FaRkLaR KILAVUZU/"SOZLUGU"


DİL'DE
(/DİLBİLGİSİ'NDE)

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!! )

 Doğrudan, bu bölüm/sayfa içeriğinde
arama yapmak için...

( Klavyenizde "Ctrl + F" tuşlarıyla[önce "Ctrl" tuşu ve basılı tutarken "F" tuşuna basarak] ve/veya(^/v) fareyle[mouse] sol üst köşedeki "Düzenle/Edit" kısmında "Bul/Find"'ı tıklayarak aradığınız sözcüğü yazarak aramanızı yapabilirsiniz. )
* ( Windows için geçerlidir. )
* ( Linux ve Macintosh kullanıcıları nasıl arama yapacaklarını biliyorlardır. )AÇIKLAMALAR/ÖNSÖZ
[Mutlaka okuyunuz!!!]

 

- Bazı sözcüklerin hem sözlüklerdeki karşılığına/anlamına da yer verilmekte, bazılarına da özellikle yer vermeyip psikolojik, felsefi, bilimsel, sanatsal, göreceli, pratik, belirli bir sınırlılık ve yaklaşımlardan/açıklamalardan yararlanılarak parantezler açılmıştır.

- Bu çalışmada, başlıkların altlarındaki bilgilere/açıklamalara (parantezlere), kişilerin kendilerinin düşünmelerine/değerlendirmelerine fırsat verebilme amacıyla ve özellikle pek fazla yer verilmemektedir. Zihinlerce/kişilerce uygun bulunmayabilecek bilgiler/parantezler gözardı edilebilir.
[ ( ) Parantez içinde yer verilmelerinin nedeni de budur! ]
[ Kavramların yanında bulunan ( ) parantezler ek bilgi ya da açıklama olarak, [] köşeli parantezler ise ayrıntı/teknik bilgi vermek üzere kullanılmıştır. ]

- Bazı/birçok sözcüğe özellikle/bilerek/belirli bir bilinçle/yaklaşımla yer verilmemiştir. Hayır! / Evet!

- Bu çalışmada, birçok sözcüğün/kavramın altında bazen "açıklama/ları" bulunmakta, bazen -özellikle ve çeşitli nedenlerden dolayı- bulunmamaktadır.

- Bazı başlıkların altına, veri/bilgi girmemizin çeşitli nedenlerinden biri ise ulaşım/erişim kolaylığı sağlamak üzere hazır veri/bilgi karşılıklarını sunmak ve dil/sözlük çalışmalarının yeterince ilgi görmemesinden dolayı maddî[üyelik ya da bağış] desteğinize/katkılarınıza başvurarak gelişmek üzeredir! [Dolayısıyla sizin de FaRkLaR Kılavuzu'na destek olabilmek amacıyla üyeliğinizi şimdi başlatmanızı dileriz! Teşekkürler!] )

- Bu çalışmanın sözlük olarak algılanmamasını/kullanılmamasını da sağlamak amacıyla ve özellikle ":"[iki nokta üst üste] ya da "...dır!" şeklinde belirtilmemiştir!

- Bu çalışmada, başlıkların [kavram ya da olguların] ne olduklarından çok, ne olmadıklarına işaret etme çabası güdülmektedir. [Bir DEĞİL!'leme çalışması olarak değerlendirilmelidir!]

- Bu çalışmada bulunan tüm karşılaştırmaların/belirtmelerin tanımlan(a)mayan, sözcük olarak karşılığı/adı tam olarak oluşturul(a)mamış, fakat zihinlerimizde karşılığı bulunan/bulunabilen "3." anlamları ve/veya ara anlamları düşünülebilir.

- Bu kılavuz/sözlük, dil(d)e/kavramlar(d)a/sözcükler(d)e ilginizin daha da artması ve sözlük/ahit kullanımını artırmayı amaçlamaktadır.

- İngilizce'ye ve öteki dillere yer verme nedenimiz, öteki dillerle karşılaştırmalı yaklaşımla bir bilince sahip olmanıza aracı/yardımcı olabilmektir.

- Zamanla buradaki birçok sözcüğün etimolojik derinliklerine ve öbür dillerdeki karşılıklarına da yer verilecektir.(Bu konuda her türlü destek ^v(ve/veya) katkınızı görmekten mutluluk duyarız!)

- Bu kılavuzdaki bilgiler, SDP(Sinir Dili Programlası)(NLP) üzerine kılavuzluk edebilir.

- Bu kılavuz, soru sorma/sorgulama, yoğun/derin düşünme aracı/vesilesi olarak kullanılabilir.

- Bu kılavuz/sözlük üzerine olan tüm katkı/destek/uyarı/yorum ve önerilerinizi görmek ve değerlendirmekten mutluluk duyarız! Ayrıca burayı tıklayarak, dille ve buradaki içerikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz kişilere tavsiye edebilirsiniz."... ile/ve/değil/yerine ..."
[bağlaçların kullanımı/okunuşu...]

- Kavramların aralarında kullanılan/bulunan
"... ile/ve/değil/yerine ..."
bağlaçları, ilgili satırı 2/3/4 kez ve ayrı ayrı şekilde okumanız ve satırları tekrarlamamak içindir.
( - UCLAR ile FARKLAR [karıştırılmamalı!]
- UCLAR ve FARKLAR [ayrı olmalarının yanısıra birlikte de düşünülebilir/kullanılabilir!]
- UCLAR değil FARKLAR [dır!]
- UCLAR yerine FARKLAR [düşünülmeli/kullanılmalıdır!] )... ile ...
[ÖNCESİ | SONRASI]

- Sözcükleri dizerken ya da "... ile" öncesiyle "ile ..." sonrası arasında bir öncelik/fark/özellik/tercih/vurgu yoktur. Her ikisini de kesinlikle birbirine karıştırmamak, her ikisinin de derinliğine/önemine ve ciddiyetine yer/destek verilmesi gerekmektedir.

- Belirlemelerin/karşılaştırmaların daha da oturması/derinleşmesi için, "ile"den sonraki sözcüğün yanına tekrar "ile"den önceki sözcüğü düşünerek/koyarak değerlendiriniz.
( "- DİL BİLİM ile DİL BİLGİSİ" ise "- DİL BİLİM ile DİL BİLGİSİ [ile DİL BİLİM]" gibi. )

EN SON YAPILMIŞ OLAN EKLEMELER
[ 06 Mayıs - 26 Mayıs 2016 arasında... ]

 

Bugün [26 Mayıs 2016] itibariyle
Dil bölümüne yapılmış olan eklemeler aşağıdaki gibidir.
[ 06 Mayıs - 26 Mayıs 2016 arasında... ]
( 43 yeni ekleme, 22 katkı )


-@ KANDIRMA ile/ve/değil/yerine/<> İKNA [Insan] [12:43] [TDK'da Ara]

-@ KABULLENMEK değil/yerine DÜŞÜNMEK [Oncelikliler] [12:42] [TDK'da Ara]

-@ TUTKU ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< AŞK [Insan] [12:41] [TDK'da Ara]

-@ DÜŞÜNME ile/ve/||/<>/>/< DUYUMSAMA [Oncelikliler] [12:39] [TDK'da Ara]

-@ SÜSLEMEK ve/> TAÇLANDIRMAK [Davranis-Tutum] [12:36] [TDK'da Ara]

-@ TAMAMLAMAK ile/ve/<> BÜTÜNLEMEK [Davranis-Tutum] [12:35] [TDK'da Ara]

-@ SAFİYET ve/||/<> SAMİMİYET [Davranis-Tutum] [12:33] [TDK'da Ara]

-@ NÂDÂN[Fars.] değil/yerine/>< DÂNÂ[Fars.] [Insan] [12:28] [TDK'da Ara]
( Bilmez. | Nobran, kaba, terbiyesi kıt. >< Bilen, bilici, bilgiç. )

-@ TELVİN ve/> TEMKİN [Davranis-Tutum] [12:19] [TDK'da Ara]

-@ HİZMET ile/ve/||/<> İZZET [hizmet] [12:16] [TDK'da Ara]
( ... İLE/VE/||/<> Büyüklük, yücelik, ululuk. )

-@ NAŞİ[Ar.] değil/yerine/= ÖTÜRÜ/DOLAYI [Dil] [02:23] [TDK'da Ara]

-@ NASFET/NISFET[Ar.] değil/yerine/= HAK VE ADÂLETE UYGUNLUK [tuze] [02:13] [TDK'da Ara]

-@ EVRENSEL/LİK ile/ve/değil/yerine/||/<> KALICI/LIK [Oncelikliler] [19:21] [TDK'da Ara]

-@ BERÂET ile/ve/<> BERÂET-İ ZİMMET [tuze] [18:41] [TDK'da Ara]
( Bir dâvâ sonucunda, temiz ve ilişkisiz çıkma, aklık, arılık, aklanma. İLE/VE/<> Zimmetinde bir şey olmayış, aklık. )

-@ ZORUNLULUK ile/değil/yerine/||/<>/>/>< SAMİMİYET [Davranis-Tutum] [13:01] [TDK'da Ara]

-@ [maalesef] "FORMÜL" ile/ve/<> "SLOGAN" [Davranis-Tutum] [02:46] [TDK'da Ara]
( [maalesef] İlkesizlerin aradıkları/başvurdukları. İLE/VE/<> Düşün(e)meyenlerin aradıkları/başvurdukları. )

-@ YANINDA OLABİLEN ile/ve/değil/||/<>/> YARIN'DA OLABİLEN [Davranis-Tutum] [00:07] [TDK'da Ara]

-@ LİNET[Ar.] değil/yerine/= SÜRGÜN [Dil] [00:51] [TDK'da Ara]

-@ LİG[Fr.,] değil/yerine/= KÜME [Dil] [00:39] [TDK'da Ara]

-@ Lehçe ile LEHÇE[Ar.]/DİYALEKT [Dil] [01:55] [TDK'da Ara]
( Polonya dili. İLE Bir dilin, tarihsel, bölgesel, siyasal nedenlerden dolayı, ses, yapı ve sözdizimi özellikleriyle ayrılan kolu. )

-@ Leh ile/değil LEH[Ar.] [Dil] [01:51] [TDK'da Ara]
( Polonya halkından olan kişi. İLE Onun için, onun tarafına, ondan yana. | Bir şeyden ya da birinden yana olma. | Yarar. )

-@ LAVTA[Alm. < Ar.] ile LAVTA[İt.] [Muzik] [01:46] [TDK'da Ara]
( Mızrapla çalınan, gövdesi uddan küçük bir çalgı. İLE Ebe. | Doğacak çocuğu, ana rahminden çekmeye yarayan araç. | [eskiden] Erkek doğum uzmanı. )

-@ KÜREK ÇEKMEK ile/ve/değil/yerine/<>/>< LAVA[İt.] [Davranis-Tutum] [01:31] [TDK'da Ara]
( ... İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/<>/>< Herhangi bir yere yanaşmış filikanın, kürek çekmeden ilerlemesi için söylenilen söz/emir. )

-@ LATEKS[Lat.] ile/değil LASTEKS[İng.] [Nesneler] [01:21] [TDK'da Ara]
( Bazı bitkilerin, genellikle süt görünüşünde olan özsuyu. İLE/DEĞİL Kauçuk ve pamuk karışımı bir tür kumaş. | Bu kumaştan yapılmış olan. )

-@ İLKLER ve/<>/> İZLER [Davranis-Tutum] [00:57] [TDK'da Ara]

-@ "İKTİDAR" değil/yerine İTİBAR [Genel] [00:55] [TDK'da Ara]

-@ LAP ile LARP [Dil] [23:40] [TDK'da Ara]
( Yumuşak ve ağır bir şey düştüğünde çıkan sesi anlatan sözcük. İLE Ansızın ve güçlü bir biçimde. )

-@ "LANSE"[Fr.] (ETMEK) değil ÖNE SÜRMEK [Dil] [23:27] [TDK'da Ara]

-@ VAR OLMAK ile/ve/||/<>/> İNSAN OLMAK [Insan] [02:59] [TDK'da Ara]
( Doğada. İLE/VE/||/<>/> Ancak, başka bir insan ile. )

-@ İNANÇ ile/ve/değil/yerine/<>/>/< İTİBAR [Davranis-Tutum] [22:55] [TDK'da Ara]

-@ "GİYDİKÇE AÇILIR" ile/ve/||/<> "UZADIKÇA ŞEKİL ALIR" ile/ve/||/<> "ZAMANLA UNUTURSUN" [Dil] [11:38] [TDK'da Ara]
( Tezgâhtarın "kandırmacası"/kaktırması. İLE/VE/||/<> Kuaförün "kandırmacası"/kaktırması. İLE/VE/||/<> "Arkadaşın" kayıtsızlığı. )

-@ YANLIŞ/KÖTÜ/AŞIRI/ABARTILI KULLANILANLAR:
"SIKINTI YOK!"
ve/<> "AYNEN" ve/<> "KESİNLİKLE" ve/<> "HAYIRLISI" ve/<> "KISMET" ve/<> "TABİİ Kİ DE" ve/<> "YAPILACAK BİR ŞEY YOK" ve/<> "BENCE DE" [Dil] [02:04] [TDK'da Ara]

-@ LÂHİKE/LÂHİKA[Ar. çoğ. LEVÂHİK] değil/yerine/= EK [Dil] [15:28] [TDK'da Ara]

-@ l/L ile L ile La ile la[İt.] [Dil] [14:49] [TDK'da Ara]
( Türk abecesinin on beşinci yazacı/harfi. Sesbilim bakımından, dişeti ünsüzlerinin ötümlüsüdür. İLE Romen rakamları dizisinde, 50 rakamını gösterir. İLE [kimya] Lantan'ın simgesi. İLE [müzik] Gam (ll) dizisinde, "sol" ile "si" arasındaki ses. | Bu sesi gösteren nota imi. )

-@ AYRILIK/BOZUŞMA değil/yerine/>< BİRLİK [Davranis-Tutum] [19:45] [TDK'da Ara]
( Ölümdür/memattır. DEĞİL/YERİNE/>< Yaşamdır/hayattır. )

-@ "BUNU ALDIM" <>/||/>/< "BUNALDIM" değil/yerine
YANLIŞIMIN/YANILSAMAMIN/OYUNUN FARKINDAYIM
[Davranis-Tutum] [19:01] [TDK'da Ara]

-@ ÇOCUĞA, "GELECEK HAZIRLAMAK" değil ÇOCUĞU, GELECEĞE HAZIRLAMAK [Davranis-Tutum] [00:20] [TDK'da Ara]

-@ I ve B [son] [03:18] [TDK'da Ara]
( İçeriden çıkmaya başlayan ilk harf. VE/<> İçeriden en son çıkan/çıkacak harf. )

-@ BERÂAT ile BERÂET değil
BERÂT[çoğ. BEREVÂT] (KANDİLİ/GECESİ)
[Tasavvuf] [17:58] [TDK'da Ara]
( Olgunluk, iyilik, güzellik, meziyet, erdem/fazîlet. İLE Bir dâvâ sonucunda, temiz ve ilişkisiz çıkma, aklık, arılık, aklanma. DEĞİL [eskiden] Rütbe, nişan ve ayrıcalık/imtiyaz verildiğini bildiren ferman. | Bir buluştan, bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge. )
( BERÂT GECESİ: Hz. Muhammed'e, peygamberliğinin bildirildiği, Şaban ayının beşinci gecesi. )

-@ ŞUUR degil/yerine/= BİLİNÇ/US [Dil] [12:09] [TDK'da Ara]
( ŞUUR[Ar.]: Çatlak, sızıntı. = Kendi varoluşunun, sorumluluğu ve denetimi. )

-@ BUKLE(T)[Fr.] degil/yerine/= LÜLE[Fars.] [Dil] [00:57] [TDK'da Ara]
( ... YERİNE Bükülmüş, dürülmüş şey. | Bir akarsu ölçü birimi. | Saç kıvrımı. | Su akan, musluksuz boru. )

-@ LANGUR-LUNGUR [Dil] [23:19] [TDK'da Ara]
( Rastgele. )
( Metalsi bir ses çıkararak. | [mecaz] Dikkatsizce, savruk bir biçimde. )

-@ TINGIR MINGIR LANGIR LUNGUR [Dil] [23:17] [TDK'da Ara]
( Kuru, çınlamalı ve yankılı bir sesle. İLE Metalsi bir ses çıkararak. | [mecaz] Dikkatsizce, savruk bir biçimde. )

 


 

 

- DİL ile/ve/<> DİL ile/ve/<> DİL[Fars.]
( Ağızdaki, tad alma örgeni/aracı. İLE/VE/<> Konuşma(sesli aktarım/paylaşım) aracı. İLE/VE/<> Gönül/kalp. )

- DİL ve/< TÜM ÖRGENLER
( Tüm örgenler dilin peşinden gider. )

- DİL ve/<>/= İNSAN
( İnsanın içi neyse, dili de odur. )
( İnsan, dilinin ardında gizlidir. )
( Kişinin dile, dilin yola, yolun ereğe gereksinimi vardır. )
( İnsan, dil varolanıdır; kelâmla terbiye olunur/edilir. )
( Hakikatin üzerindeki perdelerden biri dildir. )
( LİSAN: AYNİYLE İNSAN )
( TALÂKAT: Dil açıklığı, düzgün sözlülük. | Güleryüzlülük. )
( SELÂSET: Sözün akıcı olma, kolay anlaşılma hali. )
( AĞZI TATLI: Hoş konuşan. )
( [Ar.] LİSÂN ile/ve ... )
( [Fars.] ZEBÂN ile/ve ... )
( LANGUAGE with/and HUMAN/ANTHROPO )

- DİL ile/ve İNSANBİLİM(ANTROPOLOJİ)
( LANGUAGE with/and ANTHROPOLOGY )

- İNSANSIZLAŞTIRMA ile/ve/<> DİLSİZLEŞTİRME

- DİL ile/ve VARLIK

( Dilin düzeni varlığın düzenidir, varlığın düzeni dilin düzenidir. )
( Ülkesinin yüksek istiklâlini korumasını bilen Türk ulusu, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır. )
( LANGUAGE with/and EXISTENCE )

- DİL ile/ve/<>/= DÜŞÜNME
( LANGUAGE with/and/<>/= TO THINK )

- DİL ve/<>/= DÜŞÜNCE
( Düşünceyi sınırlandırarak gelişir ve kişiyi geliştirir. VE/<>/= Dili geliştirerek gelişir ve kişiyi geliştirir. )

( Birlikte tutmak/birleştirmek gerekiyor. )
( Zihin - Dil, Beyin - El ilişkisi! )
( Dilin tıkandığı yerde düşünce, dili, düşüncenin tıkandığı yerde dil, düşünceyi geliştirir. )

- DİL ve/< AKIL ve/< DENEYİM/TECRÜBE
( Dil, akıl ve deneyimde temellenir. )

- DİL ve/<> DÜŞÜNCE ve/<> KÜLTÜR
( Birbirinden ayrılamaz bir bütündür. )

- DİL ve/<> BİRLİK

- DİL ile/ve SÖZCÜK/KELİME

( Sözcükler, anlamları taşıyan at gibidir. )
( Küçücük bir sözü/kelâmı bile küçümsemeyeceksin! )
( Sözün/Kelâmın değerini bilmek, duymakla olur. )
( Sözcükler işaret eder ama açıklayamazlar. )
( LANGUAGE with/and WORD )
( Words indicate, but do not explain. )

- DİL ile/ve/<> SÖZ

- DİL ve/= EDEB

- DİL ve ÜRETİM

( Toplumları ayakta tutacak ve devam ettirebilecek en önemli iki değer. )
( 21 Aralık, Üretim Günü'dür! [Tabii sadece 21 Aralık değil her gün, her an!] )
( 10 Aralık, Tarımsal Üretim Günü'dür! )

- DİL ile/ve TARİH
( Herşeye yayılmış olan en genel temsil. İLE/VE ... )
( Dil, zihin tarafından, zihin için meydana getirilmiştir. )
( Dil varlığın evidir. )
( Zihin lisanı şekillendirir ve lisan da zihne şekil verir. )
( Konfiçyüs: "Eğer konuşulan dil doğru değilse, o zaman söylenen şey, söylenmek istenen şey olmaz. O zaman yapılması gereken yapılmaz ve eğer işler yapılmadan kalırsa, maneviyat ve sanat bozulur. O zaman adalet, sahtekârlıkla yürür. Eğer bu olursa, insanlar kendilerini umutsuz bir karmaşanın içinde bulurlar. Bu nedenle, söylenen şey herşeyden önemlidir ve bu konuda dikkatsizlik yapılmamalıdır." )
( LANGUAGE with/and HISTORY )
( Language is an instrument of the mind. It is made by the mind, for the mind. )

- DİL ile/ve DOĞA
( Yorumlanmış varolan. VE Verili varolan. )
( Akıl, dil ve doğadır. )

- DİL ve/<> BİLİNÇ

- DİL ile/ve/<>/= SİMGE

- DİL ve SANAT

- DİL ile/ve/<> FELSEFE

( Aklın dilbilgisi. İLE/VE/<> Dilin dilbilgisi. )
( STOACILIK/REVÂKİYE )

- DİL FELSEFESİ'NDE: NAHİV ve/<> MANTIK ve/<> BELÂGAT ve/<> USUL-Ü FIKIH

- DİL ve MANTIK ve MATEMATİK

- DİL ile/ve META DİL

- DİL ve DİN

( Dilini kaybeden, dinini de kaybeder. )
( LANGUAGE and RELIGION )
( Who loose the language, loose the religion, either. )

- DİL ile/ve GÜNLÜK/KONUŞULAN DİL
( Papua Yeni Gine'de, dünyanın başka herhangi bir yerinde olduğundan daha fazla dil vardır. )
( LANGUAGE with/and SPOKEN LANGUAGE, VERNACULAR )
( [Çince] ... ile/ve BAIHUA )

- DİL ile/ve İLETİŞİM

- DİL ve/<> EGEMENLİK

- DİL ve/<> SEYİR

- DİL ve/<> SEYRÂN

- DİL ile/ve/<>/değil ARAÇ

- UĞRAŞI ve/<> DİL

- RESİM ile/ve/> PİKTOGRAM ile/ve/> PETROGLİF ile/ve/> YAZIT

( ... İLE/VE/> Resimli, anlamlı simgeler. İLE/VE/> Çeşitli şekilli harflerden oluşan, ilk dönem simgeleri/tamgaları. İLE/VE/> ... )

- DİL: SÖZLÜ DÜŞÜNME
( BAK ŞU SÖZE NE EDİYOR )

- DİLİ KULLANMA(MIZ) ile/ve/<>/değil DİLİ KULLANAMAMA(MIZ) / DİLİN BİZİ KULLANMASI
( Belirli olanlarda. İLE/VE/<>/DEĞİL Belirsizlikle oluşan / belirsizlikte bırakılan durumlarda. )

- DEPOLANANIN DİLİ ile/ve/değil/yerine KULLANILANIN DİLİ

- SÖZLÜ İLETİŞİM/BİLDİRİŞİM ile/ve SÖZSÜZ İLETİŞİM/BİLDİRİŞİM

( Doğal | Aklî | Uzlaşımsal İLE/VE Doğal | Aklî | Uzlaşımsal )
( Ah/oh gibi seslerle. | Görülmediği halde duyulan sözlerden durumun ne olduğunu çıkarsayarak. | Dil/konuşma/sözcükler ile. İLE/VE
Yüzün kızarması/saraarması gibi durumlardan yansıyarak. | Dumanın göründüğü yerde ateşin varolabileceğini düşünerek. | Trafik işaretleri gibi ortak kullanımda olan üzerinde uzlaşılmış işaretlerle. )
( Sözün tamamı, anlamayana söylenilir. )

 

- SÖZÜN ÇEŞİTLERİ VE DERECELERİ/DEREKELERİ:
ŞİİR
   ^
KELÂM-I KİBAR [Vecize, Atasözü]
   ^
--- SÖZ ---
   v

LÂF / KÜNGE / JÂJ[Fars.] [Evin içinden çıkan çer-çöp.]
   v
KÜFÜR [Ar. < KFR: Örtme, gizleme.]
   v
HİCV
   v
HERZ[Ar.: Anlamsız, boş, saçma. | Hakaret. ], YÂVE, TÜRREHÂT / HERZE/BESBÂS[Fars.]

 

- LÂFIZ ile LÂF ile SÖZCÜK/KELİME ile KAVL ile TERİM/ISTILAH ile KELÂM
( Anlam taşıyıp taşımadığı dikkate alınmaksızın ağızdan çıkan sesler. İLE Hiçbir anlam taşımıyorsa. İLE Bir anlam taşıyorsa. İLE Tamlamaları kapsıyorsa. İLE Belirli bir öbek/grup/kesim tarafından özel olarak kullanılan sözcükler. İLE Tümceyi/cümleyi kapsıyorsa. )

- LAFZ-I MÜSTA'MEL ile LAFZ-I MÜHMEL

- LÂF ile/ve/değil/yerine ÖNERME

- KAVL ile/ve/<> KELÂM

( Yok olanı, var ettiğimiz olana verdiğimiz ad. İLE/VE/<> Var olana ilim vermek. )

- KİBAR-I KELÂM ile/değil KELÂM-I KİBAR

- SÖZ: BELLEKTE ile/ve SOHBETTE

( Girdiği gibi çıkar. İLE/VE Dönüşerek ve kişiyi[konuşanı ve dinleyeni] dönüştürerek çıkar. )

- SÖZ ile/ve/değil/yerine FİRESİZ SÖZ

- SÖZÜ/KONUŞMAYI: "UZATMA!" değil UZAMASIN

- SÖZ/KONUŞMA: "UZAMASIN!" yerine/değil NE KADAR GEREKİYORSA O KADAR KONUŞMAK

- BERFEND
[Fars.]: Güzel söz. | Derin yer.

- BERHÛD[Fars.]: Saçmasapan söz.

- BEZÂ[Ar.]: Konuşmada açık-saçıklık.

- İLENÇ/BED-DUA[Fars.]: Başkasına yönelik olumsuz/kötü söz, inkisar.

- TAGAMGUM[< Ar. GAMGAMA]: Anlaşılmaz söz.

- TÂMÂT[Fars.]: Uygunsuz, saçmasapan söz.

- TÂMÂT-I CÜHELÂ[Fars.]: Cahillerin saçmasapan sözleri.

- TÂRZ-I MEFSÛL[Ar.]: Kesik kesik tümcelerle söz söyleme.

- TEFAHHUŞ[Ar. < FUHŞ]: Açık saçık, âdî sözcükler kullanma, müstehcen bir şekilde konuşma.

- TEHÂCÎ[Ar. HECÂ]: Hicv etme, hicivleşme.

- TEKELLÜM[Ar. KELÂM]: Söyleme, konuşma. | Bir yazarın kendini ölmüş sayarak yazı yazması.

- TELA'SÜM[Ar.]: Yanıt verilecek yerde veremeyip kekeleme. | Saçmasapan yanıt verme, kemküm etme. | Dil dolaşma.

- TELECLÜC[Ar.< LÜCCET]: Şaşkınlıktan dolayı sözü ağzında karıştırarak söyleme.

- VÂZIH[Ar.]: Açık, meydanda, belirli, kapalı olmayan söz/tümce.

- HİTÂR ile HİTR
( Saçma söz, herze. İLE Anlamsız/yararsız söz, yalan, kıtır. )

- GALAT-I MEŞHUR ile/değil GALAT-I FÂHİŞ
( Yanlış anlama geldiği ve yanlış kullanıldığı halde çoğunluğun benimseyip kullandığı sözcükler. İLE/DEĞİL
Hiçbir şekilde kullanımı uygun görülmeyen sözcükler. )

- MAVAL ile/< MAVEL
( Koyun çobanının (koyunlar/ı için) kaval çalması. İLE/< Deve çobanının (develer/i için) söyledği/okuduğu. )

- DİL: KAVRAM | ÖNERME | ÇIKARIM

- DİL ile/ve GÖSTERGE

- DİL ve ÖZNE

- DİL ve NİYET

- DİL ve/= AKIL

- DİL ile/ve DİN

- DİL ile/ve BİLİNÇLENME

- DİLİN KULLANIMI ile/ve DİLİN AKLI

- [Fars.] DİL ve/= GÖNÜL

- GLOTOGONİ ile/ve ETİMOLOJİ

( Dilin kökeni. İLE/VE Sözcüklerin/kavramların kökenini inceleyen bilim dalı. )
( NOMOTHETES: Dilin ilk yaratıcısı olarak kabul edilen. )

- DİL'İN: KÖKENİ ile/ve/yerine KULLANILIŞI

- ASYA'DAKİ BAZI ESKİ TÜRK YAZITLARI:

( * SÜMER
* İSKİT
* UGARİT
* YEMEN
* FUTHART
* GLOZEL
* ETRÜSK
* ATTİKA
* FİRİG )

- DİLİN FARKINDALIKLI KULLANIMI ile/ve FELSEFÎ BİLİNÇ

- DİL ile/ve BİLDİRİŞİM

- DİL OYNAMAZ ile/ve DUDAK OYNAMAZ

- DİLBİLİM ile/ve MANTIK

- DİL BİLİM(db.) ile/ve/<> DİL BİLGİSİ(dbl.)

( Dil konularında inceleme yoluyla toplum kültürünü araştırma bilimi. İLE ... )
( DİLBİLİM:
* Dilin ne olduğu.
* Dilin işleyişi.
* Dilin edinimi.
* Eğitim-Öğretim. İLE/VE/<>
DİLBİLGİSİ:
* Kuralcılık.
* Doğru/yanlış kullanım.
* Eğitim-Öğretim. )
( PHILOLOGY with GRAMMAR )

- DİLBİLGİSİ ve DÜZEN

- DEVRİK TÜMCE ile/ve/yerine (DÜZGÜN/DOĞRU) TÜMCE

- DİL (BİLGİSİ) YAZIP KONUŞMAK ile/ve/değil KONUŞUP, DİL (BİLGİSİ) YAZMAK

( TASHÎF[Ar. < SAHF | çoğ. TASHÎFÂT]: Yazı yazarken sözcüğü yanlış yazma, yanılıp yanlış sözcük yazma. )

- (DİLİN) DİLBİLGİSİ ile/ve/<>/değil/yerine AKLIN DİLBLGİSİ

- YABANCI DİLDE EĞİTİM ile/değil/yerine YABANCI DİL EĞİTİMİ

- YAZIM(İMLÂ) KILAVUZU!

- SÖZLÜKLER!

- ETİMOLOJİ

- DİLLER!

- DE AYRI YAZILIR!

- KILAVUZ ile/ve SÖZLÜK

- SÖZLÜK ile/ve BEYDER

( ... İLE/VE Doğru sözlük. )

- SÖZLÜK ile/ve KİTAP
( Kapağı hiçbir zaman kapatılmaz/kapatılmamalı, kapalı tutulmamalı! İLE/VE ... )

- SÖZLÜK: ANLAM'DA ile/ve FELSEFE'DE

- LÛGAT ile/ve KAMÛS

( Sözlük. İLE/VE Büyük sözlük. )

- KÂMUS ve/<> NAMUS
( Kâmus namustur. )

- KAVRAM ile/ve TERİM/ISTILAH
( ... İLE/VE Bir bilim, sanat, meslek dalıyla ya da bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı olan sözcük. | Geleneksel mantıkta, özne ya da yüklem. )
( CONCEPT with/and TERM )

- SÖZ DAĞARCIĞI ile REPERTUAR

- DİVAN-I LÛGAT-I TÜRK ile/ve ESKİ UYGUR YAZITLARI

( 7000 sözcük. İLE/VE 9000 sözcük. )

- ÜSTÜN KAVRAMLAŞMIŞ DİL(LER) ile YETERİNCE KAVRAMLAŞAMAMIŞ DİL(LER)

- ETİMOLOJİK MEŞRÛLAŞTIRMA ile MİMOLOJİK MEŞRÛLAŞTIRMA

- DOĞAL DİLLER ile FORMEL DİLLER ile ALAN DİLLERİ

- DİL/TÜRKÇE ile GÜNLÜK DİL

- "OSMANLICA" değil ESKİ TÜRKÇE

- DİL ile/ve TUTARLILIK

- DİL ile/ve YANSIMA

- DİL ile/ve AYNA

- DİL ile/ve BİÇİM

- DİL ve DİN ve MUSİKÎ

- ÇEVİRİ ile/ve/yerine TÜRKÇELEŞTİRME

- ÇEVİRİ ile/ve YORUM

( Dillerin dili. İLE/VE ... )

- GÜNLÜK DİL ile HUKUK DİLİ

- AKLIN DİLİ ile/ve GÖNLÜN DİLİ

( Düzyazı. İLE/VE Şiir. )

- ÖĞRETİLEN DİL ile YAŞAYAN DİL
( Aralarında, -kimi zaman- birkaç on/yüz yıllık fark bulunabilir. )

- KONUŞMA DİLİ ile/ve YAZI DİLİ
( Konuşurken (belki) yeterince dikkat edilemeyebilir fakat yazarken sözcüklere, dile ve Türkçe'mize sahip çıkabiliriz! )

- KABA (DİL) ile/ve/değil ORTALAMA (DİL)

- İLK DİL ile/ve EVRENSEL DİL

( Tüm dillerde ortak dilbilgisel ilkeler arayabiliriz ancak bu, zorunlu olarak bir ilk dile dönmemizi gerektirmez. )

- "İLK DİL" ile/ve "İKİNCİ DİL" ile/ve "ÜÇÜNCÜ DİL"
( Hiyeroglif dili. İLE/VE Simge dili. İLE/VE Mektup dili. )
( Kutsal ya da tanrısal dil. İLE/VE İşaretler ya da kahramanlık armaları. İLE/VE Biririnden uzak kimselerin yaşamlarının halihazırdaki gereksinimlerini birbirlerine iletmeleri için. )
( GIAMBATTISTA VICO )

- KUSURSUZ DİL ile/ve EVRENSEL DİL
( Nesnelerin doğasını yansıtabilecek bir dil aramak. İLE/VE Herkesin konuşabildiği ve konuşmak zorunda olduğu bir dil aramak. )
( Kusursuz bir dili az sayıda kişinin kullanmaması ve evrensel olarak kullanılan bir dilin kusurlu olmaması için hiçbir neden yoktur. )

- KUSURSUZ DİL ARAYIŞI ile TEK KÖKEN VARSAYIMI
( KUSURSUZ DİL ARAYIŞI (UMBERTO ECO - LİTERATÜR) kitabını okumanızı salık veririz. )

- DİL ile/ve DOĞANIN DİLİ
( Doğada varolan hiçbir şey yoktur ki, dışsal olarak içsel biçimini göstermesin. )

- MEDENİYET DİLİ ile/ve/değil KÜLTÜR DİLİ

- DOĞA ile/ve GEREKSİNİM

( İnsanları dilin seslerini çıkarmaya iten, doğadır. İLE/VE Şeylerin adlarının ortaya çıkmasını sağlayan, gereksinimlerdir. )
( CIK CIK ile/ve IH IH )

- CIS! ile EE! ile UF!
( Nesnelere dokundurmamak üzere. İLE Pis nesneler için. İLE Can acımasında. )

- DİL YARATMAK ile/değil DİLİN DİLBİLGİSİNİ(GRAMERİNİ) OLUŞTURMAK

- BİLMEDİĞİN SÖZCÜKLER İÇİN SÖZLÜĞE BAKMAK ile/ve/yerine BİLDİĞİN SÖZCÜKLER İÇİN SÖZLÜĞE BAKMAK

( Sözcüklerin gücünü anlamadan, insanların gücünü anlayamazsınız. )

- DİLİN/KAVRAMIN/SÖZCÜĞÜN SERÜVENİ:
* KEŞİF(/İCAD < VECEDE),
* GELİŞTİRME/DERİNLEŞTİRME
* TANIM(LAMA) ile YORUM(LAMA)

- DİLİ(ZİHNİ) KULLANMAK ile/ve/<> TÜRKÇE'Yİ KULLANMAK

- SİMGESEL (ANLATIM) ile/ve ÇOKLU (ANLATIM)

( Akıllı kimseler canlı bir varlığın dil ve sözle çizilerek anlatılmasını, boya ya da herhangi bir sanat eseriyle gösterilmesine yeğ tutarlar; akılla izleyemeyen kimselere ise sanat eseri daha uygun gelir. )

- ABECESEL DİL ile İMGESEL/RESİMSEL DİL

- DİLLE ANLATMAK ile/yerine DİLDE YANSITMAK

- DİL'İ KULLANMAK ve VAROLMAK

- DİLİN GRAMERİ ile/ve AKLIN GRAMERİ

- GRAMER ile/ve LOCUTIO SECUNDARIA

( Birincil dil. İLE/VE İkincil dil. )
( Skolastik Latince. İLE/VE Latince. )
( Doğal. İLE/VE Yapay. )
( Halk dili. Çocukların annelerini taklit ederek, herhangi bir kurala gereksinim duymadan edindikleri sesleri çıkarmaya başladıklarında kullanmayı öğrendikleri dil. İLE/VE Belli kuralları olan, uzun çalışmalarla öğrendiğimiz ve alışkanlık kazandığımız dil. )
( De vulgari eloyerineuentia - Dante )

- "O" DİLİ ve "BİZ" DİLİ ve "BEN" DİLİ

- İÇERİK ile/ve ANLATIM

( Süreklilik | Töz | Biçim İLE/VE
Biçim | Töz | Süreklilik )
( Doğal dilin göstergebilimsel bir közü/modeli. )
( Avrupa Kültüründe Kusursuz Dil Arayışı - Umberto Eco )

- TAM İFADE/MESAJ ile/ve EKSİKLİ İFADE/MESAJ ile/ve META İFADE/MESAJ
( Gözlem.
Düşünce.
Duygu.
İstek.
Sınır/Sonuç. )

- BİR/1 ile/ve DİL

- VURGULAR('I)

- TONLAR('I)

- TONLAMALAR('I)

- SÖYLENİŞ/SÖYLEYİŞ ile SESLENDİRİŞ

( [Ar.] TELÂFFUZ ile TASAVVUT[< SAVT] )
( PRONUNCIATION with PHONATE )
( [Fr.] ... avec PHONATION )

- AKTARIM ile/ve PAYLAŞIM ile/ve DOLAŞIM

- DİL'İN: ÇEŞİTLERİ ile/ve LEHÇELERİ ile/ve ŞİVELERİ ile/ve AĞIZLARINI

( ŞİVE[Fars.]: Söyleyiş özelliği. | Naz, eda, cilve. | Ağız. )
( VARIANTES with DIALECTE with PATOIS with ACCENT )

- YEREL AĞIZ ile TAŞRA AĞZI ile KÖY AĞZI ile KÜLTÜRSÜZLER AĞZI ile ŞEHİR AĞZI
( PARLER LOCAL ile PROVINCIALISME ile RUSTICISME ile PATUA ile URBANISME )

- ARGO ile YÜKSEK ARGO ile DÜŞÜK ARGO
( SLANG, COCKNEY, CANT with HIGH-LIFE SLANG with LOW SLANG )
( [Türkmen, Gagauz, Özbek, Uygur, Tatar, Başkurt, Kumuk, Karaçay-Malkar, Nogay, Kazak, Kırgız, Altay, Hakas, Tuva, Şor Türkçe'lerinde] ARGO )
( [Alm.] ROTWELSCH [ya da CHESSENLOSCHEN, JENISCHE SPRACHE, KOCHEMER SPRACHE, KALOSCHENSPRACHE] [GAUNERSPRACHE: Hırsız dili] )
( [Çekoslavakya'da] HANTYRKA )
( [Çin'de] HSIANG T'AN, HSIANG Ç'ANG )
( [Finlandiya'da] MONGERRUS )
( [Fr.] ARGOT )
( [Hindistan'da] SÂSÎ, DOM, NATÎ [Çingene dili asıllılardır], BALAÎBALAN )
( [Hollanda'da] BARGOENS )
( [İran'da] LÛTRÂ, ZEBÂN-I ZERGERÎ[kuyumcu dili], LOTİZEBÂNÎ, KURBATÎ/ESSÎM ARGOSU[Ar. İran'ın kuzeyinde] )
( [İspanya'da] CALO, [eskiden] GERMANIA )
( [İtalya'da] FURBESCO, ZERGA[Venedik'te], GERGO[Jargon anlamına] )
( [Macaristan'da] TOLVANJNYELV[hırsız dili] )
( [Mısır'da] HALEBÎ ARGOSU )
( [Norveç'te] FANTESPROG )
( [Portekiz'de] CALAO )
( [Romanya'da] ŞMECHEREASCA, LIMBA CARAITORILOR )
( [Rusça] ARGO [Kril abecesiyle APRO], VOROVSKIY YAZIK[hırsız dili] )
( [Yunanistan'da] MALLIARA GLOSA[bayağı dil anlamına] )

- ARGO ile MÜSTEHCEN

- ARGO ile ÂMİYÂNE

- DİL SÜRÇMESİ ile GAF

- FONEM ile MORFEM

- SES ile/ve HARF

- SEDÂ (ÇIKARMAK): DİŞLERİN ISLIKLI SESİ YOLUYLA ile/ve DİLİN HAREKET ETTİRİLMESİ YOLUYLA ile/ve DAMAĞIN BÜZÜLMESİ YOLUYLA ile/ve DUDAKLARIN BİRBİRİNE BASTIRILMASI YOLUYLA ile/ve BURUNDAN SOLUMA YOLUYLA

- SILBO GOMERO (GOMERO ISLIĞI):
Kanarya Adaları'ndan Gomera'da, derin vadiler arasında iletişim sağlamak üzere kullanılan ıslıklı bir dil. Bu dili konuşanlar Silbador olarak adlandırılır. [Köken olarak Guanche dilindendir.]

- HECELEME ile BÖLME

- HECELEME ile İMÂLE

( ... İLE Heceyi uzun okuma. | Meylettirme, bir tarafa doğru eğme. )

- SATIRSONU ile SATIRBAŞI

- HARF ile/ve SESLEM/HECE

( [Ar.] HARF ile/ve el-MAKTA )

- TENÂFÜR-İ HURÛF ile TENÂFÜR-İ KELİMÂT
( Kulağa hoş gelmeyen harflerin birarada bulunması.[nesterenlenmiş vb.] İLE Kulağa hoş gelmeyen sözcüklerin birarada bulunması.[uyumuşmuş vb.] )

- ÖZTÜRKÇE SÖZCÜKLERİN BAŞLAMADIĞI HARFLER
( C
F
Ğ
H
J
L
M
N
P
R
S
V
Z )
( SÖZÜN DOĞRUSU I, II - YAVUZ BÜLENT BAKİLER - TÜRK EDEBİYAT VAKFI )

- ABECELER('İ)

- UGARİT/LER ve/> FENİKE/LİLER ve/> YUNAN/LAR

- FARS ABECESİ ile/ve ARAP ABECESİ

( BÜYÜK KAPI ile/ve KÜÇÜK KAPI )
( [Ar.] BÂB-I KEBİR ile/ve BÂB-I SAGÎR )

- BÜYÜK YAZAÇ(İMLEÇ/HARF) ile KÜÇÜK YAZAÇ

- SESLİ HARF(LER) ile SESSİZ HARF(LER)

( VOWEL SOUND with CONSONANT SOUND )

- İMLEÇLERİN ÖZELLİKLERİ
a: Kalın, düz geniş
e: İnce, düz, geniş
ı: Kalın, düz, dar
i: İnce, düz, dar
o: Kalın, yuvarlak, geniş
ö: İnce, yuvarlak, geniş
u: Kalın, yuvarlak, dar
ü: İnce, yuvarlak, dar

b: sedalı, dudak, süreksiz, ağız
c: sedalı, diş-damak, süreksiz, ağız
ç: sedasız, diş-damak, süreksiz, ağız
d: sedalı, diş, süreksiz, ağız
f: sedasız, diş-dudak, sızıcı, ağız
g: sedalı, ön damak, süreksiz, ağız
ğ: sedalı, art damak, sızıcı, ağız
h: sedasız, gırtlak, sızıcı, ağız
j: sedalı, diş-damak, sızıcı, ağız
k: sedasız, ön damak, süreksiz, ağız
l: sedalı, ön damak, akıcı, art avurt
m: sedalı, dudak, akıcı, geniz
n: sedalı, diş, akıcı, geniz
p: sedasız, dudak, süreksiz, ağız
r: sedalı, ön damak, akıcı, ağız, titrek
s: sedasız, diş, sızıcı, ağız
ş: sedasız, diş-damak, sızıcı, ağız
t: sedasız, diş, süreksiz, ağız
v: sedalı, diş-dudak, sızıcı, ağız
y: sedalı, ön damak, akıcı, ağız, yarı ünlü
z: sedalı, diş, sızıcı, ağız

Kalın ünlüler: a, ı, o, u
İnce ünlüler: e, i, ö, ü

Düz ünlüler: a, e, ı, i
Yuvarlak ünlüler: o, ö, u, ü

Geniş ünlüler: a, e, o, ö
Dar ünlüler: ı, i, u, ü

- DUDAKSIL HARFLER ile/ve YARI DUDAKSIL HARFLER
( B | M | P ile/ve V | F )
( Bugünkü B harfi, Etrüsk abecesinden alınmıştır. )
( B harfi, EYEF'i [OB tamgasını] işaret etmektedir. )
( [Ar.] HURÛF-İ ŞEFE )

- BOĞAZ ÜNSÜZLERİ
( H | K | G )

- I ve/<> B
( İçeriden çıkmaya başlayan ilk harf. VE İçeriden en son çıkan/çıkacak harf. )

- TRIGRAPH[İng.]: Tek ses çıkaran üç harf.

- HARFLER'DE: ARAP ile/ve İBRÂNÎ
( Ayn, Ba, Cim, Dad, Dal, Elif, Fa, Gayın, Ha, Kaf, Kha, Lam, Mim, Nun, Ra, Sat, Sin, Şın, Ta, Tha, Vav, Ya, Za, Zay İLE/VE
He, Kapt, Koph, Lamedh, Mem, Neth, Nun, Pe, Resh, Sadhe, Shin, Sin, Tav, Teth, Vav, Yodh, Zayın )

- YUNAN HARFLERİ:
( Alfa, Beta, Chi, Delta, Emicron, Epsilon, Eta, Gamma, Iota, Kappa, Lambda, Mu, Nu, Omega, Phi, Pi, Rho, Sigma, Tau, Theta, Upsilon, Xi, Zeta )

- KAYNAŞMA HARFLERİ'Nİ

- ARAP DİLBİLİMİNDE:

( 1. İzâfet harfleri (hurûfu'l-izâfe)
2. Fiilimsi harfler (hurûfu'l-müşebbehe bi'l-fi'l)
3. Atıf harfleri (hurûfu'l-atf)
4. Olumsuzluk harfleri (hurûfu'n-nefy)
5. Uyarı harfleri (hurûfu't-tenbîh)
6. Çağrı harfleri (hurûfu'n-nidâ)
7. Tasdîk harfleri (hurûfu't-tasdîk)
8. İstisnâ harfleri (hurûfu'l-istisnâ)
9. Hitap harfleri (hurûfu'l-hitâb)
10. Sebep harfleri (hurûfu'l-ılle)
11. Tefsîr harfleri (hurûfu't-tefsîr)
12. Mastarlaştırma harfleri (hurûfu'l-masdariyye)
13. Özelleştirme harfleri (hurûfu't-tahsîs)
14. Yakınlaştırma harfleri (hurûfu't-takrîb)
15. Gelecek zaman harfleri (hurûfu'l-istikbâl)
16. Soru harfleri (hurûfu'l-istifhâm)
17. Şart harfleri (hurûfu'ş-şart)
18. Sebebe bağlama harfleri (hurûfu't-ta'lîl)
19. Engelleme harfleri (hurûfu'r-rad'ı)
20. Dişillik "te"si (tâu't-te'nîs)
21. Tenvîn (et-tenvîn)
22. Pekiştirme "ne"si (nûnu't-te'kîd)
23. Sessizlik "he"si (hâ'u's-sükût)
24. Duraklama "şe"si (şıynu'l-vakf)
25. İnkâr harfi (harfu'l-inkâr)
26. Hatırlama harfi (harfu't-tezekkur) )

- ADLAR ile FİİLLER ARASINDA BAĞINTI SAĞLAYAN HARFLER
( Cüveynî, bir ifâdenin lafzı ve anlamında yol açtığı değişikliğe göre dört kısma ayırmıştır:
( 1. Lafzı ve okunuşunu değiştirmeyip anlamı değiştiren harfler;
2. Lafzı ve okunuşu değiştirmeyip anlamı değiştiren harfler;
3. Hem lafzı hem de anlamı değiştiren harfler;
4. Ne lafzı ne de anlamı değiştiren harfler. )

- SÖZEL KOD ile/ve DEĞİŞTİRİM KODU
( Bayrak ya da davul, ıslık dilleri gibi. )

- İDEOGRAM ile PİKTOGRAM
( Trafik işaretleri gibi. İLE Tuvaletleri gösteren imgeler gibi. )

- SİRİYOLOJİK HİYEROGLİF ile/ve TROPOLOJİK HİYEROGLİF
( Bütünü göstermek üzere parça yazılır. İLE/VE Benzerlik ölçütlerine göre bir şey bir başkasının yerine konur. )

- HİYEROGLİF ile/ve ABECE
( Temsil. İLE/VE Çözümleme. )
( Abece hiyerogliften daha üst bir aşamayı temsil eder. Temsil etmekten çok çözümler. )
( Abece, seyahat etmek ve değişik diller zorunda olan tüccar halklar tarafından bulunmuştur. )
( ŞAMPOLYON: 1822 yılında, hiyeroglifleri başarılı bir şekilde çözen kişi. [1790-1832] )

- HİYEROGLİF ve ÖZET
( Nasıl iyi bir ilkokul öğretmeni dersini daha açık hale getirmek için tebeşiri eline alıyorsa, mağaralarda yaşayan insan da konuşmalarının arasına açıklayıcı küçük resimler koyuyordu. Sözgelimi, "bir karga uçup, bir ağacın tepesine kondu" demek istediğinde, önce kuşun ötüşünü taklit ediyor, uçuşu "frrr!" frrr!" ile dile getiriyor, sonra bir odun parçası alarak bir ağaç ile ağacın üzerinde bir kuş çiziyordu. )
( BROSSES )

- DOĞU SÜRYANİCESİ ile/ve BATI SÜRYANİCESİ
( Sözcüklerin sonundaki harf, O harfiyle tamamlanır. )

- JAPONCA'DA: HİRAGANA ABECESİ/HARFLERİ ile/ve KATAGANA ABECESİ/HARFLERİ ile/ve KANJI ABECESİ/HARFLERİ
( Japonca kökenli sözcükler için. İLE/VE Dışarıdan girmiş kavramları Japonca harflerle yazmak için. İLE/VE ... )

- GALİSİZM: Kuraldışı olarak Fransızca'da yapılan bazı dil özellikleri.

- PARA ve HARF
( Evrensel eşdeğerlik birimleri. )

- BİTİŞKEN ile BÜKÜLGEN
( İLTİSAKÎ ile İNHİNAÎ )
( AGGLUTINANT with FLEXIBLE )

- ALT DEĞİŞKE ile/ve ÜST DEĞİŞKE

- S ile Z

- 2(İKİ) ile Z (HARFİ)

- P ile F

- I ile l/L

- K ile G

- T ile D

- B ile P

- B: ...'LI V

- BİTİŞİK "Kİ" ile AYRIK "Kİ"
( http://dahianlamindakideayriyazilir.com )

- BİTİŞİK "DE/DA" ile AYRIK "DE/DA"
( http://dahianlamindakideayriyazilir.com )

- ^ İNCELTME İMİ(olarak kullanım) ile UZATMA İMİ(olarak kullanım)

- " ' "(KESME İMİ) ile " - " HECE BÖLME

- TEK TIRNAK ( ' ) ile KESME ( ' )

- TEK TIRNAK ( ' ) ile ÇİFT TIRNAK ( " )

- [ ’ ](Hemze) İLE [ ‘ ](Ayn)

- AYRAÇ(/PARANTEZ/KAVS[Ar.]) " ( ) " ile KÖŞELİ AYRAÇ " [ ] "

- DİPNOT ile PARANTEZ

( FOOTNOTE with PARENTHESIS )

- á=Acute accent İLE à=Grave accent İLE â=Circumflex İLE ä=Umlaut İLE ã=Tilde İLE å=Aring

- MATEMATİK'TE: KÜÇÜKTÜR("<") ile BÜYÜKTÜR(">")

( İşaretin sol tarafına, zihinden dikey bir çizgi çizildiğinde ilk/baş imleçten anımsanabilir. )

- î EKİ ile -sel EKİ

- ÖN EK ile SON EK

( LÂHİKA: Ek. | Ulama. )

- î ile -î

- î ile -i

- "... ile ..." ile "... ile/yerine ..."

- "... ile/yerine ..." ile "... yerine ..."

- "... yerine ..." ile "... değil ..."

- "-"(TİRE) ile "-"(EKSİ)

- ... DE/DA ile ... VE ...

- "VE DE ..." ile "Kİ ..."

- VELEV
[Ar. bağlaç, belirteç]: İster, isterse, olsa da, kaldı ki, hatta.

- ... İÇİN ile ... ÜZERE

- "VE" ile "VE/VEYA"

- "VEYA" ile "VE/VEYA"

- "VE" ile/ve "+(ARTI)"

- VS. ile VB.

- VİRGÜL(",") KULLANIMI ile BÖLME(/AYIRMA/SLASH)("/") KULLANIMI

- VİRGÜL(",") ile NOKTALI VİRGÜL(";")

- EŞ ANLAMLI ile/ve/değil YAKIN ANLAMLI

- EŞ ANLAMLI/LIK ile/ve/değil YAYGIN ANLAMLI/LIK

- EŞ ANLAMLI/LIK ile/ve ÇOK ANLAMLI/LIK

- EŞ ANLAMLI/LIK ile/ve ÇİFT ANLAMLI/LIK

- EŞ ANLAMLI ile EŞ KÖK ANLAMLI

( [Ar.] MÜTERADİF[< RİDF]: Birbirine bağlı olan, birbirinin ardı sıra giden. | Yazılışı ayrı, anlamı bir olan sözcük. İLE ... )
( SYNONYM ile PARONYM )

- ÇİFT ANLAMLI/LIK ile/değil ÇOK ANLAMLI/LIK

- DİZİLİM/SÖZDİZİMİ ile/ve ANLAM(BİLİM)

( [Ar.] NAHİV ile/ve ... )
( SYNTAX with/and SEMANTICS )

- PARSE[İng.]: Bir tümce ya da sözcüğü dilbilgisi açısından incelemek.

- KÜÇÜK ÜNLÜ(LER) ile BÜYÜK ÜNLÜ(LER)

- AD(İSİM) ile YÜKLEM(FİİL)

( Hareket ve zaman yok. İLE Hareket ve zaman var. )

- ADIN HALLERİ'Nİ:
* YALIN
* E HALİ
* İ HALİ
* DE HALİ
* DEN HALİ

- NOMİNATİF[Fr. < Lat.]:
Adın yalın hali.

- AD TAMLAMASI ile SIFAT TAMLAMASI

- AD ile/ve/<> SIFAT

( Sıfatı ad yapabiliriz fakat adı sıfat yapmamalı ya da titiz davranılmalıdır. )

- SIFATIN SÖZCÜKTEN ÖNCE KULLANILMASI ile SIFATIN SÖZCÜKTEN SONRA KULLANILMASI

- ŞAHIS ZAMİRİ ile/ve İŞARET ZAMİRİ

- AD TÜMCESİ ile EYLEM/YÜKLEM(FİİL) TÜMCESİ

- AD ile/ve TERİM ile/ve KAVRAM

( Tek başına anlaşılır olan ve zaman bildirmeksizin bir anlamı gösteren lafız addır. İLE/VE ... İLE/VE ... )

- BAŞLIK ile TAMLAMA
( TITLE with NOUN/PROPOSITIONAL PHRASE )

- ÇOĞUL ile TEKİL

- O ... ile/ve BİR ...

( Belirli. İLE/VE Belirsiz/herhangi. )

- 0 ile 0
( Toplamada. İLE Çarpmada. )
( Etkisiz. İLE Etkisizleştiren/"yutan". )

- 3 > 6 ile 3 > 6
( 3 + 3 ile 3 x 2 )

- 69 ile 69 ile 69 ile 69
( Rakam/sayı. İLE Yengeç burcu. İLE Oral. İLE ... )

- 500 ile 105
( Beşyüz. İLE Yüzbeş. )

- -2 ve 2
( İkisinin de karesi 4'tür. )

- KÖK ile SONRAKİ KULLANIMI
( ROOT with USING FURTHER )

- KÖK ile TÜREMİŞ
( ROOT with DERIVE )

- KÖK ile KÖKEN

- "UYDURMAK" ile/yerine TÜRETMEK

- YAYMAK ile UZATMAK

( SÖZCÜKLERİ/YAZAÇLARI(HARFLERİ)! )

- SÖZCÜK ile/ve TERİM
( VERBUM ile/ve ... )

- SÖZCÜK ile/ve ANAHTAR

- SÖZCÜK TÜRETMEK ile/ve/değil/yerine KAVRAM/SÖZCÜK OLUŞTURMAK

- SÖZCÜK ve SPERM(ATA)

- TERİM ile JARGON

- JARGON ile ARGO

- "ANAHTAR" ile/ve ÜST BAŞLIK

- MECAZ ile ÇOK ANLAMLILIK

( Mecaz, hakikatin üstünü güzelleştirir. )

- MECAZ ile KÖPRÜ/BAĞLANTI

- MECAZ ile/ve YALAN

( İBNİ ARÂBÎ )

- İSTİARE ile/ve/değil MECAZ

- ITNÂB-I MAKBÛL ile ITNÂB-I MUHİLL ile ITNÂB-I MÜMİLL

( Konuyu iyice açıklamak/anlatmak gibi bir yarar düşünülerek yapılan. İLE
Fazlalıklar yüzünden istenilen anlamı vermeyen söz. İLE
Bıktıracak, usanç verecek kadar sözü uzatma. )

- KİNÂYE ile GÖNDERME

- KİNÂYE ile/yerine "DOKUNDURMA"

- KİNÂYE-İ BAÎDE ile KİNÂYE-İ HAFÎFE ile KİNÂYE-İ KARÎBE ile KİNÂYE-İ VÂZIHA

( Uzak bir ipucuna dayanan dokundurma/kinâye. İLE Dokundurmalı söz, şiir. İLE Yakın bir ipucuna dayanan dokundurma/kinâye. İLE Başka bir anlama gelme olasılığı bulunmayan apaçık dokundurma/kinâye. )

- KİNÂYE ile TENKİT
( ALLUSION with CRITICISM )

- ÖYLESİNE ile SIRADAN

- ÖYLESİNE ile ŞÖYLESİNE

- EK ile KÖK

( ADDITIONAL with ROOT )

- KONUŞMA ile/ve DİL
( * Her konuşmanın öznesi vardır. - Dil'in yoktur.
* Her konuşmanın muhatabı vardır. - Dil'in yoktur.
* Her konuşmanın şimdisi vardır. - Dil'in zamanı yoktur.
* Her konuşma bir şeye dairdir. - Dil herşey hakkındadır. )
( Dil konuşur, insan dile uyduğu kadar konuşur. )
( Hareket halindekilere konuşulmaz, duranlara/duranlarla konuşulur. )

- KONUŞMAK ile/ve SÖYLEMEK
( mdw İLE/VE dd )
( Değnek imgesi. İLE/VE Yılan imgesi. )

- KONUŞMAK ile/ve/değil/< DİNLEMEK

- ÇOCUKLARA: KONUŞMAYI "ÖĞRETMEK" ile/ve/değil/yerine DİNLEMEYİ GÖSTERMEK/ÖĞRETMEK

- YAZIM/YAZI DİLİ ile SESLENDİRİŞ/KONUŞMA DİLİ

- NİYET DİLLERİ ile/ve/<> GERÇEK DİLLER

( Amaca bağlandıkları zaman anlam oluşur. İLE/VE/<> Anlam, doğrudan üzerinde/içinde aranır/bulunur. )
( Arâmî, Âsır, Keldânî, Süryânî, İbrânî ve giderek Arâbî dillerin yapısı "niyet dili"dir.
Bu kavram "niyete bağlı", "anlam/mânâ dili" niteliğini taşımaktadır.
Niyet dillerinde yazı dili yalnızca ünsüzlerle kurulur ve okunurken ünlendirilir.
Yunanca Hermes olarak kodlandırılmış olan sözcük aslen "HRM" olarak kodlanmakta ve "Hiram" diye ünlendirildiğinde "Nurlanmış" anlamına gelmektedir. )
( INTENTIONAL LANGUAGES with/and/<> CORRECT LANGUAGES )

- BRICOLAGE DİLLERİ: Farklı dilden iki uygarlığın karşılaşması sonucu kendiliğinden doğan diller.
( Sömürge bölgelerinde ortaya çıkan pidgin'ler gibi. )

- OC DİLİ ile/ve OIL DİLİ ile/ve Sİ DİLİ

- LLULL KOMBİNATUVARI ile/ve BRUNO KOMBİNATUVARI

- EQUUS ile AEQUUS

( At. İLE Düz, yatay, eşit; uygun, elverişli, dost, haklı, haktanır; sakin. )
( Pegaus'u işaret eder. İLE İnsanı işaret eder. )

- YAZILMASI GEREKENLER ile/ve SÖYLENİLMESİ GEREKENLER

- DİL - NESNE İLİŞKİSİ!

( AÇIL SUSAM AÇIL! )

- KELÂM'DA

- YAZILABİLECEK OLAN ile YAZIL(A)MAYACAK OLAN

- ILLUSTRE ile/ve CARDINALE ile/ve REGALE ile/ve CURIALE

( Işık saçan dil. İLE/VE
Kılavuz ve kural işlevi gören dil. İLE/VE
Ulusal bir hükümdarlığın sarayında yer almaya lâyık dil. İLE/VE
Hükümetin, yargının, bilgeliğin dili. )

- ANAKİKLİK/PALİNDROM: Tersinden okununca da aynı anlamı veren sözcük ya da tümce.
( TRAŞ NİÇİN ŞART )

- ÜÇLÜ ile/ve DÖRTLÜ ile/ve BEŞLİ ile/ve ALTILI
( SÜLÂSÎ ile/ve RUBÂÎ ile/ve HUMÂSÎ ile/ve SÜDÂSÎ )

- ESPERANTO ile/ve POLİGRAFİ
( Polonya'lı Zamenhof (Dr.) tarafından ortaya atılan ve dünyadaki tüm insanların anlaşabilmeleri için düzenlenmiş yapma dil. İLE/VE ... )

- POLİGRAFİ ile/ve PASİGRAFİ

- AMERİKAN İNGİLİZCESİ ile İNGİLİZ İNGİLİZCESİ

- YUNANCA ile/ve LATİNCE

- ÇİNCE ile JAPONCA

( SİNOLOG: Çince bilen/öğreten. )

- MANDALİN ÇİNCESİ ile/ve ÇEŞİTLİ ÇİNCELER
( Pekin'de kullanılan temel/esas/geçerli/ağırlıklı Çince. İLE/VE Öteki bölgelerde kullanılan Çince'ler. )

- İSPANYOLCA ile İTALYANCA

- ARAPÇA ile FARSÇA

( SİBEVEYN: Arapça dilbilgisini oluşturan kişi. )

- ARAPÇA ve/<> FARSÇA ve/<> TÜRKÇE

- ARAPÇA (TERİMLER) ile PEHLEVİCE (TERİMLER)

- ARÂMÎ ile/ve ARABÎ

- UYGUR HARFLERİYLE YAZILMIŞ ARAPÇA METİN ile/ve ARAP HARFLERİYLE YAZILMIŞ UYGURCA METİN

- SANSKRİTÇE değil SANSKRİT

- SANSKRİT değil/yerine HİNTÇE

- RUMCA ile/değil OĞUZCA

- INUPIAQ/INUKTITUT:
İnuitçe.
( Gelişmekte olan İnuitçe, Alaska'nın kuzeyinde, Kanada'da ve Grönland'da konuşulur. Buralarda resmi dildir ve okullarında okutulur. )
( Sadece üç sesli harf vardır ve hiç sıfat yoktur. )
( 12'den fazla saymaları gerekirse bunu Danca yaparlar. )
( Eskimo-Aleut dilleri bitişken dillerdir. Yani "sözcük"ün kendisi tek başına bir anlam vermez. Ana köke sırayla sıfat ve fiil eklerinin gelmesiyle oluşan "sözcük-kümeleri" bizim tümcemize karşılık gelen eşdeğer bir anlam taşıması olasıdır. )
( 400'den fazla kökün ortasına ya da sonuna gelen ek vardır. Fakat sadece bir önek vardır. )
( [Grönland'lıların "telgraf" için ürettikleri sözcük]: Nalunaar-asuar-ta-at: Alışkanlık olarak acele iletişim kuran kişi. )
( Eskimo-Aleut dillerinde 30'dan fazla zamir vardır. )

- OBRİGADO[Lat.] ile OBRİGADA[Lat.]
( Teşekkür ederim. İLE Teşekkür ederim. )
( Brezilya'lı bayların kullanımı. İLE Brezilya'lı bayanların kullanımı. )

- TUPITUARANI: Brezilya'da kullanılan yerli dili.

- ESKİ DİL ile TEMEL DİL

- "DE-NE" DİLİ: EN ESKİ DİLLERDEN

- DİL'DE: BİÇİMCE ile/ve SOYCA

- DİL AİLELERİ ile/ve ANTROPOLOJİ

- DİNİN DİLİ ile/ve İLMİN DİLİ ile/ve EDEBİYATIN DİLİ

- ORDUNUN DİLİ ile/ve SARAYIN DİLİ

- DİL ÖBEKLERİ'Nİ(GRUPLARI'NI)

- DİLİN: KÖKENİ ile YAPISI
( KÖKEN BAKIMINDAN:

* HİNT-AVRUPA DİLLERİ
A. AVRUPA KOLU
1. Cermen Dilleri:
Almanca, Felemenkçe, İngilizce, İskandinav dilleri.
2. Roman Dilleri: Bu grubun ana dili Lâtince'dir. Bugün yaşayan kolları Fransızca, İspanyolca, Portekizce, İtalyanca ve Rumence'dir.
3. İslâv Dilleri: Rusça, Bulgarca, Sırpça ve Lehçe.
4. Yunanca, Arnavutça, Keltçe.

B. ASYA KOLU
Hint - İran Dilleri(Arî Dilleri)

a. Hintçe(Eski-Orta, Yeni Hintçe). Bu alt kol, Sanskrit ve bugünün başlıca Hint dilleri olarak da gösterilebilir.
b. Farsça: Ölü dil olan Avesta, Eski, Orta ve Yeni Farsça.
c. Ermenice: Eski, Orta ve Yeni Ermenice.
d. Eski Anadolu: Hititçe (ölü dildir)
e. Toharca: Asya kolunun en doğuda kalan dalıdır ve ölü dildir.

* HAMİ - SAMİ DİLLERİ
Bu dil ailesinde Akkadça, Aramca, İbranice, Arapça ile Libya-Berber dilleri yer almaktadır. Akkadça ölü bir dildir.

* BANTU DİLLERİ
Orta ve Güney Afrika'da konuşulan Bantu dillerini içine alan geniş bir dil ailesidir.

* ÇİN - TİBET DİLLERİ
Çin ve Tibet dilleri bu aile içinde yer alır.

* KAFKAS DİLLERİ
Bu gruba giren başlıca diller Kartvel koluna giren Gürcüce ile Abhaz - Çerkeş, Lezgi - Çeçen kollarıdır. Bu diller fonem sistemleri ve iç yapıları bakımından öteki dil ailelerine göre büyük ayrılıklar taşır.

* ALTAY DİLLERİ
Bu aile, Ural - Altay dil grubunun Altay kolunu oluşturmaktadır. Türkçe, Moğolca, Mançuca ve Tunguzca Altay Dil Ailesi içindedir.

* URAL DİLLERİ
Ural - Altay dil grubunun Ural kolunu oluşturmaktadır.
a. Fin - Ugur Kolu
b. Samoyet Kolu

2. YAPI BAKIMINDAN:
A. TEK HECELİ DİLLER

(Yalınlayan Diller, Ayrımlı Diller)
(Isolating Languages, Monosyllabic Languages)

B. EKLEMELİ DİLLER
(Bağlantılı Diller, İltisaklı Diller)
(Agglutinative Languages)

C. ÇEKİMLİ DİLLER
(Bükümlü Diller, Tasrifli Diller)
(Inflected Languages)

- TÜRKÇE YAZI DİLLERİ
A. Batı Türkçesi
(Güney-Batı Türkçesi)
* Türkiye Türkçesi
* Gagauz Türkçesi
* Azerbaycan Türkçesi
* Türkmen Türkçesi

B. Kuzey - Doğu Türkçesi(Doğu Türkçesi)
* Özbek Türkçesi
* Uygur Türkçesi
* Kazak Türkçesi
* Karakalpak Türkçesi
* Kırgız Türkçesi
* Kazan(Tatar) Türkçesi
* Başkurt Türkçesi
* Kırım Türkçesi
* Nogay Türkçesi
* Karaçay Türkçesi
* Malkar Türkçesi
* Kumuk Türkçesi
* Altay Türkçesi
* Hakas(Abakan) Türkçesi
* Tuva Türkçesi

- ESKİ TÜRKÇE ile/ve GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ
( Yakut/Saka Türkçe'si, eski ile günümüz Türkçe'si arasında bir köprüdür. )

- KÜRTÇE
( Doğu Anadolu'nun Osmanlıca'sı. )

- VURGU FARKLARI

bebek: küçük çocuk
Bebek: Bir semt

kurtuluş: kurtulma, istiklâl
Kurtuluş: Bir semt

kartal: bir kuş
Kartal: Bir semt

garson: isim
garson: ünlem

yalnız: sıfat ya da zarf
yalnız: bağlama edatı

okuma: eylem
okuma: emir

şimdi, yarın, yine, tekrar, artık, önce, sonra, iyice, zorla, şöyle, gayet

Türkiye, Ankara, İzmir, Almanya, İngiltere, Paris, nih

 

 

 

- AĞIZDAN ÇIKACAK OLAN (TEK) BİR SÖZCÜK ile AĞIZDAN ÇIK(A)MAYACAK OLAN (TEK) BİR SÖZCÜK
( Bir şey ki, yapmasan da olur, YAPMA!
Bir şey ki, söylemesen de olur, SÖYLEME! )

- İLK SÖZLER ile SONRAKİ SÖZLER

- SÖZCÜK/KAVRAM ile " " İÇİNDE SÖZCÜK/KAVRAM

( ... ile SÖZÜMONA/GÜYA/ONA GÖRE )

- SÖZCÜKLER ile TÜMCE İÇİNDE KULLANILIŞLARI/ANLAMLARI
( Sözün tamamı, anlamayana söylenilir. )

- SÖZCÜĞÜN USSAL ANLAMI ile SÖZCÜĞÜN DUYGUSAL ANLAMI
( SIGNUM RATIONALE ile SIGNUM SENSUALE )

- SÖZCÜKLERDEN ANLAMA ULAŞMAK/GİTMEK ile/ve/değil/yerine ANLAMDAN SÖZCÜĞE ULAŞMAK

- "OKU BABAN GİBİ, EŞEK OLMA!" ile "OKU, BABAN GİBİ EŞEK OLMA!"

( Virgülün/vurgunun/durağın nerede olduğu çok önemli! )

- "TEŞBİHTE HATA OLMAZ" değil/yerine TEŞBİHTE, HATA OLMASIN/OLMAZ!
( Hangi benzetmeyi yaparsan yap, önemli değildir anlamına gelmez. Benzetme(teşbih) yapacağın zaman hata yapmama gerekliliğini anlatır! [Teşbih sözcüğünden sonra virgül/duraklama çok önemli!])
( Halk arasında daha çok, yapılan benzetmeden alınılmamasını dilemek için söylenilir ama bu yanlış kullanımdır. )

- "TEŞBİHTE HATA OLMAZ" değil/yerine "TEŞBİHİN BİR AYAĞI TOPALDIR"

- "TEŞBİHTE HATA OLMAZ" değil/yerine TEŞBİHTE, HATA OLMASIN!

- "TÜRKÇE, LASTİK GİBİDİR/BİR DİLDİR" değil (CAHİL/AHMAK) KİŞİ, HERŞEYİ, HER YERE (OLMADIK YERLERE) ÇEKER/ÇEKEBİLİR

- "DOST, ACI SÖYLER" değil DOST, ACIYI DA SÖYLEYEBİLİR/SÖYLER

- "DOST, ACI SÖYLER" değil/yerine DOST, ACIYI, TATLI SÖYLEYEBİLİR/SÖYLEYEBİLENDİR

- YARIN ile ERTESİ GÜN

( Yarın sözcüğü, sadece içinde bulunulan günden sonra gelecek gün için kullanılabilir. Gelecek ve yaşanmamışlık anlamını taşır. İLE
Ertesi gün, içinde bulunulan günden sonra yaşanacak günden hemen sonra gelecek olan gün için kullanılır. 2 kez yarın.("yarın yarın").
Kavramsal bir anlatımda, geçmiş üzerine/geçmişle ilgili bir konuda "ertesi gün" sözcüğü kullanılır. Kesinlikle "yarın" kullanılmaz. Ayrıca, okunurken/seslendirirken hiçbir hece uzamaz. )

- SAAT'TE: GEÇİYOR, GEÇTİ ile VAR, KALDI
( Saat başından, 30 olana kadarki geçen tüm zaman, 5/10/15(ya da çeyrek)/20/25 "geçiyor, geçti" olarak tanımlanır. İLE
30'dan sonraki, saat sonuna/öteki saat başına kadarki zaman, 25/20/15(ya da çeyrek)/10/5 "var, kaldı" olarak tanımlanır. 30'dan sonrakiler için kesinlikle 35/40/45/50/55 geçiyor gibi bir tanım kullanılmaz, olmaz !
Ayıptır, küçük düşürür. Dikkatsiz, amatör, bilgisiz ve bilinçsiz imajı oluşturur etrafta. )

- LÜTFEN[< LÂTİF]/LÜTÛFEN ile/ve RİCA[< REC' | çoğ. RÜCÛ]
( Kabalaşmış/kesif olandan değil en ince olandan (noktadan), hepimizin başlangıç/hareket/buluşma noktasından sesleniyorum/istiyorum. İLE/VE
En ince olana (noktaya) geri dönüyorum. Orada buluşuyor ve oradan sesleniyorum/istiyorum. )

- HADDİ'Nİ BİLDİRMEK ile HADDİNİ "BİLDİRMEK"
( Bir şeyin/durumun. İLE Bir kişinin/tutumun. )
( Sınırların bilgisini belirtmek/anlatmak. İLE Haddini aşanı engellemek.[bedelini ödetmek üzere ya da öncelikli olmamalı!] )

- "SADECE O MU?" ile/ve/değil O MU SADECE?

- "ELİNE SAĞLIK" ile/ve "ELLERİN DERT GÖRMESİN!"

- "BU/O İŞTE ELİ VAR/DIR" ile/değil "BU/O İŞTE (BİR) PARMAĞI VAR/DIR"

- RİCA[< REC'] ile/ve RİCA[< RECÂ']

( Geri döndürme. İLE/VE Ümit, umma. | Yalvarma. | İstek, dilek.] )

- NEDİR? ile/ve/<>/değil/yerine NE/LER OLABİLİR?

- BİR ANLAMI DA ŞUDUR ile/ve ANLAMLARINDAN BİRİ (DE) ŞUDUR

- "ANLAMAMIŞSIN"/"YANLIŞ ANLAMIŞSIN" / "ANLAMAMIŞSIN/YANLIŞ ANLAMIŞSIN" değil SANIRIM ANLATAMAMIŞIM, ANLATAMAMIŞIMDIR BELKİ/SANIRIM )

- ÇOĞUL TANIMLARIN ÖNÜNE/ÖNCESİNE "BİR" (SÖZCÜĞÜ) KONULMAZ/SÖYLENİLMEZ!

- "DÖRT DÖRTLÜK ADAM OLMAK" ile/ve "KALIBININ ADAMI OLMAK"

( Dört unsur ve dört hıltın [bkz. İnsan'da!] en uyumlu ve dengeli bir şekilde biraradalığı. İLE/VE Sözleri ve yaptıklarında tutarlı ve bütünlüklü olmak/davranmak. )

- "NE HALE GELMİŞSİN!" ile/ve/değil/yerine "NE KADAR DEĞİŞMİŞSİN!"

- "... HERŞEYİN EN İYİSİNE LÂYIKTIR" ile/değil "... HERŞEYİN EN İYİSİNİ YAPAR/DI"

- "DOĞAL OLANI O/ŞU/BU" ile/ve/değil/yerine "DENGELİ/UYUMLU OLANI O/ŞU/BU"

- "DOĞRU-YANLIŞ YOK/TUR!" ile/değil [BAĞLAMINDA ya da GÖRECELİ OLARAK] DOĞRU-YANLIŞ OLMAZ/OLMAYABİLİR

( Doğru-yanlış, bir şeyin ne olmadığı ve olmayacağı üzerine buluşmak olduğundan, olan/lar, olabilecek/ler üzerine kullanıl(a)maz/değildir! )

- "KÖTÜ TÜRKÇE" (OLDU) ile/değil KÖTÜ BİR İFADE (OLDU)

- MİSAL(İ) ile HESAB(I)

- SÜT-LİMAN ile TOZ-PEMBE

- YENİ-ESKİ ile/değil TAZE-BAYAT

- "ESKİ TABİRLE ..." ile/ve/değil "ESKİMEYEN TABİRLE"

- BİRDEN BİRE ile/değil BİRDENBİRE/FÜC'ETEN, Fİ-L-HÂL[Ar.]

- İHTİYAR ile/değil/yerine YAŞLI

- İHTİYARLAMA ile/değil/yerine YAŞLANMA

- PATIR PATIR ile LAMBUR LUMBUR

- (BİR AÇIKLAMADAN/DURUMDAN SONRA KULLANILAN) "HAYIR ..." yerine İYİ DE/OLABİLİR DE ...

- ZATEN ile/ve/değil/yerine YİNE DE

- DEĞİL ile/ve/değil/yerine YERİNE

- İLE yerine/değil VE

- "... DA" ile "... BİLE"

- "... UĞRUNA" ile/değil "... İÇİN"

- "... İLE" ile "... İÇİNDE"

- MERHABA ve NARHABA

( Bana güvenebilirsin! VE İşlerinizin bereketi [nar gibi] çok olsun! )

- "GELMEYİN!" ile/değil/yerine/= (SÜREKLİ) GELENLER GELMEDİĞİ ZAMAN GEL/İRSİN

- "İŞLENİLEN/İŞLENİLMEYECEK HALT" ile "YENİLEN/YENİLMEYECEK NANE"

- İSTEMEDEN VERMEK ile/değil İSTENİLMEDEN VERMEK

- YOKSA ile YA DA

- UZUN SÜRE ile/ve "ÇOĞUNLUKLA"

- ÇOĞUNLUKLA ile/ve/değil/yerine BAZEN

- ÇOĞUNLUKÇU ile/değil/yerine ÇOĞULCU

- "ÜSTÜNE GİDERLER" ile/değil "ÜSTÜNE GELİRLER"

- SÖZLÜ ile/and SÖZEL

( ... with/and VERBAL[SÖZEL ve/< EYLEMSEL] )

- SÖZ KESMEK ile SÖZÜ KESMEK

- KESMEK ile/değil KETMEK

( Nesnelerde. İLE/DEĞİL Sözde/konuşmada. )

- "ÜZERİNE ÇIKMAK" ile/ve/değil/yerine ÖTESİNE GEÇMEK

- SALDIRMAK ile/ve/değil/yerine "SARMAK"

- DÜZELSİN/DÜZELTİN/DÜZELTELİM ile/ve/değil/yerine DÜZELTİYORUM(DEĞİŞİME ŞİMDİ/ŞU AN BAŞLIYORUM!)

- "EL ELE TUTUNMUŞ" değil EL ELE TUTUŞMUŞ

- ONUN/SENİN "İÇİN" KONUŞMAK ile/yerine ONUN/SENİN YERİNE KONUŞMAK

- "SİZİ KESEYİM/KESİYORUM" değil SÖZÜNÜZÜ KESEYİM/KESİYORUM

- "ZAMANI/VAKTİ HARCAMAK" değil/yerine "ZAMANI/VAKTİ KULLANMAK"

- YALANLAMAK ile/değil/yerine YANLIŞLAMAK

- ÖZELDE ile/ve "DAR ANLAMDA"

- ÖZ ile/ve/değil ANA ÇİZGİLER/HAT

- "... OLABİLİR" ile/ve "... OLSA GEREK" ile/ve "... OLMALI"

- ...'YA İLİŞKİN ile/ve ...'YA YÖNELİK

- KÜLTÜREL değil/yerine EKİNSEL

- HER ... ile/değil HİÇBİR ...

- ÇAPALAMAK ile ÇABALAMAK

- TEKRAR ETMEK ile/ve "ÜZERİNDEN GEÇMEK"

- "KALDIĞIMIZ YER" değil/yerine "KARAR KILDIĞIMIZ YER"

- GEREKTİĞİNDE ile/ve/değil YERİ GELDİĞİNDE

- GEREĞİ ile/değil GÖSTERGESİ

- ARKASINDAKİ ile/değil ARDINDAKİ

- "GERÇEKLEŞMEYECEKTİ" değil "YAŞANMAYACAKTI"

- "... İÇİN" değil "... İÇİN GEÇERLİDİR"

- "OLANAKLI" ile/ve/değil "YANLIŞ DEĞİL/OLMAYACAKTIR"

- MİNİK değil/yerine KÜÇÜK

- ZAYIF ile/ve/değil GÜDÜK

- VURMA ile/değil ÇARPMA

- GÖRMEMEZLİKTEN GELMEK ile/değil GÖRMEZLİKTEN GELMEK

- "GÖZ ÖNÜNE ALARAK/ALMAK" değil GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURARAK

- "GÖZ ÖNÜNE ALARAK/ALMAK" değil GÖZE ALARAK/ALMAK

- BU YANIYLA ile/ve/değil BU ANLAMIYLA

- VESAİRE ile/ve/> VE ŞAİRE

- "... HAKKINDA" ile/ve/<> "... ÜZERİNE"

- "ÇÜNKÜ ..." ile "ZİRÂ ..."

- SORARKEN: "... MIDIR?" ile/değil/yerine DAHA ÇOK, NEDİR? (NE OLSA GEREK)

- KABUL EDERSE/NİZ ile/ve/değil/yerine UYGUNSA/NIZ, UYGUN GÖRÜRSENİZ

- İZİN VERİRSE/NİZ ile/değil/yerine UYGUN GÖRÜRSENİZ

- "FANTEZİ YAPMAK" ile/değil/yerine "FANTEZİ/LER ÜRETMEK/YARATMAK"

- "BİLDİĞİNİZ GİBİ" ile/değil/yerine "BİLENLERİN BİLDİĞİ GİBİ"

- "İŞİNE GELDİĞİ GİBİ" ile "ANLADIĞI KADAR"

- "UZATMAK"(ITNÂB[Ar.]) ile/ve/değil DEVAM ETTİRMEK

- "ÜSTÜNDE DURMAK" ile "ALTINI ÇİZMEK" ile "PEŞİNDEN KOŞMAK"

- "BULUŞMAK" ile/ve ÖZDEŞLEŞMEK

- "RENKLENDİRMEK" "ile/ve ÇEŞİTLENDİRMEK

- "KATILMAK" ile "YAPIŞMAK"

- "DAYAN(AMA)MAK" ile "KALDIR(AMA)MAK

- "BU NEDENLE" ile/değil/yerine "O BAKIMDAN"

- "... NEDENİYLE" ile "... SONUCUNDA"

- "... YÜZÜNDEN" ile/ve/değil/yerine "... NEDENİYLE"

- "DÜŞÜNÜNCE" (YANITLARIM) ile/ve/değil DÜŞÜNDÜKTEN SONRA (YANITLAYAYIM)

- KISA ile/ve/değil KESTİRME

- DIŞARISINDA ile/değil DIŞINDA

- GAYRİ İHTİYARİ ile KENDİLİĞİNDEN

- İSTEMEDEN ile KENDİLİĞİNDEN

- "KIZIYOR/LAR" ile/ve/değil/yerine İSTEMİYOR/LAR

- ORTALAMA ile YAKLAŞIK

- YAKLAŞIK ile/ve/değil/yerine BÜYÜK OLASILIKLA

- TEKRAR ile ORTAK ANLAMI

- ...'YA KARŞI ile/ve/değil ...'YA YÖNELİK

- DAHA ile/ve/değil/yerine HENÜZ

- SÖZEL ile/ve/değil ŞİFAİ

- SÖZ ile/ve EMİR

- SÖZ ile/ve/= NEFES

- ŞİİR ile/ve/= NEFES

- ANLAMINA GELİYOR ile(/yerine) ANLAMINA DA GELİYOR

- BİLMEK ile/ve "ÇÖZMEK"

- ERİNME ile UTANMA

- BENCE ile/ve/değil/yerine BENİM İÇİN

- BENCE ile/değil/yerine "BANA ÖYLE/ŞÖYLE GELİYOR Kİ ..."

- "BANA GÖRE" ile/değil/yerine "BENİM İÇİN"

- BANA GÖRE (BİR ŞEY) ile/ve/değil BANA ÖZGÜ / BENİM İÇİN (BİR ŞEY)

- "BENİM İÇİN" ile "BENİM AÇIMDAN"

- ... GEREKLİDİR ile/yerine ... GEREKİR

- ZORLU ile/ve/değil ZORUNLU

- ZORUNLU ile/ve/değil ZORLAYICI

- GEREKÇE ile/ve MEŞRUİYET ZEMİNİ

- "... YOLUYLA" ile/ve "... ARACILIĞIYLA"

- "KAPSAMAK" ile/ve "KUCAKLAMAK"

- "... MI BARİ?" ile "... MI PEKİ?"

- "BU SEFER DE ..." ile "ŞİMDİ DE ..."

- "İTİRAF EDELİM Kİ ..." değil "KABUL EDELİM Kİ ..."

- "KONU" ile "DAVA"

- "BAŞKA BİR DEYİŞLE ..." ile/değil/yerine "BAŞKA BİR DİLDEKİ KARŞILIĞIYLA ..."

- "KESİNLİKLE" ile/ve/değil "TAMAMEN"

- "HERŞEYDEN ÖNCE ..." ile/değil/yerine "TÜM BUNLARIN YANISIRA ..."

- "...DAN ÖNCE" ile/ve/değil "... YANISIRA"

- "KOLAYLIKLA BAŞARABİLMEK" ile/değil "ÜSTESİNDEN GELMEK"

- "DİYECEKSİN Kİ ..." ile "DEMELİSİN Kİ ..."

( "YOU ARE GOING TO SAY ..." with "YOU SHOULD SAY ..." )

- NEDENİ ile/yerine/değil NEDENLERİNDEN BİRİ
( [not] CAUSE OF with CAUSES OF ONE )

- BİRTAKIM ile/yerine/değil BAZI[< Ar. BA'ZI]

- BİR DE ile HEM DE

- "... ŞEKLİNDE DÜŞÜNMEK" ile "... ŞEKLİNDE BAKMAK"

- "GERÇİ ..." ile "... AYRICA"

- "ZAMANI GELİRSE" ile/ve "ZAMANI GELDİĞİNDE"

- "MÜMKÜN MÜ?/OLANAKLI MI?" ile/değil "OLASI/OLASILIKLI MI?"

- "OLASI" ile/ve/değil/yerine OLASILIKLI

- "BUNU DA İTİRAF ETMEK GEREK" ile/değil "BUNU DA İFADE ETMEK GEREK"

- "ÜMİT EDİLDİĞİ KADAR DÜŞÜK OLMAZ" değil "SANILDIĞI KADAR DÜŞÜK OLMAZ"

- "O ZAMAN" ile/ve "BU SEFER"

- "GEREKTİĞİNDE" ile/ve "YERİ GELDİĞİNDE"

- ASLINDA ŞÖYLE DEĞİL! değil DEĞİL!

- VETO ile/değil İPTAL

- "TERS İLİŞKİ" ile/değil TERSİNE BİR İLİŞKİ

( "Ters ilişki" sözü daha çok anal seks için kullanılmaktadır. İLE/DEĞİL Kavramlar üzerine yapılacak süreçteki sondan başa gidiş için "tersine/tersinden bir bakışla" ifadesi kullanılabilir. )

- YAŞ ile/ve "YAŞ"

- BELİRLİ ile BELİRGİN

- BİR İŞİN: "KOLAY GELMESİ" ile "KOLAYINA GELMESİ"

- ORTADA ile/ve/değil ORTALIKTA

- ORTASINDA ile ARASINDA

( Bacaklarının ortasında ne vardır?: Diz/ler! [arasında değil!] ;) )

- "BELKİ" ile/ve "HER NE KADAR ŞÖYLE ŞÖYLE OLSA DA"

- "İNSANI ..." ile/ve/değil "BENİ ..."

- "... KADAR" ile/ve/değil/yerine "... DOĞRULTUSUNDA"

- "AHESTE AHESTE" ile "AVAL AVAL"

- ORAL değil/yerine SÖZEL

- ŞİFAİ değil/yerine SÖZEL

- ASLÎ ile ASİL

- "ETİKETLEME" ile "DAMGALAMA"

- "UYARSA/UYUYORSA" ile/ve "İŞİNE GELİRSE"

- HEP ile İKİDE BİR

- HEP ile/değil/yerine OLABİLDİĞİ KADAR

- OLABİLDİĞİNCE ile/ve ALABİLDİĞİNE

- "TERS-DÜZ OLMAK/ETMEK" ile "ALT-ÜST OLMAK/ETMEK"

- "ELE GEÇİRMEK" ile/değil/yerine "ELDE ETMEK"

- POETİK değil/yerine ŞİİRSEL

- "GÜYA" ile "HESAPTA"

- "SABAHTAN BERİ ..."

- "BİR KISIM" ile/ve "BELLİ BİR SEVİYE"

- BAZI ile BELİRLİ

- "DİBİNDE" ile YANINDA

- NOKTA ile/ve SÖZ

- TEMEL ve TEEMMÜL

- "AMA YİNE DE ..." değil/yerine "NEYSE Kİ ..."

- "BİR" ile DENK

- "KENDİ BAŞINA" ile/ve/değil "TEK BAŞINA"

- "TEK BAŞINA" ile/ve "BAŞLI BAŞINA"

- YARARLI ile/ve YARARCI

- LÂTİF ile SEYYAL

- LÂTİF ile ŞEFFAF

- MÜCERRED ile LÂTİF

- ESNEK ile/ve GENİŞ

- "TABİİ Kİ" ile/ve "KUŞKUSUZ"

- "... SAĞLAMAK" ile "... SUNMAK"

- "SAĞLAMAK" ile/değil "KURMAK"

- "NEDEN OLMAK" ile "YOL AÇMAK"

- "GERİ ADIM" ile/değil GERİLEME

- " ...YA YOL AÇAR" ile/ve/değil "... SAĞLAR"

- "...YA ERİŞMEK" ile "...YA VÂKIF OLMAK"

- HIZLI GİTMESİNİ SAĞLAMAK ile YAVAŞ GİTMESİNE NEDEN OLMAK

- YAVAŞ GİTMESİNİ SAĞLAMAK ile HIZLI GİTMESİNE NEDEN OLMAK

- "BU ŞEKİLDE" ile/ve "BU KOŞULLARDA"

- "BİTMEZ TÜKENMEZ ..." ile/ve "BİTMEK TÜKENMEK BİLMEZ ..."

- "DAHA FAZLA" ile "DAHA ŞİDDETLİ"

- AZ SONRA ile/değil/yerine DAHA SONRA

- "BİRAZ" ... ile/değil TAMAMEN ...

- "TAMAMEN" ile/değil/yerine BÜYÜK ORANDA

- İKİSİ DE ile/ve/değil/yerine İKİSİ BİRLİKTE

- BİRLİKTE ile/ve BİRLİK'TE

- "ALLAH'TAN ..." ile/ve/değil/yerine "NEYSE Kİ ..."

- "ALLAH'TAN ..." ile/ve/değil/yerine "İYİ Kİ ..."

- ÇİĞ ile/değil ÇİY

- "YAPAMAZSIN" ile/değil/yerine "YAPMAMALISIN"

- YAPMADI/M/N ile/değil YAPAMADI/M/N

- "..., ŞUDUR/ŞÖYLEDİR" ile/ve/değil/yerine "..., AYNI ZAMANDA ŞUDUR/ŞÖYLEDİR"

- "... OLARAK GÖRMEK" ile "... OLARAK KABUL ETMEK"

- "...YI BOŞVER! ..." değil/yerine "...YI BİR KENAR(D)A KOYALIM/TUTALIM, ..."

- "YOK" değil "YOK DENİLEBİLECEK KADAR AZ"

- "YAPABİLECEĞİM BİR ŞEY YOK" değil "YAPABİLECEĞİM FAZLA BİR ŞEY YOK"

- "NE OLDUĞUNDAN ÇOK ..." ile/ve/değil "NE OLDUĞUNDAN ÖNCE ..."

- "BUNUN/ONUN 'ANLAM'I YOK!" ile/değil BUNUN/ONUN YARARI YOK!

- "BELKİ GELMEZ" ile/değil/yerine GELEMEYEBİLİR

- İLERİDE ile ARADA

- İLERİDE ile SONRA

- KARŞIT/I ile/değil/yerine ÖTEKİ UC/U

- "...NIN KARŞITI" ile/değil ...NIN KARŞILIĞI

- GÜÇLEŞTİRME ile/değil GÜÇLENDİRME

- ÇÜRÜTÜLEBİLİR ile/değil AŞILABİLİR

- BİR ÖNCEKİ HAFTA ile/değil GEÇEN HAFTA

- FARKLI FARKLI ile ÇEŞİT ÇEŞİT

- BİLEREK ile BİLE BİLE

- BİRAZ ile AZCIK

- BAZEN ile/ve ÇOKÇA

- BAZEN ile ZAMAN ZAMAN

- BAZEN ile/ve/değil/yerine YERİ GELDİĞİNDE

- BİRÇOK ile BİRKAÇ

( Üçten fazla. İLE İkiden fazla. )

- DOLAŞIM ile/değil DOLAYIM

- "DİREKT OLARAK" değil/yerine DOĞRUDAN

- EKSTREM değil/yerine UC

- "HESABINI YAPMAK" ile/ve "HESABINI TUTMAK"

- "AKILLI" ile "AKILCI"

- GEREĞİNDE ile/ve YERİNDE

- "... (OLARAK) GÖRÜLÜR" ile "... (OLARAK) GÖRÜNÜR"

- GÖZLEMEK ile/değil GÖZLEMLEMEK

- "ÖNEMLİ DEĞİL" ile/ve/değil/yerine ÖNEMSİZ

- BİR ÖNCESİ ile/ve ÜSTÜ

- BAZEN ile BİR AÇIDAN

- MESELA ile YANİ

- DOLAYISIYLA ile ÖYLE İSE

- DOLAYISIYLA ile BU/O NEDENLE

- DOLAYISIYLA ile/ve/değil/yerine ARACILIĞIYLA/VESİLESİYLE

- "BU BAĞLAMDA ..." ile/ve DOLAYISIYLA

- BUNLARIN DIŞINDA ile ARTI OLARAK

- FAKAT ile/yerine/değil AYNI ZAMANDA

- AYNI ZAMANDA ile/ve/değil/yerine ÜSTELİK

- HIZLANMA ile ARTMA

- "SAÇMA" ile/ve/değil/yerine YETERSİZ/LİK

- BASKIN ile BAŞAT

- "HAKİM ..." ile "BASKIN ..."

- "TOPTAN" ile/ve "KÖKTEN"

- BIRAKMAK ile/ve "SALMAK"

- KOYMAK ile/ve/değil BIRAKMAK

- KESİŞME ile/ve/değil ÇAKIŞMA

- SIKI-FIKI (OLMAK) ile/ve İÇLİ-DIŞLI (OLMAK)

- "... İLE BAŞ ETMEK" ile MÜCADELE ETMEK

- "...DAN ŞÜPHE ETMEK" ile "...NIN UZAK GELMESİ"

- "KORKMAK" ile/ve/değil UZAK KALMAK

- ... OLURSA ile ... OLDUĞU ZAMAN

- BU/ŞU: "TABLO" ile "SAHNE"

- KULLANMAK ile/ve/değil/yerine UYGULAMAK

- GİYİNMEK ile/ve KUŞANMAK

- "YAPABİLDİĞİM" ile "YAPABİLDİĞİMİ DÜŞÜNDÜĞÜM"

- "ZAMANI DEĞİL" ile "SIRASI DEĞİL"

- "ZAMAN ZAMAN" ile "OLUR OLMAZ"

- "YAVAŞ YAVAŞ" ile "TEKER TEKER"

- "EL ATMAK" ile "ELE ALMAK"

- "UYMAZ" ile "TERS DÜŞER"

- "UYMAK" ile "KARŞILIK BULMAK"

- ANLAMINDADIR/MANÂSINDADIR değil/yerine ANLAMINADIR/MANÂSINADIR

- DUYURMAK ile/ve/değil DİNLETMEK

- KAÇIRMAK ile/ve ISKALAMAK

- KOMİK ile/ve/değil "İNANILMAZ"

- SÖYLÜYOR ile/ve/değil BİLDİRİYOR

- "BİLİYORSUN(UZ)DUR ..." ile/ve/değil/yerine "ANIMSIYORSUN(UZ)DUR ..."

- KISACA ile ÖZETLE

- "KISACASI" değil/yerine "SÖZÜN KISASI"

- "KABACA" ile/değil/yerine "KISACA"

- SANIRIM ile GALİBA

- SANKİ ile/değil/yerine SANIRIM

- "SANKİ" ile "...MIŞ GİBİ"

- "SANKİ" ile "GALİBA"

- ... "FARZ" OLDU ile/değil/yerine ... ŞART OLDU

- "... OLARAK KALMAMASI KOŞULUYLA" ile "... OLMAMAK/KALMAMAK ÜZERE"

- KURMACA ile DOĞAÇLAMA

- KANIT ile/ve GÖSTERGE

- ZIPLAMA ile/ve/değil/yerine SIÇRAMA

- AĞIR ile/ve/değil "BASKIN"

- "ÇOĞUNLUK" ile "AĞIRLIK"

- "EKSİK" ile "YARIM"

- "KISIRLIK" ile "KABIZLIK"

- "BULUŞMA NOKTASI" ile "KESİŞME NOKTASI"

- "YOK" ile "OLMAZ"

- "UYGUN OLMAMAK" ile "YETERİ KADAR UYGUN OLMAMAK"

- "SAĞA ÇEKMEK" ile "KENARA ÇEKMEK"

- "DURAĞIN ORADA" ile "DURAKTA"

- "ELDE ETMEK" ile "NEDEN OLMAK"

- ELDE ETMEK ile/ve/değil EDİNMEK

- ŞART ile FARZ

- SARGILI ile/değil SARILI

- ELLİ BİN ile/değil YEDİ BİN

- "SON TAHLİLDE ..." / SONUÇTA değil/yerine SONUÇ OLARAK

- YAPMAYACAĞIM ŞEY/İŞ YOK ile/değil/yerine YAPAMAYACAĞIM ŞEY/İŞ YOK

- PİKNİK (YAPMAK) değil/yerine KIR'A GİTMEK

- "DOĞRUSU" ile "AÇIKÇASI"

- "...YA YOL AÇTI" ile "...YA NEDEN OLDU"

- "... DİYE" ile "... ADINA"

- "GEVEZE" ile "ÇENESİ DÜŞÜK"

- "SURATSIZ" ile "MEYMENETSİZ"

- "SURATSIZ" ile "YÜZSÜZ"

- "GERÇEK" ile/ve/değil/yerine "SAĞLAM"

- "HAVA ATMAK" ile "SİDİK YARIŞTIRMAK"

- "YAMULTMAK" ile "RAYINDAN ÇIKARTMAK"

- SATMAK ile/ve "OKUTMAK"[argo]

- PARALANMAK ile PARALA(N)MAK

( Parasızken para elde etmek. İLE
Parçala(n)mak. | Yıprat(/n)ıp eski(t)mek. )

- "SEN DE Mİ BRÜTÜS?" değil "SEN DE Mİ OĞLUM?"

- "KESİLMEK" ile "TIKANMAK"

- ACI ile/ve ZOR

- "ANLAMAMAK" ile İLGİLENMEMEK

- "ANLA(MA)MAK" ile "KAFANIN BASMASI"

- "BARIŞMAK" ile "BARIŞIK OLMAK"

- DAHA ÖTE ile/ve/değil/yerine DAHA FARKLI

- MERSİ değil/yerine TEŞEKKÜR

- SEMBOLİZE EDEN değil/yerine SİMGELEYEN

- "NEYİ SEMBOLİZE EDİYOR/EDER?" değil/yerine "NEYİ SİMGELİYOR/SİMGELER?"

- "100 KERE SÖYLEDİM" değil (EN FAZLA) 2 YA DA 3 KEZ SÖYLEDİN!

- KAPALI ile/değil/yerine ÖRTÜLÜ

- DİREKTİF değil/yerine TALİMAT

- "PRENSİP OLARAK ..." değil/yerine İLKECE ...

- PRENSİPLİ değil/yerine İLKELİ

- GİDERMEK ile "AŞMAK"

- ...YA AİT ile/ve/değil ...YA ÖZGÜ

- "ULAŞMAK" ile/ve/değil "NEDEN OLMAK"

- "ÖNE SÜRMEK" ile/ve "ÖNE ÇIKARMAK"

- FEDÂ ile/değil HEBÂ

- ÖNCE ile/değil İLK

- DEVRİK TÜMCE(/CÜMLE) ile/değil PARANTEZ BİLGİ

- ŞİKÂYET ile YAKINMA

- AN ile DÖNEM

- "ÖNEMLİ FARK" ile/ve "BÜYÜK FARK"

- "HEP" ile/yerine/değil "DAHA ÇOK"

- "BİLEMEM" ile "ALLAH BİLİR"

- İZİN ile/ve/değil/yerine RIZÂ

- "DAYANAK" ile "DÜZLEM"

- İSTEMEK ile "SULANMAK"

- SEVMEK ile/ve "TUTMAK"

- ŞENESEVLER ile ŞEN ESENEVLER

- GEÇMİŞ ANLATIMINDA: DÜN değil BİR ÖNCEKİ GÜN

- ANLATIMDA: "İKİLEME GİRMEK" ile/değil İKİLEME DÜŞMEK

- "ZOR ANLATMAK" ile/değil/yerine "ANLATMAKTA GÜÇLÜK ÇEKMEK"

- KEŞKE ile BARİ/EN AZINDAN

- EN AZINDAN ile BAŞLANGIÇ OLARAK

- KOŞMA ile KOŞ(UŞ)TURMA

- TAMAMLAMAK ile YERİNE GETİRMEK

- SİMETRİ ile SENKRON

- SUİSTİMAL ile İSTİSMAR

- ORTAK ile ORTAKLAŞA

- ANLAMA ile YORUMLAMA

- İZOLE ile İZALE

- YOKOLMA ile AZALMA

- UYANIK/LIK ile "UYANIK/LIK"

- SAĞLAMAK ile "BECERMEK"

- HEPİMİZ(İN) ile HERKES(İN)

- "... DERLER" ile "... DEMİŞLER"

- FELSEFÎ ile/değil/yerine YORUMSAL

- HERHALDE ile/yerine/değil SANIRIM

- "MUHAKKAK Kİ ..." ile/değil/yerine "HERHALDE ..."

- AÇILIŞ TÖRENİ/KONUŞMASI ile/değil AÇIŞ TÖRENİ/KONUŞMASI

- GAF ile "POT KIRMAK"

- "EYVALLAH" ile/ve ESTAĞFİRULLAH

- "HİÇ ÖNEMİ YOK" ile/değil "ÖNEMLİ DEĞİL"

- GÜN GÖRMEMİŞ (KONULAR) ile YAKASI AÇLMAMIŞ (KONULAR)

- SORUN YAŞAMAK ile ÇİLE ÇEKMEK

- TAMAMEN ile SADECE

- AÇIP-KAPATMAK ile/değil KAPATIP-AÇMAK

- AN'ANE ile/değil ANNEANNE

( Gelenek. İLE/DEĞİL Annenin annesi. )

- BASİT ile SIRADAN

- MANTIKLI ile ANLAMSIZ DEĞİL

- "MANTIKSIZ" ile/değil/yerine TUHAF

- DOLU ile YOĞUN

- HASTALIKLARDA: GEÇTİ ile DÜZELDİ ile İYİLEŞTİ

- AŞAĞI(SI)-YUKARI(SI) ile ALT(I)-ÜST(Ü)

- DAHA ile/değil/yerine HÂLÂ

- HERKES ile/değil/yerine ÇOĞUNLUK

- REZERVE yerine AYRILMIŞTIR

- BAŞBAŞA ile/ve/değil BİRLİKTE

- DOĞAL OLARAK ile/ve/değil/yerine KENDİLİĞİNDEN

- AMA ile ANCAK

- ARZ ile BEYÂN

- "MESELE" ile "DAVA"

- DEĞİN ile DENLİ

- DİYOR ile DEMEK İSTİYOR

- DENDİĞİNDE ile DENİLDİĞİNDE

- YOK ile OLMAZ

- OLMUŞ MU? ile/yerine ... MI OLMUŞ?

- OLUMSUZ("ME/MA"LI) FİİL ile OLUMSUZ("ME/MA"LI) İSTEMEK

- YAPAMAM ile YAPMAMALIYIM

- DİREKT ile DİREK

- DİRLİK ile DİRİLİK

- DOLAYI ile İÇİN

- HÂLÂ ile HÂLEN

- BİRAZ ile BİRAZ DAHA

- BİRÇOK ile ÇOĞU

- DENİR ile DENİLİR

- GÖNDERME ile/yerine UĞURLAMA

- DEMİN ile ŞİMDİ

- KEZA ile NİTEKİM

- DAHA ile/yerine KERE

- HİÇBİRİMİZ ile HİÇKİMSE

- ÜSTÜNE ile ÜZERİNE

- İÇİN ile ÜZERİNE

- NE DERLER? ile/yerine NE DENİR?

- KÂL ile HÂL

- GAF ile LAF

- ROMANTİK ile/değil ROMANSI

- SONUNA KADAR ile AĞZINA KADAR

- "RESMEN" ile "KESİN"

- "ÖYLECE" ile/ve "AYNEN"

- "SERT" ile/ve "AĞIR"

- "YENMEK" ile/ve "ÜSTESİNDEN GELMEK"

- "TEPELEMEK" yerine ANLAŞMAK

- "TAKILMAK" ile/ve/değil/yerine "BAĞLANMAK"

- HERŞEY ile/ve/değil/yerine ÇOK ŞEY

- İNSAN HAYATI değil/yerine HAYAT

( Hayvanların hayatı değil yaşam süresi olur. )
( Nesnelerin varoluş süresi olur. )

- "ESKİ" ile/ve/değil/yerine "ÖNCEKİ"

- "ESKİ" ile/ve/değil/yerine "BİR ÖNCEKİ"

- KOLAYLAŞTIRMAK ile/ve/<> ZORLAŞTIRMAMAK

- ZORLANARAK ile/değil ZORLAYARAK

- ZORLAŞTIRMAK değil ZORLAMAK

- "...LIK HİSSETMEK" ile "...LAŞMAK"

- SEVMİYORUM ile/ve/değil/yerine "BANA HİTAP ETMİYOR"

- "KANSER/SİN/İZ" değil/yerine (GÖVDENİZDE) BİR TÜMÖR VAR

- "SONUÇTA" yerine ÇÜNKÜ

- "SONUÇTA ..." ile/değil/yerine "SONUÇ OLARAK ..."

- "... İNANILIR" ile/değil "... KABUL EDİLİR"

- "ŞİDDETLE" değil/yerine "HARARETLE"

- ÖZEL ile/ve/değil/yerine KİŞİSEL

- ŞAHSİLEŞTİRMEK ile ŞAHSİ-LEŞ-TİRMEK

- [DAHA SONRA] "... UZUN UZUN TARTIŞIRIZ" değil/yerine [DAHA SONRA] "... AYRINTILARIYLA KONUŞURUZ"

- ADET ile/ve/değil DEMET

- "ZAMANI ÖLDÜRMEK" ile/değil "ZAMANI DEĞERLENDİRMEK"

- MUALLÂK ile/ve "ASILI TUTMAK"

- "ÇALIŞMAK" ile/ve "BAŞLAMAK"

- "YAPAMAZSIN" ile/yerine/değil "YAPMAMALISIN"

- "... OLARAK" ile/yerine/değil "... SIFATIYLA"

- (ONUN) İÇİN ile (ONDAN) DOLAYI ile (O) NEDEN(İY)LE

- "...DAN DOLAYI" ile "... SAYESİNDE"

- "... SAYESİNDE" ile/ve/değil/yerine "... ARACILIĞIYLA"

- "O AÇIDAN" ile/ve DOLAYISIYLA

- "SIRADAN BİRİ" ile/yerine/değil "HERHANGİ BİRİ"

- SAN-MAK ile ZAN ETMEK

- İĞRETİ ile/değil EĞRETİ

- RAKAMSAL ile/yerine İSTATİKSEL

- ANORMAL ile İLGİNÇ

- İLGİNÇ ile ACAYİP

- İLGİNÇ (OLAN) ile ESRARENGİZ (OLAN)

- "HİKÂYE" ile "BOŞ"

- SAAT ile/ve SIHHAT(SAĞLIK)
( "SAATLER OLSUN!" değil "SIHHATLER OLSUN!" )

- VAKİT ile/ve NAKİT

- TOPARLAMAK ile/ve/değil TAMAMLAMAK

- "ETKİLEMEK" ile "TAMAMLAMAK"

- "YAPIŞMAK" ile "SİNMEK"

- "O ANLAMDA" ile/ve "O AÇIDAN"

- "O ZAMAN" ile/ve/yerine "O HALDE"

- "SÖYLEDİĞİNİZDE" değil "SÖYLEDİKLERİNİZDE"

- GİTME/Sİ ile/değil/yerine UZAKLAŞMA/SI

- "BOŞLUK" ile "KÂBUS"

- "GEREKTİĞİ GİBİ" ile/ve "YETERİNCE"

- "ÜST SEVİYE" ile ALT KATMAN

- "KAFAM KARIŞTI" ile/ve/değil/yerine BİLMİYORUM

- ANLAM VERMEK ile ANLAM YÜKLEMEK

- NE KADAR? ile/ve NEREYE KADAR?

- DİZİSEL ile DİZİMSEL

( PARADIGMA ile SYNTAGMA )

- DOĞRUCU ile DOĞURUCU

- DEMAGOJİ ile TOTOLOJİ

- DEMAGOJİ ile POLEMİK

( ... İLE Yazarak/yazılı tartışma.[söz dalaşı vs. değildir!] [İSTİŞ'ÂR: Yazı ile bildirilmesini isteme.] )

- SAFSATA ile TOTOLOJİ
( Belirli bir niyet üzere uyarlanmışlık da vardır. İLE ... )

- TOTOLOJİ(HULF) ile DEVRİK TÜMCE

- SAFSATA ile HURÂFE

- BELLİ OLMAZ ile BİLİNMEZ

- YOLLAMAK ile/yerine/değil UĞURLAMAK

- İFADE ETMEK ile DİLE GETİRMEK

- YAPMAK ile/değil YÜRÜTMEK

- GEREĞİ ile GEREKLİLİĞİ

- HİMMET ile/ve TEŞVİK

- HİMÂYE ile/değil/yerine İDÂRE

- KÜÇÜKTEN BERİ ile/değil KÜÇÜKLÜKTEN BERİ

- TARİH ANLATIRKEN: ...DI'LI ANLATIM ile/yerine/değil ...MIŞ'LI ANLATIM

- DEĞERLENDİRME ile DEĞER-LENDİRME

- BİR YERE KADAR ile BİR AÇIDAN

- SORMASINDAN BELLİ ile SORUŞ ŞEKLİNDEN BELLİ

- BULUNTU ile/değil BULGU

- ÜZERİNE ALMA ile/ve/değil/yerine ÜSTLENME

- "ÜZERİNE ALMA" değil ALINMA

- "ÜZERİNE ALINMA" değil ALINMA

- BİRLEŞİK ile/ve/değil BİTİŞİK

- "SICAKLIK" ile/yerine ISI

- ALMAK ile/yerine EDİNMEK

- "ISITMA" ile SEVDİRME

- BENİMSEMEK ile "TUTMAK"

- "ORTAYA ÇIKMA" ile "KENDİNİ GÖSTERME"

- DONMA ile/değil/yerine KRİSTALİZE OLMA

- ERK ile ile ERKE

- DEVİM ile DEVİNİM

- TÜRKÇE/İNGİLİZCE ... ile TÜRKÇE/İNGİLİZCE ...'DE

- "...GİBİ" ile "HAVASINDA"

- "RENGİ DÖNMÜŞ" ile "RENGİ ATMIŞ"

- KİTAP ile HİTAP

- SAZ ile ENSTRÜMAN/"SAZ"

- EDEB ile/ve HAYÂ

- EVET ile HE

- "ZOR" ile/ve "PİS"

- "ÖZÜR DİLERİM" ile "KUSURA BAKMA"

- "KUSURA BAKMA AMA ..." değil/yerine "YANLIŞ ANLAMA AMA ..."

- "TOPLU" ile/ve "GRUP"

- "MERAKTAN" ile/ve "APTALCA"

- APTAL ile/değil EFTAL

- KARŞI ÇIKMAK ile "KAFA TUTMAK"

- ANLASAN ile ANLARSAN

- EKSTRADAN ile FAZLADAN

- İŞ YAPMAK ile ÇALIŞMAK

- YAPILACAK BİRŞEY YOK ile YAPILACAK FAZLA BİRŞEY YOK

- YALAN (MI?) ile YANLIŞ (MI?)

- YAPMAK ile ETMEK

( Batı dillerinden gelen sözcüklere kullanılan. İLE Doğu dillerinden gelen sözcüklere kullanılan. [İstisnalar hariç!] )

- POZİTİF BİLİM yerine DENEY BİLİMİ
( POSITIVE SCIENCE instead EXPERIMENTAL SCIENCE )

- KESİN İFADELER ile GENİŞ ZAMANLI İFADELER
( Vardır. İLE Var. )

- "...DAN KALKARAK" ile "...DAN HAREKET EDEREK"

- "... ADINA" ile/ve/yerine "... İÇİN"

- HESABINI TUTMAK ile HESABINI YAPMAK

- "KENARA KOYMAK" ile "YABANA ATMAK"

- ÇÖKMEK ile/ve/değil ÇÖMELMEK

- "... ALIŞVERİŞİ" ile/değil/yerine ... PAYLAŞIMI

- "GEÇİRMEK" ile "GİYDİRMEK"

- KÜFÜR ile/ve/= AŞIRI ABARTI

( SEBBETMEK ile/ve/= ... )

- KÜFÜR ile HÂCİRE[Ar. | çoğ. HEVÂCİR]
( ... İLE Terbiye sınırlarını aşan küfür. | Günün en sıcak zamanı. )

- SUNTURLU KÜFÜR ile SİNKAF'LI KÜFÜR
( Çok kötü, berbat, ağza alınmaz küfür. İLE S.k/me sözcüğünün geçtiği küfürlerin, "S" ve "K" harflerinin Arapça okunuşuyla ifade edilmesi. )
( SUNTURLU: Yaman, adamakıllı, dehşetli. | Gösterişli, görkemli. )

- KÜFÜR ve/= SİHİR

- KÜFÜR (ETMEK) değil SÖVGÜ/SÖVMEK

- SINIRSIZ ile SINIRLANAMAYAN

- ÇEVRE ile ETRAF

- IŞIK ile LAMBA

- HASAT ile TAHSİLAT

- TABİR/İTİBAR ile İBÂRE

- MUBAH ile MAKUL

- MUBAH[MÜBAH değil!] ile CÂİZ[< CEVÂZ]

- AMA ile ANCAK

- ÜSTÜSTE ile PEŞPEŞE
[Fars. PEŞT Â PEŞT]

- SADECE ile ANCAK VE ANCAK
( MAHZÂ: Ancak, yalnız, tek, sade. | Hâlis, katkısız, tam. )

- "SADECE ..." ile "SALT ..."

- SADECE ile/ve/değil BAŞLI BAŞINA

- ŞAŞA ile ŞATAFAT

- HASSAS (KONU) ile ÖZEL (KONU)

- "HERKES" ile ORTAK DİLDE "HERKES" ile AYRIMSIZ "HERKES"

- "HERKES YAPAMAZ" ile/ve/değil HERKES, HER ZAMAN (KOLAY KOLAY) YAPAMAZ

- KERE ile "POSTA"

- YUH ile ÇÜŞ

- TAPİ ile/ve PATA

- "MEŞHUR" ile/değil MEŞRÛ

- (BANA/DÜŞÜNCEME/İNANCIMA) "TERS" ile/değil/yerine (BANA/DÜŞÜNCEME/İNANCIMA) UZAK

- "İDDİALI" ile ÖNEMLİ

- ...'NIN EVİNDE YAŞAMAK ile/yerine ...'NIN EVİNDE KALMAK

- KESİN İFADE ile MÜMKÜNSE

- İLİŞKİ ile BAĞLANTI

- İLİŞKİ ile İLİNTİ

- YANAŞMAK ile İLİŞMEK

- "İYİ ETMEK" ile/değil İYİLEŞTİRMEK

- HAŞIR-NEŞİR ile/ve MED-CEZİR

- FASL-VASL ile/ve HAŞR-NEŞR

- SÜREKLİ ile/ve/değil ARKA ARKAYA

- "DEMEK Kİ ..." ile/değil/yerine "BELKİ DE ..."

- YENİ BİR TEST ile SON BİR TEST

- ... ŞEMASI ile ... AĞACI

- EKSTRADAN ile FAZLADAN

- RASTLANTI ile KAZAEN

- CILIZ ile SISKA

- YANKI ile YANSI

- AYNA ile/ve YANSIMA

- GÖREV ile/ve ROL

- SAVUNMA ile/ve/değil "TUTMA"

- SIÇRAMAK ile/ve/değil ZIPLAMAK

- ELDE ETMEK ile/değil/yerine YAŞAMAK

- DERT ile/değil/yerine UĞRAŞ

- "DOĞRUDUR" ile/değil/yerine "ÖYLEDİR"

- "PAHALI" ile/değil/yerine "BANA ÇOK GELİR"

- BÜSBÜTÜN ile/değil/yerine TÜMÜYLE/TAMAMEN

- AHLÂKSIZLIK ile/ve/değil KÖTÜ/OLUMSUZ AHLÂK

- KUŞAK ile/ve NESİL

- APAYRI ile BAMBAŞKA

- "BAŞLI BAŞINA" ile/ve "AYRI AYRI"

- BİRBİRİNDEN AYRI DEĞİL! ile/ve/değil/yerine BİRBİRİNE UZAK DEĞİL!

- "BİRBİRLERİNİZE" (ANLATIN/GÖSTERİN) değil BİRBİRİNİZE

- KISMEN ile NİSPETEN

- DAHA GÜZEL değil/yerine BAŞKA/AYRI BİR GÜZEL

- AŞIRI ile AYKIRI

- ŞAHİKA ile FERİŞTAH

- BAŞLIBAŞINA ile BAMBAŞKA

- TEK ŞERİT ile/değil TEK YÖN

- BURADAN GİDİLİYOR ile/değil/yerine BURADAN DA GİDİLİYOR

- SEN(İN)LE (DALGA GEÇİYORUM) ile/yerine/değil SEN(İN)LE BİRLİKTE (DALGA GEÇİYORUM)

- SÖYLENMEK ile DODURDA(N)MAK

- DODURDA(N)MAK ile HOMURDAMAK

- YATAY ile/ve/değil YASSI

- ÇÖKELTME/K ile/değil ÇÖKERTME/K

- "... AÇISINDAN" ile "... BAKIMINDAN"

- "(SİZİN/ONUN) İÇİN ..." ile/değil "(SİZİN/ONUN) AÇINIZDAN/AÇISINDAN ..."

- "... ANLAŞILMAZ!" ile/değil/yerine HERKES, KABI KADARINI ALIR

- "ANLAŞILMASI AMACIYLA" ile/ve/değil "PEKİŞTİRMEK ÜZERE"

- "YANİ" ile/ve "SONUÇTA"

- TAPU ile TABU

- İHBAR ile/ve/değil İKAZ

- BAĞIŞLAMAK ile/ve/değil BAĞIŞ YAPMAK

- SINIRLI ile KISITLI

- "BÜTÇE/M SIKINTILI" ile/değil "BÜTÇE/M SINIRLI"

- "ZARARLI OLMAK" ile/ve "ZARARDA OLMAK"

- SIÇAN ile SIÇAN

( Fare türü. İLE Dışkılama eylemi içinde olan. )

- "YIKIYOR/LAR" ile "YIKIYOR/LAR"
( Arabayı. İLE Binayı. )
SÖZLER

 

Keleci bilen kişinün yüzünü ağ ede
bir söz,
Sözü pişirip diyenin işini sağ ede
bir söz.


Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı,
Söz ola ağılı aşı bal ile yağ ede
bir söz.

 

 

 

Dil konuşur, insan dile uyduğu kadar konuşur.

Güvenli bir toplum için, güvenli bir dil gerekir.

Dili bilimden ayrı düşünmek veya bilimi dilden ayrı düşünebilmek olanaksızdır.

Bülbül, bülbüldür dil ondayken(yoksa serçe),
Gül, güldür gül ondayken(yoksa dikenlik)

Eline, diline ve beline sahip ol.

Dildir, dilârâyı eyler, dilber;
Dildir, dilârâyı eyler, vîrân.

İnsan, dilinin arkasında gizlidir.

 

 

 

 

Dildir, dilârâyı eyler, dilber;
Dildir, dilârâyı eyler, vîrân.

Bülbül, bülbüldür; dil onda iken, yoksa serçe...
Gül, güldür, gül dalında iken, yoksa dikenlik...

"Seni seviyorum!" diyeni, denetle!
Arzusu yerini bulunca, seni terke hazırlanır.

Öyle bir sevgili bul ki, seni, daim yâd etsin! HÜVE'L BÂKÎ!

 

 

 

 

 

Cmabridge Üinversitesi'nde yaıpaln bir arşaıtrmaya gröe, bir szöcküdkei hafrlrein hnagi sıarda didizlikleri dğeil, ilk ve son hafrlrein dğoru yedre olamalrı öenm tşamıatkadır. Geirsi taammen kamradaşır ve ynie de surosnuz olraak okubanilir. Buunn sbeebi isnan benyinin her hafri tek tek dieğl szcökülrei bir btüün oralak omukadısır.

Aoccdrnig to a rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy, it deosn't mttaer in waht oredr the ltteers in a wrod are, the olny iprmoetnt tihng is taht the frist and lsat ltteer be at the rghit pclae. The rset can be a total mses and you can sitll raed it wouthit porbelm. Tihs is bcuseae the huamn mnid deos not raed ervey lteter by istlef, but the wrod as a wlohe.

 

 

 

 

DİKKAT EDİN!

Söylediklerinize dikkat edin,
düşüncelere dönüşür...

Düşüncelerinize dikkat edin,
duygularınıza dönüşür...

Duygularınıza dikkat edin,
davranışlarınıza dönüşür...

Davranışlarınıza dikkat edin,
alışkanlıklarınıza dönüşür...

Alışkanlıklarınıza dikkat edin,
değerlerinize dönüşür...

Değerlerinize dikkat edin,
karakterinize dönüşür...

Karakterinize dikkat edin,
kaderinize dönüşür...


 

 

 

Osman Bey, sabah saat 7.00'de Casio masa saatinin alarmiyla gozlerini acti. Puffy yorganini kaldirdi. Hugo Boss pijamalarini cikarip Adidas terliklerini giydi. WC'ye ugradiktan sonra banyoya gecti. Clear sampuan ve Protex sabunuyla dusunu aldi. Colgate ile dislerini fircaladi.

Rowenta ile saclarini kuruttu. Bill's gomlegini ve Pierre Cardin takimini giydi. Lipton cayini icti.

Sony televizyonda medya ozetlerini ve flash haberleri izledi.

Citizen kol saatine bakti. Aile fertlerine 'ÇAV' deyip Hyundai otomobiline bindi.

Blaupunkt radyosunu acarak, rock muzigi buldu.

Agzina bir Polo seker atti.

Sehrin gobegindeki Mega Center'daki ofisine varinca, Fujitsu-siemens bilgisayarini calistirdi. Microsoft Excel'e girdi.

Ofis boy'dan Nescafe'sini istedi.

Saat 10.00'a dogru acligini yatistirmak icin Gressini yedi. Oglen Wimpy's Fast Food kafeteryaya gitti. Ayakustu, Coca Cola ve hamburgeri mideye indirdi. Daily Mirror gazetesini karistirdi.

Aksam-uzeri is cikisi Image Bar'a ugrayip JB'sini yudumladi, sonra kosedeki Shopping Center'a ugradi ... Esinin siparis ettigi Persil Supra deterjan, Ace camasirsuyu, Palmolive sampuan, Gala tuvalet kagidi, Sprite gazoz ve Johnson kolonyayi alarak kasaya yanasti. Visa kartiyla faturayi odedi.

Hafta sonu esi Munevver'le Galleria'ya giden Osman Bey, Showroom'lar dolasip Kinetix ayakkabi, Lee Cooper blue jean satin aldi.

Aksam evde bir gazetenin verdigi TV Guide'a goz atan Osman Bey, kanallar arasinda zapping yaparak, First Class, Top Secret, Paparazzi gibi programlar izledi. Ayni anda Outdoor dergisini karistirdi. Saat 22.00'ye dogru Show'da Turk dili uzerine panel basladi. Uykusu gelen Osman Bey, televizyonu kapatip yatak odasina gecerken, kendini mutlu hissetti.

'Ne mutlu Turk'um diyene!' diye gerindi ve uyudu. Hala da uyuyor... Ne zaman uyanacagi belli degil!

 

(Bir utanç ve örnek olması için, Türkçe harf düzeltmesi özellikle yapılmamıştır.
Lütfen, bilgisayar ortamında her ne kadar Türkçe sorunu yaşasak da Türkçe harfleri kullanmaya devam edelim!)

 


 

 

YAZILAR

Bir ahî grubundan, kendisini neşelendiren bir haber aldı Yunus. Söylediklerine göre;

Karamanoğlu Mehmet Bey, Konya'da idareyi ele almış ve hemen tellâl çağırtmış ve o tarihten sonra, ki güzel bir bahar günüymüş; dükkânda, dergâhta, bergâhta, hülâsa her yerde, Türkçe'den başka bir dil konuşulmayacağını emretmiş!..

Yunus; "Hay Allah'ım, yüce Allah'ım, dedi kendi kendine, şu güzel dile sahip çıkan bir bey oldu nihayet!...

Dilerim bundan böyle Türkçe'nin önü açık olur, zenginleşerek, daha bir güzelleşerek, ta kıyamete dek, devam eder gider."  


 

Öğrenciler bir gün hocalarına sorarlar:

- Eğer elinizde ülkenin işlerini düzeltecek bir kudret ve olanak bulunsaydı, işe nereden başlardınız?

Hoca, düşünmeden şu yanıtı verir:

- Dilin doğru kullanılmasına çalışırdım.

Öğrenciler, hocalarının yüzüne şaşkın şaşkın bakarlar:

- Fakat bu küçük bir şey. Niçin çok önemli olduğunu söylüyorsunuz?

Bilge hoca başını sallar ve şöyle devam eder:

- Eğer dil doğru kullanılmazsa, ağızdan çıkan sözcükler ifade edilmek istenen şeyleri vermez. Söylenen sözler ve kullanılan sözcükler ifade edilmek istenen amacı anlatamayınca da, yapılması gereken işler yapılamaz. Yapılması gereken işler yapılamayınca da, ahlâk ve sanat soysuzlaşır. Ahlâk ve sanat soysuzlaşınca da adaletsizlik başlar. Bu durumda halk ne yapacağını bilemez ve çaresizlik içinde bocalar, durur...  
DİL VE DİŞ

“Dişler, tüm organların aynasıdır” sözünü anımsayarak, “Dil neyin aynasıdır?” sorusuna bir yanıt arasak, hepimizin buluşma noktası “ÖZ” olacaktır.

“Dil, özümüzün aynasıdır”

“ÖZ <–> GÖZ <–> SÖZ” bağlantısı, nereden hareket edecek olursak olalım, üzerinde en çok durulması gereken ilişkidir. “Öz”ün üzerine fazla eğilmeye gerek kalmaksızın bizleri nereye ulaştırdığını biliyoruz. “Göz” üzerine de aynı ortak duygu ve düşüncelere sahip olarak, özümüzün kapısı olduğu noktasına ulaşıyoruz. “Söz” ise geçmiş, şimdi ve geleceğin; usumuzun, bilimin, felsefenin ve sanatın; iş ve özel yaşamın ve günlük yaşamdaki tüm sürecin en büyük aracıdır. Simge diliyle “Söz”, yazı diliyle “Söz”, sözün diliyle “Söz”, günlük yaşamımızın, düşünce ve duygularımızın ve tüm ilişkilerimizin aracı “Söz”.

Sevgili Yunus Emre’nin güzel sözü ile…

Keleci[sözü] bilen kişinün yüzünü ağ[ak] ede bir söz,
Sözü pişirip diyenin işini sağ ede bir söz.

Söz ola kese savaşı, söz ola kese başı,
Söz ola ağılı[zehirli] aşı bal ile yağ ede bir söz.

 

Psikoloji, 3D temelli, “Düşünce, Duygu ve Davranışlar”ımızı anlamaya, incelemeye ve altında yatan nedenleri bulmaya çalışan bir bilim dalıdır. Hiçbiri birbirinden bağımsız olmadığı gibi ayrı ayrı düşünmek de pek olanaklı değildir. Bu doğrultuda, son zamanlarda çok yoğun ilgi gören Sinir Dili Programlaması(SDP ya da NLP), çalışmalarının da en büyük aracı olan söz -ve her bir sözcük- ile, tüm hücrelerimizin ve beynimizin programlanabilmesi yoluyla yaşamımıza katacağı gelişmişliği, derinliği, kolaylığı ve rahatlığı sağlatan bir disiplin. SDP tüm eylemlerimiz ile ağzımızdan çıkan her sözün nasıl ve ne kadar bağlantısının olabileceğini anlatır. Ayağını sürüyerek yürüyen bir kişinin, sözlerinin de ağzından uzata uzata, yayılarak çıktığını görebilirsiniz (ya da tam tersi). Yüzü asık birinin, her ne kadar hoş sözler kullansa bile sesinden psikolojik durumunu anlayabilirsiniz. Aynı bağlantılar dilimiz ve dişimize verdiğimiz önem için de geçerlidir. Diş fırçalama alışkanlığımız ile kullanacağımız sözcüklerin de bağlantısı vardır ve de dile, sözlerimize gösterdiğimiz özen ile diş fırçalama alışkanlığımızın. Dişimizin ne kadar önemli olduğunu biliriz fakat maalesef yeteri kadar özeni göstermeyiz.

Dile ve sözlerimize verdiğimiz önem ve duyarlılığımız nedir? Dilimizin de durumu aynı mı acaba? Aynı mı olmalı? Olmamalı mı? Peki nasıl? Bu durumu ne, kim, nasıl değiştirebilir? Tüm bu sorular ve benzerleri gibi daha birçok soruya verecebileceğimiz yanıt aynıdır! KENDİMİZ!

Yaşamımızda pek dikkat edilmeyen, çok fazla karıştırılan fakat hiçbir zaman karıştırılmaması gereken bazı noktalar vardır. Bunların en çok yaşandığı altı hassas nokta ve şu oniki kavramın da ayrıntılarına sahip olmalı ve önemine çok dikkat etmeliyiz.

- GENEL ile ÖZEL;

- BİRİNCİL OLAN(/Olma[ma]sı Gereken) ile
İKİNCİL OLAN (/Olma[ma]sı Gereken);

- AMAÇ ile ARAÇ;

- SÜREÇ ile SONUÇ (Merkezlilik);

- TEORİ ile PRATİK;

- KORGU ile KAYGI

Konuşmalarımız, değerlerimiz ve tutumlarımız bazen Genel’den hareket ederek Özel’e, bazen de Özel’den hareket ederek Genel’e giderek devam eder. Fakat farkında olunması gereken bu ikisinin arasındaki geçiştir. Geçişteki dikkatsizlikler çok büyük sorunlara dönüşebilirler. Konu ve kavramları ele alışımızdaki sıralamada neyin öncelikli olduğu ve olmadığı bilinci, durumun ya da konunun bir Araç mı, Amaç mı? olduğu sorusunun her an farkındalığımızda olması en dikkat edilmesi gereken noktalardandır. Süreç ve Sonuç’un birbirinden ayrı olmadığı, dengeli bir durumda olması, herhangi birinin üzerinde yoğunlaşmama gerekliliği de üzerinde titizlikle durulması gereken noktalardır. Kavram ile uygulamanın arasındaki farkların ve derecelerinin atlanmaması gerekir. Korku ve Kaygı arasındaki farkların (Belirginlik, Şiddet ve Süre) da bilincinde olarak korku ve kaygı yönetiminin elde tutulması, geleceğin olumsuzu “YA … [olursa]” üzerine değil, olumlu gelecek “… [’nın olmasını] İSTİYORUM” üzerinde durulması gerekmektedir.

Doğru, yerinde ve zamanında kullanım için tercih edilebilecek her sözcüğün değeri çok yüksektir. Kişisel ve toplumsal birliğimiz olan sözlükleri daha çok kullanmak, kitap okumak, düşünmek, araştırmak; sözcüklerin, terimlerin günlük hayatımızda, dilimizde yer almasını sağlamak en önemli sorumluluklarımızdandır. Toplumların en büyük serveti dilleri olduğu gibi, kişinin de en büyük değeri ve serveti dilidir.

Dil ile, söz ile başlayan serüvenin çeşitli dönüşümler ile yaşamımızın en büyük parçası ve kaderimize bile dönüşebileceğini vurgulayan şu sözleri sürekli anımsamak gerekir!

Söylediklerinize dikkat edin,
      düşüncelere dönüşür...

Düşüncelerinize dikkat edin,
      duygularınıza dönüşür...

Duygularınıza dikkat edin,
      davranışlarınıza dönüşür...

Davranışlarınıza dikkat edin,
      alışkanlıklarınıza dönüşür...

Alışkanlıklarınıza dikkat edin,
      değerlerinize dönüşür...

Değerlerinize dikkat edin,
      karakterinize dönüşür...

Karakterinize dikkat edin,
        Kaderinize dönüşür…

 "YOK" değil/yerine "VAR DEĞİL"

Bazı kültürlerde, günlük dilde ve felsefede "Değil-leme" yöntemi ile bazı durumlar için üst bir bilinç kullanılmaktadır. Buna verilebilecek birkaç örnekten biri de Anadolu Kültürü ve Bilgeliği'nde "YOK" sözünün kullanılmamasıdır. "Yok", kavram olarak da, dil ve yaşamsallık açısından da o kadar yerini almıştır ki, bir kişinin farkında olmadan bile kullanması durumunda etrafındakilerden biri, "yok" sözünü kullanmaması gerektiğini uygun bir şekilde belirterek, uyarır o kişiyi. Yok sözünü kullanmak yerine "Var değil", "Hak getire", "Hak vere" sözleri kullanılır. Aynı şekilde "Bitti" yerine de "Bereketlendi" kullanılır. (aynı zamanda "Bitirmek" yerine "Tamamlamak" sözcüğünü kullanmak zihin programlaması, olgusallık ve dil açısından daha da yerinde bir tanımdır.)

"Evet!" ve "Hayır!" sözcüklerinde de buna benzer, hatta daha da öte bir durum vardır. "Hayır!" sözü, her ne kadar olumsuzluk anlamında kullanılıyor olsa da, bu duruma verilen ad, o olumsuzluktan bir hayır gelmesini ya da geleceğini düşünmekle bağlantılı bir olumlu kılma sözüdür.

Derinlere ve uzun geçmişe dayanan Anadolu Kültürü'nün, din ve tasavvuftan da yararlandığı yaşamsal ve dil üzerindeki bilge tutumlarının günlük dile ve halka yansıtma çabaları birçok örnekte görülebilir. "Çok ..." yerine "Yeterli"; "Almak" yerine "Edinmek"; "Fakat" değil "Aynı zamanda" gibi, durumun karşılığını daha derinlemesine verebilecek sözlerin kullanılmasına yönelik çabaları gözlemlemek ve bunlardan üst düzeyde yararlanmak gerekir.

Bu tür çabalar nesne, kavram, olgu ilişkilerinde insanın ve toplumların yaşanmışlıklarındaki derinliklerden ve geleceğe bir miras olarak bırakılmak istenen, insanlığın gelişimine olan etkilerini öngörerek varılmış tutum ve sonuçlardır. Önceki ve "Hayır!" örneğinde olumsuz bir sözün söylenmiyor olmasında bir yasak, haram ya da günah bilincinden çok, bilgece, bilinçli bir tutum söz konusudur.

Bu tutumlar sadece sözler için değil, daha uygun karşılıkları bulunan davranışlar için de geçerlidir. Örneğin, birine -özellikle bir çocuğa- bir şey vermek istendiğinde, avuç aşağıya bakar şekilde uzatmak değil/yerine verilecek olanın, avucun içinde bulunduğu açık bir avuç uzatmaktır.

Bu tür uygulama ve kavramlarda kullanılabilecek tanımlara da örnek olarak, "Aşure/Yemek Pişirmek" yerine/değil "Aşure Kaynatmak"; "Yemek"e yerine/değil "Lokma"ya katılmak/davet; ışığı/mumu/ateşi/ocağı "Söndürmek/Kapatmak" yerine/değil "Dinlendirmek"; "Yakmak/Açmak" yerine/değil "Uyandırmak"; "Ney Sesi" değil/yerine "Ney Sedâsı", "Ney Çalmak" değil/yerine "Ney Üflemek" dendiğini bilmeli; "Saç/sakal/kıyafet Düzeltmek" değil "Huy Düzeltmek" gibi hem zihinsel, hem yaşamsal kullanımlardan haberdar olmalı, kişi diline ve kendisine gereken özeni ve önemi göstermelidir.

"Körü körüne Taklit" yerine/değil "Muhabbetle(Sevgiyle) Taklit" etmek, "Emir Eden" değil "Hizmet Eden" olmak, "Tutmak/Saklamak" yerine "Heybeye Atmak", "Hakkını Vermek" yerine "Hakkını Teslim Etmek" ve tüm bu ayrıntıları "Akılla Tartmak" yerine "Kalple Dinlemek" gerekir.

BU İNSAN DEDİKLERİ EL, AYAKLA, BAŞ DEĞİL,

ÂDEM MÂNÂ'YA DERLER, SURAT İLE KAŞ DEĞİL

 İLETİŞİM

Tüm ilişkilerde temel olan iki etmen, Paylaşım ve İletişim’dir. İster eş, ister ebeveyn-çocuk, ister işveren-işçi, ister sosyal ilişkiler olsun, paylaşım ve iletişimin varolduğu derecede bir ilişkinin boyutundan bahsedilebilir.

Kullandığımız sözcüklerin ses, nüans, vurgu, tonlama değerlerinin anlamsal öneminin çok büyük olmasının yanı sıra, jest, mimik ve tutum gibi fiziksel belirtilerle bir anlam bütünlüğü oluşmaktadır. Ancak daha sonra, sözcüğün kendi taşıdığı anlam, sadece %10’luk bir bölümünü kapsamaktadır. Zihinde oluşan herhangi bir imgenin, simgesi durumunda olan bir sözcük, o imgenin, üzerinde uzlaşılabilmiş bir kısaltmasıdır. Sözcüklerin incelenmesi ve kullanılmasında dilbilim, kişilerin sahip oldukları genel dil bilgisi, üzerinde çalışılarak uygulama alanlarının geliştirilebilme ve değiştirilebilme olanağı, iletişimin ve tüm arkatasarında bulunanların gizilgüçlerini ortaya çıkarmak, insan beyninin gelişmişliğinin en büyük göstergelerindendir. Bu zenginlik içinde, iki zihin arasındaki ortak bir çalışma ile, -basit bir anlatımla- elma olarak simgelediğimiz imgenin, bundan sonra armut, armut olarak simgelediğimiz sözcük ile elma imgesinin oluşacağına yönelik sözleşme(ahit/uzlaşım), tüm anlamın değişmesi için yeterlidir.

Herhangi bir somut ve/veya soyut kavramı ifade ettiğimiz bir sözcük, ses kullanımı ve dilin geçmişiyle sağlanmış gelişmişlik daha da ileri bir aşamaya taşınabilir. Örneğin, daha önceleri tamamen sessiz imleçleri(harfleri) kullanabilme olanağını dönemsel(/konjonktürel) düşünerek, “Dünyada bunu düşünecek ve isteyecek kimse olmaz” gibi kişinin anlamsız önyargısı ile mantık dışı kabul etmek, insanın ilerleme çabasından çok gerilemeye yönelik olduğunu yansıtan bir algı düzeneği/örgüsüdür(paradigma, düşünce kalıpları). Kişinin, sadece, ancak ve ancak alışılagelmiş olan iki imleç(harf) ve üzeri sözcüğün, imgeler bütününü karşılayabileceğine yönelik yersiz bir inançla kendini kısıtlaması da buna bir örnektir.

İletişimin ilk başlangıçlarından ve en üstün değer olarak uzlaşılmış olan “İnsan”a konulan adın(/kısaltmanın), başka bir imgenin karşılığı olmasının, insanın değeri ve anlamı üzerine düşünülemediğinin yeterli ve etkin/baskın(dominant) göstergesidir. Zihnin ve algılamanın; dil, sözcükler ve anlam dünyasındaki yeri, aralarında kurulan bağlantılarda gereken üst düzey uyum ve bütünlük çabası, insanın değerinin ve anlamının karşılanması açısından çok ciddi bir sorumluluktur.

İletişim üzerine düşünüp, bu konu üzerinde yoğunlaşabilmek için çok geniş alanlarda çalışma yapma gerekliliği vardır. Kişinin, kendini -ve dolayısıyla insanı- tanıması için, A noktasından B noktasına, yani kendisinden kendisine olan yolculuğunda araç/lar gereklidir. Bu araçların çeşitliliği ve derinliği, öteki birçok üst konu başlığından daha fazladır. Böyle olması da, iletişimin değerini ve tadını artırmaktadır. Bilirsiniz, kolay olmayanlar("zor" sözcüğü yerine) bize daha değerli gelir. Belki/bazen kendisinden, belki de bizim ona verdiğimiz anlamdan ötürüdür.

Dillerin sözlüklerini(/ahitlerini) gerektiği kadar kullanırsak getireceği rahatlığa ve verimliliğine doyum olmaz. Bunun yanı sıra, yazım(imlâ) kılavuzu kullanarak bilimsel seviyeye getirilmiş, uzlaşılmış durumlarını dikkate alarak dili kullanmak, hem zihni, hem iletişimi sağlam zeminlere oturtmak için temel gerekenlerdendir. Yazıda ve kitap okumada sağladığı kolaylıklarla birlikte, zihinde sağladığı gelişim de öteki önemli yararlarındandır. Deyimler ve atasözleri de bir dilin kullanımındaki en büyük zenginliklerdendir. Zihinlerde sağladığı derinlik ve ifadenin kolaylaştırılmasındaki rolünün de çok büyük olması açısından önemlidirler.

Herhangi bir yerde bir sunum yapma ya da konferans verme durumunda olan kişinin gövde dili, retorik ve diksiyon üzerine bilgi sahibi olma gerekliliği ve sorumluluğu tüm dinleyiciler için ve iletişimin tam anlamıyla sağlanması için olmazsa olmazlardandır. Bunlarla birlikte, algının sürekliliğini sağlamak için konuyla bağlantılı çeşitli öyküler, masallar, fıkralar gibi güldürüye de yer vermesinde büyük yarar vardır. Konuşmacının tüm dikkat edeceklerinin yanısıra, öğretici(didaktik) olmaması, kişileri sömürüye yönelik ve bilgiyi dayatmaya çalışır tarzda yaklaşmaması gerekmektedir.

Yaşanma olasılığı bulunan bazı durumlar için de, en temel iletişim dili olan Mors Abecesi'nden de haberdar olmak gerekir. Abeceler konusunu da ele aldığımızda, tüm dillerin simgeleri ve imleçleri(harfleri), tarihçeleri hakkında bilgi sahibi olmak da ayrı bir zevktir. Hiyeroglifler hakkında birkaç bilgiye sahip olmak bile insanı bambaşka dünyalara sürükleyiverir. Kökenbilim(etimoloji) üzerine de çalışma yapılırsa, bir dilin kökündeki o ayrıntılı bilgilere sahip olmakla birlikte, algı ve anlam bütünlüğüne sahip olmanın zenginliğine kavuşulur.

Şu konu başlıkları da iletişim konusunda ayrıntılı bilgi sahibi olmak isteyenlerin haberdar olmaları gereken başlıklardandır : Anlambilim(semantik), göstergebilim(imbilim/semiyoloji), refleks, sinyal, bilgi, müzik, oyunlar, satranç, internet, yayın araçları, iletişim sistemleri ve araçları, enstrümanlar, kodlar, dernek ve vakıf çalışmaları, ilânlar, geziler, felsefe, sanat, dans, spor ve bilim.

İletişimin ve bundan da önce olan etkileşimin, uyumlu, dengeli ve bütünlük içinde olması için düşünmemiz ve doğru eylem çabası içinde olmamız, hepimizin sorumluluğundadır. Bunun çocuk ve gençlere, doğru, sağlam ve etkin bir yapısının oluşmasına her türlü desteği sağlamak da en temel görevlerimizdendir. Yukarıda kısmen değinebildiğim konu ve kavramlara ek olarak kişilerin her zaman -en azından bir kere-, özellikle kendi iç iletişimlerinde kendilerine sormalarını, gerekli gelişim ve değişimde pasif kalmamalarını salık veririm.

Uyum ve bütünlük içinde olmamız dileğiyle!

KENDİMİZE SORALIM!

 


 

 


FARKLI KÖKLERDEN OLAN SÖZCÜKLER'DE

 

- FESAHAT(FASİH) ile BELAĞAT(BELİĞ)

- TESPİT ile TEŞHİS

- TAHLİL ile TESPİT

- TAFSİL ile TASNİF

- ATFETMEK ile ADDETMEK

- TAKLİT ile/yerine HAKÂ

- ÂLİ ile ULVÎ

- TANIM ile TESPİT

- TANZİM ile TERTİP

- SÜKÛNET ile SÜKÛT

( Durum. İLE Tutum. )
( Öteye ulaşmak için uyanık bir sükûnete ve sessiz dikkate gereksiniminiz var. )

- SEBEP ile İLLET

- SEBEP ile İLLET ile HİKMET

- CEVAP ile YANIT

- CENÂH ile VECHE[aslı VİCHE]

( Kanat, kuş kanadı. | Kol, pazı. | Yan, kol. | Âhiret. İLE Yüz. | Yan, taraf, semt. )

- VECHE ile CEPHE/CEBHE
( ... İLE Alın (yüz). | Savaş bölgesi. | Taraf, yön. )

- MARUZ ile MAZUR

- HAL ile MECAL

- DAİM ile BÂKÎ

- MAA-MÂ-FÎH[Ar.] ile BİNÂEN ALEYH

( Bununla birlikte, (b)öyle iken, (b)öyle ise de. İLE Bunun üzerine, bundan dolayı. )

- UĞRAŞ ile MEŞAKKAT

- ZİKR ETMEK ile İFŞÂ ETMEK

- KAVRAM ile KARÎNE

- EMSÂL ile NUMUNE

( BENZER ile ÖRNEK )

- FIRKA ile/değil FIKRA
( [Ar.][çoğ.] FIRAK ile/değil FIKARÂT )
( İnsan kalabalığı. | Siyaset partisi. | Tümen. İLE/DEĞİL Omurga kemiklerinden bir boğum, omur. | Bend, madde, paragraf. | Kısa öykü, masal, kıssa. | Yasa maddelerinin paragraflarından her biri. | Bölüm, kısım, fasıl. | Yazılmış kısa bir haber. | Gazetelerde, gündelik olayların kısa ve temiz bir üslûpla yazılmış şekli. [Fr. CHRONIQUE] )

- İMALÂT ile HASAT

- FEDA(KÂRLIK) ile FERÂGAT

- GURBET ile/ve KURBET

- İNTİKAL ile/ve SEVK

- HAVALE ile İHALE

- SURET ile SİRET

- SEBEP ile MENŞE

- SİYÂK ve SİBÂK

- BEYHUDE ile NÂFİLE

- HAL ve/< ÂSÂN
[Fars.]
( Durum. VE/< Kolaylık. )

- SAFAHAT ile SEFAHAT
( Evreler, safhalar. İLE Eğlenceye düşkünlük. | Uçarılık. )

- CÜRÜM değil CİRİM(ECRÂM)
( Suç. DEĞİL Kütle. )

- AYAR ile AĞYAR
( Bir iş ya da davranışta gereken ölçü. İLE Başkaları, yabancılar/eller. | Dışında/ki, hariç, haricinde/ki. )
( Tanımdaki/ifadedeki gereklilik kuralı: Parçalarını bulunduran, dışındakilere engel olan. [Efrâdını câmi, ağyarını mâni.] )

- ŞİFÂ ile/ve DEVÂ

- DEM ile DEHR

- EDEB ile/ve USÜL

- VAK'A ile/ve VAKIA

( Olay, olgu. İLE/VE Gerçeklik. [Düştüğü gibi.] )
( Tekrarlanmayan. İLE/VE Tekrarlanabilir olan. )

- İBKA: Önceki durumda bırakma.

- MAHARET ile MÂRİFET
( Beceri. İLE/VE Uygulanan bilgi. )

- MAKAM ile/ve MERCİ

- MERHALE ile/ve MERÂSİM

- MERHALE ile MERTEBE

- MUHÂVELE ile MUHAVERE
[çoğ. MUHÂVERÂT]
( İsteme/taleb. İLE İki kişinin karşılıklı konuşması. )

- MUHTERİS ile MUHTERİZ
( Tutkulu, çok istekli. İLE Çekingen. )

- MUHTEŞEM ile/ve MUAZZAM

- MÜNÂZARA ile MÜZÂKERE/KENGEŞ

- MÜNÂKAŞA ile MÜNÂZARA

- MÜBÂHESE ile/ve/değil/yerine MÜNÂZARA

- MURAKABE ile MUKARABE

- MÜKERRER ile/ve MÜMESSEK

- MÜTEBENNÎ ile MÜTEBERRİ'[BÜRÛ] [TEBERRU']

( Evlat edinilen. İLE Bağışta bulunan. )

- HALÂKA ile/ve İBDÂ
( Bir şey aracılığıyla yaratmak. İLE/VE Örneksiz, malzemesiz yaratmak. )

- MÂSUM ile MASÛN
( INNOCENT with PROTECTED )

- MEKÛLÂT = ECNÂS-I ÂLİYE

- MEŞRUİYET ile MEŞRUTİYET

- MUÂSIR ile MUHASIR

( Çağdaş. İLE Kuşatan, saran. )

- MUĞLAK ile MÜPHEM

- MÜPHEM ile MEÇHUL

- MÜCAHEDE ile/ve/değil/> MÜCADELE

- MÜSAADE ile MÜSAMAHA

- MÜTÂLAA ile MÜŞÂHEDE

( Okuma. | Tetkik. | Düşünce. İLE Bir şeyi gözle görme. | [tas.] Allah âlemini görme. )
( TULÛ ile ŞUHÛD )

- MÜTEÂSİR[< USR] ile/ve MÜTEAZZİR[< ÖZR]
( Güçleşen. Zor. İLE/VE Zor ama olabilir/yapılabilir. )

- MÜTEVÂZÎ[< VEZY] ile/değil MÜTEVÂZI'[< VAZ]
( Birbirine paralel[muvâzî] olan. | Paralel. | Vezin ve kafiye bakımından birbirine uygun secîler. İLE/DEĞİL
Alçakgönüllü, kibirsiz. | Gösterişsiz. )

- NASÎB ile NASB
( Pay, kısmet. | Birinin elde edebildiği şey. İLE Bir memurluğa tâyin. | Dikmek, saplamak. )

- NİSBÎ ile KISMÎ

- NUR ile/ve ZİYÂ

- NÜZÛL-RÜCÛ ile HUBÛT-SU'ÛD

- TAKDİR ile/ve KUDRET ile/ve MAKDUR ile/ve KADER

- İKTİSAR ile İKTİSAD ile İSTİKSA

( Başlangıç. İLE Orta. İLE İleri. )

- ÂKİL ile AKIL
( Yiyen. İLE Us. )

- CİRİM ile CİSİM

- TAHKİK ile/ve TETKİK

- TAHLÎF
[< HALEF] ile TAHLÎF[< HALF]
( Birini kendi yerine bırakma. İLE Yemin ettirme. | Yargıcın, taraflardan birine yemin ettirmesi. )

- TAHLİL ile/ve TERKİB

- TE'LÎF
[< ÜLFET] ile TERKİB[< RÜKÛB | çoğ. TERKÎBÂT]
( Uzlaştırma, barıştırma. İLE Birkaç şeyi birleştirip karışık bir şey meydana getirme. | Birkaç şeyden meydana getirilmiş şey. | [dilb.] Birleştirme.[Fr. COMPOSITION] | Takım. | [kimyada] Sentez. )

- TE'KÎD[< EKD | çoğ. TE'KÎDÂT] ile TENKİD[< NAKD | çoğ. TENKÎDÂT]
( Sağlamlaştırma, kuvvetleştirme. | Üsteleme, bir iş için daha önce yazılmış bir yazıyı tekrarlama. | [dilb.] Pekiştirme.[Fr. INTESIF] İLE Bir konuya ait yazıyı ya da eseri değer bakımından gözden geçirme, eleştiri. [Fr. CRITIQUE] )

- TAHSÎN[< HÜSN] ile TAHSÎN[< HISN]
( Güzel bulup takdir etme, beğenip alkışlama. | Güzelleştirme, güzel kılma. İLE Kale gibi sağlamlaştırma. )

- TALİH ile/ve/= TA'Lİ(İKİNCİL)

- TALİKAT ile TARİKAT

- TASNİF ile/ve TAKSİM

- TAYİN ile/ve TAHSİS

- TEABBÜD ve TEDEBBÜR

- TECRİT ile/ve/değil/yerine TEHCİR

- TEDARİK ile TEDBİR

- TEDARİK ile/ve TEMİN

- TEHİR ile TECİL

- TE'SÎR
[< İSR | çoğ. TE'SÎRÂT] ile/ve TES'ÎR[< SA'R] ile TESHÎR[< SİHRİYY] ile TESHÎR[< SİHR/SEHHAR | çoğ. TESHÎRÂT]
( Alâmet, nişan bırakma. | İşleme, dokunma, içe işleme. | Kederlendirme. İLE/VE Değer/kıymet/narh koyma. | Ateşi yakıp alevlendirme. İLE/VE Zapt ve istila etme, ele geçirme, elde etme. İLE/VE Büyü yapma, büyüleme, aldatma/aldatılma, kendini bağlama. )

- TESHÎL ile TESHÎL[< SEHL | çoğ. TESHÎLÂT] ile TESHÎR
( Öksürtme. İLE Kolaylaştırma. İLE ... )

- TESİR ile HÜKÜM

- FEYZ ile BEREKET

- FEYZ ile İSTİFADE

- TEŞBİH ile/ve TEMSİL

- TEMSİL ile TAKLİT

- ATIF ile TEŞMİL

- MÜHİMME ile CÜZZÎ

- İLGA ile LAĞV

- TASVİP ile/ve TASDİK

- TASDİK ile TAKDİR

- TESCİL/LEMEK ile/ve/değil TASDİK/LEMEK

- TEKEMMÜL ile/ve TEKÂMÜL

( Sonuç. İLE/VE Süreç. )

- TENAKUS ile TENAKUZ

- TENEVVÜ ile TENEVVÜR

- TENEZZÜH ile TENEZZÜL

- TERTİBAT ile/ve TEŞKİLÂT

- TERTİP ile TELİF

- TERTİP ile/ve TANZİM

( Üstüste. İLE/VE Yanyana. )

- TESÂDÜF ile TEVÂFUK ile RASTLANTI

- BAĞIŞ ile/ve/<> İHSÂN ile/ve/<> LÜTÛF ile/ve/<> HİMMET ile/ve/<> KEREM ile/ve/<> İNÂYET ile/ve/<> İLTİFAT ile/ve/<> ATÂ ile/ve/<> ATIFET ile/ve/<> HÎBE

- TEYİD ile TASDİK

- ÇALKANTI ile GULGULE

- TEVEŞÜ ile TEVEŞÜL

- TEŞEKKÜL ile/ve TASAVVUR

- İHTİRAM: TOPLAMAK

- İKÂME ile/ve/<> İDÂME

- İTİMAT ve İTİKAT

- İTTİSAL ile/ve VUSLAT

- TEVÂFUK ile/değil TESÂDÜF

- TEVÂTÜR ile RİVÂYET

- İTTİFAK ile/ve MUTABAKAT

- İNTİBAK ve İTTİFAK

- TEVECCÜH ile/ve TENEZZÜL

- MASLAHAT ile/ve MENFAAT ile/ve MAKSAT ile/ve GARAZ

- MÂKUL ile/ve MEŞRÛ

- MUCİZE: OLAĞANÜSTÜ değil ACİZ BIRAKAN

- MEVKİ ile/ve MEVZİ

- ŞEHİR/KENT yerine/değil BALIK

- CEKET yerine/değil YEN

- PANTOLON yerine/değil DON

- KOMŞU değil KONŞU

- AMBAR değil ANBAR

- TEŞVİK-İ MESAİ değil TEŞRİK-İ MESAİ

- NEŞVE ile/ve TEMÂYÜL

- İKTİDAR ile/ve İHTİYAR

- İHTİYAR ile/ve ISTIFÂ'[< SAFVET]

- ISTIFÂ'
[< SAFVET] ile/ve İSTİ'FA'[< AFV]
( Bir şeyin hâlisini, temizini seçip alma. | Ayıklama. | Seçme, seçkinlik. İLE/VE Affını isteme. | Bir işten, kendi isteğiyle çekilme. )

- İMTİNÂ ile/ve İHTİYAT

- TEDBİR
[< DÜBÛR] ile İHTİYÂT
( Bir şeyi elde edecek ya da önleyecek yol, çare. İLE
İleriyi düşünürek/görerek davranma. | Sakınma. | Yedek. )

- İCÂD ile İMÂL

- İHTİYÂT ile TEMKİN

- İHTİZÂZ ile İHTİZÂZ ile İHTİZÂZ

( Hazzetme, gönlü ferahlama. İLE Kendini alçak tutma, alçalma. İLE Titreme. | Sıçrayıp oynama, sallanma. )

- VEHİM ile ZAN

- VAAD ile TAAHHÜT/D

- İHMAL ETMEK ile/ve/değil/yerine İMAL ETMEK

- SUİSTİMAL ile SÖMÜRÜ

- ASKERÎ ile/değil ASGARÎ

- KOMBİNASYON ile KONJONKTÜR

- TAHKİK ile/ve TETKİK

( Sorunları kanıtlama. İLE/VE Kanıtları kanıtlama. )

- HADESE(HUDÛS) ile HADESE(HADS)
( Olmak. İLE Sezgi./Sürat-i intikal. )

- HULÛL ile/ve İTTİHÂD

- HULÛL ile DUHÛL

- HAÇ ile HAC(C)

- VELÂYET ile/ve VESÂYET

( Korunma. İLE/VE Sakınma. )

- KADR ile/ve KADER ile/ve KADER
( Parlaklık. İLE/VE Ölçü. İLE/VE Özgürlük. )

- MÜTENASİB ile MÜTENAFİR
( Çeken. İLE İten. )

- PARAMETRE ile KOMPARTIMAN

- KOMPARTIMAN ile FAKÜLTE

- TEŞHİS ile REHABİLİTASYON

- TÜR ile FERD

- KÂİN ile KÂHİN

- LÛGAT ile KAMÛS

( Hakikî. İLE Sözlük/Ahit. )

- UHDE[< AHD] ile/değil UKDE
( Söz verme, bir işi üzerine alma. | Görev, birinin üzerinde bulunan iş. | Yapma, becerme. | Sorumluluk. İLE/DEĞİL
Düğüm. | Zor, karışık iş. | İstenip de ulaşılamadığından dolayı içe dert olan şey. )

- MAĞDURİYET ile MAHCUBİYET

- MUHTASAR ile MÜFİD

( Kısa, özlü. İLE Yararlı. )

- MÜSTEAR ile MAHLAS

- MEMNUN KALMAK ile MÜTEESSİR OLMAK

- MİNNET ile/ve ŞÜKRAN

- MAKBUL ile/ve MERGUB

- NÂY ile NEY

- İSTİSNA ile KAİDE

( İstisnalar kaideyi bozmaz, kuvvetlendirir! )

- İSTİSMAR ile/ve RİYÂ

- ÂŞİKÂRE ile/ve/değil ÂŞIK-ÂNE

- KESÂFET ile TEMERKUZ

- KEFFÂRET ile KEFÂLET

( Örtücü ve imhâ edici. | Bir mecburiyet altında ya da yanlışlıkla işlenmiş günahı affettirmek ümidiyle şeriata uygun olarak verilen sadaka ya da tutulan oruç. | Günahtan arınma. İLE
Kefillik, birine kefil olma. )

- HAYAL ile VEHİM

- VEHİM ile KOMPLEKS

- TAHAYYÜL ile TEVEHHÜM

- HİLM ile MÜLÂYİM

- !HARP ile/ve/değil !MUHAREBE

( Bütünü. İLE/VE/DEĞİL Çarpışma. )

- HATAR ile/ve/> HAVF
( Tehlike. İLE/VE/> Korku. )

- HALEL ile HELÂL

- HÜCCET ile DELİL

- SÂDIR ile HUSÛL

- TÜMCE ile/ve İBÂRE

( ... İLE/VE Birkaç tümceden oluşan söz. )

- İKSÂ'[< KİSVET(KİSVE değil!)] ile İKSÂ'
( Giydirme, giydirilme. İLE Kasvet, sıkıntı ver[il]me. )

- İM'ÂN[< MAAN] ile ÎMÂN[< EMN]
( Bir işte çok ileri varma, çok dikkatli olma; inceden inceye araştırma. İLE
Emin olma. Düşünce ve inancın pekişmişliği. )

- ÂLÂ ile/ve VASAT ile/ve EDNÂ

- FEVKÂLÂDE ile/ve HARİKULÂDE
( FEVK' el-ÂDE(T) ile/ve HARİK'UL ÂDE(T) )

( Doğanın ötesi. İLE/VE Doğanın dışı. )

- ÂZÂDE ve ÂMÂDE

- VASAT ile/ve İTİDAL

- ISHAL ile/ve/<> ISLAH

- İSHAL ile/değil ISHAL

- ISHAL ile İZHÂR

- İĞFÂ ile İĞFÂL

- İLÂ ile ÎLÂ' ile İ'LÂ
[< ULÜVV] ile ÎLÂ'
( ...ye (kadar), ... dek. İLE Yemin etme. İLE Yükseltme, yükseltilme, yüceltilme; şöhretini artırma. İLE Çok istekli kılma. )

- İNSİCAM ve/> İNTİZAM

- İNTİSÂB
[< NİSBET] ile İNTİSÂB[< NASB]
( Bir kimseye/şeyhe/tarîkata mensûbolma. İLE Dikilip durma; Yükseğe kaldırma. )

- İNZÂR[< NEZF] ile İNZÂR
( İhtarda bulunma. İLE Geciktirme. )

- İRTİCÂ'[< RECÂ] ile İRTİCÂ[< RÜCÛ]
( Umma, ümit etme. İLE Geri dönme, eskiyi isteme. )

- RİCA[< REC'] ile/ve RİCA[< RECÂ']
( Geri döndürme. İLE/VE Ümit, umma. | Yalvarma. | İstek, dilek.] )

- İSÂR ile İS'ÂR ile îSÂR ile İS'ÂR/İSGAR ile İ'SÂR ile İ'SÂR ile İ'SÂR ile İSÂR
( Bağ, sargı; Esirlik. İLE
Narh koyma, fiyat biçme. İLE
İkram; bahşiş; cömertlikle verme. İLE
Çocuğun diş çıkarması. İLE
Sürçdürme, ayak kaydırma; birini büyüklere kötüleme. İLE
Güçleştirme; Fakirleşme. İLE
İkindi zamanında bulunma; Gelin olma çağına gelme; Kasırga. İLE
Keçi memesine takılan kese, torba. )

- ITTILÂ' ile ITTILÂ[< TULÛ]
( Kokulu şeyler sürünme. İLE Öğrenme, tanıma, bilme, haberli olma. )

- İT'ÂB[< TAAB] ile İTÂB ile İTÂB
( Yorma, yorulma, zahmet verme. İLE Azarlama, tersleme, paylama. | Darılma. İLE Kolsuz, yakasız kadın gömleği, dekolte gömlek. )

- İ'TİLÂF[< ÜLFET | çoğ. İ'TİLÂFÂT] ile İHTİLÂF/ŞİKAK[< HİLÂFET | çoğ. İHTİLÂFÂT]
( Uyuşma, anlaşma. İLE Antlaşmazlık, uyuşmazlık/uymayış/uymama, ayrılık, aykırılık. )

- İHTİLÂF ile İTİRAZ

- İNKILÂP ile HULF

- İRTİCA ile İLTİCA

( Geri. İLE Sığınma. )

- İRTİCA ile İRTİCAL
( Geri. İLE Düşünmeden, ağzına geldiği gibi söyleme. )

- İSTİHKÂM ile İSTİHDAM

- İSTİHZA ile/değil İSTİHSA

- İŞGAL
[Ar. < ŞUGL] ile İSTÎLÂ'[Ar. < VELY]

- İSTÎLÂ'[Ar. < VELY] ile İSTİ'LÂ'[Ar. < ULÜVV]
( Bir yeri kuvvet kullanarak ele geçirme. | Yayılma, kaplama. | Basma.[Jeoloji'de] İLE
Yükselme. | Üste çıkma, üstün gelme. )

- İSTİŞÂRE[< ŞÛRÂ | çoğ. İSTİŞÂRÂT] ile TEÂTÎ[< ATÂ]

- İZAHAT ile/ve NASİHAT

- KADİM ile/ve ATİK

- KIYAS ile GIYÂS

- MAKSÛRE ile MAHFİL

- MAHRUM ile MAZLUM

- MAHSUR ile BEİS

- MAHSUS[< HAS] ile MAHSÜS[< HİS]

- MECBUR ile MEMUR

- MECRÂ ile MECLÂ

- MÜTEMADİYEN ile BİTEVİYE

- NASİHAT ile TEMBİH

- HAKÎR ile/değil HAKİR

- HÂT ile/değil HATT

- LÂİK ile LAYIK

- FAKTÖR ile AKTÖR

- KEŞMEKEŞ ile CURCUNA

- KURGU ile MİZANSEN

- İZÂFİ ile MECÂZİ

- İZÂFÎ ile ÎTİBÂRÎ

- GÖRECELİ ile İTİBARÎ

- İTİBAR ile İLTİFAT

- HATIRA ile YÂDİGÂR

- NOUVELLE ile/ve NOVELETTE ile/ve NOVELLA

- YEKPARE ile HOMOJEN

- KALİBRASYON VE SENKRONİZASYON

- SAVAB - HATA ile SEVAP - GÜNAH

- ŞAİBE
[< ŞEVB | çoğ. ŞEVÂİB] ile/değil ŞÂYİA[çoğ. ŞÂYİÂT]
( Leke, kusur; noksan, nakîsa. | Kötü eser, iz. İLE/DEĞİL Yayılmış haber, yaygın olan, söylenti. )

- TÂBİ'[< TEB] ile TÂBİ'[< TAB]
( Birinin arkası sıra giden, ona uyan; Boyun eğen, bağlı kalan; birinin emri altında bulunan. İLE
Kitap basan/bastıran; Matbaacı. )

- TÂBİ ile/değil MARUZ

- TAKAYYÜD
[< KAYD] ile TEKAÜD[< KUUD]
( Bağlanma, bağlı olma; Çalışma, çabalama, uğraşma, üstüne düşme; Dikkatli davranma. İLE Karşılıklı oturma; Emekliye ayrılma, emeklilik. )

- TERBİYE[< RÜBÜV) ile TA'LîM[< İLM]
( Besleyip, bütütme; Eğitim; Görgü; Alıştırma; Bedeni eğitmek. İLE Aklı eğitmek, öğrenme, öğretim. )

- TA'LÎM(< İLM) ile TEMRÎN
( Aklı eğitmek, öğrenme, öğretim. İLE Alıştırma, idman yaptırma, egzersiz. )

- TAHRİB ile TAHRİF

- TAHRÎR ile TAKRÎR

- TAMİR ile TELÂFİ

- BERTARAF ile TELÂFİ

- TEBÂRÜZ ile/ya da TEMÂYÜZ

- TENÂKUS
[< NAKS] ile TENÂKUZ[< NAKZ]
( Azalma, eksilme. İLE Çelişme, karşıtlık. )

- TERKİB ile TARAF
( Üst dile sahip olunur. İLE Tek bir dille sınırlı kalınır. )

- TESİSAT ile TECHİZAT

- TEVEKKÜL ile SABIR

- TEVÂZU ile DAAT

- VÂKİ ile/ve ZÂHİR

- VECHE ile/ve/değil İTİBAR

- SURET-İ CİSMİYYE ile SURET-İ NEVİYYE

- CİMA' ile/ve CUMA

( Gövdelerin birleşmesi. İLE/VE Gönüllerin birleşmesi. )

- RUMUZ ile MECAZ

- MEŞHUR ile/ve MÜSELLEM

- MEŞHÛRÂT ile MAKBÛLÂT

( İnsan ile varlıklar arasında ilişki kuran kabûller. İLE İnsan ile Tanrı arasında ilişki kuran kabûller. )

- MEFHUM ile/ve MÂNÂ
( Kavram. İLE/VE Anlam. )
( Nesneler için. İLE/VE Sözcük için. )
( REFERENCE with/and SENSE )

- MEFHUM ile/ve TASAVVUR
( Mahiyeti saf zihni olanlar. İLE/VE Dış dünyada kökü olanlar. )
( MEFHUM: Temsil edilen. | Temsil edilemeyen. )
( TASAVVUR: Resim + kavram. )
( ... İLE/VE Suret. )
( [Lat.] ... cum/et CONCEPT )

- MUALLAK ile MUAMMA

- MÜCÂHEDE ile/ve/> MÜŞÂHEDE

( Önce mücâhede, sonra müşâhede! )
( Uğraş/emek/çaba olmadan gözlem olmaz. )
( Mücâhede olmadan müşâhede olmaz. )

- MÜCERRET ile/ve MÜSTAKİL

- MÜKÂFÂT
[Ar. < KİFÂYET] ile MÜSÂVÂT[Ar. < SEVİYY]
( Beraberlik. | Bir hizmet ya da iyiliğe yönelik edilen iyilik. | Çalışkan öğrenciye öğretmeninin verdiği beğenme kâğıdı, takdir. İLE Eşitlik, aynı halde ve derecede olma. )

- MÜTEVEFFA ile/değil/yerine MERHUM

- SÜNNÎ ile SUN(N)Î

( Mezhep. İLE Yapay. )

- VÜCÛD ile/değil VÜCÛB

- ZİMMET ile/ve MATLUB

( Borç. İLE/VE Alacak. )

- SİHR-İ HELÂL: Sihir haramdır fakat dilde, şiirlerde yapılan çok anlamlılık çabalarına verilen ve helâl kabul edilen "sihir".

- KUVVE-İ GAZABİYYE ile/ve KUVVE-İ ŞEHVİYE

- TAFSİL ile/ve İCMÂL

- AZÂMET ile/ve ZARAFET

- KUVVET ile/ve CEMÂL

- YIRLAMAK ile ZIRLAMAK

- TAHMİNİ ile TAKRİBİ

- VECHE ile CİHET

- TASHİH ile SANSÜR

- TANTANA ile/değil TERÂNE

- DUMUR ile SÜRMENAJ

- BİLEŞEN ile PARAMETRE

- TARİF ile TAVZİH

- KURBİYET ile RÂBITA

- REFİK/A ile/ve/> SÂDIK

- İNŞAALLAH ile ALİMALLAH

- VAHİM ile/ve HAZİN

- ZİYAN ile İSRAF

- ZİYAN ve HÜSRAN

- ZİYAN ve HASRET

- ZÜHÛL
[< ZAHL] ile ZÜHÛL[< ZEHL]
( Öcler, intikamlar, düşmanlıklar. İLE Dalgınlıkla unutma ya da geciktirme. | İşin çokluğu nedeniyle geciktirme. )

- HÜSRAN ve HASRET

- DELÂLET ve HİDÂYET

- DELÂLETEN ile/ve/<> İŞÂRETEN

( Doğrudan. İLE Dolaylı. )

- DELÂLET ile DALÂLET
( Delil. İLE Gaflet. )
( Delâleti(rehberi) olmayan, dalâlete düşer. )

- DALÂLET ile GAFLET

- ESVAB değil ESBAB

- TASARRUF ile KUDRET

- CİBİLİYET:
Yaratılış, huy, maya, fıtrat.

- CİBİLİYETSİZ: Soysuz, sütü bozuk.

- CEM ETMEK: İLÂÇ HAZIRLAMAK

- DEVA ile DERMAN

- HALT
[< HALATA]: KARIŞTIRMAK

- MÜDÂVİM ile FANATİK

- PROTESTO ile MANİFESTO

- ÇIKARTMAK ile ÇIKARMAK

- FORMEL değil/yerine SÛRÎ

- RADİKAL ile MARJİNAL

- HOBİ ile FOBİ

- EMÂRE ile ALÂMET

- EMÂRE ile REMZ

- ALLÂME ile FERİŞTAH

- GRUP OLMAK ile GRUP YAPMAK

- KORNA[İt.] ile/= KLAKSON[Fr.]

- TUR ile TURNE

- ŞOVALE ile ŞÖVALYE

- DERLEME ile KOLAJ

- PARAMETRE ile KOMPARTIMAN

- KOMPARTIMAN ile FAKÜLTE

- KAPASİTE ile POTANSİYEL

( SIĞA/YETENEK ile İÇKİN )

- TEDÂVÜL ile SİRKÜLASYON

- OPTİMUM ile MAKSİMUM

- PSİKOLOJİK ile/değil/yerine PSİKOJENİK

- FİZYOLOJİK ile FİZİKSEL

- SİRKÜLASYON ile SİKLON/SİKLUS

( CIRCULATION with CYCLONE )

- SİMEAN TOV!: HAYIRLI OLSUN! ([İbr.] Sime: olsun; Tov: İyi )
( Yahudi nikâhlarının sonunda belirli olan geleneği yerine getirdikten sonra havra müezzini söyler. )

- SANSASYON ile SPEKÜLÂSYON
( SENSATION with SPECULATION )

- KOMBİNEZON ile/değil KOMBİNASYON

- PARADOKS:
Kökleşmiş inançlara aykırı olan düşünce.

- ANALOJİ ile HOMOLOJİ

- ALEGORİ ile METAFOR

- METAFOR ile METAMORFOZ

( METAPHOR with METAMORPHOSIS )

- REFERANS ile/ve PERSPEKTİF

- DESTİNASYON değil/yerine GÜZERGÂH

- DEJENERASYON ile ASİMİLASYON

- DEJENERE ile DEFORME

- MEDİTASYON ile KONTEMPLASYON

- TULPA(/YONTRA) ile HÜDDAM

- RUH ile NEFS

 

- Önceki Türkçe'de [A-Z]

[Ayrı bir bölümden devam etmektedir.]

 

 

- Tasavvuf/Kelâm/İslâm'da

 

 

DEYİMLER'DE

- DEYİM ile ATASÖZÜ

- DEYİŞ ile/ve DEYİM

- DEYİŞ ile/ve/<> DOĞUŞ

( Yaşanmamış olan. İLE/VE/<> Yaşanmış olan. )

- LAKONİK[Fr. < Yun.]: Kısa ve özlü söz.

- "OKU, BABAN GİBİ EŞEK OLMA!" ile/değil OKU BABAN GİBİ, EŞEK OLMA!
( Virgülün/vurgunun/durağın nerede olduğu çok önemli! )

- BİLDİĞİM/İNANDIĞIM ŞEYİ YAPARIM ile/değil BİLDİĞİM/İNANDIĞIM ŞEYİ, YAPARIM

- "VERİRSEN ALIRSIN" değil "VERİRSEN, ALIRSIN"

- "TEŞBİHTE HATA OLMAZ" değil "TEŞBİHTE, HATA OLMAZ/OLMAMALI!"

( "Hangi benzetmeyi yaparsan yap, önemli değildir" anlamına gelmez. Benzetme(teşbih) yapacağın zaman hata yapmama gerekliliğini anlatır! [Teşbih sözcüğünden sonra virgül/duraklama çok önemli!] )
( Halk arasında daha çok, yapılan benzetmeden alınılmamasını dilemek için söylenilir ama bu yanlış kullanımdır. )

- "KOMŞU, KOMŞUNUN KÜLÜNE "(BİLE)" MUHTAÇTIR" değil "KOMŞU, KOMŞUNUN 'KÜLL'ÜNE MUHTAÇTIR"
( Komşu, komşunun her şeyine muhtaçtır. "Kül"(Küllî, Külliyat), "hepsi, her, tamamı" gibi anlamlarda kullanılır. Eğer yanan şeyden arta kalan anlatılmak istenirse, "bile"(... külüne bile ...) eklenerek kullanılabilir. )

- "ANA GİBİ YÂR, BAĞDAT GİBİ DİYÂR OLMAZ" değil "ENÂ GİBİ YAR(UÇURUM), BAĞDAT GİBİ DİYÂR OLMAZ"

- "GÜNEŞ BATIDAN DOĞAR" değil GÜNEŞ BÂTI(N)DAN[İÇİNİZDEN] DOĞAR

- "ETİ SENİN, KEMİĞİ BENİM!" değil ONU, ETİNDEN VE KEMİĞİNDEN (SAPLANTISINDAN) AYIR!

- "NUHNEVİDEN KALMA" (ÂDETLER) değil NUH NEBÎ(PEYGAMBER)'DEN GELEN

- "TAVİZ VER(ME)MEK" ile "GERİ ADIM ATMA(MA)K

- "ELİNİN KÖRÜ" değil/< "ÖLÜNÜN GÛRU(MEZARI)"
[Farsça]

- "(HERŞEYE) BURNUNU SOKMAK/SOKUYOR OLMAK" ile/ve "(HERŞEYE) MAYDANOZ OLMAK"

- "HERŞEYDE, BİR HAYIR VARDIR" ile/değil "HER ŞER'DE, BİR HAYIR VARDIR"

- "HER ŞER'DE, BİR HAYIR VARDIR" değil HER ŞER'DE, BİR HAYIR OLABİLİR/ARAMAK GEREK

- "SAKINAN GÖZE ÇÖP BATAR" değil "SAKINILAN GÖZE ÇÖP BATAR"

- "SU UYUR, DÜŞMAN UYUMAZ" değil "SÜ(SUBAY/ASKER) UYUR, DÜŞMAN UYUMAZ"

- "SU KÜÇÜĞÜN, SÖZ BÜYÜĞÜN" değil "SUS KÜÇÜĞÜN, SÖZ BÜYÜĞÜN"

- "BİR HOŞ OLDUM" değil/< "BÎ-HÛŞ OLDUM"

( ... değil/< BÎ-HÛŞ[Fars.]: Şaşkın, sersem. | Deli. )

- "ELE GÜNE REZİL OLMAK" değil "İL'E(DEVLET'E) KÜN'E(HALK'A) REZİL OLMAK"

- "CÜRMÜN KADAR YER YAKARSIN" değil "CİRMİN KADAR YER YAKARSIN"

- ZORLA GÜZELLİK OLMAZ değil ZORLAMAYLA/ZORLAYARAK, GÜZELLİK OLMAZ

- "ADAM OLACAK ÇOCUK, BOKUNDAN BELİRLİ OLUR" değil "ADAM OLACAK ÇOCUK, BOKUNDAN BİLE BELİRLİ OLUR"

- "APTALA MALUM OLUR" değil ABDALA MALUM OLUR

- "SU TESTİSİ, SU YOLUNDA KIRILIR" ile/değil/yerine "GÖRGÜLÜ KUŞLAR, GÖRDÜĞÜNÜ İŞLER"

- (")GÜLE GÜLE(") ile/değil/yerine GÖRÜŞMEK ÜZERE

( Ayrılıkta. İLE Buluşmada/uyuşmada. )

- "KALP KALBE KARŞIDIR/KARŞIYMIŞ (DERLER)" değil KALPTEN KALBE YOL VARDIR

- "NEREDE ÇOKLUK, ORADA BOKLUK" ile/ve/değil/yerine NEREDE HAREKET, ORADA BEREKET

- "DEREYİ GÖRMEDEN PAÇALARI SIVAMAK" ile "DOĞMAMIŞ ÇOCUĞA DON BİÇMEK"

- "... İLE BURUN BURUNA GELMEK" ile "KIÇ KIÇA YATMAK"

- KİŞİ İÇİN: "ÇİZİLEN RESİM" ile "BİÇİLEN KAFTAN"

- ELDEN-AYAKTAN DÜŞME ile ELİNİ-AYAĞINI ÇEKMEK

- "AKLINI BAŞINA TOPLAMAK" ile/ve "AYAĞINI DENK ALMAK"

- "ELİM, AYAĞIMA DOLAŞTI" değil ELİM, AYAĞIMA DOLANDI

- GÖZDEN GEÇİRMEK ile/ve ELDEN GEÇİRMEK

- "TEPESİ ATMAK" değil "TAPASI ATMAK"

- "İZİN VERMEK" ile/ve/değil "SÖZ VERMEK"

- "İZİN VERMEK" ile/ve "GÖZ YUMMAK"

- "SÖZE DÖKMEK" ile/ve "DİLE GETİRMEK"

- "ELE-GÜNE ..." değil "İL'E(DEVLET'E)-KÜN'E(TOPLUM'A) ..."

- "ADL ETMEK" değil ADDETMEK
[Ar.]
( ... DEĞİL Saymak. | Îtibâr etmek. )
( ADD: Sayma, sayılma. | Îtibâr etme, edilme. )

- "İPİN UCUNU KAÇIRMAK" ile "OKUN YAYDAN ÇIKMASI"

- "CANINA OT TIKMAK/TIKAMAK" ile "ÇARKINA SIÇMAK"

( Bahsi geçen ot, pamuktur.[Anlayana!] İLE ... )

- "POT KIRMAK" ile "ÇAM DEVİRMEK"

- "ALTINDA EZİLMEK" ile "İÇİNDE BOĞULMAK"

- "EZBER BOZMAK" ile "KULAĞINA KAR SUYU KAÇIRMAK"

- "KAÇIRMAK" ile "ISKALAMAK"

- "HAYDAN GELEN HUYA GİDER" ile "HAY'DAN GELEN HU'YA GİDER"

- "İFLÂS ETMEK" ile/ve "DİBİ/Nİ BULMAK"

- "KAFAYI YEMİŞ" ile "BALATAYI SIYIRMIŞ"

- KÖR-TOPAL ile DERME-ÇATMA

- "KÖR ÖLÜR, BADEM GÖZLÜ OLUR" ile "İYİ OLUR ALLAH'TAN, KÖTÜ OLUR SENDEN/ELDEN BİLİRLER"

- "ALLAH ALLAH" ile "ALLAH ALLAH ALLAH" ile "YA ALLAH" ile "ALİMALLAH" ile "İNŞAALLAH" ile "BİSMİLLAH" ile "EVVELALLAH" ile "MAAŞALLAH" ile "EYVALLAH" ile "FESUBHANALLAH" ile "HAY ALLAH"

( Şaşırırsak. İLE İşe coşku ve heyecanla sarılınca. İLE İşin sonuna kadar gitmek istersek. İLE Azmedersek. İLE İşe başlamadan önce. İLE İşe başlarken. İLE Kendimize güvenirsek. İLE İşi başarıyla bitirince. İLE İşten vazgeçersek. İLE Canımızı sıkarlarsa. İLE Eğer işi başaramazsak. )

- "ON DÖNÜM BOSTAN, YAN GEL YAT OSMAN" ile "ARMUT PİŞ, AĞZIMA DÜŞ"

- "AÇ TAVUK KENDİNİ TAHIL AMBARINDA SANAR" ile "DEREYİ GÖRMEDEN PAÇALARI SIVAMAK"

- "ADAM ADAMDIR, OLMASA DA PULU; EŞEK EŞEKTİR, OLMASA DA (ATLASTAN OLSA) ÇULU" ile/ve "DEVE HACI OLMAZ, GİTMEKLE MEKKE'YE, EŞEK DERVİŞ OLMAZ, TAŞ TAŞIMAKLA TEKKE'YE"

- "AYNAN YOKSA KOMŞUNA BAK"ile/ve "BANA ARKADAŞINI SÖYLE, SANA KİM OLDUĞUNU SÖYLEYEYİM"

- "AY AYAKTA, ÇOBAN YATAKTA, AY YATAKTA ÇOBAN AYAKTA" ile/ve "ERKEN KALKAN ERKEN YOL ALIR"

- "ERKEN KALKAN YOL ALIR" ile "ACELE GİDEN ECELE GİDER"

- "DOĞMAMIŞ ÇOCUĞA DON BİÇMEK" ile/değil "DEREYİ GÖRMEDEN PAÇALARI SIVAMAK"

- "EL, ELDEN ÜSTÜNDÜR" ile "DİNSİZİN HAKKINDAN İMANSIZ GELİR"

- "KENDİNE YET(E)MEMEK" ile/ve/değil/yerine "KABUĞUNA SIĞ(A)MAMAK"

- "TARİH OLMAK" ile/ve "TARİHE MAL OLMAK"

- "FARKLI DÜŞÜNMEK" ile/ve "GENİŞ DÜŞÜNMEK"

- "BALCININ VAR BAL TASI, ODUNCUNUN VAR BALTASI" ile/ve "TATLI SÖZ YILANI DELİĞİNDEN ÇIKARIR"

- "GÖRENEDİR GÖRENE, KÖRE NEDİR KÖRE NE?" ile/ve "ANLAYANA SİVRİSİNEK SAZ, ANLAMAYANA DAVUL-ZURNA AZ"

- "SAKLA BENİ VARKEN, BULUNAYIM SANA YOKKEN" ile/ve "SAKLA SAMANI, GELİR ZAMANI"

- "GEL DENİLEN YERE GİTMEYE AR EYLEME; GELME DENİLEN YERE GİDİP YERİNİ DAR EYLEME" ile/ve
"MİSAFİR UMDUĞUNU DEĞİL, BULDUĞUNU YER"

- "BOŞA KOYSAN DOLMUYOR, DOLUYA KOYSAN OLMUYOR" ile "AŞAĞI TÜKÜRSEN SAKAL, YUKARI TÜKÜRSEN BIYIK"

- "KIR ATIN YANINDA YATAN, YA HUYUNDAN, YA SUYUNDAN" ile "KÖRLE YATAN ŞAŞI KALKAR"

- "BIÇAK KEMİĞE DAYANINCA" ile/ve "YUMURTA KAPIYA DAYANINCA"

- "ZURNANIN ZORT DEDİĞİ YER" ile "DANANIN KUYRUĞUNUN KOPTUĞU YER"

- "TURNAYI GÖZÜNDEN VURMAK" ile "DÖRT AYAK ÜZERİNE DÜŞMEK"

- "ÜSTÜNE TUZ BİBER EKMEK" ile/ve "YANGINA KÖRÜKLE GİTMEK"

- "VER PİYAZI, ÇEK AYAZI" ile ...

- "KANTARIN TOPUZUNU KAÇIRMAK" ile "EŞEĞİN ..INA SU KAÇIRMAK"

- "İÇİM 3.5 ATIYOR" değil "GÖTÜM 3.5 ATIYOR"

- "YÜZ VERİLDİ DİYE ASTARINI" İSTEMEK ile "ENSEYE TOKAT, GÖTE PARMAK"

- "HAR VURUP HARMAN SAVURMAK" ile "BOL KESEDEN HARCAMAK/SAVURMAK"

- "ÜSKÜDAR'DA SABAH OLDU" ile "GEÇTİ BORUN PAZARI, SÜR EŞEĞİNİ NİĞDE'YE"

- "TUZU KURU OLMAK" ile/değil "GÖTÜNDE PİRELER UÇUŞMAK"

- "MUM DİBİNE IŞIK VERMEZ" ile "TERZİ KENDİ SÖKÜĞÜNÜ DİKEMEZ"

- "YÜZÜNE-GÖZÜNE BULAŞTIRMAK" ile "BİR ÇUVAL İNCİRİ BERBAT ETMEK"

- "PİŞMİŞ AŞA SU KATMAK" ile "BİR ÇUVAL İNCİRİ BERBAT ETMEK"

( BER-BÂD[Fars.]: Perîşan, harap, viran. | Pis, fenâ, kirli. )

- "SÖZ(ÜM) MECLİSTEN DIŞARI" ile "SİZİ TENZİH EDERİM"

- "... BİR O KADAR DA/DAHA ..." ile "... BİR-ON KADAR DA/DAHA ..."

- "ÖZÜR DİLERİM" değil/yerine "ÖZÜR/ÖZRÜMÜ BEYAN EDİYORUM/EDERİM"

- "AZİMLE SIÇAN BETONU DELER" değil AZİMLİ SIÇAN, BETONU DELER

( Sıçanların kemirme gücü gibi insanın da uğraştığı oranda elinden hiçbir şeyin kurtulamayacağına işaret eder! )

- "NE ŞEKER" ile/ve "NE TUZLU"
( Bir şeyin hoşluğu anlatılmak istendiğinde. )
( Türkiye ve birçok kültürde. İLE/VE İran'da. )

- "KEYFİNE GÖRE TAKILMAK" ile/ve "KAFANA GÖRE TAKILMAK"

- "BİR BALTAYA SAP OLAMAMAK" ile/ve "DİKİLİ BİR AĞACININ OLMAMASI"

- "ÇANAK TUTMA(MA)" ile/ve/değil/yerine "MEYDAN VERME(ME)K"

- "MEYDAN VERMEMEK" ile/ve "MEYDAN BIRAKMAMAK"

- "TEPKİ GÖSTERMEK" ile/ve "POSTA KOYMAK"

- "POSTA KOYMAK" ile/ve "ULTİMATOM VERMEK"

- "COŞMAK" ile/ve "AKMAK"

- "ÇAKTIRMA(MA)K ile/ve "RENK VERMEMEK"

- "AYAK UYDURMAK" ile/ve "EŞLİK ETMEK"

- "KULVAR AÇMAK" ile "KULVAR YARATMAK"

- "ALT-ÜST ETMEK" ile "YERLE BİR ETMEK"

- "YAYILMAK" ile "KURULMAK"

- "KENDİNE SAKLAMAK" / "KENDİNDE SAKLI TUTMAK" ile/ve/değil/yerine İÇİNDE TUTMAK

- ZORLUKLAR'I: "ÜSTLENMEK" ile/ve/değil "GÖĞÜSLEMEK"

- "ZORLUKLARI GÖZE ALMAK" ile/ve "ZORLUKLARA GÖĞÜS GERMEK"

- "PEK KOLAY DEĞİL" değil "PEK OLASI DEĞİL"

- "SIÇRAMAK" ile "GEÇMEK"

- "PARANTEZE ALMAK" ile "KENARA KOYMAK"

- "BENİ İLGİLENDİRMİYOR" ile/ve/değil/yerine "BENİ (ÇOK) (FAZLA) İLGİLENDİRMİYOR"

- "YAZIK ETMEK" ile/ve "AYIP ETMEK"

- "BOĞAZINA DİZİLMEK" ile "BOĞAZINDAN GEÇMEMESİ"

- "İLGİLENDİRİR" ile "BAĞLAR"

- "ÜZERİNDE DURMAK" ile/ve GÖZARDI ETMEMEK

- "ÜZERİNDE DURMAK" ile/ve/yerine "ALTINI ÇİZMEK"

- ÜSTÜNDE DURMAK ile ALTINI ÇİZMEK ile PEŞİNDEN KOŞMAK

- "KARAR VERMEK" ile/ve "KARAR ALMAK"

- "KOLAY KOLAY" ile/değil HİÇ

- "KIRPMA" ile/değil/yerine KOLAYLAŞTIRMA

- "DUYARLILIK" ile "YUMUŞAK KARIN"

- "KATKIDA BULUNMAK/BULUNMASI" ile/değil "ETKİ ETMEK/ETMESİ"

- "ELE GEÇİRME" ile "EL KOYMA"

- "ALLAK BULLAK" ile "HALLAÇ PAMUĞU GİBİ"

- "YOLA ÇIKMAK" ile/ve "YOLDAN ÇIKMAK"

- "UĞURLAMAK" ile/ve "YOLCU ETMEK"

- "YAZILMAK" ile "SÜZÜLMEK"

- "ATEŞ BACAYI SARDI" ile "BIÇAK KEMİĞE DAYANDI"

- YANLIŞ BULMAK/ARAMAK ile "YANLIŞ BULMAK"

- "UÇUK" ile "SAÇMA SAPAN"

- "İLERLEMEK" ile/ve "YÜRÜMEK"

- "YANMAK" ile "ÇOK İSTEMEK"

- "DERİNLEŞMEK" ile/ve"KÖK SALMAK"

- "TADINI ÇIKARMAK" ile/ve "SEFASINI SÜRMEK"

- "KURTULMAK" ile "SIYRILMAK"

- "NE DESEM BOŞ" değil/yerine NE DESEM ÇOK, NE DESEM AZ

- "İÇİMDEN GELMİYOR" ile/ve "ZİHNİMDEN GEÇMİYOR"

- POSTA KATARI ile/değil POSTA TATAR'I/LARI

- "YERE BAKAN YÜREK YAKAN" ile/ve "UMMADIK TAŞ, BAŞ YARAR"

- "BAĞIRA BAĞIRA" ile/ve "GÖZ GÖRE GÖRE"

- "UFAK UFAK" ile/ve YAVAŞ YAVAŞ

- "BİR ŞEYLE İLGİLENMEK" ile/ve "BİR ŞEYLE UĞRAŞMAK"

- "GİTMEK" ile/ve "AKMAK"

- "BULMAK" ile/ve "TESPİT ETMEK"

- "YEDİRMEK" ile/ve "GİYDİRMEK"

- "OTOMATİK OLARAK" ile/ve "DOĞAL OLARAK"

- "BAŞTAN ÇIKARMAK" ile/ve "YOLDAN ÇIKARMAK"

- "HOŞUNA GİTME" ile/ve "İŞİNE GELME"

- "TOKATLAMAK" ile "SÖĞÜŞLEMEK"

- "... KESİMİ" ile/ve "... TAKIMI"

- "ETİKET/LEMEK" ile "YAFTA/LAMAK"

- "DİKKATİNİ ÇEKMEK" ile "MERAK ETMEK"

- "TAHAYYÜL ETMEK" ile/ve "KIYISINDAN GEÇMEK"

- "KENDİ KENDİNE GELİN-GÜVEY OLMAK" ile "KENDİN ÇALIP, KENDİN OYNAMAK"

- "KUZU KUZU" ile/ve "SS / S.KE S.KE"

- "GÖZÖNÜNDE BULUNDURMAK" ile/ve/ya da "ÇÖZMEK"

- "APAÇIK" ile/ve "GÜN GİBİ"

- "DENK DÜŞMEK" ile/ve "DENK GELMESİ"

- "GÖZDEN GEÇİRMEK" ile "İRDELEMEK"

- "İPTAL ETMEK" ile/ve/yerine/değil "ASKIYA ALMAK"

- "YARATMAK" ile "NEDEN"/VESİLE OLMAK

- "GÖZ GÖRE GÖRE" ile/ve "BAĞIRA BAĞIRA"

- "BAĞLAMAK" ile/ve "TOPARLAMAK"

- "ZAMANI ÖLDÜRMEK" ile/değil "ZAMANI DEĞERLENDİRMEK"

- "AYRI GÖRMEK/TUTMAK" ile/ve "DIŞINDA GÖRMEK/TUTMAK"

- "KUSURA BAKMA AMA ..." ile/ve "YANLIŞ ANLAMA AMA ..."

- "İLGİ UYANDIRMAK" ile/ve "CAZİBE YARATMAK/OLUŞTURMAK"

- "İLGİ UYANDIRMAK" ile/ve "DİKKATLERİ TOPLAMAK"

- "TİTİZLİK" ile/ve "ÜZERİNE TİTREMEK"

- "ASKIYA ALMAK" ile "RAFA KALDIRMAK"

- "OLANAK SAĞLAMAK" ile/ve "OLANAKLARI SEFERBER ETMEK"

- "GÖNÜL VERMEK" ile/ve "GÖNÜL KOYMAK"

- "HİSSETMEZSEM" ile/ve "HİSSETMEDİĞİM ZAMAN"

- "ONU SÖYLEMENİN ANLAMI NE?" ile/ve "ONU SÖYLEMENİN ÂLEMİ NE?"

- "SÖYLEDİĞİNE GÖRE ..." ile/ve "SÖYLEDİĞİ KADARIYLA ..."

- "AZ ÖNCE SÖYLEDİM" değil "AZ ÖNCE SÖYLEDİĞİM GİBİ"

- "BANA HİTAP ETMİYOR" ile/ve "BENİ CEZBETMİYOR/ÇEKMİYOR"

- "KEYFİNİ SÜRMEK" ile/ve "ZEVKİNİ ÇIKARMAK"

- "ÇÖZMEK" ile/ve "AŞMAK"

- "AZ BUÇUK" ile/ve "AZ BİRAZ"

- "KURMAK" ile "UYDURMAK"

- "ROL YAPMAK" ile "ROL KESMEK"

- "BOYLU BOYUNCA" ile "SERE SERPE"

- "GENEL KONUŞMAK" ile "LÂFI DOLANDIRMAK"

- "AĞZINDAN KAÇIRMAK" ile "YUMURTLAMAK"

- "TAM ÜSTÜNE BASMAK" ile "CUK OTUR(T)MAK"

- "BASKI (YAPMAK)" ile "AĞIRLIK (KOYMAK)"

- "KULLANMAK" ile "DEVREDE TUTMAK"

- "YANMAK" ile/değil/yerine "BRONZLAŞMAK"

- "ÜSTÜNDE DURMA(MA)K" ile "CİDDİYE ALMA(MA)K

- "PARMAK BASMAK" ile "ALTINI ÇİZMEK"

- "FİKİR YÜRÜTMEK" ile/ve "ÇERÇEVE OLUŞTURMAK"

- "BULMAK" ile "YAKALAMAK"

- "DÖKTÜRMEK" ile "DÖŞENMEK"

- "RAHATLAMAK" ile/ve "DÜZE/DÜZLÜĞE ÇIKMAK"

- "KALDIR(AMA)MAK" ile/ve "SİNDİR(EME)MEK"

- "DALGALANMA" ile/ve "ÇALKALANMA"

- YETİNMEK ile "İDARE ETMEK"

- "AT İZİ" ile "İT İZİ"

- "ÖRTÜŞME" ile/ve "BULUŞMA"

- "AŞMAK" ile/ve "KIRMAK"

- GİRMEK ile/ve "SIZMAK"

- "PARASINI ÖDEMEK" ile/değil/yerine "ÜCRETİNİ ÖDEMEK"

- "SÜRTMEK" ile "FİNK ATMAK"

- "GÖTÜRMEK" ile "YÜRÜTMEK"

- "SAĞLAMAK" ile "ÖNAYAK OLMAK"

- "YANDIK" ile "AYVAYI(/...) YEDİK"

- "YUMULMAK" ile "GÖMÜLMEK"

- "İSPAT ETMEK" ile "ORTAYA KOYMAK"

- "ZEKÂNIN ELVERMESİ" ile "AKLIN BASMASI"

- "TAKİP ETMEK" ile/yerine/değil "İÇİNDE (PARÇASI) OLMAK"

- "FASO-FİSO" ile "HAVA-CIVA"

- "ÇORBA YAPMAK" ile "HELVA YAPMAK"

- "KOKLATMAK" ile "KORKUTMAK"

- "HİKÂYE" ile/ve "FASA FİSO"

- "GERÇEKTEN ..." ile/ve/değil/yerine "AYNEN ..."

- "AYRI AYRI" ile/ve "BAŞLI BAŞINA"

- "SALLAMAK" ile "ATMAK"

- "UYDURMAK" ile "YAKIŞTIRMAK"

- "ATLAMAK" ile "ES GEÇMEK"

- "AZ BUZ (DEĞİL)" ile "ÖYLE BÖYLE (DEĞİL)"

- "DOĞRUDUR YA DA YANLIŞTIR" ile/değil/yerine "ÖYLEDİR YA DA DEĞİLDİR"

- "DOĞRUYU/YANLIŞI KONUŞMUYORUZ" ile/değil "DOĞRU/YANLIŞ DİYE KONUŞMUYORUZ"

- "NE DESEM(/DESEN) BOŞ" ile/değil/yerine "NE DESEM(/DESEN) AZ"

- "EKMEK" PARASI ile "ÇORBA" PARASI

- "İNANÇLAR(IM) İÇİN (YAŞIYORUM)" ile/değil/yerine "İNANÇLAR(IMIN) DOĞRULTUSUNDA (YAŞIYORUM)"

- "İKİ AYAĞINI BİR PABUCA SOKTURMAK" ile "BOĞAZINA DİZDİRTMEK"

- "ZAMAN(IM) YOK ile/değil "ÖNEM VERMİYORUM"

- "KAFADAN ATMAK" ile "UYDURMAK"

- "BOŞLAMAK" ile/ve HAFİFE ALMAK

- "FALAN" ile "YANİ"

- "10 PARMAĞINDA 10 MARİFET" ile "1000 TARAKTA BEZİ OLMAK"

- "SİVRİSİNEK" ile "DAVUL-ZURNA"

( Farkı, anlayacak olanda, anlaması gereken kişide. )

- "AVUCUNU YALAMAK" ile "YUMRUĞUNU YALAMAK"
( Karşılık bulamamak. İLE Cimrilik. )

- "SORMAK" ile "KULAK KABARTMAK"

- "UZUN SÜRE" ile "SABAHTAN BERİ"

- "KAFA TUTMAK" ile "DİKLENMEK"

- "HERHALDE" ile "HERHALDE"

( Tahmin. İLE Mutlak. )

- "DİLİNİN ALTI" ile "SÖZÜNÜN ARKASI"

- "[BİR ŞEYİ] BİLMEK" ile "[BİR ŞEYDEN] ANLAMAK"

- "DEDİLER Kİ ..." ile "DİYORLAR Kİ ..."

- "DİL SÜRÇMESİ" ile "AYAK TAKILMASI"

- "BORÇLU OLMAK/KALMAK" ile "ALTTA/ALTINDA KALMAK"

- "TAŞI GEDİĞİNE KOYMAK" ile "CUK OTURTMAK"

- "GENEL PLÂNDA" ile "GENİŞ PLÂNDA"

- "GENİŞLEME" ile/ve "GÜÇLENME"

- "ÇÖZÜM BULMAK" ile "ÇÖZÜM YARATMAK"

- "KARŞI OLMAK" ile/yerine "UZAK OLMAK"

- "İPİN UCUNU KAÇIRMAK" ile "EŞEĞİN KULAĞINA(/...) SU KAÇIRMAK"

- "KARŞILAMAK" ile "GÖĞÜSLEMEK"

- "TUFAYA DÜŞMEK" ile "TAKLAYA GELMEK"

- "ÇARP(IL)MAK" ile "TEPELE(N)MEK"

- "MADARA OLMAK" ile "REZİL OLMAK"

- "KULAK ASMAK" ile "KULAK KABARTMAK"

- "HAYATI KOVALAMAK" ile "HAYATI YAKALAMAK"

- "KARŞI KARŞIYA GELMEK" ile "AYNI DÜZLEMDE OLMAK"

- "KURTARMAK" ile "DOĞRULTMAK"

- "BAŞINA GELEN" ile/ve "BAŞINDAN GEÇEN"

- "YIRTINMAK" ile/ve "ÇIRPINMAK"

- "YAMULTMAK" ile "RAYINDAN ÇIKARTMAK"

- "MALZEME" ile SONUÇ

- "GEÇMEK" ile "AKMAK"

- "LÜTFEN" ile/ve "RİCA EDERİM"

- "SÖĞÜŞLEMEK" ile "HORTUMLAMAK"

- "YETİŞTİRMEK" ile/değil "MEKTEBE KOYMAK"

- "ÇİZGİ" ile "DAMAR"

- "UÇUK" ile "KOPUK"

- "YÜKSEK" ile "SAĞLAM"

- "LAF ETMEK" ile "DİL UZATMAK"

- "VURGULAMAK" ile/ve "ALTINI ÇİZMEK"

- "SÜRÜNMEK" ile "ZORLANMAK"

- "GİTMİYOR" ile/yerine "YAKIŞMIYOR"

- "YÜZLEŞMEK" ile/ve "HESAPLAŞMAK"

- "ENSELEMEK" ile "TEPELEMEK"

- "KAFANI/KIÇINI KAŞIYAMAMAK" ile "SIRTINDAN/KIÇINDAN TER AKMASI"

- "YEDİĞİN KAP" ile "BİNDİĞİN DAL"

- "YOK ARTIK" ile "YOK DAHA NELER"

- "GÖZ GÖRE GÖRE" ile "BAĞIRA BAĞIRA"

- "TAKLAYA GELMEK" ile "TUFAYA DÜŞMEK"

- "BU ŞARKIYI BİL(M)İYORUM" ile/ve/değil "BU ŞARKININ SÖZLERİNİ BİL(M)İYORUM"

- "... EŞEK DEĞİLSİN YA ..." ile/yerine "İSTER İSTEMEZ"

- "YOLUNU AÇMAK" ile/ve "YOLUNU OLUŞTURMAK"

- "MESAFELİ OLMAK" ile/ve "POLİTİK DAVRANMAK"

- "UZANMAK" ile "DAĞILMAK"

- "ASLINDA" ile "BİR ANLAMDA"

- "ASLINDA" ile/ve/değil/yerine "AYNI ZAMANDA"

- "ASLINDA" ile ""ASLINA BAKARSANIZ"

- "KIVIRMAK" ile "DÖNDÜRMEK"

- "KIVIRMAK" ile "BECERMEK"

- "ADAPTASYON" ile "YAPIŞMAK"

- "YAPIŞMAK" ile "BİNDİRMEK"

- "UZAMAK" ile "SIVIŞMAK"

- "HALLETMEK" ile "BAĞLAMAK"

- "ANLAMSIZ" ile "İLGİNÇ"

- "BAŞLI BAŞIBA" ile "TAMAMEN"

- "GÜYA" ile "KENDİNCE"

- "AÇILMA" ile "KIRILMA"

- "ÖNE ÇIKARTMAK" ile "MERKEZE ALMAK"

- "KUMAŞI FARKLI" ile "BAMBAŞKA BİR RENGİ VAR"

- "HASSAS YAN" ile "YUMUŞAK KARIN"

- "KÖR TALİH" ile "KARAYAZI"

- "ESNEK" ile "EVRENSEL"

- "ÜSTÜNE GİTMEK" ile "KÖŞEYE SIKIŞTIRMAK"

- "ZORLAMAK" ile "SIKIŞTIRMAK"

- "HAKİM OLMAK" ile/ve "SAHİP ÇIKMAK"

- "YÜZÜNDEN DÜŞEN BİN PARÇA" ile/ve "KARADENİZ'DE GEMİLERİN Mİ BATTI?"

- "EZMEK" ile/ve/değil/yerine "YOĞURMAK"

- SÖZÜ/DÜŞÜNCEYİ: "KALDIRMAK" ile/ve "TAŞIMAK"

- "GEMİLERİ YAKMAK" ile/ve "KÖPRÜLERİ ATMAK"

- "MUMLA ARAMAK" ile/ve "SAMANLIKTA İĞNE ARAMAK"

- "GÜN GİBİ" ile/ve "DÜN GİBİ"

- "ALTTAN ALMAK" ile/ve "İDARE ETMEK"

- "FALAN FİLAN" ile "ŞUDUR BUDUR"

- "GEÇMEK" ile/ve "AŞMAK"

- "KÖK SÖKTÜRMEK" ile "KAN KUSTURMAK"

- "OKUN YAYDAN ÇIKMASI" ile "YIRTIK DONDAN ÇIKMAK"

- "SU KAÇIRMAK" ile "KANTARIN TOPUZUNUN KAÇMASI"

- "BAYICI" ile "BOĞUCU"

- "ENSE YAPMAK" ile "ENSELENMEK"

- "MEME YAPMAK" ile "PATLAK VERMEK"

- "BOŞA GİTME" ile "GÜMBÜRTÜYE GİTME"

- "ÇANAK TUTMAK" ile "PRİM VERMEK"

- "DAĞITMAK" ile "TOZUTMAK"

- "DAĞITMAK" ile "DAĞILMAK"

- "PAYLAŞMAK" ile "KIRIŞMAK"

- "DESEM" ile "DE(EEE)RMİŞİM"

- "SAÇMA(SAPAN)" ile "KELALÂKA"

- "İPTAL OLMAK" ile "ŞOKE OLMAK"

- "GÜZELLİK YAPMAK" ile "KIYAK GEÇMEK"

- "ÇEKİŞMEK" ile "SİDİK YARIŞTIRMAK"

- "TUTTURMAK" ile "DİRETMEK"

- "UZATMAK" (İTNAP) ile/ve/değil "DEVAM ETTİRMEK"

- "KANDIRMAK" ile "KAFESLEMEK"

- "BASMAK" ile/ve "TEPELEMEK"

- "TAVLAMAK" ile "KAFALAMAK"

- "GEÇİRMEK" ile "KAKALAMAK"

- "BETONU DELMEK" ile "BETONU SAĞLAMLAŞTIRMAK"

- "TELEFON ETMEYE GİTMEK" ile "FATURA YATIRMAK"

( İşemek. İLE Sıçmak. )

- "GACIRT" ile "HAŞIRT"

- "KÜFÜR" ile "PİS"

 

DENİLMEZ/SORULMAZ!
- ÇOĞUL TANIMLARIN ÖNÜNE/ÖNCESİNE "BİR" (SÖZCÜĞÜ) KONMAZ/SÖYLENMEZ!

- "GÜZEL MİYİM?"

- "BENİ BEĞENDİN Mİ?/BEĞENİYOR MUSUN?"

- "BENİ SEVİYOR MUSUN?"

- "NİYE AKLINA GELMEDİ?"

- "NEREYE GİDİYORSUN?"

- "NEREDEN GELİYORSUN?"

- "NİÇİN MUTLU OLMAK İSTİYORSUN?"

- "ANLADIN MI?"

- KÜLTÜREL OLGULARA "NEDEN?" SORUSU SORULMAZ!

- ... YOKSA ...

( İndirgemeci/yönlendirici soru, soru değildir! )

- "BELKİ OLABİLİR" değil [sadece] "BELKİ" ya da "OLABİLİR"
( Hem "belki", hem de olasılık yanyana ifade edilmez. Olasılık, "belki"yi kapsar! )

- "BANA ... GELMEYEBİLİR"
( Sizin için kesin ve belirgin olan bir şeyi/durumu ifade ederken olasılık kullanılmaz! )

- "GİZLİ SIR!"

- "GERİ İADE"

- "UZATMAYA GEREK YOK"

- "... DİYE BİR KURAL MI VAR?/VARMIŞ?"

- "İLLÂ DA ..."

- "NAZİ KAMPINDA MIYIZ?!"

- YANLIŞ ANLAŞMAZLIK değil YANLIŞ ANLAMA/ANLAŞILMA ya da ANLAŞMAZLIK

- "KÜÇÜK AYRINTI"

- "BÜTÜN PARÇALAR"

- "BÜTÜN DETAYLAR"

- "BÜTÜN ÖRNEKLER"

- "BÜTÜN NİTELİKLER"

- "BÜTÜN SİSTEM"

- "BÜTÜN BUNLAR" değil BUNLARIN HEPSİ/TÜMÜ

- "BÜTÜN BUNLAR" değil TÜM BUNLAR

- "METAFİZİK'E İNANMAK"

- "KENDİ ÖZGÜVENİ/ÖZSAYGISI"

- "İLK KEZ MİLLÎ OLMAK"

- "İKİ ÇİFT"

- "KESİN FAVORİ"

- "ÇOĞUSU"

- "ORUÇLU"

- "BİLMEM NE!"

- "FALAN"

- "İŞTE ..."

- "BEN NEREDEN BİLEYİM"

- "Bİ ÇOĞUNLUĞU"

- "BİR SÜRÜSÜ"

- "SIFIR HATASIZ"

- "AZ HATASIZ"

- "EN BİRİNCİ"

- "HİÇ ŞEKERSİZ/MAKYAJSIZ"

- "YIĞINLA ARKADAŞ"

- "OLANAKSIZI İSTEMEK"

- "FİNALİ BİTİRELİM"

- "YAPARAKTAN/EDEREKTEN/DÜŞÜNEREKTEN"

- "DAHA ÖNCE VEFAT EDEN"

- "ATIYORUM ..."

- "TAMAMEN VEGAN"

- "HERHALDE ... OLABİLİR"

- "...LOJİ BİLİMİ"

- "ANLAMIYORSUN!"

- "UZATMA!"

- "ÖNCE SEN KENDİNE BAK"

- "VAZCAYDIM"

( Ya "Vazgeçtim"[vazgeçmek] ya da "Caydım"[caymak] şeklindedir. )

- "SANAL YANILSAMA"

- "27'YE, 42'YE YAKIN"

( Hem ayrıntı verip, hem "...'ya yakın" denmez. )

- MUTLAKA ÖYLE OLSA GEREK

- "... TANE İNSAN/ADAM/ÇOCUK/ÖĞRENCİ/YOLCU"

- (ÖZEL OKULLARDA) MÜŞTERİ değil/yerine ÖĞRENCİ

- (OTELCİLİKTE) MÜŞTERİ değil/yerine MİSAFİR

- MÜŞTERİ değil/yerine YOLCU

- "BİR MUZ AL/YE!"

( Bazı özel maddeler ve ikramlarda nicelik belirtilmez! )

- "OHH! CANIMA DEĞSİN!"

- "BANA NE!"

- "SEN KİMSİN?!"

- "BU"

( Kişiler hakkında konuşurken, takdim ederken BU denmez! )

- "ANAM, AVRADIM OLSUN"

- "O SENİN YORUMUN/FİKRİN/DÜŞÜNCEN"

- "İYİYİM VALLA"

- "... YAAA"

- "TEK KOPYA"

- "Bİ-İKİ BİŞEY"

- "HEP ANLAMAMAK"

- "YOLUN SONU BURAYA KADAR"

- "KÜFÜRSÜZLÜĞE SON!"

( Olumsuzluk ifadesinden sonra[-SIZ eki] söyleyiş değiştirilmez. )

- "GÖRECEĞİMİ GÖRDÜM BEN / ANLAYACAĞIMI ANLADIM BEN" (diyerek bir durumu/konuyu kestirip atmak olmaz!)

- "ALLAH, CANIMI ALSA DA/ÖLSEM KURTULSAM"

- "ALLAH KAHRETSİN"

- "ALLAH BELÂNI VERSİN"

- SİSTEM KODU "0" ile KOD

( Tüm dünyada ve Türkiye'de belirlenmiş olan "0" bir kod olarak belirtilmez/yazılmaz! Şehirlerarası "0" ve/veya uluslararası "00" aramalarda tuşlanma gerekliliği bilinen/bilinmesi gereken bir sistem kodudur.
Şehirin ve ülkenin kodu ise belirtilebilir olan/belirtilmesi gerekendir.
0212, 0216, 0312, 0535 denmez! Sadece kod söylenir! 212. 212 22 22 gibi. )

 

AZ KULLANILMASI YA DA KULLANIRKEN ÇOK DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER!

- "ZATEN ..."

- "O ZAMAN ..."

- "SONUÇTA ..."

- "SONUÇ OLARAK ..."

- "EN NİHAYETİNDE ..."

- "EN AZINDAN ..."

- "DİYELİM Kİ ..."

- "TEMELDE ..."

- "SON TAHLİLDE ..."

- "NASILSA ..."

- "NE PEKİ?"

- "FALAN FİLAN"

- "HEP"

- "HERŞEY"

- "HİÇBİR ŞEY"

- "HER ZAMAN"

- "HİÇBİR ZAMAN"

- "HANİ"

- "NE BİLEYİM/BİLİİİM ..."

- "ELİMDE DEĞİL!"

- "YANİ"

( Anlatım esnasında her bir "yani" kullanımı, bir önceki sözleri dikkate almasanız da olur düşüncesine götürür. Dolayısıyla bir şeyi anlatırken iki ya da üzeri kullanılan "yani" sözü, bir süre sonra konuyu da, anlatanı da dinlemenin gereksizliğine/anlamsızlığına götürür. )

- "BÖYLE"

- "ııııııı"

- "BEN"

- "SEN"

- "SEN" DİLİ

- "SEN DE ..."

- "KEŞKE ..."

- "YA ..."

- "AMA SONUÇTA ..."

- "HANİ BÖYLE"

- "HANİ VAR YA!"

- "ONA BAKARSAN"

- "İLLE DE"

- "NE VAR?"

- "NE VAR Kİ?"

- "NİYE Kİ?"

- "ŞEY"

- "ASLINDA"

- "BELKİ DE ..."

- "DEMEK Kİ ..."

- "... YÜZÜNDEN"

- "AZ ..."

- "SADECE"

- "SIRF"

- "ALLAH'TAN ..."

 

AYNI SÖZCÜĞÜN/TERİMİN FARKLI ALANLARDAKİ KULLANIMLARI

- SÖYLENİŞ VE YAZILIŞLARI AYNI, ANLAMLARI FARKLI SÖZCÜKLERİ(ADAŞ)(HOMONYME)

( YAZ - YAZ, YÜZ - YÜZ, KARA - KARA VB. )

- LÎSAN ile LİSÂN
( İstanbul ağzı. İLE Anadolu ağzı. )

- HAYIR ile HAYIR
( "Yarar". İLE Yanıt Niteliği. )

- KANMA ile KANMA
( Yanılma. İLE Yetinme. )

- BASİT ile BASİT
( Kolay, pratİk. İLE Aşağılayıcı, küçümseyici kullanım. )

- DOLANDIRMAK ile DOLANDIRMAK
( Üçkağıt. İLE Uzatmak. )

- EĞİLMEK ile EĞİLMEK
( Fiziksel. İLE Yönelmek. )

- FAVORİ ile FAVORİ
( Gözde. İLE Sakal. )

- GELMEK ile "GELMEK"
( Ulaşmak. İLE Eşeysel Boşalma(bazı kültürlerde "Gitmek" olarak da geçiyor). )

- GÜRBÜZ ile GÜRBÜZ
( Cerbezeli. | Kahraman. | Anlayışlı. İLE Hilekâr. )

- YAD ile YÂD (ETME)
( Başka. İLE Anma. )

- YAR ile YÂR
( Uçurum. İLE Sevgili. )

- KAR ile KÂR
( Kış mevsiminde yağan. İLE Kazanç. )

- RÂKİP(/B) ile RAKîP(/B)
( Binici. İLE Karşı(sında) olan. )
( RIDER with RIVAL )

- ALÂ ile ÂLÂ
( Üstün. İLE İhsanlar, bahşişler. | Kirleten. )

- ARI ile ARI
( Bal yapan hayvan. İLE Sade. )

- ANI ile ... ÂNI

- ARALIK ile ARALIK
( 12. ay. İLE Ara, boşluk. )

- TUVALET ile TUVALET
( Ayakyolu. İLE Gece Giysisi. )

- İHTİYÂR ile İHTİYÂR
( Yaşlı. İLE Seçmek, üstün tutmak, katlanmak. )

- VÂRİS ile VARİS
( Mirasçı. İLE Toplardamar genişlemesi. )

- HÂL ile HAL
( Durum. İLE Sebze-Meyve toptan satış yeri. )

- MÂNİ ile MÂNİ
( Engel. İLE 1.,2. ve 4. mısraları uyaklı(kâfiyeli) halk şiiri. )

- MÂNİ ile MANİ
( Engel. İLE Tutku, Düşkünlük, Saplantı. )

- AMPİRİK ile EMPİRİK
( İkisi de aynı anlamda fakat seslendirilişleri kişilerin tercihine göre değişiyor. )

- KAÇMAK ile KAÇMAK
( Kendi anlamı. İLE İzin istemek/izin isteyerek/bildirerek ayrılma.(Deyim/argo). )

 

- KARDEŞİM ile "KARDEŞİM!"

ANLAMLARI AYNI, SÖYLENİŞLERİ/YAZILIŞLARI FARKLI SÖZCÜKLERİ (ANLAMDAŞ)(MÜTERÂDİF)(TE'KÎD-İ MANEVÎ)(SYNONYME[İng.])(MOT SYNONYME[Fr.])

- AK ile BEYAZ

- KARA ile SİYAH

- AL ile KIRMIZI

 

BİRLİKTE KULLANILANLAR

- ÂKÎL-BÂLÎĞ

- AKIL-FİKİR

- İLİM-İRFAN

- YERLİ-YERSİZ

- OKUR-YAZAR

- SEVİP-İSTEMEK

- YAPIP-ETMEK

- DERLİ-TOPLU

- ELEM-KEDER

- UCSUZ-BUCAKSIZ

- BET-BENİZ(BETİ-BENZİ)

- BÖRTÜ-BÖCEK

- UFAK-TEFEK

- TUZ-BUZ

- İTİP-KAKMAK

- TEKER TEKER, BİRER BİRER, İKİŞER İKİŞER, ÜÇER ÜÇER

- FASO-FİSO

- HAVA-CIVA

- TEK TÜK

- ÇAT-PAT

- LAGA-LUGA

 

BAZI YAZAÇLARIN(HARFLERİN) TAM OLARAK SESLENDİRİLEMEDİĞİNDE YA DA FARKLI SESLENDİRİLDİĞİNDE OLUŞAN SORUNLAR

- ASMAK ile AŞMAK

- UC ile UÇ

( Kutup. İLE Emir kipinde "Uçmak". )
( TIP with FLY )

- SAF ile SÂF
( Dizi, sıra. İLE Sade, arı, katıksız. )

- IRAK ile ırak

- AÇIK SAÇIK[ARÂBE çoğ. ARABÂT] ile AÇIK SEÇİK

- HARIL HARIL ile HALDIR HALDIR

- CART-CURT ile ZART-ZURT
 

 

TÜRKÇE'DEKİ REKORLAR
 

 

En uzun sözcük:
muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeye
bileceklerimizdenmişsinizcesine (70)

TDK'daki en uzun sözcük:
kuyruksallayangiller (20)

 

En uzun tekerleme:
Tıklayınız...

 

En uzun palendromik sözcük:
esneyemeyense (13)

Tersten okunduğunda da anlamlı olan en uzun sözcük:
ıralamamalara, aralamamaları (13)

 

En uzun bir sesli bir sessiz giden sözcük:
mücadelecileşiveremeyebileceğimizin (35)

 

Harf tekrarı içermeyen en uzun sözcük:
(ekli)

hüpletiyormuşsanız (18), (eksiz) konseptüalizm (13)

Sadece bir harfi farklı olan en uzun eksiz sözcük çifti:
mahrumiyet, mahkumiyet (10)

 

Abecemizin ilk 14 harfi ile yazılan en uzun sözcük:
affedicideki (12)

Abecemizin son 14 harfi ile yazılan en uzun sözcük:
tutuşturtuşumuzunmuş (20)

 

En uzun kısaltma:
YYSSKSYYD (9)

En çok anlamı olan sözcük:
çıkmak (TDK'da 58 anlamı sayılmış)

Farklı köklere sahip olup en çok anlamı olan sözcük:
karın (4)

En çok anlamdaş: tuvalet, ayakyolu, memişhane, apteshane, kenef, hela, yüz numara, kademhane (8)

Bir harfi en çok içeren sözcükler:
alafrangalaştıramayacaklardansalar (13)
beybabalaşabilen (4) (İsmet Keskinsoy)
seccadecileşecek (4) (İsmet Keskinsoy)
çiçekçiymişçesine (4)
didindirdiklerimizdendir (6)
gelenekselleştiriveremeyebileceklerdenseler (15)
şeffaf (3)
gepgergin (3)
dadaasyzly?a (3)
hahhah (4) (İsmet Keskinsoy)
sıkıntısızlaştırıcılışınızın (11)
kişiliksizleştiricileştiriverebileceklerimizdenmişsiniz (15)
jeoloji (2)
kikirikleşecektik (5)
tellallaşıylabilmeli (7)
mükemmelleşemememmiş (7)
anneanneninkininsin (9)
otokontrolsüzleşiyor (5)
mösyö (2)
papazlaşıp (3) (Metin Örsel)
muharrirleştirivermişlerdir (7)
hassasiyetsizleşseymişsin (6)
şişikleşmişmiş (5)
tattırttıktan (6)
unutturuculuğumuzun mu? (10)
düşündürttürücülüğümüzün mü? (11)
verevleşivermek (3)
yayımlayamayayım (5)
lezzetsizleşemezseniz (5)

 

Harf sayıları:

2 harften oluşan en uzun sözcük:
ememememe (9)

3 harften oluşan en uzun sözcük:
yamayamamaya, yamayamamama (12)

4 harften oluşan en uzun sözcük:
mayalayamamamla (15)

5 harften oluşan en uzun sözcük:
mayalayamamalıyım (17)

 

İçindeki her harf birden fazla geçen en uzun sözcük:
serserileşememişlerse (21)

İçindeki her harf tam ikişer kez geçen en uzun sözcük:
kükürtatarının (14)

İçindeki tüm harfler ya bir ya da iki kez geçen en uzun sözcük:
törpüleyemiyormuşsanız (22)

İçinde en çok sayıda farklı harf bulunduran sözcük:
gölcükleştiriyormuşsanız (20)

 

Sesliler ve sessizler

Sesli / sessiz oranı en yüksek sözcük:
aile, iade (3/1)

Sessiz / sesli orany en yüksek sözcük:
sfenks, sprint (5/1)

Ardarda en çok sesli: suistimal (3)

Ardarda en çok sessiz: angström (5)

Bir seslinin bir sözcükte en çok kullanımı (başka sesli yok): badanalayamayacaklardansalar (12)

Bir sessizin bir sözcükte en çok kullanymy (başka sessiz yok): anneannenin (6)

 

Sadece birer harfleri farklı olan ve aynı eki taşımayan en çok sözcük:

3 harfli: kaç, kah, kak, kal, kam, kan, kap, kar, kas, kaş, kat, kav, kay, kaz (14) (Cihan Altay)

4 harfli: kaba, kaça, kafa, kaka, kala, kama, kana, kapa, kara, kasa, kaya, kaza (12)

5 harfli: kabak, kaçak, kalak, kapak, kavak, kayak, kazak (7)

6 harfli: telkin, temkin, tepkin, terkin, teskin (5)

7 harfli: saramaz, taramaz, yaramaz (3) (Cihan Altay)

 

En çok anagram:

3 harf: aks, ask, kas, sak (4)

4 harf: aksı, asık, askı, ıska, kası, kısa, sakı, sıka (8)

5 harf: çakır, çarık, çarkı, çıkar, çıkra, çırak, kaçır, kıraç, arkçı, ırkça (10)

6 harf: aramak, arkama, kamara, karama, makara (5)

 

Harf sırası:

Harfleri sıralı olan en uzun sözcük:
dekorsuz (8)

En çok sessiz harfi sıralı olan sözcük:
bıçaklamanız (7)

Harfleri ters sıralı olan en uzun sözcük:
So?dca (6)

En çok sessiz harfi ters syraly olan sözcük:
yatırmak (5)

Harfleri sıralı olan en uzun cümle: Aç değil mortuz. (13)

Harfleri ters sıralı olan en uzun cümle: Vur, on mıh feda! (12)

 

Atasözleri ve deyimler:

En uzun atasözü: Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır. (9 sözcük)

En kısa atasözü: Aç ayı oynamaz. (12 harf) [ya da "Eden bulur."]

En uzun sıfat-deyim: iç güveysinden hallice (3 sözcük)

En uzun fiil-deyim: anasından emdiği süt burnundan gelmek (5 sözcük)

En uzun söz-deyim: Geline oyna demişler, yerim dar demiş; yer göstermişler, yenim dar demiş. (11 sözcük)

 

Özel isimler:

En uzun ad: Abdulmuttalip (13)

En uzun soyad: Kocakethüdaoğullarından (23)

En çok ad: Hasan Hüseyin Kerem Uğur Arda (4)

En sık rastlanan ad soyad: Mehmet Yılmaz

En sık rastlanan aynı ad soyad: Yılmaz Yılmaz

En uzun il adı: Afyonkarahisar (14)

En uzun ilçe adı: Şereflikoçhisar (15)

En uzun cadde, sokak adı: Bestekar Suphi Ziya Özbekkan Sokak (25)

 

Öteki dillerde de anlamı olan en uzun sözcükler:

Almanca: kalender (8) (Almanca'da "takvim")

İngilizce: orangutan (9) (iki dilde de aynı anlamda)

 

 

TÜRKÇE'DEN
 

 

Türkçe'den öteki dillere geçen yaklaşık olarak sözcük sayıları:
Farsça - 3000
Arapça - 2000
Yunanca - 3000
İngilizce - 470
Almanca - 166
İtalyanca - 146
Çince - 300
Rusça - 2500
Ermenice - 4260
Rumence - 3000
Arnavutça - 3000
Bulgarca - 3500
Sırpça - 9000
Urduca - 227
Ukraynaca - 800
Macarca - 2000
Çekçe - 248

Türkçe Verintiler Sözlüğü

 

 

 

 

SÖYLEYİŞ YANLIŞLARI

 

Akabinde (Hemen sonrasında): Bazı kişiler, "ka" hecesini uzatıyor. Yanlış. Hiçbir hece uzamaz.

Akıbet (Sonunda): "k" sesi kalın söylenmeli.

Artırmak: Genellikle ar ttırmak deniyor. Doğrusu ar tırmak.

Azametli (Görkemli, gösterişli): Bazı kişiler ikinci "a"yı uzatarak, aza:metli diyor, oysa bu sözcükte hiçbir ses uzun değildir.

Buhran: Kendisinden sonra sesli harfle başlayan ek geldiğinde "a" uzar. Buhra:nı, Buhra:na.

Civar: Kendisinden sonra sesli harfle başlayan ek geldiğinde "a" uzar. Civa:rı.

Dâhi: Konuşmadaki en yaygın yanlışlardan biridir. Pek çok kişi "Üstün zekâ ve yetenek" anlamındaki "dâhi" ile "bile" anlamındaki "dahi" sözcüklerini karıştırıyor. "Üstün zekâ" anlamına gelen "dâhi"de iki hece de uzuyor. Da:hi:. Örnek : "Bu çocuk müzik konusunda bir dâhi." Diğerinde ise yalnızca "hi" hecesi uzuyor. (Dahi:) Örnek : Tüm bu anlatılanlar dahi: sizi kendinize getirmeye yetmiyorsa...

Defile: Bazı kişiler "fi" hecesini uzatıyor. Hiçbir hece uzamaz.

Ebedî (Sonsuza dek): "i" sesi uzun söylenmeli.

Edebî (Edebiyatla ilgili): "i" sesi uzun söylenmeli.

Elçilik: "e", açık "e" değil.

Ermeni: Bazı kişiler bunu Ermeni: olarak söylüyor, oysa "i"nin kısa olması gerekir.

Fazilet: "zi" hecesi uzun. Fazi:let

Firarî: "a" ve ikinci "i" uzun. Fira:rî:.

Hakem: Sporcular, spor adamları bile Ha:kem diyor. (Ayıp) Hiçbir hecede uzatma yok. Hakem...

Hakkâri: Birinci "k" kalın ikinci "k" ince ve ikinci "a" uzun söylenmeli.

Hamasî: Bazı kişiler Hammasi diyor. Tek "m" ile söylenip ikinci "a"nın ve "i"nin uzatılması gerekir. Hama:si:.

Hamal: Hammal değil, Hamal.

Harikulâde: Bazı kişiler, Harükülade diyor, yani "i" ve "u" seslerini yanlış söyleyip "ka" sesini "ke" yapıyor.

Birinci ve ikinci "a"nın uzun söylenmesi gerekir. Ha:rikula:de.

Hayır (Olmaz anlamında): "ha" hecesi uzamaz. Hayır. Vurgu birinci hecededir.

Hayır (İyilik, yardım anlamında): "ha" hecesi uzamaz. Hayır. Yukarıdaki hayırın tersine vurgu ikinci hecededir.

Hükûmet: "kû"daki "k" incedir, "kû" hecesi uzundur. Hükû:met.

Israr etmek: "a"nın uzun söylenmesi gerekir. Isra:r etmek.

İhbar: Kendisinden sonra sesli harfle başlayan ek ya da sözcük gelirse "ba" hecesi uzar. İhba:rı, ihba:r etti.

İkametgâh: "ka" ("ke") ince "k" değil, kalın "k"dır.

İlham (Esin): Bazı kişiler, ek aldığında hiçbir heceyi uzatmıyor oysa ek alınca "ha" hecesi uzuyor. İlha:mım

Îtina etmek: Birinci "i"nin ve "a"nın uzun söylenmesi gerekir.

Lakap (Takma ad): İki hece de uzamaz. Ek geldiğinde de uzamaz. Lakap - Lakabı.

Meşale: Bazı kişiler, "şa" hecesini uzatıyor. Yani Meşa:le diyor. Hiçbir hece uzamaz. Yalnızca kesme işareti vardır. Meş'ale.

Milât: Birinci hece uzun Mi:lâd. Bazı kişiler, sesli harfle başlayan ek geldiğinde "lâd" hecesini uzatıyor. Milâ:dı diyor. Yanlış. Ek alınca iki hece de uzar. Mi:lâ:dı.

Millî: "li" hecesini kesinlikle uzatmak gerekir. Millî:.

Mizah: Hiçbir ses uzamaz. Ancak -a, -ı, -ın eki alınca "a" sesi uzar. Miza:hı.

Muamma: Son "a"nın uzun olması gerekir. Muamma:.

Mürettebat: -a, -ı, -ın eki alınca "ba" hecesi uzar. Müretteba:tı.

Mütevazı (Alçakgönüllü): Tevazudan gelen bu sözcük toplumumuzda çok yaygın bir biçimde Mütevazi olarak söyleniyor. Doğrusu, mütevazıdır. Mütevazi, paralel demektir.

Rakip: Hiçbir hecede uzatma yok. -e, -i, -in eki alınca "ki" hecesi uzar. (Rakip - Raki:bi.) Yine pek çok sporcu "ra" hecesini uzatıyor. (Ayıp)

Sara Krizi: Bazı kimseler, bunların içinde doktorları da sayabliriz, iki "a"yı da uzatarak söylüyor. İki "a"nın da kısa olması gerekir.

Şahane: İki "a"nın da uzun söylenmesi gerekir. Şa:ha:ne.

Şakî (Eşkiya'nın çoğulu): Bazı kişiler, "şa" hecesini uzatıyor, oysa "ki" hecesinin uzatılması gerekiyor. Şakî:.

Şale (Köşk anlamında): Bazıları Şa:le diyor. Yanlış. İki hece de uzamaz.

Tahmini: İkinci "i" sesini kesinlikle uzatmak gerekir. Tahmini:.

Talan: Bazı kişiler, ek alınca "la" hecesini uzatıyor. Yanlış. Ek alınca hiçbir hece uzamaz. Talan-Talanı.

Taraftar: Sesli harfle başlayan ek alınca "a" uzar. Tarafta:rı, Tarafta:ra, Tarafta:rın.

Vak'a: Pek çok kişi, Va:ka ya da Vaka: olarak söylüyor. Oysa doğrusu Vak'a dır, yani "k" sesinden sonra bir kesme işareti vardır.

Vatanî: "ni" hecesini kesinlikle uzatmak gerekir. Vatanî:.

Yarın: Hiçbir hece uzamaz.

 

Bir de, batı dillerinden dilimize girmiş sözcükler var. Bunların yerine bir Türkçe sözcük koyamamışız.
Sürpriz, priz, trafo, prematüre, prestij, kompleks gibi.
Bu sözcükleri söylerken iki sesli harfin arasına bir sesli harf sokmamak gerekir. Yani;
Sürpiriz, piriz, tırafo, pirematüre, pirestij, kompilekis gibi.

 

Can GÜRZAP'ın "KONUŞAN İNSAN" adlı kitabından. (YKY)

 


 

PEKİŞTİRME/YANSIMA(ONOMATOPE)(ATF-I TEFSÎR/SAVT-I TAKLÎDÎ) SESLERİ ve SÖZCÜKLERİ

 

- AZ BUZ (UĞRAŞMAMAK)

- BAS BAS (BAĞIRMAK)

- BÖN BÖN (BAKMAK)

- CAR CAR (KONUŞMAK)

- CIR CIR (ÖTMEK)

- CİK CİK (ÖTMEK)

- COK COK (EMMEK)

- CUP CUP (YÜZMEK)

- ÇAR ÇUR (ETMEK)[İSRAF ETMEK]

- ÇEN ÇEN (ÇENE ÇALMAK, GEREKSİZ/FAZLA KONUŞMAK)

- ÇIT ÇIT (ÇITLATMAK)

( Parmakları çıtlatmak. | Çekirdek gibi yiyeceklerin yenmesinde. )

- ÇİL ÇİL (ALTIN)

- ÇUF ÇUF

( Çocukların trencilik oyunlarında. )

- DAN DUN (VURMAK)

- FIR FIR (DÖNMEK)

- FIRT FIRT (KAÇMAK)

- FIS FIS (KONUŞMAK)

- FIŞ FIŞ

- FOŞ FOŞ (AKMAK)

- GAK GUK (ETMEK)

( Sözü eveleyip, gevelemek. | Anlamsız şeyler anlatmak. )

- GÜM GÜM (VURMAK)

- HAR HAR (YAKMAK)

- HOP HOP (OTURUP-KALKMAK)

- KEM KÜM (ETMEK)

( Sözü eveleyip, gevelemek. | Doğruyu söyleyememek. )

- KIS KIS (GÜLMEK)

- KIŞ KIŞ

- KÖS KÖS (OTURMAK)

- KÜT KÜT (VURMAK)

- LÖP LÖP (YUTMAK)

- MIZ MIZ (ETMEK)

- PAT PAT (VURMAK)

- PIR PIR (UÇMAK)

- PIŞ PIŞ (UYU(T)MAK)

- PIT PIT (ATMAK)

( Kalbin heyecanlanmasıyla artan atışlarda. )

- POH POH (SERİLMEK)

- ŞAP ŞAP (TOKATLAMAK)

- ŞAP ŞUP (ÖPMEK)

- ŞAR ŞAR (AKMAK)

- ŞIP ŞIP (DAMLAMAK)

- TAK TAK (VURMAK)

- TAK TUK (GÜRÜLTÜ YAPMAK)

- TEK TÜK

- TEL TEL, İNCE İNCE (AYIRMAK)

( [Ar.] LİF LİF )

- TIK TIK (ETMEK)
( Rahatsız edici, uyarıcı gürültü yapmak. )

- TİR TİR (TİTREMEK)

- VIR VIR (KONUŞMAK)

- VİK VİK

- YER YER (GÖRÜLMESİ/BULUNMASI)

( [Fars.] CÂ-BE-CÂ )

- ZIR ZIR (AĞLAMAK)

- ZİR ZİR/ZİV ZİV (GEZMEK)

- ADIM ADIM (GİTMEK)

- AĞIR AĞIR (YAPMAK)

- AHESTE AHESTE

( Alma, mazlumun âhını, çıkar aheste aheste! )

- AKIN AKIN (GİTMEK)
( [Ar.] FEVC-Â-FEVC )

- ALIK ALIK (BAKMAK)

- AVAL AVAL (BAKMAK)

- AVAZ AVAZ (BAĞIRMAK)

- AYLAK AYLAK (GEZMEK)

- AYRI AYRI

( [Ar.] ALE-L-İNFİRÂD )

- AZAR AZAR
( [Fars.] CESTE CESTE, REFTE REFTE )

- BABA BABA

- BAKA BAKA (ISKALAMAK)

- BALLANDIRA BALLANDIRA (ANLATMAK)

- BEYNE BEYNE
[Ar.]
( Ne iyi, ne kötü. İkisinin ortası. )

- BICI BICI (YIKANMAK)

- BİLİ BİLİ

( Tavuk çağırma sesiyle kızdırmaya çalışmak. )

- ÇIPI ÇIPI
( Suyla oynamak. )

- DUDU DUDU (KONUŞMAK)

- GANÎ GANÎ[Ar.] (RAHMET EYLESİN!)

( Bol bol, çok çok. )

- GIDI GIDI (GIDIKLAMAK)

- GİDE GİDE

( Bir olay ya da olgunun artması ya da eksilmesinde. )

- KARA KARA (DÜŞÜNMEK)

- KIRT KIRT (KESMEK)

- KUÇU KUÇU

( Birden parlayan, kızan kişilere söylenen. | Köpekler için söylenen. )

- LAPA LAPA (YAĞMAK)
( Karın yoğun ve tanecikleri ayırd edilir şekilde yağması. )

- LİME LİME, PÂRE PÂRE[Fars.] (PARÇA PARÇA) (ETMEK)
( Kavgalarda ya da ebeveynlerin çocukları "korkutmaya" çalışmalarında söylenen. )(Yanlıştır!)

- PİSİ PİSİ
( Kediler için ve kedileri çağırmak için seslendirilen. )

- PAŞA PAŞA (GİTMEK, KABUL ETMEK)

- VIDI VIDI (KONUŞMAK)

- BANGIR BANGIR (BAĞIRMAK)

( [Fars.] AVAZ AVAZ )

- BICIR BICIR (KONUŞMAK, HAREKET ETMEK)
( Küçük şirin çocuklar için söylenen. )

- BINGIL BINGIL (SALLANMAK)
( Şişmanların ya da yaşlıların sallanan/sarkan yerleri için söylenen. )

- BİRER BİRER
( [Ar.] ALE-L-İNFİRÂD )

- BOĞUM BOĞUM (AĞLAMAK)

- BUCAK BUCAK (KAÇMAK)

- BURAM BURAM (KOKMAK)

- BÜKLÜM BÜKLÜM (OLMAK)

( Eğilmek, katlanmak. )

- CAYIR CAYIR (YANMAK)
( Nesnelerde. )

- CIVIK CIVIK
( Hareket etmek. | Konuşmak. )

- CIVIL CIVIL
( Canlı, hareketli bir his yansıtmada. )

- CIZIR CIZIR (PİŞMEK)

- ÇAKMAK ÇAKMAK (BAKMAK)

- ÇANGIL ÇUNGUL

- ÇANGIR ÇUNGUR

- ÇARŞAF ÇARŞAF (YAYIMLAMAK)

- ÇATIR ÇATIR (KIRILMAK | OSURMAK | HARCAMAK)

- ÇATIR ÇUTUR (KIRILMAK)

- ÇILDIR ÇILDIR

- ÇINGIR ÇINGIR

( Çan ya da bazı eşyaların birbirine sürtünerek ya da çarpışarak çıkardığı seste. )

- ÇITIR ÇITIR (YEMEK)

- DERİN DERİN (DÜŞÜNMEK)

- DİDİK DİDİK (ARAMAK, ARAŞTIRMAK, KURCALAMAK, İNCELEMEK)

- DİLİM DİLİM (KESMEK)

( ŞERHA ŞERHA )

- DODUR DODUR (DODURDANMAK, SÖYLENMEK)

- DÜRÜM DÜRÜM (KATLAMAK)

- EFİL EFİL (ESMEK)

- FELLİK FELLİK (ARAMAK)

- FERSAH FERSAH (UZAKTA OLMAK)

- FIKIR FIKIR (KAYNAMAK)(FOKURDAMAK)

- FILDIR FILDIR (DÖNMEK | DOLAŞMAK)

- FIRIL FIRIL (DÖNMEK)

- FISIL FISIL (FISILDAMAK)

- FISIR FISIR (FISILDAMAK)

- FIŞIR FIŞIR

( Naylon gibi çeşitli maddelerle çıkartılan seslerde. )

- FİTİL FİTİL (BURNUNDAN GETİRMEK)
( Hesabını ödetmek, öcünü almak. )

- FOKUR FOKUR (KAYNA(T)MAK)

- FOŞUR FOŞUR (YIKA(N)MAK)

- GANİ GANİ

- GEVREK GEVREK (GÜLMEK)

- GICIR GICIR (SÜRTMEK)

( Kapı sesleri gibi sürtünmelerde. | Yepyeni. )

- GIDIM GIDIM (VERMEK)
( Mal ya da parayı gerektiğinden çok daha küçük/az şekilde vermek. )

- GÖTÜN GÖTÜN (UZAKLAŞMAK/KAÇMAK)

- GÜLDÜR GÜLDÜR

- GÜMBÜR GÜMBÜR (GELMEK | KOŞMAK)

( Daha çok, çocukların çıkardığı seslerde. )

- GÜRÜL GÜRÜL (AKMAK)

- GÜZEL GÜZEL (ÇALIŞMAK, KONUŞMAK, OYUN OYNAMAK)

- HALDIR HALDIR (ÇALIŞMAK)

- HALDUR HULDUR (HAREKET ETMEK)

- HAPUR HUPUR/HAPPURU HUPPURU (YEMEK, "GÖTÜRMEK")

- HARIL HARIL (ÇALIŞMAK)

- HATIR HATIR (KAŞINMAK)

- HAYLİ HAYLİ (YETMEK/YETMESİ)

( "HAYDİ HAYDİ" değil HAYLİ HAYLİ )

- HIRIL HIRIL (HIRILDAMAK)
( Ciğerleri üşütmede. )

- HIŞIR HIŞIR
( Naylon gibi çeşitli maddelerle çıkartılan seslerde. )

- HORUL HORUL (HORULDAMAK, UYUMAK)

- HÜNGÜR HÜNGÜR (AĞLAMAK)

- IŞIL IŞIL (PARLAMAK/PARILDAMAK)

- İÇİN İÇİN (AĞLAMAK/GÜLMEK/ÜZÜLMEK/DÜŞÜNMEK)

- İNİM İNİM (İNLEMEK)

- KALA KALA (ONA MI KALMIŞ?)

- KANA KANA (İÇMEK)

- KAPIŞ KAPIŞ

- KARA KARA (DÜŞÜNMEK)

- KARIŞ KARIŞ (GEZMEK, ARAMAK/BAKMAK)

- KAŞIK KAŞIK (YUTMAK)

- KATILA KATILA (GÜLMEK)

- KISA KISA (ANLATMAK)

- KIŞ KIŞ

( Kovalama. )

- KITIR KITIR (KESMEK)

- KÖS KÖS (OTURMAK, BAKMAK)

( Etrafındaki olay ya da işlere kayıtsız kalmada, katılmamada. )

- KUCAK KUCAK
( Malların bolluğunda. )

- KUZU KUZU (KABUL ETMEK)

- KIKIR KIKIR (GÜLMEK)

- KIPIR KIPIR (KIPIRDAMAK, YERİNDE DURAMAMAK)

- KITIR KITIR (YEMEK, KESMEK, DOĞRAMAK)

- KIVRIM KIVRIM (KIVRANMAK)

- KİKİR KİKİR (GÜLMEK)

- KURU KURU (DÜŞÜNMEK)

( Bir şey yapmak yerine sadece düşünerek zaman geçirmek, işe yaramamak. )

- KUZU KUZU (GİTMEK, KABUL ETMEK, BOYUN EĞMEK)

- KÜTÜR KÜTÜR (YEMEK)

- LAPA LAPA (YAĞMAK)

- LIKIR LIKIR (İÇMEK)

- [Fars.] LÎME LÎME/PARÇA PARÇA (DOĞRAMAK)

- LÖKÜR LÖKÜR (İÇMEK)

- LÖMBÜR LÖMBÜR (SALLANMAK)

( Kilo fazlalığındaki yağlar için. )

- MIRIL MIRIL (MIRILDANMAK)

- MIŞIL MIŞIL (UYUMAK)

- NAĞME NAĞME (ŞAKIMAK)

- NELER NELER

- PARIL PARIL (PARLAMAK, PARILDAMAK)

- PATIR PATIR (KOŞMAK, İNMEK)

- PIRIL PIRIL (PARLAMAK, PARILDAMAK)

- PIT-PIT PIT-PIT (BİR İŞİ HIZLICA YAPMAK)

- PITIR PITIR (YÜRÜMEK)

- PÜFÜR PÜFÜR (ESMEK)

- PÜTÜR PÜTÜR

( Yüzeyi düzgün olmayan nesnelerde. )

- REFTE REFTE[Fars.]: Gitgide, gide gide, azar azar.

- SALINA SALINA (YÜRÜMEK)

- SAPIR SAPIR (DÖKÜLMEK)

- SIKI SIKI (BAĞLAMAK)

- SIRA SIRA (DİZMEK/DİZİLME)

( [Ar.] SAFF SAFF )

- SIZIM SIZIM (SIZLAMAK)

- SÜRÜM SÜRÜM (SÜRÜNMEK)

- SÜZÜM SÜZÜM (SÜZÜLMEK)

- ŞAKIR ŞAKIR (AKMAK)

- ŞANGIR ŞANGIR (KIRILMAK)

- ŞAPIR ŞAPIR (AKMAK, DAMLAMAK, ISLANMAK)

- ŞAPIR ŞAPUR (YIKAMAK)

- ŞAPUR ŞUPUR (YALAMAK, ÖPMEK)

- ŞARHA ŞARHA

( [Fars.] PEHLÛ-BE-PEHLÛ )
( YANYANA ile/ve/<> KARŞILIKLI )

- ŞARIL ŞARIL (AKMAK)

- ŞIKIDIM ŞIKIDIM (OYNAMAK)

- ŞIKIR ŞIKIR (İŞLEMEK)

- ŞIPIR ŞIPIR (DAMLAMAK)

- ŞIRIL ŞIRIL (AKMAK)

- TAKIM TAKIM

- TANE TANE

( [Fars.] CEV CEV )

- TAKIR TAKIR (BOŞ/DEVRİLMEK/SAYDIRMAK)
( Yoklukta. )

- TAKIR TUKUR

- TANGIR TANGIR

- TANGIR TUNGUR

- TEKER TEKER

( [Ar.] ALE-L-İNFİRÂD )

- TEMİZ TEMİZ

- TIKIR TIKIR (İŞLEMEK)

( İşler yolunda gittiğinde. )

- TIKIŞ TIKIŞ (BİNMEK, DOLDURMAK)
( Araçlarda ya da mekânlarda. | Kalabalıkta. )

- TIKLIM TIKLIM (DOLMAK)

- TINGIR MINGIR

- TINGIR TINGIR

- TIPIR TIPIR

- TIPIŞ TIPIŞ (GİTMEK/GELMEK)

( Mecburiyetlerde. )

- TIRIM TIRIM (ARAMAK/ARANMAK)

- TİRİL TİRİL

( Güzel, temiz, uygun ve estetik giyimlerde. )

- TOPU TOPU (ŞU KADAR)

- USLU USLU (OYNMAK, OTURMAK)

- USUL USUL (YAKLAŞMAK)

- UZUN UZUN (KONUŞMA ANLATMAK)

- VICIK VICIK (KAYGAN, YAĞLI)

- VIZIR VIZIR (DOLAŞMAK)

- VİYAK VİYAK (BAĞIRMAK, İNLEMEK)

- YAPIŞ YAPIŞ

( Tenin/cildin, terleme nedeniyle aldığı durumlarda. )

- ZAMAN ZAMAN
( [Fars.] BÂRHÂ )

- ZANGIR ZANGIR (TİTREMEK)

- ZARIL ZARIL

- ZINGIR ZINGIR (TİTREMEK)

- ZIRIL ZIRIL (AĞLAMAK)

 

- ADAMAKILLI

- ALTÜST (ETMEK, OLMAK)

- BAŞLIBAŞINA

- BASBAYAĞI

( [Ar.] ALE-L-ÂDE )

- BEMBEYAZ

- BESBELLİ

- BİNPİŞMAN

- BİRDENBİRE

( [Ar.] FÜC'EH, FÜCÂEH )

- BOMBOK

- BOMBOŞ

- BOSBOL

- BÖSBÜYÜK

- CASCAVLAK

- CAPCANLI

- ÇALAKALEM

- ÇARÇABUK

( [Ar.] ALE-L-ACELE )

- ÇEPEÇEVRE

- ÇIRÇIPLAK/ÇIRILÇIPLAK

- DAPDAR

- DARMADAĞIN

- DARMADUMAN

- DIMDIZLAK

- DİMDİK

- DİPDİBE (OTURMAK, YAŞAMAK)

- DİPDİRİ

- DİPTIRNAK (TEMİZLEMEK)

- DOLUDİZGİN (İLERLEMEK, YOL ALMAK)

- DÜMDÜZ

- DÜPEDÜZ

- FERFECİ

- GELGELELİM

- GIPGICIR

- GÜPEGÜNDÜZ

- GÜPGÜZEL

- HIPHIZLI

- İPİNCE

- İRİYARI

- KALAKALMAK

- KAPKARA

- KARMAKARIŞIK

( [Fars.] ŞÛLÎDE )

- KASKATI (KESİLMEK)

- KEŞMEKEŞ

- KIPKIRMIZI

- KISKIVRAK (YAKALA(N)MAK)

- KOPKOYU

- KOSKOCA

- LAPPADANAK

- MASMAVİ

- MİNİ MİNNACIK

- MOSMOR

- PARAMPARÇA (OLMAK)

- PATTADANAK

- PERPERÎŞÂN

- PESPEMBE

- PEŞPEŞE

- RAPRAHAT

- SAÇMASAPAN(BERHÛD[Fars.]/TÜRREHÂT[Ar.]) (KONUŞMAK)

- SAPSARI

- SERE SERPE

- SERSEFİL (DOLAŞMAK, YAŞAMAK)

- SIKBOĞAZ

- SIMSIKI

- SIRILSIKLAM

- SİMSİYAH

- SİPSİVRİ

- ŞIPPADANAK

- TAMTAKIR

- TASTAMAM

- TERTEMİZ

- TIPATIP (BENZEMEK)

- TOZPEMBE

( Gerçekleri görmeyecek kadar herşeyi yerinde saymada. )

- UNUFAK

- UPUZUN

- UPUCUZ

- YALAPŞAP / YALAP ŞALAP

- YAPAYALNIZ

- YARIMYAMALAK (BIRAKMAK)

- YEMYEŞİL

( [Ar.] AHDAR/AHZAR )

- YUSYUVARLAK

- ZAPZAYIF

 

- AH-VAH (ETMEK)

- A.-G. ("MUHABBETİ")

- AZ-BUÇUK

- BAM-GÜM

- BOK-PİSÜR

- BOY-POS

- ÇAR-ÇUR (ETMEK)

- ÇAT-PAT

( Şöyle böyle. )

- ÇER ÇÖP

- ÇITI PITI

( Şirin. )

- ÇÖR/ÇER-ÇÖP

- DAL-TAŞAK (GEZMEK, DOLAŞMAK)

- DAN-DUN (KOŞMAK/YÜRÜMEK)

- DIR-DIR (ETMEK)

- EFTEN-PÜFTEN

( Önemsiz iş ya da sözlerde. )

- EL-ÂLEM

- EN-DAM

- GAK GUK (ETMEK)

( Sözü ağızda gevelemek. Söylenilecek olanı bir türlü söyle(ye)memek. )

- GARC-GURC
( Gıcırdamada. )

- HIR-GÜR (ÇIKARMAK)
( Kavga çıkarmak/etmek. )

- HUY-SU

- İŞ-GÜÇ

- KIL-TÜY

- SUS-PUS (OLMAK)

- SÜS-PÜS (SÜSLENMEK PÜSLENMEK)

- ŞU-BU

- TAD-TUZ

- YÜZ-GÖZ (OLMAK)

- ZAR-ZOR (HALLETMEK)

- ZIRT-FIRT

- ZIRT-PIRT

( Sürekli olarak. )

- ZIRT-ZIRT

- ABİDİK-GUBİDİK (ŞEYLERLE UĞRAŞMAK)

- ABUR-CUBUR

( Gereksiz, sağlıksız yiyecekler için. )

- AÇ ACINA (YOLA ÇIKMAK, DIŞARI ÇIKMAK, İŞE GİTMEK)

- AÇ-AÇIKTA

- AÇ-BİLAÇ (ÇALIŞMAK, GİTMEK)

- AÇ-SEFİL (YAŞAMAK)

- AÇIK-SAÇIK (GİYİNMEK | KONUŞMAK)

- AÇIK-SEÇİK (KONUŞMAK)

- ADI-SANI (BULUNMAMAK)

- ADIM ADIM (İLERLEMEK, YOL ALMAK)

- AFRA TAFRA (YAPMAK)

- AĞIR-AKSAK

- AĞIR-ÂZEM

- AĞRI-SIZI

- ÂHIM-ŞÂHIM

- AHLANIP VAHLANMAK

- AKÇA-PAKÇA

- AKLA-HAYALE (GELMEYEN)

- AKIL-BALİĞ

- AKIL-FİKİR (ERDİREMEMEK)

- AKIL-MANTIK

- AKIL-SIR (ERDİREMEMEK)

- AKILLI-USLU (DİNLEME(ME)K, KONUŞMA(MA)K)

- AKLANIP PAKLANMAK

- AKLI-HAVSALASI (ALMAMAK)

( HAVSALA[Ar.]: Kuş kursağı. | Mide. | Anlayış, akıl, zihin. | Leğen.[biyolojide] )

- AKLIN HAYALİN (DURMASI/ALMAMASI)

- AKSIRIP TIKSIRMAK

- AL'I AL, MOR'U MOR

- ALACALI-BULACALI

- ALAVERE-DALAVERE

- ÂLET-EDAVAT

- ALIK ALIK (BAKMAK)

- ALLAK BULLAK (OLMAK/ETMEK)

( [Fars.] HERC Ü MERC )

- ALLEM KALLEM (ETMEK)

- ALLAYIP PULLAMA

- ALLI-PULLU

- ALIM-ÇALIM

- ALTI ÜSTÜ

- ALTLI ÜSTLÜ

( [Ar.] FEVKANÎ TAHTÂNÎ )

- AMCA-DAYI/EMMİ-DAYI

- ÂN-BE-ÂN

( Gittikçe, yavaş yavaş. )

- ANA-BABA (GÜNÜ)
( Bir ortamın çok kalabalık ve hareketli olduğu betimlenir. )

- ANALI-KIZLI (DOLAŞMAK)

- ANHASI-MİNHASI(YLA)
: Tüm ayrıntılarıyla. | Tamam(ıyla)/Hepsi.

- ANLAMADAN-DİNLEMEDEN

- ANLI-ŞANLI

- ANYA KONYA ('YI GÖRMEK/GÖRÜRSÜN!)

( Neyin ne olduğunu ve nasıl olduğunu/olmadığını görmek/anlamak. )

- APAR TOPAR (TOPLANMAK/KAÇMAK/ÇIKMAK)

- APIK-SAPIK (DÜŞÜNCELER/DAVRANIŞLAR)

- APIR-SAPIR (KONUŞMAK)

- ARAÇ-GEREÇ

- ARADA-DEREDE (KALMAK, İŞ GÖRMEK)

-@ ARAMA-TARAMA

-@ ARANIP-TARANMA

- ARAYAN-SORAN (OLURSA)

- ARAYIP SORMAK

- ARDI ARDINA (DİZİLMEK)

- ARDI ARKASI (GELMEMEK)

- ARI-DURU

- ASLI-ASTARI (BULUNMAMAK)

( DOĞRU OLMAMAK )

- ASLI-ESASI (BULUNMAMAK/OLMAMAK)

- ASLI-FASLI (BULUNMAMA)

- AŞAĞI-YUKARI

- AŞK-MEŞK

- ATIP-TUTMA

- ATLA DEVE (DEĞİL)

- AVAL AVAL (BAKMAK)

- AVUÇ AVUÇ ("GÖTÜRMEK", YEMEK)

- AYAN-BEYAN (ORTADA OLMAK)

( Kanıt gerektirmemek. )

- AYIRIP KAYIRMAK

- AYRI-GAYRI (OLMAMA)

- BAĞ-BAHÇE (İÇİNDE YAŞAMAK)

- BAĞ-BADEM

- BAĞIRA ÇIĞIRA

- BAKKAL-ÇAKKAL

- BAKIP BAKIŞTIRMAK

- BAKLAVA-BÖREK (YİYEREK YAŞAMIYOR OLMAK)

- BARDAK-ÇANAK

- BASIP GİTMEK

- BAŞ-GÖZ (ETMEK)

( Evlendirmek. )

- BAŞA BAŞ (MÜCADELE ETMEK)

- BAŞLI BAŞINA (ELE ALMAK)

- BAŞTAN AŞAĞI/YA

- BAŞTAN BAŞA (SARMAK, DOLAŞMAK)

( [Fars.] SER-Â-PÂ, SER-TE-SER )

- BATA-ÇIKA (BUGÜNLERE GELMEK)

- BATTI ÇIKTI

- BAYRAM-SEYRAN

- BELLİ-BELİRSİZ

- BET-BEREKET (ARAMAK)

- BETİ-BENZİ (ATMAK)

- BİLE BİLE (YAPMAK)

( AN-KASDİN )

- BİLİP BİLMEDEN (KONUŞMAK)

- BİRE BİR

- BİTMEZ-TÜKENMEZ

- BİTTİ-GİTTİ

- BİZ BİZE (KONUŞMAK, EĞLENMEK)

- BOK-PİSÜR

- BOŞU BOŞUNA (YAPMAK, EYLEMEK)

- BORÇ-HARÇ (İŞİNİ HALLETMEK)

- BOYA-BADANA

- BOYLU BOYUNCA (UZANMAK/YATMAK)

- BÖLÜK-PÖRÇÜK (İŞ YAPMAK)

- BÖREK-ÇÖREK

- BÖRTÜ-BÖCEK (LERLE UĞRAŞMAK)

- BUGÜN YARIN (HALLETMEK)

- BULUP BULUŞTURMAK

- BURUN BURUNA (ÇARPIŞMAK)

- CAN-CİĞER (ARKADAŞ OLMAK)

- CAN-HIRAŞ (ÇALIŞMAK, UĞRAŞMAK)

- CAN-TEN (DAYANDIRAMAMAK)

- CANIM-CİCİM

- CANIM-CİĞERİM

- CANLA-BAŞLA (ÇALIŞMAK/UĞRAŞMAK)

- CANLI-KANLI

- CART CURT (YAPMAK)

- CAZIR CUZUR (YANMAK)

- CİCİLİ-BİCİLİ

- CUMBURLOP (DİYE ATLAMAK/DALMAK)

- CÜMBÜR-CEMAAT (GİTMEK)

- ÇALI-ÇIRPI (TOPLAMAK)

- ÇANAK-ÇÖMLEK

- ÇARŞI-PAZAR (DOLAŞMAK)

- ÇATIRTI-PATIRTI

- ÇAYIR-ÇİMEN

- ÇEKİ-DÜZEN (VERMEK)

- ÇEKİP ÇEVİRMEK

- ÇEKİP GİTMEK

- ÇEŞİT ÇEŞİT

- ÇALI-ÇIRPI

- !ÇALIP-ÇIRPMAK

- ÇANTA-MANTA

- ÇARIK-ÇÜRÜK

- ÇAYIR-ÇİMEN

- ÇEKİ-DÜZEN (VERMEK)

- ÇEKİP ÇEVİRMEK

- ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA

- ÇIKIP GELMEK/GİTMEK

- ÇITI-PITI

- ÇOLUK-ÇOCUK

- ÇÜRÜK-ÇARIK (MALZEMELER KULLANMAK)

- DAĞ/DA BAYIR/DA

- DAĞLARA-TAŞLARA

- DAL-BUDAK

( [Fars.] BERG Ü ŞÂH )

- DAL-TAŞAK (ORTALIKTA GEZİNMEK)

- DALDAN DALA (ZIPLAMAK)

- DALGA-DÜMEN

- DALLANDIRIP BUDAKLANDIRMAK

- DANGIL-DUNGUL (KONUŞMAK)

- DARI DARINA

- DARMA DUMAN (OLMAK, HİSSETMEK)

- DARMADAĞIN (OLMAK)

- DAYAYIP DÖŞEMEK

- DELİ DOLU

- DELİK DEŞİK (ETMEK)

- DERE TEPE (YÜRÜMEK)

- DERLİ TOPLU (OLMAK, HALE GETİRMEK/SOKMAK)

- DERLEYİP TOPARLAMAK

- DERME ÇATMA (BİR YERDE YAŞAMAK)

- DERYA DENİZ (BİLGİ SAHİBİ OLMAK)

- (TÜYLERİ/M) DİKEN DİKEN

- DİKİŞ-NAKIŞ

- DİLİ-DAMAĞI (KURUMAK)

- DİŞE DİŞ (MÜCADELE)

- DİŞİNDEN-TIRNAĞINDAN (ARTIRMAK)

- DİZ DİZE (OTURMAK)

( [Fars.] ZÂNÛ-BE-ZÂNÛ / ZÂNÛ-BER-ZÂNÛ )

- DOĞRU-DÜRÜST

- DOĞRU-DÜZGÜN

- DOĞRUDA DOĞRUYA

- DOLUP TAŞMAK

- DON-GÖMLEK ([ORTALIKTA] DOLAŞMAK)

- DON-PAÇA ([ORTALIKTA] DOLAŞMAK)

- DOYA DOYA (YEMEK/İÇMEK, SEVMEK/ÖPMEK)

- DÖNÜP DOLAŞMAK

( Dönüp dolaşıp aynı yere gelmek. Başlanılan noktaya geri dönmek zorunda kalmak. )

- DUR-DURAK (BİLMEMEK)

- DURUP DURURKEN (AĞLAMAK, GÜLMEK VS.)

- DUVARI-DİREĞİ (OLMAK)

- DÜĞÜN-DERNEK

- DÜŞE-KALKA (BÜYÜMEK)

( [Fars.] ÜFTÂN Ü HÎZÂN )

- DÜŞÜP-KALKMAK

- DÜŞÜNÜP TAŞINMAK

- DÜZEN-TAKAN (SAĞLAMAK)

- ECİŞ-BÜCÜŞ

- EFTEN-PÜFTEN (KONULARA DEĞİNMEK/TAKILMAK)

- EĞİP BÜKME

- EĞRİ-BÜĞRÜ

( [Ar.] A'VEC )

- EĞRİSİ/YLE DOĞRUSU/YLA

- EKİP BİÇMEK

- EKİP-DİKMEK

- EKSİK-GEDİK (GİDERMEK)

- ELDEN-AYAKTAN (DÜŞMEK)

- EL BEBEK, GÜL BEBEK (BAKMAK, YETİŞTİRMEK)

- EL ELE (VERMEK)

- EL ELE, GÖZ GÖZE

- EL-ENSE

- EL-ETEK (ÇEKMEK)

- ELDE AVUÇTA (KALMADI)

- ELDEN ELE (VERMEK)

- ELE-AVUCA (SIĞMAMAK)

- ELİ-AYAĞI (KARIŞMAK)

- EL-AYAK (ÇEKİLİNCE)

- ELİ-KOLU (BAĞLI KALMAK)

- EL-KOL (HAREKETİ)

- EL-PENÇE (DİVÂN)

- ENİNE BOYUNA (DÜŞÜNMEK, DEĞERLENDİRMEK)

- ESİP GÜRLEMEK

- ESKİ PÜSKÜ (GİYİNMEK, EŞYA)

- ESTEK-KÖSTEK

- EŞ-DOST(LA GÖRÜŞMEK)

- EŞİ-BENZERİ (BULUNMAMAK/OLMAMAK)

- EŞİ-MENENDİ/MÂNENDİ (BULUNMAMAK/OLMAMAK)

- ETME-BULMA (DÜNYASI)

- EV-BARK (SAHİBİ OLMAK)

- EVELEYİP-GEVELEMEK

- EVİRE-ÇEVİRE

- EVLİ-BARKLI

- EVLİ-DAMLI

- EZÂ-CEFÂ (ÇEKMEK)

- EZİLE BÜZÜLE (İSTEMEK, SÖYLEMEK, SORMAK)

- FAKİR-FUKARA (YA DESTEK OLMAK)

- FALAN FEŞMEKAN

- FALAN FİLAN

- FALANCA ..., FİLANCA ...

- FASO FİSO

( Sıradan. Anlamsız. )

- FAŞTAK FIŞTAK ([ÖZENSİZ] YIKAMAK/YIKANMAK)

- FERAH FEZA (OTURMAK)

- FERYÂD-FİGÂN (ETMEK)

- FİLAN FISTIK

- FİLAN FEŞMEKÂN

- !FİTNE-!FESAT

- !FİTNE-!FÜCUR

- GAM-KEDER (İÇİNDE)

- GECE-GÜNDÜZ (DÜŞÜNMEK, ÇALIŞMAK)

- GECESİ-GÜNDÜZÜ (BELLİ OLMAMAK)

- (BU AY DA) GELDİ-ÇATTI

- GELDİ GELİYOR/GELECEK

- GELEN-GEÇEN

- GELEN-GİDEN

- GELENEK-GÖRENEK

- GELİP-GEÇİCİ

- GELMİŞ-GEÇMİŞ

- GENEL-GEÇER

- GETİR-GÖTÜR (İŞLERİ)

- GEZİP-TOZMAK

- GİRİP-ÇIKMAK

- GİRİNTİ-ÇIKINTI

- GİTGİDE

( [Fars.] REFTE REFTE )

- GİTTİ GİDİYOR

- GİYİM-KUŞAM ('A ÖNEM VERMEK)

- GİZLİ-SAKLI (İŞLER ÇEVİRMEK)

- GİZLİ-KAPAKLI (İŞLER ÇEVİRMEK)

- GÖRMÜŞ-GEÇİRMİŞ (OLMAK)

( [Fars.] BÂRÂN-DÎDE )

- GÖT-GÖBEK (SALMAK, BÜYÜTMEK)

- GÖTÜ-BAŞI (AÇIKTA GEZMEK)

- GÖZ GÖZE (GELMEK)

- GÖZE GÖZ

- GÖZÜM/ÜZ GÖNLÜM/ÜZ (AÇILSIN)

- GÖZÜNE-DİZİNE (DURSUN)

- GÜÇ BELÂ (HALLETMEK, ÇARE BULMAK)

- GÜÇ-KUDRET

- GÜÇ-KUVVET (BULMAK)

- GÜLE-OYNAYA (GİTMEK, KABUL ETMEK)

- GÜLLÜK-GÜLİSTANLIK

- GÜN BE GÜN

- GÜNAHI-VEBÂLİ (ÜZERİNE)

- GÜNDEN-GÜNE (İYİLEŞMEK/KÖTÜLEŞMEK)

- GÜNLÜK-GÜNEŞLİK

- GÜNÜ GÜNÜNE (NOT ALMAK, ÇALIŞMAK)

- GÜRÜLTÜ-PATIRTI (ÇIKARMAK)

- HABABAM-DEBABAM (ÇALIŞMAK)

- HADDİNİ-HESABINI (BİLMEMEK)

- HAK-HUKUK (SAHİBİ OLMAK, PEŞİNDE KOŞMAK)

- HAL-HATIR (SORMAK)

- HAL-YOL (ETMEK)

- HALİ-VAKTİ (YERİNDE OLMAK)

- HALÎM-SELÎM (BİR İNSAN/KİŞİ)

( Yumuşak huylu ve doğru kişi. )

- HAN-HAMAM (SAHİBİ OLMAK)

- HANIM-HANIMCIK (OTURMAK, HAREKET ETMEK)

- HAPUR-HUPUR (YEMEK)

- HARALA-GÜRELE (YAŞAMAK, UĞRAŞMAK)

- HAŞIR-NEŞİR

- HAŞNE-FİŞNE

- HAVA-CIVA

( Değersiz, etkisiz. )

- HAVADAN-CIVADAN (KONUŞMAK)

- HAYAL-MEYAL (ANIMSAMAK)

- HAYIR HASENÂT

- HESAP-KİTAP (YAPMAK, ORTADA)

- HEVÂ-HEVES

- HINCA HINÇ (DOLU)

- HISIM-AKRABA

- HİÇ Mİ HİÇ (DÜŞÜNMEMEK, UĞRAŞMAMAK)

- !HİLE-HURDA

- HOPLAYA ZIPLAYA (GİTMEK, KABUL ETMEK)

- HOŞ-BEŞ (ETMEK)

- HUYU HUYUNA (GÖRE OLMAK)

- HUYU-SUYU (ANLAŞILMAMAK)

- IDISI-DIDISI(YLA) (ANLATMAK)

- IKINA-SIKINA (ANLATMAK)

- INCIK-CINCIK

- IVIR-ZIVIR

- İÇİN İÇİN (AĞLAMAK)

- İÇLİ-DIŞLI (OLMAK)

- İÇTEN İÇE (ÜZÜLMEK)

- İLERİ-GERİ (KONUŞMAK)

- İLİM-İRFAN (SAHİBİ OLMAK)

- İNCEDEN İNCEYE (LAF SOKMAK, ARAŞTIRMAK)

- İNCİK-BONCUK

- İNCİK CİNCİK

- İNSİ-CİNSİ (BELİRLİ OLMAMAK)

- İPE-SAPA (GELMEZ İŞ/SÖZ/HAREKET/DAVRANIŞ)

( [Fars.] BÎ-SER Ü BÛN )

- İPSİZ SAPSIZ

- İRİLİ UFAKLI

- İSMİ-CİSMİ (BELİRLİ OLMAMAK)

- İSTER İSTEMEZ (DÜŞÜNMEK)

( [Ar.] Bİ-Z-ZARÛRE, Bİ-L-İSTİRAR / TAV'AN VE KERHEN[hem isteyerek, hem istemeyerek] )
( [Fars.] ÇÂR-NÂ-ÇÂR, HÂH NÂ HÂH, KÂM-U NÂ-KÂM )

- İŞ-GÜÇ

- İŞİ İŞ

- İT-KOPUK

- İTE KAKA

- İTİP KAKMA

- İTİŞ-KAKIŞ

- İVAZSIZ-GARAZSIZ

- İYİ-KÖTÜ (BİR ŞEYLER YAPMAK)

- İYİDEN İYİYE (ŞIMARMAK, HADDİNİ AŞMAK)

- İYİLİK-SAĞLIK

- İZ-İZ'AN

- İZ-TUZ (BIRAKMAMAK)

- KABA-SABA (KONUŞMAK)

- KAÇAR/I TUTAR/I (OLMAMAK)

- KADİR-KIYMET (BİLME(ME)K)

- KADER-KISMET

- KAĞIT-KÜREK

- KAKARA KİKİRİ

- KANLI-CANLI

- KAP-KACAK

( [Fars.] ÂVEND )

- KARARI-DUVARI (OLMAMAK)
( Bir kişinin nasıl hareket edeceğinin bilinememesi. )

- KARDA-KIŞTA

- KARI-KIZ (PEŞİNDE KOŞMAK)

- KARI-KOCA (ARASINA GİRMEMEK)

- KÂRINCA KARARINCA (YAŞAMAK, DAVRANMAK)

- KARIŞIK-KURUŞUK (İŞLER YAPMAK)

- KARGA-TULUMBA (TAŞIMAK, GÖTÜRMEK)

- KARGACIK-BURGACIK (YAZMAK)

- KARMAN ÇURMAN/ÇORMAN (ETMEK)

( Karıştırmak. )

- KASIP KAVURMAK

- KAŞ-GÖZ (ETMEK)

- KAŞI-GÖZÜ (SEÇİLME(ME)K, ANLAŞILMAMAK)

- KATIP KARIŞTIRMAK

- !KAVGA-DÖVÜŞ

- !KAVGA-GÜRÜLTÜ

- KAYIT-KUYUT (ALTINA GİRMEK(ME)K)

- KAZÂ-NİZÂ

- KAZA/SIZ BELÂ/SIZ (GİTMEK)

- KEDİ-KÖPEK

- KEM-KÜM (ETMEK)

( Sözü ağızda gevelemek, söylenmek isteneni söyleyememek. )

- KENARINDAN-KIYISINDAN (UĞRAŞMAK, BULAŞMAK, DEĞİNMEK)

- KIYISINDAN-KÖŞESİNDEN (BULAŞMAMAK)

- KERLİ-FERLİ ("KELLİ FELLİ" DEĞİL!)

( KERR Ü FER: BİR İLERİ-BİR GERİ [GİDEREK YÜRÜYEN] )

- KESİR-KUSUR (ARAMAK)

- KEŞÂN KEŞÂN
[Fars.]
( Zorla, sürükleye sürükleye, çeke çeke götürerek. )

- KEYFE KEDER (TAKILMAK, YAŞAMAK)

- KIÇ/I BAŞ/I (OYNAMAK, AÇIKTA OLMAK/KALMAK)

- KIL-KINTIŞ

- KIL-KUYRUK (BİR TİP)

- KIL-TÜY

- KIR-BAYIR

- KIRAN KIRANA (MÜCADELE)

- KIRIK-DÖKÜK (EŞYALAR)

- KIRIK-KIRTIK

- KIRILIP SERİLMEK

- KIRMADAN DÖKMEDEN

- KIŞ-KIYÂMET

- KIT KANAAT (GEÇİNMEK, YAŞAMAK)

- KIYIDA-KÖŞEDE (KALMA)

- KIZARIP BOZARMAK

- KİM KİME, TIM TIMA

- KİMİ-KİMSESİ (OLMAMAK, BULUNMAMAK, KALMAMAK)

- KİR-KİSP

- KOL-KANAT (GERMEK)

( Koruma altına almak. )

- KONAR-GÖÇER

- KONU-KONŞU

( "Konu Komşu" olarak bilinse/geçse de çıkışı "Konu konşu"dur. )

- KONUŞA KONUŞA (ANLAŞMAK)

- KOYUN KOYUNA (YATMAK)

- KÖR-KÜTÜK (SARHOŞ OLMAK)

- KÖR-TOPAL (İŞLEMEK, YÜRÜTMEK)

- KÖRÜ KÖRÜNE (BAĞLANMAK, İNANMAK)

( [Ar.] ALE-L-IMIYÂ, ALE-L-AMYÂ )

- KÖŞE-BUCAK (KAÇMAK, SAKLANMAK, GEZMEK, TANI(T)MAK)

- KURDA KUŞA (YEM ETMEMEK)

- KURDU KUZUYU (BİR TUTMAK)

- KÜÇÜK-MÜÇÜK

- KÜFÜR-KAHIR

- LAGA-LUGA (ETMEK)

( Gereksiz konuşmalarda. )

- LÂM'I-CİM'İ (YOK)
( Lâm, ÂN'ı; Cim, Zaman'ı simgeler. )
( "Beklenilecek, zaman geçirilebilecek yanı yok!" anlamında kullanılır. )

- LAMBUR LUMBUR

- LANGUR-LUNGUR

( Rastgele. )

- MAKAM-MEVKÎ (PEŞİNDE KOŞMAK)

- MAKARA-KUKARA

- MIRIN-KIRIN (ETMEK)

( Sözü gevelemek, doğruyu söyleyememek. )
( [Ar.] A'ZÂR-I URKUBİYYE )

- MİNİ MİNNACIK

- MUTLU-MESUT (YAŞAMAK)

- NAMAZ-NİYAZ

- NAZ-NİYAZ (MAKAMI)

- NE OLUR, NE OLMAZ (DİYE ...)

- NEFES NEFESE

- O GÜN, BUGÜNDÜR (DEĞİŞMEDİ, DÜZELMEDİ)

- OLAN-BİTEN

- OLDU-BİTTİ(YE GETİRMEK)

- OLUP BİTEN

- OLUR OLMAZ (İŞLER YAPMAK, YERDE KONUŞMAK)

- ONA-BUNA ("TAKILMAK")

- ONUN-BUNUN (SÖZÜYLE HAREKET ETMEK)

- OMUZ OMUZA (VERMEK)

- ORADA-BURADA (DOLAŞMAK, TAKILMAK, YAŞAMAK)

- OTA-BOKA (KARIŞMAK, BURNUNU SOKMAK)

- OTURMA-DURMA

- ÖFLEYİP PÜFLEMEK / OFLAYIP PUFLAMAK

- ÖLÇÜP BİÇMEK

- ÖLÜM-KALIM (MESELESİ)

- ÖNÜ/NDE-SONU/NDA [ENİNDE-SONUNDA değildir!]

- ÖPÜP KOKLAMA

- ÖTE-BERİ

- ÖYLE BÖYLE (DEĞİL)

- ÖZENE-BEZENE (YAPMAK)

- ÖZÜ-ÖZETİ

- PARA-PUL (SAHİBİ OLMAK)

- PARÇA-PİNÇİK (ETMEK)

- PALAS-PANDIRAS (GÖTÜRMEK)

- PALDIR-GÜLDÜR (DÜŞMEK)

- PAŞA PAŞA

- PATA-KÜTE (GİRİŞMEK, VURMAK)

- PEŞ PEŞE

- PEŞİ PEŞİNE (GELMEK)

- PEYDER PEY (ÖDEMEK)

- PILI-PIRTI (NI TOPLAMAK)

- PİS PİS (GÜLMEK)

- PİSİ PİSİNE ("GİTMEK")

( Öldürülmek. )

- RAHAT-HUZUR (VERMEMEK)

- RENGİ-RUHSARI (BOZULMAK)

- REZİL-KEPÂZE

- REZİL-RÜSVÂ (OLMAK)

- RİCA-MİNNET (İSTEMEK, ALMAK)

- SAATİ SAATİNE (TAKİP ETMEK)

- SABAH-AKŞAM

( [Ar.] Bİ-L-GUDÜV-Vİ VE-L-ÂSÂL )

- SAÇ-BAŞ (DARMADAĞIN)

- SAÇ-SAKAL (BİRBİRİNE KARIŞMIŞ)

( Bakımsızlığı, özensizliği betimler. )

- SAĞ-SALİM (GİTMEK, ULAŞMAK, DÖNMEK)

- SAĞ-SOL

- SAĞA SOLA (SORMAK, BAKMAK)

- SAKLI GİZLİ (İŞLER YAPMAK)

- SALKIM SAÇAK

( Eskimiş eşyalarda. )

- SALLAPATİ (İŞ YAPMAK)

- SALYA-SÜMÜK (AĞLAMAK)

- SARINIP SARMALANMAK

- SARMAŞ DOLAŞ (GEZMEK, YÜRÜMEK)

- SATIP SAVMAK

- SELÂM SABAH

- SENET-SEBET[< Sabit, Delil]

- SERE SERPE (YATMAK, UZANMAK, YAYILMAK)

- SES-SEDÂ (ÇIKMIYOR)

- SES-SOLUK (ÇIKARMAMAK)

- SESSİZ-SEDÂSIZ (GİTMEK)

- SERE SERPE (UZANMAK, YATMAK)

- SICAĞI SICAĞINA (HALLETMEK)

- SIKBOĞAZ (ETMEK)

- SIKI-FIKI (ARKADAŞ/DOST, YAKIN OLMAK)

- SIKINTI-STRES (YARATMAK)

- SIKIŞ-TEPİŞ (OTURMAK)

- SIKIŞ-TIKIŞ (OTURMAK)

- SIRT SIRTA

- SİLİP SÜPÜRMEK

- SİLLE-TOKAT

- SİNİR-STRES

- SOLUK SOLUĞA/NEFES NEFESE

- SORUP SORUŞTURMAK

- SOY-SOP

- SOYUN/UP DÖKÜN/MEK

- SULAR SELLER (GİBİ EZBERLEMEK)

- SUS-PUS (OLMAK[SESSİZLEŞMEK/KONUŞAMAMAK])

- SUYA-SABUNA (DOKUNMA(MA)K)

- SÜKLÜM-PÜKLÜM (EĞİLMEK)

- SÜRÜP SÜRÜŞTÜRMEK

- SÜSLEYİP PÜSLEMEK

- SÜT-LİMAN

- ŞALDIR-ŞULDUR

- ŞAKA-MAKA

- ŞAN/LI-ŞEREF/Lİ

- ŞAN-ŞÖHRET

- ŞARTSIZ-ŞURTSUZ (KABUL ETMEK, ÖNE SÜRMEK)

- ŞEKKSİZ-ŞÜPHESİZ

( bkz. ŞEKK ile/ve ŞÜPHE )

- ŞEKİL-ŞEMÂL/ŞEKLİ-ŞEMÂLİ (ARAMAK/İSTEMEK | OLMAMASI)

- ŞEN-ŞAKRAK (BİRİ)

- ŞÖYLE-BÖYLE(ESTEK KÖSTEK)

( ANHÂ MİNHÂ )

- ŞUDUR-BUDUR

- ŞUNA-BUNA

- ŞUNLAR-BUNLAR

- TABAK-ÇANAK

- TADI-TUZU (OLMAMA/KALMAMA)

- TAKIM-TAKLAVAT

( Anlamını bilenler bilir. )

- TAKIP TAKIŞTIRMAK

- TAKIR-TUKUR

- TAMI TAMINA

- TANGIR-TUNGUR

- TASI-TARAĞI (TOPARLAMAK)

- TAŞI-TOPRAĞI

- TEK TÜK (OLMAK, KAZANMAK, RASTGELMEK)

- TEKE TEK (MÜCADELE ETMEK)

- !TEKME-TOKAT

- TELİM-TERTİP

- TELLİ-DUVAKLI

- TEMİZ-PAK

- TEPE TAKLAK (OLMAK)

- TEPEDEN TIRNAĞA (BOYANMAK)

- TERTİP-DÜZEN (SAĞLAMAK)

- TIKA-BASA (YEMEK, DOLDURMAK)

- TINGIR MINGIR

- TIPA TIP (AYNI OLMAK)

( Benzemek. )

- TIRI-VIRI

- TIRIK TIRAK

( Art arda gelen kuru ve hafif seslerin sürekliliğinde. )

- TOPU TOPU (... KADAR)
( Azımsayarak değer düşürmeye çalışmada. )

- TORUN TOMBALAK

- TORUN-TORBA (SAHİBİ OLMAK)

- TOZ-DUMAN (İÇİNDE KALMAK)

- TOZ-TOMUR (İNSİN)

( Yağmur yağdığında söylenir. )

- TOZ-TOPRAK (İÇİNDE KALMAK)

- TUZ-BUZ (OLMAK)

- (ÜSTÜNE) TUZ-BİBER (EKMEK)

- UCU-BUCAĞI (GÖRÜNMEMEK)

- UCSUZ-BUCAKSIZ (DİYARLAR, TOPRAKLAR)

- UCU UCUNA (YETİŞTİRMEK)

- UÇUK-KAÇIK

- UFAK-TEFEK (İŞLER PEŞİNDE KOŞMAK)

- UĞURUN UĞURUN (BAKMAK)

( Bakmıyormuş gibi yapıp kaş altından bakmak. )

- UN-UFAK (ETMEK)

- USUL USUL/YAVAŞ YAVAŞ (GİTMEK, YAKLAŞMAK)

- UTANMAZ-ARLANMAZ

- UYDURUK-KIYDIRIK

- UZUN UZADIYA (KONUŞMAK/ANLATMAK)

( [Ar.] BAST, ALE-T-TAFSÎL )

- ÜÇ AŞAĞI, BEŞ YUKARI

- ÜÇÜ-BEŞİ (ARAMAK/ARAMAMAK)

- ÜST-BAŞ

- ÜSTÜNE ÜSTLÜK

- VATAN-MİLLET (ELELE)

- VERİP VERİŞTİRME

- YAĞLI BALLI

- YAĞMUR ÇAMUR

- YAKA-BAĞIR (AÇIK)

- YAKA-PAÇA (ATMAK)

- YAKIP YIKMAK

- YALAN-DOLAN

- YALAN-YANLIŞ

- YALAP-ŞAP/ŞALAP (İŞ YAPMAK)

- YALAYIP YUTMAK

( EZBERLEMEK )

- YALVAR-YAKAR (OLMAK)

- YAMRU YUMRU

- YAMUK YUMUK (İŞLER YAPMAK)

- YAN YANA (GELMEK)

- YANA-YAKILA (ARAMAK)

- YANAR DÖNER

- YANIP KÜL (OLMA)

- YAPIŞ YAPIŞ

( Ter içinde olmak. )

- YARA-BERE (İÇİNDE OLMAK/KALMAK)

- YARIN, BİR GÜN (İŞİNE YARAMASI, KARŞI(SI)NA ÇIKMASI)

- YAŞINI BAŞINI (ALMAK)

- YAŞLI-BAŞLI

- YAT-KAT

- YATAK-DÖŞEK (YATMAK)

( Hasta olmak. )

- YATIP KALKMAK

- YAVAŞ YAVAŞ (YOL ALMAK)

- YAZI-ÇİZİ (İŞLERİYLE UĞRAŞMAK)

- YAZAR-ÇİZER (TAKIMI)

- YENİLİR-YUTULUR (BİR SÖZ ETMEMEK/OLMAMAK)

- YER-YURT / YERİ(NİN)-YURDU(NUN) (OLMAMASI/KALMAMASI)

- YERE-GÖĞE (SIĞMAMAK/SIĞDIRAMAMAK)

- YERLİ-YERİNDE (DAVRANMAK, KONUŞMAK)

- YERLİ-YERSİZ

- YETTİ-BİTTİ

- YIKIK-DÖKÜK

- YILAN-ÇİYAN

- YILDAN YILA (GELİŞMEK/ESKİMEK)

- YIRTIK-PIRTIK (GİYSİ)

- YİYİP-İÇMEK

- YOL-İZ (BİLMEMEK)

- YOL-YORDAM (BİLMEK, GÖSTERMEK, SORMAK)

- YORGAN-DÖŞEK (YATMAK)

( Hasta olmak. )

- YORGUN-ARGIN (EVE DÖNMEK)

- YÜZ-GÖZ (OLMAK)

- YÜZ YÜZE (GÖRÜŞMEK)

- YÜZÜ-GÖZÜ (AÇILMAK)

- ZÂR Ü PERİŞÂN

- ZARAR-ZİYAN

- ZARLA-ZORLA

- ZEHİR-ZEMBEREK (ETMEK/OLMAK)

( Pişman olunduğunda. )

- ZIRT-PIRT

- ZİL-ZURNA (SARHOŞ OLMAK)

- KIRGIZ TÜRKÇESİ'NDE...

 

- OXYMORON ile REDUNDANCE

( Abartılı pekiştirme. İLE Gereksiz tekrar. | Ağdalı ifade. )
( "OXYMORON"LAR

* NEDENSİZ NEDEN
* FARKINDALIĞIN DUYARLILIĞI
* YOĞUNLUĞUNDAN ALGILANAMAMA

* "KORKUNÇ GÜZEL"

* "KORKUNÇ KOMİK"

* "KORKUNÇ TİTİZ"

* "DEHŞET GÜZEL"

* "DEHŞET ÖRNEK"

* "DEHŞET ÖNEMLİ"

* "MÜTHİŞ KÖTÜ"

* "MANYAK İYİ"

* "MANYAK BİŞEY"

* "AŞIRI SAĞLIKLI"

* "AŞIRI SEVGİ/SEVMEK"

* "ACAYİP BEĞENMEK"

* "ACAYİP ZEVKLİ"

* "ACAYİP MUHTEŞEM"

* "ACAYİP ÇOK"

* "AŞIRI UYGUN"

* "MUHTEŞEM ŞAİBE"

* "ŞİDDETLE İSTEMEK"

* "ŞİDDETLE ÖNERMEK"

* "ŞİDDETLİ SEVGİ"

* "ŞİDDETLİ DİKKAT"

* "SIKI YAĞMAK"

* "FELÂKET GÜZEL"

* FELÂKET DİNLENDİRİCİ

* "FENA ALBÜM"

* "KÖTÜ OLMAK"

* "KÖTÜ DEZAVANTAJ"

* "PİS ÇARPMAK/BAKMAK"

* "PİS YAKALADIN"

* "PİS (BİR) DURUM"

* "AKILLARA ZARAR ..."

* "DELİ PARA"

* "KÖPEK PARA"

* "TATLI BELA"

* "TATLI ACI"

* "ÇOK AZ"

* "PİS AĞRI"

* "PİS ATLAMAK/BAKMAK/ÇARPMAK"

* "HİÇ YOK"

* "BİRAZ FAZLA"

* "GEVEZE SUSUŞ"

* "DOLU BOŞLUK"

* "ZERREDEKİ OKYANUS"

* "NOKTANIN SONSUZLUĞU"

* "MUHTEŞEM HATA"

* "MÜTHİŞ FELÂKET"

* "FELÂKET MUHTEŞEM"

* "FEVKALÂDE RAHATSIZ EDİCİ"

* "VALLAHİ ÖYLE GALİBA"

* (GÜZEL İÇİN:) "ÂFET"

* "FUCK'N UNBELIEVABLE"

* "DEAFENING SILENCE"

* "MOURNFUL OPTIMIST" )

( Yukarıdakilerin hiçbiri zorlama, uydurma sözcükler değil, bir şekilde, bir yerlerde kullanılmış, görülmüş/duyulmuş "tamlama"lardır. )

- OXYMORON ile EUPHEMISM(ÖFEMİZM)
( Abartılı pekiştirme. İLE Kaba ya da ağır bir söz yerine aynı anlamı veren daha hafif bir söz. )


 

- OTOMOTİV TERİMLERİNDE

 

 

DİLİN, SÖZCÜKLERİN ve KAVRAMLARIN GEREKTİĞİ GİBİ KULLANIMINDA

 

- BÜTÜN ile TÜM

- TANE ile KİŞİ

- LİTRE ile KİLO

- DAHİ ile BİLE

- DOKTOR ile HEKİM

- MUHAKEME ile MAHKEME

- YANLIŞ ve YALNIZ

- ARTIRMA ile ARTTIRMA

- MÜTEVA ile MÜTEVAZI

- DELALET ile DALÂLET

- NÜFUS ile NÜFUZ

- TABİİ ile TA

- MAHSUR ile MAHZUR

- MÜRTECİ ile MÜLTECİ

- TAKTİR ile TAKDİR

- EŞGAL ile EŞL

- TEHDİT ile TAHDİT

- İZHAR ile İHZAR

- MÜTEHASSIS ile MÜTEHASSİS

- TAHRİFAT ile TAHRİBAT

- SÖYLEYİŞ ile SÖYLENİŞ

- EDEBİ ile EBEDİ

- DOGMA ile DOĞMA

- PORTRE ile PORTE

- MAİYET ile MAHİYET

- MEFHÛM ile MEVHÛM

- SAF ile SÂF

- MUHABBET ile MAHABBET

- SÜKÛT ile SUKUT

- BASIN ile BASIM

- ADEM ile ÂDEM

( ya da "Adem" ile "adem" şeklinde)
( adem=yokluk. İLE Âdem=İnsan. )

- ACİZ ile ÂCİZ
( Güçsüzlük. İLE Güçsüz. )

- ADET ile ÂDET
( Sayı. İLE Gelenek, alışkanlık. )

- ÂHİZE ile AVİZE
( Telefon alıcısı. İLE Tavana asılan süslü aydınlatıcı. )

- AKİT ile ÂKİT
( Sözleşme. İLE Sözleşme yapan. )

- ALA ile ÂLÂ
( Karışık renkli. İLE Pekiyi. )

- ALEM ile ÂLEM
( Bayrak. İLE Dünya, evren. )

- ALEM ile REMZ
( Bayrak. İLE Simge. )

- ALIŞIK ile AL IŞIK

- ALİ ile ÂLİ

( Kişi adı. İLE Yüce, yüksek. )

- ALİM ile ÂLİM
( Her şeyi bilen. İLE Bilgin. )

- AMA ile ÂMÂ
( Fakat. İLE Görmez, kör. )

- AMİN ile ÂMİN
( Kimya terimi. İLE Dua. )

- AŞIK ile ÂŞIK
( Ayak bileğindeki kemik. İLE Vurgun, tutkun. )

- AYAN ile ÂYAN
( Belli, açık. İLE İleri gelenler. )

- BAHRİ ile BAHRî
( Kuş. İLE Denizle ilgili. )

- BAŞTANKARA ile BAŞTAN KARA
( Kuş. İLE Gitmek, etmek. )

- BAŞUCU ile BAŞ UCU

- BATIN ile BÂTIN
( Karın[bağırsak bölgesi]. İLE İç; gizli. )

- beberuhi ile Beberuhi
( Sevimsiz, budala. İLE Karagöz oyunundaki cüce. )

- BEKAR ile BEKÂR
( Nota imi. İLE Evlenmemiş/evli olmayan kimse. )

- BETÜL ile/değil BETÛL
( ... İLE/DEĞİL Erkeklerden çekinen, nâmuslu kadın. | Ayrı kök salan fidan. )

- BİREBİR ile BİRE BİR
( Etkili. İLE Ölçü. )

- BÜYÜKAYI ile KÜÇÜKAYI
( DÜBBÜEKBER ile DÜBBÜASGAR )

- CAMGÖZ ile CAM GÖZ
( Balık. İLE Takma gözlü. )

- DAHİ ile DÂHİ
( Bile. İLE Yaratıcı gücü olan kişi. )

- DAHİL ile DÂHİL
( Karışma. İLE İç, içeri. )

- DAR ile DÂR
( Ensiz. İLE Ev. )

- DEM ile DEM
( Kan. İLE An. )

- DENİZKIZI ile DENİZ KIZI
( Balık. İLE Mitoloji. )

- FANİ ile FÂNİ
( Işık şiddeti. İLE Ölümlü, gelip geçici. )

- FİL DİŞİ ile FİLDİŞİ
( Filin dişi. ile Renk. )

- GAYRI ile GAYRİ
( Artık. İLE Başka. )

- GÜL ile GÜL
( Çiçeklere verilen genel ad. İLE En güzel çiçeğe[çiçek olan güle] verilen ad. )
( Cins isim. İLE Özel isim. )
( Genel. İLE Özel. )

- HADİS ile HÂDİS(E)
( Peygamber sözü. İLE Meydana gelen. )

- HAK ile HÂK
( Doğruluk. İLE Toprak. )

- HAKİM ile HÂKİM
( Hikmet sahibi. İLE Yargıç. )

- (Bir bilgiye/konuya)SAHİP OLMAK ile HÂKİM OLMAK

- HAL ile HÂL
( Pazar yeri; Çözme. İLE Durum, vaziyet. )

- HALAT ile/değil HÂLÂT
( Kalın ip. İLE/DEĞİL Haller. )

- HALEF ile SELEF
( Bir makamın devredildiği kişi. İLE Bir makamın devralındığı kişi. )

- HASIL ile HÂSIL
( Ekin. İLE Olan, ortaya çıkan. )

- HAŞA ile HÂŞÂ
( Kalın kumaş parçası. İLE Asla. )

- HAVAS ile HAVÂS
( Nitelikler. İLE Duygular. )

- HAYA ile HAYÂ
( Er bezi. İLE Utanma duygusu. )

- HİTAP ile İTAP

- HUMUS ile HUMUS

( Organik toprak. İLE Bir tür yemek. )

- İBRET ile DERS
( Kötü sonuç veren bir olgudan alınan ders. İLE İzlenmesi gereken bir durum. )

- KALP ile KALP
( Yürek. İLE Düzme, evirmece, dönüştürme, değiştirme. )

- KANUN ile KÂNUN
( Yasa. | Çalgı aleti. İLE Yılın ilk ve son ayları. )

- KAP ile KAP ile KÂP
( Giysi. İLE Mahfaza. İLE Aşık kemiği. )

- KUÇUKUÇU ile KUÇU KUÇU
( Köpek. İLE Ünlem. )

- KUŞDİLİ ile KUŞ DİLİ
( Dişbudak. İLE Çocuk dili. )

- MAHİYET ile MAİYET
( Nitelik. İLE Birlikte bulunma. )

- MANİ ile MÂNİ
( Psişik rahatsızlık. İLE Şiir türü; Engel. )

- mevlâ İLE Mevlâ
( Sahip. ile Tanrı. )

- MEYL: HAREKETİN BAŞLANGICI (EĞİLİM DEĞİL!)

- MUHAFAZA ile MAHFAZA

( Koruma. İLE Koruyacak kap. )

- MÜTEHASSİS ile MÜTEESSİR
( Güzel bir duygunun etkisi altında kalmak.[Ayrıca; cansız maddelerden etkilenmede kullanılmaz!] İLE Üzüntü. )

- NAKİL ile NÂKİL
( Taşıma. İLE Taşıyan. )

- NAR ile NÂR
( Meyve. İLE Ateş. )

- NAZIM ile NÂZIM
( Manzume. İLE Düzenleyen. )

- RAHİM ile RAHîM
( Döl yatağı. İLE Koruyan, merhamet eden. )

- SADIR ile SÂDIR
( Göğüs. İLE Çıkan, görünen. )

- SARİ ile SÂRİ
( Bir tür giysi. İLE Bulaşıcı. )

- SİN ile SİN
( Mezar. İLE Yaş. )

- STİL ile SİTİL
( ... İLE Su kovası. )

- SOL ile SOL
( ... İLE Nota. )

- SÜKÛT ile SUKUT
( Susma. İLE Düşme. )

- ŞAHIS ile ŞÂHIS
( Kimse, kişi. İLE Sırık. )

- ŞIK ile ŞIK
( Güzel, zarif. İLE Seçenek. )

- ŞURA ile ŞÛRA
( Şu yer. İLE Danışma kurulu. )

- TABİ(İ) ile TÂBİ
( Elbette; Doğal(/doğal olarak). İLE Bağımlı; Basıcı. )

- TAKTİR (< KATRE[DAMLA]) ile TAKDİR
( Damıtma, imbikten çekme. İLE Değer biçme, değerlendirme. )

- TASTİK değil TASDİK

- TEHÂLÜF[Ar. < HALF] ile TEHÂLÜF[Ar. < HULF]

( Hâkimin iki tarafa da yemin verdirmesi. İLE Birbirine zıt olma, birbirine uymama. )

- VAKIF ile VÂKIF (/OLMAK)
( Para, mülk. İLE Vakfeden; Bilmek. )

- VARİS ile VÂRİS
( Damar genişlemesi. İLE Mirasçı. )

- VASİ ile VÂSİ
( Mirası yöneten. İLE Geniş, engin. )

- VÜS'AT ile TÂKAT

- YAD ile YÂD

( Yabancı. İLE Anma. )

- YAR ile YÂR
( Uçurum. İLE Sevgili. )

- ZATİ ile ZATî
( zaten. İLE Kendine özgü. )

- SÖYLEYİŞ ve VURGU YANLIŞLARI

- İngilizce'de Sıklıkla Yanlış Telaffuz Edilen 100 Sözcük ve Deyimler

( 100 Most Often Mispronounced Words and Phrases in English )

- YAZIM(İMLÂ) KILAVUZU

- SÖZLÜKLER

 

 

 

KÖK FARKLILIKLARI( EŞ ANLAMLIDIRLAR )

 

- HİS ile DUYGU

- FİKİR ile DÜŞÜNCE

- VAKİT ile ZAMAN

- KUŞKU ile ŞÜPHE

- SOHBET ile SÖYLEŞİ

- HİKÂYE ile ÖYKÜ

- EDEBİYAT ile YAZIN

- AD ile İSİM

- FİİL ile EYLEM

- KELİME ile SÖZCÜK

- İMLÂ ile YAZIM

- HATIRA ile ANI

- ALAKA ile İLGİ

- EK ile ZAM

- NÜANS ile FARK

- REFLEKS ile YANSIMA

- TAKIM ile EKİP ile TİM

- VASITA ile TAŞIT ile ARAÇ

- MESELA ile ÖRNEĞİN

- TAKTİK ile STRATEJİK

- İHTİYAÇ ile GEREKSİNİM

- MİSAFİR ile KONUK

- UĞRAŞ ile ÇABA

- TALİH ile BAHT ile GÖNENMEK

- SEBEP ile NEDEN

- İMKÂN ile OLANAK

- KURGU ile MONTAJ

- HAFIZA ile BELLEK

- HUDUT ile SINIR

- PRENSİP ile İLKE

- CİLVE ile NAZ

- BÛSE ile ÖPÜCÜK

- PABUÇ ile AYAKKABI

- ŞEFFAF[Ar.] ile SAYDAM

- MÜSAHHİH ile DÜZELTMEN

- FASİKÜL/CÜZ ile BÖLÜM

- SÜRÛR ile NEŞE

- TASA ile ENDİŞE

- FASARYA ile GÜRÜLTÜ/PATIRTI/KARIŞIKLIK

- DEBDEBE[Fars.] ile GÜRÜLTÜ/PATIRTI/TANTANA

( Ululuk, haşmet, büyük bir gösteriş. | Gürültü, tantana. İLE ... )

- NÜZÛL ile İNME

- ŞÖFÖR ile SÜRÜCÜ

- MİZAH ile GÜLDÜRÜ

- ECİRGAT ile AMELE

- İKTİFA ile YETİNME

- MESİRE ile YER

- KASEM ile YEMİN

- NÂR ile ATEŞ

- NAMZET ile ADAY

- YEVM ile GÜN

- İTİKAT ile İNANÇ

- ANALİZ ile ÇÖZÜMLEME

- AKTİVİTE ile ETKİNLİK

- DİFÜZYON ile YAYINIM

- DİSTİLLASYON ile DAMITMA

- ELASTİK ile ESNEK

- REZİSTANS ile DİRENÇ

- TRANSFER ile AKTARMA

- İSTİĞRAK ile KONSANTRASYON

- APOSTROF ile KESME

- ADET ile SAYI

- İSTASYON ile DURAK

- VATAN ile YURT

- TASHİH ile DÜZELTME

- İNKILÂP ile DEVRİM

- Çeşitli Diller'de

- Yabancı Sözcükler Yerine...

 

Sayın Eşref YILMAZ'ın katkıları için teşekkür ederiz.

 

 

 

YAZIM/KULLANIM YANLIŞLIKLARI VE DOĞRULARI

 

- BÜTÜN yerine TÜM
"( Bütün, ("Parçaların biraradalığı", "Bütünlük", "Entegrasyon/Integration/Integrity") anlamını taşıyan bir sözcüktür.
Tüm ise, (ingilizce "Whole/All") ile karşılık bulur. Parça parça olsa da, çeşitli oranlarda eksiklikler de olsa istisnasız ve ayırımsız, tamamıyla/tümüyle kapsamadır.
Bütün elmalar, bütün insanlar, bütün arabalar, bütün kitaplar, bütün örnekler, bütün ayrıntılar, bütün parçalar olmaz! Parçalarının ayrı ayrı kullanılma durumu olmayanlar için gereksiz/yersiz/fazladan bir sözcüktür "bütün".
Bir saksıdaki çiçeğin tüm yaprakları söz konusuysa, "bütün yapraklar" dendiğinde, --her sözcüğün, kendi anlamını taşıdığı bilgisiyle--, ucu sararmış/kırılmış, bir parçası kopmuş yapraklar devredışı bırakılmış olur, ki biz tamamını, hepsini demek istiyoruzdur. )"
"Bütünden Gelim/Bütüne Varım", olamayacağı gibi! )"

- "BÜTÜN HEPSİ" yerine HEPSİ/TAMAMI

- KAÇ YAŞINDASIN? yerine BÖYLE BİR SORU SORMA! (DAHA İYİ)

( Kişilerin yaşı, sorulmaması gereken sorulardan biridir.(Bay/Bayan farketmez). Kişi kendi paylaşmak istediğinde öğrenilecek bir konudur. Kişiler, sorulduğu için yanıtlamak zorunluluğunda bırakılmamalıdır. )

- NERELİSİN? yerine NEREDE YAŞIYORSUN?(YA DA BÖYLE BİR SORU SORMA!)
"( Tanışmalarda da ikincil/üçüncül(/ya da yeri kaçıncı sıradaysa) konulardandır. Kişinin zihnindeki, coğrafî ve kültürel arkatasarla/geçmişle ve kabulle ilgili bir durumdur. Kişiler, sorulduğu için yanıtlamak zorunluluğunda bırakılmamalıdır.
Nerelisin sorusu da sorulmaması gereken sorulardandır. "Nerelisin?" yerine "Nerede yaşıyorsun?" sorusu daha anlamlıdır. İletişim ve paylaşımlarda kişinin yaşadığı ya da yaşamak istediği yeri düşünmesi ve o düşündüğü yerle özdeşleşmesi ve buna göre beyanda bulunma olanağı/fırsatı verilmelidir. )"

- SİSTEM KODU "0" ile KOD
( Tüm dünyada ve Türkiye'de belirlenmiş olan "0" bir kod olarak belirtilmez/yazılmaz! Şehirlerarası "0" ve/veya uluslararası "00" aramalarda tuşlanma gerekliliği bilinen/bilinmesi gereken bir sistem kodudur.
Şehirin ve ülkenin kodu ise belirtilebilir olan/belirtilmesi gerekendir.
0212, 0216, 0312, 0535 denmez! Sadece kod söylenir! 212. 212 22 22 gibi. )

- TANE yerine KİŞİ

- ERKEK yerine ERİL
- KADIN yerine DİŞİL
( Erkek, dişi sorulmaz, muhabbetin dilinde,
Hakkın yarattığı her şey yerli yerinde.
Nazarımızda kadın, erkek farkı yok.
Noksanlıkla senin görüşlerinde. )

- HAKLISIN yerine DOĞRU

- DOĞRU SÖYLÜYORSUN yerine SÖYLEDİĞİN SÖZ DOĞRU

- ".KOM" yerine ".COM"

- "YURO" yerine "AVRO"

- "TİVİ" yerine TE-VE

- SEMBOL yerine SİMGE

- SEMBOLİK yerine SİMGESEL

- SEMBOLİZMA yerine SİMGESELLİK

- ALFABE yerine ABECE

- HARF yerine YAZAÇ

- HECE yerine SESLEM

- KELİME yerine SÖZCÜK

- İMLÂ yerine YAZIM

- CÜMLE yerine TÜMCE

- BÜYÜK SÖZ yerine HİKMETLİ SÖZ

- TEKST yerine METİN

- CİNSEL yerine EŞEYSEL

- CİNSELLİK yerine EŞEYSELLİK

- İNSANOĞLU yerine İNSAN / İNSANLIK

- İHTİYAR yerine YAŞLI

- BİLİM ADAMI yerine BİLİM İNSANI

- MODEL yerine MANKEN

- ÖZÜRLÜ yerine ENGELLİ

- DOĞRU yerine YERİNDE

- HARİÇ yerine DIŞINDA

- SEZON yerine DÖNEM

- "GERÇEK" yerine "SAĞLAM"

- "HEP" yerine "DAHA ÇOK"

- YARARLI/ZARARLI yerine UYUMLU/UYUMSUZ

- TEFERRUAT yerine AYRINTI

- "... VAZİYETTE" yerine "... DURUMDA"

- GEREKİRSE yerine YERİ/ZAMANI GELDİĞİNDE

- MESULİYET yerine SORUMLULUK

- HAYALÎ yerine İMGESEL

- EMPATİ yerine EŞDUYUM

- KÂFİ yerine YETERLİ

- İSTASYON yerine DURAK

- MUSABAKA yerine YARIŞMA

- BEDAVA(MECCÂNEN[Ar.]) yerine ÜCRETSİZ

- LÂZIM yerine GEREK

- ALTERNATİF TIP yerine TAMAMLAYICI TIP

- ÇARPIM CETVELİ yerine ÇARPIM TABLOSU

- UNUTTUM yerine ANIMSAYAMADIM(/HATIRLAYAMADIM)

- E-MAIL yerine E-POSTA

- DEFAULT yerine VARSAYILAN

- SEYİRCİ yerine İZLEYİCİ

- DEĞERİ, ÜCRETİ yerine EDERİ

- YALANCI yerine SAHTE

- AİT yerine İLGİLİ/İLİŞKİN

- KARŞINDAKİ yerine ÖTEKİ(DİĞERİ)

- DOKTOR yerine HEKİM

- KIZIM/OĞLUM yerine ÇOCUĞUM

- KASET/CD yerine ALBÜM

- OBJEKTİF yerine MERCEK

- BUTON yerine DÜĞME

- PALYATİF yerine GEÇİCİ(MUVAKKAT)

- MESNED/SİZ yerine DAYANAK/SIZ

- O SEBEPTEN yerine O NEDENLE

- İRTİBATLANDIRARAK yerine BAĞLANTILANDIRARAK

- SİMULTANE ÇEVİRİ yerine ARDIL ÇEVİRİ

- KANUN yerine YASA

- KOMPLİKE yerine KARMAŞIK

- ZÜMRE yerine KESİM

- TESİR yerine ETKİ

- ANTANT[Fr.] (KALMAK) | yerine ANTLAŞMAK

- "OLASI DEĞİL" yerine "KOLAY DEĞİL"

- VECHE yerine AÇI

- ALENEN yerine AÇIKÇA

- ... İCABI yerine ... GEREĞİ

- GRUP/GRUBU yerine ÖBEK/ÖBEĞİ

- PERSONEL yerine ÇALIŞAN

- MUAMMA yerine BELİRSİZ/LİK

- VARYASYON yerine ÇEŞİTLEME

- VİZYON yerine GENİŞ ÖNGÖRÜ

- MİSYON yerine GENİŞ SORUMLULUK

- MARKETİNG yerine PAZARLAMA

- LANSMAN yerine TANITIM/SUNUM

- LİSTE yerine DİZİN/DİZELGE

- VESAİT yerine ARAÇ

- İZÂFÎ yerine GÖRECELİ

- SAVAŞ yerine MÜCADELE

- PROBLEM yerine SORUN

- KONTÖR yerine SAYAÇ

- EDİSYON/EDIT yerine DÜZENLEME

- EDİTÖR yerine DÜZENLEYİCİ

- FRAGMAN yerine PARÇA GÖRÜNTÜ/LER

- SERAMONİ/CEREMONY yerine TÖREN

- ÇEKAP/CHECK-UP yerine SAĞLIK TARAMASI

- METEOR yerine GÖKTAŞI

- DİREKMAN yerine DOĞRUDAN

- KARAKOL yerine POLİS MERKEZİ

- MÂNİ yerine ENGEL

- İMAJ yerine İMGE

- DAİMA yerine SÜREKLİ

- FAALİYET yerine ETKİNLİK

- KOV(UL)MAK yerine ÇIKAR(IL)MAK

- OTOBAN yerine OTOYOL

- TRANSPARAN yerine ŞEFFAF

- TABİİ yerine DOĞAL

- MÂZİ yerine GEÇMİŞ

- MÜSAİT yerine UYGUN

- MEBLAĞ yerine TUTAR

- CLUB yerine KULÜP

- KERATA yerine ÇEKECEK

- TREKKING yerine YÜRÜYÜŞ

- WHO yerine DSÖ

( WORLD HEALTH ORGANIZATION yerine DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ )

- MİYAD yerine SÜRECİNİ TAMAMLADI

- MUHTEVA yerine İÇERİK

- İŞTİRAK yerine KATILMAK/KATILIM

- ŞOV yerine GÖSTERİ

- RESEPTÖR yerine ALICI/(ALGILAYICI)

- AŞIRI DERECE yerine İLERİ DERECE

- KENDİNE İYİ BAK! yerine KENDİNE İYİ BAKMAYA DEVAM ET!(CHAT'DE: K İ B D E)

- TUVALETE GİDİP, GELEYİM yerine "TELEFON EDİP, GELEYİM" (gibi)

- "DE(EEEEEE)RMİŞİM" yerine "ATLIYORUM!"

- KIYAFET yerine GİYİM/GİYECEK

- KARI-KOCA yerine EŞ

- HAMİLE/GEBE yerine YÜKLÜ

- "BENİMDİR" yerine "YANIMDADIR"

- "OLABİLİR" yerine "ZAMAN GÖSTERECEK"

- ANONS yerine DUYURU

- NOT BIRAKMAK yerine NOT İLETMEK

- FELSEFİ yerine YORUMSAL

- HAYVAN yerine BEHAİM

- DAHA yerine HÂLÂ

- CÜMLETEN yerine HERKESE

- HERKES yerine ÇOĞUNLUK

- REZERVE yerine AYRILMIŞTIR

- ABSÜRD yerine SAÇMA

- AFORİZMA yerine ÖZDEYİŞ

- AKTÜEL yerine GÜNCEL

- SİSTEMATİK yerine DİZGELİ

- İNTERAKTİF yerine ETKİLEŞİMLİ

- İRONİ yerine ALAYSILAMA

- ANALİZ yerine ÇÖZÜMLEME

- PORTAL yerine EŞİK

- TAYMİNG/TIMING yerine ZAMANLAMA

- PREZENTASYON yerine SUNUM

- DOĞAL OLARAK yerine KENDİLİĞİNDEN

- KRİTER yerine ÖLÇÜT

- İDEAL yerine ÜLKÜ

- "KİLO KAYBETMEK" yerine "KİLO VERMEK"

- "HARBİDEN yerine "GERÇEKTEN"

- GELİN! yerine GELMEK İSTEYENE DUYURULUR

- HERŞEY yerine ÇOK ŞEY

- İNSAN HAYATI yerine HAYAT

- "ESKİ" yerine "BİR ÖNCEKİ"

- SEVMİYORUM yerine "BANA HİTAP ETMİYOR"

- "SONUÇTA" yerine ÇÜNKÜ

- "ÇÜNKÜ-NİYE?" yerine "NİYE? ÇÜNKÜ ..."

- DENİZ OTOBÜSLERİNDE: AUTHORISED PERSONNEL ONLY yerine ANCAK YETKİLİ KİŞİ GİREBİLİR

- NO ADMITTANCE
GİRİLMEZ yerine
GİRİLMEZ
NO ADMITTANCE

( Önce/üstte Türkçe'si, sonra/altında İngilizce'si. )

- TASAVVUF'TA

- İngilizce'de Sıklıkla Yanlış Telaffuz Edilen 100 Sözcük ve Deyimler
( 100 Most Often Mispronounced Words and Phrases in English )

 

 

- GALAT-I MEŞHUR değil GALAT-I FÂHİŞ
( Yanlış anlama geldiği halde çoğunluğun benimseyip kullandığı sözcükler. DEĞİL Hiçbir şekilde kullanımı uygun görülmeyen sözcükler. )

- "BÜTÜN HEPSİ" değil HEPSİ/TAMAMI

- VEJETERYAN değil VEJETARYEN

- ÇUKULOTA değil ÇİKOLATA

- MEYVA değil MEYVE

- ERKEK değil ERİL
- KADIN değil DİŞİL
( Erkek, dişi sorulmaz, muhabbetin dilinde,
Hakkın yarattığı her şey yerli yerinde.
Nazarımızda kadın, erkek farkı yok.
Noksanlıkla senin görüşlerinde. )

- ANLATIMLARDA: BİRAZ SONRA değil DAHA SONRA, BİR SÜRE SONRA

- ANTİPARANTEZ değil ANTRPARANTEZ (ya da ARTIPARANTEZ)

- ... ÇÜNKÜ, NİYE? ... değil ... NİYE?, ÇÜNKÜ ...

- ANLATIMDA: BİRAZ SONRA değil DAHA SONRA

- GELİRLERSE BULMAZLARSA değil GELİRLER DE BULMAZLARSA

- "KAVRAM KARGAŞASI" değil KAVRAM KARMAŞASI

( Kargaşa, insanlar arasında olandır. )

- KURGULU değil KURULU

- KALIN HACİMLİ değil GENİŞ HACİMLİ

- HALA değil HÂLÂ

- HİÇBİRİSİ değil HİÇBİRİ

- "EN AZA İNDİRGEMEK" değil EN AZA İNDİRMEK

- SEMBOLİZMA değil SİMGESELLİK

- SEMBOLİK değil SİMGESEL

- SAKINAN GÖZE ÇÖP BATAR değil SAKINILAN GÖZE ÇÖP BATAR

- AKEDEMİK değil AKADEMİK

- "KAFA KARIŞTIRIYOR" değil (BİLMEDİĞİM İÇİN) "KAFAM KARIŞIYOR"

- NÜFUS CÜZDANI değil NÜFUS KÂGIDI

- İLKOKUL değil İLKÖĞRETİM (OKULU)

- GEZGİNCİ değil GEZGİN

- MEFTÛN
[Ar. < FİTNE] değil MEDFÛN[Ar. < DEFN]
( Fitneye düşmüş. | Gönül vermiş, tutkun, vurgun. | Hayran olmuş, şaşmış. DEĞİL Gömülmüş, defnolunmuş. )

- DUBLÖR ile/değil DUBLÜR
( Çıkrık. İLE/DEĞİL Büyük perdelerin astarı. )
( [Fr.] DOUBLEUR avec DOUBLURE )

- 100 NUMARA değil 00
( Fransızca'da "sans" ve "cent" sözcükleri "san" diye okunur. Fransızca'yı iyi bilmeyen birinin/birilerinin zamanında "sans numero"yu numarasız ["sans" = -sız] değil de 100 olarak zannetmiş olmasından kaynaklanmıştır tuvaletlere yüz numara denmesi. II. Dünya Savaşı sonrası da Amerikan kültürü ve deyimleri bizi çok etkilediğinden dolayı bu iki sıfır da kalktı onun yerine -"çok değerli bir tanımmış gibi"- WC kullanıldı. )
( [Fr.] [ne pas] CENT NUMERO ! SANS NUMERO )

- "ÇOK SAYIDA EKMEKLER" değil ÇOK SAYIDA EKMEK (VS.)
( Türkçe'de, İngilizce'deki gibi çoğul eki nesnelere eklenmez! )

- ŞAHASER değil ŞAHESER

- KAÇ TANESİYLE değil KAÇIYLA

- "EVVELSİ GÜN" değil EVVELKİ GÜN

- "ŞEYSİ" değil ŞEYİ

- "SAHİBİSİ" değil SAHİBİ

- "BİSSÜRÜSÜ" değil BİRÇOĞU

- "SİZ (DE) HÂLÂ ÇOK GÜZELSİNİZ" değil SİZ (DE) HER ZAMAN ÇOK GÜZELSİNİZ

- "ANLATTIĞIMIZ ZAMAN OLAY OLUR" değil ANLATSAK OLAY OLUR

- "GENEL BİR YAKLAŞIMLAR" değil GENEL YAKLAŞIMLAR

- ZARUNLU

( ZARURÎ ile/ve/değil ZORUNLU )
( Bazı/çoğu sözler hatalı seslendirildikleri için değil konuşurken, birbirine yakın ya da eş iki sözcüğü bir anda söyleme ya da birini söyleyecekken ani bir karar ve hızla ötekine geçme sonucu çıkan söz(cük)lerdir. )

- "ZAMANIN EL VERDİĞİNCE" değil "ZAMAN EL VERDİĞİNCE"
( "ZAMANIN EL VERDİĞİ KADAR" demek üzereyken "ZAMANIN" diye başlayıp bu sözü kullandıktan sonra bir anda zihne başka bir sözün gelmesiyle hızla yön değiştirerek ifadenin bozulmasıyla oluşur. [Dli yanlış kullanmaktan değil bazen konuşma koşullarının çoklu etkileri altında sözcükler arasında karmaşalar yaşanabilir.] )

- "GELİŞMESİNE YOL AÇAR" değil GELİŞMESİNİ SAĞLAR

- "BOĞAZLARIM AĞRIYOR / BOĞAZLARIMI ÜŞÜTMÜŞÜM" değil BOĞAZIM AĞRIYOR / BOĞAZIMI ÜŞÜTMÜŞÜM

- "FEVKALADE SIKINTILI" değil FAZLASIYLA SIKINTILI

- "360 DERECE TERS" değil "180 DERECE TERS"

- "BİREYSEL TARİH" değil "BİREYSEL GEÇMİŞ"

( İnsanlığın tarihi olur fakat insanın/bireyin "tarihi" değil geçmişi olur! )

- "NEYİNİ BEĞENMEDİN?" değil "NESİNİ BEĞENMEDİN?"

- "DİLİMİN DÖNDÜĞÜNCE ..." değil "DİLİMİN DÖNDÜĞÜ KADARIYLA ..."

- "İSTEYEN 'ŞÖYLE' YAPAR İSTEYEN YAPMAZ" değil İSTEYEN 'ŞÖYLE' YAPAR, İSTEMEYEN YAPMAZ

- "DAHA SONRA AKLIMA GELMEZ" değil DAHA SONRA AKLIMA GELMEZSE/GELMEYEBİLİR

- "UNUTMUTTUM" değil UNUTMUŞUM

- "UNUTMUŞUM"değil/yerine YETERİNCE (HIZLI) ANIMSAYAMAMIŞIM

- SAHİBİ değil EMÂNETÇİSİ

- SAHİBİNDEN değil EMÂNETÇİSİNDEN

- "MADEM Kİ ÖYLE SÖYLÜYORSA/YAPIYORSA" değil "MADEM Kİ ÖYLE SÖYLÜYOR/YAPIYOR"

- "BUNLARDAN KAÇINAMAZSIN/IZ" değil BUNLARDAN KAÇAMAZSIN/IZ

- "GÜNLÜK ..." ile "GÜNDELİK ..."

- BİRFİİL değil BİLFİİL

- "HER İKİ KAPILARIMIZ" değil HER İKİ KAPIMIZ

- HANEDANLIK değil HANEDAN

- HAREMLİK-SELÂMLIK değil HAREM-SELÂMLIK

- CEKETİMİ GİYİNECEĞİM değil CEKETİMİ GİYECEĞİM

- HAVALİMANI değil HAVAALANI

- NEY ÇALMAK değil NEY ÜFLEMEK

- ŞOK OLMAK değil ŞOKE OLMAK

- DAHA DEĞİL değil HENÜZ DEĞİL

- NOLMAZ NOLMAZ değil NOLUR NOLMAZ

- İSTENMİYEN değil İSTENMEYEN

- YÜZEYEL değil YÜZEYSEL

- KİTLE! değil KİLİTLE!

- AFAKAN değil HAFAKAN

( ... DEĞİL Istırap, sıkıntı. | Mustarip olmak ve deprenmek. | Yürek oynaması. )

- ARSLAN değil ASLAN

- ATELYE değil ATÖLYE

- ATIYORUM/Z değil ATF EDİYORUM/Z

- EYİLİM değil EĞİLİM

- "DÜŞÜNCEME" değil DÜŞÜNMEK

- YANLIZ değil YALNIZ

( "Yalın"dan akılda kalabilir. )

- YALNIŞ değil YANLIŞ
( "Yanılma"dan akılda kalabilir. )

- BUJİTERİ değil BİJUTERİ

- GÖYA değil GÜYA

- ABUK SUBUK değil ABUK SABUK

- TİYO değil TÜYO

- SEYEHAT değil SEYAHAT

- İHTİYAR değil YAŞLI

- VAHİH değil VAHİY

- SANTRANÇ değil SATRANÇ

- HİÇKİMSEMİZ değil HİÇBİRİMİZ

- YAPMIŞIN(DIR)/OLMUŞUN(DUR) değil YAPMIŞSIN(DIR)/OLMUŞSUN(DUR)

- ALEH(İNE) değil ALEYH(İNE)

- TÜKKAN değil DÜKKÂN

- ROPÖRTAJ değil RÖPORTAJ

- FORMULA 1'DE: "(YARIŞ) KOŞULUYOR" değil/yerine "(YARIŞ) SÜRÜYOR/SÜRÜLÜYOR"

- MEVLANEKAPI değil MEVLÂNÂKAPI

- KRONER değil KORONER

- SEMFONİ değil SENFONİ

- ZENAAT değil ZANAAT

- ABUK-SUBUK değil ABUK-SABUK

- CAM KENARI değil PENCERE KENARI

- İKİ KELİME LAF ETMEK değil İKİ KELÂM LAF ETMEK

- MANTALİTE değil MENTALİTE

- "OLMASI GEREKİR" değil OLSA GEREK

- "KELLİ FELLİ" değil KERLİ FERLİ

- "STAJER" değil STAJYER

- "MEHENG, MEHEKK" değil MİHEKK

- "SABAHA KARŞI" değil SABAHA DOĞRU

- "İYİCENE, GÜZELCENE" değil İYİCE, GÜZELCE

- "BAŞTAN AŞAĞIYA" değil BAŞTAN AŞAĞI

- "BERABERCE" değil BİRLİKTE

- BUNLARIN "HİÇBİRİSİ" değil BUNLARIN HİÇBİRİ

- "GÖRMEYE DEĞER" değil "GÖRÜLMEYE DEĞER"

- "İLERİYE SÜRMEK" değil İLERİ SÜRMEK

- AKİBET değil AKIBET

- "DİREKMAN" değil DOĞRUDAN

- "TAT" değil TAD

- "GÜVENİRLİK" değil GÜVENİLİRLİK

- FOTOĞRAF "ÇEKİNMEK" değil FOTOĞRAF ÇEKİLMEK

- 100/60 MUMLUK değil 100/60 WATT'LIK

- "İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ" değil "İSTANBUL, AYDIN ÜNİVERSİTESİ"

( Aydın şehrimizin adını düşünür/seslendirir gibi değil Aydınlanmış/Aydınlanacak olanlar/ın anlamında seslendirilmeli/vurgulanmalıdır! )

- "İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ" değil "İSTANBUL, ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ"
( "İstanbul Şehri" gibi düşünür/seslendirir gibi değil Şehir Üniversitesi olarak seslendirilmeli/vurgulanmalıdır! )

- "İ-TÜ" ÜNİVERSİTESİ değil İTÜ ÜNİVERSİTESİ

- "HİT-İT" ÜNİVERSİTESİ değil HİTİT ÜNİVERSİTESİ

- "VAROL-UŞSAL" değil VAR OLUŞSAL

- "MEL-ANKOLİK" değil MELANKOLİK

- "NEREDE OKUDUĞUMU BİLMİYORUM AMA ..." değil "NEREDE OKUDUĞUMU ANIMSAYAMIYORUM AMA ..."

- "YARIMI KADAR" değil YARISI KADAR

- "İSTOP" değil STOP yerine DURMA/DURDU

- "VALEYBOL" değil VOLEYBOL

- "SELVİ AĞACI" değil SERVİ AĞACI

- "SELVİ BOYLU" değil SERVİ BOYLU

- "MÜMKÜN MÜ?/OLANAKLI MI?" ile/değil "OLASI MI?"

- "OLASI DEĞİL" değil "KOLAY DEĞİL"

- "VAZ CAYDIM" değil "VAZGEÇTİM"

- "BİRKAÇ BİRŞEY SÖYLEMEK" değil BİRKAÇ ŞEY SÖYLEMEK ya da BİRŞEY SÖYLEMEK

- "AZ ÖNCE SÖYLEDİM" değil "AZ ÖNCE SÖYLEDİĞİM GİBİ"

- "MİNÜBÜS/MÜNÜBÜS" değil MİNİBÜS

- "ÖNCEKİSİNDEN" değil ÖNCEKİNDEN

- EKMEĞİN: "KÖŞESİ" değil UCU

- "KANSAROJEN" değil KANSEROJEN

- "... (FİZİKİ UNSURUN) HER BİRİSİNİ ..." değil "... (FİZİKİ UNSURUN) HER BİRİNİ ..."

- "... ÖZELLİĞE HAİZ" değil ... ÖZELLİĞİ HAİZ

- "AYNINDAN" değil "AYNISINDAN"

- "DÖRT LEVENT" değil "DÖRDÜNCÜ LEVENT"

- "57.Cİ ALAY" değil 57. ALAY

( Hem nokta koyup hem de -ci eki getirilmez! )

- ".KOM" değil ".COM"

- "İMEYL/E-MAIL NUMARASI" değil "E-POSTA ADRESİ"

- CALL CENTER değil ÇAĞRI MERKEZİ

- "ESEMES" değil "SEMESE/SMS"

- "TİVİ" değil TE-VE

- "ENTİVİ" değil NE-TE-VE

- TAYMİNG/TIMING değil ZAMANLAMA

- MORGIÇ(MORTGAGE) değil KONUT KREDİSİ

- DATABEYZ(DATABASE) değil/yerine VERİTABANI

- "VARSAYISAL" değil SAYISAL

- "VARSAYISAL" değil VARSAYIMSAL

- "DİSPÜTÖR" değil DİSTRİBÜTÖR

- "START ALMAK/ALDIRMAK" değil BAŞLAMAK/BAŞLATMAK

- "ONLA/ŞUNLA-BUNLA" değil ONUNLA/ŞUNUNLA-BUNUNLA

- "AYAĞIMI/AYAKLARIMI (ÇIKARAYIM)" değil AYAKKABILARIMI (ÇIKARTAYIM)

- KİŞİLER İÇİN: "BİR TANESİ" değil BİRİ/Sİ

- KİŞİLER İÇİN: "BİR TANESİ" değil İÇLERİNDEN BİRİ

- "AFERİM" değil AFERİN

- "BİRİ BİN PARA" değil "BİNİ BİR PARA"

- "NOT BIRAKMAK" değil NOT İLETMEK

- FELSEFİ değil YORUMSAL

- HERHALDE değil SANIRIM

- AÇILIŞ TÖRENİ/KONUŞMASI değil AÇIŞ TÖRENİ/KONUŞMASI

- "HİÇ ÖNEMİ YOK" değil "ÖNEMLİ DEĞİL"

- FEDÂ değil HEBÂ

- BAŞBAŞA değil BİRLİKTE

- ZERZEVÂT değil SEBZEVÂT

- FAKAT değil AYNI ZAMANDA

- ÖNCE değil İLK

- 5 AŞAĞI 5 YUKARI değil 3 AŞAĞI 5 YUKARI

- HASTA NAKİL AMBULANSI değil HASTA NAKİL ARACI

- AMBULANS değil HASTA NAKİL ARACI

- AMBULANCE değil AMBULANS

- "BÜTÜN BUNLAR" değil BUNLARIN HEPSİ/TÜMÜ

- "ÇÜNKÜ NİYE ..." değil "NİYE?, ÇÜNKÜ ..."

- KONJÖKTÜR/KONJEKTÜR değil KONJONKTÜR

- FIRINCI değil EKMEKÇİ

- "GERÇEK" değil "SAĞLAM"

- "HEP" değil "DAHA ÇOK"

- TÜRK-İSLÂM değil İSLÂM-TÜRK

- ŞARZ değil ŞARJ

- PAYLAÇO değil PALYAÇO

- SAÇ değil SAC

- YALAN KONUŞMAK değil YALAN SÖYLEMEK

- "BÜTÜN BUNLAR" değil "BUNLARIN HEPSİ/TAMAMI"

- BİT PAZARI değil BAT(HIZLI/ANİDEN) PAZARI

- RESMÎ GEÇİT değil RESM-İ GEÇİT

- DEZAVANTAJ SAĞLAMAK değil DEZAVANTAJ YARATMAK

- KOVUŞTURMA değil KOĞUŞTURMA

- SADRAZAM TORUNU değil SADRAZAM'IN SOL TAŞAĞI

- 360 DERECE DÖNMEK değil 180 DERECE DÖNMEK

- AKIL-BALİĞ değil ÂKİL-BALİĞ

- YOKTAN değil YOK İKEN

- KİRLİ TOPRAK değil KİLLİ TOPRAK

- ANLATMAK değil NAKL ETMEK

- İDEAL değil ÜLKÜ

- ANLATIMDA:"DÜNKÜ" değil "BİR GÜN ÖNCEKİ"

- OLANAKSIZLAR değil OLANAKSIZLIKLAR

- BENLE(N) değil BENİMLE

- "KİLO KAYBETMEK" değil "KİLO VERMEK"

- "HARBİDEN değil "GERÇEKTEN"

- SEVAP ile/ve/değil SAVAB(DOĞRU)

- HATA-SEVAP değil HATA-SAVAB

- HERŞEY değil ÇOK ŞEY

- "HERKES BİLİRLERDİ" değil HERKES BİLİRDİ

- İNSAN HAYATI değil HAYAT

- "ESKİ" değil "BİR ÖNCEKİ"

- SEVMİYORUM değil "BANA HİTAP ETMİYOR"

- ADET değil DEMET

- ZEBSE değil SEBZE

- TİMÖR değil TÜMÖR

- KUNPİR değil KUMPİR

- PAYLAÇO değil PALYAÇO

- CİMNASTİK değil JİMNASTİK

- ACELELİKTEN ... değil ACELEDEN / ACELE ETMEKTEN ...

- KAYINBABA/ANA değil KAİMBABA/ANA

- METEROLOJİ değil METEOROLOJİ

- "KENDİMLE OYNUYORUM" değil "KENDİ KENDİME OYNUYORUM"

- FOTOĞRAF ÇEKİLMEK değil FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK

- "BAŞLAYASIYA KADAR" değil "BAŞLAYINCAYA KADAR"

- "TONLARCA ..." değil "YÜZLERCE/BİNLERCE ..."

- "NE DİYEBİLİRİM (Kİ)?" değil "NE DENİLEBİLİR (Kİ)?"

- NUS değil NUSH[Ar.](ÖĞÜT/NASİHAT)

- KÜÇÜK OLASILIK değil DÜŞÜK OLASILIK

- "KAYBETME ŞANSI" değil "KAYBETME OLASILIĞI"

- "HATAYA ŞANS VERMEK" değil HATA(YA) (YAPMAYA DA) FIRSAT VERMEK

- "AMA NİYE?" değil "NİYE?"

- "ÇÜNKÜ-NİYE?" değil "NİYE? ÇÜNKÜ ..."

- ... OLDUĞU DOLAYISIYLA değil ... OLMASI DOLAYISIYLA

- "TAHMİN ETMİYORUM" değil "SANMIYORUM"

- İLÂÇ/I YEMEK değil İLÂÇ/I YUTMAK

- "NASIL KULLANIŞI" değil NASIL KULLANILDIĞI

- İYRENÇ/İRENÇ/İİRENÇ değil İĞRENÇ

- LAYLON değil NAYLON

- FOŞET değil POŞET

- KOMBİNEZON değil KOMBİNASYON

- BUTON değil DÜĞME

- TARAS değil TERAS

- DÖNDERMEK değil DÖNDÜRMEK

- BİLDİK değil BİLİNDİK

- AİLECEK değil AİLECE

- "VERESİYE/YAPASIYA KADAR" değil/yerine VERENE/YAPANA KADAR

- "HANGİLERİNLE/N" değil HANGİLERİYLE

- "TOPLARSAK" değil TOPARLARSAK

- "SONDAN" değil SONRADAN

- "KOLANYA" değil KOLONYA

- "İLK İCAT/MUCİT" değil İCAT/MUCİT

- GÖZLÜK İÇİN: GİYMEK değil TAKMAK

- SAPLAMA değil SAPTAMA

- "MERAK ETME(!)" ile/ve/değil/yerine "ENDİŞELENME(!)"

- YOL YÜRÜMEK değil YOL SÜRÜMEK

- "AYRIYETTEN" değil AYRICA

- "REZARVASYON" değil REZERVASYON

- "KAVALTILIK" değil KAHVALTILIK

- "TÜRKÜAZ değil TURKUAZ

- "YANLIŞ ANLAŞMA" değil "YANLIŞ ANLAMA"

- İNTERAKTİF değil ETKİLEŞİMLİ

- "DEDİMSE DE" değil DEDİYSEM DE

- "YAPACAK ÇOK İŞ/İM VAR" değil "YAPILACAK ÇOK İŞ/İM VAR"

- "YAPACAK/YAPILACAK BİR ŞEY YOK" değil "YAPILACAK (PEK) FAZLA BİR ŞEY YOK"

- ÖÇ değil ÖC

- ANA ARTER değil ARTER

- "YAĞLARI/NI YAKMAK" değil YAĞLARI/NI ERİTMEK

- "SONUNU GETİRMEK" değil "SONRASINI GETİRMEK"

- "HERKESE ...'YA DİKKAT ETMESİNİ TAVSİYE EDİYORUM" değil "HERKESİ ...'YA DİKKAT ETMESİ İÇİN UYARIYORUM"

- ANTAT değil ANTANT[Fr.] (KALMAK) | yerine ANTLAŞMAK

- "KENDİ KENDİNİ/Zİ TATMİN ETMEK/EDEMEMEK" değil "KENDİNİ/Zİ TATMİN ETMEK/EDEMEMEK"

- SIRÇALI KÖŞK değil SIRÇA KÖŞK

- JİMLASTİK değil JİMNASTİK

- SABIN değil SABUN

- "KENDİNE ÖZEL" değil "KENDİNE ÖZGÜ"

- NOLMAZ NOLMAZ değil NE OLUR, NE OLMAZ

- "DÖNDERMEK" değil DÖNDÜRMEK

- "SANIRSAM" değil SANIRIM

- "UNUTTURMA!" değil/yerine "ANIMSATIRMISIN!"

- "UNUTUYORUM" değil/yerine BAZEN ANIMSAYAMIYORUM

- "ONUN/SENİN YERİNE" değil "ONUN/SENİN İÇİN"

- "ZAMANI ÖLDÜRMEK" değil "ZAMANI DEĞERLENDİRMEK"

- "ELDE EDİNEBİLMEK İÇİN" değil ELDE EDEBİLMEK İÇİN

- MİNNETKÂR değil MİNNETTÂR

- CEBEL(LEŞME) değil CEDEL(LEŞME)

- GELİN! değil GELMEK İSTEYENE DUYURULUR

- "İMZA KOYMAK" değil "İMZA ATMAK"

- "MERAK EDİYORUM" değil DÜŞÜNÜYORUM

- "BURA DA ... DEĞİL" değil "BURASI DA ... DEĞİL"

- BUNLARIN HEPSİ BİR "PAKET" değil BUNLARIN HEPSİ BİR BÜTÜN

- "HER BİRİSİNE" değil HER BİRİNE

- MADDEN değil MADDETEN

- MUNDAR değil MURDAR

- "GÖZLENEBİLİYOR" değil GÖZLEMLENEBİLİYOR

- "VAZİYET ETMEK" değil VÂZ-I YED ETMEK

( ... DEĞİL Duruma el koymak. )

- "YEDİ EMİN" değil YED-İ EMN
( ... DEĞİL Emin el/ler. )

- "YANLIŞSAM BENİ DÜZELT/İN!" değil YANLIŞSA DÜZELT/İN!
( Bu "M / N" harflerinin yani "BEN / SEN" "dilinin/kullanımı", "kişi temelli/odaklı" alt seviye "düşünüş"[düşünmeyiş/düşünemeyiş] ile bağlantılı olarak ya da öteki dillerden ve özellikle İngilizce'deki kullanımdan gelen kötü/yanlış bir kullanım/ifade şeklidir. )

- "HAKLISIN!/YANLIŞSIN!" değil DOĞRU!/YANLIŞ!

- "DOĞRUSUN!/YANLIŞSIN!" değil DOĞRU!/YANLIŞ!

- "DOĞRU/YANLIŞ! SÖYLÜYORSUN!" değil DOĞRU!/YANLIŞ!

- "YALAN SÖYLÜYORSUN!" değil YALAN!

( Doğru/yanlış, tüm insanlara ve olguya/olaylara tâbidir. Dolayısıyla doğrudan ya da "dolaylı" olarak belirli/bir kişiyle sınırlanamaz/odaklanamaz! )

- "GÖZ ÖNÜNE ALMAK" değil "GÖZE ALMAK"

- "GÖZE ALMAK" değil "GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMAK"

- "GÖZ ÖNÜNE ALMAK" değil "GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMAK"

- "NE KADAR KULLANILABİLİR OLMASI" değil "NE KADAR KULLANILABİLİR OLDUĞU"

- "... NE ZAMAN ..." değil "... OLDUĞUNDA"

- NE ZAMAN ile/ve/değil/yerine HANGİ KOŞULLARDA/ŞARTLARDA

- "AYAKTA DURMAMIZA ŞÜKREDİYORUZ" değil "AYAKTA DURDUĞUMUZA ŞÜKREDİYORUZ"

- "BENCE YAPMAKTA YARAR OLABİLİR" değil "BENCE YAPMAKTA YARAR OLUR"

( Belirli/net bir görüş/yorum/yargı ile başlayıp olasılık ile bitirmek dil ve mantık hatası oluşturur! [ya görüşü devam ettirmek ya da olasılık üzerinde durarak kavramsal olarak ifade etmek gerekir] )

- "NAMIK KEMÂL" FIKRALARI değil NÂM-I KEMÂL FIKRALARI

- HOŞGELDİNİZ! KAĞIDINIZ KIRIK, KALEMİNİZ değil HOŞGELDİNİZ! KAĞIDINIZ, KIRIK KALEMİNİZ

- GENE-LİKLE değil GENELLİKLE

( Vurgu ve harfi tam/doğru seslendirerek! [Dudak ve bilgi tembelliği yapmadan!] [Harfleri biraraya getirerek değil kulak dolgunluğuyla, doğrusu nasıl söyleniyorsa o şekilde söyleyerek!] )

- ÖZE-LİKLE değil ÖZELLİKLE
( Vurgu ve harfi tam/doğru seslendirerek! [Dudak ve bilgi tembelliği yapmadan!] [Harfleri biraraya getirerek değil kulak dolgunluğuyla, doğrusu nasıl söyleniyorsa o şekilde söyleyerek!] )

- "HAYA-TINDA" değil HAYATINDA

- TEK-RAR değil TEKRAR

- ZORA-KÎ değil ZORÂKÎ

- GALİ-BA değil GALİBA

- A-DEM değil ÂDEM

- BE-YANI değil BEYÂN'I

- ÇOCU-KEN değil ÇOCUKKEN

- HAKİKA-TEN değil HAKİKATEN

- E-CEL değil ECEL

- VAROL-MASI değil VAR OLMASI

- BAK-TERİ/LER/İN değil BAKTERİ/LER/İN

- NE-VADA değil NEVADA

- ZERAFET değil ZARAFET(KİYÂSE)

- GÖKÜYOR değil GÖNÜYOR

- YALNIŞ değil YANL

- YANLIZ değil YALNIZ

- ARTTIRMA değil ARTIRMA

- TAKTİR değil TAKDİR

- KANPANYA değil KAMPANYA

- İNSİYATİF değil İNİSİYATİF

- EKZOZ değil EGZOZ

- MÜSBET değil MÜSPET

- HÖRMET değil HÜRMET

- HAMMAL değil HAMAL

- TİSKİNTİ değil TİKSİNTİ

- EŞKİ değil Eİ

- FALİYET değil FAALİYET

- ULUSLAR ARASI değil ULUSLARARASI

- HERKEZ değil HERKES

- KATOLOG değil KATALOG

- PANTALON değil PANTOLON

- MUZ ÇORAP değil MUS ÇORAP

- MÜSİBET değil MUSİBET

- GIPTE değil GIPTA

- MUNDAR değil MURDÂR

- TENBEL değil TEMBEL

- SÜPRİZ değil SÜRPRİZ

- BAZAN değil BAZEN

- DİNAYET değil DİYANET

- DOKANIR değil DOKUNUR

- HEYACAN değil HEYECAN

- ALLEGORİ değil ALEGORİ

- KATARSİZ/KATARSİS değil KATARZİS

- ÂYAR değil AYAR

- FESÂHÂT değil FASÂHÂT

- GAYYÛR değil GAYÛR

- HÂTIRÂ değil HÂTIRA

- HÎBE değil HİBE

- KELÎME değil KELİME

- LÎSAN değil LİSAN

- MÎZAH değil MİZAH

- SÛNÎ değil SUN'Î

- ADALET değil ADÂLET

- MÜCADELE değil MÜCÂDELE

- SAHA değil SÂHA

- "MÜTEVAZILIK" değil TEVAZU

- "SADELİ" değil(/olmaz) SADE

- "ENİNDE SONUNDA" değil ÖNÜNDE SONUNDA

- "SAATLER OLSUN" değil SIHHATLER OLSUN

- "LAMİNAT" değil LAMİNANT

- "YAPARAKTAN/EDEREKTEN" değil YAPARAK/EDEREK

- "TEKRARDAN" değil TEKRAR

- "MÜNÜBÜS" değil MİNİBÜS

- KAPI ÇALINIYOR değil KAPI ÇALIYOR

- OLABİLMEMELERİ değil OLAMAMALARI

- VEREBİLİNİR değil VERİLEBİLİR

- ALINABİLİNİYOR değil ALINABİLİYOR

- ... OLUNABİLİNECEK değil OLUNABİLECEK

- NİTELENDİRİLEBİLİNİR değil NİTELENDİRİLEBİLİR

- GEÇEBİLEMEZ değil GEÇEMEZ

- GELİŞTİREBİLMEMİŞ değil GELİŞTİREMEMİŞ

- GELİNİLMEZ değil GELİNMEZ

- OLMAYAYDI değil OLMASAYDI

- ROMANTİK değil ROMANSI

- ALIKOYULMAK değil ALIKONULMAK

- YESYENİ değil YEPYENİ

- RAZILAR MIDIR? değil RAZI MIDIRLAR?

- TESHİP değil TEZHİP

- YÜKSEK TEKNOLOJİ değil İLERİ TEKNOLOJİ

- MALESEF değil MAALESEF

- KARNIBAHAR değil KARNABAHAR

- DÖKÜMAN değil DOKÜMAN

- FARZ-I MAHAL değil FARZIMUHAL(OLMAYACAK ŞEY YA!)

- "İKİ TERAZİNİN KEFESİ GİBİ" değil "TERAZİNİN İKİ KEFESİ GİBİ"

- LAF-Ü GÜZAF değil LAF Ü GÜZAF

- DİNAZOR değil DİNOZOR

- MALOZ değil MOLOZ[Yun.]

- AFİLLİ değil AFİLİ

- AFERİM değil AFERİN

- ALALADE değil ALELÂDE

- ALİMİNYUM değil ALÜMİNYUM

- ALİVYON değil ALÜVYON

- ANBAR değil AMBAR

- ASVALT değil ASFALT

- BAZAN değil BAZEN

( Her ne kadar [Ar. "BA'-ZÂN: VAkit vakit, ara-sıra.] gelse de, Türkçe'de BAZEN olarak yazılmakta/kulllanılmaktadır. )

- CANBAZ değil CAMBAZ

- CİVATA değil CIVATA

- CİYER değil CİĞER

- ÇENBER değil ÇEMBER

- CINGAR değil ÇINGAR

- ÇİYDEM değil ÇİĞDEM

- ÇÜNKİ değil ÇÜNKÜ

- DALEVERE değil DALAVERE

- DEYİRMEN değil DEĞİRMEN

- DELHİZ değil DEHLİZ

- DÜYÜM değil DÜĞÜM

- DÜYÜN değil DÜĞÜN

- EZZA değil ECZA

- EYER değil EĞER

- EYİM değil EĞİM

- EYİTİM değil EĞİTİM

- EYLENCE değil EĞLENCE

- EYMEK değil EĞMEK

- EYRİ değil EĞRİ

- EREZYON değil EROZYON

- FEDARASYON değil FEDERASYON

- FERMAR değil FERMUAR

- FİSKİYE değil FISKIYE

- FİAT değil FİYAT

- GALETE değil GALETA

- GALVENİZ değil GALVANİZ

- GARAZ değil GAREZ

- GARAMAFON değil GRAMOFON

- GÜYÜM değil GÜĞÜM

- HARAKET değil HAREKET

- HELOZON değil HELEZON

- HEYACAN değil HEYECAN

- HEYALAN değil HEYELAN

- İNBİR değil İMBİK

- İNKİLAP değil İNKILÂP

- KALÖRİFER değil KALORİFER

- KANBUR değil KAMBUR

- KAPISKA değil KAPUSKA

- KAREKTER değil KARAKTER

- KAVONOZ değil KAVANOZ

- KAYSI değil KAYISI

- KİPRİK değil KİRPİK

- KOLANYA değil KOLONYA

- KÜPÜR değil KUPÜR

- KURDELA değil KURDELE

- MATAMATİK değil MATEMATİK

- MAYDONOZ değil MAYDANOZ

- MENBA değil MEMBA

- MEŞKUL değil MEŞGUL
[< ŞUGL]["gu" uzun okunur]
( MEŞKÛL[Ar.]: Bileklerine kadar üç ayağı beyaz olan at. DEĞİL Bir işle uğraşan. )

- MAKOSEN değil MOKASEN

- MUZUR değil MUZIR

- MÜTAYİT değil MÜTEAHHİT

- ORTADOKS değil ORTODOKS

- PATETES değil PATATES

- PENBE değil PEMBE

- SALYONGOZ değil SALYANGOZ

- SERHOŞ değil SARHOŞ

- SEYEHAT değil SEYAHAT

- SİKLET değil SIKLET

- SOVAN değil SOĞAN

- ŞAHASER değil ŞAHESER

- TASFİR değil TASVİR

- TAŞARON değil TAŞERON

- TAZZİK değil TAZYİK

- ÜVERTÜR değil UVERTÜR

- ÜÇKEN değil ÜÇGEN

- VALEYBOL değil VOLEYBOL

- YAKOMOZ değil YAKAMOZ

- YUMŞAK değil YUMUŞAK

- ZANBAK değil ZAMBAK

 

AYRI(K) YAZILMAZ!

( Doğruları aşağıdaki şekildedir! "..." bulunan yerlerde ayrık(yanlış) halini düşününüz! )

( YAZIM(İMLÂ) KILAVUZU!
SÖZLÜKLER!
ETİMOLOJİ )

- İngilizce'de Sıklıkla Yanlış Telaffuz Edilen 100 Sözcük ve Deyimler
( 100 Most Often Mispronounced Words and Phrases in English )

- AÇIK GÖZ değil AÇIKGÖZ

- ... değil ALTYAPI

- ... değil ATASÖZÜ

- ... değil AYŞEKADIN(FASULYE)

- ... değil BALIKSIRTI

- ... değil BALLIBABA

- ... değil BALMUMU

- ... değil BASIMEVİ

- ... değil BASMAKALIP

- ... değil BEŞİBİRLİK

- ... değil BİÇERDÖVER

- ... değil BİLİRKİŞİ

- ... değil BİNDALLI

- ... değil CAMGÖBEĞİ

- ... değil ÇALAKALEM

- ... değil ÇALIKUŞU

- ... değil ÇÖREKOTU

- ... değil DEMİRYOLU

- ... değil DEVETABANI

- ... değil DIŞİŞLERİ

- ... değil DÜZTABAN

- ... değil EBEGÜMECİD

- ... değil EŞGÜDÜM

- ... değil GAZYAĞI

- ... değil GÖZDAĞI

- ... değil KARGABURNU

- ... değil KATSAYI

- ... değil KAVUNİÇİ

- ... değil KIRKAMBAR

- ... değil KIRKAYAK

- ... değil KOŞARADIM

- ... değil KÖRDÜĞÜM

- ... değil KÖREBE

- ... değil KUŞBURNU

- ... değil ORTAOYUN

- ... değil ÖNSÖZ

- ... değil SAĞDUYU

- ... değil SEMİZOTU

- ... değil SİNEKKAYDI

- ... değil SUÇİÇEĞİ

- ... değil UYURGEZER

- ... değil VARSAYIM

- ... değil YANARDAĞ

- ... değil YERELMASI

 

 

TÜRKÇE'Sİ VARKEN...

- ABAKÜS yerine SAYIBONCUĞU (ÇÖRKÜ)

- ABONE yerine SÜRDÜRÜMCÜ

- ABONELİK yerine SÜRDÜRÜMCÜ OLMAK

- ADALE yerine KAS

- ADALET/HUKUK yerine TÜZE

- AFİYET OLSUN yerine YARASIN

- AHENK(ARMONİ) yerine UYUŞUM

- AJANDA yerine ANDAÇ

- AJİTASYON yerine KIŞKIRTMA

-@ AKADEMİSYEN yerine BİLİMCİ

- AKS yerine DİNGİL

- AKSAN yerine VURGU

- AKSİLİK yerine TERSLİK

- AKSİNE yerine TERSİNE

- AKSİYOM yerine BELİT

- AKUSTİK yerine YANKIBİLİM

- ALAKA yerine İLGİ, İLİŞKİ, İLİNTİ

- ALEV yerine YALAZ(A)

- ALMANAK yerine YILLIK

- AMATÖR yerine ÖZENGEN

- AMPİRİK yerine DENEYSEL

- AMBLEM yerine SİMGE, BELİR(T)GE

- ANGARYA yerine YÜKLENTİ

- ANONS yerine DUYURU

- APRİORİ yerine İLKSEL

- APOSTERİORİ yerine SONSAL

- APOSTROF yerine KESME (İMİ)

- ARGÜMAN yerine KANIT

- ARŞİV yerine BELGELİK

- ASIR yerine YÜZYIL

- ASİSTAN yerine YARDIMCI/KÖMEK

- ASTRONOMİ yerine UZAYBİLİM

- AVANS yerine ÖNDELİK

- AYİN yerine TÖREN

- AYSBERG yerine BUZDAĞI

- BALANS yerine DENGE

- BARKOD yerine TANITKI

- BARİYER yerine ÖNLEÇ

- BÂRİZ yerine BELİRGİN

- BAZ yerine TABAN

- BEDEN yerine GÖVDE

- BEYÂNAT yerine DEMEÇ

- BEYÂNNAME yerine BİLDİRİ/BİLDİRGE

- BİBERON yerine EMZİK

- BİBLİYOGRAFYA yerine KAYNAKÇA

-@ BİLİM İNSANI yerine BİLİMCİ

- BİYOGRAFİ yerine YAŞAM ÖYKÜSÜ

- BİYOLOJİ yerine DİRİMBİLİM

- BİYOLOJİK yerine DİRİMSEL

- BONKÖR yerine ELİAÇIK

- BORDÜR yerine KENARTAŞI

- BOTANİK yerine BİTKİBİLİM

- BRANŞ yerine DAL/KOL

- BRİFİNG yerine ÖZETLEM

- BRONZ yerine TUNÇ

- BUHÂR yerine BUĞU

- BUKET yerine DEMET

- BUKLE(T) yerine LÜLE

- (BUL)DOZER yerine YOLDÜZLER

- CADDE yerine ANAYOL

- CAZİP yerine ÇEKİM

- CAZİBE yerine ALIMLILIK

- CEHENNEM yerine TAMU

- CENİN yerine DÖLÜT/DÖL

- CEREYAN yerine AKIM

- CEVHER yerine TÖZ

- CİLT yerine DERİ

- CİMRİ yerine PİNTİ

- ÇİLE yerine SIKINTI

- DEFANS yerine SAVUNMA

- DEJENERE yerine YOZ

- DEJENERASYON yerine YOZLAŞMA

-@ DEKAN yerine YETİLBEY

- DEKLARASYON yerine BİLDİRİM

- DELİL yerine TUTAMAK

- DEMOKRASİ yerine ELERKİ

- DEPARTMAN yerine BÖLÜM

- DETAY(TEFERRUAT) yerine AYRINTI

- DEVAMLI yerine SÜREKLİ

- DEVİR yerine ÇAĞ/DÖNEM

-@ DOÇENT yerine BİLGEN

- DİDAKTİK yerine ÖĞRETİCİ

- DİĞER yerine ÖTEKİ/ÖTE/ÖBÜR/BAŞKA

- DİREKTİF yerine YÖNERGE

- DİSKUR yerine SÖYLEM

- DİSTRİBÜTÖR yerine DAĞITICI/DAĞITIM

- DİYALEKT yerine LEHÇE

- (DİYELEKTİK değil DİYALEKTİK) yerine EYTİŞİM(SEL)

- DOGMA yerine İNAK

-@ DOKTOR yerine ÖKE

- DOKTRİN yerine ÖĞRETİ

- DOKÜMAN yerine BELGE

- DOMİNANT yerine BAŞAT

- DONE yerine VERİ

- DUALİTE yerine EŞLEKLİK

- EDAT yerine İLGEÇ
[dil bilgisinde]

- EDİTÖR yerine YAYIMCI

- EGOİST yerine BENCİL

- EFSANE yerine SÖYLENCE

- EKLEKTİK yerine DERLENMİŞ

- EKO yerine YANKI

- EKZİSTANSİYALİZM yerine VAROLUŞÇULUK

- ELBİSE yerine GİYECEK

- ELİT yerine SEÇKİN

- EMEL/GAYE yerine İSTEK/UMUT/ÜLKÜ

- EMİN yerine GÜVENLİ

- EMİR yerine BUYRUK/BUYURU

- ENKAZ yerine YIKINTI/ÇÖKÜNTÜ/KALINTI

- ENSTRÜMAN yerine ÇALGI/MÜZİK ALETİ

- ENTERESAN yerine İLGİNÇ

- ENTERNASYONAL yerine ULUSLARARASI

- EPİGRAF yerine TANIMLIK

- EPİLOG yerine SONDEYİŞ

- ESARET yerine TUTSAKLIK/BOYUNDURUK(/YÜK)

- ESER yerine YAPIT; İZ

- ESÎR yerine TUTSAK

- ESKİZ yerine TASLAK

- EVLÂT yerine ÇOCUKLAR

- EZBER yerine BELLEME

- FABL yerine ÖYKÜNCE

- FAHRî yerine ONURSAL

- FAİZ yerine ÜREM

- FAKİR yerine YOKSUL

- FAKTÖR yerine ETKEN/ETMEN

- FANATİK yerine BAĞNAZ

- FANTEZİ yerine DÜŞLEM

- FASİT DAİRE yerine KISIR DÖNGÜ

- FAVORİ yerine GÖZDE

- FAYDA(LI) yerine YARAR(LI)

- FAZ yerine EVRE

- FAZîLET yerine ERDEM

- FEDAKÂRLIK yerine ÖZVERİ

- FEDERASYON yerine ÜSTBİRLİK

- FELÇ/C yerine İNME

- FERDî yerine BİREYSEL/KİŞİSEL

- FERYAT/VAVEYLA[Ar.] yerine ÇIĞLIK/HAYKIRMA

- FESTİVAL yerine ŞENLİK

- FİGAN yerine ÇIĞLIK/HAYKIRIŞ; İNLEME

- FİİL yerine EYLEM/EDİM; YÜKLEM

- FİKİR yerine DÜŞÜNCE

- FİKS yerine DURAĞAN/DEĞİŞMEZ, SABİT

- FİLOLOJİ yerine ÖRÜBİLİM

- FİNAL yerine SON/LAMA

- FİRE yerine EKSİNTİ

- FİZİBİLİTE yerine YAPILABİLİRLİK/UYGULANABİLİRLİK

- FOLKLOR yerine HALKBİLİM

- FONKSİYON yerine İŞLEV

- FORM yerine BİÇİM

- FULTAYM yerine TÜM GÜN/TÜM SÜRE

- FUZÛLÎ yerine GEREKSİZ/YERSİZ/BOŞUNA

- FUZÛLÎ: BOŞUNA değil ERDEMLİ/FAZİLETLİ

- GAFLET yerine DALGI

- GARDROP yerine GİYSİLİK

- GAYE yerine AMAÇ/EREK

- GAYRET yerine ÇABA

- GENE yerine YİNE

- GEOMETRİ yerine UZAMBİLİM

- GIDA yerine BESİN

- GIPTA yerine İMRENME

- GRAMER yerine DİLBİLGİSİ

- GÛYÂ yerine SÖZDE/SANKİ/SÖZÜMONA

- GÜZİDE yerine SEÇKİN

- HÂDİSE yerine OLAY; DURUM

- HÂFIZA yerine BELLEK

- HÂKİM yerine YARGIÇ

- HÂLÂ yerine ŞİMDİYE DEK

- HÂLBUKİ yerine OYSA

- HÂLEN yerine ŞİMDİ/ŞİMDİLİK

- HÂM yerine ÇİĞ/OLMAMIŞ/OLGUNLAŞMAMIŞ

- HAMİLE yerine GEBE

- HANEDÂN yerine SOY

- HARÂRET yerine SICAKLIK; ISI; SUSUZLUK

- HARCAMA yerine GİDER

- HASSAS yerine DUYARLI

- HASTA/LIK yerine SAYRI/LIK

- HAŞERE yerine BÖCEK

- HATÂ yerine YANLIŞ

- HATIRLAMA yerine ANIMSAMA

- HAYÂ yerine UTANMA/UTANÇ

- HAYÂL yerine DÜŞ(LEM)

- HAYÂT yerine YAŞAM

- HAYSİY(Y)ET yerine ONUR

- HAZIM yerine SİNDİRİM/SİNDİRME

- HEDEF yerine EREK/AMAÇ

- HENDEK yerine ÇUKUR

- HİDROLOJİ yerine SUBİLİM

- HİLÂL yerine YENİAY

- HİPOPOTAM yerine SUAYGIRI

- HOLDİNG yerine ÜSTORTAKLIK

- HUDUT yerine SINIR

- HÜCRE yerine GÖZE

- HÜNER yerine BECERİ

- IRK yerine SOY

- ISLÂH yerine DÜZELTME/İYİLEŞTİRME

- ISRÂR yerine DİRENME; ÜSTELEME

- ISTILÂH yerine TERİM

- İBRE yerine GÖSTERGE/İĞNE

- İCAP/îCÂB yerine GEREK/GEREKLİLİK

- İCAT/ÎCÂD yerine BULGU; BULUŞ/YARATMA; TÜRETİ

- İCRÂ yerine YÜRÜTME

- İCRAAT yerine İŞ YAPMA; UYGULAMALAR

- İÇTİHAT, İÇTİHÂD yerine GÖRÜŞ; ANLAYIŞ/KAVRAYIŞ

- İÇTİMÂ yerine TOPLANMA/TOPLANTI

- İDÂRE yerine YÖNETİM/YÖNETME

- İDDİÂ yerine SAV

- İDEAL yerine DÜŞÜNSEL

- İDMÂN yerine ALIŞTIRMA

- İDRÂR yerine SİDİK

- İFTİHÂR yerine KIVANÇ

- İHÂTA yerine KAVRAYIŞ/ANLAYIŞ

- İHTÂR yerine UYARI/UYARMA

- İHTİMÂL yerine OLASILIK

- İHTİMÂM yerine ÖZEN

- İHTİRÂS yerine TUTKU

- İHTİŞÂM yerine GÖRKEM/GÖZALICILIK

- İHTİVÂ yerine KAPSAMA

- İHTİVA(EDEN) yerine İÇERME/İÇEREN

- İHTİYAÇ yerine GEREKSİNİM

- İHTİYÂR yerine YAŞLI

- ÎKÂZ yerine UYARI

- İKTİDAR yerine ERK

- İLAM yerine YARGI BELGESİ

- İLÂVE yerine EK/KATKI

- İLHÂM yerine ESİN(LENME)/İÇE DOĞMA

- İLLEGAL yerine YASADIŞI

- İLLÜZYON yerine YANILSAMA

- İLTİHAP yerine YANGI

- İMAJ yerine İMGE/GÖRÜNTÜ

- İMÂL(ÂT) yerine YAPIM(İŞLERİ)

- İMÂR yerine BAYINDIRLIK

- İMKÂN yerine OLANAK

- İMPULS yerine UYARIM/UYARAN

- İMTİHAN yerine SINAV

- İMTİNÂ yerine KAÇINMA/SAKINMA/ÇEKİNME

- İMTİYÂZ yerine AYRICALIK

- İNDEKS yerine DİZİN

- İNFÂZ yerine YÜRÜTÜM/YERİNE GETİRME

- İNFİLÂK yerine PATLAMA

- İNKILÂP yerine DEVRİM

- İNTİBA, İNTIBÂ yerine İZLENİM

- İNİSİYATİF yerine ÖNCELİK

- İRTİCALEN yerine DOĞAÇLAMA

- İSİM yerine AD

- İSKONTO/TENZİLÂT yerine İNDİRİM

- İSPAT yerine TANITLAMA

- İSTASYON yerine DURAK

- İSTATİSTİK yerine SAYIMBİLİM

- İSTİHDAM yerine İŞLENDİRME

- İSTİKAMET yerine YÖN, DOĞRULTU

- İSTİKLÂL yerine BAĞIMSIZLIK

- İSTİRÂHAT yerine DİNLENME

- İŞARET yerine İM/BELİRTİ/İZ; SİM

- İŞTAH yerine İSTEK

- İTİBÂR yerine SAYGINLIK

- İTİMAT yerine GÜVEN

- İTİNÂ yerine ÖZEN

- İZÂH yerine AÇIKLAMA

- İZOLASYON yerine YALITIM

- JENERASYON yerine NESİL

- KABÂHAT yerine SUÇ

- KÂBİLİY(Y)ET yerine YETENEK

- KAFA/KELLE yerine BAŞ

- KÂFİ yerine YETERLİ

- KAFİLE yerine TOPLULUK

- KÂFİYE yerine UYAK

- KALORİ yerine ISIN

- KALP yerine GÖNÜL/YÜREK

- KAMPÜS yerine YERLEŞKE

- KAMUFLE ETMEK yerine ALALAMAK

- KANUN yerine YASA

- KAPASİTE yerine SIĞA/YETENEK

- KÂR yerine KAZANÇ/YARAR

- KARAKTER yerine ÖZYAPI

- KARGO yerine YÜK

- KASABA yerine İLÇE

- KÂSE yerine TAS

- KASKO yerine GÜVENCELİK

- KAŞKOL yerine BOYUN ATKISI

- KATALİZÖR yerine TEZGEN

- KEMER yerine KAYIŞ

- KENAR yerine KIYI

- KERATA yerine ÇEKECEK

- KERE yerine KEZ

- KERESTE yerine KALAS

- KEŞİF yerine BULUŞ

- KEVGİR yerine SÜZGEÇ

- KEYFî yerine İSTEĞE BAĞLI

- KISTAS/KRİTER yerine ÖLÇÜT

- KITÂ yerine ANAKARA; BİRLİK

- KIVÂM yerine TAV

- KIYÂFET/KİSVE/KOSTÜM yerine GİYSİ

- KIYAS(LAMA) yerine TASIM(LAMA)

- KIYMET(Lİ) yerine DEĞER(Lİ)

- KİFÂYET yerine YETERLİ(Lİ)K

- KİNAYE yerine İMLEME

- KİTLE yerine TOPLULUK

- KLASÖR yerine SIRALAÇ

- KLİŞE yerine KALIP/BASMAKALIP

- KOLEJ yerine ÖZEL OKUL

- KOLEKSİYON yerine DERLEM

- KOLEKTİF yerine ORTAK(LAŞA)

- KOLONİ yerine YABANCI TOPLULUĞU/SÖMÜRGE/GÖÇMEN

- KOMÜNİKASYON yerine İLETİŞİM

- KOMPETAN yerine UZMAN

- KONDÜKTÖR yerine KILAVUZ

- KONFERANS yerine KONUŞMA

- KONFOR yerine GÖNENCE

- KONGLOMERA yerine YIĞIŞIM

- KONGRE yerine KURULTAY

- KONGRÜENS yerine EŞLEŞİM

- KONJONKTÜR yerine TOPLU DURUM

- KONSENSUS yerine UZLAŞIM

- KONSER yerine DİNLETİ

- KONSERSİYUM yerine YARDIM YÜRÜTÜM BİRLİĞİ

- KONSÜLTASYON yerine DANIŞIM/DANIŞMA

- KONTEKST yerine BAĞLAM

- KONTROLÖR yerine DENETÇİ

- KONVANSİYEL yerine ALIŞILMIŞ

- KONVEKS yerine DIŞBÜKEY

- KOORDİNASYON yerine DÜZENLEME/EŞGÜDÜM

- KOPYA yerine EŞLEME

- KORİDOR yerine ARALIK/GEÇENEK

- KORTEJ yerine TÖREN ALAYI

- KOTRA yerine YELKENLİ

- KOTON yerine PAMUK(LU)

- KOZMİK yerine EVRENSEL

- KOZMOS yerine EVREN

- KRAMP yerine KASILMA/KASINÇ

- KREASYON yerine YARATI/YARATMA

- KREATÖR yerine YARATICI

- KREŞ yerine YUVA

- KRİKO yerine KALDIRICI

- KRİTER yerine ÖLÇÜT/ÖLÇEK

- KRİTİK yerine ELEŞTİRİ

- KRİZ yerine BUNALIM

- KRİZANTEM yerine KASIMPATI

- KROKİ yerine TASLAK

- KROMOZOM yerine SOYAKTARAN

- KRONİK yerine SÜREĞEN

- KRONOLOJİ yerine SÜREDİZİM

- KRONOMETRE yerine SÜREÖLÇER

- KUTUP yerine UC

- KÜFÜR yerine SÖVGÜ/SÖVME

- KÜLOT yerine DON

- KÜLT yerine TAPINÇ

- LÂF(Z) yerine SÖZ

- LÂKAP(/B) yerine TAKMA AD

- LANSE ETME yerine TANITMA

- LÂÜBÂLİ/LİK yerine YILIŞIK/LIK

- LÂYIK yerine YARAŞIR

- LÂZIM/LÜZÛM(LU) yerine GEREK(Lİ)

- LEGAL yerine YASAL

- LEJAND yerine ALTYAZI

- LİDER yerine ÖNDER

- LİMİT yerine SINIR

- LİSÂN yerine DİL

- LİTOSFER yerine TAŞKÜRE

- LÛGAT yerine SÖZLÜK

- MADDE/(î) yerine ÖZDEK/(SEL)

- MAĞLUP/MAĞLUBİYET yerine YENİK/YENİLEN/YENİLGİ

- MAHÂRET yerine BECERİ

- MAHLÛK yerine YARATIK

- MAHREM yerine İÇREK, GİZLİ

- MAHRUM yerine YOKSUN

- MAKALE yerine YAZI

- MAKSAT yerine AMAÇ

- MAKSİMUM yerine SONSINIR / EN FAZLA

- MÂLÛM yerine BİLİNEN

- MÂNÂ yerine ANLAM

- MÂNİ yerine ENGEL

- MANİFESTO yerine BİLDİRİ

- MANSİYON yerine ÖZENDİRME ÖDÜLÜ

- MARJİNAL yerine AYKIRI

- MASKE yerine YAPAY YÜZ

- MASRAF yerine GİDER

-@ MASTER yerine UNGAN

- MÂTEM yerine YAS

- MATERYAL yerine GEREÇ

- MÂZÎ yerine GEÇMİŞ

- MECBÛR(İYYET) yerine YÜKÜMLÜ/LÜK

- MEDENÎ(YET) yerine UYGAR/LIK

- MEKANİZMA yerine DÜZENEK

- MELÂNKOLİ yerine KARAKAYGI

- MELODİ yerine EZGİ

- MEMBA yerine PINAR

- MEMLEKET yerine YURT

- MEN(ETME) yerine YASAK(LAMA)

- MERASİM/SERAMONİ yerine TÖREN

- MERT yerine YİĞİT

- MESAJ yerine İLETİ

- MESELE yerine SORUN

- METAMORFOZ yerine BAŞKALAŞMA

- METODİK yerine YÖNTEMLİ

- METHİYE yerine ÖVGÜ

- METOT(/D) yerine YÖNTEM

- METODOLOJİ yerine YÖNTEMBİLİM

- MEVZÛ yerine KONU

- MEZARLIK/KABİR yerine SİNLİK

- MİKSER yerine ÇIRPICI/KARIŞTIRICI

- MİKTAR yerine TUTAR

- MİLLET yerine ULUS

- MİSAFİR yerine KONUK

- MİSAFİRPERVER yerine KONUKSEVER

- MİSTİK yerine GİZEMLİ

- MİZANPAJ yerine SAYFA DÜZENİ

- MODEL yerine ÖRNEK/KÖZ

- MODERN yerine ÇAĞDAŞ/ÇAĞCIL

- MOLA yerine ARA

- MOTİVASYON yerine GÜDÜLE(N)ME

- MOZALE yerine ANIT MEZAR

- MUÂMELE yerine İŞLEM; DAVRANIŞ

- MUAYYEN yerine BELİRLİ

- MUHÂCİR yerine GÖÇMEN

- MUHAFAZA yerine KORUMA/SAKLAMA

- MUHTEMEL yerine OLASI

- MUNTAZAM yerine DÜZGÜN/DÜZENLİ

- MUTAASSIP(/B) yerine BAĞNAZ/AŞIRI TUTUCU

- MUTLAK yerine SALTIK

- MÜBÂLÂ yerine ABARTI

- MÜDDET yerine SÜRE

- MÜFETTİŞ yerine DENETÇİ/DENETMEN

- MÜEYYİDE yerine YAPTIRIM

- MÜHİM yerine ÖNEMLİ

- MÜKÂFÂT yerine ÖDÜL

- MÜMKÜN yerine OLANAKLI

- MÜNASİP yerine UYGUN

- MÜRACAAT yerine DANIŞMA/BAŞVURU

- MÜSTEHZÎ yerine ALAYCI

- MÜŞTEREK yerine BİRLİKTE/ORTAKLAŞA

- MÜTEHASSIS/LIK yerine UZMAN/LIK

- MÜTEVÂZI yerine ALÇAKGÖNÜLLÜ

- NÂDİR yerine AZ

- NASİHAT yerine ÖĞÜT

- NATÜREL yerine DOĞAL

- NEGATİF yerine EKSİ

- NEHİR yerine IRMAK

- NESİL yerine KUŞAK

- NESİR yerine DÜZYAZI

- NEŞE yerine SEVİNÇ

- NEŞİR yerine YAYIM

- NİSYÂN yerine UNUTUŞ

- NİTROJEN yerine AZOT(Az)

- NİZAM yerine DÜZEN

- NOKSAN yerine EKSİK

- NOSYON yerine KAVRAM

- NÜVE yerine ÇEKİRDEK

- OBJE yerine NESNE

- ORGAN/UZUV yerine ÖRGEN

- ORGANİZATÖR yerine DÜZENLEYİCİ

- ORİJİN yerine KÖKEN

- ORİJİNAL yerine ÖZGÜN

- ORKİD yerine PED

- OTO-... yerine ÖZ-...

- OTORİTE yerine YETKE

- ÖRF yerine TÖRE/GELENEK

- ÖMÜR yerine YAŞAM

- PANDÜL yerine SARKAÇ

- PARATONER yerine YILDIRIMSAVAR

- PARKUR yerine YARIŞ YOLU

- PARTİKÜL yerine PARÇACIK

- PASİF yerine EDİLGEN

- PEKÂLÂ yerine PEKİYİ

- PENCERE yerine BAKANAK

- PERİYODİK yerine DÖNEMSEL

- PESİMİST yerine KARAMSAR/KÖTÜMSER

- PLASMAN yerine YATIRIM

- PORTE yerine DİZEK (müzikte)

- POTANSİYEL yerine İÇKİN

- PREMATÜRE yerine ERKEN DOĞAN

- PRES(S) yerine BASIN

- PRESTİJ yerine SAYGINLIK

- PRİMİTİF yerine İLK(S)EL

- PRODÜKSİYON yerine YAPIM

-@ PROFESÖR yerine BİLMEN

- PROJE yerine TASARI

- PROJEKSİYON yerine İZDÜŞÜM

- PROMOSYON yerine TANITIM

- PROSES yerine SÜREÇ

- PROTEZ yerine TAKMA ....

- PROTOTİP yerine İLKÖRNEK

- PROVOKASYON yerine KIŞKIRTMA/KIŞKIRTI

- PROVİZYON yerine KARŞILIK(/DENETİMİ)

- RAMPA yerine YOKUŞ

- REFÂKAT yerine EŞLİK ETME

- REFERANS yerine BAŞVURU

- REFLEKS yerine TEPKE

- REGL yerine AYBAŞI

- REHBER yerine KILAVUZ

- REKOLTE yerine TOPLAM ÜRÜN

-@ REKTÖR yerine BİLİMBEY

- REMZ yerine SİMGE

- REŞİT/RÜŞT yerine ERGİN

- REVİZYON yerine ONARIM

- REY yerine OY

- REZİSTANS yerine DİRENÇ

- RİVÂYET yerine SÖYLENTİ

- RİYA(KÂR) yerine İKİYÜZLÜLÜK/(İKİYÜZLÜ)

- ROTASYON yerine DÖNGÜ/DÜZENLİ DEĞİŞİM

- RUTİN yerine SÜRENEK

- RÜYÂ yerine DÜŞ

- RÜZGÂR yerine YEL

- SAÇI KEL yerine KAFASI KEL

- SÂDE/SÂF yerine ARI/YALIN

- SÂHA yerine ALAN

- SAHRA yerine ÇÖL

- SAMİMÎ(YET) yerine İÇTEN/LİK

- SANKİ yerine SÖZÜMONA

- SEFER yerine KEZ

- SEFİR/SEFARET yerine ELÇİ/LİK

- SELÂMET yerine ESENLİK

- SELPAK yerine KAĞIT MENDİL

- SEMANTİK yerine ANLAMBİLİM

- SENE yerine YIL

- SENSÖR yerine ALICI/ALGILAYICI

- SE(/İ)NTAKS/NAHİV yerine SÖZDİZİMİ/YAZAÇ(HARF) DİZİMİ

- SERAMONİ yerine TÖREN

- SERBEST(İ) yerine ÖZGÜR/LÜK

- SEYÂHAT yerine GEZİ/YOLCULUK

- SIHHAT yerine SAĞLIK

- SİMETRİK, MÜTENAZIR yerine BAKIŞIMLI

- SİRKÜLASYON yerine DOLAŞIM

- SİSMİK yerine DEPREMSEL

- SİSTEMATİK yerine DİZGELİ

- SİYÂH yerine KARA

- SKİ yerine KAYAK

- SKOLASTİK yerine GÖRENEKÇİ

- SOLİDARİTE yerine DAYANIŞMA

- SOLÜSYON yerine ÇÖZELTİ

- SONBAHAR yerine GÜZ

- SOSYOMETRİ yerine UYUMÖLÇÜM

- SÖMESTR yerine YARIYIL

- SPONTAN/E yerine KENDİLİĞİNDEN/LİK

- STATİK yerine DURAĞAN/DEĞİŞMEZ, SABİT

- SUN'İ/SENTETİK yerine YAPAY/YAPMACIK, BİREŞİMLİ

- SURAT yerine YÜZ

- SÜRPRİZ yerine ŞAŞIRTI

- SÜTÛN yerine DİREK

- ŞAFAK yerine TAN

- ŞAHANE yerine ÇOK GÜZEL

- ŞAHIS yerine KİŞİ

- ŞAHSÎ yerine KİŞİSEL

- ŞAHSİYET yerine KİŞİLİK

- ŞAHİT yerine TANIK

- ŞAİR yerine OZAN

- ŞANS yerine UĞUR

- ŞEHİR yerine İL

- ŞEKİL yerine BİÇİM

- ŞELÂLE yerine ÇAĞLAYAN

- ŞEMA yerine ÇİZEM

- ŞİRİN yerine SEVİMLİ

- ŞOV yerine GÖSTERİ

- ŞÖFÖR yerine SÜRÜCÜ

- ŞÖHRET yerine ÜN/SAN

- ŞUUR yerine BİLİNÇ/US

- ŞÜPHE yerine KUŞKU

- TABÎÎ yerine DOĞAL/OLAĞAN

- TAKAS yerine DEĞİŞTOKUŞ

- TÂKAT yerine GÜÇ

- TAKRİBî/TAKRİBEN yerine YAKLAŞIK

- TALEP/TÂLİP yerine İSTEK/İSTEYEN

- TÂLİ yerine İKİNCİL

- TALTİF yerine ÖDÜLLENDİRME

- TÂMİRHANE yerine ONARIM YERİ

- TAPON yerine NİTELİKSİZ

- TARAFTÂR yerine YANDAŞ

- TASDÎK yerine ONAY

- TATBÎK(AT) yerine UYGULAMA

- TAVSİYE yerine SALIK VERME

- TAVİZ yerine ÖDÜN

- TAZYİK yerine BASINÇ

- TECİL yerine ERTELEME

- TEDAVÜL yerine DOLANIM

- TEDBİR yerine ÖNLEM

- TEFERRUAT yerine AYRINTILAR

- TEFTİŞ yerine DENETLEME

- TEKRAR/TEKRîR yerine YİNELEME

- TELÂFFUZ yerine SÖYLEN(/Y)İŞ

- TELÂFÎ yerine GİDERME

- TELEOLOJİ yerine EREKBİLİM

- TELEPATİ yerine UZADUYUM

- TEMİN/TEDARİK yerine SAĞLAMA/ELDE ETME

- TEMÎNÂT yerine GÜVENCE

- TENHA yerine ISSIZ/ÜCRA

- TENTE yerine GÖLGELİK

- TERCİH yerine YEĞLEME

- TERCÜMAN yerine ÇEVİRMEN

- TEREDDÜT/ŞÜPHE yerine İKİRCİK

- TESELLî yerine AVUNÇ

- TESPİT yerine SAPTAMA

- TEŞHİS yerine TANI/TANIMLAMA

- TEŞVİK yerine ÖZENDİRME

- TİRYÂKİ yerine DÜŞKÜN

- TONMAYSTER yerine SES UZMANI

- TRANSFER yerine AKTARMA

- TRANSPORT yerine TAŞIMACILIK

- TRANSKRİPSİYON yerine ÇEVİRİYAZI

- TRİKO yerine ÖRME

- TROTUVAR yerine KALDIRIM

- TÜLBENT yerine YAZMA

- TÜMÖR yerine UR

- TÜRKOLOJİ yerine TÜRKBİLİM

- ULTRA yerine AŞIRI

- ULTRAVİYOLE yerine MORÖTESİ

- ULVÎ yerine YÜCE

- UMUM(Î) yerine GENEL

- UNSUR yerine ÖĞE

- URYAN yerine ÇIPLAK

-@ ÜNİVERSİTE yerine BİLİMTEY

- ÜSLÛP yerine SÖYLEYİŞ/BİÇEM

- VASIF yerine NİTELİK

- VÂSITA yerine ARAÇ/TAŞIT

- VATANDAŞ yerine YURTTAŞ

- VATANSEVER(/PERVER) yerine YURTSEVER

- VAZîFE yerine ÖDEV/GÖREV; İŞ

- VAZİYET yerine DURUM

- VECİZE yerine ÖZDEYİŞ

- VİBRASYON yerine TİTREŞİM

- VİBRATÖR yerine TİTREŞTİRİCİ

- VİCDAN yerine DUYUNÇ

- VİRAJ yerine DÖNEMEÇ

- VOLKAN yerine YANARDAĞ

- VOLTAJ yerine GERİLİM

- VÜCUT yerine GÖVDE

- YÂHUT yerine YA DA

-@ YARDIMCI DOÇENT yerine BİLGER

- YEGÂNE yerine BİRİCİK/TEK

- YEKPARE yerine BÜTÜN

- YEMİN yerine ANT

- ZAHMET yerine GÜÇLÜK

- ZAMK yerine TUTKAL/YAPIŞTIRICI

- ZAN yerine SANI

- ZARF yerine İLGEÇ (dil bilgisinde)

- ZARÛRî yerine KAÇINILMAZ

- ZEKÂ yerine ANLAK

- ZIT yerine KARŞIT

- ZİNDE yerine DİNÇ

- ZİRA yerine ÇÜNKÜ

- ZİRÂAT yerine TARIM

- ZİRVE yerine DORUK

- "TEŞBİHTE HATA OLMAZ" yerine "TEŞBİHTE, HATA OLMAZ"

( Hangi benzetmeyi yaparsan yap, önemli değildir anlamına gelmez. Benzetme(teşbih) yapacağın zaman hata yapmama gerekliliğini anlatır! Teşbih sözcüğünden sonra virgül/duraklama çok önemli!)
( Halk arasında daha çok, yapılan benzetmeden alınılmamasını dilemek için söylenilir ama bu yanlış kullanımdır. )

- X / x yerine KS / ks

- SÖYLENİŞ ve VURGU YANLIŞLARI

- YAZIM(İMLÂ) KILAVUZU

- SÖZLÜKLER

  

Bugün [26 Mayıs 2016] itibariyle
Dil bölümüne yapılmış olan eklemeler aşağıdaki gibidir.
[ 06 Mart 2012 - 26 Mayıs 2016 arasında... ]
( 2104 yeni ekleme, 845 katkı )


-@ KANDIRMA ile/ve/değil/yerine/<> İKNA [Insan] [12:43] [TDK'da Ara]

-@ KABULLENMEK değil/yerine DÜŞÜNMEK [Oncelikliler] [12:42] [TDK'da Ara]

-@ TUTKU ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< AŞK [Insan] [12:41] [TDK'da Ara]

-@ DÜŞÜNME ile/ve/||/<>/>/< DUYUMSAMA [Oncelikliler] [12:39] [TDK'da Ara]

-@ SÜSLEMEK ve/> TAÇLANDIRMAK [Davranis-Tutum] [12:36] [TDK'da Ara]

-@ TAMAMLAMAK ile/ve/<> BÜTÜNLEMEK [Davranis-Tutum] [12:35] [TDK'da Ara]

-@ SAFİYET ve/||/<> SAMİMİYET [Davranis-Tutum] [12:33] [TDK'da Ara]

-@ NÂDÂN[Fars.] değil/yerine/>< DÂNÂ[Fars.] [Insan] [12:28] [TDK'da Ara]
( Bilmez. | Nobran, kaba, terbiyesi kıt. >< Bilen, bilici, bilgiç. )

-@ TELVİN ve/> TEMKİN [Davranis-Tutum] [12:19] [TDK'da Ara]

-@ HİZMET ile/ve/||/<> İZZET [hizmet] [12:16] [TDK'da Ara]
( ... İLE/VE/||/<> Büyüklük, yücelik, ululuk. )

-@ NAŞİ[Ar.] değil/yerine/= ÖTÜRÜ/DOLAYI [Dil] [02:23] [TDK'da Ara]

-@ NASFET/NISFET[Ar.] değil/yerine/= HAK VE ADÂLETE UYGUNLUK [tuze] [02:13] [TDK'da Ara]

-@ EVRENSEL/LİK ile/ve/değil/yerine/||/<> KALICI/LIK [Oncelikliler] [19:21] [TDK'da Ara]

-@ BERÂET ile/ve/<> BERÂET-İ ZİMMET [tuze] [18:41] [TDK'da Ara]
( Bir dâvâ sonucunda, temiz ve ilişkisiz çıkma, aklık, arılık, aklanma. İLE/VE/<> Zimmetinde bir şey olmayış, aklık. )

-@ ZORUNLULUK ile/değil/yerine/||/<>/>/>< SAMİMİYET [Davranis-Tutum] [13:01] [TDK'da Ara]

-@ [maalesef] "FORMÜL" ile/ve/<> "SLOGAN" [Davranis-Tutum] [02:46] [TDK'da Ara]
( [maalesef] İlkesizlerin aradıkları/başvurdukları. İLE/VE/<> Düşün(e)meyenlerin aradıkları/başvurdukları. )

-@ YANINDA OLABİLEN ile/ve/değil/||/<>/> YARIN'DA OLABİLEN [Davranis-Tutum] [00:07] [TDK'da Ara]

-@ LİNET[Ar.] değil/yerine/= SÜRGÜN [Dil] [00:51] [TDK'da Ara]

-@ LİG[Fr.,] değil/yerine/= KÜME [Dil] [00:39] [TDK'da Ara]

-@ Lehçe ile LEHÇE[Ar.]/DİYALEKT [Dil] [01:55] [TDK'da Ara]
( Polonya dili. İLE Bir dilin, tarihsel, bölgesel, siyasal nedenlerden dolayı, ses, yapı ve sözdizimi özellikleriyle ayrılan kolu. )

-@ Leh ile/değil LEH[Ar.] [Dil] [01:51] [TDK'da Ara]
( Polonya halkından olan kişi. İLE Onun için, onun tarafına, ondan yana. | Bir şeyden ya da birinden yana olma. | Yarar. )

-@ LAVTA[Alm. < Ar.] ile LAVTA[İt.] [Muzik] [01:46] [TDK'da Ara]
( Mızrapla çalınan, gövdesi uddan küçük bir çalgı. İLE Ebe. | Doğacak çocuğu, ana rahminden çekmeye yarayan araç. | [eskiden] Erkek doğum uzmanı. )

-@ KÜREK ÇEKMEK ile/ve/değil/yerine/<>/>< LAVA[İt.] [Davranis-Tutum] [01:31] [TDK'da Ara]
( ... İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/<>/>< Herhangi bir yere yanaşmış filikanın, kürek çekmeden ilerlemesi için söylenilen söz/emir. )

-@ LATEKS[Lat.] ile/değil LASTEKS[İng.] [Nesneler] [01:21] [TDK'da Ara]
( Bazı bitkilerin, genellikle süt görünüşünde olan özsuyu. İLE/DEĞİL Kauçuk ve pamuk karışımı bir tür kumaş. | Bu kumaştan yapılmış olan. )

-@ İLKLER ve/<>/> İZLER [Davranis-Tutum] [00:57] [TDK'da Ara]

-@ "İKTİDAR" değil/yerine İTİBAR [Genel] [00:55] [TDK'da Ara]

-@ LAP ile LARP [Dil] [23:40] [TDK'da Ara]
( Yumuşak ve ağır bir şey düştüğünde çıkan sesi anlatan sözcük. İLE Ansızın ve güçlü bir biçimde. )

-@ "LANSE"[Fr.] (ETMEK) değil ÖNE SÜRMEK [Dil] [23:27] [TDK'da Ara]

-@ VAR OLMAK ile/ve/||/<>/> İNSAN OLMAK [Insan] [02:59] [TDK'da Ara]
( Doğada. İLE/VE/||/<>/> Ancak, başka bir insan ile. )

-@ İNANÇ ile/ve/değil/yerine/<>/>/< İTİBAR [Davranis-Tutum] [22:55] [TDK'da Ara]

-@ "GİYDİKÇE AÇILIR" ile/ve/||/<> "UZADIKÇA ŞEKİL ALIR" ile/ve/||/<> "ZAMANLA UNUTURSUN" [Dil] [11:38] [TDK'da Ara]
( Tezgâhtarın "kandırmacası"/kaktırması. İLE/VE/||/<> Kuaförün "kandırmacası"/kaktırması. İLE/VE/||/<> "Arkadaşın" kayıtsızlığı. )

-@ YANLIŞ/KÖTÜ/AŞIRI/ABARTILI KULLANILANLAR:
"SIKINTI YOK!"
ve/<> "AYNEN" ve/<> "KESİNLİKLE" ve/<> "HAYIRLISI" ve/<> "KISMET" ve/<> "TABİİ Kİ DE" ve/<> "YAPILACAK BİR ŞEY YOK" ve/<> "BENCE DE" [Dil] [02:04] [TDK'da Ara]

-@ LÂHİKE/LÂHİKA[Ar. çoğ. LEVÂHİK] değil/yerine/= EK [Dil] [15:28] [TDK'da Ara]

-@ l/L ile L ile La ile la[İt.] [Dil] [14:49] [TDK'da Ara]
( Türk abecesinin on beşinci yazacı/harfi. Sesbilim bakımından, dişeti ünsüzlerinin ötümlüsüdür. İLE Romen rakamları dizisinde, 50 rakamını gösterir. İLE [kimya] Lantan'ın simgesi. İLE [müzik] Gam (ll) dizisinde, "sol" ile "si" arasındaki ses. | Bu sesi gösteren nota imi. )

-@ AYRILIK/BOZUŞMA değil/yerine/>< BİRLİK [Davranis-Tutum] [19:45] [TDK'da Ara]
( Ölümdür/memattır. DEĞİL/YERİNE/>< Yaşamdır/hayattır. )

-@ "BUNU ALDIM" <>/||/>/< "BUNALDIM" değil/yerine
YANLIŞIMIN/YANILSAMAMIN/OYUNUN FARKINDAYIM
[Davranis-Tutum] [19:01] [TDK'da Ara]

-@ ÇOCUĞA, "GELECEK HAZIRLAMAK" değil ÇOCUĞU, GELECEĞE HAZIRLAMAK [Davranis-Tutum] [00:20] [TDK'da Ara]

-@ I ve B [son] [03:18] [TDK'da Ara]
( İçeriden çıkmaya başlayan ilk harf. VE/<> İçeriden en son çıkan/çıkacak harf. )

-@ BERÂAT ile BERÂET değil
BERÂT[çoğ. BEREVÂT] (KANDİLİ/GECESİ)
[Tasavvuf] [17:58] [TDK'da Ara]
( Olgunluk, iyilik, güzellik, meziyet, erdem/fazîlet. İLE Bir dâvâ sonucunda, temiz ve ilişkisiz çıkma, aklık, arılık, aklanma. DEĞİL [eskiden] Rütbe, nişan ve ayrıcalık/imtiyaz verildiğini bildiren ferman. | Bir buluştan, bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge. )
( BERÂT GECESİ: Hz. Muhammed'e, peygamberliğinin bildirildiği, Şaban ayının beşinci gecesi. )

-@ ŞUUR degil/yerine/= BİLİNÇ/US [Dil] [12:09] [TDK'da Ara]
( ŞUUR[Ar.]: Çatlak, sızıntı. = Kendi varoluşunun, sorumluluğu ve denetimi. )

-@ BUKLE(T)[Fr.] degil/yerine/= LÜLE[Fars.] [Dil] [00:57] [TDK'da Ara]
( ... YERİNE Bükülmüş, dürülmüş şey. | Bir akarsu ölçü birimi. | Saç kıvrımı. | Su akan, musluksuz boru. )

-@ LANGUR-LUNGUR [Dil] [23:19] [TDK'da Ara]
( Rastgele. )
( Metalsi bir ses çıkararak. | [mecaz] Dikkatsizce, savruk bir biçimde. )

-@ TINGIR MINGIR LANGIR LUNGUR [Dil] [23:17] [TDK'da Ara]
( Kuru, çınlamalı ve yankılı bir sesle. İLE Metalsi bir ses çıkararak. | [mecaz] Dikkatsizce, savruk bir biçimde. )

-@ KANDIRMA ile/ve/değil/yerine/<> İKNA [Insan] [12:43] [TDK'da Ara]

-@ KABULLENMEK değil/yerine DÜŞÜNMEK [Oncelikliler] [12:42] [TDK'da Ara]

-@ TUTKU ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< AŞK [Insan] [12:41] [TDK'da Ara]

-@ DÜŞÜNME ile/ve/||/<>/>/< DUYUMSAMA [Oncelikliler] [12:39] [TDK'da Ara]

-@ SÜSLEMEK ve/> TAÇLANDIRMAK [Davranis-Tutum] [12:36] [TDK'da Ara]

-@ TAMAMLAMAK ile/ve/<> BÜTÜNLEMEK [Davranis-Tutum] [12:35] [TDK'da Ara]

-@ SAFİYET ve/||/<> SAMİMİYET [Davranis-Tutum] [12:33] [TDK'da Ara]

-@ NÂDÂN[Fars.] değil/yerine/>< DÂNÂ[Fars.] [Insan] [12:28] [TDK'da Ara]
( Bilmez. | Nobran, kaba, terbiyesi kıt. >< Bilen, bilici, bilgiç. )

-@ TELVİN ve/> TEMKİN [Davranis-Tutum] [12:19] [TDK'da Ara]

-@ HİZMET ile/ve/||/<> İZZET [hizmet] [12:16] [TDK'da Ara]
( ... İLE/VE/||/<> Büyüklük, yücelik, ululuk. )

-@ NAŞİ[Ar.] değil/yerine/= ÖTÜRÜ/DOLAYI [Dil] [02:23] [TDK'da Ara]

-@ NASFET/NISFET[Ar.] değil/yerine/= HAK VE ADÂLETE UYGUNLUK [tuze] [02:13] [TDK'da Ara]

-@ EVRENSEL/LİK ile/ve/değil/yerine/||/<> KALICI/LIK [Oncelikliler] [19:21] [TDK'da Ara]

-@ BERÂET ile/ve/<> BERÂET-İ ZİMMET [tuze] [18:41] [TDK'da Ara]
( Bir dâvâ sonucunda, temiz ve ilişkisiz çıkma, aklık, arılık, aklanma. İLE/VE/<> Zimmetinde bir şey olmayış, aklık. )

-@ ZORUNLULUK ile/değil/yerine/||/<>/>/>< SAMİMİYET [Davranis-Tutum] [13:01] [TDK'da Ara]

-@ [maalesef] "FORMÜL" ile/ve/<> "SLOGAN" [Davranis-Tutum] [02:46] [TDK'da Ara]
( [maalesef] İlkesizlerin aradıkları/başvurdukları. İLE/VE/<> Düşün(e)meyenlerin aradıkları/başvurdukları. )

-@ YANINDA OLABİLEN ile/ve/değil/||/<>/> YARIN'DA OLABİLEN [Davranis-Tutum] [00:07] [TDK'da Ara]

-@ LİNET[Ar.] değil/yerine/= SÜRGÜN [Dil] [00:51] [TDK'da Ara]

-@ LİG[Fr.,] değil/yerine/= KÜME [Dil] [00:39] [TDK'da Ara]

-@ Lehçe ile LEHÇE[Ar.]/DİYALEKT [Dil] [01:55] [TDK'da Ara]
( Polonya dili. İLE Bir dilin, tarihsel, bölgesel, siyasal nedenlerden dolayı, ses, yapı ve sözdizimi özellikleriyle ayrılan kolu. )

-@ Leh ile/değil LEH[Ar.] [Dil] [01:51] [TDK'da Ara]
( Polonya halkından olan kişi. İLE Onun için, onun tarafına, ondan yana. | Bir şeyden ya da birinden yana olma. | Yarar. )

-@ LAVTA[Alm. < Ar.] ile LAVTA[İt.] [Muzik] [01:46] [TDK'da Ara]
( Mızrapla çalınan, gövdesi uddan küçük bir çalgı. İLE Ebe. | Doğacak çocuğu, ana rahminden çekmeye yarayan araç. | [eskiden] Erkek doğum uzmanı. )

-@ KÜREK ÇEKMEK ile/ve/değil/yerine/<>/>< LAVA[İt.] [Davranis-Tutum] [01:31] [TDK'da Ara]
( ... İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/<>/>< Herhangi bir yere yanaşmış filikanın, kürek çekmeden ilerlemesi için söylenilen söz/emir. )

-@ LATEKS[Lat.] ile/değil LASTEKS[İng.] [Nesneler] [01:21] [TDK'da Ara]
( Bazı bitkilerin, genellikle süt görünüşünde olan özsuyu. İLE/DEĞİL Kauçuk ve pamuk karışımı bir tür kumaş. | Bu kumaştan yapılmış olan. )

-@ İLKLER ve/<>/> İZLER [Davranis-Tutum] [00:57] [TDK'da Ara]

-@ "İKTİDAR" değil/yerine İTİBAR [Genel] [00:55] [TDK'da Ara]

-@ LAP ile LARP [Dil] [23:40] [TDK'da Ara]
( Yumuşak ve ağır bir şey düştüğünde çıkan sesi anlatan sözcük. İLE Ansızın ve güçlü bir biçimde. )

-@ "LANSE"[Fr.] (ETMEK) değil ÖNE SÜRMEK [Dil] [23:27] [TDK'da Ara]

-@ VAR OLMAK ile/ve/||/<>/> İNSAN OLMAK [Insan] [02:59] [TDK'da Ara]
( Doğada. İLE/VE/||/<>/> Ancak, başka bir insan ile. )

-@ İNANÇ ile/ve/değil/yerine/<>/>/< İTİBAR [Davranis-Tutum] [22:55] [TDK'da Ara]

-@ "GİYDİKÇE AÇILIR" ile/ve/||/<> "UZADIKÇA ŞEKİL ALIR" ile/ve/||/<> "ZAMANLA UNUTURSUN" [Dil] [11:38] [TDK'da Ara]
( Tezgâhtarın "kandırmacası"/kaktırması. İLE/VE/||/<> Kuaförün "kandırmacası"/kaktırması. İLE/VE/||/<> "Arkadaşın" kayıtsızlığı. )

-@ YANLIŞ/KÖTÜ/AŞIRI/ABARTILI KULLANILANLAR:
"SIKINTI YOK!"
ve/<> "AYNEN" ve/<> "KESİNLİKLE" ve/<> "HAYIRLISI" ve/<> "KISMET" ve/<> "TABİİ Kİ DE" ve/<> "YAPILACAK BİR ŞEY YOK" ve/<> "BENCE DE" [Dil] [02:04] [TDK'da Ara]

-@ LÂHİKE/LÂHİKA[Ar. çoğ. LEVÂHİK] değil/yerine/= EK [Dil] [15:28] [TDK'da Ara]

-@ l/L ile L ile La ile la[İt.] [Dil] [14:49] [TDK'da Ara]
( Türk abecesinin on beşinci yazacı/harfi. Sesbilim bakımından, dişeti ünsüzlerinin ötümlüsüdür. İLE Romen rakamları dizisinde, 50 rakamını gösterir. İLE [kimya] Lantan'ın simgesi. İLE [müzik] Gam (ll) dizisinde, "sol" ile "si" arasındaki ses. | Bu sesi gösteren nota imi. )

-@ AYRILIK/BOZUŞMA değil/yerine/>< BİRLİK [Davranis-Tutum] [19:45] [TDK'da Ara]
( Ölümdür/memattır. DEĞİL/YERİNE/>< Yaşamdır/hayattır. )

-@ "BUNU ALDIM" <>/||/>/< "BUNALDIM" değil/yerine
YANLIŞIMIN/YANILSAMAMIN/OYUNUN FARKINDAYIM
[Davranis-Tutum] [19:01] [TDK'da Ara]

-@ ÇOCUĞA, "GELECEK HAZIRLAMAK" değil ÇOCUĞU, GELECEĞE HAZIRLAMAK [Davranis-Tutum] [00:20] [TDK'da Ara]

-@ HARF ile/ve/<> ANTROPOMORF HARF [Sanat] [20:23] [TDK'da Ara]
( ... İLE/VE/<> İnsan yüzü şeklinde büyük harf. [Bu harfleri, özellikle VIII. - XI. yy.lar arasında, minyatürcüler kullanmışlardır.] )

-@ KAY ile KAY[Ar.] [Doga] [17:30] [TDK'da Ara]
( Yaz yağmuru. İLE Kusmak. )

-@ YEĞİN ile YEĞNİ [Davranis-Tutum] [16:42] [TDK'da Ara]
( Zorlu, katı, şiddetli. | [mecaz] Baskın, üstün. İLE Ağır olmayan, hafif. | Ciddi olmayan. )

-@ YALIN ile YALIN [Doga] [16:37] [TDK'da Ara]
( Alev. İLE Gösterişsiz, süssüz, sade. | Çıplak. )

-@ YALIM/YALIN ile YALIM [Doga] [16:36] [TDK'da Ara]
( Alev. İLE Bıçak gibi kesici araçların, keskin yüzü, keskinlik. )

-@ EZBER ile/ve/||/<> TAKLİT [Davranis-Tutum] [10:04] [TDK'da Ara]

-@ ANLAM İYİLEŞMESİ ile/>< ANLAM KÖTÜLEŞMESİ [Dil] [22:12] [TDK'da Ara]

-@ HECE ile/ve/değil/yerine/=/||/<> OCAK [Dil] [19:09] [TDK'da Ara]

-@ SESLİ-SESSİZ değil/yerine/= ÜNLÜ-ÜNSÜZ [Dil] [19:08] [TDK'da Ara]

-@ YALIN ÜNDEŞ ile/ve/<> YAPIŞIK ÜNDEŞ [Dil] [19:06] [TDK'da Ara]
( B - D - G - L ile/ve/<> LB - LD - LG - LL | NB - ND - NG - NL | RB - RD - RG - RL [hem başta, hem de sonda] )

-@ ÜNDEŞ ile/ve/<> YALIN ÜNDEŞ [Dil] [19:04] [TDK'da Ara]
( ... ile/ve/<> B - D - G - L )

-@ ENCÂM[Ar.] ile/ve/<>/> SERENCÂM[Fars.] [Genel] [16:23] [TDK'da Ara]
( Son, nihayet. İLE/VE/<>/> Bir işin sonu. | Başına gelen. | Olay/vak'a. )

-@ NİTELİKLİ/KAPSAMLI YANIT ve/||/<>/>/< NİTELİKLİ SORU [Felsefe] [00:04] [TDK'da Ara]

-@ AİT OLMA ve/||/<>/>/< SORUMLULUK [Davranis-Tutum] [22:46] [TDK'da Ara]

-@ DERTSİZ İNSAN ile/ve/<> AŞSIZ İNSAN [Insan] [22:28] [TDK'da Ara]
( İnsan değil. [Bunu anlayın!] İLE/VE/<> Hayvan cinsi. [Bunu dinleyin!] )

-@ HİKMET ve/||/<> İTİDAL [Oncelikliler] [22:26] [TDK'da Ara]

-@ "İLK BAŞLANGIÇTA" değil İLK BAŞTA ya da [sadece] BAŞLANGIÇTA [Dil] [16:15] [TDK'da Ara]

-@ ARAÇLAR/BİLGİLER/TUTUMLAR:
KURUCU
ile/ve/||/<> TAŞIYICI ile/ve/||/<> ÖĞRETİCİ [Davranis-Tutum] [15:45] [TDK'da Ara]

-@ DERTLİ ile/ve/<> EDİP ile/ve/<> ÂŞIK ile/ve/<> ÂRİF [Insan] [15:45] [TDK'da Ara]
( [Derdini] Yalın anlatan. İLE/VE/<> Hoş anlatan. İLE/VE/<> Haliyle anlatan. İLE/VE/<> Gülümseyişiyle örterek anlatan. )

-@ BAZI ŞEYLERİ:
ÇIRPINARAK SİLMEK
değil/yerine BİR ÇIRPIDA SİLMEK [Davranis-Tutum] [23:36] [TDK'da Ara]

-@ İLİŞKİLENDİRMEK ile/ve/değil/yerine/<>/> AN'A GETİRMEK [Davranis-Tutum] [15:01] [TDK'da Ara]

-@ SEVGİ ve/||/<>/>/< ÖZÜNE YOLCULUK [Oncelikliler] [14:57] [TDK'da Ara]

-@ KENDİNİ GELİŞTİRMEK ve/||/<>/> NESLİNİ YETİŞTİRMEK [Davranis-Tutum] [15:10] [TDK'da Ara]
( Bugün. VE/||/<>/> Yarın. )

-@ TEMA değil/yerine/= İZLEK [Sanat] [03:39] [TDK'da Ara]
( Bir sanat yapıtında, işlenilen, geliştirilen ana düşünce. )

-@ İZAM ile İZAM [Davranis-Tutum] [03:26] [TDK'da Ara]
( Birini, gönderme, yollama. İLE Olduğundan büyük gösterme, büyütme, abartma. )

-@ İZAÇ[Ar.] değil/yerine/= BUNALTMA [Davranis-Tutum] [03:22] [TDK'da Ara]
( Bunaltma, tedirgin etme. )

-@ İTTİZAL[Ar.] değil/yerine/= BİTİŞME, DOKUNMA/DEĞME [Nesneler] [02:49] [TDK'da Ara]

-@ İTMİNAN değil/yerine/= İNANMA, GÜVENME [Davranis-Tutum] [02:24] [TDK'da Ara]

-@ İŞARET ile İŞMAR [Dil] [23:10] [TDK'da Ara]
( ... İLE El, göz ya da baş ile yapılan işaret. )

-@ ALAY ile İSTİHZA [Davranis-Tutum] [12:48] [TDK'da Ara]
( ... İLE Gizli ya da ince alay. )

-@ İSTİFSAR ile/değil/yerine/<> SORGULAMA [tuze] [00:46] [TDK'da Ara]
( Bir şeyin açıklanmasını, aydınlığa kavuşmasını isteme, anlamaya çalışma, sorma. İLE ... )

-@ KAPSAM ile İSTİAP [Genel] [00:33] [TDK'da Ara]
( ... İLE İçine alma, içine sığdırma. )

-@ ÖĞRETEN ile/ve/||/<>/> ÜRETEN [Davranis-Tutum] [22:50] [TDK'da Ara]

-@ ÂŞIKLAR ARASINDA:
VE
ile/değil/yerine İLE [Insan] [22:40] [TDK'da Ara]
( Bireysellik. İLE/DEĞİL/YERİNE Birliktelik. )
( Batı'da. İLE/DEĞİL/YERİNE Doğu'da. )
( Romeo ve Juliet. İLE/DEĞİL/YERİNE Leylâ ile Mecnun. )

-@ İPİL-İPİL [Dil] [16:31] [TDK'da Ara]
( Parlak-parlak. )

-@ İNTAÇ ile İNTİHA [Genel] [16:18] [TDK'da Ara]
( Bir işi sonuçlandırma, sona erdirme, bitirme. İLE Son, sona erme, sonu gelme. )

-@ İNTİBA ile İNTİBAH [Bilim] [16:16] [TDK'da Ara]
( İzlenim. İLE Uyanma, uyanış. )

-@ İNŞAAT ile İNŞAT [Sanat] [16:11] [TDK'da Ara]
( Yapı işleri. | Yapmak, yapım. İLE Koşuk okuma. | Bir koşuğu, bir yazın yapıtını, topluluk önünde, yüksek sesle ve gerektiği biçimde okuma. )

-@ İM ile İNDİS[Fr. < Lat.] [Dil] [14:40] [TDK'da Ara]
( ... İLE Bir harf üzerine konulan im. | Bir harf, benzer fakat yine de değişik biçimlerde iki ya da daha çok kez kullanılmak istenildiğinde, harfin üstüne ya da altına eklenen ayırıcı im. | Bir kökün derecesini göstermek için kök iminin kolları arasına konulan sayı. )

-@ FELSEFE:
ELEŞTİREL
ile/ve/<> YARATICI ile/ve/<> ETKİN [Felsefe] [14:18] [TDK'da Ara]

-@ ADÂLET:
SEVGİ
ve/||/<> DÜŞÜNCE [tuze] [14:15] [TDK'da Ara]

-@ AKLI GELİŞTİRME ile/ve/||/<>/>/< FELSEFE [Felsefe] [13:59] [TDK'da Ara]

-@ DERLEYİP TOPARLAMA ile/ve/<> ANIMSATMA [Davranis-Tutum] [13:44] [TDK'da Ara]

-@ İNSAN:
KÂR VAROLANI
ile/değil/yerine DEĞERLER VAROLANI [Insan] [13:43] [TDK'da Ara]

-@ BİREŞİM/TEVHİD ve/||/<>/>/< KUŞKUDAN KURTULMAK [Davranis-Tutum] [13:34] [TDK'da Ara]

-@ ZANN[Ar.] ile/= GÜMAN[Fars.] [Felsefe] [13:26] [TDK'da Ara]

-@ İMTİNA ile İMTİSAL [Davranis-Tutum] [15:35] [TDK'da Ara]
( Kaçınma, sakınma, çekinme. İLE Bir örneğe göre davranma, uyma, benzemeye çalışma. | Alınan buyruğa tümüyle uyma. )

-@ İMALE ile İMALE [Sanat] [15:25] [TDK'da Ara]
( Bir tarafa yatırma, eğme. İLE Kısa okunması gerekirken, ölçüye uydurmak için heceyi uzun okuma. )

-@ VUSLAT ile İLTİSAK [Insan] [15:19] [TDK'da Ara]
( Kavuşma. İLE Kavuşma, birleşme, bitişme. | [tıp] Yapışma. )

-@ İLLET ile İLLET [TIP] [15:14] [TDK'da Ara]
( Sayrılık. | Sayrılık derecesine varan alışkanlık. | Bozukluk. | Kızdıran, sinirlendiren şey ya da kişi. İLE Neden. )

-@ İRCÂ ile İLCÂ [Davranis-Tutum] [13:36] [TDK'da Ara]
( Dönmek. İLE Zorlama, zorunda bırakma. )

-@ SAMİMİYETİN BELİRTİSİ ve/||/<> DÜRÜSTLÜĞÜN İFADESİ [Davranis-Tutum] [00:35] [TDK'da Ara]
( Gözler. VE/||/<> Sözler. )

-@ "YANLIŞLARA AĞIT YAKMAK" ile/değil/yerine/>< DOĞRULARI İNŞÂ ETMEK [Davranis-Tutum] [05:11] [TDK'da Ara]

-@ SONA BAKMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< YOLA BAKMAK [Davranis-Tutum] [05:02] [TDK'da Ara]

-@ ÇALIŞMAMAK değil/yerine/>< (B)AĞ KURMAK [Davranis-Tutum] [01:34] [TDK'da Ara]

-@ TEK DÜZE ile/ve/değil/||/<> TEK TİP [Genel] [00:53] [TDK'da Ara]

-@ ÖLÜ ile/ve/değil/||/<>/< ÖLÜMLÜ [Doga] [00:17] [TDK'da Ara]

-@ TEMEL DEĞERLER ve/||/<>/< TEMEL ÇELİŞKİLER [Oncelikliler] [21:05] [TDK'da Ara]

-@ NOKTA ve/||/<>/> DÜZLEM ve/||/<>/> ALAN ve/||/<>/> ŞEKİL [Doga] [01:36] [TDK'da Ara]

-@ "SELFİ(E)" değil/yerine GÖRÇEK [Dil] [12:45] [TDK'da Ara]

-@ İRADE:
UZAK
ile/ve/||/<>/> ORTA ile/ve/||/<>/> YAKIN [Davranis-Tutum] [11:47] [TDK'da Ara]
( El. İLE/VE/||/<>/> Dil. İLE/VE/||/<>/> Bakış. )

-@ ELEŞTİRİ:
REDDETMEK
değil/yerine/>< GÖZDEN GEÇİRMEK [Davranis-Tutum] [11:43] [TDK'da Ara]

-@ İLKESELLİK ve/||/<>/< ZORUNLULUK [Oncelikliler] [10:36] [TDK'da Ara]

-@ ŞİİR:
"DUYGULANMAK" İÇİN
değil DUYUMSAMAK İÇİN [Sanat] [10:34] [TDK'da Ara]

-@ "AKLINI BAŞINA TOPLA!" ve/||/<>/> "KENDİNE GEL!" [Davranis-Tutum] [10:32] [TDK'da Ara]

-@ ÖLÇÜSÜZLÜK ile/ve/değil/||/<> "GEMSİZLİK" [Davranis-Tutum] [10:26] [TDK'da Ara]

-@ İHTİYATEN ile İHTİYATÎ [Davranis-Tutum] [15:41] [TDK'da Ara]
( Her duruma, her olasılığa karşı, ileriyi düşünerek. İLE İlerisi düşünülerek yapılan. )

-@ İHTİMAM[< HEMM] ile/ve/||/<> İTİNÂ[< UNİYY] [Davranis-Tutum] [15:25] [TDK'da Ara]
( Dikkatle, çabayla çalışma, özenle iş görme. İLE Çok dikkat etme. )

-@ İHTİLAÇ ile İHTİYAÇ [Davranis-Tutum] [15:16] [TDK'da Ara]
( Çırpınma. İLE Gereksinim. )

-@ "ÇIKIŞ" ile/>< "ÇÖKÜŞ" [Genel] [22:46] [TDK'da Ara]

-@ DARILMA ile/değil/yerine/>< DAYANMA [Davranis-Tutum] [18:15] [TDK'da Ara]

-@ AŞIRI değil/yerine/>< BAŞARI [Davranis-Tutum] [12:35] [TDK'da Ara]

-@ MANTIKSAL KANIT ile/ve/<> MATEMATİKSEL KANIT [Felsefe] [02:56] [TDK'da Ara]

-@ YARGI ile/ve/<> ÇIKARIM [Felsefe] [12:23] [TDK'da Ara]

-@ KAPI ve/||/<>/> YAPI [Mekanlar] [10:50] [TDK'da Ara]

-@ "GERİDÖNÜŞÜMSÜZ" değil GERİ DÖNÜŞSÜZ [Dil] [10:13] [TDK'da Ara]

-@ GEÇİŞTİRMEK ile/ve/<> ÖTELEMEK [Davranis-Tutum] [10:12] [TDK'da Ara]

-@ GEÇİŞTİRMEK ile/değil/yerine DİNDİRMEK [Davranis-Tutum] [10:11] [TDK'da Ara]

-@ TEŞVİK ile/ve/<> CEVAZ [Davranis-Tutum] [10:10] [TDK'da Ara]

-@ İHMÂLÎ ile/ve/<> İCRÂÎ [tuze] [10:05] [TDK'da Ara]

-@ (")BAŞ AĞRISI(") ile/ve/<> (")KARIN AĞRISI(") [TIP] [10:01] [TDK'da Ara]
( [durumlar/"sorunlar"] "Kaldırılamadığında". İLE/VE/<> "Sindirilemediğinde". )

-@ GÜNLÜK KONUŞMALARIN SIRADANLIĞINDA/YALINLIĞIYLA:
AMAÇLI
ile/ve/||/<> BİLEREK ile/ve/||/<> BİLMEDEN ile/ve/||/<> BÜTÜNLÜKLÜ [Davranis-Tutum] [08:56] [TDK'da Ara]
( Reklam. İLE/VE/||/<> Evlilik. İLE/VE/||/<> Dostluk. İLE/VE/||/<> Sanat. )
( Kitlelere "oynanıyorsa". İLE/VE/||/<> Saygıyla bütünleşilecekse. İLE/VE/||/<> Sevgiyle yaklaşılıyorsa. İLE/VE/||/<> Susulabiliyorsa. )
( )

-@ CAZİB ile/ve/<> MUZİB [Dil] [07:55] [TDK'da Ara]

-@ "KAYBOLMAK" ile/ve/değil/yerine/<>/> "KAPILMAK" [Dil] [07:53] [TDK'da Ara]

-@ İÇ VE DIŞ (BİLİNCİ):
HAYVANDA
ile İNSAN'DA [Insan] [02:27] [TDK'da Ara]
( Yoktur. [Birdir!] İLE Vardır. )

-@ BÜTÜNLÜK ve/<> IŞILTI [Doga] [02:22] [TDK'da Ara]

-@ BÜTÜN ile/ve/||/<> GÖRÜNMEYEN [Genel] [02:21] [TDK'da Ara]

-@ ÖTEKİLERE (")MUHTAÇ OLMA(") ile/ve/değil/||/<>/> ÖTEKİLER İÇİN SÜRDÜRME [Insan] [02:20] [TDK'da Ara]

-@ "AYAK BASMAK" ile/ve/<>/> "ADIM ATMAK" [Dil] [02:08] [TDK'da Ara]

-@ YÜRÜME/"YOL ALMA"[GELİŞİM, DEĞİŞİM]:
AYAKKABI İLE
değil AKIL İLE! [Oncelikliler] [02:07] [TDK'da Ara]

-@ KIBLE ||/<>/= ÖZBİLİNÇ [Tasavvuf] [02:02] [TDK'da Ara]

-@ (BAZI) "ATASÖZÜ" değil/yerine AT, O SÖZÜ! [Dil] [07:54] [TDK'da Ara]
( "Kızını dövmeyen, dizini döver." DEĞİL/YERİNE ... )

-@ MECAZ ile İHAM [Sanat] [07:34] [TDK'da Ara]
( ... İLE Kuruntuya düşürme. | İki anlamı olan bir sözcüğün, akla en az gelen anlamının amaçlanarak kullanılması sanatı. )

-@ TÜMCE ile İÇTÜMCE [Dil] [07:00] [TDK'da Ara]
( ... İLE Bir tümce içinde, tümleç gibi kullanılan iç tümce.[Örnek: Bakan, "Aylıklar, yılbaşından önce verilecektir." dedi.] )

-@ İMTİNÂ-İ ÂDÎ ile/ve/<> İMTİNÂ-İ HAKİKÎ [tuze] [06:57] [TDK'da Ara]
( Bir şeyin, varoluşunun olanaksızlığı. İLE/VE/<> Bir şeyin, yokluğunun, akılsal olarak olanaksızlığı. )
( Birinin, başka birinin çocuğu olduğu bilinen biri için, "benim çocuğumdur" demesi gibi. İLE/VE/<> Birinin, kendinden yaşça büyük biri için, "benim çocuğumdur" demesi gibi. [davası edil(e)mez/dinlenmez] )

-@ DÂHİLÎ değil/yerine/= İÇSEL [Dil] [06:41] [TDK'da Ara]

-@ ÖNSES (DÜŞMESİ) ile/ve/||/<> İÇSES (DÜŞMESİ) ile/ve/||/<> SONSES (DÜŞMESİ) [Dil] [06:36] [TDK'da Ara]
( Sözcük başındaki ilk ses. İLE/VE/||/<> Sözcüğün, önses ve sonsesi arasında kalan ses ya da sesler. İLE/VE/||/<> Sözcük sonundaki son ses. )
( ARSLAN > ASLAN ile/ve/||/<> ISICAK > SICAK | ISITMA > SITMA ile/ve/||/<> YAYLAG > YAYLA | ARIG > ARI )

-@ BÂTINÎ >< ZÂHİRÎ değil/yerine/= İÇREK >< DIŞRAK [Dil] [06:28] [TDK'da Ara]

-@ MÜNDEMİÇ değil/yerine/= İÇKİN [Dil] [06:20] [TDK'da Ara]

-@ EK ile/ve/<> İÇEK [Dil] [06:09] [TDK'da Ara]
( ... İLE/VE/<> Bazı dillerde, sözcük kökünün içine giren ek.[Arapça'da: Münteşir, intişar gibi.] )

-@ (HER KOŞULDA) YAP!:
NE YAPABİLİYORSAN
ile/ve/||/<> NE KADARINA SAHİPSEN ile/ve/||/<> NEREDEYSEN [Davranis-Tutum] [14:58] [TDK'da Ara]

-@ "DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ" değil
DÜNYA TİYATRO GÜNÜ
[Dil] [02:22] [TDK'da Ara]
( )
( Bu takvimi, şu html kodunu yapıştırarak da istediğiniz yerde yayınlayabilirsiniz...
< iframe src="https://www.google.com/calendar/embed?src=bnu9bqjgmq24m6ciq9cr2q5ne0%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Istanbul" style="border: 0" width="600" height="600" frameborder="0" scrolling="no"> )

-@ SÖZ ve/||/<>/>/< ÜMİT [Oncelikliler] [22:46] [TDK'da Ara]
( Sözün eşiği, ümidin eşiğidir. Bir yerde, söylenilecek söz var ise orada, ümit var demektir.
Sözümüz, ümidimizdir... )

-@ ÖZET ile KISALTMA [Dil] [17:05] [TDK'da Ara]

-@ İCAZ ile/ve/||/<> İCÂZET [Dil] [17:04] [TDK'da Ara]
( Az sözle çok şey anlatma. İLE/VE/||/<> İzin, onay, onaylama. )

-@ İNFÂK ile/ve/||/<> İBZÂL [Davranis-Tutum] [17:02] [TDK'da Ara]
( ... İLE/VE/||/<> Esirgemeden, bol bol verme, kullanma, yapma ya da söyleme. )

-@ YADSIMA >< KUTSAMA [Davranis-Tutum] [16:23] [TDK'da Ara]

-@ ÖZGÜRLÜK ile/ve/||/<> SÖZGÜRLÜK [Oncelikliler] [00:55] [TDK'da Ara]

-@ ŞİİR/LER ve/||/<>/>/< ŞAİR/LER [Dil] [00:54] [TDK'da Ara]
( Az bilinen ["]çoklar["]. )

-@ ŞU/O KİTABI:
"OKUMANIZI, TAVSİYE EDERİM"
ile/ve/||/<>
"OKUMAYANI, TASFİYE EDERİM"
[Davranis-Tutum] [00:50] [TDK'da Ara]

-@ ENGEL OLMAK değil/yerine TEŞVİK ETMEK [Davranis-Tutum] [00:48] [TDK'da Ara]

-@ GELİŞİM/DEĞİŞİM:
YUKARIDAN, AŞAĞI
ile/ve/değil/yerine/||/<> İÇTEN, DIŞA [Oncelikliler] [00:47] [TDK'da Ara]

-@ [FELSEFEDE/TASAVVUFTA] (BAZI/ÇOĞU) (ÖZEL ŞEY["AYRINTI/İÇERİK/DERİNLİK/YOĞUNLUK/KABALIK/İNCELİK"]):
"BAYIL" DİYE
değil/yerine "AYIL!" DİYE [Felsefe] [00:44] [TDK'da Ara]

-@ ORTAKLIK ile/ve/değil/yerine TOPLUMSAL ADÂLET [tuze] [00:42] [TDK'da Ara]

-@ SAPMA ile/değil KAYMA [Genel] [00:39] [TDK'da Ara]

-@ İRCÂ ve/||/<>/>/< İCRÂ [Davranis-Tutum] [00:31] [TDK'da Ara]
( Dönmek. VE/||/<>/>/< Uygulamak/eylemek/işlemek/yürütmek. )

-@ BELİRLEYİCİLİK ile/ve/<> OYALAYICILIK [Davranis-Tutum] [15:09] [TDK'da Ara]

-@ EK ile/ve/<> ÖRNEK [Dil] [15:08] [TDK'da Ara]

-@ SİRÂYET ile/ve/<> NÜFÛZ [Dil] [15:04] [TDK'da Ara]

-@ SÜREÇ ile/ve/<> ÖZELLİK [Oncelikliler] [15:03] [TDK'da Ara]

-@ BİLGİNİN:
DAĞITIMI
ile/ve/<> DENETİMİ [Felsefe] [15:01] [TDK'da Ara]

-@ KÜÇÜK ile/ve/<> KÜÇÜLTÜLMÜŞ [Nesneler] [14:58] [TDK'da Ara]

-@ BİÇİM ile KİP [Dil] [14:57] [TDK'da Ara]

-@ "... EVRENİ" ile/ve/<> ... EVRİMİ [Dil] [14:56] [TDK'da Ara]

-@ "YALNIZ, İNSAN, ..." değil YALNIZCA İNSAN, ... [Dil] [14:49] [TDK'da Ara]

-@ KÜLTÜR:
İNANÇ
ile/ve/> DEĞER ile/ve/> KURAL ile/ve/> YASA [Oncelikliler] [14:48] [TDK'da Ara]
( ... İLE/VE/> ... İLE/VE/> ... İLE/VE/> Yaptırımı. )

-@ BASİT "BİR ŞEKİLDE" ile/ve/değil/yerine KISA BİR ANLATIMLA [Dil] [11:57] [TDK'da Ara]

-@ SORUNSAL ile/ve/değil KURAMSAL SORUNSAL [Felsefe] [11:55] [TDK'da Ara]

-@ MUVÂFIK[< VEFK] ile/ve/değil/||/<> MUTÂBIK[< TIBK] [Doga] [18:03] [TDK'da Ara]
( Uygun, yerinde. İLE/VE/DEĞİL/||/<> Birbirine uyan, uygun. )

-@ NESNE ile/ve/değil/yerine/<>/>< KAVRAM [Nesneler] [17:27] [TDK'da Ara]
( Yıkılabilen ve yıkanabilen. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/<>/>< Yıkılamayan ve yıkanamayan. )

-@ KELÂM ve/||/<>/< ARAP DİLBİLGİSİ/GELENEĞİ/ANLAYIŞI [Dil] [17:20] [TDK'da Ara]

-@ KÂİNAT ile/ve/<> EVREN [Doga] [17:13] [TDK'da Ara]
( Ay altı [olan/lar(/kâin)]. İLE/VE/<> Ay üstü. )

-@ CEBR-ÜL es-SÂM:
MATEMATİKTE
ile/ve/<> MANTIKTA ile/ve/<> ŞİİRDE [Felsefe] [17:10] [TDK'da Ara]
( İrrasyonel [sonu olmayan, aşkın] sayı. İLE/VE/<> Açmaz/çıkmaz[paradoks]. İLE/VE/<> Aşk. )
( CEBR: Kök/köken. | SÂM: Duymak/işitmek. )

-@ "...'CI" ile/ve/değil/yerine "...'NIN" DÜZENİ/DÜZENEĞİ [Davranis-Tutum] [17:08] [TDK'da Ara]

-@ İHTİYÂR ve/||/<> EDEBİ KORUMA/MUHAFAZA, SÜRDÜRME [Davranis-Tutum] [16:01] [TDK'da Ara]

-@ AKIL ile/ve/||/<> KANIT [Oncelikliler] [15:56] [TDK'da Ara]

-@ (")SORUN(") ile/değil/yerine FARK [Oncelikliler] [15:10] [TDK'da Ara]

-@ AYIRMA ile/ve/||/<> YALINLAŞTIRMA ile/ve/||/<> ARA ÇÖZÜM/LER ARAMA/BULMA [Davranis-Tutum] [02:17] [TDK'da Ara]

-@ MALUM ile/||/<> MÂLUM [Dil] [02:29] [TDK'da Ara]
( Elma. İLE/||/<> Bilgi. )
( Latince. İLE/||/<> Arapça. )
( ELEMA: Gizli, gizlenmiş. )

-@ MUSTAFA ile/ve/||/<> MUHTAR [Davranis-Tutum] [02:25] [TDK'da Ara]

-@ YARAMAYAN ile/değil/yerine/>< YARAYAN [Davranis-Tutum] [02:23] [TDK'da Ara]

-@ CEBR ile/ve/değil/yerine/<>/< CEZB [Davranis-Tutum] [02:22] [TDK'da Ara]
( Dışsal. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< İçsel. )

-@ SAFLAŞMA ile/ve/değil/yerine/<> YALINLAŞMA [Davranis-Tutum] [02:19] [TDK'da Ara]

-@ ÇABUK ile/değil/yerine BİLENMİŞ [Dil] [02:16] [TDK'da Ara]

-@ SABRI OLMAYAN ile/ve/değil/yerine/>/<>/>< RÂZI OLAN [Davranis-Tutum] [02:15] [TDK'da Ara]
( İntizar eden. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/>/<>/>< Zevk eden. )

-@ DAYANÇ/SABIR:
SÜREYE
ile/ve/değil SÜRECE [Davranis-Tutum] [02:13] [TDK'da Ara]

-@ HAKİKAT ile/ve/||/<> EVRENSEL/LİK [Oncelikliler] [01:53] [TDK'da Ara]

-@ TAKDİR ile/ve/<> TEŞHİS [Davranis-Tutum] [01:27] [TDK'da Ara]

-@ İFŞÂ ile/ve/<> KEŞF [Doga] [01:23] [TDK'da Ara]
( Varoluş. İLE/VE/<> Şuur. )
( Yukarıdan aşağı.[İNZAL] İLE/VE/<> Aşağıdan yukarı.[URÛC] )

-@ ÖLÇÜ/VEZ(İ)N:
SİMGEDE/YAZIDA
değil KULAKTA! [Dil] [05:46] [TDK'da Ara]

-@ HECE:
KAPALI/UZUN
ile/ve/<> AÇIK/KISA ile/ve/<> UZATILMIŞ [Dil] [05:43] [TDK'da Ara]
( 1 harekeli, 1 sakin harf. İLE/VE/<> Harekeli harf. + 1 harf. )
( Son sadâ/hece, kısa kalamaz. )
( Sakin bitmeyen hiçbir hece, uzun hece olamaz! )
( LATİN'DE (KAPALI)
[ İz. İLE Biz. İLE Bâ. ]
[ Sesli > sessiz. İLE Sessiz > sesli > sessiz. İLE Sessiz > uzun sesli. ]
[ 1 harekeli, 1 sakin ] )
( Bir kere bakıp gülse, ölürüm, konuşamam.
[ Hafif-sakîl-veted-i mecmû ] gülse, ölürüm, konuşamam. )
( DAİRE [1]
[ 1 açık/kısa, 3 uzun heceden oluşan. ]
[ Veted-i mecmû, 2 sebeb-i hafiften oluşan. ] )

-@ HECE ve/||/=/<> SADÂ [Dil] [05:36] [TDK'da Ara]

-@ "UZAK BİR YER" ile/ve/<> "UZAAAK BİR YER" [Dil] [05:35] [TDK'da Ara]
( Dilde. İLE/VE/<> Belâgatta. )

-@ ARÛZ ve/<> BELÂGAT [Dil] [05:34] [TDK'da Ara]

-@ ARÛZ:
DİL
değil MÜZİK [<>ARÛZ] [Dil] [05:34] [TDK'da Ara]

-@ ARÛZ:
DİL
değil SADÂ [Dil] [05:33] [TDK'da Ara]

-@ FÂSILA:
SUGRÂ
ile/ve/<> KÜBRÂ [Dil] [05:32] [TDK'da Ara]
( 3 harekeli ve 1 sakin. İLE/VE/<> 4'lü ya da üzeri. )
( [örnek] Kelebek. İLE/VE/<> Otomatik. )

-@ VETED:
MECMÛ
ile/ve/<> METRÛK [Dil] [05:31] [TDK'da Ara]
( İlk ikisi harekeli, sonundaki sakin ise. [örnek: sekiz] İLE/VE/<> Sondaki sakin, ortaya gelmişse. [örnek: altı] )
( Kısa hece önce ve uzun hece sonra. İLE/VE/<> Uzun hece önce ve kısa hece sonra. )

-@ SEBEB:
HAFİF
ile/ve/<> SAKÎL [Dil] [05:31] [TDK'da Ara]
( Kapalı hece. İLE/VE/<> Açık hece. )
( Harfin 1.'si harekeli, 2.'si sakîl ise. İLE/VE/<> 2 harekeli harf. )

-@ SEBEB ile/ve/<> VETED ile/ve/<> FÂSILA [Dil] [05:25] [TDK'da Ara]
( İp. İLE/VE/<> Kazık. İLE/VE/<> İp ile kazıkların arası.
[Çadır terimlerinden.] )
( 2 harf. İLE/VE/<> 3 harf. İLE/VE/<> 4 harf ve fazlası. )

-@ HARF ile/ve/<>/> HECE ile/ve/<>/> CÜZ ile/ve/<>/> TEFİLE ile/ve/<>/> VEZİN ile/ve/<>/> BAHRİ [Dil] [05:22] [TDK'da Ara]

-@ "MASUMDUR!" ile/ve/değil/yerine/||/<> "SUÇLU DEĞİL!" [tuze] [04:47] [TDK'da Ara]
( "Suçlu değil!" demek, her zaman, zemin ve koşulda "Masumdur!" anlamına gelmez. )

-@ BİLGİNİN:
ELDE EDİLİŞİ
ile/ve/||/<> İFADE EDİLİŞİ [Dil] [03:19] [TDK'da Ara]

-@ AÇIKLIK ile/ve/<> GÖRÜNÜRLÜK [Genel] [03:03] [TDK'da Ara]

-@ YENİLİK ile/ve/||/<> DEVRİM [Genel] [01:48] [TDK'da Ara]

-@ YİYECEK ile/ve/||/<>/> YEMEK [Beslenme] [00:12] [TDK'da Ara]

-@ [BU/ŞU/O] ANLAMI:
"TAHSİL ETMEK"
ile/ve/||/<>/>/< ZEVK ETMEK [Oncelikliler] [00:07] [TDK'da Ara]

-@ KENDİYLE:
DOLAN
ile/ve/||/<> DOYAN [Insan] [23:57] [TDK'da Ara]

-@ ÇOCUK YETİŞTİRMEDE:
"OLDUĞU KADAR"
ile/ve/değil/yerine/ ||/<>/> OLABİLDİĞİ KADAR [Davranis-Tutum] [19:38] [TDK'da Ara]

-@ ŞİİR:
"BELA"
ile/ve/değil/<> "DEVA" [Dil] [00:31] [TDK'da Ara]
( Başa. İLE/VE/DEĞİL/<> Kalbe. )

-@ "SAHİP OLMAK" ile/değil/yerine "ŞAHİT OLMAK" [Davranis-Tutum] [12:58] [TDK'da Ara]

-@ SIRTINI DÖNMEK değil/yerine SIRTINI YASLAMAK [Davranis-Tutum] [17:05] [TDK'da Ara]

-@ İANE ile İARE ile İAŞE ile İBATE [Davranis-Tutum] [16:24] [TDK'da Ara]
( Yardım. | Yardım amacıyla toplanan para. İLE Eğreti verme, ödünç verme. İLE Yedirip içirme, besleme, bakma. İLE Barındırma. )

-@ SIFAT-I NOKSAN ile/değil/yerine/||/<>/>< SIFAT-I KEMÂL [Bilim] [16:16] [TDK'da Ara]
( Bilgisizlik/cehalet. İLE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>< Bilgililik/bilgelik. )
( Cehl. İLE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>< İlim. )

-@ TUTARLILIK ile/ve/||/<> "HESABINI VEREBİLMEK" [Davranis-Tutum] [15:44] [TDK'da Ara]

-@ NAKŞ:
HARF[HRF]
ile/ve/<> RAKAM[RKM] [Dil] [15:41] [TDK'da Ara]

-@ UNUT(TUR)MA ile/ve/değil/yerine/<>/>< GÜVEN [Oncelikliler] [13:56] [TDK'da Ara]

-@ TOPLUMSAL GÜVEN ile/ve/||/<> BİREYSEL GÜVEN [Insan] [13:54] [TDK'da Ara]

-@ İYİLİĞE GEREKSİNİMİ OLANLAR ile/ve/||/<> İYİLİK YAPMAYA GEREKSİNİMİ OLANLAR [Davranis-Tutum] [12:37] [TDK'da Ara]
( )

-@ HARFLER:
"SICAK"
ile/ve/||/<> "SOĞUK" [Dil] [13:54] [TDK'da Ara]
( Sağ. İLE/VE/||/<> Sol. )

-@ BEL değil/yerine YOL [Insan] [13:47] [TDK'da Ara]

-@ "SOY" değil/yerine YOL [Insan] [13:46] [TDK'da Ara]

-@ ADÂLET:
DIŞARIDA/UZAKTA
ve/değil/yerine/||/<>/>/< KENDİNDE [tuze] [12:34] [TDK'da Ara]
( Adâleti, dışarıda/uzakta aramak. VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>/< Kendinde başlatmak ve oluşturmaktır, asıl ve öncelikli olan. )

-@ ADÂLET ile/ve/||/<> MÜRÜVVET [tuze] [02:16] [TDK'da Ara]

-@ ADÂLET ile/ve/<> MEŞRÛ EŞİTSİZLİKLER [tuze] [02:09] [TDK'da Ara]

-@ DOĞRUDANLIK ile/ve/<> BİRE BİR [Genel] [02:04] [TDK'da Ara]

-@ VAROLUŞ ve/||/<> EŞİTLİK [Oncelikliler] [02:04] [TDK'da Ara]

-@ EŞİTLİK ile/ve/değil/||/<> FIRSAT/OLANAK EŞİTLİĞİ [Oncelikliler] [02:00] [TDK'da Ara]

-@ UYGUNLUK ile/ve/||/<> BECERİ [Insan] [01:56] [TDK'da Ara]

-@ YAKINLAŞMA ve/<> YAKINSAMA [Davranis-Tutum] [01:55] [TDK'da Ara]

-@ "UCU AÇIKLIK" ile/ve/||/<> ÖNGÖRÜLEMEZLİK [Doga] [01:55] [TDK'da Ara]

-@ MASUMİYET ile/ve/||/<> İLK DURUM [Dil] [01:50] [TDK'da Ara]

-@ "ÖDEŞMEK" ile/ve/<> "BOY ÖLÇÜŞMEK" [Davranis-Tutum] [01:49] [TDK'da Ara]

-@ İADE ve/> İKÂME [Davranis-Tutum] [01:48] [TDK'da Ara]

-@ "YERİNDEN ETME" ile/ve/<> "RAYINDAN ÇIKARMA" [Dil] [01:47] [TDK'da Ara]

-@ MÜRÜVVET ve/||/<>/>/< MUHABBET [Davranis-Tutum] [01:46] [TDK'da Ara]

-@ SÖYLEYİŞ ile/ve/<> DEĞİNİ [Dil] [01:44] [TDK'da Ara]

-@ KARARLILIK ile/ve/||/<> ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK [Davranis-Tutum] [01:39] [TDK'da Ara]

-@ SÜREKLİLİĞİN:
"BOZULMASI"
ile/ve/değil/||/<> KESİLMESİ [Genel] [01:38] [TDK'da Ara]

-@ "ELE ALMAK" ile "SUNMAK" [Dil] [01:35] [TDK'da Ara]

-@ GÜZELLİK:
İZLENİLEN
ile/ve/değil/yerine/||/<>/> YAŞANILAN [Davranis-Tutum] [01:34] [TDK'da Ara]

-@ İSTEK/TALEP değil/yerine ADÂLET [tuze] [01:32] [TDK'da Ara]

-@ "ÇÖZMEK" ile/ve/değil/yerine "SÜZMEK" [Davranis-Tutum] [01:31] [TDK'da Ara]

-@ AŞK ve/<> AŞKINLIK [Insan] [01:29] [TDK'da Ara]

-@ "DUYU/HİS" ile/ve/<> "DEĞER" [Felsefe] [01:28] [TDK'da Ara]

-@ "ÇERÇEVE" ile "PENCERE" [Dil] [01:26] [TDK'da Ara]

-@ SOYUTLAŞTIRMA ile/ve/değil/yerine/||/<>/> YAŞAMA GEÇİRME [Davranis-Tutum] [01:23] [TDK'da Ara]

-@ ILGIT ILGIT [Dil] [13:14] [TDK'da Ara]
( Yavaş yavaş. [Esinti ve akış için] )

-@ DEĞİŞİM:
KARARDA
ile/ve/||/<> YAŞAMDA ile/ve/||/<> KİŞİDE [Davranis-Tutum] [01:22] [TDK'da Ara]
( Bir sözcükle. İLE/VE/||/<> Bir duyguyla. İLE/VE/||/<> Bir kişiyle[seninle/onunla]. )

-@ YALAN ile IĞRIP [Davranis-Tutum] [00:34] [TDK'da Ara]
( ... İLE Yalan, düzen. )

-@ HÜKÜMRAN[Fars.] değil/yerine/= EGEMEN [Dil] [00:19] [TDK'da Ara]

-@ "HURRA"[İng.] değil/yerine/= YAŞA! [Dil] [00:05] [TDK'da Ara]

-@ HUMAR[Ar.] ile/değil/yerine SERSEMLİK [Insan] [23:53] [TDK'da Ara]
( ... İLE/DEĞİL/YERİNE İçki ya da uyku sersemliği. )

-@ HOŞT ile HÖST [Dil] [23:10] [TDK'da Ara]
( Köpekleri ürkütüp kaçırmak için çıkarılan ses. İLE At, katır gibi hayvanları, özellikle öküzü durdurmak için çıkarılan ses. | Birini uyarmak için kullanılan kaba seslenme. )

-@ GAYRET ve/||/<>/< HAYRET [Davranis-Tutum] [22:28] [TDK'da Ara]

-@ TECRİD ile/ve/||/<> TEHZİB [Bilim] [22:27] [TDK'da Ara]
( İlimde. İLE/VE/||/<> Amelde. )

-@ HİTÂBE yerine/= SÖYLEV [Dil] [14:17] [TDK'da Ara]

-@ "SU KOYVERMEK" ile "YELKENLERİ SUYA İNDİRMEK" [Davranis-Tutum] [12:19] [TDK'da Ara]

-@ EZBER ve/||/<> İTİRAZ [Davranis-Tutum] [09:42] [TDK'da Ara]

-@ HİCİV/HİCV yerine/= YERGİ [Davranis-Tutum] [02:24] [TDK'da Ara]

-@ İYİLİK YAPAR GİBİ GÖRÜNMEK ile/değil/>< İYİLİK YAPIP GÖRÜNMEMEK [Davranis-Tutum] [01:08] [TDK'da Ara]

-@ KOŞUK ile HEZELAr.]/HEZLİYAT [Sanat] [22:58] [TDK'da Ara]
( ... İLE Şaka, alay, mizah. | Bir koşuğu ya da koşuk parçasını, şakalı bir anlatıma çevirme. / Hezel türünde yazılmış koşuklar. )

-@ MENÂM[< NEVM] ile NEAM [Dil] [22:43] [TDK'da Ara]
( Uyunacak yer, yatak odası. | Uyku. | Düş, rüya. İLE Hayır! )

-@ DİKKAT ÇEKMEK ile/ve/değil/yerine/<> DİKKAT ETMEK [Davranis-Tutum] [11:29] [TDK'da Ara]

-@ DESTEKLEME ile/ve/||/<> PEKİŞTİRME [Davranis-Tutum] [11:24] [TDK'da Ara]

-@ LÂTİF ve/||/<> ZARİF [Insan] [11:20] [TDK'da Ara]

-@ AKIL ile/ve/||/<> FİKİR [Oncelikliler] [11:18] [TDK'da Ara]
( Varolanları[mevcudu] bilmek. İLE/VE/||/<> Varlığı[vucudu] bilmek. )

-@ ZAN ile/ve/değil/yerine/<>/>< SEN [Davranis-Tutum] [11:15] [TDK'da Ara]

-@ SÜS ile/ve/değil/yerine/||/<> ESTETİK [Sanat] [11:13] [TDK'da Ara]

-@ KARŞILIK ile/ve/değil/<> IŞILTI [Doga] [11:11] [TDK'da Ara]

-@ ÇAĞRIŞIM ile/ve/<> BAĞLAM [Dil] [11:09] [TDK'da Ara]

-@ DİNLEYEN ile/ve/||/<> OKUYAN [Davranis-Tutum] [23:29] [TDK'da Ara]
( Ne düşüneceğini öğrenir. İLE/VE/||/<> Nasıl düşüneceğini öğrenir. )

-@ KIYAS ile/ve/değil/maalesef/||/<> HAKARET [Davranis-Tutum] [23:06] [TDK'da Ara]
( Kimseye ve de özellikle çocuklara, ne kıyas, ne de hakaret edilmez! )

-@ ÖĞÜT ile/ve/<>/>< HAKARET [Davranis-Tutum] [23:03] [TDK'da Ara]
( Bir insana, başkaları yanında verilen "öğüt", öğüt değil "küçük düşürme", "aşağılama" ya da "hakaret" olabilir/olur[bazen/çoğunlukla]. Kimseye ve de özellikle çocuklara, ne kıyas, ne de öğüt, doğru/uygun zaman, zemin ve koşullar oluş(turul)madıkça, yapılmamalıdır. )

-@ SANAL ile SOYUT [Genel] [19:27] [TDK'da Ara]

-@ [maalesef] KÖTÜ KULLANIM ile/ve/||/<>/> KÖTÜYE KULLANIM [Dil] [17:15] [TDK'da Ara]
( [... olduğunu/olacağını] "biliyorsun/biliyordun." İLE/VE/||/<>/> "ZÂTEN"/"SONUÇTA"/"ASLINDA" biliyorsun/biliyordun." )
( "Bir alışveriş, bir fiş." şeklinde, fazladan/gereksiz açıklma yapmak, uyarıda bulunmak. İLE/VE/||/<>/> "Ama bunu söylemenize gerek yok ki! Ben yapınca alışverişi, ZÂTEN/SONUÇTA alıyorum satış fişi." şeklinde [soluksuz/beklemeksizin/düşünmeksizin] "yanıt vermek." )
( Bir kişinin, neyi bilip bilmediğini ve/veya o an/dönem için anımsayıp anımsamadığını "belirlemek", beklentisi içinde olmak, dilin/ifadenin kötü kullanılmasıdır. [Hiçkimsenin, neyi bilip bilmediği, isteyip istemediği ya da yapıp yapamayacağı, hiçbir zaman, zemin ve koşulda bilinemez!] İLE/VE/||/<>/> Sözcüklerin yetersiz ve kötü kullanımıyla birlikte "niyet okumak" ya da genelleyici/indirgeyici/özdeştleştirici/köktenci/toptancı/sonuç odaklı bir yargı ifadesi ise sürecin ve ilişkinin tükenmesine neden olacak/olmuş bir kötüye kullanımdır. [Güç ve baskı uygulama isteği ve/veya nedeniyle olduğu/olabileceği gibi sorumluluktan kaçmak gibi çok çeşitli anlamsız/gereksiz nedenlerden de kaynaklanmaktadır.] )

-@ BİLEŞEN ile BİLEŞİK ile BİLEŞİM [Bilim] [14:31] [TDK'da Ara]
( Bir bileşiğin moleküllündeki elementler ya da alt grupların her biri. | Bir karışımın öğeleri. İLE İki ya da daha fazla maddenin belirli oranlarda tepkimeye girerek oluşturdukları ve özellikleri kendini oluşturan maddelerden farklı ve bileşenlerinin fiziksel yollarla birbirinden ayrılamadığı madde. İLE Bir materyali oluşturan öğeler ya da bileşikler. )

-@ "AKILLANMAK" ve/||/<>/< "AKIL ALMAK" [Davranis-Tutum] [13:38] [TDK'da Ara]

-@ İRTİBÂ ile İRTİBÂT[< RABT] [lugat] [13:33] [TDK'da Ara]
( Baharda, güzel bir yerde oturma. İLE Bağlanış, rabtedilme. | İlgi, ilgili olma. | Bağlantı, belirtilerin birbirini tutması. )

-@ MİYÂR ile MİHEKK/MİHENK/MEHENK [Nesneler] [16:48] [TDK'da Ara]
( Ölçü. İLE Altın ya da gümüşün ayarını anlamaya yarayan taş. | Birinin, değerini, ahlâkını anlamaya yarayan şey, ölçü, araç. )

-@ BAĞLAYICILIK ile/ve/||/<> KANIT NİTELİĞİ [tuze] [12:37] [TDK'da Ara]

-@ GENELLEME ile/ve/<> EZBERİNİ SÖYLEMEK [Davranis-Tutum] [12:25] [TDK'da Ara]

-@ KENDİNİ/BİRİNİ "DEĞERLENDİRİRKEN":
SAHİP OLMADIKLARI(N) İLE
ile/ve/değil/yerine/||/<> SAHİP OLDUKLARI/N İLE NELER YAPTIĞI(N)/YAPABİLDİĞİ(N) [Davranis-Tutum] [00:47] [TDK'da Ara]

-@ İŞARET PARMAĞIYLA GÖSTERMEK ile/ve/değil/yerine/|| AYAK İZİ [Davranis-Tutum] [21:40] [TDK'da Ara]

-@ TEMBEL/LİK ile/ve/||/<> YETERSİZ/LİK [Davranis-Tutum] [23:13] [TDK'da Ara]

-@ SIRADANLAŞMAK ile/ve/değil/yerine/<>/>< "UYUM SAĞLAMAK/GÖSTERMEK" [Davranis-Tutum] [14:21] [TDK'da Ara]

-@ ELEŞTİRİ ile/ve/değil/yerine/<>/> DAYANIŞMA [Davranis-Tutum] [14:19] [TDK'da Ara]

-@ UNUTMA HAKKI ve/||/<> UNUTULMA HAKKI [Davranis-Tutum] [14:11] [TDK'da Ara]

-@ BETİMLEME ile/ve/||/<> DEĞER VERME/YÜKLEME [Sanat] [13:57] [TDK'da Ara]

-@ "KÜL OLMAK" ile/ve/||/<> "GÜL OLMAK" [Davranis-Tutum] [13:18] [TDK'da Ara]
( Nefsini yakarak. İLE/VE/||/<> İyilik yaparak. )

-@ YATKIN/LIK ile/ve/||/<> YETKİN/LİK [Insan] [12:37] [TDK'da Ara]

-@ 2./3./4.:
"MAHKEME"
değil DURUŞMA [tuze] [06:21] [TDK'da Ara]

-@ SORUNU ÇÖZMEYE:
NİYETİNİN OLMAMASI
ile/ve/değil/||/<> KARARLILIK GÖSTERMEMEK [Davranis-Tutum] [15:10] [TDK'da Ara]

-@ GEÇERLİLİK ve/||/<> TUTARLILIK ve/||/<> TARİHSELLİK [Oncelikliler] [19:42] [TDK'da Ara]

-@ BELİRME ile/ve/<> TAŞMA [Genel] [19:40] [TDK'da Ara]

-@ BOZMADAN ile/ve/değil/yerine/<> KORUYARAK [Davranis-Tutum] [19:39] [TDK'da Ara]

-@ DIŞLAMA(MA) ile/ve/<> HOR GÖRME(ME) [Davranis-Tutum] [19:36] [TDK'da Ara]

-@ "ESKİ ASLI" değil ASLI [Dil] [19:35] [TDK'da Ara]

-@ KİTAB-I:
TENZÎLÎ
ile/ve/||/<> TEKVÎNÎ ile/ve/||/<> TELÎFÎ/TAHRÎRÎ [Bilim] [19:30] [TDK'da Ara]

-@ KİTAP ile/ve/<>/< KİTÂBE [Bilim] [19:18] [TDK'da Ara]

-@ "MALUMUNUZ" ... ile/ve/değil/yerine/<> ANIMSARSANIZ ... [Dil] [19:13] [TDK'da Ara]

-@ "MALUMUNUZ" ... ile/ve/değil/yerine/<> BİLDİĞİNİZ GİBİ [Dil] [19:12] [TDK'da Ara]

-@ HABER ALMA GEREKSİNİMİ ile/ve/değil/<> HABER ALMA HAKKI [Oncelikliler] [17:31] [TDK'da Ara]

-@ "KÖTÜ" ile/ve/değil/yerine/||/<> ZOR [Davranis-Tutum] [07:12] [TDK'da Ara]

-@ A ile/<> A ile/<> A ile/<> A ile/<> A/Å [Dil] [14:24] [TDK'da Ara]
( Amper. İLE/<> Anot. İLE/<> Argon. İLE/<> Angström.[10¯¹0][Santimetrenin yüz milyonda biridir. 0,1 nanometre ya da 100 pikometredir.][uzunluk birimi] )

-@ ZEKÂ:
(HIZLI) (İSÂBETLİ) "BİRLEŞTİRME/BAĞLANTILANDIRMA/KESKİNLEŞTİRME" BİLGİSİ
ile/ve/değil/||/<> AYIRMA BİLGİSİ/YETİSİ [Insan] [09:54] [TDK'da Ara]

-@ HECCAV[Ar.] değil/yerine YERGİCİ [Davranis-Tutum] [09:14] [TDK'da Ara]

-@ HAYIT değil AYIT [Doga] [08:41] [TDK'da Ara]
( Mineçiçeğigillerden, Akdeniz çevresinde yetişen, mavi, beyaz ya da menekşe renginde çiçekler açan, 1-2 metre boyunda bir ağaççık. )

-@ HAYDA ile HAYDA [Dil] [08:28] [TDK'da Ara]
( Hayvanları, harekete geçirmek için kullanılan söz. İLE Şaşkınlık belirten ünlem. )

-@ SIKINTI ile/ve/değil/<> SAKINCA [Genel] [07:58] [TDK'da Ara]

-@ BİLGİNİN:

GÜVENİLİRLİĞİ
ile/ve/<> ZORUNLULUĞU [Bilim] [00:53] [TDK'da Ara]

-@ NESNE:
BİLİMDE
ile/ve/<> SANATTA [Sanat] [00:51] [TDK'da Ara]
( Dışarıdan, içeri yönelik. İLE/VE/<> İçeriden, dışarı yönelik. )

-@ BEYİN:
YANSITICI
değil/yerine YARATICI [Insan] [00:47] [TDK'da Ara]

-@ ÖZGÜRLÜK ve/||/<>/>/< ÖZELEŞTİRİ [Oncelikliler] [00:45] [TDK'da Ara]

-@ DOĞUM VE ÖLÜM:

1'ER KERE
ile/ve/değil/<>/> 2'ŞER KERE [Insan] [07:56] [TDK'da Ara]
( [doğum] Anadan. İLE/VE/DEĞİL/<>/> Babadan. )
( [ölüm] Ölünce. İLE/VE/DEĞİL/<>/> Ölmeden önce. )
( Beşer. İLE/VE/DEĞİL/<>/> İnsan. )

-@ "MANTIK" ile/ve/<> "MAKSAT" [Dil] [00:17] [TDK'da Ara]

-@ [maalesef] !DEDİKODU ile/değil/yerine/>< BİLGİ [Davranis-Tutum] [23:06] [TDK'da Ara]
( "Dilde". İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Akılda. )

-@ İYİLİK:
SÖZ İLE
ve/||/<> VERMEK İLE ve/||/<> DÜŞÜNCE İLE [Davranis-Tutum] [22:43] [TDK'da Ara]
( Güven oluşturur. VE/||/<> Sevgi oluşturur. VE/||/<> Derinlik oluşturur. )

-@ "HAVA CIVA" ile HAVACIVA [Doga] [14:52] [TDK'da Ara]
( Değer ve önemi olmayan, boş. İLE Sığırdiligillerden, Akdeniz bölgesinde yetişen ve köklerinden kırmızı boya elde edilen bir bitki. )

-@ HAF değil HAV[Ar.] [Dil] [14:50] [TDK'da Ara]
( Kadife, çuha vb.'nin yüzeyindeki ince tüy. )

-@ HAŞMET[Ar.] yerine GÖRKEM [Dil] [14:40] [TDK'da Ara]

-@ HAŞİV[Ar.] değil/yerine DOLDURMA [Dil] [14:39] [TDK'da Ara]
( Doldurma. | Yazıyı ya da konuşmayı gereksiz ayrıntılarla uzatma. )

-@ HASSATEN[Ar.] değil/yerine AYRICA, ÖZELLİKLE [Dil] [23:00] [TDK'da Ara]

-@ HAYSİYET ile/değil HASİYET/HASSA [Beslenme] [22:46] [TDK'da Ara]
( Kişilik, onur. İLE/DEĞİL Özgülük. | Yarar, etki. )

-@ HÂSILA ile/ve/<> HÂSILAT [Genel] [22:38] [TDK'da Ara]
( Bir işten elde edilen sonuç. İLE/VE/<> Ürün. | Gelir, kazanç. )

-@ HASIL ile HÂSIL[Ar.] [Doga] [22:36] [TDK'da Ara]
( Yeni başak tutmaya başlamış ekin. İLE Olan, ortaya çıkan, görünen. )

-@ HASBELKADER ile/ve/<> TESADÜFEN [Dil] [22:30] [TDK'da Ara]
( Rastlantı sonucu olarak. )

-@ İM ile/ve/<> HAREKE[Ar.] [Dil] [21:24] [TDK'da Ara]
( ... İLE/VE/<> Arap yazısında, kısa ünlü yerine kullanılan im. )

-@ SAKLAMA(MA)K ile/ve/<> ESİRGEME(ME)K [Davranis-Tutum] [16:56] [TDK'da Ara]

-@ YETKİSİZLİK ile/ve/<> KABUL EDİLEMEZLİK [tuze] [15:36] [TDK'da Ara]

-@ KİTAP OKUMAYI SEVMEYEN ile/değil/yerine/<> ARADIĞI KİTABI HENÜZ BULAMAMIŞ OLAN [Davranis-Tutum] [14:46] [TDK'da Ara]

-@ KİŞİLİK ve/||/<>/>/< ONUR [Insan] [13:58] [TDK'da Ara]

-@ HANİ ile BARİ [Dil] [04:13] [TDK'da Ara]

-@ HANİ ile HANİ [Dil] [04:11] [TDK'da Ara]
( Hanigillerden, Akdeniz'de yaşayan, alaca kırmızı renkli, orta büyüklükte bir balık. İLE Nereden, ne oldu, nerede kaldı? | Konuşulan kişinin, daha önceden bildiği bir şeyin kendine anımsatılması istenildiğinde kullanılan sözcük. | Verilen sözü anımsatan sözün başına getirildiğinde sitem anlatan sözcük. | Bazen, "bari" sözcüğü anlamında kullanılan sözcük. | "Doğrusunu söylemek gerekirse", "Kaldı ki", "üstelik" anlamlarında kullanılan sözcük. )

-@ HANEK[Ar. :
Damak.]
değil/yerine SÖZ/KONUŞMA [Dil] [03:53] [TDK'da Ara]

-@ TÜRKÇE ve/||/<> HALAÇÇA [Dil] [01:42] [TDK'da Ara]
( ... VE/||/<> İran'ın güneyinde, toplu olarak yaşayan bir Türk toplumun konuştuğu dil. )

-@ HAL ile HAL ile HAL[Fr. < Cerm.] ile HAL [Insan] [15:31] [TDK'da Ara]
( Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların ya da taşıdığı niteliklerin tümü, durum. | Davranış. | Şimdiki zaman, içinde yaşanılan zaman. | Güç, kuvvet, takat. | Kötü durum, sıkıntı, dert. İLE Genellikle üstü kapalı pazaryeri. İLE Çözme, çözülme eritme, karışık bir sorunun içinden çıkma, sonuca varm.a İLE Tahttan indirme. )

-@ HAK ile HAK ile HÂK[Fars.] [Dil] [15:19] [TDK'da Ara]
( Tüze. | Türenin[tüzeye/hukuka uygunluk] gerektirdiği ya da birine ayırdığı şey, kazanım. | Dava ya da savda gerçeğe uygunluk, doğruluk. | Geçmiş ve harcanmış emek. | Emek karşılığı ücret. | Doğru, gerçek. İLE Maden, ağaç, taş üzerine, elle yazı ya da şekil oyma. İLE Toprak. )

-@ İCTİMÂ-İ ŞERÂİT ve/||/<> İMTİNÂ-İ MEVÂNİ [Davranis-Tutum] [00:33] [TDK'da Ara]
( Koşulların, biraraya gelmesi. VE/||/<> Engellerin, ortadan kalkması. )

-@ SINIR ile/ve/<> SINAMA [Oncelikliler] [23:41] [TDK'da Ara]

-@ YENİDEN ÜRETMEK ile/ve/<> ÇOĞALTMAK [Felsefe] [23:37] [TDK'da Ara]

-@ ELEŞTİRİ ile/ve/<>/> ÇOĞALMA [Felsefe] [23:36] [TDK'da Ara]
( Eleştiril(e)meyen şey, çoğal(a)maz. )

-@ FİZİK ve/<> KİMYA ile/ve/değil/<> ORGANİK [Doga] [04:16] [TDK'da Ara]
( Etkileş(tir)ir. VE/<> Dönüştürür. İLE/VE/DEĞİL/<> Örgütlenir. )

-@ KALP (İLE) ve/||/<> DİL (İLE) [Davranis-Tutum] [03:56] [TDK'da Ara]
( İkrar. VE/||/<> Tekrar. )

-@ "PROTEST" (TUTUM/TAVIR) değil/yerine TEPKİCİ/TEPKİSEL (TUTUM/TAVIR) [Davranis-Tutum] [03:54] [TDK'da Ara]

-@ YOKSA ... ile AKSİ HALDE ... [Dil] [03:53] [TDK'da Ara]

-@ YOKSUL:
YENİ
ile ÖZGÜR ile YARATICI ile BİRLEŞMİŞ ile DÜŞKÜN [Insan] [03:48] [TDK'da Ara]
( Eric Hoffer'ın, Kesin İnançlılar[Kitle Hareketlerinin Anatomisi] adlı kitabını okumanızı salık veririz... )

-@ TAHSİS (ETMEK) ile/ve/değil/<> TESİS (ETMEK) [Genel] [03:41] [TDK'da Ara]

-@ CANLI:
[ne] BÜYÜK, [ne de] KÜÇÜK
değil TEK [Genel] [03:40] [TDK'da Ara]
( Canlının, (en) "küçüğü" ya da "büyüğü" diye bir şey yoktur/olmaz! Hücreden daha büyük bir canlı yoktur. )

-@ YERİNE KOYMA ile/ve/değil/yerine/<>/> DÖNÜŞTÜRME [Genel] [03:38] [TDK'da Ara]

-@ REDDETME ile/ve/değil/yerine/<>/> YADSIMA [Davranis-Tutum] [03:37] [TDK'da Ara]

-@ "ZARARLI/YANLIŞ/KÖTÜ/GÜNAH/HARAM AMA ..." ile/değil/yerine ... VE ZARARLI/YANLIŞ/KÖTÜ/GÜNAH/HARAM [Oncelikliler] [23:16] [TDK'da Ara]

-@ SINIR ile/ve/değil/yerine/<> ÇARE [Genel] [04:26] [TDK'da Ara]
( Çare/ler... [için burayı tıklayınız] )

-@ SINIR ile/ve/<> DİP [Mekanlar] [01:21] [TDK'da Ara]

-@ "NEYİ KAYBETTİK?" değil/yerine BAŞKALARI, BİR ŞEYLERİ İNŞÂ ETTİ, ETMEYE DEVAM EDİYOR [Dil] [15:22] [TDK'da Ara]
( )

-@ "UZUN SORU" değil YANITI, UZUN (OLABİLECEK) BİR SORU [Dil] [15:29] [TDK'da Ara]

-@ [HANGİ]
(")HAKLA?(") (HİZMET)
ile/ve/değil/yerine/||/<>
AKLA? (HİZMET)
[Davranis-Tutum] [20:02] [TDK'da Ara]

-@ "GÖZÜKMEK"/"GÖRÜKMEK" değil GÖRÜNMEK [Dil] [15:40] [TDK'da Ara]

-@ SEMÂVÎ değil/yerine GÖKÇÜL/GÖKSEL [Dil] [02:59] [TDK'da Ara]

-@ "AKLIN" KULLANDIĞI KAVRAMLAR/DİL ve/||/<> KAVRAMLARIN/DİLİN KULLANDIĞI "AKIL" [Dil] [02:48] [TDK'da Ara]

-@ HEYELAN yerine GÖÇÜ [Dil] [02:46] [TDK'da Ara]
( Toprak kayması, kayşa. )

-@ POTANSİYEL değil/yerine GİZİL [Dil] [17:14] [TDK'da Ara]

-@ GÜL ile/<> NİLÜFER(LOTUS) [Doga] [05:45] [TDK'da Ara]
( Dikenlikte. İLE/<> Bataklıkta. )

-@ BEYİN:
ÜRETİCİ/ÜRETEÇ
ile/ve/||/<> YANSITICI [Insan] [04:55] [TDK'da Ara]

-@ SIFIR ile/ve/değil/yerine/||/<> SINIR [Oncelikliler] [04:53] [TDK'da Ara]

-@ TEŞEBBÜS ile/ve/||/<>/> TESADÜF [Davranis-Tutum] [12:35] [TDK'da Ara]
( Teşebbüs etmezsen, tesadüf etmez. )

-@ ZORLAMA ile/ve/||/<> ABARTI [Davranis-Tutum] [17:58] [TDK'da Ara]

-@ NEY ile GİRİFT[Fars.] [Muzik] [18:47] [TDK'da Ara]
( ... İLE Birbirinin içine girip karışmış, girişik, çapraşık. | [eski güzel yazı sanatında] Boş yer bırakmayacak biçimde, iç içe istif edilmiş yazı. | Türk müziğinde kullanılmış, neye benzeyen bir çalgı. )

-@ DOĞRU ile/ve/<> TÜMEL [Oncelikliler] [02:22] [TDK'da Ara]

-@ DİSİPLİN(LER):
INTER
ile/ve/||/<>/> MULTI ile/ve/||/<>/> TRANS ile/ve/||/<>/> OMNI ile/ve/||/<>/> HOLİSTİK [Felsefe] [02:19] [TDK'da Ara]
( İkili. İLE/VE/||/<>/> Çoklu. İLE/VE/||/<>/> Çeşitli. İLE/VE/||/<>/> Karışık. İLE/VE/||/<>/> Bütüncül. )

-@ ERİN ve ERİŞKİN ile/ve/||/<>/> ERGİN [Insan] [02:14] [TDK'da Ara]
( 13-15 yaş civarına gelmiş, bülûğa ermişler. VE 18-21 yaşlarını doldurmuşlar. İLE/VE/||/<>/> İhtiyârını devrede tutanlar, nelere, ne kadar HAYIR! diyeceğini ve istencini/irâdesini neye, ne kadar yönelteceklerini bilenler/uygulayanlar. )

-@ TAKDİR ile/ve/||/<> TASARRUF [Davranis-Tutum] [02:11] [TDK'da Ara]

-@ ISIRMAK ile/değil/yerine "DİŞLERİNİ GÖSTERMEK" [Davranis-Tutum] [02:10] [TDK'da Ara]

-@ PLASEBO (ETKİSİ) ile/ve/<>/>< NOSEBO (ETKİSİ) [TIP] [20:49] [TDK'da Ara]
( "Memnun edeceğim." İLE/VE/<>/>< "Zarar vereceğim." )

-@ DİNLE! ve/||/<> YÜZLEŞ! ve/||/<> ANLA! [Davranis-Tutum] [01:09] [TDK'da Ara]
( [yoksa] Dilin, seni sağır eder. VE/||/<> Kalbin, seni eser eder. VE/||/<> Zihnin, seni deli eder. )

-@ ŞİİR:
SANATTA
ile/ve FELSEFEDE [Sanat] [02:24] [TDK'da Ara]
( En üstte. İLE/VE En altta. )

-@ ŞİİRDE, (")MANTIK("):
"YOK"
değil ARANMAZ! [Sanat] [16:06] [TDK'da Ara]

-@ FELSEFE:
AKLIN SORUNLARINA YANIT ARAMAK
ve/<>/>
SORU(N)LARINA YANIT ARAMAK
ve/<>/>
ETKİNLİK
[Felsefe] [13:57] [TDK'da Ara]
( FELSEFE: Aklı kullanma sanatı. )

-@ OLMADAN ÖNCE OLSUN DİYE ve/||/<> ÖLMEDEN ÖNCE ÖLSÜN DİYE [Oncelikliler] [15:46] [TDK'da Ara]

-@ "TANRILAŞTIRMAK" ile/değil/yerine BAŞATLAŞTIRMAK [Felsefe] [15:41] [TDK'da Ara]

-@ "TANRILAŞTIRMAK" ile "TANRISALLAŞTIRMAK" [Felsefe] [15:40] [TDK'da Ara]

-@ BİREŞİM/TEVHİD:
AKIL
ve/||/<> BEN ve/||/<> GÖNÜL [Oncelikliler] [15:37] [TDK'da Ara]

-@ GERUNDIUM[Lat.] değil/yerine ULAÇ [Dil] [04:26] [TDK'da Ara]
( Belirteç olarak kullanılan, eylem kökenli sözcükler. [Koşa koşa / güle güle vb...] )

-@ GENELME ile GENELEME ile GENELLEME [Davranis-Tutum] [03:43] [TDK'da Ara]
( Genişleme. İLE Bir düşüncenin, farklı sözlerle, yeniden/tekrar anlatılması. İLE Bir ya da birkaç özel/tekil veriyi/durumu, herşeyi/herkesi katarak ve tek bir şeye indirgeyerek açıklamaya çalışma "iddiası"/zayıflığı.[Tüm genellemeler, yanlıştır! Bu bile!] )

-@ GEN ile GEN[Yun.] [Mekanlar] [00:15] [TDK'da Ara]
( Geniş. | Üçgen, dörtgen gibi geometri terimlerinde, "kenarlı" anlamıyla kullanılan ek sözcük. | İşlenmemiş, boş bırakılmış tarla. İLE İçinde bulunduğu göze ya da organizmada özel bir etkisi olan, kuşaktan kuşağa ve gözeden gözeye geçen kalıtımsal öğe. )

-@ ŞİİR ile/ve/||/<> GARAMİ[Ar.] [Sanat] [21:29] [TDK'da Ara]
( ... İLE/VE/||/<> Düşünceden çok, canlı duygulara ve aşka dayanan sanat yapıtı. )

-@ GAG[Fr.] değil/yerine GÜLÜT [Dil] [19:58] [TDK'da Ara]

-@ ÇATAL ile/ve/||/<> YARIK [Genel] [17:50] [TDK'da Ara]

-@ ÇATAL ile/ve/||/<> AYRIM [Genel] [17:49] [TDK'da Ara]

-@ "... GİBİLERİNDEN" ile/ve/<> "...MIŞCASINA" [Dil] [17:47] [TDK'da Ara]

-@ PARADOKS ile/ve/<> İRONİ [Felsefe] [17:44] [TDK'da Ara]

-@ PİŞMANLIĞIN SONA ERMESİ ile/ve/değil/yerine/||/<>/> AYDINLANMA [Insan] [17:41] [TDK'da Ara]

-@ "PEŞİNDE KOŞMAMAK" ile/ve/değil/yerine/||/<> VAZGEÇMEK [Davranis-Tutum] [17:40] [TDK'da Ara]

-@ DEFORMASYON değil/yerine BİÇİM BOZULMASI [Dil] [15:12] [TDK'da Ara]

-@ BÜTÜNLÜK ile/ve/<> BÜTÜNCÜLLÜK [Oncelikliler] [16:40] [TDK'da Ara]

-@ DİSLEKSİ ile DİSGRAFİ ile DİSKALKULİ [TIP] [01:19] [TDK'da Ara]
( Okuma becerilerindeki güçlükler. İLE Yazma becerilerindeki güçlükler. İLE Matematik becerilerindeki güçlükler. )
( "10 Maddeyle Disleksi" [okumak için burayı tıklayınız...] )

-@ ÇOK ile FURYA[İt.] [Dil] [02:46] [TDK'da Ara]
( ... İLE Olağandan çok fazla bulunma durumu. )

-@ FIS FIS ile FISFIS [Nesneler] [01:42] [TDK'da Ara]
( Gizli ve yavaş konuşulurken çıkan seleni anlatır. İLE Koku, ilaç vb. sıvıları püskürtmek için kullanılan araç. )

-@ FIR FIR ile FIRFIR [Dil] [01:35] [TDK'da Ara]
( Fırıl fırıl. İLE Giysi, perde gibi nesnelerin kenarına dikilen, kırmalı ya da büzgülü süs, farba, farbala. )

-@ ÇEHOV değil ÇEHOF [Insan] [01:18] [TDK'da Ara]

-@ YANYANA ile/ve/<> KARŞILIKLI [Mekanlar] [19:44] [TDK'da Ara]

-@ FESLEĞEN[Ar.] ile/ve/= REYHAN [Doga] [18:18] [TDK'da Ara]
( Ballıbabagillerden, yaprakları güzel kokulu bir süs bitkisi. iLE/VE/= Fesleğen, doğu ve güney Anadolu’da çoğunlukla reyhan olarak bilinse/kullanılsa da fesleğenin irili ufaklı yaprak çeşitliliğiyle birlikte aynıdır. )

-@ FERMANTASYON/TAHAMMÜR değil/yerine MAYALANMA [Dil] [17:58] [TDK'da Ara]

-@ HAK ve/||/<>/> GÜÇ [Oncelikliler] [13:54] [TDK'da Ara]

-@ BİLGİNİN:
BAŞLANGICI
ile/değil/yerine SÜRECİ [Felsefe] [13:49] [TDK'da Ara]
( Uzmanlaştığını ve doruğa çıktığını sanmak. İLE/DEĞİL/YERİNE İşin başında olduğuna inanır. )

-@ ADÂLET VE EŞİTLİK ve/||/<>/> UYUM VE DOSTLUK [Davranis-Tutum] [13:47] [TDK'da Ara]

-@ ZARARI SABİT GELENEĞE SAPLANMA değil/yerine/>< YARARLI SABİTİN TAKLİDİ [Davranis-Tutum] [13:46] [TDK'da Ara]

-@ "ÇIRPINMA" ile/ve/<> "CANLANMA" [Davranis-Tutum] [13:35] [TDK'da Ara]

-@ KİŞİNİN/ULUSUN:
TOPRAĞI
ile/ve/||/<>/> BİNASI [Davranis-Tutum] [13:31] [TDK'da Ara]
( Ümit. İLE/VE/||/<>/> Çalışma. )

-@ AKLEDİLEBİLİRLİK ile/ve/<> EBEDİLİK [Felsefe] [13:51] [TDK'da Ara]

-@ TOPLUMLARI:
BİLGİNLER AYDINLAT("A")MAZSA
> ŞARLATANLAR ALDATIR [Davranis-Tutum] [13:38] [TDK'da Ara]

-@ DEVRİLE DEVRİLE ile/değil/yerine/||/<>/> EVRİLE EVRİLE [Genel] [05:01] [TDK'da Ara]

-@ ÇERÇEVE ile/ve/<> YÖRÜNGE [Dil] [20:01] [TDK'da Ara]

-@ KUŞATILMIŞLIK ile/ve/||/<> ÇARESİZLİK [Genel] [20:00] [TDK'da Ara]

-@ "ERKEN/DEN ..." ile/değil/yerine "ZAMANINDA/SAATİNDE ..." [Dil] [19:57] [TDK'da Ara]

-@ ÜSTLENME ile/ve/||/<> KABULLENME [Davranis-Tutum] [19:56] [TDK'da Ara]

-@ SÜREKLİLİK ile/ve/<> ÖLÜMSÜZLÜK [Insan] [19:55] [TDK'da Ara]

-@ KAYIT ile SINIR [Genel] [19:53] [TDK'da Ara]

-@ İYİ KULLANMAK ile/ve/||/<> YARARLANMAK [Davranis-Tutum] [19:52] [TDK'da Ara]

-@ TAHAMMÜL EDEMEMEK ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< ALIŞAMAMAK [Davranis-Tutum] [19:47] [TDK'da Ara]

-@ TENÂSÜL ile/değil TENÂSÜH [Tasavvuf] [19:46] [TDK'da Ara]

-@ YAŞLANMA ile/ve/degil/yerine/||/<> YIPRANMA [Insan] [18:10] [TDK'da Ara]
( FERSUDE[Fars.]: Eskimiş, yıpranmış, aşınmış. )

-@ TENKÎD:
TEKLİFSİZ
değil/yerine/>< TEKLİFLİ [Davranis-Tutum] [03:53] [TDK'da Ara]
( Teklîfsiz tenkîd, tahrîptir; tahrîbat ile tamîrât yapılmaz... )

-@ ÇOK KULLANIM ile/ve/degil/||/<> KÖTÜ KULLANIM [Davranis-Tutum] [02:43] [TDK'da Ara]

-@ ESTETİK ile/ve/||/<> BAKIŞIM(SİMETRİ) [Sanat] [02:48] [TDK'da Ara]

-@ BASKI ile/ve/değil/yerine/<> HAKİMİYET [Davranis-Tutum] [02:45] [TDK'da Ara]

-@ YAPAY ile/ve/degil/<> KURGU [Genel] [03:22] [TDK'da Ara]

-@ YUKARIYA değil YUKARI [Dil] [16:13] [TDK'da Ara]

-@ KURALSIZLIK ile/değil/yerine/>< KURALLILIK [Genel] [14:13] [TDK'da Ara]
( En kötü "kurallılık", en iyi kuralsızlıktan iyidir. )

-@ AKLININ BAŞINA GELMESİ ile/değil/yerine/>< AKLI BAŞINDA DAVRANMAK [Davranis-Tutum] [14:05] [TDK'da Ara]

-@ KELÂM'IN:
İHMÂLİ
değil/>< İMÂLİ [Dil] [14:10] [TDK'da Ara]
( Kelâmın imâli, ihmâlinden evlâdır. )
( Kelâmın imâli, mümkün olmaz ise ihmâl olunur. )

-@ ÇÖZÜM ile/ve/||/<> DÜZENLEME [Oncelikliler] [11:07] [TDK'da Ara]

-@ "KAŞIKLA VERİP, KEPÇEYLE ALMAK" değil/yerine KOŞULSUZ VE BEKLENTİSİZ VERMEK/HİZMET [Davranis-Tutum] [11:06] [TDK'da Ara]

-@ ETKİ ile/ve/||/<>/> İZ [Genel] [11:04] [TDK'da Ara]

-@ KABUL ile/ve/degil/<> İÇSELLEŞTİRME [Davranis-Tutum] [11:03] [TDK'da Ara]

-@ AFORİZMALAR ile/ve/||/<> BAHANELER [Davranis-Tutum] [10:59] [TDK'da Ara]

-@ [bilmecede] HECE:
"GECE"
ile/değil/yerine/>< "GÜNDÜZ" [Dil] [00:28] [TDK'da Ara]
( Çözemeyene. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Çözene. )

-@ FAŞIR FAŞIR [Dil] [15:34] [TDK'da Ara]
( Su ya da başka sıvıların bol ve çok akmasını anlatır. )

-@ FAZLA FAZLA ile/değil FASLA FASLA [Dil] [15:27] [TDK'da Ara]
( ... İLE/DEĞİL Yer yer. )

-@ FÂNİ[Ar.] ile FANİ[Yun.] [Dil] [15:09] [TDK'da Ara]
( Ölümlü, gelip geçici, kalımsız. İLE İnsan gözünün algıladığı ışık şiddeti. )

-@ [gökbilim] FAKÜL[Fr.] değil/yerine BENEK [Dil] [15:01] [TDK'da Ara]

-@ US ve/||/<> SU [Mekanlar] [01:57] [TDK'da Ara]

-@ BÜYÜK DEVLET BAŞKANLARI ile/<> BÜYÜK BİLGİNLER [Davranis-Tutum] [12:15] [TDK'da Ara]
( Bilginlerle düşüp kalkanlar. İLE/<> Devlet başkanlarıyla düşüp kalkmayanlar. )

-@ BİRBİRİMİZİ:
[ya] TAMAMLAYAMAMAK
ile/ve/ya da/<>/< TAM ANLAYAMAMAK [Insan] [06:06] [TDK'da Ara]

-@ GÖZ ve/||/<>/>/< AKIL [Insan] [02:30] [TDK'da Ara]
( Göz, odur ki; dağın arkasını göre! VE/||/<>/>/< Akıl, odur ki; başına geleni/geleceği bile! )

-@ AYRICA ile/ve/||/<> EK OLARAK [Dil] [02:22] [TDK'da Ara]

-@ HATA ve/||/<>/< DENEME [Davranis-Tutum] [01:57] [TDK'da Ara]
( Hata yapmış olman, denediğin anlamına gelir. Denemeden, vazgeçme! )

-@ KENDİNİ:
"YÜCELTEN"
değil/yerine/>< ALÇALTAN [Davranis-Tutum] [15:29] [TDK'da Ara]
( Alçalır. DEĞİL/YERİNE/>< Yücelir. )

-@ KONUŞMAYA DEĞER KİŞİLERLE KONUŞMAMAK ile/ve/<> KONUŞMAYA DEĞMEZ KİŞİLERLE KONUŞMAK [Davranis-Tutum] [04:12] [TDK'da Ara]
( Kişileri kaybettirir. İLE/VE/<> Söz(cük)leri kaybettirir. )

-@ BİR ADIM (İLE) ile/ve/<> BİR "SÖZ"(ÜN) (İLE) [Insan] [16:36] [TDK'da Ara]
( Karşına geçer/geçebilir. İLE/VE/<> Düşmanın olabilir. )

-@ İCAT ile/ve/değil/<>/> YAYGINLAŞTIRMA [Genel] [18:47] [TDK'da Ara]
( Abecenin icadı, FİNİKE'liler değil/< UGARİT'ler üzerindendir. Finike'liler, yaygınlaştırmıştır. )

-@ ŞEHİR ile/ve/<>/< TANRI [Mekanlar] [18:41] [TDK'da Ara]

-@ KAİNAT:
EVREN
ile/ve/değil/<> YERYÜZÜ [Dil] [17:58] [TDK'da Ara]

-@ SÜREKLİLİK ile/ve/<> AKTARIM [Oncelikliler] [17:54] [TDK'da Ara]

-@ BEYAN ile/ve/<> İYAN [Dil] [17:39] [TDK'da Ara]

-@ "ÇOK PARAYA GEREKSİNİMİM/İZ VAR" ile/değil PARAYA, ÇOK GEREKSİNİMİM/İZ VAR [Dil] [20:25] [TDK'da Ara]

-@ KABUL ile/ve/||/<>/>/< İTİBAR [Davranis-Tutum] [22:42] [TDK'da Ara]
( ... İLE/VE/||/<>/>/< Saygı gösterme. | Önem verme. | Onur/şeref, haysiyet. | Bir şeyin, gerçek değil kararlaştırılan değeri. | İbret alma. | [ticaret] Söz ya da imzanın değeri. [İng./Fr. CREDIT] | Değer. )

-@ İLERİYE "DÖNELİK" değil İLERİYE DÖNÜK / İLERİYE YÖNELİK [Dil] [20:13] [TDK'da Ara]

-@ CAYDIRICILIK ile/ve/||/<> ISLAH EDİCİLİK [tuze] [20:09] [TDK'da Ara]

-@ ADÂLET:
DENKLEŞTİRİCİ
ile/ve/||/<> DAĞITICI [tuze] [19:51] [TDK'da Ara]

-@ ZORUNLULUK ile/ve/değil/yerine/<>/< BAĞLAYICILIK [Davranis-Tutum] [19:35] [TDK'da Ara]

-@ EVRİK ile/ve/<> EVRİŞİK [Mantik] [03:08] [TDK'da Ara]
( [başka bir önermeye, kurama göre] Terimleri ters durumda olan. [önerme, kuram]
"Üçün altıya oranı, altının onikiye oranı gibidir" ve "onikinin altıya oranı, altının üçe oranı gibidir" önermeleri, birbirinin evriğidir.
"Aydınlığın yeğinlği, ışıklı cismin uzaklığıyla evrik olarak orantılıdır. Uzaklık çok olunca aydınlık azalır, az olunca aydınlık çoğalır."
İLE/VE/<>
Evirme yoluyla elde edilen önerme.
"Her insan, gülendir." önermesinin evrişiği,
"Her gülen, insandır." biçiminde olur. )

-@ KOPYA değil/yerine EŞLEM [Nesneler] [02:26] [TDK'da Ara]

-@ [ne] KARDAŞ, [ne de] ARKADAŞ ile/değil/sadece HALDAŞ [Insan] [19:29] [TDK'da Ara]
( Sükût kıvâmındaki çığlığı, ne kardaş, ne de arkadaş; sadece hâldaş olanlar duyar. )

-@ BÜYÜK HATA:
BİR ŞEYE/KİŞİYE, GEREĞİNDEN FAZLA DEĞER VERMEK
ile/ve/değil/<> KENDİNE, HAK ETTİĞİNDEN DAHA AZ DEĞER VERMEK [Davranis-Tutum] [11:51] [TDK'da Ara]

-@ ÖVMEK ile/değil/yerine TAKDİR [Davranis-Tutum] [23:13] [TDK'da Ara]

-@ AMPLİFİKATÖR değil/yerine YÜKSELTEÇ [Nesneler] [15:38] [TDK'da Ara]

-@ "SORUNLARLA/SIKINTILARLA":
"BOĞUŞMAK"
değil/yerine YOĞRULMAK [Dil] [09:56] [TDK'da Ara]

-@ BİLMEK(İLİM):
DİL
ile/ve/||/<> KALP ile/ve/||/<> GÖVDE [Bilim] [20:26] [TDK'da Ara]
( Zikreden. İLE/VE/||/<> Şükreden. İLE/VE/||/<> Sabreden. )

-@ GÖÇ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ ile/ve/||/<> İLTİCA TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ [tuze] [19:42] [TDK'da Ara]

-@ ÖLÇÜ ile/ve/<> ÖLÇÜT ile/ve/<> ÖLÇEK [Nesneler] [15:50] [TDK'da Ara]

-@ DÜRTMEK ile/değil/yerine UYARMAK [Davranis-Tutum] [20:21] [TDK'da Ara]

-@ DOĞANIN/NESNELERİN OKUNMASINDA:
DİL
ile/ve/<> MATEMATİK ile/ve/<> İLİŞKİSEL ile/ve/<> DİL-MATEMATİK KESİŞİMİNDEN [Doga] [01:59] [TDK'da Ara]

-@ ADAPTASYON değil/yerine UYARLAMA [Dil] [15:47] [TDK'da Ara]

-@ ADAPTÖR değil/yerine UYARLAYICI [Dil] [15:47] [TDK'da Ara]

-@ BİLMEMEK ile/ve/degil/<> KABUL ETMEMEK/"EDEMEMEK" [Insan] [02:18] [TDK'da Ara]

-@ DERS YAPMAK ile/değil/yerine DERS(İ) İŞLEMEK [Dil] [18:38] [TDK'da Ara]

-@ HOŞAF < HOŞ AB[Fars.] [Beslenme] [14:16] [TDK'da Ara]

-@ ESNEK/LİK ile/ve/<> GENİŞ/LİK [Genel] [18:56] [TDK'da Ara]

-@ "... ANLAMINDA" ile/ve/<> "... ORANINDA" [Dil] [18:48] [TDK'da Ara]

-@ ER ile ER ile Er [Dil] [15:21] [TDK'da Ara]
( Erkek. | Aşamasız asker. | Kahraman, yiğit. | İşini iyi bilen, yetenekli. | Koca. İLE Erken. İLE Erbiyum'un simgesi. )

-@ ELZEM[Ar.] değil/yerine VAZGEÇİLMEZ [Dil] [14:24] [TDK'da Ara]

-@ EDÂ ile EDÂ [Davranis-Tutum] [12:59] [TDK'da Ara]
( Davranış, tavır. | Naz, işve. | Anlatış yolu. İLE Verme, ödeme. | Namazı kılma, yerine getirme. )

-@ "MEYDAN/CANINA OKUMAK" değil/yerine/>< KİTAP OKUMAK [Davranis-Tutum] [00:13] [TDK'da Ara]

-@ HAKİKAT:
ÖĞRENİLEBİLİR
fakat ÖĞRETİLEMEZ [Oncelikliler] [00:10] [TDK'da Ara]
( Belki. FAKAT Asla! )

-@ VAZGEÇ! ile/ve/||/<> VAZGEÇME! [Davranis-Tutum] [00:06] [TDK'da Ara]
( Dünyadan. İLE/VE/||/<> Kendinden! )

-@ ETKİNLİK ile EDİLGENLİK [Davranis-Tutum] [23:55] [TDK'da Ara]
( Tarihte yerini alır. İLE Yazında[edebiyatta] yer bulur. )

-@ "KARŞITLIK" değil/yerine/>< ZEKÂ [Insan] [23:24] [TDK'da Ara]
( Uzlaşmaz karşıtlıklara düşkünlük, zekânın zayıflığındandır. )

-@ DOZAJ değil/yerine DÜZEM [Nesneler] [17:11] [TDK'da Ara]
( Bir bileşiğe ya da bir karışıma girecek madde miktarlarının belirtilmesi. )

-@ HOBİ değil/yerine DÜŞKÜ [Davranis-Tutum] [17:07] [TDK'da Ara]

-@ "DÜRZÜ" değil/>< DÜRZİ [Insan] [17:05] [TDK'da Ara]
( Ağır bir hakaret ve küfür sözü olarak kullanılır. DEĞİL/>< Suriye'nin, Havran bölgesinde yaşayan ve kendilerine özgü mezhepleri olan bir müslüman topluluğu. )

-@ TESİSAT değil/yerine DÖŞEM [Dil] [14:37] [TDK'da Ara]

-@ DİPFRİZ değil/yerine DONDURAÇ / DERİN DONDURUCU [Dil] [14:14] [TDK'da Ara]

-@ OYALAMAK ile/ve/<> AVUTMAK [Davranis-Tutum] [07:48] [TDK'da Ara]

-@ "İDARE ETMEK" ile/ve/<> OYALAMAK [Davranis-Tutum] [07:47] [TDK'da Ara]

-@ SÖZ ile/ve/<>/> DOLAYLAMA [Dil] [16:45] [TDK'da Ara]
( ... İLE/VE/<>/> Süslü, sanatlı yazınsal söz. ["Türkiye'nin kalbi Ankara", "Büyük Kurtarıcı, ATATÜRK" vb.] )

-@ ÖNERME ile/değil DİYALEL[Fr. < Yun.] [Felsefe] [15:09] [TDK'da Ara]
( ... İLE/DEĞL Bir önermeyi, başka bir önerme ile tanıtlamak yoluyla sürdürülmeye çalışılan, zorlama felsefe, üstü örtülü bir tür kısırdöngü. )

-@ KİŞİLERCE, BEĞENİLMEMEK ile/ve/değil/||/<>/< KİŞİLERE, YARANAMAMAK [Davranis-Tutum] [20:56] [TDK'da Ara]

-@ KİŞİLERİN, BİRBİRLERİNİ:
SEÇMESİ
ile/ve/değil/yerine/||/<>/< BELİRLEMESİ [Davranis-Tutum] [20:26] [TDK'da Ara]

-@ "BAĞLANTI":
"BULMAK"
ile/ve/<>/> "KURMAK" [Davranis-Tutum] [19:20] [TDK'da Ara]

-@ BENİMSEME ile/ve/değil/yerine/<> İÇSELLEŞTİRME [Davranis-Tutum] [18:49] [TDK'da Ara]

-@ İZÂN ve/<> FERÂSET [Davranis-Tutum] [20:47] [TDK'da Ara]

-@ İNŞAALLAH ile/ve/<> MAAŞALLAH ile/ve/<> DUR BAKALI [Davranis-Tutum] [20:41] [TDK'da Ara]

-@ DENEY VE GÖZLEM ve/||/<> ÖLÇÜ VE YÖNTEM [Bilim] [19:38] [TDK'da Ara]

-@ ULUSAL ile/ve/<> TOPLUMSAL [Genel] [19:26] [TDK'da Ara]

-@ TARİH ile/ve/||/<> TİN [Tarih] [19:24] [TDK'da Ara]

-@ TARİH ile/ve/||/<> TİN [Tarih] [18:47] [TDK'da Ara]

-@ UYARICI ile/ve/<>/> UYANDIRICI [Dil] [18:20] [TDK'da Ara]

-@ SANATIN:
DİLİ
ile/ve/değil/<>/< ARACI [Sanat] [21:42] [TDK'da Ara]

-@ ÖNYARGI ile/değil ÖNYARGIYA ÖNYARGI [Felsefe] [21:24] [TDK'da Ara]

-@ DILTHEY ve/<> GADAMER [Felsefe] [18:09] [TDK'da Ara]

-@ BİRİCİKLİK ile/ve/<> FARKLILIK [oncelikliler] [20:36] [TDK'da Ara]

-@ DİL'İN:
DOĞUŞU
ile/ve/<>/> KURULUŞU ile/ve/<>/> KULLANILIŞI [Dil] [20:11] [TDK'da Ara]

-@ GEÇ TANIMA/ANLAMA! değil/yerine GENÇKEN TANI/ANLA! [Davranis-Tutum] [21:28] [TDK'da Ara]

-@ "SAÇMALIK" ile/ve/değil/yerine/<> ÇELİŞKİ [Dil] [15:22] [TDK'da Ara]

-@ KASIT ile/ve/<> AYRIM [Davranis-Tutum] [15:11] [TDK'da Ara]

-@ ÖYKÜNME ile/ve/değil/<> ETKİLENME [Sanat] [13:45] [TDK'da Ara]

-@ KÜÇÜMSEMEK ile ÖNEMSEMEK [Davranis-Tutum] [00:24] [TDK'da Ara]
( "Sahip olduklarını/olduklarında." İLE "Sahip olamadıklarını/olamadıklarında." )

-@ İFNÂ / İCBÂR değil/yerine İKNÂ [Davranis-Tutum] [18:35] [TDK'da Ara]

-@ UZUN SÜREÇ değil UZUN SÜRE [Dil] [18:24] [TDK'da Ara]

-@ TRAGEDYA'DA:
ASKİLOS
ile/ve/<> SOFOKLES ile/ve/<> EURUPIDES [Insan] [20:48] [TDK'da Ara]

-@ AKIL HOCASI ile/ve/değil/<> ESİN KAYNAĞI [Dil] [20:11] [TDK'da Ara]

-@ ÇATIŞMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/>< ÇALIŞMAK [Davranis-Tutum] [12:58] [TDK'da Ara]

-@ "İNDİRGEMECİLİK" >< ÇEŞİTLİLİK [Davranis-Tutum] [12:56] [TDK'da Ara]

-@ ÂFÂKÎ ile/ve/<> İZÂFÎ ile/ve/<> KEYFÎ [Davranis-Tutum] [12:55] [TDK'da Ara]

-@ TARİHSELLİK ile/ve/<> KATMANLILIK [Dil] [12:54] [TDK'da Ara]

-@ "HABERİM OLMADI" ile/değil/yerine HABERİM BİLE OLMADI [Dil] [12:49] [TDK'da Ara]
( Kendini merkeze koyarak. İLE/DEĞİL/YERİNE Kavramı, olguyu, süreci, ortak alanı/durumları göz önünde bulundurarak. )

-@ ÖZDEŞLİK ile/değil İÇİÇELİK [Genel] [12:46] [TDK'da Ara]

-@ DEĞİNİLEN:
YUKARIDA
değil DEMİN [Dil] [12:45] [TDK'da Ara]
( Okumada. DEĞİL Konuşmada. )

-@ ÇIKAR(MENFAAT) ÇATIŞMASI ile/değil/yerine ÇIKAR İLİŞKİSİ [Davranis-Tutum] [12:40] [TDK'da Ara]

-@ BEN ile/ve/<>/> BİZ ile/ve/<>/> KENDİ/LİK [Insan] [12:36] [TDK'da Ara]

-@ BEN/LİK ile/ve/<>/> KENDİ/LİK [Insan] [12:35] [TDK'da Ara]

-@ GERİLİM ile/ve/değil/yerine SALINIM [Davranis-Tutum] [12:34] [TDK'da Ara]

-@ DİYAGRAM[Fr. < Yun.] ile DİYAGRAM[Fr. < Yun.] [Bilim] [15:58] [TDK'da Ara]
( Herhangi bir olayın değişimini gösteren grafik. İLE Bir çiçeğin, tüm ayrıntılarını gösteren taslak. )

-@ "AŞMA" ile "ESNETME" [Davranis-Tutum] [20:32] [TDK'da Ara]

-@ BİYONİK değil/yerine DİRİMKURGU [Dil] [13:58] [TDK'da Ara]

-@ DİN ile DİN ile DIN[Fr. < Yun.] [Nesneler] [14:30] [TDK'da Ara]
( ... İLE Bir şeyin en yüksek ve sivri noktası. | İlmek. İLE C.G.S. dizgesinde, bir gramlık bir kütlenin hızını, saniyede bir santimetre artıran güç birimi. [Bir Newton, 10[üssü]5 DIN'e eşittir.] )

-@ DİMİ ile/değil "Dİ Mİ?" [DEĞİL Mİ?] [Dil] [14:15] [TDK'da Ara]
( Sıkı dokunmuş, bir tür pamuklu kumaş. İLE/DEĞİL Soru kipi olduğunu gösteren ayrık mi'lere, hangi zaman, zemin ve koşul olursa olsun, yazımlarımızda, boşlukların önemine ve okuyuculara gösterilmesi gereken saygının olmazsa olmazlığı! )

-@ -Dİ'Lİ GEÇMİŞ ile/ve/<> -MİŞ'Lİ GEÇMİŞ [Dil] [14:02] [TDK'da Ara]
( Belirli geçmiş. İLE/VE/<> Belirsiz geçmiş. )

-@ BELİRLİ GEÇMİŞ ile/ve/<> BELİRSİZ GEÇMİŞ [Dil] [13:57] [TDK'da Ara]
( -di'li geçmiş. İLE/VE/<> -miş'li geçmiş. )
( [Eylemin belirttiği kavramın, içinde bulunulan zamandan önce olup bittiğini]
Belirli ve kesinlikli bildiren kip. İLE/VE/<> Başkasından duyarak ya da belirsiz olarak bildiren kip. )

-@ DİLBAZ[Fars.] ile/ve/<> DİLBER[Fars.] [Insan] [18:48] [TDK'da Ara]
( Güzel söz söyleyen, konuşkan. | Konuşmasıyla kandıran. İLE/VE/<> Alımlı, güzel kadın. )

-@ DİKİT ile/ve/<> SARKIT [Doga] [18:37] [TDK'da Ara]
( Mağaraların tabanında, yukarıdan damlayan kireçli suların katılaşmasıyla oluşan kolonlardan her biri. İLE/VE/<> Mağaraların tavanında oluşan, genel olarak koni biçiminde olan, kalker birikintisi, damlataş. )

-@ DİDİŞME ile DİDİŞİM [Davranis-Tutum] [18:24] [TDK'da Ara]
( El ya da sözle birbirini hırpalamak. | Geçimini sağlamak amacıyla güç koşullarda çalışmak, uğraşmak. İLE Konuşma ve tartışmayı, bir araç değil bir amaç sayan felsefe yöntemi. )

-@ TAŞRA değil/yerine DIŞARLIK [Dil] [14:23] [TDK'da Ara]
( Bir ülkenin başkenti ya da en önemli kentleri dışındaki yerlerin tümü. )

-@ DEYİ ile DEYİM ile DEYİŞ [Dil] [14:11] [TDK'da Ara]
( Dil, söz, im, mimik gibi anlatım araçlarının tümü. | Hristiyan felsefesinde, Tanrı kelâmını, insanlara ulaştıran oğul [Hz. İsa], logos. İLE Genellikle, gerçek anlamından az çok ayrı bir anlam taşıyan, kalıplaşmış anlatım. İLE Söyleme/anlatım biçimi. | Halk koşuğu/türküsü. | Bir kişinin, bir konuyla ilgili anlattıkları. )

-@ DEVİR ile DEVİR [Dil] [14:06] [TDK'da Ara]
( Çağ. İLE Dönme, dönüş. | Dolaşma. | Aktarılma. | Bir malın iyeliğini ya da bir mal üzerindeki hakkı, bir başkasına geçirme. | Bir görevin, bir kişiden, bir başkasına geçmesi. | Sürekli ve düzenli değişme, çevrim. | Bir devinim, birbirinin aynı olan ve eşit zamanlarda yapılan başka devinimlerden oluştuğunda, devinimlerin her biri ya da bunların yapılması için geçen her zaman aralığı, periyot. )

-@ TERK ile DERK [Dil] [13:35] [TDK'da Ara]
( Bırakma, ayrılma. | Vazgeçme. | Bırakma, ihmal etme. İLE Anlama, kavrama. )

-@ DEPAR[Fr.] değil/yerine ÇIKIŞ [Dil] [13:21] [TDK'da Ara]

-@ İŞE YARAYAN ile/ve/değil/||/<>/< İŞ GÖREN [Nesneler] [03:33] [TDK'da Ara]

-@ "ONLARIN TEKELİNDE" ile/ve/değil/yerine/<> "ONLARLA ÖZDEŞ" [Dil] [18:41] [TDK'da Ara]

-@ GÖRDÜĞÜNÜ "SEVMEK" ile/değil/yerine/>< SEVDİĞİNİ GÖRMEK [Davranis-Tutum] [13:40] [TDK'da Ara]

-@ KANDIRMA ile/ve/<>/> "YUTTURMA" [Davranis-Tutum] [22:11] [TDK'da Ara]

-@ TAPINMA ile/ve/<>/> ADANMA [Sanat] [21:21] [TDK'da Ara]
( Dinde. İLE/VE/<>/> Sanatta. )

-@ KİRLİ/LİK ile/değil/yerine RENKLİ/LİK [Genel] [20:20] [TDK'da Ara]

-@ "DOĞRU BİLDİĞİNİ" "YAPMAK" ile/değil "CANININ İSTEDİĞİNİ" "YAPMAK" [değil/yerine/daha iyisi YAPMAMAK] [Davranis-Tutum] [09:27] [TDK'da Ara]

-@ EYLEMSİZ "ÖNGÖRÜ" ile/ve/<> ÖNGÖRÜSÜZ "EYLEM" [Davranis-Tutum] [09:56] [TDK'da Ara]
( Hayal görmek. İLE/VE/<> Karabasan görmek. )

-@ AYDINLANMA ile/ve/<>/> DEVRİM [Davranis-Tutum] [20:22] [TDK'da Ara]

-@ "HESAP SORMAK" ile/değil/yerine UYARMAK [Davranis-Tutum] [19:59] [TDK'da Ara]

-@ EMİR ile/ve/değil/<> DEVİR [Davranis-Tutum] [19:42] [TDK'da Ara]

-@ YALAN ile/değil/yerine MASAL [Dil] [14:31] [TDK'da Ara]
( Portakalı soydum
Başucuma koydum
Ben bir yalan uydurdum. İLE/DEĞİL/YERİNE Ben bir masal uydurdum. )

-@ SÖZLÜK ÇALIŞMASI/OKUMASI:
HERKESİN HARCI
ile/ve/değil/||/<>/< HERKESİN İHTİYACI [Dil] [22:10] [TDK'da Ara]

-@ ZEKÂ ile GÖRÜNTÜ [Insan] [16:07] [TDK'da Ara]
( Zekâsını beğendiğin kişinin, görüntüsünü merak etme!
Zekâsını kullanmayan birininse, görüntüsünden etkilenme! )

-@ KOŞUL ile/ve/değil/yerine/||/<>/> ÖNCELİK [Oncelikliler] [16:48] [TDK'da Ara]

-@ KAPSAYICI/LIK ile/ve/||/<> KUCAKLAYICI/LIK [Davranis-Tutum] [23:27] [TDK'da Ara]

-@ "... İÇİN" ile/değil/yerine "... AÇISINDAN" [Dil] [19:59] [TDK'da Ara]

-@ ADÂLET ve/<>/< KAYGISIZLIK [tuze] [21:24] [TDK'da Ara]

-@ UFUK ve/<> AN [Mekanlar] [21:15] [TDK'da Ara]

-@ KÜÇÜMSEMEK ve/||/=/<> ABARTMAK/"BÜYÜLTMEK" [Davranis-Tutum] [22:37] [TDK'da Ara]

-@ EŞİTLİK ADÂLETİ ve/||/<> ONUR ADÂLETİ [tuze] [15:43] [TDK'da Ara]

-@ ÜMİT ve/||/<>/>/< ONUR [Oncelikliler] [15:42] [TDK'da Ara]

-@ İTİRAZ ile/ve/<> İTİZAL [Davranis-Tutum] [15:39] [TDK'da Ara]

-@ HAK:
KESİNLİK
ve/||/<> DOĞRULUK ve/||/<> GENELLİK [Oncelikliler] [15:30] [TDK'da Ara]

-@ "KİMİSİ" değil KİMİ [Dil] [10:24] [TDK'da Ara]
( "Sahibisi" demediğimiz gibi! )

-@ "KENDİSİNDEN" değil KENDİNDEN [Dil] [14:13] [TDK'da Ara]
( "Sahibisi" demediğimiz gibi. )

-@ "SAVUNULMASI BİZE DÜŞMEZ" değil SAVUNULMASINA GEREK KALMAZ/YOKTUR [Dil] [14:13] [TDK'da Ara]

-@ BİLİNÇLİ ile/değil/yerine BİLİNÇLENMİŞ [Dil] [14:12] [TDK'da Ara]

-@ ÖĞRENMEK ile/değil/yerine/||/<>/< KAVRAMAK [Oncelikliler] [14:03] [TDK'da Ara]

-@ GÜNEŞ ile/ve/<> AY [Doga] [13:58] [TDK'da Ara]
( Arı bilinç. İLE/VE/<> Süreçteki bilinç. )
( Tümel, kavramsal. İLE/VE/<> Kavramsal. )

-@ USSAL ile/ve/||/<> KAVRAMSAL [Felsefe] [13:41] [TDK'da Ara]

-@ İKAL ile/ve/||/<> AKIL [Insan] [13:40] [TDK'da Ara]
( İçten. İLE/VE/||/<> Dıştan. )

-@ BÜTÜNSEL ile BÜTÜNLÜKLÜ [Dil] [13:16] [TDK'da Ara]

-@ YÜKÜMLÜLÜK ve/||/<> ÖZ [Davranis-Tutum] [13:15] [TDK'da Ara]

-@ "EŞİTLEME" ile İNDİRGEME [Felsefe] [13:14] [TDK'da Ara]

-@ "EŞİTLEME" ile EŞDEĞERLİLİK [Dil] [13:13] [TDK'da Ara]

-@ "BASTIRMAK" ile/ve/değil/||/<>/>/< "TUTMAK" [Davranis-Tutum] [13:12] [TDK'da Ara]

-@ GÖSTERMEK ile/ve/||/<> TANITMAK [Dil] [12:57] [TDK'da Ara]

-@ ZAN değil/yerine/>< ZEN [Felsefe] [08:57] [TDK'da Ara]

-@ ULAŞMAK ve/||/=/<>/< ÜLEŞMEK [Davranis-Tutum] [08:56] [TDK'da Ara]

-@ ŞİKÂYET değil/yerine/>< HİKÂYET [Davranis-Tutum] [08:48] [TDK'da Ara]
( Yaşanılmış bir sorun üzerine konuşulduğunda, o konuya değinmenin gereği, sorunun kendini değil daha sonraki durum ve/veya süreçlerde, kişinin, davranış-tutumlarını ve dilini düzeltmesine, gelişerek değişmesine katkıda bulunulacak şekilde düşünülmeye/konuşulmaya çalışılmasıdır. Biri, bir sorundan konu açıyorsa, bunu, o sorundan "şikâyet ediyor" olarak değil daha sonrası için bir çözüm arıyor ve/veya sunuyor olarak düşünmek/konuşmak ve algılamaya çabalamak gerekir. Bir serzeniş ya da isyan olarak algılanmamalıdır.

Bu tür durumlarda, ötekine bilgi vererek, değinilecek konu/sorun için, "Benimki/bizimki*, bir şikâyât değil hikâyât![olan-bitenin öyküsü/hikâyesi]" şeklinde, öncelikle, kişinin kendinde ve daha sonra çevresinde, adâleti ve dengeyi sağlamasına destek vermek üzere, çevresiyle olan iletişimini ve ilişkisini sürekli kılmak üzere, bir bilgi verilir ve/veya açıklama/anımsatma/uyarı yapılır.

[ * "Bizimki" sözü/sözcüğü, "bu konuda/alanda, bu ayrıntılarda, ben ve benim gibi düşünenler" olarak/anlamında ve bencilliğe/tekbenciliğe düşülmemesi için kullanılır. ] )

-@ "YORUM"(KEYFİYET / LÂF | KÜFÜR | HERZE) ile/değil/yerine/>< DÜŞÜNCE [Davranis-Tutum] [00:24] [TDK'da Ara]

-@ BOŞ ile/değil/yerine/>< HOŞ [Dil] [23:59] [TDK'da Ara]

-@ İNSANIN:
İÇİNİN(ZİHNİNİN) "BOŞLUĞU"
ve/||/<>/>/< DIŞIN/DIŞARIDAKİLERİN "ÖNEMİ" [Insan] [01:34] [TDK'da Ara]

-@ TOEFL ile IELTS [Dil] [01:24] [TDK'da Ara]
( TOEFL ile IELTS sınavı arasındaki en önemli fark, bu sınavların yapılış amaçlarıdır. TOEFL sınavının amacı, sınava giren kişinin konuşma dili İngilizce olan üniversitelere girebilmek için yeterli derecede İngilizce konuşma, yazma, okuma ve anlama becerilerine sahip olup olmadığını belirlemektir. Sorulan sorular, okuma ve dinleme materyallerinin hepsi üniversite seviyesine yönelik olarak düzenlenmiştir.

IELTS sınavında ise Akademik IELTS dediğimiz üniversite adaylarına hitap eden sınavın yanında Genel IELTS denilen bir sınav türü daha vardır. Genel IELTS sınavına ise İngilizce konuşulan bir ülkeye göç etmek ya da orada çalışmak isteyen kişiler girer. Ana dili İngilizce olmayan kişileri işe almak isteyen şirketler, bu kişilerin İngilizceyi konuşup anlayabildiğinden emin olmak isterler ve bu nedenle işe girmek isteyenlerin bir sınavdan geçmesi gerekir. Bunun yanında Avustralya ve Kanada'ya göç edebilmek için bu sınavdan geçmek zorunludur.

İki sınav arasındaki başka bir fark da sınavların içeriğidir. TOEFL sınavı, Kuzey Amerika aksanına sahip olan konuşmacı ve dinleyiciler baz alınarak oluşturulmuştur. Konuşma bölümünde Kuzey Amerika'nın yerlisi olan konuşmacılar yer alır. Sorular ve üslup da Kuzey Amerika İngilizcesine göre düzenlenir. Diğer yandan, IELST sınavı çeşitli aksan ve durumları içinde barındıracak şekilde oluşturulur. Sadece Kuzey Amerika İngilizcesinin konuşulmak zorunda olmadığı bu sınav, sınava giren pek çok kişi için avantaj oluşturur.

IELTS SINAV YAPISI

IELTS sınavına giren kişilerin konuşma, okuma, yazma ve dinlemeden oluşan dört bölümü tamamlaması gerekir. En yüksek skor 9'dur ve kişinin her alanda kendini yeterince ifade edebildiğini belirtir. Dinleme ve konuşma bölümleri Akademik ve Genel IELTS sınavlarının ikisinde de aynıyken okuma ve yazma bölümleri farklılık gösterir. Sınav süresi 2 saat ve 45 dakikadır. Dinleme, okuma ve yazma bölümleri aynı gün içinde ara vermeden tamamlanmalıdır. Konuşma bölümü ise sınavdan bir hafta önce ya da sonra tamamlanabilir.

TOEFL SINAV YAPISI

TOEFL sınavı internet üzerinden ya da sınav merkezlerinde yapılabilir. İnternet üzerinden yapılan sımavlarda aday okuma, yazma, konuşma ve yazma bölümlerini dört saat içerisinde tamamlamak zorundadır. Her bölümün belli bir süresi vardır. Sınav merkezlerinde yapılan sınavlar da benzer yapıdadır. Bu tür sınavlarda da benzer beceriler farklı bir biçimde sınanır.

İnternet üzerinde yapılan TOEFL sınavında en yüksek skor 120 iken en düşük skor da sıfırdır (0). Kağıt üzerinde yapılan sınavlarda ise skor değerleri 310 ile 577 arasındadır. Her bölüm ayrı ayrı puanlanırken yazma bölümü final skoruna eklenmez. TOEFL ve IELTS sınavları önemli farklar içerse de ikisi de kişinin yeterli derecede İngiliz dilini bilip bilmediğini belirlemede son derece faydalıdır. Hangi sınavı almanız gerektiğine karar veremiyorsanız, gitmek istediğiniz okul ya da şirketle iletişim kurarak onların hangi sınavı tercih ettiklerini öğrenebilirsiniz. )

-@ "BÜYÜK BURUN/LULUK" ve/||/<>/> BURNUNUN DİBİNDEKİ FIRSATLARI/GERÇEKLERİ GÖREMEME [Davranis-Tutum] [22:42] [TDK'da Ara]

-@ "KÖTÜMSER/LİK" >< "İYİMSER/LİK" ile/değil/yerine/>< GERÇEKÇİ/LİK [Davranis-Tutum] [22:06] [TDK'da Ara]
( [sadece] Tüneli "görür". >< Tünelin sonundaki ışığı "görür". İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Tünelle birlikte, ışığı ve gelebilecek treni görür. )

-@ SÖZDEN ÖNCEKİ 3 EŞİK:
İYİLİK
ve/||/<> İNCELİK ve/||/<> GEREKLİLİK [Davranis-Tutum] [10:58] [TDK'da Ara]

-@ TELA'SÜM ile TELÂZUM [lugat] [23:18] [TDK'da Ara]
( Yanıt verilecek yerde veremeyip kekeleme. | Saçmasapan yanıt verme, kemküm etme. | Dil dolaşma. İLE Birbirini gerektirme ilişkisi. )

-@ TOHUM ve/||/<> MASAL [Doga] [22:37] [TDK'da Ara]
( [ölür] Ekilmezse. VE/||/<> Anlatılmazsa. )
( Bizimle Masal Toplamak İster misiniz? )

-@ EN ... değil/yerine DAHA ... [Dil] [16:53] [TDK'da Ara]
( "Ya, ya da" düşüncesi/zannı/yüklemesi. DEĞİL/YERİNE "Hem, hem de | Ne, ne de" düşüncesiyle/mantığıyla. )

-@ "O, BEN DEĞİLİM" değil "O, BEN DEĞİL" [Dil] [14:43] [TDK'da Ara]

-@ SÜREÇ ile/ve/<> AŞAMALI BİRLİK [Doga] [14:40] [TDK'da Ara]

-@ EKSİKLİKLERİN:
KABULÜ
değil/yerine/>< GİDERİLMESİ [Davranis-Tutum] [14:37] [TDK'da Ara]

-@ HUZURSUZLUK ile/ve/<> SIKINTI [Insan] [14:32] [TDK'da Ara]
( Dıştakilerden kaynaklı. İLE/VE/<> İçeride olanlar. )

-@ ÜRETMEK ve/||/<> ÜLEŞMEK [Davranis-Tutum] [14:25] [TDK'da Ara]
( Namaz. VE/||/<> Zekât. )

-@ EMEK ve/||/<> SEVİNÇ [hizmet] [14:24] [TDK'da Ara]

-@ GERÇEKLİK ve/||/<> EYLEM [Davranis-Tutum] [14:16] [TDK'da Ara]

-@ ANLAM TEKLİĞİ ile/ve/||/<> GÖRÜNÜŞ ÇOKLUĞU [Dil] [14:11] [TDK'da Ara]

-@ ANLAM ARAYIŞI ile/ve/<> ANLAM ÇOKLUĞUNA YÖNELME [Oncelikliler] [14:09] [TDK'da Ara]

-@ ZORUNLU SÜREÇ ile/ve/değil ZORUNLULUK İÇEREN SÜREÇ [Genel] [14:04] [TDK'da Ara]

-@ YETMEK ile YETİŞMEK [Dil] [13:53] [TDK'da Ara]

-@ VAK'A ile/ve/<> KAZÂ [Doga] [13:51] [TDK'da Ara]

-@ "BAZI ŞEYLER KOLAYLAŞIYOR" ile/ve/değil/||/<>/< GÜÇLENİYORSUN [Insan] [01:58] [TDK'da Ara]

-@ "DOĞRUYU SÖYLEMEK, HER ZAMAN DOĞRU DEĞİLDİR" değil HER DOĞRUYU, HER ZAMAN VE HER YERDE SÖYLEMEMEK GEREK [Davranis-Tutum] [00:15] [TDK'da Ara]
( "Doğruyu söylemek, her zaman doğru değildir" diyenler, kendileri için "en yararlı olabilecek" yanlışı söylemek için en uygun zamanı bekleyenlerdir... )

-@ KÜÇÜK HESAP ile/değil/yerine/>< AYRINTI [Davranis-Tutum] [17:52] [TDK'da Ara]
( "Küçük/güdük zihin"liler "uğraşır". İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Profesyoneller uğraşır. )
( Gözü, tanede olan kuşun, ayağı, tuzaktan kurtulmaz. )
( FERİ[Ar.]: Ayrıntılarla ilgili, ayrıntı niteliğinde olan. | İkinci derecede/n olan. )

-@ İNSANLAŞMA ve/||/<>/>/< "DERTLİLİK" [Insan] [03:04] [TDK'da Ara]

-@ "MAZUR GÖRÜN" ile/değil/yerine "KUSURA BAKMAYIN" [Dil] [03:01] [TDK'da Ara]

-@ "ŞİMDİ (YAPACAĞIM/GİDECEĞİM vs.)" değil BİRAZDAN YAPACAĞIM/GİDECEĞİM vs. [Dil] [03:00] [TDK'da Ara]

-@ DEK ile DEK ile DEK [Dil] [14:10] [TDK'da Ara]
( "...ya kadar" gibi, bir eylemin sona erdiği noktayı ya da zamanı anlatır. İLE Düzen, hile. | Dilenci. | Tokuşma, çatışma. | Sağlam. İLE Tek. )

-@ DEĞİŞİM ile DEĞİŞİNİM [Genel] [12:50] [TDK'da Ara]

-@ DEĞİN ile DEĞİN ile DEĞGİN [Dil] [14:02] [TDK'da Ara]
( "...'ya kadar/dek" gibi bir işin/durumun sona erdiği/ereceği zamanı/yeri gösteren sözcük. İLE Sincap. İLE İlişkin, üstüne, ait, dair. )

-@ DEYİM ile/değil DİYEYİM [Dil] [12:16] [TDK'da Ara]

-@ "ENGEL" ile/değil/yerine/>< "BASAMAK" [Davranis-Tutum] [09:30] [TDK'da Ara]

-@ DAL ile DAL ile DAL ile DAL [Dil] [00:48] [TDK'da Ara]
( Ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri. | Kol, bölüm. | Canlıların bölümlenmesinde, sınıfların biraraya gelmesiyle oluşan birlik, şube. İLE Arka, sırt. | Kol. | Boyun, ense. İLE Çıplak, yalın. İLE Zaman belirten sözcüklerin karşısına getirildiğinde sözcüğün anlamını güçlendirir. )

-@ DAİREVİ değil/yerine/= DAİRESEL [Dil] [00:38] [TDK'da Ara]
( ... DEĞİL/YERİNE/= Daire ile ilgili. | Daire biçiminde olan. )

-@ ÇOĞALTMAK ile/ve/<>/> YAYMAK [Davranis-Tutum] [14:01] [TDK'da Ara]

-@ YAZMANIN:
"ZORLUĞU"
ile/ve/değil/<>/< "DOĞUM SANCISI" [Dil] [10:30] [TDK'da Ara]

-@ ... GİBİ ile ...'YA GÖRE [Dil] [10:13] [TDK'da Ara]

-@ ... KADARIYLA ile/ve/değil ... İTİBARİYLE [Dil] [10:12] [TDK'da Ara]

-@ AZ ile/değil/yerine ÖZ [Davranis-Tutum] [10:11] [TDK'da Ara]
( Deme! İLE De! )

-@ KANIT ARAMAK ile/değil/yerine KAVRAYIŞ [Felsefe] [10:10] [TDK'da Ara]

-@ EĞİTİM ile/ve/||/<> GÖRGÜ [Davranis-Tutum] [10:09] [TDK'da Ara]

-@ ŞİİR:
YAZMAK
ile/ve/değil/||/<> İNŞÂ ETMEK [Dil] [10:05] [TDK'da Ara]
( ... İLE/VE/DEĞİL/||/<> Akrostiş. )

-@ ARINMA ve/||/<>/> AYDINLANMA ve/||/<>/> AŞK [Insan] [10:04] [TDK'da Ara]

-@ "HAKSIZLIK" ile/değil BİLİNÇ FARKLILIKLARI [Insan] [09:48] [TDK'da Ara]

-@ DOKUNMAK ile/ve/||/=/<> ANMAK [Davranis-Tutum] [09:43] [TDK'da Ara]

-@ KESİŞİM ile/ve/<> AYRIM [Dil] [09:38] [TDK'da Ara]

-@ ORTAKLIK ile/ve/<> AYRIM [Dil] [09:37] [TDK'da Ara]

-@ BEYİN ile/ve/||/<> AKIL [Insan] [09:32] [TDK'da Ara]
( Donanım/ekran. İLE/VE/||/<> Yazılım[işletim sistemi, program]. )

-@ KONUŞLANDIRMAK ile/değil KONUMLANDIRMAK [Mekanlar] [09:28] [TDK'da Ara]

-@ YADSIMA ile/ve/<> ÖNEMSEMEME [Davranis-Tutum] [09:27] [TDK'da Ara]

-@ UZANTI ile/ve/<> GÖSTERİM/TEMSİL [Dil] [09:25] [TDK'da Ara]

-@ DÜZENLİ/LİK ile/ve/<> BÜTÜNLÜK/LÜ/LÜK [Davranis-Tutum] [09:24] [TDK'da Ara]

-@ ENGEL değil/yerine/>< DEVRİM [Davranis-Tutum] [09:15] [TDK'da Ara]
( Boş konuşan kişiler arasında, dilsizlik(susmak), engel değil devrimdir. )

-@ "SİNDİREMEMEK/HAZMEDEMEMEK" ile/ve/<> TESLİM OLAMAMAK [Davranis-Tutum] [09:00] [TDK'da Ara]

-@ MİDENİN BOŞ KALMASI/BIRAKILMASI ile/ve/<> ZİHNİN BOŞ KALMASI/BIRAKILMASI [Davranis-Tutum] [08:58] [TDK'da Ara]
( [olumlu/olumsuz şekilde] Gözlere yansır. İLE/VE/<> Sözlere yansır. )

-@ EN ANLAMLI YEMİN ile EN BÜYÜK İNTİKAM ile EN ADİ SÖZ ile EN GÜZEL YANIT [Davranis-Tutum] [13:17] [TDK'da Ara]
( Söz vermek. İLE Affetmek. İLE "Seni hiç sevmemiştim." İLE Gülüp geçmek. )

-@ BEN-İM:
BENLİK
ile/ve/değil ÖZNE [Dil] [03:44] [TDK'da Ara]
( Kendini merkeze koymak. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Başkalarından/ötekilerden ayrı olan. )

-@ "HAFİFE ALMAK" ile/ve/değil/<> "BOŞLAMAK" [Davranis-Tutum] [03:41] [TDK'da Ara]

-@ CEDEL ile/değil/yerine/<> BURHAN [Felsefe] [03:31] [TDK'da Ara]
( Bir bilginin, yanlışları göstermesi. İLE/DEĞİL/YERİNE/<> Savını temellendirmek. )

-@ ESKİ EŞYA ve/||/<< ESKİ DÜŞÜNCE [Davranis-Tutum] [13:09] [TDK'da Ara]
( At! VE/||/<> At! )

-@ "ZORLUK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ZORLANMA [Davranis-Tutum] [12:51] [TDK'da Ara]
( Dışarıda/ki/ler/de. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< İçeride/ki/ler/de/n. )

-@ ÖĞÜT ile/ve/değil/yerine/||/<> ÖRNEK [Davranis-Tutum] [12:47] [TDK'da Ara]
( Yolu uzundur. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Yolu kısa ve etkilidir. )

-@ KARANLIK ve SÖZ [Dil] [12:40] [TDK'da Ara]
( İçinde, ışık vardır. [görebilen için] VE İçinde, ümit vardır. [duyabilen/dinleyen için] )

-@ ÇÖREKOTU değil ÇÖREOTU [Doga] [19:20] [TDK'da Ara]
( ... DEĞİL Düğünçiçeğigillerden bir bitki ve susam iriliğindeki siyah tohumu. )

-@ ÇOTİRA ile ÇOTRA [Nesneler] [19:03] [TDK'da Ara]
( Çotiragillerden, dikenli, sert pullu, kısa ve geniş, siyaha yakın esmer bir balık. BALISTES CAPRISCUS[Lat.] İLE Ağaçtan yapılmış küçük su kabı. )

-@ ÇOLPAN değil ÇULPAN [Dil] [18:55] [TDK'da Ara]
( ... DEĞİL Venüs. )

-@ YAĞMUR ile/değil ÇİLENTİ [Doga] [17:04] [TDK'da Ara]
( ... İLE/DEĞİL Hafif yağmur, serpinti. )

-@ ÇİL ile ÇİL [Hayvanlar] [16:59] [TDK'da Ara]
( Ormantavuğügillerden, ormanlarda yaşayan bir kuş, dağtavuğu. İLE Çoğunlukla yüzde oluşan, kahverengi, küçük benekler. | Aynada oluşan leke. | Köklerdeki kıl gibi ince uzantılar. | Tüyünde, küçük benekler bulunan hayvan. | Yeni ve parlak. )

-@ KARİKATÜR değil/yerine DÜŞÜNÇİZİ [Dil] [16:11] [TDK'da Ara]

-@ ÇIRÇIR ile CIRCIRBÖCEĞİ [Nesneler] [15:46] [TDK'da Ara]
( Pamuğu, çekirdeğinden ayırmaya yarayan aygıt. | Küçük pınar. İLE ... )

-@ ŞAMDAN ile/değil ÇIRAKMA/ÇIRAKMAN [Nesneler] [15:42] [TDK'da Ara]
( ... İLE/DEĞİL Üzerine, kandil, mum ya da herhangi bir ışık konulan, yüksek tabla. )

-@ ÇIRA ile/ve/<> ÇIRAĞ [Nesneler] [15:41] [TDK'da Ara]
( Çam gibi reçineli ağaçların, yağlı çabuk yanmaya elverişli bölümü. | Lamba. İLE/VE/<> Mum, kandil, lamba gibi ışık aracı. )

-@ KIVILCIM ile ÇINGI [Dil] [15:26] [TDK'da Ara]
( ... İLE Kıvılcım. | Parça, zerre. | Maşrapa. )

-@ AYNI DİLİ KONUŞMAK ve/||/<> AYNI DURUMU/HÂLİ PAYLAŞMAK [Davranis-Tutum] [22:02] [TDK'da Ara]

-@ GAFLET ile/ve/<> CEHÂLET [Davranis-Tutum] [22:00] [TDK'da Ara]

-@ İSTİKŞÂF[< KEŞF | çoğ. İSTİKŞÂFÂT][İSTİŞKÂF değil!] ile/ve/<>/> İSTİŞÂRE [Dil] [07:28] [TDK'da Ara]
( Keşfetmeye çalışma, ne olup bittiğini öğrenmek için araştırmada bulunma. | [coğr.] Açınsama. İLE Fikir sorma, danışma. )

-@ İSTİSÂRE ile İSTİŞÂRE[< ŞÛRÂ (çoğ. İSTİŞÂRÂT)] [lugat] [07:25] [TDK'da Ara]
( Tozutma, toz savurma. | Fitnecilik, fesatçılık etme. İLE Fikir sorma, danışma. )

-@ EŞİT/LİK ile/ve/<> UYUMLU/LUK [Davranis-Tutum] [05:24] [TDK'da Ara]

-@ SÖZÜN:
ÇEŞİTLERİ
ile/ve/<> DERECELERİ/DEREKELERİ [Dil] [13:42] [TDK'da Ara]
( ŞİİR
   ^
KELÂM-I KİBAR [Vecize, Atasözü]
   ^
--- SÖZ ---
   v
LÂF / KÜNGE / JÂJ[Fars.] [Evin içinden çıkan çer-çöp.]
   v
KÜFÜR [Ar. < KFR: Örtme, gizleme.]
   v
HİCV
   v
HERZ[Ar.: Anlamsız, boş, saçma. | Hakaret. ], YÂVE, TÜRREHÂT / HERZE/BESBÂS[Fars.] )

-@ GÜÇ:
SIÇRAYIŞ
ile/ve/değil/yerine/||/<>/< SARSILMAZ DURUŞ [Davranis-Tutum] [11:33] [TDK'da Ara]

-@ TOPLUMDA YAŞAYAN ile/ve/<> TOPLUMLA YAŞAYAN [Dil] [00:31] [TDK'da Ara]

-@ VATANDAŞ ile/ve/<> BİREY [Dil] [00:30] [TDK'da Ara]

-@ VATANDAŞ ile SEÇMEN [Insan] [00:29] [TDK'da Ara]

-@ İNŞÂ ile/ve/<> İHYÂ [Genel] [00:28] [TDK'da Ara]

-@ ÇAĞRIŞTIRMA ile/ve/<> DÜŞÜNDÜRME [Dil] [00:27] [TDK'da Ara]

-@ YENİ ile/ve/değil AYRI [Dil] [14:46] [TDK'da Ara]

-@ BESLEMEK ile/ve/<> DESTEKLEMEK [Dil] [14:04] [TDK'da Ara]

-@ NEŞ'ET ve/||/<>/> TEKVÎN ve/||/<>/> TAHDÎD ve/||/<>/> İNTİŞÂR ve/||/<>/> İSTİKRÂR [Dil] [07:43] [TDK'da Ara]

-@ ŞEFKAT VE NEZÂKET:
GÜÇSÜZLÜK VE ÜMİTSİZLİK
değil KUVVET VE METÂNET [Davranis-Tutum] [23:20] [TDK'da Ara]

-@ DÜŞÜNMEYEN ile DÜŞÜNEMEYEN ile DÜŞÜNEMİYOR OLMASINA ALDIRMAYAN [Insan] [22:44] [TDK'da Ara]
( Tutucu. İLE Aptal. İLE Köle. )

-@ TUTUCU ile APTAL ile KÖLE [Insan] [22:43] [TDK'da Ara]
( Düşünmeyen. İLE Düşünemeyen. İLE Düşünmüyor olmasına aldırmayan. )

-@ KİŞİLERİ:
"YENMEK"
ile/değil/yerine/>< KAZANMAK [Davranis-Tutum] [21:42] [TDK'da Ara]

-@ SÖYLENENLER ile/değil SÖYLENİLENLER [Dil] [02:29] [TDK'da Ara]

-@ (SORUN:
) "İNANMAK/İNANMAMAK"
değil KAYITSIZLIK [Davranis-Tutum] [02:00] [TDK'da Ara]

-@ ÖVGÜ ile/ve/<> SÜS [Davranis-Tutum] [01:51] [TDK'da Ara]

-@ FARKLI ile BAMBAŞKA [Dil] [01:50] [TDK'da Ara]

-@ ÇAM FISTIĞI ile/değil ŞAM FISTIĞI [Beslenme] [22:10] [TDK'da Ara]

-@ TARÎK el-TAKVÎM ile/ve/<> TARÎK el-LUZÛM ile/ve/<> TARÎK el-KIYÂM ile/ve/<> TARÎK el-NİSBE [Felsefe] [22:30] [TDK'da Ara]
( Osmanlı dönemi Türk filozofu Taşköprülüzâde'ye (ö. 1561) göre ayıklama/soyutlama eylemi açısından bir önermede, konu ile yüklem ilişkisinin türleri:

"X, Y'dir." denildiğinde, bir yüklem olarak Y,

1. Ya bizâtihi yüklendiği X'ten
2. Ya da X'in dışındaki başka bir nesneden ayıklanır/soyutlanır.

Birinci durumda Y
i. ya X'in kurucu unsurlarından;
ii. ya da X ile Y arasındaki zâtî gereklilikten/zorunluluktan ayıklanır/soyutlanır.

İkinci durumda ise Y
i. ya dış-dünyada, X ile var olan
ii. ya da dış-dünyada, X'e nispet edilen bir durumdan ayıklanır/soyutlanır.

1. i.'ye "Kurucu unsurlarına ayırma yöntemi"[Tarîk el-takvîm];
1. ii.'ye "Gereklilik(zorunluluk) yöntemi"[Tarîk el-luzûm]

2. i.'ye "Kâim olma yöntemi"[Tarîk el-kıyâm]
2. ii.'ye ise "Nispet yöntemi"[Tarîk el-nisbe] adı verilir. )

-@ BİLİM ve/||/<> ŞİİR [Bilim] [21:21] [TDK'da Ara]
( Aklın şiiri. VE/||/<> Kalbin bilimi. )

-@ SLOGAN/KLİŞE değil/yerine/>< DÜŞÜNME [Davranis-Tutum] [19:58] [TDK'da Ara]

-@ ENGELLEYİCİ ile/ve/değil/yerine/<> ÖNLEYİCİ [Nesneler] [10:41] [TDK'da Ara]

-@ ÇARPIŞMAK ile/ve/değil/yerine/>< TARTIŞMAK [Davranis-Tutum] [10:05] [TDK'da Ara]

-@ VERİVERME ile VERİ VERMEK [Dil] [09:43] [TDK'da Ara]

-@ ...:
"OLMALI!"
ile/değil OLABİLDİĞİ KADAR(IYLA) OLMALI(/OLABİLİR ANCAK) [Dil] [23:19] [TDK'da Ara]

-@ NASIL ...:
"TAKDİR EDERSEN/İZ"
ile/ve/değil/yerine/<> "UYGUN GÖRÜRSEN/İZ" [Dil] [18:40] [TDK'da Ara]

-@ USSAL/LIK ile/ve/<> EVRENSEL/LİK [Oncelikliler] [14:36] [TDK'da Ara]

-@ YÜCE/LİK ile/ve/<> MUTLAK/LIK [Oncelikliler] [14:35] [TDK'da Ara]
( Belirlenim. İLE/VE/<> Belirlenimsizlik. )

-@ "KURMAK" ile/ve "YÜRÜ(T)MEK" [Dil] [14:31] [TDK'da Ara]

-@ "KABUL" ile/değil/yerine TEMELLENDİRME [Felsefe] [14:30] [TDK'da Ara]

-@ ÇELİŞKİLİ ile/ve/<> ÇEKİCİ/CÂZİBELİ [Felsefe] [14:29] [TDK'da Ara]

-@ YANSITICI/LIK ile/ve/<> İLETKEN/LİK [Doga] [14:25] [TDK'da Ara]

-@ VAROLUŞ ile/ve/<> DEĞİŞTİRİLEMEZLİK [Oncelikliler] [14:16] [TDK'da Ara]

-@ BÜTÜN/LÜK ve/||/<> GÜVENİLİR/LİK [Oncelikliler] [14:12] [TDK'da Ara]

-@ HERŞEYİ KAPSAYICI/LIK ile/ve/değil/<> HİÇBİR ŞEYE İNDİRGENEMEZ/LİK [Felsefe] [14:11] [TDK'da Ara]

-@ SAHİP OLMAK ile/ve/değil/yerine/||/<> SAHİP ÇIKMAK [Dil] [15:41] [TDK'da Ara]

-@ "SIKINTILI" ile/değil SIKINTIDA [Insan] [13:38] [TDK'da Ara]

-@ KURGU ile "MİMARİ" [Dil] [12:44] [TDK'da Ara]

-@ "ALİ KIRAN, BAŞ KESEN" değil DAL KIRAN, BAŞ KESER [Dil] [12:47] [TDK'da Ara]

-@ TAHFİF değil/yerine/>< TÂZİM [Davranis-Tutum] [06:49] [TDK'da Ara]

-@ YARATILAN değil/yerine VAROLAN [Dil] [20:00] [TDK'da Ara]

-@ GEÇİŞTİRMEK ile/ve/<> "İDARE ETMEK" [Davranis-Tutum] [09:02] [TDK'da Ara]

-@ "TUTMAK" ile/ve/<> "ALIKOYMAK" [Davranis-Tutum] [11:23] [TDK'da Ara]

-@ BAĞLAYICILIK ile/ve/<> ÖTEYE GEÇİLEMEZLİK [Dil] [14:10] [TDK'da Ara]

-@ SOYUT ile BELİRLENİMSİZLİK [Felsefe] [12:24] [TDK'da Ara]

-@ TÜMELLER ile/ve/değil ARI KAVRAMLAR [Felsefe] [12:24] [TDK'da Ara]

-@ "KUSURSUZLUK" ile/değil/yerine BÜTÜNLENME [Davranis-Tutum] [12:22] [TDK'da Ara]

-@ "PİS" ile/değil/yerine "ÇİĞ" [Dil] [12:20] [TDK'da Ara]

-@ ÖZEN GÖSTERMEYE:
ÇALIŞIRIM
ile/ve/<> ÇALIŞAYIM [Dil] [21:10] [TDK'da Ara]

-@ İNSAN ADINI:
"... DİYE"
ile/değil "... OLARAK" (KAYDETMEK/BELİRTMEK vs.) [Dil] [00:35] [TDK'da Ara]

-@ "UZAMAK" ile/değil UZAKLAŞMAK [Dil] [19:43] [TDK'da Ara]
( Argoda ve/veya günlük düşük dilde. İLE/DEĞİL ... )

-@ TÜRK DİLİ KOLLARINDA:
YAZI DİLLERİ
ile/ve/<> KONUŞMA DİLLERİ [Dil] [16:52] [TDK'da Ara]
( 1. OĞUZ GRUBU: Gagauzca, Türkçe [Türkiye Türkçe'si, Kıbrıs'taki de içinde olmak üzere], Azerbaycan Türkçe'si, Türkmence.

2. KARLUK GRUBU: Özbekçe, Uygurca

3. KIPÇAK GRUBU: Kırım Tatarcası, Tatarca (Kazan ya da Tataristan Tatarcası), Başkortça, Karaçay-Balkarca, Kumukça, Nogayca, Kazakça, Karakalpakça, Kırgızca, Karayca [Litvanya Karayları'nın yazı dili]

4. ALTAY GRUBU: Altayca, Tuvaca (Tubaca), Hakasça

5. SAHA GRUBU: Sahaca [Yakutça]

6. BULGAR GRUBU: Çuvaşça

ile/ve/<>

1. İRAN'DA: Halaçça [eski Hun Türkçe'sinin devamı), Kaşgayca, Horasanca, Güney Oğuzca [çok sayıda, irili ufaklı, Türk konuşma dilleri]

2. ÇİN'DE: Salarca [Karluk-Oğuz karışımı -Kansu bölgesi], Sarı-Uygurca[Şaro-yugurca "Eski Uygurca'nın devamı" - Kansu bölgesi], Füyü-Kırgızca [Heilungjiyan, Mançurya bölgesi - Eski Kırgızca'nın devamı, bugünkü Kırgızca'dan ayrı!]

3. RUSYA'DA: Dolganca [artık, Sahaca/Yakutça yazı dili kullanılıyor], [XIX. yy. sonlarında, Alman asıllı Rus Türkoloğu Vilhelm Raddloff, Çarlık Rusya'sının, geniş Sibirya bölgesinde, 20 kadar birbirinden ayrı Türk konuşma dillerini belirlemiş, onların konuşma dilinden metinler yayımlamıştı. Ancak, bu dillerin çoğu son 60 yıl içinde yitip gitti, en son 1998'de Rusya'da yayımlanan bir araştırmada, bunların bir bölümünün hâlâ konuşulduğu belirtilmiştir.] )

-@ KARŞILIĞI OLMAYAN DURUMLAR/OLGULAR/KAVRAMLAR/SÖZCÜKLER ile/ve/<> BAŞKA BİR DİLDE KARŞILIĞI OLMAYAN DURUMLAR/OLGULAR/KAVRAMLAR/SÖZCÜKLER [Dil] [16:29] [TDK'da Ara]
( ... İLE/VE/<> Karşılığı Olmayan Sözcükler )

-@ KORKUSUZ/LUK ile/değil/yerine CESARET [Davranis-Tutum] [15:58] [TDK'da Ara]
( Cesaret, korkusuz olmak demek değildir. Cesaret, korkuyla dolu olmana karşın, kontrolü, korkunun eline vermemektir. )

-@ ORTALAMA ile EN AZ(ASGARİ) [Dil] [15:29] [TDK'da Ara]

-@ YANSIMA ve/||/<> ANIMSAMA [Dil] [15:28] [TDK'da Ara]

-@ "DÜZELTME" ile/değil/yerine ZENGİNLEŞTİRME [Davranis-Tutum] [15:25] [TDK'da Ara]

-@ "(...), DUŞUMU ALDIM, (...)" değil/yerine YIKANDIM / DUŞ ALDIM [Dil] [10:26] [TDK'da Ara]
( "Ben" ve/veya "Benim" tanımları/sözcükleri, öteki kişilerden ayırma durumunda kullanılır. "Duşum" diye bir şey olmaz. Yıkanmak ya da "duş almak" diye tanımlayabiliriz. )

-@ "DUŞ ALMAK" değil/yerine YIKANMAK [Dil] [10:22] [TDK'da Ara]

-@ RAB ile/ve/<>/< RÂBITA [Tasavvuf] [14:45] [TDK'da Ara]

-@ AÇIMLAMA ile/ve/<> GÖSTERME [Dil] [14:40] [TDK'da Ara]

-@ UĞRAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< DURAK [Mekanlar] [14:32] [TDK'da Ara]

-@ DÜŞ(ÜR)ME ile/değil DEVİRME/DEVRİLME [Dil] [12:52] [TDK'da Ara]

-@ ...'NIN:
"SUÇLUSU"
ile/ve/değil/yerine/<>/< SORUMLUSU [Dil] [22:07] [TDK'da Ara]

-@ "ZEMİN" ile/ve/<> BAĞLAM [Dil] [08:11] [TDK'da Ara]

-@ HARİKULÂDE ve/<> MÛCİZE [Genel] [08:07] [TDK'da Ara]

-@ İDRAK ve/||/<> İHYÂ [Felsefe] [08:06] [TDK'da Ara]

-@ SAKİNLEŞME:
AKILDA
ve/||/<> GÖNÜLDE [Davranis-Tutum] [07:32] [TDK'da Ara]
( Bilgi ile. VE/||/<> Sevgi ile. )

-@ "YENİLGİ":
"KAYBETTİĞİNDE"
değil VAZGEÇTİĞİNDE [Davranis-Tutum] [07:29] [TDK'da Ara]

-@ TARİH:
"GEÇMİŞ"
değil YARIN [Tarih] [07:27] [TDK'da Ara]
( Tarih, geçmiş değil yarındır! )

-@ KULLANMAK ile/değil YAŞAMAK [Davranis-Tutum] [23:38] [TDK'da Ara]

-@ DAYANMA ile KATLANMA [Davranis-Tutum] [23:37] [TDK'da Ara]

-@ GELİŞME ile/ve/<>/> YAYGINLAŞMA [Genel] [23:27] [TDK'da Ara]

-@ "SALDIRI" ile/değil/yerine "ÇIKIŞ" [Dil] [13:33] [TDK'da Ara]

-@ "ZATEN ..." ile/değil/yerine "NASIL OLSA ..." [Dil] [12:35] [TDK'da Ara]

-@ KONUŞTUĞUMUZU:
SAN(M)IYORUM
ile/değil/yerine ANIMS(AM)IYORUM [Dil] [11:00] [TDK'da Ara]

-@ SÜREKLİLİK ile/ve/<> YAYGINLIK [Oncelikliler] [10:58] [TDK'da Ara]

-@ FEODAL < VIEH[Alm.][:
Mal = Davar]
[Insan] [10:56] [TDK'da Ara]

-@ "... İDEASI" ile/değil ... İDDİASI [Felsefe] [10:49] [TDK'da Ara]

-@ BOŞ ile TENHA [Dil] [10:39] [TDK'da Ara]

-@ İLK ile/değil İLKSEL [Dil] [14:06] [TDK'da Ara]

-@ "DOĞAL" ile/değil TARİHSEL [Dil] [14:05] [TDK'da Ara]

-@ KRİZ yerine BUHRAN [Dil] [13:51] [TDK'da Ara]

-@ (")AŞIRI(") ile/değil/yerine/<> ÖTE [Dil] [13:20] [TDK'da Ara]

-@ "ELDE ETMEK" ile/değil/yerine GERÇEKLEŞTİRMEK [Dil] [22:59] [TDK'da Ara]

-@ "... BOYUNCA" ile "... SÜRESİNCE" [Dil] [13:24] [TDK'da Ara]

-@ Çıfıt ile çıfıt [Dil] [00:39] [TDK'da Ara]
( Yahudi. İLE Hileci, düzenbaz. )

-@ TAVAF değil/yerine/= ÇEVRİNME [Davranis-Tutum] [00:32] [TDK'da Ara]

-@ DEVİR/DEVRE değil/yerine/= ÇEVRİM [Dil] [00:31] [TDK'da Ara]
( ... DEĞİL/YERİNE/= Sürekli ve düzenli değişme, devir. | Bir elektrik akımının, iletken üzerinde aldığı yol, devre. )

-@ YORUM ile/ve/<>/= ÇEVRİ/TE'VİL[< Ar.] [Dil] [00:27] [TDK'da Ara]
( ... İLE Bir söz ya da davranışı, görünür anlamından başka bir anlamda kabul etme. | Burgaç. )

-@ UFUK değil/yerine/= ÇEVREN/GÖZERİMİ [Dil] [00:24] [TDK'da Ara]

-@ ÇEMREMEK ile/ve/||/<> ÇEMRENMEK [Davranis-Tutum] [23:53] [TDK'da Ara]
( Kol, paça, etek gibi şeyleri sıvamak. İLE/VE/||/<> Kendi kol, etek ya da paçalarını çemremek. | Bir işe girişmek için hazırlanmak, paçaları sıvamak. )

-@ VANTUZ değil/yerine ÇEKMEN [Dil] [22:49] [TDK'da Ara]
( Türlü hayvanlarda, asalaklarda, yer değiştirmeye, kendini bir yere bağlamaya ya da yutmaya yarayan örgen. | Şişe çekmekte kullanılan araç. )

-@ NÜKLEER değil/yerine ÇEKİRDEKSEL [Dil] [22:15] [TDK'da Ara]

-@ ÇAY ile ÇAY [Dil] [02:30] [TDK'da Ara]
( Çaygillerden bir ağaççık. | Bu ağaççığın özel işlemlerle kurutulan yaprağı. | Bu yaprakların haşlanması ile elde edilen, sarımtrak kırmızı renkli içecek. | Konukların, çay, börek, çörek gibi yiyeceklerle ağırlandığı toplantı. | Müzikli toplantı. İLE Dereden büyük, ırmaktan küçük akarsu. )

-@ ÇAT ile ÇAT [Dil] [01:45] [TDK'da Ara]
( Sert bir şeyin, kırılırken çıkardığı ses. İLE İki derenin ya da iki yolun birleştiği yer, kavşak. )

-@ ÇARPILAN ile/ve/<> ÇARPAN ile/ve/<> ÇARPIM [Dil] [01:35] [TDK'da Ara]
( 12 ile/ve/<>/x 8 ile/ve/<>/= 96 )

-@ ÇAPAR ile ÇAPAR [Dil] [01:05] [TDK'da Ara]
( Postacı, ulak. | Benekli. [hayvan ve bitkide] | Derisi, kılları ve gözleri, renk özdeği yokluğundan dolayı renksiz olan insan ya da hayvan. AKŞIN, ALBİNO. İLE Takadan büyük bir çeşit Karadeniz kayığı. )

-@ ÇAPAK ile ÇAPAK [Dil] [01:00] [TDK'da Ara]
( Göz pınarında ve kirpiklerde birikerek pıhtılaşan ya da kuruyan akıntı. | Madenler dövülürken sıçrayan ince ufak parça. | Metal eşyada bulunan pürüz. İLE Sazan ailesinden, gövdesi yandan basık, boyu yarım metre kadar olabilen bir balık. )

-@ ÇANGIL ÇUNGUL ile ÇANGIR ÇUNGUR [Dil] [00:56] [TDK'da Ara]
( Kaba ve zevksiz ses çıkaran. İLE Kaba ve zevksiz ses çıkararak. )

-@ ÇAKMAK ile ÇAKMAK ile ÇAKMAK [Dil] [23:42] [TDK'da Ara]
( Taşa vurulup kıvılcım çıkarılan çelik parçası. | Çelik, taş ve tutuşacak maddeden yapılmış tutuşturma aygıtı. İLE Kuruyunca, kalın kabuk bağlayan, kabarcıklarla beliren ve genellikle yüzde çıkan bir deri hastalığı. İLE Vurarak sokup yerleştirmek. | Çivi ile tutturmak. | [argo] Kabul edilmeyecek bir şeyi, kurnazlıkla kabul ettirmek. | Vurmak. | Bir şeyi, başka bir şeye sürtmek, vurmak ya da çarpmak. | Sezinlemek. | İçki içmek. | Parıldamak, ışık vermek. )

-@ ATIŞMA ile/değil/yerine ÇAKIŞMA [Dil] [23:36] [TDK'da Ara]
( ... İLE/DEĞİL/YERİNE Birbirine geçip kenetlenmek, takılmak. | Söz yarışı etmek. | Doğru, açı, yüzey gibi geometrik biçimler, üst üste konulduklarında, birbirini bütünüyle örterek eşit olmak. )

-@ ÇAKIR ile ÇAKIR [Dil] [23:22] [TDK'da Ara]
( Mavi hareli elâ göz. | Çakırdoğan. İLE Şarap. )

-@ ÇAĞRI ile ÇAĞRIM [Dil] [23:08] [TDK'da Ara]
( Birinin, bir yere gelmesini isteme, davet. İLE Yüksek bir sesin yetişebileceği kadarki uzaklık/mesafe. )

-@ METİN OKUMALI KONUŞMADA:
"AŞAĞIDA"
değil BİRAZ/AZ SONRA [Dil] [22:34] [TDK'da Ara]

-@ "KUTSALLAŞTIRMA" ile/ve/<> VAAZ (ETME) [Davranis-Tutum] [22:25] [TDK'da Ara]

-@ SÖZCÜKLERDE/TERİMLERDE:
KAYNAK
ve/||/<>/> OLUŞ ve/||/<>/> SINIRLAMA ve/||/<>/> YAYILMA ve/||/<>/> YERLEŞME [Dil] [02:29] [TDK'da Ara]

-@ GELİŞİGÜZEL "ÇOK ANLAMLILIK" ile/değil/yerine ÇOK ANLAMLILIK [Dil] [20:10] [TDK'da Ara]

-@ DİL ve/||/<> ZİHİN [Dil] [12:57] [TDK'da Ara]
( Ne ki, dilinde, aynısı zihninde; ne ki, zihninde, aynısı dilinde! )
( Dil, ne kadar zengin; zihin, o kadar engin. )

-@ BENCİLLİK ile/değil/yerine BİREYSELLİK [Davranis-Tutum] [23:59] [TDK'da Ara]

-@ DÜPEDÜZ ile BASBAYAĞI [Dil] [23:57] [TDK'da Ara]

-@ !"IRKÇILIK" ile/ve/değil/<> OYMAKÇILIK/KABİLECİLİK [Davranis-Tutum] [23:53] [TDK'da Ara]

-@ GEVEZE ile ÇAÇARON[< İt.] [Insan] [01:42] [TDK'da Ara]
( ... İLE Karşısındakini susturacak biçimde ve çok konuşan, çenesi güçlü, geveze. )

-@ CUMBADAK/CUP/CUPPADAK ile CUMBURLOP ile CUMBURTU [Dil] [01:12] [TDK'da Ara]
( Suya düşen bir özdeğin çıkardığı sesi anlatmak için kullanılır. İLE Ağır bir özdeğin, suya düştüğü zaman çıkardığı sesi anlatmak için kullanılır. İLE Suya düşen bir özdeğin ya da çalkalanan suyun çıkardığı ses. )

-@ TAKLA = CUMBALAK [Dil] [01:09] [TDK'da Ara]
( ... İLE Halk dilinde. )

-@ DİLENCİ ile CERRAR [Insan] [23:28] [TDK'da Ara]
( .. İLE Çekici, sürükleyici. | Zorla para alan. | Savaş araçlarıyla donatılmış, kalabalık ordu. | Dilenci. )

-@ KURNAZ/LIK ile/değil CERBEZE [Davranis-Tutum] [23:20] [TDK'da Ara]
( ... İLE/DEĞİL İyi konuşma. | Beceriklilik, girginlik. | Kurnazlık, hilekârlık. )

-@ CARCUR ile CARCUR [Dil] [22:36] [TDK'da Ara]
( Gelişigüzel konuşmak. İLE Fermuar. )

-@ CAR CAR ile CARCAR [Dil] [22:35] [TDK'da Ara]
( Çok ve yüksek selenle, gürültülü bir biçimde konuşma. İLE Geveze, yaygaracı. )

-@ CAR ile CAR [Genel] [22:33] [TDK'da Ara]
( Çağrı, tellal ile duyurma, ilan. | Tehlike durumu, yardım, imdat. İLE Kadınların, boydan boya örtündükleri çarşaf, zar. )

-@ CANHIRAŞ[< Fars.] ile CANSİPERANE[< Fars.] [Davranis-Tutum] [22:30] [TDK'da Ara]
( Yürek paralayan, kulak tırmalayan, acı, tüyler ürpertici (durum/ses). İLE Canını verircesine, özveriyle. )

-@ "MUTLAKA" ile/ve/değil/yerine/||/<> "KUŞKUSUZ" [Dil] [01:45] [TDK'da Ara]

-@ İTİRAZ ETMEK ile/ve/||/<> KARŞI ÇIKMAK [Davranis-Tutum] [01:44] [TDK'da Ara]

-@ (")YIKMAK(") ile/ve/<> (")DEVİRMEK(") [Dil] [01:41] [TDK'da Ara]

-@ HESAPLAMA ile/ve/<> AÇIKLAMA [Davranis-Tutum] [01:39] [TDK'da Ara]

-@ KURGU ile/ve/||/<> ANLATIM [Genel] [01:37] [TDK'da Ara]

-@ YAKINMA ile/değil/yerine "DİLE GETİRME" [Dil] [01:36] [TDK'da Ara]

-@ RELAKS degil/yerine SAKİN/RAHAT [Dil] [22:33] [TDK'da Ara]

-@ "ENGEL/SORUN" ile/değil/yerine ARA/DİNLENME NOKTASI/VESİLESİ [Davranis-Tutum] [02:15] [TDK'da Ara]

-@ HEPİMİZ(İN), ... ile/değil HER BİRİMİZ(İN), ... [Dil] [01:42] [TDK'da Ara]

-@ "YALAN SÖYLÜYORSUN!" ile/değil/yerine "HATA EDİYORSUN" [Dil] [00:12] [TDK'da Ara]

-@ OKUMAK ile/ve/değil/||/<>/= DUYURMAK/İLETMEK [Oncelikliler] [00:10] [TDK'da Ara]

-@ KABA ile/değil/yerine ENGİN [Dil] [23:29] [TDK'da Ara]

-@ ANLAMAK ve/||/<> UYGULAMAK [Oncelikliler] [23:25] [TDK'da Ara]

-@ C ile C [Dil] [01:54] [TDK'da Ara]
( Türk abecesinin üçüncü harfi. | Sınıflama ve sıralamalarda, maddelerin sırası harfle gösterildiğinde, üçüncü maddenin başına getirilen. | Nota imlerini harflerle gösterme yönteminde, "do" sesini gösterir. | Romen rakamlarında, 100 sayısını gösterir. İLE Karbon'un simgesi. | Elektrik sığasının simgesi. )

-@ MATUH[Ar.] değil/yerine BUNAK [Insan] [00:54] [TDK'da Ara]

-@ BÖYLECE ile BÖYLELİKLE [Dil] [23:43] [TDK'da Ara]
( Tam böyle, bu biçimde. | Sonunda, böylelikle. İLE Bu yolda yürüyerek, sonunda. )

-@ ŞAMPİYON değil/yerine/= BÖKE [Dil] [20:59] [TDK'da Ara]

-@ BOYUNA ile BOYUNCA [Dil] [19:52] [TDK'da Ara]
( Ene dik olarak, boyunca, uzunlamasına. | Ara vermeden, durmaksızın. İLE Boyu ya da uzunluğu kadar. | Sürdüğü zaman kadar, süresince. )

-@ BİTİŞİK ile BİTİŞKEN [Dil] [15:42] [TDK'da Ara]
( Birbirine dokunacak kadar yakınlaşmış ya da yan yana olan. | Yandaki ev, komşu. | Yan, yandaki. İLE Sözcük üretim ve çekiminde ekler getirilirken, kökü ya da gövdesi değişikliğe uğramayan dil. )

-@ OVAL değil/yerine SÖBE/BEYZİ[Ar.] [Dil] [03:29] [TDK'da Ara]

-@ BEN ile BEN ile BEN [Insan] [02:15] [TDK'da Ara]
( Çoğu doğuştan, tende bulunan, ufak, koyu renkli leke ya da kabartı. | En çok üzümde, olgunlaşma belirtisi. | Saçta, sakalda beliren beyazlık. İLE Kuşun, yavrusuna taşıdığı yem. İLE Tekil birinci kişiyi gösteren adıl. | Bireyi, öteki varolanlardan ayıran bilinç. | Bir kişinin, kişiliğini oluşturan temel öğe. )

-@ DERGİ ile/değil BELLETEN [Bilim] [02:10] [TDK'da Ara]
( ... İLE/DEĞİL Bilim kurumlarının çalışmaları ile ilgili yazı ve haberlerin yayımlandığı dergi, bilim dergisi. )

-@ BELLEME ile BELLEME [Insan] [02:08] [TDK'da Ara]
( Öğrenip akılda tutmak. | Sanmak. İLE Bel denilen araçla toprağı işlemek. )

-@ BELİRTKE ile BELİTKE [Dil] [02:05] [TDK'da Ara]
( Bir özlü sözle birlikte kullanılan im. | Soyut bir şeyin, bir kavramın simgesi olan varolan ya da eşya. AMBLEM | Gösterge. İLE Belitler dizgesi. [BELİT/AKSİYOM: Kendiliğinden, apaçık olan ve böyle olduğundan dolayı öteki önermelerin ön dayanağı olan temel önerme.] )

-@ BELİĞ ile BELİK [Dil] [01:54] [TDK'da Ara]
( Belagati olan, belagatli. İLE Saç örgüsü. )

-@ BELİ[Fars.] ile BELİĞ [Dil] [01:53] [TDK'da Ara]
( Evet. İLE Belagati olan, belagatli. )

-@ BELGİ ile/ve/<> BELGİN [Genel] [01:43] [TDK'da Ara]
( Bir şeyi, benzerlerinden ayıran özellik. | Duyuş, düşünüş ve inanıştaki ayırıcı özellik. İLE Tam ve kesin olarak belirlenmiş olan. )

-@ BELEK ile/değil BELLEK [Insan] [00:56] [TDK'da Ara]
( Çocuk bezi. İLE/DEĞİL Yaşantıları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini, bilinçli olarak anlıkta saklama olanağı/gücü, hafıza. | Bir bilgisayarda, programı değişmeyen verileri, yapılacak iş için gerekli olan ara sonuçları toplayan bölüm. )

-@ BELÂGAT ile/ve/||/<> BEDÂHET [Dil] [00:46] [TDK'da Ara]
( İyi konuşma, sözle inandırma yeteneği. | Söz sanatlarını inceleyen bilgi dalı. Retorik. | Konuya tüm yönleriyle kavrayarak, hiçbir yanlış ve eksik anlamaya yer bırakmayan, yorum gerektirmeyen, yapmacıklıktan uzak, düzgün anlatma sanatı. | Bir şeyde, gizli olan derin anlam. İLE/VE/||/<> Besbelli, apaçık olma durumu. | Bir konuda, hazırlıksız konuşabilme yeteneği. )

-@ BEL ile BEL ile BEL ile BEL [Dil] [00:41] [TDK'da Ara]
( İm, işaret. İLE İnsan gövdesinde, göğüs ile karın arasında, daralmış bölüm. | Bu bölümün, sırtın altına denk gelen bölgesi. | Hayvanlarda, omuz başı ile sağrı arası. | Dağ sırtlarında, geçit veren çukur yer. | Atmık, meni. | Geminin orta bölümü. İLE Toprağı kazmaya ya da kirizma yapmaya yarayan, uzun saplı, ayakla basılacak yeri tahta, ucu sivri kürek ya da çatal biçiminde bir tarım aracı. İLE Ses şiddetiyle ilgili birim.[< Graham Bell] | İletişim teknolojisinde iki farklı güç ya da şiddet değerini ya da bir gücün, bir referans güce oranını karşılaştırmak için kullanılan bir logaritmik birim. İki güç değeri P1 ve P2 ise aralarındaki fark, N = log10[p2 / p1] kadardır. Simgesi: B, b )

-@ ZATÜRRİE/PNÖMONİ değil/yerine BATAR [TIP] [22:22] [TDK'da Ara]
( Akciğer yangısı/iltihabı. )

-@ PESTİL değil/yerine/= BASTIK [Beslenme] [17:03] [TDK'da Ara]

-@ KEYFÎ ile/değil ÇOKLU [Felsefe] [15:39] [TDK'da Ara]

-@ İNTİZÂR[< NAZAR] ile/ve/<> İNKİSÂR[< KESR] [Davranis-Tutum] [15:32] [TDK'da Ara]
( Bekleme, gözleme. | İlenme, beddua. İLE/VE/<> Kırılma. | Gücenme. | İlenme, ilenç. )

-@ İSYÂN ile/ve/<> İNTİZÂR [Davranis-Tutum] [15:29] [TDK'da Ara]
( Emre boyun eğmeme, itaatsizlik. | Başkaldırı, ayaklanma. İLE/VE/<> Bekleme, gözleme. | İlenme, beddua. )

-@ "ZAYIF" ile/değil NAİF [Insan] [15:26] [TDK'da Ara]

-@ "DAĞILMAK" değil/yerine/>< DALMAK [Davranis-Tutum] [15:23] [TDK'da Ara]

-@ ŞİKÂYET ile/ve/değil/yerine/||/<> TESPİT [Davranis-Tutum] [14:18] [TDK'da Ara]

-@ "DÜŞÜNMEK" ile/değil GELİŞTİRMEK [Felsefe] [01:12] [TDK'da Ara]

-@ EŞDEĞERLİLİK ile/ve/||/<> BÜTÜNLÜK [Genel] [00:53] [TDK'da Ara]

-@ EKSİK/LİK ile/değil/yerine FARKLI/LIK [Doga] [16:11] [TDK'da Ara]

-@ HİTÂBEN ile/değil İTHÂFEN [Dil] [22:38] [TDK'da Ara]

-@ EMİR ile/ve/||/<> CEBİR [Davranis-Tutum] [14:53] [TDK'da Ara]

-@ AÇIKLIĞA KAVUŞTURMAK ile/ve/değil/||/<>/< AÇIK KILMAK [Felsefe] [21:27] [TDK'da Ara]

-@ AYRIK ile AYRIM [Oncelikliler] [19:05] [TDK'da Ara]
( Ayrılmış. | Ayrı tutulan, başkalarına benzemeyen. | Kuraldışı, müstesna. İLE Ayırma eylemi. | Bir kişi ya da nesnenin, ötekilerle karış(tırıl)mamasını sağlayan ayrılık, benzer şeyleri birbirinden ayıran özellik, başkalık, fark. | Alt bölüm. | Cinsleri ve türleri birbirinden ayıran ana karakter. | Ayrılma noktası. | Bir ya da daha çok sahne içinde geliştirilip, olayın tamamlanmış bir parçasını veren film bölüğü. )

-@ AS- ile AS ile AS ile As [Dil] [16:58] [TDK'da Ara]
( Ast sıfatının kısaltılmışı. Eklendiği sözcüğün, daha aşağı derecelisini anlatan, yeni sözcükler türetmeye yarayan ön ek. İLE Kutup gelinciği. Sansargillerden, yazın esmer kırmızı, kışın beyaz renkli, etçil bir hayvan. Kakım, ermin. [Lat. MUSTELA ERMINEA] İLE İskambil kâğıtlarında, bir. | Bir işte, başta gelen. [Assolist] İLE Arsenik'in simgesi. )

-@ ARZ ile ARZ ile ARZ [Dil] [16:46] [TDK'da Ara]
( Sunma. | Anlatma, bildirme. İLE En, genişlik. İLE Yer, yeryüzü. )

-@ ARIŞ/İRİŞ ile ARIŞ ile ARIŞ [Dil] [16:32] [TDK'da Ara]
( Kolun, dirsekten parmaklara kadar olan bölümü. İLE Çözgü. İLE Araba oku. )

-@ AR[Fr. < Lat.] ile AR ile Ar [Davranis-Tutum] [14:55] [TDK'da Ara]
( Tarım alanları için yüz metrekare değerinde yüzey ölçü birimi. Bir ar, kenarı on metre olan bir karenin alanıdır. İLE Utanma, utanç duyma. İLE [kimya] Argon'un simgesi. )

-@ ANLAYABİLMEK ve/||/<>/ ANLATABİLMEK [Insan] [01:06] [TDK'da Ara]
( Bir şeyi anlayabilmenin en iyi yolu, onu, en iyi şekilde anlatabilmeye çalışmaktır. )

-@ ALBİNO değil/yerine AKŞIN/ÇAPAR [Dil] [17:00] [TDK'da Ara]
( ... DEĞİL/YERİNE Kıllarında ve gözlerinde, kimi zaman da derisinde, doğuştan renklenme oluşmadığından dolayı her yeri ak/beyaz olan. )

-@ AL ile AL ile Al. [Dil] [16:17] [TDK'da Ara]
( Aldatma, dek, dolap, hile. İLE Kırmızı, kızıl, kanın rengi. | Kırmızı renkte olan. | Dorunun açığı, kızıla çalan. | Yüze sürülen pembe düzgün, allık. İLE Alüminyum'un simgesi. )

-@ AĞIZ ile AĞIZ [Dil] [14:52] [TDK'da Ara]
( Yüzde, avurtlarla iki çene arasında, selenin çıkmasına, soluk alıp vermeye ve besinleri almaya yarayan boşluk. | Bu boşluğun, dudaklarla çevrelendiği bölümü. | Kapların ya da içi boş şeylerin açık yanı. | Bir suyun, denize ya da göle döküldüğü yer. | Koy, körfez, liman, yol gibi yerlerin açık yanı. | Birkaç yolun birbirine kavuştuğu yer, kavşak. | Kesici aletlerin, keskin yanı. | Bir anadilin konuşulduğu sınırları içinde, bölgelere ve sınıflara göre değişen söyleyiş özelliği, şive. | Birini yanıltmak, kandırmak amacıyla, dolambaçlı bazı sözler söyleme özelliği. | [müzik] Bir bölgenin ezgilerinde görülen özelliklerin tümü. | Bir akarsuyun göle ya da denize döküldüğü yer, munsap. | Bazen, "kez" anlamına gelir. [İlk ağızda, paranın yarısını ödedi.] | Tehlikeli şeyler/durumlar için pek yakın yer. [Topun/uçurumun ağzında.] İLE Yeni doğurmuş memelilerin ilk sütü. )

-@ AFAZİ ile AFONİ [Insan] [14:07] [TDK'da Ara]
( Söz yitimi. İLE Ses yitimi. )

-@ BİLMEYİ BİLMEK ile/ve/||/<> FELSEFE/SOYUTLAMA [Felsefe] [21:11] [TDK'da Ara]

-@ BİLMEYİ BİLMEK ve/||/<> BİLGİ ÜRETİMİ ve/||/<> GÜVENİLİR BİLGİ ve/||/<> BİLGİNİN UYGULANMASI/KULLANIMI [Oncelikliler] [20:53] [TDK'da Ara]

-@ ÖZDEŞLEŞTİRME ile/ve/||/<> KÖRLÜK [Davranis-Tutum] [20:51] [TDK'da Ara]

-@ OLUŞUM ile/ve/||/<> DÜZEN [Oncelikliler] [20:50] [TDK'da Ara]

-@ ANLAM ARAYIŞI ile/ve/||/<> ANLAM VERME [Felsefe] [20:38] [TDK'da Ara]

-@ KOMPLE değil/yerine TAMAMEN [Dil] [13:47] [TDK'da Ara]

-@ HALK YÖNETİMİ ile/ve/||/<> ÜNİVERSİTE ile/ve/||/<> TİYATRO ile/ve/||/<> SPOR [Oncelikliler] [13:46] [TDK'da Ara]
( İyonya'lıların, insanlığın gelişimindeki önemli katkı eşikleri. )

-@ KALINTI ile/ve/||/<> BULUNTU [Nesneler] [13:28] [TDK'da Ara]

-@ "GÖZ ÖNÜNDE":
(")TUTMAK(")
ile/ve/değil/<> (")BULUNDURMAK(") [Dil] [13:22] [TDK'da Ara]

-@ KOPUK ile/ve/değil/<> BAĞLANTISIZ [Dil] [13:20] [TDK'da Ara]

-@ ISIRGAN OTU değil DALGAN(DALAYAN) OTU [Dil] [14:52] [TDK'da Ara]
( Hayvan ısırır, ot dalar. )
( Isırgangillerden, her tarafı sert tüylerle kaplı, tüyleri kırılınca, karınca asidi denilen, çok kaşındırıcı bir madde çıkaran bir ot. İLE ... )

-@ SÖYLEM ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< EYLEM [Davranis-Tutum] [02:58] [TDK'da Ara]

-@ KURAMIN:
DOĞRULUĞU
ile/ve/değil/yerine/||/<>/< UYGUNLUĞU [Felsefe] [02:54] [TDK'da Ara]

-@ KÖTÜ[< KÖTİ ile/ve/||/<> KETÜ] [Genel] [02:53] [TDK'da Ara]
( Zorunlu/luk. İLE/VE/||/<> Eksik/lik. )
( KÖTÜLÜK: Kemâl'i engelleyen. )

-@ GELİŞ(TİR)ME ile/ve/değil/yerine/||/<> İYİLEŞ(TİR)ME [Davranis-Tutum] [02:49] [TDK'da Ara]

-@ "SON NİHAİ NOKTADA ..." değil EN SON NOKTADA ... [Dil] [02:48] [TDK'da Ara]

-@ BEKLENTİ(DE OLMAK) değil/yerine/>< KABUL (ETMEK) [Davranis-Tutum] [20:04] [TDK'da Ara]
( Hiçbir şey için! DEĞİL/YERİNE/>< Her şeyi. )
( Expect(ation) (for) nothing but accept(ion) (for) everything! )

-@ "HİÇ TARTIŞMASIZ ..." değil TARTIŞMASIZ ... [Dil] [17:43] [TDK'da Ara]

-@ DIŞLAŞMA ile/ve/||/<> DIŞSALLAŞMA [Doga] [14:42] [TDK'da Ara]

-@ YETERLİ/LİK ile/ve/değil/yerine/||/<> KABUL EDİLEBİLİR/LİK [Davranis-Tutum] [14:38] [TDK'da Ara]

-@ "ALIŞKIN" ile/değil/yerine ALIŞKANLIĞI OLAN [Davranis-Tutum] [14:36] [TDK'da Ara]

-@ AMAÇ ve/||/<>/> DEĞER [Oncelikliler] [14:34] [TDK'da Ara]

-@ "GÖREV"İNİ YAPMAK ile/ve/değil/yerine/||/<> GEREĞİNİ YAPMAK [Davranis-Tutum] [14:16] [TDK'da Ara]

-@ MÜTESEMMÎ ile MÜTESEMMİM[< SEMM] ile MÜTESEMMİN [lugat] [22:18] [TDK'da Ara]
( Bir ad ile adlanan, müsemmâ olan. İLE Zehirlenen, tesemmüm eden. İLE Semiren, semen kazanan, tesemmün eden. )

-@ MÜTENÂKIS[< NOKSÂN] ile MÜTENÂKIZ[< NAKZ] [lugat] [18:21] [TDK'da Ara]
( Eksilen, gittikçe azalan, tenâkus eden. İLE Zıt olan, birbirine muhâlif, tenâkuz eden. | İkinci sözü, birinci sözüne zıt olan, uymayan. | Çelişik. )

-@ MÜ'TEMİN ile MÜTEMMİM/E[< TEMÂM] [lugat] [18:13] [TDK'da Ara]
( Güvenen, emniyet eden. İLE Tamamlayan, bitiren, itmâm eden. | Tümleç, herhangi bir sözcüğün anlamını tamamlayan. | Bütünler, bütün duruma getiren. )

-@ "YİNE DE" ile/ve/||/<> "İLLE DE" [Dil] [12:41] [TDK'da Ara]
( Sen! )

-@ "ÜZÜM, ÜZÜME, BAKA BAKA KARARIR" ile/ve/||/<> "KÖRLE YATAN, ŞAŞI KALKAR" [Dil] [01:17] [TDK'da Ara]

-@ ONDA "VAR OLMAK" ile/ve/değil/yerine/||/<> ONUNLA "VAR OLMAK" [Insan] [23:00] [TDK'da Ara]

-@ "ÜSTE ÇIKMAYA ÇALIŞMAK" ile/ve/değil/yerine SAVUNMA [Dil] [16:19] [TDK'da Ara]

-@ "ÇALINMASIN DİYE" değil/yerine SAHİP ÇIKMAK ÜZERE [Dil] [16:04] [TDK'da Ara]

-@ "TAKMA KAFANA!" ile/değil/yerine "HIZLI GEÇ!" [Dil] [16:02] [TDK'da Ara]

-@ İŞGAL ile/değil/yerine ETKİLEME [Genel] [15:57] [TDK'da Ara]

-@ AKTARMA ile/ve/değil/<> YANSITMA [Dil] [15:51] [TDK'da Ara]

-@ TANIM ile/ve/||/<> GÖSTERGE [Dil] [14:49] [TDK'da Ara]

-@ "HER ŞEYİ" BİLİYOR OLMAK değil ÇOĞUNLUĞUN, PEK FAZLA ŞEY BİLMİYOR OLMASI [Dil] [03:35] [TDK'da Ara]

-@ BANAL[Fr.] değil/yerine SIRADAN [Dil] [03:11] [TDK'da Ara]
( Herkesin kullandığı/anladığı. | Bayağı, sıradan. İLE ... )

-@ "... ZATEN" değil/yerine/>< "... BİLİYORSUNUZ" [Dil] [03:06] [TDK'da Ara]

-@ ...'YA:
"İNDİRMEK"
ile "GÖTÜRMEK" [Dil] [03:05] [TDK'da Ara]

-@ "UYUMLAŞMA" değil UYUMLULAŞMA [Dil] [03:04] [TDK'da Ara]

-@ KENDİLİĞİNDENLİK ile/ve/||/<> SUYUN KALDIRMA GÜCÜ [Doga] [03:03] [TDK'da Ara]

-@ "SONUÇTA ..." ile/ve/değil/yerine/<> GEREKSİNİM [Dil] [03:01] [TDK'da Ara]

-@ ELEŞTİRİ ile "ALT-ÜST ETME" [Davranis-Tutum] [02:58] [TDK'da Ara]

-@ "KARŞI ÇIKMAK" ile/değil/yerine ELEŞTİRMEK [Davranis-Tutum] [02:57] [TDK'da Ara]

-@ "SÜRÜKLENME" ile GECİKME [Genel] [02:54] [TDK'da Ara]

-@ "KARMAŞIK/LIK" ile/ve/<>/> "ZOR/LUK" [Genel] [02:52] [TDK'da Ara]

-@ BASKIN ile/ve/||/<> EGEMEN [Genel] [02:48] [TDK'da Ara]

-@ İNDİRGEME ile/ve/<>/> KALIPLAŞ(TIR)MA [Davranis-Tutum] [02:45] [TDK'da Ara]

-@ "BİLDİK ..." değil BİLİNDİK ... [Dil] [02:43] [TDK'da Ara]

-@ YENİDEN TANIMLAMA ile ÇOĞALTMA [Dil] [01:56] [TDK'da Ara]

-@ RÜZGÂRIN, KAPI ARALIKLARINDA/N:
"ESMESİ"
ile "ÜFÜRMESİ" [Dil] [01:54] [TDK'da Ara]

-@ KAPAN ile KAPAN [Mekanlar] [01:35] [TDK'da Ara]
( Tuzak. İLE Büyük dükkan/depo.[ > Unkapanı ] )

-@ "BAŞTAN DÜŞÜNMEK" ile/ve/değil/yerine/||/<> ZAMANINDA DÜŞÜNMEK [Dil] [15:59] [TDK'da Ara]

-@ "...'YA SIĞMAYACAK" ile/değil ... İLE SINIRLANDIRIL(A)MAYACAK [Dil] [15:58] [TDK'da Ara]

-@ PARÇALANMIŞLIK ile/değil AYRIM [Genel] [15:57] [TDK'da Ara]

-@ BÎ-ZÂD[Fars.] ile Bİ-Z-ZÂT [lugat] [16:24] [TDK'da Ara]
( Azıksız, zahiresiz. İLE Kendi. )

-@ Bİ-Z-ZÂT ile/değil Bİ-L-Fİ'L / BİLFİİL [lugat] [16:21] [TDK'da Ara]
( Kendi. İLE/DEĞİL Gerçekten. / İş olarak, eylemli, edimli. )

-@ SÖZCÜK/LER:
FELSEFEDE
ile/ve/||/<> BİLİMDE ile/ve/||/<> YAZINDA/EDEBİYATTA [Dil] [16:12] [TDK'da Ara]
( Kavram. İLE/VE/||/<> Terim. İLE/VE/||/<> Deyim. )

-@ "...'YA":
DÖNEN
ile/değil DÖNÜK [Dil] [16:09] [TDK'da Ara]

-@ FELSEFE:
"YAPILAN/YAPMAK"
değil İNŞÂ EDİLEN/ETMEK [Felsefe] [16:07] [TDK'da Ara]

-@ "GÖZ ÖNÜNE ALMAK" değil GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMAK [Dil] [16:02] [TDK'da Ara]

-@ EBED ile/değil SONRA [Dil] [15:48] [TDK'da Ara]

-@ BİD'AT ile KÜFÜR [Davranis-Tutum] [15:47] [TDK'da Ara]

-@ SONSUZLUĞUN:
"VAROLUŞU"
ile/değil ADI/ETİKETİ [Doga] [15:44] [TDK'da Ara]

-@ 0:
YUTAN
ile ETKİSİZ [Dil] [15:42] [TDK'da Ara]
( Çarpmada. [... x ...] İLE Toplamada/çıkarmada. [ ... + ... ] )

-@ BİR ŞEYİN:
"YOK OLMASI"
ile/değil YER/BİÇİM DEĞİŞTİRMESİ [Doga] [15:33] [TDK'da Ara]

-@ "İYİ Kİ ..." ile/değil NEYSE Kİ ... [Dil] [00:25] [TDK'da Ara]

-@ İSPANYOLCA ile/ve/<>/< LATİNCE [Dil] [12:24] [TDK'da Ara]

-@ İTALYANCA ile/ve/<>/< LATİNCE [Dil] [12:23] [TDK'da Ara]

-@ ASALAK ile/değil YATALAK [Insan] [16:10] [TDK'da Ara]

-@ "... DÜŞÜNCELİ DÜŞÜNÜRLER" değil ... "KABULLÜ" DÜŞÜNÜRLER [Dil] [19:41] [TDK'da Ara]

-@ ZAMAN VERDİM ile/değil/yerine SÜRE KOYDUM [Dil] [15:40] [TDK'da Ara]

-@ "BENİ TUT!" ile/ve/değil/<> BANA TUTUN! [Dil] [15:40] [TDK'da Ara]

-@ İLKELER ile/ve/||/<>/>< KOŞULLAR [Oncelikliler] [19:03] [TDK'da Ara]
( İlkeler, koşullara göre oluşmazlar ve belirlenemezler! )

-@ EYLEM ile/değil EYLEME(K) [Davranis-Tutum] [19:01] [TDK'da Ara]

-@ AŞKIN ile AŞKINSAL [Felsefe] [18:28] [TDK'da Ara]

-@ TÜMEL ile/ve/<> TÜMEL [Mantik] [18:15] [TDK'da Ara]
( Varlık. İLE/VE/<> Tür. )
( Bil(ebil)mek, tümeli bil(ebil)mektir. )

-@ TEKİL-ÇOĞUL ile/ve TİKEL-TÜMEL [Dil] [18:13] [TDK'da Ara]
( Dilbilgisi. İLE/VE Mantık. )

-@ İRÂDE ile/ve/<> ŞEHVET ile/ve/<> TAMAH [Insan] [18:22] [TDK'da Ara]
( Varoluş ve sürdürme isteği. İLE/VE/<> Dürtü ve/veya "güdü"ler aracılığıyla isteme. İLE/VE/<> İstemenin aşırılıkları. Açgözlülük, hırs. )

-@ YETKİNLİK ile/ve/<> TAMAMLANMA [Insan] [18:01] [TDK'da Ara]

-@ YETERSİZLİK ile/ve/<> GEÇERSİZLİK [Insan] [17:59] [TDK'da Ara]

-@ OLAN ile/ve/||/<>/>< OL(MA)MASI GEREKEN [Oncelikliler] [03:02] [TDK'da Ara]

-@ KATILIRIZ/KATILMAYIZ, ...:
"O(RASI), ÖNEMLİ DEĞİL"
değil "O(RASI), AYRI BİR KONU" [Dil] [02:58] [TDK'da Ara]

-@ ...'NIN:
"KARŞITI"
ile/değil DIŞINDA KALAN/BIRAKILAN [Dil] [02:57] [TDK'da Ara]

-@ "YENİDEN BAŞLANGIÇTA ..." değil YENİDEN BAŞLAMAKTA ... [Dil] [23:42] [TDK'da Ara]

-@ "SÜREKLİ/DAİMA" ile/ve/||/<> AŞIRI/LIK [Dil] [22:02] [TDK'da Ara]

-@ "İYİLİK YAPMAK" ÜZERE/İÇİN ile/ve/değil/yerine/||/<> GEREĞİNİ YAPMAK/YAPARAK [Davranis-Tutum] [18:11] [TDK'da Ara]

-@ MÜTEADDÎ[< UDVÂN] ile MÜTEÂDÎ[< ADÛ] [lugat] [16:31] [TDK'da Ara]
( Saldıran, zulm eden, taaddî eden. | Geçişli fiil.[düşündürmek, anlatmak vb.] | Türk müziğinin en az altı yüzyıllık bir mürekkep makamı olup, zamanımıza kalmış bir örneği bulunmamaktadır. İLE Düşmanlık eden, teâdî eden. )

-@ MÜSÛL ile MÜSÜL[< MİSÂL] [lugat] [16:18] [TDK'da Ara]
( Saygıdan dolayı ayakta durma. İLE Örnekler. | Platon'un, "İdealar" olarak bahsettiği. )

-@ MÜSTEMİİN[< SEM | < MÜSTEMİ] ile MÜSTE'MİN[< EMN] [lugat] [16:02] [TDK'da Ara]
( Dinleyiciler. İLE Aman dileyen, istimân eden. | Zamanında, yabancılara verilen bir unvan. | Sığınan, canını kurtarmak koşuluyla teslim olan. )

-@ MÜSTE'HİR[< İSTİ'HÂR] ile MÜSTEHİLL[< ÂRİYYET] [lugat] [15:54] [TDK'da Ara]
( Olanaklı ve kabil olmayan şey. | Anlamsız, saçma şey. İLE Ödünç alan, istiâre eden. )

-@ MÜSTEDREK[< DERK] ile MÜSTEDRİK[< DERK] [lugat] [15:47] [TDK'da Ara]
( Arapça'da, bir ölçü/vezin. İLE Anlamak isteyen, istidrâk eden. )

-@ MÜSTEBDEL[< BEDEL] ile MÜSTEBDİL[< BEDEL] [lugat] [15:40] [TDK'da Ara]
( Değiştirilmiş, istibdâl edilmiş. İLE Değiştiren, istibdâl eden. )

-@ MÜSTAVZI' ile MÜSTAVZİH[< VUZÛH] [lugat] [15:37] [TDK'da Ara]
( Pazarlık eden. İLE Açıklama isteyen, istîzah eden. )

-@ MÜSTAKBEL[< KABL] ile MÜSTAHKİM[< KABL | çoğ. MÜSTAKBİLÎN] [lugat] [15:21] [TDK'da Ara]
( Karşılanan, istikbal edilen. | Önde bulunan, ilerideki, gelecek. | Gelecek zaman, istikbal sîgası. İLE Karşılayan, istikbâl eden. | Kıbleye dönen. )

-@ MÜSTAHREC[< HURÛC] ile MÜSTAHRİC[< HURÛC] [lugat] [15:14] [TDK'da Ara]
( Çıkarılmış, bir şeyden çıkarılmış, alınmış, bir kitaptan alınmış, istihrâç edilmiş. İLE Çıkaran, istihrâc eden. | Simgeden, anlam çıkarma gücünde olan. )

-@ MÜSTAHİL[çoğ. MÜSTAHÎLÂT] ile MÜSTAÎR[< ÂRİYET] [lugat] [15:06] [TDK'da Ara]
( Olanaksız, anlamsız, boş, saçma şey. İLE Ödünç alan, istiâre eden. | Kinâyeli konuşan. )

-@ [Fars.] MÜRG ile MÜRG [lugat] [20:40] [TDK'da Ara]
( Sümük. İLE Kuş. )
( MÜRG-ÂB: Su kuşu. | Ördek. | Kurbağa. )

-@ SORUNLAR:
"DARBE"
ile/değil/yerine PÜRÜZ [Genel] [12:44] [TDK'da Ara]

-@ ISRARLA ile/değil "ALTINI ÇİZEREK" [Dil] [12:40] [TDK'da Ara]

-@ SINIFLANDIRMA HATALARI:
BÜTÜNLEME
ile/ve/||/<> İNDİRGEME [Dil] [16:24] [TDK'da Ara]

-@ KIYASLAMA HATALARI:
GENELLEŞTİRME
ile/ve/||/<> ÖZELLEŞTİRME [Dil] [16:22] [TDK'da Ara]

-@ SAÇMA(LIK)LAR/SAFSATALAR ile/ve/||/<> HATALAR [Dil] [16:22] [TDK'da Ara]

-@ DUYGULARA BAŞVURMA SAÇMA(LIK)LARI/SAFSATALARI:
TEHDİT
ile/ve/||/<> DUYGU ile/ve/||/<> ÖNYARGILI DİL ile/ve/||/<> MAZERET [Dil] [16:21] [TDK'da Ara]

-@ YETKEYE BAŞVURMA SAÇMA(LIK)LARI/SAFSATALARI:
BİR BİLENE SORMA
ile/ve/||/<> YETERSİZ KAYNAK ile/ve/||/<> İNANCA BAŞVURMA ile/ve/||/<> ORTAK TUTUMA BAŞVURMA ile/ve/||/<> ÖBEK BASKISI ile/ve/||/<> YARARCI ile/ve/||/<> BEĞENDİRME ile/ve/||/<> DAYATMA ile/ve/||/<> İÇİNDEKİ DEĞİL DIŞINDAKİ(ZARF-MAZRUF) ile/ve/||/<> "GENETİK" [Dil] [16:18] [TDK'da Ara]

-@ ŞAŞIRTMA SAÇMA(LIK)LARI/SAFSATALARI:
DEVEDE KULAK
ile/ve/||/<> YA SİYAH, YA BEYAZ ile/ve/||/<> KANITLAMA ZORUNLULUĞU ile/ve/||/<> FELÂKET ÇIĞIRTKANLIĞI ile/ve/||/<> İMÂLI SORU ile/ve/||/<> ÇOK SORULU ile/ve/||/<> SINIRLI SEÇENEK [Dil] [16:17] [TDK'da Ara]

-@ İSTATİSTİKSEL HATA SAÇMA(LIK)LARI/SAFSATALARI:
YETERSİZ ÖRNEK
ile/ve/||/<> TEMSİL ETMEYEN ÖRNEK ile/ve/||/<> YANLIŞ BENZETME ile/ve/||/<> YOK SAYMA ile/ve/||/<> SÜMEN ALTI ile/ve/||/<> KUMARBAZ [Dil] [16:16] [TDK'da Ara]

-@ TARTIŞMALI NEDEN SAÇMA(LIK)LARI/SAFSATALARI:
YANLIŞ NEDEN
ile/ve/||/<> ÖNCESİNDE ile/ve/||/<> ORTAK ETKİ ile/ve/||/<> GÖZDEN KAÇIRILABİLİR NEDEN ile/ve/||/<> YANLIŞ YÖN ile/ve/||/<> KARMAŞIK NEDENLER [Dil] [16:16] [TDK'da Ara]

-@ KONUNUN ÖZÜNÜ KAÇIRMA SAÇMA(LIK)LARI/SAFSATALARI:
KISIR DÖNGÜ
ile/ve/||/<> İLGİSİZ AMAÇ ile/ve/||/<> İLGİSİZ SONUÇ ile/ve/||/<> İDDİAYI ZAYIFLATMA ile/ve/||/<> KONUYU SAPTIRMA [Dil] [16:14] [TDK'da Ara]

-@ SALDIRI SAÇMA(LIK)LARI/SAFSATALARI:
KARALAMA
ile/ve/||/<> NİTELİKSEL ile/ve/||/<> "SEN / SEN DE ..." ile/ve/||/<> DOLDURUŞA GETİRME [Dil] [16:13] [TDK'da Ara]

-@ BELİRSİZLİK SAÇMA(LIK)LARI/SAFSATALARI:
GÖNDERMELİ
ile/ve/||/<> VURGULAMA ile/ve/||/<> ÇOK ANLAMLILIK [Dil] [16:07] [TDK'da Ara]

-@ BİÇİMSİZ SAÇMA(LIK)LAR/SAFSATALAR ile/ve/||/<> SAÇMA(LIK)LAR/SAFSATALAR [Dil] [16:05] [TDK'da Ara]

-@ SAÇMA(LIK)LAR/SAFSATALAR:
BİÇİMSİZ
ile/ve/||/<> BELİRSİZLİK ile/ve/||/<> SALDIRI ile/ve/||/<> KONUNUN ÖZÜNÜ KAÇIRMA ile/ve/||/<> TARTIŞMALI NEDEN ile/ve/||/<> İSTATİSTİKSEL HATA ile/ve/||/<> ŞAŞIRTMA ile/ve/||/<> YETKEYE BAŞVURMA ile/ve/||/<> DUYGULARA BAŞVURMA ile/ve/||/<> KIYASLAMA HATALARI ile/ve/||/<> SINIFLANDIRMA HATALARI [Dil] [16:48] [TDK'da Ara]
( BİÇİMSİZ SAÇMA(LIK)LAR/SAFSATALAR ile/ve/||/<> SAÇMA(LIK)LAR/SAFSATALAR
( INFORMAL FALLACIES with/and/||/<> FALLACIES )

BELİRSİZLİK SAÇMA(LIK)LARI/SAFSATALARI: GÖNDERMELİ ile/ve/||/<> VURGULAMA ile/ve/||/<> ÇOK ANLAMLILIK
( FALLACY OF: EQUIVOCATION with/and/||/<> ACCENT with/and/||/<> AMPHIBOLY )

SALDIRI SAÇMA(LIK)LARI/SAFSATALARI: KARALAMA ile/ve/||/<> NİTELİKSEL ile/ve/||/<> "SEN / SEN DE ..." ile/ve/||/<> DOLDURUŞA GETİRME
( ARGUMENT AGAINST THE MAN with/and/||/<> CIRCUMSTANTIAL AD HOMINEM with/and/||/<> FALLACY OF "YOU / YOU ALSO" with/and/||/<> POISONING THE WELL )

KONUNUN ÖZÜNÜ KAÇIRMA SAÇMA(LIK)LARI/SAFSATALARI: KISIR DÖNGÜ ile/ve/||/<> İLGİSİZ AMAÇ ile/ve/||/<> İLGİSİZ SONUÇ ile/ve/||/<> İDDİAYI ZAYIFLATMA ile/ve/||/<> KONUYU SAPTIRMA
( BEGGING THE QUESTION with/and/||/<> FALLACY OF IRRELEVANT PURPOSE with/and/||/<> IRRELEVANT CONCLUSION with/and/||/<> FALLACY OF STRAW-MAN with/and/||/<> FALLACY OF RED HERRING )

TARTIŞMALI NEDEN SAÇMA(LIK)LARI/SAFSATALARI: YANLIŞ NEDEN ile/ve/||/<> ÖNCESİNDE ile/ve/||/<> ORTAK ETKİ ile/ve/||/<> GÖZDEN KAÇIRILABİLİR NEDEN ile/ve/||/<> YANLIŞ YÖN ile/ve/||/<> KARMAŞIK NEDENLER
( FALLACY OF FALSE CAUSE with/and/||/<> FALLACY OF "PREVIOUS THIS" with/and/||/<> JOINT EFFECT with/and/||/<> GENUINE BUT INSIGNIFICANT CAUSE with/and/||/<> WRONG DIRECTION with/and/||/<> COMPLEX CAUSE )

İSTATİSTİKSEL HATA SAÇMA(LIK)LARI/SAFSATALARI: YETERSİZ ÖRNEK ile/ve/||/<> TEMSİL ETMEYEN ÖRNEK ile/ve/||/<> YANLIŞ BENZETME ile/ve/||/<> YOK SAYMA ile/ve/||/<> SÜMEN ALTI ile/ve/||/<> KUMARBAZ
( FALLACY OF INSUFFICIENT SAMPLE with/and/||/<> UNREPRESENTATIVE SAMPLE with/and/||/<> FALSE ANALOGY with/and/||/<> SLOTHFUL INDUCTION with/and/||/<> FALLACY OF SLANTING with/and/||/<> GAMBLER'S FALLACY )

ŞAŞIRTMA SAÇMA(LIK)LARI/SAFSATALARI: DEVEDE KULAK ile/ve/||/<> YA SİYAH, YA BEYAZ ile/ve/||/<> KANITLAMA ZORUNLULUĞU ile/ve/||/<> FELÂKET ÇIĞIRTKANLIĞI ile/ve/||/<> İMÂLI SORU ile/ve/||/<> ÇOK SORULU ile/ve/||/<> SINIRLI SEÇENEK
( FALLACY OF THE BEARD with/and/||/<> BLACK OR WHITE FALLACY with/and/||/<> ARGUMENT FROM IGNORANCE with/and/||/<> FALLACY OF SLIPPERY SLOPE with/and/||/<> COMPLEX QUESTION with/and/||/<> FALLACY OF MANY QUESTIONS with/and/||/<> FALLACY OF LIMITED CHOICES )

YETKEYE BAŞVURMA SAÇMA(LIK)LARI/SAFSATALARI: BİR BİLENE SORMA ile/ve/||/<> YETERSİZ KAYNAK ile/ve/||/<> İNANCA BAŞVURMA ile/ve/||/<> ORTAK TUTUMA BAŞVURMA ile/ve/||/<> ÖBEK BASKISI ile/ve/||/<> YARARCI ile/ve/||/<> BEĞENDİRME ile/ve/||/<> DAYATMA ile/ve/||/<> İÇİNDEKİ DEĞİL DIŞINDAKİ(ZARF-MAZRUF) ile/ve/||/<> GENETİK
( ARGUMENT TO AUTHORITY with/and/||/<> FALLACY OF UNQUALIFIED SOURCE with/and/||/<> APPEAL TO BELIEF with/and/||/<> APPEAL TO COMMON PRACTICE with/and/||/<> BANDWAGON, PEER PRESSURE with/and/||/<> PRAGMATIC FALLACY with/and/||/<> APPEAL TO PERSONAL INTERESTS with/and/||/<> FALLACY OF "IS" TO "OUGHT" with/and/||/<> STYLE OVER SUBSTANCE with/and/||/<> GENETIC FALLACY )

DUYGULARA BAŞVURMA SAÇMA(LIK)LARI/SAFSATALARI: TEHDİT ile/ve/||/<> DUYGU ile/ve/||/<> ÖNYARGILI DİL ile/ve/||/<> MAZERET
( ARGUMENT FROM FORCE with/and/||/<> ARGUMENT TO PITY with/and/||/<> PREJUDICIAL LANGUAGE with/and/||/<> FALLACY OF SPECIAL PLEADING )

SAÇMA(LIK)LAR/SAFSATALAR ile/ve/||/<> HATALAR
( FALLACIES with/and/||/<> MISTAKES/WRONGS )

KIYASLAMA HATALARI: GENELLEŞTİRME ile/ve/||/<> ÖZELLEŞTİRME
( FALLACY OF CONVERSE ACCIDENT with/and/||/<> FALLACY OF ACCIDENT )

SINIFLANDIRMA HATALARI: BÜTÜNLEME ile/ve/||/<> İNDİRGEME
( FALLACY OF COMPOSITION with/and/||/<> FALLACY OF DIVISION ) )

-@ SAÇMA(LIK)LAR / SAFSATALAR ile/değil/yerine FaRkLaR [Dil] [03:39] [TDK'da Ara]
( Sözcükler: "SEN ..." / "SEN DE ..." ile başlatılan/saldırılan "tanımlar".
* Tanım/açıklama: Tartışmada, öteki kişinin söz ve hareketlerini, kendi görüşünü savunmada kanıt olarak kullanma. | "Bir savın doğruluğunun, savı geliştiren kişinin, kişiliği ile ilgisi olduğu" "savı". | Bir kişinin önerileri yerine, önerinin reddedilmesini sağlamak üzere, kişiye sövülerek yapılan saldırı.
Örnek: - "Senin müdür hakkında söylediklerini duydum. Nankör adam! Sen müdürün o kadar ekmeğini yedin!"
- "...yı şu yaptıysa doğrudur/yanlıştır."
- "...yı savunuyorsa ahlâksızın tekiymiş."
Lat./İng.: ARGUMENTUM AD HOMINEM

* Tanım/açıklama: Tepkisel indirgemecilik.
Örnek:
- ... sorununun bu hâle gelmesinin toplumsal, ekonomik, politik bir sürü nedeni var.
- "Terör örgütünü mü savunuyorsun bana?!..."
İng.: STRAW MAN

Sözcük: "ONA BAKARSAN ..." ile başlayan "tanımlar".
Tanım/açıklama: "Ortak özellik gösteren iki önermenin birbiriyle aynı olması ya da birbirine çok benzemesi gerektiği" "savı". ZAYIF BENZETME
Örnek: "Osmanlı İmparatorluğu da tıpkı Roma İmparatorluğu gibi parçalanmıştır."
İng.: WEAK ANALOGY

Sözcük: "HERKES ..." ile başlayan "tanımlar".
Tanım/açıklama: "Çoğunluğun benimsediğinin doğru olduğu" "savı".
Örnek: " 'Herkes' ona oy verdiğine göre yaptıkları da doğrudur."
Lat.: ARGUMENTUM AD POPULUM

Sözcük: "DEMEK Kİ ..." ile başlayan "tanımlar".
Tanım/açıklama: "Zaman içinde, önce gerçekleşen bir olgunun, onu izleyen başka bir olgunun nedeni olması gerektiği" "savı".
Örnek: "Güneş tutulmasından sonra deprem oldu. Demek ki depremin nedeni güneş tutulmasıdır."
Lat.: POST HOC ERGO PROPTER HOC

Sözcükler: "DEMEK Kİ ..." / "SONUÇTA ..." / "TEMELDE ..." ile başlayan "tanımlar".
Tanım/açıklama: "Tersi kanıtlanamayanın doğru olduğu" "savı".
Örnek: "UFO'ların dünyayı ziyaret etmediği yolunda hiçbir kanıt yoktur. Demek ki ediyorlar."
Lat.: ARGUMENTUM AD IGNORANTIAM

Sözcükler: "DEMEK Kİ ..." / "ZATEN ..." ile başlayan "tanımlar".
* Tanım/açıklama: "Bağlantı, ilişki ya da ortak özelliklerin, mutlaka neden-sonuç ilişkisi içinde olduğu" "savı".
Örnek: "Genç kızlar, çok çikolata yiyor. Genç kızlarda sivilce çok görülüyor. Demek ki, sivilcenin nedeni çikolatadır."
Lat.: CUM HOC ERGO PROPTER HOC

* Tanım/açıklama: "Geleneksel olanın doğru olduğu" "savı".
Örnek 1: "...'yı öldürmemiz gerekiyor. Çünkü töre böyle."
Örnek 2: "Bunca yıldır böyle yapılıyor. Demek ki doğrudur."
Lat.: ARGUMENTUM AD TRADITIO / ANTIQUITATEM

* Tanım/açıklama: "Bir tartışmanın taraflarından birinin sessiz kalmasının, sessiz kalan tarafın tartışılan konuda bilgisi olmadığını, haksız olduğunu veya yanıldığını kabullenmesi anlamına geldiği" "savı".
Örnek: "Sükût, ikrardan gelir! Türk atasözü."
Örnek:
- Sanık, sorguda susma hakkını kullanmıştır!
- "Suçsuzsa neden sussun ki?! Kalkıp açık açık, 'Ben suçsuzum!' derdi suçlu olmasaydı!"
Lat.: ARGUMENTUM EX SILENTIO

Sözcükler: "DEMEK Kİ ..." / "BELKİ DE ..." ile başlayan "tanımlar".
Tanım/açıklama: "Sorunun ardında yatan varsayımların doğru olduğu" "savı". YÜKLÜ SORU
Örnek:
- Uyuşturucu kullanmaktan ne zaman vazgeçtin?
- Vazgeçmedim!
- Demek ki hâlâ kullanıyorsun?!...
- Hayır, hiç kullanmadım!
- "Ama vazgeçmediğini itiraf ettin!"
İng.: LOADED QUESTION

Sözcükler: "TEMELDE ..." / "HİÇ" / "HEP" ile başlayan "tanımlar".
Tanım/açıklama: Döngüsel nedensellik. Kendi kendini "kanıtlayan" önerme.
Örnek: "O, tembeldir. Çünkü çalışmayı hiç sevmez."
Örnek: "Yalancı değilim. O nedenle, tüm söylediklerim doğrudur."
Örnek: "Sudan hafif maddeler yüzerler. Çünkü batmazlar."
Lat.: PETITIO PRINCIPII
İng.: BEGGING THE QUESTION

Sözcükler: "NASILSA ..." ile başlayan "tanımlar".
* Tanım/açıklama: "Ünlülerin/güçlülerin/zenginlerin söylediklerinin doğru ya da yoksulların söylediklerinin yanlış olduğu" "savı".
Örnek 1: "... bunu söylüyorsa doğrudur."
Örnek 2: "O beş parasızın teki! Söylediklerine kim inanır!?..."
Lat.: ARGUMENTUM AD CRUMENAM

* Tanım/açıklama: "Yoksulların söylediklerinin doğru ya da zenginlerin söylediklerinin yanlış olduğu" "savı".
Örnek: "Adamın beş parası yok ki çapkınlık yapabilsin!"
Örnek: "Adamın milyonları var. Güya eşini hiç aldatmamış!"
Lat.: ARGUMENTUM AD LAZARUM

* Tanım/açıklama: "Acınacak durumda olmanın ya da çaresizliğin, söylenilen ya da yapılanların yanlışlığına ağır bastığı" "savı".
Örnek: "Adam ayakta duramayacak denli yaşlı ve hasta. Bence geçmişte yaptıklarından sorumlu tutulmasına artık gerek kalmamalı."
Lat.: ARGUMENTUM AD MISERICORIDIAM

Sözcükler: "İLLE DE" / "TEMELDE ..." ile başlayan "tanımlar".
Tanım/açıklama: "Yalnızca iki seçeneğin var olduğu savı." YANLIŞ İKİLEM.
Örnek: "Ya çözümün bir parçasısındır ya da sorunun!"
İng.: BIFURCATION

Sözcükler: "ELİMDE DEĞİL ..." / "NE BİLEYİM ..." sözlerinin eklendiği "tanımlar".
Tanım/açıklama: "Güç"/"zayıflık" kullanımı.
Örnek: "Ders kitaplarında yazılanlar doğrudur. Eğer yanlış dersem öğretmen beni sınıfta bırakır."
Lat.: ARGUMENTUM AD BACULUM

Az kullanılması gerekenleri ve kullanırken çok dikkat edilecekleri bil de KONUŞ!!! )
( )
( http://www.nku.edu/~garns/165/ppt3_2.html

http://courses.washington.edu/spcmu/334/fallacies.html )
( Safsata Türleri )

-@ ... PEŞİNDE ile/ve/değil/<> ... DERDİNDE [Dil] [21:26] [TDK'da Ara]

-@ ENGEL OLMAK ile ARAYA GİRMEK [Davranis-Tutum] [15:55] [TDK'da Ara]

-@ (")UYANMAK(") ile/ve/değil/<> (")GÖZÜN AÇILMASI(") [Insan] [15:07] [TDK'da Ara]

-@ NİYETSİZLİK ile/değil/yerine AKSAKLIK [Davranis-Tutum] [15:28] [TDK'da Ara]

-@ SINIF ile/değil/yerine DAL [Genel] [14:48] [TDK'da Ara]

-@ AYRIŞTIRICI ile/değil KOPUK [Dil] [14:31] [TDK'da Ara]

-@ ERMENİCE ile/ve/değil/<> KRAPAR ERMENİCE'Sİ [Dil] [14:30] [TDK'da Ara]
( ... İLE/VE/DEĞİL/<> Kilise mensuplarının ya da "Aristokrat"ların bildiği/kullandığı Ermenice. )

-@ "SÜRGÜN ETMEK" değil SÜR(ÜL)MEK [Dil] [14:27] [TDK'da Ara]

-@ "UZMANLIK" ile/ve/değil/yerine/||/<> MESLEK [Dil] [14:22] [TDK'da Ara]

-@ YADIRGAMAK ile/ve/||/<> TUHAF KARŞILAMAK [Davranis-Tutum] [14:21] [TDK'da Ara]

-@ SÖYLEMEK ile/değil DİLE GETİRMEK [Dil] [14:13] [TDK'da Ara]

-@ "GÖNDERME" ile/ve/<> ANIMSATMA [Dil] [14:04] [TDK'da Ara]

-@ BELİRLİ ile BAŞAT [Dil] [14:03] [TDK'da Ara]

-@ "ÇABA HARCAMADAN" ... ile/değil/yerine "DAHA KOLAYCA" ... [Dil] [14:02] [TDK'da Ara]

-@ SONSUZ ile/ve/değil/yerine/<> BİTİMSİZ [Dil] [14:01] [TDK'da Ara]

-@ ATIK ile/değil KALINTI [Nesneler] [16:53] [TDK'da Ara]

-@ ISTARAH ile/değil/= ISTAHAR [lugat] [22:56] [TDK'da Ara]
( ... İLE/DEĞİL/= İran'da, bir kent adı. | Su birikintisi, havuz, göl. )

-@ "GÖNDERME" ile/ve/değil/yerine BAŞVURU [Dil] [02:11] [TDK'da Ara]

-@ SİMGESEL ile/ve/<> SOYUT [Dil] [02:02] [TDK'da Ara]

-@ ZEDELEME ile/ve/<> SARSMA [Davranis-Tutum] [01:56] [TDK'da Ara]

-@ BÜTÜN ile/ve/<> BÜTÜNSEL [Oncelikliler] [01:54] [TDK'da Ara]

-@ İNDİRGEME ile/ve/değil/yerine/>< DAYANDIRMA [Davranis-Tutum] [01:27] [TDK'da Ara]

-@ "SAĞ/SOL BEYİN" değil SAĞ/SOL YARIMKÜRE [Dil] [01:13] [TDK'da Ara]

-@ ... DİYE BİLDİĞİ/M/İZ ile ... DİYEBİLDİĞİ/M/İZ [Dil] [03:17] [TDK'da Ara]

-@ DOĞAL/LIK ile/ve/değil/yerine/||/<> KENDİLİĞİNDEN/LİK [Dil] [03:17] [TDK'da Ara]

-@ GÜZEL/LİK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< DÜZGÜN/LÜK [Dil] [00:19] [TDK'da Ara]

-@ "MAALESEF ..." ile/değil/yerine/>< "ÇOK ŞÜKÜR (Kİ) ..." [Dil] [00:17] [TDK'da Ara]

-@ DUYURUMUZA/DAVETİMİZE:
"GERİ DÖNÜŞÜMLER OLUYOR"
değil "GERİ DÖNÜŞLER OLUYOR" [Dil] [00:38] [TDK'da Ara]

-@ OLAN ile/ve/||/<>/> OLAĞAN [Oncelikliler] [23:13] [TDK'da Ara]

-@ KISMEN DOĞRU ile/ve/||/<>/> ABARTI [Davranis-Tutum] [16:51] [TDK'da Ara]

-@ DOĞRU ile/ve/değil/yerine/||/<> KISMEN DOĞRU [Davranis-Tutum] [16:50] [TDK'da Ara]

-@ (")KÜLTÜREL(") ile/ve/değil/yerine/||/<> DÖNEMSEL [Oncelikliler] [02:05] [TDK'da Ara]

-@ UYARI SİMGELERİNDE:

+16
değil 16+ [Dil] [00:53] [TDK'da Ara]

-@ ZATEN ile/değil/yerine ŞİMDİLİK/HENÜZ [Dil] [16:40] [TDK'da Ara]

-@ YÜKLEDİĞİN ile/ve/||/<> YÜKLENDİĞİN [Felsefe] [03:14] [TDK'da Ara]

-@ ÇOKTAN ile/ve/<> ZATEN [Dil] [00:16] [TDK'da Ara]

-@ KISMEN ile/ve NİSPETEN [Dil] [15:53] [TDK'da Ara]

-@ "ZAMANI GELDİĞİ ZAMAN ..." değil ZAMANI GELDİĞİNDE ... [Dil] [02:21] [TDK'da Ara]

-@ PEKİŞTİRME ile/ve/||/<> VURGU/ÜNLEM [Dil] [10:31] [TDK'da Ara]
( Bazı sözler, argolar ve küfürler, sözcüğün birebir anlamı/karşılığı için kullanılmaz. Daha çok pekiştirme sıfatı ya da vurgu, ünlem olarak kullanılır. )

-@ "BİTİK" ile/ve/değil/yerine/||/<> YİTİK [Genel] [23:21] [TDK'da Ara]

-@ KESİT ile/ve/değil/yerine/||/<> "SONUÇ" [Dil] [14:49] [TDK'da Ara]

-@ İRTİBAT ile ALÂKA [Dil] [02:55] [TDK'da Ara]

-@ "... YANINDA ..." ile/değil "... YANISIRA ..." [Dil] [02:51] [TDK'da Ara]

-@ SEYİR ile GELİŞİM [Dil] [02:49] [TDK'da Ara]

-@ KAYNAK ile/ve/<> ÖRNEK [Felsefe] [02:44] [TDK'da Ara]

-@ "...NIN YARARLARI NEDİR?" değil ...NIN YARARLARI NELERDİR? [Dil] [08:40] [TDK'da Ara]

-@ AYNI ZAMANDA ile/ve/değil AYRICA [Dil] [22:50] [TDK'da Ara]

-@ KİŞİ ile/değil KÎŞÎ [Insan] [03:28] [TDK'da Ara]
( Birey. İLE/DEĞİL Şemseddin Kîşî.[Kutbuddin Şirâzî'nin hocasıdır.] )

-@ ÖVGÜ ile/ve/||/<>/>< SÖVGÜ [Dil] [21:19] [TDK'da Ara]
( İkisi de, bilgisizliğin göstergesi ve bilgisizlik oranıncadır. )
( Övgünün aldatıcı ve yıkıcı etkisinden kaçmanın tek yolu, çalışmaya devam etmektir. )
( Aşırı övenler ile aşırı sövenlerin ortak noktası, her zaman ve zemin için saklayacak bir şeylerinin olmasıdır. Saklayanlar, bir şeyleri korumak için, dikkati, uclara çekerek, çıkar sağlamaya ve/veya yanıltmaya çabalarlar. )
( Övgüsü tez/hızlı olanın, sövgüsü de tez/hızlı olur. )

-@ MİNNET DUYMAK ile SAYGI DUYMAK [Insan] [15:32] [TDK'da Ara]

-@ PİLAV(/YEMEK) PİŞİRMEDE:
"DEMLENDİRME"
ile/ve/||/<> "DİNLENDİRME" [Beslenme] [23:25] [TDK'da Ara]

-@ DÜŞÜNMENİN/KONUŞMANIN (OLASI) SONUÇLARINI:
"ÖNGÖRMEK"
ile/ve/değil/yerine/<> "GÖZE ALMAK" [Dil] [20:46] [TDK'da Ara]

-@ TEKNİK ile/ve/değil/<> TAKTİK [Genel] [16:28] [TDK'da Ara]

-@ "İDARE ETMEK" ile/değil/yerine "ÇÖZÜM BULMAK" [Davranis-Tutum] [02:12] [TDK'da Ara]

-@ YILDIRMA ile/ve/<> BEZDİRME [Davranis-Tutum] [01:13] [TDK'da Ara]

-@ HAŞV değil/yerine SÖZ [Dil] [22:02] [TDK'da Ara]
( Uzun ve yararsız, dolma/doldurma söz. DEĞİL/YERİNE ... )

-@ MÜNÂZAA[< NEZ | MÜNÂZAÂT] ile MÜNÂZARA[< NAZAR] [lugat] [21:28] [TDK'da Ara]
( Ağız kavgası, çekişme. İLE Kurallara uygun olarak karşılıklı konuşma. | Bilimsel tartışma. )

-@ MÜNÂKKAH[< NAKH] ile MÜNAKKİH [lugat] [21:25] [TDK'da Ara]
( Soyulmuş, ayıklanmış, temizlenmiş, tenkîh edilmiş. | En iyisi seçilmiş. | Yönetim amacıyla fazlası kesilmiş masraf. | Uzun ve yararsız, dolma/doldurma[haşvsiz] söz. İLE Soyan, ayıklayan, temizleyen. )

-@ MÜNÂKASA[< NOKSÂN | çoğ. MÜNÂKASÂT] ile MÜNÂKAŞA[< NAKŞ | çoğ. MÜNÂKAŞÂT] ile MÜNÂKAZA[< NAKZ] [lugat] [21:23] [TDK'da Ara]
( [alışveriş, ihâle gibi işlerde] Eksiltme. İLE Atışma, çekişme. | Tartışma. | İrdeleme. İLE İki sözün birbirini tutmaması, bir önceki sözün öteki ucu olan söz. )

-@ MÜNÂDÂ[< NİDÂ] ile MÜNÂDÂT[< NİDÂ] [lugat] [21:21] [TDK'da Ara]
( Seslenilmiş, çağrılmış, nidâ edilmiş. | Başına nidâ harfi getirilmiş olan sözcük.[Ya Ali] İLE Bağrışma, yaygara, velvele. )

-@ MÜMEYYEZ[< MEYZ] ile MÜMEYYİZ[< MEYZ] [lugat] [21:18] [TDK'da Ara]
( Seçilmiş, ayrılmış, temyiz edilmiş. İLE Seçen, ayıran, temyîz eden. | Bir kurumda, yazıcıların yazdıkları yazıları düzelten kâtip. | Sınavda bulunup öğrencinin bilgisini sınayan kişi. )

-@ MÜLEMMA'[< LEM] ile MÜLEVVEN[< LEVN] [lugat] [21:11] [TDK'da Ara]
( Parlak, telmi' edilmiş. | Alaca, renk renk. | Bir bölümü Türkçe, bir bölümü Arapça ya da Farsça söylenmiş manzûme. | Bulaşmış, sıvanmış. İLE Renkli, renk renk, türlü türlü. | Boyalı, boyanmış. )

-@ MÜKÂBELE ile MÜKÂBERE[< KİBR] [lugat] [20:55] [TDK'da Ara]
( Satılık olan komşu evinin satın alınmasını tehir ederek satıldıktan sonra şüf'a yoluyla müşteriden alma. İLE Sözünün anlamsız ve kendinin hasız olduğunu bildiği halde ağız kalabalığı ile karşısındakini susturmaya çalışma, kendini büyük görme. )

-@ İNANMAK ile/değil/yerine KABUL ETME(ME)K [Davranis-Tutum] [00:17] [TDK'da Ara]

-@ ÇEVİRİ ile/ve/<> AKTARIM [Dil] [00:14] [TDK'da Ara]

-@ SANAT ile/ve/||/<> SANA AİT [Sanat] [18:28] [TDK'da Ara]

-@ KÜRESELLEŞ(TİR)ME ile/ve/değil/yerine EVRENSELLEŞ(TİR)ME [Dil] [00:12] [TDK'da Ara]

-@ EK ile/ve/değil İKİNCİL [Dil] [00:11] [TDK'da Ara]

-@ HAKİKAT ile/ve/||/<>/< İTİBAR [Bilim] [21:56] [TDK'da Ara]

-@ TEVÂRÜS[< VERÂSET] ile/ve/> TEMMELLÜK[< MELK/MÜLK] ile/ve/> TEMESSÜL[< MİSL] ile/ve/> TERCÜME [Dil] [21:23] [TDK'da Ara]

-@ MÜNÂKAŞA[< NAKŞ] ile/değil/yerine İSTİŞÂRE[< ŞÛRÂ] [Dil] [19:26] [TDK'da Ara]
( Atışma, çekişme. | Tartışma. | İrdeleme. İLE/DEĞİL/YERİNE Yazılı olarak bildirilmesini isteme. )
( Polemik, tartışma, "söz dalaşı" ya da atışma değil "yazılı olarak tartışma, değerlendirme" anlamına gelmektedir.

Eski deyimiyle de, "Yazı ile bildirilmesini isteme" anlamına gelen, İSTİŞ'ÂR[çoğ. İSTİŞ'ÂRÂT] kullanılmaktaydı.

Sözlü iletişimde, zihni ve düşünceyi, kavramı ya da olguyu aktarma ve paylaşmada ve özellikle de düşünce ayrılıklarındaki savların konuşulması ve tartışılmasında, yetersizlik ve (kolay/tam) takip edilemezlik durumu oluşur/oluşabilir.

Buna engel olmak için, düşünülen, savunulan şey üzerindeki savların ve ayrıntıların, yazılı olarak sunulması, olası savrulmaları da engelleyebileceği yöntem(ler)le yani yazıyla çözülebilir.

Ayrışma/tartışma konusu, yazılı olarak sunulduğunda ya da alındığında, hem kişinin kendi düşüncelerini ve ayrıntılarını, yazı aynasında tekrar (tekrar) değerlendirilebilmesi, hem de ötekinin sözünü/savını doğru/yetkin/kapsamlı takip edebilme ve anlayabilme olanağı sağlanmış olur.

Dolayısıyla, "polemiğe girmeyelim" deyimi, tam aksine, ""bu konuda, polemik yapmalıyız" şeklinde ve daha doğrusu da "bunu, karşılıklı olarak yazılı şekilde sunmalı ve tartışmalıyız" şeklinde olmalıdır. )

-@ "ÖZ TÜRKÇE" ile/ve/değil/yerine/||/<> TAM TÜRKÇE [Dil] [23:25] [TDK'da Ara]

-@ ORTAKLIK ile/ve/değil/yerine/<> GÜÇ BİRLİĞİ [Davranis-Tutum] [23:20] [TDK'da Ara]

-@ "PRENSİPTE ..." değil/yerine İLKECE ... [Dil] [00:50] [TDK'da Ara]

-@ ONAY/LAMA(MA) ile/ve/değil/yerine/<> DESTEK/LEME(ME) [Davranis-Tutum] [00:47] [TDK'da Ara]

-@ SORUNLARI(N):
ÖNEMSEMEMEK
ile/ve/değil/yerine ÜSTÜNDE DURMAMAK [Davranis-Tutum] [13:26] [TDK'da Ara]

-@ ANİMASYON ile/değil/yerine CANLANDIRMA [Dil] [21:27] [TDK'da Ara]

-@ KARAMSARLIK değil/yerine/>< KAVRAMSALLIK [Davranis-Tutum] [17:23] [TDK'da Ara]

-@ TOPLANTI ile/değil/yerine GÖRÜŞME [Dil] [17:18] [TDK'da Ara]

-@ İZAH ve/<> HİZA [Dil] [17:14] [TDK'da Ara]

-@ İĞRETİ ile/değil EĞRETİ [Dil] [17:14] [TDK'da Ara]

-@ MÜHMEL[< HEML] ile MÜHMİL[< HEML] [lugat] [16:37] [TDK'da Ara]
( Boşlanmış, bakılmamış, bırakılmış, ihmâl edilmiş. | Abecede, noktasız harf. | Anlamsız, boş söz/tümce. İLE Boşlayan, bırakan, savsaklayan, ihmâl eden. )

-@ MÜHELHİL ile MÜHELLİL[< TEHLÎL] [lugat] [16:35] [TDK'da Ara]
( Bir şeyi, nâzik ve lâtif yapan. | Nâzik ve lâtif söz söyleyen. İLE "Lâ ilâhe ill-Allah" diyen, tehlîl eden. )

-@ MÜFREZE[< FERZ] ile MÜFRİZ ile MÜFTERİK[< FARK] [lugat] [16:31] [TDK'da Ara]
( Bir askerî birlikten ayrılan kol. İLE Ayıran, ifrâz eden. | Virgül. İLE Ayrılan, iftirâk eden. | Dağılan, perişan olan. )

-@ MÜFERRES ile MÜFERREŞ [lugat] [16:26] [TDK'da Ara]
( Farsça'laştırılmış. İLE Döşenmiş, tefrîş edilmiş. )

-@ MÜFÂREZE ile MÜFÂRIK[< FARK] ile MÜFERRAK[< FARK] [lugat] [16:25] [TDK'da Ara]
( Bir şeyden kesilip ayrılma. İLE Ayrılan, ayrılmış, müfârakat eden. İLE Ayrılmış, tefrîk edilmiş. )

-@ MÜCİDD[< CİDD] ile MÛCİD[< VÜCÛD] ile MÜCÎZ[< İCÂZET] ile MÛCİZ[< VECZ, VÜCÛZ] [lugat] [03:50] [TDK'da Ara]
( Çok çalışan. İLE Yeni bir şey oluşturan, icâd eden, vücut veren. | Düşünce ve anlam yaratan. İLE İzin veren, icâzet veren. İLE Kısaltan, îcâz eden. | Kısa, toplu. )

-@ MÜCERRED[< TECRİBE] ile MÜCERRİD [lugat] [03:48] [TDK'da Ara]
( Soyulmuş, çıplak, tecrîd edilmiş. | Tek, yalnız. | Karışık ve katışık olmayan. | [dilb./felsefe] Yalın, soyut. | Eski yazıda noktasız harflerle yazılmış manzûme ya da mensûre. | Bekâr. | Yalnız, ancak, fakat. İLE Ayıran, tecrîd eden. | Yalıtkan. )

-@ MÜBTEDÂ'[< BED] ile MÜBTEDA'/MÜBTEDE[< BED] [lugat] [03:39] [TDK'da Ara]
( Başlangıç, baş. | [dilb.] Özne.[ad tümcelerinde] İLE Aslında yok iken yeni çıkmış olan şey. )

-@ MÜBEYYEN[< BEYÂN] ile MÜBEYYİN[< BEYÂN] [lugat] [03:35] [TDK'da Ara]
( Meydana çıkarılmış, açıkça söylenilmiş, açıklanmış, açıklayan, bildiren, tebeyyün etmiş. İLE Bildiren, açıklayan, meydana koyan. )

-@ MÜBDİ'[< BİD'AT] ile MÜBTÎ'[< BATÂET] ile MÜBZİ'[< BIZÂA/BIDÂA] [lugat] [03:31] [TDK'da Ara]
( Yeni şeyler bulan, söyleyen, îcâd eden, ibdâ eden. | Din işlerinde bid'at ehlinden olan. | Benzeri görülmemiş şiir söyleyen. İLE Ağır hareket eden, ağır davranıp geciken. İLE Kârı tamamen kendisine kalmak üzere birine sermaye veren. )

-@ MUZÎ' ile MÛZÎ[< EZÂ] ile MUZÎ'[< ZÂYİ] ile MUZÎ/E[< ZİYÂ] ile MÛZİH/MUVAZZİH[< VUZÛH] [lugat] [22:35] [TDK'da Ara]
( Meydana çıkaran, açığa vuran, izâa eden. İLE İnciten, eziyet veren, rahat bırakmayan, îzâ eden. İLE Kaybeden, zâyi' eden. İLE Işık veren, parlayan, parlak, ziyâlandıran. İLE Açıklayan, ayrıntılı olarak anlatan, îzâh eden. )

-@ MUZA'AF ile MUZÂAF[< ZIF] ile MUZÂF[< ZAYF | çoğ. MUZÂFÂT] [lugat] [21:41] [TDK'da Ara]
( Bir o kadar daha çoğaltılmış, bir kat daha artmış, taz'îf edilmiş. İLE İki kat, kat kat, katmerli. | Aynı "orta harfi" ile "son harfi", aynı harfin tekrarından oluşan sözcük.[musrir:musirr / müdrir:müdirr | hâdid:hadd] İLE Katılmış, bağlanmış, bağlı, izâfe edilmiş. | [ad takılarında] Belirtilen, başka bir ada katılmış ve onu tamamlamış olan. )

-@ MUVÂZÎ[< VEZY] ile MUVAZZİH[< VUZÛH] [lugat] [21:40] [TDK'da Ara]
( Paralel. İLE Açıklayan, ayrıntılı olarak anlatan, îzâh eden. )

-@ MUVÂZAA[< VAZ] ile MUVAZZA' ile MUVAZZAH[< VUZÛH] [lugat] [21:40] [TDK'da Ara]
( Bir konuda bahse girişme. | Danışıklı dövüş. İLE Saygı gösterilmeyen kişi. İLE Açıklanmış, etraflıca anlatılmış, îzâh edilmiş, tavzîh edilmiş. )

-@ MUVÂHÂT[< UHUVVET] ile MUVAHHAD/E[< VAHDET] [lugat] [21:37] [TDK'da Ara]
( Kardeş etme, birbirini kardeşliğe kabul etme. İLE Bir ve tek duruma getirilmiş. | Tek noktalı harf. )

-@ ŞAŞKIN/LIK ile/değil/yerine AŞKIN/LIK [Davranis-Tutum] [18:28] [TDK'da Ara]

-@ ZENGİN/LİK ile/ve/değil/yerine/||/< ENGİN/LİK [Genel] [19:25] [TDK'da Ara]

-@ "DEĞİŞİK AÇILARDAN/YÖNLERDEN" değil ÇEŞİTLİ AÇILARDAN/YÖNLERDEN [Dil] [15:12] [TDK'da Ara]

-@ "HUKUKTA, KARDEŞLİK" değil KARDEŞLİK HUKUKU [tuze] [20:57] [TDK'da Ara]

-@ "TEK BİR KISALTILMASI VAR" değil TEK BİR KISALTMASI VAR [Dil] [20:56] [TDK'da Ara]

-@ İLERİ SÜRÜLEN ile/ve/<> İDDİA EDİLEN [Dil] [20:55] [TDK'da Ara]

-@ "İLERİYE SÜRÜLEN" ... değil İLERİ SÜRÜLEN ... [Dil] [20:54] [TDK'da Ara]

-@ BİLDİRME ile/ve/değil/yerine/<> ÖNERME [Davranis-Tutum] [20:50] [TDK'da Ara]

-@ KARANLIK ile/değil/yerine/>< IŞIK [Doga] [02:10] [TDK'da Ara]
( Görmek istemeyenler için. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Görmek isteyenler için. )

-@ DEVLETİN SÜREKLİLİĞİ/KALICILIĞI ile/ve/||/<> TOPLUMUN SÜREKLİLİĞİ/KALICILIĞI [Genel] [01:20] [TDK'da Ara]
( Siyaset ile. İLE/VE/||/<> Bilgi ve dil ile. )
( [simgesi/değeri/ölçütü] Bayrak. İLE/VE/||/<> Sancak. )

-@ BULUNÇ/VİCDAN ve/||/=/<> TARİH [Oncelikliler] [01:15] [TDK'da Ara]
( Kişide. VE/||/=/<> Toplumda. )

-@ BOZMA değil/yerine/>< DÜZELTME [Davranis-Tutum] [01:09] [TDK'da Ara]

-@ EN AZINDAN ... değil EN AZ ... [Dil] [00:50] [TDK'da Ara]

-@ GEÇİCİ ile/ve/değil ÖZEL [Oncelikliler] [00:49] [TDK'da Ara]

-@ YANLIŞ ile/ve/<>/< YANLI İŞ [Davranis-Tutum] [00:40] [TDK'da Ara]

-@ YOKUŞ ile/değil/yerine EĞİM [bisiklet] [02:30] [TDK'da Ara]
( Bisiklet kullanmayan kişiler, bildikleri/gördükleri yollardaki eğimin açısına ve uzunluğuna göre, yolun/eğimin tamamını/bütününü "düşünerek", eğimli yollarda çok yorulacaklarını varsayarlar/zannederler. Hatta, o dik "yokuşun", çıkılamaz olduğunu zannederek, süreci düşünmeden/deneyimlemeden, sonuç merkezli bir (ön)"yargı"da bulunurlar. Gözlerini, yolun sonuna dikerek ve yetersizliklerine, güçsüzlüklerine bağlayarak ve ümitsizliğe düşürecek olan yüklü/şişmiş "yokuş" sözcüğü ile yanına bile yaklaşmazlar bisikletin.

Oysa ki, bisiklet kullananlar için durum böyle değildir. Bisiklet kullanımında ve bisiklet kullanıcıları için geçerli olan, basıyor oldukları pedaldır. Yeterli olacak olan bacak/kas gücü ve vites kullanımının sunduğu kolaylıklar ile çoğu zaman, neredeyse düz yolda pedal çevirdikleri kadar rahat pedal çevirirler. Bisiklet kullanmayanlar için zannedildiği kadar güç değildir pedal çevirmek ve yol almak.

Yokuş ile Eğim arasındaki fark, tamamen zihinsel ve dilseldir. Bisiklet kullan(a)mayan kişiler, zihinlerindeki yolun/eğimin tamamına "yokuş" diyerek, daha baştan, önyargı ve sonuç odaklılıklarının yarattığı zihinsel ve dilsel engele takılırlar. Ya da böylesine değiştirilebilecek bir "engel" yerine "yokuş" tanımından vazgeçerek, %90 oranında kolaylaştırabilirler bisiklet üzerine çıkmayı. Düz yol aramak gibi yersiz bir beklentiden de kurtulmuş olur ve bisikletleriyle yol alırlar.

Bisiklet üzerine çıkılır, "yokuş" denilen fakat bisiklet üzerindeyken sadece bir eğim olarak deneyimlenen bu yollarda bir süre bisiklet kullanılırsa, çevrilen pedalın kolaylığı kadar ve sadece yoldaki bir eğim olarak geçilir o süreç ve kolaylıkla tamamlanır, o gözde ve sözde büyütülen eğim. )

-@ DOĞADA/BİLİMDE:
ÖMRÜ
değil YARI ÖMRÜ [Bilim] [10:47] [TDK'da Ara]

-@ İLİŞKİLERDE:
DEVRİLMEK
değil/yerine EVRİLMEK [Davranis-Tutum] [21:46] [TDK'da Ara]

-@ BİLMİYORUM ile/ve/değil/yerine/||/<>/< BİLİMYORUM [Davranis-Tutum] [21:44] [TDK'da Ara]

-@ SORGULA!:
ELİNİ
ve/||/<> DİLİNİ ve/||/<> YOLUNU ve/||/<> GÜNÜNÜ ve/||/<> GÖNLÜNÜ ve/||/<> SONUNU [Davranis-Tutum] [23:00] [TDK'da Ara]
( Kazandıkça, bölüşemiyorsan. VE/||/<> Konuştukça, kırıcı oluyorsan. VE/||/<> Yürüdükçe, hedeften çıkıyorsan. VE/||/<> Günler/yıllar geçtikçe, yerinde sayıyorsan. VE/||/<> Sevildikçe, vefâsızlaşıyorsan. VE/||/<> Hangi durumda olursan ol! )

-@ MUTÂRAHA ile MUTARRÂ[< TARÂVET] ile MUTARRAH[< TARH] [lugat] [16:56] [TDK'da Ara]
( Birbirine söz söyleme. İLE Taze, tarâvetli. İLE Çıkarılmış, tarh edilmiş. )

-@ MU'TÂDEN ile MU'TÂDÎ [lugat] [16:49] [TDK'da Ara]
( Alışıldığı üzere. İLE Alışılmış, her zamanki. )

-@ MUSARRA'[< SAR] ile MUSARRAH[< SARÂHAT] [lugat] [16:45] [TDK'da Ara]
( İki mısrası uyaklı olan beyit. İLE Açıkça söylenilmiş, belirtilmiş, apaçık. )

-@ MÛRİS[< VERÂSET] ile MU'RİZ[< ARZ] [lugat] [15:09] [TDK'da Ara]
( Getiren, veren, kazandıran, îrâs eden. | Miras bırakan. İLE Yüz çeviren, başka tarafa dönen, i'râz eden. | Dokunaklı söz söyleyen, "taş atan", ta'rîz eden. )

-@ MURASSA' ile MURASSAS [lugat] [15:07] [TDK'da Ara]
( Değerli taşlarla bezenmiş. | İki mısrası ya da iki fıkrası, sözcük sözcük birbiriyle aynı ölçü ve uyakta olan söz/beyit. | Bir yazı tarzı. | [müzik] Irak perdesiyle geveşt perdesi arasında bir perde adı. İLE Kalay ya da kurşunla kaplanmış. | Lehimlenmiş. )

-@ MUKARRİ' ile MUKARRİH ile MUKARRİR[< KARÂR | çoğ. MUKARRİRÎN] [lugat] [14:52] [TDK'da Ara]
( Başa kakan, azarlayan, paylayan, takri' eden. İLE Yara açan ilaç. İLE Yerleştiren, sabit kılan. | Anlatan, bir maddeyi, etraflıca anlatan. | Medresede, dersi tekrar ederek anlatan müderris yardımcısı. | Huzur hocası.[Ramazan ayında, sultanın huzûrunda ders vermek, Kur'ân-ı Kerim'i tefsir etmekle görevli müderris.] )

-@ MUKARRER[< KARÂR | çoğ. MUKARRERÂT] ile MÜKERRER[< KERR | çoğ. MÜKERRERÂT] [lugat] [14:51] [TDK'da Ara]
( Kararlaşmış. | Sağlam, şüphesiz. | Anlatılmış, bildirilmiş. İLE Tekrarlı, tekrarlanmış. )

-@ MUHTATIB[< HATAB] ile MUHTATIB[< HATAB] [lugat] [14:35] [TDK'da Ara]
( Nikâhla isteyen, ihtitâb eden. | Hutbe okuyan, nutuk veren. İLE Odun kesen ya da toplayan. | Baltalık. )

-@ MUHLİS ile MUHLİS[< HULÛS] [lugat] [14:31] [TDK'da Ara]
( Saç ve sakalına kır düşmüş kişi. İLE Katkısız, hâlis. | Dostluğu, samimiyeti ve hali içten, gönülden olan. [eskiden, büyükten küçüğe yazılan resmî yazılarda, bir nezâket dili olarak "ben" anlamına gelen, "muhlisiniz" şeklinde kullanılırdı] )

-@ MUHÂZÎ[< HİZÂ] ile MUHÂZÎ[< HİZÂ] ile MUHAZZİ' ile MUHÂDİ'[< HAD, HID] [lugat] [14:27] [TDK'da Ara]
( Birbirinin karşısında ve aynı sırada bulunan. | Paralel. İLE Birbirinin karşısında bulunan, karşı sırada bulunan. İLE Ot ve saman kesmeye yarayan bir çeşit tarım makinesi. İLE Hile yapan, aldatan. )

-@ MUHASSAL[< HUSÛL] ile MUHASSAL[< HUSÛL] [lugat] [14:16] [TDK'da Ara]
( Elde edilmiş, hâsıl edilmiş, tahsîl olunmuş. | Sözün kısası, işin sonu, hâsılı, hulâsa. İLE Elde edilen sonuç. | [fizik] Bileşke. )

-@ MUHARREF[< HARF] ile MUHARREF [lugat] [14:12] [TDK'da Ara]
( Değiştirilmiş, üzerinde kalem oynatılmış, tahrîf edilmiş. İLE Bunak denilmiş, tahrif olunmuş. )

-@ AYNI ŞEYE, FARKLI ADLAR KOYMAK ya da FARKLI ŞEYLERE, AYNI ADI KOYMAK [Dil] [00:17] [TDK'da Ara]
( İkisi de, yapılmaması gerekenlerdendir. Kavramlar, durumlar, olay ve olgular arasındaki farkları ya da karıştırılmaması gerekenlerin bilinciyle gerçekleştirilebilir. )

-@ MUHAMMER[< HİMÂR] ile MUHAMMER[< HAMR] ile MUAMMER[< ÖMR] [lugat] [17:48] [TDK'da Ara]
( Eşeğe benzetilmiş, eşek denilmiş, tahmîr olunmuş. İLE Mayalanmış, ekşiyip kabarmış. | Yoğurulmuş. Kaynayıp kıvamını bulmuş. İLE Yaşayan, yaşamış, ömür süren. )

-@ MUHÂKÂT ile MUHÂKÂT [lugat] [17:41] [TDK'da Ara]
( Birbirine öykü anlatma. İLE Birini, ahmak yerine koyma. )

-@ MUHÂDESE[< HADİS] ile MUHÂDEŞE [lugat] [17:40] [TDK'da Ara]
( Konuşma. | Birbirine öykü anlatma. İLE Tırmalama. | Zahmet, sıkıntı verme. )

-@ MUGALATA[< GALAT | çoğ. MUGALATÂT]["ga" uzun okunur] ile MUGALLAT/A[< GALAT] [lugat] [17:33] [TDK'da Ara]
( Yanıltmak için, yanıltacak yönde söz söyleme. | Ağız kalabalığı. İLE Yanlış telâffuz edilmiş. )

-@ MUÂLLAK/A[< ALÂKA] ile MUALLÂKA/T[çoğ. MUALLÂKÂT] [lugat] [17:26] [TDK'da Ara]
( Asılmış, asılı, ta'lîk edilmiş. | Bir yere dayanmadan, havada, boşta duran. | Sürüncemede kalmış iş. | Bağlı. | Açık hece.[bâ] | Bir yazı biçimi. İLE İslâm'dan önce, Arap şairlerinin beğenilip Kâbe duvarına asılmış olan ünlü kasideleri. [7 ya da 9 tanedir] )

-@ Mİ'SÂL ile MİSÂL[< EMSÎLE] [lugat] [16:53] [TDK'da Ara]
( Ucu uzun ağaç, gelberi. İLE Örnek. | Masal. | Düş/rüyâ. | Benzer, andırır. | Yalnızca ilk harfi[fâsı], harf-i illet olan sözcük.[VASL, VÂİZ, YÜMÜN, MEYSÛR vb.] )

-@ MİNHAS[< MENÂHİS] ile MİN-HAYS [lugat] [16:49] [TDK'da Ara]
( Uğursuz şey. İLE "... konusunda". )

-@ MINTÎK ile MISKÂL [lugat] [16:34] [TDK'da Ara]
( Çok hatip, pek düzgün konuşan. İLE Parlatan, cilâlayan âlet. | İnce, zarif bir hatip. )

-@ MEZBÛL[< MEZRAA] ile MEZBÛR/E[< MEZRÛ] [lugat] [16:32] [TDK'da Ara]
( Zayıf, arık. İLE Adı geçen, yukarıda söylenilmiş olan. )

-@ MEVZÛA[< VAZ] ile MEVZÛA [lugat] [16:18] [TDK'da Ara]
( Mevzû'nun müennesi. İLE [felsefe] Konut, postula. [İng./Fr. POSTULAT] )

-@ METÎN/E[< METÂNET] ile METN[< MÜTÛN] [lugat] [15:48] [TDK'da Ara]
( Sağlam, dayanaklı, metânetli. İLE Bir yazıyı, şekil ve noktalama özellikleriyle birlikte oluşturan sözcüklerin tümü. )

-@ MEŞK ile MEŞK[Fars.] [lugat] [15:37] [TDK'da Ara]
( Yazı örneği. | Alışmak, öğrenmek üzere yapılan çalışma, alışma/alıştırma. İLE Tulumdan yapılmış su kabı, saka kırbası. )

-@ MESTÛR[< SATR] ile MESTÛR/E[< SETR] [lugat] [15:28] [TDK'da Ara]
( Yazılmış, çizilmiş, satırlanmış. İLE Örtülü, kapalı, gizli. | Açık gezmeyen kadın. )

-@ MESRÛD[< SERD] ile MESRÛD[Fars.] [lugat] [15:24] [TDK'da Ara]
( Söylenilmiş, bildirilmiş, serd olunmuş. İLE Büyü, sihir, efsun. )

-@ MESRÛ' ile MEŞRÛ'/MEŞRÛA[< ŞER] ile MEŞRÛH/A[< ŞERH] [lugat] [15:24] [TDK'da Ara]
( Sar'a hastalığına tutulmuş, sar'alı. kişi. İLE Şeriatın izin verdiği, şer'an caiz olan, şeriata, hukuka/yasaya uygun. İLE Açıklanmış, şerh olunmuş. | Uzun uzadıya anlatılan. )

-@ EKSİK/LİK ile/ve/değil/yerine ÖRTÜK/LÜK [Genel] [02:42] [TDK'da Ara]

-@ RAHATLIKLA ile/ve/değil DOĞRUDAN [Dil] [02:41] [TDK'da Ara]

-@ ANNE ile/ve/> MÜREBBÎ ile/ve/> RAB [Insan] [02:39] [TDK'da Ara]
( [bebeği/çocuğu] 1 yaşına kadar. İLE/VE/> 18 yaşına kadar. İLE/VE/> Ömrünün sonuna kadar. )

-@ ÇATIŞKI ile/ve/<> ÇALKANTI [Davranis-Tutum] [02:36] [TDK'da Ara]

-@ "ZATEN ŞÖYLEYDİ" değil/yerine "DAHA ÖNCE DE ŞÖYLEYDİ" [Dil] [01:52] [TDK'da Ara]

-@ DİKKATE ALMAK ile/ve/<> GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMAK [Davranis-Tutum] [01:47] [TDK'da Ara]

-@ GERGİN/LİK ile/ve/değil ŞİŞKİN/LİK [Davranis-Tutum] [01:45] [TDK'da Ara]

-@ "AŞK YÜZÜNDEN" değil/yerine AŞK SÂYESİNDE [Dil] [01:31] [TDK'da Ara]

-@ MERC[çoğ. MÜRÛC] ile MERC[Fars.] [lugat] [12:53] [TDK'da Ara]
( Çayır, çayırlık. İLE Herc ile birlikte kullanılır. [HERC Ü MERC: Karmakarışık, alt-üst.] )

-@ MERÂK ile MERAK ile MERAKK [lugat] [12:37] [TDK'da Ara]
( Bir şeyi anlamak ya da öğrenmek için duyulan istek. | Bir şeyi edinmek, yapmak. Bir şeyle uğraşma isteği. | İstek, heves, düşkünlük. | İç darlığı. | Kuruntu, telâş. | Kaygı, tasa. | Dalgınlık, kara sevdâ. İLE Çorba. İLE [atta] Sağrı. | [astr.] Dübb-i ekber adlı yıldız kümesinin dörtgeninde bulunan, ikinci derece parlak yıldız. [İng./Fr. MERAK | Lat. BETA URSUS MAJORIS] )

-@ MERÂHİM[< MERHAMET] ile MERÂHİM[< MERHEM] [lugat] [12:28] [TDK'da Ara]
( Acımalar, merhametler. İLE Merhemler. )

-@ MERÂH ile MERAH[çoğ. MERAHÂN] [lugat] [12:24] [TDK'da Ara]
( Rahat edilecek yer. | Yer, mekân. | Arapça nahv cümlesinden ünlü yapıt. İLE Çok aşırı sevinme. )

-@ MER' ile MER[Fars.] [lugat] [12:19] [TDK'da Ara]
( Adam, erkek, kişi. İLE [sayı] Elli[50]. )

-@ MENKUL/E[< NAKL]["ku" uzun okunur] ile MENKUR[< NAKR]["ku" uzun okunur] ile MENKÛR[< NEKR | çoğ. MENÂKÎR] [lugat] [02:33] [TDK'da Ara]
( Bir yerden, bir yere taşınmış, taşınan. | Ağızdan ağıza geçmiş söz/haber/öykü. İLE Delinmiş, oyulmuş. İLE İnkâr olunmuş. )

-@ MENÎ ile MENÎ'[< MENÂAT] ile MENÎ[Fars.] [lugat] [02:26] [TDK'da Ara]
( Belsuyu, dölsuyu, nutfe. İLE Sarp, el erişmez, zaptı zor yer. İLE Benlik. )

-@ MEN ile MEN' ile MEN[Fars.] ile MENN [lugat] [19:13] [TDK'da Ara]
( O kimse ki, kim ki. İLE Yasak etme, bırakmama, durdurma, esirgeme, vermeme, önleme. İLE Ben. İLE Kudret helvası. | İyilik etme, bağışlama, ihsan etme. | Batman. | Edilen iyiliği başa kakma. )

-@ MEHÎR[Fars.] ile MEHR[çoğ. EMHÂR, MÜHÛR] [lugat] [17:44] [TDK'da Ara]
( [astr.] Ay. İLE [eskiden] Evlenirken, erkek tarafından kadına verilen nikâh bedeli. )

-@ MEHÎRE ile MEHÎR[Fars.] [lugat] [17:39] [TDK'da Ara]
( Nikâh bedeli çok olan kadın. | Usta, becerikli, mâhir. İLE [astr.] Ay. )

-@ MEHL ile MEHÎL ile MEHÎR[Fars.] ile MEHÎN [lugat] [17:40] [TDK'da Ara]
( Vâde, zaman tanıma, vakit verme, bir işi belirli bir zamana kadar bırakma. İLE Korkunç yer. İLE [astr.] Ay. İLE Hor, hakir. Zaif[: Zayıf, güçsüz/kuvvetsiz, tâkatsız, kansız, arık. | Gevşek. | Tembel.] )

-@ "BASİT/KÜÇÜK/ÖNEMSİZ" HATA ile/ve/değil/yerine/||/<> BENİM ÖZENSİZLİĞİM/DİKKATSİZLİĞİM! [Davranis-Tutum] [00:42] [TDK'da Ara]

-@ FACEBOOK ile TWITTER ile YOUTUBE ile LINKEDIN ile INSTAGRAM ile PINTEREST ile BLOG ile FOUR SQUARE [Bilgisayar] [00:25] [TDK'da Ara]
( Kurabiye yemeyi seviyorum. İLE Kurabiye yiyorum. İLE Bakın nasıl da yiyorum kurabiyeyi. İLE Nasıl kurabiye canavarı oldum? İLE Buyurun, kurabiye yerkenki fotoğrafım. İLE Kurabiye tarifimi de paylaşayım. İLE Kurabiye yapma/yeme anılarım. İLE Şurada, kurabiye yiyorum. )
( I like eating cookie. WITH I'm eating cookie. WITH This is how I eat my cookie. WITH My skills include eating cookie. WITH Here's a photo of the cookie I eat. WITH Here's my recipe for the cookie. WITH Here's my cookie eating experience. WITH This is where I am eating the cookie. )

-@ MEFTÛM ile MEFTÛN[< FİTNE] [lugat] [01:28] [TDK'da Ara]
( Memeden, sütten kesilmiş çocuk. İLE Fitneye düşmüş. | Gönül vermiş, tutkun, vurgun. | Hayran olmuş, şaşmış. )

-@ MEFTÛL[< FETL] ile MEFTÛR[< FITRET] ile MEFTÛR[< FÜTÛR] [lugat] [01:25] [TDK'da Ara]
( Bükülmüş, kıvrılmış, fitil durumuna getirilmiş. İLE Yaratılmış, fıtretlenmiş. | Tabîî, cibillî. İLE Bezgin, bezmiş, kederli, ümitsiz. )

-@ MEFSÛH/A[< FESH] ile MEFŞÛ' [lugat] [01:21] [TDK'da Ara]
( Yürürlükten kaldırılmış, hükümsüz bırakılmış, fesh olunmuş. | İptal edilmiş, çalışmaz duruma getirilmiş. İLE Duyulmuş, yayılmış, açıklanmış, ifşâ edilmiş. )

-@ MEFSÛL[< FASL] ile MEFZÛL [lugat] [01:12] [TDK'da Ara]
( Ayrılmış, ayrışık, fasl olunmuş. İLE Fazla gelmiş olan, üstün gelen. )

-@ MEFRÛZ[çoğ. MEFRÛZÂT] ile MEFRÛZ[< FARZ] [lugat] [01:09] [TDK'da Ara]
( Ayrılmış, bölünmüş, ifrâz olunmuş. İLE Farz kılınmış. | Varsayılan, farz olunan. )

-@ MEFRÛG[< FERÂĞ | çoğ. MEFÂRÎG] ile MEFRÛK[< FARK | çoğ. MEFÂRÎK] ile MEFRÛK [lugat] [01:03] [TDK'da Ara]
( Başkasına bırakılmış, ferâgat edilmiş. İLE Ayrılmış, araya başka bir şey girmiş, tefrîk edilmiş. İLE Uğulmuş. | Safranla boyanmış şey. )

-@ MEFRAT ile MEFRED [lugat] [00:55] [TDK'da Ara]
( Pek/çok büyük. İLE Kocaman, iri, büyük. )

-@ MEFHÛM ile MEFHÛM[< FEHM | çoğ. MEFÂHÎM] [lugat] [00:52] [TDK'da Ara]
( Kömürleşmiş, kömür olmuş, fahim durumuna geçmiş. İLE Anlaşılmış, fehm olunmuş. | Sözden çıkarılan anlam, kavram. )

-@ BÜYÜK ile BATTAL [Dil] [00:56] [TDK'da Ara]
( ... İLE İşe yaramaz, kullanılmaz. | Alışılmış olandan büyük. )

-@ METRÛK ile BATTAL [Dil] [00:47] [TDK'da Ara]
( Terk edilmiş, bırakılmış, kullanılmasından vazgeçilmiş. İLE İşe yaramaz, kullanılmaz. | Alışılmış olandan büyük. )

-@ MEDRÛK ile METRÛK[< TERK] [lugat] [00:43] [TDK'da Ara]
( Anlaşılmış, derk olunmuş. İLE Terk edilmiş, bırakılmış, kullanılmasından vazgeçilmiş. Battal. )

-@ MECZÛM[< CEZM] ile MECZÛM[< CÜZÂM] [lugat] [23:33] [TDK'da Ara]
( Niyet edilmiş, kesin karar verilmiş. | Cezimli, son harfi harekesiz olarak okunan sözcük. ["İlm, cezb" gibi] İLE Cüzâmlı, miskinlik hastalığına/durumuna tutulmuş kişi. )

-@ MECÂZEN ile MECÂZÎ [lugat] [22:53] [TDK'da Ara]
( Mecaz yoluyla, mecaz olarak. İLE Mecâza özgü, mecazla ilgili olan. )

-@ MECÂZ-I MÜREKKEB / İSTİÂRE-İ MÜREKKEBE ile MECÂZ-I MÜRSEL [lugat] [22:50] [TDK'da Ara]
( Benzetmenin temel öğelerinden olup yalnız biriyle arka arkaya birkaç benzerlik sıralayarak yapılan kullanım. İLE Bir sözcüğü, gerçek anlamından, mecâzî anlama geçirirken, aradaki ilgi ve ilişkinin benzeyişinden başka bir duruma dayandırılması. )

-@ OYUNA GE(TİRİ)LME! değil/yerine/>< KENDİNE GEL!!! [Davranis-Tutum] [21:53] [TDK'da Ara]

-@ "SANA SÖVÜYORUM" değil/yerine/>< SENİ SEVİYORUM [Davranis-Tutum] [01:36] [TDK'da Ara]
( DEĞİL/YERİNE/>< )

-@ MEBHÛS ile MEBHÛS[< BAHS] ile MEB'ÛS[çoğ. MEB'ÛSÂN] [lugat] [22:38] [TDK'da Ara]
( Sözü geçmiş, bahs olunmuş. İLE Solugan, tık soluk insan/hayvan. İLE Gönderilmiş, ba's olunmuş. | Peygamber olarak gönderilmiş. | Halk tarafından seçilerek, mecliste yer alan kişi, milletvekili. )

-@ "DİZE GELMEK" ile/ve/||/<> DİZ ÇÖKMEK [Davranis-Tutum] [22:22] [TDK'da Ara]
( Bilgi ve zekâ karşısında. İLE Sevgide. )

-@ GÜVENLİK ile/ve/||/<>/>/< GÜVEN [Oncelikliler] [19:39] [TDK'da Ara]

-@ ANLAŞARAK, ANTLAŞMAK ile/ve/||/<> ANTLAŞARAK, ANLAŞMAK [Oncelikliler] [19:36] [TDK'da Ara]

-@ "GEREĞİNDEN ÇOK/AZ" ile/değil "OLABİLECEĞİNDEN ÇOK/AZ" [Dil] [16:09] [TDK'da Ara]

-@ ÖNCELİKLİ KILMAK ile/ve/<> ÖNE ÇIKARMAK [Davranis-Tutum] [10:55] [TDK'da Ara]

-@ ETKİN ile/ve/<> ETKİLİ [Dil] [07:50] [TDK'da Ara]

-@ ... ŞEKLİNDE:
OLSA/OLMASI GEREK
ile OLMALI! [Dil] [00:41] [TDK'da Ara]

-@ "TABİİ Kİ ..." ile/ve/<> "(...) HALİYLE (...)" [Dil] [00:40] [TDK'da Ara]

-@ MÂRR-ÜL-BEYÂN ile MÂRR-ÜZ-ZİKR [lugat] [02:28] [TDK'da Ara]
( Beyânı, yukarıda geçmiş olan. İLE Zikri, yukarıda geçmiş olan. )

-@ MÂRR[< MÜRÛR] ile MÂR[Fars. < MÂRÂN] [lugat] [02:25] [TDK'da Ara]
( Geçen, mürûr eden. İLE Yılan. )

-@ MA'REC[çoğ. MAÂRİC] ile MAHREC[< HURÛC | çoğ. MAHÂR] / ÇIKAK [lugat] [02:09] [TDK'da Ara]
( Çıkacak yer, merdiven. İLE Dışarı çıkılacak kapı. | Ağızdan harflerin çıktığı yer. Çıkak, boğumlama yeri.[Fr. POINT D'ARTICULATION] | İlmiyye rütbesinden, İstanbul tarîk-i mevleviyetlerinin ilk pâyesi. | [mat.] Payda. )

-@ MÂNİ'[< MEN | çoğ. MENEA] ile MA'NÎ/MÂNÂ[Fars.] ile Mânî[Fars.] [lugat] [01:52] [TDK'da Ara]
( Geri bırakan, alıkoyan, engel olan, men eden. | Engel, özür. İLE Eş, benzer. İLE Ünlü Çin'li nakkaşın adı. Behram Şâpûr zamanında İran'a gelip Zerdüşt ve Îsâ dinlerinin karışımı olan bâtıl mezhebini yaymaya başlamış olmasından dolayı idam edilmiştir. [Erteng/Erjeng adlı yapıtı ünlüdür.] )

-@ MÂLÎ ile MÂLÎ[Fars.] ile MÂLİH [lugat] [01:34] [TDK'da Ara]
( Malla, parayla ilgili. | Devlet, gelir ve giderlerinin yönetimine ait. İLE Çok fazla. | Dolu. İLE Tuzlu. )

-@ MÂL[çoğ. EMVÂL] ile -MAL[Fars.] [lugat] [01:29] [TDK'da Ara]
( Bir kişinin tasarrufu altında bulunan değerli ve gerekli şey. | Varlık, servet. | Para, nakit, gelir. | Tüccar eşyası. İLE "Süren, sürülen, takılan, sarılan" anlamlarıyla oluşumlar yapar.[RÛ-MÂL: Yüz süren.] )

-@ MAKUL[< KAVL]["ku" uzun okunur] ile MA'KUL/MA'KULE[< AKL]["ku" uzun okunur] [lugat] [08:45] [TDK'da Ara]
( Söylenilmiş, denilmiş. Söylenilen söz. İLE Akıllıca, akla uygun, akıllıca iş gören, anlayışlı, mantıklı. )

-@ MAKSÛR/E[< KASR] ile MAKSÛRE[çoğ. MAKASÎR] [lugat] [08:13] [TDK'da Ara]
( Kısalmış/kısaltılmış, kasr olunmuş. | Alıkonulmuş. | Bir şeye ayrılmış. | Bazı Arapça sözcüklerin sonunda bulunan "Y" şeklinde yazılan Elif harfi. İLE Camilerde, etrafı parmaklıklı yüksek yer.[Biraz daha yüksek olursa "mahfil" denilir.] )

-@ MAKADÎR-İ MÜŞTEREKE ile MAKADÎR-İ MÜTENÂSİBE [lugat] [00:24] [TDK'da Ara]
( Aynı ölçü ile ölçülebilen miktarlar. İLE Orantılı çokluklar. )

-@ MAHMÛD[< HAMD] ile Mahmûd ile Mahmûd (Kaşgarlı) [lugat] [23:19] [TDK'da Ara]
( Övülmeye değer, hamdolunmuş, senâ edilmiş. | Hz. Peygamber'in adlarından biri. İLE Ebrehe'nin Kâbe'yi yıkmak üzere getirdiği filin adı. İLE Türk bilgini, sözlük yazarı ve edibi. | Dîvân-ü Lügat-it Türk'ün yazarı. )

-@ KORTİZON ile/değil KORTİZOL [TIP] [01:47] [TDK'da Ara]

-@ DOĞRU ile/ve/||/<>/>< EĞRİ [Doga] [02:31] [TDK'da Ara]

-@ ADÂLET:
"EŞİTLİK"
ile/ve/değil/||/<> RIZÂ [tuze] [01:35] [TDK'da Ara]

-@ "ATLAMAK" ile/değil ALIŞIK OLMAMAK [Dil] [01:10] [TDK'da Ara]

-@ "HİÇ ..." ile/değil "HENÜZ ..." [Dil] [01:07] [TDK'da Ara]

-@ BAĞIMLI ile/değil TUTKUN [Davranis-Tutum] [01:06] [TDK'da Ara]

-@ "KILLIK" ile/değil (BİLİNÇLİ) TAVIR/TUTUM [Davranis-Tutum] [01:05] [TDK'da Ara]

-@ "TEK BAŞINA" ile/değil/yerine SADECE [Dil] [01:04] [TDK'da Ara]

-@ TUFÛL ile TUFÛL[< TIFL] [lugat] [22:16] [TDK'da Ara]
( Güneşin, Batı'ya yaklaşması. İLE Çocuklar. )

-@ TUFÛ[Fars.] ile TUFÛ' ile TUFÛH' [lugat] [22:14] [TDK'da Ara]
( "Tüh!" anlamında kullanılır. İLE Ateşin sönmesi. İLE Kabın, ağzına kadar dolması. )

-@ TİRE ile TÎRE[Fars.] [lugat] [21:48] [TDK'da Ara]

-@ TIRÂZ ile -TIRÂZ[Fars.] [lugat] [21:36] [TDK'da Ara]
( Giysilere nakışla yapılan süs. | Süs. | Üslûp, tutulan yol. | Döviz.[Fr. DEVISE] İLE "Donatan, süsleyen" anlamlarına gelerek birleşik sözcük yapar. )

-@ TEVSÎH[< VESAH] ile TEVŞÎ' ile TEVŞÎH[< VİŞÂH | çoğ. TEVŞÎHÂT] [lugat] [17:43] [TDK'da Ara]
( Kirletme. | Paslandırma. İLE Süsleme. İLE Süsleme, süslendirme. Süslü giysi giydirme. | Mukayyed kâfiye ile şiir yazma, çifte kâfiye. | Kur'ân-ı Kerîm'i, usûl, âdâb ve erkânı ile okuma. | Mevlîd bahirleri arasında, dînî ve tasavvufî mahiyette kasîde ve beste okuma. | Türk dînî müziğinde bir şekil.[Na't, tekkelerde ve başka yerlerde okunduğu halde, tevşîh denilenler, mevlîd ve mi'râciyye arasında tegannî edilir.] )

-@ TE'VÎLEN[< MEÂL] ile TE'VÎLÎ[< MEÂL] [lugat] [17:12] [TDK'da Ara]
( Te'vîl ederek, sözü çevirerek. İLE Te'vîl ile ilgili. )

-@ TEV'ÎD[çoğ. TEV'ÎDÂT] ile TEHDÎD[HÜDÛD | çoğ. TEHDÎDÂT] [lugat] [16:41] [TDK'da Ara]
( Sözle korkutma. İLE Birinin gözünü korkutma, göz dağı verme. )

-@ TE'VÎD ile TEV'ÎD[çoğ. TEV'ÎDÂT] [lugat] [16:38] [TDK'da Ara]
( Eğriltme, eğritilme. İLE Sözle korkutma. )

-@ TEVAFFUK[< VEFK] ile TEVÂFUK[< VEFK | çoğ. TEVÂFUKÂT] [lugat] [16:05] [TDK'da Ara]
( Başarma, muvaffak olma. İLE Uyma, uygun gelme. )

-@ TEŞRÎK[< ŞARK] ile TEŞRÎK[< ŞİRK] [lugat] [00:16] [TDK'da Ara]
( Işıklandırıp parlatma. İLE Ortak/şerîk etme. | Allah'a ortak koşma. )

-@ TEŞRÎH[< ŞERH | çoğ. TEŞRÎHÂT] ile TEŞRÎHÎ ile TEŞRÎÎ [lugat] [00:06] [TDK'da Ara]
( Açma, yayma, etraflıca şerh etme/edilme. | Dilim dilim, parça parça kesme. | Bir ölü gövdesini kesip parçalara ayırma. Otopsi. | Anatomi. | İskelet. İLE Anatomiye özgü, anatomiyle ilgili. İLE Yasa ile, yasa ile ilgili. )

-@ TEŞMÎL ile TEŞMÎR[< ŞEMR] [lugat] [00:00] [TDK'da Ara]
( Yayma, içine aldırma, kapsamına aldırma. | Daha genel bir anlam verme. İLE Sıvama, sıvanma. )

-@ TEŞHÎS[< ŞAHS | çoğ. TEŞHÎSÂT] ile TEŞHÎZ[< ŞAHZ | çoğ. TEŞHÎZÂT] [lugat] [22:51] [TDK'da Ara]
( Ayırma, seçme, fark etme, tanıma. | Hastalığın, hangi hastalık olduğunu bilme. | Eşyaya şahsiyet verme, onlara hitâb etme. İLE Sivriltme, keskinleştirme. | Bileme. | Uyandırma, kuvvet ve etkisini artırma. )

-@ TEŞEMMÜL ile TEŞEMMÜR [lugat] [22:46] [TDK'da Ara]
( İhrama bürünme. İLE İşe hazırlanma, sıvanma. )

-@ TEŞEKKÜL[< ŞEKL | çoğ. TEŞEKKÜLÂT] ile TEŞEKKÜR[< ŞÜKR | çoğ. TEŞEKKÜRÂT] [lugat] [22:40] [TDK'da Ara]
( Şekillenme. | Kurulma, kuruluş, meydana geliş. | Oluşum. | Yoğrum. | Oluş. | Örgüt, topluluk. İLE Şükr etme, yapılan bir iyilikten memnun kalma ve memnun kaldığını ifade etme sözleri. )

-@ TESLÎM ile TESLÎM[< SÜL, SELEME | çoğ. TESLÎMÂT] [lugat] [21:43] [TDK'da Ara]
( Çentme, diş diş etme. İLE Bir emâneti, yerine verme. | Bir şeyi, yeni sahibine verme. | Hakikat olduğunu söyleme. | İtiraf. | Dayanamayıp, "Pes!" deme. | Kendini, Allah'ın kaderine bırakma. | Bir saz eserinde, asıl hâne ile mülâzimeyi bağlayan nağmeler olup bu nağmeler, her hânede tekrar edilmekle beraber, mülâzimeye dahil edilmez. Eskiden, buna "Terkib-i İntikal" da denilirdi. Fakat terkib-i intikal'in yalnız hâneleri bağlayan ve az çok tâdîlât ile tekrar edilen nağmeciklere verilen bir ad olup mülâzime ile hâne arasındaki nağmeye tevsî edilmemiş olma olasılığı da vardır. | Selam verme, selâmetle dua etme. | Âfetten masûn kılma. )

-@ TESBÎ'[< SEB] ile TESBÎH[< SEBH | çoğ. TESBÎHÂT] [lugat] [17:06] [TDK'da Ara]
( Yedileme, yediye çıkarma. | Önceden söylenilmiş bir manzûmenin her beytinin -matla'da her iki mısrâı ile aynı kafiyede olmak üzere- beş mısrâ eklenerek, yedi mısrâya çıkarılması. İLE "Sübhânallah" sözcüğünü söyleyerek, Allah'a ta'zîm etme. | Tespih. )

-@ TESÂMU'[< SEM] ile TESÂMUH[< SEMÂHAT | çoğ. TESÂMUHÂT] [lugat] [16:16] [TDK'da Ara]
( Duyma/işitme, kulaktan duyma. İLE Hoş görme, müsamaha gösterme. | Dikkatsiz, kayıtsız davranma. )

-@ TERKİS[< RAKS] ile TERKİŞ[çoğ. TERKİŞÂT] ile TERKÎZ[< REKZ] [lugat] [15:47] [TDK'da Ara]
( Dans/raks ettirme, oynatma, oynatılma. İLE Sözcüğü süsleme, güzelleştirme. İLE Dikme, yere saplama, kurma. )

-@ TERKİN ile TERKÎN [lugat] [15:21] [TDK'da Ara]
( Boyama, yazma. İLE Belirli bir yerde ve saatte buluşma sözleşmesi. [MÎKAT: Bir iş için belirtilen zaman ya da yer.] )

-@ TERKİK[< RİKKAT] ile TERKÎK [lugat] [15:17] [TDK'da Ara]
( İnceltme. | Yumuşatma. | Nâzikâne anlatma. İLE Zayıflatma. Dili ya da ifadeyi bozuk/eksik kullanma. )

-@ TERHÎM[< RAHM, RAHUM, RAHÂMET] ile TERHÎM[< RAHMET, MERHAMET, RUHM/RUHUM | çoğ. TERHÎMÂT] ile TERHÎN[< REHN] [lugat] [15:06] [TDK'da Ara]
( Bir adı kısaltma. İLE "Allah, rahmet eylesin." sözünü söylemek. İLE Rehin olarak verme, emânet bırakma. )

-@ TERHÎBEN ile TERHÎBÎ [lugat] [14:58] [TDK'da Ara]
( Korkutarak, korkutma yoluyla. İLE Çok korkmayla ilgili, çok korkutucu. )

-@ SENARYO ile/değil BAĞLAM [Dil] [14:02] [TDK'da Ara]

-@ TEREVVU' ile TEREVVUH [lugat] [22:24] [TDK'da Ara]
( Korkma. İLE Bir şeyden koku alma. )

-@ TERENNÜM[çoğ. TERENNÜMÂT] ile/ve/||/<> TAGANNÎ[< GINÂ | çoğ. TAGANNİYÂT] [Muzik] [22:12] [TDK'da Ara]
( Yavaş ve güzel bir sesle şarkı söyleme. | Şakıma. İLE/VE/||/<> Zenginleşme. | Muhtaç olmama, yetinme. | Makamla okuma. )

-@ ÖZEN/ÖZENME ile/ve/||/<> TERESSÜL[< RESEL] [Dil] [20:46] [TDK'da Ara]
( ... İLE/VE/||/<> Yavaş yavaş, dikkatle görme. | Harflerin mahreçlerine ve kısaltılıp uzatılmalarına uyma. )

-@ TERCÎ'[< RÜCÛ | çoğ. TERCÎÂT] ile TERCİH[< RÜCHÂN | çoğ. TERCÎHÂT] [lugat] [20:32] [TDK'da Ara]
( Geri çevirme, döndürme. | Tekrarlama. İLE Üstün tutma, daha çok beğenme. )

-@ TERBİYE ile TERBİYE [Davranis-Tutum] [19:58] [TDK'da Ara]
( Besleyip büyütme. | Beslenip büyütülme. | Eğitim. | Görgü. | Alıştırma. | Hafif cezalandırma. | Tavsiye. | Kayırma, koruma. İLE Bazı yiyecekleri pişirmeden önce limon, salça gibi soslarda bekletme. )

-@ [Fars.] -TER ile TER [lugat] [19:43] [TDK'da Ara]
( Üstünlük[Tafdîl] ve abartı[mübalaga] ilgeci[edatı] olarak sözcüklerin sonuna gelir. [MÜŞKÜL-TER: (en/pek/çok) Müşkül. | NAZİK-TER: (Daha/en/pek/çok) Nazik.] İLE Yaş, ıslak, nemli. | Taze. )

-@ TENZÎL[< NÜZÛL | çoğ. TENZİLÂT] ile TENZÎR [lugat] [19:42] [TDK'da Ara]
( İndirme, azaltma, aşağı düşürme. | Kur'ân-ı Kerîm. İLE Kötü bir haber vererek korkutma. )

-@ TENSÎR[< NESR] ile TENSÎR[< NASRÂN] [lugat] [19:41] [TDK'da Ara]
( Saçma, serpme. | Nazmı, nesre dönüştürme. İLE Birini Hristiyan yapma. )

-@ [Fars.] TEN-PEREST ile TEN-PERVER [lugat] [17:23] [TDK'da Ara]
( Gövdesini, kendini seven. Gövdesine çok dikkat eden. İLE Kendini beslemeye, rahatına düşkünlük. )

-@ TENKİS[< NÜKS] ile TENKÎS[< NOKSAN | çoğ. TENKÎSÂT] ile TENKİZ [lugat] [17:09] [TDK'da Ara]
( Başaşağı etme/edilme. | Boşaltma. İLE Azaltma, kısma, indirme, eksiltme/eksiltilme. İLE Kurtarma. )

-@ TENKÎL[çoğ. TENKÎLÂT] ile TENKÎR[< NEKR | çoğ. TENKÎRÂT] [lugat] [17:09] [TDK'da Ara]
( Uzaklaştırma. | Örnek olacak bir ceza verme. | [birini] Tepeleme. İLE Bilinmeyecek, tanınmayacak duruma getirme. | Bir adı, nekre yapma.[Harf-i tarifsiz, elif-lâm'sız kullanma.] )

-@ PUSULA yerine YÖNDEÇ [Dil] [15:54] [TDK'da Ara]

-@ "ÖZGÜR İRÂDE" değil İHTİYÂR [Dil] [21:14] [TDK'da Ara]

-@ ZİHNİN:
"DOLULUĞU"
ile/ve/değil/yerine/||/<> "YÜKLÜLÜĞÜ" [Insan] [19:41] [TDK'da Ara]

-@ "İSTİYORUM" / "İSTEMİYORUM" ile/ve/ya da/||/<> "SEVİYORUM" / "SEVMİYORUM" [Dil] [15:52] [TDK'da Ara]
( Hiçbir zaman, bir açıklama yeterliliği ve niteliğinde değillerdir. Daha çok da, kaçmaya ya da dayatmaya yönelik yanıtlardır.

Anımsanması gereken nokta da, sizin kullandığınız oranda ve koşullardaki keyfiyetle, bir başkası da aynı keyfiyetle bunları kullanabilir, karşılık verebilir ve sonuç tam bir hüsran ve boşluk/anlamsızlık yaratır/yaratacaktır.

Dolayısıyla da, yaşamın getirdiği durumlarla/zorunluluklarla yüzleşerek, kaçmaksızın, isteyip-istememe, sevip-sevmeme alanından çıkarmak gerekir. )

-@ YAPILAN ile/ve/<> YAPILMAKTA OLAN [Dil] [14:11] [TDK'da Ara]

-@ ...'NIN(BEKLEMENİN/DÜŞÜNMENİN VB.):
"ÂLEMİ" YOK!
değil GEREĞİ YOK! [Dil] [14:08] [TDK'da Ara]

-@ DOĞANIN:
"YARATMASI"
değil BARINDIRMASI [Dil] [02:45] [TDK'da Ara]

-@ BARINDIRMA ile KAPSAMA [Genel] [02:43] [TDK'da Ara]

-@ İKİ AYRI ŞEYİN BULUŞMASI ile/ve/değil VAROLANIN ALGILANMASI [Oncelikliler] [17:49] [TDK'da Ara]

-@ DÜŞMANLIK ile/değil/yerine FARKLILIK [Davranis-Tutum] [17:43] [TDK'da Ara]

-@ NİHAÎ ile/ve/değil/yerine CÂMİ [Tasavvuf] [17:31] [TDK'da Ara]

-@ KEYFÎ "DÜŞÜNMEK"/KONUŞMAK ile/değil/yerine KENDİNE GÖRE DÜŞÜNMEK/KONUŞMAK [Davranis-Tutum] [12:55] [TDK'da Ara]
( [maalesef] İnsanlar, (çoğunlukla) yiyecekleri ve yatacakları bir şeyleri olduğu sürece düşünmeyi reddederler. [ya da bu yanılsamadan ve keyfiyetten vazgeçip düşün(ebil)meyi, her şeye yeğlemelidirler] )

-@ KENDİNİ HERKESTEN "ÜSTÜN GÖRMEK" ile/değil/yerine YALNIZLIĞINI KABUL ETMİŞ OLMAK [Davranis-Tutum] [20:24] [TDK'da Ara]

-@ (")KASILMA(") ile/ve (")TUTULMA(") [TIP] [00:11] [TDK'da Ara]

-@ GÜVEN ile/ve/||/<>/< ÖZGÜVEN [Insan] [14:37] [TDK'da Ara]
( Özgüveni olmayana kimse güvenmez. )

-@ ÇEKİŞME ile ÇELİŞME [Davranis-Tutum] [14:28] [TDK'da Ara]

-@ SAĞLAMLAŞTIRMA ile/ve/||/<> PEKİŞTİRME [Dil] [00:14] [TDK'da Ara]

-@ GÜÇLENDİRME ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< SAĞLAMLAŞTIRMA/BERKİTME [Dil] [00:13] [TDK'da Ara]

-@ ... OLMASINDAN/DURUMUNDAN (DA):
ANLAŞILACAĞI GİBİ ..."
ile/ve/değil "HAREKET EDİLEBİLECEĞİ GİBİ ..." [Dil] [00:07] [TDK'da Ara]

-@ YEMİN ile/ve/<> İNTİKAM [Davranis-Tutum] [23:34] [TDK'da Ara]
( En anlamlı/büyük yemin, söz vermektir. İLE/VE/<> En etkili/büyük intikam, affetmektir. )

-@ TÂHİR ile/ve/değil/yerine/||/<>/ TAYYİB [Doga] [22:14] [TDK'da Ara]
( Temiz. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/ İyi, güzel, hoş. )

-@ METASTAZ[Fr.] değil/yerine YAYILMA [Dil] [01:36] [TDK'da Ara]

-@ [AKLINIZA] "HERHANGİ TÜR ... GELİRSE GELSİN" değil "HANGİ TÜR ... GELİRSE GELSİN" [Dil] [21:27] [TDK'da Ara]

-@ BİLGİ = (")DÜŞÜNCEDİR(") ile/ve/||/<> (")ERDEMDİR(") ile/ve/||/<> (")DÜZENDİR(") ile/ve/||/<> (")BAĞLAMDIR(") [Oncelikliler] [19:40] [TDK'da Ara]
( [ise | durumu/düşüncesi] Felsefeyi verir. İLE/VE/||/<> Ahlâk'ı verir. İLE/VE/||/<> Toplumu verir. İLE/VE/||/<> Bilgeliği verir. )

-@ "UYUŞTURMAK" ile/ve/değil OYALAMAK [Davranis-Tutum] [15:01] [TDK'da Ara]

-@ HİBE ile/ve/değil/yerine HEDİYE [Davranis-Tutum] [14:57] [TDK'da Ara]

-@ "KİLİTLE(N)ME" ile/değil "DÜĞÜMLE(N)ME" [Davranis-Tutum] [14:56] [TDK'da Ara]

-@ "...'DA OLMAMDAN/OLUŞUMDAN DOLAYI ...(KATILAMIYORUM)" ile/ve/değil ...'DA OLDUĞUMDAN DOLAYI ...(KATILAMIYORUM) [Dil] [14:54] [TDK'da Ara]

-@ GİZLİ ile/ve/değil GİZLİCE [Dil] [09:57] [TDK'da Ara]

-@ MANİVELA[İt.] değil/yerine KALDIRAÇ [Dil] [00:11] [TDK'da Ara]

-@ KAVRAM ve/<> KURUM ve/<> UYGARLIK ve/<> VİCDAN [Oncelikliler] [00:04] [TDK'da Ara]

-@ ANTİK ile ARKAİK [Genel] [23:58] [TDK'da Ara]

-@ ARKAİK ile KADÎM [Genel] [23:58] [TDK'da Ara]

-@ NÂDİR ile/ve/<> NÂDÎDE[Fars.] [Dil] [23:56] [TDK'da Ara]
( Seyrek, az, ender bulunur. İLE/VE/<> Görülmemiş, görülmedik. | Pek seyrek bulunan, çok değerli. )

-@ ŞART değil KOLAY! [Davranis-Tutum] [23:43] [TDK'da Ara]

-@ "İLKELERİM" ile/değil/yerine İLKELER (VE İLKESELLİK) [Oncelikliler] [06:40] [TDK'da Ara]

-@ ATÂLET ile/değil/yerine/>< ADÂLET [Davranis-Tutum] [19:24] [TDK'da Ara]

-@ "ANLAYANA SİVRİSİNEK SAZ, ANLAMAYANA DAVUL-ZURNA AZ" ile/ve/<> "BİR TÜMCE YETER SÖZDEN ANLAYANA, DESTAN YAZSAN FARK ETMEZ, SÖZDEN ANLAMAYANA" [Dil] [22:19] [TDK'da Ara]

-@ SÖZ SÖYLEMEK ile/ve/||/<> ANLAMAK [Insan] [03:18] [TDK'da Ara]
( İrfan ister. İLE/VE/||/<> İnsan ister. )

-@ HESABI:
"YIKMAK"
ile/ve/değil/yerine "YÜKLEMEK" [Davranis-Tutum] [02:21] [TDK'da Ara]

-@ "HATA PAYI" ile/ve/<> "HATA OLASILIĞI" [Davranis-Tutum] [02:19] [TDK'da Ara]

-@ AYKIRI ile/ve/değil/yerine/<>/< AYRI [Oncelikliler] [00:31] [TDK'da Ara]

-@ SABİT ile SÜREKLİ [Oncelikliler] [00:28] [TDK'da Ara]

-@ KÂP PAYI:
AYARLAMAK
değil AYIRMAK [Genel] [00:26] [TDK'da Ara]

-@ TÜM ile İSTİSNASIZ [Genel] [00:26] [TDK'da Ara]

-@ TAHMİN ile/ve/değil TEMENNİ/DİLEK [Davranis-Tutum] [00:21] [TDK'da Ara]

-@ "BİRBİRLERİMİZLE" değil BİRBİRİMİZLE [Dil] [00:20] [TDK'da Ara]

-@ "UZATMAYAYIM" değil UZATMIŞ OLMAYAYIM [Dil] [00:19] [TDK'da Ara]

-@ "TABİİ Kİ DE" değil TABİİ Kİ [Dil] [00:19] [TDK'da Ara]

-@ DURMAK ve/<> DURU BAKMAK [Davranis-Tutum] [14:34] [TDK'da Ara]

-@ MORS ABECESİ ile/ve/||/<> BREYL ABECESİ [Dil] [02:06] [TDK'da Ara]
( Işık ya da seslerin kullanılarak bilgi aktarılmasını sağlayan yöntem/abece. İLE/VE/||/<> Görme engelliler abecesi. )
( Hem görmeyen, hem de duymayan bir çocuğun, nasıl eğitilip yaşama katılabileceğini ve tek başına ayakta kalabileceğini, böyle bir durumun tüm zorlukları ve buna karşın olan çaba ve çözümlerini de ayrıntılarıyla gösteren, çok etkileyici ve çok başarılı bir film olan "Benim Dünyam" adlı filmi [Uğur Yücel - Beren Saat] izlemenizi salık veririz. )
( Mors Abecesi ve Metin - Mors Çeviricisi için burayı tıklayınız... )

-@ HUZUR ve/||/<> BARIŞ [Oncelikliler] [22:52] [TDK'da Ara]
( İç/içte. VE/||/<> Dış/dışta. )

-@ AHLÂK:
KORKU
ile/ve/<> HAK ile/ve/<> FERÂGAT ile/ve/<> AŞK [Oncelikliler] [22:49] [TDK'da Ara]

-@ DENGE ve/||/<> SÜKÛNET [Oncelikliler] [22:48] [TDK'da Ara]

-@ BÜTÜNLÜK ve/<> IŞIMA [Oncelikliler] [22:48] [TDK'da Ara]

-@ TERCİH ile/ve/<>/>< TERK [Oncelikliler] [22:47] [TDK'da Ara]

-@ ALGI ile/ve/> DEĞER ile/ve/> YARGI [Oncelikliler] [22:46] [TDK'da Ara]

-@ YARGI ile KANAAT [Oncelikliler] [22:46] [TDK'da Ara]

-@ MÜJDE ile/ve/<> ÜMİT [Oncelikliler] [22:44] [TDK'da Ara]

-@ FARKINDALIK ile/ve/<> İÇ GERİLİM [Oncelikliler] [22:43] [TDK'da Ara]

-@ FARKINDALIK ile/ve/<> SORUNSALLIK [Oncelikliler] [22:42] [TDK'da Ara]

-@ AMAÇ:
BİRLİK
ve/<> BÜTÜNLÜK [Oncelikliler] [22:41] [TDK'da Ara]

-@ OLABİLDİĞİNCE ile/ve ALABİLDİĞİNCE [Genel] [22:28] [TDK'da Ara]

-@ GÖRÜNTÜ ile GÖRÜNÜM [Genel] [22:28] [TDK'da Ara]

-@ DÜŞÜNMEK ile/ve/değil/<> DÜŞÜNDÜĞÜNÜ DÜŞÜNMEK [Insan] [22:24] [TDK'da Ara]

-@ İNSANIN:
KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRMESİ
ile/ve/değil/yerine KENDİNDEKİLERİ AÇIĞA ÇIKARMASI [Insan] [22:22] [TDK'da Ara]

-@ BİREYSELLİK ve/<>/>/< EDEB [Insan] [22:13] [TDK'da Ara]
( Yalnız kalmayı da göze alabilmek. VE/<>/>/< Yapmamayı öncelleyebilmek ve tercih edebilmek. )

-@ TERBİYESİZ ile/değil/yerine DİK KAFALI [Insan] [22:03] [TDK'da Ara]

-@ ŞİŞMAN ile/ve/değil/yerine YAPILI [Insan] [22:02] [TDK'da Ara]

-@ ÇİRKİN ile/değil YETERİNCE GÜZEL DEĞİL [Insan] [22:01] [TDK'da Ara]

-@ B ve R [Dil] [21:22] [TDK'da Ara]

-@ KAYMA OLANAĞI değil OLASILIĞI [Dil] [21:19] [TDK'da Ara]

-@ "...'YA NEDEN OLACAK ..." değil "...'YI SAĞLAYACAK ..." [Dil] [21:19] [TDK'da Ara]

-@ "...'NIN ADINA" değil ... ADINA [Dil] [21:18] [TDK'da Ara]

-@ "YOLDA KALMAK" ile "SINIFTA KALMAK" [Dil] [21:18] [TDK'da Ara]

-@ "... SEVİYESİ İNDİRGENMİŞ" değil ... SEVİYESİ İNDİRİLMİŞ/DÜŞÜRÜLMÜŞ [Dil] [21:18] [TDK'da Ara]

-@ TAMAMEN ile SONUNA KADAR [Dil] [21:17] [TDK'da Ara]

-@ TERS ile/değil TERSİNE [Dil] [21:16] [TDK'da Ara]

-@ "YOKLUK, YOKTUR" değil "YOKLUK, YOKTUR", YOKTUR! [Dil] [21:13] [TDK'da Ara]

-@ ÇEVİRİ:
SPONTANE
değil SİMULTANE [Dil] [21:12] [TDK'da Ara]

-@ "FİLOZOFİK" değil FELSEFÎ [Dil] [20:41] [TDK'da Ara]

-@ "O ZAMAN" ile/ve/değil/yerine O TAKDİRDE [Dil] [20:40] [TDK'da Ara]

-@ "ENTERESE EDEN" değil İLGİLENDİREN [Dil] [20:39] [TDK'da Ara]

-@ KEYFÎ ile/değil/yerine İTİBÂRÎ [Davranis-Tutum] [20:29] [TDK'da Ara]
( Tüm ayrımlar, itibârîdir fakat keyfidir anlamına gelmez! )

-@ "ÇOK BİLMİŞLİK" ile/ve/değil/<> HADDİNİ/AMACINI AŞAN, ANLAMSIZ(GEREKSİZ/YERSİZ) SÖZ/KONUŞMA [Davranis-Tutum] [20:28] [TDK'da Ara]

-@ TANITMA ile/ve/<> YAYGINLAŞTIRMA [Davranis-Tutum] [20:27] [TDK'da Ara]

-@ YANLIŞ YORUMLAMA ile/ve/değil/<> ÇARPITMA [Dil] [20:25] [TDK'da Ara]

-@ "İZİNSİZ GÖSTERİ/YÜRÜYÜŞ" değil/yerine GÜVENLİK İÇİN HABER VERME GEREKLİLİĞİ [Davranis-Tutum] [22:56] [TDK'da Ara]

-@ GEREK YOK ile/ve DEĞMEZ [Davranis-Tutum] [20:22] [TDK'da Ara]

-@ TEDBİR ile/ve/değil/yerine/<>/< TAKDİR [Davranis-Tutum] [20:22] [TDK'da Ara]
( Tedbir, takdirin parçasıdır. )

-@ TAYİN ile TAKDİR [Davranis-Tutum] [20:21] [TDK'da Ara]

-@ "İDARE ETMEK" ile/ve/değil/yerine YETİNMEK [Davranis-Tutum] [20:20] [TDK'da Ara]

-@ "KULLANMA" ile/ve/değil/<> YARARLANMA [Davranis-Tutum] [20:19] [TDK'da Ara]

-@ İTİRAF ETMEK ile/değil KABUL ETMEK [Davranis-Tutum] [20:18] [TDK'da Ara]

-@ İRÂDE DIŞI ile/ve/değil İHTİYÂR DIŞI [Dil] [20:07] [TDK'da Ara]

-@ SAVUNMA ile/değil/yerine SERİMLEME [Davranis-Tutum] [20:06] [TDK'da Ara]

-@ ÇİFTE STANDART ile İKİYÜZLÜLÜK/RİYÂ [Davranis-Tutum] [20:05] [TDK'da Ara]

-@ KURTULUŞ ve/< ÖZEN/İMTİNÂ [Oncelikliler] [19:59] [TDK'da Ara]

-@ BARIŞ:
KENDİNLE
ve/||/<> DÜNYAYLA [Insan] [19:52] [TDK'da Ara]
( Kendiyle barışmayan, dünyayla barışamaz.
Kendinde, dünyayla barışmayan, kendiyle barışamaz. )

-@ TAKİP ETMEK ile DENETLEMEK [Davranis-Tutum] [19:50] [TDK'da Ara]

-@ BİLDİRMEK ile/ve/değil/yerine/<> UYANDIRMAK [Dil] [19:48] [TDK'da Ara]

-@ KAMÇILAMAK değil/yerine TETİKLEMEK [Dil] [19:47] [TDK'da Ara]

-@ İDRAK:
DERK
ile/ve/<> EDREKE [Insan] [19:45] [TDK'da Ara]
( Kovayı, suya atıp su almak. İLE/VE/<> Koşarak ulaşıp elde etmek. )

-@ GENELLEŞTİRME ile/değil ÖRNEKLENDİRME [Oncelikliler] [19:28] [TDK'da Ara]

-@ SEÇMECİLİK ile/ve/<> İNDİRGEMECİLİK [Felsefe] [19:21] [TDK'da Ara]

-@ TEMELLENDİRME ile/ve/<> DAYANDIRMA [Oncelikliler] [19:20] [TDK'da Ara]

-@ "BİLİME İNANMAK" değil BİLİMİ/BİLİMSELLİĞİ ÖNCELİKLİ KILMAK/TUTMAK [Bilim] [18:28] [TDK'da Ara]
( Bilim/bilimsellik, olay, olgu ve kavramları değerlendirmede/yorumlamada/konuşmada, olmazsa olmaz, aslolan ve öncelikli olanın, yanlı ya da keyfî davranmayarak, kendini/birini/kişiyi merkeze almadan (bu tavır ve tutumu anımsayarak/anımsatarak, göstererek), dayanakçalı düşünerek, konuşarak ve davranarak sağlanabilir/gösterilebilir. )
( Bilim/bilimsellik, doğrulanabilirlik ya da kanıt üzerinden değil yanlışlanana kadar doğru kabul etme gerekliliği ilkesiyle işleyen ve sürdürülebilen bir araç, yaklaşım ve tutumdur. )

-@ BATIRMAK ile BANDIRMAK [Nesneler] [17:19] [TDK'da Ara]

-@ 3. BOYUT:
YÜKSEKLİK
değil DERİNLİK [Doga] [17:18] [TDK'da Ara]

-@ BÜYÜK ile/ve/değil/yerine/||/<> OYLUMLU/HACİMLİ [Nesneler] [17:17] [TDK'da Ara]

-@ KALIN ile/ve/<> KABA [Nesneler] [17:16] [TDK'da Ara]

-@ İNCE ile/ve/<> ZAYIF [Nesneler] [17:15] [TDK'da Ara]

-@ İNCE ile/ve/<> SEYREK [Nesneler] [17:15] [TDK'da Ara]

-@ TAŞMA ile/ve/<> "KUSMA" [Nesneler] [17:13] [TDK'da Ara]

-@ "BİR LOKMA, BİR HIRKA" ile/ve/||/<> "AZICIK AŞIM, AĞRISIZ BAŞIM" [Dil] [13:51] [TDK'da Ara]

-@ "HIRSIZLIK" ile/ve/<> "YOLSUZLUK" [Dil] [11:00] [TDK'da Ara]
( [yapan] Fakir ise. İLE/VE/<> Zengin ise. )

-@ YARDIM DİLENMEK ile/değil KONUŞMAK [Davranis-Tutum] [00:28] [TDK'da Ara]
( İSTİANE: Yardım isteme. )

-@ YALAN SÖYLEMEK ile/ve/değil/<>/< GİZLEMEK [Davranis-Tutum] [02:37] [TDK'da Ara]

-@ KABULLER ile/ve/||/<> SINIRLAMALAR [Bilim] [21:04] [TDK'da Ara]

-@ SONUÇ ile/ve/değil TÜMDENGELİM [Dil] [20:20] [TDK'da Ara]

-@ "BAŞARI" ile/değil/maalesef SONUÇ MERKEZLİLLİK/ODAKLILIK [Dil] [00:54] [TDK'da Ara]
( Bir şeyin/durumun, "çoğunluk" tarafından istenmesi, kabul görmesi, başarı değildir/olamaz! )

-@ TERCİH ETMEK ile/ve/||/<> ÖNE ÇIKARMAK [Davranis-Tutum] [13:31] [TDK'da Ara]

-@ "AYNI ONUN GİBİ" ... değil ONUN GİBİ ... [Dil] [00:09] [TDK'da Ara]

-@ "AYNI ONUN GİBİ" ... değil AYNI ... [Dil] [00:09] [TDK'da Ara]

-@ ZİHNİNDE ve/=/||/<>/>/< DİLİNDE [Dil] [13:21] [TDK'da Ara]
( Ne ki, var zihninde; aynı var dilinde!
Ne ki, var dilinde; aynı var zihninde! )

-@ YEREL DİL/LER ile/ve/değil/yerine/||/<>/< GÖVDE DİLİ ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ZİHİN DİLİ [Dil] [03:13] [TDK'da Ara]
( İşaretler/simgeler[yazılar/sözcükler], sesler aracılığıyla sürdürülen dil. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Durum/duruş, davranış/tutum, el/yüz/göz[bakış, jest, mimik], işaret/simge, ses tonu/vurgusu aracılığıyla sürdürülen dil. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< İmgeler, nesneler, kavramlar, olay/olgu ve durumların kayıtlarının yoğrulduğu dil. )
( Ülkelerin/bölgelerin, toplulukların/bireylerin, ortak/uzlaşımsal olarak belirlediği/kullandığı. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Sınırların, bölgesel/yerel farklılıkların bulun(a)madığı. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Bireyin donanımı(geliş[me]mişliği] oranındaki. )
( IQ ile/ve/değil/yerine/||/<>/< EQ ile/ve/değil/yerine/||/<>/< SQ )

-@ İTİBÂRÎ ile/ve/değil/yerine UZLAŞIMSAL [Dil] [16:28] [TDK'da Ara]

-@ YALNIZCA ile/değil İLKSEL OLAN [Dil] [14:54] [TDK'da Ara]

-@ GİRİŞ-GELİŞME-SONUÇ ile/ve/değil/yerine/||/<> SÜREÇ-SONUÇ / USÛL-ESAS [Davranis-Tutum] [09:02] [TDK'da Ara]
( ... İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Süreç olmadan(düşünülmeden/konuşulmadan), sonuca; yöntem(usûl) olmadan, asıl(esas) konuya geçilemez/değinilemez! )
( ... İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Konuşuruz[konuşmalıyız!], etkin susmak üzere; susarız[susabilmeliyiz!], yetkin konuşmak üzere! ["Söyleyerek" değil söyleşerek/konuşarak!] )
( ... İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Tümdengelim yapabilmek için tümevarımsal düşünmüş olmak gerekir! )
( ... İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Anlamak için konuşmak; konuşmak için dinlemek; dinlemek için de susabilmek gerekir! [Anlamanın iki temel koşulu: 1. Nötr olmak/olabilmek. | 2. (Nitelikli) Soru sormak.] )
( ... İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Algı düzenimizi (paradigmamızı) düzeltmek/değiştirmek/geliştirmek üzere, zaman zaman/sık sık "fabrika ayarlarımıza" dönmek gerekir. [Yaşamın ve özellikle de gündelik yaşamın/konuların hızına/yoğunluğuna (fazla) kapılmamak için!] )
( ... İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Çıkarlarımıza yönelik/uygun olarak, "kazanın" "doğurduğuna" inanma eğilimi gösterirken; sonuç odaklı/merkezli olmamak üzere, "kazanın" "öldüğünü" kabul edebilme ve düşünme gücünü kullanmaya cesâret etmemiz gerekir. )

-@ AÇINMAK ile AÇINSAMAK [Dil] [23:39] [TDK'da Ara]
( [dirimbilim] Gelişmek. | [tohum, hastalık için] İçindeki yetenekler uyanarak ereğine varmak. İLE Bir yerin özelliklerini ortaya çıkarmak için araştırma ve inceleme yapmak. )

-@ AÇILIM ile AÇILIŞ/KÜŞAT [Dil] [22:13] [TDK'da Ara]
( Açılma eylemi. | Bir yıldızla, gök eşleği arasındaki uzaklık. [Kuzey'e doğru olanı, eksi imiyle ölçülür.][Güneşin, bir yıldaki açılımı, -23 derece, 27 dakikadan; +23 derece, 27 dakikaya kadar değişir.] İLE Açılma eylemi ya da biçimi. | Yeni bir yapının, yerin ya da yeni bir kurumun çalışmaya başlaması. )

-@ AÇAN ile AÇAR ile AÇKI ile AÇACAK [Dil] [23:43] [TDK'da Ara]
( Açma işini yapan. | Oynak kemiklerin arasındaki açıları genişletmeye yarayan kasların genel adı. [>< BÜKEN] İLE Anahtar. | İştah açmak üzere, yemekten önce içilen içecek. İLE Bir cismin, yüzeyi üzerine, sert bir madde ya da bir araç sürterek, onu düzleştirip parlatma. [PERDAH] | [demircilikte] Delik büyültmekte kullanılan araç. | Anahtar ve her türlü açma aracı. İLE Açmaya yarayan araç. | Açma işleminin yapılacak olmasını, birinin, gelecek zaman kipinde gerçekleştireceğini belirten söz. )

-@ ACUZE ile/değil/yerine YAŞLI [Dil] [21:49] [TDK'da Ara]
( Huysuz, yaşlı kadın. İLE/DEĞİL/YERİNE ...[Yaşının/bıkkınlığının getirdiği olumsuzlukları görmemezlikten gelerek!] )

-@ ACI ile/ve/değil/yerine ACIRAK [Insan] [21:21] [TDK'da Ara]
( ... İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Az acı. )

-@ ACIMA ile ACIMAK [Davranis-Tutum] [21:18] [TDK'da Ara]
( Acımak eylemi. | Başka bir kişinin ya da canlının mutsuzluğuna yönelik duyulan üzüntü, merhamet. İLE Tadı, acı duruma gelme, acılaşma. | Acılı, ağrılı olma. | Başkasının acısına ortak olmak ya da durumundan üzüntü duymak. | Başkasının uğradığı/uğrayacağı kötü bir duruma üzülmek, merhamet etmek. | Bir şeyi vermeye kıyamamak ya da verdiğine, elden çıkardığına üzülmek. )

-@ ÂBİDE değil/yerine ANIT [Dil] [15:36] [TDK'da Ara]

-@ ABDAL ile Abdal [Insan] [23:00] [TDK'da Ara]
( Eskiden, bazı gezgin dervişlere verilen ad. İLE Safeviler döneminde, İran'da yaşayan önemli Türk oymaklarından biri. | Anadolu'da yaşayan, bu addaki bir oymak. [Geygel Abdalları] )

-@ BİRLEŞTİRME ve/||/<>/> AYDINLATMA [Oncelikliler] [13:42] [TDK'da Ara]

-@ a/A ile/<> a ile/<> A ile/<> A [Dil] [12:39] [TDK'da Ara]
( Türkçe abecesinin ilk yazacı(harfi). [sesbilim] Kalın ünlülerin, düz ve geniş olanını gösterir. İLE/<> Şaşma, anımsama, sevinme, acıma, üzülme, kızma gibi duyguları güçlendirir. Tümcenin, başında ya da sonunda, çoğu kez yinelenmiş olarak kullanılır. [A ne güzel! A sen burada mıydın?] | İkinci kişi çekimli eylemlerin sonuna gelir. [Alsana. Baksana.] İLE/<> Sınıflama ve sıralamalarda, maddelerin sıralaması yazaç ile gösterildiğinde, ilk maddenin başına gelir. İLE/<> [müzik] Nota imlerini, yazaçla gösterme yönteminde, "la" sesini bildirir. )

-@ BİRLİKTE ile/ve/değil KARŞILIKLI [Davranis-Tutum] [00:38] [TDK'da Ara]

-@ "ACIKLI" ile/ve/değil/yerine DUYGUSAL [Dil] [00:19] [TDK'da Ara]

-@ EN BÜYÜK ile/ve/değil/yerine/||/<> TEK [Genel] [21:42] [TDK'da Ara]

-@ AŞK ile/ve/||/<>/> ŞİİR [Insan] [12:38] [TDK'da Ara]
( Aşk (bile), şiirin bahanesidir. )

-@ UNUTMAK ile/ve/değil/yerine ANIMSAMAMAK [Insan] [12:36] [TDK'da Ara]
( Unutmak, belki olanaklı değildir fakat anımsamamak, olanaklıdır/olasılıklıdır. )

-@ AŞMAK ile/ve/değil/yerine DEĞİŞTİRMEK/DÖNÜŞTÜRMEK [Davranis-Tutum] [14:47] [TDK'da Ara]

-@ VARSAYIM ile ÇIKARIM [Dil] [14:45] [TDK'da Ara]

-@ KENDİNİ AZIMSAMAK değil/yerine/>< KENDİNİ ANIMSAMAK [Davranis-Tutum] [22:02] [TDK'da Ara]

-@ OLUMSUZLUK değil/yerine/>< "ÖLÜMSÜZLÜK" [Davranis-Tutum] [14:15] [TDK'da Ara]
( Olumsuzlukları yönetebildiğimiz ve/veya zihnimizden uzak tutabildiğimiz oranda, farkındalıkla dolu bir "ölümsüzlük" alanına çıkılır. )

-@ GENİŞLEME ile/ve/<> SEYRELME [Doga] [10:38] [TDK'da Ara]

-@ SÜREKLİLİK ile/ve/<> DUYARLILIK(HASSASİYET) [Oncelikliler] [10:36] [TDK'da Ara]

-@ EVRENİN:
BÜYÜMESİ
ile/ve/değil GENİŞLEMESİ [Doga] [19:48] [TDK'da Ara]

-@ "KİŞİ KÖTÜ" değil İŞİ KÖTÜ [Dil] [19:20] [TDK'da Ara]

-@ (BAZI) VAHŞİ(ETÇİL/HEPÇİL) HAYVANLAR ile/ve/yerine (BAZI) UYSAL(OTÇUL) HAYVANLAR [Insan] [17:34] [TDK'da Ara]
( [İnsanların] Olumsuz yanlarını simgelerler. İLE/VE/YERİNE Olumlu yanlarını simgelerler. )

-@ İŞLEMEK ile/ve/<> İZLEMEK [Davranis-Tutum] [17:28] [TDK'da Ara]

-@ ANLATIM ile/ve/<> AKTARIM [Dil] [17:26] [TDK'da Ara]

-@ "BELKİ OLABİLİR" değil OLABİLİR [Dil] [17:22] [TDK'da Ara]

-@ TOPLAM ile/ve/değil TOPTAN [Dil] [17:19] [TDK'da Ara]

-@ KİRACI/SAHİP değil/yerine MİSÂFİR [Dil] [17:19] [TDK'da Ara]

-@ İNKÂR ile KABUL ETMEME [Davranis-Tutum] [17:17] [TDK'da Ara]

-@ İNKÂR ile/değil İTİRAF [Davranis-Tutum] [17:17] [TDK'da Ara]

-@ İNKÂR değil BİLDİĞİNİZ GİBİ [Davranis-Tutum] [17:16] [TDK'da Ara]

-@ "EDEPSİZLİK" ile/değil/yerine COŞKU [Davranis-Tutum] [17:15] [TDK'da Ara]

-@ DENEYİMLEMEK ile/ve/<>/>/< DEYİMLEMEK [Dil] [17:08] [TDK'da Ara]

-@ KUŞKU değil/yerine/>< BİLGİ [Oncelikliler] [16:54] [TDK'da Ara]
( BİLGİ: Kuşkuyu yok eden neyse, o! | Kuşkunun giderildiği kavrayış. )

-@ RUH ve/||/<> KELÂM/SÖZ [Tasavvuf] [16:53] [TDK'da Ara]
( RUH: Hâle bürünmüş kelâm/söz. )

-@ [TENZİH-TEŞBİH ile/ve/> TENZİHTE TEŞBİH, TEŞBİHTE TENZİH] ile/ve/değil/yerine/> HEM TENZİH, HEM TEŞBİH | NE TENZİH, NE TEŞBİH [Tasavvuf] [16:47] [TDK'da Ara]

-@ GEÇ KALMAK ile/değil YETİŞEMEMEK [Dil] [15:20] [TDK'da Ara]

-@ IRAK ile/yerine UZAK [Dil] [12:41] [TDK'da Ara]

-@ 1/0:
SONSUZ
değil TANIMSIZ [Bilim] [12:31] [TDK'da Ara]

-@ "BAŞARISIZLIK" ile/değil İSTEKSİZLİK [Dil] [12:30] [TDK'da Ara]

-@ (")İYİLİK(") değil OLDUĞU/GEREKTİĞİ ŞEKİLDE/GİBİ [Davranis-Tutum] [12:28] [TDK'da Ara]

-@ KESİK/Lİ ile EKSİK/Lİ [Nesneler] [12:22] [TDK'da Ara]

-@ "BİTİRİLDİ" ile/değil BÜTÜNLENDİ [Tasavvuf] [12:21] [TDK'da Ara]

-@ İNKİLÂB değil İNKILÂB/P [Dil] [12:20] [TDK'da Ara]

-@ KÂRÛN değil/yerine HÂRÛN [Insan] [12:08] [TDK'da Ara]

-@ EZOTERİK ile/değil/yerine BÂTINÎ [Dil] [11:58] [TDK'da Ara]

-@ ZAFER ile/ve/değil/yerine/||/<> SEFER [Davranis-Tutum] [13:17] [TDK'da Ara]
( Sonuç. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Süreç. )

-@ ŞART ile ŞATR [Dil] [10:47] [TDK'da Ara]
( Koşul. | Durum, hal, vaziyet. | Yemin. İLE Yarı, yarım. | Bölüm, kısım, parça. | Mısra. )

-@ BİLGİ ile/ve/||/<> BİLİMLER [Bilim] [10:12] [TDK'da Ara]

-@ LAĞV ile/değil/yerine/>< MÜFÎD[< FEYD] [Genel] [09:50] [TDK'da Ara]
( Yararsız/faydasız, beyhûde, boş. | Yanılma, atlama. | Kaldırma, hükümsüz bırakma. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Anlatan, ifâde eden, anlamlı/mânâlı. | Yararlı/faydalı. )
( YEMÎN-İ LAĞV: Alışkanlıkla edilen ve şer'an kefâret gerektirmeyen yemin. )

-@ BEYÂN(/Î) ile/ve/değil/||/<> Â'YÂN/İYÂN/IYÂN(/Î) [Dil] [09:40] [TDK'da Ara]

-@ ÜŞÜMEK ile/ve/değil/<> ÜŞÜTMEK [Insan] [11:55] [TDK'da Ara]

-@ "... BAKIMDAN" ile/değil "... BAKIMINDAN" [Dil] [22:13] [TDK'da Ara]

-@ "DOKUNARAK" ile/ve/değil/yerine/||/<> "YOKLAYARAK" [Dil] [21:57] [TDK'da Ara]

-@ "KOPUK" ile/ve/değil/yerine/||/<> "İLGİSİZ" [Dil] [21:52] [TDK'da Ara]

-@ İLGİNÇ/LİK ile/ve/değil/yerine/||/<> SIRADIŞI/LIK [Oncelikliler] [16:02] [TDK'da Ara]

-@ GÜZEL/LİK ile/ve/değil/yerine/||/<> İLGİNÇ/LİK [Insan] [16:00] [TDK'da Ara]

-@ MÂLİYET ile/ve/değil BEDEL [Dil] [14:31] [TDK'da Ara]

-@ "GEREKLİLİK/GEREKSİZLİK" ile/ve/değil ÖNCELİK [Oncelikliler] [22:17] [TDK'da Ara]
( "Gereklilik" ya da "gereksizlik" olarak "tanımlamamız/tanımladıklarımız(gördüklerimiz/görmediklerimiz)", (daha çok) kolayımıza/işimize gelen, alışageldiğimiz bellek kayıtlarımızın yoğunluğu ve önceliği oranındadır. )

-@ BİLMECE ile/ve/değil/yerine/<> BULMACA [Dil] [20:17] [TDK'da Ara]

-@ LİTERATÜRDEN PAY ALMAK ile/ve/<> LİTERATÜRE KATILMAK [Felsefe] [11:42] [TDK'da Ara]

-@ SETR ile KÜFR [Tasavvuf] [11:40] [TDK'da Ara]

-@ HAKİKAT/İ ile/ve/değil/<> OLGUSALLIK/I [Oncelikliler] [11:38] [TDK'da Ara]

-@ KEŞKE ile/değil UMARIM [Dil] [00:45] [TDK'da Ara]

-@ YAPMAK ile/ve/değil/yerine/<> GERÇEKLEŞTİRMEK [Davranis-Tutum] [14:29] [TDK'da Ara]

-@ YÜKLENME ile/değil/yerine ÜSTLENME [Davranis-Tutum] [11:36] [TDK'da Ara]

-@ ÂN ve MEKÂN ile/ve/||/<> ZAMAN ve ZEMİN [Oncelikliler] [11:10] [TDK'da Ara]

-@ HAZ ile/ve/<>/< HAD [Davranis-Tutum] [11:04] [TDK'da Ara]

-@ TAHAMMÜL ETMEK ile/ve/değil MÜSAMAHA GÖSTERMEK [Davranis-Tutum] [10:18] [TDK'da Ara]

-@ "..., BENİM (EN) DEMOKRATİK HAKKIM(DIR)!" değil HAKKIM(DIR)! [Dil] [13:25] [TDK'da Ara]

-@ FARKLILAŞMA ve/||/<> ANLAMIN OLUŞMASI [Oncelikliler] [21:18] [TDK'da Ara]

-@ ÖNCEL ile ÖNCÜL [Oncelikliler] [21:09] [TDK'da Ara]

-@ SIR:
GİZLİ
ile/değil DİLE GEL(E)MEYEN [Dil] [21:02] [TDK'da Ara]

-@ "ASLINDA ..." ile "GERÇEKTE ..." [Dil] [21:00] [TDK'da Ara]

-@ ADIM ile/ve/değil DÜZEY [Dil] [20:55] [TDK'da Ara]

-@ GÖNDERME ile/ve/değil/yerine/<> KATKI [Dil] [20:53] [TDK'da Ara]

-@ MEYVE/Sİ ile/ve/değil ÜRÜN/Ü [Dil] [20:48] [TDK'da Ara]

-@ ZEMİN ile/ve/<> [Genel] [20:10] [TDK'da Ara]

-@ İNGİLİZCE'NİN TARİHÇESİ... [Dil] [00:24] [TDK'da Ara]
( )

-@ ...YA DÖNÜK ile/ve/değil ...YA YÖNELİK [Dil] [21:03] [TDK'da Ara]

-@ ŞUUR ile İŞRAK(AYDINLANMA) [Insan] [12:32] [TDK'da Ara]
( EŞ'AR[< ŞUUR]: Sızıntı. )

-@ ... ARTI ... ile/ve/değil ... AYRICA ... [Dil] [18:58] [TDK'da Ara]

-@ "TEŞBİHTE HATA ARANMAZ" değil TEŞBİHTE, HATA OLMAZ/OLMAMALI [Dil] [18:55] [TDK'da Ara]

-@ KAPI KOLU ile/değil KAPI TUTAMAĞI [Nesneler] [17:44] [TDK'da Ara]

-@ FÂNÎ:
YOK
degil GEÇİCİ [Tasavvuf] [17:23] [TDK'da Ara]

-@ FETÂ[Ar. çoğ. FİTYÂN] ile FETHA[çoğ. FETEHÂT] [Tasavvuf] [16:35] [TDK'da Ara]
( Genç, delikanlı, yiğit, mert. | Cömert. Eli açık. İLE Arapça sözcüklerin üzerine konulan üstün işareti. | Delik. )

-@ SÖZÜ:
SÖYLEMEDEN ÖNCE
ile/ve/||/<> SÖYLEDİKTEN SONRA [Davranis-Tutum] [19:59] [TDK'da Ara]
( Önünde dur! İLE/VE/||/<> Ardında dur! )

-@ BİLEŞEN ile/ve/değil/<> BİLEŞİK [Genel] [12:59] [TDK'da Ara]

-@ "... VARLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR" değil "... VAROLUŞLARINI SÜRDÜRÜYOR" [Dil] [12:57] [TDK'da Ara]

-@ "NE KADAR GERÇEKTİR?" ile/değil "NASIL BİR GERÇEK?" [Dil] [11:56] [TDK'da Ara]

-@ "DEĞİŞİYOR" ile/değil DEĞİŞEBİLİYOR [Dil] [11:52] [TDK'da Ara]

-@ DOST:
ACI SÖYLEYEN
değil ACIYI, TATLI SÖYLEYEN [Davranis-Tutum] [00:13] [TDK'da Ara]

-@ YALAN:
SAFSATA
ile/ve/<> MECAZ ile/ve/<> PROPAGANDA ile/ve/<> REKLAM ile/ve/<> HABER [Dil] [16:54] [TDK'da Ara]
( Felsefede. İLE/VE/<> Yazında(edebiyatta). İLE/VE/<> Siyasette. İLE/VE/<> Ticarette. İLE/VE/<> Gazetecilikte. )

-@ AÇIKLAMA ile AÇIMLAMA [Dil] [08:32] [TDK'da Ara]

-@ SAPLANTI ile/değil AŞK [Insan] [16:07] [TDK'da Ara]

-@ ORANTI ile/ve/değil/<> BAĞLAM [Genel] [08:27] [TDK'da Ara]

-@ "KENDİNE ÖZGÜN" değil KENDİNE ÖZGÜ ya da ÖZGÜN [Dil] [23:28] [TDK'da Ara]

-@ "ÇOK BAMBAŞKA" değil BAMBAŞKA [Dil] [16:10] [TDK'da Ara]

-@ "GÖTÜ KALKMAK" ile/ve/değil/yerine "KANI BİTLENMEK" [Dil] [15:44] [TDK'da Ara]

-@ "YOKUŞA SÜRMEK" ile/ve/<> "TOPU, TACA ATMAK" [Dil] [15:34] [TDK'da Ara]

-@ TANIMLAMAK ile/ve/<> NİTELEMEK [Dil] [01:28] [TDK'da Ara]

-@ KÖTÜ ile/ve/değil/<> ÜSTÜNKÖRÜ [Davranis-Tutum] [22:51] [TDK'da Ara]

-@ ANLAYAMAMAK ile/ve/<> ANLAM VEREMEMEK [Dil] [20:06] [TDK'da Ara]

-@ AYNEN ile/ve/||/=/<> KESİNLİKLE [Dil] [21:53] [TDK'da Ara]

-@ YAŞAMIN:
"DAYATTIKLARI"
ile/ve/değil/yerine/<> GETİRDİKLERİ [Genel] [08:21] [TDK'da Ara]

-@ MASALLAR:
ÇOCUKKEN
ile/değil/yerine BÜYÜYÜNCE [Dil] [16:26] [TDK'da Ara]
( Uyuyana kadar. İLE/DEĞİL/YERİNE Uyanana kadar. )

-@ "AKILSIZ" İLERLEMEK değil AKLI AŞARAK İLERLEMEK [Davranis-Tutum] [00:22] [TDK'da Ara]

-@ RİVÂYET ile/ve/değil/yerine/+/>< DİRÂYET[YETENEK] [Davranis-Tutum] [00:10] [TDK'da Ara]

-@ "HIZINI YAVAŞLATMAK" değil HIZINI AZALTMAK ya da YAVAŞLAMAK [Dil] [23:51] [TDK'da Ara]

-@ YANLIŞ ANLAMAK ile/ve/<> ÇARPITMAK [Davranis-Tutum] [23:35] [TDK'da Ara]

-@ ETİYOPYA ile/ve/<> AMAHARİ [Dil] [15:05] [TDK'da Ara]
( ... İLE/VE/<> 83 farklı dilin konuşulduğu Etiyopya'da, resmî abece olarak kullanılmaktadır. )

-@ "UYGUN OLMA/MA" ile/ve/değil YETERİNCE UYGUN OLMA/MA [Dil] [14:58] [TDK'da Ara]

-@ "TABİİ Kİ" ile/ve/<> "KESİNLİKLE" [Dil] [09:59] [TDK'da Ara]

-@ "TABİİ Kİ" ile/ve/<> "MUTLAKA" [Dil] [01:30] [TDK'da Ara]

-@ NORMAL ile ORTALAMA [Genel] [00:33] [TDK'da Ara]

-@ "YORULUYOR İNSAN" değil YORULUYORUM [Dil] [19:14] [TDK'da Ara]
( Kişisel ve/veya özel olan bir durumu, genelleyerek ya da abartarak, [kendine hizmet eden/çıkarına uyan] "akla" bürümenin [rasyonalizasyonun], çevreye hiçbir etkisi/katkısı olmadığı gibi, en başta, bu sözü söyleyen kişiye ve çevresine/zihinlere olan yükü çok fazladır. Aslolan da, ne söyleyeceğini bilmek değil ne söylemeyeceğini düşünmek ve ona göre konuşmak/konuşabilmektir! )

-@ "KEŞKE, YAPMAZ OLAYDIM" değil YAPMAZ OLAYDIM / KEŞKE YAPMASAYDIM [Dil] [19:15] [TDK'da Ara]

-@ SİNGAPUR'DA RESMÎ DİL:
ÇİNCE
ile/ve/<> MALAYCA ile/ve/<> TAMİLCE [Dil] [12:32] [TDK'da Ara]

-@ SÖZÜN:
BELİRLEYİCİLİĞİ
ile/ve/değil/<> BAĞLAYICILIĞI [Dil] [14:43] [TDK'da Ara]
( Söylediklerinize dikkat edin,
düşüncelere dönüşür...

Düşüncelerinize dikkat edin,
duygularınıza dönüşür...

Duygularınıza dikkat edin,
davranışlarınıza dönüşür...

Davranışlarınıza dikkat edin,
alışkanlıklarınıza dönüşür...

Alışkanlıklarınıza dikkat edin,
değerlerinize dönüşür...

Değerlerinize dikkat edin,
karakterinize dönüşür...

Karakterinize dikkat edin,
kaderinize dönüşür... )

-@ KUMAŞ ile/değil (BULUNMAZ) HİNT KUMAŞI [Nesneler] [01:44] [TDK'da Ara]
( ... İLE/DEĞİL Kumaş, defalarca boya tankına daldırılıp güneşte kurutulur ve bu işlem, kumaşın rengi, güneşte solmayana kadar edermiş. Böylece, rengi solmayan, değerli bir kumaş elde edilirmiş. )
( Değerli ve "değersiz"[kinâyeli olarak kullanılan] nesneler/"şey"ler için, "Bulunmaz, Hint Kumaşı" (mı?) deyimi de, kumaşın elde edilmesindeki bu sürecin kolay ve kısa olmamasındaki gibi, bazı değerli eşyaların/olanakların da hiçbir uğraş göstermeden, kolaylıkla edinilemeyeceğine/erişilemeyeceğine "gönderme" olarak da kullanılmaktadır. )

-@ TAMİLLER ile/ve/<>/>< SEYLAN'LILAR [Insan] [00:54] [TDK'da Ara]
( Hindistan'ın güneyinden Sri Lanka'ya göç eden ilk Tamiller ve Seylan'lılar, yıllar boyunca birbirleriyle savaşmışlar. Sri Lanka'nın tarihte yerini alması ise, III. yüzyılda, başkenti Anuradhapura'dan, Buda felsefesini yayan ve bütün adayı denetimi altına alan Kral Tissa ile gerçekleşmiştir. Tamiller ile girişilen çatışmalarda, Seylan'lılar galip gelmiştir. Monarşi, dinin yayılmasını kolaylaştırmış, ülkeyi geliştirmiş, anıtlar, tapınaklar ve sulama düzenekleri kurulmuştur.

XIII. yüzyıldan sonra, sulama düzeni kötüleştiği ve azınlıkta kalan Tamiller, gittikçe daha fazla baskı yaptığından dolayı, ada halkı, başkenti sürekli değiştirmiş ve adanın güneyine çekilmek zorunda kalmıştır.

Sri Lanka adası, tarihi boyunca işgalcilerin, Portekiz'li, Hollanda'lı ve İngilizler'in akınına uğramış. Uzun yıllar, İngiltere'ye bağlı bir sömürge olarak kalmış. XIX. yüzyılda alevlenen milliyetçilik hareketleri sonucu, Hindistan'ın paralelinde, 1947 yılında, herhangi bir çatışmaya girmeden bağımsız devlet olmuştur. )
( Sri Lanka'nın yakın tarihinde önemli bir yeri olan Dias Bandaranaike, 1951 yılında, "Sri Lanka Özgürlük Partisi"ni kurarak iktidara gelmiştir. Sinhali milliyetçiliğini ve Budizm'i savunan sosyalist çizgide bir siyaset süren Bandaranaike, ülkesinin resmî dilini, İngilizce'den Sinhali diline çevirmiştir.

[1959 yılında bir suikasta kurban gidince, dul eşi Sirimavo Bandaranaike, iktidarı devralmış ve eşinin siyasetini devam ettirmiştir. 1994 yılına kadar ve dünyanın ilk kadın önderi olarak Sri Lanka'yı yönetmiştir.] )

-@ HİNDİSTAN ve/<> SRİ LANKA[< SEYLAN] [Mekanlar] [12:51] [TDK'da Ara]
( Hindistan Yarımadası'ndan, Palk Boğazı ile ayrılan Sri Lanka, yarımadaya, "Âdem'in Köprüsü" denilen mercan adalarıyla bağantılıdır. VE/<> Önceki adı Seylan olan Sri Lanka, Sinhala dilinde, "pırıl pırıl parıldayan ülke" anlamına gelmektedir. )
( ... VE/<> Budizm'in önemli hac merkezlerinden biridir. )
( ... VE/<> Yakut'u ile de ünlüdür. )

-@ SANSÜR ile/değil/yerine DENETLEME [Davranis-Tutum] [23:52] [