:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45939 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [gibi] Barış. VE/||/<> Bereket. VE/||/<> Sağlık. )

-@ YAZ/HIZIR GÜNLERİ <> KIŞ/KASIM GÜNLERİ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Ocak 2017 | 04:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45936 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 08 Kasım'da başlar, 05 Mayıs'ta biter. <> 06 Mayıs'ta başlar, 07 Kasım'da biter. )

-@ MANŞET[Fr.] ile MANŞET[Fr.]
[Bölüm: tekstil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ocak 2017 | 17:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45926 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir gömleğin kol ağzına geçirilen, genellikle çift katlı kumaştan bölüm, kolluk. İLE Gazetelerin ilk sayfalarının üst bölümüne, iri harflerle konulan başlık. )

-@ MANİPLE[Fr.] ile/ve/=/<> MANİPÜLATÖR[Fr.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ocak 2017 | 16:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45923 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Telgraf imlerini göndermek için bir devredeki akımı kesmekte ya da yeniden vermekte kullanılan aygıt. | Roma ordusunda, 60 ya da 120 erden ibaret bölük. | Bazı papazların ayinlerde sol kolun bileğine yakın taktıkları süslü şerit. İLE/VE/=/<> Manipleyi kullanan kişi/görevli. | Maniple. )

-@ MANEVRA[Fr.] değil/yerine/= DÖNÜŞ/HAREKET
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Aralık 2016 | 23:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir aygıtın işleyişini düzenleme, yönetme eylemi ya da biçimi. | Geminin bir yere yanaşmak ya da bir yerden çıkmak için yaptığı hareket. | Lokomotifin, katar katmak ya da katar dağıtmak için ileri geri giderek hattan hasa geçmesi. | Hareket, gidiş-geliş. | Asker birliklerini, savaşa hazırlamak amacıyla, arazi üzerinde yapılan geniş ölçüde savaş denemesi, tatbikat. | İstenilen amaca ulaşmak için tutulması gereken yol. )

-@ MANDA ile MANDA[Fr.]
[Bölüm: Hayvanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Aralık 2016 | 22:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45910 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Susığırı. İLE Birinci Dünya SAvaşı'ndan sonra, bazı azgelişmiş ülkeleri, kendilerini yönetebilecek bir düzeye eriştirip, bağımsızlığa kavuşturuncaya kadar Uluslar Birliği adına yönetmek için bazı büyük devletlere verilen vekillik. )

-@ MAHSUL[Ar.] değil/yerine/= ÜRÜN/VERİM
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Aralık 2016 | 18:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45880 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MAHCUR[Ar.] değil/yerine/= KISITLI
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2016 | 21:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45854 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MAĞŞUŞ[Ar.] değil/yerine/= KARIŞIK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2016 | 21:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45850 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SÛFİLER ve ŞİİR ve/||/<> ORDU ve/||/<> BÜROKRASİ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2016 | 01:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45835 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Türkçe'mizin yaygınlaşmasında öncelikli ve ağırlıklı etkisi olanlar... )

-@ "HOMOJENLEŞME" değil/yerine/= BENZEŞME/BAĞDAŞIK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2016 | 01:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45834 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki]
!SAVAŞ
ve/||/<>/>/< !YILDIRMA/TERÖR[Fr.]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2016 | 01:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45832 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YÜZ ile YÜZ
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Aralık 2016 | 20:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45813 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Doksandokuzdan sonra gelen sayını adı ve bu sayıyı gösteren im. 100 | Kez, kere sözcükleri ile birlikte kullanılarak, yapılan işin çokluğunu abartılı bir biçimde anlatı.[Yüz kere söyledi.] İLE Başta, alın, göz, burun, ağız, yanak ve çenenin bulunduğu ön bölümü. | Keskin kenar. | Bir şeyin ön tarafta bulunan bölümü, alnaç, cephe. | Bir kumaşın dikiş sırasında dışa getirilen gösterişli bölümü. | Yastığa geçirilen kılıf. | Bir şeyin, görünün bölümünde kullanılan kumaş. | Utanma. | Birinin, görülegelen ya da umulan hoşgörürlüğüne güvenilerek gösterilen cüret. | Nedeniyle. | Yan, taraf. | Bir yapının dışa bakan düşey yüzeylerinin tümü. )

-@ İSRAF ve/değil/yerine İNFÂK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Aralık 2016 | 13:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45791 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ZEKÂT ile/ve/||/<> SADAKA ile/ve/||/<> İNFÂK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Aralık 2016 | 13:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45789 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DAMGA ile/ve/değil MARKA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Aralık 2016 | 23:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45781 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÜRÜN ile/ve/<> YAPIT ile/ve/<> MEYVE
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Aralık 2016 | 22:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45779 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ (")MALİYET(") ile/ve/<> SONUÇ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Aralık 2016 | 13:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45773 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YEKÜN/YEKÛN[Ar.] değil/yerine/= TOPLAM
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Aralık 2016 | 20:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45682 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ENCÜMEN/KOMİTE/KOMİSYON değil/yerine/= YARKURUL
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Aralık 2016 | 17:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45648 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Meclis ya da herhangi bir kurultayda, bazı konuları inceleyerek, varılan sonuçları tartışılmak için genel kurula getirmekle görevli, üyeler arasından oluşturulan altkurul. )

-@ "ŞİDDET" ></< "İKTİDAR"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Aralık 2016 | 22:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45539 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "iktidarın bitmeye başladığı yerde, şiddet başlar." )

-@ ZİKIYMET[Ar.] değil/yerine/= DEĞERLİ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Aralık 2016 | 02:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45523 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ZÂYİ/ZİYAN[Ar.] ile ZEVAL[Ar.]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Aralık 2016 | 01:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45506 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yitik, kayıp. İLE Yok olma/edilme. | Suç, kabahat, sorumluluk. | Bozulma. | Öğle vakti. )

-@ KRONOLOJİ[Fr. < Yun.] değil/yerine/= ZAMANDİZİN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Aralık 2016 | 00:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45486 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜRÛR-İ ZAMAN[Ar.] değil/yerine/= ZAMANAŞIMI/SÜREAŞIMI
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Aralık 2016 | 00:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45485 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "BÜTÜN" ile/değil TOPLAM
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Aralık 2016 | 16:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45463 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ZABIT/ZAPT/ZABT[Ar.] değil/yerine/= TUTANAK
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Aralık 2016 | 13:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45449 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki]
KARGAŞA
ile VURTUT
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Aralık 2016 | 12:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45445 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Silah kullanılan kargaşa. | Uzun uzun çekişerek, sıkı pazarlık ederek. )

-@ VOYVODA[Slavca] ile VOYVODALIK
[Bölüm: OSMANLI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Aralık 2016 | 12:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45444 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Osmanlılar'ın, Eflak ve Buğdan Beylerine verdikleri san. İLE Voyvoda egemenliği. | Voyvoda egemenliği altındaki ülke. )

-@ KÂR ile VOLİ[Yun.]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Aralık 2016 | 11:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45440 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Vurgun, kazanç, kâr. )

-@ VİZİTE[İt.] ile VİZİTE[İt.]
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Aralık 2016 | 11:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45436 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hekimin, hastahanedeki hastaları dolaşıp yoklaması. İLE Bir muayene için hekime ödenen ücret. )

-@ VARTA[Ar.] değil/yerine/= TEHLİKELİ DURUM
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Aralık 2016 | 12:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ VÂRİDÂT[< VÂRİDE] ile/değil/yerine ESİN/İLHAM
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Aralık 2016 | 12:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45383 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yıllık/aylık gelir. | Hatıra gelen, içe doğan şeyler. İLE/DEĞİL/YERİNE Etkilenme, çağrışım ya da içe doğmayla akla gelen, yaratıcı düşünce, duygu. )

-@ ÖRTÜŞME ile/ve/<> UYUMLULUK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Aralık 2016 | 23:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45349 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ VABESTE[Fars.] değil/yerine/= BAĞLI
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Aralık 2016 | 22:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45338 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÜTMEK ile ÜTMEK
[Bölüm: Beslenme] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Aralık 2016 | 22:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45336 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ateşten ya da yüksek bir ısıdan geçirmek. | Bir şeyi, tüylerini yakmak için alevden geçirmek. | Taze buğday ya da mısırı, ateşe tutup pişirmek. İLE Oyunda, kumarda kazanmak, yenmek. )

-@ SANAYİ/ENDÜSTRİ[< INDUSTRY]/URAN değil/yerine/= İŞLEYİM
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Aralık 2016 | 00:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45290 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÜCRET ile ULÛFE[Ar. ALEF | çoğ. ALÂİF, ULÛF]
[Bölüm: OSMANLI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Aralık 2016 | 00:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45284 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Hayvan yemi. | Osmanlılar'da, kapıkulu askerlerine, saray ve devlet örgütlerindeki bazı görevlilere, üç ayda bir verilen ücret. )

-@ SAHTE ile/ve/<> "YARIM"
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Kasım 2016 | 22:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45254 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "PAY" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< HAK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Kasım 2016 | 00:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45246 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BORCUNU ÖDE(YE)MEMEYE:
"BAHANE"
değil/yerine/>< ÇARE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Kasım 2016 | 19:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45242 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Onursuz kişinin "davranışı". DEĞİL/YERİNE/>< Onurlu kişinin tutumu. )

-@ (")BARIŞ("):
ÇOK KUTUPLU, SIRADÜZENLİ[HİYERARŞİK] DENGE "DÜZENİ"
ile ÇİFT KUTUPLU "DÜZEN" ile TEK BİR DEVLETİN "DÜZENİ"[PAX ROMANA]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Kasım 2016 | 23:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45236 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İŞE YARARLIK ve/||/<> "AKILDA BULUNDURMA"
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Kasım 2016 | 23:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki]
!SAVAŞLAR:
ESKİ
ile/ve/<>/> YENİ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Kasım 2016 | 23:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45230 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( XVII. yy. İLE/VE/<>/> XX. yy. ve sonrası. )

-@ [ne yazık ki]
!SAVAŞLAR:
RASYONEL
ile/ve/<> KİTLELERİN SEFERBER EDİLDİĞİ ile/ve/<> ASİMETRİK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Kasım 2016 | 23:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45229 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki]
SAVAŞLARDA:
PARTİZAN
ile/<> GERİLLA ile/<> TERÖR
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Kasım 2016 | 23:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki]
SAVAŞ DÖNEMLERİNDE:
RİTÜELLEŞMİŞ
ile SINIRLAMACI OLAN ile FETİH ile MUTLAK AMACI OLAN ile SINIRI OLMAYAN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Kasım 2016 | 23:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45226 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ POLİTİKA ile/ve/<> POLİTİK OLAN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Kasım 2016 | 23:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45221 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SİYÂSET ile/ve/<> POLİTİKA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Kasım 2016 | 23:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45219 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DEVRİM ve/ne yazık ki/||/<>/> !KIYIM
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Kasım 2016 | 20:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45212 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ FELSEFE ve/||/<>/> İDEOLOJİ ve/||/<>/> TÜZE
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Kasım 2016 | 11:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45200 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Başlar. VE/||/<>/> Deneyimlenir. VE/||/<>/> Düzenlenir. )

-@ SONUÇ ile/ve/değil/||/<>/> ÜRÜN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Kasım 2016 | 11:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45198 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ETKİ ile/ve/<>/> YANSIMA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Kasım 2016 | 04:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45179 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GLOBAL/LEŞ(TİR)ME değil/yerine/= KÜRESEL/LEŞ(TİR)ME
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Kasım 2016 | 04:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45178 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İADE[< AVD] >< MÜSÂDERE[< SUDÛR | çoğ. MÜSÂDERÂT]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Kasım 2016 | 03:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45177 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Geri gönderme/çevirme. | Eski/önceki durumuna getirme. | Karşılık yapma. | Birinci dizenin son sözcüğünü, ikinci dizenin başında tekrarlayarak yazılan şiir. >< Tanzimat'tan önce, herhangi suçlu birinin malının, hükümetçe, sultan adına alıkonulması. | Yasak bir şeyin, yasaya uygun olarak alıkonulması/zabtı, zoralım. )

-@ BREZİLYA RUPİSİ ile HİNDİSTAN RUPİSİ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Kasım 2016 | 15:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45172 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MEKSİKA PESOSU ile FİLİPİN PESOSU
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Kasım 2016 | 15:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45171 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ REVİZE değil/yerine/= DÜZELTME
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Kasım 2016 | 22:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45164 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ABLUKA değil/yerine/= KUŞATMA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Kasım 2016 | 22:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45163 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ CV[SİVİ] değil/yerine/= ÖZGEÇMİŞ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Kasım 2016 | 22:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45162 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "SIFIRI TÜKETMEK" değil ZAFİRİ TÜKETMEK
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Kasım 2016 | 21:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ZAFİR: Soluk/nefes. )

-@ KÜMÛN >< ZUHÛR
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Kasım 2016 | 12:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45147 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gizlenme. >< Açığa çıkma, görünme, dışlaşma. )

-@ DIŞAVURUM ile/ve/||/<> UZANTI
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Kasım 2016 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45131 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ B2B ile/ve/||/<>/> B2C
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Kasım 2016 | 06:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45128 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Toptan/cılık İLE/VE/||/<>/> Perakende/cilik. )
( Business To Business. VS./AND/||/<>/> Business To Customer/Consumer. )

-@ BOZULMA ile/değil SAPMA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Ekim 2016 | 15:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45124 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İGTİMÂD/İGMÂD[< GIMÂ] | İĞTİLÂF/İGLÂF[< GILÂF] ile İTİMAD[< AMD]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ekim 2016 | 10:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45099 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kınına/kılıfına sokma. İLE Dayanma, güvenme. | Emniyet, güven. )

-@ KARMAŞIK ile/değil/yerine "SARMAŞIK"
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Eylül 2016 | 13:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45012 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YÖNETİM ve/||/<> TAKIM
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Eylül 2016 | 15:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44998 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

-@ "KRİZ YOK" değil/ne yazık ki KERİZ ÇOK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Eylül 2016 | 13:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44995 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TEŞEBBÜS[Ar.] değil/yerine/= GİRİŞİM | GİRİŞME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Eylül 2016 | 18:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44984 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TAYİN[Ar.] değil/yerine/= ATAMA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Eylül 2016 | 16:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44967 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ RUZNAME[Fars.] değil/yerine/= GÜNLÜK/GÜNCE
[Bölüm: OSMANLI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Eylül 2016 | 15:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44961 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Günlük olayların yazıldığı defter. | Gündem. | Olayların zaman sırasına göre yazılmış bulunduğu defter. )

-@ RÖTAR[Fr.] değil/yerine/= GECİKME
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Eylül 2016 | 14:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44948 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ RAYİÇ[Ar.] değil/yerine/= DEĞER
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Eylül 2016 | 20:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44903 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir malın, satış ve sürüm değeri. )

-@ RAUNT/RAVNT[İng.] değil/yerine/= DÖNEM
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Eylül 2016 | 20:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44901 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ RAST[Fars.] ile RAST[Fars.]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Eylül 2016 | 19:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44897 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Doğru. | Tesadüf. | Hedefi vurma. İLE Türk müziğinde bir makam adı. )

-@ RANDIMAN[Fr.] değil/yerine/= VERİM
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Eylül 2016 | 19:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44894 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ RALLİ[İng.] değil/yerine/= ARABA YARIŞI
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Eylül 2016 | 21:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44884 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PUNT[İt.] değil/yerine/= FIRSAT
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2016 | 23:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44867 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Uygun zaman. )

-@ PROLETARYA[Fr.]
[Bölüm: toplum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2016 | 23:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44859 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Emekçinin oluşturduğu sınıf. )

-@ POTUK ile POTUK
[Bölüm: Hayvanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2016 | 21:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44848 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kırmalı ve geniş. İLE Deve yavrusu. )

-@ BAYRAM ile POTLAÇ[K. Amerika yerli dilinden]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2016 | 21:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44846 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Amerikan yerlilerinin birbirlerine armağanlar verdikleri dinsel bayram. )

-@ PLUTOKRASİ[Fr. < Yun.] değil/yerine/= VARSILERKİ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Ağustos 2016 | 15:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44812 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [Fr. < Yun.] PİLOT ile PİLOT
[Bölüm: hizmet] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ağustos 2016 | 21:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44778 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir hava taşıtını kullanmak ve yönetmekle görevli kişi. İLE Deneme niteliğinde olan. )

-@ PEYK[Fars.] ile PEYREV[Fars.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ağustos 2016 | 19:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44752 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Uydu. | Bir başkasına bağımlılığı olan. İLE Başkasının izinden giden, izleyen/izleyici. )

-@ KÜLTÜR EKONOMİSİ ve/||/<> KÜLTÜR POLİTİKASI ve/||/<> KÜLTÜR YÖNETİMİ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ağustos 2016 | 16:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44749 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Grafiklerle Türkiye'nin Kültür Ekonisi 2016 için burayı tıklayınız... )

-@ TERKİB[< RÜKÛB | çoğ. TERKÎBÂT] ve İHTİLÂT[< HALT] ile/ve/<> MİZÂC[< MEZC | çoğ. EMZİCE]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ağustos 2016 | 13:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44746 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( | Birkaç şeyi birleştirip karışık bir şey oluşturma. VE Karışma, katışma. | Karşılaşıp görüşme. | İLE/VE/<> Bir şeyle karıştırılmış olan başka şey. | Huy, tabiat. )

-@ İŞTEN ÇIKIŞTA/ÇIKARILMADA:
KIDEM TAZMİNATI
ile/ve/<> İHBAR TAZMİNATI ile/ve/<> İŞSİZLİK ÖDENEĞİ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ağustos 2016 | 12:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44745 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

-@ PİYADE = PAYTAK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ağustos 2016 | 03:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44664 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... = Çarpık, eğri bacaklı. | Satrançta, piyade taşı. )

-@ PÂYE[Fars.] değil/yerine/= AŞAMA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ağustos 2016 | 03:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44658 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PAYDOS[Yun.] değil/yerine SON/ARA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ağustos 2016 | 03:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44657 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İşi ya da çalışmayı, (geçici olarak) bırakma. DEĞİL/YERİNE ... )

-@ "YANLIŞ" ile/değil FARKLI
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Ağustos 2016 | 12:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44617 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KISA SÜRELİ ile/ve/<> GEÇİCİ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Ağustos 2016 | 20:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44614 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KÜLT ile/değil/yerine/<> KÜLTÜR
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Ağustos 2016 | 17:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44612 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ETKİ ile/ve/||/<> İTKİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ağustos 2016 | 22:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44590 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dışarıda/n. İLE/VE/||/<> Dışarıda/n ve/veya içeride/n. )
( Nesnelerde/n. İLE/VE/||/<> Hayvan ve insanda/n. )

-@ KOŞUL ile/ve/değil/||/<> ETMEN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ağustos 2016 | 21:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44588 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÇOK SÖZ ile/ve/<> ÇOK MAL
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ağustos 2016 | 15:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44582 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yalansız olmaz. İLE/VE/<> Haramsız olmaz. )

-@ PARALI ile/ve/<>/> PAHALI
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ağustos 2016 | 11:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44579 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÇERÇEVE ile/ve/değil/||/<> ÜST SINIR
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Ağustos 2016 | 12:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44548 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ FECAÂT ile VEHÂMET
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Ağustos 2016 | 12:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44547 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ OLAĞANÜSTÜ HAL ile/ve/||/<>/> SIKIYÖNETİM
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Temmuz 2016 | 00:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44475 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( OHAL NE KADAR SÜRE İLAN EDİLEBİLİR?

Yurdun bir ya da birden fazla bölgesinde ya da bütününde, altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilân edebilir.

Olağanüstü hal kararı, Resmi Gazete'de yayımlanır ve hemen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi, tatilde ise derhal toplantıya çağrılır. Meclis, olağanüstü hal süresini değiştirebilir. Bakanlar Kurulu'nun istemi üzerine, her defasında dört ayı geçmemek üzere, süreyi uzatabilir ya da olağanüstü hali kaldırabilir.

Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin, bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ilânından sonra; süreyi uzatmaya, kapsamını değiştirmeye ya da olağanüstü hali kaldırmaya ilişkin konularda da karar almadan önce Milli Güvenlik Kurulu'nun görüşünü alır.

Olağanüstü Hal Kararı'nın hangi nedenlerle alındığı, bölgesi ve süresi, Türkiye radyo ve televizyonuyla ve Bakanlar Kurulu'nca, gerekli görülen hallerde diğer araçlarla ilân edilir.

Olağanüstü Hal süresince, Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda Anayasanın 91. maddesindeki kısıtlamalara ve usûle bağlı olmaksızın, kanun hükmünde kararnameler çıkarabilir. Bu kararnameler, Resmi Gazete'de yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına sunulur.

ALINACAK OHAL TEDBİR VE YAPTIRIMLARI

Olağanüstü Hal ilânında; genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak, şiddet olaylarının yaygınlaşmasını önlemek amacıyla 9. maddede öngörülen tedbirlere ek olarak aşağıdaki tedbirler de alınabilir:

a) Sokağa çıkmayı sınırlamak ya da yasaklamak,
b) Belirli yerlerde ya da belirli saatlerde, kişilerin dolaşmalarını ve toplanmalarını, araçların seyirlerini yasaklamak,
c) Kişilerin; üstünü, araçlarını, eşyalarını aratmak ve bulunacak suç eşyası ve delil niteliğinde olanlarına el koymak,
d) Olağanüstü Hal ilân edilen bölge sakinleri ile bu bölgeye dışarıdan girecek kişiler için kimlik belirleyici belge taşıma zorunluluğu getirmek,
e) Gazete, dergi, broşür, kitap, el ve duvar ilânı ve benzerlerinin basılmasını, çoğaltılmasını, yayımlanmasını ve dağıtılmasını, bunlardan olağanüstü hal bölgesi dışında basılmış ya da çoğaltılmış olanların bölgeye sokulmasını ve dağıtılmasını yasaklamak ya da izne bağlamak; basılması ve dağıtımı yasaklanan kitap, dergi, gazete, broşür, afiş ve benzeri basılıları toplatmak,
f) Söz, yazı, resmi, film, plak, ses ve görüntü bantlarını ve sesle yapılan her türlü yayımı denetlemek, gerektiğinde kayıtlamak ya da yasaklamak,
g) Hassasiyet taşıyan kamuya ya da kişilere ait kuruluşlara ve bankalara, kendi iç güvenliklerini sağlamak için özel koruma tedbirleri aldırmak ya da bunların artırılmasını istemek,
h) Her tür sahne oyunlarını ve gösterilen filmleri denetlemek, gerektiğinde durdurmak ya da yasaklamak,
i) Ruhsatlı da olsa her tür silah ve mermilerin taşınmasını ya da aktarımını yasaklamak,
j) Her türlü cephaneler, bombalar, tahrip maddeleri, patlayıcı maddeler, radyoaktif maddeler ya da yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı eczalar ya da diğer her türlü zehirler ve boğucu gazlar ya da benzeri maddelerin bulundurulmasını, hazırlanmasını, yapılmasını ya da aktarımını izne bağlamak ya da yasaklamak ve bunlar ile bunların hazırlanmasına ya da yapılmasına yarayan eşya, alet veya araçların teslimini istemek ya da toplatmak,
k) Kamu düzeni ya da kamu güvenini bozabileceği kanısını uyandıran kişi ve toplulukların, bölgeye girişini yasaklamak, bölge dışına çıkarmak ya da bölge içinde belirli yerlere girmesini ya da yerleşmesini yasaklamak,
l) Bölge içinde, güvenliklerinin sağlanması gerekli görülen tesis ya da kuruluşların bulunduğu alanlara giriş ve çıkışı düzenlemek, kayıtlamak ya da yasaklamak,
m) Kapalı ve açık yerlerde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklamak, ertelemek, izne bağlamak ya da toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yer ve zamanı tayin, tespit ve tahsis etmek, izne bağladığı her türlü toplantıyı izletmek, gözetim altında tutmak ya da gerekiyorsa dağıtmak,
n) İşçinin isteği, ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, sağlık nedenleri, normal emeklilik ve belirli süresinin bitişi nedeniyle hizmet antlaşmasının sona ermesi ya da feshi dışında kalan hallerde, işçi çıkarmalarını, işverenin de durumunu dikkate alarak üç aylık bir süreyi aşmamak kaydıyla izne bağlamak ya da ertelemek,
o) Dernek faaliyetlerini; her dernek hakkında ayrı karar almak ve üç ayı geçmemek kaydıyla durdurmak,

SIKIYÖNETİM NE DEMEK?

Sıkıyönetim, olağanüstü halin ilânını gerektiren nedenlerden daha vahim nedenlerle ilân olunan, geçici olarak temel hak ve hürriyetlerin kısmen ya da tamamen durdurulmasına ya da Anayasa'da öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınmasına olanak tanıyan ve kolluk yetkilerinin askerî makamlara geçmesi sonucunu doğuran bir olağanüstü yönetim usûlüdür.

Sıkıyönetim de OHAL gibi Bakanlar Kurulu kararı ister.

Sıkıyönetim ilânı işlemi, olağanüstü hal ilânı işlemi gibi, hukukî biçim olarak bir "Bakanlar Kurulu Kararı" şeklinde ortaya çıkar. O nedenle, Sıkıyönetim İlânı Kararı da tüm Bakanlar Kurulu kararlarının tâbi olduğu usûle tâbidir. Bakanlar Kurulu kararları, bir kolektif işlemdir. Sıkıyönetim ilân kararı, Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın ve istisnasız tüm bakanların iradelerini aynı anda ve aynı yönde açıklamaları ile oluşur. Dolayısıyla, Olağanüstü Hal ilân kararında, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve tüm bakanların imzaları olmalıdır.

Sıkıyönetim İlân Kararı, Resmî Gazete'de yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 127'nci maddesine göre, Sıkıyönetim İlân Kararı, Başbakanlık tezkeresi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına sunulur. Görüşme sırasında siyasî parti grupları siyasî parti grupları ya da en az yirmi milletvekilinin imzası ile sıkıyönetim süresinin kısaltılması ya da uzatılması hakkında önerge verebilir. Oylamadan önce önerge sahibi beş dakikayı geçmemek üzere söz alabilir.

Sıkıyönetim gerektiren nedenler ise şu şekildedir;

a) Anayasanın tanıdığı özgür demokrasi düzenini ya da temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelen ve Olağanüstü Hal İlânı'nı gerektiren hallerden daha vahim şiddet hareketlerinin yaygınlaşması,

b) Savaş hali ya da savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi,

c) Ayaklanma olması,

d) Ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten ya da dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması.

e)Vatan ya da Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın yaşanması. )

-@ HAVALE ile EFT ile SWIFT
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Temmuz 2016 | 19:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44459 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hesaplararası para/fon aktarımı. İLE/<> Bankalararası, elektronik para/fon aktarımı[Electronic Funds Transfer]. İLE/<> Uluslararası Bankaların Finansal Haberleşme Kurumu[İng. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication] )
( Banka içinde. İLE/<> Bankalar arasında. İLE/<> Uluslararası bankalar arasında. )
( [ne yazık ki] Pahalı. İLE/<> Daha pahalı. İLE/<> Çok (daha) pahalı. )
( Hiçbirindeki ücretlendirme, uygun oranda ve âdil değil! Devletler, vatandaşlarının hakkına sahip çıkmadığı ve bireyler, sustuğu, bilinçlenip ortak tepki göstermediği sürece de bu fırsatçılar, sömürülerine ve gasplarına devam edeceklerdir ne yazık ki. Bu konuda, en sesi çıkmayıp rahatı, kârı/primleri ve çıkarları yerinde olanlar ise bilinçli ya da bilinçsiz, bankaların yönetici ve çalışanlarıdır. Bu tıkanık ve yanlış düzenin, elbet ve umarız yakın bir gelecekte düzeleceğini ümit ediyoruz ve ilgilileri, "yetkilileri" uyarıyoruz. Her birimizin tepkisiyle, katılımı ve desteğiyle tabii! )

-@ VARSIL/ZENGİN
ile/ve/değil/yerine/=/||/</<>/><
YOKSUL/FAKİR

[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 23:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44452 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

-@ OKUL ile/ve/||/<>/>< YAŞAM
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 23:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44451 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Önce ders verir, sonra dener. İLE/VE/||/<>/>< Dene(yimle)terek ders aldırır. )

-@ FARK:
"ÜSTÜNLÜK"/"OLUMSUZLUK"/"YIKICI"
değil
AYRIM/ARTI/EK/ÖZELLİK/YAPICI

[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 22:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44448 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ALTIN ile ZERİK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 18:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Eski İran'da, Dariüs devrinde bastırılmış altın para. )

-@ [Fars.] ZER-İ DEH-PENCÎ ile ZER-İ KAMER-TÂB ile ZER-İ KÂMİL ile ZER-İ MAHBÛB ile ZER-İ MAKLÛB ile ZER-İ SÂV/SÂVE ile ZER-İ ŞEŞ-SERÎ/VÎJE
[Bölüm: kimya] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Ağustos 2016 | 15:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44373 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yarısı bakır olan altın.[onda beşi] İLE Üzerinde ay simgesi bulunan bir altın para. İLE Tam, hâlis, ayarı tamam altın. İLE Yirmibeş kuruş değerinde bir altın para.[1787'de 3,5 kuruş değer konulmuş ve II. Mustafa devrinde çıkarılmıştı.] İLE Kalıp altın. İLE Ayarı tam altın ya da kırıntısı. İLE Hâlis altın. )

-@ ZAMAN ile ZAMAN (ANLAMSAL)
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 18:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44320 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( TIME (SEMANTIC) )

-@ YEREL/YÖRESEL/MAHALLİ SAAT ile ...
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 18:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44279 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Herhangi bir yerin yerel saati, o yerin meridyeninden[nısf-ün-nehâr] Güneş'in tam 12'de geçmesi esasına dayanılarak hesaplanan saat. )

-@ VİRAN KÖYDEN ile ...
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 18:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44214 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( HARAÇ DA, ÖŞR DE ALINMAZ/DI )

-@ VÂZIH[Ar.] ile ...
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 18:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44179 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Açık, meydanda, belirli, kapalı olmayan söz/tümce. )

-@ VAKT-İ MERHÛN değil/yerine/= BEKLENİLEN ÇAĞ VE ZAMAN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 18:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44160 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ UGİYA ile ...
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 18:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44097 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Moritanya'nın para birimi.[Paranın üzerinde, geleneksel motifler bulunur.] )

-@ PERDE ile TÛL
[Bölüm: tekstil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44053 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Uzunluk. [Tûl perde] | Zaman çokluğu, uzun süre. | Boylam. [TÛL DAİRESİ] )

-@ TÖREN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44030 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Maddi dünyaya, metafizik yorum getirme. )

-@ TOPLU ile ...
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44028 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( COLLECTIVE )

-@ TEŞEKKÜL[< ŞEKL] ile ...
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43951 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ŞEKİLLENME | KURULMA, KURULUŞ, MEYDANA GELİŞ | OLUŞUM )

-@ TEMMUZ ile ...
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43908 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bitki/ağaç tanrısı. | Güneş tanrısı. | Orakayı. )

-@ BETEL/KİFAS[İbr.] | PETRUS[Lat.] ile TEMELTAŞI
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43901 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( BETEL/KİFAS[İbr.] | PETRUS[Lat.] )

-@ TEBELLEŞ[Ar.] değil/yerine/= BİRBİRİNE GEÇMİŞ, KARMAKARIŞIK, KARIŞMIŞ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43819 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TATİL/TÂ'TÎL ile ATÂLET
[Bölüm: hizmet] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43791 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ATÂLET )

-@ TAHAKKUK[< HAKK] ile GERÇEKLEŞME, YERİNE GELME
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43708 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( HAKÎKAT OLARAK MEYDANA ÇIKMA, GERÇEKLİĞİ ANLAŞILMA )

-@ SÜHÛLETLE[Ar.] değil/yerine/= KOLAYLIKLA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43630 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SİTTİN SENE
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43556 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 60 yıl. | Sonu gelmeyecek kadar uzun zaman. )

-@ SİLSİLE[Ar.] ile ZİNCİR, ZİNCİRLEME OLAN ŞEY
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43523 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ART ARDA GELEN ŞEYLERİN MEYDANA GETİRDİĞİ SIRA )
( SOYSOP )
( ZİNCİR, ZİNCİRLEME OLAN ŞEY )

-@ SIFIR BİÇİM ile SIFIR TÜRETİM
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43506 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ VERGİ ile ŞEREFİYE
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43464 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Belediyenin, yol yapmak/genişletmek gibi hizmetleri nedeniyle değeri artan mülk sahibinden, artan değerin üçte biri miktarı üzerinden alınan vergi. )

-@ SER-Â-PÂ[Fars.] değil/yerine/= BAŞTAN BAŞA/AŞAĞI/AYAĞA, HEPSİ, TÜMÜ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43453 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SEMERE/Lİ[Ar.] değil/yerine/= MEYVE, ÜRÜN | VERİM
[Bölüm: Beslenme] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43445 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( YARAR(LI), VERİM(Lİ) | SONUÇ | BİR ŞEYDEN ELDE EDİLEN GELİR )

-@ SEHVEN[Ar.] değil/yerine/= YANLIŞLIK/LA
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43423 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( YANLIŞLIKLA, BİLMEYEREK )

-@ ŞEHR[Ar. çoğ. EŞHÜR, ŞÜHÛR ile ...
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43421 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Aylar.] )

-@ ŞEHRÎR[Fars.] ile ...
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43420 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Takvim. | İran'da 6. ayın adı. | Her İran ayının 4. günü. )

-@ ŞÂM-GÂH/ŞÂM-GEH[Fars.] ile ...
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43314 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Akşam vakti. )

-@ ŞÂM U SEHER[Fars.] değil/yerine/= AKŞAM-SABAH
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43313 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SÂAT ile ...
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43255 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( SAAT | VAKİT, ZAMAN | BELİRLİ ZAMAN | KIYÂMET )

-@ RİYÂSET[Ar.] ile BAŞKANLIK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43221 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( REİSLİK, BAŞ OLMA, BAŞKANLIK )

-@ REVÂN[Fars.] ile ...
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43193 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( YÜRÜYEN, GİDEN, AKAN, SU GİBİ AKIP GİDEN [SÖZ] | CAN, NEFS-İ NÂTIKA | HEMEN, DERHAL )

-@ REVÂH[Ar.] ile REVÂ[Fars.]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43191 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Güneş doğduktan sonra gece oluncaya kadar geçen zaman. )

-@ REGAİP[Ar.] ile ...
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43174 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Recep ayının ilk Cuma'sıdır. )

-@ REFERANDUM[Lat.]/PLEBİSİT[Fr.] değil/yerine/= HALK OYLAMASI
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43168 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Biri ya da bir sorun için halkın olumlu ya da olumsuz kanısının belirmesi amacıyla yapılan oylama. )

-@ RAMAZÂN ile ...
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43152 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( KAMER TAKVİMİNİN DOKUZUNCUSU, ÜÇ AYLARIN SONUNCUSU, ORUÇ AYI )

-@ PATA ile PATA[İt.]
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43028 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Büyük ayaklı. [PATAGONYA < PATA] İLE Oyunda, yenen ve yenilen olmaması, berabere kalma. )

-@ PARAKETE HESABI ile ...
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43002 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gemilerin gittiği yön ve yaptığı hıza göre, bulunduğu yerin tahmini olarak hesaplanması. )

-@ MÜTESELSİLEN[Ar.] ile SIRA İLE, BİRBİRİ PEŞİ SIRA, ZİNCİRLEME
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42719 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( SIRA İLE, BİRBİRİ PEŞİ SIRA, ZİNCİRLEME )

-@ MÜRÂCAÂT[< MÜRÂCAAT] ile MÜRÂCAAT[< RÜCÛ]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42615 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( GERİ DÖNMELER, BAŞVURMALAR, DANIŞMALAR, YARDIM İSTEMELER ile GERİ DÖNME, BAŞVURMA, DANIŞMA, YARDIM İSTEME )

-@ MÜNÂSEBET[Ar. < NİSBET] değil/yerine/= İLİŞKİ/İLİŞİK/İLİNTİ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42596 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( UYGUNLUK | İLİŞİK | İLGİ, YAKINLIK, BAĞ | YANAŞMA, VESÎLE )

-@ MUKABİL[Ar.] değil/yerine/= KARŞILIĞINDA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Şubat 2017 | 22:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42570 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir şeye karşılık olarak yapılan bir şeyin karşılığı olan. | Bir şeyin karşısında bulunan. | Karşılık. | Karşılık olarak, karşılığında. )

-@ MÜESSİS[< ESÂS] ile ...
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42534 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( KURAN, TEMEL ATAN | KURAN, KURUCU )

-@ HAZİNE ile MÎRÎ[Ar.]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42452 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Hükümetin, hazinenin malı olan, beylik. | Devlet hazinesi. )

-@ MEŞGALE değil/yerine/= UĞRAŞI
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İŞ, İŞ GÜÇ, UĞRAŞILAN İŞ )

-@ MEŞAKKAT[Ar.] değil/yerine/= ZAHMET, SIKINTI, GÜÇLÜK, ZORLUK
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42370 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ZAHMET, SIKINTI, GÜÇLÜK, ZORLUK )

-@ MESÂHA ETMEK[doğrusu MİSÂHA/T] değil/yerine/= YERİ ÖLÇME | YÜZÖLÇÜMÜ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42368 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ölçmek. )

-@ MESÂBE[Ar.] değil/yerine/= DERECE
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42367 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Derece, rütbe. | Kadar. | Konum, durum. )

-@ MELEVÂN değil/yerine/= GECE VE GÜNDÜZ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42328 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÂT[Fars.] ile MAT[Fr.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42265 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Satranç oyununda yenilme. İLE Parlak olmayan, donuk. )

-@ LİRA ile LİRA[< İt. Altın para]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42207 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Telli bir çalgı. İLE Yüz kuruş değerinde, Türkiye para birimi. )

-@ LEYL ile LEYL-İ SECÂ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42189 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gece. İLE Tam kararmış gece. )

-@ KURFORSE ile ...
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42132 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir paraya, hükümetçe verilen (belirtilen) değer. )

-@ KREŞANDO değil/yerine/= GİDEREK ARTAN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 15:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ RADDE[Ar.]/KERTİ/KERTE[İt.] ile İŞARET
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 15:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42009 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gemi pusulasında kadranın ayrılmış olduğu on bir derece ve on beş dakika ölçüsünde bir açıya eşit olan otuz iki bölümden her biri. | Derece, radde[Ar.]. | İşaret için yapılmış çentik ya da iz, kerti. İLE ... )

-@ "SÜREKLİ KAZANMAK" ile/ve/||/<> "HİÇ KAYBETMEMEK"
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Temmuz 2016 | 19:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41987 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İkisi de olanaklı değildir! )

-@ "DAHA ..." ile/ve (fakat)/ne yazık ki/||/<>/>< DAHA ...
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Temmuz 2016 | 02:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41985 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Daha yüksek binalarımız var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha kısa sabrımız var.
"Daha geniş otoyollarımız var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha dar bakış açılarımız var.
"Daha büyük evlerimiz var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha küçük ailelerimiz var.
"Daha çok ev gereçlerimiz var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az zamanımız var.
"Daha çok eğitimimiz var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az sağduyumuz var.
"Daha fazla bilgimiz var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az bilgeliğimiz var.
"Daha çok uzmanımız var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha çok sorunumuz var.
"Daha çok ilacımız var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az sağlığımız var.
"Daha çok mal varlığımız var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az değerlerimiz var.
"Daha rahat geçinmeyi öğrendik." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Yaşam kurmayı öğrenemedik.
"Daha büyük işler yaptık." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha iyi işler yapamadık.
"Daha çok harcıyoruz." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az şeye sahibiz.
"Daha fazla satın alıyoruz." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az hoşnut kalıyoruz.
"Daha fazla söylüyoruz." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az konuşuyoruz.
Daha çok nefret ediyoruz. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az seviyoruz.
Daha az gülüyoruz. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha çok somurtuyoruz.
Daha çok sigara, alkol, şeker tüketiyoruz. İLE/VE/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha savurganca para harcıyoruz.
Daha hızlı araba kullanıyoruz. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha çabuk kızıyoruz.
Daha geç saatlere kadar oturuyoruz. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha yorgun kalkıyoruz.
Daha az okuyor, daha çok televizyon izliyoruz. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az şükrediyoruz.
Yaşamımıza, yıllar kattık. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Yıllarımıza, yaşam katamadık.
Uzayı fethettik. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< İç dünyamızı fethedemedik.
Havayı temizledik. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Ruhumuzu kirlettik.
Atoma hükmettik. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Önyargılarımıza hükmedemedik.
)

-@ | DESPOT ile/<>/> SÜRÜ |
değil/yerine
YURTTAŞ

[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Temmuz 2016 | 01:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( | Yönetmeyi bilen, yönetilmeyi bilmeyen. İLE Yönetilmeyi bilen, yönetmeyi bilmeyen. | DEĞİL/YERİNE Yönetmeyi ve yönetilmeyi bilen. )

-@ SİYASETTE:
YOLDAŞ
ile/değil YOL
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Temmuz 2016 | 00:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41981 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [siyasette] "Yoldaş, yolu belirler." DEĞİL Yol, yoldaşı belirler. [Yol değiştikçe, yoldaşlar da değişir.] )

-@ "YURTSEVERLİK" "SÖYLEMİ" ile/değil/yerine YURTTAŞLIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Temmuz 2016 | 23:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41974 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "KAYIP" SANILAN KAZANÇ ile/ve/||/<> "KAZANÇ" SAYILAN KAYIP
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Temmuz 2016 | 15:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41947 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KARŞILIKLI ile YANSIMALI
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41893 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( MUTUAL )

-@ KANDA ile KANDAN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41853 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Nerede. İLE Nereden. )

-@ İVAZ/AVAZ değil/yerine/= KARŞILIK, BEDEL
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41764 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İŞTİRÂK[< ŞİRKET] değil/yerine/= ORTAK OLMA, ORTAKLIK | KATILIM
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41748 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HABER ile İŞÂA/T[< ŞÜYÛ]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41692 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir haberi herkese duyurma. )

-@ İNTİSÂF değil/yerine/= ZAMAN, YARIYI BULMA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41674 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İFŞÂ ile İMÂ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 16:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41559 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gizli bir şeyi yayma, ortaya dökme, açığa vurma. İLE İşaret. | İşaretle/dolaylı anlatma. )

-@ INCLUSIVE[İng.] değil/yerine/= İÇLEYİCİ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 16:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41542 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GURRE[Ar. çoğ. GURER] ile GURBET[Ar.]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Nisan 2019 | 12:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41272 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Aklık, parlaklık. | Atın alnındaki beyazlık, akıtma. | Arabî ayın birinci gecesi ve günü. | Günbatımı. İLE Yabancılık, gariplik. | Yabancı yer, vatan dışı. )

-@ GÖRELİ ZAMAN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 15:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41226 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( RELATIVE TENSE )

-@ EVKAT[< VAK[İ]T]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41039 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ZAMANLAR, ÇAĞLAR )

-@ DÖNÜŞLÜ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 02:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40739 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÇOK ile DELİM
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 02:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40631 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Çok, fazla, ziyade. )

-@ "DARA DÜŞMEK" ile DÂRA GELMEK
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 02:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40612 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İdam edilmek, dâr ağacına gelmek. )

-@ CEVHER
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 00:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40540 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( MAYA, ÖZ | AKIL | Ebced hesabına göre yalnızca noktalı harflerin toplamının verdiği tarihtir. )

-@ BÜYÜK SELÇUKLU YÖNETİMİ'NDE
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40457 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( * VEZİR(SAHİB) / BAŞBAKAN
(ULEM KÖKENLİ, BÜROKRAT GİBİ VE GENELLİKLE İRAN'LI, BÜTÇENİN %10'UNU ALIRDI)

* DİVÂN-I A'LÂ / BAKANLAR KURULU

* DİVÂN-I İSTÎFÂ / MÂLİYE BAKANLIĞI
MÜSTEVFÎ / MÂLİYE BAKANI

* DİVÂN-I İŞRÂF - SAYIŞTAY
MÜŞRİF

* DİVÂN-I ÂRZ - SAVUNMA BAKANLIĞI
ÂRIZ - SAVUNMA BAKANI

DİVÂN-I İNŞÂ VE TUĞRA / DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
MÜNŞÎ/TUĞRÂÎ - KÂTİPLER/DEBÎR

İNŞÂ: YAZIŞMA/DİPLOMASİ
----------
ATABEG - LALA/LIK (DAR ANLAMDA) (DİVAN'A KATILIRDI)
NÂİBU'S-SALTANA / SULTAN VEKİLİ
( TÜRKİYE SELÇUKLULARI'NDA )

-@ BÜŞRÂ, MÜJDE değil/yerine/= SEVİNÇLİ HABER
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40455 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BÂKÎ[< BEKÂ]
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40166 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( TANRI | DÂİMÎ, KALICI )

-@ ÂZİME[Ar.] ile ÂZİME[Fars.]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 17:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40122 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kıtlık yılı. İLE Cuma günü. | Bayram günü. )

-@ ASSI değil/yerine/= YARARLI
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 17:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40071 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DÖNEM ile ANTİKİTE
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 16:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39997 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Antik devir, ilkçağ. )

-@ ÂN ile ÂN-I DAİM
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 16:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39964 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Güneş. )

-@ OPSİYON[İng. < OPTION] değil/yerine/= SEÇENEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 14:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39962 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AÇMAZ ile AÇMAZ ile AÇMAZ
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Temmuz 2016 | 23:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39833 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Şahı koruyan taşlardan her birinin yerinden oynatılmaması durumu. İLE İçinden zor çıkılır durum. İLE Karşısındakine bir nükte ya da tekerleme söyleme olanağı veren söz. )

-@ ŞİMDİ = NOW[İng.] = MAINTENANT[Fr.] = JETZT[Alm.] = ORA[İt.] = AHORA[İsp.]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 19:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39778 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TÜR = NEVİ = SPECIES[İng., Lat.] = ESPÈCE[Fr.] = ART[Alm.] = EIDOS[Yun.] = ESPECIE[İsp.]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39680 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TÜKETİCİ = CONSUMER[İng.] = CONSOMMATEUR[Fr.] = KONSUMENT[Alm.] = CONSUMATORE[İt.] = CONSUMIDOR[İsp.]
[Bölüm: hizmet] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39675 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TALİH = FORTUNE[İng., Fr.] = SCHICKSAL[Alm.] = FORTUNA[Lat.]
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39641 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TAKIMERKİ = OLIGARCHY[İng.] = OLIGARCHIE[Fr., Alm.] = OLIGARKHIA < OLIGOI:BİRKAÇ KİŞİ, ARKHEIN:EGEMEN OLMA[Yun.]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39640 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SÜREKLİLİK = TEMADİ = CONTINUITY[İng.] = CONTINUITÉ[Fr.] = KONTINUITÄT[Alm.] = CONTINUITAS[Lat.]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39631 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SÜREKLİ = MÜTEMADİ = CONTINUOUS[İng.] = CONTINU[Fr.] = KONTINUIERLICH[Alm.] = CONTINUUM[Lat.]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39630 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SÜRE = MÜDDET, SAYRURE = DURATION[İng.] = DURÉE[Fr.] = DAUER[Alm.] = DURATIO[Lat.] = DURACIÓN[İsp.]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39628 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SORUN = MESELE = PROBLEM[İng., Alm.] = PROBLEME[Fr.] = PROBLEMA < PRO:ÖNE. BALLEIN:ATMAK[Yun.] = PROBLEMA[İsp.]
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39616 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SİMGE = REMZ[çoğ. RÜMÛZ(ÂT)] = SYMBOL[İng., Alm.] = SYMBOLE[Fr.] = SYMBOLON[Yun.] = SIMBOLO[İsp.]
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39603 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SEÇENEK = ŞIK, TERDİT = ALTERNATIVE[İng., Alm.] = ALTERNATIF[Fr.] = ALTER:İKİDEN BİRİ[Lat.] = ALTERNATIVA[İsp.]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39596 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ REKLÂM = ADVERTISEMENT[İng.] = RÉCLAME[Fr.] = ANZEIGE/REKLAME[Alm.] = PUBBLICITÀ[İt.] = ANUNCIO[İsp.]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39580 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÖZEL = HUSUSİ = SPECIAL[İng.] = SPÉCIAL[Fr.] = BESONDERE[Alm.] = ESPECIAL[İsp.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39566 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ORTAK, GENEL = COMMON[İng.] = COMMUN[Fr.] = COMMUNISGEWÖHNLICH[Alm.]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39534 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ OLUMLU = MÜSPET, VÜCUBİ = POSITIVE[İng.] = POSITIF[Fr.] = POSITIV[Alm.] = POSITIVO[İsp.]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39526 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ OLANAK = İMKÂN = POSSIBILITY[İng.] = POSSIBILITÉ[Fr.] = MÖGLICHKEIT[Alm.] = POSSIBILITAS, POTENTIA[Lat.] = POSIBILIDAD[İsp.]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39522 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İMKÂN: Mekân yaratmak. )

-@ MİKTAR = BÜYÜKLÜK = MAGNITUDE[İng.]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39509 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KISIR DÖNGÜ = DEVR-İ BATIL, FASİT DAİRE = CERCLE VICIEUX[Fr.] = ZIRKELBEWEIS[Alm.] = CIRCULUS VITIOSUS[Lat.]
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39473 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KENDİLİĞİNDENLİK = TAVİYET = SPONTANEITY[İng.] = SPONTANÉITÉ[Fr.] = SPONTANEITÄT[Alm.] = SPONTANEUS[Lat.] = ESPONTANEIDAD[İsp.] = TZU-JAN[Çince]
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39465 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GÜÇ = KUVVET = POWER[İng.] = FORCE[Fr.] = KRAFT[Alm.] = FORTITUDO/VIS[Lat.] = PODER[İsp.]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GİZLİ = SECRET[İng.] = SECRET[Fr.] = GEHEIM[Alm.] = SEGRETO[İt.] = SECRETO[İsp.]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39358 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GELİŞİM = DEVELOPMENT[İng.] = DÉVELOPPEMENT[Fr.] = ENTWICKLUNG[Alm.] = SVILUPPO[İt.] = DESARROLLO[İsp.]
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39349 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EŞGEÇERLİ = MUADİL = EQUIPOLLENT[İng.] = ÉQUIPOLLENT[Fr.] = ÄQUIPOLLENT[Alm.] = AEQUIPOLLENS[Lat.]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39322 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DURUM = VAZİYET = SITUATION[İng., Fr., Alm.] = SITUS[Lat.] = SITUACION[İsp.]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39280 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DEĞER = MERIT[İng.] = MÉRITE[Fr.] = VERDIENST[Alm.] = MERITUS[Lat.]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39253 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DAYANIKLILIK = FORTITUDE[İng.] = FORCE D'ÂME[Fr.] = GEISTESKRAFT[Alm.] = FORTITUDO[Lat.]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39250 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÇAĞ = EPOCH/AGE[İng.] = ÉPOQUE[Fr.] = EPOCHE[Alm.] = ERA[İt.] = ÉPOCA[İsp.]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BATI/LI(uygarlık) = GARB/Î = OCCIDENT/AL[İng., Fr.] = DAS ABENDLAND/ABENDLÄNDISCH[Alm.] = OCCIDENTE/OCCIDENTAL(E)[İt., İsp.] = VESPER, OCCIDENS, TERRÆ OCCIDENTEM VERSUS SITÆ[Lat.] = HE PROS HELIOU DÜSMAS[Yun.] = el-MAĞRİB[Ar.] = GARBÎ[Fars.] = HET AVONDLAND/S[Felm.]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39197 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BAŞ = HEAD[İng.] = TÊTE[Fr.] = HAUPT[Alm.] = TESTA[İt.] = CABEZA[İsp.] = CAPUT[Lat.] = HE KEFALE[Yun.] = REİS[Ar.] = SER[Fars.] = HOOFD[Felm.]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39194 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BASIN = PRESS[İng.] = PRESSE[Fr.] = PRESSE[Alm.] = STAMPA[İt.] = PRENSA[İsp.]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KIPI = AN = DEM = MOMENT[İng., Fr., Alm.] = ATTIMO/MOMENTO[İt.] = MOMENTO/RATO[İsp.]
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39162 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HÂSILAT ile PARSA[Fars.]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran 2016 | 00:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39135 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ürün. | Gelir, kazanç. İLE Bir izleyici topluluğu önünde yapılan gösteriden sonra toplanan para. )

-@ PARAVAN[Fr] değil/yerine/= PERDE
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Haziran 2016 | 19:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39129 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Menteşelerle birbirine bağlı birkaç parçadan oluşan ve yapılarda, bazı bölümleri ayırmakta kullanılan, katlanır, taşınır, çerçeveli perde. | Adından, yetkisinden, gücünden, kendine belirli etmeden yararlanılan kişi/kuruluş. )

-@ RÜZGÂR ile/değil/yerine/>< YAĞMUR
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Haziran 2016 | 03:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39086 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Kapitalisttir". [Zayıf olanı yıkar.] İLE/DEĞİL/YERİNE/>< "Komünisttir". [Herkese eşit yağar.] )

-@ UYGUNLUK ile/ve/<>/>< ENGEL
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Haziran 2016 | 01:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39046 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ UN ile/ve/<> PAÇAL
[Bölüm: Beslenme] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2016 | 04:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39036 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/<> Ekmek yapmak için çeşitli tahılların, yasaca gerekli karışım oranı. | Türlü şeylerin karışımı. )

-@ PAÇAGÜNÜ ile/ve/<> PAÇALIK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2016 | 04:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39035 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Düğünün ertesi günü. İLE/VE/<> Düğünün ertesi günü verilen yemek. | Gelinin, paçagünü giydiği giysi. )

-@ ÖZGÜLÜK ile ÖZGÜLLÜK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2016 | 03:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39027 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Özgü olma durumu. İLE Özgül olma durumu. )

-@ ÖZDEVİM/OTOMASYON ile ÖZDEVİNİM/OTOMATİZM
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2016 | 03:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39021 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Endüstride, yönetimde ve bilimsel işlerde, insan aracılığı olmadan, işlerin otomatik olarak yapılması. İLE Bir araca, bir şeye otomatik bir işleyiş kazandırmak için gerekli olan düzen. )

-@ ÖRGÜ ile/ve/<> ÖRÜ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2016 | 02:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39017 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Örnek eylemi ya da biçimi. | Tığ ya da şişlerle, ilmiklerin yan yana getirimesiyle örülerek yapılmış şey. | Örülmüş saç bölüğü, belik. | Dokumacılıkta atık ve çözgü ipliklerinin, dokumayı oluşturacak biçimde belirli bir desene göre kesişmesi. | Bazı sinir ya da damarların birbirine geçip dolaşmasından ortaya çıkan oluşum. | İletişim, ulaşım vb.'nin ülke yüzeyinde yayılmış biçimi. | Konunun ana çizgisi, oyunun işlenişi ya da çatısı. | Örülerek yapılmış olan. İLE Örnek işi. | Otlak. | Tarlalarda, sele karşı yapılmış set. | Yama olarak yapılan örgü. )

-@ ARİFE değil/yerine/= ÖNGÜN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2016 | 01:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39006 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MEHL/MEHİL[Ar.] değil/yerine/= ÖNEL
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2016 | 01:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39004 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir işin tamamlanması için tanınan ek süre. | İş sözleşmesine göre, işçinin, işten çıkarılması durumunda tanınan süre. )

-@ PAZARLAMA ile/ve/<> HALKLA İLİŞKİLER ile/ve/<> REKLAM ile/ve/<> MARKALAŞTIRMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Haziran 2016 | 22:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38992 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Ben büyük bir âşığım." İLE/VE/<> "İnan bana! O çok büyük bir âşık." İLE/VE/<> "Büyük âşığım! Büyük âşığım! Büyük âşığım!" İLE/VE/<> "Anladım ki, büyük bir âşıksın!" )
( "I'm great lover." vs./AND/<> "Trust me! He's a great lover." vs./AND/<> "I'm a great lover. I'm a great lover. I'm a great lover." vs./AND/<> "I understand. You are a great lover." )

-@ OTONOM/İ[Fr. < Yun. ATUOS: Kendi, öz. | NOMOS: Yasa.] değil/yerine/= ÖZERK/LİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Haziran 2016 | 22:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38976 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ OTOGESTİYON[Fr. < Yun.] değil/yerine/= ÖZYÖNETİM
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2016 | 04:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38971 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sosyalist ülkelerde, tarım ya da endüstri kuruluşlarında, işçilerin söz ve karar sahibi olmaları ilkesine dayanan yönetim biçimi. )

-@ OTARŞİ/OTOKRASİ[Yun. AUTOS: Kendi. | KRATOS: Erk.] ile/değil/yerine/>< OTARSİ[Fr. < Yun.]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Haziran 2016 | 21:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38970 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hükümdarın, tüm siyasal erki elinde bulundurduğu yönetim biçimi. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Ekonomik alanda, kendi kendine yeterli olmaya yönelen bir ülkenin yönetim biçimi. )

-@ İKÂME ETME değil/yerine/= ORNATMA
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Haziran 2016 | 20:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38956 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir türün yerine onun değişik bir biçiminin geçmesi. | [kimya] Molekülün geri kalan bölümünde değişikliğe yol açmadan, bir atom ya da bir kök yerine bir başka atom ya da kökün geçmesi. | [mat.] Bir cebirsel ifadenin yerine bir başkasını koyma işlemi. )

-@ ŞİRKETLER, HİZMETLERİNDE:
UCUZ İSE
ile/ya da/<> HIZLI İSE ile/ya da/<> NİTELİKLİ İSE
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Haziran 2016 | 01:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38952 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Niteliksiz ve hızlıdır. İLE/YA DA/<> Ucuz ve niteliksizdir. İLE/YA DA/<> Pahalı ve yavaştır. )
( Dünyada, hiçbir şirket, bir işi, hem ucuz, hem hızlı, hem de nitelikli yapamaz. )

-@ ORDİNO[İt.] değil/yerine/= BUYURGA/EMİR
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Haziran 2016 | 00:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38945 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir poliçenin arkasına yazılan havale emri. | Tüccarın malını gümrükten çekebilmesi için gemi şirketinden, yük konşimentosuna karşılık verilen havale. | Denizcilik işletmelerinde, gemi adamlarını, gemilere atama belgesi. )

-@ OLİGARŞİ[Fr. < Yun. OLIGOS: Az. | ARKHEIN: Buyurmak.] değil/yerine/= TAKIMERKİ
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Haziran 2016 | 22:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38925 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Siyasal erkin, birkaç kişilik bir kümenin elinde bulunduğu yönetim. Aristokrasinin, daralmış biçimi. )

-@ VERGİ ile OKTRUVA[Fr.]
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Haziran 2016 | 18:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE [eskiden] Kente giren şeylerden alınan vergi. )

-@ ORTAM ile/ve/||/<> KOŞULLAR
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Haziran 2016 | 14:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38903 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HEDİYE ile ÖRTÜLÜ RÜŞVET
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Haziran 2016 | 14:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38897 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PUSULA[İt.] ile/değil/yerine BETİK/PUSULA[İt.]/TEZKERE[Ar.]
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran 2016 | 16:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38882 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Üzerinde kuzey-güney doğrultusunu gösteren bir mıknatıs iğnesi bulunan ve yön saptamak için kullanılan kadranlı aygıt. İLE/DEĞİL/YERİNE Küçük bir kâğıda yazılmış kısa mektup. | Üzerinde alacak hesabı yazılmış kâğıt. | Bir iş için izin verildiğini bildiren resmi kâğıt. | Genellikle ozanların yaşamlarıyla koşuklarından söz eden yapıt. )

-@ NOTA[İt.] ile NOTA[İt.]
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran 2016 | 14:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38876 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir müzik sesini belirtmeye yarayan im. İLE Bir ülkenin, başka bir ülkeye ya da elçisine yaptığı bildiri. )

-@ GAZETECİ/LİK ile/ve/değil/||/<> YAZAR/LIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran 2016 | 02:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38868 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÇOĞUNLUK ile/değil/yerine/<> YETERSAYI
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Haziran 2016 | 16:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38864 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BELİRLİ BİR:
SÜREYLE
ile/ve/||/<>/>/< SIRAYLA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Haziran 2016 | 22:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38830 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GINÂ değil/yerine/= USANÇ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2016 | 09:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38824 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( GINA: Zenginlik, bolluk. | Usanç, bıkkınlık. | Şarkı, türkü, nağme, ezgi, ırlama. )

-@ "DIŞ DÜNYA" ile/ve/değil/yerine TOPLUM
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Mayıs 2016 | 16:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38813 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [hem, ne] ENGEL ile/ve/değil/yerine/hem de/ne de/||/<>/> KAYNAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mayıs 2016 | 23:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38635 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [hem, ne] Kendimizden başka yoktur. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/HEM DE/NE DE/||/<>/> Kendimizden başka yoktur. )

-@ SAVAŞ ya da KORSANLIK değil/yerine/>< TİCARET
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mayıs 2016 | 20:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38632 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ANKET[Fr. < Lat. INQUIRERE] değil/yerine/= SORMACA/SORUŞTURMA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs 2016 | 04:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38263 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ NASIP ile NASİP
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Mayıs 2016 | 02:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38196 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Atama. İLE Birinin payına düşen şey. | Birinin elde edebildiği, sahip olabildiği şey. | Kısmet, talih, baht. | Günlük kazanç. )

-@ NASIP[Ar.] değil/yerine/= ATAMA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Mayıs 2016 | 02:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38195 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KIRMIZI ile/<> NARÇİÇEĞİ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Mayıs 2016 | 01:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38189 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/<> Parlak kırmızı renk. | Bu renkte olan. )

-@ NÂ-MÜTENÂHÎ[Fars., Ar.] değil/yerine/= SONSUZ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Mayıs 2016 | 00:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38186 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BERÂT-I CİBÂYET ile BERÂT GECESİ ile BERÂT-I HÜMÂYÛN ile BERÂT-I TERHÂNÎ
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Mayıs 2016 | 18:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38178 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Vergi, resim ve icâre gibi, hazineye ya da vakfa ait paraları toplama yetkisini veren belge/vesîka. İLE Hz. Muhammed'e, peygamberliğinin bildirildiği, Şaban ayının beşinci gecesi. İLE Sultanlara özel ferman. İLE Gördüğü büyük bir hizmet karşılğı olarak vergiden muaf tutulması hakkında sultan tarafından verilen ferman. )

-@ AKŞAMIN "HAYR"I ile/değil/yerine SABAHIN "ŞER'İ"
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mayıs 2016 | 21:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38170 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MANGA ile/ve/<>/> TAKIM ile/ve/<>/> BÖLÜK ile/ve/<>/> TABUR ile/ve/<>/> ALAY ile/ve/<>/> TUGAY/LİVA ile/ve/<>/> TÜMEN/FIRKA ile/ve/<>/> KOLORDU ile/ve/<>/> ORDU ile/ve/<>/> KUVVETLER ile/ve/<>/> GENEL KURMAY
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Eylül 2016 | 03:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38137 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Onbaşı/çavuş/asteğmen/teğmen yönetiminde. İLE/VE/<>/> Üstteğmen yönetiminde. İLE/VE/<>/> Yüzbaşı yönetiminde. İLE/VE/<>/> Binbaşı/yarbay yönetiminde. İLE/VE/<>/> Albay yönetiminde. İLE/VE/<>/> Tuğgeneral yönetiminde. İLE/VE/<>/> Tümgeneral yönetiminde. İLE/VE/<>/> Korgeneral yönetiminde. İLE/VE/<>/> Orgeneral yönetiminde. İLE/VE/<>/> Orgeneraller yönetiminde. İLE/VE/<>/> Genel Kurmay Başkanı yönetiminde. )
( 10 er. İLE/VE/<>/> Birkaç[4/5] manga. İLE/VE/<>/> Birkaç takım. İLE/VE/<>/> Birkaç[dört] bölük. | Küme, yığın, grup. İLE/VE/<>/> Birkaç tabur. İLE/VE/<>/> Birkaç alay. İLE/VE/<>/> Birkaç tugay. İLE/VE/<>/> Birkaç tümen. İLE/VE/<>/> Birkaç kolordu. İLE/VE/<>/> Birkaç ordu. İLE/VE/<>/> Birkaç kuvvet. )
( [OSMANLI'da] Mülâzım-ı Sânî yönetiminde. İLE/VE/<>/> Mülâzım-ı Evvel yönetiminde. İLE/VE/<>/> Yüzbaşı yönetiminde. İLE/VE/<>/> Kolağası yönetiminde. İLE/VE/<>/> Binbaşı yönetiminde. İLE/VE/<>/> Kaymakam yönetiminde. İLE/VE/<>/> Miralay yönetiminde. İLE/VE/<>/> Mirliva yönetiminde. İLE/VE/<>/> Mirliva/Ferik yönetiminde. İLE/VE/<>/> Ferik yönetiminde. İLE/VE/<>/> yönetiminde. İLE/VE/<>/> Birinci Ferik yönetiminde. İLE/VE/<>/> Birinci Ferikler yönetiminde. İLE/VE/<>/> Genel Kurmay Başkanı yönetiminde. )
( SECOND LIEUTENANT vs./and/<>/> (FIRST) LIEUTENANT vs./and/<>/> CAPTAIN vs./and/<>/> MAJOR/COMMANDANT vs./and/<>/> LIEUTENANT COLONEL vs./and/<>/> COLONEL vs./and/<>/> BRIGADIER GENERAL vs./and/<>/> MAJOR GENERAL vs./and/<>/> LIEUTENANT GENERAL vs./and/<>/> GENERAL vs./and/<>/> GENERALS vs./and/<>/> HEAD OFFICER )
( II. Dünya Savaşı "WEHRMACHT", Kara Kuvvetleri (HEER), Deniz Kuvvetleri (KRIEGSMARINE), Hava Kuvvetleri (LUFTWAFFE) ve Özel "SS" Birlikler'inden oluşuyordu. )
( RİYALA[İt.]: Osmanlı donanmasında, Tümgeneral'e eş bir rütbe. )

-@ LİNK ile LİNK[İng.]
[Bölüm: Hayvanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Mayıs 2016 | 00:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38128 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Atın, eşkin yürüyüşü. İLE İletişim dizgesi birliği. )

-@ Leh ile/değil LEH[Ar.]
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Mayıs 2016 | 01:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38107 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Polonya halkından olan kişi. İLE Onun için, onun tarafına, ondan yana. | Bir şeyden ya da birinden yana olma. | Yarar. )

-@ "İKTİDAR" değil/yerine İTİBAR
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Mayıs 2016 | 00:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38096 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ENCÂM[Ar.] ile/ve/<>/> SERENCÂM[Fars.]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Mayıs 2016 | 16:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37998 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Son, nihayet. İLE/VE/<>/> Bir işin sonu. | Başına gelen. | Olay/vak'a. )

-@ DİZİ ile ALMAŞIK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Nisan 2016 | 22:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37967 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Farklı iki öğenin, ardışık olarak birbirini izlemesinden meydana gelen (dizi). )

-@ AÇIK ARTIRMA ile/ve/<> AÇIK EKSİLTME
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Nisan 2016 | 00:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37945 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DALYA[İt.] ile JÜBİLE[Fr. < İbr.]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Nisan 2016 | 13:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir şey sayılırken, birim olarak alınan sayıya gelince söylenilen uyarma sözü. İLE Eski Ahit'e göre, Yahudilerde, elli yılda bir Tanrı'ya ve dinlenmeye ayrılan yıl. | Katoliklerde, Roma'ya Hacc'a gidenlerin, kilisece günahlarının tam olarak bağışlandığı yıl. | Evliliğin ellinci yılında düzenlenen kutlama şenliği. | Bir meslekte uzun süre başarılı olarak çalışanlar için düzenlenen tören. )

-@ İTFA[Ar.] ile/değil/yerine BORÇ ÖDEME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Nisan 2016 | 02:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37887 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Söndürme. | Sönüm. | Bir borcu, azar azar ödeyerek kapatma, sönüm. )

-@ MESLEK ile İŞTİGAL
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Nisan 2016 | 23:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37881 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Uğraşma, ilgilenme, meşgul olma. )

-@ ERGONOMİ değil/yerine/= İŞBİLİMİ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Nisan 2016 | 22:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37877 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kişinin, işine uymasını, amaca göre çalışmasını düzenleyen, inceleme ve araştırmaların tümü. )

-@ İSTİZAN[Ar.] değil/yerine/= YETKİ/İZİN İSTEME
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Nisan 2016 | 22:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37874 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İSTİZAH[Ar.] değil/yerine/= GENSORU
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Nisan 2016 | 22:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37873 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Herhangi bir konuda, açıklayıcı bilgi isteme, bir sorunun açıklanmasını isteme. )

-@ İSTİRDAT değil/yerine/= KURTARMA, GERİ ALMA
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Nisan 2016 | 19:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37870 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İSTİMLÂK değil/yerine/= KAMULAŞTIRMA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Nisan 2016 | 19:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37863 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İKTİBÂS ile/ve/<> İSTİKRAZ
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Nisan 2016 | 12:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37862 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ödünç alma. | Alıntı. İLE/VE/<> Ödünç alma, borçlanma. )

-@ İSTİHSAL ile İSTİHZAR
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Nisan 2016 | 12:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37861 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çıkarma, elde etme. | Üretim, üretme. İLE Hazırlama. | Anımsama. )

-@ İSTİHRAÇ ile İSTİHSAL ile İSTİNTAÇ
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Nisan 2016 | 12:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37859 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Anlam, sonuç çıkarma/çıkarsama. İLE Çıkarma, elde etme. | Üretim, üretme. İLE Sonuç çıkarma. | Bir büyük önermeden küçüğe ve sonurguya, yasalardan olaylara, nedenden sonuca giderek sonuç çıkarma. )

-@ KAPSAM ile İSTİAP
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Nisan 2016 | 00:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37855 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE İçine alma, içine sığdırma. )

-@ İSAF ile İSAL
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Nisan 2016 | 19:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37845 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir isteği, yerine getirme. İLE Ulaştırma. )

-@ İNTAÇ ile İNTİHA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Nisan 2016 | 16:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37833 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir işi sonuçlandırma, sona erdirme, bitirme. İLE Son, sona erme, sonu gelme. )

-@ İNHA[Ar.] ile YÖNERGE
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Nisan 2016 | 15:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37824 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Resmi bir göreve atama ya da bir üst aşama için yazılan yazı. İLE ... )

-@ İMSAK ile İMSAK ile İMSAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Nisan 2016 | 15:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37784 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir şeyden el çekerek, kendine hakim olma, perhiz. İLE Oruca başlama zamanı. İLE Cimrilik. )

-@ İKTİZÂ[< KAZÂ] ile/ve/<> İKTİFÂ[< KİFÂYET]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Nisan 2016 | 12:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37774 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gerekli olma, gerekme. İLE/VE/<> Yetinme. | Kanma. )

-@ İKTİBÂS ile/ve/<> İKRAZ
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Nisan 2016 | 12:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37773 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ödünç alma. | Alıntı. İLE/VE/<> Borç ya da ödünç verme. )

-@ MÜLK değil/yerine ŞİRKET
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Nisan 2016 | 19:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37770 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÖNDERLİK BUNALIMI/KRİZİ ile/ve/<> ÖZERKLİK BUNALIMI/KRİZİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Nisan 2016 | 19:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37769 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DÖNÜŞÜM ile/ve/||/<>/> "SIÇRAMA"
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Nisan 2016 | 19:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37766 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PARAYI, MEZARA GÖTÜREN >< PARANIN, MEZARA GÖTÜRDÜĞÜ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Nisan 2016 | 19:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yoktur. >< Çoktur. )

-@ TEK DÜZE ile/ve/değil/||/<> TEK TİP
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Nisan 2016 | 00:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37756 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ !İHTİKÂR ile !İHTİLAS
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Nisan 2016 | 15:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37728 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Vurgunculuk, vurgun. İLE Aşırma, para aşırma, aşırtı. )

-@ İHTİLAÇ ile İHTİYAÇ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Nisan 2016 | 15:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37727 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çırpınma. İLE Gereksinim. )

-@ KRİZ ile/ve/||/<>/>/>< KERİZ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Nisan 2016 | 16:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37724 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Yok" saymak. İLE/VE/||/<>/>/>< Çok. )

-@ "ÇIKIŞ" ile/>< "ÇÖKÜŞ"
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Nisan 2016 | 22:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37723 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ !MAFYA ile/ve/<> (")HÜKÜMET(")
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Nisan 2016 | 14:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37715 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( FaRkLaR'ı değil önemli bir ortak yanları vardır. İkisinde de haktan, hukuktan eser yoktur ve/ya da olmayabilir (ne yazık ki[hükümet için]). )

-@ İHMÂLÎ ile/ve/<> İCRÂÎ
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Nisan 2016 | 10:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37708 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BÜTÜN ile/ve/||/<> GÖRÜNMEYEN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Nisan 2016 | 02:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37699 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GELENEK ile/ve/<> GENELLİK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Nisan 2016 | 02:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37696 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ADÂLET ile/ve/||/<> MERHAMET ile/ve/||/<> TİCARET
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Nisan 2016 | 04:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37645 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İĞNE ile/ve/değil/yerine/||/<> İBRE
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mart 2016 | 16:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37635 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Ölçü aygıtlarında, sayı ya da im göstermeye yarayan, devingen iğne. | Çam, ardıç, sedir gibi ağaçların yaprağı. )

-@ İBLAĞ ile İBLAĞ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mart 2016 | 16:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37634 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ulaştırma, eriştirme. İLE Bir şeyin miktarını artırma. )

-@ SAPMA ile/değil KAYMA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mart 2016 | 00:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37623 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İRCÂ ve/||/<>/>/< İCRÂ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mart 2016 | 00:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37621 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dönmek. VE/||/<>/>/< Uygulamak/eylemek/işlemek/yürütmek. )

-@ MUVÂFIK[< VEFK] ile/ve/değil/||/<> MUTÂBIK[< TIBK]
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Mart 2016 | 18:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37602 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Uygun, yerinde. İLE/VE/DEĞİL/||/<> Birbirine uyan, uygun. )

-@ FENÂ ile/ve/||/<> MAHV
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mart 2016 | 11:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37539 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yok olma, yokluk, geçip gitme. | Kötü, iyi olmayan, uygunsuz olan. İLE Yok etme, ortadan kaldırma, harâb etme, perişân etme, batma, bitme, yok olma. | [tas.] Kişisel/beşerî eksikliklerden/yetersizliklerden/olumsuzluklardan kurtulma durumu/hâli. )

-@ MÜTEASSİR[< USR] ile MÜTEAZZİR[< ÖZR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Mart 2016 | 03:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37516 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Güçleşen, güç, zor, çetin, teassur eden. İLE Özrü/engeli bulunan, engelli/özürlü, taazzür eden. | Olanaklı olmayan, güç, zor. )

-@ AÇIKLIK ile/ve/<> GÖRÜNÜRLÜK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Mart 2016 | 03:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37514 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YENİLİK ile/ve/||/<> DEVRİM
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Mart 2016 | 01:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37513 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İÂNE ile İÂRE ile İÂŞE ile İBÂTE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Mart 2016 | 16:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37487 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yardım. | Yardım amacıyla toplanan para. İLE Eğreti verme, ödünç verme. İLE Yedirip içirme, besleme, bakma. İLE Barındırma. )

-@ BÜROKRASİ ile/ve/ne yazık ki/<>/>< YOLSUZLUK
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Mart 2016 | 13:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37464 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "ÇIKARIMIZI GÖZETMEK" ile/ve/değil/yerine/<> ZARAR GÖRMEMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Mart 2016 | 13:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37463 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DOĞRUDANLIK ile/ve/<> BİRE BİR
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Şubat 2016 | 02:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37442 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BÖLÜMSELLİK ile/ve/<> GEÇİCİLİK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Şubat 2016 | 02:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37440 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SÜREKLİLİĞİN:
"BOZULMASI"
ile/ve/değil/||/<> KESİLMESİ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Şubat 2016 | 01:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37428 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İŞ ile/ve/+/||/<> ARKADAŞ ile/ve/+/||/<> UYKU
[Bölüm: hizmet] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2016 | 22:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37373 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

-@ ÜNİVERSİTEDE:
BURS
ile/ve/<> KREDİ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2016 | 02:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37342 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( * Burs, başbakanlık tarafından verilir ve geri ödemesi yoktur fakat kredinin geri ödemesi vardır.

* Bursunuzun devamı için çeşitli koşulları sağlamanız gerekmektedir. [Disiplin ve not şartı.]

* Kredi alırsanız, geri ödemesi vardır ve beyaz eşyaya bağlı faiz oranlarına göre anaparaya faiz eklenerek sizden tahsil edilir.

* Kredi ödemesi ilk sigorta başlangıcında ya da öğrencilikten 2 yıl sonra başlar. Bu süreyi uzattırabilir, taksitlendirme yapabilir ve çeşitli yollar deneyebilirsiniz.

* Bursunuz, başarısızlık nedeniyle düşerse artık burs değil kredi almış olursunuz. Bursunuz, krediye dönüşür. )

-@ ÜRETİM:
ENDÜSTRİYEL
ile/ve/<> ÖZEL
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2016 | 02:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37341 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Özel üretim yapan işletmelerde, ürünler sıfırdan tasarlanarak ya da siparişe özel olarak mühendislik çalışmaları sonucunda ortaya çıkar. Sipariş için gerçekleştirilen tasarım, ürünün sonucuna aktarılacağından dolayı ve hazırda bulunan pek çok tahmin nedeniyle, tüm üretim sürecinde esnek bir yapı olmasını gerektirmektedir. Varolan süreçlerin esnekliği dolayısıyla da, özel üretim yapan işletmeler, ERP sistemlerinden temel olarak esneklik ve çeviklik beklemektelerdir. Endüstriyel üretim yapan işletmeler tarafında ise ürünler, sipariş bazlı olarak ayarlanır. Müşteriler, stokta bulunan bir ürünü sipariş edebilecekleri gibi, önceden tasarlanmış ve katalogda yer alan bazı özellikler ve seçenekleri de satın alınacak ürüne katarak sipariş verebilirler ancak değişiklik istekleri, kataloglar ile sınırlıdır.

Özel üretim yapan firmalar, esneklik ve çevikliğe önem verirken, endüstriyel üretim yapan firmalar daha çok operasyonel verimliliğe odaklanmaktadır. Aynı zamanda, endüstriyel üretim yapan firmalar, üretim süreçlerinde, özel üretim sürecindeki her bir projenin değiştiği durumun aksine, tahmin edilebilirlik ve süreklilikten gelen avantajlara da sahip olurlar. Tahminler ve yansıtmalar sayesinde de, yöneticiler, sonuçları ölçebilirler ve gerektiğinde yönlerini değiştirebilirler. Bu değerler de bulunulan süreçlerin gelişmesini ve tüm zincirin bütünleşmesinin güçlenmesini sağlar. )

-@ İÇ DENETİM ile/ve/<> BAĞIMSIZ DENETİM
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2016 | 01:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37340 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İç denetçiler ve bağımsız denetçiler, finansal kontrollerin etkinliği konusunda ortak paydalardır. İki taraf da etik kurallar ve profesyonel standartlara bağlı kalmaktadır. Bununla birlikte şirketle olan ilişkileri ve çalışma amaçları konusunda büyük farklılıkları bulunmaktadır.

İç denetçiler, şirketin bir parçasıdır. Hedefleri, profesyonel standartlar, yönetim kurulu ve üst yönetim tarafından belirlenmiştir. Birincil müşterileri, yönetim ve yönetim kuruludur. Bağımsız denetçiler, şirketin bir parçası değildir ancak şirket tarafından tutulurlar. Hedefleri, öncelikli olarak, yasalar tarafından belirlenir ve birincil müşterileri yönetim kuruludur.

İç denetçilerin çalışma amaçları çok kapsamlıdır. Şirket hedeflerine ulaşılmasına ve operasyonlar, risk yönetimi, iç kontrol ve yönetişim süreçlerini iyileştirmeye yardımcı olurlar. Şirketin her yönüyle -finansal ve operasyonel- ilgili olarak, iç denetçiler, kontrollerin ve süreçlerin sürekli gözetimi ve değerlendirilmesi etkinliklerinin bir sonucu olarak geleceğe odaklanırlar. Aynı zamanda, her türde yolsuzluk ve hilenin de önlenmesi ile ilgililerdir.

Bağımsız denetçilerin öncelikli misyonu, şirketin yıllık finansal raporları hakkında bağımsız bir fikir vermektir. Raporların, genel kabul edilmiş muhasebe standartlarına uygunluğunu, şirketin finansal bildirimleri tarafsızca yaptıklarını, belirli dönemdeki operasyonların sonuçlarının doğru olarak gösterildiğini değerlendirirler.

İç ve bağımsız denetçiler, periyodik olarak ortak paydalarını tartışmak; tamamlayıcı yetkinlikler, deneyim alanları ve bakış açılarından yararlanmak; birbirlerinin çalışma amaçları ve yöntemlerini anlamak; denetim kapsamı ve programını tartışmak; raporlara, programlara ve çalışma kâğıtlarına erişmek ve risk alanlarını ortaklaşa değerlendirmek amacı ile toplanmalılardır. Yönetim kurulu, güvence için gözetim sorumluluklarını yerine getirmek ve denetim sürecinin bütününün etkinliğini ve verimliliğini artırmak amacı ile iç ve bağımsız denetim çalışmalarını koordine etmelidir. )

-@ VAKIF ile/ve/<> TESİS
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2016 | 11:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37323 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SANAL ile SOYUT
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Şubat 2016 | 19:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37305 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BASKI ile HEGEMONYA[Yun.]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Şubat 2016 | 21:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37273 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Bir devletin, başka bir devlet üzerindeki siyasi üstünlüğü ve baskısı. )

-@ İRTİBÂT[< RABT] ile/ve/<> İMTİDÂD[< MEDD]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Şubat 2016 | 13:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37255 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bağlanış, rabtedilme. | İlgi, ilgili olma. | Bağlantı, belirtilerin birbirini tutması. İLE/VE/<> Uzama, uzun sürme. | Uzay. )

-@ YUNAN ile ROMA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Şubat 2016 | 12:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37244 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kavramlar. İLE Kurumlar. )

-@ SİYASAL FELSEFE ile/ve/||/<> SİYASET BİLİMİ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Şubat 2016 | 13:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37229 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BELİRME ile/ve/<> TAŞMA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Ocak 2016 | 19:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37212 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BOZMADAN ile/ve/değil/yerine/<> KORUYARAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Ocak 2016 | 19:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37211 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KAMUSAL/LIK ile/ve/<> KURUMSAL/LIK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Ocak 2016 | 19:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37207 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BUZ ile/<> "SİYAH BUZ"
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Ocak 2016 | 21:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37186 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Genellikle, kara fırtınası biter bitmez, yollar, asfaltın çıplak yüzüne kadar temizlenir. Bu temizlikten sonra, yollar, ıslakmış gibi görünür ama gerçekte, yol, "siyah buz" olarak adlandırılan ince bir buz tabakası ile kaplanmıştır. Siyah buz, her zaman görülemeyen, şeffaf ama çok kaygan bir buz tabakasıdır. )

-@ BM'NİN KURALLARI:
KÜRESEL DÜZENİ SAĞLAMAK İÇİN
ile/ve/||/<> KENDİ İÇ DÜZENİNİ SAĞLAMAK İÇİN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Ocak 2016 | 20:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37185 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( JUS COGENS: Uluslararası hukukta, emredici kurallar. )

-@ SIKINTI ile/ve/değil/<> SAKINCA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Ocak 2016 | 07:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37165 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PLASTİKLER'DE:
PETE[1]
ile HDPE[2] ile V[3] ile LDPE[4] ile PP[5] ile PS[6] ile ÖTEKİLER[7]
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ocak 2016 | 01:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37140 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

-@ HÂSILA ile/ve/<> HÂSILAT
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ocak 2016 | 22:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37131 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir işten elde edilen sonuç. Elde edilen kazanç. | Sonuç, netice. İLE/VE/<> Herhangi bir işten husûle gelen şeyler, temettü', yarar/fayda, îrât, vâridat, gelir, kazanç. | Ürün. )

-@ HASIL ile HÂSIL[Ar.]
[Bölüm: Bitkiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ocak 2016 | 22:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37130 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yeni başak tutmaya başlamış ekin. İLE Olan, ortaya çıkan, görünen. )

-@ HARCIRAH[Ar., Fars.] değil/yerine YOLLUK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ocak 2016 | 21:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37116 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÎFÂ[< VEFÂ] ile/ve/<> İCRÂ[< CEREYÂN | çoğ. İCRÂÂT]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ocak 2016 | 15:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37107 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ödeme, yerine getirme. | Bir işi yapma. | İş görme. İLE/VE/<> Akıtma, akıtılma. | Yapma, yerine getirme, bir işi yürütme. | Bir müzik parçasını çalarak gösterme. | Borçlunun, alacaklıya karşı ödemekle yükümlü bulunduğu bir şeyi, adlî bir oluşum aracılığıyla elde etme. )

-@ YETKİSİZLİK ile/ve/<> KABUL EDİLEMEZLİK
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ocak 2016 | 15:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37106 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HÂLET değil/yerine DURUM
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ocak 2016 | 02:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37082 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HAİZ ile CAİZ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ocak 2016 | 04:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37065 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir şeyi elinde bulunduran, taşıyan. İLE Din, yasa, töre ya da başka bakımdan işlenmesinde, yapılmasında sakınca olmayan, yapılıp işlenmesine izin verilen, uygun, yerinde sayılan, yakışık alan. )

-@ HAİLE[Ar.] ile/değil/yerine ÜZÜCÜ/AĞLATICI
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ocak 2016 | 04:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çok acıklı olay. | Koşuk biçiminde yazılmış ağlatı. İLE ... )

-@ HAİL[Ar.] değil/yerine ENGEL
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ocak 2016 | 04:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37063 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TAHSİS (ETMEK) ile/ve/değil/<> TESİS (ETMEK)
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Ocak 2016 | 03:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37044 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ CANLI:
[ne] BÜYÜK, [ne de] KÜÇÜK
değil TEK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Ocak 2016 | 03:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37043 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Canlının, (en) "küçüğü" ya da "büyüğü" diye bir şey yoktur/olmaz! Hücreden daha büyük bir canlı yoktur. )

-@ YERİNE KOYMA ile/ve/değil/yerine/<>/> DÖNÜŞTÜRME
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Ocak 2016 | 03:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37042 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SINIR ile/ve/değil/yerine/<> ÇARE
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Ocak 2016 | 04:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37038 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çare/ler... [için burayı tıklayınız] )

-@ KIRMIZI ile GÜVEZ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Aralık 2015 | 03:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37027 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Mora çalan kırmızı. )

-@ GÖYNÜK ile GÖYÜK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2015 | 14:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36989 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yanık. | Güneşte yanmış. | İyice olmuş yemiş/meyve. | Acısı olan, elemli. İLE Yanık, yanmış. | Sayrılık ateşi, humma. )

-@ GÖTÜRÜ ile GÖTÜRÜM ile GÖTÜRÜŞ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2015 | 14:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36986 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Para ile satın alınan şeyler ya da para karşılığında yapılan işler için toptan fiyat vererek. İLE Dayanma. İLE Götürme eylemi ya da biçimi. )

-@ GÖSTERİM ile GÖSTERİŞ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2015 | 14:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36985 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Görüntülerin gösterici yardımıyla bir yüzeye yansıtılması işi. | Sinema, tiyatro, konser gibi sanat dallarında verilen gösterilerden her biri, seans. İLE Gösterme eylemi ya da biçimi. | Başkalarını aldatmak, şaşırtmak, korkutmak ya da kendini beğendirmek için birinin yaptığı yapay davranış. | Göze çarpıcı nitelik, göz alıcılık. )

-@ GÖRENEK ile GÖRGÜ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2015 | 14:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir şeyi, eskiden beri görüldüğü gibi yapma alışkanlığı. İLE Bit toplum içinde var olan ve uyulması gereken saygı ve incelik kuralları, terbiye. | Bir kimsenin, karşılaştığı ve kişiliği üzerinde olumlu etki yapan deneysel bilgi, deneyim. | Görmüş olma durumu. )

-@ GELENEK ile/ve/değil/<> GÖRENEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2015 | 14:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36981 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/DEĞİL/<> Bir şeyi, eskiden beri görüldüğü gibi yapma alışkanlığı. )

-@ REFAH yerine GÖNENÇ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2015 | 13:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36980 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bolluk, rahatlık ve varlık içinde, iyi olanaklarda yaşama. )

-@ TEŞEBBÜS ile/ve/||/<>/> TESADÜF
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Aralık 2015 | 12:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36934 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Teşebbüs etmezsen, tesadüf etmez. )

-@ DEVRİYE değil/yerine GEZGE
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Aralık 2015 | 15:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36925 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DEVLET ile/ve/||/<> VATANDAŞ
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Aralık 2015 | 15:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36909 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sadece yükümlülükleri vardır. [Hak sahipliği söz konusu değildir.] İLE/VE/||/<> Hakları ve yükümlülükleri vardır. )

-@ GEÇE ile GEÇE ile GECE
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Aralık 2015 | 22:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36865 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Herhangi bir saat başını geçerek/geçerken. İLE Karşılıklı iki yandan/yakadan her biri. İLE Güneşin batmasıyla oluşan karanlık. [>< GÜNDÜZ] )

-@ DEĞERLİ TAŞ/CEVHER ile/ve/<> GANG[Alm.]
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Aralık 2015 | 21:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36852 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/<> Bir maden cevherini, bir değerli taşı saran değersiz madde. )

-@ ÇATAL ile/ve/||/<> YARIK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Aralık 2015 | 17:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36843 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÇATAL ile/ve/||/<> AYRIM
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Aralık 2015 | 17:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36842 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TÜKENME ile/ve/<>/> ÇÖZÜNME
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Aralık 2015 | 17:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36828 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ FUHUŞ ile/ve/||/<> GABİN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Aralık 2015 | 03:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36816 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/||/<> Alışverişte, satın alınan mala ödenilen karşılığın, malın değerinden çok fazla olması, alışverişte hile yapma. | Edimler arasında açık oransızlık. )

-@ ÇOK ile FURYA[İt.]
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Aralık 2015 | 02:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36810 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Olağandan çok fazla bulunma durumu. )

-@ FORMOL[Lat.] ile FORMÜL[Fr.]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Aralık 2015 | 01:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36788 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Formaldehidin %40'lık değişik sulu çözeltisine verilen ad. İLE Genel bir olguyu, bir kuralı ya da ilkeyi açıklayan simgeler takımı. | Bir belgenin yazılacağı biçimi ve ona özgü olan deyimi gösteren örnek. | Çıkar yol, tutulan yol, yöntem. | Kalıplaşmış, basmakalıp anlatım. | Bir ya da daha çok niceliğe bağlı bulunan bir niceliğin hesaplanmasına yarayan, cebirsel anlatım. | Bileşik bir cismin bileşimine giren maddeleri ve bunların o bileşik maddedeki oranlarını gösteren simge takımı. )

-@ FORM ile FORM
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Aralık 2015 | 01:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36785 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Biçim, şekil. | Bir şeyin, istenilen ve olması gereken durumu. İLE İstenilen şeylerin yazılması, doldurulması için hazırlanmış basılı belge. )

-@ SÜREÇ ile FETRET[Ar.]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Aralık 2015 | 18:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36739 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE İki peygamber ya da sultan arasında peygambersiz/sultansız geçen süre. | İslâm'a göre, Hz. İsa ile Hz. Muhammed arasında geçen süre. | İki olay arasındaki süre. | Hükümet gücünün gevşediği bir yerde, düzenin yeniden kurulmasına kadar geçen süre. )

-@ GÜÇ ile/ve/||/<>/>< "ZAYIFLIK"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Aralık 2015 | 13:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36722 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Güçlü ağaç, meyve vermede acele etmez. )

-@ DEVRİLE DEVRİLE ile/değil/yerine/||/<>/> EVRİLE EVRİLE
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Aralık 2015 | 05:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36706 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KUŞATILMIŞLIK ile/ve/||/<> ÇARESİZLİK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Aralık 2015 | 20:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36703 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KAYIT ile SINIR
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Aralık 2015 | 19:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36697 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YAPAY ile/ve/değil/<> KURGU
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Aralık 2015 | 03:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36681 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KURALSIZLIK ile/değil/yerine/>< KURALLILIK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Aralık 2015 | 14:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36678 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( En kötü "kurallılık", en iyi kuralsızlıktan iyidir. )

-@ ETKİ ile/ve/||/<>/> İZ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Aralık 2015 | 11:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36669 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YALINLIK ile/ve/||/<>/>/< ŞIKLIK
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Kasım 2015 | 03:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36626 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İCAT ile/ve/değil/<>/> YAYGINLAŞTIRMA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Kasım 2015 | 18:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36614 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Abecenin icadı, FİNİKE'liler değil/< UGARİT'ler üzerindendir. Finike'liler, yaygınlaştırmıştır. )

-@ KAİNAT:
EVREN
ile/ve/değil/<> YERYÜZÜ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Kasım 2015 | 17:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36611 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ZORUNLULUK ile/ve/değil/yerine/<>/< BAĞLAYICILIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Kasım 2015 | 19:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36597 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SAFHA[Ar.]/MERHALE[Ar. < RİHLET]/FAZ[Fr. < Yun.] değil/yerine/= EVRE/AŞAMA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Kasım 2015 | 02:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36582 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir olayda, birbiri ardınca görülen ve/veya beliren, gelişen değişik durumların her biri. | Menzil, konak, aşama. | İki menzil, konak arası. | Bir günlük yol. )

-@ KOPYA değil/yerine EŞLEM
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Kasım 2015 | 02:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36569 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BİR + BİR = BİZ
[Bölüm: toplum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Kasım 2015 | 18:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36539 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İSRAF değil/yerine/>< İKTİSAT
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Kasım 2015 | 21:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36535 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çok şeyi, azaltır. DEĞİL/YERİNE/>< Az şeyi, çoğaltır. )

-@ AİDİYET ile/ve/<> AYNİYET
[Bölüm: toplum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Kasım 2015 | 20:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36518 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SABİT ile ÖZSEL
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Kasım 2015 | 18:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36515 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İŞLEV ile ÖZ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Kasım 2015 | 18:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36514 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÜTOPYA >< DİSTOPYA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Ağustos 2018 | 02:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36504 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bin/bir, Olmayan, Güzel Yer: "Ütopya" - B [yazısını okumak için burayı tıklayınız...] )

-@ RİSK ile/ve/değil/yerine/<>/>< RIZK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Kasım 2015 | 14:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36503 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ESNEK/LİK ile/ve/<> GENİŞ/LİK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Kasım 2015 | 18:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36487 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ERİM ile ERİM
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Kasım 2015 | 15:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36481 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir şeyin erebileceği uzaklık, menzil. İLE İyi bir şeye işaret olan durum, beşaret. )

-@ ER ile ER ile Er
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Kasım 2015 | 15:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36479 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Erkek. | Aşamasız asker. | Kahraman, yiğit. | İşini iyi bilen, yetenekli. | Koca. İLE Erken. İLE Erbiyum'un simgesi. )

-@ EMİR ile EMİR
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Kasım 2015 | 14:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36469 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Buyruk. | Bir orundan öbürüne geçerken, görevliye verilen belge. İLE Araplarda ve öteki müslüman ülkelerde bir kavim, kent ya da ülkenin başı. )

-@ EKALLİYET[Ar.] değil/yerine AZINLIK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Kasım 2015 | 13:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36451 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KAVİS değil/yerine EĞMEÇ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Kasım 2015 | 13:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36447 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yay ya da buna benzer şeylerin biçimi. )

-@ KÜFR:
[ne yazık ki]
SİYASETTE
değil/yerine/>< GECE ve TOPRAK ve DENİZ ve DOST
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Kasım 2015 | 00:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36435 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( KÜFR: Bir şeyin üzerini örtmek. )
( Hakikati örter. DEĞİL/YERİNE/>< Dünyayı örter. VE Tohumu örter. VE Dibini örter. VE Dostun, ayıbını örter. )

-@ TAVLA ile DAMA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Kasım 2015 | 23:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36434 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hayal. İLE Zekâ. )
( Satranç tahtasında, dama oynayan kaybeder. )
( Hesap + olasılık. İLE Küçük hesap. )

-@ EVLİLİK ile/ve/değil/<>/< AŞK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Kasım 2015 | 23:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36431 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tanık, rızâ, onay ister. İLE/VE/<>/< Ahde vefâ edecek bir kalp yeterlidir. )
( Akit ile. İLE/VE/DEĞİL/<>/< Ahit ile. )

-@ ULUS/ULUSAL ile/ve/<> TOPLUM/TOPLUMSAL
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ekim 2015 | 19:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36374 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BİLGİ EDİNME HAKKI ile/ve/||/<> DİLEKÇE HAKKI
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Ekim 2015 | 19:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36359 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÂFÂKÎ ile/ve/<> İZÂFÎ ile/ve/<> KEYFÎ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ekim 2015 | 12:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36344 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÖZDEŞLİK ile/değil İÇİÇELİK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ekim 2015 | 12:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36339 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÇIKAR(MENFAAT) ÇATIŞMASI ile/değil/yerine ÇIKAR İLİŞKİSİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ekim 2015 | 12:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36336 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ARAÇ AKILSALLIĞI ile/ve/<> DEĞER AKILSALLIĞI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Eylül 2015 | 19:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36325 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DEVİR ile DEVİR
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Eylül 2015 | 14:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36297 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çağ. İLE Dönme, dönüş. | Dolaşma. | Aktarılma. | Bir malın iyeliğini ya da bir mal üzerindeki hakkı, bir başkasına geçirme. | Bir görevin, bir kişiden, bir başkasına geçmesi. | Sürekli ve düzenli değişme, çevrim. | Bir devinim, birbirinin aynı olan ve eşit zamanlarda yapılan başka devinimlerden oluştuğunda, devinimlerin her biri ya da bunların yapılması için geçen her zaman aralığı, periyot. )

-@ İŞE YARAYAN ile/ve/değil/||/<>/< İŞ GÖREN
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Eylül 2015 | 03:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36290 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "ONLARIN TEKELİNDE" ile/ve/değil/yerine/<> "ONLARLA ÖZDEŞ"
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Eylül 2015 | 18:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36288 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KİRLİ/LİK ile/değil/yerine RENKLİ/LİK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Eylül 2015 | 20:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36284 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "DOĞRU BİLDİĞİNİ" "YAPMAK" ile/değil "CANININ İSTEDİĞİNİ" "YAPMAK" [değil/yerine/daha iyisi YAPMAMAK]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Eylül 2015 | 09:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36282 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ALDATMA:
1 KERE
ve/||/<> 2 KERE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Eylül 2015 | 11:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36279 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Aydınların aydınlat("a")madığı bir toplumu, şarlatanlar aldatır. )
( Yazıklar olsun ona. VE/||/<> Yazıklar olsun bana. )

-@ 7 KEZ ve/||/<>/> 8 KEZ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Eylül 2015 | 10:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36278 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Düşersen. VE/||/<>/> Ayağa kalk. )

-@ "HESAP SORMAK" ile/değil/yerine UYARMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Eylül 2015 | 19:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36272 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EMİR ile/ve/değil/<> DEVİR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Eylül 2015 | 19:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36271 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SÖZLÜK ÇALIŞMASI/OKUMASI:
HERKESİN HARCI
ile/ve/değil/||/<>/< HERKESİN İHTİYACI
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Eylül 2015 | 22:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36269 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KOŞUL ile/ve/değil/yerine/||/<>/> ÖNCELİK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Eylül 2015 | 16:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36267 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KÜÇÜMSEMEK ve/||/=/<> ABARTMAK/"BÜYÜLTMEK"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Eylül 2015 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36256 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İTİRAZ ile/ve/<> İTİZAL
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Eylül 2015 | 15:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36252 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BÜTÜNSEL ile BÜTÜNLÜKLÜ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ağustos 2015 | 13:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "BASTIRMAK" ile/ve/değil/||/<>/>/< "TUTMAK"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ağustos 2015 | 13:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İCÂT HALK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ağustos 2015 | 12:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36223 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yoktan. İLE Vardan. )

-@ ULAŞMAK ve/||/=/<>/< ÜLEŞMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Ağustos 2015 | 08:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36220 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BOŞ ile/değil/yerine/>< HOŞ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Ağustos 2015 | 23:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36214 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yakından bakarsak. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Uzaktan bakarsak. )

-@ TÜRKİYE'DE, BÖLGESEL FaRkLaR
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Ağustos 2015 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36212 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Türkiye'de Bölgesel FaRkLaR yazısını okumak için burayı tıklayınız... )

-@ POLİÇE[< İt. < Yun.] ile BOLİÇE
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Ağustos 2015 | 00:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36204 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Belirli bir sürenin sonunda, belirli bir parayı, kendi adına ya da bir başkasının buyruğuna ödemesi için alacaklının, borçluya yazdığı bildiri. | Sigorta senedi. İLE Yahudi kadını. )

-@ ZORUNLU SÜREÇ ile/ve/değil ZORUNLULUK İÇEREN SÜREÇ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ağustos 2015 | 14:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "BAZI ŞEYLER KOLAYLAŞIYOR" ile/ve/değil/||/<>/< GÜÇLENİYORUZ
[Bölüm: hizmet] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ağustos 2015 | 01:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36179 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "YAŞAM/IM ÇOK SIKICI" değil (YETERİNCE) PARA(N) YOKTUR
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Ağustos 2015 | 11:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36174 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GÖRMEK/BAKMAK:
"İSTEDİĞİNİ"
ile/ve/değil/yerine/||/<> İSTEDİĞİN ŞEY İÇİN GEREKEN(LER)İ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Ağustos 2015 | 11:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36173 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KÜÇÜK HESAP ile/değil/yerine/>< AYRINTI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Aralık 2015 | 17:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36169 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Küçük/güdük zihin"liler "uğraşır". İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Profesyoneller uğraşır. )
( Gözü, tanede olan kuşun, ayağı, tuzaktan kurtulmaz. )
( FERİ[Ar.]: Ayrıntılarla ilgili, ayrıntı niteliğinde olan. | İkinci derecede/n olan. )

-@ DEK ile DEK ile DEK
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Ağustos 2015 | 14:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36158 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "...ya kadar" gibi, bir eylemin sona erdiği noktayı ya da zamanı anlatır. İLE Düzen, hile. | Dilenci. | Tokuşma, çatışma. | Sağlam. İLE Tek. )

-@ DEĞİŞİM ile DEĞİŞİNİM
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Ağustos 2015 | 12:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36157 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DALYA[< İt.] ile DALYA[< DAHL(İsveç'li bitkibilimci)]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Ağustos 2015 | 01:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36143 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir şey sayılırken, birim olarak alınan sayıya gelince söylenilen uyarma sözü. İLE Yıldızçiçeği. )

-@ BANKA SOYMAK ve/=/||/<> BANKA AÇMAK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Ağustos 2015 | 12:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36130 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Banka soymak, banka açmaktan daha büyük bir suç değildir. )

-@ SÜRÜDEN:
AYRILAN
ile/değil/yerine/>< AYRI OLAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Ağustos 2015 | 00:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36128 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kurt kapar. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Kurtulur. )

-@ SAÇMAK ile/ve/<> SERPMEK/SERPİŞTİRMEK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ağustos 2015 | 14:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36127 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AYRINTI ile/ve/||/<> GELECEK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ağustos 2015 | 12:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36125 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EĞİTİM ile/ve/||/<> GÖRGÜ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ağustos 2015 | 10:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36119 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YETKİ ve/||/<> ÖZGÜRLÜK ve/||/<> SORUMLULUK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ağustos 2015 | 10:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36114 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ OLUŞUM ile/ve/||/<> BAŞLANGIÇ
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ağustos 2015 | 09:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36107 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AİLE BASKISI ile/ve/||/<>/> MAHALLE BASKISI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ağustos 2015 | 09:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36101 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DÜZENLİ/LİK ile/ve/<> BÜTÜNLÜK/LÜ/LÜK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ağustos 2015 | 09:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YAŞLILARDA GÖRMEMİZ GEREKEN:
GEÇMİŞ
ile/ve/değil/yerine/<> GELECEK
[Bölüm: toplum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ağustos 2015 | 09:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36091 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MİDENİN BOŞ KALMASI/BIRAKILMASI ile/ve/<> ZİHNİN BOŞ KALMASI/BIRAKILMASI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ağustos 2015 | 08:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36088 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [olumlu/olumsuz şekilde] Gözlere yansır. İLE/VE/<> Sözlere yansır. )

-@ SEHER ve/<> BAHAR
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ağustos 2015 | 08:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36087 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gecenin sonu/sonrası. VE/<> Kışın sonu/sonrası. )

-@ "HAFİFE ALMAK" ile/ve/değil/<> "BOŞLAMAK"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ağustos 2015 | 03:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36080 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "KAZANMAK" ile/ve/değil/yerine/||/<> KATILMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Ağustos 2015 | 20:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36077 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki]
!BANKA SOYARKEN
ile/ve/<> !ÜLKE SOYARKEN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Ağustos 2015 | 17:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36075 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kar maskesi takılır. İLE/VE/<> "Din maskesi" takılır. )

-@ İYİ ile/ve/<>/> DAHA İYİ ile/ve/<>/> EN İYİ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Ağustos 2015 | 14:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36074 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İnanırsak. İLE/VE/<>/> Sabredersek. İLE/VE/<>/> Vazgeçmezsek. )

-@ REHÂVET ile/değil/yerine REKÂBET
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Ağustos 2015 | 00:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35978 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İNŞÂ ile/ve/<> İHYÂ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Ağustos 2015 | 00:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35977 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YENİ ile/ve/değil AYRI
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Ağustos 2015 | 14:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35975 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "DEĞERLİ/LİK / DEĞERSİZ/LİK" ile/ve/değil/yerine/<> GEÇERLİ/LİK / GEÇERSİZ/LİK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Temmuz 2015 | 06:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35954 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BİR ULUSUN:
DÜŞMANLARI
ile/ve/<> "AYDINLARI"
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Temmuz 2015 | 00:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35941 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Askerî-siyasî örgütünü yener. İLE/VE/<> Tarihini yener/değersizleştirir. )

-@ SİYÂSET ile TİCÂRET ile İBÂDET
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Temmuz 2015 | 21:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35934 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Üsttekiler"in "yaptığı". İLE Ortadakilerin yaptığı. İLE Alttakilerin yaptığı. )

-@ AYNILAŞ(TIR)MAK değil/yerine/>< FARKLILAŞ(TIR)MAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Temmuz 2015 | 16:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35923 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Rekâbet edilirse. DEĞİL/YERİNE/>< Cesâret edilirse. )

-@ REKÂBET EDERSEK değil/yerine/>< CESÂRET EDERSEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Temmuz 2015 | 16:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Aynılaş(tır)ırız. DEĞİL/YERİNE/>< Farklılaş(tır)ırız. )

-@ ENGELLEYİCİ ile/ve/değil/yerine/<> ÖNLEYİCİ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Temmuz 2015 | 10:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35921 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ...:
"OLMALI!"
ile/değil OLABİLDİĞİ KADAR(IYLA) OLMALI(/OLABİLİR ANCAK)
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Temmuz 2015 | 23:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki]
"DÜNYANIN DAR GELMESİ"
ile/ve/değil/<> "KÖŞELERİN KAPILMASI/TUTULMASI OYUNU/ÇABASI/YANILSAMASI"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Temmuz 2015 | 23:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35914 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HARCADIKLARINDAN KALANI BİRİKTİRMEK değil/yerine/>< BİRİKTİRDİKTEN SONRA, KALANI HARCAMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Temmuz 2015 | 19:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "KURMAK" ile/ve "YÜRÜ(T)MEK"
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Temmuz 2015 | 14:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35906 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ VAROLUŞ'TA:
KUŞKULANILAMAZLIK
ile/ve KANITLANAMAZLIK
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Temmuz 2015 | 14:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35901 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TESÂDÜF ile/ve/değil DIŞLAŞMA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Temmuz 2015 | 14:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35895 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SAHİP OLMAK ile/ve/değil/yerine/||/<> SAHİP ÇIKMAK
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Temmuz 2015 | 15:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35894 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "SIKINTILI" ile/değil SIKINTIDA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Temmuz 2015 | 13:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35893 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "KÂR" değil/yerine AR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Temmuz 2015 | 11:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35891 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MUTLULUK:
FİYATI OLANLARLA
değil/yerine DEĞERİ OLANLARLA
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Temmuz 2015 | 18:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35882 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YETKİ ile/ve/değil/yerine/<> YETKİNLİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Temmuz 2015 | 11:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TOPLAM ile/ve/değil AŞILMIŞ BİRLİK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Temmuz 2015 | 15:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35843 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ORTALAMA ile EN AZ(ASGARİ)
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Temmuz 2015 | 15:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35837 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BEREKET ve/<>/< PAYLAŞIM
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Temmuz 2015 | 23:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35833 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KAPI ve/<> KIPI
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Temmuz 2015 | 14:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35824 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zemin. VE/<> An.[Zaman] )

-@ KEYFÎ/LİK değil/yerine/= OLUMSAL/LIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Temmuz 2015 | 14:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35822 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DAMA ile/değil/yerine SATRANÇ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Haziran 2015 | 16:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35816 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 2000 sonrası. İLE/DEĞİL/YERİNE 2000 öncesi. )

-@ ZAMANIN:
ALTI
ile/değil/yerine/>< ÜSTÜ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2015 | 08:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35811 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Helâk. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Vakit. )

-@ HARİKULÂDE ve/<> MÛCİZE
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2015 | 08:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35808 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KULLANMAK ile/değil YAŞAMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mayıs 2015 | 23:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35798 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÇEŞİTLİLİK ile/ve/<>/> TÜKETİM
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mayıs 2015 | 23:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35791 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GELİŞME ile/ve/<>/> YAYGINLAŞMA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mayıs 2015 | 23:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35790 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ OLANAK ile/ve/değil/<>/> ÇÖZÜLME
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mayıs 2015 | 23:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35789 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PLANLANMIŞ/LIK ile SINIRLANDIRILMIŞ/LIK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mayıs 2015 | 23:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35788 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SÜREKLİLİK ile/ve/<> YAYGINLIK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mayıs 2015 | 10:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35780 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ FEODAL < VIEH[Alm.][:
Mal = Davar]

[Bölüm: toplum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mayıs 2015 | 10:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35778 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÇAĞLAR:
İLK
ile/ve/<>/> ESKİ ile/ve/<>/> ORTA ile/ve/<>/> YENİ ile/ve/<>/> ÇAĞDAŞ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mayıs 2015 | 10:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35770 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( M.Ö. 3400 ile/ve/<>/> M.Ö. VII. yy. - M.S. IV. yy. ile/ve/<>/> 1453 - 1600 ile/ve/<>/> 1600 - 1800 ile/ve/<>/> 1800 - 2000'ler )

-@ DEVRİM ile/ve/değil/yerine/<> DEĞİŞİKLİK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Mayıs 2015 | 14:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35767 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KRİZ yerine BUHRAN
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Mayıs 2015 | 13:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35764 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DEĞER ve/=/||/<> EMEK
[Bölüm: hizmet] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Mayıs 2015 | 13:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "BİR ARAYA GELMEK" ile/ve/||/<>/> "BİR ARADA DURMAK" ile/ve/||/<>/> BİRLİKTE ÇALIŞMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mayıs 2015 | 11:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35757 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Başlangıç. İLE/VE/||/<>/> İlerleme. İLE/VE/||/<>/> Başarı. )

-@ !RANT ve/ne yazık ki/> !"RAHAT"/LIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Mayıs 2015 | 23:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35753 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MUHALEFET ile/değil/yerine İTİZAL
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Mayıs 2015 | 22:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35751 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki]
STK
ile/değil "SDK"
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Mayıs 2015 | 22:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35750 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sivil Toplum Kurumu İLE/DEĞİL "Sivil Devlet Kurumu" )

-@ DEĞER ile/ve/<>/< KULLANIM DEĞERİ ile/ve/<>/< PAYLAŞIM DEĞERİ ile/ve/<>/< DEĞİŞİM/SOYUT DEĞERİ ile/ve/<>/< ÜRETİM DEĞERİ ile/ve/<>/< ARTI DEĞERİ
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Mayıs 2015 | 20:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35749 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KOLAYCILIK ile/ve/||/<> KAÇIŞ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Mayıs 2015 | 03:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35746 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KOLAYCILIK ile/değil/yerine/>< YARDIM GEREKSİNİM EŞİĞİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Mayıs 2015 | 03:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35745 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÇAV ile ÇAV
[Bölüm: Hayvanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Mayıs 2015 | 02:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35684 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ses, ün, haber. İLE At, eşek gibi eril hayvanların üreme örgeni. )

-@ ÇAĞRI ile ÇAĞRIM
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Mayıs 2015 | 23:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35653 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Birinin, bir yere gelmesini isteme, davet. İLE Yüksek bir sesin yetişebileceği kadarki uzaklık/mesafe. )

-@ "MERKEZCİ/LİK" ile/ve/<>/> BAĞIMLI/LIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Mayıs 2015 | 22:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35643 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GENÇLİK ile/<>/>< YETİŞKİNLİK ile/<>/>< YAŞLILIK
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Nisan 2015 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35625 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [ne yazık ki] Zaman ve enerji vardır fakat cepte (pek/yeterince) para yoktur/olmaz. İLE/<>/>< Para ve enerji vardır fakat (pek/yeterince) zaman yoktur/olmaz. İLE/<>/>< Zaman ve para vardır fakat (yeterince) enerji yoktur/olmaz. )

-@ GELENEKSELLEŞME ile/ve/||/<>/< KURUMSALLAŞMA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Nisan 2015 | 23:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35622 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İMPARATORLUK ile EMPERYALİZM
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Nisan 2015 | 23:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35620 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EN ESKİ ile İLK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Nisan 2015 | 23:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35616 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HATA ile/ve/değil/yerine/||/<> YETERSİZLİK
[Bölüm: hizmet] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Nisan 2015 | 23:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35615 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YATIRIM:
"DOLAR"A
ile/değil/yerine DOĞAYA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Nisan 2015 | 22:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35614 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ CUNDA[< İt.] ile CUNTA[< İsp.]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Nisan 2015 | 01:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35605 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yatay serenlerin, her iki başı. İLE Bir ülkede, yönetime el koyan kişilerden oluşan kurul. )

-@ ÖDEME ile CEREME/CERİME
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Nisan 2015 | 23:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35579 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Başkası tarafından yapılan ya da kaza sonucu ortaya çıkan zararı ödeme. )

-@ CAR ile CAR
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Nisan 2015 | 22:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35571 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çağrı, tellal ile duyurma, ilan. | Tehlike durumu, yardım, imdat. İLE Kadınların, boydan boya örtündükleri çarşaf, zar. )

-@ KURGU ile/ve/||/<> ANLATIM
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Nisan 2015 | 01:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35560 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GİZLİ/LİK ile/ve/değil/<> GÖRÜLMESİ/DUYULMASI/BİLİNMESİ İSTENİLMEYEN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Nisan 2015 | 01:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35558 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KAYBEDENLER ile KAYBOLANLAR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Nisan 2015 | 01:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35544 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kaybolmayı isterler. İLE Bulunmayı beklerler. )

-@ KABA ile/değil/yerine ENGİN
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Nisan 2015 | 23:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35532 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BÖLÜNGÜ ile BÖLÜNTÜ ile BÖLÜT
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Nisan 2015 | 21:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35500 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir siyasi partinin politikasını, mecliste, yerel yönetimlerde ve çeşitli örgülerde yürütmek üzere örgütlenmiş öbek/grup. Fraksiyon. | Bir siyasal partinin içinde, partinin izlemekte olduğu ana siyasal çizgiye karşı olan, ayrı bir örgüt merkezi bulunan ve partinin çoğunlukla aldığı kararlara karşı savaşım veren parti içi öbek. İLE Bölünmüş parça. İLE Eklembacaklıların, gövdelerini oluşturan, yan yana dizili parçaların her biri, halka. | Zigotun bölünmesinden sonra embriyonda ortaya çıkan ve az çok birbirine benzeyen parçaların her biri. )

-@ (")BOZUK(") ile BOZUK
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Nisan 2015 | 20:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35495 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bozulmuş olan. | Görevini yapamaz, işlemez duruma gelmiş. | Kızgın, sıkıntılı. İLE Türk halk müziğinde kullanılan, bağlamadan biraz büyük ve meydan sazından küçük, dokuz telli bir saz. )

-@ BOYUNA ile BOYUNCA
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Nisan 2015 | 19:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35489 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ene dik olarak, boyunca, uzunlamasına. | Ara vermeden, durmaksızın. İLE Boyu ya da uzunluğu kadar. | Sürdüğü zaman kadar, süresince. )

-@ BOYNA ile BOYUNA
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Nisan 2015 | 19:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35488 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sandalı, kıçtan yürüten kısa kürek. İLE Ene dik olarak, boyunca, uzunlamasına. | Ara vermeden, durmaksızın. )

-@ GREV ile/ve/<>/< BOYKOT[< İng. < Charles Boycott]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Nisan 2015 | 19:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35487 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/<>/< Bir işi, bir davranışı yapmama kararı alma. | Bir kişi, bir topluluk ya da bir ülkeyle amaca ulaşmak için her türlü ilişkiyi kesme. )

-@ BOY ile BOY
[Bölüm: toplum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Nisan 2015 | 19:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35486 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık. | Bir yüzeyde, en sayılan iki kenar arasındaki uzaklık. | Uzunluk. | Yol, ırmak, deniz kıyısı. | Kumaş için ölçü. İLE Ortak bir atadan türediklerine inanan, birbirleriyle kan yakınlığı bulunduğuna inanarak evlenmeyen, toplumsal ve ekonomik ilişkilerini anaerkil ve/veya ataerkil anlayışa uygulayan, geleneksel topluluk. Kabile, klan. )

-@ BORÇ ile BORÇ/BORŞ
[Bölüm: Beslenme] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Nisan 2015 | 18:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35480 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ödenmesi gerekli para ya da başka bir şey. | Birine yönelik bir şeyi yerine getirme gerekliliği. İLE Pancar, lahana vb. konularak yapılan sebze çorbası. )

-@ KESİR ile BİLEŞİK KESİR
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Nisan 2015 | 13:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35464 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Payı, paydasına eşit ya da paydasından büyük olan kesir. 4/4 | 9/6 )

-@ YIL ile BILDIR
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Nisan 2015 | 12:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35461 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Geçen yıl, bir yıl önce. )

-@ OVAL değil/yerine/= SÖBE/BEYZİ[Ar.]
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Nisan 2015 | 03:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35457 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BELLEME ile BELLEME
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Nisan 2015 | 02:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35437 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Öğrenip akılda tutmak. | Sanmak. İLE Bel denilen araçla toprağı işlemek. )

-@ BELGİ ile/ve/<> BELGİN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Nisan 2015 | 01:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35432 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir şeyi, benzerlerinden ayıran özellik. | Duyuş, düşünüş ve inanıştaki ayırıcı özellik. İLE Tam ve kesin olarak belirlenmiş olan. )

-@ KADEM ve/<> HATEM
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Nisan 2015 | 15:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35393 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ŞİKÂYET ile/ve/değil/yerine/||/<> TESPİT
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Nisan 2015 | 14:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35388 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EŞDEĞERLİLİK ile/ve/||/<> BÜTÜNLÜK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Nisan 2015 | 00:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35367 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GENİŞLETME ile GENLEŞTİRME
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Nisan 2015 | 00:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35366 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BAR ile BAR ile BAR[< İng.] ile BAR[< Yun.]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mart 2015 | 01:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35343 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Anadolu'nun, doğu ve kuzey bölgelerinde, en çok da Erzurum bölgesinde el ele tutuşularak oynanan bir oyun. [Hançer/bilezik barı.] İLE Kaplarda, su nedeniyle oluşan tortu. | Yağmurdan sonra toprağın yüzeyinde görülen beyaz tabaka. | Sayrılık sırasında, dil üzerinde görülen beyaz renkli tabaka. İLE Danslı, içkili eğlence yeri. | Ayaküstü içki içilen meyhane. | Bir salonda, içki içmek için hazırlanmış köşe. İLE Hava basıncı birimi. )

-@ DEĞER ile/ve/<> BAĞILDEĞER
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mart 2015 | 22:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35325 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/<> Bir aritmetik sayısının, önüne (+) ya da (-) imleri yazıldıktan sonraki değeri. | Bir sayının, rakamlarından her birinin, bulunduğu basamağa göre aldığı değer. )

-@ DURUM ile BADİRE
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mart 2015 | 21:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35320 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Birdenbire ortaya çıkan tehlikeli durum. )

-@ EMİR ile/ve/||/<>/< CEBİR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mart 2015 | 14:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35316 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HARMAN[Fars.] ile/ve/<>/> BADAS
[Bölüm: Bitkiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mart 2015 | 19:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35311 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tahıl demetlerinin üzerinden döven geçirilerek tanelerin başaklarından ayrılması işi. | Bu işin yapıldığı yer ya da mevsim. | Birçok çeşitten birer parça alıp yeni bir bileşim oluşturma işi. İLE/VE/<>/> Harman kaldırıldıktan sonra yerde kalan toprak, çöp ve samanla karışık tahıl taneleri, harman döküntüsü. )

-@ AZMAK ile AZMAK ile AZMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mart 2015 | 19:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35308 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Taşkınlıkta ileri gitmek, kötülüğünü artırmak. | Denizin, ırmağın kabarması/yükselmesi. | Etkili, tehlikeli duruma gelmek. | Eşeysel duyguları artmak. | Çamaşırın, artık beyazlatılamaz duruma gelmesi. | İki ayrı ırktan doğmak. [Katır, Liger, Tigon gibi.] İLE Yolunu kaybetmek/şaşırmak. İLE Su birikmiş çukur ya da hendek. )

-@ AYAN ile ÂYAN
[Bölüm: toplum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mart 2015 | 18:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35297 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Belirli, açık. İLE İleri gelenler. | Meclis/senato üyeleri. )

-@ AVAL ile AVAL
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mart 2015 | 18:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35292 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir ticaret senedinde, üçüncü bir kişinin ödemeden sorumlu olanlar yararına, alacaklılara karşı senet bedelini ödeyeceğine ilişkin verdiği güvence. İLE Saflığı, sersemlik derecesine varan kişi. )

-@ ATİK ile ATİK/A
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mart 2015 | 17:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35287 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çabuk davranan, çevik. İLE Eski, eski zamanla ilgili. )

-@ BAŞARISIZLIK ile/değil/yerine DÜŞMEK
[Bölüm: hizmet] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mart 2015 | 01:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35269 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Başarısızlık, düştüğün yerde kalmaktır. İLE/DEĞİL/YERİNE Düşmek, başarısızlık değildir. )

-@ ALAY ile ALAY
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Mart 2015 | 16:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35264 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Herhangi bir törende ya da gösteride yer alan kalabalık. | Çok kalabalık. | Tümü, hepsi. | Genel olarak üç tabur ve bunlara bağlı birliklerden oluşan asker topluluğu. İLE Ses tonu, söz, davranış gibi araçlarla, biriyle, bir şeyle/durumla eğlenme. )

-@ AKİT ile ÂKİT
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Mart 2015 | 15:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35259 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sözleşme, bağıt, mukavele. | Nikah. İLE Bir işi, karşılıklı olarak kararlaştırıp üstlerine alan taraflardan her biri, bağıtçı. )

-@ HATA ile/ve/değil/yerine/||/<> AĞMAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Mart 2015 | 14:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35254 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Eksiklik, kusur, ayıp. )

-@ AĞ ile
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Mart 2015 | 14:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35251 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İplik, sicim, tel gibi ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü. | Örümcek gibi bazı hayvanların salgılarıyla oluşturdukları örgü. | Ülke geneline yaygınlaştırılmış örgü, şebeke. | Oyun alanını ortadan ikiye bölen, iple yapılmış örgü. İLE Donun ya da pantolonun, apış arasına gelen yeri, apışlık. )

-@ ALINTI ile ARAŞTIRMA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mart 2015 | 16:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35246 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir kişinin çalışmasını(sözünü/yazısını) "kullanmak". İLE Birkaç kişinin çalışmasını(sözünü/yazısını) "kullanmak". )

-@ İKTİBÂS ile İSTİMLÂK[< MİLK]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Mart 2015 | 20:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35237 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ödünç alma. | Bir sözcüğü, tümceyi ya da bunların anlamlarını, olduğu gibi alma/aktarma. İLE Bir yeri satın alma, mülk alma. | Kamulaştırma. Devletin, genelin yararına olarak bir şeyi sahibinden satın alması. )

-@ BÜTÜNLENME ile/ve/||/<> TAMLANMA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Mart 2015 | 20:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35230 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AKSATMAK ile/ve/||/<> İHMAL ETMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Mart 2015 | 20:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ATEŞ ile/ve/||/<> YAZI ile/ve/||/<> FELSEFE-BİLİM ile/ve/||/<> SANAYİ
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart 2015 | 13:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35224 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İnsanlığın gelişimindeki/tarihindeki dört önemli eşik. )
( 70.000'lerde. İLE/VE/||/<> 3500'lerde. İLE/VE/||/<> [M.Ö. ve M.S.] 1000'lerde. İLE/VE/||/<> 1800'lerde. )

-@ İLERLEYİCİ/LİK ile/ve/||/<> YENİLİKÇİ/LİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart 2015 | 13:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35213 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÇÖZÜLMÜŞ/LÜK ile/ve/||/<> AŞILMIŞ/LIK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart 2015 | 11:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35210 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KURUMSAL BİR KARARI(/A):
BENİMSEMEK
ile/ve/değil/yerine/||/<> UYMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mart 2015 | 23:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35209 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KÖTÜ[< KÖTİ] ile/ve/||/<> KETÜ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mart 2015 | 02:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35200 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zorunlu/luk. İLE/VE/||/<> Eksik/lik. )
( KÖTÜLÜK: Kemâl'i engelleyen. )

-@ AKIM ile/ve/değil/yerine/||/<> UYANIŞ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Mart 2015 | 12:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ NEDEN ile/ve/||/<> AMAÇ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Mart 2015 | 14:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35178 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜZMEN[< ZAMAN] ile MÜZMİN/E[< ZAMAN]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mart 2015 | 22:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35174 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Müzmin duruma gelmiş. | [mecaz] Zayıflamış, halsiz düşmüş. İLE Üzerinden zaman geçmiş, eskimiş, süreğen hastalık. )

-@ MÜZÎL[< ZEVÂL] ile MÜZİLL ile MÜZİLL[< ZELLE]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mart 2015 | 22:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35173 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yok eden, gideren, izâle eden. İLE Zelil kılan, izlâl eden. İLE Ayak kaydırıcı. | Yanlış yaptıran, yanlış iş gördüren. )

-@ MÜZÂRAA ile MÜZÂRAA
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mart 2015 | 22:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35167 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zira ile satma. [ZİRA: 75-90 santimlik bir uzunluk ölçüsü.] İLE Ekincilik üzerine yapılan işler. | Toprağa, çalışmaya ve kazanca ortak olmak üzere kurulan şirket. )

-@ MÜVESSİ'[< VESÜ ve SAAT] ile MÜVESSİH ile MÜVEZZİ'[< VEZ | çpğ. MÜVEZZİÎN]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mart 2015 | 22:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35165 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Genişleten, tevsi eden. İLE Kirleten, tevsîh eden. İLE Dağıtan, tevzi ve taksim eden. | Postacı, posta, mektup, telgraf gibi şeyleri, ev ev dağıtan kişi. | Gazeteci, evlere, gazete dağıtan kişi. )

-@ MÜTTESİ'[< VÜS'AT] ile MÜTTEZİH
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mart 2015 | 22:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35161 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Genişleyen, tevessü eden. İLE Açık, ortada olan, ittizâh eden. )

-@ MÜTEZÂHİF[çoğ. MÜTEZÂHİFÎN] ile MÜTEZÂİF[< ZIF]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mart 2015 | 22:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35159 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Savaşta, birbirinin üzerine yürüyüp çatan. İLE Kat kat artan, iki ya da daha çok katı olan, tezâüf eden. )

-@ MÜTEVÂLÎ[< VELY] ile MÜTEVAKKİ[< VERÂ]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mart 2015 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35150 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Birbiri ardınca giden, art arda gelen, üstüste, tevâlî eden. İLE Gizlenen, gizli, saklı, tevâri eden. )

-@ MÜTETABBI[< TAB] ile MÜTETÂBİ/A[< TEBA]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mart 2015 | 22:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35146 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Doğallaşan, tatabbu eden. İLE Birbiri ardınca gelen, peyderpey olan. )

-@ MÜTEŞÂKÎ ile MÜTEŞÂKİL[< ŞEKL]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mart 2015 | 22:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35140 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Birbirlerine, durumlarından şikâyet edenlerden her biri. İLE Bir şekilde olan, şekli birbirine benzeyenlerden her biri. | Aruz bahirlerinden, fâilâtün mefâîlün mefâîlün vezni. )

-@ MÜTESÂİD[< SUÛD] ile MÜTESA'İD
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mart 2015 | 22:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35130 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yukarı çıkan, yükselen, ağan, suûd eden. İLE Yukarı çıkan, yükselen. )

-@ MÜTESÂİB ile MÜTESA'İB
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mart 2015 | 22:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35129 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Esneyen, tesâüb eden. İLE Güç olan, güçleşen. )

-@ MÜTENEVVİ[< NEV] ile MÜTENEVVİH[< NEVHA] ile MÜTENEVVİR[< NÛR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mart 2015 | 18:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35125 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Türlü, çeşitli, çeşit çeşit, değişik, nevîlenen, tenevvü eden. İLE Ağlayan, feryâd eden, tenevvüh eden. İLE Parlayan, nurlanan, tenevvür eden. )

-@ MÜTENESSİK[< NASK] ile MÜTENESSİK
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mart 2015 | 18:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35123 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sürekli olarak, aynı biçimde, biteviye olan, yeknesak, tenessuk eden. İLE Kulluk eden. )

-@ MÜTENÂKIS[< NOKSÂN] ile MÜTENÂKIZ[< NAKZ]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mart 2015 | 18:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35115 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Eksilen, gittikçe azalan, tenâkus eden. İLE Zıt olan, birbirine muhâlif, tenâkuz eden. | İkinci sözü, birinci sözüne zıt olan, uymayan. | Çelişik. )

-@ MÜTENAHHÎ ile MÜTENÂHÎ[< NİHÂYET]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mart 2015 | 18:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35113 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Alarga duran, bir tarafa çekilen. İLE Sona eren, biten, nihâyet bulan. | Sonsuz. )

-@ MÜ'TEMİN ile MÜTEMMİM/E[< TEMÂM]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mart 2015 | 18:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35111 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Güvenen, emniyet eden. İLE Tamamlayan, bitiren, itmâm eden. | Tümleç, herhangi bir sözcüğün anlamını tamamlayan. | Bütünler, bütün duruma getiren. )

-@ "ÇALINMASIN DİYE" değil/yerine SAHİP ÇIKMAK ÜZERE
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2015 | 16:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35093 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İŞGAL ile/değil/yerine ETKİLEME
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2015 | 15:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35088 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YASAK ile/ve/değil/yerine/||/<> VİCDAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mart 2015 | 23:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35084 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İHTİŞAM[< HAŞMET] ile/ve/||/<> ŞATAFAT
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mart 2015 | 20:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35083 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Şanlı görünüş, tantana, debdebe. | Büyüklük, gözalıcılık, gösterişlilik, görkem. İLE/VE/||/<> Süs ve gösteriş. )

-@ YASAKLAMA ile/ve/||/<>/> YÖNLENDİRME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mart 2015 | 02:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35068 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "SÜRÜKLENME" ile GECİKME
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mart 2015 | 02:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35067 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "KARMAŞIK/LIK" ile/ve/<>/> "ZOR/LUK"
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mart 2015 | 02:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35066 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SANAYİ KAPİTALİZMİ ile/ve/||/<>/> FİNANS KAPİTALİZMİ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mart 2015 | 02:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35065 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BASKIN ile/ve/||/<> EGEMEN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mart 2015 | 02:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35062 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KALIPLAŞMA ile DÜZLEŞME
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mart 2015 | 02:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35059 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SATILABİLİRLİK ile/ve/değil/<> DEĞİŞİM DEĞERLİLİK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mart 2015 | 02:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35055 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GÖÇ ve/<>/< GÜÇ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mart 2015 | 01:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35046 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Göç, "gücünü", elde edebileceği "güçten" alır. )

-@ "SAHİBİ OLMAK" ile/değil/yerine PARÇASI OLMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Mart 2015 | 21:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35040 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SEMİRME ile/ve/<>/< SÖMÜRME
[Bölüm: Beslenme] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Mart 2015 | 16:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35038 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PARÇALANMIŞLIK ile/değil AYRIM
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Mart 2015 | 15:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35035 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KUTSAL/LIK ile/ve/||/<> GİZLİ/LİK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat 2015 | 16:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35021 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İNÂYET ile/ve/||/<> İHTİRÂ[çoğ. MUHTERİAT]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat 2015 | 15:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35018 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dikkat, çaba, özenme. | İyilik, ihsan, lütûf. İLE Benzeri görülmemiş bir şey yaratma, vucuda getirme/getirilme. )

-@ EBED ile/değil SONRA
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat 2015 | 15:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35017 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KOLAY/LIK ile/ve/<> YAKIN/LIK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat 2015 | 15:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35015 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SONSUZLUĞUN:
"VAROLUŞU"
ile/değil ADI/ETİKETİ
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat 2015 | 15:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35013 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ 0:
YUTAN
ile ETKİSİZ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat 2015 | 15:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35012 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çarpmada. [... x ...] İLE Toplamada/çıkarmada. [ ... + ... ] )

-@ NEGATİF/POZİTİF TAM SAYILAR / SAYMA SAYILARI
ile
DOĞAL SAYILAR
ile
GERÇEK/GERÇEL/KARMAŞIK SAYILAR
ile
ORANTISAL/RASYONEL SAYILAR

[Bölüm: matematik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat 2015 | 15:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35011 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( -3, -2, -1 / 1, 2, 3, ... ~
İLE
1, 2, 3, ... ~
İLE
-3, -2, -1 0 1, 2, 3, ... ~
İLE
0, 0.1, 0.2, 0.3 ... 0.8, 0.9, 1, 1.5, 2, 2.8, 3, ... ~ )

-@ PARALEL ile/ve/değil/yerine/||/<> KATMANLILIK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat 2015 | 15:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35009 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SİYÂSET ile/ve/||/<> SİYÂSET(İN) YORUMU
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2015 | 03:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34966 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YAŞANILAN ile/ve/||/<>/>< YAŞANIL(MA)MASI GEREKEN
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2015 | 03:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34964 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YAPILAN ile/ve/||/<>/>< YAPIL(MA)MASI GEREKEN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2015 | 03:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34963 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ OLAN ile/ve/||/<> ORAN
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2015 | 02:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34956 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SIYÂS/Î[< SIYSA] ile SİYÂSÎ
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Şubat 2015 | 11:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34946 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kaleler. | Köşkler. | Sığınılacak yerler. İLE Siyâset gereği olan. | Diplomatça olan, politik. | Siyâsetle uğraşan. )

-@ SÛD ile SÛD[Fars.]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Şubat 2015 | 11:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34945 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sevdâlar. İLE Yarar, kâr, kazanç. )

-@ MÜ'TELİF[< ÜLFET] ile MUHTELİF/E[çoğ. HALEFE]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 19:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34939 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Alışan, alışık, ülfet eden. | Uygun, denk. İLE Birbirine uymayan, birbirinin öteki ucu. | Türlü, çeşitli, çeşit çeşit. )

-@ MÜTEHASSIS[< HUSÛS] ile MÜTEHASSİS[< HİSS]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 19:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34928 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir işin bir alanını çok iyi bilen, uzman. | Sadece bir şeye ayrılmış, ayrı bir işte kullanılan. İLE Duygulanan, hislenen. )

-@ MÜTEHADDİS[< HUDÛS] ile MÜTEHADDİŞ
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 18:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34918 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Meydana gelen ya da çıkan, peydâ olan, tehaddüs eden. İLE Tırmalanan, ıstırap çeken, tahaddüş eden. )

-@ MÜ'TEFİK ile MÜTTEFİK[< VEFK]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 18:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tersine dönen, dönmüş. İLE Bağlaşmış, birleşmiş, antlaşmış. | Düşüncede birlikte olan. )

-@ MÜTEFERRİS[< FERÂSET] ile MÜTEFERRİŞ ile MÜTEFERRİZ[< FERZ]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 18:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34911 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Anlayan, anlayışlı, sezişli, teferrüs eden. İLE Döşenen, mefrûş olan, teferrüş eden. İLE Ayrılan, teferrüz eden. )

-@ MÜTEFERRİG ile MÜTEFERRİK[< FARK]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 18:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34910 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Vazgeçen, ferâgat eden. İLE Dağınık, ayrı ayrı, teferruk eden. )

-@ MÜTEFECCİ' ile MÜTEFECCİR[< FECR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 18:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34907 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Acıklanan, acınan, dertli olan. İLE Açılan, görünen, tefeccür eden. )

-@ MÜTECERRİD[< CERED] ile MÜTEFERRİD[< FERD | çoğ. MÜTEFERRİDÎN]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 18:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34904 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Soyunan, çıplak olan, tecerrüd eden. | Evli olmayan. | Tek başına kalan. | Dünya işlerinden vazgeçip Allah'a yönelen. İLE Tek ve yalnız olan, eşi benzeri olmayan, teferrüd eden. )

-@ MÜTECÂVİL[< CEHD] ile MÜTECÂVİR[< CİVÂR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 18:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34903 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dolaşan, cevelân eden. İLE Bir civarda olan, komşu. )

-@ MÜTEBÂKÎ[< BEKÂ] ile MÜTEBÂKÎ[< BÜKÂ]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 18:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34897 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Geri kalan, artan, bâkî kalan. İLE Ağlar gibi görünen, yalandan ağlayan, tebâkî eden. )

-@ MÜTEBÂDİL[< BEDEL] ile MÜTEBÂDİR[< BÜDÛR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 18:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34895 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Birbirinin yerine geçen, tebâdül eden. | Sıra ile değişen. | [geometri] Karşılıklı. İLE Birdenbire akla gelen. | Üstün, birinci olmak için çırpınan. )

-@ MÜTEÂZZİL[< AZL] ile MÜTEAZZİR[< ÖZR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 17:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34894 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İşinden çıkarılmış, azledilmiş, ma'zul olan, taazzül eden. İLE Özürlü/mazeretli, özürü/mazereti bulunan, taazzür eden. )

-@ MÜTEÂKID[< ADED] ile MÜTEAKKID[< AKD]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 17:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34889 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Antlaşma/akid yapan iki kişiden her biri. İLE Düğümlenen, karışık, çapraşık olan, taakkud eden. )

-@ MÜTEÂDDİD[< ADED] MÜTEÂDİD
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 17:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34887 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çoğalan, çok, birkaç, türlü türlü, taaddüd eden. İLE Kol kola dokunan, taâdut eden. )

-@ MÜŞTERÎ[< ŞİRÂ | çoğ. MÜŞTERÎÎN] ile Müşterî/SA'D-İ EKBER[Ar.]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 16:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34885 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Satın alan, alıcı, iştirâ eden. | Alışverişte bulunan. | İstekli. İLE Sakıt / Erendiz / Jüpiter gezegeni. )
( ... İLE Sakıt, Erendiz, Jüpiter, Mars. )

-@ MÜŞÂ' ile MÜŞÂÂT
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 16:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34880 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yayılmış, herkese duyurulmuş, şuyû bulmuş, işâa olunmuş. | Hissedarlar, ortaklar arasında birlikte kullanıldığı halde, hisselere ayrılmamış olan şey/yer. İLE Yarış etme. | İleri geçme. )

-@ MÜSTEYSER ile MÜSTEYSİR
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 16:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34876 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kolaylanmış, hazır. İLE Kendine/nefsine ayıran, istîsar eden. )

-@ MÜSTEVFÂ / MÜSTEVFÎ[< VEFÂ] ile MÜSTEVFİR[< VEFR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 16:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34874 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yeteri kadar, tam, dolgun, mükemmel, kâfî derecede. İLE Borçludan, alacağının tamamını alan. )

-@ MÜSTEŞÂR[< MEŞVERET] ile MÜSTEŞ'AR[< ŞUÛR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 16:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34870 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kendine iş danışılan, meşveret edilen, müşaverede bulunulan. | Vekâletlerde, vekilden sonraki âmir. İLE Bildirilen, haberli. )

-@ MÜSTERHÎ[< REHÂ] ile MÜSTERHİM[< RAHM] ile MÜSTERHİN[< REHN]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 16:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34866 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gevşek, sarkık, sölpük, istirhâ eden. İLE Yalvaran, niyâz eden, istirhâm eden. | Merhamet dileyen. İLE Rehin alan, rehin isteyen, istirhân eden. )

-@ MÜSTE'NİF[< ENF] ile MÜSTENKİF[< NEKF]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 16:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34863 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yeniden başlayan, istinâf eden. | Bidâyet mahkemesinden[davaların ilk görüldüğü mahkeme] verilen kararı kabul etmeyip davasına, bir üst derecede bulunan başka mahkemede bakılmasını isteyen kişi. İLE Kabul etmeyen, geri duran, el çeken, çekimser, istinkâf eden. )

-@ MÜSTEMİ'[< SEM | çoğ. MÜSTEMLÎN] ile MÜSTEMİRR[< MÜRÛR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 16:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34860 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dinleyen, dinleyici, işiten, istimâ eden. | Bir okula, sadece dinleyici olarak devam eden. İLE Uzayıp giden, istimrâr eden. | Sürekli, devamlı. )

-@ MÜSTE'HİR[< İSTİ'HÂR] ile MÜSTEHİLL[< ÂRİYYET]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 15:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34851 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Olanaklı ve kabil olmayan şey. | Anlamsız, saçma şey. İLE Ödünç alan, istiâre eden. )

-@ MÜSTEHÎL[< HAVL | çoğ. MÜSTEHÎLÂT] ile MÜSTEHİLL[< HELÂL]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 15:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34850 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Olanaklı ve kabil olmayan şey. | Anlamsız, saçma şey. İLE Helâllik dileyen, istihlâl eden. | Helâlleşen. )

-@ MÜSTEHCEN[< HÜCNET] ile MÜSTEHCİN[< HÜCNET]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 15:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34848 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Açık açık, edepsizce, istihcân edilmiş. İLE Çirkin, kötü, kötü gören, istihcân eden. )

-@ MÜSTEHÂM ile MÜSTEHÂN
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 15:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34846 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Şaşırmış, şaşa kalmış. İLE Alçak, değersiz, âdî. )

-@ MÜSTEFTÎ[< FETVÂ] ile MÜSTEFTİH[< FETH]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 15:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34845 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Müftüden fetvâ isteyen. | Bir müşkülün halini, çözülmesini isteyen. İLE Açan, başlayan, istiftâh eden. )

-@ MÜSTEFÂD[< FEYD] ile MÜSTEFÂZ[< FEYZ]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 15:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34842 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kazanılmış, kâr edilmiş. | Anlaşılmış. İLE Dağılıp yayılmış. )

-@ MÜSTEDÎM[< DEVÂM] ile MÜSTEDÎN[< DEYN]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 15:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34840 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Devamını isteyen, istidâme eden. Sürekli.[Fr. RÉMANENT] İLE Borç alan, istidâne eden. )

-@ MÜSTE'CEL[< ECEL] ile MÜSTE'CER[< ECR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 15:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34834 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Belirli bir zamana kadar geciktirilen. İLE Kira ile tutulan, istîcâr edilen. )

-@ MÜSTEBİK ile MÜSTEBKİ[< BEKÂ]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 15:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34833 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yarışa çıkan, istibak eden. İLE Sürekli/kalıcı, bâki olmasını isteyen. )

-@ MÜSTEBDI'[< BEDEL] ile MÜSTEBDİ[< BEDEL]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 15:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34830 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kazancı, kendine, verene ait olmak üzere sermâye verilen kişi. İLE Eşi, örneği pek az bulunur sanan. )

-@ MÜSTEBDEL[< BEDEL] ile MÜSTEBDİL[< BEDEL]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 15:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34829 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Değiştirilmiş, istibdâl edilmiş. İLE Değiştiren, istibdâl eden. )

-@ MÜSTAZRAF[< ZARF] ile MÜSTAZRIF[< ZARF]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 15:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34828 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İçine almış, etrafı kuşatılmış. İLE İçine alan, etrâfını kuşatan, kuşatmış olan. )

-@ MÜSTAVZI' ile MÜSTAVZİH[< VUZÛH]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 15:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34826 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Pazarlık eden. İLE Açıklama isteyen, istîzah eden. )

-@ MÜSTAS'AB[< SA'B] ile MÜSTAS'İB[< SUÛBET]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 15:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34823 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zor, güç olan, zor iş. İLE Güç sayan, çoğu şeyi zor gören. )

-@ MÜSTAS'AB[< SA'B] ile MÜSTASHAB[< SOHBET]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 15:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34822 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zor, güç olan, zor iş. İLE Yanında arkadaş olarak bulundurulan. )

-@ MÜSTAKÎL ile MÜSTAKİLL[< KILLET]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 15:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34817 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Pazarlığın bozulmasını isteyen. İLE Başlı başına, kendi başına, kendin kendine, ayrıca, bağımsız. )

-@ MÜSTAKBEL[< KABL] ile MÜSTAHKİM[< KABL | çoğ. MÜSTAKBİLÎN]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 15:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34816 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Karşılanan, istikbal edilen. | Önde bulunan, ilerideki, gelecek. | Gelecek zaman, istikbal sîgası. İLE Karşılayan, istikbâl eden. | Kıbleye dönen. )

-@ MÜSTAHSİL[< HÂSIL | çoğ. MÜSTAHSİLÎN] ile MÜSTAHSİR
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 15:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34815 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yetiştiren, yetiştirici, üretici, istihsâl eden, husûle getiren. İLE Yorulup halsiz düşen. )

-@ MÜSTAHMİL[< HAML] ile MÜSTA'MİL[< AMEL]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 15:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34812 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yüklenen, istihmâl eden. İLE Kullanan, isti'mâl eden. )

-@ MÜSTAHLEF[< HALEF] ile MÜSTAHLİF[< HALEF]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34811 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kendi yerine geçirilmiş, başkasının yerine konulmuş, istihlâf edilmiş. İLE Kendi yerine geçiren, başkasının yerine koyan, istihlâf eden. )

-@ MÜSTAHİL[çoğ. MÜSTAHÎLÂT] ile MÜSTAÎR[< ÂRİYET]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 15:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34808 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Olanaksız, anlamsız, boş, saçma şey. İLE Ödünç alan, istiâre eden. | Kinâyeli konuşan. )

-@ MÜSTAHBER[< HABER | çoğ. MÜSTAHBERÂT] ile MÜSTAHBİR[< HABER]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 15:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34805 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Haber alınmış, duyulmuş, işitilmiş, istihbâr olunmuş. İLE Haber alan, duyan, işiten, istihbâr eden. )

-@ MÜSTA'CEB[< ACEB] ile MÜSTA'CİB[< ACEB]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 14:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34801 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Şaşılacak olan. İLE Şaşan, şaşakalan, isti'câb eden. )

-@ MÜSEBBEB[< SEBEB] ile MÜSEBBİB
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 14:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34795 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sebep olunarak oluşturulan. İLE Sebep olan. | İcâd eden. )

-@ MÜSEBBA'[< SEB] ile MÜSEBBAA
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 14:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34794 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yedili, yedi bölümden oluşan. | Yedigen.[Fr. HEPTAGONE] | Her beytine aynı ölçüde ve tek sayılı dizeyle aynı uyakta beş dize eklenen gazel, kâside. İLE Yedi kere okunması gereken dua. )

-@ MÜRTEHİS ile MÜRTEHİZ
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 14:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34786 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ucuz sayan, irtihâs eden. İLE Rezîl olan, irtihâz eden. )

-@ MÜREVVEC[< REVÂC] ile MÜREVVİC[< REVÂC]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 14:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34783 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İtibâr edilmiş, tanıtımı yapılmış, revaçlandırılmış. İLE Bir düşüncenin taraflısı olan, tervîc eden. | Geçiren, sürüm kazandıran. | Îtibâr eden, yürüten. )

-@ MÜRETTEB[< RETB] ile MÜRETTİB[< RETB | çoğ. MÜRETTİBÎN]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 14:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34782 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dizilmiş, yerli yerine konulmuş, tertîb olunmuş. | Bir şey/yer için ayrılmış, tâyin edilmiş. | Sonradan kurulmuş. | Danışıklı, uydurma, yalandan düzenlenmiş. İLE Sıraya koyan, düzene sokan, tertîb eden. | Matbaada, yazı dizicisi. )

-@ ÇARESİZLİK ile/ve/değil/yerine/<> SABIR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 12:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34777 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SORUNLAR:
"DARBE"
ile/değil/yerine PÜRÜZ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 12:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34776 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KİM?:
DEĞİŞİM İSTER?
ile DEĞİŞMEK İSTER?
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Şubat 2015 | 16:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34757 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Herkes. İLE Pek az (aklını kullanma cesâretini gösteren) kişi. )

-@ VALİ[EPARHOS]:
< LONCA ÖRGÜTÜ
ile/ve/||/<> LAGATARIOS ile/ve/||/<> SIMPANOS
[Bölüm: toplum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Şubat 2015 | 14:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34747 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Genel denetimi sağlayanlar. İLE/VE/||/<> Yabancı tüccarların denetimini sağlayanlar. İLE/VE/||/<> Esnaf localarını denetleyenler.[2 kişi] )

-@ SINIF ile/değil/yerine DAL
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Şubat 2015 | 14:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34746 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MUHTESİP(İHTİSAP AĞASI) ile/ve/||/<> KETHÜDÂ
[Bölüm: toplum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Şubat 2015 | 14:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34745 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/||/<> Yiğitbaşılar aracılığıyla esnaf ve devlet ilişkisini yürüten. )

-@ BÂC-I AĞNAM ile/ve/<> BÂC-I TAMGA ile/ve/<> BÂC-I BÜZÜRK ile/ve/<> BÂC-I KIRTIL ile/ve/<> BÂC-I NİYÂBET
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Şubat 2015 | 14:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34744 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( BÂC[Fars.]: Vergi/harç. | Gümrük vergisi. )

-@ "UZMANLIK" ile/ve/değil/yerine/||/<> MESLEK
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Şubat 2015 | 14:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34731 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AŞMA ile/ve/||/<> DÖNÜŞTÜRME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Şubat 2015 | 14:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34726 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MARKA YÖNETİMİ ile/ve/||/<> MARKA İLETİŞİMİNİ YÖNETMEK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Ocak 2015 | 19:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34713 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İKİNCİLLER ile/ve/<> ÇEŞİTLİLİK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Ocak 2015 | 01:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34698 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MUHASEBE ile/ve/||/<> MALİ İŞLER
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ocak 2015 | 00:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34670 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İSTEK/HEVES ile/ve/değil/||/<>/>/< OLANAK/KOŞUL/ARAÇ/PARA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2014 | 20:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34650 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Varken, olanak olmayabilir. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/>/< Varken, istek olmayabilir. )

-@ YALAN:
DÜNYADA
ve/||/<> SİYÂSETTE ve/||/<> TİCARETTE ve/||/<> FELSEFEDE ve/||/<> EDEBİYATTA ve/||/<> GAZETECİLİKTE ve/||/<> GENÇLİKTE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2014 | 19:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34648 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Vefâ. VE/||/<> Vaad. VE/||/<> Reklam. VE/||/<> Safsata. VE/||/<> Mecaz. VE/||/<> Haber. VE/||/<> Aşk. )

-@ DÜNYA:
NESNELER
değil OLGULAR
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Aralık 2014 | 15:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34635 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dünya, nesnelerin değil olguların toplamıdır. )

-@ "BİTİK" ile/ve/değil/yerine/||/<> YİTİK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Kasım 2014 | 23:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34616 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SİYÂSÎ ile/ve/<> HİKEMÎ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Kasım 2014 | 02:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34611 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SÜREÇ ile/ve/<> GELİŞİM
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Kasım 2014 | 02:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34609 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ FARKLILIK ile/ve/<> SÜREKLİLİK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Kasım 2014 | 02:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34606 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YASALARA UYGUNLUK(MEŞRÛİYET) ile/ve/<> YAYGINLIK
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Kasım 2014 | 02:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34605 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TEKNİK ile/ve/değil/<> TAKTİK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Kasım 2014 | 16:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34587 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EKONOMİDE:
ÜRETMEDEN, BÜYÜME
değil ŞİŞ(İR)ME
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Kasım 2014 | 02:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34582 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Üretimin ve sürekliliğin olmadığı hiçbir ekonomide, büyümeden bahsedilemez. Olsa olsa, ancak bir iğne ucu kadarlık bir etki ile patlayacak, şişmiş bir balon söz konusudur. )

-@ ÇOK KATLI PAZARLAMANIN YAPISI VE İŞLEYİŞİ ile PİRAMİT ŞEMA ORGANİZASYONLARININ YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Ekim 2014 | 01:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34575 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ÇOK KATLI PAZARLAMA ŞİRKETLERİ İLE PİRAMİT ŞEMA ORGANİZASYONLARININ YAPISAL FARKLILIKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME - Nihal Paşalı )

-@ MÜNTEKİS[< İNTİKÂS] ile MÜNTEKIŞ[< NAKŞ]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Ekim 2014 | 21:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34568 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Başaşağı dönen, intikâs eden. İLE Nakş olunan, intikâş eden. )

-@ MÜNFESİH[< FÜSHAT] ile MÜNFESİH[< FESH]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Ekim 2014 | 21:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34562 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bollaşan, genişleyen. İLE Bozulan, hükmü kaldırılmış. )

-@ MÜNÂSAHA ile MÜNÂSAHA ile MÜNÂZAA[< NEZ | MÜNÂZAÂT]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Ekim 2014 | 21:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34556 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Öğütte bulunma, öğüt/nasîhat. İLE Bir vârisin, kendine kalan mirâsı alamadan ölmesi. | Birçok kişinin, birbirini ortadan kaldırarak birbirlerinin yerine geçmesi. İLE Ağız kavgası, çekişme. )

-@ MÜNAKKAS[< NOKSÂN] ile MÜNAKKAŞ[< NAKŞ]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Ekim 2014 | 21:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34555 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Eksiltilmiş, tenkîs edilmiş. İLE İşlemeli, resimli, nakışlı, nakş edilmiş. | Renkli dokuma desenlerle süslü kumaşların genel adı. )

-@ MÜNÂKIZ[< NAKZ] ile MÜNAKKIS[< NOKSÂN] ile MÜN'AKİS[< AKS]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Ekim 2014 | 21:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34553 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Birbirini tutmayan, nakz eden. İLE Eksilten, tenkîs eden. İLE Tersine dönmüş, çevrilmiş, in'ikâs eden. | Bir yere çarpıp geri dönmüş [ses/ışık]. )

-@ MÜNÂKASA[< NOKSÂN | çoğ. MÜNÂKASÂT] ile MÜNÂKAŞA[< NAKŞ | çoğ. MÜNÂKAŞÂT] ile MÜNÂKAZA[< NAKZ]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Ekim 2014 | 21:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34552 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [alışveriş, ihâle gibi işlerde] Eksiltme. İLE Atışma, çekişme. | Tartışma. | İrdeleme. İLE İki sözün birbirini tutmaması, bir önceki sözün öteki ucu olan söz. )

-@ MÜKEVVEN[< KEVN | çoğ. MÜKUVVENÂT] ile MÜKEVVİN[< KEVN]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Ekim 2014 | 21:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34531 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yapılmış, meydana getirilmiş, yaratılmış, tekvîn edilmiş. İLE Yaratan, meydana getiren, tekvîn eden. )

-@ MÜKERRER[< KERR | çoğ. MÜKERRERÂT] ile MÜKERRİR[< KERR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Ekim 2014 | 21:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34529 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tekrarlı, tekrarlanmış, tekrar olunmuş. İLE Tekrar eden. | Birden çok suç işleyen. )

-@ MÜKELLEF[< KÜLFET | çoğ. MÜKELLEFÎN] ile MÜKENNEF
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Ekim 2014 | 20:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34526 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir şeyi yapmaya, ödemeye zorunlu olan. | Külfetle süslenmiş, mükemmel şekilde hazırlanmış olan. | Vergi vermekle yükümlü kişi. İLE Etrafı sınırlanmış. )

-@ MÜKÂFÎ[< KİFÂYET] ile MÜKÂFİL[< MİHÂD]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Ekim 2014 | 20:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34523 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Beraber, eşit. İLE Birbirini korumayı, birbirine yardım etmeyi taahhüt edenlerden her biri. )

-@ EK ile/ve/değil İKİNCİL
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Ekim 2014 | 00:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34514 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AVUNTU ile/ve/değil/yerine/<> GERÇEK/LİK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mart 2015 | 18:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34495 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ZORUNLULUK ve/||/<>/> GÜZELLİK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Ekim 2014 | 14:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34494 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bazı/çoğu zorluk ve/veya zorunluluklar, bazı/bazen güzelliklere yönelebilir ve/veya dönüşebilirler. )

-@ ANİMASYON ile/değil/yerine CANLANDIRMA
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Ekim 2014 | 21:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34490 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki]
İHMAL
ile/ve/<> İŞGÜZARLIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ekim 2014 | 17:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SATMAK ile GÖTÜRÜ SATMA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ekim 2014 | 17:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34466 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TERVİYE ile/ve/<>/> AREFE ile/ve/<>/> NEHÂR
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ekim 2014 | 17:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34464 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [Zilhicce'nin] 8. günü. İLE/VE/<>/> 9. günü. İLE/VE/<>/> 10. günü.[Bayram] )

-@ MÜHMEL[< HEML] ile MÜHMİL[< HEML]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ekim 2014 | 16:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34460 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Boşlanmış, bakılmamış, bırakılmış, ihmâl edilmiş. | Abecede, noktasız harf. | Anlamsız, boş söz/tümce. İLE Boşlayan, bırakan, savsaklayan, ihmâl eden. )

-@ MÜHİMM[< HEMM] ile MÜHÎN[< HEVN]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ekim 2014 | 16:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34459 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Önemli, ehemmiyetli. | Düşündüren, düşündürücü. | Gerekli. İLE İhânet eden, hor gören. | Hor, hakir, alçak. | Hayin. )

-@ MÜHEZZEB[< HEZB] ile MÜHEZZİB[< HEZB]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ekim 2014 | 16:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34458 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Düzeltilmiş, yoluna koyulmuş, tehzîb olunmuş. İLE Düzelten, yola koyan, terbiye eden, tehzîb eden. )

-@ MÜHDER[< HEDER] ile MÜHDİR[< HEDER]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Şubat 2016 | 21:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34455 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( HEDER: Karşılığını alamama, boşa gitme, ziyan olma. )
( Dökülen, akıtılan. İLE Döken, akıtan, heder eden, ihdâr eden. )

-@ MÜFREZE[< FERZ] ile MÜFRİZ ile MÜFTERİK[< FARK]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ekim 2014 | 16:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34451 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir askerî birlikten ayrılan kol. İLE Ayıran, ifrâz eden. | Virgül. İLE Ayrılan, iftirâk eden. | Dağılan, perişan olan. )

-@ MÜFÎK[< İFÂKAT] ile MÜFRİG[< FİRÂG]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ekim 2014 | 16:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34450 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İyileşen hasta, ifâkat bulan. İLE Döken, dökücü, ifrâğ eden. )

-@ MÜFERRİD[< FERD] ile MÜFERRİT[< FART]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ekim 2014 | 16:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34445 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kendini, din işleriyle sınırlandırarak, bir yana çekilip Allah'a ibâdet etmekle meşgul olan. İLE Kısaltan, teksîr eden, tefrît eden. )

-@ MÜFERRÎ'[< FER] ile MÜFERRİH[< FERAH]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ekim 2014 | 16:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34444 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dal budak salan, tefrî eden. İLE İç açan/açıcı, ferahlık veren. )

-@ MÜFÂREZE ile MÜFÂRIK[< FARK] ile MÜFERRAK[< FARK]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ekim 2014 | 16:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34442 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir şeyden kesilip ayrılma. İLE Ayrılan, ayrılmış, müfârakat eden. İLE Ayrılmış, tefrîk edilmiş. )

-@ MÜFÂD[< FEVD] ile MÜFÂZ[< FEYZ]
[Bölüm: Mantik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ekim 2014 | 16:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34440 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kavram, anlam. İLE Bol, bereketli. )

-@ MÜEYYED[< EYD] ile MÜEYYİD[< EYD]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ekim 2014 | 16:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34439 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Güçlendirilmiş, sağlam, te'yîd edilmiş. | Doğrulanmış. | Yardım gören. İLE Güçlendiren, te'yîd eden. | Doğrulayan. | Yardım eden. )

-@ MÜESSES[< ESÂS] ile MÜESSİS[< ESÂS | çoğ. MÜESSİSÎN]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ekim 2014 | 16:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34437 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kurulmuş, kurulu, te'sîs edilmiş. İLE Kuran, temel atan, te'sîs eden. | Kuran, kurucu. )

-@ MÜDMEC ile MÜDMİC
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Eylül 2014 | 22:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34431 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İçine sokulmuş, idmâç edilmiş. İLE İçine sokturan, sızdıran, idmâc eden. )

-@ MÜDÎR[< DEVR | çoğ. MÜDÎRÂN] ile MÜDİRR[< İDRAR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Eylül 2014 | 22:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34430 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çeviren, bakan, idâre eden. | İdâre eden anlayan. | İdâre memuru. | Yönetici. | Bölgedeki en büyük memur. İLE İdrar veren/verici. )

-@ MÜDEVVER[< DEVR] ile MÜDEVVİR[< DEVR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Eylül 2014 | 22:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34426 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Döndürülmüş, tedvîr edilmiş. | Yuvarlak, tekerlek, değirmi. | Yeni bilançoya geçirilen hesap. İLE Döndüren, çeviren, tedvîr eden. )

-@ MÜDDAHAR[DUHR] ile MÜDDAHİR[< DUHR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Eylül 2014 | 22:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34420 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Biriktirilmiş, toplanıp saklanmış. İLE Biriktiren, toplayıp saklayan. )

-@ MÜDÂVEME[< DEVÂM] ile MÜDÂVİM/E[< DEVÂM]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Eylül 2014 | 22:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Devam etme, bir yere her zaman gidip gelme. | Bir iş üzerinde aralıksız çalışma. İLE Devam eden, bir iş üzerinde aralıksız çalışan. | Bir yere, sürekli gidip gelen. )

-@ MÜDÂVELE[< DEVLET] ile MÜDÂVERE[< DEVR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Eylül 2014 | 22:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34418 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Devrettirme, elden ele gezdirme. | Döndürme, çevirme. | Fikir verme, konuşma. İLE Yönetme, döndürme. )

-@ MÜDÂMÎ ile MÜDÂNÎ
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Eylül 2014 | 21:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34413 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Durmadan içki içen. İLE Yakın, eş, benzer. )

-@ MÜCİDD[< CİDD] ile MÛCİD[< VÜCÛD] ile MÜCÎZ[< İCÂZET] ile MÛCİZ[< VECZ, VÜCÛZ]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Eylül 2014 | 03:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34408 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çok çalışan. İLE Yeni bir şey oluşturan, icâd eden, vücut veren. | Düşünce ve anlam yaratan. İLE İzin veren, icâzet veren. İLE Kısaltan, îcâz eden. | Kısa, toplu. )

-@ MÜCEHHEZ[< CİHÂZ] ile MÜCEHHİZ[< CİHÂZ]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Eylül 2014 | 03:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34403 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Donanmış, donatılmış, hazırlanmış, techîz olunmuş. İLE Donatan, techîz eden. | Armadar. )

-@ MÜCEFFEF[< CEFF] ile MÜCEFFİF[< CEFF]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Eylül 2014 | 03:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34402 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kurutulmuş, suyu çekilmiş, nemi kalmamış, kurumuş, tecfîf olunmuş. İLE Kurutucu, tecfîf edici. )

-@ MÜCEDDED ile MÜCEDDİD[< CEDÎD]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Eylül 2014 | 03:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34401 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yenilendirilmiş, yeni, yepyeni, tecdîd olunmuş. İLE Yenileyen, yenileyici, yeni bir şekil ve sûret veren, tecdîd eden. | Dine yeni bir açı katan kişi. )

-@ MÜBTÎ'[< BATÂET] ile MÜBTİL
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Eylül 2014 | 03:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34398 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ağır hareket eden, ağır davranıp geciken. İLE İptal eden, hükümsüz bırakan, bozan. )

-@ MÜBTELÂ'[< BEL] ile MÜBTELA[< BELÂ] ile MÜBTENÂ/MÜBTENÎ[< BİNÂ]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Eylül 2014 | 03:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34397 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yutulmuş, yenilmiş. İLE Düşkün, bağımlı.[kötü şeylere] | Tutkun, tutulmuş. İLE Kurulu, kurulmuş olan, ibtinâ eden. | Dayanan. )

-@ MÜBTEDÂ'[< BED] ile MÜBTEDA'/MÜBTEDE[< BED]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Eylül 2014 | 03:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34395 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Başlangıç, baş. | [dilb.] Özne.[ad tümcelerinde] İLE Aslında yok iken yeni çıkmış olan şey. )

-@ MÜBREZ[< BÜRÛZ] ile MÜBRİZ[< BÜRÛZ]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Eylül 2014 | 03:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34393 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gösterilmiş, meydana çıkarılmış, ibrâz olunmuş. İLE Gösteren, meydana çıkaran, ibrâz eden. )

-@ MÜBÎ'[< BEY] ile MÜBÎH
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Eylül 2014 | 03:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34392 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Satılmış şey. İLE İzin veren, ibâha eden. )

-@ MÜBEZZİR[< BEZR] ile MÜBEZZİR[çoğ. MÜBEZZİRÎN]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Eylül 2014 | 03:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34391 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tohum ekecek âlet. İLE Gereksiz, yersiz harcayan, israf eden, tebzîr eden. )

-@ MÜBDİ'[< BİD'AT] ile MÜBTÎ'[< BATÂET] ile MÜBZİ'[< BIZÂA/BIDÂA]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Eylül 2014 | 03:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yeni şeyler bulan, söyleyen, îcâd eden, ibdâ eden. | Din işlerinde bid'at ehlinden olan. | Benzeri görülmemiş şiir söyleyen. İLE Ağır hareket eden, ağır davranıp geciken. İLE Kârı tamamen kendine kalmak üzere birine sermaye veren. )

-@ MÜBÂDİL[< BEDEL] ile MÜBÂDİR[< BÜDÛR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Eylül 2014 | 03:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34384 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Başkasının yerine getirilmiş, bir şeye bedel tutulmuş, mübâdele olunmuş. | Türkiye'den gönderilen Rumlar'a karşı Yunanistan'dan gelen Türkler'e verilen bir ad. İLE Bir işe hemen girişen. )

-@ MÜBÂDELE[< BEDEL | çoğ. MÜBÂDELÂT] ile MÜBÂDERE[< BÜDÛR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Eylül 2014 | 03:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34383 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Değiş-tokuş, bir şeyin, başka bir şeyle değiştirilmesi, trampa. | Ulemânın kadılık ve medrese değiştirmeleri.[1654'ten sonra bu söz yerine "mesafe" kullanılmıştır.] İLE Bir iş yapmaya girişme. )

-@ MUZMER[< ZIMÂR | çoğ. MUZMERÂT] ile MUZMİR[< ZIMÂR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Eylül 2014 | 21:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gizli, saklı, örtülü, dışarı vurulmamış, içte saklı, ızmâr edilmiş. İLE İçinde saklayan, gizleyen, ızmâr eden. )

-@ MUZÎ' ile MÛZÎ[< EZÂ] ile MUZÎ'[< ZÂYİ] ile MUZÎ/E[< ZİYÂ] ile MÛZİH/MUVAZZİH[< VUZÛH]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Eylül 2014 | 22:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34380 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Meydana çıkaran, açığa vuran, izâa eden. İLE İnciten, eziyet veren, rahat bırakmayan, îzâ eden. İLE Kaybeden, zâyi' eden. İLE Işık veren, parlayan, parlak, ziyâlandıran. İLE Açıklayan, ayrıntılı olarak anlatan, îzâh eden. )

-@ MUZIRR[< ZARAR] ile MÜNZİR[< NEZR][>< MÜBEŞŞİR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Eylül 2014 | 21:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34379 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zararlı, zarar veren, zarara sokan. İLE Sonunun kötülüğünü söyleyerek korkutan. )

-@ MUZCER[< ZUCRET] ile MUZCİR[< ZUCRET]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Eylül 2014 | 21:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34378 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sıkıntılı, ıstıraplı. İLE Sıkıntı veren, ıstırap. )

-@ MUZÂHÎ[< ZAHY] ile MUZÂHİR/MÜZÂHİR[< ZAHR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Eylül 2014 | 21:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34377 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Benzeyen, benzeyici. İLE Arka, taraflı çıkan, yardım eden, koruyan, zahîr olan. )

-@ MUZAFFER-ÂNE[Fars.] ile MUZAFFEREN ile MUZAFFERİYET
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Eylül 2014 | 21:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Muzaffer olana yakışır şekilde. İLE Üstünlük kazanarak, üstün gelerek, muzaffer olarak. İLE Üstünlük, düşmana üstün gelme. Bir işi, gerektiği gibi başarma. )

-@ MUZA'FER ile MUZAFFER[< ZAFER]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Eylül 2014 | 21:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34375 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Safran renginde, sarı renkte. | Safranlı. [pilav vb.] İLE Üstün, üstünlük, zafer kazanmış. )

-@ MUZA'AF ile MUZÂAF[< ZIF] ile MUZÂF[< ZAYF | çoğ. MUZÂFÂT]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Eylül 2014 | 21:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34374 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir o kadar daha çoğaltılmış, bir kat daha artmış, taz'îf edilmiş. İLE İki kat, kat kat, katmerli. | Aynı "orta harfi" ile "son harfi", aynı harfin tekrarından oluşan sözcük.[musrir:musirr / müdrir:müdirr | hâdid:hadd] İLE Katılmış, bağlanmış, bağlı, izâfe edilmiş. | [ad takılarında] Belirtilen, başka bir ada katılmış ve onu tamamlamış olan. )

-@ MUVÂZAA[< VAZ] ile MUVAZZA' ile MUVAZZAH[< VUZÛH]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Eylül 2014 | 21:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34372 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir konuda bahse girişme. | Danışıklı dövüş. İLE Saygı gösterilmeyen kişi. İLE Açıklanmış, etraflıca anlatılmış, îzâh edilmiş, tavzîh edilmiş. )

-@ MUVAKKİ'[< VUKU] ile MUVAKKİR[< VEKAR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Eylül 2014 | 21:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34371 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Fermanlara tuğra çeken kişi. İLE Ağırlayan, saygı gösteren, tevkir eden. | Ululayan. )

-@ MUVAFFIK[< VEFK] ile MUVÂFIK[< VEFK]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Eylül 2014 | 21:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34369 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Başarı kazandıran, muvaffak eden. İLE Uygun, yerinde. | [müzik] Bir makam. )

-@ MUTAZARRI'[< ZER | çoğ. MUTAZARRÎN] ile MUTAZARRIR[< ZARR, ZURR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Eylül 2014 | 21:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34365 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yalvarıp yakaran, tazarru' eden. İLE Zarar gören, zarara uğrayan. )

-@ MUTASADDI'[< SAD] ile MUTASADDIR[< SADR | çoğ. SADDIRÎN] ile MUTASADDÎ[< SADV]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Eylül 2014 | 21:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34362 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dağılan. | Yarılıp çatlayan. İLE Baş sedire geçip oturan, baş köşeye kurulan. İLE Bir işe girişen, tasaddî eden. | Başkasına saldıran. )

-@ ÖLÇÜ/T ile/ve/değil/<> ÇERÇEVE
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Eylül 2014 | 00:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34358 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ZENGİN/LİK ile/ve/değil/yerine/||/< ENGİN/LİK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Eylül 2014 | 19:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34356 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki]
İŞ KAZASI
ile/ve/değil BÜYÜK İHMAL
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Eylül 2014 | 23:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34354 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İLERİ SÜRÜLEN ile/ve/<> İDDİA EDİLEN
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Eylül 2014 | 20:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34349 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TAYİN ile/ve/değil TESPİT
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Eylül 2014 | 20:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34345 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İCRÂÎ KURUL ile/ve/||/<>/< İSTİŞÂRÎ KURUL
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Eylül 2014 | 20:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34344 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DEVLETİN SÜREKLİLİĞİ/KALICILIĞI ile/ve/||/<> TOPLUMUN SÜREKLİLİĞİ/KALICILIĞI
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Eylül 2014 | 01:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34338 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Siyaset ile. İLE/VE/||/<> Bilgi ve dil ile. )
( [simgesi/değeri/ölçütü] Bayrak. İLE/VE/||/<> Sancak. )

-@ GEÇİCİ ile/ve/değil ÖZEL
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Eylül 2014 | 00:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34334 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SORGULA!:
ELİNİ
ve/||/<> DİLİNİ ve/||/<> YOLUNU ve/||/<> GÜNÜNÜ ve/||/<> GÖNLÜNÜ ve/||/<> SONUNU
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Eylül 2014 | 23:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34321 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kazandıkça, bölüşemiyorsan. VE/||/<> Konuştukça, kırıcı oluyorsan. VE/||/<> Yürüdükçe, hedeften çıkıyorsan. VE/||/<> Günler/yıllar geçtikçe, yerinde sayıyorsan. VE/||/<> Sevildikçe, vefâsızlaşıyorsan. VE/||/<> Hangi durumda olursan ol! )

-@ TIKANMAK ile/ve/||/<>/>/< TÜKENMEK
[Bölüm: hizmet] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 16:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34317 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MU'TÂDEN ile MU'TÂDÎ
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 16:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34312 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Alışıldığı üzere. İLE Alışılmış, her zamanki. )

-@ MUŞTÎ ile MUŞTÎ[< MUŞT]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 16:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir avuç, bir avuçluk, bir avucun alabileceği kadar. İLE Tarak biçiminde olan. )

-@ MUSAHHİR[< SAHR] ile MUSÂHÎ
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 16:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34303 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Boyun eğdiren, zapt eden, teshîr eden. | Elde eden. İLE Bir şeyin seçilmişi, hâlisi. )

-@ MUSADDA'[< SAD] ile MUSADDAR[< SUDÛR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 15:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34300 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Başı ağrıtılmış, tasdî' edilmiş. İLE Çıkmış, sudûr etmiş. )

-@ MÛSÂ[< VESÂYET] ile MÛ-SÂ/Y[Fars.] ile Mûsâ
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 15:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34299 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Vasiyet olunan mal ve yarar. İLE Ustura. İLE Hz. Mûsâ peygamber. )

-@ MÛRİS[< VERÂSET] ile MU'RİZ[< ARZ]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 15:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34297 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Getiren, veren, kazandıran, îrâs eden. | Miras bırakan. İLE Yüz çeviren, başka tarafa dönen, i'râz eden. | Dokunaklı söz söyleyen, "taş atan", ta'rîz eden. )

-@ MURAKKAM[< RAKAM] ile MURAKKAN
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 15:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34295 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yazılmış, yazılı. | Sayı/rakam konulmuş, numaralanmış, numaralı. İLE Bozulmuş, aradan çıkarılmış, terkîn edilmiş. )

-@ MURÂBAA[< RAB] ile MURÂBAHA[< RİBH] ile MURABBA'[< RUB] ile MURABBÂ
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 15:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34293 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yazlığa çıkmak üzere sözleşme yapmak. İLE Malı, kâr ile satma. | Tefecilik, yasaların üstünde, aşkın faiz alma. İLE Dörde çıkarılmış, terbi' olunmuş. | Dörtlü, dört şeyden olma. | Dört köşeli. | Kare. | Dört mısralık kıtalardan oluşan manzume. | Kenzî Hasan'ın edvarında geçen makam.[1700] İLE Terbiye edilmiş. | Kaynayıp kıvama geldikten sonra dondurulmuş meyve suyu tatlısı. )

-@ MUNASSAF ile MUNAZZAF[< NAZÎF]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 14:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34289 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İkiye ayrılmış, bölünmüş. İLE Temizlenmiş, arınmış, tanzîf edilmiş. )

-@ MU'LİM[< ELEM] ile MU'LİN[< ALEN]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 14:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34288 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ağrıtan, sızlatan, inciten, elem veren. İLE İlân eden, genele bildiren, haber veren. )

-@ MUKATAA[< KAT | çoğ. MUKATAÂT]["ka" uzun okunur] ile MUKATTA/A[< KAT | çoğ. MUKATTAÂT] ile MUKATTAR[< KATR | çoğ. MUKATTARÂT]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 14:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34284 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Arazinin kesime verilmesi, belirli bir kirâ karşılığında, birine bırakılması. | Bağ, bahçe, arsa durumuna getirilen ekim toprağı için verilen vergi. İLE Kesilmiş, kesik, ayrı, kat edilmiş. İLE Damıtılmış, imbikten çekilmiş, taktîr edilmiş. )

-@ MUKARRİ' ile MUKARRİH ile MUKARRİR[< KARÂR | çoğ. MUKARRİRÎN]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 14:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34283 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Başa kakan, azarlayan, paylayan, takri' eden. İLE Yara açan ilaç. İLE Yerleştiren, sabit kılan. | Anlatan, bir maddeyi, etraflıca anlatan. | Medresede, dersi tekrar ederek anlatan müderris yardımcısı. | Huzur hocası.[Ramazan ayında, sultanın huzûrunda ders vermek, Kur'ân-ı Kerim'i tefsir etmekle görevli müderris.] )

-@ MÛKAD ile MUK'AD[< KU'ÛD]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 14:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34277 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ağır yüklü. İLE Kötürüm, yatalak. )

-@ MUKABBİL[< KABL | çoğ. MUKABBİLÎN] ile MUKABİL[çoğ. KABİLE]["ka" uzun okunur]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 14:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34276 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Öpen, takbîl eden. İLE Karşı karşıya gelen, bir şeyin karşısında bulunan. | Bir şeye karşı/karşılık yapılan. | Karşılık. | Karşılığında. )

-@ MUÎL ile MUİLL ile MUÎR
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 14:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34274 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çoluğu çocuğu ve yakınları çok olan kişi. İLE Hasta eden, alîl eden. İLE Ödünç veren, iare eden. )

-@ MUHTEZİN ile MUHTEZİN
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 14:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34272 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hüzünlü, kederli. İLE Biriktirip hazineye koyan, saklayan, anbara atan. )

-@ MUHTELEF[< HALF] ile MUHTELİF/E[çoğ. HALEFE]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 14:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34268 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Birbirine uymamış. Uyuşmamış. İhtilâf olunmuş. İLE Birbirine uymayan, birbirinin öteki ucu. | Türlü, çeşitli, çeşit çeşit. )

-@ MUHTEBER ile MU'TEBER/E[< UBÛR | çoğ. MU'TEBERÂN]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 14:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34266 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Başvurma. | Başvurma yeri. | El kitabı. İLE Saygın, hatırı sayılır, îtibarlı. | İnanılır, güvenilir. | Yürürlükte olan, geçerli olan. )

-@ MUHLİS ile MUHLİS[< HULÛS]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 14:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34260 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Saç ve sakalına kır düşmüş kişi. İLE Katkısız, hâlis. | Dostluğu, samimiyeti ve hali içten, gönülden olan. [eskiden, büyükten küçüğe yazılan resmî yazılarda, bir nezâket dili olarak "ben" anlamına gelen, "muhlisiniz" şeklinde kullanılırdı] )

-@ MUHİSS[< HİSS] ile MÛHİŞ[< VAHŞET]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 14:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34259 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Duyuran, hissettiren. İLE Korku ve dehşet veren, korkutan, ürküten. )

-@ MUHÎL ile MUHİLL[< HALEL]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 14:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34258 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Aktaran, havale eden, ihâle eden. | Borcunu, başkasının borcuna aktaran. İLE Dokunan, sakatlayan, bozan, ihlâl eden. )

-@ MUHÂZÂT ile MUHÂZÂT[< HİZÂ]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 14:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34254 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yüz yüze gelme. İLE Aynı hizâda bulunma, karşı durma/olma. )

-@ MUHÂYEE ile MUHÂYENE
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 14:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34250 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bölüşme olanağı bulunmayan şeyi sıra ile kullanma. İLE Belirli bir zaman için kiralama. )

-@ MUHÂT ile MUHÂT
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 14:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34249 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kuşatılmış, etrafı çevrilmiş, ihâta olunmuş. | Bir şeyin içinde bulunan. İLE Sümük, sümüğe benzeyen yapışkanlı nesneler. )

-@ MUHASSIN ile MUHASSİN[< HASEN]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 14:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34246 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kale gibi korunaklı ve sağlam kılan. | Nâmâhremden saklayan. İLE Güzel kılan, güzelleştiren, tahsîn eden. )

-@ MUHASSAN[< HISN] ile MUHASSEN[< HÜSN] ile MUHASSER
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 14:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34245 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Güçlendirilmiş, istihkâmlanmış. İLE Beğenilmiş, güzel, yararlı, hayırlı iş. İLE Hasret kalmış, tahsîr olunmuş. )

-@ MUHASSAL[< HUSÛL] ile MUHASSAL[< HUSÛL]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 14:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34244 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Elde edilmiş, hâsıl edilmiş, tahsîl olunmuş. | Sözün kısası, işin sonu, hâsılı, hulâsa. İLE Elde edilen sonuç. | [fizik] Bileşke. )

-@ MUHARREF[< HARF] ile MUHARREF
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 14:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34241 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Değiştirilmiş, üzerinde kalem oynatılmış, tahrîf edilmiş. İLE Bunak denilmiş, tahrif olunmuş. )

-@ MUHÂLÜN ALEYH ile MUHÂLÜN BİH
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 17:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Aleyhine gönderilen havaleyi kabul eden kişi. İLE Birine havale edilen mal. )

-@ MUHALLÜN-LEH ile MUHÂLÜN LEH
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 17:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34221 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kendine helâl olan. | Boşadığı karısı, başka biriyle evlenip boşandıktan ve bir iddet devresi bekledikten sonra tekrar kendine dönmesi şer'an kabul edilen koca. İLE Alacaklı olan kişi. )

-@ MUHADDED ile MUHADDED
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 17:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34211 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sınırı çizilmiş, sınırlanmış, tahdîd edilmiş. İLE Derisi buruşmuş olan. )

-@ MU'CİB[< ACEB] ile MÛCİB[< VÜCÛB] ile MÜCÎB[< CEVÂB]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 17:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34202 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hayrete/taaccübe düşüren, şaşkınlık veren, icâb eden. İLE Gereken, gerektiren. | Neden, vesîle. İLE Teklifi kabul eden, istenileni yapan, sorulana yanıt veren, icâbet eden. )

-@ MUÂYENE[< MUÂVENET] ile MUAYYEN/E[< AYN]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 17:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34199 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gözden geçirme, yoklama. İLE Belirli. | Kararlaştırılan. )

-@ MUÂTTAL[< ATAL] ile MUATTAR[< ITR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 17:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34197 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bırakılmış, tâtil edilmiş. | Kullanılmaz, battal. | Boş, işsiz. İLE Hoş kokulu, ıtırlı. | Ünlü bir lâle. )

-@ MUÂSARA/T[< ASR] ile MUHASARA[< HASR] ile MUÂSERE
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 17:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34196 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çağdaşlık, başkalarıyla bir yüzyılda yaşamış bulunma. İLE Kuşatma, etrafını çevirme. İLE Güçlük. | Fakirlik. )

-@ MUALLÎ ile MUALLİL[< İLLET]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 17:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34195 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yücelten, yükselten. İLE Neden, bahane ileri süren, ta'lîl eden. )

-@ MUÂLLAK/A[< ALÂKA] ile MUALLÂKA/T[çoğ. MUALLÂKÂT]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 17:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34194 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Asılmış, asılı, ta'lîk edilmiş. | Bir yere dayanmadan, havada, boşta duran. | Sürüncemede kalmış iş. | Bağlı. | Açık hece.[bâ] | Bir yazı biçimi. İLE İslâm'dan önce, Arap şairlerinin beğenilip Kâbe duvarına asılmış olan ünlü kasideleri. [7 ya da 9 tanedir] )

-@ MUÂD ile MUADD[< ADD]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 17:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34190 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Geri çevrilmiş, iade edilmiş. İLE Hazırlanmış, îdâd olunmuş. )

-@ MÎSÂK[< SEVK] ile MÎSÂK[< VÜSÛK | çoğ. MEVÂSÎK]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 16:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34182 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sürme, sevk etme. İLE Sözleşme, antlaşma, yemin. )

-@ MİNHAS[< MENÂHİS] ile MİN-HAYS
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 16:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34179 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Uğursuz şey. İLE "... konusunda". )

-@ MİN-EL-EVVEL ile MİN-EL-EZEL ile MİN-EL-KADÎM
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 16:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34178 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Önceden/öteden beri. İLE Ezelden[öncesiz önce] beri. İLE Eskiden beri, çok önceden. )

-@ MİLHA[< MİLH] ile MİLHÂ/T[çoğ. MELÂHÎ]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 16:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34173 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tuzlar. İLE Oyun, eğlence, cünbüş. )

-@ MÎKAT[< VAKT | çoğ. MEVÂKÎT]["ka" uzun okunur] ile Mîkat["ka" uzun okunur]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 16:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34169 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir iş için belirtilen vakit/zaman ya da yer. İLE Mekke yolu üzerinde, hacıların, ihrâma girdikleri yer. )

-@ MİHAN[< MİHNET] ile MİHÂN[Fars. < MİH]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34164 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sıkıntılar. İLE Büyükler, ulular. )

-@ [Fars.] MÎH ile MİH[çoğ. MİHÂN]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 16:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34163 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Mıh, çivi, enser, kazık. İLE Büyük, ulu. )

-@ MİFERR/MEFERR[< FİRÂR] ile MİĞFER[çoğ. MAGAFİR] ile MİHFER[çoğ. MAHÂFİR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 16:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34160 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kaçılacak, firar edilecek yer. İLE Savaşta başa takılan demir tas, çelik başlık, tulga. İLE Hattatların, yanlışı kazımakta kullandıkları, bir çeşit kalemtıraş. | Bel, kazma. )

-@ MİAD ile MÎÂD
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 16:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34157 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Mîdeler, kursaklar. İLE Belirtilen [yıpranma süresi] zaman ya da yer. | Bir şeyin yapılması için tanınan süre. )

-@ MEZBÛL[< MEZRAA] ile MEZBÛR/E[< MEZRÛ]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 16:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34153 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zayıf, arık. İLE Adı geçen, yukarıda söylenilmiş olan. )

-@ MEZÂR[< ZİYÂRET | çoğ. MEZÂRÂT] ile MEZÂRR/MAZARR[< MAZARRAT]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 16:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34151 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ziyaret yeri. | Ölünün gömüldüğü yer, kabir, sin. İLE Zararlar, ziyanlar. )

-@ MEYMENE ile MEYMENET[< YÜMN | çoğ. MEYÂMİN][>< NÜHÛSET]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 16:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34146 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ordunun sol kanadı/cenahı. İLE Bereket, mutluluk/saadet, uğurluluk. )

-@ MEYÂSİR[< MEYSERE] ile MEYÂSÎR[< MEYSÛR/E < YÜSR | çoğ. MEYSÛRÂT] ile MEYÂZİR/MEÂZİR[< Mİ'ZER]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 16:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34144 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zenginlikler. | Sol kanatlar/cenahlar. Ordunun sol kanadı. İLE Kolaylanmış, kolaylatılmış, kolay. İLE Güzel eserler, nişanlar, izler. )

-@ MEYÂMİN[< MEYMENET] ile MEYÂMÎN[< MEYMÛN]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 16:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34143 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bereketler, uğurlar, mutluluklar. İLE Bereketliler, uğurlular, kutlular. )

-@ MEY'A ile MEY'A/T
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 16:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34142 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [bitkibilim] Karagünlük. İLE Bir şeyin, tazelik zamanı. | Yere dökülen nesnenin akıp gitmesi. )

-@ MEVZÛ'[< VAZ] ile MEVZÛ'
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 16:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34139 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Konulmuş, vaz olunmuş. | İşlemekte olan, geçer olan. | Doğru olmayan, uydurma, sonradan düzme. İLE Konu. )

-@ MEVLİD[< VELÂDET | çoğ. MEVÂLİD] ile MEVRİD[< VÜRÛD | çoğ. MEVÂRİD]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 16:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34135 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kişinin doğduğu yer. | Doğma, dünyaya gelme. | Doğulan zaman. | Hz. Muhammed'in doğumunu anlatan manzum eser.[en yaygın olanı, Süleyman Çelebi'nin yazdığı kitaptır.] İLE Varılacak yer/yol. )

-@ MEVÂLİD[< MEVLİD] ile MEVÂLÎD[< MEVLÛD]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 15:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34128 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Doğulan yerler, mevlitler. İLE Yeni doğmuş bebekler. | Mevcutlar. )

-@ MEVÂLÎ[< MEVLÂ] ile MEVÂNİ'[< MÂNİ'/MÂNİA]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 15:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34127 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Mevleviyet payesine ulaşmış olan âlimler. | Köleler. İLE Engeller, mânîler. )

-@ MEVÂKIT[< MEVKIT] ile MEVÂKİT[< MÎKAT]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 15:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34126 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Önceden belirtilmiş zamanlar. İLE Bir iş için belirlenen vakitler. | Hacıların, ehrâma büründükleri yerler. )

-@ MEVÂİD[< MÂİDE] ile MEVÂİD[< MEV'İD] ile MEVÂİD[< MEV'ÛD/MÎÂD]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 15:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34125 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sofralar. İLE Söz verilen yerler, söz vermeler, vaidler. İLE Va'd olunmuş şeyler. | Belirli, muayyen şeyler. | Belirli zamanlar. )

-@ MEVÂHÎB[< MEVHÛB < VEHB] ile MEVÂHİB[< MEVHİBE]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 15:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34124 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Verilmişler, hibe olunmuşlar, ihsân edilmişler. İLE Bahşişler, ihsanlar. )

-@ METÂİB ile METÂİB[< MET'ABE] ile METÂLİB[< MATLAB]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 15:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34122 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Seçilmiş, güzel şeyler. İLE Uğraşlar, meşakkatler, yorgunluklar. İLE İstenilen, talep edilen şeyler. )

-@ META ile METÂ'[Ar. < EMTİA]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 15:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34120 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Öte. [Fr. QUAND, QUANDO] İLE Satılacak mal/eşya. | Elde bulunan varlık, sermaye. )

-@ MEŞÛM ile MEŞ'ÛM[çoğ. MEŞÂİM] ile MEŞ'ÛN
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 15:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34118 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gövdesi benekli kişi. | Şomi, meş'um. İLE Uğursuz. İLE Dağınık saç. )

-@ MEŞKÛL ile MEŞKÛR[< ŞÜKR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 15:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34115 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bileklerine kadar üç ayağı beyaz olan at. İLE Şükre, teşekküre değer, beğenilmiş, övülmüş, makbul. )

-@ MEŞÂİM[< MEŞÎME] ile MEŞÂÎM[< MEŞ'ÛM]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 15:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34110 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dölyatakları, sonlar. İLE Uğursuzlar. )

-@ MEŞÂ' ile MEŞÂ'
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 15:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34107 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Açıklanan, duyulan. | Bölünmeyip karışık ve ortak olan. İLE İshal yaptırıcı ilâç. )

-@ MES'ÛL-Bİ-L-MÂL ile MES'ÛL-Bİ-L-NEFS
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 15:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34106 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Para ile sorumlu ve kefîl olan. İLE Şahsen sorumlu ve kefîl olan. )

-@ MESRÂ ile MESRAH[çoğ. MESÂRİH]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 15:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34099 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gece vakti yola çıkma. İLE Otluk, çayırlık. )

-@ MESMÛ'[< SEM] ile MESMÛR
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 15:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34098 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Duyulmuş/işitilmiş, haber alınmış. | Dilenilen, işitilen. İLE Ufak tefek olmasının yanısıra sinirleri güçlü adam. )

-@ EKSİK/LİK ile/ve/değil/yerine ÖRTÜK/LÜK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 02:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34086 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MESFÛ' ile MESFÛH
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ağustos 2014 | 04:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34058 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Nazar değmiş. İLE Dökülmüş, akıtılmış. | Dağ eteği. )

-@ MESÂİL[< MES'ELE] ile MESÂİR[< MİS'AR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ağustos 2014 | 03:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34053 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Meseleler. İLE Ateş küsküleri, ateş karıştırmaya yarayan demirler. )

-@ MESÂİB[< MUS'AB] ile MESÂİB[< MUSÎBET]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ağustos 2014 | 03:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34052 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zor işler. İLE Felâketler. | Uğursuzlar. )

-@ MESÂ' ile MESÂ'
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ağustos 2014 | 03:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34051 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Akşam. İLE Kuyumcu eşyası. )

-@ ÖZGÜNLÜK ile/ve/<> BENZERSİZLİK
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Ağustos 2014 | 23:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34045 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GÖRÜNÜRLÜK ile/ve/<> SAYDAMLIK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Ağustos 2014 | 23:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34044 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MER' ile MER[Fars.]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Ağustos 2014 | 12:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34029 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Adam, erkek, kişi. İLE [sayı] Elli[50]. )

-@ MENŞE'[< NEŞ'ET] ile MENŞER
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Ağustos 2014 | 12:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34025 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir şeyin çıktığı, neşet ettiği yer, esas, kök. | Yetişilen yer, bitirilen okul. İLE Dağıtılan, neşr edilen yer. )

-@ MENKUS[< NAKS]["ku" uzun okunur] ile MENKÛS[< NÜKS] ile MENKUŞ[< NAKŞ]["ku" uzun okunur] ile MENKUZ[< NAKZ]["ku" uzun okunur]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Ağustos 2014 | 02:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34024 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Eksik olan. İLE Baş aşağı çevrilmiş, tersine dönmüş. | Hastalığı tekrar etmiş. | Sol ön ayağında beyaz bulunan ve Araplarca kabul görmeyen at. İLE İşlenmiş, nakış olunmuş, resim yapılmış, boya ile süslenmiş. | Nakışlı pencere, alçı pencere. İLE Bozulmuş, hükümsüz bırakılmış, nakz edilmiş. )

-@ MENÂHİS[< MİNHAS] ile MENÂHİZ[< MİNHAZ]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Ağustos 2014 | 19:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34013 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Uğursuz şeyler. İLE Burun delikleri. )

-@ MEN'Â' ile MEN'Â[çoğ. MENÂÎ]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Ağustos 2014 | 19:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34008 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ölüm haberi. İLE Ölüm haberi, kara haber. )

-@ ME'MÛL[< EMEL] ile ME'MÛR[< EMR | çoğ. ME'MÛRÎN, MEÂMÎR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Ağustos 2014 | 19:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34006 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ümit olunan/edilen, beklenilen, amaç edinilen. | Ümit. İLE Emir almış olan kişi. | Bir işle görevlendirilen kişi. Devlet hizmetinde maaş ya da ücretle çalıştırılan kişi, görevli. | Emrolunan, emirle yaptırılmış olan iş/şey. )

-@ MELİK[çoğ. MÜLÛK] ile MELÎK[çoğ. MÜLEKÂ]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Ağustos 2014 | 18:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34003 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hükümdar, sultan, padişah, hâkan. | Allah'ın adlarındandır. İLE Allah'ın adlarındandır. | Mal sahibi. | Hükümdar, sultan, padişah, hâkan. )

-@ MEKS ile MEKS[çoğ. MÜKÛS]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Ağustos 2014 | 18:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33997 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Durma, bekleme, bir yerde kalma, eğlenme. İLE Vergi, öşür, bâç. | Öşür, bâç, cibâyet etme. )

-@ MEHVÂ ile MEH-VÂR[Fars.]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Ağustos 2014 | 17:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33993 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yar, uçurum. İLE Ay gibi. | Aylık, maaş. )

-@ MEHR-İ MUACCEL ile MEHR-İ MÜECCEL
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Ağustos 2014 | 17:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33991 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Nikâhta, kız tarafına verilen ağırlık, para, başlık, kalın. İLE Boşanma ya da ölüm durumunda, kız tarafına verilmesi, nikâhta kararlaştırılmış olan bedel. )

-@ MEHÎR[Fars.] ile MEHR[çoğ. EMHÂR, MÜHÛR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Ağustos 2014 | 17:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33990 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [astr.] Ay. İLE [eskiden] Evlenirken, erkek tarafından kadına verilen nikâh bedeli. )

-@ VEHÂMET ile/ve/<> HEZİMET
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Ağustos 2014 | 18:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33983 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MEFSÛH/A[< FESH] ile MEFŞÛ'
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ağustos 2014 | 01:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33980 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yürürlükten kaldırılmış, hükümsüz bırakılmış, fesh olunmuş. | İptal edilmiş, çalışmaz duruma getirilmiş. İLE Duyulmuş, yayılmış, açıklanmış, ifşâ edilmiş. )

-@ MEDÂİN/MEDÂYİN[< MEDÎNE] ile MEDÂYÎN[< MİDYÂN] ile Medâin
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ağustos 2014 | 00:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33970 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İller/kentler. [BÜLDÂN < BELD/BELDE] İLE Borca saplanmış, sürekli borç alan kişiler. İLE Eski İran'da, Dicle etrafında, yedi kentin adı olup, İslâm fetihleri sırasında, başkent konumundaydı. )

-@ MECCÂNEN ile MECCÂNÎ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ağustos 2014 | 23:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33961 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ücretsiz, parasız, bedava. İLE Parasız, bedava. | Bedavacı. )

-@ MEBSÛS ile MEBSÛS
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Ağustos 2014 | 23:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33953 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yayılmış, dağılmış, saçılmış, herkese yayılmış, herkesçe duyulmuş. İLE Gösterilmiş. | Açılmış mektup. )

-@ MEBRÛS ile MEBRÛZ
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Ağustos 2014 | 22:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33952 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Baras[: gövdede, yer yer beyaz ve alaca lekeler oluşturan ve tedavi kabul etmeyebilen hastalık] hastalığına tutulmuş olan. İLE Gösterilmiş, ibrâz olunmuş. | Açılmış mektup. )

-@ MEBHÛS ile MEBHÛS[< BAHS] ile MEB'ÛS[çoğ. MEB'ÛSÂN]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Ağustos 2014 | 22:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33948 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sözü geçmiş, bahs olunmuş. İLE Solugan, tık soluk kişi/hayvan. İLE Gönderilmiş, ba's olunmuş. | Peygamber olarak gönderilmiş. | Halk tarafından seçilerek, mecliste yer alan kişi, milletvekili. )

-@ MAZÂRR[< MAZARRAT < ZARAR] ile MAZHAR[< ZUHÛR | çoğ. MAZÂHİR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Ağustos 2014 | 22:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33946 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zararlar, ziyanlar. İLE Bir şeyin, göründüğü/çıktığı yer. | Nâil olma, onurlanma/şereflenme. | Bazı tekkelerde, oturarak uyunurken, dayanılan kısa değnek. | Bir çeşit tef. )

-@ ZEKÂT ile/ve/||/<> MÂÛN
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Ağustos 2014 | 22:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33944 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/||/<> Malın zekâtı. )

-@ MÂÛN ile MAÛN ile MAUN[Amerika yerlilerin dilinden]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Ağustos 2014 | 22:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33943 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Malın zekâtı. | Yararlanılacak şey. | Eve gerekli olan şeyler. İLE Yardım, imdat. İLE Tespihgillerden, Hindistan ve Honduras'ta yetişen, büyük bir orman ağacı. | Bu ağacın, parlak kırmızımtırak renkte, sert ve iyi cilâlanan kerestesi. | Bu keresteden yapılan eşya. )

-@ GÜVEN ile/ve/||/<> SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Ağustos 2014 | 19:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33938 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÂŞ[Fars.] ile MAAŞ[< AYŞ]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Ağustos 2014 | 14:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33924 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Börülceye benzeyen fasulyenin iki türü. İLE Yaşayış, dirlik. | Geçinilecek şey. | Çalışanlara, memurlara, emeklilere, dul ve yetimlere verilen aylık. )

-@ MA'SÛR[< USRET | çoğ. MA'SÛRÂT] ile MA'SÛR ile MÂSÛR[Fars.]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Ağustos 2014 | 14:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33923 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zor, güç. İLE Sıkılmış, suyu ya da yağı alınmış şey. İLE Birbirine katılmış şey. )

-@ MA'SÛM[< İSMET] ile MASÛN[< SAVN]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Ağustos 2014 | 02:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Suçsuz, kabahatsiz. | Küçük çocuk. İLE Saklanmış. | Korunmuş, korunan, sıyânet olunmuş. | Sâlim, sağlam. )

-@ MASAFF[çoğ. MASÂFF] ile MASÂFF[çoğ. MASAFF]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Ağustos 2014 | 02:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33920 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Saf, taburun toplandığı yer. İLE Savaş. )

-@ MASÂD ile MAS'AD[çoğ. MASÂİD]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Ağustos 2014 | 02:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33919 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dağ yamacının yüksek bir bölümü. | Yüksek ve sarp kıyı. İLE Yukarı çıkacak yer. | Merdiven. | Aşama, rütbe. )

-@ MÂLÎ ile MÂLÎ[Fars.] ile MÂLİH
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Ağustos 2014 | 01:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33908 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Malla, parayla ilgili. | Devlet, gelir ve giderlerinin yönetimine ait. İLE Çok fazla. | Dolu. İLE Tuzlu. )

-@ MÂL[çoğ. EMVÂL] ile -MAL[Fars.]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Ağustos 2014 | 01:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33907 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir kişinin tasarrufu altında bulunan değerli ve gerekli şey. | Varlık, servet. | Para, nakit, gelir. | Tüccar eşyası. İLE "Süren, sürülen, takılan, sarılan" anlamlarıyla oluşumlar yapar.[RÛ-MÂL: Yüz süren.] )

-@ CİZYE ile MAKTÛ' CİZYE
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Ağustos 2014 | 08:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33902 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Müslüman olmayan teb'adan alınan vergi. İLE Fetih sırasında, ahâlîsi Müslüman olmayan yerlerin halkından sulh yoluyla tâyin olunan maktû bedel, vergi. )

-@ MAKİS[< KIYÂS] ile MÂKİS
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Ağustos 2014 | 08:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33897 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kıyas edilebilir, benzetilebilir. İLE Duraksayan, mekseden. )

-@ MAKADÎR-İ MÜŞTEREKE ile MAKADÎR-İ MÜTENÂSİBE
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Ağustos 2014 | 00:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33896 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Aynı ölçü ile ölçülebilen miktarlar. İLE Orantılı çokluklar. )

-@ MAKADÎR[< MİKDÂR/MAKDÛR] ile MAKADİR[< MAKDERET]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Ağustos 2014 | 00:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33895 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Miktarlar, kısımlar. İLE Kudretler, kuvvetler. )

-@ MAHSÛR[< HASR] ile MAHSÛR ile MAHZUR
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Ağustos 2014 | 00:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33892 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yorulmuş, feri gitmiş göz. İLE Kuşatılmış, muhâsara edilmiş. | Sınırlanmış, belirli edilmiş, hasredilmiş. | Men edilmiş. | Sıkıştırılmış, tazyik edilmiş. İLE Sakınılacak, korkulacak şey. | Engel. | Sakınca. )

-@ MAHSUN[< HISN] ile MAHZÛN[< HAZÎNE] ile MAHZÛN[< HÜZN]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Ağustos 2014 | 00:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33891 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Güçlendirilmiş, istihkâmlı. İLE Hazinede saklanılan şey. İLE Hüzünlü, tasalı, kaygılı. )

-@ MAHSÛD[< HASED] ile MAHSÛD
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Ağustos 2014 | 23:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33890 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kıskanılan, hased olunan/edilen. İLE Ekini biçilmiş, hasad edilmiş. | Biçilmiş ekin. )

-@ MAHSUB[< HİSÂB | çoğ. MAHÂSİB] ile MAHSÛB
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Ağustos 2014 | 23:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33889 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hesaba katılmış, hesap edilmiş. | Büyük bir zâta mensup kişi. İLE Kızamık çıkarma. )

-@ MAHLÛL[< HALL] ile MAHLÛL
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Ağustos 2014 | 23:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33883 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çözülmüş, dağılmış, hallolunmuş. | Erimiş, eritilmiş, eriyik. | Sahipsiz maaş ya da memurluk. | Mirasçısı bulunmayan ve hükümete kalan miras. İLE Delinmiş, öbür tarafına işlenmiş olan şey. )

-@ MÂHÎ[< MAHV] ile MÂHÎ[Fars. | çoğ. MÂHİYÂN]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Ağustos 2014 | 22:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33880 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yok edici/mahvedici, yok eden/mahveden. İLE Balık. | Güneybalığı'nın a yıldızı. [Fr. FORMALHAUT] | Aylık. )

-@ HİSSE ile MAHFÛZ HİSSE
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Ağustos 2014 | 22:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Miras bırakanın isteğiyle bile ortadan kaldırılamayan pay/hisse. )

-@ BAHŞİŞ ile/ve/değil/yerine/||/<> KATKI PAYI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Ağustos 2014 | 18:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33877 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MAHÂZÎL[< MAHZÛL] ile MAHÂZÎR[< MAHZÛR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ağustos 2014 | 02:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33857 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Rezil/rüsva olan kişiler. İLE Sakınılacak, korkulacak, hazer olunacak şeyler, engeller, sakıncalar. )

-@ [Fars.] MÂH ile MÂH
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ağustos 2014 | 02:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33853 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ay. | Yılın 1/12'si. İLE Geçersiz [para]. | Rezil, münâfık, alçak. )

-@ MAGZÂ ile MAGZÂ[çoğ. MAGAZÎ]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ağustos 2014 | 02:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33852 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Amaç, istek, meram. İLE Gazâ, savaş öyküleri. | Savaş. )

-@ MAGRİB[< GARB | çoğ. MAGARİB] ile Magrib
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Temmuz 2014 | 12:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33848 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Batı. | Akşam. İLE Batı tarafında olan ülkeler. | [Afrika için] Mısır ötesindeki kuzey bölümü.[İspanya, Portekiz] )

-@ MAGÂNİM[< MAGNEM] ile MAGÂRİM[< MAGREM]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Temmuz 2014 | 12:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33847 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ganimetler, düşmandan ele geçirilen mallar. İLE Ödenilecek borçlar, diyetler. )

-@ TEZBÎL ile TEZBÎR[< ZEBR | çoğ. TEZBÎRÂT]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Temmuz 2014 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33827 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Toprağı gübreleme. İLE Yazma, yazılma. )

-@ TEVKÎD[< EKD] ile TEVKİD[çoğ. TEVKİDÂT] ile TEVKİT[< VAKT]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Temmuz 2014 | 17:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33822 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sağlamlaştırma. İLE Tutuşturup yakma. İLE Vakti, saati belirli kılma. )

-@ TEŞRÎN-İ EVVEL ile TEŞRÎN-İ SÂNÎ
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Temmuz 2014 | 00:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33812 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ekim ayı. İLE Kasım ayı.
[aslı, TİŞRÎN (Süryanice): Eskiden, yılın onuncu ve onbirinci aylarına verilen ortak ad.] )

-@ TESMÎR ile TESMÎR[< SEMER]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Temmuz 2014 | 21:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33794 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çivileme/mıhlama, çivilenme/mıhlanma. İLE Ağaçların -çiçeklerini döküp- yemiş bağlaması. | Tasarrufla, malın çoğalması. )

-@ BARINDIRMA ile KAPSAMA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Temmuz 2014 | 02:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33753 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HÂDİS ile EZELÎ
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Temmuz 2014 | 17:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33737 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Önceden olmayı öncelleme. )

-@ PARA:
GEREKSİNİM
değil MASKELEME
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2014 | 22:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33696 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ULUSLARARASI ŞİRKET/LER ile/değil/ne yazık ki "ULUS AŞIRI" ŞİRKET/LER
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2014 | 21:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33693 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/DEĞİL/NE YAZIK Kİ Hedef ülkeleri/kitleleri ve dünyayı, çıkarları doğrultusunda yönetme/yönlendirme çabası/"başarısı" peşinde koşan şirketler. )

-@ YARILMA > FARKINDALIK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Temmuz 2014 | 00:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33668 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YARILMA ile/ve/<> DEVRİM
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Temmuz 2014 | 00:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33667 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DEVRİM ile/ve/değil/yerine/<>/> DEVİNİM
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz 2014 | 23:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33666 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ANTİK ile ARKAİK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz 2014 | 23:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33665 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ARKAİK ile KADÎM
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz 2014 | 23:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33664 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "SORUN" ile/ve/değil/<> "YÜK"
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran 2014 | 21:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33643 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KÂP PAYI:
AYARLAMAK
değil AYIRMAK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran 2014 | 00:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33617 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TÜM ile AYRINCASIZ/İSTİSNASIZ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran 2014 | 00:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33616 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BAŞARISIZLIK ile/değil OLANAKSIZLIK/PARASIZLIK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran 2014 | 00:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33615 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ FIRSAT ile/ve/<> CESÂRET
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran 2014 | 00:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33610 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "EN ÜST" ile "EN SON"
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2014 | 22:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33574 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EN ÜST ve/||/= BAŞLANGIÇ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2014 | 22:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33573 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ALTYAPI ile/değil ÜSTYAPI
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2014 | 22:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33572 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Üstyapıyı şekillendirir. İLE/DEĞİL Altyapıyı değiştirir. )

-@ OLABİLDİĞİNCE ile/ve ALABİLDİĞİNCE
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2014 | 22:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33571 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GÖRÜNTÜ ile GÖRÜNÜM
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2014 | 22:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33570 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÖZGÜ ile ÖZGÜN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2014 | 22:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33569 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AYNI ile/ve/değil/<> İÇ İÇE
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2014 | 22:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33568 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EN BÜYÜK ile/ve/değil/yerine/||/<> TEK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mart 2014 | 21:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33327 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TOPLAM ile/ve/değil TOPTAN
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2014 | 17:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33294 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ LAĞV ile/değil/yerine/>< MÜFÎD[< FEYD]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Mart 2014 | 09:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33243 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yararsız/faydasız, beyhûde, boş. | Yanılma, atlama. | Kaldırma, hükümsüz bırakma. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Anlatan, ifâde eden, anlamlı/mânâlı. | Yararlı/faydalı. )
( YEMÎN-İ LAĞV: Alışkanlıkla edilen ve şer'an kefâret gerektirmeyen yemin. )

-@ MÂLİYET ile/ve/değil BEDEL
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Şubat 2014 | 14:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33232 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DERİNLİK ile/ve/değil EVRE
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Şubat 2014 | 11:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33223 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÂN ve MEKÂN ile/ve/||/<> ZAMAN ve ZEMİN
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Şubat 2014 | 11:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33198 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ OLUMSUZ KOŞULLAR:
GEÇİRİCİ
ile/ve/değil/yerine/<> GEÇİCİ
[