DİL'DE
(/DİLBİLGİSİ'NDE)

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!! )

 

Doğrudan, bu bölüm/sayfa içeriğinde
arama yapmak için...

( Klavyenizde "Ctrl + F" tuşlarıyla[önce "Ctrl" tuşu ve basılı tutarken "F" tuşuna basarak] ve/veya(^/v) fareyle[mouse] sol üst köşedeki "Düzenle/Edit" kısmında "Bul/Find"'ı tıklayarak aradığınız sözcüğü yazarak aramanızı yapabilirsiniz. )
* ( Windows için geçerlidir. )
* ( Linux ve Macintosh kullanıcıları nasıl arama yapacaklarını biliyorlardır. )

AÇIKLAMALAR/ÖNSÖZ
[Mutlaka okuyunuz!!!]

 

- Bazı sözcüklerin hem sözlüklerdeki karşılığına/anlamına da yer verilmekte, bazılarına da özellikle yer vermeyip psikolojik, felsefi, bilimsel, sanatsal, göreceli, pratik, belirli bir sınırlılık ve yaklaşımlardan/açıklamalardan yararlanılarak parantezler açılmıştır.

- Bu çalışmada, başlıkların altlarındaki bilgilere/açıklamalara (parantezlere), kişilerin kendilerinin düşünmelerine/değerlendirmelerine fırsat verebilme amacıyla ve özellikle pek fazla yer verilmemektedir. Zihinlerce/kişilerce uygun bulunmayabilecek bilgiler/parantezler gözardı edilebilir.
[ ( ) Parantez içinde yer verilmelerinin nedeni de budur! ]
[ Kavramların yanında bulunan ( ) parantezler ek bilgi ya da açıklama olarak, [] köşeli parantezler ise ayrıntı/teknik bilgi vermek üzere kullanılmıştır. ]

- Bazı/birçok sözcüğe özellikle/bilerek/belirli bir bilinçle/yaklaşımla yer verilmemiştir. Hayır! / Evet!

- Bu çalışmada, birçok sözcüğün/kavramın altında bazen "açıklama/ları" bulunmakta, bazen -özellikle ve çeşitli nedenlerden dolayı- bulunmamaktadır.

- Bazı başlıkların altına, veri/bilgi girmemizin çeşitli nedenlerinden biri ise ulaşım/erişim kolaylığı sağlamak üzere hazır veri/bilgi karşılıklarını sunmak ve dil/sözlük çalışmalarının yeterince ilgi görmemesinden dolayı maddî[üyelik ya da bağış] desteğinize/katkılarınıza başvurarak gelişmek üzeredir! [Dolayısıyla sizin de FaRkLaR Kılavuzu'na destek olabilmek amacıyla üyeliğinizi şimdi başlatmanızı dileriz! Teşekkürler!] )

- Bu çalışmanın sözlük olarak algılanmamasını/kullanılmamasını da sağlamak amacıyla ve özellikle ":"[iki nokta üst üste] ya da "...dır!" şeklinde belirtilmemiştir!

- Bu çalışmada, başlıkların [kavram ya da olguların] ne olduklarından çok, ne olmadıklarına işaret etme çabası güdülmektedir. [Bir DEĞİL!'leme çalışması olarak değerlendirilmelidir!]

- Bu çalışmada bulunan tüm karşılaştırmaların/belirtmelerin tanımlan(a)mayan, sözcük olarak karşılığı/adı tam olarak oluşturul(a)mamış, fakat zihinlerimizde karşılığı bulunan/bulunabilen "3." anlamları ve/veya ara anlamları düşünülebilir.

- Bu kılavuz/sözlük, dil(d)e/kavramlar(d)a/sözcükler(d)e ilginizin daha da artması ve sözlük/ahit kullanımını artırmayı amaçlamaktadır.

- İngilizce'ye ve öteki dillere yer verme nedenimiz, öteki dillerle karşılaştırmalı yaklaşımla bir bilince sahip olmanıza aracı/yardımcı olabilmektir.

- Zamanla buradaki birçok sözcüğün etimolojik derinliklerine ve öbür dillerdeki karşılıklarına da yer verilecektir.(Bu konuda her türlü destek ^v(ve/veya) katkınızı görmekten mutluluk duyarız!)

- Bu kılavuzdaki bilgiler, SDP(Sinir Dili Programlası)(NLP) üzerine kılavuzluk edebilir.

- Bu kılavuz, soru sorma/sorgulama, yoğun/derin düşünme aracı/vesilesi olarak kullanılabilir.

- Bu kılavuz/sözlük üzerine olan tüm katkı/destek/uyarı/yorum ve önerilerinizi görmek ve değerlendirmekten mutluluk duyarız! Ayrıca burayı tıklayarak, dille ve buradaki içerikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz kişilere tavsiye edebilirsiniz.

"... ile/ve/değil/yerine ..."
[bağlaçların kullanımı/okunuşu...]

- Kavramların aralarında kullanılan/bulunan
"... ile/ve/değil/yerine ..."
bağlaçları, ilgili satırı 2/3/4 kez ve ayrı ayrı şekilde okumanız ve satırları tekrarlamamak içindir.
( - UCLAR ile FARKLAR [karıştırılmamalı!]
- UCLAR ve FARKLAR [ayrı olmalarının yanısıra birlikte de düşünülebilir/kullanılabilir!]
- UCLAR değil FARKLAR [dır!]
- UCLAR yerine FARKLAR [düşünülmeli/kullanılmalıdır!] )

... ile ...
[ÖNCESİ | SONRASI]

- Sözcükleri dizerken ya da "... ile" öncesiyle "ile ..." sonrası arasında bir öncelik/fark/özellik/tercih/vurgu yoktur. Her ikisini de kesinlikle birbirine karıştırmamak, her ikisinin de derinliğine/önemine ve ciddiyetine yer/destek verilmesi gerekmektedir.

- Belirlemelerin/karşılaştırmaların daha da oturması/derinleşmesi için, "ile"den sonraki sözcüğün yanına tekrar "ile"den önceki sözcüğü düşünerek/koyarak değerlendiriniz.
( "- DİL BİLİM ile DİL BİLGİSİ" ise "- DİL BİLİM ile DİL BİLGİSİ [ile DİL BİLİM]" gibi. )

EN SON YAPILMIŞ OLAN EKLEMELER
[ 06 Kasım - 16 Nisan 2013 arasında... ]

 

Bugün [16 Nisan 2013] itibariyle
Dil bölümüne yapılmış olan eklemeler aşağıdaki gibidir.
[ 06 Kasım - 16 Nisan 2013 arasında... ]
( 204 yeni ekleme, 83 katkı )


-@ KABULLER ile/ve/||/<> SINIRLAMALAR [21:04][09 Nisan 2014] [TDK'da Ara]

-@ SONUÇ ile/ve/değil TÜMDENGELİM [20:20][06 Nisan 2014] [TDK'da Ara]

-@ "BAŞARI" ile/değil/maalesef SONUÇ MERKEZLİLLİK/ODAKLILIK [00:54][04 Nisan 2014] [TDK'da Ara]
( Bir şeyin/durumun, "çoğunluk" tarafından istenmesi, kabul görmesi, başarı değildir/olamaz! )

-@ TERCİH ETMEK ile/ve/||/<> ÖNE ÇIKARMAK [13:31][03 Nisan 2014] [TDK'da Ara]

-@ "AYNI ONUN GİBİ" ... değil ONUN GİBİ ... [00:09][04 Nisan 2014] [TDK'da Ara]

-@ "AYNI ONUN GİBİ" ... değil AYNI ... [00:09][04 Nisan 2014] [TDK'da Ara]

-@ ZİHNİNDE ve/=/||/<>/>/< DİLİNDE [13:21][03 Nisan 2014] [TDK'da Ara]
( Ne ki, var zihninde; aynı var dilinde!
Ne ki, var dilinde; aynı var zihninde! )

-@ YEREL DİL/LER ile/ve/değil/yerine/||/<>/< GÖVDE DİLİ [03:13][03 Nisan 2014] [TDK'da Ara]
( İşaretler/simgeler[yazılar/sözcükler], sesler aracılığıyla sürdürülen dil. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Durum/duruş, davranış/tutum, el/yüz/göz[bakış, jest, mimik], işaret/simge, ses tonu/vurgusu aracılığıyla sürdürülen dil. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< İmgeler, nesneler, kavramlar, olay/olgu ve durumların kayıtlarının yoğrulduğu dil. )
( Ülkelerin/bölgelerin, toplulukların/bireylerin, ortak/uzlaşımsal olarak belirlediği/kullandığı. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Sınırların, bölgesel/yerel farklılıkların bulun(a)madığı. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Bireyin donanımı(geliş[me]mişliği] oranındaki. )
( IQ ile/ve/değil/yerine/||/<>/< EQ ile/ve/değil/yerine/||/<>/< SQ )

-@ İTİBÂRÎ ile/ve/değil/yerine UZLAŞIMSAL [16:28][02 Nisan 2014] [TDK'da Ara]

-@ YALNIZCA ile/değil İLKSEL OLAN [14:54][02 Nisan 2014] [TDK'da Ara]

-@ GİRİŞ-GELİŞME-SONUÇ ile/ve/değil/yerine/||/<> SÜREÇ-SONUÇ / USÛL-ESAS [09:02][01 Nisan 2014] [TDK'da Ara]
( ... İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Süreç olmadan(düşünülmeden/konuşulmadan), sonuca; yöntem(usûl) olmadan, asıl(esas) konuya geçilemez/değinilemez! )
( ... İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Konuşuruz[konuşmalıyız!], etkin susmak üzere; susarız[susabilmeliyiz!], yetkin konuşmak üzere! ["Söyleyerek" değil söyleşerek/konuşarak!] )
( ... İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Tümdengelim yapabilmek için tümevarımsal düşünmüş olmak gerekir! )
( ... İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Anlamak için konuşmak; konuşmak için dinlemek; dinlemek için de susabilmek gerekir! [Anlamanın iki temel koşulu: 1. Nötr olmak/olabilmek. | 2. (Nitelikli) Soru sormak.] )
( ... İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Algı düzenimizi (paradigmamızı) düzeltmek/değiştirmek/geliştirmek üzere, zaman zaman/sık sık "fabrika ayarlarımıza" dönmek gerekir. [Yaşamın ve özellikle de gündelik yaşamın/konuların hızına/yoğunluğuna (fazla) kapılmamak için!] )
( ... İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Çıkarlarımıza yönelik/uygun olarak, "kazanın" "doğurduğuna" inanma eğilimi gösterirken; sonuç odaklı/merkezli olmamak üzere, "kazanın" "öldüğünü" kabul edebilme ve düşünme gücünü kullanmaya cesâret etmemiz gerekir. )

-@ AÇINMAK ile AÇINSAMAK [23:39][31 Mart 2014] [TDK'da Ara]
( [dirimbilim] Gelişmek. | [tohum, hastalık için] İçindeki yetenekler uyanarak ereğine varmak. İLE Bir yerin özelliklerini ortaya çıkarmak için araştırma ve inceleme yapmak. )

-@ AÇILIM ile AÇILIŞ/KÜŞAT [22:13][31 Mart 2014] [TDK'da Ara]
( Açılma eylemi. | Bir yıldızla, gök eşleği arasındaki uzaklık. [Kuzey'e doğru olanı, eksi imiyle ölçülür.][Güneşin, bir yıldaki açılımı, -23 derece, 27 dakikadan; +23 derece, 27 dakikaya kadar değişir.] İLE Açılma eylemi ya da biçimi. | Yeni bir yapının, yerin ya da yeni bir kurumun çalışmaya başlaması. )

-@ AÇAN ile AÇAR [23:43][31 Mart 2014] [TDK'da Ara]
( Açma işini yapan. | Oynak kemiklerin arasındaki açıları genişletmeye yarayan kasların genel adı. [>< BÜKEN] İLE Anahtar. | İştah açmak üzere, yemekten önce içilen içecek. İLE Bir cismin, yüzeyi üzerine, sert bir madde ya da bir araç sürterek, onu düzleştirip parlatma. [PERDAH] | [demircilikte] Delik büyültmekte kullanılan araç. | Anahtar ve her türlü açma aracı. İLE Açmaya yarayan araç. | Açma işleminin yapılacak olmasını, birinin, gelecek zaman kipinde gerçekleştireceğini belirten söz. )

-@ ACUZE ile/değil/yerine YAŞLI [21:49][31 Mart 2014] [TDK'da Ara]
( Huysuz, yaşlı kadın. İLE/DEĞİL/YERİNE ...[Yaşının/bıkkınlığının getirdiği olumsuzlukları görmemezlikten gelerek!] )

-@ ACI ile/ve/değil/yerine ACIRAK [21:21][31 Mart 2014] [TDK'da Ara]
( ... İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Az acı. )

-@ ACIMA ile ACIMAK [21:18][31 Mart 2014] [TDK'da Ara]
( Acımak eylemi. | Başka bir kişinin ya da canlının mutsuzluğuna yönelik duyulan üzüntü, merhamet. İLE Tadı, acı duruma gelme, acılaşma. | Acılı, ağrılı olma. | Başkasının acısına ortak olmak ya da durumundan üzüntü duymak. | Başkasının uğradığı/uğrayacağı kötü bir duruma üzülmek, merhamet etmek. | Bir şeyi vermeye kıyamamak ya da verdiğine, elden çıkardığına üzülmek. )

-@ ÂBİDE değil/yerine ANIT [15:36][31 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ ABDAL ile Abdal [23:00][09 Nisan 2014] [TDK'da Ara]
( Eskiden, bazı gezgin dervişlere verilen ad. İLE Safeviler döneminde, İran'da yaşayan önemli Türk oymaklarından biri. | Anadolu'da yaşayan, bu addaki bir oymak. [Geygel Abdalları] )

-@ BİRLEŞTİRME ve/||/<>/> AYDINLATMA [13:42][31 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ a/A ile/ve/<> a [12:39][31 Mart 2014] [TDK'da Ara]
( Türkçe abecesinin ilk yazacı(harfi). [sesbilim] Kalın ünlülerin, düz ve geniş olanını gösterir. İLE/VE/<> Şaşma, anımsama, sevinme, acıma, üzülme, kızma gibi duyguları güçlendirir. Tümcenin, başında ya da sonunda, çoğu kez yinelenmiş olarak kullanılır. [A ne güzel! A sen burada mıydın?] | İkinci kişi çekimli eylemlerin sonuna gelir. [Alsana. Baksana.] İLE/VE/<> Sınıflama ve sıralamalarda, maddelerin sıralaması yazaç ile gösterildiğinde, ilk maddenin başına gelir. İLE/VE/<> [müzik] Nota imlerini, yazaçla gösterme yönteminde, "la" sesini bildirir. )

-@ BİRLİKTE ile/ve/değil KARŞILIKLI [00:38][29 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ "ACIKLI" ile/ve/değil/yerine DUYGUSAL [00:19][29 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ EN BÜYÜK ile/ve/değil/yerine/||/<> TEK [21:42][28 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ AŞK ile/ve/||/<>/> ŞİİR [12:38][28 Mart 2014] [TDK'da Ara]
( Aşk (bile), şiirin bahanesidir. )

-@ UNUTMAK ile/ve/değil/yerine ANIMSAMAMAK [12:36][28 Mart 2014] [TDK'da Ara]
( Unutmak, belki olanaklı değildir fakat anımsamamak, olanaklıdır/olasılıklıdır. )

-@ AŞMAK ile/ve/değil/yerine DEĞİŞTİRMEK/DÖNÜŞTÜRMEK [14:47][22 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ VARSAYIM ile ÇIKARIM [14:45][22 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ KENDİNİ AZIMSAMAK değil/yerine/>< KENDİNİ ANIMSAMAK [22:02][17 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ OLUMSUZLUK değil/yerine/>< "ÖLÜMSÜZLÜK" [14:15][17 Mart 2014] [TDK'da Ara]
( Olumsuzlukları yönetebildiğimiz ve/veya zihnimizden uzak tutabildiğimiz oranda, farkındalıkla dolu bir "ölümsüzlük" alanına çıkılır. )

-@ GENİŞLEME ile/ve/<> SEYRELME [10:38][17 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ SÜREKLİLİK ile/ve/<> DUYARLILIK(HASSASİYET) [10:36][17 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ EVRENİN: BÜYÜMESİ ile/ve/değil GENİŞLEMESİ [19:48][14 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ "KİŞİ KÖTÜ" değil İŞİ KÖTÜ [19:20][13 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ (BAZI) VAHŞİ(ETÇİL/HEPÇİL) HAYVANLAR ile/ve/yerine (BAZI) UYSAL(OTÇUL) HAYVANLAR [17:34][12 Mart 2014] [TDK'da Ara]
( [İnsanların] Olumsuz yanlarını simgelerler. İLE/VE/YERİNE Olumlu yanlarını simgelerler. )

-@ İŞLEMEK ile/ve/<> İZLEMEK [17:28][12 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ ANLATIM ile/ve/<> AKTARIM [17:26][12 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ "BELKİ OLABİLİR" değil OLABİLİR [17:22][12 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ TOPLAM ile/ve/değil TOPTAN [17:19][12 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ KİRACI/SAHİP değil/yerine MİSÂFİR [17:19][12 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ İNKÂR ile KABUL ETMEME [17:17][12 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ İNKÂR ile/değil İTİRAF [17:17][12 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ İNKÂR değil BİLDİĞİNİZ GİBİ [17:16][12 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ "EDEPSİZLİK" ile/değil/yerine COŞKU [17:15][12 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ DENEYİMLEMEK ile/ve/<>/>/< DEYİMLEMEK [17:08][12 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ KUŞKU değil/yerine/>< BİLGİ [16:54][12 Mart 2014] [TDK'da Ara]
( BİLGİ: Kuşkuyu yok eden neyse, o! )

-@ RUH ve/||/<> KELÂM/SÖZ [16:53][12 Mart 2014] [TDK'da Ara]
( RUH: Hâle bürünmüş kelâm/söz. )

-@ [TENZİH-TEŞBİH ile/ve/> TENZİHTE TEŞBİH, TEŞBİHTE TENZİH] ile/ve/değil/yerine/> HEM TENZİH, HEM TEŞBİH | NE TENZİH, NE TEŞBİH [16:47][12 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ GEÇ KALMAK ile/değil YETİŞEMEMEK [15:20][12 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ IRAK ile/yerine UZAK [12:41][11 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ 1/0: SONSUZ değil TANIMSIZ [12:31][11 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ "BAŞARISIZLIK" ile/değil İSTEKSİZLİK [12:30][11 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ (")İYİLİK(") değil OLDUĞU/GEREKTİĞİ ŞEKİLDE/GİBİ [12:28][11 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ KESİK/Lİ ile EKSİK/Lİ [12:22][11 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ "BİTİRİLDİ" ile/değil BÜTÜNLENDİ [12:21][11 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ İNKİLÂB değil İNKILÂB/P [12:20][11 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ KÂRÛN değil/yerine HÂRÛN [12:08][11 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ EZOTERİK ile/değil/yerine BÂTINÎ [11:58][11 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ ZAFER ile/ve/değil/yerine/||/<> SEFER [13:17][04 Mart 2014] [TDK'da Ara]
( Sonuç. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Süreç. )

-@ ŞART ile ŞATR [10:47][04 Mart 2014] [TDK'da Ara]
( Koşul. | Durum, hal, vaziyet. | Yemin. İLE Yarı, yarım. | Bölüm, kısım, parça. | Mısra. )

-@ BİLGİ ile/ve/||/<> BİLİMLER [10:12][04 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ LAĞV ile/değil/yerine/>< MÜFÎD[< FEYD] [09:50][04 Mart 2014] [TDK'da Ara]
( Yararsız/faydasız, beyhûde, boş. | Yanılma, atlama. | Kaldırma, hükümsüz bırakma. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Anlatan, ifâde eden, anlamlı/mânâlı. | Yararlı/faydalı. )
( YEMÎN-İ LAĞV: Alışkanlıkla edilen ve şer'an kefâret gerektirmeyen yemin. )

-@ BEYÂN(/Î) ile/ve/değil/||/<> Â'YÂN/İYÂN/IYÂN(/Î) [09:40][04 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ ÜŞÜMEK ile/ve/değil/<> ÜŞÜTMEK [11:55][03 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ "... BAKIMDAN" ile/değil "... BAKIMINDAN" [22:13][24 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ "DOKUNARAK" ile/ve/değil/yerine/||/<> "YOKLAYARAK" [21:57][24 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ "KOPUK" ile/ve/değil/yerine/||/<> "İLGİSİZ" [21:52][24 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ İLGİNÇ/LİK ile/ve/değil/yerine/||/<> SIRADIŞI/LIK [16:02][22 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ GÜZEL/LİK ile/ve/değil/yerine/||/<> İLGİNÇ/LİK [16:00][22 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ MÂLİYET ile/ve/değil BEDEL [14:31][22 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ "GEREKLİLİK/GEREKSİZLİK" ile/ve/değil ÖNCELİK [22:17][21 Şubat 2014] [TDK'da Ara]
( "Gereklilik" ya da "gereksizlik" olarak "tanımlamamız/tanımladıklarımız(gördüklerimiz/görmediklerimiz)", (daha çok) kolayımıza/işimize gelen, alışageldiğimiz bellek kayıtlarımızın yoğunluğu ve önceliği oranındadır. )

-@ BİLMECE ile/ve/değil/yerine/<> BULMACA [20:17][21 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ LİTERATÜRDEN PAY ALMAK ile/ve/<> LİTERATÜRE KATILMAK [11:42][19 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ SETR ile KÜFR [11:40][19 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ HAKİKAT/İ ile/ve/değil/<> OLGUSALLIK/I [11:38][19 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ KEŞKE ile/değil UMARIM [00:45][19 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ YAPMAK ile/ve/değil/yerine/<> GERÇEKLEŞTİRMEK [14:29][18 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ YÜKLENME ile/değil/yerine ÜSTLENME [11:36][16 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ ÂN ve MEKÂN ile/ve/||/<> ZAMAN ve ZEMİN [11:10][15 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ HAZ ile/ve/<>/< HAD [11:04][14 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ TAHAMMÜL ETMEK ile/ve/değil MÜSAMAHA GÖSTERMEK [10:18][14 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ "..., BENİM (EN) DEMOKRATİK HAKKIM(DIR)!" değil HAKKIM(DIR)! [13:25][08 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ FARKLILAŞMA ve/||/<> ANLAMIN OLUŞMASI [21:18][06 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ ÖNCEL ile ÖNCÜL [21:09][06 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ SIR: GİZLİ ile/değil DİLE GEL(E)MEYEN [21:02][06 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ "ASLINDA ..." ile "GERÇEKTE ..." [21:00][06 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ ADIM ile/ve/değil DÜZEY [20:55][06 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ GÖNDERME ile/ve/değil/yerine/<> KATKI [20:53][06 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ MEYVE/Sİ ile/ve/değil ÜRÜN/Ü [20:48][06 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ ZEMİN ile/ve/<> [20:10][06 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ İNGİLİZCE'NİN TARİHÇESİ... [00:24][06 Şubat 2014] [TDK'da Ara]
( )

-@ ...YA DÖNÜK ile/ve/değil ...YA YÖNELİK [21:03][05 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ ŞUUR ile İŞRAK(AYDINLANMA) [13:50][04 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ ... ARTI ... ile/ve/değil ... AYRICA ... [18:58][03 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ "TEŞBİHTE HATA ARANMAZ" değil TEŞBİHTE, HATA OLMAZ/OLMAMALI [18:55][03 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ KAPI KOLU ile/değil KAPI TUTAMAĞI [17:44][03 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ FÂNÎ: YOK degil GEÇİCİ [17:23][03 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ FETÂ[Ar. çoğ. FİTYÂN] ile FETHA[çoğ. FETEHÂT] [16:35][03 Şubat 2014] [TDK'da Ara]
( Genç, delikanlı, yiğit, mert. | Cömert. Eli açık. İLE Arapça sözcüklerin üzerine konulan üstün işareti. | Delik. )

-@ SÖZÜ: SÖYLEMEDEN ÖNCE ile/ve/||/<> SÖYLEDİKTEN SONRA [19:59][22 Ocak 2014] [TDK'da Ara]
( Önünde dur! İLE/VE/||/<> Ardında dur! )

-@ BİLEŞEN ile/ve/değil/<> BİLEŞİK [12:59][03 Ocak 2014] [TDK'da Ara]

-@ "... VARLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR" değil "... VAROLUŞLARINI SÜRDÜRÜYOR" [12:57][03 Ocak 2014] [TDK'da Ara]

-@ "NE KADAR GERÇEKTİR?" ile/değil "NASIL BİR GERÇEK?" [11:56][03 Ocak 2014] [TDK'da Ara]

-@ "DEĞİŞİYOR" ile/değil DEĞİŞEBİLİYOR [11:52][03 Ocak 2014] [TDK'da Ara]

-@ DOST: ACI SÖYLEYEN değil ACIYI, TATLI SÖYLEYEN [00:13][19 Aralık 2013] [TDK'da Ara]

-@ YALAN: SAFSATA ile/ve/<> MECAZ [16:54][06 Aralık 2013] [TDK'da Ara]
( Felsefede. İLE/VE/<> Yazında(edebiyatta). İLE/VE/<> Siyasette. İLE/VE/<> Ticarette. İLE/VE/<> Gazetecilikte. )

-@ AÇIKLAMA ile AÇIMLAMA [08:32][28 Kasım 2013] [TDK'da Ara]

-@ SAPLANTI ile/değil AŞK [16:07][09 Kasım 2013] [TDK'da Ara]

-@ ORANTI ile/ve/değil/<> BAĞLAM [08:27][07 Kasım 2013] [TDK'da Ara]

-@ "KENDİNE ÖZGÜN" değil KENDİNE ÖZGÜ ya da ÖZGÜN [23:28][06 Kasım 2013] [TDK'da Ara]

-@ "ÇOK BAMBAŞKA" değil BAMBAŞKA [16:10][06 Ekim 2013] [TDK'da Ara]

-@ "GÖTÜ KALKMAK" ile/ve/değil/yerine "KANI BİTLENMEK" [15:44][06 Ekim 2013] [TDK'da Ara]

-@ "YOKUŞA SÜRMEK" ile/ve/<> "TOPU, TACA ATMAK" [15:34][06 Ekim 2013] [TDK'da Ara]

-@ TANIMLAMAK ile/ve/<> NİTELEMEK [01:28][04 Ekim 2013] [TDK'da Ara]

-@ KÖTÜ ile/ve/değil/<> ÜSTÜNKÖRÜ [22:51][30 Eylül 2013] [TDK'da Ara]

-@ ANLAYAMAMAK ile/ve/<> ANLAM VEREMEMEK [20:06][29 Eylül 2013] [TDK'da Ara]

-@ AYNEN ile/ve/||/=/<> KESİNLİKLE [21:53][23 Eylül 2013] [TDK'da Ara]

-@ YAŞAMIN: "DAYATTIKLARI" ile/ve/değil/yerine/<> GETİRDİKLERİ [08:21][17 Eylül 2013] [TDK'da Ara]

-@ MASALLAR: ÇOCUKKEN ile/değil/yerine BÜYÜYÜNCE [16:26][16 Eylül 2013] [TDK'da Ara]
( Uyuyana kadar. İLE/DEĞİL/YERİNE Uyanana kadar. )

-@ "AKILSIZ" İLERLEMEK değil AKLI AŞARAK İLERLEMEK [00:22][16 Eylül 2013] [TDK'da Ara]

-@ RİVÂYET ile/ve/değil/yerine/+/>< DİRÂYET [00:10][16 Eylül 2013] [TDK'da Ara]

-@ "HIZINI YAVAŞLATMAK" değil HIZINI AZALTMAK ya da YAVAŞLAMAK [23:51][15 Eylül 2013] [TDK'da Ara]

-@ YANLIŞ ANLAMAK ile/ve/<> ÇARPITMAK [23:35][15 Eylül 2013] [TDK'da Ara]

-@ ETİYOPYA ile/ve/<> AMAHARİ [15:05][12 Eylül 2013] [TDK'da Ara]
( ... İLE/VE/<> 83 farklı dilin konuşulduğu Etiyopya'da, resmî abece olarak kullanılmaktadır. )

-@ "UYGUN OLMA/MA" ile/ve/değil YETERİNCE UYGUN OLMA/MA [14:58][04 Eylül 2013] [TDK'da Ara]

-@ "TABİİ Kİ" ile/ve/<> "KESİNLİKLE" [09:59][04 Eylül 2013] [TDK'da Ara]

-@ "TABİİ Kİ" ile/ve/<> "MUTLAKA" [01:30][03 Eylül 2013] [TDK'da Ara]

-@ NORMAL ile ORTALAMA [00:33][29 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]

-@ "YORULUYOR İNSAN" değil YORULUYORUM [19:14][27 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]
( Kişisel ve/veya özel olan bir durumu, genelleyerek ya da abartarak, [kendine hizmet eden/çıkarına uyan] "akla" bürümenin [rasyonalizasyonun], çevreye hiçbir etkisi/katkısı olmadığı gibi, en başta, bu sözü söyleyen kişiye ve çevresine/zihinlere olan yükü çok fazladır. Aslolan da, ne söyleyeceğini bilmek değil ne söylemeyeceğini düşünmek ve ona göre konuşmak/konuşabilmektir! )

-@ "KEŞKE, YAPMAZ OLAYDIM" değil YAPMAZ OLAYDIM / KEŞKE YAPMASAYDIM [19:15][27 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]

-@ SİNGAPUR'DA RESMÎ DİL: ÇİNCE ile/ve/<> MALAYCA [12:32][19 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]

-@ SÖZÜN: BELİRLEYİCİLİĞİ ile/ve/değil/<> BAĞLAYICILIĞI [14:43][17 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]
( Söylediklerinize dikkat edin,
düşüncelere dönüşür...

Düşüncelerinize dikkat edin,
duygularınıza dönüşür...

Duygularınıza dikkat edin,
davranışlarınıza dönüşür...

Davranışlarınıza dikkat edin,
alışkanlıklarınıza dönüşür...

Alışkanlıklarınıza dikkat edin,
değerlerinize dönüşür...

Değerlerinize dikkat edin,
karakterinize dönüşür...

Karakterinize dikkat edin,
kaderinize dönüşür... )

-@ KUMAŞ ile/değil (BULUNMAZ) HİNT KUMAŞI [01:44][14 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]
( ... İLE/DEĞİL Kumaş, defalarca boya tankına daldırılıp güneşte kurutulur ve bu işlem, kumaşın rengi, güneşte solmayana kadar edermiş. Böylece, rengi solmayan, değerli bir kumaş elde edilirmiş. )
( Değerli ve "değersiz"[kinâyeli olarak kullanılan] nesneler/"şey"ler için, "Bulunmaz, Hint Kumaşı" (mı?) deyimi de, kumaşın elde edilmesindeki bu sürecin kolay ve kısa olmamasındaki gibi, bazı değerli eşyaların/olanakların da hiçbir uğraş göstermeden, kolaylıkla edinilemeyeceğine/erişilemeyeceğine "gönderme" olarak da kullanılmaktadır. )

-@ TAMİLLER ile/ve/<>/>< SEYLAN'LILAR [00:54][14 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]
( Hindistan'ın güneyinden Sri Lanka'ya göç eden ilk Tamiller ve Seylan'lılar, yıllar boyunca birbirleriyle savaşmışlar. Sri Lanka'nın tarihte yerini alması ise, III. yüzyılda, başkenti Anuradhapura'dan, Buda felsefesini yayan ve bütün adayı denetimi altına alan Kral Tissa ile gerçekleşmiştir. Tamiller ile girişilen çatışmalarda, Seylan'lılar galip gelmiştir. Monarşi, dinin yayılmasını kolaylaştırmış, ülkeyi geliştirmiş, anıtlar, tapınaklar ve sulama düzenekleri kurulmuştur.

XIII. yüzyıldan sonra, sulama düzeni kötüleştiği ve azınlıkta kalan Tamiller, gittikçe daha fazla baskı yaptığından dolayı, ada halkı, başkenti sürekli değiştirmiş ve adanın güneyine çekilmek zorunda kalmıştır.

Sri Lanka adası, tarihi boyunca işgalcilerin, Portekiz'li, Hollanda'lı ve İngilizler'in akınına uğramış. Uzun yıllar, İngiltere'ye bağlı bir sömürge olarak kalmış. XIX. yüzyılda alevlenen milliyetçilik hareketleri sonucu, Hindistan'ın paralelinde, 1947 yılında, herhangi bir çatışmaya girmeden bağımsız devlet olmuştur. )
( Sri Lanka'nın yakın tarihinde önemli bir yeri olan Dias Bandaranaike, 1951 yılında, "Sri Lanka Özgürlük Partisi"ni kurarak iktidara gelmiştir. Sinhali milliyetçiliğini ve Budizm'i savunan sosyalist çizgide bir siyaset süren Bandaranaike, ülkesinin resmî dilini, İngilizce'den Sinhali diline çevirmiştir.

[1959 yılında bir suikasta kurban gidince, dul eşi Sirimavo Bandaranaike, iktidarı devralmış ve eşinin siyasetini devam ettirmiştir. 1994 yılına kadar ve dünyanın ilk kadın önderi olarak Sri Lanka'yı yönetmiştir.] )

-@ HİNDİSTAN ve/<> SRİ LANKA[< SEYLAN] [12:51][14 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]
( Hindistan Yarımadası'ndan, Palk Boğazı ile ayrılan Sri Lanka, yarımadaya, "Âdem'in Köprüsü" denilen mercan adalarıyla bağantılıdır. VE/<> Önceki adı Seylan olan Sri Lanka, Sinhala dilinde, "pırıl pırıl parıldayan ülke" anlamına gelmektedir. )
( ... VE/<> Budizm'in önemli hac merkezlerinden biridir. )
( ... VE/<> Yakut'u ile de ünlüdür. )

-@ SANSÜR ile/değil/yerine DENETLEME [23:52][12 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]

-@ KAŞINMA: RAHİMDE değil VAJİNADA [23:45][12 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]
( İç yüzeyde. [olmaz!] DEĞİL Dış bölgede/yüzeyde. )
( "Rahmim kaşınıyor" diye bir söz olmaz. DEĞİL "Vajina(m)da kaşıntı var/oluyor" olabilir. )

-@ NUTUK: İÇ KONUŞMA ve/||/<> DIŞ KONUŞMA [14:27][11 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]
( Düşünme/düşünce. VE/||/<> Dil/söz. )

-@ SÖMÜRME ile/ve/<> "SÖĞÜŞLEME" [02:18][10 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]

-@ OLANAKLAR ile/ve/değil/yerine/||/<> OLANAKLILIKLAR [08:26][08 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]
( Parça. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Bütün. )
( Hedef. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Durum. )

-@ AYMARA ile/ve QUECHUA [12:33][07 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]
( Titicaca Gölü'nün, Bolivya sınırları içinde bulunan adalarında yaşayan yerli halkın kullandığı, eski bir yerli dil. İLE/VE Gölün Peru'da bulunan bölümünde kullanılan, İnka'lardan kalma dil. )

-@ TECRÎD[< CERED] ile/değil TEDRÎC[< DURÛC] [00:39][07 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]
( Soyma, soyulma. | Ayırma, bir tarafta tutma. | Soyutlama. | Yalıtma. İLE/DEĞİL Derece derece, basamak basamak ilerle(t)me. )

-@ MÂLUM ile/ve ÂŞİKÂR [14:32][06 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]

-@ DUDAK/MİDE ORUCU ile/ve/değil/||/< DİL ORUCU [11:23][06 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]

-@ PORNOGRAFİK: APAÇIK ile/ve/<> ÖZSÜZ GÖRÜNÜŞ [10:45][06 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]

-@ İŞLEYİŞ ile İŞLEV [10:31][06 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]

-@ "O KADAR DA UZUN BOYLU DEĞİL" ile "ATLA, DEVE DEĞİL YA" [10:29][06 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]

-@ "ÜSTESİNDEN GELMEK" ile "ALTINDAN KALKMAK" [10:27][06 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]

-@ "DELİRTME" değil/yerine/>< BELİRTME [18:13][25 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]
( Zihnin başedemediği tek şey belirsizliktir. Eğer yakınlarımızı "delirtmek" istemiyorsak, ancak zihnimizden/düşünce(ler)mizden/niyetimizden/yaklaşımımızdan ve/veya durumumuzdan çevremizi haberdar ederek buna engel olabiliriz. Konuşmayarak, "susmayı"/"az konuşmayı" bir "beceri/fark" görerek iletişim ve paylaşım içinde olamaz, ortak alanda, birlikte hareket edemeyiz. )

-@ HİNDİSTAN'DA ÖTEN HOROZUN SESİ KULAĞIMIZDADIR ile/ve/<> BİR YILDIZ KAYSA DİŞİM AĞRIR [16:25][22 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ "YASAK" ile/değil BAŞKASINA KAPALI [16:20][22 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ PİS ile/değil YOĞUN [16:07][22 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ BİR ŞEYİN: TAKLİDİ ile/değil BENZERİ [16:00][22 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ "BAL PETEĞİ" ile/ve/<> "İNCİR" [15:53][22 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]
( Beyin. )

-@ ALEVÎ ile/ve/değil ALEVÎ [14:39][22 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]
( Hz. Ali. İLE/VE/DEĞİL Yüce[ulvî]. )

-@ ALTIN(PARA) ile/ve/değil/yerine/||/<> SÖZ/KELÂM [11:45][21 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]
( Doğada. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> İnsanda. )

-@ "DELİ" ile/değil DONANIMLI [21:12][20 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ İLZÂM ile/ve/<> İCBÂR [09:55][17 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ GÖKTÜRK TÜRKÇESİ ile/ve/<> OĞUZ TÜRKÇESİ [16:32][15 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ GERÇEK/LİK ile/ve/değil/<> SABİT/LİK [16:31][15 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ ÇIKIŞ ile ÇIKIŞ [01:52][15 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]
( Dışarı. İLE Yukarı. )

-@ BİRLEŞTİRİCİ ile AYRIŞTIRICI [01:21][15 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]
( [söz/karar/tutum] Bir kesimi birleştirici olabilir ve fakat hiçbir kesimi ayrıştırıcı olmamalıdır. )

-@ KADEH ile/ve/değil/yerine PİSAGOR'UN KADEHİ [13:01][14 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]
( ... İLE Ölçüyü kaybedersen, herşeyi/ni kaybedersin. )
( ... İLE İçine konulan şarabın, kadehin ortasındaki çıkıntının seviyesini geçmesiyle, fazla olanı değil kadehin içindeki tüm sıvıyı, altındaki deliklerden akıtır. [Nerede duracağını ve ne kadar içmesi gerektiğini bilmeyenler için ve sınırlarını öğrenmeleri için yapılmıştır.] )
( | )

-@ KİŞİLERE: "ACIMAM!" değil/yerine KENDİMİ, ACIMAMAM GEREKTİĞİNE İKNÂ EDERSEM, ACIMAM/ACIMAYABİLİRİM [21:05][13 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ (")ÇIKAR(") ile/değil/yerine OLASI ZARARLARI AZALTMA [12:39][13 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ YIKIM ile/ve/değil YIKILIM [12:28][13 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]
( Yapıda. İLE/VE/DEĞİL Fizikte, kimyada. )

-@ GÖRMESİN! ile/ve/değil/yerine/<> GÖSTERME! [15:00][11 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ "MESAFE KOYMAK" ile/ve/<> "MESAFE YARATMAK" [14:22][11 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ KONUŞMANIN: "ANLAMSIZLIĞI" ile/ve/değil/yerine/<> "GEREKSİZLİĞİ" [14:18][11 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]
( Konuşmak, insanın, her koşul ve zamanda, en öncelikli yeti ve eylememidir. Dolayısıyla, kendi isteksiz ya da kopuk olduğumuz durumlar için "konuşmanın gereği yok" şeklinde düşünülmemeli ve konuşulmamalıdır. Anlamsızlığı, isabetsizliği, yersizliği/zamansızlığı olabilir fakat "gereksizliği" diye bir durum söz konusu olmadığı gibi bu ["niyetteki/kasıttaki"] söz de söylenemez/söylenmemelidir. )

-@ CAM ile/ve/<>/> AYNA [01:49][10 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]
( Sileriz, "ayna gibi" oldu deriz. İLE/VE/<> Sileriz, "cam gibi" oldu deriz. )
( ... İLE/VE/<>/> Camın sırlanmışı. )

-@ MALİ'DE: HOŞNUTLUK ve/<> "HAP, HEP, HAP" [13:12][09 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]
( Bir şey hoşlarına gittiğinde kullandıkları söz(cük)ler. )

-@ "BAŞA GETİRMEK" ile/değil "BAŞA GEÇİRMEK" [03:17][08 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ "HALBUKİSİ" değil HALBUKİ [01:00][08 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ GENELLİKLE ile GENEL-GEÇER [01:00][08 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ "TENEZZÜL" ETMEK ile/ve/değil/yerine/||/<> TEVECCÜH ETMEK [20:34][07 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ "SEN DİLİ" KULLANMAMA GEREĞİ: TANIMADIĞIN KİŞİ değil (YETERİNCE) SAMİMİ/YAKIN OLMADIĞIN(/DAN DOLAYI) [20:36][07 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]
( Tanımadığınız ve/veya yeterince samimi/yakın olmadığınız kişilere, "SİZ" diye hitap ediniz/edilir! )

-@ DÜŞÜNME =/<> İÇ KONUŞMA [18:50][07 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]
( İKİ BEN: İç konuşma, düşünme.
KONUŞMA: RUBÛBİYET )

-@ SİZ: ÇOĞUL ile/değil NEZÂKET [18:07][07 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ TEVÂTÜR: UYDURMA SÖZ değil GÜVENİLİR KİŞİLERDEN GELEN BİLGİ/HABER [18:06][07 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ TEVÂTÜR ve/< TEBLİĞ [18:05][07 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]
( Herşeyin senedi olması gerekmez. Tebliğ ve tevâtür de yeterlidir/geçerlidir. )

-@ ARI KAVRAM ve/<> AKIL [17:59][07 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ KADERDEN KAÇMAK değil BİR KADERDEN, BAŞKA BİR KADERE GİTMEK/GEÇMEK [15:35][07 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ GİDERMEK değil BULMAK [15:27][07 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ ÖRNEKLEMEK ile ÖRNEKLEMEMEK [16:31][06 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]
( Beni sıkar. İLE Seni sıkar. )
( Anlayamama(sı)ndan dolayı, örnekleme zorunluluğu doğar. )
( "TEŞBİHTE HATA OLMAZ" değil TEŞBİHTE, HATA OLMASIN/OLMAZ/OLMAMALI!
[ Hangi benzetmeyi yaparsan yap, önemli değildir anlamına gelmez. Benzetme(teşbih) yapacağın zaman hata yapmama gerekliliğini anlatır! [Teşbih sözcüğünden sonra virgül/duraklama çok önemli!]) ( Halk arasında daha çok, yapılan benzetmeden alınılmamasını dilemek için söylenilir ama bu yanlış kullanımdır. ] )
( Kötü örnek, örnek değildir!
[Sui misal, misal teşkil etmez!] )

-@ "ADÂLET YOK" ile/ve/değil/yerine/<> ADÂLET'İ, KENDİN/SEN (YAKIN ÇEVRENDE, OLANAKLARINDA) GERÇEKLEŞTİR (YAŞAT/İHYÂ ET)! [15:50][06 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ AD KOYMADA, DOĞUMUN: ZAMAN/I ile/ve/<> YER/İ [16:14][31 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]
( Orta Afrika Cumhuriyeti'nde, çocukların adları, doğdukları yer ve zamana göre konuluyor. [Mbonsol: Ağacın altı. | Maseke: Dere kıyısı.] )
( İnsan, ahırda doğdu diye at olmadığı gibi, "nereli" olduğunun ve/veya adının ne konulduğunun da belirleyiciliği yoktur/olmaz! )

-@ İLİM ve/<>/>/< İRFAN [18:49][03 Şubat 2014] [TDK'da Ara]
( Başkası. VE/<>/>/< Kendi. VE/<>/>/< Özü. VE/<>/>/< Bunların da merkezi/kaynağı. )

-@ İBRET ile DERS [17:30][03 Şubat 2014] [TDK'da Ara]
( Kötü sonuç veren bir olgudan alınan ders. İLE İzlenmesi gereken bir durum. )
( İBRET/TÂBİR < UBÛR[: Dar geçit.] İLE ... )

-@ ACİZ ile ÂCİZ [21:27][31 Mart 2014] [TDK'da Ara]
( Gücü, bir işe yetmez olanın durumu, güçsüzlük. | Beceriksizlik. | Birinin, borcunu, zamanında ödeyememesi durumu. İLE Gücü bir işe yetmez olan, güçsüz. | Beceriksiz. )

-@ "ÇEKİŞMEK" ile "SİDİK YARIŞTIRMAK" [14:50][12 Eylül 2013] [TDK'da Ara]

-@ "APTALA MALUM OLUR" değil ABDALA MALUM OLUR [22:59][09 Nisan 2014] [TDK'da Ara]

-@ TASNİF ile/ve TAKSİM [00:41][20 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]
( Tüm tasnifler aklîdir. Çünkü, doğada, tasnif(sınıflandırma) diye bir şey yoktur/olmaz. )

-@ SÜREÇ ile SONUÇ (Merkezlilik) [13:32][04 Şubat 2014] [TDK'da Ara]
( Ağaç, meyvesinden tanınır. )

-@ BENCE ile/ve/değil/yerine BENİM/SENİN İÇİN, BANA/SANA GÖRE [12:38][13 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ "TEŞBİHTE HATA OLMAZ" değil/yerine TEŞBİHTE, HATA OLMASIN! [18:56][03 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ "TEŞBİHTE HATA OLMAZ" değil/yerine "TEŞBİHİN BİR AYAĞI TOPALDIR" [18:56][03 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ "TEŞBİHTE HATA OLMAZ" değil/yerine TEŞBİHTE, HATA OLMASIN/OLMAZ! [18:56][03 Şubat 2014] [TDK'da Ara]
( Hangi benzetmeyi yaparsan yap, önemli değildir anlamına gelmez. Benzetme(teşbih) yapacağın zaman hata yapmama gerekliliğini anlatır! [Teşbih sözcüğünden sonra virgül/duraklama çok önemli!]) ( Halk arasında daha çok, yapılan benzetmeden alınılmamasını dilemek için söylenilir ama bu yanlış kullanımdır. )

-@ NİYET DİLLERİ ile/ve/<> GERÇEK DİLLER [03:12][03 Nisan 2014] [TDK'da Ara]
( Amaca bağlandıkları zaman anlam oluşur. İLE/VE/<> Anlam, doğrudan üzerinde/içinde aranır/bulunur. )
( Arâmî, Âsır, Keldânî, Süryânî, İbrânî ve giderek Arâbî dillerin yapısı "niyet dili"dir. Bu kavram "niyete bağlı", "anlam/mânâ dili" niteliğini taşımaktadır. Niyet dillerinde yazı dili yalnızca ünsüzlerle kurulur ve okunurken ünlendirilir. Yunanca Hermes olarak kodlandırılmış olan sözcük aslen "HRM" olarak kodlanmakta ve "Hiram" diye ünlendirildiğinde "Nurlanmış" anlamına gelmektedir. )

-@ BİTİŞİK "DE/DA" ile AYRIK "DE/DA" [13:53][14 Mart 2014] [TDK'da Ara]
( http://dahianlamindakideayriyazilir.com )
( Yer, yön, nesne ya da kişi belirtiyorsa. İLE Yer, yön, nesne ya da kişi belirtmiyorsa. | Bir koşul ve/veya durum belirtiyorsa. )
( ÖRNEKLER: Arabada, evde, odada, sinemada, yerde, havada, İstanbul'da, orada/burada, köyde, kentte, bittiğinde, yediğinde, sonuçta. İLE Oda da, sen de, o da, bu da, öyle de, şöyle de, bilse de, bitse de, olsa da, düşünse de, yapsa da, sonuç da. )

-@ BİTİŞİK "Kİ" ile AYRIK "Kİ" [13:41][14 Mart 2014] [TDK'da Ara]
( http://dahianlamindakideayriyazilir.com )
( Yer, yön, nesne ya da kişi belirtiyorsa. İLE Yer, yön, nesne ya da kişi belirtmiyorsa. | Bir koşul ve/veya durum belirtiyorsa. )
( ÖRNEKLER: Ankara'daki, arabadaki/evdeki, internetteki, süreçteki, dersteki, oradaki, geldiğindeki, incideki, elmadaki, kitaptaki, sendeki/bendeki/ondaki/bizdeki, Elif'teki. İLE Öyle ki, madem ki, sanma ki, oysa ki, geldi ki, yaptı ki, söyledi ki, düştü ki, zevkli ki, yazılı ki, belgeli ki, ispatlı ki, bitti ki. )

-@ MEDENİYET DİLİ ile/ve/değil KÜLTÜR DİLİ [03:12][03 Nisan 2014] [TDK'da Ara]

-@ (DİLİN) DİLBİLGİSİ ile/ve/<>/değil/yerine AKLIN DİLBİLGİSİ [12:27][15 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ DİL ve/||/<> MANTIK [18:08][03 Şubat 2014] [TDK'da Ara]
( ... VE/||/<> ... VE/||/<> Kavramı, kavramla göstermek. )

-@ DELİ ile DÎVÂNE [00:23][15 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]
( Dîvan'dan bir söz çıkar âleme sığmaz. Dîvâne'den bir söz çıkar Dîvan'a sığmaz. )
( Ârifim ben! diye hiçbir kimseye ta'n etme sen,
Defter-ü-divâna sığmaz söz gelir, dîvâneden!
[ Bâyezîd-i Bistâmî, bir tımarhanenin önünden talebeleriyle birlikte geçiyormuş.

Onlara ders vermek üzere hekime sorar:
"Sen akıl hastalıklarına çare buluyorsun, günah derdine de bir çâre var mı?"

Hekim, başını kaşıya dursun,
bir deli yanıt verir:
"İstiğfar kökünü tövbe yaprağıyla karıştırmalı,
gönül havanına koyup tevhid tokmağıyla dövmeli,
insaf eleğinden eleyip gözyaşıyla hamur etmeli,
aşk ateşinde pişirip muhabbet balıyla karıştırmalı
ve kanaat kaşığıyla da gece gündüz yemeli!"

Delinin bu sözü bittikten sonra, Bâyezid-i Bistâmi şöyle der:

Ârifim ben! diye hiçbir kimseye ta'n etme sen,
Defter-ü-divâna sığmaz söz gelir, dîvâneden!] )

-@ YA/YA DA | ile/ile/ve/<> HEM, HEM DE [11:16][24 Mart 2014] [TDK'da Ara]
( Ayrım. | İLE/VE/<> Birlik/bütünlük. )
( 0 1 | ile/ve/<> 1 ile/ve/<> 0 )
( "Ne, ne de", "hem, hem de" ile birliktedir![ayrı değildir!] [sadece insana/gelişmiş zihinlere özgüdür!] )

 


 

 

- DİL ile/ve/<> DİL ile/ve/<> DİL[Fars.]
( Ağızdaki, tad alma örgeni/aracı. İLE/VE/<> Konuşma(sesli aktarım/paylaşım) aracı. İLE/VE/<> Gönül/kalp. )

- DİL ve/< TÜM ÖRGENLER
( Tüm örgenler dilin peşinden gider. )

- DİL ve/<>/= İNSAN
( İnsanın içi neyse, dili de odur. )
( İnsan, dilinin ardında gizlidir. )
( Kişinin dile, dilin yola, yolun ereğe gereksinimi vardır. )
( İnsan, dil varolanıdır; kelâmla terbiye olunur/edilir. )
( Hakikatin üzerindeki perdelerden biri dildir. )
( LİSAN: AYNİYLE İNSAN )
( TALÂKAT: Dil açıklığı, düzgün sözlülük. | Güleryüzlülük. )
( SELÂSET: Sözün akıcı olma, kolay anlaşılma hali. )
( AĞZI TATLI: Hoş konuşan. )
( [Ar.] LİSÂN ile/ve ... )
( [Fars.] ZEBÂN ile/ve ... )
( LANGUAGE with/and HUMAN/ANTHROPO )

- DİL ile/ve İNSANBİLİM(ANTROPOLOJİ)
( LANGUAGE with/and ANTHROPOLOGY )

- İNSANSIZLAŞTIRMA ile/ve/<> DİLSİZLEŞTİRME

- DİL ile/ve VARLIK

( Dilin düzeni varlığın düzenidir, varlığın düzeni dilin düzenidir. )
( Ülkesinin yüksek istiklâlini korumasını bilen Türk ulusu, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır. )
( LANGUAGE with/and EXISTENCE )

- DİL ile/ve/<>/= DÜŞÜNME
( LANGUAGE with/and/<>/= TO THINK )

- DİL ve/<>/= DÜŞÜNCE
( Düşünceyi sınırlandırarak gelişir ve kişiyi geliştirir. VE/<>/= Dili geliştirerek gelişir ve kişiyi geliştirir. )

( Birlikte tutmak/birleştirmek gerekiyor. )
( Zihin - Dil, Beyin - El ilişkisi! )
( Dilin tıkandığı yerde düşünce, dili, düşüncenin tıkandığı yerde dil, düşünceyi geliştirir. )

- DİL ve/< AKIL ve/< DENEYİM/TECRÜBE
( Dil, akıl ve deneyimde temellenir. )

- DİL ve/<> DÜŞÜNCE ve/<> KÜLTÜR
( Birbirinden ayrılamaz bir bütündür. )

- DİL ve/<> BİRLİK

- DİL ile/ve SÖZCÜK/KELİME

( Sözcükler, anlamları taşıyan at gibidir. )
( Küçücük bir sözü/kelâmı bile küçümsemeyeceksin! )
( Sözün/Kelâmın değerini bilmek, duymakla olur. )
( Sözcükler işaret eder ama açıklayamazlar. )
( LANGUAGE with/and WORD )
( Words indicate, but do not explain. )

- DİL ile/ve/<> SÖZ

- DİL ve/= EDEB

- DİL ve ÜRETİM

( Toplumları ayakta tutacak ve devam ettirebilecek en önemli iki değer. )
( 21 Aralık, Üretim Günü'dür! [Tabii sadece 21 Aralık değil her gün, her an!] )
( 10 Aralık, Tarımsal Üretim Günü'dür! )

- DİL ile/ve TARİH
( Herşeye yayılmış olan en genel temsil. İLE/VE ... )
( Dil, zihin tarafından, zihin için meydana getirilmiştir. )
( Dil varlığın evidir. )
( Zihin lisanı şekillendirir ve lisan da zihne şekil verir. )
( Konfiçyüs: "Eğer konuşulan dil doğru değilse, o zaman söylenen şey, söylenmek istenen şey olmaz. O zaman yapılması gereken yapılmaz ve eğer işler yapılmadan kalırsa, maneviyat ve sanat bozulur. O zaman adalet, sahtekârlıkla yürür. Eğer bu olursa, insanlar kendilerini umutsuz bir karmaşanın içinde bulurlar. Bu nedenle, söylenen şey herşeyden önemlidir ve bu konuda dikkatsizlik yapılmamalıdır." )
( LANGUAGE with/and HISTORY )
( Language is an instrument of the mind. It is made by the mind, for the mind. )

- DİL ile/ve DOĞA
( Yorumlanmış varolan. VE Verili varolan. )
( Akıl, dil ve doğadır. )

- DİL ve/<> BİLİNÇ

- DİL ile/ve/<>/= SİMGE

- DİL ve SANAT

- DİL ile/ve/<> FELSEFE

( Aklın dilbilgisi. İLE/VE/<> Dilin dilbilgisi. )
( STOACILIK/REVÂKİYE )

- DİL FELSEFESİ'NDE: NAHİV ve/<> MANTIK ve/<> BELÂGAT ve/<> USUL-Ü FIKIH

- DİL ve MANTIK ve MATEMATİK

- DİL ile/ve META DİL

- DİL ve DİN

( Dilini kaybeden, dinini de kaybeder. )
( LANGUAGE and RELIGION )
( Who loose the language, loose the religion, either. )

- DİL ile/ve GÜNLÜK/KONUŞULAN DİL
( Papua Yeni Gine'de, dünyanın başka herhangi bir yerinde olduğundan daha fazla dil vardır. )
( LANGUAGE with/and SPOKEN LANGUAGE, VERNACULAR )
( [Çince] ... ile/ve BAIHUA )

- DİL ile/ve İLETİŞİM

- DİL ve/<> EGEMENLİK

- DİL ve/<> SEYİR

- DİL ve/<> SEYRÂN

- DİL ile/ve/<>/değil ARAÇ

- UĞRAŞI ve/<> DİL

- RESİM ile/ve/> PİKTOGRAM ile/ve/> PETROGLİF ile/ve/> YAZIT

( ... İLE/VE/> Resimli, anlamlı simgeler. İLE/VE/> Çeşitli şekilli harflerden oluşan, ilk dönem simgeleri/tamgaları. İLE/VE/> ... )

- DİL: SÖZLÜ DÜŞÜNME
( BAK ŞU SÖZE NE EDİYOR )

- DİLİ KULLANMA(MIZ) ile/ve/<>/değil DİLİ KULLANAMAMA(MIZ) / DİLİN BİZİ KULLANMASI
( Belirli olanlarda. İLE/VE/<>/DEĞİL Belirsizlikle oluşan / belirsizlikte bırakılan durumlarda. )

- DEPOLANANIN DİLİ ile/ve/değil/yerine KULLANILANIN DİLİ

- SÖZLÜ İLETİŞİM/BİLDİRİŞİM ile/ve SÖZSÜZ İLETİŞİM/BİLDİRİŞİM

( Doğal | Aklî | Uzlaşımsal İLE/VE Doğal | Aklî | Uzlaşımsal )
( Ah/oh gibi seslerle. | Görülmediği halde duyulan sözlerden durumun ne olduğunu çıkarsayarak. | Dil/konuşma/sözcükler ile. İLE/VE
Yüzün kızarması/saraarması gibi durumlardan yansıyarak. | Dumanın göründüğü yerde ateşin varolabileceğini düşünerek. | Trafik işaretleri gibi ortak kullanımda olan üzerinde uzlaşılmış işaretlerle. )
( Sözün tamamı, anlamayana söylenilir. )

 

- SÖZÜN ÇEŞİTLERİ VE DERECELERİ/DEREKELERİ:
ŞİİR
   ^
KELÂM-I KİBAR [Vecize, Atasözü]
   ^
--- SÖZ ---
   v

LÂF / KÜNGE / JÂJ[Fars.] [Evin içinden çıkan çer-çöp.]
   v
KÜFÜR [Ar. < KFR: Örtme, gizleme.]
   v
HİCV
   v
HERZ[Ar.: Anlamsız, boş, saçma. | Hakaret. ], YÂVE, TÜRREHÂT / HERZE/BESBÂS[Fars.]

 

- LÂFIZ ile LÂF ile SÖZCÜK/KELİME ile KAVL ile TERİM/ISTILAH ile KELÂM
( Anlam taşıyıp taşımadığı dikkate alınmaksızın ağızdan çıkan sesler. İLE Hiçbir anlam taşımıyorsa. İLE Bir anlam taşıyorsa. İLE Tamlamaları kapsıyorsa. İLE Belirli bir öbek/grup/kesim tarafından özel olarak kullanılan sözcükler. İLE Tümceyi/cümleyi kapsıyorsa. )

- LAFZ-I MÜSTA'MEL ile LAFZ-I MÜHMEL

- LÂF ile/ve/değil/yerine ÖNERME

- KAVL ile/ve/<> KELÂM

( Yok olanı, var ettiğimiz olana verdiğimiz ad. İLE/VE/<> Var olana ilim vermek. )

- KİBAR-I KELÂM ile/değil KELÂM-I KİBAR

- SÖZ: BELLEKTE ile/ve SOHBETTE

( Girdiği gibi çıkar. İLE/VE Dönüşerek ve kişiyi[konuşanı ve dinleyeni] dönüştürerek çıkar. )

- SÖZ ile/ve/değil/yerine FİRESİZ SÖZ

- SÖZÜ/KONUŞMAYI: "UZATMA!" değil UZAMASIN

- SÖZ/KONUŞMA: "UZAMASIN!" yerine/değil NE KADAR GEREKİYORSA O KADAR KONUŞMAK

- BERFEND
[Fars.]: Güzel söz. | Derin yer.

- BERHÛD[Fars.]: Saçmasapan söz.

- BEZÂ[Ar.]: Konuşmada açık-saçıklık.

- İLENÇ/BED-DUA[Fars.]: Başkasına yönelik olumsuz/kötü söz, inkisar.

- TAGAMGUM[< Ar. GAMGAMA]: Anlaşılmaz söz.

- TÂMÂT[Fars.]: Uygunsuz, saçmasapan söz.

- TÂMÂT-I CÜHELÂ[Fars.]: Cahillerin saçmasapan sözleri.

- TÂRZ-I MEFSÛL[Ar.]: Kesik kesik tümcelerle söz söyleme.

- TEFAHHUŞ[Ar. < FUHŞ]: Açık saçık, âdî sözcükler kullanma, müstehcen bir şekilde konuşma.

- TEHÂCÎ[Ar. HECÂ]: Hicv etme, hicivleşme.

- TEKELLÜM[Ar. KELÂM]: Söyleme, konuşma. | Bir yazarın kendini ölmüş sayarak yazı yazması.

- TELA'SÜM[Ar.]: Yanıt verilecek yerde veremeyip kekeleme. | Saçmasapan yanıt verme, kemküm etme. | Dil dolaşma.

- TELECLÜC[Ar.< LÜCCET]: Şaşkınlıktan dolayı sözü ağzında karıştırarak söyleme.

- VÂZIH[Ar.]: Açık, meydanda, belirli, kapalı olmayan söz/tümce.

- HİTÂR ile HİTR
( Saçma söz, herze. İLE Anlamsız/yararsız söz, yalan, kıtır. )

- GALAT-I MEŞHUR ile/değil GALAT-I FÂHİŞ
( Yanlış anlama geldiği ve yanlış kullanıldığı halde çoğunluğun benimseyip kullandığı sözcükler. İLE/DEĞİL
Hiçbir şekilde kullanımı uygun görülmeyen sözcükler. )

- MAVAL ile/< MAVEL
( Koyun çobanının (koyunlar/ı için) kaval çalması. İLE/< Deve çobanının (develer/i için) söyledği/okuduğu. )

- DİL: KAVRAM | ÖNERME | ÇIKARIM

- DİL ile/ve GÖSTERGE

- DİL ve ÖZNE

- DİL ve NİYET

- DİL ve/= AKIL

- DİL ile/ve DİN

- DİL ile/ve BİLİNÇLENME

- DİLİN KULLANIMI ile/ve DİLİN AKLI

- [Fars.] DİL ve/= GÖNÜL

- GLOTOGONİ ile/ve ETİMOLOJİ

( Dilin kökeni. İLE/VE Sözcüklerin/kavramların kökenini inceleyen bilim dalı. )
( NOMOTHETES: Dilin ilk yaratıcısı olarak kabul edilen. )

- DİL'İN: KÖKENİ ile/ve/yerine KULLANILIŞI

- ASYA'DAKİ BAZI ESKİ TÜRK YAZITLARI:

( * SÜMER
* İSKİT
* UGARİT
* YEMEN
* FUTHART
* GLOZEL
* ETRÜSK
* ATTİKA
* FİRİG )

- DİLİN FARKINDALIKLI KULLANIMI ile/ve FELSEFÎ BİLİNÇ

- DİL ile/ve BİLDİRİŞİM

- DİL OYNAMAZ ile/ve DUDAK OYNAMAZ

- DİLBİLİM ile/ve MANTIK

- DİL BİLİM(db.) ile/ve/<> DİL BİLGİSİ(dbl.)

( Dil konularında inceleme yoluyla toplum kültürünü araştırma bilimi. İLE ... )
( DİLBİLİM:
* Dilin ne olduğu.
* Dilin işleyişi.
* Dilin edinimi.
* Eğitim-Öğretim. İLE/VE/<>
DİLBİLGİSİ:
* Kuralcılık.
* Doğru/yanlış kullanım.
* Eğitim-Öğretim. )
( PHILOLOGY with GRAMMAR )

- DİLBİLGİSİ ve DÜZEN

- DEVRİK TÜMCE ile/ve/yerine (DÜZGÜN/DOĞRU) TÜMCE

- DİL (BİLGİSİ) YAZIP KONUŞMAK ile/ve/değil KONUŞUP, DİL (BİLGİSİ) YAZMAK

( TASHÎF[Ar. < SAHF | çoğ. TASHÎFÂT]: Yazı yazarken sözcüğü yanlış yazma, yanılıp yanlış sözcük yazma. )

- (DİLİN) DİLBİLGİSİ ile/ve/<>/değil/yerine AKLIN DİLBLGİSİ

- YABANCI DİLDE EĞİTİM ile/değil/yerine YABANCI DİL EĞİTİMİ

- YAZIM(İMLÂ) KILAVUZU!

- SÖZLÜKLER!

- ETİMOLOJİ

- DİLLER!

- DE AYRI YAZILIR!

- KILAVUZ ile/ve SÖZLÜK

- SÖZLÜK ile/ve BEYDER

( ... İLE/VE Doğru sözlük. )

- SÖZLÜK ile/ve KİTAP
( Kapağı hiçbir zaman kapatılmaz/kapatılmamalı, kapalı tutulmamalı! İLE/VE ... )

- SÖZLÜK: ANLAM'DA ile/ve FELSEFE'DE

- LÛGAT ile/ve KAMÛS

( Sözlük. İLE/VE Büyük sözlük. )

- KÂMUS ve/<> NAMUS
( Kâmus namustur. )

- KAVRAM ile/ve TERİM/ISTILAH
( ... İLE/VE Bir bilim, sanat, meslek dalıyla ya da bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı olan sözcük. | Geleneksel mantıkta, özne ya da yüklem. )
( CONCEPT with/and TERM )

- SÖZ DAĞARCIĞI ile REPERTUAR

- DİVAN-I LÛGAT-I TÜRK ile/ve ESKİ UYGUR YAZITLARI

( 7000 sözcük. İLE/VE 9000 sözcük. )

- ÜSTÜN KAVRAMLAŞMIŞ DİL(LER) ile YETERİNCE KAVRAMLAŞAMAMIŞ DİL(LER)

- ETİMOLOJİK MEŞRÛLAŞTIRMA ile MİMOLOJİK MEŞRÛLAŞTIRMA

- DOĞAL DİLLER ile FORMEL DİLLER ile ALAN DİLLERİ

- DİL/TÜRKÇE ile GÜNLÜK DİL

- "OSMANLICA" değil ESKİ TÜRKÇE

- DİL ile/ve TUTARLILIK

- DİL ile/ve YANSIMA

- DİL ile/ve AYNA

- DİL ile/ve BİÇİM

- DİL ve DİN ve MUSİKÎ

- ÇEVİRİ ile/ve/yerine TÜRKÇELEŞTİRME

- ÇEVİRİ ile/ve YORUM

( Dillerin dili. İLE/VE ... )

- GÜNLÜK DİL ile HUKUK DİLİ

- AKLIN DİLİ ile/ve GÖNLÜN DİLİ

( Düzyazı. İLE/VE Şiir. )

- ÖĞRETİLEN DİL ile YAŞAYAN DİL
( Aralarında, -kimi zaman- birkaç on/yüz yıllık fark bulunabilir. )

- KONUŞMA DİLİ ile/ve YAZI DİLİ
( Konuşurken (belki) yeterince dikkat edilemeyebilir fakat yazarken sözcüklere, dile ve Türkçe'mize sahip çıkabiliriz! )

- KABA (DİL) ile/ve/değil ORTALAMA (DİL)

- İLK DİL ile/ve EVRENSEL DİL

( Tüm dillerde ortak dilbilgisel ilkeler arayabiliriz ancak bu, zorunlu olarak bir ilk dile dönmemizi gerektirmez. )

- "İLK DİL" ile/ve "İKİNCİ DİL" ile/ve "ÜÇÜNCÜ DİL"
( Hiyeroglif dili. İLE/VE Simge dili. İLE/VE Mektup dili. )
( Kutsal ya da tanrısal dil. İLE/VE İşaretler ya da kahramanlık armaları. İLE/VE Biririnden uzak kimselerin yaşamlarının halihazırdaki gereksinimlerini birbirlerine iletmeleri için. )
( GIAMBATTISTA VICO )

- KUSURSUZ DİL ile/ve EVRENSEL DİL
( Nesnelerin doğasını yansıtabilecek bir dil aramak. İLE/VE Herkesin konuşabildiği ve konuşmak zorunda olduğu bir dil aramak. )
( Kusursuz bir dili az sayıda kişinin kullanmaması ve evrensel olarak kullanılan bir dilin kusurlu olmaması için hiçbir neden yoktur. )

- KUSURSUZ DİL ARAYIŞI ile TEK KÖKEN VARSAYIMI
( KUSURSUZ DİL ARAYIŞI (UMBERTO ECO - LİTERATÜR) kitabını okumanızı salık veririz. )

- DİL ile/ve DOĞANIN DİLİ
( Doğada varolan hiçbir şey yoktur ki, dışsal olarak içsel biçimini göstermesin. )

- MEDENİYET DİLİ ile/ve/değil KÜLTÜR DİLİ

- DOĞA ile/ve GEREKSİNİM

( İnsanları dilin seslerini çıkarmaya iten, doğadır. İLE/VE Şeylerin adlarının ortaya çıkmasını sağlayan, gereksinimlerdir. )
( CIK CIK ile/ve IH IH )

- CIS! ile EE! ile UF!
( Nesnelere dokundurmamak üzere. İLE Pis nesneler için. İLE Can acımasında. )

- DİL YARATMAK ile/değil DİLİN DİLBİLGİSİNİ(GRAMERİNİ) OLUŞTURMAK

- BİLMEDİĞİN SÖZCÜKLER İÇİN SÖZLÜĞE BAKMAK ile/ve/yerine BİLDİĞİN SÖZCÜKLER İÇİN SÖZLÜĞE BAKMAK

( Sözcüklerin gücünü anlamadan, insanların gücünü anlayamazsınız. )

- DİLİN/KAVRAMIN/SÖZCÜĞÜN SERÜVENİ:
* KEŞİF(/İCAD < VECEDE),
* GELİŞTİRME/DERİNLEŞTİRME
* TANIM(LAMA) ile YORUM(LAMA)

- DİLİ(ZİHNİ) KULLANMAK ile/ve/<> TÜRKÇE'Yİ KULLANMAK

- SİMGESEL (ANLATIM) ile/ve ÇOKLU (ANLATIM)

( Akıllı kimseler canlı bir varlığın dil ve sözle çizilerek anlatılmasını, boya ya da herhangi bir sanat eseriyle gösterilmesine yeğ tutarlar; akılla izleyemeyen kimselere ise sanat eseri daha uygun gelir. )

- ABECESEL DİL ile İMGESEL/RESİMSEL DİL

- DİLLE ANLATMAK ile/yerine DİLDE YANSITMAK

- DİL'İ KULLANMAK ve VAROLMAK

- DİLİN GRAMERİ ile/ve AKLIN GRAMERİ

- GRAMER ile/ve LOCUTIO SECUNDARIA

( Birincil dil. İLE/VE İkincil dil. )
( Skolastik Latince. İLE/VE Latince. )
( Doğal. İLE/VE Yapay. )
( Halk dili. Çocukların annelerini taklit ederek, herhangi bir kurala gereksinim duymadan edindikleri sesleri çıkarmaya başladıklarında kullanmayı öğrendikleri dil. İLE/VE Belli kuralları olan, uzun çalışmalarla öğrendiğimiz ve alışkanlık kazandığımız dil. )
( De vulgari eloyerineuentia - Dante )

- "O" DİLİ ve "BİZ" DİLİ ve "BEN" DİLİ

- İÇERİK ile/ve ANLATIM

( Süreklilik | Töz | Biçim İLE/VE
Biçim | Töz | Süreklilik )
( Doğal dilin göstergebilimsel bir közü/modeli. )
( Avrupa Kültüründe Kusursuz Dil Arayışı - Umberto Eco )

- TAM İFADE/MESAJ ile/ve EKSİKLİ İFADE/MESAJ ile/ve META İFADE/MESAJ
( Gözlem.
Düşünce.
Duygu.
İstek.
Sınır/Sonuç. )

- BİR/1 ile/ve DİL

- VURGULAR('I)

- TONLAR('I)

- TONLAMALAR('I)

- SÖYLENİŞ/SÖYLEYİŞ ile SESLENDİRİŞ

( [Ar.] TELÂFFUZ ile TASAVVUT[< SAVT] )
( PRONUNCIATION with PHONATE )
( [Fr.] ... avec PHONATION )

- AKTARIM ile/ve PAYLAŞIM ile/ve DOLAŞIM

- DİL'İN: ÇEŞİTLERİ ile/ve LEHÇELERİ ile/ve ŞİVELERİ ile/ve AĞIZLARINI

( ŞİVE[Fars.]: Söyleyiş özelliği. | Naz, eda, cilve. | Ağız. )
( VARIANTES with DIALECTE with PATOIS with ACCENT )

- YEREL AĞIZ ile TAŞRA AĞZI ile KÖY AĞZI ile KÜLTÜRSÜZLER AĞZI ile ŞEHİR AĞZI
( PARLER LOCAL ile PROVINCIALISME ile RUSTICISME ile PATUA ile URBANISME )

- ARGO ile YÜKSEK ARGO ile DÜŞÜK ARGO
( SLANG, COCKNEY, CANT with HIGH-LIFE SLANG with LOW SLANG )
( [Türkmen, Gagauz, Özbek, Uygur, Tatar, Başkurt, Kumuk, Karaçay-Malkar, Nogay, Kazak, Kırgız, Altay, Hakas, Tuva, Şor Türkçe'lerinde] ARGO )
( [Alm.] ROTWELSCH [ya da CHESSENLOSCHEN, JENISCHE SPRACHE, KOCHEMER SPRACHE, KALOSCHENSPRACHE] [GAUNERSPRACHE: Hırsız dili] )
( [Çekoslavakya'da] HANTYRKA )
( [Çin'de] HSIANG T'AN, HSIANG Ç'ANG )
( [Finlandiya'da] MONGERRUS )
( [Fr.] ARGOT )
( [Hindistan'da] SÂSÎ, DOM, NATÎ [Çingene dili asıllılardır], BALAÎBALAN )
( [Hollanda'da] BARGOENS )
( [İran'da] LÛTRÂ, ZEBÂN-I ZERGERÎ[kuyumcu dili], LOTİZEBÂNÎ, KURBATÎ/ESSÎM ARGOSU[Ar. İran'ın kuzeyinde] )
( [İspanya'da] CALO, [eskiden] GERMANIA )
( [İtalya'da] FURBESCO, ZERGA[Venedik'te], GERGO[Jargon anlamına] )
( [Macaristan'da] TOLVANJNYELV[hırsız dili] )
( [Mısır'da] HALEBÎ ARGOSU )
( [Norveç'te] FANTESPROG )
( [Portekiz'de] CALAO )
( [Romanya'da] ŞMECHEREASCA, LIMBA CARAITORILOR )
( [Rusça] ARGO [Kril abecesiyle APRO], VOROVSKIY YAZIK[hırsız dili] )
( [Yunanistan'da] MALLIARA GLOSA[bayağı dil anlamına] )

- ARGO ile MÜSTEHCEN

- ARGO ile ÂMİYÂNE

- DİL SÜRÇMESİ ile GAF

- FONEM ile MORFEM

- SES ile/ve HARF

- SEDÂ (ÇIKARMAK): DİŞLERİN ISLIKLI SESİ YOLUYLA ile/ve DİLİN HAREKET ETTİRİLMESİ YOLUYLA ile/ve DAMAĞIN BÜZÜLMESİ YOLUYLA ile/ve DUDAKLARIN BİRBİRİNE BASTIRILMASI YOLUYLA ile/ve BURUNDAN SOLUMA YOLUYLA

- SILBO GOMERO (GOMERO ISLIĞI):
Kanarya Adaları'ndan Gomera'da, derin vadiler arasında iletişim sağlamak üzere kullanılan ıslıklı bir dil. Bu dili konuşanlar Silbador olarak adlandırılır. [Köken olarak Guanche dilindendir.]

- HECELEME ile BÖLME

- HECELEME ile İMÂLE

( ... İLE Heceyi uzun okuma. | Meylettirme, bir tarafa doğru eğme. )

- SATIRSONU ile SATIRBAŞI

- HARF ile/ve SESLEM/HECE

( [Ar.] HARF ile/ve el-MAKTA )

- TENÂFÜR-İ HURÛF ile TENÂFÜR-İ KELİMÂT
( Kulağa hoş gelmeyen harflerin birarada bulunması.[nesterenlenmiş vb.] İLE Kulağa hoş gelmeyen sözcüklerin birarada bulunması.[uyumuşmuş vb.] )

- ÖZTÜRKÇE SÖZCÜKLERİN BAŞLAMADIĞI HARFLER
( C
F
Ğ
H
J
L
M
N
P
R
S
V
Z )
( SÖZÜN DOĞRUSU I, II - YAVUZ BÜLENT BAKİLER - TÜRK EDEBİYAT VAKFI )

- ABECELER('İ)

- UGARİT/LER ve/> FENİKE/LİLER ve/> YUNAN/LAR

- FARS ABECESİ ile/ve ARAP ABECESİ

( BÜYÜK KAPI ile/ve KÜÇÜK KAPI )
( [Ar.] BÂB-I KEBİR ile/ve BÂB-I SAGÎR )

- BÜYÜK YAZAÇ(İMLEÇ/HARF) ile KÜÇÜK YAZAÇ

- SESLİ HARF(LER) ile SESSİZ HARF(LER)

( VOWEL SOUND with CONSONANT SOUND )

- İMLEÇLERİN ÖZELLİKLERİ
a: Kalın, düz geniş
e: İnce, düz, geniş
ı: Kalın, düz, dar
i: İnce, düz, dar
o: Kalın, yuvarlak, geniş
ö: İnce, yuvarlak, geniş
u: Kalın, yuvarlak, dar
ü: İnce, yuvarlak, dar

b: sedalı, dudak, süreksiz, ağız
c: sedalı, diş-damak, süreksiz, ağız
ç: sedasız, diş-damak, süreksiz, ağız
d: sedalı, diş, süreksiz, ağız
f: sedasız, diş-dudak, sızıcı, ağız
g: sedalı, ön damak, süreksiz, ağız
ğ: sedalı, art damak, sızıcı, ağız
h: sedasız, gırtlak, sızıcı, ağız
j: sedalı, diş-damak, sızıcı, ağız
k: sedasız, ön damak, süreksiz, ağız
l: sedalı, ön damak, akıcı, art avurt
m: sedalı, dudak, akıcı, geniz
n: sedalı, diş, akıcı, geniz
p: sedasız, dudak, süreksiz, ağız
r: sedalı, ön damak, akıcı, ağız, titrek
s: sedasız, diş, sızıcı, ağız
ş: sedasız, diş-damak, sızıcı, ağız
t: sedasız, diş, süreksiz, ağız
v: sedalı, diş-dudak, sızıcı, ağız
y: sedalı, ön damak, akıcı, ağız, yarı ünlü
z: sedalı, diş, sızıcı, ağız

Kalın ünlüler: a, ı, o, u
İnce ünlüler: e, i, ö, ü

Düz ünlüler: a, e, ı, i
Yuvarlak ünlüler: o, ö, u, ü

Geniş ünlüler: a, e, o, ö
Dar ünlüler: ı, i, u, ü

- DUDAKSIL HARFLER ile/ve YARI DUDAKSIL HARFLER
( B | M | P ile/ve V | F )
( Bugünkü B harfi, Etrüsk abecesinden alınmıştır. )
( B harfi, EYEF'i [OB tamgasını] işaret etmektedir. )
( [Ar.] HURÛF-İ ŞEFE )

- BOĞAZ ÜNSÜZLERİ
( H | K | G )

- I ve/<> B
( İçeriden çıkmaya başlayan ilk harf. VE İçeriden en son çıkan/çıkacak harf. )

- TRIGRAPH[İng.]: Tek ses çıkaran üç harf.

- HARFLER'DE: ARAP ile/ve İBRÂNÎ
( Ayn, Ba, Cim, Dad, Dal, Elif, Fa, Gayın, Ha, Kaf, Kha, Lam, Mim, Nun, Ra, Sat, Sin, Şın, Ta, Tha, Vav, Ya, Za, Zay İLE/VE
He, Kapt, Koph, Lamedh, Mem, Neth, Nun, Pe, Resh, Sadhe, Shin, Sin, Tav, Teth, Vav, Yodh, Zayın )

- YUNAN HARFLERİ:
( Alfa, Beta, Chi, Delta, Emicron, Epsilon, Eta, Gamma, Iota, Kappa, Lambda, Mu, Nu, Omega, Phi, Pi, Rho, Sigma, Tau, Theta, Upsilon, Xi, Zeta )

- KAYNAŞMA HARFLERİ'Nİ

- ARAP DİLBİLİMİNDE:

( 1. İzâfet harfleri (hurûfu'l-izâfe)
2. Fiilimsi harfler (hurûfu'l-müşebbehe bi'l-fi'l)
3. Atıf harfleri (hurûfu'l-atf)
4. Olumsuzluk harfleri (hurûfu'n-nefy)
5. Uyarı harfleri (hurûfu't-tenbîh)
6. Çağrı harfleri (hurûfu'n-nidâ)
7. Tasdîk harfleri (hurûfu't-tasdîk)
8. İstisnâ harfleri (hurûfu'l-istisnâ)
9. Hitap harfleri (hurûfu'l-hitâb)
10. Sebep harfleri (hurûfu'l-ılle)
11. Tefsîr harfleri (hurûfu't-tefsîr)
12. Mastarlaştırma harfleri (hurûfu'l-masdariyye)
13. Özelleştirme harfleri (hurûfu't-tahsîs)
14. Yakınlaştırma harfleri (hurûfu't-takrîb)
15. Gelecek zaman harfleri (hurûfu'l-istikbâl)
16. Soru harfleri (hurûfu'l-istifhâm)
17. Şart harfleri (hurûfu'ş-şart)
18. Sebebe bağlama harfleri (hurûfu't-ta'lîl)
19. Engelleme harfleri (hurûfu'r-rad'ı)
20. Dişillik "te"si (tâu't-te'nîs)
21. Tenvîn (et-tenvîn)
22. Pekiştirme "ne"si (nûnu't-te'kîd)
23. Sessizlik "he"si (hâ'u's-sükût)
24. Duraklama "şe"si (şıynu'l-vakf)
25. İnkâr harfi (harfu'l-inkâr)
26. Hatırlama harfi (harfu't-tezekkur) )

- ADLAR ile FİİLLER ARASINDA BAĞINTI SAĞLAYAN HARFLER
( Cüveynî, bir ifâdenin lafzı ve anlamında yol açtığı değişikliğe göre dört kısma ayırmıştır:
( 1. Lafzı ve okunuşunu değiştirmeyip anlamı değiştiren harfler;
2. Lafzı ve okunuşu değiştirmeyip anlamı değiştiren harfler;
3. Hem lafzı hem de anlamı değiştiren harfler;
4. Ne lafzı ne de anlamı değiştiren harfler. )

- SÖZEL KOD ile/ve DEĞİŞTİRİM KODU
( Bayrak ya da davul, ıslık dilleri gibi. )

- İDEOGRAM ile PİKTOGRAM
( Trafik işaretleri gibi. İLE Tuvaletleri gösteren imgeler gibi. )

- SİRİYOLOJİK HİYEROGLİF ile/ve TROPOLOJİK HİYEROGLİF
( Bütünü göstermek üzere parça yazılır. İLE/VE Benzerlik ölçütlerine göre bir şey bir başkasının yerine konur. )

- HİYEROGLİF ile/ve ABECE
( Temsil. İLE/VE Çözümleme. )
( Abece hiyerogliften daha üst bir aşamayı temsil eder. Temsil etmekten çok çözümler. )
( Abece, seyahat etmek ve değişik diller zorunda olan tüccar halklar tarafından bulunmuştur. )
( ŞAMPOLYON: 1822 yılında, hiyeroglifleri başarılı bir şekilde çözen kişi. [1790-1832] )

- HİYEROGLİF ve ÖZET
( Nasıl iyi bir ilkokul öğretmeni dersini daha açık hale getirmek için tebeşiri eline alıyorsa, mağaralarda yaşayan insan da konuşmalarının arasına açıklayıcı küçük resimler koyuyordu. Sözgelimi, "bir karga uçup, bir ağacın tepesine kondu" demek istediğinde, önce kuşun ötüşünü taklit ediyor, uçuşu "frrr!" frrr!" ile dile getiriyor, sonra bir odun parçası alarak bir ağaç ile ağacın üzerinde bir kuş çiziyordu. )
( BROSSES )

- DOĞU SÜRYANİCESİ ile/ve BATI SÜRYANİCESİ
( Sözcüklerin sonundaki harf, O harfiyle tamamlanır. )

- JAPONCA'DA: HİRAGANA ABECESİ/HARFLERİ ile/ve KATAGANA ABECESİ/HARFLERİ ile/ve KANJI ABECESİ/HARFLERİ
( Japonca kökenli sözcükler için. İLE/VE Dışarıdan girmiş kavramları Japonca harflerle yazmak için. İLE/VE ... )

- GALİSİZM: Kuraldışı olarak Fransızca'da yapılan bazı dil özellikleri.

- PARA ve HARF
( Evrensel eşdeğerlik birimleri. )

- BİTİŞKEN ile BÜKÜLGEN
( İLTİSAKÎ ile İNHİNAÎ )
( AGGLUTINANT with FLEXIBLE )

- ALT DEĞİŞKE ile/ve ÜST DEĞİŞKE

- S ile Z

- 2(İKİ) ile Z (HARFİ)

- P ile F

- I ile l/L

- K ile G

- T ile D

- B ile P

- B: ...'LI V

- BİTİŞİK "Kİ" ile AYRIK "Kİ"
( http://dahianlamindakideayriyazilir.com )

- BİTİŞİK "DE/DA" ile AYRIK "DE/DA"
( http://dahianlamindakideayriyazilir.com )

- ^ İNCELTME İMİ(olarak kullanım) ile UZATMA İMİ(olarak kullanım)

- " ' "(KESME İMİ) ile " - " HECE BÖLME

- TEK TIRNAK ( ' ) ile KESME ( ' )

- TEK TIRNAK ( ' ) ile ÇİFT TIRNAK ( " )

- [ ’ ](Hemze) İLE [ ‘ ](Ayn)

- AYRAÇ(/PARANTEZ/KAVS[Ar.]) " ( ) " ile KÖŞELİ AYRAÇ " [ ] "

- DİPNOT ile PARANTEZ

( FOOTNOTE with PARENTHESIS )

- á=Acute accent İLE à=Grave accent İLE â=Circumflex İLE ä=Umlaut İLE ã=Tilde İLE å=Aring

- MATEMATİK'TE: KÜÇÜKTÜR("<") ile BÜYÜKTÜR(">")

( İşaretin sol tarafına, zihinden dikey bir çizgi çizildiğinde ilk/baş imleçten anımsanabilir. )

- î EKİ ile -sel EKİ

- ÖN EK ile SON EK

( LÂHİKA: Ek. | Ulama. )

- î ile -î

- î ile -i

- "... ile ..." ile "... ile/yerine ..."

- "... ile/yerine ..." ile "... yerine ..."

- "... yerine ..." ile "... değil ..."

- "-"(TİRE) ile "-"(EKSİ)

- ... DE/DA ile ... VE ...

- "VE DE ..." ile "Kİ ..."

- VELEV
[Ar. bağlaç, belirteç]: İster, isterse, olsa da, kaldı ki, hatta.

- ... İÇİN ile ... ÜZERE

- "VE" ile "VE/VEYA"

- "VEYA" ile "VE/VEYA"

- "VE" ile/ve "+(ARTI)"

- VS. ile VB.

- VİRGÜL(",") KULLANIMI ile BÖLME(/AYIRMA/SLASH)("/") KULLANIMI

- VİRGÜL(",") ile NOKTALI VİRGÜL(";")

- EŞ ANLAMLI ile/ve/değil YAKIN ANLAMLI

- EŞ ANLAMLI/LIK ile/ve/değil YAYGIN ANLAMLI/LIK

- EŞ ANLAMLI/LIK ile/ve ÇOK ANLAMLI/LIK

- EŞ ANLAMLI/LIK ile/ve ÇİFT ANLAMLI/LIK

- EŞ ANLAMLI ile EŞ KÖK ANLAMLI

( [Ar.] MÜTERADİF[< RİDF]: Birbirine bağlı olan, birbirinin ardı sıra giden. | Yazılışı ayrı, anlamı bir olan sözcük. İLE ... )
( SYNONYM ile PARONYM )

- ÇİFT ANLAMLI/LIK ile/değil ÇOK ANLAMLI/LIK

- DİZİLİM/SÖZDİZİMİ ile/ve ANLAM(BİLİM)

( [Ar.] NAHİV ile/ve ... )
( SYNTAX with/and SEMANTICS )

- PARSE[İng.]: Bir tümce ya da sözcüğü dilbilgisi açısından incelemek.

- KÜÇÜK ÜNLÜ(LER) ile BÜYÜK ÜNLÜ(LER)

- AD(İSİM) ile YÜKLEM(FİİL)

( Hareket ve zaman yok. İLE Hareket ve zaman var. )

- ADIN HALLERİ'Nİ:
* YALIN
* E HALİ
* İ HALİ
* DE HALİ
* DEN HALİ

- NOMİNATİF[Fr. < Lat.]:
Adın yalın hali.

- AD TAMLAMASI ile SIFAT TAMLAMASI

- AD ile/ve/<> SIFAT

( Sıfatı ad yapabiliriz fakat adı sıfat yapmamalı ya da titiz davranılmalıdır. )

- SIFATIN SÖZCÜKTEN ÖNCE KULLANILMASI ile SIFATIN SÖZCÜKTEN SONRA KULLANILMASI

- ŞAHIS ZAMİRİ ile/ve İŞARET ZAMİRİ

- AD TÜMCESİ ile EYLEM/YÜKLEM(FİİL) TÜMCESİ

- AD ile/ve TERİM ile/ve KAVRAM

( Tek başına anlaşılır olan ve zaman bildirmeksizin bir anlamı gösteren lafız addır. İLE/VE ... İLE/VE ... )

- BAŞLIK ile TAMLAMA
( TITLE with NOUN/PROPOSITIONAL PHRASE )

- ÇOĞUL ile TEKİL

- O ... ile/ve BİR ...

( Belirli. İLE/VE Belirsiz/herhangi. )

- 0 ile 0
( Toplamada. İLE Çarpmada. )
( Etkisiz. İLE Etkisizleştiren/"yutan". )

- 3 > 6 ile 3 > 6
( 3 + 3 ile 3 x 2 )

- 69 ile 69 ile 69 ile 69
( Rakam/sayı. İLE Yengeç burcu. İLE Oral. İLE ... )

- 500 ile 105
( Beşyüz. İLE Yüzbeş. )

- -2 ve 2
( İkisinin de karesi 4'tür. )

- KÖK ile SONRAKİ KULLANIMI
( ROOT with USING FURTHER )

- KÖK ile TÜREMİŞ
( ROOT with DERIVE )

- KÖK ile KÖKEN

- "UYDURMAK" ile/yerine TÜRETMEK

- YAYMAK ile UZATMAK

( SÖZCÜKLERİ/YAZAÇLARI(HARFLERİ)! )

- SÖZCÜK ile/ve TERİM
( VERBUM ile/ve ... )

- SÖZCÜK ile/ve ANAHTAR

- SÖZCÜK TÜRETMEK ile/ve/değil/yerine KAVRAM/SÖZCÜK OLUŞTURMAK

- SÖZCÜK ve SPERM(ATA)

- TERİM ile JARGON

- JARGON ile ARGO

- "ANAHTAR" ile/ve ÜST BAŞLIK

- MECAZ ile ÇOK ANLAMLILIK

( Mecaz, hakikatin üstünü güzelleştirir. )

- MECAZ ile KÖPRÜ/BAĞLANTI

- MECAZ ile/ve YALAN

( İBNİ ARÂBÎ )

- İSTİARE ile/ve/değil MECAZ

- ITNÂB-I MAKBÛL ile ITNÂB-I MUHİLL ile ITNÂB-I MÜMİLL

( Konuyu iyice açıklamak/anlatmak gibi bir yarar düşünülerek yapılan. İLE
Fazlalıklar yüzünden istenilen anlamı vermeyen söz. İLE
Bıktıracak, usanç verecek kadar sözü uzatma. )

- KİNÂYE ile GÖNDERME

- KİNÂYE ile/yerine "DOKUNDURMA"

- KİNÂYE-İ BAÎDE ile KİNÂYE-İ HAFÎFE ile KİNÂYE-İ KARÎBE ile KİNÂYE-İ VÂZIHA

( Uzak bir ipucuna dayanan dokundurma/kinâye. İLE Dokundurmalı söz, şiir. İLE Yakın bir ipucuna dayanan dokundurma/kinâye. İLE Başka bir anlama gelme olasılığı bulunmayan apaçık dokundurma/kinâye. )

- KİNÂYE ile TENKİT
( ALLUSION with CRITICISM )

- ÖYLESİNE ile SIRADAN

- ÖYLESİNE ile ŞÖYLESİNE

- EK ile KÖK

( ADDITIONAL with ROOT )

- KONUŞMA ile/ve DİL
( * Her konuşmanın öznesi vardır. - Dil'in yoktur.
* Her konuşmanın muhatabı vardır. - Dil'in yoktur.
* Her konuşmanın şimdisi vardır. - Dil'in zamanı yoktur.
* Her konuşma bir şeye dairdir. - Dil herşey hakkındadır. )
( Dil konuşur, insan dile uyduğu kadar konuşur. )
( Hareket halindekilere konuşulmaz, duranlara/duranlarla konuşulur. )

- KONUŞMAK ile/ve SÖYLEMEK
( mdw İLE/VE dd )
( Değnek imgesi. İLE/VE Yılan imgesi. )

- KONUŞMAK ile/ve/değil/< DİNLEMEK

- ÇOCUKLARA: KONUŞMAYI "ÖĞRETMEK" ile/ve/değil/yerine DİNLEMEYİ GÖSTERMEK/ÖĞRETMEK

- YAZIM/YAZI DİLİ ile SESLENDİRİŞ/KONUŞMA DİLİ

- NİYET DİLLERİ ile/ve/<> GERÇEK DİLLER

( Amaca bağlandıkları zaman anlam oluşur. İLE/VE/<> Anlam, doğrudan üzerinde/içinde aranır/bulunur. )
( Arâmî, Âsır, Keldânî, Süryânî, İbrânî ve giderek Arâbî dillerin yapısı "niyet dili"dir.
Bu kavram "niyete bağlı", "anlam/mânâ dili" niteliğini taşımaktadır.
Niyet dillerinde yazı dili yalnızca ünsüzlerle kurulur ve okunurken ünlendirilir.
Yunanca Hermes olarak kodlandırılmış olan sözcük aslen "HRM" olarak kodlanmakta ve "Hiram" diye ünlendirildiğinde "Nurlanmış" anlamına gelmektedir. )
( INTENTIONAL LANGUAGES with/and/<> CORRECT LANGUAGES )

- BRICOLAGE DİLLERİ: Farklı dilden iki uygarlığın karşılaşması sonucu kendiliğinden doğan diller.
( Sömürge bölgelerinde ortaya çıkan pidgin'ler gibi. )

- OC DİLİ ile/ve OIL DİLİ ile/ve Sİ DİLİ

- LLULL KOMBİNATUVARI ile/ve BRUNO KOMBİNATUVARI

- EQUUS ile AEQUUS

( At. İLE Düz, yatay, eşit; uygun, elverişli, dost, haklı, haktanır; sakin. )
( Pegaus'u işaret eder. İLE İnsanı işaret eder. )

- YAZILMASI GEREKENLER ile/ve SÖYLENİLMESİ GEREKENLER

- DİL - NESNE İLİŞKİSİ!

( AÇIL SUSAM AÇIL! )

- KELÂM'DA

- YAZILABİLECEK OLAN ile YAZIL(A)MAYACAK OLAN

- ILLUSTRE ile/ve CARDINALE ile/ve REGALE ile/ve CURIALE

( Işık saçan dil. İLE/VE
Kılavuz ve kural işlevi gören dil. İLE/VE
Ulusal bir hükümdarlığın sarayında yer almaya lâyık dil. İLE/VE
Hükümetin, yargının, bilgeliğin dili. )

- ANAKİKLİK/PALİNDROM: Tersinden okununca da aynı anlamı veren sözcük ya da tümce.
( TRAŞ NİÇİN ŞART )

- ÜÇLÜ ile/ve DÖRTLÜ ile/ve BEŞLİ ile/ve ALTILI
( SÜLÂSÎ ile/ve RUBÂÎ ile/ve HUMÂSÎ ile/ve SÜDÂSÎ )

- ESPERANTO ile/ve POLİGRAFİ
( Polonya'lı Zamenhof (Dr.) tarafından ortaya atılan ve dünyadaki tüm insanların anlaşabilmeleri için düzenlenmiş yapma dil. İLE/VE ... )

- POLİGRAFİ ile/ve PASİGRAFİ

- AMERİKAN İNGİLİZCESİ ile İNGİLİZ İNGİLİZCESİ

- YUNANCA ile/ve LATİNCE

- ÇİNCE ile JAPONCA

( SİNOLOG: Çince bilen/öğreten. )

- MANDALİN ÇİNCESİ ile/ve ÇEŞİTLİ ÇİNCELER
( Pekin'de kullanılan temel/esas/geçerli/ağırlıklı Çince. İLE/VE Öteki bölgelerde kullanılan Çince'ler. )

- İSPANYOLCA ile İTALYANCA

- ARAPÇA ile FARSÇA

( SİBEVEYN: Arapça dilbilgisini oluşturan kişi. )

- ARAPÇA ve/<> FARSÇA ve/<> TÜRKÇE

- ARAPÇA (TERİMLER) ile PEHLEVİCE (TERİMLER)

- ARÂMÎ ile/ve ARABÎ

- UYGUR HARFLERİYLE YAZILMIŞ ARAPÇA METİN ile/ve ARAP HARFLERİYLE YAZILMIŞ UYGURCA METİN

- SANSKRİTÇE değil SANSKRİT

- SANSKRİT değil/yerine HİNTÇE

- RUMCA ile/değil OĞUZCA

- INUPIAQ/INUKTITUT:
İnuitçe.
( Gelişmekte olan İnuitçe, Alaska'nın kuzeyinde, Kanada'da ve Grönland'da konuşulur. Buralarda resmi dildir ve okullarında okutulur. )
( Sadece üç sesli harf vardır ve hiç sıfat yoktur. )
( 12'den fazla saymaları gerekirse bunu Danca yaparlar. )
( Eskimo-Aleut dilleri bitişken dillerdir. Yani "sözcük"ün kendisi tek başına bir anlam vermez. Ana köke sırayla sıfat ve fiil eklerinin gelmesiyle oluşan "sözcük-kümeleri" bizim tümcemize karşılık gelen eşdeğer bir anlam taşıması olasıdır. )
( 400'den fazla kökün ortasına ya da sonuna gelen ek vardır. Fakat sadece bir önek vardır. )
( [Grönland'lıların "telgraf" için ürettikleri sözcük]: Nalunaar-asuar-ta-at: Alışkanlık olarak acele iletişim kuran kişi. )
( Eskimo-Aleut dillerinde 30'dan fazla zamir vardır. )

- OBRİGADO[Lat.] ile OBRİGADA[Lat.]
( Teşekkür ederim. İLE Teşekkür ederim. )
( Brezilya'lı bayların kullanımı. İLE Brezilya'lı bayanların kullanımı. )

- TUPITUARANI: Brezilya'da kullanılan yerli dili.

- ESKİ DİL ile TEMEL DİL

- "DE-NE" DİLİ: EN ESKİ DİLLERDEN

- DİL'DE: BİÇİMCE ile/ve SOYCA

- DİL AİLELERİ ile/ve ANTROPOLOJİ

- DİNİN DİLİ ile/ve İLMİN DİLİ ile/ve EDEBİYATIN DİLİ

- ORDUNUN DİLİ ile/ve SARAYIN DİLİ

- DİL ÖBEKLERİ'Nİ(GRUPLARI'NI)

- DİLİN: KÖKENİ ile YAPISI
( KÖKEN BAKIMINDAN:

* HİNT-AVRUPA DİLLERİ
A. AVRUPA KOLU
1. Cermen Dilleri:
Almanca, Felemenkçe, İngilizce, İskandinav dilleri.
2. Roman Dilleri: Bu grubun ana dili Lâtince'dir. Bugün yaşayan kolları Fransızca, İspanyolca, Portekizce, İtalyanca ve Rumence'dir.
3. İslâv Dilleri: Rusça, Bulgarca, Sırpça ve Lehçe.
4. Yunanca, Arnavutça, Keltçe.

B. ASYA KOLU
Hint - İran Dilleri(Arî Dilleri)

a. Hintçe(Eski-Orta, Yeni Hintçe). Bu alt kol, Sanskrit ve bugünün başlıca Hint dilleri olarak da gösterilebilir.
b. Farsça: Ölü dil olan Avesta, Eski, Orta ve Yeni Farsça.
c. Ermenice: Eski, Orta ve Yeni Ermenice.
d. Eski Anadolu: Hititçe (ölü dildir)
e. Toharca: Asya kolunun en doğuda kalan dalıdır ve ölü dildir.

* HAMİ - SAMİ DİLLERİ
Bu dil ailesinde Akkadça, Aramca, İbranice, Arapça ile Libya-Berber dilleri yer almaktadır. Akkadça ölü bir dildir.

* BANTU DİLLERİ
Orta ve Güney Afrika'da konuşulan Bantu dillerini içine alan geniş bir dil ailesidir.

* ÇİN - TİBET DİLLERİ
Çin ve Tibet dilleri bu aile içinde yer alır.

* KAFKAS DİLLERİ
Bu gruba giren başlıca diller Kartvel koluna giren Gürcüce ile Abhaz - Çerkeş, Lezgi - Çeçen kollarıdır. Bu diller fonem sistemleri ve iç yapıları bakımından öteki dil ailelerine göre büyük ayrılıklar taşır.

* ALTAY DİLLERİ
Bu aile, Ural - Altay dil grubunun Altay kolunu oluşturmaktadır. Türkçe, Moğolca, Mançuca ve Tunguzca Altay Dil Ailesi içindedir.

* URAL DİLLERİ
Ural - Altay dil grubunun Ural kolunu oluşturmaktadır.
a. Fin - Ugur Kolu
b. Samoyet Kolu

2. YAPI BAKIMINDAN:
A. TEK HECELİ DİLLER

(Yalınlayan Diller, Ayrımlı Diller)
(Isolating Languages, Monosyllabic Languages)

B. EKLEMELİ DİLLER
(Bağlantılı Diller, İltisaklı Diller)
(Agglutinative Languages)

C. ÇEKİMLİ DİLLER
(Bükümlü Diller, Tasrifli Diller)
(Inflected Languages)

- TÜRKÇE YAZI DİLLERİ
A. Batı Türkçesi
(Güney-Batı Türkçesi)
* Türkiye Türkçesi
* Gagauz Türkçesi
* Azerbaycan Türkçesi
* Türkmen Türkçesi

B. Kuzey - Doğu Türkçesi(Doğu Türkçesi)
* Özbek Türkçesi
* Uygur Türkçesi
* Kazak Türkçesi
* Karakalpak Türkçesi
* Kırgız Türkçesi
* Kazan(Tatar) Türkçesi
* Başkurt Türkçesi
* Kırım Türkçesi
* Nogay Türkçesi
* Karaçay Türkçesi
* Malkar Türkçesi
* Kumuk Türkçesi
* Altay Türkçesi
* Hakas(Abakan) Türkçesi
* Tuva Türkçesi

- ESKİ TÜRKÇE ile/ve GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ
( Yakut/Saka Türkçe'si, eski ile günümüz Türkçe'si arasında bir köprüdür. )

- KÜRTÇE
( Doğu Anadolu'nun Osmanlıca'sı. )

- VURGU FARKLARI

bebek: küçük çocuk
Bebek: Bir semt

kurtuluş: kurtulma, istiklâl
Kurtuluş: Bir semt

kartal: bir kuş
Kartal: Bir semt

garson: isim
garson: ünlem

yalnız: sıfat ya da zarf
yalnız: bağlama edatı

okuma: eylem
okuma: emir

şimdi, yarın, yine, tekrar, artık, önce, sonra, iyice, zorla, şöyle, gayet

Türkiye, Ankara, İzmir, Almanya, İngiltere, Paris, nih

 

 

 

- AĞIZDAN ÇIKACAK OLAN (TEK) BİR SÖZCÜK ile AĞIZDAN ÇIK(A)MAYACAK OLAN (TEK) BİR SÖZCÜK
( Bir şey ki, yapmasan da olur, YAPMA!
Bir şey ki, söylemesen de olur, SÖYLEME! )

- İLK SÖZLER ile SONRAKİ SÖZLER

- SÖZCÜK/KAVRAM ile " " İÇİNDE SÖZCÜK/KAVRAM

( ... ile SÖZÜMONA/GÜYA/ONA GÖRE )

- SÖZCÜKLER ile TÜMCE İÇİNDE KULLANILIŞLARI/ANLAMLARI
( Sözün tamamı, anlamayana söylenilir. )

- SÖZCÜĞÜN USSAL ANLAMI ile SÖZCÜĞÜN DUYGUSAL ANLAMI
( SIGNUM RATIONALE ile SIGNUM SENSUALE )

- SÖZCÜKLERDEN ANLAMA ULAŞMAK/GİTMEK ile/ve/değil/yerine ANLAMDAN SÖZCÜĞE ULAŞMAK

- "OKU BABAN GİBİ, EŞEK OLMA!" ile "OKU, BABAN GİBİ EŞEK OLMA!"

( Virgülün/vurgunun/durağın nerede olduğu çok önemli! )

- "TEŞBİHTE HATA OLMAZ" değil/yerine TEŞBİHTE, HATA OLMASIN/OLMAZ!
( Hangi benzetmeyi yaparsan yap, önemli değildir anlamına gelmez. Benzetme(teşbih) yapacağın zaman hata yapmama gerekliliğini anlatır! [Teşbih sözcüğünden sonra virgül/duraklama çok önemli!])
( Halk arasında daha çok, yapılan benzetmeden alınılmamasını dilemek için söylenilir ama bu yanlış kullanımdır. )

- "TEŞBİHTE HATA OLMAZ" değil/yerine "TEŞBİHİN BİR AYAĞI TOPALDIR"

- "TEŞBİHTE HATA OLMAZ" değil/yerine TEŞBİHTE, HATA OLMASIN!

- "TÜRKÇE, LASTİK GİBİDİR/BİR DİLDİR" değil (CAHİL/AHMAK) KİŞİ, HERŞEYİ, HER YERE (OLMADIK YERLERE) ÇEKER/ÇEKEBİLİR

- "DOST, ACI SÖYLER" değil DOST, ACIYI DA SÖYLEYEBİLİR/SÖYLER

- "DOST, ACI SÖYLER" değil/yerine DOST, ACIYI, TATLI SÖYLEYEBİLİR/SÖYLEYEBİLENDİR

- YARIN ile ERTESİ GÜN

( Yarın sözcüğü, sadece içinde bulunulan günden sonra gelecek gün için kullanılabilir. Gelecek ve yaşanmamışlık anlamını taşır. İLE
Ertesi gün, içinde bulunulan günden sonra yaşanacak günden hemen sonra gelecek olan gün için kullanılır. 2 kez yarın.("yarın yarın").
Kavramsal bir anlatımda, geçmiş üzerine/geçmişle ilgili bir konuda "ertesi gün" sözcüğü kullanılır. Kesinlikle "yarın" kullanılmaz. Ayrıca, okunurken/seslendirirken hiçbir hece uzamaz. )

- SAAT'TE: GEÇİYOR, GEÇTİ ile VAR, KALDI
( Saat başından, 30 olana kadarki geçen tüm zaman, 5/10/15(ya da çeyrek)/20/25 "geçiyor, geçti" olarak tanımlanır. İLE
30'dan sonraki, saat sonuna/öteki saat başına kadarki zaman, 25/20/15(ya da çeyrek)/10/5 "var, kaldı" olarak tanımlanır. 30'dan sonrakiler için kesinlikle 35/40/45/50/55 geçiyor gibi bir tanım kullanılmaz, olmaz !
Ayıptır, küçük düşürür. Dikkatsiz, amatör, bilgisiz ve bilinçsiz imajı oluşturur etrafta. )

- LÜTFEN[< LÂTİF]/LÜTÛFEN ile/ve RİCA[< REC' | çoğ. RÜCÛ]
( Kabalaşmış/kesif olandan değil en ince olandan (noktadan), hepimizin başlangıç/hareket/buluşma noktasından sesleniyorum/istiyorum. İLE/VE
En ince olana (noktaya) geri dönüyorum. Orada buluşuyor ve oradan sesleniyorum/istiyorum. )

- HADDİ'Nİ BİLDİRMEK ile HADDİNİ "BİLDİRMEK"
( Bir şeyin/durumun. İLE Bir kişinin/tutumun. )
( Sınırların bilgisini belirtmek/anlatmak. İLE Haddini aşanı engellemek.[bedelini ödetmek üzere ya da öncelikli olmamalı!] )

- "SADECE O MU?" ile/ve/değil O MU SADECE?

- "ELİNE SAĞLIK" ile/ve "ELLERİN DERT GÖRMESİN!"

- "BU/O İŞTE ELİ VAR/DIR" ile/değil "BU/O İŞTE (BİR) PARMAĞI VAR/DIR"

- RİCA[< REC'] ile/ve RİCA[< RECÂ']

( Geri döndürme. İLE/VE Ümit, umma. | Yalvarma. | İstek, dilek.] )

- NEDİR? ile/ve/<>/değil/yerine NE/LER OLABİLİR?

- BİR ANLAMI DA ŞUDUR ile/ve ANLAMLARINDAN BİRİ (DE) ŞUDUR

- "ANLAMAMIŞSIN"/"YANLIŞ ANLAMIŞSIN" / "ANLAMAMIŞSIN/YANLIŞ ANLAMIŞSIN" değil SANIRIM ANLATAMAMIŞIM, ANLATAMAMIŞIMDIR BELKİ/SANIRIM )

- ÇOĞUL TANIMLARIN ÖNÜNE/ÖNCESİNE "BİR" (SÖZCÜĞÜ) KONULMAZ/SÖYLENİLMEZ!

- "DÖRT DÖRTLÜK ADAM OLMAK" ile/ve "KALIBININ ADAMI OLMAK"

( Dört unsur ve dört hıltın [bkz. İnsan'da!] en uyumlu ve dengeli bir şekilde biraradalığı. İLE/VE Sözleri ve yaptıklarında tutarlı ve bütünlüklü olmak/davranmak. )

- "NE HALE GELMİŞSİN!" ile/ve/değil/yerine "NE KADAR DEĞİŞMİŞSİN!"

- "... HERŞEYİN EN İYİSİNE LÂYIKTIR" ile/değil "... HERŞEYİN EN İYİSİNİ YAPAR/DI"

- "DOĞAL OLANI O/ŞU/BU" ile/ve/değil/yerine "DENGELİ/UYUMLU OLANI O/ŞU/BU"

- "DOĞRU-YANLIŞ YOK/TUR!" ile/değil [BAĞLAMINDA ya da GÖRECELİ OLARAK] DOĞRU-YANLIŞ OLMAZ/OLMAYABİLİR

( Doğru-yanlış, bir şeyin ne olmadığı ve olmayacağı üzerine buluşmak olduğundan, olan/lar, olabilecek/ler üzerine kullanıl(a)maz/değildir! )

- "KÖTÜ TÜRKÇE" (OLDU) ile/değil KÖTÜ BİR İFADE (OLDU)

- MİSAL(İ) ile HESAB(I)

- SÜT-LİMAN ile TOZ-PEMBE

- YENİ-ESKİ ile/değil TAZE-BAYAT

- "ESKİ TABİRLE ..." ile/ve/değil "ESKİMEYEN TABİRLE"

- BİRDEN BİRE ile/değil BİRDENBİRE/FÜC'ETEN, Fİ-L-HÂL[Ar.]

- İHTİYAR ile/değil/yerine YAŞLI

- İHTİYARLAMA ile/değil/yerine YAŞLANMA

- PATIR PATIR ile LAMBUR LUMBUR

- (BİR AÇIKLAMADAN/DURUMDAN SONRA KULLANILAN) "HAYIR ..." yerine İYİ DE/OLABİLİR DE ...

- ZATEN ile/ve/değil/yerine YİNE DE

- DEĞİL ile/ve/değil/yerine YERİNE

- İLE yerine/değil VE

- "... DA" ile "... BİLE"

- "... UĞRUNA" ile/değil "... İÇİN"

- "... İLE" ile "... İÇİNDE"

- MERHABA ve NARHABA

( Bana güvenebilirsin! VE İşlerinizin bereketi [nar gibi] çok olsun! )

- "GELMEYİN!" ile/değil/yerine/= (SÜREKLİ) GELENLER GELMEDİĞİ ZAMAN GEL/İRSİN

- "İŞLENİLEN/İŞLENİLMEYECEK HALT" ile "YENİLEN/YENİLMEYECEK NANE"

- İSTEMEDEN VERMEK ile/değil İSTENİLMEDEN VERMEK

- YOKSA ile YA DA

- UZUN SÜRE ile/ve "ÇOĞUNLUKLA"

- ÇOĞUNLUKLA ile/ve/değil/yerine BAZEN

- ÇOĞUNLUKÇU ile/değil/yerine ÇOĞULCU

- "ÜSTÜNE GİDERLER" ile/değil "ÜSTÜNE GELİRLER"

- SÖZLÜ ile/and SÖZEL

( ... with/and VERBAL[SÖZEL ve/< EYLEMSEL] )

- SÖZ KESMEK ile SÖZÜ KESMEK

- KESMEK ile/değil KETMEK

( Nesnelerde. İLE/DEĞİL Sözde/konuşmada. )

- "ÜZERİNE ÇIKMAK" ile/ve/değil/yerine ÖTESİNE GEÇMEK

- SALDIRMAK ile/ve/değil/yerine "SARMAK"

- DÜZELSİN/DÜZELTİN/DÜZELTELİM ile/ve/değil/yerine DÜZELTİYORUM(DEĞİŞİME ŞİMDİ/ŞU AN BAŞLIYORUM!)

- "EL ELE TUTUNMUŞ" değil EL ELE TUTUŞMUŞ

- ONUN/SENİN "İÇİN" KONUŞMAK ile/yerine ONUN/SENİN YERİNE KONUŞMAK

- "SİZİ KESEYİM/KESİYORUM" değil SÖZÜNÜZÜ KESEYİM/KESİYORUM

- "ZAMANI/VAKTİ HARCAMAK" değil/yerine "ZAMANI/VAKTİ KULLANMAK"

- YALANLAMAK ile/değil/yerine YANLIŞLAMAK

- ÖZELDE ile/ve "DAR ANLAMDA"

- ÖZ ile/ve/değil ANA ÇİZGİLER/HAT

- "... OLABİLİR" ile/ve "... OLSA GEREK" ile/ve "... OLMALI"

- ...'YA İLİŞKİN ile/ve ...'YA YÖNELİK

- KÜLTÜREL değil/yerine EKİNSEL

- HER ... ile/değil HİÇBİR ...

- ÇAPALAMAK ile ÇABALAMAK

- TEKRAR ETMEK ile/ve "ÜZERİNDEN GEÇMEK"

- "KALDIĞIMIZ YER" değil/yerine "KARAR KILDIĞIMIZ YER"

- GEREKTİĞİNDE ile/ve/değil YERİ GELDİĞİNDE

- GEREĞİ ile/değil GÖSTERGESİ

- ARKASINDAKİ ile/değil ARDINDAKİ

- "GERÇEKLEŞMEYECEKTİ" değil "YAŞANMAYACAKTI"

- "... İÇİN" değil "... İÇİN GEÇERLİDİR"

- "OLANAKLI" ile/ve/değil "YANLIŞ DEĞİL/OLMAYACAKTIR"

- MİNİK değil/yerine KÜÇÜK

- ZAYIF ile/ve/değil GÜDÜK

- VURMA ile/değil ÇARPMA

- GÖRMEMEZLİKTEN GELMEK ile/değil GÖRMEZLİKTEN GELMEK

- "GÖZ ÖNÜNE ALARAK/ALMAK" değil GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURARAK

- "GÖZ ÖNÜNE ALARAK/ALMAK" değil GÖZE ALARAK/ALMAK

- BU YANIYLA ile/ve/değil BU ANLAMIYLA

- VESAİRE ile/ve/> VE ŞAİRE

- "... HAKKINDA" ile/ve/<> "... ÜZERİNE"

- "ÇÜNKÜ ..." ile "ZİRÂ ..."

- SORARKEN: "... MIDIR?" ile/değil/yerine DAHA ÇOK, NEDİR? (NE OLSA GEREK)

- KABUL EDERSE/NİZ ile/ve/değil/yerine UYGUNSA/NIZ, UYGUN GÖRÜRSENİZ

- İZİN VERİRSE/NİZ ile/değil/yerine UYGUN GÖRÜRSENİZ

- "FANTEZİ YAPMAK" ile/değil/yerine "FANTEZİ/LER ÜRETMEK/YARATMAK"

- "BİLDİĞİNİZ GİBİ" ile/değil/yerine "BİLENLERİN BİLDİĞİ GİBİ"

- "İŞİNE GELDİĞİ GİBİ" ile "ANLADIĞI KADAR"

- "UZATMAK"(ITNÂB[Ar.]) ile/ve/değil DEVAM ETTİRMEK

- "ÜSTÜNDE DURMAK" ile "ALTINI ÇİZMEK" ile "PEŞİNDEN KOŞMAK"

- "BULUŞMAK" ile/ve ÖZDEŞLEŞMEK

- "RENKLENDİRMEK" "ile/ve ÇEŞİTLENDİRMEK

- "KATILMAK" ile "YAPIŞMAK"

- "DAYAN(AMA)MAK" ile "KALDIR(AMA)MAK

- "BU NEDENLE" ile/değil/yerine "O BAKIMDAN"

- "... NEDENİYLE" ile "... SONUCUNDA"

- "... YÜZÜNDEN" ile/ve/değil/yerine "... NEDENİYLE"

- "DÜŞÜNÜNCE" (YANITLARIM) ile/ve/değil DÜŞÜNDÜKTEN SONRA (YANITLAYAYIM)

- KISA ile/ve/değil KESTİRME

- DIŞARISINDA ile/değil DIŞINDA

- GAYRİ İHTİYARİ ile KENDİLİĞİNDEN

- İSTEMEDEN ile KENDİLİĞİNDEN

- "KIZIYOR/LAR" ile/ve/değil/yerine İSTEMİYOR/LAR

- ORTALAMA ile YAKLAŞIK

- YAKLAŞIK ile/ve/değil/yerine BÜYÜK OLASILIKLA

- TEKRAR ile ORTAK ANLAMI

- ...'YA KARŞI ile/ve/değil ...'YA YÖNELİK

- DAHA ile/ve/değil/yerine HENÜZ

- SÖZEL ile/ve/değil ŞİFAİ

- SÖZ ile/ve EMİR

- SÖZ ile/ve/= NEFES

- ŞİİR ile/ve/= NEFES

- ANLAMINA GELİYOR ile(/yerine) ANLAMINA DA GELİYOR

- BİLMEK ile/ve "ÇÖZMEK"

- ERİNME ile UTANMA

- BENCE ile/ve/değil/yerine BENİM İÇİN

- BENCE ile/değil/yerine "BANA ÖYLE/ŞÖYLE GELİYOR Kİ ..."

- "BANA GÖRE" ile/değil/yerine "BENİM İÇİN"

- BANA GÖRE (BİR ŞEY) ile/ve/değil BANA ÖZGÜ / BENİM İÇİN (BİR ŞEY)

- "BENİM İÇİN" ile "BENİM AÇIMDAN"

- ... GEREKLİDİR ile/yerine ... GEREKİR

- ZORLU ile/ve/değil ZORUNLU

- ZORUNLU ile/ve/değil ZORLAYICI

- GEREKÇE ile/ve MEŞRUİYET ZEMİNİ

- "... YOLUYLA" ile/ve "... ARACILIĞIYLA"

- "KAPSAMAK" ile/ve "KUCAKLAMAK"

- "... MI BARİ?" ile "... MI PEKİ?"

- "BU SEFER DE ..." ile "ŞİMDİ DE ..."

- "İTİRAF EDELİM Kİ ..." değil "KABUL EDELİM Kİ ..."

- "KONU" ile "DAVA"

- "BAŞKA BİR DEYİŞLE ..." ile/değil/yerine "BAŞKA BİR DİLDEKİ KARŞILIĞIYLA ..."

- "KESİNLİKLE" ile/ve/değil "TAMAMEN"

- "HERŞEYDEN ÖNCE ..." ile/değil/yerine "TÜM BUNLARIN YANISIRA ..."

- "...DAN ÖNCE" ile/ve/değil "... YANISIRA"

- "KOLAYLIKLA BAŞARABİLMEK" ile/değil "ÜSTESİNDEN GELMEK"

- "DİYECEKSİN Kİ ..." ile "DEMELİSİN Kİ ..."

( "YOU ARE GOING TO SAY ..." with "YOU SHOULD SAY ..." )

- NEDENİ ile/yerine/değil NEDENLERİNDEN BİRİ
( [not] CAUSE OF with CAUSES OF ONE )

- BİRTAKIM ile/yerine/değil BAZI[< Ar. BA'ZI]

- BİR DE ile HEM DE

- "... ŞEKLİNDE DÜŞÜNMEK" ile "... ŞEKLİNDE BAKMAK"

- "GERÇİ ..." ile "... AYRICA"

- "ZAMANI GELİRSE" ile/ve "ZAMANI GELDİĞİNDE"

- "MÜMKÜN MÜ?/OLANAKLI MI?" ile/değil "OLASI/OLASILIKLI MI?"

- "OLASI" ile/ve/değil/yerine OLASILIKLI

- "BUNU DA İTİRAF ETMEK GEREK" ile/değil "BUNU DA İFADE ETMEK GEREK"

- "ÜMİT EDİLDİĞİ KADAR DÜŞÜK OLMAZ" değil "SANILDIĞI KADAR DÜŞÜK OLMAZ"

- "O ZAMAN" ile/ve "BU SEFER"

- "GEREKTİĞİNDE" ile/ve "YERİ GELDİĞİNDE"

- ASLINDA ŞÖYLE DEĞİL! değil DEĞİL!

- VETO ile/değil İPTAL

- "TERS İLİŞKİ" ile/değil TERSİNE BİR İLİŞKİ

( "Ters ilişki" sözü daha çok anal seks için kullanılmaktadır. İLE/DEĞİL Kavramlar üzerine yapılacak süreçteki sondan başa gidiş için "tersine/tersinden bir bakışla" ifadesi kullanılabilir. )

- YAŞ ile/ve "YAŞ"

- BELİRLİ ile BELİRGİN

- BİR İŞİN: "KOLAY GELMESİ" ile "KOLAYINA GELMESİ"

- ORTADA ile/ve/değil ORTALIKTA

- ORTASINDA ile ARASINDA

( Bacaklarının ortasında ne vardır?: Diz/ler! [arasında değil!] ;) )

- "BELKİ" ile/ve "HER NE KADAR ŞÖYLE ŞÖYLE OLSA DA"

- "İNSANI ..." ile/ve/değil "BENİ ..."

- "... KADAR" ile/ve/değil/yerine "... DOĞRULTUSUNDA"

- "AHESTE AHESTE" ile "AVAL AVAL"

- ORAL değil/yerine SÖZEL

- ŞİFAİ değil/yerine SÖZEL

- ASLÎ ile ASİL

- "ETİKETLEME" ile "DAMGALAMA"

- "UYARSA/UYUYORSA" ile/ve "İŞİNE GELİRSE"

- HEP ile İKİDE BİR

- HEP ile/değil/yerine OLABİLDİĞİ KADAR

- OLABİLDİĞİNCE ile/ve ALABİLDİĞİNE

- "TERS-DÜZ OLMAK/ETMEK" ile "ALT-ÜST OLMAK/ETMEK"

- "ELE GEÇİRMEK" ile/değil/yerine "ELDE ETMEK"

- POETİK değil/yerine ŞİİRSEL

- "GÜYA" ile "HESAPTA"

- "SABAHTAN BERİ ..."

- "BİR KISIM" ile/ve "BELLİ BİR SEVİYE"

- BAZI ile BELİRLİ

- "DİBİNDE" ile YANINDA

- NOKTA ile/ve SÖZ

- TEMEL ve TEEMMÜL

- "AMA YİNE DE ..." değil/yerine "NEYSE Kİ ..."

- "BİR" ile DENK

- "KENDİ BAŞINA" ile/ve/değil "TEK BAŞINA"

- "TEK BAŞINA" ile/ve "BAŞLI BAŞINA"

- YARARLI ile/ve YARARCI

- LÂTİF ile SEYYAL

- LÂTİF ile ŞEFFAF

- MÜCERRED ile LÂTİF

- ESNEK ile/ve GENİŞ

- "TABİİ Kİ" ile/ve "KUŞKUSUZ"

- "... SAĞLAMAK" ile "... SUNMAK"

- "SAĞLAMAK" ile/değil "KURMAK"

- "NEDEN OLMAK" ile "YOL AÇMAK"

- "GERİ ADIM" ile/değil GERİLEME

- " ...YA YOL AÇAR" ile/ve/değil "... SAĞLAR"

- "...YA ERİŞMEK" ile "...YA VÂKIF OLMAK"

- HIZLI GİTMESİNİ SAĞLAMAK ile YAVAŞ GİTMESİNE NEDEN OLMAK

- YAVAŞ GİTMESİNİ SAĞLAMAK ile HIZLI GİTMESİNE NEDEN OLMAK

- "BU ŞEKİLDE" ile/ve "BU KOŞULLARDA"

- "BİTMEZ TÜKENMEZ ..." ile/ve "BİTMEK TÜKENMEK BİLMEZ ..."

- "DAHA FAZLA" ile "DAHA ŞİDDETLİ"

- AZ SONRA ile/değil/yerine DAHA SONRA

- "BİRAZ" ... ile/değil TAMAMEN ...

- "TAMAMEN" ile/değil/yerine BÜYÜK ORANDA

- İKİSİ DE ile/ve/değil/yerine İKİSİ BİRLİKTE

- BİRLİKTE ile/ve BİRLİK'TE

- "ALLAH'TAN ..." ile/ve/değil/yerine "NEYSE Kİ ..."

- "ALLAH'TAN ..." ile/ve/değil/yerine "İYİ Kİ ..."

- ÇİĞ ile/değil ÇİY

- "YAPAMAZSIN" ile/değil/yerine "YAPMAMALISIN"

- YAPMADI/M/N ile/değil YAPAMADI/M/N

- "..., ŞUDUR/ŞÖYLEDİR" ile/ve/değil/yerine "..., AYNI ZAMANDA ŞUDUR/ŞÖYLEDİR"

- "... OLARAK GÖRMEK" ile "... OLARAK KABUL ETMEK"

- "...YI BOŞVER! ..." değil/yerine "...YI BİR KENAR(D)A KOYALIM/TUTALIM, ..."

- "YOK" değil "YOK DENİLEBİLECEK KADAR AZ"

- "YAPABİLECEĞİM BİR ŞEY YOK" değil "YAPABİLECEĞİM FAZLA BİR ŞEY YOK"

- "NE OLDUĞUNDAN ÇOK ..." ile/ve/değil "NE OLDUĞUNDAN ÖNCE ..."

- "BUNUN/ONUN 'ANLAM'I YOK!" ile/değil BUNUN/ONUN YARARI YOK!

- "BELKİ GELMEZ" ile/değil/yerine GELEMEYEBİLİR

- İLERİDE ile ARADA

- İLERİDE ile SONRA

- KARŞIT/I ile/değil/yerine ÖTEKİ UC/U

- "...NIN KARŞITI" ile/değil ...NIN KARŞILIĞI

- GÜÇLEŞTİRME ile/değil GÜÇLENDİRME

- ÇÜRÜTÜLEBİLİR ile/değil AŞILABİLİR

- BİR ÖNCEKİ HAFTA ile/değil GEÇEN HAFTA

- FARKLI FARKLI ile ÇEŞİT ÇEŞİT

- BİLEREK ile BİLE BİLE

- BİRAZ ile AZCIK

- BAZEN ile/ve ÇOKÇA

- BAZEN ile ZAMAN ZAMAN

- BAZEN ile/ve/değil/yerine YERİ GELDİĞİNDE

- BİRÇOK ile BİRKAÇ

( Üçten fazla. İLE İkiden fazla. )

- DOLAŞIM ile/değil DOLAYIM

- "DİREKT OLARAK" değil/yerine DOĞRUDAN

- EKSTREM değil/yerine UC

- "HESABINI YAPMAK" ile/ve "HESABINI TUTMAK"

- "AKILLI" ile "AKILCI"

- GEREĞİNDE ile/ve YERİNDE

- "... (OLARAK) GÖRÜLÜR" ile "... (OLARAK) GÖRÜNÜR"

- GÖZLEMEK ile/değil GÖZLEMLEMEK

- "ÖNEMLİ DEĞİL" ile/ve/değil/yerine ÖNEMSİZ

- BİR ÖNCESİ ile/ve ÜSTÜ

- BAZEN ile BİR AÇIDAN

- MESELA ile YANİ

- DOLAYISIYLA ile ÖYLE İSE

- DOLAYISIYLA ile BU/O NEDENLE

- DOLAYISIYLA ile/ve/değil/yerine ARACILIĞIYLA/VESİLESİYLE

- "BU BAĞLAMDA ..." ile/ve DOLAYISIYLA

- BUNLARIN DIŞINDA ile ARTI OLARAK

- FAKAT ile/yerine/değil AYNI ZAMANDA

- AYNI ZAMANDA ile/ve/değil/yerine ÜSTELİK

- HIZLANMA ile ARTMA

- "SAÇMA" ile/ve/değil/yerine YETERSİZ/LİK

- BASKIN ile BAŞAT

- "HAKİM ..." ile "BASKIN ..."

- "TOPTAN" ile/ve "KÖKTEN"

- BIRAKMAK ile/ve "SALMAK"

- KOYMAK ile/ve/değil BIRAKMAK

- KESİŞME ile/ve/değil ÇAKIŞMA

- SIKI-FIKI (OLMAK) ile/ve İÇLİ-DIŞLI (OLMAK)

- "... İLE BAŞ ETMEK" ile MÜCADELE ETMEK

- "...DAN ŞÜPHE ETMEK" ile "...NIN UZAK GELMESİ"

- "KORKMAK" ile/ve/değil UZAK KALMAK

- ... OLURSA ile ... OLDUĞU ZAMAN

- BU/ŞU: "TABLO" ile "SAHNE"

- KULLANMAK ile/ve/değil/yerine UYGULAMAK

- GİYİNMEK ile/ve KUŞANMAK

- "YAPABİLDİĞİM" ile "YAPABİLDİĞİMİ DÜŞÜNDÜĞÜM"

- "ZAMANI DEĞİL" ile "SIRASI DEĞİL"

- "ZAMAN ZAMAN" ile "OLUR OLMAZ"

- "YAVAŞ YAVAŞ" ile "TEKER TEKER"

- "EL ATMAK" ile "ELE ALMAK"

- "UYMAZ" ile "TERS DÜŞER"

- "UYMAK" ile "KARŞILIK BULMAK"

- ANLAMINDADIR/MANÂSINDADIR değil/yerine ANLAMINADIR/MANÂSINADIR

- DUYURMAK ile/ve/değil DİNLETMEK

- KAÇIRMAK ile/ve ISKALAMAK

- KOMİK ile/ve/değil "İNANILMAZ"

- SÖYLÜYOR ile/ve/değil BİLDİRİYOR

- "BİLİYORSUN(UZ)DUR ..." ile/ve/değil/yerine "ANIMSIYORSUN(UZ)DUR ..."

- KISACA ile ÖZETLE

- "KISACASI" değil/yerine "SÖZÜN KISASI"

- "KABACA" ile/değil/yerine "KISACA"

- SANIRIM ile GALİBA

- SANKİ ile/değil/yerine SANIRIM

- "SANKİ" ile "...MIŞ GİBİ"

- "SANKİ" ile "GALİBA"

- ... "FARZ" OLDU ile/değil/yerine ... ŞART OLDU

- "... OLARAK KALMAMASI KOŞULUYLA" ile "... OLMAMAK/KALMAMAK ÜZERE"

- KURMACA ile DOĞAÇLAMA

- KANIT ile/ve GÖSTERGE

- ZIPLAMA ile/ve/değil/yerine SIÇRAMA

- AĞIR ile/ve/değil "BASKIN"

- "ÇOĞUNLUK" ile "AĞIRLIK"

- "EKSİK" ile "YARIM"

- "KISIRLIK" ile "KABIZLIK"

- "BULUŞMA NOKTASI" ile "KESİŞME NOKTASI"

- "YOK" ile "OLMAZ"

- "UYGUN OLMAMAK" ile "YETERİ KADAR UYGUN OLMAMAK"

- "SAĞA ÇEKMEK" ile "KENARA ÇEKMEK"

- "DURAĞIN ORADA" ile "DURAKTA"

- "ELDE ETMEK" ile "NEDEN OLMAK"

- ELDE ETMEK ile/ve/değil EDİNMEK

- ŞART ile FARZ

- SARGILI ile/değil SARILI

- ELLİ BİN ile/değil YEDİ BİN

- "SON TAHLİLDE ..." / SONUÇTA değil/yerine SONUÇ OLARAK

- YAPMAYACAĞIM ŞEY/İŞ YOK ile/değil/yerine YAPAMAYACAĞIM ŞEY/İŞ YOK

- PİKNİK (YAPMAK) değil/yerine KIR'A GİTMEK

- "DOĞRUSU" ile "AÇIKÇASI"

- "...YA YOL AÇTI" ile "...YA NEDEN OLDU"

- "... DİYE" ile "... ADINA"

- "GEVEZE" ile "ÇENESİ DÜŞÜK"

- "SURATSIZ" ile "MEYMENETSİZ"

- "SURATSIZ" ile "YÜZSÜZ"

- "GERÇEK" ile/ve/değil/yerine "SAĞLAM"

- "HAVA ATMAK" ile "SİDİK YARIŞTIRMAK"

- "YAMULTMAK" ile "RAYINDAN ÇIKARTMAK"

- SATMAK ile/ve "OKUTMAK"[argo]

- PARALANMAK ile PARALA(N)MAK

( Parasızken para elde etmek. İLE
Parçala(n)mak. | Yıprat(/n)ıp eski(t)mek. )

- "SEN DE Mİ BRÜTÜS?" değil "SEN DE Mİ OĞLUM?"

- "KESİLMEK" ile "TIKANMAK"

- ACI ile/ve ZOR

- "ANLAMAMAK" ile İLGİLENMEMEK

- "ANLA(MA)MAK" ile "KAFANIN BASMASI"

- "BARIŞMAK" ile "BARIŞIK OLMAK"

- DAHA ÖTE ile/ve/değil/yerine DAHA FARKLI

- MERSİ değil/yerine TEŞEKKÜR

- SEMBOLİZE EDEN değil/yerine SİMGELEYEN

- "NEYİ SEMBOLİZE EDİYOR/EDER?" değil/yerine "NEYİ SİMGELİYOR/SİMGELER?"

- "100 KERE SÖYLEDİM" değil (EN FAZLA) 2 YA DA 3 KEZ SÖYLEDİN!

- KAPALI ile/değil/yerine ÖRTÜLÜ

- DİREKTİF değil/yerine TALİMAT

- "PRENSİP OLARAK ..." değil/yerine İLKECE ...

- PRENSİPLİ değil/yerine İLKELİ

- GİDERMEK ile "AŞMAK"

- ...YA AİT ile/ve/değil ...YA ÖZGÜ

- "ULAŞMAK" ile/ve/değil "NEDEN OLMAK"

- "ÖNE SÜRMEK" ile/ve "ÖNE ÇIKARMAK"

- FEDÂ ile/değil HEBÂ

- ÖNCE ile/değil İLK

- DEVRİK TÜMCE(/CÜMLE) ile/değil PARANTEZ BİLGİ

- ŞİKÂYET ile YAKINMA

- AN ile DÖNEM

- "ÖNEMLİ FARK" ile/ve "BÜYÜK FARK"

- "HEP" ile/yerine/değil "DAHA ÇOK"

- "BİLEMEM" ile "ALLAH BİLİR"

- İZİN ile/ve/değil/yerine RIZÂ

- "DAYANAK" ile "DÜZLEM"

- İSTEMEK ile "SULANMAK"

- SEVMEK ile/ve "TUTMAK"

- ŞENESEVLER ile ŞEN ESENEVLER

- GEÇMİŞ ANLATIMINDA: DÜN değil BİR ÖNCEKİ GÜN

- ANLATIMDA: "İKİLEME GİRMEK" ile/değil İKİLEME DÜŞMEK

- "ZOR ANLATMAK" ile/değil/yerine "ANLATMAKTA GÜÇLÜK ÇEKMEK"

- KEŞKE ile BARİ/EN AZINDAN

- EN AZINDAN ile BAŞLANGIÇ OLARAK

- KOŞMA ile KOŞ(UŞ)TURMA

- TAMAMLAMAK ile YERİNE GETİRMEK

- SİMETRİ ile SENKRON

- SUİSTİMAL ile İSTİSMAR

- ORTAK ile ORTAKLAŞA

- ANLAMA ile YORUMLAMA

- İZOLE ile İZALE

- YOKOLMA ile AZALMA

- UYANIK/LIK ile "UYANIK/LIK"

- SAĞLAMAK ile "BECERMEK"

- HEPİMİZ(İN) ile HERKES(İN)

- "... DERLER" ile "... DEMİŞLER"

- FELSEFÎ ile/değil/yerine YORUMSAL

- HERHALDE ile/yerine/değil SANIRIM

- "MUHAKKAK Kİ ..." ile/değil/yerine "HERHALDE ..."

- AÇILIŞ TÖRENİ/KONUŞMASI ile/değil AÇIŞ TÖRENİ/KONUŞMASI

- GAF ile "POT KIRMAK"

- "EYVALLAH" ile/ve ESTAĞFİRULLAH

- "HİÇ ÖNEMİ YOK" ile/değil "ÖNEMLİ DEĞİL"

- GÜN GÖRMEMİŞ (KONULAR) ile YAKASI AÇLMAMIŞ (KONULAR)

- SORUN YAŞAMAK ile ÇİLE ÇEKMEK

- TAMAMEN ile SADECE

- AÇIP-KAPATMAK ile/değil KAPATIP-AÇMAK

- AN'ANE ile/değil ANNEANNE

( Gelenek. İLE/DEĞİL Annenin annesi. )

- BASİT ile SIRADAN

- MANTIKLI ile ANLAMSIZ DEĞİL

- "MANTIKSIZ" ile/değil/yerine TUHAF

- DOLU ile YOĞUN

- HASTALIKLARDA: GEÇTİ ile DÜZELDİ ile İYİLEŞTİ

- AŞAĞI(SI)-YUKARI(SI) ile ALT(I)-ÜST(Ü)

- DAHA ile/değil/yerine HÂLÂ

- HERKES ile/değil/yerine ÇOĞUNLUK

- REZERVE yerine AYRILMIŞTIR

- BAŞBAŞA ile/ve/değil BİRLİKTE

- DOĞAL OLARAK ile/ve/değil/yerine KENDİLİĞİNDEN

- AMA ile ANCAK

- ARZ ile BEYÂN

- "MESELE" ile "DAVA"

- DEĞİN ile DENLİ

- DİYOR ile DEMEK İSTİYOR

- DENDİĞİNDE ile DENİLDİĞİNDE

- YOK ile OLMAZ

- OLMUŞ MU? ile/yerine ... MI OLMUŞ?

- OLUMSUZ("ME/MA"LI) FİİL ile OLUMSUZ("ME/MA"LI) İSTEMEK

- YAPAMAM ile YAPMAMALIYIM

- DİREKT ile DİREK

- DİRLİK ile DİRİLİK

- DOLAYI ile İÇİN

- HÂLÂ ile HÂLEN

- BİRAZ ile BİRAZ DAHA

- BİRÇOK ile ÇOĞU

- DENİR ile DENİLİR

- GÖNDERME ile/yerine UĞURLAMA

- DEMİN ile ŞİMDİ

- KEZA ile NİTEKİM

- DAHA ile/yerine KERE

- HİÇBİRİMİZ ile HİÇKİMSE

- ÜSTÜNE ile ÜZERİNE

- İÇİN ile ÜZERİNE

- NE DERLER? ile/yerine NE DENİR?

- KÂL ile HÂL

- GAF ile LAF

- ROMANTİK ile/değil ROMANSI

- SONUNA KADAR ile AĞZINA KADAR

- "RESMEN" ile "KESİN"

- "ÖYLECE" ile/ve "AYNEN"

- "SERT" ile/ve "AĞIR"

- "YENMEK" ile/ve "ÜSTESİNDEN GELMEK"

- "TEPELEMEK" yerine ANLAŞMAK

- "TAKILMAK" ile/ve/değil/yerine "BAĞLANMAK"

- HERŞEY ile/ve/değil/yerine ÇOK ŞEY

- İNSAN HAYATI değil/yerine HAYAT

( Hayvanların hayatı değil yaşam süresi olur. )
( Nesnelerin varoluş süresi olur. )

- "ESKİ" ile/ve/değil/yerine "ÖNCEKİ"

- "ESKİ" ile/ve/değil/yerine "BİR ÖNCEKİ"

- KOLAYLAŞTIRMAK ile/ve/<> ZORLAŞTIRMAMAK

- ZORLANARAK ile/değil ZORLAYARAK

- ZORLAŞTIRMAK değil ZORLAMAK

- "...LIK HİSSETMEK" ile "...LAŞMAK"

- SEVMİYORUM ile/ve/değil/yerine "BANA HİTAP ETMİYOR"

- "KANSER/SİN/İZ" değil/yerine (GÖVDENİZDE) BİR TÜMÖR VAR

- "SONUÇTA" yerine ÇÜNKÜ

- "SONUÇTA ..." ile/değil/yerine "SONUÇ OLARAK ..."

- "... İNANILIR" ile/değil "... KABUL EDİLİR"

- "ŞİDDETLE" değil/yerine "HARARETLE"

- ÖZEL ile/ve/değil/yerine KİŞİSEL

- ŞAHSİLEŞTİRMEK ile ŞAHSİ-LEŞ-TİRMEK

- [DAHA SONRA] "... UZUN UZUN TARTIŞIRIZ" değil/yerine [DAHA SONRA] "... AYRINTILARIYLA KONUŞURUZ"

- ADET ile/ve/değil DEMET

- "ZAMANI ÖLDÜRMEK" ile/değil "ZAMANI DEĞERLENDİRMEK"

- MUALLÂK ile/ve "ASILI TUTMAK"

- "ÇALIŞMAK" ile/ve "BAŞLAMAK"

- "YAPAMAZSIN" ile/yerine/değil "YAPMAMALISIN"

- "... OLARAK" ile/yerine/değil "... SIFATIYLA"

- (ONUN) İÇİN ile (ONDAN) DOLAYI ile (O) NEDEN(İY)LE

- "...DAN DOLAYI" ile "... SAYESİNDE"

- "... SAYESİNDE" ile/ve/değil/yerine "... ARACILIĞIYLA"

- "O AÇIDAN" ile/ve DOLAYISIYLA

- "SIRADAN BİRİ" ile/yerine/değil "HERHANGİ BİRİ"

- SAN-MAK ile ZAN ETMEK

- İĞRETİ ile/değil EĞRETİ

- RAKAMSAL ile/yerine İSTATİKSEL

- ANORMAL ile İLGİNÇ

- İLGİNÇ ile ACAYİP

- İLGİNÇ (OLAN) ile ESRARENGİZ (OLAN)

- "HİKÂYE" ile "BOŞ"

- SAAT ile/ve SIHHAT(SAĞLIK)
( "SAATLER OLSUN!" değil "SIHHATLER OLSUN!" )

- VAKİT ile/ve NAKİT

- TOPARLAMAK ile/ve/değil TAMAMLAMAK

- "ETKİLEMEK" ile "TAMAMLAMAK"

- "YAPIŞMAK" ile "SİNMEK"

- "O ANLAMDA" ile/ve "O AÇIDAN"

- "O ZAMAN" ile/ve/yerine "O HALDE"

- "SÖYLEDİĞİNİZDE" değil "SÖYLEDİKLERİNİZDE"

- GİTME/Sİ ile/değil/yerine UZAKLAŞMA/SI

- "BOŞLUK" ile "KÂBUS"

- "GEREKTİĞİ GİBİ" ile/ve "YETERİNCE"

- "ÜST SEVİYE" ile ALT KATMAN

- "KAFAM KARIŞTI" ile/ve/değil/yerine BİLMİYORUM

- ANLAM VERMEK ile ANLAM YÜKLEMEK

- NE KADAR? ile/ve NEREYE KADAR?

- DİZİSEL ile DİZİMSEL

( PARADIGMA ile SYNTAGMA )

- DOĞRUCU ile DOĞURUCU

- DEMAGOJİ ile TOTOLOJİ

- DEMAGOJİ ile POLEMİK

( ... İLE Yazarak/yazılı tartışma.[söz dalaşı vs. değildir!] [İSTİŞ'ÂR: Yazı ile bildirilmesini isteme.] )

- SAFSATA ile TOTOLOJİ
( Belirli bir niyet üzere uyarlanmışlık da vardır. İLE ... )

- TOTOLOJİ(HULF) ile DEVRİK TÜMCE

- SAFSATA ile HURÂFE

- BELLİ OLMAZ ile BİLİNMEZ

- YOLLAMAK ile/yerine/değil UĞURLAMAK

- İFADE ETMEK ile DİLE GETİRMEK

- YAPMAK ile/değil YÜRÜTMEK

- GEREĞİ ile GEREKLİLİĞİ

- HİMMET ile/ve TEŞVİK

- HİMÂYE ile/değil/yerine İDÂRE

- KÜÇÜKTEN BERİ ile/değil KÜÇÜKLÜKTEN BERİ

- TARİH ANLATIRKEN: ...DI'LI ANLATIM ile/yerine/değil ...MIŞ'LI ANLATIM

- DEĞERLENDİRME ile DEĞER-LENDİRME

- BİR YERE KADAR ile BİR AÇIDAN

- SORMASINDAN BELLİ ile SORUŞ ŞEKLİNDEN BELLİ

- BULUNTU ile/değil BULGU

- ÜZERİNE ALMA ile/ve/değil/yerine ÜSTLENME

- "ÜZERİNE ALMA" değil ALINMA

- "ÜZERİNE ALINMA" değil ALINMA

- BİRLEŞİK ile/ve/değil BİTİŞİK

- "SICAKLIK" ile/yerine ISI

- ALMAK ile/yerine EDİNMEK

- "ISITMA" ile SEVDİRME

- BENİMSEMEK ile "TUTMAK"

- "ORTAYA ÇIKMA" ile "KENDİNİ GÖSTERME"

- DONMA ile/değil/yerine KRİSTALİZE OLMA

- ERK ile ile ERKE

- DEVİM ile DEVİNİM

- TÜRKÇE/İNGİLİZCE ... ile TÜRKÇE/İNGİLİZCE ...'DE

- "...GİBİ" ile "HAVASINDA"

- "RENGİ DÖNMÜŞ" ile "RENGİ ATMIŞ"

- KİTAP ile HİTAP

- SAZ ile ENSTRÜMAN/"SAZ"

- EDEB ile/ve HAYÂ

- EVET ile HE

- "ZOR" ile/ve "PİS"

- "ÖZÜR DİLERİM" ile "KUSURA BAKMA"

- "KUSURA BAKMA AMA ..." değil/yerine "YANLIŞ ANLAMA AMA ..."

- "TOPLU" ile/ve "GRUP"

- "MERAKTAN" ile/ve "APTALCA"

- APTAL ile/değil EFTAL

- KARŞI ÇIKMAK ile "KAFA TUTMAK"

- ANLASAN ile ANLARSAN

- EKSTRADAN ile FAZLADAN

- İŞ YAPMAK ile ÇALIŞMAK

- YAPILACAK BİRŞEY YOK ile YAPILACAK FAZLA BİRŞEY YOK

- YALAN (MI?) ile YANLIŞ (MI?)

- YAPMAK ile ETMEK

( Batı dillerinden gelen sözcüklere kullanılan. İLE Doğu dillerinden gelen sözcüklere kullanılan. [İstisnalar hariç!] )

- POZİTİF BİLİM yerine DENEY BİLİMİ
( POSITIVE SCIENCE instead EXPERIMENTAL SCIENCE )

- KESİN İFADELER ile GENİŞ ZAMANLI İFADELER
( Vardır. İLE Var. )

- "...DAN KALKARAK" ile "...DAN HAREKET EDEREK"

- "... ADINA" ile/ve/yerine "... İÇİN"

- HESABINI TUTMAK ile HESABINI YAPMAK

- "KENARA KOYMAK" ile "YABANA ATMAK"

- ÇÖKMEK ile/ve/değil ÇÖMELMEK

- "... ALIŞVERİŞİ" ile/değil/yerine ... PAYLAŞIMI

- "GEÇİRMEK" ile "GİYDİRMEK"

- KÜFÜR ile/ve/= AŞIRI ABARTI

( SEBBETMEK ile/ve/= ... )

- KÜFÜR ile HÂCİRE[Ar. | çoğ. HEVÂCİR]
( ... İLE Terbiye sınırlarını aşan küfür. | Günün en sıcak zamanı. )

- SUNTURLU KÜFÜR ile SİNKAF'LI KÜFÜR
( Çok kötü, berbat, ağza alınmaz küfür. İLE S.k/me sözcüğünün geçtiği küfürlerin, "S" ve "K" harflerinin Arapça okunuşuyla ifade edilmesi. )
( SUNTURLU: Yaman, adamakıllı, dehşetli. | Gösterişli, görkemli. )

- KÜFÜR ve/= SİHİR

- KÜFÜR (ETMEK) değil SÖVGÜ/SÖVMEK

- SINIRSIZ ile SINIRLANAMAYAN

- ÇEVRE ile ETRAF

- IŞIK ile LAMBA

- HASAT ile TAHSİLAT

- TABİR/İTİBAR ile İBÂRE

- MUBAH ile MAKUL

- MUBAH[MÜBAH değil!] ile CÂİZ[< CEVÂZ]

- AMA ile ANCAK

- ÜSTÜSTE ile PEŞPEŞE
[Fars. PEŞT Â PEŞT]

- SADECE ile ANCAK VE ANCAK
( MAHZÂ: Ancak, yalnız, tek, sade. | Hâlis, katkısız, tam. )

- "SADECE ..." ile "SALT ..."

- SADECE ile/ve/değil BAŞLI BAŞINA

- ŞAŞA ile ŞATAFAT

- HASSAS (KONU) ile ÖZEL (KONU)

- "HERKES" ile ORTAK DİLDE "HERKES" ile AYRIMSIZ "HERKES"

- "HERKES YAPAMAZ" ile/ve/değil HERKES, HER ZAMAN (KOLAY KOLAY) YAPAMAZ

- KERE ile "POSTA"

- YUH ile ÇÜŞ

- TAPİ ile/ve PATA

- "MEŞHUR" ile/değil MEŞRÛ

- (BANA/DÜŞÜNCEME/İNANCIMA) "TERS" ile/değil/yerine (BANA/DÜŞÜNCEME/İNANCIMA) UZAK

- "İDDİALI" ile ÖNEMLİ

- ...'NIN EVİNDE YAŞAMAK ile/yerine ...'NIN EVİNDE KALMAK

- KESİN İFADE ile MÜMKÜNSE

- İLİŞKİ ile BAĞLANTI

- İLİŞKİ ile İLİNTİ

- YANAŞMAK ile İLİŞMEK

- "İYİ ETMEK" ile/değil İYİLEŞTİRMEK

- HAŞIR-NEŞİR ile/ve MED-CEZİR

- FASL-VASL ile/ve HAŞR-NEŞR

- SÜREKLİ ile/ve/değil ARKA ARKAYA

- "DEMEK Kİ ..." ile/değil/yerine "BELKİ DE ..."

- YENİ BİR TEST ile SON BİR TEST

- ... ŞEMASI ile ... AĞACI

- EKSTRADAN ile FAZLADAN

- RASTLANTI ile KAZAEN

- CILIZ ile SISKA

- YANKI ile YANSI

- AYNA ile/ve YANSIMA

- GÖREV ile/ve ROL

- SAVUNMA ile/ve/değil "TUTMA"

- SIÇRAMAK ile/ve/değil ZIPLAMAK

- ELDE ETMEK ile/değil/yerine YAŞAMAK

- DERT ile/değil/yerine UĞRAŞ

- "DOĞRUDUR" ile/değil/yerine "ÖYLEDİR"

- "PAHALI" ile/değil/yerine "BANA ÇOK GELİR"

- BÜSBÜTÜN ile/değil/yerine TÜMÜYLE/TAMAMEN

- AHLÂKSIZLIK ile/ve/değil KÖTÜ/OLUMSUZ AHLÂK

- KUŞAK ile/ve NESİL

- APAYRI ile BAMBAŞKA

- "BAŞLI BAŞINA" ile/ve "AYRI AYRI"

- BİRBİRİNDEN AYRI DEĞİL! ile/ve/değil/yerine BİRBİRİNE UZAK DEĞİL!

- "BİRBİRLERİNİZE" (ANLATIN/GÖSTERİN) değil BİRBİRİNİZE

- KISMEN ile NİSPETEN

- DAHA GÜZEL değil/yerine BAŞKA/AYRI BİR GÜZEL

- AŞIRI ile AYKIRI

- ŞAHİKA ile FERİŞTAH

- BAŞLIBAŞINA ile BAMBAŞKA

- TEK ŞERİT ile/değil TEK YÖN

- BURADAN GİDİLİYOR ile/değil/yerine BURADAN DA GİDİLİYOR

- SEN(İN)LE (DALGA GEÇİYORUM) ile/yerine/değil SEN(İN)LE BİRLİKTE (DALGA GEÇİYORUM)

- SÖYLENMEK ile DODURDA(N)MAK

- DODURDA(N)MAK ile HOMURDAMAK

- YATAY ile/ve/değil YASSI

- ÇÖKELTME/K ile/değil ÇÖKERTME/K

- "... AÇISINDAN" ile "... BAKIMINDAN"

- "(SİZİN/ONUN) İÇİN ..." ile/değil "(SİZİN/ONUN) AÇINIZDAN/AÇISINDAN ..."

- "... ANLAŞILMAZ!" ile/değil/yerine HERKES, KABI KADARINI ALIR

- "ANLAŞILMASI AMACIYLA" ile/ve/değil "PEKİŞTİRMEK ÜZERE"

- "YANİ" ile/ve "SONUÇTA"

- TAPU ile TABU

- İHBAR ile/ve/değil İKAZ

- BAĞIŞLAMAK ile/ve/değil BAĞIŞ YAPMAK

- SINIRLI ile KISITLI

- "BÜTÇE/M SIKINTILI" ile/değil "BÜTÇE/M SINIRLI"

- "ZARARLI OLMAK" ile/ve "ZARARDA OLMAK"

- SIÇAN ile SIÇAN

( Fare türü. İLE Dışkılama eylemi içinde olan. )

- "YIKIYOR/LAR" ile "YIKIYOR/LAR"
( Arabayı. İLE Binayı. )
SÖZLER

 

Keleci bilen kişinün yüzünü ağ ede
bir söz,
Sözü pişirip diyenin işini sağ ede
bir söz.


Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı,
Söz ola ağılı aşı bal ile yağ ede
bir söz.

 

 

 

Dil konuşur, insan dile uyduğu kadar konuşur.

Güvenli bir toplum için, güvenli bir dil gerekir.

Dili bilimden ayrı düşünmek veya bilimi dilden ayrı düşünebilmek olanaksızdır.

Bülbül, bülbüldür dil ondayken(yoksa serçe),
Gül, güldür gül ondayken(yoksa dikenlik)

Eline, diline ve beline sahip ol.

Dildir, dilârâyı eyler, dilber;
Dildir, dilârâyı eyler, vîrân.

İnsan, dilinin arkasında gizlidir.

 

 

 

 

Dildir, dilârâyı eyler, dilber;
Dildir, dilârâyı eyler, vîrân.

Bülbül, bülbüldür; dil onda iken, yoksa serçe...
Gül, güldür, gül dalında iken, yoksa dikenlik...

"Seni seviyorum!" diyeni, denetle!
Arzusu yerini bulunca, seni terke hazırlanır.

Öyle bir sevgili bul ki, seni, daim yâd etsin! HÜVE'L BÂKÎ!

 

 

 

 

 

Cmabridge Üinversitesi'nde yaıpaln bir arşaıtrmaya gröe, bir szöcküdkei hafrlrein hnagi sıarda didizlikleri dğeil, ilk ve son hafrlrein dğoru yedre olamalrı öenm tşamıatkadır. Geirsi taammen kamradaşır ve ynie de surosnuz olraak okubanilir. Buunn sbeebi isnan benyinin her hafri tek tek dieğl szcökülrei bir btüün oralak omukadısır.

Aoccdrnig to a rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy, it deosn't mttaer in waht oredr the ltteers in a wrod are, the olny iprmoetnt tihng is taht the frist and lsat ltteer be at the rghit pclae. The rset can be a total mses and you can sitll raed it wouthit porbelm. Tihs is bcuseae the huamn mnid deos not raed ervey lteter by istlef, but the wrod as a wlohe.

 

 

 

 

DİKKAT EDİN!

Söylediklerinize dikkat edin,
düşüncelere dönüşür...

Düşüncelerinize dikkat edin,
duygularınıza dönüşür...

Duygularınıza dikkat edin,
davranışlarınıza dönüşür...

Davranışlarınıza dikkat edin,
alışkanlıklarınıza dönüşür...

Alışkanlıklarınıza dikkat edin,
değerlerinize dönüşür...

Değerlerinize dikkat edin,
karakterinize dönüşür...

Karakterinize dikkat edin,
kaderinize dönüşür...


 

 

 

Osman Bey, sabah saat 7.00'de Casio masa saatinin alarmiyla gozlerini acti. Puffy yorganini kaldirdi. Hugo Boss pijamalarini cikarip Adidas terliklerini giydi. WC'ye ugradiktan sonra banyoya gecti. Clear sampuan ve Protex sabunuyla dusunu aldi. Colgate ile dislerini fircaladi.

Rowenta ile saclarini kuruttu. Bill's gomlegini ve Pierre Cardin takimini giydi. Lipton cayini icti.

Sony televizyonda medya ozetlerini ve flash haberleri izledi.

Citizen kol saatine bakti. Aile fertlerine 'ÇAV' deyip Hyundai otomobiline bindi.

Blaupunkt radyosunu acarak, rock muzigi buldu.

Agzina bir Polo seker atti.

Sehrin gobegindeki Mega Center'daki ofisine varinca, Fujitsu-siemens bilgisayarini calistirdi. Microsoft Excel'e girdi.

Ofis boy'dan Nescafe'sini istedi.

Saat 10.00'a dogru acligini yatistirmak icin Gressini yedi. Oglen Wimpy's Fast Food kafeteryaya gitti. Ayakustu, Coca Cola ve hamburgeri mideye indirdi. Daily Mirror gazetesini karistirdi.

Aksam-uzeri is cikisi Image Bar'a ugrayip JB'sini yudumladi, sonra kosedeki Shopping Center'a ugradi ... Esinin siparis ettigi Persil Supra deterjan, Ace camasirsuyu, Palmolive sampuan, Gala tuvalet kagidi, Sprite gazoz ve Johnson kolonyayi alarak kasaya yanasti. Visa kartiyla faturayi odedi.

Hafta sonu esi Munevver'le Galleria'ya giden Osman Bey, Showroom'lar dolasip Kinetix ayakkabi, Lee Cooper blue jean satin aldi.

Aksam evde bir gazetenin verdigi TV Guide'a goz atan Osman Bey, kanallar arasinda zapping yaparak, First Class, Top Secret, Paparazzi gibi programlar izledi. Ayni anda Outdoor dergisini karistirdi. Saat 22.00'ye dogru Show'da Turk dili uzerine panel basladi. Uykusu gelen Osman Bey, televizyonu kapatip yatak odasina gecerken, kendini mutlu hissetti.

'Ne mutlu Turk'um diyene!' diye gerindi ve uyudu. Hala da uyuyor... Ne zaman uyanacagi belli degil!

 

(Bir utanç ve örnek olması için, Türkçe harf düzeltmesi özellikle yapılmamıştır.
Lütfen, bilgisayar ortamında her ne kadar Türkçe sorunu yaşasak da Türkçe harfleri kullanmaya devam edelim!)

 


 

 

YAZILAR

Bir ahî grubundan, kendisini neşelendiren bir haber aldı Yunus. Söylediklerine göre;

Karamanoğlu Mehmet Bey, Konya'da idareyi ele almış ve hemen tellâl çağırtmış ve o tarihten sonra, ki güzel bir bahar günüymüş; dükkânda, dergâhta, bergâhta, hülâsa her yerde, Türkçe'den başka bir dil konuşulmayacağını emretmiş!..

Yunus; "Hay Allah'ım, yüce Allah'ım, dedi kendi kendine, şu güzel dile sahip çıkan bir bey oldu nihayet!...

Dilerim bundan böyle Türkçe'nin önü açık olur, zenginleşerek, daha bir güzelleşerek, ta kıyamete dek, devam eder gider."  


 

Öğrenciler bir gün hocalarına sorarlar:

- Eğer elinizde ülkenin işlerini düzeltecek bir kudret ve olanak bulunsaydı, işe nereden başlardınız?

Hoca, düşünmeden şu yanıtı verir:

- Dilin doğru kullanılmasına çalışırdım.

Öğrenciler, hocalarının yüzüne şaşkın şaşkın bakarlar:

- Fakat bu küçük bir şey. Niçin çok önemli olduğunu söylüyorsunuz?

Bilge hoca başını sallar ve şöyle devam eder:

- Eğer dil doğru kullanılmazsa, ağızdan çıkan sözcükler ifade edilmek istenen şeyleri vermez. Söylenen sözler ve kullanılan sözcükler ifade edilmek istenen amacı anlatamayınca da, yapılması gereken işler yapılamaz. Yapılması gereken işler yapılamayınca da, ahlâk ve sanat soysuzlaşır. Ahlâk ve sanat soysuzlaşınca da adaletsizlik başlar. Bu durumda halk ne yapacağını bilemez ve çaresizlik içinde bocalar, durur...  
DİL VE DİŞ

“Dişler, tüm organların aynasıdır” sözünü anımsayarak, “Dil neyin aynasıdır?” sorusuna bir yanıt arasak, hepimizin buluşma noktası “ÖZ” olacaktır.

“Dil, özümüzün aynasıdır”

“ÖZ <–> GÖZ <–> SÖZ” bağlantısı, nereden hareket edecek olursak olalım, üzerinde en çok durulması gereken ilişkidir. “Öz”ün üzerine fazla eğilmeye gerek kalmaksızın bizleri nereye ulaştırdığını biliyoruz. “Göz” üzerine de aynı ortak duygu ve düşüncelere sahip olarak, özümüzün kapısı olduğu noktasına ulaşıyoruz. “Söz” ise geçmiş, şimdi ve geleceğin; usumuzun, bilimin, felsefenin ve sanatın; iş ve özel yaşamın ve günlük yaşamdaki tüm sürecin en büyük aracıdır. Simge diliyle “Söz”, yazı diliyle “Söz”, sözün diliyle “Söz”, günlük yaşamımızın, düşünce ve duygularımızın ve tüm ilişkilerimizin aracı “Söz”.

Sevgili Yunus Emre’nin güzel sözü ile…

Keleci[sözü] bilen kişinün yüzünü ağ[ak] ede bir söz,
Sözü pişirip diyenin işini sağ ede bir söz.

Söz ola kese savaşı, söz ola kese başı,
Söz ola ağılı[zehirli] aşı bal ile yağ ede bir söz.

 

Psikoloji, 3D temelli, “Düşünce, Duygu ve Davranışlar”ımızı anlamaya, incelemeye ve altında yatan nedenleri bulmaya çalışan bir bilim dalıdır. Hiçbiri birbirinden bağımsız olmadığı gibi ayrı ayrı düşünmek de pek olanaklı değildir. Bu doğrultuda, son zamanlarda çok yoğun ilgi gören Sinir Dili Programlaması(SDP ya da NLP), çalışmalarının da en büyük aracı olan söz -ve her bir sözcük- ile, tüm hücrelerimizin ve beynimizin programlanabilmesi yoluyla yaşamımıza katacağı gelişmişliği, derinliği, kolaylığı ve rahatlığı sağlatan bir disiplin. SDP tüm eylemlerimiz ile ağzımızdan çıkan her sözün nasıl ve ne kadar bağlantısının olabileceğini anlatır. Ayağını sürüyerek yürüyen bir kişinin, sözlerinin de ağzından uzata uzata, yayılarak çıktığını görebilirsiniz (ya da tam tersi). Yüzü asık birinin, her ne kadar hoş sözler kullansa bile sesinden psikolojik durumunu anlayabilirsiniz. Aynı bağlantılar dilimiz ve dişimize verdiğimiz önem için de geçerlidir. Diş fırçalama alışkanlığımız ile kullanacağımız sözcüklerin de bağlantısı vardır ve de dile, sözlerimize gösterdiğimiz özen ile diş fırçalama alışkanlığımızın. Dişimizin ne kadar önemli olduğunu biliriz fakat maalesef yeteri kadar özeni göstermeyiz.

Dile ve sözlerimize verdiğimiz önem ve duyarlılığımız nedir? Dilimizin de durumu aynı mı acaba? Aynı mı olmalı? Olmamalı mı? Peki nasıl? Bu durumu ne, kim, nasıl değiştirebilir? Tüm bu sorular ve benzerleri gibi daha birçok soruya verecebileceğimiz yanıt aynıdır! KENDİMİZ!

Yaşamımızda pek dikkat edilmeyen, çok fazla karıştırılan fakat hiçbir zaman karıştırılmaması gereken bazı noktalar vardır. Bunların en çok yaşandığı altı hassas nokta ve şu oniki kavramın da ayrıntılarına sahip olmalı ve önemine çok dikkat etmeliyiz.

- GENEL ile ÖZEL;

- BİRİNCİL OLAN(/Olma[ma]sı Gereken) ile
İKİNCİL OLAN (/Olma[ma]sı Gereken);

- AMAÇ ile ARAÇ;

- SÜREÇ ile SONUÇ (Merkezlilik);

- TEORİ ile PRATİK;

- KORGU ile KAYGI

Konuşmalarımız, değerlerimiz ve tutumlarımız bazen Genel’den hareket ederek Özel’e, bazen de Özel’den hareket ederek Genel’e giderek devam eder. Fakat farkında olunması gereken bu ikisinin arasındaki geçiştir. Geçişteki dikkatsizlikler çok büyük sorunlara dönüşebilirler. Konu ve kavramları ele alışımızdaki sıralamada neyin öncelikli olduğu ve olmadığı bilinci, durumun ya da konunun bir Araç mı, Amaç mı? olduğu sorusunun her an farkındalığımızda olması en dikkat edilmesi gereken noktalardandır. Süreç ve Sonuç’un birbirinden ayrı olmadığı, dengeli bir durumda olması, herhangi birinin üzerinde yoğunlaşmama gerekliliği de üzerinde titizlikle durulması gereken noktalardır. Kavram ile uygulamanın arasındaki farkların ve derecelerinin atlanmaması gerekir. Korku ve Kaygı arasındaki farkların (Belirginlik, Şiddet ve Süre) da bilincinde olarak korku ve kaygı yönetiminin elde tutulması, geleceğin olumsuzu “YA … [olursa]” üzerine değil, olumlu gelecek “… [’nın olmasını] İSTİYORUM” üzerinde durulması gerekmektedir.

Doğru, yerinde ve zamanında kullanım için tercih edilebilecek her sözcüğün değeri çok yüksektir. Kişisel ve toplumsal birliğimiz olan sözlükleri daha çok kullanmak, kitap okumak, düşünmek, araştırmak; sözcüklerin, terimlerin günlük hayatımızda, dilimizde yer almasını sağlamak en önemli sorumluluklarımızdandır. Toplumların en büyük serveti dilleri olduğu gibi, kişinin de en büyük değeri ve serveti dilidir.

Dil ile, söz ile başlayan serüvenin çeşitli dönüşümler ile yaşamımızın en büyük parçası ve kaderimize bile dönüşebileceğini vurgulayan şu sözleri sürekli anımsamak gerekir!

Söylediklerinize dikkat edin,
      düşüncelere dönüşür...

Düşüncelerinize dikkat edin,
      duygularınıza dönüşür...

Duygularınıza dikkat edin,
      davranışlarınıza dönüşür...

Davranışlarınıza dikkat edin,
      alışkanlıklarınıza dönüşür...

Alışkanlıklarınıza dikkat edin,
      değerlerinize dönüşür...

Değerlerinize dikkat edin,
      karakterinize dönüşür...

Karakterinize dikkat edin,
        Kaderinize dönüşür…

 "YOK" değil/yerine "VAR DEĞİL"

Bazı kültürlerde, günlük dilde ve felsefede "Değil-leme" yöntemi ile bazı durumlar için üst bir bilinç kullanılmaktadır. Buna verilebilecek birkaç örnekten biri de Anadolu Kültürü ve Bilgeliği'nde "YOK" sözünün kullanılmamasıdır. "Yok", kavram olarak da, dil ve yaşamsallık açısından da o kadar yerini almıştır ki, bir kişinin farkında olmadan bile kullanması durumunda etrafındakilerden biri, "yok" sözünü kullanmaması gerektiğini uygun bir şekilde belirterek, uyarır o kişiyi. Yok sözünü kullanmak yerine "Var değil", "Hak getire", "Hak vere" sözleri kullanılır. Aynı şekilde "Bitti" yerine de "Bereketlendi" kullanılır. (aynı zamanda "Bitirmek" yerine "Tamamlamak" sözcüğünü kullanmak zihin programlaması, olgusallık ve dil açısından daha da yerinde bir tanımdır.)

"Evet!" ve "Hayır!" sözcüklerinde de buna benzer, hatta daha da öte bir durum vardır. "Hayır!" sözü, her ne kadar olumsuzluk anlamında kullanılıyor olsa da, bu duruma verilen ad, o olumsuzluktan bir hayır gelmesini ya da geleceğini düşünmekle bağlantılı bir olumlu kılma sözüdür.

Derinlere ve uzun geçmişe dayanan Anadolu Kültürü'nün, din ve tasavvuftan da yararlandığı yaşamsal ve dil üzerindeki bilge tutumlarının günlük dile ve halka yansıtma çabaları birçok örnekte görülebilir. "Çok ..." yerine "Yeterli"; "Almak" yerine "Edinmek"; "Fakat" değil "Aynı zamanda" gibi, durumun karşılığını daha derinlemesine verebilecek sözlerin kullanılmasına yönelik çabaları gözlemlemek ve bunlardan üst düzeyde yararlanmak gerekir.

Bu tür çabalar nesne, kavram, olgu ilişkilerinde insanın ve toplumların yaşanmışlıklarındaki derinliklerden ve geleceğe bir miras olarak bırakılmak istenen, insanlığın gelişimine olan etkilerini öngörerek varılmış tutum ve sonuçlardır. Önceki ve "Hayır!" örneğinde olumsuz bir sözün söylenmiyor olmasında bir yasak, haram ya da günah bilincinden çok, bilgece, bilinçli bir tutum söz konusudur.

Bu tutumlar sadece sözler için değil, daha uygun karşılıkları bulunan davranışlar için de geçerlidir. Örneğin, birine -özellikle bir çocuğa- bir şey vermek istendiğinde, avuç aşağıya bakar şekilde uzatmak değil/yerine verilecek olanın, avucun içinde bulunduğu açık bir avuç uzatmaktır.

Bu tür uygulama ve kavramlarda kullanılabilecek tanımlara da örnek olarak, "Aşure/Yemek Pişirmek" yerine/değil "Aşure Kaynatmak"; "Yemek"e yerine/değil "Lokma"ya katılmak/davet; ışığı/mumu/ateşi/ocağı "Söndürmek/Kapatmak" yerine/değil "Dinlendirmek"; "Yakmak/Açmak" yerine/değil "Uyandırmak"; "Ney Sesi" değil/yerine "Ney Sedâsı", "Ney Çalmak" değil/yerine "Ney Üflemek" dendiğini bilmeli; "Saç/sakal/kıyafet Düzeltmek" değil "Huy Düzeltmek" gibi hem zihinsel, hem yaşamsal kullanımlardan haberdar olmalı, kişi diline ve kendisine gereken özeni ve önemi göstermelidir.

"Körü körüne Taklit" yerine/değil "Muhabbetle(Sevgiyle) Taklit" etmek, "Emir Eden" değil "Hizmet Eden" olmak, "Tutmak/Saklamak" yerine "Heybeye Atmak", "Hakkını Vermek" yerine "Hakkını Teslim Etmek" ve tüm bu ayrıntıları "Akılla Tartmak" yerine "Kalple Dinlemek" gerekir.

BU İNSAN DEDİKLERİ EL, AYAKLA, BAŞ DEĞİL,

ÂDEM MÂNÂ'YA DERLER, SURAT İLE KAŞ DEĞİL

 İLETİŞİM

Tüm ilişkilerde temel olan iki etmen, Paylaşım ve İletişim’dir. İster eş, ister ebeveyn-çocuk, ister işveren-işçi, ister sosyal ilişkiler olsun, paylaşım ve iletişimin varolduğu derecede bir ilişkinin boyutundan bahsedilebilir.

Kullandığımız sözcüklerin ses, nüans, vurgu, tonlama değerlerinin anlamsal öneminin çok büyük olmasının yanı sıra, jest, mimik ve tutum gibi fiziksel belirtilerle bir anlam bütünlüğü oluşmaktadır. Ancak daha sonra, sözcüğün kendi taşıdığı anlam, sadece %10’luk bir bölümünü kapsamaktadır. Zihinde oluşan herhangi bir imgenin, simgesi durumunda olan bir sözcük, o imgenin, üzerinde uzlaşılabilmiş bir kısaltmasıdır. Sözcüklerin incelenmesi ve kullanılmasında dilbilim, kişilerin sahip oldukları genel dil bilgisi, üzerinde çalışılarak uygulama alanlarının geliştirilebilme ve değiştirilebilme olanağı, iletişimin ve tüm arkatasarında bulunanların gizilgüçlerini ortaya çıkarmak, insan beyninin gelişmişliğinin en büyük göstergelerindendir. Bu zenginlik içinde, iki zihin arasındaki ortak bir çalışma ile, -basit bir anlatımla- elma olarak simgelediğimiz imgenin, bundan sonra armut, armut olarak simgelediğimiz sözcük ile elma imgesinin oluşacağına yönelik sözleşme(ahit/uzlaşım), tüm anlamın değişmesi için yeterlidir.

Herhangi bir somut ve/veya soyut kavramı ifade ettiğimiz bir sözcük, ses kullanımı ve dilin geçmişiyle sağlanmış gelişmişlik daha da ileri bir aşamaya taşınabilir. Örneğin, daha önceleri tamamen sessiz imleçleri(harfleri) kullanabilme olanağını dönemsel(/konjonktürel) düşünerek, “Dünyada bunu düşünecek ve isteyecek kimse olmaz” gibi kişinin anlamsız önyargısı ile mantık dışı kabul etmek, insanın ilerleme çabasından çok gerilemeye yönelik olduğunu yansıtan bir algı düzeneği/örgüsüdür(paradigma, düşünce kalıpları). Kişinin, sadece, ancak ve ancak alışılagelmiş olan iki imleç(harf) ve üzeri sözcüğün, imgeler bütününü karşılayabileceğine yönelik yersiz bir inançla kendini kısıtlaması da buna bir örnektir.

İletişimin ilk başlangıçlarından ve en üstün değer olarak uzlaşılmış olan “İnsan”a konulan adın(/kısaltmanın), başka bir imgenin karşılığı olmasının, insanın değeri ve anlamı üzerine düşünülemediğinin yeterli ve etkin/baskın(dominant) göstergesidir. Zihnin ve algılamanın; dil, sözcükler ve anlam dünyasındaki yeri, aralarında kurulan bağlantılarda gereken üst düzey uyum ve bütünlük çabası, insanın değerinin ve anlamının karşılanması açısından çok ciddi bir sorumluluktur.

İletişim üzerine düşünüp, bu konu üzerinde yoğunlaşabilmek için çok geniş alanlarda çalışma yapma gerekliliği vardır. Kişinin, kendini -ve dolayısıyla insanı- tanıması için, A noktasından B noktasına, yani kendisinden kendisine olan yolculuğunda araç/lar gereklidir. Bu araçların çeşitliliği ve derinliği, öteki birçok üst konu başlığından daha fazladır. Böyle olması da, iletişimin değerini ve tadını artırmaktadır. Bilirsiniz, kolay olmayanlar("zor" sözcüğü yerine) bize daha değerli gelir. Belki/bazen kendisinden, belki de bizim ona verdiğimiz anlamdan ötürüdür.

Dillerin sözlüklerini(/ahitlerini) gerektiği kadar kullanırsak getireceği rahatlığa ve verimliliğine doyum olmaz. Bunun yanı sıra, yazım(imlâ) kılavuzu kullanarak bilimsel seviyeye getirilmiş, uzlaşılmış durumlarını dikkate alarak dili kullanmak, hem zihni, hem iletişimi sağlam zeminlere oturtmak için temel gerekenlerdendir. Yazıda ve kitap okumada sağladığı kolaylıklarla birlikte, zihinde sağladığı gelişim de öteki önemli yararlarındandır. Deyimler ve atasözleri de bir dilin kullanımındaki en büyük zenginliklerdendir. Zihinlerde sağladığı derinlik ve ifadenin kolaylaştırılmasındaki rolünün de çok büyük olması açısından önemlidirler.

Herhangi bir yerde bir sunum yapma ya da konferans verme durumunda olan kişinin gövde dili, retorik ve diksiyon üzerine bilgi sahibi olma gerekliliği ve sorumluluğu tüm dinleyiciler için ve iletişimin tam anlamıyla sağlanması için olmazsa olmazlardandır. Bunlarla birlikte, algının sürekliliğini sağlamak için konuyla bağlantılı çeşitli öyküler, masallar, fıkralar gibi güldürüye de yer vermesinde büyük yarar vardır. Konuşmacının tüm dikkat edeceklerinin yanısıra, öğretici(didaktik) olmaması, kişileri sömürüye yönelik ve bilgiyi dayatmaya çalışır tarzda yaklaşmaması gerekmektedir.

Yaşanma olasılığı bulunan bazı durumlar için de, en temel iletişim dili olan Mors Abecesi'nden de haberdar olmak gerekir. Abeceler konusunu da ele aldığımızda, tüm dillerin simgeleri ve imleçleri(harfleri), tarihçeleri hakkında bilgi sahibi olmak da ayrı bir zevktir. Hiyeroglifler hakkında birkaç bilgiye sahip olmak bile insanı bambaşka dünyalara sürükleyiverir. Kökenbilim(etimoloji) üzerine de çalışma yapılırsa, bir dilin kökündeki o ayrıntılı bilgilere sahip olmakla birlikte, algı ve anlam bütünlüğüne sahip olmanın zenginliğine kavuşulur.

Şu konu başlıkları da iletişim konusunda ayrıntılı bilgi sahibi olmak isteyenlerin haberdar olmaları gereken başlıklardandır : Anlambilim(semantik), göstergebilim(imbilim/semiyoloji), refleks, sinyal, bilgi, müzik, oyunlar, satranç, internet, yayın araçları, iletişim sistemleri ve araçları, enstrümanlar, kodlar, dernek ve vakıf çalışmaları, ilânlar, geziler, felsefe, sanat, dans, spor ve bilim.

İletişimin ve bundan da önce olan etkileşimin, uyumlu, dengeli ve bütünlük içinde olması için düşünmemiz ve doğru eylem çabası içinde olmamız, hepimizin sorumluluğundadır. Bunun çocuk ve gençlere, doğru, sağlam ve etkin bir yapısının oluşmasına her türlü desteği sağlamak da en temel görevlerimizdendir. Yukarıda kısmen değinebildiğim konu ve kavramlara ek olarak kişilerin her zaman -en azından bir kere-, özellikle kendi iç iletişimlerinde kendilerine sormalarını, gerekli gelişim ve değişimde pasif kalmamalarını salık veririm.

Uyum ve bütünlük içinde olmamız dileğiyle!

KENDİMİZE SORALIM!

 


 

 


FARKLI KÖKLERDEN OLAN SÖZCÜKLER'DE

 

- FESAHAT(FASİH) ile BELAĞAT(BELİĞ)

- TESPİT ile TEŞHİS

- TAHLİL ile TESPİT

- TAFSİL ile TASNİF

- ATFETMEK ile ADDETMEK

- TAKLİT ile/yerine HAKÂ

- ÂLİ ile ULVÎ

- TANIM ile TESPİT

- TANZİM ile TERTİP

- SÜKÛNET ile SÜKÛT

( Durum. İLE Tutum. )
( Öteye ulaşmak için uyanık bir sükûnete ve sessiz dikkate gereksiniminiz var. )

- SEBEP ile İLLET

- SEBEP ile İLLET ile HİKMET

- CEVAP ile YANIT

- CENÂH ile VECHE[aslı VİCHE]

( Kanat, kuş kanadı. | Kol, pazı. | Yan, kol. | Âhiret. İLE Yüz. | Yan, taraf, semt. )

- VECHE ile CEPHE/CEBHE
( ... İLE Alın (yüz). | Savaş bölgesi. | Taraf, yön. )

- MARUZ ile MAZUR

- HAL ile MECAL

- DAİM ile BÂKÎ

- MAA-MÂ-FÎH[Ar.] ile BİNÂEN ALEYH

( Bununla birlikte, (b)öyle iken, (b)öyle ise de. İLE Bunun üzerine, bundan dolayı. )

- UĞRAŞ ile MEŞAKKAT

- ZİKR ETMEK ile İFŞÂ ETMEK

- KAVRAM ile KARÎNE

- EMSÂL ile NUMUNE

( BENZER ile ÖRNEK )

- FIRKA ile/değil FIKRA
( [Ar.][çoğ.] FIRAK ile/değil FIKARÂT )
( İnsan kalabalığı. | Siyaset partisi. | Tümen. İLE/DEĞİL Omurga kemiklerinden bir boğum, omur. | Bend, madde, paragraf. | Kısa öykü, masal, kıssa. | Yasa maddelerinin paragraflarından her biri. | Bölüm, kısım, fasıl. | Yazılmış kısa bir haber. | Gazetelerde, gündelik olayların kısa ve temiz bir üslûpla yazılmış şekli. [Fr. CHRONIQUE] )

- İMALÂT ile HASAT

- FEDA(KÂRLIK) ile FERÂGAT

- GURBET ile/ve KURBET

- İNTİKAL ile/ve SEVK

- HAVALE ile İHALE

- SURET ile SİRET

- SEBEP ile MENŞE

- SİYÂK ve SİBÂK

- BEYHUDE ile NÂFİLE

- HAL ve/< ÂSÂN
[Fars.]
( Durum. VE/< Kolaylık. )

- SAFAHAT ile SEFAHAT
( Evreler, safhalar. İLE Eğlenceye düşkünlük. | Uçarılık. )

- CÜRÜM değil CİRİM(ECRÂM)
( Suç. DEĞİL Kütle. )

- AYAR ile AĞYAR
( Bir iş ya da davranışta gereken ölçü. İLE Başkaları, yabancılar/eller. | Dışında/ki, hariç, haricinde/ki. )
( Tanımdaki/ifadedeki gereklilik kuralı: Parçalarını bulunduran, dışındakilere engel olan. [Efrâdını câmi, ağyarını mâni.] )

- ŞİFÂ ile/ve DEVÂ

- DEM ile DEHR

- EDEB ile/ve USÜL

- VAK'A ile/ve VAKIA

( Olay, olgu. İLE/VE Gerçeklik. [Düştüğü gibi.] )
( Tekrarlanmayan. İLE/VE Tekrarlanabilir olan. )

- İBKA: Önceki durumda bırakma.

- MAHARET ile MÂRİFET
( Beceri. İLE/VE Uygulanan bilgi. )

- MAKAM ile/ve MERCİ

- MERHALE ile/ve MERÂSİM

- MERHALE ile MERTEBE

- MUHÂVELE ile MUHAVERE
[çoğ. MUHÂVERÂT]
( İsteme/taleb. İLE İki kişinin karşılıklı konuşması. )

- MUHTERİS ile MUHTERİZ
( Tutkulu, çok istekli. İLE Çekingen. )

- MUHTEŞEM ile/ve MUAZZAM

- MÜNÂZARA ile MÜZÂKERE/KENGEŞ

- MÜNÂKAŞA ile MÜNÂZARA

- MÜBÂHESE ile/ve/değil/yerine MÜNÂZARA

- MURAKABE ile MUKARABE

- MÜKERRER ile/ve MÜMESSEK

- MÜTEBENNÎ ile MÜTEBERRİ'[BÜRÛ] [TEBERRU']

( Evlat edinilen. İLE Bağışta bulunan. )

- HALÂKA ile/ve İBDÂ
( Bir şey aracılığıyla yaratmak. İLE/VE Örneksiz, malzemesiz yaratmak. )

- MÂSUM ile MASÛN
( INNOCENT with PROTECTED )

- MEKÛLÂT = ECNÂS-I ÂLİYE

- MEŞRUİYET ile MEŞRUTİYET

- MUÂSIR ile MUHASIR

( Çağdaş. İLE Kuşatan, saran. )

- MUĞLAK ile MÜPHEM

- MÜPHEM ile MEÇHUL

- MÜCAHEDE ile/ve/değil/> MÜCADELE

- MÜSAADE ile MÜSAMAHA

- MÜTÂLAA ile MÜŞÂHEDE

( Okuma. | Tetkik. | Düşünce. İLE Bir şeyi gözle görme. | [tas.] Allah âlemini görme. )
( TULÛ ile ŞUHÛD )

- MÜTEÂSİR[< USR] ile/ve MÜTEAZZİR[< ÖZR]
( Güçleşen. Zor. İLE/VE Zor ama olabilir/yapılabilir. )

- MÜTEVÂZÎ[< VEZY] ile/değil MÜTEVÂZI'[< VAZ]
( Birbirine paralel[muvâzî] olan. | Paralel. | Vezin ve kafiye bakımından birbirine uygun secîler. İLE/DEĞİL
Alçakgönüllü, kibirsiz. | Gösterişsiz. )

- NASÎB ile NASB
( Pay, kısmet. | Birinin elde edebildiği şey. İLE Bir memurluğa tâyin. | Dikmek, saplamak. )

- NİSBÎ ile KISMÎ

- NUR ile/ve ZİYÂ

- NÜZÛL-RÜCÛ ile HUBÛT-SU'ÛD

- TAKDİR ile/ve KUDRET ile/ve MAKDUR ile/ve KADER

- İKTİSAR ile İKTİSAD ile İSTİKSA

( Başlangıç. İLE Orta. İLE İleri. )

- ÂKİL ile AKIL
( Yiyen. İLE Us. )

- CİRİM ile CİSİM

- TAHKİK ile/ve TETKİK

- TAHLÎF
[< HALEF] ile TAHLÎF[< HALF]
( Birini kendi yerine bırakma. İLE Yemin ettirme. | Yargıcın, taraflardan birine yemin ettirmesi. )

- TAHLİL ile/ve TERKİB

- TE'LÎF
[< ÜLFET] ile TERKİB[< RÜKÛB | çoğ. TERKÎBÂT]
( Uzlaştırma, barıştırma. İLE Birkaç şeyi birleştirip karışık bir şey meydana getirme. | Birkaç şeyden meydana getirilmiş şey. | [dilb.] Birleştirme.[Fr. COMPOSITION] | Takım. | [kimyada] Sentez. )

- TE'KÎD[< EKD | çoğ. TE'KÎDÂT] ile TENKİD[< NAKD | çoğ. TENKÎDÂT]
( Sağlamlaştırma, kuvvetleştirme. | Üsteleme, bir iş için daha önce yazılmış bir yazıyı tekrarlama. | [dilb.] Pekiştirme.[Fr. INTESIF] İLE Bir konuya ait yazıyı ya da eseri değer bakımından gözden geçirme, eleştiri. [Fr. CRITIQUE] )

- TAHSÎN[< HÜSN] ile TAHSÎN[< HISN]
( Güzel bulup takdir etme, beğenip alkışlama. | Güzelleştirme, güzel kılma. İLE Kale gibi sağlamlaştırma. )

- TALİH ile/ve/= TA'Lİ(İKİNCİL)

- TALİKAT ile TARİKAT

- TASNİF ile/ve TAKSİM

- TAYİN ile/ve TAHSİS

- TEABBÜD ve TEDEBBÜR

- TECRİT ile/ve/değil/yerine TEHCİR

- TEDARİK ile TEDBİR

- TEDARİK ile/ve TEMİN

- TEHİR ile TECİL

- TE'SÎR
[< İSR | çoğ. TE'SÎRÂT] ile/ve TES'ÎR[< SA'R] ile TESHÎR[< SİHRİYY] ile TESHÎR[< SİHR/SEHHAR | çoğ. TESHÎRÂT]
( Alâmet, nişan bırakma. | İşleme, dokunma, içe işleme. | Kederlendirme. İLE/VE Değer/kıymet/narh koyma. | Ateşi yakıp alevlendirme. İLE/VE Zapt ve istila etme, ele geçirme, elde etme. İLE/VE Büyü yapma, büyüleme, aldatma/aldatılma, kendini bağlama. )

- TESHÎL ile TESHÎL[< SEHL | çoğ. TESHÎLÂT] ile TESHÎR
( Öksürtme. İLE Kolaylaştırma. İLE ... )

- TESİR ile HÜKÜM

- FEYZ ile BEREKET

- FEYZ ile İSTİFADE

- TEŞBİH ile/ve TEMSİL

- TEMSİL ile TAKLİT

- ATIF ile TEŞMİL

- MÜHİMME ile CÜZZÎ

- İLGA ile LAĞV

- TASVİP ile/ve TASDİK

- TASDİK ile TAKDİR

- TESCİL/LEMEK ile/ve/değil TASDİK/LEMEK

- TEKEMMÜL ile/ve TEKÂMÜL

( Sonuç. İLE/VE Süreç. )

- TENAKUS ile TENAKUZ

- TENEVVÜ ile TENEVVÜR

- TENEZZÜH ile TENEZZÜL

- TERTİBAT ile/ve TEŞKİLÂT

- TERTİP ile TELİF

- TERTİP ile/ve TANZİM

( Üstüste. İLE/VE Yanyana. )

- TESÂDÜF ile TEVÂFUK ile RASTLANTI

- BAĞIŞ ile/ve/<> İHSÂN ile/ve/<> LÜTÛF ile/ve/<> HİMMET ile/ve/<> KEREM ile/ve/<> İNÂYET ile/ve/<> İLTİFAT ile/ve/<> ATÂ ile/ve/<> ATIFET ile/ve/<> HÎBE

- TEYİD ile TASDİK

- ÇALKANTI ile GULGULE

- TEVEŞÜ ile TEVEŞÜL

- TEŞEKKÜL ile/ve TASAVVUR

- İHTİRAM: TOPLAMAK

- İKÂME ile/ve/<> İDÂME

- İTİMAT ve İTİKAT

- İTTİSAL ile/ve VUSLAT

- TEVÂFUK ile/değil TESÂDÜF

- TEVÂTÜR ile RİVÂYET

- İTTİFAK ile/ve MUTABAKAT

- İNTİBAK ve İTTİFAK

- TEVECCÜH ile/ve TENEZZÜL

- MASLAHAT ile/ve MENFAAT ile/ve MAKSAT ile/ve GARAZ

- MÂKUL ile/ve MEŞRÛ

- MUCİZE: OLAĞANÜSTÜ değil ACİZ BIRAKAN

- MEVKİ ile/ve MEVZİ

- ŞEHİR/KENT yerine/değil BALIK

- CEKET yerine/değil YEN

- PANTOLON yerine/değil DON

- KOMŞU değil KONŞU

- AMBAR değil ANBAR

- TEŞVİK-İ MESAİ değil TEŞRİK-İ MESAİ

- NEŞVE ile/ve TEMÂYÜL

- İKTİDAR ile/ve İHTİYAR

- İHTİYAR ile/ve ISTIFÂ'[< SAFVET]

- ISTIFÂ'
[< SAFVET] ile/ve İSTİ'FA'[< AFV]
( Bir şeyin hâlisini, temizini seçip alma. | Ayıklama. | Seçme, seçkinlik. İLE/VE Affını isteme. | Bir işten, kendi isteğiyle çekilme. )

- İMTİNÂ ile/ve İHTİYAT

- TEDBİR
[< DÜBÛR] ile İHTİYÂT
( Bir şeyi elde edecek ya da önleyecek yol, çare. İLE
İleriyi düşünürek/görerek davranma. | Sakınma. | Yedek. )

- İCÂD ile İMÂL

- İHTİYÂT ile TEMKİN

- İHTİZÂZ ile İHTİZÂZ ile İHTİZÂZ

( Hazzetme, gönlü ferahlama. İLE Kendini alçak tutma, alçalma. İLE Titreme. | Sıçrayıp oynama, sallanma. )

- VEHİM ile ZAN

- VAAD ile TAAHHÜT/D

- İHMAL ETMEK ile/ve/değil/yerine İMAL ETMEK

- SUİSTİMAL ile SÖMÜRÜ

- ASKERÎ ile/değil ASGARÎ

- KOMBİNASYON ile KONJONKTÜR

- TAHKİK ile/ve TETKİK

( Sorunları kanıtlama. İLE/VE Kanıtları kanıtlama. )

- HADESE(HUDÛS) ile HADESE(HADS)
( Olmak. İLE Sezgi./Sürat-i intikal. )

- HULÛL ile/ve İTTİHÂD

- HULÛL ile DUHÛL

- HAÇ ile HAC(C)

- VELÂYET ile/ve VESÂYET

( Korunma. İLE/VE Sakınma. )

- KADR ile/ve KADER ile/ve KADER
( Parlaklık. İLE/VE Ölçü. İLE/VE Özgürlük. )

- MÜTENASİB ile MÜTENAFİR
( Çeken. İLE İten. )

- PARAMETRE ile KOMPARTIMAN

- KOMPARTIMAN ile FAKÜLTE

- TEŞHİS ile REHABİLİTASYON

- TÜR ile FERD

- KÂİN ile KÂHİN

- LÛGAT ile KAMÛS

( Hakikî. İLE Sözlük/Ahit. )

- UHDE[< AHD] ile/değil UKDE
( Söz verme, bir işi üzerine alma. | Görev, birinin üzerinde bulunan iş. | Yapma, becerme. | Sorumluluk. İLE/DEĞİL
Düğüm. | Zor, karışık iş. | İstenip de ulaşılamadığından dolayı içe dert olan şey. )

- MAĞDURİYET ile MAHCUBİYET

- MUHTASAR ile MÜFİD

( Kısa, özlü. İLE Yararlı. )

- MÜSTEAR ile MAHLAS

- MEMNUN KALMAK ile MÜTEESSİR OLMAK

- MİNNET ile/ve ŞÜKRAN

- MAKBUL ile/ve MERGUB

- NÂY ile NEY

- İSTİSNA ile KAİDE

( İstisnalar kaideyi bozmaz, kuvvetlendirir! )

- İSTİSMAR ile/ve RİYÂ

- ÂŞİKÂRE ile/ve/değil ÂŞIK-ÂNE

- KESÂFET ile TEMERKUZ

- KEFFÂRET ile KEFÂLET

( Örtücü ve imhâ edici. | Bir mecburiyet altında ya da yanlışlıkla işlenmiş günahı affettirmek ümidiyle şeriata uygun olarak verilen sadaka ya da tutulan oruç. | Günahtan arınma. İLE
Kefillik, birine kefil olma. )

- HAYAL ile VEHİM

- VEHİM ile KOMPLEKS

- TAHAYYÜL ile TEVEHHÜM

- HİLM ile MÜLÂYİM

- !HARP ile/ve/değil !MUHAREBE

( Bütünü. İLE/VE/DEĞİL Çarpışma. )

- HATAR ile/ve/> HAVF
( Tehlike. İLE/VE/> Korku. )

- HALEL ile HELÂL

- HÜCCET ile DELİL

- SÂDIR ile HUSÛL

- TÜMCE ile/ve İBÂRE

( ... İLE/VE Birkaç tümceden oluşan söz. )

- İKSÂ'[< KİSVET(KİSVE değil!)] ile İKSÂ'
( Giydirme, giydirilme. İLE Kasvet, sıkıntı ver[il]me. )

- İM'ÂN[< MAAN] ile ÎMÂN[< EMN]
( Bir işte çok ileri varma, çok dikkatli olma; inceden inceye araştırma. İLE
Emin olma. Düşünce ve inancın pekişmişliği. )

- ÂLÂ ile/ve VASAT ile/ve EDNÂ

- FEVKÂLÂDE ile/ve HARİKULÂDE
( FEVK' el-ÂDE(T) ile/ve HARİK'UL ÂDE(T) )

( Doğanın ötesi. İLE/VE Doğanın dışı. )

- ÂZÂDE ve ÂMÂDE

- VASAT ile/ve İTİDAL

- ISHAL ile/ve/<> ISLAH

- İSHAL ile/değil ISHAL

- ISHAL ile İZHÂR

- İĞFÂ ile İĞFÂL

- İLÂ ile ÎLÂ' ile İ'LÂ
[< ULÜVV] ile ÎLÂ'
( ...ye (kadar), ... dek. İLE Yemin etme. İLE Yükseltme, yükseltilme, yüceltilme; şöhretini artırma. İLE Çok istekli kılma. )

- İNSİCAM ve/> İNTİZAM

- İNTİSÂB
[< NİSBET] ile İNTİSÂB[< NASB]
( Bir kimseye/şeyhe/tarîkata mensûbolma. İLE Dikilip durma; Yükseğe kaldırma. )

- İNZÂR[< NEZF] ile İNZÂR
( İhtarda bulunma. İLE Geciktirme. )

- İRTİCÂ'[< RECÂ] ile İRTİCÂ[< RÜCÛ]
( Umma, ümit etme. İLE Geri dönme, eskiyi isteme. )

- RİCA[< REC'] ile/ve RİCA[< RECÂ']
( Geri döndürme. İLE/VE Ümit, umma. | Yalvarma. | İstek, dilek.] )

- İSÂR ile İS'ÂR ile îSÂR ile İS'ÂR/İSGAR ile İ'SÂR ile İ'SÂR ile İ'SÂR ile İSÂR
( Bağ, sargı; Esirlik. İLE
Narh koyma, fiyat biçme. İLE
İkram; bahşiş; cömertlikle verme. İLE
Çocuğun diş çıkarması. İLE
Sürçdürme, ayak kaydırma; birini büyüklere kötüleme. İLE
Güçleştirme; Fakirleşme. İLE
İkindi zamanında bulunma; Gelin olma çağına gelme; Kasırga. İLE
Keçi memesine takılan kese, torba. )

- ITTILÂ' ile ITTILÂ[< TULÛ]
( Kokulu şeyler sürünme. İLE Öğrenme, tanıma, bilme, haberli olma. )

- İT'ÂB[< TAAB] ile İTÂB ile İTÂB
( Yorma, yorulma, zahmet verme. İLE Azarlama, tersleme, paylama. | Darılma. İLE Kolsuz, yakasız kadın gömleği, dekolte gömlek. )

- İ'TİLÂF[< ÜLFET | çoğ. İ'TİLÂFÂT] ile İHTİLÂF/ŞİKAK[< HİLÂFET | çoğ. İHTİLÂFÂT]
( Uyuşma, anlaşma. İLE Antlaşmazlık, uyuşmazlık/uymayış/uymama, ayrılık, aykırılık. )

- İHTİLÂF ile İTİRAZ

- İNKILÂP ile HULF

- İRTİCA ile İLTİCA

( Geri. İLE Sığınma. )

- İRTİCA ile İRTİCAL
( Geri. İLE Düşünmeden, ağzına geldiği gibi söyleme. )

- İSTİHKÂM ile İSTİHDAM

- İSTİHZA ile/değil İSTİHSA

- İŞGAL
[Ar. < ŞUGL] ile İSTÎLÂ'[Ar. < VELY]

- İSTÎLÂ'[Ar. < VELY] ile İSTİ'LÂ'[Ar. < ULÜVV]
( Bir yeri kuvvet kullanarak ele geçirme. | Yayılma, kaplama. | Basma.[Jeoloji'de] İLE
Yükselme. | Üste çıkma, üstün gelme. )

- İSTİŞÂRE[< ŞÛRÂ | çoğ. İSTİŞÂRÂT] ile TEÂTÎ[< ATÂ]

- İZAHAT ile/ve NASİHAT

- KADİM ile/ve ATİK

- KIYAS ile GIYÂS

- MAKSÛRE ile MAHFİL

- MAHRUM ile MAZLUM

- MAHSUR ile BEİS

- MAHSUS[< HAS] ile MAHSÜS[< HİS]

- MECBUR ile MEMUR

- MECRÂ ile MECLÂ

- MÜTEMADİYEN ile BİTEVİYE

- NASİHAT ile TEMBİH

- HAKÎR ile/değil HAKİR

- HÂT ile/değil HATT

- LÂİK ile LAYIK

- FAKTÖR ile AKTÖR

- KEŞMEKEŞ ile CURCUNA

- KURGU ile MİZANSEN

- İZÂFİ ile MECÂZİ

- İZÂFÎ ile ÎTİBÂRÎ

- GÖRECELİ ile İTİBARÎ

- İTİBAR ile İLTİFAT

- HATIRA ile YÂDİGÂR

- NOUVELLE ile/ve NOVELETTE ile/ve NOVELLA

- YEKPARE ile HOMOJEN

- KALİBRASYON VE SENKRONİZASYON

- SAVAB - HATA ile SEVAP - GÜNAH

- ŞAİBE
[< ŞEVB | çoğ. ŞEVÂİB] ile/değil ŞÂYİA[çoğ. ŞÂYİÂT]
( Leke, kusur; noksan, nakîsa. | Kötü eser, iz. İLE/DEĞİL Yayılmış haber, yaygın olan, söylenti. )

- TÂBİ'[< TEB] ile TÂBİ'[< TAB]
( Birinin arkası sıra giden, ona uyan; Boyun eğen, bağlı kalan; birinin emri altında bulunan. İLE
Kitap basan/bastıran; Matbaacı. )

- TÂBİ ile/değil MARUZ

- TAKAYYÜD
[< KAYD] ile TEKAÜD[< KUUD]
( Bağlanma, bağlı olma; Çalışma, çabalama, uğraşma, üstüne düşme; Dikkatli davranma. İLE Karşılıklı oturma; Emekliye ayrılma, emeklilik. )

- TERBİYE[< RÜBÜV) ile TA'LîM[< İLM]
( Besleyip, bütütme; Eğitim; Görgü; Alıştırma; Bedeni eğitmek. İLE Aklı eğitmek, öğrenme, öğretim. )

- TA'LÎM(< İLM) ile TEMRÎN
( Aklı eğitmek, öğrenme, öğretim. İLE Alıştırma, idman yaptırma, egzersiz. )

- TAHRİB ile TAHRİF

- TAHRÎR ile TAKRÎR

- TAMİR ile TELÂFİ

- BERTARAF ile TELÂFİ

- TEBÂRÜZ ile/ya da TEMÂYÜZ

- TENÂKUS
[< NAKS] ile TENÂKUZ[< NAKZ]
( Azalma, eksilme. İLE Çelişme, karşıtlık. )

- TERKİB ile TARAF
( Üst dile sahip olunur. İLE Tek bir dille sınırlı kalınır. )

- TESİSAT ile TECHİZAT

- TEVEKKÜL ile SABIR

- TEVÂZU ile DAAT

- VÂKİ ile/ve ZÂHİR

- VECHE ile/ve/değil İTİBAR

- SURET-İ CİSMİYYE ile SURET-İ NEVİYYE

- CİMA' ile/ve CUMA

( Gövdelerin birleşmesi. İLE/VE Gönüllerin birleşmesi. )

- RUMUZ ile MECAZ

- MEŞHUR ile/ve MÜSELLEM

- MEŞHÛRÂT ile MAKBÛLÂT

( İnsan ile varlıklar arasında ilişki kuran kabûller. İLE İnsan ile Tanrı arasında ilişki kuran kabûller. )

- MEFHUM ile/ve MÂNÂ
( Kavram. İLE/VE Anlam. )
( Nesneler için. İLE/VE Sözcük için. )
( REFERENCE with/and SENSE )

- MEFHUM ile/ve TASAVVUR
( Mahiyeti saf zihni olanlar. İLE/VE Dış dünyada kökü olanlar. )
( MEFHUM: Temsil edilen. | Temsil edilemeyen. )
( TASAVVUR: Resim + kavram. )
( ... İLE/VE Suret. )
( [Lat.] ... cum/et CONCEPT )

- MUALLAK ile MUAMMA

- MÜCÂHEDE ile/ve/> MÜŞÂHEDE

( Önce mücâhede, sonra müşâhede! )
( Uğraş/emek/çaba olmadan gözlem olmaz. )
( Mücâhede olmadan müşâhede olmaz. )

- MÜCERRET ile/ve MÜSTAKİL

- MÜKÂFÂT
[Ar. < KİFÂYET] ile MÜSÂVÂT[Ar. < SEVİYY]
( Beraberlik. | Bir hizmet ya da iyiliğe yönelik edilen iyilik. | Çalışkan öğrenciye öğretmeninin verdiği beğenme kâğıdı, takdir. İLE Eşitlik, aynı halde ve derecede olma. )

- MÜTEVEFFA ile/değil/yerine MERHUM

- SÜNNÎ ile SUN(N)Î

( Mezhep. İLE Yapay. )

- VÜCÛD ile/değil VÜCÛB

- ZİMMET ile/ve MATLUB

( Borç. İLE/VE Alacak. )

- SİHR-İ HELÂL: Sihir haramdır fakat dilde, şiirlerde yapılan çok anlamlılık çabalarına verilen ve helâl kabul edilen "sihir".

- KUVVE-İ GAZABİYYE ile/ve KUVVE-İ ŞEHVİYE

- TAFSİL ile/ve İCMÂL

- AZÂMET ile/ve ZARAFET

- KUVVET ile/ve CEMÂL

- YIRLAMAK ile ZIRLAMAK

- TAHMİNİ ile TAKRİBİ

- VECHE ile CİHET

- TASHİH ile SANSÜR

- TANTANA ile/değil TERÂNE

- DUMUR ile SÜRMENAJ

- BİLEŞEN ile PARAMETRE

- TARİF ile TAVZİH

- KURBİYET ile RÂBITA

- REFİK/A ile/ve/> SÂDIK

- İNŞAALLAH ile ALİMALLAH

- VAHİM ile/ve HAZİN

- ZİYAN ile İSRAF

- ZİYAN ve HÜSRAN

- ZİYAN ve HASRET

- ZÜHÛL
[< ZAHL] ile ZÜHÛL[< ZEHL]
( Öcler, intikamlar, düşmanlıklar. İLE Dalgınlıkla unutma ya da geciktirme. | İşin çokluğu nedeniyle geciktirme. )

- HÜSRAN ve HASRET

- DELÂLET ve HİDÂYET

- DELÂLETEN ile/ve/<> İŞÂRETEN

( Doğrudan. İLE Dolaylı. )

- DELÂLET ile DALÂLET
( Delil. İLE Gaflet. )
( Delâleti(rehberi) olmayan, dalâlete düşer. )

- DALÂLET ile GAFLET

- ESVAB değil ESBAB

- TASARRUF ile KUDRET

- CİBİLİYET:
Yaratılış, huy, maya, fıtrat.

- CİBİLİYETSİZ: Soysuz, sütü bozuk.

- CEM ETMEK: İLÂÇ HAZIRLAMAK

- DEVA ile DERMAN

- HALT
[< HALATA]: KARIŞTIRMAK

- MÜDÂVİM ile FANATİK

- PROTESTO ile MANİFESTO

- ÇIKARTMAK ile ÇIKARMAK

- FORMEL değil/yerine SÛRÎ

- RADİKAL ile MARJİNAL

- HOBİ ile FOBİ

- EMÂRE ile ALÂMET

- EMÂRE ile REMZ

- ALLÂME ile FERİŞTAH

- GRUP OLMAK ile GRUP YAPMAK

- KORNA[İt.] ile/= KLAKSON[Fr.]

- TUR ile TURNE

- ŞOVALE ile ŞÖVALYE

- DERLEME ile KOLAJ

- PARAMETRE ile KOMPARTIMAN

- KOMPARTIMAN ile FAKÜLTE

- KAPASİTE ile POTANSİYEL

( SIĞA/YETENEK ile İÇKİN )

- TEDÂVÜL ile SİRKÜLASYON

- OPTİMUM ile MAKSİMUM

- PSİKOLOJİK ile/değil/yerine PSİKOJENİK

- FİZYOLOJİK ile FİZİKSEL

- SİRKÜLASYON ile SİKLON/SİKLUS

( CIRCULATION with CYCLONE )

- SİMEAN TOV!: HAYIRLI OLSUN! ([İbr.] Sime: olsun; Tov: İyi )
( Yahudi nikâhlarının sonunda belirli olan geleneği yerine getirdikten sonra havra müezzini söyler. )

- SANSASYON ile SPEKÜLÂSYON
( SENSATION with SPECULATION )

- KOMBİNEZON ile/değil KOMBİNASYON

- PARADOKS:
Kökleşmiş inançlara aykırı olan düşünce.

- ANALOJİ ile HOMOLOJİ

- ALEGORİ ile METAFOR

- METAFOR ile METAMORFOZ

( METAPHOR with METAMORPHOSIS )

- REFERANS ile/ve PERSPEKTİF

- DESTİNASYON değil/yerine GÜZERGÂH

- DEJENERASYON ile ASİMİLASYON

- DEJENERE ile DEFORME

- MEDİTASYON ile KONTEMPLASYON

- TULPA(/YONTRA) ile HÜDDAM

- RUH ile NEFS

 

- Önceki Türkçe'de [A-Z]

[Ayrı bir bölümden devam etmektedir.]

 

 

- Tasavvuf/Kelâm/İslâm'da

 

 

DEYİMLER'DE

- DEYİM ile ATASÖZÜ

- DEYİŞ ile/ve DEYİM

- DEYİŞ ile/ve/<> DOĞUŞ

( Yaşanmamış olan. İLE/VE/<> Yaşanmış olan. )

- LAKONİK[Fr. < Yun.]: Kısa ve özlü söz.

- "OKU, BABAN GİBİ EŞEK OLMA!" ile/değil OKU BABAN GİBİ, EŞEK OLMA!
( Virgülün/vurgunun/durağın nerede olduğu çok önemli! )

- BİLDİĞİM/İNANDIĞIM ŞEYİ YAPARIM ile/değil BİLDİĞİM/İNANDIĞIM ŞEYİ, YAPARIM

- "VERİRSEN ALIRSIN" değil "VERİRSEN, ALIRSIN"

- "TEŞBİHTE HATA OLMAZ" değil "TEŞBİHTE, HATA OLMAZ/OLMAMALI!"

( "Hangi benzetmeyi yaparsan yap, önemli değildir" anlamına gelmez. Benzetme(teşbih) yapacağın zaman hata yapmama gerekliliğini anlatır! [Teşbih sözcüğünden sonra virgül/duraklama çok önemli!] )
( Halk arasında daha çok, yapılan benzetmeden alınılmamasını dilemek için söylenilir ama bu yanlış kullanımdır. )

- "KOMŞU, KOMŞUNUN KÜLÜNE "(BİLE)" MUHTAÇTIR" değil "KOMŞU, KOMŞUNUN 'KÜLL'ÜNE MUHTAÇTIR"
( Komşu, komşunun her şeyine muhtaçtır. "Kül"(Küllî, Külliyat), "hepsi, her, tamamı" gibi anlamlarda kullanılır. Eğer yanan şeyden arta kalan anlatılmak istenirse, "bile"(... külüne bile ...) eklenerek kullanılabilir. )

- "ANA GİBİ YÂR, BAĞDAT GİBİ DİYÂR OLMAZ" değil "ENÂ GİBİ YAR(UÇURUM), BAĞDAT GİBİ DİYÂR OLMAZ"

- "GÜNEŞ BATIDAN DOĞAR" değil GÜNEŞ BÂTI(N)DAN[İÇİNİZDEN] DOĞAR

- "ETİ SENİN, KEMİĞİ BENİM!" değil ONU, ETİNDEN VE KEMİĞİNDEN (SAPLANTISINDAN) AYIR!

- "NUHNEVİDEN KALMA" (ÂDETLER) değil NUH NEBÎ(PEYGAMBER)'DEN GELEN

- "TAVİZ VER(ME)MEK" ile "GERİ ADIM ATMA(MA)K

- "ELİNİN KÖRÜ" değil/< "ÖLÜNÜN GÛRU(MEZARI)"
[Farsça]

- "(HERŞEYE) BURNUNU SOKMAK/SOKUYOR OLMAK" ile/ve "(HERŞEYE) MAYDANOZ OLMAK"

- "HERŞEYDE, BİR HAYIR VARDIR" ile/değil "HER ŞER'DE, BİR HAYIR VARDIR"

- "HER ŞER'DE, BİR HAYIR VARDIR" değil HER ŞER'DE, BİR HAYIR OLABİLİR/ARAMAK GEREK

- "SAKINAN GÖZE ÇÖP BATAR" değil "SAKINILAN GÖZE ÇÖP BATAR"

- "SU UYUR, DÜŞMAN UYUMAZ" değil "SÜ(SUBAY/ASKER) UYUR, DÜŞMAN UYUMAZ"

- "SU KÜÇÜĞÜN, SÖZ BÜYÜĞÜN" değil "SUS KÜÇÜĞÜN, SÖZ BÜYÜĞÜN"

- "BİR HOŞ OLDUM" değil/< "BÎ-HÛŞ OLDUM"

( ... değil/< BÎ-HÛŞ[Fars.]: Şaşkın, sersem. | Deli. )

- "ELE GÜNE REZİL OLMAK" değil "İL'E(DEVLET'E) KÜN'E(HALK'A) REZİL OLMAK"

- "CÜRMÜN KADAR YER YAKARSIN" değil "CİRMİN KADAR YER YAKARSIN"

- ZORLA GÜZELLİK OLMAZ değil ZORLAMAYLA/ZORLAYARAK, GÜZELLİK OLMAZ

- "ADAM OLACAK ÇOCUK, BOKUNDAN BELİRLİ OLUR" değil "ADAM OLACAK ÇOCUK, BOKUNDAN BİLE BELİRLİ OLUR"

- "APTALA MALUM OLUR" değil ABDALA MALUM OLUR

- "SU TESTİSİ, SU YOLUNDA KIRILIR" ile/değil/yerine "GÖRGÜLÜ KUŞLAR, GÖRDÜĞÜNÜ İŞLER"

- (")GÜLE GÜLE(") ile/değil/yerine GÖRÜŞMEK ÜZERE

( Ayrılıkta. İLE Buluşmada/uyuşmada. )

- "KALP KALBE KARŞIDIR/KARŞIYMIŞ (DERLER)" değil KALPTEN KALBE YOL VARDIR

- "NEREDE ÇOKLUK, ORADA BOKLUK" ile/ve/değil/yerine NEREDE HAREKET, ORADA BEREKET

- "DEREYİ GÖRMEDEN PAÇALARI SIVAMAK" ile "DOĞMAMIŞ ÇOCUĞA DON BİÇMEK"

- "... İLE BURUN BURUNA GELMEK" ile "KIÇ KIÇA YATMAK"

- KİŞİ İÇİN: "ÇİZİLEN RESİM" ile "BİÇİLEN KAFTAN"

- ELDEN-AYAKTAN DÜŞME ile ELİNİ-AYAĞINI ÇEKMEK

- "AKLINI BAŞINA TOPLAMAK" ile/ve "AYAĞINI DENK ALMAK"

- "ELİM, AYAĞIMA DOLAŞTI" değil ELİM, AYAĞIMA DOLANDI

- GÖZDEN GEÇİRMEK ile/ve ELDEN GEÇİRMEK

- "TEPESİ ATMAK" değil "TAPASI ATMAK"

- "İZİN VERMEK" ile/ve/değil "SÖZ VERMEK"

- "İZİN VERMEK" ile/ve "GÖZ YUMMAK"

- "SÖZE DÖKMEK" ile/ve "DİLE GETİRMEK"

- "ELE-GÜNE ..." değil "İL'E(DEVLET'E)-KÜN'E(TOPLUM'A) ..."

- "ADL ETMEK" değil ADDETMEK
[Ar.]
( ... DEĞİL Saymak. | Îtibâr etmek. )
( ADD: Sayma, sayılma. | Îtibâr etme, edilme. )

- "İPİN UCUNU KAÇIRMAK" ile "OKUN YAYDAN ÇIKMASI"

- "CANINA OT TIKMAK/TIKAMAK" ile "ÇARKINA SIÇMAK"

( Bahsi geçen ot, pamuktur.[Anlayana!] İLE ... )

- "POT KIRMAK" ile "ÇAM DEVİRMEK"

- "ALTINDA EZİLMEK" ile "İÇİNDE BOĞULMAK"

- "EZBER BOZMAK" ile "KULAĞINA KAR SUYU KAÇIRMAK"

- "KAÇIRMAK" ile "ISKALAMAK"

- "HAYDAN GELEN HUYA GİDER" ile "HAY'DAN GELEN HU'YA GİDER"

- "İFLÂS ETMEK" ile/ve "DİBİ/Nİ BULMAK"

- "KAFAYI YEMİŞ" ile "BALATAYI SIYIRMIŞ"

- KÖR-TOPAL ile DERME-ÇATMA

- "KÖR ÖLÜR, BADEM GÖZLÜ OLUR" ile "İYİ OLUR ALLAH'TAN, KÖTÜ OLUR SENDEN/ELDEN BİLİRLER"

- "ALLAH ALLAH" ile "ALLAH ALLAH ALLAH" ile "YA ALLAH" ile "ALİMALLAH" ile "İNŞAALLAH" ile "BİSMİLLAH" ile "EVVELALLAH" ile "MAAŞALLAH" ile "EYVALLAH" ile "FESUBHANALLAH" ile "HAY ALLAH"

( Şaşırırsak. İLE İşe coşku ve heyecanla sarılınca. İLE İşin sonuna kadar gitmek istersek. İLE Azmedersek. İLE İşe başlamadan önce. İLE İşe başlarken. İLE Kendimize güvenirsek. İLE İşi başarıyla bitirince. İLE İşten vazgeçersek. İLE Canımızı sıkarlarsa. İLE Eğer işi başaramazsak. )

- "ON DÖNÜM BOSTAN, YAN GEL YAT OSMAN" ile "ARMUT PİŞ, AĞZIMA DÜŞ"

- "AÇ TAVUK KENDİNİ TAHIL AMBARINDA SANAR" ile "DEREYİ GÖRMEDEN PAÇALARI SIVAMAK"

- "ADAM ADAMDIR, OLMASA DA PULU; EŞEK EŞEKTİR, OLMASA DA (ATLASTAN OLSA) ÇULU" ile/ve "DEVE HACI OLMAZ, GİTMEKLE MEKKE'YE, EŞEK DERVİŞ OLMAZ, TAŞ TAŞIMAKLA TEKKE'YE"

- "AYNAN YOKSA KOMŞUNA BAK"ile/ve "BANA ARKADAŞINI SÖYLE, SANA KİM OLDUĞUNU SÖYLEYEYİM"

- "AY AYAKTA, ÇOBAN YATAKTA, AY YATAKTA ÇOBAN AYAKTA" ile/ve "ERKEN KALKAN ERKEN YOL ALIR"

- "ERKEN KALKAN YOL ALIR" ile "ACELE GİDEN ECELE GİDER"

- "DOĞMAMIŞ ÇOCUĞA DON BİÇMEK" ile/değil "DEREYİ GÖRMEDEN PAÇALARI SIVAMAK"

- "EL, ELDEN ÜSTÜNDÜR" ile "DİNSİZİN HAKKINDAN İMANSIZ GELİR"

- "KENDİNE YET(E)MEMEK" ile/ve/değil/yerine "KABUĞUNA SIĞ(A)MAMAK"

- "TARİH OLMAK" ile/ve "TARİHE MAL OLMAK"

- "FARKLI DÜŞÜNMEK" ile/ve "GENİŞ DÜŞÜNMEK"

- "BALCININ VAR BAL TASI, ODUNCUNUN VAR BALTASI" ile/ve "TATLI SÖZ YILANI DELİĞİNDEN ÇIKARIR"

- "GÖRENEDİR GÖRENE, KÖRE NEDİR KÖRE NE?" ile/ve "ANLAYANA SİVRİSİNEK SAZ, ANLAMAYANA DAVUL-ZURNA AZ"

- "SAKLA BENİ VARKEN, BULUNAYIM SANA YOKKEN" ile/ve "SAKLA SAMANI, GELİR ZAMANI"

- "GEL DENİLEN YERE GİTMEYE AR EYLEME; GELME DENİLEN YERE GİDİP YERİNİ DAR EYLEME" ile/ve
"MİSAFİR UMDUĞUNU DEĞİL, BULDUĞUNU YER"

- "BOŞA KOYSAN DOLMUYOR, DOLUYA KOYSAN OLMUYOR" ile "AŞAĞI TÜKÜRSEN SAKAL, YUKARI TÜKÜRSEN BIYIK"

- "KIR ATIN YANINDA YATAN, YA HUYUNDAN, YA SUYUNDAN" ile "KÖRLE YATAN ŞAŞI KALKAR"

- "BIÇAK KEMİĞE DAYANINCA" ile/ve "YUMURTA KAPIYA DAYANINCA"

- "ZURNANIN ZORT DEDİĞİ YER" ile "DANANIN KUYRUĞUNUN KOPTUĞU YER"

- "TURNAYI GÖZÜNDEN VURMAK" ile "DÖRT AYAK ÜZERİNE DÜŞMEK"

- "ÜSTÜNE TUZ BİBER EKMEK" ile/ve "YANGINA KÖRÜKLE GİTMEK"

- "VER PİYAZI, ÇEK AYAZI" ile ...

- "KANTARIN TOPUZUNU KAÇIRMAK" ile "EŞEĞİN ..INA SU KAÇIRMAK"

- "İÇİM 3.5 ATIYOR" değil "GÖTÜM 3.5 ATIYOR"

- "YÜZ VERİLDİ DİYE ASTARINI" İSTEMEK ile "ENSEYE TOKAT, GÖTE PARMAK"

- "HAR VURUP HARMAN SAVURMAK" ile "BOL KESEDEN HARCAMAK/SAVURMAK"

- "ÜSKÜDAR'DA SABAH OLDU" ile "GEÇTİ BORUN PAZARI, SÜR EŞEĞİNİ NİĞDE'YE"

- "TUZU KURU OLMAK" ile/değil "GÖTÜNDE PİRELER UÇUŞMAK"

- "MUM DİBİNE IŞIK VERMEZ" ile "TERZİ KENDİ SÖKÜĞÜNÜ DİKEMEZ"

- "YÜZÜNE-GÖZÜNE BULAŞTIRMAK" ile "BİR ÇUVAL İNCİRİ BERBAT ETMEK"

- "PİŞMİŞ AŞA SU KATMAK" ile "BİR ÇUVAL İNCİRİ BERBAT ETMEK"

( BER-BÂD[Fars.]: Perîşan, harap, viran. | Pis, fenâ, kirli. )

- "SÖZ(ÜM) MECLİSTEN DIŞARI" ile "SİZİ TENZİH EDERİM"

- "... BİR O KADAR DA/DAHA ..." ile "... BİR-ON KADAR DA/DAHA ..."

- "ÖZÜR DİLERİM" değil/yerine "ÖZÜR/ÖZRÜMÜ BEYAN EDİYORUM/EDERİM"

- "AZİMLE SIÇAN BETONU DELER" değil AZİMLİ SIÇAN, BETONU DELER

( Sıçanların kemirme gücü gibi insanın da uğraştığı oranda elinden hiçbir şeyin kurtulamayacağına işaret eder! )

- "NE ŞEKER" ile/ve "NE TUZLU"
( Bir şeyin hoşluğu anlatılmak istendiğinde. )
( Türkiye ve birçok kültürde. İLE/VE İran'da. )

- "KEYFİNE GÖRE TAKILMAK" ile/ve "KAFANA GÖRE TAKILMAK"

- "BİR BALTAYA SAP OLAMAMAK" ile/ve "DİKİLİ BİR AĞACININ OLMAMASI"

- "ÇANAK TUTMA(MA)" ile/ve/değil/yerine "MEYDAN VERME(ME)K"

- "MEYDAN VERMEMEK" ile/ve "MEYDAN BIRAKMAMAK"

- "TEPKİ GÖSTERMEK" ile/ve "POSTA KOYMAK"

- "POSTA KOYMAK" ile/ve "ULTİMATOM VERMEK"

- "COŞMAK" ile/ve "AKMAK"

- "ÇAKTIRMA(MA)K ile/ve "RENK VERMEMEK"

- "AYAK UYDURMAK" ile/ve "EŞLİK ETMEK"

- "KULVAR AÇMAK" ile "KULVAR YARATMAK"

- "ALT-ÜST ETMEK" ile "YERLE BİR ETMEK"

- "YAYILMAK" ile "KURULMAK"

- "KENDİNE SAKLAMAK" / "KENDİNDE SAKLI TUTMAK" ile/ve/değil/yerine İÇİNDE TUTMAK

- ZORLUKLAR'I: "ÜSTLENMEK" ile/ve/değil "GÖĞÜSLEMEK"

- "ZORLUKLARI GÖZE ALMAK" ile/ve "ZORLUKLARA GÖĞÜS GERMEK"

- "PEK KOLAY DEĞİL" değil "PEK OLASI DEĞİL"

- "SIÇRAMAK" ile "GEÇMEK"

- "PARANTEZE ALMAK" ile "KENARA KOYMAK"

- "BENİ İLGİLENDİRMİYOR" ile/ve/değil/yerine "BENİ (ÇOK) (FAZLA) İLGİLENDİRMİYOR"

- "YAZIK ETMEK" ile/ve "AYIP ETMEK"

- "BOĞAZINA DİZİLMEK" ile "BOĞAZINDAN GEÇMEMESİ"

- "İLGİLENDİRİR" ile "BAĞLAR"

- "ÜZERİNDE DURMAK" ile/ve GÖZARDI ETMEMEK

- "ÜZERİNDE DURMAK" ile/ve/yerine "ALTINI ÇİZMEK"

- ÜSTÜNDE DURMAK ile ALTINI ÇİZMEK ile PEŞİNDEN KOŞMAK

- "KARAR VERMEK" ile/ve "KARAR ALMAK"

- "KOLAY KOLAY" ile/değil HİÇ

- "KIRPMA" ile/değil/yerine KOLAYLAŞTIRMA

- "DUYARLILIK" ile "YUMUŞAK KARIN"

- "KATKIDA BULUNMAK/BULUNMASI" ile/değil "ETKİ ETMEK/ETMESİ"

- "ELE GEÇİRME" ile "EL KOYMA"

- "ALLAK BULLAK" ile "HALLAÇ PAMUĞU GİBİ"

- "YOLA ÇIKMAK" ile/ve "YOLDAN ÇIKMAK"

- "UĞURLAMAK" ile/ve "YOLCU ETMEK"

- "YAZILMAK" ile "SÜZÜLMEK"

- "ATEŞ BACAYI SARDI" ile "BIÇAK KEMİĞE DAYANDI"

- YANLIŞ BULMAK/ARAMAK ile "YANLIŞ BULMAK"

- "UÇUK" ile "SAÇMA SAPAN"

- "İLERLEMEK" ile/ve "YÜRÜMEK"

- "YANMAK" ile "ÇOK İSTEMEK"

- "DERİNLEŞMEK" ile/ve"KÖK SALMAK"

- "TADINI ÇIKARMAK" ile/ve "SEFASINI SÜRMEK"

- "KURTULMAK" ile "SIYRILMAK"

- "NE DESEM BOŞ" değil/yerine NE DESEM ÇOK, NE DESEM AZ

- "İÇİMDEN GELMİYOR" ile/ve "ZİHNİMDEN GEÇMİYOR"

- POSTA KATARI ile/değil POSTA TATAR'I/LARI

- "YERE BAKAN YÜREK YAKAN" ile/ve "UMMADIK TAŞ, BAŞ YARAR"

- "BAĞIRA BAĞIRA" ile/ve "GÖZ GÖRE GÖRE"

- "UFAK UFAK" ile/ve YAVAŞ YAVAŞ

- "BİR ŞEYLE İLGİLENMEK" ile/ve "BİR ŞEYLE UĞRAŞMAK"

- "GİTMEK" ile/ve "AKMAK"

- "BULMAK" ile/ve "TESPİT ETMEK"

- "YEDİRMEK" ile/ve "GİYDİRMEK"

- "OTOMATİK OLARAK" ile/ve "DOĞAL OLARAK"

- "BAŞTAN ÇIKARMAK" ile/ve "YOLDAN ÇIKARMAK"

- "HOŞUNA GİTME" ile/ve "İŞİNE GELME"

- "TOKATLAMAK" ile "SÖĞÜŞLEMEK"

- "... KESİMİ" ile/ve "... TAKIMI"

- "ETİKET/LEMEK" ile "YAFTA/LAMAK"

- "DİKKATİNİ ÇEKMEK" ile "MERAK ETMEK"

- "TAHAYYÜL ETMEK" ile/ve "KIYISINDAN GEÇMEK"

- "KENDİ KENDİNE GELİN-GÜVEY OLMAK" ile "KENDİN ÇALIP, KENDİN OYNAMAK"

- "KUZU KUZU" ile/ve "SS / S.KE S.KE"

- "GÖZÖNÜNDE BULUNDURMAK" ile/ve/ya da "ÇÖZMEK"

- "APAÇIK" ile/ve "GÜN GİBİ"

- "DENK DÜŞMEK" ile/ve "DENK GELMESİ"

- "GÖZDEN GEÇİRMEK" ile "İRDELEMEK"

- "İPTAL ETMEK" ile/ve/yerine/değil "ASKIYA ALMAK"

- "YARATMAK" ile "NEDEN"/VESİLE OLMAK

- "GÖZ GÖRE GÖRE" ile/ve "BAĞIRA BAĞIRA"

- "BAĞLAMAK" ile/ve "TOPARLAMAK"

- "ZAMANI ÖLDÜRMEK" ile/değil "ZAMANI DEĞERLENDİRMEK"

- "AYRI GÖRMEK/TUTMAK" ile/ve "DIŞINDA GÖRMEK/TUTMAK"

- "KUSURA BAKMA AMA ..." ile/ve "YANLIŞ ANLAMA AMA ..."

- "İLGİ UYANDIRMAK" ile/ve "CAZİBE YARATMAK/OLUŞTURMAK"

- "İLGİ UYANDIRMAK" ile/ve "DİKKATLERİ TOPLAMAK"

- "TİTİZLİK" ile/ve "ÜZERİNE TİTREMEK"

- "ASKIYA ALMAK" ile "RAFA KALDIRMAK"

- "OLANAK SAĞLAMAK" ile/ve "OLANAKLARI SEFERBER ETMEK"

- "GÖNÜL VERMEK" ile/ve "GÖNÜL KOYMAK"

- "HİSSETMEZSEM" ile/ve "HİSSETMEDİĞİM ZAMAN"

- "ONU SÖYLEMENİN ANLAMI NE?" ile/ve "ONU SÖYLEMENİN ÂLEMİ NE?"

- "SÖYLEDİĞİNE GÖRE ..." ile/ve "SÖYLEDİĞİ KADARIYLA ..."

- "AZ ÖNCE SÖYLEDİM" değil "AZ ÖNCE SÖYLEDİĞİM GİBİ"

- "BANA HİTAP ETMİYOR" ile/ve "BENİ CEZBETMİYOR/ÇEKMİYOR"

- "KEYFİNİ SÜRMEK" ile/ve "ZEVKİNİ ÇIKARMAK"

- "ÇÖZMEK" ile/ve "AŞMAK"

- "AZ BUÇUK" ile/ve "AZ BİRAZ"

- "KURMAK" ile "UYDURMAK"

- "ROL YAPMAK" ile "ROL KESMEK"

- "BOYLU BOYUNCA" ile "SERE SERPE"

- "GENEL KONUŞMAK" ile "LÂFI DOLANDIRMAK"

- "AĞZINDAN KAÇIRMAK" ile "YUMURTLAMAK"

- "TAM ÜSTÜNE BASMAK" ile "CUK OTUR(T)MAK"

- "BASKI (YAPMAK)" ile "AĞIRLIK (KOYMAK)"

- "KULLANMAK" ile "DEVREDE TUTMAK"

- "YANMAK" ile/değil/yerine "BRONZLAŞMAK"

- "ÜSTÜNDE DURMA(MA)K" ile "CİDDİYE ALMA(MA)K

- "PARMAK BASMAK" ile "ALTINI ÇİZMEK"

- "FİKİR YÜRÜTMEK" ile/ve "ÇERÇEVE OLUŞTURMAK"

- "BULMAK" ile "YAKALAMAK"

- "DÖKTÜRMEK" ile "DÖŞENMEK"

- "RAHATLAMAK" ile/ve "DÜZE/DÜZLÜĞE ÇIKMAK"

- "KALDIR(AMA)MAK" ile/ve "SİNDİR(EME)MEK"

- "DALGALANMA" ile/ve "ÇALKALANMA"

- YETİNMEK ile "İDARE ETMEK"

- "AT İZİ" ile "İT İZİ"

- "ÖRTÜŞME" ile/ve "BULUŞMA"

- "AŞMAK" ile/ve "KIRMAK"

- GİRMEK ile/ve "SIZMAK"

- "PARASINI ÖDEMEK" ile/değil/yerine "ÜCRETİNİ ÖDEMEK"

- "SÜRTMEK" ile "FİNK ATMAK"

- "GÖTÜRMEK" ile "YÜRÜTMEK"

- "SAĞLAMAK" ile "ÖNAYAK OLMAK"

- "YANDIK" ile "AYVAYI(/...) YEDİK"

- "YUMULMAK" ile "GÖMÜLMEK"

- "İSPAT ETMEK" ile "ORTAYA KOYMAK"

- "ZEKÂNIN ELVERMESİ" ile "AKLIN BASMASI"

- "TAKİP ETMEK" ile/yerine/değil "İÇİNDE (PARÇASI) OLMAK"

- "FASO-FİSO" ile "HAVA-CIVA"

- "ÇORBA YAPMAK" ile "HELVA YAPMAK"

- "KOKLATMAK" ile "KORKUTMAK"

- "HİKÂYE" ile/ve "FASA FİSO"

- "GERÇEKTEN ..." ile/ve/değil/yerine "AYNEN ..."

- "AYRI AYRI" ile/ve "BAŞLI BAŞINA"

- "SALLAMAK" ile "ATMAK"

- "UYDURMAK" ile "YAKIŞTIRMAK"

- "ATLAMAK" ile "ES GEÇMEK"

- "AZ BUZ (DEĞİL)" ile "ÖYLE BÖYLE (DEĞİL)"

- "DOĞRUDUR YA DA YANLIŞTIR" ile/değil/yerine "ÖYLEDİR YA DA DEĞİLDİR"

- "DOĞRUYU/YANLIŞI KONUŞMUYORUZ" ile/değil "DOĞRU/YANLIŞ DİYE KONUŞMUYORUZ"

- "NE DESEM(/DESEN) BOŞ" ile/değil/yerine "NE DESEM(/DESEN) AZ"

- "EKMEK" PARASI ile "ÇORBA" PARASI

- "İNANÇLAR(IM) İÇİN (YAŞIYORUM)" ile/değil/yerine "İNANÇLAR(IMIN) DOĞRULTUSUNDA (YAŞIYORUM)"

- "İKİ AYAĞINI BİR PABUCA SOKTURMAK" ile "BOĞAZINA DİZDİRTMEK"

- "ZAMAN(IM) YOK ile/değil "ÖNEM VERMİYORUM"

- "KAFADAN ATMAK" ile "UYDURMAK"

- "BOŞLAMAK" ile/ve HAFİFE ALMAK

- "FALAN" ile "YANİ"

- "10 PARMAĞINDA 10 MARİFET" ile "1000 TARAKTA BEZİ OLMAK"

- "SİVRİSİNEK" ile "DAVUL-ZURNA"

( Farkı, anlayacak olanda, anlaması gereken kişide. )

- "AVUCUNU YALAMAK" ile "YUMRUĞUNU YALAMAK"
( Karşılık bulamamak. İLE Cimrilik. )

- "SORMAK" ile "KULAK KABARTMAK"

- "UZUN SÜRE" ile "SABAHTAN BERİ"

- "KAFA TUTMAK" ile "DİKLENMEK"

- "HERHALDE" ile "HERHALDE"

( Tahmin. İLE Mutlak. )

- "DİLİNİN ALTI" ile "SÖZÜNÜN ARKASI"

- "[BİR ŞEYİ] BİLMEK" ile "[BİR ŞEYDEN] ANLAMAK"

- "DEDİLER Kİ ..." ile "DİYORLAR Kİ ..."

- "DİL SÜRÇMESİ" ile "AYAK TAKILMASI"

- "BORÇLU OLMAK/KALMAK" ile "ALTTA/ALTINDA KALMAK"

- "TAŞI GEDİĞİNE KOYMAK" ile "CUK OTURTMAK"

- "GENEL PLÂNDA" ile "GENİŞ PLÂNDA"

- "GENİŞLEME" ile/ve "GÜÇLENME"

- "ÇÖZÜM BULMAK" ile "ÇÖZÜM YARATMAK"

- "KARŞI OLMAK" ile/yerine "UZAK OLMAK"

- "İPİN UCUNU KAÇIRMAK" ile "EŞEĞİN KULAĞINA(/...) SU KAÇIRMAK"

- "KARŞILAMAK" ile "GÖĞÜSLEMEK"

- "TUFAYA DÜŞMEK" ile "TAKLAYA GELMEK"

- "ÇARP(IL)MAK" ile "TEPELE(N)MEK"

- "MADARA OLMAK" ile "REZİL OLMAK"

- "KULAK ASMAK" ile "KULAK KABARTMAK"

- "HAYATI KOVALAMAK" ile "HAYATI YAKALAMAK"

- "KARŞI KARŞIYA GELMEK" ile "AYNI DÜZLEMDE OLMAK"

- "KURTARMAK" ile "DOĞRULTMAK"

- "BAŞINA GELEN" ile/ve "BAŞINDAN GEÇEN"

- "YIRTINMAK" ile/ve "ÇIRPINMAK"

- "YAMULTMAK" ile "RAYINDAN ÇIKARTMAK"

- "MALZEME" ile SONUÇ

- "GEÇMEK" ile "AKMAK"

- "LÜTFEN" ile/ve "RİCA EDERİM"

- "SÖĞÜŞLEMEK" ile "HORTUMLAMAK"

- "YETİŞTİRMEK" ile/değil "MEKTEBE KOYMAK"

- "ÇİZGİ" ile "DAMAR"

- "UÇUK" ile "KOPUK"

- "YÜKSEK" ile "SAĞLAM"

- "LAF ETMEK" ile "DİL UZATMAK"

- "VURGULAMAK" ile/ve "ALTINI ÇİZMEK"

- "SÜRÜNMEK" ile "ZORLANMAK"

- "GİTMİYOR" ile/yerine "YAKIŞMIYOR"

- "YÜZLEŞMEK" ile/ve "HESAPLAŞMAK"

- "ENSELEMEK" ile "TEPELEMEK"

- "KAFANI/KIÇINI KAŞIYAMAMAK" ile "SIRTINDAN/KIÇINDAN TER AKMASI"

- "YEDİĞİN KAP" ile "BİNDİĞİN DAL"

- "YOK ARTIK" ile "YOK DAHA NELER"

- "GÖZ GÖRE GÖRE" ile "BAĞIRA BAĞIRA"

- "TAKLAYA GELMEK" ile "TUFAYA DÜŞMEK"

- "BU ŞARKIYI BİL(M)İYORUM" ile/ve/değil "BU ŞARKININ SÖZLERİNİ BİL(M)İYORUM"

- "... EŞEK DEĞİLSİN YA ..." ile/yerine "İSTER İSTEMEZ"

- "YOLUNU AÇMAK" ile/ve "YOLUNU OLUŞTURMAK"

- "MESAFELİ OLMAK" ile/ve "POLİTİK DAVRANMAK"

- "UZANMAK" ile "DAĞILMAK"

- "ASLINDA" ile "BİR ANLAMDA"

- "ASLINDA" ile/ve/değil/yerine "AYNI ZAMANDA"

- "ASLINDA" ile ""ASLINA BAKARSANIZ"

- "KIVIRMAK" ile "DÖNDÜRMEK"

- "KIVIRMAK" ile "BECERMEK"

- "ADAPTASYON" ile "YAPIŞMAK"

- "YAPIŞMAK" ile "BİNDİRMEK"

- "UZAMAK" ile "SIVIŞMAK"

- "HALLETMEK" ile "BAĞLAMAK"

- "ANLAMSIZ" ile "İLGİNÇ"

- "BAŞLI BAŞIBA" ile "TAMAMEN"

- "GÜYA" ile "KENDİNCE"

- "AÇILMA" ile "KIRILMA"

- "ÖNE ÇIKARTMAK" ile "MERKEZE ALMAK"

- "KUMAŞI FARKLI" ile "BAMBAŞKA BİR RENGİ VAR"

- "HASSAS YAN" ile "YUMUŞAK KARIN"

- "KÖR TALİH" ile "KARAYAZI"

- "ESNEK" ile "EVRENSEL"

- "ÜSTÜNE GİTMEK" ile "KÖŞEYE SIKIŞTIRMAK"

- "ZORLAMAK" ile "SIKIŞTIRMAK"

- "HAKİM OLMAK" ile/ve "SAHİP ÇIKMAK"

- "YÜZÜNDEN DÜŞEN BİN PARÇA" ile/ve "KARADENİZ'DE GEMİLERİN Mİ BATTI?"

- "EZMEK" ile/ve/değil/yerine "YOĞURMAK"

- SÖZÜ/DÜŞÜNCEYİ: "KALDIRMAK" ile/ve "TAŞIMAK"

- "GEMİLERİ YAKMAK" ile/ve "KÖPRÜLERİ ATMAK"

- "MUMLA ARAMAK" ile/ve "SAMANLIKTA İĞNE ARAMAK"

- "GÜN GİBİ" ile/ve "DÜN GİBİ"

- "ALTTAN ALMAK" ile/ve "İDARE ETMEK"

- "FALAN FİLAN" ile "ŞUDUR BUDUR"

- "GEÇMEK" ile/ve "AŞMAK"

- "KÖK SÖKTÜRMEK" ile "KAN KUSTURMAK"

- "OKUN YAYDAN ÇIKMASI" ile "YIRTIK DONDAN ÇIKMAK"

- "SU KAÇIRMAK" ile "KANTARIN TOPUZUNUN KAÇMASI"

- "BAYICI" ile "BOĞUCU"

- "ENSE YAPMAK" ile "ENSELENMEK"

- "MEME YAPMAK" ile "PATLAK VERMEK"

- "BOŞA GİTME" ile "GÜMBÜRTÜYE GİTME"

- "ÇANAK TUTMAK" ile "PRİM VERMEK"

- "DAĞITMAK" ile "TOZUTMAK"

- "DAĞITMAK" ile "DAĞILMAK"

- "PAYLAŞMAK" ile "KIRIŞMAK"

- "DESEM" ile "DE(EEE)RMİŞİM"

- "SAÇMA(SAPAN)" ile "KELALÂKA"

- "İPTAL OLMAK" ile "ŞOKE OLMAK"

- "GÜZELLİK YAPMAK" ile "KIYAK GEÇMEK"

- "ÇEKİŞMEK" ile "SİDİK YARIŞTIRMAK"

- "TUTTURMAK" ile "DİRETMEK"

- "UZATMAK" (İTNAP) ile/ve/değil "DEVAM ETTİRMEK"

- "KANDIRMAK" ile "KAFESLEMEK"

- "BASMAK" ile/ve "TEPELEMEK"

- "TAVLAMAK" ile "KAFALAMAK"

- "GEÇİRMEK" ile "KAKALAMAK"

- "BETONU DELMEK" ile "BETONU SAĞLAMLAŞTIRMAK"

- "TELEFON ETMEYE GİTMEK" ile "FATURA YATIRMAK"

( İşemek. İLE Sıçmak. )

- "GACIRT" ile "HAŞIRT"

- "KÜFÜR" ile "PİS"

 

DENİLMEZ/SORULMAZ!
- ÇOĞUL TANIMLARIN ÖNÜNE/ÖNCESİNE "BİR" (SÖZCÜĞÜ) KONMAZ/SÖYLENMEZ!

- "GÜZEL MİYİM?"

- "BENİ BEĞENDİN Mİ?/BEĞENİYOR MUSUN?"

- "BENİ SEVİYOR MUSUN?"

- "NİYE AKLINA GELMEDİ?"

- "NEREYE GİDİYORSUN?"

- "NEREDEN GELİYORSUN?"

- "NİÇİN MUTLU OLMAK İSTİYORSUN?"

- "ANLADIN MI?"

- KÜLTÜREL OLGULARA "NEDEN?" SORUSU SORULMAZ!

- ... YOKSA ...

( İndirgemeci/yönlendirici soru, soru değildir! )

- "BELKİ OLABİLİR" değil [sadece] "BELKİ" ya da "OLABİLİR"
( Hem "belki", hem de olasılık yanyana ifade edilmez. Olasılık, "belki"yi kapsar! )

- "BANA ... GELMEYEBİLİR"
( Sizin için kesin ve belirgin olan bir şeyi/durumu ifade ederken olasılık kullanılmaz! )

- "GİZLİ SIR!"

- "GERİ İADE"

- "UZATMAYA GEREK YOK"

- "... DİYE BİR KURAL MI VAR?/VARMIŞ?"

- "İLLÂ DA ..."

- "NAZİ KAMPINDA MIYIZ?!"

- YANLIŞ ANLAŞMAZLIK değil YANLIŞ ANLAMA/ANLAŞILMA ya da ANLAŞMAZLIK

- "KÜÇÜK AYRINTI"

- "BÜTÜN PARÇALAR"

- "BÜTÜN DETAYLAR"

- "BÜTÜN ÖRNEKLER"

- "BÜTÜN NİTELİKLER"

- "BÜTÜN SİSTEM"

- "BÜTÜN BUNLAR" değil BUNLARIN HEPSİ/TÜMÜ

- "BÜTÜN BUNLAR" değil TÜM BUNLAR

- "METAFİZİK'E İNANMAK"

- "KENDİ ÖZGÜVENİ/ÖZSAYGISI"

- "İLK KEZ MİLLÎ OLMAK"

- "İKİ ÇİFT"

- "KESİN FAVORİ"

- "ÇOĞUSU"

- "ORUÇLU"

- "BİLMEM NE!"

- "FALAN"

- "İŞTE ..."

- "BEN NEREDEN BİLEYİM"

- "Bİ ÇOĞUNLUĞU"

- "BİR SÜRÜSÜ"

- "SIFIR HATASIZ"

- "AZ HATASIZ"

- "EN BİRİNCİ"

- "HİÇ ŞEKERSİZ/MAKYAJSIZ"

- "YIĞINLA ARKADAŞ"

- "OLANAKSIZI İSTEMEK"

- "FİNALİ BİTİRELİM"

- "YAPARAKTAN/EDEREKTEN/DÜŞÜNEREKTEN"

- "DAHA ÖNCE VEFAT EDEN"

- "ATIYORUM ..."

- "TAMAMEN VEGAN"

- "HERHALDE ... OLABİLİR"

- "...LOJİ BİLİMİ"

- "ANLAMIYORSUN!"

- "UZATMA!"

- "ÖNCE SEN KENDİNE BAK"

- "VAZCAYDIM"

( Ya "Vazgeçtim"[vazgeçmek] ya da "Caydım"[caymak] şeklindedir. )

- "SANAL YANILSAMA"

- "27'YE, 42'YE YAKIN"

( Hem ayrıntı verip, hem "...'ya yakın" denmez. )

- MUTLAKA ÖYLE OLSA GEREK

- "... TANE İNSAN/ADAM/ÇOCUK/ÖĞRENCİ/YOLCU"

- (ÖZEL OKULLARDA) MÜŞTERİ değil/yerine ÖĞRENCİ

- (OTELCİLİKTE) MÜŞTERİ değil/yerine MİSAFİR

- MÜŞTERİ değil/yerine YOLCU

- "BİR MUZ AL/YE!"

( Bazı özel maddeler ve ikramlarda nicelik belirtilmez! )

- "OHH! CANIMA DEĞSİN!"

- "BANA NE!"

- "SEN KİMSİN?!"

- "BU"

( Kişiler hakkında konuşurken, takdim ederken BU denmez! )

- "ANAM, AVRADIM OLSUN"

- "O SENİN YORUMUN/FİKRİN/DÜŞÜNCEN"

- "İYİYİM VALLA"

- "... YAAA"

- "TEK KOPYA"

- "Bİ-İKİ BİŞEY"

- "HEP ANLAMAMAK"

- "YOLUN SONU BURAYA KADAR"

- "KÜFÜRSÜZLÜĞE SON!"

( Olumsuzluk ifadesinden sonra[-SIZ eki] söyleyiş değiştirilmez. )

- "GÖRECEĞİMİ GÖRDÜM BEN / ANLAYACAĞIMI ANLADIM BEN" (diyerek bir durumu/konuyu kestirip atmak olmaz!)

- "ALLAH, CANIMI ALSA DA/ÖLSEM KURTULSAM"

- "ALLAH KAHRETSİN"

- "ALLAH BELÂNI VERSİN"

- SİSTEM KODU "0" ile KOD

( Tüm dünyada ve Türkiye'de belirlenmiş olan "0" bir kod olarak belirtilmez/yazılmaz! Şehirlerarası "0" ve/veya uluslararası "00" aramalarda tuşlanma gerekliliği bilinen/bilinmesi gereken bir sistem kodudur.
Şehirin ve ülkenin kodu ise belirtilebilir olan/belirtilmesi gerekendir.
0212, 0216, 0312, 0535 denmez! Sadece kod söylenir! 212. 212 22 22 gibi. )

 

AZ KULLANILMASI YA DA KULLANIRKEN ÇOK DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER!

- "ZATEN ..."

- "O ZAMAN ..."

- "SONUÇTA ..."

- "SONUÇ OLARAK ..."

- "EN NİHAYETİNDE ..."

- "EN AZINDAN ..."

- "DİYELİM Kİ ..."

- "TEMELDE ..."

- "SON TAHLİLDE ..."

- "NASILSA ..."

- "NE PEKİ?"

- "FALAN FİLAN"

- "HEP"

- "HERŞEY"

- "HİÇBİR ŞEY"

- "HER ZAMAN"

- "HİÇBİR ZAMAN"

- "HANİ"

- "NE BİLEYİM/BİLİİİM ..."

- "ELİMDE DEĞİL!"

- "YANİ"

( Anlatım esnasında her bir "yani" kullanımı, bir önceki sözleri dikkate almasanız da olur düşüncesine götürür. Dolayısıyla bir şeyi anlatırken iki ya da üzeri kullanılan "yani" sözü, bir süre sonra konuyu da, anlatanı da dinlemenin gereksizliğine/anlamsızlığına götürür. )

- "BÖYLE"

- "ııııııı"

- "BEN"

- "SEN"

- "SEN" DİLİ

- "SEN DE ..."

- "KEŞKE ..."

- "YA ..."

- "AMA SONUÇTA ..."

- "HANİ BÖYLE"

- "HANİ VAR YA!"

- "ONA BAKARSAN"

- "İLLE DE"

- "NE VAR?"

- "NE VAR Kİ?"

- "NİYE Kİ?"

- "ŞEY"

- "ASLINDA"

- "BELKİ DE ..."

- "DEMEK Kİ ..."

- "... YÜZÜNDEN"

- "AZ ..."

- "SADECE"

- "SIRF"

- "ALLAH'TAN ..."

 

AYNI SÖZCÜĞÜN/TERİMİN FARKLI ALANLARDAKİ KULLANIMLARI

- SÖYLENİŞ VE YAZILIŞLARI AYNI, ANLAMLARI FARKLI SÖZCÜKLERİ(ADAŞ)(HOMONYME)

( YAZ - YAZ, YÜZ - YÜZ, KARA - KARA VB. )

- LÎSAN ile LİSÂN
( İstanbul ağzı. İLE Anadolu ağzı. )

- HAYIR ile HAYIR
( "Yarar". İLE Yanıt Niteliği. )

- KANMA ile KANMA
( Yanılma. İLE Yetinme. )

- BASİT ile BASİT
( Kolay, pratİk. İLE Aşağılayıcı, küçümseyici kullanım. )

- DOLANDIRMAK ile DOLANDIRMAK
( Üçkağıt. İLE Uzatmak. )

- EĞİLMEK ile EĞİLMEK
( Fiziksel. İLE Yönelmek. )

- FAVORİ ile FAVORİ
( Gözde. İLE Sakal. )

- GELMEK ile "GELMEK"
( Ulaşmak. İLE Eşeysel Boşalma(bazı kültürlerde "Gitmek" olarak da geçiyor). )

- GÜRBÜZ ile GÜRBÜZ
( Cerbezeli. | Kahraman. | Anlayışlı. İLE Hilekâr. )

- YAD ile YÂD (ETME)
( Başka. İLE Anma. )

- YAR ile YÂR
( Uçurum. İLE Sevgili. )

- KAR ile KÂR
( Kış mevsiminde yağan. İLE Kazanç. )

- RÂKİP(/B) ile RAKîP(/B)
( Binici. İLE Karşı(sında) olan. )
( RIDER with RIVAL )

- ALÂ ile ÂLÂ
( Üstün. İLE İhsanlar, bahşişler. | Kirleten. )

- ARI ile ARI
( Bal yapan hayvan. İLE Sade. )

- ANI ile ... ÂNI

- ARALIK ile ARALIK
( 12. ay. İLE Ara, boşluk. )

- TUVALET ile TUVALET
( Ayakyolu. İLE Gece Giysisi. )

- İHTİYÂR ile İHTİYÂR
( Yaşlı. İLE Seçmek, üstün tutmak, katlanmak. )

- VÂRİS ile VARİS
( Mirasçı. İLE Toplardamar genişlemesi. )

- HÂL ile HAL
( Durum. İLE Sebze-Meyve toptan satış yeri. )

- MÂNİ ile MÂNİ
( Engel. İLE 1.,2. ve 4. mısraları uyaklı(kâfiyeli) halk şiiri. )

- MÂNİ ile MANİ
( Engel. İLE Tutku, Düşkünlük, Saplantı. )

- AMPİRİK ile EMPİRİK
( İkisi de aynı anlamda fakat seslendirilişleri kişilerin tercihine göre değişiyor. )

- KAÇMAK ile KAÇMAK
( Kendi anlamı. İLE İzin istemek/izin isteyerek/bildirerek ayrılma.(Deyim/argo). )

 

- KARDEŞİM ile "KARDEŞİM!"

ANLAMLARI AYNI, SÖYLENİŞLERİ/YAZILIŞLARI FARKLI SÖZCÜKLERİ (ANLAMDAŞ)(MÜTERÂDİF)(TE'KÎD-İ MANEVÎ)(SYNONYME[İng.])(MOT SYNONYME[Fr.])

- AK ile BEYAZ

- KARA ile SİYAH

- AL ile KIRMIZI

 

BİRLİKTE KULLANILANLAR

- ÂKÎL-BÂLÎĞ

- AKIL-FİKİR

- İLİM-İRFAN

- YERLİ-YERSİZ

- OKUR-YAZAR

- SEVİP-İSTEMEK

- YAPIP-ETMEK

- DERLİ-TOPLU

- ELEM-KEDER

- UCSUZ-BUCAKSIZ

- BET-BENİZ(BETİ-BENZİ)

- BÖRTÜ-BÖCEK

- UFAK-TEFEK

- TUZ-BUZ

- İTİP-KAKMAK

- TEKER TEKER, BİRER BİRER, İKİŞER İKİŞER, ÜÇER ÜÇER

- FASO-FİSO

- HAVA-CIVA

- TEK TÜK

- ÇAT-PAT

- LAGA-LUGA

 

BAZI YAZAÇLARIN(HARFLERİN) TAM OLARAK SESLENDİRİLEMEDİĞİNDE YA DA FARKLI SESLENDİRİLDİĞİNDE OLUŞAN SORUNLAR

- ASMAK ile AŞMAK

- UC ile UÇ

( Kutup. İLE Emir kipinde "Uçmak". )
( TIP with FLY )

- SAF ile SÂF
( Dizi, sıra. İLE Sade, arı, katıksız. )

- IRAK ile ırak

- AÇIK SAÇIK[ARÂBE çoğ. ARABÂT] ile AÇIK SEÇİK

- HARIL HARIL ile HALDIR HALDIR

- CART-CURT ile ZART-ZURT
 

 

TÜRKÇE'DEKİ REKORLAR
 

 

En uzun sözcük:
muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeye
bileceklerimizdenmişsinizcesine (70)

TDK'daki en uzun sözcük:
kuyruksallayangiller (20)

 

En uzun tekerleme:
Tıklayınız...

 

En uzun palendromik sözcük:
esneyemeyense (13)

Tersten okunduğunda da anlamlı olan en uzun sözcük:
ıralamamalara, aralamamaları (13)

 

En uzun bir sesli bir sessiz giden sözcük:
mücadelecileşiveremeyebileceğimizin (35)

 

Harf tekrarı içermeyen en uzun sözcük:
(ekli)

hüpletiyormuşsanız (18), (eksiz) konseptüalizm (13)

Sadece bir harfi farklı olan en uzun eksiz sözcük çifti:
mahrumiyet, mahkumiyet (10)

 

Abecemizin ilk 14 harfi ile yazılan en uzun sözcük:
affedicideki (12)

Abecemizin son 14 harfi ile yazılan en uzun sözcük:
tutuşturtuşumuzunmuş (20)

 

En uzun kısaltma:
YYSSKSYYD (9)

En çok anlamı olan sözcük:
çıkmak (TDK'da 58 anlamı sayılmış)

Farklı köklere sahip olup en çok anlamı olan sözcük:
karın (4)

En çok anlamdaş: tuvalet, ayakyolu, memişhane, apteshane, kenef, hela, yüz numara, kademhane (8)

Bir harfi en çok içeren sözcükler:
alafrangalaştıramayacaklardansalar (13)
beybabalaşabilen (4) (İsmet Keskinsoy)
seccadecileşecek (4) (İsmet Keskinsoy)
çiçekçiymişçesine (4)
didindirdiklerimizdendir (6)
gelenekselleştiriveremeyebileceklerdenseler (15)
şeffaf (3)
gepgergin (3)
dadaasyzly?a (3)
hahhah (4) (İsmet Keskinsoy)
sıkıntısızlaştırıcılışınızın (11)
kişiliksizleştiricileştiriverebileceklerimizdenmişsiniz (15)
jeoloji (2)
kikirikleşecektik (5)
tellallaşıylabilmeli (7)
mükemmelleşemememmiş (7)
anneanneninkininsin (9)
otokontrolsüzleşiyor (5)
mösyö (2)
papazlaşıp (3) (Metin Örsel)
muharrirleştirivermişlerdir (7)
hassasiyetsizleşseymişsin (6)
şişikleşmişmiş (5)
tattırttıktan (6)
unutturuculuğumuzun mu? (10)
düşündürttürücülüğümüzün mü? (11)
verevleşivermek (3)
yayımlayamayayım (5)
lezzetsizleşemezseniz (5)

 

Harf sayıları:

2 harften oluşan en uzun sözcük:
ememememe (9)

3 harften oluşan en uzun sözcük:
yamayamamaya, yamayamamama (12)

4 harften oluşan en uzun sözcük:
mayalayamamamla (15)

5 harften oluşan en uzun sözcük:
mayalayamamalıyım (17)

 

İçindeki her harf birden fazla geçen en uzun sözcük:
serserileşememişlerse (21)

İçindeki her harf tam ikişer kez geçen en uzun sözcük:
kükürtatarının (14)

İçindeki tüm harfler ya bir ya da iki kez geçen en uzun sözcük:
törpüleyemiyormuşsanız (22)

İçinde en çok sayıda farklı harf bulunduran sözcük:
gölcükleştiriyormuşsanız (20)

 

Sesliler ve sessizler

Sesli / sessiz oranı en yüksek sözcük:
aile, iade (3/1)

Sessiz / sesli orany en yüksek sözcük:
sfenks, sprint (5/1)

Ardarda en çok sesli: suistimal (3)

Ardarda en çok sessiz: angström (5)

Bir seslinin bir sözcükte en çok kullanımı (başka sesli yok): badanalayamayacaklardansalar (12)

Bir sessizin bir sözcükte en çok kullanymy (başka sessiz yok): anneannenin (6)

 

Sadece birer harfleri farklı olan ve aynı eki taşımayan en çok sözcük:

3 harfli: kaç, kah, kak, kal, kam, kan, kap, kar, kas, kaş, kat, kav, kay, kaz (14) (Cihan Altay)

4 harfli: kaba, kaça, kafa, kaka, kala, kama, kana, kapa, kara, kasa, kaya, kaza (12)

5 harfli: kabak, kaçak, kalak, kapak, kavak, kayak, kazak (7)

6 harfli: telkin, temkin, tepkin, terkin, teskin (5)

7 harfli: saramaz, taramaz, yaramaz (3) (Cihan Altay)

 

En çok anagram:

3 harf: aks, ask, kas, sak (4)

4 harf: aksı, asık, askı, ıska, kası, kısa, sakı, sıka (8)

5 harf: çakır, çarık, çarkı, çıkar, çıkra, çırak, kaçır, kıraç, arkçı, ırkça (10)

6 harf: aramak, arkama, kamara, karama, makara (5)

 

Harf sırası:

Harfleri sıralı olan en uzun sözcük:
dekorsuz (8)

En çok sessiz harfi sıralı olan sözcük:
bıçaklamanız (7)

Harfleri ters sıralı olan en uzun sözcük:
So?dca (6)

En çok sessiz harfi ters syraly olan sözcük:
yatırmak (5)

Harfleri sıralı olan en uzun cümle: Aç değil mortuz. (13)

Harfleri ters sıralı olan en uzun cümle: Vur, on mıh feda! (12)

 

Atasözleri ve deyimler:

En uzun atasözü: Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır. (9 sözcük)

En kısa atasözü: Aç ayı oynamaz. (12 harf) [ya da "Eden bulur."]

En uzun sıfat-deyim: iç güveysinden hallice (3 sözcük)

En uzun fiil-deyim: anasından emdiği süt burnundan gelmek (5 sözcük)

En uzun söz-deyim: Geline oyna demişler, yerim dar demiş; yer göstermişler, yenim dar demiş. (11 sözcük)

 

Özel isimler:

En uzun ad: Abdulmuttalip (13)

En uzun soyad: Kocakethüdaoğullarından (23)

En çok ad: Hasan Hüseyin Kerem Uğur Arda (4)

En sık rastlanan ad soyad: Mehmet Yılmaz

En sık rastlanan aynı ad soyad: Yılmaz Yılmaz

En uzun il adı: Afyonkarahisar (14)

En uzun ilçe adı: Şereflikoçhisar (15)

En uzun cadde, sokak adı: Bestekar Suphi Ziya Özbekkan Sokak (25)

 

Öteki dillerde de anlamı olan en uzun sözcükler:

Almanca: kalender (8) (Almanca'da "takvim")

İngilizce: orangutan (9) (iki dilde de aynı anlamda)

 

 

TÜRKÇE'DEN
 

 

Türkçe'den öteki dillere geçen yaklaşık olarak sözcük sayıları:
Farsça - 3000
Arapça - 2000
Yunanca - 3000
İngilizce - 470
Almanca - 166
İtalyanca - 146
Çince - 300
Rusça - 2500
Ermenice - 4260
Rumence - 3000
Arnavutça - 3000
Bulgarca - 3500
Sırpça - 9000
Urduca - 227
Ukraynaca - 800
Macarca - 2000
Çekçe - 248

Türkçe Verintiler Sözlüğü

 

 

 

 

SÖYLEYİŞ YANLIŞLARI

 

Akabinde (Hemen sonrasında): Bazı kişiler, "ka" hecesini uzatıyor. Yanlış. Hiçbir hece uzamaz.

Akıbet (Sonunda): "k" sesi kalın söylenmeli.

Artırmak: Genellikle ar ttırmak deniyor. Doğrusu ar tırmak.

Azametli (Görkemli, gösterişli): Bazı kişiler ikinci "a"yı uzatarak, aza:metli diyor, oysa bu sözcükte hiçbir ses uzun değildir.

Buhran: Kendisinden sonra sesli harfle başlayan ek geldiğinde "a" uzar. Buhra:nı, Buhra:na.

Civar: Kendisinden sonra sesli harfle başlayan ek geldiğinde "a" uzar. Civa:rı.

Dâhi: Konuşmadaki en yaygın yanlışlardan biridir. Pek çok kişi "Üstün zekâ ve yetenek" anlamındaki "dâhi" ile "bile" anlamındaki "dahi" sözcüklerini karıştırıyor. "Üstün zekâ" anlamına gelen "dâhi"de iki hece de uzuyor. Da:hi:. Örnek : "Bu çocuk müzik konusunda bir dâhi." Diğerinde ise yalnızca "hi" hecesi uzuyor. (Dahi:) Örnek : Tüm bu anlatılanlar dahi: sizi kendinize getirmeye yetmiyorsa...

Defile: Bazı kişiler "fi" hecesini uzatıyor. Hiçbir hece uzamaz.

Ebedî (Sonsuza dek): "i" sesi uzun söylenmeli.

Edebî (Edebiyatla ilgili): "i" sesi uzun söylenmeli.

Elçilik: "e", açık "e" değil.

Ermeni: Bazı kişiler bunu Ermeni: olarak söylüyor, oysa "i"nin kısa olması gerekir.

Fazilet: "zi" hecesi uzun. Fazi:let

Firarî: "a" ve ikinci "i" uzun. Fira:rî:.

Hakem: Sporcular, spor adamları bile Ha:kem diyor. (Ayıp) Hiçbir hecede uzatma yok. Hakem...

Hakkâri: Birinci "k" kalın ikinci "k" ince ve ikinci "a" uzun söylenmeli.

Hamasî: Bazı kişiler Hammasi diyor. Tek "m" ile söylenip ikinci "a"nın ve "i"nin uzatılması gerekir. Hama:si:.

Hamal: Hammal değil, Hamal.

Harikulâde: Bazı kişiler, Harükülade diyor, yani "i" ve "u" seslerini yanlış söyleyip "ka" sesini "ke" yapıyor.

Birinci ve ikinci "a"nın uzun söylenmesi gerekir. Ha:rikula:de.

Hayır (Olmaz anlamında): "ha" hecesi uzamaz. Hayır. Vurgu birinci hecededir.

Hayır (İyilik, yardım anlamında): "ha" hecesi uzamaz. Hayır. Yukarıdaki hayırın tersine vurgu ikinci hecededir.

Hükûmet: "kû"daki "k" incedir, "kû" hecesi uzundur. Hükû:met.

Israr etmek: "a"nın uzun söylenmesi gerekir. Isra:r etmek.

İhbar: Kendisinden sonra sesli harfle başlayan ek ya da sözcük gelirse "ba" hecesi uzar. İhba:rı, ihba:r etti.

İkametgâh: "ka" ("ke") ince "k" değil, kalın "k"dır.

İlham (Esin): Bazı kişiler, ek aldığında hiçbir heceyi uzatmıyor oysa ek alınca "ha" hecesi uzuyor. İlha:mım

Îtina etmek: Birinci "i"nin ve "a"nın uzun söylenmesi gerekir.

Lakap (Takma ad): İki hece de uzamaz. Ek geldiğinde de uzamaz. Lakap - Lakabı.

Meşale: Bazı kişiler, "şa" hecesini uzatıyor. Yani Meşa:le diyor. Hiçbir hece uzamaz. Yalnızca kesme işareti vardır. Meş'ale.

Milât: Birinci hece uzun Mi:lâd. Bazı kişiler, sesli harfle başlayan ek geldiğinde "lâd" hecesini uzatıyor. Milâ:dı diyor. Yanlış. Ek alınca iki hece de uzar. Mi:lâ:dı.

Millî: "li" hecesini kesinlikle uzatmak gerekir. Millî:.

Mizah: Hiçbir ses uzamaz. Ancak -a, -ı, -ın eki alınca "a" sesi uzar. Miza:hı.

Muamma: Son "a"nın uzun olması gerekir. Muamma:.

Mürettebat: -a, -ı, -ın eki alınca "ba" hecesi uzar. Müretteba:tı.

Mütevazı (Alçakgönüllü): Tevazudan gelen bu sözcük toplumumuzda çok yaygın bir biçimde Mütevazi olarak söyleniyor. Doğrusu, mütevazıdır. Mütevazi, paralel demektir.

Rakip: Hiçbir hecede uzatma yok. -e, -i, -in eki alınca "ki" hecesi uzar. (Rakip - Raki:bi.) Yine pek çok sporcu "ra" hecesini uzatıyor. (Ayıp)

Sara Krizi: Bazı kimseler, bunların içinde doktorları da sayabliriz, iki "a"yı da uzatarak söylüyor. İki "a"nın da kısa olması gerekir.

Şahane: İki "a"nın da uzun söylenmesi gerekir. Şa:ha:ne.

Şakî (Eşkiya'nın çoğulu): Bazı kişiler, "şa" hecesini uzatıyor, oysa "ki" hecesinin uzatılması gerekiyor. Şakî:.

Şale (Köşk anlamında): Bazıları Şa:le diyor. Yanlış. İki hece de uzamaz.

Tahmini: İkinci "i" sesini kesinlikle uzatmak gerekir. Tahmini:.

Talan: Bazı kişiler, ek alınca "la" hecesini uzatıyor. Yanlış. Ek alınca hiçbir hece uzamaz. Talan-Talanı.

Taraftar: Sesli harfle başlayan ek alınca "a" uzar. Tarafta:rı, Tarafta:ra, Tarafta:rın.

Vak'a: Pek çok kişi, Va:ka ya da Vaka: olarak söylüyor. Oysa doğrusu Vak'a dır, yani "k" sesinden sonra bir kesme işareti vardır.

Vatanî: "ni" hecesini kesinlikle uzatmak gerekir. Vatanî:.

Yarın: Hiçbir hece uzamaz.

 

Bir de, batı dillerinden dilimize girmiş sözcükler var. Bunların yerine bir Türkçe sözcük koyamamışız.
Sürpriz, priz, trafo, prematüre, prestij, kompleks gibi.
Bu sözcükleri söylerken iki sesli harfin arasına bir sesli harf sokmamak gerekir. Yani;
Sürpiriz, piriz, tırafo, pirematüre, pirestij, kompilekis gibi.

 

Can GÜRZAP'ın "KONUŞAN İNSAN" adlı kitabından. (YKY)

 


 

PEKİŞTİRME/YANSIMA(ONOMATOPE)(ATF-I TEFSÎR/SAVT-I TAKLÎDÎ) SESLERİ ve SÖZCÜKLERİ

 

- AZ BUZ (UĞRAŞMAMAK)

- BAS BAS (BAĞIRMAK)

- BÖN BÖN (BAKMAK)

- CAR CAR (KONUŞMAK)

- CIR CIR (ÖTMEK)

- CİK CİK (ÖTMEK)

- COK COK (EMMEK)

- CUP CUP (YÜZMEK)

- ÇAR ÇUR (ETMEK)[İSRAF ETMEK]

- ÇEN ÇEN (ÇENE ÇALMAK, GEREKSİZ/FAZLA KONUŞMAK)

- ÇIT ÇIT (ÇITLATMAK)

( Parmakları çıtlatmak. | Çekirdek gibi yiyeceklerin yenmesinde. )

- ÇİL ÇİL (ALTIN)

- ÇUF ÇUF

( Çocukların trencilik oyunlarında. )

- DAN DUN (VURMAK)

- FIR FIR (DÖNMEK)

- FIRT FIRT (KAÇMAK)

- FIS FIS (KONUŞMAK)

- FIŞ FIŞ

- FOŞ FOŞ (AKMAK)

- GAK GUK (ETMEK)

( Sözü eveleyip, gevelemek. | Anlamsız şeyler anlatmak. )

- GÜM GÜM (VURMAK)

- HAR HAR (YAKMAK)

- HOP HOP (OTURUP-KALKMAK)

- KEM KÜM (ETMEK)

( Sözü eveleyip, gevelemek. | Doğruyu söyleyememek. )

- KIS KIS (GÜLMEK)

- KIŞ KIŞ

- KÖS KÖS (OTURMAK)

- KÜT KÜT (VURMAK)

- LÖP LÖP (YUTMAK)

- MIZ MIZ (ETMEK)

- PAT PAT (VURMAK)

- PIR PIR (UÇMAK)

- PIŞ PIŞ (UYU(T)MAK)

- PIT PIT (ATMAK)

( Kalbin heyecanlanmasıyla artan atışlarda. )

- POH POH (SERİLMEK)

- ŞAP ŞAP (TOKATLAMAK)

- ŞAP ŞUP (ÖPMEK)

- ŞAR ŞAR (AKMAK)

- ŞIP ŞIP (DAMLAMAK)

- TAK TAK (VURMAK)

- TAK TUK (GÜRÜLTÜ YAPMAK)

- TEK TÜK

- TEL TEL, İNCE İNCE (AYIRMAK)

( [Ar.] LİF LİF )

- TIK TIK (ETMEK)
( Rahatsız edici, uyarıcı gürültü yapmak. )

- TİR TİR (TİTREMEK)

- VIR VIR (KONUŞMAK)

- VİK VİK

- YER YER (GÖRÜLMESİ/BULUNMASI)

( [Fars.] CÂ-BE-CÂ )

- ZIR ZIR (AĞLAMAK)

- ZİR ZİR/ZİV ZİV (GEZMEK)

- ADIM ADIM (GİTMEK)

- AĞIR AĞIR (YAPMAK)

- AHESTE AHESTE

( Alma, mazlumun âhını, çıkar aheste aheste! )

- AKIN AKIN (GİTMEK)
( [Ar.] FEVC-Â-FEVC )

- ALIK ALIK (BAKMAK)

- AVAL AVAL (BAKMAK)

- AVAZ AVAZ (BAĞIRMAK)

- AYLAK AYLAK (GEZMEK)

- AYRI AYRI

( [Ar.] ALE-L-İNFİRÂD )

- AZAR AZAR
( [Fars.] CESTE CESTE, REFTE REFTE )

- BABA BABA

- BAKA BAKA (ISKALAMAK)

- BALLANDIRA BALLANDIRA (ANLATMAK)

- BEYNE BEYNE
[Ar.]
( Ne iyi, ne kötü. İkisinin ortası. )

- BICI BICI (YIKANMAK)

- BİLİ BİLİ

( Tavuk çağırma sesiyle kızdırmaya çalışmak. )

- ÇIPI ÇIPI
( Suyla oynamak. )

- DUDU DUDU (KONUŞMAK)

- GANÎ GANÎ[Ar.] (RAHMET EYLESİN!)

( Bol bol, çok çok. )

- GIDI GIDI (GIDIKLAMAK)

- GİDE GİDE

( Bir olay ya da olgunun artması ya da eksilmesinde. )

- KARA KARA (DÜŞÜNMEK)

- KIRT KIRT (KESMEK)

- KUÇU KUÇU

( Birden parlayan, kızan kişilere söylenen. | Köpekler için söylenen. )

- LAPA LAPA (YAĞMAK)
( Karın yoğun ve tanecikleri ayırd edilir şekilde yağması. )

- LİME LİME, PÂRE PÂRE[Fars.] (PARÇA PARÇA) (ETMEK)
( Kavgalarda ya da ebeveynlerin çocukları "korkutmaya" çalışmalarında söylenen. )(Yanlıştır!)

- PİSİ PİSİ
( Kediler için ve kedileri çağırmak için seslendirilen. )

- PAŞA PAŞA (GİTMEK, KABUL ETMEK)

- VIDI VIDI (KONUŞMAK)

- BANGIR BANGIR (BAĞIRMAK)

( [Fars.] AVAZ AVAZ )

- BICIR BICIR (KONUŞMAK, HAREKET ETMEK)
( Küçük şirin çocuklar için söylenen. )

- BINGIL BINGIL (SALLANMAK)
( Şişmanların ya da yaşlıların sallanan/sarkan yerleri için söylenen. )

- BİRER BİRER
( [Ar.] ALE-L-İNFİRÂD )

- BOĞUM BOĞUM (AĞLAMAK)

- BUCAK BUCAK (KAÇMAK)

- BURAM BURAM (KOKMAK)

- BÜKLÜM BÜKLÜM (OLMAK)

( Eğilmek, katlanmak. )

- CAYIR CAYIR (YANMAK)
( Nesnelerde. )

- CIVIK CIVIK
( Hareket etmek. | Konuşmak. )

- CIVIL CIVIL
( Canlı, hareketli bir his yansıtmada. )

- CIZIR CIZIR (PİŞMEK)

- ÇAKMAK ÇAKMAK (BAKMAK)

- ÇANGIL ÇUNGUL

- ÇANGIR ÇUNGUR

- ÇARŞAF ÇARŞAF (YAYIMLAMAK)

- ÇATIR ÇATIR (KIRILMAK | OSURMAK | HARCAMAK)

- ÇATIR ÇUTUR (KIRILMAK)

- ÇILDIR ÇILDIR

- ÇINGIR ÇINGIR

( Çan ya da bazı eşyaların birbirine sürtünerek ya da çarpışarak çıkardığı seste. )

- ÇITIR ÇITIR (YEMEK)

- DERİN DERİN (DÜŞÜNMEK)

- DİDİK DİDİK (ARAMAK, ARAŞTIRMAK, KURCALAMAK, İNCELEMEK)

- DİLİM DİLİM (KESMEK)

( ŞERHA ŞERHA )

- DODUR DODUR (DODURDANMAK, SÖYLENMEK)

- DÜRÜM DÜRÜM (KATLAMAK)

- EFİL EFİL (ESMEK)

- FELLİK FELLİK (ARAMAK)

- FERSAH FERSAH (UZAKTA OLMAK)

- FIKIR FIKIR (KAYNAMAK)(FOKURDAMAK)

- FILDIR FILDIR (DÖNMEK | DOLAŞMAK)

- FIRIL FIRIL (DÖNMEK)

- FISIL FISIL (FISILDAMAK)

- FISIR FISIR (FISILDAMAK)

- FIŞIR FIŞIR

( Naylon gibi çeşitli maddelerle çıkartılan seslerde. )

- FİTİL FİTİL (BURNUNDAN GETİRMEK)
( Hesabını ödetmek, öcünü almak. )

- FOKUR FOKUR (KAYNA(T)MAK)

- FOŞUR FOŞUR (YIKA(N)MAK)

- GANİ GANİ

- GEVREK GEVREK (GÜLMEK)

- GICIR GICIR (SÜRTMEK)

( Kapı sesleri gibi sürtünmelerde. | Yepyeni. )

- GIDIM GIDIM (VERMEK)
( Mal ya da parayı gerektiğinden çok daha küçük/az şekilde vermek. )

- GÖTÜN GÖTÜN (UZAKLAŞMAK/KAÇMAK)

- GÜLDÜR GÜLDÜR

- GÜMBÜR GÜMBÜR (GELMEK | KOŞMAK)

( Daha çok, çocukların çıkardığı seslerde. )

- GÜRÜL GÜRÜL (AKMAK)

- GÜZEL GÜZEL (ÇALIŞMAK, KONUŞMAK, OYUN OYNAMAK)

- HALDIR HALDIR (ÇALIŞMAK)

- HALDUR HULDUR (HAREKET ETMEK)

- HAPUR HUPUR/HAPPURU HUPPURU (YEMEK, "GÖTÜRMEK")

- HARIL HARIL (ÇALIŞMAK)

- HATIR HATIR (KAŞINMAK)

- HAYLİ HAYLİ (YETMEK/YETMESİ)

( "HAYDİ HAYDİ" değil HAYLİ HAYLİ )

- HIRIL HIRIL (HIRILDAMAK)
( Ciğerleri üşütmede. )

- HIŞIR HIŞIR
( Naylon gibi çeşitli maddelerle çıkartılan seslerde. )

- HORUL HORUL (HORULDAMAK, UYUMAK)

- HÜNGÜR HÜNGÜR (AĞLAMAK)

- IŞIL IŞIL (PARLAMAK/PARILDAMAK)

- İÇİN İÇİN (AĞLAMAK/GÜLMEK/ÜZÜLMEK/DÜŞÜNMEK)

- İNİM İNİM (İNLEMEK)

- KALA KALA (ONA MI KALMIŞ?)

- KANA KANA (İÇMEK)

- KAPIŞ KAPIŞ

- KARA KARA (DÜŞÜNMEK)

- KARIŞ KARIŞ (GEZMEK, ARAMAK/BAKMAK)

- KAŞIK KAŞIK (YUTMAK)

- KATILA KATILA (GÜLMEK)

- KISA KISA (ANLATMAK)

- KIŞ KIŞ

( Kovalama. )

- KITIR KITIR (KESMEK)

- KÖS KÖS (OTURMAK, BAKMAK)

( Etrafındaki olay ya da işlere kayıtsız kalmada, katılmamada. )

- KUCAK KUCAK
( Malların bolluğunda. )

- KUZU KUZU (KABUL ETMEK)

- KIKIR KIKIR (GÜLMEK)

- KIPIR KIPIR (KIPIRDAMAK, YERİNDE DURAMAMAK)

- KITIR KITIR (YEMEK, KESMEK, DOĞRAMAK)

- KIVRIM KIVRIM (KIVRANMAK)

- KİKİR KİKİR (GÜLMEK)

- KURU KURU (DÜŞÜNMEK)

( Bir şey yapmak yerine sadece düşünerek zaman geçirmek, işe yaramamak. )

- KUZU KUZU (GİTMEK, KABUL ETMEK, BOYUN EĞMEK)

- KÜTÜR KÜTÜR (YEMEK)

- LAPA LAPA (YAĞMAK)

- LIKIR LIKIR (İÇMEK)

- [Fars.] LÎME LÎME/PARÇA PARÇA (DOĞRAMAK)

- LÖKÜR LÖKÜR (İÇMEK)

- LÖMBÜR LÖMBÜR (SALLANMAK)

( Kilo fazlalığındaki yağlar için. )

- MIRIL MIRIL (MIRILDANMAK)

- MIŞIL MIŞIL (UYUMAK)

- NAĞME NAĞME (ŞAKIMAK)

- NELER NELER

- PARIL PARIL (PARLAMAK, PARILDAMAK)

- PATIR PATIR (KOŞMAK, İNMEK)

- PIRIL PIRIL (PARLAMAK, PARILDAMAK)

- PIT-PIT PIT-PIT (BİR İŞİ HIZLICA YAPMAK)

- PITIR PITIR (YÜRÜMEK)

- PÜFÜR PÜFÜR (ESMEK)

- PÜTÜR PÜTÜR

( Yüzeyi düzgün olmayan nesnelerde. )

- REFTE REFTE[Fars.]: Gitgide, gide gide, azar azar.

- SALINA SALINA (YÜRÜMEK)

- SAPIR SAPIR (DÖKÜLMEK)

- SIKI SIKI (BAĞLAMAK)

- SIRA SIRA (DİZMEK/DİZİLME)

( [Ar.] SAFF SAFF )

- SIZIM SIZIM (SIZLAMAK)

- SÜRÜM SÜRÜM (SÜRÜNMEK)

- SÜZÜM SÜZÜM (SÜZÜLMEK)

- ŞAKIR ŞAKIR (AKMAK)

- ŞANGIR ŞANGIR (KIRILMAK)

- ŞAPIR ŞAPIR (AKMAK, DAMLAMAK, ISLANMAK)

- ŞAPIR ŞAPUR (YIKAMAK)

- ŞAPUR ŞUPUR (YALAMAK, ÖPMEK)

- ŞARHA ŞARHA

( [Fars.] PEHLÛ-BE-PEHLÛ )
( YANYANA ile/ve/<> KARŞILIKLI )

- ŞARIL ŞARIL (AKMAK)

- ŞIKIDIM ŞIKIDIM (OYNAMAK)

- ŞIKIR ŞIKIR (İŞLEMEK)

- ŞIPIR ŞIPIR (DAMLAMAK)

- ŞIRIL ŞIRIL (AKMAK)

- TAKIM TAKIM

- TANE TANE

( [Fars.] CEV CEV )

- TAKIR TAKIR (BOŞ/DEVRİLMEK/SAYDIRMAK)
( Yoklukta. )

- TAKIR TUKUR

- TANGIR TANGIR

- TANGIR TUNGUR

- TEKER TEKER

( [Ar.] ALE-L-İNFİRÂD )

- TEMİZ TEMİZ

- TIKIR TIKIR (İŞLEMEK)

( İşler yolunda gittiğinde. )

- TIKIŞ TIKIŞ (BİNMEK, DOLDURMAK)
( Araçlarda ya da mekânlarda. | Kalabalıkta. )

- TIKLIM TIKLIM (DOLMAK)

- TINGIR MINGIR

- TINGIR TINGIR

- TIPIR TIPIR

- TIPIŞ TIPIŞ (GİTMEK/GELMEK)

( Mecburiyetlerde. )

- TIRIM TIRIM (ARAMAK/ARANMAK)

- TİRİL TİRİL

( Güzel, temiz, uygun ve estetik giyimlerde. )

- TOPU TOPU (ŞU KADAR)

- USLU USLU (OYNMAK, OTURMAK)

- USUL USUL (YAKLAŞMAK)

- UZUN UZUN (KONUŞMA ANLATMAK)

- VICIK VICIK (KAYGAN, YAĞLI)

- VIZIR VIZIR (DOLAŞMAK)

- VİYAK VİYAK (BAĞIRMAK, İNLEMEK)

- YAPIŞ YAPIŞ

( Tenin/cildin, terleme nedeniyle aldığı durumlarda. )

- ZAMAN ZAMAN
( [Fars.] BÂRHÂ )

- ZANGIR ZANGIR (TİTREMEK)

- ZARIL ZARIL

- ZINGIR ZINGIR (TİTREMEK)

- ZIRIL ZIRIL (AĞLAMAK)

 

- ADAMAKILLI

- ALTÜST (ETMEK, OLMAK)

- BAŞLIBAŞINA

- BASBAYAĞI

( [Ar.] ALE-L-ÂDE )

- BEMBEYAZ

- BESBELLİ

- BİNPİŞMAN

- BİRDENBİRE

( [Ar.] FÜC'EH, FÜCÂEH )

- BOMBOK

- BOMBOŞ

- BOSBOL

- BÖSBÜYÜK

- CASCAVLAK

- CAPCANLI

- ÇALAKALEM

- ÇARÇABUK

( [Ar.] ALE-L-ACELE )

- ÇEPEÇEVRE

- ÇIRÇIPLAK/ÇIRILÇIPLAK

- DAPDAR

- DARMADAĞIN

- DARMADUMAN

- DIMDIZLAK

- DİMDİK

- DİPDİBE (OTURMAK, YAŞAMAK)

- DİPDİRİ

- DİPTIRNAK (TEMİZLEMEK)

- DOLUDİZGİN (İLERLEMEK, YOL ALMAK)

- DÜMDÜZ

- DÜPEDÜZ

- FERFECİ

- GELGELELİM

- GIPGICIR

- GÜPEGÜNDÜZ

- GÜPGÜZEL

- HIPHIZLI

- İPİNCE

- İRİYARI

- KALAKALMAK

- KAPKARA

- KARMAKARIŞIK

( [Fars.] ŞÛLÎDE )

- KASKATI (KESİLMEK)

- KEŞMEKEŞ

- KIPKIRMIZI

- KISKIVRAK (YAKALA(N)MAK)

- KOPKOYU

- KOSKOCA

- LAPPADANAK

- MASMAVİ

- MİNİ MİNNACIK

- MOSMOR

- PARAMPARÇA (OLMAK)

- PATTADANAK

- PERPERÎŞÂN

- PESPEMBE

- PEŞPEŞE

- RAPRAHAT

- SAÇMASAPAN(BERHÛD[Fars.]/TÜRREHÂT[Ar.]) (KONUŞMAK)

- SAPSARI

- SERE SERPE

- SERSEFİL (DOLAŞMAK, YAŞAMAK)

- SIKBOĞAZ

- SIMSIKI

- SIRILSIKLAM

- SİMSİYAH

- SİPSİVRİ

- ŞIPPADANAK

- TAMTAKIR

- TASTAMAM

- TERTEMİZ

- TIPATIP (BENZEMEK)

- TOZPEMBE

( Gerçekleri görmeyecek kadar herşeyi yerinde saymada. )

- UNUFAK

- UPUZUN

- UPUCUZ

- YALAPŞAP / YALAP ŞALAP

- YAPAYALNIZ

- YARIMYAMALAK (BIRAKMAK)

- YEMYEŞİL

( [Ar.] AHDAR/AHZAR )

- YUSYUVARLAK

- ZAPZAYIF

 

- AH-VAH (ETMEK)

- A.-G. ("MUHABBETİ")

- AZ-BUÇUK

- BAM-GÜM

- BOK-PİSÜR

- BOY-POS

- ÇAR-ÇUR (ETMEK)

- ÇAT-PAT

( Şöyle böyle. )

- ÇER ÇÖP

- ÇITI PITI

( Şirin. )

- ÇÖR/ÇER-ÇÖP

- DAL-TAŞAK (GEZMEK, DOLAŞMAK)

- DAN-DUN (KOŞMAK/YÜRÜMEK)

- DIR-DIR (ETMEK)

- EFTEN-PÜFTEN

( Önemsiz iş ya da sözlerde. )

- EL-ÂLEM

- EN-DAM

- GAK GUK (ETMEK)

( Sözü ağızda gevelemek. Söylenilecek olanı bir türlü söyle(ye)memek. )

- GARC-GURC
( Gıcırdamada. )

- HIR-GÜR (ÇIKARMAK)
( Kavga çıkarmak/etmek. )

- HUY-SU

- İŞ-GÜÇ

- KIL-TÜY

- SUS-PUS (OLMAK)

- SÜS-PÜS (SÜSLENMEK PÜSLENMEK)

- ŞU-BU

- TAD-TUZ

- YÜZ-GÖZ (OLMAK)

- ZAR-ZOR (HALLETMEK)

- ZIRT-FIRT

- ZIRT-PIRT

( Sürekli olarak. )

- ZIRT-ZIRT

- ABİDİK-GUBİDİK (ŞEYLERLE UĞRAŞMAK)

- ABUR-CUBUR

( Gereksiz, sağlıksız yiyecekler için. )

- AÇ ACINA (YOLA ÇIKMAK, DIŞARI ÇIKMAK, İŞE GİTMEK)

- AÇ-AÇIKTA

- AÇ-BİLAÇ (ÇALIŞMAK, GİTMEK)

- AÇ-SEFİL (YAŞAMAK)

- AÇIK-SAÇIK (GİYİNMEK | KONUŞMAK)

- AÇIK-SEÇİK (KONUŞMAK)

- ADI-SANI (BULUNMAMAK)

- ADIM ADIM (İLERLEMEK, YOL ALMAK)

- AFRA TAFRA (YAPMAK)

- AĞIR-AKSAK

- AĞIR-ÂZEM

- AĞRI-SIZI

- ÂHIM-ŞÂHIM

- AHLANIP VAHLANMAK

- AKÇA-PAKÇA

- AKLA-HAYALE (GELMEYEN)

- AKIL-BALİĞ

- AKIL-FİKİR (ERDİREMEMEK)

- AKIL-MANTIK

- AKIL-SIR (ERDİREMEMEK)

- AKILLI-USLU (DİNLEME(ME)K, KONUŞMA(MA)K)

- AKLANIP PAKLANMAK

- AKLI-HAVSALASI (ALMAMAK)

( HAVSALA[Ar.]: Kuş kursağı. | Mide. | Anlayış, akıl, zihin. | Leğen.[biyolojide] )

- AKLIN HAYALİN (DURMASI/ALMAMASI)

- AKSIRIP TIKSIRMAK

- AL'I AL, MOR'U MOR

- ALACALI-BULACALI

- ALAVERE-DALAVERE

- ÂLET-EDAVAT

- ALIK ALIK (BAKMAK)

- ALLAK BULLAK (OLMAK/ETMEK)

( [Fars.] HERC Ü MERC )

- ALLEM KALLEM (ETMEK)

- ALLAYIP PULLAMA

- ALLI-PULLU

- ALIM-ÇALIM

- ALTI ÜSTÜ

- ALTLI ÜSTLÜ

( [Ar.] FEVKANÎ TAHTÂNÎ )

- AMCA-DAYI/EMMİ-DAYI

- ÂN-BE-ÂN

( Gittikçe, yavaş yavaş. )

- ANA-BABA (GÜNÜ)
( Bir ortamın çok kalabalık ve hareketli olduğu betimlenir. )

- ANALI-KIZLI (DOLAŞMAK)

- ANHASI-MİNHASI(YLA)
: Tüm ayrıntılarıyla. | Tamam(ıyla)/Hepsi.

- ANLAMADAN-DİNLEMEDEN

- ANLI-ŞANLI

- ANYA KONYA ('YI GÖRMEK/GÖRÜRSÜN!)

( Neyin ne olduğunu ve nasıl olduğunu/olmadığını görmek/anlamak. )

- APAR TOPAR (TOPLANMAK/KAÇMAK/ÇIKMAK)

- APIK-SAPIK (DÜŞÜNCELER/DAVRANIŞLAR)

- APIR-SAPIR (KONUŞMAK)

- ARAÇ-GEREÇ

- ARADA-DEREDE (KALMAK, İŞ GÖRMEK)

-@ ARAMA-TARAMA

-@ ARANIP-TARANMA

- ARAYAN-SORAN (OLURSA)

- ARAYIP SORMAK

- ARDI ARDINA (DİZİLMEK)

- ARDI ARKASI (GELMEMEK)

- ARI-DURU

- ASLI-ASTARI (BULUNMAMAK)

( DOĞRU OLMAMAK )

- ASLI-ESASI (BULUNMAMAK/OLMAMAK)

- ASLI-FASLI (BULUNMAMA)

- AŞAĞI-YUKARI

- AŞK-MEŞK

- ATIP-TUTMA

- ATLA DEVE (DEĞİL)

- AVAL AVAL (BAKMAK)

- AVUÇ AVUÇ ("GÖTÜRMEK", YEMEK)

- AYAN-BEYAN (ORTADA OLMAK)

( Kanıt gerektirmemek. )

- AYIRIP KAYIRMAK

- AYRI-GAYRI (OLMAMA)

- BAĞ-BAHÇE (İÇİNDE YAŞAMAK)

- BAĞ-BADEM

- BAĞIRA ÇIĞIRA

- BAKKAL-ÇAKKAL

- BAKIP BAKIŞTIRMAK

- BAKLAVA-BÖREK (YİYEREK YAŞAMIYOR OLMAK)

- BARDAK-ÇANAK

- BASIP GİTMEK

- BAŞ-GÖZ (ETMEK)

( Evlendirmek. )

- BAŞA BAŞ (MÜCADELE ETMEK)

- BAŞLI BAŞINA (ELE ALMAK)

- BAŞTAN AŞAĞI/YA

- BAŞTAN BAŞA (SARMAK, DOLAŞMAK)

( [Fars.] SER-Â-PÂ, SER-TE-SER )

- BATA-ÇIKA (BUGÜNLERE GELMEK)

- BATTI ÇIKTI

- BAYRAM-SEYRAN

- BELLİ-BELİRSİZ

- BET-BEREKET (ARAMAK)

- BETİ-BENZİ (ATMAK)

- BİLE BİLE (YAPMAK)

( AN-KASDİN )

- BİLİP BİLMEDEN (KONUŞMAK)

- BİRE BİR

- BİTMEZ-TÜKENMEZ

- BİTTİ-GİTTİ

- BİZ BİZE (KONUŞMAK, EĞLENMEK)

- BOK-PİSÜR

- BOŞU BOŞUNA (YAPMAK, EYLEMEK)

- BORÇ-HARÇ (İŞİNİ HALLETMEK)

- BOYA-BADANA

- BOYLU BOYUNCA (UZANMAK/YATMAK)

- BÖLÜK-PÖRÇÜK (İŞ YAPMAK)

- BÖREK-ÇÖREK

- BÖRTÜ-BÖCEK (LERLE UĞRAŞMAK)

- BUGÜN YARIN (HALLETMEK)

- BULUP BULUŞTURMAK

- BURUN BURUNA (ÇARPIŞMAK)

- CAN-CİĞER (ARKADAŞ OLMAK)

- CAN-HIRAŞ (ÇALIŞMAK, UĞRAŞMAK)

- CAN-TEN (DAYANDIRAMAMAK)

- CANIM-CİCİM

- CANIM-CİĞERİM

- CANLA-BAŞLA (ÇALIŞMAK/UĞRAŞMAK)

- CANLI-KANLI

- CART CURT (YAPMAK)

- CAZIR CUZUR (YANMAK)

- CİCİLİ-BİCİLİ

- CUMBURLOP (DİYE ATLAMAK/DALMAK)

- CÜMBÜR-CEMAAT (GİTMEK)

- ÇALI-ÇIRPI (TOPLAMAK)

- ÇANAK-ÇÖMLEK

- ÇARŞI-PAZAR (DOLAŞMAK)

- ÇATIRTI-PATIRTI

- ÇAYIR-ÇİMEN

- ÇEKİ-DÜZEN (VERMEK)

- ÇEKİP ÇEVİRMEK

- ÇEKİP GİTMEK

- ÇEŞİT ÇEŞİT

- ÇALI-ÇIRPI

- !ÇALIP-ÇIRPMAK

- ÇANTA-MANTA

- ÇARIK-ÇÜRÜK

- ÇAYIR-ÇİMEN

- ÇEKİ-DÜZEN (VERMEK)

- ÇEKİP ÇEVİRMEK

- ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA

- ÇIKIP GELMEK/GİTMEK

- ÇITI-PITI

- ÇOLUK-ÇOCUK

- ÇÜRÜK-ÇARIK (MALZEMELER KULLANMAK)

- DAĞ/DA BAYIR/DA

- DAĞLARA-TAŞLARA

- DAL-BUDAK

( [Fars.] BERG Ü ŞÂH )

- DAL-TAŞAK (ORTALIKTA GEZİNMEK)

- DALDAN DALA (ZIPLAMAK)

- DALGA-DÜMEN

- DALLANDIRIP BUDAKLANDIRMAK

- DANGIL-DUNGUL (KONUŞMAK)

- DARI DARINA

- DARMA DUMAN (OLMAK, HİSSETMEK)

- DARMADAĞIN (OLMAK)

- DAYAYIP DÖŞEMEK

- DELİ DOLU

- DELİK DEŞİK (ETMEK)

- DERE TEPE (YÜRÜMEK)

- DERLİ TOPLU (OLMAK, HALE GETİRMEK/SOKMAK)

- DERLEYİP TOPARLAMAK

- DERME ÇATMA (BİR YERDE YAŞAMAK)

- DERYA DENİZ (BİLGİ SAHİBİ OLMAK)

- (TÜYLERİ/M) DİKEN DİKEN

- DİKİŞ-NAKIŞ

- DİLİ-DAMAĞI (KURUMAK)

- DİŞE DİŞ (MÜCADELE)

- DİŞİNDEN-TIRNAĞINDAN (ARTIRMAK)

- DİZ DİZE (OTURMAK)

( [Fars.] ZÂNÛ-BE-ZÂNÛ / ZÂNÛ-BER-ZÂNÛ )

- DOĞRU-DÜRÜST

- DOĞRU-DÜZGÜN

- DOĞRUDA DOĞRUYA

- DOLUP TAŞMAK

- DON-GÖMLEK ([ORTALIKTA] DOLAŞMAK)

- DON-PAÇA ([ORTALIKTA] DOLAŞMAK)

- DOYA DOYA (YEMEK/İÇMEK, SEVMEK/ÖPMEK)

- DÖNÜP DOLAŞMAK

( Dönüp dolaşıp aynı yere gelmek. Başlanılan noktaya geri dönmek zorunda kalmak. )

- DUR-DURAK (BİLMEMEK)

- DURUP DURURKEN (AĞLAMAK, GÜLMEK VS.)

- DUVARI-DİREĞİ (OLMAK)

- DÜĞÜN-DERNEK

- DÜŞE-KALKA (BÜYÜMEK)

( [Fars.] ÜFTÂN Ü HÎZÂN )

- DÜŞÜP-KALKMAK

- DÜŞÜNÜP TAŞINMAK

- DÜZEN-TAKAN (SAĞLAMAK)

- ECİŞ-BÜCÜŞ

- EFTEN-PÜFTEN (KONULARA DEĞİNMEK/TAKILMAK)

- EĞİP BÜKME

- EĞRİ-BÜĞRÜ

( [Ar.] A'VEC )

- EĞRİSİ/YLE DOĞRUSU/YLA

- EKİP BİÇMEK

- EKİP-DİKMEK

- EKSİK-GEDİK (GİDERMEK)

- ELDEN-AYAKTAN (DÜŞMEK)

- EL BEBEK, GÜL BEBEK (BAKMAK, YETİŞTİRMEK)

- EL ELE (VERMEK)

- EL ELE, GÖZ GÖZE

- EL-ENSE

- EL-ETEK (ÇEKMEK)

- ELDE AVUÇTA (KALMADI)

- ELDEN ELE (VERMEK)

- ELE-AVUCA (SIĞMAMAK)

- ELİ-AYAĞI (KARIŞMAK)

- EL-AYAK (ÇEKİLİNCE)

- ELİ-KOLU (BAĞLI KALMAK)

- EL-KOL (HAREKETİ)

- EL-PENÇE (DİVÂN)

- ENİNE BOYUNA (DÜŞÜNMEK, DEĞERLENDİRMEK)

- ESİP GÜRLEMEK

- ESKİ PÜSKÜ (GİYİNMEK, EŞYA)

- ESTEK-KÖSTEK

- EŞ-DOST(LA GÖRÜŞMEK)

- EŞİ-BENZERİ (BULUNMAMAK/OLMAMAK)

- EŞİ-MENENDİ/MÂNENDİ (BULUNMAMAK/OLMAMAK)

- ETME-BULMA (DÜNYASI)

- EV-BARK (SAHİBİ OLMAK)

- EVELEYİP-GEVELEMEK

- EVİRE-ÇEVİRE

- EVLİ-BARKLI

- EVLİ-DAMLI

- EZÂ-CEFÂ (ÇEKMEK)

- EZİLE BÜZÜLE (İSTEMEK, SÖYLEMEK, SORMAK)

- FAKİR-FUKARA (YA DESTEK OLMAK)

- FALAN FEŞMEKAN

- FALAN FİLAN

- FALANCA ..., FİLANCA ...

- FASO FİSO

( Sıradan. Anlamsız. )

- FAŞTAK FIŞTAK ([ÖZENSİZ] YIKAMAK/YIKANMAK)

- FERAH FEZA (OTURMAK)

- FERYÂD-FİGÂN (ETMEK)

- FİLAN FISTIK

- FİLAN FEŞMEKÂN

- !FİTNE-!FESAT

- !FİTNE-!FÜCUR

- GAM-KEDER (İÇİNDE)

- GECE-GÜNDÜZ (DÜŞÜNMEK, ÇALIŞMAK)

- GECESİ-GÜNDÜZÜ (BELLİ OLMAMAK)

- (BU AY DA) GELDİ-ÇATTI

- GELDİ GELİYOR/GELECEK

- GELEN-GEÇEN

- GELEN-GİDEN

- GELENEK-GÖRENEK

- GELİP-GEÇİCİ

- GELMİŞ-GEÇMİŞ

- GENEL-GEÇER

- GETİR-GÖTÜR (İŞLERİ)

- GEZİP-TOZMAK

- GİRİP-ÇIKMAK

- GİRİNTİ-ÇIKINTI

- GİTGİDE

( [Fars.] REFTE REFTE )

- GİTTİ GİDİYOR

- GİYİM-KUŞAM ('A ÖNEM VERMEK)

- GİZLİ-SAKLI (İŞLER ÇEVİRMEK)

- GİZLİ-KAPAKLI (İŞLER ÇEVİRMEK)

- GÖRMÜŞ-GEÇİRMİŞ (OLMAK)

( [Fars.] BÂRÂN-DÎDE )

- GÖT-GÖBEK (SALMAK, BÜYÜTMEK)

- GÖTÜ-BAŞI (AÇIKTA GEZMEK)

- GÖZ GÖZE (GELMEK)

- GÖZE GÖZ

- GÖZÜM/ÜZ GÖNLÜM/ÜZ (AÇILSIN)

- GÖZÜNE-DİZİNE (DURSUN)

- GÜÇ BELÂ (HALLETMEK, ÇARE BULMAK)

- GÜÇ-KUDRET

- GÜÇ-KUVVET (BULMAK)

- GÜLE-OYNAYA (GİTMEK, KABUL ETMEK)

- GÜLLÜK-GÜLİSTANLIK

- GÜN BE GÜN

- GÜNAHI-VEBÂLİ (ÜZERİNE)

- GÜNDEN-GÜNE (İYİLEŞMEK/KÖTÜLEŞMEK)

- GÜNLÜK-GÜNEŞLİK

- GÜNÜ GÜNÜNE (NOT ALMAK, ÇALIŞMAK)

- GÜRÜLTÜ-PATIRTI (ÇIKARMAK)

- HABABAM-DEBABAM (ÇALIŞMAK)

- HADDİNİ-HESABINI (BİLMEMEK)

- HAK-HUKUK (SAHİBİ OLMAK, PEŞİNDE KOŞMAK)

- HAL-HATIR (SORMAK)

- HAL-YOL (ETMEK)

- HALİ-VAKTİ (YERİNDE OLMAK)

- HALÎM-SELÎM (BİR İNSAN/KİŞİ)

( Yumuşak huylu ve doğru kişi. )

- HAN-HAMAM (SAHİBİ OLMAK)

- HANIM-HANIMCIK (OTURMAK, HAREKET ETMEK)

- HAPUR-HUPUR (YEMEK)

- HARALA-GÜRELE (YAŞAMAK, UĞRAŞMAK)

- HAŞIR-NEŞİR

- HAŞNE-FİŞNE

- HAVA-CIVA

( Değersiz, etkisiz. )

- HAVADAN-CIVADAN (KONUŞMAK)

- HAYAL-MEYAL (ANIMSAMAK)

- HAYIR HASENÂT

- HESAP-KİTAP (YAPMAK, ORTADA)

- HEVÂ-HEVES

- HINCA HINÇ (DOLU)

- HISIM-AKRABA

- HİÇ Mİ HİÇ (DÜŞÜNMEMEK, UĞRAŞMAMAK)

- !HİLE-HURDA

- HOPLAYA ZIPLAYA (GİTMEK, KABUL ETMEK)

- HOŞ-BEŞ (ETMEK)

- HUYU HUYUNA (GÖRE OLMAK)

- HUYU-SUYU (ANLAŞILMAMAK)

- IDISI-DIDISI(YLA) (ANLATMAK)

- IKINA-SIKINA (ANLATMAK)

- INCIK-CINCIK

- IVIR-ZIVIR

- İÇİN İÇİN (AĞLAMAK)

- İÇLİ-DIŞLI (OLMAK)

- İÇTEN İÇE (ÜZÜLMEK)

- İLERİ-GERİ (KONUŞMAK)

- İLİM-İRFAN (SAHİBİ OLMAK)

- İNCEDEN İNCEYE (LAF SOKMAK, ARAŞTIRMAK)

- İNCİK-BONCUK

- İNCİK CİNCİK

- İNSİ-CİNSİ (BELİRLİ OLMAMAK)

- İPE-SAPA (GELMEZ İŞ/SÖZ/HAREKET/DAVRANIŞ)

( [Fars.] BÎ-SER Ü BÛN )

- İPSİZ SAPSIZ

- İRİLİ UFAKLI

- İSMİ-CİSMİ (BELİRLİ OLMAMAK)

- İSTER İSTEMEZ (DÜŞÜNMEK)

( [Ar.] Bİ-Z-ZARÛRE, Bİ-L-İSTİRAR / TAV'AN VE KERHEN[hem isteyerek, hem istemeyerek] )
( [Fars.] ÇÂR-NÂ-ÇÂR, HÂH NÂ HÂH, KÂM-U NÂ-KÂM )

- İŞ-GÜÇ

- İŞİ İŞ

- İT-KOPUK

- İTE KAKA

- İTİP KAKMA

- İTİŞ-KAKIŞ

- İVAZSIZ-GARAZSIZ

- İYİ-KÖTÜ (BİR ŞEYLER YAPMAK)

- İYİDEN İYİYE (ŞIMARMAK, HADDİNİ AŞMAK)

- İYİLİK-SAĞLIK

- İZ-İZ'AN

- İZ-TUZ (BIRAKMAMAK)

- KABA-SABA (KONUŞMAK)

- KAÇAR/I TUTAR/I (OLMAMAK)

- KADİR-KIYMET (BİLME(ME)K)

- KADER-KISMET

- KAĞIT-KÜREK

- KAKARA KİKİRİ

- KANLI-CANLI

- KAP-KACAK

( [Fars.] ÂVEND )

- KARARI-DUVARI (OLMAMAK)
( Bir kişinin nasıl hareket edeceğinin bilinememesi. )

- KARDA-KIŞTA

- KARI-KIZ (PEŞİNDE KOŞMAK)

- KARI-KOCA (ARASINA GİRMEMEK)

- KARINCA KARARINCA (YAŞAMAK, DAVRANMAK)

- KARIŞIK-KURUŞUK (İŞLER YAPMAK)

- KARGA-TULUMBA (TAŞIMAK, GÖTÜRMEK)

- KARGACIK-BURGACIK (YAZMAK)

- KARMAN ÇURMAN/ÇORMAN (ETMEK)

( Karıştırmak. )

- KASIP KAVURMAK

- KAŞ-GÖZ (ETMEK)

- KAŞI-GÖZÜ (SEÇİLME(ME)K, ANLAŞILMAMAK)

- KATIP KARIŞTIRMAK

- !KAVGA-DÖVÜŞ

- !KAVGA-GÜRÜLTÜ

- KAYIT-KUYUT (ALTINA GİRMEK(ME)K)

- KAZÂ-NİZÂ

- KAZA/SIZ BELÂ/SIZ (GİTMEK)

- KEDİ-KÖPEK

- KEM-KÜM (ETMEK)

( Sözü ağızda gevelemek, söylenmek isteneni söyleyememek. )

- KENARINDAN-KIYISINDAN (UĞRAŞMAK, BULAŞMAK, DEĞİNMEK)

- KIYISINDAN-KÖŞESİNDEN (BULAŞMAMAK)

- KERLİ-FERLİ ("KELLİ FELLİ" DEĞİL!)

( KERR Ü FER: BİR İLERİ-BİR GERİ [GİDEREK YÜRÜYEN] )

- KESİR-KUSUR (ARAMAK)

- KEŞÂN KEŞÂN
[Fars.]
( Zorla, sürükleye sürükleye, çeke çeke götürerek. )

- KEYFE KEDER (TAKILMAK, YAŞAMAK)

- KIÇ/I BAŞ/I (OYNAMAK, AÇIKTA OLMAK/KALMAK)

- KIL-KINTIŞ

- KIL-KUYRUK (BİR TİP)

- KIL-TÜY

- KIR-BAYIR

- KIRAN KIRANA (MÜCADELE)

- KIRIK-DÖKÜK (EŞYALAR)

- KIRIK-KIRTIK

- KIRILIP SERİLMEK

- KIRMADAN DÖKMEDEN

- KIŞ-KIYÂMET

- KIT KANAAT (GEÇİNMEK, YAŞAMAK)

- KIYIDA-KÖŞEDE (KALMA)

- KIZARIP BOZARMAK

- KİM KİME, TIM TIMA

- KİMİ-KİMSESİ (OLMAMAK, BULUNMAMAK, KALMAMAK)

- KİR-KİSP

- KOL-KANAT (GERMEK)

( Koruma altına almak. )

- KONAR-GÖÇER

- KONU-KONŞU

( "Konu Komşu" olarak bilinse/geçse de çıkışı "Konu konşu"dur. )

- KONUŞA KONUŞA (ANLAŞMAK)

- KOYUN KOYUNA (YATMAK)

- KÖR-KÜTÜK (SARHOŞ OLMAK)

- KÖR-TOPAL (İŞLEMEK, YÜRÜTMEK)

- KÖRÜ KÖRÜNE (BAĞLANMAK, İNANMAK)

( [Ar.] ALE-L-IMIYÂ, ALE-L-AMYÂ )

- KÖŞE-BUCAK (KAÇMAK, SAKLANMAK, GEZMEK, TANI(T)MAK)

- KURDA KUŞA (YEM ETMEMEK)

- KURDU KUZUYU (BİR TUTMAK)

- KÜÇÜK-MÜÇÜK

- KÜFÜR-KAHIR

- LAGA-LUGA (ETMEK)

( Gereksiz konuşmalarda. )

- LÂM'I-CİM'İ (YOK)
( Lâm, ÂN'ı; Cim, Zaman'ı simgeler. )
( "Beklenilecek, zaman geçirilebilecek yanı yok!" anlamında kullanılır. )

- LAMBUR LUMBUR

- LANGUR-LUNGUR

( Rastgele. )

- MAKAM-MEVKÎ (PEŞİNDE KOŞMAK)

- MAKARA-KUKARA

- MIRIN-KIRIN (ETMEK)

( Sözü gevelemek, doğruyu söyleyememek. )
( [Ar.] A'ZÂR-I URKUBİYYE )

- MİNİ MİNNACIK

- MUTLU-MESUT (YAŞAMAK)

- NAMAZ-NİYAZ

- NAZ-NİYAZ (MAKAMI)

- NE OLUR, NE OLMAZ (DİYE ...)

- NEFES NEFESE

- O GÜN, BUGÜNDÜR (DEĞİŞMEDİ, DÜZELMEDİ)

- OLAN-BİTEN

- OLDU-BİTTİ(YE GETİRMEK)

- OLUP BİTEN

- OLUR OLMAZ (İŞLER YAPMAK, YERDE KONUŞMAK)

- ONA-BUNA ("TAKILMAK")

- ONUN-BUNUN (SÖZÜYLE HAREKET ETMEK)

- OMUZ OMUZA (VERMEK)

- ORADA-BURADA (DOLAŞMAK, TAKILMAK, YAŞAMAK)

- OTA-BOKA (KARIŞMAK, BURNUNU SOKMAK)

- OTURMA-DURMA

- ÖFLEYİP PÜFLEMEK / OFLAYIP PUFLAMAK

- ÖLÇÜP BİÇMEK

- ÖLÜM-KALIM (MESELESİ)

- ÖNÜ/NDE-SONU/NDA [ENİNDE-SONUNDA değildir!]

- ÖPÜP KOKLAMA

- ÖTE-BERİ

- ÖYLE BÖYLE (DEĞİL)

- ÖZENE-BEZENE (YAPMAK)

- ÖZÜ-ÖZETİ

- PARA-PUL (SAHİBİ OLMAK)

- PARÇA-PİNÇİK (ETMEK)

- PALAS-PANDIRAS (GÖTÜRMEK)

- PALDIR-GÜLDÜR (DÜŞMEK)

- PAŞA PAŞA

- PATA-KÜTE (GİRİŞMEK, VURMAK)

- PEŞ PEŞE

- PEŞİ PEŞİNE (GELMEK)

- PEYDER PEY (ÖDEMEK)

- PILI-PIRTI (NI TOPLAMAK)

- PİS PİS (GÜLMEK)

- PİSİ PİSİNE ("GİTMEK")

( Öldürülmek. )

- RAHAT-HUZUR (VERMEMEK)

- RENGİ-RUHSARI (BOZULMAK)

- REZİL-KEPÂZE

- REZİL-RÜSVÂ (OLMAK)

- RİCA-MİNNET (İSTEMEK, ALMAK)

- SAATİ SAATİNE (TAKİP ETMEK)

- SABAH-AKŞAM

( [Ar.] Bİ-L-GUDÜV-Vİ VE-L-ÂSÂL )

- SAÇ-BAŞ (DARMADAĞIN)

- SAÇ-SAKAL (BİRBİRİNE KARIŞMIŞ)

( Bakımsızlığı, özensizliği betimler. )

- SAĞ-SALİM (GİTMEK, ULAŞMAK, DÖNMEK)

- SAĞ-SOL

- SAĞA SOLA (SORMAK, BAKMAK)

- SAKLI GİZLİ (İŞLER YAPMAK)

- SALKIM SAÇAK

( Eskimiş eşyalarda. )

- SALLAPATİ (İŞ YAPMAK)

- SALYA-SÜMÜK (AĞLAMAK)

- SARINIP SARMALANMAK

- SARMAŞ DOLAŞ (GEZMEK, YÜRÜMEK)

- SATIP SAVMAK

- SELÂM SABAH

- SENET-SEBET[< Sabit, Delil]

- SERE SERPE (YATMAK, UZANMAK, YAYILMAK)

- SES-SEDÂ (ÇIKMIYOR)

- SES-SOLUK (ÇIKARMAMAK)

- SESSİZ-SEDÂSIZ (GİTMEK)

- SERE SERPE (UZANMAK, YATMAK)

- SICAĞI SICAĞINA (HALLETMEK)

- SIKBOĞAZ (ETMEK)

- SIKI-FIKI (ARKADAŞ/DOST, YAKIN OLMAK)

- SIKINTI-STRES (YARATMAK)

- SIKIŞ-TEPİŞ (OTURMAK)

- SIKIŞ-TIKIŞ (OTURMAK)

- SIRT SIRTA

- SİLİP SÜPÜRMEK

- SİLLE-TOKAT

- SİNİR-STRES

- SOLUK SOLUĞA/NEFES NEFESE

- SORUP SORUŞTURMAK

- SOY-SOP

- SOYUN/UP DÖKÜN/MEK

- SULAR SELLER (GİBİ EZBERLEMEK)

- SUS-PUS (OLMAK[SESSİZLEŞMEK/KONUŞAMAMAK])

- SUYA-SABUNA (DOKUNMA(MA)K)

- SÜKLÜM-PÜKLÜM (EĞİLMEK)

- SÜRÜP SÜRÜŞTÜRMEK

- SÜSLEYİP PÜSLEMEK

- SÜT-LİMAN

- ŞALDIR-ŞULDUR

- ŞAKA-MAKA

- ŞAN/LI-ŞEREF/Lİ

- ŞAN-ŞÖHRET

- ŞARTSIZ-ŞURTSUZ (KABUL ETMEK, ÖNE SÜRMEK)

- ŞEKKSİZ-ŞÜPHESİZ

( bkz. ŞEKK ile/ve ŞÜPHE )

- ŞEKİL-ŞEMÂL/ŞEKLİ-ŞEMÂLİ (ARAMAK/İSTEMEK | OLMAMASI)

- ŞEN-ŞAKRAK (BİRİ)

- ŞÖYLE-BÖYLE(ESTEK KÖSTEK)

( ANHÂ MİNHÂ )

- ŞUDUR-BUDUR

- ŞUNA-BUNA

- ŞUNLAR-BUNLAR

- TABAK-ÇANAK

- TADI-TUZU (OLMAMA/KALMAMA)

- TAKIM-TAKLAVAT

( Anlamını bilenler bilir. )

- TAKIP TAKIŞTIRMAK

- TAKIR-TUKUR

- TAMI TAMINA

- TANGIR-TUNGUR

- TASI-TARAĞI (TOPARLAMAK)

- TAŞI-TOPRAĞI

- TEK TÜK (OLMAK, KAZANMAK, RASTGELMEK)

- TEKE TEK (MÜCADELE ETMEK)

- !TEKME-TOKAT

- TELİM-TERTİP

- TELLİ-DUVAKLI

- TEMİZ-PAK

- TEPE TAKLAK (OLMAK)

- TEPEDEN TIRNAĞA (BOYANMAK)

- TERTİP-DÜZEN (SAĞLAMAK)

- TIKA-BASA (YEMEK, DOLDURMAK)

- TINGIR MINGIR

- TIPA TIP (AYNI OLMAK)

( Benzemek. )

- TIRI-VIRI

- TIRIK TIRAK

( Art arda gelen kuru ve hafif seslerin sürekliliğinde. )

- TOPU TOPU (... KADAR)
( Azımsayarak değer düşürmeye çalışmada. )

- TORUN TOMBALAK

- TORUN-TORBA (SAHİBİ OLMAK)

- TOZ-DUMAN (İÇİNDE KALMAK)

- TOZ-TOMUR (İNSİN)

( Yağmur yağdığında söylenir. )

- TOZ-TOPRAK (İÇİNDE KALMAK)

- TUZ-BUZ (OLMAK)

- (ÜSTÜNE) TUZ-BİBER (EKMEK)

- UCU-BUCAĞI (GÖRÜNMEMEK)

- UCSUZ-BUCAKSIZ (DİYARLAR, TOPRAKLAR)

- UCU UCUNA (YETİŞTİRMEK)

- UÇUK-KAÇIK

- UFAK-TEFEK (İŞLER PEŞİNDE KOŞMAK)

- UĞURUN UĞURUN (BAKMAK)

( Bakmıyormuş gibi yapıp kaş altından bakmak. )

- UN-UFAK (ETMEK)

- USUL USUL/YAVAŞ YAVAŞ (GİTMEK, YAKLAŞMAK)

- UTANMAZ-ARLANMAZ

- UYDURUK-KIYDIRIK

- UZUN UZADIYA (KONUŞMAK/ANLATMAK)

( [Ar.] BAST, ALE-T-TAFSÎL )

- ÜÇ AŞAĞI, BEŞ YUKARI

- ÜÇÜ-BEŞİ (ARAMAK/ARAMAMAK)

- ÜST-BAŞ

- ÜSTÜNE ÜSTLÜK

- VATAN-MİLLET (ELELE)

- VERİP VERİŞTİRME

- YAĞLI BALLI

- YAĞMUR ÇAMUR

- YAKA-BAĞIR (AÇIK)

- YAKA-PAÇA (ATMAK)

- YAKIP YIKMAK

- YALAN-DOLAN

- YALAN-YANLIŞ

- YALAP-ŞAP/ŞALAP (İŞ YAPMAK)

- YALAYIP YUTMAK

( EZBERLEMEK )

- YALVAR-YAKAR (OLMAK)

- YAMRU YUMRU

- YAMUK YUMUK (İŞLER YAPMAK)

- YAN YANA (GELMEK)

- YANA-YAKILA (ARAMAK)

- YANAR DÖNER

- YANIP KÜL (OLMA)

- YAPIŞ YAPIŞ

( Ter içinde olmak. )

- YARA-BERE (İÇİNDE OLMAK/KALMAK)

- YARIN, BİR GÜN (İŞİNE YARAMASI, KARŞI(SI)NA ÇIKMASI)

- YAŞINI BAŞINI (ALMAK)

- YAŞLI-BAŞLI

- YAT-KAT

- YATAK-DÖŞEK (YATMAK)

( Hasta olmak. )

- YATIP KALKMAK

- YAVAŞ YAVAŞ (YOL ALMAK)

- YAZI-ÇİZİ (İŞLERİYLE UĞRAŞMAK)

- YAZAR-ÇİZER (TAKIMI)

- YENİLİR-YUTULUR (BİR SÖZ ETMEMEK/OLMAMAK)

- YER-YURT / YERİ(NİN)-YURDU(NUN) (OLMAMASI/KALMAMASI)

- YERE-GÖĞE (SIĞMAMAK/SIĞDIRAMAMAK)

- YERLİ-YERİNDE (DAVRANMAK, KONUŞMAK)

- YERLİ-YERSİZ

- YETTİ-BİTTİ

- YIKIK-DÖKÜK

- YILAN-ÇİYAN

- YILDAN YILA (GELİŞMEK/ESKİMEK)

- YIRTIK-PIRTIK (GİYSİ)

- YİYİP-İÇMEK

- YOL-İZ (BİLMEMEK)

- YOL-YORDAM (BİLMEK, GÖSTERMEK, SORMAK)

- YORGAN-DÖŞEK (YATMAK)

( Hasta olmak. )

- YORGUN-ARGIN (EVE DÖNMEK)

- YÜZ-GÖZ (OLMAK)

- YÜZ YÜZE (GÖRÜŞMEK)

- YÜZÜ-GÖZÜ (AÇILMAK)

- ZÂR Ü PERİŞÂN

- ZARAR-ZİYAN

- ZARLA-ZORLA

- ZEHİR-ZEMBEREK (ETMEK/OLMAK)

( Pişman olunduğunda. )

- ZIRT-PIRT

- ZİL-ZURNA (SARHOŞ OLMAK)

- KIRGIZ TÜRKÇESİ'NDE...

 

- OXYMORON ile REDUNDANCE

( Abartılı pekiştirme. İLE Gereksiz tekrar. | Ağdalı ifade. )
( "OXYMORON"LAR

* NEDENSİZ NEDEN
* FARKINDALIĞIN DUYARLILIĞI
* YOĞUNLUĞUNDAN ALGILANAMAMA

* "KORKUNÇ GÜZEL"

* "KORKUNÇ KOMİK"

* "KORKUNÇ TİTİZ"

* "DEHŞET GÜZEL"

* "DEHŞET ÖRNEK"

* "DEHŞET ÖNEMLİ"

* "MÜTHİŞ KÖTÜ"

* "MANYAK İYİ"

* "MANYAK BİŞEY"

* "AŞIRI SAĞLIKLI"

* "AŞIRI SEVGİ/SEVMEK"

* "ACAYİP BEĞENMEK"

* "ACAYİP ZEVKLİ"

* "ACAYİP MUHTEŞEM"

* "ACAYİP ÇOK"

* "AŞIRI UYGUN"

* "MUHTEŞEM ŞAİBE"

* "ŞİDDETLE İSTEMEK"

* "ŞİDDETLE ÖNERMEK"

* "ŞİDDETLİ SEVGİ"

* "ŞİDDETLİ DİKKAT"

* "SIKI YAĞMAK"

* "FELÂKET GÜZEL"

* FELÂKET DİNLENDİRİCİ

* "FENA ALBÜM"

* "KÖTÜ OLMAK"

* "KÖTÜ DEZAVANTAJ"

* "PİS ÇARPMAK/BAKMAK"

* "PİS YAKALADIN"

* "PİS (BİR) DURUM"

* "AKILLARA ZARAR ..."

* "DELİ PARA"

* "KÖPEK PARA"

* "TATLI BELA"

* "TATLI ACI"

* "ÇOK AZ"

* "PİS AĞRI"

* "PİS ATLAMAK/BAKMAK/ÇARPMAK"

* "HİÇ YOK"

* "BİRAZ FAZLA"

* "GEVEZE SUSUŞ"

* "DOLU BOŞLUK"

* "ZERREDEKİ OKYANUS"

* "NOKTANIN SONSUZLUĞU"

* "MUHTEŞEM HATA"

* "MÜTHİŞ FELÂKET"

* "FELÂKET MUHTEŞEM"

* "FEVKALÂDE RAHATSIZ EDİCİ"

* "VALLAHİ ÖYLE GALİBA"

* (GÜZEL İÇİN:) "ÂFET"

* "FUCK'N UNBELIEVABLE"

* "DEAFENING SILENCE"

* "MOURNFUL OPTIMIST" )

( Yukarıdakilerin hiçbiri zorlama, uydurma sözcükler değil, bir şekilde, bir yerlerde kullanılmış, görülmüş/duyulmuş "tamlama"lardır. )

- OXYMORON ile EUPHEMISM(ÖFEMİZM)
( Abartılı pekiştirme. İLE Kaba ya da ağır bir söz yerine aynı anlamı veren daha hafif bir söz. )


 

- OTOMOTİV TERİMLERİNDE

 

 

DİLİN, SÖZCÜKLERİN ve KAVRAMLARIN GEREKTİĞİ GİBİ KULLANIMINDA

 

- BÜTÜN ile TÜM

- TANE ile KİŞİ

- LİTRE ile KİLO

- DAHİ ile BİLE

- DOKTOR ile HEKİM

- MUHAKEME ile MAHKEME

- YANLIŞ ve YALNIZ

- ARTIRMA ile ARTTIRMA

- MÜTEVA ile MÜTEVAZI

- DELALET ile DALÂLET

- NÜFUS ile NÜFUZ

- TABİİ ile TA

- MAHSUR ile MAHZUR

- MÜRTECİ ile MÜLTECİ

- TAKTİR ile TAKDİR

- EŞGAL ile EŞL

- TEHDİT ile TAHDİT

- İZHAR ile İHZAR

- MÜTEHASSIS ile MÜTEHASSİS

- TAHRİFAT ile TAHRİBAT

- SÖYLEYİŞ ile SÖYLENİŞ

- EDEBİ ile EBEDİ

- DOGMA ile DOĞMA

- PORTRE ile PORTE

- MAİYET ile MAHİYET

- MEFHÛM ile MEVHÛM

- SAF ile SÂF

- MUHABBET ile MAHABBET

- SÜKÛT ile SUKUT

- BASIN ile BASIM

- ADEM ile ÂDEM

( ya da "Adem" ile "adem" şeklinde)
( adem=yokluk. İLE Âdem=İnsan. )

- ACİZ ile ÂCİZ
( Güçsüzlük. İLE Güçsüz. )

- ADET ile ÂDET
( Sayı. İLE Gelenek, alışkanlık. )

- ÂHİZE ile AVİZE
( Telefon alıcısı. İLE Tavana asılan süslü aydınlatıcı. )

- AKİT ile ÂKİT
( Sözleşme. İLE Sözleşme yapan. )

- ALA ile ÂLÂ
( Karışık renkli. İLE Pekiyi. )

- ALEM ile ÂLEM
( Bayrak. İLE Dünya, evren. )

- ALEM ile REMZ
( Bayrak. İLE Simge. )

- ALIŞIK ile AL IŞIK

- ALİ ile ÂLİ

( Kişi adı. İLE Yüce, yüksek. )

- ALİM ile ÂLİM
( Her şeyi bilen. İLE Bilgin. )

- AMA ile ÂMÂ
( Fakat. İLE Görmez, kör. )

- AMİN ile ÂMİN
( Kimya terimi. İLE Dua. )

- AŞIK ile ÂŞIK
( Ayak bileğindeki kemik. İLE Vurgun, tutkun. )

- AYAN ile ÂYAN
( Belli, açık. İLE İleri gelenler. )

- BAHRİ ile BAHRî
( Kuş. İLE Denizle ilgili. )

- BAŞTANKARA ile BAŞTAN KARA
( Kuş. İLE Gitmek, etmek. )

- BAŞUCU ile BAŞ UCU

- BATIN ile BÂTIN
( Karın[bağırsak bölgesi]. İLE İç; gizli. )

- beberuhi ile Beberuhi
( Sevimsiz, budala. İLE Karagöz oyunundaki cüce. )

- BEKAR ile BEKÂR
( Nota imi. İLE Evlenmemiş/evli olmayan kimse. )

- BETÜL ile/değil BETÛL
( ... İLE/DEĞİL Erkeklerden çekinen, nâmuslu kadın. | Ayrı kök salan fidan. )

- BİREBİR ile BİRE BİR
( Etkili. İLE Ölçü. )

- BÜYÜKAYI ile KÜÇÜKAYI
( DÜBBÜEKBER ile DÜBBÜASGAR )

- CAMGÖZ ile CAM GÖZ
( Balık. İLE Takma gözlü. )

- DAHİ ile DÂHİ
( Bile. İLE Yaratıcı gücü olan kişi. )

- DAHİL ile DÂHİL
( Karışma. İLE İç, içeri. )

- DAR ile DÂR
( Ensiz. İLE Ev. )

- DEM ile DEM
( Kan. İLE An. )

- DENİZKIZI ile DENİZ KIZI
( Balık. İLE Mitoloji. )

- FANİ ile FÂNİ
( Işık şiddeti. İLE Ölümlü, gelip geçici. )

- FİL DİŞİ ile FİLDİŞİ
( Filin dişi. ile Renk. )

- GAYRI ile GAYRİ
( Artık. İLE Başka. )

- GÜL ile GÜL
( Çiçeklere verilen genel ad. İLE En güzel çiçeğe[çiçek olan güle] verilen ad. )
( Cins isim. İLE Özel isim. )
( Genel. İLE Özel. )

- HADİS ile HÂDİS(E)
( Peygamber sözü. İLE Meydana gelen. )

- HAK ile HÂK
( Doğruluk. İLE Toprak. )

- HAKİM ile HÂKİM
( Hikmet sahibi. İLE Yargıç. )

- (Bir bilgiye/konuya)SAHİP OLMAK ile HÂKİM OLMAK

- HAL ile HÂL
( Pazar yeri; Çözme. İLE Durum, vaziyet. )

- HALAT ile/değil HÂLÂT
( Kalın ip. İLE/DEĞİL Haller. )

- HALEF ile SELEF
( Bir makamın devredildiği kişi. İLE Bir makamın devralındığı kişi. )

- HASIL ile HÂSIL
( Ekin. İLE Olan, ortaya çıkan. )

- HAŞA ile HÂŞÂ
( Kalın kumaş parçası. İLE Asla. )

- HAVAS ile HAVÂS
( Nitelikler. İLE Duygular. )

- HAYA ile HAYÂ
( Er bezi. İLE Utanma duygusu. )

- HİTAP ile İTAP

- HUMUS ile HUMUS

( Organik toprak. İLE Bir tür yemek. )

- İBRET ile DERS
( Kötü sonuç veren bir olgudan alınan ders. İLE İzlenmesi gereken bir durum. )

- KALP ile KALP
( Yürek. İLE Düzme, evirmece, dönüştürme, değiştirme. )

- KANUN ile KÂNUN
( Yasa. | Çalgı aleti. İLE Yılın ilk ve son ayları. )

- KAP ile KAP ile KÂP
( Giysi. İLE Mahfaza. İLE Aşık kemiği. )

- KUÇUKUÇU ile KUÇU KUÇU
( Köpek. İLE Ünlem. )

- KUŞDİLİ ile KUŞ DİLİ
( Dişbudak. İLE Çocuk dili. )

- MAHİYET ile MAİYET
( Nitelik. İLE Birlikte bulunma. )

- MANİ ile MÂNİ
( Psişik rahatsızlık. İLE Şiir türü; Engel. )

- mevlâ İLE Mevlâ
( Sahip. ile Tanrı. )

- MEYL: HAREKETİN BAŞLANGICI (EĞİLİM DEĞİL!)

- MUHAFAZA ile MAHFAZA

( Koruma. İLE Koruyacak kap. )

- MÜTEHASSİS ile MÜTEESSİR
( Güzel bir duygunun etkisi altında kalmak.[Ayrıca; cansız maddelerden etkilenmede kullanılmaz!] İLE Üzüntü. )

- NAKİL ile NÂKİL
( Taşıma. İLE Taşıyan. )

- NAR ile NÂR
( Meyve. İLE Ateş. )

- NAZIM ile NÂZIM
( Manzume. İLE Düzenleyen. )

- RAHİM ile RAHîM
( Döl yatağı. İLE Koruyan, merhamet eden. )

- SADIR ile SÂDIR
( Göğüs. İLE Çıkan, görünen. )

- SARİ ile SÂRİ
( Bir tür giysi. İLE Bulaşıcı. )

- SİN ile SİN
( Mezar. İLE Yaş. )

- STİL ile SİTİL
( ... İLE Su kovası. )

- SOL ile SOL
( ... İLE Nota. )

- SÜKÛT ile SUKUT
( Susma. İLE Düşme. )

- ŞAHIS ile ŞÂHIS
( Kimse, kişi. İLE Sırık. )

- ŞIK ile ŞIK
( Güzel, zarif. İLE Seçenek. )

- ŞURA ile ŞÛRA
( Şu yer. İLE Danışma kurulu. )

- TABİ(İ) ile TÂBİ
( Elbette; Doğal(/doğal olarak). İLE Bağımlı; Basıcı. )

- TAKTİR (< KATRE[DAMLA]) ile TAKDİR
( Damıtma, imbikten çekme. İLE Değer biçme, değerlendirme. )

- TASTİK değil TASDİK

- TEHÂLÜF[Ar. < HALF] ile TEHÂLÜF[Ar. < HULF]

( Hâkimin iki tarafa da yemin verdirmesi. İLE Birbirine zıt olma, birbirine uymama. )

- VAKIF ile VÂKIF (/OLMAK)
( Para, mülk. İLE Vakfeden; Bilmek. )

- VARİS ile VÂRİS
( Damar genişlemesi. İLE Mirasçı. )

- VASİ ile VÂSİ
( Mirası yöneten. İLE Geniş, engin. )

- VÜS'AT ile TÂKAT

- YAD ile YÂD

( Yabancı. İLE Anma. )

- YAR ile YÂR
( Uçurum. İLE Sevgili. )

- ZATİ ile ZATî
( zaten. İLE Kendine özgü. )

- SÖYLEYİŞ ve VURGU YANLIŞLARI

- İngilizce'de Sıklıkla Yanlış Telaffuz Edilen 100 Sözcük ve Deyimler

( 100 Most Often Mispronounced Words and Phrases in English )

- YAZIM(İMLÂ) KILAVUZU

- SÖZLÜKLER

 

 

 

KÖK FARKLILIKLARI( EŞ ANLAMLIDIRLAR )

 

- HİS ile DUYGU

- FİKİR ile DÜŞÜNCE

- VAKİT ile ZAMAN

- KUŞKU ile ŞÜPHE

- SOHBET ile SÖYLEŞİ

- HİKÂYE ile ÖYKÜ

- EDEBİYAT ile YAZIN

- AD ile İSİM

- FİİL ile EYLEM

- KELİME ile SÖZCÜK

- İMLÂ ile YAZIM

- HATIRA ile ANI

- ALAKA ile İLGİ

- EK ile ZAM

- NÜANS ile FARK

- REFLEKS ile YANSIMA

- TAKIM ile EKİP ile TİM

- VASITA ile TAŞIT ile ARAÇ

- MESELA ile ÖRNEĞİN

- TAKTİK ile STRATEJİK

- İHTİYAÇ ile GEREKSİNİM

- MİSAFİR ile KONUK

- UĞRAŞ ile ÇABA

- TALİH ile BAHT ile GÖNENMEK

- SEBEP ile NEDEN

- İMKÂN ile OLANAK

- KURGU ile MONTAJ

- HAFIZA ile BELLEK

- HUDUT ile SINIR

- PRENSİP ile İLKE

- CİLVE ile NAZ

- BÛSE ile ÖPÜCÜK

- PABUÇ ile AYAKKABI

- ŞEFFAF[Ar.] ile SAYDAM

- MÜSAHHİH ile DÜZELTMEN

- FASİKÜL/CÜZ ile BÖLÜM

- SÜRÛR ile NEŞE

- TASA ile ENDİŞE

- FASARYA ile GÜRÜLTÜ/PATIRTI/KARIŞIKLIK

- DEBDEBE[Fars.] ile GÜRÜLTÜ/PATIRTI/TANTANA

( Ululuk, haşmet, büyük bir gösteriş. | Gürültü, tantana. İLE ... )

- NÜZÛL ile İNME

- ŞÖFÖR ile SÜRÜCÜ

- MİZAH ile GÜLDÜRÜ

- ECİRGAT ile AMELE

- İKTİFA ile YETİNME

- MESİRE ile YER

- KASEM ile YEMİN

- NÂR ile ATEŞ

- NAMZET ile ADAY

- YEVM ile GÜN

- İTİKAT ile İNANÇ

- ANALİZ ile ÇÖZÜMLEME

- AKTİVİTE ile ETKİNLİK

- DİFÜZYON ile YAYINIM

- DİSTİLLASYON ile DAMITMA

- ELASTİK ile ESNEK

- REZİSTANS ile DİRENÇ

- TRANSFER ile AKTARMA

- İSTİĞRAK ile KONSANTRASYON

- APOSTROF ile KESME

- ADET ile SAYI

- İSTASYON ile DURAK

- VATAN ile YURT

- TASHİH ile DÜZELTME

- İNKILÂP ile DEVRİM

- Çeşitli Diller'de

- Yabancı Sözcükler Yerine...

 

Sayın Eşref YILMAZ'ın katkıları için teşekkür ederiz.

 

 

 

YAZIM/KULLANIM YANLIŞLIKLARI VE DOĞRULARI

 

- BÜTÜN yerine TÜM
"( Bütün, ("Parçaların biraradalığı", "Bütünlük", "Entegrasyon/Integration/Integrity") anlamını taşıyan bir sözcüktür.
Tüm ise, (ingilizce "Whole/All") ile karşılık bulur. Parça parça olsa da, çeşitli oranlarda eksiklikler de olsa istisnasız ve ayırımsız, tamamıyla/tümüyle kapsamadır.
Bütün elmalar, bütün insanlar, bütün arabalar, bütün kitaplar, bütün örnekler, bütün ayrıntılar, bütün parçalar olmaz! Parçalarının ayrı ayrı kullanılma durumu olmayanlar için gereksiz/yersiz/fazladan bir sözcüktür "bütün".
Bir saksıdaki çiçeğin tüm yaprakları söz konusuysa, "bütün yapraklar" dendiğinde, --her sözcüğün, kendi anlamını taşıdığı bilgisiyle--, ucu sararmış/kırılmış, bir parçası kopmuş yapraklar devredışı bırakılmış olur, ki biz tamamını, hepsini demek istiyoruzdur. )"
"Bütünden Gelim/Bütüne Varım", olamayacağı gibi! )"

- "BÜTÜN HEPSİ" yerine HEPSİ/TAMAMI

- KAÇ YAŞINDASIN? yerine BÖYLE BİR SORU SORMA! (DAHA İYİ)

( Kişilerin yaşı, sorulmaması gereken sorulardan biridir.(Bay/Bayan farketmez). Kişi kendi paylaşmak istediğinde öğrenilecek bir konudur. Kişiler, sorulduğu için yanıtlamak zorunluluğunda bırakılmamalıdır. )

- NERELİSİN? yerine NEREDE YAŞIYORSUN?(YA DA BÖYLE BİR SORU SORMA!)
"( Tanışmalarda da ikincil/üçüncül(/ya da yeri kaçıncı sıradaysa) konulardandır. Kişinin zihnindeki, coğrafî ve kültürel arkatasarla/geçmişle ve kabulle ilgili bir durumdur. Kişiler, sorulduğu için yanıtlamak zorunluluğunda bırakılmamalıdır.
Nerelisin sorusu da sorulmaması gereken sorulardandır. "Nerelisin?" yerine "Nerede yaşıyorsun?" sorusu daha anlamlıdır. İletişim ve paylaşımlarda kişinin yaşadığı ya da yaşamak istediği yeri düşünmesi ve o düşündüğü yerle özdeşleşmesi ve buna göre beyanda bulunma olanağı/fırsatı verilmelidir. )"

- SİSTEM KODU "0" ile KOD
( Tüm dünyada ve Türkiye'de belirlenmiş olan "0" bir kod olarak belirtilmez/yazılmaz! Şehirlerarası "0" ve/veya uluslararası "00" aramalarda tuşlanma gerekliliği bilinen/bilinmesi gereken bir sistem kodudur.
Şehirin ve ülkenin kodu ise belirtilebilir olan/belirtilmesi gerekendir.
0212, 0216, 0312, 0535 denmez! Sadece kod söylenir! 212. 212 22 22 gibi. )

- TANE yerine KİŞİ

- ERKEK yerine ERİL
- KADIN yerine DİŞİL
( Erkek, dişi sorulmaz, muhabbetin dilinde,
Hakkın yarattığı her şey yerli yerinde.
Nazarımızda kadın, erkek farkı yok.
Noksanlıkla senin görüşlerinde. )

- HAKLISIN yerine DOĞRU

- DOĞRU SÖYLÜYORSUN yerine SÖYLEDİĞİN SÖZ DOĞRU

- ".KOM" yerine ".COM"

- "YURO" yerine "AVRO"

- "TİVİ" yerine TE-VE

- SEMBOL yerine SİMGE

- SEMBOLİK yerine SİMGESEL

- SEMBOLİZMA yerine SİMGESELLİK

- ALFABE yerine ABECE

- HARF yerine YAZAÇ

- HECE yerine SESLEM

- KELİME yerine SÖZCÜK

- İMLÂ yerine YAZIM

- CÜMLE yerine TÜMCE

- BÜYÜK SÖZ yerine HİKMETLİ SÖZ

- TEKST yerine METİN

- CİNSEL yerine EŞEYSEL

- CİNSELLİK yerine EŞEYSELLİK

- İNSANOĞLU yerine İNSAN / İNSANLIK

- İHTİYAR yerine YAŞLI

- BİLİM ADAMI yerine BİLİM İNSANI

- MODEL yerine MANKEN

- ÖZÜRLÜ yerine ENGELLİ

- DOĞRU yerine YERİNDE

- HARİÇ yerine DIŞINDA

- SEZON yerine DÖNEM

- "GERÇEK" yerine "SAĞLAM"

- "HEP" yerine "DAHA ÇOK"

- YARARLI/ZARARLI yerine UYUMLU/UYUMSUZ

- TEFERRUAT yerine AYRINTI

- "... VAZİYETTE" yerine "... DURUMDA"

- GEREKİRSE yerine YERİ/ZAMANI GELDİĞİNDE

- MESULİYET yerine SORUMLULUK

- HAYALÎ yerine İMGESEL

- EMPATİ yerine EŞDUYUM

- KÂFİ yerine YETERLİ

- İSTASYON yerine DURAK

- MUSABAKA yerine YARIŞMA

- BEDAVA(MECCÂNEN[Ar.]) yerine ÜCRETSİZ

- LÂZIM yerine GEREK

- ALTERNATİF TIP yerine TAMAMLAYICI TIP

- ÇARPIM CETVELİ yerine ÇARPIM TABLOSU

- UNUTTUM yerine ANIMSAYAMADIM(/HATIRLAYAMADIM)

- E-MAIL yerine E-POSTA

- DEFAULT yerine VARSAYILAN

- SEYİRCİ yerine İZLEYİCİ

- DEĞERİ, ÜCRETİ yerine EDERİ

- YALANCI yerine SAHTE

- AİT yerine İLGİLİ/İLİŞKİN

- KARŞINDAKİ yerine ÖTEKİ(DİĞERİ)

- DOKTOR yerine HEKİM

- KIZIM/OĞLUM yerine ÇOCUĞUM

- KASET/CD yerine ALBÜM

- OBJEKTİF yerine MERCEK

- BUTON yerine DÜĞME

- PALYATİF yerine GEÇİCİ(MUVAKKAT)

- MESNED/SİZ yerine DAYANAK/SIZ

- O SEBEPTEN yerine O NEDENLE

- İRTİBATLANDIRARAK yerine BAĞLANTILANDIRARAK

- SİMULTANE ÇEVİRİ yerine ARDIL ÇEVİRİ

- KANUN yerine YASA

- KOMPLİKE yerine KARMAŞIK

- ZÜMRE yerine KESİM

- TESİR yerine ETKİ

- ANTANT[Fr.] (KALMAK) | yerine ANTLAŞMAK

- "OLASI DEĞİL" yerine "KOLAY DEĞİL"

- VECHE yerine AÇI

- ALENEN yerine AÇIKÇA

- ... İCABI yerine ... GEREĞİ

- GRUP/GRUBU yerine ÖBEK/ÖBEĞİ

- PERSONEL yerine ÇALIŞAN

- MUAMMA yerine BELİRSİZ/LİK

- VARYASYON yerine ÇEŞİTLEME

- VİZYON yerine GENİŞ ÖNGÖRÜ

- MİSYON yerine GENİŞ SORUMLULUK

- MARKETİNG yerine PAZARLAMA

- LANSMAN yerine TANITIM/SUNUM

- LİSTE yerine DİZİN/DİZELGE

- VESAİT yerine ARAÇ

- İZÂFÎ yerine GÖRECELİ

- SAVAŞ yerine MÜCADELE

- PROBLEM yerine SORUN

- KONTÖR yerine SAYAÇ

- EDİSYON/EDIT yerine DÜZENLEME

- EDİTÖR yerine DÜZENLEYİCİ

- FRAGMAN yerine PARÇA GÖRÜNTÜ/LER

- SERAMONİ/CEREMONY yerine TÖREN

- ÇEKAP/CHECK-UP yerine SAĞLIK TARAMASI

- METEOR yerine GÖKTAŞI

- DİREKMAN yerine DOĞRUDAN

- KARAKOL yerine POLİS MERKEZİ

- MÂNİ yerine ENGEL

- İMAJ yerine İMGE

- DAİMA yerine SÜREKLİ

- FAALİYET yerine ETKİNLİK

- KOV(UL)MAK yerine ÇIKAR(IL)MAK

- OTOBAN yerine OTOYOL

- TRANSPARAN yerine ŞEFFAF

- TABİİ yerine DOĞAL

- MÂZİ yerine GEÇMİŞ

- MÜSAİT yerine UYGUN

- MEBLAĞ yerine TUTAR

- CLUB yerine KULÜP

- KERATA yerine ÇEKECEK

- TREKKING yerine YÜRÜYÜŞ

- WHO yerine DSÖ

( WORLD HEALTH ORGANIZATION yerine DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ )

- MİYAD yerine SÜRECİNİ TAMAMLADI

- MUHTEVA yerine İÇERİK

- İŞTİRAK yerine KATILMAK/KATILIM

- ŞOV yerine GÖSTERİ

- RESEPTÖR yerine ALICI/(ALGILAYICI)

- AŞIRI DERECE yerine İLERİ DERECE

- KENDİNE İYİ BAK! yerine KENDİNE İYİ BAKMAYA DEVAM ET!(CHAT'DE: K İ B D E)

- TUVALETE GİDİP, GELEYİM yerine "TELEFON EDİP, GELEYİM" (gibi)

- "DE(EEEEEE)RMİŞİM" yerine "ATLIYORUM!"

- KIYAFET yerine GİYİM/GİYECEK

- KARI-KOCA yerine EŞ

- HAMİLE/GEBE yerine YÜKLÜ

- "BENİMDİR" yerine "YANIMDADIR"

- "OLABİLİR" yerine "ZAMAN GÖSTERECEK"

- ANONS yerine DUYURU

- NOT BIRAKMAK yerine NOT İLETMEK

- FELSEFİ yerine YORUMSAL

- HAYVAN yerine BEHAİM

- DAHA yerine HÂLÂ

- CÜMLETEN yerine HERKESE

- HERKES yerine ÇOĞUNLUK

- REZERVE yerine AYRILMIŞTIR

- ABSÜRD yerine SAÇMA

- AFORİZMA yerine ÖZDEYİŞ

- AKTÜEL yerine GÜNCEL

- SİSTEMATİK yerine DİZGELİ

- İNTERAKTİF yerine ETKİLEŞİMLİ

- İRONİ yerine ALAYSILAMA

- ANALİZ yerine ÇÖZÜMLEME

- PORTAL yerine EŞİK

- TAYMİNG/TIMING yerine ZAMANLAMA

- PREZENTASYON yerine SUNUM

- DOĞAL OLARAK yerine KENDİLİĞİNDEN

- KRİTER yerine ÖLÇÜT

- İDEAL yerine ÜLKÜ

- "KİLO KAYBETMEK" yerine "KİLO VERMEK"

- "HARBİDEN yerine "GERÇEKTEN"

- GELİN! yerine GELMEK İSTEYENE DUYURULUR

- HERŞEY yerine ÇOK ŞEY

- İNSAN HAYATI yerine HAYAT

- "ESKİ" yerine "BİR ÖNCEKİ"

- SEVMİYORUM yerine "BANA HİTAP ETMİYOR"

- "SONUÇTA" yerine ÇÜNKÜ

- "ÇÜNKÜ-NİYE?" yerine "NİYE? ÇÜNKÜ ..."

- DENİZ OTOBÜSLERİNDE: AUTHORISED PERSONNEL ONLY yerine ANCAK YETKİLİ KİŞİ GİREBİLİR

- NO ADMITTANCE
GİRİLMEZ yerine
GİRİLMEZ
NO ADMITTANCE

( Önce/üstte Türkçe'si, sonra/altında İngilizce'si. )

- TASAVVUF'TA

- İngilizce'de Sıklıkla Yanlış Telaffuz Edilen 100 Sözcük ve Deyimler
( 100 Most Often Mispronounced Words and Phrases in English )

 

 

- GALAT-I MEŞHUR değil GALAT-I FÂHİŞ
( Yanlış anlama geldiği halde çoğunluğun benimseyip kullandığı sözcükler. DEĞİL Hiçbir şekilde kullanımı uygun görülmeyen sözcükler. )

- "BÜTÜN HEPSİ" değil HEPSİ/TAMAMI

- VEJETERYAN değil VEJETARYEN

- ÇUKULOTA değil ÇİKOLATA

- MEYVA değil MEYVE

- ERKEK değil ERİL
- KADIN değil DİŞİL
( Erkek, dişi sorulmaz, muhabbetin dilinde,
Hakkın yarattığı her şey yerli yerinde.
Nazarımızda kadın, erkek farkı yok.
Noksanlıkla senin görüşlerinde. )

- ANLATIMLARDA: BİRAZ SONRA değil DAHA SONRA, BİR SÜRE SONRA

- ANTİPARANTEZ değil ANTRPARANTEZ (ya da ARTIPARANTEZ)

- ... ÇÜNKÜ, NİYE? ... değil ... NİYE?, ÇÜNKÜ ...

- ANLATIMDA: BİRAZ SONRA değil DAHA SONRA

- GELİRLERSE BULMAZLARSA değil GELİRLER DE BULMAZLARSA

- "KAVRAM KARGAŞASI" değil KAVRAM KARMAŞASI

( Kargaşa, insanlar arasında olandır. )

- KURGULU değil KURULU

- KALIN HACİMLİ değil GENİŞ HACİMLİ

- HALA değil HÂLÂ

- HİÇBİRİSİ değil HİÇBİRİ

- "EN AZA İNDİRGEMEK" değil EN AZA İNDİRMEK

- SEMBOLİZMA değil SİMGESELLİK

- SEMBOLİK değil SİMGESEL

- SAKINAN GÖZE ÇÖP BATAR değil SAKINILAN GÖZE ÇÖP BATAR

- AKEDEMİK değil AKADEMİK

- "KAFA KARIŞTIRIYOR" değil (BİLMEDİĞİM İÇİN) "KAFAM KARIŞIYOR"

- NÜFUS CÜZDANI değil NÜFUS KÂGIDI

- İLKOKUL değil İLKÖĞRETİM (OKULU)

- GEZGİNCİ değil GEZGİN

- MEFTÛN
[Ar. < FİTNE] değil MEDFÛN[Ar. < DEFN]
( Fitneye düşmüş. | Gönül vermiş, tutkun, vurgun. | Hayran olmuş, şaşmış. DEĞİL Gömülmüş, defnolunmuş. )

- DUBLÖR ile/değil DUBLÜR
( Çıkrık. İLE/DEĞİL Büyük perdelerin astarı. )
( [Fr.] DOUBLEUR avec DOUBLURE )

- 100 NUMARA değil 00
( Fransızca'da "sans" ve "cent" sözcükleri "san" diye okunur. Fransızca'yı iyi bilmeyen birinin/birilerinin zamanında "sans numero"yu numarasız ["sans" = -sız] değil de 100 olarak zannetmiş olmasından kaynaklanmıştır tuvaletlere yüz numara denmesi. II. Dünya Savaşı sonrası da Amerikan kültürü ve deyimleri bizi çok etkilediğinden dolayı bu iki sıfır da kalktı onun yerine -"çok değerli bir tanımmış gibi"- WC kullanıldı. )
( [Fr.] [ne pas] CENT NUMERO ! SANS NUMERO )

- "ÇOK SAYIDA EKMEKLER" değil ÇOK SAYIDA EKMEK (VS.)
( Türkçe'de, İngilizce'deki gibi çoğul eki nesnelere eklenmez! )

- ŞAHASER değil ŞAHESER

- KAÇ TANESİYLE değil KAÇIYLA

- "EVVELSİ GÜN" değil EVVELKİ GÜN

- "ŞEYSİ" değil ŞEYİ

- "SAHİBİSİ" değil SAHİBİ

- "BİSSÜRÜSÜ" değil BİRÇOĞU

- "SİZ (DE) HÂLÂ ÇOK GÜZELSİNİZ" değil SİZ (DE) HER ZAMAN ÇOK GÜZELSİNİZ

- "ANLATTIĞIMIZ ZAMAN OLAY OLUR" değil ANLATSAK OLAY OLUR

- "GENEL BİR YAKLAŞIMLAR" değil GENEL YAKLAŞIMLAR

- ZARUNLU

( ZARURÎ ile/ve/değil ZORUNLU )
( Bazı/çoğu sözler hatalı seslendirildikleri için değil konuşurken, birbirine yakın ya da eş iki sözcüğü bir anda söyleme ya da birini söyleyecekken ani bir karar ve hızla ötekine geçme sonucu çıkan söz(cük)lerdir. )

- "ZAMANIN EL VERDİĞİNCE" değil "ZAMAN EL VERDİĞİNCE"
( "ZAMANIN EL VERDİĞİ KADAR" demek üzereyken "ZAMANIN" diye başlayıp bu sözü kullandıktan sonra bir anda zihne başka bir sözün gelmesiyle hızla yön değiştirerek ifadenin bozulmasıyla oluşur. [Dli yanlış kullanmaktan değil bazen konuşma koşullarının çoklu etkileri altında sözcükler arasında karmaşalar yaşanabilir.] )

- "GELİŞMESİNE YOL AÇAR" değil GELİŞMESİNİ SAĞLAR

- "BOĞAZLARIM AĞRIYOR / BOĞAZLARIMI ÜŞÜTMÜŞÜM" değil BOĞAZIM AĞRIYOR / BOĞAZIMI ÜŞÜTMÜŞÜM

- "FEVKALADE SIKINTILI" değil FAZLASIYLA SIKINTILI

- "360 DERECE TERS" değil "180 DERECE TERS"

- "BİREYSEL TARİH" değil "BİREYSEL GEÇMİŞ"

( İnsanlığın tarihi olur fakat insanın/bireyin "tarihi" değil geçmişi olur! )

- "NEYİNİ BEĞENMEDİN?" değil "NESİNİ BEĞENMEDİN?"

- "DİLİMİN DÖNDÜĞÜNCE ..." değil "DİLİMİN DÖNDÜĞÜ KADARIYLA ..."

- "İSTEYEN 'ŞÖYLE' YAPAR İSTEYEN YAPMAZ" değil İSTEYEN 'ŞÖYLE' YAPAR, İSTEMEYEN YAPMAZ

- "DAHA SONRA AKLIMA GELMEZ" değil DAHA SONRA AKLIMA GELMEZSE/GELMEYEBİLİR

- "UNUTMUTTUM" değil UNUTMUŞUM

- "UNUTMUŞUM"değil/yerine YETERİNCE (HIZLI) ANIMSAYAMAMIŞIM

- SAHİBİ değil EMÂNETÇİSİ

- SAHİBİNDEN değil EMÂNETÇİSİNDEN

- "MADEM Kİ ÖYLE SÖYLÜYORSA/YAPIYORSA" değil "MADEM Kİ ÖYLE SÖYLÜYOR/YAPIYOR"

- "BUNLARDAN KAÇINAMAZSIN/IZ" değil BUNLARDAN KAÇAMAZSIN/IZ

- "GÜNLÜK ..." ile "GÜNDELİK ..."

- BİRFİİL değil BİLFİİL

- "HER İKİ KAPILARIMIZ" değil HER İKİ KAPIMIZ

- HANEDANLIK değil HANEDAN

- HAREMLİK-SELÂMLIK değil HAREM-SELÂMLIK

- CEKETİMİ GİYİNECEĞİM değil CEKETİMİ GİYECEĞİM

- HAVALİMANI değil HAVAALANI

- NEY ÇALMAK değil NEY ÜFLEMEK

- ŞOK OLMAK değil ŞOKE OLMAK

- DAHA DEĞİL değil HENÜZ DEĞİL

- NOLMAZ NOLMAZ değil NOLUR NOLMAZ

- İSTENMİYEN değil İSTENMEYEN

- YÜZEYEL değil YÜZEYSEL

- KİTLE! değil KİLİTLE!

- AFAKAN değil HAFAKAN

( ... DEĞİL Istırap, sıkıntı. | Mustarip olmak ve deprenmek. | Yürek oynaması. )

- ARSLAN değil ASLAN

- ATELYE değil ATÖLYE

- ATIYORUM/Z değil ATF EDİYORUM/Z

- EYİLİM değil EĞİLİM

- "DÜŞÜNCEME" değil DÜŞÜNMEK

- YANLIZ değil YALNIZ

( "Yalın"dan akılda kalabilir. )

- YALNIŞ değil YANLIŞ
( "Yanılma"dan akılda kalabilir. )

- BUJİTERİ değil BİJUTERİ

- GÖYA değil GÜYA

- ABUK SUBUK değil ABUK SABUK

- TİYO değil TÜYO

- SEYEHAT değil SEYAHAT

- İHTİYAR değil YAŞLI

- VAHİH değil VAHİY

- SANTRANÇ değil SATRANÇ

- HİÇKİMSEMİZ değil HİÇBİRİMİZ

- YAPMIŞIN(DIR)/OLMUŞUN(DUR) değil YAPMIŞSIN(DIR)/OLMUŞSUN(DUR)

- ALEH(İNE) değil ALEYH(İNE)

- TÜKKAN değil DÜKKÂN

- ROPÖRTAJ değil RÖPORTAJ

- FORMULA 1'DE: "(YARIŞ) KOŞULUYOR" değil/yerine "(YARIŞ) SÜRÜYOR/SÜRÜLÜYOR"

- MEVLANEKAPI değil MEVLÂNÂKAPI

- KRONER değil KORONER

- SEMFONİ değil SENFONİ

- ZENAAT değil ZANAAT

- ABUK-SUBUK değil ABUK-SABUK

- CAM KENARI değil PENCERE KENARI

- İKİ KELİME LAF ETMEK değil İKİ KELÂM LAF ETMEK

- MANTALİTE değil MENTALİTE

- "OLMASI GEREKİR" değil OLSA GEREK

- "KELLİ FELLİ" değil KERLİ FERLİ

- "STAJER" değil STAJYER

- "MEHENG, MEHEKK" değil MİHEKK

- "SABAHA KARŞI" değil SABAHA DOĞRU

- "İYİCENE, GÜZELCENE" değil İYİCE, GÜZELCE

- "BAŞTAN AŞAĞIYA" değil BAŞTAN AŞAĞI

- "BERABERCE" değil BİRLİKTE

- BUNLARIN "HİÇBİRİSİ" değil BUNLARIN HİÇBİRİ

- "GÖRMEYE DEĞER" değil "GÖRÜLMEYE DEĞER"

- "İLERİYE SÜRMEK" değil İLERİ SÜRMEK

- AKİBET değil AKIBET

- "DİREKMAN" değil DOĞRUDAN

- "TAT" değil TAD

- "GÜVENİRLİK" değil GÜVENİLİRLİK

- FOTOĞRAF "ÇEKİNMEK" değil FOTOĞRAF ÇEKİLMEK

- 100/60 MUMLUK değil 100/60 WATT'LIK

- "İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ" değil "İSTANBUL, AYDIN ÜNİVERSİTESİ"

( Aydın şehrimizin adını düşünür/seslendirir gibi değil Aydınlanmış/Aydınlanacak olanlar/ın anlamında seslendirilmeli/vurgulanmalıdır! )

- "İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ" değil "İSTANBUL, ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ"
( "İstanbul Şehri" gibi düşünür/seslendirir gibi değil Şehir Üniversitesi olarak seslendirilmeli/vurgulanmalıdır! )

- "İ-TÜ" ÜNİVERSİTESİ değil İTÜ ÜNİVERSİTESİ

- "HİT-İT" ÜNİVERSİTESİ değil HİTİT ÜNİVERSİTESİ

- "VAROL-UŞSAL" değil VAR OLUŞSAL

- "MEL-ANKOLİK" değil MELANKOLİK

- "NEREDE OKUDUĞUMU BİLMİYORUM AMA ..." değil "NEREDE OKUDUĞUMU ANIMSAYAMIYORUM AMA ..."

- "YARIMI KADAR" değil YARISI KADAR

- "İSTOP" değil STOP yerine DURMA/DURDU

- "VALEYBOL" değil VOLEYBOL

- "SELVİ AĞACI" değil SERVİ AĞACI

- "SELVİ BOYLU" değil SERVİ BOYLU

- "MÜMKÜN MÜ?/OLANAKLI MI?" ile/değil "OLASI MI?"

- "OLASI DEĞİL" değil "KOLAY DEĞİL"

- "VAZ CAYDIM" değil "VAZGEÇTİM"

- "BİRKAÇ BİRŞEY SÖYLEMEK" değil BİRKAÇ ŞEY SÖYLEMEK ya da BİRŞEY SÖYLEMEK

- "AZ ÖNCE SÖYLEDİM" değil "AZ ÖNCE SÖYLEDİĞİM GİBİ"

- "MİNÜBÜS/MÜNÜBÜS" değil MİNİBÜS

- "ÖNCEKİSİNDEN" değil ÖNCEKİNDEN

- EKMEĞİN: "KÖŞESİ" değil UCU

- "KANSAROJEN" değil KANSEROJEN

- "... (FİZİKİ UNSURUN) HER BİRİSİNİ ..." değil "... (FİZİKİ UNSURUN) HER BİRİNİ ..."

- "... ÖZELLİĞE HAİZ" değil ... ÖZELLİĞİ HAİZ

- "AYNINDAN" değil "AYNISINDAN"

- "DÖRT LEVENT" değil "DÖRDÜNCÜ LEVENT"

- "57.Cİ ALAY" değil 57. ALAY

( Hem nokta koyup hem de -ci eki getirilmez! )

- ".KOM" değil ".COM"

- "İMEYL/E-MAIL NUMARASI" değil "E-POSTA ADRESİ"

- CALL CENTER değil ÇAĞRI MERKEZİ

- "ESEMES" değil "SEMESE/SMS"

- "TİVİ" değil TE-VE

- "ENTİVİ" değil NE-TE-VE

- TAYMİNG/TIMING değil ZAMANLAMA

- MORGIÇ(MORTGAGE) değil KONUT KREDİSİ

- DATABEYZ(DATABASE) değil/yerine VERİTABANI

- "VARSAYISAL" değil SAYISAL

- "VARSAYISAL" değil VARSAYIMSAL

- "DİSPÜTÖR" değil DİSTRİBÜTÖR

- "START ALMAK/ALDIRMAK" değil BAŞLAMAK/BAŞLATMAK

- "ONLA/ŞUNLA-BUNLA" değil ONUNLA/ŞUNUNLA-BUNUNLA

- "AYAĞIMI/AYAKLARIMI (ÇIKARAYIM)" değil AYAKKABILARIMI (ÇIKARTAYIM)

- KİŞİLER İÇİN: "BİR TANESİ" değil BİRİ/Sİ

- KİŞİLER İÇİN: "BİR TANESİ" değil İÇLERİNDEN BİRİ

- "AFERİM" değil AFERİN

- "BİRİ BİN PARA" değil "BİNİ BİR PARA"

- "NOT BIRAKMAK" değil NOT İLETMEK

- FELSEFİ değil YORUMSAL

- HERHALDE değil SANIRIM

- AÇILIŞ TÖRENİ/KONUŞMASI değil AÇIŞ TÖRENİ/KONUŞMASI

- "HİÇ ÖNEMİ YOK" değil "ÖNEMLİ DEĞİL"

- FEDÂ değil HEBÂ

- BAŞBAŞA değil BİRLİKTE

- ZERZEVÂT değil SEBZEVÂT

- FAKAT değil AYNI ZAMANDA

- ÖNCE değil İLK

- 5 AŞAĞI 5 YUKARI değil 3 AŞAĞI 5 YUKARI

- HASTA NAKİL AMBULANSI değil HASTA NAKİL ARACI

- AMBULANS değil HASTA NAKİL ARACI

- AMBULANCE değil AMBULANS

- "BÜTÜN BUNLAR" değil BUNLARIN HEPSİ/TÜMÜ

- "ÇÜNKÜ NİYE ..." değil "NİYE?, ÇÜNKÜ ..."

- KONJÖKTÜR/KONJEKTÜR değil KONJONKTÜR

- FIRINCI değil EKMEKÇİ

- "GERÇEK" değil "SAĞLAM"

- "HEP" değil "DAHA ÇOK"

- TÜRK-İSLÂM değil İSLÂM-TÜRK

- ŞARZ değil ŞARJ

- PAYLAÇO değil PALYAÇO

- SAÇ değil SAC

- YALAN KONUŞMAK değil YALAN SÖYLEMEK

- "BÜTÜN BUNLAR" değil "BUNLARIN HEPSİ/TAMAMI"

- BİT PAZARI değil BAT(HIZLI/ANİDEN) PAZARI

- RESMÎ GEÇİT değil RESM-İ GEÇİT

- DEZAVANTAJ SAĞLAMAK değil DEZAVANTAJ YARATMAK

- KOVUŞTURMA değil KOĞUŞTURMA

- SADRAZAM TORUNU değil SADRAZAM'IN SOL TAŞAĞI

- 360 DERECE DÖNMEK değil 180 DERECE DÖNMEK

- AKIL-BALİĞ değil ÂKİL-BALİĞ

- YOKTAN değil YOK İKEN

- KİRLİ TOPRAK değil KİLLİ TOPRAK

- ANLATMAK değil NAKL ETMEK

- İDEAL değil ÜLKÜ

- ANLATIMDA:"DÜNKÜ" değil "BİR GÜN ÖNCEKİ"

- OLANAKSIZLAR değil OLANAKSIZLIKLAR

- BENLE(N) değil BENİMLE

- "KİLO KAYBETMEK" değil "KİLO VERMEK"

- "HARBİDEN değil "GERÇEKTEN"

- SEVAP ile/ve/değil SAVAB(DOĞRU)

- HATA-SEVAP değil HATA-SAVAB

- HERŞEY değil ÇOK ŞEY

- "HERKES BİLİRLERDİ" değil HERKES BİLİRDİ

- İNSAN HAYATI değil HAYAT

- "ESKİ" değil "BİR ÖNCEKİ"

- SEVMİYORUM değil "BANA HİTAP ETMİYOR"

- ADET değil DEMET

- ZEBSE değil SEBZE

- TİMÖR değil TÜMÖR

- KUNPİR değil KUMPİR

- PAYLAÇO değil PALYAÇO

- CİMNASTİK değil JİMNASTİK

- ACELELİKTEN ... değil ACELEDEN / ACELE ETMEKTEN ...

- KAYINBABA/ANA değil KAİMBABA/ANA

- METEROLOJİ değil METEOROLOJİ

- "KENDİMLE OYNUYORUM" değil "KENDİ KENDİME OYNUYORUM"

- FOTOĞRAF ÇEKİLMEK değil FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK

- "BAŞLAYASIYA KADAR" değil "BAŞLAYINCAYA KADAR"

- "TONLARCA ..." değil "YÜZLERCE/BİNLERCE ..."

- "NE DİYEBİLİRİM (Kİ)?" değil "NE DENİLEBİLİR (Kİ)?"

- NUS değil NUSH[Ar.](ÖĞÜT/NASİHAT)

- KÜÇÜK OLASILIK değil DÜŞÜK OLASILIK

- "KAYBETME ŞANSI" değil "KAYBETME OLASILIĞI"

- "HATAYA ŞANS VERMEK" değil HATA(YA) (YAPMAYA DA) FIRSAT VERMEK

- "AMA NİYE?" değil "NİYE?"

- "ÇÜNKÜ-NİYE?" değil "NİYE? ÇÜNKÜ ..."

- ... OLDUĞU DOLAYISIYLA değil ... OLMASI DOLAYISIYLA

- "TAHMİN ETMİYORUM" değil "SANMIYORUM"

- İLÂÇ/I YEMEK değil İLÂÇ/I YUTMAK

- "NASIL KULLANIŞI" değil NASIL KULLANILDIĞI

- İYRENÇ/İRENÇ/İİRENÇ değil İĞRENÇ

- LAYLON değil NAYLON

- FOŞET değil POŞET

- KOMBİNEZON değil KOMBİNASYON

- BUTON değil DÜĞME

- TARAS değil TERAS

- DÖNDERMEK değil DÖNDÜRMEK

- BİLDİK değil BİLİNDİK

- AİLECEK değil AİLECE

- "VERESİYE/YAPASIYA KADAR" değil/yerine VERENE/YAPANA KADAR

- "HANGİLERİNLE/N" değil HANGİLERİYLE

- "TOPLARSAK" değil TOPARLARSAK

- "SONDAN" değil SONRADAN

- "KOLANYA" değil KOLONYA

- "İLK İCAT/MUCİT" değil İCAT/MUCİT

- GÖZLÜK İÇİN: GİYMEK değil TAKMAK

- SAPLAMA değil SAPTAMA

- "MERAK ETME(!)" ile/ve/değil/yerine "ENDİŞELENME(!)"

- YOL YÜRÜMEK değil YOL SÜRÜMEK

- "AYRIYETTEN" değil AYRICA

- "REZARVASYON" değil REZERVASYON

- "KAVALTILIK" değil KAHVALTILIK

- "TÜRKÜAZ değil TURKUAZ

- "YANLIŞ ANLAŞMA" değil "YANLIŞ ANLAMA"

- İNTERAKTİF değil ETKİLEŞİMLİ

- "DEDİMSE DE" değil DEDİYSEM DE

- "YAPACAK ÇOK İŞ/İM VAR" değil "YAPILACAK ÇOK İŞ/İM VAR"

- "YAPACAK/YAPILACAK BİR ŞEY YOK" değil "YAPILACAK (PEK) FAZLA BİR ŞEY YOK"

- ÖÇ değil ÖC

- ANA ARTER değil ARTER

- "YAĞLARI/NI YAKMAK" değil YAĞLARI/NI ERİTMEK

- "SONUNU GETİRMEK" değil "SONRASINI GETİRMEK"

- "HERKESE ...'YA DİKKAT ETMESİNİ TAVSİYE EDİYORUM" değil "HERKESİ ...'YA DİKKAT ETMESİ İÇİN UYARIYORUM"

- ANTAT değil ANTANT[Fr.] (KALMAK) | yerine ANTLAŞMAK

- "KENDİ KENDİNİ/Zİ TATMİN ETMEK/EDEMEMEK" değil "KENDİNİ/Zİ TATMİN ETMEK/EDEMEMEK"

- SIRÇALI KÖŞK değil SIRÇA KÖŞK

- JİMLASTİK değil JİMNASTİK

- SABIN değil SABUN

- "KENDİNE ÖZEL" değil "KENDİNE ÖZGÜ"

- NOLMAZ NOLMAZ değil NE OLUR, NE OLMAZ

- "DÖNDERMEK" değil DÖNDÜRMEK

- "SANIRSAM" değil SANIRIM

- "UNUTTURMA!" değil/yerine "ANIMSATIRMISIN!"

- "UNUTUYORUM" değil/yerine BAZEN ANIMSAYAMIYORUM

- "ONUN/SENİN YERİNE" değil "ONUN/SENİN İÇİN"

- "ZAMANI ÖLDÜRMEK" değil "ZAMANI DEĞERLENDİRMEK"

- "ELDE EDİNEBİLMEK İÇİN" değil ELDE EDEBİLMEK İÇİN

- MİNNETKÂR değil MİNNETTÂR

- CEBEL(LEŞME) değil CEDEL(LEŞME)

- GELİN! değil GELMEK İSTEYENE DUYURULUR

- "İMZA KOYMAK" değil "İMZA ATMAK"

- "MERAK EDİYORUM" değil DÜŞÜNÜYORUM

- "BURA DA ... DEĞİL" değil "BURASI DA ... DEĞİL"

- BUNLARIN HEPSİ BİR "PAKET" değil BUNLARIN HEPSİ BİR BÜTÜN

- "HER BİRİSİNE" değil HER BİRİNE

- MADDEN değil MADDETEN

- MUNDAR değil MURDAR

- "GÖZLENEBİLİYOR" değil GÖZLEMLENEBİLİYOR

- "VAZİYET ETMEK" değil VÂZ-I YED ETMEK

( ... DEĞİL Duruma el koymak. )

- "YEDİ EMİN" değil YED-İ EMN
( ... DEĞİL Emin el/ler. )

- "YANLIŞSAM BENİ DÜZELT/İN!" değil YANLIŞSA DÜZELT/İN!
( Bu "M / N" harflerinin yani "BEN / SEN" "dilinin/kullanımı", "kişi temelli/odaklı" alt seviye "düşünüş"[düşünmeyiş/düşünemeyiş] ile bağlantılı olarak ya da öteki dillerden ve özellikle İngilizce'deki kullanımdan gelen kötü/yanlış bir kullanım/ifade şeklidir. )

- "HAKLISIN!/YANLIŞSIN!" değil DOĞRU!/YANLIŞ!

- "DOĞRUSUN!/YANLIŞSIN!" değil DOĞRU!/YANLIŞ!

- "DOĞRU/YANLIŞ! SÖYLÜYORSUN!" değil DOĞRU!/YANLIŞ!

- "YALAN SÖYLÜYORSUN!" değil YALAN!

( Doğru/yanlış, tüm insanlara ve olguya/olaylara tâbidir. Dolayısıyla doğrudan ya da "dolaylı" olarak belirli/bir kişiyle sınırlanamaz/odaklanamaz! )

- "GÖZ ÖNÜNE ALMAK" değil "GÖZE ALMAK"

- "GÖZE ALMAK" değil "GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMAK"

- "GÖZ ÖNÜNE ALMAK" değil "GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMAK"

- "NE KADAR KULLANILABİLİR OLMASI" değil "NE KADAR KULLANILABİLİR OLDUĞU"

- "... NE ZAMAN ..." değil "... OLDUĞUNDA"

- NE ZAMAN ile/ve/değil/yerine HANGİ KOŞULLARDA/ŞARTLARDA

- "AYAKTA DURMAMIZA ŞÜKREDİYORUZ" değil "AYAKTA DURDUĞUMUZA ŞÜKREDİYORUZ"

- "BENCE YAPMAKTA YARAR OLABİLİR" değil "BENCE YAPMAKTA YARAR OLUR"

( Belirli/net bir görüş/yorum/yargı ile başlayıp olasılık ile bitirmek dil ve mantık hatası oluşturur! [ya görüşü devam ettirmek ya da olasılık üzerinde durarak kavramsal olarak ifade etmek gerekir] )

- "NAMIK KEMÂL" FIKRALARI değil NÂM-I KEMÂL FIKRALARI

- HOŞGELDİNİZ! KAĞIDINIZ KIRIK, KALEMİNİZ değil HOŞGELDİNİZ! KAĞIDINIZ, KIRIK KALEMİNİZ

- GENE-LİKLE değil GENELLİKLE

( Vurgu ve harfi tam/doğru seslendirerek! [Dudak ve bilgi tembelliği yapmadan!] [Harfleri biraraya getirerek değil kulak dolgunluğuyla, doğrusu nasıl söyleniyorsa o şekilde söyleyerek!] )

- ÖZE-LİKLE değil ÖZELLİKLE
( Vurgu ve harfi tam/doğru seslendirerek! [Dudak ve bilgi tembelliği yapmadan!] [Harfleri biraraya getirerek değil kulak dolgunluğuyla, doğrusu nasıl söyleniyorsa o şekilde söyleyerek!] )

- "HAYA-TINDA" değil HAYATINDA

- TEK-RAR değil TEKRAR

- ZORA-KÎ değil ZORÂKÎ

- GALİ-BA değil GALİBA

- A-DEM değil ÂDEM

- BE-YANI değil BEYÂN'I

- ÇOCU-KEN değil ÇOCUKKEN

- HAKİKA-TEN değil HAKİKATEN

- E-CEL değil ECEL

- VAROL-MASI değil VAR OLMASI

- BAK-TERİ/LER/İN değil BAKTERİ/LER/İN

- NE-VADA değil NEVADA

- ZERAFET değil ZARAFET(KİYÂSE)

- GÖKÜYOR değil GÖNÜYOR

- YALNIŞ değil YANL

- YANLIZ değil YALNIZ

- ARTTIRMA değil ARTIRMA

- TAKTİR değil TAKDİR

- KANPANYA değil KAMPANYA

- İNSİYATİF değil İNİSİYATİF

- EKZOZ değil EGZOZ

- MÜSBET değil MÜSPET

- HÖRMET değil HÜRMET

- HAMMAL değil HAMAL

- TİSKİNTİ değil TİKSİNTİ

- EŞKİ değil Eİ

- FALİYET değil FAALİYET

- ULUSLAR ARASI değil ULUSLARARASI

- HERKEZ değil HERKES

- KATOLOG değil KATALOG

- PANTALON değil PANTOLON

- MUZ ÇORAP değil MUS ÇORAP

- MÜSİBET değil MUSİBET

- GIPTE değil GIPTA

- MUNDAR değil MURDÂR

- TENBEL değil TEMBEL

- SÜPRİZ değil SÜRPRİZ

- BAZAN değil BAZEN

- DİNAYET değil DİYANET

- DOKANIR değil DOKUNUR

- HEYACAN değil HEYECAN

- ALLEGORİ değil ALEGORİ

- KATARSİZ/KATARSİS değil KATARZİS

- ÂYAR değil AYAR

- FESÂHÂT değil FASÂHÂT

- GAYYÛR değil GAYÛR

- HÂTIRÂ değil HÂTIRA

- HÎBE değil HİBE

- KELÎME değil KELİME

- LÎSAN değil LİSAN

- MÎZAH değil MİZAH

- SÛNÎ değil SUN'Î

- ADALET değil ADÂLET

- MÜCADELE değil MÜCÂDELE

- SAHA değil SÂHA

- "MÜTEVAZILIK" değil TEVAZU

- "SADELİ" değil(/olmaz) SADE

- "ENİNDE SONUNDA" değil ÖNÜNDE SONUNDA

- "SAATLER OLSUN" değil SIHHATLER OLSUN

- "LAMİNAT" değil LAMİNANT

- "YAPARAKTAN/EDEREKTEN" değil YAPARAK/EDEREK

- "TEKRARDAN" değil TEKRAR

- "MÜNÜBÜS" değil MİNİBÜS

- KAPI ÇALINIYOR değil KAPI ÇALIYOR

- OLABİLMEMELERİ değil OLAMAMALARI

- VEREBİLİNİR değil VERİLEBİLİR

- ALINABİLİNİYOR değil ALINABİLİYOR

- ... OLUNABİLİNECEK değil OLUNABİLECEK

- NİTELENDİRİLEBİLİNİR değil NİTELENDİRİLEBİLİR

- GEÇEBİLEMEZ değil GEÇEMEZ

- GELİŞTİREBİLMEMİŞ değil GELİŞTİREMEMİŞ

- GELİNİLMEZ değil GELİNMEZ

- OLMAYAYDI değil OLMASAYDI

- ROMANTİK değil ROMANSI

- ALIKOYULMAK değil ALIKONULMAK

- YESYENİ değil YEPYENİ

- RAZILAR MIDIR? değil RAZI MIDIRLAR?

- TESHİP değil TEZHİP

- YÜKSEK TEKNOLOJİ değil İLERİ TEKNOLOJİ

- MALESEF değil MAALESEF

- KARNIBAHAR değil KARNABAHAR

- DÖKÜMAN değil DOKÜMAN

- FARZ-I MAHAL değil FARZIMUHAL(OLMAYACAK ŞEY YA!)

- "İKİ TERAZİNİN KEFESİ GİBİ" değil "TERAZİNİN İKİ KEFESİ GİBİ"

- LAF-Ü GÜZAF değil LAF Ü GÜZAF

- DİNAZOR değil DİNOZOR

- MALOZ değil MOLOZ[Yun.]

- AFİLLİ değil AFİLİ

- AFERİM değil AFERİN

- ALALADE değil ALELÂDE

- ALİMİNYUM değil ALÜMİNYUM

- ALİVYON değil ALÜVYON

- ANBAR değil AMBAR

- ASVALT değil ASFALT

- BAZAN değil BAZEN

( Her ne kadar [Ar. "BA'-ZÂN: VAkit vakit, ara-sıra.] gelse de, Türkçe'de BAZEN olarak yazılmakta/kulllanılmaktadır. )

- CANBAZ değil CAMBAZ

- CİVATA değil CIVATA

- CİYER değil CİĞER

- ÇENBER değil ÇEMBER

- CINGAR değil ÇINGAR

- ÇİYDEM değil ÇİĞDEM

- ÇÜNKİ değil ÇÜNKÜ

- DALEVERE değil DALAVERE

- DEYİRMEN değil DEĞİRMEN

- DELHİZ değil DEHLİZ

- DÜYÜM değil DÜĞÜM

- DÜYÜN değil DÜĞÜN

- EZZA değil ECZA

- EYER değil EĞER

- EYİM değil EĞİM

- EYİTİM değil EĞİTİM

- EYLENCE değil EĞLENCE

- EYMEK değil EĞMEK

- EYRİ değil EĞRİ

- EREZYON değil EROZYON

- FEDARASYON değil FEDERASYON

- FERMAR değil FERMUAR

- FİSKİYE değil FISKIYE

- FİAT değil FİYAT

- GALETE değil GALETA

- GALVENİZ değil GALVANİZ

- GARAZ değil GAREZ

- GARAMAFON değil GRAMOFON

- GÜYÜM değil GÜĞÜM

- HARAKET değil HAREKET

- HELOZON değil HELEZON

- HEYACAN değil HEYECAN

- HEYALAN değil HEYELAN

- İNBİR değil İMBİK

- İNKİLAP değil İNKILÂP

- KALÖRİFER değil KALORİFER

- KANBUR değil KAMBUR

- KAPISKA değil KAPUSKA

- KAREKTER değil KARAKTER

- KAVONOZ değil KAVANOZ

- KAYSI değil KAYISI

- KİPRİK değil KİRPİK

- KOLANYA değil KOLONYA

- KÜPÜR değil KUPÜR

- KURDELA değil KURDELE

- MATAMATİK değil MATEMATİK

- MAYDONOZ değil MAYDANOZ

- MENBA değil MEMBA

- MEŞKUL değil MEŞGUL
[< ŞUGL]["gu" uzun okunur]
( MEŞKÛL[Ar.]: Bileklerine kadar üç ayağı beyaz olan at. DEĞİL Bir işle uğraşan. )

- MAKOSEN değil MOKASEN

- MUZUR değil MUZIR

- MÜTAYİT değil MÜTEAHHİT

- ORTADOKS değil ORTODOKS

- PATETES değil PATATES

- PENBE değil PEMBE

- SALYONGOZ değil SALYANGOZ

- SERHOŞ değil SARHOŞ

- SEYEHAT değil SEYAHAT

- SİKLET değil SIKLET

- SOVAN değil SOĞAN

- ŞAHASER değil ŞAHESER

- TASFİR değil TASVİR

- TAŞARON değil TAŞERON

- TAZZİK değil TAZYİK

- ÜVERTÜR değil UVERTÜR

- ÜÇKEN değil ÜÇGEN

- VALEYBOL değil VOLEYBOL

- YAKOMOZ değil YAKAMOZ

- YUMŞAK değil YUMUŞAK

- ZANBAK değil ZAMBAK

 

AYRI(K) YAZILMAZ!

( Doğruları aşağıdaki şekildedir! "..." bulunan yerlerde ayrık(yanlış) halini düşününüz! )

( YAZIM(İMLÂ) KILAVUZU!
SÖZLÜKLER!
ETİMOLOJİ )

- İngilizce'de Sıklıkla Yanlış Telaffuz Edilen 100 Sözcük ve Deyimler
( 100 Most Often Mispronounced Words and Phrases in English )

- AÇIK GÖZ değil AÇIKGÖZ

- ... değil ALTYAPI

- ... değil ATASÖZÜ

- ... değil AYŞEKADIN(FASULYE)

- ... değil BALIKSIRTI

- ... değil BALLIBABA

- ... değil BALMUMU

- ... değil BASIMEVİ

- ... değil BASMAKALIP

- ... değil BEŞİBİRLİK

- ... değil BİÇERDÖVER

- ... değil BİLİRKİŞİ

- ... değil BİNDALLI

- ... değil CAMGÖBEĞİ

- ... değil ÇALAKALEM

- ... değil ÇALIKUŞU

- ... değil ÇÖREKOTU

- ... değil DEMİRYOLU

- ... değil DEVETABANI

- ... değil DIŞİŞLERİ

- ... değil DÜZTABAN

- ... değil EBEGÜMECİD

- ... değil EŞGÜDÜM

- ... değil GAZYAĞI

- ... değil GÖZDAĞI

- ... değil KARGABURNU

- ... değil KATSAYI

- ... değil KAVUNİÇİ

- ... değil KIRKAMBAR

- ... değil KIRKAYAK

- ... değil KOŞARADIM

- ... değil KÖRDÜĞÜM

- ... değil KÖREBE

- ... değil KUŞBURNU

- ... değil ORTAOYUN

- ... değil ÖNSÖZ

- ... değil SAĞDUYU

- ... değil SEMİZOTU

- ... değil SİNEKKAYDI

- ... değil SUÇİÇEĞİ

- ... değil UYURGEZER

- ... değil VARSAYIM

- ... değil YANARDAĞ

- ... değil YERELMASI

 

 

TÜRKÇE'Sİ VARKEN...

- ABAKÜS yerine SAYIBONCUĞU (ÇÖRKÜ)

- ABONE yerine SÜRDÜRÜMCÜ

- ABONELİK yerine SÜRDÜRÜMCÜ OLMAK

- ADALE yerine KAS

- ADALET/HUKUK yerine TÜZE

- AFİYET OLSUN yerine YARASIN

- AHENK(ARMONİ) yerine UYUŞUM

- AJANDA yerine ANDAÇ

- AJİTASYON yerine KIŞKIRTMA

- AKS yerine DİNGİL

- AKSAN yerine VURGU

- AKSİLİK yerine TERSLİK

- AKSİNE yerine TERSİNE

- AKSİYOM yerine BELİT

- AKUSTİK yerine YANKIBİLİM

- ALAKA yerine İLGİ, İLİŞKİ, İLİNTİ

- ALEV yerine YALAZ(A)

- ALMANAK yerine YILLIK

- AMATÖR yerine ÖZENGEN

- AMPİRİK yerine DENEYSEL

- AMBLEM yerine SİMGE, BELİR(T)GE

- ANGARYA yerine YÜKLENTİ

- ANONS yerine DUYURU

- APRİORİ yerine İLKSEL

- APOSTERİORİ yerine SONSAL

- APOSTROF yerine KESME (İMİ)

- ARGÜMAN yerine KANIT

- ARŞİV yerine BELGELİK

- ASIR yerine YÜZYIL

- ASİSTAN yerine YARDIMCI

- ASTRONOMİ yerine UZAYBİLİM

- AVANS yerine ÖNDELİK

- AYİN yerine TÖREN

- AYSBERG yerine BUZDAĞI

- BALANS yerine DENGE

- BARKOD yerine TANITKI

- BARİYER yerine ÖNLEÇ

- BÂRİZ yerine BELİRGİN

- BAZ yerine TABAN

- BEDEN yerine GÖVDE

- BEYÂNAT yerine DEMEÇ

- BEYÂNNAME yerine BİLDİRİ/BİLDİRGE

- BİBERON yerine EMZİK

- BİBLİYOGRAFYA yerine KAYNAKÇA

- BİYOGRAFİ yerine YAŞAM ÖYKÜSÜ

- BİYOLOJİ yerine DİRİMBİLİM

- BİYOLOJİK yerine DİRİMSEL

- BONKÖR yerine ELİAÇIK

- BORDÜR yerine KENARTAŞI

- BOTANİK yerine BİTKİBİLİM

- BRANŞ yerine DAL/KOL

- BRİFİNG yerine ÖZETLEM

- BRONZ yerine TUNÇ

- BUHÂR yerine BUĞU

- BUKET yerine DEMET

- BUKLE(T) yerine LÜLE

- (BUL)DOZER yerine YOLDÜZLER

- CADDE yerine ANAYOL

- CAZİP yerine ÇEKİM

- CAZİBE yerine ALIMLILIK

- CEHENNEM yerine TAMU

- CENİN yerine DÖLÜT/DÖL

- CEREYAN yerine AKIM

- CEVHER yerine TÖZ

- CİLT yerine DERİ

- CİMRİ yerine PİNTİ

- ÇİLE yerine SIKINTI

- DEFANS yerine SAVUNMA

- DEJENERE yerine YOZ

- DEJENERASYON yerine YOZLAŞMA

- DEKLARASYON yerine BİLDİRİM

- DELİL yerine TUTAMAK

- DEMOKRASİ yerine ELERKİ

- DEPARTMAN yerine BÖLÜM

- DETAY(TEFERRUAT) yerine AYRINTI

- DEVAMLI yerine SÜREKLİ

- DEVİR yerine ÇAĞ/DÖNEM

- DİDAKTİK yerine ÖĞRETİCİ

- DİĞER yerine ÖTEKİ/ÖTE/ÖBÜR/BAŞKA

- DİREKTİF yerine YÖNERGE

- DİSKUR yerine SÖYLEM

- DİSTRİBÜTÖR yerine DAĞITICI/DAĞITIM

- DİYALEKT yerine LEHÇE

- (DİYELEKTİK değil DİYALEKTİK) yerine EYTİŞİM(SEL)

- DOGMA yerine İNAK

- DOKTRİN yerine ÖĞRETİ

- DOKÜMAN yerine BELGE

- DOMİNANT yerine BAŞAT

- DONE yerine VERİ

- DUALİTE yerine EŞLEKLİK

- EDAT yerine İLGEÇ
[dil bilgisinde]

- EDİTÖR yerine YAYIMCI

- EGOİST yerine BENCİL

- EFSANE yerine SÖYLENCE

- EKLEKTİK yerine DERLENMİŞ

- EKO yerine YANKI

- EKZİSTANSİYALİZM yerine VAROLUŞÇULUK

- ELBİSE yerine GİYECEK

- ELİT yerine SEÇKİN

- EMEL/GAYE yerine İSTEK/UMUT/ÜLKÜ

- EMİN yerine GÜVENLİ

- EMİR yerine BUYRUK/BUYURU

- ENKAZ yerine YIKINTI/ÇÖKÜNTÜ/KALINTI

- ENSTRÜMAN yerine ÇALGI/MÜZİK ALETİ

- ENTERESAN yerine İLGİNÇ

- ENTERNASYONAL yerine ULUSLARARASI

- EPİGRAF yerine TANIMLIK

- EPİLOG yerine SONDEYİŞ

- ESARET yerine TUTSAKLIK/BOYUNDURUK(/YÜK)

- ESER yerine YAPIT; İZ

- ESÎR yerine TUTSAK

- ESKİZ yerine TASLAK

- EVLÂT yerine ÇOCUKLAR

- EZBER yerine BELLEME

- FABL yerine ÖYKÜNCE

- FAHRî yerine ONURSAL

- FAİZ yerine ÜREM

- FAKİR yerine YOKSUL

- FAKTÖR yerine ETKEN/ETMEN

- FANATİK yerine BAĞNAZ

- FANTEZİ yerine DÜŞLEM

- FASİT DAİRE yerine KISIR DÖNGÜ

- FAVORİ yerine GÖZDE

- FAYDA(LI) yerine YARAR(LI)

- FAZ yerine EVRE

- FAZîLET yerine ERDEM

- FEDAKÂRLIK yerine ÖZVERİ

- FEDERASYON yerine ÜSTBİRLİK

- FELÇ/C yerine İNME

- FERDî yerine BİREYSEL/KİŞİSEL

- FERYAT/VAVEYLA[Ar.] yerine ÇIĞLIK/HAYKIRMA

- FESTİVAL yerine ŞENLİK

- FİGAN yerine ÇIĞLIK/HAYKIRIŞ; İNLEME

- FİİL yerine EYLEM/EDİM; YÜKLEM

- FİKİR yerine DÜŞÜNCE

- FİKS yerine DURAĞAN/DEĞİŞMEZ, SABİT

- FİLOLOJİ yerine ÖRÜBİLİM

- FİNAL yerine SON/LAMA

- FİRE yerine EKSİNTİ

- FİZİBİLİTE yerine YAPILABİLİRLİK/UYGULANABİLİRLİK

- FOLKLOR yerine HALKBİLİM

- FONKSİYON yerine İŞLEV

- FORM yerine BİÇİM

- FULTAYM yerine TÜM GÜN/TÜM SÜRE

- FUZÛLÎ yerine GEREKSİZ/YERSİZ/BOŞUNA

- FUZÛLÎ: BOŞUNA değil ERDEMLİ/FAZİLETLİ

- GAFLET yerine DALGI

- GARDROP yerine GİYSİLİK

- GAYE yerine AMAÇ/EREK

- GAYRET yerine ÇABA

- GENE yerine YİNE

- GEOMETRİ yerine UZAMBİLİM

- GIDA yerine BESİN

- GIPTA yerine İMRENME

- GRAMER yerine DİLBİLGİSİ

- GÛYÂ yerine SÖZDE/SANKİ/SÖZÜMONA

- GÜZİDE yerine SEÇKİN

- HÂDİSE yerine OLAY; DURUM

- HÂFIZA yerine BELLEK

- HÂKİM yerine YARGIÇ

- HÂLÂ yerine ŞİMDİYE DEK

- HÂLBUKİ yerine OYSA

- HÂLEN yerine ŞİMDİ/ŞİMDİLİK

- HÂM yerine ÇİĞ/OLMAMIŞ/OLGUNLAŞMAMIŞ

- HAMİLE yerine GEBE

- HANEDÂN yerine SOY

- HARÂRET yerine SICAKLIK; ISI; SUSUZLUK

- HARCAMA yerine GİDER

- HASSAS yerine DUYARLI

- HASTA/LIK yerine SAYRI/LIK

- HAŞERE yerine BÖCEK

- HATÂ yerine YANLIŞ

- HATIRLAMA yerine ANIMSAMA

- HAYÂ yerine UTANMA/UTANÇ

- HAYÂL yerine DÜŞ(LEM)

- HAYÂT yerine YAŞAM

- HAYSİY(Y)ET yerine ONUR

- HAZIM yerine SİNDİRİM/SİNDİRME

- HEDEF yerine EREK/AMAÇ

- HENDEK yerine ÇUKUR

- HİDROLOJİ yerine SUBİLİM

- HİLÂL yerine YENİAY

- HİPOPOTAM yerine SUAYGIRI

- HOLDİNG yerine ÜSTORTAKLIK

- HUDUT yerine SINIR

- HÜCRE yerine GÖZE

- HÜNER yerine BECERİ

- IRK yerine SOY

- ISLÂH yerine DÜZELTME/İYİLEŞTİRME

- ISRÂR yerine DİRENME; ÜSTELEME

- ISTILÂH yerine TERİM

- İBRE yerine GÖSTERGE/İĞNE

- İCAP/îCÂB yerine GEREK/GEREKLİLİK

- İCAT/ÎCÂD yerine BULGU; BULUŞ/YARATMA; TÜRETİ

- İCRÂ yerine YÜRÜTME

- İCRAAT yerine İŞ YAPMA; UYGULAMALAR

- İÇTİHAT, İÇTİHÂD yerine GÖRÜŞ; ANLAYIŞ/KAVRAYIŞ

- İÇTİMÂ yerine TOPLANMA/TOPLANTI

- İDÂRE yerine YÖNETİM/YÖNETME

- İDDİÂ yerine SAV

- İDEAL yerine DÜŞÜNSEL

- İDMÂN yerine ALIŞTIRMA

- İDRÂR yerine SİDİK

- İFTİHÂR yerine KIVANÇ

- İHÂTA yerine KAVRAYIŞ/ANLAYIŞ

- İHTÂR yerine UYARI/UYARMA

- İHTİMÂL yerine OLASILIK

- İHTİMÂM yerine ÖZEN

- İHTİRÂS yerine TUTKU

- İHTİŞÂM yerine GÖRKEM/GÖZALICILIK

- İHTİVÂ yerine KAPSAMA

- İHTİVA(EDEN) yerine İÇERME/İÇEREN

- İHTİYAÇ yerine GEREKSİNİM

- İHTİYÂR yerine YAŞLI

- ÎKÂZ yerine UYARI

- İKTİDAR yerine ERK

- İLAM yerine YARGI BELGESİ

- İLÂVE yerine EK/KATKI

- İLHÂM yerine ESİN(LENME)/İÇE DOĞMA

- İLLEGAL yerine YASADIŞI

- İLLÜZYON yerine YANILSAMA

- İLTİHAP yerine YANGI

- İMAJ yerine İMGE/GÖRÜNTÜ

- İMÂL(ÂT) yerine YAPIM(İŞLERİ)

- İMÂR yerine BAYINDIRLIK

- İMKÂN yerine OLANAK

- İMPULS yerine UYARIM/UYARAN

- İMTİHAN yerine SINAV

- İMTİNÂ yerine KAÇINMA/SAKINMA/ÇEKİNME

- İMTİYÂZ yerine AYRICALIK

- İNDEKS yerine DİZİN

- İNFÂZ yerine YÜRÜTÜM/YERİNE GETİRME

- İNFİLÂK yerine PATLAMA

- İNKILÂP yerine DEVRİM

- İNTİBA, İNTIBÂ yerine İZLENİM

- İNİSİYATİF yerine ÖNCELİK

- İRTİCALEN yerine DOĞAÇLAMA

- İSİM yerine AD

- İSKONTO/TENZİLÂT yerine İNDİRİM

- İSPAT yerine TANITLAMA

- İSTASYON yerine DURAK

- İSTATİSTİK yerine SAYIMBİLİM

- İSTİHDAM yerine İŞLENDİRME

- İSTİKAMET yerine YÖN, DOĞRULTU

- İSTİKLÂL yerine BAĞIMSIZLIK

- İSTİRÂHAT yerine DİNLENME

- İŞARET yerine İM/BELİRTİ/İZ; SİM

- İŞTAH yerine İSTEK

- İTİBÂR yerine SAYGINLIK

- İTİMAT yerine GÜVEN

- İTİNÂ yerine ÖZEN

- İZÂH yerine AÇIKLAMA

- İZOLASYON yerine YALITIM

- JENERASYON yerine NESİL

- KABÂHAT yerine SUÇ

- KÂBİLİY(Y)ET yerine YETENEK

- KAFA/KELLE yerine BAŞ

- KÂFİ yerine YETERLİ

- KAFİLE yerine TOPLULUK

- KÂFİYE yerine UYAK

- KALORİ yerine ISIN

- KALP yerine GÖNÜL/YÜREK

- KAMPÜS yerine YERLEŞKE

- KAMUFLE ETMEK yerine ALALAMAK

- KANUN yerine YASA

- KAPASİTE yerine SIĞA/YETENEK

- KÂR yerine KAZANÇ/YARAR

- KARAKTER yerine ÖZYAPI

- KARGO yerine YÜK

- KASABA yerine İLÇE

- KÂSE yerine TAS

- KASKO yerine GÜVENCELİK

- KAŞKOL yerine BOYUN ATKISI

- KATALİZÖR yerine TEZGEN

- KEMER yerine KAYIŞ

- KENAR yerine KIYI

- KERATA yerine ÇEKECEK

- KERE yerine KEZ

- KERESTE yerine KALAS

- KEŞİF yerine BULUŞ

- KEVGİR yerine SÜZGEÇ

- KEYFî yerine İSTEĞE BAĞLI

- KISTAS/KRİTER yerine ÖLÇÜT

- KITÂ yerine ANAKARA; BİRLİK

- KIVÂM yerine TAV

- KIYÂFET/KİSVE/KOSTÜM yerine GİYSİ

- KIYAS(LAMA) yerine TASIM(LAMA)

- KIYMET(Lİ) yerine DEĞER(Lİ)

- KİFÂYET yerine YETERLİ(Lİ)K

- KİNAYE yerine İMLEME

- KİTLE yerine TOPLULUK

- KLASÖR yerine SIRALAÇ

- KLİŞE yerine KALIP/BASMAKALIP

- KOLEJ yerine ÖZEL OKUL

- KOLEKSİYON yerine DERLEM

- KOLEKTİF yerine ORTAK(LAŞA)

- KOLONİ yerine YABANCI TOPLULUĞU/SÖMÜRGE/GÖÇMEN

- KOMÜNİKASYON yerine İLETİŞİM

- KOMPETAN yerine UZMAN

- KONDÜKTÖR yerine KILAVUZ

- KONFERANS yerine KONUŞMA

- KONFOR yerine GÖNENCE

- KONGLOMERA yerine YIĞIŞIM

- KONGRE yerine KURULTAY

- KONGRÜENS yerine EŞLEŞİM

- KONJONKTÜR yerine TOPLU DURUM

- KONSENSUS yerine UZLAŞIM

- KONSER yerine DİNLETİ

- KONSERSİYUM yerine YARDIM YÜRÜTÜM BİRLİĞİ

- KONSÜLTASYON yerine DANIŞIM/DANIŞMA

- KONTEKST yerine BAĞLAM

- KONTROLÖR yerine DENETÇİ

- KONVANSİYEL yerine ALIŞILMIŞ

- KONVEKS yerine DIŞBÜKEY

- KOORDİNASYON yerine DÜZENLEME/EŞGÜDÜM

- KOPYA yerine EŞLEME

- KORİDOR yerine ARALIK/GEÇENEK

- KORTEJ yerine TÖREN ALAYI

- KOTRA yerine YELKENLİ

- KOTON yerine PAMUK(LU)

- KOZMİK yerine EVRENSEL

- KOZMOS yerine EVREN

- KRAMP yerine KASILMA/KASINÇ

- KREASYON yerine YARATI/YARATMA

- KREATÖR yerine YARATICI

- KREŞ yerine YUVA

- KRİKO yerine KALDIRICI

- KRİTER yerine ÖLÇÜT/ÖLÇEK

- KRİTİK yerine ELEŞTİRİ

- KRİZ yerine BUNALIM

- KRİZANTEM yerine KASIMPATI

- KROKİ yerine TASLAK

- KROMOZOM yerine SOYAKTARAN

- KRONİK yerine SÜREĞEN

- KRONOLOJİ yerine SÜREDİZİM

- KRONOMETRE yerine SÜREÖLÇER

- KUTUP yerine UC

- KÜFÜR yerine SÖVGÜ/SÖVME

- KÜLOT yerine DON

- KÜLT yerine TAPINÇ

- LÂF(Z) yerine SÖZ

- LÂKAP(/B) yerine TAKMA AD

- LANSE ETME yerine TANITMA

- LÂÜBÂLİ/LİK yerine YILIŞIK/LIK

- LÂYIK yerine YARAŞIR

- LÂZIM/LÜZÛM(LU) yerine GEREK(Lİ)

- LEGAL yerine YASAL

- LEJAND yerine ALTYAZI

- LİDER yerine ÖNDER

- LİMİT yerine SINIR

- LİSÂN yerine DİL

- LİTOSFER yerine TAŞKÜRE

- LÛGAT yerine SÖZLÜK

- MADDE/(î) yerine ÖZDEK/(SEL)

- MAĞLUP/MAĞLUBİYET yerine YENİK/YENİLEN/YENİLGİ

- MAHÂRET yerine BECERİ

- MAHLÛK yerine YARATIK

- MAHREM yerine İÇREK, GİZLİ

- MAHRUM yerine YOKSUN

- MAKALE yerine YAZI

- MAKSAT yerine AMAÇ

- MAKSİMUM yerine SONSINIR / EN FAZLA

- MÂLÛM yerine BİLİNEN

- MÂNÂ yerine ANLAM

- MÂNİ yerine ENGEL

- MANİFESTO yerine BİLDİRİ

- MANSİYON yerine ÖZENDİRME ÖDÜLÜ

- MARJİNAL yerine AYKIRI

- MASKE yerine YAPAY YÜZ

- MASRAF yerine GİDER

- MÂTEM yerine YAS

- MATERYAL yerine GEREÇ

- MÂZÎ yerine GEÇMİŞ

- MECBÛR(İYYET) yerine YÜKÜMLÜ/LÜK

- MEDENÎ(YET) yerine UYGAR/LIK

- MEKANİZMA yerine DÜZENEK

- MELÂNKOLİ yerine KARAKAYGI

- MELODİ yerine EZGİ

- MEMBA yerine PINAR

- MEMLEKET yerine YURT

- MEN(ETME) yerine YASAK(LAMA)

- MERASİM/SERAMONİ yerine TÖREN

- MERT yerine YİĞİT

- MESAJ yerine İLETİ

- MESELE yerine SORUN

- METAMORFOZ yerine BAŞKALAŞMA

- METODİK yerine YÖNTEMLİ

- METHİYE yerine ÖVGÜ

- METOT(/D) yerine YÖNTEM

- METODOLOJİ yerine YÖNTEMBİLİM

- MEVZÛ yerine KONU

- MEZARLIK/KABİR yerine SİNLİK

- MİKSER yerine ÇIRPICI/KARIŞTIRICI

- MİKTAR yerine TUTAR

- MİLLET yerine ULUS

- MİSAFİR yerine KONUK

- MİSAFİRPERVER yerine KONUKSEVER

- MİSTİK yerine GİZEMLİ

- MİZANPAJ yerine SAYFA DÜZENİ

- MODEL yerine ÖRNEK/KÖZ

- MODERN yerine ÇAĞDAŞ/ÇAĞCIL

- MOLA yerine ARA

- MOTİVASYON yerine GÜDÜLE(N)ME

- MOZALE yerine ANIT MEZAR

- MUÂMELE yerine İŞLEM; DAVRANIŞ

- MUAYYEN yerine BELİRLİ

- MUHÂCİR yerine GÖÇMEN

- MUHAFAZA yerine KORUMA/SAKLAMA

- MUHTEMEL yerine OLASI

- MUNTAZAM yerine DÜZGÜN/DÜZENLİ

- MUTAASSIP(/B) yerine BAĞNAZ/AŞIRI TUTUCU

- MUTLAK yerine SALTIK

- MÜBÂLÂ yerine ABARTI

- MÜDDET yerine SÜRE

- MÜFETTİŞ yerine DENETÇİ/DENETMEN

- MÜEYYİDE yerine YAPTIRIM

- MÜHİM yerine ÖNEMLİ

- MÜKÂFÂT yerine ÖDÜL

- MÜMKÜN yerine OLANAKLI

- MÜNASİP yerine UYGUN

- MÜRACAAT yerine DANIŞMA/BAŞVURU

- MÜSTEHZÎ yerine ALAYCI

- MÜŞTEREK yerine BİRLİKTE/ORTAKLAŞA

- MÜTEHASSIS/LIK yerine UZMAN/LIK

- MÜTEVÂZI yerine ALÇAKGÖNÜLLÜ

- NÂDİR yerine AZ

- NASİHAT yerine ÖĞÜT

- NATÜREL yerine DOĞAL

- NEGATİF yerine EKSİ

- NEHİR yerine IRMAK

- NESİL yerine KUŞAK

- NESİR yerine DÜZYAZI

- NEŞE yerine SEVİNÇ

- NEŞİR yerine YAYIM

- NİSYÂN yerine UNUTUŞ

- NİTROJEN yerine AZOT(Az)

- NİZAM yerine DÜZEN

- NOKSAN yerine EKSİK

- NOSYON yerine KAVRAM

- NÜVE yerine ÇEKİRDEK

- OBJE yerine NESNE

- ORGAN/UZUV yerine ÖRGEN

- ORGANİZATÖR yerine DÜZENLEYİCİ

- ORİJİN yerine KÖKEN

- ORİJİNAL yerine ÖZGÜN

- ORKİD yerine PED

- OTO-... yerine ÖZ-...

- OTORİTE yerine YETKE

- ÖRF yerine TÖRE/GELENEK

- ÖMÜR yerine YAŞAM

- PANDÜL yerine SARKAÇ

- PARATONER yerine YILDIRIMSAVAR

- PARKUR yerine YARIŞ YOLU

- PARTİKÜL yerine PARÇACIK

- PASİF yerine EDİLGEN

- PEKÂLÂ yerine PEKİYİ

- PENCERE yerine BAKANAK

- PERİYODİK yerine DÖNEMSEL

- PESİMİST yerine KARAMSAR/KÖTÜMSER

- PLASMAN yerine YATIRIM

- PORTE yerine DİZEK (müzikte)

- POTANSİYEL yerine İÇKİN

- PREMATÜRE yerine ERKEN DOĞAN

- PRES(S) yerine BASIN

- PRESTİJ yerine SAYGINLIK

- PRİMİTİF yerine İLK(S)EL

- PRODÜKSİYON yerine YAPIM

- PROJE yerine TASARI

- PROJEKSİYON yerine İZDÜŞÜM

- PROMOSYON yerine TANITIM

- PROSES yerine SÜREÇ

- PROTEZ yerine TAKMA ....

- PROTOTİP yerine İLKÖRNEK

- PROVOKASYON yerine KIŞKIRTMA/KIŞKIRTI

- PROVİZYON yerine KARŞILIK(/DENETİMİ)

- RAMPA yerine YOKUŞ

- REFÂKAT yerine EŞLİK ETME

- REFERANS yerine BAŞVURU

- REFLEKS yerine TEPKE

- REGL yerine AYBAŞI

- REHBER yerine KILAVUZ

- REKOLTE yerine TOPLAM ÜRÜN

- REMZ yerine SİMGE

- REŞİT/RÜŞT yerine ERGİN

- REVİZYON yerine ONARIM

- REY yerine OY

- REZİSTANS yerine DİRENÇ

- RİVÂYET yerine SÖYLENTİ

- RİYA(KÂR) yerine İKİYÜZLÜLÜK/(İKİYÜZLÜ)

- ROTASYON yerine DÖNGÜ/DÜZENLİ DEĞİŞİM

- RUTİN yerine SÜRENEK

- RÜYÂ yerine DÜŞ

- RÜZGÂR yerine YEL

- SAÇI KEL yerine KAFASI KEL

- SÂDE/SÂF yerine ARI/YALIN

- SÂHA yerine ALAN

- SAHRA yerine ÇÖL

- SAMİMÎ(YET) yerine İÇTEN/LİK

- SANKİ yerine SÖZÜMONA

- SEFER yerine KEZ

- SEFİR/SEFARET yerine ELÇİ/LİK

- SELÂMET yerine ESENLİK

- SELPAK yerine KAĞIT MENDİL

- SEMANTİK yerine ANLAMBİLİM

- SENE yerine YIL

- SENSÖR yerine ALICI/ALGILAYICI

- SE(/İ)NTAKS/NAHİV yerine SÖZDİZİMİ/YAZAÇ(HARF) DİZİMİ

- SERAMONİ yerine TÖREN

- SERBEST(İ) yerine ÖZGÜR/LÜK

- SEYÂHAT yerine GEZİ/YOLCULUK

- SIHHAT yerine SAĞLIK

- SİMETRİK, MÜTENAZIR yerine BAKIŞIMLI

- SİRKÜLASYON yerine DOLAŞIM

- SİSMİK yerine DEPREMSEL

- SİSTEMATİK yerine DİZGELİ

- SİYÂH yerine KARA

- SKİ yerine KAYAK

- SKOLASTİK yerine GÖRENEKÇİ

- SOLİDARİTE yerine DAYANIŞMA

- SOLÜSYON yerine ÇÖZELTİ

- SONBAHAR yerine GÜZ

- SOSYOMETRİ yerine UYUMÖLÇÜM

- SÖMESTR yerine YARIYIL

- SPONTAN/E yerine KENDİLİĞİNDEN/LİK

- STATİK yerine DURAĞAN/DEĞİŞMEZ, SABİT

- SUN'İ/SENTETİK yerine YAPAY/YAPMACIK, BİREŞİMLİ

- SURAT yerine YÜZ

- SÜRPRİZ yerine ŞAŞIRTI

- SÜTÛN yerine DİREK

- ŞAFAK yerine TAN

- ŞAHANE yerine ÇOK GÜZEL

- ŞAHIS yerine KİŞİ

- ŞAHSÎ yerine KİŞİSEL

- ŞAHSİYET yerine KİŞİLİK

- ŞAHİT yerine TANIK

- ŞAİR yerine OZAN

- ŞANS yerine UĞUR

- ŞEHİR yerine İL

- ŞEKİL yerine BİÇİM

- ŞELÂLE yerine ÇAĞLAYAN

- ŞEMA yerine ÇİZEM

- ŞİRİN yerine SEVİMLİ

- ŞOV yerine GÖSTERİ

- ŞÖFÖR yerine SÜRÜCÜ

- ŞÖHRET yerine ÜN/SAN

- ŞUUR yerine BİLİNÇ/US

- ŞÜPHE yerine KUŞKU

- TABÎÎ yerine DOĞAL/OLAĞAN

- TAKAS yerine DEĞİŞTOKUŞ

- TÂKAT yerine GÜÇ

- TAKRİBî/TAKRİBEN yerine YAKLAŞIK

- TALEP/TÂLİP yerine İSTEK/İSTEYEN

- TÂLİ yerine İKİNCİL

- TALTİF yerine ÖDÜLLENDİRME

- TÂMİRHANE yerine ONARIM YERİ

- TAPON yerine NİTELİKSİZ

- TARAFTÂR yerine YANDAŞ

- TASDÎK yerine ONAY

- TATBÎK(AT) yerine UYGULAMA

- TAVSİYE yerine SALIK VERME

- TAVİZ yerine ÖDÜN

- TAZYİK yerine BASINÇ

- TECİL yerine ERTELEME

- TEDAVÜL yerine DOLANIM

- TEDBİR yerine ÖNLEM

- TEFERRUAT yerine AYRINTILAR

- TEFTİŞ yerine DENETLEME

- TEKRAR/TEKRîR yerine YİNELEME

- TELÂFFUZ yerine SÖYLEN(/Y)İŞ

- TELÂFÎ yerine GİDERME

- TELEOLOJİ yerine EREKBİLİM

- TELEPATİ yerine UZADUYUM

- TEMİN/TEDARİK yerine SAĞLAMA/ELDE ETME

- TEMÎNÂT yerine GÜVENCE

- TENHA yerine ISSIZ/ÜCRA

- TENTE yerine GÖLGELİK

- TERCİH yerine YEĞLEME

- TERCÜMAN yerine ÇEVİRMEN

- TEREDDÜT/ŞÜPHE yerine İKİRCİK

- TESELLî yerine AVUNÇ

- TESPİT yerine SAPTAMA

- TEŞHİS yerine TANI/TANIMLAMA

- TEŞVİK yerine ÖZENDİRME

- TİRYÂKİ yerine DÜŞKÜN

- TONMAYSTER yerine SES UZMANI

- TRANSFER yerine AKTARMA

- TRANSPORT yerine TAŞIMACILIK

- TRANSKRİPSİYON yerine ÇEVİRİYAZI

- TRİKO yerine ÖRME

- TROTUVAR yerine KALDIRIM

- TÜLBENT yerine YAZMA

- TÜMÖR yerine UR

- TÜRKOLOJİ yerine TÜRKBİLİM

- ULTRA yerine AŞIRI

- ULTRAVİYOLE yerine MORÖTESİ

- ULVÎ yerine YÜCE

- UMUM(Î) yerine GENEL

- UNSUR yerine ÖĞE

- URYAN yerine ÇIPLAK

- ÜSLÛP yerine SÖYLEYİŞ/BİÇEM

- VASIF yerine NİTELİK

- VÂSITA yerine ARAÇ/TAŞIT

- VATANDAŞ yerine YURTTAŞ

- VATANSEVER(/PERVER) yerine YURTSEVER

- VAZîFE yerine ÖDEV/GÖREV; İŞ

- VAZİYET yerine DURUM

- VECİZE yerine ÖZDEYİŞ

- VİBRASYON yerine TİTREŞİM

- VİBRATÖR yerine TİTREŞTİRİCİ

- VİCDAN yerine DUYUNÇ

- VİRAJ yerine DÖNEMEÇ

- VOLKAN yerine YANARDAĞ

- VOLTAJ yerine GERİLİM

- VÜCUT yerine GÖVDE

- YÂHUT yerine YA DA

- YEGÂNE yerine BİRİCİK/TEK

- YEKPARE yerine BÜTÜN

- YEMİN yerine ANT

- ZAHMET yerine GÜÇLÜK

- ZAMK yerine TUTKAL/YAPIŞTIRICI

- ZAN yerine SANI

- ZARF yerine İLGEÇ (dil bilgisinde)

- ZARÛRî yerine KAÇINILMAZ

- ZEKÂ yerine ANLAK

- ZIT yerine KARŞIT

- ZİNDE yerine DİNÇ

- ZİRA yerine ÇÜNKÜ

- ZİRÂAT yerine TARIM

- ZİRVE yerine DORUK

- "TEŞBİHTE HATA OLMAZ" yerine "TEŞBİHTE, HATA OLMAZ"

( Hangi benzetmeyi yaparsan yap, önemli değildir anlamına gelmez. Benzetme(teşbih) yapacağın zaman hata yapmama gerekliliğini anlatır! Teşbih sözcüğünden sonra virgül/duraklama çok önemli!)
( Halk arasında daha çok, yapılan benzetmeden alınılmamasını dilemek için söylenilir ama bu yanlış kullanımdır. )

- X / x yerine KS / ks

- SÖYLENİŞ ve VURGU YANLIŞLARI

- YAZIM(İMLÂ) KILAVUZU

- SÖZLÜKLER

  

Bugün [16 Nisan 2013] itibariyle
Dil bölümüne yapılmış olan eklemeler aşağıdaki gibidir.
[ 06 Mart - 16 Nisan 2013 arasında... ]
( 666 yeni ekleme, 160 katkı )


-@ KABULLER ile/ve/||/<> SINIRLAMALAR [21:04][09 Nisan 2014] [TDK'da Ara]

-@ SONUÇ ile/ve/değil TÜMDENGELİM [20:20][06 Nisan 2014] [TDK'da Ara]

-@ "BAŞARI" ile/değil/maalesef SONUÇ MERKEZLİLLİK/ODAKLILIK [00:54][04 Nisan 2014] [TDK'da Ara]
( Bir şeyin/durumun, "çoğunluk" tarafından istenmesi, kabul görmesi, başarı değildir/olamaz! )

-@ TERCİH ETMEK ile/ve/||/<> ÖNE ÇIKARMAK [13:31][03 Nisan 2014] [TDK'da Ara]

-@ "AYNI ONUN GİBİ" ... değil ONUN GİBİ ... [00:09][04 Nisan 2014] [TDK'da Ara]

-@ "AYNI ONUN GİBİ" ... değil AYNI ... [00:09][04 Nisan 2014] [TDK'da Ara]

-@ ZİHNİNDE ve/=/||/<>/>/< DİLİNDE [13:21][03 Nisan 2014] [TDK'da Ara]
( Ne ki, var zihninde; aynı var dilinde!
Ne ki, var dilinde; aynı var zihninde! )

-@ YEREL DİL/LER ile/ve/değil/yerine/||/<>/< GÖVDE DİLİ [03:13][03 Nisan 2014] [TDK'da Ara]
( İşaretler/simgeler[yazılar/sözcükler], sesler aracılığıyla sürdürülen dil. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Durum/duruş, davranış/tutum, el/yüz/göz[bakış, jest, mimik], işaret/simge, ses tonu/vurgusu aracılığıyla sürdürülen dil. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< İmgeler, nesneler, kavramlar, olay/olgu ve durumların kayıtlarının yoğrulduğu dil. )
( Ülkelerin/bölgelerin, toplulukların/bireylerin, ortak/uzlaşımsal olarak belirlediği/kullandığı. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Sınırların, bölgesel/yerel farklılıkların bulun(a)madığı. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Bireyin donanımı(geliş[me]mişliği] oranındaki. )
( IQ ile/ve/değil/yerine/||/<>/< EQ ile/ve/değil/yerine/||/<>/< SQ )

-@ İTİBÂRÎ ile/ve/değil/yerine UZLAŞIMSAL [16:28][02 Nisan 2014] [TDK'da Ara]

-@ YALNIZCA ile/değil İLKSEL OLAN [14:54][02 Nisan 2014] [TDK'da Ara]

-@ GİRİŞ-GELİŞME-SONUÇ ile/ve/değil/yerine/||/<> SÜREÇ-SONUÇ / USÛL-ESAS [09:02][01 Nisan 2014] [TDK'da Ara]
( ... İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Süreç olmadan(düşünülmeden/konuşulmadan), sonuca; yöntem(usûl) olmadan, asıl(esas) konuya geçilemez/değinilemez! )
( ... İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Konuşuruz[konuşmalıyız!], etkin susmak üzere; susarız[susabilmeliyiz!], yetkin konuşmak üzere! ["Söyleyerek" değil söyleşerek/konuşarak!] )
( ... İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Tümdengelim yapabilmek için tümevarımsal düşünmüş olmak gerekir! )
( ... İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Anlamak için konuşmak; konuşmak için dinlemek; dinlemek için de susabilmek gerekir! [Anlamanın iki temel koşulu: 1. Nötr olmak/olabilmek. | 2. (Nitelikli) Soru sormak.] )
( ... İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Algı düzenimizi (paradigmamızı) düzeltmek/değiştirmek/geliştirmek üzere, zaman zaman/sık sık "fabrika ayarlarımıza" dönmek gerekir. [Yaşamın ve özellikle de gündelik yaşamın/konuların hızına/yoğunluğuna (fazla) kapılmamak için!] )
( ... İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Çıkarlarımıza yönelik/uygun olarak, "kazanın" "doğurduğuna" inanma eğilimi gösterirken; sonuç odaklı/merkezli olmamak üzere, "kazanın" "öldüğünü" kabul edebilme ve düşünme gücünü kullanmaya cesâret etmemiz gerekir. )

-@ AÇINMAK ile AÇINSAMAK [23:39][31 Mart 2014] [TDK'da Ara]
( [dirimbilim] Gelişmek. | [tohum, hastalık için] İçindeki yetenekler uyanarak ereğine varmak. İLE Bir yerin özelliklerini ortaya çıkarmak için araştırma ve inceleme yapmak. )

-@ AÇILIM ile AÇILIŞ/KÜŞAT [22:13][31 Mart 2014] [TDK'da Ara]
( Açılma eylemi. | Bir yıldızla, gök eşleği arasındaki uzaklık. [Kuzey'e doğru olanı, eksi imiyle ölçülür.][Güneşin, bir yıldaki açılımı, -23 derece, 27 dakikadan; +23 derece, 27 dakikaya kadar değişir.] İLE Açılma eylemi ya da biçimi. | Yeni bir yapının, yerin ya da yeni bir kurumun çalışmaya başlaması. )

-@ AÇAN ile AÇAR [23:43][31 Mart 2014] [TDK'da Ara]
( Açma işini yapan. | Oynak kemiklerin arasındaki açıları genişletmeye yarayan kasların genel adı. [>< BÜKEN] İLE Anahtar. | İştah açmak üzere, yemekten önce içilen içecek. İLE Bir cismin, yüzeyi üzerine, sert bir madde ya da bir araç sürterek, onu düzleştirip parlatma. [PERDAH] | [demircilikte] Delik büyültmekte kullanılan araç. | Anahtar ve her türlü açma aracı. İLE Açmaya yarayan araç. | Açma işleminin yapılacak olmasını, birinin, gelecek zaman kipinde gerçekleştireceğini belirten söz. )

-@ ACUZE ile/değil/yerine YAŞLI [21:49][31 Mart 2014] [TDK'da Ara]
( Huysuz, yaşlı kadın. İLE/DEĞİL/YERİNE ...[Yaşının/bıkkınlığının getirdiği olumsuzlukları görmemezlikten gelerek!] )

-@ ACI ile/ve/değil/yerine ACIRAK [21:21][31 Mart 2014] [TDK'da Ara]
( ... İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Az acı. )

-@ ACIMA ile ACIMAK [21:18][31 Mart 2014] [TDK'da Ara]
( Acımak eylemi. | Başka bir kişinin ya da canlının mutsuzluğuna yönelik duyulan üzüntü, merhamet. İLE Tadı, acı duruma gelme, acılaşma. | Acılı, ağrılı olma. | Başkasının acısına ortak olmak ya da durumundan üzüntü duymak. | Başkasının uğradığı/uğrayacağı kötü bir duruma üzülmek, merhamet etmek. | Bir şeyi vermeye kıyamamak ya da verdiğine, elden çıkardığına üzülmek. )

-@ ÂBİDE değil/yerine ANIT [15:36][31 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ ABDAL ile Abdal [23:00][09 Nisan 2014] [TDK'da Ara]
( Eskiden, bazı gezgin dervişlere verilen ad. İLE Safeviler döneminde, İran'da yaşayan önemli Türk oymaklarından biri. | Anadolu'da yaşayan, bu addaki bir oymak. [Geygel Abdalları] )

-@ BİRLEŞTİRME ve/||/<>/> AYDINLATMA [13:42][31 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ a/A ile/ve/<> a [12:39][31 Mart 2014] [TDK'da Ara]
( Türkçe abecesinin ilk yazacı(harfi). [sesbilim] Kalın ünlülerin, düz ve geniş olanını gösterir. İLE/VE/<> Şaşma, anımsama, sevinme, acıma, üzülme, kızma gibi duyguları güçlendirir. Tümcenin, başında ya da sonunda, çoğu kez yinelenmiş olarak kullanılır. [A ne güzel! A sen burada mıydın?] | İkinci kişi çekimli eylemlerin sonuna gelir. [Alsana. Baksana.] İLE/VE/<> Sınıflama ve sıralamalarda, maddelerin sıralaması yazaç ile gösterildiğinde, ilk maddenin başına gelir. İLE/VE/<> [müzik] Nota imlerini, yazaçla gösterme yönteminde, "la" sesini bildirir. )

-@ BİRLİKTE ile/ve/değil KARŞILIKLI [00:38][29 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ "ACIKLI" ile/ve/değil/yerine DUYGUSAL [00:19][29 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ EN BÜYÜK ile/ve/değil/yerine/||/<> TEK [21:42][28 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ AŞK ile/ve/||/<>/> ŞİİR [12:38][28 Mart 2014] [TDK'da Ara]
( Aşk (bile), şiirin bahanesidir. )

-@ UNUTMAK ile/ve/değil/yerine ANIMSAMAMAK [12:36][28 Mart 2014] [TDK'da Ara]
( Unutmak, belki olanaklı değildir fakat anımsamamak, olanaklıdır/olasılıklıdır. )

-@ AŞMAK ile/ve/değil/yerine DEĞİŞTİRMEK/DÖNÜŞTÜRMEK [14:47][22 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ VARSAYIM ile ÇIKARIM [14:45][22 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ KENDİNİ AZIMSAMAK değil/yerine/>< KENDİNİ ANIMSAMAK [22:02][17 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ OLUMSUZLUK değil/yerine/>< "ÖLÜMSÜZLÜK" [14:15][17 Mart 2014] [TDK'da Ara]
( Olumsuzlukları yönetebildiğimiz ve/veya zihnimizden uzak tutabildiğimiz oranda, farkındalıkla dolu bir "ölümsüzlük" alanına çıkılır. )

-@ GENİŞLEME ile/ve/<> SEYRELME [10:38][17 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ SÜREKLİLİK ile/ve/<> DUYARLILIK(HASSASİYET) [10:36][17 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ EVRENİN: BÜYÜMESİ ile/ve/değil GENİŞLEMESİ [19:48][14 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ "KİŞİ KÖTÜ" değil İŞİ KÖTÜ [19:20][13 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ (BAZI) VAHŞİ(ETÇİL/HEPÇİL) HAYVANLAR ile/ve/yerine (BAZI) UYSAL(OTÇUL) HAYVANLAR [17:34][12 Mart 2014] [TDK'da Ara]
( [İnsanların] Olumsuz yanlarını simgelerler. İLE/VE/YERİNE Olumlu yanlarını simgelerler. )

-@ İŞLEMEK ile/ve/<> İZLEMEK [17:28][12 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ ANLATIM ile/ve/<> AKTARIM [17:26][12 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ "BELKİ OLABİLİR" değil OLABİLİR [17:22][12 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ TOPLAM ile/ve/değil TOPTAN [17:19][12 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ KİRACI/SAHİP değil/yerine MİSÂFİR [17:19][12 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ İNKÂR ile KABUL ETMEME [17:17][12 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ İNKÂR ile/değil İTİRAF [17:17][12 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ İNKÂR değil BİLDİĞİNİZ GİBİ [17:16][12 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ "EDEPSİZLİK" ile/değil/yerine COŞKU [17:15][12 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ DENEYİMLEMEK ile/ve/<>/>/< DEYİMLEMEK [17:08][12 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ KUŞKU değil/yerine/>< BİLGİ [16:54][12 Mart 2014] [TDK'da Ara]
( BİLGİ: Kuşkuyu yok eden neyse, o! )

-@ RUH ve/||/<> KELÂM/SÖZ [16:53][12 Mart 2014] [TDK'da Ara]
( RUH: Hâle bürünmüş kelâm/söz. )

-@ [TENZİH-TEŞBİH ile/ve/> TENZİHTE TEŞBİH, TEŞBİHTE TENZİH] ile/ve/değil/yerine/> HEM TENZİH, HEM TEŞBİH | NE TENZİH, NE TEŞBİH [16:47][12 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ GEÇ KALMAK ile/değil YETİŞEMEMEK [15:20][12 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ IRAK ile/yerine UZAK [12:41][11 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ 1/0: SONSUZ değil TANIMSIZ [12:31][11 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ "BAŞARISIZLIK" ile/değil İSTEKSİZLİK [12:30][11 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ (")İYİLİK(") değil OLDUĞU/GEREKTİĞİ ŞEKİLDE/GİBİ [12:28][11 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ KESİK/Lİ ile EKSİK/Lİ [12:22][11 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ "BİTİRİLDİ" ile/değil BÜTÜNLENDİ [12:21][11 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ İNKİLÂB değil İNKILÂB/P [12:20][11 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ KÂRÛN değil/yerine HÂRÛN [12:08][11 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ EZOTERİK ile/değil/yerine BÂTINÎ [11:58][11 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ ZAFER ile/ve/değil/yerine/||/<> SEFER [13:17][04 Mart 2014] [TDK'da Ara]
( Sonuç. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Süreç. )

-@ ŞART ile ŞATR [10:47][04 Mart 2014] [TDK'da Ara]
( Koşul. | Durum, hal, vaziyet. | Yemin. İLE Yarı, yarım. | Bölüm, kısım, parça. | Mısra. )

-@ BİLGİ ile/ve/||/<> BİLİMLER [10:12][04 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ LAĞV ile/değil/yerine/>< MÜFÎD[< FEYD] [09:50][04 Mart 2014] [TDK'da Ara]
( Yararsız/faydasız, beyhûde, boş. | Yanılma, atlama. | Kaldırma, hükümsüz bırakma. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Anlatan, ifâde eden, anlamlı/mânâlı. | Yararlı/faydalı. )
( YEMÎN-İ LAĞV: Alışkanlıkla edilen ve şer'an kefâret gerektirmeyen yemin. )

-@ BEYÂN(/Î) ile/ve/değil/||/<> Â'YÂN/İYÂN/IYÂN(/Î) [09:40][04 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ ÜŞÜMEK ile/ve/değil/<> ÜŞÜTMEK [11:55][03 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ "... BAKIMDAN" ile/değil "... BAKIMINDAN" [22:13][24 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ "DOKUNARAK" ile/ve/değil/yerine/||/<> "YOKLAYARAK" [21:57][24 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ "KOPUK" ile/ve/değil/yerine/||/<> "İLGİSİZ" [21:52][24 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ İLGİNÇ/LİK ile/ve/değil/yerine/||/<> SIRADIŞI/LIK [16:02][22 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ GÜZEL/LİK ile/ve/değil/yerine/||/<> İLGİNÇ/LİK [16:00][22 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ MÂLİYET ile/ve/değil BEDEL [14:31][22 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ "GEREKLİLİK/GEREKSİZLİK" ile/ve/değil ÖNCELİK [22:17][21 Şubat 2014] [TDK'da Ara]
( "Gereklilik" ya da "gereksizlik" olarak "tanımlamamız/tanımladıklarımız(gördüklerimiz/görmediklerimiz)", (daha çok) kolayımıza/işimize gelen, alışageldiğimiz bellek kayıtlarımızın yoğunluğu ve önceliği oranındadır. )

-@ BİLMECE ile/ve/değil/yerine/<> BULMACA [20:17][21 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ LİTERATÜRDEN PAY ALMAK ile/ve/<> LİTERATÜRE KATILMAK [11:42][19 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ SETR ile KÜFR [11:40][19 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ HAKİKAT/İ ile/ve/değil/<> OLGUSALLIK/I [11:38][19 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ KEŞKE ile/değil UMARIM [00:45][19 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ YAPMAK ile/ve/değil/yerine/<> GERÇEKLEŞTİRMEK [14:29][18 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ YÜKLENME ile/değil/yerine ÜSTLENME [11:36][16 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ ÂN ve MEKÂN ile/ve/||/<> ZAMAN ve ZEMİN [11:10][15 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ HAZ ile/ve/<>/< HAD [11:04][14 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ TAHAMMÜL ETMEK ile/ve/değil MÜSAMAHA GÖSTERMEK [10:18][14 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ "..., BENİM (EN) DEMOKRATİK HAKKIM(DIR)!" değil HAKKIM(DIR)! [13:25][08 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ FARKLILAŞMA ve/||/<> ANLAMIN OLUŞMASI [21:18][06 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ ÖNCEL ile ÖNCÜL [21:09][06 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ SIR: GİZLİ ile/değil DİLE GEL(E)MEYEN [21:02][06 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ "ASLINDA ..." ile "GERÇEKTE ..." [21:00][06 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ ADIM ile/ve/değil DÜZEY [20:55][06 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ GÖNDERME ile/ve/değil/yerine/<> KATKI [20:53][06 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ MEYVE/Sİ ile/ve/değil ÜRÜN/Ü [20:48][06 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ ZEMİN ile/ve/<> [20:10][06 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ İNGİLİZCE'NİN TARİHÇESİ... [00:24][06 Şubat 2014] [TDK'da Ara]
( )

-@ ...YA DÖNÜK ile/ve/değil ...YA YÖNELİK [21:03][05 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ ŞUUR ile İŞRAK(AYDINLANMA) [13:50][04 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ ... ARTI ... ile/ve/değil ... AYRICA ... [18:58][03 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ "TEŞBİHTE HATA ARANMAZ" değil TEŞBİHTE, HATA OLMAZ/OLMAMALI [18:55][03 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ KAPI KOLU ile/değil KAPI TUTAMAĞI [17:44][03 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ FÂNÎ: YOK degil GEÇİCİ [17:23][03 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ FETÂ[Ar. çoğ. FİTYÂN] ile FETHA[çoğ. FETEHÂT] [16:35][03 Şubat 2014] [TDK'da Ara]
( Genç, delikanlı, yiğit, mert. | Cömert. Eli açık. İLE Arapça sözcüklerin üzerine konulan üstün işareti. | Delik. )

-@ SÖZÜ: SÖYLEMEDEN ÖNCE ile/ve/||/<> SÖYLEDİKTEN SONRA [19:59][22 Ocak 2014] [TDK'da Ara]
( Önünde dur! İLE/VE/||/<> Ardında dur! )

-@ BİLEŞEN ile/ve/değil/<> BİLEŞİK [12:59][03 Ocak 2014] [TDK'da Ara]

-@ "... VARLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR" değil "... VAROLUŞLARINI SÜRDÜRÜYOR" [12:57][03 Ocak 2014] [TDK'da Ara]

-@ "NE KADAR GERÇEKTİR?" ile/değil "NASIL BİR GERÇEK?" [11:56][03 Ocak 2014] [TDK'da Ara]

-@ "DEĞİŞİYOR" ile/değil DEĞİŞEBİLİYOR [11:52][03 Ocak 2014] [TDK'da Ara]

-@ DOST: ACI SÖYLEYEN değil ACIYI, TATLI SÖYLEYEN [00:13][19 Aralık 2013] [TDK'da Ara]

-@ YALAN: SAFSATA ile/ve/<> MECAZ [16:54][06 Aralık 2013] [TDK'da Ara]
( Felsefede. İLE/VE/<> Yazında(edebiyatta). İLE/VE/<> Siyasette. İLE/VE/<> Ticarette. İLE/VE/<> Gazetecilikte. )

-@ AÇIKLAMA ile AÇIMLAMA [08:32][28 Kasım 2013] [TDK'da Ara]

-@ SAPLANTI ile/değil AŞK [16:07][09 Kasım 2013] [TDK'da Ara]

-@ ORANTI ile/ve/değil/<> BAĞLAM [08:27][07 Kasım 2013] [TDK'da Ara]

-@ "KENDİNE ÖZGÜN" değil KENDİNE ÖZGÜ ya da ÖZGÜN [23:28][06 Kasım 2013] [TDK'da Ara]

-@ "ÇOK BAMBAŞKA" değil BAMBAŞKA [16:10][06 Ekim 2013] [TDK'da Ara]

-@ "GÖTÜ KALKMAK" ile/ve/değil/yerine "KANI BİTLENMEK" [15:44][06 Ekim 2013] [TDK'da Ara]

-@ "YOKUŞA SÜRMEK" ile/ve/<> "TOPU, TACA ATMAK" [15:34][06 Ekim 2013] [TDK'da Ara]

-@ TANIMLAMAK ile/ve/<> NİTELEMEK [01:28][04 Ekim 2013] [TDK'da Ara]

-@ KÖTÜ ile/ve/değil/<> ÜSTÜNKÖRÜ [22:51][30 Eylül 2013] [TDK'da Ara]

-@ ANLAYAMAMAK ile/ve/<> ANLAM VEREMEMEK [20:06][29 Eylül 2013] [TDK'da Ara]

-@ AYNEN ile/ve/||/=/<> KESİNLİKLE [21:53][23 Eylül 2013] [TDK'da Ara]

-@ YAŞAMIN: "DAYATTIKLARI" ile/ve/değil/yerine/<> GETİRDİKLERİ [08:21][17 Eylül 2013] [TDK'da Ara]

-@ MASALLAR: ÇOCUKKEN ile/değil/yerine BÜYÜYÜNCE [16:26][16 Eylül 2013] [TDK'da Ara]
( Uyuyana kadar. İLE/DEĞİL/YERİNE Uyanana kadar. )

-@ "AKILSIZ" İLERLEMEK değil AKLI AŞARAK İLERLEMEK [00:22][16 Eylül 2013] [TDK'da Ara]

-@ RİVÂYET ile/ve/değil/yerine/+/>< DİRÂYET [00:10][16 Eylül 2013] [TDK'da Ara]

-@ "HIZINI YAVAŞLATMAK" değil HIZINI AZALTMAK ya da YAVAŞLAMAK [23:51][15 Eylül 2013] [TDK'da Ara]

-@ YANLIŞ ANLAMAK ile/ve/<> ÇARPITMAK [23:35][15 Eylül 2013] [TDK'da Ara]

-@ ETİYOPYA ile/ve/<> AMAHARİ [15:05][12 Eylül 2013] [TDK'da Ara]
( ... İLE/VE/<> 83 farklı dilin konuşulduğu Etiyopya'da, resmî abece olarak kullanılmaktadır. )

-@ "UYGUN OLMA/MA" ile/ve/değil YETERİNCE UYGUN OLMA/MA [14:58][04 Eylül 2013] [TDK'da Ara]

-@ "TABİİ Kİ" ile/ve/<> "KESİNLİKLE" [09:59][04 Eylül 2013] [TDK'da Ara]

-@ "TABİİ Kİ" ile/ve/<> "MUTLAKA" [01:30][03 Eylül 2013] [TDK'da Ara]

-@ NORMAL ile ORTALAMA [00:33][29 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]

-@ "YORULUYOR İNSAN" değil YORULUYORUM [19:14][27 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]
( Kişisel ve/veya özel olan bir durumu, genelleyerek ya da abartarak, [kendine hizmet eden/çıkarına uyan] "akla" bürümenin [rasyonalizasyonun], çevreye hiçbir etkisi/katkısı olmadığı gibi, en başta, bu sözü söyleyen kişiye ve çevresine/zihinlere olan yükü çok fazladır. Aslolan da, ne söyleyeceğini bilmek değil ne söylemeyeceğini düşünmek ve ona göre konuşmak/konuşabilmektir! )

-@ "KEŞKE, YAPMAZ OLAYDIM" değil YAPMAZ OLAYDIM / KEŞKE YAPMASAYDIM [19:15][27 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]

-@ SİNGAPUR'DA RESMÎ DİL: ÇİNCE ile/ve/<> MALAYCA [12:32][19 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]

-@ SÖZÜN: BELİRLEYİCİLİĞİ ile/ve/değil/<> BAĞLAYICILIĞI [14:43][17 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]
( Söylediklerinize dikkat edin,
düşüncelere dönüşür...

Düşüncelerinize dikkat edin,
duygularınıza dönüşür...

Duygularınıza dikkat edin,
davranışlarınıza dönüşür...

Davranışlarınıza dikkat edin,
alışkanlıklarınıza dönüşür...

Alışkanlıklarınıza dikkat edin,
değerlerinize dönüşür...

Değerlerinize dikkat edin,
karakterinize dönüşür...

Karakterinize dikkat edin,
kaderinize dönüşür... )

-@ KUMAŞ ile/değil (BULUNMAZ) HİNT KUMAŞI [01:44][14 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]
( ... İLE/DEĞİL Kumaş, defalarca boya tankına daldırılıp güneşte kurutulur ve bu işlem, kumaşın rengi, güneşte solmayana kadar edermiş. Böylece, rengi solmayan, değerli bir kumaş elde edilirmiş. )
( Değerli ve "değersiz"[kinâyeli olarak kullanılan] nesneler/"şey"ler için, "Bulunmaz, Hint Kumaşı" (mı?) deyimi de, kumaşın elde edilmesindeki bu sürecin kolay ve kısa olmamasındaki gibi, bazı değerli eşyaların/olanakların da hiçbir uğraş göstermeden, kolaylıkla edinilemeyeceğine/erişilemeyeceğine "gönderme" olarak da kullanılmaktadır. )

-@ TAMİLLER ile/ve/<>/>< SEYLAN'LILAR [00:54][14 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]
( Hindistan'ın güneyinden Sri Lanka'ya göç eden ilk Tamiller ve Seylan'lılar, yıllar boyunca birbirleriyle savaşmışlar. Sri Lanka'nın tarihte yerini alması ise, III. yüzyılda, başkenti Anuradhapura'dan, Buda felsefesini yayan ve bütün adayı denetimi altına alan Kral Tissa ile gerçekleşmiştir. Tamiller ile girişilen çatışmalarda, Seylan'lılar galip gelmiştir. Monarşi, dinin yayılmasını kolaylaştırmış, ülkeyi geliştirmiş, anıtlar, tapınaklar ve sulama düzenekleri kurulmuştur.

XIII. yüzyıldan sonra, sulama düzeni kötüleştiği ve azınlıkta kalan Tamiller, gittikçe daha fazla baskı yaptığından dolayı, ada halkı, başkenti sürekli değiştirmiş ve adanın güneyine çekilmek zorunda kalmıştır.

Sri Lanka adası, tarihi boyunca işgalcilerin, Portekiz'li, Hollanda'lı ve İngilizler'in akınına uğramış. Uzun yıllar, İngiltere'ye bağlı bir sömürge olarak kalmış. XIX. yüzyılda alevlenen milliyetçilik hareketleri sonucu, Hindistan'ın paralelinde, 1947 yılında, herhangi bir çatışmaya girmeden bağımsız devlet olmuştur. )
( Sri Lanka'nın yakın tarihinde önemli bir yeri olan Dias Bandaranaike, 1951 yılında, "Sri Lanka Özgürlük Partisi"ni kurarak iktidara gelmiştir. Sinhali milliyetçiliğini ve Budizm'i savunan sosyalist çizgide bir siyaset süren Bandaranaike, ülkesinin resmî dilini, İngilizce'den Sinhali diline çevirmiştir.

[1959 yılında bir suikasta kurban gidince, dul eşi Sirimavo Bandaranaike, iktidarı devralmış ve eşinin siyasetini devam ettirmiştir. 1994 yılına kadar ve dünyanın ilk kadın önderi olarak Sri Lanka'yı yönetmiştir.] )

-@ HİNDİSTAN ve/<> SRİ LANKA[< SEYLAN] [12:51][14 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]
( Hindistan Yarımadası'ndan, Palk Boğazı ile ayrılan Sri Lanka, yarımadaya, "Âdem'in Köprüsü" denilen mercan adalarıyla bağantılıdır. VE/<> Önceki adı Seylan olan Sri Lanka, Sinhala dilinde, "pırıl pırıl parıldayan ülke" anlamına gelmektedir. )
( ... VE/<> Budizm'in önemli hac merkezlerinden biridir. )
( ... VE/<> Yakut'u ile de ünlüdür. )

-@ SANSÜR ile/değil/yerine DENETLEME [23:52][12 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]

-@ KAŞINMA: RAHİMDE değil VAJİNADA [23:45][12 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]
( İç yüzeyde. [olmaz!] DEĞİL Dış bölgede/yüzeyde. )
( "Rahmim kaşınıyor" diye bir söz olmaz. DEĞİL "Vajina(m)da kaşıntı var/oluyor" olabilir. )

-@ NUTUK: İÇ KONUŞMA ve/||/<> DIŞ KONUŞMA [14:27][11 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]
( Düşünme/düşünce. VE/||/<> Dil/söz. )

-@ SÖMÜRME ile/ve/<> "SÖĞÜŞLEME" [02:18][10 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]

-@ OLANAKLAR ile/ve/değil/yerine/||/<> OLANAKLILIKLAR [08:26][08 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]
( Parça. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Bütün. )
( Hedef. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Durum. )

-@ AYMARA ile/ve QUECHUA [12:33][07 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]
( Titicaca Gölü'nün, Bolivya sınırları içinde bulunan adalarında yaşayan yerli halkın kullandığı, eski bir yerli dil. İLE/VE Gölün Peru'da bulunan bölümünde kullanılan, İnka'lardan kalma dil. )

-@ TECRÎD[< CERED] ile/değil TEDRÎC[< DURÛC] [00:39][07 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]
( Soyma, soyulma. | Ayırma, bir tarafta tutma. | Soyutlama. | Yalıtma. İLE/DEĞİL Derece derece, basamak basamak ilerle(t)me. )

-@ MÂLUM ile/ve ÂŞİKÂR [14:32][06 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]

-@ DUDAK/MİDE ORUCU ile/ve/değil/||/< DİL ORUCU [11:23][06 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]

-@ PORNOGRAFİK: APAÇIK ile/ve/<> ÖZSÜZ GÖRÜNÜŞ [10:45][06 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]

-@ İŞLEYİŞ ile İŞLEV [10:31][06 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]

-@ "O KADAR DA UZUN BOYLU DEĞİL" ile "ATLA, DEVE DEĞİL YA" [10:29][06 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]

-@ "ÜSTESİNDEN GELMEK" ile "ALTINDAN KALKMAK" [10:27][06 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]

-@ "DELİRTME" değil/yerine/>< BELİRTME [18:13][25 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]
( Zihnin başedemediği tek şey belirsizliktir. Eğer yakınlarımızı "delirtmek" istemiyorsak, ancak zihnimizden/düşünce(ler)mizden/niyetimizden/yaklaşımımızdan ve/veya durumumuzdan çevremizi haberdar ederek buna engel olabiliriz. Konuşmayarak, "susmayı"/"az konuşmayı" bir "beceri/fark" görerek iletişim ve paylaşım içinde olamaz, ortak alanda, birlikte hareket edemeyiz. )

-@ HİNDİSTAN'DA ÖTEN HOROZUN SESİ KULAĞIMIZDADIR ile/ve/<> BİR YILDIZ KAYSA DİŞİM AĞRIR [16:25][22 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ "YASAK" ile/değil BAŞKASINA KAPALI [16:20][22 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ PİS ile/değil YOĞUN [16:07][22 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ BİR ŞEYİN: TAKLİDİ ile/değil BENZERİ [16:00][22 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ "BAL PETEĞİ" ile/ve/<> "İNCİR" [15:53][22 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]
( Beyin. )

-@ ALEVÎ ile/ve/değil ALEVÎ [14:39][22 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]
( Hz. Ali. İLE/VE/DEĞİL Yüce[ulvî]. )

-@ ALTIN(PARA) ile/ve/değil/yerine/||/<> SÖZ/KELÂM [11:45][21 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]
( Doğada. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> İnsanda. )

-@ "DELİ" ile/değil DONANIMLI [21:12][20 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ İLZÂM ile/ve/<> İCBÂR [09:55][17 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ GÖKTÜRK TÜRKÇESİ ile/ve/<> OĞUZ TÜRKÇESİ [16:32][15 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ GERÇEK/LİK ile/ve/değil/<> SABİT/LİK [16:31][15 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ ÇIKIŞ ile ÇIKIŞ [01:52][15 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]
( Dışarı. İLE Yukarı. )

-@ BİRLEŞTİRİCİ ile AYRIŞTIRICI [01:21][15 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]
( [söz/karar/tutum] Bir kesimi birleştirici olabilir ve fakat hiçbir kesimi ayrıştırıcı olmamalıdır. )

-@ KADEH ile/ve/değil/yerine PİSAGOR'UN KADEHİ [13:01][14 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]
( ... İLE Ölçüyü kaybedersen, herşeyi/ni kaybedersin. )
( ... İLE İçine konulan şarabın, kadehin ortasındaki çıkıntının seviyesini geçmesiyle, fazla olanı değil kadehin içindeki tüm sıvıyı, altındaki deliklerden akıtır. [Nerede duracağını ve ne kadar içmesi gerektiğini bilmeyenler için ve sınırlarını öğrenmeleri için yapılmıştır.] )
( | )

-@ KİŞİLERE: "ACIMAM!" değil/yerine KENDİMİ, ACIMAMAM GEREKTİĞİNE İKNÂ EDERSEM, ACIMAM/ACIMAYABİLİRİM [21:05][13 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ (")ÇIKAR(") ile/değil/yerine OLASI ZARARLARI AZALTMA [12:39][13 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ YIKIM ile/ve/değil YIKILIM [12:28][13 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]
( Yapıda. İLE/VE/DEĞİL Fizikte, kimyada. )

-@ GÖRMESİN! ile/ve/değil/yerine/<> GÖSTERME! [15:00][11 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ "MESAFE KOYMAK" ile/ve/<> "MESAFE YARATMAK" [14:22][11 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ KONUŞMANIN: "ANLAMSIZLIĞI" ile/ve/değil/yerine/<> "GEREKSİZLİĞİ" [14:18][11 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]
( Konuşmak, insanın, her koşul ve zamanda, en öncelikli yeti ve eylememidir. Dolayısıyla, kendi isteksiz ya da kopuk olduğumuz durumlar için "konuşmanın gereği yok" şeklinde düşünülmemeli ve konuşulmamalıdır. Anlamsızlığı, isabetsizliği, yersizliği/zamansızlığı olabilir fakat "gereksizliği" diye bir durum söz konusu olmadığı gibi bu ["niyetteki/kasıttaki"] söz de söylenemez/söylenmemelidir. )

-@ CAM ile/ve/<>/> AYNA [01:49][10 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]
( Sileriz, "ayna gibi" oldu deriz. İLE/VE/<> Sileriz, "cam gibi" oldu deriz. )
( ... İLE/VE/<>/> Camın sırlanmışı. )

-@ MALİ'DE: HOŞNUTLUK ve/<> "HAP, HEP, HAP" [13:12][09 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]
( Bir şey hoşlarına gittiğinde kullandıkları söz(cük)ler. )

-@ "BAŞA GETİRMEK" ile/değil "BAŞA GEÇİRMEK" [03:17][08 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ "HALBUKİSİ" değil HALBUKİ [01:00][08 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ GENELLİKLE ile GENEL-GEÇER [01:00][08 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ "TENEZZÜL" ETMEK ile/ve/değil/yerine/||/<> TEVECCÜH ETMEK [20:34][07 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ "SEN DİLİ" KULLANMAMA GEREĞİ: TANIMADIĞIN KİŞİ değil (YETERİNCE) SAMİMİ/YAKIN OLMADIĞIN(/DAN DOLAYI) [20:36][07 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]
( Tanımadığınız ve/veya yeterince samimi/yakın olmadığınız kişilere, "SİZ" diye hitap ediniz/edilir! )

-@ DÜŞÜNME =/<> İÇ KONUŞMA [18:50][07 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]
( İKİ BEN: İç konuşma, düşünme.
KONUŞMA: RUBÛBİYET )

-@ SİZ: ÇOĞUL ile/değil NEZÂKET [18:07][07 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ TEVÂTÜR: UYDURMA SÖZ değil GÜVENİLİR KİŞİLERDEN GELEN BİLGİ/HABER [18:06][07 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ TEVÂTÜR ve/< TEBLİĞ [18:05][07 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]
( Herşeyin senedi olması gerekmez. Tebliğ ve tevâtür de yeterlidir/geçerlidir. )

-@ ARI KAVRAM ve/<> AKIL [17:59][07 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ KADERDEN KAÇMAK değil BİR KADERDEN, BAŞKA BİR KADERE GİTMEK/GEÇMEK [15:35][07 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ GİDERMEK değil BULMAK [15:27][07 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ ÖRNEKLEMEK ile ÖRNEKLEMEMEK [16:31][06 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]
( Beni sıkar. İLE Seni sıkar. )
( Anlayamama(sı)ndan dolayı, örnekleme zorunluluğu doğar. )
( "TEŞBİHTE HATA OLMAZ" değil TEŞBİHTE, HATA OLMASIN/OLMAZ/OLMAMALI!
[ Hangi benzetmeyi yaparsan yap, önemli değildir anlamına gelmez. Benzetme(teşbih) yapacağın zaman hata yapmama gerekliliğini anlatır! [Teşbih sözcüğünden sonra virgül/duraklama çok önemli!]) ( Halk arasında daha çok, yapılan benzetmeden alınılmamasını dilemek için söylenilir ama bu yanlış kullanımdır. ] )
( Kötü örnek, örnek değildir!
[Sui misal, misal teşkil etmez!] )

-@ "ADÂLET YOK" ile/ve/değil/yerine/<> ADÂLET'İ, KENDİN/SEN (YAKIN ÇEVRENDE, OLANAKLARINDA) GERÇEKLEŞTİR (YAŞAT/İHYÂ ET)! [15:50][06 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ AD KOYMADA, DOĞUMUN: ZAMAN/I ile/ve/<> YER/İ [16:14][31 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]
( Orta Afrika Cumhuriyeti'nde, çocukların adları, doğdukları yer ve zamana göre konuluyor. [Mbonsol: Ağacın altı. | Maseke: Dere kıyısı.] )
( İnsan, ahırda doğdu diye at olmadığı gibi, "nereli" olduğunun ve/veya adının ne konulduğunun da belirleyiciliği yoktur/olmaz! )

-@ İLİM ve/<>/>/< İRFAN [18:49][03 Şubat 2014] [TDK'da Ara]
( Başkası. VE/<>/>/< Kendi. VE/<>/>/< Özü. VE/<>/>/< Bunların da merkezi/kaynağı. )

-@ İBRET ile DERS [17:30][03 Şubat 2014] [TDK'da Ara]
( Kötü sonuç veren bir olgudan alınan ders. İLE İzlenmesi gereken bir durum. )
( İBRET/TÂBİR < UBÛR[: Dar geçit.] İLE ... )

-@ ACİZ ile ÂCİZ [21:27][31 Mart 2014] [TDK'da Ara]
( Gücü, bir işe yetmez olanın durumu, güçsüzlük. | Beceriksizlik. | Birinin, borcunu, zamanında ödeyememesi durumu. İLE Gücü bir işe yetmez olan, güçsüz. | Beceriksiz. )

-@ "ÇEKİŞMEK" ile "SİDİK YARIŞTIRMAK" [14:50][12 Eylül 2013] [TDK'da Ara]

-@ "APTALA MALUM OLUR" değil ABDALA MALUM OLUR [22:59][09 Nisan 2014] [TDK'da Ara]

-@ TASNİF ile/ve TAKSİM [00:41][20 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]
( Tüm tasnifler aklîdir. Çünkü, doğada, tasnif(sınıflandırma) diye bir şey yoktur/olmaz. )

-@ SÜREÇ ile SONUÇ (Merkezlilik) [13:32][04 Şubat 2014] [TDK'da Ara]
( Ağaç, meyvesinden tanınır. )

-@ BENCE ile/ve/değil/yerine BENİM/SENİN İÇİN, BANA/SANA GÖRE [12:38][13 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ "TEŞBİHTE HATA OLMAZ" değil/yerine TEŞBİHTE, HATA OLMASIN! [18:56][03 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ "TEŞBİHTE HATA OLMAZ" değil/yerine "TEŞBİHİN BİR AYAĞI TOPALDIR" [18:56][03 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ "TEŞBİHTE HATA OLMAZ" değil/yerine TEŞBİHTE, HATA OLMASIN/OLMAZ! [18:56][03 Şubat 2014] [TDK'da Ara]
( Hangi benzetmeyi yaparsan yap, önemli değildir anlamına gelmez. Benzetme(teşbih) yapacağın zaman hata yapmama gerekliliğini anlatır! [Teşbih sözcüğünden sonra virgül/duraklama çok önemli!]) ( Halk arasında daha çok, yapılan benzetmeden alınılmamasını dilemek için söylenilir ama bu yanlış kullanımdır. )

-@ NİYET DİLLERİ ile/ve/<> GERÇEK DİLLER [03:12][03 Nisan 2014] [TDK'da Ara]
( Amaca bağlandıkları zaman anlam oluşur. İLE/VE/<> Anlam, doğrudan üzerinde/içinde aranır/bulunur. )
( Arâmî, Âsır, Keldânî, Süryânî, İbrânî ve giderek Arâbî dillerin yapısı "niyet dili"dir. Bu kavram "niyete bağlı", "anlam/mânâ dili" niteliğini taşımaktadır. Niyet dillerinde yazı dili yalnızca ünsüzlerle kurulur ve okunurken ünlendirilir. Yunanca Hermes olarak kodlandırılmış olan sözcük aslen "HRM" olarak kodlanmakta ve "Hiram" diye ünlendirildiğinde "Nurlanmış" anlamına gelmektedir. )

-@ BİTİŞİK "DE/DA" ile AYRIK "DE/DA" [13:53][14 Mart 2014] [TDK'da Ara]
( http://dahianlamindakideayriyazilir.com )
( Yer, yön, nesne ya da kişi belirtiyorsa. İLE Yer, yön, nesne ya da kişi belirtmiyorsa. | Bir koşul ve/veya durum belirtiyorsa. )
( ÖRNEKLER: Arabada, evde, odada, sinemada, yerde, havada, İstanbul'da, orada/burada, köyde, kentte, bittiğinde, yediğinde, sonuçta. İLE Oda da, sen de, o da, bu da, öyle de, şöyle de, bilse de, bitse de, olsa da, düşünse de, yapsa da, sonuç da. )

-@ BİTİŞİK "Kİ" ile AYRIK "Kİ" [13:41][14 Mart 2014] [TDK'da Ara]
( http://dahianlamindakideayriyazilir.com )
( Yer, yön, nesne ya da kişi belirtiyorsa. İLE Yer, yön, nesne ya da kişi belirtmiyorsa. | Bir koşul ve/veya durum belirtiyorsa. )
( ÖRNEKLER: Ankara'daki, arabadaki/evdeki, internetteki, süreçteki, dersteki, oradaki, geldiğindeki, incideki, elmadaki, kitaptaki, sendeki/bendeki/ondaki/bizdeki, Elif'teki. İLE Öyle ki, madem ki, sanma ki, oysa ki, geldi ki, yaptı ki, söyledi ki, düştü ki, zevkli ki, yazılı ki, belgeli ki, ispatlı ki, bitti ki. )

-@ MEDENİYET DİLİ ile/ve/değil KÜLTÜR DİLİ [03:12][03 Nisan 2014] [TDK'da Ara]

-@ (DİLİN) DİLBİLGİSİ ile/ve/<>/değil/yerine AKLIN DİLBİLGİSİ [12:27][15 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ DİL ve/||/<> MANTIK [18:08][03 Şubat 2014] [TDK'da Ara]
( ... VE/||/<> ... VE/||/<> Kavramı, kavramla göstermek. )

-@ DELİ ile DÎVÂNE [00:23][15 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]
( Dîvan'dan bir söz çıkar âleme sığmaz. Dîvâne'den bir söz çıkar Dîvan'a sığmaz. )
( Ârifim ben! diye hiçbir kimseye ta'n etme sen,
Defter-ü-divâna sığmaz söz gelir, dîvâneden!
[ Bâyezîd-i Bistâmî, bir tımarhanenin önünden talebeleriyle birlikte geçiyormuş.

Onlara ders vermek üzere hekime sorar:
"Sen akıl hastalıklarına çare buluyorsun, günah derdine de bir çâre var mı?"

Hekim, başını kaşıya dursun,
bir deli yanıt verir:
"İstiğfar kökünü tövbe yaprağıyla karıştırmalı,
gönül havanına koyup tevhid tokmağıyla dövmeli,
insaf eleğinden eleyip gözyaşıyla hamur etmeli,
aşk ateşinde pişirip muhabbet balıyla karıştırmalı
ve kanaat kaşığıyla da gece gündüz yemeli!"

Delinin bu sözü bittikten sonra, Bâyezid-i Bistâmi şöyle der:

Ârifim ben! diye hiçbir kimseye ta'n etme sen,
Defter-ü-divâna sığmaz söz gelir, dîvâneden!] )

-@ YA/YA DA | ile/ile/ve/<> HEM, HEM DE [11:16][24 Mart 2014] [TDK'da Ara]
( Ayrım. | İLE/VE/<> Birlik/bütünlük. )
( 0 1 | ile/ve/<> 1 ile/ve/<> 0 )
( "Ne, ne de", "hem, hem de" ile birliktedir![ayrı değildir!] [sadece insana/gelişmiş zihinlere özgüdür!] )

-@ KABULLER ile/ve/||/<> SINIRLAMALAR [21:04][09 Nisan 2014] [TDK'da Ara]

-@ SONUÇ ile/ve/değil TÜMDENGELİM [20:20][06 Nisan 2014] [TDK'da Ara]

-@ "BAŞARI" ile/değil/maalesef SONUÇ MERKEZLİLLİK/ODAKLILIK [00:54][04 Nisan 2014] [TDK'da Ara]
( Bir şeyin/durumun, "çoğunluk" tarafından istenmesi, kabul görmesi, başarı değildir/olamaz! )

-@ TERCİH ETMEK ile/ve/||/<> ÖNE ÇIKARMAK [13:31][03 Nisan 2014] [TDK'da Ara]

-@ "AYNI ONUN GİBİ" ... değil ONUN GİBİ ... [00:09][04 Nisan 2014] [TDK'da Ara]

-@ "AYNI ONUN GİBİ" ... değil AYNI ... [00:09][04 Nisan 2014] [TDK'da Ara]

-@ ZİHNİNDE ve/=/||/<>/>/< DİLİNDE [13:21][03 Nisan 2014] [TDK'da Ara]
( Ne ki, var zihninde; aynı var dilinde!
Ne ki, var dilinde; aynı var zihninde! )

-@ YEREL DİL/LER ile/ve/değil/yerine/||/<>/< GÖVDE DİLİ [03:13][03 Nisan 2014] [TDK'da Ara]
( İşaretler/simgeler[yazılar/sözcükler], sesler aracılığıyla sürdürülen dil. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Durum/duruş, davranış/tutum, el/yüz/göz[bakış, jest, mimik], işaret/simge, ses tonu/vurgusu aracılığıyla sürdürülen dil. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< İmgeler, nesneler, kavramlar, olay/olgu ve durumların kayıtlarının yoğrulduğu dil. )
( Ülkelerin/bölgelerin, toplulukların/bireylerin, ortak/uzlaşımsal olarak belirlediği/kullandığı. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Sınırların, bölgesel/yerel farklılıkların bulun(a)madığı. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Bireyin donanımı(geliş[me]mişliği] oranındaki. )
( IQ ile/ve/değil/yerine/||/<>/< EQ ile/ve/değil/yerine/||/<>/< SQ )

-@ İTİBÂRÎ ile/ve/değil/yerine UZLAŞIMSAL [16:28][02 Nisan 2014] [TDK'da Ara]

-@ YALNIZCA ile/değil İLKSEL OLAN [14:54][02 Nisan 2014] [TDK'da Ara]

-@ GİRİŞ-GELİŞME-SONUÇ ile/ve/değil/yerine/||/<> SÜREÇ-SONUÇ / USÛL-ESAS [09:02][01 Nisan 2014] [TDK'da Ara]
( ... İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Süreç olmadan(düşünülmeden/konuşulmadan), sonuca; yöntem(usûl) olmadan, asıl(esas) konuya geçilemez/değinilemez! )
( ... İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Konuşuruz[konuşmalıyız!], etkin susmak üzere; susarız[susabilmeliyiz!], yetkin konuşmak üzere! ["Söyleyerek" değil söyleşerek/konuşarak!] )
( ... İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Tümdengelim yapabilmek için tümevarımsal düşünmüş olmak gerekir! )
( ... İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Anlamak için konuşmak; konuşmak için dinlemek; dinlemek için de susabilmek gerekir! [Anlamanın iki temel koşulu: 1. Nötr olmak/olabilmek. | 2. (Nitelikli) Soru sormak.] )
( ... İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Algı düzenimizi (paradigmamızı) düzeltmek/değiştirmek/geliştirmek üzere, zaman zaman/sık sık "fabrika ayarlarımıza" dönmek gerekir. [Yaşamın ve özellikle de gündelik yaşamın/konuların hızına/yoğunluğuna (fazla) kapılmamak için!] )
( ... İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Çıkarlarımıza yönelik/uygun olarak, "kazanın" "doğurduğuna" inanma eğilimi gösterirken; sonuç odaklı/merkezli olmamak üzere, "kazanın" "öldüğünü" kabul edebilme ve düşünme gücünü kullanmaya cesâret etmemiz gerekir. )

-@ AÇINMAK ile AÇINSAMAK [23:39][31 Mart 2014] [TDK'da Ara]
( [dirimbilim] Gelişmek. | [tohum, hastalık için] İçindeki yetenekler uyanarak ereğine varmak. İLE Bir yerin özelliklerini ortaya çıkarmak için araştırma ve inceleme yapmak. )

-@ AÇILIM ile AÇILIŞ/KÜŞAT [22:13][31 Mart 2014] [TDK'da Ara]
( Açılma eylemi. | Bir yıldızla, gök eşleği arasındaki uzaklık. [Kuzey'e doğru olanı, eksi imiyle ölçülür.][Güneşin, bir yıldaki açılımı, -23 derece, 27 dakikadan; +23 derece, 27 dakikaya kadar değişir.] İLE Açılma eylemi ya da biçimi. | Yeni bir yapının, yerin ya da yeni bir kurumun çalışmaya başlaması. )

-@ AÇAN ile AÇAR [23:43][31 Mart 2014] [TDK'da Ara]
( Açma işini yapan. | Oynak kemiklerin arasındaki açıları genişletmeye yarayan kasların genel adı. [>< BÜKEN] İLE Anahtar. | İştah açmak üzere, yemekten önce içilen içecek. İLE Bir cismin, yüzeyi üzerine, sert bir madde ya da bir araç sürterek, onu düzleştirip parlatma. [PERDAH] | [demircilikte] Delik büyültmekte kullanılan araç. | Anahtar ve her türlü açma aracı. İLE Açmaya yarayan araç. | Açma işleminin yapılacak olmasını, birinin, gelecek zaman kipinde gerçekleştireceğini belirten söz. )

-@ ACUZE ile/değil/yerine YAŞLI [21:49][31 Mart 2014] [TDK'da Ara]
( Huysuz, yaşlı kadın. İLE/DEĞİL/YERİNE ...[Yaşının/bıkkınlığının getirdiği olumsuzlukları görmemezlikten gelerek!] )

-@ ACI ile/ve/değil/yerine ACIRAK [21:21][31 Mart 2014] [TDK'da Ara]
( ... İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Az acı. )

-@ ACIMA ile ACIMAK [21:18][31 Mart 2014] [TDK'da Ara]
( Acımak eylemi. | Başka bir kişinin ya da canlının mutsuzluğuna yönelik duyulan üzüntü, merhamet. İLE Tadı, acı duruma gelme, acılaşma. | Acılı, ağrılı olma. | Başkasının acısına ortak olmak ya da durumundan üzüntü duymak. | Başkasının uğradığı/uğrayacağı kötü bir duruma üzülmek, merhamet etmek. | Bir şeyi vermeye kıyamamak ya da verdiğine, elden çıkardığına üzülmek. )

-@ ÂBİDE değil/yerine ANIT [15:36][31 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ ABDAL ile Abdal [23:00][09 Nisan 2014] [TDK'da Ara]
( Eskiden, bazı gezgin dervişlere verilen ad. İLE Safeviler döneminde, İran'da yaşayan önemli Türk oymaklarından biri. | Anadolu'da yaşayan, bu addaki bir oymak. [Geygel Abdalları] )

-@ BİRLEŞTİRME ve/||/<>/> AYDINLATMA [13:42][31 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ a/A ile/ve/<> a [12:39][31 Mart 2014] [TDK'da Ara]
( Türkçe abecesinin ilk yazacı(harfi). [sesbilim] Kalın ünlülerin, düz ve geniş olanını gösterir. İLE/VE/<> Şaşma, anımsama, sevinme, acıma, üzülme, kızma gibi duyguları güçlendirir. Tümcenin, başında ya da sonunda, çoğu kez yinelenmiş olarak kullanılır. [A ne güzel! A sen burada mıydın?] | İkinci kişi çekimli eylemlerin sonuna gelir. [Alsana. Baksana.] İLE/VE/<> Sınıflama ve sıralamalarda, maddelerin sıralaması yazaç ile gösterildiğinde, ilk maddenin başına gelir. İLE/VE/<> [müzik] Nota imlerini, yazaçla gösterme yönteminde, "la" sesini bildirir. )

-@ BİRLİKTE ile/ve/değil KARŞILIKLI [00:38][29 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ "ACIKLI" ile/ve/değil/yerine DUYGUSAL [00:19][29 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ EN BÜYÜK ile/ve/değil/yerine/||/<> TEK [21:42][28 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ AŞK ile/ve/||/<>/> ŞİİR [12:38][28 Mart 2014] [TDK'da Ara]
( Aşk (bile), şiirin bahanesidir. )

-@ UNUTMAK ile/ve/değil/yerine ANIMSAMAMAK [12:36][28 Mart 2014] [TDK'da Ara]
( Unutmak, belki olanaklı değildir fakat anımsamamak, olanaklıdır/olasılıklıdır. )

-@ AŞMAK ile/ve/değil/yerine DEĞİŞTİRMEK/DÖNÜŞTÜRMEK [14:47][22 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ VARSAYIM ile ÇIKARIM [14:45][22 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ KENDİNİ AZIMSAMAK değil/yerine/>< KENDİNİ ANIMSAMAK [22:02][17 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ OLUMSUZLUK değil/yerine/>< "ÖLÜMSÜZLÜK" [14:15][17 Mart 2014] [TDK'da Ara]
( Olumsuzlukları yönetebildiğimiz ve/veya zihnimizden uzak tutabildiğimiz oranda, farkındalıkla dolu bir "ölümsüzlük" alanına çıkılır. )

-@ GENİŞLEME ile/ve/<> SEYRELME [10:38][17 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ SÜREKLİLİK ile/ve/<> DUYARLILIK(HASSASİYET) [10:36][17 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ EVRENİN: BÜYÜMESİ ile/ve/değil GENİŞLEMESİ [19:48][14 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ "KİŞİ KÖTÜ" değil İŞİ KÖTÜ [19:20][13 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ (BAZI) VAHŞİ(ETÇİL/HEPÇİL) HAYVANLAR ile/ve/yerine (BAZI) UYSAL(OTÇUL) HAYVANLAR [17:34][12 Mart 2014] [TDK'da Ara]
( [İnsanların] Olumsuz yanlarını simgelerler. İLE/VE/YERİNE Olumlu yanlarını simgelerler. )

-@ İŞLEMEK ile/ve/<> İZLEMEK [17:28][12 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ ANLATIM ile/ve/<> AKTARIM [17:26][12 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ "BELKİ OLABİLİR" değil OLABİLİR [17:22][12 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ TOPLAM ile/ve/değil TOPTAN [17:19][12 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ KİRACI/SAHİP değil/yerine MİSÂFİR [17:19][12 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ İNKÂR ile KABUL ETMEME [17:17][12 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ İNKÂR ile/değil İTİRAF [17:17][12 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ İNKÂR değil BİLDİĞİNİZ GİBİ [17:16][12 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ "EDEPSİZLİK" ile/değil/yerine COŞKU [17:15][12 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ DENEYİMLEMEK ile/ve/<>/>/< DEYİMLEMEK [17:08][12 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ KUŞKU değil/yerine/>< BİLGİ [16:54][12 Mart 2014] [TDK'da Ara]
( BİLGİ: Kuşkuyu yok eden neyse, o! )

-@ RUH ve/||/<> KELÂM/SÖZ [16:53][12 Mart 2014] [TDK'da Ara]
( RUH: Hâle bürünmüş kelâm/söz. )

-@ [TENZİH-TEŞBİH ile/ve/> TENZİHTE TEŞBİH, TEŞBİHTE TENZİH] ile/ve/değil/yerine/> HEM TENZİH, HEM TEŞBİH | NE TENZİH, NE TEŞBİH [16:47][12 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ GEÇ KALMAK ile/değil YETİŞEMEMEK [15:20][12 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ IRAK ile/yerine UZAK [12:41][11 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ 1/0: SONSUZ değil TANIMSIZ [12:31][11 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ "BAŞARISIZLIK" ile/değil İSTEKSİZLİK [12:30][11 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ (")İYİLİK(") değil OLDUĞU/GEREKTİĞİ ŞEKİLDE/GİBİ [12:28][11 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ KESİK/Lİ ile EKSİK/Lİ [12:22][11 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ "BİTİRİLDİ" ile/değil BÜTÜNLENDİ [12:21][11 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ İNKİLÂB değil İNKILÂB/P [12:20][11 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ KÂRÛN değil/yerine HÂRÛN [12:08][11 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ EZOTERİK ile/değil/yerine BÂTINÎ [11:58][11 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ ZAFER ile/ve/değil/yerine/||/<> SEFER [13:17][04 Mart 2014] [TDK'da Ara]
( Sonuç. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Süreç. )

-@ ŞART ile ŞATR [10:47][04 Mart 2014] [TDK'da Ara]
( Koşul. | Durum, hal, vaziyet. | Yemin. İLE Yarı, yarım. | Bölüm, kısım, parça. | Mısra. )

-@ BİLGİ ile/ve/||/<> BİLİMLER [10:12][04 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ LAĞV ile/değil/yerine/>< MÜFÎD[< FEYD] [09:50][04 Mart 2014] [TDK'da Ara]
( Yararsız/faydasız, beyhûde, boş. | Yanılma, atlama. | Kaldırma, hükümsüz bırakma. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Anlatan, ifâde eden, anlamlı/mânâlı. | Yararlı/faydalı. )
( YEMÎN-İ LAĞV: Alışkanlıkla edilen ve şer'an kefâret gerektirmeyen yemin. )

-@ BEYÂN(/Î) ile/ve/değil/||/<> Â'YÂN/İYÂN/IYÂN(/Î) [09:40][04 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ ÜŞÜMEK ile/ve/değil/<> ÜŞÜTMEK [11:55][03 Mart 2014] [TDK'da Ara]

-@ "... BAKIMDAN" ile/değil "... BAKIMINDAN" [22:13][24 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ "DOKUNARAK" ile/ve/değil/yerine/||/<> "YOKLAYARAK" [21:57][24 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ "KOPUK" ile/ve/değil/yerine/||/<> "İLGİSİZ" [21:52][24 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ İLGİNÇ/LİK ile/ve/değil/yerine/||/<> SIRADIŞI/LIK [16:02][22 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ GÜZEL/LİK ile/ve/değil/yerine/||/<> İLGİNÇ/LİK [16:00][22 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ MÂLİYET ile/ve/değil BEDEL [14:31][22 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ "GEREKLİLİK/GEREKSİZLİK" ile/ve/değil ÖNCELİK [22:17][21 Şubat 2014] [TDK'da Ara]
( "Gereklilik" ya da "gereksizlik" olarak "tanımlamamız/tanımladıklarımız(gördüklerimiz/görmediklerimiz)", (daha çok) kolayımıza/işimize gelen, alışageldiğimiz bellek kayıtlarımızın yoğunluğu ve önceliği oranındadır. )

-@ BİLMECE ile/ve/değil/yerine/<> BULMACA [20:17][21 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ LİTERATÜRDEN PAY ALMAK ile/ve/<> LİTERATÜRE KATILMAK [11:42][19 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ SETR ile KÜFR [11:40][19 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ HAKİKAT/İ ile/ve/değil/<> OLGUSALLIK/I [11:38][19 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ KEŞKE ile/değil UMARIM [00:45][19 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ YAPMAK ile/ve/değil/yerine/<> GERÇEKLEŞTİRMEK [14:29][18 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ YÜKLENME ile/değil/yerine ÜSTLENME [11:36][16 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ ÂN ve MEKÂN ile/ve/||/<> ZAMAN ve ZEMİN [11:10][15 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ HAZ ile/ve/<>/< HAD [11:04][14 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ TAHAMMÜL ETMEK ile/ve/değil MÜSAMAHA GÖSTERMEK [10:18][14 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ "..., BENİM (EN) DEMOKRATİK HAKKIM(DIR)!" değil HAKKIM(DIR)! [13:25][08 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ FARKLILAŞMA ve/||/<> ANLAMIN OLUŞMASI [21:18][06 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ ÖNCEL ile ÖNCÜL [21:09][06 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ SIR: GİZLİ ile/değil DİLE GEL(E)MEYEN [21:02][06 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ "ASLINDA ..." ile "GERÇEKTE ..." [21:00][06 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ ADIM ile/ve/değil DÜZEY [20:55][06 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ GÖNDERME ile/ve/değil/yerine/<> KATKI [20:53][06 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ MEYVE/Sİ ile/ve/değil ÜRÜN/Ü [20:48][06 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ ZEMİN ile/ve/<> [20:10][06 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ İNGİLİZCE'NİN TARİHÇESİ... [00:24][06 Şubat 2014] [TDK'da Ara]
( )

-@ ...YA DÖNÜK ile/ve/değil ...YA YÖNELİK [21:03][05 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ ŞUUR ile İŞRAK(AYDINLANMA) [13:50][04 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ ... ARTI ... ile/ve/değil ... AYRICA ... [18:58][03 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ "TEŞBİHTE HATA ARANMAZ" değil TEŞBİHTE, HATA OLMAZ/OLMAMALI [18:55][03 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ KAPI KOLU ile/değil KAPI TUTAMAĞI [17:44][03 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ FÂNÎ: YOK degil GEÇİCİ [17:23][03 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ FETÂ[Ar. çoğ. FİTYÂN] ile FETHA[çoğ. FETEHÂT] [16:35][03 Şubat 2014] [TDK'da Ara]
( Genç, delikanlı, yiğit, mert. | Cömert. Eli açık. İLE Arapça sözcüklerin üzerine konulan üstün işareti. | Delik. )

-@ SÖZÜ: SÖYLEMEDEN ÖNCE ile/ve/||/<> SÖYLEDİKTEN SONRA [19:59][22 Ocak 2014] [TDK'da Ara]
( Önünde dur! İLE/VE/||/<> Ardında dur! )

-@ BİLEŞEN ile/ve/değil/<> BİLEŞİK [12:59][03 Ocak 2014] [TDK'da Ara]

-@ "... VARLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR" değil "... VAROLUŞLARINI SÜRDÜRÜYOR" [12:57][03 Ocak 2014] [TDK'da Ara]

-@ "NE KADAR GERÇEKTİR?" ile/değil "NASIL BİR GERÇEK?" [11:56][03 Ocak 2014] [TDK'da Ara]

-@ "DEĞİŞİYOR" ile/değil DEĞİŞEBİLİYOR [11:52][03 Ocak 2014] [TDK'da Ara]

-@ DOST: ACI SÖYLEYEN değil ACIYI, TATLI SÖYLEYEN [00:13][19 Aralık 2013] [TDK'da Ara]

-@ YALAN: SAFSATA ile/ve/<> MECAZ [16:54][06 Aralık 2013] [TDK'da Ara]
( Felsefede. İLE/VE/<> Yazında(edebiyatta). İLE/VE/<> Siyasette. İLE/VE/<> Ticarette. İLE/VE/<> Gazetecilikte. )

-@ AÇIKLAMA ile AÇIMLAMA [08:32][28 Kasım 2013] [TDK'da Ara]

-@ SAPLANTI ile/değil AŞK [16:07][09 Kasım 2013] [TDK'da Ara]

-@ ORANTI ile/ve/değil/<> BAĞLAM [08:27][07 Kasım 2013] [TDK'da Ara]

-@ "KENDİNE ÖZGÜN" değil KENDİNE ÖZGÜ ya da ÖZGÜN [23:28][06 Kasım 2013] [TDK'da Ara]

-@ "ÇOK BAMBAŞKA" değil BAMBAŞKA [16:10][06 Ekim 2013] [TDK'da Ara]

-@ "GÖTÜ KALKMAK" ile/ve/değil/yerine "KANI BİTLENMEK" [15:44][06 Ekim 2013] [TDK'da Ara]

-@ "YOKUŞA SÜRMEK" ile/ve/<> "TOPU, TACA ATMAK" [15:34][06 Ekim 2013] [TDK'da Ara]

-@ TANIMLAMAK ile/ve/<> NİTELEMEK [01:28][04 Ekim 2013] [TDK'da Ara]

-@ KÖTÜ ile/ve/değil/<> ÜSTÜNKÖRÜ [22:51][30 Eylül 2013] [TDK'da Ara]

-@ ANLAYAMAMAK ile/ve/<> ANLAM VEREMEMEK [20:06][29 Eylül 2013] [TDK'da Ara]

-@ AYNEN ile/ve/||/=/<> KESİNLİKLE [21:53][23 Eylül 2013] [TDK'da Ara]

-@ YAŞAMIN: "DAYATTIKLARI" ile/ve/değil/yerine/<> GETİRDİKLERİ [08:21][17 Eylül 2013] [TDK'da Ara]

-@ MASALLAR: ÇOCUKKEN ile/değil/yerine BÜYÜYÜNCE [16:26][16 Eylül 2013] [TDK'da Ara]
( Uyuyana kadar. İLE/DEĞİL/YERİNE Uyanana kadar. )

-@ "AKILSIZ" İLERLEMEK değil AKLI AŞARAK İLERLEMEK [00:22][16 Eylül 2013] [TDK'da Ara]

-@ RİVÂYET ile/ve/değil/yerine/+/>< DİRÂYET [00:10][16 Eylül 2013] [TDK'da Ara]

-@ "HIZINI YAVAŞLATMAK" değil HIZINI AZALTMAK ya da YAVAŞLAMAK [23:51][15 Eylül 2013] [TDK'da Ara]

-@ YANLIŞ ANLAMAK ile/ve/<> ÇARPITMAK [23:35][15 Eylül 2013] [TDK'da Ara]

-@ ETİYOPYA ile/ve/<> AMAHARİ [15:05][12 Eylül 2013] [TDK'da Ara]
( ... İLE/VE/<> 83 farklı dilin konuşulduğu Etiyopya'da, resmî abece olarak kullanılmaktadır. )

-@ "UYGUN OLMA/MA" ile/ve/değil YETERİNCE UYGUN OLMA/MA [14:58][04 Eylül 2013] [TDK'da Ara]

-@ "TABİİ Kİ" ile/ve/<> "KESİNLİKLE" [09:59][04 Eylül 2013] [TDK'da Ara]

-@ "TABİİ Kİ" ile/ve/<> "MUTLAKA" [01:30][03 Eylül 2013] [TDK'da Ara]

-@ NORMAL ile ORTALAMA [00:33][29 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]

-@ "YORULUYOR İNSAN" değil YORULUYORUM [19:14][27 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]
( Kişisel ve/veya özel olan bir durumu, genelleyerek ya da abartarak, [kendine hizmet eden/çıkarına uyan] "akla" bürümenin [rasyonalizasyonun], çevreye hiçbir etkisi/katkısı olmadığı gibi, en başta, bu sözü söyleyen kişiye ve çevresine/zihinlere olan yükü çok fazladır. Aslolan da, ne söyleyeceğini bilmek değil ne söylemeyeceğini düşünmek ve ona göre konuşmak/konuşabilmektir! )

-@ "KEŞKE, YAPMAZ OLAYDIM" değil YAPMAZ OLAYDIM / KEŞKE YAPMASAYDIM [19:15][27 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]

-@ SİNGAPUR'DA RESMÎ DİL: ÇİNCE ile/ve/<> MALAYCA [12:32][19 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]

-@ SÖZÜN: BELİRLEYİCİLİĞİ ile/ve/değil/<> BAĞLAYICILIĞI [14:43][17 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]
( Söylediklerinize dikkat edin,
düşüncelere dönüşür...

Düşüncelerinize dikkat edin,
duygularınıza dönüşür...

Duygularınıza dikkat edin,
davranışlarınıza dönüşür...

Davranışlarınıza dikkat edin,
alışkanlıklarınıza dönüşür...

Alışkanlıklarınıza dikkat edin,
değerlerinize dönüşür...

Değerlerinize dikkat edin,
karakterinize dönüşür...

Karakterinize dikkat edin,
kaderinize dönüşür... )

-@ KUMAŞ ile/değil (BULUNMAZ) HİNT KUMAŞI [01:44][14 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]
( ... İLE/DEĞİL Kumaş, defalarca boya tankına daldırılıp güneşte kurutulur ve bu işlem, kumaşın rengi, güneşte solmayana kadar edermiş. Böylece, rengi solmayan, değerli bir kumaş elde edilirmiş. )
( Değerli ve "değersiz"[kinâyeli olarak kullanılan] nesneler/"şey"ler için, "Bulunmaz, Hint Kumaşı" (mı?) deyimi de, kumaşın elde edilmesindeki bu sürecin kolay ve kısa olmamasındaki gibi, bazı değerli eşyaların/olanakların da hiçbir uğraş göstermeden, kolaylıkla edinilemeyeceğine/erişilemeyeceğine "gönderme" olarak da kullanılmaktadır. )

-@ TAMİLLER ile/ve/<>/>< SEYLAN'LILAR [00:54][14 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]
( Hindistan'ın güneyinden Sri Lanka'ya göç eden ilk Tamiller ve Seylan'lılar, yıllar boyunca birbirleriyle savaşmışlar. Sri Lanka'nın tarihte yerini alması ise, III. yüzyılda, başkenti Anuradhapura'dan, Buda felsefesini yayan ve bütün adayı denetimi altına alan Kral Tissa ile gerçekleşmiştir. Tamiller ile girişilen çatışmalarda, Seylan'lılar galip gelmiştir. Monarşi, dinin yayılmasını kolaylaştırmış, ülkeyi geliştirmiş, anıtlar, tapınaklar ve sulama düzenekleri kurulmuştur.

XIII. yüzyıldan sonra, sulama düzeni kötüleştiği ve azınlıkta kalan Tamiller, gittikçe daha fazla baskı yaptığından dolayı, ada halkı, başkenti sürekli değiştirmiş ve adanın güneyine çekilmek zorunda kalmıştır.

Sri Lanka adası, tarihi boyunca işgalcilerin, Portekiz'li, Hollanda'lı ve İngilizler'in akınına uğramış. Uzun yıllar, İngiltere'ye bağlı bir sömürge olarak kalmış. XIX. yüzyılda alevlenen milliyetçilik hareketleri sonucu, Hindistan'ın paralelinde, 1947 yılında, herhangi bir çatışmaya girmeden bağımsız devlet olmuştur. )
( Sri Lanka'nın yakın tarihinde önemli bir yeri olan Dias Bandaranaike, 1951 yılında, "Sri Lanka Özgürlük Partisi"ni kurarak iktidara gelmiştir. Sinhali milliyetçiliğini ve Budizm'i savunan sosyalist çizgide bir siyaset süren Bandaranaike, ülkesinin resmî dilini, İngilizce'den Sinhali diline çevirmiştir.

[1959 yılında bir suikasta kurban gidince, dul eşi Sirimavo Bandaranaike, iktidarı devralmış ve eşinin siyasetini devam ettirmiştir. 1994 yılına kadar ve dünyanın ilk kadın önderi olarak Sri Lanka'yı yönetmiştir.] )

-@ HİNDİSTAN ve/<> SRİ LANKA[< SEYLAN] [12:51][14 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]
( Hindistan Yarımadası'ndan, Palk Boğazı ile ayrılan Sri Lanka, yarımadaya, "Âdem'in Köprüsü" denilen mercan adalarıyla bağantılıdır. VE/<> Önceki adı Seylan olan Sri Lanka, Sinhala dilinde, "pırıl pırıl parıldayan ülke" anlamına gelmektedir. )
( ... VE/<> Budizm'in önemli hac merkezlerinden biridir. )
( ... VE/<> Yakut'u ile de ünlüdür. )

-@ SANSÜR ile/değil/yerine DENETLEME [23:52][12 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]

-@ KAŞINMA: RAHİMDE değil VAJİNADA [23:45][12 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]
( İç yüzeyde. [olmaz!] DEĞİL Dış bölgede/yüzeyde. )
( "Rahmim kaşınıyor" diye bir söz olmaz. DEĞİL "Vajina(m)da kaşıntı var/oluyor" olabilir. )

-@ NUTUK: İÇ KONUŞMA ve/||/<> DIŞ KONUŞMA [14:27][11 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]
( Düşünme/düşünce. VE/||/<> Dil/söz. )

-@ SÖMÜRME ile/ve/<> "SÖĞÜŞLEME" [02:18][10 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]

-@ OLANAKLAR ile/ve/değil/yerine/||/<> OLANAKLILIKLAR [08:26][08 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]
( Parça. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Bütün. )
( Hedef. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Durum. )

-@ AYMARA ile/ve QUECHUA [12:33][07 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]
( Titicaca Gölü'nün, Bolivya sınırları içinde bulunan adalarında yaşayan yerli halkın kullandığı, eski bir yerli dil. İLE/VE Gölün Peru'da bulunan bölümünde kullanılan, İnka'lardan kalma dil. )

-@ TECRÎD[< CERED] ile/değil TEDRÎC[< DURÛC] [00:39][07 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]
( Soyma, soyulma. | Ayırma, bir tarafta tutma. | Soyutlama. | Yalıtma. İLE/DEĞİL Derece derece, basamak basamak ilerle(t)me. )

-@ MÂLUM ile/ve ÂŞİKÂR [14:32][06 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]

-@ DUDAK/MİDE ORUCU ile/ve/değil/||/< DİL ORUCU [11:23][06 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]

-@ PORNOGRAFİK: APAÇIK ile/ve/<> ÖZSÜZ GÖRÜNÜŞ [10:45][06 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]

-@ İŞLEYİŞ ile İŞLEV [10:31][06 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]

-@ "O KADAR DA UZUN BOYLU DEĞİL" ile "ATLA, DEVE DEĞİL YA" [10:29][06 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]

-@ "ÜSTESİNDEN GELMEK" ile "ALTINDAN KALKMAK" [10:27][06 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]

-@ "DELİRTME" değil/yerine/>< BELİRTME [18:13][25 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]
( Zihnin başedemediği tek şey belirsizliktir. Eğer yakınlarımızı "delirtmek" istemiyorsak, ancak zihnimizden/düşünce(ler)mizden/niyetimizden/yaklaşımımızdan ve/veya durumumuzdan çevremizi haberdar ederek buna engel olabiliriz. Konuşmayarak, "susmayı"/"az konuşmayı" bir "beceri/fark" görerek iletişim ve paylaşım içinde olamaz, ortak alanda, birlikte hareket edemeyiz. )

-@ HİNDİSTAN'DA ÖTEN HOROZUN SESİ KULAĞIMIZDADIR ile/ve/<> BİR YILDIZ KAYSA DİŞİM AĞRIR [16:25][22 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ "YASAK" ile/değil BAŞKASINA KAPALI [16:20][22 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ PİS ile/değil YOĞUN [16:07][22 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ BİR ŞEYİN: TAKLİDİ ile/değil BENZERİ [16:00][22 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ "BAL PETEĞİ" ile/ve/<> "İNCİR" [15:53][22 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]
( Beyin. )

-@ ALEVÎ ile/ve/değil ALEVÎ [14:39][22 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]
( Hz. Ali. İLE/VE/DEĞİL Yüce[ulvî]. )

-@ ALTIN(PARA) ile/ve/değil/yerine/||/<> SÖZ/KELÂM [11:45][21 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]
( Doğada. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> İnsanda. )

-@ "DELİ" ile/değil DONANIMLI [21:12][20 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ İLZÂM ile/ve/<> İCBÂR [09:55][17 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ GÖKTÜRK TÜRKÇESİ ile/ve/<> OĞUZ TÜRKÇESİ [16:32][15 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ GERÇEK/LİK ile/ve/değil/<> SABİT/LİK [16:31][15 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ ÇIKIŞ ile ÇIKIŞ [01:52][15 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]
( Dışarı. İLE Yukarı. )

-@ BİRLEŞTİRİCİ ile AYRIŞTIRICI [01:21][15 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]
( [söz/karar/tutum] Bir kesimi birleştirici olabilir ve fakat hiçbir kesimi ayrıştırıcı olmamalıdır. )

-@ KADEH ile/ve/değil/yerine PİSAGOR'UN KADEHİ [13:01][14 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]
( ... İLE Ölçüyü kaybedersen, herşeyi/ni kaybedersin. )
( ... İLE İçine konulan şarabın, kadehin ortasındaki çıkıntının seviyesini geçmesiyle, fazla olanı değil kadehin içindeki tüm sıvıyı, altındaki deliklerden akıtır. [Nerede duracağını ve ne kadar içmesi gerektiğini bilmeyenler için ve sınırlarını öğrenmeleri için yapılmıştır.] )
( | )

-@ KİŞİLERE: "ACIMAM!" değil/yerine KENDİMİ, ACIMAMAM GEREKTİĞİNE İKNÂ EDERSEM, ACIMAM/ACIMAYABİLİRİM [21:05][13 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ (")ÇIKAR(") ile/değil/yerine OLASI ZARARLARI AZALTMA [12:39][13 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ YIKIM ile/ve/değil YIKILIM [12:28][13 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]
( Yapıda. İLE/VE/DEĞİL Fizikte, kimyada. )

-@ GÖRMESİN! ile/ve/değil/yerine/<> GÖSTERME! [15:00][11 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ "MESAFE KOYMAK" ile/ve/<> "MESAFE YARATMAK" [14:22][11 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ KONUŞMANIN: "ANLAMSIZLIĞI" ile/ve/değil/yerine/<> "GEREKSİZLİĞİ" [14:18][11 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]
( Konuşmak, insanın, her koşul ve zamanda, en öncelikli yeti ve eylememidir. Dolayısıyla, kendi isteksiz ya da kopuk olduğumuz durumlar için "konuşmanın gereği yok" şeklinde düşünülmemeli ve konuşulmamalıdır. Anlamsızlığı, isabetsizliği, yersizliği/zamansızlığı olabilir fakat "gereksizliği" diye bir durum söz konusu olmadığı gibi bu ["niyetteki/kasıttaki"] söz de söylenemez/söylenmemelidir. )

-@ CAM ile/ve/<>/> AYNA [01:49][10 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]
( Sileriz, "ayna gibi" oldu deriz. İLE/VE/<> Sileriz, "cam gibi" oldu deriz. )
( ... İLE/VE/<>/> Camın sırlanmışı. )

-@ MALİ'DE: HOŞNUTLUK ve/<> "HAP, HEP, HAP" [13:12][09 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]
( Bir şey hoşlarına gittiğinde kullandıkları söz(cük)ler. )

-@ "BAŞA GETİRMEK" ile/değil "BAŞA GEÇİRMEK" [03:17][08 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ "HALBUKİSİ" değil HALBUKİ [01:00][08 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ GENELLİKLE ile GENEL-GEÇER [01:00][08 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ "TENEZZÜL" ETMEK ile/ve/değil/yerine/||/<> TEVECCÜH ETMEK [20:34][07 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ "SEN DİLİ" KULLANMAMA GEREĞİ: TANIMADIĞIN KİŞİ değil (YETERİNCE) SAMİMİ/YAKIN OLMADIĞIN(/DAN DOLAYI) [20:36][07 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]
( Tanımadığınız ve/veya yeterince samimi/yakın olmadığınız kişilere, "SİZ" diye hitap ediniz/edilir! )

-@ DÜŞÜNME =/<> İÇ KONUŞMA [18:50][07 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]
( İKİ BEN: İç konuşma, düşünme.
KONUŞMA: RUBÛBİYET )

-@ SİZ: ÇOĞUL ile/değil NEZÂKET [18:07][07 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ TEVÂTÜR: UYDURMA SÖZ değil GÜVENİLİR KİŞİLERDEN GELEN BİLGİ/HABER [18:06][07 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ TEVÂTÜR ve/< TEBLİĞ [18:05][07 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]
( Herşeyin senedi olması gerekmez. Tebliğ ve tevâtür de yeterlidir/geçerlidir. )

-@ ARI KAVRAM ve/<> AKIL [17:59][07 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ KADERDEN KAÇMAK değil BİR KADERDEN, BAŞKA BİR KADERE GİTMEK/GEÇMEK [15:35][07 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ GİDERMEK değil BULMAK [15:27][07 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ ÖRNEKLEMEK ile ÖRNEKLEMEMEK [16:31][06 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]
( Beni sıkar. İLE Seni sıkar. )
( Anlayamama(sı)ndan dolayı, örnekleme zorunluluğu doğar. )
( "TEŞBİHTE HATA OLMAZ" değil TEŞBİHTE, HATA OLMASIN/OLMAZ/OLMAMALI!
[ Hangi benzetmeyi yaparsan yap, önemli değildir anlamına gelmez. Benzetme(teşbih) yapacağın zaman hata yapmama gerekliliğini anlatır! [Teşbih sözcüğünden sonra virgül/duraklama çok önemli!]) ( Halk arasında daha çok, yapılan benzetmeden alınılmamasını dilemek için söylenilir ama bu yanlış kullanımdır. ] )
( Kötü örnek, örnek değildir!
[Sui misal, misal teşkil etmez!] )

-@ "ADÂLET YOK" ile/ve/değil/yerine/<> ADÂLET'İ, KENDİN/SEN (YAKIN ÇEVRENDE, OLANAKLARINDA) GERÇEKLEŞTİR (YAŞAT/İHYÂ ET)! [15:50][06 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ "KAÇMAK" ile/ve/değil/yerine/<> GİTMEK [15:38][06 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]
( Sevdiklerinle arana mesafe girdiği oranda, varış yerinin de hiçbir anlamı kalmaz. )

-@ ŞARKI ile/ve/değil/yerine/<> NİNNİ [11:41][06 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]
( Tüm ninniler, hicaz makamındadır. )

-@ "HEYECANLAN(M)IYORUM" ile/ve/değil/yerine/<> "HEYECANI(MI) İÇİMDE TAŞIYORUM/TUTUYORUM" [23:54][05 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ "NEREDE, O ESKİ BAYRAMLAR/RAMAZANLAR" değil NEREDE, O ÖNCEKİ BEN [19:41][05 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ (BİR ŞEYDEN[ÜRÜN/HİZMET]) MEMNUN OLMAK ile/ve/değil/yerine/||/<> (BİR ŞEYİN[ÜRÜN/HİZMET]) (SİZİN İÇİN) UYGUN OLMASI [10:28][05 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ "O DÖNEMDE, ..." ile/değil "O DÖNEM DE, ..." [11:17][04 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]
( Dahi anlamındaki "de" ayrı yazılır! Lütfen! Sadece biraz (daha) özen! | http://dahianlamindakideayriyazilir.com )
( Konfüçyüs: "Eğer konuşulan dil doğru değilse, o zaman söylenilen şey, söylenilmek istenen şey olmaz. O zaman, yapılması gereken yapılmaz ve eğer işler yapılmadan kalırsa, maneviyat ve sanat bozulur. O zaman, adâlet, sahtekârlıkla yürür. Eğer bu olursa, insanlar kendilerini umutsuz bir karmaşanın içinde bulurlar. Bu nedenle, söylenilen şey her şeyden önemlidir ve bu konuda dikkatsizlik yapılmamalıdır." )

-@ "AĞUSTOS AYI(NDAKİ) GİBİ SOĞUK" ve/<> "OCAK/ŞUBAT GÜNEŞİ GİBİ YAKICI" [16:05][02 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]
( Uruguay'da, mevsimlerin ve ayların, toplumdaki/dillerindeki karşılıkları. )

-@ ÇOCUĞA İFADEDE/HİTAPTA: "KIRARSIN/KIRACAKSIN" / "DÖKERSİN/DÖKECEKSİN" / "DÜŞERSİN/DÜŞECEKSİN" değil/yerine SIKI TUT! / DİKKAT ET! [15:32][02 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ "EN SEVMEDİĞİM" (ŞEY) ile/değil/yerine PEK/HİÇ SEVMEDİĞİM (BİR ŞEY) [11:12][02 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ "HİÇ SEVMEM" ile/değil/yerine PEK SEVMEM [11:12][02 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ BAŞKASINA: BIRAKMA ile/ve/<> "YIKMA" [07:58][02 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ MENKUL[< NAKL] ile ME'KÛL [17:23][30 Haziran 2013] [TDK'da Ara]
( Nakledilmiş, bir yerden, bir yere taşınmış, taşınan. | Ağızdan ağıza geçmiş. [söz, haber, öykü] İLE Ekl olunmuş, yenilmiş şey, yiyecek. )

-@ "BENİM OL!" değil KENDİ(N) OL(SUN)! [17:14][30 Haziran 2013] [TDK'da Ara]

-@ BİYOGRAFİ: İNSAN'IN ÖYKÜSÜ değil CANLININ ÖYKÜSÜ [14:22][30 Haziran 2013] [TDK'da Ara]

-@ İZÂHÎ ile/ve/<> İZÂFÎ [13:56][30 Haziran 2013] [TDK'da Ara]

-@ "HER ŞEY, DEĞİŞİR" değil HER ŞEY, (BELİRLİ/BELİRSİZ) BİR ŞEYE GÖRE DEĞİŞİR [13:54][30 Haziran 2013] [TDK'da Ara]

-@ "UMURUMDA DEĞİLSİNİZ" ve/değil/< EMRİMDE DEĞİLSİNİZ [13:54][30 Haziran 2013] [TDK'da Ara]

-@ HAYVAN: "RİYÂKÂR DEĞİLDİR" değil İKİYÜZLÜLÜK/RİYÂKÂRLIK YAPAMAZ [13:53][30 Haziran 2013] [TDK'da Ara]

-@ AD/İSİM ve/<> İMGE [13:52][30 Haziran 2013] [TDK'da Ara]
( Dışarıdan. VE/<> İçeride/zih(n)inde. )

-@ "GÜZEL DEĞİL" değil BAKILIŞI (YETERİNCE) GÜZEL DEĞİL [13:52][30 Haziran 2013] [TDK'da Ara]

-@ GÜL BAHÇESİ ile/ve/değil/yerine ÇİÇEK BAHÇESİ [13:51][30 Haziran 2013] [TDK'da Ara]

-@ AD(İSİM): VAROLANLARA VERİLİŞİNE GÖRE ile/ve/<> VAROLANLARIN SAYISINA GÖRE [13:35][30 Haziran 2013] [TDK'da Ara]
( Özel ad. | Tür adı. İLE/VE/<> Tekil ad. | Çoğul ad. )

-@ ADIN(İSMİN) DURUMLARI(HALLERİ): YALIN ile/ve/<> -İ HALLERİ [13:30][30 Haziran 2013] [TDK'da Ara]
( Yalın. İLE/VE/<> Belirtme. İLE/VE/<> Yönelme. İLE/VE/<> Bulunma. İLE/VE/<> Ayrılma. )

-@ "TEMELE ALMA" ve/<> AMAÇ [13:23][30 Haziran 2013] [TDK'da Ara]

-@ OLMAYAN MEYVEYE EL UZANMAZ ve/<> AŞILANMAYAN MEYVE TATLANMAZ [13:09][30 Haziran 2013] [TDK'da Ara]

-@ [ne] VARLIĞA YERİNİRİM ne de YOKLUĞA ERİNİRİM [13:04][30 Haziran 2013] [TDK'da Ara]
( Ancak, yokluğu birebir, kendin deneyimle(yebil)dikten sonra söyleyebilirsin/söylemelisin! )

-@ ORGANİK ile/ve/= MEKANİK DEĞİL [12:47][30 Haziran 2013] [TDK'da Ara]

-@ HALİL < TAHALLÜL [10:10][30 Haziran 2013] [TDK'da Ara]

-@ "MANTIKLI" ile/ve/değil/<> UYGUN [00:47][30 Haziran 2013] [TDK'da Ara]

-@ "ÖNE ÇIKARMA" ile "TEMEL/E ALMA" [01:28][29 Haziran 2013] [TDK'da Ara]

-@ BELİRLİ (BİR) BELİRSİZ ile BELİRLİ-BELİRSİZ [01:27][29 Haziran 2013] [TDK'da Ara]

-@ AYDINLANMIŞLIK ve/<> UYANDIRILMIŞLIK [14:53][26 Haziran 2013] [TDK'da Ara]

-@ GÜNAYDIN ve/<> ZİHNAYDIN [12:18][25 Haziran 2013] [TDK'da Ara]

-@ ...'YA: "RAST GELME" ile/ve/değil/yerine "DENK GELME" [01:45][25 Haziran 2013] [TDK'da Ara]

-@ YAKUTİSTAN'IN İKİ RESMİ DİLİ: YAKUTÇA ile/ve/<> RUSÇA [22:17][23 Haziran 2013] [TDK'da Ara]
( Yakutça, Türk dilinin kuzey grubundan S kolu olarak kabul ediliyor.[YAZ=SAS, YOL=SOL] )

-@ "GÖZDEN ÇIKARMAK" ile/değil/yerine "GÖZDEN KAÇIRMAK" [10:34][21 Haziran 2013] [TDK'da Ara]

-@ GÖKTÜRK ABECESİNDE: 34 ve/+/<> 4 [15:39][20 Haziran 2013] [TDK'da Ara]
( Sesli harf. VE/+/<> Sessiz harf. )

-@ "...SAL" ile/değil OLUŞTURULMUŞ [14:48][20 Haziran 2013] [TDK'da Ara]

-@ İFADE ve/<> İÇGÖRÜ [14:44][20 Haziran 2013] [TDK'da Ara]

-@ "DİKKATE DEĞMEZ/LİK" değil SADE/LİK [14:34][20 Haziran 2013] [TDK'da Ara]

-@ GİZLİ ile/değil İÇTE [14:33][20 Haziran 2013] [TDK'da Ara]

-@ İFADEDE: KARIŞMA(MA)K ile AÇMA(MA)K [14:29][20 Haziran 2013] [TDK'da Ara]

-@ SIYIRMAK ile/ve/<> KEMİRMEK [14:20][20 Haziran 2013] [TDK'da Ara]

-@ "HER VARLIK" değil HER VAROLAN [16:30][19 Haziran 2013] [TDK'da Ara]

-@ KÂİNAT ve/<> KANAAT [16:29][19 Haziran 2013] [TDK'da Ara]

-@ gezi ile/ve/değil/<> Gezi [10:49][18 Haziran 2013] [TDK'da Ara]
( ... İLE/VE/DEĞİL/<> Türkiye'mizin/İstanbul'umuzun, Taksim'deki, akıl, değerler ve diriliş simgesi olan parkımız. )

-@ taksîm[< kısm] ile/ve/değil/<> Taksim [10:46][18 Haziran 2013] [TDK'da Ara]
( [mat.] Bölme, parçalara ayırma. | Bölüm. | Bölü. İLE/VE/DEĞİL/<> İstanbul'un ve Gezi Parkı'mızın merkezi, değerlerimizin simgesi. [Her yer Taksim! Her yer diriliş!] )

-@ İLK PARAŞÜT VE KRAVAT: HIRVATLAR [19:50][17 Haziran 2013] [TDK'da Ara]
( Otuz Yıl[1618 - 1648] Savaşları'na katılan Hırvat askerler, Fransız'lardan boyunalarına bağladıkları atkılarla ayırt edilince Fransızlar, bu boyun bağına "Cravate" demişler. Kravat sözcüğünün kökeni de buradan geliyor. )

-@ ZEMZEM ile ZEMZEM [14:41][16 Haziran 2013] [TDK'da Ara]
( Mekke'de, Harem-i Şerif'te bulunan kuyu ve bu kuyunun müslümanlarca kutsal sayılan suyu. [HEMZE, TAYYİBE, TAHİRE, ŞARABÜ'L-EBBAR] İLE Yavaş ve hafif türkü söyleme. | Türk müziğinde en az 5-6 yüzyıllık bir mürekkep makam.[örneği kalmamıştır] )

-@ TÜRK'ÜM <> ÖZBEK'İM [13:27][16 Haziran 2013] [TDK'da Ara]
( Eğer bir Özbek'e, "Sen Türk kökenlisin" derseniz kesinlikle kabul etmezler. "Ben Özbek'im, sen de öyle!" derler. )

-@ ÖZBEKÇE ile TÜRKÇE [13:22][16 Haziran 2013] [TDK'da Ara]
( İÇKİ İŞLERİ BAKANLIĞI = İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
DÖNEK = BARDAK
AHMAK = DURAK
KERHANE = İŞYERİ
YAMAN = KÖTÜ, YARAMAZ )

-@ ÖZBEKLER'DE: KİRİL ABECESİ değil/yerine LATİN ABECESİ [13:03][16 Haziran 2013] [TDK'da Ara]
( 02 Eylül 1993 tarihinde, resmen, Latin abecesine geçtiler. )

-@ "ARKADAŞTILAR" değil ARKADAŞLARDI [00:50][16 Haziran 2013] [TDK'da Ara]

-@ ÇAL(IN)MA ile/değil KAÇIR(IL)MA [21:54][14 Haziran 2013] [TDK'da Ara]
( Nesneler için geçerlidir. İLE/DEĞİL Canlılar[insan ve/veya hayvan] için geçerlidir. )

-@ DİL ve/<> MANEVİYAT [17:13][14 Haziran 2013] [TDK'da Ara]

-@ BİRLİK: DİLDE ve/||/<> DÜŞÜNCEDE [12:40][12 Haziran 2013] [TDK'da Ara]

-@ "AĞLAMA DUVARI" ile/değil/yerine BATI DUVARI [03:06][10 Haziran 2013] [TDK'da Ara]

-@ BİRLEŞTİRME ile/değil BİRLİK [16:12][09 Haziran 2013] [TDK'da Ara]

-@ ...'DA/N: "NE ANLADIĞIN" ile/ve/değil "NE BEKLEDİĞİN" [15:48][09 Haziran 2013] [TDK'da Ara]

-@ "BİLMEMEK" ile/ve/değil/yerine İLGİLENMEMEK [15:47][09 Haziran 2013] [TDK'da Ara]

-@ SORUNLU "YASALARI": REDDEDELİM değil/yerine DEĞİŞTİRELİM [15:46][09 Haziran 2013] [TDK'da Ara]

-@ EMÂNETİ: TESLİM ETMEK ile/ve/değil/<> TEVDÎ ETMEK [15:41][09 Haziran 2013] [TDK'da Ara]

-@ "KALBİN DERİNLİĞİ" ile/ve "DERİNLİĞİN KALBİ" [15:39][09 Haziran 2013] [TDK'da Ara]

-@ "... OLARAK" ile/değil/yerine "... OLARAK DA" [15:38][09 Haziran 2013] [TDK'da Ara]

-@ "GÖRÜNÜRDE" değil GÖRÜNÜŞTE [15:37][09 Haziran 2013] [TDK'da Ara]

-@ BİR KEZ DE ile BİR KEZ DAHA [15:35][09 Haziran 2013] [TDK'da Ara]

-@ "... ÖYKÜ/SÜ" değil ... SÜRECİ [15:34][09 Haziran 2013] [TDK'da Ara]

-@ "... DİYOR" ile/değil "... DA DEMİŞ OLUYOR" [15:34][09 Haziran 2013] [TDK'da Ara]

-@ SEVGİ ile/ve/<> ÖZDEYİŞ [15:33][09 Haziran 2013] [TDK'da Ara]
( Özün özü. İLE/VE/<> Özün sözü. )

-@ "NEZLİNDE" değil NEZDİNDE [23:23][07 Haziran 2013] [TDK'da Ara]

-@ BURKULMA ile/değil BURULMA [23:07][07 Haziran 2013] [TDK'da Ara]

-@ "İÇİM BURKULUYOR" değil "İÇİM BURULUYOR" [23:06][07 Haziran 2013] [TDK'da Ara]

-@ AYRI ile/ve/değil/yerine UZAK [15:32][07 Haziran 2013] [TDK'da Ara]

-@ "İÇİ BOŞ" ile/değil "ORTASI BOŞ" [01:42][06 Haziran 2013] [TDK'da Ara]

-@ GÜZELLİĞİN: İDRAKİ ile/ve/<> İFADESİ [15:01][05 Haziran 2013] [TDK'da Ara]
( Ancak sendeki güzellik kadar. İLE/VE/<> Ancak sendeki güzellik kadar. )

-@ "NASIL OLSA" (ŞU/RADA VAR) ile/değil/yerine "NEYSE Kİ", ŞU/RADA VAR [10:12][05 Haziran 2013] [TDK'da Ara]

-@ "HAKLI ÇIK(AR)MA" ÇABASI ile/ve "KÂRLI ÇIK(AR)MA" ÇABASI [09:29][05 Haziran 2013] [TDK'da Ara]

-@ DİNSEL ile/ve/değil/yerine DİLSEL [01:33][05 Haziran 2013] [TDK'da Ara]
( Sınırlayıcı olabilir. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Birleştirici, buluşturucu, uzlaştırıcı[dır]. )

-@ "TARTIŞMALI" ile/ve/<> GÜÇSÜZ/YETERSİZ [01:32][05 Haziran 2013] [TDK'da Ara]

-@ "ASLINDA/ESASINDA ..." ile/ve/değil/yerine "BİR YANDAN DA ..." [01:32][05 Haziran 2013] [TDK'da Ara]

-@ AD ile BAŞLIK [01:30][05 Haziran 2013] [TDK'da Ara]

-@ TASHİH ile/ve/<> TÂDİL [17:26][02 Haziran 2013] [TDK'da Ara]

-@ "DÜĞÜMÜ KESMEK" ile/değil/yerine "DÜĞÜMÜ ÇÖZMEK" [08:08][01 Haziran 2013] [TDK'da Ara]

-@ BELİRTİ ile/değil UZANTI [08:02][01 Haziran 2013] [TDK'da Ara]

-@ SEVGİ ve/<> DİL [06:48][01 Haziran 2013] [TDK'da Ara]
( İnsan, ancak bu iki kanatla uçar. )

-@ "... YÖNETMENLİĞİ" değil ... YÖNETMELİĞİ [00:13][01 Haziran 2013] [TDK'da Ara]

-@ "PUT KIRMAK" ile/değil "YORGAN SİLKMEK" [16:51][28 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]

-@ "KİMSEYE GÜVENME!" değil KİMSEYE (TAMAMEN) BIRAKMA! [21:42][27 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]

-@ KELÂM ve/<> AŞK [18:02][26 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]

-@ AHLÂKSIZ ile/değil KÖTÜ AHLÂKLI [17:37][26 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]

-@ YALAN ile/ve/değil/<> SANAL [17:36][26 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]

-@ BENZERLİK ile "YAKINLIK" [17:35][26 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]

-@ ŞAPKA ile/değil BO DOI [15:56][26 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]
( ... İLE/DEĞİL Vietnam'da, koni biçimindeki şapkaların adı. )

-@ TENEZZÜL ile/ve/değil/<> TEŞEBBÜS [15:27][26 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]

-@ TÜRBAN değil HAVLİ [15:26][26 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]
( ... DEĞİL Moritanya'da kullanılan türbanın adı. )

-@ "SONSUZA KADAR" değil/yerine ÖLENE KADAR [23:29][24 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]

-@ İNGİLİZCE ile/ve/değil/<> BİSLAMA [17:24][24 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]
( ... İLE/VE/<> Vanuatu'da 115 ayrı kültür ve dil oluşmuş. İki komşu köy bile birbirleriyle anlaşamıyormuş. Daha sonra, dil olarak bozuk bir İngilizce olan "Bislama" kabul edilmiş. )

-@ MALDİV ve/<> ADALARI [17:04][24 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]
( 1196 adadan oluşur ve toplam yüzölçümü 298 km²'dir. Başkenti Male'dir. )
( Delikanlı, hırsızlık olayının zeten çok nadir olduğu Maldiv'in ünlü bir plajına vardığında, yine de giysilerinin çalınmasını nasıl engelleyebileceğini düşündü. Denize girmeden önce giysilerinin üzerine, "Bu giysiler, dünya ağır sıklet şampiyonunundur!" diye bir bilgi bıraktı.

Bir süre sonra denizden çıkan delikanlı, giysilerinin çalınmış olduğunu gördü. Yerine ise şöyle bir bilgi bırakılmıştı.

"Bu giysileri çalan, dünya maraton şampiyonudur!" )

-@ ALOHA ile/ve BULA [15:08][24 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]
( [Merhaba!] Hawaii'de. İLE/VE Fiji'de. )

-@ SOLOMON ADALARI'NDA: YEREL DİLLER ile/ve/<> AĞIZ/ŞİVE [18:36][23 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]
( 63 yerel dilde. İLE/VE/<> Çok çeşitli ağızlarda konuşuluyor. )

-@ SOLOMON ADALARI'NDA: İNGİLİZCE ve/<> PİSİN [18:23][23 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]
( ... VE/<> Yerel dil. )

-@ ULUSAL BİRLİK ile/ve/<> KABİLE BİRLİĞİ [17:41][23 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]
( Toplumların/ulusların birliğini sağlayan, en önemli ve öncelikli olgu, dilidir. İLE/VE/<> "Tek ağız" anlamına gelen Vantok Kültürü, Papua Yeni Gine'de bulunan bir kabilenin, üyelerinin aynı dili kullanmalarıyla, birbirlerini her yönden korudukları bir kültür de, buna en iyi örneklerdendir. )

-@ PAPUA YENİ GİNE'DE: İNGİLİZCE ile/ve/<> PİDGİN [16:45][23 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]
( Resmi dil. İLE/VE/<> Halkın kullandığı bozuk İngilizce.[Zaman kipi yoktur.]
[EM WANEY: Bu nedir? | YU ONAIT: Nasılsın?] )

-@ ÇAD'DA: ARAPÇA ve/<> FRANSIZCA [16:39][23 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]
( İkisi de, Çad'ın resmi dilidir. )

-@ RESEPTÖR değil ALICI [01:45][23 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]

-@ IQ[AYKÜU] değil/yerine ZEKÂ [01:43][23 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]

-@ GALİP ile/değil/yerine BASKIN [18:12][20 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]

-@ "AÇIK SÖYLEMEK" ile YALAN SÖYLEMEMEK [18:11][20 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]

-@ SOLUK/NEFES ile/ve/<> KELÂM [18:04][20 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]
( ... İLE/VE/<> Soluğa/nefese verilen şekil. )

-@ TAHİR ve/= CATHERINE[< CATHARSIS] [18:01][20 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]

-@ YALAN ile HAKARET [17:10][20 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]

-@ CENNET'TEN: "KOVULMA" değil İNDİRİLME [16:55][20 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]

-@ "HUZUR, İSLÂMDADIR" ile/ve/değil "HUZUR, TESLİMİYETTEDİR" [16:32][20 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]

-@ "GERÇEK BİR ..." ile/değil "TAM BİR ..." [14:31][20 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]

-@ "SAKIN HA!" ile "AMAN HA!" [14:04][20 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]

-@ "BU/ŞU YÜZDEN" ile/değil "BUNDAN/ŞUNDAN DOLAYI" [01:37][20 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]

-@ SÖYLEMEK ile/değil "AĞZINDAN KAÇIRMAK" [12:12][16 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]

-@ "BİSİKLET BİNMEK" değil BİSİKLETE BİNMEK [10:05][15 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]

-@ DAHA "İYİ"/"KÖTÜ" değil/yerine NEŞE [14:37][14 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]

-@ "ACIMA!" ile/değil "FAZLA ACIMA!" [14:36][14 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]

-@ "ÖZÜNDE ..." ile/ve/<> "SONUÇTA ..." [09:01][11 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]

-@ "KOLAY(LIKLA) SÖYLEMEK" ile/ve/değil/<> İNAN(M)IYOR OLMAK [23:11][10 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]

-@ AD KOYMADA, DOĞUMUN: ZAMAN/I ile/ve/<> YER/İ [16:14][31 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]
( Orta Afrika Cumhuriyeti'nde, çocukların adları, doğdukları yer ve zamana göre konuluyor. [Mbonsol: Ağacın altı. | Maseke: Dere kıyısı.] )
( İnsan, ahırda doğdu diye at olmadığı gibi, "nereli" olduğunun ve/veya adının ne konulduğunun da belirleyiciliği yoktur/olmaz! )

-@ "CENAZEYE GİDİYORUM" ile/değil/yerine "AĞLAMAYA GİDİYORUM" [11:10][10 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]
( Lazlar ve Mingreller, cenazenin adı yerine halini ifade etmeyi tercih ederler. )

-@ "GİDER" (YAPMAK) ile "ATAR" (YAPMAK) [03:23][10 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]

-@ "EVVELSİ" SENE değil EVVELKİ(ÖNCEKİ) YIL/SENE [02:47][10 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]

-@ "NE ZAMAN KONUSU AÇILINCA" değil NE ZAMAN KONUSU AÇILIRSA [02:12][10 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]

-@ TEEMMÜL ile/ve/<> TEFEKKUH [23:16][09 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]
( İyice, etraflıca düşünme. İLE/VE/<> Fıkıh öğrenme. | Fıkıhta çok bilgili olma. )

-@ TEFEKKUH[< FIKH] ile/ve/<> TEFEHHÜM[< FEHM] [23:14][09 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]
( Fıkıh öğrenme. | Fıkıhta çok bilgili olma. İLE/VE/<> Yavaş yavaş anlama, farkına varma. )

-@ "(BİR) HATA YAPMADAN" ... ile/değil (PEK/ÇOK) "FAZLA HATA YAPMADAN" ... [18:05][09 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]

-@ "ANLAMIYORSUN!" / "BENİ ANLAMIYORSUN!" ile/değil/yerine SÖYLEDİKLERİMDE ANLAŞILMAYAN NEDİR? [14:13][09 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]
( İkisi de, çok yanlış "ifade"lerdir! İkisinin yerine de,
"Söylediklerimde, anlaşılmayan nedir?" / "Söylediklerimde, anlaşılmayan neyse onu açayım..." vb.,
kişiyi hedef almayan, konuşulan konunun üzerinde durulacak kavramları ve ifadeleri kullanmak gerekir! )

-@ "ANLAMIYORSUN!" ile "BENİ ANLAMIYORSUN!" [14:10][09 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]
( İkisi de, çok yanlış "ifade"lerdir! İkisinin yerine de,
"Söylediklerimde, anlaşılmayan nedir?" / "Söylediklerimde, anlaşılmayan neyse onu açayım..." vb.,
kişiyi hedef almayan, konuşulan konunun üzerinde durulacak kavramları ve ifadeleri kullanmak gerekir! )

-@ "YARATMAK" değil/yerine (OLANI) DEĞİŞTİRMEK [19:47][07 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]

-@ ...YA "DEĞER"/"DEĞMEZ" ile/değil/yerine GEREKİR/GEREKMEZ [18:05][07 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]

-@ KİMLİĞİN ALGILANIŞ BİÇİMİ ve/<> DİL [11:27][07 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]

-@ DİLİN İŞLEVLERİ ve/||/<> KİMLİK [11:26][07 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]

-@ MEAL ile MÂNÂ ile [11:08][07 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]

-@ ŞİKÂYET ile SERZENİŞ [11:07][07 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]

-@ KURGU/LAMAK ile/ve/<> VURGU/LAMAK [17:16][30 Haziran 2013] [TDK'da Ara]

-@ SABİTLEMEK ile/ve/<> BELİRLEMEK [11:04][07 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]

-@ ANANE ile/değil ANNEANNE [01:04][07 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]

-@ İNANMAKLA değil İNANARAK [23:54][06 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]

-@ "HERKESTE VAR" değil HER YERİ/ŞEYİ KAPLAYAN [11:33][03 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]

-@ KAVRAM ile/ve/değil KAVRAM ÇİFTLERİ [11:28][03 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]

-@ BÜTÜNLÜK ile/değil TÜMEL [11:27][03 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]

-@ İSABETSİZ/LİK ile/ve/değil/yerine HEDEFİ TUTTURAMAMA [11:13][03 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]

-@ "OTURMA" ile/ve/değil KAPLAMA [11:12][03 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]

-@ AÇILIM ile DIŞAVURUM [11:04][03 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]

-@ DIŞLAŞIM ile DIŞAVURUM [11:03][03 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]

-@ DİLİ/Nİ ARINDIRMAK ve/<> DÜŞÜNCENİ/ZİHNİNİ ARINDIRMAK [10:58][03 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]

-@ "...'DA ... VARDIR" ile/değil "...'DA ... GİZLİDİR" [10:57][03 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]

-@ "ÖYLE BİRİSİNLE" ... değil ÖYLE BİRİYLE [10:57][03 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]

-@ DÜRÜLÜ-BÜKÜLÜ ile/ve/değil/yerine/<> [10:56][03 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]

-@ MÜCMEL ile/ve/değil/yerine/<> TAFSİL [10:55][03 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]
( Kısa ve öz sözle anlatılmış. İLE/VE/<> Etraflıca, uzun uzun anlatma/açıklama. )

-@ [Ar.] BEYN ile BEYYİN [09:26][03 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]
( Ara, aralık. | Arada, araya, arasında. İLE Açık, âşikâr. İLE Delil, tanık/şahit. )

-@ BİZLER(E)/SİZLER(E) değil BİZ(E)/SİZ(E) [04:52][30 Nisan 2013] [TDK'da Ara]

-@ MENAPOZ değil MENOPOZ [03:27][30 Nisan 2013] [TDK'da Ara]

-@ "GEVŞEME" ile/ve/<> "REHAVETE KAPILMA" [23:27][28 Nisan 2013] [TDK'da Ara]

-@ "ART NİYETLİ OLMAK" ile/ve/<> "GÜNAHINI ALMAK" [23:24][28 Nisan 2013] [TDK'da Ara]

-@ DAYATMA ile/değil/yerine ZORUNLULUK [21:30][28 Nisan 2013] [TDK'da Ara]

-@ "BAKMAK" ile/ve/<> "SAHİP ÇIKMAK" [20:32][28 Nisan 2013] [TDK'da Ara]

-@ BEDELİ/HARCAMAYI: KABUL ETMEK ile/ve/<> GÖZDEN ÇIKARMAK [06:05][26 Nisan 2013] [TDK'da Ara]

-@ BURUNDİ'DE: FRANSIZCA ile/ve/değil/yerine KURUNDİ [12:33][23 Nisan 2013] [TDK'da Ara]
( UMUGOFE: Kadın. | IZUBU: Gündüz. | UKWEZI: Gece )

-@ AFRODİT ile/ve/= VENÜS [12:08][23 Nisan 2013] [TDK'da Ara]
( [Aşkın simgesi.] Yunan\'da. İLE/VE/= Latin\'de. )

-@ DÜNYA VATANDAŞI ile/ve/<> DÜNYA BİREYİ [22:22][22 Nisan 2013] [TDK'da Ara]

-@ İKNA OLMA(MA) ile "AKLINA YATMA(MA)" [22:00][22 Nisan 2013] [TDK'da Ara]

-@ KÜFR ETMEK ile/değil/yerine "BU DA VAR(MIŞ)" DEMEK [21:37][22 Nisan 2013] [TDK'da Ara]

-@ BELİRTİ ile/ve/<> YANSIMA [21:05][22 Nisan 2013] [TDK'da Ara]

-@ KABACA ile/değil/yerine ÖZETLE [12:53][22 Nisan 2013] [TDK'da Ara]

-@ SURVIVAL değil/yerine YAŞAMSAL [12:35][22 Nisan 2013] [TDK'da Ara]

-@ "HANGİMİZ ...?" ile/ve/değil "KAÇIMIZ ...?" [12:33][22 Nisan 2013] [TDK'da Ara]

-@ TÜRKÜAZ değil TURKUAZ [12:30][22 Nisan 2013] [TDK'da Ara]

-@ TRANSPERSONAL değil/yerine BEN-ÖTESİ [12:28][22 Nisan 2013] [TDK'da Ara]

-@ SONLANDIRMA ile/değil BÜTÜNE ERME [12:13][22 Nisan 2013] [TDK'da Ara]

-@ "BECEREMİYORUM" değil/yerine YÜZ VERME! [12:12][22 Nisan 2013] [TDK'da Ara]

-@ İKTİBAS ve MEHAZ [12:33][15 Nisan 2013] [TDK'da Ara]

-@ BAŞKA (BİR ÇÖZÜM) ile/ve/değil YENİ (BİR ÇÖZÜM) [12:15][15 Nisan 2013] [TDK'da Ara]

-@ TAHRÎBÂT ile/ve TAHRÎFÂT [12:15][15 Nisan 2013] [TDK'da Ara]

-@ KATMANLAŞTIRMA ile/ve DERİNLEŞTİRME [09:18][10 Nisan 2013] [TDK'da Ara]

-@ KARŞIT ile/değil MUHATTAB [12:07][09 Nisan 2013] [TDK'da Ara]

-@ SEYYÂL[< SEYELÂN] ile LÂTİF [12:04][09 Nisan 2013] [TDK'da Ara]
( Akıcı, akan. | Akışkan. İLE Yumuşak, hoş, güzel, nazik. | İnce. )

-@ İTİMÂD[< AMD] ve/> İTİKAD[< AKD] [12:03][09 Nisan 2013] [TDK'da Ara]
( Dayanma, güvenme. | Güven, emniyet. VE/> Düğümlenip kalma, bir şeye bağlanma. | İnanma, gönülden onaylayarak inanma. )

-@ KERÂMET >< KERÂHET [11:58][09 Nisan 2013] [TDK'da Ara]
( Bağış, kerem. | İkram, ağırlama. | Velîlerin, gerektiğinde, gösterdikleri olağanüstü durum. | Ermişcesine yapılan iş, hareket ya da söylenilen söz, düşünce. >< İğrenme, tiksinme. | İstemeyerek, baskı ile yapma. | [şer\'î] Bir halin/hareketin, açık ve kesin bir şekilde değil, delâlet suretiyle men olunması. )

-@ "UZATMA" ile/değil SARKITMA [01:49][08 Nisan 2013] [TDK'da Ara]

-@ MUHATARALI ile NETAMELİ [01:48][08 Nisan 2013] [TDK'da Ara]

-@ ZAN ile/değil ATIF [10:43][31 Mart 2013] [TDK'da Ara]

-@ "DİNLEMİYORSUNUZ" değil "DUYAMIYORSUNUZ SANIRIM" [00:09][12 Şubat 2013] [TDK'da Ara]

-@ İSTİFA ile/ve/değil ÇEKİLME [23:38][11 Şubat 2013] [TDK'da Ara]
( Görevden. İLE/VE/DEĞİL Önderlikten. )
( Siyasette. İLE/VE/DEĞİL Dinde. )

-@ "PROBLEM" değil AYRIM [12:17][11 Şubat 2013] [TDK'da Ara]

-@ "... GİBİ ŞEYLER DE": SÖZ KONUSU ile/değil OLASI(/LIK İÇİNDE) [22:27][10 Şubat 2013] [TDK'da Ara]

-@ BERİ ile GERİ [22:26][10 Şubat 2013] [TDK'da Ara]

-@ TEPKİ (OLARAK) ile/değil/yerine KATKI (OLARAK) [22:25][10 Şubat 2013] [TDK'da Ara]

-@ ARAMA-TARAMA [22:24][10 Şubat 2013] [TDK'da Ara]

-@ ARANIP TARANMA [22:23][10 Şubat 2013] [TDK'da Ara]

-@ TESİS ETME ile/değil/yerine OLUŞTURMA [14:55][06 Şubat 2013] [TDK'da Ara]

-@ YANILTMAK ile/değil YANLIŞLAMAK [04:03][01 Şubat 2013] [TDK'da Ara]

-@ YANILTMAK ile/değil DEĞİLLEMEK [04:03][01 Şubat 2013] [TDK'da Ara]

-@ EN ... değil/yerine YETERİNCE ... [21:22][31 Ocak 2013] [TDK'da Ara]

-@ DAĞILMA/SI ile/ve/<> UZAKLAŞMA/SI [21:21][31 Ocak 2013] [TDK'da Ara]

-@ EGEMEN ile/değil/yerine YAYGIN [02:26][30 Ocak 2013] [TDK'da Ara]

-@ KARŞILIĞINDA ile/değil KARŞISINDA [02:25][30 Ocak 2013] [TDK'da Ara]

-@ "GÖREMİYORUZ" ile/değil/yerine PEK (FAZLA) GÖREMİYORUZ [02:25][30 Ocak 2013] [TDK'da Ara]

-@ "BÜYÜK ..." ile "DELİ ..." [02:24][30 Ocak 2013] [TDK'da Ara]

-@ "BÜYÜK" ile "GÜÇLÜ" [02:24][30 Ocak 2013] [TDK'da Ara]

-@ İFÂDE ile İFŞÂ [02:23][30 Ocak 2013] [TDK'da Ara]

-@ TEMSİL ile/değil TEBLİĞ [02:23][30 Ocak 2013] [TDK'da Ara]

-@ SANAYİ ve DİL BİRLİĞİ [02:18][30 Ocak 2013] [TDK'da Ara]

-@ SULH ile/ve/<> İSLÂM [07:23][28 Ocak 2013] [TDK'da Ara]
( Barış. [Ötekindeki kaynakla buluşma.] İLE/VE/<> Barış. [Kendinde/ki, kaynakla buluşma.] )

-@ "ROL GEREĞİ" değil ROLÜN EREĞİ [10:28][25 Ocak 2013] [TDK'da Ara]

-@ "SAYGI DUYMAMIZ GEREK/LÂZIM" değil "SAYGI GÖSTERMEMİZ GEREK/LÂZIM" [19:39][23 Ocak 2013] [TDK'da Ara]

-@ "AÇIKÇASI ..." ile "KOLAYLIKLA ..." [10:53][23 Ocak 2013] [TDK'da Ara]

-@ "ÖNEMLİ BULMAK" ile/ve/değil/yerine/<> ÖNEMSEMEK [10:45][23 Ocak 2013] [TDK'da Ara]

-@ SOMUT DİL ile/ve/<> BİREYSEL DİL [10:44][23 Ocak 2013] [TDK'da Ara]

-@ SOYUT DİL ile/ve/<> TOPLUMSAL DİL [10:43][23 Ocak 2013] [TDK'da Ara]

-@ BİLİNÇLİ ile/değil BİLEREK [10:39][23 Ocak 2013] [TDK'da Ara]

-@ "GİDİŞAT" ile/ve/değil/yerine/<> SÜREÇ [01:06][20 Ocak 2013] [TDK'da Ara]

-@ YAKINEN ile/değil YAKÎNEN [01:59][11 Ocak 2013] [TDK'da Ara]
( Yakından tanımak/bilmek, bir yakını olarak değerlendirmek. İLE/DEĞİL Kesin veri/bilgi ile değerlendirmek/bilmek. )
( YAKÎN ile ZANN ile ŞEKK ile VEHM
[ %100 İLE %50 üzeri. İLE %50 İLE %50 altı. ] )

-@ BUKLE değil KUPLE[< COUPLE(İng.)] [bunların yerine ÇİFT/BEYİT] [01:39][11 Ocak 2013] [TDK'da Ara]

-@ YARGILAMAK ile/ve/değil/yerine/> YARLIGAMAK [19:53][10 Ocak 2013] [TDK'da Ara]
( Bir karara varmak üzere davalı ile davacıyı dinlemek. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/> Birinin suçunu bağışlamak, mağfiret etmek. )

-@ BAŞKALDIRI ile/değil/yerine ELEŞTİRİ [16:32][28 Aralık 2012] [TDK'da Ara]

-@ HERKES ile/ve/<> HERHANGİ BİRİ [16:15][28 Aralık 2012] [TDK'da Ara]

-@ HOŞGÖRÜ ile/ve/değil/yerine BAĞDAŞMA [16:11][28 Aralık 2012] [TDK'da Ara]

-@ (... AÇISINDAN) ÖNEMLİ ile (... İTİBARİYLE) YERİNDE [16:05][28 Aralık 2012] [TDK'da Ara]

-@ "ANLAMSIZ" ile/değil/yerine "KOPUK" [16:05][28 Aralık 2012] [TDK'da Ara]

-@ HAKİKAT ile HAKİKAT [16:29][28 Aralık 2012] [TDK'da Ara]
( Temel. İLE Ayrım. )
( HAKİKAT: İlkesel tutum/bakış. )

-@ OYUN ile "DÜMEN" [16:44][20 Aralık 2012] [TDK'da Ara]

-@ RASTLAMAK ile DENK GELMEK [16:43][20 Aralık 2012] [TDK'da Ara]

-@ "DEVRİM YARATMAK" ile "ÇIĞIR AÇMAK" [16:40][16 Aralık 2012] [TDK'da Ara]

-@ "DEVRİM YAPMAK" ile/ve/<>/değil/yerine "DEVRİM YARATMAK" [16:40][16 Aralık 2012] [TDK'da Ara]

-@ İKTİFÂ' (ETMEK) ile/ve/<> KÂFÎ [12:05][13 Aralık 2012] [TDK'da Ara]
( İkisi de, [< KİFÂYET] kökünden gelmektedir. )

-@ ... "ŞANSI" YOK değil ... OLASILIĞI YOK [11:02][13 Aralık 2012] [TDK'da Ara]

-@ ..., BİZİ ŞURAYA "İLETEBİLİR" değil ..., BİZİ ŞURAYA "YÖNLENDİREBİLİR" [10:30][13 Aralık 2012] [TDK'da Ara]

-@ NERELİSİN? ile/ve/> KİMLERDENSİN? VE KİMSİN? [17:21][12 Aralık 2012] [TDK'da Ara]

-@ "YALAN SÖYLEME!" ile/değil/yerine "DOĞRUYU SÖYLE!" [23:29][10 Aralık 2012] [TDK'da Ara]
( Suçlamak. İLE/DEĞİL/YERİNE Yol göstermek. )

-@ KUTLAMA ile/ve/<>/değil/yerine ANMA [16:09][07 Aralık 2012] [TDK'da Ara]

-@ "ÖLENE KADAR" ile/değil ÖĞLENE KADAR [14:29][07 Aralık 2012] [TDK'da Ara]

-@ İSİM ile/ve/<> CİSİM/RESİM ile/ve/<> [12:48][30 Haziran 2013] [TDK'da Ara]

-@ "... UĞRUNA" değil/yerine ... AMACIYLA [14:28][05 Aralık 2012] [TDK'da Ara]

-@ "... DİSİPLİNİ" ile/değil/yerine ... DİLİ [13:56][05 Aralık 2012] [TDK'da Ara]

-@ ÇETREFİLLİ ile NETAMELİ [23:56][01 Aralık 2012] [TDK'da Ara]

-@ KENDİNİ ... OLARAK: TANIŞTIRMIŞ değil TANITMIŞ [22:19][30 Kasım 2012] [TDK'da Ara]

-@ ÇARPTIRMAK ile/değil ÇARPITMAK [13:40][30 Kasım 2012] [TDK'da Ara]

-@ "ONU/ŞUNU (ŞÖYLE ŞÖYLE) YAPACAK BİRİ DEĞİLİM" ile/değil/yerine ONU/ŞUNU (ŞÖYLE ŞÖYLE) YAPACAK ZİHNE SAHİP (BİRİ) DEĞİLİM [22:53][07 Aralık 2012] [TDK'da Ara]

-@ "SEN, İSTEDİĞİN KADAR YAPARSAN YAP" değil NE KADAR YAPARSAN YAP ya da İSTEDİĞİN KADAR YAP [00:36][28 Kasım 2012] [TDK'da Ara]

-@ HERHALDE değil/yerine BÜYÜK OLASILIKLA [00:29][22 Kasım 2012] [TDK'da Ara]

-@ "NEYSE ..." değil/yerine PEKİ ... [21:33][21 Kasım 2012] [TDK'da Ara]

-@ "LÂZIM GEREKEN" değil LÂZIM GELEN [18:56][21 Kasım 2012] [TDK'da Ara]

-@ FETİH: İŞGAL değil AÇMA [10:22][20 Kasım 2012] [TDK'da Ara]

-@ TANIM: "UZUN" ile/değil/yerine KAPSAMLI [10:04][20 Kasım 2012] [TDK'da Ara]
( Tanımın uzunu olmaz! Kapsamlı olduğundan dolayı ilgisizlerin "zihin ve dilinde", "uzun" diye ifade etmeleri kendi yetersizliklerini gizleme girişimi olabilir belki/çoğunlukla. )

-@ "HER İKİSİ DE" değil İKİSİ DE [19:50][19 Kasım 2012] [TDK'da Ara]

-@ "ZAHMET OLMAZSA" ile/değil "SAKINCASI YOKSA" [21:47][02 Kasım 2012] [TDK'da Ara]

-@ BİRBİRİNDEN: "KOPUK" ŞEYLER ile/ve/<>/değil/yerine AYRI ŞEYLER [14:54][01 Kasım 2012] [TDK'da Ara]

-@ EDÂLI-İŞVELİ / [08:23][29 Ekim 2012] [TDK'da Ara]

-@ HATA ile/ve/<>/değil/yerine İSABETSİZLİK [10:14][25 Ekim 2012] [TDK'da Ara]

-@ "... İÇİN" ile/değil/yerine "... GEREĞİ(NCE)" [11:24][24 Ekim 2012] [TDK'da Ara]

-@ İŞTEŞLİKTE: SÜREKLİLİK ile/ve/<> KARŞILIKLILIK [02:02][15 Ekim 2012] [TDK'da Ara]

-@ SIZINTI ile/değil SIZLAMA [01:27][10 Ekim 2012] [TDK'da Ara]

-@ ÖNEM ARZ ETMEK ile ÖNEM ATFETMEK [01:25][10 Ekim 2012] [TDK'da Ara]

-@ YOLSUZLUK ile YOLSUZLUK ile YOLSUZLUK [01:18][10 Ekim 2012] [TDK'da Ara]
( Parasızlık. İLE Dolandırıcılık. İLE Aidiyetsizlik. )

-@ YARIŞMAYI: "KAYBETTİM" değil/yerine KAZANAMADIM [02:53][04 Ekim 2012] [TDK'da Ara]

-@ "DAHA ÇOK" ile/ve/<>/değil/yerine BİR DAHA [08:43][28 Eylül 2012] [TDK'da Ara]

-@ "KISACA GEÇMEK" ile "HIZLICA GEÇMEK" [17:51][15 Eylül 2012] [TDK'da Ara]

-@ "ERKEN" ile/ve/<>/değil/yerine ZAMANSIZ [08:23][08 Eylül 2012] [TDK'da Ara]

-@ MUAZZAM ve/<> MUNTAZAM [18:13][21 Ağustos 2012] [TDK'da Ara]

-@ "UNUTMADAN" ile/ve/<>/değil/yerine DAHA ÇOK ANIMSAMAYA ÇALIŞARAK [16:59][16 Ağustos 2012] [TDK'da Ara]

-@ "BOŞ" ile/ve/<>/değil/yerine KARŞILIKSIZ [16:57][16 Ağustos 2012] [TDK'da Ara]

-@ MUKABELE ile/ve MÜTÂLÂA [11:48][13 Ağustos 2012] [TDK'da Ara]

-@ "TİMSAL ETMEK" değil ...NIN TİMSALİ [03:15][13 Ağustos 2012] [TDK'da Ara]

-@ "TİMSAL ETMEK" değil TEMSİL ETMEK [03:14][13 Ağustos 2012] [TDK'da Ara]

-@ "ÖPÜŞEN" değil ÖRTÜŞEN [03:13][13 Ağustos 2012] [TDK'da Ara]

-@ BİR(1) TANE ile/değil TEK [02:47][11 Ağustos 2012] [TDK'da Ara]

-@ "ZARARI, AZA İNDİRGEMEK" değil ZARARI, AZA İNDİRMEK [01:39][09 Ağustos 2012] [TDK'da Ara]

-@ "RENK VERME(ME)K" ile/ve/<> "KOZ VERME(ME)K" [14:32][07 Ağustos 2012] [TDK'da Ara]

-@ UYARLAMAK ile/değil UYGULAMAK [03:23][06 Ağustos 2012] [TDK'da Ara]

-@ "GEREKSİZ (YERE)" HARCAMA/MASRAF ile/ve/<>/değil/yerine FAZLADAN HARCAMA/MASRAF [13:31][04 Ağustos 2012] [TDK'da Ara]

-@ "SUYUNA GİTMEK" ile/ve/<>/değil/yerine "KÖPRÜDEN GEÇENE KADAR, AYIYA, DAYI DEMEK" [05:06][01 Ağustos 2012] [TDK'da Ara]

-@ "SUYUNA GİTMEK" ile/ve/<>/değil/yerine "AYAK UYDURMAK" [05:05][01 Ağustos 2012] [TDK'da Ara]

-@ O HALDE ile DOLAYISIYLA [04:14][01 Ağustos 2012] [TDK'da Ara]

-@ ESERİ(KİTABI/YAZIYI) BİRİ(LER)İNE: "ARMAĞAN ETMEK" değil İTHAF ETMEK/SUNMAK [14:59][28 Temmuz 2012] [TDK'da Ara]

-@ GÜNEŞTE: "YANMAK" ile/değil KARARMAK [23:17][27 Temmuz 2012] [TDK'da Ara]

-@ ÇARPTIRILMIŞ ile/değil ÇARPITILMIŞ [23:13][27 Temmuz 2012] [TDK'da Ara]

-@ "DOKANMAK" değil DOKUNMAK [13:00][23 Temmuz 2012] [TDK'da Ara]

-@ "BİRBİRİNLE(N)" değil BİRBİRİYLE [13:01][23 Temmuz 2012] [TDK'da Ara]

-@ HOŞ GELMEK/GİTMEK ile/ve/<> SAFÂ GETİRMEK/GÖTÜRMEK [02:31][21 Temmuz 2012] [TDK'da Ara]

-@ YAPILAŞMA ile/değil YAPILANMA [00:21][19 Temmuz 2012] [TDK'da Ara]
( Binaların yapılanması. İLE/DEĞİL Bir düzenin kurulması. )

-@ "HABERLER KÖTÜ GELSE DE" ile/değil KÖTÜ HABERLER GELSE DE [14:16][16 Temmuz 2012] [TDK'da Ara]
( Haberlerin, "kişinin algısına/yorumuna göre değişebilir" anlamına gelmesi/getirilebilmesi. İLE/DEĞİL Haberlerin, kötü/olumsuz haberler olduğunu bildirmesi. )

-@ "KAÇTA DÖNEBİLECEĞİM HAKKINDA HİÇBİR BİLGİM YOK" değil KAÇTA DÖNEBİLECEĞİM HAKKINDA HİÇBİR FİKRİM YOK [13:14][13 Temmuz 2012] [TDK'da Ara]

-@ "YENİLEBİLİR" değil YENİLENEBİLİR [01:41][11 Temmuz 2012] [TDK'da Ara]

-@ SOFT değil/yerine YUMUŞAK [01:01][06 Temmuz 2012] [TDK'da Ara]

-@ "BU ÇERÇEVEDEN ..." değil BU ÇERÇEVEDE / BU PENCEREDEN ... [00:12][01 Temmuz 2012] [TDK'da Ara]

-@ EŞİ-MENENDİ/MÂNENDİ (BULUNMAMA/OLMAMA) [14:55][29 Haziran 2012] [TDK'da Ara]

-@ "İSTER ..., İSTER ..." ile/ve/<> "NE ..., NE DE ..." [13:27][29 Haziran 2012] [TDK'da Ara]

-@ "AŞMAK" ile "KIRMAK" [20:38][22 Haziran 2012] [TDK'da Ara]

-@ "DOĞAL" ile/ve/değil "TARİHSEL" [20:11][22 Haziran 2012] [TDK'da Ara]

-@ "ÜSTELİK ..." ile "HATTA ..." [19:55][22 Haziran 2012] [TDK'da Ara]

-@ "... ONDAN SONRA ..." ile/ve "... DOLAYISIYLA ..." [18:58][22 Haziran 2012] [TDK'da Ara]

-@ "APDEYT(UPDATE) ETMEK" değil GÜNCELLEMEK [18:38][22 Haziran 2012] [TDK'da Ara]

-@ "ŞUNUN DA İÇİNDE DAHİL OLDUĞU" değil/yerine "ŞUNUN DA İÇİNDE BULUNDUĞU" [18:11][22 Haziran 2012] [TDK'da Ara]

-@ DİL ile/ve/<>/değil/yerine ÜSLÛB [15:41][22 Haziran 2012] [TDK'da Ara]

-@ "...'YA NAZARAN" ile/ve/değil "...'YA NİSPETEN" [19:11][21 Haziran 2012] [TDK'da Ara]

-@ "TÜMÜYLE/BÜTÜNÜYLE" ile/değil/yerine "BÜYÜK ÖLÇÜDE" [18:09][21 Haziran 2012] [TDK'da Ara]

-@ "ŞU AN, İCÂD ETTİĞİM BİR YANIT DEĞİL" değil "ŞU AN İÇİN İCÂD ETTİĞİM BİR YANIT DEĞİL" [22:22][03 Haziran 2012] [TDK'da Ara]

-@ ALIŞIK/ALIŞKIN ile/ve/<>/değil/yerine BİLİNDİK/TANIDIK/ÂŞİNÂ[Fars.] [22:14][03 Haziran 2012] [TDK'da Ara]

-@ ÜCRETİ ile/ve/değil/yerine KATILIM PAYI [15:01][02 Haziran 2012] [TDK'da Ara]

-@ İSYAN ile/ve/değil/yerine FERYAD [03:13][31 Mayıs 2012] [TDK'da Ara]

-@ "SAF ..." değil SALT ... [01:44][21 Mayıs 2012] [TDK'da Ara]

-@ "TRADİSYON" değil/yerine GELENEK [00:23][21 Mayıs 2012] [TDK'da Ara]

-@ "KASITLI" (OLARAK) ile/ve/değil/yerine ÖZELLİKLE [20:00][20 Mayıs 2012] [TDK'da Ara]

-@ DOĞRUYSA ile/ve/değil/yerine NE KADAR DOĞRUYSA [19:59][20 Mayıs 2012] [TDK'da Ara]

-@ "YAŞADIKÇA ..." ile/değil "DENEYİMLEDİKÇE ..." [23:00][16 Mayıs 2012] [TDK'da Ara]

-@ "GİTTİKÇE ..." ile/değil/yerine "YOK YERE" [22:55][16 Mayıs 2012] [TDK'da Ara]

-@ KARIŞAN/IN-GÖRÜŞEN/İN (OLMAMASI) [14:40][12 Mayıs 2012] [TDK'da Ara]

-@ "KESKİN" ile/değil/yerine BELİRGİN [01:57][11 Mayıs 2012] [TDK'da Ara]

-@ KOLLARI: SIYIRMAK ile/değil KIVIRMAK [01:19][11 Mayıs 2012] [TDK'da Ara]

-@ İNGİLİZCE'Yİ: İNG.-TÜRKÇE SÖZLÜKTEN ÇALIŞMAK ile/ve/<>/||/değil/yerine TÜRKÇE-İNG. SÖZLÜKTEN ÇALIŞMAK [10:26][10 Mayıs 2012] [TDK'da Ara]

-@ KIRIK-DÖKÜK [15:22][09 Mayıs 2012] [TDK'da Ara]

-@ ÖZDEŞ ile/ve/<>/değil/yerine DENK [17:37][07 Mayıs 2012] [TDK'da Ara]

-@ "... OLMAMALI" ile/değil "... OLMASA GEREK" [18:04][05 Mayıs 2012] [TDK'da Ara]

-@ ALACALI-BULACALI [13:19][04 Mayıs 2012] [TDK'da Ara]

-@ "ELEŞTİRİYİ SAĞLAMAK/SAĞLAYAN" değil ELEŞTİRİYE NEDEN OLMAK/OLAN [00:21][03 Mayıs 2012] [TDK'da Ara]

-@ "SAPITMA" ile/değil SAPMA [00:08][03 Mayıs 2012] [TDK'da Ara]

-@ KÖKEN DİLLER ile/ve/<> UZLAŞIMSAL DİLLER [03:34][02 Mayıs 2012] [TDK'da Ara]

-@ ÇÖZÜLME ile/değil ÇÖZÜMLEME [18:42][01 Mayıs 2012] [TDK'da Ara]

-@ "... HAKKI İÇİN" değil HAKKI BÂKÎ OLSUN/KALSIN [19:50][30 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ MUHASSAR ile/ve MUHATTAB [19:09][30 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ GÖRECE/Lİ/LİK ile/ve/değil GÖRELİ/LİK [19:51][28 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ (")KABUL EDİLEMEZLİK(") ile/ve/<>/değil/yerine SİNDİRİLEMEZLİK [19:24][28 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ "... OLDUĞU HALDE" ile/ve/değil/yerine "... OLMASINA KARŞIN" [18:57][28 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ ÖNERGE ile/değil ÖNERME [18:13][28 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ DAL-BUDAK / [19:54][26 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ İFÂDE ile/ve/<> İBÂRE [19:51][26 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ DİL ile/ve/değil/<> HAL [19:15][24 Nisan 2012] [TDK'da Ara]
( Sözcüklerle. İLE/VE/DEĞİL/<> Kendi. )

-@ GİBİ ile/ve/değil/yerine AYNI TÜR [19:12][24 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ "ÜSTÜNE ÜSTELİK" değil ÜSTÜNE ÜSTLÜK ya da [sadece] ÜSTELİK [00:25][19 Temmuz 2012] [TDK'da Ara]

-@ KONVOY[İng.] ile/ve/değil/yerine/= KAFİLE[Ar. çoğ. KAVÂFİL]["ka" uzun okunur] [23:27][22 Nisan 2012] [TDK'da Ara]
( Aynı yere giden taşıt ya da yolcu topluluğu. | Savaş gemilerince korunan yük gemileri taşıt dizisi. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/= Birlikte yolculuk eden topluluk, zümre, fırka. | Takım takım, sıra sıra gönderilen şeylerin her parçası. )

-@ DOLAŞMAK ile/ve/değil BAKINMAK [23:09][22 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ ELEŞTİRİ ile "DİL UZATMA" [19:14][21 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ "NUTUK ATMAK" ile "NUTUK ÇEKMEK" [12:37][21 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ (")NUTUK(") ile/ve/değil/yerine/<>/=/||/hem de (")ÖĞÜT(") [12:36][21 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ "TEŞVİK ETMEK" ile/değil "ÇANAK TUTMAK" [21:30][20 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ DALDIRMAK ile/ve/<> BATIRMAK [11:12][20 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ VEDA[Sans.] ile/değil VEDÂ [01:57][20 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ "YOKTU" değil KAYITLARDA YOK/BULUNMUYOR [00:00][19 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ "ANLADIM" değil "PEKİ" / hmmm [22:55][18 Nisan 2012] [TDK'da Ara]
( [belirsiz/bilinmeyen bir şeyin sorulması/konuşulması durumunda] Belirsizliğe/bilinmeyene verilecek yanıt, "peki[pekiyi]" ya da "hmmm"dır. )

-@ BÖYLESİ ile/ve/<> BU KADARI [20:37][18 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ SİMGESEL DİL ile/ve/<> BİÇİMSEL DİL [19:44][17 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ VARLIK ile/ve/<> YORUMLANMIŞ VARLIK [19:28][17 Nisan 2012] [TDK'da Ara]
( ... İLE/VE/<> Dil. )

-@ YORUMA AÇIKLIK ile/ve/değil/<> YORUMA MUHTAÇLIK [19:25][17 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ "ELDE ETMEK" ile/değil/yerine EDİNMEK [23:51][16 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ ÇEKİLİŞ ile/değil ÇEKİM [18:53][16 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ "OLABİLİTE" değil OLASILIK [01:40][16 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ "OLABİLİRLİK" değil OLASILIK [01:40][16 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ "ÜZERİNE BASA BASA" ile/yerine "ALTINI ÇİZEREK" [16:06][14 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ BELİRTMEK ile/ve "ALTINI ÇİZMEK" [14:54][14 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ BAŞTA ile/ve/değil BAŞINDA [14:11][14 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ SÖZÜN/KONUŞMANIN: BAŞINDA SÖYLENİLECEK (OLAN) ile/ve/değil/yerine SONUNDA SÖYLENİLECEK (OLAN) [23:30][14 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ "ÇİRKİN" ile/ve/değil/yerine/<> YANLIŞ [13:36][14 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ KOŞTURMA ile/değil KOŞUŞTURMA [22:24][13 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ "PABUÇ BIRAKMAMAK" ile "PABUCUNU DAMA ATMAK" [20:26][13 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ NOKTASIZ ile/ve/<> NOKSANSIZ [20:21][13 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ DURAKLAMA ile/ve/değil DURAKSAMA [19:48][13 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ "ATMOSFER" değil/yerine ORTAM [19:24][13 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ "SARHOŞ İKEN" ile/değil SARHOŞ İSEN [18:41][13 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ GEÇİRMEK ile GEÇİŞTİRMEK [19:47][12 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ SÖZCÜĞÜN: KÖKENİ(ETİMOLOJİSİ) ile/ve/<> GEÇMİŞİ [16:06][11 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ "KAÇILMAZ" ile/değil KAÇINILMAZ [21:27][10 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ KONUŞMAK ile/ve/<>/değil/yerine BİR ŞEYİ KONUŞMAK [19:29][10 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ "AĞZINI HAYR'A AÇ!" ile/ve "AĞZINDAN YEL ALSIN!" [22:38][09 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ KURGUL ile/ve/değil/yerine SİMGESEL [20:04][09 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ EĞEREK-BÜKEREK (SÖYLEMEK/ANLATMAK) [19:58][09 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ GALİP BAŞLAMAK ile/değil ÖNDE BAŞLAMAK [19:32][09 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ TEŞEBBÜS ile/ve TEVESSÜL [18:16][09 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ AÇILMA ile/değil AÇILIM [17:56][09 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ UN-UFAK (ETMEK) [20:52][08 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ "İKİSİ DE İKİZ" değil İKİZLER [18:53][08 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ "... BURADAN GELİ(YO)R" ile/ve/değil "... BUNA/ŞUNA DAYANI(YO)R" [23:52][07 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ HALK ile/ve/değil KAMU [18:20][07 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ NEDEN-SONUÇ ile İLLET-MÂLÛL [18:07][07 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ SÖZÜN: BAŞINDA ile/değil/yerine SONUNDA [17:43][07 Nisan 2012] [TDK'da Ara]
( "Sadece ..." İLE/DEĞİL/YERİNE "... sadece." )

-@ VURGU ile/ve/değil GÖNDERME [15:32][07 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ ...'YA YOL AÇIYOR/AÇAN ile/değil ...'YI SAĞLIYOR/SAĞLAYAN [15:07][07 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ BİR KERE/DE ile BİR ÇIRPIDA [15:04][07 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ YAYGIN ile GENİŞ [15:02][07 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ BUNA BAĞLI OLARAK ile DOLAYISIYLA [14:55][07 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ HAYIRLI ile/ve/<>/değil/yerine VERİMLİ [13:01][07 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ GEREKSİNİR değil GEREKİR/GEREKTİRİR [12:30][07 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ HEP ile/ve/<> SADECE [02:28][07 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ ...'YA GELİN! ile GELİN [20:07][06 Nisan 2012] [TDK'da Ara]
( Kişiler/e. İLE Kişi. )

-@ SÖZE:KULAK VERMEK ile/ve/> EN İYİLERİNE UYMAK [23:08][11 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ "BAŞKA ŞANSI YOK" değil "BAŞKA YOLU YOK" [22:12][03 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ "İDDİALI DEĞİL" değil İDDİA ETMİYOR [19:02][03 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ "... OLDUĞU SEBEBİYLE" değil "... OLMASI NEDENİYLE" [16:44][03 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ TEMEL ile/= "BAZ"(< BASE[İng.]) [04:32][03 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ BUKALEMUN ile/değil/yerine TRUVA ATI [04:32][03 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ DİLİNİ ANLAMAK ile/ve/<>/||/değil ZEVKİNİ ANLAMAK [04:32][03 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ ŞANS ile/değil FIRSAT [04:32][03 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ "... YAPMAYA ÇALIŞMAK" ile/ve/değil/yerine ÇABA [04:32][03 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ İMGELEM ile/ve/= HAYALGÜCÜ [04:32][03 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ "TUTACAK BİR DAL/ŞEY" değil TUTUNACAK BİR DAL/ŞEY [04:32][03 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ ZARLA-ZORLA [04:32][03 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ ÖNSEL ile ÖNCÜL [04:32][03 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ "SİVRİ" ile/ve "SERT" [04:32][03 Nisan 2012] [TDK'da Ara]

-@ "İKİ TANE HATALARIM VAR" değil İKİ HATAM VAR [03:51][30 Mart 2012] [TDK'da Ara]

-@ "KABALIĞIM" ile/ve/değil "KALABALIKLIĞIM" [03:01][30 Mart 2012] [TDK'da Ara]

-@ KONUYU: "HAFİFLETMEK" ile "SULANDIRMAK" [03:01][30 Mart 2012] [TDK'da Ara]

-@ "... NIN ÂLEMİ YOK" ile "...NIN GEREĞİ YOK" [03:01][30 Mart 2012] [TDK'da Ara]

-@ "AYRIYETEN" değil AYRICA [03:01][30 Mart 2012] [TDK'da Ara]

-@ "ÜSTÜNÜ ÖRTMEK" ile "GÖZARDI ETMEK" [03:01][30 Mart 2012] [TDK'da Ara]

-@ "BASTIRMAK" ile "ÜSTÜNÜ ÖRTMEK" [03:01][30 Mart 2012] [TDK'da Ara]

-@ "OLUMLU TEPKİ" değil OLUMLU GERİBİLDİRİM [03:01][30 Mart 2012] [TDK'da Ara]

-@ YAPIŞTIRMAK ile "YAPIŞTIRMAK" [03:01][30 Mart 2012] [TDK'da Ara]

-@ BENZETME ile "BENZETME" [03:01][30 Mart 2012] [TDK'da Ara]

-@ SİNDİRME ile SİNDİRME [03:01][30 Mart 2012] [TDK'da Ara]

-@ HORLAMA ile HORLAMA [03:01][30 Mart 2012] [TDK'da Ara]

-@ ONA AİT ile/ve/değil/yerine ONUN ÜZERİNE [03:01][30 Mart 2012] [TDK'da Ara]

-@ 2 YIL ÖNCE ile/değil 2. YIL/SENE [03:01][30 Mart 2012] [TDK'da Ara]

-@ DÜN-YADA değil DÜNYADA [03:01][30 Mart 2012] [TDK'da Ara]

-@ DÖRT ETRAFI değil/yerine DÖRT BİR YANI/TARAFI [03:01][30 Mart 2012] [TDK'da Ara]

-@ SABAHÎ değil SABÂ MAKAMI [03:01][30 Mart 2012] [TDK'da Ara]

-@ EZİYET ile/değil/yerine ZAHMET [03:01][30 Mart 2012] [TDK'da Ara]

-@ (BELİRLİ) BİR MİKDAR ile BİR ÖLÇEK [03:01][30 Mart 2012] [TDK'da Ara]

-@ "BİR NEBZE" ile BİR MİKDAR [03:01][30 Mart 2012] [TDK'da Ara]

-@ ŞERBET ve/gibi/kadar ŞELÂLE [03:01][30 Mart 2012] [TDK'da Ara]

-@ GİZLİ-KAPAKLI [03:01][30 Mart 2012] [TDK'da Ara]

-@ BOŞ SÖZ: SÖYLEMEMEK ile/ve/değil SÖYLEME LÜKSÜ BULUNMAMA/OLMAMA [03:01][30 Mart 2012] [TDK'da Ara]

-@ BEYİS ile İHTİLÂF [03:01][30 Mart 2012] [TDK'da Ara]

-@ ALÂLÂDE ile HERHANGİ [03:01][30 Mart 2012] [TDK'da Ara]

-@ "İLM-EN YAKÎN" değil İLM-EL YAKÎN [03:01][30 Mart 2012] [TDK'da Ara]

-@ "... OLDUĞU KADAR" ile/ve/değil "... OLMASININ YANISIRA" [03:01][30 Mart 2012] [TDK'da Ara]

-@ "...YI ORTAYA KOR" değil "...YI ORTAYA KOYAR" [03:01][30 Mart 2012] [TDK'da Ara]

-@ GEÇİT ile GEÇİŞ [03:01][30 Mart 2012] [TDK'da Ara]

-@ "RUHSAL/LIK" değil/yerine ANLAM/LI/LIK [03:01][30 Mart 2012] [TDK'da Ara]

-@ ETKİLEYİŞ ile/değil ETKİLEŞİM [03:01][30 Mart 2012] [TDK'da Ara]

-@ KÜRESEL ile/ve/değil DAİRESEL [03:01][30 Mart 2012] [TDK'da Ara]

-@ "YARATIR" ile/ve/değil OLUŞTURUR [03:01][30 Mart 2012] [TDK'da Ara]

-@ "TEST ETMEK" değil/yerine DENEMEK [03:01][30 Mart 2012] [TDK'da Ara]

-@ DİL ile/ve/<> AKIL [02:57][24 Mart 2012] [TDK'da Ara]
( Lâl. İLE/VE/<> Mat. )

-@ "ENİNDE-SONUNDA"[değil ÖNÜNDE-SONUNDA] ile ENİNE BOYUNA ile [02:57][24 Mart 2012] [TDK'da Ara]

-@ TUMTURAKLI ile/ve/değil/yerine (BİRAZCIK) UZUN [02:43][24 Mart 2012] [TDK'da Ara]

-@ SEYYAR ile/ve SEYYAL [02:43][24 Mart 2012] [TDK'da Ara]

-@ İKİLEMLİ ile/değil İKİLİ [02:43][24 Mart 2012] [TDK'da Ara]

-@ BATI değil BATI/RDI/LAR [02:43][24 Mart 2012] [TDK'da Ara]

-@ HER BABAYİĞİDİN HARCI DEĞİL ile HER BABAYİĞİDİN KÂRI DEĞİL [02:43][24 Mart 2012] [TDK'da Ara]

-@ İLİM ve/<>/>/< İRFAN [18:49][03 Şubat 2014] [TDK'da Ara]
( Başkası. VE/<>/>/< Kendi. VE/<>/>/< Özü. VE/<>/>/< Bunların da merkezi/kaynağı. )

-@ "OSMANLI İMPARATORLUĞU/DEVLETİ" değil OSMANLI HANEDANI [20:00][05 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]
( Avrupa'lıların sonradan yüklediği bir tanımdır. Osmanlı, hiçbir zaman "imparatorluk" olmamıştır! [insanı, hak ve hukuku hiçe saymak gibi bir tutumu yoktur] )

-@ BONKÖR yerine ELİAÇIK [12:59][30 Haziran 2013] [TDK'da Ara]
( NE OLUR!
Arada bir, bonkör/insan ol! )

-@ AKİBET değil ÂKIBET [12:39][15 Nisan 2013] [TDK'da Ara]

-@ İBRET ile DERS [17:30][03 Şubat 2014] [TDK'da Ara]
( Kötü sonuç veren bir olgudan alınan ders. İLE İzlenmesi gereken bir durum. )
( İBRET/TÂBİR < UBÛR[: Dar geçit.] İLE ... )

-@ ACİZ ile ÂCİZ [21:27][31 Mart 2014] [TDK'da Ara]
( Gücü, bir işe yetmez olanın durumu, güçsüzlük. | Beceriksizlik. | Birinin, borcunu, zamanında ödeyememesi durumu. İLE Gücü bir işe yetmez olan, güçsüz. | Beceriksiz. )

-@ "ÇEKİŞMEK" ile "SİDİK YARIŞTIRMAK" [14:50][12 Eylül 2013] [TDK'da Ara]

-@ "HESAPLAŞMA" ile/ve/değil/yerine "YÜZLEŞME" [16:36][16 Aralık 2012] [TDK'da Ara]

-@ "KAÇIRMAK" ile "ISKALAMAK" [06:02][26 Nisan 2013] [TDK'da Ara]

-@ "APTALA MALUM OLUR" değil ABDALA MALUM OLUR [22:59][09 Nisan 2014] [TDK'da Ara]

-@ ŞÖVALE ile ŞÖVALYE [10:59][13 Aralık 2012] [TDK'da Ara]

-@ DELÂLET ile DALÂLET [09:38][03 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]
( Delil. İLE Gaflet. )
( Delâleti(rehberi) olmayan, dalâlete düşer. )
( Ben istiyorum delâlet
"Gönül" istiyor dalâlet )

-@ KURBİYET ile RÂBITA [15:37][14 Haziran 2013] [TDK'da Ara]
( Bir râbıta, bin zâbıtaya yeter. )

-@ FEYZ ile İSTİFÂDE [03:15][27 Eylül 2012] [TDK'da Ara]

-@ TEDARİK/Lİ ile TEDBİR/Lİ [01:48][05 Haziran 2013] [TDK'da Ara]

-@ TASNİF ile/ve TAKSİM [00:41][20 Ağustos 2013] [TDK'da Ara]
( Tüm tasnifler aklîdir. Çünkü, doğada, tasnif(sınıflandırma) diye bir şey yoktur/olmaz. )

-@ NUR ile/ve ZİYÂ [09:15][01 Haziran 2013] [TDK'da Ara]
( Ayın ışığı. İLE/VE/<> Güneşin ışığı. )

-@ TEORİ ile PRATİK [15:27][10 Aralık 2012] [TDK'da Ara]

-@ SÜREÇ ile SONUÇ (Merkezlilik) [13:32][04 Şubat 2014] [TDK'da Ara]
( Ağaç, meyvesinden tanınır. )

-@ AMAÇ ile ARAÇ [15:23][10 Aralık 2012] [TDK'da Ara]

-@ BİRİNCİL OLAN(/Olma[ma]sı Gereken) ile İKİNCİL OLAN(/Olma[ma]sı Gereken) [15:20][10 Aralık 2012] [TDK'da Ara]

-@ DEVİM ile/ve/<> DEVİNİM [11:09][03 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]
( Hareket. İLE/VE/<> Çeşitleri. )

-@ BENCE ile/ve/değil/yerine BENİM/SENİN İÇİN, BANA/SANA GÖRE [12:38][13 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ "TEŞBİHTE HATA OLMAZ" değil/yerine TEŞBİHTE, HATA OLMASIN! [18:56][03 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ "TEŞBİHTE HATA OLMAZ" değil/yerine "TEŞBİHİN BİR AYAĞI TOPALDIR" [18:56][03 Şubat 2014] [TDK'da Ara]

-@ "TEŞBİHTE HATA OLMAZ" değil/yerine TEŞBİHTE, HATA OLMASIN/OLMAZ! [18:56][03 Şubat 2014] [TDK'da Ara]
( Hangi benzetmeyi yaparsan yap, önemli değildir anlamına gelmez. Benzetme(teşbih) yapacağın zaman hata yapmama gerekliliğini anlatır! [Teşbih sözcüğünden sonra virgül/duraklama çok önemli!]) ( Halk arasında daha çok, yapılan benzetmeden alınılmamasını dilemek için söylenilir ama bu yanlış kullanımdır. )

-@ NİYET DİLLERİ ile/ve/<> GERÇEK DİLLER [03:12][03 Nisan 2014] [TDK'da Ara]
( Amaca bağlandıkları zaman anlam oluşur. İLE/VE/<> Anlam, doğrudan üzerinde/içinde aranır/bulunur. )
( Arâmî, Âsır, Keldânî, Süryânî, İbrânî ve giderek Arâbî dillerin yapısı "niyet dili"dir. Bu kavram "niyete bağlı", "anlam/mânâ dili" niteliğini taşımaktadır. Niyet dillerinde yazı dili yalnızca ünsüzlerle kurulur ve okunurken ünlendirilir. Yunanca Hermes olarak kodlandırılmış olan sözcük aslen "HRM" olarak kodlanmakta ve "Hiram" diye ünlendirildiğinde "Nurlanmış" anlamına gelmektedir. )

-@ BİTİŞİK "DE/DA" ile AYRIK "DE/DA" [13:53][14 Mart 2014] [TDK'da Ara]
( http://dahianlamindakideayriyazilir.com )
( Yer, yön, nesne ya da kişi belirtiyorsa. İLE Yer, yön, nesne ya da kişi belirtmiyorsa. | Bir koşul ve/veya durum belirtiyorsa. )
( ÖRNEKLER: Arabada, evde, odada, sinemada, yerde, havada, İstanbul'da, orada/burada, köyde, kentte, bittiğinde, yediğinde, sonuçta. İLE Oda da, sen de, o da, bu da, öyle de, şöyle de, bilse de, bitse de, olsa da, düşünse de, yapsa da, sonuç da. )

-@ BİTİŞİK "Kİ" ile AYRIK "Kİ" [13:41][14 Mart 2014] [TDK'da Ara]
( http://dahianlamindakideayriyazilir.com )
( Yer, yön, nesne ya da kişi belirtiyorsa. İLE Yer, yön, nesne ya da kişi belirtmiyorsa. | Bir koşul ve/veya durum belirtiyorsa. )
( ÖRNEKLER: Ankara'daki, arabadaki/evdeki, internetteki, süreçteki, dersteki, oradaki, geldiğindeki, incideki, elmadaki, kitaptaki, sendeki/bendeki/ondaki/bizdeki, Elif'teki. İLE Öyle ki, madem ki, sanma ki, oysa ki, geldi ki, yaptı ki, söyledi ki, düştü ki, zevkli ki, yazılı ki, belgeli ki, ispatlı ki, bitti ki. )

-@ MEDENİYET DİLİ ile/ve/değil KÜLTÜR DİLİ [03:12][03 Nisan 2014] [TDK'da Ara]

-@ (DİLİN) DİLBİLGİSİ ile/ve/<>/değil/yerine AKLIN DİLBİLGİSİ [12:27][15 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]

-@ DİL ve/||/<> MANTIK [18:08][03 Şubat 2014] [TDK'da Ara]
( ... VE/||/<> ... VE/||/<> Kavramı, kavramla göstermek. )

-@ DİL ile/ve TARİH [15:53][12 Haziran 2013] [TDK'da Ara]
( Herşeye yayılmış olan en genel temsil. İLE/VE ... )
( Dil, zihin tarafından, zihin için meydana getirilmiştir. )
( Dil varlığın evidir. )
( Zihin lisanı şekillendirir ve lisan da zihne şekil verir. )
( Konfüçyüs: "Eğer konuşulan dil doğru değilse, o zaman söylenilen şey, söylenilmek istenen şey olmaz. O zaman, yapılması gereken yapılmaz ve eğer işler yapılmadan kalırsa, maneviyat ve sanat bozulur. O zaman, adâlet, sahtekârlıkla yürür. Eğer bu olursa, insanlar kendilerini umutsuz bir karmaşanın içinde bulurlar. Bu nedenle, söylenilen şey her şeyden önemlidir ve bu konuda dikkatsizlik yapılmamalıdır." )

-@ DELİ ile DÎVÂNE [00:23][15 Temmuz 2013] [TDK'da Ara]
( Dîvan'dan bir söz çıkar âleme sığmaz. Dîvâne'den bir söz çıkar Dîvan'a sığmaz. )
( Ârifim ben! diye hiçbir kimseye ta'n etme sen,
Defter-ü-divâna sığmaz söz gelir, dîvâneden!
[ Bâyezîd-i Bistâmî, bir tımarhanenin önünden talebeleriyle birlikte geçiyormuş.

Onlara ders vermek üzere hekime sorar:
"Sen akıl hastalıklarına çare buluyorsun, günah derdine de bir çâre var mı?"

Hekim, başını kaşıya dursun,
bir deli yanıt verir:
"İstiğfar kökünü tövbe yaprağıyla karıştırmalı,
gönül havanına koyup tevhid tokmağıyla dövmeli,
insaf eleğinden eleyip gözyaşıyla hamur etmeli,
aşk ateşinde pişirip muhabbet balıyla karıştırmalı
ve kanaat kaşığıyla da gece gündüz yemeli!"

Delinin bu sözü bittikten sonra, Bâyezid-i Bistâmi şöyle der:

Ârifim ben! diye hiçbir kimseye ta'n etme sen,
Defter-ü-divâna sığmaz söz gelir, dîvâneden!] )

-@ BAĞIŞ ile/ve/<>/ile/ve/<>/ile/ve/<>/ile/ve/<>/ile/ve/<>/ile/ve/<>/ile/ve/<>/ile/ve/<>/ile/ve/<> İHSÂN [09:36][03 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]

-@ YA/YA DA | ile/ile/ve/<> HEM, HEM DE [11:16][24 Mart 2014] [TDK'da Ara]
( Ayrım. | İLE/VE/<> Birlik/bütünlük. )
( 0 1 | ile/ve/<> 1 ile/ve/<> 0 )
( "Ne, ne de", "hem, hem de" ile birliktedir![ayrı değildir!] [sadece insana/gelişmiş zihinlere özgüdür!] )

-@ "DOĞRU/LUK" ile/ve/değil/yerine OLANAKLI/LIK [15:36][09 Haziran 2013] [TDK'da Ara]

-@ VAROLUŞ ile/ve/değil/<> VAROLAN [11:41][03 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]
( Varolan, olasıların en iyisidir. )
( Saf varoluşta, parça fikri yoktur. )
( Varoluş başlangıçsızdır ve sonsuzdur. )

-@ YAKLAŞMAK ile/ve/değil YAKINLAŞMAK [11:29][09 Mayıs 2013] [TDK'da Ara]
 

 
 

Çok Sevgili ATATÜRK'ümüze...
Türk Dil Kurumu'na ve tüm Dil Dernek ve Vakıflarına...
Tüm Türkçe öğretmenlerimize...
Sayın İhsan FAZLIOĞLU'na, Metin BOBAROĞLU'na, Teoman DURALI'ya, Dücâne CÜNDİOĞLU'na, Rüştü ERATA'ya...
Hayati DEVELİ'ye, Hasan Ali YILDIRIM'a, İskender PALA'ya, Doğan ERÇETİN'e, Yusuf ÇOTUKSÖKEN'e, Yavuz Bülent BAKİLER'e...
M. Fahir YAŞİN'e, Şakir ALTAY'a, Bedia AKARSU'ya, İsmet Zeki EYUBOĞLU'na, Hakkı DEVRİM'e, Ferit DEVELLİOĞLU'na, Zuhal KÜLTÜRAL'a, Kaya BİLGEGİL'E, Nihat Sami BANARLI'ya, Andreas TIETZE'ye...
Fatih Sultan Mehmet'e, II. Murad'a...
Nevai'ye, Ali Kuşçu'ya, Necâtî'ye...
Umberto ECO'ya, Ferdinand de SAUSSURE'a, Ludwig WITTGENSTEIN'a ...
kitaplarından, sohbetlerinden ve sözlüklerinden yararlandığımız yazarlara, paylaşımları için çok teşekkür ederiz.

 
 

 

Bu sayfa 04 Ocak 2014 itibariyle 3288 kez incelenmiş/okunmuştur.

 

FaRkLaR Kılavuzu Facebook Grubu             FaRkLaR Kılavuzu Twitter Sayfası
grubumuza da katılabilirsiniz...             'dan da takip edebilirsiniz...
 

6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com       FaRkLaR Kılavuzu       GösterGe Bilişim ve İnternet Hizmetleri

Yenilikler ve Duyurular | Desteğiniz Lüt(û)fen!!!