FaRkLaR KILAVUZU/"SOZLUGU"!!!


DAVRANIŞ VE TUTUMLAR'DA

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!! )
 Doğrudan, bu bölüm/sayfa içeriğinde
arama yapmak için...

( Klavyenizde "Ctrl + F" tuşlarıyla[önce "Ctrl" tuşu ve basılı tutarken "F" tuşuna basarak] ve/veya(^/v) fareyle[mouse] sol üst köşedeki "Düzenle/Edit" kısmında "Bul/Find"'ı tıklayarak aradığınız sözcüğü yazarak aramanızı yapabilirsiniz. )
* ( Windows için geçerlidir. )
* ( Linux ve Macintosh kullanıcıları nasıl arama yapacaklarını biliyorlardır. )AÇIKLAMALAR/ÖNSÖZ
[Mutlaka okuyunuz!!!]

 

- Bazı sözcüklerin hem sözlüklerdeki karşılığına/anlamına da yer verilmekte, bazılarına da özellikle yer vermeyip psikolojik, felsefi, bilimsel, sanatsal, göreceli, pratik, belirli bir sınırlılık ve yaklaşımlardan/açıklamalardan yararlanılarak parantezler açılmıştır.

- Bu çalışmada, başlıkların altlarındaki bilgilere/açıklamalara (parantezlere), kişilerin kendilerinin düşünmelerine/değerlendirmelerine fırsat verebilme amacıyla ve özellikle pek fazla yer verilmemektedir. Zihinlerce/kişilerce uygun bulunmayabilecek bilgiler/parantezler gözardı edilebilir.
[ ( ) Parantez içinde yer verilmelerinin nedeni de budur! ]
[ Kavramların yanında bulunan ( ) parantezler ek bilgi ya da açıklama olarak, [] köşeli parantezler ise ayrıntı/teknik bilgi vermek üzere kullanılmıştır. ]

- Bazı/birçok sözcüğe özellikle/bilerek/belirli bir bilinçle/yaklaşımla yer verilmemiştir. Hayır! / Evet!

- Bu çalışmada, birçok sözcüğün/kavramın altında bazen "açıklama/ları" bulunmakta, bazen -özellikle ve çeşitli nedenlerden dolayı- bulunmamaktadır.

- Bazı başlıkların altına, veri/bilgi girmemizin çeşitli nedenlerinden biri ise ulaşım/erişim kolaylığı sağlamak üzere hazır veri/bilgi karşılıklarını sunmak ve dil/sözlük çalışmalarının yeterince ilgi görmemesinden dolayı maddî[üyelik ya da bağış] desteğinize/katkılarınıza başvurarak gelişmek üzeredir! [Dolayısıyla sizin de FaRkLaR Kılavuzu'na destek olabilmek amacıyla üyeliğinizi şimdi başlatmanızı dileriz! Teşekkürler!] )

- Bu çalışmanın sözlük olarak algılanmamasını/kullanılmamasını da sağlamak amacıyla ve özellikle ":"[iki nokta üst üste] ya da "...dır!" şeklinde belirtilmemiştir!

- Bu çalışmada, başlıkların [kavram ya da olguların] ne olduklarından çok, ne olmadıklarına işaret etme çabası güdülmektedir. [Bir DEĞİL!'leme çalışması olarak değerlendirilmelidir!]

- Bu çalışmada bulunan tüm karşılaştırmaların/belirtmelerin tanımlan(a)mayan, sözcük olarak karşılığı/adı tam olarak oluşturul(a)mamış, fakat zihinlerimizde karşılığı bulunan/bulunabilen "3." anlamları ve/veya ara anlamları düşünülebilir.

- Bu kılavuz/sözlük, dil(d)e/kavramlar(d)a/sözcükler(d)e ilginizin daha da artması ve sözlük/ahit kullanımını artırmayı amaçlamaktadır.

- İngilizce'ye ve öteki dillere yer verme nedenimiz, öteki dillerle karşılaştırmalı yaklaşımla bir bilince sahip olmanıza aracı/yardımcı olabilmektir.

- Zamanla buradaki birçok sözcüğün etimolojik derinliklerine ve öbür dillerdeki karşılıklarına da yer verilecektir.(Bu konuda her türlü destek ^v(ve/veya) katkınızı görmekten mutluluk duyarız!)

- Bu kılavuzdaki bilgiler, SDP(Sinir Dili Programlası)(NLP) üzerine kılavuzluk edebilir.

- Bu kılavuz, soru sorma/sorgulama, yoğun/derin düşünme aracı/vesilesi olarak kullanılabilir.

- Bu kılavuz/sözlük üzerine olan tüm katkı/destek/uyarı/yorum ve önerilerinizi görmek ve değerlendirmekten mutluluk duyarız! Ayrıca burayı tıklayarak, dille ve buradaki içerikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz kişilere tavsiye edebilirsiniz."... ile/ve/değil/yerine ..."
[bağlaçların kullanımı/okunuşu...]

- Kavramların aralarında kullanılan/bulunan
"... ile/ve/değil/yerine ..."
bağlaçları, ilgili satırı 2/3/4 kez ve ayrı ayrı şekilde okumanız ve satırları tekrarlamamak içindir.
( - UCLAR ile FARKLAR [karıştırılmamalı!]
- UCLAR ve FARKLAR [ayrı olmalarının yanısıra birlikte de düşünülebilir/kullanılabilir!]
- UCLAR değil FARKLAR [dır!]
- UCLAR yerine FARKLAR [düşünülmeli/kullanılmalıdır!] )... ile ...
[ÖNCESİ | SONRASI]

- Sözcükleri dizerken ya da "... ile" öncesiyle "ile ..." sonrası arasında bir öncelik/fark/özellik/tercih/vurgu yoktur. Her ikisini de kesinlikle birbirine karıştırmamak, her ikisinin de derinliğine/önemine ve ciddiyetine yer/destek verilmesi gerekmektedir.

- Belirlemelerin/karşılaştırmaların daha da oturması/derinleşmesi için, "ile"den sonraki sözcüğün yanına tekrar "ile"den önceki sözcüğü düşünerek/koyarak değerlendiriniz.
( "- DAVRANIŞ ile TUTUM" ise "- DAVRANIŞ ile TUTUM (ile DAVRANIŞ)" gibi. )

EN SON YAPILMIŞ OLAN EKLEMELER
[ 06 Mart - 29 Mart 2017 arasında... ]

 Bugün [29 Mart 2017] itibariyle
Davranış-Tutum bölümüne yapılmış olan eklemeler aşağıdaki gibidir.
[ 06 Mart - 29 Mart 2017 arasında... ]
( 44 yeni ekleme, 15 katkı )


-@ İNCELİK >< KALINLIK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mart | 22:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46961 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Herşeyin kırıldığı nokta. >< İnsanın, kırılma nedeni. )

-@ OLGUNLUK ve/||/<>/>/< SUSKUNLUK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mart | 22:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46960 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki!] ÖZÜR DİLEYEMEMEK ile/ve/<> TEŞEKKÜR EDEMEMEK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mart | 21:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46958 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AGRESİF[İng. AGRESSIVE] değil/yerine/= SALDIRGAN
[ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mart | 15:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46956 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GÖRÜNÜŞ ile/> EDİMSELLİK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mart | 14:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46952 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "BESLENME" ile "TUTUNMA"
[ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mart | 01:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46936 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SERMEK ile "SERMEK"
[ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mart | 19:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Asmak. | Gösterme amacıyla asmak ya da yaymak. | Kurutmak için düz bir yere yaymak. | Açarak yaymak ya da döşemek. | Boylu boyunca yere yatırmak, düşürmek ya da hırpalamak. İLE Boşlamak, savsamak. )

-@ SERKEŞ[Fars.] değil/yerine/= KAFA TUTAN, BAŞKALDIRAN
[ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mart | 19:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46911 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YARININI İYİLEŞTİRMENİN YOLU/YÖNTEMİ ve/||/<>/</: BUGÜN, NEYİ YANLIŞ YAPTIĞINI BİLMEK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mart | 16:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46909 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İNSÂF ile/ve/<> İNTİSÂF
[ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mart | 16:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46908 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Merhamete, vicdana ya da mantığa dayanan adâlet. | Ortalama davranış. İLE/VE/<> Hakkını, tamamen alma. | [zamanda] Yarıyı bulma. )
( Hakkını verme. İLE/VE/<> Hakkını alma. )

-@ ASABİYET ile/değil/yerine/>< ADÂLET
[ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mart | 16:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46905 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KORKU + BİLGİSİZLİK = NEFRET
[ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mart | 15:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BASİRET ile/<> BASİRETSİZLİK ile/<> AYMAZLIK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Mart | 23:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46897 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yanlış yapmadan önce düşünmek. İLE/<> Yaparken, düşünmemek. İLE/<> Yanlış yapabileceğini düşünmemek. )

-@ "SİBER SAMİMİYET" ile/ve/||/<> "STERİL TEMAS"
[ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart | 13:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46895 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "GERİCİLİK" ile/değil DİRENÇ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart | 12:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46894 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SERİ[Ar.] değil/yerine/= HIZLI
[ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mart | 16:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46887 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SERDETMEK[Ar.] değil/yerine/= İLERİ SÜRMEK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mart | 15:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46877 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ACIMA ve/ne yazık ki/||/<>/> CİDDİYE ALMAMA
[ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Mart | 23:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46864 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DÖRT İSTEK:
AÇGÖZLÜLÜK
ile/ve/||/<>/> ÇEKİŞME ile/ve/||/<>/> GÖSTERİŞ ile/ve/||/<>/> GÜÇ TUTKUSU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Mart | 22:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46862 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "PERŞEMBE'NİN GELİŞİ, ÇARŞAMBA'DAN, BELİRLİ OLUR" ile/<> "ADAM OLACAK ÇOCUK, BOKUNDAN BELİRLİ OLUR"
[ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Mart | 21:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46861 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SELEKTÖR[Fr., İng.] değil/yerine/= SEÇİCİ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Mart | 10:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46844 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tahılı, yabancı maddelerden ayırmak için kullanılan aygıt. | Araba farlarının, uzun ya da kısa uzaklıkta yanmasını sağlayan aygıt. )

-@ SEKTER[Fr.] değil/yerine/= HOŞGÖRÜSÜZ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Mart | 10:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46841 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "HERKES, KENDİ İŞİNE BAKSIN!" değil "HERKES, KENDİ İÇİNE BAKSIN!"
[ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Mart | 08:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46831 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] "SONUÇ ODAKLILIK" ve/||/<>/>/< HİLEKÂRLIK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Mart | 23:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46829 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "KÖTÜMSERLİK" değil/yerine/>< KONUŞABİLMEK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Mart | 23:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46824 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Konuşabilirsek, "kötümserlik" oluşmaz. )

-@ [ne yazık ki] TEZYÎF[Ar. < ZEYF] değil/yerine/= DEĞERSİZ GÖSTERME | ALAY ETME
[ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Mart | 23:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46823 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İHÂNET ile/değil MUHALEFET
[ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Mart | 23:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46822 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SUSABİLMEK ile/ve/||/<> ANLAŞMAK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Mart | 20:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46804 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Susmak, anlaşmak değildir. Ancak, [gerektiğinde/gerektiği kadar] susabiliyor olmak, anlaşmayı sağla(tı)r. )

-@ KENDİMİZİ:
"YÜCELTMEK"
değil/yerine DÜZELTMEK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Mart | 20:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46789 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SECİYE[Ar.]/KARAKTER[Fr. < Yun.] değil/yerine/= ÖZYAPI, IRA
[ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Mart | 19:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46786 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÇOK SERT OLMA! ve/<> ÇOK YUMUŞAK OLMA!
[ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Mart | 17:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46784 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kırılırsın. VE/<> Ezilirsin. )

-@ SAYRILIK/HASTALIK/MARAZ değil/yerine/>< ESENLİK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Mart | 15:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46779 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MİSANTROP[Fars.] değil/yerine/= MERDÜMGİRÎZ[Fars.] değil/yerine/= İNSANLARDAN KAÇAN
[ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Mart | 15:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46775 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÖĞRENENLER:
ÖNCEDEN
ile/ve/<> OTORİTEDEN ile/ve/<> DENEYEREK ile/ve/<> YAŞAMDAN
[ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Mart | 15:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46766 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İndirimli fiyatından. İLE/VE/<> Özgürlük bedeliyle. İLE/VE/<> Etiket fiyatından. İLE/VE/<> Gecikme zammıyla. )

-@ GÜLÜMSEME :) ve/=/||/<>/: İLÂÇ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Mart | 00:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46765 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kana, en hızlı karışan ilâç. )

-@ SAVRUK ile SAVSAK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Mart | 03:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46758 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Aklını işine vermeyen, dikkatsiz. | Düzensiz, dağınık. İLE İşlerine önem vermeyip onları gelişigüzel yapıveren ya da daha sonraya bırakan. )

-@ SAVLET/HAMLE[Ar.] değil/yerine/= ATILIM
[ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Mart | 03:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46757 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SATVET[Ar.] değil/yerine/= (ZORLU/SİNDİRİCİ) GÜÇ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Mart | 02:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46752 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EDEN > BULUR
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart | 19:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46751 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SATİR[Fr.] değil/yerine/= YERGİ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart | 15:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46750 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İYİLİK:
BAŞKASINA YAPTIĞIN
ile/ve/||/<> SANA YAPILAN
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart | 14:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46741 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Unut! İLE/VE/||/<> Unutma! )

-@ KAMU DENETÇİLİĞİ(OMBUDSMANLIK) ile/ve/||/<> ARABULUCULUK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mart | 14:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37459 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SEFÂ ile/ve/||/<>/></< CEFÂ/ÜZGÜ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Mart | 20:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33273 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Vefâ yoktur. İLE/VE/||/<>/< Bekâ yoktur. )
( Gönül rahatlığı, rahatlık, kaygısız ve sakin olma. | Eğlence, zevk, neşe. İLE/VE/||/<>/< Büyük sıkıntı, eziyet. )

-@ ŞİKÂYET[Ar.] ile SERZENİŞ[Fars.]/TAKAZA[Ar.]
[ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Mart | 13:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31604 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hoşnutsuzluk belirten söz ya da yazı, sızlanma, yakınma. İLE Başa kakma, sitem etme. )
  


 

- SOLUK ÇEŞİTLERİ ve SOLUK EGZERSİZLERİ!!!

- OKUMAK! ve OKUMAK! ve OKUMAK!
( Duyduğumu unuturum, gördüğümü hatırlarım, okuduğumu anlarım. )
( Kurnaz insanlar okumayı küçümserler, basit insanlar ona hayran olurlar, akıllı insanlar ise ondan yararlanırlar. )
( Okumak bir insanı doldurur, insanlarla konuşmak hazırlar, yazmak ise olgunlaştırır. )
( Kişi kendini yetiştirmek/terbiye etmek için okumalıdır! [Başkalarına bilgi satmak için değil!] )
( Kitap okumak, sevgilinin fotoğrafına bakmak gibidir. )
( Büyük buluş! )
( READING! and READING! and READING! )

- OKUMAK: SABAH ile AKŞAM ile YATARKEN/YATMADAN ÖNCE

- OKUMAK: YOLDA ile/ve BEKLERKEN

- OKUMAK: ÖNCELİKLE ile/ve TEKRAR TEKRAR

- OKUMA ile DOKTORA TİPİ/SÜRGÜ YOLLU OKUMA

- KİTAP/DEFTER VS. SAYFALARININ UCUNU BÜKEREK ÇEVİRMEK yerine/değil BÜKMEDEN (DIŞINDAN/YAPRAKLARINDAN)(ALTTAN/ÜSTTEN/YANDAN) ÇEVİRMEK

- KİTAPTA: YAPRAĞIN UCUNU/YARISINI KATLAMAK değil/yerine AYRAÇ KULLANMAK

( ON BOOK: TO FOLD UP HALF OF(/TIP OF) THE PAPER -> TO USE SEPARATOR )
( ON BOOK: TO USE SEPARATOR instead of TO FOLD UP HALF OF(/TIP OF) THE PAPER )

- ARKADAŞ VE YAKINLARIN YANINDA:
DERGİ/GAZETE OKUMAK ile/değil/yerine
DERGİNİN/GAZETENİN OKUNACAK ZAMANINI VE YERİNİ BİLMEK

- NE YAPACAĞINI BİLMEK ile NE YAPMAYACAĞINI! BİLMEK!!!

( Ne yapman gerektiğinden çok, önce ne yapmaman gerekiğini bil, yeter. Çoğu zaman ne yapman gerektiğini bilemeyebilirsin, fakat ne yapmaman gerektiğini her zaman çok iyi bilebilirsin. )
( Kendini gerçekleştirmiş, saygın ve önemli birine sormuşlar:
Nasıl bu noktaya geldiniz?
Yakınlarında bulunan bir kişiyi göstererek, herşeyi ondan öğrendiğini söylemiş.
Çevresindekiler hayret içinde ve inanamayarak demişler ki:
- Nasıl olur? O işaret ettiğiniz kişi, her türlü, düzenbazlığı, yalanı, rezilliği yapan biridir.
Yanıt: Heh işte! O ne yaptıysa ben yapmadım! )
( TO KNOW, WHAT TO DO with TO KNOW, WHAT NOT TO DO )

- YAPMA!: EMİR değil KOLAYLAŞTIRMA/HIZLANDIRMA
( Bilenlerin/tecrübelilerin/büyüklerin, "... Yapma!/Etme!" sözleri/öğütleri, bir yasak/engel/kısıtlama değil yapılmayacakların kolay ve daha az olmasından dolayı, tecrübelerinden yararlanılmasını istedikleri içindir. Hemen buyruk/emir olarak algılanıp tepki göstermemekte yarar vardır! )

- "YASAK GETİRMEK/KOYMAK" ile/değil/yerine KATKI/DESTEK
( Sizi seven/düşünen yakınlarınızın yapmamanızı istedikleri/söyledikleri şeyler, size engel/yasak koymak değil yaşamınızı hızlıca nitelikli kılma niyetiyle/amacıyladır daha çok. [Size o anda uygun "görünmemesi" ile çatışmaya gitmek yerine biraz/bir kez daha düşünmeyi gerektirir sadece.] )

- "SÖZ DİNLEMEK" ile/ve/<> DİKKATE ALMAK
( Söylenilen ya da yapılması istenilen/beklenilen şeyin size [o an için] uymaması, o sözü/düşünceyi ya da durumu dikkate almamanızı gerektirmez. Gençlik/cehâlet düşünce ve tavırları olarak tepki gösterme eğiliminde olabilirsiniz fakat durum, söylenilen söze uyum gösterip göstermemekten çok [kulakardı etmek yerine] yeterince dikkate alıyor olmayı gerektirir.
"Sırtına bir şey al/giy!" sözüne, hiç düşünmeden/değerlendirmeden, hızlıca "bana bir şey olmaz!", "gerek yok!", "sen yaşlı olduğun için söylüyorsun/önemsiyorsun" şeklinde yanıt vermek yerine yeteri kadar dikkate almakta yarar vardır. )

- GÜZELLİK ile/ve/<> EDEB
( Güzeli güzel yapan edeptir, edep ise güzeli sevmeye sebeptir. )

- EDEBÎ ve/> EBEDÎ

- DÜŞÜNCE/DUYGU/DAVRANIŞ'LARDA: KOŞMAK/EMEKLEMEK değil/yerine YÜRÜMEK

- (BAZI) DUYGULARI/NI: SÜREKLİ YAŞAMAK/DUYUMSAMAK ile/ve/değil YOĞUN YAŞAMAK/DUYUMSAMAK

- DAVRANIŞ ve/<> İYİ NİYET

( Davranışların en iyisi iyi niyetten, niyetin en iyisi ise bilimden ortaya çıkandır. )

- FİİL ile/ve DAVRANIŞ ile/ve EYLEM
( İş üretir. Durumu değiştirmektir. İLE/VE Psişik durumların dışavurumu. İLE/VE Bilinçli, amaçlı etkinlik. )

- HOR GÖRMEK değil/yerine HOŞ GÖRMEK

- (SİGARA) YASAĞI değil KISITLAMA/SI

( Yürürlüğe giren yasa, bir "YASAK" koyma değildir! Toplum yaşamında ve kişiler arasında düzenin sağlanması, hakların korunması için ortak kullanım alanı kuralları uygulanmak zorundadır. Sigarayla ilgili düzenleme, insanların bulunmak zorunda/durumunda olduğu -kapalı ya da açık- ortamlarda sigara kullanıcılarının keyfî uygulamalarına izin vermemek üzerinedir. Bu durumdan rahatsız olan/olabilecek kişilerin haklarının korunması üzerine de bu tür kısıtlamalar getirilmesi gerekmiştir.

"YASAK" olarak ifade edilen durum, "sigara içme yasağı" değil belirli ortak kullanım alanlarında keyfî tutumda bulunulmasına engel olabilmek üzere ve çevrenin rahatsız edilmemesine yöneliktir. Doğrudan, genel bir "içmeme yasağı" getirilmemiştir.

"YASAK"[< YASA][yasaya/kanuna bağlı olan] sözcüğü ve kullanımının da, kişiler [içen-içmeyen, rahatsız olan/lar] arasında anlaşamamazlık/ihtilâf [ya da olası çatışma durumunda] toplum ve devlet tarafından kabul ve onay görmüş, uyumlu bir düzen sağlanabilmesi üzerine, gereken koşulların, yazılı ve tüzel(hukukî) bir karşılığının bulunması üzerinedir. Birlik ve bütünlüğü, sürdürülebilirliği sağlayabilmenin göstergesi ve dayanakçası olarak, "YASA" ve yasal gereklilik, işlevini yerine getirmek üzere uygulanmaktadır.

Kişi, kendi evinde istediği gibi [çırılçıplak] dolaşabileceği halde dışarıda/sokakta, ortak alanlarda dolaşamayacağı gibi. Bu durumu anlayan ve kabul edebilen tütün kullanıcıları, tütün ürünleri kısıtlamasının da bir uzlaşım ve çözüm gerektirdiğini rahatlıkla anlayacak ve kabul ediyor olacaklardır. )

- YAZIT

- PAYLAŞIM ile/ve/değil PAYLAŞIMI YAŞAMAK

( [not] SHARING with/and TO LIVE/FEEL THE SHARING )

- PAYLAŞMAK ile/ve "YÜKLENME(ME)K"

- "KARIŞMAK": NE YAPMAYACAĞI/NA / SÖYLEMEYECEĞİ/NE ile/değil NE YAPTIĞINA/SÖYLEDİĞİNE

( Birine ne yapmayacağını söylemek/anlatmak/göstermek karışmak değildir! ["Karışmak", yapılacak yanlış ya da doğru olan eylem/söz için kullanılabilir ancak.] )

- ŞEHİRDE YAŞAMAK ile/ve/değil/yerine ŞEHİRLİ OLMAK

- BAKMAYIN! KATILIN!

- "KİMSE DİKKAT ETMİYOR" yerine/değil BEN NE YAPMAMALIYIM/YAPABİLİRİM?

- "HATA/KUSUR ARAMAK/BULMAK" (İÇİN/ÜZERE) ile/değil/yerine BİR EKSİĞİNİ/HATASINI (DAHA) DÜZELTTİRMEYE ARACI OLMAK

- "İŞLENİLEN/İŞLENİLMEYECEK HALT" ile "YENİLEN/YENİLMEYECEK NANE"

- TUTUM/U BENİMSEMEK ile/ve/> ALIŞKANLIK OLUŞTURMAK

- SU KAMPANYASI

- KAN VE ÖRGEN BAĞIŞI
( KAN VER, SAĞLIĞINI KAZAN!
KAN VER, HAYAT KURTAR! )
( ALO 184 - ORGAN BAĞIŞ HATTI )

- DÜRTÜ ile GÜDÜ(MOTİVASYON)

( Fiziksel kaynaklı gereksinim. İLE
Zihinsel/düşünsel kaynaklı gereksinim. )
( DRIVE with MOTIVATION )

- PERFORMANS= İLETİŞİM ve GÜDÜLENME ve YETKİNLİK/LER
( NE? ve NEDEN? ve NASIL? )

- DAVRANIŞ ile/ve TUTUM
( Kendi tutumunuzu değiştirebilirsiniz. )
( BEHAVIOUR with ATTITUDE )

- DAVRANIŞ ve TUTUMLAR'DA

- DAVRANIŞ ile/ve İSTİKRARLI DAVRANIŞ

( BEHAVIOUR with/and STABLE BEHAVIOUR )

- TUTUMLARI BELİRLEMEK ile/ve TUTUMLARDA TUTARLI OLMAK

- TUTARLI OLMAK ile/ve/değil TUTARLI DAVRANMAK

( Zorunlu değildir. İLE/VE/DEĞİL Zorunludur. )
( Sorunlu olabilir. İLE/VE/DEĞİL Sorunsuzdur. )
( Her zaman için geçerli olamayabilir. İLE/VE/DEĞİL Çoğunlukla geçerli olmalıdır. )
( "İddia"sında/zannında olabilirsin. İLE/VE/DEĞİL İspat edersin. )
( Söz ile. İLE/VE/DEĞİL Tutum/tavır ile. )

- ERKEN DAVRANMAK yerine DÜŞÜNMEK/FELSEFE YAPMAK

- TUTUM ile TAVIR

( ATTITUDE with MANNER )

- TEPKİ ile/ve/değil/yerine TUTUM
( [not] REACTION with/and/but ATTITUDE )
( ATTITUDE instead of REACTION )

- HUY ile/ve/değil/yerine TUTUM

- TUTUM ile/ve NİYET

( ... İLE/VE Neden değil Niçin(Ne İçin). )
( İlke'li düşünmek niyettir. )
( Niyet davranışları birleştiriyorsa ilkedir. )
( Onun sizin için ne olduğunu zihinsel tutumunuz belirler. )
( ATTITUDE with/and INTENTION )

- NİYET'TE: SAMİMİYET, İÇTENLİK, YAKINLIK ve
TUTUM'DA: RESMİYET, MESAFE, CİDDİYET

( Özgürlüğe ulaştıran içtenliktir, kuram değil. )
( Eğer içtenliğe sahipseniz, hangi yolu tutarsanız tutun, sizi hedefinize götürecektir. )
( Belirleyici etmen içtenliktir. )
( Samimiyetiniz size kılavuzluk edecek. )

- NİYET ile YÖNELİM

- NİYET ile/ve EYLEM

( Eylem, içtenliğin kanıtıdır. )
( INTENTION with/and ACTION )

- UZUN UZUN DÜŞÜNMEK/BOŞ BOŞ OTURMAK ile/ve/değil/yerine
AZ AZ (DA OLSA) EYLEMEK/BİR ŞEYLER YAPMAK

( Pek kolay olmasa da... )
( Kepçe tutan elim olsun, dış kapıda yerim olsun! )

- YASLANMA! ile/ve AYAKTA DURMA!
( Uyursun. İLE/VE Yorulursun. )

- ŞEFKAT ve DÜRÜSTLÜK ve İYİLİK
( Eskiden papağanlara ezberletilen üç söz!
* ŞEFKATLİ OL! ŞEFKATLİ OL! ŞEFKATLİ OL! ŞEFKATLİ OL! ŞEFKATLİ OL! ŞEFKATLİ OL!
* DÜRÜST OL! DÜRÜST OL! DÜRÜST OL! DÜRÜST OL! DÜRÜST OL! DÜRÜST OL!
* İYİLİK YAP! İYİLİK YAP! İYİLİK YAP! İYİLİK YAP! İYİLİK YAP! İYİLİK YAP! )

- YALAN SÖYLEMEMEYİ ÖĞRENMEK/BİLMEK ile/ve/<> YALAN SÖYLEYEMEMEYİ ÖĞRENMEK/BİLMEK
( Öğrenmiş ve uyguluyor olmak gerek. İLE/VE/<> [hâlâ öğrenilemediyse] Özellikle çocuklardan öğrenilebilir. )

- YAPMAK İSTENİLEN ile/ve YAPILMASINA İZİN VERİLENLER ile/ve YAPILABİLENLER
( Güdülenme. İLE/VE Görev tanımı. İLE/VE Yetkinlikler. )

- DOĞRU İŞİN YAPILMASI ile/ve/<> İŞİN DOĞRU YAPILMASI
( Etkililik. İLE/VE/<> Etkinlik. )

- İŞE ALINMA ile/ve İŞTEN ÇIKARILMA
( Bilgi, beceri gibi özelliklerle. İLE/VE Davranış ve tutumlarla. )

- OTURMAK ile/ve/değil AYAKTA DURAMAMAK

- ŞİKÂYET ETMEK değil/yerine NE YAPABİLECEĞİNİ VE NASIL YAPABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMEK VE EYLEME GEÇMEK

- EYLEM ile ÖZGÜRLEŞTİRİCİ EYLEM(SATSANG)

( O, ırmağa götürür ama geçiş size aittir. )

- KOLAY (OLAN) ile/ve/değil/yerine ETKİLİ (OLAN)

- KOLAY DEĞİL fakat (DAHA FAZLA) ZORLAŞTIRMA(YABİLİRSİN)!

- ZAMANI ARTIRMAK ile/ve/<>/değil ETKİ ALANINI GENİŞLETMEK

- AZALTICI TEDBİR/LER ile/ve/değil/yerine ÖNLEYİCİ TEDBİR/LER

( Ucuz, kolay. | Görünür. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Pahalı, kolay olmayan. | Pek görünmez. )

- ALIŞKANLIK ile/ve TEMBELLİK

- DİRETME ile DAYATMA

- DAYATMA ile/ve/</değil "BİLDİĞİNİ OKUMA"

- DAYATMA ile/ve/</değil ZORUNDA BIRAKMA

- ZORLAMA ile/ve/</değil ZORUNDA BIRAKMA

- TAKLİT ETMEK ile/yerine DİKKATE ALMAK

- "DALGA GEÇMEK" ile/ve/değil (SADECE) TAKLİT ETMEK

- DAVRANIŞ BOZUKLUĞU ile/ve ANTİSOSYAL KİŞİLİK BOZUKLUĞU

( 18 yaş altındakilerin olumsuz davranış/tutumlarında tanımlanan. İLE/VE 18 yaş üstündekilerin olumsuz davranış/tutumlarında tanımlanan. )

- BAZI KAVRAMLARI: KOPYALA-YAPIŞTIR değil/yerine
TEKRAR TEKRAR DA OLSA YAZMAK

- GÜNLÜK YAŞA(MAK) ile/değil/yerine GÜNÜ YAŞA(MAK)

( Vurdumduymazlık içinde, hesapsız, düzensiz, aykırı, asalak yaşam. İLE/DEĞİL/YERİNE
Gün içinde yaşanan, olan-biten herşeyi, olumlu ya da olumsuz tam anlamıyla yaşamak. )
( Temel olan, günü tam bir uyum ve bütünlük içinde yaşamak. Günü Yaşa(Carpe Diem), günlük yaşamak değildir! )
( [not] LIVE IN DAILY with LIVE THE DAY [CARPE DIEM] )
( LIVE THE DAY [CARPE DIEM] instead of LIVE IN DAILY )

- ŞEYLERİ: HAYAL ETTİĞİN GİBİ GÖRMEK yerine
(ONLARI) OLDUKLARI GİBİ GÖRMEK

( Hayal ettiklerinizin varlığını reddetmeniz daha akıllıca olurdu. )
( THE THINGS: TO SEE WHAT EVER THEY ARE, AS BEING instead of TO SEE HOW YOU IMAGINE/DREAM )

- "100 KERE SÖYLEDİM" değil (EN FAZLA) 2 YA DA 3 KEZ SÖYLEDİN!

- "SANA (DA) BİR ŞEY SÖYLENİLMİYOR" değil/yerine NE SÖYLEYECEĞİNİ (İYİ) BİLMEK

( Ne söylediğini ve haddini iyi bilirsen beklemediğin tepkiler de almazsın. )

- DÜŞÜNCEYİ/HAYALİ DOĞAYA YANSITMAK değil/yerine
DOĞAYI ZİHİNDE İNŞA ETMEK

- SEVGİ ile/ve/yerine KOŞULSUZ SEVGİ

( Sevgide belli bir düşünce kaynaklı ve/veya dayanaklı, beklentili bir duygulanım durumu varolabilir, fakat koşulsuz sevgide hiçbir düşünce, beklenti olmaksızın, olumlu-olumsuz her koşulda sevmek vardır. )
( KOŞULSUZ SEVGİ, "EĞER"siz, "ÇÜNKÜ"süz, "AMA"sız; "RAĞMEN"li SEVGİ'dir! )
( Ayırt etme ve ayrılık duygusu olmadığında, buna SEVGİ diyebilirsiniz. )
( İdrak edeceksiniz ki bilmek sevmektir, sevmek de bilmektir. )
( Sevgi ve sevginin ilham ettiği irade (istek) olmadıkça, hiçbir şey yapılamaz. )
( Sevgi tutkunluk ve düşkünlük göstermez, düşkünlük ise sevgi değildir. )

- KUŞKULU SEVGİ yerine KOŞULSUZ SEVGİ
( UNCONDITIONAL LOVE instead of SUSPICIOUS LOVE )

- KUŞKUSUZ SEVGİ ile KOŞULSUZ SEVGİ
( UNSUSPECTING LOVE with UNCONDITIONAL LOVE )

- "SENİ SEVİYORUM" (DEMEK/DİYEMEMEK) ile/ve/değil/yerine SEVDİĞİNİ GÖSTERMEK/YANSITMAK/YAŞATMAK

- KORKU ile/değil/yerine SEVGİ

( Bir kez, her şeyin içten geldiğini, içinde yaşadığınız dünyanın size değil, sizin tarafınızdan projekte edildiğini idrak ettiğinizde, korkularınız sona erer. )
( [not] FEAR with LOVE )
( LOVE instead of FEAR )

- GÜVEN ile BEKLENTİ
( Beklenti sizi güvensiz kılar. )
( Amacınızın herhangi bir beklenti taşımayan salt iyi niyet olduğundan emin olun önce. )
( Elinizde mevcut olandan eminseniz, nihai olana asla ulaşamazsınız. )
( CONFIDENCE with EXPECTATION )

- İSTEMEK ile GERÇEKTEN İSTEMEK
"( Zihindeki günlük 40-50.000 düşüncenin büyük bir bölümünün tanımlanmamış/netleşmemiş, pasif temelli, sıradan, dayanaksız, isteme eylemi. İLE
Sıradan isteğin bir üst aşaması olan gerçekten istemenin, gerekeni yaparak ve istenenin umudu ve çabası, içtenliği, samimiyeti ve ciddiyeti ile istemek. )"
( WANT/REQUEST with REALLY WANT/REQUEST )

- ÇOK İSTEMEK ile/yerine GERÇEKTEN İSTEMEK
( REQUEST SO MUCH with REALLY REQUEST/WANT )
( REALLY REQUEST/WANT instead of REQUEST SO MUCH )

- ÇOK/GERÇEKTEN İSTEMEK ile TAM/DOĞRU İSTEMEK

- İSTEMEK ile/ve İNANMAK

( TO ASK/REQUIRE with/and TO BELIEVE )- YEMEK DÜZENİ ve ÇATAL-BIÇAK KULLANIMI!
( Yemek yenilebilmesi için hazırlanan, masanın üzerinde bulunan tüm araç ve gereçlere Kuver denir.
Ala Carte Kuver, Tabldot Kuver, Fiks Menü Kuveri, Kahvaltı Kuveri, Çay Kuveri olarak düzenlenir. )

( - Önce yenecek yemeğin takımı kuverin en dışına, en son yenecek yemeğin takımı en içe konulur.
- En dıştaki takımdan başlanır, içe doğru devam edilir.
- Çatal ve bıçaklar boyları itibariyle masanın kenarına, takımların saplarına göre hizalandırılır.(Büyüklüklerine göre sıralandırılmaz/hizalandırılmaz!)
- Bıçaklar, kesici tarafı tabağa bakacak biçimde, sağ tarafa konulur.
- Ekmek tabağı sol tarafınızda bulunur ve bıçağı da üzerinde, kesici tarafı sola/dışa bakacak şekilde bulundurulur.
- Bardaklar sağ tarafta ve bıçaklarınızın önünde bulundurulur.
- Tatlı takımında ise, çatal hemen tabağın üzerinde sağ tarafa dönük(sapı solda!), bıçak(keskin tarafı içe/aşağıya dönük) ve kaşık ise çatalın üstüne, sol tarafa dönük(sapı sağda!) konulmalıdır. Sadece dondurma kaşığı(ucu düz kaşık), çatalın alt tarafına(tabağın hemen üstüne), sola bakacak şekilde(sapı sağda!) konur. Tabağın önündeki tatlı takımı, tatlı gelene kadar kullanılmaz.(Yedi yaşın altındaki çocuklara verilebilir belki.)
- Çorba kaşığı sağda ve en dışta bulunur. (Sol taraftaki kaşık solunuzda oturan kişiye aittir!)
- Üzüm, kiraz gibi yiyecekler için takım bulunmaz.
- Hardal ve ketçap türevleri önceden masaya konulmaz.
- Sürahi ve şişeler için altlık kullanılmalıdır.
- Ekmek Tabağı 15 cm., Salata ve Tatlı Tabağı 17 cm., Zeytinyağlı Tabağı 19 cm., Çukur Çorba Tabağı 19 cm., Ordövr Tabağı 21 cm., Ana Yemek Tabağı ise 24 cm.dir.
- Yemek peçetesi (35 cm. X 50 cm.)dir.
( Çeşitli biçimlerde katlanmış bez peçeteler bir köşesi tabağın altına sıkıştırılarak kucağa doğru sarkıtılır. Gerektiğinde kullanılmalıdır! Kağıt peçete aranmamalıdır! Çok gereksinim duyulduğunda garsondan istenebilir ya da yanınızda bulundurulmalıdır! )
- Çatal ve bıçak, kalem tutar gibi tutulmaz! Sapları hiçbir zaman baş parmak ve işaret parmağının arasında kalmamalıdır.
- Sapı avuç içinde kalacak şekilde, işaret parmağıyla desteklenecek şekilde tutulur.
- İkide bir, el değiştirilerek kullanılmaya çalışılmaz!
- Bazı yiyecekler(pizza gibi), gerektiğinde ve/veya çevreye/çoğunluğa/ülkeye göre elle de yenilebilir.
- Salata için, ana yemek çatal ve bıçağı kullanılır.
- Çatal-bıçağı doğru tutmak için, birşeyler kesmeye alışmak için, önceden, kendi başınıza çalışma yapmanız yararlı olacaktır!
- Bıçağın üzerine birşeyler konmaz, bıçakla birşey alınmaz, bıçakla birşey yenilmez! Hiçbir zaman, hiçbir şekilde bıçak ağza götürülmez! Bıçak sadece yardımcı bir araçtır! Bıçağın işlevi, ekmekle ya da başka birşeyle karşılanmaya çalışılmaz!(Bazen, "çatalın kenarıyla bölünebilir" düşüncesinde bile, [olabildiğince] çatal yerine bıçak kullanmak gerekir.)
- Çatalı sağ elde tutmak için (sağ elle yemek için), yemek önceden lokmalara ayrılmaz, parça parça hale getirilmez!
- Tabaktan alınan parçaları çatalın alacağı kadar küçük/az tutmak gerekir. Çatalın ucu saplanarak alınan parçaları, çatalın içbükey tarafının aşağıya bakacak biçimde(sapının avuç içinde kalacak biçimde) ağza götürülmesi gerekir.
- Yere düşen çatal ve/veya bıçak, eğilip alınmaya çalışılmaz ya da herhangi bir telâfiye ya da çabaya girişilmez, utangaçlık duyulmaz, hata olarak yorumlanmamalı/algılanmamalıdır ve üstünde durmamak gerekir!(Garsondan yenisi istenir ve sağ tarafınızdan verilmesi üzerine beklemeniz gerekir.)
- Yemeğinizi bitirdiğinizde/doyduğunuzda çatal ve bıçak birleştirilerek, saat 4 ya da 5 yönünde, sapı dışta kalacak biçimde yanyana tabağın üzerine bırakılır(tamamen tabağın içine konulmaz![Garsonun tabakları üstüste koyması gerektiğinde ona yardımcı olmak açısından da.]). Eğer yemeğe devam ediliyorsa, çatal ve bıçağın ucları tabağa, sapları masaya dayanacak biçimde ya da çapraz olarak tabağın ve yemeğin üzerinde bırakılır.(Bu durumdayken tabağınızda yemek kalmasa bile garsonların tabağınızı alma girişiminde bulunmaması gerekir. [Gerekirse bunu garsona tekrar anımsatmanızda hiçbir sakınca yoktur.])
- Metaller üzerinde kesim yapılmaz!
- Servis tabağına/fayansına el değdirilmez!
- Tabaklar aşırı doldurulmamalıdır!
- Tek bir parça servis ediliyorsa, tabağın tam ortasına gelecek şekilde konulur.
- Lokmalar küçük tutulmalıdır. Çataldan düşürmemek ve dökmemek açısından da gereklidir. Ayrıca, dökmemek için tabağın üzerine fazla eğilmemek gerekir.
- Dirsekler ve kollar etrafınızdakileri rahatsız etmeyecek biçimde kontrol altında tutulmalıdır. Tabağınız ve masanın üzerinde büyük açılar oluşturacak şekilde açılmamalıdır.
- Etrafınızdakilerin sizi gözlemliyormuş düşüncesi ve duygusundan uzak kalmak gerekir.
- Gerekirse bazı ayrıntıları öğrenmek üzere bilgisinden emin olduğunuz kişilerin eylem ve tutumları gizlice gözlenebilir. Gördüklerinizi taklit etmek yerine neyin, nasıl olacağı üzerine emin olmak gerekir.
- 7-8 yaşından itibaren çatal-bıçak kullanımının özgürlüğü, fırsatı ve eğitimi verilmiş/alınmış olmalıdır! Bilgi ve kurallar yaşam boyunca her yerde, her koşulda tam olarak uygulanmalıdır!
- Afiyet olsun! :) )

- İNGİLİZ SERVİSİ ile FRANSIZ SERVİSİ ile RUS SERVİSİ ile AMERİKAN SERVİSİ
( Uluslararası dört çeşit servis yöntemi vardır:
* İNGİLİZ SERVİSİ: Misafirin sağ tarafından önüne koyulan sıcak ve boş yemek tabağına, garson tarafından fayansta, mutfaktan alınan yemek misafirin solundan, maşa ile yapılır. İLE
* FRANSIZ SERVİSİ: Mutfaktan fayansta getirilen yemek misafirin solundan maşa vasıtasıyla kendi tabağına yaptığı servis biçimidir. İLE
* RUS SERVİS: Servant servisi olup, mutfaktan getirilen yemekler misafir masasının yanındaki hazırlık masasında garson tarafından tabaklara konularak misafirin solundan yaptığı servis biçimidir. İLE
* AMERİKAN SERVİSİ: Tabak servisi olup, yiyecekler ve garnitürleri mutfakta hazırlanarak tabakta getirilir. Ve misafirin uygun olan tarafından servis yapılır. Bu servis otellerin lobilerinde, kafeteryalarında, snack barlarında yapılır. Özelliği bir kurala bağlı olmamasıdır. )

- TEK BAŞINA YEMEK ile/yerine/değil BİRİ(LERİ)YLE (PAYLAŞARAK) YEMEK
( Her açıdan daha bereketlidir. )

- SICAK YİYECEĞİ/İÇECEĞİ: ÜFLEMEK değil/yerine SOĞUMASINI BEKLEMEK

- ŞİŞELERİN AĞZININ TAMAMINI DUDAKLARIN ARASINA ALARAK/SOKARAK değil ŞİŞENİN KENARINI ALT DUDAĞA DAYAYARAK

- KESİLMİŞ VE BEKLETİLMİŞ KARPUZ/KAVUN'UN KESİK YÜZEYİNİ TARAMAK YA DA İNCECİK KESEREK SUNMAK!

- KESİLECEK ŞEYİN ÜZERİNDE BIÇAĞI: İTMEK/BASTIRMAK değil/yerine ÇEVİRMEK

- SUYU: YEMEKTE İÇMEK değil/yerine YEMEKTEN 1 SAAT ÖNCE YA DA 1 SAAT SONRA İÇMEK

( Midenin sindirim işlemine ve salgılanan sindirim asitlerini kendi koşullarında sağlamak içindir. Mide ısısı(Agni) için de )
( Gerektiğinde boğazı ıslatacak kadar su -yaklaşık bardağın dörtte biri kadar-, soğuk olmayacak derecede (oda ısısında) içilebilir. )
( Yemek sırasında meşrubat ve çeşitli içecekleri de tüketmemek gerekir. )
( Lokantalarda garsonların özellikle içecek bir şey sormalarının ve sipariş etmenizi istemelerinin en önemli nedenlerinden biri de içeceklerdeki kâr marjıdır. )

- İLK KAR YENMEZ!
( DO NOT EAT THE FIRST SNOW! )

- DİŞLERİ: YEMEKTEN HEMEN SONRA/YER-YEMEZ FIRÇALAMAK yerine
10-15 DAKİKA SONRA FIRÇALAMAK

( Tatlı tatlı yemenin acı acı geğirmesi olur. )

- DİŞ MACUNU VE BENZERİ TÜPLERİNİN ORTASINDAN SIKMAK yerine
DİBİNDEN YUKARI DOĞRU SIKMAK

- DUŞU: YEMEKTEN/KAHVALTIDAN SONRA, DOLU MİDEYLE YAPMAK değil/yerine YEMEKTEN/KAHVALTIDAN ÖNCE, BOŞ MİDEYLE YAPMAK

- NEREDE, NE KADAR BAHŞİŞ VERİLİR?

- ÇOCUKLARA ABUR CUBUR ALMAK/VERMEK, GÖTÜRMEK, HEDİYE ETMEK yerine MEYVE VERMEK, GÖTÜRMEK, HEDİYE ETMEK

( Çikolata/gofret çeşitleri, özellikle çocuklar için olduğu gibi yetişkinler için de sağlığa zararlı ürünlerdir. Neredeyse hiç denilebilecek kadar az tüket(tir)menizi salık veririz. LÜTFEN! )
( Çocukları meyve ya da daha yararlı yiyecek ya da küçük/basit/ucuz hediye ve oyuncaklarla sevindirebiliriz. )
( Çocuklarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak, yapılmaması gerekenleri bugün yerine getirerek, sürekli doğru örnek olarak sağlanabilir. )

- EVİNİ/MUTFAĞINI/BUZDOLABINI MARKETE ÇEVİRMEK değil/yerine EVİNİ/ZİHNİNİ MARKETTE TUTMAK
( İstediğimiz zaman/gerektiğinde, gerektiği kadarını marketten almak varken "her an ve hemen istediğim yerine gelsin" diye onlarca gereksiz/gerekli ürünü evimizde bulundurmamız şart değil! )

- MENDİL HEDİYE ETMEK değil/ve İÇİNDEKİNİ GİZLEMEK
( Hediye edilen mendiller içindeki altın ya da paranın görünmemesini sağlamak içindi(r). )

- KİTAP HEDİYE ETMEK: EHLİNE ve İSTEKLİSİNE

- NAYLON POŞETLER(İ KULLANMAK) yerine/değil FİLE/SEPET (KULLANMAK)

- ÇÖP ATMAK yerine/değil CEPTE/ÇANTADA TUTMAK

- ARAÇLARDAN(OTOBÜS, TREN, VAPUR VS.) ÇÖP ATMAK yerine CEPTE/ÇANTADA TUTMAK

- SOKAK ile/ve/değil EV(İMİZ!)

( Lütfen çöpleri yere ya da ağaç/çiçek diplerine değil, çöp kutularına atalım! Ya da cebimizde tutalım! )

- TAŞA-BAŞA-YAŞA OTURMA!

- YARAYI(/NIN ÜSTÜNÜ) KAŞIMAK değil/yerine
YARANIN ETRAFINI KAŞIMAK

( [not] ITCHING THE WOUND > ITCHING ARROUND THE WOUND )
( ITCHING ARROUND THE WOUND instead of ITCHING THE WOUND )

- KONSERVE KAPAĞININ AÇILMASINDA KAPAĞI: KENDİNE DOĞRU ÇEKMEK değil/yerine
İLERİYE DOĞRU İTMEK

( Çok dikkat etmek gerek. Hiç farkında olmadan elinizi kesebilirsiniz! )

- EŞYALARI: VİTRİNDE/SANDIKTA/... TUTMAK/SAKLAMAK ile/yerine/değil KULLANMAK
( "Bir gün kullanılır", "Misafir için" vb. düşünceler/tutumlar yerine kullanalım onları! )

- EŞYALARI/ÇANTAYI: BIRAKMAK, ORTAMA GÜVENMEK yerine/değil YANINDA TUTMAK, SAHİP ÇIKMAK
( Eşyanın/çantanın yanınızda tutulmasının gerekliliği, çalınmaması için değil/yanısıra, bir hasar/kayıp ya da hırsızlık durumunda orada bulunan herkesi zan altında bırakmaması içindir. )

- SAHİBİNE SORULMADAN/İZİN ALINMADAN KİŞİLERİN (ÖZEL) EŞYALARINA DOKUNULMAZ!

- BAĞIŞ ile/ve BORÇ

( Sahip olunan nakit paranın en fazla 3'te 1'i. İLE/VE
Sahip olunan nakit paranın en fazla 10'da 1'ini tek kişiye ya da paylaştırarak birkaç kişiye. )

- BAĞIŞ ve RAHMET

- KAZANÇ ile/ve HARCAMA

( Maliyetinin 6 katı. İLE/VE Gelirin yarısı kadarı üzerinden hareket ederek. )
( Kaybetmeyi ahlâksız kazanca tercih et. İlkinin acısı bir an, ötekinin vicdan azabı bir ömür boyu sürer. )

- KÂR ile/ve ZARAR
( Fahiş olmamak kaydıyla çeşitli koşullara göre değişebilir. İLE/VE
Neresinden dönülürse kârdır. )

- SİPARİŞ ile/ve ISMARLAMA

- VERGİ KAÇIRMAK değil/yerine VERGİDEN KAÇINMAK

- SABAH(/KALKINCA) HAZIRLANMAK ile/yerine
AKŞAMDAN(/ÖNCEDEN) HAZIRLANMAK

- GÖMLEĞİN KOL DÜĞMELERİNDE: BİLEK İLE DİRSEK ARASINDA KALAN DÜĞMEYİ KAPALI TUTMAK

- DONANIMLI OLMAK ile HAZIRLIKLI OLMAK

( İlerleme ancak hazırlık(sadhana) aşamasında olur. )

- DUŞTA/YIKANMADA SICAK/SOĞUK SUYU:
KAFAYI/OMUZU ISLATARAK VE AŞAĞIYA DOĞRU ISLATMAYA DEVAM EDEREK
DÖK(ÜN)MEK değil/yerine
AYAKLARDAN YUKARI DOĞRU ISLATMAYA BAŞLAYARAK DÖK(ÜN)MEK

- DUŞU/YIKANMAYI SICAK SUYLA TAMAMLAMAK değil/yerine
ILIK (ya da [DAYANILABİLİR] SOĞUĞA YAKIN) SUYLA TAMAMLAMAK

- HAVLU KULLANIMI

( Sudan(banyodan/duştan/denizden vs.) çıktıktan sonra doğrudan havluyla kurulanmak. İLE/YERİNE Elimizle gövdedeki ve saçlardaki suyu sıyırdıktan sonra havluyla kurulanmak. )

- ELLERİ YIKAMADA: YEMEKTEN ÖNCE ve UYUMADAN ÖNCE
( ... VE Uyku/rüya sırasında -düşük de olsa- parmağınızı gözünüze değdirme olasılığından dolayı gözün mikrop kapmaması için uyumadan önce elleri temiz tutmakta yarar vardır! )

- ESNEMEDE [AĞZIN EL İLE KAPANIŞINDA]: SOL ELİN DIŞI ile/ve/değil/yerine SAĞ ELİN AVUÇİÇİ
( Tüm genel/günlük koşullarda. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Namazda. )

- ŞEKER KARIŞTIRMA'DA
( Çay kaşığı bardağa çarptırılmadan, ses çıkarttırmadan karıştırılır. )

- CAM BARDAK'A SICAK/KAYNAR İÇECEK DOLDURURKEN
( Metal bir kaşık koyarak camın çatlaması/kırılması önlenebilir. )

- BARDAK DOLDURURKEN DUDAK PAYI
( İçecekler ağzına kadar doldurulmaz. Hem taşırken dökülmemesi için, hem de içerken dudak payı denen bir boşluk bırakmak gerekir. )

- KOKU KULLANMAK ile/değil/yerine ÖNCE TEMİZ OLMAK/TUTMAK

- TEKNOLOJİYİ TAKİP ETMEK ile/ve TEKNOLOJİYİ KULLANMAK

( İleriden. İLE/VE Geriden. )
( FOLLOW THE TECHNOLOGY with/and TO USE THE TECHNOLOGY )
( Forward. WITH/AND Backward. )

- ELEKTRİKLİ ÜRÜNLERİN KABLOLARINI: PRİZE TAKTIKTAN SONRA CİHAZA BAĞLAMAK değil ÖNCE CİHAZA KABLOSUNU TAKIP SONRA PRİZE TAKMAK

- SİGARA İÇMEYENLER BÖLÜMÜ ile/ve/yerine SİGARA İÇİLMEYEN BÖLÜM

( NONSMOKERS AREA with/and NONSMOKING AREA )
( NONSMOKING AREA instead of NONSMOKERS AREA )

- SİGARA İÇİLMEYEN BÖLÜM yerine SİGARA İÇİLEN BÖLÜM
( NONSMOKING AREA instead of SMOKING AREA )

- BIRAKMAK ile/ve/yerine UZAKLAŞTIRMAK ile/ve/yerine/değil TERCİH DEĞİŞTİRMEK (ÖZELLİKLE SİGARA VE ÇEŞİTLİ BAĞIMLILIK YAPICILARDA!)
( Mutlu olmak için herhangi bir şeye bağımlı olmak çaresizliğin son kertesidir. )
( Herhangi bir şeye karşı artık bağımlı olmadığınızda, payınıza düşeni yapmışsınız demektir. )
( Zihninizi içiyle dışıyla bilmedikçe, bağımlılıklar sizi terk etmeyeceklerdir. )
( Bağımlılıklarınızdan vazgeçin. Vazgeçmeniz gereken başka hiçbir şey yoktur. )
( Bilincine varmadığınız bir şeyi terk edemezsiniz. )
( Alışkanlık, gereklilik değil! )
( SİGARAYI: "BIRAKTIM!" değil/yerine "İÇMİYORUM" ya da "İÇMEMEYİ TERCİH EDİYORUM!" )

- BİR GÜN(DE) ile AYNI GÜN(DE)
( [IN] ONE DAY with [IN] SAME DAY )

- YARIN ile ERTESİ GÜN
( Yarın sözcüğü, sadece içinde bulunulan günden sonra gelecek gün için kullanılabilir. Gelecek ve yaşanmamışlık anlamını taşır. İLE
Ertesi gün, içinde bulunulan günden sonra yaşanacak günden hemen sonra gelecek olan gün için kullanılır. 2 kez yarın.("yarın yarın").
Kavramsal bir anlatımda, geçmiş üzerine/geçmişle ilgili bir konuda "ertesi gün" sözcüğü kullanılır. Kesinlikle "yarın" kullanılmaz. Ayrıca, okunurken/seslendirirken hiçbir hece uzamaz. )

- SAAT'TE: GEÇİYOR, GEÇTİ ile VAR, KALDI
( Saat başından, 30 olana kadarki geçen tüm zaman, 5/10/15(ya da çeyrek)/20/25 "geçiyor, geçti" olarak tanımlanır. İLE
30'dan sonraki, saat sonuna/öteki saat başına kadarki zaman, 25/20/15(ya da çeyrek)/10/5 "var, kaldı" olarak tanımlanır. 30'dan sonrakiler için kesinlikle 35/40/45/50/55 geçiyor gibi bir tanım kullanılmaz, olmaz!
Ayıptır, küçük düşürür. Dikkatsiz, amatör, bilgisiz ve bilinçsiz imajı oluşturur etrafta. )

- GEÇ KALMAK ile YETİŞEMEMEK

- GEÇ ile SON ANDA

- İŞYERİNE, ÖZELLİKLE EVE YENİ GELMİŞ EŞİNİZE/BİRİNE GİRER GİRMEZ BİRŞEY SÖYLEMEK ile/yerine 5-10 DAKİKA SONRA SÖYLEMEK

- VİTRİNLERE/TEZGAHLARA UZUN UZUN BAKMAK ile/yerine
GEREKENE/GEREKTİĞİ KADAR BAKMAK

( SHOPPING IN LONG PERIOD with LOOKING TO THE NECESSITY )
( LOOKING TO THE NECESSITY instead of SHOPPING IN LONG PERIOD )

- YUKARI ile AŞAĞI [özellikle asansörde]
( Yukarı çıkacaksanız aşağı okuna basılmaz! Hangi yöne gidecekseniz onun tuşuna basılır. Kendinizi asansör yerine koymayın. Siz nereye gidecekseniz onu bilin yeter. Asansörün programlanması sizin nasıl düşüneceğinizin önceden planlanmış durumudur. Siz tekrar düşünürseniz programı bozmuş olursunuz. )

- ASANSÖRDE: DOĞRUCA ADIM ATMAK değil/yerine ADIM ATMADAN ÖNCE AYNAYI (KENDİNİ AYNADA) GÖRMEK

- TRAFİK'TE: SİLECEKLERLE SÜRÜCÜ EMNİYETİ ve LASTİK PATLARSA ve TAŞITI EKONOMİK KULLANMAK

- TRAFİKTE ÖNCELİKLİLER
[sırasıyla]: ENGELLİ/LER ile/ve/< HASTA/LAR ile/ve/< YAŞLI/LAR ile/ve/< ÇOCUK/LAR, ÖĞRENCİ/LER ile/ve/< HANIM/LAR ile/ve/< YAYA/LAR ile/ve/< BİSİKLETLİ/LER ile/ve/< MOTOSİKLETLİ/LER ile/ve/< ACİL DURUM ARAÇLARI[hasta taşıma, itfaiye, polis] ile/ve/< TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI[raylı düzenler öncelikli olmak üzere!] ile/ve/< ARABA/LAR ile/ve/< AYRICALIKLI/LAR[her seviyedeki/konumdaki resmî makam araçları (her ne kadar güvenlikleri "önemli/öncelikli" sayılsa da!)]
( Kişiye ait arabaların sayılarının ülkemizde çok olması [ya da artmasının teşvik ediliyor olması], yolların eski olanaksızlıklara göre düzenlenmiş olması, önceliği arabalara vermek için geçerli bir neden değildir/olamaz! Tam tersine, konumları/sıraları en sondadır! [Bu zihniyeti geliştirmeyi ve yaygınlaştırmayı, her birimiz haklarımıza sahip çıkarak daha da hızlandıracağız! Lütfen!!! Sizin de farkındalığınız, desteğiniz ve katılımınızla!...] )

- KORNA değil/yerine IŞIK/SELEKTÖR/SİNYAL
( Yayalara korna çalınmaz! [araç sahipleri, rahat/sıcak arabalarının içinde, fren ve gaz ayaklarının altında, her türlü olanağa sahip olarak beklemeyi bilmeli/uygulamalıdırlar!] )
( İster bisiklet/motosiklet olsun, ister herhangi bir araç olsun, sokak aralarında ve kişilere hiçbir zaman ve koşulda korna çalınmaz!!! [özellikle görme engellilere ve yaşlılara!] )
( Kırmızı ışıkta ya da en ufak bir duraksamada çalınan kornaların gereksizliğini anlamış ve sürekli anımsıyor olmamız gerekir! [Çalınan kornanın da hiçbir şeyi değiştirmeyeceği, hızlandırmayacağını da!] )
( Kornalar otoyollarda, hızın ve gürültünün yüksek olduğu yerlerde, araçlar arasında kullanılmak üzere bir olanaktır. Ki otoyolda dahi, ışık/sinyal/selektör varken korna çalmak gereksiz/işlevsiz/anlamsızdır! )

- ÖN KAPI ile ORTA KAPI(LAR) ile ARKA KAPI
( Otobüslerde ön kapı binmek içindir! Orta kapı(lar) ve arka kapı ise inmek içindir! Dikkat ediniz! )

- OTOBÜSTE: İLERLEMEK ile YANAŞMAK

- KOLTUK BAŞLIKLARI'NDA:

( Ense bölümlerinin boşluklu, baş dayama yerinin çıkıntılı/geniş/kalın olması, yolculuğun ve yolcunun rahatını sağlamak için değil, olası çarpma/kaza durumunda kafanın en az zarar göreceği şekilde korunması, ölüme/felce götürecek boynun kırılması durumu yaşanmaması amaçlıdır. [Yolcuların her birinin kendi çözümleri/olanaklarıyla havalı ya da boyna zarar verebilecek sertlikte/büyüklükte/şişkinlikte olmayan yumuşak yolculuk/boyun yastıklarının kullanılarak boynun kısmen rahatlatılması sağlanabilir.] )

- (")ÖN KAPI(") ile (")ARKA KAPI(")

- TRAMVAY'DA, METRO'DA: BİNMEYE ÇALIŞMAK değil/yerine
İNENENLERE ÖNCELİK TANIYIP DAHA SONRA RAHATÇA BİNMEK

- AKBİL'İ: YAVAŞ BASMAK ile/değil/yerine BASILI TUTMAK/BEKLEMEK

- ARAÇLARDAN İNERKEN VE KAPILARINI AÇARKEN: SOLDAN ile/ve/değil/yerine SAĞDAN

( Araç yolcularının, inecekleri zaman, sol kapıyı değil sağ kapıyı kullanmalarına özen gösterelim.
Sürücülerin de özellikle bisikletliler, motorsikletliler ve hatta yayaları düşünerek, aniden çıkış yapmamaları gerektiğini her zaman için anımsatalım ve birbirimizi uyaralım. Aniden açılan kapılar yüzünden yaşanılan gereksiz ve büyük kazaları, bilinçli ve dikkatli davranarak önlemek olanaklıdır. Lütfen araçtan ani çıkışlar yapmadan ayna kullanarak kapıları açalım! )

- KAPILARI: AÇIK BIRAKMAK değil/yerine KAPALI TUTMAK
( Tuvalet kapısı gibi kapıların, içeridekiler tarafından kapatılması isteği, kendilerini saklamak üzere değil kapının önünden geçecek kişileri(/bayanları) içeriyi görmek zorunda bırakmamak içindir! [Lütfen özellikle bayanların rahatsızlığını dikkate alarak ve saygı göstererek tuvalet giriş kapılarını kapalı tutmaya özen gösterelim!...] )

- (OLABİLDİĞİNCE) ÖNLERDE OTURMAK ile/ve (OLABİLDİĞİNCE) ARKALARDA VE ORTALARDA OTURMAK
( Tiyatroda. İLE/VE Sinemada ve konserlerde. )

- 90 km. ile 110 km.
( Yaşam ile Ölüm arasındakı fark kadardır. )

- TOPRAĞI: GÜNEŞTE SULAMAK ile/yerine GÖLGEDE/AKŞAMÜSTÜ SULAMAK

- GÜNEŞTE: YANMAK ile/ve/değil/yerine KARARMAK

( 11:00 ile 16.00 arası güneş altında kalınmamalı! [yaz saati uygulamasına göre] )

- TATİLDE [SADECE] YATMAK değil/yerine 1-2 UĞRAŞ/ODAK SAHİBİ OLMAK
( Tatil sadece [ya da tamamen] yatma dönemi değildir. Günlük yaşamdaki onlarca uğraş içinde, yeteri kadar rahat zaman ayıramadığımız için yapamadıklarımızı gerçekleştirmek üzere değerlendirmemiz gereken bir süreç/dönemdir! )

- SİSTEM KODU "0" ile KOD
( Tüm dünyada ve Türkiye'de belirlenmiş olan "0" bir kod olarak belirtilmez/yazılmaz! Şehirlerarası "0" ve/veya uluslararası "00" aramalarda tuşlanma gerekliliği bilinen/bilinmesi gereken bir sistem kodudur.
Şehirin ve ülkenin kodu ise belirtilebilir olan/belirtilmesi gerekendir.
0212, 0216, 0312, 0535 denmez! Sadece kod söylenir! 212. 212 22 22 gibi. )

- ÖNCELİK'İ: TELEFONA/MESAJA VERMEK değil/yerine ORTAMA/ÇEVREYE/TOPLANTIYA/KİŞİLERE VERMEK

- CEP TEL'DA: KULAKLIKSIZ KULLANMAK değil/yerine KULAKLIĞIYLA KULLANMAK

( [not] TO USE EARPHONELESS - TO USE WITH EARPHONE/WIRELESS :ON MOBILE PHONES)
( TO USE WITH EARPHONE/WIRELESS instead of TO USE EARPHONELESS :ON MOBILE PHONES )

- TELEFONUN SESİ yerine TİTREŞİMİ
( VIBRATION instead of SOUND :ON MOBILE PHONES )

- OTOBÜSLERDE: SESSİZE ALMAK değil KAPATMAK/TAMAMEN KAPALI TUTMAK
( ON BUSES: [not] TO KEEP SOUND OFF - TO KEEP SHUT TOTALLY )

- CEP TELEFONU'NDA: SELAMLAŞMA/HATIR yerine DOĞRUDAN KONUYU KONUŞMAK
( TO TALK DIRECTLY THE SUBJECT instead of TO GREET :ON MOBILE PHONES )

- GELEN TELEFONU/MESAJI/ÇAĞRIYI/MEKTUBU:
HER ŞEYİ BİR YANA ATARAK, KONTROLDIŞI/BİLİNÇDIŞI YANITLAMAK yerine/değil
ORTAMI/ÇEVREYİ/KİŞİYİ/KİŞİLERİ GÖZÖNÜNDE BULUNDURARAK UYGUN ZAMANDA, UYGUN TUTUM İLE YANITLAMAK

- TELEFON ÂDÂBI

- KONUŞMAK ile/yerine GEREKTİĞİ KADAR KONUŞMAK

( İTNAP: Sözü boş yere uzatmak. )
( TO TALK with TO TALK IN NECESSITY )
( TO TALK IN NECESSITY instead of TO TALK )

- 2 KİŞİ OLARAK KONUŞMAK/KONUŞULAN ile
3 VE ÜZERİ KİŞİNİN BULUNDUĞU ORTAMDA KONUŞMAK/KONUŞULAN

( Üç kişi, olanaksız bir üçgen oluşturduğundan, biri grubu terk etmelidir. )

- KONUŞMADA/ANLATIMDA: (KİŞİYİ) "KESMEK"/"DÜZELTMEK" değil/yerine (KİŞİNİN) SÖZÜNÜ "KESMEK"/"DÜZELTMEK"

- KONUŞMAK/YAZMAK ile/ve/yerine/değil/hem de YAPMAK/UYGULAMAK

( Bir insanın bir şey yapıyor ya da yapmıyor gibi görünmesi çoğu zaman yanıltıcıdır. )
( [not] TO TALK/WRITE with/and/also TO DO(/MAKE)/TO APPLY )
( TO DO(/MAKE)/TO APPLY instead of TO TALK/WRITE )

- KONUŞMAK ile/ve/değil/< DİNLEMEK

- ÇOCUKLARA: KONUŞMAYI "ÖĞRETMEK" ile/ve/değil/yerine DİNLEMEYİ GÖSTERMEK/ÖĞRETMEK

- "BAK! BEN NE YAPTIM!" İÇİN YAPMAK ile/ve/değil/yerine HİZMET OLARAK YAPMAK

- KONUŞMAK ile/ve/değil/yerine İSPATLAMAK

( [not] TO TALK with/and TO PROVE )
( TO PROVE instead of TO TALK )

- TARTIŞMAK ile/ve/yerine HESAP ETMEK

- KONUŞMAMAK ile/değil/yerine YERİNDE/KARARINCA/UYGUN KONUŞMAK

( Bir insan ne kadar çok gürültü yaparsa, sözleri de o kadar çok sessizdir. )
( [not] NO TALKING with TO TALK IN RIGHT PLACE/APPROPRIATE/REASONABLE )
( TO TALK IN RIGHT PLACE/APPROPRIATE/REASONABLE instead of NO TALKING )

- KONUŞMAK ile/ve/değil/yerine AKTARMAK
( [not] TO TALK with/and TO TRANSMIT )
( TO TRANSMIT instead of TO TALK )

- "UNUTMAK" ile/ve/değil/yerine ÜZERİNE KONUŞMAMAK
( [not] "TO FORGET" with/and TO TALK ON )
( TO TALK ON instead of "TO FORGET" )

- SUSMAK ile/ve/değil/yerine SUSABİLMEK
( [not] TO BE SILENT with/and ABLE TO BE SILENT )
( ABLE TO BE SILENT instead of TO BE SILENT )

- SUSAN ile/değil/yerine SUSABİLEN

- KONUŞMAYAN/KONUŞAMAYAN ile/değil/yerine SUSAN/SUSABİLEN

( Bilgisiz/cahil, bazı/birçok şey(ler)i bilmeyen/algılayamayan/anlayamayan/kavrayamayan. İLE/DEĞİL/YERİNE Bilen, farkındalıklı. )

- SUSMA ile/ve SUSUŞMA

- BİLMEK VE SUSMAK ile BİLMEMEK VE SUSMAK

- İÇİNDEN SÖYLENİLMESİ GEREKEN ile
AĞIZDAN DIŞARIYA ÇIKMASI/ÇIKMAMASI GEREKEN

( Bir şey ki söylemesen de olur, söyleme!
Bir şey ki yapmasan da olur, yapma! )
( İstediğini söyleyen, istemediğini işitir. )

- BOŞ KONUŞMA(MA)K ile BOŞUNA KONUŞMA(MA)K

- UZUN UZUN KONUŞMAK ile "UZATMAK"

( TO TALK AT LENGTH with TO PROLONG )

- SIKILMAK ile/ve SALLANMAK
( Sallanmak, o ortamdan/mekândan sıkıldığınız anlamına gelir. )
( Ne kadar sıkılsanız da, bir toplantı ya da derste, dinleme/bekleme gibi durumunda sallanmamak/bacakları sallamamak gerekir. )

- TAM, DOĞRU VE DÜZENLİ YAZMAK ile/ve VURGULU KONUŞMAK

- KONTROLÜ SONDA YAPMAK ile/yerine KONTROLÜ BAŞTA VE SÜREKLİ YAPMAK

( TO CONTROL AT THE END with TO CONTROL AT THE BEGINNING AND CONTINUOUSLY )
( TO CONTROL AT THE BEGINNING AND CONTINUOUSLY instead of TO CONTROL AT THE END )

- ALKIŞ ile/ve ALKIŞ
( Padişahlar ve veziler hakkında, halk tarafından hep bir ağızdan söylenen dua sözleri. Tanzimat döneminde sonlanmaya başlamıştır. İLE/VE
El çırpma âdeti, Tanzimat döneminde Avrupa'dan girmiştir. )

- ALKIŞ ile/ve/yerine BİLARDO ALKIŞI

- !TOKAT ile !FİSKE[Yun.]

- !TOKAT ile !YUMRUK

- ÇOCUKLARIN: !YÜZÜNE TOKAT ATMAK değil/yerine !KIÇLARINA VURMAK

- AZARLAMAK/TEKDÎR/TEVBÎH[Ar.] ile/ve/değil/yerine UYARMAK

( NUSH İLE USLANMAYANI ETMELİ TEKDÎR
TEKDÎR İLE USLANMAYANIN HAKKI KÖTEKTİR )
( Dostun azarı kemale götürür. )

- KELEPÇE: AŞAĞILAYICI değil KORUYUCU
( Zanlı kişinin ellerinin/kollarının önden [ya da duruma/kişiye göre arkadan] kelepçelenmesi, olası ve çeşitli panik, korku ya da kaygılarla, ilk başta kendisine daha sonra da çevresine zarar verme olasılığını engelleyebilmek ve kişiyi korumak üzeredir. Hakaret ya da aşağılayıcı bir davranış olarak düşünülmemeli/algılanmamalıdır. )- KOD ile SİMGE

- ÜLKE ADI KULLANMAK ile/yerine ŞEHİR/EYALET/BÖLGE ADI KULLANMAK

- MUSLUĞU AÇAR-AÇMAZ SUYU KULLANMAK ile/yerine
BİR MİKTAR SU AKITTIKTAN SONRA KULLANMAK

- YEMEK ISINIRKEN TELEFON ETMEMEK/DALMAMAK

- KAPIYI VURMADAN/ÇALMADAN AÇMAK/GİRMEK ile/değil/yerine
KAPIYI VURARAK/ÇALARAK AÇMAK/GİRMEK

- AYAK SÜRÜYEREK YÜRÜMEK ile/yerine/değil AYAK SÜRÜMEDEN YÜRÜMEK

( [not] WALKING IN, TO DRAG ALONG THE FOOT with WALKING IN, NOT TO DRAG ALONG THE FOOT )
( WALKING IN, TO DRAG ALONG THE FOOT with WALKING IN, NOT TO DRAG ALONG THE FOOT )

- YÜRÜMEK: TOPUĞA BASARAK ile/değil/yerine TABANI BASARAK

- EĞİLMEK ile/ve/değil/yerine ÇÖMELMEK

( Yerden bir şeyi alacağamız zaman belden eğilerek değil dizleri kırıp çömelerek yükü dizlere vermek gerekir! )

- BACAKLARIN KAPALI-AÇIK TUTULMASI('NI)
( Bayların bacaklarını aralık tutarak oturma/bacaklarını kapalı tutamamalarının nedeni testislerin sıkışmamasını sağlamak içindir! )

- BACAK/EL SALLAMAK ile/ve BEKLENTİSİZ VE SAKİN, O ANDA VE ORADA OLMAK
( Bulunulan koşullardan çıkma ya da [çeşitli ve belirli/belirsiz] sıkılma durumlarında yapılan kontrolsüz el/kol/ayak/bacak sallamalarının/hareketlerinin nedeni daha çok "bir an önce o ortamdan/koşullardan çıkma/uzaklaşma" ya da "sonraki sürece/aşamalara geçme" isteği üzerinedir. Bunu da sürenin/sürecin "kısalması/hızlanması" beklentisiyle, farkında olmadan [/"ne yaptıklarını biliyor oldukları" "iddiasıyla"/zannıyla] el/ayak/bacak sallayarak ya da nesnelerle uğraşarak [çizerek, kağıt karalayarak, kalem çevirerek, nesne parçalayarak/delerek, tespih çekerek vs.], zihinlerini başka şeylerle meşgul ederek ve ancak bir şeylerle uğraşmak yoluyla çözmeye çalışırlar. Bu hareketler, "küçük/önemsiz/değersiz hareketler" varsayıldığından dolayı yapan kişi tarafından algılanmaz. [Daha çok da gençlikte/olgunlaşmamışlıktan ve/veya cahillikten dolayı görülen/yaşanılan bir durumdur.]

Bu durumlarda, çevredeki kişiler, çıkan sesle ya da gözleriyle ve zihinleriyle, yapılan harekete ister istemez takılırlar. Bu uyaranları, hem kişinin kendi için, hem de çevresindekileri düşünerek kontrol altında tutmaları gerekir. Bunu da, zihinlerini bulundukları zaman ve zeminde tutmaya çalışarak, geçmesi gereken zamana ve koşullara biraz daha sabrederek ya da odaklanarak sağlayabilirler. Sürekli olarak anımsanmalı ki, zihin, başka/çeşitli noktalarda bulunabilir fakat gövdeyi düşünce hızında bir yerlere taşımak olanaklı değildir. )

- DOĞRUDAN SÖYLEMEK ile AÇIK AÇIK SÖYLEMEK/KONUŞMAK
( TO SAY DIRECTLY with TO SAY/TALK FRANKLY/OPENLY )

- ONAY (ALMAK)/ONAYLAMAK ile/ve/değil/yerine OLUR (ALMAK)/OLURLAMAK

- SÖZ (ALMAK/VERMEK) ile/değil/yerine OLUR/ONAY (ALMAK/VERMEK)

( [not] TO GET/GIVE PROMISE with TO GET/GIVE APPROVAL/CONSENT )
( TO GET/GIVE APPROVAL/CONSENT instead of TO GET/GIVE PROMISE )

- SÖZÜ: YANLIŞ ANLAMA ile SAPTIRMA
( Anlamaya uğraşmayın! Yanlış anlamamanız yeter. )
( Yanlış fikirlerden kurtulun, bu yeter. )
( Kendinize iyice bakın, tüm bu yanlış anlamalar ve yanlış fikirler eriyip gidecekler. )
( (THE SPEECH:) MISUNDERSTANDING with DISTORTION )

- İHTİLÂF yerine İTTİFAK

- "SÖZ(Ü) DİNLEMEK" ile/ve/değil/yerine SÖYLENİLENİ/İSTENİLENİ YAPMAK/YAPABİLMEK

- SÖYLENİLEN'İ: YORUMLAMAK ile/yerine DİNLEMEK
[Kabul etmek anlamında değil!]
( Doğruyu konuşmak iki kişi ister; doğru söyleyen, doğru dinleyen. )
( İmgelemeden bakmayı, çarpıtmadan dinlemeyi öğrenin, hepsi bu. )
( EXPLANATION: TO INTERPRET with TO LISTEN(Not in the mean of acceptance!) )
( EXPLANATION: TO LISTEN instead of TO INTERPRET )

- DİNLEMİŞ/DİNLİYOR GİBİ GÖRÜNMEK ile/değil/yerine DİNLEMEK

- SORUNLARI ERTELEMEK/DAHA SONRAYA TAŞIMAK yerine SORUNLARI TERK ETMEK

- SORUNLARI (SADECE) KONUŞMAK ile/ve/yerine/değil
SORUNLAR İÇİN ÇÖZÜM ARAMAK/BULMAK

( [not] (ONLY) TO TALK THE PROBLEMS with/and TO SEARCH/FIND SOLUTION FOR PROBLEMS )
( TO SEARCH/FIND SOLUTION FOR PROBLEMS instead of (ONLY) TO TALK THE PROBLEMS )

- SORUNLARI SORUN OLARAK KONUŞMAK ile/yerine/değil
SORUNLARI İLERLEME/GELİŞİM ARACI OLARAK KONUŞMAK/DEĞERLENDİRMEK

( [not] TO TALK THE PROBLEMS AS PROBLEMS with TO TALK PROBLEMS AS VEHICLE FOR DEVELOPMENT/PROGRESS )
( TO TALK PROBLEMS AS VEHICLE FOR DEVELOPMENT/PROGRESS instead of TO TALK THE PROBLEMS AS PROBLEMS )

- KONUŞMASINI BİLMEK ve/= DÜŞÜNMEYİ BİLMEK

- DİLENMEK ile/ve/değil/yerine DİLEMEK

( ... İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Beklenti içinde olmadan istemek. )

- İSTEDİĞİN KADAR ARAMA(MA)K ile/ve/değil/hem de
İSTEDİĞİN ZAMAN ARAMA(MA)K

- BAHANELERE SIĞINMAK ve/> BAHANELERE ESİR OLMAK

- "AÇIK" KONUŞMAK ile/ve/değil/yerine AYRINTILI İFADE ETMEK

( [not] TO TALK FRANKLY with/and EXPRESS IN DETAIL )
( EXPRESS IN DETAIL instead of TO TALK FRANKLY )

- ADANMAK ile/yerine/değil (GEREKTİĞİ/YETERİ KADAR) ÖNCELİK/ÖNEM VERMEK
( [not] TO BE DEVOTED with TO ATTACH IMPORTANCE/PRIORITY (IN NECESSARY/ENOUGH) )
( TO ATTACH IMPORTANCE/PRIORITY (IN NECESSARY/ENOUGH) instead of TO BE DEVOTED )

- ALACAKLININ ALACAĞINI ALMAYA GİTMESİ değil/yerine
BORÇLUNUN VERECEĞİNİ ALACAKLIYA GÖTÜRMESİ

- SÖZCÜKTEN ANLAMA GİTMEK ile/yerine/değil ANLAMDAN SÖZCÜĞE GİTMEK

( Sözlerin ötesine geçmeye çalışın. )
( [not] GOING TO MEANING (BASED) FROM WORD with GOING TO WORD (BASED) FROM MEANING )
( GOING TO WORD (BASED) FROM MEANING instead of GOING TO MEANING (BASED) FROM WORD )

- BİLMEDİĞİN SÖZCÜKLER İÇİN SÖZLÜĞE BAKMAK ile/yerine
[ÖZELLİKLE] BİLDİĞİN SÖZCÜKLER İÇİN SÖZLÜĞE BAKMAK

( TO CHECK/LOOK DICTIONARY TO/FOR UNKNOWN WORDS with TO CHECK/LOOK DICTIONARY TO/FOR [ESPECIALLY] KNOWN WORDS )
( TO CHECK/LOOK DICTIONARY TO/FOR [ESPECIALLY] KNOWN WORDS instead of TO CHECK/LOOK DICTIONARY TO/FOR UNKNOWN WORDS )

- BİRİNE: 2 KEZ (VE ÜZERİ) BAKMAK ile/ve/değil/yerine 1 KEZ BAKMAK

- AYAĞA BAKMAK ile/ve/değil/yerine YERE BAKMAK

- BAKMAK ile/ve "SÜZMEK"

- "SÜZMEK" ile/ve TARAMAK

- "AYAK" değil/yerine HAL

- TARİH AŞKI/TARİH NEFRETİ değil/yerine TARİH BİLGİSİ

( [not] THE LOVE/HATE OF HISTORY with INFORMATION/KNOWLEDGE OF HISTORY )
( INFORMATION/KNOWLEDGE OF HISTORY instead of THE LOVE/HATE OF HISTORY )

- TARİHTEN İBRET ALMAK ile TARİHTEN KUVVET ALMAK

- HÜKÜMETİ/HÜKÜMETLERİ CİDDİYE ALMAK yerine DEVLETİN/VATANIN BÜTÜNLÜĞÜ VE GELECEĞİ İÇİN ÇABA HRCAMAK/ÜRETİMDE BULUNMAYA DEVAM ETMEK- KIYAS ile/yerine KARŞILAŞTIRMA

"( Tanım/Örnek: Bir sayfanın ikiye bölünerek, iki ayrı olgunun/kavramın kendi özlerinin iki ayrı sütunda sadece veri olarak dizilişi ve öylece yorum eklemeden bırakılması. İLE
Yapılan tablonun/karşılaştırmanın altına ekleme/yorum şeklinde göreceliliği, sınırlılığı ve kısıtlılığı potansiyelinin gözardı edilerek bir değerlendirme yapılması.(sınırı aşmak/bilmemek).
Sonuç: Kıyasın değil, karşılaştırmanın daha yerinde, arı, saf, doğru olacağı ve kıyas yapmama gerekliliği. )"
( Nispet. İLE/YERİNE Oran. )
( TO COMPARE with COMPARISON )
( COMPARISON instead of TO COMPARE )

- KIYMAK ile/değil/yerine KILMAK

- DURAKLAMAK ile DURAKSAMAK

- BİRŞEYE: YOK DEME! ile/ve KENDİNE BENZETME!

- TANI ve/<> UYUMLU OL ve/<> MUTLU YAŞA

- BELLEKTE TAŞIMAK ile/değil/yerine BİLMEK

( Bilgi 2'dir.
1. Hakkında veri sahibi olmak.
2. Nerede bulacağını/bulabileceğini bilmek.
[Bu çağda olması gereken ve öncelikli olan nerede bulabileceğini bilmektir.] )
( [not] TO CARRY ON MEMORY with TO KNOW )
( TO KNOW instead of TO CARRY ON MEMORY )

- NOT ALMAK ile "NOT DÜŞMEK"

- BİLMEK ile SEZMEK

- BİLMEK ile KENDİNİ BİLMEK

- KENDİNİ BİLMEK ile/ve KENDİNİ TANIMAK

( Kendinizi bilmek için kendiniz olun. )
( Kendinizi aşmak için kendinizi bilmek durumundasınız. )
( Kendini-idrak, elde edilebilecek bir şey olmaktan çok, anlaşılacak bir haldir. )
( Kendinizi bilin, öteki her şey onunla birlikte gelir. )
( Kendimi bilmekle aslında tam olarak neyi bilmiş olurum? Olmadıklarınızın hepsini. )
( Kendinizi düzeltmeye gereksiniminiz yoktur - sadece kendi hakkınızdaki fikirlerinizi düzeltin. )
( Ne olduğunuzu bilmek için önce ne olmadığınızı araştırmak ve bilmek durumundasınız. )
( İşe kendinizden ve kendinizle başlamak zorundasınız - bu değişmez yasadır. )
( TO KNOW THE SELF with/and TO RECOGNIZE THE SELF )

- KENDİNİ ANIMSAMAK ile KENDİNİ BİLMEK
( Kendini-anımsayış zihindedir. Kendini-bilme ise zihnin ötesindedir. )

- KENDİNİ TANIMAK ile KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK

- BİLMEK ile KENDİNİ BİLMEK ile BAŞKASINI BİLMEK

- TANIMAK ile KENDİNİ TANIMAK ile BAŞKASINI TANIMAK

- BİLMEK ile KENDİNİ TANIMAK ile BAŞKASINI TANIMAK

- BİLMEK ile/değil/yerine NEREDE BULACAĞINI/BULABİLECEĞİNİ BİLMEK

- ÇOK ÇEŞİTLİ/FARKLI ŞEYLERİ BİLMEK ile BİLDİĞİN KONUDA ÇOK ÇEŞİTLİ/DERİN ŞEYLERİ BİLMEK

- BİLMEK ile KULLANMAYI/UYGULAMAYI BİLMEK

- BİLMEDİĞİNDE SUSMAK ile BİLGELİKLE SUSMAK

- BELLEMEK ile/yerine SORGULAMAK/DÜŞÜNMEK

( Sormaz ki bilsin, sorsa bilir; bilmez ki sorsun, bilse sorar. )
( TO MEMORIZE with INTERROGATE/TO THINK )
( INTERROGATE/TO THINK instead of TO MEMORIZE )

- ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK(TEVÂZÛ GÖSTERMEK) ile/ve/<>/değil/yerine/hem de SUSMAK

- DOĞRU ile İYİ ile GÜZEL ile SEVAP

( Akıl. İLE Ahlâk. İLE Estetik. İLE Din. )
( Kavram ve nesnenin uygunluğu. İLE Düşünce ve eylemin uygunluğu. İLE Biçim ve içeriğin uygunluğu. İLE ... )
( Kendiniz için neyin iyi olduğunu bilmezken, başkaları için neyin iyi olduğunu nasıl bilebilirsiniz? )
( İyilik konusunda insanlar dört kısımdır: 1. Herkesten önce yapanlar: bunlar kerimdir; 2. Taklid yoluyla yapanlar: bunlar hakîmdir; 3. Engelleyenler: bunlar eşkiyadır; 4. Hoşlandıklarından dolayı yapanlar: bunlar kötü niyetlilerdir. )
( RIGHT with GOOD with BEAUTIFUL with MERIT [IN RELIGION] )
( Rational. WITH Ethic. WITH Aesthetics. WITH Religious. )
( Appropriateness of concept and object. WITH Appropriateness of thought and action. WITH Appropriateness of shape and content. WITH ... )
( [sansk.] SATYAM ile SHIVAM ile SUNDARAM ile ... )

- DOĞRU ile/ve/yerine/değil GEREKTİĞİ GİBİ
( Eğer doğru ise başka türlü olamaz. )
( Doğru kendini öne sürmez, o sahtenin sahte olarak görülmesi ve reddedilmesinde yatar. Zihin sahte olan tarafından kör edilmişken doğruyu aramak yararsızdır. Doğru olanın sezilebilmesi için önce sahtenin tamamen temizlenip yok edilmesi gerekir. )
( RIGHT with/and TO BE REQUIRED/NEEDED )

- YANLIŞ ile KÖTÜ ile ÇİRKİN ile GÜNAH
( Akıl. İLE Ahlâk. İLE Estetik. İLE Din. )
( Kötülük, yanlış anlamaların ve kötüye kullanmaların yarattığı sorunlara yanlış yaklaşımdır. )
( Daha yüksek bilginize ters düşen her ne yaparsanız, o günahtır. )
( WRONG/MISTAKE with BAD with UNPLEASANT with SIN )
( Rational. WITH Ethic. WITH Aesthetics. WITH Religious. )

- YANLIŞA GİTMEMEK ve DOĞRUYA YÖNELMEK

- "İYİ-KÖTÜ" AYRIMI YAPMAK/TELKİN ETMEK değil/yerine (SADECE) NE OLMADIĞINI BELİRTME (ÇABASI)

- DİL'DE

- ANADOLU BİLGELİĞİ'NDE / TASAVVUF'TA

 

 

Bugün [29 Mart 2017] itibariyle
Davranış-Tutum bölümüne yapılmış olan eklemeler aşağıdaki gibidir.
[ 06 Mart 2012 - 29 Mart 2017 arasında... ]
( 3654 yeni ekleme, 1878 katkı )


-@ İNCELİK >< KALINLIK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mart 2017 | 22:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46961 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Herşeyin kırıldığı nokta. >< İnsanın, kırılma nedeni. )

-@ OLGUNLUK ve/||/<>/>/< SUSKUNLUK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mart 2017 | 22:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46960 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki!] ÖZÜR DİLEYEMEMEK ile/ve/<> TEŞEKKÜR EDEMEMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mart 2017 | 21:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46958 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AGRESİF[İng. AGRESSIVE] değil/yerine/= SALDIRGAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mart 2017 | 15:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46956 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GÖRÜNÜŞ ile/> EDİMSELLİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mart 2017 | 14:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46952 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "BESLENME" ile "TUTUNMA"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mart 2017 | 01:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46936 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SERMEK ile "SERMEK"
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mart 2017 | 19:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Asmak. | Gösterme amacıyla asmak ya da yaymak. | Kurutmak için düz bir yere yaymak. | Açarak yaymak ya da döşemek. | Boylu boyunca yere yatırmak, düşürmek ya da hırpalamak. İLE Boşlamak, savsamak. )

-@ SERKEŞ[Fars.] değil/yerine/= KAFA TUTAN, BAŞKALDIRAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mart 2017 | 19:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46911 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YARININI İYİLEŞTİRMENİN YOLU/YÖNTEMİ ve/||/<>/</: BUGÜN, NEYİ YANLIŞ YAPTIĞINI BİLMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mart 2017 | 16:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46909 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İNSÂF ile/ve/<> İNTİSÂF
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mart 2017 | 16:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46908 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Merhamete, vicdana ya da mantığa dayanan adâlet. | Ortalama davranış. İLE/VE/<> Hakkını, tamamen alma. | [zamanda] Yarıyı bulma. )
( Hakkını verme. İLE/VE/<> Hakkını alma. )

-@ ASABİYET ile/değil/yerine/>< ADÂLET
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mart 2017 | 16:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46905 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KORKU + BİLGİSİZLİK = NEFRET
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mart 2017 | 15:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BASİRET ile/<> BASİRETSİZLİK ile/<> AYMAZLIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Mart 2017 | 23:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46897 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yanlış yapmadan önce düşünmek. İLE/<> Yaparken, düşünmemek. İLE/<> Yanlış yapabileceğini düşünmemek. )

-@ "SİBER SAMİMİYET" ile/ve/||/<> "STERİL TEMAS"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart 2017 | 13:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46895 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "GERİCİLİK" ile/değil DİRENÇ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart 2017 | 12:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46894 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SERİ[Ar.] değil/yerine/= HIZLI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mart 2017 | 16:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46887 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SERDETMEK[Ar.] değil/yerine/= İLERİ SÜRMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mart 2017 | 15:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46877 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ACIMA ve/ne yazık ki/||/<>/> CİDDİYE ALMAMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Mart 2017 | 23:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46864 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DÖRT İSTEK:
AÇGÖZLÜLÜK
ile/ve/||/<>/> ÇEKİŞME ile/ve/||/<>/> GÖSTERİŞ ile/ve/||/<>/> GÜÇ TUTKUSU
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Mart 2017 | 22:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46862 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "PERŞEMBE'NİN GELİŞİ, ÇARŞAMBA'DAN, BELİRLİ OLUR" ile/<> "ADAM OLACAK ÇOCUK, BOKUNDAN BELİRLİ OLUR"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Mart 2017 | 21:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46861 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SELEKTÖR[Fr., İng.] değil/yerine/= SEÇİCİ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Mart 2017 | 10:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46844 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tahılı, yabancı maddelerden ayırmak için kullanılan aygıt. | Araba farlarının, uzun ya da kısa uzaklıkta yanmasını sağlayan aygıt. )

-@ SEKTER[Fr.] değil/yerine/= HOŞGÖRÜSÜZ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Mart 2017 | 10:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46841 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "HERKES, KENDİ İŞİNE BAKSIN!" değil "HERKES, KENDİ İÇİNE BAKSIN!"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Mart 2017 | 08:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46831 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] "SONUÇ ODAKLILIK" ve/||/<>/>/< HİLEKÂRLIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Mart 2017 | 23:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46829 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "KÖTÜMSERLİK" değil/yerine/>< KONUŞABİLMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Mart 2017 | 23:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46824 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Konuşabilirsek, "kötümserlik" oluşmaz. )

-@ [ne yazık ki] TEZYÎF[Ar. < ZEYF] değil/yerine/= DEĞERSİZ GÖSTERME | ALAY ETME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Mart 2017 | 23:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46823 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İHÂNET ile/değil MUHALEFET
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Mart 2017 | 23:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46822 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SUSABİLMEK ile/ve/||/<> ANLAŞMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Mart 2017 | 20:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46804 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Susmak, anlaşmak değildir. Ancak, [gerektiğinde/gerektiği kadar] susabiliyor olmak, anlaşmayı sağla(tı)r. )

-@ KENDİMİZİ:
"YÜCELTMEK"
değil/yerine DÜZELTMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Mart 2017 | 20:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46789 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SECİYE[Ar.]/KARAKTER[Fr. < Yun.] değil/yerine/= ÖZYAPI, IRA
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Mart 2017 | 19:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46786 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÇOK SERT OLMA! ve/<> ÇOK YUMUŞAK OLMA!
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Mart 2017 | 17:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46784 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kırılırsın. VE/<> Ezilirsin. )

-@ SAYRILIK/HASTALIK/MARAZ değil/yerine/>< ESENLİK
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Mart 2017 | 15:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46779 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MİSANTROP[Fars.] değil/yerine/= MERDÜMGİRÎZ[Fars.] değil/yerine/= İNSANLARDAN KAÇAN
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Mart 2017 | 15:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46775 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÖĞRENENLER:
ÖNCEDEN
ile/ve/<> OTORİTEDEN ile/ve/<> DENEYEREK ile/ve/<> YAŞAMDAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Mart 2017 | 15:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46766 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İndirimli fiyatından. İLE/VE/<> Özgürlük bedeliyle. İLE/VE/<> Etiket fiyatından. İLE/VE/<> Gecikme zammıyla. )

-@ GÜLÜMSEME :) ve/=/||/<>/: İLÂÇ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Mart 2017 | 00:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46765 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kana, en hızlı karışan ilâç. )

-@ SAVRUK ile SAVSAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Mart 2017 | 03:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46758 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Aklını işine vermeyen, dikkatsiz. | Düzensiz, dağınık. İLE İşlerine önem vermeyip onları gelişigüzel yapıveren ya da daha sonraya bırakan. )

-@ SAVLET/HAMLE[Ar.] değil/yerine/= ATILIM
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Mart 2017 | 03:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46757 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SATVET[Ar.] değil/yerine/= (ZORLU/SİNDİRİCİ) GÜÇ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Mart 2017 | 02:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46752 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EDEN > BULUR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2017 | 19:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46751 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SATİR[Fr.] değil/yerine/= YERGİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2017 | 15:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46750 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İYİLİK:
BAŞKASINA YAPTIĞIN
ile/ve/||/<> SANA YAPILAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2017 | 14:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46741 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Unut! İLE/VE/||/<> Unutma! )

-@ KAMU DENETÇİLİĞİ(OMBUDSMANLIK) ile/ve/||/<> ARABULUCULUK
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mart 2017 | 14:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37459 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SEFÂ ile/ve/||/<>/></< CEFÂ/ÜZGÜ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Mart 2017 | 20:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33273 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Vefâ yoktur. İLE/VE/||/<>/< Bekâ yoktur. )
( Gönül rahatlığı, rahatlık, kaygısız ve sakin olma. | Eğlence, zevk, neşe. İLE/VE/||/<>/< Büyük sıkıntı, eziyet. )

-@ ŞİKÂYET[Ar.] ile SERZENİŞ[Fars.]/TAKAZA[Ar.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Mart 2017 | 13:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31604 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hoşnutsuzluk belirten söz ya da yazı, sızlanma, yakınma. İLE Başa kakma, sitem etme. )

-@ İNCELİK >< KALINLIK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mart 2017 | 22:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46961 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Herşeyin kırıldığı nokta. >< İnsanın, kırılma nedeni. )

-@ OLGUNLUK ve/||/<>/>/< SUSKUNLUK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mart 2017 | 22:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46960 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki!] ÖZÜR DİLEYEMEMEK ile/ve/<> TEŞEKKÜR EDEMEMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mart 2017 | 21:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46958 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AGRESİF[İng. AGRESSIVE] değil/yerine/= SALDIRGAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mart 2017 | 15:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46956 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GÖRÜNÜŞ ile/> EDİMSELLİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mart 2017 | 14:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46952 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "BESLENME" ile "TUTUNMA"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mart 2017 | 01:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46936 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SERMEK ile "SERMEK"
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mart 2017 | 19:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Asmak. | Gösterme amacıyla asmak ya da yaymak. | Kurutmak için düz bir yere yaymak. | Açarak yaymak ya da döşemek. | Boylu boyunca yere yatırmak, düşürmek ya da hırpalamak. İLE Boşlamak, savsamak. )

-@ SERKEŞ[Fars.] değil/yerine/= KAFA TUTAN, BAŞKALDIRAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mart 2017 | 19:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46911 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YARININI İYİLEŞTİRMENİN YOLU/YÖNTEMİ ve/||/<>/</: BUGÜN, NEYİ YANLIŞ YAPTIĞINI BİLMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mart 2017 | 16:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46909 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İNSÂF ile/ve/<> İNTİSÂF
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mart 2017 | 16:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46908 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Merhamete, vicdana ya da mantığa dayanan adâlet. | Ortalama davranış. İLE/VE/<> Hakkını, tamamen alma. | [zamanda] Yarıyı bulma. )
( Hakkını verme. İLE/VE/<> Hakkını alma. )

-@ ASABİYET ile/değil/yerine/>< ADÂLET
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mart 2017 | 16:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46905 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KORKU + BİLGİSİZLİK = NEFRET
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mart 2017 | 15:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BASİRET ile/<> BASİRETSİZLİK ile/<> AYMAZLIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Mart 2017 | 23:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46897 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yanlış yapmadan önce düşünmek. İLE/<> Yaparken, düşünmemek. İLE/<> Yanlış yapabileceğini düşünmemek. )

-@ "SİBER SAMİMİYET" ile/ve/||/<> "STERİL TEMAS"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart 2017 | 13:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46895 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "GERİCİLİK" ile/değil DİRENÇ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart 2017 | 12:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46894 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SERİ[Ar.] değil/yerine/= HIZLI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mart 2017 | 16:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46887 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SERDETMEK[Ar.] değil/yerine/= İLERİ SÜRMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mart 2017 | 15:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46877 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ACIMA ve/ne yazık ki/||/<>/> CİDDİYE ALMAMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Mart 2017 | 23:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46864 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DÖRT İSTEK:
AÇGÖZLÜLÜK
ile/ve/||/<>/> ÇEKİŞME ile/ve/||/<>/> GÖSTERİŞ ile/ve/||/<>/> GÜÇ TUTKUSU
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Mart 2017 | 22:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46862 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "PERŞEMBE'NİN GELİŞİ, ÇARŞAMBA'DAN, BELİRLİ OLUR" ile/<> "ADAM OLACAK ÇOCUK, BOKUNDAN BELİRLİ OLUR"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Mart 2017 | 21:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46861 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SELEKTÖR[Fr., İng.] değil/yerine/= SEÇİCİ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Mart 2017 | 10:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46844 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tahılı, yabancı maddelerden ayırmak için kullanılan aygıt. | Araba farlarının, uzun ya da kısa uzaklıkta yanmasını sağlayan aygıt. )

-@ SEKTER[Fr.] değil/yerine/= HOŞGÖRÜSÜZ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Mart 2017 | 10:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46841 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "HERKES, KENDİ İŞİNE BAKSIN!" değil "HERKES, KENDİ İÇİNE BAKSIN!"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Mart 2017 | 08:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46831 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] "SONUÇ ODAKLILIK" ve/||/<>/>/< HİLEKÂRLIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Mart 2017 | 23:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46829 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "KÖTÜMSERLİK" değil/yerine/>< KONUŞABİLMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Mart 2017 | 23:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46824 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Konuşabilirsek, "kötümserlik" oluşmaz. )

-@ [ne yazık ki] TEZYÎF[Ar. < ZEYF] değil/yerine/= DEĞERSİZ GÖSTERME | ALAY ETME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Mart 2017 | 23:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46823 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İHÂNET ile/değil MUHALEFET
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Mart 2017 | 23:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46822 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SUSABİLMEK ile/ve/||/<> ANLAŞMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Mart 2017 | 20:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46804 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Susmak, anlaşmak değildir. Ancak, [gerektiğinde/gerektiği kadar] susabiliyor olmak, anlaşmayı sağla(tı)r. )

-@ KENDİMİZİ:
"YÜCELTMEK"
değil/yerine DÜZELTMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Mart 2017 | 20:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46789 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SECİYE[Ar.]/KARAKTER[Fr. < Yun.] değil/yerine/= ÖZYAPI, IRA
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Mart 2017 | 19:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46786 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÇOK SERT OLMA! ve/<> ÇOK YUMUŞAK OLMA!
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Mart 2017 | 17:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46784 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kırılırsın. VE/<> Ezilirsin. )

-@ SAYRILIK/HASTALIK/MARAZ değil/yerine/>< ESENLİK
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Mart 2017 | 15:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46779 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MİSANTROP[Fars.] değil/yerine/= MERDÜMGİRÎZ[Fars.] değil/yerine/= İNSANLARDAN KAÇAN
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Mart 2017 | 15:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46775 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÖĞRENENLER:
ÖNCEDEN
ile/ve/<> OTORİTEDEN ile/ve/<> DENEYEREK ile/ve/<> YAŞAMDAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Mart 2017 | 15:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46766 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İndirimli fiyatından. İLE/VE/<> Özgürlük bedeliyle. İLE/VE/<> Etiket fiyatından. İLE/VE/<> Gecikme zammıyla. )

-@ GÜLÜMSEME :) ve/=/||/<>/: İLÂÇ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Mart 2017 | 00:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46765 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kana, en hızlı karışan ilâç. )

-@ SAVRUK ile SAVSAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Mart 2017 | 03:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46758 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Aklını işine vermeyen, dikkatsiz. | Düzensiz, dağınık. İLE İşlerine önem vermeyip onları gelişigüzel yapıveren ya da daha sonraya bırakan. )

-@ SAVLET/HAMLE[Ar.] değil/yerine/= ATILIM
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Mart 2017 | 03:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46757 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SATVET[Ar.] değil/yerine/= (ZORLU/SİNDİRİCİ) GÜÇ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Mart 2017 | 02:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46752 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EDEN > BULUR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2017 | 19:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46751 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SATİR[Fr.] değil/yerine/= YERGİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2017 | 15:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46750 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İYİLİK:
BAŞKASINA YAPTIĞIN
ile/ve/||/<> SANA YAPILAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2017 | 14:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46741 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Unut! İLE/VE/||/<> Unutma! )

-@ İYİ İŞ ile/>< UCUZ İŞ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mart 2017 | 03:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46736 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ucuz değildir. İLE/>< İyi değildir. )

-@ SARSIM ile SARSINTI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Mart 2017 | 20:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46735 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sarsma eylemi. | Gök cisimlerinin, genel çekim yasasına uygun olarak birbirini çekmesi nedeniyle herhangi bir gezegenin hareketinde görülen karışıklık. İLE Birden sallanma, sarsılma. | Titreme. | Deprem. | Deprem sırasındaki yer hareketlerinin her biri. | Bir kurum ya da kuruluşun dengesini etkileyen bozukluk. | Kaza, ilaç ve uyuşturucuların yarattığı, fiziksel ya da coşkusal nitelikteki, birdenbire gelişen karmaşık belirtilerin tümü. )

-@ SARILMAK ile SARINMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Mart 2017 | 15:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46729 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sarma eyleminin yapılması. | Bir şeyin üzerine, bir ya da birkaç kez dolanmak. | Kollarını dolamak, kucaklamak. | Tüm gücü ile ele almak. | Büyük bir istekle kendini vermek, benimsemek. | Hemen yapmaya koyulmak, girişmek. İLE Kendi üstüne sarmak. )

-@ [ne yazık ki] "DAHA FAZLASI" değil/yerine/>< GEREKLİ/YETERLİ OLAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Mart 2017 | 13:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46720 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( En büyük suçlar ve hatalar, gerekli olanı değil daha fazlasını elde etmek için işlenir. )

-@ ÇEKİNGENLİK ile/ve/<> DAYANÇ(SABIR)
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Mart 2017 | 19:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46719 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YORULMA:
ZİHİNDE
ile/ve/||/<> GÖVDEDE
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Mart 2017 | 13:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46717 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Uyku kaçar. İLE/VE/||/<> Uyku gelir. )
( Yeterince düşünmekten kaçmak ve/veya uykunuzun gelmesini istiyorsanız, fiziksel işler yapınız, (daha çok) hizmet ediniz. )

-@ EDİMSELLİK ve/||/<>/> OLUMSUZLAMA
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Mart 2017 | 13:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46716 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ORTAK/LIK ile/ve/<> OZDES/LİK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Mart 2017 | 12:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46714 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GÜVEN!:
GÜLÜŞÜN ARDINDAKİ KEDERE
ve/||/<> ÖFKENİN ARDINDAKİ SEVGİYE ve/||/<> SESSİZLİĞİN ARDINDAKİ NEDENE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Mart 2017 | 00:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46709 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki]
KÖTÜLERİN, "BASKISI"
ile/değil/||/<> İYİLERİN, KAYITSIZLIĞI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Mart 2017 | 10:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46706 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ (")NE YAPACAĞINI BİLMEK(") ile/ve/değil/||/<>/> BİLDİĞİNİ, YAPMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Mart 2017 | 10:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46705 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HASSAS/SANTİMANTAL[Fr.] değil/yerine/= DUYARLI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat 2017 | 18:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46685 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SAPLAMAK, BATIRMAK = SANÇMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat 2017 | 17:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46677 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TÜZE'NİN TEMEL İLKELERİ - ULPIAN[M.S. 170 - 223]:
ONURLU YAŞAMAK
ve/||/<> BAŞKASINI İNCİTMEMEK ve/||/<> HERKESE, HAKKINI TESLİM ETMEK
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat 2017 | 14:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46675 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KİBİR değil/yerine/>< ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat 2017 | 06:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46672 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Büyük görünme. / Küçüklüğün ölçüsü. DEĞİL/YERİNE/>< Küçük görünme. / Büyüklüğün ölçüsü. )

-@ TERBİYE ETMEK:
ÇOCUKLARIMIZI
ile/ve/değil/yerine/||/<>/< KENDİMİZİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat 2017 | 05:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46671 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SALTA[İt.] ile SALTA[İt.] ile SALTA[İsp.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Şubat 2017 | 18:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46661 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Köpeğin, arka ayakları üzerinde ayağa kalkması. İLE Yakasız, iliksiz, kolları bolca bir tür kısa ceket. İLE Gergin duran bir halatı, biraz koyuverme eylemi. )

-@ ATÂLET[Ar.] değil/yerine/= EYLEMSİZLİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Şubat 2017 | 16:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46659 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SAKİL[Ar.] değil/yerine/= AĞIR | KABA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Şubat 2017 | 14:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46641 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ağır. | Sıkıntı veren, sıkıntılı. | Çirkin, kaba. | Türk müziğinde bir usûl. )

-@ [ne yazık ki] YALAKALIK/DALKAVUKLUK ile/ve/<> YARDAKÇILIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Şubat 2017 | 13:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46635 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/<> Özellikle kötü işlerde birine yardım eden kişi. )

-@ TİTREMEK ile SAKIRDAMAK/SAKIRTI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Şubat 2017 | 14:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46628 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Korkudan ya da soğuktan titremek. )

-@ İHTİYAT/LI[Ar.] değil/yerine/= SAKINMA/SAKINGAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Şubat 2017 | 14:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46627 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Herhangi bir korku ya da düşünce ile bir şeyi yapmaktan uzak uzak durmak, içtinap etmek. | Olabileceği düşünülen kötülüklere karşı önlemler almak. | Korumak, esirgemek, gözetmek. )

-@ SAK ile SAK[Ar.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Şubat 2017 | 13:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46622 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Uyanık, gözü açık. | Uykusu hafif. İLE Sap. )

-@ GÖZ ve/||/<> KALP
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Şubat 2017 | 22:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46612 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gülmek için!... :) VE/||/<> Sevmek için!... )

-@ "SAHİPLENME" ile/değil/yerine/< AİDİYET
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Şubat 2017 | 16:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46606 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kentte. İLE/DEĞİL/YERİNE/< Köyde, doğada. )

-@ BAŞLANGIÇ ve/||/<> EMEK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Şubat 2017 | 15:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46600 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] !İFTİRA ile !İFK
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Şubat 2017 | 15:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46598 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Birine, aslı olmayan bir suç yükleme. İLE Bir suçu, birine yükleme. )

-@ [ne yazık ki] "YÖNLENDİRME" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< YORUM
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Şubat 2017 | 15:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46596 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "DENGİNİ" ARAYAN değil/yerine KENDİNİ ARAYAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Şubat 2017 | 01:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46595 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Küçük zihinliler". DEĞİL/YERİNE İleri zihinliler. )

-@ TEVEKKÜL ve/||/<>/> RIZÂ ve/||/<>/> SABIR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Şubat 2017 | 22:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46592 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ulaşamadığına gösterdiğin. VE/||/<>/> Ulaştığına gösterdiğin. VE/||/<>/> Kaybettiğine gösterdiğin. )

-@ BİLİRKEN SUSMAK ve/=/||/<> BİLMEZKEN KONUŞMAK/SÖYLEMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 21:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46591 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İkisi de kötü ve yanlıştır. )

-@ UTANMA ile/ve/||/<> KENDİNE YAKIŞTIR(A)MAMA
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 20:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46590 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜTEREDDİT[Ar.] değil/yerine/= İKİRCİKLİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 16:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46580 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] !MÜTECAVİZ[Ar.] değil/yerine/= SALDIRGAN/SALDIRICI/SATAŞKAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 15:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46565 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜTEBESSİM[< BESM] değil/yerine/= GÜLÜMSEYEN/GÜLEÇ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 15:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46564 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜTAREKE[Ar.] değil/yerine/= ATEŞKES / BIRAKIŞMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 15:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46559 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ŞİKÂYETÇİ/MÜŞTEKÎ[Ar.] değil/yerine/= YAKINAN
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 15:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46557 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜŞKÜLPESENT[Ar., Fars.] değil/yerine/= GÜÇ BEĞENEN, TİTİZ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 15:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46555 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ŞEFKATLİ/MÜŞFİK[Ar.] değil/yerine/= SEVECEN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 14:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46552 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜŞÂHEDE[Ar. < ŞUHÛD] değil/yerine/= GÖRME | GÖZLEM
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46549 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜSTENKİF[Ar.] değil/yerine/= ÇEKİMSER
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 14:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46540 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] !MÜSTEMLEKE[Ar.] değil/yerine/= SÖMÜRGE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 14:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46539 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜSTEFİT[Ar.] değil/yerine/= YARARLANAN
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 13:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46536 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜSTAHDEM/HADEME[Ar.] değil/yerine/= HİZMETLİ
[Bölüm: hizmet] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 13:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46531 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜSÂADE[Ar. < SU'ÛD] değil/yerine/= İZİN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 13:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46527 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜRECCEH[Ar.] değil/yerine/= YEĞ / YEĞREK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 22:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46520 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] !MÜPTELA[Ar. < BELÂ] değil/yerine/= BAĞIMLI | DÜŞKÜN, TUTULMUŞ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 21:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46514 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜLTEFİT[Ar.] değil/yerine/= GÜLERYÜZLÜ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 18:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46494 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜLÂYİM[Ar.] değil/yerine/= UYGUN | YUMUŞAK HUYLU
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 15:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46487 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜLAYEMET[Ar.] değil/yerine/= UYSALLIK | BAĞIRSAK YUMUŞAKLIĞI
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 15:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46486 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜKRİM[Ar.] değil/yerine/= KONUKSEVER
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 15:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46482 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜHEYYİÇ[Ar.] değil/yerine/= COŞTURUCU
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 15:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46476 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] !MÜFSİT[Ar.]/MÜZEVİR[Ar.] değil/yerine/= ARABOZUCU
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 15:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜFRİT[Ar.] değil/yerine/= AŞIRI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 15:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46473 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜEDDEP[Ar.] değil/yerine/= USLU, TERBİYELİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 13:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46460 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AKILSIZ "KİMLİK" ve/||/<> KEYFİYET
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 11:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46447 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] SUÇLAMA ile/ve/<> DIŞLAMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 11:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46446 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜCBİR[< CEBR] değil/yerine/= ZORLAYICI/ZORLAYAN
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Şubat 2017 | 13:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46440 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜCAZAT[Ar.] değil/yerine/= CEZA VERME
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Şubat 2017 | 13:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46439 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İşlenen bir suçtan dolayı ceza verme. )

-@ MÜBAŞERET[Ar.] değil/yerine/= GİRİŞİM
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Şubat 2017 | 13:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46437 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir işe başlama. )

-@ MÜBAHASE[Ar.] değil/yerine/= KONUŞMA
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Şubat 2017 | 13:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46435 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MUZIR[Ar. < ZARAR] ile MUZİP[Ar.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Şubat 2017 | 13:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46431 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zararlı, zarar veren, zarara sokan. | Yaramaz, herşeyi bozan/karıştıran. İLE Şaka yapmaktan hoşlanan, takılgan. )

-@ MUZAHİR[Ar.] değil/yerine/= DESTEKLEYEN, YARDIM EDEN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Şubat 2017 | 13:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46430 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MUVAZENE[Ar.] değil/yerine/= DENGE
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Şubat 2017 | 12:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46426 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MUVAZAA[Ar.] değil/yerine/= DANIŞIK/LIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Şubat 2017 | 12:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46424 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BEZGİN/LİK ile/ve/||/<>/>/< ÜMİTSİZ/LİK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Şubat 2017 | 20:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46423 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MUTENA[Ar.]/GÜZİDE[Fars.]/ELİT[Fr.] değil/yerine/= ÖZENİLMİŞ | SEÇKİN/ÖNEMLİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2017 | 11:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46417 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MUTEDİL[Ar.] değil/yerine/= DENGELİ | ILIMAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2017 | 11:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46415 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MUTEBER ile MUTEMET
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2017 | 11:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46414 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Saygın, itibarı olan, hatırı sayılır. | İnanılır, güvenilir, sözü geçer. | Yürürlükte olmak, geçerli olmak. İLE Kendine inanılıp güvenilen kişi. | Dairelerde, işyerlerinde, bazı para işlerine bakan görevli. )

-@ MUTATABBİB değil/yerine TABİB
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2017 | 11:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46413 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hekimlik taslayan. DEĞİL/YERİNE Hekim. )

-@ !MUŞTALAMAK değil MUŞTULAMAK
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2017 | 11:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46409 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Muşta ile vurma. DEĞİL Sevinilecek bir işin, olayın vb. olduğunu, birine haber vermek, müjdelemek. )

-@ MUSALLAT[Ar.] değil/yerine/= PEŞİNE DÜŞME/DÜŞEN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2017 | 11:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46407 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir kişi ya da şeyin üzerine, bıktıracak kadar düşmek/düşen. )

-@ İTİBAR ile/ve/||/<> TAHAMMÜL
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2017 | 09:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46397 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MUKTESİT[Ar.] değil/yerine/= TUTUMLU
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Şubat 2017 | 23:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46385 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MUKNİ[Ar.] değil/yerine/= İNANDIRAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Şubat 2017 | 23:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46383 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MUKİM ile SAKİN
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Şubat 2017 | 23:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46382 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir evde oturan, ikamet eden. İLE Durgun, dingin. | Sessiz. | Kimseyi rahatsız etmeyen, kızgınlık göstermeyen. | Huysuzluğu, rahatsızlığı azalmış ya da geçmiş. | Bir yerde oturan. )

-@ MUKAVİM[Ar.] değil/yerine/= DİRENÇLİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Şubat 2017 | 23:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dayanıklı, güçlü, dirençli. | Karşı koyan, başkaldıran. )

-@ MUKAVEMET[Ar.] değil/yerine/= DİRENME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Şubat 2017 | 23:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46375 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dayanma, karşı durma, karşı koyma, direnme, direniş. | Direnç. )

-@ MUKAVELE[Ar.] değil/yerine/= SÖZLEŞME
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Şubat 2017 | 23:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46374 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] !MUHTERİ ile MUCİT
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Şubat 2017 | 22:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46365 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yeni bir şey yaratan, icat eden. | Yalanlar uydurarak birine iftirada bulunan. İLE Yeni bir buluş ortaya koyan. | Yaratıcı, yaratan. )

-@ MUHAFAZAKÂR[Ar., Fars.] değil/yerine/= TUTUCU
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Şubat 2017 | 13:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46346 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MUHÂCİM[Ar. < HÜCUM] değil/yerine/= SALDIRAN/SALDIRICI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Şubat 2017 | 13:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46345 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HIRS değil/yerine GEREKSİNİM
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Şubat 2017 | 01:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46340 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dünya, herkesin gereksinimine yetecek kadarını sunar; fakat herkesin hırsına yetecek kadarını değil. )

-@ TRUMP ile/değil OBAMA / BUSH / CLINTON
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ocak 2017 | 22:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46335 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

(

İLE/DEĞİL

/

/

)

-@ MUAZZEZ[Ar.] değil/yerine/= SAYILAN, SAYGI DUYULAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ocak 2017 | 15:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46327 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MUAYEDE[Ar.] değil/yerine/= BAYRAMLAŞMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ocak 2017 | 15:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46326 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SÖYLENİLECEK SÖZÜ OLMAYANIN:
[ne yazık ki]
[ya] YÜKSEK SESİ
ve/ya da/||/<> "ÖFKESİ"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ocak 2017 | 04:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46324 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] !ZULM ile/ve/||/<> !DALKAVUKLUK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ocak 2017 | 02:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46323 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [ne yazık ki] "Küçük gördüklerine." İLE/VE/||/<> "Büyük gördüklerine." )

-@ MUARIZ[Ar.] değil/yerine/= KARŞI KOYAN/ÇIKAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ocak 2017 | 23:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46320 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DAYATMA değil/yerine/>< DAYANIŞMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ocak 2017 | 20:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46311 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SAYGI ve/||/<>/< CİDDİYET
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ocak 2017 | 18:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46307 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BENLİKTE ÖLMEK ve/||/<>/> HAKİKATTE DİRİLMEK
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ocak 2017 | 18:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46305 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "DÜŞÜNDÜĞÜNÜ", VAROLANA "GİYDİRMEK" ile/değil/yerine VAROLANI DÜŞÜNMEK
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ocak 2017 | 18:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46302 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TOHUM ve/||/<> MEYVE ve/||/<> ÇEKIRDEK
[Bölüm: Bitkiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ocak 2017 | 18:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46301 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ OKUMAK ile/ve/değil/||/<>/< OKUYABİLMEK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ocak 2017 | 18:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46299 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TAŞRADA ve/||/<> EVDE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ocak 2017 | 17:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46297 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Adâlet. VE/||/<> Muhabbet. )

-@ [ne yazık ki] HAKSIZLIK ve/||/<>/>/< ÖFKE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ocak 2017 | 17:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46295 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Haksızlık etme. öfkenle hareket etme! )

-@ "BİRİKTİRDİĞİN" değil PAYLAŞTIĞIN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ocak 2017 | 17:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46294 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İHÂNET değil/yerine/>< SADÂKAT
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ocak 2017 | 02:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46292 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sözler verilir, sözler unutulur; gün gelir, ihânet eden, sadâkat ister. )

-@ TEŞEKKÜR ETMEK ve/||/<> ÖZÜR DİLEMEK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ocak 2017 | 02:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46291 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bunları bilmeyenlere, kapıları/nı kapatmak gerekir. )

-@ SEVGİ:
YANLIŞLARI ÖRTMEK İÇİN
değil ZORLUKLARI AŞMAK İÇİN
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ocak 2017 | 02:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46290 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ NE KADAR SEVDİĞİNİZ ve/+/||/<> NE KADAR NAZİK YAŞADIĞINIZ ve/+/||/<> NASIL, ZARAFETLE VAZGEÇEBİLDİĞİNİZ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ocak 2017 | 02:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46289 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İNSANLARLA İLİŞKİDE:
ÇOK UZAKLAŞMAMAK
ve/||/<> ÇOK YAKLAŞMAMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ocak 2017 | 02:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46288 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Donmamak için. VE/||/<> Yanmamak için. )

-@ "MEŞGUL" ile/değil/yerine/>< ÜRETKEN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Ocak 2017 | 23:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46285 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] (ÇOK) BENCİLLİK değil/yerine/>< (ÇOK) BİLGİ(LİLİK)
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Ocak 2017 | 22:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46284 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ne kadar bilgi, o kadar az bencillik; ne kadar az bilgi, o kadar çok bencillik. )

-@ İTİRAF ile/ve/değil/ne yazık ki TEHDİT
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Ocak 2017 | 21:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46283 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YÖNTEM ve/<> KOŞULLAR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Ocak 2017 | 09:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46280 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "KÖPÜRTME" ile "PARLATMA"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Ocak 2017 | 09:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46278 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PEŞİNDE ile ARDINDA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Ocak 2017 | 09:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46277 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MIŞ GİBİ ile/ve/değil BİLE DEĞİL
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Ocak 2017 | 09:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46274 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EDEPLİ:
FELSEFECİ
ve/||/<> MATEMATİKÇİ ve/||/<> HUKUKÇU
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Ocak 2017 | 08:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46272 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ancak, felsefeci, matematikçi ve hukukçular edeplidir.[Ancak, dile hâkim olabildikleri ve sorgulayabildikleri oranda.] [Ne hareketi/sporu temel/öncelikli alan, ne bilimsel tutarlılığı olan, ne de sanatsal duyarlılığı ile sınırları/nı aşan.] )

-@ [ne yazık ki] EDEPSİZ ile/değil/yerine/>< EDEPLİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Ocak 2017 | 08:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46271 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bildiği sözcükler kadar. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Bilmediği sözcükler kadar. )

-@ BİLGİSİZİN/APTALIN HATASINI DÜZELTMEK ile BİLGENİN HATASINI DÜZELTMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Ocak 2017 | 08:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46270 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sizden nefret eder. İLE Size teşekkür eder. )

-@ NÜMUNE[Fars.]/MOSTRALIK[İt.] değil/yerine/= GÖSTERMELİK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Ocak 2017 | 19:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46263 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Göstermelik. | Kötü ya da yersiz davranışlarıyla göze batan kişi. )

-@ MONDEN[Fr.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Ocak 2017 | 18:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46253 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Toplum yaşamı ile ilgili. | Yüksek sosyete yaşamın seven. )

-@ EĞİLİMLİ ile/değil EĞİMLİ
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Ocak 2017 | 15:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46239 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "AŞKIN EKSİKLİĞİ" ile/değil/ne yazık ki/< ARKADAŞLIĞIN EKSİKLİĞİ
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Ocak 2017 | 15:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46238 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] "SONUÇ ODAKLILIK/MERKEZLİLİK" ile/ve/||/<>/>/< TERBİYESİZLİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Ocak 2017 | 13:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46237 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MİHENK[Ar.] değil/yerine/= DENEKTAŞI
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Ocak 2017 | 02:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46204 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Denektaşı. | Birinin değerini, ahlâkını anlamaya yarayan ölçüt. )

-@ MIZIKÇI değil/yerine/= OYUNBOZAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ocak 2017 | 22:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46197 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çeşitli nedenlerle oyunu bozan, yenilgiyi kabul etmeyen, kolayca darılan kişi. )

-@ MIYMINTI ile MİSKİN[Ar.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ocak 2017 | 22:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46196 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İnsanın sabrını tüketecek derecede yavaş ve mızmızca iş gören. İLE Çok uyuşuk olan. | Hoş görülmeyecek durumlar karşısında tepki göstermeyen. | Âciz, zavallı. | Cüzzam hastalığına tutulmuş olan. )

-@ "KORKMAK" ile/değil/yerine ONUN SEVİYESİNE İNMEMEK/DÜŞMEMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ocak 2017 | 18:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46193 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MEZELLET[Ar.] değil/yerine/= ALÇALMA, BAYAĞILAŞMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Ocak 2017 | 23:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46188 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ŞIMARMA ile ŞIRNAMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Ocak 2017 | 01:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46176 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ŞEFKAT >< ZULÜM
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Ocak 2017 | 01:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46175 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İlimsiz şefkat, zulümdür. )

-@ "SENİ, SENDEN EDEN" ile/ve/||/<> SENİ, SEN EDEN
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Ocak 2017 | 21:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46169 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Aşka düşüren düşünce/kişi/durum/koşul/olay. İLE/VE/||/<> Farkında olmanı sağlayan ve/veya yardımcı olan düşünce/kişi/durum/koşul/olay. )

-@ SÖYLEDİKLERİMİZ ile/ve/<> SÖYLEYEMEDİKLERİMİZ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Ocak 2017 | 21:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46168 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/<> Söylediklerimizden daha çok pişmanlığa neden olur. )

-@ OLGUNLAŞMA ve/||/<>/> ŞAŞIRMAMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Ocak 2017 | 21:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46167 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BASTIRILMA ile/ve/<> DIŞLANMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Ocak 2017 | 23:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46160 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DOKTRİNEL ile/<> DİDAKTİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Ocak 2017 | 23:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46159 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BİLGİYE ERİŞİM:
GÖZLEM
ve/+/||/<>/>/< SEZGİ ve/+/||/<>/>/< FARKINDALIK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Ocak 2017 | 07:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "PARA" (SAPLANTISI) değil/yerine İNSAN[KARDEŞ/ARKADAŞ/OLANAKSIZ/MAĞDUR]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Ocak 2017 | 20:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46152 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ZEKİ İNSANLARIN İŞE ALIM AMACI:
NE YAPACAKLARINI SÖYLEMEK
ile/değil/yerine NE/LER YAPACAĞIMIZI SÖYLEMELERİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Ocak 2017 | 20:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46151 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ESKİYLE "SAVAŞMAK" ile/değil/yerine YENİSİNİ YARATMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Ocak 2017 | 21:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46127 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YOKSULLUĞU BİTİRMEK:
HAYIR İŞİ
ile/ve/değil/||/<> ADÂLET
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ocak 2017 | 17:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46114 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MERET[Ar.] ile ZIKKIM[Ar.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ocak 2017 | 16:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46111 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sıkıntı veren, hoşlanılmayan şeyler ya da kişiler için sövgü sözü olarak kullanılır. İLE Ağı, zehir. | İçki ve sigaranın, kötü ve zararlı etkisini belirtmek için kullanılır. )

-@ "YEMİNİNE BAKIP İNSANA İNANMAK" ile/değil/><
İNSANA BAKIP YEMİNİNE İNANMAK

[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ocak 2017 | 20:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46103 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DENEME-YANILMA ile/ve/bazen/ne yazık ki DENEME-"YAMULMA"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ocak 2017 | 14:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46096 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "... ZORUNDA MIYIM?" ve/||/<> "HAKSIZ MIYIM?"
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ocak 2017 | 13:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [ne yazık ki] İkisi de bilgisiz/bilinçsiz ve çıkarcı kişilerin kullandığı, sıradan sözlerdir. )

-@ [ne yazık ki] MELANET[Ar. < LA'N] değil/yerine/= BÜYÜK KÖTÜLÜK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ocak 2017 | 00:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46076 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MEKANİK[Fr. < Yun.] ile MEKANİZE[Fr.] ile MEKANİZMA
[Bölüm: fizik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ocak 2017 | 20:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46070 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kuvvetlerin özdekler ve devinimler üzerine etkisini inceleyen fizik dalı. | Denge ve devinim kurallarıyla ilgili. | El ya da makine ile yapılan. | [mecaz] Düşünmeden yapılan. İLE Savaş ve taşıma gereçleriyle donatılmış kıta ya da birlik. İLE Belirli bir sonuca ulaşmak için karmaşık bir biçimde düzenlenmiş organ ya da parçalar bileşimi, düzenek. | Örgenlerin işleyiş biçimi. | Ateşli silahların işlemesini sağlayan mekanik bölüm. | [mecaz] Oluş, ortaya çıkış, işleyiş. )

-@ [ne yazık ki] KÜSTAHLIK ile/ve/||/<>/< "ÖZGÜVEN"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ocak 2017 | 14:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46063 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MUTSUZLUK ya da KAYGILILIK ile/değil/yerine/>< HUZURLULUK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ocak 2017 | 04:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46062 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Geçmişte. YA DA Gelecekte. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Şu anda ve burada/kilerle. )

-@ [ne yazık ki] "TEDBİR" ile/değil/yerine/>< SEVGİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ocak 2017 | 04:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46060 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Her konuda tedbirli olabiliriz; ancak, "severken/sevdiğimize karşı tedbirli olmak", gerçek mutluluk için en zararlısıdır. )

-@ DEĞER/İNİ BİLMEK:
SAHİP OLMADAN ÖNCE
ile SAHİP İKEN ile KAYBETTİKTEN SONRA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ocak 2017 | 04:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46059 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

-@ [ne yazık ki] !TEHDİT ile/ve/||/<> TEHLİKE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ocak 2017 | 03:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46058 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] ACELECİLİK ile/ve/||/<> DAYATMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ocak 2017 | 02:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46056 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] !SUÇLAMA ile !KARALAMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ocak 2017 | 02:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46055 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MEDET[Ar.] değil/yerine/= YARDIM
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Ocak 2017 | 01:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46049 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [Ar.] MEDDAH ile MEDDAH
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Ocak 2017 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46047 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Taklitler yaparak, hoş öyküler anlatarak halkı eğlendiren sanatçı. İLE Öven, aşırı övgüde bulunan kişi. )

-@ BÜYÜMEK ile/ve/||/<>/>/< ÇOCUKLAŞABİLMEK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Ocak 2017 | 05:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46036 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zamanın etkisi. İLE/VE/||/<>/>/< Kişinin becerisi. )
( İçindeki çocuğa sarıl! Sana, insanı anlatır... )
( )

-@ MAZOŞİST/MAZOŞİZM[Fr., İng.] değil/yerine/= ÖZEZER/LİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ocak 2017 | 20:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46034 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ CANINI YAKMA! ve/||/<>/>/< 'AH'INI ALMA!
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Ocak 2017 | 19:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46005 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zayıf olanın! VE/||/<>/>/< Hiçkimsenin! )

-@ !KARAÇALI = ÇALIDİKENİ
[Bölüm: Bitkiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Ocak 2017 | 17:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46000 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hünnapgillerden, kurak yerlerde yetişen, çiçekleri altın sarısı renginde, dikenli bir bitki. | İki kişinin arasına girerek ilişkileri bozan kişi. )

-@ KÖLELEŞTİRENLER:
SEVİLME İSTEĞİ
ve/||/<>/> BEĞENİLME İSTEĞİ ve/||/<>/> TAKDİR EDİLME İSTEĞİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Ocak 2017 | 15:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45981 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MARKAJ[Fr.] ile/=/<> MARKE[Fr.]
[Bölüm: Spor] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Ocak 2017 | 03:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45974 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bazı takım oyunlarında, ayakla ya da gövdeyle, karşı takım oyuncusunun davranışına engel olma. İLE/=/<> Bazı takım oyunlarında, karşı takımdaki oyuncuyu yakından izlemek, tutmak. )

-@ MANTIKLI ile MANTIKSAL
[Bölüm: Mantik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Ocak 2017 | 02:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45965 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Mantığa uygun, usa/akla uygun. | Mantığa uygun davranan. İLE Mantıkla ilgili olan. )

-@ TEŞEBBÜH[Ar. < ŞİBH] değil/yerine/= BENZEME
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Ocak 2017 | 01:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45964 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Benzeme, andırma, kendini benzetmeye özenme, zorlayarak benzemeye çalışma. )

-@ İYİ DÜŞÜN!:
KALBİ
ve/||/<>/>/< KAPIYI ve/||/<>/>/< SON SÖZÜNÜ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Ocak 2017 | 23:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45963 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kırmak yerine. VE/||/<>/>/< Çarpmak yerine. VE/||/<>/>/< Söylemeden önce. )

-@ "ÖZLEM" ve/ne yazık ki/||/<> SIKILMA ve/ne yazık ki/||/<> "TUTULMA"
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Ocak 2017 | 23:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45962 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Geride bıraktıklarımızı. VE/NE YAZIK Kİ/||/<> Elimizin altındakinden. VE/NE YAZIK Kİ/||/<> Ulaşamadıklarımıza. )

-@ GÜLÜN (DAHA) GÜZELİ ve/||/<>/> DOSTUN (DAHA) GÜZELİ ve/||/<>/> İNSANIN (DAHA) GÜZELİ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Ocak 2017 | 21:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45961 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çiçek veren. VE/||/<> Vefâsı uzun süren. VE/||/<> Selâm veren ve gülümseyen. :) )

-@ "GÖMMEK" değil/yerine/>< GÖRMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Ocak 2017 | 17:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45958 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] NEYİ BÖLÜŞEMİYORSUNUZ? ve/||/<> NİYE DÖVÜŞÜYORSUNUZ?
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Ocak 2017 | 01:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45952 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hiçbir mal, sizin değil! VE/||/<> Hiçbir can, sizin değil! )

-@ [ne yazık ki] İNDİRGEME ile/ve/değil/||/<> YOK SAYMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Ocak 2017 | 23:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45947 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SAMİMİYET >< ERKÂN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Ocak 2017 | 21:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45942 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Samimiyet oluşunca, erkân kalkar. )

-@ AKIL:
SESİN YÜKSEKLİĞİNDE
değil SÖZÜN İNCELİĞİNDE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Ocak 2017 | 13:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45938 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YETERİNCE SU: İÇMEMEK ile/değil/yerine/>< İÇMEK
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ocak 2017 | 23:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45933 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gövdede, çok fazla, bilinmedik ve beklenmedik hastalık/sorun oluşur. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Sağlık durumu pek bozulmaz. )

-@ MANİPLE[Fr.] ile/ve/=/<> MANİPÜLATÖR[Fr.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ocak 2017 | 16:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45923 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Telgraf imlerini göndermek için bir devredeki akımı kesmekte ya da yeniden vermekte kullanılan aygıt. | Roma ordusunda, 60 ya da 120 erden ibaret bölük. | Bazı papazların ayinlerde sol kolun bileğine yakın taktıkları süslü şerit. İLE/VE/=/<> Manipleyi kullanan kişi/görevli. | Maniple. )

-@ !SAVAŞ değil/yerine/>< SANAT
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Aralık 2016 | 17:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45878 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SORUNLARDAN/KİŞİLERDEN "KAÇMAK/UZAKLAŞMAK" ile/değil/yerine SORUN(LU)LARI UZAKLAŞTIRMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Aralık 2016 | 11:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45876 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İNSANLARI:
[ne yazık ki]
!"DENEMEK/SINAMAK"
değil/yerine/>< KONUŞMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Aralık 2016 | 10:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45874 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Denenilen" şeyin sonucunu "elde ettirir" belki fakat o kişiyi mutlaka ve sonsuza kadar kaybettirir. DEĞİL/YERİNE/>< Kişiyi kaybetmemek/kazanmak için özellikle de yakın olduğumuz kişileri denememek/sınamamak gerekir. Çeşitli oyunlar yaparak, tuzaklar kurarak elde edilen "bilgi/sonuç" geçersizdir. Aslolan ise her koşulda, en olumsuzu söylemek bile olsa konuşmayı yeğlemektir. )

-@ [ne yazık ki] !SUÇ ve/||/<>/> CEZA
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Aralık 2016 | 09:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45873 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "MİMLE(N)MEK" ile/ve/||/<> "DİŞ BİLE(N)MEK"
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Aralık 2016 | 08:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45871 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] SUSKUNLUĞU/NU ANLAMAMAK ve/||/<>/> SÖZLERİ/Nİ DE ANLAMAMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2016 | 23:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45869 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MAHDUT[Ar.] değil/yerine/= SINIRLANMIŞ
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2016 | 21:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45856 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MAHCUBİYET[Ar.] değil/yerine/= UTANGAÇLIK/SIKILGANLIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2016 | 21:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45853 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BAHANE[Ar.] = MAHANA/MAHNA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2016 | 21:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45852 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İleri sürülen, sözde neden. )

-@ MAĞRUR[Ar.] değil/yerine/= GURURLU
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2016 | 21:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45849 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BİR KİTAP OKUYAN ile/ve/<> İKİ KİTAP OKUYAN ile/ve/<> ÜÇ KİTAP OKUYAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2016 | 20:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45843 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Herşeyi bildiğini sanar. İLE/VE/<> Kuşkuya düşer. İLE/VE/<> Hiçbir şey bilmediğini anlar. )

-@ İLKELLİK değil/yerine/>< İLKELİLİK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Aralık 2016 | 10:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45841 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İnsanı ayakta tutan, iskelet ve kas sistemi değil ilkeliliğidir. )

-@ İYİLİK ve/||/<>/>/< KAMU YARARI
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2016 | 01:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45840 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [Lat.] CARITAS ve/||/<>/>/< CUPIDITAS
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2016 | 01:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45839 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tanrı[uhrevî] sevgisi. VE/||/<>/>/< Kişi/nesne/dünya sevgisi. )

-@ YIKIM ile/ve/||/<> ÇÜRÜME
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2016 | 01:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45837 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "HOMOJENLEŞME" değil/yerine/= BENZEŞME/BAĞDAŞIK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2016 | 01:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45834 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] !SALDIRI ile/ve/||/<>/>/< !ŞİDDET
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2016 | 01:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45833 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YÜZÜSTÜ ile YÜZÜSTÜ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Aralık 2016 | 21:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45820 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yüzü yere gelecek biçimde. İLE Başlanmış fakat tamamlanmamış bir durumda. )

-@ KOŞMAK ile YÜPÜRMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Aralık 2016 | 20:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45810 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Telâşla, öteye-beriye koşmak. )

-@ ÜŞENMEK ile YÜKSÜNMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Aralık 2016 | 20:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45807 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Bir şeyi, kendine yük saymak, bir şeyi kendine yük olarak kabul etmek. | Üşenmek, tembellik etmek. )

-@ İSRAF ve/değil/yerine İNFÂK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Aralık 2016 | 13:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45791 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ZEKÂT ile/ve/||/<> SADAKA ile/ve/||/<> İNFÂK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Aralık 2016 | 13:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45789 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YAPMACIK ile/ve/<> "ZORLAMA"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Aralık 2016 | 22:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45788 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "SAMİMİYET" ile/ve/değil/ne yazık ki/||/<>/> ÇIKAR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Aralık 2016 | 21:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45787 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KAPAMAK ile YUMMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Aralık 2016 | 23:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45772 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Kısarak kapamak, sıkarak kapalı duruma getirmek. )

-@ YUH ile YUHA
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Aralık 2016 | 23:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45768 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hoşnutsuzluk ve öfke anlatır. İLE Birine karşı beğenilmeyen bir durumda, hep birden haykırılan bir hakaret sözü. )

-@ TÖREN ile YUĞ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Aralık 2016 | 23:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45767 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Eskiden, Türkler'de, ölüler için yapılan tören. )

-@ TEREDDİ[Ar.] değil/yerine/= YOZLUK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Aralık 2016 | 22:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45759 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KOŞMAK ile/= YORTMAK
[Bölüm: Spor] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Aralık 2016 | 21:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45757 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Koşmak, sürekli yol yürümek. | İşsiz güçsüz gezmek. )

-@ YORMAK ile YORMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Aralık 2016 | 21:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45756 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yorgun duruma getirmek. İLE Bir nedenle bağlamak, bir duruma işaret saymak, bir anlam vermek, yorumlamak. )

-@ [ne yazık ki] SEVGİSİZLİK ile/ve/<> İLETİŞİMSİZLİK ile/ve/<> İLGİSİZLİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Aralık 2016 | 18:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45748 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [ne yazık ki]
[İnsanları ...] Geçimsiz yapan. İLE/VE/<> Birbirine düşman eden. İLE/VE/<> Güzellikleri yok eden. )

-@ EVLİLİKTE/İLİŞKİDE:
(")KÜSME(")
ve/<>/>/< (")BAĞIRMA(")
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Aralık 2016 | 17:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45747 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ FORMASYON[Fr., İng.] değil/yerine/= YETİŞİM
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Aralık 2016 | 15:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45725 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HERCÂÎ[Fars.] değil/yerine/= YELTEK/GELGEÇ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Aralık 2016 | 00:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45692 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İsteğinde kararlı olmayan ya da konudan konuya geçiveren. | Aşkta, değişken, vefâsız. )

-@ HAVAİ değil/yerine/= YELEME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Aralık 2016 | 20:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45686 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ciddi olmayan, ciddi işlerle uğraşmayan, ciddi işler yapmayan. )

-@ YELDİRME ile YELDİRMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Aralık 2016 | 20:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45684 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kadınların, çarşaf yerine kullandıkları, başörtüsü ile birlikte giyilen hafif üstlük. İLE Aceleyle koşturmak, koşuşturmak. )

-@ FIRLAMAK ile YEKİNMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Aralık 2016 | 20:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45681 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Davranmak, olduğu yerden fırlamak, ayağa kalkmak. )

-@ GÜRÜLTÜ ile YAYGARA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Aralık 2016 | 19:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45668 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Gereksiz olarak yüksek sesle bağırıp çığırma. )

-@ YARDIMCI ile/ne yazık ki !YARDAK/ÇI
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Aralık 2016 | 16:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45634 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Özellikle kötü işlerde birine yardım eden kişi. )

-@ YANILTMACA ile YANILTMAÇ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Aralık 2016 | 03:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45616 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yanıltmak için, yanıltacak yolda söz söyleme. | Başkasını yanıltmak için, doğru olmadığı bilinerek yapılan uslamlama ve çıkarsama. İLE Ötekini yanıltıp başka şey söylemesine yol açacak biçimde düzenlenmiş söz. )

-@ MUGALATA değil/yerine/= YANILTMACA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Aralık 2016 | 03:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45615 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yanıltmak için, yanıltacak yolda söz söyleme. | Başkasını yanıltmak için, doğru olmadığı bilinerek yapılan uslamlama ve çıkarsama. )

-@ YAMPALA ile YAMPİRİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Aralık 2016 | 02:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45609 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Birinin, yeni bir durum karşısında ne yapacağını kestiremeyerek şaşkınlık geçirdiğini teklifsiz ve alaylık olarak anlatan, "yampala zeydün" deyiminde geçer. İLE Eğri büğrü, yan yan ve çarpık bir biçimde. )

-@ YAMAN
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Aralık 2016 | 02:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45608 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Güç, etki ya da beceri olarak alışılmışın üzerinde olan. | Kötü, korkulan. )

-@ TABASBUS/MÜTEBASBIS değil/yerine/= YALTAKLANMA/YALTAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Aralık 2016 | 02:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45605 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Birine hoş görünmek için onursuzca davranmak. )

-@ ÇEŞME ile/<> YALAK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Aralık 2016 | 15:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45594 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/<> Hayvanların su içtikleri, taş ya da ağaçtan oyma kap. | Çeşme, musluk vb.'nin altına akan suyun çevreye sıçramasını ya da akıp gitmesini önlemek için konulan delikli taş tekne. | [coğ.] Buzyalağı. | Boşboğaz, söz taşıyan. )

-@ ŞİMŞEK ile/= YALABIK
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Aralık 2016 | 15:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45593 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/= Parlak, parıltılı, ışıltılı. | Alevin, oynayarak parıldaması, parlama, parıltı. | Şimşek. | Güzel, yakışıklı, sevimli. | İkiyüzlü, kaypak. )

-@ YAKARMAK ile YAKINMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Aralık 2016 | 16:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45587 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Israrla istemek, yalvarmak. İLE Sızlanmak, sızlanarak anlatmak, şikâyet etmek. )

-@ ETİKET[Fr. < Alm.] ile/= YAFTA[Fars.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Aralık 2016 | 17:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45572 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir malın, tür, miktar vb. niteliklerini ya da kitap, defter vb. şeylerin, kime ait olduğunu belirtmek, belirli kılmak için üzerlerine konulan küçük kâğıt. | Toplum içindeki davranışlarda izlenecek yol.TEŞRİFAT İLE/= Üzerine asıldığı ya da yapıştırıldığı şeylerle ilgili herhangi bir bilgi veren, yazılı kâğıt parçası. )

-@ EMİN OLARAK değil/ne yazık ki GENELLEME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Aralık 2016 | 14:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45568 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "DAHA ÇOK OLAN"I ARAMAK değil/yerine DAHA AZ OLANIN TADINI ÇIKARMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Aralık 2016 | 14:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45567 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ERDEM ve/||/<> TÜZE(HUKUK)
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Aralık 2016 | 23:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45542 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Erdemin ölçüsü, tüze'dir. )

-@ TEDBİR ve/||/<> İTİDAL ve/||/<> CESARET
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Aralık 2016 | 23:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45541 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ POLİTİK ERDEMLER ile/ve/||/<> BİLGELİK[DİANOETİK] ERDEMLERİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Aralık 2016 | 23:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45540 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tedbir, itidal ve cesaret. İLE/VE/||/<> Adâlet, bilim ve aşk. )

-@ İKTİDAR >/ne yazık ki ŞİDDET
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Aralık 2016 | 22:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45539 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "iktidarın bitmeye başladığı yerde, şiddet başlar." )

-@ [Yun.] POLİMNİA ile/<> MELPOMEN ile/<> KALYOPE ile/<> KİLYO ile/<> ÖTERP ile/<> TERPSİGOR ile/<> ERATO ile/<> TALİA
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Aralık 2016 | 22:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45538 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( DOKUZLUKLAR[Yun. ENNEADLAR]
[simgelerdi...]
Ruhların, metafizik ve kehanet bilimlerinin sanatını.
İLE/<>
Yüzünde taşıdığı trajik maske ile Yaşam ve Ölümü.
İLE/<>
Bilimin tekrar doğuş sürecini.
İLE/<>
Tıp bilimini.
İLE/<>
Maji bilimini.
İLE/<>
İnsan ve psikolojik yapısının bilimini.
İLE/<>
Taşlar bilimini.
İLE/<>
Bitkiler bilimini.
İLE/<>
Hayvanlar Bilimini. )
( )

-@ ŞİRRET[Ar.] = "ZİLLİMAŞA"
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Aralık 2016 | 02:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45524 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Edepsiz, geçimsiz, yaygaracı. )

-@ SİFTİNMEK/ZİFTİNMEK = OYALANMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Aralık 2016 | 02:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45521 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Oyalanmak, vakit geçirmek. | Bir yere sürtünerek kaşınmak. )

-@ ZİBİDİ ile ZÜPPE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Aralık 2016 | 02:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45516 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gülünç olacak derecede kısa ve dar giyinmiş olan. | Yersiz ve zamansız davranışları olan kişi. İLE Giyinişte, söz söyleyişte, dilde, düşünüşte, toplumun gülünç ve aykırı saydığı yapmacıklıklara ve aşırılıklara kaçan. )

-@ ZEYREK[Fars.] ile ZEYREK[Fars.] ile ZEYREK
[Bölüm: Istanbul] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Aralık 2016 | 01:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45509 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Anlayışlı, uyanık, zeki. İLE Ketentohumu. İLE Fatih Sultan Mehmet'in fetih sonrasında benim diye belirlediği yerler. )

-@ ZÂYİ/ZİYAN[Ar.] ile ZEVAL[Ar.]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Aralık 2016 | 01:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45506 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yitik, kayıp. İLE Yok olma/edilme. | Suç, kabahat, sorumluluk. | Bozulma. | Öğle vakti. )

-@ ZECREN ile ZECRİ
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Aralık 2016 | 01:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45496 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yasaklayarak. | Zorlayarak. | Eziyet ederek. İLE Zorlayıcı, zorlayan, yasaklayan. )

-@ ZAPTURAPT[Ar.]/DİSİPLİN[İng.] değil/yerine/= SIKIDÜZEN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Aralık 2016 | 00:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45492 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KORKUTAN ile/ve/||/<> KORKAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Aralık 2016 | 20:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45484 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Korkutanlarla ile korkanlar arasında sessiz bir suç ortaklığı vardır. )

-@ "DENEME-YANILMA" değil/yerine YAŞANMIŞLIKLARDAN DERS ALMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Aralık 2016 | 17:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45478 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ OLGUN KİŞİ:
"GÜZEL SÖZ SÖYLEYEN"
değil SÖYLEDİĞİNİ YAPAN VE YAPABİLECEĞİNİ SÖYLEYEN
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Aralık 2016 | 17:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45477 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İŞARET PARMAĞI ile/ve/değil/||/<>/< ÖTEKİ ÜÇ PARMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Aralık 2016 | 17:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45476 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir yanlışın/eksiğin savunması olarak kendimizi hatasız/suçsuz göstermek için başka bir şeyi/kişiyi işaret ettiğimizde, işaret ettiğimiz parmağımız, işaret edilen şeyle ilgili olsa bile olayların/olguların kökenindekinin, kaynağının ve ağırlığın bizim "düşünce/davranış" ve "yorumumuz" olduğunu, öteki üç parmağımız bizi gösterir. )
( %25. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/< %75. )
( İyi birini gördüğünüzde, onu taklit etmeye çalışın. Kötü birini gördüğünüzde, onun kusurlarını, kendinizde de arayın. )

-@ AHMAK KİŞİNİN ARADIĞI değil/yerine/>< AKILLI KİŞİNİN ARADIĞI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Aralık 2016 | 17:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45475 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Başkalarında. DEĞİL/YERİNE/>< Kendinde. )

-@ GÜÇLÜ ve/||/<>/> DAHA GÜÇLÜ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Aralık 2016 | 17:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zayıf yanını, herkesten daha iyi bilen. VE/||/<>/> Zayıf yanına hükmedebilen. )

-@ YÖNETMEK = DÜRÜSTLÜK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Aralık 2016 | 17:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45473 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yönetmek, dürüstlük demektir. Sen doğru yönetirsen, kimse yanlış olmaya cesaret edemez. )

-@ "KİMİN, HAKLI OLDUĞU" değil/yerine/>< NEYİN, DOĞRU OLDUĞU
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Aralık 2016 | 17:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45472 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DENEMEK > TAKLİT ETMEK değil/yerine/> DÜŞÜNMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Aralık 2016 | 16:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45471 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( En acı olan. > En kolay olan. DEĞİL/YERİNE/<>/> En akıllıca olan. )

-@ [ya] "YOL BULMAK/AÇMAK" ya da "YOLDAN ÇEKİLMEK"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Aralık 2016 | 16:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45470 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "KUYUNUN DERİNLİĞİ" değil "İPİN KISALIĞI"
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Aralık 2016 | 16:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45469 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] EZBERE YAŞAMAK ve/||/<>/> KÖTÜLÜK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Aralık 2016 | 16:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45466 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] !HAKARET ETMEK ve/=/||/<>/> !YOK ETMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Aralık 2016 | 15:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45461 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SABİTLEME ile/ve/<> İSTİKRAR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Aralık 2016 | 15:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45460 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KURAMDAN KOPUK UYGULAMA ile/ve/<> UYGULAMADAN KOPUK KURAM
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Aralık 2016 | 15:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45456 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kördür. İLE/VE/<> Topaldır. )

-@ PHYE ile/ve/<> PHYA
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Aralık 2016 | 15:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45453 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gövdesel ve fiziksel. İLE/VE/<> Ahlâksal ve siyasal. )

-@ KAMBURLAŞMA değil/yerine/>< DİK DURMA/OTURMA/YÜRÜME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Aralık 2016 | 03:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45450 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ZAAF[Ar.] değil/yerine/= DÜŞKÜNLÜK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Aralık 2016 | 12:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45448 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ VÜRUT[Ar.] değil/yerine/= GELİŞ/GELME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Aralık 2016 | 12:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45447 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] KARGAŞA ile VURTUT
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Aralık 2016 | 12:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45445 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Silah kullanılan kargaşa. | Uzun uzun çekişerek, sıkı pazarlık ederek. )

-@ VOYVO[İsp.] değil/yerine/= SATAŞMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Aralık 2016 | 12:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45443 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Alay ederek sataşmak için söylenir. )

-@ VİRA[İt.] değil/yerine/= DURMADAN/ARALIKSIZ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Aralık 2016 | 02:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45429 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ VIRILDAMAK ile/ve/<> VIZILDAMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Aralık 2016 | 02:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45424 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Usandıracak, sinirlendirecek biçimde, durmadan konuşmak. İLE/VE/<> Vız diye ses çıkması. | Hafif seste ve bezdirici biçimde yakınmak, sızlanmak. )

-@ AKADEMİK YIL:
DÜNYADA
ile JAPONYA'DA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Aralık 2016 | 00:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45421 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Eylül-Ekim aylarında başlar. İLE 01 Nisan'da başlar. )

-@ TUTARSIZLIĞINDAN UTANMAMAK ile/ve/||/<>/< ÖLÇÜYÜ SEVMEMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Aralık 2016 | 03:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45409 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( b1Zqc7 http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com )

-@ KANDIRMAK ile/<> "ATLATMAK"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Aralık 2016 | 03:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45403 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İNDİRGEMEK ile/ve/<> HAPSETMEK
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Aralık 2016 | 03:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45400 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TARAFTAR ile/değil/yerine TAKİPÇİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Aralık 2016 | 03:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45399 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ VELVELE[Ar.] değil/yerine/= BAĞRIŞMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Aralık 2016 | 14:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45396 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gürültü, bağrışma. | Gereksiz telaşa ve heyecana düşürmek. )

-@ İMAR >< TARUMAR
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Aralık 2016 | 00:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45364 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ VARDA[İt.] ile VARDAKOSTA[İt.] ile VARDA BANDIRA
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Aralık 2016 | 13:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45362 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dikkat et, savul, destur! İLE Kıyıları koruyan gemilere verilen ad. | İriyarı ve gösterişli kadın. İLE İşaretçi er. )

-@ GELİŞMİŞ ÜLKE:
FAKİRLERİN BİLE ARABAYA BİNDİĞİ ÜLKE
değil/yerine/><
ZENGİNLERİN BİLE OTOBÜSE BİNDİĞİ ÜLKE

[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Aralık 2016 | 09:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45359 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME ile/ve/||/<>/> DİNGİNLİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Aralık 2016 | 23:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45354 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "OLUMSALLIK" ile/ve/ne yazık ki/||/<> KEYFÎLİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Aralık 2016 | 23:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45351 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YARGILAMA ile/değil/yerine/>SORGULAMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Aralık 2016 | 23:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45350 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ UZMANLIK ve/||/<>/>/< İŞBÖLÜMÜ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Aralık 2016 | 23:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45348 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EDİMSELLİK:
DOĞADA
ve/||/<>/> TİNDE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Aralık 2016 | 23:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45347 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İkisinde de kuvvettir. )

-@ SATHÎ[Ar.] değil/yerine/= YÜZEYSEL/GELİŞİGÜZEL/ÜSTÜNKÖRÜ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Aralık 2016 | 22:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45332 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TEKİT değil/yerine/= ÜSTELEME
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Aralık 2016 | 22:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45326 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir düşünce ya da istek üzerinde durmak, direnmek, ısrar etmek. | Sayrılık, hastalığın yeniden ortaya çıkması, nüks etmesi, depreşmesi. )

-@ TEŞHİR/EKSİBİSYON[< EXHIBITION]/UTAÇICILIK değil/yerine/= GÖSTERMECİLİK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Aralık 2016 | 01:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45300 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İYİ ŞEYLER ile/ve/||/<>/> DAHA İYİ ŞEYLER ile/ve/||/<>/> EN İYİ ŞEYLER
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Aralık 2016 | 17:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45275 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İnanırsak gelir. İLE/VE/||/<>/> Sabredersek gelir. İLE/VE/||/<>/> Vazgeçmezsek gelir. )

-@ TEK ÇOCUK ile/<> SON ÇOCUK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Aralık 2016 | 16:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45274 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "SAVUNDUĞUNDAN" DOLAYI BİLMEK ile/değil/yerine/>< BİLDİĞİNDEN DOLAYI SAVUNMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Aralık 2016 | 16:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45271 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÖFKE ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< "TEPKİ"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Aralık 2016 | 16:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45270 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ !İŞKENCE ile/değil/yerine CEZA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Aralık 2016 | 16:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45269 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] BAĞIMLI/LIK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< SINIRLI/LIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Aralık 2016 | 16:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45268 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KİNÂYE ile TELVÎH
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Aralık 2016 | 14:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45262 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Gerekli şeylerden bahsederek yapılan kinâye. )

-@ "SÖYLE GİTSİN!" değil/yerine/> SUS! BİTSİN!
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Aralık 2016 | 22:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45258 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MERAK ile/ve/<> ŞAŞKINLIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Kasım 2016 | 22:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45255 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SAHTE ile/ve/<> "YARIM"
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Kasım 2016 | 22:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45254 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] SORUMLULUKTAN KAÇMAK ile/ve/||/<>/< ÖZGÜRLÜĞÜ YADSIMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Kasım 2016 | 20:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45253 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ UYDURMAK ile/değil/yerine DUYURMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Kasım 2016 | 00:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45251 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PUTLAŞTIRMA ile/değil/yerine VEFÂ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Kasım 2016 | 00:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45250 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ NİYET ile/ve/<> YÖNTEM
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Kasım 2016 | 00:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45248 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "DIŞARIDA BIRAKILMAK" ve/=/||/<> "İÇERİ KAPATILMAK"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Kasım 2016 | 11:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45243 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BORCUNU ÖDE(YE)MEMEYE:
"BAHANE"
değil/yerine/>< ÇARE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Kasım 2016 | 19:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45242 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Onursuz kişinin "davranışı". DEĞİL/YERİNE/>< Onurlu kişinin tutumu. )

-@ SEVMEZ ve GİTMEZ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Kasım 2016 | 09:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45239 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Her gelen. VE Hiçbir seven. )

-@ TENKİT ile/değil/yerine/>< TAKDİR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Kasım 2016 | 01:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45237 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] !ÖTEKİLEŞTİRME ile/ve/||/<>/> !DÜŞMANLAŞTIRMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Kasım 2016 | 23:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45234 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] !SAVAŞ ile/ve/değil/||/<> !İÇ SAVAŞ/AYAKLANMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Kasım 2016 | 23:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] !SAVAŞ ile ASKERİCİLİK/MİLİTARİZM
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Kasım 2016 | 23:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45225 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EZBER ile !EZBERCİLİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Kasım 2016 | 23:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45224 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AHLÂKÎ OLAN ile/ve/<> TÜZEL OLAN ile/ve/<> POLİTİK OLAN
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Kasım 2016 | 23:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÇATIŞMA ile İNDİRGENEMEZ ÇATIŞMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Kasım 2016 | 23:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45218 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KIZMAK ile/ve/<> "TAPASI ATMAK"
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Kasım 2016 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45214 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÖDEV ile/değil/yerine ERDEM
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Kasım 2016 | 13:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45210 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Yükleme." İLE/DEĞİL/YERİNE "Yüklenme." )

-@ HER AN ile/ve/||/<>/> SÜREKLİ
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Kasım 2016 | 11:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45204 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İMAM ile/ve/||/<>/> CEMAAT
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Kasım 2016 | 11:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45195 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Osurursa." İLE/VE/||/<>/> "Sıçar." )

-@ ÖNDER ile/ve/||/<>/> MİLLET
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Kasım 2016 | 11:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45194 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Taşın arkasına saklanırsa. İLE/VE/||/<>/> Dağın arkasına saklanır. )

-@ "TEHDİT" ile/değil/yerine TESPİT
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Kasım 2016 | 11:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45193 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YAŞA ve/||/<> SEV ve/||/<> DİNLE ve/||/<> KONUŞ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Kasım 2016 | 10:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45190 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Mış gibi yapmadan. VE/||/<> Dayanmadan. VE/||/<> Savunmadan. VE/||/<> İncitmeden. )
( [Without] Pretending. AND/||/<> Depending. AND/||/<> Defending. AND/||/<> Offending. )
( DİNLE ve/||/<> KONUŞ )

-@ "EŞLEŞTİRME" ile "ÖZDEŞLEŞTİRME"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Kasım 2016 | 04:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45181 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EŞLEŞTİRME ile/değil/yerine KIYASLAMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Kasım 2016 | 04:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45180 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ŞARLATAN değil/yerine/>< FİLOZOF
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Kasım 2016 | 19:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45174 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Filozofların aydınlatmadığı bir toplumu, şarlatanlar aldatır. )

-@ "ÖYLESİNE ..." ile/değil ÖYLESİ ...
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Kasım 2016 | 16:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45173 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ANLAM ve/=/||/<> FARK
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Kasım 2016 | 11:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45169 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÇOCUĞA, PARMAĞINI TUTTURMAK ile/değil/yerine ÇOCUĞUN ELİNDEN TUTMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Kasım 2016 | 10:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45168 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/DEĞİL/YERİNE Güven, güç, ümit ve cesaret verir. Birlik ve bütünlük düşünce ve duygusu yaratır. )

-@ EMPOZE (ETMEK) değil/yerine/= DAYATMAK
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Kasım 2016 | 21:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45159 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ATMIŞ ile/değil ALTMIŞ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Kasım 2016 | 21:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45156 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kişinin eylemi. İLE/DEĞİL Sayı. )

-@ [ne yazık ki] PSİKOPAT/LIK ile/ve/||/<> İNSAFSIZ/LIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Kasım 2016 | 18:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45154 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GENELLEME ile/ve/||/<>/< "İDDİA"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Kasım 2016 | 12:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45146 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "DUYARLIK" değil DUYARLILIK
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Kasım 2016 | 23:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45140 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "İNANIR" ile/ve/<> ÖFKELİ "İNANIR"
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Kasım 2016 | 23:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45139 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KARALAMA ile/ve/||/<>/>/< DIŞLAMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Kasım 2016 | 22:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45134 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DIŞAVURUM ile/ve/||/<> UZANTI
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Kasım 2016 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45131 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÖZGÜVEN ile/değil ŞIMARIKLIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Kasım 2016 | 21:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45127 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] !IRKÇILIK ile/ve/<> !EŞEYSELCİLİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ekim 2016 | 14:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45122 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BAĞNAZ ile/ve/||/<> AHMAK ile/ve/||/<> KÖLE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Ekim 2016 | 20:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45114 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [Mantık ...] Yürütmeyen. İLE/VE/||/<> Yürütemeyen. İLE/VE/||/<> Yürütmekten korkan. )

-@ EL ile/değil/yerine/>< EV
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Ekim 2016 | 02:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45112 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yaralar. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Sarmalar. )

-@ TEHÎL ile TEHÎR[< AHAR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Ekim 2016 | 12:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45111 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Konuğa, "hoş geldiniz!" demek olan "ehlen ve sehlen" tümcesini söylemek. | Ehliyetli kılma. | Lâyık, müstahak görme/görülme. | Ürkekliği giderme, alıştırma. İLE Erteleme, sonraya/geriye bırakma. )

-@ TARİH ile/ve/||/<> DÜŞÜNCE TARİHİ
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Ekim 2016 | 11:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45110 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [İnsanların] Nasıl, düşünmeden hareket ettiklerinin öyküsü. İLE/VE/||/<> Nasıl, hareket etmeden düşündüklerinin öyküsü. )

-@ CÜRET ile/ve/değil/||/<> BİLGİSİZLİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Ekim 2016 | 00:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45109 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ERDEM ile/ve/||/<> ÖVGÜ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Ekim 2016 | 00:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45107 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ERDEM ile/ve/değil/yerine/||/<>/< DEĞER
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Ekim 2016 | 00:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45106 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÖĞRENME ile/ve/||/<>/> PAYLAŞMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Ekim 2016 | 00:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45105 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EZBERCİLİK ile/değil/yerine HAZIRCILIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Ekim 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45104 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İĞTİLÂ ile İĞTİLÂL ile İHTİLÂL[< HALEL, çoğ. İHTİLÂLÂT]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ekim 2016 | 10:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45100 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hızlı, çabuk yürüme. İLE İçme. | Giysiyi, üst üste giyme. | Hayvanın, çok susaması. İLE Bozukluk, bozulma, karışıklık, düzensizlik. )

-@ KÜFÜR ile İGLÂZ[< GALÎZ, çoğ. İGLÂZÂT]
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ekim 2016 | 09:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45096 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Kaba, kötü "söz" söyleme. )

-@ TAGVİYE[<> İGVÂ, çoğ. GAVÂYE] ile/değil TAKVİYE[< KUVVET]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ekim 2016 | 09:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45095 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Baştan çıkarma, azdırma. İLE/DEĞİL Güçlendir(il)me. )

-@ AZDIRMAK ile/ve/değil/||/<>/< "BAŞTAN ÇIKARMAK"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ekim 2016 | 09:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YÖNETMEK ile/ve/||/<> "YÖN VERMEK"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ekim 2016 | 03:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45093 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TAKLİT ile/ve/<> İTAAT
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ekim 2016 | 02:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45091 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BAKIŞ AÇISI ile/ve/||/<>/>/< TUTUM
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ekim 2016 | 02:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45090 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "MEŞGUL OLMAK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ETKİN OLMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ekim 2016 | 18:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45084 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 13 Fark için burayı tıklayınız... )

-@ BEN OLMA GEREKSİNİMİ ile/ve/||/<>/> AİT OLMA GEREKSİNİMİ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ekim 2016 | 23:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45075 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( En temel/öncelikli gereksinimler. )

-@ ZORA DAYANAMAYAN/LAR ile/>< ÖDÜLE "DAYANAMAYAN/LAR"
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Ekim 2016 | 02:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45069 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YOKLUĞA DAYANAMAYAN ile/>< VARLIĞA DAYANAMAYAN
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Ekim 2016 | 02:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45068 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HEVES ile/değil/yerine İDEAL
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ekim 2016 | 10:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45065 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yetersiz zihinlerde. İLE/DEĞİL/YERİNE Yetkin zihinlerde. )

-@ DİĞERLERİNE GÖRE YAŞAMAK ile/değil/yerine DEĞERLERİNE GÖRE YAŞAMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Ekim 2016 | 23:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kaç kuruşunun olduğu önemlidir. İLE/DEĞİL/YERİNE Nasıl bir duruşun olduğu önemlidir. )

-@ İNSAN(KİŞİ/KENDİN):
OKYANUSUN İÇİNDE BİR DAMLA
ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< BİR DAMLANIN İÇİNDEKİ OKYANUS
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Ekim 2016 | 22:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45063 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ CAM ile/değil CAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Ekim 2016 | 12:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45057 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yüzünü görmek isteyenin baktığı. İLE/DEĞİL Özünü görmek isteyenin baktığı. )

-@ SEVMEK:
SIRADIŞI ŞEYLER YAPMAK
değil SIRADAN ŞEYLERİ, ÖZENLE YAPMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Ekim 2016 | 12:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45056 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SUNAY AKIN ve/||/<> OYUNCAK MÜZESİ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Eylül 2016 | 21:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45053 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sunay Akın VE/||/<> Oyuncak Müzesi )

-@ VAZGEÇMEK ile/değil/yerine DİNLENMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Eylül 2016 | 16:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45051 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GÜVENMEK:
"O, BUNU YAPMAZ"
ile/değil/yerine "O, BUNU YAPTIYSA, BİR BİLDİĞİ VARDIR"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Eylül 2016 | 21:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45049 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SABIR ile KAYITSIZLIK/İLGİSİZLİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Eylül 2016 | 14:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45046 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KABULLENMEK ile/ve/<> KOŞULLANMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Eylül 2016 | 13:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45045 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ARKADAŞ:
SAYISI
ile/ve/değil/yerine NİTELİĞİ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Eylül 2016 | 20:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45044 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Başarıda belirli olur. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Sıkıntıda belirli olur. )

-@ DUYMAK/DUYUMSAMAK ile/ve/||/<>/< ÖNEMSEMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Eylül 2016 | 14:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45042 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ OLGUN ile/ve/değil/||/<> "DURGUN"
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Eylül 2016 | 14:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45041 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DOSTLUK:
"KUSURSUZ/LUK"
değil/yerine SAMİMİYET
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Eylül 2016 | 21:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45038 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "ÇÖZÜMÜN BİR PARÇASI DEĞİLSEN, SORUNUN BİR PARÇASISINDIR" ile/ve/||/<> "YAŞAMAKLA MEŞGUL OLMAZSAN, ÖLMEKLE MEŞGUL OLURSUN"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Eylül 2016 | 19:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45036 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "YAKINLIK":
"SIKICI"
ile/ve/değil/||/<>/< "BOĞUCU"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Eylül 2016 | 23:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45035 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kavuşmada[vuslatta], bıkma/sıkılma[gına] vardır. )

-@ KIRIŞTIRMAK ile "KIRIŞTIRMAK"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Eylül 2016 | 14:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45032 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Nesnelerde.[kâğıt, giysi vb.] İLE Biriyle. )

-@ SEVDİKÇE > GÜLER YÜZ/LER :)
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Eylül 2016 | 03:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45030 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BAYRAM:
SEVİNDİĞİN KADAR
ile/ve/değil/||/<>/< SEVİNDİRDİĞİN KADAR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Eylül 2016 | 03:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45028 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "KURBAN KESMEK" değil KURBAN/YAKINLIK KESBETMEK[: Çalışarak kazanma.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Eylül 2016 | 17:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45026 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YAKINLIK[< KURBİYET / KURBAN] BAYRAMIMIZ:
HAYVAN KESEREK / CAN ALARAK
değil/yerine
SEVDİKLERİMİZİ, BİRBİRİMİZİ ANLAMAK VE
YAKINLAŞMAK[< KURBİYET / KURBAN] İÇİN BİR ŞEYLER(İN)DEN VAZGEÇEREK/VEREREK...

[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Eylül 2016 | 15:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45024 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "GEÇMİŞİN, BİZİ BIRAKMAMASI" değil/yerine/> BİZİM, GEÇMİŞİ BIRAKMAMIZ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Eylül 2016 | 05:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45020 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HİÇ KİMSEYİ:
ÖVMEMEK
ve/||/<> KÜSMEMEK ve/||/<> YAKINMAMAK ve/||/<> SUÇLAMAMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Eylül 2016 | 01:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45019 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Olgunluğun gereği ve göstergelerindendir. )

-@ "ADAMINA GÖRE" ile/değil/yerine ADÂBINA GÖRE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Eylül 2016 | 20:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45017 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ NİYET ve/||/<>/> KARAR ve/||/<>/> UYGULAMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Eylül 2016 | 15:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45016 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "İNCE ELEYİP, SIK DOKUMAK" değil İNCE EĞİRİP, SIK DOKUMAK
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Eylül 2016 | 19:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45014 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KURU KURU "ÜZÜLMEK" / "ÜZÜLÜYORUM" DEMEK ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< YAPABİLECEĞİN BİR ŞEY/LER
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Eylül 2016 | 17:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45013 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yok. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>/< Var. )

-@ SANA YAPILAN "KÖTÜLÜK" ile/değil/yerine/ne yazık ki/>< SENİN YAPTIĞIN KÖTÜLÜK/YANLIŞ/HATA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Eylül 2016 | 13:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45011 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Unut/abil! İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Unutma! )

-@ "KAÇMAK" ile/değil/yerine KAÇINMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Eylül 2016 | 13:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45010 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ZAMAN KAZANMAK ile FIRSAT ARAMAK/BEKLEMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Eylül 2016 | 05:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45009 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "EMİR VERMEK" ile/ve/değil/yerine/>/< DOĞRUDAN SÖYLEMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Eylül 2016 | 05:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45008 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AYAKTA DURMAK ve/fakat/||/<>/>/< HAYATTA KALMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Eylül 2016 | 01:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45006 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yeterince gücün olmayabilir/kalmayabilir. VE/FAKAT/||/<>/>/< Nedenlerin vardır ve yeterince çoktur. )

-@ DEĞİŞİMİN:
KURBANI OLMAK
değil/yerine/>< USTASI OLMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Eylül 2016 | 15:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45000 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "PATRON OLMAK" ile/değil/yerine ÖRNEK VE ÖNDER OLMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Eylül 2016 | 15:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44999 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YÖNETİM ve/||/<> TAKIM
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Eylül 2016 | 15:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44998 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

-@ "POZ" ile/değil/yerine KOZ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Eylül 2016 | 14:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44997 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SAPTIRMA ile/değil/yerine SAPTAMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2016 | 22:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44996 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "KRİZ YOK" değil/ne yazık ki KERİZ ÇOK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Eylül 2016 | 13:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44995 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HÜSN-Ü NİYET değil/yerine/= SAĞİSTEM
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Eylül 2016 | 20:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44991 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İyi niyet. )

-@ SAĞDUYU ile/ve/||/<> SAĞGÖRÜ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Eylül 2016 | 19:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44990 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Doğru, akla uygun yargılar verme yeteneği. | Doğru ile yanlışı birbirinden ayırma ve doğru yargılama gücü. İLE/VE/||/<> Gerçekleri, yanılmadan görebilme yeteneği. )

-@ SAFRA[İt.] ile SAFRA
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Eylül 2016 | 19:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44986 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gemileri ve her boyda deniz aracını, dengede tutmak istenilen su düzeyine kadar batırabilmek için, dip bölümlerine konulan ağırlık. | Balonlarda bulunan pilotların, yükselmek ya da inişi yavaşlatmak istediklerinde attıkları ağırlık. | Sıkıntı, tedirginlik, rahatsızlık veren kişi. İLE Öd. )

-@ SAFDİL[Fars.] ile/= SAFDERUN[Fars.]
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Eylül 2016 | 18:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44985 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kolayca aldatılan. )

-@ TEŞEBBÜS[Ar.] değil/yerine/= GİRİŞİM
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Eylül 2016 | 18:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44984 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SABA[Ar.] ile SABA
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Eylül 2016 | 16:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44966 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Türk müziğinde, bir bileşik makam. İLE Kaba-saba. )

-@ RÜKÜŞ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Eylül 2016 | 15:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44963 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gülünç bir biçimde giyinip süslenen kadın. )

-@ ÜŞENGEÇ/LİK ile/ve/değil/||/<>/>/< MUTSUZ/LUK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Aralık 2016 | 17:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44934 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Mutsuz kişiler, yorgun olur ve hiçbir şey yapmak istemezler. )

-@ SELÂMLAMA ile REVERANS[Fr.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Eylül 2016 | 22:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44923 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Selâm ya da teşekkür için eğilerek ya da dizleri kırarak yapılan hareket. )

-@ RESESİF[Fr.] değil/yerine/= ÇEKİNİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Eylül 2016 | 21:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÖĞRETMEK ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< DÜŞÜNMELERİNİ SAĞLAMAK
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Eylül 2016 | 14:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44890 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TESLİMİYET ile/ve/||/<>/< SABIR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Ağustos 2016 | 19:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44875 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Özellikle, Anthony Hopkins'in, "The Edge" ve "The Instinct" adlı filmlerini de izlemenizi salık veririz. )

-@ KÖSTEK değil/yerine/>< DESTEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Ağustos 2016 | 13:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44872 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "... YAPIYORLAR" ile/değil/yerine/< "... YAPILIYOR"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Ağustos 2016 | 20:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44871 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kişi ve sonuç odaklı/lık, merkezli/lik. İLE/DEĞİL/YERİNE/< Kavram, olay, olgu ve süreç odaklı/lık. Süreç ve sonuç birlik ve bütünlüğünde. )
( Hiçbir yere ulaştırmaz. Güdük/düşük bir zihniyettir. Sorunlu ve sorun odaklıdır. İLE/DEĞİL/YERİNE/< Herşeyi anlamaya yarayacak ilk ve temel adımdır. İleri bir zihniyettir. Çözümcü ve çözüm odaklıdır. )
( "Haklısın." / "Doğru söylüyorsun" İLE/DEĞİL/YERİNE/< Doğru. )
( Belirleyici (olabilir) fakat bağlayıcı değildir. İLE/DEĞİL/YERİNE/< Hem belirleyici, hem de bağlayıcıdır. )
( Kişiler, ancak çeperdedir. İLE/DEĞİL/YERİNE/< Ancak, kavramlar merkezdedir ve merkezde olabilir. )
( Kavramları, olayları ve olguları bilir, içerir/barındırır. İLE/DEĞİL/YERİNE/< Kişileri kapsar. )

-@ RAJON değil RACON[argo]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2016 | 23:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44869 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yol, yöntem, usûl. | Gösteriş, fiyaka. )

-@ POZ[Fr.] ile POZİSYON[Fr.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2016 | 22:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44851 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [Resim ya da fotoğrafta] Duruş. İLE Fotoğrafta, objektifin açık kaldığı süre. | Kurum, çalım. İLE Bir şeyin, bir nesnenin, bir kişinin, bir yerde bulunuş durumu, konum. | Bir kişinin, toplumsal durumu. )

-@ BAYRAM ile POTLAÇ[K. Amerika yerli dilinden]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2016 | 21:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44846 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Amerikan yerlilerinin birbirlerine armağanlar verdikleri dinsel bayram. )

-@ POT ile POT[Alm.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2016 | 21:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44841 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kötü dikiş nedeniyle kumaşta oluşan büzülme ya da kıvrım. | Yanlışlık, hata. İLE Irmakları geçmek için kullanılan sal. )

-@ MERHEM[Ar.] ile POMAT[İt.]
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2016 | 15:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44828 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Deriye sürülerek kullanılan, içinde birçok etkili madde bulunan, yumuşak ve koyu kıvamda, yağlı ya da yağsız ilâç. | Çözüm/çare. İLE Genellikle saça sürülen, yağlı ve kokulu merhem. )

-@ PISIRIK ile PİNPİRİK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ağustos 2016 | 21:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44766 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tutuk, yüreksiz, beceriksiz. İLE Yaşlı ve güçsüz. )

-@ PIR PIR ile PIRPIRI/PİRPİRİ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ağustos 2016 | 20:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Genellikle kuş kanadının çıkardığı sesi andırır sesleri anlatmak için kullanılır. İLE Yeniçeri salma erlerinin giydikleri, kırmızı çuhadan yapılmış cüppe. | Bir tür Bizans altını. | Uçarı, hovarda. )

-@ PEYK[Fars.] ile PEYREV[Fars.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ağustos 2016 | 19:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44752 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Uydu. | Bir başkasına bağımlılığı olan. İLE Başkasının izinden giden, izleyen/izleyici. )

-@ PLANINIZ:
BİR YILLIKSA
ile/ve/||/<> ON YILLIKSA ile/ve/||/<> YÜZ YILLIKSA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ağustos 2016 | 14:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44747 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Pirinç ekin. İLE/VE/||/<> Ağaç ekin. İLE/VE/||/<> Çocukları eğitin. )

-@ TRAŞ/TIRAŞ ile/ve/||/<>/> PERDAH[Fars.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ağustos 2016 | 15:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44703 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/||/<>/> Parlatma, parlaklık verme. | Tıraştan sonra tersine yapılan ikinci tıraş. )

-@ PEJORATİF[Fr.] değil/yerine/= YERMELİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ağustos 2016 | 04:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44678 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ULUMA ile PAVKIRMA
[Bölüm: Hayvanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ağustos 2016 | 03:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44652 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Tilki ya da çakalın uluması. | Ateşin, alev alev yanması, bir yere doğru yönelmesi. | Çok öfkelenmek. )

-@ PATRONAJ[Fr.] ile/ve/değil/yerine/<> YARDIM
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ağustos 2016 | 02:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44650 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Cezaevinden serbest bırakılan suçlunun, toplum yaşantısına yeniden uyabilmesini sağlamak amacıyla yapılan yardım çalışması. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/<> ... )

-@ ÇALIŞMAYA ALIŞMAK ile/ve/||/<>/> ALIŞMAYA ÇALIŞMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Ağustos 2016 | 22:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44649 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Okulda. İLE/VE/||/<> Yaşamda. )

-@ 1 ve/||/<>/>/< 2 ve/||/<>/>/< 4 ve/||/<>/>/< 8
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Ağustos 2016 | 15:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44648 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Konuş. VE/||/<>/>/< Yaz! VE/||/<>/>/< Oku! VE/||/<>/>/< Dinle! )

-@ BOŞ ZAMANINDA GÖRÜŞMEK ile/değil GÖRÜŞMEK İÇİN ÖZEL ZAMAN YARATMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Ağustos 2016 | 08:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44647 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İYİLİKTE:
[ne yazık ki] !"NEDEN ARAYIŞI"
ve/<> !"ÖDÜL BEKLENTİSİ"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Ağustos 2016 | 21:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44643 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Herhangi bir nedeni de olmaz/olmamalıdır ve hiçbir ödül beklentisi de oluşmamalıdır. İyilik, neden-sonuç ilişkisinin tamamen dışındadır ve ancak dışındaysa iyiliktir. )

-@ [ne yazık ki] HALKIN PARASINI, KENDİ ÇOCUKLARINA AYIRMAK değil/>< KENDİ PARANI, HALKIN ÇOCUKLARINA BIRAKMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Ağustos 2016 | 20:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44642 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HELÂL-HARAM ile MÂRUF-MÜNKER
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Ocak 2017 | 17:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44639 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Pek kabul edilmemek ve onaylanmamakla birlikte, farzları yerine getirmemenin, eksikliklerin, yanlışların, en son noktada cezâsı yoktur/olmaz. İLE İnsanlığı ve geneli kapsayan yanlışların cezâsı da vardır. )
( MÂRUF: Herkesçe bilinen, tanınan, belirli, sanlı. | Şeriatın uygun gördüğü, beğendiği ve buyurduğu. )

-@ NİTELİKLİ YAŞAM İÇİN ...:
YARISI
ile/ve/||/<> 2 KATI ile/ve/||/<> 3 KATI ile/ve/||/<> SINIRSIZ ve KOŞULSUZ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Ağustos 2016 | 14:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44638 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yemeğin. İLE/VE/||/<> Yürüyüş. İLE/VE/||/<> Gülüş. İLE/VE/||/<> Sevgi. )

-@ [ne yazık ki] "SONUÇ ODAKLILIK" ile/ve/||/<> "GARANTİCİLİK"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Ağustos 2016 | 10:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44636 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bilgisiz ve anlayışsızların, süreci düşünemeyen, düşünmek istemeyenlerin, rahatı/keyfi yerinde olanların "zihni/tutumu". İLE/VE/||/<> Herşeyin, en başta hazır ve en iyi olmasını bekleyenlerin, geleceğe don biçebileceğini zannedenlerin "zihni/tutumu". )

-@ İYİLİK ile/ve/||/<> DOĞRULUK ile/ve/||/<> CESÂRET ile/ve/||/<> VEFÂ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Ağustos 2016 | 23:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44635 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kötülüğe karşın. İLE/VE/||/<> Yanlışa karşın. İLE/VE/||/<> Zorluğa karşın. İLE/VE/||/<> Mesafeye karşın. )

-@ ...'NIN:
"ONURU"
ile/ve/değil/yerine/||/<>/< OLURU
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Ağustos 2016 | 22:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44634 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KARAMSAR/LIK ve/||/<>/>/< KORKAK/LIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Ağustos 2016 | 02:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44632 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] !ÇÖP ATMAK =/||/<> !"ÇÖP BIRAKMAK"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Ağustos 2016 | 02:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44630 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KAYBETMEK:
ÇOK DEĞER VERMEK
ile/ve/||/<> KIZAMAMAK ile/ve/||/<> "KIYAMAMAK" ile/ve/||/<> ÜZEMEMEK ile/ve/||/<> "ALTTAN ALMAK"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Ağustos 2016 | 00:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44628 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KİŞİLİK ile/değil TUTUM
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Ağustos 2016 | 09:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44623 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kim olduğunla ilgili. İLE/DEĞİL Onun, "kim olduğu" ile ilgili. )
( [not] Who I am. VS./BUT Who you are. )

-@ "PAZARLIK" ile/değil/yerine TARTIŞMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Ağustos 2016 | 09:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44622 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ OKUMA:
EKRANDAN
ile/değil/yerine KÂĞITTA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Ağustos 2016 | 19:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44620 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ekrandan okuma, kâğıt üzerinden okumaya göre %25 daha yavaştır. )

-@ OLURSA ile/ve/<> OLMAZSA
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Ağustos 2016 | 14:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44618 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ne iyi/âlâ. İLE/VE/<> Pek iyi/âlâ. )

-@ "YANLIŞ" ile/değil FARKLI
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Ağustos 2016 | 12:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44617 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BEĞEN ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< SARIL
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Ağustos 2016 | 21:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44616 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Facebook'ta. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>/< www.Good4Trust.org 'da. )

-@ "YÜKLENMEK" ile/ve/<> ABANMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Ağustos 2016 | 20:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44615 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DONAKALMAK değil/yerine/>< ODAKLANMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Ağustos 2016 | 02:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44613 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SEVMEK ve/||/<>/> SEVDİRMEK ve/||/<>/> SEVİNDİRMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Ağustos 2016 | 15:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44610 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EKSİKLERİ/Nİ TAMAMLAMAK ile/ve/değil/||/<> FAZLALIKLARI/NI ATMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Ağustos 2016 | 14:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44609 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İKTİBÂS ile/ve/<> TAKLİT
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Ağustos 2016 | 01:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44608 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÜÇ BÜYÜK TEHLİKE:
DUYGUSUZLUK
ile/ve/<> ETKİSİZLİK ile/ve/<> AKILSIZLIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Ağustos 2016 | 11:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44606 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Akıllı" kişilerde. İLE/VE/<> "Duygulu" kişilerde. İLE/VE/<> Etkili kişilerde. )

-@ AYRICALIK ile/ve/||/<>/< AŞK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Ağustos 2016 | 18:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44597 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GÜLMEK ile/ve/||/<>/>/< GÖZLERİNİN İÇİNİN GÜLMESİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Ağustos 2016 | 13:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44594 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YAŞAM:
ANLAM
değil TUTKU
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Ağustos 2016 | 13:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44593 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ CEMAAT ile TARİKAT
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Ağustos 2016 | 13:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44592 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sufi ile Zahit Öyküsü - İsmail Güleç )

-@ KORKU ve/||/<> HAZ
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ağustos 2016 | 23:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44591 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İnsanların, suç işleme nedenleri. )

-@ ETKİ ile/ve/||/<> İTKİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ağustos 2016 | 22:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44590 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dışarıda/n. İLE/VE/||/<> Dışarıda/n ve/veya içeride/n. )
( Nesnelerde/n. İLE/VE/||/<> Hayvan ve insanlarda/n. )

-@ "KÖPÜRME" ile/ve/||/<> "YÜKSELME"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ağustos 2016 | 22:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44589 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SADELİK ve/||/<> DAYANÇ(SABIR) ve/||/<> ŞEFKAT
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ağustos 2016 | 21:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44587 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ (")SAHİP OLMAK(") ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< LÂYIK OLMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ağustos 2016 | 19:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44586 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İNCELİK ile/ve/||/<> DOĞRULUK ile/ve/||/<> GÜZELLİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ağustos 2016 | 18:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44584 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Belde değil dilde. İLE/VE/||/<> Sözde değil özde. İLE/VE/||/<> Yüzde değil yürekte. )

-@ TAKDİR ile/ve/değil/yerine/||/<>/< GERİBİLDİRİM
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ağustos 2016 | 15:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44583 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÇOK SÖZ ile/ve/<> ÇOK MAL
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ağustos 2016 | 15:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44582 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yalansız olmaz. İLE/VE/<> Haramsız olmaz. )

-@ İLKOKUL FİŞLERİ:
ALMANYA'DA
ile İNGİLTERE'DE ile JAPONYA'DA ile [ne yazık ki] TÜRKİYE'DE
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ağustos 2016 | 21:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44578 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Üretim ve yaşam, disiplinle başlar. İLE Geçmişini bilmeyen, geleceğini belirleyemez. İLE Yaşamak için üreteceksin. İLE Ali, ata bak! )

-@ KENDİNİ:
KEŞFETMEK
ve/||/<>/> GELİŞTİRMEK ve/||/<>/> YÖNETMEK ve/||/<>/> GERÇEKLEŞTİRMEK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ağustos 2016 | 21:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44577 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ UNUTUR(UZ) ile ANIMSAR(IZ) ile ÖĞRENİR(İZ)
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ağustos 2016 | 13:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44573 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Anlatılırsa/k. İLE Eğitilirse/k. İLE Deneyimletilirse/k. )

-@ ZANNETMEDEN ÖNCE ve/<> YARGILAMADAN ÖNCE ve/<> YARALAMADAN ÖNCE ve/<> KONUŞMADAN ÖNCE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Ağustos 2016 | 14:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44571 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Öğren! VE/<> Anla! VE/<> Hisset! VE/<> Düşün! )

-@ İNSANLARIN, "ROBOTLAŞMASI" değil/yerine/>< ROBOTLARIN, İNSANLARI TAKLİT ETMESİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ağustos 2016 | 20:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44569 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ZEKÂ ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< ŞEFKÂT
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ağustos 2016 | 16:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44568 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [karşısında] Eğiliriz. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>/< Diz çökeriz. )

-@ "PAZU GÖSTERMEK" ile/değil/yerine/||/<>/></< GÖNLÜNÜN GENİŞLİĞİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ağustos 2016 | 15:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44567 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HAMALLIK ile/ve/||/<> HAİNLİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ağustos 2016 | 00:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44565 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( (")Düşmanından("), bir şey almayanların durumu. İLE/VE/||/<> (")Düşmanından("), yanlış şeyler alanların durumu. )

-@ HEBÂ değil/yerine/>< ÇABA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Ağustos 2016 | 22:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44564 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ OLGUNLUĞUN EN ÖNEMLİ GÖSTERGELERİ:
DEDİKODU
ve/<> İFTİRAYA TAHAMMÜL
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Ağustos 2016 | 20:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44563 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dedikodu ve iftiraya karşılığın da üç aşaması vardır.
1- Dedikodu ve iftiraya susarak[sükûnetle] karşılık vermek.
2- Dedikodu ve iftiradan "memnun olmak".
3- Dedikodu ve iftiradan "memnun olup", "dedikoducu/iftiracı" için üzülmek. )

-@ !ZULÜM ile/ve/değil/||/<> İHMALKÂRLIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Ağustos 2016 | 22:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44561 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "SORGULANAMAYACAK" "YANITLAR" değil/yerine/>< YANITLANAMAYACAK SOR(G)ULAR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Ağustos 2016 | 20:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44560 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PİŞKİN/LİK ile/ve/||/<> YÜZSÜZ/LÜK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Ağustos 2016 | 12:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44558 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "KALINKAFALI/LIK" ile/ve/değil/ne yazık ki/||/<>/< HAYAL GÜCÜNÜN OLMAMASI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Ağustos 2016 | 04:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44556 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İÇTEN PAZARLIKLI ile İKİYÜZLÜ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Ağustos 2016 | 16:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44553 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İÇTEN PAZARLIKLI ile ÇIKARCI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Ağustos 2016 | 16:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44552 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GİRİŞİM/KALKIŞMA ve/<>/> BOZGUN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Ağustos 2016 | 16:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44551 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ÖĞRENİYORUZ]
OKUDUĞUMUZU
ile/ve/<> DUYDUĞUMUZU ile/ve/<> GÖRDÜĞÜMÜZÜ ile/ve/<> HEM DUYUP, HEM GÖRDÜĞÜMÜZÜ ile/ve/<> TARTIŞTIĞIMIZI ile/ve/<> DENEYİMLEDİĞİMİZİ ile/ve/<> ANLATTIĞIMIZI/ÖĞRETTİĞİMİZİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Ağustos 2016 | 16:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44550 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( %10 ile/ve/<> %20 ile/ve/<> %30 ile/ve/<> %50 ile/ve/<> %70 ile/ve/<> %80 ile/ve/<> %95 )

-@ YAPTIRIM ile/ve/||/<> TEDBİR
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Ağustos 2016 | 12:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44546 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PSİKOLOJİ'DE
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Ağustos 2016 | 12:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44540 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( * YAKLAŞIM TÜRLERİ'NDE:
NÖROBİYOLOJİK ile/ve DAVRANIŞSAL ile/ve BİLİŞSEL ile/ve PSİKOANALİTİK ile/ve FENOMENOLOJİK
* PSİKOLOJİ ALANLARI'NDA:
DENEYSEL ile/ve FİZYOLOJİK ile/ve GELİŞİMSEL ile/ve KİŞİLİK ile/ve SOSYAL ile/ve BİLİŞSEL ile/ve KLİNİK VE DANIŞMANLIK ile/ve OKUL VE EĞİTİM ile/ve ENDÜSTRİ
* ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ'NDE:
DENEYSEL ile/ve GÖZLEM ile/ve TARAMA ile/ve TEST ile/ve VAK'A TARİHÇESİ )

-@ [ne yazık ki] BEYAZ DONLA YÜZMEK ile/değil/yerine/>< MAYO/ŞORT İLE YÜZMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Ocak 2017 | 22:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44539 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ayrık ve bitişik 'de/da'ları, "ki'leri, "mi'leri, gerektiği gibi yaz(a)mayan/yayınlamayanların, görüntü kirliliği yaratanların "tutumu". İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Yazım kurallarına uyarak ve noktalamalara özen göstererek, okuyuculara ve dilimize saygı gösterenlerin, görüntü kirliliği yaratmayanların tutumu. )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

-@ GELİŞİM ve/||/<> ARINMA ve/||/<> YOZLAŞMAMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Ağustos 2016 | 02:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44535 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SEVMEMEK ile/değil/yerine/>< SEVMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ağustos 2016 | 19:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44533 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ölmek. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< ("Istırap") Yaşamak. )

-@ "ANORMAL" ile/değil/yerine AÇIK/ŞEFFAF//DÜRÜST
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ağustos 2016 | 04:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44531 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GÖRÜNTÜNÜN/MANZARANIN:
EN ÇİRKİNİ/KORKUNCU
ile/değil/yerine/>< EN GÜZELİ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Ocak 2017 | 20:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44530 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Somurtan bir "yüz". İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Gülen bir yüz. :) )
( Gülen İnsan Yüzünün Görsel FaRkLaR'ı için burayı tıklayınız... )
( Kara delik. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Güneş. )

-@ [ne yazık ki] "BİRİLERİNİN EKMEĞİNE YAĞ SÜRMEK" ile/ve/||/<> "HIRSIZA, YOL GÖSTERMEK"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Temmuz 2016 | 10:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44516 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YOKLUĞU PAYLAŞMAK değil VARLIĞI PAYLAŞMAK ve/||/<> İYİ GÜN DOSTU OLMAK değil KÖTÜ GÜN DOSTU OLMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Temmuz 2016 | 19:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44513 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ !BÖLÜCÜLÜK ile/ve/||/<> !ÖTEKİLEŞTİRME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Temmuz 2016 | 11:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44512 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SAVAŞI KAYBETMEK:
ÖLÜNCE
değil DÜŞMANA BENZEYİNCE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Temmuz 2016 | 02:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44511 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ NEFSİ:
"TEMİZE ÇIKARMA KAYGISI"
ile/değil/yerine/>< TEZKİYE ETME ÇABASI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Temmuz 2016 | 21:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44510 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BİLGİSİZ/LİK / CAHİL/LİK ile/ve/||/<>/>/< "DUYGUSAL/LIK"
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Temmuz 2016 | 09:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44509 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "YUVALANMA" ile/ve/||/<> "YAPILANMA"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Temmuz 2016 | 01:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44507 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KÖTÜLÜK ETME! ve/<> KUYU KAZMA!
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Temmuz 2016 | 20:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44500 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kötü düşersin. VE/<> Kendin düşersin. )

-@ [ne yazık ki] BİLGİSİZLİĞİN/BİLGİSİZLERİN:
KABALIĞI
ile/ve/||/<> KALABALIĞI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Temmuz 2016 | 13:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44496 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KAÇAN ile/değil/yerine/>< KAZANAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Temmuz 2016 | 12:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44495 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kazanamaz. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Kaçmaz. )

-@ "AHLÂK/AHLÂKSIZLIK" ile/değil/< ANATOMİ
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Temmuz 2016 | 22:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44494 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Eşeysel örgenlerin adlarında, "ahlâk" ya da "ahlâksızlık" aranamaz! Küfür olarak geçen sözcüklerin ve küfür edenlerin yersiz/kötü "kullanımındaki" yanlışlık, dilin ya da sözcüklerin hatası, yükü değildir! Kişilerin yanlışları da sadece o kişilerin, o ve ilgili yersiz/bağlamsız, yanlış/kötü davranış ve tutumlarıyla sınırlı tutulmak zorundadır.

Üç yaşından itibaren öğrenilmiş, fark bile olmayan "farkların", gerçekte, doğada ve bütünlükte hiçbir şekilde herhangi ciddi bir fark oluşturmadığı, herkesin her "şey"i tam olarak bildiği, gördüğü ve yaşadığı bir durumun, deneyimin de doğal ve sınırlandırılmış, kapalı koşullarda, herhangi bir ayıbı yoktur[bulunamaz ve aranamaz]! Eşeysel örgen adlarının, tıpta, anatomi ya da fizyoloji bilgisi olarak, Latince ya da başka bir dilde kullanılması da bir şeyleri "çözmekte/aşmakta" yeterli değildir.

Doğru/uygun zaman, zemin ve koşulların, duyacaklarına râzı olan/olacak kişinin, muhabbetin ve hukukun bulunmadığı ilişki ve ortamlarda, dikkatsiz, özensiz bir şekilde tüketiliyor olmasıdır tüm sorun. Söylenilen sözcüklerin değil beklenilmeyen ve istenilmeyen koşullarda, bir dayatma olmasından dolayıdır kişilerin tüm haklı tepkisi. Kişilerin, hangi konu/alan olursa olsun, seslerini yükseltmelerindeki yanlış ya da sorun kadar, kullandıkları ve seçemedikleri sözcüklerin yanlışlığındandır rahatsız olunan. Sorun, esas ya da içerik sorunu değil, yöntem(usûl) sorunudur. Kalabalığın içinde, zaman, zemin ve koşulları, kişileri dikkate almama kabalığıdır.

"Cinsiyetçi küfür" diye bir sözcük de olmaz! Sorun, örgen adlarında ya da "kadın"lara saygısızlık olmasında değil cahil/yetersiz/özensiz/kaba kişilerin, sonuç odaklı ve düşünmeden, özenmeden, çevresine kayıtsız ve saygısızca davranmasından dolayıdır. Eğer eşeysellikteki son aşama, "kulağa üflemek" olsaydı, her ("olumlu/olumsuz") zaman ve zeminde, her durumda, ağzından düşürmediği "söz" ve kısaltma, "AMK" değil "Hay kulağına üfleyeyim!"[KULK] olurdu. Bu durumda, bu sorun, ne kulak kepçesinin ve/veya deliğinin, ne de bu sözcüğün, "ayıbı", "ahlâklılığı ya da ahlâksızlığı" olurdu.

Buradaki "sorun" ya da yanılsama, kapalı, sınırlı ya da bazı/çoğu ayrıntının iki kişi arasında ya da sır olarak tutulması istenilen özelin, dışarıda ve genelleştiriliyor olmasından dolayıdır.

Tıpta ve tüzede[hukukta], "ayıp", "çirkinlik" vs. ol(a)madığı gibi, zihinde ve zihin dilinde de "ayıp", "pis", "kötü" diye bir sınır(landırma) ya da sonuç(landırma) yoktur. Zihinden, "olumlu/olumsuz", "iyi/kötü" her düşünce ve ayrıntı geçebilir fakat sorumlu olunan/olunması gereken, ağızdan çıkmayabilecek olan söz(cük)ler(imiz)dir. )

-@ "GÜCÜN" "ADÂLETİ" ile/değil/>< ADÂLETİN GÜCÜ
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Temmuz 2016 | 21:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44493 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "İNANÇ" ile/ve/değil/||/<> DAVRANIŞ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Temmuz 2016 | 12:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44489 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Seni, daha iyi bir insan yapan, "inançların" değil davranışlarındır. )

-@ CAHİL:
BİLMEYEN
değil BİLMEK İSTEMEYEN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Temmuz 2016 | 23:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44484 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "SOĞUT(UL)MA" ile/ve/<> "SOYUTLANDIR(IL)MA"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Temmuz 2016 | 21:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44483 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MANKURTLAŞMA ile/<> KÖZ/KÖS-KAMANLAŞMA ile/<> KANARALAŞMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Temmuz 2016 | 21:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44482 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( MANKURT EFSANESİ

Efsaneye göre, Kazakistan'ın uçsuz-bucaksız Sarı-Özek bozkırının yerlisi olan Kazaklar, eski tarihlerde, onların su kuyularına ve otlaklarına göz diken Juan-Juanlar'ın zaman zaman baskınlarına maruz kalmaktadırlar. Baskınlarda bazen Kazaklar, bazen de Juan-Juanlar gâlip gelmektedir. Juan-Juanlar savaşı kazandıklarında, alıp götürdükleri esirlerin bazılarını başka kabilelere satmaktadırlar ki bunlar oldukça şanslı sayılırlar. Çünkü hiç olmazsa, köle olarak da olsa, sağ kalmaktadırlar. Güçlü kuvvetli esirleri ise satmamakta, akıl almaz işkencelerle, belleklerini kaybettirerek, adeta delirtmekte ve onları, kendilerinin sadık köleleri olarak en önemli işlerde çalıştırmaktadırlar.

Juan-Juanlar'ın işkencesini dinlemek bile acı vericidir: Önce, esirin başını, bir tane bile saç bırakmamacasına tamamen tıraş etmektedirler. Hemen o anda, bir deve kesmekte, devenin derisinin en kalın yeri olan boynundan parçalar keserek, kanlı kanlı, esirin tıraşlı başına sımsıkı sarmaktadırlar. -Aytmatov, bu deri başlığı, bugün yüzme sporunda kafaya takılan kauçuk başlığa benzetmektedir.-

Bu işkenceye maruz kalan esir, bazen acılar içinde kıvranarak ölmektedir (ki onlar da şanslı sayılmalıdır!), ölmeyenlerin boynuna, kafasını yerlere sürtmesin diye bir boyunduruk takılmaktadır. Bu haliyle esiri götürüp, çığlıklarının da duyulmayacağı ıssız bir yere, elleri kolları bağlı, aç ve susuz, kızgın güneşin altında günlerce bırakmaktadırlar. Tabiî, güneşte kavrulan deri kurudukça, kafayı bir mengene gibi sıkmakta, işkence, dayanılmaz hale gelmektedir. Fakat işkenceyi asıl dayanılmaz yapan, sadece bu değildir. Kafadaki saçlar, bir taraftan uzamaya çalışmaktadır. Fakat dışarıya doğru büyüyemediği için, kafa derisinin içine doğru büyümeye çalışmaktadır. Sonunda esir, aklını yitirmekte, belleği iyice sıfırlanmaktadır. Adeta, içine saman doldurulmuş bir post (korkuluk) haline gelmektedir. İşkencenin beşinci günü Juan-Juanlar gelip sağ kalan esirleri almakta, boynundaki engeli çıkarmakta, kendisine yiyecek-içecek vermektedirler. Böylece, köle, beden gücünü yeniden toplayıp kendine gelmektedir. Fakat bundan böyle o normal bir insan değildir, o artık bir mankurttur!

Böyle bir mankurt, köle pazarlarında, güçlü-kuvvetli on esirin fiyatına satılabilmektedir. Eğer aralarındaki bir savaşta bir mankurt öldürülürse, Juan-Juanlar karşılık olarak, hür bir insanın bedelinin üç katını almaktadırlar. Bir mankurtu, ailesinden birileri gerek kaçırmak, gerekse fidye vermek suretiyle vb. geri almak istemezmiş. Çünkü o artık aileden biri değildir, aksine, zararlı biri olmuştur. Belleği iyice boşaltılan mankurt, babasını, çocukluğunu vs. asla anımsamamakta, hatta insan olduğunu bile bilmemektedir. Yani ağzı var ama dili yoktur. Efendisine mutlak koşulda itaat eden, gayet evcil bir hayvana benzemektedir. Kaçmayı bilmediği için böyle bir riski de yoktur mankurtun... Sadece karnının acıktığını hissetmekte o kadar...

Efendisinin emir ve komutlarına bir köpek sadakatiyle bağlıdır. Mankurtlaşan köleler, en kötü ve en zor işleri gık demeden yapmaktadırlar. Sarı-Özek'in ucsuz-bucaksız çöllerinde, kavurucu sıcak altında deve sürüleri otlatmak ancak onların yapabileceği bir iştir. Ölmeyecek kadar yiyecek, donmayacak kadar giysi vermek yeterlidir onlar için.

İşte, Juan-Juanlar, tutsak insanlara bu en ağır işkenceyi, belleğini yitirme, anılarını elinden alma, kimliğini unutturma işkencesini tatbik etmektedirler. Nayman Ana öyküsü, oğlu Colaman böyle bir mankurtlaşmaya maruz kalan bir ananın dramıdır.

Nayman Ana, oğlu Kolaman [Colaman: Yol aydınlığı.] kaçırıldıktan sonra yıllarca ondan hiçbir haber alamamıştır. Öldü mü, kaldı mı, mankurt mu yapıldı, bilmemektedir. Derken, bir gün, Naymanlar bölgesine gelen tüccarlar, Juan-Juanlar'ın, su kuyuları yanından geçerken, deve sürüleri güden genç bir çobanla karşılaştıklarından bahsederler. Çobanın hiçbir şey anımsamadığını, sorulan sorulara 'evet' ya da 'hayır' gibi kısa yanıtlar verdiğini vs. anlatırlar. Tüccarlar, onunla biraz da alay etmişlerdir. Nayman Ana, anlatılanları sessizce dinlemiş, fakat hiç oralı olmamış, sanki bir şey duymamış gibi davranmıştır. Fakat birden içine bir kor düşmüştür; sanki bu anlatılanın, oğlu Kolaman olduğuna dair birden bir aydınlık belirmiştir içinde. Tabiî aydınlıkla beraber de bir korku...

Nayman Ana, gördüğü böyle bir ışık karşısında daha fazla duramaz, derhal hazırlıklara koyulur, hiçkimseye sezdirmeden, devesine biner ve sabahın erken saatinde, çobanların bahsettiği, Juan-Juanlar'ın su kuyularına doğru yola koyulur. Kilometrelerce gider Sarı-Özek bozkırında ve binbir türlü korkunun sarmalında, sonunda, oğlunu bulur. Evet, Nayman Ana, deve sürüsünün başında, oğlu Kolaman'ı, başındaki deri şapkasıyla yapayalnız bulur. Herşeye karşın oğlunu tanımakta zorlanmaz.

Kolaman, gözlerine kadar indirdiği şapkasının altından durgun gözlerle anasına bakmaktadır. Sanki, o ıssız çölde, yanına bir insanın gelmiş olması, onu, hiç ama hiç ilgilendirmemektedir. Hiçbir heyecan, depreşme, o geleni bilme, tanıma arzusu görülmemektedir. Kolaman'a, oğluna yaklaşan Nayman Ana, gerçeği artık iyice anlamıştır: Hıçkırıklar arasında varır sarılır oğlunun boynuna. "Oğlum, oğlum Kolaman! Benim, bak ben geldim, ben annen, Nayman Ana! Sen benim oğlumsun!" derse de, bu sözler, Kolaman için hiçbir anlam ifade etmemektedir. Nayman Ana, tekrar tekrar dener, kendini oğluna tanıtabilmeyi, ondan bir söz olsun yanıt alabilmeyi; adının Kolaman olduğunu anımsamasını, kendi memleketini, babasını, anasını anımsasın ister ama heyhât...

Kolaman, boş ve anlamsız gözlerle bakmaktadır. Karşısındaki kadının niçin ağladığını, neden burada, bu ıssız çölde, karşısında bulunduğunu, ondan ne istediğini hiç mi hiç düşünemiyor, hiçbir şey hissetmiyordur. Anası, bir girişim daha yapar ve bu sefer, Kolaman, adının 'Mankurt' olduğunu söyler. Anası çırpınmakta, hüngür hüngür ağlamakta, bir taraftan da bu zulmü yapanların akıllarına nasıl olup da böyle işkence yöntemlerini getirdiği için Tanrı'ya sitem etmektedir...

Nayman Ana, Sarı-Özek'te söylenen bir ağıdı anımsar:
"Ben, öldürülen, derisine saman doldurulan yavru devenin anasıyım. Buraya, saman dolu yavrumun tulumunu koklamaya, yavrumun kokusunu almaya geldim."

Nayman Ana, tekrar tekrar oğluna bir mankurt olmadığını, kendisinin bir Nayman, asıl adının, Colaman olduğunu söylerse de sonuç alamaz. O anda, uzaktan gelen bir Juan-Juan'ı fark eder ve kaçar. Juan-Juan da onu fark etmiştir fakat Nayman Ana gizlenir ve Juan-Juan'ın eline geçmekten kurtulur. Nayman Ana geceyi orada geçirir. Sabahleyin etrafı kolaçan ederek yeniden sokulur, "içine saman doldurulan yavrusunun tulumunun" yanına...

Kararı, ne pahasına olursa olsun oğlunu alıp buralardan götürmek, onu kaçırmaktır. Bu sefer yine Juan-Juanlar gelmektedirler, o yine kaçar. Juan-Juanlar kadının kim olduğunu öğrenmek için Kolaman'ı iyice sorguya çekerler. Tabiî ki konuyu anlamışlardır ve Kolaman'a emir verir, o kadın yine gelirse, onu öldürmesini sıkı sıkıya tembihlerler.

Kolaman'ın efendileri gittikten sonra son bir ümitle yanına gelen annesi bir an oğlunu göremez. Göremez, çünkü o anda, Kolaman, bir devenin arkasına sinmiş, elindeki oku annesine nişan almakla meşguldür. Annesi, oğlunu fark ettiğinde ok yaydan çıkmıştır ve öldürücü darbeyle Nayman Ana, devesinden yere yığılır. Düşerken, son sözleri, "Adını anımsa, adını anımsa!" olmuştur.

Kolaman, yani Mankurt, öz anasını düşman evinde, düşmanın sürüsünün başında ve düşmanın talimatına bağlı kalarak öldürmüştür. Nayman Ana'nın düşüp öldüğü bu yere, "Ana-Beyit Mezarlığı" denilmiştir. Yani "Ana'nın yattığı yer"...

İLE/<>

KÖZKAMANLAŞMAK

Destana göre, Manas, Alma Ata ıramağının gözesinde, Sungur'da oturan, hiç oğlu olmamış Yakup (Cakıp) Han'ın, duasından sonra Tanrı'nın verdiği yiğit oğludur. Manas birçok olağanüstülükler göstermiş, İslâm yolunda mücadele etmiş biri olarak takdim edilmektedir. Manas'ın, küçükken Kalmuklar'a esir düşen ve Moğolistan'a götürülüp orada büyütülen Köz-Kaman adında bir amcası vardır. Köz-Kaman, Moğolistan'da, Kalmuklar arasında büyütülür, bir Kalmuk kızıyla evlendirilir, oğulları olur ve bir gün oğullarıyla birlikte ata yurduna geri döner. Fakat o artık Kalmukça konuşmaktadır. Manas, daha önce amcasını hiç görmemiştir, dolayısıyla onu tanımamaktadır. Üstelik de Kalmukça konuştuğu için, amcasını casus zannetmektedir. Manas amcasını yakalar ve zincire vurur. Bu arada Manas, babasına mektup yazarak, amcası hakkında bilgi sağlar. Babası, amcasına iyi davranmasını söyler. Manas, babasının sözüne uyarak amcasını salıverir. Hatta bir de onun onuruna şölen verir fakat işte Köz-Kaman'lık gerçek yüzünü ortaya koymuştur: Köz-Kaman'ın oğulları şölende arbede çıkarırlar ve Manas'ı döverler. Manas, ileride Kalmuklar'a karşı sefere çıktığında da Köz-Kaman ve oğullarının ihanetinden kurtulamaz.

[Manas Destanı ve Köz-Kaman: Köz-Kaman, Manas Destanı, kahramanlarından birinin adıdır. Adını, bir Kırgız yiğidinden alan, 400 bin dizelik Manas Destanı, bir Kırgız destanı olup, Müslüman Kırgızlar'la, putperest Kalmuklar arasındaki mücadeleyi anlatmaktadır. Manas'ın tarihî bir kişilik olmadığını ileri sürenler varsa da, onun bir Kırgız beyi ya da bir Kırgız yiğidi olma olasılığı yüksektir. Bu destanda, Kırgızlar'ın tüm örf-âdet ve gelenekleri, inanç ve dünya görüşleri işlenmiştir.]

İLE/<>

KANARALAŞMAK

Bir köyde, yaşlı bir adam ve oğulları yaşamaktadır. Bir gün, adamın sürüsünden esrarengiz bir şekilde koyunlar eksilmeye başlar. Oğullar, eksilen koyunların ölüsünü ya da dirisini aramadık yer bırakmazlar ama ne yazık ki bulunamamaktadır. Babaları, bu duruma epeyce kafa yormakta fakat akıl erdirememektedir. Adamın, en sonunda aklına yatan düşünce şudur: Koyunları evin köpekleri, yani bizzat sürüyü korumakla görevli olan "bekçi" köpekler yemektedirler. Bu demektir ki, köpekler kanaralaşmıştır!

Yaşlı adam, çocuklarına talimat verir, der ki, "Gidin, evdeki tüm köpekleri öldürün. Hiçbir eniği de sağ bırakmayın! Daha sonra başka köylerden yeni enikler bulur getirir ve onları yeni baştan eğitirsiniz."

Oğullar, babalarının dediği gibi yaparlar ve fakat birkaç yıl sonra yine aynı durum görülmeye başlanır. Bu sefer, adam, çocuklarını başına toplar ve onlara, birkaç yıl önce kendilerine verdiği talimatı aynen yapıp yapmadıklarını sorar. Küçük oğul, o gün küçük bir eniği, acıdığı için öldürmemiş olduğunu itiraf eder. Evet, konu anlaşılmıştır: O küçük enik, anasından-babasından kanaralaşmayı öğrenmiştir, kanaralaşmak bir şekilde ona da bulaşmıştır. Büyüdükçe o da bu "ahlâkı" öteki köpeklere öğretmiştir. )

-@ "ORTADA BIRAKMA/KALMA" ile/ve/||/<>/>/< BELİRSİZLİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Temmuz 2016 | 12:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44481 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SARHOŞLUK ile ZAFER SARHOŞLUĞU
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Temmuz 2016 | 11:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44480 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE En kötü sarhoşluk. )

-@ [ne yazık ki] ÇOK ile/değil/>< AZ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Temmuz 2016 | 10:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44479 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sözcük. İLE/VE/DEĞİL/||/>< Anlam.
"Yargı". İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Adâlet.
Geveze. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Konuşan.
Sevişen. İLE/VE/DEĞİL/||/>< Seven.
Yürüyen. İLE/VE/DEĞİL/||/>< İlerleyen. )

-@ YANLIŞ ile/değil/ne yazık ki KARAR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Temmuz 2016 | 10:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44478 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir yanlışı tekrar ediyorsan, artık o bir yanlış değil karardır. )

-@ İNSAN ...:
"...'NIN DELİSİ"
ile/ve/||/<> "...'NIN NANKÖRÜ"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Temmuz 2016 | 09:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44476 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ulaşamadığı her şeyin. İLE/VE/||/<> Ulaştığı her şeyin. )

-@ OLAĞANÜSTÜ HAL ile/ve/||/<>/> SIKIYÖNETİM
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Temmuz 2016 | 00:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44475 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( OHAL NE KADAR SÜRE İLAN EDİLEBİLİR?

Yurdun bir ya da birden fazla bölgesinde ya da bütününde, altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilân edebilir.

Olağanüstü hal kararı, Resmi Gazete'de yayımlanır ve hemen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi, tatilde ise derhal toplantıya çağrılır. Meclis, olağanüstü hal süresini değiştirebilir. Bakanlar Kurulu'nun istemi üzerine, her defasında dört ayı geçmemek üzere, süreyi uzatabilir ya da olağanüstü hali kaldırabilir.

Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin, bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ilânından sonra; süreyi uzatmaya, kapsamını değiştirmeye ya da olağanüstü hali kaldırmaya ilişkin konularda da karar almadan önce Milli Güvenlik Kurulu'nun görüşünü alır.

Olağanüstü Hal Kararı'nın hangi nedenlerle alındığı, bölgesi ve süresi, Türkiye radyo ve televizyonuyla ve Bakanlar Kurulu'nca, gerekli görülen hallerde diğer araçlarla ilân edilir.

Olağanüstü Hal süresince, Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda Anayasanın 91. maddesindeki kısıtlamalara ve usûle bağlı olmaksızın, kanun hükmünde kararnameler çıkarabilir. Bu kararnameler, Resmi Gazete'de yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına sunulur.

ALINACAK OHAL TEDBİR VE YAPTIRIMLARI

Olağanüstü Hal ilânında; genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak, şiddet olaylarının yaygınlaşmasını önlemek amacıyla 9. maddede öngörülen tedbirlere ek olarak aşağıdaki tedbirler de alınabilir:

a) Sokağa çıkmayı sınırlamak ya da yasaklamak,
b) Belirli yerlerde ya da belirli saatlerde, kişilerin dolaşmalarını ve toplanmalarını, araçların seyirlerini yasaklamak,
c) Kişilerin; üstünü, araçlarını, eşyalarını aratmak ve bulunacak suç eşyası ve delil niteliğinde olanlarına el koymak,
d) Olağanüstü Hal ilân edilen bölge sakinleri ile bu bölgeye dışarıdan girecek kişiler için kimlik belirleyici belge taşıma zorunluluğu getirmek,
e) Gazete, dergi, broşür, kitap, el ve duvar ilânı ve benzerlerinin basılmasını, çoğaltılmasını, yayımlanmasını ve dağıtılmasını, bunlardan olağanüstü hal bölgesi dışında basılmış ya da çoğaltılmış olanların bölgeye sokulmasını ve dağıtılmasını yasaklamak ya da izne bağlamak; basılması ve dağıtımı yasaklanan kitap, dergi, gazete, broşür, afiş ve benzeri basılıları toplatmak,
f) Söz, yazı, resmi, film, plak, ses ve görüntü bantlarını ve sesle yapılan her türlü yayımı denetlemek, gerektiğinde kayıtlamak ya da yasaklamak,
g) Hassasiyet taşıyan kamuya ya da kişilere ait kuruluşlara ve bankalara, kendi iç güvenliklerini sağlamak için özel koruma tedbirleri aldırmak ya da bunların artırılmasını istemek,
h) Her tür sahne oyunlarını ve gösterilen filmleri denetlemek, gerektiğinde durdurmak ya da yasaklamak,
i) Ruhsatlı da olsa her tür silah ve mermilerin taşınmasını ya da aktarımını yasaklamak,
j) Her türlü cephaneler, bombalar, tahrip maddeleri, patlayıcı maddeler, radyoaktif maddeler ya da yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı eczalar ya da diğer her türlü zehirler ve boğucu gazlar ya da benzeri maddelerin bulundurulmasını, hazırlanmasını, yapılmasını ya da aktarımını izne bağlamak ya da yasaklamak ve bunlar ile bunların hazırlanmasına ya da yapılmasına yarayan eşya, alet veya araçların teslimini istemek ya da toplatmak,
k) Kamu düzeni ya da kamu güvenini bozabileceği kanısını uyandıran kişi ve toplulukların, bölgeye girişini yasaklamak, bölge dışına çıkarmak ya da bölge içinde belirli yerlere girmesini ya da yerleşmesini yasaklamak,
l) Bölge içinde, güvenliklerinin sağlanması gerekli görülen tesis ya da kuruluşların bulunduğu alanlara giriş ve çıkışı düzenlemek, kayıtlamak ya da yasaklamak,
m) Kapalı ve açık yerlerde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklamak, ertelemek, izne bağlamak ya da toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yer ve zamanı tayin, tespit ve tahsis etmek, izne bağladığı her türlü toplantıyı izletmek, gözetim altında tutmak ya da gerekiyorsa dağıtmak,
n) İşçinin isteği, ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, sağlık nedenleri, normal emeklilik ve belirli süresinin bitişi nedeniyle hizmet antlaşmasının sona ermesi ya da feshi dışında kalan hallerde, işçi çıkarmalarını, işverenin de durumunu dikkate alarak üç aylık bir süreyi aşmamak kaydıyla izne bağlamak ya da ertelemek,
o) Dernek faaliyetlerini; her dernek hakkında ayrı karar almak ve üç ayı geçmemek kaydıyla durdurmak,

SIKIYÖNETİM NE DEMEK?

Sıkıyönetim, olağanüstü halin ilânını gerektiren nedenlerden daha vahim nedenlerle ilân olunan, geçici olarak temel hak ve hürriyetlerin kısmen ya da tamamen durdurulmasına ya da Anayasa'da öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınmasına olanak tanıyan ve kolluk yetkilerinin askerî makamlara geçmesi sonucunu doğuran bir olağanüstü yönetim usûlüdür.

Sıkıyönetim de OHAL gibi Bakanlar Kurulu kararı ister.

Sıkıyönetim ilânı işlemi, olağanüstü hal ilânı işlemi gibi, hukukî biçim olarak bir "Bakanlar Kurulu Kararı" şeklinde ortaya çıkar. O nedenle, Sıkıyönetim İlânı Kararı da tüm Bakanlar Kurulu kararlarının tâbi olduğu usûle tâbidir. Bakanlar Kurulu kararları, bir kolektif işlemdir. Sıkıyönetim ilân kararı, Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın ve istisnasız tüm bakanların iradelerini aynı anda ve aynı yönde açıklamaları ile oluşur. Dolayısıyla, Olağanüstü Hal ilân kararında, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve tüm bakanların imzaları olmalıdır.

Sıkıyönetim İlân Kararı, Resmî Gazete'de yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 127'nci maddesine göre, Sıkıyönetim İlân Kararı, Başbakanlık tezkeresi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına sunulur. Görüşme sırasında siyasî parti grupları siyasî parti grupları ya da en az yirmi milletvekilinin imzası ile sıkıyönetim süresinin kısaltılması ya da uzatılması hakkında önerge verebilir. Oylamadan önce önerge sahibi beş dakikayı geçmemek üzere söz alabilir.

Sıkıyönetim gerektiren nedenler ise şu şekildedir;

a) Anayasanın tanıdığı özgür demokrasi düzenini ya da temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelen ve Olağanüstü Hal İlânı'nı gerektiren hallerden daha vahim şiddet hareketlerinin yaygınlaşması,

b) Savaş hali ya da savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi,

c) Ayaklanma olması,

d) Ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten ya da dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması.

e)Vatan ya da Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın yaşanması. )

-@ TEDBİR ile/ve/||/<>/< İHTİYÂR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Temmuz 2016 | 11:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44466 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "TEDBİR" ile/ve/değil/yerine/>/< AKIL
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Temmuz 2016 | 11:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44465 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dışarıda. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/>/< İçeride. )
( Bilgisizde. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/>/< Düşünende. )
( "Gelecekte." İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/>/< Şu anda ve burada. )
( Nesne. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/>/< Kavram. )

-@ VERMEK ve/||/<>/> VAR OLMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Temmuz 2016 | 11:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44464 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ VERMEK ve/||/<>/> VARMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Temmuz 2016 | 11:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44463 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PARANLA "VEZİR", AKLINLA REZİL OLMAK
ile/değil/yerine/><
PARANLA "REZİL", AKLINLA "VEZİR" OLMAK

[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Temmuz 2016 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44462 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ (")DOLDURMAK(") ile/ve/<> (")ŞİŞİRMEK(")
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Temmuz 2016 | 20:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44460 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "KÖTÜ" ile/ve/değil/||/<> "KABA"
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Temmuz 2016 | 23:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44456 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÇABALAMAK ile/ve/<> DEBELENMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Temmuz 2016 | 23:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44455 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ OKUL ile/ve/||/<>/>< YAŞAM
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 23:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44451 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Önce ders verir, sonra dener. İLE/VE/||/<>/>< Dene(yimle)terek ders aldırır. )

-@ YAPMACI OLUP "SEVİLMEK" ile/değil/yerine/>< KENDİN OLUP BEĞENİLMEMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 22:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44450 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YALANCI ile/değil/yerine/>< DÜRÜST
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 22:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44449 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Haksız da olsa hiç susmaz. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< İncitilirse, bir daha hiç konuşmaz. )

-@ FARK:
"ÜSTÜNLÜK"/"OLUMSUZLUK"/"YIKICI"
değil
AYRIM/ARTI/EK/ÖZELLİK/YAPICI

[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 22:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44448 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ZELÎL[Ar. < ZİLLET] değil/yerine/= AŞAĞILANAN/HOR GÖRÜLEN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 18:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44366 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( HOR, HAKİR, ALÇAK, AŞAĞI TUTULAN, AŞAĞILANAN )

-@ ZARÎF ile ...
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 18:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44327 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( GÜZEL, ŞIK, ZARÂFETLİ | NÂZİK, İNCE, YAKIŞIKLI | İNCE NÜKTELİ, İNCE NÜKTELERLE KONUŞAN )

-@ VAKAR ile AĞIRBAŞLILIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 18:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44157 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( BAŞLILIK, TEMKİNLİLİK )

-@ TERS ile TERS
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43938 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gerekli olan duruma karşıt olarak. | Uygun olmayan, elverişsiz. | Gönül ve cesaret kırıcı, huysuz, sert. | Bir şeyin içe gelen yanı, arkası. | Kesici bir aygıtın kesmeyen yanı. | Bir şeyin karşıtı. İLE Hayvan pisliği. )

-@ TASARRUF[< SARF] ile ...
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43775 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( SAHİP OLMA | İDÂRE İLE KULLANMA, TUTUM, EKONOMİ | ARTIRMA, ARTIRILMA )

-@ TASALLUT[< SALÂLET] ile ...
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43774 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( MUSALLAT OLMA, SATAŞMA, BAŞINA EKŞİME )

-@ SÜKÛT ile ...
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43636 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( SUSMA, SÖZ SÖYLEMEME )

-@ SEHVEN[Ar.] değil/yerine/= YANLIŞLIK/LA
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43423 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( YANLIŞLIKLA, BİLMEYEREK )

-@ SEFÎH[Ar.] değil/yerine/= UÇARI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43413 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zevk ve eğlenceye düşkün, parasını israf eden. | Ele, avuca sığmaz. | İrâdesine hâkim olamayan, ihtiyârını devrede tutamayan. )

-@ SAHÂVET[Ar.] değil/yerine/= EL AÇIKLIĞI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43286 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( CÖMERTLİK, EL AÇIKLIĞI )

-@ REVÂH[Ar.] ile REVÂ[Fars.]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43191 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Güneş doğduktan sonra gece oluncaya kadar geçen zaman. )

-@ RAĞBET ile ...
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43135 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İSTEK, ARZU, İYİ KABUL EDİLME | İSTEKLE KARŞILAMA )

-@ ASALAK ile PARAZİTOLOJİ[İng. PARASITOLOGY | Fr. PARASITOLOGIE][Osm. Ar. TUFEYLİYYÂT]
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43014 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Asalakları inceleyen bilim dalı. )

-@ NİZÂ'[< NEZ] ile/değil/yerine/>< NİZÂM[NAZAME]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Kasım 2016 | 22:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42870 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bilgi, güce tâbi olursa/tutulursa. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Güç, bilgiye tâbi olursa/tutulursa. )
( Çekişme, kavga. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< İncileri, ipe dizmek. )

-@ NEMESE/HEMS[Ar.]/WHISPER[İng.] değil/yerine/= FISILDAMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42822 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Fısıldama. )

-@ MUVÂCEHE[< VECH] ile ...
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42728 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( YÜZLEŞME, YÜZ YÜZE GELME | KARŞI, ÖN )

-@ MUTÂVAAT[Ar. < TAV] değil/yerine/= BOYUN EĞME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42685 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Baş/boyun eğme, itâat etme. | [dilb.] Dönüşlü. )

-@ MÜSTEHLİK[Ar. < HELÂK] değil/yerine/= TÜKETİCİ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42671 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( YİYİP İÇEREK TÜKETEN, BİTİREN | TÜKETİCİ )

-@ MÜŞTEHİYÂT[< ŞEHVET] ile ...
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42670 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İŞTAHLILAR, İSTEKLİLER )

-@ MÜŞTÂK[< ŞEVK] ile MÜŞTAKK[< ŞAKK]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42665 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İştiyaklı, özleyen, göreceği gelen, can atan. İLE Başka bir sözcükten çıkmış, türemiş, türeme. )

-@ MÜSTAKÎM[Ar. < KIYÂM] değil/yerine/= DOĞRU, DÜZ, DİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42664 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( DOĞRU, DÜZ, DİK | TEMİZ, NAMUSLU )

-@ MÜSTAHAKK[Ar. < HAKK] değil/yerine/= HAK ETMİŞ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42655 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( MÜSTAHİKK[aslı!] )

-@ MÜSEMMÂ[< SEMV < SÜMÜVV] ile MÜSÂMAHA[SEMÂHAT]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42645 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( TESMİYE OLUNAN, BİR ADI OLAN, ADLANMIŞ, ADLI | MUAYYAN, BELİRLİ (ZAMAN) )

-@ MÜSÂVÎ[< SEVİYY] değil/yerine/= EŞİT | DENK
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42643 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( EŞİT, BİRİNİN ÖTEKİNDEN FARKSIZ OLANI, AYNI HALDE VE DERECEDE BULUNAN )

-@ MÜSÂFİR[< SEFER] ile YOLCU
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42635 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( MİSÂFİR, YOLDAN GELEN, YOLCU | YOLCULUK SIRASINDA BİRİNİN EVİNE İNEN KONUK | KOMŞUYA GİDEN KİMSE )

-@ MÜRÜVVET[< MER] değil/yerine/= İNSÂNİYET, MERTLİK, YİĞTLİK | CÖMERTLİK, İYİLİKSEVERLİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42632 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜREKKEP YALAMAK ile ...
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42626 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Âharlanmış kağıt bezir işi mürekkebi emmediği için yanlış yazıldığında ıslatarak silmek mümkündür. Hattatlar ellerini tükürükleyerek veya yalayarak yanlışlarını düzelttiklerinden "mürekkeb yalamak" deyimi ortaya çıkmıştır. )

-@ MÜRECCAH[< RÜCHÂN] ile ...
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42625 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( TERCİH EDİLEN, ÜSTÜN TUTULAN )

-@ MÜREBBÎ[< TERBİYE] değil/yerine/= EĞİTİCİ | BESLEYEN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42624 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( TERBİYE EDEN, EĞİTİCİ | BESLEYEN )

-@ MÜRÂÎ/LİK[< RİYÂ] değil/yerine/= İKİYÜZLÜ/LÜK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42619 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜNKİR[< NEKR] değil/yerine/= İNKÂR EDEN, KABUL ETMEYEN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42607 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İNKÂR EDEN, KABUL ETMEYEN )

-@ MÜNÂVEBE[Ar. < NEVBET] değil/yerine/= NÖBETLEŞME/KEŞİKLEME/ALMAŞ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42599 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( NÖBETLEŞME, NÖBETLE İŞ GÖRME )

-@ MUMUKSHATTVA ile ...
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42592 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Doğru arzu, Nihai Prensip'i bilmek ve böylece özgürlüğe erişmek yolundaki içtenlik, ciddi istek. Vedanta'da Gerçek arayıcısının sahip olması gereken dört vasıftan biridir.
* Viveka(doğru ayırt edebilme),
* Vairagya(doğru tutkusuzluk),
* Sat-sampat(doğru davranış),
* Mumukshattva(doğru arzu). )

-@ MÜKELLEFİYET ile YÜKÜM
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42581 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yapılması zorunlu olan iş ya da bir işi yapma zorunluluğu. | Mükemmel hazırlanmış, külfetle süslenmiş olan. )

-@ MUKÂBELE[Ar.] değil/yerine/= KARŞILIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Şubat 2017 | 22:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42569 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Karşılık verme, karşılama, karşılık. | Karşılaştırma, karşılıklı yapılan okuma. | Karşı gelme, başkaldırma. | Camilerde Kur'an okunurken, hâfızların da karşılık olarak ezbere Kur'an okumaları. | Kur'an'ı, birinin okuması ve birinin/birilerinin dinlemesi. | Mevlevî ayinlerinde, tarikat mensuplarının, cezbe haliyle ayakta dönmesi. )

-@ MUHTEREM[Ar. < HÜRMET] ile SAYGIDEĞER/SAYIN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42563 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Saygıdeğer, sayın, ihtirâm olunmuş. )

-@ MUHAVVİL[Ar. < HAVL] değil/yerine/= DEĞİŞTİREN/DÖNÜŞTÜREN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42551 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tahvîl, tahvîl eden, değiştiren, başka şekle soran. )

-@ MUHÂCEZE ile MUACCİZE[< ACZ]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42542 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Fısıldamak. İLE Sıkıntı verme, bıktırma, usandırma, tâciz etme. | Yapışkanlık, sırnaşıklık. )

-@ MÜBÂGAME ile ...
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42501 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tatlı dillilik. )

-@ MUAHEDE[< AHD | çoğ. MUÂHEDÂT] ile MUÂHEZE[< AHZ]
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42488 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Karşılıklı and içme. | Antlaşma. İLE Azarlama, paylama, çıkışma, darılma. | Tenkîd. )

-@ MEYYÂL[Ar. < MEYL] ile EĞİLİMLİ/EĞİMLİ
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42413 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( EĞİLEN | ÇOK İSTEKLİ, DÜŞKÜN )

-@ METÂNET[Ar.] ile DAYANIKLILIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42392 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dayanıklılık, güçlü olma, metin olma, sağlamlık, muhkemlik. )

-@ MEŞVERET[Ar.] değil/yerine/= DANIŞMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42390 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Danışma, bir iş üzerinde konuşma. )

-@ MESKÛKÂT[< MESKÛK] ile MESKÛK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42382 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sikke durumuna getirilmiş madeni paralar, akçeler. İLE Kuşku uyandıran, kuşkulu/şüpheli. )

-@ MEŞHER[< TEŞHİR] ile ...
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42377 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sergi yeri. - Mekanlar | Sil )

-@ MEŞGALE değil/yerine/= UĞRAŞI
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İŞ, İŞ GÜÇ, UĞRAŞILAN İŞ )

-@ MERGUB[< RAĞBET] ile ...
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42359 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( RAĞBET EDİLMİŞ, BEĞENİLMİŞ, HERKESCE SEVİLİP ARANILMIŞ | İSTENİLEN, SEVİLEN )

-@ MECÂL[Ar.] ile TÂKAT[Ar. < TÂK]
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42289 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Güç, kuvet. | Fırsat, olanak. İLE Güç, dinçlik. | İktidar. )

-@ MASLAHAT[< SULH] ile ...
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42251 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İŞ, EMİR, HUSUS, MADDE, KEYFİYET | ÖNEMLİ İŞ | BARIŞ, DİRLİK, DÜZENLİK )

-@ KİTAP OKUMAK:
"UYUMAK İÇİN"
değil UYANIK KALMAK/OLMAK ÜZERE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Temmuz 2016 | 02:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41986 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "DAHA ..." ile/ve (fakat)/ne yazık ki/||/<>/>< DAHA ...
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Temmuz 2016 | 02:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41985 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Daha yüksek binalarımız var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha kısa sabrımız var.
"Daha geniş otoyollarımız var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha dar bakış açılarımız var.
"Daha büyük evlerimiz var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha küçük ailelerimiz var.
"Daha çok ev gereçlerimiz var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az zamanımız var.
"Daha çok eğitimimiz var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az sağduyumuz var.
"Daha fazla bilgimiz var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az bilgeliğimiz var.
"Daha çok uzmanımız var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha çok sorunumuz var.
"Daha çok ilacımız var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az sağlığımız var.
"Daha çok mal varlığımız var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az değerlerimiz var.
"Daha rahat geçinmeyi öğrendik." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Yaşam kurmayı öğrenemedik.
"Daha büyük işler yaptık." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha iyi işler yapamadık.
"Daha çok harcıyoruz." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az şeye sahibiz.
"Daha fazla satın alıyoruz." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az hoşnut kalıyoruz.
"Daha fazla söylüyoruz." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az konuşuyoruz.
Daha çok nefret ediyoruz. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az seviyoruz.
Daha az gülüyoruz. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha çok somurtuyoruz.
Daha çok sigara, alkol, şeker tüketiyoruz. İLE/VE/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha savurganca para harcıyoruz.
Daha hızlı araba kullanıyoruz. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha çabuk kızıyoruz.
Daha geç saatlere kadar oturuyoruz. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha yorgun kalkıyoruz.
Daha az okuyor, daha çok televizyon izliyoruz. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az şükrediyoruz.
Yaşamımıza, yıllar kattık. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Yıllarımıza, yaşam katamadık.
Uzayı fethettik. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< İç dünyamızı fethedemedik.
Havayı temizledik. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Ruhumuzu kirlettik.
Atoma hükmettik. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Önyargılarımıza hükmedemedik.
)

-@ | "DÜŞÜNMEK" ve "İNANMAK" ve "SEVMEK" |
ile/ve/ne yazık ki/||/<>/>
EYLEMEK

[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Temmuz 2016 | 01:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41984 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çok fazla. İLE/VE/NE YAZIK Kİ/||/<>/> Çok az. )

-@ "KENDİNİ SAKLAMAK" >< KIZMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Temmuz 2016 | 01:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41983 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kimse, kızdığında, kendini/özünü saklayamaz. )

-@ | DESPOT ile SÜRÜ |
değil/yerine
YURTTAŞ

[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Temmuz 2016 | 01:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( | Yönetmeyi bilen, yönetilmeyi bilmeyen. İLE Yönetilmeyi bilen, yönetmeyi bilmeyen. | DEĞİL/YERİNE Yönetmeyi ve yönetilmeyi bilen. )

-@ SİYASETTE:
YOLDAŞ
ile/değil YOL
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Temmuz 2016 | 00:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41981 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [siyasette] "Yoldaş, yolu belirler." DEĞİL Yol, yoldaşı belirler. [Yol değiştikçe, yoldaşlar da değişir.] )

-@ BEKLENTİ ile/ve/=/||/<>/>/< DERT
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Temmuz 2016 | 00:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41980 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "İSTİSNA OLMAK" değil/yerine/>< İNSAN OLMAK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Temmuz 2016 | 00:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41979 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [istiyorsan] "Egemen olmak." DEĞİL/YERİNE Özgür olmak. )

-@ YER ile/değil/yerine/>/< YURT
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Temmuz 2016 | 00:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41978 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [Yaşam niteliği...] Sürdürülebilir değilse. İLE/DEĞİL/YERİNE/>/< Sürdürülebilirse... )

-@ YAP!:
(")İNSANLARIN(") "YAPTIĞINI"
değil/yerine
İNSANIN(/KENDİ) YAPABİLECEĞİNİ

[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Temmuz 2016 | 00:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41977 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "KURNAZ/LIK" ile/değil/=/<>/>/< APTAL/LIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Temmuz 2016 | 23:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41975 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İkisinin de hiçbir "kazanımı", kalıcı değildir/olamaz. )

-@ "YURTSEVERLİK" "SÖYLEMİ" ile/değil/yerine YURTTAŞLIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Temmuz 2016 | 23:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41974 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ !HINÇ ile/ve/||/<> !ÖÇ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Temmuz 2016 | 23:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41973 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zayıf olan, "alınır". "Alınan", kızar. Kızan, öfkelenir. İLE/VE/||/<> Daha zayıf olan, incinir. İncinen, gücenir. Gücenen, kinlenir. )

-@ ORUCU:
NASIL "TUTTUĞUN"
ile/ve/değil/||/<>/> NASIL AÇTIĞIN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Temmuz 2016 | 22:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41972 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KİTAP/MUSHAF:
UYUYAN BİREY/TOPLUM İÇİN
değil/>< OKUYAN VE DÜŞÜNEN BİREY/TOPLUM İÇİN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Temmuz 2016 | 22:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41971 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

-@ KİBİR:
HALKTAN "UZAK DURMAK"
değil HAK VE HAKİKATTEN UZAK DURMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Temmuz 2016 | 22:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41970 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ (BİRİNİ, BİR ŞEYİ) "GÜZEL BULMAK" ile/değil/yerine GÜZELİ BULMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Temmuz 2016 | 22:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41969 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yanılabilirsin. İLE/DEĞİL/YERİNE Yanılmazsın. )

-@ "YÜRÜTMEK" ile/değil/yerine/>< YÜRÜMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Temmuz 2016 | 22:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41968 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir şeyleri, parçaları. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Yaşamı, yolu ve bütünü. )

-@ "MUHÂFAZA ve/+ KÂR" ile/değil/yerine/>< MUHÂFAZAKÂR/KORUYUCU
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Temmuz 2016 | 22:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41967 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GEVEZELİK ile/değil/yerine/>< KENDİNİ GELİŞTİRMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Temmuz 2016 | 22:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41966 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ELİN KİRİ ile/ve/||/<>/>/< KALBİN KİRİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Temmuz 2016 | 22:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41961 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sabun ile su temizler. İLE/VE/||/<>/>/< Dost ile sohbet temizler. )

-@ "KESKİN SİRKE, KÜPÜNE ZARAR" ile/ve/||/<> "ÖFKEYLE KALKAN, ZARARLA OTURUR"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Temmuz 2016 | 00:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41960 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GÖRÜŞME/EYLEME:
"UYGUN OLDUĞUN(UZ)DA ..."
ile/ve/değil/yerine/<>/>
"UYGUN OLURSAN(IZ) ..."

[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz 2016 | 20:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41959 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "... AMA ..." ile/ve/<> "KEŞKE ..."
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz 2016 | 12:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41958 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Onu kaybettirir. İLE/VE/<> Kendini yok ettirir. )

-@ (")SANSÜRLEME(") ile/değil/yerine DÜZENLEME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Temmuz 2016 | 20:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41957 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ NAMAZ ile/ve/||/<>/< AHLÂK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Temmuz 2016 | 20:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41956 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [Zorunlu/Farz!] 5 vakit. İLE/VE/||/<>/< 24 saat boyunca, her an. )

-@ [ne yazık ki] ZAN ile/ve/ne yazık ki/||/<>/> İFTİRA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Temmuz 2016 | 19:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41953 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KİMSE, KİMSEYE MUHTAÇ DEĞİLDİR ve/||/<>/> HERKES, HERKESE MUHTAÇ OLABİLİR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Temmuz 2016 | 15:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41952 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GİRDAP ile/değil SUALTI AKINTISI
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Temmuz 2016 | 14:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41951 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sualtı akıntıları kıyı boyunca herhangi bir yerde oluşabilir. Eğer belinize kadar suya girmiş halde orada duruyorsanız ve akıntının içine göğsünüze kadar girdiyseniz, sualtı akıntısı sizi kaparak açık denize doğru sürükleyebilir. Elbette genellikle yüzmeyi bilmeyen insanlar bunu yapıyor – bir yerde durarak kendi kendilerine eğleniyorlar. Hiçbir koşul altında insanlardan uzakta denize girmeyin ve tabii ki kırmızı bayraklara ve kumsalda bulunan uyarı işaretlerine dikkat edin.

Bir sualtı akıntısına kapılırsanız ne yapmanız gerekir?

1. Paniklemeyin!

Panik durumunda hareketlerimiz kendimizi koruma içgüdüsü tarafından kontrol edilir ve akıllıca kararlar almak daha zor bir hale gelir. Sualtı akıntısına kapıldığınız zaman gerçekten ne yapmanız gerektiğini biliyorsanız kurtulma olanağınız vardır.

2. Gücünüzü koruyun!

Kıyıya yüzmeye çalışarak akıntıya karşı mücadele etmeyin! Ne yazık ki bu tüm enerjinizi tüketmekten başka bir işe yaramayacaktır. Kıyıya doğru yüzmek yerine kıyıya paralel yüzün. Eğer sualtı akıntısı dar ise [5 metreye kadar], çok çabuk bir şekilde akıntıdan kaçabilirsiniz.

3. Sualtı akıntısı geniş ise [20 metre ya da daha fazla] ne yapmalı?

Bu durumda, kurallara uyarak kıyıya paralel bir şekilde yüzseniz bile kaçmak çok kolay olmayacaktır. Ancak yine de kurtulamadığınızı fark ettiğiniz an paniklemeyin! Sadece rahatlayın, çünkü ters akıntı çok uzun sürmeyecektir; yaklaşık 5 dakika içinde duracaktır. Durduğu zaman, ilk olarak kıyıya paralel bir şekilde 50-100 metre yüzün ve daha sonra kıyıya doğru yüzün. Eğer doğrudan kıyıya yüzmeye çalışırsanız, akıntının her zaman aynı noktada tekrar başlama olasılığından dolayı tekrar akıntıya kapılabilirsiniz.

Unutmamanız gereken önemli şeyler var!

1. Bir sualtı akıntısı sizi asla dibe çekmez.

Sualtı akıntıları, girdaplarla aynı şey değildir. Sizi su yüzeyi boyunca çekerler ancak asla denizin dibine çekmezler.

2. Bir sualtı akıntısının genişliği her zaman sınırlıdır.

Genellikle genişlikleri 50 metreden fazla olmaz. Çoğunlukla 10-20 metreyi geçmezler. Kıyı boyunca 20-30 metre yüzdüğünüz zaman güvenli bir şekilde akıntıdan çıkabilirsiniz.

3. Bir sualtı akıntısının uzunluğu her zaman sınırlıdır.

Su akışı her zaman nispeten hızlı bir şekilde zayıflar ve dalgaların pik yaparak kırılmaya başladıkları noktada sonlanır. Sörfçüler bu bölgeye “Hat” derler; genellikle kıyı şeridinden itibaren 100 metreden daha ileride olmazlar. )

-@ YAŞAM ÖYKÜNÜ:
İYİ YAZ
ve/||/<> SIKLIKLA DÜZENLE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Temmuz 2016 | 14:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41946 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ELEŞTİRMEK ÜZERE BİLGİ TOPLAMAK/CIMBIZLAMAK ile/değil/>< (TAM/DOĞRU/SAMİMİ) DİNLEMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz 2016 | 14:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41945 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PAYLAMAK değil/yerine PAYLAŞMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz 2016 | 13:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41944 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İtersin. DEĞİL/YERİNE Çekersin. )

-@ "İYİ OYNAYAN/LAR" ile/değil/yerine/>< İYİ OLAN/LAR
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz 2016 | 13:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41942 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YAŞLANDIĞINDAN DOLAYI OYNAMAYI BIRAKMAK DEĞİL ile/ve/değil/||/<> OYNAMAYI BIRAKTIĞINDAN DOLAYI YAŞLANMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz 2016 | 03:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41940 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KARMA[Sansk.](KAMMA[Palice]) ile KARMA/BLENDING
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41890 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Etkinlik. Eylem, özellikle sorumluluğu olan iyi ve kötü eylem. Her hareketin bir öncekine bağlandığı nedensellik döngüsü, uygun nedenlerden oluşan sonuçlar zinciri.

Karma, üç türlüdür:
Sanchita(geçmiş enkarnasyonlardan birikmiş olanlar),
Pararabdha(karma'nın şimdiki hayatta çözümlenmesi gereken bölümü),
Agami(gelecekte meyvesini verecek olan karma) )

-@ KANAATKÂR değil/yerine/= YETİNGEN
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41849 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kazandığı ile meşgul olup, başkasının kazandığı ile meşgul olmamak. )

-@ İZ'ÂN değil/yerine/= ANLAYIŞ, KAVRAYIŞ, AKIL | SÖZ DİNLEME | TERBİYE, EDEP
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41766 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İTTİHÂZ[< AHZ] değil/yerine/= EDİNME, EDİNİLME | KABUL ETME | SAYMA, SAYGI DUYMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41761 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İTTİBÂ değil/yerine/= TÂBÎ OLMA, UYMA, ARDISIRA GİTME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41759 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İTAP[Ar.] ile AZAR, PAPARA, SAPARTA, ZILGIT[< ZIL yansıma sesine GIT eki ile]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41756 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Paylama, azarlama. İLE Korkutma, çıkışma, gözdağı, azarlama. )

-@ İŞTİYÂK[< ŞEVK] değil/yerine/= ÖZLEM, HASRET | YOĞUN ARZU
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41754 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] !İSTİSHÂR değil/yerine/= !ALAY ETME, EĞLENME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41751 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İŞTİRÂK[< ŞİRKET] değil/yerine/= ORTAK OLMA, ORTAKLIK | KATILIM
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41748 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İSTİNCÂ' değil/yerine/= PİSLİKTEN/NECASETTEN TEMİZLENME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41747 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] !İSTİHZÂ'/SARAKA[argo] değil/yerine/= !ALAY ETME [bkz. İSTİSHÂR]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41739 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İSTİ'DÂD değil/yerine/= AKILLILIK | DOĞAL EĞİLİM, BECERİ/KABİLİYET
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41717 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÎSÂR değil/yerine/= SEÇME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41694 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] !İRTİKÂB değil/yerine/= !YİYİCİLİK, RÜŞVET YEME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 22:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41688 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( MÜRTEKİP[Ar.]: Kötü, uygunsuz işler çeviren. | Rüşvet yiyen/yiyici. )

-@ İNSİYÂK değil/yerine/= İÇGÜDÜ | ARDI SIRA GİTME | BİR KUVVETİN ETKİSİYLE ÇEKİLİP GİTME
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41668 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İNSÂF
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41658 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( MERHAMETE, VİCDÂNA YA DA MANTIĞA DAYANAN ADÂLET )

-@ İMTİZÂC[< MEZC]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41639 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( KARIŞABİLME | BİRBİRİNİ TUTMA, UYGUNLUK | UYUM SAĞLAMAK, İYİ GEÇİNME )

-@ İMTİHÂN[< MEHN] değil/yerine/= DENEME, SINAMA | SINAV
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41635 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İFŞÂ ile İMÂ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 16:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41559 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gizli bir şeyi yayma, ortaya dökme, açığa vurma. İLE İşaret. | İşaretle/dolaylı anlatma. )

-@ İCTİNÂB/İHTİYAT[Ar.] değil/yerine/= SAKINMA, ÇEKİNME, UZAKLAŞMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 16:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41546 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HİZB değil/yerine/= CEMAAT, TÂİFE, TARAFTAR
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 16:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41455 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HİSS-İ SELÎM/BON SENS[Fr.] değil/yerine/= SAĞDUYU, İLHÂMÂT-I RABBÂNÎ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 16:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41449 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HASENÂT[< HASENE] ile İNFÂK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 16:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İYİLİKLER, HAYIRLI İŞLER, GÜZELLİKLER )

-@ GİRİFTÂR[Fars.] ile TUTKUN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 15:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41199 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ Gerekli olan şeyler 5'tir
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 15:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( * İlim
* Hâl
* Teslimiyet
* Sadâkat
* Azim
Ondan ötesini tarif edemeyiz. )

-@ FEVERÂN[Fars.] ile KAYNAMA | FIŞKIRMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 15:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41092 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( KAYNAMA, GALEYAN ETME | FIŞKIRMA )

-@ KÖTÜLÜĞE, EN İYİ KARŞILIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( UNUTMAK )

-@ EN KÖTÜ KARAR ...
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40920 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( KARARSIZLIKTAN DAHA İYİDİR )

-@ BEKLENTİ SIRALAMASI:
"YÖNETİCİLERE GÖRE"
ile/değil/yerine/>/>< ÇALIŞANLARA GÖRE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 03:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40771 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

-@ EĞİLME:
BARDAK
değil SÜRAHİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 01:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40602 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çırak. DEĞİL Usta. )

-@ AZÎMET değil/yerine/= GİTME, GİDİŞ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 17:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40121 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "ÖNDERLER":
"MELEK"
ile/ve/||/<> "İNSAN"
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 15:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39963 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Daha kötüleriyle kıyaslanınca. İLE/VE/||/<> Daha iyileriyle kıyaslanınca. )

-@ OPSİYON[İng. < OPTION] değil/yerine/= SEÇENEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 14:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39962 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ZARARSIZ OLMAK ile/ve/||/<>/> YARARLI OLMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 03:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39960 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ VERDİĞİN ŞEYLERİ "GÖRMEMEK" ve/||/<>/>/< VEREBİLECEĞİN ŞEYLERİ ARTIRMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 02:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39959 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AKL-I SELÎM değil/yerine/= SAĞDUYU
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Temmuz 2016 | 23:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39891 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AFÎF[< İFFET]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Temmuz 2016 | 23:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39856 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İFFETLİ, NÂMUSLU, TEMİZ )

-@ ADÂVET değil/yerine/= DÜŞMANLIK, YAĞILIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Temmuz 2016 | 23:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39837 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SEVGİ:
İYİLİK
ve/||/<> MERHAMET ve/||/<> NEŞE ve/||/<> SAKİNLİK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Temmuz 2016 | 20:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39793 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "KULLUK İÇİN" değil İNSANLIK/İNSANLIĞIN İÇİN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Temmuz 2016 | 03:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39785 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KONUYU:
"SULANDIRMAK"
ile/ve/||/<> "BASİTLEŞTİRMEK"
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Temmuz 2016 | 03:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39784 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HAİNLİK ile/değil/ne yazık ki BİLMEMEZLİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Temmuz 2016 | 03:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39783 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DİNLEMEMEK ile/ve/değil/ne yazık ki/||/<>/>/< NANKÖRLÜK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Temmuz 2016 | 02:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39782 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir tek, nankörler dinlemez! )

-@ "ÇAM DEVİRMEK" ile/ve/<> "CEVİZ KIRMAK"
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Temmuz 2016 | 02:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39781 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ZORUNLU = NECESSARY[İng.] = NÉCESSAIRE[Fr.] = NOTWENDIG[Alm.] = NECESSARIA[Lat.]
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39752 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YERGİ, SUÇLAMA = BLAME[İng.] = BLÂME[Fr.] = TADEL[Alm.] = VITUPERIUS[Lat.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39728 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YARIŞMA = EMULATION[İng., Fr.] = WETTEIFER[Alm.] = AEMULATIO[Lat.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39722 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MEFKÛREVİ[Ar.]/IDEAL[İng., Alm., İsp.]/IDÉAL[Fr.] değil/yerine/= ÜLKÜSEL
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39701 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MEFKÛRE[Ar.]/IDEAL[İng., Alm., İsp.]/IDÉAL[Fr.] değil/yerine/= ÜLKÜ
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39700 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ UYUM = AHENK = HARMONY[İng.] = HARMANIE[Fr.] = HARMONIE[Alm.] = HARMONIA[Yun. Zarafet ve uyum tanrıçası.] = ARMONÍA[İsp.]
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39693 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÜMİTSİZLİK/UMUTSUZLUK = DEPAIR[İng.] = DÉSESPOIR[Fr.] = VERZWEIFLUNG[Alm.] = DESPERATIO[Lat.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39685 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ UMUT/ÜMİT[Türkçe, Fars.] = RECÂ[Ar.] = HOPE[İng.] = ESPOIR[Fr.] = HOFFNUNG[Alm.] = SPES[Lat.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39684 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TUTUM = ATTITUDE[İng., Fr.] = EINSTELLUNG/HALTUNG[Alm.] = ATTITUDINE[İt.] = ACTIDUD[İsp.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39674 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TEKBENCİLİK = ENEİYE = SOLIPSISM[İng.] = SOLIPSISME[Fr.] = SOLIPSISMUS[Alm.] = SOLUS:YALNIZ, TEK, IPSE:BEN[Lat.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39654 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ŞEFKAT = COMPASSION[İng.] = MISÉRICORDE[Fr.] = BARMHERZIGKEIT, MITGEFÜHL[Alm.] = MISERICORDIA[Lat.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39634 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ŞAŞKINLIK = CONSTERNATION[İng., Fr.] = BESTÜRZUNG[Alm.] = CONSTERNATIO[Lat.]
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39633 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SÖZLEŞME = MUKÂVELE[Ar.] = CONTRACT[İng.] = CONTRAT[Fr.] = VERTRAG[Alm.] = CONTRAER[İsp.]
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39624 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SORUMLULUK = MESULİYET = RESPONSIBILITY[İng.] = RESPONSABILITÉ[Fr.] = VERANTWORTUNG[Alm.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39615 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SAYGI = HÜRMET = RESPECT[İng., Fr.] = ACHTUNG[Alm.] = RESPECTO[İsp.]
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39594 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SAPLANTI = FİKR-İ SABİT = FIXED IDEA[İng.] = IDÉE FIXE[Fr.] = FIXE IDEE[Alm.] = FIXUS[Lat.]
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39589 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SAĞDUYU = HASSE-İ SELİME = GOOD SENSE[İng.] = BON SENS[Fr.] = GESUNDER VERSTAND[Alm.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39582 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÖZGÜR İSTENÇ = İRADE-İ CÜZİYE = FREE WILL[İng.] = LIBRE ARBITRE[Fr.] = WILLENSFREIHEIT[Alm.] = LIBERUM ARBITRIUM[Lat.] = LIBRE VOLUNTAD[İsp.]
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39569 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÖZERKLİK = MUHTARİYET = AUTONOMY[İng.] = AUTONOMIE[Fr., Alm.] = AUTOS:KENDİ, NOMOS:YASA[Yun.] = AUTONOMÍA[İsp.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39567 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÖDEV = VAZİFE = DUTY[İng.] = DEVOIR[Fr.] = PFLICHT[Alm.] = DEON, KATHETON[Yun.] = OFFICIUM[Lat.] = DEBER[İsp.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39540 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MİNNET/TARLIK = GRATITUDE, GRATEFULNESS[İng.] = RECONNAISSANCE, OUGRATITUDE[Fr.] = DANK ODER DANKBARKEIT[Alm.] = GRATIA SEU GRATITUDO[Lat.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39508 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MERHAMET[< RAHM] = CLEMENCY, MERCY[İng.] = CLÉMENCE[Fr.] = MILDE[Alm.] = CLEMENTIA[Lat.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39507 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Şefkat gösterme, acıma. | Birini esirgeme. )

-@ KUŞKUCULUK = HİSBANİYE, REYBİYE = SCEPTICISM[İng.] = SCEPTICISME[Fr.] = SKEPTIZISMUS[Alm.] = SKEPTESTHAI[Yun.]
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39496 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] KÖTÜMSERLİK = BEDBİNLİK = PESSIMISM[İng.] = PESSIMISME[Fr.] = PESSIMISMUS[Alm.] = PESSIMUS[Lat.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39490 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KÖKTENCİLİK = CEZRİYE = RADICALISM[İng.] = RADICALISME[Fr.] = RADIKALISMUS[Alm.] = RADICALMENTE[İsp.]
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39487 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KİŞİLİK = ŞAHSİYET = PERSONALITY[İng.] = PERSONALITÉ[Fr.] = PERSÖNLICHKEIT, PERSONALITÄT[Alm.] = PERSONALIDAD[İsp.]
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39478 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KİP = CİHET, HAL, TAVIR = MODE, MOOD[İng.] = MODE[Fr.] = MODUS[Alm., Lat.] = MODO[İsp.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39476 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KİBİR = PRIDE[İng.] = ORGUEIL[Fr.] = HOCHMUT[Alm.] = SUPERBIA[Lat.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39475 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KAYRA = İNÂYET = GRACE[İng.] = GRÂCE[Fr.] = GNADE[Alm.] = GRATIA[Lat.] = KHARIS[Yun.] = GRACIA[İsp.]
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39463 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İYİLİKSEVERLİK = BENEVOLENCE[İng.] = BIENVEILLANCE[Fr.] = WOHLWOLLEN[Alm.] = BENEVOLENTIA[Lat.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39443 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İTKİ = İLCÂ = IMPULSE, APPETITE[İng.] = IMPULSION, APPÉTIT[Fr.] = IMPULS, TRIEBE[Alm.] = IMPULSIO, APPETITUS[Lat.] = IMPULSO[İsp.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39441 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İSTENÇ = İRÂDE = WILL[İng.] = VOLONTÉ[Fr.] = WILLE[Alm.] = VOLUNTAS < VELLE:İSTEMEK. VOLO:İSTİYORUM[Lat.] = VOLUNTAD[İsp.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39439 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İSTEME EDİMİ = VOLITION[İng., Fr.] = WOLLEN, WOLLENSAKT[Alm.] = VOLITIONE[Lat.]
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39438 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İFFET = UT = CHASTITY[İng.] = CHASTETÉ[Fr.] = KEUSCHHEIT[Alm.] = CASTITAS[Lat.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39412 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HOŞGÖRÜ = MÜSAMAHA, TESAMUH = TOLERANCE[İng.] = TOLÉRANCE[Fr.] = TOLERANZ[Alm.] = TALERANTIA < TOLERARE[Lat.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39397 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HIRS = AMBITIO[İng.] = AMBITION[Fr.] = EHRGEIZ, EHRSUCHT[Alm.] = AMBITIO[Lat.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39394 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GÜDÜ = SAİK = MOTIVE[İng.] = MOTIF[Fr.] = MOTIV[Alm.] = MOVERE[Lat.] = MOTIVO[İsp.]
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39377 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GENELLEŞTİRME = TAMİM = GENERALIZATION[İng.] = GÉNÉRALISATION[Fr.] = GENERALISATION[Alm.] = GENERALIS[Lat.]
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39351 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EYLEME = ACT, OPERATE[İng.] = AGIR[Fr.] = HANDELN[Alm.] = AGERE[Lat.] = OBRAR[İsp.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39343 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EŞİTLİK = MÜSÂVÂT = EQUALITY[İng.] = ÉGALITÉ[Fr.] = GLEICHHEIT[Alm.] = AEQUALITAS[Lat.] = IGUALDAD[İsp.]
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39323 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ESRİME = VECİT[Ar.] = ECSTASY[İng.] = EXTASE[Fr.] = EKSTASE[Alm.] = EKSTASIS[Yun.] = ÉXTASIS[İsp.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39316 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ERDEM = FAZİLET = VIRTUE[İng.] = VERTU[Fr.] = TUGEND[Alm.] = VIRTUS[Lat.] = ARETE[Yun.] = VIRTUD[İsp.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EĞİLİM = TEMAYÜL = INCLINATION[İng., Fr.] = NEIGUNG, ZUNEIGUNG[Alm.] = PROPENSIO, INCLINATIO[Lat.] = INCLINACIÓN[İsp.]
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39300 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EDİMSEL/LİK = BİLFİİL = ACTUAL/ITY[İng.] = ACTUEL/ITÉ[Fr.] = AKTUELL, WIRKLICHKEIT[Alm.] = ACTUALITAS[Lat.] = EFECTIVO[İsp.]
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39299 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DÜRTÜ = DRIVE, IMPULSE[İng.] = IMPULSION[Fr.] = TRIEB[Alm.] = IMPETUS[Lat.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39290 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DOĞRULUK = HAKİKAT = TRUTH[İng.] = VÉRITÉ[Fr.] = WAHRHEIT, RICHIGKEIT[Alm.] = VERITAS[Lat.] = ALÉTHEIA[Yun.] = VERDAD[İsp.]
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39277 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DIŞAVURUM = İFADE = EXPRESSION[İng., Fr.] = AUSDRUCK[Alm.] = EXPRESIÓN[İsp.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39264 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DEVRİM = İNKILÂP = REVOLUTION[İng.] = RÉVOLUTION[Fr.] = REVOLUTION UMWÄLZUNG[Alm.] = REVOLUCION[İsp.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39263 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÇABA = EDEAVOUR[İng.] = EFFORT[Fr.] = BESTREBEN[Alm.] = CONATUS[Lat.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39230 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ CESARET = ŞECÂ'AT, CESÂRET[Fars., Ar.] = COURAGE[İng., Fr.] = FORTITUDO[Lat.] = MUT[Alm.] = HË ANDREIA[Yun.] = CORRAGIO[İt.] = VALOR[İsp.] = MOED[Fel.] = MOD[Dan.] = MUJYESTVO[Rus.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39226 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BAŞARI = SUCCESS[İng.] = SUCCÈS[Fr.] = ERFOLG[Alm.] = SUCCESSO[İt.] = ÉXITO[İsp.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39195 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ANIMSAMA = TAHATTÜR = REMINISCENCE[İng.] = RÉMINISCENCE/RAPPELER[Fr.] = ANAMNESIS/ERINNERN[Alm.] = RECORDOR[Lat.] = ANAMNESIS[Yun.]
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39164 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "ISITILAN KURBAĞA" ÖYKÜSÜ değil/yerine "SARI ÖKÜZ" ÖYKÜSÜ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz 2016 | 02:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39141 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... DEĞİL/YERİNE Otlakların birinde bir öküz sürüsü yaşarmış. Çevredeki aslan sürüsünün de gözü öküzlerdeymiş. Ancak, öküzler saldırı anında bir araya geldiği zaman, aslanların yapılacak bir şeyi kalmazmış. Bu yüzden küçük hayvanlarla beslenmek zorunda kalan aslanlar, iyi beslenememeye başlayınca bir çare düşünmüşler. Topal aslan yanına bir iki aslanı da alarak, beyaz bayrak çekmiş ve öküz sürüsüne yanaşmış.

"SUÇ, HEP O SARI ÖKÜZ'DE..."

Öküzlerin önderi Boz Öküz ve yanındakilere tatlı dille konuşmaya başlamış:
"Saygıdeğer öküz efendiler. Bugün buraya sizden özür dilemeye geldik. Biliyorum. Bugüne kadar size zarar verdik. Ama inanın ki, bunların hiçbirini isteyerek yapmadık. Tüm suç hep o Sarı Öküz''de. Onun rengi sizinkilerden farklı ve bizim de gözümüzü kamaştırıyor, aklımızı başımızdan alıyor. Biz de barışseverliğimizi unutuyor ve saldırganlaşıyoruz. Sizle bir sorunumuz yok. Verin onu bize, siz kurtulun, yine barış içinde yaşayalım."

Boz Öküz ve heyeti, bu sözler üzerine, aralarında tartışmış ve teklifi haklı bularak, Sarı Öküz'ü vermişler aslanlara. Bir tek, Benekli Öküz karşı çıkmış ama kimseye derdini anlatamamış.

"AFERİN! SİZİ KUTLARIZ!"

Bir süre sonra, aslanlar yine aynı yöntemle gelip, bu kez Uzun Kuyruk'u istemişler:
"Gördünüz mü ne kadar barış severiz. Sizi de kararınızdan dolayı kutlarız. Ancak, şu sizin Uzun Kuyruk var ya, kuyruğunu salladıkça nereden baksak görünüyor ve aklımızı başımızdan alıyor. Size saldırmamak için kendimizi zor tutuyoruz. Oysa siz normal kuyruklusunuz. Verin onu bize, bu konuyu kapatıp, barış içinde yaşamaya devam edelim."

Boz Öküz ve heyeti, Uzun Kuyruk''u teslim etmiş, yine Benekli Öküz karşı çıkmış. Uzun Kuyruk, aslanların pençesi altında can vermiş.

"NEREDE KAYBETTİK BİZ BU SAVAŞI?"

Bu olay, sürekli tekrarlanmış, her seferinde farklı bahanelerle. Sonunda, öküzler zayıflamış, aslanlar küstahlaşmış. Artık, hiçbir bahane ileri sürmeden, doğrudan müdahale ederek, "Verin bize şunu, yoksa karışmayız" demeye başlamışlar. Birer birer aslanların pençesinde can verirken, Boz Öküz ve birkaç öküz kalmış geride. İçlerinden biri, önderlerine, "Ne oldu bize? Nerede kaybettik biz bu savaşı? Oysa, zamanında ne kadar da güçlüydük" diye sormuş.

Boz Öküz, Benekli Öküz'ün sözlerini anımsayarak, gözleri nemli... "Biz, Sarı Öküz'ü verdiğimiz gün kaybettik bu savaşı..." )

-@ BAŞKAN ile/ve/||/<> DANIŞMAN ile/ve/||/<> MUHTAR
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz 2016 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39140 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dernek, vakıf, parti, enstitü, belediye, spor kulübü vb. gibi, "başkanlık" konumu ile sürdürülen kurum ve kuruluşlarda, "Başkan" olarak görev yapan kişinin, öteki yönetim kurulu üyelerinden hiçbir farkı, önceliği ya da üstünlüğü yoktur ve de ol(a)maz! Sadece, üstlenmiş olduğu geçici görevinde, biraz daha sorumluluk ve çok büyük bir fark ya da ayrıcalık oluşturmayacak bazı küçük ama önemli yetkileri bulunmaktadır. Bu, sınırsız ve sonsuz olmayan "yetkilerini" de, öncelikle ve tamamen, kurumun/kuruluşun ve yönetim kurulunun ne yapacakları değil ne gibi yanlışlıkların, eksikliklerin kalmaması, sorunların daha az çıkması yönünde, bilgi ve deneyim artılarını, kurum/kuruluş ve topluma sunacağı hizmeti amacıyla kullanmak durumundadır. Söz ya da karar verme makamı diye bir üstünlüğü de söz konusu değildir. Ortak alınmış/alınacak olan uygulama, yürütme kararlarında, oy fazlalığının bulunması, kişisel isteği ya da çıkarları yönünde değil sadece toplumun ortak çıkarları yönünde kullanılmak üzere, biraz daha fazla olan bilgi ve deneyimiyle, olası yanlış karar ve uygulamalara engel olabilmesi içindir. Dolayısıyla, bir şeyleri kendilerine sormak ya da izin istemek gibi bir üstünlükleri de söz konusu değildir. Fakat ne yazık ki, "Aman, işimiz ve aramız bozulmasın" kaygısıyla, kişiler, olması ve yapılması gereken süreçlerde sessiz kalırlar ve bu da başkanlık görevinde bulunan kişinin yetkilerini aşmasına, kötüye kullanmasına ve bu yanlışlara göz yumulmasına kadar gitmektedir. Bu tıkanıklığın giderilmesi için de başta yönetim ve yürütme kurulu olmak üzere tüm üyelerin ve vatandaşların, kişi değil kavram, kurum ve hizmet esaslı bir çalışma sürecinde olunduğunu anımsaması gerekmektedir.

İLE/VE/||/<>

Kişi, kurum ve kuruluşlara hizmet etmekte olan danışmanlar, kendilerine danıştıkları konuların uygulayıcısı durumunda değillerdir ve bu durumda bırakılamazlar. Olası uygulamalardaki girilmeyecek, sapılmayacak yönleri ve yolları işaret etmekle görevlilerdir. Ne yapılması hakkında bilgi, deneyim aktarımında bulunurlar fakat önerdikleri alanda daha fazla bilgili diye işi ya da süreci danışmana bırakmak gibi bir tutum ya da beklenti sergilenemez.

İLE/VE/||/<>

Halk tarafından seçilerek ve belirli bir dönem, koşul, sorumluluk, yetki ve görevlerle sınırlı kalmak üzere, yaşanılan bölgenin ilk yönetimsel yetkilisi olarak, bölgedeki ne yapılacaklarla değil ne yapılmayacaklarla, neyin, ne kadar süre ve koşulda, eksik ya da sorunlu kalmamasını sağlamak üzere, ihtiyâr heyeti desteği ile işbirliğinde bulunan kişidir. "Muhtar" sözcüğü, "Hayır!" kökünden gelerek, kendi ya da yakın çevresinin irâdesiyle değil ne yapılmayacağının ya da engel olunacağının bilgisine sahip olan kişi, ihtiyârını devrede tutan kişi anlamına gelmektedir. Fiziksel olarak yapılması gereken işlerde de belediye başkanını, güvenlik amacıyla da vali, kaymakam, polis, jandarma gibi ilgili kurum ve yetkililerle daha yakın ve doğrudan ilişki içinde olma görevindelerdir. Kaymakam ve valilerden daha alt bir yetki ve konumda olsalar da, belediye başkanından sonra değil önce gelirler. )

-@ ANNENİ:
İNCİTME!
ve/||/<> AZARLAMA!
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran 2016 | 03:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39138 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KASIT ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< DAYANAKÇA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran 2016 | 02:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39136 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BİR:
SÖZCÜK
ve/||/<> DUYGU ve/||/<> İNSAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran 2016 | 00:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39133 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kararı/nı değiştirebilir. VE/||/<> Yaşamı/nı değiştirebilir. VE/||/<> Seni/insanı değiştirebilir. )

-@ "ASALAK" ile/değil KALENDER/RİNT[Fars.]/DERVİŞ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Haziran 2016 | 19:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39130 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Başkalarının sırtından geçinen kişi. İLE/DEĞİL Parayı, malı, mülkü öncelikli saymayan, gösterişsiz, sade yaşamaktan yana olan, alçakgönüllü kişi. )

-@ KEZBAN[Ar.] ile/değil/>< KEZBAN[Fars.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Haziran 2016 | 03:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39116 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kötü kadın. İLE/DEĞİL/>< Becerikli, hamarat kadın. )

-@ TELEFONUN KAYBI ile CÜZDANIN KAYBI ile KENDİNİ KAYBETME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Haziran 2016 | 13:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39111 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 15 dakikada fark ediliyor. İLE 4 saatte fark ediliyor. İLE Farkında bile olunmuyor. )

-@ SUÇ ile UFAK SUÇ(ZELLE[Ar.])
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Haziran 2016 | 02:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39110 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Sürçüp kayma. | Yanılma, yanlış. | Ufak suç. )

-@ ALAY EDİLECEK TUTUM/DURUM ile/değil/yerine MUHABBET
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Haziran 2016 | 02:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39109 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GELECEĞİ "MERAK EDENLER"İN BAKACAKLARI:
"FALLAR/BURÇLAR"
değil/yerine MEZAR(LIK)LAR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Haziran 2016 | 01:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39103 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YETKE ile/değil/yerine/>/>< ÖZERKLİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Haziran 2016 | 00:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39102 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

-@ İKRÂM[< KEREM | çoğ. İKRÂMÂT] ve/||/<>/>/< İNÂM[< NİMET | çoğ. İNÂMÂT]
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Haziran 2016 | 22:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39097 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Saygı gösterme, hürmet. | Ağırlama. | Bir şeyi, armağan olarak verme. | Hesap dışı yapılan indirim. VE/||/<>/>/< İyilik etme, nimet verme. | Yeniçerilerin aylıklarına yapılan zam. )

-@ İŞKOLİK ile/değil/yerine VERİMLİ ÇALIŞAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Haziran 2016 | 20:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

-@ ORUÇ ile/ve/||/<> DİRENÇ/İHTİYÂR[< HAYIR]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Haziran 2016 | 20:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39093 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DOĞRUYU BİLMEK/BULMAK:
...'DAN DOLAYI
ile/ve/değil/yerine/||/<> ...'YA KARŞIN
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Haziran 2016 | 03:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ NÂMÛS[Ar.] ile/değil/<> NOMOS[Yun.]
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Haziran 2016 | 03:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39063 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yasa. | Ar, edep, hayâ, ırz. | Temizlik, doğruluk. | Allah'a yakın olan büyük melek. | Esrâr sahibi. | Sinek. | Derinden gelen ses. İLE/DEĞİL/<> Yasa. )

-@ !DALGA GEÇMEK ile/ve/değil/||/<>/< BİLMEMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Haziran 2016 | 02:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39062 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ED'İYE[< DUÂ] ile/ve/<>/> HEDİYE
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Haziran 2016 | 02:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39061 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yalvarmalar, yakarmalar. İLE/VE/<>/> Armağan. )

-@ DUÂ ile/ve/||/<>/> DEVÂ
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Haziran 2016 | 01:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39060 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ LİYÂKÂT ve/||/<> İSTİHKAK
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Haziran 2016 | 00:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39059 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ FAKİR OLUP DA SABRETMEK ile/ve/<> ZENGİN OLUP DA ŞÜKRETMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Haziran 2016 | 00:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39056 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İkisi de "pek kolay değil" diye "görülse/zannedilse" de asıl olan, her koşulda ve özellikle de uclarda ve uçurumlarda, yani maddî fakirlik ve zenginlikte, sabır göstermek ve şükrü edâ etmektir. )

-@ ÖNERİ ile/ve/||/<> "YOL GÖSTERMEK"
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Haziran 2016 | 02:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39052 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BOŞANMA İSTEĞİ ile/ve/<> KARŞILIKLI BOŞANMA İSTEĞİ
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Haziran 2016 | 02:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39050 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İTİLÂ[< ULÜVV] ile/ve/<> RÜCÛ
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Haziran 2016 | 01:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39049 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yükselme, yukarı rütbelere erişme. İLE/VE/<> Dönme, geri dönme. | Vazgeçme, sözünden dönme, sözünü geri alma. )

-@ YÜKSEKLİK KORKUSU ile/değil/yerine ALÇAKLIK KORKUSU
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Haziran 2016 | 12:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39045 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ZİHNİN: "KÖLESİ OLMAK" değil/yerine/>< USTASI OLMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Haziran 2016 | 12:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39044 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ (")AYAKTA DURACAK DURUMUNUN OLMAMASI(") ile/ve/||/<>/< YAŞAMDA DURACAK NEDENLERİNİN OLMASI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Haziran 2016 | 12:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39043 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BAŞARI ve/<>/< ÇABA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Haziran 2016 | 11:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39042 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KÖTÜ NİYETLE PLAN YAPIP "KAZANMAK" ile/değil/yerine/>< İYİ NİYETLE ÜMİT EDİP KAYBETMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Haziran 2016 | 11:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39041 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YÖNETİCİ:
ORTALAMA
ile/ve/||/<> İYİ ile/ve/||/<> İLERİ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Haziran 2016 | 23:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39040 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Para kazandırır. İLE/VE/||/<> Düzen kazandırır. İLE/VE/||/<> İnsan kazandırır. )

-@ ANLA! ve/||/<>/> TAMAMLA!
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Haziran 2016 | 10:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39039 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HÜZÜN ve/<> HAZİNE
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Haziran 2016 | 03:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39038 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PAÇAGÜNÜ ile/ve/<> PAÇALIK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2016 | 04:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39035 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Düğünün ertesi günü. İLE/VE/<> Düğünün ertesi günü verilen yemek. | Gelinin, paçagünü giydiği giysi. )

-@ PAZARLAMA ile/ve/<> HALKLA İLİŞKİLER ile/ve/<> REKLAM ile/ve/<> MARKALAŞTIRMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Haziran 2016 | 22:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38992 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Ben büyük bir âşığım." İLE/VE/<> "İnan bana! O çok büyük bir âşık." İLE/VE/<> "Büyük âşığım! Büyük âşığım! Büyük âşığım!" İLE/VE/<> "Anladım ki, büyük bir âşıksın!" )
( "I'm great lover." vs./AND/<> "Trust me! He's a great lover." vs./AND/<> "I'm a great lover. I'm a great lover. I'm a great lover." vs./AND/<> "I understand. You are a great lover." )

-@ HEMFİKİR değil/yerine/= OYDAŞ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Haziran 2016 | 22:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38981 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ OTURUM ile OTURUŞ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Haziran 2016 | 22:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38978 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir meclis ya da kurulun, çözümlenmesi ve/veya çözülmesi gereken sorunları görüşüp tartışmak üzere yaptığı toplantı, celse. | Yasama meclislerinin birleşimlerinden her biri. İLE Oturma eylemi ya da biçimi. )

-@ OTONOM/İ[Fr. < Yun. ATUOS: Kendi, öz. | NOMOS: Yasa.] değil/yerine/= ÖZERK/LİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Haziran 2016 | 22:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38976 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ OTOGESTİYON[Fr. < Yun.] değil/yerine/= ÖZYÖNETİM
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2016 | 04:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38971 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sosyalist ülkelerde, tarım ya da endüstri kuruluşlarında, işçilerin söz ve karar sahibi olmaları ilkesine dayanan yönetim biçimi. )

-@ "İYİ OYNAYAN" ile/değil/yerine/>< İYİ OLAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Haziran 2016 | 16:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38954 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [bazen] [ya/hem]
"KAZANÇ"/"KÂR"
ile/ve/değil/yerine/bazen/hem de/ya da/||/<>
DENEYİM/ÖĞRENME/YARAR

[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Haziran 2016 | 01:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38953 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Hep mi ben kazanacağım/"kazanmalıyım"?",
Sadece benim mi yolum sürekli açık olacak/"olmalı"?
[eksik/fazla/özensiz] Yapmasam da olmaz mı?
[eksik/fazla/özensiz] Söylemesem/konuşmasam da olmaz mı? )

-@ ŞİRKETLER, HİZMETLERİNDE:
UCUZ İSE
ile/ya da/<> HIZLI İSE ile/ya da/<> NİTELİKLİ İSE
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Haziran 2016 | 01:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38952 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Niteliksiz ve hızlıdır. İLE/YA DA/<> Ucuz ve niteliksizdir. İLE/YA DA/<> Pahalı ve yavaştır. )
( Dünyada, hiçbir şirket, bir işi, hem ucuz, hem hızlı, hem de nitelikli yapamaz. )

-@ ONMAK/ONAR ile/ve/||/<> ONAMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Haziran 2016 | 23:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38935 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Daha iyi bir duruma girmek, salah bulmak. | Eksiği kalmayıp gönül ferahlığına ermek, mutlu olmak. | Sayrılıktan, dertten kurtulmak, şifa bulmak, felâh bulmak, iflâh olmak. İLE Uygun bulma. )
( ONMAZ: İyilişme olanağı bulunmayan. )

-@ ÖZEN ve/||/<> ONAT
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Haziran 2016 | 23:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38932 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... VE/||/<> Özenli, düzgün. | Yararlı. | Dürüst, iyi ahlâklı. )

-@ "KÜÇÜK GÖRMEK" ile/ve/<> "KÜÇÜK DÜŞÜRMEK"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Haziran 2016 | 14:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38900 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "EZMEK" ile/ve/<> "KÜÇÜK DÜŞÜRMEK"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Haziran 2016 | 14:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38899 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ !ZULM ile/ve/değil/yerine/<>/< CEBR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Haziran 2016 | 14:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YOĞUNLAŞ(TIR)MA ve/<>/> DAVET
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran 2016 | 18:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38894 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GİZLEMEK ile/ve/değil/yerine/||/<> TERSİYLE GÖSTERMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran 2016 | 18:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38893 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GAZETECİLİK ile/ve/değil/||/<> YAZARLIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran 2016 | 02:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38868 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GÖNÜLLÜLÜK:
ÜCRETSİZ YAPILAN İŞ/LER
değil KARŞILIKSIZ GELİŞİM
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran 2016 | 02:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38867 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ NEZÂHET[< NEZH] ve/||/<> RİKKAT
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Haziran 2016 | 15:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38849 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ahlâk temizliği. | İncelik. VE/||/<> İncelik. | Merhamet, acıma. )

-@ NEZÂFET ile/ve/||/<> NEZÂHET[< NEZH] ile/ve/||/<> NEZÂKET[Farsça NÂZİK'ten, Arapça kalıbına yakıştırılarak]
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Haziran 2016 | 15:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38848 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Temizlik, paklık. İLE/VE/||/<> Ahlâk temizliği. | İncelik. İLE/VE/||/<> Kişilere saygılı ve incelikle davranma. )

-@ "EZBER BOZMAK" ile/ve/||/<>/>/< FARKLI/YENİ BİR BAKIŞ AÇISI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Haziran 2016 | 01:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38840 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ CİDDİYET:
SURATSIZLIKLA
ile/değil İLKELERLE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Haziran 2016 | 23:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38833 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EDEPSİZLERE SUSMAK değil EDEBEN SUSABİLMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Haziran 2016 | 23:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38832 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KİŞİYE GÖRE RENK DEĞİŞTİRMEK ile/değil/>< KİŞİLİĞİNİN, RENKLİ OLMASI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Haziran 2016 | 22:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38831 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BELİRLİ BİR:
SÜREYLE
ile/ve/||/<>/>/< SIRAYLA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Haziran 2016 | 22:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38830 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GINÂ değil/yerine/= USANÇ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2016 | 09:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38824 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( GINA: Zenginlik, bolluk. | Usanç, bıkkınlık. | Şarkı, türkü, nağme, ezgi, ırlama. )

-@ "ÇOK MUHABBET, TEZ AYRILIK GETİRİR" ile/ve/değil/yerine/||/<> "VUSLATTA, GINA VARDIR"
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2016 | 08:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38823 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "NOKTA KOYMAK":
TÜMCENİN SONUNDA
ile/ve/değil/yerine/||/<>/< İKİRCİKTE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Mayıs 2016 | 22:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38816 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İDRAK ve/=/||/<>/>/< İTİBÂR
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Mayıs 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38815 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İMAN ve/||/<> EF'AL ve/||/<> İTMİNÂN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Mayıs 2016 | 16:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38812 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BÖBÜRLENME değil/yerine/>< İNSAN(IN) DEĞERİ(Nİ) BİLMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Mayıs 2016 | 16:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38811 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KELÂMÂT-I DİNNİYE ile/ve/değil/yerine/<>/> KELÂMÂT-I FENNİYE
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Mayıs 2016 | 16:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38809 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İMAN ve/||/<>/< ÖZGÜVEN
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Mayıs 2016 | 16:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38808 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AT ve/||/<> KÖPEK
[Bölüm: Hayvanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Mayıs 2016 | 16:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38807 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sezgi. VE/||/<> Sadakat. )

-@ [hem, ne] ENGEL ile/ve/değil/yerine/hem de/ne de/||/<>/> KAYNAK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mayıs 2016 | 23:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38635 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [hem, ne] Kendimizden başka yoktur. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/HEM DE/NE DE/||/<>/> Kendimizden başka yoktur. )

-@ (")KABARMA(") ile/ve/<> (")KÖPÜRME(")
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mayıs 2016 | 20:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38634 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ CAYDIRMA ile/ve/||/<>/> ZORLAŞTIRMA ile/ve/||/<>/> YASAKLAMA
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mayıs 2016 | 20:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38633 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SAVAŞ ya da KORSANLIK değil/yerine/>< TİCARET
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mayıs 2016 | 20:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38632 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YAŞAMINA, GÜN EKLEMEK ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< GÜNÜNE, YAŞAM EKLEMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mayıs 2016 | 15:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38631 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PARAZİT[Fr. < Yun.] değil/yerine/= ASALAK
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Haziran 2016 | 19:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38573 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Asalak. | Radyo yayınına karışan yabancı ses. | Başkalarının sırtından geçinen kişi. )

-@ TEMBEL/SALPA/SALPAK değil/yerine/= UYUŞUK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs 2016 | 06:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38525 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MUHÂLİF[Ar.] değil/yerine/= KARŞICIL
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs 2016 | 04:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38299 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HIZ değil/yerine/>< DAYANÇ/SABIR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Mayıs 2016 | 20:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38240 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AZALT ve/değil/yerine/||/<>/>/< BIRAK ve/değil/yerine/||/<>/>/< ÇOĞALT
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Mayıs 2016 | 20:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38239 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yediğin yemeği...
Yemeğin tuzunu...
İçtiğinin şekerini...
Satın alacağın eşyaları...
Harcadığın parayı...
Boşa geçen zamanı...
Gözyaşlarını...
Kafaya taktıklarını...
Televizyon ve bilgisayar/internet başında harcadığın zamanı...
Telefonla uğraştığı süreyi...
İnsanlardan beklentini...

VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>/<

Hız yapmayı...
Şikâyet etmeyi...
Çekingenliği...
Rezil olma korkusunu...
Alaycılığı...
Sabırsızlığı...
Çocuğuna taparlığı...
Mazeret üretmeyi...
Başkaları için yaşamayı...
"Yapamam" "düşüncesini"...
Olumsuz düşünmeyi...
Olumsuz söz(cük)leri...
Surat asmayı...
Önyargıyı...
Herkesi eleştirmeyi...
Herkesi düzeltmeye çalışmayı...

VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>/<

Özen göstermeyi...
Saygı göstermeyi...
Sevmeyi...
Selâm vermeyi...
Gülümsemeyi... :)
Olumlu düşünmeyi...
Vermeyi...
Sabrını...
Şükretmeyi...
Teşekkür etmeyi...
Su içme miktarını...
Çocuklarla zaman geçirmeyi...
Özür dilemeyi...
Mazur görmeyi...
Alttan almayı...
İstikrarını...
Hayal kurmayı...
Ayırmayı...
Yalınlaştırmayı...
Ara çözümleri...
Güzel söz söylemeyi...
Kitap ve sözlük okumayı... )

-@ ZEKÂ ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< EMEK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Mayıs 2016 | 13:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38238 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KANDIRMA ile/ve/değil/yerine/<> İKNA
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mayıs 2016 | 12:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38236 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KABULLENMEK değil/yerine DÜŞÜNMEK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mayıs 2016 | 12:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38235 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TUTKU ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< AŞK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mayıs 2016 | 12:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38234 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SÜSLEMEK ve/> TAÇLANDIRMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mayıs 2016 | 12:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38232 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TAMAMLAMAK ile/ve/<> BÜTÜNLEMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mayıs 2016 | 12:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SAFİYET ve/||/<> SAMİMİYET
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mayıs 2016 | 12:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38230 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ NÂDÂN değil/yerine/>< YÂRÂN
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mayıs 2016 | 12:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ NÂDÂN[Fars.] değil/yerine/>< DÂNÂ[Fars.]
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mayıs 2016 | 14:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bilmez. | Nobran, kaba, terbiyesi kıt. | Kendini beğenmiş, kibirli. >< Bilen, bilici, bilgiç. )

-@ DİN:
SAMİMİYET
ve/||/<> YALANSIZLIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mayıs 2016 | 12:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38225 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TELVİN ve/> TEMKİN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mayıs 2016 | 12:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38224 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ NASIP ile NASİP
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Mayıs 2016 | 02:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38196 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Atama. İLE Birinin payına düşen şey. | Birinin elde edebildiği, sahip olabildiği şey. | Kısmet, talih, baht. | Günlük kazanç. )

-@ NARSİSİZM değil/yerine/= ÖZSEVERLİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Mayıs 2016 | 02:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38193 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ FAHİŞ[Ar.] değil/>< NARH[Fars.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Mayıs 2016 | 01:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ölçüyü aşan, aşırı, çok fazla. | Ahlâka ve törelere uygun olmayan. DEĞİL/>< Tüketiciyi korumak amacıyla, özellikle zorunlu gereksinme maddeleri için devletçe saptanan fiyat. )

-@ ZORUNLULUK ile/değil/yerine/||/<>/>/>< SAMİMİYET
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Mayıs 2016 | 13:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38176 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "KIRILMA" ve/> DEĞİŞİM ve/> GÜÇLENME ve/> UMURSAMAMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Mayıs 2016 | 17:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38175 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] "FORMÜL" ile/ve/<> "SLOGAN"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Mayıs 2016 | 02:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38174 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [ne yazık ki] İlkesizlerin aradıkları/başvurdukları. İLE/VE/<> Düşün(e)meyenlerin aradıkları/başvurdukları. )

-@ KAYITSIZLIK ile/ve/||/<>/>/< ATÂLET
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Mayıs 2016 | 01:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38173 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ADÂLET HEYKELİNİN GÖZLERİNİN KAPALILIĞI:
NAMUSSUZLARA GÖZ YUMMAK İÇİN
değil ÂDİL OLMAK İÇİN
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Mayıs 2016 | 03:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38172 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BİR İNSANI:
"KÜÇÜMSEK"
ile/ve/değil/||/<>/>< "BÜYÜK GÖRMEK"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Mayıs 2016 | 03:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38171 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ahlâksızlıktır. İLE/VE/DEĞİL/>< Bilgisizliktir. )
( Akılsızlık. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/>< Korkaklık. )

-@ KAZA ile HATA ile YEĞLEME/TERCİH
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mayıs 2016 | 18:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38169 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 1 KEZ ile 2. KEZ ile 3. KEZ )

-@ İYİLER:
KAYBETMEZ
<>/> KAYBEDİLİR
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mayıs 2016 | 18:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38168 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EYLE! ve/||/<> GÖSTER! ve/||/<> KANITLA!
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mayıs 2016 | 13:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38167 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Konuşmak yerine. VE/||/<> Söylemek yerine. VE/||/<> Söz vermek yerine. )
( Instead of talk! AND/||/<> Instead of say! AND/||/<> Instead of promise! )

-@ NAFIA[Ar.] değil/yerine/= BAYINDIRLIK
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mayıs 2016 | 01:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38165 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir yeri, geliştirip güzelleştirmek için yapılan işlerin tümü. )

-@ YANINDA OLABİLEN ile/ve/değil/||/<>/> YARIN'DA OLABİLEN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mayıs 2016 | 00:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38152 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GREV ile/<>/>< LOKAVT[İng.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Mayıs 2016 | 23:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38150 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/<>/>< İşverenin, işçileri, topluca işten uzaklaştırma ya da işten çıkarma kararı. )

-@ "SORMAK":
[ya] "MERAKTAN"
ile/ve/||/<>/ya da "ÖYLESİNE"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Mayıs 2016 | 14:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38148 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ CESARET ile/ve/değil/||/<> "GÖZDEN ÇIKARMAK"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Mayıs 2016 | 14:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38147 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ LOBİ değil/yerine/= DALAN
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Mayıs 2016 | 03:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38139 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir yapının kapısından içeri girildiğinde görülen ilk boşluk. | Otel, tiyatro gibi yerlerde, girişe yakın, geniş yer. | Bazı çıkar gruplarının temsilcilerinden oluşan topluluk. )

-@ 3 TEHLİKE:
AKILLILARDA
ile/ve/||/<> DUYGUSALLARDA ile/ve/||/<>
"ETKİLİLERDE"

[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Mayıs 2016 | 14:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38117 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [ne yazık ki] Duygusuzluk. İLE/VE/||/<> Etkisizlik. İLE/VE/||/<> Akılsızlık. )

-@ KÜREK ÇEKMEK ile/ve/değil/yerine/<>/>< LAVA[İt.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Mayıs 2016 | 01:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38102 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/<>/>< Herhangi bir yere yanaşmış filikanın, kürek çekmeden ilerlemesi için söylenilen söz/emir. )

-@ İLKLER ve/<>/> İZLER
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Mayıs 2016 | 00:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38097 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "İKTİDAR" değil/yerine İTİBAR
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Mayıs 2016 | 00:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38096 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DOĞA:
"MİRAS" (ATALARDAN)
değil ÖDÜNÇ (ÇOCUKLARIMIZDAN)
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Mayıs 2016 | 22:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38089 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İNANÇ ile/ve/değil/yerine/<>/>/< İTİBAR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mayıs 2016 | 22:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38087 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "DEVRİMCİLİK" ile/ve/<>/> KORUMACILIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mayıs 2016 | 18:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38086 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( En radikal devrimciler bile devrimin ertesi günü, korumacı[muhafazakâr] olurlar. )

-@ "YUMUŞAK" OLMA(!) ile/ve/<>/>< "SERT" OLMA(!)
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mayıs 2016 | 14:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38085 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ezilirsin. İLE/VE/<>/>< Kırılırsın. )

-@ OKUMAYA DEĞER ŞEYLER YAZMAK ve/||/<> YAZILMAYA DEĞER ŞEYLER YAŞAMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mayıs 2016 | 14:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38084 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ VAHİM/ÜZÜCÜ OLAN:
YALAN SÖYLEMİŞ OLMASI
ile/ve/değil/||/<>/> ONA BİR DAHA GÜVENEMEYECEK OLMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mayıs 2016 | 14:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38083 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ (AYNI/FARKLI) HATALAR İÇİN:
"KİMSEYE GÜVENMEMEK"
ile/değil/yerine İKİ KEZ GÜVENMEMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mayıs 2016 | 14:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38082 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "GİYDİKÇE AÇILIR" ile/ve/||/<> "UZADIKÇA ŞEKİL ALIR" ile/ve/||/<> "ZAMANLA UNUTURSUN"
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mayıs 2016 | 11:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38081 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tezgâhtarın "kandırmacası"/kaktırması. İLE/VE/||/<> Kuaförün "kandırmacası"/kaktırması. İLE/VE/||/<> "Arkadaşın" kayıtsızlığı. )

-@ GÖVDE ve/||/<> ZİHİN ve/||/<> KALP ve/||/<> HİÇ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mayıs 2016 | 11:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38080 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Deneyim aradığında. VE/||/<> Bilgiyi aradığında. VE/||/<> Tanrı'yı aradığında. VE/||/<> Hakikati aradığında. )

-@ YANLIŞ/KÖTÜ/AŞIRI/ABARTILI KULLANILANLAR:
"SIKINTI YOK!"
ve/<> "AYNEN" ve/<> "KESİNLİKLE" ve/<> "HAYIRLISI" ve/<> "KISMET" ve/<> "TABİİ Kİ DE" ve/<> "YAPILACAK BİR ŞEY YOK" ve/<> "BENCE DE"
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mayıs 2016 | 02:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38078 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DÜŞMANDAN KORUNMAK ile/ve/değil/||/<> "DOST"TAN KORUNMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Mayıs 2016 | 00:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38063 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kendin korunabilirsin. İLE/VE/DEĞİL/||/<> Bir şeylerin ve/veya birilerinin de koruması gerekir. )
( Dostlarım! Dünyada, dost yoktur! )

-@ CEP TELEFONU:
"YAKINLAŞTIRICI"
ile/ve/||/<>/>< UZAKLAŞTIRICI
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Mayıs 2016 | 03:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38062 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Uzaktakileri, size. İLE/VE/||/<>/>< Sizi, yanınızdakilerden. )

-@ HABER ve/||/<>/< PİŞMANLIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs 2016 | 23:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38059 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AYRILIK/BOZUŞMA değil/yerine/>< BİRLİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs 2016 | 19:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38057 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ölümdür/memattır. DEĞİL/YERİNE/>< Yaşamdır/hayattır. )

-@ ŞAH değil/yerine/></< AH
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs 2016 | 19:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38056 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Mazlumun "AH"ı; indirir, "ŞAH"ı. )

-@ "BUNU ALDIM" <>/||/>/< "BUNALDIM" değil/yerine
YANLIŞIMIN/YANILSAMAMIN/OYUNUN FARKINDAYIM

[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs 2016 | 19:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38055 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÇOCUĞA, "GELECEK HAZIRLAMAK" değil ÇOCUĞU, GELECEĞE HAZIRLAMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs 2016 | 00:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38035 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AYAĞA KALKMA/KIYAM ve/||/<>/> UYANMA/UYANIKLIK/YAKAZA ve/||/<>/> YÜRÜYÜŞ/SEYR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Mayıs 2016 | 22:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38033 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ VEDÂ ile/ve/değil/||/<>/< VEFÂ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Mayıs 2016 | 17:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38019 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YEĞİN ile YEĞNİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Mayıs 2016 | 16:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38015 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zorlu, katı, şiddetli. | [mecaz] Baskın, üstün. İLE Ağır olmayan, hafif. | Ciddi olmayan. )

-@ İKİYÜZLÜLÜK ile/ve/değil/||/<>/>/< KORKAKLIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Mayıs 2016 | 12:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38011 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EZBER ile/ve/||/<> TAKLİT
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Mayıs 2016 | 10:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38010 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YASAMA SORUMSUZLUĞU ile/ve/<> YASAMA DOKUNULMAZLIĞI
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Mayıs 2016 | 01:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38009 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ülkelerin tablosunu görmek için burayı tıklayınız... )

-@ KÖÇEK ile KÖŞEK
[Bölüm: Hayvanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Mayıs 2016 | 16:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38002 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kadın kılığına girip çengi gibi oynayan erkeklere verilen ad. | Ağırbaşlı davranışları olmayan kişi. İLE Deve yavrusu. )

-@ KÖÇEK ile/değil KOÇAK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Mayıs 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38001 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kadın kılığına girip çengi gibi oynayan erkeklere verilen ad. | Ağırbaşlı davranışları olmayan kişi. | Deve yavrusu, köşek. İLE Yürekli, yiğit. | Eliaçık, cömert. )

-@ AİT OLMA ve/||/<>/>/< SORUMLULUK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Mayıs 2016 | 22:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37989 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ !ŞİRK ile/ve/||/<> !KİBİR
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Mayıs 2016 | 16:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37985 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tanrı'ya, başka bir şeyi/birini ortak koşmak. İLE/VE/||/<> Tanrı'ya, kendini ortak koşmak. )

-@ ARAÇLAR/BİLGİLER/TUTUMLAR:
KURUCU
ile/ve/||/<> TAŞIYICI ile/ve/||/<> ÖĞRETİCİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Mayıs 2016 | 15:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37984 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "SIĞ" ile/ve/<> "ÇİĞ"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Nisan 2016 | 10:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37983 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AĞLAMAK değil/yerine/>< ÇAĞLAMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Nisan 2016 | 22:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37941 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DERTLİ ile/ve/<> EDİP ile/ve/<> ÂŞIK ile/ve/<> ÂRİF
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Nisan 2016 | 15:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37939 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [Derdini] Yalın anlatan. İLE/VE/<> Hoş anlatan. İLE/VE/<> Haliyle anlatan. İLE/VE/<> Gülümseyişiyle örterek anlatan. )

-@ BAZI ŞEYLERİ:
ÇIRPINARAK SİLMEK
değil/yerine BİR ÇIRPIDA SİLMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Nisan 2016 | 23:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37938 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TÖVBE ile/ve/<> BAĞIŞ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Nisan 2016 | 15:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37936 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İLİŞKİLENDİRMEK ile/ve/değil/yerine/<>/> AN'A GETİRMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Nisan 2016 | 15:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37935 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÇALIŞMA ile/ve/değil ARINMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Nisan 2016 | 14:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37934 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KENDİNİ GELİŞTİRMEK ve/||/<>/> NESLİNİ YETİŞTİRMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Nisan 2016 | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37932 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bugün. VE/||/<>/> Yarın. )

-@ BİLİM TARİHİ'NDE:
J.J SÉDILLOT
ve/||/<> L.A SÉDILLOT
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Nisan 2016 | 21:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37926 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Baba. VE/||/<> Oğul. )
( "Fuat Sezgin ile Bilim Tarihi Üzerine" yazısını okumak için burayı tıklayınız... )

-@ İZAM ile İZAM
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Nisan 2016 | 03:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37902 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Birini, gönderme, yollama. İLE Olduğundan büyük gösterme, büyütme, abartma. )

-@ İZAÇ[Ar.] değil/yerine/= BUNALTMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Nisan 2016 | 03:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37901 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bunaltma, tedirgin etme. )

-@ İVECEN/İVEĞEN/EVECEN/ACUL ile İVEDÎ/MÜSTACEL ile İVİNTİ ile İVME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Nisan 2016 | 02:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37895 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çabuk davranma alışkanlığında olan. İLE Çabuk davranma zorunluluğu. | Çabuk yapılan, acil. İLE Çabukluk, hız/sürat. İLE Devinen bir nesnenin, küçük bir zaman içinde, hızında oluşan değişmenin, bu zamana oranı. )

-@ İTMİNAN değil/yerine/= İNANMA, GÜVENME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Nisan 2016 | 02:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37891 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İHTİYÂT ile İTİYAT
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Nisan 2016 | 02:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37890 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İleriyi düşünürek/görerek davranma. | Sakınma. | Yedek. İLE Alışkanlık, huy. )

-@ İTFA[Ar.] ile/değil/yerine BORÇ ÖDEME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Nisan 2016 | 02:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37887 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Söndürme. | Sönüm. | Bir borcu, azar azar ödeyerek kapatma, sönüm. )

-@ İŞARET ile İŞMAR
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Nisan 2016 | 23:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE El, göz ya da baş ile yapılan işaret. )

-@ İŞGAL[< ŞUGL] ile İŞKÂL[< ŞEKL]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Nisan 2016 | 22:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37878 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Meşgul etme, işle uğraştırma. | İşten alıkoyma. | Tutma. | Oyalama. İLE Müşküllük, güçlük. | Güçleştirme, çetinleştirme. )

-@ İSTİSKAL[< SIKLET] değil/yerine/= SOĞUK DAVRANMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Nisan 2016 | 20:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37872 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ağır görme, huzurundan hoşlanmama. | Soğuk davranışlarla hoşlanmadığını belirginleştirme. Yüz vermeme, kovarcasına davranma, kovma. )

-@ İSTİRHÂM[< RUHM] değil/yerine/= YALVARMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Nisan 2016 | 19:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37871 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İMTİNÂ ile İSTİNKÂF
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Nisan 2016 | 19:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37868 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çekinme. İLE Çekinme, geri durma, sakınma. )

-@ KANIKSAMA ile/ve/<> YADIRGAMAZ OLMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Nisan 2016 | 19:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37866 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İKTİBÂS ile/ve/<> İSTİKRAZ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Nisan 2016 | 12:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37862 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ödünç alma. | Alıntı. İLE/VE/<> Ödünç alma, borçlanma. )

-@ İSTİHSAL ile İSTİHZAR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Nisan 2016 | 12:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37861 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çıkarma, elde etme. | Üretim, üretme. İLE Hazırlama. | Anımsama. )

-@ ALAY ile İSTİHZA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Nisan 2016 | 12:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37860 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Gizli ya da ince alay. )

-@ KABALIK ve/||/<>/< GÜÇLÜ TAKLİDİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Nisan 2016 | 10:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37858 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kabalık, zayıf kişinin, güçlü taklididir. )

-@ İSAF ile İSAL
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Nisan 2016 | 19:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37845 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir isteği, yerine getirme. İLE Ulaştırma. )

-@ İRTİFÂ ile İRTİFAK
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Nisan 2016 | 19:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37844 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yükseklik. | Yükselti. İLE Dayanma. )

-@ ÖĞRETEN ile/ve/||/<>/> ÜRETEN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Nisan 2016 | 22:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37841 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İNHİMAK ile İPTİLA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Nisan 2016 | 16:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37839 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir şeye, aşırı düşkünlük gösterme, kapılma. İLE Düşkünlük, tiryakilik. )

-@ İNFİRAT ile İNHİSAR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Nisan 2016 | 15:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37827 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Topluluktan ayrı durma. İLE Tekel. | Tek başına sahip olma. )

-@ İNHİMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/> BAĞIMLILIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Nisan 2016 | 15:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37826 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir şeye, aşırı düşkünlük gösterme, kapılma. İLE/VE/||/<>/> ... )

-@ SAVURGANLIK >< CİMRİLİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Nisan 2016 | 13:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37812 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DİSİPLİN:
GÖVDEDE
ve/||/<> AKILDA ve/||/<> DUYGUDA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Nisan 2016 | 13:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37811 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Spor. VE/||/<> Felsefe. VE/||/<> Sanat. )

-@ PARANOYA:
ERDEM
ve/||/<> AMAÇTAN UZAKLAŞMA/"SOYUTLANMA"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Nisan 2016 | 13:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37810 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DERLEYİP TOPARLAMA ile/ve/<> ANIMSATMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Nisan 2016 | 13:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37808 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BİREŞİM/TEVHİD ve/||/<>/> NEŞE-İ ÛLÂ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Nisan 2016 | 13:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37805 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BİREŞİM(TEVHİD) ve/||/<>/>/< KUŞKUDAN KURTULMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Nisan 2016 | 13:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37804 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BİREŞİM/TEVHİD ve/||/<>/>/< KENDİNDEN RÂZI OLMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Nisan 2016 | 13:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37803 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BİREŞİM/TEVHİD ile/ve/||/<> CÖMERTLİK/SELEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Nisan 2016 | 13:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37801 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İMTİNA ile İMTİSAL
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Nisan 2016 | 15:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37785 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kaçınma, sakınma, çekinme. İLE Bir örneğe göre davranma, uyma, benzemeye çalışma. | Alınan buyruğa tümüyle uyma. )

-@ İMSAK ile İMSAK ile İMSAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Nisan 2016 | 15:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37784 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir şeyden el çekerek, kendine hakim olma, perhiz. İLE Oruca başlama zamanı. İLE Cimrilik. )

-@ İLTİMAS ile İLTİZAM
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Nisan 2016 | 15:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37781 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Haksız yere, yasa ve kurallara uymaksızın kayırma, arka çıkma. | Birine, herhangi bir konuda öncelik ve ayrıcalık tanıma. İLE Kayırma, bir tarafı tutma. | Gerekli bulma. | Kesenek. )

-@ İRCÂ ile İLCÂ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Nisan 2016 | 13:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37775 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dönmek. İLE Zorlama, zorunda bırakma. )

-@ İKTİZÂ[< KAZÂ] ile/ve/<> İKTİFÂ[< KİFÂYET]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Nisan 2016 | 12:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37774 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gerekli olma, gerekme. İLE/VE/<> Yetinme. | Kanma. )

-@ İKTİBÂS ile/ve/<> İKRAZ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Nisan 2016 | 12:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37773 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ödünç alma. | Alıntı. İLE/VE/<> Borç ya da ödünç verme. )

-@ İNSANLARI TANIMAK:
TANIŞIRKEN
ile/ve/değil/yerine/>< TARTIŞIRKEN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Nisan 2016 | 00:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37772 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SAMİMİYETİN BELİRTİSİ ve/||/<> DÜRÜSTLÜĞÜN İFADESİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Nisan 2016 | 00:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37771 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gözler. VE/||/<> Sözler. )

-@ MÜLK değil/yerine ŞİRKET
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Nisan 2016 | 19:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37770 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÖNDERLİK KRİZİ ile/ve/<> ÖZERKLİK KRİZİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Nisan 2016 | 19:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37769 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ CEMİYETÇİ BAKIŞ/ANLAYIŞ ile/ve/<> STRATEJİK BAKIŞ/ANLAYIŞ ile/ve/<> FARKLI BAKIŞ/ANLAYIŞ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Nisan 2016 | 19:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37767 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DÖNÜŞÜM ile/ve/||/<>/> "SIÇRAMA"
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Nisan 2016 | 19:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37766 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ALDANAN ya da ALDATAN ile/ve/||/<> HEM ALDANAN, HEM ALDATAN
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Nisan 2016 | 19:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37765 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hayvan. İLE/VE/||/<> İnsan. )

-@ ÇOK KİŞİYLE ile/ve/||/<> AZ KİŞİYLE ile/ve/||/<> TEK BAŞINA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Nisan 2016 | 19:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37764 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Konuş. İLE/VE/||/<> Düşün. İLE/VE/||/<> Karar al. )

-@ İZLEMEK ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< EYLEMEK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Nisan 2016 | 05:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37762 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "YANLIŞLARA AĞIT YAKMAK" ile/değil/yerine/>< DOĞRULARI İNŞÂ ETMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Nisan 2016 | 05:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37761 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SONA BAKMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< YOLA BAKMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Nisan 2016 | 05:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37760 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ (")İT(") ve/||/<>/> (")BİT(")
[Bölüm: Hayvanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Nisan 2016 | 02:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37758 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İtle yatan, bitle kalkar. )

-@ ÇALIŞMAMAK değil/yerine/>< (B)AĞ KURMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Nisan 2016 | 01:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37757 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KURUCU ŞİDDET ile/ve/<> KORUYUCU ŞİDDET
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Nisan 2016 | 00:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37755 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TEMEL DEĞERLER ve/||/<>/< TEMEL ÇELİŞKİLER
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Nisan 2016 | 21:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37753 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "SELFİ(E)" değil/yerine GÖRÇEK
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Nisan 2016 | 12:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37751 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İRADE:
UZAK
ile/ve/||/<>/> ORTA ile/ve/||/<>/> YAKIN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Nisan 2016 | 11:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37750 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( El. İLE/VE/||/<>/> Dil. İLE/VE/||/<>/> Bakış. )

-@ ELEŞTİRİ:
REDDETMEK
değil/yerine/>< GÖZDEN GEÇİRMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Nisan 2016 | 11:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37749 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İLKESELLİK ve/||/<>/< ZORUNLULUK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Nisan 2016 | 10:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37747 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "AKLINI BAŞINA TOPLA!" ve/||/<>/> "KENDİNE GEL!"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Nisan 2016 | 10:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37745 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EVCİLLEŞME ile/ve/||/<>/>< YABANİLİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Nisan 2016 | 10:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37744 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HADDİ/Nİ AŞMA ile/ve/||/<>/>/< "RAHATLIK"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Nisan 2016 | 10:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37743 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( HADDİ/Nİ AŞMA ile/ve/||/<>/>/< "RAHATLIK" )

-@ AZITMA ile/ve/değil/yerine/> KAZITMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Nisan 2016 | 10:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37742 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÖLÇÜSÜZLÜK ile/ve/değil/||/<> "GEMSİZLİK"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Nisan 2016 | 10:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37741 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GAMSIZLIK ile/ve/değil/||/<> "GEMSİZLİK"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Nisan 2016 | 10:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37740 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SANATÇIDA:
KAPRİS
ve/||/<> KİBİR
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Nisan 2016 | 10:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37739 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Yakışır" )

-@ HUZURSUZLUK >< UYGARLIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Nisan 2016 | 10:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37738 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İHTİYATEN ile İHTİYATÎ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Nisan 2016 | 15:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37731 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Her duruma, her olasılığa karşı, ileriyi düşünerek. İLE İlerisi düşünülerek yapılan. )

-@ İHTİMAM[< HEMM] ile/ve/||/<> İTİNÂ[< UNİYY]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Nisan 2016 | 15:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37730 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dikkatle, çabayla çalışma, özenle iş görme. İLE Çok dikkat etme. )

-@ !İHTİKÂR ile !İHTİLAS
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Nisan 2016 | 15:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37728 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Vrugunculuk, vurgun. İLE Aşırma, para aşırma, aşırtı. )

-@ İHTİLAÇ ile İHTİYAÇ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Nisan 2016 | 15:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37727 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çırpınma. İLE Gereksinim. )

-@ DARILMA ile/değil/yerine/>< DAYANMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Nisan 2016 | 18:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37722 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AŞIRI değil/yerine/>< BAŞARI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Nisan 2016 | 12:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37721 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KENDİNİ ÖVEN ile/değil/yerine/>< KENDİNİ BİLEN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Nisan 2016 | 02:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37719 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KİMLİK ile/ve/<> BENLİK ile/ve/<> BİREYSELLİK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Nisan 2016 | 12:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37718 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GÜÇLÜ ile/ve/||/<> ZENGİN ile/ve/||/<> AKILLI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Nisan 2016 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37716 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hırslarını yenen. İLE/VE/||/<> Durumundan memnun olan. İLE/VE/||/<> Herşeyden ve herkesten öğrenen. )

-@ !MAFYA ile/ve/<> (")HÜKÜMET(")
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Nisan 2016 | 14:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37715 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( FaRkLaR'ı değil önemli bir ortak yanları vardır. İkisinde de haktan, hukuktan eser yoktur ve/veya olmayabilir (ne yazık ki[hükümet için]). )

-@ GEÇİŞTİRMEK ile/ve/<> ÖTELEMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Nisan 2016 | 10:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37712 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GEÇİŞTİRMEK ile/değil/yerine DİNDİRMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Nisan 2016 | 10:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37711 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TEŞVİK ile/ve/<> CEVAZ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Nisan 2016 | 10:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37710 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KISAS ile/ve/<>/>/< DİYET ile/ve/<>/>/< TAZİR
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Nisan 2016 | 10:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37709 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İHMÂLÎ ile/ve/<> İCRÂÎ
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Nisan 2016 | 10:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37708 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GÜNLÜK KONUŞMALARIN SIRADANLIĞINDA/YALINLIĞIYLA:
AMAÇLI
ile/ve/||/<> BİLEREK ile/ve/||/<> BİLMEDEN ile/ve/||/<> BÜTÜNLÜKLÜ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Nisan 2016 | 08:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37706 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Reklam. İLE/VE/||/<> Evlilik. İLE/VE/||/<> Dostluk. İLE/VE/||/<> Sanat. )
( Kitlelere "oynanıyorsa". İLE/VE/||/<> Saygıyla bütünleşilecekse. İLE/VE/||/<> Sevgiyle yaklaşılıyorsa. İLE/VE/||/<> Susulabiliyorsa. )
( )

-@ ÖTEKİLERE (")MUHTAÇ OLMA(") ile/ve/değil/||/<>/> ÖTEKİLER İÇİN SÜRDÜRME
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Nisan 2016 | 02:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37698 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GELENEKTE:
SÜREKLİLİK
ile/ve/||/<> ELEŞTİRELLİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Nisan 2016 | 02:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37697 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GELENEK ile/ve/<> MODERNİTE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Nisan 2016 | 02:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37695 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ !ÖFKE ile/ve/ne yazık ki/> !SALDIRI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Nisan 2016 | 02:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37693 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÇATIŞMA değil/yerine/>< UZLAŞMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Nisan 2016 | 02:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37692 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ STAR ile/ve/değil/yerine/||/<>/> EFSANE
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Nisan 2016 | 00:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37687 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hem işinde, hem de magazinde "iyi olan." İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/> İşinde iyi olan fakat magazinde "kötü olan." )
( ... İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/> Yaşar... | Şair Sanatçımız, Yaşar... | Radyo Programı - Nisan 2016 )

-@ GINA ile/ve/||/<>/< KANIKSAMA
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Nisan 2016 | 13:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37686 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İlişki(ler)de, "sahip olmakta", [kendinden ve/veya ötekinden] "eminlikte", en önemli eşik, kanıksama noktasıdır. [Kavuşmakta/vuslatta, gına/kanıksama vardır.]

Bu eşik, ancak, bunun bilgi ve bilinciyle, sürekli anımsanarak, ilişkiyi besleyecek/destekleyecek davranış ve tutumla, iletişim ve paylaşımla aşılabilir. )

-@ (BAZI) "ATASÖZÜ" değil/yerine AT, O SÖZÜ!
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Nisan 2016 | 07:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37685 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Kızını dövmeyen, dizini döver." DEĞİL/YERİNE ... )

-@ İHMAL değil/yerine/= SAVSAKLAMA/SAVSAMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Nisan 2016 | 07:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37684 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İĞBİRAR[Ar.] değil/yerine/= GÜCENME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Nisan 2016 | 07:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37678 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İCTİNÂB ile İMTİNÂ[< MEN]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Nisan 2016 | 06:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37666 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sakınma, çekinme, uzaklaşma. İLE Çekinme, geri durma. | Olanaksızlık, olamayış. )

-@ İÇTİMA/İNİKAT değil/yerine/= TOPLANMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Nisan 2016 | 06:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37665 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Toplanma, toplantı. | Askerlerin, silahlı ve donatılı olarak toplanmaları. | [gökbilim] Kavuşum. )

-@ ADÂLET ile/ve/||/<> MERHAMET ile/ve/||/<> TİCARET
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Nisan 2016 | 04:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37645 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ (HER KOŞULDA) YAP!:
NE YAPABİLİYORSAN
ile/ve/||/<> NE KADARINA SAHİPSEN ile/ve/||/<> NEREDEYSEN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Nisan 2016 | 14:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37644 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KRAL/DESPOT ile/değil/yerine/>< DEVLET ADAMI
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Nisan 2016 | 12:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37643 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yöneten fakat yönetil(e)meyen "kişi". İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Yöneten ve yönetilen kişi. )

-@ SÖZ ve/||/<>/>/< ÜMİT
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mart 2016 | 22:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37640 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sözün eşiği, ümidin eşiğidir. Bir yerde, söylenilecek söz var ise orada, ümit var demektir.
Sözümüz, ümidimizdir... )

-@ İCAZ ile/ve/||/<> İCÂZET
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mart 2016 | 17:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37638 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Az sözle çok şey anlatma. İLE/VE/||/<> İzin, onay, onaylama. )

-@ İNFÂK ile/ve/||/<> İBZÂL
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mart 2016 | 17:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37637 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/||/<> Esirgemeden, bol bol verme, kullanma, yapma ya da söyleme. )

-@ KADER ve/değil/yerine/||/<>/>/< EYLEM
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mart 2016 | 16:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37633 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YADSIMA >< KUTSAMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mart 2016 | 16:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37632 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ŞU/O KİTABI:
"OKUMANIZI, TAVSİYE EDERİM"
ile/ve/||/<>
"OKUMAYANI, TASFİYE EDERİM"

[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mart 2016 | 00:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37628 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ENGEL OLMAK değil/yerine TEŞVİK ETMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mart 2016 | 00:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37627 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ORTAKLIK ile/ve/değil/yerine TOPLUMSAL ADÂLET
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mart 2016 | 00:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37624 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İRCÂ ve/||/<>/>/< İCRÂ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mart 2016 | 00:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37621 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dönmek. VE/||/<>/>/< Uygulamak/eylemek/işlemek/yürütmek. )

-@ HEVES ile/ve/değil/yerine/<>/> TUTKU
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mart 2016 | 15:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37620 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BELİRLEYİCİLİK ile/ve/<> OYALAYICILIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mart 2016 | 15:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37617 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ APTALLIK ve/<> İNTİHAR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mart 2016 | 14:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37609 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KÜLTÜR:
İNANÇ
ile/ve/> DEĞER ile/ve/> KURAL ile/ve/> YASA
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mart 2016 | 14:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37607 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/> ... İLE/VE/> ... İLE/VE/> Yaptırımı. )

-@ NÖTR ile SAYDAM
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mart 2016 | 14:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37606 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GÖNÜLLÜ ile/ve/||/<> GÖNÜL VEREN
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mart 2016 | 11:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37603 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "...'CI" ile/ve/değil/yerine "...'NIN" DÜZENİ/DÜZENEĞİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Mart 2016 | 17:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37585 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İHTİYÂR ve/||/<> EDEBİ KORUMA/MUHAFAZA, SÜRDÜRME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Mart 2016 | 16:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37583 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ REHÂVET değil/yerine/>< CESÂRET
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Mart 2016 | 14:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37579 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AYIRMA ile/ve/||/<> YALINLAŞTIRMA ile/ve/||/<> ARA ÇÖZÜM/LER ARAMA/BULMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Mart 2016 | 02:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37578 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MUSTAFA ile/ve/||/<> MUHTAR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart 2016 | 02:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37575 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YARAMAYAN ile/değil/yerine/>< YARAYAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart 2016 | 02:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37574 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ CEBR ile/ve/değil/yerine/<>/< CEZB
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart 2016 | 02:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37573 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dışsal. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< İçsel. )

-@ SAFLAŞMA ile/ve/değil/yerine/<> YALINLAŞMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart 2016 | 02:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37571 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SABRI OLMAYAN ile/ve/değil/yerine/>/<>/>< RÂZI OLAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart 2016 | 02:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37567 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İntizar eden. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/>/<>/>< Zevk eden. )

-@ DAYANÇ/SABIR:
SÜREYE
ile/ve/değil SÜRECE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart 2016 | 02:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37566 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SEVGİ ve/||/<> SÜCÛD
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart 2016 | 02:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37565 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KEREM ile/ve/||/<>/>/< SEHÂVET
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart 2016 | 01:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37554 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İkram. İLE/VE/||/<>/>/< Cömertlik. )

-@ TAKDİR ile/ve/<> TEŞHİS
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart 2016 | 01:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37549 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ FENÂ ile/ve/||/<> MAHV
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mart 2016 | 11:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37539 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yok olma, yokluk, geçip gitme. | Kötü, iyi olmayan, uygunsuz olan. İLE Yok etme, ortadan kaldırma, harâb etme, perişân etme, batma, bitme, yok olma. | [tas.] Kişisel/beşerî eksikliklerden/yetersizliklerden/olumsuzluklardan kurtulma durumu/hâli. )

-@ "DOĞRUYU SÖYLEME ZORUNLULUĞU" ile/ve/değil/||/<> GÜVENİLİRLİK
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mart 2016 | 05:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37526 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hukukçular, güvenilir kişilerdir; ancak, doğruyu söylemek zorunda değillerdir. )

-@ ADANMIŞLIK ile/değil/yerine ZEN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mart 2016 | 05:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37525 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ADANMIŞLAR ile KESİN İNANÇLILAR
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mart 2016 | 05:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37524 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÇİLECİLİK ile ADANMIŞLIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mart 2016 | 05:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37523 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KENDİYLE:
DOLAN
ile/ve/||/<> DOYAN
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Mart 2016 | 23:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37505 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DOĞRULUK ile/ve/||/<>/>/< YARDIM
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Mart 2016 | 23:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37504 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÖPMEK:
DUDAĞINDAN
ile/ve/||/<>/>/< YANAĞINDAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Mart 2016 | 23:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37503 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Seviyorsa/n. İLE/VE/||/<>/>/< Çok seviyorsa/n. )

-@ ÇOCUK YETİŞTİRMEDE:
"OLDUĞU KADAR"
ile/ve/değil/yerine/ ||/<>/> OLABİLDİĞİ KADAR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Mart 2016 | 19:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37501 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÖĞRENME:
ZAMANINDA
ile/ve/||/<> OTORİTEDEN ile/ve/||/<> DENEYEREK ile/ve/||/<> HAYATTAN ile/ve/||/<> HAYATTAN BİLE (ÖĞRENEMEME)
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Mart 2016 | 16:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37499 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İndirimli fiyattan. İLE/VE/||/<> Özgürlük bedeliyle. İLE/VE/||/<> Etiket fiyatından. İLE/VE/||/<> Gecikme zammıyla. İLE/VE/||/<> Boşa geçmiş, koskoca bir yaşamla. )

-@ KAYITSIZLIK değil/yerine/>< DERT EDİNME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Mart 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37498 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ERTELEME değil/yerine/>< ONUR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Mart 2016 | 18:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37497 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "SAHİP OLMAK" ile/değil/yerine "ŞAHİT OLMAK"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Mart 2016 | 12:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37495 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SIRTINI DÖNMEK değil/yerine SIRTINI YASLAMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Mart 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37493 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BÖBÜRLENME! ve KİBİRLENME! ve KÖPÜRME! değil/yerine/>< ABART! ve ÇOĞALT! ve PARLAT!
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Mart 2016 | 15:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37490 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

-@ İÂNE ile İÂRE ile İÂŞE ile İBÂTE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Mart 2016 | 16:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37487 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yardım. | Yardım amacıyla toplanan para. İLE Eğreti verme, ödünç verme. İLE Yedirip içirme, besleme, bakma. İLE Barındırma. )

-@ SIFAT-I NOKSAN ile/değil/yerine/||/<>/>< SIFAT-I KEMÂL
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Mart 2016 | 16:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37486 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bilgisizlik/cehalet. İLE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>< Bilgililik/bilgelik. )
( Cehl. İLE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>< İlim. )

-@ TUTARLILIK ile/ve/||/<> "HESABINI VEREBİLMEK"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Mart 2016 | 15:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37468 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ UNUT(TUR)MA ile/ve/değil/yerine/<>/>< GÜVEN
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Mart 2016 | 13:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37466 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BÜROKRASİ ile/ve/ne yazık ki/<>/>< YOLSUZLUK
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Mart 2016 | 13:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37464 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "ÇIKARIMIZI GÖZETMEK" ile/ve/değil/yerine/<> ZARAR GÖRMEMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Mart 2016 | 13:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37463 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İYİLİĞE GEREKSİNİMİ OLANLAR ile/ve/||/<> İYİLİK YAPMAYA GEREKSİNİMİ OLANLAR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ağustos 2016 | 22:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37462 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )
( The Last Bookstore (Son Kitapçı) adlı şu kısa belgesel, Los Angeles'ta bulunan 'Son Kitapçı' adlı kitapçının sahibi ve işletmecisi Josh Spencer'ın yaşamına odaklanıyor. Belgesel, Spencer'ın bir baba, koca, küçük işletme sahibi ve paraplejik olarak hayatını gözler önüne sererken, fiziksel kitaplardan vazgeçemeyenler için bir çekim merkezi haline gelen dükkanının da öyküsünü anlatmış oluyor.

http://lastbookstorela.com

)

-@ YOKLUĞU/N İLE:
TEHDİT
ile/değil/yerine TERBİYE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Şubat 2016 | 17:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37461 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KAMU DENETÇİLİĞİ(OMBUDSMANLIK) ile/ve/||/<> ARABULUCULUK
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mart 2017 | 14:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37459 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İHLÂS ve/||/<> SEKÎNE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Şubat 2016 | 13:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37457 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ NEFS ile/ve/<> VİCDAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Şubat 2016 | 13:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37451 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Öğretmeni ol! İLE/VE/<> Öğrencisi ol! )

-@ ADÂLET:
DIŞARIDA/UZAKTA
ve/değil/yerine/||/<>/>/< KENDİNDE
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Şubat 2016 | 12:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37450 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Adâleti, dışarıda/uzakta aramak. VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>/< Kendinde başlatmak ve oluşturmaktır, asıl ve öncelikli olan. )

-@ ADÂLET ve/||/<>/>/< DAYANIŞMA
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Şubat 2016 | 02:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37449 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ADÂLET ile/ve/<> DÜŞMANIN "ADÂLETİ"
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Şubat 2016 | 02:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37443 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Adâletin gerekliliği ve önceliği, düşmanının "adâletine" maruz kalmamak ve mağdur olmamak içindir. )

-@ YAKINLAŞMA ve/<> YAKINSAMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Şubat 2016 | 01:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37437 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "ÖDEŞMEK" ile/ve/<> "BOY ÖLÇÜŞMEK"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Şubat 2016 | 01:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37434 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İADE ve/> İKÂME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Şubat 2016 | 01:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37433 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜRÜVVET ve/||/<>/>/< MUHABBET
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Şubat 2016 | 01:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37431 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KARARLILIK ile/ve/||/<> ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Şubat 2016 | 01:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37429 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GÜZELLİK:
İZLENİLEN
ile/ve/değil/yerine/||/<>/> YAŞANILAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Şubat 2016 | 01:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37426 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "ÇÖZMEK" ile/ve/değil/yerine "SÜZMEK"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Şubat 2016 | 01:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37424 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SOYUTLAŞTIRMA ile/ve/değil/yerine/||/<>/> YAŞAMA GEÇİRME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Şubat 2016 | 01:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SADAKA ile ISKAT[Ar.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Şubat 2016 | 15:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37417 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Düşürme, aşağı atma. | Düşürülme. | Ölenlerin kılınmamış namazları ve tutulmamış oruçları için verilen sadaka. )

-@ DEĞİŞİM:
KARARDA
ile/ve/||/<> YAŞAMDA ile/ve/||/<> KİŞİDE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Şubat 2016 | 01:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37401 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir sözcükle. İLE/VE/||/<> Bir duyguyla. İLE/VE/||/<> Bir kişiyle[seninle/onunla]. )

-@ ÖNLEME:
İŞ KAZALARINDA
ile/ve/||/<> MESLEK HASTALIKLARINDA
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Şubat 2016 | 01:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37400 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [Gereken doğru/uygun koşulların sağlanmasıyla] %98 ile/ve/||/<> %100 )

-@ YALAN ile IĞRIP
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Şubat 2016 | 00:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37399 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Yalan, düzen. )

-@ HOYRATLIK[Yun.] ile HUŞÛNET[Ar.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Şubat 2016 | 00:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37392 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kaba, kırıcı ve hırpalayıcı. İLE Sertlik, kabalık, kırıcılık. )

-@ HULUS[Ar.] ile HULUSKÂR[Ar., Fars.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2016 | 23:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gönül temizliği. İLE Temiz duygulu, içten. | Dalkavuk, şakşakçı. )

-@ HÖST ile HÖT
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2016 | 23:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37383 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( At, katır gibi hayvanları, özellikle öküzü durdurmak için çıkarılan ses. | Birini uyarmak için kullanılan kaba seslenme. İLE Korkutmak ya da dikkati kendi üzerine çekmek için söylenilen söz. )

-@ HOYRAT[Yun.] ile HOYRAT
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2016 | 23:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kaba, kırıcı ve hırpalayıcı. İLE Güneydoğu Anadolu ile Irak Türk bölgesinde, ezgi ile söylenilen mani. )

-@ HOŞT ile HÖST
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2016 | 23:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37378 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Köpekleri ürkütüp kaçırmak için çıkarılan ses. İLE At, katır gibi hayvanları, özellikle öküzü durdurmak için çıkarılan ses. | Birini uyarmak için kullanılan kaba seslenme. )

-@ GAYRET ve/||/<>/< HAYRET
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2016 | 22:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37375 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GÖÇEBE ile HORDA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2016 | 14:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37368 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Göçebe ve ilkel olarak yaşayan, yağmacı ve sataşkan topluluk. )

-@ "SU KOYVERMEK" ile "YELKENLERİ SUYA İNDİRMEK"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2016 | 12:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37357 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EZBER ve/||/<> İTİRAZ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2016 | 09:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37355 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "ÇOK SESLİLİK" / "İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ" ile/değil DENSİZLİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2016 | 09:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37354 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Sosyal medya"da. İLE/DEĞİL Günlük yaşamda. )
( Keyfiyette. İLE/DEĞİL Gerçeklikte. )
( "Kendi çıkarlarında." İLE/DEĞİL Ortak alanda, olanaklarda ve koşullarda. )

-@ GURUR değil/yerine/>< MUTLULUK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2016 | 08:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37353 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Neden, çocuklar, kavga ettikten sonra hemen barışıp birlikte oynamaya devam ederler? Çünkü, onların mutluluğu, gururdan daha değerlidir. )

-@ STRES ile/değil/yerine/>< TUTKU
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2016 | 08:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37352 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İstemediğin bir şey için çok çalışmak. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Sevdiğin bir şey için çok çalışmak. )

-@ HİCİV/HİCV değil/yerine/= YERGİ/TAŞLAMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Aralık 2016 | 09:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37346 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Birini, bir toplumu, bir düşünceyş, bir nesneyi ya da bir göreneği yermek için yazılmış yazı ya da söylenmiş söz. )
( Terbiyesize, terbiyesizliğini, terbiyesizlik yapmadan ve onun seviyesine inmeden söylemek/yazmak. )

-@ MEYVE ile HIŞIR
[Bölüm: Beslenme] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2016 | 02:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37344 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Olmamış meyve.[Daha çok, kavun, karpuz için kullanılır.] | Coşkunluk gösteren, yaramaz kişi. | Aptal, sersem. )

-@ İYİLİK YAPAR GİBİ GÖRÜNMEK ile/değil/>< İYİLİK YAPIP GÖRÜNMEMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2016 | 01:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37338 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ UYUŞUK/TEMBEL ile/ve/=/||/<> HIMBIL
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2016 | 23:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37331 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MENÂM[< NEVM] ile NEAM
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2016 | 22:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37328 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Uyunacak yer, yatak odası. | Uyku. | Düş, rüya. İLE Hayır! )

-@ DOST/LUK ve/||/<> YARDIM
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2016 | 11:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37326 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Eli. VE/||/<> Seli. )

-@ DİKKAT ÇEKMEK ile/ve/değil/yerine/<> DİKKAT ETMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2016 | 11:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37325 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İNFÂK ile/ve/||/<> İNSAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2016 | 11:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37324 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DESTEKLEME ile/ve/||/<> PEKİŞTİRME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2016 | 11:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37322 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ZAN ile/ve/değil/yerine/<>/>< SEN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2016 | 11:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37318 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DİNLEYEN ile/ve/||/<> OKUYAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Şubat 2016 | 23:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37310 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ne düşüneceğini öğrenir. İLE/VE/||/<> Nasıl düşüneceğini öğrenir. )

-@ KIYAS ile/ve/değil/ne yazık ki/||/<> HAKARET
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Şubat 2016 | 23:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kimseye ve de özellikle çocuklara, ne kıyas, ne de hakaret edilmez! )

-@ ÖĞÜT ile/ve/<>/>< HAKARET
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Şubat 2016 | 23:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37308 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir insana, başkaları yanında verilen "öğüt", öğüt değil "küçük düşürme", "aşağılama" ya da "hakaret" olabilir/olur[bazen/çoğunlukla]. Kimseye ve de özellikle çocuklara, ne kıyas, ne de öğüt, doğru/uygun zaman, zemin ve koşullar oluş(turul)madıkça, yapılmamalıdır. )

-@ UTANMAK değil/yerine DOĞRUYU SÖYLEYİP "KAYBETMEK"/KAZANMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Şubat 2016 | 23:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37306 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [hem] "ÖFKE" ile/ve/hem de/||/<>/>< "HAYRANLIK"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Şubat 2016 | 03:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37304 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "YARDIM" ile "MÜDAHALE"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Şubat 2016 | 02:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37303 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [Kişi/gereksinim sahibi, çevresinden] İstemişse. İLE İstememişse. )

-@ !HEMPA[Fars.] ile/değil/yerine/>< KANKA
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Şubat 2016 | 02:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37298 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kötü işlerde aynı amaçla ve birlikte hareket eden kişi, ayaktaş. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Kan kardeşliği kadar yakınlıkla birlikte hareket eden/ler. )

-@ [ne yazık ki] KÖTÜ KULLANIM ile/ve/||/<>/> KÖTÜYE KULLANIM
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Şubat 2016 | 17:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37272 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [... olduğunu/olacağını] "biliyorsun/biliyordun." İLE/VE/||/<>/> "ZÂTEN"/"SONUÇTA"/"ASLINDA" biliyorsun/biliyordun." )
( "Bir alışveriş, bir fiş." şeklinde, fazladan/gereksiz açıklama yapmak, uyarıda bulunmak. İLE/VE/||/<>/> "Ama bunu söylemenize gerek yok ki! Ben yapınca alışverişi, ZÂTEN/SONUÇTA alıyorum satış fişi." şeklinde [soluksuz/beklemeksizin/düşünmeksizin] "yanıt vermek." )
( Bir kişinin, neyi bilip bilmediğini ve/veya o an/dönem için anımsayıp anımsamadığını "belirlemek", beklentisi içinde olmak, dilin/ifadenin kötü kullanılmasıdır. [Hiçkimsenin, neyi bilip bilmediği, isteyip istemediği ya da yapıp yapamayacağı, hiçbir zaman, zemin ve koşulda bilinemez!] İLE/VE/||/<>/> Sözcüklerin yetersiz ve kötü kullanımıyla birlikte "niyet okumak" ya da genelleyici/indirgeyici/özdeştleştirici/köktenci/toptancı/sonuç odaklı bir yargı ifadesi ise sürecin ve ilişkinin tükenmesine neden olacak/olmuş bir kötüye kullanımdır. [Güç ve baskı uygulama isteği ve/veya nedeniyle olduğu/olabileceği gibi sorumluluktan kaçmak gibi çok çeşitli anlamsız/gereksiz nedenlerden de kaynaklanmaktadır.] )

-@ "AKILLANMAK" ve/||/<>/< "AKIL ALMAK"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Şubat 2016 | 13:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37256 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GENELLEME ile/ve/<> EZBERİNİ SÖYLEMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Şubat 2016 | 12:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37242 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KENDİNİ/BİRİNİ "DEĞERLENDİRİRKEN":
SAHİP OLMADIKLARI(N) İLE
ile/ve/değil/yerine/||/<> SAHİP OLDUKLARI/N İLE NELER YAPTIĞI(N)/YAPABİLDİĞİ(N)
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Şubat 2016 | 00:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37240 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İŞARET PARMAĞIYLA GÖSTERMEK ile/ve/değil/yerine/|| AYAK İZİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Şubat 2016 | 21:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37239 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TEMBEL/LİK ile/ve/||/<> YETERSİZ/LİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Şubat 2016 | 23:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37238 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SIRADANLAŞMAK ile/ve/değil/yerine/<>/>< "UYUM SAĞLAMAK/GÖSTERMEK"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Şubat 2016 | 14:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ELEŞTİRİ ile/ve/değil/yerine/<>/> DAYANIŞMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Şubat 2016 | 14:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37232 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ UNUTMA HAKKI ve/||/<> UNUTULMA HAKKI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Haziran 2016 | 08:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Unutulma Hakkı" nedir? için burayı tıklayınız... )

-@ "KÜL OLMAK" ile/ve/||/<> "GÜL OLMAK"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Şubat 2016 | 13:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Nefsini yakarak. İLE/VE/||/<> İyilik yaparak. )

-@ OLUMSUZ ile/ve/değil/||/<> UYUMSUZ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Şubat 2016 | 12:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37226 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SORUNU ÇÖZMEYE:
NİYETİNİN OLMAMASI
ile/ve/değil/||/<> KARARLILIK GÖSTERMEMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Ocak 2016 | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BOZMADAN ile/ve/değil/yerine/<> KORUYARAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Ocak 2016 | 19:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37211 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DIŞLAMA(MA) ile/ve/<> HOR GÖRME(ME)
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Ocak 2016 | 19:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37210 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SOLGUN değil/yerine/< OLGUN
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Ocak 2016 | 14:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37198 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "KÖTÜ" ile/ve/değil/yerine/||/<> ZOR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Ocak 2016 | 07:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37196 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ZENGİN ile/değil/yerine VARLIKLI
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Ocak 2016 | 04:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37194 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yılmaz Özdil'in, Mustafa Koç yazısı için burayı tıklayınız... )

-@ YANAŞMAK ile SIRNAŞMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ocak 2016 | 12:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37189 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SOKULMAK ile YANAŞMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ocak 2016 | 12:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37188 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ !MİSİLLEME ile/ve/ne yazık ki/> !SAVAŞ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Ocak 2016 | 19:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37184 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BOYKOT ile/ve/<> ZARAR ETTİREREK KARŞILIK VERME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Ocak 2016 | 19:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ NEŞE >< HASTALIK ya da KURUNTU
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Ocak 2016 | 17:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37182 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Neşeli olmayan kişiden, iki türlü kuşkulanılır. Ya hastadır ya da o kişinin, başkalarına bildirmek istemediği bir kuruntusu vardır. [ATATÜRK] )

-@ HECCAV[Ar.] değil/yerine YERGİCİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Ocak 2016 | 09:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37178 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HAZFETMEK[Ar.] değil/yerine GİDERMEK/KALDIRMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Ocak 2016 | 08:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37175 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HAZAR[Ar.] ile Hazar
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Ocak 2016 | 08:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37174 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Barış. İLE Hazar Denizi çevresinde yaşamış, eski bir Türk boyu ya da boydan olan kişi. )

-@ TEMBEL ile HAYLAZ/HAYTA/HAYMANA
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Ocak 2016 | 08:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37173 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Hoşa gitmeyen davranışlarda bulunan kişi. | Çalışma gücü varken çalışmayan, aylaklık eden. )
( HAYTA: Osmanlılar'ın ilk dönemlerinde, eyalet askerlerinin uc boylarında görevli sınıflarından biri. | Serseri, külhanbeyi, kabadayı. )

-@ HAYIRSEVER/HAYIRPERVER = HAYIRHAH[Ar., Fars.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Ocak 2016 | 08:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37171 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yoksullara, düşkünlere, yardıma gereksinimi olanlara, iyilik ve yardım etmeyi seven, iyiliksever, yardımsever. | İyilik dileyen/isteyen, iyicil. )

-@ SIKINTI ile/ve/değil/<> SAKINCA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Ocak 2016 | 07:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37165 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "MANTIK" ile/ve/<> "MAKSAT"
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Ocak 2016 | 00:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] !DEDİKODU ile/değil/yerine/>< BİLGİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ocak 2016 | 23:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37154 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Dilde". İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Akılda. )

-@ İYİLİK:
SÖZ İLE
ve/||/<> VERMEK İLE ve/||/<> DÜŞÜNCE İLE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ocak 2016 | 22:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37153 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Güven oluşturur. VE/||/<> Sevgi oluşturur. VE/||/<> Derinlik oluşturur. )

-@ HAŞİV[Ar.] değil/yerine DOLDURMA
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ocak 2016 | 14:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37148 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Doldurma. | Yazıyı ya da konuşmayı gereksiz ayrıntılarla uzatma. )

-@ SERT ile HAŞİN[Ar.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ocak 2016 | 14:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37147 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Sert, kırıcı, gönül kırıcı olan. )

-@ GURUR:
"GÜÇLÜ" KILAR
ve fakat MUTLU ETMEZ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ocak 2016 | 13:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37146 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BABA:
EVE, "EKMEK" GETİREN
ile/ve/değil/||/<> SEVGİSİNE, EMEK VEREN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ocak 2016 | 12:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37145 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ UNUTMAK ile KUTLAMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ocak 2016 | 03:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37144 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [durum/haber] Kötüyse. İLE İyiyse. )

-@ AL ile/ve/değil/yerine /||/<>/< AS
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ocak 2016 | 02:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37142 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )
( [gereksinimin] Varsa. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Yoksa. )

-@ DEPRESYON ile MUTSUZ OLMA
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ocak 2016 | 00:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37139 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

-@ HAŞARI değil/yerine YARAMAZ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ocak 2016 | 23:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37138 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çok yaramaz çocuk. | Huysuz, azgın hayvan. )

-@ İNATÇI ile HARIN
[Bölüm: Hayvanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ocak 2016 | 21:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37121 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Bir şeyden huylanıp yürümeyen, geri geri giden hayvan. | [mecaz] Hain, huysuz. | [mecaz] Obur. )

-@ KÜSTAH ile HARFENDAZ[Ar., Fars.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ocak 2016 | 21:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37119 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Onur kırıcı söz söyleyen. )

-@ !HARBİYE ile Harbiye
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ocak 2016 | 21:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37115 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Savaş işleri. İLE Subay yetiştiren yüksekokul, Harp Okulu. )

-@ HARBİ ile HARBİ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ocak 2016 | 21:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37114 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ateşli silahların içini temizlemekte kullanılan çubuk, harbe. | Doğru, hilesiz, temiz, mert. İLE Savaşla ilgili. Osmanlı Devleti'yle henüz barış durumunda bulunmayan, bir antlaşma yapmamış devletler ve bu devletlerin uyrukları. | Osmanlı ülkelerinde ticaretle uğraşan yabancı uyruklulara verilen ad. )

-@ HARAZA ile HARAZA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ocak 2016 | 21:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37112 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kavga, gürültü, karışıklık. | Öfke, sinir. İLE Sığırın öd kesesinden çıkan taş. )

-@ SAKLAMA(MA)K ile/ve/<> ESİRGEME(ME)K
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ocak 2016 | 16:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37108 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÎFÂ[< VEFÂ] ile/ve/<> İCRÂ[< CEREYÂN | çoğ. İCRÂÂT]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ocak 2016 | 15:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37107 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ödeme, yerine getirme. | Bir işi yapma. | İş görme. İLE/VE/<> Akıtma, akıtılma. | Yapma, yerine getirme, bir işi yürütme. | Bir müzik parçasını çalarak gösterme. | Borçlunun, alacaklıya karşı ödemekle yükümlü bulunduğu bir şeyi, adlî bir oluşum aracılığıyla elde etme. )

-@ KİTAP OKUMAYI SEVMEYEN ile/değil/yerine/<> ARADIĞI KİTABI HENÜZ BULAMAMIŞ OLAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ocak 2016 | 14:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37105 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ASPERGER ile/<> OTİZM
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ocak 2016 | 14:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37104 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

-@ HAMİYET değil/yerine KORUMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ocak 2016 | 03:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37092 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir insanın, yurdunu, ulusunu ve ailesini koruma çabası. )

-@ HAL ile HAL ile HAL[Fr. < Cerm.] ile HAL
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Ocak 2016 | 15:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37075 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların ya da taşıdığı niteliklerin tümü, durum. | Davranış. | Şimdiki zaman, içinde yaşanılan zaman. | Güç, kuvvet, takat. | Kötü durum, sıkıntı, dert. İLE Genellikle üstü kapalı pazaryeri. İLE Çözme, çözülme eritme, karışık bir sorunun içinden çıkma, sonuca varm.a İLE Tahttan indirme. )

-@ İCTİMÂ-İ ŞERÂİT ve/||/<> İMTİNÂ-İ MEVÂNİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Ocak 2016 | 00:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37071 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Koşulların, biraraya gelmesi. VE/||/<> Engellerin, ortadan kalkması. )

-@ SINIR ile/ve/<> SINAMA
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ocak 2016 | 23:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37070 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TAKDİS ile/ve/değil/yerine/<>/< TAKDİR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ocak 2016 | 23:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37067 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sadece, Allah içindir. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/<>/< ... )

-@ SEVMEK-SEVİLMEK ile/ve/<> ANIMSAMAK-ANIMSANMAK ile/ve/<> BAĞIŞLAMAK-BAĞIŞLANMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ocak 2016 | 02:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37059 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Üçü de güzeldir fakat ilkleriyle de yetin(ebil)mek gerekir. )

-@ AĞACI:
[ne yazık ki] !KESERSENİZ
ile/değil/yerine/>< KESMEZSENİZ
[Bölüm: Bitkiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ocak 2016 | 02:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37057 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kazık kalır, üstüne oturursunuz. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Gölge olur, altına oturursunuz. )
( )

-@ OLMA!:
[ne] PİŞMAN
ne DÜŞMAN ne [de] KAHRAMAN
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ocak 2016 | 01:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37054 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İNSAN:
CAN
ve/||/<>/> GÜÇ ve/||/<>/> /< İKRAR ve/||/<>/> /< ADÂLET ve/||/<>/> KEMÂL
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Ocak 2016 | 22:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37052 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İnsan, doğar ve can kazanır. VE/||/<> />/< Canında güç kazanır/bulur. VE/||/<> />/< Gücünü, kararlarında/ikrarında bulur. VE/||/<> /< Kararında adâletli ise, erdemli olur. VE/||/<> />Adâletinde olgunluğu/kemâli bulursa, olgun/kâmil olur. )

-@ KALP (İLE) ve/||/<> DİL (İLE)
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Ocak 2016 | 03:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37049 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İkrar. VE/||/<> Tekrar. )

-@ "PROTEST" (TUTUM/TAVIR) değil/yerine TEPKİCİ/TEPKİSEL (TUTUM/TAVIR)
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Ocak 2016 | 03:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37048 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YOKSA ... ile AKSİ HALDE ...
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Ocak 2016 | 03:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37047 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YOKSUL:
YENİ
ile ÖZGÜR ile YARATICI ile BİRLEŞMİŞ ile DÜŞKÜN
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Ocak 2016 | 03:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37046 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Eric Hoffer'ın, Kesin İnançlılar[Kitle Hareketlerinin Anatomisi] adlı kitabını okumanızı salık veririz... )

-@ MUHAFAZAKÂR ile/ve/değil/<>/>< RADİKAL
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Ocak 2016 | 03:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37045 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gelecek endişeli. İLE/VE/DEĞİL/<>/>< Gelecekten ümitli. )

-@ REDDETME ile/ve/değil/yerine/<>/> YADSIMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Ocak 2016 | 03:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37041 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "ZARARLI/YANLIŞ/KÖTÜ/GÜNAH/HARAM AMA ..." ile/değil/yerine ... VE ZARARLI/YANLIŞ/KÖTÜ/GÜNAH/HARAM
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Ocak 2016 | 23:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37039 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SINIR ile/ve/değil/yerine/<> ÇARE
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Ocak 2016 | 04:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37038 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çare/ler... [için burayı tıklayınız] )

-@ [HANGİ]
(")HAKLA?(") (HİZMET)
ile/ve/değil/yerine/||/<>
AKLA? (HİZMET)

[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2015 | 20:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36996 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İLÜZYON değil/yerine GÖZBAĞI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2015 | 14:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36990 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GÖTÜRÜ ile GÖTÜRÜM ile GÖTÜRÜŞ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2015 | 14:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36986 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Para ile satın alınan şeyler ya da para karşılığında yapılan işler için toptan fiyat vererek. İLE Dayanma. İLE Götürme eylemi ya da biçimi. )

-@ GÖSTERİM ile GÖSTERİŞ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2015 | 14:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36985 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Görüntülerin gösterici yardımıyla bir yüzeye yansıtılması işi. | Sinema, tiyatro, konser gibi sanat dallarında verilen gösterilerden her biri, seans. İLE Gösterme eylemi ya da biçimi. | Başkalarını aldatmak, şaşırtmak, korkutmak ya da kendini beğendirmek için birinin yaptığı yapay davranış. | Göze çarpıcı nitelik, göz alıcılık. )

-@ ARMAĞAN ile/ve/<> GÖRÜMLÜK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2015 | 14:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36984 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/<> Yalnız görülmek için konulan nesne. | Nişanlanılacak kıza ilk kez görmeye gidildiğinde, erkek tarafından takılan ya da verilen armağan. )

-@ GÖRKEM ile GÖRK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2015 | 14:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36983 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Göz alıcı ve gösterişli olma durumu. İLE Güzellik, gösteriş. )

-@ GÖRENEK ile GÖRGÜ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2015 | 14:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir şeyi, eskiden beri görüldüğü gibi yapma alışkanlığı. İLE Bit toplum içinde var olan ve uyulması gereken saygı ve incelik kuralları, terbiye. | Bir kimsenin, karşılaştığı ve kişiliği üzerinde olumlu etki yapan deneysel bilgi, deneyim. | Görmüş olma durumu. )

-@ GELENEK ile/ve/değil/<> GÖRENEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2015 | 14:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36981 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/DEĞİL/<> Bir şeyi, eskiden beri görüldüğü gibi yapma alışkanlığı. )

-@ GÜL ile/<> NİLÜFER(LOTUS)
[Bölüm: Bitkiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Aralık 2015 | 05:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36940 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dikenlikte. İLE/<> Bataklıkta. )

-@ İŞÇİ ile BİLİMİNSANI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Aralık 2015 | 04:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36937 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Emeğinin karşılığını almazsa çalışmaz, çalışmaya devam etmez.[Haklı olarak!] İLE Hiçbir karşılık almasa da sonuna kadar çalışır. )

-@ TEŞEBBÜS ile/ve/||/<>/> TESADÜF
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Aralık 2015 | 12:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36934 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Teşebbüs etmezsen, tesadüf etmez. )

-@ ZORLAMA ile/ve/||/<> ABARTI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Aralık 2015 | 17:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36933 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TUTUKLAMA:
"CEZA"
değil TEDBİR
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Aralık 2015 | 15:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36932 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HARCAMA ile/ve/<>/> YALNIZLIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Aralık 2015 | 14:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36931 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kazanmak için etrafındakileri harcayanların elde edeceği şey "galibiyet" değil yalnızlıktır. )

-@ [ne yazık ki] !KİN ile/<> !GILLÜGİŞ/GILLIGIŞ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Aralık 2015 | 17:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36928 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/<> Gizli kin, gizli ve kötü erek/amaç. )

-@ ERİN ve ERİŞKİN ile/ve/||/<>/> ERGİN
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Aralık 2015 | 02:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36912 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 13-15 yaş civarına gelmiş, bülûğa ermişler. VE 18-21 yaşlarını doldurmuşlar. İLE/VE/||/<>/> İhtiyârını devrede tutanlar, nelere, ne kadar HAYIR! diyeceğini ve istencini/irâdesini neye, ne kadar yönelteceklerini bilenler/uygulayanlar. )

-@ TAKDİR ile/ve/||/<> TASARRUF
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Aralık 2015 | 02:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36911 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ISIRMAK ile/değil/yerine "DİŞLERİNİ GÖSTERMEK"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Aralık 2015 | 02:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36910 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DEVLET ile/ve/||/<> VATANDAŞ
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Aralık 2015 | 15:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36909 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sadece yükümlülükleri vardır. [Hak sahipliği söz konusu değildir.] İLE/VE/||/<> Hakları ve yükümlülükleri vardır. )

-@ PLASEBO (ETKİSİ) ile/ve/<>/>< NOSEBO (ETKİSİ)
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Aralık 2015 | 20:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36908 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Memnun edeceğim." İLE/VE/<>/>< "Zarar vereceğim." )

-@ DİNLE! ve/||/<> YÜZLEŞ! ve/||/<> ANLA!
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Aralık 2015 | 01:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36907 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [yoksa] Dilin, seni sağır eder. VE/||/<> Kalbin, seni eser eder. VE/||/<> Zihnin, seni deli eder. )

-@ OLMADAN ÖNCE OLSUN DİYE ve/||/<> ÖLMEDEN ÖNCE ÖLSÜN DİYE
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Aralık 2015 | 15:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KENDİ İÇİN KILMA ile/değil/yerine BELİRLEME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Aralık 2015 | 15:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36892 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ (")MERCİMEĞİ(") ... :
"FIRINA VERMENİN" HAZZI
ve/||/<>
EVSİZ(LER)E VERMENİN HUZURU

[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Aralık 2015 | 11:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36891 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( EVSİZLERİ (DE) DÜŞÜN(ELİM)!!! )
( Çorbada Tuzun Olsun!... )

-@ GENELME ile GENELEME ile GENELLEME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Aralık 2015 | 03:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36881 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Genişleme. İLE Bir düşüncenin, farklı sözlerle, yeniden/tekrar anlatılması. İLE Bir ya da birkaç özel/tekil veriyi/durumu, herşeyi/herkesi katarak ve tek bir şeye indirgeyerek açıklamaya çalışma "iddiası"/zayıflığı.[Tüm genellemeler, yanlıştır! Bu bile!] )

-@ GECESEFÂSI ile GECE SEFÂSI
[Bölüm: Bitkiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Aralık 2015 | 22:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36863 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İkiçeneklilerden, gece açan küçük kokulu çiçekleri olan, otsu bir bitki. İLE Yaz gecelerinde, havanın ve doğanın güzelliklerini yaşamak üzere yapılan etkinlik, yürüyüş, dolaşma. )

-@ EREK/AMAÇ ile/değil GARAZ/GAREZ[Ar.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Aralık 2015 | 21:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36854 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/DEĞİL Birine karşı güdülen kötülük etme isteği, kin, düşmanlık. )

-@ GAM[Ar.] ile GAM[Yun.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Aralık 2015 | 20:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36850 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tasa, kaygı, üzüntü. İLE Notaların baştan sona [kalından inceye] ve/veya sondan başa [inceden kalına], tek solukta okunması. [ DO-RE-Mİ-FA-SOL-LA-Sİ--D0--Sİ-LA-SOL-FA-Mİ-RE-DO ] )

-@ ZANN ile/ve/||/<>/>/< "EZBER/KALIP"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Aralık 2015 | 17:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36839 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "PEŞİNDE KOŞMAMAK" ile/ve/değil/yerine/||/<> VAZGEÇMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Aralık 2015 | 17:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36837 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TÜKETİM ile/ve/değil/yerine/||/<> PAYLAŞIM
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Aralık 2015 | 16:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36826 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ FUHUŞ ile/ve/||/<> GABİN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Aralık 2015 | 03:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36816 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/||/<> Alışverişte, satın alınan mala ödenilen karşılığın, malın değerinden çok fazla olması, alışverişte hile yapma. | Edimler arasında açık oransızlık. )

-@ KÜSTAH ile FODUL[Ar.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Aralık 2015 | 01:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36783 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Üstünlük taslayan, kibirlenen. )

-@ GEREKSİNİM ve/||/<>/> DİLE GETİRMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Aralık 2015 | 13:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36728 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gereksinimi olduğu halde dile getirmeyen, dilsiz kalsa daha iyidir. )

-@ ADÂLET VE EŞİTLİK ve/||/<>/> UYUM VE DOSTLUK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Aralık 2015 | 13:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36725 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ZARARI SABİT GELENEĞE SAPLANMA değil/yerine/>< YARARLI SABİTİN TAKLİDİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Aralık 2015 | 13:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36724 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] BENCİLLİK ile/ve/||/<>/> NEFRET VE DÜŞMANLIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Aralık 2015 | 13:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36723 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GÜÇ ile/ve/||/<>/>< ZAYIFLIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Aralık 2015 | 13:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36722 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Güçlü ağaç, meyve vermede acele etmez. )

-@ İSTEK/TAMAH ile/ve/değil/yerine/>< KANAAT
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Aralık 2015 | 13:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36721 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zahmet. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/>< Rahatlık. )

-@ "AŞIRI ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK" ile/ve/<>/>/< YAĞCILIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Aralık 2015 | 13:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36720 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "ÇIRPINMA" ile/ve/<> "CANLANMA"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Aralık 2015 | 13:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36719 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KİŞİNİN/ULUSUN:
TOPRAĞI
ile/ve/||/<>/> BİNASI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Aralık 2015 | 13:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36718 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ümit. İLE/VE/||/<>/> Çalışma. )

-@ İKİLEM ile/ve/<> İKİRCİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Aralık 2015 | 13:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36716 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KUŞKU ile/ve/<> İKİRCİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Aralık 2015 | 13:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36715 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SEN ve/||/<>/> BEN
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Aralık 2015 | 22:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36712 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sar! VE/||/<>/> Hoş olurum. )

-@ HİLE ile/ve/<> DESİSE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Aralık 2015 | 13:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36711 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/<> Hile, oyun, el altından yapılan iş. )

-@ AŞKLA ve/||/<> SEVGİYLE ve/||/<> MUHABBETLE
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Aralık 2015 | 15:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36709 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Doğ(ur)mak. VE/||/<> Büyü(t)mek. VE/||/<> Geliş(tir)mek. )

-@ TOPLUMLARI:
BİLGİNLER AYDINLAT("A")MAZSA
> ŞARLATANLAR ALDATIR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Aralık 2015 | 13:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36707 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ VEHİM ile/ve/||/<> TELÂŞ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Aralık 2015 | 19:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36702 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÜSTLENME ile/ve/||/<> KABULLENME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Aralık 2015 | 19:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36699 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SÜREKLİLİK ile/ve/<> ÖLÜMSÜZLÜK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Aralık 2015 | 19:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36698 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İYİ KULLANMAK ile/ve/||/<> YARARLANMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Aralık 2015 | 19:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36696 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TAHAMMÜL EDEMEMEK ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< ALIŞAMAMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Aralık 2015 | 19:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36694 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İŞ VERMEK:
YETERSİZE
ile/ve/<> HIRSLIYA ile/ve/<> YETERSİZ HIRSLIYA
[Bölüm: hizmet] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Aralık 2015 | 19:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36692 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Başarısızlığa neden olur. İLE/VE/<> Kavgaya neden olur. İLE/VE/<> Fitneye neden olur. )

-@ HİZMET:
40'INA KADAR
ile/ve/<>/> 40'INDAN SONRA
[Bölüm: hizmet] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Aralık 2015 | 19:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36691 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ben, neye/kime? İLE/VE/<>/> Ne/kim, bana? )

-@ TENKÎD:
TEKLİFSİZ
değil/yerine/>< TEKLİFLİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Aralık 2015 | 03:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36689 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Teklîfsiz tenkîd, tahrîptir; tahrîbat ile tamîrât yapılmaz... )

-@ ÇOK KULLANIM ile/ve/değil/||/<> KÖTÜ KULLANIM
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Aralık 2015 | 02:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36687 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AFFETMEK ile/ve/değil/yerine/||/<> VAZGEÇMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Aralık 2015 | 16:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36686 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BASKI ile/ve/değil/yerine/<> HAKİMİYET
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Aralık 2015 | 02:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36683 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TEHDİT ile/ve/||/<>/> TEDİRGİNLİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Aralık 2015 | 02:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36682 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KURALSIZLIK ile/değil/yerine/>< KURALLILIK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Aralık 2015 | 14:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36678 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( En kötü "kurallılık", en iyi kuralsızlıktan iyidir. )

-@ UCUZ "MUTLULUK" değil/yerine YÜCELTEN "ISTIRAP"
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Aralık 2015 | 14:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36677 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AKLININ BAŞINA GELMESİ ile/değil/yerine/>< AKLI BAŞINDA DAVRANMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Aralık 2015 | 14:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36676 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TANIMA ile/<> AYRILMA
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Aralık 2015 | 14:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36675 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İnsanların birbirini tanıması için en iyi zaman, ayrılmalarına en yakın zamandır. )

-@ CAHİL ile/ve/||/<> "PİSLİK"
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Aralık 2015 | 13:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36674 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÇÖZÜM ile/ve/||/<> DÜZENLEME
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Aralık 2015 | 11:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36672 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "KAŞIKLA VERİP, KEPÇEYLE ALMAK" değil/yerine KOŞULSUZ VE BEKLENTİSİZ VERMEK/HİZMET
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Aralık 2015 | 11:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36671 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HUKUKU:
DELMEK
ile/değil/yerine DEĞİŞTİRMEK
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Aralık 2015 | 11:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36670 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KABUL ile/ve/değil/<> İÇSELLEŞTİRME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Aralık 2015 | 11:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36668 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DAYATMA/CI "ÇÖZÜMLER" ile/değil/yerine/>< GERÇEK/SAĞLAM ÇÖZÜMLER
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Aralık 2015 | 11:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36667 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SAVUNMA HAKKI ile/ve/||/<> KENDİNİ İFADE ETME HAKKI
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Aralık 2015 | 11:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36666 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AFORİZMALAR ile/ve/||/<> BAHANELER
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Aralık 2015 | 10:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36665 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] AYRIMCILIK ile/ve/||/<> NEFRET
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Aralık 2015 | 10:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36664 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] ŞİDDETİN MEŞRÛLAŞTIRILMASI ile/ve/<> ÖTEKİLEŞTİRME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Aralık 2015 | 10:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36663 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HAİNLEŞTİRME ile/ve/<> ÖTEKİLEŞTİRME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Aralık 2015 | 10:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36662 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÖTEKİLEŞTİRME ile/değil/yerine/>< HAK/LAR
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Aralık 2015 | 10:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36661 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] ÖTEKİLEŞTİRMEDE:
AYRIMCILIK
ile/ve/<> NEFRET (SÖYLEMLERİ/TUTUMLARI)
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Aralık 2015 | 10:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36660 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "GRUPLAŞ(TIR)MA" ile/ve/değil/ne yazık ki/<> "KUTUPLAŞ(TIR)MA"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Aralık 2015 | 01:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36659 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÖFKE ile/<> SUSMA/SÜKÛT
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Aralık 2015 | 23:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36653 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kızmış olduğunun göstergesidir. İLE/<> Kırılmış olduğunun göstergesidir. )

-@ İLİŞKİ:
HAFTADA 3 GÜN
ve/||/<> 3'ER SAAT
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Kasım 2015 | 14:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36630 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BÜYÜK DEVLET BAŞKANLARI ile/<> BÜYÜK BİLGİNLER
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Kasım 2015 | 12:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36629 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bilginlerle düşüp kalkanlar. İLE/<> Devlet başkanlarıyla düşüp kalkmayanlar. )

-@ YARGISIZ İNFAZ ile/ve/değil/ne yazık ki/<>/> "YARGILI" İNFAZ
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Kasım 2015 | 02:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36622 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HATA ve/||/<>/< DENEME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Kasım 2015 | 01:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36621 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hata yapmış olman, denediğin anlamına gelir. Denemeden, vazgeçme! )

-@ FEDÂKÂRLIK:
YAPTIKLARIN
ile/değil YAPMADIKLARIN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Kasım 2015 | 20:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36620 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Başkaları için. İLE/DEĞİL Kendin için. )

-@ KENDİNİ:
"YÜCELTEN"
değil/yerine/>< ALÇALTAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Kasım 2015 | 15:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36619 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Alçalır. DEĞİL/YERİNE/>< Yücelir. )

-@ KONUŞMAYA DEĞER KİŞİLERLE KONUŞMAMAK ile/ve/<> KONUŞMAYA DEĞMEZ KİŞİLERLE KONUŞMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Kasım 2015 | 04:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36618 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kişileri kaybettirir. İLE/VE/<> Söz(cük)leri kaybettirir. )

-@ BİR ADIM (İLE) ile/ve/<> BİR "SÖZ"(ÜN) (İLE)
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Kasım 2015 | 16:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36616 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Karşına geçer/geçebilir. İLE/VE/<> Düşmanın olabilir. )

-@ MANİSA "TARZANI" değil MANİSA APAÇİSİ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Kasım 2015 | 11:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36615 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "ÇOK PARAYA GEREKSİNİMİM/İZ VAR" ile/değil PARAYA, ÇOK GEREKSİNİMİM/İZ VAR
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Kasım 2015 | 20:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36607 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KABUL ile/ve/||/<>/>/< İTİBAR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Kasım 2015 | 22:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36605 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/||/<>/>/< Saygı gösterme. | Önem verme. | Onur/şeref, haysiyet. | Bir şeyin, gerçek değil kararlaştırılan değeri. | İbret alma. | [ticaret] Söz ya da imzanın değeri. [İng./Fr. CREDIT] | Değer. )

-@ CAYDIRICILIK ile/ve/||/<> ISLAH EDİCİLİK
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Kasım 2015 | 20:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36603 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BORCUNU/"VERGİNİ":
"ÖDEMEME"
ile/değil/yerine ÖDEYEMEME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Kasım 2015 | 20:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36602 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ADÂLET:
DENKLEŞTİRİCİ
ile/ve/||/<> DAĞITICI
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Kasım 2015 | 19:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36600 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ZORUNLULUK ile/ve/değil/yerine/<>/< BAĞLAYICILIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Kasım 2015 | 19:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36597 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HABERSİZ AYRILMADA/UZAKLAŞMADA:
VAROLUP OLMAMANI UMURSAMAMAK
ile/ve/<>/< VAROLUŞUNUN, ÖNEMİ/ANLAMI/DEĞERİ/FARKI YOK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Kasım 2015 | 02:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36596 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İVEDİ/MÜSTACEL değil/yerine EVGİN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Kasım 2015 | 02:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36577 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Öncelikle yapılması gereken. )

-@ ŞİRK değil/yerine EŞKOŞMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Kasım 2015 | 02:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36568 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İTAATKÂR/MUTÎ[Ar. < TÂAT] değil/yerine ESLEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Kasım 2015 | 01:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36555 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Başkasının buyruk ya da dileklerini yerine getiren, yumuşak başlı. )

-@ [ne] KARDAŞ, [ne de] ARKADAŞ ile/değil/sadece HALDAŞ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Kasım 2015 | 19:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36549 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sükût kıvâmındaki çığlığı, ne kardaş, ne de arkadaş; sadece hâldaş olanlar duyar. )

-@ ÖYKÜCÜ ile "SİYASETÇİ"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Kasım 2015 | 11:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36545 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Ben öykücüyüm, isterseniz inanmayabilirsiniz!" derler. İLE ... [Burayı, gerektiği gibi kendiniz dolduruyorsunuzdur (umarız).] )

-@ BÜYÜK HATA:
BİR ŞEYE/KİŞİYE, GEREĞİNDEN FAZLA DEĞER VERMEK
ile/ve/değil/<> KENDİNE, HAK ETTİĞİNDEN DAHA AZ DEĞER VERMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Kasım 2015 | 11:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36543 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DEDİKODU ile/değil/yerine HATA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Kasım 2015 | 15:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36542 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çalışmayanın "yaptığı". İLE/DEĞİL/YERİNE Çalışanın yaptığı. )

-@ KAÇMAK ile/değil/yerine UZAK DURMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Kasım 2015 | 23:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36541 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÖVMEK ile/değil/yerine TAKDİR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Kasım 2015 | 23:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36540 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İSRAF değil/yerine/>< İKTİSAT
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Kasım 2015 | 21:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36535 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çok şeyi, azaltır. DEĞİL/YERİNE/>< Az şeyi, çoğaltır. )

-@ ÖLÜM:
"ÖNÜNDE DURURSAN"
ve/||/<> "KAÇARSAN"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Kasım 2015 | 21:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36534 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yakalar. VE/||/<> Yetişir. )

-@ EN (")ÜSTÜNLER/BÜYÜKLER("):
AHMAKLIK/HAMÂKAT ve KENDİNİ BEĞENMEK
değil/yerine AKIL ve İYİ HUY
[Bölüm: en] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Kasım 2015 | 21:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36533 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yoksulluğun. VE Korkulacakların. DEĞİL/YERİNE Zenginliğin. VE Beğenileceklerin. )

-@ NEFSİNİ:
"SİLEN"
değil/yerine/>< BİLEN
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Kasım 2015 | 20:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36532 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DIŞLAMA! ve/||/<> YARGILAMA!
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Kasım 2015 | 20:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36531 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "IRKÇILIK" ile/değil YABANCI DÜŞMANLIĞI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Kasım 2015 | 19:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36526 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İRADE ile/ve/değil/<> İKTİDAR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Kasım 2015 | 10:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36523 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KİŞİLER:
(")AKILLI(")
ile/ve/||/<> (")DUYARLI(") ile/ve/||/<> (")ETKİLİ(")
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Kasım 2015 | 20:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36522 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Duygusuz. İLE/VE/||/<> Etkisiz. İLE/VE/||/<> Akılsız. )

-@ DÜRTMEK ile/değil/yerine UYARMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Kasım 2015 | 20:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36519 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "BAŞARILI" ile/değil/yerine DEĞERLİ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Kasım 2015 | 15:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36505 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Verdiğinden, fazlasını alır/almaya çalışır. İLE/DEĞİL/YERİNE Aldığından, fazlasını vermeye çalışır. )

-@ İZ ve/<> GÖZ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Kasım 2015 | 23:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36502 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tarlada izi olmayanın, hasatta gözü ol(a)maz. )

-@ OLANLA(RLA) / OLDUĞU KADARIYLA:
TATMİN/MUTMAİN OLMA(MA)K
ile/ve/değil/yerine/||/<> YETİNME(ME)K
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Kasım 2015 | 00:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36500 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YAMAK = ELULAĞI
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Kasım 2015 | 14:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36465 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir işte, yardımcı olarak çalışan erkek. | Yeniçeri ocağında, topçu ve humbaracı gibi askeri kuruluşlarda, aday olarak bulunan kişi. | Birinin etkisinde kalarak, onun sözünden hiç çıkmayan kişi. )

-@ ELİM[Ar.] değil/yerine ACINACAK/ACIKLI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Kasım 2015 | 14:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36462 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YANKICA ile YANSICA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Kasım 2015 | 13:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36453 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Başka birinin kullandığı söz ya da tümceleri, anlamsız olarak yankı gibi yineleme. İLE Başkasının yaptığı devim ve davranışları, anlamsız olarak yineleme. )

-@ EDÂ ile EDÂ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Kasım 2015 | 12:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36440 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Davranış, tavır. | Naz, işve. | Anlatış yolu. İLE Verme, ödeme. | Namazı kılma, yerine getirme. )

-@ "MEYDAN/CANINA OKUMAK" değil/yerine/>< KİTAP OKUMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Kasım 2015 | 00:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36438 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ VAZGEÇ! ile/ve/||/<> VAZGEÇME!
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Kasım 2015 | 00:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36436 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dünyadan. İLE/VE/||/<> Kendinden! )

-@ TAVLA ile DAMA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Kasım 2015 | 23:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36434 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hayal. İLE Zekâ. )
( Satranç tahtasında, dama oynayan kaybeder. )
( Hesap + olasılık. İLE Küçük hesap. )

-@ ETKİNLİK ile EDİLGENLİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Kasım 2015 | 23:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36433 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tarihte yerini alır. İLE Yazında[edebiyatta] yer bulur. )

-@ HEVESKÂR ile/değil/yerine TALEPKÂR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Kasım 2015 | 23:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36430 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tembel olur. İLE/DEĞİL/YERİNE Gereğini yerine getirebilecek kadar çalışkan olur. )

-@ [İNANÇ +] İLİM ile/ve/||/<> İRFAN ile/ve/||/<> HÜZÜN ile/ve/||/<> NEŞE ile/ve/||/<> [bunlar yoksa]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Kasım 2015 | 23:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36427 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hikmet. İLE/VE/||/<> Rahmet. İLE/VE/||/<> Zarafet. İLE/VE/||/<> Muhabbet. İLE/VE/||/<> Şiddet. )

-@ [İNANÇ +] KUŞKU ile/ve/||/<> CEHALET ile/ve/||/<> GAFLET ile/ve/||/<> HIRS ile/ve/||/<> KİBİR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Kasım 2015 | 23:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36426 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Nifak. İLE/VE/||/<> Taassub. İLE/VE/||/<> Gösteriş. İLE/VE/||/<> Fesad. İLE/VE/||/<> Zulüm. )

-@ ŞARLATAN[İt.] ile/ve/<> ŞAKLABAN
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Kasım 2015 | 22:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36425 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kendi bilgi ve niteliklerini ya da mallarını överek, çevresindekileri kandıran, dolandıran kişi. İLE Şen, şakacı ve güldürücü kişi. | Dalkavuk. )

-@ HOBİ değil/yerine DÜŞKÜ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Kasım 2015 | 17:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36421 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [Fars.] DÜRÜST ile DÜRÜŞT
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Kasım 2015 | 17:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sözünde ve davranışlarında, doğruluktan ayrılmayan, doğru, onurlu. | Doğru, yanlışsız. İLE Sert; gücendirici, kırıcı. )

-@ SİPER ile DULDA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Kasım 2015 | 14:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36412 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yağmur, güneş ve rüzgârın etkileyemediği, gizli, kuytu yer. | Esirgeme, koruma. )

-@ İCBÂR ile/değil/yerine İTİBÂR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Kasım 2015 | 07:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36401 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ OYALAMAK ile/ve/<> AVUTMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Kasım 2015 | 07:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36400 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "İDARE ETMEK" ile/ve/<> OYALAMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Kasım 2015 | 07:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36399 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KİŞİLERCE, BEĞENİLMEMEK ile/ve/değil/||/<>/< KİŞİLERE, YARANAMAMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ekim 2015 | 20:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36382 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KİŞİLERİN, BİRBİRLERİNİ:
SEÇMESİ
ile/ve/değil/yerine/||/<>/< BELİRLEMESİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ekim 2015 | 20:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "BAĞLANTI":
"BULMAK"
ile/ve/<>/> "KURMAK"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ekim 2015 | 19:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36380 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BENİMSEME ile/ve/değil/yerine/<> İÇSELLEŞTİRME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Ekim 2015 | 18:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36379 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İZÂN ve/<> FERÂSET
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ekim 2015 | 20:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36378 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İNŞAALLAH ile/ve/<> MAAŞALLAH ile/ve/<> DUR BAKALI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ekim 2015 | 20:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36377 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ZARÂFET:
GÖZE BATMAK
değil/yerine/>< AKILDA KALMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Ekim 2015 | 11:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36368 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DUYGUNUN:
NESNESİ
ile/ve/değil/<>/< NEDENİ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Ekim 2015 | 21:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36366 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BİR KAP YEMEK ve/||/<> BİR KALP SEVGİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Ekim 2015 | 18:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36361 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GEÇ TANIMA/ANLAMA! değil/yerine GENÇKEN TANI/ANLA!
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Ekim 2015 | 21:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36360 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "SAÇMALIK" ile/ve/değil/yerine/<> ÇELİŞKİ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Ekim 2015 | 15:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36358 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KASIT ile/ve/<> AYRIM
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Ekim 2015 | 15:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36357 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KÜÇÜMSEMEK ile ÖNEMSEMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Ekim 2015 | 00:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36355 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Sahip olduklarını/olduklarında." İLE "Sahip olamadıklarını/olamadıklarında." )

-@ İFNÂ / İCBÂR değil/yerine İKNÂ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Ekim 2015 | 18:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36353 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ OLUMSUZLUK ile/ve/değil/<> ÜMİTSİZLİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Ekim 2015 | 11:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36351 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ NE KADAR:
("ÇOK"/"AZ") YEDİĞİN
ile/değil/yerine/||/<>/< ÇOK ÇİĞNEDİĞİN
[Bölüm: Beslenme] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Ekim 2015 | 08:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36350 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yediğini, iç; içtiğini, ye!
[ O kadar çok ve uzun süre çiğne ki, lokmanı, katı değil sıvı duruma gelene gelsin ve yediğin şeyi yutma ve ancak içmiş ol! İçtiklerini de, yavaş yavaş, çiğniyormuş gibi yut! ] )

-@ SALDIRMAK ile/ve/<>/> "SAYDIRMAK"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Ekim 2015 | 17:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36349 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÇATIŞMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/>< ÇALIŞMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ekim 2015 | 12:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36346 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "İNDİRGEMECİLİK" >< ÇEŞİTLİLİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ekim 2015 | 12:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36345 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÂFÂKÎ ile/ve/<> İZÂFÎ ile/ve/<> KEYFÎ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ekim 2015 | 12:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36344 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "HABERİM OLMADI" ile/değil/yerine HABERİM BİLE OLMADI
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ekim 2015 | 12:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36340 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kendini merkeze koyarak. İLE/DEĞİL/YERİNE Kavramı, olguyu, süreci, ortak alanı/durumları göz önünde bulundurarak. )

-@ YAPTIRIM ile/ve/değil/yerine/<> DEĞER
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ekim 2015 | 12:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36337 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÇIKAR(MENFAAT) ÇATIŞMASI ile/değil/yerine ÇIKAR İLİŞKİSİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ekim 2015 | 12:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36336 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GERİLİM ile/ve/değil/yerine SALINIM
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ekim 2015 | 12:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36333 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "AŞMA" ile "ESNETME"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Eylül 2015 | 20:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36326 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ARAÇ AKILSALLIĞI ile/ve/<> DEĞER AKILSALLIĞI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Eylül 2015 | 19:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36325 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]<