FaRkLaR KILAVUZU/"SOZLUGU"!!! - EB... - EZ...


EB... - EZ...
İLE BAŞLAYAN SÖZCÜKLERDE

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!! )| EB... |

EB... ile başlayan FaRkLaR...
( 13 FaRk, 13 katkı )


- EB'AD[< BA'D] ile EB'ÂD[< BU'D]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17301 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Daha uzak. İLE Uzaklıklar, uzunluklar. )

- EBÂET[çoğ. ÂBÂ] ile EBÂİD[< EB'AD]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17302 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kamışlık.[yer] | Kamış. İLE En uzak.[yerler] | Yakın olmayan.[akraba] )

- EBÂRİK ile EBÂRÎK[< İBRİK]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17303 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kumlu, balçıklı.[yer] | Alaca atlar. İLE İbrikler, su kapları. )

- EBCED HESÂBI ile/değil EBCED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20260 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EBCEL ile EBCER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17304 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İri yapılı adam. İLE Büyük ve çıkık karınlı adam. )

- EBDÂN[< BEDEN] ile EBDÂN[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17305 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gövdeler, tenler, cisimler. İLE Kavim, kabile. | Lâyık. )


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| EC... |

EC... ile başlayan FaRkLaR...
( 8 FaRk, 12 katkı )


- ECEL[çoğ. ÂCÂL] ile ECELL[< CELÎL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17312 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Belirli olan süre/vâde. Ömrün sonu, hayatın son anı. İLE Çok büyük, en ulu. )

- ECHEL[< CÂHİL] ile ECHER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17313 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çok cahil. | Nâdân, aksi kimse. İLE Son derece güzel hanım. | Gündüz iyi görmeyen, kamaşık gözlü adam. )

- ECİR/ECR[< UCÛR] ile ECÎR[< ECR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17314 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir iş/hizmet karşılığında verilen şey. | Âhirete ait ödül/mükâfat, sevap. | Ücret. İLE Ücretle çalışan, gündelikçi. )

- ECLA' ile ECLÂ[< CELÎ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17315 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kısa dudaklı ve miskin adam. İLE Pek belirli, çok âşikâr. )

- ECR-İ AZÎM ile/ve ECR-İ KERÎM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20645 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Düşünebileceğinin ötesinde verilen. İLE/VE Hiç düşün(e)mediğinin verilmesi. )

- ECR-İ HASS ile/ve/<> ECR-İ MÜŞTEREK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48388 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| ED... |

ED... ile başlayan FaRkLaR...
( 5 FaRk, 5 katkı )


- EDÂ ile EDÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36440 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Davranış, tavır. | Naz, işve. | Anlatış yolu. İLE Verme, ödeme. | Namazı kılma, yerine getirme. )

- EDEB ve EDEBİYAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20448 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Söylemesini bilmeyen, eylemesini bilemez. )

- EDEBİYAT ile/ve EDEBÎYAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19154 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Tasavvufun dile getirilişi. )

- EDENLİ EDİLGEN ile EDENSİZ EDİLGEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40786 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( PERSONAL PASSIVE vs. IMPERSONAL PASSIVE )

- EDEPSİZLERE SUSMAK değil EDEBEN SUSABİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38832 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| EF... |

EF... ile başlayan FaRkLaR...
( 12 FaRk, 12 katkı )


- EF'Î-İ MÜCELCEL ile EF'Î-İ MÜNAKKAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22937 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çıngıraklı yılan. İLE Alaca derili engerek yılanı. )

- EFDAL[< FÂDIL/FÂZIL] ile EFDÂL[< FAZL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17317 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Daha erdemli/fazîletli. | En üstün/âlâ. İLE Fazlalar/ziyâdeler. | İyilikler, ihsanlar, meziyetler, lütûflar. )

- EFFAK ile EFFÂK[< İFK]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17318 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ticaret için tüm dünyayı gezen. İLE Fazla iftirâ eden. )

- EFHÂM[< FEHM] ile EFHAM[< FEHÎM]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17319 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zihinler, anlamalar, idrâkler. İLE En ulu, çok şeref sahibi, daha fehâmetli. )

- EFHÂS[< FAHS] ile EFHÂZ[< FAHZ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17320 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Herşeyin içi/boşlukları. İLE Yakın akrabalar. )

- EFHÂS ile EFHÂZ[< FİKR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17321 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Daha fakir ve muhtaç. İLE Düşünceler. )


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| EG... |

EG ile başlayan FaRkLaR...
( 1 FaRk, 1 katkı )


- EGVÂL[< GUL] ile EGVÂR[< GAVR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17329 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Büyük kazalar, felâketler. | Şeytanlar, türlü şekil alan periler. | Gulyabaniler, gövdesi olmayan hayvanlar. İLE Dipler, çukurlar. Sonlar. )


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| EH... |

EH... ile başlayan FaRkLaR...
( 7 FaRk, 7 katkı )


- EHAD ile EHADD[< HADD]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17330 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tek, bir, ilk sayı. İLE Daha keskin. )

- EHÂLÎ/AHÂLİ[< EHL] ile EHÂLÎL[< İHLÎL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17331 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir mahallede/semtte/kasabada/köyde yerleşip oturanlar. | Halk, umûm. İLE Penis deliği. )

- EHASS[< HASİS] ile EHASS[< HÂSS]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17332 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Daha cimri, çok pinti. | Çok/en bayağı. İLE En özel. | Başlıca. )

- EHL-İ CENNET ile EHL-İ NÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20087 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EHL-İ NAZAR ile EHL-İ KEŞF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20084 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EHL-İ SÜNNET ile/değil/yerine EHL-İ SÜNNET VEL CEMAAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20085 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL/YERİNE İmâmetin dışarıda bırakılmasıyla. )


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| EJ... |

EJ... ile başlayan FaRkLaR...
( 0 FaRk, 0 katkı )Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| EK... |

EK... ile başlayan FaRkLaR...
( 7 FaRk, 7 katkı )


- EKİNOKS ile EKİNOKS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27957 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gece ile gündüzün eşit olduğu gün. İLE Evliyaotu, korunga. )

- EKLENEBİLİR/LİK ile/ve/değil/||/<> EKLEMLENEBİLİR/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49503 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EKMEK:
İŞLENMİŞ
ile/>< EKŞİ MAYALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47289 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İşlenmiş undan, kesinlikle uzak durmak gerekiyor. İLE Ekşi mayalı undan yapılan ürünlerde de dengeli olmak gerekiyor. )

- EKMEK:
TAM TAHILLI
ile/ve/değil/<> EKŞİ MAYALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31333 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EKSİ SAYI ve EKSİ ENERJİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30794 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( http://www.HalukBerkmen.net/pdf/200.pdf )

- EKTÂR[< KETER] ile EKTÂR/AKTÂR[< KUTR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17334 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şerefler, haysiyetler. Hasepler, nesepler. Mertebeler, dereceler. İLE Taraflar, yanlar. )


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| EL... |

EL... ile başlayan FaRkLaR...
( 15 FaRk, 15 katkı )


- EL BİLEĞİNİ MEYDANA GETİREN KEMİKLER ile EL BİLEĞİNE AİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5439 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- el-KÂTİP ile el-KÂTİP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49416 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EL-KIYÂSU'L-İKTİRÂNÎ ile EL-KIYÂSÜ'L-İSTİSNÂÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16705 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bağlantılı kıyas. [Mukaddemelerin aynısı, neticede yer almazsa, tekrarlamazsa]. İLE İstisnâlı Kıyas. [Mukaddemelerin aynısı, neticede yer alırsa, tekrarlarsa]. )

- ELÂ ile ELA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17336 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Başlama ve tenbih edatı.[Nazımda ve sözün başında kullanılır.][ELÂ'dan sonra EY nidâsı gelir.] İLE Sarıya çalar kestanerengi.[göz] )

- ELBÜRZ ile ELBÜZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17337 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kafkas sıradağlarının en yükseği. | Hakkında türlü hûrafeler anlatılan Kaf Dağı. | Uzun boylu, yakışıklı. İLE Yüce, yüksek, bâlâ. | Kafkas Dağı'nın tepesi. )

- ELDE EDİL(E)MEZ < ELİNDEKİLERE ŞÜKRETMEDİKÇE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35930 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| EM... |

EM... ile başlayan FaRkLaR...
( 14 FaRk, 14 katkı )


- EMÂLÎC[< ÜMLÛC] ile EMÂLÎS[< İMLÎS/E]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17341 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uzun yapraklı otlar/fidanlar. İLE Otsuz ve susuz çöller. )

- EMÂRÂT[< EMÂRE] ile EMÂRET[< EMR] ile EMÂRİD[< EMRED]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17342 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nişanlar, eserler, deliller, alâmetler. İLE Emirlik, beylik, prenslik. | Emir'in hali ve sıfatı. İLE Bıyıkları terlememiş gençler. )

- EMÂRE ile EMMÂRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50019 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EMBRİYO = RÜŞEYM = EMBRYON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13364 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EMCÂD[< MECÎD] ile EMCED[< MECÎD]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17343 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Onur, şeref, haysiyet sahibi olanlar. İLE Daha/pek çok onur, şeref, haysiyet sahibi olan. )

- EMED ile EMEDD[< MEDD]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17344 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Son, nihâyet. İLE Daha/pek uzun, sürekli. )


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| EN... |

EN... ile başlayan FaRkLaR...
( 39 FaRk, 45 katkı )


- EN ANLAMLI YEMİN ile EN BÜYÜK İNTİKAM ile EN ADİ SÖZ ile EN GÜZEL YANIT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36085 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Söz vermek. İLE Affetmek. İLE "Seni hiç sevmemiştim." İLE Gülüp geçmek. )

- EN AZ ile EN FAZLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2294 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EN AZ ile EN FAZLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25330 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EN AZINDAN ... değil EN AZ ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34335 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EN BÜYÜK KENT ile EN BÜYÜK SURLU KENTLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40863 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( HONOLULU
[Hawaii eyaletinde 1907'de çıkarılmış bir yasaya göre Honolulu Kenti ve Honolulu İdari Bölgesi(County) aynı yeri ifade ediyor. Honolulu kentinin Büyük Okyanus'ta, 2.400 km. boyunca uzanan Kuzeybatı Hawaii adalarının kalanını da kapsadığı ve 5.509 km²'yle en büyük yüzölçümüne sahip kent olduğu anlamına geliyor.]

İLE

* İSTANBUL
* ANTAKYA
* DİYARBAKIR )

- EN CESUR ve/||/<> EN GÜÇLÜ ve/||/<> EN MUTLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48333 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İlk özür dileyen. VE/||/<> İlk affeden. VE/||/<> İlk unutan. )


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| EP... |

EP... ile başlayan FaRkLaR...
( 2 FaRk, 585 katkı )


- EPİKARP = HARİCEN KIŞR-I SEMERE = ÉPICARPE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13343 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EPİSTEMOLOJİ = MEBHAS-I MARİFET = EPISTEMOLOGY[İng.] = ÉPISTÉMOLOGIE[Fr.] = EPISTEMOLOGIE[Alm.] = EPISTEMELOGOS[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39308 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| ER... |

ER... ile başlayan FaRkLaR...
( 26 FaRk, 27 katkı )


- ER[Fars.] ile ER[Tr.] ile Er.[kimya]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17362 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eğer, ise, olsa, olur ise. İLE Erkek. | Aşamasız asker. | Yiğit, kahraman. | İşini iyi bilen, yetenekli. İLE Erbiyum'un simgesi. )

- ER ile ER ile Er
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36479 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Erkek. | Aşamasız asker. | Kahraman, yiğit. | İşini iyi bilen, yetenekli. | Koca. İLE Erken. İLE Erbiyum'un simgesi. )

- ER ile ERGEN ile ERMİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5797 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ERÂNİB[< ERNEB] ile ERÂNÎB[< ERNEBE]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17363 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tavşanlar. İLE Burun ucları. )

- ERÂZÎ/ARÂZÎ ile ERÂZİL[< ERZEL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17364 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yerler, topraklar. İLE Reziller, namussuzlar, yüzsüzler. )

- ERBAÂ' ile ERBAA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17365 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çarşamba günü. İLE Dört. )


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| ES... |

ES... ile başlayan FaRkLaR...
( 32 FaRk, 35 katkı )


- ES-SELÂMÜN ALEYKÜM değil/ya da ES-SELÂM-Ü ALEYKÜM değil/ya da SELÂMÜN ALEYKÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21059 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ES'ÂR[< SI'R] ile ES'ÂR[< SU'R]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17380 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Satılan şeylerin bilinen fiyatları, narhlar. İLE Yiyecek-içecek artığı. )

- ESÂBİ'[< ISBI] ile ESÂBÎ'[< ÜSBÛ] ile ES'ABÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17378 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Parmaklar. İLE Haftalar. İLE Gayet güzel ve beyaz göz. )

- ESÂKIF[< ÜSKUF] ile ESÂKİF[< ESKEF]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17379 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Piskoposlar, metropolitler. İLE Eskiciler, kunduracılar, köşkerler. )

- ESÂS ile ESÂS[çoğ. ESÂSÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17381 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Döşeme, minder gibi ev eşyası. İLE Asıl, temel, dip, kök. | Doğruluk, gerçek. )

- ESENTEPE ile ESENTEPE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16454 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mecidiyeköy - Zincirlikuyu arasında bir semt. İLE Silâhtar - Yıldız Tabya arasında bir semt. )


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| ET... |

ET... ile başlayan FaRkLaR...
( 16 FaRk, 17 katkı )


- ET'İME-İ LEZÎZE ile/ve ET'İME-İ NEFÎSE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8083 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Lezzetli yemekler. İLE/VE Çok hoş yemekler. )
( Lezzetli yemekler. İLE Çok hoş yemekler. )

- ET(H)İK = İLM-İ AHLÂK = ETHICS[İng.] = ÉTHIQUE[Fr.] = ETHIK[Alm.] = ETHICA[Lat.] = ETHIKE[Yun.] = ÉTICA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39326 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ETİK ile/ve/||/<> ETİĞİN ETİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34732 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ETİLER ile ETİLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33605 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ankara'da. İLE İstanbul'da )

- ETKEN ile ETKİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28184 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| EV... |

EV... ile başlayan FaRkLaR...
( 21 FaRk, 21 katkı )


- EV ve/||/<>/> EVRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49642 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVÂN[çoğ. ÂVİNE] ile EVÂM[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17413 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vakit, zaman, çağ. İLE Borç, ödünç. | Renk, boya. )

- EVC[çoğ. EVCÂT] ile EVC[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17414 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yüce, yüksek bir şeyin en yüksek noktası, doruk. İLE Segâh dörtlüsünün ırak perdesindeki şeddi ile uşşak dörtlüsünün karışmasından oluşan eski bir makamdır. )

- EVC[Fars.] ile EVC[Ar. | çoğ. EVCÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13565 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Makam. İLE Yüce, yüksek, bir şeyin en yüksek noktası, doruk. )

- EVCÂ'[< VECÂ] ile EVCÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17415 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ağrılar, sancılar, acılar, sızılar. İLE İçinde gizlenmek üzere oluşturulan çukurlar, siperler. )

- EVCEL ile EVCER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17416 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çok korkak. İLE Çok çekingen. )


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| EY... |

EY... ile başlayan FaRkLaR...
( 6 FaRk, 16 katkı )


- EY-V-ALLAH ile/ve/||/<> EY-V-ALLAH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41047 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( HAKK'A TESLİMİYET ile PEKÎ, ÖYLE OLSUN | ALLAH'A ISMARLADIK | HİÇ İTİRAZ ETMEMEK )

- EYÂLÂT[< EYÂLET] ile EYÂLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17424 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vâlîlerin yönetimi altında bulunan bölgeler. İLE Bir vâlînin yönetimi altında bulunan bölge. )

- EYEF ile/ve EYER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14029 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İp yayı. İLE/VE İnsan yayı. )
( M.Ö. 6000-8000 zamanlarının en önemli teknolojik buluşlarından biridir. İLE/VE ... )
( Yük taşımaya yarayan urganın ayrılmaz parçası olan oval iki uçlu bir aygıt. İLE/VE ... )
( Teknik özellikleri:
* Eyef olmazsa ekin sapı, budanmış bağ çubukları, okluk ve yaylık gibi çubukların yakacak için çalı çırpının taşınması neredeyse olanaksızdır. Çubukların kayıp düşmelerine engel olur.
* Eyef'te düğüm yoktur. Karda-kışta, düğüm donduğundan dolayı yük boşaltılamaz. İple bağlanmış olsa ipi kesmek zorunda kalınır. Bu da yapılması zor ve zahmetli olan bir malzemenin kaybıdır.
* Ağır bir yükü, ikinci bir kişinin yardımına gerek kalmadan sırtınıza alabilir ve indirebilirsiniz.
* Düğüm olmadığından, yükü indirmek ve boşaltmak çok kolaydır. İpin/eyefin ucunu salıvermek yeterlidir.
* Yüklerin devrilmesi söz konusu olmadığından, kervanın sağlıklı akışını sağlar. Kesinti ve duraklamaya neden olmaz.
* Çalı-çırpının ve kişilerin, düzgün, tertipli bir disiplinle A noktasından, B noktasına ulaşmasını sağlar.
* Düğüm yapmak ve ipi kesmek gibi bir sorunu, temelli ortadan kaldırmıştır.
* Âlet, yetişkin bir kişinin, açık eli kadardır.
* Oval biçimlidir.
* Ucları dışarı taşarak üst üste oturur, gerektiğinde uclar aralanabilir. )


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| EZ... |

EZ... ile başlayan FaRkLaR...
( 10 FaRk, 10 katkı )


- EZ'AF[< ZAÎF] ile EZ'ÂF[< ZI'F]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17425 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Daha/pek zayıf, dermansız, kuvvetsiz. İLE Bir şeyi, iki katı yapan fazlalıklar, katlar. )

- EZBER ile !EZBERCİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45224 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EZECC ile EZEBB[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17427 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnce ve uzun kaşlı, kalem kaşlı. İLE Kaşlarının kılı çok ve saçı uzun olan. )

- EZEL ile EZELL[< ZELÎL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17428 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Başlangıcı olmayan geçmiş zaman, öncesizlik. İLE Daha/pek/çok aşağılık kişi. )

- EZHÂR[< ZAHR] ile EZHÂR[< ZEHRE/ZEHERE]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17429 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Arkalar, sırtlar. | Yüzler, satıhlar. İLE Çiçekler. )

- EZHEL ile EZHER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17430 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Pek dalgın ve unutkan. Gaflette çok bulunan. İLE Pek beyaz, güzel ve parlak. )


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

 
 

Bu sayfanın genişletilmiş içeriği için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this page!... )

Kullanıcı Adı / Username


Şifre / Password
 • Yeni Üyeliğinizi/Katılımınızı başlatmak için burayı tıklayınız...
  ( Click here to start your membership/participation... )
 • Bu sayfa 01 Ocak 2019 itibariyle 50 kez incelenmiş/okunmuştur.

   

   

  FaRkLaR Kılavuzu Facebook Grubu             FaRkLaR Kılavuzu Twitter Sayfası
  grubumuza da katılabilirsiniz...             'dan da takip edebilirsiniz...
   

  6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com
        FaRkLaR Kılavuzu
        GösterGe Bilişim ve İnternet Hizmetleri

  Yenilikler ve Duyurular | Desteğiniz Lüt(û)fen!!!