FaRkLaR KILAVUZU/"SOZLUGU"!!! - FA... - FU...


FA... - FU...
İLE BAŞLAYAN SÖZCÜKLERDE

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!! )| FA... |

FA... ile başlayan FaRkLaR...
( 47 FaRk, 48 katkı )


- FÂCİ'[çoğ. FEVÂCİ] ile FÂCİR/E[< FÜCÛR | çoğ. FECERE/FÜCCÂR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17435 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişiyi dertli eden, keder veren, acıklı. İLE Kötü huylu. | Ayyaş, sefih. | Rezil, habîs, şerîr, şakî. | Yalancı. | Bayanlara düşkün bay, baylara düşkün bayan. )

- FÂCİR ile FÂCİRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6719 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kadınlara düşkün eril kişi. İLE Baylara düşkün, çapkın dişil kişi. )

- FAGOT ile/ve FAGOTTO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13711 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FAHŞÂ'(FAHŞ/FÂHİŞ/FUHUŞ) ile FAHS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17436 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Akıl ve mantığın kabul edemeyeceği söz ve iş. | Meşrû olmayan şehvâni haller, fuhuş, zinâ. | Verilen zekâttaki tamahkârlık. İLE Bir şeyin iç yüzünü araştırma/arama. )

- FÂİL ile FÂİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41055 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İŞLEYEN, YAPAN, EDEN ile ETKİLİ/TE'SİRLİ )

- FÂİZ/FÂİZE[< FEVZ] ile FÂİZ[< FEVZ, çoğ. FEVÂİZ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17437 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İsteğine ulaşan, bir başarı kazanan, fevz bulan. İLE Ödünç verilen paraya karşı alınan kâr. | Bolluk, çokluk, taşkınlık. | Taşan, feyezan eden. )

| FE... |

FE... ile başlayan FaRkLaR...
( 54 FaRk, 57 katkı )


- FE'S[çoğ. FÜÛS] ile FES[< FAS]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17469 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İki yüzlü balta. İLE Şapka yerine kullanılan, kırmızı, kalın çuhadan yapılmış, tepesinde püskülü olan, silindir biçiminde başlık. )

- FECR (VAKTİ) ile FECR-İ KÂZİB[YALANCI FECR] ile FECR-İ SÂDIK[HAKİKİ FECR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27946 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sabaha karşı, güneş doğmadan önce, ufkun gün doğusu tarafından görünen aydınlığı, tan yerinin ağarması. İLE Sabaha karşı, doğuda, amûdî şekilde görülen aydınlık. [Sahura kalkış.] İLE Şafak sökme, sabah, imsak. )

- FEDA(KÂRLIK) ile FERÂGAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9385 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sadakat. İLE Sevgi. )
( Mal/dan vermek. İLE "Can vermek" ve candan vermek. )

- FEDÂÎ/SERDENGEÇTİ ile FEDÂKÂR/FİDÂ-KÂR[Ar., Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17450 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Evre, safha. İLE Kendini ya da kişisel çıkarlarını esirgemeyen, fedâ eden, cömert, eli açık. )

- FEDÂKÂRLIK > FERÂGAT > AŞK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3140 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

| DI/I... |

DI/I... ile başlayan FaRkLaR...
( 7 FaRk, 7 katkı )


- FIKRA[çoğ. FIKARÂT] ile FIRKA[çoğ. FIRAK]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17474 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FINDIKBİTİ ile FINDIKKURDU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36743 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kınkanatlılardan, fındıkkurdu denilen, kurtçukları dolayısıyla fındık ürünün en büyük düşmanı olan uzun gagalı böcek. İLE Fındıkbitinin, fındık içinde gelişerek, onun dökülmesine, değerini yitirmesine neden olan kurtçuk. )

- FIR FIR ile FIRFIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36744 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fırıl fırıl. İLE Giysi, perde gibi nesnelerin kenarına dikilen, kırmalı ya da büzgülü süs, farba, farbala. )

- FIRAK[< FIRKA] ile FİRKAT ile FIRKA[çoğ. FIRAK]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41105 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FIRSÂD[Ar., Fars.] ile FIRSAT/FURSAT[çoğ. FIRAK] ile FISÂD/FASD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17475 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karadut. İLE Uygun zaman, elverişli durum, yararlanma sırası, elden kaçırılmayacak yararlı zaman, hal ve ilişki. | Nöbet. İLE Kan alma, damardan kan çıkarma. )

- FIS FIS ile FISFIS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36746 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gizli ve yavaş konuşulurken çıkan seleni anlatır. İLE Koku, ilaç vb. sıvıları püskürtmek için kullanılan araç. )

| FO/FÖ... |

FO/FÖ... ile başlayan FaRkLaR...
( 12 FaRk, 12 katkı )


- FODLA[Ar.] ile FODRA[İt. < Cerm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36782 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çoğunlukla imaretlerde, yoksullara verilen, kepekli undan yapılmış, pideye benzer bir tür ekmek. İLE Düz ve dik durması için giysinin bazı yerlerine, kumaşla astar arasına konulan, sert ve kolalı bez. )

- FOLİKÜL = SİMÂR-I CERÂBÎYE = FOLLICULE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13347 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FONT[Fr.] ile FONT[İng.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36784 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dökme, demir, pik. İLE Yazı tipi. )

- FORM ile FORM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36785 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Biçim, şekil. | Bir şeyin, istenilen ve olması gereken durumu. İLE İstenilen şeylerin yazılması, doldurulması için hazırlanmış basılı belge. )

- FORMOL[Lat.] ile FORMÜL[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36788 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Formaldehidin %40'lık değişik sulu çözeltisine verilen ad. İLE Genel bir olguyu, bir kuralı ya da ilkeyi açıklayan simgeler takımı. | Bir belgenin yazılacağı biçimi ve ona özgü olan deyimi gösteren örnek. | Çıkar yol, tutulan yol, yöntem. | Kalıplaşmış, basmakalıp anlatım. | Bir ya da daha çok niceliğe bağlı bulunan bir niceliğin hesaplanmasına yarayan, cebirsel anlatım. | Bileşik bir cismin bileşimine giren maddeleri ve bunların o bileşik maddedeki oranlarını gösteren simge takımı. )

- FORTE ile FORTEPİYANO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36790 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Parçanın, güçlü çalınacağını gösterir. İLE F.P. harfleriyle gösterilen, parçanın, önce güçlü çalınıp söylenileceğini, hemen sonrasında, hafifletileceğini belirten terim. )

| FU/FÜ... |

FU/FÜ... ile başlayan FaRkLaR...
( 2 FaRk, 2 katkı )


- FUTA[Ar.] ile FUTA[İt.]/KİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36811 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Dar, uzun ve hafif bir yarış kayığı. )

- FUZÛLÎ[< FUZÛL] ile FUZÛLÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17482 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
 
 

Bu sayfanın genişletilmiş içeriği için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this page!... )

Kullanıcı Adı / Username


Şifre / Password
 • Yeni Üyeliğinizi/Katılımınızı başlatmak için burayı tıklayınız...
  ( Click here to start your membership/participation... )
 • Bu sayfa 01 Ocak 2019 itibariyle 46 kez incelenmiş/okunmuştur.

   

   

  FaRkLaR Kılavuzu Facebook Grubu             FaRkLaR Kılavuzu Twitter Sayfası
  grubumuza da katılabilirsiniz...             'dan da takip edebilirsiniz...
   

  6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com
        FaRkLaR Kılavuzu
        GösterGe Bilişim ve İnternet Hizmetleri

  Yenilikler ve Duyurular | Desteğiniz Lüt(û)fen!!!